januari 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 93 JANUARI 1993 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

i

maan

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

De laatste tramman

VAARWEL

GRENS VAARWEL

JOBS

• BENEGO

' Belgisch-Nede~lands Grens Oord

Arthor Van Velthoven •


LUIM

Rock against kerstbomen Het SHm Buroke vzw

Het gaat de verkeerde kant op met onze maatschappij, dat is wel duidelijk. Er is een groot gebrek aan warse geesten en wild om zich heen schoppende denkers. Gelukkig hebben wij nog onze Albert Vorstenbosch, de tedere anarchist, de agricole Herwig Van Hove, die het zelfs aandurft een heilig huisje als 'Zwarte Piet' aan te vallen. Maar deze keer wordt het toch wel wat gortig. Wie schetst onze verbazing wanneer we op 18 december ... géén kerstboom vinden in huize Vorstenbosch. Alweer een dààd, Albert? Albert Vorstenbosch: Ons moeder was het braafste mens van de Noorderkempen. Met haar kón je geen ruzie maken. Maar begin december begon de miserie: de kerstboom. Niet dat ik iets tegen kerstbomen heb, hoor, maar waarom moeten die toch zo gróót zijn. Sleur in godsnaam zo'n ding toch binnen. En nooit was het goed, hé. Dan was hij te schriel, dan weer onderaan half weggerot gelijk een ziek kieken, dan de punt weer te dik voor de piek of een lamme kant. Kortom, het was nooit goed. En dan moest ik allemaal aanhoren terwijl ik de naalden uit mijn nek stond te schudden en de rode stippeltjes te verzorgen met een of ander anti-allergiezalfje. En natuurlijk waren de lampjes elk jaar defekt, en allemààl, hé. De laatste jaren liet ze gewoon de Willy (Vanjraeyenhove, nvdr) komen. Die was daar nog een beetje mee vereerd ook. En ons moeder dan maar stoefen over de Willy, dat die dat zo rap gerepareerd had, en álle lichtjes toch wel zeker. En dan begon de Willy over serieel en parallel. Ons moeder zo' n gezicht (Albert trekt zijn mond demonstratief open) en dat het toch jammer is 'dat onzen Albert niet zo slim is'. En tot overmaat van ramp verving Willy dan snel dat ene lampje zodat ze allemaal begonnen te knipperen, alleen maar om mij te pesten. DHM: Niet bepaald vredestichtend, jullie kerstboom!

Albert Vorstenbosch: Maar tegen Kerstmis werden alle plooien gladgestreken. Vré-é-éde, vré-é-éde. Tot met Verloren Maandag wanneer de boom weer afgebroken moest worden. Nog meer naalden in de nek, nog hardnekkeriger puistjes op de polsen. Hoewel ik de laatste jaren geen kerstoom meer zet, krijg ik nog uitslag op mijn armen zo rond de kerstperiode, alleen al van het zien van die stapels kerstbomen. Psycho-somatisch, zegt de dokter. Nee, kerstbomen, niets voor mij, jongen. En die plaag van de kerstmarkten begint me ook danig de strot uit te hangen. Het lijkt wel of het losgeslagen Oostblok die Westduitse Weihnachtpest naar hier toejaagt. DHM: Niet dat ik onbeleefd wil zijn, maar hebt u niets wezenlijkers om u druk over te maken? Albert Vorstenbosch: Maar jongen, de mensen vragen me wel eens: 'Albert, weet gij toch altijd waarover ge het moet hebben in De Hoogstraatse Maand?' Wel, ik zal u zeggen, uw boekske zou te klein zijn als ik al mijn denkwerk voor een betere wereld zou moeten toelichten. Allé, vooruit, het jaar is bijna om, alles moet weg! Enkele projekten die dit jaar niet eens aan bod zijn kunnen komen. - tegen de eindejaarsfeesten zou een folder moeten verspreid worden waarin de mensen gewaarschuwd worden voor giftige mascarpone. Ik heb dit jaar zoveel tiramisu gegeten

dat het er langs mijn oren uitkwam. Geen kommuniefeest of daar had je het weer: die fiere gastvrouwglunder met daaronder een schotel tiramisu. En altijd was het wel een beetje mislukt, dan weer teveel room of amaretto, dan weer te weinig boudoirkes ... - Er moet een algeheel verbod komen op beiaardconcerten. Het is niet omdat Antwerpen 's maandags platgelopen wordt 'voor den beiaard' dat ze hier in Hoogstraten ook moeten beginnen. Pas op, ik ben niet tegen beiaardgetingel op een zomerse zondagmiddag maar het moet vrij blijvend en onbevangen zweven over die mooie stede, als een zomerzonnetje of een plagerig wolkje. Ting tingeling tong ting. Wég met de concerten, leve de beiaard. - Als boze boeren (want boeren heten sinds verleden maand per definitie 'boos') nog met de traktor willen gaan betogen in Herentals, moeten ze vooraleer ze Hoogstraten buiten mogen een klein exaampje afleggen betreffende hun betoogkundigheid. Een vraagje als: 'Noem eens één concreet nadeel van de GATI voor de Noorderkempense boer 'of' Wat kost een landbouwer in vergelijking met een dopper voor de EEG?' Dat zou ons een hoop ladderzatte 'betogers' besparen. 't Schijnt dat ze van hier tot Herentais in alle winkels een week zonder jenever en cognac hebben gezeten. Guus kom naar huus want de koeien staan op springen ... DHM: Ho, ho, stop Albert. Wij gaan slechte vrienden maken, vrees ik. Net nu alle abonnementen vernieuwd moeten worden. Albert Vorstenbosch: Vré-é-éde, vré-é-éde, vreed'op aard aan a-a-alle mensen die van goe-oe-oede wille zij nijijn. Sebasüaan Vorstenbosch: Hoe-oe-oe-waf!

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loen,houtseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 APMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lll[:alll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke {'ers

verantw. ui tg.:

J. Fransen, Oude Weg 20

2129 Hoogstraten 2

Laureaten van '92: sportman JOS STERKENS (rallyrijden), sportvrouw SABINE SNIJERS (wielrennen), sportploeg DE GELMERS (volley). Speciale sportprijs voor de paardrijders JEF DESMEDT en CARINE DONCKERS.


maft in de maand 'Komen en gaan, niets aan te

d~en'

Wie vandaag de oude stelplaats van de Buurtspoorwegen, beter gekend als 'de tramstatie', zou bezoeken, kan zich nog maar nauwelijks voorstellen hoe het hier vroeger, ruim een halve eeuw geleden, allemaal was . De grote hangaars zijn gedeeltelijk afgebroken of verbouwd voor een winkel en vooraan op het plein staan nu de bussen van De Lijn. Alleen het oude kantoorgebouw aan de Van Aertselaerstraat herinnert nog een beetje aan de vroegere glorietijd van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB). Van de grens in MeerseliRijsbergen tot in Antwerpen zijn alle tramsporen reeds lang opgebroken. De tram rijdt niet meer in onze buurt. De strijd werd gewonnen door de bussen en vooral door de auto. Ook de trammannen zijn uit het straatbeeld verdwenen. De meesten onder hen zijn reeds overleden. Arthur Van Velthoven, 88 jaar, is misschien wel de laatste tramman van Hoogstraten en omstreken. Hij kan er nog uren over vertellen maar toch was muziek de voornaamste bron van vreugde in zijn leven.

Sigarenmakers Cornelius (Kees) Van Velthoven uit Nieuwmoer was sigarenmaker. Hij huwde Carolina (Lien) Lambrechts van Hoogstraten. Samen begonnen ze een winkel en een sigarenmakerij aan de Vrijheid 119 in Hoogstraten.

Arthur Van Velthoven derlands Indië (Indonesië) of uit ZuidAmerika, vooral uit Brazilië. Tuur bleef sigarenmaker tot aan zijn legerdienst maar heel zijn leven is hij blijven genieten van de fijne smaak en geur van een goede sigaar.

Koken kost geld zo heel veel meer van die oorlogstijd hier in Hoogstraten. Toen deze oorlog in 1918 voorbij was, moest Tuur gaan werken in de sigarenfabriek bij Van den Kieboom in de Peperstraat. In die tijd waren er verschillende sigarenbe-

Tuur als jonge tram-ontvanger.

Juist zoals zijn ouders aan de Vrijheid hadden Tuur en Lena ook een winkel aan het Van Aertselaerplein.

Het gezin telde vijf kinderen: twee jongens en drie meisjes. Arthur, geboren op 21 april 190-t, liep aan de overkant van de straat naar de bewaarschool bij de Zusters Ursulinen. Deze school in de Vrijheid is reeds lang afgebroken. Voor de lagere school moest hij naar de Gelmelstraat, naast het postkantoor. De schoolmeesters Mercelis (bestuurder), Mollekeos en Van Bergen deden toen hun best om de jeugd te leren lezen, schrij ven en rekenen . Tuur was tien jaar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak maar toch herinnert hij zich niet

drijfjes in Hoogstraten en er waren heel wat sigarenmakers in de streek. Het was een belangrijk deel van de nijverheid in de Noorderkempen. Na de oorlog ging het snel achteruit met de kleine sigarenmakers en sinds een aantal jaren zijn ook de grotere bedrijven volledig verdwenen in de Kempen. Een goede sigarenmaker kon toen enkele honderden sigaren per dag produceren, afhankelijk van het formaat. Voor het binnenwerk gebruikte men Belgische tabak maar het geurige buitenblad was meestal afkomstig uit Ne-

In 1924 begon hij zijn legerdienst bij de piotten in de Falconkazerne te Antwerpen. Gelukkig mocht hij daar op de klaroen blazen bij alle belangrij ke verzamelingen en plechtigheden. Op 1 november 1925 zwaaide hij af en begon het grote, echte leven als volwassen man. Maar de economische toestand was in de jaren twintig ook niet zo rooskleurig en werk vinden was voor de jongemannen niet eenvoudig. Men moest werkelijk pakken wat er te krijgen was. Tuur ging eerst werken in een steenfabriek te Rijkevorsel. Een half jaar later vond hij beter werk in het glasfabriek Gaasch aan de Oude Steenweg te Antwerpen. Hier bleef hij een tweetal jaren. Wie graag iets extra wilde, moest ook elke gelegenheid benutten om wat bij te verdienen. Vader Van Velthoven had vier draaiorgels en Tuur ging elke zondag met een draaiorgel naar de cafés en feestzalen van de dorpen in de omtrek om muziek te maken. Ze gingen gewoonlij k met twee zodat ze om beurten een uur moesten draaien. Het was geen gemakkelijk werk om al die polka's, mazurka's en walsen mooi te laten klinken. Via dit werk leerde hij zijn vrouw Lena kennen tijdens de kermis van 1928 in Sint-Lenaarts. Ondertussen had hij ook werk gekregen bij de trammaatschappij en in oktober 1929 trouwde Arthur Van Velthoven met Maria Catharina Mertens, een flinke boerendochter van SintLenaarts. Ze trokken naar Antwerpen waar ze een drietal jaren als conciërge-paar woonden in een mooi herenhuis aan de BelgiëleL Dat was wel profijtig maar niet altijd gemakkelijk. In 1933 kwamen ze terug naar Hoogstraten en vestigden zich aan het Van Aertselaerplein waar ze heel hun leven zouden blijven wonen.

Tramman In die tijd aan de tram kunnen of mogen beginnen te werken was een goede zaak: vast werk en een vast inkomen. Zeker op sociaal vlak was de NMVB zijn tijd vooruit, o.a. wat de pensioenregeling en ziekenkas betrof. Na-

3


MAN IN DE MAAND tuurlijk was alle werk niet even aangenaam. Stoker zijn op een stoomtram was hard en vuil werk en de baanmannen die het spoornet moesten onderhouden stonden in alle weer en wind buiten te werken. Maar de trambestuurder (wattman) en de ontvanger (kaartjesknipper) hadden het veel beter. Die stonden altijd binnen in het voertuig. Tuur begon in 1928, eerst deeltijds maar geleidelijk aan kreeg hij er meer werk, vijf tot zes dagen per week, zodat hij zijn werk in de fabriek kon opzeggen. In het begin van zijn loopbaan was hij ontvanger op de tramlijnen Hoogstraten-Antwerpen, AntwerpenOostmalle-Turnhout en AntwerpenBroechem-Lier. Hij kent ook nog de meeste namen van de trammannen uit die tijd - ook van de lijn Hoogstraten-Meerset - zoals o .a. Nand Feyen, Kees Van Ham, Stan Coenen, Juut Huybrechts, Jan Schellekens, Jef en Fons Michielsen, de Lodewijckxen, e.a. Er waren toen wel een dertigtal trammannen in deze streek. Over die tijd kan hij wel uren vertellen. Tuur weet nog heel goed dat hij soms 's avonds naar Broechem moest vertrekken om daar 's morgens om vier uur te kunnen vertrekken. Hij herinnert zich ook nog het pension Hofkens aan de Dreef in Meerset waar Mieke Van Gils, nu 105 jaar, toen werkte bij Gust Hofkens, broer van Kees Hofkens in Hoogstraten. Daar aan de tramstatie in Meersel-Dreef gingen ze een kop koffie drinken. Jos, de zoon van Mieke, was later ook aan de tram werkzaam. Maar het sterkste verhaal komt toch uit de oorlogstijd. De trammannen werden toen ingedeeld bij de spoorwegtroepen alhoewel er nauwelijks of geen voertuig nog bolde bij het uitbreken van de oorlog. Elke tramman heeft aan die tijd heel bijzondere herinneringen. Ook Tuur heeft zijn verhaal.

Oorlogstijd 9 mei 1940 'Ik had een late dienst gehad en ik lag te slapen in de stelplaats van Zurenborg (Berchem/ Antwerpen). 's Nachts kwam mijn baas me wakker maken. 'Tuur', zegt hij, 'Ge moet naar Lier rijden. De mensen van het gasthuis gaan halen en naltl'-Antwerpen brengen'. We vertrokken vroeg in de morgen. Gust Van Dael als wattman en ik als ontvanger. Wij kwamen in Ranst aangereden en daar botste een Franse tank tegen onze tram. Wij hadden niets en zij ook niet. Webroebelden wat tegen elkaar en reden verder. Aan het Lisp in Lier moesten we een wissel trekken om over de spoorlijn te kunnen. Er was geen bareelwachter meer en het treinverkeer lag stil. Ik zeg tegen Gust: 'Ik zal in de statie gaanzien of ik de wissel van de tram vind en als ik de goede heb, roep je maar.' Het lukte en toen naar Lier. Op de Markt stond de chef ons al op te wachten om te zeggen: 'Rij maar terug want alle mensen zijn hier al weg.' Wij terug naar Antwerpen maar in Broechem stond het vol met vluchtelingen uit Zundert en omstreken. We namen ze allemaal mee naar Antwerpen tot aan de Victoriaplaats (Rooseveltplein). Terug in Zurenborg stond mijn baas weer te wachten met de mededeling; 'Je zou nog eens naar Schilde moeten rijden. Er heeft nog volk gebeld die graag naar Antwerpen komen.' Voor we vertrokken, ik als wattman met een ontvanger van Antwerpen, kwam daar een of4

Spijskaart van het feestmaal voor de eregasten en genodigden (120 personen) ter gelegenheid van de plechtige opening van de tramlijn naar Hoogstraten. Deze maaltijd van 12 gangen werd opgediend in de studiezaal van het Klein Seminarie op zondag 20 september 1885. ficier van het leger aan. 'Vanavond om 21.30 uur moet u hier terug zijn, want we rijden deze nacht nog weg.' 'Ja, dat is goed en wel', zeg ik 'maar er bolt niets meer en moet zelf nog te voet naar huis in Hoogstraten.' Toen vertrokken we met de laatste tram naar Schilde. Aan het gasthuis van Wijnegem kwam een zuster aangelopen met de vraag: 'Kunt u ons niet meenemen? We zijn niet verwittigd en we zitten hier met zieke en oude mensen.' 'We moeten eerst naar Schilde en als we terugkomen zullen we er zoveel mogelijk mee naar Antwerpen nemen.' Zo gezegd en zo gedaan en via de Victoriaplaats terug naar de stelplaats in Zurenborg. Daar stond ik dus in de stad. Op Gods genade te voet gelopen tot in Sint-Antonius. Daar stond een brouwer aan een cafĂŠ leeggoed te laden op zijn vrachtwagen. 'Naar waar rijdt

ge?' 'Naar Zoersel. Rijdt ge mee?' ' Ja, als ge direct vertrekt.' Daarna van Zoersel te voet naar Oostmalle want daar stond mijn fiets. Toen ik rond 16 uur thuis kwam was er niemend te vinden in huis. Ze waren allemaal gevlucht naar de boeren op den Aard en in de Kathelijnestraat.'

Oproepingsbrief 'Thuis lag mijn oproepingsbrief op de tafel. ' s Avonds reed ik met de fiets terug naar Antwerpen (Zurenborg). Het vertrek van de spoorwegtroepen werd uitgesteld. Twee dagen later zijn we in de late namiddag vertrokken in de richting van Oost-Vlaanderen. We hebben geheel de Vlaanders afgereden van hier naar ginder, denk ik. In Gent namen we de trein naar Brugge. In Assebroek (bij Brugge) was er een depot van de Buurtspoorwegen. Daar konden we ons nog eens goed was-


MAN IN DE MAAND sen. 's Anderendaags weeral de baan op van het ene dorp naar het andere. We hadden wel een goede officier die ervoor zorgde dat we zoveel mogelijk werden ingekwartierd bij burgers. Daarna namen we de trein van Brugge naar Veurne. Onderweg stopte de trein even in een kleine statie en daar stond een wagen van het leger geladen met cornedbeef (rundvlees in blik). Mijne maat zegde: 'Daar nemen we ons deel van anders is er de Duits mee weg.' In het station van Veurne hebben we drie dagen op het stro in de beestenwagons gelegen. We waren precies varkens. De officier vond in Veurne een tram waarmee we naar Nieuwpoort konden. Daar werden we weer bij burgers ingekwartierd maar de Duitsers bleven bombarderen en we vluchten naar Sint-Joris, een gehucht van Nieuwpoort Daar zijn wij gebleven tot aan de wapenstilstand, eind mei 1940. Koning Leopold lil had zich overgegeven aan de Duitsers. Daar ben ik hem altijd dankbaar voor gebleven.'

Naar huis 'Achttien dagen na ons vertrek uit Antwerpen zijn mijne maat en ik het afgetrapt in Sint-Joris aan de kust. Rond twaalf uur ging de brug van Mannekensverede lucht in. Dan zijn we maar langs de IJzer blijven gaan richting Ramskapelle. Daar lag een overzetbootje en een man die aan de overkant woonde bracht ons over de IJzer. In Ramskapene was

Met deze (elektrische) tram nam Tuur afscheid van zijn carrière als ontvanger bij de Buurtspoorwegen. ook de brug en het brugwachtershuis helemaal vernield. Daar hebben we dan wat geschuild. Het regende pijpesteten en we waren doornat. Rond twee uur, een vijfhonderd meters ver- ·

der, kwamen we de eerste Duitsers tegen met motors en zwaar gewapend. Wij verschoten natuurlijk maar ze zegden niets. Ze staken hun hand uit en wij ook. We gingen te voet verder en tegen de avond zijn we in Mariakerke aangekomen. Daar mochten we bij mensen overnachten. Het waren goede mensen. We kregen eten en drinken, konden er slapen en 's morgens kregen we opnieuw te eten. We zijn's anderendaags rond vijf uur vertrokken en te voet naar Gent gegaan. Daar kwamen we in een dreef en aan het einde van die dreef stond een autobus én een maat van ons uit Oostmalle. Hij zag ons, wenkte en riep: 'We mogen mee naar Brussel rijden.' In Brussel konden wij met een kamion mee naar Antwerpen-Zuid. Weer te voet naar Zuren borg want daar stond mijn fiets. In Antwerpen kwam ik Nestje Verschueren tegen van Minderhout die ook terugkwam van het front. Nestje had in Antwerpen een fiets gekregen en dan zijn wij samen naar Hoogstraten gereden op heel korte tijd. Ge moet het maar eens aan Nestje vragen.'

Muziek Van jongsbeen af

.\fel muziek door het leven. Tuur Van Velthoven speelde van zijn veertiende tot zijn tachligste jaar op diverse blaasinstrumenten.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaart~eweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33

Tuur wil over alles en nog wat vertellen, maar het liefst praat hij over zijn carrière als muzikant. 'Toen de Eerste Wereldoorlog gedaan was, ik was 14 jaar, vroeg men bij St.-Cecilia jonge muzikanten. In die tijd was Willem Segers (Willem Kiek zegden de mensen) onze muziekleraar. Mijn eerste instrument was een bugel, later trom bon, tuba en op het einde van mijn loopbaan bombardon. Toen ik pas bij de Buurtspoorwegen werkte, was het dikwijls heel moeilijk om regelmatig de repetities bij te wonen. Ik stond in die tijd in Antwerpen en de diensten waren heel onregelmatig. Als er een festival of een uitstap was, kwam mijnheer Dossche, die toen voorzitter was van St.Cecilia, aan mijne baas vragen of ik toch mee kon spelen. Tot in 1945 heb ik tuba gespeeld. Maar tijdens de oorlog lag het muziekleven voor het grootste deel stil.'

5


MAN IN DE MAAND

le klas

~

~ Heen en terug

,;, tL

GEBR. LEVTEN

'-=

~~~"·~~t-~-rr.·~··~~•w-.•1~ ~ • Zf!Jtm~fräewn ~ ·-e<. Q) ~

:I: "'

----------------~ ---~ ~

~li ~

Minderhout D.

~ ,,.,-~-.- 1·~

------------------ c

.....

-

--.I..

"'

-m<f!'t!Fscae se: LUG'!i . ~ - - - - - --

-

-

c ~

~ 1~ 1 ~ ---------------.,- ö è I è

Zeeman

Heerle-Minctt _M_e_e-rl_e__d_o_r_p_ _

~

1::: al

1st N

Q)

r..

~

~~~~~~~~~ ~

-----------·~.;181~1~1~ Strijbeeck .I • • a a l • I"""'

~ ~

0

-----------I..,... _.I_. eI ~-'-':::.Hazeldonck .'~~~~~~~~~~ ~· . . . """'~ ..... ~""""--= 1""

Kruispa<L _· -.-.. - -- &1.'~1~1~ 1 ~12

-------~----·-----~'"""'- - -I~!"""

~~~[6ll~l~.lg

----~-------------~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~--------~~~~---------

Een reizigersbiljet voor de tramlijn Hoogstraten-Rijsbergen (via Meersei-Dreef).

Vele plaatsen 'Na de Tweede Wereldoorlog zijn we onmiddellijk terug gestart met de muziek. Ik heb toen mijn bombardon netjes opgepoetst en sindsdien in veel maatschappijen en op vele plaatsen gaan spelen: bij St.-Cecilia in Hoogstraten, de Noorderzonen van Westmalle, Broederband Rijkevorsel, al de gouden bruiloften van Hoogstraten en vele jaren in de supportersclub van Hoogstraten en bij de Verbroedering van de Buurtspoorwegen, ter gelegenheid van Statiekermis, enz. Al die jarep heb ik vele vrienden leren kennen. Ik heb ook nog ruim twaalf jaar gespeeld in de fanfare St.-Catharina van Hoogstraten en vijftien jaar in de brasband St.-Rosalia van Meer. Met de muzikanten van Meer deden we veel carnavalstoeten in ons land, o.a. in Wallonië, maar ook in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Op een bepaald moment waren we, leden van de drumband en muzikanten samen, zeker met een groep van tachtig: Dat was een lange rij van minstens 35 meter. Maar op een bepaald ogenblik is uwe tijd gekomen om te stoppen. Hoe mooi het ook geweest was, maar toen ik 80 jaar werd, heb ik het moeten opgeven. Mijn benen wilden niet meer mee en dan is het gedaan in een fanfare waar je veel moet staan en goed moet kunnen stappen. Ze hebben mij meermaals gehuldigd als muzikant en dan doet het wel wat pijn om afscheid te moeten nemen. Het was een mooie tijd maar het is komen en gaan, niets aan te doen!' Arthur Van Velthoven geniet nu reeds meer dan een kwarteeuw van zijn pensioen. 'Dankzij de muziek heb ik me ook nooit verveeld. Ik was meer dan vijftig jaar muzikant. Maar nu denk ik toch soms dat ik oud word en begin te verslijten. Het is mooi geweest. Mijn moeder zei het reeds toen ik nog kind was: 'Gij zijt met de helm geboren!'•

6

-Alle schilder- en behangwerken , -Gordijnen en overgo,rdijnen

I 0-,-

Meersel tlreef(tol) ~~~~~1&1~1~

Rjjsberg'en

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03 / 314.59.66

~

~ i~l~ ~~~~I~

- - - - -- ------I..-

Woninginrichting

-Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.


CURSUS FOTOGRAFIE 10-delige lessenreeksen, zowel voor beginnelingen als gevorderden. Cursusdagen: wekelijks op zaterdag- (beginnelingen) of zondagvoormiddag (gevorderden) Startdatum: 16 januari 1993 Inschrijvingsgeld: 2200 fr. Inlichtingen: IKO, Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten, Tel. 03/3147554

BANDEN DONCKERS: STEEDS DE BESTE SERVICE! PROMOTIE BANDEN

ZEER GROTE KEUZE SPORTVELGEN

Enkele voorbeelden uit ons gamma: 145x13 FIRESTONE S211 155x13 MABOR M5GT 175170x14 DUNLOP SP6T 185/60x14 UNIROYAL R440TH 195/65x15 UNIROYAL R380T 195/50x15 UNIROYAL R340V 205/55x15 CONTINENTAL CV 51

ALLE BANDEN EN ALLE MERKEN IN STOCK + MONTAGE GRATIS

1280,1301,1912,3129,2749,3164,3824,-

SCHOKDEMPERS W/ Golf I + 11 Gemonteerd - Uitgelijnd - B1W incl. -Voor + khter 10.HO fr. Opel Kadett E + D Gemonteerd- Uitgelijnd- BTW incl. Voor+ khter10.500 fr. .____ _ ____. Mercedes 190 + W 124 Gem. - Uitgelijnd- B1W incl. Voor+ khter16.500 fr. Mercedes W 123 Gemonteerd- Uitgelijnd- B1W incl.- Voor+ khter10.000 fr. BATIERIJEN

VAN 25% NAAR 19,5% BTW incl.

BON

115.· voor

uitb~lanceren

3.575 fr. 1.180 fr. 1.116 fr•

Mercedes Diesel 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. .____ _____. Toyota, Mitsubishi COLT, Peugeot, enz. 40 Amp.

______.

.___

OOK SPECIALE ~-~;::::;~ VELGEN VOOR ·.~ Uitlaten• TERREIN Remmen WAGENS ~ Schokdempers • &lkd ~ W1~m ~n tt C>ost~re~

I

.

.

MOTORRIJDERS! BANDEN AAN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN ZEER GROTE KEUZE SIERWIELEN - UITLIJNEN - REMMEN - UITBALANCEREN - BATTERIJEN - SCHOKDEMPERS - LICHTEN - BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE: Turnhoutsebaan 171 WIJNEGEM: Bijkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95- Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311.58.30- Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00- Fax (03)326.35.78

7


-~ VANUIT HET STADHUIS... Bijzonder plan van aanleg: laatste redmiddel Wie zal er nu nog zagen? In de gemeenteraad van 23 november '92 wordt het Bijzonder Plan van Aanleg nr 012 'Marka' definitief goedgekeurd. Hiermee komt een einde aan een lange periode van wrevel, klachten, pogingen tot verzoening en regularisatie tot een definitieve regeling door het wijzigen van de gewestplannen. Voor de houtzagerij Van Erck zijn de problemen van de baan. Vanaf nu kan er ongestoord verder gewerkt worden. Voordien gebeurden alle werkzaamheden zonder uitbatingsvergunning. Voor de kritische burger is dit een schoolvoorbeeld hoe het mis kan gaan met de ruimtelijke ordening en hoe alle plooien van een scheefgegroeide situatie later weer mooi recht kunnen worden getrokken. Voor anderen is dit het bewijs dat er dringend nood is aan ambachtelijke zones om dergelijke moeilijkheden in de toekomst te vermijden. Even opfrissen.

legen is in een landschappelijk waardevol landbouwgebied en dat de werkzaamheden niet verenigbaar zijn met het aanpalend woongebied. Intussen waren er reeds enkele woningen bewoond , de eerste zelfs van vóór de ontbossing van het gebied (april '88). In oktober 1990 wordt dit Ministrieel Besluit bekend gemaakt via aanplakking ter plaatse. In november probeert het college te bemiddelen tussen de firma Van Erck en de omwonenden. Intussen gaan de werkzaamheden in het bedrijf verder zonder vergunning. Op 12 december '90 doet de firma een nieuwe aangepaste aanvraag. Opnieuw wordt bezwaar ingediend door 15 omwonenden. Op 18 maart '91 verleent het college gunstig advies op voorwaarde dat een groenscherm wordt aangelegd. Op 22 augustus ' 91 wordt deze nieuwe aanvraag door de Bestendige Deputatie afgewezen. In oktober '91 richten 22 inwoners van Wortel een verzoekschrift pro firma Van Erck in bij de Minister van Leefmilieu. Eind oktober '91 wordt door het college in afspraak met de firma Van Erck voorgesteld

Hoe het groeide. In 1965 verkrijgt de bouwfirma Horsten een bouwvergunning in de vroegere ambachtelijke zone in de Zandstraat te Wortel. Bij het ontstaan van de gewestplannen in september 1977 wordt deze zone opgenomen als ambachtelijke zone. In 1976 verkrijgt de fuma een bouwvergunning voor het gebouw in het aangrenzend perceel. Hiervoor krijgt ze in 1979 een uitbreidingsvergunning. Dit aangrenzend gebied staat in de gewestplannen aangeduid als landschappelijk waardevol landbouwgebied. Door een aanvraag bij de Bestendige Deputatie kan een bedrijf een beperkte uitbreiding verkrijgen in een aangrenzende zone. De problemen ontstaan na het failliet van de firma Horsten op 10 juli '85. In 1987 koopt NV Marka het gedeelte van het vroegere bedrijf dat gelegen is in het landbouwgebied. Een andere firma koopt het gedeelte in de ambachtelijke zone. In de periode '85 tot aan de verkoop in '87 staan de gebouwen leeg. In 1987 verhuurt NV Marka haar gebouwen aan De Ster als stapelplaats. Intussen werden door het OCMW de bouwgronden aan de Zandstraat verkaveld en verkocht. Deze verkaveling dateert van april 1981. De gronden achter deze bouwpercelen waren bebost met canadapopulieren. Later worden deze gronden opgekocht door Marka die in april '88 een vergunning krijgt om deze bomen te rooien. In juni 1988 vraagt de firma Van Erck een exploitatievergunning aan voor een zagerij. Op 2 maart '89 verkrijgt zij van de Bestendige Deputatie een vetgunning voor een houtzagerij in de bestaande gebouwen. Onmiddellijk gaan een aantal omwonenden in beroep bij de minister. De firma Van Erck wacht het beroep niet af en na zware investeringen start zij haar werkzaamheden. Maar op 19 juli 1980 wordt de vergunning van de Bestendige Deputatie in beroep geweigerd door de Minister van Leefmilieu. De argumentatie van het ministerie bestaat erin dat het gebouw ge-

8

Situatieschets van het nieuwe BPA 012 'Marka' te Wortel. --~ GEB/EO 'PEL/JK WAAROEVOL

. . ! ·.

Door het BPA verandert het bewuste terrein van 'agrarisch landschappelijk waardevol gebied' in een 'ambachtelijke zone'. Dit gebied was oorspronkelijk een uitbreiding van de ambachtelijke zone rechts op de schets. Het cijfer 1 duidt op de bouwstrook, 2 wordt vastgelegd als stapelplaats met bouwverbod en 3 is de reeds voorziene bufferzone die evenwellangs de Mark verder moet door getrokken worden.


GEMEENTERAAD een BPA op te maken waarin de bestemming van de gronden waarop het bedrijf werkt, wordt gewijzigd. Het landschappelijk waardevol gebied zou hierdoor ambachtelijke zone worden. Op 27 aprill992 wordt dit BPA voorlopig goedgekeurd. Op 23 november '92 volgt de definitieve goedkeuring.

Regelen achteraf. De voornaamste bezwaren tegen het bedrijf kwamen van de omliggende bewoners en vooral van deze die een woning gebouwd hebben op de OCMW percelen. Zij hebben bouwgronden gekocht in een landelijke omgeving met achter hun tuin een bos. Momenteel is deze ruimte veranderd in een werf waar kettingzagen en ontschorsing zorgen voor geluidsoverlast. Hierbij werden deze gronden zonder toelating opgehoogd. Om deze redenen hebben enkele omwonenden een rechtsprocedure gestart tegen de firma Van Erck. Ook de oppositiepartij Fusiebelangeu-Agalev heeft zich steeds verzet tegen deze gang van zaken en in de gemeenteraad heeft zij tegengestemd. Gezien de grote investeringen van het bedrijf en de positieve maatregelen die Van Erck mettertijd genomen heeft om de werkzaamheden minder hinderlijk uit te voeren, (vb. de aarden wal) was zij bij de voorlopige goedkeuring toch bereid positief te reageren onder twee voorwaarden. De firma zou aansprakelijk moeten gesteld worden voor de financiële gevolgen zoals de schadeclaims die eventueel door de rechtbank zouden worden aanvaard. Verder zou er geen enkele verdere uitbreiding in de toekomst mogen worden toegestaan. Dit voorstel werd evenwel verworpen. Waar Agalev zich vooral aan ergert is de manier waarop er in Hoogstraten door het college al te vaak aan de firma's de raad gegeven wordt toch al maar te beginnen met de werkzaamheden in afwachting van de vereiste vergunningen. Doe maar op, wij regelen het wel. Hierover zijn in het verleden wel meer aardige discussies gevoerd in de gemeenteraad. Veranderen van de gewestplannen blijkt dan uiteindelijk het ultieme redmiddel om een scheefgegroeide situatie of een bewuste overtreding recht te trekken.

Voorlopig blijkt evenwel dit gevaar tijdelijk geweken, vermits minister Kelchtermans geen nieuwe BPA's, die na 5 februari op het departement Ruimtelijke Ordening zijn binnengekomen, meer zal behandelen. Indien het gemeentebestuur er toe zou overgaan om eens een grondig onderzoek te laten uitvoeren naar de noden van de plaatselijke KMO's in verband met vestigingsmogelijkheden, lijkt het ons ten zeerste aangewezen om ook de Transportzone eens aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Industrie is hier tot nu toe steeds geweigerd geweest. Het wegvallen van de binnengrenzen zallelijk huishouden in tal van expeditiebedrijven en voorlopig blijkt er van reconversie niet veel sprake te zijn geweest. Kan een ambachtelijke zone alsnog de pil verzachten? D

Gemeente koopt vroegere staatsschool Reeds ettelijke jaren huurt de gemeente de gebouwen van de vroegere 'staatsschool' in de Gravin Elisabethlaan van de Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. Hierin is momenteel de gemeentelijke basisschool gevestigd. Een gedeelte wordt ook ingenomen door de plaatselijke bibliotheek. Het Ministerie van Financiën wil nu het geheel (grond en gebouwen) verkopen voor het bedrag van 31 miljoen frank. Alle raadsleden kunnen zich verzoenen met dit bedrag en de koop wordt gesloten. Volgens schepen Pauwels is er momenteel nog te weinig ruimte. Wanneer mettertijd de bibliotheek haar intrek kan nemen in haar nieuw gepland gebouw in de Lindendreef, zal wellicht ook aan dit euvel verholpen zijn.

Sociale woningbouw In een bijkomend agendapunt spreekt de oppositiepartij Fusiebelangeu-Agalev haar be-

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24- Fax 03/314.11.24

zorgdheid uit over het nijpende gebrek aan sociale huurwoningen in de gemeente. Zij dringt bij het gemeentebestuur aan om via het Urgentie-programma voor sociale huisvesting van De Batselier meer sociale huurwoningen te voorzien en haar inspraak in de sociale bouwmaatschappijen sterker te maken door het pakket van gemeentelijke aandelen te verhogen. Zowel burgemeester Van Aperen als schepen Peerlinck reageren tegen het beeld dat de oppositie zou hebben van het college als zou zij geen interesse betonen voor deze problematiek. Hoogstraten is direkt op de kar gesprongen en er zijn reeds kontakten geweest met de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting en met de Noorder kempen. Deze twee maatschappijen hebben al wat bij hen voorradig was, ingediend. Zij, en ook het college, zijn vanaf het eerste moment zeer attent geweest. Raadslid Blockx vraagt zich hierbij af welke bevolkingsstructuur we hier in de gemeente willen. Men mag zeker niet overdrijven en mensen van verder aantrekken. Raadslid Verhulst vindt dit een goede redenering maar hij voegt er aan toe of men diezelfde bedenking heeft gemaakt bij al die prive-verkavelingen. Wij vragen niet liever dan dat deze discussie zou gevoerd worden over wat soort mensen willen wij hier in de gemeente. Volgens schepen Van Ammel zouden er momenteel een 130 sociale kavels voorhanden of voorzien zijn in Hoogstraten. Gans deze materie willen wij echter in een later nummer eens uitvoeriger behandelen. •

Gebrek aan ambachtelijke zones? Ook bij vroegere geschillen is reeds meermaals de kritiek geuit dat er te weinig ambachtelijke zones zouden zijn. Deze mening schijnt bij alle politieke fracties te leven. Hierdoor zou het voor het kleine bedrijven die zich in het eigen dorp willen vestigen haast onmogelijk zijn o m op een wettelijke manier in orde te geraken. En wat zijn dan de mogelijkheden? Wegtrekken? Of toch maar beginnen in de hoop (of met de zekerheid) dat er van overheidswege een oogje wordt dichtgedaan? Voor sommige politici is de verleiding schijnbaar soms wel erg groot. Raadslid Sprangers stelde in de laatste raadszitting voor om naar aanleiding van de goedkeuring van het BPA Mar ka een onderzoek te laten uitvoeren naar de noodzaak van nieuwe ambachtelijke zones. Op die manier kunnen we vermijden dat er in de toekomst via BPA's nog meer aan de gewestplannen wordt gewijzigd.

Het nieuw Administratief Centrum werd enige dagen geleden door een leuke (of devote) timmerman voorzien van een kruis uit panlatten. Is de CVP-invloed in het bestuur zo sterk dat het gebouw moest bekroond worden met een christelijk symbool?

9


ACTUEEL

Toekomst

Europa 1993: Europa zonder grenzen!!! Tenminste zonder binnengrenzen. Op papier wil dat zeggen dat Hoogstraten vanaf 1 januari geen grensgemeente meer is. Een gemeente in het grote Europa zonder meer. Niets om veel woorden aan te besteden, ware het niet dat ,de grens, toch een en ander te betekenen heeft voor onze gemeente. We denken dan vooral aan de transportzone in Meer. Veel aktiviteit, veel tewerkstelling. Hoe moet het daar nu verder mee. Verdwijnt dat alles samen met de binnengrens? Een kijkje naderbij leert ons dat er inderdaad heel wat zal veranderen.

Douane Van oudsher horen ze bij de grens, de douaniers. Ook na 1 januari zullen ze niet verdwijnen. Wel zullen ze met heel wat minder zijn en andere taken krijgen. Mr. Vanden Berghe, Inspecteur der Douane, verklaart een en ander. Van de ca. 102 banen bij het douanepersoneel zullen er zowat 60 overblijven. 42 banen worden geschrapt en voor de betrokkenen is in ruim overleg een oplossing gezocht. Twaalf douaniers van boven de 60 gaan met pensioen, acht van boven 55 worden 'op disponibiliteit' gesteld, d.w.z. dat ze weliswaar nog niet met pensioen gaan, maar dat ze toch niet meer hoeven te werken. De jaren tot hun zestigste blijven hun pensioenrechten gelden en krijgen ze een wachtgeld van officieel 800Jo van hun loon. Door allerhande korobinaties komen ze echter tot een netto wachtgeld dat 90 tot 92% van hun laatste loon bedraagt. Elf douaniers kozen voor 'wedertewerkstelling', dat wil zeggen dat ze overgeplaatst worden naar andere standplaatsen of andere diensten (douane, accijnzen of BTW). Zij die hiervoor opteerden mochten 5 plaatsen van hun voorkeur opgeven en de meesten kunnen verhuizen naar de plaats die hun eerste keuze was. Meerderen onder hen komen daardoor dichter bij huis te werken. Problemen zijn er nog met de zogenaamde 'contractuelen', d.w.z. zij die niet in vast dienstverband werken. Drie onder hen krij gen een nieuwe baan in Antwerpen. Voor de overige acht moet nog een oplossing gevonden worden. Mr. Vanden Berghe maakt zich echter sterk dat ook voor hen een sociaal aanvaardbaar a lternatief uit de bus zal komen.

10

Niettegenstaande er dus heel wat jobs sneuvelen, ziet Mr. Vanden Berghe nog heel wat toekomst voor de douane op de transportzone. Voor de transportzone is immers nog een uitbreiding aangevraagd van 42 ha. De douane zal alles in het werk stellen om voor deze zone douane-technische bedrijven aan te trekken, d.w.z. dat de trafiek daarvoor in- en uitklaringen behoeft. Door aangepaste service (o.a. dag- en nachtservice), door flexibele en professionele inzet van het personeel wil de douane de zone aantrekkelijk maken voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Ook het uitbreiden van de zogenaamde derdelandentrafiek ( = trafiek van landen buiten de EEG waarvoor in- en uitklaringen nodig zijn - deze maakt nu reeds 80% uit van de trafiek in Meer) is voor de douane een middel om de tewerkstelling op peil te houden en zelfs uit te breiden. Anderzijds zullen douanebeambten andere taken toebedeeld krijgen, zowel fiscale (inning en uitbetaling van heffingen) als niet fiscale. Een nieuwe fiscale taak zal bvb. de inning van accijnzen zijn. Onder de niet fiscale taken vinden we o.a. milieu-taken (controle op vervoer van gevaarlijke stoffen - in- en uitvoer van afval) en verkeerstechnische taken (conformiteit van de voertuigen - wegen van wagens en ladingen - controle van de boorddokumenten). Volgens Mr. Vanden Berghe liggen er voor het douanepersoneel nog heel wat mogelijkheden te rapen op de transportzone, of deze nu aan de grens ligt of niet. Van hun kant zullen de douanebeam bten er alles aan doen om de transportzone zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 0

Evolutie douanekantoor Meer Transportzone

+

4 jan. 1972: Oprichting van BTW-kantoor met enkel Beneluxbevoegdheid op de E lO Andere douane- en BTW-formaliteiten met niet Beneluxlanden te WuustwezelWernhout Jaren - '70: -:= _ .., : Aktiestegen de verkeersdrukte in de dorpskernen':Btasscbaat, St-Job, Wuustwezel, Essen, Rijsbergen, Zundert. 28 nov. 1982: _ Oprichting douanekantoor met volledige bevoegdheid inzake BTW en douane te Meer. 110 Bel douaniers •.; ;;;, . . ", Vestiging van 18 d aratiebedrijven' van Wenûiotit::.Wuustwezel + 3 bankèü. ( ± 650 werknemers) + horecabedrijf. ' ·.· · 1984: Volledige afwerking Nederlandse douane op Ha.zeldonk-Rijsbergen Start transportzone Hazeldonck StartTransportzone Meer onderiropuls van .de(j.O.M. en l.O.K. - vestiging transportbedrijven väii'Wernhout ·en Zûndert opslagplaatsen op de transportzone te Meer/Hazeldonck o.a. Gerlach, Gondrand, Herreygers, Kennis, Oostvogels, ... - vestiging andere transport- en opslagbedrijven . Ferrymasters, De Rijke, HollemaQ., Huybrechts,... . - vestiging exportbedrijven: A.P .M. Antwerpenplastiekwaren, Prinz Autoimport~ export, Tankcleaning, Horeca: Total + BP · · · - Declaratiebedrijven met opslag en overslag firma Van Aert (ADR-gevaarlijke produkten) (bron: Mark Terreur.) := ,

_,_


ACTUEEL

'Waarom niet vroeger een reconversie?' E,en'gesprek met Mark l'~ff~JU:"' verific{l.~el!r~ t~~Ç~!!ftant bij de douane te ,Meer,. ;woortlvoerder van de onafhankelijlle !a.miJJ,t~~-a~envakbond bij Finii'~elënl ~

~

..

.. _. .

.

.

... ..

..

'

-····

..

De grootste problemen doen zich momenteel voor in de privé-sector. Men moet rekenen dat ongeveer 800Jo van de werkzaamheden op de Transportzone te maken heeft met de declaratie van de goederen. De meeste ontslagen vallen dan ook bij de kleine twintig expeditiebedrijven. Oorspronkelijk werkten hier ongeveer een 650 mensen. Een gedeelte hiervan heeft zich tijdig veilig kunnen stellen door weg te trekken of door zich om te scholen. Maar twee derde is echter gebleven in de hoop dat er na '92 toch nog een groot centrum zou overblijven aan de grens. In juni en juli zijn de meeste ontslagen gevallen, vooral bij de declaratie en de boekhouding. De meesten doen hun opzegperiode nog uit tot eind december en anderen tot eind maart. Bijvoorbeeld bij de firma Gerlach, een van de grotere, werkte twee jaar geleden nog 60 man. Nu zullen er nog 6 overblijven. Hetzelfde voor Belcomex, Mobiel, Van Den Heuvel, allemaal bedrijven met ongeveer 50 personeelsleden in dienst. Daar blijven nog hooguit 6 jobs per bedrijf over. Eigenlijk was het in 1985 al duidelijk dat deze transportzone ten dode was opgeschreven. Vanaf 1988 kregen wij een definitieve kijk op het wegvallen van de grenzen. Van toen af is ook al een gedeelte van het personeel afgebouwd. Maar het werk bleef. Er kwamen nog meer bedrijven bij, dus was er weer nood aan bijkomend personeel voor de declaratie. En het zijn vooral ook deze mensen die nu de dupe worden. Het was reeds langer te voorzien, maar toch heeft men het nooit volledig geloofwaardig voorgesteld. Men heeft zich te weinig geïnformeerd in de hoop dat het sprookje zou kunnen blijven duren. Men heeft zich niet tijdig herschoold en daar ziet men nu de gevolgen van. In 1990 hebben wij de vraag gesteld aan EG-commissaris voor Verkeer Karel Van ~1iert hoe hij de toekomst van deze transportzone zag. Hij heeft toen duidelijk gesteld dat men dringend aan reconversie toe was in de :icbting van de industrie. Want een bijkomend probleem is nog dat men het wegverkeer zal gaan afremmen ten voordele van het spoor en het transport over het water. Per dag passeren er immers 15.000 vrachtwagens aan de grens in Meer. Bij de douane ligt de zaak iets anders. Van de 94 ambtenaren die er nu werken zullen er 58 kunnen blijven. Twintig douaniers kunnen vanaf 55 jaar op vervroegd pensioen. Zij kun.aen nog rekenen op 80% van hun netto-loon, aangevuld met een weddecomplement en een ·• orrnings- en herstructureringspremie. Het zijn tenslotte nog 16 douaniers die naar een andere plaats zullen moeten gaan werken. Sommigen zullen naar Turnhout moeten, an-

I

-

-· - .. .

deren naar Antwerpen-Noord. Gelukkig zijn er verscheidenen woonachtig in de streek van Turnhout, dus dat is dan geen probleem. Voor de anderen valt dat helemaal niet mee. Voor diegenen die verplicht worden te muteren is er door de sociale dienst van het Ministerie van Financiën 35 miljoen voorzien. Zo wordt er bijvoorbeeld een tegemoetkoming voorzien van 100.000 fr als verhuispremie. Aan de andere kant wordt er nog onderzocht of douanepersoneel in aanmerking kan komen voor andere taken aan de grensovergangen. Maar daar moeten we wel niet te veel op rekenen. Hier en daar misschien eens een magazijnier en dan zal de kous wel af zijn. De douaniers die kunnen blijven zullen zich vooral moeten toeleggen op de goederen uit de zogenaamde derde landen. Dit is dus alle in- en uitvoer van en naar landen buiten de Europese Gemeenschap . Voorlopig zijn dat vooral hier de firma's Mondi Foods en Prinz met zijn Koreaanse wagens. Waar tot nu toe nog weinig over gesproken wordt zijn de vrachtwagenchauffeurs. Werk blijft er voor hen genoeg, daar verandert niet veel aan. Maar door het wegvallen van de binnengrenzen zullen zich hier ook andere transportfirma's komen aanmelden uit de goedkopere Europese landen zoals Griekenland en Portugal. Grotere transportfirma's zullen goedkopere werkkrachten aannemen om nog meer te kunnen concureren. Er zijn al gevalJen bekend waar chauffeurs ontslagen werden en vervangen door Polen. Kleinere familiebedrijven zullen het heel moeilijk krijgen. Naar ik verneem zouden er in Meer al enkele transportfirma's in faling verkeren.

Tuinontwerp Tilburgs... ... de creatie van een unieke groene ruimte ... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs

A

Rietweg13 2328 Hoogstraten

Tel. 03/315.72.00 ... · . . .•.

.

.. ·

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

de guld

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

(wordt vervolgd)

11


REGIONAAL

De grensstreek ... een vergeten hoek? Op 29 november organiseerde BENEGO een culturele manifestatie in Etten-Leur Het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO), een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 34 gemeenten langs de Belgisch-Nederlandse grens, richt om de twee jaar een culturele manifestatie in. Na Meersel-Dreef, in '90, werd dit jaar gekozen voor het Nederlandse stadje Etten-Leur vlakbij Breda. Muzikale ensembles en orkesten uit het BENEGO-gebied gaven doorlopend concerten in verschillende zalen van het cultureel centrum 'De Nobelaer'. Tegelijk vond een symposium plaats onder het thema: 'één taal, maar? ... ' Onder de belangstellenden bevonden zich burgemeester Arnold Van Aperen en schepen Marcel Van Ammel. Schepen Karel Pauwels was aanwezig als voorzitter van de werkgroep cultuur.

'Nederland heeft nooit leren vechten voor zijn taal, wacht maar tot na '93!' Het thema van het symposium werd aangereikt door Geert Van Istendael, Vlaams dichter en journalist. In een bijzonder levendige en heldere toespraak schetste hij de geschiedenis van de Vlaamse taalbeweging. Een strijd die nu al geruime tijd gestreden is, maar tot 1950 een grote impact had op het maatschappelijk leven. De Vlaamse taalbeweging heeft bij ons, nog steeds volgens Van Istendael, een sterk taalbewustzijn achtergelaten, maar heeft ons tevens opgezadeld met de hersenschimmen van haar romantische leiders. Het Vlaamse volk bestaat niet. 'Studerenden werd een romantiek, een symboliek opgedrongen. De Vlaamse graven die tegen de Fransen vochten spraken immers zelf Frans. Die hersenschimmen zijn een erfzonde die wij meeslepen uit de negentiende eeuw. Het voorbeeld werd nog maar eens gegeven in 1970 bij de oprichting van de 'Vlaamse' Gemeenschap, terwijl de voorbereidende teksten spraken van een Nederlandstalige Gemeenschap en de Walen van 'La Communauté française'. De Vlamingen keerden zich af van hun noordgrens en de Franstaligen'. Ook mevrouw drs. J. Baartmans, lid van het college van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant, sprak haar ongerustheid uit over de federalisering van België. 'Het federalisme creëert een euforie, een gevoel van sterkte waarbij men Nederland eerder de rug toekeert'. Toch is deze ontwikkeling voor haar begrijpelijk gezien de onverschilligheid van Nederland ten aanzien van de Vlaamse taalstrijd. Het thema was en bleef een open vraag. Met deze vaststelling besloot Herman Suykerbuyk, burgemeester van Essen en tevens voorzitter van BENEGO, het symposium. 'Er was duidelijk belangstelling om de vraag in te vullen. Het grensgebied is voorstander van één gemeenschappelijke taal, met gevarieerde culturen. Geen eenheidsworst, niet in Europa, ook niet in het Nederlands taalgebied'.

De Nederlandse zuidgrens ... onze noordgrens Het klinkt wellicht paradoxaal, maar onze noordergrens was al een feit, lang voor de onafhankelijkheid van België. De vrede van Münster trok in 1648 een lijn dwars doorheen

12

met hertogdom Brabant. Nederland, toen nog 'republiek der verenigde provinciën' verwierf daarbij zelfstandigheid. De zuidelijke Nederlanden, waartoe grote delen van NoordFrankrijk behoorden, bleven onder Spaans katholiek gezag. België zette haar lijdensweg als strijdperk van de grote mogendheden verder. Tot het congres van Wenen in 1814 besliste dat de Oostenrijkse Nederlanden en het tot dan toe onafhankelijke prinsbisdom van Luik bij Nederland moesten worden gevoegd. De Belgische onafhankelijkheid maakte daar een eind aan. Op 8 augustus 1843 legden Willem III en onze koning de grenzen officieel vast. De angst voor nieuwe annexatiepogingen vanuit Nederland maakte van de grens een barrière. Beide landen ontwikkelden zich haast

onafhankelijk van elkaar. Daardoor kwam de grensstreek met haar rug tegen een muur te staan. Nu, meer dan 150 jaar later, zijn vele verschillen nog steeds niet overbrugd. Zo beschikt men niet over een grensoverschrijdend rampenplan. De ambulance kan de grens niet over. Een wat ongelukkige situatie voor wie zijn been breekt en zich niet meer over de grens kan slepen. Hij zal in het buurland verpleegd worden, zelfs indien het ziekenhuis over de grens dichterbij gelegen is en gemakkelijk te bereiken. En wat als de dienstwagens niet direkt beschikbaar zijn? Toch zijn de tegenstellingen, die eens aanleiding gaven tot de afscheiding van Nederland al lang verleden tijd. Gans de negentiende eeuw bleven goede contacten bestaan tussen de grensgemeenten. Familie- en historische banden, sport en culturele uitwisselingen speelden daarin een belangrijke rol. Echt sprake van formeel overleg is er echter pas de laatste decennia. De groei naar een Europees beleid heeft de grensoverschrijdende samenwerking in een stroomversnelling gebracht. Juridische structuren en fi nanciële middelen moeten de achterstanden in de grensgebieden wegwer ken.

BENEGO? Weinigen zullen al gehoord hebben van BENEGO en nog minder zullen weten waar dit

Dames en Heren 1oop vrij binnen Bij ons vindt u * Elegante mode (ook in grote maten) * Sportieve en chique mode * Speciale jonge mode in alle prijsklassen * De topmerken zijn weer uitgebreid * Ook de mantel- en coatcollectie is onvoorstelbaar mooi * ledere week nieuwigheden bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Ook op zondag open tot 5 uur


REGIONAAL samenwerkingsverband voor staat. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de burger doorgaans niet direct in contact komt met BENEGO. Toch komen de verbeteringen die dankzij of op het initiatief van BENEGO in de grensstreek werden aangebracht juist hem ten goede. Het ontstaan en de werking van het samenwerkingsverband is vergelijkbaar met dat van een intercommunale, zoals de lOK (de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen). Wanneer bepaalde aspecten van het gemeentebeleid, zoals veiligheid, milieu of ruimtelijke inrichting het lokale karakter overstijgen, is het nuttig een samenwerkingsverband met andere gemeenten op te richten. Zolang er geen overlegorgaan bestaat, berust de beleidsafstemming op vrijwilligheid en onderling te maken afspraken. BENEGO werd opgericht in 1967 om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van een aantal gemeenten in West-Brabant. Tegenwoordig zijn 34 Nederlandse en Belgische gemeenten aangesloten. Sinds april '91 kan het al volwaardig rechtspersoon de resulaten van haar onderzoek doorspelen naar hogere instanties. Het zal duidelijk zijn dat BENEGO werkt op het niveau van de gemeenten. Elke deelnemende gemeente stuurt twee vertegenwoordigers en betaalt eenzelfde bijdrage. Voor Hoogstraten zijn dit schepen Pauwels en gemeenteraadslid Denise Adriaensen. BENEGO kan echter geen gemeentelijke bevoegdheden overnemen of verplichtingen opleggen. Een eerste belangrijke taak is het inventariseren van de knelpunten in de grensstreek . Werkgroepen worden opgericht om bepaalde problemen uit te diepen en oplossingen voor te stellen. Momenteel loopt onder het initiatief van BENEGO een pilootprojekt inzake het ambulancevervoer in Essen-Roosendaal en Nispen. Andere initiatieven zijn de aansluitingen van fiets- en wandelroutes over de grens. Precies omdat de hoofdsteden niet in de grensstreek gelegen zijn, is voor BENEGO ook na het wegvallen van de binnengrenzen een belangrijke taak weggelegd. •

Nieuw., logo voor de bib

10 BRIDGELESSEN te HOOGSTRATEN op dinsdagen, aanvang 20.00 uur eerste les 19 januari '93

in Sportcafé de Zevensprong kostprijs: 1.000 BF inlichtingen: Jos BEVERS, 314.38.94

Foto-video

deGreef D01p 42- Rijkevorse/ Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Een onvergetelijke gebeu rtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken . Door een professi<'neel fotograaf.

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/3147253

*

De HoogstfáátSe bibliotheek richt een logo-ontwerpwedstrijd in. Aan het winnende logo wordt een prijs van IO.OOOF toegekend,. ook zijn er .via bo~ kenbons v~er aanmoedigingsprijzen ·van 2000F voorzien. Ieder die wens~ kan deelneroenen zijnont· werp voor 31/~/93 zenden aap. dë' operi~ bare bibliotheekt,a.v, de bibliothecaresse. Het logo dientte ziJn ontworpen volgens ent stelt. Het ; de vereisten die reglement is op . te bekomen in· de hoofdbibliotheek en de uitleenposten, ;' Ook worden een twintigtal.scl:10len bena- .1 derd die een opleiding grafiek hebben, i ~ aaronder ook het IKO in HoogstrJlten. Dit logo zal gebruikt word,en bij elke bi· .. t bliotheekaktiviteit; t1ij •. 'Priefwisseling en ' gëböu- · drukwerk, verder áls këtlnïer.k v.en (een echte huisstijl dus). Dit logo dient een visuele presentatie te zijn van de bibliotheek en hàar . werk~ zaamheden.

Öp

Tel.: (03) 314.82. 16

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

*

Exclusieve fashion kleding

*

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

*

Te gekke horloges en ringen

*

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

*

Kortom .. ... bijna alles!!!

Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten • • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor ka:r:tteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

13


REGIONAAL

DeXëifiéW ~/ .

~

Bouwstenen voor de toekomst Onder dit thema hield de Kamer van het Bouwbedrijf van het arrondissement Turnhout een colloqium over de vooruitzichten voor de bouwsector in de Kempen. Aan de hand van drie onderwerpen toetste men de mogelijkheden opdat onze aannemers meer bouwondernemers zouden worden. ir. Guy Denissen, direkteur-generaal van Domus Flandria, de onlangs opgerichte gemengde maatschappij die het Vlaams urgentieprogramma voor de sociale woningbouw gaat coördineren en financieren, sprak over de ingediende projecten waaronder 14 woningen in Hoogstraten door de Maatschappij De Noorderkempen. ir. Marc De Roeck, inspecteur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), behandelde de waterzuiveringsproblematiek en de evolutie van wetgeving en administratieve organisatie met de taakverdeling tussen administratie, VMM en Aquafin. ir. Frans Diels en ing. Dirk Stove, bevoegd voor het Antwerpse en Limburgse gebied, lichtten de taken, prioriteiten en doelstellingen toe van de nv Aquafin, de gemengde maatschappij die door het Vlaams Gewest en de GIMV werd opgericht om de nieuwe waterzuiveringsinfrastructuur te bouwen en te exploiteren. Voor het arrondissement Turnhout zijn van 1991 tot 1994 47 projecten gepland voor een totaal bedrag van 1.345 miljoen fr. 0

Homilius & Strauss Jan van Mol (Halle-Zoersel), directeur van de muziekacademie De Noorderkempen en van het Jeugdmuziekatelier van Hoogstraten, zette als eerste het grootste deel van Homilius' orgelwerk op CD. Als orgel koos hij één der belangrijkste oude instrumenten van Duitsland, nl. het König-orgel in de abdij van Steinfeld in de Eifel.

galante, speelse en toch vindingrijke orgelmuziek werkt heden heel verfrissend. U kan deze CD (14 orgelwerken, 70' 19" DDD) bekomen door overschrijving van 500 fr + 50 fr verzendingskosten op het banknummer 220-0222835-62 ten name van Jan Van Mol met de vermelding 'Homilius'. Ook Werner Van Mechelen (Turnhout), basbariton, en Marc Deckers, klavier, brengen een nieuwe CD die integraal gewijd is aan liederen van Richard Strauss. Tijdens een concert in De Warande te Turnhout werden de l6liederen van deze opname voor een enthousiast publiek uitgevoerd. Het is een prachtige en tegelijk gedurfde opname geworden want R. Strauss geniet bij het grote publiek niet dezelfde bekendheid als sommige andere leden van de populaire Strauss-familie. Deze CD in DDD-opname duur 45'43 " en in de cassette vind je een tekstboekje met alle liederen. Werner van Mechelen, gekend en veel gevraagd concertzanger woont momenteel nog in Bielefeld (D) maar verhuist kortelings naar Zaventem. Marc Deckers, full-time pianobegeleider, is zoals Van Mechelen ook verbonden aan het Lemmensinstituut te Leuven. Voor meer informatie kan je hem bellen via tel. 016-20.27.40. 0

Kerststallen Tussen Kerstmis en Driekoningen (6 januari) treft men binnen in of op de pleinen bij de kerken van de Kempense parochies meestal een kerststal aan . Tientallen van die kerststallen zijn echt de moeite van het bekijken waard. Sommige bevatten uitzonderlijk mooie beelden. Andere verlevendigen de uitbeelding door er levende dieren bij te plaatsen. De Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen geeft een brochure uit met daarin alle meegedeelde inlichtingen over deze kerststallen; de beschrijving van vier circuits om ze te bezoeken met de eigen wagen, in gezins- of familieverband of met vrienden en suggesties om met een grote groep in een eigen autocar op tocht te gaan. De TFP A beschikt over gidsen die kerststallentochten willen begeleiden. De Kerststallenbrochure kost 75 fr. Wie 100 fr. stort op rek.nr. 000-0084253-57 van de TFPA krijgt ze toegezonden. Voor meer informatie bellen naar: 03-216.28.10. 0

lnnotek

Homilius was in de tweede helft van de 18de eeuw één van Duitslands meest uitgevoerde kerkelijke componisten. Vooral zijn vocale werken waren wijd en zijd verspreid. Met de komst van de Romantiek in de kerkmuziek verdwenen de composities van Homilius. Zijn

14

Innotek, het innovatie- en technologiecentrum voor de Kempen, organiseerde een themaavond rond creativiteit in De Warande te Turnhout ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan. Om de risico's en problemen van de beginnende ondernemer en de jonge KMO te verminderen, creëerde de Europese Gemeenschap het Business and Innovation Centerconcept. Over heel Europa bieden een 60-tal BIC's hulp aan jonge bedrijven. Zij werken met hen samen bij het ontwikkelen van innoverende activiteiten en het opzetten van nieuwe business-units. Bestaande bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden, diversifiëren of moderniseren en startende ondernemingen kunnen bij het Innotek-team terecht voor begeleiding, advies en financiering. Voor meer info: tel. 014-57.00.57, Kleinhoefstraat 5, 2240 Geel. 0

Brabantse Almanak Reeds voor de vijfde maal brengt het Brabants Heem zijn jaarlijkse almanak uit. Voor het jaar 1993 vind je in deze uitgave (256 blz, 11 x 9 cm, geïllustreerd) de belangrijkste markten en evenementen, het weer per

maand, de liturgische kalender, een natuurkalender, het korten en lengen der dagen, de opkomst en ondergang van de maan, de zonsen maansverduisteringen, de gemeenten, gewestelijke organisaties, musea en nog veel meer nieuws, vooral uit de provincie NoordBrabant in Nederland. De Brabantse Almanak kost 6,90 gulden of 125 fr en is o .a. te koop in het Hoekwinkeltje aan de Dorpstraat in Ulvenhout en bij diverse boekhandels in Breda. O

Toverhazelaar De jaarlijkse Hamamelisfeesten van het Arboretum te Kalmthout kennen een stijgend succes. Dit jaar kan men op zondag 17 en 24 januari en zondag 7 februari weer een wandeling maken om 11 en 14 uur met een gids door de Hamameliscollectie en andere winterbloeiers in het park. De eerste zondag kan men om 16 uur een voordracht bijwonen over vaste plantenborders, op 24 januari om 16 uur geeft Raphaëlla Smits, gitaar, een concert oude muziek en tijdens de derde zondag is er om 16 uur een voordracht over bomen en struiken. Reserveren is noodzakelijk en kan via tel. nr. 03-666.67.41. 0

Nieuw-Ginneken Heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft een nieuwe tentoonstelling in zijn museum aan de Pennendijk in Ulvenhout. Het onderwerp van de tentoonstelling is een schitterende collectie prentbriefkaarten, bidprentjes en andere prenten die een beeld geven van Nieuw-Ginneken op prent en kaart. Liefhebbers van dergelijke verzamelingen kunnen op zondag 3 januari en 7 februari nog een kijkje komen nemen in dit museum tussen 14 en 17 uur. De nieuwe tentoonstelling vanaf 1 maart zal gewijd zijn aan de scholen. Wie helpt Paulus van Daesdonck aan oude klasfoto's. Men rekent ook op hulp uit de grensstreek, o.a. oude klasfoto's van Meersei-Dreef. Geïnteresseerden kunnen terecht aan de Craenlaer 18 in Ulvenhout of via tel.nr. 00.31.76.61.27.42•


REGIONAAL

Internationaal Agro-Business Centrum

Samenwerkingsverband van veilingen Hoogstraten en Br:eda Na vier jaar voorbereiding werden op woensdag 21 oktober de grootse plannen voor het Internationaal Agro-Business Centrum (IABC) op feestelijke wijze in Breda gepresenteerd. De initiatiefnemers hopen in maart 1993 te starten met de bouwwerken van de eerste fase.

Agro-Business Centrum heeft een prijskaartje van 4.500 miljoen fr. De Veiling der Kempen participeert in het project voor 250Jo. Maar initiatiefnemers zijn optimistisch voor wat betreft de toekomst van dit kwalitatief hoogstaand handelscentrum. Dit bedrijventerrein heeft een bijzonder gunstige ligging ten opzichte van de belangrijkste uitvalswegen naar internationale bestemmingen. Het IABC komt te liggen naast de bestaande veiling van Breda aan de HeilaarstraaL Het terrein wordt begrensd door de rijksweg Al6, de Ettensebaan, de Heilaarstraat en de Leursebaan ten westen van Breda. •

Tuinbouw Voor de realisatie van dit enorme project hebben de Veiling der Kempen van Hoogstraten en de RBT-veiling van Breda een samenwerkingsverband ontwikkeld. Ook de gemeente Breda is bij deze ontwikkeling betrokken voor de planologische procedure, de grondverwerving en het bouwrijp maken van het terrein. Na heel wat discussies gaf de gemeenteraad van Breda onlangs zijn toestemming voor het project. De andere partners zijn Rabobank/Rabo Vastgoed en het studiebureau Visser & Beerman van Rotterdam voor de structuurontwikkeling en de architectuur. Voor de financiering van het geheel kunnen de twee veilingen, omwille van deze internationale samenwerking, ook genieten van interessante subsidies van de Europese Gemeenschap.

Handelscentrum ' Ik hoop dat we snel aan het bouwen zijn en dat het initiatief over vijftien jaar (in 2007) is uitgegroeid tot een agro-business centrum dat zijn weerga niet kent in Europa' , zei directeur M. Claes van de Bredase tuinbouwveiling. Ook directeur E. Rigouts en onderdirecteur P. Vanderhallen van Hoogstraten, beiden aanwezig op de voorstelling van deze plannen in Breda, bevestigden deze zienswijze. Het complex zal bestaan uit drie grote delen: een groothandelscentrum, een uitbreiding van de naastgelegen veiling en een centrum voor exporteurs en agro-aanverwante bedrijven. Alle handelaars en verwerkingsbedrijven die zich hier willen vestigen moeten dus activiteiten ontplooien die verwant zijn met de tuinbouwsector. Het geheel zal bestaan uit een handelscentrum van 35 ha voor specialisten in fru it en groenten. Er is reeds heel wat belangstelling vanuit de sector. In de eerste fase (3,5 ha) worden twee hallen gebouwd voor de groothandel en één hal voor aanverwante bedrijven. Eén hal voor de groothandel is 3.000 m' groot. De eerste hal voor de groothandel is reeds volledig toegezegd en voor de tweede hal hebben zich al huurders gemeld voor de grootste helft. Drie ondernemingen hebben al belangstelling oor de hal bestemd voor de aanverwante be:i.-ijven. De eerste paal moet nog in de grond, er is nu al ruim 10.000 m ' verhuurd of in on~handeling. De kandidaat-bedrijven krijgen êan ook heel wat medezeggingschap in de interne invulling van de hallen, overeenkomstig .::..e specifieke noden en wensen van deze vesti~en. uit een recent onderzoek blijkt de be.aD,_l:Stelling vooral te komen uit West-Brabant en Zuid-Holland in Nederland en uit België. 1)e totale ontwikkeling van dit Internationaal

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617- AutoteL 017/546080 15


ONGEVALLEN

Ongevallen . · Dinsdagochtend 17 november kwam aan het kruispunt Meerdorp - John Lijsenstraat, de 18-jarige José Van Trijp uit Zundert met zijn bromfiets in aanrijding met de minibus bestuurd door Paul Sterckx uit Kasterlee. De bromfietser werd zwaar gekwetst. Dezelfde dag om 8 uur botsten aan de Meerseweg de auto's bestuurd door Rose-Marie De Gruyter Meerseweg 4 en Marcel Verheyen Boskantweg 13, Meer. Er was lichte schade. Woensdagavond 18 november werd de 49-jarige Andrea Van Dessel, Oostmallebaan 84, Rijkevorsel zwaar gekwetst toen zij aan de Merksplassesteenweg met haar auto tegen een boom reed. Donderdag 19 november rond 7.10 uur reed · een Franse personenwagen met twee jongens en een meisje, in de richting van Nederland op de E19 tegen de vangrail en vloog in brand. De drie inzittenden liepen echter geen zware verwondingen op. Erger was het gevolg van dit ongeval, dat een file van ongeveer 7 km veroorzaakte. Een Belgische trucker die plots moest stoppen, kon niet verhinderen dat zijn voertuig dubbel sloeg en een lading betonijzer, bouten en 4 vaten bekistingsolie op het wegdek terecht kwamen. De olie uit twee opengebarsten vaten maakte de rijbaan spiegelglad. Wat later werd de Belgische trekker met oplegger nog aangereden door een Ne-

derlandse vrachtwagen met aanhanger die kantelde en op de wegberm terecht kwam. De bestuurder Engelhert Van Aaisburg (5lj.) uit Waardenburg NL zat in zijn kabine gekneld. De brandweer van Hoogstraten kwam hem bevrijden. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. De autobaan werd voor het verkeer afgesloten. Tot omstreeks halftwaalf duurde de verkeersoverlast in en om Hoogstraten. Zaterdag 21 november om 15 uur botste aan het kruispunt Vrijheid - Buizeistraat de auto bestuurd door Hilde Dergent uit Turnhout met de motorfiets bestuurd door Cornelius Martens, Minderhoutsestraat 96, Minderhout. Er was zware schade. Dinsdag 24 november om 9.30 uur reed Rudi Geysen (20j .) Fruithoflaan 92 met een lichte vrachtwagen tegen een boom en een kilometerpaal aan de Loenhoutseweg. Hij werd hierbij licht gekwetst. Zondagnacht 29 november om 2 uur reed de 28-jarige Dirk Vervoort, Van Aertselaerstraat 78 Hoogstraten met zijn auto aan de Ulicotenseweg in de gracht. Hij werd, evenals de inzittende Marleen Jacobs (29j.) licht gekwetst. Zondagnacht 29 november om 3.15 uur gebeurde er aan de Oostmallebaan te Sint Lenaarts een frontale botsing. De 25-jarige bestuurder P.T. uit Beerse werd niet gewond. De aangereden auto werd door de klap van de weg geslingerd en de brandweer moest de geblokkeerde deuren openbreken. Vijf

zwaar gewonden werden bevrijd: Carine Van Opstal (23j.) en haar zus Linda (24j.) Kerkveld 4 Wortel; Gert Remeysen (2lj.) Merksplasseweg 13 Ravels en Jan Aelbrechts (26j.) Bosvenstraat 48 Ravels. Tina Pinksteren (21j.), P. Van der Voortstraat 8, Wortel. Maandag 30 november om 0.50 uur slipte aan de Merksplassesteenweg te Rijkevorsel een wagen en botste tegen een elektriciteitspaal en vervolgens tegen een boom. De wagen had PÓolse kentekens. De bestuurder verbleef onwettig in ons land en had een uitwijsbevel tegen 16 december. Een van de twee inzittenden, Igor Jaroshenko uit de Driehoekstraat 2 Rijkevorsel, overleed kort nadat hij in de kliniek werd opgenomen. Maandag 30 november om 20.45 uur botsten aan de Oostmallestwg. te Rijkevorsel twee auto's waarbij drie jonge mensen ernstig werden gewond. De bestuurder van de eerste wagen Wim Gibis (22j.) uit Schilde en de inzittenden Jan Mathé (19j.) Berkenlaan 6 Rijkevorsel en Frank Wouters (23j.) uit Malle werden naar het St.-Jozefsziekenhuis in Zoersel overgebracht. De tweede wagen werd bestuurd door Maria PilJin uit Antwerpen. Dinsdag 8 december om 20.45 uur botste aan Hoogeind Meer de auto bestuurd door Helena Biermans (43j.), Strijbeeksebaan 87, MeerIe met de auto bestuurd door Cornelis Stuyts (57j.) uit Etten-Leur. Deze laatste werd licht gekwetst.

Brand in de Vrijbeid

~~~(Q)~~ (Q)[M~~ [M~~lUJW~ Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

Maandag 23 november, in de vroege avond,

U(Q)(Q)[M~ffi\ffi\l ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

ru

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout 16

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 1 7 uur

brak er een brand uit op de bovenverdieping in het woonhuis van de familie Karel WillemsMertens, Vrijheid 101, Hoogstraten. Vermoedelijk is het vuur ontstaan ingevolge een elektrische kortsluiting. Niettegenstaande het een beperkte binnenbrand bleef, was de schade aan het interieur toch aanzienlijk. Een dikke, zwarte rook sloeg uit het venster. De brandweer kon door een snel ingrijpen een verdere uitbreiding voorkomen en had de brandhaard vlug onder controle.


-BRIEVEN

Lezers schrijven Kerk en muziek Geachte Redactie, Sinds ongeveer een jaar haal ik in de boekhandel te Meer uw blad De Hoogstraatse Maand. Ik ben er mee in contact gekomen door een broer van mij die in Meerle woont en waar u ook al eens op bezoek bent geweest gezien het artikel dat u schreeft over zijn garage 't Eekhoorntje. Zo is deze kennismaking gegaan. Ik moet u zeggen dat ik uw blad heel erg waardeer omwille van het nieuws over de dorpen en de stad van regio Hoogstraten. Zo zijn wij onlangs op een vrijdag in Meer gaan luisteren naar de Dekanale zangavond over kerkmuziek. We waren met vier dames, alle vier ook lid van het kerkkoor van de St.Trudokerk hier in Zundert. We moeten u zeggen dat we erg hebben genoten van de sfeer en de zang en ook wij hebben heerlijk meegezongen. Ook bij ons zijn er van die avonden waar verschillende koren uit de regio samenkomen en dat is altijd heel aangenaam om aan mee te doen . Ook stond ik versteld van hoe mooi de kerk van Meer is geworden. Ik was er na 1950 niet meer geweest. Dat was dus een grote verrassing. Van voor de Tweede Wereldoorlog kende ik de kerk al omdat ik bij de familie Stan ooijens in 't Fortuin heb gewerkt en zo zondags de H . Mis in de kerk van Meer bijwoonde. En wat kwam er prachtige muziek uit het orgel; enorm, zo mooi. Eén ding zou ik u nog willen vragen. Bij alle mededelingen in uw blad, mis ik het aangeven van de H. Missen in de verschillende parochiekerken. Dat wil ik u laten weten, niet als kritiek, maar het komt weleens voor dat wij op zondag niet hoeven te zingen en dan zouden wij ook weleens graag een H. Mis in uw streek willen bijwonen. Verder wens ik u nog veel succes met De Hoogstraatse Maand en ik hoop dat ik er nog lang van mag genieten. Hoogachtend, .\.fevr. J. Dictus- Van Oers, Zundert.

ABONNEMENT 1993 600 frank storten op 733-3243117-49

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

Welke bevolking wensen we in onze gemeente? De totale vraag-aanbodbalans van de woningmarkt per arrondissement leert ons dat de Kempen een uitgesproken tekort heeft aan (nieuwe) woningen. Zeker in de sociale huursector is er een grote onbeantwoorde vraag in de Kempen. In 1987 werden er 3968 aanvragers geteld op de wachtlijsten van de erkende Kempische woningmaatschappijen. Ondertussen is de situatie niet verbeterd en zal dit getal eerder naar de 5000 wachtenden zijn opgelopen. Daartegenover stond tot voor kort een grote passiviteit van de overheid inzake de bouw van sociale huurwoningen. De laatste jaren werden door de Kempische woningmaatschappijen slechts enkele tientallen sociale huurwoningen gebouwd. Veel te weinig dus. E n dit tegenover groeiende behoeften in de Kempen wegens de jonge bevolking. Gevolg: steeds duurder wonen zodat voor jonge mensen en lage inkomens nog nauwelijks betaalbare huurwoningen met minimale kwaliteitsgarantie te vinden zijn. SP minister voor Huisvesting Norbert de Batselier is onlangs dan ook gestart met een grootscheepse inhaaloperatie: het urgentieprogramma. In dit urgentieprogramma is Hoogstraten één van de 80 geselecteerde gemeenten in Vlaanderen. Dit houdt voor de fusiegemeente Hoogstraten in dat zowat 125 nieuwe sociale (huur)woningen kunnen worden gebouwd die grotendeels worden gesubsidieerd door de overheid. Het initiatief kan o .a. uitgaan van de erkende woningmaatschappijen, de gemeente, het O.C .M.W. of intercommunales.

03/314.13.13.

Ondanks dit aantrekkelij ke aanbod werden tot op heden door erkende bouwmaatschappijen slechts plannen ingediend voor een povere 24 nieuwe huurwoningen waarvan 12 op de Donkakker en 12 op de Venhoef. Opvallend is dat vanuit het O.C.M.W. en de gemeente tot op heden geen enkel project werd ingediend. Op aangeven van SP Hoogstraten werd hieromtrent door Agalev /FB dan ook terecht een bij komend agendapunt geplaatst op de gemeenteraad. Dit stuitte echter op hevige verontwaardiging bij een aantal raadsleden . Zo hoorden we o.a.: 'Het is laf dat ge ons verwijt de privé-verkavelingen te stimuleren', 'Wij wensen te benadrukken dat er reeds 65 sociale bouwkavels werden gerealiseerd en met de geplande projecten zullen er dat voor de fusiegemeente in totaal 130 worden' en last butnotleast 'Wij moeten trouwens niet overdrijven met huurwoningen, welke bevolking wensen we in onze gemeente?' Bij dergelijke reacties hebben wij toch enkele bedenkingen. Veel jonge gezinnen en vooral de lagere inkomens worden niet geholpen door privé-verkavelingen, deze blijven voor de langere inkomens onbetaalbaar. Het is ons duidelijk dat betaalbare huurwoningen voor deze mensen de beste en soms enige oplossing is. Bovendien stellen wij ons de vraag of deze mensen door bepaalde raadsleden wel gewenst zijn in onze gemeente. Of zijn zij bang door lagere huurprijzen het elitair privéverhuur tegen zich op te zetten? De Hoogstraatse bourgeoisie zal hoogst waarschijnlijk niet gediend zijn met nieuwe sociale huurwoningen.

SP Hoogs/raten, Paul Van Mechelen, Hoogstraten 17


JUBILEUM

60 jaar Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten 1932-1992 deel 1 In alle kranten heeft het gestaan. Zelfs het Journaal van TV I wijdde er een item aan. Toch willen wij als Hoogstraals maandblad nogmaals het 60-jarig bestaan van het Penitentiair Schoolcentrum in zijn huidige vorm in de kijker stellen, en wel met een uitgebreide fotoreportage. Wij willen u een blik gunnen achter de schermen - of moeten wij zeggen achter de muren en tralies- van een gebouw dat de meeste Hoogstratenaren enkellangs de buitenkant kennen.

In zijn toespraak belichtte directeur lef Buts de 3 hoofdelementen van de gevangenenbegeleiding in Hoogstraten; 'Individuele bejegening', 'Opleiding' en 'Contact met de buitenwereld'.

Het Kasteel van Hoogstraten heeft al een lange en rumoerige geschiedenis achter de rug. Van Gelmeislot in de 9e eeuw, werd het eerst een versterkte burcht en dan achtereenvolgens grafelijk en hertogelijk kasteel tussen de 16e en 18e eeuw, gendarmeriekazerne in 1796, bedelaarsoord in 1810 en via landbouwkolonie tenslotte Penitentiair Schoolcentrum in 1932. Veel mensen weten wel dat er een aantal werkplaatsen staan . Dat klopt, maar het zijn niet zomaar werkplaatsen. In sommige van deze ateliers kunnen gevangenen een echte stielleren - vandaar ook de naam 'Schoolcentrum' -; metser, automecanicien, electricien, schilder-behanger, vloerder-tegelzetter, stukadoor , en binnenkort ook nog loodgieter, lasser en bekister. Deze opleidingen worden gegeven in samenwerking met de VDAB. Vele gedetineerden behalen hier een getuigschrift, wat heel belangrijk is in het kader van hun toekomstige ' her-intrede' in de maatschappij. En dat kan al vrij vlug zijn, want gevangenen die naar Hoogstraten ' mogen' komen (een gunst!) hebben nog maximaal 5 jaar strafrestant. Er zijn trouwens nóg enkele voorwaarden waaraan zij moeten voldoen: nederlandstalig zijn, niet ouder dan 50 jaar, en vooral.. . bewezen hebben dat zij over een flinke dosis zelfdiscipline beschikken om in het relatief vrije regime mee te draaien. Aldus herbergt het Hoogstraats kasteel op dit ogenblik 122 gedetineerden, wat met het huidig aantal toezichters meteen het maximum is. Eigenlijk is het aantal bewakers (50) te klein voor een instelling als deze. Maar ja, ook bij het departement Justitie zijn Besparingen aan de orde van de dag. Nochtans zouden in Hoogstraten alleen al nog 27

18

gevangenen méér kunnen opgenomen worden indien er slechts 5 extra personeelsleden mochten aangeworven worden. Niet alle personeelsleden zijn 'bewakers': naast de directeur en 2 adjunct-directeurs, werken hier een psychologe, een geneesheer, een verpleger, 2 maatschappelijk assistenten, 7 administratieve bedienden, 2 hoofdbewaarders, 50 penitentiaire beambten en 22 monitoren en techniekers. Deze laatsten staan in voor de opleidingen en ook voor de andere ateliers. Want niet alle gedetineerden volgen een beroepsopleiding; er zijn nog tal van andere activiteiten voor de gevangenen, maar daarover meer in een volgende bijdrage. (hb) (wordt vervolgd)

De Academische zitting, die plaatsvond in de feest- en recreatiezaal van de gevangenen, werd bijgewoond door de heer Van Oers, Inspecteur-Generaal en in die hoedanigheid afgevaardigde van Minister van Justitie Wathe/et, de heer Dupré, burgemeester Van Aperen en talrijke genodigden. Even later kwam ook de Vlaamse Minister-President Van den Brande het prominente gezelschap vervoegen.


JUBILEUM

· De prominenten dru!äen hun belfgndering uit voor de onl(]ngs gerestaureerde /:Jez()ekzaal,: diegebouwd werd in 1782, en waar ondermeer de wt;tpensçhilden van de families de La/aitfg en Salm-Salm, vroi/gere ' adellijke bewoners van het kasteel, nog .te' rug te Vinden zijn in de sÇhouw(/eçoratie. · Ook ' êen met houtsnijwerk verfraaid ,··schild, dat tijdens ·de ·opruîmingswerk~aamheden teruggevonden werd, is als de. caratie aarz de muur van deze zaçrl bec j!esligd.

Bij het bet;eaen van de binnenplaats valt meteen degelijkenis op met het 'Hótel des lnvalides' te Parijs, waarop dit gedeelte l!an ·het kästeel, dät gebouwd werd omstreeks 1810, geïnspireerd is. In de Napoleontische tijd was het een gendarmerie; is het de verblijfplaats van de gedetineerden.

.nu

Openingsuren : ma. gesloten dinsdag 9 - 18 u. zon. afspr. woensdag 9 - 19 u. met afspr. donderdag 10 - 20 u. met afspr. vrijdag 8 - 18 u. met afspr. zaterdag 8- 17 u. met afspr.

De genodigden werden roridgelefddoor de gevangenisgangen, De gedetineerden zelf waren niet. Zij worden om ethische re.denen niet áls 'bezienswaardigheden' op- . gevoerd. Voor hen werd er die dag een video-film op groot scherm vertoond op een van de hogergelegen verdiepingen.

er

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

,ijaarstudio Rilt 19


GESCHIEDENIS Uit een aantal getuigenissen hebben we onthouden dat Frans Beullens een grote algemene culturele belangstelling had en tevens een overtuigd flamingant was. In de klas las hij voor uit werken van bekende Vlaamse schrijvers. Op zondagnamiddag had hij als verteller een ' kinderuurtje' voor de katholieke Bond in zaal Pax. Hij was een humoristisch man en bijzonder vriendelijk in de omgang. Tijdens de Ronde van Frankrijk schreef hij op een bord achter het winkelraam de uitslag

in de Karel BoomstraaL Bert Haseldonckx gaf heel wat werk uit van Vlaamse schrijvers maar vooral vertalingen uit het Duits van populaire auteurs. Ook de uitgave van De Spiegel (Maandschrift voor Poëzie) werd verzorgd door de Moderne Uitgeverij. In de redactie vinden we o.a. Marcel Coole, Paul de Ryck en Hubert van Herreweghen. Hierin verscheen werk van o.a. Bert Decorte, Pierre H. Dubois, Hubert van Herreweghen, Johan Daisne, Anton van Wildcrode, Jozef De

Archief Vijf Uitgeverijen Tijdens de voorbije eeuw telde Hoogstraten vijf uitgeverijen. Drie uitgevers zorgden tot op heden voor de verspreiding van een weekblad of een maandblad. Voor die 100 jaar Hoogstraatse pers onthouden we de namen van de Uitgeverij L. Van Hoof-Roelans, Uitgeverij Jos . Haseldonckx (vader & zonen) en de uitgeverij D e Hoogstraatse P ers . Maar Hoogstraten kende ook nog twee andere uitgeverijen, nl. boekhandel-uitgeverij Uilenspiegen en Moderne Uitgeverij. Deze bedrijven waren hier werkzaam tijdens de jaren dertig en veertig. Frans Beullens was de man achter Uilenspiegel en Albert Haseldonckx leidde de Moderne Uitgeverij.

Uilenspiegel De boekhandel-uitgeverij Uilenspiegel was gevestigd in de Vrijheid op de Luizenmarkt (nr. 97) tussen het begijnhof en de winkel Bruurs. Wij weten niet met zekerheid of U ilenspiegel veel boeken heeft uitgegeven maar door toedoen van Herman Van Fraechem leende Uilenspiegel in 1937 zij n naam voor de uitgave van de eerste dichtbundel (Germinal) van Bert Decorte. Het feit dat de dichter studeerde aan het Klein Seminarie (R. 1933) is misschien ook niet vreemd aan deze beslissing. Bij de Hoogstratenaren was de Uilenspiegel vooral bekend als boek- en papierhandel. Men verkocht er schoolgerief én de avonturen van Kar! May. In grote groene letters stond de naam Uilenspiegel op de gevel van de winkel. De bewoners van het pand en de uitbaters van de winkel waren Frans Beullens en Maria Lauwers. Samen hadden zij tien kinderen Jan, Jozef, Anna, Paul , Maria, Cyriel, Johanna, Frans (1), Frans (2) en Engelina- allen geboren in Hoogstraten tussen 1931 en 1944. Frans Beullens was geboren te Mechelen in 1904 en zijn echtgenote Maria Lauwers eveneens in 1909. Zij huwden in 1930 in hun geboortestad en kwamen reeds enkele weken later in Hoogstraten wonen. Maria Lauwers was winkelierster en Frans Beullens beroepsleraar houtbewerking (sinds september 1929) aan de Gewestelijke Vakschool in de Karel BoomstraaL

20

Gewestelijke Vakschool van Hoogstraten (Karel Boomstraat) waar Frans Beullens 15 jaar leraar was. van de rit die hij vernomen had via zijn radio. Beullens was ook actief in de culturele kring en de rederijkerskamer 't Eglantierke. In het huis Nele (Vrijheid 125) speelde men toen toneel en draaide men filmen. Nele was het Vlaams huis in Hoogstraten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog belangstelling hebben voor de Vlaamse cultuur en geschiedenis was gevaarlijk. Veel onderwijzers en andere idealisten hebben dat na deze oorlog ondervonden. Op 1 mei 1944 werden een aantal mensen in Hoogstraten opgepakt, waaronder ook Frans Beullens. Wij weten niet wat hem ten laste werd gelegd of welke straf hij kreeg. Maar zijn gezin kwam snel in grote financiële moeilijkheden. De zuster van Maria Lauwers was gehuwd met Cyriel Neefs, eerst schepen en later burgemeester van Mechelen en CVP-senator. Zij hielpen de familie Beullens-Lauwers in Hoogstraten. Dankzij de steun van deze schoonbroer kon het gezin Beullens op 28 september 1944 Hoogstraten verlaten en terugkeren naar Mechelen. In de Twaalf Apostelenstraat opende Maria Beullens-Lauwers een winkeltje met school- en tekengerief om zo de kost te verdienen voor haar groot gezin. Met het vertrek uit Hoogstraten verdween uiteraard ook de uitgeverij Uilenspiegel.

Moderne Uitgeverij Na het overlijden van vader Jozef Haseldonckx namen zijn drie zonen (Albert, Jozef en Aloïs) het werk over in de uitgeverij, drukkerij en papier- en boekhandel. De taken werden onderling verdeeld. Bert, de oudste zoon, bekommerde zich vooral om de uitgeverij. Later werd het een afzonderlijk bedrijf onder de naam Moderne Uitgeverij, gevestigd

Lenke Hetyei, weduwe van uitgever Bert Haseldonckx, woont nog steeds in de Karel Boomstraat.

Haas, e.a. De illustraties waren van Marc Neels, beter bekend als Marc Sleen. De redactie van het blad was gevestigd te Gent (Kortrijkschesteenweg 162). Deze uitgeverij was maar een korte tijd in Hoogstraten want Bert Haseldonckx verhuisde de maatschappelijke zetel van de uitgeverij naar Antwerpen. •

Met dank aan: Jos Bruurs, Lenke Hetyei, Guido Landuyt, Annemie Polé, e. a.


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HElDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Kamelen, Emirs en Paleizen Onder deze titel presenteert het Davidsfonds een boeiende dia-voordracht. Peter Vertinden, inmiddels welbekend als BRTN-journalist voor TV1 (o.a. in het Journaal) en zijn echtgenote Annemie Henskens vertellen honderduit over hun boeiende tochten in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Op de kaft van het gelijknamige boek lezen we: 'Op enkele kilometers van de oude nederzettingen , rijzen nu grootsteden met manhattan-allures op uit het dorre woestijnzand. Met één sprong kwam men van de middeleeuwen in de 20e eeuw. Want oliedollars maken alles mogelijk .. .' Alvast een inleiding die belooft. Peter Verlinden en zijn vrouw zijn dan ook niet de eersten de besten. Zij hebben de Arabische wereld van binnenuit verkend. Zij werden uitgenodigd bij Arabische families en bij bedoeïnen en woonden een kamelenrace bij, maar ze zagen ook computergestuurde irrigatiesystemen en projecen om de woestijn (terug) groen te maken. Zij spraken met sultans maar ook met Vlamingen aan de Golf. Kortom: honderd-en-één redenen om te komen kijken en luisteren op woensdag 20 januari 1993 te 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie. Toegang 100 fr., studenten 50 fr. D

Cursus E.H.B.O. De Hoogstraatse Rode Kruisafdeling start op woensdag 20 januari een nieuwe lessenreeks E.H.B.O. De cursus zal een 20-tallessen omvatten (2x per week) en eindigt met een examen op dinsdag 6 april. Wie slaagt in de proeven ontvangt het brevet van het Rode Kruis, dat 5 jaar geldig blijft. De lessen kunnen ook gevolgd worden als bijscholing voor wie een brevet bezit dat dit jaar verloopt. Wie in dat geval is moet de eerste 4 lessen van de nieuwe reeks mee volgen en daarbij nog 6 lessen naar keuze. Na deze bijscholing wordt hun brevet dan hernieuwd. Het Rode Kruislokaal aan de Gelmeistraat 26 is volledig uitgerust met het nodige materiaal om zowel theorie als praktijk aan te leren. Op de startdatum , 20 januari, worden de data voor de volgende lessen meegedeeld. Wie mini mum 16 jaar is of wordt vóór 6 april, mag deelnemen. De cursus is gratis. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij Luc Jansen, tel. 03 /3 14.33.35. 0

voor het rijbewijs-examen. De lessen zijn vooral bedoeld voor hen die willen leren rijden met het systeem van 'vrije begeleiding'. Wie 18 jaar en ouder is, mag de lessen mee volgen. Ook wie in 1993 nog 18 jaar wordt mag deelnemen. De begeleiders kunnen best eveneens de lessen bijwonen, om van de nieuwste reglementen op de hoogte te blijven. Om ook kotstudenten de gelegenheid te geven de cursus te volgen is deze gepland telkens op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 11.30 uur, op 9, 16, 23 en 30 januari en 6 en 13 februari in zaal Pax, Dr. Versmissenstraat 3. D

De televisie komt! Nog maar pas heeft de BRTN-radio zijn kabels opgerold of TV 1 kondigt zijn komst aan op zondag 24 januari 1993 te 10 uur. De Hoogmis zal dan voor de 3e maal vanuit de St. Catharinakerk worden uitgezonden. Eerder mochten wij al figureren in 1977 en 1986. En wat toen een probleem was is nu een voordeel geworden: vorige keren bleven vele mensen thuis om onze kerk (en vooral de aanwezigen ... ) op televisie te zien. Maar nu bijna iedereen een video-recorder bezit gaat dat excuus niet meer op, integendeel. Het mag een bijkomende reden zijn om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn en alzo voor een volle kerk te zorgen. Dat komt meteen ook de samenzang ten goede, want van de aanwezigen wordt verwacht dat ze actief meedoen. Het programma wordt trouwens hoofdzakelijk gekozen uit het gekende liedboek 'Zingt Jubilate'. Bovendien wordt het eerste weekend van januari in alle vieringen een ' repetitie' gehouden, zodat alle aanwezigen op 24 januari goed kunnen meezingen. Het Gemengd P iuskoor zal tevens een aantal

vierstemmige liederen ten gehore brengen. De verdere muzikale omkadering o mvat nog het optreden van een blokfluitgroep en vanzelfsprekend zit onze kundige organist Jos Bruurs aan het klavier. Deken Fons Van Dijck gaat voor in de dienst en houdt de homilie. D

Aperitiefconcert Diezelfde zondag 24 januari om 11 uur (het sluit mooi aan bij het hierboven vermeld evenement) organiseert de Kunstkring Spijker een Aperitiefconcert in de Rabboenizaal van het Spijker, Ant. de Lalaingstraat 3. Het Schrammeikwartet komt deze zondagochtend een extra-muzikale dimensie geven. De naam Schrammei kent zijn oorsprong in de vorige eeuw en is afkomstig van de gebroeders Johann en Joseph Schrammel, beiden Oostenrijkse violisten en componisten. In J 878 richtten zij een trio en later een kwartet op . Met dit kwartet, gespecialiseerd in populaire muziek, maakten zij furore in de wijnkelders in en rond Wenen. Zelfs bij grote namen als Brahms, Johann Strauss en Hans Richter boekten zij succes. De oudste broer, Johann, schreef meerdere walsen, liederen en marsen . Tot de dag van vandaag is 'Wien bleibt Wien' één van de populairste Oostenrijkse marsen gebleven. Het 'Belgisch' Schrammeikwartet wordt gevormd door: Hugo Francken (Ie viool), Ivan Dejaeghere (2e viool), Roger Welter (cello) en Ann Gyselinck (piano) . Op het programma van 24 januari staan o.a. Schrammei (Wein bleibt Wein), Steibelt (Un ballo), Soulanger (Da Capo), Marchetri (Fascination) en Ponzio (Don Juan). Kaarten voor dit concert kosten 350 fr. of in voorverkoop 300 fr. en kunnen besteld worden op het nummer 03 /3 14.55.36 D .

Nieuw postkantoor wordt afgewerkt

Toon je hobby De jaarlijkse hobby-tentoonstelling van KWB-KA V komt eraan (6 en 7 februari). Daarom doen deze verenigingen nu reeds een oproep aan alle hobbyisten die de vruchten \an hun vrijetijdsbesteding aan een ruimer publiek willen tonen. Zij kunnen zich aanmelden bij een van de KWB- of KA V-bestuursleden, of bellen naar nr. 03/3 14.3 1. 37 . Wel e\en opgeven waaruit uw hobby bestaat en boe\'eel ruimte u hiervoor nodig hebt. D

Actie Rijbewijs KWH-Hoogstraten organiseert deze winter opnieuw een lessenreeks a ls voorbereiding

Het nieuwe postkantoor aan de Gravin Elisabeth/aan in Hoogstraten is al aan afwerking toe. De aannemer is al bezig met het aanbrengen van de dakbedekking. Als de werken normaal vorderen, moet het kantoor in de loop van '93 in gebruik genomen worden. Na jaren van miserie is er eindelijk een fatsoenlijk gebouw in het vooruitzicht voor de dertig postbodes en acht bedienden. Ook voor de klanten is er goed nieuws. De postbodes beginnen vanaf nieuwjaar drie kwartier vroeger, zodat op de meeste plaatsen de post en vooral de dagbladen vroeger zullen bezorgd worden. Deze nieuwe regeling heeft echter wel de twee postkantoortjes van Wortel en Minderhout doen sluiten, spijtig, maar in het kader van een efficiënter Postbeheer helaas onvermijdelijk. Voor meer inlichtingen over de nieuwe rondes en de gesloten kantoren kan u terecht op het postkantoor van Hoogstraten, tel. 314.53.80. 21


HOOGSTRATEN

Het stadsbestuur meldt dat de kerstbomen zullen opgehaald worden in de week van 4 januari e.k. Naar analogie met de reeds goed ingeburgerde GFT-containers, zullen ook de kerstbomen apart ingezameld en later verwerkt worden. U kan uw kerstboom buitenzetten op de gewone ophalingsdag. 0

Winnaars kerkzoektocht ·. De tentoonstelling met zoektocht die in onze St.-Catharinakerk werd ingericht in het kader van de Zondag van de Zondag, mocht op heel wat belangstelling rekenen. Het was immers een unieke kans om ook eens een aantal voorwerpen van dichterbij te bekijken, die anders achter slot en grendel zitten. Zowel voor kinderen als voor volwassenen was het een leerrijke ervaring. Voor wie dacht alles al te weten en ook als opfrissertje voor hen die de tentoonstelling bezochten doen wij even een kleine test: 1. Wat is een a. Pixis? b. Chrismatorium? c. Amict? 2. Welke kleur kazuifel draagt de priester? a. met Pasen? b. met Pinksteren? c. op een 'gewone' zondag? (oplossingen 011deraan de rubriek Hoogstraten) Deze en nog 40 andere vragen konden de bezoekers oplossen bij hun rondgang door de kerk. 195 mensen vulden het deelnemingsformulier in. 36 onder hen vielen in de prijzen. De le prijs werd verloot onder de foutloze inzendingen. Hilde Faes was de gelukkige die het dikke boek 'De Sint-Catharinakerk te Hoogstraten' -het 'standaardwerk' over onze kerk en haar bezittingen- in ontvangst mocht nemen. De 2e prijs was de gids, geschreven door Deken Hannes, 'Sint-Katharinakerk Hoogstraten' , een 48 bladzijden tellende brochure met de belangrijkste bezienswaardigheden van on-

ze kerk in klare taal beschreven. De 6 exemplaren werden gewonnen door: Jan Bruyndonckx Gusta Strijbos Fam. Leemans-Rombouts Ria Coppé Louis Van Hoeck Leo Mertens Als 3e prijs was er de mooie gids over de koorbanken, die pas enkele maanden geleden van de persen rolde. De 4 stuks gingen naar: Bart van Delm, Dennis Verschueren, Dorinne Agemans, Kristien De Smedt. Kinderen uit de lagere school die een juiste of bijna-juiste oplossing binnenbrachten maakten kans op een van de 25 stripverhalen. Hier komen de winnaars: Dieter en Ruth Lauryssen, Wouter Brosens, Dries Van den Keybus, Dennis Verschueren (Wortel), Tom Haseldonckx, Kris Hoppen-

brouwers, Geert Dickens, Bram Leestmans, Steven Coupé, Ruud Brosens, Bjorn Blockx, Toon Martens, Joeri Van Weereld, Toon Peeters, lndra Jacobs, Jelle De Prins, Tom Bruynen, Bjorn Bleyens, Gert De Vos, Wim Verpoorten, Dave Brosens, Jan Van Loon, Wim De Vos, Filip Knevels en Johan Robben. Proficiat aan alle winnaars!

Oplossing tekst: 1:

a. klein, rond doosje om hosties naar de zieken te brengen b. een geheel van 3 kannetjes voor olie; voor doopsel, vormsel en ziekenzalving c. schouderdoekje van de priester 2: a. wit b. rood c. groen

De KWB-Bokskampioenen.

Deze JO KWB-acteurs en actrices hebben 2 avonden lang een ganse zaal afwisselend onder spanning gehouden en aan het lachen gebracht met het blijspel 'De Bokskampioen'. Sommige rollen waren hen als het ware 'op het lijf geschreven' en regisseur Fried lanssens heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 22


HOOGSTRA TEN

Leerlingen Hotelschool bereiden Kerstmenu voor Kansarmen Onlangs pakten de leerlingen van het 5e beroepsjaar Hotel uit met een origineel initiatief. In het zelfbedieningsrestaurant van de Hotelschool bereidden zij bergen spaghetti en liters saus, die zij aan demokratische prijzen aanboden. Nu eens geen gastronomische banketten dus, maar een maaltijd voor jan-enalleman, jong en oud. De belangstelling was zo groot dat er in 2 'shiften' moest gegeten worden. Maar de resultaten mochten er dan ook zijn: op enkele uren tijd werd aldus 50.000 frank netto ingezameld. Met dit bedrag, nog aangevuld met milde bijdragen van sponsors en leveranciers, hebben de vijfdejaars, samen met hun leerkrachten, en allemaal belangeloos, enkele dagen geleden een Kerstmenu bereid voor een groep van 200 kansarmen uit onze eigen Kempen. Het feest vond plaats in 'Het Toreke' te OudTurnhout en de aanwezigen waren blij-verrast met het warm onthaal dat hen te beurt¡viel. De leerlingen en leerkrachten hebben er hard voor gewerkt: eerst het voorbereidende werk op school, dan het vervoer van eten Ên keukenmateriaal naar Oud-Turnhout, en tenslotte de afwerking ter plaatse. Maar ze mochten ook zelf de dankbare reacties van de 200 aanwezigen in ontvangst nemen. 0

460.000, frank concrete hulp In de voorbije maand werden de resultaten bekendgemaakt van de Hoogstraatse Missiewerking in 1992. 1. Waar komen de centen vandaan? - het Missiefeest bracht 329.825 frank op - lidgelden en steunende leden waren goed voor 90.000 frank -een bedrag van 50.000 frank kwam binnen via giften 2. Waar gaat het geld naartoe? - de 7 Hoogstraatse missiewerkers ontvangen elk 40.000 frank: paters Trudo Maenen, Fons Rigouts, Jaak Adams en Paul Vanluffelen, zuster Martha Pleysier en ontwikkelingshelpers Fons Huet en Dominiek Bolckmans - 30 missiewerkers met familierelaties in Hoogstraten ontvangen elk 6000 frank -het restbedrag (ong. 7000 fr.) wordt opnieuw geĂŻnvesteerd in werkmateriaal. Hiermee heeft de Missiekring andermaal bewezen dat er nog mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor hen die minder kansen kregen dan wij.

De toekomstige bewoners van het Begijnhof hebben de laatste weken bergen werk verzet, letterlijk en figuurlijk. De eerste zorg was het winterklaar maken van de woningen. De tuinen zijn zuiver gezet, de daken voorlopig dichtgelegd, en de rommel is uit de huizen verwijderd. Waar het mogelijk is is men reeds gestart met de ontmanteling van de huizen, zo worden alle rotte, en door schimmels aangetaste delen verwijderd. Ongelooflijk hoeveel rommel op het binnenplein verzameld werd (foto boven). Op de algemene ledenvergadering, op 17 november, werd vooral de planning van de werken en de samenwerking met de diensten van Landschappen en Monumenten besproken. Half februari komen de verantwoordelijken van deze dienst de voorstudies beoordelen, zodat de definitieve ontwerpbundels midden mei ingediend kunnen worden. Met de eigenlijke restauratie zou dan in het najaar van '93 kunnen gestart worden. (foto onder) v.l.n.r. Dirk Van Der Herten (Juridisch adviseur), Herman Adriaensens (coordineren architekt}, Francis Erenders (Landschappen en Monumenten), Voorzitter Jef Martens, Ondervoorzitter Frans Horsten en Luc De Backker, Penningmeester van het Convent.

23


Al het HOUT rijssen, fonisch

Jong geleerd is ... oud gedaan. Dat de fysieke toestand van onze jo nge en oudere jeugd in een belabberde situatie verkeert heb je langs de media al meermaals kunnen lezen en horen. Dat daar dringend aan gedokterd moet worden beseffen de verantwoordelijken maar al te zeer en initiatieven worden dan ook genomen. Ook te Minderhout wordt de kinderen de mogelijkheid gegeven om zich lichamelijk beter te ontplooien en dit na de schooluren. De vroegere noodkerk is de plaats van rendez-vous voor de kleuters en de kinderen van 6 tot 12 jaar. De kleuters bewegen met allerhande klein en groot materieel al of niet op muziek en voor de kinderen van 6 tot 12 jaar wordt er een degelijk omnisportprogramma uitgewerkt bestaande uit behendigheid, balsporten, atletiek ... ! De lessen worden georganiseerd in samenwerking met BLOSO door VZW HOPPA o.l.v. Luc Segers (turnleraar aan de plaatselij ke basisschool). INFO: - de lessen gaan door op donderdag na de schooluren -kleuters vanaf 4 jaar: 15.50 u. - kinderen I , 2 en 3de leerj aar : 16.45 u. - kinderen 4, 5 en 6de leerjaar : 17.40 u. - 18.35 u . - start op donderdag 7 januari en einde op 3 juni. (geen sport tijdens de schoolvakanties) - Kostprijs: 850 fr. (verzekering inbegrepen) -verdere info: Vzw. Hoppa, secretariaat: Witherenwcg 18, Minderhout. Adm. zetel: Weeldestraat 2, 2381 Weelde 014/63 54 53 .

nieuws over MINDERis welkom bij René LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

Hobby-tento

Veel hobby 's maken één parochiezaal vol. Hier een hoekje gewijd aan de kersttijd, deze dames bewonderen de zelfgemaakte kerststukjes en kerstkransjes maar kijken verlekkerd naar de wijnflessen.

Leo de Laatste

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26 meerIe

0

Zoals Vic A erts in Wortel zal Leo Laurijssen in Minderhout de geschiedenis ingaan als laatste 'postmeester' van Minderhout. Het p ostkantoortje sluit nu definitief. De postbodes op ronde zullen echter bij u thuis verschillende bewerkingen kunnen doen (zegels, stortingen, uitbetalingen .. .). Meer inlichtingen op tel. 314.53.80. 24

03/315 7531

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u·12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten


MINDERHOUT

Goud in Minderhout

Jan Driesen en Suska Goris "t Was plezant vrijen in Meer!' Druilerige regen op de dag van je gouden bruiloft kun je missen als kiespijn en dit zootje verwens je dan ook naar alle windstreken van de wereld. Dit wordt nog erger als je merkt dat je buren zich dagenlang hebben uitgesloofd om van jou feest iets moois, ietsenigste maken. Dit hebben ze in BERGEN alleszins gedaan en het heeft nog eens deugd gedaan, want het was sinds 1954 (Louis Laurijssen en Catharina Van Bergen) geleden dat het gouden bloempje nog eens opgespeld kon worden. Jan en Suska hebben er intens van genoten! Ze wisten dat de buren er werk van gingen maken, maar alles bleef mysterieus! Niemand sprak zijn mond voorbij, geen enkele lek, de spanning steeg naarmate de gouden dag in zicht kwam. En het was de moeite waard! Het leven van de jubilarissen werd op verscheidene wagens en door verschillende groepen op ludieke, maar waardige wijze ten tonele gevoerd. De jeep, de molen, de molensteen .... ontbraken niet. Kortom, heel Bergen was op de been. Hoorden we daar niet zeggen van een uitgeweken Bergenaar: 'Spijtig dat ik daar niet meer woon, die samenwerking, die vriendschap vind je nergens meer! ' Voor Jan en Suska was het in alle geval een onvergetelijke dag 'en die stoet zouden we eigenlijk nog eens moeten zien, want op die momenten gaat alles zo vlug voorbij, je realiseert je het allemaal niet genoeg!' 's Avonds op het feest, samen met heel het gebuurte, werd er duchtig gevierd , iedereen was present en toonde zich langs zijn mooiste en prettigste kant. Jan en Suska hebben niet altijd te Minderhout gewoond. Jan liet zijn eerste uitbundige schreeuw op 7 OKTOBER 1913 te St.Lenaarts en daar bleef hij wonen tot zijn 25ste levensjaar bij een boer uit de geburen waar hij werkzaam was. Op 5-jarige leeftijd verloor hij reeds zijn moeder en dat drukte op het gezin Driesen, dat uit vijf kinderen bestond, toch een onuitwisbare stempel. Sinter-

klaas heeft hij ook nooit gekend en daarom werden zijn eigen kinderen in die periode ook extra verwend. Suska komt uit (af) Meer en 7 DECEMBER 1916 is de gewichtigste datum uit haar leven. Temidden van nog elf anderen (6 jongens en 6 meisjes) groeide zij op tot een levenslustige jongedame. Intussen zijn er reeds zes gestorven, drie jongens en drie meisjes! Ook zij deelde de dagelijkse beslommeringen op de boerderij tot aan haar huwelijk, want 'gaan werken stond niet voor vrouwen in die tijd'. Waar ze elkaar hebben leren kennen? Op een plaats waar de jeugd vroeger mekaar kon ontmoeten, nl. op 't Heilig Bloed in Hoogstraten en wel in de botsauto's. 'Bij Suska thuis was het altijd plezant om te komen vrijen. Daar werd door al de jongens muziek gespeeld en door de meisjes gezongen. Het jong volkje kwam erop af en vader Goris stond er monkelend bij te kijken, hij kon ervan genieten!' Op 5 NOVEMBER 1942 verschenen ze dan voor het altaar en ze vestigden zich in Minderhoutdorp voor zes jaar. Uit hun samenzijn ontsproten drie spruiten die op hun beurt voor twee kleine spruitjes zorgden. Niet alles was rozegeur en maneschijn: ĂŠĂŠn van de kleinkinderen verongelukte op twintigjarige leeftijd en dat laat diepe sporen na. In 1949 werd in Bergen ' hun huis ' gebouwd en daar wonen zij nu nog. Tijdens de oorlog was het leven,

zoals voor de meeste mensen niet zo rooskleurig en om een centje bij te verdienen werd de smokkeltoer opgegaan. Voor zo'n jonge sterke kerels, die pas getrouwd waren, was kilometers ver lopen met een zak graan van 50 kg op de rug, een peuleschil. Er was wel gevaar mee gemoeid maar het bracht ook goed op. In Bergen werkte Jan, ook voor zijn huwelijk reeds, bij 'de stoker' en baatte de zaak (veevoederbedrijf) mee uit tot op 60-jarige ouderdom. Ook Suska stond flink haar mannetje in het bedrijf. Dan werd de zaak overgegeven en legden ze zich nog vijf jaar toe op tuinbouw, een periode waarin ze nog flink van zich hebben moeten afbijten. Het pensioen wenkte en de riem werd er afgelegd. En zij genieten ervan! Kaarten, fietsen, reizen met de gepensioneerden doen zij naar hartelust en hopen zij ook nog lang te kunnen doen! Jan en Suska nog vele jaren in optimale gezondheid!

WIJ GAAN ER HARD TEGENAAN ... MET ZACHTE BADHANDDOEKEN Gratis bij uw zichtrekening 'plus' GEEN BETAALKOSTEN + 5% RENTE!

BANKUNIE

MEER BANK VOOR UW GELD

Kantoor Hoogstraten: Vrijheid 116 - 314.42.92

25


... JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Kerststal Misschien dat Jozef en Maria in deze tijd een moderne kraamkliniek zouden verkiezen, mochten ze hun historie nu voorhebben. Toch denk ik dat ze 2000 jaar terug uiterst tevreden zouden geweest zijn met de nieuwe Meerlese kerststal. Vooral de wijze waarop hij tot stand is gekomen zou naar mijn mening de goedkeuring van hierboven krijgen. Eendrachtige samenwerking tussen de leden van een parochiegemeenschap; enige voortrekkers die het initiatief namen, meerdere handige dames en heren die veel meer kunnen met hun handen dan ik en een hele schare vrijgevige dorpsgenoten. Ruim 87.000 fr. brachten zij bij mekaar voor aankoop van de nodige materialen, die omgetoverd werden tot een prachtige Kempische stal. De wens van het kerststal-komitee (100 fr. per gezin) werd daarmee dicht benaderd. Zo zie je maar, samen iets realiseren kan nog steeds, als ieder zijn duit in het zakje doet. Een feestelijke inhuldiging was het gepaste sluitstuk voor de onderneming. Misschien was het droge weertje op de dag van de inhuldiging wel een teken van erkentelijkheid van hierboven voor het mooie bedje dat in MeerIe voor zijn Zoon werd klaargezet.

Felicitaties Een proficiat aan hen die het mogelijk maakten is hier toch wel op zijn plaats. We zetten ze graag even op een rijtje. Het initiatief ging uit van het kerststalcomité: Agnes Desmedt, Maria Clymans, Ria Brosens, Jeanne Vanderbruggen, Dr. Kruyt , Jos Leemans, Louis Koyen en Karel Pauwels. Kunstschilder Stan Van Den Heuvel tekende voor het ontwerp, Dr. Kruyt boetseerde de kunstige beelden. Agnes Desmedt, Ria Brasens en Maria Van Haperen zorgden ervoor dat Maria en Jozef naar de beste Kempische tradities gekleed werden. Aloïs Misehielsen schonk eiken balken en oude dakpannen, de houtzagerij Van Erck leverde de overige planken. Alles werd ter plaatse gebracht door Jan Jochems. Jos Leemans, Gust Michielsen, Louis Koyen, Jan Leemans, Corneel Wildhagen, Adriaan Vermonden en Jan Van Bavel bouwden alles samen tot een mooi en stevig geheel. Frans Van Bavel zorgde voor de stemmige verlichting. Het stadsbestuur, de kerkfabriek, N.V. De Ster, Jan Van Bavel (geluid) de fanfare, het kerkoor, het kinderkoor en talrijke bloemschikkers zorgden ervoor dat de inhuldiging een feestelijke en luisterrijk karakter kreeg. Veel Meertenaars deden een duit in het zakje en kwamen het feest bijwonen. 0

Dorpsraad Weldra is het weer zover. Op 18 januari worden wij, Meerlenaars, weer in grote getale verwacht op de algemene en openbare vergadering van de dorpsraad. En dat daar stof tot

26

Een feestelijke inhuldiging van de nieuwe Meer/ese kerststal. diskussie zal zijn staat buiten kijf. Brengen we even de vorig jaar opgestelde prioriteitenlijst in herinnering: - de weg naar Hoogstraten - openbaar vervoer -riolering op de Strijbeekse weg en de Dalweg - inrichting van een ambachtelijke zone - goedkope bouwzone - aflijning van parking op het gemeenteplein - straatverlichting tussen Heerle en het dorpscentrum - een planning voor de aanleg van voetpaden - verplaatsen van de glascontainers - de turnzaal Dat slechts weinig van deze verlangens gerealiseerd zijn, mag niet ontmoedigen. Een jaar duurt daarvoor veel te kort. Zaak is aan de weet te komen hoever het er nu mee staat, wat er volgend jaar kan gerealiseerd worden. Ook wij beseffen immers maar al te goed dat een dergelijk verlanglijst niet op één, twee, drie kan gerealiseerd worden. Wat we echter wel mogen verwachten is dat ons duidelijk gezegd wordt wat wel en wat niet kan en wanneer het kan. Overheden mogen daar best eerlijk over

zijn. Liever dan de goegemeente met een kluitje in het riet te sturen . Het bestuur van de dorpsraad houdt het vuur brandend bij het college van burgemeester en schepenen. In een recent advies worden een aantal zaken van de prioriteitenlijst in herinnering gebracht. Daarnaast vraagt het bestuur aandacht voor aanleg en onderhoud van 'De Wissel'. De gemeentebestuurders worden aangespoord aktie te ondernemen die de bevolking aanzet tot zuinig watergebruik en tot het vermijden van afval. Tenslotte wijst het bestuur erop dat een golfterrein in Meerle niet gewenst is. Aan gespreksstof geen gebrek dus. Wil je er meer over horen, kom dan op 18 januari tegen 20 uur naar de parochiezaal. Het bestuur van de dorpsraad zal uw aanwezigheid zeker op prijs stellen. Op de valreep vernemen we dat er plannen zijn om opnieuw jacht toe te laten in de staatsbossen aan de Chaamseweg, jacht die sedert dit jaar was afgeschaft. Het bestuur van de dorpsraad protesteert tegen dit voornemen. Zij vrezen immers dat de jacht op het domein


MEERLE de maandelijkse wandelmogelijkbeid in gevaar kan brengen en zeker een hypotheek legt op een verdere openstelling van bet natuurgebied voor de bevolking, in de eerste plaats Yoor de inwoners van Meerle. Jacht voor enkelen of wandelen voor velen!!! Misschien is er op de vergadering van de dorpsraad meer nieuws bieromtrent te vernemen. Wij komen er zeker op terug.O

Den Rooy \'an totaal andere orde dan de nieuwe kerststal is het nieuwe pand in het domein Den Rooy. Het is een modern gebouw geworden, echter in perfekte harmonie met de oude manoir en de omgeving. In het nieuwe pand zijn 16 kamers en 4 suites. Alle hebben badkamer, TV, en minibar. Daarnaast zijn er verschillende conferentieruimtes met allemaal modern toebehoren. Video, dia- en overheadprojektor, geluidsinstallatie, fotocopieertoestel en computeraansluitingen. Met deze realisatie is Den Rooy uitgegroeid tot een zeer gegeerd conferentiecentrum. Het beschikte immers reeds over een groot aantal troeven. Vooreerst zijn goede geografische ligging, op de as AntwerpenRotterdam, centraal in een uiterst economisch aktief gebied. Daarnaast is er het prachtig na[UUrlijk kader. Weinig congrescentra kunnen bieden wat den Rooy wel kan. Een park van 65 hectaren, een gezellig oud landhuis waar aan de inwendige mens gedacht wordt, comfortabele gastenverblijven en moderne conferentiefaciliteiten.

Het mooie nieuwe gebouw van het congrescentrum Den Rooy Het centrum is dan ook zeer gegeerd bij hen die van rust houden. Bedrijven die hun kaders willen opleiden en vooral niet te veel afleiden. Paul Cannoot en zijn medewerkers zorgden er op die manier voor dat Meerle veel verder gekend is dan wij ons wel eens voorstellen. 0

Kunstenaars ... Buiten schilderen is leuk, maar je hebt er warm weer voor nodig. Dat wil niet zeggen dat je in de winter niet creatief kan bezig zijn. Het kunstatelier Pastorale wijst de weg. Na

PROFESSIONAL DOOR SIIHL Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale vei Iig heidsu itrusti ng. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW 1,6 pk) tot 63 kW 8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN

ÂŽTOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 I

27


MEERLE een cursus air-brush (schilderen met een uiterst fijne verfspuit) in november, wordt in de komende maanden speciale aandacht besteed aan keramiek, in het bijzonder aan het zuivere handwerk. Ook korte series kunstgeschiedenis staan op het programma waarbij steeds informatie wordt gegeven over een bepaald aspect ervan. Naast doen kan je er ook gewoon komen kijken. Vanaf 19 december tot 17 januari loopt er de tentoonstelling van Piroscha Pallaghy. Haar keramische stukken zijn op lage temperatuur gebakken en vervolgens in een primitieve oven berookt. Pirosha haalt haar inspiratie meestal in haar Hongaars verleden, in de volkse en landelijke cultuur. Tenslotte kan je op de Pastorale ook terecht voor kunstige geschenken. Speciaal voor de eindejaarsperiode is er gezorgd voor fraai glas, smeedwerk en klein aardewerk. En er gewoon een lekker kopje koffie komen drinken kan ook. Elke zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. D

... en andere hobbyisten Zij die met hun vrijetijdsbesteding (nog) niet in een kunstatelier of galerij terechtkunnen, moeten in het laatste weekeinde van januari in de parochiezaal zijn. K.A.V. en K.W.B. geven hen volop gelegenheid de produkten van hun vrije tijd aan de goegemeente te tonen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en vooral zo spoedig mogelijk, want uit gewoonte weten we dat er meestal genoeg gegadigden zijn en dat de parochiezaal weliswaar groot is, maar niet oneindig. Voor meer informatie daarover kunt je terecht bij bestuursleden van K.A.V. en K.W.B. Wie zelf niets kan laten zien, kan uiteraard komen kijken . Zaterdag en zondag 30 en 31 januari telkens van 16 tot 20 uur. De toegang is gratis. Zaterdagavond kan je ter gelegenheid van de hobbytentoonsteUing ook nog een kaartje komen leggen. Vanaf 20 uur wordt er 'gerikt' dat de stukken eraf vliegen. Iedere deelnemer wint er nog een prijsje mee ook. Voor wie in dat weekeinde nog geen bljjf weet met zijn vrije tijd, weten wij het ook nkt meer.D

De Kampioenenavond van het Samenspel 'De Noordhoek' Winnaars van een trofee 'Grote Prijs Fusie Hoogstraten'

Quiévrain Oude duiven: Frans Schrauwen van Meerle Jaarse duiven: Marcel Stoffels van Meer Jonge duiven: LucVan Ceulen van Minderhout Noyon Oude duiven: Harry Jansen van Meerle Jaarse duiven: Jansen-Van Ginneken van Meerle Jonge duiven: Roger Goris van Meer De kampioenen van 1992 Quiévrain Oude duiven: Jaak lanssens van Meer Jaarse duiven: Jaak lanssen van Meer Jonge duiven: Francis Jansen van Minderhout Noyon Oude duiven: Harry Jansen van Meerle Jaarse duiven: Louis Schrijvers van Minderhout Jonge duiven: Jan Govers-Van Aperen van Meerle Koning Kampioen 'De Noordhoek' 1992: Louis Schrijvers van Minderhout.

schilderweiken merlens

1993 Wanneer deze Hoogstraatse Maand in je bus valt is het weer zover. 1992 behoort dan onherroepelijk tot de geschiedenis. Voor een dorp als Meerle zal dat wel 'petite histoire' zijn, veel zul je er in de jaaroverzichten niet van terugvinden. Wereldgeschiedenis wordt elders geschreven en daarom hoef je niet persé ongelukkig te zijn. Maar ieder zal in zijn omgeving in 1992 wel een of ander meegemaakt hebben dat herrinnering nalaat, blij of droef, misschien beide. Wij wensen u voor 1993 vooral blije gebeurtenissen om u later te herinneren. •

28

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING

Heilig Bloedlaan 277-279- Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278 /


-----+---------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Loesje Gisteren zat ik bij Loesje. Loesje is de vrouw van een kastelein aan wiens zijde ze achter de tap staat. De gezelligheid die ze uitstraalt geeft de indruk dat ze een leuk cafeétje drijft. Vertrouwenwekkend is dat de muziek altijd op een laag pitje staat en dat ze altijd in is voor een praatje. 'Moet je zien, nou doet ie het weer! ' Een dertiger, kalend en een beginnend buikje, schuift onder luide aanmoediging van enkele stamgasten nadarafsluitingen over de straat en sluit die hermetisch af. Guitig knipoogt hij naar Loesje en gaat met zijn handen in zijn broekzakken, een beetje achterover hangend, zichtbaar staan genieten van de file die hij ondertussen heeft geschapen. 'Ik snap het wel hoor,'; zegt ze. 'Met die rioJeringswerken hier komen ze allemaal voor zijn huisje draaien. Borduren worden stukgereden, om nog maar te zwijgen van de overJast die hij er van heeft.' Een vijftiger, kaler en een buikje, schuift onder luide aanmoediging van enkele stamgasten nadarafsluitingen van de straat en werpt een vernietigende blik richting Loesje. 'Kijk en dat krijg je er van. Ik heb het weer gedaan. De rest van de middenstand denkt dat ik het ben die de weg afsluit om mensen in mijn cafeétje te lokken. Maar wat kan ik er aan doen?' Haar klaagzang gaf haar een merkwaardige tragiek. Begripvol keek ik haar aan. Schouderophalend, met een knipoog beantwoordde ze mijn blik. Ze glimlachte. Nou Loesje, misschien kan ik er iets aan doen.

ciale gelegenheid voor, Bieden zouden worden gehuldigd vanwege hun verdienstelijk aantal jaren lidmaatschap. Om de huldiging een meer officieel karakter te geven, was men in goed gezelschap. Omdat de vereniging zowel Nederlandse als Belgische leden in haar rangen telt, waren aanwezig de heren burgemeesters Van Der Velden en Van Aperen, de heren wethouder/schepenRopsen Verlinden en de gemeentesecretaris Coppens van de gemeentes Nieuw-Ginneken en Hoogstraten. Zij badden samen met Erevoorzitter notaris Rommens en Fedekam afgevaardigde dhr. Smolderen de eer om de medailles op te spelden en de diploma's uit te reiken. Werden gehuldigd voor 15 jaar trouwe dienst: Jos Jacobs, Willy Jacobs, Staf Van Dongen, René Oprins en Jan Van Dun, deze laatste tevens voor 15 jaar bestuurslid. Voor 25 jaar: Jack Jacobs en Harry Verheijen. Voor 35 jaar: broeder Xavier Janssens, Albert Van Opstal en Jaak Snijders, deze laatste tevens voor 25 jaar bestuurslid. Voor 50 jaar: Frans Jacobs, Cbrist Van Dun, tevens 25 jaar ondervoorzitter en Jos Verboven, tevens voor 25 jaar

voorzitter. Deze laatsten, Frans, Christen Jos mogen zich nu Ridder in de Fedekarnorde noemen. Tenslotte werd Jaak Jansen door de vereniging tot Ere-dirigent aangesteld, waarvan een tinnen schotel ten getuige werd overhandigd. Na de officiële plechtigheid werd er zoals vanouds met de drumband een rondgang gemaakt door Meersel-Dreef en hier en daar even pauze gehouden in één of ander café om de kelen te smeren en de muziek wat meer klank te doen krijgen. De gedecoreerden liepen zichtbaar trots, met hun borst vooruit over de straat. Onderweg werd er nog even halt gehouden om een serenade te brengen aan Trees Snijders, die al verschillende jaren onderdak verleent aan de rommelmarkt van de fanfare en dit jaar tevens t.g.v. haar 80-ste verjaardag. Tenslotte werd er een einde aan gebreid met een koffietafel bij Harry en Jeanne in café 't Jachthuis. Waarna nog gezellig werd voort gevierd tot in de late uurtjes. Harry Verheijen die wegens een operatie niet op de huldiging aanwezig kon zijn, werd 2 dagen later door bet bestuur 'ten huize van' ge-

(Overeenkomsten met bestaande situaties en figuren zijn fouter toevallig). 0

Voor Eer en vooral Deugd Zoals de meeste muziekgezelschappen, vierde onze fanfare 'Voor Eer en Deugd' haar jaarlijk teerfeest rond het feest van St.Cecilia. Op zaterdag 21 januari werd het volledige gezelschap met aanhang, vergast op een heerlijk feestmaal in restaurant De Grens op Strijbeek. Dit jaar deed er zich echter een spe-

,.

I

Broeder Xavier Janssens wordt gehuldigd voor zijn 35-jarig lidmaatschap van de fanfare. decoreerd. Onder 't genot van een geestrijk drankje, werden de oude straffe dorps en fanfare verhalen nog eens vanonder het stof gehaald. Met tranen in de ogen van het lachen werd daarmee een punt gezet achter de huldiging.

autobanden *

merkbanden

* occassiebanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel

*

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05

Even traditioneel als het teerfeest is de Ereledenavond van de fanfare. In '90 werd de jaarlijkse dansavond, die nog maar magertjes werd bezocht, vervangen door een Bingoavond. En dat viel bij de steunende leden wel in de smaak. Daarom worden al de Ereleden uitgenodigd op een E releden-bingoavond op zaterdag 16 januari 1993. Aanvang 20 u. in de zaal van de paters. De prij zen zijn meer dan de moeite waard en de fanfare zorgt nog voor wat vrolijke muziek tijdens de pauze. DOEN. O

29


MEERSEL-DREEF

In .memoriam: CV De Maerkratten Het doek is gevallen. De boeken zijn neergelegd. Mooie liedjes duren niet lang. Alle dingen zijn eindig, de enige zekerheid die we hebben is onzekerheid. Damocles, die al een tijdje met een zwaard boven Maerkrattenland hing, heeft de knoop (voorlopig?) doorgehakt. Carnaval is niet meer. De Drevenier is dan misschien wel geen echte carnavalsgek, als er feest te vieren valt zet hij meestal wel zijn beste beentje voor. Zo mochten de Bisams steeds op een Dreefse afvaardiging rekenen en ook de Raad van Elf mocht ooit een Dreefse vertegenwoordiger in de basis opstellen. Carnaval was een feest dat de dorpsgemeenschappen een beetje dichter bij elkaar bracht. Een feest dat de grens, die ergens tussen Ad Maas en Toon Van Boxel moet liggen, deed verdwijnen. Daar hebben ze op Dreef en Galder dus geen Euro '93 voor nodig, dat (deden) doen ze bij ons tussen pot en pint. Van de doden niets dan goeds. Ik laat de overledene, al in verre staat van ontbinding en omgeven door een luguber lijkgeurtje, zelf even aan het woord. 'Beste Maerkratten, De berichten en publicaties om het ledenaantal van onze Raad van Elf en Bisams op te voeren, hebben hier en daar wel tot enige discussie geleid, maar resultaat heeft dat verder niet opgeleverd. Voor bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Maerkratten is het dan ook niet mogelijk om in het jaar 1993 op verantwoorde wijze een carnavalsviering te organiseren. Wij betreuren dit ten zeerste, maar blijven hopen dat dit nog niet het definitieve einde van carnaval, Strijbeek en Meersel-Dreef zal zijn. Voor het jaar 1994 zullen wij de situatie opnieuw bezien. Bestuur en leden van C. V. De Moerkratten en Hofkapel de Bisams'D

K.L.J. Noteer in uw gloednieuwe agenda: zaterdag 9 januari papierslag. Nog eens even de spelregels uitleggen om alles vlotjes te laten verlopen. I. De gasten van de KLJ nemen alleen karton en papier mee. Onnodig dus om plastic, textiel en etensresten tussen oud papier te verstoppen. Hun detectoren ontdekken alles en laten alles wat in de verste verte niet op papier lijkt met veel plezier bij u op de stoep achter. 2. Het zou heel handig zijn, volgens de KLJboys dan toch, moest u het papier verpakken in dozen. Als het niet teveel gevraagd is, in de dozen voorzien van een stevige bodem. Een touwtje rond een aantal kranten kan ook wonderen doen. 3. Zet uw papier tijdig buiten. Voor de mensen van de Dreef zelf, tijdig betekent 9 uur 's morgens. Bent u desondanks toch te laat. (Volgens KLJ-ingewijden zijn het altijd dezelfden die de klok niet kunnen lezen.) Ga dan niet als een gek achter die tractor aan zitten rijden. Nu de Dreef zo slecht bereikbaar is, gaan die gasten geen kilometers omrijden om u van uw twee doosjes krantenpapier te verlossen. In dat geval blijft

30

u kalm, doet het koffer van uw wagen open, deponeert daarin uw doosjes krantenpapier, en rijdt op uw dooie gemak (de vijftig toch wel gezien zeker!) naar de containers. Stel daar uw doosjes zichtbaar op, de KLJ' ers zorgen wel dat uw papier krijgt waar het recht op heeft. Recyclage!

U bent een speciaal geval. Geen enkele bovenstaande situatie beantwoordt aan uw probleem. Voor u alleen is de papier-o-foon in het leven geroepen. Draai of druk 315.80.71 en uw probleem wordt opgelost. 0 .·,.v·.

Het fritkot Het fritkot heeft, in haar functie als KLJlokaal, dringend een heropwaardering nodig. Dat is al langer geweten, deze keer is het niet alleen bij woorden gebleven. De KLJ deelt trots mee dat het eerste luik van de verbouwingswerken is afgewerkt. Met een eeuwigdurend enthousiasme en onder aanmoediging van een paar bakken bier togen een achttal jonge handen aan het werk. Op de foto herkennen we o.m. oudbestuurslid Luc Snijders en oud-voorzitter Marc Van Dongen. Het zoldertje is geïsoleerd. In een volgende fase wordt het dak aangepakt. Momenteel worden een aantal mensen gepolst om een zaterdagje vrijwillig op te offeren. Voelde u al een beetje nattigheid, dan mag u binnenkort iemand aan de deur verwachten om definitieve afspraken te maken. Spontane aanmeldingen zijn natuurlijk ook altijd welkom. Wat staat er verder nog op het werkschema: De zolder krijgt een volledig nieuwe vloer. De trap wordt naar de andere kant van het lokaal gebracht zodat de vendeliers voortaan exclusief gebruik kunnen maken van het opkamertje. Dat zal voor beide verenigingen een opluchting zijn. Het lokaal wordt van nieuwe electriciteitsleidingen voorzien. Er moeten nieuwe ramen en deuren worden gestoken. Een stukadoor wordt er gezocht om alles opnieuw te bezetten. Alles zou binnen een paar maanden een feestelijk einde moeten kennen tijdens een officiële heropening. Maar daar horen we nog wel van. O

GARAGE

GeudeiiS ~ Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten ~

03-314.55.04

de Gu00@0~(f<3}@~0® KLI-Fritkot

maand


Kampioen Een jaar geleden mocht ik vanop deze plaats melden dat Toon Joeberns in zijn categorie kampioen autocross was geworden, zich in Leuven liet huldigen en zich voortaan kampioen van België mocht noemen. Toon had weinig concurrentie, reed alles op één wiel kapot en besloot in alle bescheidenheid zijn geluk aan de andere kant van de grens te beproeven. Toon schreef zich dus in, bleef op één wiel alles kapot rijden en mag zich dus nu kampioen van Nederland noemen. Volgend jaar Parijs-Dakar Toon?D

Nadat er op de algemene vergadering een nieuw dagelijks bestuur was verkozen, werd het tijd om een aantal interne schikkingen te treffen. Bij geheime stemming werden verkozen: tot voorzitter: Jos Huybrechts tot ondervoorzitter: Jaak Snijders tot secretaris: Jef Jacobs tot penningmeester: Jack Broers Wie zal ons op de verschillende raden in Hoogstraten vertegenwoordigen? Milieuraad: De Dreefse beschermer van het groen is André Oomen. Hij zal de Dorpsraad in de milieuraad vertegenwoordigen. Zijn plaatsvervanger is Willy Nous. Gezondheidsraad: Eugéne Bogers en Dr. D. Vermander zijn respectievelijk afgevaardigde en plaatsvervanger. 11.11.11: Willy Jacobs is opgenomen in de werkgroe'p 11.11.11 van Hoogstraten. Hij doet tevens de 11.11.11 aktie hier op Dreef. De huis aan huis aktie heeft veel meer opgebracht dan de bloemenverkoop aan de kerk de voorgaande jaren. Wandelclub Marckdal: Jef Koyen zal wederom de wandelingen organiseren. Jeugdraad: Johan De Bie en Paul Kox vertegenwoordigen de Dreefse jongeren in Hoogstraten. Verkeersraad: Samen met voorzitter Jos Huybrechts staat Pierre Verbaeten voor de Dreefse verkeersproblematiek. Sportraad; Eindelijk een vrouw: Wendy Huybrechts. Bibliotheekcommissie: boekenwurm Paul Kox VVV; André Oomen. D

De Dorpsraad in volle aktie. van links naar rechts: Pater Kapelaan Teuns, Jef De Roover, Jef Koyen, Jack Broers, André Oomen, Jos Huybrechts, Jef Jacobs, Eugéne Bagers en Jaak Snijders. Waren wel aanwezig maar zijn naast de foto gevallen: Willy Jacobs en Paul Kox. gebrek aan openheid verweten. Hoe kan men open zijn als bestuursverantwoordelijken weigeren hun vereniging te vertegenwoordigen op grote vergaderingen. Voorzitters en secretarissen, de volgende Algemene Vergadering vindt plaats op woensdag 5 mei. D

De Nieuw Dreef is ondertussen ook een zandwoestijn geworden. De Dreef zelf is van riolering voorzien, daar is men druk bezig met bestraten. Jaak Snijders volgde de wegeniswerken week na week op, tot hij de mededeling kreeg dat hij op de werkvergaderingen niet meer gewenst is. De Dorpsraad is niet bij de pakken neer gaan zitten en is zelf gaan controleren of de werken wel volgens het plan worden uitgevoerd. Een aantal afwijkingen is genoteerd en aan het Stadsbestuur doorgespeeld.

Te vermelden is wel dat het Schepencollege beslist heeft om de bezwaarschriften van een aantal bewoners niet aan te nemen en de rioleringswerken uit te voeren zoals deze op de plannen aangeduid zijn. D

Tweede kerstdag, als ik met niet vergis 26 december, zal de hoogmis opgeluisterd worden door de fanfare Voor Eer en Deugd. Aansluitend vindt er een nieuwjaarsreceptie plaats in de zaal bij de Paters. Iedereen van harte welkom. D In juni '93 wordt het 25-jarig bestaan van de parochie H. Drievuldigheid gevierd, onder leiding van het pastoraal team. Er wordt een tentoonstelling gehouden van en voor alle verenigingen in de zaal. Verenigingen begin al maar te werken. •

ELECTROHANDEL Iedereen kent wel het informatieblaadje van De Dorpsraad. Heellang heeft het werk dat een uitgave van De Stuw met zich meebrengt op de sterke schouders van Toon Verleye gerust. Om te vermijden dat weer één persoon met het werk wordt belast is er een werkgroep opgericht waarvan André Oomen, Jack Broers, J ef De Roover en Paul Kox deel uit maken. Artikels van verschillende hand moeten de Sruw meer leven in blazen. D

LOOS EN BRDSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Oproep Opvallend is dat de verenigingen tijdens de .-\.:gemene Vergaderingen van de Dorpsraad schineren door afwezigheid. Het verenigll:g:sleven is toch nog altijd het hart van een ~hap. Vaak wordt De Dorpsraad een

31


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Sinterklaasnamiddag

Nieuw-geplaveid Nu de nieuwbouw van de school langs het Kerkpad met de buitenbestrating is voltooid, kon de oude speelplaats langs de kant van Worteldorp niet achterwege blijven. En zo werd in het herfstverlof die speelplaats ook aangepakt: de bestaande dals werden uitgebroken, de ondergrond opnieuw geëgaliseerd en alles opnieuw geplaveid. Wie 'n half nieuw huis bijbouwt, laat toch ook niet de oude vloerbedekking in het oudste gedeelte liggen. Wie over de hond kan, kan ook over de staart. 0

6e Koers op rollen.

Naar goede jaarlijkse gewoonte bracht de goedheilige man op 28 november zij n bezoek aan de jeugd van ons dorp. Hij was vergezeld van 3 Pieten. Vanaf 2 uur waren de kinderen van 0 tot 12 jaar bijeen in de zaal, waar ze volgens leeftijdskategorieën konden deelnemen aan verschillende spelletjes: de kleinsten die het talrijkst waren, veelal vergezeld van moeders of vaders, in de grote zaal; de volgenden, tot 10 jaar, in 'n nevenzaal; de grootsten in nog 'n ander zaaltj e. Zodoende konden de grotere 'ongelovigen' de pret voor de jongsten niet bederven, en kon de Sint de verschillende groepen afzonderlijk bezoeken en met ieder kind apart contakt nemen, zonder te moeten vragen 'Hoe heet jij?', want ieder bad een plakker met de naam op zijn borst geplakt. Hoe zou de Sint, die al 'n dagje ouder wordt, anders de namen van zo'n 190 kinderen uit elkaar kunnen houden? Hij mag dan wel doorgaan voor AL-wetend, we mogen hem toch wel 'n handj e helpen , hé? Sommige moeders waren wat gestoord door de foto van 4 Sinten tegelijk op de voorkant van ons laatste Maand-nummer, maar de meeste moeders hadden de vragen van hun kinderen over die foto heel slim opgelost door te zeggen dat die foto het bestaan van vele VALSE Sinterklazen bewees, maar dat de ECHTE alleen in Wort el zou komen. En zo geschiedde dus en er werd het geloof in de echte weer bevestigd door zijn bezoek alhier. Het was weer 'n geslaagd feest, voor alle kinderen zonder onderscheid, dank zij de samenwerking van de 6 plaatselijke verenigingen, die iets met kinderen te maken hebben, en dank zij de medewerking van enkele tientallen vrijwilligers tijdens die zaterdagmiddag. Rond 5 uur vertrok de heilige met zijn gevolg met onbekende bestemming . Tot volgend jaar. D

Nut en Vermaak De biljartclub Nut en Vermaak hield haar jaarlijkse teeravond in de cantine van VNA, waarbij de clubkampioen 91-92 Marcel Woestenborghs gehuldigd werd, tezamen met 25-jarig erelid Staf Van Opstal en 10-jarig spelend lid Jozef Van Camp. D

32

Het behoort tot de GROTE Wortelse evenementen om de 3 jaar: onze koers op rollen, ingericht door de KWB en de KLJ. Op 21-22 en 23 januari zal het weer zover zijn. De voorbereidingen, de kontakten met mogelijke sponsors en de noodzakelijke trainingen van deelnemende koereurs zijn al volop aan de gang, zodat we hopen op 'n geslaagde driedaagse met veel volk binnen enkele weken. Noteer alvast deze dagen en houd 'n avondje vrij om te komen zien. 0

maakt kan worden, dat vandalisme-bestendig is? Dàt is het probleem. Want in het verleden werden de ingeschoven getallen verwisseld of gepikt. Er wordt nu 'n nieuwe proef gedaan, met niéu-we profielen, bouten en · hangsloten, enz. Of het voldoende zal blijken, zal de tijd leren. Wie goede oplossingen of verbeteringen weet, mag het al melden. Maar in a lle geval, als ge te hard rijdt , zult ge vroeg of laat gepakt worden en zult ge de boeten thuiskrijgen, zoals als meerderen van onze eigen dorps- of stadsgenoten hebben ondervonden. 'n Gewaarschuwd man (of vrouw) telt voor twee. O

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar ... !

Hoeveel TE-hard-rijders? Sinds een paar weken staan er langs de grote baan, bij de inkom van ons dorp, zowel aan de Klinketstraat als vanuit de richting Merksplas, aan de Langen berg, 'n paar nieuwe grote gele borden, die vermelden hoeveel snelheidsovertredingen de laatste week geconstateerd zijn. Zoals er ook al langer in Hoogstraten en in Minderhout te zien zijn. Maar er ontbreekt nog iets aan: het HART van het bord: het juisteAANTAL is nog leeg! Betekent dit, dat er 0 ( = nul) overtredingen geconstateerd zijn? Nee. Of dat er niemand te hard door de bebouwde kom rijdt? Nog veel minder! Wat is er dan aan de hand? Want zo'n bord zonder aantal schrikt niemand af. De reden waarom er nog geen aantallen ingevuld zijn, is van technische aard: hoe realiseer je 'n (onderdeel van dat) bord, waarop wekelijks 'n wisselend aantal verkeerszondaars bekend ge-

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen : de bloemenautomaat

BLOEMEN CATTLEYA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekTurnhout (St.-Jozef /Eiisabeth) Tel: 014/63.45.16. (21ijnen) Fax: 014/63.51.87.-Telex: 72.422.

Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman


WORTEL

De laatste 'postmeester'

Een ontdekkingstocht ! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl" en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

..

een bezoek méér dan waard.

tel 014-699002 ook op zondag open

lvfet nieuwjaar trekt de Worte/se 'postmeester' Vic Aerts de deur van het Wortels kantoortje definitief dicht. Vic begon met deze halte in opvolging van Marcel Merlens op 1 mei '74 en zal na meer dan 18 jaar trouwe dienst de dorpsgeschiedenis ingaan als de laatste 'postmeester' van Wortel. Voortaan kunnen de klanten terecht bij hun postbode op ronde voor stortingen, uitbetalingen en het kopen van postzegels. Ofwel moeten ze zich naar Hoogstraten begeven.

i SCREENPRINT J. AERTS TEXTIELBEDRUKKING ZEEFDRUK 0000000000000 0 0

~

~

t-shirts svveaters polo's bashallcaps

:0

stickers

~

~

~ ~

Er ontbreken er wel enkelen maar de meeste halve eeuwelingen waren er toch. Zo te zien , gaan ze nog wel een halve eeuw mee. · ··

: ~

~

0 0000000000000

TEL. 03/ 314 71 73 FAX. 03/ 3141144 Of kom even langs H. BLOEDLAAN 248 HOOGSTRATEN

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c - 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON : 314.67 . ~7

33


Al bet nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Het Heidebloempje van de 21ste eeuw?

jaar. Vanaf juni '94 trekt men jaarlijks IOOJo van de coupons uit voor terugbetaling. Op deze manier hoopt het bestuur aan de noodzakelijke 4 miljoen fr te komen om alles te financieren. Deze coupons zijn te verkrijgen bij de verschillende bestuursleden. Maak van uw hart dus een voetbal en geef. Bedenk immers dat KFC Meer met 12 ploegen in kompetitie elke week zo'n 180 voetballers laat trainen en spelen. Tel daarbij de vele supporters die dankzij het voetbal de nodige ontspanning krijgen en u hebt een massa volk voor wie het voetbal inderdaad een feest is. Wees daarom mild mensen en draag uw steentje bij. U zal er geen spijt van hebben, want nu u dit allemaal gelezen hebt, kan u d'r niet meer naast kijken. Er zit eindelijk terug leven in het geelzwarte huishouden. De zeven magere jaren hebben we stilaan gehad. Laat de vette nu maar aanrukken. 0

De lokroep van de dorpsraad Je weet maar nooit, want talent hebben ze zat, de kleuters van 2,5 jaar, die midden november hun acteerkunsten in de parochiezaal demonstreerden voor de bewonderende ogen van hun grootouders. De dag van de grootouders - in feite waren het er drie - kende opnieuw een grandioos succes, want het vertederende vertoon van onze allerkleinsten deed elk grootoudershart wegsmelten. Proficiat kleuters en kleuterleidsters.

Bouwen aan de toekomst Zoals overal is ook in Meer het eerste elftal het uithangbord van de voetbalclub. De prestaties van dat elftal doen de achting voor de club stijgen of dalen. Voor KFC Meer was die achting de laatste jaren zo ver weggezakt dat de bodem onlangs bereikt werd: op zondag 15 november 1992 prijkte de eerste ploeg op de laatste plaats in vierde provinciale. Het absolute dieptepunt was een feit. Toch was de oefencampagne beloftevol geweest: er werd af en toe gewonnen en niet onaardig gespeeld. Maar eens de competitie begon, sloeg alles weer tegen. Slechte uitslagen, zwakke wedstrijden, vele gekwetsten en geschorsten ... het stapelde zich op. Gelukkig bleef de wil om er iets van te maken, steeds aanwezig. Met de moed der wanhoop bleef men vechten voor elk puntje. Maar het bracht weinig aarde aan de dijk. Daarom besloot het bestuur op 16 november drastisch in te grijpen. Met Fons Vermeiren werd uit Merksplas een nieuwe, jonge en ambitieuze trainer ingehaald, zodat Theo De Beer z'n oude job van verzorger terug kon opnemen. Die trainerswissel had onmiddellijk effect. Er werd eerst gelijkgespeeld op Stabroek en dan totaal onverdiend verloren van Mariaburg. De kentering kwam er op zondag 6 december toen Meerle met 1-5 werd ingeblikt. Bij mijn weten een historische uitslag. De vreugde en opluchting waren groot, heel groot. In de kantine heerste de sfeer van de grote dagen. Al wat Meers was, straalde van geluk. Op een bepaald moment hoorde ik Jan Mertens het Meerse lijflied 'Alleen de gelen' in zetten en dat was jaren geleden. Toen wist ik zeker dat de ommekeer definitief was begonnen. Natuurlijk, één zwaluw maakt de lente niet, maar de tekenen zijn duidelijk: het

34

eerste elftal heeft een nieuwe start genomen. Maar er is meer. De hele voetbalclub staat momenteel op de drempel van een nieuwe toekomst. Ongetwijfeld hebt u gemerkt dat de bouwwerken op de terreinen aan de John Lijsenstraat volop aan de gang zijn. In eigen beheer worden daar nieuwe kleedkamers, bergruimten en een kantine gebouwd en ook de pleinen, omheining, staanplaatsen, enz ... worden aangepast aan de noden van deze tijd. Alles zou klaar moeten zijn tegen het volgende seizoen. Dat zal echter nog veel werk en vooral geld vergen. Voor de voetbalkas wegen deze investeringen te zwaar. Daarom besloot het bestuur een speciaal bouwfonds op te richten. U kunt intekenen op een renteloze lening van 5000 fr per coupon. U krijgt uw geld dan Jater terug, gespreid over een periode van 10

Jaja, dorpsgenoten, u bent erg geliefd. Niet alleen KFC Meer, maar ook de dorpsraad heeft u nodig. Waar gaat het om? Op dinsdag 12 januari is er de eerste algemene vergadering van de dorpsraad: om 20.00 uur in de parochiezaal. Iedereen is daar van harte welkom. Meer nog, de dorpsraad zou doodgraag hebben dat u ook komt. De bedoeling is een evaluatie te maken van de werking van het voorbije jaar en een planning voor de toekomst. Dat zal gebeuren aan de hand van de prioriteitenlijst die in april '92 werd opgesteld, om te zien wat bereikt en niet bereikt werd of nog zal bereikt worden. Het schepencollege zal daarbij aanwezig zijn om commentaar te geven bij uw vragen en opmerkingen. Tevens kan u dan nieuwe prioriteiten melden, zodat daarna de lijst van '93 kan samengesteld worden. Alleen dan heeft een dorpsraad zin, als u kan zeggen wat er op uw lever ligt. Grijp daarom deze kans en kom voor uw mening uit op dinsdag 12 januari om 20.00 u in de parochiezaal. Voor één keer zal er immers naar u geluisterd worden. 0

50 min of meer Welgedaan en welgemoed blikten de feestende vijftigers naar de fotograaf en naar de toekomst.


MEER

De maffia van de Mussenakker Ja, het houdt niet op, ik weet het. U bent op nog meer plaatsen gewenst. Weer in de parochiezaal bijvoorbeeld, op zaterdag 23 januari voor de jaarlijkse dorpskwis. Voor de derde keer - mogen we al van een traditie spreken? - strijden in totaal 16 verenigingen en buurten voor de titel van kwiskampioen. De organisatie is in handen van de St.Ambrosiusgilde, de winnaar van verleden jaar. De kwis is op dezelfde leest geschoeid als de vorige onder het motto: wat goed is, behoeft geen wijziging. Theoretische vragen en praktische opdrachten zullen duidelijk maken wie dit keer het meeste talent en geluk aan zijn zijde heeft. Maar uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om, het is meer de bedoeling om heel het dorp een ontspannende avond te bezorgen, zodat ons dorpsgevoel wat verder ontwikkeld wordt. Doe daarom mee of kom supporteren en voel u één met uw eigen dorp. D

Dat de Mussenakker nooit om een stunt verlegen zit, weten we al zo'n twintig jaar. Op 14 november was het weer prijs. Om alle helpers van Akkerpop te bedanken, organiseerde men een maffiabal. Het Mussenakkerlokaal was voor de gelegenheid schitterend omgetoverd in de exclusieve 'Club Mystique' en alle aanwezigen droegen verplichte maffiakleding. Zoals u op de foto merkt, hoeft dat geen nadeel te zijn. Verschillende exemplaren van het Mussenvolk gingen er op slag beter uitzien dan in werkelijkheid, zodat we hen aanraden deze kledij ook op andere dagen te dragen. Een tip voor de eindejaarsfeesten? Jawel en gratis bovendien. Doe er uw voordeel mee.

Brassband Ste.-Rosalia viert en huldigt

Op het teerfeest van zaterdag 21 november werden een aantal verdienstelijke leden van de Brass-en Drumband gehuldigd. Uit de handen van een Pedekam-afgevaardigde (uiterst links op de foto) ontvingen v.l.n.r. Louis Sterkens, Herman Verboven, Jef Schalk en hun respectievelijke vrouwen een mooi aandenken voor hun jarenlange en onbaatzuchtige inzet. Alle drie stappen ze uit het bestuur, wat niet betekent dat ze stoppen met spelen. Integendeel. Gehurkt v.l.n.r. herkennen we Minne Fockaert, Karel Eelen, An Godrie en Bert Eelen. Zij kregen het diploma voor vijfjaar trouwe dienst in de Drumband. Aan allen een welverdiende proficiat.

. . . ·..t~

,y~;-;n

..,.. · ·:·,.. t··· , :\·~:',;:d:

Dê+Çome-back. van Nonkel Ney Sorry hoor, maar ik beloof dat dit echt de laatste keer is dat uw aanwezigheid in januari ergens vereist is. Pas op, het is niet de minste keer. Op zaterdag 30 januari speelt zich namelijk het jaarlijkse fanbal af van de Nonkel Ney's R&B Band in zaal Victoria. Jawel, Nonkel Ney keert terug. Na enkele jaren Wortel is Meer weer aan de beurt. Een wijze beslissing naar onze mening, want qua ambiance was het hier toch anders (lees beter) dan in Wortel. In de volgende Maand verneemt u hierover meer, want die verschijnt nog net op tijd om Nonkel Ney bimself op deze bladzijden zijn fanbal te laten inleiden. Vernieuw daarom onmiddellijk uw abonnement op dit verrukkelijke blad en blijf zo ook in 1993 op de hoogte van wat er allemaal reilt en zeilt in ons dekselse dorp. Een gelukkig Nieuwjaar aan u allen. •

Afzelia Raam te koop met bijhorend rolluik, 170 cm breed x 128 cm hoog, voorzien van thermopan en aluminium verluchtingsrooster. Prijs af te spreken: tel. 03/ 314.71.96.

RUIMTE I N J E BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERAMEER

BELEGGEN MeerdorpS

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81 35


HALVE EEUW GELEDEN December 1942 Radio-rede van Churchill De Engelse premier hield een radiorede waarin hij zijn toehoorders waarschuwde tegen voorbarige zegeroes en ze aanzette, zich voor 1943 voor te bereiden op de slagen van het lot en de problemen van een ernstig en verschrikkelijk jaar. Hij voorziet nog bloedige en bittere oorlogsjaren en is van meening dat de oorlog in Europa spoediger ten einde zal gaan dan in Oost-Azië.

Erge zaak in een kinderkribbe Bij 't parket werd klacht neergelegd door ene moeder wegens slechte verzorging van kinderen in de private kinderkribbe 'St. Helena', Graaf Van Egmontstraat te Antwerpen en bestuurd door mevr. V.S. Onderzoeksrechter Beeckmans stelde een onderzoek in, waarbij werd uitgewezen dat inderdaad de verzorging te wenschen overliet; 35 kinderen verkeerden in crbarmelijken toestand, in zooverre dat zij moesten overgebracht worden naar het gesticht 'GoedEngels' in de Alb. GrisartstraaL Hoewel voor de verzorging der kleintjes - kinderen tot 1 jaar - 12,50F per dag dient betaald met afgifte van alle rantsoeneeringszegels, bleek het sterftecijfer zeer hoog: op 14 maanden overleden 13 kinderen; men veronderstelt door gebrek aan zorgen.

Katholieke Veilingsvereeniging Tijdens de voorbije week werden 163.073 kg groenten over onze veiling verhandeld, te weten: Kooien: 117.394 kg, wortelen: 40.951 kg; andijvie: 21 kg, kervel: 17 kg, peterselie: 5 kg, prei: 1.474 kg, ramenas: 30 kg, spinazie: 401

kg, salade: 36,5 kg, schorseneer: 45 kg, selder: 364,5 kg, pompoen: 73 kg, rapen: 2041 kg, koolrapen: 220 kg.

Hoogstraten Vrouwelijke Katholieke Burgersmiddenstandsjeugd Van Zondag 3 tot Donderdag 7 januari richt V.K.B.J. een retret in te Hoogstraten bij de E.E.Z.Z. Ursulinen. Ze zal gepredikt worden door Z.E. Pater Van Gestel Q.P. Het openingssermoon zal plaats hebben op Zondag te 16u en de sluiting Donderdagvoormiddag. Juffrouwen die verlangen dezeschooneen genadevolle dagen mede te maken, zullen nun namen afgeven bij de groepsleidsters.

Inbeslagneming van de klokken Krachtens de verordening nr79/ 1942 is een begin gemaakt met het in beslag nemen der klokken. De kostbaarste oude klokken en klokkespelen zullen zoveel mogelijk worden gespaard. Alle overige klokken vallen onder de vordering en moeten thans reeds worden afgenomen. Daarbij wordt er voor gezorgd dat in iedere gemeente een kleine luidklok voor alarmdoeleinden blijft hangen. De eigenaars, resp. de gemeenten worden er dan ook zeer dringend op gewezen dat zij de arbeiders die een officiële opdracht hebben bij het weghalen en vervoeren der klokkengeenerlei moeilijkheden in den weg moeten leggen aangezien hier sprake is van een onvermijdelijk noodzakelijken oorlogsmaatregel.

Allerbeste Madame, In naam van al de meisjes der school stuur ik hier een laatste woordje van hulde en dank. Oh ja, wij kunnen ons niet meer bedwingen, we moeten ons hartje eens laten spreken, 't is toch te erg. Donderdag morgen reden we in groepjes, blijmoedig als altijd, naar de Groote Plaats, we kwamen toch ook allen zoo graag naar de les. Onderweg hoorden we het droevig nieuws: 'Madame van de coupe is dezen nacht gestorven'. Maar neen, dat kan toch niet. Dinsdag waart ge nog zoo opgeruimd en moedig en we zegden onder elkaar: 'Madame is goed aan 't beteren'. Ongelooflijk was het en toch · waar. Als kleine gestrafte kinderen zijn we dan naar huis weergereden. We wisten niet waar we 't hadden. We konden het ons niet voorstellen. Hier staan we nu met ons vijftigen bij u aan het graf. Zoo dikwijls hebben we samen geweest en luisterden we toch zoo aandachtig naar uw schooneen leerzame lessen. Nu echter zwijgt ge en spreekt nooit meer. Hoe eenvoudig wist ge ook alles uit te leggen, iedereen moest het zoo kunnen. Altijd waart ge zoo in de weer en ge entzaagt moeite noch werk om ons te helpen en bij te staan. Met wat eerbied spraken ze thuis van u. Hoe blijde waren ze thuis telkens ze zagen wat we al kenden. Wat hadden ze thuis toch al veel hulp van ons. Neen, een les overslaan, dat nooit, we hadden toch ook zooveel te leren. En nu, wie zal ons helpen? Waar zullen we om raad gaan? Neen, Madame, zooals u, kan niemand dat meer. Bron: GAZET VAN HOOGSTRATEN

,...". HERIJGERS 1.,... ~ Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

Wortel - Begrafenis Onder zeer groote belangstelling werd op 21 dezer Mevr. AUG. TACKX-VANHAUTE, leerares in de naad- en snijkunde, ten grave gedragen. Aan het graf werd door een van haar leerlingen volgende rede uitgesproken:

KOPJE VAN DE MAAND

! ! ! NIEUW ! ! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Het kopje uit de Meerse klas van 1980, is geen meiSJe maar een jongen. Dus deze jongen is nu al een jongeheer geworden. Zijn naam is Ronny van Dun, Meerseweg 95, 2321 MEER. Ik sta ook op deze foto, en de Ronny is een goede vriend van mij. Ik wens je nog veel succes met uw rubriek 'kopje van de maand'.

Koen Vorsselmans, Meerseweg 24, Meer. Bedankt voor uw wensen en groeten, Koen, maar belaas is dit voorlopig ons laatste 'kopje'. Misschien beginnen we binnenkort met een nieuwe wedstrijd, geen 'kopje' weliswaar maar wel even spannend. 36

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


RIJDEN ... IS PLEZANT. door W. Vanfrayenhove (ir.)

GARAGE AUTO- MOTO

J. BOGAERTS- ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Nu is het genoeg geweest! Waarin ingenieur Van Frayenhove ter gelegenheid van de jaarwende niets ontziend tekeer gaat tegen de opmars van de slechte smaak. Waarin hij tevens de lezers een lijstje van 13 punten voorlegt waardoor de wereld zijns inziens enigszins kan verbeterd worden. Vanuit de diepten van mijn gevoelige ingenieursziel roep ik U allen aan: kan het a.u.b. niet iets minder? Kan het ook niet met wat minder bellen en ballen? Mensen kijk om u heen hoe de straten van onze eenvoudige dorpskernen tijdens deze eindejaarsdagen meer weg hebben van een overbelichte VTMstudio dan van de rustige Kempense dorpen van weleer. En hoe komt dat zo denkt u? Dat komt omdat het mensdom zich massaal en schaamteloos overgeeft aan DE SLECHTE SMAAK, HET OVERBODIGE, HET SCHRIJNEND TEVEEL IN ONZE WESTERSE MAATSCHAPPIJ. Trop is teveel, zei VDB en daar had hij zeker geen ongelijk in. Omdat ik echter niet te boek wil staan als een eenzijdige kritikaster geef ik u als nieuwjaarsoverweging een lijstje mee van zaken die, volgens mij, in 1993 niet meer zouden mogen kunnen. Het bevat slechts 13 puntjes die zonder veel moeite door iedereen kunnen gerealiseerd worden en ik ben er dan ook van overtuigd dat de wereld er een stuk beter uit zou zien wanneer we met z'n allen onze schouders onder dit lijste zouden zetten.

Lijstje van zaken die in 1993 niet meer kunnen. 1. Computers in private woningen met meer dan 5 Mb schrijfgeheugen en laserprinters, terwijl het enige schrijfwerk dat in dergelijke middens verricht wordt het 'wekelijks briefje voor Quirijnen of den Aldi' is- en de enige verzameling die in aanmerking komt om in een database te stoppen bestaat uit 3 CD's van James Last. 2. Levensgrote geborduurde schilderijen van eenhoorns. (Idem dito voor herten en huilende clowns) 2a. Levensgrote geborduurde schilderijen van eenhoorns in Spaanse villa's. 3. Waterbedden. (met excuses aan onze trouwe adverteerders die deze produkten verkopen, maar iedereen moet zijn steentje bijdragen!!) 3a. Waterbedden in slaapkamers van Spaanse villa's. 4. Spaanse villa's 'tout court'! Ze doen mij altijd denken aan die springkastelen die je tegenwoordig ziet op elke braderij of aan de kust in de zomer ter vermaak van onze kinderen. Waren het maar zulke brouwsels dan zou het immers voldoende zijn de afsluitdop eruit te trekken om ze te laten verschrompelen zoals slakken onder zout.

5. Speciale stoppen voor wijnflessen die, als men ze sluit, als een pompje fungeren en alzo een vacuum creëren waarin de wijnrestjes niet zouden bederven. (de idee alleen al, trouwens, idem dito voor de kruimeldief en dit wegens onnozele overbodigheid.)

6. Jogging en/of trainingspakken en vooruit, laat ik niet flauw zijn, alle overbodige sportattributen zoals Adidastassen, sportschoenen, fluitjes, chronometers enz. Joggingpakken zijn sowieso fout, maar extra fout indien bordeaux- of rose! 7. Als klant 'bedankt' zeggen in een winkel. Dat de winkelier de klant bedankt tot daaraan toe, maar ik zie geen enkele reden waarom de klant de winkelier zou bedanken. Allemaal overbodig. Kan weg! 8. Witte cowboyboots. Over cowboyboots in het algemeen: ok indien broekspijpen erover, zeer fout indien broekspijpen erin. 9. Kerstmarkten waar warme, foute cancerogene Glühwijn gedronken wordt en kinderen op snerpende, valse blokfluiten Stille Nacht spelen bij een temperatuur van - 10 °C. Dubbel fout indien dit gebeuren plaatsvindt in Duitsland. 10. Alle electrische prullaria die 'rechtstreeks kunnen aangesloten worden op de sigarenaansteker van een automobiel' . ll. Vogeltjestentoonstellingen met tombola onder het genadeloos TL-licht van een parochiezaal. Sorry, vogeltjesliefhebbers! Mag niet meer. Idem dito voor Rode Kruis-demonstratieweekends. 12 Frituurkotjes in blokhutstijl, binnenin afgewerkt met afwasbare laminaatplanchetten. 13. CD's die ondanks het feit dat ze klassieke muziek bevatten, toch maar 225 fr. kosten en waarvan het inlegboekje verschrompeld is tot één miezerig papierfloddertje. Alvorens ik weer post ontvang van allerlei betweters: natuurlijk staan er een aantal zaken niet in zoals: accordeonmuziek, boekjes van ' Toon Hermans, bumperstickers, de tieten van Dolly Parton, flipperkasten in livingrooms, enz. maar we moeten ergens beginnen en de lat niet al te hoog leggen. Mag ik u allen met aandrang verzoeken om met de uitvoering van Ingenieur Vanfrayenhove's 13 punten plan onmiddellijk te beginnen dan kan het misschien nog wat worden met de wereld. Tot volgend jaar!

(~TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97- 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

liDBB GARAGE HOGA B.V.B.A. · LEOWOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71 .76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

N.V. GARAGE VAN USSEL

[lJ HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

37


,.,...

. ~ "' '"" ~~{ --:;. ~ HVV, een ploeg met twee gezichten . .._. (

We kunnen er niet omheen kijken: HVV speelt op de Tilijsakker een flink stuk sterker dan op verplaatsing. Kopploegen als Kapellen, Tubantia en Eisden krijgen op HVV geen voet aan de grond. Op verplaatsing is het een zwakke bedoening. Een overwinning op Heultje en één punt op Heist en voor de rest: 0 op de rekening. Zolang we dit kunnen volhouden, blijft HVV mooi in het midden van het klassement. Wanneer men echter thuis een steek laat vallen, en dat zal zeker nog gebeuren, moet men in staat zijn dit verlies elders te gaan goedmaken. Tot op heden werd het verlies voor eigen publiek tegen Poederlee goedgemaakt door de overwinning in Heultje ... HVV, met 13 punten na 13 wedstrijden en rekordhouder van de gekwetste spelers, doet het ondanks alles behoorlijk goed en wanneer na de korte winterstop Antonissen en Tielens er ook weer zullen bijlopen, gaan we toch proberen iets meer regelmatigheid aan de dag te leggen, zodat een plaats in de subtop er alleszins inzit. We moeten er echter wel rekening mee houden dat HVV nog naar Poederlee, naar Kapellen, naar Eisden en naar Westerlo moet... derhalve meepakken wat erin zit en in de kloof met de laatstgeklasseerden zo breed mogelijk houden. Intussen pakte HVV nog één punt op Hasselt via een 1-1 gelijkspel. P rogramma: HVV 1:

- zaterdag 9-1-93: HVV - Berchem (20 uur) - zondag 17-1-93: Poederlee - HV (15 uur) - zondag 24-1-93: HVV - Heist (15 uur) -zondag 31-1-93: Kapellen - HVV (15 uur)

~I SPORTI

1~1;1 ~' '""

GJ[l ~

HVV 11:

........ . < _;

'

~.....

/~

1~\

t'r -

Minderbout VV blijft in de Top-5

- zaterdag 9-1-93: Berchem - HVV (15 uur) - vrijdag 15-1 -93: HVV - Poederlee (20 uur) - zaterdag 23-1-93: Heist - HVV (15 uur) - vrijdag 29-1-93: HVV - Kapellen (20 uur)

Jl:en morele opkikker. voor FC Meer·. · ···

Er komen in het verenigingsleven droevige maar ook toffe dagen voor. Op Sinterklaasdag hadden we alle redenen om blij te zijn. Ons 1ste elftal, alhoewel verslapt wegens schorsingen en blessures, behaalde baar eerste zege op verplaatsing. Het gebeurde dan nog wel met grote 1-5 cijfers. En het deed dubbel deugd wanneer men dit mag beleven in een geburentreffen en dan nog wel tegen Meerle. Dit was voorwaar een morele opkikker voor onze jongens. Het moet gezegd dat hun inzet enorm was en we daarbij een prima verstandhouding konden vaststellen. Verheugend is ook dat onze gekwetsten snel recupereren en kortelings aan heroptreden toe zijn. We menen daarom dat er betere tijden op komst zijn. Iedereen kijkt nieuwsgierig uit naar de volgende wedstrijden. Wedstrijden Zondag 3 januari:

14.30 uur: Heibos - FC Meer Zondag 10 januari:

14.30 uur: Luchtbalboys - FC Meer Zondag 17 januari:

14.30 uur: FC Meer- Horendonk Zaterdag 23 januari:

19.30 uur: Dosko - FC Meer (vriendenwedstrijd). Zondag 31 januari:

15 .00 uur: FC Meer- Ol.Essen. •

·t Spiegeltie

Na een reeks wedstrijden zonder nederlaag is MVV erin geslaagd zich in de bovenste regionen van het klassement te nestelen. Daar zal het ook nog enkele weken of misschien nog langer vertoeven, gezien de riante voorsprong op de rechtstreekse concurrenten. De tiende kampioenswedstrijd werd ook de eerste verliesmatch. Niet dat Stabroek zo'n sterk geheel op de been bracht, wel mocht MVV even in 't eigen hart kijken. Tijdens de eerste helft werd een strafschop onbenut gelaten en enkele minuten later verkeek de lokale doelman zich op een onschuldig schuivertje zodat de stand 0-1 luidde in plaats van 1-0. Op hun beurt kregen de bezoekers een strafschop toegewezen en zij misten niet, 0-2! Na de kampwisseling vocht MVV met man en macht om nog een puntendeling of eventueel winst uit de brand te slepen. Een tweede penalty werd toegekend en omgezet ditmaal door Jac Koyen. De bezoekers hielden daarna het hoofd en benen koel en vertrokken met de volle inzet naar de polders. Op Mariaburg zat men reeds na een kwartier spel op rozen, zo dacht men tenminste in het groenwitte kamp. Dirk Goetschalckx en Ronny Bolckmans zorgden voor een 0-2 voorsprong doch voor de rust nog overspoelde de thuisploeg de MVV-defensie zonder pardon en werd er gerust met een 3-2 stand. Hoe een voetbal toch rollen kan! Minderhout ontwaakte en Mariaburg riep alle hens aan dek om de beide puntjes veilig te stellen. Dit lukte maar half, want Ronny Bolckmans zorgde toch nog voor 3-3 cijfers. Derbysfeer tegen Meerle aan de Hoge Weg, weinig hoogstaand voetbal echter. Zoals dat meestal gaat in een prestigetreffen tellen alleen de punten. Tijdens het eerste half uur toonden de 'pieren' zich toch de beste ploeg en kwamen ook op voorsprong, maar vlak voor rust stelde Koen Goos orde op zaken. Nadien dreef Jac Koyen met een gerichte kopstoot de stand op tot 2-1 en de winnaar was gekend. Tegen leider St. -Job kon MVV slechts één helft gelijke tred houden en werd de rust bereikt met een 2-1 achterstand. Dan nam de thuisploeg de wedstrijd volledig in handen en liep verder uit tot 4-1. Koen Goos milderde nog, maar daarna was de kous ook af. Eindstand 4-2!

Curiosa

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels

Wedstrijden Zondag 3 januari:

14.30 uur: Luchtbalboys - Minderhout VV Zondag 10

janu~ri:

14.30 uur: Horendonk-Minderhout VV

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

Zondag 17 januari:

Vrij. Zondag 24 januari:

15.00 uur: OL.Essen - Minderhout VV Zondag 31 januari:

15.. 00 uur: Minderhout VV- Berendrecht. •

38


KFC Meerle Op het veld van O.Essen (den Hoek) gingen o nze jongens een verdiende en afgetekende 1-3 overwinning behalen. Bart Verachert (2x) en WiJfried Pauwels zorgden voor de groenwitte doelpunten en meteen ook voor twee punten. Op een zwaar en drassig veld werd Berendrecht ontvangen. Meerle moest ook enkele geschorsten missen, maar of dat de enige reden was voor de zware 2-5 nederlaag zullen de trouwe supporters zelf uitmaken. Meerle kwam tweemaal op voorsprong langs Bart en Wilfried, maar de bezoekers kwamen steeds terug. In het laatste kwartier sloeg Berendrecht Meerle K.O. en deed nog driemaal de netten trillen. Een flinke opdoffer! De volgende week het derby tegen Minderhout. In het verleden steeds een spannend treffen. Minderhout won met 2-1, hoewel eenniet slecht spelend Meerle zeker een punt verdiende. Maar ja, om te winnen volstaat het niet goed te spelen, je moet ook nog meer doelpunten maken dan je tegenstrever. Dan de 'grote schok' tegen Meer. Gezien de zwakke resultaten van Meer geloofden de supporters er echt in. Voor een goede publieke

VNAWortel Tegen Merksplas waren de verwachtingen hoog gespannen. De blauwwitten waren het meest aan de bal maar de gecreëerde kansen werden niet benut. De bezoekers straften iedere blunder af en Wortel verloor met zware 0-4 cijfers. . a deze wedstrijd was de veer gebroken en onze zo geroemde ploeggeest was ver zoek. Gelukkig kreeg de trainer de spirit er terug in en tegen hekkensluiter Pulderbos werd gewonnen en met Weelde werden de punten gedeeld. ln Schilde moesten we verschillende fanionspelers missen. Daardoor begon de wedstrijd zeer chaotisch. Tot overmaat van ramp werd na 5 minuten nog een verdediger uitgesloten.

belangstelling (300 kijkers) ging Meer fel in het offensief' en kwam 0-1 voor. Maar MeerIe scoorde tegen en de spanning steeg. Louis De Roover bracht Meer op 1-2 en toen begon het festival van gele en rode kaarten. Karel Van de Heyning en Marcel Van Dun (2x geel) mochten zich vroegtijdig gaan omkleden. Weg mooie derby. Weg hoop ook, want Meer liep liefst uit tot 1-5. Je moet al ver in de geschiedenis terugblikken om zo'n zware pandoering van de mannen van Meer tegen te komen. Jammer voor onze ploeg, waar het toch niet 'vlot' draait. Want de week daarna moest er op het veld van Kaart alweer een vernederende 5-1 geïnkasseerd worden. Hopelijk dat thuis tegen Bezemheide nog eens voor een positief resultaat kan gezorgd worden. Dat leest u in volgende editie van de 'Maand'! Ondertussen bieden wij gans KFC Meerle een zalig kerstfeest en een voorspoedig 1993 toe. Wedstrijden voor januari: 3-1-93: Meerle- Stabroek (14.30 uur) 10-1-93: Meerle - Mariaburg (14.30 uur) 17-1-93: Donk- Meerle (14.30 uur) 24-1-93: St.-Job - Meerle (14.30 uur) 31-1-93: Meerle - St.-Jozef (15 uur)•

Bij de rust stonden we met 3-2 in het verlies en wat de spelers nog probeerden, veel kansen kwamen er niet en het was de thuisploeg die na een counter de voorsprong nog verhoogde. Hopelijk worden tijdens de feestdagen de wonden geheeld en worden de batterijen terug opgeladen zodat heel het team paraat staat om de moeilijke eindstrijd aan te gaan. De wedstrijden. 03.01.: 14.30 u. V.N.A.-Vlimmeren (oefenwedstrijd) 10.01.: 14.30 u. Zoersel-V.N.A. 17.01.: 15.00 u. V.N.A.-Oostmalle 24.01.: 15.00 u. Vosselaar-V.N.A. 31.01.: 15.00 u. V.N.A.-Zandhoven

GezOcht: sÇbeidsrêêtiters! Een hapje, een drankje, een redelijke vergoeding, veel kritiek! Dit alles word je aangeboden als je het scheidsrechterslegioen van de K.B.V.B. wil vervoegen. Toch een aantrekkelijk aanbod! Of niet soms? Iedereen weet dat goed fluiten voor beide partijen praktisch onmogelijk is, maar je doet het zonder twijfel zo goed mogelijk en daarbij hou je zowel geest als lichaam in een optimale conditie. Waarom zou jij het ook eens niet proberen? Zo'n hobby kan je alleszins veel voldoening schenken. Ben je ambitieus? Jij ook kunt een lOpper worden mits een beetje geluk!

Op zondag 8 november '92 organiseerde Atemi-Ryu Hoogstraten het Belgische kampioenschap Kobudo Kata voor Kyu en Dan graden en het B.A.J.K. kampioenschap Karate Kata individueel en in groep. De deelnemers van Atemi-Ryu Hoogstraten behaalden hierbij zeer mooie resultaten. De kampioenschappen startten vanaf 14.00 uur en duurden tot 16.45 uur. Onder het deskundige oog van de jury, welke bestond uit Prof. Shidan Goetelen Pierre, Sensei De Vries Guy, Sensei Neeus Lieven en wedstrijdcommissaris Sensei Peeters Karel, werden de Kata's beoordeeld.

Op dinsdag 12 januari 1993 start te 20 u. in zaal Lambeer, Vredestraat 8 te Beerse (SOm van het kerkplein) een beginnelingencursus voor dames en heren vanaf 16 jaar. Jij, scheidsrechter-in-spe, geen plankenkoorts, en ... loop even binnen! Inlichtingen: Dhr. Vervoort 014/ 55 35 61 Dhr. Vekemans 03/313 94 60 Dhr. Verhoeven 014/ 63 45 10 Dhr. Belmans 03/ 312 32 84 P .S.C.A. 03/ 233 44 66.•

Uitslagen van de deelnemers van Atemi-Ryu Hoogstraten: Belgische kampioenschap Kobudo Kata voor Dan-graden: Sensei Vanlommel Marc lste plaats Belgische kampioenschap Kobudo Kata voor Kyu-graden: 2de plaats Sempai Laurijssen Koen Sempai Meyvis Guido 3de plaats B.A.J.K. kampioenschap Karate Kata individueel heren: 2de plaats Sensei Vanlommel Marc Sempai Laurijssen Koen 4de plaats Sensei Van Ammel Paul 6de plaats B.A.J .K. kampioenschap Karate Kata individueel dames: Van Aert Kris 2de plaats Van Bavel Maria 3de plaats B.A.J .K. kampioenschap Karate Kata groepen: Sensei Vanlommel Marc Sensei Van Ammel Paul Sempai Laurijssen Koen 1ste plaats Sempai Meyvis Guido Meyvis Richard 2de plaats J anssen W erner Laurijssen Kim Tackx Jeroen Smouts Kris 3de plaats•

39


Streekeig~n ·.--<",·{ '"

curiosa

l:<<-:·:.

De St. Hernarduskapel Grensbewoners - en dat zijn wij in Hoogstraten - eten graag van twee walletjes en weten dat landsgrenzen zeer grillig kunnen lopen, en meestal geen rechte lijnen vormen tussen twee grenspalen. Nu eens lopen de grenzen samen met waterlopen, dan weer springen ze daar van weg, om onnaspeurlijke redenen, die diep begraven liggen in de loop der eeuwen. Wist u trouwens dat onze gemeente zo'n 40 kilometer staats- of rijksgrens heeft met Nederland, waarbij slechts 12 genummerde grenspalen te vinden zijn. Als ge de kaart van onze gemeente bekijkt, ziet ge langs de oostgrens, 'n 3 km ten oosten van Meerle, links van Heerle, 'n pukkeltje, 'n soort wrat, ' n stukje Belgisch grondgebied van 10-15 hectare, dat in Nederland prikt. Het stukje grond heet de Bollekens, niet te verwarren met de Rollekeos bij Minderhout. Het ligt net ten zuiden van de weg van Meerle naar Ulicoten; er loopt ' n diepe sloot omheen, er woont niemand en het is vanuit Heerle of de Ulicootse weg niet met goed fatsoen t~ bereiken. Welnu , op dit verloren lapje grond ligt 'n heel schoon kapelleke. Geen eeuwenoude kapel die op instorten staat; nee, ' n kapel van nog geen 50 jaar oud, goed onderhouden, met 'n mooi gazon ervoor, en in 't bos errond loopt 'n wandelpad met 14 kruiswegstaties. De kapel is alleen vanuit Ulicoten met goed fatsoen te bereiken, d.w.z. met de auto, per fiets of te voet, zonder vuile schoenen te krijgen. De kapel die er nu staat is gebouwd na de laatste oorlog en werd op 20 augustus 1945 feestelijk ingewijd. Dat is de feestdag van Sint Bernardus, patroon van Ulicoten, en er zit 'n hele geschiedenis achter. In 1648, bij de vrede van Munster, kwam er 'n eind aan de 80-jarige oorlog tussen het protestantse noorden en het Spaanse zuiden van de Nederlanden . Er werd toen bepaald dat de katholieken in 't zuiden (wat nu NoordBrabant is) hun godsdienst niet langer mochten uitoefenen. De kapel van Ulicoten-dorp werd door de protestanten in beslag genomen, de katholieken (83 gezinnen) waren gedwongen om te gaan kerken in Meerle of in BaarieHertog om hun zondagplichten te vervullen. In 1654 schonk ene Aart de Clerck uit VIicoten een stukje van zijn grond, dat in de Bollekens lag, aan de kerk. De Ulicotenaren bouwden er in datzelfde jaar nog 'n primitief schuurkerkje plus kosterswoning en van toen af gingen ze daar ter kerke; het is trouwens slechts ' n goede kilometer van Ulicotencentrum. De kapel werd in 1781 gerestaureerd en vergroot. Toen in 1797 de Fransen een eind maakten aan de macht van de protestantse Hollanders kregen de Ulicotenaren hun eigen kapel weer terug en konden ze weer in hun eigen oude kapel kerken. In 1803 werd Ulicoten ' n zelfstandige parochie. Wat er daarna met de oude kapel in de Bollekens is gebeurd, staat nergens vermeld. Maar in alle geval hadden de Ulicotenaren gedurende 143 jaar hun zondagsplicht op 'vreemde' grond moeten vervullen . Na de laatste oorlog wilden de parochianen hun dankbaarheid voor de bevrijding uitdrukken door 'n nieuwe kapel te bouwen ter ere van hun heilige Eernardus op de grond waar

40

·; ;

.

De omwonenden die instaan voor het onderhoud van de kapel.

hun voorouders anderhalve eeuw gebeden hadden. Pastoor van Steen- wist 'n stel jonge boeren warm te ma ken om ' n 300-tal karrevrachten zavel naar de Bollekens te rijden voor de nodige ophoging. Op 25 mei 1945 reden er 7 jonge boeren voor de zoveelste keer met hun vracht zavel; pal aan de grens wer-

·I .. ./· . :

./ •

;. f., Leeml~-ek <t\•

..


WETENSWAARDIG

ZAKENKANTOOR

~

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

VERZEKERINGEN

SPAREN

LENEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

Burgerlijke stand

Een van de staties van de Kruisweg den ze staande gehouden door 2 kommiezen, die verboden verder te rijden, want er was geen vergunning voor het uitvoeren van grond naar België! In alle geval, na 'n paar uur palaberen mochten ze dan toch lossen; de pastoor zorgde verder voor de nodige papieren. Na 300 vrachten was het terrein op de gewenste hoogte, begin juni kon men gaan bouwen en tegen de feestdag van SintBemardus was alles af. U ziet, die kapel heeft bloed en zweet en tranen gekost. Met de goedkeuring van de toenmalige kardinaal Van Roey van Mechelen (op wiens kerkelijk gebied de kapel gezet was) mag er sindsdien elk jaar op 20 augustus 'n H. Mis opgedragen worden door de pastoor van Ulicoten voor zijn parochianen, die er trouw naar toe komen. Omwonenden verzorgen het kapelletje en omgeving alsof het hun eigen huis is. Wie het kapelletje eens wil (be)zoeken gaat best om langs Ulicoten en mag dan verder namijmeren over wat onze voorouders er voor over hadden om hun geloof te bewaren. Zij hadden er 'n houvast aan voor het leven. B.S.

BEGRAFENISSEN

JORIS /)

I .

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 "03/314.56.91

I~[ Geboortes 31 oktober: Heleen, dochter van Jan Adams en Francine Severijns, Witherenweg 3, Minderhout. 3 november: Stephaan, zoon van Luc Buylinckx en van Daniëlla Van Aperen, Hoge Weg 11, Minderhout. 4 november: Evelien, dochter van Frans de Laat en Antonia Jacobs, Mariaveld 12, Minderhout. 5 november: Daniël, zoon van Andreas Bellens en Rosa Stessels, Achtelsestraat 104, Hoogstraten. 7 november: Cynthia, dochter van Dirk Krols en Maria Geerts, Minderhoutsestraat 2 bus 3, Hoogstraten. 7 november: Ward, zoon van Eddy Versehueren en Monique Uytdewilligen, Meerteseweg 69a, Meer. 8 november: Koen, zoon van Guido Hendrickx en Els Pauwels, Ulicotenseweg 28, MeerIe. 10 november: Katrien, dochter van Ronny Zegers en Carinne Govaerts, Elsbroeken 9, Hoogstraten. 11 november: Jan, zoon van Peter Dirven en Tonia Michielsen, Dalweg 7a, Meerle. 11 november: Simon, zoon van !gor Bettens en Elza Wijnen, Boxtelstraat 11, Hoogstraten. 12 november: Evelien, dochter van Willy van Riel en Rosita Brosens, Eindsestraat 1d, Meer. 12 november: Ine, dochter van Marc Broseos en Annie Michielsen, Pastoor De Beugnestraat 6, Minderhout. 12 november: Tinne, dochter van Joseph Herrijgers en Marleen Struyven, Meerseweg 127, Meer. 12 november: Tom, zoon van Herman Lauryssen en Elisabeth Grauwmans, John Lijsenstraat 44a, Meer. 30 november: Lena, dochter van Wilhelm van Beijsterveldt en Annita Verschueren, Lage Rooy 13, Meerle.

I(A I Huwelijken 14 november: Joannes Teuwen, Schutterijstraat 2, Bree en Linda Verheyen, Lindendreef 22, Hoogstraten. Nieuw adres: Eikenvelden 46, Geel. 21 november: Willy Voeten, Venneweg 16, Meer en Marleen Augustyns, fAntwerpsestwg. 7, Stabroek. Nieuw adres: Venneweg 16, Meer. 28 november: Wim Heene, Gemberstraat 16, Gent en Kathleen VanderhaUeo, Deken Lauwerysstraat 20, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 199c, Hoogstraten.

1~1 Overlijdens 29 juni: Pieter Boete, 65 jaar, ongehuwd, Dreef 98, Meerseldreef. 30 oktober: Elisabeth Van Loock, 71 jaar, echtgenote van Jacob Govaerts, Leenhoutseweg 56, Hoogstraten. 30 oktober: Cornelia Schrijvers, 78 jaar, weduwe van Johannes Raats, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 1 november: Yolanda Van Accom, 37 jaar, echtgenote van Louis Van Dyck, Heibergstraat 14, Meerle. 8 november: Maria Martens, 87 jaar, weduwe van Constant Stoffelen, Lokbosstraat 5, Meer. 11 november: Patriek Hufkens, 35 jaar, Hinnenboomstraat 15, Hoogstraten. 19 november: Angela Vendrame, 86 jaar, ongehuwd, Bredaseweg 20, Minderhout. 20 november: Josepha Verhoeven, 71 jaar, echtgenote van Jan Meyvis, Langenberg 18, Wortel. 20 november: Johannes Willemeo, 69 jaar, echtgenote van Hubertina Noij, Schoolstraat 18, Minderhout. 22 november: Bertha Lauryssen, 93 jaar, weduwe van Lodewyk Stoops, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 23 november: Georgette Laurent, 64 jaar, echtgenote van Antoon van Spaendonck, Chaamseweg 44c, Meerle.

41


stap 1n••• BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN :Wndag 3 januari: NIEUWJAARSWANDELI ~ G op de Cartierheide te Postel, vertrek 9.1.: uur, lokaal K. Boomstraat, org. Wieieaal en JNM. Woensdag 6 januari: VOLKSDANSEN, zaal Pa~, 13.30-15.30 uur, org. KVLV Zatenlag 9 januari: Start lessenreeks 'RIJBEWIJS', zaal Pax, 9-11.30 uur, org. KWB. Dinsdag 12 januari: Bestuursvergadering k'YL V, zaal Pax, 19 uur. Vrijdag 15 januari: KWISA VOND, natuur·~wis , lokaal K. Boomstraat, org. Wielewaal en JNM. Zaterdag 16 januari: CONCERT door de leeruachten van de muziekschool, Begijnhoferk, 20 uur. Dinsdag 19 januari: Gevarieerd DANSEN, zaal Pax, 20-22 uur, org. KVLV-jongeren. Woensdag 20 januari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13 .30-15.30 uur, org. KVLV. 'KA\1ELEN, EMIRS en PALEIZEN', dia\OOrdracht door BRTN-journalist Peter Verlinden, Auditorium Klein Seminarie, 20 uur, org. Davidsfonds. STARTDAG E.H.B.O.-CURSUS Rode Kruis, lokaal Gelmeistraat 26, 20 uur. AV OND VOOR ZAKENVROUWEN: ' Europa na '92' door Rita Morbée, zaal St. Joris, 20 uur, org. CMBV. Donderdag 21 januari: Gespreksavond voor 40-plussers, 'BEGIN JIJ OOK TE VERGETEN?', zaal Pax, 19.30 uur, org. KAV. Zondag 24 januari: TELEVISIEMIS vanuit St. Catharinakerk, aanvang 10 uur. APERITIEFCONCERT door SCHRAMMELKWARTET, Rabboenizaal, 11 uur, org. Kunstkring Spijker, kaarten 350 fr., tel. 03/ 314.55.36 voor reservatie.

vzw Mussenakker Meer

~ y - ~-

V

-~ _.

·

Waar m ensen zich jong voelen Waar jonge mensen zic h thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u ., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u .

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warm e schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

Dinsdag 26 januari: Gevarieerd DANSEN, zaal Pax, 20-22 uur, org. KVLV-j ongeren. Zondag 31 januari: BUSTOCHT naar Zeeland, op zoek naar ganzen, vertrek 7 uur Kerk Hoogstraten, prijs, 250 fr. ( - 12) of 350 fr. ( + 12) - fa miliekorting. Org. Wielewaal en JNM, inschr. vóór 15 januari op tel. 03/314.67.25.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/ 314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

knct~±jcs~uis

't HOOGHUIS

vzw 'HET

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

'Dt4~~

'TR

CAFÉ DISCOBAR

RTUIN .. ~

c(a.4.11(u.r,

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71 .53

CAFE DE NIEUWE BUITEN

MEER

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Donderdag 31 december: DOORDOEN in Mussenakker met eten en drank à volonté voor weinig geld. Dinsdag 5 januari: Ophaling kerstbomen Dinsdag 12 januari: Algemene vergadering DORPSRAAD in parochiezaal om 20.00 uur. Donderdag 14 januari: KWB-KOOKLES in kelder parochiezaal om 19.00 uur. Donderdag 21 januari: KWB-KOOKLES in kelder parochiezaal om 19.00 uur. Zaterdag 23 januari: DORPSKWIS o.l.v. St.Ambrosiusgilide in parochiezaal. Donderdag 28 januari: KWB-KOOKLES in kelder parochiezaal om 19.00 uur. Zaterdag 30 januari: FANBAL NONKEL NEY'S R&B BAND in zaal Victoria om 21.00 uur.

MINDERHOUT .

uri~Myeio 183 qoogstnrlen 03/314 66 65 (Ï)ust & 1fiiiiane

SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

..

FEEST-EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

. . ' '

.

Woensdag 13 januari: 'GELDKWESTIES MET JE KINDEREN' te 20 uur in het P.C. Org. K.V.L.V. Zaterdag 30 januari: DROPPING. Org. K. W.B.

WILLY GORRENS-VERVOO RT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wort el TeL (03) 314 53 28

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten t ijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

taverne

ICARUS

Open: alle dagen vanaf 11 uur in de voormiddag. Maandag gesloten . Gelmeistraat 7- HOOGSTRATEN ·Tel. (03) 314.77.48

42 (


AGENDA

VELT NOORDERKEMPEN organiseert voordracht:

Gezondheid in eigen handen Twee woorden die zeer nauw verbonden zijn: gezondheid en ziekte. Wat is eigenlijk ziekte? Waarom worden we ziek? Heeft ziekte een zin? Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd hoe het komt dat zo weinig mensen gezond zijn. Het lijkt er wel op dat we heel slecht in mekaar zitten, dat de natuur slecht gemaakt is en dat ons menselijk organisme eigenlijk de grote mislukking van de natuur is. De wetenschap is het er over eens dat een menselijk lichaam een ouderdom van ongeveer 100 tot 110 jaar zou moeten bereiken en sommigen zelfs 120 en meer. Dit is wel een groot verschil met wat we rondom ons zien. Kinderen worden reeds kort na de geboorte ziek, poliepen worden verwijderd, amandelen getrokken, appendix uitgehaald. Met ouder worden wordt het er alleen maar slechter op: hoofdpijn, migraine, reuma, aderverkalking, hoge bloeddruk, zenuwziekten, kanker. Wie heeft er niet één van deze kwalen? Is het menselijk lichaam inderdaad zo'n mislukking? Neen! In feite is ons lichaam een wondermooi organisme. Zoals we zullen zien is alles bijna volmaakt gebouwd, nauwelijks voor ziekte vatbaar, tenzij wij ons uiterste best doen om alles stuk te krijgen. En dat doen we ook, weliswaar onbewust! We lijken wel alles in het werk te stellen om ons verblijf op aarde in te korten! Ziekte en vroegtijdig lijden hoeft niet; we hebben het voor een groot deel in eigen handen. Jan Putters (natuurgeneeskundig therapeut) komt op 5 januari om 20.00 uur over dit onderwerp spreken in het parochiecentrum van ~iinderhout. Velt-leden betalen 150 fr, de anderen 200 fr.

.'vfeer informatie over VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze): Bel even naar het secretariaat Ann lanssen 031315 83 27, Voort 79 Meer/e. Voor 450 frank lidgeld per jaar krijgt U Vier Seizoentjes, vier Tussenwegeltjes en vier Noorderveltjes boordevol actueel nieuws in informatie over moestuin, sierruin, gezondheid, ....

WORTEL Zondag 3 januari: NIEUWJAARSWANDELING met KWB en KA V en wandelgroep Markdal. Vertrek om 14 uur aan de parochiezaal. Woensdag 6 januari: ZWEMMEN met het Slot. Vertrek om 18.45 uur. Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari: DRIEDAAGSE OP ROLLEN, ingericht door KWB en KLJ, telkens om 20 uur in de parochiezaal.

Het cafévoor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03/314 32 64

Strijbeek 16 ~ecrlc

Zaterdag 9 januari: PAPIERSLAG van KLJ, vanaf 9 uur. Zaterdag 16 januari: BINGO-AVOND voor de ere-leden van de fanfare. Om 20 uur in de zaal van de Paters.

Tel. 3159 107 ,·anuit Nederland 09-32331 5'il 07

Café · feestzaal

De Eiken biljart · darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/ 315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerie - Tel. 315 79 40

MEERLE Zaterdag 23 januari: INSTUIF van Volksdansgroep SHILCHDEL en PANTA REI (Eindhoven). Life-muziek van PIVO om 20 uur in de parochiezaal. Zaterdag 30 en zondag 31 januari: HOBBYTENTOONSTELLING van KWB-KA V van 16 tot 20 uur in de parochiezaal. Zaterdag KAARTPRIJSKAMP vanaf 20 uur.

Cahier De Brouillon Op zaterdag 9 januari 1993 is er een optreden van De Mannen in de Cahier De Brouillon. Uit hun vorige leven onthouden we vooral het 'U reiger Mannenkoor', waarin weEddy Fontaine en Jeff Gieten aantreffen. Eind jaren tachtig slagen Eddy en Jeff er zelfs in een tienkoppig vrouwenkoor te stichten, dat ze managen en 'coachen'. Ondertussen zijn al die stemmen echter allang verstomd. In de overgang van de tachtiger naar de negentiger

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 jaren ontmoeten we voor het eerst De Mannen, die instrumentale muziek in het zogeheten 'fusion' genre maken. Dat slaat niet bepaald aan bij het grote publiek, dus wordt gaandeweg een repertoire opgebouwd van meer herkenbare nummers. Die liedjes plak je best op soap-feuilletons of films, je herkent ze onbewust, je danst er soms op, soms ga je een halve meter terugstaan wegens uitbarstend lawaai. De nummers heten onder andere 'Pers Uw Aders', 'Oxo', 'Kafka', 'Jean Polka' en 'Alles is erg'. Het zou erg zijn als u op 9 januari 1993 het optreden van De Mannen mist. Het is een schouwspel op zich. Alle informatie bij de enige echte man van de Cahier, Mark Sprangers, op het telefoonnummer 03/314 32 64. Of als u toch niet van uw vader zijn fax kan afblijven, dan stuurt u uw bericht naar het nummer 03/314 62 54. Het Fusieswingcontactadres is: Pyperpad 5 in 2321 Meer. 1

43


ZIEKENVERVOER POLITIE: 315.71.66

GEMEENTE Hoogstraten

RIJKSWACHT: 314.50.08

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

- centrale verwarming -sanitair

~ :. Î";,~~ JOS SERVAES

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr. I

Tei.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

fi] HUISDOKTERS 1 januari: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. TeL 314.31.66. 2 en 3 januari: DR. D. ROBBEN , Leemstraat 42-A, Hoogstraten. Tel. 314.38.48. 9 en 10 januari: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. 16 en 17 januari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84. 23 en 24 januari: DR. C. BOEREN, Mgr. Bestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21. 30 en 31 januari: DR. G. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10.

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36-2322 Minderhout

Tel. 03/ 314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

T I 031314 31 08 e• • •

SNACK- en PIZZABAR

lSfjf~E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09

44

Ongevallen Brandweer 314.42.43 - \\ (l- - - -

'iL.J

CONTAINERDIENST

VANSPAANDONK Hoogeind 54 2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Antiek

• Kw Uo~.

Koekhoven 5 - Rijkevcrset

- Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37

JAN VERHEVEN

b.v.b.a.

Van 31 december tot 8 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 8 tot 15 januari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/ 63.31.66. Zaterdagvoormiddag 9 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 15 tot 22 januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 22 tot 29 januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 23 januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledo rp 46. Tel. 315.73.75.

TANDARTSEN 1 januari: P. JORDENS, Chaamse Weg 20-A, Meerle. Tel. 315.85.27. 2 en 3 januari: JAN MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten. Tel. 314.51.52. 9 en 10 januari: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel. Tel. 314.31.91. 16 en 17 januari: E. NOLS, Vrijheid 60, Hoogstraten. Tel. 314.45.40. 23 en 24 januari: S. ROUSSEAU, Markt 4, Merksplas. Tel. 014/ 63.35.20. 30 en 31 januari: M. SCHRIJVERS, Molenzijde 2-C, Merksplas. Tel. 014/63.39.11.

De volgende MAAND ziet het licht op woensdag 27 januari. Beste medewerkers, maak nu goede voornemens want op 13 januari is het kopij-dag! Sport- en dorpsnieuws op zondag de 17de.

Ulicotenseweg 36 - 2328 Hoogstraten (Meerfe) Telefoon: 03/315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker Tennisclub -~--n

VRIJHEID vzw A chtelses/raat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76

K.VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigvr:n Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81

O:J/

:JH.3Z.39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.