februari 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR . 94 FEBRUARI 1993 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

maan

.

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A .

OPENDOEK

5 \! _'· REGISSEURS\ ' I 1

l I ....re !#:}b,." ' i


LUIM

Doe mee aan onze grote Lady Di-kwis Het Slim Bu,-ote VZ'YI

Het gaat niet zo goed in het huishouden van de Britse koningin, dat weet u wellicht. In De Hoogstraatse Maand hebben we tot nu tot waardig gezwegen. Maar nu heel de wereld het toch weet, hoeft dat voor ons ook niet langer. Wij gooien er zelfs een heuse kwis tegenaan, opgesteld door niemand minder dan royalty - en Lady Di-kenner Albert Vorstenbosch, jawel, U kunt winnen, naar eigen keuze, het boek 'Lady Di, Haar Eigen verhaal' ofwel de videofilm 'Diana, een portret'. Maar eerst verklaart Albert zijn speciale band met het 'koningsgebeuren'. Albert Vorstenbosch: Het is eigenlijk allemaal begonnen door ons moeder. Die hield een koekendoos vol bij over ons Belgische koningshuis. Vooral over Astrid, haar smartelijke dood en over Leopold lil en zijn Liliane. Maar met onze Boudewijn en Fabiola is er zo weinig te beleven dat ze overgeschakeld is op Monaco. Want onze Boudewijn is toch wel een brave mens, hé. Die is toch zeker nooit met andere vrouwen euh ... geweest. DHM: Snel Hertje, Raioier en Grace. Albert Vorstenbosch: Och ja, de Ralnier, dieje jongen. Dat heeft dan 't schoonste wijf van de wereld en dan moet hij ze nog zo afgeven . En er dan helemaal alleen voor staan, hé. En dan de Stefano, die van zullie Carotine, die moet dan ook nog zo onnozel verongelukken. En dan de lijfwacht van Stefanie, die haar lijf te goed 'gewacht' heeft. En van den Albert, wat ze daar ook al niet van vertellen, dat hij naar de meiskes niet omkij kt, Ja maar, krijg het toch allemaal maar thuis, hé, als alleenstaande. Maar ik lees dat het tegenwoordig alweer wat beter gaat en dat is maar goed ook, zo'n braaf volk. Dat kunt ge van die van Engeland niet zeggen. DHM: Ha, het Huis van Windsor. Albert Vorstenbosch: Eigenlijk heb ik daar wel wat zin in. 't Is toch waar zeker. Brittania heeft alle 'waves' ge'ruled'. Ook met hun

moraal. Dat ze nu maar eens een koekje eten van eigen deeg. De parasieten. Dat kost een hoop geld en dat smost maar raak. En volgens mij heeft de Charel ook zijn best niet gedaan om zijn Diana te houden. Altijd van huis weg. En die moeder, ik denk begot dat het een echte Queen (Kween) is, hoor.

Maar ja, hoe moet dat nu toch allemaal verder? Gaat de Charel nog koning worden? Of de kleine William? En wat is Diana dan? Jamaar, los het toch allemaal maar op, hé. Al dat geschei en die aanhouderij. Van mij mogen ze het allemaal hebben, hoor, en al hun geld erbij. God, wat ben ik gelukkig. •

Fergie huwde met Andrew op: 0 23 juli 1986 0 1 april 1982 0 18 december 1960

Hoe noemen we het Britse koningshuis: 0 Het Huis van Windsor 0 Het Huis van Distrust 0 Het Huis van Buckingham

Op de foto herkennen we: 0 Bob Cools en zijn dochter Katrijn 0 Ralnier van Monaco en dochter Carotine 0 Lord Snowdom en zijn maîtresse

Fergie stal verleden jaar enkele verboden kusjes van: 0 John Bryan 0 Brian Jones 0 Jones Budgie

Lady Di en Charles hebben 2 kinderen: 0 Tom en Jerry 0 William en Harry 0 William en Albert

Schiftingsvraag: Er zullen .... juiste antwoorden binnenkomen Als ik win, wil ik 0 Het boek 'Diana, Haar Eigen Verhaal' 0 De videofilm 'Diana, een portret' Uw formulier opzenden vóór 10 februari (fotokopie is ook toegelaten) naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34 te Hoogstraten.

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lllf:alll

Lid van de Unie van de Uitgevers v.an de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

f i

\..;:


Proloog: EĂŠn van de grote constanten in elk dorp is zeker wel het toneelleven. Bij het einde van het .toneelseizoen zochten we enkele notoire regisseurs bij elkaar, anciens in het vak. Wij plaatsten hen bij elkaar en hoor wat zij declameerden.

Riet Plasmans ( 0 1935) regisseert nu 4 jaar WILLEN IS KUNNEN te Wortel. Voordien deed ze enkele jaren kinderoperettes te Bergen op Zoom. Herman Dufraing ( 1924) regisseerde van 1975 tot vorig jaar .het alombekende HEIDEBLOEMPJE (opgericht in 1949) te Meer. Hij werd opgevolgd door Marcel Roos uit Hoogstraten. Edmond (Mon) Matthieu ( 0 1924) was acteur vanaf 1946 en regisseur van 1956 tot 1979 bij Marckezonen van Minderhout. Fried Janssens ( 0 1921): regisseur van 1948 tot 1964 bij de BJB-jongens te Hoogstraten, van 1950 tot 1970 bij het St.-Michielscollege te Brasschaat en vanaf 1983 bij de KWB te Hoogstraten. Jos Vinckx ( 0 1953) is oprichter van en (mede)regisseur bij TEJATER DE LEPE HOEK, vzw. 0

Eerste bedrijf: Waarin onze regisseurs vertellen hoe zij de keuze maken van het te spelen stuk. De criteria, dus. Riet Plasmans: EĂŠn criterium waar ik niet onderuit kan is dat wij met maar 1 decor kunnen werken. Wij hebben niet eens een bestaand podium, we bouwen het zelf 7 dagen van tevoren op. Omdat de groep vrij klein is zoek ik dan een stuk waarin alle spelers kunnen meedoen. Wij hebben nu 9 spelers en je kan niet zeggen: jullie 2 volgend jaar dan maar ... Maar voor mezelf heb ik nog een criterium; er moet aan het stuk een facet zijn dat er vorige keer niet aanzat. Anders is het voor mij geen uitdaging meer. Elk jaar een dijenkletser wordt afgezaagd. In de 4 jaar dat ik het nu doe, hadden we de eerste keer een ak-

tiestuk, het tweede jaar zat het komische meer in de tekst, daarna weer een aktiestuk en dit jaar wordt het een komische thriller, twee facetten dus, spanning en komedie. In platvloerse humor kan ik mijn tijd niet steken. Ik heb laatst nog een stuk gelezen waarin een vuurrood damesslipje almaar door de kamer ging, in de bloempot, in de broekzak, onder de bank, ... ja, zoiets kan je ook wel spelen zonder repetitie, ze lachen toch wel. Ik lees een aantal stukken maar als ik mijn spelers al niet in mijn gedachten zie, dan kan ik het wel vergeten. Herman Dufraing: Gewoonlijk was ik het ook die stukken 'moest' kiezen. Ik nam zo'n 60-70 stukken per jaar door. En als ik er dan 3 of 4 naar mijn goesting vond dan had ik er veel. Wat het aantal spelers betrof, hadden we niet zoveel problemen. Op dit ogenblik zijn er 28 spelers, 11 jongens en 17 meisjes. Maar. .. die meisjes laten het nogal eens afweten, die zijn nogal eens 'belet' .

Maar wat het stuk betreft, in Meer moet het om te lachen zijn, een billenkletser. Maar er goede vinden dat valt niet mee. De laatste jaren hebben we ook wel eens komische thrillers gedaan en dat is goed meegevallen. En zoals Riet zegt, ik moest ook mijn mannen al zien in het stuk terwijl ik het las. Ik liet mijn gekozen stukken ook nog door een paar anderen lezen, van het bestuur of enkele spelers. En het is heel frappant hoe tegengesteld die gedachten daarover zijn. Wat ik ook wel deed was naar andere dorpen gaan kijken om te zien welke stukken er goed waren. Met het decor hebben we niet zoveel problemen. Vorig jaar is het oude decor zelfs vervangen door een splinternieuw. Een heel groot voordeel dat wij hebben is dat wij kunnen beschikken over een vaste zaal, die van fanfare Voor Kunst en Volk. Het Heidebloempje is in feite een onderdeel van de fanfare. Daardoor kunnen wij onze repetities ook meteen starten op het podium, wat toch wel een groot voordeel is. Mon Matthieu: In het begin speelden we altijd rond de kerstperiode en dat betekende afwisselend een kerstspel en een klucht. Dat waren toen 'niet-gemengde' stukken. Op een bepaald moment heb ik tegen de pastoor gezegd, vanaf volgend jaar zal het gemengd zijn. Dan konden we bekendere stukken spelen zoals 'De Wonderdoktoor', 'de Klucht van de Brave Moordenaar', 'Paradijsvogels', 'Drie is Teveel...' Ik kende Janssen persoonlijk en die raadde mij bepaalde stukken aan. Het aantal spelers was van geen belang, bij de fanfare had ge er zo veel of zo weinig ge er maar wilde. Fried Janssens: Voor het studententoneel was dat ook geen probleem, daar waren steeds voldoende akteurs voorhanden. Maar het stuk moest daar wel een culturele inslag hebben. Dat bracht ons bij stukken zoals 'Leve Robinson', 'Tarcitius in Moskou', 'het Nieuwe Gewaad van de Groothertog', ... Maar bij de dorpsgroepen was de keuze eerder beperkt. Begin jaren '50 waren er bij de BJB nog voldoende leden, de kindertallen waren toen nog groter. Maar vanaf de jaren '70 moesten we uitzien naar stukken met onge-

3


INTERVIEW

De ~foute _Zebra (1999 van Willen is Kunnen en geregisseerd door Riet P/asmans, Yvette Rosrers, Rrk Br~spennmg, Francine Strijbos, Flip Boeren, Linda Van Opstal, Mies Willems, May Geerts, Rret Plasmans, Benny Goetschalcks en May Braspenning. veer 5 jongens en 5 meisjes. Dat beperkt de keuze. Tk lees eerst de stukken door en dan zie ik ook reeds sommige spelers in sommige rollen. Dan geef ik enkele geselecteerde stukken door aan de hoofdrolspelers. Inhoudelijk is er ook een evolutie. Begin jaren '50 bestond een toneelavond uit 2 stukken, voor de pauze een klucht en daarna een drama, of omgekeerd. Het succes van het drama was evenredig met de tranen in de zaal. In de jaren '60 begon de avond met een soort voorprogramma, turnen, zang ... en dan het eigenlijke toneelstuk. Maar in de jaren '70 viel ook dat weg en momenteel beperkt men zich tot uitsluitend het blijspel. Jos Vinckx: Wij moeten geen tijd besteden aan de keuze van een stuk; wij maken het stuk terwijl we repeteren, via improvisatie. Wij hebben enerzijds straattheater en anderzijds produktiesin zaal. Voor straattheater is ons uitgangspunt dat het stuk in het straatbeeld moet geïntegreerd zijn. Dat wil zeggen, zol~ng wij niet aan het akteren zijn, zullen wij met opvallen voor het publiek. Wij zijn tegenwoordig doorgaans gewoon gekleed. Het gebeurt zelfs dat wij al enkele minuten aan het akteren zijn voordat de mensen dat doorhebben. Tot heden hebben we 3 zaalprodukties gehad. Daar werken we zonder decor, alleen zwarte doeken bijvoorbeeld. Al wat een omgeving moet uitbeelden wordt gesuggereerd. Wij gebruiken ook een minimum aan rekwisieten. En in de loop van het stuk willen wij ook graag 'vervreemden'. Dat wil zeggen, we breken het stu k plots a f en gaan op een andere manier verder. Als we het stuk beginnen te repeteren dan beginnen we uiteraard met een te volgen hoofdlijn. Voor de straat bedenken we die meestal in groep. Dan zitten we met 6 in vergadering te 'brainstormen'; wat komen we op straat zo. al tegen en wat doen we er mee? Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de rollen echt op het lijf van de akteurs geschreven zijn, want Ja, ze hebben ze meestal zelf improviserend bedacht. Op een bepaald moment bereiken we natuurlijk een punt waarop we het stuk niet verder laten evolueren. Vooral voor zaalprodukties is het gevaarlijk te blijven improviseren omdat daardoor de tegenspeler in moeilijkheden kan gebracht worden. Op de straat daarentegen spelen we veel met en tussen het publiek en dan ziet het er telkens iets anders uit.

4

Voor de zekerheid hebben we 3 straatstukken volledig uitgeschreven opdat we ze later nog eens zouden kunnen gebruiken.

2de bedrijf: Waarin we zien hoe onze regisseurs repeteren en waarin we tal van wetenswaardigheden en anekdotes te zien krijgen. Mon Matthieu: Wij lazen altijd eerst samen de stukken door, gewoon lezen en daarna repeteerden de spelers die tegenover elkaar stonden hun eigen stukken thuis. Pas de laatste 10 dagen repeteerden wij in groep in de zaal zelf. Dan kende iedereen zijn tekst door en door. Mijn eigen rol zette ik op een bandje en als ik in de auto zat, ik was vertegenwoordiger, dan speelde ik dat af. Riet Plasmans: Wij beginnen altijd met Jeesrepetities. Vermits wij dus geen vast podium hebben, moeten wij aanvankelijk, met een rij stoelen bij voorbeeld, het decor maar inbeelden. Waar een stoel ontbreekt daar is de deur. Herman Dufraing: Wij repeteren gewoonlijk 4 tot 6 weken , 4 avonden in de week. In het begin is dat gewoon met het boekje in de hand en maar lezen. Stilaan bouwen we dat zo op en de tweede week mogen ze geen tekst meer

vasthebben. Na een paar dagen kennen ze dan hun tekst rats van buiten. Fried Janssens: De eerste week doen wij het ook gewoon lezend. Ik moest soms wel speciale aandacht geven aan jongens die nauwelijks konden lezen. Die liet ik dan afzonderlijk komen om ze bij te scholen opdat ze tegenover de anderen niet te fel zouden vernederd worden. Na een week mochten ze hun boekje absoluut niet meer gebruiken. En dan repeteren we toch 6 à 8 weken om verder af te werken. Herman Dufraing: De teksten kennen is toch wel belangrijk . Ik heb ooit elders voorstellingen meegemaakt waar ge in de zaal de souffleur al kon horen zeggen wat er ging komen. Onze mensen zijn wel zo plankvast dat ze zelden 'door hun rol vallen'. Een paar jaar geleden is het gebeurd dat er twee te vroeg opkwamen. De anderen waren zo 'koppiekoppie' dat ze het podium verlieten waardoor er een stukje wegviel maar dat heeft niemand gemerkt. Heellang geleden heb ik meegemaakt dat ik in Het Web van de Spin moest doodgeschoten worden met een revolver. Dat moest gebeuren met een 'stopgeweer' maar dat ging natuurlijk niet af. Ik viel wel dood maar toen kwam die hand terug met een nieuwe stop. Ik werd maar rap terug levend maar weerom geen klap. Dan ben ik toch maar dood blijven liggen. Onder de pauze is onze laatste stop dan toch afgegaan. Mon Matthieu: Zedigheid, dat was lang geleden nogal een probleem. Tn 'De Geitemelkfabriek ' moest ik tijdens de openingsscene uit mijn bed komen. Ik had daarvoor een lange 'pon' aan en voor de zekerheid daaronder nog mijn tennis broek. Achteraf vroeg de pastoor aan Stan Snoeys, de toenmalige voorzitter, of >»>j de volgende opvoering die 'bedscene' niet achterwege kon blijven. Ik zei: dan zal ik met mijn pardessus uit mijn bed komen en zeggen dat de pastoor wil dat ik in mijn pardessus slaap. Toen de pastoor dat hoorde heeft hij toch maar toegegeven. Het strafste, in het algemeen, was wel het niet-gemengd spelen. Zelfs Ons-Lieve-Vrouwke in een kerstspel moest gespeeld worden door een man. Die werd dan 'bij gevuld' enzo. Toen hadden ze liever een travestiet op het toneel dan dat ge tijdens de repetities zoudt zondigen, want dàt was het probleem, natuurlijk.

Drie _i~ teveel, een komisch blijspel met Reahel Vermeiren- Verstappen, Mon Matthieu, René Schruve_rs (bolhoed), Rosa Meyers-Janssen, René Laureyssen, Emma Vermeiren, Frans Tackx en Canne Knevels.


INTERVIEW opengaand gordijn en iemand moest roepen: Val Aan! Op dat moment breekt het gordijnkoord en valt heel de boel weer dicht. Een andere keer hadden we een 3-persoonsbank op het podium. Omdat daar iemand (May Braspenning) moestopliggen hadden we onder de achterste poten twee blokken gezet, anders was zij niet zichtbaar. Mai moest van de bank getrokken worden. Maar bij de kindervoorstelling s' namiddags viel de bank, met de nodige hilariteit, van die blokken. En 's avonds gebeurt toch wel precies hetzelfde, zeker. Mijn dochter, die in de zaal zat, hoorde iemand achter haar zeggen: oei, dat is een foutje, denk ik. Waarop iemand anders antwoordde: neenee, vannamiddag was dat ook zo.

3dê bedr,ij( .· 'n Schat van een Dochter (1965) blijspel door 't Heidebloempje met Gerard Roos, Els Sterkens, Stan Van Hoeck (souffl.), mevr. Van Gestel- Vervaart, Stan Rombouts, Juffr. Meyvis, Frans Van Bladel, los Grauwmans (decor), Karel Bogaerts (regie), (zittend) Mevr. L. Van den Bogers, Herman Dufraing, Frans Roos en Jeanne Van Aperen. In 1965, toen de nieuwe zaal in gebruik werd genomen, heb ik tegen de pastoor gezegd: en de volgende keer zal het gemengd zijn, te nemen of te laten, anders doe ik niet meer mee. En in '66 zijn we dus gemengd gaan spelen met de herhaling van het kerststuk 'Het Stalletje van Bethlehem'. En daarna konden we dan ook andere en betere (gemengde stukken) spelen. Herman Dufraing: Wij zijn rond die periode ook naar de pastoor geweest en wij hebben gezegd: d'r zijn bijna geen stukken meer voor niet- gemengd en"toen heeft hij ook toegegeven. Het eerste stuk was 'Waar de Sterre Bleef Stillestaan'. Toen moest de onderpastoor zelf de Lieve-Vrouwkes komen aankleden, voor de zekerheid. Fried Janssens: Bij het studententoneel was · het ook ongemengd, natuurlijk. Daar waren wel studenten bij die grààg meisjeskleren aandeden, hoor, die ze niet graag uitdeden of die de andere graag een kus gaven. Jaja, dat was in die tijd ook al bezig. En voor de regisseur was het ook niet altijd gemakkelijk. Die 'meisjes' konden er toch zo on-elegant bijzitten, en zo plomp lopen. Hier bij de KWB hebben we eens iemand gehad, ik noem geen namen, en die trok na de vertoning in zijn gendarmenkierren naar huis, in het donker. En die heeft iedereen die geen licht op zijn fiets had toen aangesproken en een 'proces' gegeven. Jos Vinckx: Helemaal in het begin speelden we op straat nog verkleed. Op een bepaald moment moest er iemand op een trapje gedragen worden en dat trapje kantelt. Dat was eigenlijk meer vervelend dan plezant en vooral nog voor het publiek; dat voelde zich 'ambetant' in onze plaats. Maar tegenwoordig spelen we zulke situaties soms opzettelijk. Bij onze voorlaatste zaalproduktie was het stuk 2 minuten bezig en we kregen een 'technisch defekt', met een knal sprong al het licht uit. De akteurs dan vragen aan de regisseur wat ze moeten doen. Stoppen en wachten. De 'technici' repareren de zaak en er wordt verder gespeeld. En dan vraagt het publiek zich natuurlijk af: moest dat nu zo of niet? Maar als er dan eens echt iets misgaat vangen we dat natuurlijk op dezelfde wijze op. Ge verstaat wel dat dat ik op zo'n manier geen anekdo-

tes voor u overhoud. Fried Janssens: Op een bepaald moment waren we met de BJB in Brasschaat gaan spelen, 'Moeder's Rozenkrans' , en we waren gereden met een camionette van Van Dijck van de Loenhoutseweg. Het was met karnaval en we kwamen langs Leenhout terug. Ik zeg: Kom, we gaan hier nog eens langs. Daar hebben we toen wat te lang gezeten en van de koude startte die camionette niet meer. En geloof het of niet, wij hebben die toen geduwd van Leenhout tot in Hoogstraten. We waren pas 's morgens thuis. Er waren er bij die onmiddellijk de koeien zijn gaan melken, anderen zijn nog een uurtje in 't bed gekropen om te doen uitschijnen dat ze er 's nachts hadden ingelegen. Maar vader Van Dijck is pas 2 maanden later te weten gekomen wat er precies gebeurd was. Riet Plasmans: Wij maken zelf ons podium en dat is soms een beetje provisorisch. Het tweede stuk dat ik hier deed begon met het

Waarin we de spotlights even draaien naar u, het publiek. Riet Plasmans: We kunnen nauwelijks spreken van 'het' publiek, vind ik. Het is een zeer heterogene groep. Toen, in ons 2de stuk, de humor meer in de tekst zat, kregen we positieve reacties van een meer gestudeerd publiek. Anderen willen dan reeds meteen lachen als het doek opengaat. Daarom wissel ik het soort stukken af. Een stuk vind ik geslaagd als het publiek zich geamuseerd heeft maar ook wijzelf. Vroeger deden wij, bij wijze van repetitie, op zaterdagnamiddag het stuk voor de kinderen. Maar omdat het dit jaar een thriller is, met een lijk en schieten enzo, gaan we dat dit jaar niet doen. Er zitten nogal wat · kleuters in de zaal die de humor niet zien, alleen het enge. Voor de bejaarden in het rusthuis spelen wij ook en dat is natuurlijk weer een ander publiek. Die mensen genieten er al van dat hun dag gewoon gebroken is, dat het eens iets anders is. Aktie begrijpen ze het beste natuurlijk, een woordspeling ligt al wat moeilijker. Maar dat maakt voor hen weinig uit, als de boel maar eens op zijn kop staat. In de gevangenis heb je natuurlijk weer een ander publiek.

De Gekroonde Leerse (1960). Z.n.a. v. 750-jarig bestaan van Hoogstraten en opgevoerd in open lucht voor 1600 toeschouwers (regie Fried Janssen). Nee/ Hojkens, Etienne Van Neyen (verkleed), Leon Houben (op grond), Frans Brosens, Fried Janssen, Ju/es Druyts (verkleed).

5


INTERVIEW dat rap, hoor, wanneer de respons van het publiek goed is. Wat dat betreft vinden wij de eerste scène heel belangrijk. Daar moeten meteen een paar goeie gags in zitten. Dikwijls zijn dat maar clichés, waarvan ge op voorhand al weet dat ge de toeschouwers ermee kunt pakken. Fried Janssens: Dat is zo. Ik heb ooit een stuk gedaan waar ik het eerste bedrijf totaal heb laten wegvallen, gewoon omdat het veel te lang duurde. En om een plot een vlotter verloop te geven, durf ik hier en daar wel eens te knippen. Jos Vinckx: De plaats die ge op een straatfestival krijgt kan erg bepalend zijn. Midden op het marktplein op een podium kan een voordeel zijn maar ge wordt er ook veel ge-

makkelijker afgeleid. D' r komt ineens een drumband voorbij of er wordt ineens iets afgeroepen door de micro. Anderzijds moet ge dikwijls beginnen in een totaal lege straat. Omdat wij gewone kleren dragen weten de mensen niet eens dat wij eigenlijk een toneelgroep zijn. Maar als ge dan eventjes bezig bent, dan kan daar gemakkelijk ineens 100-200 man rondom u staan. Ik, voor mezelf, vind op straat spelen meer voldoening geven. Ten eerste staat ge daar tussen uw publiek, dat geeft meer respons. Anderzijds moet ge meer vechten om ze te houden. Als ge wat afzwakt, bent ge uw publiek kwijt.

Doek. Applaus.

Tinello

Tejater de Lepe Hoek in augustus '92. lohn Vervoort, Els Wijnen, Herwin Ooms, Frans Druyts en los Vinckx. Ontbreekt op de foto: Rudy Claeys. Mon Matthieu: Wij zijn vroeger eens gaan spelen in Merksplas en dat was werkelijk heel goed. Wat wel opmerkelijk was, er waren geen 'gardiens' in de zaal. Zelfs de direkteur moest vanachter het podium meevolgen en de gardiens bleven in de gang. Die mannen wilden zich gewoon eventjes geen 'gevangenen' voelen. Dat was in 'De Wonderdoktoor' en daar kwam een stukje in over de gevangenis. Dat vonden ze heel plezant, natuurlijk. Herman Dufraing: Och, daar zijn wij mee gestopt. Als er daar een meisje op het podium kwam, begonnen die te roepen en te tieren en de bewakers hadden er niets meer aan te zeggen. Maar algemeen gesproken kunnen reacties van het publiek toch zo verschillend zijn. Als ge een stuk 3 keer speelt, dan krijgt ge soms 3 keer verschillende reacties. En dat kan al liggen aan één persoon in de zaal. Iemand die gemakkelijk lacht doet de rest volgen. Jos Vinckx: Kunt ge dan niet, gelijk op een koopdag, iemand in de zaal zetten die het spel in gang zet. (algemeen gelach) Herman Dufraing: Weet ge dat wij in Meer dikwijls meer buitendorpers in de zaal hebben dan Merenaars. Dat komt ook omdat wij niet met kaarten rondgaan. En wat ook typisch is, de eerste dag is er altijd het minste volk en de derde dag kunnen ze de zaal niet in. De mensen wachten precies wat af. Fried Janssens: Voor studententoneel krijgt ge uiteraard een heel ander publiek dan voor bijvoorbeeld het dorpstoneeL Studententoneel trekt oud-leerlingen aan, soms zelfs professionele spelers. Zo heb ik ooit Jan Decleiren zijn broer gehad. Het dorpstoneel brengt meer familieleden naar de zaal en ook uitwisselingen met andere toneelgroepen. Herman Dufraing: Ja, wij komen altijd naar u kijken. Jos Vinckx: Wij vinden een produktie geslaagd als wij er ons goed invoelen, en ge voelt

6

In onze gemeente wordt veel toneel gespeeld. Meestal zijn bet verenigingen als KWB, KLJ, Cbiro of de Fanfare die jaarlijks een stuk opvoeren voor hun dorpsgenoten. Er zijn maar enkele echte toneelgroepen aktief: WILLENIS KUNNEN in Wortel, HET HEIDEBLOEMPJE in Meer, TEJA· TER LEPE HOEK. Twee jaar geleden kwam daar nog TINELLO bij. De regisseur van deze groep kwam bij dit interview niet aan het woord. Daarom wat meer uitleg over deze jonge toneelgroep uit Hoogstraten.

•• h..

• .

V.l.n.r. (boven) Pat Leysen, Chrisfine Wouters, May Verbunt, Mieke Vervloet, Diane Vers/raten, Hilde Van Tittelboom, Jan Peynenborgh, Luc lansen, Eddy Van Looveren, Annit Knevels, Paul Ooms (regisseur). V.l.n.r. (onder) Paul Driesen, Jef Wouters, Ludo lanssens en Koen Van Opstal. In het oud-Italiaans betekent tinello, kuip. Immers, optreden is de ultieme kick, na weDraai deze kuip om en je hebt een podium kenlang zwoegen, repeteren, timmeren, zoeom, boven de menigte uit, kunsten te ver- ken en vraagt dus heel wat van iedereen. tonen. Zo is dan ook de naam ontstaan voor Misschien is daarvoor ons huidig potentieel de jongste toneelvereniging in Hoogstraten aan medewerkers te klein. Bij ons leeft de 'Tinello'. wens om te zoeken naar stukken met 'meer Sedert een tweetal jaren, en dit nu met 3 inhoud'. De plezierige noot en het produkties achter de rug, trachten wij, een spanningseffect mag hierin zeker aanwezig twintigtal actieve leden, een plaatsje te ver- zijn, maar de kolder-toer willen we zeker overen op de scene. niet op. Een eerste optreden met 'Wie pakt de poen' Een andere behoefte, of eerder nood, is het viel goed in de smaak bij het publiek. 'Een gebrek aan een zaal(tje) met podium. Genacht met Suzy Bernstein' was een heel wat lukkig mochten we tot op heden steeds oefemoeilijker klus, zowel voor acteurs, techni- nen in de bovenzaal van 't Torenijzer. De sche crew, regisseur en ook voor het pu- enkele keren dat wij op het podium van een bliek. Met het stuk dat we vorig jaar in no- van de zalen van 't Spijker konden oefenen verober opvoerden 'Villa Padkrot' schoten zijn in feite te weinig en meer oefenen zou we terug in de roos. Voor alle leden zeker het opzet te duur maken. Wie ergens een een stimulans om verder te werken aan een grote lege ruimte weet mag altijd contact optoneeltraditie. nemen met Mieke Vervloet, Lod De KoHardop dromen wij om jaarlijks twee pro- nincklaan 349 tel. 3143436 of met Paul Driedukties op de planken te zetten, maar of dit sen, Vrijheid 11, tel. 3144754. Ook voor acin werkelijkheid haalbaar is, is een vraag. tieve medewerking kan u ons contacteren.

0


GESCHIEDENIS In 1961 ging voor de eerste maal een Mariale lichtstoet uit. De indrukwekkende sprekende processie van vroeger overleefde de tijdsgeest niet.

In de meest noordelijke plaats, Meersel-Dreef, het kleinste kerkdorp van de huidige gemeente Hoogstraten, kende het theaterleven een sterke traditie, vooral tijdens het interbellum. Talrijke toneelstukken, processies, stoeten en massaspelen werden met de medewerking van de bevolking georganiseerd en opgevoerd voor duizenden belangstellenden van heinde en verre. Misschien klinkt het woord volkstheater in de titel bij sommige lezers een beetje oneerbiedig. De meeste initiatieven hadden een sterk religieus karakter of hadden plaats om een godsdienstige reden. Toch kunnen we hier om verschillende redenen spreken over echt volkstheater. De spelers, de deelnemers waren het volk van Meersel-Dreef en de inhoud, de boodschap was ook bedoeld voor het brede volk en de duizenden die van overal naar Meersel-Dreef kwamen, was het volk, in de meest echte betekenis van dit woord. Het initiatief lag haast altijd bij de Paters Kapucijnen van het klooster in Meersel-Dreef. Zij konden rekenen op de steun van de schoolmeesters en het geheel werd steeds gedragen door de plaatselijke verenigingen en de gebuurten. Twee belangrijke 'regisseurs' uit de bloeiperiode moeten we zeker vermelden. Het waren Pater Octaaf (Georgius Thijs 1891-1964), die in het klooster woonde van 1920 tot 1925 en van 1930 tot 1952, en meester Jaak Verboven (1895-1967), vele jaren het geëerde en gewaardeerde schoolhoofd. Zij waren de grote bezielers van het toneelleven en eigenlijk, in hun tijd, van alles wat in Meersel-Dreef gébeurde.

Uit archiefstukken blijkt dat de eerste sprekende processie over de Dreef uitging in mei 1929. Maar in 1923 trok reeds een grote stoet met de voorstelling van de instelling van de H. Eucharistie en het Lijden van Kristus van de kloosterkerk naar het Mariapark, voorafgegaan door engelenrijen en gevolgd door 5.000 gelovigen, ter gelegenheid van de wijding van het grote beeld van het Heilig Hart in het park. In het begin ging de processie verschillende jaren over de Dreef. Langs de straat stonden soms wel meer dan 100 kramen en de talrijke cafés en winkels hadden het bijzonder druk. Haast iedereen probeerde iets te verdienen aan het gebeuren, al was het maar met de verkoop van ijsjes, souvenirs, koffie of het stallen van fietsen .

Historie Maar in deze kleine gemeenschap waren er altijd bekwame regisseurs voor een groots massaspel of een historische stoet. In 1934 werd acht maal het 'Groot Passiespel' in 10 bedrijven met zang opgevoerd. Ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de inzegening van de kerk (1938) trok een stoet van zestien groepen en talrijke praalwagens over de Dreef. In 1965 trok een geweldige historische stoet uit naar aanleiding van de viering '100 jaar terugkeer' van de Kapucijnen naar Meersei-Dreef. Het Mariaspel 'De zeven vreugden van O.L.-Vrouw' werd tijdens de maand augustus zesmaal opgevoerd in 1965 en zevenmaal in 1966. De viering van het '300-jarig bestaan van het klooster' in 1987 was weer een mooie gelegenheid voor een historische stoet, ontworpen door de gebuurten van Meersei-Dreef, Galder en Strijbeek. Ondanks deze indrukwekkende inventaris zullen de oudere lezers met enig heimwee terugdenken aan die tijd van toen. Maar de tijden zijn veranderd; ook in Meersei-Dreef. Het

Toneel In 1921 vergrootte men de zaal van het klooster en er werd een toneelpodium geplaatst. Dit leidde tot de stichting van een toneelbond. In 1920, ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Mariagrot en het gouden jubileum (1865-1915) van de terugkeer van de paters, had men bij de zusters Franciskanessen van Calais (in het nu verdwenen meisjespensionaat) het drama 'Jan de Wyse' reeds opgevoerd. De latere toneelstukken werden allemaal in de zaal van de paters gespeeld. Wij denken o.a. aan: De Verloren Zoon (Van den Berg) in 1922, De Poverello van Assisi, driemaal in • 1931, De Kristus van Umbrië, zevenmaal in 1935, De Roman van een Heilige, driemaal in 1938, Elisabeth van Thuringen (pater Hilarion Thans) en Nieuwe Kerstmis (broeder Gumrnarus) in 1946 en in 1948 werd nogmaals driemaal het Franciskusspel 'De Roman van een Heilige' opgevoerd. Ook nadien werd er nog toneel gespeeld in de zaal maar later kwam het initiatief meer van de verenigingen, o.a. de B.J .B. Dit had uiteraard ook zijn invloed op de keuze van de toneelstukken.

Processies, stoeten en massaspelen De paters, het klooster, de Dreef, de mensen van Meersel-Dreef leven vermoedelijk het sterkst in de herinneringen van velen omwille van de processies, de historische stoeten en de massaspelen. Uitzonderlijke hoogtepunten waren zeker de Passiespelen en de Mariaspelen.

In /934 werd het Groot Passiespel (in JO bedrijven, 6 taferelen met zang) acht maal opgevoerd in de zaal van de Paters Kapucijnen. Het aantal bedevaarders bleef toenemen. Omstreeks de jaren dertig schatte men hun aantal op 50.000 per jaar en op 15 augustus, feest van O.L.- Vrouw Hemelvaart, waren er sommige jaren meer dan 10.000 pelgrims. Met het verdwijnen van de tram nam het autoverkeer sterk toe en verhuisde de processie naar het Mariapark. Ter gelegenheid van het Lomdesjaar 1958 werd de processie vernieuwd in 'Mariale Geest'. De viering van dit wonderjaar voor Meersel-Dreef werd mogelijk o.a. dankzij het organisatietalent van Jan Sips uit Breda (nu: Klein Eyssel 13). Meersel-Dreef heeft altijd een sterke aantrekkingskracht gehad op de katholieken uit het zuiden van Nederland.

morele gezag en de uitstraling van een pater of een pastoor en van een schoolmeester zijn reeds lang niet meer wat het was. Ook de grotere mobiliteit van de mensen en het toenemen van de vrije tijd hebben de zeden veranderd. Nu wordt Meersel-Dreef, zoals zovele grensdorpen, overspoeld door dagjesmensen die meer belangstelling hebben voor een speeltuin of terrasjes. Wie herkent nog de bedevaarder die vroeger massaal naar dit religieus volkstheater kwam? Bronnen: De Dreveniers Jozef Teuns (pater Pascal) en Jozef Verboven, alsook het boek '300 jaar Minderbroeders Kapucijnen te Meersel- Dreef 1687-1987'. •

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, ..... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad. 7


KULTUUR

De eerlijke 'negatieven' van Max Selen Van 6 tot 21 februari brengt Artiko in de IKO galerij een selektie van recente schilderijen van Max Selen. Deze tekenleraar geeft sinds jaren les aan de Turnhoutse Akademie, woont en werkt in Kasterlee. Voor het grote publiek kreeg hij destijds een ruimere bekendbeid toen zijn werk als hyperrealistisch werd bestempeld in het zog van o.m. Wittevrongel of Maeyer. Dat had achteraf bekeken weinig of niets van doen met vermeende groepsvorming of kommerciële motieven, maar alles met de eigen schilderkunstige opvattingen van Selen. Koostanten in zijn werk zijn de blijvende aandacht voor het figuratieve, de technische onderlegdbeid en de kritische blik voor mens en maatschappij. Max Selen in lloogstraten- een onvervalste aanrader die niemand aan zich voorbij mag laten gaan! De 60-jarige Max Selen werd geboren in Turnhout en groeide op in een schilderszaak. Verf en polio zouden zijn jeugd beïnvloeden, en al snel kreeg de schilder- en tekenkriebel de overhand. Zijn plastische vorming genoot hij in Turnhout en in Antwerpen waar mensen als Jan Vaerten en Stanislas van der Brempt zijn artistieke horizon verruimden. Halverwege de jaren '60 belandde hij in het kunstonderwijs. Ook nu nog is hij als tekenleraar aktief aan de Turnhoutse Akademie. 'Ik heb dat altijd graag gedaan, in zekere zin geeft dat je zelfs een lukse positie als kunstenaar. Enerzijds is het al eens vervelend dat je je eigen werk opzij moet zetten om te gaan werken om den brode. Maar dat is dan eigenlijk eerder een praktische bedenking dan wat anders. Want aan de andere kant heb ik als kunstenaar altijd alleen maar mijn eigen goesting kunnen doen zonder me ooit iets aan te moeten trekken van verkoopbaarheid of zo. Als ik een werk verkocht, dan was dat mooi meegenomen. Als ik er geen verkocht, tja dan was dat zo. Ik heb dat nooit strikt nodig gehad omdar ik mijn boterham kon verdienen met dat lesgeven. Dat gaf me een soort onafhankelijkheid waar ik nogal op gesteld ben.' Als tekenaar ontmoet hij een breed en erg verscheiden publiek. 'Wat ik hen voor alles wil bijbrengen is een alerte houding en een ruime vizie. Het is belangrijk dat mensen de ogen open houden voor alles wat er gebeurt, de tentoonstellingen die er zijn, de tendenzen in de hedendaagse kunst en maatschappij. Daarnaast probeer ik hen toch ook voldoende technische bagage in de rugzak mee te geven. Indien ze later voor zichzelf ontdekken dat ze techniek en ambachtelijkheid om welke reden dan ook niet nodig hebben, kunnen ze dat nog altijd verwerpen. Dat is hun beslissing. In mijn eigen plastisch werk is die technische vaardigheid altijd weer aanwezig gebleven. Waar ik ook mee bezig was, of ik abstrakte elementen integreerde of niet, altijd weer kwamen ambachtelijkheid, zin voor het figuratieve of misschien wel een realistische toets als een soort van automatisme terug. Dat is dus iets dat ik in mijn diepste wezen blijkbaar niet overboord kan of wil gooien.'

Wakker Een wakkere kritische zin is het werk van Max Selen helemaal niet vreemd. Zijn recente schilderijen lijken de moderne mens te konfronteren met diens vervreemding van zijn eigen leefomgeving. 'Al te dikwijls is het echte kon-

8

takt van de mens met zijn omgeving, of dat de natuur, een landschap of de stad is, helemaal verbroken. Dat probeer ik ook te laten zien in mijn schilderijen. De onderwerpen kunnen heel breed zijn: echte landschapselementen, wegen, verkeersborden, gevels, stadsarchitectuur en noem maar op. Ik probeer me niet tot een bepaald onderwerp of tema te beperken. Wanneer de mens daarin voorkomt, krijgt ge vaak de illuzie dat die als het ware drie-dimensioneel losgemaakt is van de achtergrond. Zoals hij ook in realiteit kontaktgestoord of afstandelijk leeft.' 'Daarbij maak ik graag gebruik van negatieve kleuren. Dat drukt bijvoorbeeld op een direkte manier uit hoe het landschap waar je naar kijkt, bezoedeld is. Negatieve kleuren zijn in feite de komplementaire kleuren: wat rood is wordt dus groen in mijn werk, wit wordt zwart enzovoort. Soms konfronteer ik dat dan weer met positieve elementen, waardoor een vervreemdende spanning ontstaat in het werk ... Uiteindelijk is het eigenlijke onderwerp min of meer een alibi, het gaat me vooral om de manier van schilderen. Ik probeer om in het onderwerp iets van mezelf, een vizie, een gevoel, een houding tot uitdrukking te brengen en daarvan de toeschouwer deelgenoot te maken. Of me dat ook lukt, moet ieder voor zich uitmaken wanneer hij oog in oog komt met het werk.' Max Selen gelooft onomwonden in de zeggingskracht en het belang van de schilderkunst. 'Terwijl je jammer genoeg in het algemeen in onze maatschappij het omgekeerde eerder kunt konstateren. Kunst wordt al te makkelijk in de marge gedrukt of als iets vrijblijvends van de hand gedaan. Hoe dikwijls is kunst niet verworden tot een kommerdeel gebeuren? Zelfs bij galerijen of bij men-

sen die kunstwerken kopen, merk je dan veeleer een ekonomisch motief. Een kunstwerk is een geldbelegging geworden, het wordt gekocht om ergens te stockeren in afwachting van een hogere prijs - zonder dat men nog geeft om het kunstwerk zelf of om de betrachtingen van de maker ervan ... Ik veralgemeen nu natuurlijk, ik weet best dat er goddank ook nog andere mensen bezig zijn. En pas op, ik wil hier nu niet staan klagen hoor. Ik voel me als kunstenaar niet miskend of zo. Ik vind het wel spijtig om te zien hoe sommige kollega's met onmiskenbare kwaliteiten onvoldoende waardering of erkenning krijgen. Hier in de Kempen zijn er toch enkele mensen die veel meer weerklank zouden gekregen hebben met hun werk indien ze elders woonden en werkten. Op artistiek vlak is het hier soms nog een vergeten uithoek.' 'Ik voel me goed met de dingen die ik doe,' zo besluit hij, 'en de dag dat dit niet meer zo zou zijn, staat het me vrij om weer andere horizonten te verkennen. Ik wil me niet altijd in hetzelfde schuifke blijven bewegen. En wat de toeschouwer daarvan vindt, dat moet hij maar voor zichzelf uitmaken.' Voor de tentoonstelling in de IKO-galerij selekteerde Max Selen een twintigtal 'negatieven' uit zijn werk van de laatste jaren. Zijn werk en opvattingen worden in een katalogus verduidelijkt, o.m. aan de hand van de herdruk van een door Walter Van den Broeck opgetekend 'Zelfportret'. (mdl)O Recente schilderijen van Max Selen zijn gratis te bekijken in de IKO- galerij. De tentoonstelling wordt geopend op vrijdagavond 5 februari. Openingsuren: tijdens de weekends van 6-7, 13-14 en 20-21 februari telkens van JO uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur. •

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 03/3145617- AutoteL 017/546080


-~ VANUIT HET STADHUIS... Leeft Hoogstraten boven zijn stand? Gemeentelijke schuld stijgt ~ dit jaar met 306. .m,iljoen frank. Hoogstraten, quo vadis? 1993 wordt voor Hoogstraten een boeiend jaar. Begin mei wordt het nieuw administratief centrum (NAC) in gebruik genomen. Maar ook de gemeenteschool van Meer krijgt nieuwe lokalen, de politie een beter zitje, de rioleringswerken en herinrichting van Meersel-Dreef naderen hun voltooiing en de geplande nieuwe bibliotheek wil ook wel uit de grond. Redenen genoeg dit jaar om eens flink te vieren, waren er niet enkele schaduwzijden. 1993 brengt immers voor 136 miljoenfrank nieuwe leningen en een schuld die met 306 miljoen zal toenemen. En dan spreken we nog niet over de leasingsverplichtingen voor datzelfde NAC: 18 miljoenfrank per jaar en dit gedurende 20 jaar. 'Een voorzichtig financieel beleid is dan ook meer dan aangewezen'n vindt schepen van Financiën Peerlinck. De oppositiepartij PB-Agalev is van oordeel dat dit maar een vrome wens is daar de gemeente op heel korte tijd een enorme schuldenberg aan het opstapelen is. Volgens raadslid Blocloc zijn we zelfs ver boven onze stand aan het leven. 'Het wordt tijd dat we de tering naar de nering plaatsen!'

Money, money, money ... Voor 1993 heeft de begroting voor de gewone dienst een tekort van 12 miljoen. Gelukkig is er de voorbije jaren een ·reserve opgebouwd zodat de gewone dienst nog kan afsluiten met een positief saldo van 21 miljoen. De buitengewone dienst laat een verlies van 16 miljoen optekenen. Doch door het vermoedelijk boni van de vorige jaren en met een aantal overboekingen uit de gewone dienst kan de buitengewone begroting nog afsluiten met een overschot van ruim 3 miljoen. Een begroting blijft natuurlijk maar een raming van de inkomsten en de uitgaven voor het volgende jaar. Men moet dus ook rekening hou-

Staf Peerlinck: ... 'een adempauze' ...

den met het feit dat niet altijd alle werken in de loop van dat jaar ook effectief worden uitgevoerd of een aanvang nemen. Op die manier kan een begroting soms wel een vertekend beeld geven. Het is echter de taak van het college de ontvangsten eri de uitgaven voor het volgende werkjaar zo correct mogelijk in te schatten. Zo zagen we bijvoorbeeld in de begroting 1992 23 miljoen ingeschreven staan voor de oprichting van de nieuwe bibliotheek, 3 miljoen voor de heraanleg van de Boomkes te Wortel. Zulke posten schuiven dan door naar de volgende begroting. De gemeenterekening daarentegen is het werkdomein van de gemeenteontvanger en is een exacte weergave van geïnde bedragen en betaalde uitga-

lef Blockx: ... 'tering naar de nering!'...

ven. In de maand juni kregen we de rekening van het dienstjaar 1991 voorgeschoteld. Hieruit kunnen we vaststellen dat de gewone dienst een overschot vertoonde van 62 miljoen, de buitengewone dienst een tekort van 9 miljoen terwijl de fondsen en dienst voor order met een overschot van 15,8 miljoen sluit. Voor de gewone dienst kunnen we vaststellen dat er in de jaren zeventig een aardig spaarpotje werd opgebouwd dat vanaf 1980 stilaan werd opgebruikt. In de jaren '80, '81, '82 waren de eigen dienstjaren verlieslatend. Vanaf 1985 wordt er stilaan terug een reserve opgebouwd vooral door een verbeterde conjunctuur (onroerende voorheffing en personenbelasting) en door het invoeren van nieuwe belastingen op huisvuil, riolering en waterleiding. Op het einde van het dienstjaar '91 is er op de gewone dienst terug een overschot van 62 miljoen. Maar er zijn zware investeringen in het verschiet zodat het logisch lijkt dat dit appeltje voor de dorst vlug zal opgebruikt zijn. Het meerjarig financieel beleidsplan voorziet voor 1994 nog een overschot van 6,2 miljoen. Laat ons even van nabij zien wat 1993 aan inkomsten en vooral aan investeringen zal brengen.

Inkomsten De voornaamste bronnen van inkomsten voor de gemeentekas zijn de belastingen en de dotaties, vooral deze uit het Gemeentefonds en de dividenten. Bij de belastingen zijn het vooral de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing die doorwegen. Daarnaast zijn er nog tal van andere kleinere belastingen en retributies. De opcentiemen op de personenbelasting (70Jo) en deze op de onroerende voorheffing (1050) blijven voor 1993 dezelfde als vorig jaar. In 1992 bracht dit respectievelijk 56 miljoen en 74,6 miljoen in de gemeentekas. Voor '93 verwacht men 59,76 miljoen en 86,9 miljoen fr. De belastingen op het huisvuil wordt opgetrokken van 1600 naar 2000 fr. per gezin en van 800 naar 1.000 fr. voor een alleenstaande. Ook de belasting op de riolering wordt opgetrokken tot 1.200 fr. per gezin en 600 voor alleenstaanden. Zelfs met deze verhogingen zouden de funkties huisvuilophaling en afval-

Juul Verhuist: ... 'enorme schuldenberg'...

Herman Ver/inden: ...

9


GEMEENTERAAD water sterk verlieslatend blijven. Dit vooral door de fel gestegen milieukosten en de leningslasten van uitgevoerde of nog geplande rioleringswerken. In de beleidsnota van schepen Peerlinck vinden we enkele cijfers uit een studie van het Gemeentekrediet. Op basis van de begrotingscijfers van 1992 beschikt men nu over een vergelijking tussen de gemeente Hoogstraten, het gemiddelde van 47 Vlaamse gemeenten met een bevolking van 15.000 tot 20.000 inwoners en het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten (uitgezonderd de grote steden). Met betrekking tot de belastingsopbrengsten stelt men vast: - de belastingen en retributies in Hoogstraten brengen 9.626 fr. per inwoner op, tegen 11.141 fr. in de vergelijkbare gemeenten en 11.347 in het Vlaamse gewest. - de aanslagvoet personenbelasting bedraagt 7o/o in Hoogstraten tegen 6,74% in vergelijkbare gemeenten en 6,65% in het Vlaamse gewest - de opcentiemen onroerende voorheffing in Hoogstraten bedraagt 1050 tegen gemiddeld 937 in andere gemeenten en 961 in het Vlaamse gewest. De waarde van 1% personenbelasting bedraagt in Hoogs traten 8. 007.000 fr. 11.503.000 fr. in vergelijkbare gemeenten en 11.037.000 fr. in het Vlaamse gewest. De waarde van 1 opcentiem onroerende voorheffing vertegenwoordigt in Hoogstraten een bedrag van 71.137 fr.tegen 76.477 in vergelijkbare gemeenten en 73.597 fr. in het Vlaamse gewest. Hieruit wordt besloten dat de gemeente Hoogstraten fiscaal arm is. Zowel het belastbaar inkomen als het kadastraal inkomen blijven onder het gemiddelde. (Dit zal wellicht meer aan het invullen van de belastingsbrief dan wel aan het reële inkomen liggen.) Hoe dan ook, zelfs met hogere aanslagvoeten blijft de belastingsopbrengst per inwoner onder het gemiddelde. Gemeenten met minder fiskale draagkracht krijgen sinds 1991 een groter aandeel uit het Gemeentefonds. In 1990 ontving Hoogstraten 40 miljoen. Voor 1993 zal dit 61,8 miljoen zijn en voor 1994 verwacht men 66 milj. Het dividend van Electrabel bracht in 1991 43,3 milj. fr. op.

Investeringen In 1991 werden effectief voor 77,7 milj. leningen aangegaan en in 1992 voor 90 milj. In de begroting '93 staan zelfs voor 136 milj. fr. op te nemen leningen ingeschreven. We noemen er enkele: oprichting school te Meer (36 milj.), nieuwe bibliotheek (30 milj.), verbouwingswerken (10 milj .), wegenwerken (10 milj.), verbouwen brandweerkazerne (5 milj.), aankoop meubilair voor het nieuw administratief centrum (5 milj.), restauratie dak St.-Katharinakerk (5,3 milj.), studie en aanleg riolering (35 milj.), enz. Dan hebben we nog niet gesproken over de leasingsverplichtingen voor het nieuw administratief centrum van ongeveer 18 miljoen frank per jaar en dit gedurende 20 jaar. Indien het ganse investeringsprogramma voor 1993 wordt uitgevoerd zou volgens schepen van Financiën Staf Peerlinck de uitstaande schuld volgend jaar met 306 miljoen frank stij gen. Volgens de studie van het Gemeentekrediet van België bedraagt de gemeenteschuld per in10

NOTARIELE AANKONDIGINGEN Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN- Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN EEN ZEER GOED GELEGEN EN ZEER GOED ONDERHOUDEN LANDELIJKE WONING TE RIJKEVORSEL, MERRET 19 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN EN ZEER GOED ONDERHOUDEN LANDELIJKE WONING TE RIJKEVORSEL, MERRET 19 Indeling: -Op het gelijkvloers: grote living, keuken , hall, badkamer, garage; - Boven: 4 slaapkamers. -Verder kelder en zolder. - In de tuin: garage en bergingen -Voorzien van water, elektriciteit, distributie en telefoon. BEZICHTIGING: zaterdag van 14-16 uur BESCHIKBAAR: Volgens veilvoorwaarden

Zitdag:- Definitief op dinsdag 2 februari 1993, om 17 uur in 'Café Parochiecentrum' te Rijkevorsel, Dorp 21. PLANS EN INLICHTINGEN te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN WOONHUIS, EINDSESTRAAT 6, TE HOOGSTRATEN/MEER MET GARAGE- WERKPLAATS ALSMEDE NOODWONING, EINDESTRAAT 6+ Notaris JAN M ICHOEL te Hoogstraten zal op de hiernavermelde enige zitdag, overgaan tot de openbare verkoping van: EIGENDOM TE HOOGSTRATEN/MEER, Eindsastraat 6, groot 33a 55ca, Kadastraal inkomen 34.800,- fr. Bestaande uit Woning, Eindsastraat 6, omvattende o.a. living-keuken-drie slaapkamers-badkamer-grote garage-werkplaats. Noodwoning, Eindsastraat 6 + , omvattende living-keuken- slaapkamers-badkamertje. Voorzien van water, telefoon, electriciteit en distributie. Bezichtiging: zaterdag van 14- 16 uur. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden, tegen betaling van koopprijs en onkosten. Hoger bod: De toewijzing op de enige zitdag geschiedt onder de opschortende voorwaarde van hoger bod in toepassing van artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek. Enige zitdag: maandag 1 februari 1993 om 14.30 uur in zaal Victoria, bij Van Aperen, Meerleseweg 4 te 2321 Hoogstraten/Meer. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

woner 29.231 fr. tegen 27.249 in de 47 vergelijkbare gemeenten en 27.014 fr. in het Vlaamse gewest. 'Het is dan ook te verwachten dat in de toekomst de gemeenteschuld per inwoner in Hoogstraten beduidend boven het gemiddelde zal komen te liggen,' aldus schepen Peerlinck . En hij voegt er als besluit aan toe 'een voorzichtig financieel beleid is dan ook meer dan aangewezen.'

Discussie: wie zal dat betalen? Sinds enkele jaren wordt de begroting vooraf behandeld in de commissie van Financies, waardoor ellenlange discussies in de gemeenteraad vermeden worden. De essentiële bezwaren werden ons echter niet weerhouden. Raadslid Verhulst van de oppositiepartij FEAgalev stelt vooral vast dat de gemeente op heel korte termijn een enorme schuldenberg aan het opstapelen is door zonder financiële planning investeringen uit te voeren. 'Blijkbaar doet elke schepen wat hij wil volgens de formule 'u vraagt, wij draaien'. De schuldenberg is gestegen van 328,9 milj. in 1985 tot

416,5 milj. in 1991 en zal zelfs oplopen tot 721,2 milj. in 1993 indien alle geplande werken worden uitgevoerd. Daardoor gaat de schuldenlast toenemen van 72,7 milj. in 1991 tot 140 milj. in 1995. Verhulst kan verder akkoord gaan met de stelling van schepen Peerlinck dat de belastingen zoveel mogelijk de kosten moeten dekken wat betreft de milieuaktiviteiten van de gemeente (afvalverwerking en riolering). Dit kan echter alleen als er een gelijkheid komt tusssen alle deeldorpen (overal GFr ophaling) en dat dit principe ook toegepast wordt voor andere vormen van vervuiling en onkosten erdoor veroorzaakt. In die optiek stelt hij voor drie nieuwe belastingen in te voeren. I e een belasting op de verspreiding van reclame. Volgens het jaarverslag bedraagt de subsidie aan verenigingen voor het ophalen van oud papier 300.000 fr. Indien de belasting voor het ophalen van huisvuil omhoog moet omdat de kosten stijgen, is het redelijk een belasting te heffen op de verspreiding van reclame, gelijk aan de som die besteed wordt aan subsidie voor het ophalen van oud papier. In de week van


19 december'92 werd er 1,473 kg reclame per brievenbus gedumpt. Voor Hoogstraten (ongeveer 5.500 brievenbussen) betekent dit meer dan 7,5 ton papier, waar niemand om gevraagd heeft. Dit belasten is redelijker dan bejaarden en gezinnen te treffen, aldus het raadslid. 2 e Een belasting op de groeven voor zavelwinning. Deze zavelwinningen worden achteraf meestal nog gebruikt om allerlei min of meer schadelijke produkten in te storten. De latere mogelijk nadelige gevolgen zullen ten laste van de gemeenschap komen. Een belasting van 100.000 fr. per zandwinning zou deze vorm van winstbejag kunnen beperken. 3 e Een belasting op niet-bebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen. Volgens Agalev is de gemeente het mikpunt van allerlei projectontwikkelaars en grondspeculanten. Een belasting op goedgekeurde verkavelingen die niet bebouwd worden binnen de 4 jaar na goedkeuring, zal de grondprijs doen dalen en speculatie beperken. Naast deze konkrete voorstellen heeft FEAgalev nog tal van bedenkingen bij andere belastingen. Zij krijgt echter van raadslid Blockx het verwijt dat zij door de bomen het bos niet meer ziet staan. 'Prietpraat is het, al die discussies over kleine getallen. Als ge al die ingeschreven leningen voor dit jaar ziet staan, dan zijn de uitgaven de pan uit aan het springen. Wij zijn boven onze stand aan het leven. Het wordt tijd dat we de tering terug naar de nering plaatsen. Door een aantal onoordeelkundige investeringen zoals die van het administratief centrum, zijn we een gevaarlijke weg op aan het gaan!' Tot zover CVPer JefBlockx die 'verder nog waarschuwt voor het gevaar van sluikstorten wanneer de belasting op huisvuil zo de hoogte in blijft gaan. Burgemeester Van A peren stelt voor niet in discussie te gaan vermits het college haar werk toch niet goed doet volgens de oppositie. Schepen Peerlinck wijst er evenwel op dat het college enkel uitvoert wat in de gemeenteraad beslist werd. Het verwijt moet dus niet aan het college gemaakt worden. En hij voegt er aan toe dat hij in de beleidsnota ook eens heeft laten voelen dat er misschien wel eens een adempauze nodig is. 0

Agalev ~genda Op maandag 4 januari werd er nog een korte gemeenteraadszitting gehouden met een drietal punten van het college en 6 vanuit FB-Agalev. Uit de gewone agenda onthouden we dat de gemeenteraad akkoord kan gaan met bijkomende kosten van 430.714 fr. om de bestaande funderingen van het kapelletje van Minderhout te ondermetsen. Tijdens de graafwerken rond de kapel om een drainage aan te leggen werd vastgesteld dat de funderingen volledig rot waren. Agalev had vooreerst een vraag over de tewerkstelling op de Transportzone. Hoeveel inwoners van de gemeente Hoogstraten werken er? Schepen Pauwels zegt dat er helemaal geen cijfers zijn maar anderzijds weet hlj toch te vertellen dat 90o/o van de werknemers Belgen zijn waarvan er 60% woonachtig zijn in de gemeente. Raadslid Verhulst dringt er op aan dat het college exacte cijfers zou opvragen en hij vindt het schrijnend dat er zoveel illegalen op de Transportzone werken. Het tweede agendapunt had betrekking op de princiepsbeslissing van de gemeenteraad om

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur werden, naar jaarlijkse gewoonte, enkele personeelsleden bedankt voor hun velejaren dienst in de gemeente. gronden aan te kopen voor de aanleg van voetbalvelden te Minderhout. Deze gronden situeren zich aan de hoek Minderhoutse straat HeistraaL Een aantal omwonenden waaronder vele landbouwers hebben hiertegen verzet aangetekend. Op een petitielijst werden 300 handtekeningen verzameld. Agalev vraagt dan ook aan het college dit punt te herzien en andere initiatieven te nemen om te voorzien in 'ruimtelijk goed gesitueerde voetbalvelden in Minderhout zonder dat dit schade toebrengt aan het milieu of de omwonenden.' Het is duidelijk dat schepen Coenegrachts deze bespreking niet in dank afneemt. Hij verwijt raadslid Verhulst stemmingmakkerij en weigert daar op dat moment nog verder over te spreken. Wel geeft hij toe dat de zaak geblokkeerd wordt en dat er intussen naar een serene oplossing zal gezocht worden. Raadslid Aerts wijst er het college op dat een 'open beleid' inhoudt dat men eerst de mensen die er bij betrokken zijn, moet raadplegen en zeker niet de provincie opzadelen met een dossier dat later toch weer ingetrokken moet worden. Agalev heeft ook een vraag over de verlenging van een in het verleden regelmatig bediscussieerde zandwinning van Sprebo in Meer. De groeve zou dieper zijn dan wettelijk toegestaan is en er zou vervuilde grond van BASF Antwerpen gestort worden alsook asbest en gips. Zijn hierover overtredingen vastgesteld? Volgens schepen Van Ammel is er een verlenging toegestaan voor de exploitatie van een stortplaats voor inerte afvalstoffen en dit tot 11 november 1997. Er mogen gips en as besten golfplaten gestort worden. Schepen Coenegrachts vindt niet dat het college hier een kontrolerende functie heeft. Laat de mensen maar klachten indienen, dan kunnen wij ingrijpen als het nodig is. Burgemeester Van Aperen voegt er zelfs aan toe dat iedereen de nummerplaten mag noteren van de wagens die daar storten, en ze naar hem door-

bellen. Recent werd door de milieuinspectiedienst een reeks overtredingen vastgesteld in verband met de lozing van afvalwater door het bedrijf Kela in de industriezone te Hoogstraten. Deze inbreuken werden door het ACW openbaar gemaakt. Agalev vraagt het college welke overtredingen er werden vastgesteld en of er intusssen opgetreden werd om deze toestand te saneren. BurgemeesterVan A peren verklaart dat er bij de gemeente geen enkele melding van overtreding is binnengekomen en dat na navraag bij het bedrijf daar alles onder kontrole zou zijn. Er zou naar het schijnt slechts een eenmalig probleem geweest zijn in de maand juni. Raadslid Verhulst dringt er bij het college op aan om de onderzoeksresultaten van de Milieudienst eens te kontroleren want volgens zijn bronnen zijn de lozingsproblemen in het bewuste bedrijf nog niet opgelost. 'Als gemeente heeft men toch alle belang bij een grondige kontrole. Wij hebben alle vertrouwen in de kontroleurs, maar zij zeggen zelf dat ze met veel te weinig zijn om alle zaken goed te kunnen opvolgen.' Schepen Coenegrachts is van mening dat het gemeentebestuur zich daar nu ook al niet moet mee gaan bezighouden. 'Bedrijfsleiders zijn toch geen bandieten die alle wetten overschrijden?' Wij kunnen ons soms niet van de indruk ontdoen dat bij de behandeling van sommige agendapunten .van de oppositie, in dit geval van raadslid Verhuist, er zich een soort cynisme meester maakt van enkele schepenen. Goedkoop gelach neemt dan de plaats in van een gefundeerde argumentatie, en dat lijkt ons inziens een schepenambt onwaardig. Ofwel gaat men op de aangeklaagde feiten in ofwel verwerpt men ze, maar in beide gevallen zou men op zijn minst toch een ernstige benadering mogen verwachten. De gemeenschap kan er enkel wel bij varen. En verder de beste wensen voor '93.

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN- Tel. 03/314 51 77 30 Bouwgronden in de nieuwe verkaveling Heilig Bloedstraat te Hoogstraten. Plan en inlichtingen te bekomen ten kantore. Bevr. Notaris Michoel- 031314.57.77

11


BEGIJNHOF

Na ., de officiële ondertekening van de erfpacht wacht een opgekuist Begijnhof op de restauratie Het leek wel een nieuw kerstverhaal voor Hoogstraten. Alle ingrediënten waren aanwezig. Er was een stal, in dit geval één groot krot, er waren fiere ouders, notabelen en achtbare lieden die in dichte drommen toestroomden om de geboorteakte te ondertekenen. Het nieuwe kind was geboren. En dit alles op 24 december 1992. De wierook en de mirre waren rijkelijk aanwezig, alleen het goud liet even op zich wachten. 24 December was een belangrijke dag voor de vzw Het Convent. De officiële erfpachtovereenkomst werd ondertekend door het gemeentebestuur en een afvaardiging van Het Convent. Daarna werden alle ondererfpachtovereenkomsten getekend door de 34 kandidaten in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen en de notarissen. Er was echter één probleem. De voorziene overhandiging van de bankwaarborg van 100 miljoen frank kon echter niet plaatsvinden vermits de bank technisch nog niet volledig klaar was met alle formaliteiten. Hierdoor krijgen de ondertekende erfpachtovereenkomsten slechts kracht van wet onder opschortende voorwaarden. Dit betekent dat, zodra de bankgarantie door Het Convent aan het gemeentebestuur wordt overhandigd, de erfpachtovereenkomst wettelijk goedgekeurd wordt op datum van de ondertekening op 24 december. Intussen vernemen we dat de BBL einde januari met alle formaliteiten rond zal zijn. Deze officiële ondertekening van de erfpachtovereenkomst is de tweede grote stap in het bestaan van de vzw Het Convent. De eerste overwinning was de beslissing van de gemeenteraad, in de zitting van 29 juni '92, om uit de verscheidene kandidaten Het Convent uit te kiezen om een erfpachtovereenkomst uit te werken. Indien de bankgarantie eerdaags kan worden voorgelegd, staat niets meer in de weg om officieel aan de plannen voor restauratie te werken. Wat niet wegneemt dat er al ontzaglijk hard gewerkt is, zowel door het bestuur van de vzw, als door de aangestelde overkoepelende architekt en zijn twee assistenten, alsook door alle leden en ondererfpachters. Vooral dit laatste werk is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Gedurende weken is er in de meeste van de 37 begijnhofhuizen grote schoonmaak gehouden. Alle rommel werd van zolders en uit kelders gesleept, daken werden dichtgelegd, rot bezetsel weggekapt, schimmels en zwammen aangepakt, tuinen uitgemest. .. De winter mag aanbreken, verdere schade zal er voorlopig niet meer bijkomen. Tenminste als de voorjaarsstormen achterwege blijven. De schade van de hevige rukwinden van half januari bleef beperkt tot hier en daar wat losgeslagen pannen. Gelukkig maar, want drie jaar geleden was de ravage enorm en die daken zijn van toen af gewoon blijven openliggen. De redding van het begijnhof is dan ook geen moment te vroeg gekomen. Deze schoonmaakaktie was wel het meest in het oog springende. Je kon nu eenmaal moeilijk naast het stort kijken dat zich dag na dag hoger en hoger opstapelde op het binnenplein

12

van het begijnhof. 84 Kamions vuil en afbraakmateriaal heeft de gemeente afgevoerd. Wat minder opvalt is het werk dat in het 'coördinatiebureel' aan planning, opzoekwerk en studie gebeurt. Sinds de plaatsing van deze bureelkeet is er door architekt Herman Adriaensen en zijn assistent Bert Broseos al heel wat tekenwerk en onderzoek verricht. Als coördinator van de werkzaamheden in opdracht van de vzw Het Convent, is hij de overkoepelende architekt die in samenspraak met Monumenten en Landschappen richtlijnen zal geven aan de verscheidene individuele architekten. Half januari is er reeds een eerste bijeenkomst geweest. De volgende architekten kunnen aan de slag mits strikte navolging van de richtlijnen die door Monumenten en Landschappen en Het Convent werden vastgelegd: Jef Blockx (Ho), Bert Brosens (Wo), Frans De Bondt (B.-H.), Paul Gevers (Licht.), Raf Horsten (Wo), Jan Peeters (Mpl.), R. Rombouts, Jan Van Boxel (Br.), Van Den Minnebruggen (Ho). Op 3 februari wordt er een algemene vergadering gehouden waarbij ook al deze architekten aanwezig zullen zijn. Een week later, op 12 februari worden de eerste voorstudies en schetsen binnen verwacht. Deze worden dan in de loop van de daaropvolgende week doorgenomen door het bestuur van Het Convent samen met architekt Adriaensen en de heer Brenders van Monumenten en Landschappen. Deze zullen dan afspraken maken over het behoud van waardevolle elementen en conventies opstellen over bijvoorbeeld de aard en de materialen van aanbouwingen. Op 15 mei moeten alle definitieve bundels binnengebracht worden bij de vzw. Deze zullen

dan als één gezamelijke dossier naar Monumenten en Landschappen en ook naar Stedebouw worden toegezonden. En dan is het wachten op de uiteindelijke toelating in de hoop dat er ook nog subsidies uit de bus vallen. Als alles vlot verloopt hoopt men dat de eigenlijke restauratiewerken in bet najaar van dit jaar reeds zouden kunnen beginnen. Als er nu nog een oplossing gevonden wordt voor de laatste bewoners van het begijnhof dan mag men terecht terugblikken op een tot hiertoe prachtig resultaat. •

De nieuwe 'begijnen' 1. (huidige Ostmuseum) Irène Geens 2. (huidige Ostmuseum) Van de Mierop· Horsten 3. Pauweis-Aerts 4. J. Van Bavel 5. An Van de Mierop 6. G. Laurijssen-Kortleven 7. R. Snels-Dillen 8. J. Fransen-Geens 9. Geen erfpacht. Wordt nieuwe Ostmuseum. Restauratie gesponsord door de Ster. 10. idem 11. idem 12. L. De Backker-De Backer 13. M. Laurijssen-Wens 14. L. Horsten-Van Merode 15. L. Horsten 16. T. Horsten 17. L. Vanluffelen-Van Looveren 18. E. Van Opstal 19. K. Verheyen-Geysen 20. L. Bastiaens-De Smet 21. J. Blockx-Van Opstal 22. A. Ruts-Versmissen 23. J. Huet-Boeckx 24. R. Horsten-Jansen 25. L. Van Beurden 26. F. Horsten-Snoeys 27. F. Brosens-Horsten 28. L. Van Riel-Aertsen 29. L. Fransen-Verheyen 30. A. Nijs-Martens 31. H. Van Der Pas-Vermylen 32. F. Snels-Fransen 33. J. MerceHs 34. Mathijssen-Aerts 35. K. Lenaerts 36. F. Vanluffelen 37. J. Martens-Verscheuren (schuur)

1. Architekt Herman Adriaensen geeft hier uitleg aan de leden van het college en de bestuursleden van vzw Het Convent over de toestand van enkele begijnhofhuisjes. Deze rondleiding ging de officiële ondertekening van de erfpachtovereenkomst op 24 december '92 vooraf.


ACTUEEL BYOUTERIE

'Joli' Turnhoutse rechtbank spreekt zich uit op 3 februari Op 3 februari 1993 wordt de aanklacht vanwege Natuurreservaten vzw in verband met illegale ontbossing in Minderhout opnieuw behandeld door de Korrektionele Rechtbank van Turnhout. Zij zal een uitspraak ten gronde moeten doen. In september 1990 werd op het domein van Heerle's Hof, eigendom van André Van Spaendonck, een begin gemaakt aan een massale boomkapping. Dit kaderde volledig in het plan voor de inrichting van een elitair golfterrein. Dit golfterrein zou zich uistrekken over 150 hectaren, volledig gelegen in een als ekologisch waardevol aangeduid bosgebied. De vzw Natuurreservaten spande een kortgeding in tegen deze illegale ontbossing en verkreeg dat de werken werden stilgelegd. Ondertussen waren op dat ogenblik reeds 22 hectaren waardevol bos voor de bijl gegaan. Natuurreservaten en de Wielewaalafdeling van Hoogstraten kregen van de rechter zelfs kontrolerecht en er werd een dwangsom van 50.000 fr.per dag ingesteld indien de werken niet zouden worden stilgelegd. De vzw Natuurreservaten stelt evenwel vast dat er intussen hard gewerkt is achter de schermen om het golfproject toch nog verwezenlijkt te krijgen. Zo werd via het gemeentebestuur van Hoogstraten ondermeer een aanvraag gedaan om via een wijziging van het gewestplan de plannen toch nog te kunnen doordrukken. Twee sterke troeven worden hiervoor bovengehaald: de eerste is de inzet van de vroegere minister van Ruimtelijke Ordening Paul Akkermans; de tweede is de verandering van de oorspronkelijke plannen in een alternatief voorstel. Dit alternatief zou een wijziging van het gewestplan inhouden waarbij het golfterrein voor een kleiner gedeelte in het bosgebied maar vooral net erbuiten in het landschappe-

HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

lijk waardevol agrarisch gebied zou worden aangelegd. Vzw Natuurreservaten vreest dat hierdoor eveneens de natuurwaarden in het gebied zullen worden aangetast. Zo zullen een grote oppervlakte kleinschalig landbouwgebied met vele kleine landschapselementen en delen van het bos worden opgeofferd, terwijl tevens ook de verstoring in de aanpalende zeer waardevolle bospercelen in belangrijke mate zal toenemen. Daarenboven vreest Natuurreservaten dat eventuele vergunningen voor dit alternatief slechts een eerste stap zullen zijn om legaal of illegaal de oorspronkelijke plannen alsnog te verwezenlijken. Om dit project rond te krijgen hebben de golfpromotoren voormalig minister Akkermans ingehuurd. Omwille van zijn 'manifest ruimtelijk wanbeleid' kreeg deze indertijd van de milieubeweging het predikaat 'Natuurramp voor Vlaanderen'. Zijn taak zou het zijn de negatieve adviezen vanwege de betrokken Vlaamse administratie en de negatieve reakties vanuit de Vlaamse regering om te buigen. Er zouden aanwijzigingen zijn dat de laatste weken de druk op de ministers Kelchtermans en De Batselier zou toegenomen zijn om zeer snel, nog voor dat de rechtbank een uitspraak ten gronde kan doen, de knoop door te hakken. Natuurreservaten vzw roept beide ministers op een beslissing te nemen waarbij de aanleg van een golfterrein, onder welke vorm dan ook, in het gebied onmogelijk wordt gemaakt. Dit gebied moet als een uitermate belangrijk bos en natuurgebied bevestigd worden. Dit betekent ook dat het bos in zijn oorspronkelijke toestand dient te worden hersteld en dat het wettelijk verplichte bosbeheerplan duidelijk de natuurbehouds-en bosfunktie dient na te streven. Aldus de vzw.•

*

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

*

Exclusieve fashion kleding

*

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

*

Te gekke horloges en ringen

*

Grote keus in bruid-, kinderenhaarmode

*

Kortom ..... bijna alles!!!

Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque

03-314.55.04

de ÜU0@@0~(f@@~0@

maand

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . 13


ACTUEEL

Afvloeiogen

Europa zonder grenzen Deel twee: De expeditiekantoren 'Mijnheer, komt U eens kijken. Daar waar U in december geen plaatsje zou gevonden hebben om uw wagen te parkeren, kan je nu met gerust geweten uw kinderen laten rolschaatsen., De douanezone ligt er verlaten bij. Van helse aktiviteit in december naar een nagenoeg volledig rust nu. Aan het woord is Johan Van Aert, bedrijfsleider van een groot expeditiekantoor en voorzitter van de Vereniging van Grensexpediteurs. Bij ongeveer 20 kantoren brandt nog licht, maar of er gewerkt wordt of gekaart, is hem niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het na 1 januari verwachte werkvolume bij lange na niet gehaald wordt. Momenteel houdt het merendeel van de nog aanwezige personeelsleden zich bezig met het wegwerken van dossiers die in december zijn blijven liggen. Nieuw werk wordt er bijna niet aangeboden. Tot einde december werkten de meeste expediteurs nog 's nachts, nu zijn er dat hooguit nog twee. De kosten voor het handhaven van een nachtdienst kunnen op geen enkele manier terugverdiend worden. De veel genoemde 'derde-landentrafiek' geeft tot hiertoe niet wat er van verwacht werd. Gehoopt werd dat deze 4 tot 511Jo van de deklaratieaktiviteit zou uitmaken. De eerste twee weken van januari komt men hooguit tot 1%. Bijna alle kantoren hebben tot hiertoe hun zetel in Meer behouden, maar Johan Van Aert vreest het ergste. Wanneer er niet snel verbetering optreedt zullen de meesten einde deze maand hun deuren sluiten. Het personeel dat nu nog ter plaatse is zal dan ook moeten verdwijnen , voor de meesten zal dat het ontslag betekenen. De uitbreiding van de transportzone, waar heel wat van verwacht wordt in verband met de derde-landentrafiek, zou wel eens te laat kunnen komen voor de expeditiekantoren. Nochtans staan er heel wat geïnteresseerde investeerders klaar die in staat zouden zijn de aktiviteit een beetje naar omhoog te krikken. Maar lang mag het niet meer duren; een kantoor kan moeilijk zes maanden opgehouden worden zonder werk. Veel gespecialiseerd personeel zal binnen zes maanden uit Meer vertrokken zijn. De sfeer tussen werkgevers en personeel is tamelijk rustig, gelaten zelfs. Beiden zijn gekonfronteerd met een toestand die ze niet veroorzaakt en zeker niet gezocht hebben . Een politieke beslissing zorgt ervoor dat op slag een hele sector teloorgaat. Van de begeleidingsmaatregelen heeft Dhr. Van Aert geen al te hoge pet op. Hij heeft nog geen werknemers tegengekomen die door de overheid een andere job kregen gepresenteerd en de financiële maatregelen zijn ook niet om te juichen. De brugpensioenregeling is wel ok, maar daar hebben jonge mensen weinig aan. E n het is tot deze laatste categorie dat de meerderheid van de werknemers in Meer behoorden. Alles bij mekaar ziet Johan Van Aert de nabije toekomst angstig tegemoet. Bedrijven die alleen leven van douanedeklaratie zijn op sterven na dood.

'Hoe hard het na 1 januari tegenvalt hangt helemaal af van wat je er vooraf van verwacht had.' Voor hen valt het al bij al nog mee en beide hebben ze gemeen dat ze willen blijven. Dat er voor de meer dan twintig kantoren geen werk komt staat buiten kijf, slechts voor enkele kantoren zal er plaats en toekomst zijn. Zij zullen nood hebben aan gespecialiseerd personeel en zich moeten toeleggen op het moeilijkere werk. Voor beginnende jonge bedienden die zich konden bezighouden met het invullen van de eenvoudiger dokurnenten voor communautaire goederen (EEG-verkeer) en zo de stiel leren zal er inderdaad geen plaats meer zijn. Nochtans zal er altijd grens-overschrijdend verkeer blij ven en het staat nergens geschreven dat gespecialiseerde kantoren, die dit verkeer administratief volledig kunnen behandelen ook aan de grens moeten liggen. Meer heeft het voordeel dat het goed gelegen is, tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, met alle infrastructuur ter plaatse. Het expeditiekantoor van de toekomst zal veel verschillen van het kantoor van vroeger. Van het invullen van een dokument vroeger tot ' een grensoverschrijdend administratiekantoor' nu .

Hoe de toekomst voor de expeditie er ook moge uitzien, vast staat dat de tewerksteUing een flinke knauw gekregen heeft. Momenteel blijven er in de expeditiekantoren nog ·hoop en allOO mensen aan het werk. Eens waren dat er meer dan 500. Een deel van de tewerkstelling werd reeds eerder afgebouwd, het grootste deel verdween rond nieuwjaar. Kris Vreys van de Landelijke Bedienden Centrale: 'Met het verdwijnen van de binnengrenzen verdwenen in Meer ruim 300 arbeidsplaatsen, in Postel 70. In heel België gingen 4500 jobs verloren'. Na akties vorig jaar werd er door overheid, werknemersorganisaties en de werkgevers van de sector een overeenkomst voor de gedupeerden gesloten. De sector werd erkend als 'sector in moeilijkheden' waardoor brugpensioen vanaf 50 mogelijk werd. Normaal kan dat alleen voor een 'onderneming in moeilijkheden', nu werd dit voor de eerste maal toegepast op een hele sector, zodat de maatregelen ook gelden voor alle werknemers van ondernemingen in de sector. Daarnaast zijn er begeleidingsmaatregelen voorzien voor de werknemers die afgedankt worden. Een 'out-placement' programma, Curriculum Plus genaamd, zal werknemers begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe betrekking en zorgen voor om- en bijscholing van bedienden uit de expeditiesectoL Daarnaast is voorzien in een financiële bijpassing boven de werkloosheidsvergoeding gedurende 18 maanden. Even voor nieuwjaar zijn de bedragen hiervan bekend geworden, 8000 Fr. per maand gedurende 3 maanden, 5500 Fr. per maand voor de volgende 6 maanden en 3000 Fr. voor de laatste 9 maanden. Voor werknemers die een nieuwe maar lager gewaardeerde job aannemen is er eveneens een financiële bijpassing tot maximaal het nettoloon dat ze eerder verdienden.

Financiering Voor heel het begeleidingsprogramma (sociaal en financieel) is 300 miljoen frank uitgetrokken, geleverd door verschillende bronnen. De E.E.G., het Tewerkstellingsfonds en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen en een speciaal Fonds dat gevoed wordt door de bedrijven van de expeditiesectoL In ruil voor een beperking van de loonsverhogingen in 1993 wordt door de bedrijven 1OJo van de loonmassa in dit fonds gestort. De syndicaten stellen zich hiervan echter niet al te veel

Minder somber Een paar collega's van Van Aert zijn het niet helemaal eens met deze pessimistische visie. Mr. Vreysen van het gelijknamige kantoor en Mr. Baneker van Gaston Schul zien nog kansen.

14

De expeditiekantoren: weldra helemaal verlaten?


ACTUEEL voor. Kris Vreys: 'Gezien de enorme afvloeiingen in de sector stelt de loonmassa ook zo veel niet meer voor. Dit fonds zou wel eens een lege doos kunnen worden. Trouwens het bedrag van 300 miljoen is ontoereikend. Het moet verdeeld worden over heel wat meer mensen dan oorspronkelijk gedacht.' Een gelijkaardig probleem dreigt ook voor de brugpensioenen. Normaal dient de bijpassing voor de bruggepensioneerde (50% van het verschil tussen de werkloosheidsvergoeding en het laatst verdiende netto-loon) betaald te worden door de werkgever. Omdat de moeilijkheden in de sector het gevolg zijn van een politieke beslissing, wordt deze verplichting overgenomen door de overheid. Bij het afsluiten van de overeenkomst werd met 300 brugpensioenen gerekend, thans zijn er reeds 550 aanvragen. Over de financiering van deze meerkost is tot hiertoe nog niets vernomen.

De dupe De dupe van de historie zijn in de eerste plaats de werknemers die hun job verliezen. Heel wat inwoners van onze gemeente horen tot de slachtoffers. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? X. en M., een echtpaar uit Meerle werkten beiden in de expeditie in Meer en komen samen op straat te staan. X. heeft nog enkele enkele maanden opzeg uit te doen , M. is van 1 januari werkloos. Het echtpaar heeft twee kinderen en heeft recent een huis gebouwd. X.: 'Ik werk reeds JO jaar op hetzelfde kantoor en verdien er goed mijn brood. Het ziet er naar uit dat ik nu opnieuw kan beginnen. Mijn echtgenote vindt haar ontslag iets minder erg. Zij grijpt.de gelegenheid aan om meer tijd te besteden aan de kinderen en zal later bekijken of ze opnieuw aan de slag wil. Bij het bouwen van ons huis hebben wij er wel rekening mee gehouden dat één van ons

beiden zijn werk zou verliezen. Dat we nu beiden op straat komen te staan, komt toch hard aan. Ik heb lange tijd gehoopt te kunnen blijven maar het ziet er naar uit dat dat ijdele hoop is. Ik heb me dan ook aangemeld bij Curriculum Plus om te helpen zoeken naar een nieuwe job. Een omscholing zie ik wel zitten, iets in de richting van logistiek, daar schijnt nog wat vraag naar te zijn. Mijn baas kan het ook niet helpen, hij is evenveel door de situatie getroffen als ik. Ik kan hem niets verwijten. Het verlies van mijnjob stemt me wel bitter maar ik kan het me niet veroorloven bij de pakken te gaan zitten. Mijn gezin en mijn huis behoeven een inkomen, dus probeer ik de zaak positief te benaderen. Bijscholen en solliciteren dus. ' D. uit Wortel verliest na 2Y2 jaar in een expeditiekantoor zijn job. Einde februari loopt zijn opzeggingstermijn af en staat ook hij aan de dop. 'Als je de situatie op de zone nu bekijkt dan weet je dat dat niet lang zo verder kan. Er is geen werk. Waar wij vroeger met ca. 25 mensen aan de slag waren, is er nu amper bezigheid voor 4. Wanneer de van december achtergebleven dossiers weggewerkt zijn, is het uit. Ik heb het werk altijd graag gedaan en vond vooral de ploegendienst goed. Het zal heel wat aanpassing vergen om mijn dagelijkse leven te richten op een 9 tot 5 job. ' Ook D. heeft zich aangemeld bij Curriculum Plus voor sollicitatietraining en is ook geïnteresseerd in bijscholing, voor computer en het bijschaven van zijn talen. Hij kijkt nochtans met enige scepsis tegen heel het begeleidingsprogramma aan. 'Het programma is veel te laat op gang gekomen. We staan nu nog aan het begin, de meeste cursussen moeten nog beginnen, terwijl men al enkele jaren wist

wat er ging komen. Van heel de regeling die na onze akties vorig jaar werd overeengekomen is alleen het brugpensioen positief. Het begeleidingsplan komt te laat en de financiële begeleiding is eigenlijk een lachertje. Daar waar de vakbonden ons bij het afsluiten van het akkoord lieten geloven dat we tenminste gedurende een tijd na ons ontslag een vergoeding zouden krijgen die ons netto-loon benadert, blijkt dat we daar wel erg ver vanaf blijven. De vakbonden hebben erg laat en niet erg adekwaat op heel het gebeuren gereageerd. Maar wat wil je, de syndikeringsgraad op de zone was heel laag en de werknemers over veel en vaak kleine ondernemingen verspreid. Toch voelen we ons een beetje in de steek gelaten. Ik bereid me nu voor op het zoeken naar een andere job, maar het aanbod in de streek is niet bijster groot en voor elke aanbieding zijn er veel gegadigden. Dat leidt nu al tot misbruiken, als je bekijkt wat voor lonen geboden worden, die komen soms nauwelijks boven de werkloosheidsvergoeding uit. Ik heb nog een lange weg voor de boeg.'

Niet rooskleurig Alles bij mekaar valt er op de douanezone in Meer weinig goed nieuws te rapen. Wat eens een echte groeipool was voor tewerkstelling in de streek, wordt nu de oorzaak van groeiende werkloosheid. De meeste betrokkenen hebben heel lang geloofd dat het zo'n vaart niet zou lopen en worden nu met de neus op de feiten gedrukt. De getroffen maatregelen hebben alles weg van stervensbegeleiding en van reconversie wordt heel weinig gesproken. Voor h,en die tot nu in de expeditie bun brood verdienen dreigt ze zeker te laat te komen. De toekomst van de douanezone ziet er allesbehalve rooskleurig uit. •

Tentoonstelling Wortelse Toneelgroep

Schilderijen van

'Willen ls Kunnen·

MAXSELEN lko-galerij Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten

Van 6 tot en met 21 februari Open tijdens de weekends van 10 tot 12 en van 14 tot 17u Tijdens de week: groepen op afspraak

•n oe Parochiezaal van Wortel vrlJdaiJ 12 tèbrUiiiU zaterda',l 13 febr ua111 ZDI'Id09

14 fl'brua~ 1

VYIÇ.: I nKom~

~nv1!f19

120tr 15"Qfr

20.00 V

15


JUBILEUM

60 jaar Penitentiair Schoolcentrum in het kasteel te : Hoogst~a~en Deel 2: Van houten toren tot renaissanceslot In dit deel keren we even terug naar de voorgeschiedenis van de strajschoo/, toen het kasteel bewoond werd door opeenvolgende adellijke families, naar wie zovele van onze straten vernoemd werden omdat ze voorgoed hun stempel drukten op de stad Hoogstraten. ...l\tS 'OE triENfAISANCt or L'~ ...

co\.JJl, --·~""'~_..,... ·---. . ... rAr DIRt1C1'10N PRINCIPALE

Dit plan, uit 1903, toont het kasteel met een gedeelte van zijn landerijen in de tijd van de Landbouwkolonie (1880-1932). Toen Gelmei in de 9e eeuw de Mark kwam opgevaren, had hij helemaal niet de bedoeling zich hier te vestigen. Hij was immers onderweg naar het graafschap Leuven, dat hij wilde veroveren. Aan de Mark bouwde hij een houten toren, bedoeld als uitkijkpost voor zijn troepen. Maar de Noormannen worden in 892 verslagen en verdreven. Gelmei blijft echter in Hoogstraten, laat rond zijn houten slot een verdedigingsgracht aanleggen, die gevoed wordt door het water van de Mark, en integreert zich blijkbaar goed met de plaatselijke bevolking, getuige zijn diverse nazaten, genaamd 'Van Gelmel' die al vrij belangrijk moeten geweest zijn in de tiende, elfde en twaalfde eeuw. Op het einde van de 12e eeuw komt een stenen slot in de plaats van de houten gebouwen. Het wordt dan bewoond door Joanna, 'Vrouwe van Hoogstraten', weduwe van Wenernar van Gemmenich, 'Heer van Gelmel', wiens dochter Sophia later huwt met Willem van Cuyck. Tot 1442 blijft het kasteel in het bezit van de familie van Cuyck, die al een eerste verbouwing uitvoert. Jan IV van Cuyck verkoopt het kasteel aan Frank van Borselen en via diens afstammelingen komt het in het bezit van de familie van Culemborg. De dochter van Jasper van Culemborg en Johanna van Bourgondië, Elisabeth, huwt in 1508 met Antoon de Lalaing.Zij ontvangen van Karel V in 1518 de titel van Graaf en Gravin. Onder hun bezieling kent het graafschap

16

In de schouw van de bezoekzaal herkennen we duidelijk de 2 zalmen en 4 kruisjes in het wapenschild van de familie Salm Salm. Hun wapenspreuk 'Tegen stroom op, nooit achteruit' verwijst naar de gewoonte van de zalmen die met veel kracht stroopopwaarts zwemmen. Hoogstraten een gouden tijd: het kasteel wordt grondig verbouwd tot een groot renaissanceslot, de St. Catharinakerk verrijst in al haar glorie, geflankeerd door een al even mooi stadhuis, en ze laten een clarissenklooster bouwen, het latere Klein Seminarie. Ondanks enkele ups en downs blijft het kasteel tot 1659 in handen van de familie de Lalaing. Als Maria Gabriella de Lalaing tenslotte huwt met rijngraaf Karel van Salm, komen we terecht bij de volgende bekende familie. Kleinzoon Nicolaas Leopold van Salm (1701-1770) huwt met zijn nicht Dorothea en verenigt beide takken tot Salm Salm. Opnieuw volgen mooie jaren voor Hoogstraten, dat onder Nicolaas Leopold zelfs een hertogdom wordt. Hij laat het kasteel nog verder vergroten en vernieuwen en laat ondermeer een ijskelder aanleggen. Hij moet echter ook nog een grote brand meemaken, die in 1768 veel schade toebrengt aan het kasteel. En als hij in 1770 sterft, betwisten 2 van zijn zonen de erfenis. Uiteindelijk wordt Maximiliaan van Salm Salm de volgende hertog, maar

Dames en Heren loop vrij binnen Bij ons vindt u * Elegante mode (ook in grote maten) * Sportieve en chique mode * Speciale jonge mode in alle prijsklassen * De topmerken zijn weer uitgebreid * Ook de mantel- en coatcollectie is onvoorstelbaar mooi * ledere week nieuwigheden bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Ook op zondag open tot 5 uur


JUBILEUM

1.4~ ~ 1111...

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of

voor renovatie

Tot de kunstvoorwerpen van de huidige kapel, die oorspronkelijk bedoeld was als opslagplaats en pas bij de verbouwingen van 1850-'51 voorzien werd van neo-gotische ramen, behoort ondermeer dit polychrome O.L.V.-beeld.

Deze monumentale marmeren schouw in Lodewijk XI-stijl bevindt zich in de torenwoning, die tot vorig jaar nog bewoond was en binnenkort zal omgebouwd worden tot kantoor- en vergaderruimte. Het pronkstuk staat zelfs op de lijst van Monumentenzorg.

sterft slechts enkele jaren later, in 1773. Zijn minderjarige zoon Constantijn volgt hem op en wordt op zijn vijfentwintigste (1787) de volgende vorst. Maar niet voor lang, want in 1791 bereikte de Franse Revolutie onze streken en wordt Constantijn op de vlucht gedreven. De Fransen nemen het kasteel in bezit in 1796 en maken er een gendarmeriekazerne van. (De verblijven van de soldaten van Napoleon bestaan nog steeds en zijn de huidige gevangenencellen.) Op 6 juli 1810 wordt er dan een bedelaarsoord gevestigd. Deze bewoners kennen heel wat minder welvaart dan hun illustere voorgangers. Er heersen vaak besmettelijke ziektes (cholera, buikloop, roodvonk) en het sterf-

tecijfer is enorm hoog, vaak meer dan 100 op één jaar tijd! Het is bedelaarsoord gebleven tot 1880. Van 1880 tot 1932 wordt het slot een landbouwkolonie, die dan in 1932 tenslotte wordt omgevormd tot Penitentiair Schoolcentrum, dat dus nu zijn 60e verjaardag mocht vieren. Volgende maand bespreken we in een 3e en laatste bijdrage het leven in en om de huidige gevangenis. (hb) (Aan de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners zijn verschillende HOK-boeken gewijd, o.a. de uitgaven 1978, 1979 en 1980, die in de bibliotheek kunnen geraadpleegd worden).

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

GARAGE

GeudeiiS 8i8 Meerseweg 8, Meer Telefoon 03/315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

De bezoekerszaal die, zoals de gedenksteen vermeldt, dateert uit 1782, werd onlangs volledig gerestaureerd. Blikvanger is de mooie bakstenen zoldering. ·

STREVEN NAAR PERFECTIE 17


PROFESSIONAL DOOR STIHL

®TOYOTA

Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag . Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting . Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen va n 1,2 kW (1 ,6 pk) tot 6,3 kW (8 ,6 pk).

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

BANDEN DONCKERS: STEEDS DE BESTE SERVICE! PROMOTIE BANDEN Enkele voorbeelden uit ons gamma: 145x13 FIRESlONE S!l11 155x13 MABOR MSGT 175170x14 DUNLOP SP6T 185/60x14 UNIROYAL R440TH 195/65x15 UNIROYAL R380T 195/50x15 UNIROYAL R340V 205/55x15 CONTIHENTAL CV 51

ALLE BANDEN EN ALLE MERKEN IN STOCK + MONTAGE GRATIS VAN 25% NAAR 19,5% BTW incl.

BON

115.· voor uitbalanceren

18

ZEER GROTE KEUZE SPORTVELGEN SCHOKDEMPERS 1280,.VW Golf I + 11 Gemonteerd- Uitgelijnd - BTWincl. - Voor + Al::hter 10.000 fr. 1301,Opel Kadett E + D Gemonteerd - Uitgelijnd- BTW incl. Voor+ Al::hter1 0 . 500 fr. 1912,- '---------' IY.ercedes 190 + W 124 Gem.- Uitgelijnd- BTW incl. Voor + Al::hter16.500 fr. 3129,2749,3164,3824,-

IY.ercedes W 123 Gemonteerd - Uitgelijnd - BTW incl.-Voor + Al::hter10.000 fr.

BATTERIJEN ~Y.e;.cedes

Diesel 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. .._____ ___, Toyota, Mitsubishi COLT, Peugeot, enz. 40 Amp.

OOK SPECIALE VELGEN VOOR TERREIN WAGENS

~

~· ~ ~

.uït~aten• Remmen

Schokdempers · EI"'IdW:W"'~C"IIII:Oownlle

3.575

fr.

t.UOfr. t.tt6 fr•

I

MOTORRIJDERS! BANDEN AAN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN ZEER GROTE KEUZE SIERWIELEN - UlniJNEN - REMMEN - UITBALANCEREN - BAnERIJEN -SCHOKDEMPERS- LICHTEN - BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE: Turnhoutsebaan 171 WIJNEGEM: BUkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95- Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311.58.30- Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00 - Fax (03)326.35.78


Al het HOUT rijssen, fonisch

nieuws over MINDERis welkom bij René LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

yan'd.;rlsP!~in)o~ s~ijaàtsita~n ~

Hetplei~ óm'tov:r~~t'()f~chàatsba;Ji bi] stren!

ge vorst? Dat moet kunnen en het stadsbestuur zette het licht op groen. Schaatsen in het dorpscentrum! Ongelooflijk! Van polyvalentie gesproken! De weerman verkeerde in een genadige bui en een strenge vorstperiode meldde zich aan. Eerst de ondergrond flink laten bevriezen en dan de brandweerspuit eventjes de vrije loop laten gaan. Een prachtige ijsvlakte kondigde zich aan maar die bewuste nacht konden enkele jongeren, al of niet boven hun theewater, hun vandalendriften niet onder controle houden en moesten nillens willens het jonge maagdelijke ijs met plompe voet verkrachten. Ontgoocheling bij de initiatiefnemers. Spijtig dat deze jongelui de pret van andere jongelui op zo'n onbehouwen manier kunnen bederven. (Enkele ijsbrekers zijn gekend!) Al bij al heeft men nog twee volle dagen intens kunnen profiteren van schaats- en glij pret. Men wacht met ongeduld op een volgende spuitbeurt!

Rode neusjes en koude oortjes! IJspret voor groot en klein in een mooi decor. En bij een volgende koudegolf zorgen Jean Van Ginckel, Frans Boeren en enkele andere ijsmakers van goede wil weer voor vriesamusement voor groot en klein in het centrum, maar te-diep-in-hetglas-gekeken-jongelui kan men dan wel missen als de pest. 9..

~

'!:'>~

?.

;:o. e..gHde, vi~rr

~

~

Na een eucharistieviering bijgewoond door vele gildebroeders en -zusters verzamelden alle leden zich in het Gildehuis om de viering verder te zetten. Een der belangrijkste bezigheden van een gilde is feestvieren en daarvoor moeten ze in Minderhout zeker geen examen meer afleggen. Een reden om te vieren? Ongetwijfeld! Een nieuw vaandel werd toegevoegd aan het gildepatrimonium naar een ontwerp van de Minderhoutse kunstenaar Paul Verbeeck en uitgevoerd door de Zusters Trappistinnen van Brecht. Op de vlag bemerkt men de kerk, het Minderhoutse papboerke, het St.-Andrieskruis, de kruisboog en St.-Joris te paard in zijn gevecht met de draak. Toch werd deze feestzitting overschaduwd door het overlijden, precies op dezelfde dag, van gildebroeder Louis Michiels na een langdurige en pijnlijke ziekte.

' Met zestig rond tafel!' Van stiptheid gesproken! Klokslag 20.00 uur zocht men in het 'kleine zaaltje' van het Parochiecentrum tevergeefs naar een open zitplaats. Enkele stoelen werden er nog binnengezeuld, maar dan vond de voorzitter het toch te bar. 'Verhuizen naar de koffietafel en dit voor de eerste keer in de annalen van de dorpsraad!' Tevredenheid alom dat zoveel mensen de uitnodiging uit de reclamedrukwerken hadden gepeuterd. Een 60-tal in totaal! Dan moeten er toch serieuze punten op de dagorde neergepoot zijn! Te 20.15 uur ging men vanstart vooreenzitting die weleens van lange duur zou kunnen zijn; voorzitter Gust Desmedt, de klappen van de zweep kennende, leidde alle punten met soepele, vastberaden hand volgens de regels van de democratie. Rond 22.00 uur had iedereen die wilde zijn gal ontlast!

Cultuurraad

Hoofdman André Brasens (links) en koning Jan Stoffels (midden), de keizer te rijk met het kersverse pronkstuk.

Naar aanleiding van een decreet uitgevaardigd door de Vlaamse regering is elke gemeente of stad verplicht een cultuurraad binnen haar bestuursorgaan op te richten. Een raad die vertrekt vanuit de bevolking naar de bewindslieden toe. De raad wordt beschouwd als een stuurgroep waarin voorzitter en secretaris van de dorpsraad van elke deeigemeente zetelen en je kan het beschouwen als een overkoepelend orgaan van de zes dorpsraden (Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout, Hoogstraten, Wortel). Voor Minderhout zijn dat Gust Desmedt en Vic Peeters. Wel valt aan te stippen dat elke dorpsraad zijn eigenheid volstrekt behoudt. Gezondheidsraad Deze werd opgericht en erkend als adviesorgaan door de gemeenteraad van 26 oktober 1992. Hierin zetelen vertegenwoordigers van het stadsbestuur, gezondheidswerkers, gezondheidsregio, de bevolking. Als voorzitter fu ngeert de heer Boeren, huisarts te Meerle. Aan Patriek Leysen, directeur Kleuter- en Lagere School, zal gevraagd worden om te zetelen in vervanging van Vie Peeters. 19


MINDERHOUT

Voetbalvelden M. V. V. Al jaren een heét hangijzer! M. V. V. wil voetbalvelden en hieromtrent is al heel wat gepalaberd. Een geschikt terrein vinden is echter een ander paar mouwen. Uiteindelijk heeft men na lang zoeken gevonden wat men wil! Op 29 juni 1992 besliste de gemeenteraad een terrein van 4 ha aan te kopen, palende aan de Heistraat, een zijstraat van de Minderhoutsestraat Voor deze gronden is het nodige geld voorhanden. 'Eindelijk! ' zuchtte M.V.V .. Een reden om blij te zijn, daar de Minderhoutse club toch aan heel wat jongeren een nuttige en plezierige vrijetijdsbesteding aanbiedt. Protest in de zaal! Enkele jonge boeren verheffen hun stem en voor hun standpunt kan men ook weer begrip opbrengen. Enkele proteststemmen! 'Van drie jonge bedrijfsleiders, die heel wat centen geïnvesteerd hebben, komt de kostwinning in het gedrang. Men is bang dat dit gebied van bestemming zal veranderen, van landbouwzone naar recreatiezone en dan kunnen de boeren het wel vergeten!' ' De ruilverkaveling heeft deze landbouwgronden veel beter gemaakt en dit heeft heel wat gekost aan de gemeenschap.' 'Verkeer! In de Minderhoutsestraat is er 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' . Hoe gaat deze verkeerssituatie daar evolueren met al die voetbalmatchen? Schepen voor Sport Marcel Van Ammel repliceert. Hij kan de boerenprotesten ook begrijpen maar hij verzekert dat die 4 ha landbouwzone zal blijven, trouwens 80% van de voetbalvelden in Vlaanderen ligt in landbouwgebied. Dus van recreatiezone is volgens de schepen geen sprake. En van verkeersoverlast zou er helemaal geen sprake zijn, want M. V. V. is geen Anderlecht. Zoveel toeschouwers trekt het nu ook weer niet. Met de zienswijze van Van Ammel waren de aanwezige jonge landbouwers het helemaal niet eens. Hun alternatief is wel duidelijk! 'Laat bet voetbalplein waar het nu is, in het centrum van het dorp, ideaal!' Dat alles nog niet in kannen en kruiken is blijkt ook wel duidelijk. Een bezwaarschrift rust nog altijd bij de gourverneur van de provincie en een uitspraak is nog niet gedaan. Het stadsbestuur wacht daarom nog altijd op het antwoord van de provincie. De cruciale vraag is alleszins: 'Komen z'r (tot opluchting van M.V.V.) of komen z'r niet (tot opluchting van de jonge boeren).'

Een Europese trekpleister Schepen van Monumentenzorg Herman Verlinden vertelt over de stand van zaken i.v.m. de instandhoudingswerken van de kapel. (Een uitvoerig relaas las je reeds in het vorige nummer van OHM). Oorspronkelij k werd een dossier ingediend voor een bedrag van 12.000.000 fr.Door de overheid werd dit afgewezen, een aangepast dossier (5.000.000 fr.) kreeg wel genade in overheidsogen. Dringende instandhoudingswerken, zoals dak (insijpeling vocht van bovenuit) en drainage rond de kapel (vocht van onderuit) kregen o.a. een kans. Bij het uitgraven om de drainage aan te brengen merkte men dat de fundering grotendeels verrot was, hetzelfde probleem als bij de St.Clemenskerk vààr de restauratie. De vernieuwing hiervan was niet voorzien in hogervermeld budget. D e fundering wordt dus ver-

20

nieuwden zal de gemeentekas 500.000 fr. lichter maken . Voor de uitzonderlijk mooie polychromie (plafond en muurschilderingen: 6.000.000 fr.) zijn helemaal geen fondsen voorzien. Wel zijn er enkele reacties geweest van sponsors maar tot positieve resultaten heeft dit niet geleid. 'Toch spijtig, want dit had een Europese trekpleister kunnen worden!' (H. Vertinden).

Poorteffect en absolute voorrang De kogel is door de kerk! In 1993 (men hoopt direct na de winter) zal de doortocht door bet dorp heraangelegd worden. De weg zal in de kom een 50 à 60 cm in westelijke richting opgeschoven worden. Ter hoogte van de Schoolstraat zal een versmald verhoogd platform aangebracht worden en dit ook ter hoogte van zagerij Van Erck ongeveer. Zo zal er een poorteffect gecreëerd worden dat de veiligheid stellig ten goede moet komen. Als deze werken uitgevoerd zijn krijgt men een tweede fase die reikt tot aan de Meerseweg. De Desmedtstraat wordt helemaal opgekalefaterd en de eiken bomen zullen volledig verdwijnen, twee fietspaden zullen in het landschap verschijnen en de nodige groenvoorziening zal aangeplant worden. Ook het kruispunt Desmedtstraat-MeersewegBredaseweg wordt heringericht. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de verkeersdrukte vanaf Meer veel intensiever is dan uit de richting MeerIe zodat in de toekomst het verkeer vanuit Meer absolute voorrang zal verleend worden. Een derde fase richting Meerle is voor 1994.

Onkruidverdelger gevraagd Mooie plantsoenen vragen veel onderhoud, dat weet iedereen die een terrein ter zijner beschikking heeft. Wat merkt men nu op? De beplanting op en rond het dorpsplein wordt ontsierd door een veelheid van onkruid. Wie moet dit onderhouden? Schepen Coenegrachts: 'Aa nnemer Schaepers is gedurende 2 j aar verantwoordelijk voor de netheid van zijn aanplantingen'. Hij is nu wel op zoek naar een persoon die zich gedurende deze periode zou willen belasten met deze job, iemand die graag in de grond werkt en wat wil bijverdienen (en je wordt er dik voor betaald!!). Aanbieden hiervoor kun je altijd bij schepen A. Coenegrachts!

Kapeldreef-Witherenweg Inwoners van een gedeelte van de Witherenweg beklagen er zich over (en dit reeds vele jaren) dat het aarden wegeltje dat vertrekt vanaf de school nog in dezelfde erbarmelijke staat verkeert. Vooral bij regenweer schijnt dit allesbehalve gezellig over te komen. Ook worden enkele lichtpunten gevraagd (en dit al vele jaren). Terecht werpt men op, en dit wordt beaamd door schepen A. Coenegrachts, zijn er in het verleden lichten geplaatst op plekken waar ze niet zo direct nodig bleken. In juni 1993 wordt de E-19 weer afgeschraapt en zal er navraag gedaan worden om met dit afschraapsel o.a. de Witherenweg wat op te smukken. Ook de Kapeldreef wordt in een nieuw kleedje gestoken en dit voor een prijs van 1.700.000 fr. Het doorgaand verkeer rond de kapel wordt gebannen. De Castelréweg wordt aan de kapel verlegd en zal in de toekomst over de speelweide (speeltuigen zullen worden verplaatst) lopen, zodat de kapel zelf meer in 't groen zal komen te staan. Het beeld van de dreef zal praktisch hetzelfde blijven, de bomen verdwijnen niet, maar het autoverkeer zal zich duidelijk moeten aanpassen (twee éénrichtingswegen).

500.000.000 Belgische franken De strook Castelréweg-Markbrug zou niet breed genoeg zijn en men doet een suggestie tot verbreding. Dit acht men vooralsnog niet opportuun. Een voorstel om de bermen te verbreden met kasseien wordt geopperd maar terug weggeveegd omdat die, op die plaats, onvermijdelijk zullen wegzakken. Ook een vraag voor lichtpunten langs deze weg komt ter sprake. Schepen van Financiën G. Peerlinckx komt tussenbeide en herinnert de bewoners eraan 'dat het plezierig is om veel geld uit te geven en te geven wat er gevraagd wordt. Maar er moet ook betaald worden en dan zie je lachende gezichten zuursmoeltjes worden!' Verder herinnert hij eraan dat voor de volgende vijf jaar in Hoogstraten werken zullen uitgevoerd voor een bedrag van een half miljard en dit vooral voor rioleringswerken en wegen. Minderhout zal hiervan zijn part krijgen en de planning ziet eruit als volgt: 1993: Vooraard 1994: Hoge Weg, Lage Weg en Koestraat 1995: Witherenweg en Heerle 1996: Beemden 1997: Bredaseweg

(

!

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorse/ Tel. 0313146250

< De vakfotograaf maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeun enis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kij ken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een proressi<'neel fotograaL


twe~~ti, fasê]iQrps

Minderh~~t heeft~e~ ~~ci dorpsplein en de meeste bewoners denken dat dit project volledig afgewerkt is. Niets daarvan! Aan de zuidkant van de kerk wacht nog een tweede fase, maar die zal voorlopig op haar honger blijven. Andere prioriteiten in de stad vragen veel geld: in Wortel krijgt men de heraanleg van de Boompkes, in Meer zijn de blikken gericht op Meerdorp-Frankenbergstraat en de Gestelsestraat. Voorlopig zullen de meeste Minderhoutse hongerige magen wel gestild zijn!

~ Êli w~et v~pig)i~i(l""

.:

Aan de veiligheid in al zijn facetten wordt enorm veel aandacht besteed. Plantengroei kan de veiligheid ook in de weg staan en vooral op hoeken waardoor er een onvoldoende zichtbaarheid geschapen wordt. Een politiereglement daaromtrent zou er niet bestaan en persoonlijke contacten (politie-overtreder) zouden hier voor een oplossing moeten zorgen. En wat dan met de landbouwgewassen (maïs) in de zomer? Metershoge stekken op hoeken van wegen en zichtbaarheid nihil! Voorzichtigheid is waarschijnlijk ten alle tijde nog altijd de moeder van de porseleinenkast. O

:t•'j1i!1.ï:îi1à~ii~ :;,; ;i-'i-

-

.

-

--p._ · ___,_ :§:ei::\_"

·:y) -_':i:'" '

70.000 fr.werd er in Minderhout opgehaald in november en dit dank zij de bereidwilligheid van heel wat medewerkers. Toch wil men in 1993 de zaak eens grondig bekijken om alzo tot nog een betere coördinatie te komen. De voorzitters van de verenigingen zullen in juni e.k. uitgenodigd worden voor een gesprek.

',!{i(j~~~ De stad Hoogstraten heeft een kiosk ter beschikking die ongeveer 4 keer per jaar gebruikt wordt, en die dringend aan herstelling of vervanging toe is. Het schijnt een uiterst log geval te zijn dat moeilijk te hanteren is en veel werkuren vergt bij opbouw. Het advies van de dorpsraad wordt gevraagd voor de aankoop van een nieuwe. De meerderheid spreekt zich hierover negatief uit!

~ .Allerlei Gezondeèrg'enÏs! I n het straatbeeld verschijnen er reclamepanelen (alsmaar meer). Ze worden neergezet of vastgespijkerd zonder boeh of bah en blijven daar maar staan of hangen. Tegenover zagerij Van Erck wordt op regelmatige tijdstippen een wagentje neergeplant met 'Van GiJs interieur' uit Hoogstraten, stevig vastgeketend aan een krachtige paal. De eigenaar van het perceel schijnt daarvan niets te weten, maar laat begaan. Zou niet mogen kunnen! Dit is natuurlijk niet het enige geval, maar wel in 't oogspringend. De dorpsraad protesteert hiertegen en wil niet ten alle tijden en overal met zijn neus gedrukt worden op reclame die zomaar ongecontroleerd in het wilde weg geplaatst wordt. D Verkeersborden De politie heeft een inventaris opgemaakt waar borden ontbreken, teveel staan ... ! Voorziene som 2.000.000 fr.!

We zullen er e11en aan moeten wennen! Binnen enkele maanden een nieuw kleedje voor de Desmedtstraat: eiken weg, adieu zomerse schaduw en krakende herfststormen, een nieuw wegdek, veiligefietspaden en last butnotleast een vriendelijke groenvoorziening om het geheel op te smukken.

Verkeersafremmers De bewoners van de Minderhoutsestraat hebben al meermaals aan de klaagmuur gestaan i.v.m. het snelle verkeer in hun straat. In het verleden werden beloften gedaan, maar daarbij is het dan ook gebleven. In Hoogstraten is men proeven aan 't doen met verkeersafremmers. Vallen deze gunstig uit, dan zal het gebruik hiervan zeker uitgebreid worden. Volgende bijeenkomst: maandag 21 juni te 20.00 uur in het Parochiecentrum! •

Afzelia Raam te koop met bijbehorend rolluik, 170 cm breed x 128 cm hoog, voorzien van thermopan en aluminium verluchtingsrooster. Prijs af te spreken: tel. 03/314.71.96.

Een cursus natuurgids zal van start gaan op zaterdagnamiddag 13 februari 1993 om 14.00 uur. Plaats: Cultureel centrum, St. Jozeflei 26, W estmalle. Deze cursus loopt in samenwerking met de natuurgidsen Malle. Voor meer inlichtingen: Tel. 03/226.02.91

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

21


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. Om de vier of vijf weken zit uw dorpsnieuwscorrespondent soms te zuchten en te prakkezeren over hoe hij een paar bladzijden vol moet krijgen met dorpsnieuws. Ten eerste valt er in 'n klein dorp niet zoveel voor, zeker geen schokkend nieuws. Ten tweede wordt hem door zijn medeburgers weinig gemeld, al staat z'n naam, adres en telefoonnummer duidelijk boven deze rubriek vermeld. Ten derde is hij geen kroegloper, want daar valt soms wel 'teen en ander te vernemen. Ten vierde heeft hij geen tepel aan z'n duim, waardoor hij veel uit z'n duim zou kunnen zuigen. Ten vijfde, alsjournalist deelt hij het lot van elke journalist: iets maken dat rap gedrukt moet worden maar dat de volgende dag na lezing ofongelezen weggegooid wordt. Maar dat lot deelt hij ook met andere beroepsmensen, zoals bv. koks, bakkers en veel andere artiesten. Deze overwegingen, beste lezer, om U toch te verzoeken, als ge al eens iets weet dat de moeite van het drukken waard is, meld het dan aub.

Oproep aan voetbal-vrienden 75 jaar VOETBAL in Wortel ?Ojaar~N4 Met het oog op het opmaken van de W ortelse voetbalgeschiedenis (Wortelina en VNA) vragen wij aan al diegenen die foto's, kranteknipsels, merkwaardige herinneringen e.d. in zijn of haar bezit moesten hebben, dit kenbaar te willen maken aan de secretaris van de club: Leo Vanhaute, tel. 03/314.55.19. Dank bij voorbaat. O

. Sloot gekûJ~t Er worden wel regelmatig links en rechts door onze gemeentearbeiders sloten geruimd of gekuist langs allerlei gemeentewegen. Dat zijn normale werkzaamheden, het vermelden niet waard. Maar deze keer viel mijn oog zowat 'n maand geleden op 'n machien dat de sloot aan 'n ruimen was, rechts naast de Klinketstraat, vanaf de brug tot aan de wei in de bocht bij de Ster. Het vuil en de grond die er uitgehaald werd, werd netjes gedeponeerd op de strook grond, waar het fietspad ZOU kunnen of meeten komen, het gedróómde fietspad in het verlengde van de Oude Weg, dat via een nog te leggen fietsbrug over de Mark langs de rand van de gronden van de Kolonie zou moeten doorlopen tot aan de Lindendreef. Ge weet wel, 'n stukje van dat fietspad ligt er al: het is daar in oktober laatst gelegd in aanwezigheid van de minister en van vele anderen bij de actiedag van FIETSPADEN NU. Dus toen ik zag dat ze de blubber uit de sloot daar deponeerden, dacht ik: ze zijn de grond ernaast al aan 't ophogen! Twee vliegen in een klap. Ons fietspad komt weer 'n stapje dichterbij. Ge moogt 'n droom immers nooit loslaten! 0

ren er nog maar 'n paar tientallen mensen aanwezig hier aan de parking, zodat er iemand naar Bootjesven reed om te zien of daar veel volk stond te wachten. En inderdaad: wat later kwamen er veelauto's van daar, zodat er ten slotte met enige vertraging op het voorziene tijdsschema in totaal107 wandelaars vertrokken voor 'n ferme wandeling. Tegen het einde werden ze naar gewoonte getrakteerd op gloeiwijn of warme choco. O

Dorpsraad Donderdag 14 januari had in de parochiezaal een algemene vergadering van de Dorpsraad plaats. Er waren een twintigtal aanwezigen, waar later ook burgemeester Van Aperen nog bij kwam. Na een overzicht van de activiteiten sinds de laatste vergadering werd de stand van zaken van de bestaande prioriteitenlijst punt voor punt overlopen. Die prioriteitenlijst ging vooral over de verkeersveiligheid in ons dorp. De verkeersveiligheid van de doortocht (grote baan) door ons dorp hangt samen met de geplande heraanleg van de Boomkensen de konkrete plannen hieromtrent hebben vertraging opgelopen wegens ziekte van de ontwerper. Wat betreft de veiligheid van de kinderen bij de oversteek en met zebrapad aan de school van de Rooimans: een BI-FLASH-knipperlicht, dat we zouden wensen, mag daar niet komen van Bruggen en Wegen. Maar de veiligheid voor de kleinsten wordt er verzekerd door twee gemachtigde opzichters ('oversteekmoeders') in uniform , 's morgens en 's avonds (niet op de middag). Verder worden er op de grote baan door Wor-

tel regelmatig snelheidscontroles gedaan en vliegen er regelmatig 'laagvliegers' op de bon: hun aantal staat te lezen op de nieuwgeplaatste grote gele borden bij de inkom van het dorp. Die schijnen voorlopig vandalisme-bestendig te zijn en oefenen toch ook wel enige invloed uit op het rijgedrag van het doorgaand verkeer. Het kruispunt Rooimans-Zandstraat is ook veiliger geworden sinds er aan de 4 zijden waarschuwings-driehoeken staan. Om het verboden parkeren op voet- en fietspaden tegen te gaan zullen er eerlang paaltjes geplaatst worden. Wat betreft de woonstraten binnen de 'driehoek' Poeleinde-Worteldorp en Beukendreef: het plan om daar verkeersdrempels aan te leggen wordt vervangen door 'n 'Zone-30'plan, dwz door middel van verplaatsbare bloembakken links en rechts op bepaalde afstanden wordt het verkeer gedwongen tot langzamer rijden, zodat 'vliegen' door Pastorijstraat en Kerkveld bv niet meer kan. Maar daarvoor worden eerst proeven genomen in de Jan Van Cuykstraat te Hoogstraten. Wat betreft het doortrekken van het voetpad vanaf Vermeersch tot de zebra bij de school van de Rooimans, verder door tot onze groentewinkel: dat is bijna onmogelijk zonder onteigeningen van voortuintjes, enz. Verder werd aan de aanwezigen een blad uitgereikt met verzoek nieuwe knelpunten te signaleren zodat het bestuur die kan verwerken in de jaarplanning en werd er nog toelichting verschaft omtrent de nieuw op te richten milieuraad, kultuurraad en gezondheidsraad, en werd ad vies gevraagd over wat er moet gebeuren met de kiosk: de oude is op de draad versleten. Is een nieuwe gewenst? Is herstelling het geld nog waard? Het antwoord hierop hangt mede van de andere dorpen af. Tot 'n volgende keer. 0

Glasbakken

De glasbakken nabij de Cera zijn te klein, of' worden niet tijdig leeggemaakt: er rond en ernaast en ertussen staan soms hele stapels kartonne~ozen gevuld met lege flessen en ander glas. Als door de regen dan die kartonn.en dozen nog eens scheef hangen en openscheuren wordt het een grote puinhoop, tot ergernis van de omwonenden. Glasbakken zijn een schoon ding, als ze regelmatig geledigd worden. Misschien zijn de Kerst- en Nieuwjaarsfeesten er mede schuld aan: er zijn dan zeker meer flessen soldaat gemaakt dan anders, en wellicht hadden de glas-camionchauffeurs enkele verlofdagen meer. •

Nieuwjaarswandeling met · misverstanden Op zondag 3 januari zou er om half twee gestart worden voor de traditionele Nieuwjaarswandeling, ingericht door KWB, Vakantiegenoegens en de Hoogstraatse wandelvereniging. Echter, omtrent de plaats van starten waren er twee meningen: volgens onze KWB zouden de wandelaars bijeenkomen en vertrekken aan de parochiezaal of de parking, volgens anderen zou men vertrekken aan de Kolonie of het Bootjesven. Het was een pracht van een dag: droog, zonnig en lichtjes vriezen, zoals het al enkele dagen gedaan had. Tegen halftwee wa-

22

Op 12, 13 en 14jebruari brengt de toneelgroep van Wortel de komische thriller 'Pimmetje' op de planken in de parochiezaal. Bovenaan: Rudi Voet, Benny Goetschalckx, Rik Braspenning, Guy (de coiffeur); Onder: Riet Plasmans, Rita Wouters, Ma i Braspenning, Linda Van Opstal, Mies Willemsen en Hilde Landuyt. Souffleuse Yvette Rosiers was wegens ziekte afwezig.


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24- Fax 03/314.11 .24

Zo lang geleden kwamen ze ter wereld, ze liepen samen school en deden samen hun Plechtige Kommunie. Toen gingen ze hun eigen weg. De meesten trouwden, sommigen bleven in Meerle wonen, anderen zochten andere streken op. Enkelen zochten ze bij mekaar en organiseerden een feestje. 10 moesten verstek geven en reeds 17 hebben dat helaas reeds voor eeuwig gedaan. 24 kwamen Meerle opzoeken en vonden mekaar in de Bombardon op 26 december. Een fijn weerzien.

I:Kóm mee feesten ?..::: ·_:,_' ~

.-.....·

~~' :=:;:_.

•.'1':

Op uitnodiging van het bestuur van het oudercomité van de plaatselijke school. Naar jaarlijkse traditie geven zij immers op 6 februari weer een groot feest . Komen teren heet dat eigenlijk, maar feitelijk bedoelen ze natuurlijk: komen verteren. Het jaarlijkse feest dient immers om de kas van het oudercomité een beetje te spijzen. Het is trouwens de enige bron van inkomsten. De uitgavenkant vertoont meer variatie. Jaarlijkse terugkerende uitgaven zoals St.-Niklaasfeest voor heel de school, paaseitjes en ' prijsuitdeling' voor de kleuters, een heuse afscheidsreceptie voor de leerlingen van het zesde leerjaar; elk jaar een algemene vergadering met een boeiende spreker over een actueel onderwerp in verband met kinderen. Daarnaast zijn er altijd nog wel investeringen te doen in en rond de school die buiten het krappe budget van de school zelf vallen. De speeltuin van de kleuters, fietsenstallingen, bloembakken. U merkt dat het.oudercomité makkelijk weg weet met uw 'verteer'. Nu mag u uit het voorgaande wel niet besluiten dat het oudercomité enkel dient als een soort St.-Niklaas voor de school. De werking omvat nog heel wat meer. Het oudercomité fungeert als schakel tussen direktie; leerkrachten en de ouders van alle kinderen van de school. Op de vergaderingen komen alle zaken aan bod die in dat verband kunnen te berde komen. Van kleine praktische probleempjes zoals snoep op de koer, papier en potloodjes, tot ingewikkelde materies zoals leerprogramma's of de aanwending van het lestijdenpakket. Daarnaast kan de school uiteraard regelmatig de helpende handen van het oudercomité gebruiken bij een of ander karwei of op school-, turn- of grootouderfeest. Via de vertegenwoordigers in de participatieraad nemen de ouders actief deel aan het beleid van de school. Alles onder het motto dat van een betere school ook onze kinderen beter worden. Kontente ouders als gevolg. Zo, als je nu nog niet weet waarom je moet komen meefeesten dan weten wij het ook niet meer. Op zaterdag 6 februari kan je in de parochiezaal vanaf 19.30 uur aan tafel voor een lekker maal. Na het eten een tombola met mooie prijzen en dan 'Bal à volonté' tot 'kweet niet hoe laat. Voor het eten moet je vooraf inschrijven. Dat kan alsnog bij Maria Godde-Anthonissen op tel. 315.81.01. Voor het bal mag je zo komen. Van harte aanbevolen! 0

zittend: Frans Michielsen, Maria Janssen, Jeanne Christiaenen, Emma van den Broek, Toke Marijnissen, Treeske van den Bogerd, Joke Mertens, Ju/ia Michie/sen. 2erij: Adriaan Vermonden, JefVerboven, JefBrosens, JoséMoonen, EmmaMertens, Angè/e Mertens, Joana Verschueren, Netje Verschueren. Je rij: Jacq van de Heyning, Frans Christiaenen, Keeske van den Ouweland, Frans Mouws, lef van Bavet, Louis Martens, Louis Goetscha/ckx, Petrus Jacobs.

Een ontdekkingstocht ! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl" en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

~-<• L:2

_w_o_o_n_d_e.c.o.r.a.ti.e-----~

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014- 699002 ook op zondag open

23


MEERLE

Naar Lourdes Een vertrouwde vakantiebestemming in onze kristelijke kontreien. Van de K.W.B. trekken een aantal dapperen er weer met de fiets naartoe. Maar ze gaan niet zo graag alleen. Ze vinden het fijn bij hun aankomst ginder vrouw, kinderen en vrienden terug te vinden. Daarvoor leggen ze tegelijkertijd een bus in, waarin naast de al genoemde aanverwanten er nog een paar plaatsen vrij zijn. Wie graag met een toffe bende meetrekt, kan dus nog bij de KWB terecht. Het vertrek is voorzien voor maandag 26 juli in de vroege morgen, de thuiskomst van vrijdag 30 juli 's avonds. Voor de zachte prijs van 11.000 fr. krijg je een plaats in de bus, 4 overnachtingen op basis van volpension in Lourdes, een een halve daguitstap in Lourdes. Inlichtingen en inschrijven bij Jos van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel. 315.92.09). Niet te lang twijfelen, het aantal plaatsen is beperkt. D

Dorpsraad Omdat de kopij van deze rubriek aan strikte data gebonden is, kwam de algemene vergadering van de dorpsraad net te laat om nog in dit nummer verslag te doen. We beloven U echter een uitvoerig relaas in volgend nummer. Weeral een reden bij om naar het volgend nummer uit te kijken. Tot dan! •

(

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26

SooLvan Melanie 90! De Hoogstraatse Maand, daar is hij zo'n trouwe lezer van, dat we zegden 'daar mag hij ook in komen als 't kan'. Al 66 jaar woont onze vader (Sooi Laurijssen) in de Kerks/raat, maar 't is niet daarover dat deze foto gaat, het is wel om zijn 90-jaren feest, dat in november is geweest. Je ziet hem daar zitte(l tussen al zijn nakomelingen, 64 wel, kinderen, kleinkinderen en achterklein-beginnelingen. Voor allen heeft hij ooit¡wel iets gedaan, hem nadoen zal heel moeilijk gaan, daarom zijn wij zo blij met ne vader zoals hij!!

0

meetie 03/315 7531

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

-~

l We kunnen er niet van meespreken, maar we nemen het graag aan. We zouden het ook zo schoon niet kunnen zeggen, gelukkig heeft Sooi ook een talentrijke rijmelaar onder zijn nakomelingen. Ingewijden zullen aan de stijl wel zien vanwaar de wind (of liever de verzen) komt. We wensen Sooi minstens nog een decennium erbij, dan kan heel het dorp meefeesten. Voor de 90 van nu, proficiat Sooi.

24


MEERLE

Frans Rombonts en Kee Bartholomeeusen 50 jaar, een hele tijd. Vooral 50 jaar getrouwd zijn. Voorwaar geen alledaagse gebeurtenis. Reden genoeg om zij die dat weldra meemaken een keer voor het voetlicht te halen.

Frans Rombouts zag het levenslicht meer dan 80 jaar geleden voor het eerst in Meer schijnen. Als eerste telg in een gezin dat uiteindelijk 6 kinderen zou tellen. Frans was amper 2 jaar oud toe.n zijn vader naar de IJzer vertrok en 4 jaar wegbleef. Hij kan zich nog goed de thuiskomst van vader herinneren. Een onbekende man, met een zware baard en een lange soldatenkapoot om. Frans was er eerst bang van, maar het wit brood dat vader bij zijn terugkeer meebracht verdreef al heel snel de schrik. Frans liep in Meer school en kwam op 14-jarige leeftijd al wat dichter naar MeerIe toe. Vader begon toen te boeren in de Meersebaan, halverwege Meer en Meerle. Na school bleef Frans thuis werken tot hij trouwde. Ondertussen werd hij nog wel gemobiliseerd, maar gelukkig was Frans bij de eersten die na de overgave naar huis mochten. Kee (Cornelia in 't schoon) is geboren en getogen Meerlese. Zij kwam in 1914 ter wereld in H eerle, op 't Hof van Percy, naast de Vondelstede waar grootva woonde. Deze boerderij werd speciaal voor haar vader gebouwd. Zij liep school in MeerIe en bleef daarna thuis helpen. Zo ging dat toen. Hoe Frans en_Kee zijn beginnen verkeren weten ze eigenlijk niet zo goed meer. Als dorpsgenoten kenden ze mekaar natuurlijk, van kennen kwam buurten en van buurten wat meer, tot ze dus 'verkering' hadden .

Op 5 januari 1943 , een besneeuwde maar mooie winterse dag, traden ze in het huwelijk. Er werd gefeest op het Hof van Percy, allé gefeest zoals dat toen in de oorlog mogelijk was. Rustig aan met de naaste familie. Frans en Kee bleven op het Hof van Percy boeren. Koeien, een paar varkens en schapen, haver en koren voor 'voeier'. Later meer melkvee. Heel de grote omwenteling in de landbouw hebben ze zelf meegemaakt. Van melken met de hand naar de melkmachine, van paard tot tractor, van klein boerke tot landbouwbedrijf. Ondertussen kregen ze nog 7 kinderen; Jeanne , Jos, Maria, Harry, Julia, Jan en MarceL Frans en Kee bleven opHeerletotin 1975. Toen lieten ze het Hof over aan dochter Jeanne die getrouwd was met ook een Frans Rombouts. Een schoonzoon met dezelfde naam, die dan nog in het ouderlijk huis kwam wonen. Dat zorgde in het begin nog wel eens voor verwarring, vooral bij de post. Maar omdat ze mekaar kenden kwam dat uiteindelijk wel in orde. Frans (Senior) verhuisde met Kee naar de Voort, een beetje dichter bij het dorp. Gelijk alle boeren hadden ze al die tijd nog geen vakantie gehad. Om een en ander te kompenseren, trokken ze dadelijk na hun pensioen op reis, naar Zaïre. Op bezoek bij de broer van Frans, pater JefRombouts, Capucijn in Bwamanda. Een onvergetelijke reis.

Later gingen ze ook de Paus een keer opzoeken in Rome. En Frans trok enkele jaren terug met de oudstrijders naar Engeland. Kee zag dat reizen toen niet meer zo zitten en bleef liever in Meerle. Beiden zijn ze nog heel actief. Volksdansen en fietsen met de gepensioneerden, kaarten (rikken) met vrienden en buren. Een tuin (met elk jaar wat meer gazon), soms helpen op Heerle (tegenwoordig meer gaan kijken), en regelmatig 22 kleinkinderen over de vloer. Hun levensverhaal vertellen ze zelf kort en krachtig: 'Geboren, getrouwd, op de boerderij gewerkten met pensioen gegaan. Al de rest is goed nieuws!' Wij wensen ze nog vele jaren goed nieuws . •

schieterwerken mertens

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING

Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 25


------t------------------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Hei-

einde 22, Tel. 315.80.71.

Er wordt wel eens gezegd dat de bewegwijzering in België veel te wensen over laat. In veel dorpen en steden zouden plaatsnamen te laat of verkeerdelijk staan aangegeven zodat 'even vragen waar je bent', de enige uitweg is om de goede weg terug te vinden. Blijkbaar voeren de bevoegde instanties hier in de Noordhoek een wel zeer vooruitstrevend beleid inzake bewegwijzering. Niets Iaat aan duidelijkheid te wensen over. Neem nu het geval van de Markweg. Het sobere maar efficiënte bord met de vermelding 'Markweg' duidt duidelijk aan dat het hier om de Markweg gaat. Wie door de sobere opschik zou gaan twijfelen aan de echtheid van de Markweg, kan een metertje naar onder terecht bij het bord 'Markweg-Hoogstraten', gesponsord door de plaatselijke middenstand. Wie het hinderlijk vindt om op twee borden tegelijk de straatnaam te lezen, kan aan de overkant terecht bij het gesponsorde bord 'Markweg-HoogstratenMeerle'.

Terwijl overal ter lande elke rivier zijn uiterste best doet om buiten zijn oevers te treden, heeft de oude Mark er duidelijk geen zin meer in, en laat dat ook merken. Hier en daar nog een plasje, maar voor de rest ligt de bedding er maar droogjes bij. Een zeer merkwaardig fenomeen, waarvan ik de oorsprong nog niet heb kunnen achterhalen. Heeft het iets te maken met het gespeel met sluizen, om de waterstand in de gekanaliseerde Mark te regelen? Moest iemand de oorzaak weten, laat me even iets weten. Ik ben benieuwd. D

KLJ Ook op de T-kruising Strijbeek-Klein-Eyssel hebben de bevoegde instanties zich overtroffen om de verdwaalde automobilisten van dienst te zijn. Op een paar vierkante meter vind je maar liefst 5 (lees vijf) borden terug gaande van 'Strijbeek-Meerle' naar 'Kiein-Eyssel-Hoogstraten' over 'Strijbeekseweg-HoogstratenMeersei-Dreef', al dan niet gesponsord door de plaatselijke middenstand. De Markweg en de Strijbeekseweg vormen samen een prachtig staaltje van een vooruitstrevend , open en duidelijk beleid. Ik twijfel er sterk aan of die middenstanders door die borden één klant meer hebben gewonnen. Met alle respect, maar er zijn toch mooiere en orginelere manieren om je PR te verzorgen. D

Dankzij de door de gemeente uitgewerkte subsidieregeling blij ft de papierslag een meer dan lucratieve bezigheid. En dat moet ook wel, wil de renovatie van het Fritkot tot een succes uitgroeien. De eerste papierslag van '93 zit er ook weer op. Het huzarenstukje van Rit Hendrickx is even het vermelden waard. Ze heeft kosten noch moeite gespaard om een paar honderd kilo karton de grens over te smokkelen. Een record in de papierslaggeschiedenis. Bedankt Rit. Zaterdag 13 februar i wordt er verder gebouwd aan het KLJ-lokaal. Het dak aan de kant van de kerk krijgt een nieuw onderdak. Pannen eraf, pannen erop, 'menuiseriteplaten' slaan, panlatten nagelen, ... Helpende handen die het niet kunnen laten zich spontaan aan te bieden, zijn van harte welkom. D

25 Jaar Kapelanij Meersel-Dreef Op tweede Kerstdag, na de hoogmis, werd de bestuursleden van de diverse Dreefse verenigingen een receptie aangeboden voor hun jaarlijkse belangeloze inzet voor het Dreefse sociale leven. Het pastorale team, de motor achter onze parochie, bracht tijdens die receptie het volgende naar buiten. Dit jaar bestaat onze parochie 25 jaar. Dit zal herdacht worden op zaterdag 5 en zondag 6 ju-

26

ni, het feest van de H. Drievuldigheid. 's Zaterdags wordt, na de eucharistieviering, aan iedereen een receptie aangeboden in de zaal naast het klooster. Om aan het geheel en aan de zaal een cachet te geven, vraagt men aan de diverse verenigingen een kleine stand in de zaal te plaatsen. Gedurende twee dagen kan elke vereniging zich kenbaar maken. Het standje hoeft niet groot te zijn, één tot twee meter. Men kan bijvoorbeeld zijn vlag plaatsen met wat uitleg over de vereniging. In samenwerking met de dorpsraad wordt er aan een speciaal nummer van 'De Stuw' gewerkt. Deze speciale uitgave zal hoofdzakelijk bestaan uit een samenbundeling van upgedate versies van de rubriek 'Vereniging in de kijker' uit de Stuw. Een soort 'best of' dus. Elk Dreefs gezin zal zulk een speciaal nummer ontvangen. Later kunnen nieuwe bewoners via deze extra editie wegwijs geraken in ons dorp en onze parochie. Een andere aangename verrassing kwam die dag van de fanfare, die na de mis ook de receptie opluisterde. Tijdens de kermis en optochten wordt er wel eens een beetje lachend naar hen gekeken als andere dan hun muzikale kwaliteiten boven komen drijven. Met een ander repertoire en ondertussen uitgebreid tot een dertigtal muzikanten brachten ze het er in de kerk meer dan behoorlijk van af. En dat mag ook wel eens gezegd worden dacht ik zo. D

Verkeersevaluatie Sommigen vinden de verkeersdrempels te hoog. Er kan niet hard genoeg over worden gereden. Hé gasten, waarvoor liggen die bulten daar denken jullie. Anderen beweren dan weer dat er eigenlijk te weinig drempels liggen. Sommigen vinden dat er geen rekening hoeft gehouden worden met fietsers, andere schreeuwen om fietspaden. Parkeergelegenheid zou er niet genoeg zij n, anderen weigeren om over parkeerproblematiek te spreken. Wel is iedereen het er over eens dat de hele zaak eens geëvalueerd moet worden. Wat de parkeergelegenheid betreft is de dorpsraad, in samenwerking met de middenstand, een actie gestart. Iedereen heeft de affiches 'Ben jij wel juist geparkeerd' zien hangen. Als iedereen genoeg discipline opbrengt, zijn auto in de daarvoor voorziene vakken geplaatst, is er van te weinig parkeergelegenheid geen sprake meer. Als er al van problemen sprake is, beperken die zich wel heel sterk in tijd en ruimte. Een hele drukke mis durft al wel eens voor overlast zorgen. Voor de rest vormen de twee frituren en de zone tussen 't Jachthuis en de bakker een knelpunt. Meestal zijn de ergste problemen dan nog te wijten aan luiheid en laksheid van al die niet Dreefse automobilisten. Een kratje bier halen terwij I je auto met vier ogen staat te knipperen aan het hoofd van een file, getuigt van weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Voor wie het nog niet door heeft; onze bakker en slager zijn nog steeds geen drive-in begonnen. Z ie je dus iemand fout parkeren, vraag even vriendelijk om iijn wagen te verzetten. Alleen op die manier kunnen problemen die er eigenlijk niet zijn uit de wereld worden geholpen. •

(

'

,t


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

De roddels voorbij ... Dames en heren ...

De Nonkel Ney's R & B Band! U weet het waarschijnlijk al: op zaterdag 30 januari speelt zich het jaarlijkse fanbal van de Nonkel Ney's Rhythm & Blues Band af in zaal Victoria in Meer. Het lijkt mij daarom een goed idee om bij wijze van opwarming de groep zelf even aan het woord te laten. Ik zou hem ontmoeten in café De Wachtzaal in Hoogstraten, waar ze in de zaal elke donderdagavond repeteren. Zoals afgesproken ben ik klokslag zeven uur aanwezig, maar de groepsleden druppelen pas na verloop van tijd één na één binnen. Rock 'n roll. Dirk van Der Jonckheyd is de eerste en heeft J akke de Zeeman meegebracht, een berucht Antwerps figuur die enkele nummers komt meerepeteren op zijn trekzak. Even later arriveert Nonkel Ney bimself en na de nodige bestellingen besluiten we het interview alvast te starten. DHM: Klopt het dat we lang niks van jullie gehoord hebben? Ney: Niks gehoord? Hebt ge wel geluisterd? Dan moet gij weten dat wij nog altijd evenveel spelef!. als vroeger. Dirk: Luistert. Vroeger speelden wij rond de kerktoren, maar nu rond het Atomium en de televisiezendmast van Lopik. Da's het verschil. DHM: Lopik? Ney: Hij bedoelt dat wij tegenwoordig veel verderop spelen. Heel België en Holland door. Jos Adams: (cafébaas) Voor wat gazet is dat eigenlijk? Ney: Anders hadden wij dat nooit tien jaar volgehouden. Dirk: Dat houdtnegroep gezond. Als ge rond de kerk blijft draaien, gaat ge kapot. DHM: Dus de splitgeruchten kloppen niet? Dirk: Hahahahahah. Ney: Al die geruchten wil ik bij deze de kop indrukken. Definitief. De komende jaren gaan wij harder toeslaan dan ooit. Of niet, Piet? Piet Loos: (gitarist, is er inmiddels bij komen zitten): Dat weet ge goed genoeg. Ney: Voilà. De Piet heeft gesproken. Akkoord, er zijn een paar wisselingen geweest. In plaats van den Trick ( = Patriek Vindevogel) speelt nu Chiel de Wijs op drums, den Dicks ( = Dirk De

Ruyser) wordt op gitaar vervangen door Jerom Smallenberg en Leo Trappeniers speelt al bas sinds dat de Pitou ( = Wil/iam De Wilde) niet meer meedoet. Dirk: De huidige bezetting is er één voor jàààren. JosAd.: (tegenNey) Gij wordt toch weer niet Man in de Maand zeker! Allee, allee zeg. DHM: Het fanbal komt terug naar Meer. Waarom? Dirk: Back to the roots zeker? Ney: Tja, waarom? Voor de ambiance en de gezelligheid veronderstel ik. DHM: Voor het geld? Ney: Bijlange niet. Geld interesseert ons niet. Luistert, wij hebben verleden jaar voor de eerste keer niet met Meerkermis gespeeld. Het is dus lang geleden dat we nog in Meer gespeeld hebben. Het voordeel is ook dat we wat gemakketijker een stuk in ons voeten kunnen drinken, want we zij n nu wat dichter bij huis. Waar of niet, Piet? Piet: (zuinig lachje) Ja Ney. Jos Ad.: Ze zijn op zeker, uw Mannen in de Maand? Nee, ze vinden niemand meer. DHM: Wat mogen we verwachten van het fan bal? Dirk: Alles. Ney: Wegaan niks verraden natuurlijk, maar d'r zitten verschillende verrassingen in het programma. Dirk: Sommige verrassingen zijn zo groot dat wij zelf ook verrast zullen zijn. Ney: Wij zullen op ons bal nog eens laten zien hoe dat wij denken dat het echt moet. Schrijft dat maar op. Leo Trappeniers (Bassist, vervoegt de rangen): Is dat weer voor een verhaaltje in dat pornoboekje dat die hier zit? DHM: (moet even slikken) Hoe ziet uw repertoire anno '93 eruit? Dirk: Anno '93? Allee jongen. Ney: De klassiekers, de prijsbeesten blijven we natuurlijk spelen, maar omdat wij intrinsiek steeds beter worden, staan die numme_rs er na-

De Nonkel Ney's R & B Band zoals wij hem graag zien. Van links naar boven en dan naar beneden rechts: drummer Chiel De Wijs, bassist Leo Trappeniers, multi-muzikant Dirk Van Der Jonckheyd, gitarist Piet Loos en podiumbeest Ney Michiels. De tweede gitarist Jerom Smal/enberg ontbreekt op deze foto . tuurlijk als een huis. Jos Ad.: Weet gij wat? Ik zal ik wel eens Man in de Maand zijn. Wat denkt ge daarvan? Ney: Maar ge moogt gerust zijn zulle. We spelen ook verschillende nieuwe nummers. DHM: Vinden jullie nog inspiratie in de huidige muziekscène? Dirk: Daar zit veel rommel tussen, hè Ney? Ney: Heel veel. Leo Tr.: Heeft onze drummer nu z'n drumstel al terug aaneen geplakt? Dirk: Onze naam zegt alles hè. Rhythm and Blues. Dat is ons ding. Ney: Omarand the Howlers, Dr. Feelgood, dat genre. Als die met iets nieuws komen, dan zijn we'r bij hè. Jos Ad.: Is dat geen goei gedacht? Ik als Man inde Maand? DHM: Hoe ziet de toekomst van de groep eruit? Dirk: Wij gaan gewoon door. Ney: En we zoeken sponsors. Zoals KFC Meer. Niet voor een kantine, maar voor een CD die

RUIMTE IN J E BANKZAKEN Ruimte geven is opensttUZn voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte gev'en is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERAMEER

BELEGGEN Meerdorps

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81 27


MEER we dit jaar graag zouden opnemen. We zijn nu tien jaar bezig, dus dat zou schoon zijn. Dirk: Laat de volgende tien jaar maar komen . Ney: Ja, we've just started. Jos Ad.: Daar moet gij voor zorgen sè. Dat ik Man in de Maand word. DHM: Tot slot heren, nog een boodschap voor onze lezers? Dirk: Ja, komt naar ons fanbaL Ney: Alles gèven, godverdomme! Piet: (voorzichtig) Zouden we die vloek niet weglaten? Leo: Waar blijven die ander twee gasten zeg? Jos Ad.: Zeg het zo maar tegen uwe baas hè. Tegen die Schellekens. Komt mij maar eens interviewen. Dan gaat ge wat horen. Ney: Alles fucking gèven, miljaardenondedju! Jos Ad.: Ney, vergeet niet te zeggen dat Peter van Opstal hier al zeker honderd kaarten verkocht heeft voor uw bal. Ney: Dank u, Peter. JosAd.: Maria! Hebt ge dat gehoord? Ik word Man in de Maand! DHM: (vlucht naar huis.) 0

, D9rp~rJ!~d ma~kt eerst~ .

L~:~~~~~- f!P .

Die dinsdag in de parochiezaal. Het is even na acht uur en de voorziene plaatsen lopen aardig vol. Van de dorpsraad zelf tel ik 21 aanwezigen, aangevuld met 10 andere dorpsgenoten. Ook aanwezig is gemeentelijk coördinator Leo Sprangers, burgemeester Van Aperen en schepenen Pauwels, Van Ammel, Peerlinckx en Verlinden. Kortom , een mooi hoopje volk dat afgekomen is op de eerste algemene en open vergadering van de dorpsraad. Eerst wordt de prioriteitenlijst overlopen zoals die opgesteld werd in april '92. Ik geef u de reacties van de stadsbestuursleden op de verschillende punten van die lijst. Het Mostenmeerproject ligt in de ijskast. Het was trouwens niet afkomstig van de gemeente, maar van privépersonen. De gemeente heeft in deze zaak nooit een standpunt ingenomen. Schepen Van Ammel zegt dat het huidige domein verder zal uitgebouwd worden en dat nieuwe bomen zullen aangeplant worden om oude en versleten exemplaren te vervangen. Echte fietspaden komen er voorlopig niet. Burgemcester Van Aperen geeft tekst en uitleg. Voor het Hoogeind bestaat er een rooilijnplan, maar pas als Aquafin de riolering zal gelegd hebben, is de aanleg van een fietspad mogelijk. Dat zal minstens nog tot '94-'95 duren. De Meerseweg is een gewestweg en valt onder Openbare Werken, die op de hoogte is van het probleem. Er is beloofd dat als deze weg aangepakt wordt, dat met een fietspad zal zijn. De Terbeeksestraat zou veiliger gemaakt worden tot aan de school en in de begroting is voorzien dat de kasseien over de brug herlegd zullen worden met een klein fietspad ernaast. In de Gestelsestraat komen er ook dit jaar aanplantingen en herschikkingen voor het verkeer tot aan de Donkakker. Bij het onderdeel ruimtelijke ordening en milieu zijn vooral burgemeester Van Aperen, schepenen Vaq Ammel en Peerlinckx aan het woord. De ambachtelijke zone zit zo goed als vol. Uitbreiding is zeer moeilijk en alle BPA's worden voorlopig geweigerd. I.v.m. de verplichte groenaanplantingen rond bedrijfsge-

28

., Met de opvoering van 'Siisse bouwt' in december mikte toneelkring 't Heidebloempje opnieuw midden in de roos. Op de eerste opvoering na was de zaal telkens uitverkocht. Meer nog, de tweede èn derde keer moesten er spijtig genoeg mensen geweigerd worden omdat er geenplaats meer was. Dat is dubbel spijtig als je ziet dat ze er de eerste keer wel bijgekund hadden. Laat dat een les zijn voor de toekomst. De toneelploeg die al dat succes veroorzaakte, poseert daarom niet weinig trots op de foto. Tot de volgende winter. bouwen vertrouwt men erop dat iedereen zij n verantwoordelijkheid opneemt. Voorzitter Bert Miehielsen wijst erop dat momenteel bij de Vlaamse Landmaatschappij een toelage voor aanplantingen in de gemeente kan gevraagd worden. Het stadsbestuur belooft te informeren. De bomen langs de ruilverkavelingswegen vallen voortaan onder de hoede van de heer Geerts uit Minderhout, die daarvoor pas benoemd is. In de begroting is één miljoen fr voorzien voor groenaanplantingen, wat een verdubbeling is t.o.v. verleden jaar. Het PIH doet momenteel onderzoek naar oorzaken en oplossingen voor de nog steeds vuile Mark. In '93 hoopt men in samenwerking met de andere gemeenten de Mark zuiverder te krijgen . I.v.m. de asbestperikelen op het stort aan het Paterspad, stelt burgemeester Van Aperen dat de vergunning, afgeleverd door OVAM en Leefmilieu Antwerpen, toelaat dat asbest- en gipsplaten gestort worden. Wat het nachtelijk storten betreft, vraagt de burgemeester de nummerplaat te noteren en onmiddellijk politie, rijkswacht of hemzelf te verwittigen. Om de vrachtwagens uit het dorp te houden , moet de signalisatie op de E-19 naar de transportzone verbeteren. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Besprekingen tussen Bruggen en Wegen en de Nederlanders zijn aan de gang. Bovendien, zegt de burgemeester, vangt de stadsplattegrond na de afrit Meer reeds heel wat chauffeurs op. De vraag naar een multi-functionele zaal krijgt als antwoord van schepen Peerlinckx dat daarvoor voorlopig geen geld is. Ter plekke blijkt echter dat de nood zeer groot is. Elke aanwezige ziet met z'n eigen ogen dat de parochiezaal versleten is. Bovendien wordt het er naarmate deze avond vordert, steeds kouder. Achteraf blijkt dat de wind de gaskachels één na één heeft uitgeblazen. Schepen Pauwels belooft dat een toelage aan de parochies voorzien wordt voor hun zalen. Er wordt ook bevestigd dat er toelagen vrijgemaakt zijn voor de bouw van acht klaslokalen en een turnzaal aan de Terbeeksestraat. Dan begint pastoor Van Dyck zijn nood te klagen. Zowel het klooster als de klaslokalen moeten onderhouden en hersteld worden. Daarvoor heeft de pastoor geen geld

genoeg. Kan de gemeente niet tussenkomen of ineens alles overnemen? Schepenen Pauwels en Verlinden zeggen dat een overname alleen kan overwogen worden in z'n totaliteit, d.w.z. in alle deelgemeenten, niet alleen in Meer. De pastoor krijgt de raad contact op te nemen met het bisdom, maar het is voor iedereen duidelijk dat in deze kwestie het laatste woord nog niet gezegd is. De bestemming van de E-19 put als natuurgebied met passieve recreatie laat lang op zich wachten. Het stadsbestuur heeft in deze materie voorlopig niks in de pap te brokken. Het is wachten tot de administratieve molens uitgedraaid zijn. De aanwezigheid van jetski's en motorboten kan gesignaliseerd worden aan de politie of rijkswacht, die dan verbaliserend zal optreden. De inrit van de Driehoekstraat moet verbreed worden. Het rooilijnplan is opgemaakt. Als dat definitief goedgekeurd is, kan de inrit verbreed worden tot 10 meter, op voorwaarde dat de eigenaars aan weerskanten willen verkopen. De inplanting van een wachthuisje voor het openbaar vervoer in de buurt van de telefooncel is niet voorzien in de begroting. De verkeersraad moet dit nog verder onderzoeken. De oplossing die het stadsbestuur uitgedokterd heeft voor het behoud van de vindplaats van de Tjonger-cultuur, wordt door de aanwezigen positief ontvangen. De luifel en de oude speelplaats zullen gerestaureerd worden indien de Koning Boudewijnstichting met haar subsidie over de brug komt. Het nodige geld is voorzien in de begroting, maar het is wachten op een schriftelijke bevestiging van de subsidie door de Koning Boudewijnstichting. Meermarkt wordt opnieuw opgericht op de zondagen 2 mei, 6 juni, 4 juli en 1 augustus. De vrije doorgang in Meerdorp laat te wensen over. De werkgroep Verkeer o.l.v. Jan Van Dun en Guy Cools heeft daarom een uitgebreid verkeersplan ingediend, dat veel lof oogst van schepen Peerlinckx. In de begroting is geld voorzien voor de heraanleg van de voetpaden. De lichtpalen die in de weg staan, vormen een probleem omdat ze onder de bevoegdheid van Openbare Werken vallen. Het stadsbestuur be-

c


MEER looft het probleem te melden aan Bruggen en Wegen. Burgemeester Van Aperen pakt tenslotte uit met het plan van een nieuwe woonzone ' De beulken' achter de woning van Harry Roeien. Deze woonzone beslaat slechts 1I 5 van wat begin '89 gevraagd werd en biedt plaats aan zo'n 15 woningen. Daarmee eindigt het eerste, lange deel van de vergadering. Nadat het College de zaal verlaten heeft, pakken de overige aanwezigen het tweede, veel kortere luik van de vergadering aan. Er worden vijfnieuwe punten voorgesteld voor de prioriteitenlijst '93, waarop de niet afgehandelde punten van '92 uiteraard blijven staan. De definitieve lijst voor '93 moet nu samengesteld worden door het bestuur. U hoort daar nog van. De vergadering eindigt dan met enkele losse items. Er wordt nog iemand gezocht voor de gezondheidsraad, maar helaas stelt niemand zich kandidaat. Gui Koyen wordt de nieuwe Meerse afgevaardigde in de sportraad en de 11 -11- 11 actie in Meer wordt vanaf dit jaar door de dorpsraad zelf georganiseerd. Anny Laurijssen geeft haar ontslag en op de vraag wie er als nieuw lid wil toetreden tot de dorpsraad komt geen reactie, zodat de dorpsraad in '93 zal bestaan uit 26leden. Inmiddels is het half twaalf en wordt deze marathonvergadering afgeblazen. Het duurde allemaal wel wat lang, net als dit verslag, maar daartegenover staat dat elke aanwezige veel informatie gekregen heeft, alsook de kans om te zeggen wat er op zijn/haar lever lag. De doelstelling werd dus bereikt en dat stemt de dorpsraad tevreden. 0

de gold

Normaal of paranormaal? Jong of oud, romantisch of niet, we zijn gemakkelijk in de ban van het geheimzinnige te krijgen. Een boek over vreemde verschijnselen kan ons in vervoering brengen. Denk maar aan Stephen King, Dean R. Koontz en ander lekkers. Denk aan de talloze films over dit onderwerp. Eigenlijk willen we best geloven in telepathie, helderziendheid, voorgevoelens, enz... Maar anderzijds voelen we ook twijfel. Zekerheid over die dingen bestaat niet. Er zijn immers al heel wat bedriegers aan de kaak gesteld. We aarzelen: we weten er zo weinig over. Wanneer wordt er eindelijk eens een definitief bewijs geleverd dat iedereen kan aanvaarden? Misschien wel op vrijdag 12 februari 1993, want de in Vlaanderen wereldberoemde psycholoog Marc Braem, medewerker van het TVprogramma 'Ongelooflijk maar Bardi', komt dan in onze parochiezaal praten over paranormale verschijnselen. In zijn beroep als psycholoog is hij onder meer bezig met het paranormale. Hij heeft zich bovendien toegelegd op het demonstreren ervan. Wel moeten wij er zijn unieke interpretatie bijnemen, waarmee we het eens kunnen zijn of niet. Deze niet te missen avond, die begint om 20.00 uur, kan u meemaken als u zo verstandig bent een toegangskaart te kopen in het Cera- of ABS-kantoor voor de paranormaallage prijs van 100 fr.Normaal of paranormaal? Hetantwoord krijgt u op 12 feb ruari in de parochiezaaL•

De Hoogstraatse Maand wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

gewoon onmisbaar!

De wereld in ons dorp

Sinds 19decemberheeftde Wereldwinkelook een afdeling in Meer. Bert en Lief MichielsenVanRooy, Terbeeksestraat45, werden bereid gevondeneen wijkwinkel te openen. Zowel bij hen thuis als op het kantoor van Bert (Meerdorp 6) kan u terecht om prodokten uit de Derde Wereld te kopen. Deze produkten werden aangekocht tegen een rechtvaardige prijs voor de plaatselijke boer of arbeider en worden verkocht om de woekerwinsten voor grootgrondbezitters en tussenhandelaars te omzeilen. Door in de Wereldwinkel te kopen, steunt u rechtstreeks mensen uit de Derde Wereld. Het aanbod is zeer uitgebreid en gevarieerd: rode en witte wijn, koffie, thee, honing, tonijn, confituur, snoep, cacao, suiker, ananas, enz ... Daar zitongetwijfeld iets voor u tussen. Om de start een feestelijk tintje te geven, boden Bert en Lief een kleine receptie aan op zaterdag 19 december. Dat ziet u op de foto. Wij vragen ons alleen af wat die rare man links op de foto doet. Hij verschijnt de laatste tijd wel eens meer op onze foto's. Het wordt tijd datdaar iets aangedaan wordt.

Gelukkige verjaardag!

Dat is het minste wat we kunnen zeggen tegen de mooie verzameling jongens en meisjes die in 1992 allemaal dertig werden en dat uitbundig vierdenop zaterdag 19december in zaal De Eiken. De opkomst was met 113 ingeschrevenen zeer bevredigend, want van de meisjes kwam 84,40Jo opdagen en van de jongens 81,2%. EĂŠn van de jubilarissen verblijft in het buitenland, maar voor de rest woont iedereen in Meer of in de fusiegemeente. Bekijk ze maar eens goed op de foto. Zien ze d'r geweldig uit op hun dertig? Ik zou zeggen: houden zo.

29


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

, Op .ti~ tra~ll~~~bêt~~P~ Op een doordeweekse dinsdag na schooltijd zag een toevallige fietser langs de zij-ingang van de kerk een drietal jongeren die duidelijk iets in hun schild voerden. Hij ging naar hen toe, maar de knapen sloegen op de vlucht. Er was dus iets niet pluis. Inderdaad: op de trappen lagen nog de resten van een opengebroken offerblok. De jongelui waren dus op heterdaad betrapt op het moment dat ze de buit aan het verdelen waren. De achtervolging werd ingezet, en met de hulp van bereidwillige brandweerlieden die toevallig in de buurt aan het werken waren, werden de drie gevat. Verbazingwekkend was de leeftijd van de bandietjes: amper 13 en 14 jaar!! En ingeval uw eerste gedachte zou uitgaan naar buitenlanders nog deze toevoeging: het waren jongens van bij ons, van wie algemeen wordt aangenomen dat ze 'keurig opgevoed' zijn! Na grondig overleg werd er besloten om de jongens voor één keer 'het voordeel van de jeugd' te gunnen en hen nog een kans te geven. In plaats van naar de politie gingen ze ermee naar deken Van Dijck, de kerkelijke overheid dus i.p.v. de wereldlijke en via de offerblokken ook betrokken partij in het gebeurde. Misschien in dit geval nog niet zo'n slecht idee:.mogelijk hebben de gezalfde maar weldoordachte woorden van iemand die tussen zijn mensen staat meer effect dan een stuk papier in de schrijfmachine van een onbekende in een onpersoonlijk kantoor, wie zal het zeggen? Maar toekomstige kandidaat-rovers worden alvast gewaarschuwd: volgende keer komen er straffen aan te pas! 0

.Hf#~~f iij:x~~I,Y~'!~ ...* Nu al voor de 14e keer richten KWB en KAV een grootse hobby-tentoonstelling in, waarvoor zij het weekend van 6 en 7 februari alle grote Pax-zalen in beslag nemen. Want er wordt wat af-gehobbied in Hoogstraten! En dat gaat van verzamelen, over knutselen tot sporten. En niet te vergeten kaarten. Zo is er op zaterdag 6 februari een kaartprijskamp Rikken, waarvoor men kan inschrijven vanaf 19 uur tegen een inlegprijs van 100 fr. De tentoonstelling zelf is toegankelijk op zaterdag van 14.30uur tot 19.30uur en op zondagvan lOtot 20 uur. Zondagavond rond 19 uur gebeurt de trekking van de steuntombola. En enkele mensen met als hobby 'koken en bakken' zorgen bovendien op beide dagen voor lekkere pannekoeken! 0

Sledetrekkers Eskimo's en ijsbergen nog steeds tot onze verbeelding. Slechts enkele doorwinterde reizigers wagen de tocht naar het Noordpoolgebied. Zo iemand is Louis Beyens. Als doctor in de Biologie en docent aan het UIA is hij gespecialiseerd in arctisch onderzoek. 12 Tochten heeft hij reeds op zijn actief, waarvan 3 winterexpedities onder zijn leiding. Stof genoeg dus om een boeiende diavoordracht samen te stellen. Het Davidsfonds nodigt hem uit in Hoogstraten, samen met nog zo'n globetrotter, natuurfotograaf Mark Slootmaekers, die ondermeer tweemaal naast Svalbard trok. Svalbard of Spitsbergen is een eilandengroep in de Noorde-

ACTIE

2

.FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

30

HOOGSTRATEN

Toneel op hoog niveau De Kunstkring Spijker haalt op 17 februari het toneelgezelschap ARCA naar Hoogstraten, met het stuk 'Meningen van een Clown'. 'Ansichten eines Clowns' is een roman uit 1963 van de Duitse schrijver en nobelprijswinnaar Heinrich Böll. In zijn boek wilde hij een randfiguur voorstellen die aan de meedogenloosheid en de schijnmoraal van onze welvaartsstaat ten onder gaat. Na 30 jaar heeft het onderwerp nog niets aan actualiteit ingeboet en biedt het interessante mogelijkheden voor hedendaagse regisseurs. Voor Area heeft Mia Gijp het boek bewerkt tot een toneelstuk dat zij bovendien zelf ook nog regisseert. Waarover gaat het stuk nu precies? Nadat zijn geliefde hem heeft verlaten, gaat de clown Hans Schuier (vertolkt door Jan Steen) op zoek naar de oorzaken van zijn mislukking. Hij telefoneert met zijn vader, zijn oude vriend, zij n impresario (die allemaal vertolkt worden door Frank Van der Aa), en vindt op die manier de wortels van zijn verbittering, maar niet zonder de nodige ironie en zelfspot aan de dag te leggen. Uiteindelijk zal blijken dat Schuier iemand is die vecht voor zijn idealen, zelfs tegen de maatschappelijke stroming in en ook als dat zijn eigen ondergang betekent. 'Liever een eerlijke clown dan een huichelaar' is zowat zijn lijfspreuk. 'Meningen van een Clown' wordtgespeeld op woensdag 17 februari om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Kaarten kosten de avond zelf (als er nog plaats is) 350 fr. maar kunnen gereserveerd worden op nummer 03/314.55.36 aan 300 fr. in voorverkoop. 0

'

t

...

Wat vliegt er boven Hoogstraten?

Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

VRIJHEID 126

lijke IJszee, op 335 zeemijl van de Noordkaap, het noorderlijkste punt van het Europese vasteland (al ligt de Kaap zelf ook al op een eiland), en op slechts 1300 km van de Noordpool. Slootrnaekers brengt de magie van het poollandschap schitterend in beeld, en sluit dus met zijn reportage nauw aan bij de Pooltochten. Wie wil meegenieten van deze winterse dubbelreportage 'De Eenzaamheid van de Sledetrekker' wordt verwacht in het Auditorium van het Klein Seminarie op woensdag 10 februari te 20 uur. O

03/314.13.13.

Dat er behalve vliegtuigen en luchtballonnen nog wat anders door de lucht vliegt, kunnen de Wielewalers bevestigen: ze hebben er nog een stij ve nek van, maar het loonde de moeite. 90 Lange uren, gespreid tussen 27 september en 21 november 1992 zaten ze, gewapend met verrekijkers en telescopen, als een vooruitgeschoven verkenningspast midden in een wei ergens ten zuiden van de Hees. Zopas werden de resultaten van deze trektellingen bekendgemaakt. Voor de liefhebbers van cijfers volgt een indrukwekkende opsomming: -er werden 21.000 trekvogels geteld - het record staat op naam van de spreeuw: 6734, gevolgd door de kievit met 3367 en de vink met 2788 - achteraan het klassement- daarom niet onbelangrijk maar juist opmerkelijk- staan één

<


HOOGSTRA TEN wespendief, één ijsgors, één duinpieper en één oeverloper -meest opmerkelijk echter, volgens de kenners, waren behalve de genoemde eenzaten nog de 2105 aalscholvers, 810 ganzen, 155 gele kwikken, 70 paapjes, 17 goudplevieren, 4 blauwe en 4 bruine kiekendieven, 4 smellekens en 2 slechtvalken

En verder volgt dan nog een lange lijst van vogelmerken waarvan ik, als eenvoudige artikelschrijfster, ooit de namen wel eens gehoord had, maar een vliegend stipje identificeren als pakweg graspieper, kneu of paapje, neen, daarvoor moetje de Wielewalers bewonderen. Want van één ding ben ik overtuigd: je moet

niet alleen een stevige dosis vogelkennis bezitten maar vooral beschikken over een flink stel arendsogen ...•

Vandalisme ~

Niet alleen werden op deze plaats 3 jonge diefjes betrapt; eerder hadden anderen deze plek reeds uitgekozen om hun agressie op uit te werken. Wan t wie wordt er nu beter van dit soort vandalisme? Zet de jongelui zelf eens in een rolstoel en laat henproberen in de kerk binnen te geraken. Misschien dat ze dan wat meer begrip zouden opbrengen voor deze en andere nutsvoorzieningen.

BEGRAFENISSEN

JORIS Nieuwe brandweercommandant Na 16 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van het Hoogstraa/se brandweerkorps, geeft kapitein Michel Brosens {links op de foto) de fakkel door aan onderluitenant beroepsbrandweerman Jan Van H emeldonck. Michel Brosens zal wel actief blijven als vrijwilliger en behoudt zijn graad van Kapitein. Maar de functie van dienstchef was zo omvangrijk geworden dat het niet meer mogelijk was deze te combineren met een ander beroep. Michel heeft immers nog een gerenommeerd studiebureel dat zijn volle aandacht opeist. Jan Van Heme/donck, die eveneens de graad van Kapitein in hel vooruitzicht mag stellen, zal zich als beroeps 100% aan zijn nieuwe taak kunnen wijden. Hij wordt hiermee trouwens de Je beroeps-dienstchefvan de Hoogstraa/se brandweer. Met Michel Brosens hadden wij een uitgebreid gesprek over zijn brandweercarrière. De neerslag van dit interview brengen wij U volgende maand.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03 / 314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken,

Vier op een rij Gust Van Nyen, weduwnaar van Maria {'Mit') H endrickx, woont in de Jaak Aertslaan, in één van de zogenaamde Smurfenhuisjes nabij het rusthuis. Hij is zopas 75 geworden maar het is hem niet aan te zien en hij kookt nog steeds zijn eigen potje. En behalve vader en grootvader is hij nu ook een trotse overgrootvader. Dat maakt 4 van Nijens op een rij: rechts Gust ( 0 1918), naast hem zijn zoon Frans { 1946) die gehuwd is met Ria Van Alphen en in Rijkevorsel woont, helemaal links diens zoon Gust { 0 1967), gehuwd met Ria Janssens en wonende in H erselt, en tenslotte vooràan de jongste telg Kevin, { 0 03.12.1992), die met open mond de wereld gadeslaat. 0

-Gordijnen en overgo,rdijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers. enz. 31


REGIONAAL

~

Btirett 1i

....,,'

'ver~chee~ ~~ ~a~ à~·i ];ar

Onlangs ·1 ste gang van een nieuw tweemaandelijks blad. 'Buren' is de titel van een grensoverschrijdend tijdschrift, een nieuw blad voor de grensstreek. Het wordt uitgegeven door de stichting Algemeen Nederlands Congres vzw (ANC), een samenwerkingsverband van een paar honderd organisaties in Nederland en Vlaanderen. 'Buren' is het enige project dat de hele Nederlands-Vlaamse grensstreek bestrijkt. Het is de bedoeling zowel verslagen van voorbije activiteiten als aankondigingen van geplande initiatieven op te nemen. Wie meer informatie wil over dit tijdschrift kan schrijven of bellen naar: Buren-ANC, Gallaitstraat 86, 1210 Brussel, tel. en fax: 02-241.31.64.48. 0

~èdtij;\fenterréin,en ·

.

.• .

De I~terk~munàle Öntwil<:l(eïü1ismaatschap~ pij voor de Kempen heeft voor infrastruktuurwerken op diverse industrie- en KMO- zones een bedrag van 189 miljoen fr. goedgekeurd. Het bestaan van een voldoende aanbod van uitgeruste nijverheidsgronden is volgens lOK één van de belangrijkste peilers voor de bestrijding van de te hoge werkloosheid in de regio. Met deze gelden wordt de infrastruktuur op bestaande zones zoals o.a. de transportzone in Meer verder uitgebouwd en nieuwe terreinen ontwikkeld, o.a. in Turnhout. 0

i sêropositiêf ,": Je d:;nkt dat ]eer alleen voor staat en je weet niet waar naar toe .. 'Krinoo' is een hulpgroep die zich speciaal richt tot seropositieven, aidspatiënten, hun familie en dichtst betrokkenen. Zij stimuleert de zelfredzaamheid, geeft positieve en objectieve informatie en wil het isolement rond seropositieven doorbreken. Krinoo heeft een aanbod van verschillende voorzieningen en activiteiten en werkt mee aan de integratie. Het is tevens een ontmoetingsplaats waar je terecht kunt, iedere maandagavond van 20 tot 23 uur in Elcker-ik, de Merodelei 41, 2300Turnhout. Het Krinoo-secretariaat is gevestigd in de Nonnenstraat 32, Turnhout. 0

B!$~1ïu' ~o~f!:.

. . , . . ."

Recent is in de Kempen een nieuw project rond beschut wonen voor ex-psychiatrische patiënten van start gegaan. Dit project kadert in de reconversiemaatregelen voor de psychiatrische sector waarbij er naar gestreefd wordt mensen met psychiatrische problemen zoveel mogelijk op te vangen en te begeleiden buiten de psychiatrische instellingen. In Geel werd reeds gestart met het huren van twee woningen en ook in Turnhout zoekt men op korte termijn een woning waar 5 à 6 mensen kunnen gehuisvest worden. Uiteindelijk wil men in het arrondissement een 32 plaatsen scheppen wat toelaat om een voldoende differentiatie in te bouwen voor de opvang van de bewoners naargelang de aard van de problemen. Geïnteresseerden kunnen voor verdere informatie terecht bij: lnge Cornelis, vzw Beschut Wonen Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 01458.09.91.0

32

De Vlaamse Rofstoeldan~~~relliglng organiseert op 13 februari voor de derde maal het Open Vlaams Rolstoeldanskampioenschap in dansschool Ekkart te Mortsel. Met dit initiatief wil men ook de integratie bevorderen. Zowel validen als gehandicapten kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Er worden een 50-tal paren verwacht uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland en Engeland. Naast vrije dansmomenten voor het publiek is er ook een demonstratie van het Ekkart-formation-team 'Latin- dansen'. Voor reservaties en algemene informatie kan je terecht bij: Lieve Baert, Chrysantenstraat 12, 9940 Evergem, tel. 091-57.61.23. 0 : ;•••••: •

' ' ' ,' ' ' ' ' ':'.:' " "

·:--~ ... · . ·"

' ' ' · . :: . : -•• : • ' ''.' '' ' 0" : ''~'.

• •::·,

·"'"-'

~·=:o;

F

-~,,,,,.,

. Remedial teaching , , "·.

v;~ái t' t'ebru~rï' st; rt het ''P~dàgogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK), als afdeling van het Kempisch Overleg voor Vorming en Kultuur (KOVOK), met een nieuwe cursus Remedial Teaching. Deze cursus willeerkrachten kennis en vaardigheden meegeven met betrekking tot het geven van leerhulp aan kinderen met leerproblemen. De cursus loopt over twee en een half jaar en bestaat uit vier modules van telkens ongeveer 70 uren les. De Jessen wordengegeven opdonderdagvan 18 tot21 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur in de Stedelijke Basisschool, Congoplein te Turnhout. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 fr. per schooljaar. Voor inschrijvingen en inlichtingen: PVK, p.a. KOVOK, Antwerpseweg I, 2440 Geel, tel. 014-58.09.91. 0

Ruildag Op zondag 31 januari richt de vzw Arendonkse Postzegelverzamelaars haar jaarlijkse internationale ruildag in. Deze ruildag is dé kontaktdag voor verzamelaars uit de Kempen. Volgende objecten komen aan bod voor ruilen, verkopen of aankopen: gebeds-en doodsprentjes, sigarenbandjes, munten en gedenkpenningen, postzegels, prentbriefkaarten, bierviltjes, e.a. Men kan er ook kennismaken met de kring van de Arendonkse Postzegelverzamelaars. Deze ruildag gaat door in de Middenschool De Wamp, De Maaskens 10, Arendonk, van 10 tot 17 uur. Voor meer informatie: tel. 014-67.06.24.0

Zachte sector De vzw Kempische Overleg voor Vorming en Kultuur (KOVOK) bevestigt in haar jaarprogramma haar intentie om in de regio uit te groeien tot een hefboom voor wat algemeen de 'zachte sector' wordt genoemd. Voor 1993 worden hiervoor bijkomende fmanciële middelen ingezet en zal hiervoor het nodige personeel ter beschikking zijn. De activiteiten van KOVOK situeren zich in drie sectoren : cultuur, onderwijs en welzijn. In dit startjaar zullen voornamelijk nog de traditionele activiteiten (o.a. Festival van Vlaanderen-Kempen, het intercommunaal examen, Welzijnsoverleg Kempen) aanbod komen maar tevens wordt ruimte gecreëerd voor een aantal nieuwe initiatieven en de nodige voorbereidingen worden getroffen om het sociaal- culturele aanbod vanaf 1994 in de Kempen effectief en wezenlijk te vergroten. 0

:: §trëèJcgiiJSê~ t:.;, "''' ' ... be~ K:~~Î)Isch~· str~ek.!iid';~~'\\T~~k~n aan hun vorming want de toerist stelt steeds meer kwaliteitseisen. Bij de dagtrip kan dit gerealiseerd

worden door de bezoekers deskundig te begeleiden en door de streek te loodsen. Daarom organiseert het Strategisch Plan Toerisme Kempen vormingscursussen en voordrachtencycli voor (kandidaat-)streekgidsen. Zo zal in februari het accent liggen op de ervaringen van een reis begeleider. Geïnteresseerden voor deze voordrachten, voor de cursussen streekgids, voor het adressenbestand van de streekgidsen of voor de dagtrips voor groepen, kunnen altijd kontakt opnemen met SPTK, Grote Markt 13, 2300 Turnhout, tel. 014-43.61.11. 0

:: nri!ilt\itllv~rtêmltg

De~~ 'c~ntrûn'i ~()ûi Geêstelijke Gezondheidszorg (C.G.G.) heeft een aanvraag ingediend voor de oprichting van een team dat gespecialiseerd is inzake drughulpverlening voor het arrondissement Turnhout. Het drugprobleem is voor de CGG's van Geel en Turnhout geen onbekend gegeven. De jongste maanden is de problematiek ook in de Kempen in een stroomversnelling geraakt. Dit wordt bevestigd door talrijke veld- en jongerenwerkers. De regio telt een grote groep potentiële hulpvragers . Diensten voor geestelijke gezondheidszorg hebben, naast hun algemene werking, de mogelijkheid voor bepaalde groepen een bijzondere hulpverlening op te zetten. De equipe voor de Kempen zou als volgt worden samengesteld: een parttiine psychiater, een fulltiine psycholoog, een maatschappelijk assistent en een administratieve kracht. O

Hengelen De provinciale Visserijcommissie levert een volgehouden inspanning om het areaal aan openbaar hengelwater in onze provincie uit te breiden. H et voorbije jaar verwierf de commissie het visrecht op de antitankgracht. Voortaan volstaat een visverlof van de Vlaamse Gemeenschap om daar te mogen hengelen. ledere hengelaar met een visverlof kan ook op de Walemse en Oelegemse fortwateren ongestoord hengelen. Er mag enkel gevist worden vanop de buitenwal van de vestigingsgrachten. De centrale fortgedeelten zijn niet vrij toegankelijk. O

. ,,,

198([ '~ <'\ · ._.,=_= ~ · -o= ,- . . ,p;:: .:: .:·o:

. :,_ . ...

Eddy Muylaert va~ Opus Operandi (Centrum voor Hedendaagse Kunst te Gent) houdt op 18 februari om 20 uur een voordracht over 'Kunst in België na 1980' in lokaal6 van het cultureel centrum De Warande in Turnhout. Deze voordracht wordt gegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst te Brussel. Samen met Eddy Muylaert kan men op 6 maart ook een exclusief bezoek brengen aan deze tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst te Brussel. 's Namiddags kan men ook nog de tentoonstelling Edward Hopper bezoeken in het Paleis voor Schone Kunsten. Je kan inschrijven voor één of beide activiteiten bij Renild Krols, Educatieve Dienst Tentoonstelling, cc De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout, tel. 014-41.94.94 (voor 5 februari tijdens kantooruren a.u.b.). 0

!+ ~

·.

.... .··.

~Üd~ii'~ d~ Î6 ste Kempl~~~ B~~k~·~beurs van vrijdag 29 januari tot en met zondag 7 februari -in de stedelijke feestzaal te Geel (Stationstraat 156) - stellen de leden van de Vereniging van Kempische Schrijvers hun boeken ten toon en kunnen de bezoekers die ook kopen. Zaterdag 30 januari spreekt men om 15 uur over de Kempen als inspiratiebron. •


TUINBOUW

Wim Janssens, ere-voorzitter vanhetVBT Tijdens een feestelijke zitting in het Posthof te Vissenaken, aan de rand van een boomgaard, huldigde de Belgische tuinbouwwereld Wim lanssens ter gelegenheid van zijn afscheid als Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT). De grote feestzaal was volledig gevuld met bestuursleden en directies van de zestien aangesloten tuinbouwveilingen. Ook vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, van diverse tuinbouworganisaties, van de Belgische Boerenbond en van Nederlandse veilingen waren aanwezig om Wim Janssens te bedanken voor zijn inzet binnen deze sector. De toespraken werden gehouden door de secretaris en de ondçrvoorzitter van het VBT, alsook door zijn opvolger, R. de Ridder, de nieuwe voorzitter en tenslotte door de kabinetchef van de Ministl!r vän ·Landbouw. Al deze sprekers beklemtoonden het belang van het veilingwezen voor de tuinbouwsector én de grote rol die Wim J anssens heeft gespeeld in de professionele ontwikkeling van de tuinbouw in het algemeen en van de werking van de veilingen in het bijzonder.

tige bloemen voor mevrouw lanssens als dank voor haar steun bij het vele werk. In zijn dankwoord beklemtoonde Wim lanssens nogmaals het grote belang van de solidariteit en de zorg voor een steeds betere kwaliteit in de tuinbouw. Ook de samenwerking en de creativiteit binnen het veilingwezen- met het oog op de toekomst - moeten volgens ere-voorzitter lanssens een permanente bekommernis zijn. De nieuwe voorzitter, R. de Ridder, baat samen

met zijn echtgenote een familiaal tuinbouwbedrijf uit. Hij was medestichter van de Centrale voor Glasgroenten te Sint-Kathelijne-Waver (CVG) waarvan hij eerst beheerder en later voorzitter werd.

Ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Veiling der Kempen te Hoogstraten, wees voorzitter JozefGeerts, nogmaals op de grote verdiensten van de Ere- Voorzitter. 'H elaas was de zomer van 1992 te goed voor de tuinbouw in heel Europa', aldus onderdirecteur Paul Vanderhal/en. Het gevolg was: overaanbod en slechte prijzen, m.a.w. minder centen in het bakje. Hopelijk krijgen we in 1993 een gewone ouderwetse Belgische zomer en dan zal de sector zich wel herstellen van de klappen. Voorzitter Geerts benadrukte ook het belang van de samenwerking tussen de veilingen, niet alleen in België maar ook internationaal. De betrokkenheid bij het Internationaal Agro Business Center te Breda is reeds een belangrijke stap in die richting. •

Dank u 'Hij heeft zijn streek de weg getoond van de reconversie, zonder staatshulp en gouden handdruk, zonder protesten of bezettingen, maar met veel inzet van de tuinders en een goede scholing is onder zijn leiding met de hulp van de Veiling der Kempen en het Proefbedrijf der Noorderkempen de reconversie voltrokken van geforceerde aardbeienteelt naar de zeer moderne tomatenteelt op substraat en computergestuurde klimaatregelingen. Met een groot hart en veel geduld heeft hij maanden onderhandeld en vergaderd, zonder iets te forceren maar met veel waardigheid en begrip voor de anderen, heeft hij de fusie tussen het Verbond van Coöperatieve Tuinbouwveilingen (VCfV) en de Federatie van Coöperatieve Tuinbouwveilingen (FCfV) gerealiseerd en met de steun van de twee besturen het huidige Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) opgericht.' Wim Janssens lag ook aan de basis van de invoering van het simultaan verkoopsysteem, eerst in de Veiling van Hoogstraten en later in de veilingen van het VCfV. Dit en andere vernieuwingen in het verkoop- en distributiesysteem tonen het belang aan van Wim J anssens die 18 jaar als voorzitter de tuinbouwsector heeft gediend.

Bloemen en geschenken voor Wim lanssens en zijn echtgenote Codelieve Akkermans ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het VBT.

Openingsuren : ma. dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9 - 18 u. zon. afspr. 9- 19 u. met afspr. 10- 20 u. met afspr. 8 - 18 u. met afspr. 8 - 17 u. met afspr.

Ridder 'Ik heb nooit geijverd voor of gezocht naar eretitels en bijzondere onderscheidingen, maar vandaag hebben ze me verdorie toch te pakken', vertelt ons Wim lanssens tijdens de receptie na de academische zitting. Op voordracht van de Minister van Landbouw en uit handen van de kabinetchef ontving Wim 1a nssens de versierselen van de Leopoldsorde. Het VBT wilde niet achterblijven en met algemeenheid van stemmen werd Wim lanssens benoemd tot Ere-Voorzitter van het VBT. Natuurlijk waren er ook nog de geschenken bij dit afscheid: een tv- en video-toestel en prach-

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

l)aar~tudio H.lll 33


BOEKBESPREKING

Enige tijd geleden verscheen bij uitgeverij VUBPERS het boek 'Heiboeren', een nieuw studiewerk van EricVanhaute over de bevolking, arbeid en inkomen in de 19e eeuwse Kempen. Het is eigenlijk de sociale geschiedenis van onze voorouders tijdens de Franse en Hollandse tijd en in het jonge België tijdens de periode die we dikwijls aanduiden met 'de industriële revolutie'. Onder de titel 'Leven op de grens van de armoede' bespraken we in DHM nr. 66, oktober 1990, blz. 10, het boek van Eric Vanhaute 'De invloed van de groei van het industrieel kapitalisme en van de centrale staat op een agrarisch grensgebied: de Noorderkempen in de 19de eeuw (1750-1910)'. Dit werk was toen uitgegeven in de reeks Historische Uitgaven van het Gemeentekrediet. In feite ging het om de licentiaatsthesis van Eric Vanhaute, die al in 1982 werd voorgebracht. Ze werd bekroond door het Gemeentekrediet en na heel wat vertraging in 1990 op de markt gebracht. Voor Eric Vanhaute was dit geen eindpunt maar eerder een nieuwe start voor verder onderzoek naar de sociaal-economische situatie van de bewoners in de Antwerpse Kempen tijdens de 19de eeuw. 'Als er één constante is in de historische beeldvorming over de Kempen, dan is het hun - al naar gelang de auteur- achterlijk, vergeten of gesloten karakter. .. Daarnaast is ook een eenzijdige beeldvorming in de literatuur verantwoordelijk voor een hardnekkig ongedifferentieerd imago van het Kempische achterland', schrijft Vanhaute. Zijn uitgebreid en uiterst nauwkeurig onderzoek heeft tenminste aangetoond dat de historische werkelijkheid wel enigszins anders en meer gevarieerd is. Met het resultaat van dit onderzoekswerk, een proefschrift over de 19e eeuwse Kempen, promoveerde hij in 1989 tot Doctor in de Geschiedenis aan de Universiteit van Gent. Het werk werd bekroond met de Driejaarlijkse SociaalEconomische Prijs Stichting Camille Huysmans 1989-1991 en met de Provinciale Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen 1990. Eind 1992 verscheen dit doctoraal proefschrift bij het Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, publikatie nr . 102, uitgeverij VUBPress te Brussel. Op de achterzijde van de omslag lezen we de vraag: 'Overleeft de boer, exponent van de klasse der overlevers, de geschiedenis?' Tot die vraag komt John Berger in zijn meesterlijke trilogie 'De vrucht van hun arbeid'. Volgens Eric Vanhaute is het in Vlaanderen zover. Hier maken we in de jaren zestig het definitief einde mee van de plattelandssamenleving. Een samenleving waarin nog eigen economische, sociale en culturele wetmatigheden spelen. In dit boek onderzoekt Vanhaute het functioneren en het uiteenvallen van de Kempische rurale samenleving. Hoe organiseerde de Kempenaar zijn overleven? Wat gebeurde met de bevolkingsontwikkeling, de arbeidsorganisatie en de inkomensvorming? Hoe worden de belangrijkste pijlers onder deze samenleving aangetast en met welke sociale gevolgen? Waarom kunnen de Kempen, ondanks de dynamiek en de flexibiliteit van hun overlevingsmodel, een proces van verzakking en polarisatie niet vermijden? Anders gezegd: het verzwakken van de po-

34

sitie van de plattelandsbevolking en de verdeling van de onroerende goederen leidt tot processen van proletarisering en grotere verschillen tussen de bevolkingsgroepen. Deze sociale geschiedenis is onontbeerlijk voor wie de eindstrijd van de 'Klasse der overlevers' wil begrijpen, voor wie een antwoord zoekt op al deze vragen, voor wie wil weten hoe het komt dat onze voorouders nog boeren waren, voor wie wil begrijpen hoe ook hier voor velen de loonarbeid de voornaamste vorm van inkomen werd. Zijn besluiten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op een onderzoek in drie dorpen van drie verschillende regio's: Dessel in het kanton Arendonk, Rijkevorsel in het kanton Hoogstraten en Walem in het kanton Duffel. Een duidelijke uitleg over de gevolgde werkwijze, een uitvoerige bibliografie, talrijke voetnoten en uitgebreide bijlagen verhogen de waarde van het boek en het plezier van het lezen. Formaat: 24cm x 15,5 cm, 424 blz., talrijke tabellen, genaaid gebonden, prijs 995 BEF ( + 50 BEF. verzendingskosten). BestelJen bij: VUB-

c

• PRESS, Pleinlaan 2, 1050 Brussel en betalen via bankrek.nr. 001-1870900-40 van deze uitgeverij met vermelding 'Heiboeren'. In 1990schreven we: 'Hopelijk stimuleert het lezen van dit boek de Hoogstraatse heemkundigen en historici om de sluimerende oudheidkundige kring nieuw leven in te blazen... ' Volgens ons telt dat ook nog vandaag en zijn er meerdere kandidaten om de HOK opnieuw actief te maken. Laat het ons eens weten!•

~~~©~~ ©[M~~ [M~ ~(UJW~ Wand- en vloertegels U©©[M~~~l Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 1 7 uur


BOEKBESPREKING DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT BERCHEM 1 DECEMBER 1992

acanernfe voor..! De s"Lr.zeekGeBor.roen Gast:Ronomre

In de loop van de maand december verscheen het boek De Aardbei, een nieuwe studie van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie (ASG). Het boek is samengesteld door auteurs en medewerkers van dit studiegenootschap en werd, niet zonder reden, opgedragen aan het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten. Het eerste exemplaar van dit nieuw Aardbeiboek werd in een kort maar plechtig moment overhandigd aan Gouverneur Andries Kinsbergen, eerste ridder van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei. Dat gebeurde op woensdag 23 december 1992 in de prachtige ontvangsthal van het Provinciehuis te Antwerpen. Het Aardbeiboek is het nummer 40 van de 1Ode jaargang van 'Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen', het driemaandelijks tijdschrift van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie. Deze vereniging vormt een studiegenootschap met meer dan 700 leden, afkomstig uit alle Vlaamse en Zuidnederlandse provincies. Tot hiertoe werd sinds 1983 elk jaar een bijzondere studie gepubliceerd. 'De Aardbei' is geen gewoon receptenboek, al staan er heel wat recepten in, maar een studie over een van de lekkerste vruchten die onze tuinbouw voortbrengt. Het is onvoorstelbaar hoeveel er eigenlijk over deze smakelijke, rode en rondborstige vrucht te vertellen valt. Daarom werd door Jozef Schellekens, coördinator van deze studie, medewerking gevraagd van auteurs uit diverse werkgebieden zoals het wetenschappelijk onderzoek, de produktie, de distributie, het onderwijs, de horeca en andere vakgebieden. Talrijke mede-auteurs en medewerkers wonen en werken in de Noorderkempen en verschillende onder hen zijn ook lid van 'de Ghesellen van de Aardbei'. Als u dan ook nog weet dat de streek van Hoogstraten erg belangrijk is voor de teelt van de aardbei, zal u de opdracht van dit werk niet verbazen. De aardbei is in velerlei opzichten een rijk produkt. Ze heeft een lange en belangrijke geschiedenis doorgemaakt, niet alleen in ons voedingspatroon, maar ook in de kunst, in de volksgezondheid en op nog vele andere terreinen van onze cultuur. Aandacht gaat uiteraard naar het ontstaan van de aardbeiteelt, de economische en technische aspecten daarvan en haar evolutie in België, onder meer in Brabant, Melsele en het Waasland, Limburg, de Antwerpse Kempen, Wallonië en in Nederland. Dit boek maakt ook duidelijk dat de aardbei méér is dan een dessertvrucht. Haar therapeutische eigenschappen worden toegelicht en hoe ze gebruikt wordt in de gastronomie, in diëten en in de kosmetica. Het boek gaat in op de symboliek van de bosaardbei in de schilderkunst van de Renaissance en verduidelijkt de inbreng van de aardbei in de heraldiek en bij de uitgifte van postzegels in zowat alle landen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de aardbei in het volksgeloof, in de volkskunde, in het toerisme en als schoonheidsmiddel. Deze studie over de aardbei heeft niet de pretentie om volledig te zijn. Het gaat immers om een levend produkt waarbij geregeld nieuwe aspecten worden ontdekt die in nieuwe toepassingen worden uitgebracht. Wel is dit boek als studie van de aardbei veelomvattend, grondig uitgediept en vlot leesbaar.

Formaat: 19 x 14 cm, 304 bladzijden, ge"allustreerd. De studie kan bekomen worden door (lezend) lid te worden van de A.S.G. Het lidgeld bedraagt 500 BEF, te storten op rekeningnummer 409-6523471-71 van de Academie Streekgebonden Gastronomie, Antwerpen, met vermelding: Lidgeld 93 - Aardbeistudie. Wie lid is krijgt automatisch de studie en andere nummers van het tijdschrift toegezonden en wordt enkele keren per jaar uitgenodigd op een studieuitstapdag.

Momenteel werkt men binnen deA.S.G. aan de voorbereiding van een bierstudie. In dit werk zal men bijzondere aandacht besteden aan de Belgische bieren en de typische streekbieren. Wie wil helpen met informatie, documentatie, illustraties, goede tips over studie-aspecten ofzelfs een artikel wil schrijven, kan zich best wenden tot Jozef Schellekens, studie- coördinator, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. •

DE AARDBEl samengesteld door auteurs en medewerkers van de Academie voor Streekgebonden Gastronomie

MEDEDELINGSBLAD EN VERZAMELDE OPSTELLEN Driemaandelijks Tijdschrift 10de Jaargang - Nr. 40 - Studienummer December 1992

Gouverneur Andries Kinsbergen, eerste ridder van het Hertogelijk Genootschap, omringd door de Grootmeesters van de Ghesellen van de Aardbei, kreeg het eerste exemplaar van de Aardbei-studie, hem aangeboden door Jacques Collen, voorzitter van de Academie voor de Streekgebonden gastronomie. Een dame biedt bij deze gelegenheid Hoogstraa/se winteraardbeien aan.

Lauryssen electranies

pvba

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c- 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.~7

35


-~

.fi~.

~4...

"'~

fm Effi] .

~

~ ~

J>-~(

·"'."(.' --"\.

~A

/~

~\ t"r

I

SPORT I~I~J

Een hoogtepunt voor sportminnend Hoogstraten mag de jaarlijkse viering door de Sportraad, in de Rabboenizaal van het Spijker, zeker genoemd worden. Verdienstelijke sportlui die in het zweet hunsaanschijnsen door ernstige training in hun sporttak iets bereikt hebben, mochten hun trofee op het podium in ontvangst komen nemen. Zo'n 300 eretekens voor evenveel sporters passeerden de revue. Maar wie zou er als 'Sportman-sportvrouw-sportvereniging van het jaar' uit de bus komen? Geen loterij! Wel werden door de verantwoordelijken in eer en geweten alle prestaties van de kandidaten gewikt en gewogen. Velen werden iets te licht bevonden voor de hoogste trofee en uiteindelijk kwamen volgende namen uit de bus van voorzitter Frans Snijers.

-~ )>-~

~4...

"'~

·"'"' -~

l

- (.

)>-~

~-

' -

I'"A

1~\

-

/ ~ t'r ·-

Voor oningewijden een onbekende in het sportwereldje, voor de kenners een crack in zijn discipline. Met zijn '540 paarden' werd deze Minderboutenaar kampioen in het Nederlandse Open Rallycross Kampioenschap dat over zeven wedstrijden werd verreden. Tweemaal veroverde hij een 1ste, 2de en 3de plaats. In het Belgisch Open Rallycross Kampioenschap (11 wedstrijden) werd hij driemaal als 1ste, viermaal als 2de en tweemaal als 3de afgevlagd. Dit leverde hem de titel op van vice-kampioen. In het Europese Kampioenschap was J os de beste Belg en eindigde op de 13de plaats. Hij stond vijfmaal in de finale op zes deelnames en werd 2de in G!e Grote Prijs van Oostenrijk. Reeds in 1975, op 21-jarige leeftijd, verbond Jos zijn sporthart aan de auto. Een schuchter begin natuurlijk, met om zo te zeggen afgedankt materiaal verscheen hij op de autocrosscircuits. Vanaf 1980 volgt dan het meer serieuze werk. Hij sluit aan bij het Oud Turnhout Rally Team en is internationaal actief bij de European Rally Cross Association. Vijf dagen per week, minstens drie uur per dag, is onze sportman 1992 bezig met de techniek van zijn auto begestaan door enkele trouwe medewerkers. In 1988 werd hij Nationaal Kampioen in de Holland-Open en de volgende jaren gingen de prestaties steeds crescendo. Jos Sterkens, een man die de trofee stellig verdiend heeft!

Sportvrouw 1992: Wielrenster Sabine Snijers Jas Sterkensmet zijn '540 paarden '.

36

Alle goei dingen bestaan minstens uit drie moet Sabine gedacht hèbeen. Al inl987 en 1989 stond zij als sportvrouw op het hoogste schavotje. Haar uitverkiezing dit jaar bewijst wel degelijk dat de Wortelse sportvrouw uit het goede hout gesneden is en dat haar verrichtingen een stijgende curve vertonen. Ditjaar nam zij deel aan 36 wedstrijden in België. 22 Keer plaatste zij zich bij de eerste tien, elfmaal bij de eerste vijf en drie overwinningspalmen trokken Wortelwaarts. Zij werd clubkampioene van W .C. Klein Brabant Rupelstreek, een club die algemeen bekend staat als de sterkste Belgische dameswielerploeg. Op het Nationaal Kampioenschap te Buggenhout tooide men haar met de zilveren plak, te Herentais in het Provinciaal Kampioenschap tijdrijden weer zilver en in het Provinciaal Kampioenschap in haar eigenste Wortel hing ze brons om de hals. Rond de kerktoren bleef Sabine niet toeren, haar ambities reikten verder. Met de nationale damesploeg van België reed zij de Ronde van België en de Ronde van de EEG waarin telkens het ploegenklassement werd gewonnen. Zij betwistte ook de Tour de I' Aude in Frankrijk en nam deel aan acht damesklassiekers in Nederland. Sabine Snijers, warempel een dame waaraan je een wieltje kunt zuigen!

c

'


SPORT

Sportvereniging 1992: VoUeybalclub De Gelmers Een bloeiende vereniging die gesticht werd in 1967, om en bij de 200 leden telt en maar liefst aan 17 teams volleybalvreugde schenkt. Reeds in 1983 kreeg ze de trofee van 'Sportvereniging van het jaar', met toen 60 actieve leden en 7 · ploegen in competitie. Dit jaar presteerde de club weer opmerkelijk met als voornaamste resultaten: Heren: kampioen 4de gewest. Turnhout kampioen tweede gewest. Turnhout Dames: kampioen vierde gewest. Turnhout algemeen kampioen gewest Turnhout miniemen 3de plaats Provinciaal Kampioenschap kampioen gewest Turnhout kadetten winaar Beker van Turnhout In april e.k. organiseert 'De Gelmers' reeds voor de 1Ode maal een familietornooi en in mei is het de beurt aan een groots opgezet 'Beachtornooi', een tweedaagse volleyhappening met de Minderhoutse Blauwbossen als decor. Een club die aan zoveel jongeren en volwassenen ontspanning biedt op niveau en daarbij nog flinke prestaties levert in competitieverband verdient deze waardering zonder meer! Een van de volleyballendejeugdteams: een wissel voor de toekomst.

Trofee voor,sportverdienste hij werd als het ware op en met het paard geboren en behaalde in 1980 een 6de plaats met de Nationale Ploeg op de alternatieve Olympische Spelen te Fontainebleau in Frankrijk . In 1982 kroonde hij zich als Nationaal Kampioen Military bij de KBRSF en daarop werd hij uitgeroepen tot 'Sportman van het jaar'. Als coach van de Nationale Militaryploeg fungeert hij reeds vanaf 1985 en zijn grootste voldoening behaalde hij met zijn olympisch viertal. KARIN DONCKERS EN JEF DESMEDT De prestaties van deze beide Minderhoutenaren werden in een vorige editie (DHM nr. 89 september 1992) reeds in bet lang en het breed uitgeschreven. Al enkele jaren draaien zij mee in het uiterst zware MILITARY-CIRCUIT en behaalden opmerkelijke resultaten met als hoogtepunt de 8ste plaats van Karin, de !Ode van J ef en een 4de plaats met de ploeg op de voorbije Olympische Spelen. Hun prestaties in het warme zuiden mogen zeker niet als bekroning op hun carrière gezien worden want die is nog lang niet ten einde! ATLANTA (USA) 1996 is nog veraf, maar toch ... ! •

Jef Desmedt, Karin Donckers, Brilt en ... de beide grooms M artine Donekers en A nnemie Desmedt die ook in de hulde betrokken werden. Sinds 1991 is deze trofee in het leven geroepen en deze wordt verleend aan sporters die zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt hebben in hun sporttak, én door hun prestaties anderen gestimuleerd hebben tot meer en betere sportbeoefening. Wie anders dan onsOLYMPISCH MILITARY VIERTAL Raf en Gust Desmedt, Kario Donekers en Jef Desmedt verdienen deze huldiging! RAF DESMEDT heeft zijn strepen in de ruiterij ruimschoots verdiend zowel op nationaal als

internationaal vlak. In 1984 behaalde hij een 2de plaats op het Nationaal Military Kampioenschap bij de KBRSF en werd hij Nationaal Kampioen veelzijdigheid bij de LRV. In 1985 won hij de dressuurwedstrijd met een uitzonderlijk hoge score in de Military van Burgley in Engeland. Vanaf 1987 is hij de TR;\INE~ van onze olympische ruiters Karin en Jef. GUST DESMEDT coachte in de zomer van 1992 te Barcelona de Nationale Ploeg Military naar een meer dan eervolle vierde plaats. Ook

De Hoogstraatse Maand echt wel beter 37


SPORT

M~Y~ begon

góèd. .

~~ ee~ ~o;ruitgescha'ven ~edstrijd va;: de twee~ ~~ronde,

wonnen de roodjes na een spektakelrtJke match met 4-2 tegen de kleurgenoten uit Heultje. Na één minuut gespeeld te hebben stond HVV 2-0voor en toen kon Heultje eigenlijk al terug naar huis. Aangezien een match echter 90 minuten duurt, werd het uiteindelijk 4-2 en dat vonden de HVV-supporters wel prettig. Tegen Berchem liepen we tweemaal uit doch in de slotminuut moest HVV aan de bez~ekers één punt laten. Dat vond iedereen jammer, doch Berchem was er zeer gelukkig om. Zo behoudt HVV na 17 matchen het nagestreefde gemiddelde van één punt per wedstrijd. Ti_enen lijkt intussen veroordeeld om volgend seizoen een reeks lager te voetballen en het zou best kunnen dat de tweede daler ook moet gezocht worden in Brabant, immers Stade Leuven en Aarschot knokken tegen elkaar voor de 14de plaats. Eigenlijk is het jammer dat HVV aan twee degradatiekandidaten 3 punten moest afgeven. Indien de roodjes een beetje op hun tellen passen, k~n er nog een dichte ereplaats inzitten, doch die moet dan wel op verplaatsing worden veroverd.

Wedstrijden: zondag 31.01: Kapellen- HVV zondag 7.02: Tienen- HVV zaterdag 20.01: HVV- Overpelt zaterdag 27.01: Mol - HVV

15.00 u. 15.00u 20.00 u. 19.30 u.

Nat. reserven:

vrijdag 29.01: HVV- Kapellen vrijdag 5.02: HVV - Tienen zaterdag 20.02: Overpelt- HVV vrijdag 26.02: HVV- SV Mol

20.00 u. 20.00u. 14.00 u. 20.00 ur.

Het nieuwe jaar begon voor V .N.A. niet goed. De wedstrijden tegen Zoersel en Oostmalle werden verloren. In Zoersel werden vele fanion-spelers gemist en een bleke ploeg verloor terecht de wedstrijd. In de match tegen Oostmalle werd met veel meer overgave en goed gespeeld. De toeschouwers zagen dan ook een mooie en spannende wedstrijd met veel doelkansen langs beide zijden. De meeste kansen waren echter voor Oostmalle en deze won dan ook verdiend de wedstrijd.

Wedstrijden 07.02 14.02 21.02 28.02

15.00 u. 15.00 u. 15.00 u. 15.00 u.

Poppel- V.N.A. Antonia- V.N.A. V.N.A.- 's Gravenwezel Halle - V .N.A.

Zo zijn we al in 1993 aanbeland en het seizoen is reeds m~er dan halfweg. Onze eerste ploeg prestee~t met zo slecht en ze mogen er fier op gaan leiderSt.-Job een eerste puntje ontfutseld te hebben. Bij Luchtbalboys, tweede in 't klassement, werd andermaal een puntje meegenomen. Neem daarbij nog onze overwinning in St.-Jozef, dan mogen we de nederlagen tegen Achterbroek en Heibos vergeten.

38

Wie naar onze jeugdwedstrijdengaat kijken, bemerkt dat er verschillende meisjes deelnemen bij de preminiemen, miniemen en duiveltjes. Bij de allerkleinsten doen TINNE en GfiTE hun uiterste best. Zij kunnen tegen een balletje stampen. Daar zijn we volstrekt zeker van. Bij de MiniemenBis SUZANNE het eenzame meisje, maar eentje met karakter, want ze staat haar jongetje wel! De drie andere meisjes maken deel uit van de Preminiemen B. Het zijn EVELINE, GRIET en KIM. Wat kunnen die 'footballen' zeg, om de jongens verlegen te maken! Eveline en Griet zijn twee echte werkveule~tjes -~n Kim is een snelle en schotvaardige spits. ZIJ _scoorde reeds 18 maal en is terecht topschutterm haar team. Week na week blijven zij ook aan de winnende hand en meestal met over~uigende cijfers. Niet zo prettig voor hun Jongens-tegenstrevers die regelmatig op hun moeder moeten roepen.

Wedstrijden Zondag 7 februari

15.00 u. Berendrecht - F.C. Meer Zondag 14 februari

15.00 u. F.C. Meer - St.-Jozef Zondag 21 februari

15.00 u. F.C. Meer- Minderhout V.V. Zondag 28 februari

15.00 u. F .C. Meer- SK Donk .•

.

J\fêerlê KFC . ·-

-

·- ·····

-~

.

.

Wij kijken met spanning uit naar de verplaatsingen naar Ekeren-Donk en naar leider Sint-Job.

Wedstrijden voor februari 7 feb.: Achterbroek- Meerle (15.00 u.) 14 feb.: BezemheiQe- Meerle (15.00 u.)

21 feb.: Meerle- Heibos (15.00 u.) 28 feb.: Luchthal- Meerle (15.00 u.)

Mibderbogt V. V. evegtj~sJ,et noorden kwijt Voor de confrontatie met de kopploegen uit de ree~~· schijnt M. V.V. toch nog niet rijp genoeg te ZIJn. De eerste nederlaag van het seizoen liep men op_tegen leider St.-Job; Luchtbalboys, de tweede m de reeks, bleek ook sterker te zijn en Horendonk stuurde M.V.V. weer puntenloos naar huis. Tegen een sterke tegenstander onderuit gaan, is helemaal geen oneer, aan de spelers nu om zich enigszins te herpakken zodat een mooie ereplaats in het klassement altijd binnen de mogelijkheden blijft. St ...Jozef is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, dat besefte M.V.V. maar al te ~-el, maar aan de Hoge Weg kan men gewoonliJk toch een tandje meer steken. De bezoekers lieten merken met welk doel ze naar Minderhout afgezakt ware_n, maar het was toch Ronny Bolckmans namzetten van Kurt Vermeiren die de thuisploeg op voorsprong bracht. St.-J~zef zou St.-Jozef niet zijn als het zich zomaar liet doen, het vocht verbeten terug en even na de rust stondendet\veeploegengelijk. M.V.V. herpakte zich, de gasten namen wat gas terug en daar profiteerde Ronny Bolckmans nogmaals van om zijn tweede doelpunt te scoren en de beide puntjes bleven thuis. Eindstand: 2-1! Op Achterbroek zou zeker een puntje moeten weggekaapt worden. Het werd een wedstrijd zonder veel geschiedenis en doelkansen. M. V. V. -doelman Erik Martens keepte een uitstekende partij en het was grotendeels dankzij hem dat de 0-0 stand op het bord bleef. Op een hard en hobbelig veld waarop voetballen bijna onmogelijk was, werd Heibos partij gegeven. De gastheren dwongen wel veldvoordeel af maar daar bleef het dan ook bij. Zoals de match begonnen was, zo eindigde ze ook! Scoorloos! Luchtbalboys, een der sterkste ploegen uit de reeks, toonde zich wel de meerdere van M. V. V. ! Tijdens de eerste helft ging het nog en men draaide bij een 0-0 stand. De thuisploeg nam dan het heft volledig in handen en doelpunten konden niet uitblijven. Die kwamen dan ook en het eindverdict, 3-0, was misschien wel iets te zwaar voor de moedige bezoekers. Ook tegen Horendonk werden een week later de duimen gelegd. Halfweg de eerste helft flaterde de M. V. V. -defensie en Horendonk scoorde. Na de pauze wel veel balbezit voor groenwit maar de thuisploeg counterde gepast en met een 2-0 verlies kon men terug naar de Noordhoek.

Na de zware nederlagen tegen Meer en op Kaart hoopte iedereen op beterschap tegen het nochtans niet te onderschatten Bezemheide. Als reeds tijdens de opwarming DirkVan Bavel gekwetst wordt, moet noodgedwongen de vooropgestelde opstelling gewijzigd worden. MeerIe kwam al snel op voorsprong en zag voor de rust nog zelfs 2-0 op het bord verschijnen (doelpunten van KoenVan Dun- jong talent type nonkel Cor -en Van De Heyning) toch lukte het weerom ~iet. Na de rust vonden de bezoekers de gaten m de Meerlese verdediging en scoorden vijf maal. 2-5 verlies en nochtans speelden onze jongens volgens onze zegsman Franskeniet slecht. Op Merksem werd het de gekende Arsenalscore; 1-0. Met een vijftaljongeren in de ploeg werd er nochtans wilskrachtig gevoetbald. Jammer van dat ene doelpunt, een gelijkspel was niet onrechtvaardig geweest. Tegen Stabroek gelukkig nog eens andere geluiden. Ons 'Trees' die de laatste thuiswedstrijden alleen nog maar nederlagen moest meedelen, kon nu met vreugde uitroepen dat met 3-1 gewonnen werd en dat de kleine Pauwels de drie goals gemaakt had. Bij de spelersgroep is duidelijk de wil aanwezig om in '93 ook te willen winnen. Dat is tenminste mannentaal! Doen jongens! Helaas, de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar was de wil er wel, de zege bleef uit. Tegen het toch ook zwak aangeschreven Mariaburg, waar bij de aanvang van het seizoen met 0-2 gewonnen werd, werd op 2 punten gehoopt. In de achtste minuut mocht Meerle al een strafschop nemen. Marcel Van Dun traptemaar de Wedstrijden doelman van Mariaburg redde. Van dan af Zondag 7 februari kwamen de bezoekers een woordje meepraten. 15.00u. Minderhout V.V.- SK Donk Bij een van de door hen genomen corners werd Zondag 14 februari het 0-1. Wat Meerle ook probeerde, het bleef 0-1 15.00 u. Minderhout V.V.- Achterbroek en dat betekende een flinke opdoffer. Trainer Zondag 21 februari St~f~as er het hart van in. De afwezigheid van Wilfned Pauwels pleit ter verzachting, maar 15.00 u. Meer F.C.- Minderhout V.V. daar moet men wegens zijn studies ook de vol- . Zondag 28 februari 15.00 u. Minderhout V.V.- Kaart.• gende matchen nog mee rekenen.

c


SPORT

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte ... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs F. C. De Statie trappelend van ongeduld en hongerig naar de bal. Naar de titel dit seizoen?

Nieuwjaarvoorbij en hop de wei terug in. Weg met het vermaledijde buikje, slappe spieren en stramme knoken, want gedurende enkele maanden zal er weer sportief gestreden worden voor de eer van het gebuurte. En vooral de fair-play

staat hoog in het vaandel: op het scherp van de snede mag er gespeeld worden, nadien komt de verbroedering en zo hoort het ook! Het concept van 25 jaar gebuurtenvoetbal is hierop zonder twijfel gebouwd en zo wil men het houden ook.

De rangschikking op 16 januari 1993

Zondag 13 februari 14.30 u. Gelmeiboys- Boereneinde 15.00 u. Boskant- Statie 13 .30 u. Luizenmarkt- Vikings 15.00 u. Buizeihoek - Westhoek Vrede en Vriendschap: vrij

1. Boereneinde 2. Luizenmarkt 3. Buizeihoek 4. Gelmeiboys 5. Vrede & Vrsch. 6. Westhoek 7. Vikings 8. Statie 9. Boskant

2 2 0 0 5 3 4 2 2 0 0 2 0 4 3210734 3 2 1 0 12 5 4 3 1119 73 3 1 1 1 9 6 3 3 I 2 0 13 5 2 2 0 2 0 1 6 0 3030 2250

Wedstrijden voor februari Zondag 6 februari 14.30 u . Westhoek- Gelmeiboys 15.00 u. Vrede en Vriendschap- Boskant 13.30 u. Vikings - Statie 15.00 u. Boereneinde-Luizenmarkt Buizelhoek: vrij

A

Rietweg13 2328 Hoogstraten Tel. 03/31 5.72.00

.. .

Zoodag 20 februari 14.30 u. Buizeihoek-Vikings 15.00 u. Westhoek- Boskant 13.30 u. Luizenmarkt- Vrede en Vriendschap 15.00 u. Boereneinde - Statie Gelmelboys: vrij Zoodag 27 februari 14.30 u. Gelmeiboys-Statie 15.00 u. Boskant- Boereneinde 13.30 u. Luizenmarkt- Westhoek 15.00 u. Buizeihoek-Vrede en Vriendschap Vikings: vrij. •

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Paardenvriendjes

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEl PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 De jongste ruitertjes van de paardenvrienden uit Wortel, Anneke Merfens en Annelies Vermeiren, mee op winterse wandeling.

Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

39


SPORT

: 'De

Ark~uif'

huldigde háar

k3mpio~nen .

Jazz-dance. en· vergadertechnieken

Boven v.l.n.r. Corneel Strijbos, August Schrijvers, Gino Geets, Herman Adriaensen Onder v.l.n.r. Gino Verheyen, Gebr. Peeters, Francis lansen.

De uitslagen LOUIS SCHRIJVERS Algemeen kampioen 3 eerst getekende QUJEVRAIN; oude duiven Algemeen kampioen 3 eerst getekende NOYON: jaarse duiven Kampioen eerst getekende NO YON: jonge duiven KONINGKAMPIOEN QUIEVRAIN en NOYON; oude en jonge duiven JANSEN FRANCIS: Algemeen kampioen 3 eerst getekende: QUIEVRAIN: jonge duiven Kampioen 2 en 3 eerst getekende QUJEVRAIN: jaarse duiven GEETS GINO: Algemeen kampioen 3 eerst getekende: NOYON: oude duiven VERHEYEN GINO: Kampioen 2 en 3 eerst getekende: NO YON: jonge duiven

Bekwame en gediplomeerde lesgevers vinden voor allerlei sportdisciplines loopt niet altijd van een leien dakje. Aan alle geïnteresseerden wordt een opleiding gepresenteerd tot initiator in jazz-dance in eigen streek dan nog wel. De sportraad van Vosselaar, samen met de sportregio Noorderkempen en het BlosoLCK hebben hiervoor het initiatief genomen . De cursus vindt plaats in sporthal DIEPVENNEKE te Vosselaar en start op maandag 22 februari (Krokusvakantie.) Als toelatingsvoorwaarden worden gesteld: enige danservaring bezitten en 17 jaar oud zij n. Voor meer inlichtingen en inschrijving kun je terecht op de sportdienst van Vosselaar, bij Chris Luyten op telefoonnummer 014/ 61 15 45. Het deelnemingsgeld bedraagt 1500 fr.! Ook wordt een cursus in verband met Integrale Kwaliteitszorg aangeboden voor mensen die een functie bekleden binnen het bstuur van een sportclub, sportdienst, sportraad. Dergelijke vormingsinitiatieven zijn in deze drukke tijd van enorm groot belang. Vergaderen betekent geen nutteloos tijdrovend blabla uitkramen, maar. .. vooruit komen! Vergaderen op het juiste moment, met de juiste personen , en een juiste werkwijze volgen is van kapitaal belang voor het rendement van uw bijeenkomsten. Vergaderen moet en kan je leren! In het kader van de integrale kwaliteitszorg wordt een cursus georganiseerd te Gier Ie en te Turnhout. Deze cursus loopt over 4 avonden telkens van 19.00 tot 23.00 u.! In Gierle start men op vrijdag 5 februari en in Turnhout op maandag 8 februari. Een leidraad om efficiënt te vergaderen word je hier aangereikt. Voor meer inlichtingen en inschrijving telefoneer naar het nummer 014/ 41 89 41 toestel 233 .•

PEETERS 'GEBR.: Kampioen eerst getekende: QUJEVRAIN: jaarse duiven Winnaars JO-daagse oude en jonge duiven: Louis Schrijvers en Herman Adriaensen. Grote prijs FRANS JANSSENS: Oude: Gino Geets Jaarse: Corneel Strijbos Jonge: Petrus Brosens•

D.VERHEYEN

ZAKENKANTOOR

~

VERZEKERINGEN

Tweewieler Racing Center

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

40

TEL.: 03/315.91.77

c


SPORT

Ploeg van de Maand Vanaf dëze maand vindt u telkens een of andere sportploeg in uw favoriete maandblad. De ploegmoet niet persé sterk presteren maarmoet jong en vooral 'een ploeg' zijn. Daarbovenop doen we een van de jonge sportlieden één of ander cadeau, wals nu eenjaarabonnement ter waarde van 600 fr. op uw lijfblad De Hoogstraatse Maand. De naari1 van de, door een onschuldige hand uitverkozen, geluksvogel vindt u volgen~ de keer in deze rubriek. · ··

ABONNEMENT 1993

500 frank storten op 733-3243117-49

'i: 03-314.55.04

Op de foto vindt u deze week de preminiemen A van JINA WORTEL met bovenaan v/nr.: trainer Paul Verschueren, Willem De Gruyter, Wim Snels, Maarten Sommen, Bert A erts, Dieter Verschueren, Bart Sterkens. Onderaan vlnr.: Stijn Sommen, Bert Donckers, Maarten Sprangers, Jo Mertens, Tim Sommen en Filip Vermeiren. Ze staan momenteel rond de 7de-8ste plaats geklasseerd, een middenmoter dus en dankzij de goede ploeggeest eenplezierig team. De afgevaardigde, Jos Sommen, staat niet op de foto, hij maakte ze.

Britt, Belgisch paard van het jaar

Karin en Brilt! 'Als beste paard van het jaar mag mijn kontje ook wel eens in de kijker lopen!'

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar Inderdaad, je ogen zijn nog in perfecte staat. Je leest het prima: Britt, van Karin Donekers werd tot Belgisch paard van het jaar verkozen. Een Missverkiezing als een ander! Een verrassing voor Karin alleszins , alhoewel...! Tijdens de voorbije Olympische Spelen werd deze schimmel door de echte kenners met argusogen gevolgd en de hemel ingeprezen. Toen werd in de wandelgangen reeds gefluisterd over 'beste paard'. Karin relativeerde deze uitspraken wel, zij kende de capaciteiten van haar rijdier wel, maar de jumpingpaarden hebben toch altijd nog een streepje voor bij het toekennen van deze onderscheiding. Voor Britt is de roem ook nietineens gekomen. Pas op 10-jarige leeftijd werd zij ingezet in wedstrijden van de federatie en langzamerhand bracht men haar naar de top. Britt is nu 14 jaar maar nog helemaal niet afgeschreven voor de zware military-discipline. Het beest wordt prima verzorgd, flink getraind en is zeker nog bekwaam in de komende jaren topprestaties te leveren. Volgendjaar wordt in het Duitse Achselschwang de Europese kampioenschappen gereden en in 1994 moet ze klaar staan voor de Wereldspelen in Den Haag. Als voorbereiding op deze toppers worden nog enkele kleine wedstrijden betwist. Britt heeft niet zoveel competitie nodig om goed te presteren. Als de Olympische Spelen in 1996 te Atlanta gehouden worden is Britt 18 jaar. Dan is ze een dame op respectabele leeftijd. Houdt ze nog een verrassing in petto?

41


VARIA

HetSlot

Fusieswing Cahier De Brouillon Tijdens de maand februari zijn er weer twee niet te missen optredens in de Cahier De Brouillon. Zaterdag 30 januari is er een optreden van Hawai City 5. Zelfs na diverse revivals en gelijkaardige neergangen ervan blijven The Sixties levend. Begin 1989 ontstaat in een Ukkelse garage de groep Hawai City 5, en al een paar maanden later verschijnt hun debuutsingle ' Hey Baby' op het wel erg lokale label Surfin'St.Gillis Records. In historische volgorde rekenen de vijf groepsleden blues, country & western, Eddie Cochran, instrumentale surf groups, de psychedelic sixties, de gebeurtenissen in 1977, de garagerock uit de jaren tachtig en de huidige boom van gitaarbands tot hun voornaamse invloeden. Kortom, de ganse rockgeschiedenis. Wij zagen hen live bezig en houden het maar hierbij: The Sonics zijn nog niet dood. Hawai City 5 zijn Ivan (zang), Yvan (gitaar), Roland (gitaar), Flup'Ke (bas) en Marky (drums en Ramones-fan). Zij spelen op 30 januari uw kapsel naar de verdoemenis. Zaterdag 13 februari is het de beurt aan onze landgenoten X-Legged Sally. Eigenlijk is het niet nodig om deze klassebakken voor te stellen. Ze zijn echt typische kinderen van de jaren negentig. X-Legged Sally bestaat uit muzikanten die deel uitmaakten van de Belgische topgroepen zoals Anna Domino, Lavvi Ebbe!, Allez Allez en Maximalist om er maar enkele te noemen. Hun felle kombinatie van jazz, rock en funk leidt als d riepoter naar een oerwoud van klanken en wilde dansen. Leider, opper X -been Peter Vermeersch kent trouwens iets van dansen, want samen met Thierry De Mey schreefhij de muziek bij stukken van Wim Vandekeybus en Anna-Teresa De Keersmaeker. Als de twee laatst genoemde namen u niets zeggen, dan wordt het hoog tijd dat u uw Vlaamsecultuur een beetje gaat bijschaven. De in 1991 verschenen CD 'Slow-Up' werd ook 'maar' geproduced door de New Yorker en dance-goeroe Bill LasweiL Een en ander bezorgde X-Legged Sally in eigen land, maar ook ver daarbuiten, een artistiek benijdenswaardige reputatie. Op 13 februari zit er plots een levende legende in Cahier De Brouillon, daar waar vroeger alleen grotere zalen the place to bewaren. D e inkom bedraagt 150 frank voor Hawaï City 5 en 250 frank voor X -Legged Sally. Info op 03/314 32 640 .

42

Op zaterdag 30 januari is er een solo-optreden van Geert Vanbever in Het Slot. Voor Geert de solotoer opging, speelde hij de meest diverse stijlen: van rock (bij Red Scarf) tot cabaret (bij Myriam Bronswaar) en van muziek-theater (bij Warm Conversation) tot FM-Rock (bij Pearl Project). De belangrijkste groep hiervan was Red Scarf, waar destijds ook Kar! Van Charley (winnaar van de Rock Rally '92) bij speelde, alsook Geerts broer Wim. Red Scarf won de BRTN-wedstrijd' Jonge Turken' van het programma Klimop en kwam zo zelfs in Parijs terecht in een zaal met AB-allures. In 1990speelden ze de finale van de Rock Rally. Later kwam er plaatwerk. Twee nummers van hen waren terug te vinden op de verzamelaar Boom 3, later verscheen er een single en een mini-lp. Twee latere singles, 'November' en 'Minute', werden geproduced door Rob De Weerd, de gitarist van Trackener Kecks. Geert Vanbever heeft nu plezier gevonden in het alleen spelen en brengt bekende en ook minder bekende covers, aangevuld met eigen werk. Op zaterdag 30 januari solo te zien op het podium van Het Slot vanaf half negen. Op zaterdag 20 februari zou er eveneens een optreden zijn aan de Wortetse Boomkes van Van Tbe Ven & Tbe Men. Noteer alvast in je agenda de nieuwe Mukkelrockdatum: zaterdag 20 maart met optredens van Soapstone, Hugo Mattijsen en de Bomen en Noordkaap. Volgende maand hierover meer. 0

De Mussenakker Tijdens de maand februari staan er twee optredens op de agenda van jeugdbuis De Mussenakker. Zaterdag 6 februari komt de Nederlandse groep Dirty Fingers naar Meer. Pure ouderwetse rock & roll, zoals die heden ten dage niet meer gemaakt wordt. Deze vijfmansformatie brengt pure pubrock in de beste seventiestraditie. Tot hun kleine, maar trouwe, schare fans mogen zij ondermeer Lee Billeaux (Dr. Feelgood) en Steve Hooker rekenen. Op hun uitnodiging toerden zij recentelijk voor de vierde maal door Engeland, met als resultaat een plaats op de Britse verzamelaar 'All Night Garage Service' . Eigen 'dirty' nummers worden afgewisseld met opgepoetste rock klassiekers. Dirty Fingers bestaat uit tien vingers, aan de handen van zanger Steve, bassist Jack, drummer Jac, gitarist Adrie en Henk. De naam Give Buzze doet bij feestvarkens een belletje rinkelen. Binnenkort brengt dit Gentse drietal hun debuutcd op de markt. Een terechte bekroning voor deze op en top live-groep, die al meer dan vijfhonderd optreden op hun palmares hebben staan. Hun muziek zit zo'n beetje tussen die van ZZ Top en George Thorogood. Dankzij hun hardnekkige eigen inbreng en hun afkeer aan eindeloos herhaalde covers, brengen zij ruw en toch verzorgd een echte show. Op zaterdag 27 februari zijn ze te gast in de Meerse Mussenakker, wat waarschijnlijk het eerste optreden is na het verschijnen van hun debuutcd. Voor de imkomprijs van honderd frank hoef je het echt niet te laten. Voor meer info belt u Paul Van GiJs op het nummer 03/ 315 73 40.

Volgende Maand is er nieuws van Mukkelrock,

Fesfivalk en Aspirock. Met andere woorden de aankondigers van de lente. Alle Fusieswing-informatie stuurt u voor 7 februari op naar Peter Van Dijck, Pyperpad 5 in

Meer•

Ongevallen Donderdag IQ december om 18.10u botsteaan het kruispunt Vrijheid-K. Boomstraat de auto bestuurd door Andy Melis uit Balen met de auto bestuurd door Luc Fockaert uit Brecht. Er was lichte schade. Aan Groot Eyssel reed zondagnacht 13 december de auto bestuurd door Johan H ermans uit Breda in de gracht. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Gelmelstraat-Antoon de Lalaingstraat werd dinsdagnamiddag de 23-jarige fietsster Sabine Fransen, Gelmeistraat 103, aangereden door de auto bestuurd door August Anthonis, Lindendreef 62. De fietster werd licht gekwetst. Woensdag 16 december om 17 .45u werd aan de Voort de fietser Tom Lenaerts, Lage Rooy, Meer Ie aangereden door de auto bestuurd door Frans Christianen, Minderhoutsestraat 48, De fiets werd zwaar beschadigd. Woensdag 16 december om 14u botsten aan het kruispunt Bredaseweg en Beemden te Minderhout de auto's bestuurd door Maria Braspenning, Beemden 2 en Elisabeth Boeren, Hal 7. Maria Braspenning werd licht gekwetst. Zaterdagnacht 19 december reed in Meer aan de John Lijssenstraat Raymono De Jong (18j.), Chaamseweg 32, Baarle-Nassau met zijn auto tegen een hindernis. Hij werd hierbij licht gekwetst. De inzittende Judith Bosman uit Zundert werd zwaar gekwetst. Dinsdag 22 december om 14.45u botsten aan de Strijbeekseweg twee personenwagens. De bestuurder van de eerste wagen Dirk Goedheer (74j.) uit Breda en de inzittende Johanna Hooff (79j.), werden beiden licht gekwetst. De inzittenden van de tweede auto, Elisabeth Govaerts (46j.), Lage Rooy 14, Meerle, Marcel Heylen (37j.), Femke Heylen (8j.) en Lieke Heylen (9j.) werden zwaar gekwetst. Maandag 28 december om 19u kwam in Minderhoutdorp de auto bestuurd door Henri Tackx, Desmedtstraat 76, Minderhout in botsing met de auto bestuurd door Jos Martens, Eindsestraat, Meer en met een afsluiting. Er was lichte schade. Vrijdag I januari 1993 om 9.30u botste in Minderhoutdorp de auto bestuurd door Jan Hoet, Polder 6, Wortel met de auto bestuurd door Dirk Mertens, Dreef 36, Meerle. Er was zware schade. Donderdag 7 januari om 11.30u reed Rudi Van Bever uit Mechelen met zijn auto aan het kruispunt Loenhoutseweg-Lod. De Konincklaan tegen een woning en ramde ook een geparkeerde fiets. Er was zware schade. Woensdag 13 januari om 15.45u botsteaan het kruispunt Meerdorp-Rommensstraat de auto bestuurd door Arie Van den Heuvel uit Nederland m et de auto bestuurd door Hilde J ansen, Beukendreef 6a, Wortel. Er was zware schade.•


HALVE EEUW Gm,EDD Beweging der bevolking

Januari 1943

\

Hoogstraten

Overzichtjaar 1942 Doopsels: 98 Overlijdens: 58 waarvan 15kinderen Huwelijken: 27

Van alles wat

Bellekentrek Gehoor gevend aan de menigvuldige klachten die ons toekoomen, verzoeken wij de ouders hunne bengels eens duchtig onder handen te nemen. Er zijn namelijk enkele deugnieten die er geweldig plezier in schijnen te vinden de menschen in hun avondrust op te schrikken, en dan trekken ze meteen maar liefst zóó hard, dat draad of bel het niet overleven. Er wordt verwacht dat de ouders eens tusschenbeide zullen komen en dat voortaan ieder met vrede zat gelaten worden.

Familieweek Vanaf Zondag 10 Januari tot Vrijdag 16 Januari houdt de Katholieke Werkliedenbond Sint Jozef een familieweek met prediking en voordrachten door den zeer gekenden Pater Arts, s.j. het doel der Familieweek is u diep te overtuigen dat ondanks moeilijkheden en lasten en zware offers, het familiegeluk in uwe handen ligt en slechts van u afhangt. Het huisgezin is immers een hemel op aarde indien er kristelijke liefde heerscht. Deze familieweek wil u den weg toonen naar waren familievrede. Allen dus op post en wij beloven u een week vol vreugde, fierheid en geluk. Programma (kerk van het Begijnhof): Zondagavond lO Januari 5 uur: sermoon voor de jeugd (14 tot 17 jaar):' Jeugdproblemen'; 7 uur: groot sermoon: 'Het hart van het leven: De Familie'. Maandagavond 7.30 uur: 'Liefde en liefde: man en vrouw'. Dinsdagavond 7.30 uur: 'Geen boei maar een band'. Woensdagavond 7.30 uur: 'Echtelijke reinheid: het zout der liefde'. Donderdagavond 7.30 uur: 'Kinderzegen: de vrucht der liefde'. Vrijdagavond 7.30 uur: 'Hemelhuis'. Zaterdag: algeroeene biechtdag. Zondag: algeroeene communie. Belangrijk: ledere morgen onder de mis van 6.30 uur: kort sermoen over de twee sakramenten der Liefde: Eucharistie en Huwelijk. Personen beneden de 17 jaar worden niet toegelaten in de sermonen van 's avonds half 8.

Bulgarije zal wel het eerste land zijn welks regeering door dwangmaatregelen het aantal echtverbintenissen probeert te verhoogen. Alle vrijgezellen met middelbare schoolopleiding die 27 jaar oud zijn en alle ongehuwde academisch gevormden, die er 30 zijn, moeten, naar het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt heeft, binnen de 18 maanden getrouwd zijn. Doen zij dit niet, dan zal men hen uit hun huidige betrekking ontslaan, respectievelijk uit hun ambt ontzetten. Bovendien zullen zij zwaardere belastingen moeten opbrengen. Bij deze wet worden talrijke faciliteiten toeg~ kend aan kroostrijke gezinnen. Ook is een eereteeken voorzien, uit te reiken aan moeders van vele kinderen. De draagsters van deze onderscheiding zullen op het spoor en in de trams, zoomede biJhun aankoopen, een bevoorrechte behandeling genieten. Kinderlooze huwelijken zullen voortaan ook aan zwaardere belastingen onderhevig zijn. Tenslotte wordt tot de weduwnaars een oproep gericht om onverwijld voor een tweede levensgezellin uit te zien.

(03) 314.82. 16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten • • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

Minderhout Gemeenteberichten Door beslissing van het College van Burg~ meester en Schepenen heeft het Gemeentebestuur zich een zestigtalliederboekjes 'Hart en Geest van Vlaanderen' inhoudende 24 volksche liederen, aangeschaft, tegen den prijs van drie frank per exemplaar. Deze liederen zullen aan de schoolgaande jeugd iederen Woensdagnamiddag worden aangeleerd, zowel in meisjes- als in jongensscholen, voor de leerlingen van den derden en vierden graad. Opdat ieder dezer leerlingen in de gelegenheid zou worden gesteld dit liederboekje als eigendom te bezitten, zal dit ten Gemeentehuize verkrijgbaar zijn tegen den prijs van drie frank, vanaf Dinsdag 19 Januari a.s. Zeer aanbevelenswaardig voor de jeugd!

Bron: GAZET VAN HOOGSTRA TEN

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

Tel.:

Bulgaarse vrijgezellen moeten trouwen

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32,2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33

Lezers schrijven Wie zal er nu nog 'zagen'? Uw reporter laat uitschijnen dat voor de vestiging 'Marka', na 23.11.92, alles okee is. Niets is minder waar. Hier volgtop een rijtje wat er nog moet gebeuren vooraleer het nieuwe B.P .A. van kracht is: - De Bestendige Deputatie moet de goedkeuring geven aan de beslissing van de gemeenteraad. - Het Bestuur van Ruimtelijke Ordening moet het dossier onderzoeken en een besluit nemen. - De Vlaamse Executieve moet de uiteindelijke beslissing nemen. - Deze beslissing moet in het Staatsblad bekend gemaakt worden. Verloopt deze procedure positief voor het bedrijf, dan blijfter nogsteedsde uitbatingsvergunning die nog niet afgeleverd is. Ik maak me geen illusies meer betreffende deze zaak maar ik blijf 'zagen' want het is niet omdat het gewestplan gewijzigd is, dat een bedrijf plots niet meer hinderlijk is. Lea Fransen, Wortel 43


Dockx en Christel Vlemincx, Meerdorp 47, Meer.

\@&[ Geboortes 6 oktobe~: Tommy, zoon van Johan Theeuwes, en Yvonne Mermans, Ulicotenseweg 25, Meerle. 2 december: Lyn, dochter van Christiaan Schalk en Greta Jansen, De Mosten 12, Meer. 3 december: Ruth, dochter van Jan Vermeeren en Karinne Aerts, Chaamseweg 39a, Meerle. 5 december: Silvie, dochter van Jan Leemans en Maria Van Aert, Heieinde 11, Meerseldreef. 7 december: Lotte, dochter van Rildegarde Rigouts en Gaston Opdekamp, Kerkpad 2, Wortel. 7 december: Ruth, dochter van Luc Meyvis en Reiuilde Voet, Van Aertselaerstr. 38, Hoogstraten. 9 december: Kristel, dochter van Christ Smeekeos en Diane de Bie, Meersel 11, Meerseldreef. 12 december: Scott, zoon van Roger Embrechts en Marleen Lambregts, Lokbosstraat 16, Meer. 13 december: Stephanie, dochter van Alfons Geenen en Rosa Kox, Minderhoutsestraat 142, Hoogstraten. 14 december: Armin, zoon van Ahkami Fariborz en Abbasi Ghehnavieh Shahin, Ven9 hoef 9, Minderhout. 15 december: Susan, dochter van Johannes Kuijpers en Maria Sterkens, Maxburgdreef 32a, Meer. 18 december: Els, dochter van J. Gijsbregts en Dianne Verheyen, Venhoefweg 6, Minderhout. 19 december: Bart, zoon van Erik Fransen en Chantal Vermeesch, CastelrĂŠweg 13, Minderhout. 20 december: Brenda, dochter van Marc TieIemans en Rosine Pluym, Eindsestraat 26, Meer. 23 december: Pam, dochter van Gustaaf Vervoort en Maria Rokx, Heilig Bloedstraat 18, Hoogstraten. 23 december: Brent, zoon van Eddy Meeuwesen en Kristel Rombouts, Loenhoutseweg 79, Hoogstraten. 24 december: Bram, zoon van Frank Tilburgs en Hilde Hillen, Meerseweg 153a, Meer. 27 december: Kennard, zoon van Jacques Vermeiren en Marieke Michilsens, Meerdorp 52, Meer. 29 december: Hanne, dochter van Gery

44

J~l Overlijdens 10 december: Maria Sprangers, 79 jaar, weduwe van Jozef Schoenmaekers, Terbeeksestraat 3, Meer. 13 december: Adriana Koyen, 81 jaar, weduwe van Jacobus Jochems, Heimeulenstraat 10, Meerle. 14 december: Florent Schellekens, 83 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Coppens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 16 december: Anna Snoeys, 86 jaar, echtgenote van Cornelis Moerkens, Hoogeind 18, Meer. 18 december: Maria Venicx, 61 jaar, echtgenote van Jacobus Ceusters, Witherenweg 34, Minderhout. 19 december: Jaak Goetschalckx, 79 jaar, weduwnaar van Joanna Meeusen, Desmedtstraat 2, Minderhout. 20 december: Charlotte Jacobs, 0 15.12.1992 te Turnhout, dochter van Leopold Jacobs en lngrid Cox, Markweg 1, Meerseldreef. 22 december: Frans Van Nijen, 71 jaar, echtgenoot van Maria Mertens, Loenhoutseweg 3, Hoogstraten. 29 december: Karel Hendrickx, 51 jaar, ongehuwd, 's Boschstraat 4, Hoogstraten. 30 december: Joanna Pemen, 86 jaar, weduwe van Petrus Peeters, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.

!

i\ I Huwelijken

21 november: Willy Voeten, Venneweg 16, Meer en Marleen Augustijns, Antwerpse Steenweg 7, Stabroek. Nieuw adres: Venneweg 16, Meer. 27 november: Marc Van Alphen, Meersel23a, Dreef en Ellen van den Broek, Chaam. Nieuw adres: Meersel 23 a, Dreef. 16 december: Herman Michiels, Minderhoutdorp 21, Minderhout en Christel Bruynen, Achtelsestraat 4, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 4, Hoogstraten. 18 december: Ludo Vervoort, en Monique Broers, Meerseweg 29, Meer. 23 december: Miebel de Blok, Gestelsestraat 42, Meer en Elisabeth Pelgrims, Britselei 4/ 6, Antwerpen. Nieuw adres: Gestelsestraat 42, Meer. 23 december: Karel Verheyen, en Adriana Peeters, Pijperspad 3, Meer. 29 december: Robert Hendrickx, Heieinde 46, Meerseldreef en Sabine Snijers, Vogelhofstraat 10, Wortel.

MERKSPLASSE 'MUURBlOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar... ! (

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BLOEMEN CATTLEYA Leopoldstraat 60 te Met;ksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekTurnhout (St.-Jozef/Eiisabeth) Tel: 014/63.45.16. (21ijnen) Fax: 014/63.51 .87.-Telex: 72.422.

Alle orders worden snel en vlot gans BelgiĂŤ rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman


MOBILITEIT

RIJDEN ... IS PLEZANT.

GARAGE AUTO - MOTO

J. BOGAERTS - ROOS

door W. Vanfrayenbove (ir.)

alle depannagedag en nacht

Waarin Ingenieur Vanfrayenhove in vogelvlucht zijn verhelderende kijk uiteenzet over verleden, heden en toekomst van de automobiel, en dit zelfs in verschillende afleveringen! Er zijn veel mensen die de uitvinding van de automobiel betreuren. De overvolle straten en parkeerplaatsen bekijkend en de steden vollawaai en stank in aanmerking nemend, zou je ze gelijk kunnen geven. Vanuiteen lange-termijn wetenschappelijkevisie hebben ze echter ongelijk. Men moet immers, wanneer men de geschiedenis bestudeert, al vlug inzien dat de transportevolutie onvermijdelijk was. Dat deze evolutie op dit voorbijgaand moment, enorme hinder en problemen oplevert, wil niet zeggen dat dit zo zal blijven. Het woord zegt het al: wij hebben hier te maken met een evolutie. Nadat de mens lang geleden ontdekte dat hij door gebruik van werktuigen de actieradius van zijn handen enorm kon uitbreiden, was het volstrekt logisch dat hij ook op een dag het wiel bedacht, vervolgens een door paarden getrokken wagen, een zichzelf voortbewegende wagen, enz. In het licht van de transportevolutie moeten we de uitvinding van de automobiel zien als een vervolg op de uitvinding van ... de fiets. De Vélopicèdevan 1860, voorzien van houten wielen, later ontwikkeld tot de simpele 'hoogwielers' met spaakwielen en een metalen frame met rubberbanden, bood voor het eerst een zelfbewegend voertuig voor de gewone man waarmee de wandelsnelheid meer dan verdubbeld kon worden. Stel U voor: afstanden waar men vroeger een halve dag over deed konden nu in een luttele 2,5 uren afgelegd worden. De basisprincipes van de huidige verbrandingsmotor werden, merkwaardigerwijze slechts 100 jaar geleden bedacht. Ondertussen werd er veel aan verbeterd maar tot op vandaag de dag slaagde men er niet in hem te vervangen 1t door een beter systeem. Het is immersduidelijk dat in de dichtbevolkte delen van de wereld er een verzadiging aan het

optreden is. De infrastructuur in Europa, Japan en in de stedelijke gebieden van de Verenigde . Staten kan de nog steeds toenemende autodichtheid niet goed meer verwerken. De enorme files gedurende spitsuren gaan een steeds groter economisch nadeel opleveren, terwijl het gebruik van geweldige aantallen verbrandingsmotoren langs de ene kant wel de mondiale olieeconomie in stand weet te houden, maar langs de andere kant sterk bijdraagt aan de opwarming en de vervuiling van de dampkring, hetgeen ons zal dwingen na te denken over de in dit opzicht zorgelijke toekomst. Betekent dit dat de huidige auto, slechts 100 jaar na zijn geboorte, volledig verouderd en aan vervanging toe is? Ik geloof van niet. Ik geloof dat de auto momenteel in het 'pubertijdperk' verkeert. Hij kent een ongeremde groei, houdt weinig of geen rekening met zijn omgeving, maakt flink wat lawaai (zie bv. Guns en Roses) en heeft een sterke neiging tot het opzoeken van gevaar. Als we aldus aannemen dat de auto zich nog in zijn 'tienertijdperk' bevindt dan is het belangwekkend om eens te na te gaan welke belangrijke verbeteringen er de eerstkomende twintigjaar voor de deur zouden kunnen staan. Het is mijn intentie om daarop terug te komen in de volgende afleveringen van ' Rijden is plezant' . P.S. Ik mocht heel wat instemmende post ontvangen in verband met mijn 13 punten lijstje van vorige maand. Zo schreefmij een heer uit Wortel: ' ... Spijtig genoeg had ik mijn Spaanse villa reeds gebouwd toen ik uw lijstje onder ogen kreeg. Ik beloof U echter dat het, moest ik, oféén van mijn kinderen, ooit nog eens bouwen, het niet méer zal gebeuren'. Zo schieten we op. Tot volgende maand!•

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

'@ TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

lillBO GARAGE NOGA B.V.B.A. · LEOWOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/ 315.71 .76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

autobanden * merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

N.V. GARAGE VAN USSEL

(gJ HONDA

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel

Telefoon 03 / 314.63.05

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

45


Op stap 1n•••

HOOGSTRATEN Zaterdag 30 januari: optreden HAWAÏ CITY 5 in Cahier de Brouillon. Dinsdag 2 februari: Gevarieerde DANSEN en Volksdans, zaal Pax, 20-22 uur, 60 fr., org. K.V.L.V.-jongeren. Woensdag 3 februari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30u.-15.30u., org. L.V.L.V. Donderdag 4 februari: K.V.L.V.-LOURDESVERGADERING, thema 'Zondag een dag als (g)een ander', zaal Pax, 14 uur, met verloting Lourdesreizen. Zaterdag 6 februari: HOBBYTENTOONSTELLING KA V-KWB, Pax-zalen, I 4.30-19.30 uur; namiddag pannekoeken. KAARTPRIJSKAMP Rikken, zaal Pax, inschr. 19 uur, inleg 100 fr., org. KA V-KWB. Zondag 7 februari HOBBYTENTOONSTELLING KAV-KWB, Pax-zalen, 10-20 uur, namiddag pannekoeken, 19 uur trekking tombola. Dinsdag 9 februari: Gevarieerde DANSEN en Volksdans, zaal Pax, 20-22 uur, 60 fr., org. K.V.L. V.-jongeren. Woensdag 10 februari: 'DE EENZAAMHEID VAN DE SLEDETREKKER', cliavoordracht, Auditorium Klein Seminarie, 20 uur, org. Davidsfonds. Donderdag 11 februari: Start KOOKLESSENREEKS (vlg. 25/2,4/ 3, 18/3), zaal Pax, org. KWB. Zaterdag 13 februari: KLEUTERZWEMMEN in Beerse, 9.15-10 uur, org. BGJG, inl. 314.71.04. JEFI-FILM 'Een hele schep goud', Hotelschool Spijker, 14 uur, leden BGJG 80 fr., niet-leden 100 fr., org. BGJG. Jazz 'HOT CLUB DE FRANCE' en zigeunerklanken 'WASO', Tuinbouwschool, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zondag 14 februari: Uitstap naar het VERDRONKEN LANDVAN SAEFTINGE, vertrek met eigen wagens lokaal K. Boomstraat 10.30 uur, min. leeftijd 12jaar, eten, drinken, laarzen en reservekledij meenemen, org. Wielewaal. Dinsdag 16 februari: Kookdemonstratie 'KOKEN VOOR ELKE DAG IN DE MICROGOLFOVEN', zaal Pax, 19.30 uur, org. KAV. Gevarieerde DANSEN en Volksdans, zaal Pax, 20-22 uur, 60 fr., org. K.V.L.V.-jongeren.

46

Woensdag 17 februari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30uur, org. K.V.L.V. Toneel 'MENINGEN VAN EEN CLOWN', Rabboenizaal, 20 uur, 350 fr. of 300 fr. in voorverkoop, reservatie tel. 03/3 14.55.36. Woensdag 24 februari: Kookdemonstratie 'CREATIEF MET KAAS', zaal Pax, 19.30uur, org. KAV. Donderdag 25 februari: K.V.L.V.-BEZINNINGSDAG o.l.v. Jan Dehond, met getuigenissen zuster Carotine en Jeanne Stoffels, Pax-gelagzaal, 10-15 uur, 's middags broodmaaltijd, org. K.V.L.V. Tentoonstelling schilderijen van MAX SELEN. Van 6 t.e.m. 21 februari. Elk weekend van 10 tot 12u en van 14 tot 17u.

<

··-

•••

·-

••••

· ·.· -

•••

• • .__• ••• . ••.

MINDERH()UT ,.:::.

.;:;:·

Woensdag 3 februari: 'Vis is gastronomie': KOOKLES in het P.C. te 19 u. Org. KVLV. Woensdag 10 februari: ALGEMENE VERGADERING met als thema 'Min- of meerderjarig'. Org. KVLV. Donderdag 11 februari: Afhaling GROOT HUISVUIL Woensdag 17 februari: 'Pasta's in geur en kleur': KOOKLES in het P .C. te 19 u. Org. KVLV.

BROUWERSHUIS FEEST-EN VERGADERZALEN

RESTAURANT

TAVERNE

(SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

knrrqtjrsquis 't HOOGHUIS

\Jrijlllteib 183 4oogstnrlen U3/314 66 65 ~ust

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/ 315.74.29.

& ~iliane

'D14~~

'

TR

CAFÉ DISCOBAR·

RTUIN .

.-,;J 4'4-4-~ Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

RADIO CONTINU (FM 103}

CAFE DE NIEUWE BUITEN

- 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle- Tel. 315 79 40

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 · 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. W3l 314 53 28

FRITUUR- EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.


KALENDER

WORTEL

MEER Zaterdag 30 januari: FANBAL NNR&BB in zaal Victoria vanaf ~.OO u.

Vrijdag 5 februari: KWB-DROPPING aan het klooster om 19.30 uur. Zaterdag 6 februari: Optreden van DIRTY FINGERS in Mussenakker vanaf 20.00 u. Kaartavond JOKKEN van KFC Meer-jeugd in kantine vanaf 19.30 u. Maandag 8 februari: KAV-vormingscursus BEWEGINGSTAAL in parochiezaal om 19.30 u. Dinsdag 9 februari: Ophaling GROOT HUISVUIL Donderdag 11 februari: KWB-KOOKLES in parochiezaal om 19.00 u. Vrijdag 12 februari: Showavond PARANORMALE VERSCHIJNSELEN van Landelijke Gilde in parochiezaal om 20.00u. Maandag 15 februari: KA V-vormingscursus BEWEGINGSTAAL in parochiezaal om 19.30 u. Dinsdag 16 februari: KA V-gespreksavond over VERGEETACHTIGHEID in parochiezaal om 19.30 u. Donderdag 18 februari: KWB-KOOKLES in parochiezaal om 19.00 u. Vrijdag 19 februari: VERENIGINGSA VOND van JNM in Mussenakker om 20.00 u. Zaterdag 20 februari: Brassband STE.-ROSALIA CONCERTEERT in Hoogstraten bij Ste.-Catharina. Maandag 22 februari: KAV-vormingscursus BEWEGINGSTAAL in parochiezaal om 19.30 u. Donderdag 25 februari: KWB-KOOKLES in parochiezaal om 19.00 u. Vrijdag 26 februari: KAV BOWLINGTin Breebos: vertrek Vredesboom om 20.00 u. Zaterdag 27 februari: Optreden van GIVE BUZZE in Mussenakker vanaf20.00 u. · Kaartavond JOKKEN van KFC Meer-jeugd in kantine vanaf 19.30 u.

••

~

't

~--~-:.y,

~

vzw Mussenakker Meer Waar mensen-zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend : vrijdagavond vanaf 20.00 u .. zaterdaga· vond vanaf 18.00 u ., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vana f 20.00 u .

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

~=~ieûD3Î314.32.64

Zaterdag 30 januari: optreden van GEERTVANBEVER in het Slot. Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 februari: toneelgroep 'Willen is Kunnen' brengt PIMMETJE, komische thriller, op het podium van de parochiezaal. Telkens om 20 u. Zaterdag 20 februari: optreden van VAN THE VEN AND THE MEN in het Slot Zondag 28 februari: KARNAVAL met 's namiddags OPTOCHT.

DE GRENS St rijbeek 16 :'vleerle

Tel. 3159 107 'anuit Nederland 09-J2.1J I ~I.) I 07

vzw 'HET SLOT' Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL- DREEF Marc Van der Smissen

MEERLE Zaterdag 6 februari: fees t van het OUDERKOMITEE in de parochiezaal

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN- Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED ONDERHOUDEN HOEVEGEBOUWEN MINDERHOUTSESTRAAT 147, TE HOOGSTRATEN EN LANDBOUWGRONDEN TE HOOGSTRATEN/MEER EN HOOGSTRATEN Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: onder HOOGSTRATEN/MEER: 1) HOEVEGEBOUWEN op en met grond en stallen, Minderhoutsestraat 147, te Meer, groot 1 ha 3a 92ca K.l. 28. '100,- fr. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. In goede staat-goede ligging. 2) PERCEEL AKKERLAND, ongeveer 60 meter tegen de Meerseweg, groot 40a 02ca, gelegen naast koop 1. Onmiddelijk beschikbaar. 3) PERCEEL AKKERLAND, ongeveer 50 meter tegen de Meerseweg, groot 39a 16ca, gelegen naast koop 2. Onmiddelijk beschikbaar. onder HOOGSTRATEN/MINDERHOUT: 4) PERCEEL AKKERLAND te Minderhout, Minderhoutseakker, groot 1ha 37a K.l. 2.100,- fr. Onmiddelijk beschikbaar. Bezichtiging: elke zaterdag van 14- '16 uur Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen -Inzet op dinsdag 2 februari 1993 - Definitief op dinsdag 16 februari '1993 telkens om 15 uur in café Parochiecentrum, te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Koestraat 52. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

I CA RUS

taverne

Open: alle dagen vanaf 11 uur in de voormiddag. Maandag gesloten. Gelmeistraat 7- HOOGSTRATEN- Tel. (03) 314.77.48

47


ZIEKENVERVOER POLITIE: 315.71.66

GEMEENTE Hoogstraten

RIJKSWACHT: 314.50.08

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

-centrale verwarming -sanitair

~ -~.. ;}. I

·• /'

~'·""

~

JOS SERVAES

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr. I

Tei.03/ 314.51.33 · KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT . DAGELIJKS VERSE ElfREN · Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/ 314.54.50

mobile Rent · AUTOVERHUUR - NOORDER!;<ÊM

~~26e~~~~~~J,}~N Tel. 03/ 314.31.08 SNACK- en PIZZABAR

lSv;ç~E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.11

Cis-Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken ~

Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel iel. 03/ 314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA

Blauwbossen 3A 2322 Minderhout ,Tel. 03/315.75.09

48

Ongevallen Brandweer 314.42.43

~ HlJlSDOKTERS. ---\\ (l = - - = - = --

.....

6 en 7 februari: PR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout TeL 314.66.02. 13 en 14 februari: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout Tel. 314.31.68. 20 en 21 februari: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. 27 en 28 februari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84.

~~ APOTHEKERS Van 29 januari tot 5 februari: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef20, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 30 januarj: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 5 tot 12 februari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 699.64.24. Zaterdagvoormiddag 6 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, WorteldQrp 11. Tel. 314.38 . ~ . Van 12 tot 19 februari: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas: Tel. 014/ 63.33.83. Zaterdagvoormiddag 13 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 19 tot 26 februari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 26 februari tot 5 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68.

TANDARTSEN (Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur). 6 en 7 februari: H. STEYLAERTS, Vrijheid 131, Hoogstraten. Tel. 314.38.88. 13 en 14 februari: L. VAN DER DONCK, Pt. Ceulemansstraat 6, Merksplas. Tel. 014/ 63.38.44: 20 en 21 februari: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar. Tel. 014/61.58.50. 27 en 28 februari: G. VAN RAVENSTEYN, K. Albertstraat 109, Weelde. Tel. 014/ 61.47.48.

De volgende MAAND mag u verwachten op 24 februari. Woensdag lOfebruari wordtalle kopij verwacht behalve het sporten dorpsnieuws dat op zondag de 14de op de redaktie moet zijn.

~

CONTAINERDIENST

VANSPAANDONK Hoogeind 54 . 2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Antiek

• Krûs

Uoei.m.

Koekhoven 5 - Rijkevorsel

- Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37

JAN VERHEVEN b.v.b.a. Ulicotenseweg 36 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

VRIJHEID vzw Achrelsesrraar 72 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair -zink en koperwerk platte daken met Derbigur:n

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81

O:JI :JH.32.3!f