oktober 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

.

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 90 OKTOBER 1992 . PRIJS: 55 F. , AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

ftiQQft

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Graag onder de mensen

1992 Een bewogen Tuinbouwjaar

o· Gouden Gids van MEER-KERMIS D

Hoeveel leerlingen gaan in Hoogstraten naar schoQI?

Jeanne Maas


LUIM Volgens Albert Vorstenbosch schreidt het magisch-realisme in de pers steeds verder. Onware waarlijkende verhalen en reportages kennen steeds meer succes. Getuige o.a. radio-uitzendingen als Het Leugenpaleis, boeken met 'stadsverhalen', een weekblad als De Nieuwe (met uitsluitend verzinsels) en onlangs weer het boek Landru Bestaat Niet, waarin historische feiten verdraaid worden tot 'nieuwe waarheid'. Hoog tijd dat De Hoogstraate Maand volgt. Ga je gang, Albert!

Waarom niet op Begijntjes Laat Besluit? vraagt de onthutste VVV -verantwoordelijke.

Van onze stafmedewerker Albert Vorstenbosch. Hoogstraten, België - Een echte rel is ontstaan binnen de schoot van de VVV-Hoogstraten toen bekend werd dat Koning Boudewijn incognito de Loenboutse Bloemencorso met een bezoek bad vereerd. En dat terwijl zij reeds jaren ijveren om dit boogwaardig bezoek naar Hoogstraten te krijgen. Het laatste woord is nog niet gevallen. Alles kwam aan het licht toen de foto met glimlachende en ontspannen Boudewijn, met pint in hand, in een plaatselijke supermarkt werd aangeboden, gewoon tussen alle andere Corso-publiek. 'Een echte kaakslag aan Hoogstraten', meent een medewerkster van de VVV Hoogstraten, die verder onbekend wil blijven. 'Hebben ze op het Hof dan nog nooit gehoord van Begijntjes Laat Besluit?', aldus nog de geschokte medewerkster. Een telefoontje naar het Hof brengt geen duidelijkheid. 'Tijdens zijn 'incognito-dagen', zijn congé zeg maar, gaat de Koning uiteraard waar hij zelf wil', aldus een goedlachse Hofmaarschalk, 'daar heeft het Hof geen zeggenschap in. Ah ja, anders zou hij niet écht incognito zijn natuurlijk', vervolgt onze woordvoerder. Ook het gemeentebestuur van Rijkevorsel tilt zwaar aan het hoogvereerd bezoek aan hun buurdorp. 'Is het omdat hun Corsoke zogezegd kultuur is en onze Karnavalsstoet niet, dat zijne Majesteit 'de boerkes van Loenhout' verkiest boven zijn mooie Rijkevorsel' aldus

een verontwaardigde burgemeester. 'Voortaan draag ik uit protest mijn sjerp achterstevoren', vervolgt de vechtlustige burgervader. Welingelichte bronnen menen echter te weten dat onze Koning Loenhout wil bedanken omdat zij 2 jaar geleden de sprookjes van Fabiola op onnavolgbare wijze in bloemen hebben uitgebeeld. Het gemeentebestuur van Wuustwezel weigert elk kommentaar. Uit persoonlijke naam wil burgemeester Ansoms, met enige ironie, wel kwijt dat hij, wij citeren, het 'een hele eer vindt maar ook niet abnormaal dat onze Vorst het mooie Loenhout verkiest boven 'die stede' Hoogstraten.' Einde citaat. En dat er in Loenhout gegniffeld wordt om 'die Heren van Hoogstraten' mag ondertussen wel duidelijk zijn. Wordt vervolgd.

Verontrustende stijging!

Druggebruik bij Ouderen Van onze reporter ter plaatse Meer en meer studies in het Hoogstraatse wijzen er op dat niet het drugprobleem bij jongeren maar wel bij oude-van-dagen een probleem wordt. Vooral de totnogtoe ongevaarlijk geachte snuifdoos (zie foto) zou bij oudere vrouwen in trek zijn terwijl mannen meer kiezen voor het pepmiddel 'popper' om hun vermeende achterstand in te halen, zo leren we uit een recente studie gemaakt door het OCMW. De nabijheid van Nederland is uiteraard niet vreemd aan dit verschijnsel. Veel ouderen proberen de 'kick' van de botersmokkel te doen herleven door stiekem enkele porties 'snuif' of 'pop' over de grens te smokkelen. Om dit toenemende gevaar in te dijken zal het gemeentebestuur eerlang een informatiebrochure verspreiden op diverse kaart- en dansnamiddagen. Waar moet dat toch heen met die ouderen van tegenwoordig?

2


utouw in de maand 'Altijd tijd hebben voor de anderen' Vroeger waarschijnlijk meer dan nu, maar rivaliteit tussen de verschillende dorpen heeft altijd bestaan. In een grensstreek zoals hier komt daar nog iets bij, namelijk de vooroordelen tussen 'Hollanders' en 'Belsen'. Nochtans hebben veel bewoners van de grensstreek zowel Nederlandse als Belgische voorouders en zijn het haast allemaal, historisch gezien, Brabanders in de Kempen. Naast dit uitgangspunt vertrokken we van nog een andere vaststelling voor de keuze van dit maandelijks interview. Dikwijls komen hier 'publieke' of 'bekende' personen aan het woord. Wanneer we 'gewone' mensen uitnodigen voor een gesprek, antwoorden zij meestal: 'Maar ik heb toch niets bijzonders gedaan en ik heb eigenlijk ook niets te zeggen.' Dat geloven we niet want volgens ons is elk levensverhaal de moeite waard. Daarom trokken we op pad en lieten ons oog vallen op Jeanne Maas.

Dorpsjeugd 'In vergelijking met nu was er in onze kindertijd en jeugd maar weinig te beleven of te doen in een dorp op het platteland. Bovendien moest ik als enig länd mijn vriendinnen, het gezelschap van mijn leeftijd, buitenshuis zoeken. Maar dat was niet zo moeilijk want er woonde hier nogal wat familie langs moederskant. Echt 'uitgaan' was een zeldzaamheid. De voornaamste gebeurtenis van het jaar was de dorpskermis. Een flink stuk van onze jonge tijd viel samen met de Tweede Wereldoorlog. De eerste oorlogsjaren waren hier, ver van de stad, misschien niet zo erg. Toch herinner ik mij nog goed de talrijke Duitse vliegtuigen bij de inval in BelgiÍ. Vooral op het einde, in 1944, was het een ban-

Jeanne met haar ouders Cornee/ Maas en Anna van Wesenbeeck.

Langs de grens Mensen van Nederlandse afkomst herken je soms reeds aan de schrijfwijze van hun naam: Hendriks in plaats van Hendrickx of Maas in plaats van Maes. 'Ja, mijn vader, Corneel Maas (Kees of Nee! in de volksmond) was afkomstig van Zundert. Mijn moeder, Anna van Wesenbee<;k, was een echte Meerse. Vader begon als handelaar in hooi en stro maar schakelde al vlug over op hout. Voor de Tweede Wereldoorlog (1940-'45) was dat vooral mijnhout (dennen) en nadien hout (populieren) voor de papiernijverheid. In die jaren had hij zo een honderdtal mensen in dienst. Tijdens de oorlogsjaren verhandelde hij houtskool dat aan de rand van WortelKolonie werd gestookt. Het houtskool ging dan in zakken met de tram of de vrachtwagen naar Antwerpen. Het was in die tijd o.a. belangrijke brandstof voor de auto's.'

In 't dorp Joanna Cornelia Maas is geboren te Meer op 21 april 1930 aan de John LijsenstraaL In

1941liet vader Maas een ruime en mooie burgerswoning bouwen in het dorp. Later kreeg dat deel van de dorpsstraat als naam Hoogstraatsebaan en nu is het, sinds de fusie van de gemeenten, de Meerseweg. In 1942 verhuisde de familie Maas-Van Wesenbeeck van de John Lijsenstraat naar Dorp 17 (naast garage Geudens). Dochter Jeanne was het enige kind in het gezin. Zij ging in Meer naar de lagere school bij de eerwaarde zusters van het H. Graf en later naar de Ursulinen in het Spijker te Hoogstraten. Gedurende drie jaar reed zij elke dag met de fiets heen en weer maar de laatste twee jaar was zij intern. 'Ik heb echt geen slechte herinneringen aan deze schooltijd. Volgens mij kregen wij daar een goede opvoeding en ik voelde me er ook echt thuis. Na het Spijker ben ik voor mijn laatste jaar op school geweest bij 'Les Dames de Marie' in Ukkel (bij Brussel). Dat was voor een Meers meisje niet zo eenvoudig in een Franstalige school. Maar mijn ouders vonden dat ik goed Frans moest kennen om later te kunnen helpen bij het bureelwerk in het familiebedrijf'.

Joanna Cornelia Maas.

3


VAN HERCK SPORT

I

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trafeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE A TEllER!!!

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26 meerle

o03 3157531

VRIJHEID 1 27 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Centrale verwarming Sanitair

Kopje van de Maand is: Marc Adriaensen Heidestraat 17 2330 Mer.ksplas

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag lol vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

BANDEN DONCKERS: STEEDS DE BESTE SERVICE! PROMOTIE BANDEN

ZEER GROTE KEUZE SPORTVEIGEN

Enkele voorbeelden uit ons gamma: SCHOKDEMPERS 145x13 FltES10HE 52'11 1!80,\ /\ VI G lf v w 0 I + 11 Gemonteerd - lJitgei1ld · BTW incl. - \bor + Mttr 10• 000 Ir.• 155x13 MABOR M5GT 1301,Opel Kadett E + D Gemonteerd · lfrtseJijnd - BTWind. \bor + Mter-10.500 fr. 175170x14 DlHOP SP6T 1912,- ...___ _......,..... lv\ercedes 190 + W 124 Gem. - Uitgelijnd - BTW incl. \bor + Mter-16.500 fr. 185/60x14 1»4a0YAL R440IH 31~,lv\ercedes W 123 Gemonteerd - Uitgelijnd,- BTW incl. - Voor + M-ter10.000 fr. 195/65x15 l»URRYAL R380'I' 2749,BAnERIJEN 3164,195/50x15 UHilOYAL R340V lv\ercedes Diesel 88 Amp. 3.575 fr. 205/55x15 COH1'1HENrÄL CV 51 364,Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. t.l80fr. ALLE BANDEN EN ALLE ...___ _ ......,..... Toyota, Mitsubishi COLT, Peugeot, enz. 40 Amp. t.H6fr• MERKEN IN STOCK

+ MONTAGE GRATIS

OOK SPECIALE VELGEN VOOR TERREIN WAGENS

VAN 25'X. NAAR 19,5'X. BTW incl.

BON

115.· voor

uitb~lanceren 4

L _ __ _____.

~--~ ~

r' ~

Uitlaten•

Ranmen Schokckmpcrs • 6"1eJIIIt~eft·~

MOIORRUDERS! BANDEN AAN ONGEIDOFWKE PRIJZEN ZEER GROJE KEUZE SIERWIELEN - UITLIJNEN - REMMEN - UITBALANCEREN - BATTERUEN -SCHOKDEMPERS- LICHTEN - BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMAUE: Turnhoutsebaan 171 WUHEGEM: BUkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95 - Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311.58.30 - Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00 - Fax (03)326.35.78

' ..


VROUW IN DE MAAND in 1953, het jaar na ons huwelijk, stierf mijn vader. Fons was toen bediende op het gemeentehuis. Wij waren een jong gezin en een bijverdienste kwam goed van pas. Fons bracht dan nog dikwijls werk van het gemeentehuis mee naar huis en hij moest veel op de baan zijn. Ik zorgde voor de kinderen maar hielp hem ook bij de administratie van het verzekeringswerk en de spaarkas. Later, toen hij burgemeester werd (Meer 1971-'76 & Hoogstraten 1977-'82), heb ik praktisch al dit werk alleen gedaan. Gelukkig stonden toen de meeste kinderen reeds op hun eigen benen en was er ook voor mij meer tijd beschikbaar. Maar het grootste deel van mijn leven heb ik de meeste tijd aan mijn huishouden besteed: wassen, koken, poetsen, voor man en kinderen zorgen en het huis onderhouden.'

'Alles heeft wel zijn mooie en minder aangename kanten. Persoonlijk was ik: wel verrast en ontgoocheld door de afstand die ontstaat. Oude vrienden verdwijnen en sommigen keren je de rug toe. Je zit zonder het eerst goed te beseffen in een kring van voor- en tegenstanders. Het brengt ook veel verplichtingen en drukte mee. Je moet op veel plaatsen aanwezig zijn en er komt veel volk over de vloer. Denk maar aan de talrijke avondvergade-· ringen. Toch bewaar ik aan de tijd van die 12 jaar burgemeesterschap van Fons heel goede herinneringen. Je hebt ruimere kontakten en je leert veel mensen kennen. Ik heb in die periode ook veel geleerd. Voor mij was het zeker erg verrijkend en nu til ik niet zo zwaar meer aan het toen veel alleen zijn. Ik oothou

Het jonge gezin Sprangers-Maas. gelijke tijd. We sliepen in de kelder uit schrik voor de 'vliegende bommen' . Meer lag midden in de lijn van het afweergeschut van de Engelsen en de Amerikanen die probeerden om de Duitse V1's, afkomstig uit OostNederland, hier neer te schieten vooraleer zij de haven van Antwerpen konden bereiken. Er waren verschillende slachtoffers onder de burgerbevolking van Meer en er was heel veel materiële schade aan huizen.'

Op bet eerste gezicht 'In 1947 vierden mijn grootouders langs moeders kant hun gouden bruiloft. Al dansend heb ik mijn man, Alfons Sprangers, leren kennen, 's avonds tijdens het feest waarop ook al de buren waren uitgenodigd. Het was wat men noemt: liefde op het eerste gezicht. 'Kennis hebben' was in die tijd ook wel enigszins anders dan nu. We reden soms eens met de fiets naar de film in de Roma te Hoogstraten, in de winter waren er de toneelavonden en in het najaar de kermis. Uitgaan was toen niet zo belangrijk. We zaten vooral veel thuis. In die jaren was mijn vader aan het bestuur van de voetbal en Fons was voetballer, dus ging ik wel dikwijls naar de voetbalwedstrijden kijken. Veertig jaar geleden, in 1952, zijn we getrouwd. Ons gezin telt vier kinderen: Louis (Wortel), An (Heverlee), Lief (Meer) en Marc (Hoogstraten). Fons woonde liever buiten het dorp. Daarom bouwden we dit modern huis hier aan de Meerleseweg en verlieten in 1965 het dorp. Het ouderlijk huis was een degelijk burgershuis maar, volgens de normen van nu, zo weinig comfortabel. We hebben het dan ook maar verkocht. Voor mij was het hier wel wennen. Ik woonde graag dicht bij de mensen en dit leek toen zo ver. Nu woon ik hier ook graag met al die ruimte in een groene omgeving. Vroeger, toen de Mark nog regelmatig overstroomde, was het precies of je woonde tijdelijk aan zee.'

Verzekeringsagente 'Eigenlijk ben ik heel mijn leven gewóon huisvrouw, moeder aan de haard geweest. Ik heb nooit een echt voltijds beroep gehad. Maar

Jeanne en Fons reeds 40 jaar gelukkig getrouwd.

Daar is ze weer Maar naast haar gezin en het werk van echtgenoot Fons had Jeanne ook veel belangstelling en inzet voor het verenigingsleven. Samen zorgden zij een hele tijd voor het secretariaat van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, ze was destijds ook een tijdje bestuurslid van de KA V en in 1972 mede-oprichtster van de turnkring Vrij en Lenig. Dit jaar kan ze als voorzitster het twintigjarig bestaan van deze heel actieve vereniging vieren. Jeanne beperkte zich niet tot het Meerse verenigingsleven. Ze zette zich ook in voor de Wereldwinkel, de Meerse Markt, de 11-11-11-actie, Kom op tegen kanker, de vredesbeweging, de Antilliaanse Feesten, e.a. 'De deur stond hier altijd open voor iedereen en voor het goede doel was er altijd tijd. Soms kwam ik in enkele weken tijd vijf of zesmaal bij dezelfde mensen aan de deur om iets te vragen of te verkopen ten voordele van de een of andere actie. Ze zullen soms wel gezegd hebben: 'Daar is ze weer!' Maar ik ben altijd graag onder de mensen geweest en nu nog. We houden van verenigingsactiviteiten, we waren graag overal bij, ook op de teerfeesten.'

En de politiek? J eanne Maas zegt van zichzelf wel dat ze maar een gewone Meerse vrouw is, maar ze is toch reeds heel wat jaren getrouwd met een man die in de politiek zit. Hoe ervaar je dat?

de goede dingen van het leven.'

Gepensioneerd 'In 1988, Fons was toen zestig jaar, zijn we eigenlijk met pensioen gegaan. Het is een mooie tijd met veel ruimte om te helpen en met weinig directe verantwoordelijkheid. Het is min of meer het begin van een nieuw leven. Je neemt rechts en links wat afstand zodat jongeren de plaats kunnen innemen en je probeert van elke dag zoveel mogelijk te genieten. Eindelijk kunnen we eens echt doen wat we graag doen, zonder druk: van buitenaf, zoals een weekeindje op reis gaan of een daguitstap met de fiets, eens lekker gaan eten, enz. Er is ook meer tijd voor handwerk, dat ik: heel graag doe en tijd om te lezen. Nu we opnieuw met twee zijn in dit huis besef ik ook hoe verrijkend de kinderen voor ons zijn geweest. Ik heb veel geleerd van mijn kinderen. Met plezier denk ik: terug aan al die tafelgesprekken en soms felle discussies over allerlei onderwerpen. Kinderen, en ook kleinkinderen, zijn heel belangrijk als de derde leeftijd voor de deur staat. Maar ondanks al dat huiselijk geluk blijf ik: me toch ergeren aan al het onrecht en de miserie in de wereld. Mijn grootste ergenis blijft het feit dat er voldoende geld en andere middelen zijn voor de zogenaamde technische vooruitgang maar niet om de honger uit de wereld te helpen.•

5


-~,---:-V_A:---IT_U_IT_H_E_T_S_T_AD_HU_I_S_ ••• tJierfstspro~~~ls

i" -~.~~~~~,.=~~~~,~~:Uit;. . Het_ i~ lange tijd rustig geweest in en om het stadhuis van Hoogstraten. Het P?lztzeke leven komt langzaam terug op gang na de verlofperiode maar veel meuws valt er voorlopig niet te rapen. De eerste gemeenteraad bracht slechts een 15 tal punten op het menu en de schotel was dan ook snel verorberd. Het verslag van de vorige raadszitting van eind juni met de beslissing over de toek_omst van het Begijnhof werd zonder verdere discussie goedgekeurd. Het Mmderhouts kapelletje blijkt een schat aan muurschilderingen te beva~~en en het ziekenvervoer in Hoogstraten wordt gereorganiseerd. Intussen krz}gen we het bezoek van een Deense en een Roemeense delegatie terwijl elders ·de geest van Akkermans door Hoogstraten waart•. Even sprokkelen in het politieke bos.

Het begijnhof. Einde juni werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de toekomst van het begijnhof. Met twintig van de tweeëntwintig stemmen werd de erfpachtovereenkomst met de vzw Het Convent goedgekeurd. Het voorstel van de CVP om nog een voorwaarde in te lassen (openbare toewijzing eventueel met opbod, recht van voorverkoop voor het stadsbestuur) werd door de andere fracties verworpen. Het verslag van deze beslissing wordt nu eenparig door de raad goedgekeurd. Naar we vernemen is dit dossier ondertussen ook door het provinciebestuur goedgekeurd. Het Convent zelf werkt momenteel aan de toewijzing van de verschillende begijnhofhuizen. Er is reeds een overkoepelende architekt aangesteld, en eerstdaags opent het Convent een studiebureel op het begijnhof zelf. Daar zal de architekt samen met een stagiair architekt en een historicus aan het voorontwerpdossier werken. In een volgende editie komen we hier beslist op terug.

pig herstel van het orgel. Er blijkt in Brussel echter te weinig geld te zijn voor dit project. De gemeenteraad keurt daarom een aantal dringende instandhoudingswerken goed, verdeeld in twee loten: 1. Dakwerken, zwam- en insectenbestrijding, houtwerken, drainering en riolering. 2. Fixatie en herstel plafondbepleistering. Beide werken worden uitbesteed aan NV De Clercq respectievelijk voor 2,4 en 1,8 miljoen frank (excl. btw). Intussen is het stadsbestuur van Hoogstraten gestart met een beschermcomité voor de totale restauratie van deze 17-eeuwse kapel. Men hoopt vooral via sponsoring van bedrijven en particulieren een 8 à 10 miljoen bijeen te krijgen. Bij nader onderzoek van de verflagen op het plafond en de muren is gebleken dat de kleurgeving zeer zeldzaam en interessant is en ze-

ker de moeite loont om ooit te rekonstrueren. Daarom werd er voorgesteld deze lagen te fixeren. Het verwijderen van de bedekkende witsel- en dispersieverflagen en het herstel van de picturale laag zou momenteel een te grote kost betekenen. Een bijkopend onderzoek wu uitsluitsel bieden. Schepen Verlinden is in de wolken over het resultaat: 'magnifiek en uniek in België en in Europa' . Er is met monnikengeduld een klein strookje van het plafond vrijgemaakt. De losgekomen schilfers zullen terug gefixeerd worden en daarna wordt er een beschermende laag overheen gezet. De muren van de kapel zullen in eigen beheer behandeld worden. De verflagen op de muur hebben door zoutvorming te veel geleden en de kostprijs zou te hoog oplopen. Er is dus nog werk voor het nageslacht.

Ziekenvervoer en gelijke tarieven Tot voor kort werd het ziekenvervoer in de gemeente verricht door de dienst 100 (stadsbestuur) en door het Rode Kruis. De dienst 100 stond in voor de dringende gevallen, het Rode Kruis deed het niet dringend ziekenvervoer bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Dit vervoer werd gedaan tegen terugbetalingstarief van de ziekenfondsen. Sedert I juli '92 is er een akkoord afgesloten tussen alle ziekenwagendiensten en dit werd ook ondertekend door het Rode Kruis Brussel. Voortaan worden hier de officiële tarieven gevraagd, nl. 565 fr voor de eerste10kmen vervolgens 26 fr. voor elke bijkomende km. Op die manier zou een gemiddelde rit van Hoogstraten naar Turnhout aan de vervoerde zieke 705 fr. opleg kosten. Het stadsbestuur vindt een dergelijke verhoging van de kosten niet verantwoord en daarom wordt het 'Zie-

Kapelletje van Minderhout Op 31 januari 1991 verzocht het stadsbestuur het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om een spoedprocedure te openen voor dringende instandhoudingswerken aan het kapelletje van Minderhout. Oorspronkelijk was er een restauratiedossier ingediend voor de gehele restauratie ten belope van 12,5 miljoen. Dit dossier bevatte twee soorten van werken. Ten eerste waren er de noodzakelijke werken .. voor 5,5 miljoen. Dit behelste drainage en afwatering, herstel van de scheuren in de gevel, de natuurschade van de natuursteen het herstei van de dakbedekking op de tor~n en op gans de kapel alsook de behandeling van het hout van het dak dat door insecten was aangetast. Voor het interieur voorzag men vooral het bijwerken van de bezetting en de scheuren aan de binnenkant en het herstel van de ramen in de zuidsacristie. De andere optionele werken hadden betrekking op het reinigen van het metselwerk en het herstel van de natuursteen, de bezetting van het plafond met restauratie van de plafondschildering, alsook het herstellen van de beelden en een voorlo-

6

ELECTROHANDEL

LOOS EN BRDSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


kenvervoer Hoogstraten' in het leven geroepen. Dit betekent konkreet dat het stadsbestuur één van haar twee 100-wagens ter beschikking stelt voor het niet dringend ziekenvervoer. Deze ziekenwagen wordt bemand door dezelfde personen die voorheen het ziekenvervoer voor het plaatselijke Rode Kruis verzorgden. Op die manier blijft het ziekenvervoer, zowel voor dringende gevallen (dienst 100) als voor gewone opname en ontslagen (dienst Ziekenvervoer Hoogstraten) werken aan terugbetalingstarieven, nl. 20 fr. per km. Het Rode Kruis ziet voortaan af van verder ziekenvervoer. Sommige raadsleden hadden wel vragen bij het feit dat nu één ziekenwagen van de 100 niet meer bereikbaar is voor dringende gevallen. Burgemeester Van Aperen benadrukte evenwel dat deze tweede wagen bijna nooit rijdt. Vorig jaar is hij 5 maal uitgerukt als tweede wagen. Bij ernstige ongelukken kan er steeds beroep gedaan worden op de 100-dienst van naburige geméenten.

HALVE IIUW GELEDER OKTOBER 1942 Mededeelingen Twee Belgen gefusilleerd Paul Huighebaert · · ·aoor het krijgsgc~rec:nu~er q~

De geest van Akkermans in Hoogstraten Op 12 september verscheen in De Morgen een artikel over het mogelijke golfterrein neerle's Hof te Minderhout. Hierin verwijt vzw Natuurreservaten de voormalige minister voor Ruimtelijke Ordening Paul Akkermans dat hij optreedt als lobbyist voor het golfterrein van promotor Van Spaendonck. Momenteel loopt er nog steeds een juridische procedure, aangespannen door de vzw Natuurreservaten na het illegaal kappen van 44 hectare ekologisch waardevol bos. De definitieve uitspraak zou pas in het najaar verwacht worden. Via een gewestplanwijziging wil men de plannen toch doordrukken en alzo een negatieve uitspraak omzeilen. 'Na een werkbezoek aan het veelbesproken terrein, met de top van Aminal (milieu-administratie) en de DirekteurGeneraal van de administratie Ruimtelijke Ordening, bleken deze laatste ineens bereid om in dit dossier openingen te creëren. Eén na één wijzigen de negatieve adviezen in positieve. Zelfs Waters en Bossen lijkt alle bezwaren in te slikken 'aldus De Beule van vzw Natuurreservaten in De Morgen. En hij vervolgt: 'Er zijn sterke signalen dat de Executieve ter zake reeds volgende week een beslissing zal nemen waardoor men de gerechtelijke uitspraak, nog voor ze gevallen is, gaat ontkrachten ... En dat terwijl de regeringsverklaring en de golfnota expliciet stellen dat golfterreinen niet kunnen worden vergund in bosgebieden en dat gewestplanwijzigingen niet dienen om illegale toestanden te legaliseren. ' Bovendien vindt Natuurreservaten dat het niet kan dat 'ex-ministers en betrokken topambtenaren zich ongestraft als een selekt klubje van projectbegeleiders kunnen profileren.' Volgens het artikel is het opvallend hoe de hoogste ambtenaren dit gevoelige dossier naar zich toe hebben gehaald en dat even later heel wat bezwaren tegen het project als sneeuw voor de zon verdwijnen. Blijkbaar word dat de algemene regel. Projecten die voor hun realisatie heel veel soepelheid vereisen bij de interpretatie van de wet, komen bij de hoogste · ambtenaren terecht. •

de Kempen"·· :e'U.IIeenstoeleJn. versebillende Kellll:elll- en kamerstOVeil~ klok; spiegéls,

~-Bondder~jke

éo1UebedeeiJaï

Kunneneendoos van 18repen(:bQ<X>Jade<mt· ri!M~il;!ll beelde:o, vazen, pottenen ~ · vangen de gerinnen die lid Bonden ketel, melkkitten, emmers. vier kinderen in leven hebben. geboren na 31 Verder zijne welingerichte boerenhaafbegrij~ pende: Korte en lange karren, ploegen, egge~ december 1927. Bezorg aan den voorzitter van uwen Bond, strooisnijder, beetensnijder, snijrnachien, voor 1 November a.s.: 11 Een uittreksel uithet maaimachien, mello:nachien met dynamo(ie:. bevolkingsregister waarin de samenstellingvan tegenheid om te zien melken alle dagen rushet gezin.opgeg~en wordt. 21 Een som vini~. schen 5 en 6 uur 's namiddags), pletmolen, aardappelpletter, aardappelrooier, pompen, gierfr (20 fr.voor de doos en 4 fr.voor de:oii vat, greef, kruiwagen, bascules, vorken,.riekosten). · ~~•. pikken, zeissies. Verder partij strooiep Hoogstraten -Diefstal met braak; ·· :Partij pindraad en palen · Toen landbouwer Aerts, steenw · voo(afte be~chtigen. CoJmplt:ûllte"()ê:: mei, Zondagmorgen samenmet ·· ging melken, vond bij . venster en acbterdeUT ope' .,....,......... met een kapmes het venster opg en waren langsdaar de ' kamer bin-

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

+ demowagens carrosserie alle merken

* tweedehands *

St. Lenaartseweg 32,2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33

7


BUITENLAND

Waar zou ons speelgoed terechtgekomen zijn? En de voedselpakketten? En hoe zou het nu in Roemenië zijn? De komst van 2 Roemeense echtparen uit Giarmata was de ideale gelegenheid om

op deze vragen een antwoord te krijgen. Eerst even een overzicht: December 1989. Hoogstraten 'adopteert' het Roemeense dorp Giarmata. GEKO (Gemeentelijk Komitee ~oor Ontwikkelingssamenwerking) en het Rode Kruis zijn de initiatiefnemers en krijgen hiervoor de steun van het gemeentebestuur. Frans Wellens, die al ervaring had met gelijkaardige initiatieven in Vosselaar, wordt gecontacteerd en Eugène Bogaerts uit Meersel-Dreef kan als officieel erkend radio-amateur belangrijke logistieke steun verlenen. Transport Huybrechts stelt de vrachtwagens ter beschikking. Hoogst.raten zamelt massaallevensmiddelen en kleding in en reeds in januari '90 kan een eerste konvooi vertrekken. Later zullen een tweede en een derde zending volgen, met ook nog speelgoed, medicijnen en schoolgerief. Tweemaal gaat een afvaardiging van ons schepencollege mee. En nu volgt dan een tegenbezoek van een delegatie van Giarmata. Maar dit bezoek is meer dan een vriendschappelijk contact. Voor de Roemeense afvaardiging is dit een studiereis. Want behalve een aantal toeristische uitstappen naar Antwerpen, Brussel en Amsterdam, gaan ze vooral bedrijven bezoeken, scholen, land- en tuinbouworganisaties enz. Professor Octavian Luchin (spreek uit 'Loekin') is schoolhoofd van de 'Algemene School' van Giannata, te vergelijken met onze lagere school, maar2jaar langer, nl. 6 tot 14 jaar, of Ie tot Se leerjaar. Mevrouw Florarea Lucrun is er lerares. Omdat er te weinig klaslokalen zijn, komt de helft van de leerlingen 's morgens les volgen, de andere helft ·'s namiddags. De professor staat ons vriendelijk te woord in perfect Duits. DHM: Eerst een paar vraagjes over de voorbije hulpacties. - Zijn de kleding en voedselpakketten goed aangekomen? Prof. Luchin: Jazeker, en wij zijn er Hoogstraten erg dankbaar voor. Na de revolutie waren vele voedingsmiddelen erg schaars en een aantal gezinnen kregen het moeilijk. De goederen zijn terechtgekomen bij die families die het meeste hulp nodig hadden. DHM: - En het speelgoed? Prof.: Daarvan is het grootste gedeelte naar onze 'Kindergarten' gegaan, waar kinderen van 3 tot 6 jaar worden opgevangen. DHM: - Is de situatie inmiddels verbeterd? Prof.: Wat voeding betreft zeer zeker. Schaarsbied is er niet meer maar alles is wel zeer duur. Geluklcig wonen wij in een vruchtbare streek. DHM:- Wat zijn op dit moment dan nog de grootste problemen? Prof.: We moeten nu vooral wat doen aan onze economische situatie. Als de economie goed draait gaat het ook de mensen goed. SOD!o van de grond is inmiddels reeds teruggegeven aan de boeren maar ze missen de nodige infrastructuur en er is vooral een tekort aan landbouwmachines. En daar trachten we nu wat aan te doen, dat is trouwens één van de doelstellingen van deze reis. De heer en Mevrouw Virgil en Florica Bunescu zijn hiervoor goed geplaatst. Zij zijn beiden landbouwingenieur en staan aan het hoofd van een belangrijke landbouworgani-

8

satie in Giarmata. Daarom bezocht de Roemeense delegatie ondermeer het Proefbedrijf, de Veiling, het Hoger Instituut der Kempen

(HIK) te Geel, een boerderij in Meerleen verschillende firma's. Ook hadden zij gesprekken met de Deense delegatie, die in dezelfde periode in Hoogstraten verbleef. Voor de dames was bovendien een bezoek aan het Kinderdagverblijf voorzien, terwijl de heren ogen tekort kwamen op de transportzone. Een welgevuld programma dus, dat zeker op termijn zijn vruchten zal afwerpen. Maar voor het zover is, moet er nog het éÇn en ander gebeuren, vernemen we van Eugène Bogaerts: 'Er zou dringend een waterleiding moeten aangelegd worden voor de polykliniek. Er moet een put geboord worden waarna er dan een pomp kan geïnstalleerd worden om de kliniek toch tenminste drinkbaar water te geven. En verder moet ook de tandartsenpraktijk nog ingericht worden. STRUCTURELE HULP in de opbouw van het land is nu aan de orde.' En hij besluit: 'Roemenië is een prachtig land, met een goed klimaat, en de mensen zijn er gastvrij. Wij moeten hen helpen een gelukkige toekomst uit te bouwen. Hoogstraten mag Giarmata niet loslaten.' (hb)

Tot slot van het studiebezoek werd de Roemeense delegatie op het stadhuis ontvangen. Op de foto van I. naar r.: Lea Fransen (GEKO), de 2 Roemeense dames met achter hen Eugène Bogaerts, Ir. Bunescu, schepen Ver/inden, Prof. Luchin en burgemeester Van Aperen.

ZAKENKANTOOR

~

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

ANIBHVP

' ··


BUITENLAND

tVreemd volk ov~r iJ~ vloer Als grensgemeente en als tuinbouwstreek krijgt de fusiegemeente nogal wat vreemd volk over de vloer; toevallige passanten, werkkrachten en nogal wat inwijking van volk van de andere kant van de grens. Soms is ook het specifieke van 'grensgemeente' en 'tuinbouw' reden van vreemd bezoek. Zo was er onlangs een uitgebreide delegatie op bezoek uit Bov in Denemarken.

Voltallige Deense delegatie op de trappen van 'Den Rooy' zoals de onze. Een heel groot deel van het vrachtwagenverkeer tussen Duitsland en de Scandinavische landen passeert langs Bov. Zij kwamen dan ook vooral kijken hoe dit hier ter plaatse georganiseerd wordt, hoe naar

Deze Deense gemeente heeft heel wat met Hoogstraten gemeen. Zij is ook heel uitgestrekt (ca. 11.000 Ha), is een echte landbouwgemeente (vooral akkerbouw), ligt op de Deens-Duitse grens en heeft een transportzone

Europa 93 wordt toegewerkt. Tijdens druk bezette dagen werden heel wat bezoeken afgelegd, niet alleen beperkt tot de transportzone, maar ook de industriegebieden (onder begeleiding van de I.O.K.) en een bezoek met rondvaart aan de Antwerpse haven. Daarnaast had de delegatie onder leiding van burgemeester Preben Johansen veel belangstelling voor de Hoogstraatse scholengemeenschap. De jongeren van zijn gemeente moeten na hun algemene vorming (tot de leeftijd van 15 jaar) minstens 30 km. verderop om verder te studeren. Vooral het bezoek aan de hotelschoolliet op de Denen een diepe indruk na. Na lange dagen (en harde nachten, want ook de plezante dingen van ons leven werd aan de Denen niet onthouden) werd de delegatie voor de terugreis door het Hoogstraatse gemeentebestuur op Den Rooy in Meerle vergast op een feestelijke 'brunch' . Bij die gelegenheid werd door de beide burgemeesters een plechtig vriendschapsprotokol ondertekend, protokol dat verdere uitwisseling van ervaringen op economisch, sociaal en cultureel gebied inhoudt en dat in eerste instantie al moet leiden tot het oprichten van een opvangbureau op beide transportzones. Dit bureau moet 24 h op 24 de opvang verzekeren van Deense en Belgische vrachtwagenbestuurders die met moeilijkheden gekonfronteerd worden. Burgemeester Van Aperen mocht van de Denen als aandenken een fotocollage van postkaarten met oude grensovergangen in Bov in ontvangst nemen, grensovergangen die mogelijk weldra helemaal tot de geschiedenis zullen behoren. Van zijn kant kreeg burgemeester Johansen van het Hoogstraatse bestuur een tricolore burgemeesterssjerp omgegord. Het ambt van burgemeester heeft in Denemarken immers geen uiterlijke kentekenen. In Bov nu wel•

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

J. STOFFELS·PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout)

_!113) 314 4115

HONDA • I

.

I

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

"

9


TUINBOUW

1992: een turbulent

~ tuinbQ:P.WjaatlJ .;::· ...,_a ··"

·

"

·;,j&;GAu~··•

1992 heeft nog ruim drie maanden te gaan, toch is bet tuinbouwseizoen reeds ver over zijn hoogtepunt been. ... Een moment dus om terug te kijken naar dat toch wel moeilijke seizoen; eveneens - voor de producent - een moment om bet volgende seizoen reeds te plannen; beslissingen te nemen over aan te planten variëteiten, over uit te voeren investeringen... VEILING DER KEMPEN CV. HOOGSTRATEN AANDEEL PRODUKTEN IN TOTAALOMZET SEPTEMBER •91 AARDBEIEN 526 24,9%

20 0,9% ASPERGES 14 0,7% PAPRIKA 78 3,7%

TOMATEN 1045 49,4%

Waarden in Miljoen Bfr. en% van de·totaalomzet. Omzet per 09/09/91 : 2.1 14.272.000 Bfr.

Ondanks de teelttechnische beheersing heeft de natuur in het voorbije jaar heel duidelijk laten weten nog steeds een hartig woordje mee te spreken in het verloop van het tuinbouwseizoen. Onder meer door een langgerekt wintereinde met weinig licht kwam de produktie van de glasteelten slechts traag op gang en op het einde van de maand april bedroegen de produktieachterstanden in aardbeien en tomaten respektievelijk 280Jo en 18% t.o.v. vorigjaar (met nagenoeg vergelijkbare arealen over de twee jaren). Komkommer en paprika kenden een toename in de aanvoer die in de lijn lag van de areaalsuitbreiding in deze beide teelten. In deze voorjaarsperiode was de prijsvorming van aardbeien en paprika op een zeer behoorlijk peil, de tomaten en komkommer bleken toen reeds een neerwaartse druk op de prijzen te ondervinden. De maand mei kende een kentering ten goede voor het ganse produktenpakket; met uitzondering van de paprika waren de aanvoeren op peil en kende men een goede prijsvorming. De aanvankelijke achterstand in de veilingomzet werd omgebogen in een meeromzet van enkele procenten. De zomer 1992 begon vol enthousiasme in mei en hield dit vol tot de derde week van augustus. Periodes van drukkend en warm weer werden met de regelmaat van de klok afgewisseld met hevige onweders.

Deze uitzonderlijke vroege zomer en het bijzonder groeizame weer zorgden voor grote aanvoeren die eigenlijk meerdere weken te vroeg kwamen. De West-Europese markt raakte verzadigd; samen met de nasleep van

de staking van het wegvervoer in Frankrijk zorgde dit voor tot dan ongekende dieptepunten in de prijsvorming van - in hoofdzaak tomaten en andere groenten. Rond de maandwisseling juli-augustus diende men honderden tonnen produkt te vernietigen om de markt terug te stabiliseren; het herstel kwam slechts zeer langzaam en duurde tot ver in augustus. De te forse groei zorgde voor een voortijdig einde van het 'normale' aardbeiseizoen; de verlate teelt kwam erg vroeg op gang en verliep sterk versneld hetgeen resulteerde in minder-aanvoer. Van alle teelten in onze streek zijn augurken nog steeds het meest gevoelig voor de weersomstandigheden. De groeiomstandigheden waren reeds vanaf mei uitzonderlijk goed en de topproduktie, normaal rond 15 augustus , lag dit jaar reeds einde juli. Deze vroege oogst, samen met nog resterende stocks bij de fabrikanten, kontraktteelten van de verwerkende industrie en aanvoer van augurken vanuit het voormalige Oostblok zorgden voor een aangehouden zeer slechte prijsvorming van de augurken. Het augurkenseizoen echter eindigt met een positieve noot: vanaf einde augustus kennen we terug een goede prijsvorming. Dit maakt dat de verwachtingen voor het volgende augurkenseizoen beter zijn dan de gegevens van het huidige seizoen laten vermoeden. De augurkenteelt en de niet-beschermde aardbeien in de verlate teelt kregen meerdere keren een fors onweer, vergezeld van hagel, te verwerken en meerdere percelen werden meermaals zwaar beschadigd. Het onweer in de nacht van 9 op 10 augustus was echter van een dergelijke kracht dat niet enkel gewassen maar ook installaties en opstanden werden vernietigd. De schoksgewijze seizoensontwikkeling en de samenloop van de piekprodukties wrgen over het jaar heen tot op heden (begin september) voor vrij normale totaalaanvoeren maar voor duidelijk minder goede prijsvormingen. De enige uitzondering hierop zijn de aardbeien met beduidend minder aanvoer maar met een goede prijsvorming. Gemeten aan de gerealiseerde aanvoeren, middenprijzen en omzetten is het huidige tuin-

VEILING DER KEMPEN CV. HOOGSTRATEN AANDEEL PRODUKTEN IN TOTAALOMZET SEPTEMBER •92 AARDBEIEN 422 23,7%

16 0,9% ASI=>E:FIGI''S 15 0,8%

PAPRIKA 73 4,1 %

5,2%

TOMATEN 864 48,6%

AUGURKEN 272 15,3%

Waarden in Miljoen Bfr. en % van de"totaalomzet. Omzet per 11/09/92: 1. 777.907.000 Bfr.

10

--------


TUINBOUW

AANVOER TOT SEPTEMBER PRODUKT

91

92

4.883

4.284

TOMATEN

32.003

35.059

AUGURKEN

29.663

26.722

4.207

9.623

PAPRIKA

1.262

1.313

SLA*

2.363

2.701

111

156

(Ton) AARDBEIEN

KOMKOMMER*

ASPERGES

(* = uitgedrukt In stuks x 1.000)

OMZET TOT SEPTEMBER PRODUKT

91

92

'·

526

422

1.045

864

364

272

KOMKOMMER

47

93

PAPRIKA

78

73

SLA

20

22

ASPERGES

14

15

2.114

1.777

AARDBEIEN TOMATEN AUGURKEN

TOTAAL

(Miljoen Bfr.)

bouwjaar zeker minder goed dan het vorige (rekord-)jaar 1991. Voor de tuinbouwer is dit geen komfortabele situatie: twijfels over de in het verleden gemaakte keuzen zijn niet uit de lucht en de zoektocht naar opties voor de toekomst wordt er niet gemakkelijker op. Toch kan de individuele tuinder in toenemende mate beroep doen op professionele ondersteuning vanuit de Veiling en het Proefbedrijf der Noorderkempen. De installatie op de Veiling van een geautomatiseerd aanvoersysteem en van een informatiesysteem via modem moeten de tuinder sneller en korrekter van adekwate informatie voor zijn bedrijfsvoering voorzien. De grootste investering van het afgelopen jaar echter vond plaats op het Proefbedrijf. In de zomer van 1991 maakte men er een aanvang met de totale vernieuwing van het bedrijf en afgelopen juni kon men er het volledig nieuwe kemplex - administratie en serres - inhuldigen. Men beschikt er nu over de nodige infrastruktuur om terug een speerpuntfunktie waar te nemen qua voorlichting en onderzoek. De degelijke uitrusting van Veiling en Proefbedrijf, de er aanwezige kennis en inzichten moeten mede de dynamiek uitmaken van een sektor die voor de streek van groot ekonomisch belang is. •

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN -Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN LANDHUIS te HOOGSTRATEN/MEER ZUNDERTSEWEG 21 EN WEILAND te HOOGSTRATEN/MEER, PATERSPAD Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopén: Koop 1: Zeer goed gelegen landhuis te Hoogstraten/Meer, Zundertseweg 21, groot 652m2. Ingedeeld: hall, living, keuken, bureel, 3 slaapkamers en badkamer; terras. Garage, bergplaats en W.C. Dubbele beglazing; CV met mazoet; T.V. distributie; alle nutsvoorzieningen. Kadastraal inkomen: 31.600. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtiging: elke zaterdag van 14- 16 uur. Koop 2: Schoon gelegen weiland te Hoogstraten/Meer, Paterspad groot 72 a 65. Palende: Martens-Stoffels Wed; Van Gestel-Brasens Jan. Beschikbaar Kerstmis 1992. Zitdagen - Inzet op woensdag 30 september 1992. - Definitief op woensdag 14 oktober 1992 telkens om 15 uur in Café De Eiken, John Lijsenstraat 36 te Meer. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN CAFE DE STATIE te HOOGSTRATEN, Van Aertselaerstraat 10 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Café De Statie te Hoogstraten, Van Aartselaarstraat 10, groot 103m2. Ingedeeld: - gelagzaal, living/keuken, douche. - boven 2 slaapkamers en toiletten. Kadastraal inkomen 11.600 fr. BEZICHTIGING sleutel te bevragen op het kantoor van de notaris - vrijdag van 14 tot 16 uur; - woensdag van 16 tot 17 uur. BESCHIKBAAR onmiddelijk tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN - Inzet op vrijdag 9 oktober 1992. -Definitief op vrijdag 16 oktober 1992, telkens om 16.30 uur in café Brouwershuis, Van Aartselaarplein 16 te Hoogstraten. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Een ontdekkingstocht ! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen ''nieuwe stijl" en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Kapelstraat 6

tel 014- 699002 ook op zondag open

11


De veiligheid van de in Hoogstraten (2)

burge~: ' ;

··

In een vorige bijdrage lichtten we de samenwerking toe tussen politie en rijkswacht. Criminelen storen zich echter niet aan landsgrenzen. In dit deel besteden we meer in het bijzonder aandacht aan de samenwerking met Nederland, waarbij ook de hulpdiensten, brandweer en dienst 100, aan bod komen.

Criminaliteitsbestrijding over de grenzen heen We mogen dan wel gemakshalve spreken van 'het wegvallen van de grenzen in '93', het gaat uiteraard om afschaffing van de controle aan de binnengrenzen. De grenzen blijven bestaan. Zowel Nederland als België behouden hun eigen wetgeving en politiële structuren. Nieuwe uitdagingen in het Europa van '93 zullen de toereikendheid van de bestaande sa, menwerking tussen beide landen op de proef stellen. De politiële samenwerking tussen België en Nederland is ontstaan op de werkvloer en dateert van het begin van de jaren '80. Tweemaal per jaar komen grenspolities en douane samen om problemen van openbare orde en verkeer te bespreken. Daarnaast plegen de opsporingsdiensten met elkaar overleg telkens wanneer daar behoefte aan is. Dat de samenwerking niet beperkt blijft tot de ronde tafel bleek onder meer in juni 1990 tijdens een grootscheepse zoekactie naar IRA-terroristen in het bosrijke grensgebied. Onlangs deden zich ernstige verkeersproblemen voor aan Nederlandse zijde van de grens ten gevolge van blokkades van declaranten. De Algemene Verkeersdienst (AVD) kon geen motorrijders ter beschikking stellen zodat de rijkspolitie van Zundert een beroep deed op de wegpolitie van Brecht, die prompt ter hulp kwam. Wat mag en niet mag werd internationaal vastgelegd in akkoorden en verdragen. Het komt er volgens commandant Kuipers van de Nederlandse rijkspolitie, post Rijsbergen op aan creatief te zijn zonder het recht omeebt aan de doen. Gegevens en foto's worden langs informele kanalen uitgewisseld. Om bijvoorbeeld de eigenaar van een bepaald kenteken te achterhalen neemt de rijkswacht van Hoogstraten rechtstreeks contact op met Breda. Het nummer van de meldkamer is in principe door niemand gekend. Zulke gegevens zijn echter niet bruikbaar in strafzaken. Daartoe dient men ze officïeel aan te vragen. Maar die weg is lang en staat een snelle en adequate werking in de weg. Bovendien bestaat het gevaar dat de aanvraag verloren geraakt. Adjudant Jef Jacobs van de rijkswachtbrigade hoopt dat de situatie op dit punt in de toekomst verbetert.

Geen rampenplan Dagelijks passeren honderden vrachtwagens de Belgisch-Nederlandse grens in Meer en Hazeldonk, waarvan sommige met een niet ongevaarlijke lading. Een grensoverschrijdend rampenplan dat precies aangeeft wie de leiding neemt, waar de verkeersomleidingen komen en hoe politie- en hulpdiensten snel kun-

12

nen worden verwittigd, is onbestaande. Hoogstraten heeft een rampenplan, maar de samenwerking betreft enkel de Belgische diensten. Overleg in '86-'87 tussen Hoogstraten en Rijsbergen strandde. Een rampenplan kwam niet van de grond. De hulpdiensten, brandweer en ambulance vormen volgens postcommandant Kuipers de voornaamste struikelblok. Belgische en Nederlandse politiediensten mogen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, verdachten over de grens achtervolgen, tot staan brengen en arresteren waarna ze hen aan de autoriteiten van het land moeten overdragen. Zelfs vuurwapengebruik is in bepaalde omstandigheden toegestaan. Enkele jaren geleden: een felle brand verwoest een loods op het transportterrein in Meer. Grote krantekoppen stelden de vraag waarom de Nederlandse brandweerkorpsen niet ter hulp geroepen werden. Tijdens een dikke mist geraakten meer dan 150 wagens betrokken in een kettingbotsing op de Nederlandse snelweg. De Nederlandse hulpdiensten hadden uren werk met het bevrijden van mensen die gekneld zaten in hun wagen. Hoogstraten

kreeg geen oproep binnen. Akkoorden afgesloten in het kader van het BENEGO, het Belgisch-Nederlands grensoverleg, vormen nu de basis van samenwerking tussen brandweerkorpsen aan beide zijden van de grens. Toch staan deze akkoorden, volgens onderluitenant August Desmedt in schril contrast met de praktijk: het materiaal kan niet zomaar op elkaar worden aangesloten; de oproepstructuren, de radioverbindingen en de bevelvoering zijn verschillend. Toch werden de laatste jàren vorderingen geboekt: de hoofdpost Hoogstraten werkt samen met Rijsbergen en de voorpost Meerle met Chaam en Ulvenhout. De ambulance blijft evenwel de grootste hinderpaal. De dienst 100 mag immers de grens niet over. De dienst 100 rijdt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Elke oproep komt terecht in de dispatchingcentrale van Antwerpen. Zij bepalen of de dienstwagen al dan niet vergezeld wordt van brandweer en het medisch interventieteam. De centrale beslist tevens welk ziekenhuis de gewonden opvangt, in principe het dichtstbijzijnde. Voor Hoogstraten is dit het SintJozefziekenhuis van Turnhout, in bepaalde omstandigheden dat van Malle. Het grondgebied mag onder geen beding verlaten worden. Burgemeester Arnold Van A peren betreurt deze situatie: samenwerking met Nederland komt de snelle beschikbaarheid van de ziekenwagens ten goede. Nu is men verplicht bij een ongeval aan de grens soms vier tot vijf dorpskernen te doorkruisen, terwijl men een Nederlands ziekenhuis sneller en met minder stuntwerk kan bereiken. Bovendien beschikt het Sint-lgnatiusziekenhuis van Breda over een helihaven. •

De landsgrens met Nederland: een barrière voor politie en brandweer, een eindpunt voor de dienst 100.

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617- AutoteL 017/546080


Met de geslaagde blokrijdersactie van begin september kreeg de fietspadenherfst van de Noorderkempen een rinkelende start. Op zaterdag 17 oktober moet dit een nog klinkender vervolg krijgen ter gelegenbeid van de derde actiedag van Fietspaden Nu. Alle fiets- en andere paden leiden dit keer naar Wortel. Minister Theo Kelchtermans heeft beloofd aanwezig te zullen zijn. Als ten minste 5.000 fietsers hetzelfde doen, kan er hopelijk weer een brokje fietspadengeschiedenis gescbreven worden. Het centrale thema van de dag luidt 'FietsKultuur'. Wat dat zoal inhoudt?

In totaal bracht de blokrijdersactie van Fietspaden Nu zo'n 3800 scholieren op de straat.

~

De blokrijdersactie kreeg massale steun vanwege de schooldirecties, burgemeester en schepenen, politie en rijkswacht en uiteraard de leerlingen zelf. Die namen met plezier bezit van de gewestwegen, en werden voor één keer eens niet van de weg geblazen of getoeterd door drieste automobilisten. Dat ze ook nog een half of heellesuur later op de schoolbanken terecht kwamen, was nog fraai meegenomen ook. Toch was dat laatste zeker niet het belangrijkste van die maandagmorgen. Wel de gezamenlijk uitgedrukte bereidheid om rinkelend het signaal naar Turnhout, Antwerpen en Brussel te geven dat veilige en verantwoorde verkeersinfrastructuur in deze contreien geen luxe, wel noodzaak is en dus terecht op ons verlanglijstje prijkt. Een boodschap die door de media wijd en zijd overgenomen en verspreid werd. Of ze het ook in Brussel gehoord hebben, moet nu maar blijken op de derde actiedag van zaterdag 17 oktober. Het stramien van de actiedagen is wellicht al bekend. In de vroege namiddag vertrekken vanuit alle Hoogstraatse dorpskernen, Rijkevorsel en·Merksplas groepen fietsers. Omdat het een begeleide fietstocht is (met Rode Kruis, politie en rijkswacht), kon hiervoor weer viaBlosoeen verzekering worden afgesloten. Er wordt verzamelen geblazen vanaf een kwartier voor het

vertrekuur: Meerle oud-gemeentehuis 13.00 uur Meer Vredesboom 13.15 uur Minderhout kerkplein 13.30 uur Hoogstraten kerk 13.45 uur Wortel Boomkes 13.45 uur Rijkevorsel kerk 13.15 uur Merksplas kerk 13.00 uur Rond 14 uur moeten alle groepen samenstromen op de gewestweg nabij de Ster. Enkele korte toespraken moeten duidelijk maken waar het ons om te doen is, ook minister Kelchtermans mag hetzelfde proberen. In de hoop dat waar het hem om te doen is, zo ongeveer hetzelfde is als wat de Noorderkempen voor ogen heeft. Aannemersbedrijf Adams rukt vervolgens op met man, macht en groot materieel om een aanvang te maken van de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Hoogstraten en Wortel. Dat fietspad heeft ondertussen reeds een stevige voorgeschiedenis, zelfs al ligt er nog geen meter van. Zo'n anderhalf jaar geleden werd vanuit o.m. KWB en dorpsraad Wortel via de Hoogstraatse verkeersraad de idee gelanceerd om van aan de Oude Weg en de Klinketbrug een fietspad te leggen in de weilanden van het Penitentiair School Centrum tot aan de Lindendreef. De gemeente schaarde zich achter de idee en versierde de nodige contacten. Plaatselijk blijken er geen substantiële

bezwaren. Maar alles moet vanzelfsprekend de lange weg via Justitie in Brussel passeren. Meer dan een jaar en ettelijke telefoontjes gaan er over heen, en in september is de brief met het uiteindelijke antwoord dat het dossier wordt opgestart, nog altijd ergens 'bij de dactylo's'. Ondertussen heeft burgemeester Van Aperen zich sterk gemaakt dat hij de toelating voor het bewuste fietspad moet kunnen verkrijgen tegen de actiedag. En indien er dan nog áltijd geen definitief uitsluitsel is, zo liet hij weten, dan moet Fietspaden Nu maar op verantwoordelijkheid van de burgemeester beginnen met de aanleg van een fietspad in klinkers! Voelen we wel wat voor, tiens. Tegen 15 uur wordt de hele meute in Wortel zelf verwacht voor het tweede luik FietsKultuur. Het hele centrum is autovrij gemaakt, want op diverse plaatsen wordt er kind- en fietsvriendelijke animatie geserveerd. Het geheel draagt zelfs een kultureel strikje doordat allerlei kunstenaars en uitvoerders werden aangezocht om twee keer een korte act, performance, optreden of concert te verzorgen. Waar mogelijk legt men een link naar de fiets of fietspaden. Al zal dat laatste wel eerder symbolisch blijven, bij ontbreken van feitelijke voorbeelden van•dit verschijnsel in de regio! Nog niet alles ligt al definitie vast op het moment dat dit blad in druk ging. Wellicht verlenen hun medewerking o.m. Down Town Crazy, het kinderkoor Cantabile, de animatie-groep de Gompies, het IKO, kunstenaar Fred Michiels, de Minderhoutse Strawberries en de Wortelse Brassband. Mogelijk komt ook koning Boudewijn in eigen persoon zijn steun betuigen. Dit alles heeft afhankelijk van het weer buiten of binnen plaats: de Boomkes, het Slot, de school, de parochiezaal en het parochieplein worden alvast bevolkt. Wie de dorst willessen kan wellicht ook nog op enkele andere plaatsen terecht. Bijzonder is ook nog dat de 11.11.11-werking van de actiedag gebruik zal maken om het politieke luik van hun actie te promoten. Uit het bovenstaande blijkt reèds dat de lijst met medewerkers erg lang is. Daar dient nog aan toegevoegd dat de Wortelse dorpsraad en verenigingen spontaan en geheel vrijblijvend een groot deel van de praktische organisatie voor hun rekening nemen. Sprongen onmiddellijk mee in de bres: het Slot, de BGJG, het oudercomité, KGB, KLJ, KAV, KVLV en de dorpsraad. Daarnaast dragen enkele sponsors een financieel steentje bij o.m. om het drukwerk te betalen. Zo wordt via scholen, verenigingen en winkels vooraf een affiche verspreid die hopelijk massaal voor de ramen en op fietsen, boekentassen en dies meer komt te hangen. Kleine strooibriefjes dienen als bijkomende herinnering. Gooi ze niet op de straat maar hang ze goed zichtbaar op het prikbord in woonkamer of keuken ... ! De fiets op dus, weer of geen weer. Met spandoek, slogan, plakkaat of affiche. En laat Kelchtermans weten wat wij van een nieuwbakken minister van Openbare Werken verwachten! N.B. Euh en vergeet uw briefkaart niet te versturen op 5 oktober. •

De Hoogstraatse Pers verzorgt graag al uw drukwerken! 13


REGIONAAL

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Concerten De Kempische reeks van het Festival van Vlaanderen startte op zondag 20 september in de abdij van PosteL Ook tijdens de maand oktober zijn er nog vier programma's: donderdag 1 oktober 11 Fondamento o.l.v. Paul Dombrecht om 20.15 uur in De Warande te Turnhout, woensdag 7 oktober Het Nationaal Orkest van België o.l.v. Ronald Zollman om 20 uur in de St.-Pieter en Pauwelkerk te Mol, donderdag 15 oktober het Groot Walter Boeykens Ensemble om 20 uur in de SintCatharinakerk van Hoogstraten en vrijdag 16 oktober Het Nieuw Belgisch Kamerorkest o.l.v. Jan Caeyers om 20.30 uur in de SintAmandskerk te Geel. Kaarten voor de Kempische concerten kunnen bekomen worden bij Festival van Vlaanderen-Kempen, lOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-58.09 .91 of fax 014-58.97.22. Voor het concert in Hoogstraten kan men ook terecht bij de toeristische dienst, stadhuis, Vrijheid, Hoogstraten, tel. 03-314.50.07. Toegangsprijs: 350 fr. (300 fr. in voorverkoop). O

Crematorium _ Dinsdag 29 september werd het nieuwe crematorium te Turnhout officieel geopend. Vorige maand kon u reeds in dit blad uitvoerig lezen over deze nieuwe instelling in de Kempen. Dir. R. Somers deelde ons ook de tarieven mee. Indien de overledene is ingeschreven in een gemeente die is aangesloten bij de e.v. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen (IVCA), zoals bijvoorbeeld Hoogstraten, kost de crematie 9.450 fr. en de plechtigheid in de Aula 3.300 fr.Voor een overledene uit een niet aangesloten gemeente zijn de prijzen 11.900 fr. en 4.500 fr. Crematie en plechtigheid voor kinderen beneden de drie jaar gebeuren aan halve prijs. Al deze prijzen zijn BTW inbegrepen. Het crematorium van Turnhout is open van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.45 uur. Meer informatie kan men bekomen bij: I.V.C.A.-Turnhout, Steenweg op Merksplas 68, 2300Turnhout, tel. 014-43.51.51. Tijdens de opendeurdagen begin november kan men het nieuwe crematorium bezoeken. 0

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professic,neel fotograaf.

een kan er een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing vertrouwelijk melden. Melden biedt de mogelijkheid om hulp op gang te brengen, zonder gerechtelijke vervolging, met de veiligheid van het kind als eerste prioriteit. Meer info: Kind in Nood, Antennedienst Turnhout, Graatakker 158, 2300 Turnhout, tel. 014-42.22.03. Telefoonpermanentie van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, uitgezonderd de feestdagen. 0

Vorming In De Warande te Turnhout ligt de nieuwe vormingsbrochure klaar met uitgebreide informatie over het programma voor het najaar. Een telefoontje (014-41.94.94) en u krijgt 1-e thuis gestuurd. Voor elke cursus moet u vooraf inschrijven. Dat kan van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur in de hal van De Warande. Een keuze: Middeleeuwse en Renaissancemuziek, vanaf 12 november; Voorbereiding op concert, begin december; Ensemble, vanaf 18 november; Hoe schrijf ik de nieuwste geschie-

[B3~~(Q)~~ (Q)[N]~~ [N]~~[UJW~ Wand- en vloertegels U(Q)(Q)[N]~ffi\ffi\l

Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN

Kind in nood Sedert geruime tijd is er in de Kempen sprake van de oprichting van een centrum gespecialiseerd in de problemen van kindermishandeling. De voorbije maanden zijn hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Tijdens de periode januari-juni registreerde de in oprichting zijnde dienst voor het arrondissement Turnhout reeds 30 meldingen van kindermishandeling. De doelstelling van Kind in Nood is hulpverlening bieden bij kindermishandeling. Ieder-

14

~ 314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur


denis van mijn gemeente, vanaf 24 november; Firenze, vanaf 5 oktober; Praag, vanaf 12 november; Kleur in de kleerkast, vanaf 18 november en Dada en surrealisme, vanaf 6 november.O

Studiebeurs De vakantie is voorbij en de school weer begonnen. Wat je ook doet, studeren kost geld. Voor een leerling in het secundair onderwijs komt dat gemiddeld neer op zo'n 20.000 fr. per jaar en voor een student uit het hoger onderwijs loopt dat vlug op tot 40.000 à 90.000 fr., enkel en alleen de studiekosten. Ga eens langs het secretariaat van je school en vraag een aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur het op voor 31 oktober 1992. Voor de berekening van de studietoelage was vroeger het netto-belastbaar inkomen de basis. Voortaan wordt gekeken naar de verhouding tussen het kadastraal inkomen en het netto belastbaar inkomen. Als het kadastraal inkomen hoger is dan 200Jo van het referteinkomen, wordt de aanvrager niet als mindervermogend beschouwd en is er geen recht op een studiebeurs. 0

Ter gelegenheid van de derde Kempendag op zondag 30 augustus speelde men op de Grote Markt te Turnhout de finale van het jaarlijks Terrastheater. Tejater De Lepe Hoek uit Hoogstraten won op overtuigende wijze deze wedstrijd.

Video Wie een videocamera willeren benutten kan vanaf 12 november aan de slag in het Provinciaal vormingscentrum van Oostmalle. Beginnende of gevorderde amateurs-filmers krijgen daar in korte tijd de basisprincipes van het medium video onder de knie. Voorkennis of het bezit van een eigen videocamera is niet nodig. Alle cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld. De lessen vinden plaats op vier weekavonden van 19.30 tot 22.30 uur en twee zaterdagen van 9 tot 17 uur. Meer informatie is beschikbaar bij het vormingscentrum van Malle, Smekensstraat 61, 2150 Malle, tel. 03-311.52.72 of fax 03-309.14.12. 0

Bram VermenJen Op vrijdag 4 oktober organiseert De Theatrale, werkgroep theater van vzw De Jeuzel, Bredabaan 486 Wuustwezel, het concert van BRAM VERMEULEN: 'TOETERS EN BELLEN', naar aanleiding van zijn 25-jarige loopbaan als cabaretier, artiest, zangermuzikant enz. De show biedt een overzicht van het beste uit zijn artistieke loopbaan. Bram Vermeulen wordt daarbij begeleid door gastmuzikant Peter Wassenaar. Kaarten in voorverkoop aan 300 fr., o.a. in Cahier de Brouillon in Hoogstraten; aan de kassa 400 fr. Telefonisch 669.75.33 of 669.70.75. Het optreden begint om 20.15 uur in zaal Godelieve, Dorpsstraat 63, Wuustwezel.•

de Du00@0CscrcsucsuCs0® maand '8- 03- 314.55.04

De spelers van De Lepe Hoek (v.l.n.r.) Jos Vinckx, Rudi Claeys, Frans Druyts, John Vervoort en Herwin Ooms, tussen (links) VVV-voorzitter Frans Van Gae/ en (rechts) schepen Marcel Hendrickx van de stad Turnhout, na de prijsuitreiking in hotel-restaurant Terminus aan de Grote Markt. Na de drie voorrondes die gespeeld werden door 25 groepen in het begin van de zomervakantie, selecteerde de jury uiteindelijk acht laureaten·die tijdens de Kempendag de finale mochten betwisten van de tweede editie van het Terrastheater. Deze finalisten waren: De Franciscusgezellen, De Claravrienden, Pogen en het Hofpoorttheater Elckerlijc uit Turnhout, De Plansjeetrappers uit Laakdal (Vorst), 't Geels Volkstoneel, Tejatergroep Snippers uit Zevenbergen (NL.) en het Hoogstraatse Tejater De Lepe Hoek. 'Voor ons was het de eerste keer dat we aan een echte wedstrijd deelnamen', vertelt Jos Vindoe 'Heel wat Vlaamse en Nederlandse groepen namen deel aan de voorselecties en uiteindelijk kwamen wij in de finale met o.a. vier Turnhoutse groepen in Turnhout. Maar voor deze professionele jury was dat blijkbaar geen probleem. We kregen de eerste prijs omwille van onze originele stijl, de heel eigen speelwijze van de groep die weinig hulpmiddelen nodig heeft om toch heel geïntegreerd in het straatbeeld (caféterras) op te treden. We werken graag met vervreemdende elementen, plotse ritmeveranderingen, sterk improviserend en dat wekt heel wat verrassing en verwondering bij het publiek.' Zoals gewoonlijk bracht De Lepe Hoek een eigen werk '12 minuten' met vijf spelers. 'Door de goede medewerking van het publiek duurde het soms wel 17 minuten. We hebben het die dag op een tiental plaatsen gespeeld. Dat betekent toch een drietal uren heel geconcentreerd werken tussen het publiek en dat is geen kleine inspanning. Het weer was slecht

en we moesten regelmatig binnen (in het café) optreden. Voor ons is het in elk geval een goede ervaring geweest'.

Bijna 10 jaar Met de opbrengst van deze wedstrijd heeft Tejater De Lepe Hoek reeds een basis voor een budget om begin 1993 het tienjarig bestaan te vieren. In maart 1983 startte men als een zuivere straattheatergroep die uitsluitend met eigen werk voor het publiek verscheen. Zoals hun naam het zegt, wisten ze met snelle, sluwe en listige improvisaties het publiek echt te boeien. Het was voor allen pure hobby, echt amateurisme, voor het plezier van het spelen zelf en dat is het nog steeds. Momenteel telt de groep een zestal spelers en vier technische medewerkers. Deze vriendengroep houdt niet alleen van theater maar ze gaan ook samen op stap in hun vrije tijd en De Lepe Hoek doet zelfs mee aan de Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie. 'Misschien wagen we ons in de toekomst ook wat meer aan podiumtheater (in een zaal) of aan produkties in de richting van totaaltheater, maar dat vraagt snel meer mensen en vooral meer materiële en technische hulpmiddelen. Tijdens de maanden januari-februari hernemen we de produktie 'Vermeulen' ergens in Hoogstraten. Voor ons is dat dan het begin van de viering van ons 10-jarig bestaan.'•

15


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HElDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88. Professor Lemmens van het Groot Seminarie Hasselt praat er over 'Zondag en Eucharistie', rond het jaarthema voor het werkjaar '92-'93, 'Het Jaar van de Zondag'. Waarom komen de christenen samen op zondag? Samenkomst is synoniem van Kerk: zij die bijeenkomen om de eredienst te vieren. Iedereen is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. De toegangsprijs is net als vorig jaar behouden op 100 fr.O

De kunst van bet woord

Walter Boeykens en dochter Anne In het Festival van Vlaanderen neemt de regio Mechelen/Kempen een belangrijke plaats in, en binnen die regio is de afdeling Kempen stinds 6 jaar een belangrijke pijler geworden met dit jaar reeds 7 concerten op de agenda. Het Festival komt in Postel, Herentals, Tongerlo, Turnhout, Mol, Geel en ... Hoogstraten. Op donderdag 15 oktober is het Groot Walter Boeykens Ensemble te zien en vooral te horen in de Sint-Catharinakerk om 20 uur. Het ensemble bestaat uit 12 muzikanten en 2 solisten, nl. Walter Boeykens zelf en zijn dochter Anne. Ze brengen een gevarieerd programma met vooral aandacht voor de klarinet. Op het menu ondermeer Hoffmeister, von Weber, Scarlatti/Groslot, Cimarosa/Benjamin·, Mozart en MendelssohnBartholdy. De presentatie is in handen van Veerle Keuppens. Toegangskaarten kosten 350 fr. de avond zelf, of 300 fr. in voorverkoop op het vertrouwde adres: Toeristische Dienst, Stadhuis, Hoogstraten, tel. 314.50.07.0

Kunst kan vele vormen aannemen. De Kunstkring Spijker is zich daar goed van bewust. Eén van haar doelen is, aansluitend bij de school, niet alleen de leerlingen in kontakt te brengen met al deze kunstvormen maar vooral ook een ruime 'achterban' aan te spreken: ouders, familie en belangstellenden in het algemeen. Zopas werd het nieuwe jaarprogramma voorgesteld en het aanbod is inderdaad gevarieerd: een choreografie (29/9), een chansontheater (21/10), een toneel (1712), twee concerten (24/1 en 10/3) en tot slot de jaarlijkse tentoonstelling (24/4 tot 9/5). De eerste voorstelling is bij het verschijnen van dit nummer nét achter de rug, maar de tweede is al in het vooruitzicht. Woensdag 21 oktober te 20 uur brengt Frank Degruyter onder de noemer 'Chansontheater' zijn produktie 'Wachten'. Degruyter 1958), Eerste Prijs Voordracht 1983, haalt poëzie uit zijn strakke keurslijf door er een eigen interpretatie aan te geven. 'De Poëzie is mijn basismateriaal, maar wat ik ermee doe, is theater maken, zij het dan theater-in-de-marge.' Rond het thema 'Er is een seconde zoek' (een versregel van Jan Arends) rijgt hij gedichten en liedjes aan elkaar tot deze een geheel vormen rond het begrip 'tijd'. De stukjes, die hij niet zomaar voordraagt maar werkelijk speelt, zijn gedeeltelijk van hemzelf, aangevuld met de 'grote namen': Louis Paul Boon, Remco Campert, Jan Arends, Paul Snoek ... Om het geheel nog meer kracht bij te zetten worden de muzikale nummers begeleid door een live orkestje en het decor, van de hand van Anneke Naudts

e

BYOUTERIE Het Davidsfonds, al jarenlang cultuurverspreider, heeft voor het komende werkjaar een veelzijdig en origineel programma aangekondigd. (De opgegeven data zijn onder voorbehoud). Zo komt er ondermeer een avond over streekbieren (18/11), een voordracht getiteld 'Kamelen, Emirs en Paleizen' (20/1), een dia-avond over 'De eenzaamheid van de sledetrekker' (1012), een bezoek aan de Jacob Jordaenstentoonstelling in Antwerpen, en natuurlijk de vaste activiteiten zoals het ledenfeest (27 /3) en de jaarlijkse uitstap op pinkstermaandag. Verder wordt er opnieuw een computercursus ingericht Gan.) en komt er mogelijk ook weer een kerstconcert. De samenwerking met Dewevo (Decanale Werkgroep Vorming) wordt eveneens verdergezet met een aantal voordrachten, waarvan de eerste gegeven wordt op woensdag 21 oktober om 20 uur in het auditorium van het KJein Seminarie.

16

'Jol i' HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

* * *

Groot assortiment in fantasiejuwelen Ruime keus in lede ren riemen en handtassen Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

en Etienne Bruneel, steekt vol symboliek: een doos vol herinneringen, een wekker, enz. Voor deze voorstelling, die plaatsvindt in de Rabboenizaal en gericht is tot een publiek vanaf 16 jaar, kunnen kaarten besteld worden aan 300 fr. in voorverkoop op tel.nr. 314.55.36. De avond zelf bedraagt de toegangsprijs 350 fr. Maar U kan ook een abonnement nemen op de volledige reeks voor 1100 fr. Leerlingen uit het Middelbaar Onderwijs betalen hiervoor slechts 700 fr. Te · bestellen op hetzelfde telefoonnummer 314.55.36. 0

Vogeltrek en paddestoelen . Wielewaal en JNM Hoogstraten zijn al sinds 17 september de vogeltrek aan het observeren en zij gaan daar nog mee door tot 1 november. Plaats van de waarnemingen is het domein De Hees. Onder het motto 'Vroege vogels zijn de interessantste' beginnen zij elke morgen bij zonsopgang, tot ongeveer het middaguur, onder leiding van Jef Leestmans. Ook mensen die weinig van het trektelgebeuren afweten maar er graag wat over willen bijleren zijn van harte welkom. Een verrekijker kan natuurlijk goede diensten bewijzen. Wie meer informatie wil kan terecht op tel. nr. 314.60.14. Ook leerrijk is de Paddestoelenwaodeling op zondag 18 oktober o.I. v. bioloog W alleyn uit Gent in het domein Volharding te Rijkevorsel. Dit 60 ha grote staatsdomein van de 'Dienst Waters en Bossen' wordt speciaal voor deze tocht opengesteld voor het publiek. Afspraak om 14 uur aan het lokaal in de Karel Boomstraat (vroegere gemeenteschool) of om 14.15 uur aan de brug van Avanti op de weg Rijkevorsel-Oostmalle met eigen vervoer. O

[ 'ouders met groter ~· wordende 'kinderen~~ . De BGJG organiseert 3 gespreksavonden over omgang met grotere kinderen. Omgaan met het groeien naar zelfstandigheid van jong-volwassenen, stelt zowel de ouders als de jongeren, wel eens voor problemen. Welke verwachtingen leven er bij de ouders, en welke bij de jongeren? Hoe zien wij de toekomst? Relaties open houden en groeien in wederzijds begrip is mooi, maar hoe kunnen wij dit bevorderen? Wat komt als fijn en plezierig over en wat is minder aangenaam? Welke beïnvloeding is er en hoe gebeurt ze? Ieder is tenslotte kind van zijn tijd. Dit programma heeft tot doel het proces van loslaten en begeleiden door de ouders, te ondersteunen door inzichten en houdingen die relatie-bevorderend zijn. Zo wordt het gemakkelijker om op harmonieuze wijze met onze groter wordende kinderen samen te leven. De avonden gaan door op 13, 20 en 27 oktober, telkens om 20 u in de Pax; 200 fr. voor de 3 avonden, 300 fr.voor niet-leden BGJG. De inschrijvingen kunnen gedaan worden via Maarten Vissers, Jan Leemans enGerd Larnbrechts of via uw wijkverantwoordelijke.•


Onder deze titel organiseert de v.z.w. Wistik, van Minderhout, in samenwerking met De Wende v.z.w. een voordrachtenreeks van vijf avonden. De volgende thema's worden ontwikkeld: 1. De vraag van het kind: Ben ik bemind'. Elk kind bouwt zijn persoonlijkheid op vanuit de vraag: 'Hou je van mij? Hoor ik er wel bij? Deze vraag bepaalt heel ons leven. We onderzoeken hoe deze vraag evolueert·tijdens ons leven, om zo een geloofwaardig antwoord te vinden, dat het leven op aarde de moeite waard kan maken. 2. 'Ben ik bemind ... door mijzelf? Hoe onszelf aanvaarden zoals we zijn om een plaats in te nemen in de stroom van de Liefde die alle schepselen verbindt. 3. Liefde maakt vrij. De ware liefde kent geen 'moeten'. Ze bevrijdt ons van negatieve ideeën over onszelf en de wereld. Ze ontneemt ons de illusie 'er alleen voor te staan' en los van het grote Geheel te leven. 4. Kijken naar onszelf zonder te oordelen. Onszelf afschrijven vanuit idealen van goed en kwaad: dat noemt men erfzonde. Hier uitstappen kan door mild te leren kijken naar onze tekorten als een uitdaging die ons leven zin geeft, en niet als teken van mislukking. Belangrijk hierbij is, dat we het vergankelijke leren erkennen en bewonderen. 5. Liefde doet ' leven'. Ons leven krijgt maar zin, in de mate dat we onszelf mogen zijn (vooral van onszelf). Ware Liefde geeft ons de tijd om uit eigen kracht te groeien. Waar Liefde is mag onze energie vrij stromen en is er levensvreugde. Want de Liefde raakt het Wezenlijke in ons, dat zelfs de dood niet schuwt. De avonden hebben plaats in Het Spijker, Lindedreef 37 te Hoogstraten, op 7, 21 en 28 oktober, op 18 november en 2 december. Telkens van 19.30 u tot 22.30 u. Inlichtingen en inschrijven kan via tel 03/ 3144034 of 03/3141011. (Woensdag van 9 tot 12 u). De deelname kost 2.000 fr.per persoon, 3.000,per koppel. D

Op 1 september opende het kinderdagverblijf 'De Gelmeltjes' zijn deuren. Op enkele maanden tijd werd 'de villa' van de zusters Uruslinen omgebouwd tot een modern kinderdagverblijf. De ganse vakantie zag je er de bouwvakkers aan het werk en steeds was zuster Véronique niet ver uit de buurt. De streefdatum voor de binneninrichting was 1 september en ze hebben het gehaald. Alle ruimtes waar kindjes zouden komen waren afgewerkt. Het resultaat mag gezien worden: brandveilig, frisse kleurtjes, ruime speelzalen, hygiënische wasplaatsen, praktische indeling. Ze hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de er-

varingen van hun overburen, Kinderdagverblijf Spijker, waariDee trouwens vanzelfsprekend een nauwe samenwerking blijft bestaan. Bij 'De Gelmeltjes' is er ruimte voor 24 kindjes: 6 baby's, 7 kruipers en 11 peuters. Alle plaatsen waren reeds maanden geleden gereserveerd. Je moet er dus vroeg bij zijn, )VÏl je een plaatsje in één van de Hoogstraatse kinderdagverblijven! De werkzaaml)eden zullen nog wel een tijdje doorgaan. Binnen moeten ondermeer de trapzaal en de burelen nog afgewerkt worden, terwijl buiten het terras en de tuin nog vorm moeten krijgen. We zullen volgend voorjaar nog eens langslopen! D

Hobby-tentoonstelling gepe~sioneerden De KBG van Hoogstraten houdt haar eerste hobby-tentoonstelling op zaterdag 24 oktober van 14 tot 20 u en op zondag van 25 oktober van 10 tot 18 u in de Pax. Maria Spaepen, de stuwende kracht en Trientje Vinckx, de verantwoordelijke van de hobbyklub hebben de vonk doen overslaan zodat de kreatieve vrijetijdsbesteding van de gepensioneerden een nieuw elan tegemoet ziet: een nieuwe draad door het oog van de naald. Met hun zinvolle kreativiteit, kleurrijke blikvangers en persoonlijke hobby's komen ze nu naar buiten. Naast de vele tentoongestelde werken wordt er gezorgd voor gezelligheid bij een warme of verfrissende drank, een stukje taart of boterham. Er is ook een tombola met waardevolle prijzen. Inkom gratis en iedereen is welkom. • .

... genieten David, Danie/, Dean, Lars, Sophie, Kenneth en Jasmien van hun eerste middaghap in het nieuwe kinderdagverblijf 'De Gelme/tjes'.

17


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. K:::·-~·

....... ~

.

~

.,,..,...,.,,:,,.,.,,,:._<:::-·:~·-:-=-:"'

..,.

.

'-'t·

·'·_·"'%~

" Dame BlaJÛ!iie met een beetje ~aurice

I

Met een slurpend geluid liep de badkuip leeg. Blanche stond naakt voor de spiegel en inspecteerde haar 51-jarige uiterlijk. Haar ogen dwaalden speurend over haar lichaam. Hoewel ze onbewust enkele plekken vermeed waar de tand des tijds zichtbare sporen achtergelaten had, was ze best tevreden met wat ze zag. Als ze links en rechts wat corrigeerde met de juiste kleding en make-up, mocht ze zeker gezien worden. Daar hield ze van, van gezien worden. Haar hele leven al was ze daarvoor in de weer geweest. Voor de rest had ze trouwens weinig te doen gehad. Maurice, haar man, verdiende goed en zelf had ze bijna heel haar leven gedopt. De laatste tijd deed de RVA wel eens lastig, maar dan was er steeds haar chronische rugpijn en haar gewillige huisdokter. Kinderen hadden ze niet. Op de een of andere manier was het er nooit van gekomen. Ze hadden wel eens geprobeerd, maar de echte overtuiging ontbrak. Bovendien was er iets met de zaadcellen van Maurice. Pas op, ze waren er wel, maar d'r was toch iets mee. De specialist had het ooit allemaal haarfijn uitgelegd, maar ze was het alweer vergeten. Ze hadden natuurlijk verder kunnen gaan of zo, maar ze bleven twijfelen en na een tijdje was het voorgoed te laat. Nu, spijt had ze d'r niet van. Ze vond het best zo. Het huishouden doen, een paar dagen in de week in 't zwart gaan kuisen en voor de rest van 't leven genieten. In haar geval betekende dat: VTM-kijken, uitgaan, winkelen, kletsen en roddelen. Laatst had ze nog een dikke kluif gehad aan dat geval in Rijkevorsel. Die kerel die zijn huis liet ontploffen en zichzelf in brand stak. Ze was met Maurice in de auto gesprongen om te gaan kijken. Uren hadden ze rondgelopen om alle praatjes op te vangen, om zo haar eigen versie van de feiten te ontwikkelen, die ze nadien overal in Meer had rongebazuind. Dagen was ze daarmee bezig geweest. Haar vriendinnen waren stikjaloers omdat zij het allemaal zo goed wist. Nee, er was weinig in Meer en omgeving dat ze niet wist. Trouwens, als het een tijdje stil bleef, vond ze zelf wel iets uit. Ondertussen had ze zich in haar donkerblauwe mantelpakje gewurmd, waarvan ze wist dat het de mannen aansprak. Ze stoeberde Maurice uit z'n zetel en naar het bad. Dat was ze gewoon. Maurice moest je in gang zetten. Pas op, hij was een goeie man, maar een beetje traag. Hij moest geleid worden. Dat had ze altijd met liefde gedaan en hij liet het gelaten over zich heen komen. Tien minuten later bonjourde ze hem terug de badkamer uit, want ze moest haar schminkwerk nog verrichten en het was al negen uur. Haar gedachten dwaalden vooruit. Seffens gingen ze kermisvieren. Dat deden ze elk jaar. Van zaterdag tot dinsdag stond heel hun leven in het teken van .. de kermis. Ze maakten er telkens één groot feest van, hoewel ze de laatste jaren de indruk kreeg dat het echte vuur af en toe ontbrak. Met weemoed dacht ze terug aan de kermis van '89, toen de Lambada er 's nachts

18

4x Goetscbalckx Dinsdag 7 juli 1992 was een heel speciale dag in de familie Goetschalckx. Toen werd Jefke geboren en meteen was er een viergeslacht in de familie. Een vierdubbele proficiat dus voor v.l.n.r. Frans Goetschalckx (58 jaar), Karel Goetschalckx (85 jaar), Jefke Goetschalckx (0 jaar) en Ludo Goetschalckx (29 jaar).

-

--~-

~

Een prachtig zomerinitiatief van turnkring Vrij en Lenig was zeker de sportweek van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus. De deelnemers waren talrijk en het enthousiasme lag hoog, zoals de foto duidelijk bewijst.

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel

*

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/ 314.63.05


MEER voor zorgde dat elke man tegen haar opgehengst kwam. Goh, wat had ze toen genoten. Lijfelijk contact, daar lustte ze wel pap van. Maurice liet haar doen, die goeierd. Hij dronk zijn pinten en verbroederde met iedereen. Zij ook, daar niet van, maar het was de dansvloer waar ze zich het liefst uitleefde. Geen man was daar veilig voor haar. Ze was vastbesloten dat voorlopig zo te houden. Seffens waren ze weg en ze trilde op haar benen van pure opwinding. Voilà, het oplapwerk was voorbij en al zei ze het zelf, het resultaat mocht er zijn. Ze was klaar voor de oorlog. Beneden sommeerde ze Maurice bij zich, trok zijn kleding recht en dreef hem naar de voordeur. Toen realiseerde ze zich net op tijd dat ze het belangrijkste bijna vergeten was: de Gouden Gids voor Meerkermis. Daar was ze de Hoogstraatste Gazet toch wel dankbaar voor. Heel handig was dat, zo'n gids. Je wist steeds wat er overal te doen was. Niet dat ze voor de rest veel in die Gazet Jas. De foto's ja, en de overlijdens, huwelijken en geboorten, die ook, maar al die andere zever. Bijvoorbeeld die dorpsrubriek van Meer. Waar trok dat eigenlijk op? Wat voor onnozel verhaaltjes stonden daarin? Zoals die bankoverval. 't Zou naar 't schijnt niet eens waar zijn. Waarom schreven ze er dan over! Die reporter van Meer, ze moesten hem rap op een kanon zetten. Vlug scheurde ze de Gids los en smeet de rest van 't boekske in de papierbak. Ze trok de voordeur achter zich dicht en met de Gouden Gids in de ene en Maurice in de andere hand ging Blanche op weg. Het getik van haar hakken en het geslef van zijn zolen weerklonk door de straat en stierf toen langzaam weg. Blanche en Maurice doken de nacht in. Hun kermislot tegemoet. O

,Ie Jos in 't Monument ·

.· Geslaagde St.-Rosalia Ziekendag Op zondag 6 september waren de deelnemers aan de Ziekendag al om 10.30 u in de parochiezaal aanwezig voor de mis van 11.00 u, opgedragen door de pastoor en verzorgd door het koor met Luk Dockx aan het orgel. Na de mis werd er lekker gegeten en toen dat een beetje gezakt was, kon men genieten van een optreden door enkele KAV-vrouwen uit Rijkevorsel. Zij voerden een moderne versie van Sneeuwwitje op. Ondertussen stond de koffie te pruttelen die samen met een stuk vla genoten werd. Het weerzien met al die goeie bekenden deed de zieken en hoogbejaarden veel deugd. Het was ook fijn dat de plaatselijke missionaris Jan Dufraing aanwezig was en met iedereen een praatje maakte. ledereen keerde tenslotte tevreden naar huis, na afgesproken te hebben de volgende keer zeker terug te komen. 0

Nieuws van Brass- en Drumband

Naar aanleiding van de Open Monumentendag waande je jezelf op zondag 13 september soms in een ver verleden. Zeker aan het 'gebooi' was dat het geval, waar Jos Arnouts op een voortreffelijke manier de veldwachter uitbeeldde die aan de bevolking een reeks berichten meedeelde, net zoals dat op de dag van toen gebeurde.

GOUDEN GIDS '92

Als vanouds zet de Brass-en Drumband Ste.Rosalia de kermis in met de traditionele fakkeltocht door het Dorp. Op zaterdag 3 oktober wordt om 19.00 u het startsein gegeven aan de Zaal Voor Kunst en Volk. De tocht gaat langs verschillende café's, waardoor de kermis officieel ingezet wordt. Die kermis duurt lang. Maar op zondag 11 oktober is het alweer de Brass-en Drumband die de traditie hooghoudt en de kermis sluit: om 14.00 u vertrekt men aan de ZVKV richting Dorp om de resterende café's met een bezoek te vereren. Op zondag 25 oktober, de kermispret is dan alweer lang voorbij, concerteert Brass- en Drumband bij een bevriende maatschappij in Retie. Sympathisanten voor deze activiteiten zijn vanzelfsprekend steeds welkom.•

KERMIS92

ZA3/ 10

Z04/ 10

MAS/ 10

016/ 10

ZA 10/ 10

zo 11/ 10

DEElKEN (De Gruyter)

Tempico's

Café+zaal

Café+zaal

13.30: Vogelpik Tempico's

Café+zaal

Café+zaal

FORTUIN (Herrijgers)

Café + zaal

Café+zaal

The Flinstones (café)

The Flinstones (café)+ zaal

Café+zaal

14.00: vogelpik Café + zaal

HOEKSKE (Siemons)

Café Tent: Travel Sound

l4.00:Touwtrekken Café Tent: Travel Sound

Café: GetLayed

Café Tent: Travel Sound + Desperated Company

Café Tent: Travel Sound

16.00: Vogelpik Café Tent: Travel Sound

MUSSENAKKER (vzw)

Rich Danny and the Wealth

Café

-

-

Vrij podium: P + Bossen van Vlaanderen· + GreenMind + 2Hen 2We.a.

Café

SCHUTIERSHOF (De Laat)

Mike Anthony (Ned. Buddy Holly)

Mike Anthony (Ned. Buddy Holly)

Mike Anthony (Ned. Buddy Holly)

15.30:Vogelpik Mike Anthony (Ned. Buddy Holly)

Dixieland

Dixieland

13.30: vogelpik Travel Sound

The Gonnabee'z (J .d.Bruyn + P . v .d.Bogaert + leden Soulsister) (zaal)

STAMINEEKE (Faes)

GetLayed · (zaal)

Travel Sound (zaal)

..

(zaal)

·- · VICTORIA (Van Aperen)

LET OP:

The New Switch

De Pollekes

15.30: vogelpik 19.30:Jokprijskamp

The New Switch

Night Call

Travel Sound

(zaal)

(zaal)

Koekoeksargel

Café 19.30: Rikprijskamp

"

VRIJ. 9/ 10: Mussenakkerfuif met Action Belgique -

-

-

19


.. MEER

. :Wat is er van de dorp;ni;~~ Na een aangenaam zomerreces was het voor de dorpsraad de hoogste tijd om nog eens bijeen te komen. Op dinsdag 8 september waren daarom de volgende mensen om 20.00 u aanwezig in 't Boerenzaaltje: AndrĂŠ Rommens, Jaak Verboven, Marcel Adriaensen, Cis Vinckx, Herman Vanthillo, GuyCools, Jan Van Dun, Jozefvan Dijck, Denise Meeus, Mia Lenaerts, Hilde Die-' tus, Hilde Goetschalckx, Marleen Goetschalckx, Marleen Martens, Rob Van Aperen, Anny Laurijssen, Jaak Leemans, Jan Jansen, JefVan Opstal, Jaak Van Gils, Bert Miehielsen en Jan Dufraing. Gust Goetschalckx was verontschuldigd en afwezig waren Ann Sterkens, Fried Janssen en Louis Rombouts. De punten die besproken werden, kunnen onderverdeeld worden in vier groepen. Ik geef u een bondig overzicht.

a) Ruimtelijke Ordening en Milieu Dat je nooit te oud bent om iets nieuws te doen, bewees Karel Marlens (beter gekend als Charel Schouw) op zondag 23 augustus. Samen met z'n dochter Liza Martens, haar man laak Jansen en Louis Vanluffelen, ging hij op z'n 94 jaar(!) met een ballon de lucht in. Na een uur en een kwartier op een hoogte van 800 meter vertoefd te hebben, werd er zachtjes geland in Dorst. Op de vraag hoe het daarboven was, antwoordde Karel: 'Ik ben maar mee teruggekomen, er was daarboven nog geen plaats voor mij'. Met heel de familie werd er nog lang tussen pot en pint nagepraat en op de vraag wat hij de volgende keer wilde doen, antwoordde Karel- weliswaar na het nuttigen van vier trappisten - dat hij nu met de parachute wilde springen. Karel Martens, 94 jaar, het goede voorbeeld voor iedereen die meent vanaf z'n 60e jaar al oud te zijn.

Jan vooraan

Op maandag 7 september fietste de schoolgaande jeugd in blok naar Hoogstraten om zo te protesteren tegen het totaal gebrek aan fietspaden in de Noorderkempen. Ons dorp was daarbij goed vertegenwoordigd zoals de foto toont. Wel vragen wij ons af hoe die rare man vooraan rechts op de foto verzeild raakte? Blijkbaar een oude jongere die denkt dat hij nog met de jeugd meekan. Hij zou beter moeten weten.

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c - 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 31-4 .67.67

-De nood aan een bijkomendeambachtelijk wne is erg groot. De dorpsraad ziet als beste oplossing: uitbreiding van de bestaande zone Rollekens. - Over een nieuwe woonzone moet nog nagedacht worden. -De definitieve overdracht van de E-19 put naar de Dienst Waters en Bossen Iaat op zich wachten. Om aan te dringen op de nodige spoed zal Jan Dufraing in naam van de dorpsraad een brief sturen naar deze dienst. -De gemeenteraadbeslissing van 29/ 06/ 92 over BPA Meirberg, waardoor het grootste deel van de vindplaats van de Tjongerencultuur gespaard blijft, valt in goede aarde bij iedereen. Verdere actie is dus overbodig. - In verband met de verplichte aanplantingen voor nieuwe bedrijfsgebouwen en de illegale lozingen en stortingen hoopt men via o.a. de Landelijke Gilde meer bewustzijn bij de betrokkenen te bereiken. De vraag aan het college blijft: pas de wet toe. - De vergunning voor de stortplaats aan het Paterspad (klasse 3) houdt ook het storten van 'hard asbest' in. De toestand lijkt dus wettelijk in orde. -Op de gemeenteraadszitting van 29/ 06/ 92 zijn de statuten van de op te richten milieuadviesraad goedgekeurd. Voor de rest zijn er nog geen concrete stappen genomen. Bert Miehielsen heeft deze statuten opgevraagd en zal ze tegen de volgende keer doornemen om dan meer uitleg te verschaffen. Men wil immers absoluut een vertegenwoordiger van Meer in die raad. -De Mark was deze zomer weer erg vuil in Meer. Waarom komt er geen beterschap? Marcel informeert bij de Watering en Bert Miehielsen bij Leo Sprangers. - De Koning Boudewijnstichting geeft een toelage van 500 000 fr voor de restauratie van de oude luifel en speelplaats. Men is voor de restauratie als een goede bestemming voor het geheel kan gevonden worden. Voorlopige voorstellen zijn: - openstellen voor verenigingen die er openluchtactiviteiten willen organiseren; - openstellen voor de kinderen van het Dorp als speelpleintje. - Marcel Adriaensen benadrukt de noodzaak van de aanplanting van heggen en houtwallen voor het vee en de grond. Bert Miehielsen neemt contact op met de Vlaamse Bosbouwvereniging voor advies. - VOLGENDE VERGADERING WERKGROEP: dinsdag 20 oktober om 20.00 uur in het lokaal van de Mussenakker. .I

20


b) Verkeer - Jan Van Dun brengt verslag uit van de vergadering van de verkeersraad van 11/05/92 in Hoogstraten. - Jan Van Dun somt de punten op die de werkgroep op de agenda van de verkeersraad van (J7 /09/92 in Hoogstraten liet plaatsen. Zij kregen hierop de volgende antwoorden: la. Het voorstel van het fietspad op Hoogeind wordt overgemaakt aan het College en bestudeerd door de technische dienst. lb.Een fietspad langs de Meerseweg is moeilijk te verwezenlijken omdat het een nationale weg betreft. 2. Een verkeerslicht met drukknop in Meerdorp wordt als niet zinvol afgekeurd. Voor de zebrapaden zal de commissaris contact opnemen met de Dienst Bruggen en Wegen. De commissaris . vraagt in dit verband op zoek te gaan naar vrijwilligers die als gemachtigde opzichters zeer nuttig zijn voor de fietsende schooljeugd. Ze worden gratis door de politie opgeleid. Via het oudercomité zou daar echt werk van gemaakt moeten worden. Wat in de andere dorpen kan, moet ook in Meer kunnen. - De commissaris beloofde ook het voorstel te onderzoeken om het zware vrachtverkeer voor de transportzone via de E-19 in Hoogstraten om te leiden om te vermijden dat ze de centra van Hoogstraten, Minderhout en Meer onveilig maken. - VOLGENDE VERGADERING WERKGROEP: dinsdag 13 oktober om 20.00 u. ten huize van Jan Van Dun, Eindsestraat 16.

c) Meermarkt -Er blijven twijfels bestaan over het al of niet herinrichten van de markt. Het grote probleem is voldoende marktkramers te vinden en

Hobbyworld Op zaterdag 31 oktober, zondag 1 en maandag 2 november organiseert de KWB-KAV haar twintigste hobbytentoonstelling in de parochiezaal. Tijd voor een feestje dus en dat komt er ook, want de Brassband zal aanwezig zijn en op de receptie zal geklonken worden op de voorbije 20 jaar. Ter gelegenheid van deze jubileumuitgave wil men extra aandacht besteden aan alle exposanten die ooit eens tentoongesteld hebben. De wens is alle hoogtepunten van 20 jaar nog eens samen te brengen. Men doet daarom een oproep aan iedereen, zowel verenigingen als individuelen, om zich kandidaat te stellen en de vruchten van hun jarenlange vrijetijdsbesteding ter beschikking te stellen. Ook als men nog maar pas begonnen is met een nieuwe hobby, is men uiteraard welkom. Kandidaten moeten zich wel vóór 15 oktober bekendmaken bij één van de bestuursleden. De inkom is voor iedereen gratis, maar door mee te doen aan de tombola geeft u als bezoeker een beetje onmisbare financiële steun. Goed om te weten is ook dat op zaterdag 31 oktoer om 19.00 u de prijsuitreiking van van de vakantiezoektocht plaatsvindt, waarna om 20.00 u de traditionele rikprijskamp start. Al bij al redenen te over om eens langs te komen.O

er is ook grote nood aan meer medewerkers met goede ideeën.

d) Scbool, zaal, sport, cultuur, ... -Uit verschillende contacten blijkt dat er subsidies vrijgemaakt zijn voor de bouw van nieuwe klaslokalen en een turnzaal aan de Terbeeksestraat. Men oordeelt unaniem dat de bouw van een multi-functionele zaal - waaraan een grote nood bestaat - aan deze plannen gekoppeld worden. In naam van de dorpsraad zal Marleen Marteos daarom contact opnemen met de voorzitsec van het oudercomité en zal Jan Dufraing een brief naar het College sturen. -Er gaan geruchten dat de vzw Parochiale Werken de overdracht overweegt van het klooster en de scholen aan de Donckstraat naar de gemeente voor een symbolische frank. Dit is voor iedereen een totaal nieuw gegeven. Jef Van Opstal zal daarom contact opnemen met de pastoor en de betrokken schepenen om meer en juiste informatie te verkrijgen over deze belangrijke zaak. Ondertussen is het 22.30 u geworden en men besluit de vergadering met enkele losse items: - Angelique de Groot neemt ontslag omdat ze niet meer in Meer woont en Jaak Goetschalck:x wordt als nieuw lid opgenomen in de Op woensdag 9 september waren Rik Marteos dorpsraad. - Denise Meeus vraagt zich af waarom er voor en Cornelia Autonissen exact 50 jaar gehaar huis plots enkele palen staan. Naar ver- trouwd en dat werd twee dagen later, op vrijluid zouden ze voor de nieuwe straatnaamhor- dag 11 september, uitbundig gevierd. Famiden moeten dienen, een verschijnsel waarover lie, vrienden, kennissen en buren maakten er de dorpsraad unaniem zijn afkeuring laat een onvergetelijke dag van voor Rik en Key. Op de foto poseert het gouden paar voor hun blijken. - De volgende vergadering van de dorpsraad mooi versierde woning en als je ze zo ziet gaat door op dinsdag 12 januari 1993 om . staan, is het duidelijk dat ze resoluut de weg 20.00 u in de parochiezaal. Op deze vergade- naar het diamanten jubileum hebben gekoring worden alle inwoners van Meer uitgeno- zen. Proficiat Rik en Key, blijf gezond en digd. De bedoeling is dat alle problemen en jong van hart. knelpunten meegedeeld worden, zodat de dorpsraad een nieuwe jaarplanning en prioriteitenlijst kan opstellen. Het College zal aanwezig zijn om de afgehandelde en de lopende zaken toe te lichten. 0

Wie we daar hebben: de J 'n D Company Jongeren die het heft in eigen handen nemen, die iets nieuws uit de grond stampen, die het nodige lef in de aanbieding hebben staan. Kijk, van zo'n jongeren houden wij. Twee zo'n exemplaren zijn Jan Bogaerts uit Meer en Dirk de Bruyn uit Rijkevorsel. Met hun beiden stichtten zij onlangs hun eigen bedrijf: de J 'n D Company. Bij hen kan je eigenlijk voor alles en nog wat terecht. Dat gaat van het verhuren van luchtkastelen tot het organiseren en verzorgen van opendeurdagen en party's. De Beachparty onlangs in 't Fortuin was daar een voorbeeld van. En ze hebben de smaak blijkbaar te pakken, want het komende half jaar organiseren zij maandelijks een party rond een bepaald thema in 't Fortuin. Op vrijdag 30 oktober is dat een Schuimparty. Het begint met een Miss Wet T-shirt verkiezing, waarna het schuim (niet dat van uw lippen) 1,5 meter hoog de zaal ingespoten wordt, zodat je door een witte zee zal kunnen waden op zoek naar allerlei lekkers. Andere special party's in de toekomst zijn: een Westernparty, een Eskimoparty, een Horrorparty, een Eroticaparty, enz ... Het belooft een wilde winter te worden. 0

STUUR UW KAART OP 17 OKTOBER

LASERSHOW- HOOGSTRATEN 21


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. -w

·~

Inbraak in"De Gold.

IS

In de nacht van maandag 14 op dinsdag september werd er ingebroken in het schutterslokaal bij de parochiezaal. Wie er denkt dat hij daar kapitalen kan vinden is onnozel: 'n spaarvarkentje en 't 'kaske' van de biljart werden leeggemaakt met hoogstens 'n paar honderd frank; 'n CD-speler zat te goed vast om mee te nemen en als troost maakten ze 3 cola's leeg. Maar de schade die ze aangericht hebben door het slot van de inkom te forceren is heel wat groter. 0

Tocb wel gezien zeker? ~ Nee, nietmeer te zien! .

.

·"~.,~..à]!:

OC.H

W~L..

GEZ191ZEtEt 4 maanden geleden, in het mei-nummer meldden we dat er aan de twee kanten van ons dorp nabij de agglomeratieborden zo'n bord als hierbij afgebeeld was geplaatst. In Minderhout eveneens. Deze borden waren door de verkeersraad goedgekeurd. Of ze veel geholpen hebben weet ik niet, maar nu zijn ze verdwenen, door onbekende hand; met palen en al, dus niet door 'n kwaadwillige of ontoerekenbare bestuurder krom of scheefgereden, maar (netjes?) opgeruimd, zonder verwittiging. Misschien door 'Bruggen en Wegen' aan wie geen toestemming was gevraagd. ~aar wij vinden het kras, onfatsoenlijk, als d1e het zouden gedaan hebben zonder verwittiging vooraf. Nu ieder z'n best moet doen om i? de bebouwde kom snelheid te matigen, wat IS er dan op tegen om 'n vriendelijk hulpmiddel als dit bord te gebruiken om het gestelde doel te bereiken? Of schrijft de ene 'overheid' een snelheidsgrens vast, terwijl een andere 'overheid' eigenlijk zegt: 'Rij maar raak?' . Wie het snapt, mag het zeggen. 0

Nationale ziekendag Zaterdag 12 september kwamen er kort na de middag 55 personen, zieken, hoogbejaarden en het bestuur van ziekenzorg, aan de parochiezaal bijeen, om met 15 wagens naar de Kolonie te rijden en daar hun ziekendag door te brengen. Om 14 u werden de poorten voor hen 'geopend' en vlak daarop weer 'gesloten'. Eenmaal op de binnenkoer fluisterden sommigen 'ze zouden ons eens moeten houden ... '. Na een korte inleiding over de geschiedenis werden de bezoekers naar de rapportzaal gebracht, dwz de zaal waar nieuw-aangekomenen zich moeten melden en een eerste gesprek met de directie hebben. Voor deze groep nieuwe bezoekers dus hetzelfde. Er werden veel

22

vragen gesteld. Voor de meesten was het waarschijnlijk de eerste keer van hun leven dat ze hier binnen de muren kwamen. Na een rondleiding volgde het onthaal in het casino, met koffie en koeken, en vrolijk gebabbel. Waarna om 17 uur een Eucharistie volgde, voorgegaan door de aalmoezenier, die dank zij de medewerking van velen vlekkeloos verliep. Onze zieken hadden een deugddoende namiddag.O ... '*'

. 'f:'.~';

Container schuift op straat Woensdag 9 september rond 9.30 kwam van~ uit de richting Hoogstraten 'n trekker met trailer ons dorp binnengereden. Op de trailer stond 'n gesloten container van 12 meter lang, volgeladen met zakken plastiek korrels, 20 of 30 ton zwaar. De trekker was van V. Kempenaers uit Antwerpen, die zelf aan 't stuur zat. In de bocht aan de kerk begon de container met zijn voorkant (dus vlak achter de cabine) naar links te schuiven; de voorkant was nl. niet goed verankerd aan het onderstel. Gevolg: toen de trekker de bocht naar rechts nam, wilde de container rechtdoor gaan, zijn voorkant begon naar de linkerkant van de trailer te schuiven, schoof verder en verder naar buiten, tot het overwicht te groot werd: de container kantelde naast de voortrijdende trekker en trailer; bij het einde van de kerhofrnuur dook de punt van de container op het asfalt en schuurde tegen de betonnen borduur nog 27 meter verder, tot de trekker met z'n scheefhangende container tot stilstand kwam, schuin over de weg staande. Gelukkig was er op dat ogenblik geen tegenligger, want de buitenstekende container had de kap van 'n passerende luxewagen af kunnen snijden of in z'n val geheel kunnen verpletteren. En als de betonnen borduur de punt van de container niet tegengehouden had, zou de container zich in de gevel van het huis nr. 2 van de Klinketstraat geboord hebben.

Het achterste stuk van de trailer was door de vooroverhangende container scheef gewrongen, want daar zat de container nog wel aan verankerd. De politie was snel ter plaatse, het verkeer van Merksplas naar Hoogstraten werd omgeleid langs 't Poeleind en de Bosuil of Castelré. Het verkeer in de andere richting werd bij de Ster omgeleid over de Bouwhoef en 't Keirschot. Er werd gebeld voor takeldiensten; de eerste die kwam was te licht en keerde onverrichterzake terug. Rond 1 uur kwam er ' n zwaardere takelwagen van de depannage E 10 uit St. Job die erin slaagde het achterdeel van de container los te trekken van het onderstel en de container los op de weg te zetten, waarna trekker en trailer weg konden. Daarna werd de container met 'n vorkheftruck leeggehaald waarna de lege 'stalen kist' van 12 meter op 'n andere trailer werd geplaatst en weggevoerd kon worden. Tegen 4 uur was alles opgeruimd en kon het gewone verkeer weer door. De verkcershinder had ruim 6 uur geduurd. Op bijna dezelfde plaats had 3 Vz week eerder 'n aanhanger de hoek van het pand achter het monument geramd (zie vorig nr. van DHM). Trekker en aanhanger reden toen naar Hoogstraten. Oorzaak van beide accidenten was gelijkaardig: de koppeling tussen trekken en getrokken last was onvoldoende. En met 'n te hoge snelheid zijn dan de gevolgen onvoorspelbaar! Of liever wèl voorspelbaar, dat het nl wèl ergens eens mis moet gaan, maar waar of wanneer weet niemand tevoren. In alle geval, Wortel wil ' n veilig dorp worden, veilig voor de eigen mensen en veilig voor alle doorgaand verkeer. Om dit te bereiken volstaat het niet om 1) agglomeratieborden te zetten; 2) op de weg in 't groot 50 te schilderen; 3) ' radar-controle' te zetten, want die is er niet; 4) soms 'n uurtje per dag controles te doen: aan al die dingen vegen de meesten hun voeten! Alleen goedgeplaatste obstakels in de weg, met waarschuwingen tevoren, kunnen chauffeurs dwingen tot langzamer rijden. En zolang ze niet gedwongen worden zal het in Wortel niet veilig zijn.O


WORTEL waren onze pelgrims weer thuis. 'n Mens heeft ten slotte geen onbeperkt verlof. Mannen, proficiat! 0

Fietsende Fatima-Pelgrims ~OW

.•••~

Zaterdagmorgen I augustus vertrokken Rob Goris, Neel Keustermans en zoon Michel (15), Jos Van Ostayen, Eric Cox en War Van Doren (plus vrouw en dochter van de laatste) in 2 auto's met 6 koersfietsen in alle vroegte richting Franse grens. Om 8 uur sprongen de mannen in Steenwerck op hun fietsen. Doel van hun reis: Fatima! De auto's volgden, of één reed vooruit om avondeten klaar te maken en tenten op te zetten voor de nacht, want sportieve mannen maken geen gebruik van hotels of restaurants. Frankrijk werd van Noord naar Zuid 'genomen' in 6 dagen, in vogelvlucht 900 km. Ze reden de Pyreneeën over langs de beroemde pas van Roncevalles, waarin in 778 Roeland sneuvelde. Verder schuin door Spanje in 5 Vz dag en dan nog 1 Vz dag door Portugal, samen nog eens 800 km in vogelvlucht. Totaal dus 1700 km. Maar mensen zijn geen vogels, zelfs coureurs moeten bestaande wegen volgen. En tussen ons platte landje en Portugal zijn er serieuze hoge bergen en diepere dalen langs rivieren: voor al die kronkels mag je wel 200Jo bijtellen, zodat ze zeker over de 2000 km getrapt hebben, in 13 dagen. Iemand hield wel 'n dagboek bij, maar het juiste aantal km niet. Met de onvoorziene hindernissen, zoals platte tuben, panne aan 'n auto, kwaaie honden, regen en wind, honger en dorst soms, was het een pracht-prestatie. Daags voor moederkesdag staken ze bij OLVrouw te Fatima een dikke kaars aan als dank voor de goede vriendschap en het sportieve verloop van de reis. Dezelfde dag werd de terugreis aanvaard, nu per auto langs snellere wegen en op 15 augustus

Hiermee bedoelen we: het zich verplaatsen over de grond (beton, asfalt, kasseien, klinkers, zand- en zelfs modderwegen), waarbij de voeten voortdurend afwisselend de grond raken. Dus niet middels fiets- of autopedalen; nog minder orgelpedalen. Met de titel bedoelen we dus: bijzondere prestaties in wandelsport of loopsport. Welnu, in beide sporten vonden we Wortelnaren, en die sloegen geen slecht figuur. Als wandelsporters stapten Ed Kenis, Dré Meeuwesen en Jan Broseos mee in de Tijltocht van Turnhout, 100 km lang; ze liepen hem natuurlijk ook uit, aan ' n tempo van ruim 6 km per uur. En als (bijna-beroepsloper) liep Kees Strijbos binnen 3 wekën tijd 3 gerenommeerde ultralopen: de 50 km van Kluisbergen in 4\12 uur; de 6 uren van Geel (bijna 72 km) en de 100 km van de nacht van Vlaanderen in Torhout in minder dan 9 Vz uur. Snelheden van rond de 11 à 12 km per uur! Pet af voor dit betere beenwerk!O

~pelend bewegen-~ Sinds de nieuwe sporthal van de lagere school langs het Kerkpad 'n paar maand geleden in gebruik werd genomen, wordt er druk gebruik van gemaakt, ook buiten de schooluren, door derden. Zo wordt er elke zaterdagvoormiddag gelegenheid geboden om op verschillende manie-

·t Spiegeltie

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46 ren aan sport of lichaamsbeweging te doen, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen kregen hiervoor folders mee. Kleuters van 4 tot 6 kunnen komen 'spelen' met groot en klein materiaal, al of niet met muziek, van 9 tot 10 uur. Kinderen van het Ie, 2e en 3e leerjaar van IO tot 11; en kinderen van de hoogste 3 klassen van 11 tot 12. Het geheel· is 'n initiatief van HOPPA, en de lessen wor" den begeleid door Tine van Beeck. Secretariaat van HOPPA: 014/ 635453 .•

U71V mooiste 'VVoonidee is vlakbij.

9-Cout~tn6acht Roltekens 8

ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout 23


WORTEL

Op dinsdag 22 september herdachten Miel Christiaensen en Louisa Swaenen, Poeleinde 4, de dag waarop ze 50 jaar geleden hier in Wortel met elkaar trouwden. Beiden zijn geboren en getogen Wortelnaren.

geplooid richting Aalst-Nazareth-Kruishoutem, enz. In Zwevezele vernamen ze dat voor hen de oorlog afgelopen was op 28 mei, waarna ze krijgsgevangen werden genomen. Onder Duitse bewaking moesten ze te voet naar Antwerpen stappen; vervolgens per trein in gesloten beestenwagens oostwaarts en ten slotte kwamen ze als gevangenen terecht in het Reuzengebergte, in het Sudetengebied, nu in het noorden van Tsjecho-Slowakije, tegen de Poolse grens, meer dan 1000 meter hoog, en in 'n zeer strenge winter; ze moesten er in de bossen werken. Na 9 maanden krijgsgevangenschap mocht hij in februari 1941 naar huis. Daar vond hij weer werk, eerst als bewaker op de Kolonie van Wortel, daarna als opsteller aan de Kolonie van Hoogstraten. Kort na zijn terugkeer - hij was inmiddels bijna 28 jaar- 'ontdekte' hij zijn Louisa. Looisa Swaenen was geboren te Wortel op 2 januari 1921 als jongste van 6 kinderen in 'n klein huisje achter de boerderij-brouwerij van burgemeester Bolckmans, die stond waar nu de parking is, bij het monument. In '21 stierf Jan Bolckmans; zijn vrouw was al eerder gestorven en ze hadden geen kinderen. Hun grote huis kwam te koop; vader Swaenen kocht dat huis en ging er wonen met zijn 6 kinderen. Louisa ging tot haar 14 naar de meisjesschool in WorteL Toen ging ze nog 2 jaar op internaat in 't Spijker te Hoogstraten: ' t was wel niet ver, maar ze moest intern! Daar volgde ze huishoudschool tot '37. En toen kwam ze gewoon thuis, tot 'n jaar of 5 later Mie! haar in 't oog kreeg. Ze trouwden op 22 september '42 in Wortel en gingen toen in Hoogstraten wonen, aan 't Hoefijzer, vermits Miel werk had aan 't gevang daar. Ze kregen 3 kinderen: Riet, Frans en Marleen. In '47 begonnen ze hier aan 't Poeleinde hun huis te bouwen, waar ze in '48 introkken. In de loop der jaren hebben ze er van alles gedaan: tuinbouw, aardbeien, leg-

Miel (eigenlijk Adriaan Emiel) werd geboren vooraan op de Langenberg, rechts, net vóór de Rooimans, op 27 september 1913; vijf dagen na de gouden bruiloft wordt hij dus 79. Hij was de oudste van 2 kinderen. In zijn jeugd was hij beter bekend als Miel-vanGuust-van-Jaan-van-Ril}use. Zijn vader was bewaker op de Wortelse Kolonie, waar ze na de eerste oorlog ook zijn gaan wonen. Hij ging dus naar de lagere school op de Kolonie, waar meester De Greef op z'n eentje met stevige hand een éénklassige school met elf leerlingen leidde. Die elf waren wel verdeeld over 6 studiejaren! Toen Mie! 12 was, ging hij naar St. Vik in Turnhout, waar hij 6 jaar intern was en daarna ging hij 14 maanden militaire dienst doen: eerst 8 maandengewonen 'troep', en dan nog 6 maand opleiding voor reserve-officier. In die tijd lag hij in Fort IV te Bor-sbeek; hij was bij de artillerie, waar hij leerde omgaan met zwaar geschut: kanonnen van 22 Ton, gemaakt om projectielen van 95-105 kg af te schieten. Na zijn diensttijd ging hij werken bij de Ford-

de gold

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

24

garage in Turnhout, tot hij bij de mobilisatie van september '39 weer onder de wapens geroepen werd om het vaderland mee te verdedigen tegen het naderend oorlogsgevaar uit het oosten. In die tijd lag Miel met zijn afdeling in Averbode; hun geschut stond rond Veerle-Tessenderlo. Toen op 10 mei '40 de oorlog uitbrak begon voor het Belgische leger de 18-daagse veldtocht: Mie! met zijn mannen en hun zwaar geschut werden terug-

kiekens, varkens ... zolang 't maar iets opbracht. Miel z'n hobby is: schieten met de kruisboog (hij was hoofdman van onze Guld); misschien wel 'n overblijfsel van zijn jaren bij de zware artillerie, voortgezet in lichtere vorm. En Louisais aktief als bestuurslid van de gepensioneerdenbond. DHM wenst hen nog vele jaren in goede gezondheid.


-----t--------------------------------------~----------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22; Tel. 315.80.71. Stamnummer 9145337 heeft last van mijmerzucht. Zelfs de inhoud van zijn gamel, een ossetong in tomatensaus die er ondanks vervaldatum 1982 nog vrij appetijtelijk uitziet, laat hem koud. Nog amper zes weken scheiden 9145337 van het burger/even. 9145337 voelt mee met de jongens van lichting '94. Nooit zullen zij het stijgend gevoel van eigenwaarde ervaren als naar hartelust je huid wordt volgescholden. Nooit zullen zij hun meisjes met verhalen van de door hen verrichte heldendaden kunnen imponeren. Hun mannelijkheid wordt hen ontnomen. Dat sterke zelfgevoel, die fierheid die het volbrengen van iets groots of het bezit van iets kostelijks met zich meebrengt (volgens een zekere corpulente van Dale ook wel eens trots genoemd) overvalt hem als hij terugblikt op de dagen van weleer. In dienst van het vaderland we'rk te mogen doen met een slecht imago waarbij de arbeidsomstandigheden rot zijn en de honorering niet geweldig. Voor 9145337 gaapt een diep gat, een vat vol onzekerheden. Vindt hij de door iedereen begeerde job? Bewandelt hij de voor hem uitgestippelde carrièrepaden? 9145337 houdt niet van onzekerheden en diepe gaten. Want 9145337 krijgt al knikkende knieën van soep eten uit een bord dat iets te diep is.

1Bedankt Toon

en hoef ik jullie niet lang te vervelen. ledereen tevreden dus! ! ! 0

Alhoewel ik af en toe graag wat cumuleer, was het vervullen van mijn dienstplicht en het schrijven van mijn artikels vorige maand onverenigbaar. Daarom werd Toon Verleye de wei nog eens ingestuurd. Toon deed wat van hem verwacht werd en dartelde, zoals in zijn gloriedagen, rond als een jong veulen. Bedankt Toon!! Volgende maand, en dat tot groot plezier van vele lezer, wordt weer een oud paard van stal gehaald. Ik moet weer verstek laten gaan wegens het uitvoeren van militaire opdrachten. Dré Ooroen neemt dan mijn taak waar. Vanaf november ben ik weer beschikbaar. Het kan zijn dat ik door mijn regelmatige afwezigheden een beetje de voeling met het dorpsleven aan het verliezen ben. Ik heb de indruk dat er weinig nieuws onder de zon is. Goed voor mij, dan wordt dit een kort artikel

De. KLJ laat weten dat de volgende papierslag doorgaat op zaterdag 10 oktober. Gelieve uw oud papier het liefst verpakt in een doos met een stevige bodem, voor uw deur te zetten. Voorts mag de KLJ vijf nieuwe leden in haar midden verwelkomen. Niet slecht geboerd. Vanaf je twaalf kan je KLJ'er worden. Wist u dat er in Meersel-Dreef slechts zes twaalfjarigen te vinden zijn? Hou maar eens een jeugdbeweging draaiende op deze manier. Echte geboren en getogen Dreveniers worden schaars. Misschien dat er in plaats van aan een verkaveling eens aan een reservaat gedacht moet worden. Want de Drevenier wordt stilletjesaan een uitstervende mensensoort. 0

ma. dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Openingsuren: gesloten 9 - 18 u. zon. afspr. 9 - 19 u. met afspr. 10- 20 u. met afspr. 8 - 18 u. met afspr. 8 - 17 u. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98 .;.··

ijaar:)tudio H.lll

. _Telefoonboekennieuws ~

Ook allemaal van nieuwe telefoonboeken voorzien? In de Stuw kon u al lezen dat de dorpsraad graag zou zien dat de in de telefoongids vermelde abonnees woonachtig te MeerseiDreef, apart worden onderverdeeld met de vermelding Meersei-Dreef. Nu worden we nog onderverdeeld bij Meer of Meerle, iets wat volgens de dorpsraad niet kan. Het kan alleen maar tot verheldering leiden bij de gebruikers. Een wijziging is volgens de RTT geen enkel probleem. Alleen moet elke abonee het zelf doen. Deze adreswijziging is volstrekt gratis en u heeft ineens de mogelijkheid om iets aan uw naam te veranderen of bij te voegen. In de nieuwe boeken is er van veranderingen maar weinig te merken. Het kan zijn dat ze bij de RTT traag werken. Ik heb w het vermoeden dat er weinig formulieren met adreswijzigingen bij de secretaris (Jef Jacobs) binnenkomen. Moest u het formulier nog ergens hebben, vul het eens even in. En anders, stap eens tot bij Jef. Ik denk wel dat hij nog ergens blanco's heeft liggen. 0

Abraham Zaterdagavond 19 september, indommelend Meersel-Dreef wordt opgeschrikt door voorbijstormende brandweerwagens. Brand! De spwtgasten hadden inderdaad iets te bluSsen, maar dan wel hun grote dorst. Het ware hen gegund, want niemand minder dan Eugène Dogers had Abraham gezien. En dat feestje kon natuurlijk niet zonder de brandweer doorgaan. O

Dorpsraad Wie in de stuw de activiteitenkalender eens doorlopen heeft, en wie doet dat niet, moet het opgevallen zijn dat op 27 oktober de Algemene Vergadering van de dorpsraad doorgaat. De publieke belangstelling is op dit soort vergaderingen niet slecht, maar deze verdient toch wel uw speciale aandacht. Als ik met niet vergis staat de verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur op het programma. Niet dat er wereldschokkende dingen te verwachten zijn na zo een verkiezing. Maar als de Dreef u een klein beetje veel nauw aan het hart light kan u best even uw stem komen uitbrengen en zich eventueel zelf kandidaat stellen. Iedere Drevenier is in ieder geval van harte uitgenodigd. En zeg deze keer niet dat je van niets wist .• Geenfoto's deze keer, ofhet moel zijn dat On:Q! hoffotograafMarrel zonder mijn ~ Dreefse kiekjes op de rediJctie heeft binnengegooid. Uit luiheid, nee u moet me beter kennen. Als stil protest tegen het geestdodende visuele tijdperk stel ik voor dot elke Drevenier zijn favoriete plekje bij dit artikel fantaseert. Straatstenen in alle kleuren en formaten voor de rioleringsfreaken. Morken met meanders en bochten voor de groene rakkers. Laat uw creativiteit werken en · verzin uw eigen verfroaiingswerken!

25


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

... na een maand zonder Meerles nieuws, al is dat niet helemaal juist. Want tot mijn vreugde kon ik vaststellen dat mijn afwezigheid althans voor een deel werd gecompenseerd door schepen Karel Pauwels. Hij bracht ook nieuws uit Meerle, zij hét dan andere dingen, dingen die ik blijkbaar niet gezien had of toch niet goed. Maar dat is zijn goed recht uiteraard en ieder bekijkt de wereld (en in ons geval Meerle) door zijn eigen bril. En wie kan met zijn hand op zijn hart beweren dat hij alleen de goede bril opheeft? Van Karen weten we nu in ieder geval dat hij nog steeds met Meerle begaan is en dat is gezien zijn positie als schepen nog altijd een voordeel. We hopen dat we nog enige jaren op hem kunnen rekenen als pleitbezorger van Meerle in het college. 0

Enige nummers geleden verscheen op deze bladzijden een foto van een auto die door bengels stilaan maar zeker rijp gemaakt werd voor de sloper. Vanwege het gevaar voor de betrokken bengels wekte deze auto de ergernis van hun ouders. Op zijn beurt wekte het gepubliceerde de ergernis op van de eigenaar van de wagen, die toch een en ander wil verduidelijken. Hij kocht de auto met 'didactische doeleinden'. Motor en versnellingsbak moeten dienen als leermateriaal in een technische school. Omdat er aan de toegangswegen tot de school gewerkt werd, (werken die dan nog eindeloos bleven aanslepen), vroeg de eigenaar van de auto aan de eigenaar van de parking aan de witte wijk of hij de wagen daar enige weken mocht achter-

laten, wat hem toegestaan werd. De auto staat dus op privé terrein en bengels dienen van andermans grond en spullen af te blijven. De geërgerde ouders zouden hun kinderen dit wel mogen bijbrengen. Op die manier levert deze auto geen enkel gevaar op voor spelende kinderen. Totdaar de eigenaar. Nu staat de wagen inderdaad op privé terrein, maar aangezien het gebruikt wordt als parking en het op geen enkele wijze is afgesloten, is dat niet direkt duidelijk, zeker niet voor spelende bengels. En misschien wil de autoeigenaar wel dat bengels overal afblijven dat niet van hen is, maar dan houdt hij weinig rekening met de werkelijkheid. Autowrakken oefenen op hen immers een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit en eens enkele 'haantjes-de-voorste' de aanzet hebben gegeven, doen ze allemaal mee. Het is niet anders. Wil de eigenaar van zijn àuto nog enig didactisch materiaal overhouden dan kan hij hem toch maar beter snel weghalen. De ouders van de kinderen van de witte wijk zullen dat ook liever zien. •

De Meerlese missionarissen kunnen er gerust op zijn; zij zullen weerom op een gevoelige fi. nanciële injektie van Meerle kunnen rekenen. De missiefeesten kenden de voorspelde toeloop en wisten het geld handig uit de zakken van de bezoekers te toveren (die dat natuurlijk lieten gebeuren). De tentoonstelling en de verkoop van handwerk liepen als vanouds prima, cafetaria en pannekoeken ook. De sponsortocht mocht ook nog op ruime belangstelling rekenen maar bleef met een opbrengst van goed 80.000 Fr. toch ruim onder het resultaat van vorig jaar. Slechter weer of slijtage?

De KLJ ging bij het afsluiten van zijn werkjaar de piratentoer op. Hun schip was in Meerle aanbeland waar na een zoektocht naar de schat met de 'inboorlingen ' verbroederd werd rond een feestelijke barbeque.

c

Goed weer, heel veel volk op straat en een uitstekende stemming. Vrijaf, vrienden en vriendinnen, een pintje (of ne chocomelk met een rietje Steve?); meer moet dat niet zijn.

26

Meerle mag voortaan ook delen in een van de laatste aanwinsten van de vooruitgang: gesponsorde staartnaamborden. Na V1M, radioreklame op de BRT en zondagreklame op Nederland, een nieuwe zegen voor de consumerende en tot steeds hogere consumptie aangezette mens. In een volgendstadium kunnen straten (en later wellicht ook dorpen en steden) misschien ineens naar hun sponsor genoemd worden. De hoogste bieder wint en neemt meteen het begrotingstekort voor zijn rekening. Zou er geen onderneming te vinden zijn die onze staatsschuld wil sponsoren? '


MEERLE De zaterdagavond ofte de Missieavond mocht slechts weinig bezoekers tellen ondanks de boeiende dia-reeks uit India van Ria Vincla en ondanks het optreden van de Chileense muzikanten. Blijkbaar niet sterk genoeg om tegen de televisie of de discotheek te kunnen concurreren. Maar de missiekring blijft niet bij de pakken zitten. Op 2 oktober gaan ze immers feesten voor het 65 jarig bestaan. Alle medewerkers zijn uitgenodigd voor een gezellige avond. Na een H.Mis worden ze verwacht op de feestelijke koffietafel, een optreden van het kinderkoor Cantabile uit Merksplas en een dia'rèportage van de missiefeesten van dit jaar. Dat het hen moge smaken. 0

Blokrijden

Glasbak

in het kader van de aktie 'Fietspaden Nu' verzamelden op 7 september alle Meertese middelbare scholieren (en dat zijn er heel wat) op het gemeenteplein en reden 'in blok' over de grote baan naar Hoogstra ten. Onderweg smolt het blok samen met de blokken uit Meer en Minderhout om tenslotte in Hoogstraten aan te zwellen tot een indrukwekkende menigte fietsers.

Pastorale

.~J,J

volle

toeren~::;¡¡

l '

Meerle mag dan volgens schepen Pauwels zeker niet vergeten zijn, deze glasbak is dat waarschijnlijk wel. Terwijl de andere containers een veel beter plaatsje kregen o[JZij van het Gemeentep/ein, bleef deze bak achter.

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03 /314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken , - Gordijnen en overgo.rdijnen

De eerste tentoonstelling mocht op veel belangstelling rekenen en ook de eerste kursussen kenden een ruime bijval. Enkele kursisten poseren na een teken- en schilderweek onder begeleiding van Kiki Derks niet zonder trots naast hun werk. Misschien ook iets voor u?

-Tapijten en vloerbekleding

Ondertussen loopt in de galerij de herfsttentoonstelling met werk van Berthe Piethaan uit Breda (lyrisch, abstract schilderwerk waarin figuratieve fragmenten en stevige kleurstellingen voor een verassende confrontatie zorgen) en van lsobelle VanGenneken uit M enen met amforen in volmaakte harmonie met fragiele ijzeren dragers. De tentoonstelling duurt tot 14 november en is te bezoeken op zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Een leuke bestemming voor een namiddagwandelingetje!

- Siertafelkleden , lopers, enz.

27


Al bet HOUT rijssen, fonisch

nieuws over MINDERis welkom bij RenĂŠ LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28. 4

Vorig jaar namen verscheidene atleten uit onre regio de start in dere bij de ingewijden toch bekende halve marathon, die over een stukje Zwitserland, Duitsland en Frankrijk betwist wordt. Een goede prestatie wegretten in zulke wedstrijden is natuurlijk altijd plezierig en meegenomen, maar erbij :rijn betekent voor de meeste deelnemers toch al een grote voldoening. In OKTOBER is het weer zower. Vanuit Minderhout schijnt er voor dere uitgave toch weer belangstelling te :rijn. Jos Van Bavel uit de Hoge Weg en Mark Terreur uit de Leemstraat zullenrekervan de partij :rijn. Ook t:rans Onincx (ex.-Minderh.) zal de verplaatsmg maken. Jan Venneiren, Beemden en Patrick Leyseo, Markwijk, zullen ook all~ in het werk stellen om erbij te zijn. Alvast veel succes en in de volgende 'Maand' meer nieuws over hun prestaties! 0

[~;!npen~~--~~:_-

van M .C.California. In de namiddag mochten re zich verheugen op een respectabel aantal nieuwsgierigen en echte motorfreaks. Een tochtje op de motorbike werd zomaar gratis aangeboden en dat lieten de jongeren zich geen tweemaal vragen. Prachtige tweewielers, variĂŤrend in prijs van 300 000 tot 700 000 fr werden uitgestald. Het doel van dit naar buiten treden was zeker goodwill kweken voor deze zogenaamde 'zware' jongens. Laten zien dat er onder die zware helm, grote bril, Ieren pak en dito laarzen, ook maar gewone mensen zitten van vlees en bloed en dit ook willen blijven eens gereten op hun, dat mag ook geregd worden, lawaaierig tuig! M.C.California houdt het echter clean: geen alcoholische dranken, zich houden aan snelheidsbeperkingen, veiligheid in alles, en samen uit... samen thuis! Houden zo! 0

Kwart over acht (zie torenklok) was de afspraak aan de kerk en daar hield men zich nauwgezet aan, zoals je kunt merken. De Minderhoutse blokrijders sloten aan bij de opvallend rustige Meerlese en Meerse scholieren (maandagmorgen!!) en in blok ging het richting Hoogstraten. Opvallend toch hoeveel jongeren uit de uiterste noordhoek elke dag het drukke verkeer moeten trotseren en dit op onbestaande fietspaden. Pikant detail! ZeHs tijdens het blokrijden zagen toch nog enkele ongeduldige automobilisten de kans schoon om zich met hun vehikel, volgeladen met kinderen dan nog, tussen de bende te wringen. Begrijpe wie kan! De volgende manifestatie gaat door op zaterdag 17 OKTOBER te Wortel! Niet alleen de jongeren worden daar verwacht, maar ook degenen die verantwoordelijkheid dragen voor die jeugd, nl. de OUDERS!! O

..._

Landbouw in de kijker! Tergelegenheid van 'Kempendag' retten te Minderhout drie bedrijven hun deuren wijd open, nl. Govaerts, Vooraard (tomaten), Schrijvers, Engelenven (aardbeien), loonwerken Renders, Engelenv~n. Het opret was om de land- en tuinbouw met alles daaromheen op een positieve manier voorstellen aan een breder publiek. Ondanks het mindergoede weer toonden de organisatoren zich niet ontevred~n over het bezoekersaantal. 0

Eventjes 'de' grote baas op straat zonder schrik van omvergekegeld te worden.

De koning te rijk! Op de bikeen in de sidecar!

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

De familie Renders showde diverse machines

die op landbouwbedrijven gebruikt worden.

28

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24- Fax 03/ 314.11.24

Groot en klein amuseerde zich kostelijk op Minderhoutkermist Gezellig weer, een knus dorpsplein dat zijn vuurdoop flink doorstond en zowat alle attracties kon herbergen die voorzien waren, absolute sfeer bij de volksspelen waar ongeveer 300 kermisklanten het niet aan hun hartje lieten komen. Het experiment om het centrum gedurende drie dagen verkeersvrij te houden mag zeker ook toegejuicht worden, alhoewel niet iedereen zo gelukkig was met zo'n lange periode. Daardoor was natuurlijk de veiligheid optimaal gewaardborgd voor groot_;n klein, het terras verscheen op straat en paard en hond vierden mee! O

I


MINDERHOUT

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar. .. !

Kermisgasten baas op straat.

Mosselsouper

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BLOEMEN CATILEVA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekTurnhout (St.-Jozef/Eiisabeth) Tel: 014/63.45.16. (21ijnen) Fax: 014/63.51.87.-Telex: 72.422.

Het mosselteam staat paraat op 6 november. Op 6 NOVEMBER staat er weer een volledige équipe van de Kon. Fanfare 'De Marckewnen' klaar om alle mossellietbebbers van de fijnste schaaldiertjes te voorzien. Bij sfeervol kaarslicht kan het niet anders dan een gemütliche avond worden. Eerstdaags ontvangen alle ~

Minderhoutenaren een inschrijvingsformulier in de bus om zo aan dit culinaire evenement te kunnen deelnemen. Voor de prijs moet j't zeker niet laten en je steunt er ook de fanfare mee. O

Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman

.x

· Frietperikelen ten einde '!-:-

' . ~: . :'>..

••

~ 03-314.55.04

de 0u00@0~(f@@~0®

maand Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek ... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad. Zwaar materieel werd aangevoerd om "t Pleintje' naar zijn definitieve standplaats te takelen.

29


-

-

Wie begaan is met het milieu ... schrijft op kringlooppapier

In oktober 1992 gaat in de openbare bibliotheek alle aandacht naar Europa. Nu eens niet naar het eng financiële Maastrichtse Europa. Het zijn de culturele aspecten van Europa en de invloed hiervan op het dagelijks leven, die aan bod komen, zoals: literatuur & vertelcultuur, landschappen & steden, eten & drinken. Monica van Paemel houdt als representante van de Vlaamse literatuur en verteltraditie een lezing over haar werk, op maandagavond 19 oktober om 20 uur in het auditorium van het Seminarie. Alle geïnteresseerden zijn er welkom.

Vanaf I oktober kan men in de hoofdbibliotheek van Hoogstraten foto's van Xavier Romboots en Dominiqoe Van Hoffel bewonderen. Deze heren zijn hartstochtelijke reisfotografen, ze stellen 12 Europese landschappen of steden voor. Deze fototentoonstelling loopt tot 28 oktober. Deze foto's zijn tevens te koop. Verder loopt er van 25 september tot 25 oktober een provinciale wedstrijd rond het algemene thema Europa. Deelnemingsformulieren zijn in de openbare bibliotheek en haar uitleenposten beschikbaar. De 5 winnaars zullen een boekenbon van 1500 fr. kunnen verzilveren. In Hotelschool Spijker kan u zich verwachten aan een uitgebreide boekenstand rond de thema's 'eten & drinken' en 'cultureel toerisme'. De tentoonstelling loopt van 19 tot en met 23 oktober en is doorlopend van 9 tot 20 uur te bezoeken. Het is er eveneens mogelijk een drankje te gebruiken. Ook haalt deze school die week E uropa in haar keuken. Er wordt Frans, Portugees, zelfs Iers gekookt. U kan hièrvoor in het Passantenrestaurant terecht van 12 uur tot 14.30 uur. Ook uit een Europees assortiment wijnen kan gekozen worden. Wel graag reserveren vóór 10 uur 's morgens. Al deze initiatieven worden georganiseerd in het kader van de Week van de Openbare Bibliotheek, een jaarlijkse promotionele week voor de bib in heel Vlaanderen. Voor verdere informatie kan u terecht bij: Hoofdbibliotheek Gravin Elisabethlaan 21 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 32 61.•

30

Te koop in de Wereldwinkel, Gelmeistraat 5, Hoogstraten Aanbod: Schrijfblokken (bovenaan gelijmd) A4 - gelijnd, kleine en grote ruit - 64,- Bfr. A5 - gelijnd, kleine en grote ruit - 42,- Bfr. Ringblokken (met spiraal samengehouden) Spiraal bovenaan A4- gelijnd en kleine ruit- 59,- Bfr. A5 - gelijnd en kleine ruit - 35,- Bfr. Spiraal links A4 - gelijnd en kleine ruit - 80 p. 90,- Bfr. A4 - kleine ruit - 160 p. 157,- Bfr. A5 - kleine ruit - 160 p. 79,- Bfr. A6 - kleine ruit - 160 p. 42,- Bfr. Memoblok - 700 p. 192,- Bfr. Enveloppen 114 x 162 mm. per 100 - 102,- Bfr. 114 x 229 mm. per 100 - 99,- Bfr. 250 x 176 mm. per 100- 372,- Bfr. Kopieerpapier A4- 500 vellen - 174,- Bfr. Kompoterpapier 240 x 12"- 1.000 v. 781,- Bfr. Prentkaarten, tekenpapier ... op bestelling aan de hand van de catalogus van onze leveranciers. De winkel is open op woensdag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur, vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

D

t\.t\.

~~

KEMPI MEUBEL

1

m

A . Ruis-Versmissen Ladewijk de Konincklaan 256

HOOGSTRATEN

Tel: 03/31 4 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT !

De uitvinder van de lattenvering.

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug . De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo'n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping : het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 1/3 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen


Kleuter Hoogstraten - gemeenteschool - rijksbasisschool -Seminarie - Spijker Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel totaal

1992

1982

114(+4)

1992

(-)

150 ( + 1)

(-) (-)

(52?)

-

(-)

( + 8) (-) ( +9) ( + 7) ( + 14) (-9)

(196) (149) (132) ( 22) (150) ( 88)

192 (-7) 202 ( +24) 264 ( +5) 217 (-ll) 46 ( +2) 222 (-23) 160 (-)

794 ( + 33)

(789)

-

167 165 120 45 118 65

SCREENPRINT J. AERTS

Lager

(-)

1453 (-15)

1982 ( (

( ( ( ( (

( (

TEXTIELBEDRUKKING ZEEFDRUK

78) 92) 212) 230) 212) 208) 46) 272) 113)

0000000000000 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

t-shirts sweaters polo's basbaHcaps stickers

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0000000000000

(1463)

Naast het getal dat het aantal kleuters of leerlingen in de lagere school aangeeft, vindt u ook het verschil tegenover vorig schooljaar en daarnaast nog eens het aantal van 10 jaar geleden. U ziet dat het totaal aantal schoolgaanden in het basisonderwijs in deze 10 jaar nauwelijks gewijzigd is. Het aantal kleuters heeft in de loop van de jaren een 'dieptepunt' gekend van 725, het aantal schoolkinderen steeg in diezelfde periode ooit naar het 'record' van 1547! Een schommeling van maximaal 100 voor de lagere school, 75 voor de kleuters. En dat voor heel de fusiegemeente. Het lijkt ons allemaal vrij stabiel. Wie zei ook weer dat alles relatief is? Meersel-Dreef doet het weer goed; en dit is geen opflakkering van Mariadevotie. Ze staan er nu beter voor dan tien jaar geleden. Toen bedroeg het aantal kleuters nauwelijks de helft van die van de lagere school. Nu zijn het er evenveel. Wortel zit wat dat betreft minder goed: het aantal lagere schoolkinderen is wel flink gestegen, maar de aangroei valt weg. Minderhout vermindert wat. Hoogstraten (gemeentelijk) is er dank zij de kleuterafdeling weer helemaal bovenop. En ook Meer boert goed. Daar heeft men er sinds dit jaar zelfs 2 scholen van gemaakt.

TEL. 03/ 314 71 73 FAX. 03/ 3141144 Of kom even langs H. BLOEDLAAN 248 HOOGSTRATEN

-ei' 03-314.55.04

de

·-

0uGG®0~crcsu@~0®

maand BEGRAFENISSEN De kleuters van de gemeenteschool in Hoogstraten werden op hun eerste schooldag verwelkomd met reuze-kleurpotloden. Kleurig en mooi om te zien. Hun moeders zijn er niet helemaal gerust in, de traantjes komen later...

JORIS

Be_wegi.Qg leerliegen in het Middelbftar· On~erwiJ§+, . ~

·-

.

~:v. -~

.

-~-'""

..,..&':.~

1992

J'fw~

·~R-

•.~x

1982

SEMINARIE + HANDELSSCHOOL SPIJKER - ASO (humaniora) - Technische (Hotelsch) VITO LAND- EN TUINBOUWSCHOOL

1071 755 840 935 185

(+

(-29) ( +45) ( +52) (-20)

914 690 478 925 247

TOTAAL

3786

( +54)

3254

6)

De trend die vorig jaar al te zien was, nl. stijging van het aantalleerlingen in het technisch onderwijs ten koste van het aantal in het algemeen vormend onderwijs, zet zich door. Uitzondering hierop is de land- en tuinbouwschool waar het leerlingenaantal gestadig daalt gedurende de voorbije jaren. Als dit zo doorgaat zal dit in de toekomst wellicht het einde betekenen van een zelfstandige land- en tuinbouwschool in Hoogstraten.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91 31


m

~

De roodwitten, die drie overwinningen op rij behaalden in de Beker van België, verloren de punten in Berchem en - voor eigen volk - tegen Poederlee. Wie echter de match tegen tweedeklasser Eendracht Aalst had gezien, match die door de Fransenboys met 2-1 werd gewonnen, had zich heel wat anders voorgesteld. Wie op de hoogte is van het feit dat Baardemans en Antonissen nog geen minuut op het terrein stonden en dat voor de match tegen Poederlee ook Paul Verschueren en Mike Luyten gekwetst aan de kant stonden - naast Gunther Mouws, Raf Beyers en Danny Eyletters - kan begrip opbrengen voor de situatie. Geen enkele ploeg kan dat opvangen en dus moet HVV wachten op betere tijden. We hopen dat de achterstand tegen de kopploegen niet te groot zal worden, immers, wie onderaan vastgepind wordt, moet soms een heel seizoen boksen om aansluiting te vinden. De kern is groot genoeg om een paar kwetsuren op te vangen en HVV zal zichzelf en zijn supporters bewijzen dat de slechte start geen slecht seizoen betekent. HVV, bij de laatste 32 clubs in de Beker van België, werd door dame Fortuna niet zo best bedeeld, immers Club Luik is een volwaardig eersteklasser, die echter niet tot de vel"beelding spreekt. HVV moet naar Rocour om er Brik Oerets en Lei Clijsters partij te geven. De match werd gepland op zaterdag 31.10 te 20 u. Programma voor de maand oktober: zat. 3 oktober: HVV - Tienen 20 u. zat. 10 oktober: Overpelt- HVV 19.30 u. zat. 17 oktober: HVV- Mol 20 u. zoo. 25 oktober: Heultje- HVV 15 u. zat. 31 oktober: Cl.Luik - HVV 20 u. 16e finale Beker van België.

~I SPORTI Wedstrijden: Zondag 4 oktober 15.00 u. SK Donk- Minderhout V.V. Zondag 11 oktober 15.00 u . Minderhout V.V. - F .C . Meer Zondag 18 oktober 15.00 u. Kaart- Minderhout V.V. Zondag 25 oktober 15.00 u. Minderhout V.V. - Bezemheide Zondag 1 november 15.00 u. St.-Jozef- Minderhout V.V. ->:-::?:<-w·-~w,·-~x~;:»:--,~m?l;t~t:t:':=w==•l':·."--,,m·:>t.~~~~7!'~·'7!~--,:;~::;:;.."'«=::::-,-:,w::::i~-?i''''$HW.

F .C.Meer: 'sl~t ~if' · ·' ·· maar... hoop! Het competitievoetbal is weer gestart en Meer begon tegen de Luchtbalboys, een sterk elftal dat pas in de laatste minuten de verdiende overwinning kon behalen. Ook in Horendonk trok Meer aan het kortste eind. Tijdens de eerste speelhelft werd Kaiko Van Looy gekwetst en hem zal men lange tijd moeten missen. Van tegenslag gesproken! Een bestewedstrijd was het zeker niet, maar een slechte match is nog geen slecht seizoen. De andere elftallen hebben hun start niet gemist en aan hen zal men zeker nog veel plezier beleven. Wedstrijden: zondag 4 oktober 15.00 u. P.C. Meer - Berendrecht zoodag 11 oktober 15.00 u. Minderhout V.V.- F.C. Meer zoodag 18 oktober 15.00 u. Ekeren Donk- P.C. Meer zoodag 25 oktober 15.00 u. F.C. Meer - Kaart. •

·""

._ . ( ~

)>-~

...)-

'

Alle Meerse jongens en meisjes, ouder dan 6 jaar, kunnen bij de Meerse voetbalvereniging KFC Meer aansluiten om mee te spelen bij: - van 6 tot 8 jaar: de duiveltjes - van 8 tot 10 jaar: de Pre-miniemen (2 ploegen) Zij brengen hun woensdagnamiddag en zaterdag op een fijne, sportieve manier door , samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Inderdaad, vanaf dit jaar worden ook meisjes toegelaten. De trainingen gaan door op: - woensdag om half 2: duiveltjes trainer Stef Krols (315 92 29) - woensdag om 3 uur: Pre-miniemen ' trainer A-ploeg: Ludo Aerts (315 81 95) trainer B-ploeg: Fred De Gruyter (315 88 65) Op zaterdagvoor- en namiddag worden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en in competitieverband op een groot (Preminiemen) en een half veld (duiveltjes- 7 tegen 7). Interesse? Bel eens met de trainer of kom eens langs op één van de trainingen op het terrein aan de Meerseweg. Alle spelers die aangesloten zij n, zijn verzekerd (ook op weg van en naar training) en krijgen een gratis sporttas. Het inschrijvingsgeld bedraagt 800 frank per jaar per speler. Aansluiten kan bij Rafael Janseo, Terbeeksestraat 12. P apa of mama moeten wel even meekomen: zij moeten ook tekenen op de aansluitingskaart. Een kleine pasfoto van de nieuwe speler is ook nodig. Bel wel eerst even om te vragen wanneer je mag komen op het nummer 02/315 91 89. •

Reserveo: vr. 2/10: Tienen - HVV 20 u. vr. 9/ 10: HVV - Overpelt 20 u. vr. 16/10: Mol - HVV 20 u. vr. 23/ 10: HVV - Heultje 20 u.

Een eerste wedstrijd winnen is van groot belang voor het zelfvertrouwen van een ploeg. Men nestelt zich onmiddellijk mee vooraan en daardoor wordt het moreel een stuk de hoogte ingevijzeld. M.V.V. won zijn eerste match tegen een fel aanklampend Horendonk dat slechts met 4-3 cijfers de duimen moest leggen. De thuisploeg kende een bliksemstart en na 30 minuten had men reeds een 4-0 voorsprong bijeengetrapt. Geruststellende gang van zaken voor de supporters! Nog voor de rust en dit tijdens een dol kwartiertje ontbond Horendonk al zijn duivels en kwam zomaar eventjes terug in het Minderhoutse vaarwater, 4-3! Een sensationele eerste helft zonder twijfel! Na de rust ging Horendonk door op zijn élan maar de secure Minderhoutse verdediging was niet meer te vermurwen, haalde moeizaam het einde en .. de punten bleven thuis!

32

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING

Heilig Bloedlaan 277-279- Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802


SPORT

K.F.C. Meerle Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Meerleliet de Nederlanders Hendrickx en Van de Wiel vrij en ook Jansen kreeg een transfert. In laatste instantie probeerde Loenhout nog Paul Pauwels te strikken, maar hier werd uiteindelijk geen akkoord bereikt. Langs de andere kant keert Karel Van den Heyning terug naar de Meerlese stal en brengt zijn kameraad uit Brecht, Bart Verachtert mee. Van Zwarte Leeuw, maar spelende bij VIimmeren komt Van Gorp de rangen versterken. De oefenperiode kende een pover verloop en we hopen maar dat het gezegde 'een slechte repetitie waarborgt een goede opvoering' enige waarheid mag bevatten. Een overzicht: Meerle-Zandhoven: 0-4 (beker van Antwerpen) Poppel-Meerle: 4-0 Meerle-Merksplas: 0-1 Meerle-S.K.Beerse: 1-4 Meerle-Wortel: 1-1 Vrij Arendonk-Meerle: 2-0 Het jaarlijkse jeugdtornooi kende ondanks het herfstweer toch weer een groot succes en het past dan ook de mensen van het jeugdcomité en allen die aan het tornooi meewerkten een stevige 'pol' te geven. Ook voor hen wensen wij veel voetbalplezier voor het nieuwe seizoen. Meerle kon het nieuwe seizoen moeilijk beter inzetten. Na de slechte oefenresultaten deed de zege op Mariaburg flink deugd. De eerste helft liet Meerle enkele mooie kansen liggen, in de tweede helft werd het overwicht in doelpunten omgezet. Dirk Mertens Gong talent) en Wilfried Pauwels (net tijdig terug uit Engeland) zorgden voor de doelpunten. De verdediging hield de zaak dicht en Meerle had meteen twee punten. Waar iedere rechtgeaarde supporter op rekende, gebeurde dan weer niet: met de kermis wu men tegen het niet zo sterk aangeschreven Ekeren Donk de puntjes wel in huis houden. Vermelden we ook dat Frans Baudewijns terug in de basis stond en dat in het doel de jonge Gerd Van Bavel had plaatsgenomen, in de plaats van de verwachte titularis Van NuffeL Tijdens de eerste helft zat deze nog op de bank, na de rust op de tribune. In het begin zag het er inderdaad naar uit dat het een gemakkelijk klusje wu worden, maar echt gevaarlijk was Meerle niet. Geleidelijk kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en was er een attente Gerd nodig om de kooi vrij te houden. Na de rust ging Ekeren fel drukken en weer moest onze doelman zich in de kijker spelen met enkele fraaie reddingen. Toen hij echter een schot van op rechts niet volledig onder kontrole kreeg, konden de bezoekers er 0-1 van m aken. Meerle zette vanaf dan alles op alles, drukte geweldig maar faalde in de afwerking. Alleen vrijschoppen en corners konden voor enige onrust bij de bezoekers zorgen. Er zat te weinig diepgang en snelheid in het spel van Meerle en het bleef 0-1. De supporters rekenen op een revanche, tegen St. Job moet dat kunnen. Wedstrijden oktober: 4.10.92: Meerle - Achterbroek 11.10.92: Heibos- Meerle 18.10.92: Meerle - Luchtbal 25.10.92: Horendonk - Meerle.

F.C. de Statie: 1967-1992 Voetbalclub F.C. De Statie vierde onlangs haar 25-jarig bestaan en ... met stijl! In een uiterst verzorgd jubileumboekje werd een overzicht aangeboden in woord en beeld v.a n 25 jaar clubleven in wel en wee, waarbij de slogan 'Eerst de mens dan bet spel!' meermaals in 't oog viel. Toch wel belangrijk en getuigend van een gezonde instelling alleszins! Dat daarbij de Statiejongens naast het voetballen nog een heleboel nevenactiviteiten organiseren bewijst wel dat voor hen sociaal contact geen dode letter is: Sinterklaasfeest in de winter en een uitstap in de zomer voor de kinderen, teerfeest en bowling voor dames en heren, kroegentocht op het einde van het seizoen, zieken en gekwetsten opzoeken, verjaardagen en huisinwijdingen enz.! Het 25-jarig bestaan werd natuurlijk gevierd met een voetbalmatch tussen jonge en oude gloriën, gevolgd door een lange receptie in het clublokaal 'De Wachtzaal'! •

Met de zegen van de Heer! 'Pastoor' los Gillis keek niet op een druppe/Jje bij de zegening en zijn homilie genoot zeker de belangstelling.

Dames en Heren loop vrij binnen Bij ons vindt u * Elegante mode (ook in grote maten) * Sportieve en chique mode * Speciale jonge mode in alle prijsklassen * De topmerken zijn weer uitgebreid * Ook de mantel- en coatcollectie is onvoorstelbaar mooi * ledere week nieuwigheden bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baar1e-Nassau Ook op zondag open tot 5 uur

33


SPORT

Seizoen '92-'93: nieuwe start van een vernieuwde club Sedert meer dan 20 jaar onderricht Atemi-Ryu Hoogstraten Japanse Krijgskunsten. Met veel zorg en geduld beeft zij reeds vele volgelingen gevormd. Sinds 1 maart '92 wordt de club geleid door clubverantwoordelijke Sensei Vanlommel Marc. Hij is tevens hoofdlesgever van bet Ju..Jitsu en Karate. De eerste Dan Karate behaalde Sensei Vanlommel Marc reeds in '86, de eerste Dan Ju-Jitsu is er sinds mei'92 bijgekomen. De Kobudo-lessen staan eveneens onder zijn toezicht. Voor de lessen Ju-Jitsu en Kobudo wordt bij bijgestaan door Sempai Meyvis Guy en vo_or de lessen Karate door Sensei Van Ammel Paul. Seizoen '92-'93: Een nieuwe start van een vernieuwd Atemi-Ryu Hoogstraten. Vanaf 1 augustus '92 zijn er vele dingen veranderd in de club. Zo is er o.a. veel oefenmateriaal bijgekomen (boksbal, oefenkussens, oefenwapens, ... ).Het clubreglement is vernieuwd en de organisatie van de club is volledig herwerkt. Het lesurenrooster is eveneens aangepast, dit om beter tegemoet te komen aan de verschillende leeftijden van onze leden. In de toekomst zullen hierbij ook specifieke trainingen komen voor kinderen en speciaal voor dames (meer hierover later). Seizoen '91-'92: Atemi-Ryu Hoogstraten vierde haar 20-jarig bestaan. Dit heeft men o .a. gedaan door een groot gevechtsportengala te organiseren op 10 november '91. Dit gala werd, mede dankzij de inzet van vele personen en clubs, een groot succes. Ongeveer 15 verschillende clubs hebben hun medewerking hieraan verleend en er werden mooie demonstraties gegeven door de ongeveer 140 deelnemende Budoka's ( = beoefenaar van de Oosterse Krijgskunsten). De club, het bestuur, de leraars en de clubleden danken hen van harte voor hun inzet want van het gevechtsportengala hebben zij iets moois gemaakt. Verder heeft·de club nog, in het teken van haar 20-jarig bestaan, een mooie stand gehouden tijdens de hobbytentoonstelling '92 in zaal Pax. Door het verschillende documentatiemateriaal van de club werd de evolutie van 20 jaar Atemi-Ryu Hoogstraten goed geschetst. Er werden talrijke stages gevolgd en dit zowel in binnen- als buitenland. Zo heeft de club o.a. een stage meegedaan in Nederland van de Krijgskunst Genbukan Ninpo. De stage werd geleid door niemand minder dan de grootmeester zelf, Shoto Tanemura. Aldaar had Sensei Vanlommel Marc een persoonlijk gesprek met de grootmeester over het ontvangen van een ere-dangraad en leraarstitel van het Genbukan Ninpo wanneer de sport zich ook definitief zou gaan vestigen in Hoogstraten. Het gesprek met de grootmeester zelf was een grote eer voor Sensei Vanlommel Marc. Momenteel zijn we druk plannen aan het uitwerken om een Genbukan Ninpo club op te richten in Hoogstraten. De nieuwe club zal onder leiding komen te staan van Sensei Vanlommel Marc en de trainingen zullen gegeven worden door hem en Sensei Vermeeren Peter, ere-dangraad en hoofdlesgever van de Holland Genbukan Ninpo Federation en persoonlijke leerling van grootmeester Shoto Tanemura. Sensei Van.Iommel Marc zal bijgestaan worden in zijn 1taak door Sensei Van Ammel Paul.

34

Op 16 februari '92 heeft Atemi-Ryu Hoogstraten een demonstratie gegeven in Nederland om zodoende de club te promoten en haar 20-jarig bestaan verder te vieren. Deze demonstratie stond onder leiding van Sensei Vanlommel Marc. Op 19 oktober '92 behaalde Sensei Vanlommel Marc, Sensei Van Ammel Paul en Sempai Laurijssen Koen het diploma van 'Hulptrainer'. De lessen werden persoonlijk gegeven door Prof. Shihan Pierre Goetelen (7de Dan Martial Arts) en de examens door hem afgenomen.

pioenschappen, speciaal voor de jeugd, behaalde de deelnemende leden van Atemi-Ryu Hoogstraten eveneens mooie resultaten. Meyvis Richard werd eerste in de groep A (10-11-12 jaar), Verschueren Tom tweede en Vanluffelen Godfried vijfde in groep B (13-14 jaar) en De Pryck Olivier tweede in groep C (15-16 jaar). Dit jaar vinden deze jeugdkampioenschappen eveneens plaats in oktober. Deze keer wordt er zowel Shiai uitgevoerd als Kata ( = stijloefening). Sensei Vanlommel Marc en Sensei Van Ammel Paul zullen mede scheidrechter zijn op de jeugdkampioenschappen. In november '91 werd het B.A.J.K. kampioenschap Karate Kata en het Belgische kampioenschap Kobudo Kata georganiseerd. Atemi-Ryu Hoogstraten werd tweede in de wedstrijd 'groepskata Karate' en Sensei Vanlommel Marc werd derde bij het 'individueel Kobudo Kata voor Dan-dragers in een Budosport'. Sensei Strijbos Luc heeft op 1 maart '92 Atemi-Ryu Hoogstraten verlaten en is een eigen club gestart, namelijk Fusegi-Ryu R.ijkevorsel. Wij danken hem voor de 15 jaar inzet die hij voor onze club heeft geleverd en wensen hem nog veel succes met zijn nieuwe club in Rijkevorsel. Eveneens feliciteren wij Sensei Quirijnen Jozef, gewezen lid van AtemiRyu Hoogstraten, voor het behalen van zijn eerste Dan Ju-Jitsu in mei '92.

4

verem.-pongen

Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. V.l.n.r. Paul Van Amme/, Marc Vanlommel en Koen Laurijssen. In juni ' 92 werd het B.A.J.K. V.A.V. v.z .w. kampioenschap Shiai ( = vrij gevecht) georganiseerd. De B.A.J.K. V.A.V. v.z.w. ( = Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten, Vlaamse Autonome Vleugel v.z.w.) is de bond waarbij Atemi-Ryu Hoogstraten aangesloten is. Sensei Vanlommel Marc en Sensei Van Ammei Paul namen hieraan deel. Door verschillende, harde wedstrijden behaalden beide Sensei's mooie resultaten. Sensei Vanlommel Marc werd eerste in de klasse -78 kg. en Sensei Van Ammel Paul derde in de klasse -68 kg. In oktober '91 werden de jeugdkampioenschappen Shiai georganiseerd. Op deze kam-

De laatste activiteiten om het feest van het 20-jarig bestaan af te sluiten zullen nog voor het einde van '92 georganiseerd worden. Zo zal de club een opendeurdag houden op zaterdag 10 oktober '92. Al de verschillende Japanse Krijgskunsten die Atemi-Ryu Hoogstraten onderricht, zullen die dag getoond worden. Iedereen is welkom op deze open deurdag welke zal beginnen om 13.00 uur stipt. Informatie zal van harte worden verstrekt aan geïnteresseerde mensen. Als eindafsluiter organiseert Atemi-Ryu Hoogstraten op zondag 8 november '92 het Belgische Kampioenschap Kobudo Kata en het


B.A.J .K. V .A.V. v.z. w. kampioenschap Karate Kata. Een Kata is een precieze stijloefening waar zowel kracht, snelheid als absolute juistheid van toepassing zijn om de Kata correct uit te voeren. Deze kampioenschappen zullen vanaf 14.00 uur van start gaan en in de inkom is slechts 100 fr. Vele Budoka's van Belgische clubs zullen strijden voor de diverse titels in de verschillende disciplines. Zo zijn er de individuele Karate Kata's voor mannen en vrouwen, de groepskata's Karate en de individuele Kobudo Kata's voor Dan- en Kyu-graden. Door intensieve trainingen en een hard doorzettingsvermogen proberen de strijdende Budoka's de hoogste ere-plaats te behalen in deze kampioenschappen. Tot slot hopen wij dat er onder de sportieve inwoners van de stad Hoogstraten een groeiende interesse is voor Japanse Krijgskunsteo. Indien u interesse heeft, kunt u steeds informatie vragen aan Sensei Vanlommel Marc of iemand van het bestuur of u kunt eens langs komen tijdens onze trainingen. U krijgt 2 gratis proeflessen (op eigen risico) van elke sport. Deze lessen zijn zowel geschikt voor mannen, vrouwen en kinderen vanaf 7 jaar. Privé-lessen zijn mogelijk op afspraak. Voor de cursussen kinderen en vrouwen wordt momenteel nog druk gewerkt. In de toekomst zal hierover meer volgen. Met speciale dank aan Personal Shop, Borduurwerken op kleding, Turnhout. Lesureorooster: -Dinsdag: 19.30-20.45 uur: Ju-Jitsu 20.45-22.00 uur: Karate - Donderdag: 19.30-20.45 uur: Karate 20.45-21.45 uur: Ju-Jitsu -Zaterdag: 12.30-13.30 uur: Ju-Jitsu 13.30-14.30 uur: Karate 14.30-15.30 uur: Kobudo (de les Ju-Jitsu op zaterdag is op afspraak!) Nuttige adressen: Sensei Vanlommel Marc en Jozen Petra Sint-Sebastiaanstraat 11 2330 Merksplas Tel.: 014/ 63.47.28 Voorzitter en Penningmeester. Sensei Van Ammel Paul Heerle 24 2322 Minderhout Tel.: 03/315.92.30. Ondervoorzitter. Sempai Laurijssen Koen Desmedtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/ 314.54.50 Secretaris. Sempai Meyvis Guido Het Lak 11 2321 Meer Tel.: 03/ 315.00.02 Sempai Ju-Jitsu.

Kon. Veloclub 'De Lustige Wielrij~ers': 65 jaar Zo'n lange periode wielerwedstrijden organiseren kan geen sinecure zijn! Het wel en wee van deze Hoogstraatse mensen en hun organisaties hebben we uitvoerig in vorige 'Maand' belicht. Van opgeven wil men in Hoogstraten zeker niet weten wlll).t op zoodag 4 oktober pakt men weer uit ~et een interessant programma op de affiche, een feestprogramma nog wel naar aanleiding van dit 65-jarig jubileum, waarbij de wieierliefhebbers van 13 u. tot 18 u. onafgebroken vergast zullen worden op spektakel. Programma 13.15 u.: NIEUWELINGEN: rijden 1 omlopen van 8 km. Prijzen: 13.500 fr en 200 fr. voor elke renner die buiten de prijzen valt.

14.50 u.: JUNIOREN: rijden 10 omlopen van 8 km. Prijzen: 16.000 fr en 300 fr voor elke renner die buiten de prijzen valt. 15.10 ur.: AMATEURS: leggen een grote ronde af doorheen de fusiegemeente en ze eindigen met drie plaatselijke ronden. Afstand 104 km.! Prijzen: 22.500 fr en 200 fr.van de 21ste tot de 40ste geklasseerde. Bij een jubileum worden vele mensen uitgenodigd om mee feest te vieren en gelukwensen aan te bieden. De Kon. Veloclub 'De Lustige Wielrijders' nodigt alle sportliefhebbers uit op deze manifestatie waarvoor GEEN IMKOMGELD gevraagd wordt. 65 jaar wordt men maar één keer en daar mogen velen van mee genieten! •

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclame- en industriële fotografie enkel op afspraak. Reserveer tijdig!

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRA TEN

03/314.13.13.

35


SPORT

Ongevallen Het thema van de achtste ronde van het Europees Rallycrosskampioenschap. Voor diegene die de sport volgen, geen nieuws, voor de anderen was het de laatste gelegenheid om de gewezen Groep - B rallywagens massaal aan het werk te zien. (in België althans). Vanaf volgend seizoen draait de DIVISIE 2 rond wagens als Fiesta 4x4 (Sterkens, Cross), Audi 90 Quattro (Carl Daems), Citroëa BX en andere Escorts Cosworth. In een Europese wedstrijd, het hoogtepunt van het seizoen, krijgen onze Belgische vertegenwoordigers meestal een figurantenrol toegewezen. Ten onrechte soms als we bekijken dat Eddy Colanbeen (Divisie I) met een vierde en zevende tijd de pole in de B-finale wist te versieren. Een gebroken versnellingsbak belette dat deze Kadett-rijder zich bij de bovenste zes kon klasseren. In deze klasse werd er nog opvall'end gepresteerd door Fernand Lanoye en Dirk Brems, de presentatie van Jan van Elderen stelde ons teleur. De piloten uit het hoge noorden zwaaiden de scepter. Bjom Skogstad (Noorwegen) won voor Kenneth Hanssen (Zweden). Bij het 'zwaar geschut' kreeg Marc Ver Eecke alle publiciteit, overtuigen kon de Audi rijder echter nooit. Jos STERKENS reed in de

eerste en tweede reeks respectievelijk een negende en een elfde tijd. In de derde reeks liet de schakeldoos het afweten. In een rekordtempo werd de gesneuvelde versnellingsbak vervangen zodat Sterkens kon deelnemen aan de verdiende B-fmale. Marc Thelen wist zich viadeC-finale te plaatsen voor de B-finale, maar kon niet deelnemen omwille van radiatorproblemen. In de start van de B-fmale trok Jos Sterkeos de reserveversnellingsbak naar de verdoemenis. De Fiesta kwam langzaam uit de startblokken en uitrijden was de bood-. schap, iets forceren was er niet meer bij. In de A-fmale wist een correct sturende Fin, Pekka Rantanen zijn eerste Europese wedstrijd te winnen voor Will Golop. De eerste Belg in de einduitslag was Jos STERKENS (negende), Marc Thelen werd elfde, Carl Daems dertiende voor Karniel Vereeken (veertiende).

Jos Sterfeens met de Nederlandse lauwerkrans. Op zaterdag 22 augustus werd de laatste wed-

strijd voor het Nederlandse kampioenschap betwist. Met een achterstand van zeven punten op de Duitser Adoff Heinz begon J os Sterkens aan een onmogelijk geachte opdracht. Jos bleef echter niet bij de pakken zitten en klokte in de eerste reeks als snelste af, een dikke vijf seconden eerder dan Heinz. Laatsgenoemde kende problemen met de versnellingen en zou voor de resterende manches forfait geven. De titelkansen voor onze Hoog-

36

stratenaar lagen vanaf dan binnen het bereik. Sterkens liet niets aan het toeval over en was ook in de tweede reeks de snelste. Ook in de finales stond er geen maat op de Kärcher piloot, vanaf de start was het duidelijk wie de snelste was. Sterkeos won soepel voor Jan Langenberg en Carl Daems. De vreugdepirouette die gedemonstreerd werd bij het overschrijden van de finish was zeker op zijn plaats. •

Op 14 augustus botste Jan Jacobs uit BaarleNassau met zijn wagen tegen een hert (ze bestaan dus nog!). Het beest was op slag dood en werd naar het OCMW gevoerd. Of het opgegeten werd, weten we niet. Deze botsing waarbij de auto zwaar gehavend werd, gebeurde aan de J. Lysenstraat in Meer. In de nacht van 15 augustus botste Peggy Maes uit Turnhout met haar auto tegen een Opel Rekord; deze laatste maakte dat ie wegkwam en liet Peggy achter met haar zwaar gehavende auto. Het gebeurde op de Langenberg in Wortel. In de namiddag van 27 augustus kwam Koen Goetschalckx, Minderhoutsestr. 109, op de fiets aangereden op het kruispunt Koestraat/Markwijk. De auto van Jan Hapers uit Ravels reed hem aan. Koen kwam er met liclr te kwetsuren vanaf. Op de middag van 29 augustus gebeurde een botsing in Meerdorp. De twee personenwagens, de ene van Marc Lochten, Hoogeind 38 uit Meer, de andere van Jeanne Kools uit Baarle, werden flink beschadigd. Mevr. Kools werd licht gekwetst. Eveneens in Meer, op de Terbeeksestraat, gebeurde een aanrijding op de avond van dezelfde dag. De twee wagens die erbij betrokken waren, leden zware schade. De bestuurders waren Jos Van Ginneken uit Essen en Gustaar Faes uit Schijf. Tijdens de morgen van 1 september gebeurde een licht ongeval op het kruispunt VrijheidBuizeistraaL De lichte vrachtwagens van Cornelis Timmermans uit Eindhoven botste met de motorfiets van J os Snoeys, Vooraard 7 in Minderhout. Deze laatste werd hierbij licht gekwetst. In de nacht van 4 september was het de beurt aan het kruispunt St. Lenaartsebaan-L. De Konincklaan. Daar reed Swasko Wieslaw uit Polen tegen de woning van Alex Van Gestel, L. De Kooineklaan 377, Hoogstraten. De heer Wieslaw werd zwaar gekwetst. Op dezelfde dag en bijna op dezelfde plaats gebeurde in de vooravond een ongeval waarbij twee wagens betrokken waren. In de ene auto zaten Staf en Nancy Renders, St. Lenaartseweg 30A, Hoogstraten (Nancy werd licht gekwetst); in de andere wagen zat Linda Goetschalckx, Looi 2, Meer. Ook zij liep lichte kwetsuren op. Tijdens de middag van 9 september kwam Cel Oninckx, Lokbosstraat 9, Meer met zijn bromfiets het kruispunt MinderhoutsestraatVenboef opgereden. Daar kwam hij onzacht in aanraking met de wagen van Miel W eyts, Gelmeistraat 125, Hoogstraten. De heer Onindex werd licht gekwetst; hoe het met de heer Weyts afliep, weten we niet want die ging er vandoor. In de namiddag van 11 september kwamen twee personenwagens met elkaar in aanvaring op de Vrijheid in Hoogstraten. In de ene auto zat Rik Brosens, Gestelsestraat 30, Meer, in de andere zat Ronny Vermeiren, Pastorijstraat 15, Wortel. Op 14 september gebeurde een ongeval op de Voort in Meerle. Bestuurder Emiel W eyts, Gelmeistraat 125, Hoogstraten, reed met zijn auto in op de wagen van J os Verschueren uit de Achtelsestraat 17, Hoogstraten. De heer W eyts werd licht gekwetst.


)

Tijdens de avond van 15 september werden twee auto's in de prak gereden op het kruispunt Gestelsestraat-Terbeeksestraat in Meer. De wagens werden bestuurd door Frank Roeien uit Wuustwezel en Kathleen Stes, Gestelsestraat 58, Meer. Op 16 augustus was het te doen op de Loenhoutseweg in Hoogstraten. De lichte vràchtwagen van Willem Moris uit Heist op den Berg kwam onzacht in aanraking met de auto van Willy Van den Heuvel, Elsakker 2c uit Meerle. Op de avond van 17 september gebeurde een ongeval op de Meerleseweg in Meer. Motorfietser André Van Loon uit Ulicoten- hij werd licht gekwetst - kwam in botsing met de wagen van Jos Verheyen, Boskantweg 9, Meer. Bromfietser Koen Rombouts uit Wuustwezel werd licht gekwetst toen hij werd aangereden door de wagen bestuurd door Marianne Stessens uit Overpelt. Het ongeval gebeurde op de avond van 18 september op het kruispunt Vrijheid-Gravin, ElisabetWaan in Hoogstraten. Op dezelfde avond werd fietser Roger Schellekens, Loenhoutseweg 135, Hoogstraten, aangereden door de wagen bestuurd door Jan Geerren uit Beerse. Het ongeval gebeurde op de Hinnenboomstraat in Hoogstraten; de heer Schellekeos werd licht gekwetst. • -.=: .,.,..

Eezers schrijven Milieugroepen en mensen die eerbeid hebben voor de natuur en de dieren zijn vandaag geen overbodige luxe. Dat respect voor al wat leeft, is ook terug te vinden bij de vereniging 'De Wielewaal'. In tegenstelling tot wat velen denken, is dat bij deze vereniging niet enkel om vogels te doen. Bij een wandeling zie je al vlug dat men ook speurt naar o.a. insecten, kruiden, mooie planten en noem maar op. Hierbij wil ik toch even een ode brengen aan de doelstellingen van deze activiteiten. Ze staan lijnrecht tegenover de vrijetijdsbesteding van diegenen die zo graag met het geweer op de schouder op jacht gaan. Alsof we in onze westerse wereld nog geen vlees genoeg consumeren. Maar er dan ook nog een sport van maken, is al helemaal onbegrijpelijk. Spijtig genoeg zijn er in de wereld al veel te veel van deze sportjagers aan het werk geweest. Enkel omwille van de sensatie en het plezier een dier te kunnen doden, en in vele gevallen ook nog omwille van commerciële, op winst beluste redenen, zijn er reeds verschillende soorten dieren verdwenen of uit hun natuurlijke omgeving verdreven. De verloedering van het leefmilieu (vervuiling, verstedelijking) is eveneens aan overdreven winstbejag te wijten. Het dier zorgt er door het volgen van zijn instinct voor dat de natuur in grote lijnen gezien, in haar evenwicht blijft. Alleen de mens die door zijn egoïsme misbruik maakt van zijn persoonlijke vrijheid, is in staat de natuur grondig te ontwricllten! Hopelijk gaan we naar een toekomst waarin steeds meer mensen zich verantwoordelijk gaan gedragen tegenover de ons omringende natuur. Maria Verheyen, Deurne-Antwerpen

KOPJIJ VAK DIJ MAARD · Jc;>ma behaal

taan dë norm

in Ant\Verf)en had hij

"Jnlijk ni dácbt dat de eerste leerlingen aan wie hij les zou geven, ouder zouden rijn dan hemzelf. En toch gebeurde het. Mar<:el deed - in volle oorlogstijd- als 19-jarige mee aan een examen voor bet wervingssecretariaat en kreeg zijn eerste job aangeboden in de gevangenis van Merks-ip!as. Daar werdent®n 80 gede$-eerden van de~. genis Uit \H,óogstraten, overvol zat, ,näàrtoe gebracht. drie kláS_--:ren, verdeeld ingrilc:len, vanjongenstussen 18 en zsjaar. Marcel b~~ er inslapen want's morgens vroeg gäf bij er turnen; wiskunde en Nëderlands en 's avonds zangles. Hij moest zelf zijn programma samenstellen voor de verschillende groepen: Er waren zowel analf~ ten bij als jongens die middelbare! ~bool gelopen}iadden, en da~: . ;mee behaalde hij mooie resultatèn.j de huiswerken~ }Vorden keUrig ~.!:: iriJ3akt en vaak zelfs geillustreerd. Meestal vönden;er twee bewakers·· in. de klas zodat Marcel zijn werk ordelijk en rustîg kon doen. Na de oorlog werd de jongensschool nieuw leven ingeblazen want een hele 'UQeP jonge ondeJwijzers. onder wie Marcel, . kon in de Karel Boomstraat aan de slag. Aanvankelijk waren het grote klassen (somS Jneet.dan 40 ) maar . . 7e en het • ~ WqMe}en koni " den de andere éindelijk . lit:st worden. . .· r Laurlj~" had meestal bet tweede of het derde leerjaar en dát beviel hem•....•• Ook ons klasje uit 1963 herinnert hij zich als een goede klas en zeker oris kopje (M.A. uit Merksplas, kijk bij de Van Herck Sport advertentie) hoorde tot de betere leerlingen. Na de lagere school volgde M.A. de handelsschool en het V.I.T.O. (elektro-mechanika) in dt>: zelfde K:. Boomstraat waarna hij naar het H.O.R.I.T.O. in Turnbout trok om er bouwkundig4ek:enaar te.w , Met dat diploma op zak b«:ft bjj echter weinig gedaan.want nu wer!Çt hij sinds 19. . ... Marcel .·.1944 is gestopt; nLin de gevangenis van Merkspla? Kolonie. Het zou een"mooi einde zijn dit verhaaltje, maar onvoUedig. dus gaan we verder: We veronderstellen maar dat de lessen bij meester Laurijssen vrij rustig verliepen want veel herinnert ons kopje er zich niet meer van. · Marcel was (en is) echter ook buiten de school actief. Zo zullen vele mensen hem waal"~ schijnliJkkennen varl avîdsfonQ.~ ,waar hij reeds shids 194<$ secr~~~ is. Bij het Pîus.. kooi islûj zo mogelij g langer, wälii Iïlfwas nog misdienaar op het Spîjker toen rect9r ·· Van Hêrrewege hem en oger Raes tot eerste leden van dat koor bombardeerde. Er wei-d zelfs voor de spiegel gerepeteerd (en op slag verdubbelde hun ledenaantal). Marcel zingt nog steeds bij het intussen gemengd en gerenommeerd Piuskoor. Nu hij al vele jaren gepensioneerd is geniet hij ten volle van fietsen. wandelen en reizen en van ... de Hoogstraatse Maand natuurlijk, als lezer of als medewerker. ·

die

m

voor

37


Tweewieler Racing Center Tijdens de afgelopen zomermaanden zat Mark Spranger~ vol ijver te sleutelen aan het winterprogramma van de Hoogstraatse Cahier De Brouillon. Gezien het slechte weer van de afgelopen weken heeft hij veel tijd gehad en bijgevolg werd een zeer goed gevulde agenda opgesteld voor de maand oktober. Twee Nederlandse groepen, een Duitse heavy hip hopgroep zijn te gast aan de Hoogstraatse Vrijheid 84. Terug van weggeweest zijn de Nieuw-Zeelandse Chills. Zij brengen een bende beloftevolle landgenoten, The Bats, mee naar zaal Pax in de Dr. Versmissenstraat. Laat uw TV voor wat hij is, stel desnoods uw video in of kijk in de namiddag naar VTM. Deze Cahieroptredens zijn weer niet de eerste de beste en daarom ook niet te missen.

De Eindhovense groep Alabama Kids mag de spits afbijten op zaterdag 3 oktober. Hun debuut 'CD What goes on' ging nogal anoniem aan de media voorbij, maar met hun nieuwste 'Earthman Supersmell' is de belangstelling merkelijk groter dan ooit. Gitaren beheersen dit album en zonder overdrijven kan je gewagen van 'gutsrock', die her en der elementjes van klank laten horen die ook bij Dinosaur Jr. opduiken. Geen wonder: er zitten drie gitaristen in de groep. Een (h)echte ritmesektie achteraan houdt alles in strakke banen, zodat het gevaar voor los-uit-de-polsen jams meteen wordt afgewend. 'Op een boogscheut van de perfektie', schreef het toonaangevende Britse muziekmagazine Melody Maker over deze Noorderburen. Op een boogscheut van jou thuis spelen Alabama Kids op zaterdag 3 oktober in Hoogstraten.

GARAGE

Geudeii"S ~ Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE 38

Î>an is het wachten tot zaterdag i 7 oktober voor het optreden van het Duitse bip bopensemble N-Factor. De basis voor dit heavy hip hop groepje werd in 1989 gelegd door rapper Wally 'Fury' B, die als perkussionist, zanger en danser in diverse groepen had gezeten, en door studiofreak Skinny T, producer en engineer in de Tan Tan Plage Studios van Bielefeld, en voorheen drummer in allerlei reggaebands. Vandaag telt N-Factor naast beide stichters nog drie leden: Xanu Lexa op bas, Rosy Rose op gitaar en MC Pacman op toetsen. Hun mix van 'gewone' groepsklanken met een rijkdom aan samples maakt de sound van N-Factor uniek, live ontzettend opwindend gebracht, en aldus niet als hip hop te omschrijven zoals we die van MTV kennen. Op die manier deden ze in 1990 het voorprogramma van The Urband Dance Squad in Duitsland. Hun debuutcd 'Vibes From No Go Area' verscheen begin 1991. Ondertussen is hun tweede CD, 'Paradigmashift', verschenen. Crossover- en fusionspecialist Bill Lasweil (Material, Fishbone, Herbie Hancock en Sly & Robbie) produceerde de schijf. Ook nu brengt N-Factor opwindende nummers, waar de geesten van Living Colour, UDS, Red Hot Chili Peppers en Stereo MC's in ronddwalen. Live kennen zij als danceband hun gelijke niet. Een fantastisch concert, en een eer voor Cahier De Brouillon om deze groep naar Hoogstraten te halen. Een hete nacht gegarandeerd!

Burma Shave A1 sinds 1984 is Burma Shave uit het N~e~~ landse Den Haag, ook de thuisbasis voor Gruppo Sportivo en Hallo Venray, bezig. Aanvankelijk was er slechts sprake van een hobbygroep, maar langzaamaan werd een status in het clubcircuit verworven, mede door regelmatige concerten in het verre Finland. Begin dit jaar kwam dan de gelijknamige debuutcd 'Bunna Sbave' uit, geproduceerd door Urband Daneer Magie Stick. Zelf spreekt de groep over 'freaky, jazzy funk' , wij hebben het liever over een kruising tussen Jirni Hendrix, George Clioton, Sonny Boy Williamson en R & B. De CD leverde de groep nog maar eens een tournee van 17 concerten op in Finland, maar ondertussen kent ook België deze vijf geweldenaars uit 's Gravenhage. Bess Singh (drums), Miehiel DV (bas), Nelis Gobel (gitaar), Remco Prins (zang, gitaar, banjo) en Paul Martin (zang) doen op zaterdag 24 oktober Hoogstraten aan,

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 in het kader van een kleine beperkte promotietournee. Een eigen, uniek.geluid, opnieuw beluisterbaar in Cahier De Brouillon.

The Chills en The Bats Met een beetje nostalgische weemoed zullen een driehonderdtal popliefhebbers zich het concert van Tbe Cbills uit Nieuw Zeeland herinneren, dat zij - exclusief voor België - in zaal Pax gaven in 1987. Deze groep kende toen als cultband het hoogtepunt van zijn populariteit. Het zweverige, hemelse groepsgeluid was effektief uniek, met singer/songwriter/komponist Martin Phillips als absolute meesterbrein in een prominente rol. Bijna op de kop af vijf jaar later staan Tbe Cbills opnieuw op de Hoogstraate planken, ditmaal in het kielzog van hun nieuwste CD 'Soft Bomb'. De meest rocky plaat totnogtoe, van een groep die reeds pareltjes als ' Kaleidoscope World', 'Brave Words' en 'Submarine Bells' op het publiek losliet. Van de oorspronkelijke bezetting blijft alleen Phillips nog over, maar de indringende kracht en soberheid van de zweverige nummers hebben nog geen millimeter van hun invloed ingeboet. Tbe Cbills worden wellicht nooit een wereldgroep ... maar, tussen ons gezegd en gezwegen, daar zijn ze eigenlijk ook veel te goed voor. Cahier De Brouillon haalt op 25 oktober opnieuw een topper naar de Noorderkempen. The Bats veroverden de harten van REM, toen tijdens de Nieuw-Zeelandse tak van hun 'Green' tournee de nummers van deze groep konstant op de P.A. werden gedraaid. Onder de leiding van singer/ songwriter Robert Scott maakte dit kwartet onlangs zijn derde langspeler 'Fear Of God', vol songs die de verzamelde pers regelmatig doen verwijzen naar The Triffids. The Go-Betweens en The Levellers. Hun rijke pop met folky invloeden past wonderwel bij het Chills-repertoire, geen wonder dat ze als support act mee op tournee zijn. Alweer een kans om een aparte, ervaren act aan


MUZIEK het werk te zien, voor de eerste keer in dit apelandje, aldus

Mark Sprangers. De deuren gaan steeds open om 20 uur, maar eerst moetje natuurlijk de kassa passeren. Voor een schandalig lage inkomprijs kan je van deze optredens genieten: voor Afilbama Kids en Bunna Shave betaal je tweehonderd/rank, voor N-Factor ben je tweehonderdvijftig frank armer en voor The Chüls en The Bats tel je driehonderdvijftig frank neer. Meer inlichtingen op 03/314 32 64, maar stoor Mark niet te hard, hij zal waarschijnlijk bezig zijn met de optredens voor de komende maanden vast te leggen. En voor alle duidelijkheid, nog een keertje herhalen. Het optreden van The Chills gaat door in zaal Pax en niet in de Cahier.

,

The Night of the Proms, dit jaar met JOE COCKER.

Nig~t Qf ~!t~ Pro Klassieke muziekconcerten lokken in ons land meestal niet de grote massa. Toch is er reeds acht jaar lang in Vlaanderen een unieke muzikale happening die er in slaagt om op drie avonden zestigduizend muziekliefhebbers naar het Antwerpse Sportpaleis te doen afzakken. Tbe Nigbt Of Tbe Proms pakt ook dit jaar weer uit met een affiche om U tegen te zeggen. Dirigent Robert Groslot bewees vorig jaar dat hij zowel zijn orkest D Novecento als het publiek in het Sportpaleis in goede banen kon leiden. De organisatoren aarzelden niet om hem dit jaar terug te vragen op 22, 23 en 24 oktober. Dit jaar is de trompet, bespeeld door landgenoot Benny Wiame, het centrale muziekinstrument. Ooit gaf hij nog les aan het Heilig Graf Instituut in Turnhout en aan de Muziekacademie van Baarle-Hertog. Vorig jaar zorgde onder andere Jobn Miles voor de nodige moderne muzikale noot. Dit jaar komt hij terug als begeleider van Christopher Cross, Jenni.fer Warnes en top of the bill Joe Cocker, afgelopen zomer de terechte afsluiter van het Belga Beach Festival. The Nigbt Of Tbe Proms is met deze combinatie van symfonische en electronische muziek weer uitermate geschikt voor het jonge volkje, lees studenten, dat uit zijn bol gaat op het middenplein met de nodige vlaggen en diverse attributen die geluid produceren. De mensen op de tribunes genieten van een kleurrijk en muzikaal schouwspel, dat uiteraard afgesloten wordt met de klassieker 'Land Of Hope and Glory'. Tickets bestel je op het nummer 070/233 233, want er is geen voorverkoop voorzien aan de kassa van het Sportpaleis aangezien het festival meestal weken op voorhand uitverkocht is. Parkeren kan op de parking van General Motors. Tussen parking en Sportpaleis worden regelmatige pendelbussen voorzien, die trouwens voorrang hebben op al het andere verkeer in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis.

Les Frères Brozeur op 31 oktober in de Mussenakker.

Ook het komende winterseizoen st~ppen een aantal groepen op het podium van De Mussenakker aan de Meerse Donckstraaf. Het startsein wordt gegeven begin oktober ter gelegenheid van Meer Kermis. Zaterdag 3 oktober begint Rich Danny and The Wealth, geen onbekende in Weelde en in De Mussenakker. Dit zevenkoppige gezelschap zal ervoor zorgen dat men tot in de vroege uurtjes kan doorfeesten. Vrijdag 9 oktober draait Action Belgique ze weer grijs, net zoals afgelopen zomer op The Night Of The Sparrow. Zaterdag 10 oktober is er een vrij podium met onder andere 'De Bossen Van Vlaanderen', dat is een trio uit St.-Lenaarts, 'Green Mind', een Meers trio, 'P' vertoonde reeds zijn kunsten op Minderhout Kermis, 'Tbe Hoetu's' drukken met hun naam hun liefde voor twee biermerken uit. Om het bij het gerstenat te houden, wordt de avond afgesloten met de wereldbefaamde groep '2 H + 2 W', wat staat voor 2 Hoegaerden en 2 water met bruis. Garçon doe ze nog eens vol! Zaterdag 31 oktober wordt de Waalse groep Les Frères Brozeur verwacht. Hun muziek is vergelijkbaar met die van Les Negresses Vertes, ze noemen het zelf 'Rock Musette, du rock qui en croque et du Musette qui en jette'. Moeilijk vertaalbaar in het Nederlands, misschien kan je er je prisma-woordenboek even bijhalen. Een ding staat, ze pretenderen het grootste populaire balorkest te zijn, niet enkel in België maar van Europa. Les Frères Brozeur zijn geen broers, dat in tegenstelling tot wat hun naam laat vermoeden. Op het podium staan accordeonist Vincent Juste, stichter Andre Vanderbiest (misschien wel familie van U weel wel), gitarist Arnaud Bourgis en zelfs twee leden van het niet-mannelijke geslacht, namelijk Muriel Gregoir en Marie Anne Van Groeningen die samen de backing vocals voor hun rekening nemen. Meer info bij Herman De Bruyn op 03/ 315 76 61.

HettSiot Ook het komende winterseizoen wordt in het Wortelse Slot de traditie van de maandelijkse optredens verder gezet. Zaterdag 17 oktober komt de Zoerselse groep Beyond Surprises voor de tweede maal naar Het Slot. De groep werd opgericht in mei 1990, toen er tijdens die maand een optreden moest worden verzorgd op een Zoersels festival. Nico, Kris en Erwin (ex- Bopping Bears) zochten nog een gitarist en een bassist. Die werden gevonden in respectievelijk Jan (die met de 'Barbq-Brothers' Studio Brussels Tin Pan Alley Ralley gewonnen had en nog kandidaat was geweest voor de plaats van gitarist in Hugo Matthysens Bomen) en Luc wegens 'liefde op het eerste zicht' werd besloten om Beyond Surprises op te richten. Het vijftal brengt eigenzinnige Engelstalige songs vanuit de onderbuik afgewisseld met een zeldzame cover. Het laatste jaar verzorgde de groep reeds een dertigtal optredens waaronder voorprogramma's van The Scene, The Candymen en Raymond Van Het Groenewoud. Beyond Surprises behaalde de tweede plaats op de Backstage-Vakature-wedstrijd 1991 en de eerste plaats op Rock Govio, dat is een wedstrijd voor plaatselijk talent. Al uw informatie over 'podiumkunsten' wordt verwacht voor 8 oktober bij: Peter Van Dijck, Pyperpad 5 2321 Meer. BeDen kan ook altijd op 03/ 315 81 29.•

39


RIJD Elf ... IS PLEZAlfT. door W. Vanfrayenhove (ir.)

In deze aflevering van 'rijden is plezant' wil ik u enkele markantefeiten voorhouden in verband met het gewicht van de automobiel. Deze gedachten kwamen bij mij op toen ik vorige week gevraagd werd de wagen van een kennis, die niet meer wou starten (zijn wagen bedoel ik), aan te duwen. 'Heeft niks te betekenen, is zo vertrokken!' riep hij enthousiast waarna hij plaats nam achter het stuur. Na 20 m duwen voelde ik intuïtief· onze auto's zijn veel te zwaar. Als ingenieur kwam het er nu op aan deze intuïtieve kennis om te zetten in de glasheldere en betrouwbare taal van procenten en wiskundige vergelijkingen, die mogelijkerwijze zou kunnen uitmonden in een aanbeveling voor de autoindustrie. Elke keer dat wij met de auto even de stad induiken nemen we een 'nutteloze' lading van 900 kg staal, glas en kunststof mee. De nuttige lading, d.w. z. ons eigen gewicht en dat van eventuele medepassagiers; bedraagt bij een dergelijke solorit slechts 90 kg, t.t.z. een schamele IOOJo van het totale gewicht·dat in beweging wordt gebracht.

IIIIDD GARAGE NOGA B.V.á.A L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84

Fax: 03.314.83.98 De arbeid die een automobielmotor moet ver-

richten (en die in bovenstaand geval door een kettingrokende ingenieur van middelbare leeftijd overgenomen diende te worden) is voor een groot gedeelte afhankelijk van het gewicht. Wij maken hier even abstractie van de luchtweerstand, die bij een stadsrit, waarbij de gemiddelde snelheid slechts 40 km/uur bedraagt, en waar frequent afgeremd en weer opgetrokken wordt, te verwaarlozen is. Als we weten (en dat doe ik) dat de efficiëntie van de motor en de overbrenging fluctueert tussen de 20% en 30%, afhankelijk van het

Streven naar perfektie Garage

type auto, de temperatuur, het toerental, enz. dan blijkt de uiteindelijke vervoersefficiëntie slechts een belachelijke 30Jo te zijn. Hoe komen wij aan die bizarre uitkomst? Van die 30% van de totale energie die aangewend wodt om de auto in beweging te brengen dient 90% óm het gewicht van de auto te vervoeren en slechts 10% om de personen te vervoeren: 10% van 30% is 3 OJo. Toevalligerwij ze las ik vorige week dat er in Nederland 5,3 miljoen personenwagens rondrijden, met een gemiddel gewicht van 900 kg. Dit is een totaalgewicht van 4 miljard 770 miljoen kg. Iedere auto rijdt gemiddeld per jaar 17.000 km. De totale 'nutteloze' vervoersprestatie van al deze personenwagens bedraagt aldus 80 miljard ton. De statistieken vertellen ons dat iedere auto gemiddeld 1,5 personen vervoert. Dit betekent aldus een nutteloze bagage van 600 kg per persoon. (Gesteld dat men, voor de uitvinding van de automobiel tegen iemand zou gezegd hebben: wij zullen voor u een machine uitvinden die u, zonder dat gij daar zelf moeite voor moet doen, zal verplaatsen, maar ge moet dan wel een extra bagage van 600 kg meenemen. Hoelang zou het duren alvorens deze ziener achter de grauwe muren van een 'verbeteringsgesticht' zou terechtkomen?) Dit verbazingwekkend resultaat wordt alleen nog angstaanjagender wanneer men bedenkt dat dit maar liefst 3 x zoveel is als de NUTTIGE vervoersprestatie van alle vormen van binnenlands goederenvervoer samen. Hoe zit het met de andere vervoermiddelen, was de volgende vraag die in mijn ingenieurskop (die steeds op zoek is naar vergelijkbare gegevens) opkwam. Als u alleen in een trein-

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten -M eer

(80 km/ uur) en anderzijds zaken/vakantieauto's met een hogere topsnelheid, veel comfort en een lage luchtweerstand. Er zouden dan meer auto's komen, maar het rijden zou veel efficiënter gebeuren. Begrepen, heren van de autoindustrie? Twee soorten wagens: lichte en zware. Doen! • Tot volgende maand W. Vanjraeyenhove (ir.)

(HJ

Garage Luc Ryvers bvba

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

40

J. BOGAERTS- ROOS

@TOYOTA

HONDA

GARAGE AUTO - MOTO

N.V. GARAGE VAN USSEL

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/ 315.71 .76

wagon zit kunt u in 't vervolg·üw zelfbewustzijn voeden met de wetenschap dat de N.M.B.S. op dat moment 50 tot 60 ton materie, alleen voor u in beweging zet. Zelfs als alle andere zitplaatsen bezet zijn, torst iedere treinpassagier nog zo'n 500 tot 600 kilo aan nutteloze lading met zich mee. Hoe zit het dan met het vliegtuig, waar van oudsher gewichtsbesparing in het ontwerp een hoge prioriteit heeft? In een volledig bezette Boeing 747 brengt elke passagier bij het opstijgen nog altijd 430 kg vliegtuig en 100 tot 200 kg brandstof met zich mee. Dat mag en kan echter geen excuus zijn om niets aan het gewicht van de auto te doen. In de periode 1986-1990 is de personenauto zelfs 50Jo zwaarder geworden. Waarom maken automobielontwerpers hun wagens nu zo zwaar? De belangrijkste reden liièrvoor is: veiligheid. Een auto moet een zeker gewicht hebben om bij een snelheid van 120 km/ per uur nog baanvast, windbestendig enz. te zijn. Als we echter de nieuwste generatie van electrische stadsauto's bekijken (de Citela van Citroen, de Chico van Volkswagen en de El van BMW) dan bemerken we dat deze auto's honderden kilo's aan accu's moeten meeslepen. Dit zal pas veranderen wanneer er veel lichter accu's komen (met dezelfde of hopelijk nog hogere capaciteit) - of wanneer de autoindustrie eens afstapt van de idee dat elke auto een 'alleskunner' moet zijn, d .w.z. dat zelfs de kleinste auto ook nog veilig tegen 140 km per uur over de snelweg moet kunnen razen. Dit betekent een opdeling in enerzijds typische stadsauto's met een goede wendbaarheid en acceleratie maar met een lage topsnelheid

Meerseweg 97-2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

(


Burgerlijke stand ~[ Geboortes 19 juli: Tom, zoon vanLucvan der Kaa en Rachelle Verheyen, Kerkstraat 31, Meerle. 28 juli: Kaat, dochter van Jan Vermeiren en Inge De Swerdt, Bosuil 10, Wortel. 28 juli: Caroline, dochter van Ludo Marteos en Cornelia Aerts, Dreef 65, Meersel-Dreef. 28 juli: Nele, dochter van LucBroes en Lutgarda Lauryssen, Achtelsestraat 75a, Hoogstraten. 30 juli: Glenn, zoon van Rudi Van Looy en van Ingrid Michielsen, Vrijheid 21, Hoogstraten. 31 juli: Febe, dochter van Cornelis Crezée en Machielia Verschoor, Moers_traat 33, Hoogstraten. 2 augustus: Ine, dochter van Patriek Leemans en Nicole Goetschalckx, Looi 2, Meer. 5 augustus: lne, dochter van Francis Roeien en Rosa Boudewijns, Zandbergstraat 11, Meer. 9 augustus: Ellen, dochter van Wim Marteos en Linda Lambregts, Heerle 6g, Minderhout. 9 augustus: Sven, zoon van Benny Goetscbalckx en Magda Vermeiren, Kerkpad 2b, Wortel. 10 augustus: Marion, dochter van Patriek Wittenberg en Annie Van Aperen, Hoogeind 12, Meer. 11 augustus: Nele, dochter van Willy Lauryssen en Maria De Bont, Bredaseweg 5, Minderhout. 12 augustus: Niets, zoon van Eddy Van Weerelden Karine Sommen, Vrijheid 108, Hoogstraten. 15 augustus: Anouk, dochter van Gerard Aerts en Elisabeth Arnouts, Hoogeind 15a, Meer. 21 augustus: Samantba, dochter van Lisette Roeien, Hoefijzer 22, Hoogstraten. 2S augustus: Wouter, zoon van André Sterkeus en Magda Martens, Terbeeksestraat 65a, Meer!. 27 augustus: Gert-Jan, zoon van Jef Schrijvers en Lia Meeusen, Loenhoutseweg 18, Hoogstraten.

8 augustus: Dirk Brosens, Venneweg I, Meer en Suzanne Mnësen, Markwijk 4, Minderhout. Nieuw adres: Carolinastraat 15, Minderhout. 12 augustus: Eddy Vermeiren en Maria Kimpe, Past. van der Voortstraat 2, Wortel. 14 augustus: Patriek Scott, Lage Kaart 378, Brasschaat en Kristel Verschnereo, St. Lenaartseweg 14, Hoogstraten. Nieuw adres: St. Lenaartseweg 14, Hoogstraten. 21 augustus: Hendrik Voeten, Lage Rooy 10, Merle en Martine Michielesen, Strijbeekseweg 27, Meerle. Nieuw adres: Thornstraat 13, Meerle. 21 augustus: Gustaaf Vervoort en Maria Rokx, Heilig Bloedstraat 18, Hoogstrateo. 21 augustus: Frans Leeoaerts, Rietweg 7, Meerle en Godelieve Ganton, Wilgenlaan 35 bus 3, Wilrijk. Nieuw adres: Groot Eyssel 42a, Meerle. 22 augustus: Peter Scbellekeos, Vrijheid 192, Hoogstraten en Christel Eelen, Drijhoek 39, Rijkevorsel. Nieuw adres: Vrijhei 192, Hoogstraten. 22 augustus: Luc Goosseos, Hazenweg 23, Meerleen Christioe Meeusen, Appelstraat 16, Rijkevorsel. Nieuw adres: Kasteelweg 10, Rijkevorsel. 22 augustus: Leopold Jacobs, en Ingrid Cox, Markweg I, Meersei-Dreef. 28 augustus: Jobooy van den Broek, Dreef 94 Meersel-Dreef en Kelly Goosseos, Los. M~rcelislaao 16, Lille. 28 augustus: Dirk Brosens, Schoolstraat 9, Minderhout en Agnes Verheijeo, Kapeldreef 8, Minderhout. Nieuw adres: Schrans 1, Baarle-Nassau (NL). 28 augustus: Guido Mertens, Hoogeind 109, Meer en Vérooique Van der Linden, Perenstraat 28, Rijkevorsel. Nieuw adres: Keirschot 9, Rijkevorsel. 29 augustus: Patriek van Dun, Hoge Weg 14, Minderhout en Liliane Meyvis, Industrieweg 9, Hoogstraten. Nieuw adres: Molenstraat 9, Hoogstraten. 29 augustus: Herman Antbonisseo, Achtelsestraat 100, Hoogstraten en Uilde Peeters, Witherenweg 14, Minderhout. Nieuw adres: Vrijheid 77, Hoogstraten.

29 augustus: Frank Henseo, Gemeenteplaats 9 Brecht en Kathleeo Van Deo Kieboom, Heilig Bloedstraat 12, Hoogstraten. Nieuw adres: Merelstraat 16, Rijkevorsel. 29 augustus: Albert van Linder en Viviane Rombouts, Pijperpad Sc, Meer. 29 augustus: Peter Stappaerts, Kerkstraat 56, Kasterlee en Ria Huijbrechts, Katelijnestraat 20, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 162, Hoogstraten.

~~~ Overlijdens 3 augustus: Johanna in 't Veld, 69 jaar, St. Annastraat, 10, Meersel-Dreef. 5 augustus: Jaak Herygers, 89 jaar, weduwnaar van Ludovica Koyen, Meerseweg 55, Meer. 6 augustus: Petronelia Vosselmaos, 46 jaar, echtgenote van Jos van Alphen, Dreef 86, Meersei-Dreef. 9 augustus: Lodewijk Vervoort, 79 jaar, weduwnaar van Maria Van Bergen, Lokbosstraat 3, Meer. 13 augustus: Hendrik Boeren, 86 jaar, echtgenoot van Maria van GiJs, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 14 augustus: Joanna Snijders, 71 jaar, weduwe van Frans Snijders, Dreef 56, MeerselDreef. 14 augustus: Maria Van Velthoveo, 80 jaar, echtgenote van Jozef Frans, Vrijheid 44, Hoogstraten. 15 augustus: Lodewijk Goris, 84 jaar, weduwnaar van Joanna Van Dijck, Heilig Bloed.laan 250, Hoogstraten. 21 augustus: Agatha Soetewey, 93 jaar, ongehuwd, Vrijheid 181, Hoogstraten. 23 augustus: Hendrik Van Erck, 80 jaar, echtgenoot van Anna Havermans, John Lijsenstraat 35, Meer. 25 augustus: Anna Pacquée, 68 jaar, echtgenote van Karel Van Opstal, Langenberg 16, Wortel. 26 augustus: Maria Schrijvers, 78 jaar, ongehuwd, Chaarnseweg 3, Meerle.

HERIJGERS bouwspecialiteiten

'i1i

!

Huwelijken

3 i juli: Ivan Ad~iaensen, Schoolstraat 3, Minderhout en Annemie Schrijvers, Stwg. op Turnhout 163, Merksplas. Nieuw adres: Kwakkelstraat 40, Turnhout. 1 augustus: Luc Roeien, J ohn Lijsenstraat 11, Meer en Elisabetb Van Opstal, Heieinde 31, Dreef. Nieuw adres: Meersel 22, MeerseiDreef. I augustus: Josepb Meeuseo, Oud Dorpsstraat 58, Wuustwezel en Linda Geerts, Vooraard ' 20, Minderhout. Nieuw a dres: Karel Boomstraat 59, Hoogstraten. 7 augustus: Paul De Meester, Langenbe~l? 30, Wortel en Martine Vermeiren, BolksediJk 8, Rijkevorsel. Nieuw adres: Langenberg 32, Wortel.

Industrieweg 7. 2320Hoogslralen, TeLOJ/ 3 14 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTING$ SYSTEEM:

L. JANSSENS

N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterd~.gvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

voor de kruipruimte.

- D.P.C. 0/BA FOLIE: voor onder de muren.

-STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

41


Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS RESfAURANf

TAVERNE

FEFSf-EN VERGADERZALEN (SEMINAJUES)

HOOGSTRATEN Van 1 tot 28 oktober: FOTOTENTOONSTELLING van XA VIER ROMBQUTS en DOMINIQUE VAN HUFFEL, in de bibliotheek aan de Gr. Elisabethlaan. Zaterdag 3 oktober: optreden ALABAMA KIDS in Cahier De Brouillon. BEZOEK aan de KOLONIE van Hoogstraten, voor grootouders-leden van de Bond. Samenkomst om 13.30 u. aan de Pax. Zondag 4 oktober: TREKTELLING aan de Hees, vertrek met fiets om 7 u aan de K.Boomstraat, verrekijker meenemen; ook 'leken' welkom. Org. Wielewaal en JNM. Dinsdag 6 oktober: Feestvergadering KVLV rond het jaarthema WERK IN DE WEEGSCHAAL, 14 u in de Pax. Woensdag 7 oktober: VOLKSDANS van 13.30 u tot 15.30 u in de Pax. KVLV Zaterdag 10 oktober: JEFI-FILM in Hotelschool Spijker. Org. BGJG. THE MARCKRIVER JAZZ 'FRIENDS' speelt vanaf 21 u in de Tuinbouwschool. Zondag 11 oktober: WANDELING HOGE VENEN. Vertrek om 8 u aan de Pax; eigen vervoer. Vooraf inschrijven. Org. KWB. Dinsdag 13 oktober: GESPREKSA VOND 'Omgang met grotere kinderen', om 20 u in de Pax. Org. BGJG. Bezoek aan het VOEDINGSSALON te Brussel, vertrek om 9 u aan de kerk; org. KVLV.

knet4±jes4uis hrijbqeib 183 qoogstnrlen 03/314 66 65 <!)ust & 1fiüiane

Donderdag 15 oktober: CONCERT Groot Ensemble Walter Boeykens in het kader van het FESTIVAL VAN VLAANDEREN; St. Catharinakerk om 20 u. Vrijdag 16 oktober: HEKSENWANDELING in Lille, vertrek om 18.30 u aan de Pax. Vooraf inschrijven. Org. KWB (314.35.65) Zaterdag 17 oktober: Optreden N-FACTOR in Cahier De Brouillon. INDISCHE A VOND met dans, tee en hapjes, ten voordele van het thuis voor daklozen Yathalpeta, vanaf 19.30 u in de Rabboenizaal van het Spijkers. Zondag 18 oktober: PADDESTOELENTOCHT op domein Volharding in Rijkevorsel o.l.v. bioloog Walleyn; vertrek om 14 u aande K.Boomstraat of 14.15 u aan Avantibrug (weg Rijkevorsel-Oostmalle). Eigen vervoer. Maand.ag 19 oktober: LEZING door MONIKA VAN P AEMEL, om 20 u in het auditorium van het Seminarie. Van 19 tot 23 oktober: BOEKENSTAND rond 'eten en drinken' en 'cultureel toerisme', van 9 tot 20 u in de Hotelschool. Dinsdag 20 oktober; GESPREKSAVOND 'Omgang met grotere kinderen' om 20 u in de Pax. Org. BGJG. Woensdag 21 oktober: VOLKSDANS van 13.30 u tot 15.30 u in de Pax. Org. KVLV CHANSONTHEATER 'Wachten' door Frank Degruyter om 20 u in de Rabboenizaal van het Spijker. Voorverkoop kaarten 300 fr. Tel. 314.55.36. VOORDRACHT 'Zondag en Eucharistie'

\\\t.::_--"f vzw Mussenakker Meer ~

!t _7

\.) ,y .~--'

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u .. zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u .

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

FRITUUR- EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

42

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

door Prof. Lemmens, om 20 u in het auditorium van het Klein Seminarie. Org. Davidsfonds en DEWEVO. Zaterdag 24 oktober: WANDELING met gids in 'Het verdronken land van Saeftinghe' voor gezinnen met kinderen van+ 12j.; sportieve kleding en reservekleding meenemen. Vertrek om 7 u aan de Pax met eigen vervoer. VELDLOOP voor iedereen vanaf geboren 1985 en ouder. Eerste start om 14 u op de terreinen achter het Seminarie. Toegang via Kathelijnestr. Org. A VV. Optreden BURMA-SHAVE in Cahier De Brouillon. HOBBY-TENTOONSTELLING van KGB, van 14 tot 20 u in de Pax. Zondag 25 oktober: Optreden THE CHILLS en THE BATS in de Pax. Org. Cahier De Brouillon. BUSREIS naar Wetteren met aldaar wandeltochten van verschillende kilometers. Vertrek om 8 u aan de kerk. Inschrijven 314.50.07 . Organisatie Wandelclub De Noorderkempen. HOBBY-TENTOONSTELLING van KGB van 10 tot 18 u in de Pax. Maandag 26 oktober: INFO-AVOND 'De plaats van de vrouw in het erfrecht' door Alf. Mercelis. Org. CMBV. Dinsdag 27 oktober: GESPREKSAVOND 'Omgang met grotere kinderen' om 20 u in de Pax. Org. BGJG. Van 30 oktober tot 16 november: FOTOTENTOONSTELLING van Xavier Rombouts, in IKO. Org. GEKO.

't HOOGHUIS

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en ·donderdag gesloten Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart. darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

vzw 'HET

SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u


KALENDER

MINDERHOUT Donderdagen 8, 15 en 22 oktober: AGRAcursus 'OPVOLGER OP HET BEDRIJF' telkens om 20 u in de parochiezaal. Zondag 25 oktober: WANDELING met natuurgids, vertrek om 14 u aan de W atermolen van Meersel-Dreef, org. CVN FORELVISSEN met KWB

WORTEL Zaterdag 3 oktober: OPEN DEUR in HET SLOT vanaf 13 u in het kader van 'Open en Bloot: de jeugdhuizen van de prov. Antwerpen'. Zaterdag 17 oktober: AKTIEDAG FIETSPADEN NU! vanaf 13.30 u in de bocht aan De Ster; van 14 tot 16 u: HAPPENING in Wortel. WANDELING met natuurgids, vertrek 14.30 u aan boerderij van Wortel-Kolonie, Org. CVN Zoodag 25 oktober: WANDELING met natuurgids, vertrek om 14 u aan Casino WortelKolonie. Org. CVN Vrijdasg 30 oktober: Bezoek aan de POESJENELLENKELDER in Antwerpen. Org. KWB.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 10 oktober: PAPIERSLAG van de KLJ. Dinsdag 27 oktober: ALGEMENE VERGADERING OORPSRAAD. ledere Drevenier is uitgenodigd.

MEERLE Vrijdag 2 oktober: FEESTAVOND van de Missiekring voor hun 65-jarig bestaan. Met koffietafel, optreden kinderkoor 'Cantabile' en diareportage. Zondag 11 oktober, 1ste WANDELTOCHT van Wandelklub MARKDAL. Start om 14 u aan de vroegere Staatsschool van Rijkevorsel. Tot 14 november: TENTOONSTELLING van schilderwerken en amforen, in De Pastrale. Open op zaterdag van 14 tot 17 u en op zondag van 11 tot 17 u.

uur. Maandag 5 oktober: Vrije SCHIETING St.Ambrosiusgilde in eigen lokaal 14.00-19.00 uur. Woensdag 7 oktober: Turnkring Vrij en Lenig geeft gratis PROEFLESSEN in turnzaal. Dinsdag 13 oktober: Vergadering Werkgroep VERKEER bij Jan Van Dun om 20.00 u. Zondag 18 oktober: HONDENDEMONSTRATIE met gehoorzaamheids-, spring- en bijtoefeningen aan De Eiken vanaf 13.00 u. Dinsdag 20 oktober: Vergadering Werkgroep RUIMTELIJEK ORDENING EN MILIEU in de Mussenakker om 20.00 u. Vrijdag 23 oktober: OPHALING landbouwplastiek aan school Terbeeksestraat. Zondag 25 oktober: UITSTAP Brass- en Drumband naar Retie. WANDELTOCHT van MarkdaL Vertrek om 14 u naar Beek. Start aan de kerk. Vrijdag 30 oktober: SCHUIMPARTY in 't Fortuin. Org. J' enD' Company. Zaterdag 31 oktober: HOBBYTENTOONSTELLING in de parochiezaal. Om 19 u prijsuitreiking van de Vakantiezoektocht, om 20 u rikprijskamp. Org. KWB-KAV. TONEELOPVOERING 'Lieve Silvester' door 't Heidebloempje in de ZVKV vanaf 19.00 u. OPTREDEN van 'Les Frères Brozeurs' in de Mussenaker. Zondag 1 november: 20 ste HOBBYTENTOONSTELLING van KWB-KAV in parochiezaal. Maandag 2 november: 20ste HOBBYTENTOONSTELLING van KWB-KAV in parochiezaal.

Zoekertjes GEZOCHT: Wie heeft dit grijs hondje (Yorkshire-Terriër) gezien of gevonden? Kathy Roux, Meerseweg 165, Minderhout, tel. 314.12.04 hoopt dat de vinder haar kleine hond zal teruggeven. O

GEVRAAGD: De mispels en kweeperen zijn bijna rijp. Wie heeft fijne recepten met deze produkten? Stuur ze naar ons adres: Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Dank U .•

ICARUS

@@@@@@@@@@@@@@@~~~~~~~~

~

~

~

~

taverne

e

~ Gelmebtraat 7 ~ ~

~

HOOGSfRAlEN ~ Tei.OJ/3147748 ra

ra

~~~~@@@@@@~@@~@@@@@@@~

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk

Café - feestzaal

De Eiken biljart- darts- kegelbaan hondendressuur.

MEER Op zaterdag 3 oktober, zoodag 4 oktober, maandag 5 oktober, dinsdag 6 oktober, zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober: MEER-KERMIS (agenda bij de dorpsrubriek van Meer) Zaterdag 3 oktober: Vrije SCHIETING St.Ambrosiusgilde in eigen lokaa115.00-19.00 u. Zondag 4 oktober: Vrije SCHIETING St.Ambrosiusgilde in eigen lokaal 10.00-19.00

John Lijsenstraat 26. MEER

Telefoon 03/ 315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle- Tel. 31s

1e 40

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF

Gelmeistraat 14/16 Tel. 031314.83.11

S1rijbeek :vtec rle

16

Tel. 3159107 ,·anuil Nederland

09-32.' .~

15'1 I 07

~cnJRccT HOOGSTRATEN

43


+ Ongevallen Brandweer 314.42.43

~

DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

~~ HUISDOKTERS

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/ 315.74.46

• Kw Uo~

Antiek

Koekhoven 5- Rijkevorsel Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 03/314.34.37

Verheijen Verwarming MeerIe onderhoud- depannage Ulicotenseweg 36 2328 Meerle · tel: 03/315.79.50

Indoor tennis squash snooker Tennisclub --.-~~

VRIJHEID YZW Achte/sestraat 72 2320 Hoogstracen

Tel. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair- zink en koperwerk platte daken met Derbigvf)7

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81 Huweh]k en - Bals- fuiven en klemP - A

Ymve/Y~I BART VORSSELMANS Hall4 2322 Mmderhout

Tel. 03/315 76 26

't; J-T'·8J\'

Het Hooostraals Balloon Team ó \~~~"c!' '<!j ;; 03 I 314.32.39

·~ ... "

r.\_~:1 .

'~

. .e

-

.

. ""'. ~:L.~~-

·~:.~~ 44

- 1911 +

AMBULANCEDIENST

CONTAINERDIENST

Meerdorp 79

Het Belgische Rode Kruis

3 en 4 oktober: DR. S. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10. 10 en 11 oktober: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00. 17 en 18 oktober: DR. L. VERMANDER, Meerseweg 24A, Meer, tel. 315.85.11. 24 en 25 oktober: DR. G. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10.

APOTHEKERS Van 25 september tot 2 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50. Van 2 tot 9 oktober: APOTHEEK ADRlAENSEN, .Meerledorp 46, tel. 315.73.75. Van 9 tot 16 oktober: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25. Zaterdagvoormiddag 10 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 16 tot 23 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 23 tot 30 oktober: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

TANDARTSEN Zaterdag van 18 tot 19 uur; zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur: 3 en 4 oktober: L. VAN DER DONCK, Pt. Ceulemansstraat 6, Merksplas, tel. 014-63.38.44. 10 en 11 oktober: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar, tel. 014-61.58.50. 17 en 18 oktober: G. VAN RA VENSTEYN, K. Albertstraat 109, Weelde, tel. 014-65.97.30. 24 en 25 oktober: K. WITHOFS, Leopoldstraat 56, Merksplas, tel. 014-61.47.48.

THUISVERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

De volgende MAAND ziet het licht op 28 oktober. Kopij op de redaktie op woensdag 14 oktober. Nieuws over sport en dorp op zondag de 18de.

. POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 - centrale verwarming -sanitair

~

;gJj JOS SERVAES Vrijheid 251-2320 Hoogstraten Achtelsestr. I

Tei.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF V EEVOEDERS- MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/ 314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPE St Lenaanseweg 32

2320 HOOGSTRATEN

T I 031314 31 0 8 e• · •

SNACK- en PIZZABAR

ll SVJÇ~E Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38. 11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.