november 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ACHTSTE JAARGANG, NR . 91 NOVEMBER 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V .B.A .

lgor Bettens:

De minister belooft! Fietspaden

Tussen wieg en koncertzaal


LUIM

Het Slim Bur-o te vz'W

Het Slim Buroke vzw

Beste lezer anno nu, wat volgt hoeft u NIET te lezen. Het is bedoeld voor onze lezers in het jaar 2042. Eerst en vooral wil ik de groeten doen aan mijn petekind Debbie van Jan van ons Lea, dat nu 52 jaar moet zijn. Beste lezer anno 2042, In onze rubriek een Halve Eeuw Geleden vermaken wij ons met een terugblik naar 1942, voor u dus reeds een volle eeuw geleden. Zowel de schrijfstijl als de inhoud van de artikeltjes van toen doen ons meewarig glimlachen. Doet u dat nu ook met wat wij in 1992 schreven? Leest u overigens De Hoogstraatse Maand nog op gewoon papier of tikt u thuis een of ander scherm aan om DHM-Fiash-Digital even door te nemen? Is onze taal voor u oubollig of getuigt ze van nobel vakmanschap? Schrijven jullie alles met K waar wij nog een C schrijven en mogen jullie DT vervangen door gewoon T zoals je het hoort? Of meugde gellie àlles opschrijven gelèk dachet hoort. En die fietspaden waar wij toen zoveel over schreven, liggen die er nu al? In 1992 reden wij namelijk nog gewoon met onze ijzeren fiets zomaar tusssen de auto's die soms tegen Ga, nu lacht u een beetje) 100 km per uur(!) op I meter naast ons voorbij zoefden. Voor u lijkt het misschien normaal dat er naast de wegen zo'n fietsstroken liggen maar in 1992 moest daar nog hard voor gevochten worden. Dat standbeeld van Mdl op de hoek van de Gelmeistraat en de Arnold Van Aperenlaan is er niet zómaar gekomen. En die TGV Ga, in 1992 was dat nog 'Grande' Vitesse, haha) loopt die nu b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

naast de E19? In 1990 waren er nogal wat mensen die dat wilden tegenhouden. Die wilden hun mobiliteit afwentelen op de auto en het vliegtuig. Gek hé? Alle dagen file van hier tot Tokio terwijl de vliegtuigen dwars door de appartementsblokken heen vlogen. Staat dat trouwens nog in uw geschiedenisboeken? En dat Administratief Centrum (het gemeentehuis eigenlijk, maar dat klinkt wat te gewoontjes voor 'een stad'), is dat eigenlijk goed gelukt. Terwijl ik dit schrijf is het nog niet helemaal af maar ik vraag me af of er in 1992 tijdloze architektuur geschapen werd. Die bruine bakstenen huizen met die bruine slagvensters en bruine plastieken goten, dat is bijvoorbeeld wat nu al 20 jaar mode is. Al dat bruin gedoe, ik krijg er gewoon (en verontschuldig me het woord, in 1992 kon dat nog net) het schijt van, maar misschien vindt u dat ondertussen wel mooi en Jekker gezellig. En het Begijnhof, jaja, waar die slimme mensen wonen, is dàt wel goed gerestaureerd? 't Is hopelijk toch geen oudemannekes-buurt geworden? En Europa, is dat al één? Betalen jullie met ECU's? Wij nog niet hoor. Nog altijd met franken en 2 kilometer verder met guldens. En Meerles Dreef, is dat nog bij Hoogstraten? En worden ze al apart vermeld op het telefoongids-laserschijfje? God ja, die straatnaambordjes met die reclame voor neringdoeners en ambachtslieden

op, ook typisch 1992. Geestelijke armoede. Schoon hé? Ja, dat waren grote denkers, die dat bedacht hadden. In 1992 maakten wij ons zorgen over de toekomst. Is dat nodig geweest? Sterven er bij u nog miljoenen mensen van de honger terwijl jullie tomaten en appels op het stort gooien? Zitten ze in het zuiden (Derde Wereld noemden wij dat) nog altijd onder de knoet? Hopelijk wel, anders zal het er bij u wel armoedig bijstaan. En die afstammelingen van de gastarbeiders, is dat nog een probleem? Waren die nu echt dommer dan wij? En Sinterklaas, heeft die nog een 'Zwarte' Piet? Is er nog een oorlog geweest hier in Hoogstraten met geweren, bommen en luchtdoelraketten? Want in 1992 dachten wij dat zoiets onmogelijk was terwijl er 1000 km verder (in Joegoslavië) een vreselijke ouderwetse burgeroorlog woedde. How many times must the canonbalfsjly, befare they arejarever banned? Dat zong Bob Dylan reeds in 1962. Kent u zo'n liedjes nog. Of van de Beatles, daar moet ge toch zeker nog van gehoord hebben. Zijn er ondertussen al 'nieuwe Beatles' geweest? Kunt ge geloven, beste achterna-mens van 2042, ik heb wel te doen met u. Als ik hier hoor wat er allemaal nog op komst is: overbevolking, genetische manipulatie, energietekort, aids, commerciële sateliet TV met kwissen, ... noem maar op ... Zeg eens, is het allemaal zó erg geworden of... MAAR ANTWOORD DAN TOCH!! Albert Vorstenbosch, november 1992.

HET WAS NIET VOOR NIETS!

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

I1\[j\1\

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 2

Kletsnat en versteven van kou keren ze terug naar huis. Maar ze zijn tevreden. De beloften van de overheid doen de zon weer schijnen.

l


man in de maand Van muziek kan ,ik niet afblijven ... 'Eigenlijk is bet voor een deel toeval dat we in Hoogstraten zijn komen wonen ... Maar ik moet bekennen dat het me hier stilaan beter en beter is bevallen. De ruimte en bet groen, maar meer nog de rust en anonimiteit van een kleine Kempense gemeenschap weet ik zo onderhand naar waarde te schatten.' Aan bet woord is Igor Bettens, die sinds enige tijd met echtgenote Els Wijnen en dochtertje Stefanie op de Tbijsakker woont. Als jonge beroepsmuzikant heeft bij zich toegelegd op bet spelen van oude muziek op autentieke instrumenten. Met zijn 'Graupner Ensemble' debuteert hij met cbalumeaumuziek op vrijdag 30 oktober in de Begijnhofkerk. Na Hoogstraten volgen koneerten in alle Belgische provincies, volgend jaar ook in het buiteland. Op 14 januari moet zelfs een eerste CD-opname in de platenwinkels liggen. Muziek vult dus wel een groot stuk van het leven van deze Westvlaming, al is hij er zich tegelijk angstvallig van bewust dat er nog andere dingen in het leven zijn. /gor zelf komt uit het Kortrijkse, Els is een volbloed Rijkevorselse. Helemaal toeval is hun Hoogstraa/se thuishaven dus ook weer niet. Een tijdlang gaf hij o.m. les aan het Jeugdmuziekatelier. Momenteellijkt hij zijn roeping gevonden te hebben in het internationale muziekcircuit. 'En als uitvalsbasis heeft Hoogstraten een uitstekende ligging. Je moet er immers rekening mee houden dat voor de oude muziek waar ik mij op toeleg, in ons eigen land maar weinig mogelijkheden zijn. Ik kan dat simpelweg illustreren met de optredens die ik net heb afgewerkt in het gezelschap van de toch niet onbekende Sigiswald Kuyken. Met zijn vertolking van 'Cosi Fan Tutte' traden we hooguit enkele keren op in België, om daarna voor een rits uitvoeringen naar onze buurlanden of naar Spanje te gaan. Noodgedwongen word je als muzikant een stuk Europa-reiziger, en dan is het mooi meegenomen dat Nederland, Duitsland of Frankrijk op luttele uren rijafstand liggen.'

'Als je zoals in mijn beroep nogal wat uithuizig moet zijn, dan is het thuiskomen in een rustige en eigen omgeving heel belangrijk. Dat heb je nodig om de batterijen weer op te laden en om helemaal tot rust te komen. Maar om je dan ook nog echt te integreren in de woongemeenschap ontbreekt vaak de tijd. We zouden wel meer willen deelnemen aan het plaatselijke verenigingsleven en zo, we doen dat ook tot op beperkte hoogte maar méér zit er niet in, vrees ik.' 'Wanneer er ruimte voor is, probeer ik af en toe bewust om iets van het gemeenschapsleven hier te ervaren. Zo ben ik dit jaar op beide zondagen naar de B. BlÓedprocessie gaan kijken. En eerlijk gezegd, dat was best indrukwekkend. Ik heb er bewondering voor dat een dergelijk evenement in een relatief kleine gemeenschap weer ieder jaar georganizeerd kan worden. En wat meer is: dat zoiets niet uitgroeit tot een kommercieel gebeuren zoals je dat bijvoorbeeld wel in Brugge hebt met stoe-

Voor de RTBF-camera speelde !gor met de bassethoorn het Mozartjaar open, in Lüneburg maakte hij deel uit van het gezelschap dat op de sterfdatum van de komponist diens 'Requiem' bracht.

!gor Betlens Jenverhuur en podia en zo. Neen, hier werd dan de kermis stilgelegd, was het opvallend stil en zo blijft toch iets van de eigenlijke sfeer van zo'n gebeuren bewaard.' 'Ook het kulturele leven, vooral het koncertleven in de streek volg ik van op afstand. Alleen al maar omdat ik maar al te goed weet hoe moeilijk het is om iets kwalitatiefs te brengen en te programmeren naar een breed publiek toe. '

Les geven 'Eerst waren we eigenlijk van plan om in Mechelen te gaan wonen, maar dat was te duur voor de simpele muzikantjes die we waren. Omdat Els uit Rijkevorsel komt, hebben we daar dus maar eens rondgekeken. Dat kwam bovendien goed uit omdat ik tijdens mijn legerdienst verbonden was aan de Muziekschool der grenadiers in Kapellen. Nadien belandden we op de Thijsakker. Zowel mijn vrouw als ik gaven les in de muziekschool hier. Maar voor mij bleek een muzikale carrière toch moeilijk optimaal te verzoenen met een pedagogische opdracht in het onderwijs. In theorie is dat nochtans ideaal omdat je zo als lesgever toch nog voldoende contact houdt met het koncert- en muziekleven. Maar de praktijk besliste er anders over, wat achteraf bekeken misschien wel mijn muzikale redding geweest is. Was ik hier en inBaarle vast blijven lesgeven, dan zou ik nooit de energie en de mogelijkheden gevonden hebben om me op het interpreteren van oude muziek te storten.' Als klarinettist studeerde /gor af aan het Lemmensinstituut in Leuven. Op 23-jarige leeftijd herschoolde hij zich naar het uitvoeren van oude muziek met autentieke instrumenten en speeltechniek. 'Na mijn eerste kontakten met beroepsmuzikanten uit diverse orkesten was ik een beetje bang om zoals vele muzikanten uiteindelijk het idealisme en enthousiasme voor de muziek kwijt te geraken. Want dat is het gevaar wanneer je vast verbonden bent aan een klassiek orkest met een

3


'Eén doosje me/JO rietjes kost 700/r. en dan moet je nog veel geluk hebben dat het er goeie zijn.'

'Muziek bepaalt een groot stuk van mijn leven, maar mag dit emotioneel niet gaan beheersen.'

vast kontrakt en wedde, zodat je bij wijze van spreken de rest van je carrière elk jaar wel ergens dezelfde stukken moet gaan spelen. Daar komt onherroepelijk slijtage van. Zelf had ik me er méér van voorgesteld. Ik voelde me te veel verbonden met de muziek om zo te willen werken. Al hoed ik er mij anderzijds ook voor om de muziek heel mijn leven en dat van ons gezin te laten bepalen. Want dat zou wellicht al even erg zijn. Ik hoed me er voor om al te zeer emotioneel gebonden te zijn aan mijn beroep.'

' Het muzikantenbestaan omvat heel verscheiden aspekten. Soms ben je wekenlang van huis, op andere momenten moet je thuis wekenlang studeren en repeteren. Want goesting of geen goesting, hoofdpijn of wat anders, wanneer er een koncert volgt dan moet je gewoonweg de nodige uren studeren. Om de konstante druk af te houden, ben ik me gaan toeleggen op het maken van rieten voor blaasinstrumenten. Zo'n rieten mondstukjes van een klarinet zijn zeer duur wanneer je ze in de winkel koopt, zijn binnen de kortste keren versleten en spelen nooit optimaal. Elke muzikant moet bijna zijn eigen riet hebben. Ik snij die dus zelf, een geduld- en precisiewerkje want het komt werkelijk aan op tienden van millimeters. Dat manuele bezig zijn, het contact met die materie, ervaar ik voor een stuk als rustgevend. Onderhand vragen al heel wat kollega's mij om hun rieten te maken. Stel dus dat ik van vandaag op morgen het muziekmaken beu zou zijn- ik mag er niet aan denken! - dan zou ik nog altijd aan de slag kunnen als zelfstandig rietenbouwer. Dat is dus mijn levensverzekering .. .' 'Eigenlijk is het door mijn vrouw dat ik au-

Toch ondervindt hel normale gezinsleven de gevolgen van hel muzikantenbestaan. 'Wel tot nu toe hebben we altijd geprobeerd om alles binnen de perken te houden. Vorig jaar heb ik nogal wat 'schnabbels' gedaan, kleinere projecten vooral in Nederland. Dan ben je dus meestal 's avonds van huis, wanneer Els thuis kan zijn omdat zij overdag les geeft. Wanneer je langere perioden van huis bent en op toernee gaat met een gezelschap, dan ligt dat moeilijker natuurlijk. Zo kondigt zich de onmiddellijke toekomst nogal druk bezet aan. De toernee met La Petite Bande liep van 12 september tot 5 oktober. De eerste weken van oktober was ik thuis om te studeren voor het chalumeau projekt dat op 30 oktober met een eerste uitvoering van stapel loopt. Onmiddellijk daarna komt een BRT-opname, een CDopname en eén Belgische toernee met Octophorus. Ondertussen moet Els nog bevallen van een tweede kindje... Ik ben eens benieuwd hoe we dat alles tegelijk gaan verwerken .. .'

Oude muziek 'Muziek is voor mij iets onmisbaars in mijn leven. In de eerste plaats simpelweg omdat ik ervan moet leven natuurlijk. In de tweede plaats omdat ik er niet van kan afblijven. Muziek heeft mij altijd enorm geboeid, is altijd mijn hobby geweest. Dat ik er nu professioneel mee bezig kan zijn en zo links en rechts bij enkele stevige projekten betrokken ben geraakt, dat geeft natuurlijk een grote voldoening.'

4

tentieke vokale barokuitvoeringen leerde kennen. Dat boeide me wel. Tijdens mijn opleiding had ik al een en ander opgestoken over de 18de eeuwse klarinet. Maar mezelf als muzikant op 23-jarige leeftijd helemaal omscholen, dat was toch wel een hele dobber. En dat kon ook maar omdat Els er in geloofde en achter mijn keuze stond.' 'Misschien toch eerst eens kort uitleggen wat verstaan wordt onder oude muziek . Dat is de renaissance en barokmuziek tot ongeveer' de 17de eeuw. We zien nu dat ook de klassieke periode met komponisten als Mozart of Haydn al tot de oude muziek gerekend wordt en dus autentiek uitgevoerd wordt, d.w.z. met de instrumenten en de speelwijze zoals die in de eigen tijd van de komponist gekend waren. Zelf bespeel ik de klarinet. Welnu, die maakte sinds haar ontstaan in het begin van de 18de eeuw een stevige evolutie door. Technisch biedt elk stadium daarvan weer heel andere mogelijkheden. Dat heeft te maken met de boringen, de kleppen, gebruikte materialen enzovoort. Telkens vraagt dat eigenlijk om een andere speelwijze en ademtechniek. De uiteindelijke bedoeling moet zij n om de muziek haar oorspronkelijk karakter terug te geven.' 'Dat betekent onder andere dat men probeert om de omstandigheden waarin het stuk vroeger gebracht werd, zo dicht mogelijk te benaderen. Ik voel dat aan als een soort van herbronning om weer aansluiting te vinden bij de essentie van de muziek. Tegelijk is dat bovendien een mogelijkheid om iets ongedaan te maken van de sociale elitevorming die zich in het muziekgebeuren heeft voltrokken . Wanneer je een stuk muziek van Mozart brengt, moet je proberen om dat bereikbaar te maken voor de man van de straat. In zijn tijd leefde de muziek immers, was ze niet opgesloten in een besloten elite van muziekliefhebbers. Soms merk je als muzikant dat het door deze benadering van oude muziek weer lukt om het impact van muziek te vergroten. Werken klinken weer spectaculair en fris zoals ze destijds door de komponist opgevat werden.'

De oude instrumenten spelen daarbij een cruciale rol. Het gaat om peperdure stukken die op vraag van de muzikant vervaardigd worden. 'Mijn grote geluk is het geweest dat ik na veel vragen en aandringen terecht kon bij Rudolph Tutz uit het Oostenrijkse lnnsbruck. Dat is zonder meer één van de allerbeste instrumentenbouwers die de autentieke instrumenten perfekt kopieert en speelbaar maakt. Er ontstaat een intense samenwerking en wisselwerking tussen de muzikant en de instru-

,

Lauryssen electranies

pvba

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c- 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67


MAN IN DE MAAND

De bassethoorn is één van de perfekte kopieën van de oude instrumenten waarmee de oude muziek nieuw leven ingeblazen krijgt.

OP VRIJDAGAVOND 30 OKTOBER. Jnjanuari en februari volgt een optreden in elk van de Belgische provincies. Voor volgend jaar staat een beperkte toernee in het buitenland op het programma. Op het programma staat instrumentale muziek van Telemann en Graupner voor de pauze, Italiaanse vakale muziek van Bononcini, Conti en Caldara na de pauze. Telemann en Graupner gebruiken de bas-, tenor- en altchalumeau. De Italiaanse operakomponisten die in Wenen werkzaam waren, gebruikten vooral de sopraan-chalumeau, vaak op de meest intieme momenten van het verhaal. Van 2 tot 11 november staat de opname van een CD gepland. Daarop komt ongeveer een uur met louter instrumentale muziek, gespeeld door de verschillende chalumeaus en een strijkkwintet. De CD zou op 14 januari moeten verschijnen. 'Dat dit projekt zo'n hoge vlucht zou nemen, had ik nooit durven dromen. Ik heb alvast veel te danken aan de mensen van hier die er zich achter gezet hebben - degenen die werkten aan de herwaardering van het begijnhof,

mentenbouwer. Het instrument komt er pas na een lang proces van zoeken en praten, maken en uitproberen. Voor mijn laatste instrument verbleef ik gedurende vijf dagen ginder. Na enkele uren atelierwerk moest het uitgeprobeerd worden, steeds weer opnieuw - de eisen die aan zo'n instrument gesteld worden, liggen echt wel bijzonder hoog. Financieel zijn dat stevige investeringen, dat hoef ik wel niet meer uit te leggen, zeker?'

Carrière Een muzikale carrière bouw je allicht niet van vandaag op morgen uit. !gor Betlens maakte deel uit van verschillende gezelschappen, o.m. het ensemble Marsyas en het Grenzer Ensemble. Sinds vorig jaar gingen de Europese muziekgrenzen eenflinke kier open. Hij speelde als klarinettist o.m. bij La Petite Bande, Octophorus, Le Concert Spirituel uit Frankrijk, het Duitse Concerto Köln en het Zwitserse Ensemble Contrapunctus. Zopas beëindigde hij de Cosi Fan Tutte-toernee met Sigiswald Kuyken, later op hetjaar staat een nieuw Octophorus projekt op stapel. Momenteel gaat alle energie naar het door hemzelf opgerichte Graupner Ensemble. 'Met het Graupner Ensemble brengen we vroege 18de eeuwse Chalumeau muziek. De chalumeau wordt min of meer beschouwd als de voorloper van de klarinet. Het is een instrument dat slechts gedurende een dertig jaar gebruikt werd, ongeveer van 1700 tot 1730. Het verving de bloktluit in een orkest omdat deze onvoldoende volume had binnen orkesten met een grotere bezetting. Technisch verschilde het vooral van de bloktluit doordat het principe van de luchtsplitsing werd vervangen door het enkelriet Na de barok verdween de chalumeau definitief.' 'Het gevolg daarvan is dat er een pak muziek bestaat die speciaal voor dit instrument geschreven is maar nu nooit meer opgevoerd wordt. Ik heb me de laatste jaren erop toegelegd om al deze partituren van kompenisten als Graupner ofTelemann te verzamelen. Zo onderhand zit hier een lade vol met partituren op microfiche. Daarvoor heb ik half Europa moeten afdweilen hoor, maar vooral in Hamburg, Darmstadten Wenen zat veel materiaal. Bij die massa partituren zit vanzelfsprekend een deel minderwaardig werk,

Natafelen met echtgenote Els en dochtertje Stejanie. misschien zelfs ook echte brol. Maar pakweg lOOJo bevat zonder meer schitterende muziek, die het méér dan verdient om weer uitgevoerd te worden.' 'Ook de chalumeau zelf verdient van onder het historische stof gehaald te worden. Het is een bijzonder instrument, met een beperkt bereik, dat een bijzondere speeltechniek vergt. Het heeft bovenal een geheel eigen, maar intrigerend timbre of klankkleur, niet zomaar te vergelijken met de andere hedendaagse blazers. Ik denk dat veel mensen erg aangenaam verrast zullen zijn wanneer ze deze muziek door deze instrumenten horen!' Het chalumeau-projekt van !gor deinde ondertussen flink uit. Hij werd door BRT 3 in huis gehaald als p roducer en programmator van 'Musica Antiqua'. Aan de chalumeau wordt een reeks van drie radio-uitzendingen gewijd. Van een koncert in Slijperskapelle worden opnamen gemaakt. Door toedoen van de Lions en met sponsoring van NV Somfy uit Vilvoorde komt er een reeks van optredens. De Hoogstraatse begijnhofkerk mag de spits afbijten als lokatie voor een KONCERT

de Hoogstraatse Lions en aan Jef Geerts. Op deze manier krijg ik als jonge muzikant formidabele kansen... En tussendoor ook als jonge vader, want normaal moet onze Stefanie in de periode van de CD-opname een broertje of zusje bijkrijgen. Alweer een muzikaal geluid bij op de Thijsakker!' Het Graupner Ensemble bestaat uit !gor Betlens, Lieven Strobbe, Greetje Anthoni, Jan De Winne, Gilles Thomé, Trudy van der Wulp. Op het programma: Ouverture en Concerto van G.P. Telemann, Trio van J.C. Graupner, Contata Quinto van F.B. Conti, Reciet en aria uit '11 trion/a del/a gracia' en 'L'abdolomino' van Antonio en Giovanni Bononcipi, Canta/a 'Non n'é pena' van A. Caldara. Het koncert is een organisatie van Lionsclub Hoogstraten-Markland. Kaarten kosten 400 jr., verkrijgbaar op de dienst toerisme in het stadhuis (tel. 314.50.07). Met het gezelschap Octophorus is /gor Betlens o.m. te horen op 20 november in de Singel in Antwerpen. Ze vertolken werk van Richard Strauss. Ook daarvan is een CDopname gepland. •

5


D~

veiligheid van,)de bltrger in Hoogstraten (3) Wat in België nog steeds tot de taboesfeer behoort, wordt in Nederland al openlijk boven de toonbank verhandeld. DRUGS, een verhaal van onveiligheid, onbegrip en onwetendheid. Het ligt niet in onze bedoeling de verslavingsproblematiek in Hoogstraten te behandelen. Wel willen we enkele facetten van de drugsproblematiek in de grensstreek toelichten. Eén hiervan kwam reeds ter sprake: de doorvoer van drugs. Vanuit België, Duitsland en Frankrijk wordt meer dan eens met onbegrip gereageerd op het Nederlandse drugsbeleid. Waarover gaat dit precies? Hiervoor gingen we te rade bij drs. A. De Vos, coördinator preventie van het CAD (het consultatiebureau voor alcohol en drugs), regio Breda.

Het Nederlandse drugsbeleid Sinds 1976 maakt de Nederlandse drugswet een onderscheid tussen harddrugs (lijst 1) en softdrugs (lijst 2). Lijst 1 bevat ongeveer 130 stoffen die worden beschouwd als 'drugs met een onaanvaardbaar risico', waaronder heroïne en cocaïne. Op lijst 2 staan slechts twee 'drugs met minder zwaar risico': hashish en marihuana. Hier wringt het schoentje bij de tegenstanders van dit beleid: het gebruik van deze stoffen is hoewel strafbaar, geen misdrijf meer. Dit betekent dat het bezit ervan voor eigen gebruik tot 30 gram niet zwaar bestraft wordt en in praktijk zelfs toegelaten wordt. Voor één gram betaalt men 8 tot 20 gulden, waarmee men twee dagen toekomt. Als gevolg van deze algemeen soepele houding van de overheid schoten in de jaren '80 de coffeeshops als paddestoelen uit de grond. In Amsterdam liep het aantal op tot driehonderd. Coffeeshops gelden als de verkooppunten bij uitstek van softdrugs en het spreekt voor zich dat zij, zoals trouwens elke andere handelszaak, een voorraad opslaan die niet beperkt blijft tot 30 gram. Toch heeft de handel al jaren een, zoals dat heet, lage opsporingsprioriteit, mits ze niet openlijk wordt geafficheerd en in het verkooppunt geen harddrugs worden aangetroffen. Een paar jaar geleden begon de georganiseerde misdaad haar greep op de handel in softdrugs te verstevigen om op die manier zonder veel risico zwart geld wit te wassen. Het zogenaamde drugstoerisme deed vooral in grenssteden het aantal coffeeshops spectaculair toenemen. Deze buitenlanders die zich in Nederland kwamen bevoorraden zorgden voor bijkomende overlast. Begin '91 besloot Breda daarom het aantal shops te beperken tot maximum 20. Daarbij moeten alle coffeeshops die zich op loopafstand, d.i. 300 meter, van scholen bevinden hun deuren sluiten, waardoor er nog eens zeven verdwijnen. Ondanks de nadelen zijn weinigen voorstander van een verbod. Integendeel nog in augustus van dit jaar verscheen in de Volkskrant een pleidooi vóór !egalisering van het softdrugsgebruik. Drs. A. de Vos: 'Of de toestand verbeterd is, is moeilijk te zeggen; ze is in elk geval duidelijker geworden. De gebruiker weet nu waar hij het produkt kan kopen. Een verbod verwijst de gebruiker naar de illegaliteit. Hij

6

moet bijgevolg zijn produkt afnemen bij lui die vaak ook harddrugs verhandelen. Terwijl nu een min of meer gescheiden markt wordt gecreëerd. Bovendien kent men de prijs zodat de winstmarges en dus ook de criminaliteit afnemen. Deze is immers het grootst wanneer de marges tussen de werkelijke prijs en de verkoopprijs hoog liggen.

Drugsrunners De grenspost Hazeldonk bij Rijsbergen wordt al geruime tijd geteisterd door een plaag van drugsrunners, ook wel drugsgidsen genaamd. Hun taak bestaat erin zoveel mogelijk klanten aan de grens op te vangen en hen naar een dealer te brengen. Daanoe benaderen ze vooral jongeren uit België en Frankrijk die het grensterrein komen opgereden. Met de provisie als beloning verdienen deze drugsrunnrs gemakkelijk zes tot zevenhonderd gulden per nacht. De gevolgen laten zich raden: criminaliteit, agressiviteit en onveiligheid. Om paal en perk te stellen aan dit probleem nam het gemeentebestuur van Rijsbergen op de grensovergang een nieuwe politiepost in gebruik. Een recente gemeentelijke verordening (16 oktober) machtigt politiefunctionarissen om onder meer aan drugsrunners de toegang tot de regio voor 24 uren te ontzeggen. Bij een derde vaststelling kan die periode oplopen tot 7 dagen en is een strafrechterlijke procedure niet uitgesloten. Tot voor kort was het uitschrijven van een proces-verbaal voor identiteitspapieren of wagens die niet in orde zijn het enige waarmee men drugsrunners het leven zuur kon maken. De heer De Jaeger, bur-

gemeester van Rijsbergen, is zich bewust van het balloneffekt van zijn maatregelen: 'Knijpen we hier, dan knalt het elders'. Daarom werden alle initiatieven genomen in samenspraak met de andere politionele diensten langs de Al6, de verbindingsweg Breda- Rotterdam . Ook de Belgische zijde werd geïnformeerd. Nu reeds werden drugsrunners gesignaleerd in de wijde omgeving van Antwerpen, wat mogelijk wijst op een verschuiving van het probleem. '

Ecstasy Het is nu november '92, de heibel rond XTC is geluwd. Discotheek Barocci in Zundert heeft zijn deuren gesloten. XTC (ecstasy) wordt wel eens de drug van de toekomst genoemd. Maar weten wij eigenlijk wat XTC is? Deze 'love-drug' begon pas na 1988 aan haar opmars. Wie zegt XTC, spreekt van acid- en house-party's. Beide werden en worden steeds in één adem genoemd. Een house-party houdt in dat tot dageraad housemuziek wordt gedraaid. Allesoverheersend is daarbij de beat van 120 slagen per minuut, die de dansers opzweept en in trance brengt. De XTC-pil bleek al snel hét middel te zijn voor deze dansmarathons . Toch is deze drug niet nieuw. In het begin van de jaren zeventig gebruikte men het produkt, toen nog onder de naam MDMA, in relatie-therapieën. XTC maakt mensen immers socialer; het bewustzijn en het denken blijven intact en van verslaving is nauwelijks sprake. Wel kan de gebruiker last hebben van angstaanvallen en blijvende slapeloosheid. Het grootste probleem bij XTC is dat het een designer-drug is. Het gaat bijgevolg niet om een natuurlijke stof. Vaak bevatten de pillen ook amfitamines, waardoor de risico's aanzienlijk groter worden. In Nederland staat het produkt op de lijst van de verboden stoffen. Hoewel XTC dus· een relatief milde drug lijkt, zullen de gevolgen pas op lange termijn zichtbaar worden. Mensen reageren zeer uiteenlopend op gevoelens van onveiUgheid. Sommigen voelen zich een heel stuk veiliger met een blaffende viervoeter. Anderen laten hun hond africhten. Nog anderen plaatsen peperdure alarminstallaties of laten hun dochter nooit alleen naar huis komen. De vraag ' hoe veilig Hoogstraten nu precies is', is op zich te algemeen. Feit is dat de aanwezigheid van politie en rijkswacht in bet straatbeeld een gevoel van veiligheid creëert. Het is daarom gewenst dat zij niet opereren vanuit een gesloten burcht. Informatie over buo werking naar de burger toe, is onontbeerlijk. •

'Mensen gaan verschillend om met gevoelens van onveiligheid'


-~._V_A_N_U_IT_H_E_T_S_T_AD_ · _HU_I_S_ ••• 'Wij zijn te weinig kritisch geweest!' Jef Blockx, het administratieve centrum en haar 'onverantwoorde uitgaven' 'Wij zijn in het verleden te veel uitgegaan van de vraag van het personeel: u vraagt, wij geven! Daardoor zijn we ook veel te weinig kritisch geweest. Ik denk dat we momenteel onverantwoorde uitgaven aan het maken zijn., Voor CVP-raadslid Jef Blockx is men een beetje te hevig van stapel gelopen. Een nieuw administratief centrum en daarnaast nog een politiecommissariaat waaraan een ganse reeks verfraaiingswerken moeten uitgevoerd worden is van het goede teveel. 'Dat wordt een rekening van zeker 200 miljoen., Ook de oppositie blijft bij haar vroegere kritiek: de politie moet zich niet in Meer vestigen, maar hoort thuis in het nieuwe administratieve centrum. Ook de ondergrondse doorrit naar de nog te bouwen parking bij de buren vindt geen genade. Intussen nadert de deadline langzaam maar zeker. Op 31 december vervalt het huurkontrakt van het gebouw aan de overkant. De eigenaar en de gemeente zijn immers uitdrukkelijk overeengekomen dat de huurovereenkomst niet kan verlengd worden na deze datum. Op 1 januari 1993 moet het nieuwe A.C. dus gebruiksklaar zijn! De gemeenteraad keurt ook de nieuwe verkaveling op het Groenewoud goed. 98 kavels zijn er voorzien. Maar met de bouwpercelen rijzen er op vele plaatsen ook tal van vragen hoe het nu verder moet in Hoogstraten. Zijn wij onze gemeente niet stilaan aan het verstikken? Zijn al deze nieuwe verkavelingen noodzakelijk? Voor wie en ten koste van wat? Zinvolle vragen waarop tot nu toe nog geen zinnig antwoord is gekomen.

Verfraaiingswerken aan het politiecommissariaat Het oud-gemeentehuis van Meer is reeds ettelijke jaren het poHtiecommissariaat van de stad Hoogstraten. Oorspronkelijk dacht men aan een tijdelijke oplossing in afwachting van een nieuw administratief centrum waarin ook de politie haar plaats zou krijgen. Het college en de gemeenteraad hebben zich in het voorbije jaar echter neergelegd bij de wensen van de commissaris om met zijn korps definitief in Meer te blijven. Niet iedereen in de raad vond dit een gelukkige beslissing doch de meerderheid stemde toe. Een aantal verbeteringswerken aan het gebouw drongen zich op en twee jaar geleden werd architekt Van Minnebruggen aangesteld om een plan en bestek op te maken. Einde april van dit jaar werd het aanbestedingsdossier in de gemeenteraad goedgekeurd. Kostprijs 11,5 miljoen verhoogd met de ereloonkosten van de architekt en de BTW. Op vraag van het provinciebestuur dienden een aantal punten aangepast te worden zodanig dat dit dossier terug voor de raad moest verschijnen. Raadslid Sprangers betreurt het dat er geen reaktie is gekomen op zijn voorstellen die aan de architekt zijn overgemaakt. De oorspronkelijke sfeer binnenin het gebouw is in dit ontwerp volledig tenietgedaan.

Raadslid Van Ostaeyen blijft bij zijn vroeger standpunt: 'de politie moet niet in Meer zitten, maar in Hoogstra ten!' Raadslid Bloclex beklemtoont dat hij steeds voorstander geweest is om een definitieve bestemming te geven aan het gemeentehuis van Meer. Maar dit gaat zeker 20 miljoen kosten vooraleer het volledig af is. Met het nieuw administratieve centrum erbij wordt dat zeker 200 miljoen frank. 'Ik denk dat we onverantwoorde uitgaven aan het maken zijn. Het valt daarom nog te overwegen om het N.A.C. te laten bevolken door de politie. Wij hebben immers 3.000 m' vloeroppervlakte voor 30 personeelsleden: dat is 100 m' per bediende.

Te weinig kritisch geweest! Burgemeester Van Aperen repHceert op de bedenkingen van Jef Blockx: 'In het N.A.C. was er 800 m' voorzien voor de politie. Maar zij kon er echter niet bij wegens de uitbreiding van de administratieve diensten. Er was toen een eenheidsprijs vooropgezet van 30.000 fr. per m'. Dat zou toch ook 24 miljoen betekend hebben.' 'Maar in Meer heeft men zelfs niet de helft van die 800 m'. Wij zijn in het verleden te weinig kritisch geweest. Wij zijn veel te veel uitgegaan van de vraag van het personeel. U vraagt en wij geven', aldus Jef Blockx. Wanneer Frans Tackx Blockx er op wijst dat

toch zeker hij dat wel vroeger moet gezien hebben toen hij het plan van het N.A.C. in handen kreeg, geeft deze toe dat hij misschien wat laat is geweest, 'maar het zijn ezels die zich niet kunnen bedenken.' Jef Blockx is namelijk architekt en heeft met zijn bureau Assist de plannen opgemaakt voor de nieuwe gebouwen op de hoek Gelmeistraat - Vrijheid. RaadsHd Aerts vindt dat er te grote kosten gemaakt zijn die met het Administratieve centrum niets te maken hebben. Hij verwijst hierbij naar de ondergrondse doorrit naar de nog op te richten parking onder de nieuwbouw van NV. Merano, gelegen naast het N.A.C. Met dat bedrag hadden wij gemakkelijk de politie hier kunnen vestigen. Dan zouden de mensen van Hoogstraten niet van Hoogstraten (administratie) naar Meer (politie) en eventueel nog eens terug naar Hoogstraten moeten rijden voor sommige papieren.

N.A.C. klaar op 1 januari 1993? Op 31 december l992loopt de huidige overeenkomst af tussen de gemeente en de eigenaar van het gebouw waarin momenteel de gemeentelijke administratie gevestigd is. Beide partijen zijn overeengekomen dat de huurovereenkomst niet kan verlengd worden na deze datum. Dit betekent dus konkreet dat het nieuwe administratie centrum gebruiksklaar moet zijn op 1 januari 1993. Het zal een race tegen de tijd worden. Met de opening van het N.A.C. zal al zeker het doek vallen over een periode van 6 jaar waarin dit project niet uit de belangstelling is weggeweest. Het begon allemaal concrete vormen te krijgen in 1985 met een studie over de noodzakelijke ruimten voor de huisvesting van de verschillende gemeentelijke diensten. In deze studie werd gedacht aan een plaats voor de politie aan de achterzijde van het gebouw in de Dr. VersmissenstraaL Op 20 januari '86 krijgt architekt Ludo De Meester de opdracht een ontwerp te maken voor dit nieuwe project. In december van datzelfde jaar beslist de gemeenteraad het café Patria te verwerven via een onteigeningsprocedure. Daarna wordt het geruime tijd stil. Spanningen in

7


GEMEENTERAAD de vorige coalitie, nieuwe verkiezingen en moeilijke onderhandelingen met de eigenaar van café Patria, de NV Merano, zijn hiervan de oorzaak. Op 26 juni '89 keurt de gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, het plots opduikende project 'Residentie Catharina' van projectontwikkelaar Pfefferman goed. Dit project omvat de ganse hoek Vrijheid Gelmeistraat - Dr. VersmissenstraaL Het is een kombinatie van administratief centrum enerzijds en winkels, appartementen, hotel en café anderzijds. Opmerkelijk in dit plan is wel dat men het administratieve centrum naar de achterzijde van het complex had verdrongen. De promotor zou alle grond hebben willen aankopen, het project realiseren en daarna het administratieve gedeelte en het gebouw voor de politie ofwel in huur, in leasing of te koop aanbieden. Men schatte toen de prijs van al deze gebouwen op 250 miljoen. In dit project was ook plaats voorzien voor 75 ondergrondse parkeergelegenheden. De oppositie (DE en FB) kon zich niet verzoenen met dit plan. Vooreerst dient het A.C. zich aan de voorzijde, langs de kant van de Vrijheid, te bevinden. Daarnaast meende zij dat de gemeenschap niet gediend was met de monopoliepositie van één projectontwikkelaar, terwijl in feite alles reeds in orde was om zelf het administratieve centrum te verwezenlijken. In het plan van Pfefferman zou men immers het vroegere onteigeningsbesluit voor de Patria terug opheffen. In gans deze materie werd ook schepen Coenegrachts 'vermenging van politieke en zakelijke belangen' verweten. Op 26 maart '90 neemt de gemeenteraad de principiële beslissing om de plaatselijke bibliotheek te vestigen in het N.A.C. in

Wie zich verstikt voelt in Hoogstraten loopt even het nieuwe administratieve centrum binnen. 100 m' voor hem alleen. Jef Blockx zou beter moeten weten. Zo'n weldaad voor de bevolking. plaats van de politie. Deze had immers reeds geruime tijd het verlangen geuit in Meer te blijven. Drie maanden later (7 juni '90) laat de heer Pfefferman weten het project Residentie Catharina niet meer te willen realiseren. Kort daarop (27 augustus) wordt het vooront-

werp van architekt De Meester goedgekeurd. Het plan voorziet in een parkeerplaats voor twee wagens aan de achterzijde. Op 22 oktober '90 verwerft de gemeente café Patria door een ruiling met een gedeelte van de vroegere brandweerkazerne, en een opleg van 5,6 miljoen frank.

UUJ mooiste UJoonidee is vlakbi;·

9fout~tn6acfit Rollekens 8 8

ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout


GEMEENTERAAD Het is 1 mei 1991 wanneer de gemeenteraad zich buigt over een aangepast voorontwerp. Er komen twee ondergrondse parkeerplaatsen in de kelder en hiervoor wordt via een helling een toegangsweg gecreëerd vanuit de Dr. VersmissenstraaL Deze doorrit moet ook toegang verlenen naar de nog op te richten ondergrondse parkeerplaatsen bij de gebuur N. V. Merano. De oppositie verzet zich hevig tegen deze ondergrondse doorrit. 'De gemeente moet niet opdraaien voor de geburen', en zolang er vooraf geen ernstige afspraken gemaakt worden over de kostendeling van deze werken zullen de beide partijen ook tegenstemmen. Raadslid Blockx vindt dat er slechts zeer miniem tegemoet gekomen is aan de behoefte aan ondergrondse parking. Intussen begint de tijd te dringen. De stad Hoogstraten heeft immers op 28 januari een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met de nieuwe eigenaar van het huidige administratieve centrum (voorheen Nopri), de heer Tom De Bruyne. Beiden komen overeen dat de overeenkomst vervalt op 31 december 1992 en niet verder kan verlengd worden. De huurprijs wordt bepaald op 95.000 frank per maand. Op 25 november '91 beslist de gemeenteraad meerderheid tegen minderheid (de oppositie stemt tegen omwille van het onvolledig dossier) om de gronden in erfpacht te geven aan NV Gimo-Hold uit Antwerpen. Deze dochteronderneming van het Gemeentekrediet zou hierop een multifunctioneel gebouw mogen optrekken naar het plan van architekt De Meester. De stad Hoogstraten krijgt het voorkeurrecht om dit gebouw in huur te nemen en dit voor een periode van 27 jaar. Nadien wordt de gemeente de eigenaar. In het dossier wordt echter geen melding gemaakt van de te betalan huurprijs, noch van de mogelijke kosten bij de overname. De kostprijs voor het gebouw wordt geschat om 112 miljoen zonder het technisch gedeelte. Dit behelst verwarming, electriciteit, sanitair, beveiliging en verluchting. Twee maanden later (27 januari '92) gaat de gemeente een leasingovereenkomst aan met het Gemeentekrediet. Gimo-Hold heeft immers op 8 januari afgehaakt en zich teruggetrokken uit het project. Eén dag voordien werd een akkoord opgemaakt met het Gemeentekrediet om de bouw van aan administratief centrum via een leasing te verwezenlijken, 'waardoor inzake financiering en procedure een snellere realisatie zou kunnen bereikt worden.' De gemeente zal gedurende 20 jaar een huurprijs betalen die overeenkomt met de kostprijs van de gedane investeringen. Na die 20 jaar wordt de gemeente eigenaar van het gebouw. De totale kostprijs wordt geraamd op 170 miljoen, exclusief de intresten tijdens de bouwperiode. De beide oppositiepartijen gaan akkoord met de voorgestelde plannen, uitgezonderd de toegang tot de ondergrondse parking omwille van het ontbreken van een regeling van kostendeling met de eigenaar van de naastliggende grond. Raadslid Blockx gaat niet akkoord met de kostenraming: 'Dit bedrag ligt veel te hoog. Er moet een maximum vastgesteld worden.' Na een beperkte offerte bij 10 ondernemingen worden de bouwwerken toegewezen aan de firma Van Roey, die half april aan de slag gaat. Het aftellen is begonnen. Intussen hebben ook de buren niet stilgeze-

BEGRAFENISSEN

JORIS L. JANSSENS

N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

ten. NV. Merano, beter gekend als 'Brouwerij Sterkens'en BVBA O.C.W. (familie Pillot) hebben de handen in elkaar geslagen. Architekt Jef Blockx (Assist) heeft voor hen een plan uitgetekend voor de ganse hoek Vrijheid - GelmeistraaL Dit project bestaat uit 6 handelsruimten, 13 appartementen, een bureelruimte en een ondergrondse parking. De totale oppervlakte beslaat 3.233,6 m'en 9.750 m' . .. De maquette van deze gebouwen staat opgesteld bij het makelaarsbedrijf Lenaerts in de Gelmelstraat. Volgens de planning zouden de werkzaamheden van start kunnen gaan na 1 januari 1993. Het blijft dus nog even een bouwwerf op de hoek.

Verkaveling Groenewoud Meerderheid tegen oppositie keurt de nieuwe verkaveling op het Groenewoud goed. In totaal worden er 98 percelen voorzien, waarvan er 25 voorbehouden blijven als sociale bouwkavels. De percelen liggen gedeeltelijk in woongebied en gedeeltelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Raadslid Verhulst vraagt zich af waar die vertegenwoordigers van de landbouw ergens zitten. Er wordt meer en meer van de landbouwgronden afgepingeld zonder dat er reaktie komt. 'Het kan toch niet dat de huizen in de woonzone liggen en de tuinen in de landbouwzone!' Volgens zijn collega Sprangers is men alle greep op de open ruimte aan het verliezen. Terwijl er nog veel uitgeruste bouwpercelen in de gemeente voorhanden zijn voor mensen met een bescheiden inkomen gaat men nu zelfs al agrarisch waardevol gebied inpalmen. Het wordt hoog tijd dat de gemeente belasting gaat invoeren op braakliggende bouwpercelen, en intussen werk gaat maken van het urgentieplan van De Batsetier. De schepenen Peerlinck en Van Ammel repliceren hierop dat er zeker werk zal gemaakt worden van dit plan waarvoor een 80-tal gemeenten in aanmerking komen. Zo zal er getracht worden in elke deelgemeente hierop in te spelen op die plaatsen waar reeds nutsvoorzieningen aanwezig zijn; in de Donckakker in Meer zouden 14 bouwpercelen via d.it urgentieplan kunnen ingelast worden. In haar besluit van 23 juli '92 heeft de Vlaamse Ge-

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91 meenschap geopteerd om de sociale huisvesting nieuw leven in te blazen. Via allerlei toelagen onder stricte voorwaarden wil men 10.000 sociale woningen voorzien . Raadslid Aerts kan er niet bij dat men bij deze verkaveling geen extra ontsluiting wil creëren naar bij voorbeeld het einde van de Lindendreef. Raadslid Blockx heeft bij deze verkaveling principieel geen bezwaar. Toch vindt hij dat men bezig is om Hoogstraten geleidelijk aan te verstikken. Er moet hoogdringend eens fundamenteel nagedacht worden over alternatieve ontsluitingen. Wij hebben de stellige indruk dat in de reakties van raadslid Blockx en in deze van de beide oppositiepartijen de bezorgdheid weerklinkt van tal van inwoners. De veelvuldige verkavelingen in uitvoering of in planning in de deelgemeente Hoogstraten doen heel wat vragen oproepen. Elsbroecken: 57 kavels, verkaveling H. Bloedstraat: 146 kavels, Groenewoud: 98 kavels, mogelijke verkaveling Kathelijnestraat - Gr. Elisabethlaan ... Dreigt Hoogstraten niet verstikt te geraken in een toenemende drukte, onveiliger verkeerssituatie, verlies van een eigen karakter, enz.? En dan hebben we nog niet gesproken over de sociale dimensie van deze verkavelingen. Wie verkavelt tegen welke prijzen? Dalen de prijzen door het grote aanbod? Hoeveel percelen worden er bebouwd door mensen uit de eigen gemeente? Kan de invoering van een belasting op onbebouwde percelen een oplossing bieden? Kan er echt geen oplossing gevonden worden voor de braakliggende gronden van de sociale bouwmaatschappijen? Moet er over gans deze materie eens niet ten gronde nagedacht worden? Een bewijs dat deze zaak niet langer kan uitgesteld worden is de toenemende vraag van o.a. mensen uit de Jan Van Cuyckstraat die klagen over het toenemend en snelle verkeer sinds de nieuwe verkaveling Elsbroecken. Schepen Peerlinck kon alvast aan de raad meedelen dat er in deze straat een proefproject van start gaat waardoor men via arceringen en met bloembakken de snelheid van het verkeer wil afremmen. Zeker een stap in de goede richting maar voorkomen blijft nog steeds beter dan genezen. Deze materie zal in een later nummer van De Hoogstraatse Maand zeker nog uitgebreid aan bod komen. •

9


·.Maak er·een·échte

U zegt?

De Zevende Dag Verleden maand startte het pastoraal jaarthema 'Zondag-Gezinsdag' met een grootse startdag in de abdij van Tongerlo. Ook op parochiaal vlak mag u enig weerwerk verwachten tot herwaardering van de 'Zevende Dag' (zie kader). Maar hoe brengen u en ik een gewone doordeweekse zondag door? Wij alvast door op die mooie zondagmorgen de fiets op te springen en het u te komen vragen. U zegt?

:~gÎiÜak· yaJl····

. . . •. ' -

«<:· ·

- ~-

-

:.

·

L Planjezonda.g al tijderis dê week en be-

.. gbLhèhl op zaterdagavond.

· 2. Draag andere kleren, baal een bloem of een tak uit det~in, iet een kaars op tafel, gtm elkaar een 'zondags' gevoel. .· 3. .Weer ~Uednl.kdoenerij, doe alles tweè keet trager; sta langzam.e r op, ontbijt t% ger, en praat rustiger met je man, je vrouw, je kind, je buur. 4. Kritiseer niet, maar zeg 's zondags zo- .' veel mogeliJk 'ja'. · 5. Maak tijd voor je familie, je vrienden, een zieke, de jeugdbeweging. 6. Telefoneer naar iemand die je heel de · week hebt vergeten of om hem of haar zo2 · maar plezier te doen. Daarbij is het tarief goedkoper. · 7. Geniet van de natuur, van muziek, vati een boek. Bezoek een museum, een abdij, een stad. · 8. Neem deel aan het sociale leven van je buurt, je vereniging, je parochie. 9. Wees vriendelijk voor de mensen die vandaag voor jou moeten werken en je ten dienste staan. 10. Kom samen met je geloofsgemeenschap om eucharistie te vieren. Het is toch zondag! · (Kerk en Wereld, J1echelen)

'Zondag van de zondag',

KWB-fietsers Meerle: De zondag, dat is ontspanning. 's Zondags rijden we met de groep weg, het gebeurt een enkele keer dat we voor 2 dagen weg zijn.

Kees Wildhagen: De zondag betekent voor mij heel wat, omdat ik toevallig koster ben en daardoor nogal met de kerk verbonden ben. Maar voor de rest is het voor mij toch meer een rustdag dan bijvoorbeeld door de week. Ik heb 11 getrouwde kinderen en dus is er 's zondags altijd wel iemand thuis en daar blijven we dan ook voor thuis. Algemeen gesproken denk ik wel dat het vroeger anders was. Als ge toen niet naar de Mis waart geweest, dan was het geen zondag, hé. Maar tegenwoordig denken de mensen daar heel anders over. Vooral de jeugd laat het afweten. Die zijbeuken zaten vroeger vol maar nu zijn ze leeg.

10

Maar niet iedereen heeft 's zaterdags tijd. Maar in groep rijden is voor ons hetzelfde als rusten. Wij rijden geen koers, hoor.

Gust Laurijssen: De zondag is voor mij altijd te kort. Ik rust dan weinig. Ik ben duivenmelker en ga ook veel naar ruitertornooien. En in de winter ga ik jagen. Ik woon op de Chaamseweg maar ik was nu even onze vader gaan bezoeken. Ik doe dat veel te weinig maar gelukkig komt hij zelf regelmatig naar ons, hoewel hij al 90 is.

In de Sint Catharinaparochie zal er zondag 15 november 1 eucharistieviering zijn om 10.30 uur: de hele parochiegerneen• schap viert samen bet feest van de verrijzenis. In de namiddag wordt in dezclfde kerk een zoektocht goorganiseerd in de kerk voor gezinnètfntet 4le bed~ling de kerk en baar schatten aan de geineenschap te. tonen. (Na de z'dektotbt kan men tereebt in de . Pax voot kop koffie of een frisdrank.•)

Kim Jacobs (11): 's Zondags blijven wij dikwijls thuis. Soms zou ik welliever wegrijden. Het gebeurt wel eens dat ik 's zondags met de paarden een concours moet rijden. Maar 's zondags is het bij ons wel druk omdat wij een frituur hebben. Onze papa komt zo rond 2 uur 's namid· dags thuis. Dan blijft hij verder thuis om met ons een spelletje te doen of om eens uit te rij den. Ik kijk er wel naar uit tegen dat hij thuiskomt.


U ZEGT?

Rie Tax: Somwijlen is de zondag voor mij een andere dag en somwijlen niet. Maar ik ga altijd 's zondags naar de mis. Niet 's zaterdags, hĂŠ, dat bestaat niet. Dan ga ik nog liever niet. 's Zondags ga ik wel eens naar het Gildenhuis. Ik ben altijd schutter geweest, maar nu zie ik niet goed meer. Ik heb dat huizeke hierrechtover gekocht en ik ben eens gaan zien wat ik zoal moet veranderen. Dat doe ik vannarniddag. In de week ga ik karweien, dus moet ik dat 's zondags wel doen. Eigenlijk gaat de week voor mij 7 dagen op 7 door.

Charel Adriaensen, Raf Vermonden, Jef van Boxel, Gert Broseos en Hans Cools (tijdens papierslag KLJ): Wij moeten dat wel 's zondags doen. In de

week moeten we naar 't school. Papierslag hebben we altijd op zondag gedaan omdat dan de tractors vrij zijn. Die moeten 's zaterdags dikwijls nog werken.

Louis Noeyens: In woon in Minderhout 'aan de kuil'. Maar alle zondagen sta ik erop gebrand om naar de beesten te gaan kijken. In de week ga ik soms ook wel kijken maar 's zondags neem ik er meer tijd voor. En naar de gewassen, maĂŻs enzo, daar gaat een boer toch ook graag naar kijken. Maar voor de rest doe ik niet veel bijzonders. Ja, soms eens wat gaan buurten bij de vissers aan de kuil. En voor 't melken moeten wij natuurlijk ook altijd thuis zijn. Jaja, ge weet dat ge daar voor staat, daar moet ge niet over zagen.

Dames en Heren loop vrij binnen

Jo Schrijvers: Zondag is voor mij een dag voor het gezin. Met allemaal thuis. We gaan alletwee uit werken, zodus. Mijn man schiet met de kruisboog en straks gaan we mee naar 'Castel'. De vrouwen spreken dan met elkaar af en de kinderen gaan dan ook mee. Speciaal eten maken is er niet bij. Ik ga nu naar de beenhouwer, zie, om iets gemakkelijks te halen. Maar het gebeurt ook wel dat ik er wat meer werk op maak. Uitslapen is er met die kinderen niet meer bij. Ofwel staat mijn man op ofwel ik. Maar voor het ontbijt nemen we veel tijd. En altijd met warme broodjes.

Bij ons vindt u * Elegante mode (ook in grote maten) * Sportieve en chique mode * Speciale jonge mode in alle prijsklassen . * De topmerken zijn weer uitgebreid * Ook de mantel- en coatcollectie is onvoorstelbaar mooi * ledere week nieuwigheden bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Ook op zondag open tot 5 uur

11


U ZEGT?

Anita Pauwels, Ronny Leemans: MadeJein (Leen) De Koek, Juul Swaenen: Madelein: Wij staan hier nu wat te buurten maar dat zou in de week evengoed kunnen gebeuren. Wij zijn toch al op pensioen, hé Juul. Als ge jonger zijt, wilt ge 's zondags toch meer uitrijden. Ja mannen, ik moet nu toch mijn eten gaan opzetten hoor. 't Is kermis. Dus vandaag is het wel een speciale zondag. Juul: Ik heb in de week tijd genoeg dat ik 's zondags niet meer in mijn hofke moet werken. Ik heb bij mijn weten nog maar één keer in mijn leven 's zondags gewerkt. Dat was toen ons Marie-Jeanne aan 't bouwen was. Maar voor de rest nooit, nooit. Normaal komen de kinderen 's namiddags naar huis en daar kijk ik zeer zeker naar uit. Vandaag komen ze eerst hiernaast naar onze Vic omdat mijn vrouw met haar 6 zusters naar de zee is. Maar anders komen ze elke zondag allemaal.

Ronny: Wij zullen hier wel blijven werken tot het af is. Maar 's avonds rijden we nog altijd wel eens naar de ouders, naar beide kanten. Anita: Ik vind het niet zo erg om de zondag eraan te besteden omdat het toch voor uzelf is. Ronny: Wij komen allebei uit de tuinbouw , dus wij hebben nooit iets anders gezien dan werken.

Maria Van Wesembeeck: Vandaag is het voor mij een speciale zondag: ik verjaar (11 okt.). Maar veel familiebezoek verwacht ik niet want die hebben allemaal wat te doen, hé. 's Zondags ga ik wel eens fietsen met mijn dochter. Die woont bij mij en zij fietst graag. De zondag is anders dan in de week omdat ge uw eigen meer verveelt dikwijls.

Greet Kesselaers: Een dag waar ge met uw gezin nog wat tijd maakt voor elkaar. In de week moeten we gaan werken en 's zaterdags nog wat kommissies gaan doen maar 's zondags proberen wij het toch wat rustiger aan te doen. Vandaag was ik lector in de Mis maar gewoonlijk gaan wij naar de half-twaalf Mis. Daar is kinderopvang. Ik heb de indruk dat de mensen dié naar de Mis komen, het wel bewuster doen, zeker de jongeren. De Mis hoort wel wat bij de zondag maar het gebeurt ook wel eens dat wij niet gaan, ik heb daar geen probleem mee.

12

Traditioneel geteeld uit respect voor het milieu. Rechtstreeks en tegen een rechtvaardige prijs aangekocht uit respect voor de koffieboeren. Vakkundig gebrand uit respect voor de koffie. Te koop in alle Wereldwinkels.

(.

oxfom·

~~)\Y.z~w~ELDWINKELS 091123.0 1.61

Openingsuren Wereldwinkei-Hoogstraten, Gelmeistraat 5: Woensdag van half 2 tot half 4 Donderdag van half 2 tot half 4 Vrijdag van half 2 tot 6 Zaterdag van 10 tot 12 en van half 2 tot half 4


U ZEGT?

Caroline Christiaenen (15): Zondag is plezanter omdat ik dan niet zoveel werk heb. Ik mag dan ook uitslapen. Soms ga ik wel eens mee naar de moemoes maar niet altijd meer.

'1 Spiegeltie

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

Marten Vissers, Madeleine Geysen, Margerite Bogaerts, Fons Geysen: Plus-minus in koor: Wij gaan elke zondag nog naar de Mis, anders is het geen zondag. En meestal nog naar de JO-uren Mis. En de traditie is dat we nog eventjes blijven buurten na de Mis. Marten: Gewoonte speelt wel een beetje mee maar het is toch zeker niet het enige. Ik wil dat toch elke zondag meemaken. Ik zing ook in 't koor en dat is een dubbele reden natuurlijk. Als ge gepensioneerd zijt, is het alle dagen wel een beetje zondag. Maar 's zondags werken we niet. Want pas op, als gepensioneerde hebt ge nóg veel werk. Madeleine: Ik vind het plezant dat de kinderen komen en dat ge het een beetje gezellig maakt thuis. En samen eens gaan wandelen of fietsen. Allé, gewoon samen eens iets doen. En op het eten wat meer werk maken of net iets minder. Voor ons eigen wat minder en voor de kinderen wat meer. Ze komen niet allemaal ineens hoor, want dan zijn we met 23. Margerite: Ja, bij ons zijn er dat ook 23. 's Zondagsmiddags eten we wat soep, een broodje en een nagerecht. Maar viermens wel eens wat beter, wat frikandellen, wat meer charcuterie of zo. En al eens een gebak dat we zelf gemaakt hebben. Fons: 50 Jaar terug was de zondag voor iedereen een rustdag, hé. Nu ziet ge 's zondags nog

tractors rijden enzo. Het valt me wel op dat vroeger, toen alles nog veel trager ging, de mensen toch allemaal tijd hadden om 's zondags te rusten. De jacht van 't leven, hé. Met 3 scheren tegelijk ploegen en eens zo rap rijden gelijk met een paard en toch 's zondags nog vanalles te doen. Dat is wel spijtig. Los van alle godsdienst moet er volgens mij toch een rustdag zijn. Madeleine: Onze vader ging gewoonlijk de akkers bekijken en 's namiddags 'schoven' . Dat was er a ltijd bij. Margerite: Ja, de boeren gingen toen met 'de moeder' eens naar de koeien of de bieten kijken. En ook nog: de zondag is eigenlijk een dag dat de mensen zich een beetje mooier 'opmaken', hé. Madeleine: Ja, we waren ze juist aan 't bekij ken. Eigenmaak. Geleerd in de naaikursus van de KVLV. Marten: Om naar de Mis te gaan kleed ik me altijd op. Een das aandoen enzo. Fons: Ja, ik doe ook altijd een plastron aan. Dat hoort erbij. En als we thuiskomen doen we ons 'tweedebeste' kostuum aan. Zondag, hé. Maar weet ge wat ik erg vind van die jonge gasten: dat nachtelijk uitgaan, hé. Dat ligt heel de voormiddag in 't bed, schoone weer of niet. Dat vind ik een echte verloedering. Tot 2 uur uitgaan, dat gaat nog, maar zo tot 3 of 4 uur, dat gaat te ver.

BYOUTERIE

'Joli'

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasiejuwelen * Ru ime keus in lederen riemen en handtassen * Exclusieve haarmode Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

Corry Van der Velden, Johan Backx: Johan: Ik had liever nog in mijn bed gelegen. Wij durven wel eens uitslapen tot een uur of 10-11.

Corry: Alleen als het nodig is komen we 's zondags naar de bouw. Johan: Ja, we zijn nu met het dak bezig en omdat de avonden wat kort zijn moeten we de zondag erbij nemen. Maar het werktempo ligt op zondag wel wat lager, hoor. Voor de rest is zondag voor ons wat familievisite, de ouders, oma in 't rusthuis, ... Corry: En als 't goed weer is met de motor rijden. Niet dat ik er écht naar uitkijk hoor want ik doe mijn werk door de week ook graag.

13


Geloofwaardigheid van h~t conven,t groeit Toewijzing van de huizen rimpelloos verlopen

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar ... !

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!' Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BlOEMEN CATilEVA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekTurnhout (St.-Jozef/Eiisabeth) Tel: 014/ 63.45.16. (2 lijnen) Fax: 014/63.5 1.87.-Telex: 72.422. Alle orders worden snel en vlot gans BelgiĂŤ rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman

14

Toen vier maanden geleden de Hoogstraatse gemeenteraad bijna unaniem de erfpacht over het Begijnhof toewees aan de v.z. w. Het Convent, was er uitgelaten vreugde bij de talrijk opgekomen leden en sympathisanten. Na wekenlange spanning was het doel bereikt. 'Het Begijnhof is gered' blokletterde de spandoek aan de ingangspoort en het leek of de euforie niet meer stuk kon. Het nieuws van deze beslissing werd in Hoogstraten op gemengde gevoelens onthaald. Er was vooreerst een gevoel van opluchting, zowel bij de politiekers als bij de gewone man in de straat. Eindelijk was er een oplossing voor dit probleem dat 'Begijnhof' heette en dat met de dag rotter en rotter werd, niet alleen qua toestand maar zeker ook als politiek gegeven. Maar wat misschien nog als het meest belangrijke ervaren werd, was de eensgezindheid waarmee deze beslissing genomen werd. Bijna unaniem hadden de raadsleden zich achter de visie geschaard dat deze groep van Hoogstraa/se mensen de kans moest krijgen hun droom waar te maken. Maar tegelijkertijd kon men op vele plaatsen ongeloof en scepticisme ontwaren. Ongeloof wellicht over de financiĂŤle mogelijkheden van de groep Het Convent om van zulke verkrotte buurt via een streng restauratiedossier nog iets waardevols te maken. Scepticisme ook omwille van de samensmelting van individuen, leken in het vak, die niet weten wat hun te wachten staat. Hoe een eenheid bewaren, daar waar ieder zijn eigen verwachtingen, zijn eigen smaak, misschien zelfs zijn eigen huisje al op het oog heeft? Terwijl het ogenschijnlijk terug stil werd rond het Begijnhof, hebben wij kunnen vaststellen hoe hard er op die paar maanden reeds gewerkt is. Het bestuur van de v.z. w. heeft resoluut gekozen voor een professionele aanpak en zich weten te omringen door de nodige experten. Hierdoor heeft de groep sterk aan vertrouwen gewonnen en geniet zij van een algemene goodwill bij het gemeentebestuur en bij Monumenten en Landschappen. Een eerste stap was zeker de aanstelling van een overkoepelende architekt terwijl de grootste meevaller tot hiertoe het vlot en rimpelloos verloop van de toewijzing van de huizen moet geweest zijn. Een overkoepelende architekt Landschappen werd voor deze taak Herman Het Convent is vanaf het prille begin voorstander geweest om een overkoepelende architekt aan te trekken, dit om het typische en eenvormige karakter van het Begijnhof in stand te houden. Zijn taak is niet zo simpel. Vooreerst heeft hij een adviserende rol. Daarmee bedoelen we het opmaken van een historische nota voor het begijnhof als geheel en een historisch verslag per woning. Hij zal nauwkeurige opmetingen uitvoeren van alle woningen die als basis kunnen elienen voor de verdere uitwerking door de aangestelde architekten. Hij zal onderzoek doen naar schade aan de huizen en de oorzaken ervan, aanduidingen geven over de gebruikte materialen en constructiemethoden, en ook voorstellen doen van de toe te passen technieken. Daarnaast zal hij kontrole uitoefenen op de ontwerpen, de bouwaanvraagdossiers, enz. met voornaamste doel de eenvormigheid in de restauraties te doen naleven. Hij zal daarvoor ook kontakten onderhouden met de Provinciale Dienst voor Landschappen en Monumenten. Tot slot zal hij ook optreden als kontaktpersoon tussen het Convent, de architekten, het gemeentebestuur en de verschillende overheden. Mede op aanraden van Monumenten en

Adriaensens uit Olen aangetrokken. Hij heeft ook meegewerkt aan de dringende instandhoudingswerken aan het kapelletje van Minderhout. Tot hiertoe is er al heel wat werk verricht in de studie over de meest waardevolle elementen in elk van de begijnhofhuisjes en in het verstrekken van adviezen aan de kandidaat-bewoners. Momenteel zal hij wellicht al zijn intrede genomen hebben in de grote bureaukeet ctie vrijdag 9 oktober met een reusachtige kraan over de begijnhofmuur op het binnenpleintje naast de ingang werd neergezet. Samen met een stagiair en een historicus zal Adriaensens hier gedurende een klein jaar werken aan de voorstudie voor de eigenlijke restauratie.

Voorbereidend werk In de verlofperiode heeft het bestuur van Het Convent zien vooral toegelegd op de inventarisatie van de toestand van de huizen. Opmetingen werden uitgevoerd en alle gegevens werden in een bundel samengebracht die ter beschikking werd gesteld van alle kandidaat-bewoners. Op 8 september werd een eerste algemene ver-


AKTUEEL

gadering samengeroepen waarin informatie verstrekt werd over het intern reglement voor de ondererfpacht. Ook werd de bundel met grondplannen, doorsnedes, waardevolle elementen en toestand van de huizen doorgenomen. Er werd voorgesteld dat iedere kandidaat een voorkeurlijst zou opstellen met minstens 5 huizen waarnaar zijn interesse zou uitgaan. De kandidaten zouden dan vooraf nog gedurende drie zondagen de mogelijkheid hebben om alle huizen te gaan bekijken en eventueel advies in te winnen van architekt Adriaensens. Op zaterdag 10 oktober werden dan ten laatste de voorstellen binnen verwacht.

De toewijzing Groot was de verbazing van de bestuursleden toen zij binnen de 24 uur de puzzel van de toewijzing konden ineenpassen. Men had gehoopt dit voor 1 november in orde te kunnen krijgen, maar alles verliep bijna rimpelloos. Zo kon iedereen, op uitzondering van één, een huis toegewezen krijgen binnen zijn top 3. De enige uitzondering moest zich tevreden stellen met zijn vierde opgegeven voorkeur. Niet alle kandidaten van het eerste uur bleken nu nog belangstelling te hebben. Verscheidene dienden zelfs geen voorstel meer in. Maar dat bleek geen probleem te zijn want na de gemeenteraadsbeslissing van juni was de wachtlijst van kandidaten steeds aangegroeid.

Nog werk genoeg Begin november volgt er een nieuwe algemene vergadering waarbij ook de heer Brenders van Monumenten en Landschappen aanwezig zal zijn. Er zal voornamelijk besproken worden wat de mogelijkheden zijn voor het verwerven van premies. Wellicht koi'I\t iedereen in aanmerking voor een-premie voor instandhoudingswerken. Hoewel ieder kandidaat zich akkoord verklaard heeft zijn huis

te restaureren met eigen middelen, indien er geen subsidies kunnen verworven worden, zullen toch alle mogelijkheden onderzocht worden en een collectieve aanvraag worden ingediend.

Het meest dringende werk zal echter de volgende weken moeten gebeuren. Voor de winter moeten immers alle huizen opgeruimd zijn en volledig dichtgelegd worden zodat er geen ergere waterschade meer kan optreden. Ook enkele huizen zullen moeten behandeld worden tegen schimmel en huiszwam zodat geen verdere schade meer kan aangericht worden. Intussen werkt het bestuur ijverig verder aan het onderzoek naar restauratieprernies, financiële waarborgen, de uitbouw van de Stichting Begijnhof en van het 'bijzonder fonds'. Wij blijven het verloop op de voet volgen en wij brengen u volgende maand meer nieuws over dit wel, zeer uniek experiment waarvoor het enthousiasme nog niet verminderd is, wel integendeel. Het project heeft daarentegen bij velen aan geloofwaardigheid gewonnen en hoewel de weg nog lang en zwaar zal zijn, de eerste stappen zij n met succes gezet. Intussen vernamen we nog dat Het Convent reeds verscheidene aanbiedingen heeft gekregen om de restauratie van enkele gemeenschappelijke delen van het Begijnhof te sponseren. Zo is er al een zekerheid over twee kapelletjes. Wie eventueel interesse zou hebben om een steentje bij te dragen in de restauratie van bv. delen van de muur, de pomp, enz. kan steeds kontakt opnemen met de leden van het bestuur van de v.z.w. Het zijn Jef Martens (voorzitter), Frans Horsten (ondervoorzitter), Harry Van De Pas (secretaris), Sus Van Luffelen (Stichting Begijnhof), Luc De Backer (penningmeester) en Jan Mercelis (archivaris). •

~~~(Q)~~ (Q)~~~ ~~~[UJW~ Wand- en vloertegels U(Q)(Q)~~~~l Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

ru 314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 1 7 uur 15


REGIONAAL boes over crematoria op te heffen en ook drempelverlagend te werken. In de loop van 1993 zal een vormingscyclus georganiseerd worden onder het thema 'De dood en zijn sociaal-culturele aspecten'. Voor meer info: tel. 014-43.51.51. 0

Vrouwenlief en -leed in de Warande ~flit Ar:l,\1/Vrrv(J ~ l-1.,: ~ ? 0 U

Patioconcerten 20 jaar Warande Groot feestgedruis in het cultuur- en ontmoetingscentrum De Warande in Turnhout op zaterdag 31 oktober vanaf 18 uur tot 's morgens vroeg. Bestuur en personeel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan een indrukwekkend programma. Talrijke gevarieerde activiteiten hebben plaats op en in diverse locaties binnen en buiten De Warande. Het evenement start om 18 uur op de Grote Markt waar driehonderd muzikanten een indrukwekkend werk vertolken, geschreven door vader Flor en zoon Florejan Versehoeren uit Hoogstraten. Het is een muziekwerk voor maar liefst zeven koren, zes orkesten en een beiaard. Het programma wordt 's nachts afgesloten met vertellingen door Eric Antonis, oud-medewerker van het centrum. Tijdens de avond zijn er prachtige muzikale optredens in de tent op de parking, opvoeringen in de schouwburg (o.a. De Nieuwe Snaar), caba-

De Nieuwe Snaar Speciaal ret, talkshow, workshops, video, ballet, tentoonstellingen, dansen, enz. In de leeszaal van de bibliotheek kunt u genieten van 'Raam Met Uitzicht'. Opdat iedereen een goede plaats zou hebben, moet u wel een toegangskaart aanschaffen, ook voor de talrijke gratis activiteiten. De prijs van de meeste programmaonderdelen is bijzonder laag gehouden (50 t/m 200 fr.) 0

Open crematorium E nkele weken geleden werd in Turnhout (Steenweg op Merksplas 68) een nieuw crematorium ingehuldigd. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november staan deze nieuwe gebouwen open voor het publiek. Van 9 tot 17 uur is er gelegenheid om dit crematorium te bezoeken. T ijdens deze opendeurdagen zal er toelichting gegeven worden over de verschillende functies en de werking van het cremato rium . Benevens de reeds aanwezige kunstwerken, zullen er ook werken tentoongesteld worden van beeldhouwer Jan Keustermans. vzw Prometheus organiseert socio-culturele activiteiten in het crematorium. Zij tracht hiermee bij het brede publiek bestaande ta-

16

De Warande, in samenwerking met het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW-Kempen), organiseert tijdens dit seizoen een aantal concerten op de zolder van het Paterspand (Patersstraat 100) in Turnhout. De liefhebbers kunnen weer feestelijk wakker worden op zondagochtend om 11 uur. Programma: 15 november Fluitenkwartet Arcadia, 20 december Marimbarecital door Bart Quartier, 17 januari Accordeonkwintet Roger Eggermont, 21 februari Duo Sanssouci, 21 maart Mandoline-Gitaarduo, 18 april Trio Axis en 16 mei Flemish Brass Quintet. Voor info en reservatie: tel. 014-42.08.21. (toegang: 150 fr.) 0

Inkomensachterstand De Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) heeft, op basis van de meeste recente statistieken, een onderzoek uitgevoerd in het arrondissement Turnhout. Hieruit blijkt dat in het aanslagjaar 199 1 (inkomens 90) het gemiddelde netto belastbaar inkomen 293.600 frank per inwoner bedraagt. Ten opzichte van het vorige jaar betekent dit een toename van het gemiddelde inkomen per inwoner met 15.800 fr. Deze vooruitgang kan niet beletten dat het arrondissement Turnhout nog altijd lager scoort dan het Vlaams gemiddelde van 310.000 fr. Momenteel blijft deze achterstand constant met 94,70Jo van het Vlaams gemiddelde per inwoner. Binnen het arrondissement Turnhout zijn er echter beduidende verschillen te noteren. Het gemiddelde inkomen varieert van 231.600 fr. in Baarie-Hertog tot 348.900 fr. in Vosselaar. E nkel Vosselaar scoort boven het gemiddeld provinciaal inkomen van 32 1.000 fr. per inwoner. De laagste gemiddelde inkomens per inwoner worden vastgesteld in de meest landelijke gemeenten van de Noorderkempen wals bij voorbeeld Rijkevorsel (260.900), Hoogstraten (256.000), Ravels (246. 700) en Baarie-Hertog (231.600 fr.) 0

Familietheater Reeds verschillende jaren doet De Warande in Turnhout extra inspanningen voor de school- en kindervoorstellingen, de familietheatervoorstell ingen op zondagen en Kunst maakt School. Onlangs nam men een nieuwe stafmedewerker, An Joseph, in dienst voor de jeugdprogrammering. Wie regelmatig naar het familietheater op zondag komt, koopt best fami lietheatercheques want dan krijgt men 20% korting. Een greep uit het programma: Rosalinde door Blauw Vier (vroeger Froe Froe) 15 november, Later a ls ik groot ben door Mevrouw Smit 22 november, Royaal lyrisch door Speeltheater Gent zondag 13 december, Baljareode Buidels op 20 december, e.a. Tijdens de kerstvakantie maakt de Warande een echt feest voor de kinderen want het centrum bestaat 20 jaar. Voor meer info en plaatsbespreking: tel. 014-41.69.91. 0

11 november 1992 vanaf 10.00 uur

cc De warande f Sint-Victorinstituut Op 11 november is het weer Nationale Vrouwendag, de 2 1ste maal al reeds. Deze keer is het niet ergens vèr weg maar in ons eigen Turnhout. Reden temeer om daar eens te gaan kijken. Want een Vrouwendag is helemaal geen saaie bedoening; er is muziek, er zijn opvoeringen, een tentoonstelling van vrouwelijke kunstenaars, er zijn massa's boeken en er is vooral veel volk, vrouwvolk vooral. Een Vrouwendag is echter ook geen vrijblijvend evenement. Er wordt ernstig gedebatteerd over actuele zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Twee grote thema's zij n dit jaar aan de orde, enerzijds arbeid en sociale zekerheid, anderzijds de mythe van de schoonheid. Werkloosheid, sociale zekerheid, nachtwerk voor vrouwen, deze hangijzers komen aan bod in twee grote debatten waaraan wordt deelgenomen door o .a. minister Miet Smet, Europees parlementslid Marijke Van Hemeldonck en senator Cecile Harms. Het andere thema gaat over de dwang die vrouwen wordt opgelegd om vóór alles 'jong, mooi en vooral slank' te zijn; een dwangbuis waarin vrouwen zichzelf persen of die hen door de maatschappij wordt aangemeten? Een interessant onderwerp waarover lang kan doorgeboomd worden. En dat kan want er is ook een praatcafé voorzien. 's Avonds is er een optreden van ROSA KTNG AND UPSIDE DOWN met aansluitend fuif en bodega. Al deze evenementen gaan door in de Warande en in de nabijgelegen St.-Victor-school. De toegang kost 250 fr. In voorverkoop 200 fr. (te koop o.a. in de Wereldwinkel van Hoogstraten). •


REGIONAAL

Derde Wereldfeest In de Warande in Turnhout wordt op zaterdag 7 november een Derde Wereld-jeest gehouden. Tijdens de namiddag (van 14 tot 17 uur) is er een speciaal programma voor de kinderen, vanaf 18 uur is het Chileens restaurant open en 's avonds is er het optreden van de Andesgroep Kallasuya Nan. In de late uurtjes wordt er nog gefuifd met World Music. Toegang met maaltijd (300jr.) voorafbestellen (telefonisch 014/ 41.15.65); enkel toegang 150 jr.

Fototentoonstelling De Foto- en diavrienden van Rijkevorsel nodigen iedereen vriendelijk uit op hun jaarlijkse Dia- en Fototentoonstelling op zaterdag 14 en zondag 15 november in zaal Alrna (café Sport), Stevennekeos 174, (aan Sluis 1) te Sint-Jozef-Rijkevorsel. De tentoonstelling is geopend op zaterdag vanaf 13 uur en op zondag vanaf 10 uur. Zowel op zaterdag als op zondag kan men een diaprojectie bijwonen om 14, 16, 18 en 20 uur; 's zondags ook nog om 11 uur. Voor liefhebbers van foto's en dia's is deze tentoonstelling een mooie gelegenheid om kennis te rnaken met het werk van de Rijkevorselse club.

KOPJE VAR DE M.AARD Veel onderwijzers die onze klasfoto-revue passeren behaalden gedurende de Tweede Wereldoorlog hun diploma. Meester JOS VAN DE HEYNJNG (generatie-genoot van onze vorige fotomeester Marcel Laurijssen) beëindigde zijn studies aan de normaalschool in Mechelen ook al in volle oorlogstijd (1942). In 1938 reeds, ging hij als vijftienjarige naar de 'oefenschool' in Mechelen. Jos kon in Meerle direkt aan de slag maar moest even vlug plaatsruimen voor een andere onderwijzer, aangeduid door de Duitse bezetter. Om niet als werkloze naar Duitsland te worden gestuurd moest Jos vlug aan werk geraken, en met de hulp van Jozef Jespers uit Meerle, inspecteur in het katholiek onderwijs (en later senator), kreeg hij regelmatig interims in en rond het Antwerpse. Maar eens de oorlog voorbij werd hij toch in Meerle, waar hij thuishoorde, benoemd. Eerst in het tweede leerjaar en uiteindelijk alle jaren, zoals dat toen gebruikelijk was. In 1976 fusioneerden de gemeenten, maar met hen de lagere scholen en ook de jongens en de meisjes. Jos werd in die periode dienstdoend en later effectief schoolhoofd. Hij beëindigde zijn loopbaan echter nog een trapje hoger, nl. als inspecteur van het katholiek onderwijs voor het schoolkanton Zandhoven en het laatste jaar ook voor Hoogstraten, van 1983 tot 1989. Sinds drie jaar is Jos met pensioen, maar niet met rust. (Meer vernam u in D.H.M. van aug. 1991 waar Jos 'man in de maand' was). Van ons kopje (kijkt u bij de Van Herck Sport-advertentie) herinnert hij zich dathij een fîjn, meegaand persoon was. J.V.B. (ons kopje dus) herinnert zich ook de goede dingen van zijn ex-meester: "t Was een van de beste leerkrachten die ik ooit gehad heb'. 't Was -en is dat nog- een populair man in Meerle, vooral bij evenementen in parochie en verenigingsleven. Ook na zijn pensionering bleef los erg aktief. Ons kopje moet op zijn pensjoen echter nog een dikke twintig jaar wachten. Na de lagere school inMeerle volgde hij metaalbewerking aan het V.I.T.O. te Hoogstraten. Slechts twee dagen moest hij bij 'den troep' omdat er van zijn lichting reeds meer dan genoeg waren. Zo kon hij vlug aan de slag en dat deed hij bij BeU Telephone in Antwerpen en enkele andere bedrijven, maar nu werkt hij sinds 8 jaar als chauffeur bij Aldi. Ook ons kopje is -net als zijn meester- geen onbekende in Meerle, want als voorzitter van de K.W.B., lid van dorpsraad en wijkkomité waarschijnlijk veel uithuizig. Meester Jos had, zoals vele onderwijzers, naast zijn job, tal van aktiviteiten (in de niet-commerciële sector) die zich vooral situeerden in het toneel, het zangkoor, de voetbal, het kermiscornité, de aardbeifeesten maar vooral de schutters en de Sint-Sebastiaansgilde waarvan hij hoofdman was en nog steeds aktief is.

Missie van het VKW 'Het Verbond van Krislelijke Werkgevers en Kaderleden van de Kernpen (VKW) biedt vanuit een christelijke visie ideeën en instrumenten aan voor mensgericht ondernemen en voor een rechtvaardige samenleving. Het wil hierin toonaangevend zijn.' Om dit doel te bereiken organiseert men o.a. algemene activiteiten, cursussen en lezingen rond economie en ethiek. De programrnabrochure van het VKW-Kempen, werkjaar 1992-'93, is onlangs verschenen. Leden ontvangen het nationale ledenblad 'Ondernemen' en maandelijks 'V.K. Weetjes', het blad met berichten van alle regionale afdelingen uit de provincie. Zij die belangstelling hebben voor deze werking kunnen meer informatie bekomen op het VKW-secretariaat, Paterspand, Patersstraat 100, 2300 Turnhout, tel. 014-40.02.60 of fax 014-40.02.55. 0

Precies twintig jaar later{in 1980) werd deze (ffleuren-)foto genomen op de koer van de lagere school in Meer. Juffrouw May Rroos poseert hier temidden van zestien jongens en meisjes waaronder ons kopje. (Schrijf ons vlug een kaartje met naam en adres en telefoon: D.H.M. K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten en· je ontvangt van Van J:[erck Sp6rt een waardebon win 500 jr.) ; ·'·' · ......... . . ·. . ' . ,

'

·'

'

'

·-

'

17


AKTUEEL

11.11.11 ~voor Latijns-Amerika Geld, informatie, bewustmaking. Dat zijn de doelstellingen van de huidige 11.11.11-campagnes. In Hoogstraten ligt de organisatie in handen van GEKO (gemeentelijk Komitee voor Ontwikkelingssamenwerking), in samenwerking met bet stadsbestuur. Voor wat punt 1 betreft, geld, is er eerst en vooral de grote geldinzameling op 7 en 8 november. Ook op 7 november is er een initiatief door en voor de jeugd, '3 voor 11'. 3 jeugdclubs, Cahier de Brouillon (Hoogstraten), Mussenakker (Meer) en 't Slot (Wortel), fuiven ten voordele van 11.11.11. Er wordt zei fs een gratis pendelbus ingelegd tussen de 3. Maar wie geeft, weet ook graag waar zijn geld naartoe gaat, of omgekeerd, wie goed geïnformeerd is weet dat er nood is aan zijn bijdrage. En om aan deze nood aan informatie te beantwoorden werd een foto-tentoonstelling ingericht in de IKO-galerij, die de titel draagt: '500 jaar ontdekking-onderdrukking Latijns-Amerika', met foto's van Xavier Rombouts. De foto-tentoonstelling wordt nog aangevuld met een tentoonstelling van KWIA, de steungroep voor inheemse volkeren in gans de wereld, die kleding en gebruiksvoorwerpen toont van volkeren uit Midden- en Zuid-Amerka: de Kuna uit Panama, de Tikuna uit het Braziliaanse evenaarswoud, de Mapuche uit Chili, de Andesbewoners ... De tentoonstelling loopt van 30 oktober tot 15 november in de IKO-galerij, Dr. Versmissenstraat 6, Hoogstraten, en is open op za-

terdag en zondag van 10 tot 18 uur en op aanvraag. Hetzelfde thema, '500 jaar kolonisatie en inheems verzet', komt terug op de Informatieavond op maandag 9 november te 20 uur, eveneens in de IKO-galerij, met de tentoonstelling als stil decor. Na een inleiding en een diareeks door KWIA, komt José Goalinga aan het woord. Hij is een Quichua-lndiaan uit het Ecuadoriaanse evenaarswoud en is internationaal vertegenwoordiger van OPIP, de organisatie van inheemse volkeren van Pastaza. Hij voert vooral campagne tegen de milieuverontreinigende olie-exploitatie op zijn grondgebied, die verschillende stammen bedreigt. OPIP verdedigt er de landrechten van de Quichua, de Achuar en de Shiwiar. Zij ondernamen in het voorjaar een 500 km lange protestmars naar de hoofdstad Quito. Meer dan 100 indianen namen eraan deel en kregen de belofte dat 2/ 3 van hun grondgebied hen zou worden teruggegeven. En tenslotte is er naast de plaatselijke initiatieven natuurlijk nog de nationale bewustmakingscampagne rond het thema van de schuldenlast, die vorige maand al begon, en waarmee 11.11.11 niet alleen de bevolking, maar vooral ook de overheid wil sensibiliseren voor de Derdewereld problemen. (hb) •

.HQqgstraat~e

marathonlopers naar Zwitserland In bet Zwitserse Basehvacht men niet met ongeduld op '93. Deze stad heeft al langer de grenzen opengegooid mei de nabuurlanden Frankrijk en Duitsland en dit in de vorm van een 'Drietanden-halve marathon' voor wedstrijdlopers en joggers. MARC TERREUR, woonachtig te Hoogstra;;; ten, aangesloten bij WAV Wommelgem en zichzelf een veteraan-atleet en 'enfant terrible' noemend, spant zich elk jaar terdege voor de kar om een aantal Vlaamse atleten naar Zwitser,.: land te loodsen, waar bij ooit in op· draebt van de E.E.G. de grenzen heeft belpen 'vervagen'. Deze kéer liep het ook weer niet van een ' leien dakje om een aantallopers warm te ,: maken voor een Zwitsers avontuur, alhoê~' wel een erg aantrekkelijk toeristisch en sportief weekend werd aangeboden (o.m. busrondrit, verwelkoming door 'Zwitser:.. se' Vlamingen ... ). Spijtig vindt hij het ook dat er altijd geld moet gegoocheld worden om toppers te vinden voor zijn initiatief. Zelfs in het clubblad van WAV Wommelgem werd een informatieve wervingsbrochure voor het Basetweekend prompt 'vergeten', zo- .· dat kandidaat-halve marathonlopers niet •1 meer tijdig en onvoldoende konden geiï}i\~ formeerd worden. Marc Terreur zou Marc / Terreur niet zijn als hij geen mensen kon vinden die hem wilden vergezellen. Onder die deelnemers vanzelfsprekend Marc zelf en twee Minderhoutenaren. Jan Vermei-.. ~ ren die vorig jaar uitstekend presteerde in•± Baset en Jos Van Bavet voor wie dit de · laatste oefengalop is voor de marathon van Etten-Leur. Een Vlaamse topper, zoals vorig jaar met Omer Van Noten, kon hjj echter niet op de kop tikken. Ook de Hoogstraatse vedette Jan Heodrickx (lste Belg in de marathon van Berchem) moest verstek laten gaan en volgens Marc had hij daar zeker een van de superfavorieten geweest. Over de uitslag en de 'grenzeloze' ervaringen verwijzen we naar volgende 'Maand'. •

'i: 03-314.55.04

de Van hetfeit dat de oversteek van Europeanen naar Amerika voor de oorspronkelijke bewoners en hun cultuur rampzalig werd, zijn we ons nu terdege bewust geworden. Xavier Rambauts is een geëngageerd fotograaf en heeft de gevolgen die na 500 jaar nog steeds zichtbaar zijn, vastgelegd in een reeks indrukwekkende foto's. Hij bezocht ondermeer Mexico, Bolivië, Ecuador, Colombia en Peru. Het zijnfoto's om even bij stil te staan, om ze echt te laten doordringen.

18

Du00@?3~(f@@~?3®

maand

c


Al bet nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HElDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Eindelijk fietspaden? Luc Van den Brande, Minister-President van de Vlaamse regering, kwam persoonlijk naar Hoogstraten om, 2 dagen vóór de grote Actiedag van 'Fietspaden Nu', de investeringsplannen voor one regio voor de volgende 3 jaren toe te lichten. Zo vernamen we ondermeer dat één dezer dagen de aanbestedingen gebeuren voor hetfietspad tussen Rijkevorsel en Hoogstraten, dat dan in 1993 zou aangelegd worden. Ook voor 1993 gepland zijn het fietspad Wortel-Hoogstraten (kostprijs 5 miljoen) en de baan N 14 MinderhoutMeerle, eveneens met bijbehorend fietspad (55 miljoen). In 1994 zouden de onteigeningen tussen Merksplas en Wortel (kostprijs 50 miljoen!!) moeten gebeuren zodat ook daar een fietspad kan aangelegd worden in 1995 (nog eens 90 miljoen). Naar verluidt zou dit 3-jarenplan (waarin behalve Hoogstraten ook de regio's Merksplas-Turnhout, WeeldePoppel, Kasterlee, Heren/als, Geel en Mol zijn opgenomen)- na goedkeuring- bindend zijn voor de huidige én eventuele volgende regeringen. En, tussen haakjes, het is inderdaad dank zij de opgemerkte acties van 'Fietspaden Nu', dat

de heren ministers (2 op 3 dagen!) eindelijk de weg gevonden hebben naar het 'Hoge Noorden'. Op 'Fietspaden Nu' rust nu de taak om eerst en vooral nauwgezet in het oog

te houden of al deze beloftes inderdaad nagekomen worden en in de tweede plaats verder te blijven ijveren voor de trajecten die nog niet in deze plannen zijn opgenomen.

Papier niet meer hier! In '1nfoblad' nr. 5, dat elk Hoogstraals gezin in de bus krijgt, lezen we op blz. 4: 'Het zwerfvuil dat zich rond de papiercontainers verzamelt, geeft aanleiding tot ergernis. Het college beslist om de papiercontainers vanaf oktober te verwijderen. De bevolking kan met oud papier nog altijd terecht op het containerpark of via de ophalingen georganiseerd door jeugdverenigingen'. Ofwelleest men het Infoblad niet, ofwel weet men de weg naar het containerpark nog steeds niet (voor openingsuren, zie... 1nfoblad), ofwel, tja, ... Wie 't schoentje past, I rekke het aan ... !

Ghesellen slaan weer toe De Koninklijke Touring Club van België hield op zaterdag 17 oktober haar jaarvergadering in Hoogs/raten. Na ontvangst en een plechtige zitting op het stadhuis werd het programma voortgezet in hotelschool Spijker. Bij deze gelegenheid werden de voorzitter Jan Piers en de vice-voorzitter Emile Neuts van de KTCB door de Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei tot ridder geslagen nadat zij plechtig beloofd hadden om te ijveren voor de faam van de Hoogstraa/se aardbeien.

19


HOOGSTRATEN

Tweemaal toneel Hoogstraatse toneelliefhebbers kunnen deze maand hun hartje ophalen. 2 weekends na elkaar kan je 2 verschillende toneelstukken zien. Eerst is er de groep Tincllo, die met het stuk 'Villa Padkrot' een komische thriller ten tonele brengt. De naam 'Tinello' betekent in het Italiaans 'kuipje' en duidt op de ton waarop kunstenaars destijds stonden om hun kunsten te vertonen. De groep bestaat nu een drietal jaar met een 15-tal leden, en wil nog verder uitbreiden. Wie ambitie heeft mag zich dus nog melden. De schrijver van het stuk, Jan De Vuyst, kreeg vooral bekendheid dank zij het studententoneeL 'Villa Padkrot' is een van zijn recentste stukken en werd voor het eerst in 1991 gespeeld te Antwerpen. In Hoogstraten kan u het, in een regie van Paul Ooms, bekijken op vrijdag 20 en zaterdag 21 november te 20 uur in de turnzaal van de lagere school van het Spijker, ingang Antoon de LaJaingstraat. Toegang 200 fr., vvk 150 fr. (tel. 314.34.36). Amper I week later gaan opnieuw de spots aan, deze keer voor de toneelspelers van de KWB van Hoogstraten. De KWB hoeft waarschijnlijk niet meer voorgesteld te worden. Zij kunnen al op een lange traditie terugkijken. En net als vorige jaren is het ook nu weer Fried lanssens die instaat voor de regie. Zij kozen dit jaar het stuk ' De Bokskampioen', een blijspel in 3 bedrijven van 0. Schwarts en C. Mathern. Over de inhoud wilden zij nog niets kwijt, 'want anders is de lol eraf'. Zelf gaan kijken is de boodschap dus. Dat kan op zaterdag 28 en zoodag 29 november, telkens te 20 uur, in de Rabboenizaal van het Spijker. Toegang 120 fr., vvk 100 fr. 0

Oldtimers Het Internationale Oldtimergala te Hoogstraten is aan zijn 6e editie toe. Het heeft de voorbije jaren een goede reputatie opgebouwd en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste oldtimer-evenementen in België. Niet minder dan 250 wagens worden tentoongesteld, naast talrijke oude bromfietsen en motoren, maar ook onderdelen, miniatuurauto's, boeken, tijdschriften, en de hele verdere 'entourage'. Mercedes-Benz, de Belgische Oude Citroën Club, de Antwerpse Renault Oldtimerclub en de Oldtimerclub De Diept krijgen een eigen stand. En natuurlijk is er ook gedacht aan een natje en een droogje. Het gebeuren vindt plaats in de Hoogstraatse Veilinghallen op zaterdag 14 en zondag 15 november, telkens van 10 tot 18 uur. Parking is voorzien langs de ingang aan de Loenhoutseweg. 0

STUUR UW KAART OP 9 NOVEMBER 20

l

c

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

50 jaar worden is allang geen verdienste meer in deze welvarende streken. Je ziet het aan deze nog j eugdig ogende vijftigers die hun halve eeu w vierden op 17 oktober.


HOOGSTRATEN

Fanfareconcert

l~·· '

'

~ ~~l '-..-;.

,w

De Koninklijke Fanfare Ste.-Catharina organiseert elk jaar een muziekavond , waarbij de muzikanten de gelegenheid krijgen hun muzikale kwaliteiten in een volwaardig concertprogramma ten gehore te brengen. De dirigent maakt er een puntje van eer van, telkens met nieuwe nummers voor de dag te komen. Op het programma staan deze keer werken van Schild, Moerenhout, de Haan, Jabov.ski, Amstad, Bali, Mancini, Hä~del, Fihn en Schrammel. U kent er maar 2 van, zegt u? Dan moet u dringend eens komen luisteren om ook de andere te leren kennen ... ! Het concert vindt plaats in zaal Pax op zondag 15 november te 19 uur en de toegang is gratis. 0

Streekbieren Het Davidsfonds gaat deze maand de culinaire toer op, met een voordracht over Streekbieren. G. Du Four uit Ninove is een brouwerszoon - mét ingenieursdiploma - die ondermeer de brouwerij Hoegaerden mee opstartte en mee aan de wieg stond van de streekbieren Napoleon, Augustin, Verboden Vrucht, Stout, Lucifer, Vondel en de Witte Dentergemse. Aan de hand van een diamontage schetst hij een beeld van de ambachtelijke en moderne brouwerijen in Vlaanderen en van de geschiedenis en het produktieproAls Gravin Elisabeth zou terugkomen, zou ze zeker denken dat haar 'Stenen Kindeke' er een ces van de streekbieren. broertje bijkreeg. De achterzijde van het in opbouw zijnde administratief centrum toont in- Alle DF-Ielden zijn welkom, maar de eerste derdaad overeenkomsten met de ronde vorm van de kerk. Let ook op de witte 'speklagen', 50 aanwezigen krijgen tevens de gelegenheid een techniek die eveneens bij de bouw van de kerk gebruikt werd. Hopelijk wordt ook de drie verschillende streekbieren te proeven. voorgevel nog 'aangekleed' met dezelfde mooie bakstenen die aan de zijgevel (kant kerk) en Deze avond gaat door in zaal Pax op woensachtergevel gebruikt werden, want voorlopig is de zijkant mooier dan de voorkant! De ruw- - dag 18 november te 20 uur. De toegangsprijs bouw loopt inmiddels naar zijn einde toe en de afwerking is begonnen: c. v., waterleiding, bedraagt 100 fr. •

sanitair, lift, betegeling, en die honderd andere werken en werkjes die bij een nieuwbouw horen. De voorziene datum van voltooiing blijft volgens de huidige vooruitzichten .maart 1993.

'Metaal is meer' V .1. 'F!O.-Hoogstraten blijft scoren Samen met negen andere technische scholen werd het Hoogstraats Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs in de bloemetjes gezet door het Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in de Metaalverwerkende nijverheid van de provincie Antwerpen (vzw F.T.M.A.). HetVitowas één van de meer dan zestig technische scholen die deelnamen aan de campagne 'Metaal is meer' tijdens de opendeurdagen van het afgelopen schooljaar. De inzending van het Vito bestond o.a. uit het programma en de werktekeningen voor de restauratie van de oude stoomkraan, een luchtmotor ontwikkeld door het ?de jaar industriële onderhoudstechnieken, een bijdrage van de afdeling automechanica alsook van de zuivere mechanica afdelingen las- en smeedwerk, draai- en freeswerk. Alle scholen met een behoorlijke metaal-stand op de tentoonstelling kregen een aanmoedigingspremie en promotiemateriaal, o.a. werkkledij voor de leerlingen. Maar de besten kregen nog een extra premie (25.000 fr.) en daarom werd directeur Vermolen door de Raad van Bestuur van het F.T.M.A. uitgenodigd voor de prijsuitreiking aan het slot van de campagne 'Metaal is meer'. •

Directeur Willy Vermolen (derde van rechts) en zijn collega's ontvingen een prijs van Minister Van äen Bossche omwille van hun inspanningen voor de promotie van de metaalinrichtingen binnen het technisch onderwijs.

21


HOOGSTRATEN

GQud in Hoogstraten

Per fiets naar de kerk Een eind op de St.-Lenaartseweg, op nr. 43, wonen WARD HUYSEGEMS en ANNA MEEUWESEN die op 13 oktober 50 jaar getrouwd waren. Enkele dagen voor de gouden bruiloft gingen we bij hen op bezoek. Lang zoeken naar het adres was niet nodig; aan het raam hing een affiche met foto van de jubilarissen en in de woonkamer blonk het van de gouden versierselen. 'Allemaal het werk van de kinderen, zegt Anna, wij zitten er voor niets tussen'. W ard werd in 1917 geboren in een klein dorpje bij Scherpenheuvel als jongste in een boerengezin van 8 kinderen. Als kind kwam hij naar Hoogstraten toen het gezin Huysegems ging boeren aan de St.-Lenaartseweg (waar nu het suikerbonenfabriekske staat). Later verhuisde men opnieuw, naar een andere boerderij en het is daar dat ookWarden Anna sinds hun trouwen wonen. Anna werd in 1919 geboren, op een boerderij in Baarle, in een huishouden van 10 kinderen, waarvan 7 meisjes. Anna, de 2de oudste, ging als 15-jarige 'dienen' in een ander boerengezin. Dat was niet zo heel ver van haar thuis maar toch mocht ze alleen 's zondags naar huis. 'En dan moest ik nog naar het lof gaan, dat was er toch teveel aan. Ik was content toen het lof werd afgeschaft'. Als jong meisje moest Anna hard werken, 3 keer per dag koeien melken, de dieren eten en drinken geven, en 's avonds kousen stoppen tot het bedtijd was. 'Geen moment had ik tijd voor mezelf' zegt Anna en Ward voegt daaraan toe: 'Ik zeg altijd dat ons Anna zo'n lange armen heeft van het sleuren met emmers water.' Later ging Anna op een boerderij in Achtel werken en het is daar dat ze Ward voor de eerste keer zag. Die kwam daar op zekere dag aan met paard en een kar vol haver. Die haver moest gepeld worden om er havermoutse pap van te kunnen maken (gegeerd voedsel in oorlogstijd) en die pelmachine stond op de boerderij in Achtel waar Anna als meid werkte. Zo is het begonnen en van dan af reed Ward elke 14 dagen met de fiets naar Achtel om zijn lief te bezoeken; Anna had maar om de 2 weken één zondag vrij. Bezoek aan de familie in Baarle was moeilijker want dan moest Ward eerst een pasje halen om de grens over te mogen gaan. Ook daarom duurde de verkering maar kort, een half jaar, en op 13 oktober 1942 fietsten Anna en Ward naar Hoogstraten om daar te trouwen. Daarna ging de Belgische familie, allèmaal met een grenspas op zak, feest vieren bij Anna thuis in Baarle. Na de bruiloft trokken Ward en Anna naar de boerderij van de familie Huysegems waar ze dadelijk begonnen met rapen te plukken. Moeder Huysegems woonde toen nog alleen op de boerderij en ze had haar slaapkamer afgestaan aan het jonge paar om zelf in Wards jongezellenkamer te gaan slapen. De bruiloft-

22

gangers wisten dat echter niet en naaiden de beddelakens van moeder vast; de jongelui sliepen ongestoord terwijl moeder met het beddegoed worstelde. Warden Anna begonnen hun huwelijksleven in volle oorlogstijd en ze hebben daar ook hun deel van gekregen. Op zeker moment moest hun boerderij ontruimd worden; al hun hebben en houden, ook de varkens en koeien werden op een slee vervoerd naar Kees Meyvis. Daar bleven Anna, Warden zijn moeder een week in de schuilkelder. Ward heeft daar nog

een angstig moment meegemaakt toen een Duitser in de stallen kwam, een varken aanwees en zei 'Mein Schwein!' Dat was nu juist het zwijn dat Ward zelf wou opeten en hij antwoordde: 'Mein Schwein!'. Daarop trok de Duitser zijn revolver en toen lustte Ward zijn 'Schwein' niet meer. Na de oorlog werd er verder geboerd en voor de kinderen gezorgd. Er kwamen er vier: Flor, Jeanne, Jos en Maria; die zorgden samen voor 6 kleinkinderen en 3 achterkleinkináeren. Toen zijn kinderen getrouwd en het huis uit waren, stopte Ward met boeren en werd arbeider bij zijn overbuur: Van Pol Press. Zes en een half jaar heeft hij daar gewerkt en 'nooit spijt gehad, goed werk en vooral een prima baas' zegt Ward. Maar nu is de rusttijd toch gekomen voor Warden Anna. 'Tijd om bij de stoof te zitten,' noemt Ward dat. Er wordt nog wat gefietst en gekaart met de gepensioneerden, er wordt nog wat geholpen in het bedrijf van de twee zonen die naast de deur wonen maar tjd is er nu in overvloed. We wensen Anna en Ward nog veel tijd tezamen. •

4

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur


HOOGSTRATEN

Champagne met boudoirs Jef Schellekeos en Cia Van Calster den. Alle 3 de kinderen zijn dus in de Horeca gebleven. Inmiddels zijn er ook 7 kleinkinderen (waaronder 2 tweelingen!) en 3 achterkleinkinderen .

In familiekring hebben Jef Schellekensen Cia Van Calster hun gouden huwelijksverjaardag gevierd, op de plaats waar ze vele jaren gewoond en gewerkt hebben. Jef, geboren in 1912, is afkomstig van Wortel. Hij was de 2e jongste in een rij van 8 kinderen. En het moet een sterke stam zijn, want er zijn er nog 6 in leven (de 'jongste' is 79), waaronder zijn tweelingbroer Pater Frans Schellekeos in PosteL Als zoon van een molenaar, bleef hij tot zijn 30e op de molen werken. Cia is in 1920 geboren in ' De Tram', waar haar ouders sinds 1917 het hotel-restaurant uitbaatten. Ook zij is een halve tweeling, maar haar tweelingzus is enkele maanden na haar geboorte overleden, zodat er in het gezin 3 kinderen overbleven. Cia hielp thuis in de keuken. Ze trouwden op 14 oktober 1942. Het bruiloftsfeest had uiteraard thuis plaats, met moeder aan de kookpot. Van toen af kwam ook Jef in de zaak werken. Maar 2 jaar later, bij de dynamitering van de toren op 23 oktober 1944, werd hun huis zwaar beschadigd. Met vereende krachten werd echter keihard gewerkt, zodat ze 6 weken later terug aan het werk konden. Ze hadden toen al 1 dochter, Louisa ( 1943), die nu in Schoten restaurant 'Uilenspiegel' uitbaat. Later volgden nog 2 zonen: Frans ( 0 1945) wiens restaurant "t Zwartgoor' inmiddels door zijn zoon is overgenomen, en natuurlijk Flor ( 0 1949), de huidige uitbater van ' De Tram', dat enige tijd geleden opnieuw hotel-restaurant is gewor-

Cia is nog tot 1978 in de zaak blijven werken, terwijl Jef al eerder was moeten stoppen wegens hartklachten. Maar anno 1992 is het Jef die thuis aan de kookpot staat! Hij is het ook die ons leert dat er bij champagne een bijzonder soort koekje geserveerd moet worden, namelijk ... boudoirs! En hij voegt prompt de daad bij het woord ... Wij wensen hen nog vele jaren ! (hb)

0

HONDA

POWER EOUIPMENT.

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout)

.10.31 314 41 15

HONDA • I

t

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

23


------+-----------------------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Voor 9145337 komt het eind van de tunnel in zicht. Het wordt hoog tijd want onze verslaggever-in-dienst blijkt aan het eind van zijn krachen. In zijn naam moeten we dan ook alle Dreefse schonen danken voor de duizenden brieven die hij van hen heeft mogen ontvangen. In vertrouwen deelde hij ons mee dat hij het zonder deze schriftelijke ondersteuning zeker nooit zou gehaald hebben. We hopen nu, dat als onze koene soldaat zich terug in Meersel-Dreef neervlijt, onze dames hem de nodige rust gunnen om te kunnen recupereren. Want vanafvolgende keer is het dus weer aan hem om zijn fantasierijke en van harde feiten doorspekte verhalen op ons los te laten!

Riolering De Dreefse buik werd al een flink eind opengereten. De chirurgen hadden aanvankelijk al de moeite van de wereld om het opstuwende vocht te stelpen. Nu schijnt het echter te.vlotten. Nadat met gesofisticeerd materieel insnijdingen werden gemaakt in de huid en het weefsel vrij diep werd ingesneden, wordt een dikke darm aangebracht die later voor een gezonde afvoer zal moeten zorgen. Na deze ingreep wordt de buikholte weer opgevuld met siliconen en de bovenliggende huid dichtgenaaid. Inderdaad, de plastische chirurgie kan tegenwoordig wonderen verrichten. Het resultaat mag er dan ook zijn, al zorgt de hele ingreep in het begin natuurlijk wel voor wat ongemakjes links en rechts. Zo word je natuurlijk wel wat beperkt in je mobiliteit en heb je niet de bewegingsruimte die je normaal gewend bent. Dat geneest echter wel. Het chirurgisch team is tevreden over de geleverde prestaties en denkt er zelfs over om op het al dichtgenaaide stuk inplantingen te laten uitvoeren zodat na een rustperiode (in het voorjaar wellicht) de haargroei opnieuw haar vertrouwde plaats in Meersel-Dreef zal kunnen innemen. Paul Kox zal niet weten wat hij ziet! 0

Verkeerstelling Jeanne van Piet Hogeloon 'tante Jeanne' hoor je kennissen al eens zeggen, heeft ook haar bijdrage geleverd tot het welzijn van Meersel-Dreef. Op zondag 27 september, het was toen heerlijk warm, heeft Jeanne op haar eentje een verkeerstelling uitgevoerd. Gezeten in haar luie stoel voor haar huis, heeft Jeanne een nauwkeurige telling verricht van het aantal auto's dat op het Heieinde voorbij kwam gereden. Resultaat: tussen 14.30 en 16.00 uur waren er dat vierhonderdenvijf! Je kan begrijpen dat onze kranige Drevenierster dat niet langer heeft kunnen volhouden. 'Het verstand wou wel, maar de verkrampte vingers niet meer.' 0

Jen hun werk weer op een voortreffelijke manier kunnen verderzetten. Het is natuurlijk opvallend: als er veel mensen bijeen zijn is onze burgemeester in ons midden. De derde zondag van september moet er toch iets misgelopen zijn. Wellicht is onze burgemeester door de omleiding het noorden kwijtgeraakt en op een andere gebeurtenis dringender nodig geweest (of liet de organisatie na hem te verwittigen?). Hoe je dus kan opvallen door NIET aanwezig te zijn, prachtig toch. De voorzitter van de dorpsraad, Jaak Snijers, heeft dan de honneurs waargenomen en men zegge het voort... met brio. Je zou bijna zeggen dat hij de burgemeester WAS. 0

Franciscos en zijn 'zonnetjes' Vanaf 3 oktober is Pater Jan Wouters gestart met een Franciskaanse Lekenorde in MeerseiDreef. Na het Franciskaanse Avondgebed en de Franciskaanse Leesclub, bleek de vraag naar een hechtere organisatie groot. De Derde Orde herrees, maar dan op een eigentijdse en menselijke manier. Volgens Pater Jan kan er nog heel veel moois uit de lekenorde groeien. Hij staat daarin niet alleen. 23 mensen engageerden zich om toe te treden en ondertussen kwamen al vijf nieuwe aanvragen binnen. De Francis.k aanse Lekenorde komt één keer per maand bijeen in de·refter van het klooster, wens je meer informatie over de

Naast de Hollandse burgemeester Jaak Snijers, als vervang-burgemeester van Hoogstraten. De plechtige gezichtspiooi is er al, de omvang faal nog te wensen over. Franciskaanse initiatieven dan neem je best met Pater Jan Wouters contact op (tel. 315. 70.30). De 'Franciskaanse Zonnetjes' is de benaming voor de werkgroep 'kindervieringen' die werd opgestart op het einde van augustus. Deze werkgroep bestaat uit vijftien personen: leerkrachten van basisschool 't Dreefke, ouders en leerlingen. Binnen de werkgroep werd een kinderkoor opgericht voor kinderen vanaf het eerste leerjaar tot en met de veertienjarigen. ' De Franciskaanse Zonnetjes' worden gedirigeerd door Juf Denise Van Gestel en de muzikale begeleiding is in handen van juf Ann

Reik Mij De Hand De derde zondag van september bewees Meersel-Dreef nog maar eens niet alleen om het eigen lijf bekommerd te zijn. Terwijl de chirurgische ingreep nog in volle gang was organiseerde men opnieuw Reik Mij De Hand. Het weer zat mee en het volk stroomde in grote getale toe. Muziek, rommel, bloemen, spelIetjes en veel ambiance maakten van het hele gebeuren een (kas)succes. De missionarissen van Meersei-Dreef, Galder en Strijbeek zul-

24

Bloemenverkoop is in Meersel-Dreef de manier om geld in te zamelen. Zo ook in de missiemaand.


MEERSEL-DREEF Goetschalckx. Elke derde zondag van de maand zal een kinderviering worden gehouden om 10.30 uur. Het gaat in het totaal om een negental vieringen per jaar omdat de vakantieperiodes niet worden meegerekend en één viering wordt opgeofferd aan de Eerste Kommunie. De kinderviering wordt een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door kinderen. Het is veeleer de bedoeling er een echte viering voor en door kinderen van te maken. Men kan zich nog aansluiten bij de werkgroep of bij het zangkoor. Dan geef je best je naam op bij Pater Jan of bij juf Denise. 0

Eand:tiouw De 'Dag van de Landbouw' ging ook in Meersel-Dreef niet onopgemerkt voorbij. De KVLV nam de organisatie traditiegetrouw op zich en organiseerde in de parochiezaal een grote landbouwmarkt. De organisatoren mochten opnieuw op veel belangstelling re-

kenen en de landbouwprodokten gingen weer vlot over de toonbank heen. Het zou misschien zo gek nog niet zijn als de KVLV een dergelijke markt, kleinschaliger, in de zomerperiode elke zondag zou organiseren in aansluiting op de rommelmarkt van de fanfare. Meersel-Dreef zou dan helemaal opleven. Het door de dorpsraad gelanceerde Paterswielproject zou daarvoor een geschikte lokatie kunnen bieden. Om over na te denken! 0

~ Dorpsraad

fo!:o·

.,..

Als je dit leest heeft de dorpsraad haar algemene vergadering alweer achter de rug. We kunnen je hiervoor nog geen bijzonderheden melden. Het dagelijkse bestuur stelde zich herverkiesbaar. Dat is zeker een goed teken en was ooit wel anders. Dat deze mensen door willen gaan duidt op een goede werking en een goede verstandhouding binnen de groep. Ondertussen kreeg je ook al de nieuwe Stuw in de brievenbus. Daarin lees je meer over de

vorderingen in verband met de verkaveling, het project Paterswiel, de riolering (2de fase), de bejaardenavond in het rusthuis, parkeergelegenheid aan het klooster, appartementen, verkeersborden en straatnaamborden . .. Paul Kox zal in een volgende bijdrage ongetwijfeld dieper op de zaken ingaan. Vermelden we toch nog even dat Mieke Van GiJs zaterdag 24 oktober werd gevierd voor haar lOSe verjaardag. Meersel-Dreef liet deze gebeurtenis niet zo maar aan haar neus vobrbijgaan. Mieke werd bij Ria Van Dun met een luxe-wagen afgehaald. De verenigingen waren met vlaggen en leden aanwezig. Zij vormden een optocht met de fanfare en de vele sympathisanten. In de paterskerk werd een dankviering gehouden en nadien werd iedereen uitgenodigd op een receptie. Kras Mieke hield eraan gevierd te worden. De gemeenschap van Meersel-Dreef is daar terecht gul op ingegaan. 0

Fiets~adén Nu '

;};

Openingsuren : ma. dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9 - 18 u. zon. afspr. 9 - 19 u. met afspr. 10- 20 u. met afspr. 8- 18 u. met afspr. 8 - 17 u. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

ljaar:itudio Rilt

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802

'~

De plastische chirurgie zal in Meersel-Dreef de mogelijkheid creëren om in de toekomst van een fietspad gebruik te kunnen maken. Ondertussen moeten echter dagelijks jonge Dreveniers de drukke banen op om naar de scholen in Hoogstraten te fietsen. Al geruime tijd wordt actie gevoerd voor veilige fietspaden. Zaterdag 17 oktober trotseerden elf jonge en oudere Dreveniers regen en wind om in Wortel deel te nemen aan de derde actiedag. E lf actievoerders! Dat is een vertienvoudiging t.o.v. vorig jaar. De mensen van Fietspaden Nu houden er dan ook aan om deze dappere Dreveniers, die toch het langste traject door het slechte weer moesten afleggen, daarvoor te danken. 'Jullie aanwezigheid is voor ons niet onopgemerkt voorbijgegaan. Als we geweten hadden dat de respons zo groot zou zijn, zouden we ook in MeerselDreef een vertrekplaats hebben voorzien. Proficiat Meersel-Dreef.' 0

Etentje Het oudercomité en de leerkrachten van de basisschool 't Dreefke organiseren op zaterdag 14 november een gezellige feestavond in de zaal bij de paters. Het feestmaal begint om 19.00 uur stipt. Na het eten verzorgt Ed Van Den Ouweland de dansavond. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis, voor het eten betaal je 350 frank. De inschrijvingen hiervoor worden op 1 november opgehaald aan huis. Het gaat trouwens goed met ons schooltje, dat heb je vorige maand al in de 'Maand' kunnen lezen. Iedereen is daar bijzonder blij om. Feit is echter wel dat de kleuters bekrompen komen te zitten. Het lokaal en de noodlokalen zijn blijkbaar ontoereikend om de kleuters op een verantwoorde manier op te vangen. De leerkrachten dachten al eens hardop aan de inrichting van de zolder, niet iedereen blijkt daar echter zo mee opgezet. 0

pafü;..·· · · .m/K

riJ. ·

;a,

x~.

U weet, beste lezer, dat Paul Kox ondertussen terug is neergestreken in ons dorp. Stilaan recupereert hij van de geleverde inspanningen die hij leverde tijdens de verschillende veldtochten. Om hem vooral in het begin niet te overbelasten zou het daarom niet slecht zijn met de nieuwtjes naar hem toe te stappen. Je bewijst er hem, en onze gemeenschap, een dienst mee. Houwdoe. •

25


Al bet HOUT rijssen, fonisch

nieuws over MINDERis welkom bij René LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

Onder 1 hoedje

N. V. Desta in de kijker

·~

Een gezellige drukte heerste er op de N. V. Desta-terreinen op zondag 27 september ter gelegenheid van de OPEN BEDRIJVENDAG '92 en zonder twijfel werkte een schitterend najaarszomerweertje stellig mee aan het succes van deze kijkdag. Heel wat nieuwsgierigen passeerden de poort en dit tot grote voldoening van directeur A. Desmedt die bij de opening 's morgens de genodigden verwelkomde en de geschiedenis van Desta schetste. In 1956 werd dit bedrijf opgestart en momenteel zijn er twintig mensen tewerkgesteld, die meehelpen aan het productieproces van hoogwaardige gevelsteen bestemd voor de binnenen buitenlandse markt. Burgemeester Van Aperen knipte 'de dag' open onder de vrolijke tonen van de Kon. Fanfare 'De Marckezonen ' . In de namiddag was het de beurt aan de Minderhóutse 'Strawberries' om het publiek te entertainen zodat het nuttige zeker aan het aangename gekoppeld werd. Vorig jaar bezochten 150.000 geïnteresseerden de Open Bedrijvendag, dit jaar werd dit cijfer (met andere bedrijven) zeker geëvenaard.

Zopas de 'Burchtkrant' (KSJ) van de persen gerold, in de bus gekregen en dadelijk be~ nieuwd wat die jongelui weer gaan bekokstoven gedurende een gans trimester. E n dat is een hele boterham, dat mag gerust gezegd worden. Er zal enorm veel gespeeld worden en dat ' Onder 1 hoedje' ! Dit is trouwens ook het jaarthema van K .S.J.-Vlaanderen waarrond zal gewerkt worden en dat de begeleiding en hun toevertrouwden er veel moed op hebben, blijkt duidelijk uit hun veelheid aan activiteiten. In 't oogspringend is ook de zorg die aan het bijna 30 blz. tellende krantje wordt besteed. Verzorgde, duidelijk leesbare teksten en goedafgewerkte foto's vertellen alles over het reilen en zeilen binnen K.S.J. ! •

.'

Rondgang in de fabriek. Nieuwsgierige vragen en vriendelijke antwoorden terwijl de gevelstenen zelf hun bestemming vinden.

'Viva Europa' Europa '93! Al veel zin en onzin is erover gepalaberd en geschreven. Miljarden heeft het zeker reeds gekost en zal het nog kosten. Een tijdverdrij f voor vele politiekers. Toch blijft de gewone burger nog met een massa vraagtekens zitten en neemt de onverschilligheid omtrent deze materie dag na dag toe. Niet te zwaar aan tillen zegt de ene, wenkbrauwgefrons bij de andere! De KON. FANFARE 'DE MARCKEZO-

NEN' gaat met muziek door 't leven en wil het toekomstige Europa dan ook eens door een roze bril bekijken. Piet Rymeo schreef een pittig lacheding, •vrvA EUROPA', dat handelt over een doorsnee gezin met twee opgroeiende studerende kinderen. Wat moeten zij al niet doen en ondergaan om hun steentje bij te dragen tot een Europese verbroedering! Een leuk blijspel alleszins waarbij je als toeschouwer toch enkele uurtjes in een fantastische wereld kunt vertoeven. Zeker komen naar de parochiezaal op ZATERDAG 21 ofwel op ZONDAG 22 NOVEMBER! 0

(

Fons Desmedt schetst de Desta-geschiedenis. Ook ditmaal werd het goede doel niet over het hoofd gezien. De volledige opbrengst (tombola, drank .. .) ging naar de Vlaamse vereniging voor Autisme, die de stilte wil verbreken omtrent deze handicap en daarvoor heel wat geldelijke steun kan gebruiken. Verrassend en leerzaam was het bezoek aan den Desta alleszins! 0

26

Met een vastberaden blik Europa tegemoet. Viva Europa! Boven v.l.n.r.: Jan Mattheussen, Dave Janssen, //se Vorselmans, l ef Broes, Luc Fockaert. Onder v.l.n.r. : Leo Vermeiren, Ria De Roover, Sandra Rombouts, Els Schrijvers, August Vermeiren.


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

.

l'uinboüw nieuwe stijl ~ ·

~-

Tenminste als dit gebouw is wat het zou moeten zijn. Dan hebben we hier te maken met een 'tuinbouwloods en plastic-serres'. Zo staat het immers in de bouwaanvraag die begin 1991 bij het gemeentebestuur werd ingediend door Dhr. Van Eekelen uit Chaam. De aanvraag werd door het college van burgemeester en schepenen gunstig geadviseerd, kreeg zelfs een gunstig advies van het ministerie van landbouw, maar kreeg de wind van voor bij stedebouw, onder de vorm van een negatief advies. Dit negatief advies zou te maken hebben met het feit dat beoogde tuinbouwonderneming bestuurd zou worden door een ondernemer die nog andere bedrijven bestuurt (Dhr. Van Eekelen blijkt ook nog aannemer te zijn). Er wordt door het gemeentebestuur dan ook geen bouwvergunning afgeleverd. De aanvrager ,dient hiertegen beroep in bij de bestendige deputatie, beroep waarop blijkbaar geen reaktie komt binnen de door de wet gestelde termijnen. Dit heeft voor gevolg dat de ' vergunning geacht wordt stilzwijgend te zijn gegeven', wat door de aanvrager prompt wordt ingeroepen om met de bouwwerken te starten, wat einde maart van dit jaar geschiedt. Alras blijkt de 'tuinbouwloods' groter en mooier dan normaal. Meestal noemt men dergelijkè gebouwen in België een 'luxe villa'. Omdat hiervoor geen vergunning verleend is (zelfs niet stilzwijgend) legt de politie half september de bouwwerken stil wegens een bouwovertreding, beslissing die door de burgemeester bekrachtigd wordt. Ondertussen heeft de aanvrager een aanvraag tot regularisatie ingediend. Benieuwd hoe dat gaat aflopen. Afgaande op de wijze waarop Dhr. Van Eekelen de zaakjes van in het begin heeft aangepakt, kent hij het klappen van de Belgische zweep en kent hij de paadjes die hier bewandeld worden om een 'bouwovertreding' om te vormen tot een 'bouwtoelating'. Trouwens, zo'n 'schoon villa', die gaan ze toch niet afbreken zeker, er moet zelfs geen weg voor afgeschaft worden.

Een tuinbouwloods, en voor het geval je het niet zou geloven, het staat op de brievenbus.

Het kampioenenachttal van de ponyclub: (vlnr) Commandant Frans Rombouts, Liesbeth Christiaenen, An Huybrechts, Rudy A erts, Bram Rommens, Wendy Verbreuken, Tinne Rombouts, Bianca Koyen, Lieve Jansen (Tinne Huybrechts reed op het ogenblik dat de foto genomen werd een individueel springnummer).

-·;··;,·;;: ·:;

Weliswaar geen olympische kampioenen, maar dat kan nog komen. Karin Donekers en Jef Desmedt zijn ook klein begonnen. Klein dat betekent in paardemiddens 'pony'. Welnu de Ponyclub van de 'Markruiters Meerle - Meersei-Dreef' werd in Halle Nationaal Kampioen Achttallen Dressuur (klasse licht), met 15 punten voorsprong op het 2e geklasseerde achttal. Zij konden aan het nationaal kampioenschap deelnemen nadat ze in zes provinciale tornooien 40 klassificatiepunten getotaliseerd hadden en daarmee provinciaal ook eerst geklasseerd werden. Gezien de sterke konkurrentie in de provincie Antwerpen (de provincie met het grootst aantal aangesloten leden bij de LRV), was dat geen minne prestatie. Ook in de individuele nummers behaalden ruiters van de club puike resultaten in Halle. In de dressuur (beginnelingen - D) behaalde Liesbeth Christi-

Niet alleen de jongeren van de Markruiters leveren puike prestaties. Op het nationaal kampioenschap van de LR V in Bokrijk werd Nard Jansen met Carlos Nationaal Kampioen in het tuigrijden-klasse A. Tijdens het afgelopen seizoen werd hij door uitstekende prestaties in de provinciale tornooien eerst geklasseerde in de provincie. In de B-klasse haalde Nard op het Nationaal kampioenschap een 2e prijs, ditmaal met Fantast.

27


MEERLE aensen de le prijs en Tinne Rombouts de 6e (beginnelingen -C). Bij het springen reed Tinne Huybrechts een foutloos parcours, haalde Tinne Rombouts opnieuw een 6e plaats, bijna even goed als Wendy Verbreuken die er de stijlprijs bovenop kreeg. Puike resulta ten, maar daar wordt in de club dan ook duchtig voor geoefend, voor het kampioenschap zelfs drie maal per week. De club telt momenteel 20 pony ruiters, bijna allen met eigen pony (onder bepaalde omstandigheden kan men genieten van de zogenaamde promotieregeling, d.w.z. dat echt belangstellende jongeren gedurende een aanloopperiode op een door iemand anders ter beschikking gestelde pony voor het rijden van achttallen-dressuur). De jonge ruiters worden begeleid door hun ouders en getraind door de commandant. Elke zondag voormiddag wordt er geoefend op het terrein op Groot Eyssel. Naast oefenen en deelnemen aan tornooien gaan de ruiters regelmatig op stap (natuurlijk te paard), soms zelfs voor hele dagtochten. Leuke dingen en soms kom je er zelfs mee in de krant. 0

65-plus~ers Recent nog maar, en dat moest gevierd worden. Met 66 waren ze die in 1927 het levenslicht zagen, waarvan 53 in Meerle of Meersei-Dreef. De anderen kwamen enige jaren later hier naar school. 12 zijn intussen overleden en slechts 17 wonen nog altijd in Meerleen Meersel-Dreef. De anderen zwermden uit naar alle windhoeken. Sommigen naar een buurtdorp, velen verder op, soms zelfs de grens over. Op aanstichten van Jeanne Van De Heyning vonden 33 onder hen (met of zonder partner) de weg terug naar Meerle. Eerst samen naar de mis en dan beentjes onder tafel voor een feestelijk maal. Fons Bevers haalde daarna zijn mondmuziek boven en speelde menig deuntje van toen. Menigeen zong mee tot in de vroege uurtjes. Zo blijven herinneringen levendig en worden er nieuwe gemaakt. 0

(zittend vlnr) Liza Hendrikx, Mil Lochten, Anna Vermanden, Liesbeth Christiaensen, Maria Laurijsen, Jeanne Van Den Heuvel, Jeanne Van De Heyning, Catharina Jacobs, Amelia Goossens, Nel/ie Verhulst (rechtstaand vlnr) los Leemans, Louis Van Bavel, Pons lansen, Louis Kustermans, Petrus Willemse, Maria Goossens, Louis Van Doel, Maria Hendrickx, Frans Mens, Rosa Lenaerts, Anna Boeren, Nel/ie Aerts, Jeanne Van Aert, Josephine Koyen, Jef Ver/eije, los Mertens, Anna Verheyen, Jan Jochems, Jeanne Boeren, Ria Van Den Broeck, Louis Jacobs, Josephine Michielsen, Marie-José Rommens.

Een ontdekkingstocht !

J

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl" en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

tel 014- 699002

Kapelstraat 6

ook op zondag open

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN .t

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 28

,:;-:_ Op de opendeurdag van de Meertese Vrijwillige Brandweer werd weer aangeknoopt met een vroegere traditie. Gratis rondrit in een echte brandweerwagen: met laaiend licht en loeiende sirene door het dorp. Het jonge volkje schoof er graag voor aan. Papa keek ondertussen even naar het uitgestalde materieel, leerde hoe een huisbrandj e diende geblust en bluste het vuurtje in zijn maag aan de toog. Dat laatste moest hij niet meer leren.


MEERLE

Een deuntje blazen Simpel gezegd voor wat de fanfare van plan is tijdens het weekend van 14 en 15 november. Het wordt natuurlijk heel wat meer dan dat, dat weten we van vorige jaren. 'FESTA CONCERTO' heet het dit jaar en om de overrompeling van vorige jaren voor te blijven brengt de fanfare het programma tweemaal, eerst op zaterdagavond om 20 uur, een tweede maal op zondagnamiddag om 14 uur. Het programma is een staalkaartje van wat de fanfare heden ten dage allemaal aankan. Van de Bolero, over A touch of Brass, The Best of Buddy Holly tot Flashdance ... what a feeling. Daarnaast verzorgt Peter Verbist een gastoptreden op Euphonium (een reuzeninstrument) en als we voortgaan op wat we vorige concerten voorgeschoteld kregen, worden we ongetwijfeld nog op enige verrassingen getrakteerd. 0

ZAKENKANTOOR

~

VAN BAVEL-ROM MENS bvba

VERZEKERINGEN

LENEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

11.11.11 Bijna zo traditioneel als 11 november zelf heeft op die dagen ook de 11.11.11-aktie plaats. Ditmaallegt de aktie de nadruk op de schulden van de derde wereld die er de oorzaak van zijn dat er nog steeds meer geld van Zuid naar Noord of van arm naar rijk vloeit. Een absurde situatie. Onder enorme rentelasten gebukt dienen de armsten onder de armen nog de buikriem aan te halen. Onderwijs en gezondheidszorg worden wegens geldgebrek teruggeschroefd. Diepgaande saneringsprogramma's, opgelegd door het IMF, leggen de nadruk op terugbetaling van de schulden en zorgen ervoor dat zelfs aan basisbehoeften zoals voeding niet meer kan voldaan worden. Unicef gaf enkele jaren geleden al aan dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen schuldenlast en kindersterfte. De bisschoppenkonferentie van Peru schreef 20.000 doden per jaar rechtstreeks op de rekening van de schuldenlast. Doe de rijken de krisis betalen horen we opnieuw zeggen, zij profiteren immers rechtstreeks van de renteopbrengsten. Je moet daar in dit geval wel bij bedenken dat ook wij rijken zijn. In vergelijking met het grootste deel van de wereldbevolking zijn wij immens rijk. Tijd om onze verantwoordelijkheid op te nemen en ze niet verder af te wimpelen. Steun de aktie, ook in onze gemeente. De medewerkers zullen bij u aanbellen, opendoen is het minste wat we kunnen doen. 0

SPAREN

Nog wat ideeÍn voor de komende maand *Op zaterdag 31 oktober, zondag 1 en maandag 2 november houdt de 'Goudvink' zijn jaarlijkse grote Vogeltentoonstelling. Zaterdag vanaf 19 uur, zondag en maandag vanaf 9 uur. Voor vrolijk gekwetter moet u in de parochiezaal zijn. * De Meerlese Oudstrijders nodigen iedereen uit op de 11 novemberviering. Een plechtige H. Mis om 10 uur, daarna huldebetoon aan de gesneuvelden van beide oorlogen aan de gedenktekens aan de kerk en op het kerkhof. AIJe verenigingen worden met vaandel verwacht. De plechtigheid wordt opgeluisterd door de fanfare. * De K. L. J . serveert aan ieder die ze lust (en een kleine bijdrage levert in de kosten ) ee¡n heerlijke portie mosselen tijdens hun Mosselfeest op zaterdag 28 november in de parochiezaal. Aanschuiven aan tafel vanaf 19uur, wel eerst inschrijven. Dat kan bij Ilse Laurijsen op tel. 315.87.87 . Smakelijk!

!!Is de Chiro aspiranten doopt, loopt er raar volk op straat. Er komt blijkbaar meer aan te pas dan olie, zout en water.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevo1sel Tel. 0313146250

Oe vakfotograaf maakt er meer werk van!

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mo0ie foto' s maken. Door een profess il'neel fotograaL

Liesbeth Christiaenen - 1e prijs dressuur op het Nationaal Kampioenschap. 29


1

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Speciale FOP-stickers Enige weken geleden kregen verschillende winkeliers bezoek van een onbekende man, die stickers wilde verkopen Ă 500 fr. De winkelier moest die op 'n goed zichtbare plaats tegen zijn vitrine bevestigen, zodat een speciale 's nachts rondrijdende politie-bewakingsdienst ze goed zou zien: die speciale dienst zou regelmatig rondrijden en die panden in 't oog houden die zo'n sticker zouden dragen.

Een der bezochte winkeliers antwoordde dat ze al belasting genoeg betaalden, om als iedere andere burger te mogen rekenen op politiebescherming en dus niet genegen was daar nog eens 500 fr.extra voor te betalen. Bovendien liet ze de man verstaan dat ze hem niet helemaal vertrouwde. Daarop haalde hij een 'echt' legitimatiebewijs of ander document voor de dag om zijn geloofwaardigheid te bewijzen. Maar dit mocht hem niet baten, zodat de man met zijn stickers onverrichterzake verder ging, naar de volgende winkels, waar hij wat meer geluk had. Kort geleden kwam de echte politie vragen in de eerstgenoemde winkel, of ze daar ook bezoek gehad hadden van de sticker-leurder. De man was

ontmaskerd als oplichter! De tientallen (naar 't schijnt minstens 38) winkeliers die er in de omgeving ingetrapt zijn, zullen het waarschijnlijk niet aan de grote klok hangen dat ze gefopt zijn. 0

Wortelfeesten besloten Op woensdagavond 7 oktober werd achter de Wortelfeesten van eind augustus een laatste punt gezet. In 't Slot, waar alles begonnen was, werd de opbrengst officieel overhandigd aan de mensen van het goede doel, dat op voorhand bepaald was: het Rode Kruis van Hoogstraten. Die mensen mochten in de persoon van hun voorzitter Dr Vermandere de cheque ten bedrage van 170.000 (honderdzeventig duizend) fr. in ontvangst nemen. Ondanks de schijnbaar geringe deelname aan de feesten van dit jaar, is dit een formidabel succes, 20 Wortelse verenigingen hadden meegewerkt; de jogging vrijdagavond telde 120 volwassenen en 80 junior-joggers, samen dus 200, de sponsoring was goed voor de helft van de netto-opbrengst, de tap en het wortelbrood zorgden voor 140.000 fr. in 't laatje, enz. Het resultaat overtrof in elk geval iedere verwach-

ting. Het Rode Kruis zal het kado gebruiken voor aanschaf van nieuw uitleenmateriaal, zoals een speciaal ziekenbed van 40.000 fr. en tussenkomst in kosten van ziekenvervoer, enz. De mensen van het Rode Kruis dankten: 'Dromen worden waar!' 0

Gewestelijke kaartnamiddag voor gepeJ)sioneerden Dezelfde woensdagmiddag 7 oktober had er in de parochiezaal de gewestelijke kaartmiddag plaats, waarvoor Wortel aan de beurt was. 124 Rikkers en 12 jokkers kwamen naar hier om tussen I en 5 uur ' n kaartje te leggen en 'n gezellige middag door te brengen. Terwijl ze dit doen, doen ze in alle geval geen ander kwaad, en liegen of jokken als kaartspel is ook geen echt liegen, dus geen zonde. 0

50 km - Toch wel gezien zeker De borden met deze tekst, die aan beide kanten van de inkom van ons dorp eerst te zien waren en daarna niet meer (zoals gesignaJeerd in vorig nummer van DHM) waren inderdaad door 'n al te ijverige dienaar van Bruggen en Wegen meegenomen, maar zijn thans weer goed en duidelijk te zien! We hopen dat ze GOED gezien zullen worden en dat de automobilisten de boodschap ter harte zullen gaan nemen. 0

• •

3 gezagsdragers 'gedragen door brave onderworpelingen'; zitten graag hoog te paard. Maar ja, voor het goede doel bij de Worteljeesten mag dat dan wel eens voor een keertje.


Al bet nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Zoals God is er maar één Dat er iets speciaals te gebeuren stond in de kerk, had God al weken in de gaten. De tekenen waren duidelijk. Alles had een grondige poetsbeurt gekregen en geregeld kwam er iemand op het gerestaureerde orgel oefenen. Het was wachten op de officiële inspeling en die kwam er uiteindelijk op vrijdag 18 september. Om 19.30 uur stromen zo'n 200 genodigden naar binnen en God staat geamuseerd toe te kijken wie daar allemaal bij is. D'r zijn in ieder geval nogal wat gezichten bij die Hij al lang niet meer in Zijn huis gezien heeft. Als er iets speciaals te doen is, dan zijn ze er wel. Hoofdschuddend zoekt Hij een zitplaats uit en zet Zich ergens in het midden van Zijn kudde. Om 19.45 uur heet pastoor Van Dijck iedereen welkom en overloopt kort de geschiedenis en de restauratie van het MerklinSchutze orgel, dat uit 1853 stamt. Na de feitelijke inzegening door de Prelaat van Tongerlo, geeft het orgel een kort antwoord, waarna Luc Doelex de organist voorstelt die het orgel zal bespelen: Paul De Maeyer. In een eerste deel horen de aandachtige aanwezigen muziekstukken van Stanley, Bach, Mozart en Knecht. God wandelt ondertussen een beetje rond. Zijn eeuwige beenderen laten het lange zitten op een krappe stoel niet meer toe. Toch geniet Hij intens van de zware tonen die via de grond zijn buik doen kriebelen. Tijdens de pauze overloopt los Michielsen, voorzitter van de Kerkfabriek, de financiële kant van de volledige restauratie, die zo'n 6 miljoen gekost heeft. Ook schepen Verlinden doet een duit in het zakje door de restauratie van de kerktoren te schetsen: prijskaartje 4 miljoen fr. God moet wel even slikken als Hij deze bedragen hoort, maar daar is Luc Doelex alweer die deel twee inleidt, waarin werken van Bellens, Schumann, Elgar, Gigout en Alain uitgevoerd worden. God is tijdens de speech van schepen Verlinden echter naar het hoogzaal gelopen, op de vlucht als het ware voor de erbarmelijke kwaliteit van de geluidsinstallatie in de kerk. Daar moet Hij dringend de pastoor eens over spreken. Het voordeel is dat Hij nu Paul De Maeyer in actie kan zien, die met weergaloos handen- en voetenwerk de orgelklanken door Zijn huis laat galmen. Een daverend en minutenlang applaus is zijn verdiende beloning, waarna Jos Michielsen de inspellog afrondt door iedereen uit te nodigen op een receptie in de parochiezaal. Dat laat God Zich geen tweemaal zeggen. Met de massa laat Hij Zich gewillig meedrijven naar de zaal, waar Hij met een fruitsapje in de hand links en rechts Zijn oor te luisteren legt. Iedereen klinkt zeer tevreden, hoewel Hij ook opvangt dat de lagere tonen teveel de hogere overheersten. Detailkritiek oordeelt H ij , het was ronduit heerlijk om de volle en dragende klanken door de kerk te horen golven. Het duurt echter niet lang of Hij is de gesprekken - die steeds banaler worden - beu en na nog een laatste koekje opgeknabbeld te hebben, keert Hij op Zijn stappen terug. In de nu verlaten kerk aangekomen, kan Hij het niet laten nog eens naar het orgel te gaan

Een volle kerk voor de officiële inspeling en zegening van het gerestaureerde Merklin-Schutze orgel. Links vooraan herkennen we pastoor Van Dijck en Kerkfabriekvoorzitter Miehielsen in de rug gesteund door de wereldlijke leiders van A peren, Verlinden en een op de loer zitten~ de Coenegrachts. kijken. Zijn handen jeuken. Zou Hij ook eens proberen? Waarom niet, niemand kan Hem horen. Helaas moet Hij onmiddellijk vaststellen dat Hij nooit een Paul De Maeyer zal worden. Verder dan een aarzelend 'Broeder Jacob' komt Hij niet. Ach, wat maakt het uit? Orgelspelers zijn er genoeg, maar een God is er maar één. 0

Een triootje? Moet kunneJÎ 1991 zal de geschiedeiüs van Brouw~rij sierkens ingaan als een cruciaal scharnierjaar. Toen werd de bierhandel in dit eeuwenoude familiebedrijf immers afgestoten. Voor vele Merenaars en cafébazen gebeurde dat heel plots, zodat een tijdlang de wildste geruchten de ronde deden. De rust keerde echter terug en Brouwerij Sterkens legt zich vandaag

volledig toe op het brouwen en bottelen van artisanale ( = speciale) bieren, zoals de St. Sebastiaan darken grand cru, de St. Paul double en triple, de Poorter en het Bokrijkse Kruikenbier, het paradepaardje van het bedrijf. Ook de Ster-Ale- het vroegere uithangbord - is nog aanwezig, maar dan enkel in flessen. Fons en Stan Sterkeos voelen zich daar heel gelukkig bij. Ze voelen zich nu meer brouwer dan ooit. Ook commercieellijkt de omschakeling een goede zet. De omzet van deze kruikenbieren gaat immers in stijgende lijn. Vooral het buitenland (V.S., Italië, Spanje, Frankrijk, Brazilië, Japan, enz... ) is daarvoor verantwoordelijk. Zowat 75o/o van het aanbod is bestemd voor de export. Tevreden gezichten dus achter de huisgevel van Meerdorp 20.

Op de Open Bedrijvendag van zondag 27 september kon iedereen de 'Drie onder één dak' bezoeken en velen deden dat. Niks dan tevreden gezichten dus op de foto. Links zien we Cis Grauwmans, daarnaast Marcel van Dijck en helemaal rechts Stan Sterkens. Tussenin staat Koen Van Gorpuit Turnhout. Hij is lid van de V. V.A., de Vlaamse Vereniging Autisme, een oudervereniging die praktische en pedagogische hulp, oplossingen en informatie biedt aan ouders van autistische kinderen. De V. V.A. was in zijn persoon aanwezig op de Open Bedrijvendag, omdat deze dag in het teken stond van het autisme in Vlaanderen. Mensen die meer informatie daarover wensen, mogen steeds met hem contact opnemen (014-424536). 31


Meerkermis: de goede en de...

Terwijl op de ene foto het Meerse kermisvolkje met volle teugen geniet van de volksspelen en op die manier toont wat echt kermisvieren is, vormt de andere foto het trieste bewijs dat sommigepipo's niet bekwaam zijn om 's avonds buiten te komen. Het stuk onbenul dat voor deze wandaad verantwoordelijk is, mag dan misschien voorlopig zijn verdiende straf ontlopen, maar dat hij wel bedenkt dat God vlakbij was en alles gezien heeft. Hij heeft de naam van de vandaal genoteerd en deze zal op de Dag Des Oordeels ter orde worden geroepen. Zijn hemel is hij voorgoed kwijt. Dat wordt branden in de hel. Net goed. Toch was er nog een probleem. Door de omschakeling kwam er plots heel wat ruimte en capaciteit vrij in de brouwerij. Het was zonde om die niet te benutten. Daarom besloot de brouwerij twee andere bedrijven onderdak te verlenen. Dat werden Freya's Fruitsappen BVBA en Grauwmans Prints BVBA. Freya is de godin van de vruchtbaarheid en als haar vertegenwoordiger op aarde stelde ze Marcel Van Dijck aan, die sinds kort met z'n gezin (6 kinderen!) in Meerdorp 22 woont. Hij bracht zijn bedrijf- dat stamt uit 1984- mee van Broechem naar Meer. Hij perst fruit tot vruchtensap zonder toevoegstoffen. Het eindresultaat is een volledig natuurlijk produkt, want het produktieproces gebeurt volledig biologisch, zonder bewaarmiddelen. De flessen hebben een logo, ontworpen door Nicole Van Goethem, de Oscarwinnares. In september en oktober kan iedereen fruit komen afleveren, dat dan tot sap geperst wordt. Gooi die appel of peer dus niet weg, Freya lust ze rauw. Ook in 1984 werd Drukkerij Grauwmans opgericht in het centrum van Meer. Klein begonnen, timmerde Francis Grauwmans gestaag aan de weg. Steeds meer en grotere klanten boden zich aan. Door de aankoop van o.a. een offsetpers en een volledige zetinstallatie, plus een doorgedreven specialisatie haalde Francis een steeds betere kwaliteit. Bovendien werd ook een afdeling 'afwerking' geïnstalleerd, waardoor de service aan de klant nog verbeterde. Hij kreeg door dit alles echter plaatsgebrek, maar vond de nodige ruimte in de oude schrijnwerkerij van de brouwerij.

Daardoor kan Grauwmans Prints nu een volledige service aanbieden en is zijn zaak uitgegroeid tot een huis van kwaliteit. Met drie onder één dak dus. Waar vroeger drank vloeide, wordt nu fruit geperst. Waar vroeger togen getimmerd werden, wordt nu gedrukt. De tijden veranderen. Maar in dit geval lijkt dat een goede zaak te zijn. 0

Wat groeit er nu in mijne hof?! Op een moment dat ieder zichzelf respecterende bloem wijselijk de aftocht geblazen heeft, is daar het Heidebloempje dat opnieuw zijn kop opsteekt. Elk jaar in de herfst doet zij dat trouwens, want dan breekt het toneelseizoen weer aan. De afgelopen zes weken werd er duchtig geoefend en het resultaat daarvan kan u meemaken op zaterdag 31 oktober, zaterdag 7 en zondag 8 november in de 'good old' Zaal voor Kunst en Volk. U zult er getuige zijn van 'Lieve Silvester', een komedie van Paul Coppens in vier bedrijven. In dit uit het Meerse leven gegrepen toneelstuk, · wisselen komische en serieuzere momenten zich tegen een hoog tempo af. De hoofdpersoon Silvester Tubbax staat op een kruispunt in z'n leven en beleeft een mid-lifecrisis. Blijft hij z'n huwelijk trouw of kiest hij voor een jeugdliefde? Een verscheurende keuze dringt zich op. Na heel wat belevenissen en misverstanden vindt hij zijn bestemming. Welke? Daarvoor zult u moeten komen kijken.

• De toneelavonden starten telkens om 19.00 uur met een concert van Brassband Ste.Rosalia, waarna de volgende mensen u zullen binnenleiden in de wereld van 'Lieve Silvester': Jan Dufraing, Fonne Brosens, Rita Rombouts, Christine Cools, Mark Dufraing, Annie Herrijgers en Pauline Hessels. De regie is in de ervaren handen van Herman Dufraing, het decor-geluid-licht wordt verzorgd door het dekselse trio Pierre Huybrechts, Ad en Jos Godrie en als de spelers hun tekst zouden vergeten, is daar Erik Fransen als onmisbare opgever. Toegangskaarten zijn zoals steeds te koop bij May Roos, Meerseweg 12 vanaf woensdag 28 oktober. Laat gerust het TV-toneel voor een keertje in de steek en kom genieten van volkstheater van eigen bodem. 0

Brassband• Ste. -Rosalia doet het tien keer (met een instrument) De traditie wil dat de eindejaarsmaanden een drukke periode zijn voor brass- en drumband. Op zaterdag 31 oktober opent de vereniging met een muzikale noot de 20ste hobbytentoonstelling van KWB en KA V. De toneelavonden op zaterdag 31 oktober, zaterdag 7 en zondag 8 november worden natuurlijk ook muzikaal omlijst. Op die zaterdag 7 november worden de muzikanten ook verwacht in Merksplas, waar geconcerteerd wordt bij fanfare St.-Willibrordus.

RUIMTE IN J E BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERAMEER 32

BELEGGEN MeerdorpS

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81


Het weekend daarop, zaterdag 14 november, Wat is er van de sport? worden tijdens de mis van 18.00 uur de gestorven leden en ereleden muzikaal herdacht. Diezelfde avond wordt er in de ZVKV een kaartprijskamp rikken georganiseerd. Een versneden varken vormt het lokmiddel. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur, begin om 20.00 uur stipt. Het jaarlijkse teerfeest gaat door op zaterdag 21 november. Om 16.00 uur vertrekt men aan de ZVKV om enkele café's te bezoeken. Na dorst komt honger. Vandaar dat men om 19.30 uur terug in de zaak aankomt voor het · eigenlijke teerfeest. De dag nadien, op zondag 22 november, komen Sint en Piet naar Meer voor alle jongens en meisjes tot I 0 jaar. De stoet vertrekt aan de ZVKV om 13.30 uur om de Sint af te halen aan het huis van weduwe Van Spaandonck. In de zaal zelf zal de Sint alleszins wat lekkers hebben voor de kinderen. Om de maand af te ronden wordt deelgenomen aan de Play-in (oefendag) van de verbroederingsverenigingen in Rijkevorsel. De deelnemende maatschappijen geven 's avonds ieder een concert, waarna als slot een algemeen optreden gegeven wordt. Te onthouden valt ook al dat de jaarlijkse muziekavond van brass- en drumband zal Goed nieuws van het sportfront. De sportdag van turnkring Vrij en L enig op zondag 20 sepdoorgaan op zaterdag 5 december. Hou deze tember was een succes over heel de lijn. Trots poseert het jonge geweld op de foto met de datum reeds vrij. 0 pas veroverde medailles.

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek ... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

BANDEN DONCKERS: STEEDS DE BESTE SERVICE! PROMOTIE BANDEN

ZEER GROTE KEUZE SPORTVELGEN

Enkele voorbeelden uit ons gamma: 145x13 FIRESlONE S211 15Sx13 MABOR MSGT 175170x14 DUNLOP SP6T 185/60x14 UNIROYAL R440TH 195/6Sx15 UNIROYAL R380T 195/50x15 UNIROYAL R340V 205/5Sx15 CONTIHENTAL CV 51

ALLE BANDEN EN ALLE MERKEN IN STOCK + MONTAGE GRATIS VAN 25% NAAR 19,5% BTW incl.

BON

115.· voor uitbalanceren t

1280,1301,1912,3129,2749,3164,3824,-

SCHOKDEMPERS VW Golf I + 11 Gemonteerd - Uitgelijnd- BTW incl.-Voor +Achter 10.000 fr. Opel Kadett E + D Gemonteerd - Uitgelijnd - BTW incl. Voor + Achter10.500 fr. ~,___ _ __.. Mercedes 190 + W 124 Gem. · Uitgelijnd · BTW incl. Voor + Achter16.500 fr. Mercedes W 123 Gemonteerd- Uitgelijnd - BTWincl.- Voor + Achter10.000 fr. BAnERIJEN

3.575 fr. 1.180 fr. 1.116 fr•

Mercedes Diesel 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. .____ _ __.. Toyota, Mtsubishi COLT, Peugeot, enz. 40 Amp.

OOK SPECIALE VELGENVOOR TERREIN WAGENS

~~~·· ~ '·

Renvnen Schokdempers

I .

MOTORRIJDERS! BANDEN AAN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN ZEER GROTE KEUZE SIERWIELEN - UITLIJNEN - REMMEN - UITBALANCEREN - BATTERIJEN - SCHOKDEMPERS - LICHTEN - BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE: Turnhoutsebaan 171 WIJNEGEM: Bijkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95 - Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311 .58.30 - Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00 - Fax (03)326.35.78

33


Fietspaden NU! ! !r! De derde grote actiedag van Fietspaden Nu op zaterdag 17 oktober zit er op. Opnieuw trotseerden honderden fietsers uit het actiegebied de ijzig koude regen om hun roep naar veilige fietspaden kracht bij te zetten. Deze maal werd de actie door de actualiteit ingehaald. Twee dagen daarvoor immers had Minister-President Van de Braode in Hoogstraten het investeringsprogramma van zijn regering v.oor de komende drie jaar bekendgemaakt. Wat daar allemaal instaat moet de actievoerders als muziek in de oren geklonken hebben (wat van de meeste uitspraken van politici zelden kan gezegd worden). Bijna alles wat op het verlanglijstje van de aktie voorkomt, zit in dit programma en moet tegen 1996 verwezenlijkt worden. Jaren van aktie (en dikwijls kou lijden) worden beloond!! Vanuit alle dorpen van de fusie Hoogstraten, vanuit Rijkevorser en Merksplas stroomden ze weer toe op het aktieterrein aan de Ster. Minder in aantal dan verwacht, maar het weer was dan ook behoorlijk spelbreker. IJzige regen had ervoor gezorgd dat de fietsers doorweekt in Wortel toekwamen en dat ze stilaan verkleumden van de kou. Dat hun inzet in het licht van de gedane beloften niet overbodig zou zijn geworden, werd op gruwelijke wijze de dag voor de aktie nogmaals bewezen. Een twaalfjarige jongen werd bij het verlaten van de school voor de ogen van verbijsterde medeleerlingen door een vrachtwagen gegrepen en was op slag dood. Voordat met het eerste deel van de aktie werd gestart, werd door de deelnemers één minuut stilte in acht genomen. Na de stilaan bekende begroeting van de aktievoerders voerde Jan Peeters het woord namens de aktie Fietspaden Nu. De teneur van de aktie werd naar aanleiding van de verklaring van Minister Van Den Brande enigszins gewijzigd. De geplande harde aanpak van de beleidsverantwoordelijken werd gemilderd, Jan Peeters uitte de tevredenheid met de beloften maar verzocht de aktievoerders waakzaam te blijven. Tot de fietspaden er werkelijk liggen. De aanwezige minister Kelchtermans, verantwoordelijk voor de uitvoering van het prioriteitenprogramma wordt verzocht erop toe te zien dat de nodige budgetten ter beschikking worden gesteld en de he-

ren parlementariërs, leden van de Vlaamse raad worden aangeraden zich bij de stemming over het investeringsprogramma aan de goede kant te plaatsen. Tegenstemmers zullen zich de eeuwige woede van de aktievoerders op de hals halen. Burgemeester Van Aperen kreeg de eer de start van de werken aan het fietspad tussen Hoogstraten en Wortel prompt te bevelen. Burgemeester/Senator Van Aperen stelde dat de nu verkregen beloftes het resultaat waren van de volgehouden inspanning van de aktie Fietspaden Nu, maar wees erop dat in het investeringsprogramma toch nog een en ander over het hoofd gezien werd. Minderhout Meer bvb., Hoogstraten- Loenhout- Wuustwezel ook. Stof genoeg om de aktie voort te zetten. Het gemeentebestuur van Hoogstraten en de omliggende gemeenten zullen zich alvast blijven inzetten om het gestelde doel te bereiken. Het bevel om de werken te starten liet de burgemeester over aan de aktievoerders, die dit met belgerinkel deden. De ploeg van aannemer Adams liet zich niet pramen en ging onmiddellijk aan de slag. Nog hoger bezoek (letterlijk en figuurlijk) cirkelde op dat ogenblik over de hoofden van de aktievoerders. Nadat hij enige weken geleden in Loenhout zijn opwachting had gemaakt (zie D.H.M. van 1 oktober), kwam onze vorst, ditmaal in vol ornaat en met hofmaarschalk, zijn steun betuigen aan de aktie.

Slijk en stromende regen konden de mannen van ADAMS niet tegenhouden bij het leggen van het fietspad. GARAGE

GeudeiiS

-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315 .71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

Adverteren doet renderen!

Voor echt belangrijke zaken komt onze koning uit zijn paleis. Zijn toespraak werd gewaardeerd door zowel gezagdragers (links) als inrichters (rechts).

Onze lezers zijn uw markt, een ruime markt, want het zijn er velen!

34 !


AKTUEEL In een ernstige toespraak werden de standpunten van de aktie onderschreven en werd Minister Kelchtermans uitgenodigd op de koffie op het paleis, om daar de directieven van het Hof inzake de fietspaden in de Noorderkempen te aanhoren en vooral uit te voeren. Minister Kelchtermans wilde de he{ll door de aktie Fietspaden Nu toegestoken pluim (voor het prioriteitenprogramma) niet op zijn eigen hoed steken. Pluimen hoorden toe aan de actievoerders. Volgens de minister heeft hun volgehouden actie de beslissing van wat nu voorligt mogelijk gemaakt. Van alle kanten werden de beleidsmensen belaagd, zodat ze wel moesten reageren. De· minister hield de actievoerders voor dat hun akties veel meer indruk maken dan ze zelf wel voor mogelijk zouden houden. Onder hun aanhoudende druk worden nieuwe prioriteiten gelegd. Voorrang aan de zwakke weggebruiker, geen nieuwe wegen. Wel fietspaden en veilige doortochten. De Minister engageert zich uitdrukkelijk tot de uitvoering van het programma. Uitzonderlijk mooie beloften, ditmaal zelfs met een behoorlijke kans op resultaten. Het moet de aktievoerders een voldaan gevoel geven. Hun aktie ontbinden zijn ze vooralsnog niet van plan, dat zou te voorbarig zijn. Waakzaamheid is het ordewoord en de beleidsmensen aan hun beloftes herinneren hun taak. Zij zullen de volgende jaren nog werk hebben. •

Het fietspad tussen Hoogstraten en Rijkevorsel is in dit programma niet opgenomen maar werd aJ eerder goedgekeurd. De aanbesteding moet normaal. rond deze tijd gebeuren. De aanvang van de werken kan niet lang me~r uitblijven. , Bet .lijkt erop d1lt onze Noordhoek binneneen ,drietal jäf~ll ee"'.1\llder en vqpra} " •veiliger qitzicht zal hebben. dan nu. · ·

NOTERIELE AANKONDIGINGEN Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN- Tel. 03/314 51 77

SCREENPRINT J. AERTS TEXTIELBEDRUKKING ZEEFDRUK 0000000000000 0 0

~ ~

t-shirts sweaters g polo's : basbaHcaps ~ stickers 0

~ ~ ~

: ~0

0000000000000

TEL. 03/3 14 71 73 FAX. 03/314 11 44 Of kom even langs H. BLOEDLAAN 248 HOOGSTRATEN

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24- Fax 03/314.11.24

OPENBARE VERKOPING van PERCEEL BOUWGROND TE RIJKEVORSEL 'Achtel', naast woning Nering 3 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Perceel bouwgrond te Rijkevorsel, 'Achtel', naast woning Nering 3, met gevelbreedte van 30 m groot 8 a 24 ca. Goedgekeurde verkaveling 14/7/1980, nr. 105/227. (Geen bouwverplichting). Bestemd voor alleenstaande bebouwing. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten Zitdag: - Definitief op dinsdag 3 november 1992, om 15.30 u. in het Parochiecentrum, Dorp 21 te 2310 Rijkevorsel. PLANS en INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN LANDHUIS te Beerse, Schransdriesstraat 72, groot 5a 39 ca. Kadastraal inkomen 28.550 fr. Omvattende: - gelijkvloers: inkom, zitkamer, woonkamer, keuken, w.c., garage; - boven: twee slaapkamers, berging, badkamer; - verder zolder en kelder. - in tuin: berging Alle nutsvoorzieningen Centrale verwarming: mazout Electrische boiler warm water. Bezichtiging: zaterdag van 14-16 u. en woensdag van 18-19 u. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Definitief op woensdag 4 november 1992. Om 16u30 in Taverne Den Hout, Houtseweg 145 te 2340 Beerse, tel. 014/614.756. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

35


HALVE EEUW GELEDIR November 1942

Wij zijn een volk van ... Wij, Vlamingen, wij kennen onszelf, als een volk, een hele reeks eigenschappen toe. Dit wijst erop, dat ons nog een zekere mate van fierheid overgebleven is. Toch blijft het de vraag, of we het recht hebben prat te gaan op deugden, die we voorgeven te bezitten, doch die we zoo bitter weinig in de praktijk weten te brengen. Als we het over onszelf hebben, dan zijn we een volk van schilders, of we zijn een volk van dichters, of van droomers en vaak genoeg noemen we onszelf een volk van strijders! Dan denken we aan de mannen, die ons in het verleden dien naam waardig maakten, aan Zannekin en de Arteve1des, aan Anneessens en aan Egmont, maar vooral aan de mannen van 1302, die op den Groeningekouter op zoo doorslaande manier bewezen, dat zij inderdaad behoorden tot een volk van strijders. Zooals de zaken nu staan, krijgt men echter vaak den indruk, dat wij ons pogen te tooien met de deugden der vaderen. Rodenbach, een werkelijk strijder, hij, vroeg zich af, waar of der vaderen fierheid nu gevaren is. Hij had zich ook kunnen afvragen, waar der vaderen strijdersnatuur nu gevaren is. Eeuwenlang hebben onze voorouders de Germaansche Westmark moeten houden tegen het opdringende Zuiden. Het dient erkent dat ze dit, tegen de geweldige overmacht, met veel succes hebben gedaan. Zij waren een volk van strijders. Wanneer de strijd riep stonden ze er allen. Hoevele duizenden waren niet te Groeninge uit een toenmaals nog zoo geringe bevolking? Uit alle standen en lagen der maatschappij waren ze er. Edelen en poorters en boeren. De strijd was vrijwel zonder uitzicht, want ze namen het op tegen een veel talrijker leger, bestaande uit de beste krijgslieden van het toenmalige Europa. En ze wonnen. Omdat ze streden als volk met den wil en het geloof, die de kracht voor de overwinning schenken. Ongetwijfeld hebben we bet recht fier te zijn daarop. Maar we hebben niet het recht, de verplichtingen, die ons door onze strijdbare voorvaderen op de schouders gelegd zijn, te vergeten. We moeteil weer als volk !eeren denken en we moëten weer als volk leeren strijdën. Daartoe is een eerste vereischte, dat we niet slechts met den mond belijden een 36

volk van strijders te zijn. De duizende Vlamingen, die in het Oosten staan. zijn juist zij, die nooit daarover groote woorden gesproken hebben. Een werkelijk strijder spreekt niet over den strijd. Hij neemt er aan deel. In Vlaanderen doet zich het vreemde verschijnsel voor, dat men steeds meer over de Vlaamsche strijdersnatuur en den Vlaamsehen soldatengeest gaat spreken en schrijven, naar gelang de werkelijke strijders en soldaten gaan naar daar, waar zij zich op hun plaats voelen. De tienduizenden jongens, recht van lijf en leden, die nög van moeders pappot houden of die liever deelnemen aan steriel politiek gekibbel, zij meenen wellicht bun schuld tegenover hun broeders aan het Oostfront goed te maken, door zoo hoog mogelijk over hun nieuw ontdekte soldatendeugden op te geven. Met al hun groote woorden blijven ze in de daad zeer klein. Toch is Vlaanderen niet minder in gevaar dan in 1302. Toch heeft Vlaanderen een niet minder grootsche taak te vervullen dan deze, die het op den Groeningekouter door zijn daden tot een zoo schitterend einde bracht! Het gevaar is van anderen aard en dreigt van een andere zijde. Maar het is er niet te minder werkelijkbeid om. Alleen: het volk schijnt het niet meer te willen zien. De jongeren, vooral zij die zich voordoen als politiek bewust, zij, die recht op medezeggenschap wil~ len laten gelden, zij, die spreken van een door hen zelf te bepalen toekomst, zij, die den mond volnemen over Vlaamscbe strijdersdeugden, zij verloochenen hun volk en hun plicht. Zij zijn er niet bepaald noodig om het bolsjewistische monster te verslaan. Ook zonder hen zal het wel gaan. Maar ze zullen er ook niet noodig zijn, wanneer er over de toekomst van Vlaanderen zal worden beslist. Ook dan zal het zonder hen gaan! Wat helpt nu het defileeren door de de straten der Vlaamsche steden? Wat helpt het politiek gekibbel en de haarkloverij over een toekomst, waaraan men niet op de eenige juiste wijze wil meewerken? Wat helpt, vooral, d.e voortdurend herhaalde bewering, dat we een volk van strijders met een soldatennatuur zijn? Gelukkig zorgen er reeds duizenden, ginds in bet Oosten, ervoor, dat Europa niet eens zeggen zal: ' Daar aan de Noordzee, tusschen Maas en Schelde, leeft een volk, dat beweerde een strijdersnatuur te bezitten, maar dat slechts bluffers en politieke kibbelaars teld~.

Er dient geen rekening mee te worden gehouden! Onze duizende helden zorgen daarvoor. Laten de anderen vol schaamte zwijgen! (Medegedeeld). RAS.

HOOGSTRATEN Een hooge onderscheiding. Met genoegen vernemen wij dat het Instituut voor Orientalisme aan de Kath. Universiteit te Leuven aan onzen dorpsgenoot Eerwaarde Pater Aug. Bellens, Missionaris van Scheut, met groote onderscheiding het licentiaat in de Oosterphilologie en geschiedenis beeft verleend. Ter inlichting mogen we hier wel aan toevoegen dat deze studie geen klein bier is en dat enkel de uitgelezen kopstukken tot dit examen worden toegelaten. Ook aan deze proef namen slechts drie candidaten deel, die dan ook schitterend zijn geslaagd. Aan onzen Missionaris onze welgemeende hulde!

Een familie van zelfmoordenaars Te Danburry, in den staat Connecticut, woont een zeer zonderlinge familie, die den naam Briggs draagt en die louter bestaat of liever bestond uit zelfmoordenaars. Tijdens de 50 jaren dat men de geschiedenis dezer familie kan volgen, blijken niet minder dan 21 leden van dit geslacht de hand aan zichzelf te hebben geslagen. De wijze waarop de zelfmoordenaars te werk gingen laat niets aan nauwgezetheid in de uitvoering te wenscben over. Deels bond men zich een zwaren steen aan den hals om aldus geballastreerd in het water te springen, deels hield men 't hoofd onder water in een dicht bij het landgoed der familie stroomende rivier, hetgeen zoowel van wilskracht als van spaarzaamheid getuigde. De vooralsnog laatste zelfmoordenaar van deze familie heeft de voetstappen gevolgd van zijn broeder, zijn twee zusters, zijn grootvader en zijn overgrootvader. Voor het overige lijkt deze ziekte besmettelijk te zijn, aangezien enkele aangehuwde vrouwen uit geestelijk gezonde families na enkele jaren echtelijk leven niet meer aan den duisteren drang van hun nieuwe familie konden weerstaan en zij ook tenslotte een eind stelden aan hun leven.

Bron: Gazet van Hoogstraten.


'Wist U dat... ?' In de rechterdwarsbeuk van de kerk van Hoogstraten, aan de kant van het Zwanenhof, ligt de H. Bloedkapel. Tegen de achterwand hiervan staat een praalgraf van 6 m hoog. Daarop zit een man geknield tussen 2 eveneens knielende vrouwen. Wie zijn dat? De witmarmeren man in het midden is vorst Niklaas Leopold van Salm-Salm, eerste hertog van Hoogstraten (vanaf 1740). Aan zijn rechterhand zit zijn eerste vrouw, Dorothea van Salm en aan zijn linkerkant zijn tweede vrouw, Christina van Salm, zuster van Dorothea.

Niklaas Leopold was geboren te Nancy, 25 januari 1701. Toen hij 8 was, stierf zijn grootmoeder Maria Gabriëla de Lalaing, 9e en laatste van de Hoogstraatse de Lalaing en werd hij graaf van Hoogstraten. In maart 1719 trouwde Niklaas met Dorothea: hij was juist 18, zij 17. Uit dit huwelijk werden er op goed 25 jaar tijd 18kinderen geboren, waaronder een tweeling; samen 9 jongens en 9 meisjes. Samen kregen ze 79 voornamen. Van die 18 stierven er 3 als kind en 15 werden volwassen. Van de 8 dochters die volwassen werden, trouwden er 3 'gewoon' en 5 werden kanunnikes in adellijke stiften of kloosters, zoals Thorn bv. Een kanunnikes is een vrouwelijke kanunnik (niet de vrouw van een kanun. nik). Een kanunnik is iemand die samen met collegas de dagelijkse kerkelijke getijden moet zingen in een collegiale of kapittelkerk. Aan het ambt van kanunnik zaten behoorlijke inkomsten vast. Van de 5 dochters van onze Niklaas die kanunnikes werden traden er 2 later weer terug in de wereld om alsnog te trouwen. Typisch, dat geen enkele dochter bv 'arme Klare' werd. Van de 7 volwassen zonen mocht er slechts één zijn vader opvolgen als hertog en als hoofd van de familie, zodat de andere 6 naar

andere jobs moesten uitzien. Wel, 5 van de 6 begonnen óók een kerkelijke loopbaan (die begon met de kruinschering of tonsuur; dan volgden 4 lagere wijdingen en daarna 3 of 4 hogere wijdingen: subdiaken, diaken, priester en ev. bisschop). De problemen met die 5 begonnen echter al vroeg. Want de oudste zoon ( = 2e kind), Loctewijk Karel, was wat mis-

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar

maakt en gebocheld, zodat zijn vader hem ongeschikt achtte om opvolger en algemeen erfgenaam te worden. Loctewijk deed (vrijwillig?) afstand van zijn eerstgeboorterechten ten gunste van zijn 11 jaar jongere broer Maxiruiliaan en koos voor de geestelijke stand: hij werd subdiaken gewijd, liet zich 'naam'-abt benoemen van 3 rijke Franse abdijen; later eiste hij zijn eerstgeboorterechten toch weer op, maar tevergeefs; en na de dood van zijn vader trouwde hij met gravin D'Horion, ex-kanunnikes, nicht van de bisschop van Luik. Er stonden toen veel rijke abdijen; aan het hoofd stond een abt of abdis. Maar aangezien zo'n abt/abdis ook veel wereldlijke macht had, moest die persoon door de koning of keizer in zijn functie worden bevestigd. En zo kon het misbruik ontstaan dat een buitenstaander door het staatshoofd werd benoemd tot abt/ abdis-in-naam, die wel de inkomsten van de abdij opstreek, maar zich verder niet met de abdij bemoeide. Vooral in Frankrijk was dit misbruik zeer verbreid, en hiervan profiteerde Lodewijk. Hij mocht dan al gebocheld zijn, hij was niet gek. Van de overige 6 broers trouwde er slechts één normaal: Maximiliaan, die in 1770 zijn vader zou opvolgen als 2e hertog van Hoogstraten. Een andere broer sneuvelde, toen hij 22 jaar oud was. De andere vier werden allen kanunnik; 2 trouwden later en 2 bleven tot hun dood in de eenmaal gekozen staat of richting. De jongste, Willem Florentijn, bracht het zelfs nog verder: in 1770 werd hij gekozen tot bisschop van Doornik, (hij was toen 25 jaar oud!), maar moest 5 jaar wachten voor hij toestemming kreeg van de Oostenrijkse keizerin om gewijd te mogen worden. Hij bleef bisschop van Doornik tot 1793. Toen de Fransen in de tijd van de Franse Revolutie België annexeerden, werd hij aartsbisschop van Praag en primaat van Bohemen; hij stierf in die functie 14 september 1810. Vorst Niklaas Leopolds eerste vrouw Dorothea stierf te Hoogstraten 25 januari 1751, bijna 49 jaar oud. Twee jaar later trouwde Niklaas met haar zuster Christina. Hijzelf overleed te Hoogstraten op 4 februari 1770 en werd bijgezet in de crypte onder de H. Bloedkapel. Hijzelf mag dan al 'n zeer christelijk en vroom man geweest zijn, hooggeroemd door tijdgenoten; tien van zijn 15 volwassen kinderen zagen in een loopbaan in de kerk toch de weg om carrière te maken; de helft ervan schakelde later over naar een andere richting, die hen nóg beter leek. -De tijden en opvattingen van twee en 'n halve eeuw terug waren wel anders dan nu. BS

De Hoogstraatse Maand echt wel beter 37


-~ ~.d.,.

)>~ )>~

~ .

~'.'

1

·~

-t /")

---

·-'.t .(

)>~ >.,

VNA Wortel Na 7 wedstrijden telt Wortel evenveel punten. Deze zijn zeker verdiend en beantwoorden ook aan de verwachtingen. Het begon anders niet zo goed met een 3-5 nederlaag"na een tumultueuze thuiswedstrijd tegen Zoersel. Ondanks een partijdige scheidsrechter zat een gelijkspel er nog in, tot Wortel door 2 uitsluitingen tot 9 spelers herleid was. In Oostmalle na een goede eerste speelhelft en een 1-2 voorsprong zagen we deze teloorgaan door 3 doelpunten van onze ex-speler Dominick Mertens. Dit maakte de nederlaag bijzonder pijnlijk. In de thuiswedstrijd tegen het gereputeerde Vosselaar moest het dan gebeuren. Wortel kwam door een ongelukkig tegendoelpunt op achterstand en wanneer dan Eddy Aerts werd uitgesloten zag het er niet te best uit. Door inzet en wilskracht wonnen we op de valreep nog met 2-1 na 2 doelpunten van PeterVan Calster. Het team was nu gelanceerd en tegen de kopploegen Zandhoven, Poppel en 's Gravenwezel werd telkens verdiend gelijk gespeeld. De overwinning tegen P ulle was gevleid. De twee doelpunten werden gescoord door Dirk Mertens, die terug naar zijn beste niveau groeit. Alle ploegen zij n aan elkaar gewaagd en het puntenverschil is nog zeer klein. De vele gele en rode kaarten en de daaruitvolgende schorsingen maken de competitie nog spannender. Als de trainers en spelers zich zo blijven inzetten, zal het wel lukken. De wedstrijden: Zondag 1 november: 15.00uurV.N.A. -Schilde Zondag 8 november: 15.00 uur V .N.A. - White Star Zondag 15 november: 14.30 uurWestmalle - V.N.A. Zondag 22 november: 14.30 uur V.N.A. - Merksplas Zondag 29 november: 14.30 uur Pulderbos- V.N.A.

Benefiet-wedstrijd MarcSnoeys Het is nu ruim een jaar geleden dat we Marc Snoeys verloren. Heel onze voetbalclub is Marc nog niet vergeten. In gedachten en in gesprekken wordt er nog dikwijls aan onze ex-kapitein herinnerd. Nu is er in de club spontaan het idee gegroeid om ter herinnering aan Marc een wedstrijd te spelen waarvan de opbrengst naar zijn zoontje gaat. Hoogstraten en Zwarte Leeuw waren onmiddellijk bereid om mee te doen, waarvoor onze dank. De thuisploeg gaat zelf ook optreden tegen een team samengesteld uit 3 spelers van Meer, Meerleen Minderhout, versterkt met Jean Marie Pfaff, Jan Verheyen, René Verheyen, Jan Ceulemans, Julien Cools e.a. Op woensdag 11 november verwachten we veel sympatisanten en voetballiefhebbers op deze herdenkingswedstrijden. 13.00 uur V.N.A. - Selectie 15.00 uur Hoogstraten-Zwarte Leeuw

38

~\ ~ / t'r r'-.. . .

!SPORT I

~ -:( ~7- -.... ·t e

F .C. Meer met teveel · gekwetsten Na enkele weken kompetitie mag de Meerse puntenoogst nog niet zo bijster spectaculair genoemd worden. Niet dat er slecht gewerkt wordt, maar de doelpunten tellen nu eenmaal in het voetbal. Tegen Dosko werd in een partij buiten kompetitie een 3-0 overwinning behaald en het eerste kompetitiepunt kaapte men van OI. Essen af, 2-2! Kermis te Meer en ... de eerste overwinning mocht opgetekend worden tegen Berendrecht, 2-1! Met de nakermis werd Minderhout partij gegeven. Een 2-0 nederlaag werd het Meerse deel in een allesbehalve slechte partij. Toch mogen de prestaties beter genoemd worden dan vorig seizoen. Jammer genoeg telt de ploeg nog een aantal gekwetsten. Met de overige elf ploegen draait het goed, zodat men zeker mag zeggen dat men in het Meerse clubleven de toekomst vol optimisme tegemoet ziet. Programma Zondag 8 november: 15.00 uur Bezemheide- F.C. Meer Zondag 15 november: 14.30 uur F.C. Meer - F .C. Merksem Zondag 22 november: 14.30 uur Stabroek - F.C. Meer Zondag 29 november: 14.30 uur F.C. Meer - Mariaburg •

Minderhout V. V. aan het feest Van een gelukte seizoenaanhef gesproken! Groenwit prijkt in de top-vijf, alhoewel één verlieswedstrijd een onmiddellijke terugslag tot gevolg heeft in het klassement. Optimisme dus troef in de M. V. V .-rangen en hopen maar dat deze euforie zo nog een tijdje mag blijven voortduren. Geluk behoort ook bij het voetbal en daar kon M. V. V. op Berendrecht over meespreken. De gastheren, zeker geen hoogvlieger in de reeks, domineerden de Minderhoutenaren praktisch de hele wedstrijd. De prijsschutters lieten hun poeier in de schoenen steken en konden de bezoekende portier slechts één keer verrassen op penalty. Kurt Vermeiren zorgde nog voor de rust voor evenwicht, 1-1! M.V.V. hield het daarna volop bij verdedigen en bracht het puntje mee. Olympic Essen werd aan de Hoge Weg overtroefd door een duidelijk beterspelende thuisploeg. Ronny Bolckmans opende de score met het hoofd, Jac Koyen verschalkte de gastportier en diezelfdeJacmiste kort daarna nog een elfmetertrap. Na de koffie tekende Ronny Bolckmans voor 3-0 en Jan Braspenning legde in de slotminuten de eindscore, 4-0, vast! Een verdiende overwinning tegen een toch wel zwak Essen. Op het hobbelige terrein van S.K. Donk was weinig voetbalplezier te beleven. Gunter Jansen deed de M.V.V.-aanhangjubelen, maar de thuisploeg slaagde er voor de rust nog in gelijk te stellen en meteen stond ook het eindresultaat op het scheidsrechtersblad genoteerd, 1-1.

-~

~.d.,.

)>~ )>~

-I ~

·-'.t .(

~......

)>~ > .

~ /

'

1 ~\ t'r -

Het geburentreffen tegen Meer draaide ook uit op een overwinning, alhoewel het zeker niet van een leien dakje ging in deze fel betwiste wedstrijd. Na de rust kwam de afscheiding. Weer was het Ronny Bolckmans die scoorde, Oerrit Van den Heuvel (Meer) kopte tegen de dwarslat en Dirk Goetschalckx verlengde een vrijschop met het hoofd, waartegen de Meerse keeper geen enkel verhaal had. Meer kapituleerde niet maar. .. de M.V.V.defensie waakte! Eindstand 2-0! Wedstrijden Zondag 1 november: 15.00 uur St.-Jozef- Minderhout V.V. Zondag 8 november: 15.00 uur F.C. Merksem - Minderhout V.V. Zondag 15 november: 14.30 uur Minderhout V.V. -Stabroek Zondag 22 november: 14.30 uur Mariaburg-Minderhout V.V. Zondag 29 november: 14.30 uur Minderhout V.V. - Meerle •

HVV in de lift? Wanneer je helemaal onderaan staat is het niet zo moeilijk een paar plaatsen te klimmen. Na de 0 op 4 pakte HVV één punt op Heist om vervolgens voor een stunt te zorgen door titelkandidaat Kapellen met 4-1 in te pakken. Tegen hekkesluiter Tienen verloor men dan eigenlijk een punt, terwijl op Overpelt de scheidsrechter oorzaak was van de onverdiende nederlaag. Met Kempische wedstrijden als HVV - SV Mol en Heultje - HVV in het vooruitzicht, zien we toch wel mogelijkheden o m het puntenquorum een beetje aan te dikken. Toch is de onvoorstelbaar grote kwetsurenlast oorzaak van het minder goed klassement op dit ogenblik. Autonissen en Baardemans zijn eindelijk speelklaar geraakt. Luyten, Mouws, P. Verschueren en Beyers moeten nog steeds toekijken. Eyletters haakte af wegens werkomstandigheden en meteen heb je een verklaring voor de minder goede prestaties van ons tweede elftal. Wanneer er nog een paar jongens uit kwetsuur terugkomen, zal HVV toch nog een goed seizoen maken. HVV - SV Mol eindigde intussen op 3-3. Wedstrijden Zaterdag 31 oktober: 20.00 uur Club Luik - HVV Beker van België 1116 finale Zaterdag 7 november: 20.00 uur HVV - Tubantia Woensdag 11 november: 15.00 uur HVV - Zwarte Leeuw (op VNA Wortel Herdenkingsmatch Marc Snoeys) Zaterdag 14 november: 20.00 uur Beringen - HVV Zaterdag 21 november: 20.00 uur HVV - Aarschot Zaterdag 28 november: 20.00 uur Stade Leuven - HVV Reserven: Zaterdag 31 oktober: 14.00 uur Heultje- HVV / Zaterdag 7 november: 15.00 uur Tub. - HVV


Vrijdag 13 november: 20.00 uur HVV - Beringen Zaterdag 21 november: 14.00 uur Aarschot - HVV Vrijdag 27 november: 20.00 uur HVV - Stade Leuven of Zaterdag 28 november: 15.00 uur HVV - Stade Leuven Beloften: Dinsdag 27 oktober: 19.30 uur HVV - Westerlo Dinsdag 10 november: 19:30 uur Herentais - HVV (op Vorselaar of op HVV)•

Rallycross Arendonk, 13 september

Hoogstraatse Zaalvoetbalcompetitie Klassement + periodekampioenschap I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Alm a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicken Boys:.......... Gemeentekrediet: .... .. Papillon: . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Herck:........ ..... . A.F. Meer:.............. Bankunie: ................. Gelmelsoc: ................ Middenstam pers: ........ Sportivo: ....... ... ........ Karcher: ................... Beljaars: ................... De Swart: ................. Lepe H oek: ...............

4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 I 3 4 4

4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0

0 0 1

1 I 1 1 2 2 3 1 3 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 6 6 6 4 4 2 2 2 0 0 0 0

In gezelschap van een heerlijk herfstzonnetje en een 65 tal deelnemers genoten de talrijk opgekomen toeschouwers van de adembenemend.e strijd die er te zien was in de diverse divisies. Gewoontegetrouw blikken wij terug op de Divisie 2, de klasse waarin Jos Sterkeos zich van zijn beste kant laat zien. In het rennerspark viel ons de Ford RS 200 van Gary Baker op. Wat wel eens de scheidsrechter van de wedstrijd zou kunnen worden bleek niet eens te zijn opgewassen tegen de Groep- N Sierra van Van De Put. Marc Thelen was in zijn Metro twee keer de snelste en mocht de beste startplaats kiezen in de A finale. Jos Sterkeos plaatste de Fiesta naast Thelen. Marc Ver Eeche, Joho Cross, Carl Daems en Gary Baker maakte het gezelschap kompleet. De Waalse haantjes wapperden toen Marc Thelen het snelste startte. Jos Sterkens moest John Cross en Marc Ver Eecke voor laten. Wat Ver Eecke in de derde ronde bezielde is ons nog niet helemaal duidelijk. Hij reed voluit in op de Fiesta van John Cross. (naar zijn zeggen bleef de gas hangen??!!) Meteen kreeg Sterkeos de tweede plaats cadeau, Cart Daems legde beslag op een derde plaats. Marc Ver Eecke werd gediskwalificeerd voor de ganse dag en mocht dus geen punten mee naar het West-Vlaamse Izegem nemen.

SPORT Ingelmunster, 27 september De laatste wedstrijd van het Open Belgisch Rallycrosskampioenschap zou later blijken. De op 11 oktober geplande wedstrijd op de Duivelsberg in Maasmechelen werd afgelast. Zowel John Cross a ls Jos Sterkeos maakten aanspraak op de titel in de Divisie 2. Marc Thelen was de snelste in de eerste reeks, Jos Sterkeos schreef de twee andere reeksen op zijn naam. John Cross moest een hele dag met problemen afrekenen. Cross plaatste zich voor een B - finale en kon door deze te winnen doorstoten naar de A - finale. Thelen startte super en nam de leiding voor Marc Ver Eecke, Jos Sterkens, John Cross, Carl Daems en Jo Van De Ven. Sterkeos toonde al zijn kunnen en verdrong op grootste wijze Ver Eecke van de tweede plaats. De Steeds sterker rijdende Oostmallenaar Carl Daems passeerde Cross en wat later moest ook Ver Eecke eraan geloven. De leider Marc Thelen reed lek en moest lijdzaam toezien hoe Sterkens, Daems, Cross, Van de Ven en Ver Eecke voor hem eindigden. Dit was meteen de eerste overwinning op eigen bodem voor los Sterkeos en de Fiesta. Eindrangschikking Open Belgisch Rallycrosskampioenschap 1. John Cross: ............................. .. 144 2. Jos Sterkens: ......................... .... . 143 3. Marc Thelen: ..... .. ...................... 132 4. Marc Ver Eecke: ...... .... ...... ...... ... 130 5. Adolf Heinz: .............................. 121 6. Carl Daems: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 105

Wandelclub Markdal De derde wandeling op zondag 8 november zal het Deken Lauwerijspad volgen en vertrekt aan de Hoogstraatse Tennisclub te 14 u. Elke wandeling zal ongeveer 9 km. lang zijn, met een pauze halverwege. Tijdens de pauze ontvangt iedere deelnemer een verrassing. Meer inlichtingen zijn te bekomen tijdens de wandelingen.

De nieuwe MAAND zal er zijn op woensdag 25 november. Redactors, breng uw kopij tijdig binnen: op woensdag 11 november graag. Sport- en dorpsnieuws mag nog tot zondag de 15de.

Volleybalrecreanten, even je aandacht! Voel je goed in je body, scherp je fysiek een beetje aan, beweeg, volley een balletje mee! Geen kompetitie, wel zuiver recreatief wordt er gespeeld in de sportzaal van de humaniora Spijker te Hoogstraten . Niet dat men speciaal publiciteit wil maken wegens gebrek aan deelnemers. Zeker niet! Op dit ogenblik telt het recrea-volleysportgebeuren een veertiental (14) teams, zes dames en acht herenteams. Het opzet van deze oproep is nog meer spor-

tievelingen doen 'bewegen'. Heb je zin om recreatief te volleyballen? Kom dan gerust op maandag tussen 19 en 20 uur en op dinsdag tussen 20 en 21 uur naar bovengenoemde sportzaal, want dan wordt er duchtig getraind. Als enkeling kom je beslist aan je trekken, heb je kans om met een aantal mensen uit je omgeving een zestal te vormen, doe het gerust en kom de anderen vervoegen. Wedstrijden worden er vanzelfsp rekend ook betwist en dit op zaterdag te 13 uur en te 14.15 uur! Alle info hieromtrent word je graag verstrekt door Erik Goelschalckx, Meerseweg 23, Meer. •

39


VARIA

Eezers schrijven Land- en Tuinbouwschool

ACTIE

2

FOTO'S VOOR OE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk

In De Hoogstraatse Maand nr. 90, oktober 1992, blz. 31 , wordt gemeld dat de Land- en Tuinbouwschool zomaar eventjes 20 leerlingen minder heeft tegenover 1991. . .Van 192 leerlingen naar 185 bedraagt natuurhJk slechts 7 leerlingen. Graag wil ik toch de lezers duidelijk maken dat onze school nog steeds de enige autonome school is in de provincie Antwerpen en een van de weinige in Vlaanderen die totaal onafhankelijk land- en tuinbouw onderwijst, zowel in de beroeps als in de technische richting. Schrijven dat we onze zelfstandigheid gaan verliezen is volkomen onjuist. Wanneer men ooit, door schaalvergroting, opgelegd door de Minister van Onderwijs, bij voorbeeld de algemene vakken zou samenzetten met een. andere school, dan nog zal onze school een eigen entiteit blijven in de Noorderkempen met haar specificiteit aan technische en praktische vakken. Dus geen verkeerde interpretaties a.u.b. Hoogstraten behoudt zelfstandig Agraris~h­ Biotechnisch Onderwijs waarvan de kwalitatieve waarde gedurende 45 jaar steeds w~rd opgedreven op weg naar een gouden JUbileum. René Voet, directeur, Hoogstraten

Duur eten In de gemeenteraad van 28 september protesteerde onze fractie tegen het feit dat de ontvangst van het gemeentebestuur van BOV uit Denemarken ongeveer 350.000 F kost. We vonden dat dit toch minstens moest verantwoord worden. Dit werd door een van de schepenen smalend weggelachen met de opmerking dat we, indien we het teveel vonden, we de kosten van ons eten op het diner, waarop alle gemeenteraadsleden van Hoogstraten ook uitgenodigd waren, maar moesten terug betalen. Met dezen willen we de Hoogstraatse bevolking meedelen dat we dit ook gedaan hebben. We nodigden de leden van het college en de meerderheidspartijen uit hetzelfde ~e doen. Indien dit gebeurt, zullen we U dat m de volgende Hoogstraatse Maand meedelen. Afwachten dus. Fons Sprangers en Juut Verhulst raadsleden, van PB-Agalev.

Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

And,...Bc»le

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

Ongevallen Drie auto's waren betrokken bij de aanrijding op vrijdag 2 oktober om 20.20 uur aan ?e Vrijheid. De wagens, die zware schade opliepen werden bestuurd door Dirk Matheu uit Turnhout, Denise Smets uit Turnhout en Frank Vervoort, Van Aertselaerstraat 51, Hoogstraten. Woensdag 7 oktober om 8 uur botste aan het kruispunt Grote Plaats- Beukendreef te Wortel de auto bestuurd door Petrus Manders uit Baarle-Nassau met de auto bestuurd door Allton Van Hooydonk uit Rosendaal. De wagens liepen zware schade op. De bromfietser Dennis Meyvis, Hoge Heideweg 32, Rijkevorsel werd zwaar gekwetst toen hij woensdag 14 oktober 8 uur aan het kruispunt Vrijheid en 's Boschstraat werd aangereden door de auto bestuurd door Anne Willeme, Vrijheid 180/ 1, Hoogstraten. Vrijdag 16 oktober om 13.15 uur botste _aan de Bredaseweg de auto bestuurd door Lianne Snoeys Moerstraat 52, Hoogstraten met de vrachtauto bestuurd door Jos Van den Bos uit De Lier (NL). Er was zware schade. Vrijdag 16 oktober om 15 uur stak de 13-ja-

03/314.13.13.

rige scholier Jan Snoeys Eerster 12, Brecht de rijbaan over aan deGelmeistraat ter hoogte van 'Het Spijker'. De jongen werd aangereden door de vrachtwagen bestuurd doorJozef Cox uit Merksplas. Hij overleed ter plaatse. Aan het kruispunt Gestelsestraat en Terbeeksestraat te Meer botsten dinsdag 15 september om l9.30u de auto's bestuurd door Frank RoeIen, Hofakker 17, Wuustwezel en Kathleen Stes, Gestelsestraat 58, Meer. Er was zware schade. Woensdag 16 september om 17 .15u reed aan de Loenhoutseweg de personenwagen bestuurd doorWillyVan Den Heuvel, Elsakker 2, MeerIe tegen de vrachtwagen bestuurd door Willem Moris uit Heist op Den Berg. De personenwagen werd zwaar beschadigd. Aan de Meerseweg werd op donderdag 17 september om 17 .05u de motorfietser André Van Loon (39 j.), Molenstraat 2, Uliccoten, licht gekwetst toen hij in botsing kwam met de auto bestuurd door JozefVerheyen (40 j.}, Boskantweg 9, Meer. Koen Rombauts (16 j.), Leiweg 20, Loenhout werd licht gekwetst toen hij vrijdag 18 september om 19u aan het kruispunt Gravin E lisabethlaan en Vrijheid met zijn bromfiets in botsing kwam met de auto bestuurd door Miriam Stessens uit Overpelt. Er was zware schade.

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

de guld

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

40

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 03/3145617 - AutoteL 017/546080


ARCHIEF bedrijven, ... zijn welkom op onze redactie. Maar mogen we u toch vragen om redactioneel nieuws niet via de telefoon, maar wel schriftelijk te bezorgen. Bijdragen van enige lengte, indien mogelijk, graag getypt. (Fax nr.: 03-314.55.04).

Lezersrubriek OHM wil een inform"tief magazine zijn van, voor en over de streek waar wij wonen, maar tevens ook een maa ndblad voor iedereen. Wenst u iets aan onze lezers te verklaren of wil u op een bepaalde toestand wijzen, of verlangt u te reageren op een verschenen artikel, dan kunt een bijdrage schrijven voor onze rubriek 'Lezers schrijven'. Natuurlijk is de inzender -en niet de redactiedan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken zonder vermelding van naam en adres worden niet opgenomen.

Abonnementen

De Hoogstraatse ,Pers (Slot) In zeven afleveringen (DHM nrs. 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89) hebben wij bet verhaal verteld van een eeuw Hoogstraatse pers, m.a.w. de geschiedenis van de Gazet van Hoogstraten, De Hoogstraatse Gazet en De Hoogstraatse Maand. Vorige maand gaven we een antwoord op de vraag: 'Wie is wie?' In deze slotbijdrage vragen we nog even aandacht voor:

Medewerkers De Hoogstraatse Maand (OHM) wil elke maand zo goed mogelijk het streeknieuws publiceren. Alle medewerkers zijn vrijwilligers die samen vorm en inhoud bepalen. Misschien heb jij als lezer ook interesse om mee te helpen als verslaggever, als schrijver voor een bepaalde rubriek of een andere taak binnen de redactie? Heb je voldoende belangstelling voor de dingen die in onze gemeente gebeuren en schrijf je graag? Laat het ons dan weten want we kunnen best nog wat hulp gebruiken. Schrijf naar ons adres (Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten) of telefoneer (03-314.55.04) en we rnaken een afspraak om hierover eens te praten. Meewerken aan DHM is geen bijverdienste. Zowel de beheerders van De Hoogstraatse Pers als alle medewerkers van OHM werken gratis. Alleen de onkosten worden betaald door de uitgeverij.

Kopij Graag ontvangen wij alle kopij (teksten, foto's, advertenties, ... ) tenminste twee weken voor de verschijningsdatum (d.i. de laatste woensdag van de maand). Alloe berichten, ook van niet-medewerkers, van verenigingen, instellingen, parochies, openbare besturen,

Een exemplaar van OHM kost 55 fr. Wie een jaarabonnement neemt, ontvangt 12 edities voor 600 fr., m.a.w. 50 fr.per maand. In de loop van de maand november worden alle lezers uitgenodigd om hun abonnement te hernieuwen door storting of overschrijving op onze bankrekening nr. 733-3243 117-49.

Klachten Enkele lezer-abonnees laten ons soms weten dat ze OHM niet regelrnatig maandelijks ontvangen. Uiteraard kan het gebeuren dat er een foutje in onze administratie is geslopen, maar uit ervaring weten we dat de oorzaak meestal moet gezocht worden bij de distributie, nl. de post. Vraag daarom altijd eerst aan de postbode waarom u OHM niet ontvangen hebt of bel even naar de postmeester van uw postkantoor. Verwittig ons wel indien uw probleem niet snel opgelost wordt en de onregelmatigheid in de postbedeling blijft aanhouden. Wij zullen dan onmiddelijk de nodige initiatieven nemen om dit in de toekomst te vermijden.

Agenda Kalendergegevens publiceren we graag (Op stap in ... ) zo juist en zo volledig mogelijk. Sommige verenigingen geven deze mededelingen soms nogal slordig door. Vermeld a.u.b. duidelijke datum, uur, plaats, aard van de activiteit en de naam van de inrichter.

Adverteerders Een advertentie in De Hoogstraatse Maand wordt meer en aandachtiger gelezen dan in een ander blad, omdat OHM een magazine is met heel veel nieuws waarin iedereen van het gezin leest en kijkt. Geen enkel ander blad uit onze streek brengt zoveel en zo uitgebreid het plaatselijk nieuws. Onze redactie volgt de actualiteit op de voet en daarom worden de advertenties ook meer en beter opgemerkt. Vraag gerust ons voordelig publiciteitstarief via tel.nr. 03-314.49.11 of fax nr. 03-314.55.04.

Drukwerk Uitgeverij De Hoogstraatse Pers bvba verzorgt ook graag al uw drukwerken (boeken, brochures, folders, uitnodigingen, affiches, e.a.). Voor meer inlichtingen kunt u terecht op ons adres of via tel & fax nr. 03-3 14.55.04.

Nummers Redactie: tel. 03-314-41-26. Administratie: tel. 03-314.49.11. Uitgeverij: tel. & fax 03-314.55.04. H .R.T.: 44.797. B.T.W.: 419.121.756. Wettelijk Depot: 2847. BANK: 733-3243117-49. Uitgeverij De Hoogstraa/se Pers is ook lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers van BelgiÍ. •

Woninginrichting

HERIJGERS

GEBR. LEVTEN

bouwspecialiteiten

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03 / 314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken, - Gordijnen en overgo.rdijnen -Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

lndustriew~u

7. 2320 Hoogstraten, Tel. 03/ 314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

-VERLUCHTING$ SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P. C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

-STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

41


RIJDEN ... IS PLEZANT. door W. Vaofrayenhove (ir.)

r

GARAGE AUTO- MOTO

J. BOGAERTS · ROOS

alle depannage dag en nacht

Laat ik het deze week eens hebben over de uiterlijke vorm van de moderne auto, hoe deze eigenlijk verschrikkelijk verloederd is ten opzichte van de terecht als klassiek bestempelde modellen van de jaren twintig en dertig en dit onder impuls van de verkoopafdelingen van de grote autofabrieken die steeds 'perfect weten wat de klant wenst' en aldus steeds meer invloed zijn gaan uitoefenen op de uiteindelijk gedaante van de automobiel, met alle naar mijn smaak desastreuze gevolgen vandien. Zonder een bepaald merk of type te noemen laat de klassieke vorm van een automobiel uit bijv. 1925 zich zeer herkenbaar als volgt beschrijven: een doosvormig, van het rijtuig afgeleid koetswerk met rechthoekige portieren en verticale ramen, een lange motorkap met vrijstaande radiator en dito koplampen, dit alles gesitueerd binnen de vier wielen, elk met hun eigen spatbord. Tussen al deze elementen was een harmonisch evenwicht bereikt. Een dergelijke auto was nergens mee te verwarren: hij stelde een auto voor, en die voorstelling was zo fundamenteel dat ze zelfs nu nog wel gebruikt wordt om met heel weinig middelen een duidelijk herkenbare auto weer te geven zoals op verkeersborden, op illustraties in Veilig Verkeerboekjes, in karikaturen, tekenfilms en kindertekeningen. Het grote verschil met de huidige _vormgeving is dat deze klassieke modellen een vorm vertoonden die duidde op het bedacht zijn van het apparaat in kwestie. Er bestond bij die modellen eenzelfde relatie tussen hun vorm en hun functie als bij de fiets. De vorm duidt tegelijkertijd de functie aan. Het is bij dit soort toestellen dan ook heel gemakkelijk om iemand enkel op basis van het uiterlijk ervan, uit te leggen waar de machine voor dient. Neem nu bijvoorbeeld een fiets of een boot: de functie is daar gespecialiseerd genoeg om de vorm dwingende eisen op te leggen waar de ontwerpers niet onderuit kunnen. De vorm van de fiets kan enkel duiden op 'rijden', de vorm van een boot laat er geen enkele twijfel over bestaan dat hij gemaakt is om 'door de golven te klieven', maar waar dient een moderne gestroomlijnde auto voor louter afgaand op het uiterlijk? Om stof te zuigen? Om koffie te zetten? De enige auto's die nog aan dit vormgevingsprincipe beantwoorden zijn echte sportwagens, vrachtwagens en militaire voertuigen, jeeps etc. De enige 'commerciële' wagen die nog iets van dit oorspron-

keiijk concept vertoonde was de 2 PK. Dit vormgevingsprincipe van technische gebruiksapparaten is momenteel volledig verdwenen. Mensen vinden apparaten waarvan de vormgeving gebaseerd is op de functie blijkbaar lelijk. Of moeten we zeggen dat mensen door de designgilde gedwongen worden om ze lelijk te vinden. De vorm van o.a. auto's is tegenwoordig een boodschap geworden, bestaande uit tekens tekens van viriliteit, van macht, van bevrijding, van weelde, van sociale status en van libido - de auto is, zo heeft iemand wel eens opgemerkt, ge-erotiseerd geworden. Daarom dat je in het design van een moderne auto (en dit geldt evenzeer voor andere gebruiksvoorwerpen) geen zuivere geometrische figuren zoals vierkanten, rechthoeken of driehoeken meer tegenkomt, neen het is alles gebold, afgerond, eliptisch, vloeiend- en dat is heus niet omwille van een lagere luchtweerstand. Als ongehuwde ingenieur van middelbare leeftijd gruwel ik uiteraard van deze 'erotisering' van de techniek. Let wel, het gaat mij hier niet om 'nostalgie', hoewel ik daar, zeker nu de gouden paarden van de herfst weer volop losgelaten worden, extreem gevoelig voor ben. Het gaat er mij om dat bij het vormgeven van technische gebruiksvoorwerpen het functionele, technische aspect totaallosgelaten wordt ten faveure van het erotische, het behagende, het verleidende. Een moderne auto is, ik heb het reeds verschillende malen benadrukt in deze rubriek, van buitenaf bekeken een enorme rijdende kruimeldief of ladyshave, en van binnenuit bekeken, een rijdend boudoir geworden i.p.v. een vervoersmachine. Ik betreur dit ten zeerste en vind slechts troost in de overweging dat alles tevergeefs is: het absolute kan immers enkel gerealiseerd worden in de droom. Tot volgende maand! •

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 42

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogst raten-Meer

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

llllfiJil GARAGE NOGA B.V.B.A L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 · Meer Telefoon 03/ 315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

N.V. GARAGE VAN USSEL

lHJ

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

J


~l Geboortes 26 augustus: Dimitri, zoon van Alfons Koyen en Francine· Govaers Pypepad ?d, Meer. 27 augustus: Tinne, dochter van Herman Adams en Carine Aerts, Eindsestraat 14, Meer. 30 september: Vincent, zoon van Hendrik Wuyts en Oudrun Raeves, Molenakker 7, Hoogstraten. 1 september: Jeroen, zoon van August Vinck en Gaby Van Eersel, Gr. ElisabetWaan 53, Hoogstraten. 2 september: Griet, dochter van Jan Stoffels en lngrid Brosens, Van Aertselaerstraat 42, Hoogstraten. 2 september: Justine, dochter van Stefaan Van Erck en Martine Lanslots, Pastorijstraat 32, Wortel. 2 september: Bert, zoon van Karel Hofmans en Elza Verschueren, Langenberg 58, Wortel. 2 september: Michiel, zoon van Gunter Jansen en Petra Snyers, Pater Declerckstraat 19, Wortel. 4 september: Niels, zoon van Joris Mertens . en Sabine Clymans, Maaihoek 3, Meer. 5 september: Niels, zoon van Koen Van Looken en Christinne De Beuckelaer, Karel Boomstraat 57, Hoogstraten. 5 september: Michiel, zoon van Marc Van den Bogerd en Marian Jacobs, Minderhoutsestraat 56, Minderhout. 8 september: Cedric, zoon van Daniël Snijers en Suzy Bosmans, Grote Plaats 11, Wortel. 9 september: Cis, zoon van Rudi Van der Linden en Nancy Snoeys, Hoogeind 73b, Meer. 10 september: Lars, zoon van Marc De Busseren Marleen Verbruggen, Klinketstraat 12, Wortel. 11 september: Kriste!, dochter van Karel van Welie en Wendelina Braanker, Desmedtstraat 56, Minderhout. 12 september: Ruben, zoon van Paul Naulaerts en Karin Reynaerts, Van Aertselaerstraat 20, Hoogstraten. 14 september: Joke, dochter van Jozef Snoeys en Maria Eyskens, Terbeeksestraat 47, Meer. 17 september: Dieter, zoon van Erick Van Weereld en Ilse Van Opstal, Minderhoutsestraat 3c, Hoogstraten. 18 september: Gwenn, dochter van Jan Hendrickx en Linda Mertens, Karel Boomstraat 19, Hoogstraten. 18 september: Wouter, zoon van Eddy Van Hoffel en Greet Bruyndonckx, Culemborglaan la, Hoogstraten. 19 september: Willem, zoon van Luc Van Hoffel en Sabine Van Gestel, Vrijheid 74a, Hoogstraten. 19 september: Charèl, dochter van Eddy Jansen en Yolanda Willems, Hoefijzer 26, Hoogstraten. 19 september: Maarten, zoon van Jozef Tilburgs en Anna Van Loon, lpemooisedijk 6, Meer.

19 september: Kevin, zoon van Frank van Spaandonk en Marian Rij vers, Hoogeind 54, Meer . 21 september: Sanne, dochter van Luc Broseos en lngrid Martens, Terbeeksestraat 7a, Meer. 22 september: Bianca, dochter van Constant van Sas en Nancy Heyns, Venhoef 44, Hoogstraten.

I~ I Huwelijken 4 september: Dirk Van Bavel, Heirneutenstraat 15, Meerle en Kalinka Gladinez, Kerkstraat 31, Meerle. N ieuw adres: Kerkstraat 31, Meerle. 4 september: Marc Leemans, Meerseweg 121, Meer en Wendy De Houwer, Ernest Claesstraat 10, Malle. Nieuw adres: Slachterijstraat 20, Malle. 5 september: RafVan Looveren, Achtel 82, Rijkevorsel en Wendy Pemen, Meerleseweg 92, Meer. Nieuw adres: Zandbergstraat 2, Meer. 5 september: Eddy Rombouts, Gestelsestraat 22, Meer en Lydia Kimpe, Worteldorp 59, Wortel. 11 september: Loc Adriaensen, Pampa 2, Merksplas en Sonja Jansen, Meerleseweg 50, Meer. Nieuw adres: Pampa 2, Merksplas. 11 september: Constant Van Gestel, Elsterdijk 1, Meer en Dse Meyvis, Koestraat 8, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutdorp 23, Minderhout. 11 september: Adriaan van HeUemond, Oude Strumpt 16, Baarle-Nassau en Maria Brosens, Kerkstraat 21a, Meerle. Adres: Kerkstraat 21a, Meerle. 11 september: Frans Mertens, Achteraard 7, Minderhout en Rilde Van Aelst, Slachterijstraat 5, Malle. Nieuw adres: Heike 2, Minderhout. 18 september: Paul Vriens, Prinsenweg 2, Wortel en Hilde Wijnants, Leest 71, Merksplas. Nieuw adres: Hoekeinde 2, Merksplas. 18 september: Marcel Verschueren, Ulicotenseweg 6, Meerle en Marianne Jochems, Heieinde 52, Meerseldreef. 18 september: Erik Fransen en Chantal Vermeesch, Castelréweg 13, Minderhout. 19 september: Ronny Janssens, Vrijheid 9717, Hoogstraten en Natbalie Mahut, Jules Pauweistraat 1, Antwerpen. Nieuw adres: Vrijheid 97/7, Hoogstraten.

19 september: Danny Adams, Achtelsestraat 93, Hoogstraten en Ria Leenaerts, Meerdorp 72, Meer. Nieuw adres: Achtelsestraat 93, Hoogstraten. 19 september: Jacques Meyvis, Hoogeind 52, Meer en Martine Verhoeven, Karel Boomstraat 56, Hoogstraten. Nieuw adres: Meerseweg 5, Meer. 19 september: Leo Van Dyck, Koningsstoel 10, St. Lenaarts en Marleen Pluym, Eindsestraat 28, Meer. Nieuw adres: Eindsestraat 28, Meer. 25 september: Tom Verhoeven en Els Van Den Kinscbot, Heerle 14, Minderhout. 25 september: Jan Geerts, Staakheuvel 5, Wortel en Linda Boermans, Lange Wijkstraat 16, Ravels. Nieuw adres: Staakheuvel5, Wortel. 26 september: Koen Govaerts, Bevrijdingslaan 15, Meerhout en Marleen Tuytelaars, Lindendreef 64, Hoogstraten. Nieuw adres: Wetstraat 105, Antwerpen. 26 september: Patriek Jeuris, Vlamingstraat 2, Hoogstraten en Sabrina Van Hasselt, Oud Dorpsstraat 51, Wuustwezel. Nieuw adres: Leemstraat 7, Brecht.

~~~ Overlijdens 3 september: Guido Verheyden, 34 jaar, echtgenoot van Hilda lansen, Katelijnestraat 23, Hoogstraten. 4 september: Wilhelm Krijnen, 85 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Kustermans , Oude Tramweg 3, Meersel. 7 september: Ludovica Sterkeos, 87 jaar, weduwe van Jozef Desmedt, Heerle 13, Minder· hout. 8 september: Jozef Hendrikcx, 62 jaar, Chaamseweg 22, Meerle. 10 september: August Donckers, 69 jaar, echtgenoot van Anna Noijens, Paterspad 1, Minderhout. 11 september: Augusta Van De Mierop, 81 jaar, weduwe van Leo Brughmans, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 12 september: Maria Marien, 80 jaar, weduwe van Cornelis van den Akker, Burg. Van Nuetenstraat 13, Meerle. 21 september: Adriaoa Verheyen, 94 jaar, weduwe van Constant De Roover, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten.

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel

* reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05

De Hoogstraatse Pers verzorgt graag al uw drukwerken! 43


Fusieswing Always Loved You Zaterdag 21 november·worden er in de Meerse Mussenakker nog eens Nederlandse klanken geproduceerd. Niet door iemand uit het Tien Om Te Zien-milieu, wel door een Rock Rallyfinalist. Het vijftal Always Loved You, met als frontman de Zeeuwse Corne Riemslag, werd opgericht eind '88 na een overdosis alcohol. Een eerste reeks nummers werd opgenomen in de Eindhovense Tango-studio in een productie van Theo Van Eenbergen, de livemixer van Urban Dance Squad. De groep werd ook in het voorprogramma van Faith No More en van Red Zebra, tijdens hun reünietournee, gesignaleerd. Maart '90 werd de single ' Het Vertrek I Incest' opgenomen in een produktie van Fred Angst, bekend van Aroma Di Amore. En zo klinkt Always Loved You dan ook, de postpunktraditie van begin jaren '80 wordt in ere gehouden. Neem daarbij nog eens hun Rock Rally-verschijning van enkele maanden geleden, waar een opmerkelijke bewerking van Boudewijn's 'Als de Rook om je hoofd is verdwenen' de zaal werd ingepompt. Hun finaleplaats zorgde ook voor een nummer op de Rock Rally CD. Kortom: Always Loved You kan ook jouw hart wel eens sneller doen kloppen op zaterdag 21 november in de Meerse Mussenakker. 0

Kroegentocht 'Cafés Vol Muziek' is dit jaar aan zijn eerste lustrum toe. Op dinsdag 10 november organiseren acht cafés uit Wuustwezel - Centrum ,

t\.t\.

D

~~

• ' Ra/ph Samantha & The Medicine Men vzw De Jeuzel en het Parochiecentrum de vijfde editie van deze kroegentocht. Het geheel is min of meer gebaseerd op de jaarlijkse 'Nacht van de Blues', die jaarlijks plaatsvindt op 30 april. De formule is stilaan wel bekend: in elk deelnemend café brengt een groep 'live muziek' tijdens twee sessies van ongeveer een uurtje. Tussen elf en één wordt iedereen verwacht in de parochiezaal, waar Rowwen Hèze zich nog eens van zijn beste kant zallaten zien. ledereen kan 'zijn' tocht zelf samenstellen uit het zeer diverse aanbod dat on-

KEMPr MEUBEL

m

A. Ruts-Versm•ssen Ledewijk de Konincklaan 256 HOOGSTRATEN Tel: 03/314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT

De uitvinder van de lattenvering.

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen w eten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug .

De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo' n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 1/3 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen

44

der andere blues, soul, cajun, tex-mex en rock bevat. En met je ticket, dat u best in voorverkoop koopt, in de hand, stapt u van kroeg naar kroeg in Wuustwezel. In een programmaboekje worden de groepen kort voorgesteld, in zoverre dat dat nog nodig is, met de vermelding van plaats en uur van optreden. Eveneens vindt u er een plannetje van Wuustwezel- Centrum in. Maar u bent waarschijnlijk het meest nieuwsgierig naar het programma: - King George Band (Sportlokaal) - Ralph Samantha & Tbe MedicineMen (Junior) - Captain Gumbo (Oase) -Ten For Soul (Zodiac) - Ludo Mariman (De Bijl) - Jos Smos en Zjuul Kapruul van Katastroof (Posthuis) - Hugo Spencer (Jeuzel) - T & A - band (Koning Van Spanje) en van 23 tot OI uur in zaal Godelieve: Rowwen Hèze. Kaarten kosten in voorverkoop 400 frank en zijn te bekomen bij alle deelnemende cafés en in Hoogstraten bij Cahier de Brouillon. Bellen kan ook op de nummers 669.85. 44 en 669.72.39. Aan de kassa tel je 500 frank neer. 0

Cahier De Brouillon Ed Kuepper is voor het Australische continent wat Chuck Berry voor de rock 'n roll was. Sinds het einde van de jaren zeventig zette hij met de groep The Saints de krijtlijnen van de Australische rock uit: vraag het maar aan The Triffids of INXS. In 1979 houden The Saints het voor bekeken en gaat zanger I gitarist I componist Ed Kuepper met eigen projecten verder. Met The Langhing Clowns brengt hij tot in 1988 negen albums uit , maar tegelijkertijd zien ook eigen, dit keer honderd procent soloprodukten, het levenslicht. Op zijn eigen albums ontpopt Ed Kuepper zich als een ingetogen muzikant, specialist in gevoelige nummers, gezegend met een stem die kan wedijveren met de grootsten der aarde. Her en

J


MUZIEK

·.

CAPTAIN GUMBO

Rowwen Hèze der vallen zelfs vergelijkingen met Van Morrison. Ed Kuepper krijgt de laatste jaren vaste voet in de Australische hitlijsten. In Europa beperkt de belangstelling zich voorlopig tot een publiek dat nog altijd een klub binnenkan, maar hopelijk verandert ook dat gauw. In het spoor van zijn gloednieuwe CD 'Black Ticket Day' treedt de grootmeester met zijn begeleidingsgroep The New lmperialists op 13 november op in Cahier De Brouillon. Wie de

krantenverslagen van zijn Belgische concert eind september van dit jaar er op na heeft gelezen, weet welke klasse er nu weer in de Vrijheid staat. Ed Kuepper & The New lmperialistst treden op vrijdag 13 november op in Cahier De Brouillon, aan de Vrijheid 84 in Hoogstraten. De toegangsprijs bedraagt 250 frank of 14 gulden. Ook vingen wij via een dagblad op dat Felice & The Chevy's naar zaal Pax komen op 10

Installatiebedlijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26 meerle 0

03/315 7531

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u·19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

november. Alle verdere informatie ontbreekt hierover op onze redaktie. Lees die krant, van het gezond verstand, nog maar een keertje ten gepaste tijde. En natuurlijk willen onze lezers alles over de optredens van december lezen. Organisatoren, stuur daarom uw informatie voor 7 november aan: Peter Van Dijck, Pyperpad 5 in Meer. Bellen kan ook op 03/ 315.81.29. En zeg nu niet dat u van niets wist! •

EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJ~ID

127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51 .93

Kopje van de maand is: Jos van Bavet Heimeutenstraat 41 2328 Meerte 45


Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS FEEST-EN VERGADERZALEN

RFSrAURANf

TAVERNE

(SEMINARIFS}

't HOOGHUIS

vzw 'HET SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanall9.00 u Zaterdag vanall9.00 u Zondag vanaf 13.30 u

HOOGSTRATEN 30 oktober t/ m 15 november: FOTOTENTOONSTELLING Xavier Rombouts, ' 500 JAAR ONTDEKKING - ONDERDRUKKING LATIJNS-AMERIKA', IKO-galerij, zaterdag en zondag 10-18 uur en op aanvraag. Vrijdag 30 oktober: GRAUPNER ENSEMBLE (met Igor Bettens) musiceert in de Begijnhofkerk. Zondag 1 november: Allerheiligen; t.b.v. kerkhofbezoekers in zaal Pax koffie, pannekoeken, wafels e.a. van 14 tot 17 uur. HERFSTWANDELING JNM/Wielewaal voor gans het gezin, vertrek lokaal K. Boomstraat 13.30 uur per fiets of 14 uur aan boerderij Wortel-kolonie. Dinsdag 3 november: CULTURELE A VOND met INGEBORG MOLLET: theater, zang, muziek, poëzie, Rabboenizaal 20 uur, org. KVLV, reserveren via wijkverantwoordelijke, toegang 150 fr. Woensdag 4 november: VOLKSDANS in zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. Zaterdag 7 november: 3 VOOR 11, 3 jeugdclubs fuiven t.v. v .I 11.11.11: Cahier de Brouillon, 't Slot, De Mussenakker, toegang en pendeldienst gratis. WANDELTOCHT van Club MarkdaL Vertrek aan de Hoogstraatse Tennisclub om 14u. Zaterdag 7 en zondag 8 november: INZAMELINGSACTIE 11.11.11. Zondag 8 november: WANDELING Deken Lauwerijspad, vertrek Hoogstraatse Tennisclub 14 uur, org. Wandelclub Markdal, tel. 315.07.01. Maandag 9 november: INFO-AVOND door José Gualinga, een Quichua-Indiaan uit het Ecuadoriaanse evenaarswoud, IKO-galerij, 20 uur, 100 fr. Info 'GASTEN ONTVANGEN' in de Pax om 13.30 uur en 19.30 uur, org. KA V Dinsdag 10 november: 'EEN GOEDE GEZONDHEID NA JE VIJFTIGSTE', voor ± 45- tot 65-jarigen, zaal Pax, 13.30 uur, org. KVLV

46

OPTREDEN FELICE AND THE CHEVY'S in de Pax. Org. Chaier de Brouillon . Donderdag 12 november: NAADCURSUS, 'appliceren', zaal Pax, 13.30 uur, org. KVLV Zaterdag 14 en zondag 15 november: 6e Internationale OLDTIMERGALA, Veilinghallen 10-18 uur, inl. 014/63.35.79 Zondag 15 november: BRAAKBALLENPLUISNAMIDDAG, lokaal K. Boomstraat ( = Jan Spannenburgmuseum) 14 uur, org. JNM, liefst zelf braakballen meebrengen. MUZIEKAVOND Kon. Fanfare St. Catharina, zaal Pax, 19 uur, toegang gratis. Dinsdag 17 november: VORMINGSDAG bestuursleden KVLV gewest Hoogstraten, zie Minderhout. Info 'GASTEN ONTVANGEN' om 13.30 en 19.30 uur in de Pax, org. KA V Woensdag 18 november: VOLKSDANS in zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KAV Bestuursvergadering KVLV, zaal Pax, 19.30 uur. 'BIEREN en STREEKBIEREN', voordracht, dia-montage en proeven, zaal Pax 20 uur, org. Davidsfonds, toegang 100 fr. Donderdag 19 en 26 november en 10 december: NAADCURSUS, 'Verwerken van rekbare stoffen', zaal Pax, 13.30 uur, org. KVLV Vrijdag 20 november: Voordracht: GEZONDHEID EN ZIEKTE VOLGENS DE NATUURGENEESKUNDE. Org. VELT in het auditorium van het Seminarie om 20 uur. Vrijdag 20 en zaterdag 21 november: TONEEL ' VILLA PADKROT' door toneelgroep Tinello, turnzaal lagere school Spijker, 20 uur, toegang 200 fr., vvk 150 fr. Zondag 22 november: SINTERKLAASFEEST KA V en KWB, Hotelschool Spijker, 14 uur. Dinsdag 24 november: GASTEN ONTVANGEN, info KAV om 13.30 en 19.30 uur in de Pax. Zaterdag 28 en zondag 29 november: GESCHENKENBEURS, zaal Pax, 11-18 uur.

vzw Mussenakker Meer

,fJ-

V ~-<

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u ., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en ·donderdag gesloten

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf! 1 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

kncr4tjcz4uiz

J

ttrijofteio 183 ft oogstraten 03/314 66 65 ~u.st

Café ~

If'j

& ~Üiane

6""

discobar

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILL V GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 · 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

FRITUUR- EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

TONEEL KWB, ' DE BOKSKAMPIOEN', Rabboenizaal Spijker, 20 uur, toegang 120 fr., vvk 100 fr.

MEER Zaterdag 31 oktober: TONEEL door 't Heidebloempje 'LIEVE SILVESTER' in ZVKV om 19.00 uur. 20ste KWB-KAB HOBBYTENTOONSTELLING in parochjezaal vanaf 16.00 uur. Optreden van 'LES FRÈRES BROZEURS' in Mussenakker om 21.00 uur. Zondag 1 november: 20ste KWB-KAB HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal vanaf 9.30 uur. Maandag 2 november: 20ste KWB-KAV HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal vanaf 9.30 uur. Woensdag 4 november: Koffie van de KBG in parochiezaal om 14.00 uur.

j


Donderdag 5 november: Koffie van de KVLV in parochiezaal om 19.00 uur. Vrijdag 6 november: KAARTA VOND rikken van KFC Meer-Jeugd in kantine vanaf 19.00 uur. Zaterdag 7 november: TONEEL door 't Heidebloempje 'LIEVE SILVESTER' in ZVKV om 19.00 uur. Brassband Ste.-Rosalia concerteert in Merksplas. vzw Mussenakker neemt deel aan '3 voor 11 ' vanaf 20.00 uur. Zondag 8 november: TONEEL door 't Heidebloempje 'LIEVE SILVESTER' in ZVKV om 19.00 uur. Maandag 9 november: Vergadering Meermarkt in gildelokaal om 20.00 uur. Zaterdag 14 november: Brassband Ste.- Rosalia luistert de mis op om 18.00 uur. KAARTA VOND rikken van de Brassband in ZVKV vanaf 19.00 uur. Maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 november: DAG VAN DE GROOTOUDERS door Kleuterschool in parochiezaal. Vrijdag 20 november: DEKANALE ZANGAVOND. Alle zangkoren van de dekenij nemen eraan deel. In de kerk om 20 uur. KAARTAVOND rikken van .KFC MeerJeugd in kantine vanaf 19.00 uur. Zaterdag 21 november: TEERFEEST Brassband in ZVKV vanaf 16.00 uur. Optreden van 'AL WA YS LOVED YOU' in Mussenakker om 21.00 uur. Zondag 22 november: ST.-NIKLAASFEEST van Brassband in ZVKV vanaf 13.30 uur. Dinsdag 24 november: Ophaling groot huisvuil. Zaterdag 28 november: Brassband neemt deel aan de PLAY-IN in Rijkevorsel. TEERFEEST van Turnkring Vrij en Lenig. Zondag 29 november: CYCLO-CROSS, De Mosten, 13.00 uur.

ICARUS

@@@@@@@@@@@@@@@@@@~~~~~~

~ ~ @I

taverne

~ ~

~

~ Gelme~traat 7 !!

HOOGSTRAlEN ~ Tei.OJ/3147748 ~

~

~

~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~

Café - feestzaal

WORTEL Zondag 1 november: HERFSTWANDELING JNM/Wielewaal voor gans het gezin, vertrek boerderij Wortel-Kolonie 14 uur. Gelmeistraat 14/16 Tel. 03/314.83.11

Het cahi voor jongeren mei het hart bij muziek Tel. 03/314 32 64

Si rijbeek 16

\1ecrlc Tel. 3 159 I 07 'anui1 Nederland 09-3233159107

~mJRc:;T

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/ 315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle- Tel. 315 79 40

Zaterdag 31 oktober, zondag 1 en maandag 2 november: VOGELTENTOONSTELLING, ingericht door De Goudvink, zaterdag vanaf 19 uur, zondag en maandag vanaf 9 uur , in de parochiezaal. Woensdag 11 november: OUDSTRIJDERSVIERING. Plechtige mis om 10 uur. Huldebetoon aan de kerk en op het kerkhof. Zaterdag 28 november: MOSSELFEEST, vanaf 19 uur in de parochiezaal. Vooraf inschrijven bij KLJ (315.87.87).

MEERSEL-DREEF Zaterdag 14 november: FEESTAVOND ingericht door ouderkomitee en leerkrachten van de basisschool. Om 19 uur in de zaal van de Paters.

HOOGSTRATEN

Cafetaria

MINDERHOUT

Harry Bagers

Maandag 2 november: HERFSTWANDELING voor het gezin. Vertrek te 14 uur aan de kapel te Hal. Org. BGJG Dinsdag 17 november: VORMINGSDAG voor bestuursleden. Org. K.V.L.V. Woensdag 18 november: 'LEREN STUDEREN': cursus voor ouders van kinderen uit de laatste 2 jaren basisond. en eerste 2 jaren sec. ond. Te 20 uur in het P.C.! Org. BGJG Woensdag 25 november: 'LEREN STUDEREN': cursus zie woensdag 18 november. Zondag 29 november: SINTERKLAASFEEST in het P.C. Org. KWB, KA V, KVLV, LG.

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Decanale zangavond

De Eiken biljart · darts - kegelbaan hondendressuur.

MEERLE

Op vrijdag, 20 november te 20 uur organiseert de koorfederatie, Het MadrigaalAntwerpen een zangavond in de kerk van Meer bestemd voor de zangkoren uit de dekenij Hoogstraten en tevens voor al wie aktief betrokken is bij de liturgie in deze streek. Centraal staat het bijvoegsel bij Zingt Jubilate, een nieuwe zangbundel die eerder dit jaar is verschenen. Twee ervaren musici zullen de leiding delen: Wim Anthonissen, leraar aan de Muziekschool en Pater L. Bortier van de abdij Tongerlo. Het

MEERSEL- DREEF

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud , met biljart, darts , enz ... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

orgel wordt bespeeld door Luc Dock.x, organist te Meer. Volgende koren zullen als aanzingkoor optreden: Ceciliakoor, Meer (leiding: F. Rijvers); Sint-Salvatorkoor, MeerIe (leiding: K. Pauwels); Mariakoor, Meersel-Dreef (leiding: Broeder Xaverius Jansen); Olvakoor, Minderhout (leiding: Kristin Hermans); Willibrorduskoor, Rijkevorsel (leiding: Paula Sterkens-Peeters); Piuskoor, Hoogstraten (leiding: Elmar Lambrix).

Alle belangstellenden zijn welkom en hebben gratis toegang. De nieuwe bundel kan in de kerk bekomen worden. •

47


+ Ongevallen Brandweer 314.42.43

~

DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

riJ

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/ 315.74.46

Antiek

• K'lls

Uoelm •

Koekhoven 5- Rijkevorsel

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 03/314.34-37

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud- depannage Ulicotenseweg 36 2328 Meerle tel: 03/315.79.50

Indoor tennis squash snooker Tennisclub ---~-

VRIJHEIDvzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76

K.VERHEYEN-GEYSEN sanitair- zink en koperwerk platte daken met Derbigvl}'l

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81

1

BART VORSSELMANS Hall 4 2322 Mmderhout

HUISDOKTERS

1 november: DR. F. HOLVOET , Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 7 en 8 november: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 11 november: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02. 14 en 15 november: DR. L. VLOEMANS, H6t La'k 3, Meer, tel. 315.84.74. 21 en 22 november: DR. L. VERMANDER, Meerteseweg 24-A, Meer, tel. 314.85.11. 28 en 29 november: DR. S. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10_

~I

APOTHEKERS

Van 30 oktober tot 6 november: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 31 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 6 tot 13 november: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20. Van 13 tot 20 november: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 14 november: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 20 tot 27 november: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Zaterdagvoormiddag 21 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 27 november tot 4 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

TANDARTSEN

HuweliJken - Bals- fu1ven en klemP-A

Y~Yound

-- 1911 +

AMBULANCEDIENST

CONTAINERDIENST

Meerdorp79

Het Belgische Rode Kruis

Tel 03/315 76 26

31 oktober en I november: S. ACKAERTS, Lindenlaan 72, Beerse, tel. 014/ 61.22.03. 7 en 8 november: L. BASTIAENS, Gr. Elisabethlaan 4, Hoogstraten, tel. 314.66.16. 14 en 15 november: F. CARPENTIER, Bisschopslaan 39, Beerse, tel. 014/ 61.54.34. 21 en 22 november: C. DE BOEL, Rerum Novarumlaan 48, Westmalle, tel. 312.49.83.

De nieuwe MAAND zal er zijn op woensdag 25 november. Redactors, breng uw kopij tijdig binnen: op woensdag 11 november graag. Sport- en dorpsnieuws mag nog tot zondag de 15de. 48

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 - centrale verwarming -sanitair

~

.7.]J; JOS SERVAES Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achte1sestr. 1

Tei.03/ 314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS V ERSE EIEREN Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/ 314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOOROERKEM SI Lenaanseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

T e I- 03 / 3l4 •3l •08

SNACK- en PIZZABAR

'l sv;ç~E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/ 314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09

J