april 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

maan

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 96 APRIL 1993 PRIJS : 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

~

.

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V .B.A.

Politiek vluchteling

Beste wensen uit Japan in het jaar van De Haan

...

·.

van onze trouwe lezer Louis Fransen

:.

'

Francis Abbeyquaye


LUIM

Tuinplezier met .Albert Vorstenbosch Het Slim Buro te vzvt

Een mooie lentedag. Wanneer we ons naar 't Schoorbeek begeven lijkt het alsof heel Hoogstraten bevangen is door de lentekriebels. De aanhangwagentjes bolderen heen en weer. Harken schoffels schaven de grond gaaf en de grasmachines worden ruw uit hun winterslaap gewekt. Ook ten huize Vorstenbosch: Bingo! Albert zit op de knieën de kantjes van zijn gazon te steken af en toe murmelend vloekend een pril rosje wegzwiepend. DHM: Schoon jobke met zo'n weer, Albert. Albert Vorstenbosch: Zwijg stil, jong. Ge denkt toch niet dat ik hier voor mijn plezier zit zeker? Roskes trekken, kantjes knippen, hakken, rijven, ... Allé, zie dat allemaal weer staan daar. DHM: Als ex-landbouwer moet zoiets toch een vreugde zijn. Albert Vorstenbosch: Ik zal het u vlakaf zeggen, jongen. Ik haat mijn tuin buiten een straal van 10 meter rond 'het mozegat'. Ik versta gewoon niet wat dat is: tuinplezier. In de herfst duw ik hooguit wat tulpenbollen uit de aanbieding in de grond en ik ben al blij als ik er in de lente iets van terugzie. En ze mogen van mij daarna blijven zitten tot ons aller heropstanding. En in de zomer wil ik graag onder de noteboom zitten met een boekje. Maar wat heb ik in godsnaam aan die onnozele kerstbomen daar, met hun rottende onderkanten gelijk zieke kiekens. Of aan dat bekrompen voortuintje dat alleen maar dient om aan de geburen of de voorbijrijders te laten zien dat ge 'ne propere' zijt. En ondertussen al die ellende maar proper houden. DHM: Maar een moestuin ... Aibert Vorstenbosch: Moestuin, moestuin. De pot op. Hooguit 40 bossen vroege patatten, da's al. Want vroege patatten, dat komt niemand u presenteren en kopen kunt ge dat

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 'REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lllrè!lll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke }>

v(;lrantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogs.t raten 2

ook al niet, tenminste niet zo'n lekkere. En het 'purregeert' ook goed, vind ik. Maar als het 'bames' is, dan zetten ze de kartonnen dozen met gewormde peeën, scheve tomaten, overmaatse pompoenen of gevlekte patatten aan uw achterdeur af. 'Want zo'n jaar hebben we nog nooit gehad en zelf krijgen we dat vanzeleve niet op'. Nu moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen dat ik elk jaar uitgenodigd wordt bij ons Lea om asperges te eten. Daar kan ik echt naar uit kijken. Zo lekker. En dan doe ik mijn plastron aan en schuif daar de knietjes onder tafel. En dan vooral dat gevoel dat ik die niet zelf uit de grond heb moeten wroeten. DHM: Toch raar voor een landbouwer. Albert Vorstenbosch: Ik heb alzeleve gaarne geboerd. Niet groot maar gaarne. Ik stond hier in 't gebuurt ook bekend als lui maar proper boerke. Hooguit 20 koeikes, een varkske, een paar kiekens en een paard. Maar daar kreegt ge iets voor in de plaats. Met 'ons Lis', dat was ons paard, daar kon ik mee praten. Dat beest had een funktie, ik had daar respekt voor en zij voor mij. En in dat varkske kon ik eens nijpen. Lekker spekje, dacht ik dan. Maar ons laatste varkentje, ons Camilleke, heb ik niet meer kunnen dood doen. Dat was een vriend geworden. En ik trouwens vegetariër. Ik schaamde me voor a l die varkensconcentratiekampen en zei; 'Camilleke, gij moogt blijven leven zolang ge maar wilt. Eet al die rotte appels uit 'den bogerd' maar op. Nadat hij gestorven is heb ik onze Sebastiaan getuigd. Maar grasland, bieten, rapen, koren, ... dat was één grote hobby. Maar dat had een funktie, ziet ge. Dat was allemaal voor de koeien. Maar toen die zever met die melkquotas begon, heb ik ze allemaal weggegeven aan mijn petekind, quotum en al. Ik vond het vernederend dat ge al moest gaan betalen om melk te mógen leveren. Een beetje respekt, graag. Ik heb er al dik spijt van dat ik op 't begijnhof ook niet zo'n klein huisje met een hofje besteld heb. Maar ja, in 't begin denkt ge dan: zo' n 'oarigheid' , wat gaat daar van in huis komen? Maar nu zou ik het wel weten. Helaas.

Tegen zijn gewoonte in doet Albert ons uitgeleide tot op de weg. Om niet te moelen werken, denken we. Als daar een groepj e wielertoeristen langszoeft, roept Albert hen gemeen achterna: Hebde gullie dan genen hof?

Camilleke Vorstenbosch, happy porky.

Lady Di U herinnert zich zeker wel de Lady Di wedstrijd van 2 maanden geleden. Door een computerstoring kon de automatischeverbetering van de vele duizenden · (noüja) formulieren pas een maand later dan gepland plaatsvinden . Maar we vonden wel degelijk een winnaar. Het formulier van mevr. Verheyen-Aerts uit deMon Jansenstraat-13, Meerle floepte als winnares uit de scanner. Was mevr. Verheyen-Aerts dan een Lady Di-kenner? Niet voor de volle 1OOo/o. Maar varlaf heden is ze dát wel. Ze kreegnamelijk het boek ' Diana, haar eigen verhaal'. Daarin staat alles over de warmhartige Lady Di en de stoute koele kikker Charles.

Mevr. Verheyèn-Aerts met de kindèren Leen en Jan en... Lady Di.


man in de maand Als ik terug moet, vrees ik voor mijn leven Honkvaste mensen als wij zijn, valt het ons moeilijk ons in te denken wat het betekent om vluchteling te zijn. Ten slotte leven wij al generaties lang op dezelfde plek, ingebed in een netwerk van familie en vrienden, die ons kennen, ons vertrouwen, onze taal spreken. FRANCIS ABBEYQUA YE is een van de velen die dat allemaal achter zich heeft gelaten. In de winter van 91 nam hij het vliegtuig vanuit Abidjan, kwam in Parijs terecht en nam daar de trein naar Brussel. Van daar uit ondernam hij een 3-maanden lange zwerftocht om ergens onder dak te geraken tot hij tenslotte in Meerle belandde. Wat brengt iemand ertoe om zichzelf zoveel moeilijkheden op de hals te halen, de zon te verwisselen met de kou van hier, familie en vrienden te ruilen met mensen van hier die ge niet verstaat en die u wantrouwig bekijken: een vreemdeling. Om dat te weten gingen wij Francis opzoeken in Meerleen praatten een avond lang met hem, in gezelschap van Carry Rombouts die hem onder haar hoede had genomen.

Van Ghana naar België Ik woonde in Akkra, de hoofdstad van Ghana. Mijn familie heeft op verschillende plaatsen in het land gewoond omdat mijn vader politieagent was en nogal eens verplaatst werd; omwille van de politiek werd hij gedwongen vroegtijdig op pensioen te gaan. Al vanaf mijn middelbare schooltijd interesseerde ik mij voor de manier waarop ons land bestuurd wordt. Als men niet akkoord gaat met wat de overheid doet, moet men zwijgen, anders komt ge in de gevangenis terecht of erger. De demokratie in mijn land is maar schijn, in werkelijkheid is er militaire diktatuur. (Francis toont ons een krant en enkele kronIeknipseis uit publicaties die in Engeland zijn verschenen. Daaruit blijkt dat er censuur is en de overheid geen openlijke oppositie duldt). Ik sloot mij aan bij de 'New Democratie Movement'. Deze organisatie geeft een krant uit waarin het beleid van de regering wordt bekritiseerd. Toen ik op een dag die kranten aan het verkopen was, werd ik door de politie opgepakt. Ik werd gevangen gehouden zonder enige vorm van proces, ondervraagd en geslagen. Toen ik op een dag van de ene gevangenis naar de andere werd vervoerd per auto, gebeurde een ongeval. De chauffeur was gewond en mijn bewaker hield zich met de man bezig waardoor ik kon ontvluchten. Als ik in het land bleef, zou ik zeker terug opgepakt worden, misschien wel terechtgesteld. Er zat dus niets anders op dan te vluchten. Ik ging eerst naar Abidjan (de hoofdstad van Ivoorkust) maar kon daar niet blijven omdat daar dezelfde repressie heerste. Ik wilde naar Frankrijk maar in het vliegtuig naar Parijs vertelde me iemand dat het beter was om naar België te gaan. Vanuit Parijs vertrok ik met de trein naar Brussel en liet me daar registreren als politiek vluchteling. In het Klein Kasteeltje was geen plaats meer om te verblijven, dus gaf men mij een lange lijst met namen van dorpen en steden waar ik naartoe kon gaan om te vragen om daar te verblijven. En zo begon een 3-maanden lange zoektocht

naar onderdak. Bijna elke morgen vertrok ik met de trein vanuit Brussel naar de gemeenten die op de lijst waren aangeduid. Men gaf me geld voor een treinticket en een beetje geld om eten te kopen . Zo ben ik o.a. in Charleroi geweest, St.-Truiden, Bilzen, Genk, Hasselt, St. Niklaas, om er maar enkele te noemen.

De weg naar Emmaüs De OCMW's van al die dorpen en steden wilden mij niet inschrijven omdat ik geen vaste woonplaats had in hun gemeente. Maar hoe kon ik iets huren? Ik had daarvoor niet het nodige geld. Ik moet eerst een job vinden maar hoe kon ik dat zonder vast adres? Op 28 mei 1991 kwam ik zo in Kasterlee terecht. Ook daar was geen plaats voor mij maar men verwees mij naar het Emmaüs-huis in Weelde. Ik meende dat dit weer een ander OCMW was maar ik ging op weg. Het duurde een hele tijd voor ik het huis vond en on-

derweg wilde ik het opgeven. Ik zette toch door en gelukkig maar, want daar ondervond ik voor de eerste keer warmte en vriendschap. De mevrouw van Emmaüs, Gilberte Cools, probeerde mij eerst in Weelde of in Turnhout te laten inschrijven, maar dat ging niet. Tenslotte kwam ik in Wortel terecht, in het huis van Bert en Annette Lievens. Z ij wilden mij enige tijd onderdak geven en proberen om mij te laten inschrijven in de gemeente Hoogstraten. Het gaf mij zo'n troost toen Gilherte Cools van Emmaüs zei: 'Everything will be allright'. Voor mij was de ontmoeting met deze mensen een mirakel, het was een keerpunt in mijn leven als vluchteling. Voor mij is Emmaüs België.

Onder dak Bij de familie Lievens werd ik hartelijk ontvangen; ik was blij verrast toen ik zag dat ook hun vier kinderen mij aanvaardden als gast in het gezin. Toen ik de eerste avond in bed lag in een eigen kamer kon ik dat amper geloven. Voor de eerste keer in 3 maanden sliep ik in een bed en had ik goed gegeten, mijn hart was vol dank voor deze mensen . De volgende dag begon Bert moeite te doen om mij te laten inschrijven in de gemeente; ik had hier een voorlopige verblijfplaats en ik zou niet ten laste zijn van het OCMW hier. Maar de burgemeester wilde mij pas inschrijven als ik ook vast werk had . Intussen had ik ook Corry

Nog in Ghana .... . de familie. 3


MAN IN DE MAAND Rombouts leren kennen als vriendin van de familie Lievens. Door haar bemiddeling kon ik gaan werken bij haar broer Bert Rombouts, als tijdelijk helper in zijn tuinbouwbedrijf. Ik was daar heel blij mee want zo kon ik dan eindelijk ingeschreven worden. Men bleef wel zoeken naar vast werk voor mij anders zou ik toch niet in Hoogstraten kunnen blijven.

Onder de hoed van Corry Bij de familie Lievens kon ik niet blijven, zij hebben al een groot gezin in een niet zo ruim huis. Men vroeg mij om bij Corry te gaan wonen, zij woonde met haar broer in een ruime woning aan de Loenhoutseweg. Ik was bedroefd toen ik Bert, Annette en de kinderen moest verlaten maar Corry gaf mij een heel hartelijk welkom bij haar thuis. In feite was Corry tè goed voor mij; ik wilde graag helpen in het huishouden maar zij liet het amper toe. Ik kon haar dat ook niet altijd goed duidelijk maken want Corry verstond geen Engels en ik geen Vlaams. Op een dag hoorde ik dat er werk was in Herdico, een slachterij in Meerle. Corry en ik zij n er dadelijk naartoe gegaan en ik kon de volgende dag al beginnen. Ik was zo blij, ik kon wel zingen van vreugde: eindelijk vast werk. Zeven maanden heb ik bij Corry in huis gewoond en het was als een eigen thuis. Zij behandelde mij als iemand van de familie; ik ging samen met haar op familiebezoek en ook die mensen waren vriendelijk voor mij , ik was geen vreemdeling voor hen. Dat was een wonderlijke ervaring voor mij. Stilaan leerde ik wat Vlaams, ik volgde lessen in Turnhout en Corry en ik verstonden elkaar beter. Corry heeft mij veel geleerd over het leven hier; ik heb Europees leren eten en zij Afrikaans. Het enige waar ik niet van houd is soep en Corry moet niets hebben van te veel peper als ik Afrikaans kook.

Op eigen benen Toen ik enige tijd in Herdico werkte, vroeg de baas mij om in ploegen te werken. Dan was het best dat ik ook in Meerle zou gaan wonen en ik wilde ook liefst op eigen benen staan en niet afhankelijk blijven van al die goede mensen. De Lievensen en Corry hebben toen heel veel moeite gedaan om iets te vinden om te huren hier, maar dat viel tegen. Men wilde wel verhuren maar niet aan vreemdelingen. Het heeft een hele tijd geduurd eer we iets gevonden hadden. Tenslotte stelde defamilie Voortman uit MeerIe voor om bij hen te komen wonen; zij hebben een apartement in hun grote huis. Vroeger was dat een conciërgewoning en dat kon ik huren. Het afscheid van Corry deed pijn, zij was als een moeder voor mij. Maar ik ben toch tevreden dat ik zelfstandig kan wonen al is het soms heel eenzaam. Ook de famlie Voortman ben ik dankbaar, ik weet hoeveel wantrouwen er is tegenover vreemdelingen. Ik begrijp dat ook wel, Corry heeft het daar moeilijker mee. Ook de baas van Herdico , Jack, ben ik heel dankbaar. Hij is helemaal niet racistisch. Behalve aan mij heeft hij ook werk gegeven aan andere vreemdelingen. Nu werken er in Herdico verschillende Ghanesen, mensen uit Togo (West Afrika), Roemenen en soms ook Polen. Omdat ik zoveel vriendschap had ondervonden, wilde ik ook graag mensen voorthelpen die in dezelfde situatie zitten als ik. Ik kende Afrikanen die in Turnhout en Geel woonden en die kon ik helpen om een job te vinden; ik heb ook geld kunnen lenen aan vluchtelingen die ik

4

. _,

Ik wilde sterven •..

'Je voudrais ~()Urir •.• ' dat was Francis niet die dat zei maareen vriend van hem.Qie. bij hem op,pÇ?;oek was op de avondvan het interview. J(>s~ph, een jonge man uit Ivoorkust, is nu een kleine maand in België en vertelt hetzelfde lijdensverhaaL Joseph die vlot Engels en Frans spreekt, had twee jaar in New Y ork gestudeerd, was teruggekeerd naar zijn land en had zich daar bij een politiekeorganisatie aangesl~­ ten. Tijdens een manifestatie werd hij door de politie opgepakt en in de gevangeru& gezet. Zo'n 4 à 5 maand heeft hij daar doorgebracht. 'In Europa weet men zo weinig van deze landen: Ghana, Togo, Ivoorkust. Aan mensen die ons land bezoeken, laat men de gevangenissen niet zien; hier weet men niet wat daar gaande is. Men denkt: er is demok:ratie omdat er ye~~chillende partijen zijl). .• maar dat is maar schijn. i. . ) . -· · Als men niet aan de kant van de overheid staat, wordt uw huis en al wat ge bezit, aangeslagen, ofwel wordt ge gevangen genomen. Het is waar, bij ons sterven de mensen niet van honger zoals elders in Afrika maar als er geen ander bestuur komt, dan gaan wij dezelfde weg op, daar ben ik zeker van. De gewone man bij ons, die zwijgt over het onrecht, maar wij die naar.school gaan, wij horen van onze leraars hoe het zou moetengaan bij een goed bestuur, wij lezen boeken daarover, wij kunnen daar niet over zwijgen, wij moeten iets ondernemen ... ' _· Hoe moeilijk Joseph het in eigen land ook had, hij had toen nog hoop. De ergste b~- " proeving ondervond hij hier. Tijdens zijn zwerftocht van de ene stad naar het ati-· de re dorp roet zijn vraag om onderdak, werd hij zo wanhopig dat hij wilde sterven. 'Ik kon niet terug naar mijn land en hier kon ik ook geen onderdak vinden. Ik liep door de sneeuw en ik had het zo koud, van binnen en van buiten, dat ik dacht 'kon ik hier maar neervallen en sterven ... ' . , Later heeft hij Francis ontmoet die hem wilde helpen en van wie hij tenminste wat vriendschap <lt1dervond. .2 in Antwerpen had leren kennen en die daar iets wilden huren.

Vechten voor erkenning Hoewel ik nu tweejaar in België ben, ben ik nog niet officieel erkend als politiek vluchteling. Ik pieker daar veel over en ik wil alles doen om die erkenning te krijgen. Ik ben al twee keer naar Brussel moeten komen voor ondervraging en voorlopig kan ik hier blijven. Maar de definitieve erkenning kan nog een hele tijd uitblijven en zo blijft de toekomst onzeker. Wat moet ik doen als men mij het land uitwijst? In Ghana gaan ze me zeker in de gevangenis steken, misschien wel vermoorden ... Ik blijf in contact met mijn familie in Ghana, vooral via de telefoon. Ik mis hen en mijn vrienden ginder ook, maar het meest van al mis ik de politieke strijd voor demokratie. Hier te moeten zitten en machteloos te zien hoe verkeerd het ginder gaat, dat is het ergste. •

Geef een vluchteling niet alleen een bed wens hem ook van harte goede nacht

Vluchten kan niet meer ... VLUCHTEN KAN NIET MEER ... is het motto waarmee Broederlijk Delen haa r vastenactie van dit jaar aanduidt. T ijdens deze vasten wordt er extra aandacht gegeven aan het lot van vluchtelingen (in de vastenkalender, in het parochieblad, de omhaling van de kerkschaal). In de dekenij Hoogstraten gaat de aandacht en het geld van Broederlijk Delen naar het werk van FONS HUET in Guatemala. Het is niet zoals velen menen dat er alleen maar vluchtelingen zijn in het rij ke Europa. Wel integendeel, het overgrote deel -en dan gaat het over miljoenen mensenis op de vlucht in de derde wereld zelf. Als sinds 1980 werkt Fons Huet in G uatemala waar in die tijd een verschrikkelijke burgeroorlog woedde waarvan vooral de Indianen het slachtoffer waren. Meer dan 200.000 van hen vluchtten naar Mexico en 1,5 miljoen werden verdreven naar onherbergzame gebieden in het binnenland. Nu, sinds 1991, durven kleine groepen Indianen terug naar hun streek komen en proberen zich daar opnieuw te vestigen. Fons Huet leidt een project voor HERVESTIGING van Indiaanse vluchtelingen in het bisdom Verapaz. Het geld van Broederlijk Delen zal aan dit project besteed worden. Konkreet betekent dit o.a. : aankoop van landbouwgronden, zorgen voor water, sanitair, school, enz. Dit project moet ook dienen als voorbeeld in de streek waar nog vele andere vluchtelingengemeenschappen wonen.


MAN IN DE MAAND

Corry vertelt: Zonder steun gaan die mensen hier ten onder Toen Francis bij mij kwam wonen, vond ik dat eerst niet zo vanzelfsprekend, ik had het daar in het begin moeilijk mee. In hetzelfde huis wonen met iemand die zo helemaal anders is, andere gewoonten, andere taal, andere opvattingen, andere huidskleur ... ik was daar toch wat bang voor. En wat zouden de mensen uit mijn omgeving daarover zeggen, en mijn familie, ik vroeg het me bezorgd af. Het is heel goed meegevallen. In het begin konden we alleen met gebarentaal spreken en dat leidde wel eens tot misverstanden. Maar Francis leerde al gauw wat Nederlands zodat dat probleem verdween. Bijna 8 maanden heeft Francis bij ons gewoond en ik heb veel van hem geleerd; hij ook van mij natuurlijk. Er is, denk ik, geen betere manier om een volk en zijn cultuur te leren kennen als de omgang met mensen van daar. Ik had nooit de inèruk dat er van mij geprofiteerd werd, wel integendeel. Francis wilde zoveel mogelijk in het huishouden helpen, ik liet dat altijd niet toe. Maar als ik dan eens later thuiskwam, had hij gekuist, de strijk gedaan, enz. In mijn omgeving heb ik geen negatieve reacties gekregen op de komst van Francis; hijzelf kloeg ook nooit over zoiets. Hij heeft eigenlijk meer begrip voorvijandigheid van mensen dan ik. Ik hoorde wel eens van minder goede reacties van jongeren of kinderen maar zelf zegt hij daar niets over. Omgaan met hem en zijn vrienden was echt een verrijking voor mij. Afrikanen zijn blije mensen, ze Jachten en maken plezier onder elkaar zonder dat ze daar iets speciaals voor nodig hebben. Er is eens een trouwfeest van een van hen bij mij thuis geweest; de vrouwen kwamen dan koken en dan hoort ge ze lachen

Ghana Westafrikaans land tussen Ivoorkust, Burkina Faso en Togo. Oppervlakte: 238.537 km2 Bevolking: 14,6 miljoen Hoofdstad : Accra (1,2 miljoen inwoners). Taal : officieel Engels Religie: 50% Christen, 32 % traditionele godsdiensten, 13 % Islam Klimaat: tropisch met zomerregens- gemiddeld 26 tot 28 °. Natuurlijke rijkdommen: goud, diamanten, bauxiet, tropisch hardhout.

Geschiedenis Van de vroegste geschiedenis van Ghana is weinig bekend. Wat bekend is begint in 1471, toen Portugese ontdekkingsreizigers op de kust van het huidige Ghana handelsposten oprichtten. Wegens de grote goudhandel in het gebied, kreeg het in Europa al snel de naam Goudkust toegekend. De Hollanders verdreven de Portugezen in 1642, maar kregen op hun beurt al snel te maken met Britse en Deense handelsposten. Slaven werden de kostbaarste handelswaar en de streek veranderde van Goudkust tot Slaven-

en praten en ge ziet hoeveel deugd ze daaraan hebben. Ik ben wel geschrokken van de reacties van mensen toen we op zoek gingen naar iets om te huren voor Francis. Het was enorm moeilijk om iemand te vinden die wilde verhuren aan een vreemdeling, dat vond ik toch erg. Francis begreep het wantrouwen beter dan ik maar hij vond het toch ook spijtig dat hij geen kans kreeg om te bewijzen dat hij wel het vertrouwen waard was. Wat ik niet begrijp is datzo'n mensen als hij zomaar op pad worden gestuurd met een lijst namen van gemeenten om daar onderdak te zoeken. Hoe kunnen zij ooit iets vinden zonder hulp van mensen van hier? Ze spreken onze taal niet, ze kennen hier niemand, ze hebben bijna geen geld ... en dan zouden ze zomaar onderdak en werk moeten vinden, dat is toch niet mogelijk ...

kust. De Britten kregen uiteindelijk de overhand en Ghana werd in 1875 een Britse kolonie. De strijd om de onafhankelijkheid begon in 1946 met de oprichting van een beweging die naar zelfbestuur streefde. In 1956 behaalde de Conventional People's Party onder Dr. Kwame Nkruma de verkiezingen en op 6 maart 1957 werd Ghana als eerste van alle Britse kolonies onafhankelijk. Nkrumah, die wereldwijd een hoog aanzien genoot, werd de eerste president. Na aanslagen op zijn leven, maakte hij in 1964 van Ghana een éénpartij staat. Het regime verloederde, de demokratische rechten werden met voeten getreden en de corruptie tierde welig. In 1966 werd Nkrumah door een militaire staatsgreep aan de dijk gezet toe hij in het buitenland vertoefde. In 1969 kreeg Ghana opnieuw een bugerregering, maar een nieuwe staatsgreep maakte hieraan in 1972 een einde. Opeenvolgende militaire coups brachten eerst in 1979en terug in 1981 luchtmacht-luitenant Jerry Rawlings aan de macht.

HetHeden Bij het begin van zijn onafhankelijkheid was Ghana het welvarendste land van Afrika ten zuiden van de Sahara. Het beschikte over unieke troeven : een gezonde exportbasis (cacao, goud, diamant, bauxiet, enz.), belangrijke financiële reserves, stevige instellingen en het

hoogste percentage opgeleide kaders in Afrika. Ghana gold a ls 'het voorbeeld' van het Afrikaanse vrijheidsstreven, de 'Black Star of Africa'. Helaas werd het ook de begraafplaats van Afrika's hoop op ontwikkeling. Dat heeft Ghana vooral te danken aan de eigen leiders, die elkaar overtroefden in wanbeleid, korruptie en geldhonger. Zoals alle Derde-Wereld-landen gaat Ghana gebukt onder een torenhoge buitenlandse schuld van 3,1 miljoen dollar, d.w.z. 211 dollar per hoofd van de bevolking. Ruim 50 o/o van de export (l miljard dollar) zijn nodig voor rente en aflossing van de schuld. Desondanks weet Ghana reeds I0 jaar lang het vertrouwen te bewaren van de Wereldbank en het IMF. H et wordt door hen zelfs als voorbeeld genomen voor andere ontwikkelingslanden. Het ekonomisch plan, dat in 1983 in akkoord met het IMF werd opgesteld (met drastische saneringsmaatregelen) heeft wel vruchten opgeleverd , de ekonomie groeit jaarlijks met 5 %. Zoals meestal brengt dat weinig voordeel voor het grootste deel van de bevolking. Eénjob (als ze die al hebben) volstaat niet om een gezin in leven te houden. Budgetten voor onderwijs en gezondsheidszorg werden drastisch ingekrompen, met de voorspelbare gevolgen; analfabetisme, ondervoeding en kindersterfte nemen toe. De levensverwachting voor de Ghanees is 48jaar. Geen wonder dat vele Ghanezen het elders willen proberen. De wijd verspreide myte over Europa's rijkdom maakt datjaarlijks duizenden onder hen hier toekomen om een graantje van deze rijkdom mee te pikken. Een paar jaar werken in het Westen en dan thuis een handel beginnen, dat is de droom. Dat 99% van deze 'ekonomische vluchtelingen' reeds aan de grenzen van het rijke Europa worden teruggestuurd behoort niet tot de myte.

Politiek Sedert 1966 (met uitzondering van de periode van 1979 tot 1981) wordt Ghana dictatoriaal geleid, met alle kenmerken vandien : beknotting van de burgerlijke vrijheden, verbod op politieke aktiviteiten (tenzij in de eenheidspartij), gevangenneming en opsluiting zonder aanklacht of proces en verdwijningen. Onder binnen- en buitenlandse druk zijn er onlangs demokratische hervormingen doorgevoerd. Een nieuwe grondwet (naar het model van de VS) werd in april1992 bij referendum goedgekeurd, in november hadden presidentverkiezingen plaats (gewonnen door burgergeworden luitenan t Jerry Rawlings) en in december volgden wetgevende verkiezingen waaraan meerdere partijen konden deelnemen. In zijnjaarboek 92 meldt Arnnesty International dat in 1992 nog verschillende mensen werden opgesloten wegens kritiek op het regime. Minstens 50 politieke gevangen zitten vast zonder vorm van proces, sommigen reeds meer dan acht jaar. Daartegenover staat dat 37 wegens politieke aktiviteiten veroordeelde gevangenen in 1992 werden vrijgelaten. In december werden nieuwe wetten goedgekeurd die nog slechts 14 dagen gevangenzetting toestaan. Is er dan nog geen aanklacht geformuleerd, moet arrestatie door een commissie van 3 rechters van het Hooggerechtshof beoordeeld worden.

5


MAN IN DE MAAND

Vluchtelingen in België De aandacht die het onderwerp de laatste 2 jaar in de media krijgt kan laten vermoeden dat ons land door asielzoekers overspoeld wordt. De cijfers relativeren dit beeld enigzins. In 1992 boden zich 17647 kandidaat asielzoekers aan in België, in 1991 waren dat er 15291. Deze waren afkomstig uit 99 landen. Meer dan 65 OJo van de aanvragers zijn afkomstig uit slechts acht landen, met name Roemenië (15 %), Zaïre (12 %), Ghana (9 %), Indië (8 %), Joegoslavië (7 %), Turkije (7 %),Pakistan (6%) en Nigeria (5

De erkenning ten gronde als vluchteling vraagt nog veel meer tijd. Van de aanvragen ingediend in de jaren 1988 tot 1990 kregen momenteel518 een erkenning, van de aanvragen van 1991 zijn er dat tot hiertoe 68. Zowel in de ontvankelijkheidbeslissing voor de aanvragen, als voor de uiteindelijke erkenning als asielzoeker komen vluchtelingen uit Ghana er bijzonder slecht vanaf. Van de 1454 Ghanezen die zich in 1991 in ons land aanboden, kregen er 17 het statuut van kandidaat- asielzoeker. Uiteindelijk kregen slechts 0,75% van de Ghanezen een erkenning (I 0 erkenningen op 1330 kandidaat-asielzoekers).

%).

Niet al deze kandidaat-vluchtelingen mogen effektief blijven. Eerst en vooral moet hun aanvraag ontvankelijk verklaard worden. Van de 37.323 aanvragen ingediend tussen februari 1988 en september 1991 werden slechts 12.848 of 34 % ontvankelijk verklaard. Deze asielzoekers kunnen dus blijven tot hun aanvraag ten gronde wordt behandeld. De achterstand in het verwerken van de aanvragen is groot. Van de hogergenoemde 37.323 aanvragen is er zelfs voor 7871 of 21 % nog geen beslissing inzake ontvankelijkheid. Een aantal aanvragen (4.237) werden ingetrokken en de overige 12.367 werden onontvankelijk veklaard, wat voor de aanvragers de uitwijzing betekent. Zij worden 'uit het Rijk verwijderd' of verdwijnen in de illegaliteit. Aart.3ehlr

St . CU11.s wnf\5

Bonhelden

Sint Uureins"' St. Llevens-Hcute•

Borne a Brasschaat Brecht Edes•• Heist o/d Berg Kalathout.• Kapellen Konc.ich Lier Lint•

-

N i el' HiJten Putte ftumst. ScheUt • Schilde ' Schoten St.-A•ands ' Stabroek Zandhoven Zoerael Z~1Jndrecht

Berlare -· Bra.kel Bugennout Dein&e

Dende rleeuw . De P1nte ne.!ltelb8 rgen ' ·

Erpe-Here Everae" Gave re Haaltert Herzele Horebeke • Kapri jke

lluhberaen • Knes.!lelarec • Kruibcke ICru i .!lhOute•• Laarne Lebbeke L1erde• Lochris U

Lovenáesu• ~arkedat•

Haldege• Helle 11erelbeke lioerbeket Naureth • Nn·eh Oost.erz.ele

Vluchtelingen in Hoogstraten Volgens het OCMW verblijven er in Hoogstraten meerdere vluchtelingen. Het aantal is seizoensgebonden. In de zomer zijn het vooral vluchtelingen uit het voormalige Oostblok. Cijfers zijn niet gekend. Momenteel is er slechts I asielzoeker welke een uitkering van het bestaansminimum ontvangt van het OCMW (het spreidingsbeleid van Miet Smet voorzag nochtans de opvang van I asielzoekerper I 000 in woners in elke gemeente- Hoogstraten blijft daar zoals de meeste andere gemeentes ver onder). Ook het aantal passanten is de laatste tijd fel verminderd. Blijkbaar zijn er elders meer opvangmogelijkheden voorhanden (o.a. het Klein Kasteeltje en het Rode Kruis).

jAir3chot. hh •fl:n wel"'k hee rt) An:z:ege• Arend onk -•

Ardooh Beerne•

~len

St. Ma: r ten.s-L~te•• Seers e

Bruue' ' lnro Kath l

Sint Niklaa!l

Bekkevocrt

Deerlijk

HERENTALS

Berte•

De Hun

SOCIALE DIENS-r

Biel"teek Des3el

Cblt:l

r..-oon 014121 6o4 21 Posvebnin; : O.C.M.W. : CXXJ..0Xl5022-75 S... : 09l.«JJB5fi-92

~=~:~~~ter •

-'- Diepenbeek (~~.:n~~ n;:=r-

Wichelen , Wortege-Petege•{ Z.ele Z.elute Z.inge11 1 Z.o111ergelll• lot tege ~:~

t'u.lte Z\lal•'

·

r

ln&elwn3ter · Ieper"

Ceetbet.s

J abbeke

Glabbe e k

Koekela re

Crobbendonk .-

Kortee~ark

Haaeht H.. rs Herent Merentals •

L..edeae111 Lendelede Lichtervelde Hesen ~

~f) DtR tto.-J ()~ ::::~!~:~~AAL.1'~R.

::;~!~nd

Dllse n

::::!:aten Hulshout lurbercen lortenaken ICortenber& t.aakoal . • L.anaken

Linter LoMel LUII•On Haaselk

Hauaeehele n N. .rpelt Opglabuk Oud - Heverlee Oud- Turnhout Overpel t Peer

Volgens de Konventie van Genève (1951), aan~ gevuld door het Protokol van New York (1967) is een vluchteling iemand die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen omdat hij bang is voor vervolging omwille van zijn godsdienst, ras, nationaliteit, politieke overtuiging of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep.

r

11

2410 H EAENTA LS, tJedcrrij 133/A

,

Aan de Stal l onschef ''"'" het stat1on te

=~:!::e

=~~=~~ke Ruiselede - Spiere Ke:lk1jn Torbout W&r•&e. Verw ik Wlna:ene Zedelse• tonnebeke 'Z11ev•s•• tulenkerke RECION HALLE-VILVOO!

AffUse• Beersel &ever

Geachte Heer-,

Bedo~lde kandidaat rol;.tü•k - vluchlelin& bonè. zich 1'\ed•n a an op onze Sociale Dienst. Wij zijn r;en·}e>dzHl'. t f.iezt' duor te v,:Nljzen.

Met dit schrijven Vf'rzoeken wij U be trokkene een tre :i nUcket of busk.,art .,f te leveren voor t!'en max:ic1u:11 bed rag van l?S , - f1·. Teneinde teru,betalint tt bekGRien volstaat het hiervan nel d1nt te maken op de lijst we)ke aaandclij'-s ter af rekeninc aan ons O.C. M. W. ove rceuakt wordt.

Hoo&achtend .

Javels

letle - • lotsetaar Scherpenheu ve 1-Zlche a Tervuren Tuaenderlo T1clt-W1nsene Tre11el.o Vor•elaar \lelle n Westerlo ~ Zoutleeuw tutendaal

De konventie van Geneve

ANTWERPEN

Te~e

W.aar.schoot-

Erkend raken als vluchteling zoals bepaald door de Konventie van Genève is niet zo simpel. Een asielzoeker biedt zich in ons land aan en vraagt om beschernûng. De dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie vanJustitie onderzoekt de aanvraag en neemt binnen de 14 dagen een beslissing over de ontvankelijkheid. Als de aanvraag onontvankelijk wordt beoordeeld, kan de asielzoeker een dringend verzoek tot heronderzoek indienen. Over het heronderzoek geeft het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen.e enadvies aan de dienst Vreefu~ delingenzaken, advies dat in 95 % van de gevallen gevolgd wordt. Alle ontvankelijke aanvragen gaan naar het Commissariaat Generaal voor het onderzoek ten gronde. Bij dit onderzoek wordt nagegaan of het verhaal van de asielzoeker klopt. Dit gebeurt op basis van :informatie van a mbassades, verenigingen voor mensenrechten, kranten, enz. Hierna volgt de erkenning of de uitwijzing. Tegen een uitwijzing kan beroep wQrden aangèi:ekend bij de Vaste Beroepskommissie voor Vluchtelingen. Is de beslissing van de Kommissie negatief, dan wordt de asielzoeker uitgewezen. Hij kan vrijwillig het land verlaten of wordt door politie of rijkswacht verwijderd.

OPENBAAR CENTRUM VOOR \ MAATSCHAPPEWK WELZUN

Steke ne

Herne ttoeila.art Lennlk Liedekerke

~a:~ens

de Rud van het O. C.H.U .

Linkebeek

Herchtea Pepln&•n Roo:~daal

St-(;enulu3-Rode

(;ta.r..a. tt ll•lecu) Wezellbeek-<>ppem

Met dit blaadje papier waarop zo'n 100 namen van grote en kleine gemeenten, wordt de kandidaat politieke vluchteling op pad gestuurd.

6

Pr~

De procedure

Opdat de vluchteling toch maar zou maken dat hij wegkjomt, wordt hem door het OCMW een gratis trein- of busticket bezorgd. Op naar het volgende OCMW waar hem dezelfde te wachten staat.....


ADVERTENTIE (Medegedeeld)

Eddy Merckx bij rijwielhandel Van den Ouweland Rijwielhandel Willy van den Ouweland, Narta-dealer sinds 16 jaar (Norta verkozen tot beste Belgische fiets van het jaar), is voor vele fietsliefhebbers reeds gedurende vele jaren een vertrouwde haven. Voor alle merken koersfietsen, mountainbikes, toerismefietsen in alle maten, voor groot en klein, voor jong en oud kun j'r terecht en dit tegen scherpe concurrerende prijzen. Ook voor smaakvolle modische wieierkleding kun je altijd in de zaak terecht die gelegen is in Minderhoutdorp. Dat service na verkoop geen ijdel woord is voor Willy en zijn medewerkers bewijzen ze voortdurend. Onlangs was de zaak ook vertegenwoordigd op de handelsbeurs te Hoogstraten met een vakkundig uitgebouwde stand die beroepsernst uitstraalde. De bedoeling van zo'n beurs is dat je als standhouder ongetwijfeld het publiek moet weten te boeien. Willy, zelf ex-wielrenner, kent de klappen van de wieierzweep en hij pakte uit met een stunt recht in de roos. Fietsen, op de markt gebracht door exwereldkampioen en fietsenfabrikant Eddy Merckx, worden door Van den

V.l.n.r. Jan Vanderstappen (verteg. Merckx' fietsen), Willy Van Den Ouweland, mevr. Van Den Ouweland, Jef (zoon), Eddy Merckx, Corneel Van Den Ouweland (vader).

Ouweland in een wieierminnende regio (ook in Nederland), veelvuldig aan de man gebracht. Willy inviteerde Eddy Merckx bimself persoonlijk op zijn stand op de beurs en... Eddy stemde onmiddellijk toe. Zo'n anderhalf uur onderhield de wereldkampioen zich met de familie Van den Ouweland, met wielertoeristen,

supporters en andere belangstellenden die ook een glimp wilden opvangen. Handtekeningen kwamen er ook bij te pas en dit bewijst dat Merckx nog maar weinig van zijn populariteit heeft ingeboet en steeds een hele persoonlijkheid blijft in de wielerwereld. Beslist een hoogdag in bet bestaan van de firma Van den Ouweland.

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26

meerIe

0

MINDERHOUTDORP 29c 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

03/ 3157531

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten 7


-~_V_A_lf_U_IT_H_E_T_S_T_AD_HU_I_S._•• Fuiven aan banden gelegd, animeermeisjes extra belast De examens zijn net achter de rug en traditioneel gezien zou dit gepaard gaan met een heuse proclamatiefuif Doch de ergernis van de Hoogstraatse scholen over deze vaak ankontroleerbare uitspattingen is wel erg groot geworden de laatste jaren. Zij hebben bij de gemeente aangedrongen om dergelijke organisaties streng aan banden te leggen. De ganse gemeenteraad schaart zich achter het nieuwe politiereglement om deze wildgroei van fuiven allerhande in aanvaardbare banen te houden. Animeermeisjes krijgen echter vrij spel, en zij zullen er voortaan voor zorgen dat er nog wat extra zaad in •t bakske komt van de gemeentekas. Er zal voortaan immers belasting geheven worden op het bar- en animeerpersoneeL De aanleiding van deze beslissing is de recente opening van de Narth-West Club in de voormaligeforelvisserij Bouwhoeve. Ondanks het feit dat er weinig noemenswaardige agendapunten waren op de gemeenteraadszitting van 22 februari was er veel volk komen opdagen. Alle stoelen voor het publiek waren bezet en het was even gissen in het begin naar de reden van deze massale opkomst. Drie kwart van de aanwezigen waren echter bewoners van de Thijsakker en daardoor was de link snel gelegd. Punt 17 zou immers de mogelijke inplanting van 30 sociale woningen of appartementen in de Burgemeester Brasensstraat behandelen. De reaktie liet niet op zich wachten. Punt 17 werd verdaagd en wellicht voorgoed opgegeven.

Proclamatiefuiven De laatste jaren werden er op het einde van de examenperiode regelmatig grote fuiven georganiseerd. Deze organisaties zijn al langer een doorn in het oog van menig schooldirectie en de meeste ouderkornitees. Ook heel wat buurtbewoners hebben meermaals hun ongenoegen geuit over geluidshinder, vandalisme en andere ongemakken. Om aan al deze klachten tegemoet te komen heeft het gemeentebestuur een politiereglement laten opstellen. Hierdoor zal het heel wat moeilijker worden dergelijke grote fuiven te organiseren. Zo zal er geen toelating meer verstrekt worden voor fuiven in de loop van de week. Buiten de periode van schoolexamens kan er in de weekends nog wel iets georganiseerd worden maar dan wel onder strikte voorwaarden. Zo zal er vooraf een aanvraag moeten ingediend worden en dit minstens 60 dagen op voorhand. Er mag slechts muziek gedraaid worden tussen 19.00 uur en 1.00 uur en de decibels zullen niet overschreden mogen worden. Binnen een straal van 200 m zullen alle geburen hun toelating moeten gevan. Wie zich niet houdt aan de voorschriften en oorzaak is van problemen, loopt het risico dat gans zijn installatie wordt verbeurd verklaard.

Animeermeisjes moeten zich neerleggen bij extra belasting Enkele weken geleden opende de nieuwe bar North-West haar deuren. Dat het geen parochiezaal zou worden konden we reeds lezen in

8

het interview van H.F.M. in Het Laatste Nieuws met de uitbater. Nu de forellen verdwenen zijn zal er voortaan wel naar iets anders gehengeld worden op de vroegere Bouwhoeve. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad besloten een belasting te heffen op het bar- en animeer personeel. Deze belasting wordt vastgesteld op 25.000 fr. voor het eerste personeelslid, 30.000 fr. voor het tweede en 35.000 fr. voor het derde en elk volgend personeelslid.

Ieder zijn huisje of zijn flatje? De laatste jaren zijn er tal van verkavelingen in Hoogstraten goedgekeurd. Meestal ging het om privé-verkavelingen met hier en daar enkele sociale kavels tussen. De nood naar sociale kavels blijkt evenwel dringend te zijn. Dank zij het urgentieprogramma van Minister De Batselier, waarvoor de gemeente Hoogstraten in aanmerking komt, wordt er momenteel de mogelijkheid geboden een sociaal woningbouwproject op te starten. Het schepencollege stelt voor een 30-tal sociale woningen en appartementen te bouwen op de gronden van de gemeente aan de Burgemeester Brosenstraat. Op deze gronden waren vroeger de omstreden voetbalvelden van de Thijsakker gelegen. Een gedeelte van het vroegere C-terrein werd een tweetal jaren geleden reeds verkaveld en verkocht. Dat initiatief van het gemeentebestuur is blijkbaar bij de bewoners van de Thijsakkerwijk in het verkeerde keelgat geschoten. Met een ruime delegatie bezetten zij de zitplaatsen van de publieke tribune van de raadszaal. Onder hen bemerkten we ook exburgemeester Alfons Jansen die voor het eerst sinds het einde van het vroegere gemeentebestuur nog eens een Hoogstraatse gemeenteraad meemaakte. Hun aanwezigheid had wel resultaat. Burgemeester Van Aperen liet het punt verdagen. Naar wij later officieus konden vernemen zal deze verdaging wellicht ook een afvoering zijn. Op de Thijsakker zal waarschijnlijk nooit sociale woningbouw komen. Daarvoor is de druk op de raadsleden, ook vóór de raadszitting, te groot geweest. Reeds geruime tijd is er binnen de meerderheid discussie en onenigheid over de inplanting van de veelbesproken serviceflats. Dat er nog steeds geen begin gemaakt is met de bouw van deze flats komt voor een groot deel ook door deze onenigheid tussen KVB en CVP. KVB is steeds voorstander geweest van serviceflats achter het rusthuis. CVP opteert voor de inplanting op de OCMW-gronden achter de


STADHUIS rijkswachtkazerne. Deze gronden zijn intussen reeds geruild met achtergelegen gronden van een grootwarenhuis in de buurt. Het OCMW heeft nu beslist om 49 serviceflats te bouwen op deze twee plaatsen. De gemeenteraad moet deze beslissing goedkeuren. De beide meerderheidspartijen gaan akkoord met de inplanting van 25 flats achter het rusthuis en 24 op de nieuwe verkaveling Wereldakker. De oppositie bij monde van de raadsleden Aerts en Verhulst kunnen enkel akkoord gaan met een snelle verwezenlijking van de 25 flats achter het rusthuis. Deze flats horen thuis bij een dienstencentrum. Burgemeester Van Aperen wijst erop dat er oorspronkelijk 60 gepland waren, maar dat 49 genoeg is voor Hoogstraten. Het is daarbij onmogelijk deze 49 achter het rusthuis te plaatsen. 25 is hier een maximum. Ook schepen Coenegrachts vindt 25 flats achter het rusthuis meer dan genoeg. ' Indien we er meer plaatsen, krijgen we een fabriek, en worden de bejaarden een nummer. Wij zijn bezorgd om het individu en daarom tegen een veel te grote concentratie.' Raadslid Verhulst vindt dat de twee partijen de koek onder elkaar mooi verdeeld hebben. Hij kan in geen geval akkoord gaan met de inplanting van de serviceflats achter Quirijnen. Volgens hem is dit een maneuver om de ruiling van de grond van het OCMW te verantwoorden. Meerderheid tegen oppositie keurt de inplanting van de 49 serviceflats goed.

voor de uitbating van de cafétaria op de Mosten minimum 250.000 fr. zal moeten neergeteld worden. Verder wordt er een belasting ingevoerd op 'onbewoonbaar verklaarde of ongezond erkende woningen en gebouwen, de bouwvallige, verlaten en onafgewerkte gebouwen'. De bedoeling is de eigenaars van gebouwen die de gemeente ontsieren min of meer te verplichten af te breken of verfraaiingswerken uit te voeren. Voor gebouwen grenzend aan de straatzijde of zichtbaar vanop de openbare weg wordt 5.000 fr. Per strekkende meter gevraagd met een minimum van 50.000 fr. Voor woningen die niet aan de straatzijde grenzen of niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg is het 100 fr./m2 OPPERVLAKTE VAN HET GEBOUW met een minimum van 25.000 fr. De bijkomende agenda van FR-Agalev werd ook deze keer door de meerderhei 'als niet te behandelen' weggestemd. •

JORIS

Gelmeistraat 52 , Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/ 314.59.66

Uitbesteden of in eigen beheer? Ook bij de uitbesteding van werken aan derden staan meerderheid en oppositie lijnrecht tegenover elkaar. Een eerste aanleiding is de uitbreiding en verharding van de parking aan de gemeentelijke werkplaats en het oprichten van silo's voor stockage. De kostprijs van deze werken wordt geschat op 2,9 miljoen. Raadslid Aerts begrijpt niet waarom het college alles zo maar uitgeeft aan derden. Het is vooreerst veel te duur en men ontneemt op deze manier ook de motivatie van de eigen mensen. Schepen Coenegrachts repliceert hierop dat er reeds meer dan werk genoeg is zeker nu twee van de voornaamste klinker- en kasseileggers ziek zijn. Een tweede maal komt deze problematiek te berde bij de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor de schoonmaak van het stadhuis, het nieuw administratief centrum en de sporthal van Wortel. Raadslid Verhulst kan hier niet mee akkoord gaan. Enerzijds vindt hij dat hier een ideale gelegenheid geboden wordt om de plaatselijke tewerkstelling te bevorderen en vooral deze van werkloze vrouwen. Daarnaast kan hij zich moeilijk verzoenen met een vreemde firma die allerlei personeel in dienst heeft in een gemeentehuis dat toch tal van vertrouwelij ke informatie van inwoners van de gemeente herbergt. Raadslid Aerts kan nog akkoord gaan met het uitgeven van het ramenwassen, maar de rest moet met eigen personeel gebeuren. Schepen Coenegrachts antwoordt hierop dat dit bij wijze van proef zal gebeuren gedurende 3 jaar met jaarlijkse opzegbaarheid. Ook zijn er garanties van de schoonmaakfirma's die een strenge kontrole op hun personeel zouden uitoefenen. Tot slot vermelden we nog dat er voortaan

BEGRAFENISSEN

-Alle schilder- en behangwerken , -Gordijnen en overgordijn en

Bejaardengids Enkele weken geleden verscheen een nieuwe uitgave van het stadsbestuur, de Bejaardengids. Deze brochure (A5-formaat, 46 blz.) wil voora l meer informatie verstrekken over allerlei voorzieningen voor gepensioneerden. De voornaamste onderwerpen gaan over de bejaardenraad, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de pensioenen, sociale en financiële voordelen voor bejaarden, het zelfstandig wonen, de vrije tijd (bonden voor gepensioneerden), de gezondheidszorg, erfenissen, testamenten en nuttige informatie bij een overlijden. De brochure is samengesteld in overleg met de bejaardenraad en zal aan elk gezin met een gepensioneerde worden bezorgd. Deze bedeling gebeurde via de bejaardenraad. In de toekomst zal iedereen het boekje krijgen wanneer hij/zij zich komt inschrijven op de gemeentelijke pensioendienst. Deze gids leert ons ook dat 7 van de 9 bonden behoren tot de K.G.B. De onderwijzers (COV) en de rustenden uit de Middengroepen (CRM) hebben een eigen club. De niet-georganiseerde gepensioneerden zijn momenteel niet vertegenwoordigd in de bejaardenbond. Dat maakt dat deze organisatie wel wat eenzijdig is maar misschien verlangen deze mensen ook niet om deel te nemen aan dit soort overleg op gemeentelijk vlak. O

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 9


AKTUEEL

150 jaar Zoo Antwerpen ~e Antwerpse Zoo bestaat dit jaar 150 jaar. Deze vergadering wordt dit jaar uitgebreid geVIerd met o.a. de uitgave van een jubileumboek. Er werden reeds twee speciale postzegels uitgegeven, de Koninklijke Munt zal een speciale penning slaan, er zijn diverse congressen en er staan verschillende tentoonstellingen op stapel.

In de tuin worden een 70-tal grote dierenstandbeelden opgesteld en in een zaal kan men een collectie witte artdeco beeldjes gaan bewonderen. Tijdens de maand april loopt er een muziektheater in de Marmeren Zaal van de Zoo en op 19 en 20 november wordt het oratorium 'De Oorlog' van Peter Benoit uitgevoerd. Verder komt er ook nog een 'retropad' met foto's uit de oude doos, opgesteld op diverse plaatsen in de tuin.

Nu, 150 jaar na de oprichting, bestrijkt de Zoo in Antwerpen een oppervlakte van ongeveer 10 hectaren. De KMDA bezit ook nog een groot domein in Muizen-Mechelen (het kweekstation en dierenpark van Planckendael) en een 100 hectaren groot natuurreservaat 'De Zegge' in Geel.

Duur? Een inkomticket voor de Zoo te Antwerpen is vanaf 1 januari iets duurder geworden. Een volwassenen persoon betaal nu 3 75 jr. en een k ind tussen drie en elf jaar 190 jr. Dat geld van de bezoekers heeft men dringend nodig om ltet voortbestaan van de dierentuin te kunnen verzekeren. Wil een Zoo aantrekkelijk blijven voor het publiek, dan moet er permanent geïnvesteerd worden. Het Zoowerkingsbudget voor 1993 bedraagt ongeveer 730 miljoen. Ruim de helft van dit bedrag gaat naar personeelskosten. De voeding van de dieren kost 'slechts' 15 miljoen jr. •

Zoo-mernacht Hoogtepunten van dit verjaardagsfeest van de Antwerpse Zoo worden zeker de 62 unieke 'Zoo-avonden '. Tussen 20.30 uur en I uur 's nachts kunnen dan telkens 500 bezoekers een dia-presentatie meemaken over 150 jaar Zoo, gevolgd door een wandeling in de feeëriek verlichte tuin, wanneer alle dieren slapen, om tot slot een hapje of een drankje te gebruiken bij de kiosk, waar een orkestje zal spelen. Inkomprijs voor zo een avond bedraagt 450 fr/persoon.

Dierentuin Dierentuinen waren ooit 'menagerieën' waar het publiek zoveel mogelijk verschillende diersoorten te zien kreeg. Nu zijn ze educatieve centra waar het natuurbehoud centraal staat. 'De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), eigenaar van de Zoo, draagt bij tot het natuurbehoud door dieren te tonen en te duiden en door de kennis van en de eerbied voor de natuur aan te wakkeren bij een brede laag van de bevolking. In tweede rangorde ontwikkelt zij een reeks activiteiten op het recreatief, educatief, wetenschappelijk en cultureel vlak, die deze doelstellingen helpen realiseren ', aldus Fred Daman, directeur.

1


AKTUEEL

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen- fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Leren om te reizen: Teleac ~ teleac De educatieve omroep of de televisie academie kortweg Teleac, start tijdens de maand maart enkele talencursussen die voor velen erg nuttig kunnen zijn tijdens hun vakanties in het buitenland. Op 7 maart begint de vakantiecursus Italiaans (3 TV- en 5 radio-lessen), op 28 maart vertrekt men met Portugees voor beginners (6 TV en 14 radio-lessen) en op 9 maart komt het Spaans nog eens aan de beurt.

Oiga! is de titel van deze reeks 'Spaans voor de vakantie'. Als vakantieganger is het prettiger wat van de taal van het land te verstaan en te spreken, zeker in noodsituaties. De cursus begint met een televisieprogramma van een half uur en is de voorloper van de zesdelige radiocursus. Deze_Jessen zijn belangrijk om goed te leren lwsteren en adequaat te reageren. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het oefenen met lesmateriaal uit het cursusboek. De televisieles start dinsdag 9 maart en is, te zien van 23.25 tot 23.55 uur via Ned. TV2. Hetzelfde programma is nogmaals te zien op zondag 4 april van 22.10 tot 22.40 uur via Ned. TV2. De zes radiopro,. 'gramma's zijn vanaf dinsdag 13 april we:kelijks te beluisteren van 22.30 tot 23 uur op Radio 5 (Nl.). Het cursusboekje kost 599 fr. en is te koop in de Standaard }3oek:handels.•

.

erpen93 Culturele hoófdstad van Europa

..

Antwerpen maakt zich op om in 1993 culturele hoofdst~d v~n Europa te ZIJn. In het weekend van 26, 27 en 28 maart opent het project Culturele hoof~­ stad van Europa'. Antwerpen kiest bewust voor ~.unst. Maar oo~ de boeiende historie van de Scheldestad zal een belangnJke rol spele~ ~n de programmatie, evenals een aantal grote evenementen zoals Eurosall 93 en verschillende diamanttentoonstellingen. In 19851anceerde Melina Mercouri, de toenmalige Griekse cultuurminister, de idee van de Europese cultuurstad. Deze idee werd overgenomen door alle Europese ministers van cultuur. Sinds 1985 kwamen acht steden aan de beurt: Athene 1985, Firenze 1986, Amsterdam 1987, Berlijn 1988, Parijs 1989, Glasgow 1990, Dublin 1991 en Madrid 1992. Na Antwerpen volgen nog Lissabon 1994, Luxemburg 1995 en Kopenhagen 1996. De gebeurtenis heeft tot doel de Europese cultuur te laten zien. Die vertoont in haar geschiedenis en hedendaagse ontwikkeling gemeenschappelijke elementen, maar is tegelijk uniek omdat ze uit verscheidenheid geboren is. Het evenement wil de cultuur van de betrokken stad of streek voor een breed Europees publiek toegankelijk maken. Naast dit initiatief aanvaardden de Europese cultuurministers onlangs het principe om jaarlijks een cultuurstad uit Midden- of OostEuropa een maand lang in de kijker te zetten. In 1993 is dat Graz (Oostenrijk).

Programma Antwerpen '93 wil een cultureel feest zijn met veel muziek, theater, dans, opera, beeldende kunst, architectuur en stedebouw, vertoog en literatuur, film, fotografie en mediakunsten. Men blikt ook terug op het verleden met grote belangstelling voor de scharniermomenten in de Europese geschiedenis waarop de stad een eminente rol heeft gespeeld. De programmatie loopt in drie fasen van maart tot december. De eerste fase (maartjuni) begint met de opening tijdens het laatste weekeinde van maart waar veel Vlaamse en internationale artiesten voor de schijnwerpers staan. In de zomer wordt Antwerpen een echte feeststad met heel wat animatie en openluchtevenementen. De derde fase (septemberdecember) start met de opening van het nieuwe kunstenseizoen en de opening van belangrijke tentoonstellingen. Het jaar eindigt met een grote slotmanifestatie in december 1993.

Inlichtingen Het is onmogelijk om in dit artikel alle tentoonstellingen, manifestaties en andere evenementen te vermelden. Alleen voor de opsomming hiervan zouden we enkele bladzijden nodig hebben. Maar wie goed geïnformeerd meer wil halen uit een bezoek aan 'Antwerpen '93' kan alle informatie hieromtrent bekomen bij: lnfo-'93, Grote Markt 29, 2000 Antwerpen, tel. 031226.93 .00 en ~ax 03/226.15.55. Voor reservaties richt men Zich best tot: Stedelijke Dienst voor Toerisme, Grote Markt 15, 2000 Antwerpen, tel. 03/232.01.03 of fax 03/231.19.37.

Literatuur De organisators van 'Antwerpen '93', met aa~ het hoofd Eric Antonis, krijgen als eerste kntiek te horen, bij de bekendmaking van het

programma, dat de Vlaamse literatuur zo weinig. aan bod zal komen. . De Antwerpse Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) willen dit aspect flink aanvullen. 1!1 samenwerking met 'Antwerpen '93' orgaruseren zij een zestal boeiende tentoonstellingen. Twee hiervan gaan door in de prachtige J9de eeuwse Nottebohmzaal van de Stadsbibliotheek aan het Hendrik Conscienceplein: de eerste gewijd aan Boek en Mecenaat (van 8 mei tot 1 augustus) en de tweede aan hedendaagse Antwerpse kunstboekbinders (van . . 7 augustus tot 31 oktober). Het AMVC, Minderbroedersstraat 22, biedt vier tentoonstellingen: foto's van Antwerpen door Filip Tas (van 6 maart tot JO april), vooroorlogse affiches van Antwerpse drukkers en ontwerpers (van 6 november tot 8 januari '94), een tentoonstelling over de Antwerpse literaire avant-garde uit de jaren twintig 'Het Bordeel van Ika Loch' (van 15 mei tot 28 augustus) en tenslotte een overzicht van de 50-jarige schrijverscarrière van Hubert Lampo (van 21 september tot 23 oktober) met een colloquium op zaterdag 18 september 1993.

Het A rchief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven aan de Minderbroedersstraat in Antwerpen is alle dagen open, behalve op zondag en maandag, van JO tot 17 uu~.. De leeszaal is geopend van maandag tot vnjdag van 8.30 tot 16.30 uur en zaterdags van 9 tot 12.30 uur. Museum en leeszaal zijn gesloten op wettelijke zon- en feestdagen. • 11


REGIONAAL

Deî(ëmpg

e/

Dorpsgeschie~enis --..__ ' ;§;

Het Centrum voor Geschiedenis organiseerde, in samenwerking met de vakgroepen Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Gent, tijdens de voorbije winter een cursus rond het thema

'Hoe schrijf ik de nieuwste geschiedenis van mijn gemeente'. Gedurende negen zaterdagen volgden een 35-tal personen in het cultureel centrum De Warande de lezingen over archieven, bibliografische instrumenten, soc~aal­ economische, politieke en culturele geschiedenis van de I9de eeuw, de Franse en de Nederlandse Tijd, sociale en religieuze bewegingen, enz. Het was voor alle deelnemers uit de Kempen en daarbuiten een boeiende ervaring. In het najaar start men waarschijnlijk een nieuwe cursus met als algemeen thema: het Ancien Regime van de 13de tot de 18de eeuw. 0

Dini~o

..

Dinalll~~;g~iseert ~~"r"mm '"''.''''"g's''"a".ctiviteiten voor volwassenen tijdens de dag. Het aanbod bestaat vooral uit cursussen. De lessen worden op een niet-schoolse manier gegeven. Naast het lessenaanbod biedt Dinamo ook een aantallosse activiteiten aan zoals uitstappen, bezoeken aan tentoonstellingen en werkt het mee aan verschillende projecten. Tijdens de schoolvakanties worden er geen cursussen gegeven. Werklozen krijgen vrijstelling van stempelcontrole. De meeste cursussen gaan door in de benedenlokalen van het cultureel centrum De Warande in Turnhout. In de hal kan je terecht voor informatie inschrijvingen, allerhande vragen of problem;n van maandagmiddag tot vrijdagmiddag dagelijks van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.O

Provinciehuis Het Provinciehuis van Antwerpen (Kon. Elisabethlei 22) is veel meer dan een louter administratief complex. In de prachtige vergaderzalen kan men tal van werken van Antwerpse kunstenaars bewonderen. Zowel groepen als individuele bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen met een gids. Na een vertoning van een diareeks en de tocht door dit prachtige gebouw kan men op de 15d~ verdieping ~?ffie of thee drinken in het cafetaria waar men biJ helder weer de kerken van Lier en Mechelen kan zien. Rondleidingen zijn mogelijk alle werkdagen om 9.30 uur en om 14.00 uur. De eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur en de eerste zaterdag van de maand om 10.00 uur. Het bezoek duurt 2.15 uur. Reserveringen liefst een mand vooraf, schriftelijk of telefonisch via nr. 03-240.51.46, toestell019of 1010. De bezoeken zijn gratis. 0


REGIONAAL

Wanneer we de Antwerpse Kempen overzien vinden we in het economisch landschap dynamische KMO's, een jonge bevolking en een landelijk karakter. Maar er is ook grote werkloosheid. Het Samenwerkingsverband Strategisch Plan Kempen (SPK) wil aan deze meest cruciale zwakte van de Kempen iets doen. Bijna vijf jaar geleden werd het project gestart door zeven belangrijke Kempische organisaties -het ACVACW, het ABVV, het VKW, de Kempische Kamer van Koophandel, het Middenstandsverbond en de Boerenbond- samen met het Provinciebestuur van Antwerpen. Doelstelling was en is: het arrondissement Turnhout uitbouwen tot één der meest toonaangevende streken in WestEuropa op vier terreinen: economisch, sociaal, opleiding en omgeving. Via strategische planning werkt men aan de toekomst van wat de Kempenaar zelf wil. Na Jo Robrechts en Kris Van der Velpen is nu Gust Stroeckx de derde streekmanager. 0

Haven-/Zoomweg Enkele weken geleden openden de Nederlandse minister H. Maij-Weggen en de Vlaamseminister T. Kelchtermans de nieuwe en korste verbindingsweg tussen Antwerpen en Rotterdam, nl. de Havenweg (B)- Zoomweg (Nl.) Deskundigen verwachten dat door de opening van deze autoweg het verkeer op de E19 tussen Antwerpen en Breda met ongeveer 150Jo zal dalen. Misschien wordt het 'straks' nog helemaal (te) rustig aan de Transportzone in Meer want de kans bestaat dat er aan de nieuwe grensovergang in Nederland een ' logistiek park Ossendracht' (LPO) komt en aan de Belgische zijde eveneens een uitrusting voor 'zakelijke dienstverlening en industrie'. Een en ander werd o.a. besproken tijdens de Benelux-conferentie over ruimtelijke planning en ordening. Men vermoedt dat na de opening van de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk het verkeer langs deze nieuwe weg (en eventuele transponzone) nog sterk zal toenemen.O

Toerisme De Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen (TFP A) informeert de toerist en recreant over alle bezienswaardigheden en recrea-

tiemogelijkheden die de stad en ook de provincie Antwerpen te bieden hebben via de nieuwe brochures die sinds kort verschenen zijn. De traditionele Gids voor Vakantie & Recreatie is reeds aan zijn 12de editie toe. Men vindt hierin adressen, telefoonnummers, openingsuren, toegangsprijzen, overnachtingsmogelijkheden, suggesties en tips allerhande. Het bevat o.a. een overzicht van alle 35 bewegwijzerde fietsroutes. Dezegids kost 100 fr. ( + 50 fr. verzendingskosten) en kan aangevraagd worden bij de TFPA, Karel Oomsstraat 11 , 2018 Antwerpen, tel. 03/216.28.10 of fax: 031237.83.65. Verder verschenen ook nog drie promotiebrochures: Kunststeden (Antwerpen, Mechelen, Lier), De Kempen (24 blz) en Rivierenland (Klein-Brabant/Scheldeland, Ropelstreek en Vaart land). Deze driebrochures kunnen gratis aangevraagd worden bij de TFPA (20 fr. verzendingskosten). 0

KasteelcQncerten De vereniging Kasteelconcerten (Kasteel de Renesse in Oostmalle) kent heel wat succes in de brede regio. De programmatie 1993 startte op 21 maart met Tango Tangissimo. De andere concerten gaan door op 25 april, 23 mei, 26en 27 juni, 19septemberen 17 oktober. Voor meer informatie kan men zich wenden tot: Jan van Roey, Talondreef 40, 2150 Malle, tel. 03-312.32.31. 0

Kunstbezit Het eerste nummer van de 31ste jaargang van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen (OKV) is verschenen. Deze aflevering is volledig gewijd aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. In deze editie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis én de jarenlange restaurantie. ook de grote collectie kunstwerken wordt uitvoerig belicht. Het geheel is een interessante gids voor een bezoek aan deze prachtige kerk die nu officieel heropend is. De volgende afleveringen van deze jaargang behandelen het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Glas in de Vlaamse musea en het Museum voor Sierkunst te Gent. Voor al deze nummers krijg je ook een prachtige opbergband. Leden ontvangen ook elk kwartaal het Mededelingenblad waarin een hedendaagse kunstenaar wordt voorgesteld. Met de gratis Museumkaart kunnen de abonnees in korte tijd het abonnementsgeld (700 fr.) terugwinnen. Het adres: 0. K. V., Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, tel. 051-42-42-99.0

Filip Tas 'De Poëzie van een Stad' is de titel van een tentoonstelling van Antwerpse foto's die tijdens de voorbije halve eeuw werden gemaakt door de gekende fotograaf Filip Tas. Nog open tot 11 april in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC), Minderbroedersstraat 22, Antwerpen. •

Het verbaal van de Nederlandse literatuur Uitgeverij Pelckmans en De Nederlandsche Boekhandellieten ons weten dat zij I 00 jaar zijn geworden. Dat is zeker een merkwaardig feit. Ons land telt vermoedelijk niet veel uitgeverijen of boekhandels die reeds langer dan een eeuw actief zijn. Precies in dat jaar (1992) verschijnt bij hen het eerste deel van 'Het verhaal van de Nederlandse literatuur', een werk in drie delen, geschreven door Freddy De Schutter. Deze nieuwe literatuurgeschiedenis is ook een bijzonder geschenk voor/van een honderdjarige. Literatuurgeschiedenissen worden niet elk jaar geschreven of gepubliceerd. Zij zijn vooral het resultaat van lang en geduldig zoeken, lezen, denken en schrijven. Niet alleen omdat het zo een merkwaardige uitgave is, maar ook omdat Hoogstraten nog steeds een belangrijk scholencentrumis-zeker voor het secundair onderwijs - willen wij ook in ons blad dit werk even in het licht van de schijnwerper zetten. In 'band 1' lezen we het verhaal van onze literatuur tijdens de Middeleeuwen, de Renaissance en barok, m.a.w. de geschiedenis van hetRoeIantslied tot de rederijkers. Wie zich nog een beetje kan herinneren hoe de teksten klonken en geschreven waren in de vroegere handboeken voor literatuurgeschiedenis, zal zich zeker in het begin wat onwennig voelen bij Freddy De Schutter. De uitgever heeft gelijk als hij zegt: Het verhaal van de Nederlandse literatuur leest nu zelfs als een roman. Het is een boek voor literatuurgenieters. In het begin klinken sommige zinnen en uitdrukkingen haast 'familiair', zo precies of de auteur zit mee te kijken op de armleuning van je zetel en geeft voortdurend commentaar bij de teksten. Maar uit alles blijkt dat De Schutter zijn opzoekingswerk met grote nauwkeurigheid heeft uitgevoerd en persoonlijk heeft verwerkt. In dit nieuw standaardwerk vind je geen sporen van gemakkelijk 'overnemen' en ' afschrijven' of

herhalen wat anderen reeds gezegd hebben. Het is een uitstekend handboek voor het onderwijs, maar het is ook een zeer boeiend boek voor al wie van literatuur houdt. Een duidelijke verdeling van de inhoud, goed uitgewerkte voetnoten, een omvangrijke bibliografie en het register verhogen in grote mate de bruikbaarheid en de a lgemene waarde van dit werk. Het boek (formaat: 15x23 ,3 cm) telt 352 blz. en is gebonden in een luxe-band (kostprijs: 1250,- fr.) Eind 1993 verschijnt het tweede deel (Van Vondel tot Gezelle) en in 1994 het derde deel (Van Kloos tot Claus). •

13


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HElDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Foto-wandelzoektocht Vakantiegenoegens Hoogstraten/Rijkevorsel organiseert op zondag 18 april een gezinsvriendelijke foto-wandelzoektocht in en om St.Jozef-Rijkevorsel. De bedoeling is, een 25-tal foto's te lokaliseren over een traject van ongeveer 6 km. De deelnemers kunnen starten tussen 13 en 14 uur aan het Judo-lokaal, achter de kerk van St.Jozef. Ten laatste om 17 uur moeten de formulieren ingeleverd worden. De deelnameprijs bedraagt 100 fr. per formulier voor leden van Vakantiegenoegens en 120 fr.voor niet-leden. Per inschrijvingsformulier is een prijs voorzien. Na de tocht kan men een broodmaaltijd gebruiken, die u vooraf kan bestellen bij Vic Cornelissen, tel. 03/314.40.01. U kan daar ook terecht voor inlichtingen over de zoektocht of over Vakantiegenoegens. 0

Piuskoor zingt Palestrina Op het hoogfeest van Pasen, zondag 11 april, in de hoogmis van 10 uur, brengt het gemengd Piuskoor o.l.v. Jos Bruurs een bijzonder programma, met werken van de Italiaanse componist Palestrina. Giovanni Pierluigi da Palestrina was een 16e-eeuwse componist (1525-1594). In zijn geboorteplaats Palestrina was hij zanger en organist. Nadien werd hij te Rome koorleider en vanaf 1571 'maestro compositore' van de SintPieter. Hij was een grootmeester van kerkelijke polyfone a cappellamuziek. Het Concilie van Trente ging zelfs zo ver dat het deze stijl als de enige ware vorm van kerkelijke meerstemmigheid erkende. Hij toondichtte ruim 100 missen, bestemd voor 4 tot 8 stemmen. Sinds enkele maanden is het Piuskoor één van deze missen aan het instuderen: de 'Missa aeterna Christi munera'. Een zware opgave, een uitdaging als het ware, waarvan u het resultaat kan beluisteren met Pasen: dan brengen zij hieruit het Kyrie, het Gloria en het Sanctus. 0

Seminarietuin Onder impuls van de leerkrachten Biologie, LucVan Delm, Ria Fransen, Kris Van Zele en Werner Wouters, aangevuld met vrijetijdsbiologen Denis Merrens (leraar Scheikunde) en Walter Vrelust (leraar Duits en Nederlands) en voor de Lagere School Bart Van Delm, wordt de voormalige Engelse Hof van het Klein Seminarie langzaam maar zeker omgetoverd in een educatief verantwoorde tuin met verschillende biotopen. Er is eerst en vooral de zogenaamde 'houtwal', waar ondermeer diverse inheemse boomsoorten en struiken een plaatsje gekregen hebben; dan is er de vijver, met bijbehorende 'natte gracht', die ook dient voor de aanvoer van water in de zomer; de vijver loopt over in het moeras dat gevormd wordt met behulp van folie op de bodem, maar daarop aangevoerde moerasgrond; het ven krijgt ondiep, ietwat zuurder water, met ondermeer plaggen uit de Zegge; de berm, die geïnspireerd is op de spoorwegbermen, is vanwege zijn vorm al

omgedoopt tot 'banaan ' : een gedeelte ervan bestaat uit Limburgse mergelgrond, met een typische vegetatie die zich thuisvoelt op kalkrijke grond, een tweede stuk krijgt rijnzand , met een zandvegetatie, en op de stenen muur, bestaande uit maaskeien, zullen ondermeer een aantal mossen groeien; verder zal er een gedeelte droog en nat hooiland komen, waarvan een gedeelte wordt ingezaaid; op een ander gedeelte zal men in eerste instantie de natuur haar gang laten gaan en later beslissen of ingrijpen noodzakelijk is. De overige stukken zullen worden aangelegd door de Tuinbouwschool, en een bosbiotoop staat nog op het programma, maar alles op zijn tijd. De meeste karweitjes worden immers uitgevoerd door de leerlingen zelf, onder supervisie van hogergenoemde leerkrachten, op woensdagnamiddagen of tijdens de middagpauze. Maar als alles goed gaat, moet er met de Open Deurdag in mei al heel wat te bekijken zijn. 0

Davidsfonds: 2 x Antwerpen Wie snel is, kan nog inschrijven voor de halvedaguitstap naar Antwerpen met het Davidsfonds op woensdag 14 april. Het vertrek is voorzien aan de kerk om 13 uur. Er wordt met eigen wagens naar Antwerpen gereden, om onder leiding van een gids de gerestaureerdeO.L.V.-kathedraal te bezoeken. Daarna is er nog gelegenheid om even rond te kuieren door de straatjes van Oud-Antwerpen, dat in de voorbije maanden een flinke poetsbeurt heeft gekregen, oms als Kulturele Hoofdstad waardig voor de dag te kunnen komen. De deelnameprijs bedraagt 300 fr., vervoer inbe. grepen (een gedeelte van dit geld is bestemd voor de 'chauffeurs van dienst'). Inlichtingen bij de secretaris Marcel Laurijssen, tel. 03/314.51.32. Een tweede bezoek aan Antwerpen is gepland op zondag 25 april, deze keer voor de deelname aan de Apotheose van de V1aamse Kerkdagen in het Sportpaleis. Dit totaalspektakel is speciaal voor deze dag gecreëerd en

14

Ook de leerlingen van de lagere school worden betrokken bij het project; zij zijn immers de toekomstige humaniorastudenten die de tuin in vol ornaat zullen kunnen bestuderen. Op een woensdagnamiddag in maart mochten zij alvast de bomen helpen planten op de 'houtwal': die droegen naamkaartjes met 'Els', 'Lijsterbes', 'VIinderstruik', 'Kruipwilg', 'Meidoorn', en nog veel meer. Tijdens de werkzaamheden vingen we volgend gesprek op: 'Ik moet van de meester een spaghettistruik komen halen'; antwoord: 'Die ziJn op, mag het ook een macaroniplant zijn?'... staat onder leiding van niemand minder dan Gie Laenen, echtgenoot van 'onze' May Martens, uit de gekende Hoogstraatse familie. Het feest wordt besloten met een Eucharistieviering, voorgegaan door Kardinaal Danneels. En ... in het koor vinden we nog meer bekenden: inderdaad, het Piuskoor zal samen met andere koren mooie vierstemmige klanken uitstrooien over het Sportpaleis. Om praktische redenen wordt voor deze gelegenheid wel een bus ingelegd. De prijs bedraagt 200 fr. Inkomkaart en programma-

boekje kosten 100 fr. Inschrijving gebeurt op hetzelfde telefoonnummer: 03/ 314.51.32. 0


HOOGSTRA TEN

~~ ~~~-;~~ars" èberp~J1ke1Jvel *'*""' ' ,.

~-

_..,__' '

. .;,

!'

;-,,,_ ,_:.:0:

._:..::_;;, -~ -"

·a;

',.;,;

'

,·,· . .,,

.-.::

Wandelclub De Noorderkempen organiseert op zaterdag 17 april voor de derde maal in haar bestaan een voettocht naar het bedevaartsoord Scherpenheuvel. De totale afstand bedraagt ongeveer 55 km, maar het spreekt vanzelf dat onderweg de nodige rustpauzes voorzien worden. Er is ook gezorgd voor volgwagens, en ingeval van voldoende interesse zal een bus ingelegd worden voor de terugreis. Eventuele belangstellende familieleden kunnen dan ook de heenreis per bus maken. Naar goede Scherpenheuveltraditie wordt er vertrokken in alle vroegte: afspraak aan het stadhuis om 4.00 uur. Als alles goed verloopt zullen de moedige stappers rond 17 uur Scherpenheuvel bereiken, waar de tocht wordt afgerond met een bezoek aan de basiliek. Om organisatorisch alles in goede banen te leiden en niets aan het toeval over te laten is vooraf inschrijven noodzakelijk. Het secre~ tariaat van de wandelclub verwacht uw inschrijving op tel. 03/315.93.37.0

[..R~stauratie Begij11hof-orgel \, dank~iJ · Hä11del en Rotary Zondag na Pasen vormt onze St. Catharinakerk andermaal het decor voor een prestigieuze muziekuitvoering. De in 1986 gestichte Rotary-afdeling Hoogstraten-Kempen heeft in 1990 (Johannes Passion), 1991 en 1992 · (Matthäus Passion) bewezen dat er een grote muzikale belangstelling bestaat in de Noorderkempen. De service-club heeft zich daarom tot doel gesteld elk jaar een dergelijke uitvoering van hoog niveau in Hoogstraten te organiseren. De opbrengst van dit soort initiatieven gaat steeds naar een goed doel. De leuze van de wereldwijd verbreide club - met alles samen meer dan een miljoen leden - luidt trouwens 'Dienen eerst' . Zo konden wij in deze kolommen reeds melden dat er vorig jaar 240.500 fr. kon besteed worden aan de restauratie van het Heilig Bloedvaandel, die binnen enkele weken voltooid zal zijn. Dit jaar zal de opbrengst gestort worden in het restauratiefonds van het orgel van de Begijnhofkerk. De eerste fase van deze restauratie zal ongeveer 1 miljoen kosten, waarvoor slechts een geringe subsidie kan bekomen worden. Daarom heeft het Rotary-bestuur besloten om het fonds te steunen. Wel heeft het bestuur de hoop uitgedrukt, dat er voor dit muzikaal gebeuren uit Hoogstraten zelf wat meer belangstelling zou zijn voor een project dat tenslotte het eigen kunstpatrimonium ten goede komt. Terug naar de uitvoering nu. Het zal opnieuw Werner Van Mechelen zijn, die de leiding heeft over het Kempisch Oratoriumkoor en -orkest. Het koor is samengesteld uit leden van drie verschillende koren: het Kempisch Kamerkoor, het koor Ars Musica en het koor Praturn Musicum. Solisten zijn deze keer Greta de Reyghere (sopraan), Hebe Dijkstra (alt), Ludwig van Gijsegem (tenor) en Marco Bakker (bas), begeleid door musici van het Kempisch Oratoriumorkest. Met Beloken Pasen, op zondag 18 april om 15 uur, brengen zij de beroemde 'Messiah' van Georg Friedrich Händel (1685-1759 en dus tijdgenoot van Bach). Händel verbleef- na vier jaar Italië - afwisselend in Duitsland en Engeland, waar hij in 1719 benoemd werd tot componist - dirigent van de Royal Academy of Music. Hij componeer-

de verschillende opera's, maar toen de belangstelling voor Italiaanse opera's begon te minderen, schakelde hij over op oratoria, waaronder de Messiah, dat voor het eerst werd uitgevoerd in 1742 in Dublin. Nu, 251 jaar later, zal deze compositie ook te horen zijn in onze kerk. Toegangskaarten kosten 500 fr. voor volwassenen en 250 fr. voor - IS-jarigen en kunnen besteld worden bij de Toeristische Dienst, tel. 03/314.50.07, of door overschrijving van het bedrag op rekening nr. 418-9071271 -74 van Rotaryclub Hoogstraten-Kempen. D

S1atiJ).

. oor.,Broederlijk

Delen

Fons Huet woont en werkt in Guatemala. Dit Middenamerikaanse land is 3,5 maal zo groot als België en van de 9,5 miljoen inwoners zijn 65o/o indianen. Fons is zelf met een Indiaanse vrouw getrouwd. Samen hebben ze 3 kinderen. Ze wonen in Cobán, in de regio Verapaz, waar zelfs 83% van de bevolking Indiaans is. De bevolking leeft er vooral van de landbouw en is zeer arm. In de jaren '80 zijn vele Indianen gevlucht voor de onderdrukking en vervolging door het leger. Sommigen ge-

Cous-cou~·

en

~ala(}e

raakten in Mexico, maar 1,5 miljoen mensen kwamen terecht in het onherbergzame binnenland. Nobelprijswinnares 1992, Rigoberta Menchu, pleitte voor een versoepeling van het regime. Mondjesmaat komen de vluchtelingen terug naar hun geboortestreek. En juist om die families wil het team van Fons Huet zich bekommeren. Zij kochten een boerderij van 765 ha, waarop 25 families zich kunnen vestigen. Naar analogie met dit pilootproject zullen later ook op andere plaatsen gelijkaardige gemeenschappen gevormd worden. Belangrijk is hier de idee van zelfwerkzaamheid. Op die manier kunnen de teruggekeerde vluchtelingen opnieuw een menswaardig bestaan opbouwen. Om hen een goede start te kunnen geven, is er echter een groot startkapitaal nodig voor de aankoop van landbouwgronden, de aanleg van waterleiding, het bouwen van scholen, en vooral ook de verwerking van de landbouwprodukten. Daarom koos de dekenij Hoogstraten dit project. Wie nog wil steunen kan dit doen d.m.v. een overschrijving op rek. nr. 000-0000092-92 van Broederlijk Delen v.z.w., met vermelding 'Parochie Hoogstraten ' .

.M adegh

In het mooi~ Arabische decor en met op de achtergrond een aangepast deuntje, konden de 200 aanwez1gen aanschuiven aan het buffet met uitheemse gerechten: cous-cous, salade Madegh of Lamsbrochette. Oxfam Wereldwinkel werkt dit jaar rond het thema GEEN NIEUWE MU~EN. Ook het jaarlij~s ,etentje stond in het teken van verdraagzaamheid. De opbrengst gml! naar de o_rgamsafle Vreemd maar Vriend', een Antwerpse vereniging van MarokkC';anse }ong_eren Uil An~werpen en Borgerhout, die in haar doelstellingen zegt 'een betere kenms en begnp van de m1granten en de Belgen te bevorderen' en in contact staat met verschillende_ Be~gische organisaties. Zij willen vooral de migranten van de tweede generatie tot zelforg~n_lsatle aansP.o:en. Met haar bijdrage wil Wereldwinkel Hoogstraten deze nietgesubsidieerde veremgmg een steuntje in de rug te geven.

Algemene Bouwonderneming

de gold

RAATS-OOSTVOGELS wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24- Fax 03/314.11 .24

15


HOOGSTRATEN

30.000 bezoekers

N.C.M. V.-voorzitter Alois Ruts, hier in het gezelschap van de heren Rigauts (directeur Veiling), Tanghe (ex-volksvertegenwoordiger en arrondissementsvoorzitter N.C.M. V.) en Van Aperen (burgemeester), kan met tevredenheid terugkijken op een geslaagde beurs en met hem de deelnemende handelaren. Niet minder dan 30.000 bezoekers passeerden door de gangen van de Handelsbeurs en bewonderden de laatstenieuwe modellen op de Autobeurs. Zo bleek dat vele mensen inderdaad kwamen met de bedoeling een aankoop te doen. Daarom maakten velen gebruik van de mogelijkheid om met dezelfde inkomkaart een tweede of derde bezoek te brengen. Bij een eerste bezoek hadden zij zich laten informeren en prijzen en kwaliteit vergeleken, om dan één of twee dagen later, na grondig overleg met het thuisfront, terug te keren voor de eigenlijke aankoop. De consument van vandaag is immers prijs- en kwaliteitsbewust geworden, een tendens waar de handelaren in de toekomst terdege rekening mee zullen moeten houden.

Spectaculair ongeval

Op 6 maart gebeurde er ter hoogte van het Klein Seminarie een spectaculair ongeval dat veel kijklustigen op de been bracht. Een tractor met dubbele oplegger bestuurd door Louis Jansen uit Meerle, kwam uit de richting Rijkevorsel en moest onverwachts remmen voor een auto die de parking van het warenhuis Oomen wilde opdraaien. De lading hooi ging aan het schuiven, waardoor de eerste oplegger kantelde en in zijn vaart ook de tractor meesleurde. Een uit het centrum komende auto kon niet meer uitwijken en het gevaarte kwam terecht op zijn motorkap, op enkele centimeters van de vooruit. De geparkeerde auto van Leon Domen kreeg het voorste gedeelte van de tractor op zijn koffer en zakte door zijn assen . Alles bij elkaar dus een massa stoffelijke schade, maar de betrokkenen waren hoe dan ook blij dat ze er geen persoonlijke letsels aan overhielden. Een nieuwe hooiwagen werd er bijgehaald, de brandweerlui-onder hen ook de nieuwe commandant Van Hemeldonck - hielp het hooi overladen en een takelwagen zette de tractor terug op zijn vier wielen. De toeschouwers konden naar huis, de garagisten konden aan het werk.

16

Paxfeesten Omdat de vorige editie zo'n succes is geworden, is het bijna vanzelfsprekend dat er dit jaar opnieuw Paxfeesten georganiseerd worden, ten voordele van het bouwfonds van onze parochiezaal, volgens hetzelfde principe als vorig jaar: haal het talent uit eigen rangen en betrek de ganse parochie bij het gebeuren. Zo zal de fanfare, na de rondgang door het dorp samen met de Gelmelzwaaiers, nog een speJen rond 14 uur, gevolgd door optredens van de dansgroepen van KBG en KVLV en brengt DEJO daarna een toneeltje met de titel 'De pastoor op zondag' . In de gelagzaal, die voor de gelegenheid wordt omgetoverd in een echte bodega, waar ondermeer ook kaas en wijn en sterke dranken verkrijgbaar zij n, zullen een aantal muzikale jongeren voor een stijlvolle omlijsting zorgen met afwisselend accordeon, piano, fluitensemble en gitaar. Verder kan u spek en eieren gaan eten, of pannekoeken, wafels of gebak, en natuurlijk is er de onmisbare tombola. Voor de kinderen wordt er een heuse Vlaamse Kermis op touw gezet van 14 tot 17 uur in de jeugdloka1en. Zij mogen verkleed in Indiaantje komen, en zich ter plaatse laten schminken. Het Pax-comité rekent op de steun van ons allen, want worden de Paxzalen het ganse jaar door niet gebruikt door iedereen, van jeugdbewegingen tot gepensioneerden bonden? Welnu, dan zu llen ook vele mensen met plezier hun steentje bijdragen door een bezoekje te brengen of mee te tafelen. Datum van het gebeuren is zondag 18 april van 14 tot 23 uur. 0

Lente op bet land Rik en Maria wisten uiteraard dat er lammetjes op komst waren en de ooi stond reeds geruimte tijd apart, maar toen Rik op 12 maart tegen het middaguur in de stal binnenkwam, moest hij toch even met de ogen knipperen, toen hij de 4 wollen viervoetertjes ontdekte. Maria werd er bijgehaald en moeder-schaap werd snel gemolken. Met behulp van een echte baby-tutterfles kregen de 4 lammetjes elk een portie. Kunnen zij dan niet zelf zuigen? Toch wel, maar een schaap heeft slechts 2 spenen, en de eerste moedermelk, 'biest' genaamd, is van levensbelang voor pasgeboren diertjes en zorgt er ondermeer voor dat de darmen gezuiverd worden en dat de kleintjes antistoffen meekrijgen. Ze is rijker aan eiwitten , vetten en zouten, en is ook dikker dan de Jatere moedermelk . Als ze niet zouden geholpen worden, zou dus het snelste duo met alles weg zijn. Maar vanaf dan kunnen ze het wel alleen aan. Na 2 à 3 weken krijgen ze wat krachtvoeder bij, en als de zon haar best doet om het weidegras te laten opschieten, kunnen ze spoedig buiten grazen. D

Wandelen met KWB Iets rustiger dan de tocht naar Scherpenheuvel de week voordien, zal de wandeling van de KWB zij n op zondag 25 april. Het doel is dit jaar de streek rond 'Kiokkenberg', nabij Breda. De deelnemers vertrekken aan de kerk om 13 uur, met eigen vervoer. Ter plaatse wacht een gids de groep op, om dan samen de bossen in te trekken. Een dubbel-gezonde namiddag dus: de nodige lichaamsbeweging, gekoppeld aan een flinke portie goede boslucht. D


HOOGSTRATEN

Chinees koken GARAGE

GeudeiiS. ~ Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315 .71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

In een lessenreeks van 4 avonden, werden deK. V.L. V.-jongeren ingewijd in de geheimen van de Chinese kookkunst. De kookdemonstraties werden gegeven door een rasechte Chinees, genaamd Anqi Chang. De man heeft in China geneeskunde gestudeerd, en komt nu in België voor zijn doctoraalsthesis wetenschappelijk onderzoek verrichten, meer bepaald i. v.m. suikerziekte. Om zijn studies te bekostigen geeft hij kookdemonstraties. Op het eerste gezicht een eigenaardige combinatie, ware het niet dat de traditionele gerechten in China zo goed in ere gehouden worden, dat elke Chinees ze kan bereiden volgens de regels van de kunst. Met behulp van een wok (steelpan met ronde bodem), toverde hij aldus zeer smaakvolle gerechten op tafel, het ene al wat meer gekruid dan het andere, die de aanwezigen dan met échte Chinese stokjes mochten proeven. De dames die er dit keer niet bij konden zijn, hoeven niet te wanhopen: wegens het grote succes komt er in oktober een tweede cursus.

STREVEN NAAR PERFECTIE

BYOUTERIE

'Joli'

Lente op het land

HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/3147253

*

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

*

Exclusieve fashion kleding

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

*

Te gekke horloges en ringen

*

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom ..... bijna alles!!! Service: Op de boerderij van Rik Brasens en Maria Merlens uit de Hinnenboomstraat is deze schattige vierling geboren, net toen de eerste zonnestralen het land uit zijn winterslaap kwamen halen. Het is de eerste keer in 20 jaar dat één van hun schapen vier lammetjes tegelijk op de wereld zet, een uitzonderlijke gebeurtenis.

Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque 17


HOOGSTRA TEN

Brandweercommandantenwissel GARAGE

GeudeiiS. ~ Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

CARROSSERIE Met enig ceremonieel verwisselde Jan van Hemeldonck, de nieuwe commandant, van plunje. Het gebeurde enkele weken geleden ter hoogte van de Leemputten, aan de gemeentegrens tussen Hoogstraten en Rijkevorsel. Het korps van Rijkevorse/ wuifde hem uit en dat van Hoogstraten haalde hem binnen. Maar het grote feest ging 's avonds door. Alleen ingewijden weten hoe warm het die avond was in de brandweerkazerne aan de St. -Lenaartseweg. Wij hoorden tenminste dat het vooral brandweermannen waren die moesten geblust worden want er was zeker enig gevaar voor oververhitting.

Weerbare vrouwen

FORD TWEED EHAN DSW AGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

Tweewieler Racing Center Mannen met kwade bedoelingen kunnen maar best uit de buurt blijven van deze C.M.B. V.vrouwen. Zij volgden een cursus 'Zelfverdediging' en leerden ondermeer hoe je een gerichte vuistslag kan geven, waar je moet stampen (neen, niet waar u denkt!), en welke antwoorden je moet spuien om je belager af te schrikken.

D.VERHEYEN

Stappen voor Broederlijke Delen

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25

2321 .MEER 800 jongeren en volwassenen namen deel aan de sponsortocht ten voordele van Broederlijk Delen. Zij stapten 5, JO of 20 km voor het goede doel. En dit jaar staan wij wel erg dicht bij dat doel, want het project dat werd uitgekozen wordt geleid door de Hoogstraatse ontwikkelingshelper Fons Huet. Er komt ook nog een Goede Vrijdagtocht op 9 april; vertrek om 20 uur aan zaal Pax. 18

TEL. : 03/315.91.77


HOOGSTRA TEN

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar ... !

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN -Tel. 03/314.51.77 OPENBARE VERKOPING VAN WEILANDEN EN HOOILAND AAN DE 'S BOSCHSTRAAT TE HOOGSTRATEN Noratis Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: onder HOOGSTRATEN: Koop 1: Weiland aan de 's Boschstraat groot 1 ha. 11 a. 73 ca. 70 dm 2 . Koop 2: Weiland aan de 's Boschstraat groot 1 ha. 09 a. 12 ca. 58 dm 2 . Gelegen in agrarisch gebied. Koop 1 en 2 beschikbaar vanaf Kerstmis 1 993.

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Koop 3: Hooiland en stal gelegen aan de 's Boschstraat groot 45 a. 85 ca. Beschikbaar na betaling van koopprijs en kosten. Gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Beschikbaar vanaf Kerstmis 1993. Zitdagen - Inzet op woensdag 31 maart 1 993 - Definitief op woensdag 14 april 1993 telkens om 16 uur in 'Café De Wachtzaal', bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4, te 2320 Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de Notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Tnrpsbow: Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BLOEMEN CATTLEYA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekTurnhout (St.-Jozef/Eiisabeth) Tel: 014/63.45.16. (21ijnen) Fax: 014/63.51.87.-Telex: 72.422.

Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman

~ 03-314.55.04

de 0u@@@~~(f@@~0®

maand

Turnkring 't Spagaatje pakte uit met een uitgebreide demonstratie, waarin al hun groepen aan bod kwamen. 'Turnkring ' is hier immers de verzamelnaam voor een groot aantal disciplines binnen dezelfde organisatie, die van bij haar ontstaan meteen één van de grootste verenigingen in het Hoogstraatse was. Uiteraard is er eerst en vooral het turnen zelf: van kleuterturnen, via toestelturnen tot het echte keurturnen; de keurgroep neemt zelfs deel aan gymnastiekwedstrijden en heeft hiermee reeds enkele prijzen in de wacht gesleept. Verder worden er ook balletlessen gegeven, en de jongeren kunnen er terecht om te leren jazzdansen. Voor de volwassenen is er dan weer de cursus Galanetics. Op de foto de allerkleinsten aan het werk in een bewegingsoefening met linten, ingekleed in een snoezig nummertje 'Allemaal poesjes'.

19


Al het HOUT rijssen, fonisch

Groen en... wrevel!

Februari 1993! De ontgroening van de Desmesdtstraat nam slechts twee dagen in beslag.

Ravage 'Wat heeft men hier in godsnaam uitgespookt? Zijn ze nu helemaal van lotje getikt? Wie heeft dat op zij n geweten?' Vragen die spontaan opwellen bij weggebruikers die af en toe Minderhout doorkruisen of kennissen waarmee je eens per jaar de tafel deelt, of gewoonweg Minderhoutenaren. Mensen herkennen de plaatselijke situatie nog nauwelijks. Rijden je huis pardoes voorbij om dan met vragende ogen terug te keren. Honderd en meer jaren werd op twee dagen tijd met de grond gelijkgemaakt. Jaren heeft men gezeverd, in de echte zin van het woord, over het blij ven of verdwijnen van de bomen langs de Desmedtstraat. Dan een lange windstilte en vervolgens de botte bijl erin! Het alomgekende Belgische systeem! Contacten

met Bruggen en Wegen waren aarzelend. Het verstrekken van inlichtingen gebeurde bij mondjesmaat en als het gesprek naar 'bomen' afschoof, werd de argwaan groter. Die bomen moesten verdwijnen, dat wist men allang, maar de belanghebbenden, de bevolking, werd netjes alle informatie hieromtrent onthouden. Naar 't schijnt was er geen alternatief, alhoewel Agalev, de Hoogstraatse oppositiepartij, toch andere voorstellen in petto had die het bestuderen waard waren. Die bewuste morgen leek de start van de werken, het rooien van de reuze eiken, eerder op een overval. 'Zagemannen' wipten uit hun vehikel met de zaag in de aanslag en in een mum van tijd donderden een aantal eeuwelingen fors tegen

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 , OPENBARE VERKOPING VAN PERCEEL BOUWGROND AAN DE THIJSAKKERSTRAAT TE HOOGSTRATEN Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: onder HOOGSTRATEN Een perceel bouwgrond aan de Thijsakkerstraat te Hoogstraten groot 286 m 2 , gelege n tussen huisnummers 6 en 12. Breedte: 7,80 m. Stedebouwkundig attest: rijwoning. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen - Inzet op maandag 22 maart 1993. - Definitief op maandag 5 april 1993. t e lkens om 17.00 uur in 'Café De Wachtzaal' bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 , te 2320 Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

20

nieuws over MINDERis welkom bij René LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

de grond. Kundig uitgevoerd, dat moet gezegd, ze kenden hun vak, petje af daarvoor! Niet dralen! Zagen! Veel bekijks hadden de houtvesters alleszins en ... geen protesten bij de aanpalende bewoners. Ook geen juichkreten! Toch heerste er een zekere gelatenheid, 'het zal varen', en was er zelfs een dosis 'contentement' te bespeuren. Intussen deden de fotografen duchtig hun werk. Voor de buurtbewoners was dit alleszins een moordend stuk weg, dat betwijfelde niemand. Het fietspad lag er gevaarlijk bij, de bomen ontnamen je alle zicht als je vanuit je inrit het verkeer moest trotseren. Telkens een gevaarlijk evenement! Toch zullen we ze missen : in de herfst, winter, lente, zomer. Elk seizoen had zijn charme. Het ruisen van bomen langs je deur. Het straatbeeld is volledig veranderd voor vele jaren, laten we hopen in positieve zin. Vlaanderen is de laatste jaren veel meer groen-minded geworden en de verantwoordelij ken zullen ook hier hun groenverantwoordelijkheid moeten opnemen en daar geloven we, misschien zijn we toch nog altijd een tikkeltje naïef, toch in. Naast het asfalt een groene renovatie! Tussen haakjes, deze bomen zijn al een heellang leven beschoren geweest en groen moet ook niet behouden blijven om hel groen. De tand des tijds had hier ook al degelijk zijn werk gedaan. In deze dingen moet men niet fanatiek zijn maar de realiteit ook onder ogen durven zien.

Contact met de burger? Waar bleef het Hoogstraatse stadsbestuur met de nodige informatie naar de bevolking toe? Niets daarvan, men vond dat klaarblijkelijk niet nodig, je moest de kranten maar lezen. Een plan van de nieuwe infrastructuur? Nooit iets van gezien. De bevolking had daar waarschijnlijk geen boodschap aan. Wij zeggen het en zo zal het gebeuren ! Ooit gehoord van public relations? Bij het stadsbestuur ogenschijnlijk niet. De omwonenden hebben ook geen enkel schrijven of een uitnodiging voor een informatieavond ontvangen. Ergerlijk toch! Een 13-tal jaren geleden werd de toenmalige 'gemeenschapsraad' uitvoerig ingelicht over de vernieuwde doortocht door Minderhout en dit onder leiding van burgemeester A. Sprangers. Plannen die tenslotte niet uitgevoerd werden, want zijn visie was nog niet rijp voor die tijd. De auto was toen nog de baas en voor hem moest zoveel mogelijk plaats voorbehouden blijven. De tijden zijn wel degelijk veranderd. Op het moment dat de eerste boom neersloeg, wist men in de Desmedtstraat dat 'ze' bezig waren. Snel je garagepoort open, auto buiten en maken dal je wegkwam of. .. je kwam niet meer weg. Later werd het fietspad uitgebroken. Men kapte daarna als het ware een hoop zand voor je deur en je kon verder je plan trekken. Zelf alles wat rechttrekken, beton klinkers terugleggen. Een paar dagen nadien verschijnt er weer een 'grondwreter' voor je deur, die een gleuf trekt waarin een kabel verdwijnt. Weer zelf aan 't werk om alles berijdbaar te maken. Zo zal dat nog ettelijke maanden blijven duren. En dit alles zonder ook maar één keer verwittigd te zijn geweest!!!


MINDERHOUT Ook de handelaars zaten met de handen in het haar, zijn ook op geen enkel ogenblik geïnformeerd geweest over de ongemakken die deze werken zouden meebrengen voor hun handel en wandel, en ook niet over de aanvang van de werken. Diezelfde dag als de bomen sneuvelden, staken zij 's avonds de koppen bij mekaar. Zo verschenen er langs alle invalswegen richting-aanwijzertjes naar de verschillende zaken. Eén winkel houdt slechts tijdens het weekend nog open. Aan de omleiding in Hoogstraten verschenen plots platen met 'Winkelen toegelaten' en 'Ook eten'! Improvisatie, niets gepland! Het stadsbestuur kan de bal terugkaatsen: 'Dit is een provincieweg, daar heeft de gemeente niets mee te maken.' Juist, maar met de mensen wel! Nu, sans rancune, schuiven we de klaagzang opzij, gedane zaken nemen geen keer. Laten we proberen de blik resoluut in de toekomst te werpen en positief te denken. Nieuwe bomen zullen terug koolstof aan de lucht onttrekken, over twintig jaar rijden we terug over een belommerde weg ... ! 0

Word jij ook gepest? Kinderen met rood haar en veel sproeten, kinderen met een andere huidskleur, kinderen die een beetje stotteren, of anders gekleed gaan, of gemakkelijk vuurrood uitslaan, of niet zo sterk zijn, ... zullen gemakkelijker dan andere het slachtoffer zijn van pesterijen in en buiten de school. Maar ook kinderen die door niets speciaals opvallen kunnen in de vangarmen terecht komen van plaaggeesten. Zijn die pestkoppen nu kinderen die echt plezier beleven aan het verdriet van hun slachtof(.ers? Soms misschien wel, maar dikwijls blijkt dat zo'n kind zelf met veel frustraties rondloopt die ze dan afreageren door anderen te plagen.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands

+ demowagens

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 Soms ligt de schuld bij de zondebok zelf: hij (zij) kan niemand met rust laten, stelt zich uitdagend aan en ... dan moet men leren met schade en schande! De BGJG-Minderhout verwacht veel ouders op do nderdag 29 april te 20.00 u. in de koffieschool van het Parochiecentrum om samen met mevr. Bettina De Vos over 'Pesten op school' te converseren. Het kan je kind maar wezen!! O

Zondag 18 april: gehuchtentocht! In elk gehucht worden er spelletjes en volksspelen georganiseerd voor groot en klein, voor jong en oud. Kortom voor iedereen. Zaterdag 1 mei: Groot bal in de Blauwbossen met 'Music Service' D .J. Michel Stoffels. Zaterdag 2 mei: Groot bal in de Blauwbossen met de 'Rock Pots Brothers'. Ambiance verzekerd in een sfeerrij k kader! •

65 jaar K.L.J. Zin en onzin van de jeugdbeweging in onze moderne tijd! Daarover is al heel wat inkt gevloeid, maar dat zo'n beweging zijn plaats heeft in onze maatschappij staat buiten kijf. Reeds 65 jaar trotseert K.L.J. de stormen des tijds met de klassieke hoogten en laagten waaraan elke vereniging onderhevig is. Ook is K.L.J. meegeëvolueerd met de noden van deze gemeenschap. K.L.J .-Minderhout wil bij zijn 65-jarig jubileum toch enige ruchtbaarheid geven aan dit feest en vooral bij het jonge volkje van hier en omstrken zal het bingo zijn. Het feestprogramma ziet eruit als volgt: Zaterdag 17 april: eucharistieviering te 19.30 u. geheel verzorgd door K.L.J.

ABONNEMENT 1993

400 Fr. storten op 733-3243117-49

Beter met beton Het Vrije Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) was weer tijdelijk het opleidingscentrum voor de praktische permanente vorming van praktijkleraars van de bouwafdelingen uit het technisch, beroeps en buitengewoon secundair onderwijs. Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw (FVB) zorgde voor de uitrusting, de materialen, het gereedschap, de cursussen en de documentatie. Lesgever was Leo Noyens, leraar aan het VITO. Een zestiental leerkrachten uit gans Vlaanderen kwam gedurende zes dagen naar Hoogstraten om zich verder te bekwamen in hun kennis van betonstaal, het inrichten van de werkplaats en de organisatie van het werk, de studie van wapeningsplannen, allerlei praktische toepassingen en nog veel meer. De cursus werd afgesloten met een bezoek aan een moderne betonstaalwerf, namelijk bij Van Roey in Rijkevorsel. Bij het einde van de cyclus werd een attest aan de deelnemers uitgereikt. D

De praktijkleraars 'bouw' uit andere scholen brachten natuurlijk ook een bezoek aan de Vitobouwwerf.

21


HALVE EEUW GELEDEN April1943 Het kleine geslacht? Wanneer eenmaal onze kinderen den volwassen leeftijd zullen bereikt hebben, zullen ze de geschiedenis van onzen tijd schrijven, de geschiedenis die wij gemaakt hebben, die wij nu aan het maken zijn. Onze kinderen zullen vragen: 'Hebben onze ouders hun plicht gedaan?' Van de beantwoording dezer vraag zal het oordeel der toekomst over onze generatie afhangen! De tijden zijn van schier bovenmenschelijke grootheid. Europa doorstaat een proef, zooals het nog nooit in zijn duizendjarige geschiedenis te doorstaan heeft gekregen. Elk volk van ons werelddeel heeft daarin zijn duidelijken plicht te vervullen. Ook het Vlaamsche volkL Men bedenkte, dat het hier gaat om het behoud van alles, wat het eeuwenlange scheppen onzer voorvaderen ons nagelaten heeft. Van ons kan verwacht worden, dat we het niet alleen ongeschonden, maar zelfsgrooteren schooner nalaten aan de geslachten die na ons komen. De geschiedenis van het huidige oogenblik wordt geschreven aan het Oostfront, in den strijd tegen het bolsjewisme, dat alles vernietigen wil, wat wij voor onze nakomelingen willen behouden. Tegenover ons volk, tegenover onze kinderen, rust op eiken weerbaren Vlaamsehen man den plicht het geweer op te nemen, zijn plaats in te nemen in de rangen der duizenden Vlamingen, die ginds reeds den hoogsten mannelij ken plicht vervullen. Nu moet de daad gesteld worden. Nu moet men zich aanmelden voor dè Waffen SS of voor het Vrijwilligerslegioen 'Vlaanderen' . Opdat niet eenmaal de tijd kome, dat wij, oud geworden, de jongeren zich met verachting zien afwenden. Opdat niet eenmaal van ons kunne gezegd worden: 'In hun grooten tijd bleven ze klein. Ze behoorden tot het kleine geslacht!' Wij, Vlamingen, willen niet de geschiedenis ingaan als het

Kleine Geslacht! Wij kunnen en wij willen zoo groot zijn als de tijd van ons vergt! Wij kunnen ook nu nog groot zijn! Wij willen onzen grooten tijd waardig zijn! (Medegedeeld). r.a.s.

Meer Nieuwe Overval Vrijdagavond der vorige week werd wederom een overval gepleegd te Meer. Deze maal hadden de schurken het gemunt op de hoeve van J ef Laurijssen in de Mosten, op een paar honderd meters van de Nederlandsche grens. Met een vijftal kerels drongen zij 's avonds rond 10.30 uur binnen, waar een hevig gevecht ontstond met den landbouwer. Onmachtig tegenover zulke overmacht wist Laurijssen door het dakvenster te ontkomen aan de hulp der geburen in te roepen. lntusschen echter hadden de dieven den tijd hun buit bijeen te zoeken en met een zeer groote som geld aan den haal te gaan. Vermoed wordt dat het hier dezelfde kerels geldt, die over enkele weken bij Anthonissen zijn binnengedrongen, en die, in tegenstelling met wat toen bericht werd, nog steeds op vrije voeten loopen.

-m

Door den bliksme van hun lamheid genezen Uit Triest wordt een zonderling geval gemeld. Tijdens een hevig onweder sloeg de bliksem in een woning in. Met de slag bemerkte de familie van den landbouwer Maximovitsj dat de grijsaard Ante die sedert vele jaren lam was plots volstrekt genezen was. Ook een kleine neef van hem, 12 jaar oud, die eveneens lam was, bleek genezen te zijn.

Arts opereert zich zelf aan den blindedarm Een Braziliaansch geneesheer heeft zich zelf in het stadje Patos van zijn zieken blindedarm ontlast door operatief ingrijpen met plaatselijke verdooving. Hierin werd hij door niemand bijgestaan.

UITNODIGING Aan alle ouders van leerlingen van de zesde leerjaren. De ouderverenigingen van de basisscholen uit de regio Hoogstraten-Rijkevorsel nodigen u uit op de info-avond

'Wat na het 6e leerjaar?' Datum: donderdag 22 april 1993 Plaats: in de zaal van het Vrij Technisch Instituut en Hotelschool Spijker te Hoogstraten (inkom via Keramiek-hal). ledereen is van harte welkom. Organisatie: Werkgroep Ouderverenigingen Basisscholen Markdal (HoogstratenRijkevorsel)- N.C.O.V. federatie Antwerpen- met medewerking van de middelbare scholen van de regio Hoogstraten.

22

Wanneer gij den nadeeligen invloed der microben in Uw mond doelmatig wilt bestrijden, moet gij 'a morgens en 'a avonds Uw tanden poetsen met Diamant Rose, het wetenschappelijke tandmiddel, het resultaat van langdurig laboratoriumonderzoek. Het dagelijlalch gebruik ervan zal U in staat stellen onbeperkt lang de fraaie tandeD, uit Uw jeugd te behouden. Eisch

Vet van meikevers om petroleum te vervangen In Hongarije heeft men bevonden, dat het vet van meikevers en de petroleum in de verlichting kan vervangen . Met overgiet de meikevers met het water in een zeef, die in een ketel hangt. Deze installatie wordt in een oven geschoven. Door de hitte in den oven smelt het vet en druppelt als een gele vloeistof in den ketel. De olieopbrengst is 15 tot 20 p.h. Behalve als brandstof in de lampen schijnt de olie ook als smeermiddel voor wagenassen te kunnen worden gebruikt.

Bron: Gazet van Hoogstraten.

PROGRAMMA: 18.30 uur: - deuren open met gelegenheid tot bezoek aan de infostanden van de verschillende scholen 19.30 uur: - verwelkoming toespraak door Dhr. Inspekteur Wiltried Ryckx 'Structuur middelbaar onderwijs- normstelling' 20.15 uur: - pauze- gelegenheid tot bezoek aan de infostanden De directies lichten de studiemogelijkheden in hun school toe: 21.00 uur: - V.T.I. Spijker 21.08 uur: - V .I .T.O. 21.16 uur: - Klein Seminarie 21.24 uur: - Vrije Land- en Tuinbouwschool 21 .32 uur: - Spijker Humanoria 21.40 uur: - gelegenheid tot vragenstelling


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

MUZIKAALSPEKTAKEL Ze hadden er lang en hard voor geoefend, en het normale lesprogramma moest er soms voor wijken. Maar het resultaat maakte dat allemaal goed. Acteurs, zangers en techniekers en begeleiders werden voor hun inspanningen beloond met een grote opkomst van ouders, familie en vrienden en een daverend applaus.

schreef alles op en stopte het in de tekst van de musical. Vandaar dus dat het ons allemaal bekend in de oren klonk. Maar het was een boeiend en leerrijke en amusante namiddag en dat zal meester Jef onge-

twijfeld graag horen. Want naar zijn zeggenis kindertheater dat niet boeiend is voor volwassenen, ook niet boeiend voor kinderen. Rest ons nog de hele resem medewerkers te feliciteren met het resultaat van hun inspanningen. Zij die de musicals gezien hebben, weten dat er veel volk en veel uren (ook buiten de schooltijden) nodig was om dat allemaal voor elkaar te brengen. Het applaus was ook voor hen. O

Vreemd Bezoek Het eerste, tweede en derde leerjaar speelden en zongen het stuk 'Vreemd bezoek'. Daarin krij gen spelende kinderen tot hun verbazing bezoek van vreemde wezentjes uit de ruimte. Behalve dat deze wezens groen zijn (zoals alles op hun planeet), verschillen ze nochtans niet zo heel veel van de aardbewoners. Zij houden van spelen, zingen, gezelschap en vooral van de vele kleuren op aarde. Kleuren die ze dan ook als geschenk van de aardbewonertjes meekrijgen. In hun gesprekken met het vreemde bezoek laten de kinderen echter niet na te vertellen wat er op onze mooie aarde (hoe lang nog ?) allemaal verkeerd gaat. Dingen die ze tegenwoordig dagelijks meemaken. Vuile lucht, afval, opofferen van groen en bomen, kappen van bossen voor golfterreinen. Alles wel gebracht met de nodige humor, zodat de waarheden (die altijd uit een kindermond komen) nog te slikken zijn.

'Vreemd bezoek' is wel het minste datje van deze kereltjes kan zeggen, vooral als je weet dat ze helemaal groen zijn (wat op een zwart-witfoto natuurlijk niet te zien is).

De Spookschuur In tegenstelling met wat de titellaat vermoeden, speelden het vierde, vijfde en zesde leerjaar een niet zo gefantaseerd verhaal. Zij brachten een modern, eigentijds spektakel dat onmiddellijk op hun eigen leefwereld aansluit, een wereld die niet die van de volwassenen is. In deze wereld zijn de jongeren wel graag volwassen, maar hun realiteit is nog sterk vermengd met fantasie. Rockidolen en popmuziek, strips en stripverhalen, het speelt allemaal mee. Clubjes waarin niet alles koek en ei is, overlopers en inter-club ruzies, met andere woorden alles wat hun dagelijks bestaan uitmaakt. Dat de ouders daarin nogal eens gehekeld worden hoeft geen betoog. Via de humor werd hen een spiegel voorgehouden waarin ze zichzelf bezig zagen en hoorden en dat is niet altijd even fraai. Hoe lachwekkend onze houding tegen onze kinderen kan overkomen, mochten we ondervinden toen voor de gelegenheid de rollen gewoon werden omgedraaid. Het was lachend gezegd, maar eigenlijk zaten we daar met onszelf te lachen. De teksten van het verhaal waren als het ware op het lijfvan de acteurs geschreven, wat toch niet zo gewoon is. Scenario's uit boeken ontberen dikwijls die eigenschap. Het hier gebruikte verhaal had dat ook niet, zodat alleen het spook en de liedjes behouden bleven. De teksten van het verhaal werden geschreven door meester Jef, die zijn inspiratie (en dikwijls de woorden zelf) haalde bij de leerlingen van de school. Hij vroeg de klassen uit welke zangers en groepen ze goed vonden en welke flauwe kul, hoorde ze bezig in de klas en op de koer,

De 'Strippers-club' beraamtfantasierijkeplannen om de 'Beasty-rockers' te gaan dwarszitten.

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden ĂŠnig in BelgiĂŤ Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617- AutoteL 017/546080 23


MEERLE

ROLPATRONEN... . +

De man aan het fornuis ... deK. W.B. leert ze een potje koken.

'"'

. ..een woord dat aanduid welke rol iemand eigenlijk dient te spelen, meest gebruikt om de tradionele taken (de rol) van de vrouw aan te duiden. Wassen, plassen, het huishouden doen, voor de kinderen zorgen en natuurlijk lekker koken voor manlief. Sedert geruime tijd valt het woord meer te horen in combinatie met 'doorbreken', mensen spelen dus niet meer de rol die hen krachtens tradities of achterhaalde principes wordt toegekend. In die kontekst mag het geen verwondering wekken dat de Meerlese K.W.B. ook de mannen leert koken. Gedurende 5 avonden leerden een tiental dapperen onder leiding van Koen Laurijssen telkens een komplete maaltijd klaar te maken. Dagelijkse kost , dat wel, maar rijk aan variatie en altijd met verse en hier verkrijgbare ingrediënten. Elke avond werd besloten met het verorberen van de bereide maaltijd. Mogelijk zijn de heren dan ook wat aangekomen, maar dat kunnen ze er snel afwerken door enkele weken thuis achter het fornuis te gaan staan. Oefening baart kunst en het oordeel van de gezinsgenoten is een goede toetssteen voor de vordering van manlief.. en misschien gaat de liefde van de vrouw ook wel door de maag. Ook bij de kooklessen van de Groene Kring opvallend veel mannelijke (jonge) deelnemers. Zij hielden het bij één gerecht per avond, maar bewandelden a l andere culinaire paden en weken af van de doordeweekse kost. Hoewel niet helemaal, want als laatste les bakten zij zichzelf een hele hoop pannekoeken en minuutwafels. Niet echt doordeweeks, eerder traditioneel maar erg lekker. •

Ook bij de Groene Kring zijn de mannelijke leerling-koks in de meerderheid. Ziet de toekomst van de vrouw er voortaan rooskleuriger uit of vrezen de heren dat ze te weinig eten zullen krijgen?

Ql)_ Handelsbeurs'93 Hoogstraten !handelsbeurs

autobeurs

Wij danken de 30.000 bezoekers. Uitslag aanwezigheidstombola: Winnen een 9-daagse reis naar Spanje, 2 personen - volpension no. 20017 no. 10153 reservenummer: 10155

Winnaars nemen kontakt met de voorzitter Alois Ruts, tel. of fax: 03-3145249

24


MEERLE

Zondag 14 feb. om 13.30 u. botsten aan de Grote Plaats te Wortel de auto's bestuurd door Gert Brosens, Lindendreef 68 en Henri Tackx, Desmedtstraat 76, Minderhout. Er was zware schade. Aan de Vrijheid botste maandag 15 feb. om 14.45 u. de auto bestuurd door Catharina Gorissen, Hoogstraatseweg 241, Wuustwezel met de auto bestuurd door Jozef Bevers, Lijsterstraat 71, Rijkevorsel. De eerste wagen werd licht beschadigd, de tweede zwaar. Aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en St. Lenaartseweg kwam het dinsdag 16 feb. tot een botsing tussen de vrachtwagen bestuurd door Oerhard Minderman uit St. Vith en de personenwagen bestuurd door Mathilda Van Nieuwenburg, Vlimmersebaan 82, Rijkevorsel. De vrachtwagen liep lichte schade op. Mathilda Van Nieuwenburg werd licht gekwetst, haar wagen liep zware schade op.

Elsakker Meerle kan bogen op uitgestrekte natuurgebieden. Helaas zijn de meeste domeinen niet toegankelijk voor wandelaars. Het staatsdomein Elsakker is tegenwoordig elke zondag open en de Bond van Grote en Jonge gezinnen maakte daar onlangs gebruik van om een fikse wandeling te organiseren. Nog net iets te vroeg om tekens van de lente in het bos waar te nemen, maar een bos is mooi in alle seizoenen. Een lekkere kop koffie en een wafel achteraf, een leuke manier om de zondagnamiddag door te brengen.

Kampioenen met de ¡kolfboog

Dinsdag 16 feb om 11.00 u. kwam het tot een aanrijding aan de Beemden en Lage Weg te Minderhout, tussen de auto's bestuurd door Liliane Braspenning, Beukendreef 26, Wortel en Henri Van De Laar uit Eindhoven. Er was lichte schade. Vrijdag 5 maart om 17.15 u. kwam het tot een aanrijding aan de Meerteseweg tussen de auto bestuurd door Johan Van den Broek, Borselhoeve 1, Minderhout en de vrachtwagen bestuurd door Andreas Knevels uit Chaam. Er was zware schade. Zaterdag 6 maart om 10.00 u. botste aan Groot Eyssel de auto bestuurd door Rita Commissaris uit Kalmthout met de vrachtwagen bestuurd door Eric Cleymans, Chaamseweg 3, Meerle. Er was lichte schade aan de personenwagen. Aan het kruispunt Grote Plaats - Rooimans en Langenberg te Wortel botste maandag 8 maart om 10.00 u de auto bestuurd door Alfans Schrauwen, Grote Plaats 3, Wortel met de lichte vrachtwagen bestuurd door Jozef Pelckmans uit Oud-Turnhout. Er was zware schade. Dinsdag 16 maart om 10.50 u. botste te MeerMeersel de auto bestuurd door Johan Verheyen, Meerset 18 met het bedrijfsvoertuig bestuurd door Ronald Van den Akker uit Spijkenisse (NL). Er was zware schade. Donderdag 18 maart om 21.05 u gebeurde aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten een frontale botsing tussen de auto's bestuurd door Jan Verlinden (23 j) Klein Gammel Rijkevorsel en Alfons De Meester (52) Langenberg 30, Wortel. Beide auto's werden zwaar beschadigd, sloegen tegen een muur en beschadigden een electrische paal en distributiekast en de voortuin van Walter Rombouts, Loenhoutseweg 17. De bestuurders werden zwaar gekwetst.

De St.-Jorisgilden organiseren vanouds hun competitie met de 'grote' kruisboog. Sinds elke gilde over een eigen gildehuis beschikt is men ook met een winter-indoorcompetitie gestart. Het eerste jaar namen 88 schutters aan de wedstrijden deel, en nu, na vijf jaar, is dit aantal opgelopen tot 187, waaronder opvallend veel jongeren. De St.-Jorisgilde van Meerie won de ploegenrangschikking en leverde ook de individuele kampioen. Op de foto v.l.n.r. Bert Verschueren van St.-Joris Meer/e, David Roeffen, de beste jongere en Jan Geysbregts de individuele kampioen.

Om 23 u. op donderdag 18 maart reed Danny Verschueren uit Beerse met zijn auto tegen een vaste hindernis en in de gracht aan de Langenberg te Wortel.•

25


-----t--------------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Het eerste kievitsei Altijd weer kijk ik uit naar het eerste kievitsei. Niet dat ik last heb van ornitologische liefhebberijen, ik bedoel voor mij is een ei een ei; al moet ik eerlijkheidshalve roegeven dat het scharrelei mijn voorkeur geniet. Mij ontgaat de symboliek van dat kievitsei volledig. Ik weet alleen dat in die periode de terrasjes als paddestoelen uit de grond schieten. Ook nu is het voorjaar bijlange niet slecht, de zon schijnt zelfs een beetje. Ik zit op een terras bij een café. Ik drink iets en dat kost me nog geld ook. Naast mij zit een keurige heer zich te vergapen aan een déco/leté, stijl Vlaamse barok. Ook ik kan mijn ogen niet van het kunstwerk afhouden. Schijnheilig sla ik mijn benen over elkaar, steun met mijn elleboog op de leuning van mijn stoel en hou mijn hand voor mijn ogen zodat iedereen denkt dat ik door de voorjaarszon verblind ben. Ik begin steeds meer sympathie te krijgen voor dit café en haar bezoekers, voor dit dorp en haar café's. Gezelligheid is hier troef, je kan zelfs een biertje drinken op een door bloembakken afgebakende parkeerstrook. De symboliek van het kievitsei is me plots volkomen duidelijk. (Overeenkomsten met bestaande kievitseieren is louter toevallig).

ZatenJäg 1,0 .april·•·is bet weêr pápîerslitg. "' '

'i<

.

'_·

'"""'-

De KLJ wenst spontaan ontstane geruchten zonder meer de kop in te drukken. Recentelijk berichtte de nationale pers dat de prijzen van het oud papier weer onder nul zijn gedoken. Meestal betekent dit dat spontaan aangenomen wordt dat de papierslagen worden stopgezet. Een woordje uitleg is hier op zijn plaats. De prijsval van het oude papier is een rechtstreeks gevolg van de massale toevloed van oud papier vanaf op de Duitse en Nederlandse markt. Duitse verwerkers worden fors vergoed (subsidiëring) voor al het oud papier dat ze afnemen. Ze dumpen het nadien op de

buurmarkten. (bij ons dus). Volgens onze rekuperateurs zijn de voorraden oud papier in Duitsland zo hoog dat men er zich tot in het jaar tweeduizend gratis kan bevoorraden, Bijgevolg is er hier dan ook niemand meer bereid om voor gemengd oud papier (ongesorteerd) te betalen. Wie bij een Belgische rekuperateur bont papier binnenbrengt, moet ongeveer 1 frank per kilo betalen om zijn vracht kwijt te raken. Bovendien kampt de papiersector (welke sector niet tegenwoordig) met een krisis. Bij de meeste papierproducenten wordt de produktie beperkt en op sommige plaatsen zelfs stilgelegd. OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is zich bewust van het pro-

Een ontdekkingstocht ! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl" en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Kapelstraat 6 26

tel 014- 699002 ook op zondag open

bleem en lanceert momenteel een aktieprogramma dat de ophaling van oud papier in Vlaanderen moet verbeteren. Ondanks deze negatieve berichten blijft het voor de Hoogstraatse verenigingen aantrekkelijk om papier op te halen. De gemeente garandeert een prijs van 1 frank per kilo. Zolang de gemeente deze milieuvriendelijke subsidie blijft handhaven komt de Dreefse oud papierophaling niet in het gedrang. Toch brengt zo een papierslag de nodige problemen met zich mee. Door de rioleringswerken zoekt men naar een plaats om de containers weg te zetten. Het zand bij de paters is vervangen door straatstenen en dorpels. Zo een ijzeren geval zet men niet zo maar eventjes zacht weg. De nodige sporen blijven achteraf zichtbaar. Momenteel is men uitgeweken naar de watermolen. Echt veilig werken is dat niet daar in die bocht. Alternatieven zijn dus altijd welkom bij het KLJ-bestuur. D .

: : . : .· : . : .· '

,_.

Heieindefeest Er is een tijd geweest dat de andere gebuurten een beetje jaloers keken naar de Heibossen en hun legendarische gebuurtefeest. Jaarlijks werd de zaal bij de paters ingenomen en tot in de vroege uurtjes werd er door het Heieinde flink feest gevierd. Andere gebuurten hebben wel eens initiatieven in dezelfde richting genomen, maar het een en ander is nooit echt van de grond gekomen. Jaloers zijn hoeft niet meer, want aan het feestgewoel is voorlopig een einde gekomen. De laatste jaren was de belangstelling wat afgenomen, de zaal bij de paters te groot geworden en ingeruild voor het gezellige caféinterieur van Het Jachthuis. Ook die formule bleek niet het wondermiddel en dit jaar werd besloten om een rustpauze in te lassen en alles eens een jaartje af te zien. Dit wil niet zeggen dat de fut er helemaal uit is. Naar het schijnt wordt er dit jaar met de nodige ambities naar de kermisspelen getrokken. De rest is dus gewaarschuwd. O

Dorpsraad Heeft u het gemeentelijke informatieblad van 2 maart ook gelezen? Wat de tweede fase van de riolering betreft, in 1995 zou de aansluiting aan het zuiveringsstation via Klein Eyssel en Strijbeekseweg een feit moeten zijn. In 1997 wordt werk gemaakt van het Heieinde, Meersel, een deel van de Kapelweg en de Meerse Bergen. Wel wordt er vermeld dat een aantal van deze werken volledig of gedeeltelijk ten laste komt van Aquafin (een overheidsmaatschappij), zodat het stadsbestuur voor de uitvoering ervan afhankelijk is. Met andere woorden is blindstaren op die vooropgestelde data niet nodig. De dorpsraad blijft alles wel op de voet volgen natuurlijk. Wat de eerste fase betreft is het duidelijk dat de werken in een eindstadium gekomen zijn. De dorpsraad heeft met schepen van openbare werken Coenegrachts een wandeling gemaakt om de puntjes nog eens op de i te zetten.

1


MEERSEL-DREEF Zo zullen door het gemeentepersoneel paaltjes worden geplaatst op de verschillende kruispunten op de Dreef. Hier en daar wordt er een extra boom bijgeplaatst. Zoals snelle automobilisten al gemerkt hebben is er aan de grens een verkeersdrempel bijgekomen. De brugleuning van de Leiloop aan het klooster wordt verhoogd en behandeld. De omgeving van de glasbak wordt aangepast en verhard, en dat was nodig. In de Nieuw Dreef is de busparking verhard. En op de invalswegen is het voetpad aangepast voor rolstoelgebruikers. Waar zeker de nodige aandacht naar toe zal gaan is de plaatsing van de verkeersborden. In verband met de parkeergelegenheid mag deze zeker niets te wensen overlaten. Sommige mensen schijnen er nog steeds moeite mee te hebben parkeerstroken van voetpad en rijbaan te onderscheiden. Ik heb zelfs al gezien dat iemand de parkeerstroken opgefraaid heeft met bloembakken. De telefoonmaatschappij vindt het nodig uitgerekend nu dat alles netjes is aangelegd de boel nog eens open te gooien. Dat wil dus zeggen dat zelfs voor de officiële inwijdingsplechtigheden de nodige littekens aangebracht zijn. Je kent dat wel, die paar stenen en tegels worden niet in de 'stabilisé' gelegd. Zavel zal ook wel goed zij n zeker. Het boeltje zakt na een tijdje een paar centimeter en we hebben een voetpad met de nodige bulten en gaten.

Jeugdpastor De dekenij Hoogstraten heeft sinds kort de beschikking over een jeugdpastor. Voor alle duidelijkheid, een jeugdpastor is geen pastoor of een geestelijke, maar een jongere die zich

met jeugdpastoraal in Hoogstraten en omgeving mag bezighouden. Jeugdpastor Marc Decordt uit Rijkevorsel heeft zich in alle deeldorpen voorgesteld en heeft tijdens zijn tournee ook Meersel-Dreef aangedaan. Het idee van een jeugdpastor is gegroeid vanuit de decanale jongeren (Dejo), die trouwens geenszins de bedoeling hebben in het vaarwater van de traditionele jeugdverenigingen te komen. Het gegeven jeugdvereniging is heden ten dage geen vanzelfsprekendheid meer. Overal ziet men met lede ogen het ledénbestand teruglopen, jongeren zijn niet meer bereid inspanningen te leveren, zijn het gewend het gemakkelijk te hebben en vinden het veel spectaculairder zich met snelle auto's richting stadsdiscotheek te begeven . Hier wordt natuurlijk een te eenzijdig beeld opgehangen. Toch blijft het een feit dat het bijvoorbeeld steeds moeilijker wordt om jongeren te vinden die binnen een jeugdvereniging een bestuursfunctie willen opnemen. Een teken aan de wand, des te meer omdat het later meestal die figuren zijn die in de volwassenenwereld de verantwoordelijkheden opnemen. Tegen deze vervlakking van de jongerencultuur wil de jeugdpastor een gezond tegenwicht vormen. Iedere jeugdorganisatie die eens iets anders wil doen dan een bowlingavond, het klassieke cafébezoek, kan voortaan bij de jeugdpastoraalwerking van de dekenij Hoogstraten terecht. Er is documentatie voorhanden om elk soort van thema-activiteit de nodige ondersteuning te geven. De ambities reiken verder dan de traditionele jeugdmis.

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt zaagwerk.

Tijdens de voorstelling van de jeugdpastor, waar naast het pastoraal team ook een delegatie van de KLJ aanwezig was, bleek nog maar eens wat voor een uitzonderingspositie Meersel-Dreef inneemt. Het steeds maar uitblijven van de verkaveling met de broodnodige jonge gezinnen heeft er voor gezorgd dat meer dan een decennium lang het geboortecijfer dramatisch laag bleef. Zo is er een jaar bij waarin niemand geboren is. De simpelste accomodatie om aan jeugdwerk te doen ontbreekt bij ons. Zelfs tegen een balletj e trappen kan hier niet. Voor kinderen is er tijdens de vakanties en vrije tijd helemaal geen opvang. De enige vereniging waar kinderen terecht kunnen is de dru mband en sinds kort worden er ook kindermissen georganiseerd. De KLJ staat pas open vanaf de twaalf jaar. •

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

®TOYOTA

Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veilig heidsu itrusti ng. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn' leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot

6,3 kW (8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J. .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 27


MEERSEL-DREEF

De Algemene vergadering van 5 mei zal in het teken staan van de verkaveling. Er wordt geprobeerd iemand van het lOK naar de Dreef te krijgen. De onteigeningsprocedure . zou in gang gezet zijn. Wat de woonproblematiek betreft heeft MInister President Van Den Braode van de Vlaamse Executieve in de nationale pers gereageerd. Niet alleen wij hebben te kampen met hoge prijzen voor bouwgronden en te hoge huurprijzen. Niet alleen wij zien de beste bouwplaatsen naar onze kapitaalkrachtige noorderburen gaan. Zo een beetje heel de grensstreek zit in hetzelfde schuitje. Denk maar aan de residentiële wijken in Brasschaat en Essen. Vanuit verschillende kringen zijn er noodkreten richting overheid gegaan, ook onze dorpsraad heeft een schrijven aan Van Den Braode gericht. .. Dat moet tot in Brussel doorgedrongen ZIJn, want Van Den Braode is van plan het onze noorderburen fiscaal minder interessant te maken. Van Den Braode is o.m. van plan de Nederlanders ook gemeentebelastingen te laten betalen wat tot nu toe nog niet het geval is. Een rar~ toestand temeer omdat zij ook gebruik maken van onze gemeentelijke diensten. Mensen die van plan zijn de algemene vergadering bij te wonen kunnen misschien in hun buurt ook eens even rondkijken. Zijn er weggezakte kasseien, verkeerd geplaatste verkeersborden enz., je kan het dan doorspelen. Anders is de dorpsraad ook bereikbaar natuurlijk, maar nu kan het een en ander gecombineerd worden. O

Voor Eer en Deugd Op zaterdag 17 april aanstaande organiseert onze fanfare een muziekavond met op het programma een optreden van brassband 'St. Rosalia' uit Meer en na de pauze een optreden van onze fanfare. Bij monde van secretaris Toon Verleye kwam ik het volgende te weten. ' In de omliggende dorpen verzorgen de ~u­ ziekgezelschappen één of twee maal per Jaar een avondvullend concert, voor ons is deze avond een test om te zien of er interesse bestaat voor dergelijke evenementen. Als het meevalt kunnen we overwegen om volgend jaar ook een avondvullend concert te geven, eventueel met de drumband en de leerlingen. We trachten dit jaar de zaal ietwat gezellig aan te kleden zodat de aanwezigen in een rustige sfeer de concerten kunnen volgen. Zo kunnen de mensen de fanfare ook eens anders beluisteren niet enkel de marsen en de walsen maar ook enkele grotere werken van het licht klassieke genre, maar ook werken met bekende melodieën. We hopen dat dat in de smaak zal vallen. Voor alle duidelijjkheid: Muziekavond te Meersel-Dreef op zaterdag 17 april om 20 u in de parochiezaal naast het klooster. Op het programma staan optredens van de brassband 'St. Rosalia' uit Meer, en de fanfare 'Voor Eer en Deugd' Galder, Strijbeek, MeerseiDreef. Alle muziekliefhebbers zijn van harte welkom. O

28

De KLJ wil volgende persoon even in de bloemetjes zetten. Onder deskundige leiding van oud-bestuurslid Philippe Van Den Heuvel, liggen de pannen van 'Het Fritkot' terug mooi gerangschikt. Vele nieuwsgierigen stelden de vraag waaro~ in godsnaam van de gelegenheid geen gebrwk maken en een stel nagelnieuwe sneldekpannen aangeschaft in plaats van die ouderwetse rode pannetjes. Het antwoord is heel ee~­ voudig. Als je de boerenpoort binnenloopt ne je dat alle gebouwen voorzien zijn van rode pannetjes. Een serie moderne panne~ zou ~e sfeer en 'het zicht' van het binnenplem darug verstoren. Zoals hier al eerder te lezen was heeft onze KLJ de eer gekregen om dit jaar het spor~­ feest van het gewest Hoogstraten te orgaruseren. Oud-KLJ'ers weten ongetwijfeld d~t deze gebeurtenis één van de hoogtepunten m een KLJ werkjaar is. In een spannende com-

petitie worden onderling de krachten ~e~e­ ten met als inzet een plaats op het prOVIOClale sportfeest. Onze jongeren zijn nog steeds op zoek naar een lokatie om dit sportfestijn door te kunnen laten gaan. In andere dorpen is dat snel opgelost, daar kan men gebruik make~. van gemeentelijke sportaccomodaties maar biJ ons zijn die dingen jammer ge_noeg eerd~r schaars. Mensen die ergens een weide weten liggen, ongeveer zo groot als een voetbalveld, worden vriendelijk verzocht het een en ander door te spelen aan het KLJ bestuur. (Johan De Bie 315.72.15) Het hoeft echt geen biljartlaken te zijn. Ik weet wel dat de meeste Dreveniers niet wakker liggen van het feit of onze jeugd nu wel of niet goed voor de dag komt op 'intergewestelijke confrontaties'. Maar als ze voor 15 augustus een njet moeten verkopen haalt niet alleen de KLJ maar heel de Dreef weer goede punten bij de rest van Ho ogst~aten. Jammer dat er hier nooit iets georgarnseerd kan worden. O

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

l}aar:itudio Rlli

f

'


RIJDEN ... IS PLEZANT door W. Vanfrayenhove (ir.)

2050 Waarin Ir. Van Praeyenhave onverdroten verder gaat met zijnfuturistisch praatje, waarmede hij nu reeds in het jaar 2050 is beland. Halverwege de volgende eeuw zal de verstopping op onze wegen dusdanig vormen aannemen dat nog slechts één oplossing kan bieden en dat is: De Hoge Snelheicts Autoweg, kortweg H.S. A. genoemd. De H.S.A. is een aparte hoge baan boven de middenberm van de bestaande autoweg, waarop met zeer hoge snelheid, geheel automatisch zal gereden worden. De grote winst in capaciteitsverbetering zal gevonden worden door de auto's, gegroepeerd per bestemming, als treinwagons, bumper aan bumper te laten rijden. Studies hebben aangetoond dat met dergelijke 'treinstellen ' snelheden van 300 km per uur mogelijk zullen zijn. De voorstuwing gebeurt door middel van een lineaire inductiemotor die gevoed wordt door een bewegende stroom onder het wegdek waarop de auto's als een magnetisch anker worden meegevoerd. Het lawaai kan aanzienlijk beperkt worden door de luchtweerstand tussen de auto's te verminderen door uitschuifbare glaspanelen. Dit systeem zal zeer aantrekkelijk worden voor het reizen in Europa. Tegen 300 km per uur wordt de Middellandse Zee bereikbaar in 3,5 uur. Een dergelijk H.S.A.-netwerk kost natuurlijk stukken van mensen en zal zonder tolheffing niet kunnen gebouwd worden. Het voordeel zal echter gigantisch zijn. Aangezien de H.S.A. ongeveer 8 meter boven de bestaande snelwegen ligt, worden deze ontlast ten voordele van het lokaal verkeer en het vrachtverkeer. Men heeft trouwens reeds berekend dat een tienvoudige capaciteitsverbetering mogelijk is met dit systeem, en dit bij een treinlengte van honderd voertuigen en wisselslations om de vijftig kilometer. In een later stadium , zo ongeveer rond 2060 zal de uiteindelijke oplossing voor het auto-

N.V. GARAGE VAN USSEL

CHJ

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

IIIIDD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEGWOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstrateo Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba

GARAGE AUTO- MOTO

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

J. BOGAERTS- ROOS

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF systeem in zicht komen: het Railvoertuig: een auto die zowel tegen zeer hoge snelheden op rails als tegen een normale snelheid op banden kan rijden. De auto is dan een voertuig geworden dat in de stad zijn eigen doel kan zoeken terwijl hij op de H.S.A. geheel geleid grote afstanden kan afleggen. De boordcomputer zorgt voor organisatie, beveiliging en afrekening. De auto wordt dan een vervoerscontainer: efficiënt, veilig en schoon en hij zal veel van de huidige status die aan een automobiel wordt toegekend moeten ontberen. Was het al maar zover! Tot volgende maand! W. Vanfraeyenhove (ir.)

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 232 1 Hoogstraten-Meer

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Dokter ik heb zo'n last van Boktor Dit is geen creatie van Christo, de befaamde Amerikaanse 'inpakkunstenaar' ... Even de feiten op een rijtje. Een Nederlander kocht dit optrekje aan de St.-Lenaartseweg, maar al vlug bleek dat het hout, vooral van de dakkonstructie, was aangetast door een houtboorder, met name de Boktor. De bestrijding is niet eenvoudig. Gedurende een kleine week moest de woning volledig luchtdicht ingepakt blijven, en werd met een gifgas gevuld. Al wat leeft binnen de verpakking moet ·er onherroepelijk aan geloven. Maar nu zou alle ellende achter de rug moeten zijn. Eerst even verluchten natuurlijk.

29


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Volgens een 22-jarige traditie werd op zaterdag 27 en zondag 28 februari hier weer Karnaval gevierd, in het weekend na Aswoensdag. Eigenlijk tegen alle logica in, want Karnaval betekent: nog eens feesten, de bloemetjes buiten zetten, het er nog eens van nemen, vóórdat we met aswoensdag de serieuze 40-dagentijd ingaan. Toch eigenlijk jammer, dat 'n eeuwenoude traditie zo op z'n kop gezet wordt. Maar ja, 't is begonnen met samendoen met Ulicoten en andere plaatsen van over de grens, waar de eigen wagens op de eigenste zondag trekken en zodoende ... Een paar dagen tevoren was de grote tent weer opgezet achter de zaal en zaterdagsnamiddags werd daar de kinderkarnaval gehouden. Hierover laten we eerst een der deelnemende kinderen aan 't woord met 'neigen verslag.

Karnaval •!if (verslag v.e. kind) Naar ioede gewoonte werd het 22:Ûe

Karnaval~ weekend weer ingezet met het

Kinderkarnaval zatetdagnamiddag. Kin: deren waren weer talrijk aanwez ig hoewel de opkomst van de ouders iets minder was dan voorgaande jaren. Binnen de 'Raad vanE/f' zijn ook enke~ Ie wijt;igingen waar te nemen. Zo is er de Prins-wissel mët een raadslid. Frans Roë~ fen heeft de leiding v/11 gebeuren over~ gedragen aan raadslid(;uy A erts~ Frans, . maar ook diens echtgenote May Braspen~ ning, zijn vanaf dit jaar beiden lid ..van de raad van 11. Nog een nieuw gezicht, buiten dat van May, herkennen we in dat van Rit Roeien. Water we/te betreuren viel is dat er geen gegadigden waren voor de titel van Jeugd Prins & Prinses. J(omt er sleet op de formule of was er echt niemand gefnteres" seerd?llope/ijkz;ijn er volgendjaarweer geïnteresseerden genoeg. Dit heeft .wel tot gevolg dat we'dit jaar dezelfde gezichten zien als Jeugd Prins en Prinses. Zoals iedereen nog weet van vorig jaar zijn het dit jaar dus ook weer !Jimitri Aerts en Leen van Scharen. 's Zondagsnamiddags om half drie moest de stoet van 26 wagens en groepen trekken door 't dorp. Nu hebben we van heel de winter geen sneeuw gezien, en laat nu uitgerekend de laatste dag van februari er sneeuwbuien komen! Om twee uur nog 'n fikse sneeuw- en hagelof regenbui! Maar om half drie was 't gedaan en begon de stoet volgens 't voorziene schema te trekken. Verder speelde het weer ons geen parten. Het was wel koud. En na afloop van de stoet liep de tent vol. Bij de stoet was 'n wagen met 'n groep uit St. Lenaarts. Die hadden hun zakken confetti met stalen staafjes (uit rollagers) gemengd, waardoor de ruit van 'n winkeldeur kapotgegooid werd. De daders zijn betrapt. Dat is geen karnavalspiezier meer, dat zijn gewoon

30

vandalenstreken. Verder is er wel wat te overvloedig met confetti gesmeten, zodat ge soms niet goed wist of de straten wit zagen van de sneeuw of van de confetti. Voorts was door de organisatie het gebruik van varkensstiften verboden. Desondanks werden toch nog 'n 25-tal van die kleurstiften in beslag genomen. De organisatie heeft z'n best gedaan om baldadigheden te voorkomen en het gehele gebeuren binnen de perken te houden. Tegen twee uur 's nachts stopte de muziek en keerde de rust weer. Tot volgend jaar. 0

Dorpsverfraaiing In het vorige nummer van DHM stond bij het Wortels nieuws een stukje over de 'Culturele week': daar lazen we dat de parking tussen de Guld en de parochiezaal vrijdagsavonds juist op tijd klaar was voor de toneeluitvoeringen. Bijna500m 2 was op 5 werkdagen tijd af. Maar daarmee was nog niet alles gedaan: tussen de zijkant van de zaal en het Poeleinde bleef nog ' n 200 m 2 te doen. Dit stuk is dan de volgende 3 dagen afgewerkt, zodat 's woensdagsavonds 17 februari de bestratingswerken, samen 630 m 2 groot, klaar waren. Een hele prestatie, op goed 8 werkdagen tijd, met 2 kasseiers en verder zo'n kleine 40 vrijwilligers, van diverse leeftijden tussen 16 en 70, dienders, die helemaal 'pro Deo' ieder 'n halve dag (en sommigen 'n keertje meer) kwamen helpen. En niet te vergeten verschillende vrouwen die op tijd voor 'n warme kop koffie zorgden onder schafttijd. Na de Karnaval werd dan begonnen met het 'aankleden' van de nog kale vlakte: dit gebeurde op donderdag 4 maart: er werden 'n 24-tal jonge bomen geplant, om de parkeerplaatsen aan te geven, en verder nog 'n 50 meter ligusterhagen om het geheel af te lijnen.

Tegen de zijkant van de zaal staan de bomen op 4 meter uit de gevel: de bedoeling is dat auto's voorbij de bomen rijden, dan kunnen alle deuren open en blijft er achter de auto's voldoende ruimte om te manoeuvreren en te draaien. In alle geval, er gaan nu heel wat meer auto's op deze parkings dan vroeger, toen er kris-kras door mekaar geparkeerd werd. Donderdagsavonds gaf de pastoor in de zaal 'n feestje, ' n etentje met koffie en daarna 'n glaasje wijn, voor al degenen die vrijwillig hun steentje (c.q. hun kasseien en hun zweet) hadden bijgedragen voor de snelle realisatie. Zo kunnen we in Wortel nu zeggen dat de verfraaiing van de omgeving van kerk en zaal het werk is van eendrachtige samenwerking van onze hele gemeenschap. Dezelfde avond lanceerde de pastoor 'n nieuwe naam voor de nieuwe parking; 'De nieuwe Boomkes', en suggereerde hij mogelijke nieuwe, andere of betere namen naar voren te brengen. Dezelfde avond hoorde ik al namen als 'De Zweetkasseien' of 'De kasseizweters'. Ik heb mijn grijze hersencellen ook al aan 't werk gezet en dacht zoals de Engelsen: What is in a name? (Wat be-tekent een naam?) Hierbij dacht ik aan namen zoals het gebuurt Moer-beuk-bos-poeleind. Zo kun je raak construeren als je uitgaat van de ligging: de parking ligt: aan 't Poeleinde, tegenover de Kapelanie, achter de kerk , tussen de Parochiezaal en de Guld: met stukken van al die woorden zou je bv al kunnen maken: Kerkagulpoelza-plein; of Poekakerguza-plein of Kapoeguza-plein of iets dergelijks. 't Lijkt Grieks, maar 't is even wennen. Maar je kunt ook uitgaan van de wijze waarop zo'n pleintje tot stand is gekomen: door eendracht \'an velen, en het bv noemen: Eendrachtsplein of Concordia (Iatijn voor eendracht), of gewoon: 'Onze parking' , in tegenstelling met die andere driehoek, die van de gemeente is . Een laatste suggestie, gebaseerd op de namen van de 2 hoofdrolspelers in deze snelle totstandkoming van onze parking: 'lefrik Dellafluy1s-plein' . Wie nog betere voorstellen heeft, mag ze naar voren brengen. ::::

••

Het Jefrik Del/afluytsplein?


WORTEL

vDi Kapebml~ "is gerestaüreer4 . . .. '. . ;

,;·

~ .

.

.,

~-

.

Uitnodiging

~

Uit erkentelijkheid voor de burgerzin en de solidariteit van de mensen van Wortel bij de snelle en eendrachtige samenwerking om de nieuwe parking te realiseren zal het Stadsbestuur op donderdag 1 april, 's avonds om acht uur stipt in de zaal een receptie geven voor alle inwoners van Wortel. Tevens zal dan een nieuw naambordje worden onthuld. Burgemeester en schepenen hopen u allen te begroeten en een glaasje met u te drinken.

' Broodautomaat

De heer Jef Del/ajail/e, die vorig jaar het oudste huisje van Wortel kocht om het voor verder verval te behoeden, is zo goed als klaar met de restauratie en nodigt alle belangstellenden uit een kijkje te komen nemen binnen en buiten (de tuin is ook nieuw aangelegd) op zaterdag 17 april. 't Is de moeite waard. Ieder is welkom.

~. Wortelse

automaten

Sinds enkele dagen is Wortel een BROODAUTOMAAT rijk. Bakker Vermeersch heeft er een laten installeren naast zijn winkel, langs de kant van de Boomkes. Door een lichtreclamebak tegen de gevel wordt er al van ver de aandacht op getrokken. Er is keuze tussen 5 soorten brood(jes), alles aan 55 jr. Vroeg of laat zal waarschijnlijk ieder van ons wel eens ontdekken dat hij of zij vergeten is op tijd brood te halen. Geen nood, hier hebben we dan voortaan 'n oplossing. 't Zou dan al moeten lukken dat alle schabben leeg zijn. U ziet, Wortel gaat mee vooruit in de vaart der volkeren.

Ook in Wortel wordt door de Middenstand druk gemoderniseerd en meerbepaald geautomatiseerd. In dezelfde week plaatste Frans Verbreuken een tankautomaat en bakker Vermeersch een broodautomaat zodat we ook 's nachts boterhammen kunnen eten en met de auto rijden, gemakkelijk kortom.

Op vrijdagavond 19 februari, om 19 uur, organiseerde de BGJG in de parochiezaal een Bondsfeest, met wedstrijden volksspelen, toelichtingen, infostands, kinderoppas, enz: groots opgezet. De Bond telt in Wortel ± 150 leden. Er was ook een vakantiecheque van 5000 fr. in het vooruitzicht gesteld van het gezin dat de hoogste totaalstand zou scoren bij de volksspelen. Jammer genoeg werd de avond een ontgoocheling. Het bestuur telt tien

leden, en veel meer dan tien leden of gezinnen zijn er niet komen opdagen. En zo zitten er weer bestuursmensen met de vraag: Hoe krijg je leden in beweging? Een poosje geleden zat de KWB met 'n zelfde kater: voor 'n jaar tevoren gepland bezoek aan de Poesjenellen te Antwerpen hadden er 6 of 7 zich opgegeven en moesten ze alles afzeggen. 0

'~>''-..:-

'

-~,;

Zaterdagmorgen 20 februari brachten een 70-tal mensen, vaders en moeders en kinde-

ren, een bezoek aan de dierentuin van Antwerpen, om in kleine groepjes met 'n gids een kijkje te nemen achter de schermen. Oók georganiseerd door de KWB, die kort tevoren geen volk bijeen kreeg voor de poesjenellen. Nu waren er 'n 70-tal belangstellenden, die bijna allen met de trein vanuit Turnhout vertrokken en langs dezelfde weg 's avonds terugkeerden. Het was echt 'n succes, groot en klein ontdekte 'n onbekende wereld achter de façade. Wie heeft er 'n gedacht van wat er allemaal komt kijken om al die honderden soorten vreemde dieren, met ieder z'n eigen leefgewoonten, in 't leven te houden? 0

31


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. Het zat er al een tijdje aan te kome~, ;aar nu heb ik de knoop definitief doorgehakt. Ik stop ermee. Elke maand opnieuw de straat op om deze rubriek te vullen, ik heb er mijn buik van yol. Ooit had het zijn charme, maar dat is voorbij. Er zijn nog andere dingen in het leven dan werken voor De Hoogstraatse Maand. Andere en betere. Ik voelde mij heel opgel~cht toen ik de beslissing had genomen, maar Ik zat met een probleem. Ik moest een vervanger(-ster) vinden. Niet simpel. Maanden speurde ik rond. Ik keurde en monsterde, maar vond niemand. Ik had de hoop al opgegeven, maar toen was Willy daar. Een onbevangen jonge kerel met een open oog en hart voor zijn omgeving. Kortom, de man die ik zocht: Wakkere Willy. Toen ik hem vertelde wat ik van hem verlangde, wou hij meteen op de loop gaan. Maar ik kon hem in een hoek drijven en na een goed gesprek was hij overtuigd. Hij zou mijn vervanger worden. Wel moest ik instemmen met een paar voorwaarden. Voorlopig had hij liever dat zijn echte naam onbekend bleef. Wakkere Willy was voldoende voor de lezer, vond hij. Ook moest ik beloven hem een tijdje te coachen. Hij voelde zich te onzeker om direct de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen. We spraken daarom af dat hij het veldwerk zou doen en dat ik hem als een soort van goeroe zou ruggesteunen totdat hij zich sterk genoeg voelde om alleen de last te dragen. Zo gingen we uit elkaar. Eén dag later stond hij al bij mij op de stoep. Hij wist niet hoe en waar te beginnen. Ik begreep onmiddellijk dat hij moest opgepept worden. Daarom streek ik hem vaderlijk over de bol en openbaarde hem het geheim van elke goede journalist: als er geen nieuws naar je toe komt, ga je het halen. Zoek het nieuws waar het is, zei ik hem.

Ga naar de mensen zelf, Willy. Ga naar de gazet van 't dorp. Ga naar Blanche. Go Willy, go!D

Op schoot bij Blanche Zo zette Wakker!! Wi!Jy zijn eerste stap inde journalistiek. Hij bezocht Blanche, nam het gesprek op en overhandigde mij een week later de cassette. Op mijn vraag hoe het bevallen was, antwoordde hij zenuwachtig dat ik maar naar de cassette moest luisteren. Waarop hij even vlug verdween als hij gekomen was. Ik duwde onmiddellijk de cassette in de recorder en drukte nieuwsgierig de PLAYtoets in. Blanche: Wij kopen niet aan de deur, manneke. Wakkere Willy: Neenee ... euh ... 't is voor De Hoogstraatse Maand. BI: De gazet van Hoogstraten? WW: Euh... BI: Wat wilt dat boekske van mij? WW: Ik zou u enkele vragen wilJen stellen. BI: Zijt gij die reporter van Meer? Amai, gij zijt ne schone mijnheer. Zomaar over mij en onze Maurice schrijven met Meerkermis! WW: Neenee, dat was mijne baas. Ik ben zijn helper. BI: Ah zo. En hoe heette gij? WW: Euh... Willy. BI: Allè Wi!Jy, kom maar binnen. Gij ziet er een beleefd ventje uit. Heel wat anders dan uwe baas. Zet u maar, ge moet niet verlegen zijn. Een tas koffie? WW: Euh ... BI: Maurice! Zet eens een tas koffie voor Willy. En voor mij ook. Ja, onze Maurice zit thuis. Ontslagen. Een schande is ' t. Gelijk die brief van die pater in Kinshasa vorige keer. Allemaal heel erg, maar dat hem dan terug naar hier komt, als het daar zo slecht is. Onze pastoor kan best wat hulp gebruiken. Maar over onze Maurice wordt niet geschreven hè.

Terwijl wat hij nu meemaakt, even erg is. Dertig jaar dienst en ineens hebben ze hem niet meer nodig. Dat krijgt ge dan op uwe boterham. Nu moet ie gaan doppen, maar waar gaat die nog werk vinden? Ja, ik zal meer moeten gaan kuisen natuurlijk. Een ramp is 't. Hoe oud zijt gij, Willy? WW: Zeventien. BI: Ocharme. Zeg, nog iets over ullie boekske. Waarom staan daar de lijsten van de geboortes, huwelijken en overlijdens niet meer in? WW: Ik heb gehoord dat dat niet meer mag ... BI: Van wie niet?! Van uwe baas zeker! Wat is dat voor ne flauwe vent? Weette gij dat ik met die lijsten normaal een week mijn amusatie heb? Voor dat ik weet waaran en waaraf, daar heb ik een week mijn werk mee. En dat pakken ze dan af. Willy, daar moette gij iets aandoen. WW: Ik denk niet dat... BI: En nog iets. Een tijdje geleden stond er een foto in van gemeentewerklieden die gehuldigd waren. Heel schoon, heel goed, maar wie stond er niet op? Wie? WW: (slikt hoorbaar) BI: Jan Mertens! Terwijl die al veellanger aan de gemeente is dan een paar ander op die foto. Als ze huldigen, moeten ze iedereen huldigen, Willy. Zegt maar dat ik het gezegd heb. Allè, drinkt eens van uwe koffie. Een koekske? WW: Euh ... ik . .. BI: Vooruit, pakt er maar twee. Gij kunt ze goed gebruiken , zien ik. Over Jan Mertens gesproken, hij heeft samen met Louis Lochten s~hoon hagen geplant op ' t kerkhof, vindt ge met? WW: Hagen? Ik ... BI: Gaat gij niet naar de kerk , Willy? Hahaha, dat doet niks jongen, ik gaan zelf ook niet. Tenminste, niet naar gewoon missen. Wel naar huwelijken, begrafenissen, kindervieringen en zo. Ah ja, dan is er iets te zien.

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel. : 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auJ)Ing 32

,


MEER Wat de mensen allemaal durven aandoen als er een speciaal mis is! Willy, dat is om u zot te lachen. Ik zit dan een heel mis te kijken en gewoonlijk kom ik tijd te kort om alles te kunnen zien. Een mis kan niet lang genoeg duren voor mij. Willy, mag ik nu eens iets vragen aan u? WW: Euh ... ja... BI: Wie heeft di~ paaltjes aan de Rudy gezet? Is dat misschien iets van die dorpsraad? Wat voor een mannen zijn dat?

Vierling voor Ludo en Marleen

lt

Zaterdag 27 februari zal het gezin Voeten - Van De Locht niet vlug vergeten. Dat moeder Geit in verwachting was, wisten ze. Dat ze elk moment kon bevallen, ook. Maar dat er vier geitjes ineens zouden geboren worden, dat was een kompiete verrassing. Ludo en Marleen zaten op het geburenba/ van lpenrooi, maar om kwart over tien kon Ludo het niet meer houden en ging vlug even naar huis om naar moeder Geit te kijken. U begrijpt zijn verbazing toen hij in de stal vier babygeitjes bij hun fiere moeder aantrof. Op volkomen natuurlijke wijze had ze in haar eentje een vierling op de wereld gezet. Helaas stierf er al vlug eentje, waardoor er op de foto maar drie te zien zijn. Maar dat doet niets af aan de unieke prestatie en de drie dochters van Ludo en Marleen poseren daarom met gepaste trots bij de familie Geit. Proficiat.

WW: Ik dacht dat. .. BI: Die staan daar in de weg! Ik kan verdorie mijne auto niet eens meer op de stoep zetten! Waar trekt dat nu toch op?! Wacht tot er ene met zijn auto opvlamt. Dan zullen ze gauw weg zijn, die paaltjes. Kom, ik zal nog eens inschenken. Pakt nog een koekske. WW: Dank u, maar. .. BI: Weette gij waar ik wel blij voor zijn? Dat de Meerse markt terugkomt. Ik zal er zijn zulle, den tweede mei. Ik heb het er nu al op staan . Zeg Willy, gaat gij ook naar Jacques Vermeire? WW: Ik heb geen ... BI: Ikke wel en onze Maurice ook. Maurice! Hebt gij nu al kaarten gaan kopen? Maurice: (van ver) Nee. 'k Zal seffens gaan. WW: Ik vrees dat de kaarten op zijn. BI: Wablieft?!! WW: (slikt opnieuw hoorbaar) 't Is uitverkocht. BI: Wie zegt dat?!! WW: Ik heb dat horen zeggen. BI: Dat kan niet! Maurice! Ga kaarten kopen! En durft niet terug te komen zonder! Ik zeg al weken dat ge d'r moet gaan kopen. Potverdorie toch! WW: Ik denk dat ik maar eens opstap ... BI: Als dat manvolk toch eens iets moet doen hè. WW: Allè, dan zijn ik weg ... BI: Zeg Willy, wat kwamt ge nu eigenlijk doen? WW: Euh, ik kwam eigenlijk een paar dingetjes vragen over ... BI: Weette gij wat, jongen? Als ge nog eens iets te vragen hebt, komt gerust af. Met u kan ik precies goed praten. WW: Ne goeiendag nog ... BI: Dag Willy. Komt maar af hè, als ge nog eens iets wilt vragen. Tja, Willy was teleurgesteld. Het was niet helemaal gegaan zoals hij gedacht had. Hij had zich de rol van journalist heel anders voorgesteld. Vooral het feit dat hij geen enkele vraag van zijn zorgvuldig samengesteld lijstje had kunnen stellen, zat hem dwars. Hij voelde zich gebruikt. Toen ik hem terugzag, moest ik hem troosten. Ik zei hem dat alle begin moeilijk was, dat het bij mij de eerste keer ook zo gegaan was, dat het de volgende keer wel beter zou gaan, blablabla. Hij bleef echter met een kater zitten. Daarom gaf ik hem meteen de opdracht enkele stukjes te schrijven over de Brassband, de Chiro, de Mussenakker en Meermarkt, alsook een paar onderschriften bij de foto's. Dat fleurde hem op, omdat hij nu iets concreets kon doen. Twee dagen later was hij al klaar en het resultaat mag er zijn, zoals u verder op deze bladzijden zult merken. D

Van oud naar nieuw Brassband Ste.-Rosalia werkt deze maand met uitersten: oud en nieuw, het kan in april allemaal. Op zaterdag 3 en zondag 4 april organiseert zij een antiek- en vlooienmarkt in de Zaal voor Kunst en Volk. 's Zaterdags kan u de te koop aangeboden materialen komen bezichtigen van 14.00 u tot 17.00 u. Ook op zondag is dat mogelijk van 09.00 u tot 12.00 u. De eigenlijke verkoop begint die dag om 13.00 u stipt. Misschien kan de brassband dan ineens haar oude uniformen te koop aanbieden, want die worden momenteel vervangen door splinternieuwe exemplaren. Om dat te vieren, stapt de brass- en drumband op zondag 25 april in de voormiddag op door het Dorp. Tijdens die optocht zullen alle muzikanten voor het eerst uitgedost zijn in hun nieuwe uniform. Daarna, om 11.00 u, bieden ze u gratis een koffieconcert aan in de Zaal voor Kunst en Volk, waarop u allemaal verwacht wordt. Kom uw huis uit mensen. Dat is trouwens ineens een goede oefening voor de week nadien, want dan is het. .. D

Meermarkt U weet het natuurlijk al, maar ik kan het niet genoeg herhalen. Op zondag 2 mei wordt Meermarkt voor de eerste keer sinds lang terug ingericht. Samen met een aantal vrijwilligers heeft de dorpsraad het afgelopen jaar tijd noch moeite gespaard om dit dorpsevenement bij uitstek terug op poten te krijgen. Nu is het aan ons, dorpsgenoten, om in massa aanwezig te zijn. Als bezoeker of als verkoper, het maakt niet uit, als u maar komt. Iedereen weet echter dat de markt staat of valt met het aantal kraampjes. Daarom deze oproep aan iedereen, ook aan mensen van de andere deelgemeenten. Als u thuis nog wat hebt liggen waar u van af wilt tegen een zacht prijsje, kom naar Meermarkt en bied het te koop aan. Iedereen is welkom. Ook kinderen, die bijvoorbeeld van hun oude speelgoed of boeken of weet ik wat afwillen. Zo recupereert u misschien nog wat geld. Laat deze kans dus niet liggen en maak van de Meerse markt opnieuw een dorpsfeest in de ware zin van het woord .D

Geen mos op de Chiro Ook de Chiro pakt in april fors uit. Zo brengt zij op paasmaandag 12 april Jacques Vermeire en LucVersehoeren naar de Veiling. Het populairste komische duo van Vlaanderen, dat moest inslaan als een bom. En ja hoor, het optreden is al weken uitverkocht. Er is geen enkele kaart meer te koop. Wat zal Blanche foeteren. Arme Maurice.

RUIMTE I N J E BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERAMEER

BELEGGEN Meerdorp 8

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81 33


Misschien kunnen ze in de plaats een weekje later, op zondag 18 april, naar de Chirospektakelnamiddag gaan, die zal doorgaan rond het klooster en op de speelplaats. 's Voormiddags is er eerst een chiromis, maar het echte spektakel begint vanaf 13.30 u. Van 13 .30 u tot 14.00 u voetballen de chiroleiders tegen de chirovaders en van 14.00 u tot 14.30 u doen de chiroleidsters en -moeders hen dat na. Ondertussen is het feest op de speelplaats dan a l bezig. Het aanbod is enorm: een koeienmelkwedstrijd, een pannekoekenbakwedstrijd , Rad Van Fortuin, de euh-kwis, een natteneuzenshow, het reuzegrote spiraal-spel, een verzoekplatenprogramma, een luchtkasteel, een koers op rollen, een kleurwedstrijd en auto's schilderen. Gelukkig is er ook een cafétaria, want volgens mij gaat u d'r dorst van krijgen. De opbrengsten van deze activiteiten zal de Chiro goed kunnen gebruiken, want de kosten van de herstellingswerken aan het klooster lopen hoog op. Omdat de pastoor bij de gemeente toch geen gehoor krijgt over de financiering van deze werken, besloot de Chiro zelf de koe bij de horen te vatten. Samen met een aantal vrijwillige handen is de leiding al een tijdje bezig met een volledige opknapbeurt van het klooster. Eerst werd alle rommel verwijderd (zie foto) en toen begonnen de echte werken: schilderen, metselen, schoorstenen kuisen, nieuwe trap en elektriciteit installeren, enz.. . De werken zijn nog a ltijd bezig en helpers worden met open armen ontvangen. De onbaatzuchtige en bezielde inzet van de Chiro verdient onze grootste bewondering en steun. O

Mussenakker legt twintigjarig ei Een ander jeugdgezelschap dat onze bewondering en steun verdient, is de Mussenakker. Eind april bestaat dit jongerencafé op de kop af twintig jaar. Stille en wilde jaren wisselden elkaar a f, maar één ding bleef constant: de Mussenakker ging door en de toekomst wordt met vertrouwen tegemoet getreden. Volgende Maand veel meer daarover. Voor-

lopig beperken we ons tot het feestprogramma, zodat u weet welke dagen u moet vrijhouden. Vrijdag 30 april: Jubileumreceptie van 19.30 , u tol 22.00 u. Zaterdag 1 mei: Optredens van Nonkel Ney's Rhythm 'n Blues Band en Cryptic Sku/1; Zondag 2 mei: Opendeur l.g. v. Meermarkt. Zaterdag 15 mei: Vrij podium. Inschrijven voor 30 april bij Sabine Vermeiren (315 75 92) Zaterdag 5 juni: Jubileummatch Oude-Jonge Mussenakker•

Hier zijn mensen geweest Een onthutsend beeld van alle rommel die de Chiro uit hel kloos1er verwijderde. Als daar maar geen vergeten non tussen zit.

~~~(Q)~~ (Q)~~~ ~~~(UJW~ Velt organiseert op 8 april te 20.00 uur Natuurvoeding Wand- en vloertegels U(Q)(Q)~~~~l Thema 's: relatie voeding-gezondheid-ziekte Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

wat bepaalt onze voedselkeuze hoe overschakelen.

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout 34

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 1 7 uur

De gezondheidstoestand in de geïndustrialiseerde landen gaat achteruit. Oorzaken kun-

nen zijn: ootwichtig milieu-jachtig leven gemis aan identiteit in deze verwarde wereld-geïndustrialiseerde voeding. enz. Hierin zal al posi tieve ontwik kelingen zoals: ekologische land bouw, het gebruik van voedingsadditieven is a fgenomen, vegetarisme wordt ernstig genomen, enz. Wat baten echter deze positieve ontwikkelingen als we niet weten welke voeding de natuur voor ons bedoeld heeft, zoals: de fysiologie en anatomie van ons spijsverteringsstelsel + voedselkombinaties, zuur-basenevenwicht, vlees of geen vlees, vleesvervangers, seizoen gebonden eten. Voeding is één van de middelen tot het verzorgen van onze gezondheid. Dit kunnen we aanvullen met gebruik van kruiden, ontspanningstherapie e.a. Sommige onder U zullen zich dan afvragen: maar hoe ga je een voedingspatroon veranderen? H ier gaan we het in deze avond ook over hebben. Waar: Parochiecentrum Koestraat Minderhout. Lesgeefster: Ann Janssen, voedings- en gezondheidsconsulente. Meer informatie over VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze): bel even naar het secretariaat Ann Janssen tel. 03 / 315.83.27, Voort 79, Meerle.


Festivalk Fesfivalk werd vorig jaar boven de doopvont gehouden in de Rijkevarse/se sporthal De Valk. Meer dan drieduizend concertliefhebbers gingen uit de bol bij The W alfbanes, The Golden Earring en The Scabs. Alle media prezen het organisatie talent van dit festival. Weken op voorhand was het uitverkocht, alles verliep vlot en zelfs Koen Wauters kwam kijken. Misschien komt u ook wel kijken op 30 april naar drie buitenlandse groepen (dat klinkt beter dan Nederlandse), namelijk Herman Brood, Golden Earring en The Scene. Voor de hangijzers is 's nachts nog een optreden voorzien van onze landgenoten Derek & The Dirt. Herman Brood begint om 20 uur stipt aan zijn optreden. Herman Brood, versterkt door His Wild Romance, stond enkele jaren geleden op het randje van een wereldwijde doorbraak. Vorig jaar pakte hij uit met een ijzersterke live-CD, met daarop onder andere de klassiekers 'Dope Sucks' , 'Saturday Night' en 'Sleepin' Bird'. Deze live-cd en video werden opgenomen met aan de knoppen de Engelse technicus Cedric Beatty, die onder andere instond voor de mixing van de live-cd van The Rolling Stones. De produktie was in handen van George Kooymans. Beide zijn geen onbekenden van elkaar, Herman Brood verbleef nog in Rijkevorsel bij George Kooymans thuis. Op Festivalk brengt Herman Brood een mengelmoes van covers en eigen werk. Visueel wordt zijn act ondersteunt door De Bombita's, oftewel twee Nederlandse schonen die luisteren naar de naam Lies en Inge. Vorig jaar werd Golden Earring geprogrammeerd omwille van hun Bloody BuccaneersCD. Ondertussen zat de groep niet stil. Hun unplugged-CD 'The Naked Truth' werd opgenomen voor een live-publiek in Amsterdam, dat alles was recentelijk nog te zien op de Nederlandse televisie. Als 'The Naked Truth' nog op LP zou bestaan, dan was men bij Studio Brussel toe aan hun vijfde exemplaar. Niet enkel de unplugged-CD loopt goed, ook hun

dubbele verzamelaar wordt door menig muziekfan gekocht. Op de scène brengen ze een set van nieuwe hits en een greep uit hun wereldhits. Na The Golden Earring is het de beurt aan The Scene om op de scène te klimmen. The Scene kan je het best omschrijven als 'Rauw, hees en teder', tevens de titel van een van hun singles. Vorig jaar stonden ze zowel op Torhout/Werchter als op Parkpop. De CD Blauw betekende hun echte doorbraak in Vlaanderen, hun tweede thuis . Hun laatste 'Open' krijgt waarschijnlijk tegen het najaar een opvolger. Op Festivalk '93 brengen Thé Lau en de zijnen een set van hun grootste successen en een aantal nieuwe nummers, die geschreven werden in januari en februari van dit jaar. Als u dacht dat het daarna gedaan was en dat u moe maar tevreden naar huis kon terugkeren, dan heeft u het mis. In Antwerpse première wordt Festivalk afgesloten door Derek and The Dirt. Hun nieuwe CD 'Insanity' wordt door de één met de grond gelijk gemaakt, de andere vindt hem fantastisch. Aan u om te oordelen. De nationale bekendheid kregen ze met de single 'Oh by the way'. Hun tweede CD wees uit dat Derek en companen meer dan eendagsvliegen zijn. Tijdens een akoestische clubtour ontstond de idee een unplugged-CD ('t is weer in) op te nemen, onder de titel Fourplay. De nieuwe nummers worden uiteraard ook op Festivalk gebracht, aangevuld met klassiekers zoals 'Love's Exaltation', 'Let Me Be' en 'Rosie'. De weg kennen naar Rijkevorsel kennen de heren ondertussen al wel. De weg naar de Valk vinden, zal voor u lliet zo moeilijk zijn. Toch koopt u best een kaart in voorverkoop want ook dit jaar bestaat het risico dat het uitverkocht is op voorhand en je bespaart er tenslotte ook honderd frank mee. Kaarten in voorverkoop zijn te bekomen in alle Cera-kantoren van de provincie Antwerpen aan 450 frank. De deuren gaan open om half acht en we herhalen het n og eens: Herman Brood begint om acht uur stipt. Tickets en info bekom je op het telefoonnummer 03/314 75 75. 0

George Kooymans - Golden Earring op podium

Rockweekend Spiraal Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Jeugdhuis Spiraal weerom hun rockweekend. Vrijdag 2 april is er een dubbeloptreden van The Danish Butter Cookies en The Beautiful Babies. The Danish Butter Cookies uit Kalmthout zijn vandaag liedjes, samenzang en lawaai, vooral in deze volgorde. The Cookies zijn één been in de klassieke pop en het ander steeds verder stappend. Vooral hun nieuwste CD-single ' Don't hurt me' doet het helemaal niet slecht, als opvolger van 'She Said' en 'Getting Around'. The Beautiful Babies hebben niet stilgezeten na het behalen van de tweede plaats in de Rock Rally '92 en na de release van hun debuut-CD 'Burn Fire Burn'. Recentelijk verscheen hun eerste single, voortspruitend uit

The Scene

35 /


FUSIESWING het kontrakt dat ze bij major EMI tekenden. Zaterdag 3 april is er een optreden van Little Sister. De naam zegt u waarschijnlijk minder dan Mich Van Hautem (en zo'n schoonheid heb ik nooit gezien). In 1986 won ze samen met Midnight Service het Belgian Rock Concours, vanaf '89 zorgde voor de nodige vrouwelijke schoonheid achter Dirk Blanchart, in 1991 vormde ze samen met de Blue Blotbackings het stemmentrio Sable Black 'N BLonde. Een goed jaar gaat ze nu solo met Little Sister, gesteund door haar muzikanten Michael Schack, RonVan Wallendael, Mauro Pawlowski en Bernard Wring. Muzikaal wordt Little Sister geïnspireerd door BLondie, Bonnie Rait, Sam Brown en anderen. Afgelopen jaar was het vrij podium tijdens het rockweekend een reuzemeevaller. Zondag 4 april worden zes groepen uit de directe omgeving van Rijkevorsel aan het grote publiek voorgesteld. Detroit speelt recht-voor-de-raap-bluesrock. Ze weten telkens de nodige ambiance te brengen door hun mengeling van oude kaskrakers en eigen nummers. Het lekkere gitaarwerk en swingende drums zullen de juiste sfeer vlug binnenrij ven. De jongens van U.P.I.A. (Malle/ Turnhout) zijn uit een heel ander soort hout gesneden. Ze spelen wat ze zelf noemen 'funny punky trashrock'. In verstaanbare taal betekent dat een heleboel herrie en leute voor en op het podium. Hun repertoire is opgebouwd uit eigen nummers en gedurfde covers. The Yellow Pages uit Rijkevorsel is een vrij nieuwe groep, het enige optreden op hun palmares is een voorprogramma van Desperated Company. Afwachten dus ... Liefhebbers van funky ritmes en een lekkere groove zullen in de formatie Jugg uit Zoersel zeker hun gading vinden. De mosterd halen ze duidelijk bij bands als de Red HOt Chili Peppers. Hun steengoede demo 'Interfunktional Groovenality' wist onze interesse in elk geval te prikkelen. KOOO? uit Hoogstraten brengen Nederlandstalige poprock van de bovenste (mag het ook de middelste zijn?) plank met de nodige dosis humor. Feedback Inc. (Rijkevorsel) speelt rock, vroeger onder de naam Wild Orchid. Hard, ontstuimig, meedogenloos, maar ook melodieus. Hun optredens eindigen steevast in een zuil van lawaai. O

~!ï,~~~~JJe Viè;i dii}~ar i)jn

vijfde verjaardag. De twee afgelopen edities werden telkens afgesloten door een Nederlandse groep, dit jaar ging men over het kanaal en vonden de Aspi's in het Verenigd Koninkrijk The Dentist, zeker en vast geen onbekenden in de Cahier De Brouillon. Aspirock gaat van start met de Turnhoutse vijfmansformatie Full House. In 1990 openden ze succesvol het Belgian Rhythm & BluesfestivaL De idee achter de groep is bestaand bluesmateriaal te actualiseren. In plaats van eigen nummers te schrijven, legt FuiJ House liever het accent op eigen interpretaties en bewerkingen van Rhythm & Blues-songs. Teveel Blues-musici en nog meer prachtige bluesnummers vonden nooit erkenning of bekendheid. Full House brengt daarin verandering en stelt zijn repertoire samen uit covers van onder andere Jimmy Reed, Muddy Waters, The Fabulous Thunderbirds ... Het diepbruine keelgeluid van Ben Versweyfeld in combinatie met de scheurende slidegitaar van Dirk Versmissen typeren het best deze Kemphanen. Wie hen al aan het werk zag, andere andere in het voorprogramma van Nonkel Ney, weet dat Full House een terechte opener is van Aspirock. The Excessives zijn vooral bekend omwille van hun garagerock, niet enkel in eigen land maar ook tussen Scandinavie en Zwitserland. Bekendheid verwierven ze met plaatmateriaal, zoals 'Wild Waves' in 1989 en 'Disco Colorado' in 1991. Met de garagerock van hun debuutCD en een meer onafhankelijke gitaarsound op hun opvolgers, heeft de groep nu de perfecte balans gevonden tussen funkygitaren, de pompende baslijn en de 'schreeuw alles uit je lijf'-stem. Uiteindelijk kan je de stijl van The Excessives omschrijven als 'sympathieke herrie', die klinkt alsof het komt uit een garage in Liverpool of L.A. In april mag hun derde CD verwacht worden op het label van JP VAN. The Dentists sluiten dit jaar Aspirock. In 1990 verrasten ze vriend en vijand met hun CD 'Heads and How To Read Them', geproduced door onze landgenoot Paul Despiegelaere. Nog niet zo heellang bestaat deze formatie uit vier leden. Drummer Rob Grigg kwam als laatste bij zanger Murphy, bassist Matthews en gitarist Bob Collins. Door een aan-

The Denitists tal critici wordt hun muziek vergeleken met die van The Jam of Prima! Scream. Ooit werd gezegd dat Mick klinkt als Supertramper Roger Daltry. Regelmatig speelde deze Engelse formatie samen met de Nieuw-Zeelandse Chills. Alvast een aanrader. De Aspi's van de Chiro van Meerle zijn er dit jaar weerom in geslaagd om een kwalitatief sterke affiche aan te bieden aan een lage prijs. In voorverkoop betaal je 200 frank, aan de kassa tel je vijftig frank meer neer. Aspirock vindt plaats, zoals de afgelopen vier jaar, in een tent op het Chiroplein van Meerle aan de Ulicotenseweg 2. De tent wordt geopend om 20 uur. Meer informatie bekom je bij Erwin Pijpers op het nummer 031315 83 48. 0

The Excessives

Foto-video

de Greef

..

Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! Een onvergetelij ke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooi t vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto 's maken. Door een professi<'neel fotograaf.

36

LASERSHOW- HOOGSTRATEN


Cahier De Brouillon In Duitsland weten ze wat ska betekent. Er bestaat aan onze Oostgrenzen een enorm rijke ska-scène en The Frits vormen daarbinnen een van de topacts. In '89 kwam hun eerste CD 'Die Erste' uit, 'Rude Message' volgde in 1990 en op Driekoningen '92 was het tijd voor hun derdeling 'Little Idiots'. Ondertussen is de nieuwe 'Not Enough For You' gepland voor april dit jaar. Dan zwijgen we nog over de zes compilatiealbums waarop songs van The Frits zijn verschenen. Hun muziek is gewoonweg levensska-echt, leunt aan bij de witte woede van The Specials en schuwt niet om uitstapjes te maken naar reggae en zelfs rap. Ska is een populair dansgenre, is dat altijd al geweest, maar in België is het veel te weinig op de planken mee te maken. Daar wordt wat aan gedaan op zondag 4 april in Cahier De Brouillon. De echte ska-liefhebbers komen ook aan hun trekken op 'Ska-Jee '93' in zaal Pax op 1 mei. Dan zullen er optredens zijn van The Dill Brothers, Mark Foggo & The Skastersen uit Jamaica Laurel Aitken. Voor alle informatie over het optreden van The Frits, bekom je bij Frits Sprangers op het nummer 03/ 314 32 64. Belgium Oversees vertelt je meer over Ska-Jee op het nummer 03/ 314 37 32. Zondag 18 april is er een optreden van The Rhythm-ltes uit Groot-Brittannie in de Cahier. Als u dacht dat enkel Londen in Engeland goede reggae-groepen voortbrengt, dan heeft u het mis; ook Bristol doet zijn duit in het zakje. Een van de jongere rast-telgen uit die stad is de groep Rhytm-ltes, een blank/ zwart gemengd zestal dat reeds een 12" op de markt bracht die werd geproduced door Dennis Boveli himself. Sinds enige tijd is er 'Integration' , een elpee die een rijk gamma aan reggae-stijlen ten gehore brengt. Bob Marley- en Black Uhuru-invloeden kan je erop horen, maar ook bevreemdende dubklanken, aangevuld met de 'dudgeroo', een grote blaaspijp die nog van de aboriginals in Australie stamt. Daarnaast komen ook toasting en raggemuffin' uitgebreid in de speellijst voor. Voeg daar nog een gesamplede vrouwenstemmen en wat frisse ska aan toe, en je weet wat er je in Cahier De Brouillon op zondag 18 april te wachten staat... rastaman vibrations, positiv! Info: 03/ 314 32 640

The Prils

Mussenakker Dat de grenzen op I januari 1993 open gegaan zijn, heeft men goed begrepen in de Meerse Mussenakker. Op 27 maart staat er zowel een Vlaamse als een Nederlandse groep op het podium van de Mussenakker. Twee uiteenlopende stijlen komen aan bod: The Bridge uit Breda brengt frivole en lichtverteerbare pop, terwijl Raggedy Rawoey goed is voor potige rock. De wieg van The Bridge is terug te vinden in Breda en omstreken. Ze timmeren ondertussen al een goede twee jaar aan de weg, maar kwa optredens zijn ze tot nu toe eerder schaars bedeeld geweest. Hun muziek nodigt zeker en vast uit om de dansvloer massaal te bestormen. Naast eigen nummers, vind je in hun repertoire ook nog covers terug van onder andere J .J .Cale, B.B.King, Bobby Womack, ... die een publiek in een mum van tijd weten om te toveren in een hotsende bende. Bovendien beschikt The Bridge ook nog over een prima zangeres die continu in de hoogste regionen vertoeft en toch ook live opmerkelijk toonvast is. Al deze ingrediënten samen geven een poppy da nsfestijn dat zijn weerga niet kent. Het thuisfront van Raggedy Rawney bevindt zich aan de Belgische kant van de grens, na-

ZAKENKANTOOR

®

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7,

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

2321 Meer

LENEN

Tel. 03/315.72.54

eiI

meiijk in Turnhout. Sinds het ontstaan van dit viertal in maart '91 leggen ze zich bijzonder ijverig toe op het produceren van ruige rock met bijzonder harige ballen. Af en toe durft er zelfs een metal riffje (Black Sabbath) zijn kop op te steken. Kwa muziek zijn ze zeker te vergelijken met de Belgische Ugly Pappa's, die een tijdje geleden De Mussenakker al plat speelden. Zoals de hedendaagse trends het zo mooi voorschrijven, schermt ook Raggedy Rawney met de modieuze termen 'crossover' en 'funk'. Ze weten die invloeden echter wel verdomd goed te verbergen. Zoals het elk beginnend bandje betaamt, hebben zij in hun thuishaven Turnhout al in elk mogelijk jeugdhuis en op alle huwelijks- en teerfeesten gespeeld. Lang zal het echter niet meer duren of heel België Ligt aan hun (vuile) voeten. Met deze twee groepen zal er heel wat beweging zijn op de dansvloer en een aantal stagedivers boeken waarschijnlijk een reisje richting podium . Voor meer informatie over dit dubbeloptreden, kan u steeds terecht bij Ludo ' Metal Piek' Marteos op het nummer 03/ 315 81 57, na 18 uur wel te verstaan. O Zaterdag 17 april is er in Het Slot een verrassingsoptreden . Wat we kunnen verklappen is het feit dat het gaat om de groep van een van de Slot-leden. Momenteel heeft de groep nog geen naam, maar dat komt nog wel. Een andere aanrader is het optreden van Jan De Wilde & groep en Lieven Tavenier & Groep in de parochiezaal van Wuustwezel (Dorpsstraat 63) op zondag 18 april. Kaarten reserveer je op het nummer 03/669 89 45. Noteer alvast in je agenda het optreden van The Rock Pots Brothers in de Blauwbossen op zondag 2 mei, ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de KLJ van Minderhout. Als je nu al vragen hebt over dit optreden, bel je best met Wim Stoffels op 03/ 31 5 73 37. Hebt u vragen over Fusieswing, vuur ze maar af op het nummer 03/315 81 29. Volgende maand alvast alle informatie over Kroeg en Blues '93•

37


~

'•'' '.'

C!IZ] 1

-~

-r /")

- ·""

~

• <:.

.ft~.

""""'

!SPORT I~

""" "' }>~

.4,

• <:.

_;-

'

HVV heeft niet veel overschot ...

Drie opeenvolgende nederlagen zijn de oorzaak dat HVV alle ambities om in de eerste helft van het klassement te eindigen mag op, bergen. Overpelt won verdiend op een ongemotiveerd HVV met 1-3 en twee verplaatsingen op rij - naar Mol en naar Tubantia - leverden telkens geen enkel punt op. In Mol besliste één fout van de scheidsrechter over de uitslag en op Tubantia werd het in de slotminuten 2-1 omdat enkele RVV-verdedigers zichzelf overschatten door de zaken te willen forceren met het gevolg dat het achteraan niet meer kloJ?te en dat het 2-1 i.p.v. 1-2 werd. Met nog dne thuismatchen voor de boeg (Beringen, Leuven en Hasselt) en verplaatsingen naar Aarschot, Eisden en Westerlo moet HVV die broodnodige twee puntjes wel bijeenscharrelen om toch netjes uit de greep van de bedreigde ploegen te blijven. Wij hadden het ons wel een beetje anders voorgesteld. Programma: 10.04: HVV -Stade Leuven 20 u 17.04: Eisden-HVV 20 u 24.04: HVV-Hasselt 15 u 15 u 2. 5: Westerlo-HVV Res. 10.04: Stade Leuven-HVV 15 u 16.04: HVV-Eisden 20 u 24.04: Hasselt-HVV 20 u 20 u 30.04: HVV-Westerlo Vriensch. matchen 23.03: HVV 11-Gooreind 19.30 u 27.04: Vosselaar- HVV 11 19.30 u 20.04: Westerlo-HVV (beloften) 19.30 u Op 21.04 te 18 u wordt op ons terrein de?.~­ ficiële interland voor knapen BelgieNederland gespeeld. De toegang voor deze interessante match is gratis.

Minderhout V.V.: magere oogst Lieten we ons in vorige editie nog vrij optimistich uit over de prestaties van de Minderhoutse groenwitten, dan moeten we nu toch eventjes gas terugnemen wegens de erg matige uitslagen in de laatste weken. Weinig punten werden op de rekening bijgeschreven en momenteel is men reeds weggezakt naar ongeveer de tiende plaats in het klassement en komt men alzo in de onmiddellijke nabijheid van de zogezegde zwakke broertjes. Houdt het kompetitie-einde misschien nog een comeback in petto? Achterbroek kwam naar de Hoge Weg met de stellige verzuchting twee punten rijker te worden. Hun intenties staken ze niet onder stoelen of banken en de 0-1 stand bleef niet lang uit. Stilaan bekwam M.V.V. van de alternatie en Koen Goos slaagde er voor de rust nog in de 1-1 stand op het bord te prikken. Na de rust werd het al vlug 1-2 en Hans Joesen bezorgde M. V. V. tenslotte toch een verdiend punt.

38

schilderwerken

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING

Heilig Bloedlaan 277-279- Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 Het prestigetreffen op het terrein van gebuur Meer bracht voor M.V.V . weer geen zoden aan de dijk. Louis De Roover opende de stand voor de thuisploeg en Frank Jansen dikte nog aan tot 2-0. De bezoekers lieten zich zomaar niet wegdrukken, scoringskansen kwamen er wel maar doelpunten bleven achterwege, dank zij een secure Meerse defensie. De M. V. V.nederlaag nam nog grotere vormen aan toen Gert Van der Velden foutief gestopt werd door de Minderhoutse doelman en de daaruitvolgende strafschop door Guy Martens onverbiddelijk werd binnengeknald. Hans Joosen zorgde nog voor een pleistertje op een houten been, maar toen was het kalf allang verdronken. Een wilskrachtig Meer behaalde alleszins een verdiende overwinning, met toch iets overdreven cijfers. T huis tegen Kaart kreeg men algauw twee doelkansen voorgeschoteld die men eigenlijk niet mocht missen. Na de rust scoorden de bezoekers wél tweemaal en slechts op de valreep lukte Dirk Goetschalckx de aansluitingstreffer, 1-2. Een doelpunt dat geen aarde meer aan de dijk bracht. De volgende wedstrijd, op Bezemheide, betekende weer een nederlaag. Een uitstekende thuisportier hield M. V. V. van verdiende doelpunten. Het was de thuisploeg die tegen de gang van het spel in op voorspron? kwam en die later nog verdubbelde na een hcht toegekende strafschop. Merksem vond een week later al vroeg in de wedstrijd de weg naar het doel, maar Karel Koyen zorgde bijna onmiddellijk voor betaald antwoord. Een knap kopbaldoelpunt van Kurt Vermeiren bracht weer hoop in de Minderhoutse rangen, maar in de slotfase zorgden de bezoekers nog voor een koude douche. Eindstand 2-2! Vermelden we nog dat thuisspeler Gunter Jansen in deze wedstrijd vrij onzacht tegen de terreinomheining terecht kwam en daarbij een ernstige armbreuk opliep.

Programma Zondag 4 april 15.00 u. Minderhout V.V.- Mariaburg Zondag 18 april 15.00 u. Meerle- Minderhout V.V. Zondag 25 april 15.00 u. Heibos -Minderhout V.V .•

F. C. Meer: als een diesel door de kompetitie Meer blijft het relatief goed doen in de eindfase van 's lands voetbalcapriolen. Veel wedstrijden worden wel niet met het zegegebaar beëindigd, maar de verliesmatchen zijn ook niet talrijk. Denken we nog eens terug aan de katastra fale start van de kompetitie toen nauwelijks een doelpuntje gescoord en een puntje geoogst werd. Eens de jongens goed opgewarmd werd toch reeds een respectabel aantal punten bijeengescharreld. Reeds JO-maal speelde men geJij k en de laatste weken werd slechts éénmaal het onderspit gedolven en dit met 0-1 cijfers tegen St.-Jozef. Het derby tegen Minderhout werd met 3-1 winstcijfers afgesloten. Toch rekenen we nog op enkele overwinningen voor het seizoen ten einde loopt. Programma Zondag 4 april 15.00 u. F.C. Meer - Stabroek Zaterdag 10 april Tornooi voor miniemen Zondag 11 april (Pasen) 15.00 u. F.C. Meer - SK. Donk Maandag 12 april (Paasmaandag) Tornooi voor duiveltjes


SPORT Zondag 18 april 15.00 u. Mariaburg- F.C. Meer Zondag 25 april 15.00 u. Achterbroek - F.C. Meer Zondag 2 mei 15.00 u. F.C. Meer - Heibos•

GebuurtenvoetbaL ...

en HET GOEDE DOEL Kom op tegen kanker

K.F.C. MEERLE

Van het bezoek aan Ekeren-Donk brachten onze groenwitten een puntje mee. Op voorzet van Van Bavel kon Dirk Mertens mooi afronden. Omdat de thuisploeg nog kon tegenscoren, werden de punten netjes verdeeld. Dan naar leider St-Job, waar we met 4-1 naar huis werden gestuurd. We moeten echter toegeven dat dit tegen een erg sterke leider , die ook nog het van het thuisvoordeel kon genieten, geen schande is. Aan Bart Verachtert de eer om het eerreddend doelpunt aan te tekenen. Volgt dan de grote geburenschok tegen St.Jozef, dat de laatste weken aardig op dreef is. Een spannende partij , maar geen doelpunten. Een voor beide ploegen logische en aanvaardbare 0 - 0. Toch weer een puntje gesprokkeld. De wedstrijd op Achterbroek was spannend tot de allerlaatste minuut. Bart Verachtert kon voor Meerle 2 keer scoren, maar Achterbroek kwam eerst op penalty terug tot I - 2 en kon in de laatste minuut van de match nog gelijkmaken . Jammer voor Meerle dat graag nog eens had gewonnen en er deze keer dicht bij was. Op Bezemheide kregen we weerom een zware nederlaag te slikken, liefst 5 - I ! Vijf goa ls incasseren , het overkwam Meerle dit seizoen a l een keer of 5. Wat mankeert het eerste elftal ? Een goed seizoeneinde is het minste dat we nog mogen verwachten, niet ? Thuis tegen Heibos werd het geen overwinning, Meerle moest zich na een 2 - 2 score met een puntje tevreden stellen. Op het veld van Luchtbal speelde o ns elftal een goede wedstrijd. Vi a een penalty, omgezet door Verachtert, kwam Meerle 0- I voor. Deze stand kon behouden worden tot 20 minuten voor het einde. T oen begon Luchthal, één van de kopploegen, zo te drukken dat Meerleeronder bezweek, twee keer de bal in zijn netten kreeg en dus de overwinning en de punten aan de tegenstrevers moest laten. Spijtig. Opnieuw verlies tegen Horendonk, I - 3. De bezoekers kwamen na een fout in de verdediging op 0 - I . Na de rust lukte Dirk Mertens de gelijkmaker. Meerle was sterker, maar werd zeker twee strafschoppen onthouden. Wat ze wel kregen, waren nog twee doelpunten tegen. We gaan naar het einde van het seizoen en een paar punten zouden we toch nog moeten kunnen pakken. Wie zei er ooit dat 'motivatie' onmisbaar is voor het behalen van goede resultaten ? Nog te spelen wedstrijden : 4 april : Berendrecht - Meerle 18 april : Meerle - Minderhout 25 april : Meerle - Merksem 2 mei : Stabroek - Meerle

In samenwerking met de Hoogstraatse Sportraad wil hel gebuurtenvoetbal Hoogstraten een actie voeren voor het gekende goede doel. Bij het 25-jarig bestaan dat op 15 mei ' 93 gevierd wordt, komt men niet aankloppen voor financiële steun maar wel voor eenieders goodwill. Voor de maand april '93 zou men graag zoveel mogelijk bonnetjes willen verzamelen uit het door u zeker gekende weekblad ' Dag allemaal'. Daarmee wil men pro beren de daaraan verbonden 50.000 fr. te verdienen, die dan integraal zal afgestaan worden aan de actie 'Kom op tegen kanker' . Aan heel Hoogstraten en omstreken vragen de mensen van het gebuurtenvoetbal te willen helpen bij deze actie. Vraag de bonnetjes aan familie, buren en kenissen, dit kost geen geld, alleen een kleine inspanning. Jullie kunnen deze bonnetjes afgeven aan mensen van het gebuurtenvoetbal die je kent

ofwel op volgende adressen: - Secretariaat sportdienst, Vrijheid, Hoogstraten - Alma Sport (F. Van den Broeck), Vrijheid, 211 Hoogstraten - Fons Jacobs, Witherenweg 19b, Minderhout - Chris Jochems, Minderhoutsestraat 57, Hoogstraten - Marcel Verschueren Katelijnestraat 66, Hoogstraten en uiteraard bij de redactie van dit blad. Probeer wel vóór 3 mei de laatste bonnetjes binnen te brengen. Dit moet en zal lukken dank zij uw gewaardeerde medewerking. Als het een succes wordt, hopen wij dit tijdens onze ontvangst ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan in het Nieuw Administratief Centrum te Hoogstraten aan het actiecomité en al wie het horen wil mee te delen. Dit is dus op zaterdagnamiddag 15 mei e .k.! Bij voorbaat hartelijk dank vanwege het gebuurtenvoetbal. Naast het organiseren voor het goede doel wordt er ook nog stevig tegen de bal getrapt. Dat het Boereneinde en de Westhoek wel de homogeenstegehelen vormen, bemerk je wel duidelijk aan het klassement opgemaakt na de wedstrijden van 13 maart.

Forse knapen die jongens van de Westhoek. Stevig op de tweede plaats genesteld willen zij zeker nog een gooi doen naar de titel.

Rangschikking op 13 maart 1993 I. Boereneinde

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Westhoek Buizeihoek Vikings Gelmeiboys Statie Vrede & Vrsch. Luizenmarkt Boskant

9 9 9 9 9 8 9 9 9

8 7 4 3 3 3 3 2 2

0 I 4 3 4 4 5 7 7

I 30

I 40 2. 23 3 29 3 19 1 13 I 15 0 6 0 10

5 9 15 16 25 12 25 26 44

Het programma Zaterdag 3 april 14.30 u . Gelmeiboys - Vikings 15.00 u. Luizenmarkt - Boskant 13.30 u . Boereneinde - Buizeihoek 15.15 u. Statie- Vrede en Vriendschap Westhoek vrij

17 15 9 9 8 7 7 4 4

Zaterdag 17 april 14.30 u. Gelmeiboys - Westhoek 15.00 u. Boskant- Vrede en Vriendschap 13.30 u. Statie - Vikings 15.15 u. Luizenmarkt - Boereneinde Buizeihoek vrij Zaterdag 24 april 14.30 u. Boereneinde - Gelmeiboys 15.00 u. Statie - Boskant 13.30 u. Vikings - Luizenmarkt 15.15 u. Westhoek - Buizeihoek Vrede en Vriendschap vrij•

39


SPORT

De hoogste sprong· voor Karin Donekers

'i: 03-314.55.04

de

Ou00@0~(f@@~0@

maand

Tel.: (03) 314.82.16 Fax: (03) 314.79.56

De indoorwinnaars. V.l.n.r. Marcel Vinckx, Karin Donekers en Alfons Pauwels. Tijdens de wintermaanden heerste er in de manège in de Minderhoutse Blauwbossen een ongewone bedrijvigheid, en vooral voor de streekruiters en amazones is dit een uitgelezen verzamelplaats om zichzelf en hun rijdie-· ren in prima conditie te houden, te genieten van hun sport en de vrienschapsbanden nog hechter aan mekaar te smeden. Vier indoorwedstrijden werden verreden en om er toch een kompetitietintje aan te geven en een gezonde naijver in stand te houden, werden er drie winterindoorkampioenen gekroond. De uitslagen Licht 1. Vinckx Marcel (Cinderella) 2. Van Dijck Sofie (Gamin) 3. Aerts Jef (Lomardo) 4. Schalek Wim (Gonda) 5. Beyers Stan (lgor) 6. Vermeiren Lieve (Quichosta) 7. Desmedt Ann (Helias) Middel 1. Donekers Karin (lbritt) 2. Van Herck Alex (Boris) 3. Mertens Joris (Kamara) 4. Brosens Staf (Jonker) 5. Brosens Jef (Candyboy) Zwaar 1. Pauwels Alfons (Etoucha) 2. Brosens Dirk (Beauty) 3. lanssens Marcel (Edith) 4. Aerts Jef (Jowal) 5. Mertens Joris (Freya) Als klap op de vuurpijl plaatsten de organisatoren een springwedstrijd op het programma. Paard en rui ter die het hoogst van de grond gingen, mochten de titel op zak steken. Karin Donckers, gekend voor haar uitstekende prestaties tijdens de voorbije Olympische Spelen te Barcelona, tilde zich samen met Jenna Ibritt, een veulen van Britt, het paard van het jaar, het hoogst over de balk om alzo laureaat te worden in de 'G rote Prijs Radio Cosmos'. Hier luidde de uitslag als volgt: l. Karin Donekers (Jenna) I ,90 m.

40

2. Karin Donekers (lbritt) 1,80 m 3. Herman Snoeys (Wortel) met Iwanda 1,80 m. 4. Alfons Pauwels (Wortel) met Etoucha 1,80 m. 5. Alex Van Herck (Meer) met Boris 1,70 m. 6. Paul Laurijssen (Meer) met Elvira1,70 m. 7. Toon Desmedt (Minderhout) met Ebro 1,70 m. 8. Ann Pemen (Meer) met Calypso 1,70 m. 9. Jef Desmedt (Minderhout) met Lardex 1,70 m. 10. Dirk Mertens (Minderhout) met Turbo 1,60 m.

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten • • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

-


SPORT

Ploeg van de maand Uit de ploeg van vorige maand koos de onschuldige hand van postbode Jos H . toevallig één van zijn klanten uit als winnaar van het abonnement. Wim Gorissen Chaamseweg 34E kan de rest van het jaar gratis Hoogstraatse Maand lezen.

Tuinontwerp Tilburgs... •.•de creatie van een unieke groene ruimte •.• Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 03/315.72.00

De ploeg die wij u deze maand voorstellen zijn de PREMINIEMEN A van HVV. Wat wij niet wisten toen we de foto binnenkregen is dat het hier gaat om een kampioenenploeg. Op dit moment staat de ploeg op slechts één puntje van de kampioenstitel. Wanneer dit blad verschijnt zal het al geweten zijn. De ploeg heeft de titel te danken aan de strenge en kundige leiding van Louis De Roover. De ploeg kan steunen op een vijftal uitstekende spelertjes maar vooral het goede samenspel en de goede ploeggeest gaven de doorslag zei ons trainer Louis. Eén van deze spelerfjes wint volgende maand een gratis abonnement op dit blad.

Taxipost: de koeriersdienst van DE POST! DIRECT MAIL: Doe een beroep . op dè specialisten: DE POST natuurlijk!

Op de foto : boven v/nr. Afgevaardigde Corneel van Dijck, Jan De Roover, Jan Peeters, Thijs Schrauwen, Toon Martens, Sirnon Lenaerts, Tom Brosens, Trainer Louis De Roover. onderaan v/nr.: Kris Van Loon, Ben Rombouts, Bart Van Loock, Ben Van Bael, Dries Schrauwen, Tim Brosens, Geert Dickens.

Dames en Heren loop vrij binnen Bij ons vindt u * Elegante mode (ook in grote maten) * Sportieve en chique mode * Speciale jonge mode in alle prijsklassen * De topmerken zijn weer uitgebreid * Ook de mantel- en coatcollectie is onvoorstelbaar mooi * ledere week nieuwigheden bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Ook op zondag open tot 5 uur

autobanden

l

é;t~?'Pe"e"fe"AS'

:::·

'

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

41


Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS RfSfAURAI'IT

TAVERNE

luterqtjesquh~ brijb~eib

183

~oogstnrttn

03/314 66 65 @ust & 1fii1imte

HOOGSTRATEN Donderdag 1 april: LENTEVERGADERING K.V.L.V., Thema 'Allergisch, en dan .. .', Pax 19.30 uur. THE FRlTS, Cahier de Brouillon, 22 uur, 200 fr. Zaterdag 3 april: OPHAUNG TUINAFVAL, Lindendreef en Salm-Salmstraat. Zondag 4 april: Op zoek naar WEIDEVOGELS in DE HEES, vertrek om 10 u a/h lokaal iJ..l de K. Boomstraat. BUSREISWANDELCLUB DE NOORDERKEMPEN NAAR ASSENEDE, keuze wandeling ts. 5 en 39 km, vertrek kerk 8.00 uur, deelname 150 fr. (leden) en 225 fr. (nietleden), kind. - 12 resp. 75 fr. en 125 fr., inschr. bij Francine Brosens, tel. 314.50.07. OPHALING TUINAPV AL, Lindendreef en Salm-Salmstraat. B.A.J.K. Kampioenschap Karate Shai en JuJitsu, 14 uur, 120 fr. kind . 4-7 j . 50 fr. Maandag 5 april t/m vrijdag 16 april: KWISPEL, speelpleinwerking voor kinderen tot en met 12' jaar, 8 - 17 uur, inl. 03/314.50.07, Jeugddienst. Vrijdag 9 april: GOEDE VRIJDAGTOCHT, vertrek 20 uur, org. Dejo. Zaterdag 10 april: PAASWAKE, St. Catharinakerk, 21 uur. Zondag 11 april: PAASMIS, Piuskoor zingt Palestrina, St. Catharinakerk 10 uur. Dinsdag 13 april: PAASFEEST WEDUWENGROEP, 14 uur, 280 fr. Woensdag 14 april: FIETSEN MET K.V.L.V., naar ' De Marschalk' , vertrek 13.15 uur aan het Medisch Centrum, Gravin Elisabethlaan. Zaterdag 17 april: VOETTOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL , vertrek stadhuis 4.00 uur 's morgens, tot. afstand ong. 55 km , deelnameprijs 50 fr., vooraf inschrijven op tel. 03/3 15.93.37. OPHALING TUINAPVAL, K. BoomstraaL Zondag 18 april: OPHALING TUINAPV AL, K. BoomstraaL FOTO-WANDELZOEKTOCHT, Vakantie-

42

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en ·donderdag gesloten

genoegens Hoogstraten-Rijkevorsel, vertrek tussen 13 en 14 uur , start Judo-lokaal St. Jozef-Rijkevorsel (achter de kerk), leden 100 fr., niet-leden 120 fr. THE MESSJAH van G.F. Händel, St. Catharinakerk 15.00- 18.30 uur, volw. 500 fr., - 18 j. 250 fr. OPTREDEN RHYTHM-ITES (G.B.) in Cahier de Brouillon. Zaterdag 24 april: OPHALING TUINAFVAL, D. Lauwerysstraat. SOUTH JAZZBAND (Tilburg), Vrije Landen Tuinbouwschool, 21 uur. Zondag 25 april: DAGVAN DE AARDE. JNM nodigt iedereen uit om een bezoek te brengen aan onze natuurreservaten. Vertrek met de fiets om 13.30 u. a/ h lokaal in de K.Boomstraat. WANDELING KWB rond 'Klokkenberg', vertrek kerk 13 uur (met eigen auto's). OPHALING TUINAFVAL, D. Lauwerysstraat. Woensdag 28 april: FIETSEN MET K.V.L.V., naar MeerselDreef, vertrek 13. 15 uur aan het Medisch Centrum. Vrijdag 30 april: AFHALEN HUISVUILZAKKEN, Raadskelder, 9.00-1 2.00, 13.00-16.30 en 18.00-20.00 uur. VERLICHTE AVONDMARKT, Gebuurte Luizenmarkt-Vrijheid, vanaf 17 uur.

FEEST-EN VERGADERZALEN (SEMINARIFB)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

MINDERHOUT Donderdag 8 april: Lezing over NATUURVOEDING, org. VELT, om 20 u. in de parochiezaal. Maandag 12 april: PAASWANDELING voor het gezin met paaseieren zoeken o.l.v. Jos Vorsselrnans. Org. BGJG. Zaterdag 17 april: EUCHARISTIEVIERING verzorgd door K.L.J. te 19.30 u. in de kerk t.g.v. 65-jarig bestaan. Zondag 18 april: GEHUCHTENTOCHT. Org. K.L.J. LENTEWANDELING samen met K.A.V. Org. K.W .B. Zondag 25 april DAUWWANDELING. Org. K.W.B. Woensdag 28 april 'GENIETEN EN GENIETBAAR BLIJ'VEN'. Voor + 55 jaar te 13.30 u. in het P.C.! Org.K.V.L .. Donderdag 29 april 'PESTEN OP SCHOOL' in de koffieschool van het P.C. te 20.00 u. Org. BGJG.

't HOOGHUIS

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. 4.32.64


~

I

vzw 'HET SLOT' Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Wlll Y GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (031314 53 28

WORTEL Zondag 4 april: om 13 u in de Kolonie: PLOEG- EN GYMKANA-WEDSTRIJDEN, vanwege de Groene Kring van de KLJ, gewest Hoogstraten. Zaterdag 10 april: PAASHAASFEESTJE voor de kinderen van het St. lans-gebuurt op het speelveldje aan het Kerkveld. Zondag 11 en maandag 12 april: in 't Slot: TENTOONSTELLING kunstwerken van de graficus JORIS THIJS. Zaterdag 17 april: OPENDEURDAG in het gerestaureerde huisje achter de kerk, DE KAPELANIE. Zondag 18 april: GEZINSUITSTAP met bootvaart in de Biesbosch, wandeling in de Drunense duinen en bezoek aan oud vestingstadje Heusden. Met de KWB en KAV. Vertrek om 8.30 u.

~

'

v·v ~__,

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich J·ong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u ., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

~61.

CAFÉ

'T F~RTÛff:r" --~

c(a.4.1Nee-r-

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53 Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts- kegelbaan hondendressuur. John lijsenstraa~ 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

MEER Zaterdag 3 april: ANTIEK- EN VLOOIENMARKT van Brassband in ZVKV: kijken van 14.00 u tot 17.00

u. Inzameling TUINAFVAL in container aan Terbeeksestraat. Zondag 4 april: ANTIEK- EN VLOOIENMARKT van Brassband in ZVKV: kijken van 09.00 u tot 12.00 u en verkoop vanaf 13.00 u. Inzameling TUINAFVAL in container aan Terbeeksestraat. Zondag 11 april: PAASEIEREN in zaal Victoria van 13.00 u tot 17.30 u. Maandag 12 april: PAASEIEREN in zaal Victoria van 13.00 tot 17.30 u. Chiro-optreden van JACQUES VERMEIRE EN LUC VERSCHUBREN in de Veilinghal vanaf 19.00 u. Dinsdag 13 april: Vergadering DORPSRAAD in school Terbeeksestraat om 20.00 u. Woensdag 14 april: Ophaling GFT-AFVAL. KA V-avond over EXOTISCH FRUIT in parochiezaal om 19.00 u. Zaterdag 17 april: Inzameling TUINAFVAL in container aan Beeksestraat Zondag 18 april: Inzameling TUINAFVAL in container aan Beeksestraat Chiro-SPEKTAKELNAMIDDAG aan 't klooster vanaf 13.00 u. Zaterdag 24 april: NEW WAVE-PARTY in de Mussenakker vanaf 20.00 uur Inzameling TUINAFVAL in container aan Frankenberg Zondag 25 april: KOFFIECONCERTBrass- en Drumband in ZVKV om 11.00 u . Inzameling TUINAFVAL in container aan Frankenberg Dinsdag 27 april: Ophaling GFT-AFVAL Gratis huisvuilzakken in school Terbeeksestraat van 13.00 tot 16.30 u en van 18.00 u tot 20.00 u. Vrijdag 30 april: 20 JAAR MUSSENAKKER: Jubileumreceptie van 19.30 u tot 22.00 u. Zaterdag 1 mei: 20 JAAR MUSSENAKKER: Optredens van NONKEL NEY'S Rhythm 'n Blues Band en Cryptic Skull vanaf 21.00 u. Zondag 2 mei: MEERMARKT in de Dorrekstraat vanaf 10.00 u.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 10 april: PAPIERSLAG van de KLJ. Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

RADIO CONTINU (FM 103J - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

St r ijbcc~ I ó

\leer ie Tel. 31591 07 'a nuit Neder land 09-J2JJI59 107

Hoogstraten, open gemeente? Nogal wat mensen maken zich zorgen over deze houding van onverdraagzaamheid, zij n bang voor rechts extremisme. Deze bekommernis is uitgemond in de beweging HANDIN-HAND die nationaal georganiseerd is en ijvert voor wat meer democratie en verdraagzaamheid in de samenleving. Omdat ook in onze gemeente mensen en verenigingen zich voelen aangesproken door de doelstellingen van Hand-in-Hand, werd begin maart een coördinatievergadering belegd waarop volgende initiatieven werden gepland: - CSC bezoekt Breendonk op 24 april -KWB Wortel verzorgt een info-avond over de Islam op 30 maart - KSJ Minderhout organiseren een inleefspel te Brussel met o.a. bezoek moskee, jeugdhuis e.a. -Op het Seminarie wordt op 5 mei de 'dag van verdraagzaamheid ingericht waarbij de leerlingen aan verschillende aktivitteiten deelnemen. - Oxfam-Wereldwinkel geeft een Turks etentje in de Pax op 20 maart en plant samen met andere groepen een aktiviteit met als thema 'Geen nieuwe Muren'. - ACV plant, eind april een info rmatieavond voor vluchtelingen en illegale arbeid in de tuinbouw - DEJO (Dekenale Jongerenwerking) plannen hun Goede Vrijdag-viering ook rond het Broederlijk Delen thema van de vluchtelingen en nodigen op 16 april een politiek vluchteling uit ex-Yougoslavie uit op een gesprek samen met Pax Christi. - De Jeugdraad wil een 'fietstocht met petitie' organiseren in de verschillende deelgemeerten.

43


POLITIE: 315.71.66

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

RIJKSWACHT: "314.50.08

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

- centrale verwarming -sanitair

~

~~ JOS SERVAES Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr. I

Tei.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS- MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St Lenaart seweg 32 232o HooGsTRATEN

T I e •

0313 I 4 .31 .08

SNACK- en PIZZABAR

lSv;ç~E Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03 / 314.73.00

fiJ

HUISDOKTERS

3 en 4 april: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle. Tel. 315.85.55. 10 en 11 april: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 315.84.54. 12 april (2e Paasdag): DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten. Tel. 314.38.48. 17 en 18 april: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle. Tel. 315.87.15. 24 en 25 april: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66.

~I

BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09

44

_}\S

CONTAINERDIENST

VANSPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Antiek

·Kw Uo~·

Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37

APOTHEKERS

Tot 2 april: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 314.62.25. Van 2 tot 9 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 9 tot 16 april: APOTHEEK DE MARCK: Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/ 63.31.66. Zaterdagvoormiddag 10 april: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11 . Tel. 314.38.68. Van 16 tot 23 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. . Van 23 tot 30 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 24 april: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten . Tel. 314.51.50.

TAN.D ARTSEN 3 en 4 april: C. DE BOEL, R. Novarumlaan 48, Westmal!e. Tel. 31 2.49.83. 10 en 11 april: H. DE ROECK, Leopoldstraat 20, Rijkevorsel. Tel. 314.59.78. 12 april (2e Paasdag): F. DE SCHEEMAEKE R, Rommens straat 5, Meer. T el. 315.80.01. 17 en 18 april: ALETTA FAES, Meerdor,p 21 , Tel.315.04.11. 24 en 25 april: T. GOBERT, Gasthuisstraat 34, Beerse. Tel. 014/ 61.49.99.

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES

Ongevallen Brandweer 314.42.43

Op 27 april is er weeral een nieuwe MAAND. Kopij binnenbrengen op woensdag 14 april. Sport- en dorpsnieuws op zondag 18 APRIL.

JAN VERHEVEN

b.v.b.a.

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

VRIJHEID vzw A chtelsescraar 72 2320 Hoogseraren

Tel. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Ge lmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.