maart 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NEGENDE JAARGANG, NR. 95 MAART 1993 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

LSBE\JllS

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

_

·

Commandant-af maar

ll~~~~~R'I -Nog lang niet uitgeblust


LUIM

Het Sh m Buro te vz'YI Onlangs verscheen in de Kempenklok een voorpagina-advertentie van de vermagerings- en conditiefirma Slim Line (Slanke Lijn, nvdr). Zeer ten onrechte meenden vele Hoogstratenaren dat het hier het zoveelste initiatief betrof van Het Slim Buroke. Massaal kwamen dan ook de brieven toe waarin buisvrouwen en midlife mannen om inlichtingen vroegen om hun vermeende zwaarlijvigheid en geconstateerd onvermogen in te dijken. Eén flux is natuurlijk voldoende om Albert op een idee te brengen.

Brief van een huisvrouw uit Wortel Geachte Heer Vorstenbosch, aan de naam te zien is Slim Line een afdeling van uw organisatie en kunt ge er mager mee worden. Omdat ik u meer vertrouw, wij kennen u tenslotte al enkele jaren uit De Hoogstraatst Gazet, zou ik graag wat meer inlichtingen bekomen over het 'Word slank - Blijf fit'-plan. Omdat ik u een lieve man vind en omdat ik hoor dat gij 'van de andere kant' bent, heb ik geen schrik om op 't Schoorbeek te komen oefenen. Als ik maar magerder word. Magda V. Wortel.

Brief van een inpakster uit Meerle Hallo, Slim Lineke, Albert, ik heb gehoord dat gij mensen mooiere vormen kunt geven. Het wordt tijd dat ik er wat aan ga doen. Onze Fred, dat is mijn man, plaagt mij altijd. Dan nijpt hij eens in mijn billen en dan zegt hij: 'Gij geraakt de winter wel door' of zoiets. Gewoon om te plagen. En daar kan ik niet tegen. Anderzijds brengt hij wel dikwijls gebakskes mee. Want als ik te mager word gaan mijn borsten hangen, en dat ziet hij niet graag. Albert, hebt gij oefeningen in uw

programma om die steviger te maken en toch mager te worden? Als ik in uw turnzaal moet komen oefenen dan liefst dinsdags want dan gaat onze Fred biljarten en ik heb liever dat hij niet weet hoe ik er zo'n mooie gekregen heb. Groetjes Si/via A. Meerle

Brief van een alleenstaande secretaresse uit Hoogstraten Graag inlichtingen over uw lente-zomer programmatie Word Perfect - Blijf Fit. Daar ik veel moet typen en toch fit wil blijven had ik graag uw sessie op 't Schoorbeek gevolgd. Hopelijk werkt u met Macintosh maar ik wil desnoods ook wel dat vervelende MS-DOS of Windows leren, als ik maar aantrekkelijk word. Met de meeste hoogachting Margo S. Hoogstraten

Brief van een kraanwerker uit Meerle Mijnheer Vorstenbosch, Via mijn vrouw heb ik vernomen dat u eerlang op 't Schoorbeek een fitnesscenter zult openen. Ik heb een beetje buik van altijd op de kraan te zitten en van samen met mijn vrouw gebakjes te eten. Ons Si/via, dat is mijn vrouw, heeft nu

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte ..• Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 03/315.72.00

2

om mij te pesten een poster van de Chippendale's boven ons bed gehangen. Zij zegt dat die buikloze mannen haar opwinden maar ik geloof daar eigenlijk toch niets van. Maar allé, ge weet toch nooit. Hebt gij 's avonds sessies, liefst dinsdags, dan kan ik tegen ons Silvieke zeggen dat ik gaan biljarten ben. Want ik heb liever niet dat zij weet hoe ik aan zo'n mooie torso kom. Met groeten Fred D.B. Meerle

Antwoord van Albert Vorstenbosch De advertentie van Slim Line heeft inderdaad heel wat misverstanden teweeg gebracht. Het is inderdaad zo dat ik hier op 't Schoorbeek, op de koeivloer een volledige trimzaal, annex Calorie-Controler aan het installeren ben. In tegenstelling tot de verouderde 'fitness-centers' zal het hier gaan om een 'agrarisch-retrosuggestief bewegingscentrum'. Met andere woorden, alle bewegingsoefeningen zijn ontleend aan het boerenleven van voor de oorlog. Enkele voorbeelden: Pols- en vingertraining: koeien melken Voet- been- en armtraining: paard inspannen Borstspierversterking: hooi opsteken Evenwicht en concentratie: ploegen met paard ... enzovoort. Het pakket zal een 80-tal basisoefeningen omvatten. Uiteraard moet niet het echte werk gedaan worden maar worden de attributen vervangen door zogenaamde 'fantomen', maar daarover later meer. Ondertussen heeft Willy (Vanfraeyenhove, nvdr) reeds flink gewerkt aan de Calorie-Controler, een berekening met, zoals hij het noemt, een electronisch brein. Jammer genoeg zult u nog even geduld moeten uitoefenen want wij kunnen pas van start gaan ten vroegste in juni, waarschijnlijk zelfs pas in juli. Dan halen de mensen de badpakken uit de mottenbollen en dan begint de miserie opnieuw. Tot dan?•


man in de maand Michel Broseos heeft als commandant veel zien (en doen) veranderen Michel Brosens is 16 jaar lang brandweercommandant geweest. Stof genoeg dus voor een uitgebreid interview. De Hoogstraatse Maand ging hem opzoeken in zijn woning annex studiebureel aan de Loenhoutseweg. Met enthousiasme vertelt hij honderd-uit over zijn belevenissen. Familiale achtergrond Vader Henri- Rik - Brosens (1911 -1990) was één van de bekendste burgemeesters van Hoogstraten (1954-1958 en 1963-1970), die er ondermeer voor gezorgd heeft dat Hoogstraten (via Loenhout) een afrit kreeg op de EIO, nu E19. Na zijn legislatuur als burgemeester bleef hij nog 6 jaar schepene (1970-1976). Moeder Madeleine Swenden (1912-1979) was de dochter van de bekende steenbakker Swenden uit Rumst, met roots in Zweden. Ze kregen 2 zonen: Luc ( 0 24.10.'47) en Michel 0 ( 7.10.'48). Michel trad op 6.3.1976 in het huwelijk met Anne Vanden Broeck uit Denderwindeke, Oost-Vlaanderen. Zij hebben samen één dochter, Katrien ( 0 17.6.1986).

Scholen, opleidingen en legerdienst Na de Gemeenteschool ging Michel naar het Klein Seminarie en vervolgens naar Oostakker. Zijn hogere studies deed hij te Brussel (Bouwkunde), Tilburg (Betonconsstructeur) en Gent (stage). Voor de brandweer volgde hij de cursussen Onderofficier (brevet 1973), 0 fficier ( 1975) en Brandpreventie (1979). Als het over bouwen of vuur gaat, kan je hem niks meer wijsmaken dus. Zijn legerdienst volbracht hij bij de marine:

Rik Brosens, echtgenote Madeleine en de 2 zonen Luc en Michel.

hij maakte deel uit van een speciaal team met riviersnelboten die de Belgische wateren afvoeren om reclame te maken voor de Zeemacht. Dat jaar bracht hij meer dan 200 dagen op het water door, 'een mooie tijd'.

Hoe ben je bij de Brandweer gekomen en hoe heb je het zo snel tot commandant gebracht? 'De motivatie is ontstaan na de brand in de Innovation in Brussel, eind jaren '60, die ik zelf gezien heb. Ik was toen op kot daar in de buurt. In die periode was mijn vader burgemeester, dus ik vroeg hem hoe ik bij de Brandweer kon geraken. Als goede Hoogstratenaar voelde ik mij daartoe geroepen. In 1972 ben ik begonnen. Een opleiding bestond niet. Het eerste jaar was een soort stage: met de ervaren manschappen mee uitrukken was de beste leerschool. In die tijd was Rik De Keuster commandant. Hij 'mocht' per uitzondering tot zijn 60e bevelhebber blijven, gewoon omdat er geen opvolger was. Inmiddels moedigde hij mij aan om cursussen te volgen, wat ik ook deed, want iemand moest toch zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het was oorspronkelijk niet mijn bedoeling om

In KSA-uniform naar de kermis.

Als jonge brandweercommandant begin jaren '80. (De foto op de voorpagina is genomen tijdens zijn laatste blusopdracht als Kapitein-dienstchef in 1992). commandant te worden, en het had ook niks te maken met het feit dat mijn vader in de gemeenteraad zetelde, zoals sommigen denken, maar gewoon omdat ik de enige was met het brevet van officier, werd ik aangeduid als opvolger van Rik De Keuster. Op 28-jarige leeftijd werd ik toen de jongste brandweercommandant van België. Om nog in graad te kunnen verhogen moest ik nadien nóg een cursus volgen: ' Brandpreventie, zonder meer het moeilijkste gedeelte uit het ganse pakket, maar voor mij wel mooi aansluitend bij mijn studies. Pas daarna kreeg ik de graad van Kapitein-DiensteheL In ons korps zijn Gust Goetschalckx, Eugeen Hogers en nu ook Jan Van Hemeldonck de enige die deze cursus eveneens met gunstig resultaat beëindigd hebben.'

Wat waren je eerste opdrachten als brandweervrijwilliger? 'Mijn allereerste job was: de kazerne ' keren', let wel: de oude kazerne aan de Vrijheid. Dit viel wel in de smaak van de anciens: dat moesten zij dan weeral niet meer doen, Ik mocht voor het eerst mee 'uitrukken' op 10 maart 1972, voor een schouwbrand te Meerle. Daar ontdekte ik dat je een schouwbrand blust met een mengsel op basis van ... azijn en zout! Sindsdien staat er bij ons permanent een pot zout op de schouw ... De tweede brand was ook gedenkwaardig: een boerderijbrand in Meer. Het was nog in de tijd van de sirenes en het ganse dorp wist al waar het te doen was, vóór de brandweer zijn manschappen opgetrommeld had. Gevolg: grote volkstoeloop op de plaats des onheils. Probeer daar op die kleine boerenwegeltjes maar eens door te geraken met zo'n mastodont. Op een bepaald moment moesten we zover uitwijken dat onze brandweerwagen ... pardoes in de gracht belandde! Gelukkig hadden wij nog een tweede wagen bij . Wat ik ook niet snel zal vergeten is die ontploffing in Meer: omdat er een gaslek was, ging de bewoner des huizes in de kelder kij ken met... een brandende lucifer! Het ganse

3


MAN IN DE MAAND geleide manschappen om al deze opdrachten uit te voeren, en om al dat materiaal te onderhouden en permanent gebruiksklaar te houden!

/

Van Typmachine tot Computer

4~

f

-f J.t

;{ u

~ (.V'CM...

Cl - tt:".. ~f)f 0 ~

Eerste loonbriefje van brandweerman/stagiair Michel Brosens. Hij had geluk: kort voordien was de vergoeding opgetrokken van 20 fr.luur naar 60 fr. / uur. huis vloog in de lucht, er schoot niks van over. Gelukkig hebben we de man er nog levend uitgehaald. Maar hij moest wel opnieuw beginnen bouwen.

Van living tot Kazerne 'De erfenis van mijn voorgangers bestond uit 2 oude wagens in een omgebouwde living. 28 man - allen vrijwiligers - maakten de dienst uit. Ons blusgebied reikte tot Loenhout, maar anderzijds had Meerle een eigen kazerne, die nu wel met ons gefusioneerd is, maar op veel punten haar zelfstandigheid bewaard heeft. Met de uitbreiding van het wagenpark werd het moeilijk: de achterbouw werd wel overdekt, maar soms stonden 3 of 4 wagens op een rijtje achter elkaar. Als we dan voor een bepaalde opdracht toevallig de achterste wagen nodig hadden, moesten we eerst al de andere wagens buitenrijden, zodat de Vrijheid rood uitsloeg. Bijkomend probleem waren trouwens de parkeermoeilijkheden voor de toesnellende brandweerlieden: vaak gingen kostbare minuten verloren. Zo hebben we verdergeboerd tot in 1985: op 27 september van dat jaar werd de nieuwe brandweerkazerne aan de Sint-Lenaartseweg ingehuldigd.'

Van Sirene tot Pieper De meeste inwoners herinneren zich zeker nog de loeiende sirene. Die stond bovenop het Rijkswachtgebouw. In die tijd was het immers de Rijkswacht die de telefonische noodoproepen binnenkreeg. Zij duwden op de knop van de sirene, wat voor de brandweerlui het sein was om in hun auto te springen en naar de kazerne te snellen. Toen echter de Rijkswacht niet meer dag en nacht bemand was, moest er een andere oplossing komen. Rik De Keuster nam de telefoondienst over. Hij had immers een winkel en was dus meestal thuis, of anders was er altijd wel zijn echtgenote Toke of één van zijn kinderen in de buurt. Toen Michel Brosens de fakkel overnam werd hij dus meteen geconfronteerd met een levensgroot probleem: hoe moest dat met de telefoon? Dankzij de medewerking van de gemeentelijke bewindslieden kregen de brandweerlui een tweede telefoontoestel aan bed, zodat zij om de beurt gedurende één week

4

de wachtdienst konden waarnemen. Later is er een vaste wachtdienst ontstaan : eerst door Karel Pinxteren, die hiertoe een knop van de sirene in zijn huiskamer had gekregen, later door de twee beroeps. Pas bij het inrichten van de nieuwe kazerne. werd·het probleem werkelijk opgelost: er wonen 2 huishoudens bij de kazerne die om de beurt 'de wacht doen '. En nu loopt elke brandweerman dag en nacht met een 'pieper' in zijn binnenzak. 'Stil alarm' heet zoiets in vaktaal.

Van Schouwbrand tot Wespennest Tijdens zijn loopbaan heeft Brasens de brandweer zien evolueren tot een soort algemene hulpdienst. Daar waar vroeger de eerste en voornaamste opdracht erin bestond om branden te blussen, maakt dit gedeelte nu nog slechts lOOJo uit van het aantal tussenkomsten. Zo wordt de brandweer ondermeer opgeroepen voor ondergelopen kelders, ongevallen, stormschade (bomen over de weg), drenkelingen, en heel veel wespennesten. In het totaal niet minder dan 22 punten, die u terugvindt in de gekende brandweerkalender . Dit uitgebreid takenpakket heeft echter ook consequenties. Behalve een goeie pomp en dito spuit moeten zij ook beschikken over kettingzagen, boten, duikersmateriaal, en ga zo maar door, en niet te vergeten voldoende op-

'Ook de administratieve taak van de commandant is mee geëvolueerd. In het begin van mijn carrière passeerden er gemiddeld 5 à 10 bladen per maand door de schrijfmachine. Mijn echtgenote Anne speelde toen secretaresse. Rond de tijd dat de 2 beroeps werden aangeworven (1984) was dat aantal al opgelopen tot 50, en heden ten dage vliegen de papieren door de computer. Terwijl toch de 'gewone' (nou ja) opdrachten blijven doorlopen en prioriteit krijgen. Het was dus een logische evolutie dat er na mij een beroepsbrandweercommandant moest komen. Mijn eerste aanvraag in die zin naar de gemeente toe dateert trouwens al van 1986, maar het heeft nog tot oktober I 992 geduurd voor het zover was. De eisen worden immers heel hoog gesteld: de commandant van een post als Hoogstraten moet op zijn minst Technisch Ingenieur zijn én vanzelfsprekend de reeds hogergenoemde cursussen gevolgd hebben. Ik ben blij in Jan Van Hemeldonck een bekwame opvolger gevonden te hebben. En niet alleen ik, maar ook de manschappen zijn tevreden, wat heel belangrijk is voor de goede verstandhouding in het korps.

5 Burgemeesters Op die 16 jaar zijn er niet minder dan 5 burgemeesters de revue gepasseerd, eigenlijk 6 als je K. Aerts (d.d.) ook meerekent. En omdat de burgemeester ambtshalve ook het hoofd van de Brandweer is, moesten die allemaal op hun beurt opgeleid worden door de commandant. 'De eerste fusieburgemeester, Fons Sprangers, was wat dat betreft een zeer goede leerling. Hij toonde veel interesse en ging er zelfs voor naar Brussel. Achteraf bleef hij ook als schepene zeer begaan met de brandweer, en is nu erelid. Maar ook over de andere burgemeesters hoor je ons niet klagen. De gemeenteraad heeft de brandweer steeds gesteund, over de politieke grenzen heen.' Een goede illustratie vormt in dat verband de aankoop van nieuwe wagens en de aangroei van de manschappen. Tussen 1978 en 1992 steeg het wagenpark van 2 naar 14. Het aantal vrijwilligers is in die periode meer dan verdubbeld: van 28 riaar 58.

...

De 'manschappen' in actie.


MAN IN DE MAAND

Als je zo al die taken van de Brandweer op een rijtje zet, welke opdrachten voer je dan het liefst uit? 'Een goei bosbrandje misschien. Als er geen levens in gevaar zijn en je weet dat het bos zichzelf herstelt. Vaak zie je na een jaar al niet meer waar het gebrand heeft. Een woningbrand is ook wel 'echt bluswerk' natuurlijk , maar veel tragischer: de mensen hebben heel hun leven moeten werken om hun huis te betalen en dat zien ze nu in de vlammen opgaan.'

Wat zijn de moeilijkste opdrachten? 'Ongevallen met geklemden in of onder een voertuig. Dat is vaak verschrikkelijk . Ik herinner me nog steeds het eerste ongeluk met geklemden - toen was ik al 7 jaar bij de Brandweer. Maar het allerergste zijn de ongevallen met kinderen. Vreselijk. En als je dan ziet hoe de jonge mensen zich gedragen in het verkeer. .. Ze zouden alle 18-jarigen moeten verplichten beelden te bekijken van zware verkeersongelukken om hen een beetje verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen.'

Word je wel eens opgepiept op heel ongelegen momenten? 'Een oproep komt uiteraard altijd onverwacht. Geen plek te gek of ik ben er al wel eens weggeroepen: in bad, in bed, middenin een zakengesprek, op restaurant ... Bij de Chinees kennen ze dat al: als ze de pieper horen , beginnen ze mijn portie alvast in te pakken .. .'

Kledij ' Ik zal er ook nooit op mijn paasbest bijlopen a ls het niet echt moet, want tijd om je om te kleden is er niet. Ik heb zo al veel kleren in de vernieling geholpen. We dragen wel werkkledij, maar dat is vaak niet voldoende. Denk maar eens aan een ongeval met bloe-

Een van zijn passies is varen. Hij volbracht zijn legerdienst bij de Zeemacht en :toekt ook nu nog regelmatig het water op. den de slachtoffers bijvoorbeeld.' Dat brengt ons bij een hedendaags risico: Aids. 'Waar bloed bij te pas komt moeten we nu altijd en overal handschoenen dragen. Dat geldt met name voor de ambulanciers: die vertrekken niet meer zonder. We hebben 2 soorten: voor het zware werk hebben we uiteraard dikke handschoenen. De ambulanciers dragen medische wegwerp handschoenen.'

Staat een brandweerman altijd paraat? 'Altijd. En dat zit soms in kleine details. In de tijd van de sirene durfden we de radio niet te hard zetten uit schrik het alarm niet te horen. De auto van een brandweerman staat altijd Âťet zijn snuit in de richting van de kazerne, om op ieder moment te kunnen vertrekken als het moet. Binnenrijden in de garage doen we achteruit, om dezelfde reden. En uiteraard is het een automatisme om dag en nacht de pieper op zak te hebben. '

Bevelhebbers Brandweerkorps Hoogstraten (opgericht op 6 juni 1870 met 7 leden)

C. Croes : 1870-1902 H. De Keuster : 1902-1924 H. Verstraelen 1925-1931 J. Croes 1931-1944 F. Broseos 1945-1954 H. De Keuster 1955-1976 M. Broseos 1976-1992 (einde 1992 bestond het korps uit 58 leden, waarvan 4 beroeps).

Jagen en varen

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Behalve beton- en staalstudies maken en branden blussen, heb je nog 2 passies: jagen en varen? ' Jagen heb ik via vader geleerd. Als kleine bengel moesten wij mee om te ' kloppen', het wild opjagen dus, op het familiedomein net over de Nederlandse grens. Volgens de Nederlandse wet mocht de zoon van een gediplomeerd jager binnen bepaalde normen ook meejagen vanaf 16 jaar. Op mijn 18e heb ik dan zelf een officiĂŤle jachtakte bekomen. Sindsdien ga ik tussen 15 oktober en 31 december elke zaterdag op jacht. 'Ook zeilen doe ik al sinds mijn 14e. ik heb het geleerd op het Veerse Meer. Na de humaniora samen met mijn broer, hadden mijn ouders ons een boot beloofd. In plaats daarvan vroeg ik een bouwpakket, dan had ik voor dezelfde prijs een veel groter model. We hebben hem in de garage (in de Lod. de Konincklaan) in elkaar getimmerd en met de vrachtwagen van de brouwerij naar de jachthaven op Linkeroever gebracht. Bij de eerste tewaterlating zonk hij prompt: verkeerde nagels gebruikt en nog zo vanalles. Maar een jaar later waren we ermee op weg naar Dover, met Michel Haseldonckx en Tony Priem.

5


MAN IN DE MAAND

Knaapje uit Hoogstraten te Breda ontvoerd

De vrouwen weten wat het betekent, getrouwd te zijn met een brandweerman. Op de foto Michel Brasens met echtgenote Anne en de nieuwe commandant Jan Van Hemeldonck met echtgenote lngrid. We hebben uren rondgezwalpt in een dikke mist: niet fatsoenlijk voorbereid en niet naar het weerbericht geluisterd natuurlijk. Het heeft zelfs in de Gazet van Hoogstraten gestaan. Maar ik ben wel van het water blijven houden en heb zoals je al weet, mijn legerdienst bij de Zeemacht doorgebracht. Ondertussen ben ik aan mijn 4e boot toe: een zeiljacht van 13 meter. Het ligt in de Middellandse Zee in Port Camargue.'

Nog niet uitgeblust Michel Brosens blijft wel als vrijwilliger actief in het Hoogstraatse Brandweerkorps en behoudt zijn graad van kapitein. 'Al zijn er nu 4 beroeps, zonder vrijwilligers zou deze dienstverlening onmogelijk én onbetaalbaar zijn. En zoals mijn opvolger in zijn toespraak aanstipte: elke brandweervrijwilliger brengt

zijn eigen vaardigheden mee: een garagist (auto-ongevallen!), een aannemer (onderstuttingswerken!) enz. Op 1 oktober 1992 gaf Michel Brosens dus officieel het bevel over aan beroepsbrandweerman Jan Van Hemeldonck. Uit diens toespraak lichten wij bij wijze van besluit een veelzeggend fragment: 'Ik heb Michelleren kennen en waarderen als een zeer bekwame dienstchef, 'een vrijwilliger in hart en nieren, iemand met oog voor de noden van deze tijd, met een klare kijk op alle brandweerproblemen, maar vooral als een goed mens. Naast een prima technieker is hij ook een beetje psycholoog. Ik hoop steeds beroep te kunnen blijven doen op zijn technische én mensenkennis.' En na dit gesprek zijn wij ervan overtuigd dat dit geen ijdele woorden zijn.

Maandag l.I. had dhr. Henri Brosens zich in gezelschap van zijn 3-jarig zoontje per auto naar Breda begeven. Terwijl hij aldaar een bood~chap deed; bleef de kleine, tegenover de winkel, in de auto wachten. Toen dhr. Brosens enkele ogenbHkken later buiten kwam, stelde hij met ontzetting vast dat zijn zoontje verdwenen was. Aan voorbijgangers werd navraag gedaan, doch niemand had de kleine gezien. Oe politie werd op de hoogte gesteld en dadelijk werden de gemotoriseerde agenten gealarmeerd. Na anderhalf uur angstvolle spanning berichtten twee politiemannen, dat zij op 4 km. buiten Breda, op · de baan naar Antwerpen, een vrouw met een klein jongentje hadden ontdekt, dat volledig aan de beschrijving van het verdwenen kind beantwoordde. Op het noemen van zijn naam reageerde de kleine onmiddellijk, zodat geen twijfel meer bestond omtrent zijn identiteit. Ondervraagd verklaarde de vrouw dat een onbekende man haar gevraagd had even op de kleine te wi llen passen. _Terug bij zijn gelukkig~ vader gebracht, verklaarde het knaapje dat hij veel chocolade had gekregen en dat hij op een fiets had gereden .. De Nederlandse politie zoekt thans een man met blauw kostuum, die, toen á hr. Brosens zijn auto verliet, een vriendschappelijke houding tegenover de kleine in de a uto aannam. Vermoed wordt dat deze persoon de knaap zou ontvoerd hebben.

Als 3-jarige kwam Michel Brasens al in de Gazet Van Hoogs/raten.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel. : 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

aup1ng 6

c


VARUIT HET STADHUIS... Weldra zwemmen ............. . in de schulden? Is er in Hoogstraten sprake van verkiezingen, dan komt gegarandeerd het zwembad terug ter sprake. Die twee zaken lijken onherroepelijk met elkaar verbonden te zijn. Maar nauwelijks zijn de stemmen geteld of ook het zwembad is weer leeggelopen. Terug zes jaar slapen .. . De verkiezingen van '94 kondigen zich ook dit keer aan met een zoveelste aflevering van de Hoogstraatse zwembadstory. Alleen lijkt nu alles vastere vormen aan te nemen. Er is een dure voorstudie aan voorafgegaan en in de gemeenteraad werd de oprichting van een recreatief zwembad principieel goedgekeurd. Bouw- en inrichtingskosten: ongeveer 100 miljoen en een jaarlijks uitbatingsverlies van 7 miljoen. Vorige maand vroegen wij ons af waar we naar toe gaan met de gemeentelijkefinanciën toen bleek dat in 1993 de schuldenberg met 306 miljoen frank zou stijgen. Vandaag zullen we ons moeten afvragen of de Hoogstraatse bevolking deze extra kost nog kan en wil dragen. Is een eigen Hoogstraats zwembad een reële behoefte voor de sportieve burger, terwijl er in een straal van pakweg 15 km toch twee grote (Zundert en Beerse) en enkele kleinere privé-zwembaden zijn? Belangrijke vragen toch die een uitgebreider antwoord behoeven. Om alle facetten eens nuchter onder ogen te nemen besteden wij ruime aandacht hieraan elders in dit nummer. Wij beperken ons hier tot enkele uitspraken in de gemeenteraadszitting van 25 januari. Verder viel er weinig te beleven in deze zitting daar de agenda beperkt was, een stugge burgemeester alle discussies verhinderde en de agendapunten van Agalev niet wilde behandelen.

Recreatief zwembad goedgekeurd Met 18 stemmen vóór, 1 tegen en 1 onthouding keurt de gemeenteraad principieel de bouw van een recreatief zwembad in Hoogstraten goed. Voor de inplanting is een optie genomen op een stuk grond op de nieuwe verkaveling 'Wereldakker' naast de pleinen van het seminarie. In 1991 had de gemeente opdracht gegeven aan een studiebureel om te peilen naar de haalbaarheid van een overdekt zwembad voor de gemeente. Deze opdracht heeft aan heel wat kritiek blootgestaan, vooral omdat deze studie alleen al meer dan 800.000 fr. zou kosten terwijl de resultaten voor heel wat ingewijden reeds op voorhand konden voorspeld worden. Zulk onderzoek zou op een vrij eenvoudige manier door het eigen personeel kunnen uitgevoerd worden. Er is indertijd reeds heel wat vergelijkend studiewerk verricht door de sportdienst, aan de hand van informatie van Bloso, andere gemeenten met een zwembad, enz. Het resultaat: bouw- en inrichtingskosten ongeveer 100 miljoen en een jaarlijks verlies van 7 miljoen in de uitbating wat door de gemeentekas zal moeten bijgespekt worden. Schepen Van Ammel meent dat de promotie

een belangrijke factor zal zijn voor het welslagen en dat een goed beheer het deficiet kan beperken. Er moet daarom gezocht worden naar andere financiële inbreng vanuit de privé. Raadslid Blockx is tevreden met dit initiatief maar waarschuwt er voor dat men het budget streng in het oog zou houden. Er moet vooraf duidelijk vastgelegd worden hoeveel dit project mag kosten en daar mag men met geen frank boven gaan. Ook schepen Pauwels, die er zich op beroept één van de weinige gemeenteraadsleden te zijn die wekelijks gaat zwemmen, is voor een Hoogstraats zwembad gewonnen. Maar belangrijk is ook dat er in alle scholen een sportzaal komt. Raadslid Aerts bekijkt de zaak iets nuchterder. 'Wellicht zal niemand hier tegen een zwembad zijn, maar een jaarlijkse subsidie van 7 miljoen frank is wel heel veel. Het is nu te vroeg om dit al voor de toekomst vast te leggen. Raadslid Verhulst verwijst naar de cijfers van vorige maand uit het financieel meerjarenplan. In '91 bedroeg de leninglast 72 milj., voor '93 is dit reeds 118 milj. en ·voor '95 verwacht men zelfs 140 milj. en dit alles zonder zwembad. Het is niet ernstig, vindt hij, dat men een begroting en een meerjarenplan laat goedkeuren en dat daarin niets gezegd wordt over een zwembad terwijl men toen reeds wist dat dit nu (een maand later) ter sprake zou komen. Daarbij komt dat er in 1994 verkiezingen zijn. Het is niet redelijk het volgende bestuur op te zadelen met een berg schulden uit het vorige bestuur. Men moet niet verder willen springen dan zijn stok lang is. Het is veel belangrijker om eerst eens alle prioritei-

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13. 7


De inplantingsplaats van het nieuwe zwembad? ten vast te leggen. Is bijvoorbeeld een turnzaal in Meerle op dit moment niet dringender? Burgemeester Van Aperen die reeds heel de zitting duidelijk last heeft van humeurigheid, bijt geregeld kort van zich af en laat geen verdere discussies toe. De bijkomende agenda van FB- Agalev wordt op aanvraag van de burgemeester door de meerderheid afgevoerd. Wij bekijken even samen met u wat deze gemeenteraadszitting nog aan spannends had kunnen opleveren.

leder zijn zeg Fusiebelangen-Agalev had vooreerst een aantal bijkomende vragen en bemerkingen bij twee van haar (behandelde) agendapm»>en uit de vorige raadszitting, nl. over het Sprebostort in Meer en de problemen bij het bedrijf Kela op het industrieterrein. In verband met de discussies die ontstaan zijn rond het storten van afvalstoffen bij Sprebo in Meer, heeft de toelichting van de burgemeester in de vorige zitting de oppositiepartij geen voldoening geschonken. Volgens de rijkswacht wordt er wel degelijk gipsafval gestort wat volgens OVAM niet toelaatbaar is op een dergelijk stort. Dit blijkt uit een afschrift van een toegezonden brief van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. Agalev vraagt nu het college een bewijs voor te leggen van het tege~­ overgestelde in plaats van een fax van de uitbater als bewijs aan te voeren. Ook vraagt zij zich af of de indertijd· (oktober'88) aangevraagde peilingen van de zandwinning ook effectief werden uitgevoerd en wat de resultaten waren. Indien dit niet het geval is dringt zij er op aan deze metingen van de huidige toestand toch nog te laten uitvoeren. Men vermoedt immers sterk dat de uitbater hier flink zijn boekje te buiten is gegaan en een diepte van 7 meter ruimschoots heeft overschreden. Wat betreft de milieuproblemen bij het farmaceutisch bedrijf Kela eist Agalev dat het

college deze zaak op de voet zou volgen en regelmatig een onderzoek zou aanvragen. Ook is zij niet te spreken over de manier waarop de burgemeester in vorige zitting deze problematiek zomaar honend wegwuifde. Naar verluidt zou het immers gaan over een aantal grove exploitatiefouten.

Samenstelling Milieuraad Agalev vraagt aan de schepen van Milieu om de samenstelling van de pas opgerichte milieuraad teniet te doen en een nieuwe meer evenwichtige samenstelling na te streven. Volgens de richtlijnen van Aminal moet de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur samengesteld worden uit 9 vertegenwoordigers van de volgende deel- en belangengroepen: milieugroeperingen (2), werkgevers (1), werknemers (2), landbouwers (1), sociale organisaties (1), socio-culturele organisaties. (1), oudercomité's/scholen (1). Daarnaast IS er ruimte voor 1 vertegenwoordiger per politieke partij, niet stemgerechtigd vertegenwoordiger in de gemeenteraad, 1 milieuarnbtenaar, 1 niet stemgerechtigd gemeentelijk ambtenaar als secretaris van de adviesraad, 1 schepen van Milieu, niet stemgerechtigd vertegenwoordiger van het college, en tenslotte 3 vertegenwoordigers als deskundige waaronder eventueel een vertegenwoordiger van Aminal. · Alle kandidaten voor de milieuraad die zich aanboden, werden als lid opgenomen. Dit wijkt wel sterk af van de hierboven aangegeven richtlijn. Zo zijn de milieugroeperingen met 5 leden vertegenwoordigd, de middenstandsorganisatie met 1 lid. De werkgevers, werknemers, scholen of ouderkomité's hebben geen vertegenwoordiging. In verband met de vertegenwoordiging van sociale en culturele organisaties zou er onduidelijkheid heersen. Twee dorpsraden zijn vertegenwoordigd. Daartegenover staat dat er 10 landbouworganisaties vertegenwoordigd zijn. Daar-

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617- AutoteL 017/546080 8

naast zijn er 5 zogenaamde deskundigen. Konkreet betekent dit de volgende leden: Algemeen Boerensyndicaat, Landelijke Gilde Hoogstraten, Bedrijfsgilde Rundvee Hoogstraten, Bedrijfsgilde Tuinbouw Hoogstra~~n, Bedrijfsgilde Varkens Hoogstraten, BednJfsgilde Pluimvee Hoogstraten, Agra Hoogstraten, KVLV Hoogstraten, KLJ Hoogstraten, Groene Kring Hoogstraten. NCMV Hoogstraten, Vereniging voor milieueducatie afd. Hoogstraten, Jeugd Natuur en Milieu Hoogstraten, Velt Hoogstraten, De Wielewaal Hoogstraten, VZW Natuurreservaten Hoogstraten. AntwerpseJagersvereniging afd. Hoogstraten. Dorpsraad Meersel-Dreef, Meer. Verder hebben we nog Dirk Yzewijn (lic. stedebouw en ruimtelijke ordening, gediplomeerd natuurgids), Erik Van Pelt (ind. ing . scheikunde-biochemie), J. Miehielsen (Pidpa, ervaring reglementering leefmilieu), Danny Daelemans (technisch beambte Dienst waters en bossen). Verder nog de niet-stemgerechtigde leden: schepen van leefmilieu (voorzitter) M. Van Amrnel de ambtenaar van de dienst milieu en de vert~genwoordigers van de frakties in de gemeenteraad. De gemeenteraad moet deze samenstelling nog goedkeuren. Agalev verzoekt de raad evenwel het geheel te laten overdoen en een evenwichtige samenstelling na te streven. 'Het kan toch niet zijn, aldus de verklarende nota, dat iedereen die zich ook maar kandidaat stelt, automatisch lid wordt. Dit zou voor potentiële vervuilers interessante mogelijkheden openen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.' Het laatste agendapunt van de ingediende maar niet behandelde agenda van Agelev doet sommigen vermoeden dat wellicht hier de wrevel van burgerneester Van Aperen zijn oorsprong vindt. Naar aanleiding van een discussie in besloten vergadering van de vorige gemeenteraad over de wijze waarop door het huidige college opdrachten en ereloon-overeenkomsten worden afgesloten, wou Agalev wel wat informatie kwijt die zij intussen bij het provinciebestuur heeft ingewonnen. Hieruit blijkt dat de procedure die het college volgt, niet strookt met de wettelijke voorschriften. Het college volgt de volgende procedure: - het college of één van de schepenen stelt een omschrijving op van het werk - vervolgens wordt in het college een ontwerper (architekt of studiebureel) aangesteld - hierna volgt de goedkeuring van de ereloonovereenkomst in de gemeenteraad - later volgt de bespreking van de werken in de raad. In een brief aan raadslid Sprangers wijst het provinciebestuur erop dat deze manier van werken niet strookt met de gemeentewet. Volgens de normale procedure moet de gemeenteraad eerst de ereloonovereenkomst bepalen en goedkeuren. Hierna moet de gemeenteraad een omschrijving van de opdracht vastleggen waarna vervolgens de wijze van financieren kan bepaald worden. Pas nadat deze stappen door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, dan pas kan het college een ontwerper aanduiden. De keuze van de ontwerper behoort evenwel tot de uitsluitende, exclusieve bevoegdheid van het schepencollege, doch enkel na de goedkeuring van de ereloonovereenkomst door de gemeenteraad. Tot zover deze toelichting van de groep Fusiebelangen-Agalev. •

...


AKTUEEL

Handelsbeurs 93·- Hoogstraten De Hoogstraatse handelsbeurs kan bogen op een jarenlange traditie. Ontstaan in de vroege jaren zeventig als nevenactiviteit van de 'Veilingfeesten' die in de maand maart georganiseerd werden ter gelegenheid van het oogsten van de eerste aardbeien, groeide deze beurs later, onder de naam H .A.V .A.K. (Handelsbeurs -Autosalon -Vakbeurs voor Land- en Tuinbouw) uit tot een tweejaarlijks weerkerend commercieel evenement van belang voor onze regio. Sinds vorig jaar organiseert de Hoogstraatse veiling, afwisselend met de veiling van Breda haar eigen aparte Vakbeurs voor de Land- en Tuinbouw die vorig jaar voor de eerste maal doorging te Breda. Dat wil zeggen dat dit jaar, voor het eerst, de Hoogstraatse Middenstand helemaal op zichzelf de handelsbeurs organiseert. Reden genoeg om eens een praatje te maken met Aloïs Ruts en Mark Buyens, respectievelijk voorzitter en sekretaris van de Hoogstraatse middenstand. Dit jaar organiseert de Hoogstraa/se Middenstand voor het eerst een handelsbeurs zonder Land- en Tuinbouwsalon. Valt dat mee? Mark Buyens: Of dat goed meevalt zullen we uiteraard pas achteraf weten, maar tot nu toe zietalles er prima uit. Trouwens, dat er nu geen vakbeurs voor Land- en Tuinbouw meer bij is wil zeker niet zeggen dat we geen steun meer zouden krijgen van de veiling. Integendeel, zij steunen ons voor honderd procent en helpen ook met het klaarmaken van de ruimtes enz. Aloïs Ruts: Tot nu toe ziet het er allemaal goed uit. Er zullen ongeveer een 100-tal standhouders aanwezig zijn die in een gemoedelijke ongedwongen sfeer zullen tonen wat onze streek te bieden heeft op het gebied van de detailhandel. Ook de autoliefhebber wordt niet vergeten. Hij zal op de autobeurs niet minder dan 14 verschillende merken kunnen bewonderen die samen ongeveer een honderdtal verschillende types zullen tentoonstellen. Zelfs het eigenhandig besturen tijdens testritten behoort er tot de mogelijkheden. Ik geloof dus echt dat wij met dit initiatief de Hoogstraatse 'centrumfunctie' ten volle waarmaken.

A Is wij het programma zo eens bekijkend dan valt het ons op dat er nogal wat aandacht besteed is aan 'animatie'! Mark Buyens: Inderdaad, dat klopt. Wij hebben voor dit onderdeel, dat toch echt belangrijk is bij zo'n gebeurtenis, het Hoogstraats theater & organisatiebureau Gesto onder de arm genomen en die hebben een programma uitgekiend dat voor elk wat wils belooft.

Op de eerste avond (vrijdag 5 maart) is er een KARAOKE-avond in de feestaal, die speciaal voor de handelsbeurs ingericht wordt in de Veilinghallen. Deze zaal biedt tevens gelegenheid tot spijs en drank. Op zaterdag 6 en zondag 7 maart zal er doorlopend kinderanimatie zijn met goochelaars, ballon boetseerders, enz. Op zaterdag- en zondagavond zullen er tevens demonstraties plaatsvinden van gevechtssporten. Op zaterdagavond, rond 20u zal er tevens een optreden plaatsvinden van B.B. JEROME AND THE BANG GANG. Op maandagavond treden de Marckriver Jazzfriends op in de feestzaal (ook weer rond 20u) en op dinsdagavond, de sluitingsavond, zal er een verrassingsoptreden plaatsvinden. Wat dat is weten zelfs wij niet! Aloïs Ruts: Wij hebben echt geprobeerd om deze handelsbeurs ook 'kindvriendelijk' te maken. Vandaar die doorlopende kinderanimatie op zaterdag en zondag. Verder zal de Toeristische Dienst Hoogstraten, die ook een stand

hebben op de beurs, voor kinderopvang zorgen. Hoe ze dat juist gaan doen weten we nog niet, maar ik geloof dat ze speeltoestellen zullen opstellen in het kader van publiciteit voor 'De mosten'. De kleinsten zullen er zich zeker niet vervelen. Wie wat moe wordt (en dat zou wel eens kunnen aangezien de totale oppervlakte van het gebeuren 10.000 m 2 beslaat) kan altijd uitrusten in de cafetaria die uitgebaat wordt door de fanfare St. Catharina en de cafetaria die, traditioneel, verzorgd wordt door de Hoogstraatse Missiekring. Uiteraard kan men tijdens de openingsuren ook in de speciaal ingerichte feestzaal terecht.

Dat belooft het beste. Zijn er nog belangrijke zaken die jullie wensen mee te delen aan het publiek? Mark Buyens: We duimen uiteraard voort een grote opkomst. Dat zal wellukken denk ik. De veiling biedt voldoende (gratis) parkeergelegenheid en is goed verwarmd, en met het toegangsticket dat slechts 100 fr kost, maar waarmee je zo dikwijls binnenkan als je wil, kun je tevens één van de 9-daagse reizen winnen naar Spanje (2 personen in vol pension). Aloïs Ruts: Wij zullen er, als organisatie, voor zorgen dat de bezoekers van onze beurs onder de allerbeste voorwaarden kunnen ontvangen worden. Iedereen hartelijk welkom in de veiling van vrijdag 5 tot dinsdag 9 maart. Op vrijdag 5 maart zal de beurs voor het publiek geopend zijn vanaf 17 .OOu. Daarvoor vindt een receptie plaats voor de genodigden met toespraken van de burgemeester en volksvertegenwoordiger Jos Dupré. Het zal de moeite waard zijn!

Veel sukses! •

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

*

tweedehands + demowagens

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32,2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33

9


AKTUEEL

De gemeenteraad nam een besluit (zie verslag) ... en wat zegt de inwoner van Hoogstraten? We ondervroegen 100 lukraak gekozen personen per telefoon (aselektief op nummer). (U dient dus alle cijfers te lezen als ware het OJo-en.) Dit wat het staal dat we samenkregen.

100 personen (33 mannen - 67 vrouwen) die tevens spreken voor 100 gezinnen.

zwemmen indien Hoogstraten een zwembad had. Van de 16 niet-zwemmende gezinnen menen er 3 dat ze wel zouden gaan zwemmen.

Per dorp:

6) Stel dat voor elk gezin de belasting elk jaar

37 uit Hoogstraten 13 uit Minderhout 11 uit Wortel 29 uit Meer 10 uit Meerle

Per leeftijd:

(per blok van 10 jaar 3 van 10 jaar 16 van 20 jaar 35 van 30 jaar 19 van 40 jaar 14 van 50 jaar 13 van 60 jaar en ouder

De vragen en de antwoorden: 1) Gaat u nooit, soms of regelmatig overdekt zwemmen? 47 ondervraagden zwemmen zelf nooit 24 soms en 29 regelmatig

2) Zo ja, waar?

16 te Zundert 14 te Beerse 6 ergens subtropisch 4 te Rijkevorsel 4 in Molenbad en 9 elders (Turnhout, Breda, Kalmthout, privé, .... )

Zundert trekt uiteraard vooral Noordhoekers (Meerle en Meer) terwijl Beerse uitsluitend Hoogstratenaars en Minderhoutenaars aantrekt. De subtropen worden logischerwijs bevolkt door soms-zwemmers. 3) Gaan sommige van uw gezinsgenoten nooit, soms of regelmatig overdekt zwemmen (niet in schoolverband)? In combinatie met vraag 1 mogen we besluiten dat er in 16 gezinnen nooit gezwommen wordt. Of in 84 gezinnen wordt soms tot regelmatig gezwommen. 4) Zo ja waar? De spreiding (Zundert, Beerse, ... ) is gelijk met vraag 2. 5) Als er in Hoogstraten een overdekt zwembad zou zijn, zou u dan toch of vaker gaan zwemmen? Van alle zwemmers uit vraag 1 en vraag 1 (84) menen er 49 dat ze (nog) vaker zouden gaan

10

met 3.000 fr zou vermeerderd worden, en Hoogstraten daarvoor een overdekt zwembad zou bouwen en uitbaten. Zou u akkoord zijn en ja zeggen als dat in uw macht lag?

Een zwembad bouwen en uitbaten kost hoedanook geld. Wij noemen een bedrag van 3. 000 fr om concreet te zijn doch zonder een juiste berekening te willen maken. Natuurlijk werkt ons belastingsysteen ook helemaal anders. De vraag werd enkel zo gesteld omdat anders iedereen 'uiteraard' een zwembad wil(baat het niet, het schaadt ook niet). Van al de 100 gezinnen menen er 46 dat een zwembad wenselijk is (ondanks die 3.000 fr dus). Van die 46 zijn er 17 niet-zelf-zwemmers, doch slechts 2 die geen zwemmend gezinslid hebben.

Omgekeerd menen er dus 54 dat een zwembad niet wenselijk is. Daarvan zijn er 24 nietzelf-zwemmers waaronder 10 uit zwemloze gezinnen. Maar dat betekent ook dat er nog 30 zijn die géén zwembad willen, ondanks het feit dat ze zelf (soms) zwemmen. En dus bereid zijn regelmatig hun buitendorps bad te blijven bezoeken. (Voor 3.000 fr kunnen we al een

keertje weg en weer rijden, menen ze). •

Dames en Heren loop vrij binnen Bij ons vindt u * Elegante mode (ook in grote maten) * Sportieve en chique mode * Speciale jonge mode in alle prijsklassen * De topmerken zijn weer uitgebreid * Ook de mantel- en coatcollectie is onvoorstelbaar mooi * ledere week nieuwigheden bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Ook op zondag open tot 5 uur


AKTUEEL

Zwembad Ja? Zwembad Nee? lv erkiezingen in ziclit?l. i . Het is al meer dan veertig jaar geleden dat een Hoogstraatse gemeenteraad zich een eerste keer uitsprak over de eventuele aanleg van een overdekt zwembad. Decennia lang kwam de idee regelmatig boven de elektorale wateren, om met dezelfde regelmaat na de verkiezingen weggespoeld te worden als onhaalbaar wegens de onoverkomelijke financiële lasten. Heel even leek er onder impuls van toenmalige schepen Xavier Brosens meer in het verschiet, maar blijkbaar was er binnen de meerderheid onvoldoende unanimiteit om verder te gaan dan de eerste plannen. Des te merkwaardig blijft de vaststelling dat er geen enkele verkiezingsperiade voorbij kan gaan of de zwembadplannen drijven weer hardnekkig boven. De indruk is dan ook al snel gewekt dat het gaat om de zoveelste verdronken poging van mooipraters die naar onze stemmen hengelen. Hoe zat dat ook alweer tijdens de vorige verkiezingsperiode (1988)? Wij doken onvervaard in het dikke pa k verkiezingsdrukwerk en interviews met de kopmannen van toen (en nu) voor een bescheiden greep. In het I 6 punten tellende programma van de Kristelijke VolksBelangen van burgemeester Van Aperen heet het nogal voorzichtig dat ze 'een kosten-baten analyse (willen) opmaken voor het bouwen van een zwembad'. Op die manier blijven alle mogelijkheden open natuurlijk. In een vraaggesprek klinkt het al iets nadrukkelijker: 'Een zwembad mag er best komen, maar dan moet er eerst een serieuze kosten-baten analyse gemaakt worden. Zo'n zwembad zal immers nooit iets opbrengen, we moeten dus op voorhand goed nagaan wat we er fmancieel voor over hebben. Daar moet ik ook de bedenking bij maken dat het voor de scholen niet eens zoveel verschil uitmaakt of ze vanuit Dreef of Meer naar Hoogstraten moeten rijden of naar Breda. Voor de fusiegemeenten is dat uiteindelijk toch bijna hetzelfde.' Aldus Van Aperen. De CVP trekt opvallend voorzichtig baantjes. Hun programma stelt als een der belangrijkste punten telkens niet voor niets 'een zuinig en mensvriendelijk beleid' voorop, 'GEEN luxueuze stadsbegroting, WEL uitgaven die passen

Gezellig zwemmen'· 'Van zolang de sportraad bestaatheeft die het bouwen van een eigen zwembadin dë gemeente gepromoot,' zo herinnertzich FransSnijers, de huidige voorzitter van dit . · . .. w' adviesorgaan. 'Eerdere enquêtes wezen ook onomstootbaar uit dat er noodjs aan degelijke akkom.:. modatie: bijna 80o/o van de mensenbeaamde dit. Een groot deel van de mensen van hier zwemt nu noodgedwongen in ZU:Ö.dert ofBeerse, maar zou uiteraardliever dich;. ter bij huis blijven. Nu weten wijookw~l dat niet iedereen die in zo'n enquête ja zegt, ook meteen daadwerkelijk elke week4~ komen zwemmen. Maar globaal zegt: ZQ~P . cijfer toch wel wat over de inttm • · · kt ik.' Als adviesraad werd de sportraad okken bij deze problematiek. 'Hêt lçw ookgeregeld ter sprake op bijv ·· j~arlijkse coördinatievergaderin~ë , alleadvtesraden, en ookdaar b .. ... .· ...·at niemand zich kant tegen de eve11 · ··· .·· ···.·.·.·· ·bouw van een i:wembad. Dat kan mjssëfiiennpg veranderen op het moment datwerF . weet hoeveel geld dat gaat kosten van de gemeenschap. Wat dit betreft, komen de hUidige plannen misschlen wel op een wat ongelegen tijdstip natuurlijk, doordat er ver.:. schillende dure projekten lopende zijn.' . .....•. 'Wat ons betreft, is het zeer belangrijk dat het geld dat jaarlijks aan het zwembad besteed zou worden, niet ten koste gaat van de andere sporttakken. Men zou bijvoorbeeld niet mogen zeggen dat dan de andere subsidies maar moeten wegvallen. Het ejgenlijke subsidiëringssysteem zou op zich overigens wel mogen herzien worden, in die zin dat er nu soms subsidies verleend worden aan verenigingen die er bij wijze van spreken alleen maar hun teerfeestmee betalen. De sportsubsidies zouden erop moeten gericht zijn dat dieklubsen verenigingen geholpen worden die nieuwe akkommodatie moeten oprichten, speciale orgarrisatiës hebben, heel veel met jongeren werken" Maar nogmaals: het globale budget dat momenteel aan sport besteed wordt, mag niet, worden verminderd omwille van de bouw van een zwembad!' .· . . , 'Glpbaalstaan wij als sportraad ondubbe1zinnig achter het plan om een zwembad te; . eur. een bad met wat aanvullende rekreatie:! pouwen, dat spreekt voor zich. B'. 1bad en dergelijke. Dat zou trouwens dé> ' ve faciliteiten voor peuters, kle t>ezettingsgraad ookpositief betrivr Jlet moet er ook wat gezellig zijn.' ' '' in een sober en evenwichtig gemeentebeleid'. Het definitieve I 0 punten programma rept met geen woord over zwemplannen. Blijkbaar werd dit uit elektorale voorzichtigheid geschrapt want in een iets vroegere versie van datzelfde programma klonk het nog dat de Mosten 'te veel weersgevoelig is om een echt rekreatie- en ontspanningscentrum te zijn ... Waarom daar niet het zwembad geplaatst en andere voorzieningen voor binnen- en buitensporten, vooral als je dan bedenkt dat dit zich ook bevindt in de onmiddellijke omgeving van de El9-transportzone.' In alle verdere propaganda zwijgt de CVP hier over. Alleen An Desmedt (I 7e plaats) pleit ondubbelzinnig voor 'accommodatie voor sport en vrije tijd- ook een zwembad!' Demokratische Eenheid met toenmalig burgemeester Fons Jansen nam het zwembad wel

Het zwembad van Zundert: grote trekpleister voor Hoogstratenaren.

op in ' Ons Programma'. Onder de te verwezenlijken 'Voorzieningen' prijkt het als eerste punt: 'Zwembad: gewoon een noodzaak, zeker met ons scholenpotentieeL' Gelijkaardig klinkt het in een vraaggesprek met de lijstaanvoerder: 'Ik ben zonder meer voorstander van een zwembad. De bevolking, ook de scholen met hun groot leerlingenaantal, heeft daar recht op.' Fusiebelangen probeerde zich voorzichtig drij. vende te houden. In hun lijvige en grondige programma 'F.B. zet het licht op groen' klonk het: 'Bestuderen van de mogelijkheden en de haalbaarheid van een gemeentelijk overdekt zwembad, dat zowel voor de scholen als voor de sportbeoefening open staat.' Tenslotte was er de SP die het meest nadrukkelijk hengelde naar zwembadkiezers. Hun pro- . gramma besloot met een ferm en aan duidelijkheid niets te wensen overlatend: 'Als laatste punt vinden wij dat in een gemeente zoals Hoogstraten, dat meer dan 10.000 inwoners telt, waar zovele onderwijsinstellingen zijn, dat veel geld steekt in voetbalvelden, die zoekt te leven, een zwembad hoognodig is. De kinderen hoeven dan niet meer de grens over en ieder Hoogstratenaar kan er gebruik van maken.' Euh taalkundig is over deze zinsneden heel wat te vertellen, maar de boodschap liegt er niet om. In een vraaggesprek voegde kopman Gui Peeters er nog aan toe 'dat een zwembad zich automatisch terug zou betalen. Het zou heel wat mensen uit naburige gemeenten aantrekken.' Zelden zoveel eensgezindheid gezien in onze politieke stede, als u het ons zou vragen. Of dat nu ook hoeft te betekenen dat er een zwembad komt, is natuurlijk een andere vraag. Want hetzelfde verkiezingsgezwatel hadden we wellicht uit een willekeurig jaar kunnen plukken. Het zwembad is hier immers al heellang een zwambed geworden!

11


AKTUEEL

Rond de jaarwisseling 1991-'92 kregen de Hoogstraatse gemeenteraadsleden inzage in de studie die de groep City Management op vraag van het schepenkollege had uitgevoerd over de haalbaarheid van een overdekt zwembad. De krachtlijnen daaruit moeten alvast een tipje van de sluier lichten over wat, waar en hoe een en ander gerealiseerd zou kunnen worden. Het Brabantse studiebureau opteerde voor het centrum van Hoogstraten als inplantingsplaats omwille van o.m. de onmiddellijke nabijheid van de scholen. Deze zijn immers onmisbare gebruikers indien men de te verwachten exploitatieverliezen binnen de (belastings)perken wil houden. De omgeving van sportschuur de Zevensprong, de voormalige stortplaats aan de Gelmeistraat en vooral de zone tussen de Gravin Elisabethlaan en de J. Van A perenstraat werden als vestigingsplaats aangestipt. Ondertussen werd reeds duidelijk dat het kollege een uitgesproken voorkeur heeft voor dit laatste: in de nieuwe privé-verkaveling wordt een ruimte van 3.000 m' hiervoor voorzien. Het zwembad moet de mogelijkheden van een modern rekreatiebad hebben indien men op een goede bezetting wil rekenen, zo betoogt de studie. Zo schildert men een instruktie-wedstrijdbad voor van 14x25 meter en een diepte tot 3 meter, een instruktie-kinderbad van lOOm' en 1,25 meter diep, een peuterbad van 40 m'en daarnaast mogelijkheden zoals een glijbaan, vier kruidenbaden, een whirlpool, een solarium. Het geheel dient aangevuld met de nodige natuurlijke aanplantingen en een cafetaria. De kostprijs voor de bouw van dit alles werd geraamd op 94,5 miljoen frank voor een totale bebouwde oppervlakte van 1.439 m'. Jaarlijks dient men een bijkomend exploitatietekort bij te passen dat minimaal 4,7 miljoen bedraagt maar dat waarschijnlijk een stuk hoger zal liggen. Vooral de fikse financiële boterham zorgde ondertussen reeds voor politieke deining. Momenteel houdt men immers rekening met een effektleve kostprijs van 100 miljoen en eenjaarlijks verlies van 7 miljoen. De gemeentelijke bouwheren hebben evenwel reeds stevig in de begrotingszak getast om diverse grote en peperdure projekten uit te voeren: het administratief centrum, de riolering van Meersel-Dreef, de nieuwe bibliotheek, het te verbouwen politiekantoor in Meer. Of de zwemakkommodatie dan ook geen ontnuchterende duik in een schuldenbad dreigt te worden?

De Wortelse schepene van sport en toerisme Marcel Van Ammel noemt de kans dat er uiteindelijk een zwembad zal gebouwd worden 'vrij groot' ten minste als we van de mensen te horen krijgen dat ze bereid zijn om er belastingen voor te betalen. Ik heb altijd duidelijke taal gesproken over de kostprijs van dit projekt: 100 miljoen voor de bouw van het zwembad en jaarlijks een tekort van ongeveer 7 miljoen. Maar er blijkt al jaren lang een heuse nood aan zweminfrastruktuur in onze gemeente, dat werd ook recent nog bevestigd in verschillende kontakten met adviesraden. Dan meen ik daaruit te kunnen besluiten dat een dergelijke investering rechtstreeks aan de eigen bevolking ten goede komt en dus echt wel verantwoord genoemd

12

Algemene Bouwonderneming

de guld

RAATS-OOSTVOGELS wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wo,rtel Tel. 03/314.32.24 ·Fax 03/314.11.24


AKTUEEL mag worden. De mensen betalen toch liever belastingen aan de eigen gemeente dan aan het rijk waar ze niet weten wat er met hun geld gebeurt. Tot nu toe hebben we in dit verband alleen nog maar positieve reakties ontvangen vanwege onze bevolking. Als dat zo blijft, dan meen ik dat we hoe dan ook moeten doorzetten.' De schepen is niet bang dat Hoogstraten zich lU ermee in een moeilijk financieel avontuur begeeft. 'We hebben ons besluit gebaseerd op een grondige en volledige studie. Die heeft ons 850.000 fr. gekost, wat door sommigen onverantwoord hoog wordt genoemd. Ik durf dat zonder meer tegenspreken: het is een ernstige studie die noodzakelijk was vooraleer een zo belangrijke beslissing te kunnen nemen, en geloof me, voor een dergelijke studie is dit beslist niet te veel geld! In de studie wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk faktoren. Het spreekt immers vanzelf dat de te verwachten bezettingsgraad een belangrijke invloed zal hebben op de uiteindelijke jaarlijkse afrekening. De konkurrentie van o.m. het zwembad van Zundert werd hierin reeds meegerekend.' Een van de praktische knelpunten lijkt de parkeergelegenheid te zullen worden. 'In de privéverkaveling naast de sportvelden van het Klein Seminarie werd een perceel van ongeveer 3.000 m' overgedragen aan de gemeente. Dat volstaat voor de infrastruktuur. Vlakbij is er voldoende parkeergelegenheid voorhanden, met name de HVV-parking op grond van de school. Maar ik besef uiteraard dat hierover zeker nog terdege onderhandeld zal moeten worden met de betrokkenen. Zo'n infrastruktuur bouwen zonder voldoende parkeergelegenheid is onverantwoord. Dit probleem zal nu dus één van de eerste prioriteiten zijn voor ons.' Van Ammel weerlegt met nadruk de kritiek van sommigen als zouden de zwembadplannen weinig meer zijn dan het inlossen van de gedane verkiezingsbelofte en als zou het om een onverantwoorde verspilling gaan. 'Wij hebben als kollege inderdaad verschillende grote projekten lopende of in de maak, dat is zo. Maar ik geloof dat dit alleen maar illustreert dat we een hardwerkend kollege zijn met oog voor de noden van onze mensen. We gooien het geld niet zo maar ondoordacht naar buiten, integendeel, al wat we ondernemen is rechtstreeks ten nutte van de bevolking. Deze dingen kosten veel geld, dat is zo, maar ik ben ervan overtuigd dat we de goedkeuring van de belastingbetaler hebben ltiervoor. Als dit niet meer zo is, als zou blijken dat de bevolking er niet voor over heeft wat het uiteindelijk gaat kosten, dan zullen wij daar de gepaste konklusies uit trekken. Hierin het inlossen van loze verkiezingsbeloften zien, lijkt me nogal een simpele redenering die ik zonder verder kommentaar overlaat aan degene die ze wil volgen ... Wat we destijds beloofd hebben, willen we nu trachten waar te maken.' Bij de oppositiepartijen zijn er momenteel gemengde gevoelens over deze kwestie. Zo voert Agalev-Fusiebelangen aan 'dat de huidige gang van zaken toch een vorm van foefelarij is. Ofwel menen ze het fatsoenlijk met de plannen voor een zwembad en voorzien ze een bedrag in de begroting, ofwel wordt alles meteen afgevoerd. Op zich is het opzet van een zwembad uiteraard geen slecht idee. Er mag hier wat ons betreft best een zwembad komen voor onze bevolking. Maar of dit momenteel wel financieel haalbaar is, daar hebben we toch ernstige vragen over. Met de huidige investeringen lijkt de zwembadinfrastruktuur ons een onverantwoord hoge investering die de gemeente met een stevige schuldenberg gaat opzadelden.'

'fBeerke boerde goetl Naast Rijkevorsel, Kalmthout, Zundert en Breda trekt vooral het zwembad 't Beerke in BeerSènogal wat Ho()gstraatse nvem.mers aan-.ln menig opzicht biedt dit wellicht l>ruikbaar vergec lijkiiïgsmateriaat\roor de Hoogstraatse plöns in het onbelèënde. 't Beêrkewerd gebouwd in 1980 ··· en beschikt over een 25 meter bad, een instruktiebad van l2,5xl0 m. Het zwemmen gebeurt er met een beurtensysteem van telkens één uur waarvoor men 50 fr. betaalt, 35 fr. voor -14 jarigenen 25 fr. voor schoolzwemmen. In 1992 kreeg men er188.000 bezoekers over de vloer: 76.000 leedingen en 112.000 andere bewek,e(s. D~teur H~;qdrfëkX hierover:.'Wat de bezoekersaanal is diebeslist niet alarmerend. We tallen betreft is er sinds enkele jaren een neerwaartse hebben ooit 200.000 bezoekêrs gehad en ik geloof dat we die nog zouden halen indien we 7 dagen op 7 open zouden zijn. Doordat het personeelskader momenteel niet volledig opgevuld is, kan,d at echter niet. Ik meendat men om rendabel te kunnen draaien, het zwembad effektief < · .. 7 dagen moel openen.' Het personeelskader telt 15 personen: 5 redders, 5 ondêrhoudsmensen, 2 zaalwachters, 1 teclÏ~ nieker en 2 administratieve krachten. 'Dat zijn allemaalfulltime betrekkingen en dat kost dus heel wat aan de gemeente, je mag immers rekenen op 1 miljoen per man. Voor een deel kan me1.1 op subsidiëring rekenen indiÇil men Geska's tewerkstelt. Ik meen dat een dergelijke omkadering nodig is om het zwembad op een verantwoorde wijze te runnen en veilig open te stellen, Op jaarbasis hadden we in '92 voor 18,5 miljoen uitgaven, en daar stonden zo'n 12,5 miljoen aaninkomsten tegenover. Een en ander hangt uiteraard ook af van de grootte van de infrastruktuur, de energiekosten en dergelijke. Daar moet je nog wel de afschrijvingen van de bouwkosten aan toevoegen.' Hendrickx noemt het geschatte jaarlijkseexploitatieverlies van 7 miljoen voor eenHoogstraatsê zwembad 'een realistisch cijfer indien men ook qua bezetting vergelijkbare cijfers kan halen. En uiteraard komen daar de jaarlijkse afschrijvingen van de investeringskosten nog eens bij. Wij hebben nu dus een tekort van 6 miljoen. De respons van onze bevolking is gelukkig bijwnder groot, ook scholen uit de omgeving maken frequent gebruik van het zwembad. We tellen 14 scholen die hier komen zwemmen. Ik denk dat bet heel belangrijk is dat men vooraf zeer goed overdenkt welke richting men uit wil en welkemogelijkheden men inbouwt. Het publiek is door de vele subtropische zwemparadijzen behoorlijk verwend en vraagt meer dan de traditionele uitrusting. Vooruitzien in wat de markt biedt en wat de gebruiker verwacht, lijkt me dus de grote boodschap. De recente trend is duidelijk in de richting van rekreatieve baden met faciliteiten zoals sauna, zonnebank, peutervoorzieningen. Maar je mag ook weer niet enkel op het relcreatieve mikken, het bad moet ook voor instruktiedoeleinden geschikt zijn. Een klein badje waar de jongsten zwemlessen kunnen krijgen, is onontbeerlijk. Jonge klantjes die de weg naar het zwembad gevonden hebben; zullen trouwens wellicht ook later bHjven komen;'

trend,

~~~(Q)~~ (Q)[M~~ [M~~GJJW~ Wand- en vloertegels U(Q)(Q)[M~ffi\ffi\l Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 1 7 uur


AKTUEEL

-

Administratie met zicht op de toren Heel Hoogstraten heeft de mond vol over het Nieuw Administratief Centrum in opbouw. Elke inwoner denkt er het zijne van en spuit kritiek. Maar waarover eigenlijk? Over een zijgevel waar nog tegenaan gebouwd moet worden, over een vóórgevel waar we tot hiertoe vooral een schutting en een stelling zagen, over rare piramidedakjes waarvan we de functie niet kennen ... De Hoogstmatse Maand ging op onderzoek uit en bekeek voor u het groeiende gebouw. Wij gingen naar de bron: de architect die op de beperkte ruimte die hem werd toegemeten (slechts 11 m gevelbreedte langs de Vrijheid en tot op amper 9m van de kerk) een gebouw moest ontwerpen dat tegelijkfunctioneel moest zijn én een architecturale dialoog moest vormen met het historisch kader van kerk en stadhuis.

Hoe werd de keuze van architect bepaald? Tijdens het burgemeesterschap van Jos Van Aperen (2legislaturen geleden!) werd een wedstrijd uitgeschreven waaraan jonge, Hoogstraatse architecten mochten deelnemen. Op anonieme basis moesten zij een ontwerp indienen voor een nieuw te bouwen administratief centrum. LUDO DE MEESTER werd de laureaat en kreeg de opdracht na enkele jaren politiek en ander geharrewar over de onder te brengen diensten, een juiste plaats.van inplanting, grondruilovereenkomsten en moeizame onteigeningsprocedures kon hij eindelijk beginnen bouwen. Hij spreekt met bezieling en geestdrift over zijn werk en kan elke lijn, elk hoekje, kantje en boogje verantwoorden. De buitenkant Het te gebruiken materiaallag voor de hand baksteen zoals kerk en stadhuis-, de vorm niet. Hoe creëer je een gebouw dat visueel aansluit bij de bestaande l6e eeuwse bouwwerken, zonder een kunstmatige neo-stijl neer te zetten? En ook

andere hedendaagse normen tellen mee: voldoende lichtinval in de burelen bijvoorbeeld. Dat laatste is er trouwens de reden van dat de voorgevel geen rij rechthoekige ramen gekregen heeft zoals het stadhuis, maar een grote glaspar-

De balustrade op de eerste verdieping vormt niet alleen een mooi decoratiefelement maar biedt, dank-

zij zijn opengewerkte structuur, tevens visueel contact met het gelijkvloers en de ganse inkompartij.

14

Zullen we vanop deze binnenplaats binnenkort de beiaardconcerten kunnen beluisteren? tij met de opvallende grote boog erboven. Deze boog is tegelijk het (laat-)20e eeuwse architectuur-element dat de Dienst Monumenten en Landschappen verkoos boven de reeds vernoemde kopie-stij l. Al is het voor velen even wennen. De architect verduidelijkt dat dit een element is dat je van ver moet bekijken. De nieuwe boog verwijst naar de oude boog in witte steen in het hoofdportaal van de kerk. Ook opteerde hij voor een hoektorentje dat duidelijk geïnspireerd is op dat van het stadhuis en tegelijk aangeeft tot waar de twee-eenheid stadhuis-administratief centrum reikt. Wat hiernaast komt, is immers nog de vraag.

De binnenkant 'Vanwege zijn vorm -langwerpig - vergelijk ik dit gebouw graag met een kerk: je komt binnen langs een monumentale inkompartij, dan ga je door het schip, en aan het einde daarvan vind je het koor, in dit geval een rotonde,' aldus Ludo De Meester. Wij gaan de weg die straks elke inwoner zal gaan voor pakweg een rol huisvuilzakken, een nieuwe identiteitskaart of een bouwaanvraag .. . De inkom is ruim en licht. Aan de rechterzijde is veel glas gebruikt wdat de noordgevel van het historisch stadhuis haast volledig zichtbaar blijft. Op de 3 niveaus- gelijkvloers, Ie en 2e verdieping- zijn beide gebouwen met elkaar verbonden. Als we omhoog kijken, krijgen we, dank zij de opengewerkte ballustrades, een zicht op de eerste verdieping. We lopen rechtdoor, passeren de lift en komèn in de ruimtes waar weldra de balies zullen staan. Ook hier aan de rechterzijde veel glas. De noordgevel van de kerk is nu zichtbaar in al haar glorie. Wat ertussen ligt is nog wat troosteloos maar het wandelpad zal na de bouwwerken terug hersteld worden en met groen afgehoord. 'Ik heb gebruik gemaakt van het historisch schilderij dat hier te bewonderen was. De bezoeker zal dus het zicht op de kerk niet verliezen, al blijft het jammer dat we er zo dichtbij moesten bouwen', meent de architect terecht. Op de verdiepingen is deze voorliefde voor doorkijkjes consequent verdergezeL Hier komen we ook bij

(


AKTUEEL de fameuze piramidedakjes, en meteen wordt duideijk wat hun functie is: de glazen constructies zijn precies aangebracht op de plaatsen waar het zicht op de toren het best tot zijn recht komt, vaak in combinatie met het lijnenspel van kerkdak en luchtbogen. Maar het mooiste decor biedt toch wel de ronde achterbouw. Van daaruit kan je het Paxcomplex, de Lindendreef en eigenlijk de ganse oostkant van Hoogstraten overzien. Of de Lindendreefbewoners ook zo gelukkig zijn met het zicht op de verblindend witte bovenbouw, is een tweede vraag, die wij doorspelen naar de architect. 'Dat was een contrastwerking met de andere- zwarte, discrete- ramen en de wisselende hemelkleuren. Het witte schittert en straalt ten opzichte van zijn dragende basis in rode baksteen', luidt de poĂŤtische verklaring. Op de eerste verdieping van dit gedeelte vinden we de refter en daarboven de vergaderzaal van de Kerkfabriek. De Kerkfabriek?? Ja, in ruil voor de Latijnse School kregen zij een opdeelbare vergaderzaal op het hoogste niveau (met zicht op de kerk, hoe kan het anders) en een opslagruimte voor processiemateriaal in de kelder. Of hoe kerk en staat elkaar vinden ...

Gehandicapten in de raadzaal Er is ook rekening gehouden met mindervaliden. De drie niveaus zijn met een lift verbonden en als je op de tweede verdieping aankomt, kan je via een licht hellend vlak naar de aangrenzende raadzaal in het stadhuis zodat binnenkort voor het eerst gehandicapten in een rolstoel de raadszittingen zullen kunnen bijwonen. Op deze verdieping bevindt zich trouwens nog een mooie zaal die voorlopig nog reserveruimte is, dus nog niet aan allerlei vereisten moest voldoen, en daardoor mooi en evenwichtig geworden is, met een grenenhouten spanplafond dat bij het betreden van de zaal als het ware warmte uitstraalt. We dalen terug af (langs de trap, want de lift mag nog niet gebruikt worden), en verlaten het gebouw via de nooduitgang op het gelijkvloers, langs de noordkant. Hier is ruimte voor een nog aan te planten groene binnenplaats tussen het

Architect Ludo De Meester spreekt vol vuur over 'zijn' gebouw.

Administratief Centrum en het nog te bouwen winkel- en wooncomplex: misschien een mooie plek om in de toekomst de beiaardconcerten te komen beluisteren? Want ook hier is er voor gezorgd dat de toren zichtbaar blijft. EĂŠn ding is ons na het bezoek alleszins duidelijk geworden: het historisch decor loopt als een rode draad doorheen het gebouw. Al is de kerk een stuk ademruimte kwijtgeraakt, de bevolking zal via het Administratief Centrum contact houden met haar geschiedenis. Einde deze maand wordt het gebouw opgeleverd. En zodra de administratieve diensten verhuisd zijn, wordt een opendeurdag ingericht voor het publiek. Mis deze kans niet en ga zeker eens een kijkje nemen.

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77

Waar je ook kijkt, het historisch kader is overal aanwezig. De vergaderzaal van de Kerkfabriek heeft zelfs een echte omgang gekregen.

15


,.

Deel 3: Achter de tralies In dit derde en laatste deel gaan we even kijken aan de andere kant van de tralies. Hoe brengen de gedetineerden hun tijd door? Hoe worden ze voorbereid op hun herintrede in de maatschappij? We zouden kunnen stellen dat een gedetineerde, zo hij dat wil, enkel op zijn kamer komt om te eten en te slapen, zoveel mogelijkheden zijn er om zijn dagen te vullen.

De beroepsopleidingen worden gegeven door gediplomeerde leraars. Op de foto de lesgever van de cursus Elektriciteit.

Ontspannende en vormende activiteiten Aan het kasteel is van oudsher altijd een boerderij verbonden geweest. Nu zijn het gedetineerden die dagelijks de koeien melken.

Niet minder dan 600Jo van de gedetineerden functioneren in een vijfdaagse werkweek die qua arbeidsritme zoveel mogelijk de realiteit van de buitenwereld benadert. Enkele voorbeelden: - De bakkerij levert dagelijks vers brood aan de gevangenissen van Antwerpen, Mechelen, Sint-Gillis, Vorst, Turnhout, Merksplas, Wortel en natuurlijk Hoogstraten zelf. Dat betekent een totaal van - schrik niet - 30 ton brood per maand! - De drukkerij krijgt opdrachten voor overheidsdrukwerken. - In de smidse worden o.a. ramen en deuren gemaakt voor de andere gevangenissen ... - In een aanpalend atelier gebeurt de assemblage van kinderfietsen voor een privĂŠfirma. - De boerderij heeft 100 stuks vee en 50 haakkers en weiden, enz. - enz.

Ook hier een waaier aan mogelijkheden: - crea-atelier: boetser e n , beeldhouwen, schilderen ... - toneelspelen - computerinitiatie - bibliotheek, e.a. -e.a. Er is ook een TV-zaal voor de overblijvende vrije (?) tijd.

Opleiding Zowat 40% van de gedetineerden volgen een beroepsopleiding, die georganiseerd wordt in samenwerking met de VDAB. Degenen die met succes de cursus gevolgd hebben krijgen de gelegenheid om gedurende 3 weken naar Hereotals te pendelen om in het VDAB-centrum praktische proeven af te leggen die recht geven op een getuigschrift van beroepsbekwaamheid, zonder verwijzing naar zijn hechtenis. 16

In het erea-atelier worden vaak echte kunstwerkjes vervaardigd.


GARAGE

GeudeiiS ~ Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315 .71.76

CARROSSERIE 2 avonden in de week wordt er volley bal gespeeld, in de zomer buiten, in de winter in de sportzaal.

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Sport Een gezonde geest in een gezond lichaam. Om in conditie te blijven krijgen de gedetineerden de kans om aan sport te doen. - Via groepssporten (voetbal, volleybal, basketbal) leren ze bovendien in een team te spelen, reglementen te volgen en respect te hebben

voor de tegenstrever. De voetbalploeg neemt zelfs deel aan de gebuurtecompetitie van Hoogstraten. Maar zij spelen geen wedstrijden op verplaatsing ... - Ook individuele sporten komen aan bod: er kan aan powertraining gedaan worden, tafeltennis, biljart e.a.

STREVEN NAAR PERFECTIE

Probleemgerichte activiteiten en info-vergaderĂźmgen Dit zijn meestalgespreks-of werkgroepen die tegemoetkomen aan een aantal specifieke noden van de gevangenen: - AA-vergaderingen (AA = Anonieme Alcoholisten) - gesprek rond relatievorming - lees- en schrijfgro epen (i.s. m. het Centrum voor Basiseducatie te Turnhout) - info rond de werking van allerlei instellingen

BYOUTERIE

'Joli'

zoals VDAB, RVA, mutualiteit, OCMW, enz. Door middel van deze 5 punten, gekoppeld aan een individuele begeleiding, wordt getracht de gedetineerde zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven buiten de gevangenis, dat vanuit het 'eindstation' Hoogstraten niet meer veraf is. (hb).

HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/3147253

*

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

*

Exclusieve fashion kleding

*

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

*

Te gekke horloges en ringen

*

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom ..... bijna alles!!! Service: Mister Cash Bankcontact Een lasser aan het werk in de afdeling Metaalconstructie. In deze werkplaats fabriceren de gedetineerden o.a. deuren voor... gevangenissen!

Visa

American Express Eurocard Postcheque 17


LEZERS SCHRIJVEN

Lezers schrijven Leuke verrassing Beste Redactie, Door omstandigheden, zeg maar werk, dienden wij na ons huwelijk te verhuizen. We vinden het dan ook heel tof dat jullie dit initiatief nemen t.o.v. jonge trouwers. Van een leuke verrassing gesproken. U heeft ons adres. Stuur maar op! Tony Smets & Ann Hermans, Zichem. (N. v.d.r.: Uitgeverij De Hoogstraa/se Pers schenkt aan jonggehuwden uit de gemeente Hoogstraten een gratis jaarabonnement van De Hoogstraa/se Maand.)

Dorpsraad Mijnheer de hoofdredakteur, Op de valreep bezorg ik u enige bedenkingen en vragen bij de Algemene Vergadering van de Hoogstmatse dorpsraad van 19 januari laatstleden. 1 . Geen enkel Hoogstmats gemeenteraadslid vond het noodzakelijk aanwezig te zijn. Slechts drie leden van het College daagden op. Want 'in de dorpsraad wordt er geluisterd naar de burger' (zie uitnodiging). 2. Waarom werd de 800.000 BF kostende

studie betreffende de haalbaarheid van een overdekt zwembad in Hoogstraten niet uitgebreider toegelicht, én voorgelegd aan alle dorpsrad en, aangezien de principiële beslissing hierover reeds op 25 januari aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. 3 . Op de vraag waarom het Administratief Centrum zo duur geworden is, antwoordde het aanwezige College dat dit te wijten was aan de te grote vrijheid gelaten aan de architect, een slechte opvolging van het budget, 'normaal voor een overheid', en aan de inspraak van het personeel. Dit zijn hoogst merkwaardige verklaringen. 4 . In tegenstelling tot wat de uitnodiging beloofde, werden er geen adviezen naar het gemeentebestuur toe geformuleerd, en dit vooral bij gebrek aan inhoudelijke informatie over de nieuwe prioriteiten voor het komende jaar. Ook omdat een niet aangekondigd agendapunt veel tijd deed verloren gaan. 5 . Ware het niet beter de zware formele inspraakprocedure en - struktuur (van bewoner-burger via dorpsraad naar Cultuurraad tot College en gemeenteraad) te vervangen door enkele hoorzittingen per jaar per deelgemeente en dit georganiseerd door het College. Dat dit mogelijk is, bewees deze bijeenkomst vanaf het voorziene einduur in een vraaggesprek tussen burgers en schepenen. 6 . Eens te meer is gebleken dat de Hoogstraatse burger nog te veel belangrijke informatie wordt onthouden met betrekking tot aangelegenheden die hem direkt aanbelangen.

Pa/mans, Hoogstraten

t\ Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES

UITVOERING

Heilig Bloedlaan 277-279- Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 18

Democratie heeft haar rechten! In de kranten heb je kunnen lezen dat tijdens de gemeenteraad van 25 januari '93 burgemeester Arnold Van Aperen de oppositie Agalev- Fusiebelangen geen gelegenheid gaf haar mening te zeggen over een aantal agendapunten. Dat hij zo ondemocratisch optreedt kunnen we helemaal niet begrijpen. Vindt onze burgemeester nu echt dat de oppositie moet zwijgen? Zit hijzelf in de Vlaamse Raad niet in de oppositie? Wat zou hij ervan denken indien de voorzitter van deze raad, de heer Van Velthoven Arnold op dezelfde manier zou behandelen. Om hem de gevolgen hiervan te laten inzien, schreven we een denk beeldige brief aan de heer Van Velthoven.

'Geachte Heer Voorzitter, Zoals u weet is VLD-senator Arnold Van A peren burgemeester van onze stad Hoogs/raten. Zijn partij heeft hier samen met de CVP een grote meerderheid. Onze partij AgalevFusiebelangen zit in de oppositie. De burgervader vindt het blijkbaar plots niet meer nodig in de gemeenteraad onze partij de kans te geven haar mening te zeggen over belangrijke dingen zoals een grote verkaveling, de bouw van een zwembad, de aanschaf van een nieuwe centrale computer, enz... Mogelijk denkt u op dezelfde manier over democratie als hij. Dan zal u zeker volgende keer, wanneer VLD-senator Arnold in de Vlaamse Raad het woord vraagt eraan denken dat de VLD in uw vergadering tot de oppositie behoort. Hun voorman Guy Verhofstadt voert in uw instelling maar alle dikwijls het hoge woord. En onze burgervader staat al zo vaak in de aandacht van de pers en er verschijnen toch al zoveelfoto's van hem bij gelegenheid van gouden bruiloften en teerfeesten. Indien u denkt zoals onze burgervader, dan zult u hem onmiddellijk de mond snoeren op dezelfde wijze als hij dat met de oppositie doet in Hoogs/raten, door te zeggen dat zijn bedenkingen niet ter zaker zijn, ofdat u overgaat tot de stemming. En wanneer senator Arnold ooit het lef heeft bijkomende agendapunten ofvragen te stellen, dan zult u zeker kordaat deze via een stemming naar de pruliemand afvoeren. Wat een oppositielid als Arno/d zegt, is totaal onbelangrijk. Zo en niet anders werkt immers de liberale democratie. ' Wees gerust, Beste Lezer, we hebben dit briefje maar verscheurd. We hebben te veel respekt voor de democratie om de burgemeester een koekje van eigen deeg te geven. We hopen alleen maar dat hij, wanneer hij dit leest, toch nog zal nadenken. De burger kan er alleen maar wel bij varen wanneer èn meerderheid èn oppositie in de gemeenteraad hun rol mogen en kunnen spelen. Wij, in alle geval blijven van plan kritische vragen te stellen, ook al zint dat de burgemeester of de rest van de meerderheid niet.

Agalev-Fusiebelangen raadsleden Juut Verhulst en Alfons Sprangers


PUBLI-REPORTAGE

,lNif.nl.ws=Y:~ir()ïfZéadvertèerd.eFs,'," ;.:,:;;~;.;-.'i.=i._~--

. >i:i.~~.t-?.L . ~:-.~i::R:.t:.>;;:;.:_~;_:i;.:::::=:~-;:.=x.-:.-.-.-:.. ~

'

·{...:=:··

Perfect Korreltapijt vloert elke vloer!! In Hoogstraten vestigen zich steeds weer nieuwe zaken. Een daarvan trok echter onze speciale aandacht, nl. Perfect Vloeren Hoogstraten, gevestigd aan de Vrijbeid nr. 34A. De diverse artikelen die nl. in de nationale pers verschenen omtrent het unieke concept van Perfect Korreltapijt hadden ons nieuwsgierig gemaakt. Wij trokken dus naar Perfect Vloeren voor een gesprekje met de eigenaars.

De fraai ogende showroom.

Het eerste wat ons opvalt is een zeer mooi en stijlvol ingerichte showroom. Wij worden hartelijk ontvangen door mevrouw Marlies Schlappi, direkteur, en haar technisch adviseur de heer Eli Sillius die beiden honderduit vertellen over deze nieuwe zaak. Op onze vraag waarom zij zich uitgerekend in Hoogstraten vestigden antwoorden zij dat de heer Sillius reeds twintig jaar geleden betrokken was bij de ontwikkeling van het Perfect KorreltapijL Een van de allereerste vloeren legde hij zelf mee. Zijn betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van dit produkt bracht automatisch de gedachte mee om zelf ook eens een eigen zaak te beginnen. Hun keuze viel op België omdat in Nederland de markt eigenlijk verzadigd is met dit soort bedrijven. Dat zij daarbij Hoogstraten uitkozen als vestigingsplaats komt omdat de heer Sillius, als amateur schrijver van gedichten en kinderverhalen, regelmatig in contact komt met de Kempische schrijvers waarvan velen op het seminarie te Hoogstraten studeerden. Daardoor leerde hij Hoogstraten kennen en waarderen. Op dit moment bestaat er een nauw samenwerkingsverband tussen Perfect Vloeren Hoogstraten en een Nederlandse vriend van de heer Sil-

lius die een groot bedrijfrunt in het Nederlandse KaatsheuveL Momenteel worden de vloeren nog door Nederlanders gelegd, maar al snel zal dit door Belgische werknemers moeten gebeuren, die dan eerst in de betreffende fabriek te Kaatsheuvel zullen opgeleid worden. Men verwacht rond het jaar 1995 ongeveer een tiental mensen in dienst te hebben, wat natuurlijk gunstig is voor de arbeidsmarkt. Mevrouw Schlappi toont ons vervolgens het adressenbestand van de aanvragers van Perfect Korreltapijt en de kaarten van de vloeren die reeds gelegd zijn. De Nederlandse firma te Kaatsheuvellegde in 1992 bijna 63.000 m' Perfect KorreltapijL Dat moet de toekomstige klant een enorm vertrouwen in het produkt geven. De firma beschikt dus tevens over een aantal adressen waar de nieuwe klant eens rustig met de mensen kan gaan praten over de kwaliteiten van deze vloer. De heer Sillius vindt het trouwens wel jammer dat er geen Perfect Korreltapijt komt in het nieuwe Hoogstraatse stadhuis. Bij de opening van zijn zaak had hij de burgemeester beloofd om gratis het logo van de stad in deze vloer te verwerken, maar helaas heeft hij hier nooit meer iets van gehoord. De showroom oogt prachtig. Om wat variatie aan te brengen, verkoopt men tevens een klein maar goed uitgezocht assortiment parketvloeren en de allerbeste laminaatvloer, nl. LA-

De voorgevel van Perfect Vloeren- Hoogs/raten, Vrijheid 34-A

METI. Deze laminaat is erg mooi te combineren met Perfect Korreltapijt, zoals reeds op verschillende plaatsen gebeurde. 'Het gaat er bij ons niet om, zo besluit Mevrouw Schlappi, om een enorme massa verschillende parketvloeren in huis te hebben. Wij hebben vooral aandacht voor de kwaliteit en de prettige begeleiding van de klant om te komen tot een goed doordachte keuze.' Zij voegt er nog aan toe dat bij Perfect Vloeren Hoogstraten de vloerinspectie en het maken van offertes volledig gratis gedaan worden. Wij ervaarden dit eerste bezoek aan Perfect Korreltapijt Hoogstraten als zeer prettig. Men nam er rustig alle tijd voor ons. Wij gingen dan ook heen met de wetenschap dat Hoogstraten een zaak van niveau erbij heeft waar de klant echt koning is. Wie meer wil weten over Perfect Korreltapijt kan de stand van deze exclusieve zaak bezoeken tijdens de eerstkomende handelsbeurs in de Hoogstraatse veilinghaUen, of gewoon eens binnenstappen bij Vrijheid 34A. U zult er wel bij varen.•

De heer Eli Si/lius, technisch adviseur van 'Perfect Vloeren- Hoogstraten'.

19


REGIONAAL

Benego Benego (Belgisch-Nederlands Grensoverleg) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 34 gemeenten langs de grens van de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. Benego stelt zich tot doel de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen van deze 34 gemeenten te behartigen. Binnenkort wordt Benego een openbaar lichaam waardoor het rechtsgeldige overeenkomsten kan sluiten. De oprichting van een dergelijk grensoverschrijdend orgaan op publiekrechtelijke basis wordt mogelijk gemaakt door de Benelux-conventie ter zake. Het vernieuwde Benego zal grensoverschrijdende ecologische en economische projecten en initiatieven inzake ruimtelijke ordening behartigen. De zetel van het openbaar lichaam Benego wordt gevestigd in Baarie-Hertog (B). Het secretariaat bevindt zich in: gemeentehuis EttenLeur, Markt 1, NL 4875 CB Etten-Leur, tel. 00.31.1608.2467.0

Welzijnsbeleid «

'···'

Tot 15 april krijgen alle ACW-afdelingen de tijd om een Welzijns- enquête in te vullen en te bespreken tijdens de plaatselijke bestuursvergaderingen. De resultaten van deze enquêtes worden arrondissementeel verwerkt en tegen juni worden de besluiten herschreven in konkrete wensen, verwachtingen en beleidsvoorstellen. In het najaar wordt dit ontwerp opnieuw besproken in de afdelingen en in het voorjaar van 1994 wordt het definitieve resultaat voorgelegd aan een open Welzijns-congres. De besluiten van dit congres moeten zeer konkreet zijn en nauw aansluiten bij de gevoelens van de mensen. Het ACW is er trouwens van overtuigd dat, evenals voor de economische problemen, de Kempen voldoende troeven in eigen handen heeft om via een eigen uitgewerkt regionaal Welzijnsbeleid een solidaire samenleving op te bouwen waardoor het welzijnsgevoel duidelijk kan toenemen. O

~' Stap Theater Stap presente~rt op zondag 28 februari een nieuwe produktie. De première van MAW begint om 20.15 uur in het cultureel centrum De Warande in Turnhout. Het thema behandelt het leven in zijn grandioze alledaagsheid. Achttien acteurs transformeren die banaliteit eigenwijs naar wat ze in wezen is: tragiek, onbegrijpelijke verwording en bizarre rituelen. Het is een spel met woorden die er geen zijn, een gevecht met de stilte. MAW is een produktie van Theater Stap in samenwerking met PICS Dommelhof Neerpelt en CC De Warande Turnhout. Wie op 28 februari niet kan komen, krijgt nog de gelegenheid op 12 maart. Reserveren kan via tel.nr. 014/ 41.69.91. Toegangsprijs: 250 fr. 0 1

Restauratie

We naderen het einde van een eeuw en dit is een moment waarop mensen terugblikken naar het verleden en daaruit inspiratie putten voor het heden. Een tweede belangrijk gegeven is natuurlijk de welvaart en de vrije tijd. Deze factoren

20

hebben voor gevolg dat mensen meer tijd, geld en creativiteit kunnen en willen vrijmaken voor hun leefomgeving. Scholen die oude kunstambachten aanleren zitten duidelijk in de lift. Na bet bloemschikken, macramé en pottenbakken is nu de eigen interieurdecoratie aan de orde. Ook tv-programma's als 'Kunst en Kitch' en 'Stijl' en de talrijke antiekbeurzen en rommelmarkten hebben opnieuw belangstelling gewekt voor oude meubelen en andere voorwerpen. Maar hoe herstel en onderhoud ik het allemaal? De ' International School of Art, Restoration and Decoration' (vzw ISARD) geeft een antwoord op deze problemen. De opleidingen zijn bijna uitsluitend praktijkgericht, worden ondersteund door een theoretische basis en verrijkt met een handig naslagwerk. De cursussen variëren van 4 tot 12 weken (1 les van 3 uur/ week). Na het beëindigen van een cursus kan men in het 'open atelier' onder begeleiding oefenen en werken. Vakmensen of amateurs, beginners of gevorderden met interesse voor restauratie, renovatie of decoratie schrijven of bellen naar: Isard, Ledeganek kaai 27, 2000 Antwerpen, tel. 013/216.34.94 of216.40.42. 0

Breda's Museum In het Breda's Museum (Grote Markt 19) loopt gans dit jaar de tentoonstelling 'Oog op het Hof', een beeld van Breda als eerste residentie van betHuis Oranje Nassau in Nederland. Op de eerste verdieping vindt men een 'keuze uit eigen kollektie' (t/m mei): een selectie uit eigen verzameling beeldende kunst, voornamelijk schilderijen. Op de bovenste verdieping in het expositiegebouw is een kleine tentoonstelling ingericht met een grote verscheidenheid aan kinderspeelgoed en kinderprenten, voornamelijk uit de 19de eeuw. Het museum is open: woensdag t/m zaterdag van 10.30 uur tot 17 uur en dinsdag, zondag en feestdagen van 13 tot 17 uur ('s maandags gesloten). Toegangsprijs: 1,5 gulden. O

~anagementvorO[Ümg Het Instituut voor Managementvorming presenteert een ruim aanbod van korte opleidingen waarin de vertaling van actuele thema's naar de bedrijfssituatie centraal staan. Belangstellenden voor managementvaardigheden, integrale kwaliteitszorg, marketingmanagement en financieel management nemen best even kontakt op met: Anne-Marie Raeymaekers (IVM), Paterspand, Patersstraat 100, 2300 Turnhout, tel. 014/ 40.02.70. 0

Helmot Lotti Zaterdag 6 maart organiseert de Stedelijke Adviesraad Turnhout- Hammeiburg een wervelende show met Heirnut Lotti om 20.15 uur in De Warande. Deze adviesraad is een overkoepelend orgaan dat verantwoordelijk is voor de verbroedering met de zusterstad Hammeiburg (D). Met de opbrengst van dit concert wordt de werking betaald. De raad overkoepelt meer dan 40 Turnhoutse verenigingen. Bijna twee decennia lang bestaat er een levendige verbroedering tussen deze twee steden; een verbroedering die gedragen wordt door het verenigingsleven (Toegangsprijs voor het concert: 400 fr.). 0

Ongevallen Vrijdag 17 jan. om 20.20 u kwam aan Stevennekeos te Rijkevorsel de fietser Danny Van Den Kieboom, Vaartstraat 15, Rijkevorselin aanrijding met de bromfietster Mieke Sijsmans, Stevennekeos 6. Mieke Sijsmans werd licht gekwetst terwijl Danny Van Den Kieboom zware verwondingen opliep. Aan het kruispunt Vrijheid en Gelmeistraat botste donderdag 21 jan. om 11.00 u de vrachtwagen bestull(d door Andreas Klein , Augsburg (Duitsland) met de personenwa- , ,) gen bestuurd door Linde Aerts, Heu- ~ velstraat 23, Hoogstraten. Deze laatste werd ) licht gewond. ',

Aan de vaart Oostmallesteenweg te Rijke- , vorsel viel zaterdag 23 jan. om 20.30 u de fietser Marcel Marissen, Vaart 6, Rijkevorsel, Hij werd hierbij zwaar gekwetst.

Aan bet kruispunt Loci. De Konincklaan en Sint-Lenaartseweg botste vrijdag 5 feb. om 11.00 u de vrachtwagen bestuurd door Pa" trick Van Aeken uit Aarschot met de auto bestuurd door Marleen Achten, Leopoldstraat 64, Merksplas. Er was Uchte schade. VrijdagS feb. om 19.45 u kwamaandelán- , , gimberg te Wortel de auto bestuurd door i ' Antoon Terlouw uit Rotterdam in botsing ; ' mët dë vrachtWagen bestuurd door Maçêe1 ' î Bá.X uit Dessel, Antoon Terlouw vond hier~ ,; bij de dood.

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorse/ Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! Een o nvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kij ken. Laat daarom mopie fow's maken. Door een professiPneel fotograaf.


BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN- Tel. 03/314.51.77 OPENBARE VERKOPING VAN BLOK WEILAND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT - HEISTRAAT Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Blok weiland te Hoogstraten/Minderhout, aan de Heistraat, groot 4 ha 47 a 71 ca, verdeeld in 4 kopen als volgt: - koop 1, 1 ha 19 a 11 ca -koop2, 1 ha 10a20ca -koop3, 1 ha05a48ca -koop4, 1 ha 12a92ca •-.. Het geheel palende of gepaald hebbende: de Heistraat, Adams-Stoffels A., Laurijssen-Van Mirlo J., Rombauts-Renders J. en de Molenbeek. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden, 3e pachtperiode. Zitdagen: - inzet op dinsdag 2 maart 1993 -Definitief op dinsdag 16 maart 1993 telkens om 15.30 uur in Café De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

OPENBARE VERKOPING VAN WONING MET TUIN ACHTERAARD 8, TE 2322 HOOGSTRATEN/MINDERHOUT

LASERSHOW- HOOGSTRATEN

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Woonhuis met tuin, Achteraard 8 te 23221-joogstraten/Minderhout, groot 4 a 49 ca; Kadastraal inkomen 9.200. Begrijpende: - woonkamer, slaapkamer, keuken en zolder in de tuin: bergplaats. Bezichtiging: zaterdag van 14-16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen - inzet op dinsdag 16 februari 1993. - Definitief op dinsdag 2 maart 1993. telkens om 14.30 uur in café 'Parochiecentrum' te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Koestraat 52. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN WONING MET TUIN PRINSENPAD 52, RIJKEVORSEL

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken , -Gordijnen en overgo.rdijnen

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Woning mettuin te 2310 Rijkevorsel, Prinsenpad 52, groot 7 a 84 ca; kadastraal inkomen 7.900,fr. Begrijpende: ·Op het gelijkvloers: twee dooreenlopende plaatsen, keuken, WC en 2 bergplaatsen. -Boven: hall en 2 slaapkamers. - Kelder -Grote tuin Aansluiting op nutsvoorzieningen mogelijk. Bezichtiging: zaterdag van 14-16 uur Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen - Inzet op dinsdag 16 februari 1993. - Definitief op dinsdag 2 maart 1993. telkens om 17.30 uur in café 'Parochiecentrum' te 2310 Rijkevorsel, Dorp 19. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

-Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz .

Op 31 maart is het weer tijd voor een nieuwe MAAND. Op 17 maart is het tijd voor de kopij en op 21 maart is het de hoogste tijd voor het dorps- en sportnieuws. 21


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HElDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Handelsbeurs In de winterperiode, als de tomaten, aardbeien en ander lekkers niet zo welig tieren, is er in de Hoogstraatse Veilinghallen ruimte vrij voor andere activiteiten. Zo is er van 5 tot 9 maart de bekende Handelsbeurs. Tientallen handelaars komen hun produkten voorstellen aan het grote publiek. Vrijdag 5 maart is de beurs toegankelijk van 17 tot 21 uur; zaterdag 6 en zondag 7 maart, traditioneel de drukste dagen, kan je een bezoek brengen van 's morgens 10 tot 's avonds 21 uur en maandag 8 en dinsdag 9 maart kan je er nog terecht van 14 tot 21 uur. Maar de Hoogstraatse Handelsbeurs is meer dan alleen maar een verzameling stands. Dit jaar wordt er een speciale animatiezaal ingericht, waar tal van activiteiten plaatsvinden. Een greep uit het programma: Vrijdag 5 maart: - Karaoke-avond vanaf 20 uur Zaterdag 6 maart: - Doorlopend kinderanimatie - Demonstratie gevechtssporten - Optreden B.B. Jerome and The Bang Gang Zondag 7 maart: - Doorlopend kinderanimatie - Demonstratie gevechtssporten - Doorlopend optredens, animatie, attracties voor jong en oud Maandag 8 maart: - Marck River Jazzfriends vanaf 19 uur Dinsdag 9 maart: - Sluitingsavond met verrassingsoptreden om 20 uur. 0

Toerisö in de Pax Vakantiegenoegens denkt al aan de komende lente en zomer en organiseert op zondag 7 maart een toeristische namiddag in de Pax, met dia's en informatie. Het programma vermeldt 3 bestemmingen: 14 uur: Duitsland: Het Alt-Mühltal 15 uur: Frankrijk: Bretagne, uitstap naar Jersey en een stukje Loirevallei 16 uur: Zwitserland: het Vierwoudstedenmeer Over al deze bestemmingen kan de bezoeker documentatie en landkaarten inkijken en er liggen ook enkele toeristische folders, maar vooral kan U er terecht voor inlichtingen bij mensen die er zelf geweest zijn. Vakantiegenoegens profileert zich in de eerste plaats als gezinsvriendelijk en richt zich vooral tot individuele reizigers die met eigen auto reizen, hoewel ze ook een aantrekkelijke groepsreizenbrochure hebben. Aan kampeerders wordt extra aandacht besteed. Vakantiegenoegens Hoogstraten/ Rij kevorsel neemt trouwens ook deel aan de 'Dag van de Kampeerclub' op 21 maart te Eindhout. Wie meer inlichtingen wenst kan terecht op het secretariaat: Vakantiegenoegens Hoogstraten, Vic Cornelissen, Achtelsestraat 52, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314.40.01. 0

22

Hoogstraten op televisie

Op 24 januari werd de hoogmis vanuit onze kerk uitgezonden op TV 1. Er was veel volk die zondag- dat gaf een goede indruk- en deken Pons Van Dijck, organist Jos Bruurs, het Piuskoor èn de Hoogstraa/se kinderen kregen veel positieve reacties uit alle hoeken van het land. Ze hebben er inderdaad veel voor over gehad: de ganse zaterdagmiddag brachten zij in de kerk door. Licht en geluid moesten worden afgesteld, de camera's moesten hun posities innemen, het koor moest alle liederen meerdere malen zingen, de misdienaars moesten vele keren dezelfde weg afleggen, en zelfs de bloemstukken werden van links naar rechts verschoven en weer terug. Ook werden een aantal beelden reeds op voorhand opgenomen om de volgende dag in te lassen, o .a. enkele details uit de 16e eeuwse glasramen. De foto toont een repetitiemoment met het 'groot rollend materieel'.

Huldiging

I

Dit zien er allemaal gezonde mensen uit. Dat zal ook wel zo zijn, want het zijn bloedgevers die er allemaal al een flink aantal bloedgiften hebben opzitten, genoeg voor een brevet of zelfs een tinnen schotel. Dat verdient een plaatsje in de Hoogstraatse Maand.


HOOGSTRATEN Pianorecit~l

Eliane Rodrigues Kunstkring Spijker haalt grote namen naar Hoogstraten. Na Werner Van Mechelen en Robert Groslot slaagden zij erin weerom een laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd te engageren: Eliane Rodrigues. Deze pianiste deed zich in de prestigieuze wedstrijd opmerken met een opvallende vertolking van de Vierde van Beethoven en werd de lieveling van het publiek. Eliane Rodrigues is Braziliaanse. Ze is geboren in Rio de Janeiro in I959, begon op haar 3e piano te spelen en te componeren, en was amper 5 jaar toen ze haar eerste recital gaf. Ze bleef zich perfectioneren en in de zeventiger jaren won zij zowat alle wedstrijden die in haar geboorteland georganiseerd werden. In I978 kwam ze in België Muziekcultuur studeren bij professor de Tiège en andere bekende leraren. En deze maand concerteert ze dus in Hoogstraten. Op het programma staan werken van Cesar Franck, Debussy, Villa Lobos en Granados. Uit de verklarende teksten lichten wij volgende fragmenten: Cesar Franck: 'Klassieke vormtraditie en romantische uitdrukking versmelten ' . Debussy: 'De impressie van het plonzen van de goudvissen en het wegzakken van de maan wordt hoorbaar dankzij de virtuositeit van componist en pianiste'. Villa Lobos: 'Exotische, fel gekleurde en eruptieve muziek komt tot haar volle recht dankzij de Braziliaanse verwantschap van Lobos en Rodrigues'. Granados: 'Rodrigues laat de klanken van de piano met een Spaans temperament dansen'. Het concert van Eliane Rodrigues vindt plaats in de Rabboenizaal van het Spijker, A. de Lalaingstraat 3, op woensdag 10 maart te 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 350 fr. maar genummerde plaatsen kunnen gereserveerd worden aan de voorverkoopprijs van 300 fr. op het telefoonnummer 03/ 3I4.55.36. 0

God en het Lijden Voor de Decanale Werkgroep Vorming, die in Hoogstraten nauw samenwerkt met het Davidsfonds, spreekt op 24 maart professor Michel van Bostraeten, professor aan het Groot Seminarie te Antwerpen, over de Godsproblematiek bij het lijden. De kernvraag van deze spreekbeurt luidt: 'Als er een God bestaat, waarom laat Hij dat dan allemaal gebeuren?'. De mens wordt bekoord om verkeerde antwoorden te geven. In het lijden schijnt God inderdaad veraf te zijn. Ofwel roept de mens God om hulp of.. . hij vervloekt Hem. Dewevo en DF nodigen alle belangstellenden uit op woensdag 24 maart om 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie te Hoogstraten. 0

Provinciaal Zangtornooi Onze Rabboenizaal mag andermaal gastheer spelen voor één van de zittingen van het Provinciaal Tornooi voor Zangkoren. Door deel te nemen aan deze kwalificatieproef kunnen de koren zich plaatsen in één van de afdelingen: 3e, 2e, Ie of Ere-afdeling.

Ons eigen Piuskoor nam in I992 deel aan het tornooi en zingt u in Ie afdeling. Deze kwalificatie is geldig gedurende 3 jaar. De Rabboenizaal viel echter wel in de smaak van de organisatoren. Op zondag 28 maart ontvangen wij dus 7 koren: één uit Arendonk, één uit Schoten, één uit Zandhoven, twee uit Beerse en twee uit Duffel. Om I4.30 uur treedt het eerste koor aan. Per koor is I5 tot 20 minuten voorzien. Belangstellenden zijn gedurende heel de loop van de namiddag welkom. Alleen wordt er gevraagd om niet tijdens het zingen in en uit de zaal te lopen. De inkom is gratis, maar voor een vrije bijdrage staat een mandje ter beschikking 'ter bestrijding van de onkosten'. 0

Face-lift in Highstreet

KWISPEL - 2e jaargang Na de succesvolle start van KWISPEL in de zomervakantie van 1992, kondigt het stadsbestuur, afdeling Jeugddienst aan, dit jaar voor de 2e maal deze speelpleinwerking te zullen organiseren, en deze keer niet enkel in de grote vakantie, maar tevens in de Paasvakantie. Goed nieuws dus, en beslist niet alleen voor werkende ouders en hun kinderen, want aiJe kinderen in de lagere school leeftijd zijn welkom. Wat de Paasvakantie betreft, is Kwispel open van maandag 5 t/ m vrijdag 9 april en van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 april, telkens van 8 tot I7 uur. In de grote vakantie zal Kwispel open zijn van 517 tot 28/8. Inschrijven kan via de Jeugddienst (3I4.50.07). De dagprijs bedraagt 130 fr.voor het eerste kind en 90 fr. voor de volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Kinderen uit andere gemeentes betalen resp. 200 fr. (Ie kind) en I50 fr. (volgende kinderen). Ze moeten enkel boterhammen meebrengen. Voor drank en 'n vieruurtje wordt gezorgd. 0

Kinderopvang De Bond van Grote en Jonge Gezinnen en het Oudercomité van de Gemeentelijke Basisschool te Hoogstraten kondigen aan Vanaf 3 maart start kinderopvang op woensdagnamiddag. Er is een permanente begeleiding voorzien van 12.05 tot 17.30 u. We verwelkomen alle schoolgaande kinderen van de Hoogstraatse basisscholen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot 12 jaar. Deze opvang wordt voorzien in de gebouwen van de vroegere Gemeenteschool in de Karel Boomstraat De kostprijs bedraagt 240 fr. voor de hele namiddag of 40 fr. voor ieder begonnen uur. Hebt u hiervoor interesse bezorg ons dan onderstaande inschrijvingsstrook op onderstaand adres of via de schooldirectie. Koen Van Opstal, L. De Kooineklaan 349, Hoogstra ten. Wenst u hierover meer inlichtingen kan u kontakt opnemen met Patricia Bekaert 3146816, Gerd Claessens 3147762, Marianne Piret 3148406, Koen Van Opstal 3143436, Marcel Verschueren 3144532.

Vooral de aankleding van de wanden is zeer smaakvol, zelfs kunstzinnig gebeurd. Het gaat zo snel in het discotheekwereldje, dat Highstraat op 7,5 jaar tijd al aan zijn 3e verbouwing toe is. Even overlopen: I985: Totale omvorming van 'De Meulen' tot 'Discotheek Highstreet'; I989: Er komt een 2e verdieping en alle tapinstallaties worden geautomatiseerd door een electronisch kaartsysteem. De meer dan 50 garçons hebben elk een eigen magneetkaart waarmee ze drank kunnen tappen. Iedere afname wordt automatisch geregistreerd en aan het einde van de avond (nacht) weet men precies hoeveel elke helper verdiend heeft. Een percent op de verkoop mag hij onmiddellijk houden; 1993: 3e verbouwing. Highstreet heeft een binnenhuisarchitect onder de arm genomen, die gespecialiseerd is in discotheken en horecazaken. Er kwamen wat meer zithoekjes bij, de disco-tafel kwam op een hoger niveau, en het verlichtingsarsenaal werd verrijkt met een 'strobowall': het soort belichting dat Micheal Jackson voor zijn laatste show gebruikte. Highstreet heeft hiermee de primeur voor Europa binnengehaald. 0

Met DF naar de Kulturele · Hoofdstad ....1 ~

Het Davidsfonds is in de eerste plaats een culturele vereniging. Trouw aan deze status, organiseert zij een bezoek aan 'Antwerpen, Kulturele Hoofdstad 1993'. Deze halve-daguitstap vindt plaats in de Paasvakantie, op woensdag I4 april. Het vertrek is voorzien aan de kerk om 13 uur, met eigen wagens. In Antwerpen staat een gids klaar voor het bezoek aan de gerestaureerde 0.-L.-Vrouwkathedraal, gevolgd door een korte stadswandeling. De bijdrage is vastgesteld op 300 fr. per persoon. Het aantal deelnemers wordt door de Stad Antwerpen beperkt tot maximum 20 personen per gids. Inschrijven kan bij de secretaris Marcel Laurijssen, tel. 03/ 3I4.51.32. 0

23


HOOGSTRATEN

Dorpsraad of hobbyclub? Wie een pittige discussie-avond verwacht had tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Hoogstraatse Dorpsraad, is wel bedrogen uitgekomen. Het bleef bij een gezellig onderonsje en wij waanden ons bij momenten soms eerder op een bijeenkomst van de een of andere hobbyclub. Met alle respect voor de goede bedoelingen van de initiatiefnemers, maar dit vonden wij toch een gemiste kans. Er was immers een ruime belangstelling (42 aanwezigen) om 'een beschrijving te maken van knelpunten en problemen in Hoogstraten '. Tot een discussie is het zelfs niet gekomen, laat staan dat daar nog tijd voor zou geweest zijn.

Nostalgie In de uitnodiging tot deze jaarlijkse algemene vergadering maakte het bestuur zich sterk dat er in een dorpsraad wordt geluisterd naar hetgeen er leeft in de gedachten van Jan-metde-pet, en dat iedereen vrij zijn opicie naar voor kan brengen. Wij hadden echter de indruk dat er nog te veel voor de gewone man gedacht wordt, in plaats van een open forum aan te bieden waarin iedereen ernstig aan bod kan komen. Graag hadden wij ook een evaluatie gehoord van de prioriteiten van het voorbije jaar alsook een kort verslag van het werk van de dorpsraad of zijn bestuur in het afgelopen werkjaar. Wel kregen we een duidelijke uiteenzetting van twee afgevaardigden van de vzw H et Convent over de restauratieplannen voor het Begijnhof. De mooie dia's over de vervlogen dagen van de Hoogstraatse Vrijheid mochten dan best onze nostalgie een beetje vertroebelen, zij waren ons insziens daar en op dat moment zeker niet op hun plaats. Veel zinvoller zou het geweest zijn om eens te peilen naar de verlangens en behoeften van de bevolking naar een veiliger verkeer en een aangenamer inrichting in het centrum. Zeker nu een aantal deskundigen volop bezig zij n met de plannen voor de herinrichting van de Vrijheid zou op deze vergadering de stem van de gewone inwoner eens aan bod mogen komen. Waar gaan we naar toe met de drukte? Is er een limiet aan de uitbreiding van de woonzones? enz. Dit en tal van andere onderwerpen zijn stof voor een discussie waaruit dan concrete eisen kunnen geformuleerd worden naar het gemeentebestuur. Pas dan kan een dorpsraad zich waarlijk vertegenwoordiger van een bevolking noemen en kan zij een gemeentebestuur dwingen konkreet rekening te houden met haar eisen. Voor de deelgemeente Hoogstraten is dat zeker geen overbollige luxe, gezien zij geen enkele afgevaardigde heeft in het Hoogstraatse schepencollege.

Prioriteiten Achtereenvolgens werden de volgende prioriteiten even naar voor geschoven: 1. Begijnhof 2. Het zwembad: een stand van zaken 3. Herinrichting van de Vrijheid 4. Administratief centrum 5. Verkeerssituatie - verkeersstudie 6. Milieuzorg Hoogstraten 7. Wat met de gemeenteschool K.Boomstraat 8. Oprichting Cultuurraad Na de voorstelling van de restauratieplannen voor het Begijnhof door Jef Martens, voorzitter van Het Convent, lichtte Leo Sprangers de mogelijke bouw van een gemeentelijk

24

zwembad te Hoogstraten toe. Nu er een uitgebreide studie gemaakt is en men een zicht heeft op de financiële consequenties van een dergelijk project hadden wij een kritische benadering verwacht. Honderd miljoen frank bouwkosten en een jaarlijks verlies van 7 miljoen is niet niks in een periode waarin al zoveel uitgaven de pan uitspringen. De Dorpsraad stuurt immers verwijten naar het gemeentebestuur dat er voor de bouw en de inplanting van het administratief centrum geen inspraak is geweest. Wellicht terecht, maar laat ons dan Ieren uit het verleden en zelf het initiatief nemen in nieuwe dossiers in plaats van achteraf weer voor voldongen feiten te staan. Wat betreft het verkeer dringt de Dorpsraad aan op een oplossing voor het gevaarlijke kruispunt Loenhoutseweg-Kathelijnestraat. Misschien een rond punt? Wat de milieuzorg betreft zou er dringend werk moeten gemaakt worden van het behoud van het weinige groen dat ons rest, zeker nu de verstedelijking meer en meer toeneemt, aldus voorzitter Brosens. Verder vraagt hij zich af of er niet een aantal mooie huizen in Hoogstraten kunnen beschermd worden, en wanneer het zuiveringsstation volledig in werking zal zijn zodat de verkregen warmte uü de slibgisting voor serres kan gebruikt worden. De schepenen Peerlinck, Coenegracbts en Verlinden geven wat uitleg bij een aantal punten. Zo onthouden we dat men nog volop op zoek is naar een ontsluiting voor de nieuwe verkaveling in de H. Bloedstraat die eventueel zou kunnen verlengd worden tot een soort ring richting de Ster. Staf Peerlinck wijst er op dat men nuchter moet blijven en dat de periode van 'u vraagt, wij draaien' niet kan blijven duren. Zoals de situatie er nu bijstaat zal er binnenkort in de gemeente ook geen geld meer zijn. Schepen Coenegrachts zoekt de oorzaak van het dure Admicistratief Centrum in het feit dat de gemeente vooral nooit een budget voorop gezet heeft en dat de zaak uit de hand gelopen is omdat men de architekt een beetje de vrije hand heeft gelaten en dat men anderzijds toch wel rekecing heeft gehouden met de wensen van het gemeentepersoneel. Dit AC is gebouwd naar de toekomst, daarom lijkt het in het begin misschien een beetje te groot. Wanneer de voorzitter de vergadering afblaast, komen de vragen pas boven, maar is de tijd verstreken. De drukte op de Vrijheid, parkeerproblemen in de Achtelsestraat, de hetze rond de bejaardenflats, ... het waren maar enkele aspecten die even aanbod kwamen maar me de inleiding hadden kunnen zijn van een boeiende avond waarin iedereen zijn zeg zou hebben kunnen doen. Pas dan zou

er echt sp rak e kunnen zijn van een 'dorpsraad'. Nu leek bet meer op een lange monoloog vol goede bedoelingen, waarmee een gemeentebestuur misschien niet altijd ten voiJe rekening zal houden. Tenzij de dorpsraad een vuist kan vormen en zich allert blijft opstellen voor al wat er leeft in Hoogstraten. Hopelijk horen we dat dan volgend jaar in de evaluatie van 1993. • (J.H.)

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar ... !

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BlOEMEN CATTlEYA Leopoldstraat 60 t e Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekTurnhout (St.-Jozefi Eiisabeth) Tel: 014163.45.16. (21ijnen) Fax: 014163.51.87 .-Telex: 72.422.

Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman


Hoogstraten 5-9 maart 1993 Handelsbeurs Autobeurs In de verwarmde veilinghallen, inrit Loenhoutseweg, ruime GRATIS parking

Animatie - programma Vrijdag 5 maart : Karaoke-avond vanaf 20.00 h Zaterdag 6 maart : Doorlopend kinderanimatie Demonstratie gevechtsoorten Optreden B.B. Jerome and The Bang Gang Zondag 7 maart : Doorlopend kinderanimatie Demonstratie gevechtsoorten Doorlopend optredens, animatie, attracties voor jong en oud Maandag 8 maart : Marck River Jazz Friends vanaf 19.00 h

10.000 m 2

Openingsuren vrijdag 5 maart : 17 - 21 uur zaterdag 6 maart en zondag 7 maart : 10 - 21 uur maandag 8 maart en dinsdag 9 maart : 14 - 21 uur

Dinsdag 9 maart : Sluitingsavond met spectaculair optreden Deze aktiviteiten zullen allen plรณatsvinden in de feestzaal.

25


TENTOONSTELLING

Martien de Visser.

Het Ost-museum krijgt deze maand de laureaat van de Prix d'Oosterhout op bezoek, Martien de Visser. Hij won deze kunstwedstrijd in 1992. Waarom die Franse benaming? De Hollanders zullen denken dat dat wat sjieker staat, zeker? Al klinkt het wel wat potsierlijk voor een wedstrijd die zich beperkt tot de provincies Antwerpen en het Nederlandse Noord-Brabant. Maar hoe dan ook, het initiatief van de gemeente Oosterhout (NL) kent een groeiend succes. In 1992 stuurden 153 amateurkunstenaars 425 werken in, waaronder 360 aquarellen. Nochtans is deze techniek niet zo simpel als het lijkt. Aqua betekent water, en dat is onmisbaar voor aquarel: niet alleen wordt er geschilderd met waterverf, maar vaak wordt zelfs het ganse papier vochtig gemaakt. Dat zorgt voor transparante kleuren, zonder harde omlijningen. Omdat licht heel belangrijk is, zoeken deze kunstenaars vaak zuidelijke streken op. Ook Martien de Visser trekt vaak naar ZuidFrankrijk. Zo ook vorig jaar, want hij won deze wedstrijd met een aquarel genaamd 'Le

Printerups 1992' (Lente 1992). Het commentaar van de jury, waarin ook Jan Mercelis, conservator van het Ost-museum zetelde, luidde: 'Martien de Visser heeft met spatten, vegen en luchtige streken een landschap neergezet, waaruit de hoop op de zomer, blijdschap over het ontluikend groen spreekt ( ... )'. Martien de Visser werd geboren in het Brabantse plaatsje Heeswijk in 1932, volgde ondermeer de opleidingen Tekenen, Schilderen en Handvaardigheid en studeerde aan de academies van Tilburg en Breda. Hij tekent en . schildert niet alleen, maar maakt ook beeldhouwwerk, dat eveneens te zien zal zijn op de tentoonstelling. Maar de nadruk ligt toch op aquarel. U kan zijn werk bekijken in het Stedelijk Ostmuseum, Begijnhof 1-2, van 6 t/m 28 maart, op maandag, dinsdag en donderdag van 10.15 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De kunstenaar zal elke zondag zelf aanwezig zijn. •

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt :zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 26

&JTOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

(..,


TENTOONSTELLING

Artiko brengt plastisch werk van 3 leerkrachten

UII. ~DE SCHOOL GRKLAP'F , >.: ..~"- -~

<"

Griet Ameeu Greet Martens Karel Huet

>.:?

Het werk van Greet Marteos (1953) onderging een sterke evolutie. Zij studeerde plastische kunsten aan het H. Grafinstituut in Turnhout en vervolgens schilderkunst aan het St. Lu-

De mannelijke loot in dit gezelschap is Karel Huet (1952)- bij het lezerspubliek van OHM ongetwijfeld bekend als huistekenaar Sjah, destijds ook Spilzak-trekzakker. Deze onvervalste Hoogstratenaar studeerde plastiliche kunsten en schilderkunst aan St. Lukas inBrussel. Hij is als lesgever aan IKO verbonden sinds 1977 met een fulltime opdracht die hem in kontakt brengt met nagenoeg alle leef-

tijdskategorieën. Van jongsaf werd hij in de eigen familie gekonfronteerd met plastische kunst. 'Ik was al snel gefascineerd door de verhalen van nonkel Jan, en door wat hij in de bossen van Wortel Kolonie uit zijn palet tevoorschijn wist te toveren. Ik geloof dat die bossen zo'n beetje de roots van alle Huetten moeten zijn ... Ook Raf Huet wakkerde het vuur nog wat aan toen ik hem als leraar in JKO kreeg toen ikzelf 12 jaar was. ' De verschillende visies van de twee voorbeelden uit zijn eigen familie zorgden samen met de alweer andere benadering die hij leerde kennen in St. Lukas, voor een brede benadering van het fenomeen schilderkunst. Aanvankelijk ontwikkelde zijn werk zich in abstrakte richting. Daar kwam geleidelijk aan verandering in, misschien wel onder de onbewuste invloed van de Huet-traditie en de verbondenheid met het Kempense landschap. 'Datgene wat me dagelijks omringt, boeit mij enorm: de natuur, en vooral het spel van licht en donker, van zon en schaduw daarin ... Eenzelfde landschap toont zich op elk uur van de dag en doorheen de seizoenen weer heel anders. Die sfeer spreekt mij dus aan. Ik wil me er graag in verliezen, weg van al de drukte en het gedoe. Noem dat voor mijn part maar romantiek hoor. Of is het gewoon de neiging om de dingen anders of mooier voor te stellen dan ze werkelijk zijn? Ik weet het niet, een oordeel daarover laat ik met plezier aan anderen over. ' Hij werkt bij voorkeur in gouache (snel drogend en dekkend) op klein formaat (karton) of in acryl (zelfde eigenschappen) op paneel.• Deze tentoonstelling met werk van drie IKO leerkachten loopt in de eigen galerij tijdens de weekends van 13 tot 28 maart. Geopend van 10 u. tot 12 u . en van 14 u. tot 17 u. Tijdens de week kunnen groepen er ook op afpraak terecht (tel. 314. 75.54). De toegang is gratis. Artiko belooft overigens een 'originele opening' op vrijdag 12 maart om 20.30 ,uur. •

Griet Ameeu.

Greet Martens.

Karel Huet

De Artiko jaarprogrammatie eindigt traditiegetrouw met aandacht voor het artistieke talent in de eigen IKO-rangen. Met Heilig Bloed lokt het werk van de leerlingen heel wat kijklustigen, en vanaf 13 maart geldt hopelijk hetzelfde voor een selektie van recente werken van drie leerkrachten: Griet Ameeu, Greet Marlens en Karel Huet. Een en ander belooft alvast een verscheiden en boeiende konfrontatie te zul/en worden. Even ons oor te luisteren gelegd dus naar hoe er uit deze school geklapt wordt. De jongste van het exposerende trio is Griet Ameeu (1963). Zij studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Daarna volgde ze de pas opgestarte 3-jarige opleiding restauratie en konservatie van olieverfschilderijen aan het Hoger Instituut van de Akademie. Sinds 1989 geeft ze les aan een van de drie schilderateliers in IKO (Iste en 2de jaar hogere graad). Het prachtische onderdeel van de begeleiding houdt o.m. de studie van oude schilderstechnieken in. Daarbij wordt de traditionele opbouw van het olieverfschilderij aangeleerd, en bespreekt men aanverwante schilderstechnieken. Technische vaardigheid, materialen- of zeg maar stielkennis zijn ook in haar persoonlijk werk nooit ver weg. 'De onderwerpen die ik behandel zijn meestal klassiek geïnspireerd en figuratief. Heel veel kunstenaars van Giotto over Raphaël tot Hopper kunnen mij boeien. Ik voel me vooral sterk aangesproken door nogal wat werken van de 16de eeuwse Venetiaanse schilder Titiaan. Niet in de eerste plaats omwille van de onderwerpen die hij behandelt, wel omwille van de gebruikte technieken.' In haar werk tracht ze binnen het alledaagse gegeven van mens en landschap een sprekend evenwicht te vinden, gestoeld op de verworvenheid van de 19de eeuwse tradtitie. Dat leidt naar verstilde en rustige schilderijen die streven naar een ideale voorstelling.

kasinstituut in Brussel. In het IKO geeft ze les sinds 1976, sinds '80 begeleidt ze een van de schilderateliers. Sinds enkele jaren bracht haar eigen werk haar evenwel ook op heel andere paden. Van pure schilderkunst ging ze zich meer toeleggen op 'mixed media'. Doek en olieverf werden ingeruild voor een waaier aan gekombineerde technieken. Het beeldvlak ontstaat door de poëtische ordening van gekleurde houten vormen. Rationele overwegingen, intuïtief aanvoelen en sfeer zijn de wezenlijke komponenten van een organisch groeiend geheel. Over haar manier van werken zegt ze dat deze haar terugvoert naar 'mijn eigen kindertijd waar ik ettelijke stille uren van bewondering beleefde toen ik op vakantie was bij mijn tante. Een kijkkastje acht(!r glas met besneeuwde bergen, een steil pad dat naar een houten huisje voerde .. . het vormde een betoverende, verstilde realiteit. Nu ervaar ik eenzelfde verwondering bij 'mijn eiken in Kalmthout', mijn toonkast met vogelnesten, de geur van hout en huidenlijm, de schoonheid van hou/schilfers, het genot van schaven, beitelen, schilderen of schrapen, het plezier van het stapelen... '

27


Al bet HOUT rijssen, fonisch

nieuws over MINDERis welkom bij René LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

Twee achterkleindochters, Ine van GiJs, geboren 12.08.92, enEtien Totté, geboren 14.12.92, werden die dag in Brasschaat gedoopt. De moeders van deze twee baby's zijn haar kleindochters Dianeen Ann Schellekens, beiden geboren op 1 december 1996. Diane is gehuwd met Wim Van Gils en woont in Wuustwezel; Ann is gehuwd met Fabiën Totté en zij wonen in Zoersel. De moeder van deze tweeling is de tweede oudste dochter van Catharina Vervoort, namelijk Maria Tilburgs, geboren op 8 apri11930 te Meer, gehuwd met Adriaan Schellekeos (van MeerselDreef) en nu woonachtig in St. Job-in-'t-Goor . De familie Tilburgs-Vervoort woonde na Meer ook nog in Meerle, in Meersel-Dreef en tenstlotte in Minderhout. Catharina Vervoort heeft op dit moment 11 kinderen, 37 kleinkinderen en ook 37 achterkleinkinderen. 0

St...Jorisgilde

'Hoor de muzikanten!' Vorig jaar genoot men heel wat sympathie. Op 13 maart zal het PC weer zinderen onder de lustige tonen van De Marckezonen, die niets onverlet laten om hun vereniging en muziek te promoten. Voor de Kon. Fanfare De Marckezonen en hun dirigent Jeroom De Brauwer is het jaarlijkse LENTECONCERT werkelijk een punt van eer geworden. De wekelijkse repetities zijn voor de muzikanten een welkome verpozing waarin zij zich kunnen uitleven in de muziek. Niet alleen ontpanning mag j e het noemen, inspanning en volhouden behoren tot de wekelijkse ingrediënten . Dirigent De Brauwer is ook niet de eerste de beste en wanneer hij met zijn manschappen voor het voetlicht wil treden moet het gepresenteerde ook af zijn. De laatste ja ren kennen de korpsen en de volksmuziek in Vlaanderen een steeds grotere bloei. Deze herwaardering is zonder twij fel te danken aan de belangstelling, inzet en goede scholing van de jonge muzi kanten. ZATERDAG 13 MAART, aanvang te 19.30 u, zullen de tonen weer helder klinken in het PAROCHIECENTRUM en De Marckezonen hopen vooral op uw gewaardeerde belangstelling. 0

Zes vrouwenen vier generaties

Schieten en dansen behoren tot de geliefde bezigheden van de gilde. Ook het feesten wordt niet ondergewaardeerd , integendeel. 'JOKKEN' kunnen de broeders en zusters ook en doen ze graag. Op ZATERDAG 6 MAART in het GILDEHUlS nodigt de gilde alle kaartliefhebbers uit. Inschrijven kun j e vanaf half acht (19.30 u) en de beste 'jokkers' nemen nog een prijs mee naar huis ook. 0

Voor Catharina Vervoort (Vooraard 38), 86 jaar, weduwe van Adriaan Tilburgs, was 14 februari wel een heel bijzondere zondag.

Betere foto's voor iedereen Kiekjes maken is en blijft een boeiende bezigheid voor groot en klein. Zwart-wit of in kleur, elk heeft zijn favorieten! Goede foto's maken is nochtans niet zo evident: de juiste film, de juiste belichting, welk apparaat? Vragen waar de doorsnee-amateur niet zomaar raad mee weet. Een antwoord op al die prangende vragen en dit op een bevattelijke en gezellige manier wordt je gepresenteerd door JAN AERTS, fervent foto-amateur, op MAANDAG 15 MAART om 19.00 u in het Parochiecentrum. 0

28

Moeder, dochter, kleindochters en achterkleindochters: vier generaties vrouwen.

·I l


MINDERHOUT

De mensen die in een huis wonen aan de Desmedtstraat kregen van Fusiebelangen/Agalev een bericht in de brievenbus. Hierin wordt gewezen op de slechte toestand van de straat en op de nood aan een verkeersveilige weg. De raadsleden Sprangers en Verhulst betreuren echter dat bij de voorbereiding van de plannen zo weinig aandacht werd besteed aan mogelijke alternatieven èn dat de burger nauwelijks of geen inspraak kreeg. Volgens hen had men gemakkelijk de eikebomen kunnen behouden en had de vernieuwde straat fraaier en meer verkeersveilig kunnen ingericht worden dan nu zal gebeuren volgens de bestaande plannen. Zij menen dat men te weinig rekening houdt met het woongebied en dat nog steeds de auto voorrang krijgt op de mens die daar woont. De vertragingswerken ter hoogte van het Dorpsplein zullen niet verhinderen dat men veel te snel zal gaan rijden in de Desmedtstraat, aldus Fusiebelangen/ Agalev. 0

Een wegmastodont met alle wielen richting hemels firmament wijzend is een dagelijks weerkerend fenomeen op onze Belgische snelwegen, en daar staan we nauwelijks nog bij stil ook. Het is een vanzelfsprekendheid geworden. Als dit gebeurt op de Castelréweg in Minderhout fronst men toch enigszins verbaasd de wenkbrauwen. Teisteren zulke zware ik-weet-niethoeveel-tonners dit smalle weggetje? In de dorpsraad heeft men pas geleden nog gepalaberd om dit wegdek te verbreden door de bermen, misschien van kasseien te voorzien. Waarschijnlijk zal men hieraan geen gevolg geven en maar goed ook, zulke zware wegreuzen horen hier helemaal niet thuis. 'Toontje Hendriks' uit Baarle-Nassau dacht er met zijn tankwagen, geladen met varkensvoer, anders over en zag er helemaal geen graten in om op deze weg een uitwijkmaneuver uit te voeren, zodat de zachte berm het begaf en heel het gevaarte in de diepe gracht belandde. Wit van emotie klauterde de chauffeur uit de cabine, gelukkig zonder erg. Uren duurde het eer de vracht overgetankt en het gevaarte weggetakeld kon worden. Dat dit spectaculair ongeval heel wat kijklustigen trok, hoeft geen betoog. 'Toontje' en ander zwaar vervoer, gebruik voortaan toch maar een meer aangepaste en veiligere weg! 0

Telepost: eenvoudig betalen met uw waarborgkaart. VISA en DINERS CLUB- kredietkaarten: ook bij DE POST! Filatelistisch frankeren zal elke bestemmeling plezieren.

Laurvssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26 meerle ü

MINDERHOUTDORP 29c 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

03/315 7531

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

29


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Dorpsraad: veel interesse

Betaalbare bouwgronden

Het wordt eenjaarlijkse gewoonte, maar het harmonie-zaaltje was- weer te klein voor de ruim 50 geïnteresseerde Meer/enaars die de algemene vergadering van de dorpsraad kwamen bijwonen. Als het zo verder evolueert, moet volgend jaar in de grote zaal vergaderd worden. Het mag het bestuur van de dorpsraad een hart onder de riem zijn. Ofde aanwezige bestuurders van onze gemeente er even gelukkig mee zijn, is een andere vraag. Zij werden deftig op de rooster gelegd en de antwoorden op de Meertese verzuchtingen zijn niet geheel positief De aanwezigen werden door voorzitter Christ Sterkens verwelkomd. Zij kregen van hem spreekrecht toegezegd, mits ze beleefd bleven. Beide aanbevelingen werden door de Meertenaars stipt opgevolgd. Op geen enkel ogenblik liep de vergadering uit de hand . Om te beginnen werd de prioriteitenlijst van vorig jaar overlopen.

De weg Hoogstraten-Meede

koord voor samenwerking heeft het leszins nog niet gegeven en ingeval dit akkoord er komt, moet je nog rekenen op een termijn van 5 jaar eer er kan gebouwd worden. Het lijkt er dan ook op dat de heren politici hun belofte 'een turnzaal in elke deelgemeente' alvast in Meerle niet zullen kunnen houden. Te meten aan de reakties van de aanwezigen is de misnoegdheid hierover biezonder groot.

Schepen Peerlinck verzekert dat de gronden van geplande lOK-verkaveling aan de Lage Rooy aan betaalbare prijzen ter beschikking zullen komen, d.w.z. max. 1 miljoenper perceel, anders gaat de zaak niet door. De kavels komen te koop onder de normale voorwaarden die lOK hanteert voor sociale verkavelingen.

Verplaatsing van de glascontainers De glascontainers krijgen eerstdaags een defmitieve plek aan de kant van het gemeenteplein, netjes uit het zicht. Op advies van de verkeerswerkgroep werd een parkeerregeling getroffen en de nodige signalen aangebracht. De containers kunnen nu zonder problemen geledigd worden.

l De turnzaal

Een stelling die blijkbaar niet ongegrond is, want geen enkele van de aanwezige schepenen kan iets zinnigs zeggen over hoever het nu wel staat. De kontakten met het bisdom verlopen volgens Karel Pauwels moeilijk en concrete informatie is niet voorhanden. Op de vraag naar een gemeentelijk initiatief voor de bouw van een zaal kan volgens financieschepen Peerlinck wegens geldgebrek niet positief gereageerd worden. 'Hoe deze verklaring te rijmen valt met het voornemen van het gemeentebestuur om in Hoogstraten een zwembad te bouwen van 100 miljoen' willen de aanwezigen wel eens weten? Opvallend ontwijkend gedrag van de schepenen. ' Wie heeft dat verteld?' 'Daar is noggeen enkele zekerheid over!' Wat de aanwezigen niet wisten is dat op dat ogenblik reeds alles klaar was om de bouw van een zwembad in Hoogstraten (kostprijs 100 miljoen- jaarlijks bij te passen exploitatietekort 7 miljoen - geïndexeerd) door de gemeenteraad van een week later te laten goedkeuren. Huichelen noemt men zoiets doorgaans! Ondertussen kunnen wij u melden dat een bestuurslid van de dorpsraad zijn licht heeft opgestoken bij het bisdom. Daar is weinig goed nieuws te rapen. Alvorens van de bouw van een zaal door de school sprake kan zijn, zijn er nog veel obstakels op te ruimen. Een formeel ak-

Zoals u zich misschien nog kan herinneren van de algemene vergadering van vorigjaar, wil het gemeentebestuur voor de bouw van de turnzaal beroep doen op de medewerking van het bisdom. Via de lokale vrije school zou gepoogd worden een zaal te verkrijgen met gelden van het gebouwenfonds voor de vrije scholen. De gemeente heeft zich bereid verklaard hiervoor een stuk grond in erfpacht te geven en het niet gesubsidieerde gedeelte mee te helpen financieren door het huren van de zaal ten behoeve van de verenigingen. De dorpsraad had over deze kwestie een advies gericht aan het college. Dit advies houdt in dat de dorpsraad in Meerle een 'gemeentelijke' turnzaal wenst. Daarmee drukken ze hun bezorgdheid uit over de piste die momenteel door het gemeentebestuur wordt gevolgd. De reden waarom de dorpsraad zich tegen deze werkwijze keert, is dat er blijkbaar geen schot in de zaak komt en de gemeente aldus geen enkele invloed heeft op de realisatie.

Dorpsrtllld: veel mensen willen weten wat onze bestuurders ons te vertellen (ofte verzwügen) hebben.

Schepen Pauwels kon hierover weinig positiefs melden. Het stuk van Minderhout tot aan de Meersebaan was aanbesteed en de aanleg zal kortelings aangevat worden. Voor het gedeelte vanaf het kruispunt met de Meersebaan zit er volgens hem nog weinig vooruitgang in de plannen. Geen geld, onteigeningen voor fietspaden zijn te duur. Bij de aanwezigen zette dit meteen een domper op de verwachtingen. De eerdere berichten in de pers en recente opmetingen hadden meer laten verhopen. Schepen Coenegrachts, die later was toegekomen, kon de domper echter snel wegnemen toen hij kwam melden dat het goed mogelijk is dat de werken nog dit jaar worden aanbesteed en snel daarna zouden kunnen starten. De weg wordt niet volledig heraangelegd, wel degelijk hersteld. Het wegdek zou verhoogd worden en onder helling gebracht, zodat het water er niet meer op blijft staan. De bomenrij blijft behouden, het bestaande fietspad wordt heraangelegd. Aan de andere zijde van de weg wordt eveneens een fietspad aangelegd . Naast een uitgelaten stemming onder de aanwezigen, lokken de uitspraken van de schepen ook de vraag uit of 'de heren schepenen wel tegen elkaar spreken op het college'.

30

Diverse rioleringswerken In het vijfjarenplan van het gemeentebestuur voor grote wegeniswerken is voorMeerlede riolering van de Strijbeekseweg prioritair. De aanbesteding zou einde 1993 volgen. Daarna staan Groot-Eyssel, de Langstraat en de O.L. Vrouwestraat op het programma. Voor de Dalweg staan de uitgaven reeds 3 jaar ingeschreven op de begroting. Het was wachten op het Ministerieel Besluit dat de rooilijn vastlegt. Dit besluit is er nu, zodat er snel vaart in de zaak kan komen . Ondertussen vraagt de dorpsraad wel dat de hoek van de Dalweg met de Kerkstraat (afgebroken woning) tijdelijk kan gefatsoeneerd worden.

Openbaar vervoer Op vraag van de dorpsraad werd aan De Lijn de vraag gericht of er openbaar vervoer naar Hoogstraten via de Voort mogelijk is. Wegens geldgebrek en een lage bezetting kan de Lijn momenteel geen nieuwe trajecten overwegen.

...........

.-

I


MEERLE De voorzitter merkt op dat de dorpsraad geen nieuw traject gevraagd heeft. De vraag was of de huidige bus op haar trajekt naar Hoogstraten eenmaal via de Voort zou komen in plaats van heen en weer langs Meer. De vraag aan de Lijn zal herhaald worden, verduidelijkt met een voorstel voor het alternatieve trajekt.

De Wissel De dorpsraad stelt in zijn advies aan het college onomwonden dat zij de Wissel als groene inkom van MeerIe wensen te behouden. De raad vraagt dat de gemeente het pleintje zou onderhouden en zo mogelijk een beetje heraanplanten. Schepen Peerlinck vindt het afwijzen van het verkavelingsvoorstel een spijtige zaak voor de gemeente. Nu het alternatief verkavelingsplan (een parallelle rijweg achter de wissel) niet haalbaar is omdat de bouwpercelen dan gedeeltelijk in de landbouwzone zouden komen te liggen, ziet de gemeente 2 bouwpercelen aan zijn neus voorbijgaan. Deze percelen zouden volgens de schepen misschien wel geschikt zijn voor de bouw van enkele bejaardenwoningen. Hij dringt er dan ook op aan dat de dorpsraad zich nogmaals over de zaak zou beraden.

Diversen - Op advies van de verkeerswerkgroep werden duidelijke aflijningen aangebracht voor de parkeerplaatsen aan de parochiezaal en de doorgang voor de brandweer. De verkeersborden volgen weldra. - Voetpaden voor de Mgr. Bestermansstraat werden opgenomen in het dorpsplan. - De vluchtheuvel op de hoek Lage RooyUlicotenseweg lijkt nog even te moeten blijven. Vanwege het bestuur van Bruggen & Wegens komt geen antwoord. -Het plan voor een ambachtelijke zone in de Langstraat moet noodgedwongen worden opgeborgen. In verband met het structuurplan Vlaanderen is er momenteel een moratorium gesteld op het indienen van BPA's. -Straatverlichting voor Heerle-Meerle Centrum is opgenomen in de begroting voor 1993. -Het fietspad naast de Mark komt er. Schepen Van Ammel bevestigt de goedkeuring van het dossier, de werken kunnen snel aanbesteed worden. -De dorpsraad verzet zich in een advies aan het college tegen de mogelijke aanleg van een golfterrein op Heerle's Hof. Op vraag van een toehoorder naar de argumenten hiervoor, moet de voorzitter echter het antwoord schuldig blijven.

Het bestuur van de dorpsraad wordt gevraagd de zaak van nabij te volgen, meer zelfs, een uitbreiding van de wandelroutes en van het wandelrecht te bepleiten (ook op zaterdag). - Beperken van de lawaaihinder bij het lossen van varkens 's morgens vroeg op de slachterij. -De afwatering op de Strij beekseweg (nabij de grens). - Het opzaaien en onderhouden van de open plekken op het oude kerkhof rond de kerk. - Schepen Pauwels stelt voor dat de dorpsraad zich zou beraden over het vellen van de bomen op het Gemeenteplein. De bomen zijn versleten en vormen een gevaar wanneer het hard waait. Uiteraard zullen nieuwe bomen aangeplant worden. Heel het Gemeenteplein zou trouwens een opfrissing kunnen krijgen. De schepenen stellen voor dat een ontwerper aangeduid wordt, die samen met het bestuur van de dorpsraad voorstellen uitwerkt, die dan later aan een algemene vergadering worden voorgelegd. -Oud (sic) papier: de wekelijkse stortvloed van reklame in de brievenbus zorgt bij sommige mensen voor stockageproblemen. Het papier wordt immers maar om de drie maanden opgehaald. Schepen Van Ammel meldt dat het papier ook op het containerpark mag aangeboden worden. Enige aanwezigen vragen dat het ge-

meentebestuur misschien preventieve maatregelen zou overwegen, bvb. door de toevloed van de reklame te verminderen, o.a. door een belasting op reklamedrukwerk. - Het onderhouden van het wandelpad langs de Mark. -Het probleem van de geparkeerde vrachtwagens op het gemeenteplein (de verkeerswerkgroep lijkt op dit gebied reeds goede resultaten te hebben geboekt in andere deelgemeenten). -De samenscholing van schoolgaande fieters 's morgens aan de uitgang van de witte wijk zorgt regelrnatig voor gevaarlijke toestanden. Misschien kan de politie dit probleem even bekijken.

Waakzaam blijven Zoals u merkt, is het bestuur van de dorpsraad voorlopig nog geen rust gegund. Zij hebben aan de oude en de nieuwe prioriteitenlijst hun handen goed vol voor volgend jaar. De ruime belangstelling en de diverse tussenkomsten van de aanwezigen op de algemene vergadering tonen echter aan dat ze niet alleen staan. Er wordt van het bestuur vooral verwacht dat ze waakzaam blijven voor al wat er in ons dorp gebeurt en ook niet gebeurt. •

De Turnkring ''t Zolderke' treedt naar buiten

Halfjanuari ging een eerste afvaardiging aan de slag op de Gouwkampioenschappen Tumbling in Oud-Turnhout. Op de foto luisteren zij naar de laatste raadgevingen van turnmeester Koen.

Nieuwe prioriteitenlijst Alle niet afgewerkte punten van de oude lijst worden meteen op de nieuwe lijst geplaatst. Voor een aantal daarvan zal dat blijkbaar nog niet de laatste maal zijn. Volgende punten worden op vraag van de aanwezigen aan de lijst toegevoegd. -Verzet tegen de mogelijke verpachting van het jachtrecht in het domein Elsakker. De dorpsraad vreest dat deze verpachting het wandelrecht in gevaar zou kunnen brengen. In een brief van de Houtvesterij wordt erop gewezen dat er in geval van verpachting niet zal mogen gejaagd worden op zondag en dat alle gemaakte afspraken over het wandelen in het domein van kracht blijven. Vanaf dit jaar mag er zelfs elke zondag in het domein gewandeld worden.

De Jazz-groep mocht beginfebruari zijn kunsten opvoeren voor een uitverkochte Warande, tijdens de grote showavond van het Kempisch Verbond.

31


MEERLE ~ 03-314.55.04

Als je op een kille en stormachtige winteravond in Meerle zuiderse klanken hoort ofmensen ziet rondlopen in traditionele Turkse Bulgaarse en Israëlische kledij, waaraan denk je dan? Een natuurvolk dat op die manier zomers weer afsmeekt? Iemand die zijn winterslaap net iets te vroeg beëindigd heeft? Je denkt maar, feit is dat een goede 200 mensen op 23 januari hun weg naar Meerle vonden.

de Du00@0~(f@@~0®

maand

Voor de vierde maal op rij kreeg volksdansgroep Shilshoel uit Meerle vele dansgroepen, choreografen en talrijke belangstellenden uit het eigen dorp niet alleen over maar vooral op de vloer. En voor een keer mochten de grenzen ook buiten Europa vervagen. Hiervoor moest dan geen commissie in het leven geroepen worden. Muziek alleen volstond. En al zijn we reeds toe aan de CD, toch kan niets de sfeer van !i fe-gespeelde muziek overtreffen. PIVO, een volksensemble uit Tilburg staat al jaren bekend als één van de beste vertolkers van volksmuziek op een professioneel niveau. En getuigen om dit te bevestigen, waren er die avond in Meerle genoeg. Werkelijk iedereen en alles kwam aan zijn trekken. Want, afgezien nog van de keel die op tijd bevochtigd werd, werd ook aan het oog gedacht. Panta Rei uit Eindhoven en Shilshoel verzorgden elk twee optredens. De Nederlandse demonstratiegroep beeldde op adembenemende wijze en in prachtige traditionele kledij de werkzaamheden van Turkse vrouwen uit. En wisselde deze af met een sprankelende mannendans. Ook Shilshoel deed haar duit in het zakje. Een eerste groep leidde het publiek naar Roemenië; de tweede kwam met chassidische joden tot in Armenië.•

'

De janjare Sancta Cecilia decoreert verdienstelijke leden. Tijdens eenfeestelijke bijeenkomst kregen volgende leden een ereteken opgespeld. Voor 15 jaren muzikant of bestuurslid: Marcel Geenen, Marleen Jacobs, Adri Jansen, Ludo Jansen, Mark Pauwels, Els Pauwels, Jaak Jansen, Louis Muesen, Rit Covers, Rit Nuytens, Jan Van Haperen: Voor 25 jaren muzikant, toneelspelen of bestuurslid: Jaak Brosens, Emiel Gijsbregts, Jos Jacobs, Jos Sterkens, Gustaai Van Den Bogerd, Rit Covers, Jan De Bie, Frans Laurijssens en Gust Van Den Bogerd. Voor 35 jaren muzikant, bestuurslid of vaandeldrager: Chris! Sterkens, Frans Laurijssens en Jos Leemans.

32

Nadat Jeanne Van Es, de allereerste voorzitster van de Meerlese K.A. V. het lint doorgeknipt had, kende de 13e Hobbytentoonstelling van K.A. V. en K. W.B. de verwachte toeloop. Blijkbaar is voor de meeste mensen 'gaan kijken' toch nog de grootste hobby. Gelukkig maar, de parochiezaal was nu al te klein.


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

35 jaar Kr.ijt Op Tijd Het teerfeest van de biljartclub Krijt Op Tijd op zaterdag 16 janauri stond volledig in het teken van het 35-jarig bestaan. Daarom eerst een historisch overzicht. Op zaterdag 14 januari 1958 zag de vereniging het levenslicht in café Welkom bij Jan Faes. Vijftien leden kozen Sooi Haest als eerste voorzitter, Jan Faes als schatbewaarder en Cb. Rommens als secretaris. De eerste jaren beoefende men vooral de 'handicap'. Elk jaar werd het clubkampioenschap betwist en af en toe waren er vriendenmatchen. In 1970 sloot men aan bij het Verbond, waardoor er voortaan kompetitie gespeeld werd. In 't begin vielen de resultaten tegen, maar dat beterde snel en midden de jaren zeventig voerde rijzende ster Jan Van Der Velden de club twee keer naar de kampioenstitel. Daarna liepen de resultaten wat terug, maar er werd ontzettend veel plezier gemaakt. In maart 1980 kroonde Jan Van Der Velden zich tot proveoeiaal kampioen vrij spel en in 1983 werd Sooi Haest gehuldigd na 25 jaar voorzitterschap. Dat gaf blijkbaar nieuwe impulsen, want in 1984 werd huidig voorzitter Jef Janssen driebandkam pioen. In 1985 deed Mark De Laet hem dat na. Ondertussen was men noodgedwongen verhuisd naar een ander lokaal. Café Welkom ging dicht, maar men vond gelukkig onderdak in 't Schuttershof bij Christ V.D. Sanden. De resultaten bleven goed met kampioenstitels in 1988 en 1989 en vele ereplaatsen tot op de dag van vandaag. In 1992 verhuisde Christ V.D. Sanden en zo zat men weer zonder lokaal. Men keerde daarom terug naar het oude nest. Café Welkom van Jan Faes was immers café

' t Stamineeke van Miebel Faes geworden en dankzij uitbreidingswerken vond de biljartclub daar opnieuw een thuisbasis. Momenteel telt de vereniging 29 actieve leden. Het bestuur bestaat nu uit Jos lanssen (voorzitter), Sooi Haest (erevoorzitter) en Jos Verschueren. Inderdaad, Sooi Haest is er nog altijd bij, reeds 35 jaar. Hij is dan ook een begrip geworden in de Kempische biljartwereld. Elke vrijdagavond wordt er geoefend en in de winterperiode speelt men tweemaandelijks een kompetitie met 6 clubs: Hoogstraten (2), Meerle, Wortel, Rijkevorsel en Meer. Tussenin worden ook nog vriendenmatchen afgewerkt. Zonder valse bescheidenheid stelt Jef Janssen dat ze de sterkste club van de omtrek hebben, zowel in drieband als vrij spel. Jan Van Der Velden blijft de topspeler, maar de

coming-man is Jimmy Bastijns. Krijt Op Tijd is erg populair. Zo kwamen op tweede kerstdag lieft 44 deelnemers af op het driebandentournooi. Nergens anders krijgt men zoveel volk bijeen. Om het succes volledig te maken, leverde Meer met Jos Verseboeren en Jos Bastijns ook nog twee winnaars. Redenen genoeg dus om eens goed te feesten. Om 19.00 u begonnen ze d'r mee met een lekker maal in de vroegere melkerij. Na een toespraak van de voorzitter ontvingen de leden een herinneringsplaquette. Ook de dames werden niet vergeten. Daarna trok men naar het lokaal bij Michel Faes om te .. . biljarten en te kaarten, of wat dacht u? Dat bleef men doen tot in de vroege uurtjes, waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde. Het enige dat wij daaraan kunnen toevoegen, is een welverdiende proficiat! D

Openingsuren : ma. dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9 - 18 u. zon. afspr. 9- 19 u. met afspr. 10- 20 u. met afspr. 8 - 18 u. met afspr. 8 - 17 u. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Te/..031315 05 98

}1aarstudio Rlli

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

De Hoogstraatse Maand voor meer leesgenot. 33


MEER Verrassingen waren er beloofd en. ze waren er, op het fanbal van de Nonkel Ney's Rhythm 'n Blues Band. Het gastoptreden van Guido Belcanto bijvoorbeeld was een schot in de roos. Ook hermoment waarop de Nonkel Ney's Band even deelnam aan de unplugged-rage (zie foto), blijft op ons netvlies gebrand. Maar in feite hadden we die verrassingen niet nodig, het optreden zelf bevredigde ons al in hoge mate. Het blijft een heerlijk bandje om bezig te zien en te horen. Ze gaan nu op wereldtoernee door België en Nederland, maar op zaterdag 1 mei is het hier weer prijs. Dan bestaat de groep immers JO jaar en de Mussenakker 20 jaar. Die jeesten worden gecombineerd en waar dat toe leidt, merkt u wel op 1 mei. Bovendien zal het oudejongerengezelschap 'Cryptic Sku/1' bij die gelegenheid zijn vijfjaarlijks concert weggeven, zodat de pret helemaal niet meer op kan. Ik wil maar zeggen: houd die datum vrij. U hoort er nog van.

Op zaterdag 23 januari was de parochiezaal opnieuw(!) te klein voor de derde uitgave van de dorpskwis. Vijftien deelnemende verenigingen en hun supporters maakten er een on- . vergetelijke avond van. Na een ongelooflijk spannende finale was het uiteindelijk de St.-Jorisgilde die als winnaar uit de bus kwam. Voor de tweede keer reeds. Ze kennen er wat van, de schutters. Proficiat kampioenen. De grote verliezer was de Mussenakker. Heel de avond stonden de Mussen op kop, maar in de laatste ronde vielen ze uit de lucht pardoes op hun bek. Er was echter ook nog een andere winnaar: de St.-Ambrosiusgilde. Zij verzorgde de organisatie en deed dat foutloos, De presentatie van Herman 'Meester' Snoeys en May 'Wie we daar hebben' Theeuwes leidde alles in goede banen en iedereen was vol lof over de kwaliteit en originaliteit van de vragen en opdrachten. Ook proficiat dus. Het is nu weer aan de St.-Jorisgilde om ervoor te zorgen dat de dorpskwis ook volgend jaar zijn hoge peil handhaaft. Ik geloof echter dat we wat dat betreft op onze beide oren kunnen slapen.

Een ontdekkingstocht ! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl" en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

L. JANSSENS N.V.

een bezoek méér dan waard.

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Baarie-Hertog 34

Kapelstraat 6

tel 014- 699002 ook op zondag open

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

1

C


MEER

rvan onze .reporter 1

in Kinshasa

Omdat er deze maand weinig nieuws in Meer te rapen viel, blikten wij over de grenzen naar Kinshasa, waar onze dorpsgenoot pater Jan Dufraing momenteel in zeer moeilijke omstandigheden zijn levenswerk voortzet. Om u een idee te geven van de toestand daar, stuurde hij ons de volgende brief, die wij u niet willen onthouden.

Kinshasa, 1 februari 1993. Beste vrienden, Ik heb de indruk dat deze voormiddag alles wat rustiger aan het worden is. Maar wij hebben wel enkele zenuwslopende dagen achter de rug. Dag en nacht werd er voortdurend geschoten in de buurt van ons huis. Er ging geen half uur voorbij of er werd met allerlei geweren geschoten. Ik wil geen gedetailleerd verslag geven van hetgeen hier allemaal gebeurd is. Maar ik wil wel enkele indrukken doorspelen. Het begon donderdagavond 28 januari. Ik had een huwelijksceremonie voorbereid voor tien koppels. Alles moest om 18.00 uur beginnen. Maar toen hoorden wij de eerste geweerschoten in de buurt. Samen met de mensen kwamen wij overeen dat de trouw niet doorging. Iedereen trachtte zo vlug mogelijk thuis te zijn. Rond 18.30 u reed ik met de jeep naar de parochie van het H. Kruis, waar ik mijn thuis heb. Onderweg werd ik aangehouden door de soldaten. Mijn jeep werd aangeslagen en ik moest mijn horloge, mijn geld en een zaklamp afgeven. Ik trachtte de soldaten zo rustig en beleefd mogelijk aan te spreken, maar het waren echt brutale kerels. Er was helemaal geen gesprek mogelijk. Vanaf dat ogenblik kwamen er al meer soldaten in de cité. Met de hulp van de mensen ben ik langs kleine paadjes thuisgeraakt. Onderweg werd er al volop geschoten. We zagen soms een soort vuurkogels boven onze hoofden vliegen. Heel de nacht van donderdag op vrijdag werd er geschoten. In verschillende huizen van de cité werd er geplunderd. Bij de zuster werd die avond een jeep gestolen. Bij ons op de parochie werden wij

niet verontrust. De vrijdag en de zaterdag (29 en 30 januari) is het heel de dag en nacht onrustig gebleven. Er ging geen kwartier voorbij of er werd in de buurt geschoten. Vrijdagnacht werden de zusters lastig gevallen. Uit hun atelier voor jonge meisjes werden 18 naaimachines gestolen. De deuren van de klassen werden gewoon ingebeukt. Vanaf zaterdag zijn een paar soldaten van het plaatselijk garnizoen ons komen beschermen. Maar dat deed het schieten niet ophouden. Integendeel. Ze schoten zelf veel, vooral 's nachts, om eventuele onruststokers op afstand te houden. In mijn parochie van de Acht Zaligheden hebben tientallenfamilies het bezoek gehad van de soldaten. In enkele straten werden de huizen systematisch onderzocht en geplunderd. Alles wat maar een beetje waarde had, werd afgenomen. Vooral TV's, video's, horloges, maar ook huisraad en schamele meubeltjes. De mensen moesten zelf alles samenbinden en op hun hoofd naar het naburige militaire kamp dragen. Ik ken de stad Kinshasa betrekkelijk goed. Onze parochie is één van de armste delen van de stad. Er is geen openbaar vervoer, geen licht, geen waterleiding, weinig berijdbare wegen... Die arme mensen werden dan nog van hun schamele bezittingen beroofd. Een echt godslasterlijke handelswijze. Ik heb daarover een kort verslag gemaakt en verstuurd naar de hoogste autoriteiten van het land. Gisterenmiddag ben ik even, toen het wat rustiger was, langs kleine paadjes tot bij een collega geweest. Hij woont op 3 km van hier. Die zat daar helemaal alleen. Ik vond hem wel een beetje getraumatiseerd. Toen ik daar was, barstte er weer een fusillade van eerste categorie los ... Toen ik weer stilletjes naar huis trok, hoorde ik mensen wenen ... Er was een jonge man doodgeschoten. In mijn parochie van de Acht Zaligheden werden 4 mensen doodgeschoten: één die de deur niet rap genoeg opendeed voor de soldaten en drie kinderen uit één familie werden koelbloedig afgemaakt door een soldaat... Hoe zal het nu verder gaan als alles weer kalm en rustig wordt? Het is zeker dat

de economie nu volledig plat ligt. Het aantal werklozen zal nog aanzienlijk vergroten. Politiek gezien ben ik bang dat Mobutu meer en meer de touwtjes van het land weer in handen heeft. Iedereen die de demoetatie verdedigd heeft, is aangevallen: de kerk, de pers, de drukkerijen, bepaalde vooruitstr{!vende politici. .. Mobutu wil iedereen op de knieën. Dit zijn maar een paar persoonlijke indrukken die ik vlug neergeschreven heb. Wij zitten hier helemaal geïsoleerd in de buitenwijken van de periferie van de stad. Wij hebben sinds het begin van de gebeurtenissen niet het minste contact gehad met andere confraters. Wij weten niet wat er in het centrum van de stad gebeurd is. Ik weet ook niet wanneer ik deze brief zal kunnen verzenden. Ik wilde alleen enkele indrukken neerschrijven. Overdag hebben wij onze poort altijd openstaan en geregeld komen de mensen een praatje slaan. Ik ga ook regelmatig in de buurt gewoon op straat een beetje met de mensen praten. Dat l t in deze omstandigheden echt ont·lend. ;;odra de weg naar de stad weer uf)(:ngaat, ga ik deze brief trachten weg te krijgen. Stel het allemaal goed. Maak jullie maar niet ongerust over mij. Hartelijke groeten, JAN Tot daar de brief die wij ontvingen. Hij spreekt voor zichzelf. We zullen maar niet teveel klagen over ons leven hier, zeker?

Niet weggooien! Geef het aan de Brassband. Op zaterdag 3 en zondag 4 april richt brassband St.-Rosalia opnieuw een antiekmarkt in. Als u nog materiaal hebt dat daarvoor kan dienen en dat u kwijt wilt, dan is deze oproep voor u bestemd . Kijk eens op zolder, in de kelder, de garage, kortom kijk overal. Daar staan zeker nog dingen te niksen. Geef ze terug een bestaansreden en breng ze naar Frans Van Bladel, Gestetsestraat 4 (315 77 76). Of als u dat teveel gevraagd vindt, bel hem op en dan komt hij in hoogst eigen persoon naar u toe om ze op te halen. Denk erom: wat u een prul lijkt, is voor iemand anders misschien een schat.

RUIMTE I N J E BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERAMEER

BELEGGEN Meerdorp 8

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81 35


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Als u dit leest is onze koers op rollen al 'n week of 5 achter de rug. Dit zijn dus 'vijgen na Pasen' (al moet de vasten nog beginnen). Vorige maand konden we er nog geen verslag van geven omdat onze kopij binnen moest zijn voor de koers begon. Dus nu alleen ' n paar nabeschouwingen. Het was in alle geval weer 'n groot succes, zoals dat alleen in Wortel kan. Onze 3-daagse koers oprollen van 21, 22 en 23 januari wordt om de 3 jaar georganiseerd door de KWB en de KLJ samen: 16 ploegen van 2 renners nemen eraan deel, gesponsord door plaatselijke bedrijven of verenigingen. Het grote voordeel van onze koers op rollen is, in tegenstelling tot de 6-daagse van Antwerpen, dat ze kan verreden worden zonder kostbare piste of wielerbaan van enkele honderden meters lang, gebouwd in een enorm paleis; de kosten ervan zouden nog heel wat meer zijn dan voor 'n overdekt zwembad in Hoogstraten! Een ander voorstel van 'n koers op rollen is dat de reners snelheden kunnenbehalen die ze in de buitenlucht op de weg nooit h!ilen: maar goed ook, want ze zouden nog bij de snelheidsovertreders gepakt en geteld kunnen worden. Wie (met vliegende start) 500 meter in 20 seconden aflegt (de meesten zaten rond die tijd), haalt een snelheid van 90 km per uur. Met zo'n snelheid gaan de beentjes 4Vz maal rond per seconde. Het snelheidsrecord, hier gemeten op onze electronische rollen, was 18,79 sec voor 500 m, dat is 95,795 km per uur. Wie het wil verbeteren, mag het proberen over 3 jaar. Toch trapten onze renners samen niet meer dan 'n 50 km onder de wielen weg per avond. Buiten de 32 renners mochten de bezoekers ook 'n koerske proberen.

Verder mochten we over de drie avonden samen ruim 900 supporters verwelkomen. De meesten waren ook gul met premies, vooral de sponsors natuurlijk voor ' hun' jongens. Sommige renners verlieten na een rit van 20 seconden het podium en kregen dan meer dan 1000 fr. in de hand. Als ge dat zoudt omrekenen per uur, zoudt ge dus tegen de 200.000 fr zitten. Niet slecht, vergeleken bij wereldtopvoetballers of tenniscracks of F-1 coureurs. Jammer, we zitten in Wortel nog niet bij de wereldtop wat geldverdienen betreft. Maar het waren in alle geval onvergetelijke dagen. En zo'n sfeer kan alleen hier, tot spijt van wie 't benijdt. 0

deticomité . .

i

. . .......·..

,,f!id:J:.:::::.?r:+-:;::.:! =~-:,;.< ;<'<.::::::~-~~i§:Lt{:L._:.?: :,_ .-. -~

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar! 36

j'.

In de bestuursvergadering van ziekenzorg op I februari werd Jozefa De Clerck bij haar afscheid als bestuurslid gehuldigd om haar jarenlange trouwe dienst. Zij was 35 jaar lang bij ziekenzorg, waarvan ze 25 jaar lang mutualistisch afgevaardigde en CMafgevaardigde van het gewest was. Als mutualistisch afgevaardigde nam ze de vlag over van haar tante Jeanne Van den Heuvel-De Clerck, toen die Wortel verliet. De formulieren waar ze voor instond waren altijd perfect in orde; wat ze deed, deed..ze goed . Bedankt, Jozefa, voor wat ge voor de Wortelse zieken en ook de niet-zieken, die op vakantie gingen, hebt gedaan in al die jaren.

Jozefa De Clercq in de bloemetjes + vaas

Wandelen is een aangename, gezonde ontspanning. Zo dacht ook het oudercomité, dat op zondag 24 januari een 'familiewinterwandeling' organiseerde voor groot en klein. Men had de keuze tussen 3 wandelroutes van 1,7 of 5 of 7 km, die de mooie plekjes van onze Wortelse Kolonie lieten zien. Onderweg had Nora Wouters gezorgd voor een heerlijke erwtensoep. Na de wandeling was het rustig verpozen in het Casino met een lekkere pannekoek, een warme tas chocolademelk en een gezellige babbel. Enkel... de sneeuw ontbrak. Maar er kwamen veel gezinnen meewandelen. Op zaterdag 20 maart mogen vanwege hetzelfde comité alle kinderen van het Ie tot en met het 6e leerjaar mee naar Turnhout voor een toneelvoorstelling in Elckerlijck. Hoe laat precies zullen ze nog wel vernemen. Alvast veel plezier!

De winnaars van de Koers op Rollen: Ed Vermeiren en Ed Aerts voor V.N.A.

t~·~t~~~!~g~~.,•ll•.

Kortelings komen de ziekenbezoeksters van Wortel aan de deur voor de verkoop van loten voor de tombola van ziekenzorg. De opbrengst van de tombola wordt goed besteed: voor plaatselijke bijeenkomsten, Lourdesbedevaarten, ziekenvakanties, huisbezoeken ... Om deze werking mogelijk te maken zijn er financiën nodig. Deze tombola draagt bij voor de ondersteuning van de activiteiten en een groot gedeelte van de opbrengst blijft ter plaatse voor de ziekenzorg. Uw milde steun is voor hen onontbeerlijk!D

Nu het huisje aan het kerkhof achter de kerk al voor een goed deel gerestaureerd is, de tuinen ervoor en erachter inbegrepen, mocht ook de rest van de omgeving rond de parochiezaal niet achterwege blijven. En het contrast met de buitenaanleg rondom de Guld zou te groot zijn. Gestimuleerd door de heer Dellafaille, de nieuwe eigenaar van de kapelanie, die tevens borg staat voor 'n goed deel van de onkosten, en na 'n paar korte en krachtige vergaderingen, werd onmiddellijk de hand aan de ploeg geslagen, of liever aan de schup, kruiwagen en andere werktuigen. De gemeente zorgde voor de nodige kasseien en 's maan-


WORTEL

Culturele Week De week van 8 tot J4 februari was 'n week vol cu\t4ur, at was ze niet .àj!l zodanig gepipgramrru~erd; maar. ze zat wel vól met diverse culturen, zij het van uiteenlopende tijdperken. Het begon 's maandagsmorgens met het 'stenen tijdperk': 2 artiestenkasseienleggers, bediend door 'n legertje vrijwillige helpers, begonnen de parking voor de parochiezaal te verfraaien. Op precies 5 dagen tijd legden ze 'n ~leine 500 m2 (samen zo'n 20.000 stuks of 150.000 kilo porfierkeien netjes in 't gelid, alsof het broodjes waren. Dit karwei diendé als toegang ('infrastructuur') voor de volgende actitiveit: de toneelkunst. De groep 'Willen is Kunnen' bracht drie avonden 'Pimmetjé' voor het voetlicht, 'n komische thriller, waarvan ruim 600. mensen konden genieten. Tenslotte gaf onze Brass-Band St. Jan Baptist in de kerk van hun pa~ troon een uitgebreid muziekprogramma van anderhalf uur, waarvan ' n paar.honderd mensen konden.ge~ nieten~ ~a . afloop konden ze ·· over de tiie~W'e parking in de p chiezaal !n koffie of andere dt:ank krijgen.

De belangrijkste activiteit van de St.-Ambrosiusgilde, de biebond dus, is hun jaarlijk teerfeest. Deze gilde van imkers, bestaat sinds 1710, en heeft zichzelf overleefd om de eenvoudige reden dat zij een eigendom hebben. In 1729 kochtt de gilde 'een beemdeken gelegen bij de keirschotscfwtsche brugge'. Daar doet de gilde aan bosbouw. Door het kappen van een oudere boom kan men het teerfeest financieren, en elk jaar, begin februari, plant men een jonge boom, ..... en staat de Bokma koud. '

w

dagsmorgens togen 2 kasseienleggers aan 't werk. Er was 'n beurtrol voor vrijwillige helpers uit diverse verenigingen opgemaakt zodat het werk vooruit kon gaan, of liever vliegen, waarbij vooral de gepensioneerden lieten zien wat ze nog konden. Het weer zat goddank ook goed mee, en zo kon op precies 5 dagen tijd een vlak van rond de 500 vierkante meter gelegd worden. En zeg niet dat iedereen dat zou kunnen. Kasseiers zijn artiesten om zo keurig in de rij en met de nodige af-

watering ruim 1600 kasseien per dag en per man op hun plaats te leggen. Zo gaan er per dag rond de 13000 kg door elk van hun handen! Het resultaat mag er dan ook zijn. Nog 'n paar weken later, na Karnaval, zullen er nog bomen tussen geplant worden, en enkele hagen rondom, en zo zal 'n langgekoesterde wens van veel Wortelaren voor 'n fraaiere omgeving van de kerk eindelijk vervuld zijn. O

Misdaadtoneel Onze toneelvereniging 'Willen is Kunnen' koos dit jaar eens voor een ander genre, een ander soort stuk dan de gebruikelijke billenkletser. Gekozen werd voor 'Pimmetje', 'n onschuldig klinkende naam, waarachter echter 2 misdadige moorden schuilgingen. Die werden echter achter de schermen gepleegd, zodat er weinig of geen bloed te zien was. Wie van ons woont er trouwens in zo'n oud kasteel als waar het speelde? Voor liefhebbers van detectives was deze thriller goed gekozen, waarbij tussendoor toch ook nog al eens ferm gelachen kon worden. Drie avonden zat de zaal goed vol, wat nog nooit eerder gebeurde. De spelers, waaronder drie nieuwelingen, speelden goed hun rol. Ze hopen dat hun voorbeeld anderen aanzet zich ook te melden om volgend jaar eens mee te doen. 't Is een vorm van cultuur zowel voor de toeschouwers als voor de spelers zelf! En terwijl ge aan toneel doet, doet ge geen ander kwaad. 0

Kerkconcert De ijverige stratenmakers.

Zondagvoormiddàg 14 februari speelde onze Brass-Band St.-Jan-de-Doper in de kerk

zijn jaarlijks Nieuwjaarsconcert, wegens omstandigheden iets later dan anders. 't Was wel Valentijnsdag, maar dat was maar toevallig. Eerst trad de drumband op met een vijftal nummers, die door de kerk roffelden, o.l.v. Bart Noyen, waarna de koperblazers een twaalftal stukken ten gehore brachten, o.I. v. hun nieuwe dirigent André Geudens. Het Ave Verurn van Mozart, in bewerking voor instrumenten, kwam goed tot zijn recht, maar hetzelfde kon van alle andere stukken gezegd worden, al kan ik ze niet allemaal opnoemen. Gedurende ruim anderhalf uur zaten de toehoorders aandachtig te luisteren, mede omdat voor elk stuk 'n korte inleiding werd gegeven en 'n toelichting op wat ging komen door Frans Remeysen, die zelf 24 jaar het dirigeerstokje hanteerde bij ons, en nu van de zijlijn de prestaties van zijn vroegere leerlingen en van zijn opvolger kon waarderen. 0

Achter c.le : ~chermen

~·-<~:

Zaterdagmor~~~ '2'ö'februari g~itn ·7i ·ingeschrevenen samen een bezoek brengen aan de dierentuin van Antwerpen, maar niet langs de voorkant van de kooien, de gewone bezoekerskant, maar wel achter de schermen, onder deskundige leiding in kleine groepjes. Zo krijgen ze een beter inzicht in wat er zoal komt kijken om heel zo'n spel met zoveel dieren 'draaiende' te houden. 't Is natuurlijk ook de gevaarlijkste kant van de dierenverblijven: daar zitten de in- en uitgangsdeuren. Mocht er iemand toevallig aan de verkeerde kant van zo'n deur opgesloten raken, zullen we het u de volgende keer melden. De KWB is niet verantwoordeljik voor vergissingen. •

37


-----+------------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Gisteren reed ik richting hoofdstad. Niets speciaals natuurlijk, maar als sollicitant maak ik de laatste tijd wel meer van die reisjes. Zoals iedereen wip ik de E-19 op. Schakel zo snel mogelijk op naar vijfde, om me vlak voor het einde van de inrijstrook voor de wielen van een aanstormende x-tonner te gooien. Van het rechtse naar het linkse rijvak switchend, waarbij het stuur nonchalant tussen de wijsvinger en de duim wordt gehouden, baan ik me richting Antwerpen. Ietsje voorbij St. Job verandert het decor. Voor mij laat een vrachtwagen zijn vier richtingaanwijzers flikkeren, achter mij schuift het lint als een accordeon ineen en op de radio klinkt een liefelijke stem: 'E-19 richting Antwerpen, 5 km'. Zoals iedereen nog steeds van rechts naar links switchend, want het rijvak naast mij schuift altijd iets sneller op, wordt de draagwijdte van dit dagelijks terugkerend ritueel me duidelijk. De man voor me heet duidelijk Marcel, is verslaafd aan het Rad Van Fortuin en als we moeten wachten tot hij de gloeilamp heeft uitgevonden kunnen we nog lang in het donker blijven zitten. De mercedes naast me, met licht fascistoïde trekjes, houdt netjes in en laat de meest aftandse Trabant, de inhoud duidelijk niet afkomstig van hier, voorsorteren. De blondine achter me, vertegenwoordigster van de intelligentsia en waarschijnlijk assistente aan een Vlaamse universiteit, laat me vriendelijk verder naar rechts uitwijken. Terwijl deze mooie maatschappelijke mythe verder richting Gent schrijdt, kies ik resoluut voor Brussel en neem me voor voortaan ook wat verdraagzamer door het leven te gaan. Door de zoveelste omleiding elk richtingsgevoel verloren, klamp ik de eerste, vriendelijk ogende hoofdstedeling aan en vraag hem beleefd de weg. De man mompelt iets in het Frans en loopt volkomen apatisch verder. Voortaan heeft verdraagzaamheid bij mij ook zijn grenzen.

Gert Bastiaansen: (van Jan en Rina Bastiaansen) Ik lig in Heverlee bij Leuven. Ik zit in de laatste week van mijn opleiding. Volgende week staat er een bivak op het programma. Het is mijn eerste bivak, maar dat zal allemaal wel meevallen zeker. Het eten is er fantastisch, ik vind het lekker. Ik zie weinig nadelen aan mijn legerdienst. Je verdient wel weinig, maar ik heb me tot nu toe nog geen moment verveeld. De tijd gaat goed vooruit en ik amuseer me goed. Dat verandert misschien wel als mijn opleiding voltooid is. 's Avonds is het heel plezant in Leuven. We pakken een film mee, gaan in een studentencvafé een pint pakken. Het leger zelf richt 's avonds ook activiteiten in, we worden niet aan ons lot overgelaten. Je kan aan sport doen, er is een fitnesszaal , je kan wat lezen. Overdag doe ik al genoeg aan sport, bij ons kan je je niet wegsteken. Ik heb mijn rijbewijs al gehaald in het leger, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Dat viel niet mee eigenlijk. Je moet weten hoe demoter van een vrachtwagen in elkaar steekt, het volledig onderhoud en de Duitse wegcode moet je studeren. En studeren is niet bepaald mijn lievelingsbezigheid. Na mijn opleiding moet ik naar Duitsland. Ik kom in Lüdenscheid (bij Keulen) bij de logistiek terecht. Ik word daar chauffeur/magazijnier. Het zou daar een heel kleine kazerne zijn (200 man). Naar het schijnt is het daar heel gezellig en zijn ze niet te streng. Ik kijk er eigenlijk al een beetje naar uit, want ik zit niet echt tegen mijn goesting in het leger. 0

Straks trekt de laatste milicien de kazernepoort achter zich dicht. Ook Meersel-Dreef heeft zijn vertegenwoordigers bij de laatste lichting. In het kader van de week van de soldaat laten we ze even aan het woord. Jo Van Boxel: (van Jef en Liva Van Boxtel) Ik zit momenteel nog in mijn opleiding in Turnhout in OC nr 3 zoals ze dat zeggen. Ik ben ingedeeld bij de logistiek en kom na mijn opleiding in Herentais terecht. Wat ik daar precies moet doen weet ik niet. Het is niet plezant om als laatste het leger binnen te gaan. Ik zou liever willen gaan werken, want financieel valt er hier niet veel te rapen. Eigenlijk zouden ze ons als laatsten een soort afscheidspremie moeten betalen. Na ons moeten ze geen geld meer kwijt aan miliciens, dus dat moet er maar af kunnen. Eigenlijk kan ik nog niet zoveel vertellen over het leger, omdat ik nog maar pas binnen zit. Echt streng zijn ze hier niet, ik had het veel erger verwacht. Soms lijkt het hier een beetje zoals op school. Het eten is in elk geval slecht. Mijn wapen draagt lichtblauwe mutsen, daarom noemen ze ons smurfen. Ook krijg ik overal te horen dat ik een pisser ben, maar dat zal er wel bij horen zeker. Ik hoop in iedere geval dat mijn opleiding snel voorbij is, want ik haat drill.

38

Kris Huybrechts: (van Jos en Lizette Huybrechts) Ik lig in Werl (4 km voor Soest) bij de 4 Cie Mat. Mijn functie is carrossier. Ik ben nu 4 maanden binnen en heb er nog 4 voor de boeg. Ik ben op de helft en mag dus mijne matras omdraaien zoals ze dat zeggen. Mijn dagen duren erg lang, mijne tijd gaat niet vooruit. Soms zeggen ze dat we ons maar een tijdje moeten wegstoppen omdat er niets te doen is. Eigenlijk mag dat niet omdat je daar een verslag wegens laksheid voor kan krijgen. Verdienen doen we niet veel, dus zal het wel niet zo erg zijn dat we het af en toe eens rustig aan doen zeker. Het eten valt hier reuze mee, alhoewel het thuis Jekkerder is natuurlijk. Een voordeel is wel dat ik via het leger mijn rijbewijs kan halen natuurlijk. Een rijexamen doen in de burgerij kost veel geld en dat wordt op deze manier mooi uitgespaard. Wat aan de fysieke conditie werken zou normaal ook een voordeel moeten zijn. Maar de meeste verstoppen zich als het woord sport valt. Behalve de bataljonscross, daar valt niet aan te ontsnappen. Ik zal blij zijn als alles achter de rug is.

SM Jo Van Boxel

-a:

03-314.55.04

de Du00@0~(f@@~0@

maand


IBfugo...avond fanfare -.:· .~ Het teren van de ereleden van~de ·f;nfáre is weer op een succes uitgedraaid. De formule waarin een aantal rondes bingo gespeeld wordt bleek weer te werken. De zaal bij de paters moest een kleine honderdvijftig personen herbergen, wat op een bijna maximum gebruik van de capacitiet van de zaal neerkomt. De hoofdprijs was een dinerbon te gebruiken in één van de twee Dreefse tavernes (De Grens of de Brouwershoeve). Dat is weer eens wat anders dan een draagbareT. V. De hoofdprijs werd gekaapt door Kees Van Dun van Galder. Tijdens de pauze zorgde de fanfare voor de muzikale omlijsting. Het was nu voor de vierde of vijfde keer dat de bingoformule doorging ter vervanging van een gewoon teerfeest. De opkomst gaat nog steeds in stijgende lijn. De mensen appreciëren het bingospel blijkbaar. Mensen die je normaal nergens ziet zie je op zo een avond plots verschijnen en gaan helemaal in het spel op, aldus Toon Verleye.

MEERSEL-DREEF De waterkwaliteit van het water is behoorlijk genoeg om vis op te houden. Regelmatig worden er stalen van het Markwater onderzocht o.a. op het zuurstofgehalte. Opmerkelijk i~ wel dat hoe verder je richting Hoogstraten gaat hoe slechter de kwaliteit van het water wordt. Net over de grens in Galder is men van plan (onder voorbehoud) om de Mark een facelift te geven en weer iets van zijn oude glorie terug te geven. Door een ruilverkavelingsproject zijn er gronden in handen van de gemeente Nieuw-Ginneken gekomen. Men wel nu langs de Mark groenzones aanleggen. Dat wil zeggen dat er o.m. aan rietaanplantingen gedacht wordt. Ook is men van plan de Mark hier en daar wat ~!leer te laten kronkelen, zijn meanders wat rmmer te laten pakken. Het is ~et w dat de Mark zijn oude natuurlijke beddmg aan het zoeken is. 0

Basisschool 't Dreefke

.

.

. .

:"'1

j

Bet Fntkot

Onder het goedkeurend oog van Pater Kapelaan, en hij zag dat het goed was, heeft het KLJ lokaal een nieuw onderdak gekregen. Technisch vertaald wil dat zeggen; de pannen en panlatten eraf. Het slagen van meuiseriteplaten, het aanbrengen van tengellatten en het nagelen van de panlatten. Af en toe zien we onze jeugd inderdaad maar wat rondhangen, maar als het moet kunnen de mouwen nog steeds opgestroopt worden. Onder aanvoering van oud-bestuurslid Eddy Scbrickx hebben volgende mensen een handje toegestoken: Joost Bastiaansen, Robby Huybrecbts, Jo Van Boxel, Patricia Bastiaansen, Bert Snijders en Johan De Bie. De KLJ wil ook volgende mensen bedanken: Magda Van Boxel voor de lekkere koffie Pater Gardiaan voor het aanbieden van ko'ffie Jos Huybrecbts voor de vrachwagenzeilen o~ het dak af te dekken, Louis Marteos voor het schenken van panlatten die er te weinig waren.

Dat het de fanfare blijkbaar voor de wind gaat blijkt wel uit het feit dat het bestuur in getalsterkte is toegenomen. Adriaan Marteos (Galder), Jan Van Bavel, Riet De Roos (Rijsbergen) en Jan Van Poppel komen de rangen versterken. Dit ter vervanging van Cbrist Van Dun die het onder-voorzitterschap aan Jaak Snijders heeft doorgegeven. Muziekliefhebbers opgelet, want op 17 april geeft de fanfare een concertavond samen met de brassband St. Rosalia uit Meer. Maar daar wordt u van op de hoogte gehouden. 0

De lege Mark In één van de vorige Maanden stond hier een foto van de lege rivierbedding van de oude Mark. En eindelijk is het mysterie opgelost en ben ik te weten gekomen wat de oorzaak van die lage waterstand was ondanks de hevige regenval van toen. Trouwens, de oude Mark staat nog potdroog. Het probleem is de stuw aan de Markweg. De stuw_laat zich altijd zakken. De bevoegde instanties hebben verschillende pogingen gedaan om het mechanisme te herstellen, wat niet lukte. De fimra die het systeen ontworpen heeft is er bijgehaald maar kon het euvel ook niet verhelpen. Het volledige systeem zal nu moeten vervangen worden. Ze wachten daar opzettelijk wat langer mee omdat men dankzij de lage waterstand de gelegenheid heeft de Mark wat uit te baggeren. In Nederland zijn ze dat blijkbaar ook van plan, want in Galder heeft men de stuw ook volledig laten zakken. Voor de vissers brengt het problemen mee. Zolang het mechanisme niet vervangen is, zit men met een stuw die ofwel helemaal neergelaten is, ofwel helemaal opgehaald is Vertaald in visserslatijn betekent dat ofw~l veel water ofwel geen water. Het visbestand is afhankelijk van de stroming van het water. Geen stroming betekent geen vis, tenminste als men ingesteld is op het vissen op stromend water. Is de stuw volledig opgehaald, dan vist men eigenlijk op een vijver. Laat men plots de stuw zakken, dan wordt de stroming ineens abnormaal sterk en kan men geen vis houden.

Sommige mensen zijn er misschien niet van op de hoogte, en voor hen klinkt het misschien wat raar, maar onze lagere school was zo uit zijn voegen aan het barsten. Vanwaar die plotse toename van onze schoolbevolking zal u zeggen. Wel, ongeveer één derde van onze kleuters komt uit Nederland. In Nederland mogen kleuters een paar jaar later naar school dan bij ~ns . Nederlandse ouders vinden bij ons twee Jaar goedkope kinderopvang en door een toename van de schoolbevolking is het voortbestaan van onze dorpsschool niet langer bedreigd. Elke partij heeft er dus zijn voordeel van, maar van een blijvende structurele aangroei is momenteel geen sprake. Dat is er ook de oorzaak van dat de overheden niet denken aan het bijbouwen of verbouwen van lokalen. Een verlaging van de leeftijdsdrempel in het Nederlandse onderwijssysteem betekent het wegblijven van Nederlandse kleuters en vrij vertaald een overbodige investering in schoolgebouwen. Men had er inderdaad aan gedacht om van de zolder klaslokaaltjes te maken. Maar bij n~der onderzoek bleken de funderingen daar met op berekend te zijn. Achter de schoolligt er nog wel wat gemeentegrond, maar niet genoeg om een bijkomend lokaal aan te bou:-ven en aan een aankoop van grond dacht men m Hoogstraten liever niet. Het enige alternatief waren dus de (lelijke) barakken, die het schoolplein de charme van een bouwterrein geven. De bevoegde instanties hadden het lerarenkorps inspraak beloofd wat betreft de inplanting van de prefablokalen. Op een goede woensdagmiddag is men de prefabs, zonder dat iemand van het onderwijspersoneel iets wist komen plaatsen en de snelle plaatsing is dan ook niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Of de inspraak iets aan het verdwijnen van de bomen op het schoolplein had kunnen veranderen laat ik hier in het midden. Maar inspraak is iets anders natuurlijk. 0

Bouwen KLJ-lokaal.

Ondertussen gaat het bouwen gewoon verder. Als de pannen erop liggen beschikt het KLJlokaal sinds jaren terug over een waterdicht dak. Daarna kan de binnenkant aangepakt worden. Eerst is de zolder aan de beurt. Die krijgt om te beginnen een nieuwe vloer. Door het jarenlange lekken van het dak is die dringend aan vervanging toe. Dat heeft al iemand moeten ondervinden. Bij het opstellen van de bouwplanning heeft het KLJ-bestuur vastgesteld dat er iemand met tenminste één been niet tegen de zwaartekracht opgewassen was. Toch geen al te nieuwsgierige vendelier? Misschien dat er een bordje moet gehangen worden met de vermelding 'verboden de werken te betreden' . Binn~n.een paar maanden moet onze jeugdveremgmg met een vernieuwd lokaal uit kunnen pakken. En dat moet ook wel want veel tijd zullen ze deze zomer niet hebben. KLJ Meersel-Dreef is dit jaar aan de beurt om het gewestelijk sportfeest te organiseren. En daar gaat tijd in kruipen jongens. 0

Taxipost: de koeriersdienst van DE POST! 39


En daar bedoelen we deze keer eens niet de rioleringswerken mee. Wie goed opgelet heeft weet het wel en elke automobilist moet het al gevoeld hebben. Op verschillende plaatsen heeft men de kasseistrook naast de weg nog eens opgehaald. Door het vele en dikwijls ook zware verkeer dat langs onze wegen passeert ontstaan er dikwijls gevaarlijke kuilen naast de weg. Zware ongelukken zijn er nog niet voorgevallen, maar ik moet niet uitleggen wat er kan gebeuren als men door zo een gat naast de weg de controle over het stuur verliest. En op Meersel zijn ze bezig om de electriciteitspalen naast de weg op te ruimen. Inhaalmaneuvres kunnen nu een stuk rustiger uitgevoerd worden. Ook het landschap is er een stuk op vooruit gegaan en het zicht mag toch ook wat hebben. 0

Die abnormale drukte op die zondag begin frebruari kan u niet ontgaan zijn. Voor de tweede maal was ons dorpje het decor van een wandeling van een overkoepelende wandeIaarsvereniging. De Kempense wandelclub als ik me niet vergis. De inschrijvingen moesten in de zaal van de paters gebeuren. En van daar uit werd er dan richting grens vertrokken waar men een route door het mastbos (bij Breda) bewandelde om langs de Galderse Meren de grens terug over te steken. Om 13.00 h zat men al rond de 1.300 inschrijvingen, en het totale aantal wandelaars dat die dag van onze wegen gebruik heeft gemaakt zou rond de 1.500 liggen. Reken daar de normale zondagse drukte bij en je begrijpt dat het weer een bont allegaartje was. •

Mokkelrock Momenteel is Hoogstraten de enige deelgemeente die geen muziekfestival heeft. Meer heeft Akkerpop, Meer/e Aspirock, Minderhout de Antilliaanse Feesten en Meersel-Dreef de Moskes-rock-zesdaagse. In Wortel begon men vorig jaar opnieuw met Mukkelrock in de Parochiezaal. Ondanks de geringe voorverkoop was de publieke opkomst niet te onderschatten. Dit was vooral dankzij het fantastische optreden van de hoofdact, Pitti Polak. Dit jaar doet men beroep op een jonge Gentse formatie, een filosofisch aangelegde Boechoutenaar en een stelletje Limburgers. In de groepsnamen betekent dit: SOAPSTONE, HUGO MA TTHYSEN EN DE BOMEN EN NOORDKAAP. De naam Soapstone zegt u misschien niet zoveel. Plaatwerk mogen we binnenkort verwachten want dit Gentse vijftal zit momenteel in de studio met Urban Dance Squaddrummer Magie Stick, die ook al Claw Boys Claw produceerde. Het geluid van Soapstone vertoont ook heel wat gelijkenissen met dat van UDS en The Red Hot Chili Peppers. Soapstone verrees uit de asse van The Kingbees en The Kremlin Cowboys en heeft reeds een schitterende demo 'Too Liquid To Smoke' op hun biografie staan. Hun ratjetoe van stijlinvloeden wordt inbanen geleid door verrassende breaks, een vettige whah whah gitaar, funky orgelstoten en wordt samengehouden door

een blanke rockstem met een flinke dosis zwarte soul en blues. De naam Hugo Matthysen zegt U waarschijnlijk al heel wat meer. Vorige zomer was hij niet meer zo actief op de Vlaamse podia, omdat hij het jaar van te voren zowat elke dorpshoek in Vlaanderen bezocht. Dit voorjaar verschijnt reeds zijn derde CD, ook al kan de heer Matthysen niet echt zingen. Hij moet het vooral hebben van zijn nonchalance op het podium, zijn boeiende bindteksten en niet voor de hand liggende teksten. Jungleboys, Sabrina en Toyota Carina blijven nog steeds fuifklassiekers. Het Leugenpaleis is terug, Matthysen is terug met een nieuwe tournee en zijn nieuwe single 'Mijn goedgebouwde meisje/ Ik hak hem af' wordt meer en meer gedraaid opde radio. Zeker niet te missen! Noordkaap is ditjaar de hoofdgroep op Mukkelrock. Recentelijk bewezen ze nog in het Rijkevorselse Spiraal dat ze zowel een groot als een klein publiek de baas kunnen. Hun meest recente CD is 'Een heel klein beetje oorlog', wat ook leidde tot een bezettingswissel. Hun nieuwste is ook zeker en vast geen vrolijke CD geworden, omdat er weinig reden toe was. De mensen lachen minder en minder en daar willen die van Noordkaap iets aan gaan doen. Het vrij harde geluid van Noordkaap is zeker niet plat, karakterloos of tot in den treure geproduced. Een heel klein beetje oorlog dus op zaterdag 20 maart in de Parochiezaal van Wortel. En ja zenne, die zanger van Noordkaap is nog steeds Stein Meuris, die van Het Belang Van Limburg. Of dat belang zo groot is, is een andere zaak, maar daar zullen we het nu maar niet over hebben. •

Cahier De Brouillon

autobanden

*

merkbanden

* occassiebanden

*

reparaties

* depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

40

Ook deze maand weer twee optredens in de Hoogstraatse Cahier De Brouillon. Zaterdag 6 maart komt O .K. Corral, een Hollands/Duitse groep die bestaat uit René Savelsberg, Jan Sluysman, Hans Peltzer en Guido Schade. De groep won in 1990 de Pinkpopcompetitie, toerde door Duitsland met lggy Pop en The Fixx, stond op het Bizarre-festival samen met The Ramones, New Model Army, wijlen The Pixies en toerde samen met The Dubrovniks door Europa. Ook Fish kreeg hun opwarming op het podium, en last but not least Teenage Fanclub. Als ze zo goed 'supporten', moeten ze op zich staand wel een goede band zijn. Dat zijn ze ook, en - tussen ons gezegd en gezwegen - ze klinken krek als The Black Crowes. En de toegangsprijs be-

O.K. Corral draagt slechts tweehonderd frank. Hiphop leeft nog steeds in Nederland. De Eindhovense formatie The Dope Posse komt op zaterdag 20 maart richting Hoogstraten, meer bepaald de Vrijheid 84. Ze zullen daar de boel op stelten zetten met felle, dansbare raps die de melodieën van Arrested Development vermengen met de hardheid van Public Enemy, lce-T en Paris. Voor een biografie is het al te laat... het enige dat we te weten gekomen zijn, is dat ze swingen als een tiet en reeds twee CD's op hun naam hebben staan. Yo, check this out, ya motherfucka's. Info bij die mother ... Marc Sprangers op telefoonnummer 03/314 32 64. •

t


~ ~ ~-'

: · · ··

.,,., .,

--

~

-"\.

'"'· rekenbaar''Jt~;11 ,,

· HVV: io . als het weer ...

.

.~

I SPORT I~

.~~ .(

· :::·:·:rt.;::·,':·,;,\f}'~

HVV speelde een behoorlijke eerste ronde met daarin een paar toppers als de 4-1 tegen Kapellen en de 3-0 tegen Eisden ... Op verplaatsing was het aan de dunne kant en meestal werd het 0 op de rekening. Ook op Poederlee werd deze lijn doorgetrokken en werd HVV met 4-1 ingeblikt. Met verplaatsingen naar leider Kapellen en een verrassend goeddraaiend Tienen, zag de toekomst er niet zo bijster goed uit. Een sterk gemotiveerd HVV zorgde echter nogmaals voor 'de' verrassing van de dag door het onklopbaar gewaande Kapellen voor eigen publiek de das om te doen met nuchtere 1-3 cijfers. Tienen, dat 7 of 8 behaalde en daardoor weer aansluiting kreeg met Stade Leuven en Tienen, ger;aakte tegen Dré Laurijssen en zijn ~aats met verder dan een gelijkspel. Meteen z1t HVV weer aan het beoogde gemiddelde van één punt per match. Met nog thuismatchen tegen Overpelt, Beringen, Leuven en Hasselt en verplaatsingen naar Mol, Tubantia, Aarschot, Eisden en WesterJo zit het er wel in dat de 30 punten, die vooraf als een streefdoel werden vooropgezet binnen het bereik liggen, wat meteen een ~ooie beloning zou zijn voor de ploeg die als geen andere met gekwetste spelers diende af te rekenen.

Wedstrijden Vrijdag 12 maart 20.00 u.: Reserven-Tub.Borgerhout Zondag 14 maart 15.00 u.: Tub.Borgerhout-Hoostraten VV Vrijdag 19 maart 20.00 u.: Beringen - Reserven Zaterdag 20 maart 20.00 u.: Hoogstraten VV-Beringen Vrijdag 26 maart 20.00 u.: Reserven-Aarschot Zondag 28 maart 15.00 u.: Aarschot-Hoogstraten VV

Minderli:out wil biJ de eerste ·vijf! Aan promoveren heeft M.V.V. waarschij nlijk nooit gedacht. Met kleppers als St.-Job en Luc~tbalboys zullen de eerste twee plaatsen wel mgenomen zijn. De enige betrachting voor de achtervolgers, daar behoort ook groen-wit bij, is een ereplaats in de wacht te slepen, die toch recht geeft op heel wat voldoening. Gans het seizoen draait M.V.V. reeds mee in de voorste gelederen en een verdienstelijke plaats in de top-5 zou toch een mooie ?eloning zijn voor trainers en spelers. Olymp1c Essen, rode lantaarndrager in de reeks, werd in alle lijnen overklast door een schotvaardig en zegedriftig Minderhout. Voor de rust scoorden Gunter Jansen, Koen Goos (2) en Dirk Koyen. Nadien zakte het spelpeil zienderogen en Ronny Bolckmans legde de forfaitcijfers, 0-5 , vast.

Tegen Berendrecht speelde M .V.V. een flinke wedstrijd, gekruid met mooie combinaties en voetbal dat mocht gezien worden. Voor de pauze werd er echter niet gescoord en nadien prikten de bezoekers het enige doelpunt van de wedstrijd tegen het net. Van een koude douche gesproken. Eindstand 0-1! SK Donk kwam een week nadien op bezoek en tot grote schrik en ontgoocheling van de toeschouwers liep het op een gegeven ogenblik uit tot 0-2. Daar moest wat aan gedaan w_orden. Twee thuisnederlagen op rij mocht met! De schouders werden eendrachtig onder de klus geschoord en doelman Erik Marteos milderde op strafschop. M.V.V. zette alles op alles en Kurt Vermeiren stelde gelijk, 2-2. M.V.V. bleef drukken maar er veranderde niets meer, alhoewel SK Donk met 9 spelers (2 x rood) de partij moest afmaken.

Westrijden Zondag 1 maart 15.00 u. Minderhout V. V.- Luchtbalboys Zondag 7 maart 15.00 u. Bezemheide- Minderhout V.V. Zoodag 14 maart 15.00 u. Minderhout V.V. - F.C. Merksem Zondag 21 maart 15 .00 u. Stabroek- Minderhout V.V. Zondag 28 maart 15.00 u. Minderhout V.V.- St.Job•

VNA Wortel Na de zeer zwakke wedstrijd tegen Zoersel, hebben de blauw-witten zich goed herpakt. Het is echter spijtig dat de resultaten wat uitblijven. Eerst werd thuis tegen Oostmalle zeer goed gespeeld, maar de bezoekers hadden iets meer inhoud. Vosselaar creeërde de eerste helft met een felle wind in de rug meerdere kansen en scoorde slechts eenmaal mede door een knap keepende Peter Wijnen. Na de rust was het de beurt aan onze spelers, maar ze vergaten af te werk~~· We v~~loren met de kleinste cijfers terWIJl een geliJkspel meer gerechtvaardigd was. De thuiswedstrijd tegen Zandhoven voor het seizoen groot titelkandidaat, werd ~et ruime 5-0 gewonnen. Een snedige André Snoeys was oudhoudbaar en de kansen werden ditmaal optimaal benut. Poppel kwam al in de eerste minuut dankzij een magi~traal vluchtschot op voorsprong. De b~~uw-w1tten vochten moedig terug en dankZiJ 2 doelpunten van een opportunistische Chris Rosiers leidden we bij de rust verdiend met 1-2. Direkt na de rust werden we wat overrompeld door het te viriele spel van de thuisploeg en kwamen op een 3-2 achterstand. Het beslissende doelpunt kwam tot stand na duidelijk buitenspel. Wortel ging daarna aanv~llen maar de verdiende puntendeling bleef Ult.

De puntendeling was er wel in Antonia, waar 0-0 gespeeld werd na een weinig hoogstaande wedstrijd. De wedstrijden: 07 .03 15.00 u . V.N.A.- Oosthoven 14.03 15.00 u . White-Star - V.N.A. 21.03 15.00 u. V.N.A. - Westmalle 28.03 15 .00 u. Weelde- V.N.A.

,.,... . ~~ .( ~

?..

'"' ~ r in liet ' '

, F~C.

goede spoor Het Meerse eerste elftal draait momenteel b~­ hoorlijk mee en dat bewijzen de uitslagen O?k ..Tegen Horendonk werd een nipte overwmrung behaald. Niet slecht want de mannen van 'Den Uil' zijn niet de eersten de besten! Olympic Essen kwam op bezoek en het zwakste broertje van de hele reeks werd met 4-0 ingeboedeld. De verplaatsing naar Berendrecht leverde ook weer een puntje op. Met een aantal thuiswedstrijden in het verschiet moet Meer toch enkele plaatsen kunnen opschuiven in de klassering!

Wedstrijden Zondag 7 maart 15.00 u. Kaart - F.C. Meer Zondag 14 maart 15.00 u. F.C. Meer - Bezemheide Zondag 21 maart 15.00 u. F.C. Merksem - F.C. Meer Zoodag 28 maart 15.00 u. F.C. Meer - Meerle

Het goede doel Iedereen herinnert zich nog duidelijk de ac~ tie met als thema ' Kom op tegen kanker' die vorig ja3:r gevoerd ":'erd en tot een gew~ldi~ succes leidde. Een rueuwe actie met dezelfde naam meldt zich aan en Hoogstraten wil ze· ker niet ten achter blijven. Binnen de sportraad werd een 'Actiecomité Kom op Tegen Kank~r' opgericht en samen met een afgevaardigde van de organisatie willen zij in on~ ze stad een grootscheepse campagne voeren in samenwerking met alle verenigingen. De vraag van de sportraiid naar de verenigingen toe: doe mee aao, de~ actie die vooral gaat rond PIJN EN "tllNBESTRIJDING! . Hoe kun je als vereniging je steen(tje) bijdra~ gen? Op verschillende manieren zoals daar zijn: een schenking doen vanuit 'de kas een activiteit kiezen ten voordele van de acti; een nieuwe activiteit organiseren, helpen en deel~ nemen bij een activiteit ingericht door de sportraad of een andere vereniging ... ! Hoe zal dit alles concreet gerealiseerd worden? Zonder coördinatie moet jenjets begin; nen en kan er ook .niëts lukken. Daarom zal een activiteitenkalender opgesteld worden. De sportraad nodigt alvast de verantwoordelijken van de verenigingen uit voor een eerste vergadering in de RAADSZAAL van bet STAD HUIS en dit op MAANDAG 8 MAART TE 20.00 u.! Na deze eerste bijeenkomst is het de bedoe~ ling dat binnen de verenigingen de actie op~ gestart wordt en bij eventuele moeilijkh.eden, kan je a ltijd beroep doen op de mensen van de sportraad. 'KOM OP TEGEN KANKER' moet met jouw hulp zeker lukken in Hoogstraten!•

41


SPORT

Klassement 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.

2de periode

Alma Chicken Boys Papilion Gemeentekrediet Van Herck Middenstampers A.F. Meer Bankunie Gelmelsoc Beljaars DeSwart Sportivo Karcher Lepe Hoek

171501131 17 14 00 3 31 17 13 03 1 27 171104224 17 11 05 1 23 16 09 04 3 21 18 08 08 2 18 17 06 08 3 15 17 07 10 0 14 17 05 11 1 11 160411109 17 03 14 0 06 16 02 14 0 04 170116002

01. Alma 02. Chicken Boys 03. Middenstampers 04. Papilion 05. Gelmelsoc 06. Gemeentekrediet 07 . A.F. Meer 08. Van Herck 09. Bankunie 10. Beljaars 11. DeSwart 12. Karcher 13. Lepe Hoek 14. Sportivo Winnaar 1ste eriode: Pa

8 8 0 0 16 8 7 0 1 15 8 7 1 0 14 852111 853010 842210 944109 8 4 4 0 08 824206 8 2 5 1 05 725004 826004 808000 808000

De plaatselijke ploeg 'Bankunie' uit de Hoogstraatse Zaalvoetbal Competite organiseert voor de eerste maal het Bankunietornooi. Dit tornooi zal doorgaan op vrijdagavond 7 mei en zaterdag 8 mei 1993. Waar? Op de jeugdterreinen van Hoogstraten V. V. (achter het Seminarie) Hoe? Volgens de reglementen van het zaalvoetbal, maar wel in open lucht en met 5 (vijf) veldspelers en 1 (één) doelwachter. Kosten? De deelname is gratis, enkel vraagt men een waarborgsom te storten van Bf. 1.000 op rekening nr. 646-5461120-34 met vermelding van de naam van de ploeg en het telefoonnummer van de ploegverantwoordelijke. De waarborgsom wordt u cash terugbetaald na deelname aan het tornooi (bij de bekeruitreiking). Verdiensten? 1ste prijs: 'wisselbeker Bankunie' + de daaraan verbonden waardecheque, geschonken door Bankunie N. V. · fair-play-beker voor alle ploegen is er een herdenkingstrofee DOE MEE, schrijf in (vóór 01.04.1993) en strijd mee voor de eerste 'wisselbeker Bankunie' en de daaraan verbonden geldprijs!!! Voor meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met: - Eddy Van Huffel - tf. 03/314.88.36 - Patriek Van den Bogaert - tf. 03/314.88.20 - Bankunie te Minderhout - tf. 03/314.66.55 BANKUNIE REKENT OP UW SPORTIEVE STEUN!

De Hoogstraatse Bridge Club (HBC) is kampioen geworden in de 'viertallenkompetitie' van het district Kempen. Bij viertallen spelen telkens vier spelers van een club tegen vier van een andere club. De factor 'geluk' is bij viertallen tot een minimum herleid. Dit is de reden waarom de viertallenkompetitie onder bridgers de hoogst gewaardeerde is van alle wedstrijdformules. Het is voor het eerst in het bestaan van de Hoogstraatse club dat deze eer hen te beurt valt. Het betekent ook dat de ploeg mag promoveren naar een hogere afdeling. De meeste clubs ·in de Kempen hebben reeds één of meer viertallen in de Liga-kompetitie. Indien het nu behaalde resultaat volgend jaar kan bevestigd worden, betekent dat het aanzien van HBC wat betreft het spelniveau bij de andere clubs ongetwijfeld zal toenemen. De kleuren van de Hoogstraatse ploeg werden verdedigd door: Guy Fransen, Eugeen Pauwels, Ludo Luyckx, Ludwina de Groof en als invaller Eddy Schrijvers. Eindstand in deze kompetitie: MAAND: PLOEGEN DAG:

09 26

1 Hoogstraten A 2 Essen A 3 De Linde A 4 Hoogstraten B 5 Herentalse BV B 6 Herenta1se BV A 7 De Linde B 8 Essen B 9 De Kemphanen

20 22

42

17

I

10 10 20 13 8

10 17 24 25 4 25 25 6 2 1

OI

10 24

11 21

12 12

25 20 10 25 15

25 16 25 22 14 8

11 19 19 11 19

21 14 0 25

11

16 19 11 0

15 0 0

25 3 2

4

09

01 23

02 06

02 aantal punten 13 - vp wedstr. totaal

21 9 17

25

23 25

13 13 17 16 14

25 16 14 25 5 1 1

18 18 7 0 0 0

8 8 8 8 8 8 8 8 8

171 149 138 131 128 125 100 41 22

Wedstrijden Zaterdag 6 maart 14.30 u . Gelmeiboys - Buizeihoek 15.00 u. Luizenmarkt - Statie 13.30 u. Vrede en Vriendschap- Boereneinde 15.00 u. Vikings- Westhoek Boskant vrij Zaterdag 13 maart 14.30 u. Gelmeiboys - Luizenmarkt 15.00 u. Buizeihoek- Boskant 13.30 u. Boereneinde- Vikings 15.15 u. Vrede en Vriendschap - Westhoek Statie vrij Zaterdag 20 maart 14.30 u. Boskant - Gelmeiboys 15.00 u. Boereneinde - Westhoek 13.30 u. Statie - Buizeihoek 15.15 u. Vreden en Vriendschap- Vikings Luizenmarkt vrij Zaterdag 27 maart 14.30 u. Vrede en Vriendschap - Gelmeiboys 15.00 u. Boskant- Vikings 13.30 u. Statie- Westhoek 15.15 u. Luizenmarkt- Buizeihoek Boereneinde vrij. •

Achtste Indoor Dubbel Tennistornooi 'KÄRCHER' Het is weer zover .. . tennisklub 'De Vrijheid' richt ook dit jaar weer een Dubbel-IndoorTennistornooi in, en dit reeds voor de achtste maal! Het tornooi vindt plaats van vrijdag 5 maart tot en met zondag 14 maart 1993 . Ook nu verwachten we een talrijke opkomst van deelnemers en zeker niet te vergeten vele belangstellenden, die de sfeer komen opsnuiven. De hoogtepunten vinden plaats op zaterdag 13 maart met de halve finales en uiteraard op zondag 14 maart met de finales vanaf 14 uur, gevolgd door de prijsuitreiking en een gratis drink! Iedereen van harte welkom!

Programma Aanvang der wedstrijden: vrijdag 5 maart Gedurende de hele week: matches met rechtstreekse uitschakeling Vrijdag 12 maart: kwartfinales Zaterdag 13 maart: halve finales Zondag 14 maart: finales vanaf 14 uur

Reeksen Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel

Heren tot 30 punten Heren tot 15 punten Dames tot 15 punten Gemengd tot 15 punten Junior Veteranen tot 20 punten•

• 1


Ploeg van de Maand De ploeg die u vorige maand op deze plaats vond waren de preminiemen A van Wortel en de onschuldige hand koos Jo Merlens uit als winnaar van het jaar-abonnement op de Hoogstraatse Maand.

Tel.: (03) 314.82. 16 Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

De ploeg die wij u deze maand voorstellen zijn de miniemen B van Meerle. Trainer Frans Willemse vertelde ons dat de ploeg ondanks de magere verwachtingen in het begin van het seizoen toch goed presteert, ze hangen momenteel rond de 6de plaats in de rangschikking. Maar dat is niet het belangrijkste, het is vooral een vriendenploeg en daarom is het ook onze Ploeg van de Maand. Ook in deze ploeg zal één van de spelers een gratis jaarabonnement winnen, kijk volgende keer in dit maandblad! Op de foto de miniemen B van Meerle met sponsor Ad Jacobs, trainer Willemse Frans, afgevaardigden Jos Stoffels en Jan Gorissen. STAANDE vlnr Vincent Declerq, Nick Martens, Roei Jacobs, Johan Stoffels, Wim Gorissen, Gert-Jan Van Rijen. GEHURKT vlnr Maarten Agterbos, Kurt Jacobs, Tom Van Dun, Kees Verbunt, Wim Van der Linden, Hans Stoffels.

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

1..,...~".~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65

Turnshow te Hoogstraten Deze mooie Svetlana Boginskaia zal wel niet van de partij zijn, maar toch wordt het op 14 maart weer een leuke turnshow van de Hoogstraatse Turnkring 't Spagaatje. Alle leden, en dat zijn er intussen al380, zijn in topvorm en willen dat ook voor het publiek bewijzen. Jazz-dans, recreatief turnen, wedstrijdturnen, callanetics, het hoort er allemaal bij. Zondag 14 maart om 14.00 u. in de sporthal van het Spijer (Humaniora).

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

ABONNEMENT 1993

storten op 733-3243117-49 Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

43


Bedrijfsbeveiliging

Wikaho Nachtwacht bewaakt bedrijven

0 TENTOONSTELLING

GRIET AMEEU KARELDUET GREET MARTENS IKO-Galerij Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten 13 t.e.m. 28 maart

Onze landelijke gemeente stelt heel wat bedrijven die niet behoren tot de agrarische sector. Een groot aantal van deze bedrijven vinden we in de industriezone De Kluis in Hoogstraten en op de transportzone aan de E19-grens te Meer. Maar ook verspreid in de verschillende dorpen en op de ambachtelijke zone van Minderhout staan nog heel wat bedrijven. Uit gegevens van politie en rijkswacht, maar ook van de bedrijfsleiders, blijkt dat panden die 's avonds en 's nachts alleen en verlaten staan, steeds meer het mikpunt worden van inbraken en soms ook van vernielingen. Noch het gemeentebestuur, noch de politie of de rijkswacht zien onmiddellijk een oplossing om dit te voorkomen. Te duur en te weinig personeel voor dit nacht- en weekeindewerk zijn blij kbaar de voornaamste redenen. Sommige bedrijven proberen zelf voor de nodige beveiliging te zorgen met allerlei technische hulpmiddelen, waakhonden of eigen personeel. Maar ook dit kost (heel) veel geld.

Samen sterk

Open tijdens de weekends telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

ZAKENKANTOOR

~

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54 44

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

Daarom wil Wikahostarten met een gezamenlijk bewakingsproject. Wikaho staat voor: Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten, een vereniging van Hoogstraatse bedrijven. Vorig jaar realiseerde Wikaho een eerste initiatief in samenwerking met het gemeentebestuur, namelijk de stratenplannen langs de voornaamste invalswegen van en naar Hoogstraten. Bob Van Ussel, tweede W ikaho-voorzitter, hoopt dat er voldoende bedrijven zullen zijn die samen dit project willen gebruiken en fmancieren. Men wil dus een gekende bewakingsfirma aanspreken die gedurende de nacht patrouilleert en de aangesloten bedrijven controleert opdat inbraak en beschadigingen zouden vermeden worden.

Wat kost deze bedrijven-solidariteit? Voor de berekening hiervan houdt men rekening met een drietal factoren: de omzet van de bedrijven, de oppervlakte van het terrein en het aantal personeelsleden. Elk van deze elementen bepaalt éénderde van de kostprijs. Daardoor betaalt elk bedrijf naargelang zijn mogelijkheden en risico's meteen minimum van 25.000 fr.tot maximum 500.000 fr. per jaar. De kostprijs voor gans het project wordt nu geschat op 3 miljoen fr. Uiteraard gaat dit alles maar door indien er voldoende bedrijven willen meewerken aan dit samenwerkingsverband. Geïnteresseerden die meer informatie wensen kunnen kontakt opnemen met het Wikaho-secretariaat, mevr. H . Kersten, p.a. nv De Ster, Gelmeistraat 96, 2320 Hoogstraten, tel. 340.12.1 I en fax340. 11.58.•


RIJDElf ... IS PLEZANT door W. Vanfrayenhove (ir.)

~assie~~tpjden ig Waarin dhr. Vanfrayenhove (ir.) op de futuristische toer gaat en ons enkele mogelijkheden schetst van het autoverkeer in de 21e eeuw. Sommige mensen vragen mij weleens: 'Hoe ziet u, als ingenieur, de evolutie van het autorijden? Welnu, volgens mij komen er in de nabije toekomst speciale rechterstroken naast,de bestaande autowegen, voor vrachtverkeer, wellicht met een eigen kleur wegdek, niet toegankelijk voor personenauto's en waar voor het grootste gedeelte een inhaalverbod geldt. De rechterrijbaan van de huidige autowegen zal snel daarna een halfautomatisch karakter kunnen krijgen als een snelheidsregeling met inductiekabels onder het wegdek wordt ingevoerd. Op commando kan de auto dan ook nog op inductiekoers gezet worden, dat wil zeggen dat ook de besturing op de rechterbaan aan de robot kan overgedragen worden. Is ook de radarafstandsbediening ingeschakeld, die door kleine snelheidsvariaties de afstand tussen de verschillende voertuigen zo veel mogelijk constant en in relatie tot de gemiddelde snelheid houdt, dan is een uiterst rustig en veilig verkeersbeeld mogelijk. De taak van de chauffeur is dan teruggebracht tot die van controleur. De stroken links van deze automatische strook zullen nog jarenlang hetzelfde beeld geven van in- en uitvoerende auto's met verschillende onderlinge snelheden. Omstreeks 2030 zal het gemak van het automatisch rijden algemeen aanvaard zijn, ook al omdat het de capaciteit van de autowegen aanzienlijk kan vergroten door de vermindering van de intervallen tussen de voertuigen. Het is immers niet enkel de grote hoeveelheid auto's die de autowegen overvol maakt, maar vooral ook de chaotische, ongecontroleerde manier waarop gereden wordt: optrekken, remmen, dan weer sneller en trager. Dit verklaart waarom men, bij een kritisch punt soms ftlevorming krijgt, hoewel er geen aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld in de vorm van een ongeval of een vermindering

van het aantal rijstroken, aan te wijzen is. Uiteindelijk kan in een dergelijk geval, de plotse lichte vertraging van één auto, oorzaak zijn van het ontstaan van zulk een file. (Een beetje op de manier waarop, volgens de contingentietheorie, de vleugelslag van een vlinder in Tokio een orkaan in Floridakan veroorzaken). Tegen die tijd zal de auto aangepast moeten zijn aan het dicht achter elkaar rijden met hoge snelheden. Omdat gewichtsvermindering, wat we nu al zien optreden, zal doorzetten, zijn er speciale maatregelen te verwachten om dezeauto's op de weg te houden. Vleugels in de stijl van de huidige formule 1 racewagens, speciale banden en een sterke wigvorm in het design van de auto. Deze zal tegen die tijd twee motoren hebben: een continue-motor voor de autoweg en een electromotor voor de stedelijke gebieden. Hoe rou ro'n auto er in 2030 uit kunnen zien? Hij zal korter en breder zijn dan de huidige wagens, en zal waarschijnlijk nog wel vier zitplaatsen en vier wielen hebben. Hij zal voorzien zijn van een energieterugwinnende remsystemen en van een groot aantal electronische snufjes. Automatisch doelzoeken in de stad, waarschuwen voor geprogrammeerde afslagen op de autoweg, regelmatige reflectie van het glasoppervlak aan de buitenkant, in relatie tot de zonnestraling. TVbeelden van de voor- en achterliggers via een camera op het dak, informatie op TV over de streek die men doorkruist en nog vele zaken meer, passend bij het passieve autorijden van straks, zullen tot de standaarduitrusting behoren van deze futuristische auto. Tegen 2030 rou de auto weleens zijn status van begeerlijk troeteldier geheel kwijt kunnen zijn om eindelijk weer een 'vervoersmachine te worden waarmee men zich van punt A naar B begeeft. ' Tot volgende maand! •

IIIIDB GARAGE HOGA B.V.B.l.· LEOWOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

GARAGE AUTO- MOTO

J. BOGAERTS- ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogst raten-Meer

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar

N.V. GARAGE VAN USSEL

'@ TOYOTA

ABONNEMENT

(gJ

Garage Luc Ryvers bvba

500 frank storten op

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF .

1993

'

733-3243117-49 45


Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS RESI'AURA NT TAVERNE

FEEST· EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

HOOGSTRATEN Dinsdag 2 maart: CHINEES KOKEN, Pax 19.30 uur, org. KVLV. Woensdag 3 maart: -VOLKSDANSEN, Pax, 13.30- 15.30 uur, org. KVLV. -BLOEMSCHIKKEN, Pax, 19.30 uur, org. KAV. Donderdag 4 maart: KOOKLES voor mannen, Pax, 19.30 uur, org. KWB. Vrijdag 5 t/m dinsdag 9 maart: HANDELSBEURS, Veilinghallen, vr. 17-21 uur, za + zo 10-21 uur, ma + di 14-21 uur. Vrijdag 5 maart: Optreden GARY LUCAS (USA) in Cahier de Brouillon, 22 uur, 250 fr. Info en uitwisseling van ideeën over AKTIE TEGEN RACISME. Vergadering in de Pax om 20.00 uur, org. Hand-in-Hand. Zaterdag 6 t/ m zondag 14 maart: DUBBEL TENNISTORNOOI INDOOR, T.C. De Vrijheid, Achtelsestraat 72, aanvang 10 uur, deelnemers 250 fr., toeschouwers gratis. Zaterdag 6 t/ m zondag 28 maart: Tentoonstelling MARTIEN DE VISSER, Ostmuseum, ma, di, do 10.15-16.30 uur, za, zo 14.00-17.00 uur. Zondag 7 maart: WANDEL- EN ZOEKTOCHT voor jongeren. Vertrek om 13.30 uur aan deK. Boomstraat. Org. J .N.H. Zoodag 7 maart: TOERISTISCHE NAMIDDAG, Pax, 14.00 uur Duitsland, 15.00 uur Frankrijk, 16.00 uur Zwitserland, org. Vakantiegenoegens. Maandag 8 maart: Koördinatie-vergadering van de Sportraad: AKTIE: KOM OP TEGEN KANKER. Dinsdag 9 maart: KVLV Hoogstraten neemt deel aan de DAG VAN DE WEDUWEN - zie Meerle. CHINEES KOKEN, Pax, 19.30 uur, org. KVLV. Woensdag 10 maart: PIANORECITAL ELIANE RODRIGUES, Rabboenizaal, 20 uur, kaarten 350 fr., V. V.K. 300 fr. , reserveren tel. 03/3 14.55.36, org. Kunstkring Spijker.

46

Woensdag 10 t/ m donderdag 15 maart: JEUGDBOEKENWEEK 1993, Bibliotheek, Gravin Elisabethlaan. Donderdag 11 maart: KOOKDEMONSTRATIE 'Aardappelbereidingen' , Pax, 19.30 uur, org. KAV. WORKSHOP VOOR ZELFVERDEDIGING EN WEERBAARHEID, dansschool Cosyns, 20.00 uur, org. CMBV. Vrijdag 12 maart: KAARTAVOND, zaal Adams-Brosens, inschr. 19.00 uur, start 19.30 uur, org. De Lustige Wielrijders. Vrijdag 12 t/m zondag 28 maart: TENTOONSTELLING LEERKRACHTEN IKO, Griet Ameeu, Karel Huet, Greet Martens, IKO-galerij, za en zo 10.00-18.00 uur. Zaterdag 13 maart: MARCKRIVER NEW ORLEANS JAZZFRIENDS, Land- en Tuinbouwschool, 21.00 uur. Zondag 14 maart: TURNSHOW 't Spagaatje. Dinsdag 16 maart: CHINEES KOKEN, Pax, 19.30 uur, org. KVLV. Woensdag 17 maart: VOLKSDANSEN, Pax, 13.30-15.40uur, org. KVLV. BLOEMSCHIKKEN, Pax, 19.30 uur, org. KAV. Donderdag 18 maart: BESTUURSVERGADERING KVLV, Pax, 19.30 uur. Zaterdag 20 maart: ETENTJE WERELDWINKEL, TurksMarokkaans, Pax, 18.00 uur en 19.30 uur, vooraf inschrijven. Optreden THE DOPE POSSE, Cahier de Brouillon, 22.00 uur, 250 fr. Zaterdag 20 maart: WANDELTOCHT de ELSAKKER. Vertrek om 9.30 uur aan de K. BoomstraaL Om 10.00 uur aan de Elsakker (Chaamseweg). Org. J .N.M. Zondag 21 maart: LENTE-OPENDEUR. Dinsdag 23 maart: CHINEES KOKEN, Pax, 19.30 uur, org. KVLV. Woeosdag 24 maart: Voordracht 'GOD EN HET LIJDEN' door prof. Michel van Bostraeten, Auditorium Klein Seminarie, 20.00 uur , org. Dewevo en DF.

Woensdag 24 maart: KAV Algemene Ledenvergadering, Pax, 19.30 uur. Donderdag 25 maart: KOOKLES voor mannen, Pax, 19.30 uur, org. KWB. Zaterdag 27 maart: VERBROEDERINGSCONCERT MET MEERSEL-DREEF, zaal St. Cecilia, 19.00 uur. Zondag 28 maart: Provinciaal ZANGTORNOOI, optreden 7 koren, Rabboenizaal, vanaf 14.30 uur. Woensdag 31 maart: VOLKSDANSEN, Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. BLOEMSCHIKKEN, Pax, 19.30 uur, org. KAV.

\\t:-- vzw Mussenakker Meer \ ~---:. ,', 7 Waar mensen zich jong

"-.../ y

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend : vrijdagavond vanaf 20.00 u • zaterdagavond vanaf 18.00 u .. zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u .

·Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

~~~teri~14.32.64

\

\t:-- vzw Mussenakker Meer ~y: ,

'---":

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen !

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u .• zaterdagavond vanaf 18.00 u .• zondagnamiddag vanaf 14.00 u .• zondagavond vanaf 20.00 u.

Het café

64


MEERLE Dinsdag 9 maart DAG VAN DE WEDUWEN EN ALLEENSTAANDEN, thema: ' Anders omgaan met huishoudelijk werk', door Roos Van Gestel, Parochiezaal, 8.30- 15.30 uur, 'smiddags koffietafel, 's namiddags ontspanning, org. KVLV. Café-rc-,taurant

DE GRENS Strijbcek ló :'vleerle Tel. 3159 107 'anuit Nederland 09-32331 5\l I 07

Maandag 15 maart: VERGADERING MEERMARKT in gildelokaal om 20.00 uur. Zaterdag 20 maart: HIPPIEFUIF (verkleed bal) in de Mussenakker vanaf 20.00 uur. Dinsdag 23 maart: KWB-lesavond over KOMPOSTEREN in parochiezaal om 19.30 uur. Vrijdag 26 maart: KWB-FABRIEKSBEZOEK aan een steenbakkerij Zaterdag 27 maart: KAARTAVOND Jokken van KFC Meerjeugd in kantine vanaf 19.30 uur. Zondag 28 maart: WIELERKOERS voor Nieuwelingen. Vertrek om 16.00 uur aam zaal Victoria. Org. Meerse Supportersclub. Woensdag 31 maart: BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat van 18.00 tot 20.30 uur.

WORTEL Zondag 28 februari: KARNAVAL. Optocht vanaf 14.30 uur, daarna BAL in de tent aan de parochiezaal. Zaterdag 20 maart: MOKKELROCK in de parochiezaal. Optreden van SOAPSTONE, HUGO MATTIJSSEN en DE BOMEN, NOORDKAAP. Organisatie; het Slot. Dinsdag 30 maart: info-avond over de ISLAM, om 20.00 uur in de parochiezaal.

't HOOGHUIS

Café - feestzaal

De Eiken biljart- darts · kegelbaan hondendressuur.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF

Marc Van der Smissen

John Lijsenstraa! 26, MEER Telefoon 03/ 315.74.29.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03 / 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN

vzw 'HET

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Openingsuren:

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en ·donderdag gesloten

MEER Zaterdag 27 februari: Optreden van GIVE BUZZE in Mussenakker vanaf 20.00 uur. KAARTAVOND Jokken van KFC Meerjeugd in kantine vanaf 19.30 uur. Vrijdag 5 maart: INTERN AATSFUIF SPIJKER in de Mussenakker vanaf 20.00 uur. Zaterdag 6 maart: KAV-KWB-KINDERNAMIDDAG in parochiezaal om 14.00 uur. Vrijdag 12 maart: KLASFUIF 5LWe in de Mussenakker vanaf 20.00 uur. Zaterdag 13 maart: KAARTAVOND Jokken van KFC Meerjeugd in kantine vanaf 19.30 uur. KWB-samenaankoop potgrond bij Jaak Leemans van 9.00 tot 12.00 uur.

ICARUS

SLOT'

Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

kner4±feslyuis brij~qei~ 183 qoogsfrai:en 03/314 66 65

~ust & 'lfiililme

MINDERHOUT Zaterdag 6 maart: JOKPRIJSKAMP in het Gildehuis. Aanvang te 19.30 uur. Org. St.-Jorisgilde. Zaterdag 13 maart: -LENTECONCERT door de Kon.Fanfare De Marckezonen in het PC. Aanvang te 19.30 u.! -Afhaling bestelde potgrond in de Markwijk aan de school van 10.00 tot 12.00 uur! Org. K.W.B. Maandag 15 maart GOEDE FOTO'S MAKEN o.l.v. Jan Aerts. Te 19.00 uur in het PC. Org. K.W.B. Woensdag 24 maart Algemene vergadering in het PC. Org. K.V .L. V.

taverne

Open: alle dagen vanaf 11 uur in de voormiddag. Maandag gesloten.

Gelmeistraat 7- HOOGSTRATEN - Tel. (03) 314.77.48

RADIO CONTINU (FM 103J - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws · op het halve uur informatie rubrieken

'

Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle- Tel. 315 79 40

~61.

CAFÉ

'T F~RTlJiNAR , --~

ct'44.~

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

47


ZIEKENVERVOER POLITIE: 315.71.66

GEMEENTE Hoogstraten

RIJKSWACHT: 314.50.08

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

- centrale verwarming -sanitair

~

:~ JOSSERVAES Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr . I

Tei.03/ 314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 -2322 Minderhout

Tel. 03/ 314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEM S1 Lenaanseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

T I 031314 31 08 e· • •

SNACK- en PIZZABAR

't Sl1f~E Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.11

Cis Vissers

Ongevallen Brandweer 314.42.43

IJ] HUISDOKTERS 27 en 28 februari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84, 6 en 7 maart: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 13 en 14 maart: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. 20 en 21 maart: DR. S. FAES, H. Bloedlaan 291 , Hoogstraten. Tel. 314.50.10. 27 en 28 maart: DR. C. BOEREN, Mgr. Bestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21.

~~ APOTHEKERS Van 26 februari tot 5 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 5 tot 12 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73 . Van 13 tot 19 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 19 tot 26 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 26 maart tot 2 april: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevo rsel. Tel. 314.62.25. Zaterdagvoormiddag 27 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

TANDARTSEN 27 en 28 februari: G. VAN RA VENSTEYN, K. Albertstraat 109, Weelde . Tel. 014/ 65.97.30. 6 en 7 maart: K. WITHOFS, Leopoldstraat 56, Merksplas. Tel. 014/61.47.48. 13 en 14 maart: S. ACKAERTS, Lindenlaan 72, Beerse. Tel. 014/ 61.22.03. 20 en 21 maart: LUC BASTIAENS, Gr. EHsabethl. 4, Hoogstraten. Tel. 314.66.16. 27 en 28 maart: F. CARPENTIER, Bisschopslaan 39, Beerse. Tel. 014/61.54.34.

VAN SPAANDONK Hoogeind 54 2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Antiek

• KrÛs

Voeim •

Koekhoven 5 - Rijkevorsel

- Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten • Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37

JAN VERHEVEN b.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

---."- VRIJHEID vzw

A chcelsescraac 72 2320 H oogseraren

Tel. 03/ 314.37.76

K.VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigu[Tl

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/ 314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09

48

Op 31 maart is het weer tijd voor een nieuwe MAAND. Op 17 maart is het tijd voor de kopij en op 21 maart is het de hoogste tijd voor het dorps- en sportnieuws.

O:J / :JH.'J2.3!1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.