december 2023 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 453 DECEMBER 2023 €3,-

JAARGANG 39

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Rode Kruis een huis van vertrouwen

Meerderheid haalt potjes leeg • Hoogstraatse jongeren in Benin Op wandel bij de boeren • Lydia Bottenburg en de stem van Mathias ’t Is goed wonen in de Hoge Weg • Teleurstellend dorpsraadcafé De dichter in Stan Van Gestel • Verrassend seizoen voor HVV


Het huis van onze toekomst Het is herfst, de winter nadert. Stil seizoen, en het wordt nog stiller in en om het huis want er vertrekt een kind. De meesten hebben ooit het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen, vaak met vallen en opstaan. Het lege nest wenkt, gedeeltelijk toch. Het huis van vertrouwen blijft een beetje verweesd achter.

Nieuwe stilte Ondertussen tik-takt de staande klok verder, de katten spinnen en de hond snurkt soms langs beide kanten, de vaatwasser draait, de kachel knettert, het waait rondom het huis, je hoort af en toe de ganzen gakken en de schapen blèren… De vele huiselijke, vertrouwde maar nagenoeg onmerkbare geluiden, totdat je kind verhuist. Nieuwe stilte, maar wel stilte met trots beluisterd. Je eerstgeborene die het ouderlijk nest verlaat om samen te gaan wonen. Gelukkig kunnen we figuurlijk nog zijn kachel zien branden, maar het vuur zelf

niet zien. Loslaten. Tevreden zijn. Melancholie. Het ouderlijk nest wordt dus rustiger, een kamer komt vrij, een bed minder dat opgemaakt moet worden, het niveau van de wasmand daalt, minder strijk. We struikelen niet meer over rondslingerende schoenen, de boodschappen worden minder duur. Er zijn geen spoorloze kopjes en glazen meer die anders her en der achterbleven, geen achtergebleven wasgoed op de vloer meer, en de commentaren op het ouderlijk beleid worden met één derde herleid, nog twee te gaan. Weten zij veel wat het betekent om ouder te zijn. Hun pijn willen delen, of zelfs overnemen. Wakker liggen totdat iedereen thuis en onder zeil is, taxi spelen op onmogelijke uren, een voorbeeld willen zijn - wat niet altijd lukt, maar vooral thuis en beschikbaar zijn, als een vertrouwd baken in de zee van onrust die de maatschappij kan zijn. Het is niet elke ouder gegeven om aan al deze eigenschappen te voldoen, ook dat zullen

EVA tekent

2 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

zij met vallen en opstaan ondervinden. De toekomst is aan hen, wij zijn herleid tot een levend verleden, een beklijvend maar boeiend hoofdstuk wordt afgesloten, zij worden de nieuwe gladiatoren in de onstabiel lijkende wereld van vandaag. Wij hebben hen naar start gebracht, de juiste versnelling en de remsnelheid zullen zij zelf moeten inschatten, de eindbestemming zal allicht meermaals nog worden gewijzigd.

Een levend verleden Onder een appelboom liggen natuurlijk geen peren, maar wel de vruchten eigen aan de boom. Geoogst in overeenstemming met het gezaaide. Samen terugkijken van de baby in de wieg naar de volwassen persoon van nu. Het ga je goed. Moge de goden met u en de uwen zijn, en zeker de weergoden, dan hebben wij ook goei weer… (JJ)


OMSLAGVERHAAL

Terechte trots op de plaatselijke RK-vrijwilligers! HOOGSTRATEN RK Het Vlaamse Rode Kruis bestond vorig jaar 50 jaar. Voor ons was dat alsnog een aanleiding voor een gesprek met zeven gemotiveerde medewerkers van de lokale afdeling in Hoogstraten over het verleden, de activiteiten en toekomstplannen van de vereniging. Hun gedrevenheid en samenwerking maken echt wel indruk. Al kent iedereen wel het Rode Kruis, toch is hun dienstverlening minder gekend. Hoog tijd dus om daar verandering in te brengen. Het Rode Kruis-Hoogstraten werd opgericht in 1942 om de soldaten en de noodlijdende bevolking de eerste hulp toe te dienen tijdens de gruwelen van de tweede wereldoorlog. Nieuwe vrijwilligers werden in snel tempo opgeleid. De lokale afdeling bestaat dus ondertussen al 81 jaar.

Einde nabij De pientere lezer zal zich afvragen hoe het komt dat de afdeling in onze gemeente al langer bestaat dan deze in Vlaanderen? De verklaring is simpel: de lokale afdeling werd opgericht onder de vleugels van het Rode Kruis België. 50 jaar geleden kon ook het Rode Kruis niet ontkomen aan de communautaire opsplitsing en werd er beslist om een Vlaamse en een Waalse afdeling op te richten. Aan de basisactiviteiten is in al die jaren eigenlijk niet zoveel veranderd. Maar het scheelde niet veel, of we hadden al 10 jaar geen Rode Kruis afdeling meer in Hoogstraten. In 2014 waren er nog maar 3 vrijwilligers voor de hulpdienst, een beperkt aantal brugfiguren en helpers bij bloedinzamelingen. Annemie Sterkens was toen voorzitster, ze droeg de vereniging en de dienstverlening een heel groot hart toe en was jarenlang actief in de plaatselijke afdeling. Huidig voorzitter Fons Gieles was toen verantwoordelijk voor

Rode Kruis zoekt brugfiguren, bloeddonors en helpende handen

Onze gesprekspartners: (boven) Fons Gieles, Kristel Vereecken, René de Brouwer en Laila Demoor-Rosiers; (onder) Guido Theunissen, Daniëlle De Haeck en Willy Jespers. PR en werving. Hij trok naar de toenmalige burgemeester Tinne Rombouts met de vraag wat zij ervan zou vinden als Stad Hoogstraten geen eigen lokale Rode Kruis afdeling meer zou hebben . “Dat zou ik verschrikkelijk vinden,” luidde het antwoord. “Dat is dichter bij dan u denkt,” waarschuwde Fons, waarna hij de prangende situatie verduidelijkte.

Wonderwel In de zomer van 2015 stopte voorzitster Annemie Sterkens onverwacht. Ze legde al haar functies neer, de jarenlange bovenmatige inzet en het vrijwilligerstekort leidden tot een te grote langdurige druk om de voorzitterstaak te blijven vervullen. Vanuit de provincie werd er iemand aangesteld om de resterende bestuursleden te begeleiden. Bij gebrek aan andere kandidaten werd Fons Gieles tot voorzitter verkozen, al had hij nog maar weinig ervaring binnen de lokale afdeling. “Mijn prioriteit toen was om het Rode Kruis-Hoogstraten meer bekendheid te geven en zo ook meer vrijwilligers en fondsen aan te trekken. Dat is wonderwel gelukt, want ondertussen telt onze afdeling 130 leden, waarvan 70 heel actieve vrijwilligers. Bovendien is de financiële situatie gezond en beschikken we sinds 2003 over een eigen infrastructuur aan het Slommerhof in Hoog-

straten. Deze werd destijds gezet met allemaal vrijwilligers, samen met het VITO, op bouwgrond die de gemeente ter beschikking stelde. De vrijwilligers zijn terecht trots op hun mooie lokaal…”

Brugfiguren Het Rode Kruis-Hoogstraten bestaat uit veel verschillende onderdelen. “De grootste afdeling qua vrijwilligers is op dit moment het brugfigurenproject. Dit richt zich naar maatschappelijk kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben op school. Denk maar aan bijvoorbeeld kinderen uit kansarme of autochtone gezinnen, kinderen met een beperking of van wie een ouder of grootouder overleden of gescheiden is. Zij vinden moeilijk aansluiting bij ons schoolsysteem door de kloof tussen hun thuis- en hun schoolmilieu.” Een brugvrijwilliger kan helpen om deze afstand te verkleinen. “De brugfiguur helpt in de eerste plaats het kind om de schoolse achterstand in te halen. Omdat de begeleiding bij het kind thuis plaatsvindt, wordt er zo een brug tussen school en thuis geslagen. Zo betrekken we de ouder(s) ook meer bij het schoolwerk van hun kinderen.” De vrijwilliger staat er niet alleen voor: er is ondersteuning van de Rode Kruisafdeling, het Centrum Leerlingen Begeleiding en van de DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 3


F A I R E Wijnfestival E S E E T F N Wereldwinkel

Tijdens het Oxfam-wijnfestival geniet je voordelig van kwalitatieve fairtradewijnen. Van 15 november tot 31 december 2023 krijg je 15% korting wanneer je 2 dezelfde flessen koopt. Sla nu je voorraad in!

Wij wensen jullie gezellige, faire feestdagen

Inspiratie voor faire cadeautjes: Oxfam wereldwinkel

Wereldwinkel

Openingsuren:

Vrijheid 100

woensdag 10 - 18u donderdag 10 - 18u vrijdag 10 - 18u zaterdag 10 - 17u

Hoogstraten

hoogstraten@oww.be 0497 51 94 59 shop.oxfamwereldwinkels.be/hoogstraten

-15%

op 2 de

zelfde w

ijnen

Een feestje organiseren?

Bij Oxfam-Wereldwinkel Hoogstraten is bestellen in Extra open: consignatie mogelijk. Je haalt zondag 17, 24 en 31 dec. 13 - 17u een hoeveelheid producten af. maandag 18 dec. 10 - 17u Ongeopende resterende verdinsdag 19 en 26 dec. 10 - 17u pakkingen breng je terug. Je betaalt alleen de verbruikte producten. Wij lenen je daarbij gratis wijn- en schuimglazen uit.

Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 207427 Reeds 25 jaar uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten en omgeving!

Huis verkopen? Bel ons: 03 314 16 99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com Vrijheid 72 - Hoogstraten 4 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL

In de tent voor de preventieve hulpactie bij de triatlon van Meetria: Lennert Verboven, Lies Van Aelst, Lennard Aerts, Yolanda Van Aelst, Gwen Jansen (op de rug), Julie van Dyck en Jack Martens.

Zoals gezegd, zijn er nog altijd kinderen die wachten op begeleiding. Vandaar nogmaals een warme oproep voor eventuele kandidaten. Instappen kan het hele schooljaar door.

van het ziekenhuis naar de psychiatrie. Hij zou heel de kamer kort en klein geslagen hebben… Toen we aankwamen in het ziekenhuis van Malle leidde de verpleger ons naar zijn kamer. De man vroeg wie wij waren. Toen we zeiden dat we ambulanciers zijn, zei hij: ‘Jullie zijn mijn maten en kunnen niets misdoen, want ik ben vroeger ook 30 jaar ambulancier geweest.’ We konden hem dus zonder enig probleem op de brancard leggen en overbrengen naar de psychiatrie.”

Met hart en ziel

Ambulancier

Marathon

Kristel Vereecke is coördinator en stuwende kracht achter dit brugfigurenproject. In 2011 ging het RK hiermee van start, samen met de Stad Hoogstraten, CLB en alle lagere scholen. Na een oproep in het blad Info’zine schreef Kristel zich in, het leek haar een nuttig engagement waar zij ook heel wat voldoening uit dacht te kunnen halen. Samen met haar waren er nog 3 brugvrijwilligers.

Guido Theunissen is ondervoorzitter en al 8 jaar lesgever van cursussen zoals Eerste Hulp Bij Ongevallen, Reanimeren en Defibrilleren (ook wel Hartveilig genoemd), Eerste Hulp bij baby’s en kinderen, en bedrijfseerstehulp.

Het RK is een familie-engagement, zo blijkt, want Guido’s vrouw is er actief als penningmeester. “Eén van onze leukste activiteiten vind ik de reanimatie-marathon,” vervolgt Guido. “We schreven samen met Stad Hoogstraten alle scholen aan om de kinderen van het 5e en 6de studiejaar slachtofferbenadering en reanimatie aan te leren. We begonnen met 5 basisscholen waar we reanimeren en defibrilleren aanleerden. Afgelopen schooljaar deden alle scholen mee en werden liefst 550 kinderen tussen 10 en 12 jaar door ons opgeleid. We waren blij verrast om te zien hoe goed en snel ze de techniek al konden toepassen en hoe gemotiveerd ze hiervoor waren. De reacties waren dan ook heel positief!

school zelf. Er wordt ter ondersteuning door het Rode Kruis ook eerst een cursus van een 3-tal uur georganiseerd. De aanpak werkt, weet de voorzitter. “Rode Kruis-Vlaanderen deed wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze begeleiding bij kleuters en lagere schoolkinderen. Deze hulp had aantoonbaar een significante en duurzame impact op het leven van deze kinderen!”

Ondertussen doet ze dit nog altijd met volle overgave, sinds enkele jaren werd ze de coördinator van het project. “Dit is echt iets waar je met hart en ziel aan werkt en zoveel voldoening van terug krijgt.” Maar de noden zijn groot. “Momenteel zijn er 32 brugvrijwilligers actief, waarvan enkelen werken met 2 kinderen, zodat er 38 kinderen begeleid worden. Er zijn echter 56 kinderen die momenteel nood hebben aan een vrijwilliger die hen minstens 1 uur per week wil begeleiden,” zegt Kristel. “Na 1 schooljaar volgt een evaluatie. De vraag is dan of we het betreffende gezin loslaten, of heeft het kind nog nood aan een extra jaar

begeleiding? Meestal komt er nog een jaar bij. We doen dit bij voorkeur bij de mensen thuis, omdat de vrijwilliger dan gemakkelijker de brug kan maken. Uit ervaring weet ik dat dit een blijvend verschil maakt in het leven van deze kinderen.”

Hij maakt ook deel uit van een team van 12 lesgevers van het Rode Kruis-Vlaanderen, die via het Rode Kruis vorming geeft over heel Afrika. Zo gaf hij al cursussen in Malawi en Oeganda aan lesgevers van de lokale Rode Kruis verenigingen. Dit is nodig omdat het niveau van lesgeven daar nog lager ligt dan bij ons. “De vrijwilligers aan wie wij les geven in Afrika hebben al wel wat ervaring, maar hebben toch nog specifieke bijscholing nodig,” aldus Guido. “De budgetten hiervoor komen van over heel Europa, dus ook van het Vlaamse Rode Kruis, hoewel ook deze taak volledig vrijwillig en kosteloos uitgevoerd wordt.” Daarnaast is hij lid van de hulpdienst en ambulancier. “Ik ben één van de ambulanciers die niet dringend ziekenvervoer doet. Zo werden we enkele weken geleden opgeroepen om een 90-jarige zeer agressieve man te vervoeren

Bij bedrijven doen we ook nog aan bedrijfseerstehulp en geven daar EHBO-cursussen tegen betaling. Maar de lessen ‘Eerste Hulp en Helper’ blijven voor mij toch heel belangrijk. Deze cursus loopt over 10 avonden van telkens 3 uur. Ik heb die al aan honderden mensen gegeven en krijg steeds dezelfde reacties na afloop: ‘Had ik dat maar vroeger gedaan’ en ‘Iedereen zou deze cursus moeten volgen’…” DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 5


OMSLAGVERHAAL Hoe belangrijk dit kan zijn, werd onlangs nog maar eens duidelijk. “Iemand die vorig jaar deze cursus had gevolgd, stond een week later met haar vriend in een supermarkt en hoorde iemand ‘Help! Help!’ roepen. Zij loopt er naartoe en ziet een dame die in elkaar is gezakt. Ze zag direct wat er aan de hand was, namelijk dat het slachtoffer een beroerte had gekregen. Ze had hier geleerd hoe je dit kan herkennen, en was achteraf apetrots dat ze kon helpen… Wij zelf ook, natuurlijk. Onze cursiste had direct de juiste acties ondernomen en zo toch wel flink geholpen om haar leven te redden.”

Een verschil René de Brouwer is één van de nieuwe vrijwilligers die in maart deze cursus heeft gevolgd. Hij ervaart hoe je je een verschil kan maken en echt iets kan doen om mensen te helpen. “De begeleiding hier in het Rode Kruis is gewoon fantastisch!” zegt René. “Ik werk bij de politie in Nederland en vond de opleiding daar te karig om goed te kunnen helpen als het echt nodig is. De manier waarop je hier antwoord krijgt op al je vragen is al een stimulans op zich. In Nederland mis ik heel erg de EHBO opleiding bij werksituaties. We worden wel naar veel plaatsen gestuurd om te helpen, maar hebben niet de bagage om goede ondersteuning te kunnen bieden. Dat is hier na de opleiding in Hoogstraten zo veel beter. Ik leerde bij de politie in Nederland wel mensen begeleiden en de eerste medische handelingen doen, maar daar houdt het dan ook op, terwijl we vaak wel vooraan staan als er iets gebeurt.” “Wij werken met simulanten tijdens de EHBO cursus en dus heel waarheidsgetrouw” vult Guido aan. “Omdat de cursisten elkaar nog niet kennen is er in het begin wat schroom en terughoudendheid om samen te werken. Maar naargelang de cursus vordert, beginnen ze elkaar beter te kennen en valt die schroom weg, om plaats te maken voor enthousiasme en een groot samenhorigheidsgevoel.”

Hartveilig Laila Demoor-Rosiers maakte eerst kennis met het Rode Kruis in de opleiding Hartveilig in het kader van EVapp. Dat is een app die bij een hartfalen burgers oproept met kennis van reanimatie. Samen met het stadsbestuur is dit programma opgezet omdat er lange aanrijtijden met de ambulance zouden kunnen zijn, terwijl snelle en doeltreffende hulp van levensbelang is. Ze was direct enthousiast en volgde, net als René, de cursus in maart. “In het begin is er niemand kandidaat om bij een simulatieoefening

Coördinator en brugfiguur van het eerste uur Kristel Vereecke helpt Dennis bij zijn huiswerk. als eerste de situatie proberen op te lossen. Maar na enkele lessen staat iedereen op de uitkijk om te zien wanneer er weer een simulant binnenkomt die neervalt of iets ernstigs meemaakt. Zo stimuleren en motiveren we elkaar als groep en dat is heel fijn! Iedereen in de les was na afloop zo enthousiast dat we snel wilden doorstromen naar een volgend niveau. Omdat wij de aansluitende tweedaagse cursus snel wilden volgen en het in Hoogstraten nog te lang zou duren, zijn wij deze in Retie gaan volgen. Dat was ook heel tof, omdat we dan met andere mensen in contact kwamen die we misschien later nog gaan ontmoeten op provinciale hulpacties, bijvoorbeeld bij festivals zoals Graspop of de Antilliaanse Feesten.”

Behapbaar Voorzitter Fons Gieles gaat verder: “De volgende cursus start op 9 januari 2024 - zeer aan te bevelen! Sommige mensen worden echt ‘gepakt’ nadat ze deze cursus hebben gevolgd en willen nadien veel meer te weten komen. Ze willen bijvoorbeeld ambulancier worden, wat kan via het Rode Kruis. Sommigen slaan na de cursus zelfs een hele andere weg in en gaan geneeskunde studeren. De eerstvolgende lessenreeks is een basiscursus om mensen in nood te helpen. Maar er zijn natuurlijk nog tal van extra opleidingen die de deelnemers nadien nog kunnen volgen om door te groeien. Aansluitend is er een tweedaagse met een gelijkaardig programma, maar wel heel wat uitgebreider. Daar komt dan bijvoorbeeld kennis over parameters

Af en toe moet er ook tijd voor plezier zijn. Tijdens een barbecue als bedankje voor de vrijwilligers met hun partners en kinderen: Magdalena Blaszkiewicz, Lennert Verboven, Guido Theunissen, Willy Jespers, Yolanda Van Aelst, Lies Van Aelst, Jack Martens, Linda Van den Breen en Katrien Van Baelen.

6 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL zoals saturatie bij. Na een half jaartje ervaring in het veld kunnen ze dan alweer een volgende opleiding - eventhulpverlener - volgen, en als ze dan nog zin hebben zijn er nog diverse bijscholingen en mogelijkheden… Elke volgende cursus leren ze weer net dat beetje meer, op die manier blijft het behapbaar en word je stukje bij beetje steeds verder opgeleid. En dit is enkel nog maar het traject voor hulpdienstvrijwilligers. Want zo zijn er ook opleidingen voor de brugfiguren en tal van andere functies. Belangrijk om mee te geven is dat je bij het Rode Kruis-Hoogstraten dus een ruime keuze hebt aan mogelijkheden die je als vrijwilliger kan opnemen en dan gaat het zeker niet alleen over medische functies.” Daniëlle De Haeck is verantwoordelijke vorming en verzorgt alle administratie en logistiek die daarbij komt kijken. “Ik kreeg vroeger zelf nog les van Guido”, zegt Daniëlle. “Nu werk ik graag mee aan vooral de logistieke en administratieve begeleiding. Zo zorg ik voor de planning, organisatie en inschrijvingen van alle cursussen en beantwoord ik ook alle aanvragen die binnenkomen. Voor onze acties met de scholen, zorg ik voor de contacten en inschrijvingen.”

Vrijwilligers Lies Van Aelst, Katrien Van Baelen en Yolanda Van Aelst demonstreren de werking van de hulpdienst bij de cursus Eerste Hulp en Helper.

Bloedinzameling In 1956 werd in onze stad voor het eerst gestart met bloedinzamelingen. Vanaf 1971 werd door het grote succes de groep opgesplitst, zodat er 3 plaatsen waren waar elk kwartaal bloed kon worden gegeven: Hoogstraten, Meer en Meerle.

Willy Jespers is al sinds de jaren ‘90 verantwoordelijk voor deze inzamelingen in deelgemeente Meerle. Daarnaast zit hij ook in het bestuur, is adjunct verantwoordelijke vorming en dus de rechterhand van Daniëlle, adjunct penningmeester, verantwoordelijke voor communicatie en werving en vrijwilliger in de hulpdienst. “Vier keer per jaar zijn er bloedinzamelingsacties op de drie locaties”, zegt Willy. Per locatie is er dan ook een verantwoordelijke. In Hoogstraten is dat Linda Dom, in Meer Jack Martens en in Meerle doe ik dat. Mijn vrouw - Yolanda Van Aelst - is de verantwoordelijke voor de hele fusie. Zij staat in voor het vastleggen van de locaties, bijvoorbeeld de parochiezaal in Meerle, en de lagere school in Meer, ze moet de data afstemmen met Mechelen en dan controleren of de zaal vrij is. Na bevestiging moet zij voor de school in Meer een aanvraag indienen bij de gemeente. Via Facebook, via de informatieborden, via affiches en met meldingen in de Hoogstraatse Maand proberen wij mensen warm te maken om bloed te komen geven. We richten ons zeker ook tot nieuwe donoren, die we hard nodig hebben, vooral in Meer. Want daar is het aantal bloedgevers gezakt van gemiddeld 110 donoren per inzameling naar zo’n 80 tegenwoordig. Landelijk zien we ook een terugloop.”

Groeimarge

Oefenen op complexe situaties, zoals wanneer een slachtoffer (gespeeld door vrijwilliger Evert Verboven) een helm draagt, gelukkig is hij met Lieze Jacobs, Gwen Jansen en Julie Van Dyck in goede handen.

Willy vervolgt: “In Hoogstraten zitten we aan ongeveer 2,9% bloedgevers als percentage van de volwassen bevolking. Gemiddeld in Vlaanderen is dat percentage 3%. In de best presterende gemeente van Vlaanderen (Bever) doneert maar liefst 11% van de volwassen bevolking. Er is dus zeker nog heel wat groeimarge. DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 7


OMSLAGVERHAAL We hebben ook geprobeerd om plasma geven wat meer te promoten, maar dat is helaas geen succes gebleken. Deze manier van doneren heeft dan ook enkele belangrijke nadelen die potentiële vrijwilligers blijkbaar afschrikt. Zo duurt het geven van plasma 1,5 uur, terwijl een normale bloedgift binnen een half uur klaar kan zijn. Bovendien kan deze vorm van donatie enkel gebeuren in een ziekenhuis, in ons geval in het ziekenhuis van Turnhout. Maar onze gemotiveerde plasmagevers rijden daar dan op eigen initiatief naartoe.

iemand toe te laten om bloed te geven . Dit is ook logisch aangezien we steeds meer eisen stellen aan de kwaliteit van het bloed. Al vind ik het nu soms toch een beetje te streng, want het bloed wordt toch altijd eerst onderzocht. Er is ook een vragenlijst die elke donor vooraf moet invullen. Daar staan toch enkele bijzondere vragen op, zoals bijvoorbeeld ‘of je de afgelopen periode seks hebt gehad met iemand anders dan je vaste partner’. Dat lijkt me soms wel wat ver te gaan. Maar dit alles is natuurlijk in het belang van de veiligheid.”

Het bloedgeven is overigens geëvolueerd. Vroeger gebeurde de weging van het bloed handmatig met een weegschaaltje. Nu is dat meer geautomatiseerd, zodat alles veel nauwkeuriger verloopt. Als de vooropgestelde hoeveelheid bloed is afgenomen, stopt de afname vanzelf en geeft de machine een signaal, zodat de verpleger de afhandeling kan verzorgen.

Hulpdiensten

Nu wordt het bloed ook meteen in koelkasten bewaard, wat vroeger niet het geval was. Men is wel een stuk strenger geworden om

Voorzitter Fons Gieles overloopt de werking van de hulpdienst. “Daar zijn er op dit moment 32 actieve vrijwilligers, waarvan de meesten ook echt actief. Katrien Van Baelen is de afdelingsverantwoordelijke. Deze dienst is de laatste paar jaar sterk gegroeid, voornamelijk door het positivisme van onze docent Guido die zijn leerlingen zo enthousiasmeert en meetrekt dat die dit heel graag willen doen.

Tijdens de open deur ter ere van het 80-jarige bestaan demonstreerden vrijwilligers Lennard Aerts en Jack Martens het gebruik van de brancard en de ambulance. In 2022 werden maar liefst 84 preventieve hulpacties uitgevoerd. Zo zijn we aanwezig op evenementen, sportwedstrijden of andere activiteiten - de Antilliaanse Feesten, grote sportwedstrijden zoals de Aardbeiencross, de Hoogstraatse Stratenloop, in het vaccinatiecentrum, enz. De vrijwilligers staan paraat in de hulppost of op het veld voor preventieve hulpacties. Maar soms is het ook nodig om kleine blessures te verzorgen, iemand bij te staan bij oververhitting of een reanimatie te geven. Daarnaast is er nog onze uitleendienst van elektrische bedden, rolstoelen, krukken enzovoort. Onze ‘voordeur’ hiervoor is Apotheek Fransen. Joeri Fransen is trouwens ook actief in het bestuur als onze afdelingsapotheker. Het rondbrengen van deze hulpmiddelen doen we op maandag en donderdag. Jack Martens is hiervoor verantwoordelijk. Jack heeft eigenlijk al lang een standbeeld verdiend voor de vele jaren dat hij al actief is bij het Rode Kruis in onze gemeente, en voor al het werk dat hij al heeft opgeknapt gedurende bijna 40 jaar!”

Acties

Samen op de foto voor het 80-jarig bestaan van de lokale afdeling: op de achterste rij Katrien Van Baelen, Willy Jespers, Joeri Fransen, Yolanda Van Aelst, Fons Gieles, vooraan Lies Van Aelst en Julie Van Dyck.

8 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Koken kost geld, hulpverlenen ook… Regelmatig zijn er acties om de afdelingskas te spijzen. “Vorig jaar was er voor het eerst de ‘pleisteractie’ in plaats van de stickeractie, die we al 50 jaar kenden. Na uitgebreid onderzoek bleek dat we iets moesten aanbieden met meer waarde voor onze donateurs. Tegelijkertijd probeerden we daardoor de waarde hiervan te verhogen. Vandaar de lange pleister, waarvan


OMSLAGVERHAAL de prijs dan ook van 5 euro naar 10 euro ging. We verkochten zo’n 1.250 pleisters, wat een stuk minder was dan de 2.200 stickers in ons topjaar 2008. Maar de opbrengst was wel hoger. We zagen helaas wel dat meer mensen afhaakten om ons financieel te steunen. In september startte een volgend initiatief. Onze afdeling heeft immers dringend nood aan een nieuwe brancard. Die willen we financieren d.m.v. een mailing aan trouwe donateurs en een huis-aan-huis brief. Een tweedehands brancard kost al 8.000 euro…! Het geld dat we ophalen via deze acties maakt 1/3de van ons werkingsbudget uit. Het andere gedeelte komt uit gewone schenkingen. Medisch materiaal is duur, maar het is natuurlijk belangrijk om degelijk, kwalitatief en veilig materiaal aan te kopen, zowel voor de mensen die we helpen als onze vrijwilligers.

Hartveilig Hoogstraten is een ‘hartveilige’ stad, omdat de stad samen met het Rode Kruis sterk inzet op het levensreddend handelen bij hartfalen. “Immers, de eerste 6 minuten zijn dan cruciaal,” benadrukt Fons, “De stad stelt AED’s ter beschikking en het Rode Kruis-Hoogstraten leidt mensen op om levens te redden, door te leren reanimeren met behulp van deze toestellen. Zo’n opleiding duurt maar 3 uurtjes en kan levens redden. Inschrijven hiervoor kan via de stad.

De Oktoberfesten zijn een van de meest uitdagende preventieve hulpacties die de inzet van heel wat vrijwilligers vergen: Lieze Jacobs, Lies Van Aelst, Linda Van den Breen, Jack Martens, Yolanda Van Aelst, Katrien Van Baelen, Willy Jespers, Gwen Jansen, Evert Verboven en Julie Van Dyck.

De samenwerking met de stadsdiensten verloopt trouwens voorbeeldig. Het helpt hierbij misschien wel dat ik getrouwd ben met schepen Faye Van Impe, die ook preventieve gezondheidszorg in portefeuille heeft.

Als voorzitter ben ik heel trots op onze vrijwilligers, hoe zij altijd klaar staan voor anderen en hoe goed alles nu verloopt. Maar we moeten altijd vooruitkijken: vrijwilligers om van Hoogstraten een veilige en leefbare stad te maken, hebben we nooit genoeg…!” (jl)

DE WERELD VAN Aan goeie wil ontbrak het Godfried niet, aan inzicht daarentegen…

Sommige re-enactors weten van geen ophouden. DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 9


VA N U I T H E T S TA D H U I S Stadsbestuur haalt geld uit het grond- en het pensioenspaarfonds

Worden de potjes leeg gemaakt? GEMEENTEBELEID De gemeenteraad van eind oktober startte met het resultaat van maar liefst drie klachten die de oppositiepartijen bij de gouverneur indienden tegen beslissingen van het stadsbestuur. Vervolgens besliste de meerderheid om het geld uit twee spaarpotjes te halen: het reglement van het grondfonds werd aangepast zodat ook renovatie en nieuwbouw van stedelijk patrimonium gefinancierd kan worden, en het pensioenspaarfonds wordt de komende drie jaar leeggehaald. Verder ook nog: Hoogstraten als onaantrekkelijke bruid bij fusieplannen, verlenging van het label Kindvriendelijke Gemeente, en het Eeuwig Laantje als publieke trage weg.

Klachten

Wanneer een lokaal bestuur beslissingen neemt die in strijd zijn met het recht of met het algemeen belang, dan kan je daarover een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Die klacht komt dan in eerste instantie op het bureau van provinciegouverneur Cathy Berx terecht, die na een onderzoek de beslissing eventueel kan vernietigen. De afgelopen tijd dienden oppositiepartijen CD&V en Anders maar liefst drie dergelijke klachten in. Eind oktober werd de gemeenteraad geïnformeerd over het resultaat. Klacht nummer 1 werd door oppositiepartij Anders ingediend over de omgevingsvergunning van Martrick voor het project De Tram in het centrum van Hoogstraten (zie DHM 450). Het college had de stedenbouwkundige regels aangepast waardoor er minder parkeerplaatsen

nodig waren, het project kreeg een vergunning, maar het college bleek helemaal niet bevoegd om die regels aan te passen. Nadat Anders de klacht indiende, kwam het college ook tot die conclusie en trok ze de aanpassing weer in. Het antwoord van de gouverneur was dan ook kort: aangezien er intussen geen beslissing meer is waarvoor het college mogelijk niet bevoegd was, doet ze daar geen uitspraak over. En voor de omgevingsvergunning zelf is de gouverneur dan weer niet bevoegd: daarvoor kan je enkel beroep aantekenen via een aparte procedure, als je een belang kan aantonen bij de vergunning.

Na ons: de zondvloed! Fons Jacobs (Anders) Voor raadslid Fons Jacobs (Anders) bevestigt de uitspraak dat het college in dit dossier sluw te werk is gegaan: “We nemen eerst een onwettige beslissing, we laten de ontwikkelaar starten met de werken, om dan na een klacht van de oppositie te moeten vaststellen dat de beslissing onwettig was. Maar ja, helaas, de vergunning is al in uitvoering. De mortelmolen kan draaien, de stenen kunnen getast worden, en na ons: de zondvloed! Nog drukker verkeer op de Vrijheid, nog meer druk op kinderopvang, onderwijs en zorg. Maar dat zijn problemen voor de volgende generaties.”

Zorgvuldig bestuur Anders diende ook klacht nummer 2 in, over de grondruil van de weide die gehuurd werd als parking voor de Mosten tegen een weiland van het OCMW in Meerle. Dat verhaal kwam al uitgebreid aan bod in de laatste drie edities van deze rubriek. Anders kaartte met de klacht vooral aan dat hoewel een geplande ruil in 2020 niet doorging, de landbouwer toch de grond in Meerle al in gebruik nam en daar niks voor betaalde.

Het Hoogstraatse grondfonds kan nu voor allerlei zaken gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de bouw van bejaardenwoningen zoals hier in Capucienenbos in Meersel-Dreef.

10 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De conclusie van de gouverneur ligt voor de hand: om iemand grond in gebruik te laten nemen is altijd een formele beslissing nodig (die in dit geval ontbreekt), het bestuur kan zich niet verschuilen achter het feit dat het niet wist of de grond op een bepaald moment in gebruik genomen was omdat van een zorgvuldig bestuur verwacht wordt dat het zoiets wel opvolgt, en een grond gratis in gebruik laten nemen kan niet zomaar: zo’n gebruik moet altijd marktconform gebeuren en afwijkingen moeten uitdrukkelijk en voldoende worden gemotiveerd. De gouverneur bevestigt dus duidelijk de bezwaren die de oppositiepartijen de afgelopen maanden al uitten. Ook de derde klacht ging over hetzelfde dossier: oppositiepartij CD&V kaartte aan dat het schattingsverslag waarin de gronden aan de Mosten


VA N U I T H E T S TA D H U I S en in Meerle ongeveer dezelfde waarde kregen, uitging van verouderde vergelijkingspunten en moeilijk te verantwoorden argumenten. Schepen Arnold Wittenberg zei daarover tijdens de raad van juni al dat de inhoud van het schattingsverslag de verantwoordelijkheid is van de schatter zelf, die in zijn verslag immers schrijft dat hij “zijn opdracht in eer en geweten getrouw heeft vervuld”. De gouverneur volgt die redenering: de gemeente moet enkel zorgen dat de schatting gebeurt door iemand die daarvoor bevoegd is, en dat het verslag niet ouder is dan twee jaar. Over de inhoud van het schattingsverslag spreekt ze zich niet uit, dat is de bevoegdheid van de Federale Raad van landmeters-experten. De gouverneur dringt er bij het bestuur wel op aan om duidelijk en transparant te communiceren naar de raadsleden over het gebruik van het perceel in Meerle. “We blijven van mening dat het OCMW met de ruil op basis van dit schattingsverslag serieus financieel benadeeld wordt,” reageert raadslid Hilde Vermeiren (CD&V). “We zullen onze bedenkingen inderdaad overmaken aan de Federale Raad. En we stellen vast dat de onduidelijkheid over het gebruik van het perceel in Meerle nog altijd bestaat.”

Algemeen belang Het is echter duidelijk dat het bestuur de hele kwestie graag wil afronden en meteen ook een einde wil maken aan het gebruik van landbouwgronden in eigendom van het OCMW. Om de situatie van het kosteloze gebruik van de grond in Meerle recht te zetten, zal de landbouwer alsnog de kosten voor de afgelopen jaren moeten betalen. Omdat het bestuur beide weides als evenwaardig beschouwt, vraagt het dezelfde prijs als die voor de huur van de parking bij De Mosten: zo’n 4.700 euro voor de volledige periode. Maar tegen die redenering valt wel wat in te brengen, vindt CD&V. “Jullie gaan ervan uit dat beide gronden evenveel waard zijn,” reageert raadslid Jos Matthé. “Je rekent voor 2020 bijvoorbeeld zo’n 1.300 euro, maar de vorige landbouwer in Meerle betaalde wel 2.600 euro. Ik denk dat de bedragen die we hebben misgelopen dus wel een heel stuk hoger liggen dan wat hier wordt voorgesteld.” Schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) blijft echter bij zijn standpunt: “We zijn uitgegaan van de intentie om de gronden te ruilen. In dat opzicht is het dan ook logisch dat we de kosten die we voor huur hebben betaald, nu terugvorderen.” Raadslid Marc Haseldonckx (CD&V) is het

Is dat een soort vriendendienst? Marc Haseldonckx (CD&V) daar niet mee eens. “Dit gaat niet om de ruil, dit gaat om de pachtvergoeding voor het gebruik van de grond. Je kan toch niet rechtvaardigen dat de prijs gehalveerd wordt? Is dat een soort vriendendienst? Of moeten we de vergoedingen van de andere pachters nu ook gaan verlagen?” Raadslid Hilde Vermeiren (CD&V) vult aan: “In het antwoord van de gouverneur stond duidelijk dat eventuele afwijkingen van marktconforme vergoedingen uitdrukkelijk en voldoende gemotiveerd moeten worden vanuit het algemeen belang. Dat besluit is nog niet koud, of er wordt alweer tegen gezondigd!”

Het besluit is nog niet koud, of er wordt alweer tegen gezondigd! Hilde Vermeiren (CD&V) De meerderheidspartijen houden echter vast aan hun voorstel en keuren de vergoeding goed. De vraag is natuurlijk of de kous daarmee af is, of de gouverneur zich aan nóg een Hoogstraatse klacht mag verwachten.

Verkoop De hele weide-saga heeft het bestuur duidelijk

ook doen nadenken over de landbouwgronden die het OCMW al jarenlang in eigendom heeft. Sommige gronden zijn in gebruik gegeven via weiderecht of pacht, en niet voor elk perceel blijkt een schriftelijke beslissing beschikbaar. Het beheer van de landbouwgronden behoort niet tot de kerntaken van een OCMW, zo stelt het bestuur, het ontbreekt binnen de administratie aan de nodige expertise ter zake, en netto brengen de gronden jaarlijks amper iets op. De meerderheidspartijen stellen dan ook voor om 7 percelen te verkopen, zoals ook in 2019 al de bedoeling was. “Onze fractie vindt het niet verstandig om gronden van het lokaal bestuur te verkopen, en al zeker niet om kortstondige schulden te betalen,” reageert raadslid Dimitri Van Pelt (Anders). Raadslid Jos Matthé (CD&V) vult aan: “Destijds is trouwens beslist om voorlopig niet te verkopen, omdat er nog pacht- en weiderechten op de gronden zitten, die de prijs geen goed zouden doen.” Hoe dan ook, de verkoop wordt voorlopig uitgesteld. Het bestuur moet immers eerst nieuwe schattingsverslagen voorleggen aan de raad. “Zonder de waarde te kennen nu al beslissen dat we effectief gaan verkopen, dat is zoiets als een blanco cheque geven,” zegt Marc Haseldonckx (CD&V) daarover.

Lege potjes Tijdens de vorige gemeenteraad stelde het college voor om het grondfonds te gebruiken om een renovatie van appartementen in De Mouterij te financieren. Dat fonds werd in 2003 opgericht om gronden en gebouwen

Anders ziet de financiële situatie somber in: ’Het grondfonds en het pensioenfonds worden een lege doos, de stadskas is straks vrijwel leeg...’ DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 11


VA N U I T H E T S TA D H U I S te kopen om “een ruimtelijk verantwoord gemeentelijk sociaal huisvestingsbeleid” te voeren. De 2,7 miljoen euro in het grondfonds komt vooral uit bijdragen die de stad oplegde aan verkavelaars. De intentie was dat de vele verkavelingen die Hoogstraten de afgelopen 20 jaar kende, mee zouden zorgen voor betaalbaar wonen. Het reglement was dan ook vooral gericht op de aankoop van strategische kavels: de oppositiepartijen wezen er tijdens de vorige gemeenteraad al op dat het geld niet gebruikt kon worden voor de renovatie van eigen gebouwen. Het bestuur had dus twee keuzes: ofwel de renovatie vanuit andere middelen financieren, ofwel de regels over het grondfonds aanpassen. Het werd uiteindelijk het laatste: tijdens de gemeenteraad van oktober werd voorgesteld om de strikte voorwaarden te schrappen en het ook mogelijk te maken om het fonds te gebruiken voor “de bouw en/of behoud van onroerende goederen”. Niet enkel voor een sociaal huisvestingsbeleid trouwens, maar nu ook voor zaken die passen in “het klimaatactieplan of het duurzaam vastgoedbeleid van het lokaal bestuur”. Lees: het geld van het grondfonds mag nu ook gebruikt worden voor alles wat te maken heeft met de aankoop, bouw en renovatie van gebouwen van de stad. Er was al één uitgave goedgekeurd die nog enigszins paste in de doelstellingen van het grondfonds: de aankoop van een perceel bouwgrond van woonmaatschappij De Ark in de Treslong in Minderhout, waar al jaren een speelterrein ligt. Tijdens de raad van oktober lag na aanpassing van het reglement dan ook de weg open om te investeren in de renovatie van De Mouterij (0,24 miljoen euro) en de bouw van vijf bejaardenwoningen in MeerselDreef (1,2 miljoen). In totaal is er dan nog 1,1 van de 2,7 miljoen beschikbaar.

Er is ook zoiets als de geest van het reglement Roger Van Aperen (N-VA)

De geest Voor schepen van financiën Roger Van Aperen was deze aanpassing eigenlijk overbodig. “Tijdens de vorige gemeenteraad werden we met de vinger gewezen dat we onze eigen reglementen niet volgen en dat we als bestuur een voorbeeldfunctie hebben. Maar er is ook nog zoiets als de geest van het reglement. In 2003, toen ik ook in het college zat, leek

het een goed idee om een fonds op te richten voor de koop van gronden en panden voor sociale doelen. Maar het heeft weinig zin om een fonds te hebben, er enkel gronden mee te kopen en er verder niks mee te doen. Het doel was vanaf het begin om een sociaal woonbeleid te stimuleren. In mijn ogen konden we dit fonds dus wel degelijk al gebruiken voor de renovatie van De Mouterij. Maar goed, het reglement is nu aangepast.”

Van de oorspronkelijke intenties blijft niets over Fons Jacobs (Anders) Raadslid Fons Jacobs (Anders) ziet vooral dat er een fonds opgeofferd wordt om geld vrij te maken. “We hadden uiteraard verwacht dat we hier een aanpassing voorgeschoteld zouden krijgen om koste wat het kost de gelden te gebruiken voor een oneigenlijk doel. Dit maakt voor ons meteen duidelijk waar dit bestuur vooral niét voor staat: betaalbare woningen voor de eigen jonge gezinnen en inwoners die het financieel niet zo breed hebben. De doelstellingen van het grondfonds worden rap-rap herschreven en van de oorspronkelijke intenties blijft helaas niets over. Men voegt gewoon enkele nieuwe mogelijkheden toe om deze gelden te kunnen besteden. Het grondfonds is nu simpelweg verworden tot een belasting op verkavelingen. Volgens ons waren en zijn er wel degelijk voldoende opportuniteiten om deze gelden wél volgens de geldende modaliteiten aan te wenden. Denk maar aan het politiekantoor dat binnenkort beschikbaar komt en heel wat mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld sociale woningen of kantoorruimte.” Raadslid Marc Haseldonckx (CD&V) sluit zich daarbij aan. “Er zijn inderdaad mogelijkheden genoeg geweest. De laatste tijd heeft de stad bijvoorbeeld nog sociale kavels terug verkocht aan de verkavelaars, om snel weer geld beschikbaar te hebben. Ik stel me bovendien de vraag of het juridisch correct is om een fonds dat met een welbepaald doel aangelegd is, nu te gebruiken om de algemene kas te spijzen. Het is in elk geval duidelijk dat dit bestuur geld nodig heeft.”

De pensioenreserve En het grondfonds was niet het enige spaarpotje dat ten gelde werd gemaakt. Het college vindt ook dat het moment gekomen is om het

12 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Duidelijk dat dit bestuur geld nodig heeft Marc Haseldonckx (CD&V) zelf aangelegde pensioenfonds, waarin sinds 2006 geld werd gespaard, de komende jaren effectief te besteden. Het fonds werd destijds opgericht voor toekomstige pensioenuitgaven en bevat intussen een kleine 2 miljoen euro op twee spaarrekeningen, die als: “zilverfonds statutairen” en “zilverfonds mandatarissen” in de boeken staan. De precieze bestemming van het fonds is niet heel duidelijk omschreven bij de oprichting: “om de vergrijzing te kunnen financieren”. Het bestuur wil de bestemming nu heel concreet invullen en het fonds in twee tot drie jaar besteden aan pensioengerelateerde uitgaven van de stad: de bijdragen voor de tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers (150.000 euro per jaar), de pensioenen van de mandatarissen (230.000 euro per jaar) en de ‘responsabiliseringsbijdrage’ die de stad moet betalen omdat ze intussen te weinig actieve statutaire medewerkers heeft in vergelijking met de statutairen die van een pensioen genieten (500.000 euro per jaar).

Op is op Raadslid Marc Haseldonckx (CD&V) begrijpt niet waarom het fonds nu in enkele jaren besteed zou moeten worden. “Dit fonds was bedoeld als buffer voor de groeiende pensioenlasten. Het is maar de vraag of de hogere overheden in de volgende beleidsperiodes nog zullen bijdragen aan de stijgende kosten. Op is op, en in de toekomst is er dan geen reserve meer. Deze meerderheid heeft altijd gezegd dat we ons financieel geen zorgen moeten maken, dan begrijp ik niet waarom we dit fonds nu al zouden moeten aansnijden. We hebben al extra belastingen gekregen en nu sneuvelen dan duidelijk de laatste reserves om de kas te spijzen.” Ook raadslid Maarten Leemans (Anders) ziet het zo. “Net als het grondfonds wordt ook dit fonds nu opgesoupeerd. Deze beslissing is eens te meer een tragische breuk met het verleden, toen het bestuur nog wilde vooruitkijken en geld opzij wilde zetten om latere pensioenkosten te kunnen betalen. Dit bestuur maakt daar nu dankbaar gebruik van om de lopende kosten te betalen. Maar wat na 2024? Dat de pensioenlasten nog verder zullen stijgen, is in elk geval een zekerheid.”


VA N U I T H E T S TA D H U I S Afbouwen Voor schepen van financiën Roger Van Aperen is er echter weinig aan de hand. “We hebben destijds gesteld dat we de belastingen niet zouden verhogen en dat we aan het einde van de beleidsperiode minstens 5 miljoen euro zouden overhouden. We zitten nog altijd op schema. Bovendien heeft de stad al in 2017 vastgesteld dat de belegging van het pensioenspaarfonds niet opbracht wat gehoopt werd. Toen werd al beslist om de belegging stelselmatig af te bouwen en het geld op onze eigen rekening te zetten. Het geld is dus ter beschikking en we gaan het nu, 17 jaar na oprichting, gebruiken waarvoor het bedoeld was.” “Dat het geld op de rekeningen staat en dat je het dus kunt gebruiken voor de pensioenuitgaven, dat klopt inderdaad,” reageert Marc Haseldonckx (CD&V). Maar het doel was om stelselmatig een buffer op te bouwen door elk jaar 100.000 euro te voorzien in de begroting. Je zou die nu evengoed nog kunnen beleggen op een termijnrekening met een brutorendement van 3%, in plaats van het geld uit te geven.” Voor Anders is het duidelijk dat zowel het grondfonds als het pensioenfonds door deze meerderheid opgeofferd worden en dat de volgende bestuursploeg de zaken dan mag oplossen. “Hoe we alle investeringen de volgende legislaturen zullen bekostigen, daarvoor zullen we nog eens in de glazen bol moeten kijken,” zegt raadslid Maarten Leemans. “Nog voor het einde van deze legislatuur is niet enkel de gemeentekas zo goed als leeg, ook het grondfonds en nu ook het pensioenfonds zullen een lege doos zijn.” De besteding van het pensioenfonds werd in elk geval goedgekeurd door de meerderheidspartijen, onafhankelijk raadslid Michel Jansen onthield zich.

Kindvriendelijk In 2018 kreeg Hoogstraten het label Kindvriendelijke Gemeente. Om die titel ook vanaf 2024 nog te mogen dragen, werkte de stad in samenwerking met de jeugdraad en een aantal andere jongeren een nieuwe visie en een actieplan uit. Uit de gesprekken bleek dat de vier prioriteiten van de vorige periode nog steeds hoog op de agenda staan. Er is dan ook beslist om ruimte, mobiliteit, welzijn en participatie als prioriteiten te behouden. Schepen van jeugd Faye Van Impe (N-VA) noemt dit een belangrijke stap in het kindvriendelijk maken van Hoogstraten. “We willen dat “kindvriendelijke stad” meer is dan

Verder inzetten op een kindvriendelijke ruimte komt iedereen ten goede. een aaibaar label dat zich enkel op kinderen focust. Het staat eigenlijk voor duurzaamheid en toekomstvisie. Natuurlijk zetten we kinderen en jongeren centraal, maar dat zorgt ook voor een mensgericht en toekomstgericht Hoogstraten, waar iedereen zich goed voelt.”

Meer dan een aaibaar label Faye Van Impe (N-VA) “We kozen voor een geïntegreerde aanpak, over alle beleidsdomeinen en diensten heen. We zien dat dit echt een hefboomeffect heeft op verschillende beleidsdoelstellingen. Kijk bijvoorbeeld naar mobiliteit, waar het project school-straten een soort microkosmos vormde om mobiliteitsprincipes uit te testen: zone 30, eenrichtingsverkeer, fietsstraten, veilige verbindingen… Op vlak van kindvriendelijke ruimte werkten we rond vergroening, verblauwing, ontharding enzovoort, wat uiteindelijk iedereen ten goede komt. Daarnaast focusten we op jongerenwelzijn, bijvoorbeeld via Top in je kop, dat inzet op psychische hulp voor jongeren. Participatie, tot slot, is in dat hele verhaal een rode draad geweest. Ook dat was een proces van vallen en opstaan, waarin we veel ervaring hebben opgedaan. Ik zou dan ook alvast een warme oproep willen doen aan de volgende bestuursploeg, om te blijven inzetten op kindvriendelijkheid als hefboom voor het lokale beleid.” Raadslid Tinne Rombouts (CD&V), tijdens een vorige legislatuur schepen van jeugd, is blij over de wijze waarop er is verder gewerkt

aan de kindvriendelijke gemeente. Ze feliciteert ook de diensten voor de switch die zij de afgelopen jaren gemaakt hebben. “Hoe meer mensen de bril van kindvriendelijkheid opzetten, hoe beter,” aldus Rombouts.

Fusie? Raadslid Fons Jacobs (Anders) leest in het dossier van de kindvriendelijke gemeente dat Hoogstraten op sommige vlakken te klein is om de uitdagingen aan te gaan die de verstedelijking met zich meebrengt. Hij vraagt zich af wat het college daarmee bedoelt en of daarmee misschien gehint wordt op een fusie. Schepen van jeugd Faye Van Impe (N-VA) antwoordt dat er nu eenmaal zaken zijn waarvoor je als gemeente onvoldoende gewapend bent en die je beter bovenlokaal aanpakt. Dat levert bovendien vaak ook extra subsidiemogelijkheden op.

Ik heb een paringsdans gedaan, maar niemand heeft toegehapt Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) gaat echter nog even door op de zinspeling van Jacobs. “Maak je geen zorgen dat we naar een fusie zouden gaan. Ik heb enkele jaren geleden en vorig jaar nog eens een visje uitgeworpen bij onze buurgemeenten. Ik heb DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 13


VA N U I T H E T S TA D H U I S

De stad en Mirho kwamen overeen dat het Eeuwig Laantje tussen Lindendreef en Gelmelstraat alvast 28 jaar lang een publiek karakter krijgen. een paringsdans gedaan, maar niemand heeft toegehapt om met Hoogstraten in het huwelijksbootje te stappen.” “Zijn we dan zo’n slechte partner?” vraagt Fons Jacobs aan de burgemeester. “Of is de bruidsschat misschien te klein?” vult raadslid Marc Haseldonckx lachend aan.

Zenuwachtigheid Dat de burgemeester gesprekken heeft aangeknoopt met de buurgemeenten hoeft in elk geval niet te verbazen. De Vlaamse overheid stimuleert gemeenten immers om te fuseren door voor een bepaald bedrag schulden over te nemen van de nieuwe fusiegemeente. Afhankelijk van hoe groot de fusiegemeente wordt, gaat het om 200 tot 500 euro per inwoner. Stel dat Hoogstraten bijvoorbeeld zou fuseren met Rijkevorsel, dan zou dat maar liefst 14 miljoen euro opleveren. En de onzekerheid of die financiële bonus er de volgende beleidsperiode ook nog zal zijn en of fusies misschien zelfs verplicht zullen worden, zorgt bij heel wat mandatarissen alvast voor wat zenuwachtigheid. In november staat de teller intussen op 28 Vlaamse gemeenten die al principieel beslist hebben om te fuseren. Dat zou dan leiden tot 13 nieuwe fusiegemeenten in 2025. In de provincie Antwerpen gaat het voorlopig enkel over de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek. Financieel is dat alvast een goede zet, want door het grote inwonersaantal van Antwerpen levert dat de maximumpremie van 50 miljoen euro op. Fusies liggen echter niet alleen in de regio Hoogstraten moeilijk. Ook de fusie Antwerpen - Borsbeek is bijvoorbeeld nog niet de-

finitief goedgekeurd. Een groep Borsbeekse inwoners dwong immers een volksraadpleging af, waaraan 36% van de stemgerechtigde inwoners deelnam en 77% tegen een fusie stemde. Wie de financiële compensatie nog wil opstrijken moet in elk geval dit jaar nog definitief beslissen.

Eeuwig Laantje Wie af en toe het Eeuwig Laantje gebruikt, de trage verbinding tussen Lindendreef en Gelmelstraat via ASO en VTI Spijker, vraagt zich misschien af of hij zich op openbaar domein bevindt of op eigendom van de school. Wel, sinds kort is het paadje officieel publiek toegankelijk. De stad sloot daarvoor een overeenkomst van 28 jaar met vzw Mirho, die de vrije scholen in Hoogstraten verenigt.

Echt veilig wandelen en fietsen van de Lindendreef naar het Spijker Faye Van Impe (N-VA) Schepen van jeugd en onderwijs Faye Van Impe (N-VA) legt uit dat de overeenkomst voortkomt uit het project school-straten. “Daarbij hebben we onder andere bekeken hoe we de bestaande trage wegen in schoolomgevingen kunnen bestendigen. Zo ontdekten we dat deze verbinding die volop gebruikt wordt, eigenlijk geen publiek karakter had en dus privaat was. De verbinding past ook in een ruimere visie voor speelplein Den Dijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de oversteek over de Gelmelstraat op termijn beveiligen, zodat

14 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

je via het Eeuwig Laantje echt veilig kan wandelen en fietsen van de Lindendreef naar het Spijker, de hockey en Den Dijk.” (twi)

BLOEDAFNAMES _____ MEER _____

Gemeentelijke basisschool De Meerpaal, Terbeeksestraat 6 17.30 - 20.30 uur 27/12

_____ MEERLE _____ Parchiezaal Ons Thuis, Gemeenteplein 2 17.30-20.30 uur 4/12

AANKOOP ALLE WAGENS EN MOBILHOMES steeds de beste prijs !!

Alle merken jong en oud, ook met schade en veel km's, ook met rode keuringskaart, bestelwagens, vrachtwagens, 4x4's, luxewagens en minibussen.

Snelle afhandeling - tel. 0473 31 85 58


STRAAT IN DE MAAND

Hoge Weg

Hoge Weg in Minderhout WONEN Als laatste straat in deze jaargang van deze rubriek komt de Hoge Weg in Minderhout aan de beurt. Het is hier nog echt landelijk wonen, rustig en stil, en toch dicht bij alles. En er wordt hard gewerkt, getuige daarvan dat er op een weekdag weinig bewoners thuis zijn. Er is ook nog open ruimte, om nog te bouwen voor wie het zich kan permitteren. En het mag gezegd, de straat kan zeker enige verfraaiing aan...

Mondjesmaat

Op de atlas van buurtwegen van 1843 komt de Hoge Weg ze niet voor. Geen oude weg dus. Een hypothese die we hoorden, was dat dit de (hoger gelegen) winterweg zijn als de Mark uit haar oevers was getreden, terwijl de Lage Weg de zomerbedding volgde. Als we deze straat de eerste keer afwandelen, merken we dat die met mondjesmaat bebouwd is geworden, enkele oudere huizen, sommige aaneen gebouwd, modern afgewisseld met eerder klassieke bouwstijl. En nog ruimte voor meer nieuwbouw. De straat oogt eerder kaal, geen enkele boom siert het straatbeeld en de bermen worden overgelaten aan de bewoners. We ontwaren amper verkeer hoewel de straat de toegang vormt tot de nieuwe wijken Treslong en Hooiopper, en tot de Vekenakker. Maar of het uitzicht invloed heeft op de woonkwaliteit van de bewoners, dat zullen we te weten komen als we er enkele gesproken hebben.

Louis Geerts

“Wonen in het oudste huis van de straat” De meest noordelijk gelegen woning lijkt ook wel de oudste woning te zijn van deze straat. Een gerenoveerde boerderij, recent omgetoverd

tot tweewoonst als een vorm van kangoeroewoning voor ouders en dochter. De boerderij Vermeiren dateert van 1935 en keek tot in 1984 nog vrij uit over de Markvallei toen Louis Geerts en echtgenote deze aankochten. Nu is het zicht ontnomen door de bebouwing in Beemden en Lage Weg. Louis zegt dat er voorheen slechts een zandweg liep naar de parochiezaal in de Koestraat. Een eerste verharding zou er gekomen zijn met afschraapsel van de E10 waarop asfalt werd gelegd. Zelf diende hij nog een grondafstand te doen omdat de wegenis inbegrepen was in het aangekochte perceel. “Het is gezellig wonen, vlakbij het dorp maar niet er in. Eigenlijk valt het allemaal mee.” Verder laten we hem want aan de slag als oppas voor een slapend kind en één op de arm.

Sus Van Gestel en May Verschueren

“Een eigen straatnaam cadeau”

Louis Geerts met kleinkind op de arm en wakend over een ander slapend kind maakt eventjes tijd om iets te vertellen over de Hoge Weg

Sus Van Gestel treffen we in de voortuin die nog een laag schors van doen heeft. In die voortuin prijkt ook een blauw straatnaambord ‘Sus & May Van Gestelpleintje’ en daar willen we toch het fijne van weten. Binnengevraagd, en aan de keukentafel volgt de uitleg. “Ik was in Meer bij Van Aperen om op 20 meter met de kruisboog te schieten en zei DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 15


STRAAT IN DE MAAND tegen Arnold dat ik toch wel een eigen straatnaam verdien na mijn 5 000 000 km gereden te hebben met de vrachtwagen. Die zei dat je dat pas krijgt als je dood bent. Maar Paul Adams, pienter en bij de pinken als altijd, had dit toen gehoord en was het niet vergeten. En dit jaar bij ons 50-jarig huwelijksjubileum kregen we dat bord van de straat cadeau!”

Er was niks Toen May (Verschueren) en Sus in 1977 een perceel grond kochten om te bouwen stonden er welgeteld vier huizen in de Hoge Weg. En er was niks: geen water of riolering, geen elektriciteit. Dat laatste werd afgetapt van een kast bij het in opbouw zijnde huis van Jos Kenis, nu de privéwoning van de in de Lage Weg gevestigde garage Adams. “Met twee tegelijkertijd de was doen, was niet mogelijk”, zegt May. “Op een bepaald moment stond er in de kruipkelder 50 cm water. Die werd ontlast door zelf een sleuf te graven, buizen te leggen en af te voeren in het overliggende weiland; dat heeft daar een dag gestroomd tot in de Lage Weg waar de bewoners nattigheid voelden.” Pas eind jaren tachtig werd de straat opgebroken en werd er riolering aangelegd door de firma Schapers. Nog dit jaar zijn er problemen geweest met de afvoer van vuil water in de straat. Een bewoner van de Vekenakker ontwaarde een serieuze stank en papiertjes in de gracht die het water van de Hoge Weg afvoert. Een half jaar is men bezig geweest om de oorzaak en de vervuiler in kwestie op te sporen, alle huizen werden onderzocht met kleurstof in de afvoer om het tracé van de verontreiniging te vinden.

Hoge Weg vanuit Beemden...

en vanuit Koestraat

Brievenbusdrinken

iemand een berichtje stuurde dat het er weer tijd voor is, of bij een buurt na een tuinwerkzaamheid. Er wordt wel nooit in huis gegaan, nergens, hoogstens achter het huis bij minder weer. Laatst nog bij Sus en May die doende waren de kauwen uit hun schouw te halen...

In navolging van de wijk Treslong startte de Hoge Weg vanaf 2018 met een buurtfeest. Tussen beide inritten van Treslong wordt de straat afgesloten en schuift men aan met tentjes, eigen drank, een frituurwagen en springkasteel om jaarlijks een gezellig samenzijn te hebben. Die eerste keer was er al direct 100 man, en dat op de trekkracht van May zelf en Paul Adams, eerder genoemde inwoner van de straat. En dit jaar was het op kosten van May en Sus ter gelegenheid van de huwelijksverjaardag. Niet georganiseerd maar meerdere keren per jaar, is er in de Hoge Weg ook het fenomeen ‘brievenbusdrinken’. Effectief wordt er aan de brievenbus, waarin de stopkes van de flessen verdwijnen, gedronken, zomaar omdat er

Nog vele jaren Ondertussen zijn zij het langstwonende echtpaar in de straat en ”wij wonen hier graag. Dat kale waarop je doelde”, zegt May, ”is juist, hier staat geen boom in de straat.” Meer verkeer komt er als de gewestweg vast zit, dan wordt dit steevast gebruikt als sluipweg tussen Koestraat en Beemden. De schoolfietsers nemen meestal eerder de Lage Weg. May wil nog kwijt dat ze 115 kinderen in huis heeft gehad als onthaalmoeder, niet allemaal tegelijk uiteraard, maar gespreid over 43 jaar. En Sus zegt nog maar 25 jaar getrouwd te zijn, want die andere 25 heb ik in heel Europa doorgebracht aan het stuur van de vrachtwagens van Huybrechts, De Swart en de Rijck. “En ik zou hier niet meer weg willen!”, zegt May als afsluiter.

Maria Goris en Wim Koyen

“Een karspoor naar de Beemden”

In het centrum van de Hoge Weg bevindt zich het ‘Sus en May Van Gestelpleintje’. Het echtpaar woont er nu al het langst van alle huidige bewoners, en vermoedelijk is het ‘brievenbusdrinken’ bij hen ontstaan.

16 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Geboren en getogen in Minderhout”, zegt Wim Koyen, “in de Gemeentestraat groot geworden bij vader Gust Koyen, schrijnwerker bij Meyers en bekend karweiman voor gans Minderhout voor wie hem nodig had. Hij maakte ook alle ramen en deuren en de dakwerken in ons eerste huis in de Desmedtstraat waar Maria en ik in 1978 gebouwd hebben. Ik was toen boekhouder bij de Zwan, Maria gaf les.” Zij is afkomstig van Vlimmeren en belandde uiteindelijk in het lager onderwijs in Brecht.


STRAAT IN DE MAAND

Wim Koyen en Maria Goris

Wim Koyen diepte deze foto op uit de oude doos, genomen vanop de kerktoren in Minderhout (april 1975, Geets) met uitzicht over een ‘lege’ Hoge Weg, slechts 2 huizen stonden er toen. Idem langs de Lage Weg in de verte. Verder is een doel van het reserveveld te zien en café Papillon.

Wim herinnert zich nog uit zijn jeugdjaren dat de Hoge Weg een karspoor was naar de Beemden waarlangs 2 huizen stonden, dat van Broes en van Oninckx. Al de rest was akker- en weiland. Daarna is er eerst het voetbalveld gekomen, dat ongeveer tien jaar geleden plaatsmaakte voor de straat Treslong. Uit zijn jeugd kent ie natuurlijk Kapellekenskermis, een werking tussen de gehuchten van het dorp. De eigenlijke wedstrijd werd voorafgegaan door een stoet. Een wedstrijd bestond er in om ter best te doen, zo was er eens de opdracht een katapult te maken om een voorwerp zo ver als mogelijk weg te schieten. Nu is de gebuurtewerking eerder beperkt.

In 2009 bouwden Maria en Wim een nieuwe woning op de Hoge Weg op het perceel dat achteraan grenst aan hun eigendom langs de Desmedtstraat, waarin één van de kinderen nu woont. “Hier is het wel rustiger wonen dan langs de grote weg, als je wakker wordt is er niks te horen,” vertelt Maria. Dat de straat niet aangekleed is als een gezellige straat, wordt door beiden wel beaamd. “Dan geeft de Treslong toch een ander gevoel, hoewel wij toch twee bomen hebben geplant langs de straatkant.” (ep)

TOPAANBIEDINGEN nieuwe en 2e handswagens ERKENDE CARROSSERIE alle merken

Erkend hersteller I Verhuur I eigen takeldienst

+75 jaar GARAGE GEUDENS BEDANKT voor uw vertrouwen! GEUDENS.BE I sales@geudens.be I +32 3 315 71 76

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 17


Geniet binnen twee weken van jouw droombadkamer

“Alles werd volgens planning geleverd en zeer goed afgewerkt door ervaren medewerkers. We zijn zeer tevreden.” - Arno

Als maatwerk, kwaliteit en professionaliteit elkaar ontmoeten, creëer je prachtige totaalprojecten. Dat is waar we bij installatiebedrijf van den Berg voor gaan. Na de start van de werken geniet jij binnen twee weken al van je nieuwe badkamer. Daarnaast zorgen wij ook voor verwarming, airco en zonne-energie volledig op maat van jouw woning.

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG

Meerseweg 183 - Hoogstraten Tel: 03 315 75 31 - info@vdberg.be - www.vdberg.be

18 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Persoverzicht

JANUARI

JANUARI • Het vuurwerkverbod op nieuwjaarsnacht wordt massaal genegeerd. De politie krijgt flink wat meldingen en op de Vrijheid loopt al zeker één pand schade op aan een raam en deur.

• Na twee jaar verplichte sluitingen door corona was 2022 voor de horecazaken weer enigszins normaal. De hoge energieprijzen, de gestegen kosten voor voeding en de indexstijging voor de personeelslonen spelen de uitbaters wel parten. Het is afwachten wat de consument gaat doen.

• Met de aankoop van drie zogenaamde sleu-

telpercelen zet Natuurpunt Markvallei een belangrijke stap voor het water in de vallei van ’t Merkske. De percelen bevinden zich in het laarsvormige stukje Belgisch grondgebied.

• In 2022 verdeelde ’t Ver-Zet-je voor 450.000

euro aan voedsel. Vorig jaar kwamen er 240 gezinnen in armoede langs, een stijging van maar liefst 40% ten opzichte van 2021. Dat is deels te wijten aan de oorlog in Oekraïne, maar het aandeel van de inflatie en de gestegen energieprijzen is ook zeer groot.

• AZ Turnhout breidt de dienstverlening in ’t

Gastenhuys uit. Op woensdag komen de eerste patiënten er langs voor een raadpleging bij de orthopedist. De aanvraag om twee windturbines te plaat-

JUNI

Persoverzicht

sen in de Krochtenstraat in Meer botst op tegenkanting van omwonenden in de John Lijsenstraat. Ze stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de hoop om de goedkeuring door de Vlaamse overheid ongedaan te maken.

• De leden van de Ronde Tafel Hoogstraten

en Club 41 brengen 25.000 euro samen door de verkoop van chocoladepakketten. De opbrengst gaat naar goede doelen zoals het Berrefonds, welzijnsschakel ‘t-Ver-Zet-Je, stichting De Kleine Strijders en vzw Jeugdlokalen Hoogstraten.

• De regenval van de voorbije dagen en weken zorgt voor wateroverlast Tussen Wortel en Hoogstraten staan de fietspaden onder water.

• De aan drugs verslaafde R.D.M. moet zich

voor de rechtbank verantwoorden voor verschillende diefstallen. Haar partner was naar de politie gestapt nadat hij thuis dure laptops en gps toestellen aantrof die niet van hem of zijn vriendin konden zijn.

• De oprichters van het nu failliet verklaarde

Huis van Ben, destijds met lokalen in de Leemstraat, riskeren 40 maanden celstraf voor het misbruik van kwetsbare personen. T.D. en zijn echtgenote zouden 500.000 euro assistentiebudget zelf gebruikt hebben

• Projectontwikkelaar Martrick Projects dient

voor de derde keer een omgevingsvergunning in voor een nieuwbouwproject op percelen van en bij het voormalige restaurant-hotel De Tram. Een eerste aanvraag in

Op z’n zestigste maakt Paul Stoffels de comeback van het jaar. Na zijn afscheid bij Johnson & Johnson leidt hij nu het Mechelse Galapagos. De beurswaarde van het Belgische beursgenoteerde biotechbedrijf stijgt in één ruk met 600 miljoen euro. Die stijging illustreert de hoge verwachtingen die men heeft na de komt van de Belgische farmaveteraan. 2020 werd geweigerd, net zoals een tweede aanvraag in 2022. Hij wil er 24 appartementen, zes handelsruimtes en een ondergrondse parkeergarage bouwen.

• Bij een woninginbraak in de Gestelsestraat

in Meer zagen de dieven een koperen leiding in de badkamer door en nemen die mee. Ze hebben blijkbaar ook honger, want ze gaan aan de haal met de inhoud van de diepvriezer.

• De leerlingen van VTI Spijker zorgden voor

hapjes en een reusachtige taart voor een feest van de 900 personeelsleden die Mirho telt. Mirho is een fusie van vier basisscholen, vier secundaire scholen, de twee internaten en de twee kinderdagverblijven. Samen telt deze 5.300 kinderen op de schoolbanken.

FEBRUARI • De hulpverleningszone Taxandria beschikt

over een eigen oefenpaard. De brandweerlui kunnen met de levensechte pop leren hoe ze grote dieren kunnen redden uit benarde situaties.

• Joachim Rombouts maakt voor de jongeren-

organisatie CoderDojo een game over autisme. Hij heeft het syndroom van Asperger en hoopt dat hij met de game kan bijdragen tot meer begrip voor personen met autisme.

De vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) willen samen het aantal bankautomaten van 5.500 naar 2.200 terugbrengen. In Hoogstraten houden zij het tot ergernis van de klanten bij één cashautomaat bij ’t Gastenhuys.

• Projectontwikkelaar ICN WAMS wil 126

appartementen en 13 woningen bouwen op de hoek Molenstraat en Van Aertselaerstraat.

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 19


Persoverzicht

JANUARI

JUNI

Persoverzicht

• Bij de oevers van de Mark, tussen Minder-

hout en Castelré, staat voortaan de ‘Zeppelin’ een monumentaal kunstwerk van de Rijkevorselse kunstenaar Luk Van Soom.

• Het aantal inwoners in Hoogstraten steeg in

2022 van 21.825 naar 22.184, een stijging dus van 359. Ook de woningmarkt groeide met 146 woongelegenheden, waarvan liefst 108 appartementen.

• Op de Fruit Logistica Beurs in Berlijn pre-

senteert Stoffels Tomaten uit Rijkevorsel tomaten-pralines. Die zijn gemaakt door leerkracht bakkerij Gunter van den Broek en leerlingen van VTI Spijker.

• Slachthuis Swaegers langs de Industrieweg

heeft een aanvraag ingediend voor een uitbreiding. Dat is niet naar de zin van bewoners van de nabijgelegen Heuvelstraat. Zij hebben regelmatig te kampen met geuroverlast en willen dat daar eerst iets aan gedaan wordt.

Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbestemming van de voormalige mouterij Brosens. Er komen een horecazaak met een microbrouwerij en zes kantoorunits.

• Ferm Kinderopvang van Meerle verzamelt

zakken met blikjes en bezorgt die aan dorpsgenoot Thijs Brosens. Hij verzamelt de blikjes voor een goed doel.

• De Hasseltse rechtbank spreekt een celstraf

uit van 38 maanden en een boete van 8.000 euro voor een 46-jarige moeder en haar 26-jarige zoon uit Hoogstraten. Ze hebben twee teeltinstallaties voor drugs, een in hun woning in Hoogstraten en een tweede in Herk-De-Stad.

• Drie koningen en een koningin schenken 5.800 euro aan jeugdbeweging De Slinger. Voor het negende jaar op rij trok het viertal langs bij de handelszaken in het centrum.

• Het recreatieve aanbod in Wortel-Kolonie

breidt uit. Dave Verschueren heeft het hoekhuis van de boerderij omgevormd tot het belevingshuis Landloper. Er is een escaperoom en vanaf de zomer kan je er ook elektrische steps en scooters huren.

• De coöperatieve energievennootschap Hal-

net in Minderhout is een succes. Drie jaar na de oprichting produceren de zonnepanelen

op de land- en tuinbouwbedrijven groene stroom voor vijftien gezinnen en is Halnet ‘uitverkocht’.

• De scholengroep Mirho geeft vanaf volgend

schooljaar als enige school in Vlaanderen bij de inschrijvingen voorrang aan leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen. Zo wil Mirho de kinderen van seizoenarbeiders beter spreiden.

• De gemeenteraad start de procedure voor

aanduiding van een ontwerper voor de nieuwe brandweerkazerne. Er is nog geen zekerheid over de aankoop van een derde stuk grond, maar ook zonder dat perceel is er plaats genoeg voor de kazerne.

• Bouwbedrijf Dego begint met de bouw van woonproject Bloemenhof aan de noordkant van de Vrijheid. Het statige gebouw van Hof ter Smisse wordt in het project met 33 appartementen en 5 woningen geïntegreerd.

• Door corona was de traditie van de dorpsra-

den in de verschillend deeldorpen verdwenen. Vanaf dit voorjaar worden ze opnieuw georganiseerd.

MAART • Onder de naam Mirho - home@school gaan

Voor de startdag van ‘Het Groot Circus van het Klein Verdriet’ in VTI Spijker organiseert vzw La:ch een persconferentie in Wortel-Kolonie met v.l.n.r. hoofdrolspeler Jef Martens en de organisatoren Maarten en Ann Leemans, Hans Casteleyn, Emelien Raats, Florian Verschueren en Magali Dejonckheere.

20 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de internaten Spijker en Klein Seminarie fuseren. Het eengemaakte internaat komt in de gebouwen van het Klein Seminarie.

• Met slogans als “De Brusselse idioten helpen ons naar de kloten” rijden bijna drieduizend tractoren, waaronder ook een aan-


Persoverzicht

JANUARI

tal uit Hoogstraten, Brussel binnen. Voor de boeren staat hun toekomst op het spel. ”Ze controleren ons van het moment dat we opstaan tot we gaan slapen. En nog is het niet goed.”, klinkt het.

• Dit jaar zijn er in Hoogstraten al 19 elek-

trische fietsen gestolen. De politie geeft het advies om je fiets vast te maken aan een vaste constructie.

• Het stadsbestuur gaat bij de provincie in be-

roep tegen de bouw van een windturbine aan de Venneweg in Meer. De provincie hield geen rekening met het negatief advies van de stad.

• Het fietspad tussen Meer en Meersel-Dreef

zal niet voor 2026 aangelegd worden. Voor het dossier zijn er 78 onteigeningen nodig, maar er zijn nog maar 50 akkoord. Enkele buurtbewoners geven al aan dat ze gerechtelijke stappen zullen zetten.

• Een voorbijganger belt de politie omdat hij een ’lijk’ in het bushokje ziet liggen. De politie komt ter plaatse en vindt een dronken man die zijn roes uitslaapt.

• De stad roept de inwoners op om deel te ne-

men aan het project tuinstraten. Wie samen met de buren de straat wil vergroenen kan rekenen op begeleiding en ondersteuning.

• Meer dan 200 leerlingen van verschillen-

de scholen in Hoogstraten trekken naar de boerderij van Tine, Toon en Jef Ryvers in

JUNI

Persoverzicht

Castelré voor de tweede editie van ‘Binnen Bij Boerendag’.

energieprijzen. Zowel het aantal aangesloten telers als de omzet daalde. Dit jaar wordt een groei verwacht.

• Beleef Hoogstraten maakt van de braderij

dit jaar een driedaagse. Er is de verlichte avondmarkt, er komt een Beiaardcantus en op zondag de opening van het toeristisch seizoen.

• De uitbaters van De Bonte Beestenboel in Wortel-Kolonie tonen hun goed hart. In samenwerking met welzijnsschakel ’t Ver-Zetje mogen enkele kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben een week gratis op kamp komen.

• Dankzij een subsidie van zo’n 110.000 euro koopt het stadsbestuur laptops voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het gemeentelijk onderwijs.

• De stad legt in sportpark Wereldakker een

pumptrack aan. Het is een circuit met geasfalteerde heuvels en kuilen die worden afgewisseld met kombochten. Mountainbikers, skaters, BMX’ers en rolschaatsers kunnen er gebruik van maken.

• Hoogstraten, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau

APRIL • De 46-jarige Jeanette Tilburgs heeft MS,

maar wil gespreid over enkele jaren naar Santiago de Compostela in Spanje fietsen. Vorig jaar heeft ze al een stuk afgelegd, in mei volgt het tweede deel. Ze doet het om te tonen dat personen met MS nog actief kunnen zijn en ter nagedachtenis van haar in 2011 verongelukte dochter Deveney.

• In het klooster van Meersel-Dreef komen

de kapucijnen samen. De Vlaamse en de Nederlandse tak van de orde zijn voortaan één delegatie onder de koepel van de Duitse kapucijnenprovincie.

• De secundaire scholen van scholengemeen-

schap Mirho starten vanaf volgend schooljaar met OKAN-onderwijs, gericht op kinderen met een buitenlandse nationaliteit die het Nederlands onvoldoende beheersen.

en Merksplas werkten op toeristisch vlak samen onder de naam Land van Mark en Merkske. Omdat die naam de lading niet dekt werken ze voortaan samen onder de naam Grensvallei.

• De restauratiewerken van de Sint-Katha-

• Voor Coöperatie Hoogstraten was 2022 een

wagen die na een achtervolging in de gracht terecht kwam. De bestuurder was even voordien uit het rijdende voertuig gesprongen en kon ontkomen.

apart jaar door de inflatie en de gestegen

rinakerk gaan de laatste fase in. Daarvoor kent de Vlaams overheid een subsidie van 621.168 euro toe.

• De politie treft 11 kilo marihuana aan in een

• De reeks van een 20-tal gestolen elektrische fietsen is opgehelderd door de arrestatie van drie dieven. Het gaat om minderjarige jongeren van 12 tot 14 jaar.

• Op zijn 65ste gaat Johan Keller uit Meerle

de uitdaging aan om 2.400 kilometer te fietsen naar Santiago de Compostela. De trip naar het Spaanse bedevaartsoord staat in het teken van ALS. Met zijn fietstocht zamelt Johan geld in voor onderzoek naar ALS, een ziekte waaraan zijn broer vorig jaar overleden is.

• Een 38-jarige vrouw wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier jaar voor een poging tot doodslag op haar man. Het slachtoffer overleefde twee messteken in zijn borstkas en in zijn onderrug.

Aanvankelijk wou het stadsbestuur de voormalige bibliotheek in Meer, beter gekend als de ’postschool’ verkopen, maar het monument wordt in erfpacht gegeven. Er zouden al vier kandidaten zijn.

• Erfgoed Noorderkempen wil met het pro-

ject ‘Goei Gerief’ voorkomen dat collecties oude landbouwwerktuigen verloren gaan.

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 21


Persoverzicht

JANUARI

Vrijwilligers digitaliseren zo veel mogelijk alaam. Tijdens Erfgoeddag kan men op twintig plaatsen kennismaken met het resultaat.

JUNI

Persoverzicht

• Projectontwikkelaar Brew2320 heeft een

• De kappersstoel is de plaats waar vaak hon-

omgevingsvergunning aangevraagd voor een woonproject tussen de Vrijheid en Tinnenpotstraat. In het binnengebied van de vroegere brouwerij Brosens willen ze vier woonblokken bouwen voor 68 appartementen en 6 woningen.

• Er breekt brand bij het bedrijf Teknihall Be-

nelux in Meer. De brand ontstaat nadat een elektrische step vuur vat.

• De eerste Hoogstraatse beiaardcantus is een

schot in de roos. Zo’n 300 aanwezigen zongen uit volle borst mee.

• Belgische en Nederlandse brandweerkorp-

sen houden een gezamenlijke brandweeroefening in de Transportzone Meer vlakbij de E19. De twee korpsen werken al langer samen.

• Het stadsbestuur testte begin dit schooljaar

MEI • De groots opgezette musical ’Het Groot

Circus van het Klein Verdriet’ belooft een succes te worden. Ondanks een technische storing worden er de eerste dagen niet minder dan 1.500 tickets verkocht.

• Als iemand dringend medische hulp nodig

heeft, komt de ziekenwagen die het snelst ter plaatse kan zijn. Maar dat is in grensregio’s, zoals in Meersel-Dreef geen evidentie. Er wordt gewerkt aan een convenant waardoor ook Nederlandse ambulances over de grens hulp mogen bieden.

in het kader van het project School-straten enkele verkeersmaatregelen in Wortel. Een aantal maatregelen wordt nu definitief ingevoerd.

• Het derde jaar Autotechnieken van Vito

Hoogstraten neemt op het circuit van Zolder deel aan de Greenpower 24 Challenge. Meer dan twintig scholen trachten een zo groot mogelijke afstand af te leggen met een zelfgebouwde elektrische wagen. VITO wint een nevenprijs en wil volgend schooljaar weer deelnemen.

• Omwille van de slechte ticketverkoop en de

mindere weersomstandigheden wordt het festival Grenspop geannuleerd.

• Een metaalbouwbedrijf uit Hoogstraten is verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval in Nederland. Daar kwam in 2020 een werknemer door een val van een onveilige steiger om het leven. Er wordt een geldboete van 125.000 euro opgelegd.

• De eeuwenoude Sint-Luciakapel in Meer-

sel-Dreef wordt binnenkort gerestaureerd. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor het bestek en de procedure voor de restauratie.

derduit over dingen verteld wordt. Dat bracht Gert Thielemans en barbier Gert Rombouts op het idee om een eigen podcast onder de naam ‘Proper Geknipt’ te starten.

• Jonge vandalen houden lelijk huis bij VITO.

Ze kantelden een auto op z’n dak, duwen werfhekken om en strooien afval in het rond. Enkele dagen later was het weer prijs, nu in het Klein Seminarie. Daar proberen onbekenden brand te stichten in het portaal aan de inkom.

• “Dit ruikt naar vriendjespolitiek”, zegt

raadslid en voormalig schepen Michel Jansen, wanneer hij hoort dat het schepencollege de bouwaanvraag voor 24 appartementen en 6 handelspanden op de site van restaurant De Tram heeft goedgekeurd. Hij zal niet langer deel uitmaken van de VN-A fractie maar als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelen.

• Na de ontdekking van twee drugslabo’s,

een in Meer en een in Olen heeft de onderzoeksrechter een 30-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van de aanmaak van verdovende middelen of psychotrope stoffen.

• Coöperatie Hoogstraten krijgt medewerking van presentator Sven Ornelis om groenten in de kijker te zetten.

• Een 62-jarige vrouw uit Minderhout wordt

• Het stadsbestuur sluit een samenwerkings-

overeenkomst af met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij voor werken in de omgeving van de Laermolen.

• Door de energiecrisis en het slechte weer is het aardbeienseizoen dit jaar zo’n twee weken later gestart dan normaal, waardoor de vruchten duurder worden. Pas vanaf half mei worden het aanbod en prijs stabiel.

• Een 43-jarige man uit Minderhout moet drie

jaar naar de cel omdat hij in november 2021 zijn ex-partner had verkracht en met de dood bedreigd.

• In het Klein Seminarie kun je vanaf 2 mei de Kunstenroute wandelen. Die toont werk van leerlingen dat geïnspireerd is op vijf sleutelwerken uit het patrimonium van de school. Leerkrachten van kunstacademie IKO werkten drie schooljaren mee tijdens de lessen Plastische Opvoeding.

In het centrum van Wortel wordt een proefopstelling geplaatst om in het kader van de Schoolstraten het kruispunt bij bakker Gert aan te passen. In die opstelling wordt de Sint-Janstraat enkelrichting tot aan het Kerkpad. De inwoners mogen via een enquête hun mening kenbaar maken.

22 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Persoverzicht

JANUARI

aangereden door een tractor en komt om het leven. Het ongeval gebeurde op de smalste plaats van de Vrijheid ter hoogte van het politiekantoor. Al snel blijkt dat de 42-jarige chauffeur geen geldig rijbewijs heeft en zelfs niet met een tractor of een ander gemotoriseerd voertuig op de openbare weg mag rijden. Het stadsbestuur zoekt samen met wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) naar duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid op de Vrijheid te verbeteren.

• De afwatering in het onverharde dorpsplein

De Kuip in Minderhout is niet optimaal. De dorpsraad is vragende partij voor verharding, maar voor het stadsbestuur is dat geen prioriteit.

• Onder de naam ‘Generatie Rookvrij’ streeft

het stadsbestuur naar een samenleving waar kinderen en jongeren rookvrij opgroeien. Een eerste stap is het rookvrij maken van speel- en sportterreinen en hun omgeving. Het bestuur organiseert ook groepssessies om te stoppen met roken.

JUNI • Schepen van Ondernemen Katrien Brosens

neemt afscheid als schepen. Ze wordt vervangen door Ann Fockaert. Katrien blijft actief als raadslid en stopt dus niet met de politiek.

• Verschillende horeca-uitbaters klagen over een oneerlijke strijd tegen tijdelijke zomerbars. Horeca Vlaanderen en ondernemersor-

JUNI

ganisatie UNIZO pleiten voor meer belastingen voor pop-up-uitbaters.

• Diëtisten Celien Rombouts uit Hoogstraten

en Rolinde Demeyer uit Herent brengen een kaartenset op de markt waardoor kinderen op een luchtige en positieve manier over eten kunnen praten, zonder dat gezond of ongezond een averechts effect hebben.

• Steeds meer begrafenisplechtigheden gaan

door in de aula bij het crematorium. Omdat Turnhout voor veel mensen te ver en te druk is, kunnen er nu burgerlijke plechtigheden plaats vinden in zaal ’t Markenhof in Minderhout.

• De markthal van VITO in de Hemelrijkse-

straat in Hoogstraten gaat weer open voor de wekelijkse boerenmarkt met tal van verse lokale producten.

• De drugsproblematiek en de slechte bereik-

baarheid met het openbaar vervoer zijn de twee zwaarste bemerkingen die Commissie van Toezicht formuleert na hun bezoek aan de gevangenis van Wortel.

• Fluvius voert o.m. in de St Lenaartseweg

werken uit om vanaf eind 2023 de groene stroom van een nieuwe windturbine naar het transformatorstation te brengen. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om snellaadstations en een warmtekrachtcentrale aan te sluiten.

Persoverzicht toeneemt.

• De herbestemming van de voormalige

kloostersite in de Donckstraat in Meer krijgt internationale erkenning. De vzw Klooster Meer is een van de dertig laureaten van de Europa Nostra Awards. De prijs wordt eind september in Venetië uitgereikt.

• Een colonne van een zestigtal trucks bege-

leidt de 22-jarige Arne Torremans uit Minderhout naar zijn laatste rustplaats. Arne, een gepassioneerd vrachtwagenchauffeur, overleed aan de gevolgen van een zeldzame bloedziekte.

• De grote vijver van recreatiedomein De

Mosten in Hoogstraten wordt tijdelijk gesloten voor recreatie. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft er blauwalg vastgesteld.

• Musicalacteurs Jens Broes uit Hoogstraten

en Gregory Langen starten een tiendaagse opleiding voor wie ervan droomt om ooit in een musical mee te spelen.

• Tijdens graafwerken aan Epelteer in Hoogstraten wordt een obus gevonden. DOVO brengt het springtuig gecontroleerd tot ontploffing in Weelde. (fh)

• Uit een bevraging blijkt dat de inwoners een bouwstop op de Vrijheid wensen, zolang er geen oplossing is voor de mobiliteit die na elk groot bouwproject hoe dan ook

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Warmtepompen Airconditioning Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 23


LANDBOUW

Drassige editie van Farm run & walk

De vele gezichten van onze land- en tuinbouw LAND- EN TUINBOUW Op zondag 22 oktober kreeg de Farm Run & Walk van de Groene Kring en Golazo een tweede editie in Hoogstraten. 1.500 dappere joggers en wandelaars namen deel, allicht door het minder goede weer was dit aantal maar de helft van de eerste editie vorig jaar. Dat de deelnameprijs met € 25 aan de hoge kant was, zal er ook wel wat mee te maken hebben. Er waren weer 2 omlopen voorzien van 11 km en 7 km. Door de zware regenval de dagen voordien moest last minute de grote omloop worden aangepast, waardoor deze 2 km langer werd. Vooral voor de lopers was het moeilijk om de soms wel erg drassige ondergrond te doorploeteren.

Een lange en een ingekorte versie van het parcours langs de deelnemende land- en tuinbouwbedrijven

Als wandelaar op het lange circuit ontdekte ik een aantal privé domeinen die normaal niet toegankelijk zijn. Vooral de doortocht door bloemenserres, de boomgaarden en het alpacadomein vielen daarbij in de smaak. Er waren in totaal acht deelnemende land- en tuinbouwbedrijven wat diverse en erg interessante bezoekjes mogelijk maakte. Enkele van de deelnemende uitbaters peilden we naar hun indrukken en waar ze voor staan.

Meelwormen: alternatief en duurzaam Tim en Wouter Mertens begonnen dit jaar met de kweek van meelwormen. In Minderhout bouwden ze een vleesveeloods om tot een meelwormenkwekerij. Tim Mertens: “Momenteel hebben we een varkensbedrijf, samen met mijn ouders en broer Wouter. Als jonge landbouwers zijn wij op zoek naar een nieuwe toekomst. Want door o.a. de PAS-maatregelen en de stilstand in het huidige stikstofdossier is het heel moeilijk werken voor ons.

Daarom zochten we naar een alternatief en een duurzaam product om in de toekomst onze landbouwactiviteiten te diversifiëren. Zo kwamen we terecht bij de kweek van meelwormen, dat zijn larven van de meeltor. De beestjes zijn bijzonder rijk aan vetten, vezels en proteïnen. In onze omgebouwde loods zijn 3 klimaatkamers, waar bakken met meelwormen in rekken zijn opgestapeld. De temperatuur bedraagt er altijd 25 graden. Hierin leggen de kevertjes hun eitjes. Na zo’n 10 weken worden de larven dan naar een andere ruimte verplaatst en gezuiverd in een zeef. Wekelijks produceren we nu zo’n 120 kg meelwormen, die verwerkt worden voor zowel humane als dierlijke voeding. Voorbeelden hiervan zijn hamburgers, proteïnedrankjes, chipolataworstjes en honden- en kattenvoeder. We kunnen hier helaas nog niet onze kost mee verdienen, maar we hopen dat de Vlaamse regering onze alternatieve en duurzame oplossing mee zal ondersteunen, zodat dit wel rendabel zal worden.”

Melkvee met minder emissies Jan Mertens en Heidi Deboel hebben een melkveebedrijf van een 230tal koeien in Hal. Hun kinderen Jarne en Jinte helpen ook mee, maar het is niet zeker of zij echt hierin willen verder gaan.

Tim Mertens en Elke, Jill Fransen en Sonja Bevers

24 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Ons melkveebedrijf bestaat al sinds 2010,” zegt Heidi. “Maar door de stikstofproblematiek zitten we nu in een heel onzekere periode. Zo is het voor onze zoon, die landbouwonderwijs doet, het heel moeilijk om


LANDBOUW

Jan Mertens en Heidi Deboel met dochter Jinte Mertens en Jonas Christiaensen te weten welke richting hij moet uitgaan. Van de regering verwachten we een duidelijk wettelijk kader, want nu staat eigenlijk alles stil. Door deel te nemen aan dit initiatief willen we vooral de groene kring ondersteunen. Ook willen we laten zien dat we echt goed bezig zijn en de milieuproblematiek heel serieus nemen. We willen ons steentje bijdragen aan het produceren van duurzaam voedsel. Hiervoor werken we bijvoorbeeld met methaan-reducerende voeders, krachtvoeders die de uitstoot van methaan met 9% verminderen. Deze methaanemissies ontstaan vooral tijdens de fermentatie in de pens van herkauwers. Verder werken we met buizenkoelers, ook wel buizenwarmtewisselaars genoemd. Deze koelt de melk al af voordat die in de koeltank komt. Daardoor kan tot 50% bespaard worden op onze energie. Bovendien vermindert hierdoor de bacteriegroei, met een betere melkkwaliteit als gevolg. Een andere techniek die we toepassen is precisielandbouw. We gebruiken geavanceerde technologieën, zoals GPS, sensors, artificiële intelligentie, enz. om de productie van onze gewassen te optimaliseren. Het laat bv. toe om kunstmest en gewasbescherming in de juiste dosering op het veld uit te strooien. Hierdoor zijn er minder nodig, wat het milieu ten goede komt en ook efficiënter is. Daarnaast hebben we dit jaar ook een bouwland-injecteur aangekocht. Deze hangt achter de mesttank, zodat de mest niet op het veld komt, maar rechtstreeks wordt geïnjecteerd in de grond, waardoor die veel beter wordt opgenomen. Uit veldproeven blijkt dat de ammoniakemissie bij bemesting met de bouwland-injecteur 2% bedraagt in plaats van 10%.”

Een dappere jogging familie Wij doen veel huisverkoop en hebben dus vele verschillende soorten appels en peren. Onze voornaamste appelsoort is de Jonagold, die het meeste wordt geteeld in België. Daarnaast is voor ons Elstar belangrijk, omdat wij aan de grens wonen en Nederlanders meer geïnteresseerd zijn in deze soort. Wij hebben ook nog Delbare, een vroege soort die begin augustus al op de markt kan gebracht worden. Boscoop wordt dan weer gebruikt om appelmoes te maken. Bij de peren is de Conference voor ons het belangrijkste. Maar we hebben ook de Doyenne comisse en de Gieser wildeman, wat een stoofpeertje is dat vooral door de Nederlanders wordt geapprecieerd.

Jan vult aan: “Zoals mijn vrouw zonet heeft uitgelegd, proberen we echt wel met alle mogelijke middelen bij te dragen aan een groener imago van de landbouw. Dit vraagt serieuze investeringen, maar we weten dat dit ook nodig is. Hopelijk denkt de regering daar ook zo over…”

Appels en peren voor heel de grensstreek Het bedrijf van Wim Stoffels en Mieke Van Baelen is allicht bekend als ‘de appelboer’ van Minderhout. Wim begint zijn verhaal: “Ik heb dit appel- en perenbedrijf in 1996 van mijn vader overgenomen die het in de jaren 1950 oprichtte en stelselmatig uitbouwde. Eerst had hij ook nog aardbeien en augurken, na verloop van tijd is hij zich enkel op deze tak van fruitteelt gaan toeleggen. Wij waren thuis met 4 kinderen, maar ik was de enige die interesse had om de zaak van mijn vader voort te zetten. Ondertussen hebben wij zelf een 18-jarige zoon die naar de tuinbouwschool gaat, en dus ook potentieel deze zaak kan verder zetten.

Appelboer Wim Stoffels en zoon Brent in Minderhout DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 25


LANDBOUW

Goe Beezig, de muzikale omlijsting kende heel wat bijval.

Saar Van Delm, Ken Herrijgers en Stephanie Smeekens, die de alpaca’s verzorgen.

Wij kregen al meermaals de vraag van klanten om ons bedrijf eens open te stellen. Door deze deelname komen we daaraan tegemoet, we zijn blij om uitleg te kunnen geven aan de vele bezoekers. We zijn er ons van bewust dat de stikstofproblematiek momenteel een heikel thema is in land- en tuinbouw. Als fruitteler zijn wij voorlopig niet rechtstreeks geïmpacteerd, omdat wij een laag stikstofbehoeftig gewas telen. Ook mestuitstoot is geen probleem, ook al moeten de fruitbomen toch wel wat bemest worden.

de bladluis. Ook lieveheersbeestjes zijn erg nuttige diertjes. En daarnaast zetten we o.m. roofwantsen en valken in. Om te blijven voldoen aan de milieunormen, moeten we blijven investeren en innoveren. Zo hebben we pas een verbouwing achter de rug, waardoor onze spuittoestellen op een duurzame en ecologische manier kunnen gereinigd worden. We willen onze zaak verder uitbouwen en blijven vernieuwen, want samen met onze zoon zien we nog een mooie toekomst voor ons bedrijf!”

Kwaliteit en controle zijn voor onze producten belangrijk en daarom werken we al lang samen met het Proefcentrum Fruitteelt (fcfruit vzw). Dit internationaal erkend onderzoekscentrum doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft ons de nodige voorlichting en begeleiding bij het toepassen van natuurvriendelijke technieken.

De helende invloed van de alpaca

We gebruiken nu minder bestrijdingsmiddelen, in de plaats daarvan zijn er natuurlijke middelen zoals oorwormen voor de bestrijding van

De alpacafarm was een hele belevenis voor jong en oud

26 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De alpaca farm van Ken Herrijgers was de laatste halte voor de finish. Eigenaar en bezieler Ken is de zoon van Herman Herrijgers, die het Fortuin uitbaat in Meer. “Het bedrijf kreeg eerst de naam Epic Alpaca Farm Hoogstraten, ondertussen werd dat Alpaca Hoogstraten. Vanuit mijn jeugd heb ik al veel te maken gehad met de shows en optredens, ik kwam terecht in de evenementensector en begon het boekingskan-


LANDBOUW toor Epic Times Agency. Je kan er een 20-tal artiesten boeken, zoals Anouk Matton, Kat Kerkhofs en vooral een aantal bekende Nederlandse artiesten voor een jeugdig publiek. Ons kantoor is gevestigd in Antwerpen. Alles liep op wieltjes, tot corona kwam. In die periode werd bij mij ook teelbalkanker vastgesteld. We hadden toen ook een tweeling van 8 maanden en pas een huis gekocht op de Meerseweg. Dat was dus echt wel een hele pittige periode om door te komen. Na 3 operaties was ik in september 2020 wat mobieler. Toen hebben wij 3 alpaca’s gekocht en lieten hen grazen op een stuk weide van Jef Schalck vlakbij de Mosten. Jef overleed jammer genoeg eind 2022. In 2020 had ik de hele winter de tijd om deze geweldige dieren beter te leren kennen. Ik voelde dat ze ook echt een helende werking op mij hadden. Na de winterperiode lieten we mensen kennismaken met de alpaca’s en vice versa. Het zijn erg geïnteresseerde dieren, maar geen echte knuffelbeesten. Na anderhalf jaar was corona grotendeels voorbij en trok ook de evenementensector weer aan. Toen vonden we op het domein van Danny Van Der Linden, vlakbij het Duitse nonnenklooster, een geschikte plaats om onze droom waar te maken. Ons doel is om op dit 2,5 ha grote domein een aantal unieke dieren te huisvesten op een locatie die rust ademt. We hebben hier dus alles gecentraliseerd: ons kantoor, een yogaruimte, een tattooshop, 34 dieren waaronder 22 alpaca’s, 5 mini-ezels en 4 Italiaanse berghonden. Pidzo, een ‘Pastore della Sila’ reu, is blijkbaar de enige dekreu in België. Dat wist een Nederlandse fokker ons toch te vertellen. Naast waakhonden zijn het ook echt zalig lieve honden. Ze lopen en slapen tussen de alpaca’s om hen o.a. te beschermen tegen wolven of indringers.

Met zo’n weer niet te vermijden, een stukje modderig parcours onderweg. dichtst bij onze dieren kunnen komen. Als ze na een bezoekje terugkeren naar hun instelling, krijgen we steevast te horen dat het hen ontzettend deugd heeft gedaan.

Het is wel spijtig dat vooral mensen van buiten Hoogstraten naar hier komen. Onze bezoekers komen vooral uit Antwerpen, Brasschaat, Kapellen, Brussel, ook zien we heel wat Nederlanders. Op termijn willen we wel de privé-bezoeken afbouwen en ons richten op grotere groepen en evenementen. Zo werken we nu samen met veel bedrijven en organiseren voor hen teambuildings en wandelingen. Dat willen we zeker verder zetten. Ook willen we yoga geven tussen de alpaca’s en een aantal workshops, bv. over de wol.

We werken o.m. samen met Welovecollette, een vzw die activiteiten organiseert voor gezinnen van kinderen met CP (cerebrale parese). Voor evenementen werken we samen met de lokale horecazaken van Hoogstraten, wat we als een win-win zien.” Wij kunnen alvast beamen dat de alpaca’s prachtige dieren zijn die een bezoekje aan de Alpaca farm meer dan waard zijn. Waarna we onze wandeling eindigden op een overdekte boerenmarkt. De deelnemers konden zich tegoed doen aan allerlei lekkers. Een hamburger, kaas, pannekoeken, ijsje… waren een welgekomen afsluiter na zo’n flinke wandeling! (jl)

Een alpaca kan 20 tot 25 jaar oud worden. Er zijn 2 soorten: de suri en de huacaya. De wol wordt 1 keer per jaar afgeschoren en je kan er o.a. kasjmier wol van maken. Hij is warm, zacht en geurloos. Deze bijzondere dieren zijn zoals een spiegel. Het zijn therapiedieren die net zoals honden aanvoelen hoe een mens zich voelt, en zichzelf daaraan spiegelen. Daarom zijn het vaak andersvaliden die het

Genieten van de bloemen bij bloemisterij Mertens

Proevertjes onderweg DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 27


Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03 314 46 10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593A

VAN HEMELEN BVBA

Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11

VAN HEMELEN BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE

2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77

ELEKTRICITEIT

info@love2heal.be

CENTRALE VERWARMING

www.love2heal.be

SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 28 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.


LITERATUUR

Een stadskind zoekt in “Alles voor de Kempen” naar dorp en platteland

Jan Hertoghs komt wildsigneren in de staantribune van Wortel

Jan Hertoghs signeert “Alles voor de Kempen” op 16 december.

BOEK Eind juni verscheen bij uitgeverij Tzara het boek “Alles voor de Kempen” van Jan Hertoghs. De auteur, geboren en getogen in Deurne Noord én hevig Antwerp-supporter, was ruim 35 jaar reporter bij Humo. Als stadskind gaat hij nu op zoek naar de streek die hij als kind leerde kennen. Daar waar het afgelegen Kempische dorp Tielen was, de thuis van zijn zwijgzame grootvader. In het boek gaat hij, een stadskind, na hoe het dorp en het platteland hem als journalist hem hebben bepaald én hoeveel Kempen er in hemzelf schuilen. Het resultaat is een even bedachtzaam als liefdevol portret van een streek waar veel ongezegd blijft. We hebben alvast afgesproken in de staantribune van KVNA Wortel, waar hij op zaterdag 16 december zijn boek zal signeren. Een onverwachte signeerplek, maar hij heeft even rondgekeken, een praatje gemaakt met oud-voorzitter Frans Brosens en hij voelt zich er zeer op zijn gemak. DHM: Vanwaar die signeertour op zulke onorthodoxe plekken? Jan Hertoghs: Dat is toch een toffe plek hier hé? Ik heb hier al direct een goed gevoel. De naam alleen al is geweldig, “Vermaak Na Arbeid”! ‘Pardon’, zegt Frans, “Koninklijk Vermaak na Arbeid”. Denk daar maar eens over na!’ (Jan, Frans, onze fotograaf en uw redacteur lachen smakelijk). Nu, het is mijn eerste boek en ik wist niet wat er allemaal kwam kijken na het publiceren ervan. Signeren dus, eerst in enkele boekhandels. Maar ik vond dat vrij stijf, steriel zelfs. Toon Horsten (de uitgever) zei me dat het

ook op andere plekken kon. Waarom niet op ongewone plaatsen in de Kempen? In een afgelegen bushokje bijvoorbeeld. Een beeld dat me van vroeger is bijgebleven, toen we van Antwerpen met de bus naar Turnhout reisden om mijn grootouders te bezoeken in Tielen en we er dus veel passeerden. De eerste die afkwam op de signeersessie in een bushokje in Meerhout was een bakker uit Geel en die had vijf koffiekoeken bij. Heel sympathiek. En er stond een rijtje mensen aan dat bushokje. Later ook op het perron van het station van Bouwel. Sommigen moesten een uur aanschuiven, omdat de mensen mij hun

verhaal vertelden. Over hun Kempen, hun familie. En ik hoor die verhalen graag. Ik zat ook op de Meir te signeren. Nee, niet op de Meir in ’t stad, maar op de gelijknamige weg tussen de velden in Weelde. Toch kwamen ook daar mensen hun boek laten signeren. Dat gaat hier ook gebeuren, het voelt goed aan. Ik heb er net een term voor bedacht: “Wildsigneren”. Je kan hem als eerste gebruiken!

Naar den buiten DHM: Je bent een echte stedeling en je schrijft een boek over de Kempen. Hoe kom je daartoe? DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 29


LITERATUUR Mijn moeder was van de Kempen, van Tielen. En tot mijn 14, 15 jaar ging ik er bij mijn grootouders op vakantie. Daarna nog de familiebezoeken met de traditionele gelegenheden. Maar dat is gestopt toen mijn grootvader overleden is in 1978. Maar ik merkte dat ik als journalist voor Humo, wat ik toch 35 jaar was, aangetrokken was door onderwerpen die niets met de stad te maken hadden. Een van mijn eerste reeksen was “Romantiek van het landleven”. Daarvoor zat ik onder andere thuis bij een boer in Schilde, de “Voorkempen”, vanuit zijn leefkamer keek ik recht in de stal en zag de koeien. Ook weer zo’n andere wereld, en dat amper op 12 km van de stad, dat is me blijven intrigeren. Ik zocht onderwerpen om naar den buiten te kunnen gaan en had het gevoel dat de mensen die ik daar sprak blij waren met de aandacht. ‘Hier komen nooit journalisten’ hoorde ik dikwijls. Over de stad wordt veel meer geschreven. DHM: En de journalist vulde meteen het gat in de markt? Ik maakte een artikel over “Rockers in het rusthuis”, was daarvoor ook in rusthuizen in de stad. Maar ik ga dan evenzeer aankloppen bij rusthuizen in de Kempen. Ik kom bij een rusthuis in Grobbendonk, bel aan en vraag aan de ontvangstbalie ‘Zijn er hier mensen die niet zo voor de “Purp’ren Hei” of “Daarbij die molen” zijn, die misschien liever Jethro Tull horen?’ ‘Denk ik niet’ was het antwoord, ‘maar vraag het zelf maar’. Tijdens een gesprek met bewoonster Maëlla trekt ze een schuif open en die zit vol met cassettes van Jethro Tull, AC/DC, CCR, Pink Floyd… Om de paar dagen hangen er een aantal andere bewoners aan haar deur en dan draait ze die cassettes. Rock’n Roll! Plezant hé. Zo vond ik veel plezier en humor tijdens die reportages in De Kempen. Het platteland heeft me altijd aangetrokken, voor onze vakanties in Frankrijk. Ik kom graag in Wallonië. Een citytrip zegt me weinig.

Middenin DHM: In interviews die ik las krijg je nogal eens ‘jouw Tielen, jouw Kempen’ in de mond gelegd. Hoe kan dat voor iemand die echt van de stad is en dat ook graag bevestigt? Ik ben erg op mijn gemak in Deurne, en in de binnenstad waar ik nu woon. Ben er opgegroeid, alles is er dichtbij. Ook den Bosuil, het stadion van “mijn” ploeg. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om ”op den buiten” te gaan wonen. Ik blijf in de stad en van daaruit kan ik mijn nieuwsgierigheid behouden naar het leven erbuiten. Als buitenstaander zie je ook meer. Mensen die het boek gelezen hebben zeggen me vaak: ‘Je komt met details waar ik al lang niet meer bij stil sta.’. Dat is volgens mij omdat je er middenin zit. Als ik in Wortel zou wonen, zou deze plek, dit voetbalplein, me niet zo intrigeren omdat ik ermee vertrouwd zou zijn. Veel dingen bestaan niet meer in de stad, zoals teerfeesten, of het nieuwjaar zingen door kinderen voor centjes of snoepjes. Ik kan er met plezier en met verwondering naar kijken en er over schrijven. Mensen die ik spreek tijdens mijn reportages zijn blij met de interesse. Ik kan ze 10, 15 jaar later nog opbellen en die herinneren zich dan ons gesprek. Ze blijven me ook jaren nadien nog helpen met mijn ”rare” onderwerpen, raar in de ogen van mijn collega’s.

Ze kregen later hun rijbewijs zonder er iets voor te moeten doen In veel dorpen in de Kempen heb ik kennissen die me helpen met mijn research. Zoals voor een stuk over autobestuurders met een nummerplaat met 5 tekens. Dat zijn meestal mensen die in de jaren 1950-1960 op de parking van de garage waar ze hun auto kochten hebben leren

30 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Frans Brosens vertelt Jan over ”Koninklijk Vermaak na Arbeid”. rijden. Ze kregen later hun rijbewijs zonder er iets voor te moeten doen. Heerlijke verhalen. DHM: Waar situeer je De Kempen en wat zijn de onderlinge verschillen in die toch wel grote regio? Dat is een lastige. Als ik iemand met een licht Kempisch accent hoor babbelen en die blijkt dan uit Broechem te komen, dan zeggen de “echte Kempenaars”: ‘Die van de Voorkempen, die telt ge toch niet mee zeker!’. Kalmthout zelfde geval. En in Limburg heb je ook nog de Limburgse Kempen. Voor mijn boek heb ik me beperkt tot de Antwerpse Kempen. Maar daarbinnen zijn er verschillen. Je ziet zelfs ”grenzen” en gevoeligheden binnen dezelfde gemeente, ik leer nog altijd bij. Zo’n lokale gevoeligheden en rivaliteiten zie je niet in de stad. Deurne alleen telt 60.000 inwoners. Dan heb je niets te maken met Wilrijk of Hoboken. Maar de eigenheid van de Kempen bestaat, de onderlinge verschillen ook. Als het dialect een beetje verandert, dan zie je de sprekers al een grens trekken, en dan spreken ze van een eigen identiteit.

Tegengas DHM: Had je dit boek kunnen schrijven als je niet het soort journalist was die je geweest bent? Kleine onderwerpen die licht werpen op de grote verhalen? Het heeft inderdaad een belangrijke rol gespeeld dat ik al die reportages gemaakt heb. Mijn affiniteit met het platteland is erdoor gegroeid. Ik maakte ooit een reeks over stropers en sprak met mensen uit de streek hier. In Antwerpen dachten ze dat ik over vroeger schreef, over een Bokrijk uit de tijd van Ernest Claes en Felix Timmermans. Ze dachten: zoiets kan toch niet meer bestaan?!


LITERATUUR raakt, over de lintbebouwing, over de agro-industrie. Als ik voor het boek met Kempenaren sprak over onder andere het volbouwen van veel dorpen, was de klassieke reactie: ”‘Bij ullie in ’t stad, daar is het volgebouwd’. Als je zoiets opwerpt als buitenstaander, krijg je direct een defensieve reflex. Dat voel ik ook wel die houding van ‘waar moeit gij u mee?’

Pas op, Kempenaren wonen ook maar in Vlaanderen, ze kijken naar dezelfde Tv-programma’s, rijden met dezelfde auto’s. Maar ik vind het treffend dat je op 15 km van ’t stad een andere wereld vindt, een andere ingesteldheid, andere gevoeligheden. Als journalist heb ik dat gaandeweg vastgesteld, dat ik altijd een ”andere” wereld kon vinden zonder dat ik ver hoefde te reizen. Ik heb ook reportages in Frankrijk, in Scandinavië en in de VS gemaakt, maar ook die gingen over het platteland. Over de fly-over staten, niet over New York of L.A. Over plaatsen waarvan veel mensen denken dat er niks gebeurt. Dat denken ze trouwens ook in Antwerpen, buiten ’t stad is de parking. Daarmee raken ze mij. Het is niet neerkijken, het is onverschillig zijn. Dat vind ik erg. DHM: In je boek schets je een heel positieve kijk op de Kempen, je mijdt negatieve kanten. Is dat niet een te romantische kijk? Ik weet ook dat er zaken zijn die niet goed gaan en heb er over geschreven. Over hoelang het duurt dat je als inwijkeling ingeburgerd ge-

WO O R D

V A N

Signeersessie U had van ons nog een tip voor een prima eindejaarsgeschenk te goed, toch? Welnu, op zaterdag 16 december vanaf 14 uur signeert Jan Hertoghs zijn boek “Alles voor de Kempen” onder de staantribune naast de kantine van KVNA Wortel. Een onvervalste aanrader, als u het ons zou vragen.

Maar het boek is een liefdesverklaring, dus heb ik niet de nadruk gelegd op wat er fout loopt, op de kleine kanten. Het is met liefde geschreven en die wint het bij mij van het kritische. Ik ben niet de onderzoeksjournalist, toch niet van het harde onderzoek. Ik ben eerder een verteller over wat ik meemaak, over de mensen die ik ontmoet.

de zon schijnt”. Je weet natuurlijk dat hier ook ambras is, maar je hoort zijn liefde.

Met dit boek wou ik vooral tegengas geven tegen de onverschilligheid van de stad. Mijn ervaring is ook dat Kempenaren goeie vertellers zijn, met veel humor, dat doet mij deugd. Toen ik hier daarstraks aankwam, voelde ik dat weer meteen. Hoe Frans over KVNA vertelt, ”en dat ik moet opschrijven, dat hier altijd

Zo is het bij mij ook. Ik kom als buitenstaander niet de maat nemen van de Kempenaars. Nee. Ik kom hier met liefde. De liefde die ik vroeger al voelde toen ik klein was en in Tielen kwam. Een liefde die nog gegroeid is met alle gesprekken, verhalen en reportages. En liefde is blind hé! (jaf)

D E

M A A N D (31)

Als het een beroep was zou het een knelpuntberoep zijn...

1 2 3

1. Feestje ter ere van 50 jaar Mussenakker

4

2. Dit aaibaar lief dier zou een helende invloed hebben

5 6

3. Zij legt haar wensen op tafel 4. Schoeisel van een reuze beeld van een vrouw in Rotterdam Centraal

7 8 9

5. Volgens onze cartoonist ontbrak het deze man niet aan goede wil

10

6. Geboorteplaats van Jan Hertoghs

11

7. In dit blad uitgeroepen tot vuilste straat 8. Voornaam van de Hoogstraatse dartskampioen 9. De vraag is of onze bestuurlijke overheden deze niet aan het leegmaken zijn 10. Op deze dag worden in o.a. Meersel-Dreef hubkes gegeten

Oplossing november 1 S

C H A A M B O T 2

U C

I

D B O E

K

K

S

S

P

E

L

E N

5 P

E

T

J

E

S

3 B 4 V O L 6 K

11. Postuum ereburger van Rijkevorsel (jc) 9 V

IJ’ is één vakje. Mail het woord uiterlijk dinsdag 12 december door naar woord@demaand.be en maak kans op een cadeaubon van Hoogstraten voor de waarde van 20 euro. Of stuur naar: De DE HOOGSTRAATSE MAAND, Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

L

E

L

A R O E N

7 R IJ S

B

E

8 D R

I

E

I

E

E N E

T

R G E N

10 T O R N A D O 11 T H E

S

De cadeaubon van € 20 gaat naar: Emily Jacobs, R. Keldermansstraat 29, Hoogstraten DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 31


STEDENBAND

Acht Hoogstraatse jongeren maken een inleefreis naar Za-Kpota

Een wereld van verschil… STEDENBAND Voor de derde keer dompelden acht Hoogstraatse jongeren zich Acht jongeren uit Za-Kpota en uit Hoogstraten leven een week intens samen samen met acht jongeren uit Za-Kpota onder en smeden banden voor het leven. in het leven in een plattelandsgemeente in Benin in West-Afrika. Het was de bekroning van een voorbereidend traject van twee jaar waar ze via digitale weg met elkaar kennismaakten. Op 27 oktober brachten zij in zaal Pax voor familie, vrienden en geïnteresseerden hun verhaal met jeugdig enthousiasme. We vroegen Floor Serrien, Kaat Van Aperen en Polle Lemmens om voor onze lezers te beschrijven welke gelijkenissen en verschillen zij ervaren hebben tussen het leven hier en in Benin. Een wereld van verschil, zo blijkt. DHM: Bijna twee jaar terug reageerden jullie op een oproep om deel te nemen aan de jongerenreis naar Za-Kpota in Benin. Wat trok jullie daarin aan? Polle Lemmens: In de KSA van Hoogstraten hoorde ik de verhalen van de leiders die in 2017 deelnamen aan de eerste jongerenreis naar Za-Kpota. Toen ik vakantiewerk deed op het speelplein vertelde Domien Cools van de jeugddienst over de voorbereiding van de

tweede reis in 2021. Ik was toen nog geen 18 jaar en dus te jong om mee te gaan. Maar de goesting was groot. Toen er een nieuwe oproep kwam, heb ik mijn kans gegrepen om mijn blik op de wereld te verruimen en stelde ik me kandidaat. Floor Serrien: De verhalen van de deelnemers van de vorige jongerenreizen hebben ook op mij veel indruk gemaakt. Dit sprak mij vooral aan omdat je de kans krijgt om echt samen te leven met jongeren uit Za-Kpota met een heel andere culturele achtergrond. De persoonlijk aanpak trok mij aan en ook dat het toeristische niet centraal staat in de reis. Kaat Van Aperen: Voor mij was het van kleinsaf aan een droom om ooit eens naar een ander land te gaan en iets te betekenen door vrijwilligerswerk te doen. Ik wilde graag een andere cultuur en levensstijl leren kennen door samen te leven met de lokale bevolking.

Verloop

Kaat met Afrikaans kapsel en Polle omringd door tientallen kinderen.

Hoe verloopt zo’n inleefreis? Zestien jongeren gaan 14 dagen samen op pad. Het merendeel van de tijd brengen ze samen door in ZaKpota, de partnergemeente van Hoogstraten. Ze verblijven in de ommuurde en leegstaande dienstwoning van de burgemeester naast het gemeentehuis. In drie slaapkamers slapen ze per twee in tentjes als bescherming tegen de

32 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

muggen. Malaria komt helaas nog veel voor in Benin. Naast preventieve medicatie is het voorkomen van beten met muggenspray en muskietennet noodzakelijk. Er is een badkamer voor de meisjes (zes Hoogstraatse en vier uit Za-Kpota) en een voor de jongens (twee Hoogstraatse en vier uit ZaKpota). In de badkamer is een WC en een kraan of douche met koud water. Twee vrouwen bereiden het eten en slapen op de grond in de keuken. Eten doen de jongeren buiten onder het afdak of in de living waar enkele zware zetels staan en stoelen. Afwassen en poetsen gebeurt met beurtrol met gemengde ploegen. Abel en Maxime van de jongerenorganisatie Asez en Domien en Ariane van de gemeente Hoogstraten begeleiden de reis. Zij werkten een gevarieerd programma uit. De jongeren bezoeken enkele dorpen waar ze een toneel opvoeren over ‘werken en zelf het heft in handen nemen’. Ze maken kennis met projecten zoals school- en familietuinen, een vormingscentrum rond landbouw, het klimaatprogramma van Hoogstraten. Ze gaan langs bij een kapster, een naaister, een mandenvlechter,… Ze bezoeken de markt en een lokaal café, volgen een kerkdienst en maken enkele toeristische uitstappen naar Ouidah, Abomey, Centre Songhai.


STEDENBAND Overleven DHM: Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Polle: Als student handelsingenieur keek ik vooral uit naar het bezoek aan Centre Songhai in Porto Novo, de hoofdstad van Benin. Dit (bijna) volledig circulair draaiend centrum werkt onder het motto “Déchets à la richesse”. Wat we daar zagen, blies ons van onze sokken. Vissen gevoed met micro-algen, uitwerpselen van mens en dier die hergebruikt worden, kweek van slakken, legbatterijen bij kippen, biogas en elektriciteit verkregen uit compost, verschillende soorten fruit, zelfgemaakte machines en zelf geblazen flessen. Dit centrum vindt in België nergens zijn evenknie.

Wat we daar zagen, blies ons van onze sokken Floor: Wat mij - en ik denk ons allemaal - tot tranen toe heeft beroerd, is het bezoek aan het Centre de Promotion Sociale, kortweg CPS. Het is de combinatie van een gezondheidscentrum en een OCMW, maar het biedt zo veel meer. Ze vangen mensen op die omwille van armoede, leeftijd of een mentale of fysieke beperking buiten de samenleving vallen. Ze beschikken over onvoldoende middelen en personeel om zorg te bieden zoals wij die hier kennen. De opvang beperkte zich tot één dag per week. De moeders en kinderen zaten in een kleine ruimte op elkaar gepakt. Een kind had een schouder uit de kom en weende van de pijn. De begeleiding had niet de kennis om dit te behandelen. Wij waren toeschouwer en dat voelde niet goed. Hetgeen we bij CPS zagen, zal op ons netvlies gebrand blijven staan. Hier werd het voor de meeste van ons te veel, waardoor de emoties de vrije loop kregen. Kaat: Vanuit mijn studies kinesitherapie en revalidatiewetenschappen viel de kloof tussen de hooggespecialiseerde zorg bij ons en de elementaire zorg die hier werd geboden mij zwaar. Mensen met een beperking worden hier wel niet weggestopt zoals op veel plaatsen in de wereld. Ze maken deel uit van de samenleving ondanks hun beperking. Maar van echte revalidatie is hier echter geen sprake. Het is leren overleven. Polle: Ook het bezoek aan een lagere school in Za-Kpota zal me bijblijven. De kinderen krijgen er ’s middags een maaltijd aangeboden. Dat kost de ouders 25 FCFA of 0,04 eurocent. Toch zijn er ouders die dit niet kunnen betalen. Gelukkig springt de school dan bij. Ook de schooltuinen en de familietuinen die we bezochten dragen daartoe bij. Kaat: Van onze bezoeken aan de dorpen is mij vooral de armoede bijgebleven en de massa kinderen en jongeren. Floor: Sommige kinderen droegen een uniform, anderen een haveloos T-shirt met gaten.

Keuken DHM: Ondervoeding vormt nog een groot probleem in Benin. Hoe hebben jullie de Beninese keuken ervaren? Polle: Toen we de eerste avond in het guesthouse in Cotonou rijst aten, zei ik tegen de andere deelnemers: dat gaan we niet beu worden. Nog geen week later snakten we naar wat meer variatie. We aten dagelijks een grote hoop rijst of couscous met een saus van tomaat en ui of zoals de lokale bevolking pâte van maïsmeel, de smaakvollere pâte rouge verrijkt met tomatensaus of de ygname pilée. In vergelijking met thuis aten we weinig groenten of vlees en vis. Dat staat bij de meerderheid van de Beninese bevolking niet dagelijks op het menu. We waren heel blij dat we minuutsoepjes bij hadden waarmee we dit basisvoedsel wat meer smaak konden geven. Floor: Het ontbijt bestond bijna steeds uit brood en omelet met ui,

Kaat plant een boom bij het bezoek aan het klimaatproject van Hoogstraten. tomaat en pepertjes. We waren gewaarschuwd en hadden choco en speculoospasta mee om wat variatie te brengen in het ontbijt. De soepjes en onze broodsmeersels waren voor onze vrienden uit Za-Kpota dan weer te zout of te zoet. Kaat: Ik was de eerste avond van ons verblijf in Za-Kpota samen met Nicole verantwoordelijk voor de afwas. Er stond die avond kip op het menu. Toen we de borden met kippenbotjes naar de keuken brachten, nam de kokkin die van me over en begon te smikkelen van wat in mijn ogen afval was. Ze peuzelde de kop van de kippenbotjes en zoog het merg op. Dit was voor mij heel confronterend. Wie honger heeft, eet alles. Wij zijn enorm kieskeurig…

De koeienmaag viel minder in de smaak Polle: Op de Belgische avond aten we wortelpuree met kip. De wortelpuree maakten we samen. De kippen waren verser dan vers en werden door de kokkinnen ter plekke geslacht. Het hart, de lever en de niertjes werden mee bereid. Niets ging verloren. Op andere dagen hadden we al zonder het te weten malse schapentong gegeten. De koeienmaag viel minder in de smaak. Floor: Op de Beninese avond namen we niet aan tafel plaats, maar zetten we ons in gemengde groepjes op de grond. We aten naar lokale gewoonte met onze reine hand uit één groot bord. Je pakt dan telkens een hoopje pâte, doopt dit in de saus en brengt het naar je mond. Ook de kop van de vis lag mee op het bord en al het eetbaars werd er uitDECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 33


STEDENBAND moeten zich minder verantwoorden. Hoe ze gepercipieerd worden dat laten ze minder aan hun hart komen. Ze kunnen snel schakelen. Misschien is tevreden een beter woord om hun manier van in het leven te staan te beschrijven. Polle: Ze winden zich minder snel op in de ‘ambetantigheden’ van het leven. Soms waren we, om wat voor reden ook, een uur of anderhalf uur later op de plaats waar we moesten zijn. Niemand stelde daar vragen over of verontschuldigde zich hiervoor. Het is wat het is.

Na een zware regenbui aan het werk in de familietuinen gepierd. Het was wennen maar wel gezellig en je ervaarde samenhorigheid.

Verrassing DHM: Jullie leefden in een kleine ruimte dicht op elkaar. Net zoals gezinnen daar, die meestal slechts over twee kamers beschikken om in te leven. Hoe was dat? Floor: De eerste ochtend was een complete verrassing voor ons. De wekker van de meisjes liep om half zes af. In dit deel van Afrika is het om zes uur ’s ochtend licht en ’s avonds om zes uur donker. Onze kamergenoten begonnen zich onder luid gebabbel te wassen. Wij hadden ons graag nog een keertje om gedraaid en verder geslapen. Zij liepen naakt rond en waren daarin heel ongedwongen. Wij hadden een grote koffer vol kleren mee, zij een kleine rugzak. Ze moesten noodgedwongen hun schaarse kleren wassen en dat nam wat tijd in beslag.

DHM: Toch hoor je hen vaak verwijzen naar godswil als het over hun geluk gaat. Floor: Geloof en rituelen nemen inderdaad een belangrijke plaats in, in het leven van de Beninezen. Wij maakten een katholieke kerkdienst mee op zondag. De plechtigheid duurde lang en verliep in twee talen: Frans en de lokale taal het Fon. Kerkgangers vielen in slaap maar werden door wachters tot de orde geroepen als ze merkten dat iemand in slaap dreigde te vallen.

Schakelen

Polle: We bezochten ook een kerkhof. We waren verbaasd dat er maar vier graven waren. Men vertrouwt het niet en wil voorkomen dat de doden worden opgegraven. Daarom worden de doden op het platteland in Benin bij of in het huis begraven. Men gelooft immers dat de geest van voorouders blijft voortleven en zoekt via voodoo rituelen contact met de doden. God en het lot worden vaak ingeroepen als verklaring voor allerlei zaken. Rond de voodoo is veel geheimzinnigheid. Maar wij hebben geen rituelen meegemaakt.

DHM: Op jullie foto’s zie je overal blije kinderen en mensen. Klopt het cliché dat ze ondanks de armoede gelukkig zijn? Floor: Ja zeker, ze ogen gelukkig. Ze zijn wie ze zijn. Ze maken zich minder zorgen. Ze

Kaat: In de dorpen zie je voodoo tempels met schilderingen en offerplaatsen. We zagen kinderen met littekens in het aangezicht. Maxime, de begeleider van de Beninese groep, legde uit dat die wonden met glasscherven

Kaat: We moesten ook wel wennen aan het andere dagritme. Zij stonden zoals gezegd ‘s morgens vroeg op. ’s Middags namen zij een lange pauze. Terwijl wij de eerste dagen iets hadden van komaan laat ons erop uitgaan. Na enkele dagen sloten we ons graag aan bij hen om een platte rust te doen op het warmste moment van de dag. Zij bleven ook heel laat wakker.

Polle: De jongens staan wat later op dan de meisjes. Ook bij de jongens was er weinig privacy. Ze lopen de badkamer in en uit ook al zit er iemand op het toilet. Zo had ik een keer drie toeschouwers. Floor: Ze zijn veel lichamelijker en komen dicht tegen je aan zitten. Polle: Als je ergens naartoe wandelt, gebeurt het vaak dat ze naast je komen lopen en tegen je aanleunen, je hand nemen en dat je hand in hand verder wandelt. Ook volwassen mannen doen dit. Ook als je ergens zit, leggen ze hun hand op je benen of slaan hun benen over de jouwe.

Polle omringd door dorpsbewoners tijdens het toneel over de moeizame zoektocht naar werk.

34 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


STEDENBAND worden aangebracht om aan te duiden tot welke familie een kind behoort. Polle: Mij vertelde men dat die wonden met een aangescherpt stuk geitebot werden aangebracht, dat de littekens geluk brengen en dat kwade geesten daarmee werden verdreven. Voodoo rituelen sluiten het geloof in andere godsdiensten niet uit.

Kansen DHM: Hoe kijken de jongeren waarmee jullie samenleefden naar hun toekomst? Polle: Onze acht leeftijdsgenoten zijn bevoorrechte jongeren. Ze hebben allemaal middelbaar of hoger onderwijs gestudeerd. Ze spreken Fon en Frans. Floor: Ik ben wel erg geschrokken als ze over hun kansen op werk spraken. Bij ons is het bijna vanzelfsprekend dat je een job vindt. Je moet ervoor werken maar er zijn genoeg mogelijkheden om aan de slag te geraken. Voor hen is het heel moeilijk om een job te vinden.

De grootste werkgever is de overheid. Voor de jongeren is er nauwelijks iets te vinden aansluitend bij de richting die ze studeerden en nog minder voor jongeren die van het platteland komen. Ze zijn aangewezen op kleine lokale bedrijfjes of ambachtslui. Kaat: Ze spreken bijna allemaal de hoop uit naar België te kunnen komen. Daarmee is het stereotiepe beeld bevestigd. De jongeren die gestudeerd hebben, hebben een goede kijk op hoe het leven hier is. Hoger opgeleiden zijn minder gelukkig dan dorpelingen die het platteland zelden verlaten en minder besef hebben van wat elders in de wereld te verkrijgen is. Polle: Ze hebben het beeld dat hier alle kansen liggen. Als je hun verhalen over hun moeizame zoektocht naar werk en een inkomen hebt gehoord, kan je meer begrip opbrengen voor dat verlangen om hier een toekomst op te bouwen. Floor: Ik voelde toch schaamte over hoe goed we het hebben. Ik heb meer begrip dat ze

die stap wagen. Hun beeld van Europa is wel heel positief. DHM: Jullie zijn nu enkele weken terug in het land. Wat blijft er hangen? Floor: De eerste dagen was het wennen aan het levensritme hier. Ik miste de rust en moest terug wennen aan het feit dat alles hier is gepland en gestructureerd. Het ritme is sneller en er is meer druk. Al snel liep alles zoals vroeger. Ik kan wel ontzettend genieten om af en toe op de pauzeknop te duwen en op zijn Afrikaans gewoon niets te doen. Polle: We hebben hier inderdaad een overvolle agenda. Ik probeer meer te relativeren en af en toe even stil te staan. Een zotte ervaring die we wellicht nooit meer gaan meemaken. Kaat: Je vervalt inderdaad snel in oude gewoontes. ‘Se sentir à l’aise’ is iets dat ik wil vasthouden en ook genieten van kleine dingen zoals een pistolet op zondag , een comfortabel bed… (hr)

SFEERVOL W O N E N Kom langs en samen creëren we het interieur van je dromen met de mooiste raamdecoratie! GORDIJNEN BINNENZONWERING BEHANG & KLEURADVIES VLOERBEKLEDING PVC-VLOEREN BOXSPRINGS & BEDLINNEN KAPELSTRAAT 6 BAARLE-HERTOG T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

Autobanden René Van Hasselt Langenberg 15 2323 Wortel Tel. 03 314 57 32 GSM 0477 30 71 22

www.autobandenvanhasselt.be DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 35


MAATSCHAPPIJ

Jan Martens coördineert loopbaanbegeleiding bij Triangel in Meer

“Als een vis in het water, dank zij… de glasbak!” COACHING Triangel vzw is een multidisciplinair centrum voor diagnose en therapie voor kinderen, jongeren en volwassen. Sedert 2021 hebben ze ook een vestiging in de Terbeeksestraat in Meer, daar waar voorheen een gezondheidscentrum was. Vanuit hun ervaringen startten ze dit voorjaar met de uitbouw van een loopbaancentrum voor wie zich vragen stelt bij de eigen loopbaan, wie op zoek is naar nieuwe mogelijkheden of zich wil bijscholen om een nieuwe weg in te slaan of beter te functioneren. De keuze aan loopbaanbegeleiders is groot, maar toch denkt Triangel daar voor sommige doelgroepen iets specifieks aan te kunnen toevoegen. De coördinator ervan is Minderhoutenaar Jan Martens.

Overal? DHM: Waarom dit loopbaancentrum? Jan Martens: Triangel bestaat sinds 1984 en is gestaag gegroeid. De centra in de drie locaties Borsbeek, Mortsel en Meer, zijn qua deskundigheid, opzet en structuur gelijk. Door het multidisciplinair karakter beschikken we intern over een schat aan professionaliteit en kunnen hulp aanbieden vanuit zeer diverse perspectieven. Het betreft multidisciplinaire centra voor Diagnose & Therapie, voor Deskundigenonderzoek en voor Scheidingsbegeleiding & relaties. De nadruk ligt zowel op diagnose als therapie en coaching bij kinderen, jongeren en volwassenen. En daar kwam dus nu het Triangel loopbaancentrum. DHM: Was er nood aan loopbaanbegeleiders, je vindt die toch zowat overal? Jazeker, er zijn zo’n 200 loopbaancentra in Vlaanderen, van kleine zelfstandige tot grotere samenwerkingsverbanden. Maar wat ontbrak was de werking met specifieke doelgroepen, zoals mensen met autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, … Die nood werd gesignaleerd, en net daar heeft Triangel een grote deskundigheid in huis. In het voorjaar van 2023 startte algemeen coördinator Bram Cole daarom met de oprichting van een loopbaanbegeleidingscentrum, met de wetenschap dat alle kennis om dit professioneel te kunnen ondersteunen in huis is. Voor de Triangel loopbaanbegeleiders is input en ondersteuning dus direct aanwezig, in de vorm van bijscholing, opleiding, overleg en intervisie.

Opdat mensen die loopbaanbegeleiding wensen, gebruik kunnen maken van de loopbaancheque van VDAB, werd een erkenning aangevraagd. Die kwam er in april van dit jaar.

Iedereen? DHM: Wat is die VDAB - loopbaancheque juist? Wie werkt, kan om de zes jaar zeven uur loopbaanbegeleiding volgen. Je betaalt de loopbaanbegeleiding met twee loopbaancheques. De eerste is goed voor vier uur begeleiding, de tweede voor drie uur. Een loopbaancheque kost je dan maar 40 euro. Dit is erg voordelig want de reële waarde bedraagt 169 euro per uur.

Triangel VZW in Meer

36 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet je over je hele loopbaan minstens zeven jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd hebben. Voorheen was dat maar 3 jaar. Eigenlijk zou dit beter maar 1 of 2 jaar zijn, dat zou de uitval bij mensen met een eerste werkervaring na hun opleiding wellicht sterk kunnen verminderen. Een baan dient niet alleen om geld te verdienen, maar is ook cruciaal voor je eigen welbevinden. De vele burn-outs komen niet zomaar uit de lucht vallen. DHM: Kan iedereen loopbaancoach zijn? Eigenlijk wel, het is geen gereglementeerd beroep. Tot vandaag kan dus eigenlijk ieder die dat wil zich loopbaancoach noemen. Al


MAATSCHAPPIJ Daarna ben ik een zelfstandig bedrijf gestart in vormgeving en webdesign. En na 15 jaar heb ik mezelf omgeschoold tot loopbaanbegeleider via heel wat opleidingen en trainingen en na heel veel lezen. Zo heb ik ca. 5 jaar gewerkt als zelfstandig loopbaancoach onder de vleugels van Ucare, een centrum voor loopbaanbegeleiding.

komt daar nu wel snel verandering in want de minister werkt aan een erkenning. Bij de selectie van coaches voor het Triangel loopbaancentrumteam zijn er strenge criteria. Er moet minstens een bachelor diploma zijn, evenals ervaring in het individueel begeleiden/coachen. Kennis van en ervaring met mensen met autisme of ADHD, enz. zijn een pluspunt. Wij voorzien tevens een interne opleiding en bieden op regelmatige basis bijscholing voor onze coaches.

DHM: Hoe kwam je dan bij Triangel terecht? Eigenlijk door de glasbak (lacht)! Ik moest een keer mijn glas weg doen en hier vlakbij staan glasbakken. Ik wist niet juist wat er hier in dit mooie gebouw gevestigd was en dus las ik op het grote bord wat Triangel allemaal doet. Toen ik hun activiteiten overliep, viel me op dat loopbaan coaching daar niet bij stond. Terwijl het m.i. perfect bij hun activiteiten zou aansluiten. Dus stuurde ik een mail naar de algemene coördinator Bram Cole en deed er mijn cv bij. Ik kreeg meteen een uitnodiging voor een gesprek en kon ook meteen aan de slag.

Doelgroepen DHM: Waarvoor schakel ik een loopbaancoach in? De reden waarom je een loopbaancoach inschakelt, kan zeer divers zijn. Soms heb je steun nodig bij een carrièrestap, een bijkomende opleiding, zoek je een klankbord of een bedrijf met de gepaste bedrijfscultuur. Misschien zit je met ongenoegen op de werkvloer, stress, teleurstelling, onzekerheid of ben je over- of onder gekwalificeerd. Soms heeft je huidige werkgever geen begrip voor mensen met specifieke noden en beperkt dit je doorgroeimogelijkheden. In al deze gevallen kan het nuttig zijn een jobbegeleider in te schakelen. Die kan met de klant de puzzel samenleggen, samen onderzoeken welke mogelijkheden er liggen op de opleidings- én op de arbeidsmarkt. DHM: Wat is de meerwaarde van Triangel t.o.v. andere loopbaanbegeleiders? Wij zijn vertrouwd met oplossingsstrategieën, coaching-skills, psychologische vaardigheden, gedragssturing, motivatietechnieken, luistervaardigheid, focusmogelijkheden, enz. Maar daarnaast, en dat is onze grote sterkte, zijn we ook thuis in alles wat bij een loopbaantraject een aangepaste aanpak vergt zoals ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, beperkte jobmotivatie, uitstelgedrag enz. Dus mensen die omwille van die specifieke problematieken moeite hebben met de arbeidsmarkt, kunnen wij gericht helpen.

Mac Ryan

Het nieuwe loopbaancentrum werkt binnen onze centra ook in twee richtingen. Wij kunnen gebruik maken van de ervaringen en competenties van de diagnose-, therapie- en coaching centra. Zij kunnen bij ons een antwoord vinden op specifieke vragen die werken loopbaan gerelateerd zijn.

Glasbak DHM: Wat deed je voordien zelf? Ik heb een opleiding als leraar Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar ik heb maar een beperkte tijd voor de klas gestaan, in het tweedekansonderwijs, voor mijn legerdienst. Ik zag mezelf niet met een geweer rondlopen en dus heb ik burgerdienst gedaan als begeleider van mensen met een beperking bij De Ploeg vzw in Brasschaat, wat men vandaag een maatwerkbedrijf noemt. Ik bleef er nadien 5 jaar.

DHM: Je sollicitatie bij Triangel viel dus in goede aarde… Jawel, volgens Bram kwam ik als geroepen. Ik kon onmiddellijk aan de slag als loopbaancoach. En omdat het pas opgerichte loopbaancentrum nog in de kinderschoenen stond, werd me al snel gevraagd de coördinatie ervan op mij te nemen. Dat doe ik sindsdien. We werken ondertussen met 14 zelfstandige loopbaancoaches in heel Vlaanderen, die wij zorgvuldig selecteren. Dat kan nog groeien tot maximum een 30-tal coaches. Daarnaast leid ik onze loopbaancoaches op en organiseer bijscholingen voor de coaches, maar ook voor de medewerkers van de andere centra van Triangel. En zij delen hun kennis met de loopbaancoaches. Heel boeiend. Ik voel me hier als een vis in het water. Dankzij de glasbakken! (jaf)

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be

JE VIND T ER OOK EEN IDE AA GESCHE L NK

OPENINGSTIJDEN ma t/m vr van 9.00-17.00 u za op afspraak 10.00-12.00 u

www.macryan.be

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 37


DEZE MAAND

Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten - redactie@demaand.be

Lydia Bottenburg schrijft “Aan het einde van de regenboog”

“Mathias een stem geven en mensen waarschuwen…” BOEK Zopas verscheen het boek “Aan het einde van de regenboog”. Daarin vertelt Lydia Bottenburg het verhaal van haar jong gestorven zoon Mathias die om het leven kwam nadat hij een via internet gekocht ‘research chemical’ had ingenomen. “Met dit boek hoop ik niet alleen Mathias een stem te geven,” getuigt ze openhartig, “maar ook zoveel mogelijk mensen te waarschuwen. Ouders, opvoeders, leraren, (oudere) jongeren: iedereen heeft er baat bij om dit boek te lezen en stil te staan bij deze problematiek die helaas heel actueel is.” Lydia Bottenburg is geboren in 1969 te Hilversum (NL) en getrouwd met Dimitri Van Pelt. Ze woont in Hoogstraten en werkt als Penitentiair Bewakingsassistent in de gevangenis van Wortel. Voordien werkte ze ruim 20 jaar in de marketing en communicatie bij o.a. De Ster en Special Fruit. Naast haar werk is ze actief in de lokale politiek (Anders) en als vrijwilliger bij Natuurpunt. Lydia heeft twee kinderen, waarvan de oudste, Mathias Van de Wouwer, in 2021 verongelukte op 26-jarige leeftijd. Haar dochter, Margot, is momenteel 27 en woont in Antwerpen.

Wereldburger Mathias woonde in het Gentse, maar groeide op in Hoogstraten. Hij ging naar het Klein Seminarie, en later naar Turnhout om jeugd- en gehandicaptenzorg te studeren. Hij was ook jarenlang een gepassioneerd lid en leider in de Hoogstraatse KSA. Hij werkte in Gent in de gehandicaptenzorg. “Hoe hij met die mensen omging, was fantastisch. Hij begreep hen, oordeelde niet en voelde zich nooit slimmer of belangrijker.” “Maar waar hij écht thuis was, was in de we-

reld. Hij was een echte wereldburger. In Nepal en Soedan bouwde hij samen met de lokale bevolking huizen met een speciale zandzaken leemtechniek, en hij verkende de hele wereld. Hij liet overal zijn stempel achter en had een impact op iedereen die hij ontmoette. Een deel van zijn assen geef ik mee aan vrienden die reizen: zo blijft Matti de wereld zien, zijn avonturen blijven voortgaan…”

Kameleon “Mathias was enorm gelukkig en had nog grootse plannen. Dat was Mathias. Een plantrekker, een kameleon. Overal maakte hij zich nuttig en stond hij voor anderen klaar. Maar die levenslustige, vrolijke, energieke jongen die zo voluit van het leven genoot, is zijn dood tegemoet gelopen zonder dat hij het besefte; midden in de nacht, midden op de snelweg en volledig onbewust van het verkeer om hem heen.

Lydia met Matthias

38 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dat kon gebeuren omdat hij onder invloed was van een poedertje dat hij heel eenvoudig en goedkoop via internet had besteld. Een nagemaakte benzodiazepine: ‘Research chemicals’ noemen ze dat in de webshop waar hij het kocht. Door dat poedertje wist hij niet meer wat hij deed, had hij niet het besef dat hij op de snelweg liep en dacht hij waarschijnlijk dat hij lekker aan het wandelen was. Volkomen


DEZE MAAND ontspannen, in zijn eigen bubbel en zich totaal niet bewust van zijn omgeving, is hij verongelukt. Hij was op slag dood. Mathias was zo verminkt dat ik hem niet meer heb mogen zien en geen afscheid heb kunnen nemen…” Lydia, Mathias’ papa (Patrick Van de Wouwer, leraar Aardrijkskunde aan VITO), zijn zus Margot en zijn vele vrienden bleven verbijsterd achter na zijn plotselinge dood. “Samen met mijn man, mijn dochter en haar papa, proberen we die eerste uren en dagen en ook nog de weken en maanden die volgen, zoveel mogelijk te weten te komen. De zoektocht naar de oorzaak van Mathias’ dood is lang en pijnlijk geweest, het verwerken van zijn dood, het gemis en het rouwproces moeizaam.”

Onthouden

heel dat traject van vragen en ontbrekende antwoorden, was het enige waar ik - zeker in de beginperiode - toe in staat was. Zo is dit boek begonnen, als steunpunt in mijn rouwproces. Door de woorden te zoeken om het verhaal te vertellen en mijn gevoelens te beschrijven, krijgt het meer inhoud, meer betekenis en wordt mijn pijn tastbaarder en niet langer alleen een bodemloze put van verdriet. Het schrijven helpt me om mijn emoties te hanteren: door er woorden aan te geven, worden ze begrijpelijker en het onder woorden brengen van het leed verzacht de ergste pijn. Het schrijven helpt me om te onthouden. Als ik niet alles opschrijf, zal ik veel gebeurtenissen en details vergeten. En als ik het vergeet, dan wordt Mathias uiteindelijk vergeten. Ik wil mijn herinneringen noteren en vooral vastleggen wat er allemaal gebeurt net voor, tijdens en nog lang na zijn dood. Ik moet de woorden vinden om de herinnering aan mijn kind vast te houden en aan anderen door te geven. Als ik de woorden niet vind, doe ik Mathias niet de eer aan die hij verdient. Als ik de woorden niet vind, kan ik niet vertellen hoe invloedrijk hij was en hoe groot het gemis is.”

van Mathias is ook het verhaal van mijn rouwproces: hoe ik met vallen en opstaan mij door die pijnlijke periode heen worstel, de strijd die nooit eindigt, het verdriet dat nooit stopt. Zo hoop ik een stukje herkenning en misschien zelfs een stukje houvast of troost te bieden aan ouders in dezelfde omstandigheden. Als er iets is wat ik - en iedereen die hem goed kende - absoluut zeker weet, dan is het dat Mathias dit nooit gewild heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij ontzettend kwaad zou zijn om zijn eigen stommiteit en dat hij zoveel spijt zou hebben dat hij zijn prachtige leven abrupt en onbedoeld heeft laten eindigen. Hij zou dit verhaal zelf willen vertellen, de wereld willen waarschuwen voor het gevaar van die ‘research chemicals’. Daarom doe ik het voor hem, ben ik de stem die hij niet meer heeft, want ik ben en blijf zijn moeder.

“Tijdens zijn uitvaart hebben we de liefde van al die mensen voor wie hij belangrijk is geweest, echt gevoeld. Zijn vrienden van de lagere school en de KSA waren er, maar ook zijn vrienden uit Gent, zijn huisgenoten en de gehandicapten waarmee hij samenwerkte. Vanuit de hele wereld werd de uitvaart ook online gevolgd door mensen die hij op zijn pad was tegengekomen.”

Houvast

Dit verhaal, mijn woorden, zijn de woorden voor Mathias. Met dit boek hoop ik niet alleen Mathias een stem te geven maar ook zoveel mogelijk mensen te waarschuwen. Ouders, opvoeders, leraren, (oudere) jongeren: iedereen heeft er baat bij om dit boek te lezen en stil te staan bij deze problematiek die helaas heel actueel is.”

Nadien bleven er onbeantwoorde vragen. “Zoeken naar woorden om mijn pijn te beschrijven, om mij houvast te geven in de storm van het verdriet, om overzicht te krijgen in

In “Aan het einde van de regenboog” vertelt Lydia open en eerlijk, met veel aandacht voor de praktische details, “want ik ben helaas niet de enige ouder die dit meemaakt. Het verhaal

Het boek “Aan het einde van de regenboog” van Lydia Bottenburg is online verkrijgbaar; in Hoogstraten ook via Standaard boekhandel en bij Iep Deszign. (Cédric Leppens)

Het nieuwe jaarboek van Erfgoed Hoogstraten is er

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

ERFGOED BOEK Een vertrouwde publicatie sinds ettelijke decennia: het jaarboek van Erfgoed Hoogstraten. Koop een exemplaar bij het Stedelijk Museum, de toeristische dienst of Standaard Boekhandel in Hoogstraten voor 22 euro.

Vanaf hier,

In de nieuwe uitgave ontrafelen Noor Van Coillie en Piet Van Deun een van de mysteries van de Sint-Katharinakerk, nl. de lege nissen in het prachtige 16de eeuwse praalgraf van graaf Antoon de Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg. Het is duidelijk te zien dat er destijds iets aan bevestigd zat. Maar wat?

En daarnaast onderzocht Jan Verheyen de geschiedenis van het mooie Rozenkranspark dat al sinds de jaren ’50 bestaat. Hoe is het er gekomen? Wie nam hiervoor het initiatief? Eeuwenlang maten de Hoogstratenaren hun akkers in bunders, hun laken in ellen, hun bier of wijn in potten, pinten of uperkens en hun graan in lopen, veertelen of halsters. Hoe zat dit ingewikkelde systeem elkaar? Piet Van Deun maakt het u duidelijk! (fh)

vanaf deze Heuvel van de Schaamte kijken wij neer op de dodenstad. Hier, stijgen Kindertotenlieder alsmaar luider op. Hier, in deze door god en wereld verlaten hel in deze zee van bloed en tranen

marleen

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 39


DEZE MAAND

Mirho legt haar wensen op de tafels van de politieke partijen

Stad en onderwijs op vele vlakken laten samenwerken SCHOOL GEMEENTEBELEID Op 13 oktober 2024 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Hoogstraten is stilaan de zoektocht naar geschikte kandidaten begonnen. Weldra zal er dus ook een programma op papier moeten gezet worden. Mirho, het overkoepelend bestuur van de Hoogstraatse scholen vond het daarom belangrijk om goed op tijd haar wensen en doelstellingen aan de verscheidene politieke partijen in Hoogstraten kenbaar te maken. En daarbij hoort vooral een verdere en bredere samenwerking tussen stad en onderwijs die een belangrijke win-win situatie kan betekenen.

Mirho Onderwijs betekent wat in Hoogstraten. Buiten het gemeentelijk onderwijs zitten alle scholen in Hoogstraten sinds september 2022 onder de verantwoordelijkheid van Mirho. Dit zijn niet alleen de vier grote secundaire scholen (VITO, Klein Seminarie, Instituut Spijker en VTI), maar ook vier basisscholen, het internaat, en de twee kinderdagverblijven. In totaal meer dan 5000 leerlingen en bijna 1000 personeelsleden. Samen met het gemeentelijk onderwijs betekent dit meer dan 6000 leerlingen die dagelijks school lopen in Hoogstraten. Niet verwonderlijk dat de stad in haar marketingcampagne fier uitpakt met haar scholencentrum. De economische impact van het onderwijs op de groei en bloei van Hoogstraten kan dus ook niet overschat worden, vindt Mirho-voorzitter Bart Wuyts. Mirho is zelfs de grootste werkgever in Hoogstraten. Het schoolbestuur

nodigde daarom op dinsdag 7 november alle Hoogstraatse politieke partijen uit om voor de huidige en toekomstige beleidsmakers haar visie over een toekomstige samenwerking tussen stad en onderwijs kenbaar te maken.

Partnerschap Op een aantal punten bestaat er al een goede samenwerking tussen de stad en Mirho. Mirho is er echter van overtuigd dat die nauwe band nog verder kan geoptimaliseerd worden. Zij vraagt aan de politieke partijen om Mirho op een actieve manier te ondersteunen en een stevige samenwerking uit te bouwen die verder gaat dan wettelijk verplicht is. Zo zou de stad heel wat kunnen doen voor de promotie van het studieaanbod en onderwijsactiviteiten in haar communicatiekanalen en ook kunnen bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in tal van aspecten. Een betere samenwerking met het deeltijds-

kunstonderwijs zou bijvoorbeeld niet alleen de educatieve en artistieke mogelijkheden vergroten maar bovendien efficiënter en kostenbesparend zijn. Voorlopig is die samenwerking op dit vlak beperkt tot enkele kleinschalige projecten.

Gebouwen Er zijn heel wat problemen en noden bij de infrastructuur van de scholen, het internaat en het kinderdagverblijf. Mirho dringt er op aan dat het stadsbestuur actief mee op zoek zou gaan om hier een oplossing voor te vinden. Zo zouden er leegstaande gebouwen ter beschikking kunnen gesteld worden van het onderwijs en zouden er gebouwen of gronden onderling kunnen geruild worden. Zelfs een gezamenlijke investering in kwaliteitsvolle en duurzame schoolgebouwen voor gedeeld gebruik zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Mirho zou anderzijds ook kunnen tegemoetkomen aan noden die er bij de stad zijn. Zo zou bijvoorbeeld de kapel van het Klein Seminarie, de Raboenizaal van het Spijker of het leegstaand internaatgebouw in de Gelmelstraat in aanmerking kunnen komen als toekomstig cultureel centrum.

Veiligheid Voor de stad is er een belangrijke taak weggelegd om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen. Mirho hecht grote waarde aan de toegankelijkheid van de scholen. Veilige mobiliteit vraagt een degelijk mobiliteitsplan dat gericht is op bereikbaarheid van de scholen en de veiligheid van de leerlingen. Goede busverbindingen zijn daar een onderdeel van. Voorzitter Bart Wuyts en de directie van Mirho Bea Van Bergen en Joeri Van Gils kijken hoopvol uit naar een verdere samenwerking met de stad Hoogstraten.

40 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Samenwerking Mirho wil actief bijdragen aan de lokale


DEZE MAAND dersteuning in de uitbouw van een sportrichting binnen het onderwijsaanbod.

Jongerenwelzijn

Het kinderdagverblijf van Mirho heeft nog een wachtlijst tot volgend jaar september. Mirho kijkt daarom ook naar de stad om te helpen dit probleem op te lossen. economische ontwikkeling. Hiervoor is een nauwe samenwerking met de stad erg belangrijk door bijvoorbeeld expertise te delen. Elk schoolbestuur staat immers voor enorme uitdagingen in tal van diensten zoals bouw, informatica, preventie, milieu, enz. Maar ook op maatschappelijk vlak zijn er heel wat uitdagingen. Denk maar aan de wachtlijsten in de kinderopvang. Voor Mirho staat de uitbreiding van het kinderdagverblijf hoog op de agenda. Hierin zou de stad een grote rol kunnen spelen. Er zijn nog tal van andere praktische ondersteuningsmogelijkheden. En dan denkt het schoolbestuur bv aan het gratis ter beschikking stellen van de uitleendienst voor educatieve activiteiten, de informatie uit de bevolkingsregisters om een inschatting te maken over toekomstige geboortes en dus latere schoolbevolking enz. Ook bij feestelijkheden zoals bv het 100-jarig bestaan van VITO kan de stad een bijdrage leveren alsook in de on-

Het schoolbestuur vraagt de stad ook om voor jongeren de mogelijkheden te creëren voor inspraak in lokale besluitvorming en in burgerparticipatie. Jongeren zijn immers de toekomst van Hoogstraten en hun stem moet worden gehoord. Zij moeten dus zeker betrokken worden bij discussies over stedelijke vraagstukken die hun toekomst beïnvloeden. Daarnaast moeten stad en onderwijs nauw samenwerken om de emotionele, mentale en fysieke gezondheid van leerlingen te bevorde-

Dankzij die vele brieven wereldwijd kwamen er de vorige keer zeven mensen vrij. Ook Benardo Caal Xol uit Guatemala kwam vrij en stuurde de volgende boodschap: “Ik ben ieder van jullie erg dankbaar. Jullie gaven me hoop op de gerechtigheid, vrijheid en gelijkheid die in elk volk en elk land moeten zegevieren.”

De voorzitter van Mirho, Bart Wuyts, en de directieleden Bea Van Bergen en Joeri Van Gils kijken alvast erg hoopvol naar een degelijke samenwerking met het nieuwe stadsbestuur vanaf 1 januari 2025. En de politieke partijen kregen met dit alles alvast stof genoeg mee om zich degelijk voor te bereiden bij de opmaak van hun partijprogramma’s in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. (jh)

De zon gaat mooi op boven Hoogstraten en VITO. Een symbolische foto voor de toekomstige samenwerking tussen de stad en gans het onderwijs in hét scholencentrum van de regio?

Schrijfmarathon in december AMNESTY INTERNATIONAL Naast de maandelijkse schrijfacties organiseert Amnesty International jaarlijks tijdens de maand december een schrijfmarathon. En natuurlijk doet Hoogstraten weer mee. Vorige jaren werden er meer dan 3.000 brieven en kaartjes geschreven door de Hoogstratenaren.

ren. Op die manier kunnen stad en onderwijs samen een kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs uitbouwen in combinatie met een sterke gemeenschapsontwikkeling.

Deelnemen aan de schrijfmarathon kan de hele maand december. Vraag de voorbeeldbrieven en -kaartjes aan en de lokale Amnesty afdeling bezorgt ze per mail of fysiek bij jou thuis, samen met de nodige informatie. Neem daarvoor contact op met Staf Coertjens (staf. coertjens@telenet.be of 0496 27 92 96) of Els Jacobs (meyvis.jacobs@scarlet.be of 0485 37 21 48) Ook in de Wereldwinkel en de Bibliotheek vind je de nodige informatie, voorbeeldbrieven en solidariteitskaartjes. De verantwoordelijken sturen begin januari alle brieven en solidariteitskaartjes op naar het kantoor van Amnesty International (deelnemers hoeven dus geen portkosten te betalen). (fh)

Wie sleept de cultuurprijs in de wacht? CULTUUR Op 3 februari 2024 reikt de Cultuurraad opnieuw de cultuurprijzen uit. Naar jaarlijkse gewoonte wordt er gezocht naar laureaten binnen de categorieën ‘Nieuw of vernieuwend initiatief’, ‘Evenement van het jaar’ en ‘Uitzonderlijke culturele verdienste’. Uiteraard kan de Cultuurraad maar op zoek gaan naar een winnaar als ze kandidaten hebben om uit te kiezen. Welk cultureel evenement liet je verbijsterd achter, waar krijg je nog spontaan kippenvel van als je eraan terugdenkt, welke cultuurliefhebber stal dit jaar je hart? Kandidaturen gezocht dus. Iedereen kan vanaf 1 november tot 3 januari kandidaten opgeven via www.hoogstraten.be/ cultuurprijs. (jaf)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 41


DEZE MAAND

Een kerstfeest voor iedereen SOLIDARITEIT Sinds 2010 slaan in Hoogstraten Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, Buurtwerk Hoogstraten, De Toevlucht en VTI Spijker de handen in elkaar om in de kerstperiode een gezellig samenzijn te organiseren voor mensen die eenzaam zijn en/of minder financiële mogelijkheden hebben. Dit jaar vindt dit feest plaats op zaterdag 23 december in VTI Spijker. Tussen 12.00 en 15.30 u. is het feestbuffet geopend. Voor de kinderen wordt een afzonderlijk programma uitgewerkt.

Nieuw rekeningnummer Financiële steun voor het Kerstfeest is heel welkom. Dit kan door een bijdrage te storten

van € 12,00 (dit is de kostprijs van één kerstmaal) of een veelvoud ervan op een bankrekeningnr. via de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling +++623/3810/80070+++. Je kan ook onderstaande QR-code gebruiken om via de website een schenking te doen. (https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-WelzijnsschakelHoogstraten?lang=nl_NL)

40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). (fh)

Let op: dit is een nieuw rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van de ‘Vrienden van ‘t Ver-Zet-je‘! Het Fonds Vrienden van ’t Ver-Zet-je Welzijnsschakel Hoogstraten wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De giften vanaf

Nieuwjaarszingen en benefietavond voor goede doelen BENEFIET Het concept van drie koningen en één koningin viert in 2024 zijn 10de verjaardag en dat vraagt volgens bezielster Marleen De Vrij om een speciale jubileumactie. Het is ondertussen een vaste waarde in Hoogstraten dat zij als koningin drie koningen mee op sleeptouw neemt ten voordele van het goede doel. Dat gebeurt dit keer met al haar koningen van de voorbije jaren, daarbovenop is er een benefietavond ten voordele van de negen eerder begunstigde goede doelen. Samen met alle vorige koningen trekt Marleen begin januari 2024 in Hoogstraten en deelgemeenten rond om te zingen voor het

goede doel. Ook haar vier zussen worden ingeschakeld als interim-koninginnen. Zoals steeds wordt er gezongen op twee momenten: zaterdag 6 januari in de dorpscentra van alle deelgemeenten en dinsdag 9 januari bij de bedrijven van de fusie. Wie er zeker van wil zijn dat het zingende gezelschap langskomt, geeft best een seintje via mail of telefoon. Ter ere van de jubileumeditie wordt de opbrengst verdeeld onder alle vorige goede doelen. Dit zijn respectievelijk: Homiva (2014), Hoogmark (2015), Ispahan (2016), Widar (2017), ’t-Verzet-Je (2018), De Kleine Strijders (2019), Het Rode Kruis (2020), Stede

Akkers (2021) en De Slinger (2022).

Benefietavond Drie Koningen valt op zaterdag 6 januari. Omwille van de 10de editie wordt een benefietavond georganiseerd in Feestzaal Le Cirq om extra geld in het laatje te brengen. Tijdens de avond worden er ook lootjes verkocht met kans op heel wat prijzen. Er zijn twee formules, wat de benefietavond voor iedereen toegankelijk maakt. Formule 1: Koning/Koningin (75 euro p/p) is vooraf te reserveren. Ontvangst om 18 uur met een aperitief, toegang tot het volledige benefietprogramma met walking dinner met vijf gerechten en varia van dessertjes en drank (tot 21 uur inbegrepen, daarna drankjes te betalen aan de toog), en aansluitend het avondfeest met DJ Broekie en optredens van ’t Verzet en Jean Bosco Safari. Formule 2: Prins/Prinses (15 euro p/p). Hiervoor is de inkom /steunkaart te verkrijgen in voorverkoop in d’Hoaghste Tyd of aan de inkom. Muziek van DJ Broekie en optredens van ’t Verzet en Jean Bosco Safari Inschrijven telefonisch via 0496150119 of mailen naar marleen_de_vrij@hotmail.com met vermelding van het aantal personen en de gkozen formule. Je inschrijving is definitief na overschrijving op het rekeningnummer van VZW Drie Koningen en 1 Koningin: BE64 7512 1088 8952. Voor deze benefietavond kreeg het koninklijke zanggezelschap de steun van Feestservice Vandersmissen, Club Le Cirq, D’Hoaghste Tyd en de muzikanten. (rob)

42 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Duivels nieuwjaarsconcert met Euregio Jeugdorkest CONCERT Op zaterdag 6 januari 2024 brengt het Euregio Jeugdorkest een feestelijk nieuwjaarsconcert in de Rabboenizaal. Met ‘Duivels Enigma’ gaat het EJO op zoek naar de duivelse waarheid achter een spectaculair programma vol feestelijke en kleurrijke muziek. Centraal staan de beroemde ‘Enigma Variaties’ waar componist Elgar heel wat mensen en verhaaltjes portretteert. In het muzikale hart van dit werk het beroemde ‘Nimrod’. Daarnaast brengt dirigent Hans Casteleyn prachtige duivelse muziek mee van Berlioz en Williams, evenals meeslepende composities van Dvořák en Marquez.

‘Duivels Enigma’ werd eerder in oktober en in november uitgevoerd in Tilburg, Terneuzen, Waalwijk en Turnhout. Het nieuwjaarsconcert in Hoogstraten wordt de kers op de taart! Voor de avond van 6 januari is het orkest nog op zoek naar Hoogstraatse gastgezinnen die één of meerdere muzikanten na het concert te slapen kunnen leggen, voorzien van een ontbijtje en hen op zondag 7 januari tegen 8.30 uur naar de bus willen brengen die de muzikanten vanuit centrum Hoogstraten naar de Singel in Antwerpen brengt, waar de muzikanten die dag nog concerteren. Heb je één

of meerdere bedjes vrij? Laat iets weten aan Ann Leemans: orkestmanager@euregiojeugdorkest.com. Praktisch: ‘Duivels enigma’ door het Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn op zaterdag 6 januari 2024 om 19u30 in het GC Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat 3a. Tickets en info www.vzw-lach.be of bij toerisme Hoogstraten. Ticketprijs in voorverkoop: € 18, aan de kassa: € 22. Ticketprijs voor jongeren (18 jaar): € 10. Dit is een productie van vzw LA:CH en vzw EJO. (red)

Het Euregio Jeugdorkest (© Piet Henrard)

Kerstconcert door CantaBella CONCERT Op zaterdagavond 16 december presenteert het Davidsfonds in de Sint-Katharinakerk het damesensemble CantaBella. Els Germonpré, de koorleden van CantaBella en pianiste Lotte Bayens brengen een sfeervol kerstconcert met heel veel hartverwarmende muziek.

Dit koor werd in 2018 opgericht door Els Germonpré en bestaat uit 24 enthousiaste zangers met ambitie. Het focust zich vooral op een gevarieerd programma uit de klassieke en de hedendaagse koormuziek, maar brengt eveneens traditionele wereldmuziek met oriëntale en noordse toetsen, evenals moderne muzikale pareltjes.

Het kerstconcert van CantaBella heeft plaats op zaterdag 16 december om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk. Tickets in voorverkoop 15 euro of aan de kassa 18 euro via hoogstraten.davidsfonds@telenet.be, 0472 64 27 82 of bij Toerisme Hoogstraten. (fh)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 43


DEZE MAAND

Reünieconcert van Marckriver NO Jazzband in zaal Cecilia CONCERT In 1975 besloten 7 jonge Hoogstraatse muzikanten die jazz wilden spelen in de New Orleansstijl om onder de bezielende leiding van Eddy Sabbe een band op te richten met als toepasselijk naam ‘The Marckriver New Orleans Jazzband’. Zovele jaren later vormt zaal Cecilia op zaterdag 13 januari het decor voor een reünieconcert. Het jaar na de oprichting zag de gelijknamige jazzclub het levenslicht, met als thuisbasis de legendarische ‘refter van de tuinbouwschool’ waarin de band gedurende 20 jaren maandelijks zelf speelde ofwel een gastgroep uitnodigde. Later verhuisden ze naar ‘De Gulden Coppe’ en nog later naar zaal Cecilia waar ze in 2011 hun sluitingsconcert gaven. Om er nu dus nog eens terug te keren. Vijfendertig jaar lang bracht de band hun opgewekte, spetterende en soms diepgevoelige vertolkingen van het authentieke New Orleansrepertoire. De muzikanten nemen u opnieuw mee naar de hete en zwoele straten van New Orleans, waar het allemaal begon… Praktisch: optreden van the Marckriver New Orleans Jazzband op zaterdag 13 januari 2024

De eerste bezetting van de Marckriver New Orleans Jazzband in 1975 met v.l.n.r. Staf Mertens, trombone/ Jan Van de Looverenbosch, drums/ Kees Cox, trompet/Jef Van Gool, bas/ Eddy Sabbe, klarinet,zang/ Jan Michielsen, banjo/ Harry Van Gompel, piano. in zaal Cecilia, Gelmelstraat 6a. Deuren open om 20 uur, aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs:

15 euro. Best tijdig reserveren via info@zaalcecilia.be of 0484.61.64.30. (jaf)

Met een boekje bij de kerstboom? BIBLIOTHEEK We hebben het meer dan ooit nodig: lezen dus. Laat elke maand een boekenmaand zijn, ook winter- en feestmaand december. De koffiekrant en de boekenverkoop kunnen daar alvast toe bijdragen.

Lenen tijdens de Koffiekrant Bij de Koffiekrant in de hoofdbib is een be-

langrijke vernieuwing doorgevoerd. Net zoals in Meer en Meerle kan je nu ook in Hoogstraten materialen terugbrengen en nieuwe ontlenen tijdens de Koffiekranturen. Op dat moment zijn er evenwel geen bibmedewerkers om je te helpen. Wie dus nog geen lid van de bibliotheek is of hulp nodig hebt bij het zoeken van een boek,

is aangewezen op de gewone openingsuren.

Boekenverkoop Wie graag snuistert tussen oude boeken kan een kijkje nemen op de boekenverkoop. Bij de verkoop in de hoofdbib ligt voor volwassenen de nadruk op informatieve boeken, maar ook tussen de afgevoerde jeugdboeken zit er heel wat interessants. Boekenverkoop in de hoofdbib: van zaterdag 16 tot en met 23 december tijdens de Koffiekrant- en openingsuren. In de uitleenposten: doorlopend tijdens de openingsuren, in Meer en Meerle ook tijdens die van het LDC.

Bib dicht In december sluit de bib op volgende dagen: maandag 25 december, dinsdag 26 decemberw. Ook in het jaarbegin is de bib toe: maandag 1 januari en dinsdag 2 januari. (jaf)

44 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIEADRES Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten tel. 0472 97 12 87 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS � Hoogstraten: Patrick Melis 0497 41 40 29 hoogstraten@demaand.be

De vele intenties van het stadsbestuur in Hoogstraten centrum

Horen, zien en zwijgen op de open dorpsraad

� Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be

DORPSRAAD PARTICIPATIE Veel verrassingen kregen de aanwezigen niet op de eerste openbare dorpsraad in Hoogstraten centrum sinds vier jaar. Wel een nieuw bestuur, een andere aanpak en een nieuwe locatie, maar weinig concrete zaken. Enkel de invoering van een zone 30 op een stuk van de Vrijheid en in de Gelmelstraat was een primeur. De afvoering van de ondergrondse parking en het uitstel van het cultuurhuis waren al langer gekend. Naast de verwezenlijking van de nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk, het Gastenhuys en de sportpleinen hoorden de aanwezigen heel wat goede bedoelingen en intenties. De verwachtingen waren hoog gespannen, de teleurstelling achteraf bij velen duidelijk merkbaar. Vragen moesten immers schriftelijk op voorhand ingeleverd worden, een discussie of bijkomende vragen waren op de avond zelf niet toegelaten.

� Minderhout: minderhout@demaand.be

Lang geleden

� Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be � Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be

� Wortel: wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS Rob Brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

Het was van 1 april 2019 geleden dat er in Hoogstraten centrum nog een openbare dorpsraad gehouden werd. Dat had vooreerst met de coronacrisis te maken, met de eerste maatregelen in maart 2020. Intussen heeft ook het toenmalig bestuur van de dorpsraad zich teruggetrokken en moest er op zoek gegaan worden naar een nieuw bestuur. De nieuwe voorzitter werd Johan Peeters, die in dit maandblad reeds

enkele malen werd voorgesteld als kandidaat voor Open VLD bij de parlementsverkiezingen 2014 en als kandidaat van Hoogstraten Leeft in 2018. Hij volgde Jef Verheijen op. Waar de openbare dorpsraad in 2019 nog plaatsvond in het stadhuis zelf, was de nieuwe locatie nu in de zaal Le CirQ en kreeg de bijeenkomst de noemer dorpsraadcafé. In 2019 ging de grootste aandacht naar de plan-

ADVERTENTIES Jan Croes tel. 0477 66 11 60 advertenties@demaand.be

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Voor de openbare vergadering van de dorpsraad werd zaal de Welgezinde in het stadhuis ingeruild voor feestzaal Le CirQ. Een 80-tal aanwezigen luistert onbewogen naar de verwezenlijkingen en plannen van het stadsbestuur. DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 45


HOOGSTRATEN nen voor een dorpsplein met ondergrondse parking, de bouw van een cultuurcentrum op de locatie van de parochiezaal Pax en nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk. Het is vooral de realisatie van dit laatste dat nu de volle aandacht zal krijgen. De andere plannen werden ofwel afgevoerd ofwel uitgesteld.

Teleurstelling Eerlijkheid gebiedt me te melden dat ondertekenende verslaggever niet op de zitting aanwezig was. Wij zijn daarom voortgegaan op de informatie van de communicatiedienst van de stad, het relaas van de voorzitter en heel wat gesprekken en reacties van aanwezigen op deze avond. Bij deze laatsten hoorden we heel wat teleurstellende reacties op het verloop van de avond. Vooral het feit dat er tijdens de avond zelf geen interactie mogelijk was en er uitdrukkelijk gesteld werd dat er geen vragen konden gesteld worden. Ook op sociale media uitten heel wat bewoners hierover hun ongenoegen. Blijkbaar hebben een aantal toehoorders met de pauze de zaal verlaten en hielden zij de avond voor bekeken. Vragen dienden vooraf schriftelijk ingediend te worden en de antwoorden werden telkens door de bevoegde schepen voorgelezen. Dit had volgens sommigen ook gewoon in het informatieblad kunnen afgedrukt worden. Dat de stad de keuze maakte voor een privé locatie terwijl er in tijden van financiële onzekerheid toch goedkopere mogelijkheden zijn in de eigen lokalen scoorde bij sommigen ook niet al te best. Dit alles had voor velen dus meer weg van een goednieuwsshow zonder wederwoord dan een open dorpsraad.

Om beurten zullen de schepenen naar voor komen en antwoorden op de talrijke vragen die vooraf door de inwoners bij de dorpsraad werden ingediend.

Verloop Voorzitter Peeters verwelkomt om 20.15 u alle aanwezigen die op een viertal rijen stoelen in de zaal zitten of achteraan aan tafels hebben plaatsgenomen. Er zijn een 80-tal aanwezigen. Ook de leden van het college zitten in de zaal en zullen om beurten naar voor komen aan enkele hoge tafels om een antwoord te geven op de vragen die voorgelezen worden door twee leden van de dorpsraad. Vervolgens schetst de burgemeester kort de verwezenlijkingen van het huidige stadsbestuur, waarna men overgaat naar de kern van de avond. Dit gedeelte zal om 22 uur moeten afgerond worden. Hierna voorziet de dorpsraad een kort muzikaal intermezzo van de muziekgroep Trabant en krijgen de aanwezigen daarna de gelegenheid voor een individuele babbel met de leden van het schepencollege.

Geen vragen of discussie tijdens de openbare zitting, maar wel een persoonlijk babbeltje met de schepenen, het lijkt wel of de verkiezingen in aantocht zijn.

“Opbouwend” De voorzitter bedankt vooreerst de leden van het college voor hun aanwezigheid. Hiermee krijgen zij nu de kans om hun beleid toe te lichten en uit te leggen waarom bepaalde zaken wel en andere niet uitgevoerd werden. ”Wij houden het dus beschaafd en opbouwend”, voegt hij er aan toe. Er zijn meer dan 50 vragen binnengekomen waarvan er heel wat elkaar overlappen. De vragen werden gebundeld in zes thema’s die telkens door de bevoegde schepen zullen beantwoord worden. Vóór het muzikale intermezzo om 21 uur komen de thema’s mobiliteit, parkeren en een leefbaar en proper Hoogstraten aan bod. Nadien is het woord aan de politiecommissaris, gevolgd door de onderwerpen ruimtelijke ordening, bouwprojecten, vergroening en cultuur. “Omdat wij onze timing willen respecteren, hebben wij ervoor gekozen om geen vragen vanuit de zaal te laten stellen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen,” besluit de voorzitter en rondt tot slot zijn inbreng af met drie realisaties van de dorpsraad in de loop van voorbije jaren. Dat zijn twee hondenlosloopweides, de intocht van Sinterklaas en de gezelligheid tijdens de kerstperiode.

Crisissen

Volgens het stadsbestuur moeten we met zijn allen meer de fiets op. Dit kan al een eerste stap zijn om de verkeersdrukte te verminderen.

46 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De burgemeester schetst vooreerst de moeilijke periode die dit bestuur heeft moeten trotseren. Er was vooreerst de coronacrisis, gevolgd door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne, en ook de energiecrisis met een verhoging van heel wat kosten voor de gemeente, zoals de


HOOGSTRATEN energieprijzen, de loonkosten, de kosten voor bouwmaterialen en de kosten voor voeding. “Ondanks dit alles zijn wij ervan overtuigd dat Hoogstraten er vandaag beter aan toe is”, vindt hij. Hierbij wijst hij op een aantal grote investeringen die de voorbije vier jaar zijn gebeurd die ten goede komen aan alle inwoners van Hoogstraten, of ze nu in Hoogstraten-centrum wonen of in de deeldorpen. Op de eerste plaats denkt hij dan aan het Gastenhuys met assistentiewoningen, nierdialyse, en allerlei vormen van hulpverlening. Daarnaast is er de sportcampus Wereldakker met o.a. de gymhal, de atletiekpiste, een kunstgrasveld, en een hondenlosloopweide. Vervolgens zijn er de nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk voor KSA, KLJ en Plussers, met daarnaast ook een multifunctionele zaal voor elke vereniging. De beslissing om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen in Minderhout zal op termijn de professionalisering van het brandweekkorps ten goed komen met kortere aanrijtijden en de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen. De bouw zal niet meer voor deze legislatuur zijn. Voor de nieuwe politiekazerne die gebouwd zal worden naast De Ster zijn de plannen momenteel klaar. Dit gebouw zal in 2025 in gebruik genomen worden. Tot slot verwijst de burgemeester nog naar het Beleidskader Mobiliteit dat in augustus werd goedgekeurd en het project School-Straten die voor een veilige omgeving van de Hoogstraatse scholen moet zorgen en waarvoor de stad zich in de toekomst verder zal blijven inzetten.

delijkt dat de stad met het STOEP-principe voorrang wil geven aan de zwakkere weggebruikers in volgorde van Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Elektrisch aangedreven vervoer en ten slotte het gemotoriseerd vervoer (Privé vervoer). De stad wil met het nieuwe beleidskader mobiliteit zoveel mogelijk mensen stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen en op de fiets te krijgen. Er zullen volgens de schepen de komende maanden en jaren concrete maatregelen uitgerold worden en alzo de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid te bevorderen en de geluidsoverlast en drukte te verminderen. Concreet zal er vanaf november gestart worden met snelheidsverlagingen van 50 naar 30 km per uur op het gedeelte van de Vrijheid tussen Tinnenpotstraat en het begin van de Minderhoutsestraat alsook in de Gelmelstraat tussen de Vrijheid en de Gustaaf Segersstraat.

Randparkings Om de files op de Vrijheid te voorkomen ziet het stadsbestuur de oplossing door het installeren van pocketparkings in de directe om-

geving van de Vrijheid. Het college is reeds langer op zoek naar een viertal randparkings die er zouden moeten komen in plaats van de oorspronkelijk geplande ondergrondse parking aan de Gravin Elisabethlaan. Van dit laatste is het college definitief afgestapt na o.a. heel wat reacties van buurtbewoners en handelaars. Momenteel heeft het bestuur zekerheid over twee locaties, namelijk de parking van Carrefour en de site van de vroegere brouwerij van Brosens, schuin tegenover het Begijnhof van Hoogstraten. Ook schepen van openbare werken Piet Van Bavel mag wat later op de avond de parkeerpockets nog eens in de schijnwerpers zetten als oplossing voor het langparkeren in de Vrijheid. Heel wat inwoners stellen zich de vraag of parkeren in de rijrichting geen betere oplossing zou zijn dan zoals nu tussen de bomen. Bij het in- en uitrijden van de huidige parkeerplaatsen wordt het verkeer immers ernstig gehinderd.

Zwaar verkeer Om het zwaar vrachtverkeer uit het centrum te weren, wil het stadsbestuur de vroeger geplan-

“Wij beseffen het misschien niet altijd”, besluit de burgemeester, ”maar wij leven in een unieke stad, waar het heerlijk is om te wonen, om te ontspannen, om te werken of om op uitstap te gaan. … Ik stel mij soms de vraag of wij Hoogstratenaren soms niet een beetje te kritisch zijn voor onszelf.” Hij eindigt met een speciale vermelding voor de mensen die zich hebben ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (of tijdelijk ontheemden) in onze stad. “Daarin toont Hoogstraten zich van zijn beste kant. Het is hartverwarmend om te zien hoe gastvrij jullie zijn. Hierin heeft ’t Ver-Zet-Je een cruciale rol gespeeld en dat spelen ze nog steeds. Graag een applaus voor dit team van onuitputtelijke vrijwilligers.”

Mobiliteitsdruk Heel wat vragen zijn er bij de dorpsraad binnengekomen over de verkeersdrukte, de geluidsoverlast, de luchtkwaliteit en de veiligheid op de weg. Vooral de Vrijheid staat hierbij centraal. En wat met de fietsers en de voetgangers? Schepen van Mobiliteit Jef Vissers verdui-

Nadat de plannen voor de ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan werden opgeborgen, ging het stadsbestuur op zoek naar mogelijkheden voor randparkings in de zogenaamde vier kwadranten, aanpalend aan de Vrijheid. Voorlopig heeft zij nu zicht op twee mogelijkheden, en dit in kwadrant 1 (Brouwerijsite Brosens) en kwadrant 3 (parking Carrefour). DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 47


HOOGSTRATEN “Dit is trouwens geen gemakkelijke oplossing. Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Anders waren die wellicht jaren geleden door vorige besturen al beslist en uitgevoerd.” Aldus Marc Van Aperen die verder herhaalt wat schepen Vissers voordien al voorgelegd heeft: het afleiden van de schoolbussen naar de opstapzones, het afleiden van het zwaar verkeer langs de ontsluitingsweg, een vrachtwagenluwe zone en het activeren van een aangepaste vrachtwagensluis met inzet van gemotoriseerde politie.

Vanaf 1 november werd een stuk van de Vrijheid aan de noordkant en een deel van de Gelmestraat zone 30. de vrachtwagensluis ‘opnieuw kritisch bekijken’. Deze vrachtwagensluis bleek volgens de schepen om diverse redenen onmogelijk realiseerbaar. Daarom wordt er nu gestreefd naar een ‘vrachtwagenluwe zone’ die beter zal gecontroleerd worden. Hiervoor heeft de politieraad onlangs de aankoop van twee politiemotors goedgekeurd. Deze zullen ingezet worden om vrachtwagens te onderscheppen en te controleren. De vrachtwagens die niet behoren tot bestemmingsverkeer lopen op die manier kans om een proces verbaal op te lopen. Ook zal er bekeken worden hoe het landbouwverkeer op termijn anders kan circuleren en niet meer door de Vrijheid moet rijden. Ook denkt het stadsbestuur om de bussen voor het leerlingenvervoer voor en na de schooltijd af te leiden naar opstapzones op het eigen schoolterrein of naar gezamenlijke opstapplaatsen zoals bv. aan het zwembad.

leefd worden. En hoe beter de snelheidsregels worden nageleefd, hoe veiliger het verkeer zal zijn.

Ringweg Als de verkeersdrukte in het centrum ter sprake komt verschijnt ook haast automatisch de vraag naar een ringweg rond Hoogstraten terug aan de oppervlakte. Kan er een ringweg gerealiseerd worden en zo ja op welke termijn? En welke route is er hiervoor geschikt? Voor burgemeester Van Aperen zit de oplossing in het ‘verdunnen van het verkeer van Noord naar Zuid’ en dit door ‘de ingebruikname van corridors’. Dit zijn verbindingswegen naar een ontsluitingsweg zoals de Hinnenboomstraat. Maar deze straat zal eerst moeten opgewaardeerd worden en daarover is nog niets beslist.

Het zware verkeer moet afgeleid worden naar deze ontsluitingsweg, er moet een tonnagebeperking komen en los- en laadtijdvensters ingevoerd worden. Een spreiding van diensten, winkelbedrijven en ontspanning zal misschien wel noodzakelijk worden. En daarnaast hoopt ook hij dat de parkeerpockets in het centrum soelaas zullen brengen. “Er zal iets moeten gebeuren, willen we onze dorpskernen leefbaar houden.” Maar uiteindelijk komen er weinig concrete plannen op tafel en blijft het vooral bij vrome wensen in de hoop dat de mensen in de dorpskernen hun verplaatsingen meer te voet zullen doen.

Voet- en fietspaden Schepen Piet Van Bavel mag uitleg geven over het onderhoud van voet-en fietspaden, het foutief parkeren, de toegankelijkheid voor rolstoelpatienten, het ontbreken van voetpaden in bepaalde straten en de plaatsing van zitbanken. Voor de schepen is er een toverwoord voor tal van problemen en dat is ‘respect voor elkaar’. De meeste weggebruikers respecteren de verkeersregels maar sommigen kleuren blijkbaar toch graag buiten de lijntjes. “Als

Oversteekplaatsen Er waren ook vragen omtrent het al dan niet plaatsen van extra borden, oversteekplaatsen en wegmarkering om de veiligheid te verhogen. Dit moet volgens het college op de Vrijheid uiteraard gebeuren volgens de richtlijnen van AWV. Kritieke oversteekplaatsen of verbeterpunten aan oversteekplaatsen mogen steeds via de mobiliteitsraad doorgegeven worden. Voor gemeentewegen kan de mobiliteitsraad (waarvan de dorpsraad deel uitmaakt) zelf een voorstel maken. Daarnaast is schepen Vissers van oordeel dat meer snelheidscontroles belangrijk zijn om de autobestuurders van mentaliteit te doen veranderen. Hoe groter de pakkans, hoe groter het bewustzijn dat snelheidsregels moeten nage-

Het zware vrachtvervoer en de verkeersdrukte in het algemeen in het centrum blijft voor vele inwoners een bron van ergernis. Het stadsbestuur maakt zich sterk dat zij door een aangepaste vrachtwagensluis het zware verkeer toch wat aan banden kan leggen.

48 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN we gewoon de regels netjes naleven, dan maken wij het ook de politie veel aangenamer om zich aan prioritaire taken te kunnen wijden. Wij werken trouwens heel goed samen met de lokale politiezone om te controleren, te handhaven en indien nodig te bekeuren.” Wat de moeilijk begaanbare voetpaden in de gemeente betreft, verzekert de schepen dat de stad momenteel werkt aan een conditiemeting van de gemeentewegen en de fiets- en voetpaden die aanliggen aan die gemeentewegen. Op basis daarvan wil de stad een structureel onderhoudsplan uitwerken om op systematische wijze de voet- en fietspaden in orde te brengen. Voor rolstoelpatiënten werd er de voorbije jaren geïnvesteerd in een rolstoelvriendelijke wandelroute in onze stad. “Hiervoor hebben wij stoepen verlaagd en kruispunten opnieuw aangelegd. Het kan natuurlijk altijd nog beter.”

ligt in de buurt van leegstaande woningen wordt dit opgeruimd door de ploeg van Proper Hoogstraten. De stad zet verder in op sensibilisatie in samenwerking met Mooimakers en de vele vrijwilligers. De vraag over overlast van duiven in het centrum is niet aan de orde volgens de schepen, vermits de slechtvalken rond de toren hun werk goed doen. Op de vraag om meer vuilbakken te plaatsen reageert de schepen negatief. “Door meer vuilnisbakken plaatsen of door vuilnisbakken te plaatsen op de verkeerde plaatsen riskeren we net meer zwerfvuil aan te trekken en sluikstort te faciliteren.”

Politie

Aangenaam

Na een korte onderbreking krijgt de politiecommissaris het woord om enkele vragen over verkeersovertredingen te beantwoorden. We onthouden dat foutparkeerders geverbaliseerd worden indien de politie de vaststelling doet. Maar vermits zij niet alles kan zien, vraagt zij de bewoners problemen te melden. Bestuurders van auto’s met teveel decibels kunnen een GAS-boete krijgen, maar een doorsnee politieagent kan of mag geen geluidsmeting doen.

Er waren heel wat vragen bij de dorpsraad binnengekomen over allerlei zaken die met de leefbaarheid of het aangename karakter van Hoogstraten te maken hadden. En dit ging van de ‘grandeur van Hoogstraten’ over zwerfvuil, leegstaande woningen tot en met hondenpoep. Voor een antwoord op al die vragen werd de koek netjes verdeeld over de schepenen Ann Fockaert, bevoegd voor o.a. economie en evenementen, en haar collega’s Vissers en Van Bavel.

Wat snelheidscontroles betreft stelt commissaris Willebrords dat er vaak in eigen leefomgeving overdreven snelheid wordt vastgesteld. “Na een melding van overdreven snelheid proberen we daarom altijd eerst een objectieve meting uit te voeren met anonieme meettoestellen gedurende een week. Zo kunnen we gericht gaan flitsen daar waar er effectief een probleem is en op de dagen en tijdstippen dat de problemen zich voordoen.”

Schepen Fockaert beklemtoont dat de stad er alles aan zal doen om de uitstraling van Hoogstraten verder te ontwikkelen en de bezoekers hartelijk te ontvangen. Hoe meer bezoekers, hoe meer onze horeca, onze middenstanders en onze ondernemers kunnen groeien en bloeien. Ze verwijst hierbij naar de inspanningen van het bestuur om de historische gebouwen te onderhouden en te restaureren. Deze unieke troeven wil de stad verder promoten via de marketing-campagne.

Projectontwikkelaars

Meldingen over slechte toestanden of wensen zoals ook over locaties voor de plaatsing van zitbanken kunnen altijd gedaan worden bij de mobiliteitsraad of via het meldingsblad, aldus schepen Van Bavel.

In die context is het ook belangrijk de Vrijheid terug de plaats te geven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En zij verwijst nogmaals naar voorgaande elementen zoals het verminderen van het doorgaand verkeer en de parkeerdruk. En voor de gezelligheid kan de stad ook terugkijken op de jaarlijkse eindejaarsperiode met kerstverlichting die voortaan volledig door de stad zal betaald worden zonder bijdrage van de middenstand.

Proper Voor de properheid van de stad verwijst schepen Van Bavel vooreerst naar het bermbeheersplan dat loopt tot en met 2025. Als het heel groeizaam weer is, dan lijkt het soms dat de bermen slecht worden onderhouden, maar het bermdecreet schrijft ook voor dat we in de bermen de kansen moeten geven aan planten om te groeien om de biodiversiteit te bevorderen. Maar onveilige situaties zullen prioritair aangepakt worden. Daarnaast zet de stad in op het vergroenen van de openbare ruimte. De schepen wijst er op dat de groendienst van de stad er alles aan doet om bij te blijven maar dat deze uitdaging hen bij groeizaam weer soms boven het hoofd groeit. Een teken van respect is hier zeker op zijn plaats, aldus de schepen. Wat hondenpoep betreft: het probleem ligt niet bij de honden maar bij de baasjes, vindt schepen Vissers. “Iedereen weet wat hij moet doen. Zo is het ook de verantwoordelijkheid van de eigenaars van leegstaande gebouwen om de omgeving netjes te houden en te voorkomen dat er een sluikstort ontstaat”. Als er toch zwerfvuil op het openbaar domein

Het liet zich raden dat er heel wat vragen zouden binnenkomen over de vele bouwprojecten in Hoogstraten en de gevolgen daarvan zoals o.a. het verdwijnen van open ruimten en toenemende verkeersdruk. Zo kreeg het bestuur o.a. de volgende vragen voorgeschoteld: “Wat zegt het stadsbestuur op de kritiek dat de projectontwikkelaars de baas zijn in Hoogstraten? Hoe komt het dat in Hoogstraten nog steeds nieuwe megaprojecten worden opgezet? Wanneer stopt het in beslag nemen van de open ruimte? Burgemeester Van Aperen is het niet eens met de term bouwwoede die volgens hem te onpas gebruikt wordt in Hoogstraten. “Hoogstraten is een gezellig stadje en gunstig gelegen en heeft daardoor een grote aantrekkingskracht,” verduidelijkt hij. “Mensen willen zich hier graag vestigen. We zijn dus een snelgroeiende stad.” Maar volgens hem streeft het bestuur er naar om een goed evenwicht te zoeken tussen het efficiënt benutten van de bebouwde ruimte, de draagkracht van de stad en de open ruimte. “We willen ‘slim’ verdichten en daarvoor zetten we in op zuinig ruimtegebruik. Nieuwe projecten moeten passen binnen de identiteit van de stad of het dorp. Wij willen geen bijkomende open ruimte aansnijden buiten onze kernen en zo weinig mogelijk binnen onze kernen. Onze nadruk ligt op kwalitatieve groei in plaats van kwantitatieve groei. Een nieuw woonproject mag dus niet alleen maar nieuwe woonentiteiten voorzien, maar moet ook bijdragen aan extra woongroen, het creëren van ontmoetingsplekken en een bijdrage aan het wegennetwerk voor trage weggebruikers, … Wij zijn het dus niet eens met de term bouwwoede. We kijken altijd heel kritisch naar nieuwe bouwprojecten. Het is geen geheim dat het schepencollege met de professionele hulp van de dienst Ruimte - regelmatig projectontwikkelaars terugfluit, die hun project wat al te groots zien en hen verplicht om hun plannen grondig bij te sturen om de overlast op de omgeving zoveel mogelijk te beperken.”

Perceptie “De perceptie is misschien anders”, vervolgt de burgemeester, “maar dit DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 49


HOOGSTRATEN verwijst hiervoor naar de strenge eisen die opgelegd worden om een minimale hoeveelheid groen te voorzien. “Hoogstraten zet ook flink in op ontharding in de bestaande woonomgeving. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontharding van de Vrijheid rondom de lindenbomen. En ik denk ook aan de heraanleg van de bermen in de Beemden en de Markwijk in Minderhout. En wij ondersteunen ook van harte het beleid en de reglementering van de Vlaamse overheid over het ontharden van voortuintjes en het ontharden van opritten. Ik wil hierbij graag een oproep doen om in uw eigen wijk een tuinstraat te realiseren.”

Cultuurhuis Het cultuurhuis blijft voorlopig nog in de koelkast zitten. De lokalen van de Pax kunnen ondertussen nog gebruikt worden. De jeugdverenigingen zijn intussen verhuisd naar de nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk. bestuur laat duidelijk niet zomaar alles toe wat projectontwikkelaars graag zouden hebben.. Voor projecten die vergund moeten worden door de hogere overheid, bijv. de provinciale Deputatie, en waarvan wij vinden dat ze niet passen in onze stad, geven wij dan ook een negatief advies, en als ons advies niet wordt gevolgd, gaan we in beroep bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Vraag het maar eens aan de projectontwikkelaars die in onze stad actief zijn. We denken mee met hen, maar we zeggen zeker niet ja op alles zonder boe of ba. Hun projecten moeten voldoen aan onze strenge eisen, anders komt er geen goedkeuring.” En de burgemeester voegt er aan toe dat bij de totstandkoming van het beleidskader mobiliteit zeker rekening gehouden is met de verwachte evolutie van het aantal voertuigen in de komende jaren. Vermits er geen discussie mogelijk was of geen bijkomende vragen konden gesteld worden, bleven ook hier de kritische stemmen vanuit de zaal achterwege.

Sociale woningen Welke initiatieven hoopt het stadsbestuur te kunnen nemen om het aantal sociale wonin-

gen te kunnen verhogen? Volgens schepen van Huisvesting Roger Van Aperen staat het stadsbestuur met hart en ziel achter het aanbieden van betaalbare woningen voor alle Hoogstratenaren. Bij elke nieuwe verkaveling worden er altijd een aantal percelen aanzienlijk goedkoper dan de marktprijs aangeboden. Dit betekent 20% goedkoper en de ontwikkelaar dient daarbij nog 10% van de geschatte waarde in de kas van de stad te storten, zijnde het grondfonds. Hiermee zouden dan nieuwe sociale woonprojecten moeten gefinancierd worden. De laatste tijd geraakten een aantal van deze sociale kavels niet meer verkocht en werden terug aan de projectontwikkelaar gelaten mits een storting in het grondfonds. De schepen verwijst ook nog naar de sociale Huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen die sociale woningen te huur en te koop aanbieden en naar het Woonloket dat mensen begeleidt naar duurzaam wonen.

Groen Inwoners maken zich ook zorgen dat Hoogstraten door de vele bouwprojecten beetje bij beetje meer verhardt. Hoe zal het stadsbestuur er voor zorgen dat de stadskern toch aangenaam groen wordt? Schepen Van Impe

In 2018 werd er in Hoogstraten de beslissing genomen om een multifunctioneel cultuurcentrum te bouwen op het terrein van de voormalige parochiezaal Pax. Dit werd tijdens de huidige legislatuur in combinatie gebracht met een ondergrondse parking aan de Gravin Elisabethlaan. Intussen zijn deze laatste plannen opgeborgen maar ook rond het cultuurhuis werd het heel stil. Heel wat bewoners vragen zich af of hier nog iets van komt en in welke vorm. Volgens schepen Arnold Wittenberg, verantwoordelijke voor Cultuur, zijn er al heel wat stappen ondernomen zoals het aanstellen van een begeleidingsteam en werd er een gunningsopdracht uitgeschreven in een publiek-private samenwerking. Begin januari 2022 kwamen de eerste offertes binnen maar bij beide kandidaten bleek dat de beschikbaarheidsvergoeding veel hoger lag dan verwacht. Deze beschikbaarheidsvergoeding is een huur die jaarlijks door de stad moet betaald worden voor het gebruik. Na overleg om o.a. de kosten te reduceren werden er einde november 2022 nieuwe offertes ingediend. Beide voorstellen zouden door het college grondig onderzocht zijn en volgens schepen Wittenberg is het momenteel wachten op het juridisch advies alvorens verder stappen te zetten. Hij verzekert de aanwezigen direct te communiceren zodra er een beslissing genomen wordt. (jh)

Viergeslacht op de Lodderhoek VIERGESLACHT Feest bij de familie Aerts. Op 14 juli werd Marcel geboren. Hij is de zoon van Maarten Aerts en Maxime Van der Smissen. Marcel zorgt niet alleen voor veel vreugde in de familie maar ook voor een mannelijk viergeslacht. En dat werd extra in de bloemen gezet. De familie stuurde ons een mooie foto met overgrootvader Karel, zoon Marc, kleinzoon Maarten en achterkleinzoon Marcel. Wij wensen Marcel en gans de familie een goed en gezond leven op de Lodderhoek! (pm) 50 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

De vuilste straat is…? ONDERHOUD Wij kennen het antwoord op de vraag in de titel. Elk jaar doet er zich dit opnieuw voor: bij het vallen van de bladeren en wat regenval ontstaat er een smurrie waarop je makkelijk uitschuift waardoor je bij thuiskomst telkens weer je schoenen mag reinigen. Wie onderhoudt de stoep bij een onbewoond huis, en waarom wordt het voetpad niet gereinigd door wel aanwezige bewoners? Er zijn straten waar wel meer dan driemaal per jaar wordt geveegd en waar het niet eens nodig is. Tussen plantvakken en de stoep kan een veegwagen niets doen; dan heb je een ouderwetse straatveger van doen die voorbereidend werk

doet voor de wagen. Niets van dit alles. Of geparkeerde wagens beletten de toegang. Ooit gehoord van ‘veegdagen’ met een parkeerverbod? En als we al drie jaar vragen om enkele stoeptegels goed te leggen, dan gebeurt dit wel aan de noordzijde maar niet aan de zuidelijke kant. “Dat doen we wel als we de plantvakken komen vergroten voor meer ontharding”, klinkt het dan. Maar niemand van de bewoners lijkt daarvan op de hoogte, laat staan dat er iemand geraadpleegd is. Enfin: de vuilste straat is…? Ik vrees dat ik het antwoord ken: de Tinnenpotstraat. (ep)

Zestig redenen om te vieren! REÜNIE Op zaterdag 21 oktober 2023 vierden de 60-jarigen hun reünie in het zaaltje van St. Cecilia. Het werd een leuke avond waarbij vele herinneringen werden opgehaald en er leuke babbels werden ge-

voerd met mensen die soms al jaren uit het oog waren verdwenen. Bij een hapje en een drankje werd er zelfs al gesproken over een volgende datum : het jaar dat die van ’63 63 gaan worden. (pm)

Onderste rij van links naar rechts: Marc Aerts, Dirk Dockx, Paul Fockaert, Cel Geens, Jo Bilcke, Jan Vinckx, Marij Swaenen, Annit Brosens, Monique Koyen, Lutgarde Van Maldeghem. Middelste rij: Peter Servaes, Kris Adriaensen, Eric De Meyer, Jef Peeters, Luc Mertens, Monique Rommers, Linda Verhaegen, Myriam Schrijvers, Erna Dictus, Emma Van Dijck, Johan Laurijssen, Stef Verstraete en Koen Pans. Bovenaan: Jan Vermeiren, Willy Verhoeven en Wen Geets. Ook Paul Schellekens was er, maar hij staat niet op de foto. DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 51


52 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Atelier Van Huffel met opendeurweekends TENTOONSTELLING Dominique Van Huffel werkt volop aan een nieuw artistiek project. Waar vroeger zijn fotostudio was, Vrijheid 10 in Hoogstraten, opent hij binnenkort een atelier-galerie. Die zet alvast de deuren open tijdens enkele weekends in december. We treffen Dominique in zijn atelier, druk bezig met een laatste laagje verf tegen de muren. Klaar voor een nieuw artistiek proefstuk. “Het gaat een atelier zijn waar ik ga werken,” zo steekt hij van wal, “vooral grotere werken. Er zal ook altijd wel werk van mij te zien zijn, maar in een soort van galerie - atelier. Ik ga me niet beperkten tot fotografie alleen. Sinds vijf jaar ben ik begonnen met allerlei technieken rond tekenen en schilderen - houtskool, pastel, Chinese inkt, aquarel. Vaak kan je me dan ook aantreffen ‘en plein air’, maar in de winterperiodes is dit natuurlijk niet evident. Als er grotere stukken in wording zijn, kan ik

deze in het atelier verder uitwerken. Maar waar dit atelier verder toe kan leiden, is ook voor mij nog een open vraag. Misschien dat er andere mensen tentoonstellen? Ga ik zelf kunstenaars uitnodigen rond een thema, of workshops organiseren? Ook voor mensen die een getekend of persoonlijk portret willen: het kan allemaal hier live ontstaan. Of met een groep van mensen op regelmatige basis rond een model werken? De ruimte hier verhuren voor korte of langere periodes? Veel mogelijkheden, waarop ik in de toekomst een duidelijker antwoord hoop te geven, als het maar rond beeldende kunst draait. Ik ben die ruimte nu volledig in orde aan het maken, bedoeling is dat er binnen 14 dagen werken hangen zodat ik iedereen al van harte uitnodig om te komen kijken. Ik maak van het weekend van 8/9/10 en 15/16/17 december

een soort van open-atelierweekend. Vrijdagen open van 18 tot 21 uur, zaterdag- en zondagen van 13.30 tot 17.30 uur, of op afspraak 0478 391 327, of zie www.fotovanhuffel.be. Altijd open als er licht brandt!” (pm)

Boterhammen met choco, bassen en buien JEUGDBEWEGING Ondanks het gure weer daagden meer dan 500 jongeren op om voor dag en dauw hun jaarlijkse feestdag wat luister bij te zetten. Want het was drummen tussen al dat jong volk achter de Pax. De jeugdraden van Hoogstraten en Rijkevorsel slaan al enkele jaren de handen in elkaar om van de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ een succes te maken. Gitte Adams uit Hoogstraten en Jan Boeckx uit Rijkevorsel waren als leiding verbaasd dat er zoveel jongeren aanwezig waren. “Al snel geraakten we door onze broodvoorraad en moesten we ons opnieuw gaan bevoorraden.”

Maar smaken deed het. Een zeldzaam danspasje, hier en daar een fris pintje, stapels boterhammen met choco of omelet en dit onder de zware bassen van de plaatselijke DJ en enkele plensbuien. Tegen half negen dropen de jongeren weltevreden schoolwaarts. (pm)

Ook aan het Withof was er een viergeslacht VIERGESLACHT En ook feest bij de familie Vermeiren. Op 14 juni werd de kleine Rafaella geboren. Zij is de dochter van Ruth Vermeiren (°1989), die Hoogstraten heeft verlaten en ondertussen in Hoboken woont. Op de foto zien we links oma Inge De Swerdt (°1966), in het midden de fiere mama Ruth met op haar schoot de pasgeboren Rafaella Kazadi. Helemaal rechts maakt bonnie Jeanne Lambregts (°1942) het viergeslacht compleet. Wij wensen gans de familie veel vreugdevolle dagen met Rafaella. (pm)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 53


MEER

Volksfeest als opening van de kloostersite

Nog meer Meer graag…!

Abonnement DHM vernieuwen vóór einde maand !

ERFGOED Het was een bewuste keuze van vzw Klooster Meer om van de opening van de kloostersite een volksfeest te maken en dat werd het ook. Een massa inwoners kwam de gerestaureerde gebouwen bezoeken en haalde er herinneringen op aan de tijd dat ze er bij de zusters naar school gingen of hoe ze als lid van de Chiro de leegstaande gebouwen naar hun hand hebben gezet. Dat de Merenaars meer dan tevreden zijn met hun dorpsplein, een combinatie van monumenten, nieuwbouw en veel groen, is voor de vzw het belangrijkste. En dat ook de genodigden uit de erfgoedsector enthousiast zijn en het project een voorbeeld van herbestemming vinden, horen de leden van de vzw graag.

Met veel dank Een geëmotioneerde Jef Van Bavel heette iedereen welkom. Geëmotioneerd omdat we een week voordien afscheid moesten nemen van Heidi Vorselmans, de vrouw van vzw voorzitter Peter Schelles. Geëmotioneerd ook door de talrijke opkomst en de medewerking van de Meerse verenigingen en iedereen die spontaan kwam helpen. Dank was er voor De Noorderkempen, eigenaar van de site, voor de partners-erfpachtnemers, voor de stad Hoogstraten en de Sint-Jorisgilde, die grond voor een parking in erfpacht gaf. Piet Jaspaert, afgevaardigde van Europa Nostra, stelde vast dat Hoogstraten sterk is in bottom-up projecten, initiatieven door de inwoners genomen en daarbij kansen krijgen van het bestuur. Hij verwees naar de restauratie van het begijnhof, het behoud en de bescherming van de landloperskolonie en nu de kloostersite. “Sinds 2002 zijn 618 awards uitgereikt in 46 landen van de Europese Unie,” aldus Jaspaert, “daarvan werden er 34 aan Belgische projecten toegekend. Dit jaar was de kloostersite de enige prijswinnaar in de Benelux.” Na de toespraken en de receptie, verzorgd

In naam van vzw Klooster Meer verwelkomt Jef Van Bavel de aanwezigen. Het gaat dan wel over een Europese prijs, toch heeft men ervoor om van de opening gekozen om er een volksfeest van te maken. door de Chiro meisjes, werd een bronzen gedenkplaat onthuld onder de feestelijke tonen van fanfare De Eenheid.

Kennismaking Na het officiële gedeelte brachten de aanwezigen een bezoek aan de verschillende gebouwen. Sommige oudere Merenaars konden voor het eerst vrij rondlopen in het voormalige kloostergebouw, toen ze er schoolliepen was het klooster voor hen immers verboden terrein. Nu stelden er negen kunstenaars van MeerKunst hun werk tentoon. Er werden filmpjes uit de oude doos getoond en teksten en foto’s herinnerden aan de geschiedenis van het klooster en de pracht van de voormalige kapel, waar DJ Sarah het heden met het verleden confronteerde. In de voormalige huishoudschool zorgde Ferm voor nostalgie en vermaak. De vrouwen van Ferm namen opnieuw plaats op de oude schoolbanken en kregen er les van de zuster, net zoals vroeger. Kinderen konden kennis maken met lei en griffel en ander oud

54 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

schoolgerief, of zich laten grimeren. Woonmaatschappij de Noorderkempen stelde een nieuwbouwwoning open. In een montage verdtelden oudere en jonge Merenaars over wat de kloostersite voor hen betekend heeft. Op het kloosterplein, net zoals de lokalen gedecoreerd met platen van Patrick en Sandy Damen, haalden volwassenen herinneringen op, terwijl kinderen er zich vermaakten met oude en nieuwe volksspellen of op een pony door het park en het bos reden. Onder een luifel op het plein konden de aanwezigen kennis maken met de winnaars uit andere landen en horen en zien hoe architect Stijn Cools in Venetië het project voorstelde. In een van de klaslokalen was met dank aan de KWB een dorpscafé ingericht, waar Bert Dufraing met ‘LaLa Blues’ optrad. Wie dorst en honger had kon bij ‘De Lokalen’ van Els Schrijvers terecht.

Straf voorbeeld Ook de aanwezige erfgoedspecialisten waren onder de indruk.


MEER Rudy De Graef, diensthoofd van het Agentschap Onroerend Erfgoed, schreef op Facebook “Vandaag had ik de eer op de officiële inhuldiging van de kloostersite Meer in Hoogstraten te zijn. Op 9 september 2009 bezocht ik deze site voor de eerste maal. Daarna begon de vzw klooster Meer, waarin lokale mensen de drijvende kracht waren om voor dit erfgoed een nieuwe toekomst uit te werken. Nu, 15 jaar later, wint dit project terecht een Europese Heritage Award. Dit is een straf voorbeeld van de begeesterende kracht die ontstaat uit de liefde van een gemeenschap voor haar erfgoed”. Hij besloot met de slogan: “Ik wil meer Meer”. Professor Koen Van Balen, van het Lemaire Centrum van de KULeuven, volgde vanuit zijn vakgebied en langs aNNo architecten het initiatief. Hij weet dat het een lastig traject met veel obstakels was door het groot aantal betrokken partners. Hij dringt erop aan om de afgelegde weg uit te schrijven, zeker omwille van de vele valkuilen, tegenkantingen, tegenslagen en wijzigingen van de wetgeving, waarmee men geconfronteerd werd. De overheid kan er lessen uit trekken. Het zal voor

De vrouwen van Ferm waren duidelijk in vorm. Ze vulden de voormalige huishoudschool met herinneringen uit de tijd dat ze er les volgden. andere burgers een oproep en hulp zijn om initiatieven te nemen, waar de overheid de kansen niet ziet of ze laat liggen.

Wie er niet bij kon zijn en alsnog van de sfeer wil proeven, vindt op Youtube filmpjes over de opening. (fh)

Gigantische windmolen in de Oude Hei ENERGIE Hij staat er, de gigantische windmolen E19 Oost. Voor de buurt beter bekend als de molen in de Oude Hei, op den Aard. De wegen Hinneboomstraat-Gestelsestraat hebben er maanden voor open gelegen om een sleuf te graven van hier tot aan het transformatorstation bij de Hubo aan de St. Lenaartseweg. We herinneren ons nog dat de Hinneboomsstraat hiervoor, een tiental jaren geleden, reeds werd gebetoneerd. En nu dus opnieuw open gegraven om te kunnen begin-

nen aan de tweede rij windmolens, langsheen de autostrade E19. Deze windmolen, de V150 de Deense wereldspeler VESTAS en gebouwd door ASPIRAVI is echt wel een gigant. V150 staat voor VESTAS met een diameter van de wiek-cirkel van 150 meter. De gondel bevindt zich op 145 meter hoogte en elke wiek is 75 meter lang. Dat wil zeggen dat de bovenste tip tot 120 meter boven de Oude Hei uitkomt. Het

is daarmee de meest performante windmolen van de ASPIRAVI groep. Met een vermogen van 4,2 Mega-Watt. Goed voor stroom voor 4600 gezinnen, lezen we.

Koffiedik Hoe het precies zit met de plannen voor verdere molens is nog koffiedik kijken. Er zijn al aanvragen afgekeurd, maar achteraf werden nieuwe aanvragen goedgekeurd. Een tweede molen zou ’in de maak’ zijn, maar het is nog niet duidelijk of dit effectief zo is. Hoe dan ook is het plaatsen van zo’n windmolen een indrukwekkende gebeurtenis. Regelmatig stoppen voorbijgangers om de indrukwekkende transporten, de wieken, het werk van de kraan te bewonderen. Buurman Willy Voeten was erbij toen de tweede wiek werd gemonteerd. In de gietende regen, maar bij windstilte, zag hij hoe het gevaarte naar boven werd gehesen. “Mijn ouders hebben hier vroeger nog geboerd,” weet hij te vertellen. De tijden veranderen.

De V150 molen van VESTAS staat er. De gigantische kraan heeft haar werk gedaan. Dat ze dit gevaarte overeind krijgen, verbaast menig voorbijganger.

Nu alles errond weer wordt opgeruimd kan het leven weer verder gaan. Met alweer een windmolen meer en weer meer elektriciteit door de wind geleverd. Naar verluidt zal het niet te snel duren voor de wieken beginnen te draaien. Dat heeft met subsidies te maken die anders verstrijken. (ma)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 55


MEER

Meer herdenkt zijn oorlogsslachtoffers HERDENKING 11 November. 105 Jaar na het einde van de 1e wereldoorlog werd aan het oorlogsmonument op het kerkhof in Meer een herdenkingsplechtigheid gehouden. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zijn we immers niet gewend dat het vrede is? Maar zo gewoon is dat niet, zo blijkt uit het nieuws van elke dag. Het blijft dus zinvol om er bij stil te blijven staan hoe de vrede na het geweld in onze contreien tot stand kwam en hoe we deze kunnen behouden. Uit de herinnering aan wat onze ouders en grootouders hebben meegemaakt ligt misschien het antwoord verscholen waarom het telkens weer oorlog wordt. Daar moeten we de lessen uit blijven trekken opdat het nooit meer oorlog wordt.

Migratie Zo’n 70 mensen deel aan de plechtigheid, die uit verschillende delen bestond. De herdenking begon om 9 uur in de kerk met een eucharistie, muzikaal opgeluisterd door het Ceciliakoor. Onze verenigingen waren er aanwezig, al dan niet met hun vlag: Gezinsbond, FERM, Oud Stijders, gehucht Ipenrooi, Dorpsraad, Parochieteam, St. Ambrosiusgilde, Verenigde Vrienden, Fanfare de Eendracht, Brassband Ste. Rosalia, OKRA, Wandelclub Noorderkempen, Handboog Castelré, Turnkring Vrij en Lenig, en Samana Meer. Louis van Bavel verwoordde in de homilie enkele rake bedenkingen. Hoe kan een land dat ooit de oorlog verloor en alle ellende ervan onderging, nog met dezelfde generatie mensen weer in oorlog vervallen? Ook nu wordt onze wereld getekend door onverdraagzaamheid,

De vlaggendragers van de verenigingen voor het begin van de misviering. anti-democratische tendenzen, racisme. Ook nu zijn er oorlogen - Oekraïne en Rusland, Israel en Palestina, en op zovele plekken elders. Verdraagzaamheid is meer dan ooit nodig. Zeker ook jegens migranten, we mogen niet vergeten dat bij ons, in onze eigen parochie evenzeer mensen om den brode zijn uitgeweken naar andere continenten en landen omdat hier geen toekomst was.

Monument Daarna volgt de plechtigheid buiten, bij het herdenkingsmonument. Brassband Ste. Rosalia zorgde voor de muzikale ondersteuning, een groep lagere schoolkinderen van de Meerpaal is er bij.

Bij de plechtigheid aan het monument zijn ook Meerse schoolkinderen aanwezig.

56 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het stadsbestuur heeft een beurtrol bij de jaarlijkse 11 novembervieringen, dit keer voert schepen Faye van Impe het woord namens het college. We mogen ons niet laten verleiden door simplistische slogans, zegt zij. Vrede is een werkwoord, iedereen kan ertoe bijdragen vanuit zijn eigen kring. Ze eindigt met een pleidooi voor een democratie die mensen de mogelijkheid biedt om te kiezen voor maatschappelijke oplossingen in ieders belang. Na de kranslegging gaat het, Brassband op kop, in stoet door Meerdorp. In Zaal Victoria trakteert de oudstrijdersbond Meer op koffiekoek en koffie. De zaal is gezellig vol. Zo werd 11 november ook dit jaar in Meer weer waardig herdacht. (ma)


MEER

Wonen bij het klooster WONEN Onder het motto “Het hart van Meer klopt weer” stelde Woonmaatschappij De Noorderkempen 11 koopwoningen bij het klooster voor. Er zijn al een aantal kandidaten, maar wie voldoet aan de voorwaarden om een sociale woning te verwerven, kan zich nog altijd inschrijven. Info: De Noorderkempen, Kweekweg 4b te 2330 Merksplas, tel 014 63 95 95. (fh)

’t Heidebloempje bloeit later… en elders TONEEL Dat de zaal ”Voor kunst en Volk”, zeg maar de Meerse cultuurtempel niet meer mag gebruikt worden, is ondertussen een publiek geheim geworden. Details over de huidige situatie zijn ons voor een later moment beloofd, in Meer blijft natuurlijk iedereen duimen dat het goed komt. Dat weerhoudt een van de belangrijkste gebruikers, toneelkring het Heidebloempje, er niet van om hun jaarlijks toneel te brengen. De toneelliefhebber moet dit keer wel op een nieuwe locatie terecht. In een pop up theater in de oude kringwinkel aan de Meerseweg zijn er op 15-16 en 22-23 maart opvoeringen van “’t Heidebloempje bloeit later”. Kaarten zullen verkrijgbaar zijn op de gebruikelijke plekken… (ma)

Galabal 50 jaar Mussenakker JEUGDCLUB De Mussenakker bestaat 50 jaar. Als afsluiter van het jubileumjaar worden alle leden, oud- leden en sympathisanten uitgenodigd op het galabal op 2 december in ‘t Fortuin. Het doel is om jong en minder jong bij elkaar te brengen in de sfeer die typisch is aan de Mussenakker. Een team ‘muziek van toen en nu’ staat in voor een aanbod van sixties en later, rock&roll, blues, punk, country, ... kortom de muziek die de rode draad was in al die jaren. Een live band, die een verrassing moet blijven, brengt de nodige nostalgische covers.

Op naar een gezellig jaareinde

De organisatoren wijzen erop dat het niet mogelijk was om van iedereen de e-mailadressen te achterhalen, zelf tijdig inschrijven was dus de boodschap. (ma)

Eigen fabricage

Maatwerk Volg o n

s op

De tractorrun voor klein en groot brengt op 9 december licht in de winterse duisternis.

EINDEJAAR Ook in Meer zijn er enkele activiteiten de donkere periode wat gezelliger maken. Iedereen is er welkom. Op donderdag 7 december ontsteekt de dorpsraad officieel de kerstverlichting, waarna er in ’t Fortuin nog nagepraat wordt. Een paar dagen later, op vrijdag 9 december, is er weer een verlichte tractorrun van de Landelijke Gilde. Op 16 december is er een mis en lichtstoet voor de kinderen. Zij zullen in stoet naar het nabije klooster en plein trekken alwaar de jaarlijkse kerstmarkt van de KWB plaats heeft. En om het jaar af te ronden is er natuurlijk op 31 december het nieuwjaarzingen voor de kinderen. (ma)

Productie en plaatsen van houten vloeren - Interieurprojecten op maat www.martensvloeren.be Groot Eyssel 39a - Meerle - T. 03 315 84 32 - GSM 0478 36 74 88

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 57


MEER

Miguel uit Venezuela (een vervolg) LEZERSREACTIE In ons novembernummer brachten we het merkwaardige verhaal van het graf van Miguel, die in Meer zijn laatste

rustplaats vond. Rolf en Sandra wonen niet meer in Meer. Maar zij bezochten nog wel buurvrouw Netje en andere buren uit de Ge-

stelsestraat. Zij waren blij met het artikel over hun vader, Rolf schreef ons een reactie. “Een mooi artikel is het geworden van ons vader en schoonvader Miguel uit Venezuela,” zo luidt het. “Perfect op 2 pagina’s en geïllustreerd met perfecte foto’s! Ik heb meteen een paar exemplaren gekocht. Netje had het gekregen van een zoon van haar, en heeft het artikel talloze keren gelezen. Of het voor vreemden interessant is om een lang stuk te lezen over onbekenden (niet BV’ers...) weet ik niet, maar voor wie wel de moeite neemt, is het een interessant achtergrondverhaal bij dat opvallende graf... Nogmaals bedankt dat je aan ons verhaal aandacht hebt willen besteden. Overigens gaan we het graf waarschijnlijk nog van een waardige zerk voorzien of naar Den Haag verplaatsen en het daar dan officieel aankleden. Sandra wil dat ik de mogelijkheden ga onderzoeken. En, o ja. We hebben de beslissing ontvangen van de Nederlandse immigratiedienst: de moeder van Sandra (Ramona) mag permanent in Nederland blijven!” (ma)

Miguel, vrouw Ramona en dochter Sandra op bezoek in het dienstencentrum in Meer.

St Jorisgilde Meer wint voor de vijftiende keer KRUISBOOG Op vrijdag 25 oktober huldigde Het Verbond van Sint-Jorisgilden de winnaars van hun zomercompetitie op 61 meter. Sint-Joris Meer was ook het afgelopen jaar de best presterende gilde en dat al voor 15 jaar op rij! Meer eindigde met 1.616 punten voor Loenhout met 1.570, Sprundel 1;545, Minderhout 1542, Meerle 1.536, Castelré 1.519, Hoogstraten 1.545, Wortel 1.442 en Rijsbergen met 1.399 punten. De competitie wordt geschoten in drie reeksen, afhankelijk van het gemiddelde dat de schutter het jaar voordien behaalt. In de Erereeks eindigde Hans Van Hasselt met 270 punten als eerste en mag zich dus algemeen kampioen noemen. Glenn Brosens van Meer eindigde tweede met 268 en Frank Pellens van Rijsbergen derde met evenveel punten. In de A-reeks eindigde Frans Aarts van Sprundel met 256 punten als eerste voor Stéphane Declercq van Hoogstraten (252) en Pieter Aarts van Sprundel (246). In de B-reeks tenslotte ging het goud naar Geert Aerts van Meer (232), het zilver naar Jack Herijgens van Sprundel (231) en het brons naar Freek Van Bavel van Meerle (228). Meer behaalde 8 rozenprijzen, Meerle 7, Castelré, Loenhout en Rijsbergen 6, Minderhout en Wortel 4, en tenslotte Hoogstraten en Sprundel 3.

Gevarenzone Een spijtige vaststelling is dat het gemiddeld aantal schutters elk jaar daalt. In 1995 namen gemiddeld nog 244 schutters deel aan een wedstrijd. Dit jaar is dat aantal gezakt tot 131. Het dalend aantal schutters vertaalt zich ook in mindere prestaties. In 1998 werd Vicky Rombouts

58 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

algemeen kampioen met een gemiddelde van 35,25 punten op 36. Dit jaar was Hans Van Hasselt de beste met gemiddeld 33,75 punten. In die 30 jaar leverde Sint-Joris Meer 15 keer de algemene kampioen. Vicky Rombouts was 5 keer de beste en Jan Rombouts 4 keer. Sprundel leverde, met Frie Konings, 6 maal de beste schutter. Net zoals veel verenigingen hebben de gilden leden verloren na de coronajaren, waarin een aantal schutters afhaakten. Maar er is meer aan de hand. De uitval van schutters is groter dan het aantal nieuwe kandidaten. Daardoor komen enkele gilden in de gevarenzone en moet Het Verbond de competitie aanpassen door o.m. het aantal zestalschietingen te verminderen. (fh)


MEER MEERLE

Met Samana samen gewoon jezelf zijn SAMANA Een mooi verslag ontvingen we van een geslaagde Samanadag in Meer op vrijdag 20 oktober. Deze parochiale en nationale ziekendag in zaal Victoria had als thema ‘samen jezelf zijn, dat is geluk’. Dat thema sluit helemaal aan bij wat de vereniging zich tot doel stelt: “Gewoon jezelf kunnen zijn en eerlijk zijn tegen iedereen over wie je bent. Verbondenheid vinden bij anderen en je verhalen vertellen. Vooral aandacht ook voor eenzame mensen. Jos Bluekens zorgt voor het muzikaDat is wat Samana altijd le onderhoud op de Samanadag van al doet. Met de tijd die we Meer. hebben als vrijwilligers gaan we onze leden bezoeken. We maken een leuke babbel over de dingen van hun dag of een gesprek dat mensen echt raakt. En daarnaast kunnen ze soms buitenshuis bij een gezellige activiteit een praatje maken met andere leden.” Heel wat leden waren aanwezig, Jos Sterkens en pastoor Fons Soontjes verwelkomden iedereen. “Daarna genoten we van een lekkere maaltijd en konden gezellig bijbuurten met de tafelgenoten. Jos Bluekens zorgde met zijn accordeon voor wat muzikale ontspanning. De aanwezigen zongen gezellig mee met hem. Onze middag was dus weer snel voorbij, eenieder ging met een volle maag en goed humeur terug naar huis!” En nu is het alvast uitkijken naar de volgende activiteit op 14 december. (avh/ma)

Kerstmarkt in De Klimtoren SCHOOL KERSTMARKT Kerstsfeer opsnuiven kan je ook in onze school De Klimtoren. Op zaterdag 16 december is iedereen vanaf 17 uur welkom op de kerstmarkt die de school met de hulp van de oudervereniging organiseert. De kraampjes staan opgesteld op de speelplaats van de lagere school. Je vindt er tegen schappelijke prijzen volop mooie kerstdecoratie, knutselwerkjes, bloemstukjes,... gemaakt door de schoolkinderen. Reden genoeg om langs te gaan en te genieten van de gezellige sfeer met een lekkere wafel en een warm drankje rond de vuurkorven op de speelplaats. Ondertussen luister je naar de sfeervolle muziek van het schoolkoor ’De Brommende Trommen’. (jaf)

De Warmste Week bij Den Dorpel JEUGDCLUB Ook dit jaar organiseert jeugdhuis den Dorpel in het kader van de Warmste Week weer “Den Dorpel For Life”. Zoals vanouds is er alvast de ‘levende Kerststal’. Op zaterdag 9 december vanaf 14 uur kan je in het jeugdhuis, Gemeenteplein 1c, de spullen bekijken die vanaf 15 uur geveild worden. Je kan bieden op tal van zaken waarvan vele geschonken werden door de plaatselijke handelaars. Ondertussen is er gelegenheid om een jenevertje te drinken of een wafel te eten aan schappelijke prijzen. De eerdere edities heeft Den Dorpel het ingezamelde geld steeds integraal geschonken aan een goed doel. (bv. Kom op tegen Kanker, De Slinger, Ouders van Verongelukte kinderen, VZW Mekanders, t’Vonderke in Merksplas,…). Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan “Opgroeien zonder zorgen”, het initiatief van De Warmste Week. (jaf)

In zaal Victoria kwamen de Samana leden niets te kort… DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 59


MEERLE

De verrassende dichter in Stan Van Gestel BOEK Vanaf 1 december is de eerste dichtbundel ‘Gesloten Ogen Vertellen’ van Stan Van Gestel verkrijgbaar in de boekhandel. En dat is iets wat de meeste mensen die hem kennen wellicht niet verwacht hadden. Stan Van Gestel, gehuwd met Ilse Meyvis en papa van Charlotte, Marieke en Sjauke is afkomstig van Hoogeind in Meer en heeft daar tot 10 geleden gewoond. Hij werkt al vele jaren bij Stoffels Tuinmachines als technicus. Op zoek naar een beter geschikte woning kwam hij in Meerle terecht.

Van Meer naar Meerle

na mijn keeperstijd was sport mijn leven.”

“Onze oudste dochter heeft een zware beperking (Rett-syndroom) en naargelang zij groter werd, werd ons huis in Meer te klein om er met een aangepaste rolstoel te kunnen manoeuvreren, er waren altijd truken nodig om bv. goed rond de tafel te kunnen. Dit huis in Meerle bood die ruimte wel. En het is hier zalig wonen. Maar nu wordt het huis te groot, want Charlotte verblijft 5 dagen per week in Monnikenheide, Marieke is al uitgevlogen naar een eigen stek en Sjauke spreekt ook al van op haar eigen te gaan wonen… We zien wel wat de toekomst brengt.

Ingrijpend

Niet zoveel mensen kennen me hier. Maar nu zit ik al bijna 3 maanden thuis met een hernia. Ik moest eerst veel liggen en daarna regelmatig wandelen. Daarbij ben ik veel mensen tegengekomen die ik nog niet kende. Meer mensen zullen mij eerder kennen van bij Stoffels, of van mijn keeperscarrière, eerst in Meer en dan 8 seizoenen in het doel van HVV. Ook

Gesloten ogen... Ze... Laten je zien wat je niet ziet door te kijken. Laten je horen wat je niet hoort door te luisteren. Laten je ruiken wat je normaal niet ruiken kan. Brengen rust wanneer je het nodig hebt. Gesloten ogen... Doen onze gedachten stromen, brengen ons zachtjes naar onze dromen. Hebben een onmiskenbaar doel en dat is luisteren naar de taal van ons gevoel. Stan Van Gestel, 22 april 2023

Van sporter en technicus naar dichter, niet echt evident? “Inderdaad, ik ben ook nooit lezer geweest, cultuur was me eigenlijk vreemd. Sporten, thuis en in de tuin klussen. Met mijn handen bezig zijn en liefst buiten. Als kleine gast was ik ook altijd heel actief buiten bezig, kon niet stilzitten. Een rijmpje helpen maken voor de kinderen op school kwam het dichtste bij wat hier nu voorligt. Maar toen werd mijn moeder zwaar ziek, werd palliatief verzorgd en er spookte van alles door mijn hoofd. Mijn moeder overleed na goed 2 maanden ziekte, ze was nog maar 73. Ik werd me ervan bewust hoe snel het kon veranderen. Een heftige periode. Ik vond het moeilijk om over gevoelens te spreken. Babbelen wel over alles en nog wat wel, maar praten over gevoelens niet. Dat zat trouwens niet in onze opvoeding. Al van toen ze nog verzorgd werd begon ik voor mezelf daarom op te schrijven wat ik voelde. En ik merkte dat wat ik schreef al vrij snel bij een dichtvorm uitkwam. Ik schreef ze in een boekje. Het eerste van vele.”

Opbeurend “Mijn dochter Marieke had intussen een huis gekocht en mijn schoonzoon Kris kreeg kort daarna de diagnose kanker. Een uitgezaaide lymfeklierkanker, gelukkig wel behandelbaar. Dus weer opnieuw die machteloosheid. En mijn dochter had het er vanzelfsprekend ook heel moeilijk mee. Het was net bij het begin van de lockdown, Marieke werkte in de zorg en moest stoppen met werken, anders kon ze niet meer bij haar man op bezoek. Ze had het dus mentaal heel zwaar… Om haar bezig te houden maakte ik een gedichtje, stuurde het haar met als smoes de taalfouten te verbeteren. Het was voor Marieke een afleiding, maar ik smokkelde in die gedichtjes toch een boodschap om haar en Kris

60 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

op te beuren. Mijn zus neemt al lang foto’s van de natuur en ons Marieke stelde haar voor die twee dingen te combineren, ze te bundelen. Voor onszelf vooral. Toen kreeg ik zelf Covid en was er heel ziek van, ik viel op 3 weken tijd 15 kg af. Ik kon eigenlijk niets meer en als ik dan een poging deed om wat te schrijven, moest ik lang slapen daarna. Helemaal uitgeteld. Gelukkig ben ik genezen, mijn schoonzoon herstelde en ook Marieke raakte uit het dal. Maar ik ben nooit meer gestopt met gedichten schrijven. Ik heb er ondertussen 14 bundels, ca. 360 gedichten. Ik schrijf altijd op mijn smartphone, eender waar ik ben.”

Tips “Op een gegeven moment vroeg mijn huisarts, die wist wat ik had meegemaakt, hoe het met mij ging. Toen ik hem vertelde dat ik dat tegenwoordig opschreef, stond hij eerst versteld - hij kende me vooral als sporter - en daarna wilde hij het lezen. Hij vond ze heel goed, gaf me tips om ze verbeteren, ze vooral een beetje korter te maken. Veel mensen waren verwonderd dat ik het deed. Als iemand me vertelde over wat ze meemaakten, dan schreef ik er een gedichtje over en stuurde het hen via een berichtje. Dikwijls kreeg ik de reactie ‘Stan, je schrijft hier exact wat ik voel. Hoe doe je dat toch?’ Blijkbaar voelde ik dat aan. Nogal wat vrienden en bekenden stelden me de vraag waarom ik dat niet liet uitgeven. Dat was toch ver van mijn bed. Ik praatte er een keer met de Hoogstraatse stadsdichter Monique Bol over. Ze raadde me aan het eens op te sturen naar enkele uitgevers, zonder er veel van te verwachten. Maar niet geschoten is altijd mis. Info via Google bracht me bij boekscout.nl en


MEERLE hun formule leek me wel wat. Ik stuurde hen een van mijn bundeltjes. Aanvankelijk zonder antwoord maar enkele maanden geleden kreeg ik telefoon van hen dat ze het de moeite vonden het uit te geven.”

Trots “Ik heb dan een bundel geselecteerd, een 50tal gedichten met een aantal natuurfoto’s van de hand van mijn zus. Ze hebben er bij boek­ scout heel weinig aan veranderd en het mooi vormgegeven. Et voilà, deze week kreeg ik het allereerste exemplaar van mijn dichtbundel thuisgestuurd. Oei, wat heb ik nu gedaan was mij eerste gedacht, is dat niet te hoog gemikt? Maar ondertussen ben ik er toch trots op. Dichten is voor mij een manier geworden om

met de moeilijke dingen van het leven om te gaan. Vroeger trok ik een pantser om mij heen, maar die ingrijpende gebeurtenissen hebben dat pantser gesloopt. Ik heb een manier gezocht om mijn gevoelens te uiten. En nu is het tijd om het te delen met iedereen die het graag wil lezen. Ondertussen heb ik flyers verdeeld en de reacties zijn heel plezant. ‘Dat hadden we van jou niet verwacht Stan’, klinkt het…” Vanaf 1 december is de bundel ‘Gesloten ogen vertellen’ beschikbaar in alle Vlaamse en Nederlandse boekhandels, bol.com en bij boekscout.nl zelf. Mooi, treffend, raak? “Dan kan ieder die dat wil zelf oordelen,” zegt Stan terecht. (jaf)

Klimtoren nam afscheid van Juf Heidi SCHOOL Na een lange en moedige strijd tegen kanker is Heidi Vorsselmans op 13 oktober thuis zachtjes ingeslapen, omringd door haar geliefden. De Klimtoren nam noodgedwongen afscheid van hun juf, en deed dat met een mooie viering en het planten van een troostboom. Heidi was in Meerle best gekend als juf Heidi. Gedurende 25 jaar was ze in de Klimtoren de turnjuf, ze was er bijzonder graag gezien. Niet alleen omdat de meeste kinderen steeds uitkeken naar de turnles waar-

in ze zich konden uitleven. Maar vooral door het immer goed humeur en het aanstekelijk enthousiasme van juf Heidi, niet alleen voor haar leerlingen, maar ook voor haar collega’s.

Steppen Dat bleek nog dit jaar, toen de school net voor de paasvakantie een hele dag stepte tegen kanker. Ze deden dat op aangeven van juf Heidi, die toen al geruime tijd met de ziekte kampte. Maar ze was present, en praatte bij die gelegenheid in dit blad heel openhartig over wat haar overkwam.

De troostboom en bank voor Juf Heidi op de speelplaats

“Al die tijd heb ik veel steun gehad aan mijn collega’s en aan heel de school hier,” vertelde ze, “Ik mis ze heel hard. Ik hoop binnenkort terug aan de slag te kunnen, al zal dat zeker in het begin deeltijds zijn. Vandaag ben ik zo blij met dit initiatief en wilde ik er graag bij zijn. Ik heb daarnet een sessie mee gestept met de leerlingen, het deed zo’n deugd! En ik denk dat de UZA-Foundation heel blij zal zijn met de opbrengst ervan!”

Afscheid Het was toen een blije dag in De Klimtoren en de UZA-Foundation. Maar het heeft juf Heidi helaas niet kunnen helpen. Voor haar kwam een mogelijke oplossing te laat.

Juf Heidi in april op de stepdag tegen kanker in De Klimtoren

Met een mooie en ontroerende plechtigheid nam de school op 27 oktober afscheid van juf Heidi. In de kerk werden mooie woorden gezegd en zongen de kinderen van de school voor hun juf. Op de speelplaats van De Klimtoren werd naast een rustbank een boom voor haar geplant, waar iedereen van de school kan gaan zitten als ze nog eens met juf Heidi willen praten, of over haar vertellen. Hij zal zeker uitgroeien tot een mooie en troostrijke boom… (jaf) DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 61


MEERLE

Herfsttijd is reünietijd REÜNIE Als de zomer en de vakanties gepasseerd zijn, de tuinstoelen en de BBQ veilig opgeborgen in het tuinhuis en het gras nog een laatste (of voorlaatste) keer gemaaid is, lijkt het de beste tijd te zijn voor reünies. In Meerle waren er de voorbije weken een aantal feestelijke bijeenkomsten van mensen die samen vierden dat ze weer een decennium meer op hun teller hebben. En dat ze dat graag mét foto in ons blad vereeuwigd zien. Wat we met veel plezier doen. Op naar het volgende tiental!

Veertigers Op 7 oktober kwamen de 40-jarigen van Meerle bij elkaar voor een reünie. Voor een aantal onder hen was tram 4 al gepasseerd. Niets leuker dan dit te vieren onder de kerktoren van Meerle. Een zeer gezellige avond in de Posthoorn met een hapje en een drankje en veel toffe herinneringen aan de lagereschooltijd.

Achteraan (vlnr): Frank Janssen, Dirk Dufraing, Stefan Vermonden, Debby De Vries, Daisy Driesen, Mark Oomen, Kristel Christiaensen, Saskia Jochems, Maarten Aghterbos, Jennifer Goossen, Klara Vanderhenst, Tinne Huybrechts, Nadine Lochten, Tinne Jacobs, Liesbeth Christianen, Stijn Koyen, Dirk Godrie en Roel Jacobs. Vooraan (vlnr): Ilse Meulders, Erwin Laurijssen, Lieke Heylen, Jasper Dirkx, An Jansen, Ellen Verschueren, Ellen Van Bavel, Petra de Gier, Mark de Graaf en Chris Martens (Karolien Boeren was al weg voor het fotomoment).

Vijftigers Een week later was het in dezelfde Posthoorn de beurt aan de 50-jarigen voor een gezellig feestje. Goed voor 13 keer een halve eeuw aan verre en minder verre herinneringen die volijverig gedeeld werden… Gedeelde pret is vijftig keer pret.

Vlnr. Ilse Martens, Mieke Buijks, Peter Vermeeren, Miranda Stoffels, Patrick Jochems, Peggy Sprangers, Mireille Heestermans, Kurt De Bie, Vicky Donckers, Mariska Christianen, Rudy Vermeeren, Luc Jansen en Marc Donckers.

62 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE Zeventigers Op zaterdag 4 november was het de beurt aan de 70-jarigen van Meerle en Meersel Dreef om samen hun zevende decennium te vieren

bij Frans Brosens thuis. Vanaf 15 uur begonnen met aperitieven en veel babbelen, rond 17 uur genieten van een heerlijk buffet dat Quebak voor hen verzorgde. Daarna hebben ze nog meer moeten babbelen

en drinken om zo rond 22 uur geheel voldaan en bijgebabbeld naar huis te gaan. Dank aan hen die het mogelijk maakten! (jaf)

Zittend: An Pemen, Jeanne Van Dun, Jeanne Van Dun, Gust Van Aelst, May Kustermans en Betsy Michielsen Staand (vlnr) : Frans Brosens, Herman Christiaansen , Jef Van Den Heuvel, Jef Van Gestel, Lucia Verhoeven, Jan Christiaanen, Jos Van Aelst, Hild Stoffels, Adrienne Van Bergen, Marcel Van Den Bogerd, Tessa Van Boxel, Frans Boudewijns, Jos Jansen, May Vermeiren, May Pemen Jeannine Koyen, Jeanne Christiaenen, Josfine Geenen en Treza De Bie.

Lokale kunst in het Raadhuis TENTOONSTELLING Tijdens het weekend van 27 en 28 oktober stond de grote deur van het Raadhuis open voor een expositie van Meerlese kunst. Liefst 25 lokale kunstenaars (van jong tot oud) stelden een werk tentoon, waarin telkens een verwijzing naar ons dorp in zat. Dat zorgde voor een heel divers aanbod aan fraaie kunstwerken in alle mogelijke disciplines en stijlen. Bij sommigen was de link naar Meerle direct zichtbaar en duidelijk, bij ander was het zoeken. Maar de link was er steeds wel degelijk. Meer dan één kunstenaar drukte met haar/ zijn werk spijt uit over wat er met ons dorpscentrum gebeurd is. De komst van een appartementencomplex midden in het dorp werd op de korrel genomen en aangevoeld als een aantasting van dat dorpscentrum. Heel veel mensen van binnen en buiten Meerle brachten een bezoek aan deze mooie tentoonstelling, wij hoorden alleen enthousiaste en positieve commentaren. Knap gedaan van Halte Merlet! (jaf)

Jaan Verhoeven, de oudste deelnemer, bij zijn beeldhouwwerk ‘Op de reservebank’. Daarnaast een strak werk van Robin Van Loenhout ‘Fluitende jongeling in de Kerkstraat’ en gespiegeld in het glas ‘Een koe in de wei’ van Ina Van Opdorp. Een impressie van een mooie en diverse tentoonstelling! DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 63


MEERLE

Er was eens een klein dicht bos…

DUURZAAMHEID “Er komt een Tiny Forest in jouw buurt” stond er op de flyer die bewoners van de Dalwijk in hun bus vonden. Daarbij werden ze uitgenodigd voor een infomoment in de refter van De Klimtoren. Daar waren maar enkele bewoners van de wijk op afgekomen. Mogelijk gingen ze ervan uit dat wij in ons blad wel de nodige informatie uit de doeken zouden doen. En dat doen we dan ook.

Doorheen het bosje wordt een mooi wandelpaadje voorzien (wit op het plannetje), zodat passage nog altijd mogelijk is. Het lichtgrijze deel op het plannetje blijft zoals het nu is: gras onder de bestaande bomen. Het is de bedoeling dat daar zitelementen komen (oude boomstammen of andere eenvoudige constructies), zodat de kinderen en de juf er kunnen zitten als ze over de natuur leren.

In 2020 lanceerden IVN natuureducatie (de organisatie die ‘Tiny Forest’ in Nederland uit de grond stampte) en GoodPlanet® het concept in ons land. De eerste Belgische ‘tiny forests’ werden in het voorjaar nog geplant in Schoten en Vorst, samen met scholen en buurtbewoners.

Partner

GoodPlanet wil een rechtvaardige samenleving die welzijn en welvaart creëert voor iedereen. Daartoe begeleiden ze jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren via educatie en positieve acties.

Tien jaar Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plaats voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het zorgt voor verminderde hittestress, luchtzuivering en waterberging. Groen blijkt immers in meerdere opzichten goed voor de gezondheid. Kinderen leren in het buitenlokaal over onze natuur. Voor de financiële kant van de zaak werken ze samen met de Colruyt Group. In het kader van de doelstellingen voor een duurzame gemeente keek ook Hoogstraten uit naar geschikte plaatsen voor dergelijke projecten. Dat moesten ruimtes zijn die momenteel niet echt gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn, maar mogelijk wel in de toekomst. Voor een ‘tiny forest’ mikt men op een minimum gebruiksduur van 10 jaar. Zo werden 2 geschikte locaties gevonden in Meersel-Dreef en in Meerle. Het pleintje tussen Heimeulenstraat en Mgr. Eestermansstraat heeft nooit een echt functie gehad. Er staan een aantal bomen die ook blijven, voor de rest is het gras dat telkens weer moet gemaaid worden. Grote natuurwaarde heeft het niet en er is al een heel groot mooi speelplein langs de Heimeulenstraat.

Dens bos Wat maakt een ‘tiny forest’ speciaal? De bodem wordt verbeterd en bewerkt voor de aanplant. Op het bedoelde perceel komen ca. 1.000 snelgroeiende bomen, dicht op elkaar (donkergrijze zone op het plannetje). Allemaal inheemse soorten in verschillende lagen (hoogten). Je krijgt dan een ‘dens’ bosje.

64 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Goodplanet maakte een ontwerp en zocht partners voor het educatieve doel. Die vonden ze in basisschool De Klimtoren. Er komt een beheeren beleefplan, GoodPlanet organiseert workshops voor leerlingen en leerkrachten, zorgt voor een lessenpakket en materialen box. Dit ‘tiny forest’ wordt nu geadopteerd door het 3e leerjaar. Als alles volgens plan verlopen is, hebben de kinderen van De Klimtoren samen met de mensen van de groendienst en vrijwilligers uit de buurt het bosje op 28 november aangeplant. Hopelijk hebben kinderen en ook de buurtbewoners er veel geniet van de komende jaren. (jaf)

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Warmtepompen Airconditioning Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be


MEERLE

Aperitiefconcert van het kerststalcomité CONCERT Een dezer dagen zetten de trouwe bouwers de Meerlese kerststal weer op zijn vertrouwde plaats aan de kerk. Net als vorig jaar wordt de kerststal feestelijk geopend na een Aperitiefconcert, waarvan de opbrengst ten voordele van deze mooie kerststal wordt gebruikt. Het concert vindt plaats op zondag 10 december om 10u30 in kerk van Meerle. De deuren gaan open vanaf 10 uur.

Meerle te komen. Dit eigentijdse en enthousiaste koor staat bekend om hun dynamische en swingende optredens. Samen met een voltallige band (pianist, bassist, gitarist en drummer) staan zij onder begeleiding van de energieke en bevlogen dirigent Vladimir Pairel. In het mooie kader en de uitstekende akoestiek van onze kerk zullen ze heel goed tot hun recht komen.

Het kerststalcomité is heel blij dat het Popkoor Njoy uit Breda heeft toegezegd om naar

Kaarten voor het aperitiefconcert kosten 10 euro, inclusief een drankje, Cava of fruitsap.

Wil je er nog eentje drinken, dan kan dat aan een schappelijk prijsje. Kinderen jonger dan 12 jaar komen gratis. In de kerk zal er een kraampje zijn van Bond zonder Naam, waar je o.a. je voorraad kerstkaartjes kan aanvullen. Kaarten zijn te koop bij Kippenwinkeltje Stoffels, ’t Winkeltje, Culinair Hoeveslager Den Boergondiër, Spar Expres en in Hoogstraten bij Visit Hoogstraten, Vrijheid 149. Reserveren ook via kerststalmeerle@outlook.com. (jaf)

Popkoor Njoy uit Breda

MEERSEL-DREEF

Smakelijke hubkes HUBERTUSDAG Op 3 november wordt Sint-Hubertus gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk met het eten van Hubertusbrood, ofwel “hubkes”, een traditioneel religieus gebruik dat terug gaat tot de middeleeuwen. Het brood zou door Sint-Hubertus toen aan een kluizenaar te eten zijn gegeven voor genezing tegen hondsdolheid, en met uitbreiding gold dit daarna ook voor dieren, zo kreeg het vee op de boerderijen ook hubertusbrood te eten. Pater Joe van de paters kapucijnen kwam in de vroege ochtend bij bakker Ton Peeters van bakkerij Oud huis van den Broek langs om de honderden hubkes te wijden, zodat de klanten de gewijde hubkes smakelijk konden eten naar aloude traditie. (JJ)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 65


MEERSEL-DREEF

Feestcomité ‘Dreef Leeft!’ met dorpsfeest op 20 januari DORPSFEEST Dorpsquiz, kerstboomverbranding, spaghetti-avond, meezingavond, carwash, kermisfeesten... heel wat verenigingen in Meersel-Dreef organiseerden vorige jaren verschillende evenementen. Door mindere bezetting of andere omstandigheden zien sommige dit niet meer zitten. Naast het financieel spekken van de kas, zorgden de vroegere dorpsactiviteiten er evenwel ook voor dat iedereen, jong en oud, nog eens bij elkaar kwam. Vanuit de dorpsraad kwam de vraag om een soort feestcomité op te richten die terug voor de dorpsactiviteiten kan zorgen die verenigingen niet meer willen of kunnen regelen, om welke reden dan ook. Op een eerste bijeenkomst, georganiseerd door de dorpsraad, op 19 oktober 2023 waren er een 15-tal geïnteresseerden aanwezig die een steentje willen bijdragen aan dit mooie initiatief. Al snel kwam er een werkgroep tot stand om alvast het dorpsfeest van de Dreefse Trappers (de vroegere kerstboomverbranding in januari) terug nieuw leven in te blazen. Dit organiseren ze met een nieuwe vereniging

‘Dreef Leeft!’. Deze heeft de bedoeling om gezellige dorpsactiviteiten te organiseren voor jong en oud, zodat de Dreefse samenhorigheid en gezelligheid niet enkel bij de kermisspelen te merken is.

Dorpsfeest Vooreerst wordt er gefocust op het organiseren van het dorpsfeest op zaterdag 20 januari. Noteer deze datum alvast in je agenda. Er zal weer een lichtjestocht, een playbackshow en live-muziek zijn. Meer info volgt later via het volgende nummer of via sociale media. Kinderen tot 12 jaar kunnen al wel inschrijven voor de playbackshow en zich opgeven bij juf Lizette Van Opstal. Er volgen hiervoor ook nog inschrijfpapiertjes die op ‘t Dreefke worden uitgedeeld. Voor de opstart is ‘Dreef Leeft!’ op zoek naar bedrijven of personen die het dorpsfeest willen sponsoren. Door een e-mail te sturen naar dreefleeft@gmail.com of via een berichtje naar Joeri Janssen (0494 35 96 21) kan je

aangeven dat je het feestcomité wil steunen. Bij een vrije gift worden bedrijfslogo of naam vermeld bij de inkom tijdens het dorpsfeest. Hopelijk zorgt dit bij de start van de vereniging voor wat financiële zekerheid. Warm aanbevolen! Wie nog leuke ideeën heeft, graag in welke vorm dan ook wil aansluiten bij het bestuur van ‘Dreef Leeft!’ of een hand uit de mouwen wil steken, kan dit melden via dreefleeft@ gmail.com. De bedoeling is om voor elke activiteit een werkgroep te krijgen, aangestuurd door het bestuur. Overigens ook nog een warme oproep vanuit de KLJ: zij zijn nog steeds op zoek naar jonge, enthousiaste leiders om activiteiten te begeleiden en organiseren, vooral voor de kinderen van 12 tot 16 jaar. Aanmelden kan via kljmeerseldreef@hotmail.com . (JJ)

Uitreiking medailles fanfare “Voor Eer en Deugd” FANFARE Op zaterdag 4 november staken de leden en aanhang van de fanfare “Voor Eer en Deugd” hun benen onder tafel voor hun jaarlijkse teerfeest. Een lekkere en gezellige dag waarbij de fanfare haar leden wil danken voor hun muzikale inzet gedurende het jaar. Bij die gelegenheid krijgen trouwe leden een medaille en getuigschrift van de koepel VLAMO. Dit jaar ging het om twaalf leden met 5 tot 45 jaar lidmaatschap op de teller. Na het eetmaal werd er nog een muzikale rondgang gemaakt over de Dreef waarbij de kelen kon-

den worden gesmeerd en de onderlinge band werd versterkt. Op de foto de jubilarissen van links naar rechts: Frank Roelands 45 jaar, pater Kenny Brack (proost), erevoorzitter Godelieve Rommens, Maud Menke 5 jaar, Annie Huijben 20 jaar, Liesbeth van Riel 20 jaar, Nikkie van Boxel 10 jaar, Jannes Roelands 20 jaar, Tin Van Dun 35 jaar, Bert Damen 35 jaar, Fons Janssen 40 jaar, Wessel Meeuwis 5 jaar, Max van Boxel 5 jaar, Patricia Jansen 20 jaar, Ei-

mear van Ham 5 jaar, Adriaan Martens 20 jaar en Nelly De Graauw (voorzitter). (TV/JJ)

Was u al vriend van de fanfare? FANFARE De dagen worden weer korter, het jaar loopt ten einde. Daar horen tradities bij. Zo ook de jaarlijkse vraag van Voor Eer en Deugd om een bijdrage van “vrienden van de fanfare” te overwegen. Want dat is steevast een belangrijke aanvulling op de financiën van de vereniging. Die zijn nodig voor het onderhoud van de instrumenten, de aanschaf van nieuwe muziekstukken voor concerten en de jeugdopleiding. Gezien de stijgende kosten op diverse onderdelen is elk steuntje welgekomen! De contributie “Vrienden van de fanfare 2024” bedraagt 30 euro, een verhoging van vijf euro, te storten op rekeningnummer KBC BE 16 7310 3452 2574 met vermelding van naam en adres. Je wordt dan via mail op de hoogte gehouden van alle verdere activiteiten. Je kan de fanfare ook volgen via facebook of website www.vooreerendeugd.be. (JJ)

66 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Trottoir voor de speeltuin opgeknapt

Waarschuwing voor overstekende fietsers

OPENBARE WERKEN De voetpaden op de Dreef van de grens tot aan het klooster werden prachtig opgeknapt, maar de hobbelende trottoir voor de speeltuin De Zevenster was nog niet aangepakt. Dat is nu ook verleden tijd, want de mannen van de stadsdiensten hebben die weer netjes hersteld. Dit komt de veiligheid voor de (oudere) wandelaars ten goede, en voorkomen is beter dan genezen, ofwel het equivalent in het dialect “baeter gebloeëze as zëne mond verbrand”. (JJ)

VERKEER Het fietspad langs de Mark, die de Markweg kruist, is thans op deze weg aan beide zijden uitgebreid met waarschuwingsborden voor overstekende fietsers. Hierbij wordt ingegaan op één van de meerdere vragen vanuit de dorpsraad, die o.m. dit knelpunt had aangedragen. Indien er nu nog haaientanden geschilderd zouden worden op het fietspad aan weerszijden, zoals bij de watermolen op Dreef/ Klein Eyssel, dan zou dit het verkeersplaatje vervolledigen en tevens eenvormig maken. (JJ)

St Lucia kapel eindelijk in de steigers ERFGOED Na jarenlang geduld te hebben moeten oefenen, kan het St Luciacomité eindelijk uitkijken naar de renovatie van de buitenkant van de St Luciakapel. De binnenkant zou wel voor eigen rekening zijn van het comité. Er zijn voor de werkzaamheden 150 werkdagen voorzien, ofwel drie kwart jaar. De viering van het 600-jarig bestaan van de kapel (1420-2020) zal dus daarna kunnen plaatsvinden, dat komt nu ook niet meer op een jaartje… (JJ)

Kerstverlichting in het dorp EINDEJAARSFEESTEN In de vroege ochtend VAN dinsdag 31 oktober werd de kerstverlichting opgehangen in het centrum van MeerselDreef, bij de paters kapucijnen. Zoals altijd zorgt de verlichting voor extra kerstsfeer rond de kerk. Dit is een initiatief van de dorpsraad en wordt betaald door de gemeente Hoogstraten. (TV/JJ)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 67


MINDERHOUT

Ferm Minderhout: goed bezig! VERENIGING FERM De dames van Ferm Minderhout blikken terug op een stel geslaagde activiteiten dit najaar. Ze konden een mooi bedrag aan Kom op tegen Kanker schenken door de verkoop van 360 plantjes. Vele mensen vonden de weg naar hun tentje in de kuip. Tijdens de herfstbijeenkomst werden de aanwezigen meegenomen in het verhaal van “Vrouwen van jewelste”, de triasreis naar Guatemala van Agnes A. Verder stond er een uitstap op het programma. Met 15 dames trokken ze naar Rotterdam voor een gegidste wandeling, waarna gezellig getafeld werd. De “55+” bijeenkomst is ondertussen “Ferm 5.0” geworden. Voortaan is de leeftijdslimiet van 55 jaar en ouder niet meer van toepassing, iedereen is welkom. Tijdens de bijeenkomst kwam Guy M. “het verhaal van Minderhout” vertellen. Het was stil in de zaal, wat wil zeggen dat het boeiend en interessant was. Waarna volop werd nagepraat tijdens een lekkere maaltijd.

Ferm was blij met de geslaagde plantjesverkoop voor Kom Op Tegen Kanker. Ook het lijndansen kent succes als vanouds. 2023 ronden ze af met een kerstfeest, met een etentje en een amusante, gezellige quiz. Staan ook nog op de agenda: een kersstalletjestocht,

wandelen in de natuur, gezellig bijbabbelen en iets drinken, lekker ontspannend. Zo is iedereen klaar om er in 2024 weer in te vliegen… (red)

Sterke vrouwen bij een sterke vrouw: ‘Moments Contained’ is het vier meter hoge beeld van een jonge vrouw met sneakers dat sinds vorig jaar aan het Rotterdamse centraal station staat.

68 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

De vrede herdenken met oorlog niet ver weg… HERDENKING De vrede vieren na de gruwel van de wereldoorlogen in onze contreien, is niet evident in tijden van wapengekletter in Oekraïne, Israël en de Gazastrook. Bij de dodenherdenking op 11 november citeerde schepen Arnold Wittenberg een boodschap van hoop uit het dagboek van de ondergedoken Anne Frank, die later zou sterven in het concentratiekamp Bergen-Belsen: “Het is moeilijk in tijden als deze: idealen, dromen en gekoesterde hoop komen in ons naar boven, maar worden verpletterd door de grimmige realiteit. Het is een wonder dat ik niet al mijn idealen heb opgegeven; ze lijken zo absurd. Toch houd ik eraan vast omdat ik ondanks alles nog steeds geloof dat mensen echt goed van hart zijn.” Vanuit Gaza stond een anonieme boodschap van verdriet online van iemand die in de Gazastreek zijn geliefde verloor. “Ik heb me altijd voorgesteld dat jij en ik buiten in de zon zaten, hand in hand, eindelijk vrij zouden zijn. We spraken over alle plaatsen waar we naartoe zouden gaan. Toch ben je nu weg. Als ik had geweten dat de bommen die op ons neerregenen jou van mij zouden wegnemen, zou ik de

Arnold Wittenberg citeerde uit het dagboek van Anne Frank en las een online tekst uit de Gazastreek. wereld graag hebben verteld hoezeer ik jou meer dan wat dan ook aanbad. Het spijt me.” “Het zijn twee verschrikkelijke persoonlijke verhalen waar beiden op zoek zijn naar hoop

en vrede. We kunnen zelf aan vrede werken door onze verschillen te overstijgen. Door steeds met elkaar te blijven praten…” besloot de schepen. (fh)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 69


WORTEL

Kerststal op het kruispunt in de Kolonie KERSTSTAL Wederom zorgt het buurtcomité van de Kolonie voor gezelligheid en lekkers in de kerststal op het kruispunt van de ’Boulevard’ en de ’Kolonie’, oftewel: aan het kruispunt aan de gevangenis. De kerststal wordt er feestelijk geopend op zondag 17 december, en is elke dag open vanaf vrijdag 22 december tot en met zondag 7 januari (let

wel: gesloten op nieuwjaarsdag). De vuurkorf is aan telkens vanaf 13u. Door de samenwerking met vier buurtschappen kun je ook dit jaar een mooie kerststallen-wandeling maken: Castelré, Zwart Waterweg, Vaneleke en Kolonie. Hoeft het gezegd dat wij graag een ’Kolonieke’ aanraden?! (SK)

Bluewire met ‘Parson’s Winter Music’ in de oude pastorij CONCERT De oude pastorij wordt op 23 december uitzonderlijk voor publiek open gesteld voor ‘Parson’s Winter Music’. Het betreft een dubbelprogramma. Lieven en Wivine brengen in ’muzische momenten’ vertaalde Franse chansons en poëzie. Bluewire speelt een mix van americana, folk en bluegrass. Voor de gelegenheid is de band versterkt met Rik Verheyen op cello. De oude pastorij is gelegen in de, u raadt het nooit, Pastorijstraat 31 in het centrum van Wortel (waar de wegwerkzaamheden half december klaar zouden zijn). Een kaart kost €15 en is verkrijgbaar via eddyvangestel89@ gmail.com of +32498363852. (SK)

70 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL GLUREN

Dorpsplein in kerstsfeer

KERSTMARKT Op zaterdag 9 december organiseert de dorpsraad van Wortel van 16 tot 23 uur een kerstmarkt in De Boomkens. Onder een sfeervolle kerstverlichting staan er een 20-tal standjes van Wortelse verenigingen en inwoners, met diverse dranken en versnaperingen, kindergrime, spelletjes, snuisterijen enz. Voor ieder wat wils, voor jong en oud. Gratis inkom. (fh)

De laatste loodjes OPENBARE WERKEN Zonder tegenslagen zijn de werken in Wortel midden december klaar. Dat zal een opluchting zijn voor de aangelanden en voor wie van of naar Merksplas wil rijden. Maar ook de ons omliggende dorpen zullen opgelucht ademhalen. Op veel plaatsen was er een flinke overdosis aan verkeer. (fh) Dat het gezellig en sfeervol is in de Boomkens, bewijst dit beeld van de kerstmarkt van vorig jaar

Gluren bij de buren Rijkevorsel sterk in tegelwippen OPENBARE WERKEN Naar Nederlands voorbeeld kwam er ook een ‘Vlaams Kampioenschap Tegelwippen’. Dat is een wedstrijd om zo veel mogelijk tegels en verharding te vervangen door groen. De wedstrijd liep van 21 maart tot 31 oktober 2023. In totaal werden bijna 3 miljoen tegels gewipt. Als provincie spande Limburg de kroon. Ook onze Rijkevorselse buren deden het daarbij meer dan behoorlijk. Van de 29 deelnemende Kempense gemeenten haalden zij de TPI-score 1238,57 (aantal gewipte tegels per 1000 inwoners) en prijkten in het eindklassement op de 16e plaats van de 123 Vlaamse gemeenten in de categorie ‘kleine gemeenten’. In totaal werden er 15 258 Veusselse tegels gewipt en werd zo 1464 m² vrijgemaakt voor

biodiversiteit en waterinfiltratie. Hoogstraten nam niet deel, in tegenstelling tot nog andere gemeentes in de buurt, zoals Essen, Wuustwezel of Malle. Verscheidene locaties werden onthard. Het grootste project betrof 652 m² op de speelplaats van de Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer, waar o.m. valbeveiligingszones werden uitgebreid met houtschors en bijenvriendelijke aanplantingen. De heraanleg van de voetpaden op de rotonde in het centrum was goed voor een ontharding van 340 m² en extra plaats voor beplanting. Met de ontharding van de Kapelberg in Achtel en de vroegere parkeerzone aan Sportcentrum De Valk is er respectievelijk 150 m² en 322 m² verharding verwijderd en ingezaaid met gazon. (red)

De rotonde aan de kerk in hartje Rijkevorsel werd grotendeels onthard.

150 m² werd onthard nabij de kapel van Achtel. DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 71


GLUREN

Gluren bij de buren Marc Simons Rijkevorsels ereburger HULDIGING Op maandag 23 oktober werd Marc Simons postuum gehuldigd als ereburger van Rijkevorsel. Marc gaf heel wat jaren les in de lagere school van het Klein Seminarie, waarna hij voor de journalistiek (Het Volk en Het Nieuwblad) koos. Hij lag aan de basis van de in de Noorderkempen legendarische

muziekgroep Floeren Aap, opgericht eind jaren ’60. Als zanger en tekstschrijver maakte hij behoorlijk succesvolle singles en elpees met de groep, die een uitstekende livereputatie opbouwde. In Rijkevorsel genoot hij ook heel wat be-

kendheid als bezieler en de jarenlange hoofdredacteur van het Veussels volksblad ‘De (Nieuw) Brug’. Verder was hij actief in het bestuur van de Rijkevorselse Rederijkers, die instaan voor de organisatie van de jaarlijkse Halfvastenstoet in onze buurgemeente.

De familieleden van Marc ontvingen de oorkonde van het Rijkevorsels ereburgerschap. © Dirk Geets

Op 11 juli van dit jaar overleed hij op 75-jarige leeftijd. Wegens zijn verdiensten voor de bekendheid en uitstraling van de gemeente werd hij nu dus postuum ereburger. Echtgenote Treza ontving de oorkonde, samen met dochters Sara en Veerle. Voor die gelegenheid brachten ex-bandleden en het zangkoor de SmarTones enkele nummers uit het oeuvre van Floeren Aap. (mdl)

Het varken op Strijbeek BEELD ‘Ode aan het Varken’ is een grote varkensfiguur in ronde cortensstalen plaatjes, aan gebogen draadstaal gelast, en thans op het grondgebied van Nederlands Strijbeek te bewonderen. Het varken springt op drie poten in de lucht naar vrijheid. Vier meter groot en zeven meter lengte, je kan er niet naast kijken als je van Ulvenhout richting Strijbeek/België rijdt. Het kunstwerk weegt circa 2500 kg maar kan wel in delen uit elkaar genomen worden om te worden verplaatst.

initiatief ‘End the Cage Age’. Op 8 oktober 2019 stond het tegenover het gebouw van de Europese Commissie om de 1,5 miljoen handtekeningen te vieren van mensen die pleiten

Met dit werk wil kunstenares Jantien Mook (die ervoor samenwerkte met haar vriend Dirk-Jan Schrander) de spontane natuur van dieren tonen, hun vitaliteit en schoonheid. Het varken verbeeldt de vreugde, de vrijheid en de levensenergie waar elk levend wezen behoefte aan heeft. Zij hoopt dat mensen zich met haar vereenzelvigen en niet wegkijken in een tijd van de bio-industrie. Het varken is sinds 2018 op rondreis door Nederland, België en Duitsland. Nu is het kunstwerk even terug op de Nobele Hoeve in Strijbeek) waar het enkele jaren geleden ook als eens stond. Het beeld was destijds de start van het burger­

72 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

voor een beter leven voor dieren in de Europese veehouderij. Meer info www.odetothewilderness.com. (JJ)


SPORT

Sportnieuws: Rob Brosens - Alfred Oststraat 3, 2320 Hoogstraten, 03 314 43 39 - sport@demaand.be

Onwaarschijnlijk maar waar: HVV in de top 5! NATIONAAL VOETBAL Hoogstraten mag zich wanneer we dit schrijven, even de beste amateurclub van België noemen. Samen met Heist staan ze net achter ploegen gerangschikt met enkel maar profspelers. HVV zette in deze moeilijke competitie een straffe reeks neer van 15 op 18. Chapeau! DHM: Na de belangrijke overwinning tegen Thes Sport werd ook gewonnen in Leuven en thuis tegen Dessel. Fantastisch toch? Frank Belmans: Inderdaad gewoon fantastisch. Belangrijk was om na een 0 op 12 terug te slaan met een 9 op 9 zodat we tussen de mensen blijven staan en het vertrouwen niet werd aangetast. Op Leuven moesten we in de tweede helft het spel wel ondergaan, maar gaven we verdedigend uiteindelijk niets weg, zodat we met een zuinige 0 - 1 en 3 punten rijker de bus in konden opstappen. In de derby thuis tegen Dessel konden we een 0 - 1 achterstand uiteindelijk in het slot nog ombuigen in een 2 - 1 zege wat altijd de mooiste overwinningen zijn. DHM: In Charleroi, een ploeg uit de top 5 werd dan nipt verloren. Was het verdiend of zat er ook hier meer in? Wat we in Leuven misschien teveel kregen, lieten we in Charleroi liggen. We speelden een volwassen wedstrijd maar vergaten onszelf te belonen. Het arbitrale trio nam beslissingen die niet in ons voordeel waren en het missen van doelrijpe kansen resulteerde uiteindelijk in een zure 2 - 1 nederlaag die niet had gemoeten. Maar het spelniveau tegen een team met profspelers was dan weer meer dan hoopvol voor de toekomst. DHM: En dan moesten Virton en Cappellen ook voor de bijl gaan tegen dit Hoogstraten… Op de clubdag de profs van Virton verslaan met 3 - 2 was uiteraard heel plezant. Ze hadden net van trainer gewisseld, kwamen al heel snel 0 - 1 voor, maar onze reactie was grandioos. Rusten met een 3- 1 voorsprong gaf ons een ideale uitgangspositie. Maar kort na de herneming trapten ze de bal enig mooi in de kruising en nadien was het nog 40 minuten keihard werken op een zeer zwaar veld door de hevige regenval. Maar we hielden stand en konden 3 punten bij op onze teller schrijven.

De derby in Cappellen gaan winnen met 1 - 3 was ook verdiend, we scoorden op de ideale momenten en hebben redelijk ‘gemakkelijk’ de zege over de streep kunnen trekken. Na een 0 op 12 terugslaan met een 15 op 18, chapeau voor de spelersgroep. DHM: HVV speelde kampioen in 2de Amateur, het jaar daarop kon het zich redden met een sterke eindronde tegen allemaal profploegen in 1ste Amateur. Nu staat Hoogstraten op een gedeelde 5de plaats. Waar gaat dit eindigen? Heel simpel en heel cliché….hard blijven verder werken, niet beginnen zweven, beseffen dat we als club in een heel zware competitie zitten met veelal profploegen, maar een beetje genieten van die 5de plaats mag. Veel mooier als dit gaat het waarschijnlijk niet meer worden. Met een beetje gevoel voor overdrijving kunnen we stellen dat HVV zich na 1/3 competitie samen met Heist mag bestempelen als “beste amateurclub van België”. Misschien toch maar best een fotoke nemen van de rangschikking, want die foto verdient toch wel een plaatsje in de geschiedenisboeken van de club.

Uitslagen OH Leuven U23 - Hoogstraten VV 0-1 In het begin van de wedstrijd kreeg Hoogstraten 8 hoekschoppen en waren er mogelijkheden voor Tilburgs en Struyf, maar de beste kansen waren voor Leuven. In de 38ste minuut kwam Mbaye na een borstcontrole schuin voor de keeper en lukte de 0 - 1. In de 2de helft was het nog bibberen en beven maar de cijfers op het scorebord veranderden niet meer. Hoogstraten VV - KFC Dessel Sport 2 - 1 Na een uur spelen kwam Dessel onverdiend op voorsprong, want de beste kansen waren tot dan toe voor Hoogstraten, Dessel was nog helemaal niet gevaarlijk geweest. Jiri Struyf maakte gelijk in de 74ste minuut en gaf met nog 7 minuten op de klok de assist voor Fallou

Fall die het beslissende doelpunt voor Hoogstraten VV scoorde. Olympic Charleroi - Hoogstraten VV 2 - 1 HVV speelde in Charleroi volgens trainer Belmans voetballend zijn beste wedstrijd. Als indicatie voor het spelverloop in het begin van de wedstrijd: stand hoekschoppen 2-4. Fall kreeg een dot van een kans maar zijn schot was te zwak en even later was de thuisploeg efficiënter: 1 - 0. En ook Mbaye liet wat later de kans op de gelijkmaker liggen. In de 2de helft waren er schoten van Tilburgs en waren er enkele stafschopsituaties. HVV moest risico ’s nemen waarvan Charleroi kon profiteren en nogmaals scoorde. Slechts in de slotminuut kon Mbaye tegenscoren. Hoogstraten VV - Excelsior Virton 3 - 2 Na 25 minuten stond het al 3 - 1. Nadat Virton op voorsprong kwam met hun eerste mogelijkheid, zette Jeroen Meeuwis het helemaal recht met 2 doelpunten. Eerst verlengde hij een voorzet met het hoofd en wat later zette hij de strafschop om die er kwam na een fout op de aalvlugge Struyf. Van De Vel slalomde naast de bezoekende doelman en scoorde een 3de doelpunt. Daarna was het spel voor Virton, dat op het zware veld mooi combineerde. Met een onhoudbare pegel lukte De Almeida de aansluitingstreffer, Cinti en Havermans kregen nog een grote kans om de zege veilig te stellen, maar de Hoogstraatse verdediging deed het nadien voortreffelijk. R Cappellen FC - Hoogstraten VV 3 - 1 Hoogstraten gaf in deze derby een staaltje van efficiëntie. Ibrahima Mbaye, door de vrienden Der genoemd, bracht HVV op een comfortabele voorsprong. Als targetman was hij van onschatbare waarde, hij woog op de thuisdefensie en bekroonde zijn inzet en degelijke wedstrijd met twee doelpunten. Hij groeit duidelijk naar zijn beste conditie. Zo is ook Struyf erg belangrijk, hij scoorde het 3de doelpunt. Cappellen scoorde nog tegen, maar Hoogstraten gaf nadien amper iets weg want ook het verdedigende blok stond er. Het was een overwinning van het collectief. (rob)

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 73


SPORT Kalender Zaterdag 2 december 20.00 Hoogstraten VV - URSL Visé

Zaterdag 9 december 19.30 Jong KAA Gent - Hoogstraten Zaterdag 16 december 20.00 Hoogstraten VV - Zébra Elites

Zaterdag 13 januari 20.00 Hoogstraten VV - Olympic Charleroi

HVV clubdag Bijna 500 mensen kwamen naar de 3de editie van de HVV-Clubdag op zondag 5 november. Zij schoven de benen onder tafel voor frietjes met vidé of stoofvlees. De jeugdwedstrijdjes die zouden doorgaan op

het A-veld werden wegens de weersomstandigheden afgelast, maar de groepsfoto werd wel weer genomen.

Onze provinciale ploegen draaien goed mee…! PROVINCIAAL VOETBAL Wortel doet het goed in 2de provinciale. Minderhout eveneens, het staat zelfs op de 2de plaats. KFC Meer heeft een prima thuisreputatie en geeft er weinig of niks weg. En de voetballiefhebber die veel doelpunten wil zien, wordt in Meerle op de wenken bediend…

KVNA Wortel op schema PROVINCIAAL VOETBAL Wortel kon punten scoren tegen de ploegen uit de rechterkolom van de rangschikking. Dank zij een 8 op 12 staat de club mooi op de 12de plaats samen met Merksplas dat binnenkort op bezoek komt. DHM: Wortel zette een mooie reeks neer, te beginnen met een gelijkspel tegen Arendonk en een mooie overwinning in Ezaart.

Glenn Verhoeven: We wisten dat we in deze 4 wedstrijden punten moesten halen. Tegen Arendonk hadden we het toch lastig en verdienden we ook niet meer dan een punt. Op Ezaart, we kenden deze ploeg nog van vorig seizoen, hebben we ons systeem aangepast aan de tegenstander. Met succes, Ezaart had het zeer lastig en wij speelden een sterke partij. Een dik verdiende overwinning. DHM: Daarna werd thuis gewonnen van

74 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Balen en ook het gelijkspel in Herselt was niet onverdienstelijk. Tegen Balen kwamen we net voor de rust op voorsprong en konden we kort na de rust een kloof slaan van 2 doelpunten. Balen kwam sterk voor de dag en was na vorig seizoen enorm gemotiveerd om ons punten af te pakken. De wedstrijd werd op karakter met 3 punten beloond. Op Herselt speelden we zeer matig. We brachten veel te weinig om aanspraak te maken op meer.


SPORT DHM: Na de thuisnederlaag tegen de nummer 5 uit de rangschikking staat Wortel samen met Merksplas op een 12de plaats. Wortel staat op schema? We wisten dat we voor een belangrijk vierluik stonden en hadden onszelf 2 doelen gesteld: aansluiting behouden met de ploegen boven ons en proberen 8 op 12 te pakken. Dat werd behaald en daardoor zitten we nog op schema. Maar we hadden graag die lijn doorgetrokken tegen ploegen die bovenin meedraaien. Helaas konden we een sterke wedstrijd tegen een zeer sterke tegenstander niet belonen met punten. (rob)

Minderhout VV op een gedeelde 2de plaats PROVINCIAAL VOETBAL Met 4 overwinningen en een nederlaag tegen Nieuwmoer staat Minderhout samen met dat Nieuwmoer op de 2de plaats. Beiden hebben ze al een kloof van 6 punten op de 4de in de rangschikking. DHM: Met 4 overwinningen in de laatste 5 wedstrijden staat MVV op een gedeelde 2de plaats in de rangschikking. De ploeg is helemaal klaar voor de clash tegen KFC Meer.

Christian Vissers: Een derby is een wedstrijd op zich, ongeacht de stand in het klassement of de vorm van de weken ervoor. Het klopt echter wel dat de resultaten tot nu toe ervoor zorgen dat we met vertrouwen deze derby tegemoet zien. DHM: Geen enkele overwinning is gemakkelijk, maar de overwinningen tegen Merksem, Hemiksem en Burcht zou je logisch kunnen noemen. Of niet? Tegen Merksem was het bij rust 0 - 0 maar speelden we een sterke 2de helft en wonnen we verdiend met 4 - 1. In Hemiksem wonnen we pas in de laatste minuut, al hadden we wel 75 procent balbezit. We hadden het lastig met hun laag blok en het ontbrak aan echte scherpte in deze wedstrijd. Op Burcht startten we zeer scherp en kwamen we snel op voorsprong, we kregen kans na kans om de score uit te diepen maar deden dit (nog) niet. 1 diepe bal en een lichte penalty tegen zorgden dan voor een 1 - 1 ruststand. Gelukkig bleven we druk zetten en konden we uitlopen naar 1 - 4. In de blessuretijd kregen we een 2de lichte penalty tegen maar die was enkel voer voor de statistieken. DHM: De mooiste overwinning was op

Wuustwezel, de ploeg staat nu op de 4de plaats. De wedstrijd tegen Nieuwmoer werd verloren, samen met hen staat Minderhout nu op de 2de plaats. Waren ze sterker? Op Wuustwezel wonnen we met het kleinste verschil, maar absoluut verdiend na een zeer volwassen ploegprestatie, op Nieuwmoer kregen we zelf de eerste grote kans om voorsprong te komen. Dit lukte niet en 8 minuten later stond het 2 - 0. Op slag van rust belandde een kopbal nog op de paal. Na rust counterde Nieuwmoer naar 3 - 0 en de match was gespeeld. We waren de 2de helft baas, scoorden 3 - 1 en kregen kansen op 3 - 2, maar verder kwamen we niet. (rob)

KFC Meer heeft een goede thuisreputatie PROVINCIAAL VOETBAL Met een 10 op 15 kan Meer weer naar boven kijken. Het kan dit seizoen vooral bogen op een sterke thuisreputatie. DHM: KFC Meer behaalde in de laatste 5 wedstrijden 10 op 15. Ben je hier tevreden mee? Het begon met een zeer vlotte overwinning tegen Essen en een verloren wedstrijd op Gooreind. Roy Muesen: Ik ben op zich best tevreden

De spelerskern van MVV. Boven: Hans Jacobs (keepertrainer), Jo Donckers (T2), Christian Vissers (T1), Koen Koyen (sportief manager), Michiel Martens, Joeri Mattheussen, Willem Vermeiren, Tom Adams, Emiel de Bruyn, Dries Janssens, Renske Qurijnen (verzorgster), Frans Michielsen (terreinafgevaardigde), Dirk Hereijgers (afgevaardigde) Onder: Michiel Deckx, Daan Snoeijs, Milan Donckers, Yentel Brants, Glenn Vorsselmans, Jolan Goossens, Robbe Aerts, Jorgen Hereijgers, Jelle Adriaensen, Rens Van Gog, Bart Brughmans (hoofdsponsor) DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 75


SPORT met de punten in de laatste 5 wedstrijden. Het was nodig ook om de koplopers wat in het zicht te houden. We willen heel graag mee zijn en proberen deze periode zo goed als mogelijk aan te klampen. Essen thuis was goed van onze kant, zowel in balbezit als balverlies. Bij de rust was de match al gespeeld.

bleven en dan blijft het toch oppassen.

Op Gooreind daarentegen kregen we een zéér defensieve tegenstander die ook nog eens op voorsprong klom na een individuele fout bij ons. Kort na rust lukte het wel om vrij snel de gelijkmaker te maken, maar een (zeer lichte) rode kaart en daaropvolgende strafschop na 60 minuten deed ons de das om. Met 10 spelers kregen we het niet meer recht getrokken.

DHM: KFC Meer bevestigt zijn goede thuisreputatie met opnieuw een overwinning tegen Merksem. Dit is vast een opsteker voor de derby tegen Minderhout die er aankomt. Het is inderdaad opvallend dat we thuis zo goed als alles op alles hebben behaald met een stevige 15 op 18. Thuis tegen Merksem klommen we op voorsprong, maar slikten we na een dik half uur spelen rood en moesten nog een uur verder met 10. We hebben dan wat afspraken gemaakt tijdens de rust en de jongens hebben de opdrachten allemaal ongelooflijk goed uitgevoerd. Merksem is amper gevaarlijk geweest terwijl we zelf nog een drietal hele goeie mogelijkheden creëerden. Een overwinning op karakter en mentaliteit.

DHM: Daarna was er opnieuw een vlotte overwinning tegen Burcht en een gelijkspel in Berchem. Tegen Burcht verliep de openingsfase vrij gelijk opgaand maar slaagden we erin de score te openen. Tot nog toe hebben we de matchen die we op voorsprong kwamen ook gewonnen. De ruimtes die er dan wat meer komen, kunnen we optimaal benutten. Uiteindelijk werd het 4 - 1 maar die wedstrijd had veel vroeger in een definitieve plooi moeten liggen. Ondanks redelijk wat kansen is het lange tijd 2 - 1 ge-

Berchem uit kondigde zich aan als een zware opdracht. Het is één van de beter voetballende gehelen van de reeks in mijn ogen. Het werd dan ook een open wedstrijd met een ontzettend hoog tempo. Dat we in de laatste minuten nog de gelijkmaker konden scoren was terecht gezien het spelbeeld, maar vooral op mentaal vlak een ferme opsteker.

Het is wel zo dat tegenover die thuisreputatie ook een schamele 2 op 15 buitenshuis staat. Het loopt iets stroever om het degelijke tot

Alle goeie sponsors helpen…

goede spel ook om te zetten in resultaten. Dat leeft in de groep en we gaan de derby op Minderhout 100% aan als een uitdaging om voor de eerste keer de volle buit te pakken op verplaatsing en onze goeie reeks door te trekken. (rob)

Veel doelpunten in de matchen van KFC Meerle PROVINCIAAL VOETBAL Het geluk zat mee voor koploper Grobbendonk, anders had Meerle het wedstrijdplan perfect tot een einde gebracht. De supporters van Meerle krijgen in elk geval heel veel doelpunten te zien, 13 voor Meerle en 6 voor de tegenstrevers. DHM: Tegen De Kempen werd 3 maal gescoord maar werd toch verloren. Tegen HIH Turnhout en Dosko werd met grote cijfers gewonnen. De supporters krijgen waar voor hun geld? Wil Lavrijsen: Wij hebben 3 wedstrijden gespeeld tegen ploegen die onder ons gerangschikt stonden. Dan ga je anders de wedstrijd in omdat dit de matchen zijn waarin je punten moet halen. We hebben dan ook gekozen om hoger druk te zetten om daardoor meer kansen te creëren. Dat houdt wel in dat je de linies kort bij elkaar moet houden en dat is tegen HIH Turnhout en Dosko erg goed gelukt. DHM: Ook tegen leider Grobbendonk kon Meerle 2 maal scoren, maar verloor nog met 3 - 2. En tegen Westmalle werden 4 doelpunten gemaakt en dat bleek net genoeg voor de overwinning. Zet Meerle alles in op de aanval of wat is het wedstrijdplan? Afgelopen zondag ging het de eerste helft ook goed. Maar de 2e helft hadden we een periode waarin dat niet lukte waardoor we een 2 - 0 voorsprong verspeelden. Het werd spijtig genoeg 2 - 3. Toch lukte het ons nog om dit om te keren naar een 4 - 3 overwinning.

PROVINCIAAL VOETBAL In ons vorige nummer lieten we een van de sponsors van KFC Meer aan het woord. Club Amai is immers een ietwat onverwachte naam op een voetbalshirt. Maar op de ommezijde van diezelfde shirts prijkt de naam van een andere lokale partner. Op bijgaande foto toont trai-

ner Roy Muze na de 1-0 overwinning tegen Merksem dat E Green Technology misschien wel mee verantwoordelijk is voor de thuisreputatie en de goede sfeer in de club… Zaakvoerder Erwin Goetschalckx kan gerust zijn dat de sponsorgelden goed besteed zijn! (rob

76 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vorige week op Grobbendonk tegen de koploper kozen we om behoudend te spelen wat erg goed uitpakte. Na een snelle 2-0 achterstand kwamen we terug in de wedstrijd en scoorden wij ook 2 maal. Met nog een aantal goede mogelijkheden kregen we in de laatste minuut het deksel nog op de neus. Dat was erg zuur en onverdiend maar we zullen zeggen dat dit het geluk van de koploper is. Al bij al een goede periode waarop we kunnen voortborduren. Hopelijk kunnen we het een vervolg geven in de laatste wedstrijden voor de winterstop. (rob)


SPORT Uitslagen 14 en 15 oktober KVNA Wortel - KFC Arendonk 1-1 K Wuustwezel FC - K Minderhout VV 0 - 1 KFC Meer - Excelsior Essen 5-0 K Meerle FC - KFC De Kempen 3-4 21 en 22 oktober KFC Ezaart Sport - KVNA Wortel K Minderhout VV - FC Merksem K Gooreind VV - KFC Meer HIH Turnhout - KFC Meerle

Wie worden de sportlaureaten van 2023?

1-3 4-1 3-1 0-4

28 en 29 oktober KVNA Wortel - Verbroedering Balen 3 - 2 K Nieuwmoer FC - K Minderhout VV 3 - 1 KFC Meer - Sporting Burcht 4-1 K Meerle FC - KVV Dosko 3-0 4 en 5 november KFC Herselt - KVNA Wortel K Minderhout VV - Oxf. Hemiksem Berchem Sport - KFC Meer KFC Grobbendonk - KFC Meerle

0-0 2-1 1-1 3-2

11 en 12 november KVNA Wortel - KVV OG Vorselaar 2-2 Sport. Burcht FC - K Minderhout VV 2 - 4 KFC Meer - FC Merksem 1-0 K Meerle FC - KVK Westmalle 4-3

Kalender Zaterdag 2 december 19.30 K Wuustwezel FC - KFC Meer Zondag 3 december 14.30 KFC Zoersel - KVNA Wortel SV Aartselaar - K Minderhout VV FC Sint Jozef - K Meerle FC Zaterdag 9 december 19.30 KFC Meer - K Horendonk FC Zondag 10 december 14.30 KVNA Wortel - K Merksplas SK K Minderhout VV - K Gooreind VV K Meerle FC - K Vlimmeren Sport Zaterdag 16 december 19.00 KSAV Sint-Dimpna - KVNA Wortel 19.30 KFC De Kempen - K Meerle FC Zondag 17 december 14.30 K Minderhout VV - Excelsior Essen SV Aartselaar - KFC Meer Zaterdag 13 januari 19.30 KFC Meer - K Gooreind FC K Achterbroek VV - K Minderhout VV Zondag 14 januari 14.30 KVNA Wortel - KFC Ezaart Sport K Meerle FC - HIH Turnhout

De laureaten van 2022 volop in de schijnwerpers voor hun sportieve prestaties. Wie worden hun opvolgers? Heb jij tussen 1 januari en 31 december 2023 een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd? Dien dan je kandidatuur in voor de sportlaureatenviering van 24 februari 2024. Je kan jezelf kandidaat stellen voor de titel van sportman, sportvrouw, sporttiener, sportploeg, sportvereniging of sportverdienste van 2023. Ook als je iemand kent die hiervoor in aanmerking komt, mag je deze aanmoedigen om zijn/haar kandidatuur in te dienen of dit melden aan de sportdienst. Het reglement en de invulformulieren vind je op www.hoogstraten.be/sportlaureatenviering. Formulieren moeten voor 1 januari 2024 ingeleverd worden bij de sportdienst. Meer info: Sportdienst | T 03 340 19 26 | E sport@hoogstraten.be

Gelvoc Dames A op schema en bekert verder VOLLEYBAL Dames A blijft het goed doen. In de competitie moest het enkel de duimen leggen voor titelkandidaat Amigos van Pelt. Ook in de beker van Turnhout is er een volgend duel. DHM: Dag Dries. Winnen tegen Zoersel was in meerdere opzichten belangrijk. Dries Helsen: Ik weet niet of de ploeg helemaal hetzelfde gevoel had, maar ik vond het echt een extraleuke overwinning. We spelen al enkele seizoenen met Zoersel in onze reeks en slaagden er nog nooit in om van hen te winnen. Steeds moeten we na de match erkennen dat we toch iets te kort komen maar dat het verschil zo klein is dat een nederlaag toch steeds wat zuur aanvoelt. Nu voerden we de opdrachten perfect uit, iedereen was op en top gemotiveerd en we gaven Zoersel niet de kans om in de wedstrijd te komen. Het setverlies lag eerder aan wat veel eigen fouten op het einde van de tweede set. Maar de ploeg herpakte zich en begon weer uiterst geconcentreerd aan de derde set. Dus de overwinning was echt wel verdiend.

DHM: Amigos van Pelt was duidelijk te sterk gezien de uitslag. Was het verschil zo groot als de cijfers laten uitschijnen? Amigos is een sterke ploeg en zal zeker meestrijden voor de titel in onze reeks. Dus winnen van deze ploeg zou sowieso aartsmoeilijk geweest zijn. Toch ligt de overdreven uitslag deels aan het eigen falen, we gingen volledig ten onder door hun opslagdruk en kwamen vanaf de eerste bal reeds in de problemen en we zijn daar eigenlijk nooit uit geraakt. Deels dus de verdienste van een sterker Amigos maar toch ook een beetje door een eigen offday. Nu ja, beter een offday tegen een titelkandidaat dan tegen een ploeg uit de middenmoot die rechtstreekse concurrenten zijn, denk ik maar. DHM: De wedstrijd tegen Zandhoven was ongemeen spannend. Uiteindelijk werd 1 puntje behaald, maar het hadden er ook 2 kunnen zijn, misschien zelfs 3? Dat was dan weer net het omgekeerde als tegen Amigos. Vanaf het eerste balcontact werd het meteen duidelijk dat we zelf wel op de afspraak waren en dat we steeds wanneer zij de druk wilden opvoeren hierop perfect anticipeerden om de rollen om te draaien. DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 77


SPORT Het was een jong en enthousiast Zandhoven tegen een Gelvoc in goede doen. Ik denk dat iedereen aan de kant een geweldig spannende match heeft gezien met heel veel inzet en met mooie rally’s. Zandhoven maakt in deze vijfsetter in totaal 102 punten, wij klokken af op 101 punten. Natuurlijk voelt het verlies dan wat pijnlijk aan maar zeggen dat we de drie punten hadden moeten halen is Zandhoven oneer aandoen. Ik had graag gewonnen, maar eerlijk gezegd was de puntendeling het meest rechtvaardige resultaat. DHM: De bekerwedstrijden dan. Gelvoc A moest 2 dagen na elkaar aantreden met winst in de beker van Turnhout en verlies in de beker van Antwerpen. Was je tevreden? Ik had vooraf gezegd dat ik toch minstens één van de twee wilde winnen. Ik had wel gedacht dat we tegen Olmen zouden kunnen winnen en tegen Wovo het onderspit zouden moeten delven, maar het werd het omgekeerde. Als ploeg uit 2de provinciale is het heel moeilijk om ver te geraken in de beker met veel ploegen uit hogere reeksen. Maar ik ben vooral

Jeugddagen bij Gelvoc tijdens de kerstvakantie

Uitslagen Dames A - KVC Zoersel

Kalender 3-1

(25/18, 20/25, 25/19, 25/23)

Amigos Zoersel - Dames A

3-0

(25/9 25/10 25/21)

VBC Zandhoven - Dames A

3-2

Zaterdag 2 december 18.00 Volley Westerlo - Dames A Zaterdag 9 december 20.00 Dames A - Arvoc A

(25/20, 15/25, 25/17, 21/25, 16/14)

Beker van Antwerpen Olmense VC (P2 + 2) Gelvoc A (P2 + 6) 25/22, 25/15, 20/25, 25/18 Beker van Turnhout Gelvoc A (P2 + 2) WOVO Malle A (P1)

Vrijdag 22 december 20.00 Dames A - Spinley Dessel B 3-1

Beker van Turnhout Zaterdag 16 december Gelvoc A (P2 + 2) - KVC Zoersel B (P2)

3-0

25/21, 25/22, 25/17

blij met de manier waarop we speelden tegen Wovo. Als we zelf op niveau staan, zijn we best een te geduchte tegenstander. We zitten echter met een kleine kern met weinig wisselmogelijkheden dus als er 2 van de 8 speelsters een mindere dag hebben... De beker is een

competitie die ik als trainer heel vrijblijvend bekijk. We proberen gewoon de wedstrijd te winnen en als het lukt zien we wel wie onze volgende tegenstander wordt. (rob)

Gravel en slijk voor 500 deelnemers aan de ‘Dirty Splasherr’ VELDRIJDEN De Hoogstraatse Spurters organiseert de Dirty Splasherr één week voor de Aardbeiencross. Dat doen ze samen met Spetserr ten voordele van de revalidatieweide van Marc Herremans in Wuustwezel. Barslecht weer was het de dagen voor het evenement maar op de dag zelf werd droog weer voorspeld. Dat maakte dat op de dag voordien massaal werd ingeschreven voor deze mooi graveltocht.

VOLLEYBAL Voor alle sportieve kids tussen 6 en 14 jaar zijn er jeugddagen bij Gelvoc. Inschrijven is niet nodig. Breng je kind in sportieve kledij naar de sporthal van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Dat kan op 27 december en 3 januari: voor 6 tot 10 jaar telkens van 10 tot 11.30 uur; van 11 tot 14 jaar van 13 tot 14.30 uur. (rob)

78 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uiteindelijk reden meer dan 500 deelnemers de 60, 90 of 120 km over gravelwegen, maar ook door het slijk. Het werd een zware tocht voor de sportievelingen. De Merksplasse vereniging SpetseRR organiseert fiets- of loopevenementen voor het goede doel. In de eerste editie van de Dirty Splasherr ondersteunden ze vzw MarkSaam. Voor deze tweede editie kozen zij de ALF Rehab weide van Marc Herremans om te steunen. (rob)


SPORT

Weergoden krijgen Urban Run Hoogstraten niet klein URBAN RUN De weergoden waren de organisatoren, helpers en atleten van de derde Urban Run, niet goed gezind. Enkele uren voor de aanvang van de manifestatie viel de regen met bakken uit de hemel. Toch lieten de organisatie en de aanwezige sportievelingen dit niet aan hun hart komen. En hoewel de opkomst mede door de weersomstandigheden wat minder was, was de organisatie ook nu weer een schot in de roos! Bij de start en aankomst schalde luide beatmuziek door de boxen om het moreel van de deelnemers op te vijzelen. Om stipt 2 uur werd gestart door lopers en wandelaars in een 1ste van 6 waves. Gelukkig viel er toen geen regen. Er was een nieuw en mooi parcours uitgestippeld langs o.m. de serres van VITO, het Rode Kruis, langs en door de Cahier, om ook te passeren via de oude brouwerij Brosens en langs de Rijkswachtkazerne. Dansgroep DANSA stond geposteerd aan de serres van VITO en vergastte de deelnemers op pittige muziek en leuke dans-acts, een aangename verrassing.

Steun Zoals elk jaar werd deze activiteit ingericht om enkele humanitaire acties te ondersteunen. SISP is een organisatie die van hieruit gesteund wordt door o.m. Leen Van der Linden en helpt de allerarmste kinderen in Zuid Kerala, in India. Leen is geregeld ter plaatse en kent de hulpverleners en autoriteiten. Stichting De Kleine Strijders helpt kinderen die langdurig ziek zijn en een lange ziekenhuisopname kennen. Met o.m. geschenken en andere nuttige middelen proberen ze het leed van de kinderen en hun omgeving wat te verlichten. Zoals hierboven al gezegd, ondanks de mindere opkomst omwille van het slechte weer was deze organisatie toch weer een schot in de roos.

Een van de groepen aan de start van hun urban run Een dikke pluim dus aan de organisatoren, aan alle helpers en seingevers, aan alle mensen die mee aan de voorbereiding werkten, en zeker alle sportievelingen die 6 of 8 km afwerkten. Op naar de volgende Urban Run in Hoogstraten. (Gaston Vandeweyer)

LRV Wortel blikt terug op een prima zomerseizoen PAARDENSPORT Ondertussen is het winterseizoen al volop bezig, maar LRV Wortel kan terugblikken op een zeer geslaagd zomerseizoen. Dat leverde o.m. provinciale kampioenstitels en verschillende nationale medailles op.

Pony’s Na een geslaagd ponykamp begin juli zat de groepssfeer er goed in bij De Paardenvriendjes en dit is zeker duidelijk geworden gedurende de verschillende tornooien in juli en augustus. De kers op de taart was de overwinning op het provinciaal kampioenschap in de categorie ponyspelen. Deze overwinning is behaald door het duo Marie Vandeweyer met de pony Jumpy en Aline Brokken met de pony Jules.

Nationaal Op het nationale kampioenschap in Rijkevorsel werden prijzen behaald in verschillende disciplines. Hasse De Hoon met Lotje behaalde een 3de plaats in de dressuur en eveneens brons voor het stijlrijden. Haar zus, Ute De

Aline Brokken en Marie Vandeweyer werden provinciaal kampioen. DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 79


SPORT Vandeweyer, Louise Brokken, Alissa Mertens en Lien Mertens meerijden sleepte ook een knappe 2de plaats binnen.

Nog meer medailles Tot slot wisten de amazones van De Paardenvrienden 2 provinciale titels in de wacht te slepen in de dressuur. Navarro, bereden door Marijke Bax behaalde goud in de klasse L2 en Annelies Geerts met het paard Cassandra was provinciaal kampioen in L1. In de jumping was Dolf Mertens met het paard Olivia geëindigd op een 5de plaats in de reeks beginnelingen.

Annelies Geerts werd met haar paard Cassandra provinciaal kampioen in L1.

2 weken later mochten de ruiters naar het nationaal tornooi trekken in het Woutershof te Hasselt. Hier behaalde Annelies Geerts een bronzen medaille met Cassandra in de klasse L1. Hera, bereden door Tinne Vanhoof eindigde op een mooie 8ste plaats in de hoogste dressuurreeks ZZ. In de jumping behaalde Merel Braspenning een knappe 8ste plaats met Pomme-Lynn in de klasse zwaar.

Castel kermis

Navarro, bereden door Marijke Bax behaalde goud in de klasse L2. Hoon behaalde met haar pony Kobe een 5de plaats in de dressuur. Rune Buiks, Lien Mertens en Fieke Mertens vormden een groepje voor de ponyspelen en behaalden zilver. Casje, bereden door Rune Buiks ging met de bronzen medaille naar huis

voor de jumping. Tot slot is er ook groepsdressuur gereden. Hiervoor rijdt LRV Wortel samen met het gewest Hoogstraten. Het 8-tal midden waarvan Renkse Buiks en Rune Buiks deel uitmaken, ging met de 2de plaats aan de haal. Het 8-tal beginnelingen waarin Marie

Na het succesvolle zomerseizoen was het tijd voor Castel Kermis, dat in het tweede weekend van oktober plaatsvond. Hier werd op zondag het programma traditiegetrouw gevuld met een dosis paardensport. In de voormiddag werd er een menwedstrijd gehouden om in de namiddag een jumpingparcours af te leggen. Verschillende combinaties van het gewest Hoogstraten konden hieraan deelnemen in hun eigen gekozen hoogte. De overwinning was voor LRV Wortel. Bij de pony’s ging het goud naar Lore Braspenning met Gally en bij de paarden ging Marijke Bax in het zadel van Joberlina met de titel aan de haal. (rob/ Annelies Geerts)

HoZT succesvol op Provinciale Kampioenschappen ZWEMMEN Op 14 en 15 oktober namen 15 zwemmers van het Hoogstratens Zwemteam (HoZT) deel aan het Provinciaal Kampioenschap in Mol. HoZT stond maar liefst 55 maal op het podium en kroonde zich 26 maal tot provinciaal kampioen!

De Bont 2 maal. Ook Ryan Ost, Lard Keustermans en Sofie De Letter werden provinciaal kampioen. En ook in de aflossing voor 11-14 jarigen behaalden Sofie De Letter, Elina Van De Cloot, Ayla Willaert en Louise Verschueren tweemaal goud.

Uitschieters waren Elina Van De Cloot met 7 maal goud; Fred Couvreur, Ayla Willaert en Jil Graham behaalden 4 maal goud; en Sam

Hiermee plaatst HoZT zich als club met het meest aantal medailles per zwemmer en als derde club in de provincie wat betreft totaal

80 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Sam De Bont en Lard Keustermans tonen trots hun Lange Wapper trofee.


SPORT aantal medailles.“Na de Sprint wedstrijd die HoZT organiseerde in september, vormen deze mooie resultaten op het provinciaal kampioenschap voor onze club de kick-off voor wat opnieuw een mooi zwemseizoen belooft te worden,” maakt hoofdtrainer Olivier Pingnet zich sterk.

Lange Wapper Tijdens het PK mochten Lard Keustermans en Sam De Bont de Lange Wapper trofee in ontvangst nemen. Deze prestigieuze trofee kan je maar één keer in een zwemcarrière winnen en wordt uitgereikt aan de zwemmer/zwemster die de snelste tijd neerzet in zijn/haar categorie in het voorbije jaar. Zij vervoegen met deze prestatie het imposante HoZT rijtje van Joseph Van Wellen, Elina Van De Cloot, Ayla Willaert en Jil Graham, die deze eer eerder al te beurt viel.

PK lange afstand

Twee weken later, op zondag 29 oktober, was er het Provinciaal Kampioenschap lange afstand (800m en 1500m vrije slag) in het Wezenberg zwembad in Antwerpen. Dit was goed voor nog eens 8 medailles. Joseph Van Wellen bij de 15-jarigen en Fred Couvreur bij de 11-jarigen kroonden zich tot provinciaal kampioen op de 1500m vrije slag. Elina Van

Het team van HoZT op het provinciale kampioenschap: Sofie De Letter, Lard Keustermans, Mille Cornelis, Sam De Bont, Mirte Keustermans, Louise Verschueren, Ryan Ost, Jil Graham, Elina Van De Cloot, Ayla Willaert, Fred Couvreur. Vooraan (vlnr): Bregje Ooms, Yoanna Van Bockstal. de Cloot werd provinciaal kampioen op de 800m vrije slag bij de 13-jarigen. Bij de da-

mes zwom Jil Graham de snelste tijd van alle deelnemers op de 1500m vrije slag. (rob)

Opleiding SolidWorks Locatie

Avond- of dagopleidingen op maat, in onze kantoren in Hoogstraten of op locatie

Januari 2024

Start Basistraining SolidWorks op maandag 15 januari 2024

Januari 2024

Start Vervolgtraining SolidWorks op dinsdag 23 januari 2024

Inschrijven via info@a-cad-emy.be Meer info op www.a-cad-emy.be

a-CAD-emy maakt deel uit van Veilingstraat 7 - 2320 Hoogstraten

+32 (0)3 295 47 33

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 81


SPORT

Kevin Lankhuizen Hoogstraats dartskampioen DARTS Liefst 185 darters namen deel aan het Hoogstraats kampioenschap of het open dartstornooi in ’t Markenhof in Minderhout. KWB zorgde voor de organisatie, de wedstrijdleiding was in handen van JC darts Rijkevorsel.

Hoogstraats kampioen Voor de -16 jarigen was er in het Hoogstraats kampioenschap weinig animo. Van de drie deelnemers voor deze titel was Robbe Hetoghs de sterkste, voor Ferre Roelen (2de) en Jarno Van Glabbeek (3de). De 13-jarige Robbe zou zelfs bij de volwassenen op de 5de plaats eindigen. 32 deelnemers dongen naar de titel van Hoogstraats kampioen als opvolger van Benny De Laet. Het werd een beklijvende wedstrijd waar verschillende Minderhoutse deelnemers niet konden doorstoten tot de finalewedstrijden. De loting van de wedstrijden speelt natuurlijk ook een grote rol. Hans Deckers en Guy Keustermans van de plaatselijke dartclub ‘De Vlinder’ legden de duimen tegen de de latere winnaar. Het was Kevin Lankhuizen die de finale won van Nick Verheyen. Zo kan de grote wisselbeker een jaartje naar zijn frituur in Meerle verhuizen.

De top 3 van het Hoogstraats kampioenschap: goud voor Kevin Lankhuizen, zilver voor Nick Verheyen en brons voor Tom De Groot.

Open tornooi Zaterdag was er het open tornooi. De -16 jarigen waren nu wel met 9 om de strijd aan te gaan. Lex Paeshuyse maakte zijn favorietenrol waar door zijn vriend Kobe Daems in de finale te verslaan. Dit 12-jarige talent uit Rijkevorsel heeft alle kansen op een mooie dartstoekomst! De 36 koppels die het tegen elkaar opnamen, zorgden voor spannende wedstrijden. Hier wordt vanaf 701 gespeeld, niet vanaf 501 zoals in het enkelspel. Er waren enkele grote namen aan de aftrap. Wedstrijdleider Chris Wagemakers koppelde met Lex Paeshuyse, maar dit duo werd in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnaars De Penneman en Tom Verpoorten. Zij wonnen de finale met 5-3 van het duo Hans Deckers en Jimmy Gysbrechts. Ten slotte gingen 69 deelnemers voor het enkelspel. De 12-jarige Lex Paeshuyse werd pas in de halve finale naar huis gespeeld door Tom Verpoorten. Die moest het in de finale opnemen tegen de kerksverse Hoogtraatse kampioen Kevin Lankhuizen. Het werd een onvervalste thriller. De finalisten speelden ‘best of 10’ en het werd een haasje over tot de 4 - 4 stand bereikt werd. Tom kreeg de eerste kans om op ‘tops’ uit te gooien, maar hij miste rakelings. Kevin liet het niet aan zijn hart ko-

Bij de jeugd werd het open tornooi gewonnen door Lex Paeshuyse, voor Kobe Daems en Vince Van Eynde. men en speelde professioneel de wedstrijd uit. En nu wordt het weer een jaartje afwachten wie rond 11 november 2024 de derde editie van het Minderhoutse dartstornooi op z’n naam zal schrijven… (red)

82 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Abonnement op tijd vandaag vernieuwen !!!


EEN HALVE EEUW GELEDEN

DECEMBER 1973

DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 83


Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

“Kris Voeten”

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Gsm. 0495 57 48 52 Tel. 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

NOODNUMMER

112

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administratie Brandweer 03 314 32 11

Ook via WHATSAPP bereikbaar

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Open: donderdag, vrijdag, zaterdag: 10 - 12u en 14 - 17u zondag t/m woensdag en op feestdagen gesloten

SAM VAN DIJCK

Aan & Verkoop van antiek en vintage-design Opkoop van volledige inboedels Leegmaken van huizen, zolders, kelders,... +(32) 485 67 01 49

POLITIE

samvdijck@gmail.com www.samvandijck.be

101

Wild & Gevogelte

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur ’s morgens én tijdens het weekend

- breiwol - stoffen - retouches zigzag-naaiatelier.be Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout - T/F 03 314 71 34

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02 DE VOORZORG, 24/24 uur: 014 40 92 44 WACHTDIENST

Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Bartholomeeusen Liesbeth Bastijns Tine Bevers Lena Christianen Anke Christianen Sofie De Busser Edith de Jong Pascalle Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Jansen Laura Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Roefs Bianca Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Sempels Sabrina Spannenburg Anke Tomby Hella van Bavel Bowy Van Der Eycken Inne Van Dyck Silke Van Gastel Katrien Van Leuven Leen Van Loon Hanne Van Otten Heidi Verheyen Kathleen

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0474 38 25 23 0472 73 16 05 0493 15 16 65 0472 57 07 81 0472 37 83 85 0477 17 58 06 0473 31 15 79 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0474 60 89 06 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0493 02 04 19 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0499 16 92 56 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 15 92 09 0478 23 52 89 0492 06 60 69 0468 12 64 26 0479 50 98 05 0476 24 98 66 0486 37 45 27 0474 29 33 09

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie

0494 86 93 84

84 DECEMBER 2023 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

STOFFELS bvba

Kip aan ‘t spit Heimeulenstraat 20 - 2328 MEERLE Tel. 03 315 70 16

Open:

di-do-vrij van 9.00 tot 18.00u woe: 9.00 - 12.00 u / zat: 9.00 - 17.00 u Gesloten: zondag en maandag

014 410 410

TANDARTSEN

bvba

zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

Pyperpad 15 - 2321 MEER - 03 315 43 13

WACHTDIENST APOTHEKERS 090 39 90 00

(1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

www.demaand.be _ REDACTIE _ Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten 0472 97 12 87 redactie@demaand.be

www.martens-tuinen.be

INHOUD DECEMBER Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Rode Kruis vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . .10 Wonen in de Hoge Weg . . . . . . . . . . . . .15 Persoverzicht Januari-juni . . . . . . . . . . . .19 Farm run & walk . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Jan Hertoghs over de Kempen . . . . . . . . .29 Woord van De Maand . . . . . . . . . . . . . .31 Jongeren op inleefreis naar Za-Kpota . . . . 32

_ DORPSNIEUWS _

Loopbaanbegeleiding bij Triangel . . . . . . 36

Zie blz 45

DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

_ SPORTNIEUWS _

DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . .45

03 314 43 39 sport@demaand.be _ ADVERTENTIES _ 0477 66 11 60 advertenties@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . .54 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . .59 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . .68 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . 68 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . .69 Gluren bij de buren . . . . . . . . . . . . . . . .72 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . 83 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

De volgende uitgave van de DE HOOGSTRAATSE MAAND verschijnt op

donderdag 28 december Voor volgende editie alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 12 DECEMBER redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.