september 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 89 SEPTEMBER 1992 -- - - -PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

maan -

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A .

Crematorium in Turnhout

De veiligheid van de burger

65 jaar lustige wielrijders

Jef, Karin, Martine, Annemie

op Olympische Spelen in Barcelona


LUIM

Het :Slim Bnroke · vzw

Het Slim Buro te vz'W

, ~h& ~

=~::~--'*'

Het is op de redaktievergadering reeds enkele malen ter sprake gekomen, enige diskretie in de verhouding Albert-Willy dient aangehouden. Het glimmende blazoen van ons mooie, zuivere maandblad zou wel eens verdoft kunnen worden. Anderzijds mogen we een mooie vriendschap niet doodzwijgen, zeker niet als ze leidt tot een prachtige, komplete vinding op agrarisch gebied, toch wel een van de prioriteiten in deze regio. Want zie wat Albert ons deze maand voorstelt. Het Slim Buroke weer in echte doen en terug bij haar grondbeginselen met 'gedachtenfluxen', reflekties, kosmolisaties en deze keer zelfs ..• realisatie. DHM: Albert, beeft uw cycliscb-fundamenteel denken iets konkreets voortgebracht? ALBERT V: Maar nee, ventje, Cy-Fu denken is gewooneen 'onderhoudsbeurt' van uw denkmechanisme. Het màg zelfs niet konkreet worden, anders is het natuurlijk niet fundamenteel. Nee, wat ge vandaag te zien krijgt is gewoon een ouderwetse 'gedachtenflux' van mijnentwege die gekonkretiseerd is door de Willy (Vanfraeyenhove, nvdr.). DHM: We zijn benieuwd. ALBERT B: Kijk, ginder-heel-achter aan die rij bomen heb ik nog een stukske grond liggen. Alhert van onze Jos, mijn petekind, heeftdaar in de zomer wat vaarzen lopen. De wei is afgespannen met schrikdraad. De voeding, 'het kaske' is aangesloten op de elektriciteit bij Joske Vergauwen, die ginder tegen de Mostvorenweg woont. . Nu durft het tegen 'barnis' wel eens gebeuren dat de wei te veel afgegrazen is en dat de vaarzen willen gaan meeëten in de wei van Celleke Verboven, als die kuilvoeder bij strooit. Dat gebeurt als 'den ellentrik' van de draad is. Daarom is het belangrijk dat dat regelmatig gekontroleerd wordt. Van hier is dat toch direkt een tripke door 't veld van, weg en weer, een een half uur. Daarom laat ik onze Sebastiaan (de hond, nvdr) dat werk doen.

b.v.b.a.

.DE ROOGSTRAAISE

P~RS

Uitgeverij :Coenböbtseweg 34 2320 Hoogstraten tel~;v+ fax: 03/314.55.01: =-'''"''j':· -«::ii v<x;g-... :<-.

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lllfdlll

Lid va.o de Unie va.o de Uitgeven •. van de Pëtiodieke p,én;

S:_:~j:

i:;: '

verantw. uitg.; Fransen,, Oude Weg 20 2323 .Hoogstrat~n 2

ll!t<.-,~-1~~-~: - ~-~wr·~;

DHM: Sebasüaan gaat kijken of er nog spanning op de draad zit???! ALBERT V: (fier) Kijk, de Willy heeft van een

ALBERT V: Ah, ja, anders komt hlj niet direkt terug, de deugniet. Aait Sebastiaan teder over de pluchen kop. ALBERT V: Ziet ge, zo gaat onze Bas een keer of drie eens 'voelen' of er nog stroom is. DHM: Hoe werkt dat eigenlijk? ALBERT V: Ik zou het niet kunnen zeggen, manneke. Ik heb mijn flux aan de Willy (Vanfrayenhove) verteld en die is daar direkt opgesprongen. Ik zou zeggen, ga bij hem eens horen, hè. Hij zal 'frjiet' genoeg zijn. Maar ga eerst maar eens een foto nemen van het aparaat zelf. Knap gemaakt, zulle manneke. Als ge daar zijt stuur ik onzen Bas nog wel eens terug.

Mondje rood als tomaat? Electriciteit op de draad.

Alleen als er nog 'stroom' op de draad zit, valt er · een rood snoepje uit de WAF-KONT

stuk uit een automobiel een kontrolekastje gemaakt. Daar zit een knopje op en als Ónze Bas daar op duwt valt er een rood snoepje uit, zo'n 'neuske', dat kent ge zeker wel. Tenminste als er nog stroom op de draad zit. En als onze Bas terug hier is, kan is zien of zijn mond rood is. AIlé, kom, ik zal het u laten zien. We gaan naar zuilen terwijl Sebastiaan vrolijk(?) naar mijn schoenen hapt. Albert beveelt hem te zitten: ZIT! Dan volgt het bevel: ELLENTRIK! En als een pijl uit een boog schiet Sebastiaan de weiden door tot hij achter een maïsveld verdwijnt, richting 'vaarzen van Albert van onze Jos'. Slechts enkele minuten later suist Sebastiaan terug naar ons toe om daarna hijgend zijn 'mond' te laten zien. Helemaal rood! ALBERT V: Voilà, er zit nog stroom op de draad. Dan geeft Albert nog een snoepje, zwarte drop dil keer.

Barstend van nieuwsgierigheid rijden we Schoorbeek afen draaien wede Mostvorenweg in. Ter hoogte van Jos Ve~auwen zien we inderdaadeen soort dash-boardachtig aparaat in de wei staan. This must be Wil/y's. Terwijl we het toestel met enige schroom staan te bekijken zie we Sebastiaan alweer komen aangestormd. Met zijn poot drukt hij het knopje, dat ooit een achterruilontdooier moet geaktiveerd hebben, in en in de voormalige asbak valt een rood 'neusje'. Hap! En geloof het of niet, Sebastiaan posteert zich naast het aparaat, kijkt naar onze fotograaf en pas als hij de vereeuwigende klik gehoord heeft, spurt hij weel Albert-waarts. Terwijl wij, de fotograaf en ik, van pure alteratie aan de grond genageld staan, stopt achter ons een dofgrijze Taunus 12M, model '60. 't Is niet waar. Willy Vanfrayenhove hemzelf! Vervolg blz. 32


Paar in de maand 'Onze eigen Minderhoutse supporters verdienen een medaille!'

Had iemand durven dromen dat Karin Donekers en Jef Desmedt uit Minderhout een prachtige 4de plaats uit de brand zouden slepen in de Military, een geweldig veeleisende competitie in de paardesport, samen met hun ploeggenoten Willy Sneyers en Dirk Van der Eist? Misschien de allergrootste optimisten wel! Het waren immers toch de Olympische Spelen waar de beste ruiters voor het oog van de ganse wereld hun kunnen toonden. Juist naast het bronzen eremetaal gegrepen en niet op het podium! Dan toch nog een zekere ontgoocheling na deze glansprestatie? Helemaal niet, integendeel, onze vertegenwoordigers waren enorm tevreden als je merkt dat ze eindigden achter toonaangevende naties, zoals wereldkampioen Nieuw-Zeeland, Australië, olympisch kampioen 1988 Duitsland en vóór Engeland, stel je voor! In het individueel klassement eindigden de Minderhoutenaren als Jste en 2de Belg, Karin 4de en Jef 8ste en dit op 82 deelnemers. Een verrichting waarop ze terecht fier mogen zijn!

Dat Karin en Jef geselecteerd werden voor dit meest prestigieuze tomooi ter wereld, eens om de vier jaar georganiseerd, is waarschijnlijk niet voor iedereen zo evident. In de paardesportmiddens waardeert en kent men hun kwaliteiten en die van hun paarden BRI11 en DOLLEMAN tenvolle. Tussen haakjes, beiden werden reeds tweemaal tot Hoogstraatse sportman en -vrouw gekozen. Geen referentie natuurlijk op nationaal en internationaal vlak, maar toch een bewijs dat deze jongelui hun sport meer dan ernstig opnemen. Karin en Jef hebben hun aanduiding voor de O.S. afgedwongen in een driesterrenwedstrijd te Saumur in Frankrijk. Het BOIC en de Belgische Federatie hadden vier wedstrijaen aangeduid waaruit men kon kiezen: Saumur, Punchestown in Ierland, Badminton in Engeland en Lühmülen in Duitsland. Zij kozen Saumur omwille van de gunstige plaats op de kalender en dit in verband met hun studies en nakende examens. (Jef begint aan het 3de jaar veearts en Karin aan het derde jaar regentaat lichamelijke opvoedingbiologie). In die selectiewedstrijd reden ze een prima klassement: Karinwas 3de, Jef 8ste en België won het ploegenklassement. Hun ticket voor Barcelona hadden ze op zak. Het eerste doel was bereikt: samen naar de Olympische Spelen. Een droom die werkelijkheid zou worden! De laatste weken voor het vertrek werd er duchtig maar uiterst voorzichtig geoefend, want één kwetsuur zou alle dromen in rook doen opgaan. Een geblesseerd of een niet in optimale gezondheid verkerend dier

v ..

(L

Chef d'équipe Hun thuiskomst zullen ze allicht nooit meer vergeten! Maandag 10 augustus, na een verblijf van drie onvergetelijke weken in de Catalaanse hoofdstad Barcelona, wachtte hen een grootse ontvangst op het Hoogstraatse stadhuis. De Kon. Fanfare 'De Marckezonen' uit Minderhout was reeds om half zeven op post en de gemeentemandatarissen wilden voor geen goud de afspraak missen. Rond acht uur deden de olympische deelnemers, door hun bijzonder fiere ouders opgehaald in Zaventem, hun intrede en onder een donderend applaus van vele familieleden, vrienden en ruiters nodigde burgemeester Van Aperen iedereen uit voor de heildronk in de raadzaal. GUST DESMEDT, chef d'équipe (de man die ervoor moest zorgen dat alles op wieltjes liep

Saumur

binnen de Belgische ploeg: tijden controleren, tegenstanders volgen, juiste tijdschema's, briefings en nog honderd andere dingen die van belang konden zijn voor onze deelnemers!) van de Belgische ploeg, dankte iedereen voor deze uitbundige ontvangst, die hen toch zichtbaar deugd deed, en schetste de prestatie van de ploeg en hoe die tot stand gekomen was. 'In de selectieproeven wisten we reeds dat we niet zouden moeten blozen in Barcelona. In de dressuur waren we niet slecht, in de cross goed, de jumping zou afwachten zijn! Onze slogan luidde: niet naar de anderen kijken. Wat we kunnen, doen we goed, en hoe de anderen het doen, dat zien we dan wel! Dat hebbeo we gedaan ook en het eindresultaat is wonderwel meegevallen!'

Chef d'équipe Gust Desmedt

3


PAAR IN DE MAAND

'Au ba/con!!' Een plaatje dat boekdelen spreekt.

wordt onverbiddelijk de start geweigerd, want military vraagt werkelijk het onderste uit de kan voor mens en paard. De veterinaire controles zijn in de military, die uit drie onderdelen bestaat, dan ook uiterst streng. Vlak voor het vertrek naar Spanje zijn ze nog eens extra goed gekeurd op last van het BOIC, zodat er zeker geen gekwetste paarden aan de afreis zouden beginnen. De wedstrijd zelf was gespreid over vier dagen. De eerste dag worden de paarden weer zorgvuldig gecontroleerd. Niet fit, niet starten! Zo simpel is dat! Stel je voor! Alle verwachtingen in één seconde de grond ingeboord. Dan kan men beginnen aan het eerste deel van de opdracht: de dressuur, stap-, draf- en galopoefeningen in de ring en zo weinig strafpunten scoren. De volgende dag krijgt men de cross voorgeschoteld, het zwaarste onderdeel waarbij er het meest van paard en ruiter gevergd wordt. De dag daarop opnieuw controle en wie nog fit genoeg is, mag deelnemen aan de laatste proef: de jumping!

Britt en DoDeman Hoe zijn zij als ruiters eigenlijk met military begonnen? Karin en Jef zijn daar al jong mee begonnen want bij de St.-Ciemensruiters deed men reeds lang aan cross. 'Zo stap j'r in en zo zit je in het crosswereldje zonder dat je het zelf weet. 'Hun eerste grote internationale wedstrijd reden ze vier jaar geleden en daarop volgden belangrijke competities in binnenen buitenland. In 1990 werd Jef op 18-jarige leeftijd kampioen van België te Waregem met Dolleman. Zo'n military-paard bereikt het toppunt van zijn kunnen tussen de 12 en de 14 jaar. Dolleman is 14 en Britt 12, twee paarden die al heel wat bewezen hebben en waar we in de toekomst zeker nog van gaan horen. Toch waren er op de Olympische Spelen enkele 16-jarige paarden, maar uitzonderingen telt men ook bij menselijke atleten. Alhoewel military door de beoefenaars een volstrekt veilige sport genoemd wordt, ligt een ongelukje vaak op een kleine plaats. Een paard dat een 4

breuk oploopt kan het toprijden voor de rest van zijn loopbaan wel vergeten en in het beste geval is het nog goed voor vrijetijdsbesteding. Bij een merrie ligt het wel iets anders, die kan nog altijd dienen voor de kweek. Een goed military-ruiter mag zeker geen schrik hebben, doorzettingsvermogen en lef zijn twee onontbeerlijke kwaliteiten die hij tot de zijne moet maken. Daarbij moet je bet paard goed kunnen aanvoelen: wat kan het, wat kan bet niet! Van primordiaal belang! Zoals eerder reeds gezegd kunnen Britt en Dolleman nog enkele jaren meedraaien in het circuit. Maar boe gebeurt de aflossing? Heel eenvoudig, jonge dieren worden stilaan opgeleid zodat ze voor de opvolging kunnen instaan als het nodig blijkt. Soms fronst men ook wel eens bedenkelijk de wenkbrauwen bij het aanschouwen van het zwaarste onderdeel, de cross! Beulenwerk voor sommigen! Krachtige ontkenning bij onze ruiters! 'Die paarden worden op een verantwoorde wijze getraind en die kunnen zware inspanningen verteren. Daarbij betwisten ze maar een drietal soortgelijke wedstrijden per jaar zodat de dieren telkens de tijd gegund wordt om te recuperen. Dit in tegenstelling met dressuur- en springpaarden! Die zijn bijna elke week wel ergens aan een competitie bezig! Je kan het ook een beetje vergelijken met een marathonloper. Die kiest enkele wedstrijden uit, doet hij dit niet dan is hij op korte tijd volkomen opgebrand!'

het individueel klassement, wel de ploeg!' Maar in de watten werden onze ruiters wel gelegd! Eerst en vooral door de 'grooms' (stalknecht). Een groom is een jongen of een meisje dat verantwoordelijk is voor de verzorging van het paard. Opvallend veel Engelsen in dit gezelschap! 'Je moet weten dat daar een schoolopleiding voor groom bestaat. Daarom nemen ook veel buitenlandse toprijders een Engelse groom in dienst.' MARTINE DONCKERS, Karins zus, soigneerde Britt en ANNEMIE DESMEDT, Jefs zus, besteedde de beste zorgen aan Dolleman. Voor deze beide grooms ook een onvergetelijke ervaring. Zij logeerden in een viersterrenhotel, 60 km ver-. wijderd van het olympisch dorp en hebben intens genoten van het erbij zijn. De taak van zo'n groom mag je zeker niet onderschatten in een competitie van zo'n omvang en belangrijkheid. 's Morgens vroeg uit de veren, de paarden voederen en ervoor zorgen dat ze piekfijn klaar staan als de ruiters arriveren. Een heleboel karweitjes komen zo wel om de hoek kijken, o.a. de hoeven invetten, vlechten maken, kammen, wassen afkoelen, uitstappen na de wedstrijd enz.! Je ziet, ze dragen wel een grote verantwoordelijkheid. Elke nacht sliep ook iemand van de meisjes bij de paarden in de stal. Te 22 uur werd alles vergrendeld en kwam je niet meer naar buiten. Men was dit wel niet verplicht. Een voorzorgsmaatregel! Van sabotage had men wel niet zoveel schrik maar voorkomen is beter dan genezen en de voorzichtigheid is nog altijd de moeder van de porseleinenkast. Iets in drinken of eten mengen is vlug gebeurd met alle catastrofale gevolgen vandien. De sfeer onder de grooms was ook bijzonder hartelijk en sommigen kenden ze al van andere wedstrijden. Hoe kwamen de paarden in Spanje? 'Per vrachtwagen. De grooms kregen een minibusje ter beschikking dat ze zelf moesten besturen. De eerste dag ging het tot in Lyon waar in een renbaan overnacht werd!' Anne~ en Martine willen dit zeker nog eens overdoen in 1996 in Atlanta (USA), maar daar moeten Karin en Jef dan weer voor zorgen.

Grooms Slechts een goede twee weken voor het begin van de Spelen waren Karin en Jef pas lOOOJo zeker van hun definitieve selectie. Ze vertrokken per vliegtuig vanuit Zaventem drie dagen eerder dan de meeste andere Belgische atleten omdat de military tamelijk vroeg op het programma stond. De sfeer onder de atleten in het olympisch dorp was ontspannen en men had respect voor ieders discipline. Ook de military-ploeg was één hecht blok, een vriendenploeg. 'Geen naijver! Voor ons telde niet

Eventjes Dolleman een bezoekje gebracht, en alles O.K.


PAAR IN DE MAAND aan de Olympische Spelen, zelfs de paarden voelden precies het vertrouwde thuispubliek.' Toch ook niet een beetje spijt dat Barcelona uiteindelijk zo dicht bij huis lag? De Spelen betwisten in Australië, Azië of Amerika had weer een heel andere ervaring kunnen zijn? 'Eigenlijk mogen we van geluk spreken dat de Spelen in Europa plaatsvonden. Er zouden misschien wel problemen gerezen zijn in verband met de hoge kosten. Een paard vervoeren per vliegtuig vanuit Zaventem naar Barcelona kost toch vlug een slordige 200.000 fr.! De prijs voor Australië bijvoorbeeld zouden we niet graag uitrekenen. Maar ja, we hebben nu goed gepresteerd, als in 1996 de selectienormen gehaald worden, hetzij door ons, hetzij door anderen, dan zal het BOIC toch moéilijk kunnen afzien van deelname!'

Beloning

Ontspannen temidden van vertrouwde gezichten.

Profs en amateurs Het BOIC had toch wel zekere verwachtingen gesteld in dit team en een achtste plaats voor de ploeg durfde men toch voorzichtig in de mond nemen. Tussen zeggen en doen ligt een brede straat en een klein obstakel kan alle hoge verwachtingen in een fractie van een seconde in de kiem smoren! Zo ging Britt, Karins paard, bij het nemen van een hindernis eventjes door de knieën maar kwam gelukkiglijk terug recht op het juiste moment. Dan mag je van geluk spreken, in het andere geval riskeer je de uitsluiting en sta je nergens meer! De Belgische military-afvaardiging, amateurs in hart en nieren, moest wel optornen tegen een zware concurrenüe. De ploegen die voor ben eindigden waren stuk voor stuk zuivere profs. Dat die profs daarom altijd beter presteren? 'Zeker niet! Er zijn erbij die een klasse beter zijn, dat merk je zo, mensen met een rijke ervaring op dit gebied. Sommigen hebben een zware sponsor en mogen zo prof genoemd worden. Wij zijn nog zo verschrikkelijk jong in dit wereldje, de meesten zitten tussen de 30 en de 40 jaar!' Jef was trouwens de jongste deelnemer. 'Toch een spannend ogenblik de dag van het eerste optreden. Bij de eerste keuring werden er al drie paarden uitgebonjourd, zonder pardon. Geen prettige belevenis als je dit overkomt. Onze paarden bleken wel kerngezond en fit en alle behaalden ook de eindstreep zonder één uitzondering en dat is al een prestatie op zichzelf!'

wordt er over fabelachtige bedragen gesproken. Britt kreeg een uiterst gDDStig napport van bepaalde professionele deelnemers. Is nu haar waarde gestegen naar ongekende horizonten? 'Zeker niet, military-paarden liggen niet zo goed in de markt, spring- en dressuurpaarden wel, omdat ze ook veel meer wedstrijden kunnen betwisten. Een militarypaard loopt grotere risico's, neemt deel aan een beperkt aantal wedstrijden en vandaar worden daarin zeker geen forse bedragen geïnvesteerd!' En jullie supporters? 'Formidabel! Een volle bus, plus daarbij onze families die overgekomen waren. Ontzettend tof! Zij verdieaeo eigenlijk een medaille! Ook de andere delegaties stonden een beetje verstomd van die hartstochtelijke aanmoedigingen aan ons adres. Op het parcours vond je veellussen en daar waren ze vooral opgesteld. Dit gaf de indruk dat ze eigenlijk overal waren. Dat geeft een onbeschrijfelijke kik, je denkt niet meer

De openingsceremonie van de Spelen was een hele belevenis en voor entreetickets werden forse bedragen betaald op de zwarte markt. Onze beide grooms, Annemie en Martine, kregen een kaartje ten geschenke van een Engels topruiter en deze hadden toch een waarde van 15.000 tot 20.000 fr. elk! 'De Belgische ambassadeur vertelde dat de laatste kaarten voor 800.000 peseta's (circa 260.000 fr.) van de hand gegaan waren. De slotceremonie was ook iets onvergetelijks. Dat moet je echt meegemaakt hebben om dat goed te kunnen beschrijven. Langzamerhand besluipen je allerlei gevoelens. Is dat nu echt voorbij? Zal ik dit ooit nog meemaken? Uiteindelijk ben je toch ook weer blij dat je terug naar huis kan!' Geldelijke verdiensten aan overgehouden? 'Het BOIC beloofde ons ieder 150.000 fr.! Daar schrokken we van. Aan geld hadden we in de verste verte niet gedacht. We waren zo intens blij met alles. Deelnemen was het belangrijkste. Toch knap meegenomenrol Drie weken gratis vakantie plus daarbij nog een rijkelijk zakgeld. Wat wil je nog meer!' Karin en Jef, een paartje te paard maar ook een paartje buiten het paard. Annemie en Martine! Vier gelukkige jonge mensen! 'Het' is voorbij, maar•.. zij waren erbij!!

Resultaten Karin: dressuur 68ste (niet zo'n beste beurt, het paard had ook last van de felle hitte); cross 5de en jumping 9de. Totaalstand: 8ste plaats! Jef: dressuur 39ste, cross 13de en jumping 9de. Totaalstand: 10de plaats. Ploegenklassement: 4de plaats!

Minderhoutse steun Over de prijs van paarden krijg je soms weleens geweldige verhalen voorgeschoteld en

Temidden van het Aard(se) groen met een fotogenieke Brilt.

5


Streekeigen curiosa

Tweewieler Racing Center

Hoor";;:, de klokken luiden •.•

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24- Fax 03/314.11.24

Ons mooie Mark is nu een slons. Ze blinkt niet meer, 't is net een spons waar zeep en drek en kattepis gezogen zit, zo vuil dat z'is! Ons mooi.e Mark ruikt niet, ze · Et:i wee Wie er. nog ooit van,, Het pakt gelijk op uwen ase Het smaakt naar bocht en wasem. Ons mooie Mark wordt oud en mank. Ik sprak u al van haren stank. En vlieden, snellen, dartel stromen is er niet bij. Z'is droef aan 't dr van vroeger ~oen ze fle1,1rig w~s Met dichtbij ~ich gezond groet{ Nu sleept ze voort op dode algen< Geen visjes meer. 't Is om te walgen! Ons mooie Mark moet vlug terug fit. Een loop waar weerom vis op zit. Een baaitje waarin kinders stoeien. Een stroom om tegenaan te roeien; Tot in de le,llt'e als 't gaat kuitt:n) ' Tot in de zdrt, op houten scliûJ;t.~~~ Tot in de herfst, in mist en regel\,;· Tot in de kou. Op hoop van zegen. Rozette Servaes. Zomer 1989 6

In iedere kerktoren hangen klokken, zoals het hoort. Anders hadden we ook geen toren nodig. En die klokken moeten ook op tijd luiden, anders hadden we ze ook niet nodig. We bedoelen hier dus grote kerk-luidlclokken, geen huiskameruurwerkklokken. Klokken zijn gegoten van brons; en gegoten klokken zijn bijna zo oud als Abraham of als vader Jacob en zijn over heel de wereld bekend. Al wel 800 of 900 jaar geleden kende men klokken in het oude Egypte en A ssyrië en Babylonië; van daaruit verbreidden de klokken zich naar het Oosten (Indië, tot in China) en naar het Westen, via Griekenland naar Rome en verder via de kloosters over heel Europa en verder naar Amerika. Er zijn alle soorten, maten en gewichten van klokken: van enkele kilo's of ' n paar tientallen kilo's tot honderden kilo's en zelfs meerdere tonnen zwaar. En iedere klok heeft zijn eigen klank, lichter of zwaarder, hoger of lager, naargelang ze 'gebekt' is. Klokken hangen in een klokkestoel boven in een klokketoren en dienen om geluid te worden, d.w.z. door middel van een klokketouw of -zeel worden ze aan 't slingeren gebracht, waardoor de klepel, die er binnenin hangt beurtelings tegen de ene of tegen de andere kant aanslaat, en zo een stevige klank voortbrengt in een bepaald ritme. Klokken hangen liefst zo hoog mogelijk in de toren, om zo ver mogelijk gehoord te kunnen worden. Want klokken spelen van ouds een belangrijke rol in het leven van een gemeenschap, zoals een dorp of stad of parochie. Ze horen dan ook bij de oudste cultuur-voorwerpen van een volk. En alleen cultuur-barbaren lieten ze uit onze torens weghalen tijdens de laatste oorlog, om er moordtuigen van te maken. Klokken zijn kostbare dingen: ze zij n zelfs méér dan zo-maar-dingen: ze dragen een naam, zoals personen; ze worden door de bisschop gewijd en gezalfd, ze hebben 'n peter en meter, zoals een dopeling. Die namen staan er mee ingegoten. Dikwijls dragen ze ook nog andere opschriften, meestal in het Iatijn. Een van de schoonste opschriften die ik ooit las, was: 'Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango' (d.w.z. de levenden roep ik, om de doden rouw ik, de bliksem breek ik). Hiermee zijn de voornaarnste 'taken' van een klok aangegeven in het leven van een gemeenschap. Ze luiden (meestal een kwartier te voren), om

de mensen uit te nodigen naar de vaste kerkdiensten te komen. Ze luiden ook voor 'nuitvaart en tijdens de laatste tocht van de kerk naar het graf. Ook worden ze geluid zodra iemand gestorven is, ongeacht het uur van de dag: de zojuist overledene wordt 'uitgeluid'. Op sommige plaatsen wordt er zelfs een verschilJende klok gebruikt om bekend te maken of er 'n man of 'n vrouw of een kind gestorven is: in Meerle bv luidt de zwaarste ldok voor ' n man, een minder zware voor een vrouw en het kleinste voor een kind. In Meer heeft zo'n gewoonte ook bestaan, maar daar is dat verschil stilaan verdwenen. Maar wel zijn het daar de buren van de overledene die met de hand de klok gaan luiden. De derde taak van een klok: de 'bliksem breken', kennen we practisch niet meer. Merkwaardig genoeg staat er op de grote of tiendenklok van Wortel (gegoten in 1726, dus 276 jaar oud) te lezen : 'Van bliksem en onweer verlos ons Heer'. Zo'n klok werd dan ook storm- of brandklok genoemd, en werd geluid bij (naderend) onheil. Toen in 1953 de watersnood plaatshad in Nederland, werden in die ramppolders de klokken urenlang geluid! - Op de nok van het dak van de oude pastorij van Wortel hing vroeger ook een klokje, dat geklept werd bij (brand)gevaar en ontij, maar ook wanneer de pastoor een zieke parochiaan moest gaan berechten. Zo lezen we in de HOK van 1982. Toen wij als kind vroeger al eens rare snuiten of grimassen trokken, zeiden grote mensen wel eens: Als 't klokske van Rome slaat, blijfde zo staan! - Denk ook aan de klokken van Rome met Pasen. - Maar dat is ' n ander hoofdstuk. •

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617 - Autotel. 017/546080


DOSSIER r-

,

Tot stof .en as .

~

De enige absolute zekerheid in een mensenleven: doodgaan. Vanaf je geboorte staat het onomstotelijk vast, alleen het tijdstip waarop je dient te gaan is nog niet gekend. Over wat daarna gebeurt zijn de meningen sterk verdeeld. Velen geloven in een leven na de dood, sommigen zijn zelfs vast overtuigd dat hun lichaam 'op de dag des oordeels' opnieuw zal verrijzen. Met het oog daarop zullen deze laatsten zich misschien niet laten cremeren. Anderen doen dat wel, en hun aantal is stijgend. Om aan de stijgende 'vraag' te voldoen wordt weldra het nieuwe intercommunaal CREMATORIUM IN TURNHOUT in gebruik genomen. Historie Crematie is in West-Europa een eerder recent gegeven. Sedert eeuwen worden overledenen er begraven. Lange tijd op anonieme kerkhoven, de arme en gewone stervelingen tenminste. Mensen van aanzien kregen ook na hun dood de 'voordelen' die hen rechtens rang, stand en rijkdom toekwamen. Tot in de 18e eeuw werden zij in de kerken begraven. Begraven in de kerk had echter grote nadelen. Voortdurend moest de vloer worden opengebroken, tijdens de diensten werd met kisten en zerken gesleept en het bedehuis was bijna constant vervuld van een penetrante lijklucht, die 's zomers tot een verpestende stank werd. Daarom werd voor begraven geopteerd, op terreinen rondom of in de buurt van de kerken, de begraafplaatsen die we nu nog steeds kennen en die een onuitwisbaar deel van ons 'patrimonium' vormen. Denken we maar aan beroemde kerkhoven zoals 'Père Lachaise' in Parijs of 'Schoonselhor in Antwerpen. Wie trouwens de geschiedenis van een stad of dorp willeren kennen, kan niet buiten een bezoek aan de begraafplaatsen. Crematie komt in Europa ter sprake in de loop van de negentiende eeuw. De Engelse dichter George G. Byron liet in 1822 in Italië zijn vriend en kunstbroeder Percy B. Shelley, die tijdens een boottochtje verdronken was,

Maquette van het crematorium

op een houtstapel verbranden, zoals beiden waren overeengekomen. De rituele verbranding in 1867 van de Radja van Kalapore, die bij zijn sterven toevallig in Florence verbleef, bracht de diskussie weer op gang. Mede onder druk van de medische wereld, werd in Italië lijkverbranding wettelijk toegestaan en kwam in 1873 het eerste crematorium tot stand. In Milaan was de eerste 'klant' notabene de ontwerper van het crematorium zelf, al zal dat wel niet echt zijn bedoeling geweest zijn. Voorstanders van cremeren wezen op de verkwisting van grond bij begraven en op het wansmakelijke ontbindingsproces, die in 1925 op plastische wijze door een Italiaanse arts werd beschreven. Lijkvlekken, schimmeluitslag, de mogelijkheid dat de grond van het kerkhof de vorming van lijkwas bevorderde, waardoor het lichaam niet vergaat maar een beschermende vetlaag vormt. Of het omgekeerde maar even afschuwwekkende proces waarbij mummieficatie optreedt. Anderen verheerlijkten de zuiverheid van het vuur. Tegenstanders van crematie gaven blijk van hun afschuw om het lichaam van hun geliefden prijs te geven aan het vuur, terwijl ook de behoefte aan een plaats waar men kon treuren bij de stoffelijke resten erg werd gevoeld. Ook de oude theologische tegenstelling dat bij de verrijzenis uit de dood op zijn minst

Begraafplaatsen mogen dan letterlijk oorden van ontbinding zijn, ook daar vonden dichters inspiratie voor hun schrijfselen. Het gedicht 'De Dooden' van C. Verhulst in zijn 'Mijmeringen'- Antwerpen 1859.

Beklaegt hen niet, zy hebben 't goed Al is hun woon niet breed; Zy kennen leed noch tegenspoed In 't leste binnenkleed. Nooit sliepen ze op een legerspond, Al was het van satyn, Zoo rustig zacht als in den grond Schoon daer geen kussens zyn! En of de zomerzonne brandt, En of de winter woedt, Het is daer in dat donker land Steeds even kalm en goed. De maen komt op, de maen verdwynt, En lacht de bloemen aen, Die daer veel teederer, zoo 't schynt, dan elders bloeijend staen. Zulke lyrische ontboezemingen hebben wij over een crematorium niet gevonden. Een tip voor de moderne dichter.

tastbare overblijfselen aanwezig moesten zijn, werd van stal gehaald. Het pleiten voor crematie werd door de Kerk gezien als een direkte aanval op het Christendom. Nochtans is er van een bijbels verbod op crematie nergens sprake. Zegt de priester op Aswoensdag immers niet tegen de gelovigen 'Gedenk o mens dat ge van stof en as zijt en tot stof en as zult weerkeren'? Het is anderzijds zo dat de voorstanders van crematie inderdaad lange tijd te vinden waren in kringen van liberalen, vrijdenkers, atheïsten en vrijmetselaars. Decennia lang bleef crematie bekend staan als de 'begrafenis' van de vrijmetselaars.

Crematie in België Eeuwenlang was crematie in België verboden. Pas in 1932 zou de wetgever de lijkverbranding op Belgisch grondgebied legaliseren. De eerste lijkverbranding vond in 1933 plaats in Ukkel, lange tijd het enige crematorium in België. Gedurende meer dan dertig jaar bleef het aantal crematies echter uiterst beperkt. De kentering kwam er in 1963, toen het Roomse Heilig Office het zeventig jaar oude verbod ophief. Ecologische en urbanistische beschouwingen rond de steeds toenemende uitbreiding van begraafplaatsen (en verwaarlozing ervan) vormden eveneens een belangrijk argument ter bevordering van de crematiegedachte. In 1973 hadden in België 1072 crematies plaats (of 0,96% van de overledenen), in 1990 is dat aantal gestegen tot 7217 (of 20,21 07o). Jaarlijks groeit dit aantal met ruim 7%. Met de huidige 22% crematies staat België achter op Nederland en de Verenigde Staten (40%), Zweden (66%), Groot-Brittannië (7007o) en Japan (98%). In Frankrijk wordt daarentegen slechts 3,5% van de doden verbrand en in Italië en Spanje slechts een half procentje. Naast de ecologische en urbanistische argumenten pleegt ook de economische faktor te pleiten voor crematie. Test-Aankoop berekende enkele jaren terug dat een crema-

7


DOSSIER terrein ter beschikking wilde stellen, uitgekozen als vestigingsplaats.

Serene opvang

'Man boven de kosmos'. Prachtig glasraam in de aula. tie 50 tot 700Jo goedkoper is dan een klassieke begrafenis. Door het steeds bijbouwen van crematoria wordt dit verschil nog groter, er dient immers minder afstand te worden gereden . Een andere grote besparing ligt in de kist, deze kost gemiddeld slechts 15.000 fr., die voor een begrafenis minstens het dubbele. Asverstrooiing of bijzetten in een colombarium kosten ook merkelijk minder dan een concessie voor een grafkelder of een grafzerk.

werpse agglomeratie beloopt dit momenteel reeds 60%. Teneinde een optimale dienstverlening te kunnen blijven verzekeren, achtte de I.V.C.A. de oprichting van een tweede crematorium in de provincie noodzakelijk. Turnhout, een van de mede-oprichters van de intercommunale, werd enerzijds om zijn centrale ligging in de Kempen (en de nabijheid van Nederland) en anderzijds omdat het een

Reeds in het eerste ontwerp werd gesteld dat de serene opvang van de famiJie centraal diende te staan. Tevens werd rekening gehouden met de typische Belgische en vooral Vlaamse begrafenisgewoonten bij uitvaartplechtigheden, zoals de traditionele uitvaartmaaltijden. Het ontwerp werd toevertrouwd aan de architekten Van der Voort en Mertens, de bouwwerken werden aanbesteed aan de Tijdelijke Vereniging N.V. Bouwbedrijf Reynders-Vanhout. Het complex grenst aan de Turnhoutse begraafplaats en zal uiteindelijk in een oase van groen komen te liggen, verfraaid met waterpartijen. Vanuit een ruime inkombal worden familie en nabestaanden opgevangen in een wachtruimte tot allen aanwezig zijn. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in een ruime aula, onder een prachtig glasraam van de hand van W. Bierwertz, leraar aan de Antwerpse kunstacademie. Bij de plechtigheden wordt elke religie gerespekteerd. Voor christelijke plechtigheden zijn kontakten gelegd met een aantal 'kerkelijke voorgangers' uit parochies van de streek:, voor burgerlijke gelegenbeden kan beroep worden gedaan op een team van ' morele consulenten' . Elke plechtigheid wordt van begin tot einde begeleid door eigen personeel, dat daartoe speciaal werd opgeleid, waarbij geput wordt uit de rijke ervaring van het crematorium in Wilrijk.

Turnhout

i i

Het stijgend aantal crematies en het feit dat men hiervoor lange tijd bijna uitsluitend in Ukkel terecht kon waren aanleiding om in 1978 de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen (1. V.C.A.) op te richten, met als eerste belangrijke opdracht de bouw van een crematorium in Antwerpen (het eerste in Vlaanderen, het derde in België na Ukkel en Luik). Het jaar van ingebruikname hadden reeds 2211 crematies plaats, aantal dat in 1990 opgelopen was tot 5310. Voor de Antwerpse centrale begraafplaats is het aantal verbrandingen opgelopen tot 75% van het aantal overledenen, voor heel de Ant-

.I ~~~-~,

'

..

' ....·".

t

~

q

I

.·.·" ~

io

l

_;:,....;

r· !

'

l i

I

I;

·- .;.

----

.;,

'.-

;-....

:-,·-.

}

}·'

,,i

>') ;

·' ,

t

y~:-_:

Grondplan

r -. \

8

__ i

. .:____:}____ :3i-/

--~-

.-..:.:;

~

·-

"

,_: --<>, '

0


DOSSIER Na de plechtigheid kunnen familie, vrienden en nabestaanden terecht in de koffiekamers voor een uitvaartmaaltijd. Deze koffiekamers zijn van de rest van het centrum gescheiden door een glazen gang en brug over een vijver en zijn omgeven door rustgevend groen. De afscheiding is bewust gedaan, de uitvaartmaaltijd heeft immers plaats in een totaal andere sfeer dan de voorafgaande plechtigheden. Daarnaast krijgen deze koffiekamers een polyvalent karakter, zodat ze ook voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. Volgens direkteur René Somers zijn dergelijke activiteiten noodzakelijk om een crematorium te ontdoen van zijn kwalijke reputatie, ontstaan door vele morbide verhalen die over een crematorium de ronde doen. De lijkverbranding zelf vindt plaats in de technische ruimten. Op verzoek mogen enkele nabestaanden de invoer in de ovens bijwonen. De echte technische installaties zijn niet voor publiek toegankelijk. In de aanvang zal het crematorium uitgerust zijn met 2, later met 3 gasovens. In tegenstelling tot Antwerpen (electrische ovens) werd voor gasovens gekozen wegens de veellagere investeringskosten. Electrische ovens kunnen een grotere capaciteit aan, wat· in Turnhout dus niet nodig bleek. De eigenlijke verbranding neemt ongeveer 70 tot 80 minuten in beslag. Computergestuurd wordt de oven opgewarmd tot ca. 800 graden, zodat de kist met het lijk bij invoering door de hitte tot zelfontbranding komt, zonder dat er verder gestookt wordt. De rookgassen worden naverbrand, zodat geen kwalijke uitwasemingen in de lucht terechtkomen. De ca. 2,5 kg asse wordt gereinigd (metaaldelen afkomstig van de kist worden eruit verwijderd), verpulverd en in een urne gedaan. Daarna kan de urne worden bijgezet in een colombarium, verstrooid worden op een strooiweide of begraven, wat echter niet zo gebruikelijk is.

Nota crematiè Iedereen heeft de vrije keuze zich na zijn dood te laten begraVien of cremeren, maar moet dat wel laten weten. Sedert de wet van 1971 kan iedere Belg een 'nota crematie' in de\)evolkingsboe.:: ken van zijn gemeente laten opnemen. · · Een uiterste wilsbeschikking of getuigenis van de meest dichte 1;1abestaande voJstaan wettelijk. ...':' " T" ··· ·· · De toelating tot crem:atie wordt gegeven door de .ambtenaar van de burgerlijke stand, de formaliteiten worden bijna altijd vervuld door de begrafenisondernemer~ De behandelende- of huisarts moet in geval van crematie attesteren of de overle.c dene geen pace-maker heeft (of dat die verwijderd werd). De gemeenteambten~ar geeft aan een beëdigd (derde) $eneesbj··· opdracht h~! lichaam te onderzoe!<èn en de overlijdensakte te bevestigen. ' . . a wordt verl lof tot vervoer en crematie van het lijk en van de urne met de asse gegeven.·· Na de crematie kan gekozen worden voor asverstrooüng, bijzetting van de urne in het colombarium van de begraafplaats of begraving van de urne. In Hoog.,.i straten is dit alles gratis, tenzij men een langdurige concessie wenst. Volgens de medewerkster van de burgerlijke stand is cremati~ .~!l !loogstr~t~9. nog steeds een uitzonderlijke keuze, beperkt tot enkele gevallenf>er jaar. Tradi-' tie worden hier hooggehouden, ook na de dood.

De centen Het totale investeringsbudget voor het nieuwe complex beloopt 180 miljoen. Daarvan werd 60 miljoen ingebracht door de intercom-

Voorste gedeelte van de technische ruimten. Hier worden lichaam en kist in de oven ingevoerd. munale, 60 miljoen komt van subsidies en 60 miljoen werd geleend op de kapitaalmarkt. Het kapitaal van de intercommunale wordt bijeengebracht door de deelnemende gemeenten (waaronder Hoogstraten), die daarvoor een éénmalige bijdrage leveren van 120 fr. per inwoner. In ruil daarvoor krijgen de inwoners een korting van 250Jo op de normale kosten van de crematie. In het beleidsplan van het crematorium is gesteld dat de uitbating ervan, middels een modern management, ten laatste na drie jaar volledig kostendekkend moet zijn. Antwerpen haalde dit resultaat na vijf jaar en heeft nu een exploitatieoverschot dat mede deze enorme investeringen mogelijk maakt.

Het nieuwe crematorium nadert zijn voltooiing. Spoedig baadt het mooie complex in een oase van groen.

In de loop van september wordt het nieuwe crematorium plechtig geopend en in gebruik genomen. Om de goegemeente de kans te geven kennis te maken met het prachtige complex, zonder daarvoor te moeten overlijden, zijn er tijdens de Allerheiligendagen 'Open-deur-dagen, gepland. U verneemt er ongetwijfeld meer over in de pers tegen die tijd. 9


DOSSIER

De veiligheid van. tie in :Jioogstltpten (1.::

burg~r

·· ,

-_, ·:~: -.

Hoogstraten: een zwarte vlek op milieusteekkaarten, met een criminaliteitsgraad hoger dan bet nationale gemiddelde. Is onze gemeente werkelijk zo onveilig? Wie of wat zijn de boosdoeners? Zijn de politiediensten opgewassen tegen en bet gemeentebeleid afgestemd op deze problematiek? Veiligheid is een te ruim begrip om het in haar totaliteit te behandelen: milieu, verkeer, recreatie, transport, werkomstandigheden, bedrijven: alle hebben ze een veiligheidsaspect. In een reeks van drie artikelen nemen we de situatie in Hoogstraten onder de loep. Centraal staat de vraag HOE POLITIEEN HULPDIENSTEN ONZE VEILIGHEID VERZEKEREN.

dan Ravels en drie ten opzichte van Wuustwezel, Brecht, Rijkevorsel en Merksplas. Statistieken geven volgens rijkswachtcommandant Jef Jacobs een zeer vertekend beeld. Zo werden in het eerste trimester van dit jaar aan de grens 52 vaststellingen yan drugsinvoer gedaan. Meestal handelt het daarbij om doorvoer van drugs naar Frankrijk en Wallonië. Het cijfer zegt bijgevolg weinig over de drugsproblematiek in Hoogstraten. Het voornaamste criminele verschijnsel in onze gemeente betreft de kleine criminaliteit: diefstal met geweld, inbraken, wagendiefstallen, het stelen van handtassen en overvallen. Autodiefstallen namen het afgelopen jáar sterk toe: vooral de merken Mercedes, BMW en VW Golf waren erg in trek en werden vermoedelijk op bestelling gestolen en geëxporteerd naar voormalige Oostbloklanden. Een diefstalplaag teisterde in de maanden april en mei van dit jaar niet enkel Hoogstraten maar gans de Noorderkempen. Daarbij had men het vooral op gebruiksvoorwerpen en machines gemunt. Politiecommissaris Omer Meens zoekt een verklaring in de economische regressie en het drugsprobleem. Hoogstraten zit niet zozeer met een probleem van druggebruik, hoewel dit nochtans niet ontkend wordt; het probleem is veeleer afkomstig uit Nederland waar de verkoop van softdrugs is gelegaliseerd. Geldproblemen, werkloosheid en gebrek aan maatschappelijke steun maken dat criminaliteit en drugs nogal eens in elkaars verlengde liggen.

Drempels of bloembakken?

De veiligheid in Hoogstraten volgens de dagbladen.

Burgemeester Arnold Van Aperen is ervan overtuigd dat de verkeersveiligheid een kwestie is van zelfdiscipline en sensibilisering. Onderzoek wijst uit dat 801l7o van het aantal overtredingen in de woonwijken en 50% op de openbare wegen door de inwoners van Hoogstraten wordt begaan. Intensieve snelheidscontroles, het bord met 'radarcontrole' en het aantal snelheidsovertredingen zijn enkelee initiatieven om overdreven snelheden in de bebouwde kom tegen te gaan. Binnenkort timmert het stadsbestuur opnieuw aan de weg: onder meer in de Min. derhoutsestraat worden bloembakken ge-

Onveiligbeid in cijfers Het meten van onveiligheid is niet eenvoudig. Cijfers van politie en rijkswacht handelen uitsluitend over de geregistreerde criminaliteit. Dit betekent dat de werkelijke onveiligheid hoger ligt: sommige inbraken worden immers nooit aangegeven. Bovendien duiden schommelingen in het cijfermateriaal niet noodzakelijk op veranderingen in de werkelijkheid. Het spreekt voor zich dat meer aangiften en intensievere politiecontroles het aantal geregistreerde feiten doen toenemen zonder dat er meer criminele feiten worden gepleegd. Bovendien stemt een gevoel van onveiligheid niet noodzakelijk overeen met de objectieve cijfers. De criminaliteitsgraad in Hoogstraten ligt boven het nationale gemiddelde van 334 geregistreerde feiten per 10000 inwoners. Dit blijkt uit een criminaliteitssteekkaart van de rijkswacht, waarop de gemeenten in zes categorieën zijn ondergebracht. Hoogstraten bevindt zich met Baarle-Hertog, Turnhout, Herentais en Antwerpen in de hoogste categorie van de provincie Antwerpen; twee categorieën hoger

10

Bloembakken maken binnenkort mogelijk een einde aan het tijdperk van de verkeersdrempels in Hoogs/raten.


DOSSIER plaatst. Indien dit experiment slaagt zal het in de toekomst voorrang krijgen op de aanleg van nieuwe verkeersdrempels, een systeem waartegen nogal wat bezwaren bestaan: iedereen wiJ immers een drempel in eigen straat, maar op wegen waarlangs men zelf naar zijn werk moet, wil mens noch wagen er iets van weten. Het zware materiaal van de hulpdiensten kan bij het nemen van deze hindernissen ernstig beschadigd worden. Tuinders lopen het risico meer te verliezen dan alleen hun snelheid. Bloembakken zijn goedkoper en hebben het voordeel dat ze bij een omleiding verplaatst kunnen worden.

Samenwerken absoluut noodzakelijk Rijkswacht (Hoogstraten), politie (Meer), gerechtelijke politie (Turnhout), douane (Meer), wegpolitie (Brecht): het is nog maar een fractie van het aantal politiediensten dat ons land rijk is. Het hoeft geen betoog dat een dergelijk chaotisch en complex systeem concurrentie, overlapping van bevoegdheden en verspilling van middelen niet uitsluit. Een efficiënte werking is uiteindelijk afhankelijk van de wil en het initiatief op de werkvloer. Zo steunt Hoogstraten sinds jaren op een vlotte in de praktijk gegroeide samenwerking tussen rijkswacht en politie. Dagelijks komen beide diensten bij elkaar over de vloer. Belangrijke gegevens worden uitgewisseld zodat het in principe van geen belang is aan wie de burger de inlichtingen verschaft. Bij een tekort aan personeel doet men een beroep op de andere dienst. Zo levert de politie manschappen voor alcoholcampagnes van de rijkswacht en omgekeerd. Een ander voorbeeld is het preventieve optreden tijdens voetbalmatchen: de gemeentepolitie staat in voor de orde in het stadion, de rijkswacht patrouilleert erbuiten en kan indien nodig, bijstand verlenen. Rechtstreeks radiofonisch contact tussen rijkswacht en politie werd onlangs gerealiseerd, een gegeven dat niet vanzelfsprekend is omdat beide diensten een verschillende radiofrequentie gebruiken. Het district Turnhout loopt hiermee vooruit op het zogenaamde plan Astrid, een projekt dat in de toekomst alle politiediensten, brandweer en dienst 100 op eenzelfde netwerk wenst onder te brengen. Om meer in het straatbeeld aanwezig te zijn wordt het politiekorps uitgebreid zodat het tegen juli '93 over 11 agenten beschikt. Daarnaast wordt het aantal uren waarop het commissariaat voor het publiek toegankelijk is, beperkt. De vrijgekomen uren worden besteed aan patrouilles en preventieve controles.

Eenheidspolitie Steeds vaker rijst de vraag waarom het nog langer nodig is drie politiediensten met een eigen hiërarchische structuur in stand te houden. Nederland heeft op dit punt de knoop doorgehakt: de bestaande diensten, het korps rijkspolitie en de gemeentepolitie, verdwijnen tegen april '93 ten voordele van één regionale politie. Hoe de situatie in België zal evolueren is vooralsnog onduidelijk. De voornaamste hinderpalen zijn volgens rijkswachtcommandant Jef Jacobs de verschillen tussen rijkswacht en politie enerzijds en tussen de verschillende politiekorpsen anderzijds. Hierbij komt dan nog een politieke factor: samenwerking tussen po-

litiekorpsen van verschillende gemeenten wordt wel eens bepaald door de politieke kleur. Dit is één van de belangrijkste verschillen met het Nederlandse systeem. De burgemeesters zijn er zoals in ons land het hoofd van de gemeentepolitie. Zij worden echter niet verkozen maar benoemd, wat een gelijkschakeling van het politiewezen vergemakkelijkt.

Volgens burgemeester Arnold Van Aperen zou de oprichting van een eenheidspolitie althans in Hoogstraten, waar geen sprake is van rivaliteit, geen problemen opleveren. Toch verwacht ook hij geen wijziging in de nabije toekomst. (wordt vervolgd)

HALVE EEUW . GELEDER SEPTEMBER 1942 Voor de keuken Appelschillengelei Doe de schillen in een kom, oversop met water. Stillaten koken, 8 tot 9 uur. Laten koud worden en door een doekje doen. Voor !liter jus of sap neemt men I 12 kg suiker. Doe er een weinig vanille bij of het sap van 1 citroen. Laat koken tot alles stijf is en doe dan in potten. Appelschillentee Doe de appelschillen in wat water en laat flink doortrekken. Deze thee is zeer smakelijk.

Ieder persoon Îï~ftper dag recht óp: keukenbrood: ·225 ·gr boter: 10 gr chichorei: 4,15 gr suiker: 33,3 gr confituur: 7,5 gr vlees: 20 gr siroop, broodsmeersel; 7,5 gr , aardappelen: 400:,;gt/·

Voor de vrouw

De rantsoeneering der eetwaren

Huiselijke gezelligbeid Ontegensprekelijk is huiselijke gezelligheid de beste en natuurlijkste ontspanning. Maar deze is slechts te bereiken als heel het gezin meewerkt, vader, moeder en de kinderen. · Op de dag van het huwelijk gafde man zijn vrouw de hand, dat wil zeggen zijn arbeid en zijn steun. Hij gaf haar ook zijn hart dat wil zeggen zijn liefde en zijn vriendelijken gezelligen omgang. Zijn plaats is aan haar zijde. Daarom is het een groot plichtsverzuim van den man wanneer hij den heêlên Zondag en nog vele avonden jn de week van huis is en zijn vermaak zoekt bij vrienden of waar ook en niet in zijn wo-ning bij zijn eigen vrouw. Toch ligt de schuld niet altijd bij den man. Er zijn huisvrouwen die om zo te zeggen de man de deur uitjagen ... Zo zijn er vrouwen die met een manie van kuisehen bèhept zijn en het huis nat maken tegen dat .den man .thuiskomt; daarmee in verband kunnen dezen gesteld worden die niet kunnen uitstaan dat man en kinderen over den rein geschrobten vloer gaan uit schrik hem te bevuilen ... (ingekort)

Van 30 augustus tot 28 september:

Bron: Gazet vim Hoogstraten

Mededelingen Het geboortecijfer daalt De daling van het geboortecijfer in België gaat steeds maar door. In 1930 bedroeg het geboorteaantal voor het gehele rijk nog 250.171. In 1938 waren er 130.133 geboorten, in 1941 bedroeg het aantal nog 98.417. Al blijft de daling voor Wallonië, steeds groter dan voor Vlaanderen, kan men toch vaststellen dat ook de Vlaamsçhe landstreek is aangetast door de geboortebeperking. Limburg maakt hierop een uitzondering.

Uit de Kempen Minderbout Beweeging der bevolking in augustus 1942: geboorten: geen overlijdens: geen huwelijken: geen

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands

+ demowagens

* carrosserie alle merken

St. lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 11


REGIONAAL

De~m~

e/

Openluchtspektakel Op verzoek van het bestuur van de stichting ' 1000 jaar Baarle' schreef en regisseerde Johan Dirlex een openluchtevocatie rond 'Baarle 1000 jaar'. Dit enorme klank- en lichtspel met meer dan 400 deelnemers kan men van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september gaan bekijken bij de St.-Remigiuskerk aan de Singel in het centrum van Baarle. Diverse toneelgezelschappen uit BaarleHertog-Nassau, Ulicoten, Zondereigen leveren de nodige acteurs en de talrijke figuranten zijn vrijwilligers uit Baarle en omgeving. Met dit openluchttheater brengt men een stuk over de strijd rond de enclaves en traebt men een beeld te schetsen van de hoogtepunten uit tien eeuwen geschiedenis, van de Frankische tijd tot en met het Bels lijntje. Kosten noch moeite werden gespaard om dit totaalspektakel zo historisch mogelijk uit te beelden met prachtige kostuums, ruiters te paard, lichteffecten en vuurwerk .

werkstructuren en de mensen en organisaties die het allemaal mogelijk maken, krijgen de nodige aandacht. Met dit overzicht in Visie Special wil men ook alle belanghebbenden en geïnteresseerden binnen en buiten de Kempen laten deelnemen aan het gedachtengoed en de evolutie van de werking binnen bet Strategisch Plan Kempen. Zo krijgt de lezer ook een duidelijk antwoord op wat-, hoe- en waaromvragen. Deze extra uitgave kost 150 fr. en kan besteld worden bij Samenwerkingsverband Strategisch Plan Kempen, Grote Markt 23, 2300 Turnhout, tel. 014-42.87.81. 0

Bloemencorso Bezorg jezelf een prachtige zondag en ga op 6 september eens naar Zundert waar voor de 51ste maal het jaarlijkse Bloemencorso wordt gehouden. In het centrum is er van 9 tot 18 uur een gezellige jaarmarkt en vanaf 11 uur vinden er straattoneelvoorstellingen plaats waaraan gezelschappen uit Nederland en België hun medewerking verlenen. Ook zijn er optredens van diverse looporkesten in de straten en op pleinen. Stipt om 13.30 uur start de stoet met 17 praalwagens met de dahlia als middelpunt. Voor 180 fr. (kinderen van 6 tot 12 jaar 80 fr. tot 6 jaar gratis) kan men dat alles meemaken in het centrum van Zundert. Zondagavond (9-22 uur) en 's maandags (15-16.30 uur en 20-21 uur) kan men de praalwagens gaan bekijken op het terrein aan de MolenstraaL Voor meer informatie en reservatie kan men altijd terecht op het gemeentehuis, Markt 1, Zundert, tel. 00-31.1696.73354. 0

Markdal

Amalia van So/ms Pieter van Eyck schreef voor het slot een feestlied 'Millennium Baarle' en Frank van Nimwegen componeerde de muziek. Baarle verwacht op deze vier avonden om 20.30 uur heel wat volk. De Singel (hoofdstraat) is dan verkeersvrij en aan de rand van het centrum zijn ruime parkeerpleinen voorzien. Voor elke voorstelling kan men tenminste aan 1250 toeschouwers een degelijke kijk- en luisterplaats geven. De kaarten kan men o.a. reserveren via de VVV en kosten 225 fr . 0

Visie Het samenwerkingsverband Strategisch Plan Kempen publiceert viermaandelijks het tijdschrift 'Visie', een inspirerende kijk op de Kempische toekomst. Deze zomer verschijnt er - na de juni-editie - een Visie-Special. Dit nummer geeft een overzicht van de werking en inhoud van het Samenwerkingsverband SPK vanuit diverse invalshoeken. Zowel de activiteiten, de basisfilosofie, als de

12

Vanaf 1 september kan men in Markdal Kloosterstraat 5, 2330 Merksplas) dagopvang bieden aan 20 matig, ernstig mentaal en/of meervoudig gehandicapte volwassenen. Het bestaande gebouw wordt aangepast en er zal worden bijgebouwd. De opname van 20 gasten is echter de limiet want men wil het kleinschalig houden. Zondag 13 september kan men van 13.30 tot 19 uur een bezoek brengen ter gelegenheid van de opendeurdag. In een tentoonstelling toont men beelden van de tweejaarlijkse vakantie met de gasten en het project cultuur. Ook allerlei eigen prodokten (pitriet, gelei, sieraden, kaarsen, . .. ) worden te koop aangeboden. Verder is er een cafetaria, een ijssalon en pannekoekenhuis en organiseert men volksspelen, kinderanimatie met clown Hans en straatanirnatie van 14 tot 17 uur. Iedereen is er van harte welkom. 0

Managementvorming Het Instituut voor Managementvorming (IVM) organiseert dit najaar een aantal opleidingen in het Paterspand te Turnhout (Patersstraat 100), inkom en parking: Vredestraat 58. Integrale kwaliteitszorg: waarom mythe? wanneer realiteit? - Functioneert ons financieel management efficiënt? - Voldoet uw kostprijsmethode voor competitieve prijszetting, voor de waardering van uw voorraden en voor kosten/ baten analyses? - Hebt u als salesmanager de juiste voorbereidingen getroffen? Zoekt u het antwoord op een van deze vragen? Dan behoort u tot de doelgroep van deze opleidingen. Voor meer informatie en inschrijvingsvoorwaarden kan u terecht bij

A.M. Raeymaekers of K. Gysemans, VKW-secretariaat, Patersstraat 100, 2300 Turnhout, tel. 014-40.02.60. 0

Festival Het Festival van Vlaanderen zet in de Kempen de vorig jaar ingeslagen weg van de uitbreiding verder en voegt weer een concert toe aan de Kempische reeks. De uitvoeringen worden georganiseerd als subafdeling van de afdeling Mechelen en omvatten dit jaar zeven concerten die plaatshebben in de Warande te Turnhout, in de mooie historische kerken van Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol en in.het prachtige kader van de Norbertijnerabdijden van Postel en Tongerlo. De Kempische festivalreeks start op zondag 20 september in PosteL Roei Dieltiens brengt er drie cellosuites van J .S. Bach. Op vrijdag 25 september zijn in de St.-Waldetrudiskerk te Herentais de Amsterdamse Bachsolisten te gast met werk van G.Ph. Telemann en J.S. Bach. In het kader van de Kempische abdijconcerten treedt op zondag 27 september het Vega-kwartet aan in de abdij van Tongerlo. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Festival van Vlaanderen- Kempen, p.a. lOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014.58.09.91. 0

Vorming Binnen een paar maanden, na de vakantie, zullen velen na hun werk of schooltijd, in hun vrije tijd zich willen bijscholen, wat willen bijleren. Maar waar kun je b.v. een cursus boornkweken, knutselen, electromechanica of bouw,lezingen over magnetisme, een taalcursus Arabisch volgen? Op deze vragen poogt het Subregionaal Tewerkstellingscomité Turnhout een antwoord te geven. Op initiatief van dit comité, een overlegorgaan van werkgevers en werknemers, dat in nauwe samenwerking met de VDAB de werkgelegenheid en de werkloosheid opvolgt, worden alle opleidingsen vorrningsinitiatieven in het arrondissement Turnhout systematisch geïnventariseerd. Wie nog een opleidingsinitiatief heeft en nog niet is aangeschreven door het comité, wordt vriendelijk verzocht zich kenbaar te maken bij: Jos Hendrikx, VDAB-STC, St.-Antoniusstraat 24, 2300 Turnhout, tel. 014-42.54.11. • .

BEGRAFENISSEN

JORIS /

/""/

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91


Prikaktie Fietspaden Nu maandag 7 september

FlrTSP\DEN

;- ~

Een Mok naar uw hart Met de fietspaden gaat het lichtjes beter, dank u. En met u? Er ligt weliswaar nog geen meter meer, maar in de afwikkeling van de dossiers zit er eindelijk dan toch enige vooruitgang. Voor Rijkevorsel- Hoogstraten zijn alle onteigeningen bijna gebeurd aan weerszijden van de weg, zodat binnen afzienbare tijd de aanbesteding en volgend jaar de aanleg van vrijliggende fietspaden verwacht mag worden. In het reserveprogramma van de investeringen voor verkeersinfrastruktuur zit nu ook Turnhout - Merksplas, zodat ook dit dossier opgestart kan worden. In het programma voor verkeersleefbaarheid en -veiligheid is 15 miljoen uitgetrokken voor Minderhout Meerle eerste fase tot aan het kruispunt Meer, tJ.og eens 35 miljoen wordt in het reserveprogramma voorzien voor de later uit te voeren tweede fase. Volgens de Vlaamse ministerpresidentLucVan den Brande kwam dit programma er o.m. door 'de volgehouden inspanningen van plaatselijke en regionale aktie- en werkgroepen'. Al hebben onze beIeidsverantwoordelijken uit de streek ook mee aan de wagen geduwd.

Dit najaar willen we nogmaals duidelijk maken dat de Hoogstraatse regio achter de eisen voor de aanleg van veilige verkeersinfrastructuur blijft staan. Op maandag 7 september gebeurt dat alvast met een prikaktie die alle schoolgaande fietsers door blokrijden onder begeleiding van de aktiegroep, politie en rijkswacht vanuit de verschillende woonkernen naar de scholen voert. De deelnemers zijn verzekerd. Op deze manier willen we de buitenwereld diets maken dat in deze streek drakonische maatregelen nodig zijn om kinderen en jongeren veilig hun dagelijkse fietsverplaatsingen te laten doen. Doe mee, Flets mee, sluit tijdig aan bij de groep die in jouw woonplaats vertrekt: Merlesplas 8u gemeentehuis richting Turnhout richting Hoogstraten 8u kerk Wortel sluit aan bij 8u20 Boomlees Merlesplas Meer 8u Vredesboom Meerle 7u45 Oud-gemeentehuis Meersel-Dreef sluit individueel aan bij Meerle

~~d:(Q)~~ (Q)~d:~ ~~~ [UJW~ Wand- en vloertegels U(Q)(Q)~d:ffi\ffi\l Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIĂ‹, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 1 7 uur

1U

BLOKRIJDEN MAANDA6Minderhout sluit aan bij Meerle 8u15 kerk Rijkevorsel 8u kerk 8u kerk Loenhout Hoogstraten sluit aan waar kan, verzamelt mee in de Vrijheid. Op elke vertrekplaats is er een verantwoordelijke die samen met politie of rijkswacht het vertreksein geeft: Merlesplas Paul Van Dijck/Jan Peeters Wortel Huibrecht Provoost Meer Jacques Verboven Meerle Christiane Verbeeren Minderhout Gust Kinschots Lu Peeraer Rijkevorsel Loenhout (naam nog niet bekend) HoogstratenMarc Wouters/Michel De Laet Alle groepen komen samen aan het stadhuis in Hoogstraten, waar namens de aktiegroep Fietspaden Nu een kort woordje wordt gesproken waarna de aktie ontbonden wordt. Wellicht zijn de leerlingen pas rond 8u45 in de diverse scholen. De middelbare schooldirekties werden hierover gekontakteerd, en staan achter de aktie. Anderhalve maand later volgt dan de derde aktiedag die op zaterdagnamiddag 17 oktober plaats heeft in Wortel. Minister Keiebtermans werd door een delegatie van Fietspaden Nu tijdens een gesprek in Brussel hierop uitgenodigd, en heeft onlangs bevestigd aanwezig te zullen zijn. Aan u dus om hem een gepast en duidelijk onthaal te bezorgen! Over aktiviteiten en thema van deze derde aktiedag verneemt u alles in het oktobernummer van de Maand. •

STUUR UW KAART OP 7 SEPTEMBER 13


SPORTIEF HIER! Koninklijke Veloclub 'De Lustige Wielrijders' Hoogstraten . .

ff

.

~

.

~ -

..

'65 jaar en zek~f~gj~t~ ;tan ·rusten toe!' •

>

-;'Wh;-,.:0.:-')::~«=- -··-,:;-..;:,:;;:;«'.':t' .~..,_,_

..~{·. .

..• .

~-- --·

Jarengeleden mocht België, en dan vooral Vlaanderen, het mekka van de wielersport genoemd worden. Renners, zoals RikVan Steenbergen, Rik Van Looy, Eddy Merckx e.a. schonken ons land bekendheid buiten de grenzen en waren in binnen- en buitenland gegeerde kampioenen. Die absolute toppers zijn in onze gewesten uit het gezichtsveld verdwenen en de ver doorgedreven commercialisering plus de hoge eisen van zogezegde vedetten, hebben deze volkse sport bij uitstek veel aan populariteit doen inboeten. Wel worden er jaarlijks nog een groot aantal wedstrijden georganiseerd en vele jongens en in mindere mate meisjes voelen zich aangetrokken door de magische kracht van de racefiets. Ook buitenlandse jongeren, o.a. Amerikanen en Australiërs, verblijven hier enkele maanden in gastgezinnen om de knepen van de wielrennerij onder de knie te krijgen, want die kun je toch nog altijd in België leren. De Kon. Veloclub 'De Lustige Wielrijders' heeft bij het organiseren haar steentje ruimschoots bijgedragen (252 koersen tot nu toe) om de wielersport in de streek te propageren en ze wil het hierbij zeker niet laten.

25 oktober 1927 Dat Hoogstraten op wielergebied altijd een toonaangevende gemeente is, bewijst wel het feit dat er in 1896 reeds een club gesticht werd onder de naam 'Velo-club'. Nog meer wieleren veloclubs zagen hier ooit het levenslicht, maar zij kwamen en gingen, alleen 'De Lustige Wielrijders' zijn overeind gebleven dank zij een ploeg dynamische mensen die het roer altijd stevig in handen hielden. De club is eigenlijk heel toevallig ontstaan! In café 'De Sportwereld' bij Vic Hoeymans in de Vrijheid was een kruisbooggilde 'De Jonge Schutters' thuis en die verkeerde in een duidelijke crisistoestand. Stan Jansen, lid van die vereniging, sprak toen de historische woorden: 'Willen w'r een veloclub van maken?' Zo geschiedde! In datzelfde jaar 25 oktober 1927, hield men 'De Lustige Wielrijders' boven de doopvont, de spreker van bovenstaande woorden werd de eerste voorzitter en hij zou dit 44 jaar blijven. Café 'De Sportwereld' is al die tijd de thuisbasis geweest en nu nog altijd. Ondanks het feit dat de zaak gesloten werd, blijft Rosa Laurijssen, laatste uitbaatster en schoondochter van Vic Hoeymans, haar woning graag ter beschikking stellen van de club die haar ook zo nauw aan het hart ligt. De vroegere gelagzaal is omgetoverd tot een klein museum waarin een groot aantal herinneringen (o.a. 'De Wielersport in Hoogstraten' geschreven door Karel Versmissen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan) en trofeeën te bezichtigen zijn. In 1929 besloot het bestuur trompetten aan te kopen en twee keer per jaar werd er uitgestapt o.l.v. dirigent John Druyts. Het vertrek van de wielerwedstrijden werd met muziek opgeluisterd, trompetten en muzikanten (verjongd weliswaar) bestaan nog en zij tonen op het jaarlijkse teerfeest, o.l.v. Roger Hoeymans, hun kunnen. Bij de viering in ok-

14

tober e.k. zullen zij het vertrek van de drie wedstrijden opluisteren met muziek zoals in de goede oude tijd.

Sportieve hoogtepunten Tijdens de voorbije 65 jaar richtte 'De Lustige Wielrijders' 259 wedstrijden in (3 wedstrij-

t\.l\.

den in augustus en drie in oktober e.k. inclusief) en verleende haar medewerking aan nog heel wat inrichtingen. Hiertussen zitten uiteraard heel wat uitschieters. Zo werd, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan in 1947, een eerste beroepsrennerswedstrijd ingericht. In 1962 werd het 35-jarig bestaan gevierd met een criterium en het jaar daarop werd zo'n criterium ingericht, ditmaal omdat het de 100ste inrichting van de club betrof. Rik Van Steenbergen behoorde toen tot de deelnemers. In 1959 richtte men de herkansing in van het kampioenschap van België voor beroepsrenners (bij de aanbesteding was de club als 2de uit de bus gekomen) en toen verschenen o-.a. de Belgische kampioen Peet Oellibrandt en de grote geklopte uit dat kampioenschap, Rik Van Looy, aan de start. Dat jaar startte de club met een groots drieluik. Terwijl de beroepsrenners de Noorderkempen doorkruisten, werkten nieuwelingen en liefhebbers ondertussen hun criterium af. Een grootse publiciteitskaravaan, ooit 200 wagens groot, reed de renners vooraf. Vanaf 1964 werden de nieuwelingen vervangen door junioren, en vanaf 1973 werden het criterium voor nieuwelingen, juniores en liefhebbers. Opnieuw een wijziging vanaf 1985. Men liet de liefhebbers achterwege en met juniores en nieuwelingen schakelde men over naar een 8 km lange verkeersvrije omloop. Dit tweeluik wordt nog steeds ingericht op de 2de zondag van mei. Aan het vroegere drieluik en het huidige tweeluik zijn steeds wisselschalen verbonden geweest en deze wedstrijden staan nog steeds in het teken van de clubstrijd. Ook de Ronde van de Kempen had meerdere keren Hoogstraten als pleisterplaats. Bij de 20 uitgaven van deze Ronde werd 16 maal bij 'De Lustige Wielrijders' ingericht. Viermaal kreeg Hoogstraten de slotrit toegewezen. Ook met de juniores en nieuwelingen

KEMPI ~~ MEUBEL

D

A. Ruis-Versmissen Lodewijk de Konincklaan 256 HOOGSTRATEN Tel: 03/314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT

De uitvinder van de lattenvering.

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen . Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug.

De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo'n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping : het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Au pingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 1/3 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. W aterbedden zijn zeer komfortabel en w orden steeds meer naar w aarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen


SPORTIEF HIER B. W .B.-afgvaardigden, clubleden en echtgenoten van bestuursleden die steeds paraat staan om een handje toe te steken. Een bestuur met mensen die op mekaar kunnen rekenen is van kapitaal belang: voorzitter Karel Versmissen voorstellen is overbodig, hij verdiende zijn pluimen ook reeds op provinciaal en nationaal vlak, de ondervoorzitters Karel Van de Heyniog en Jos Stoops, secretaris Leo Horsten, hulpsecretaris Leo Peeraer, schatbewaarder-muziekmeester Roger Hoeymans, vaandrig Jaak Coertjens plus daarbij bestuursleden Jos Govers, Ludo Lambrechts, Jack Lanslotsen Karel Verholen.

Kampioenschap van België

Het bestuur van de jubilerende club. V.l.n.r. (boven) laak Coertjens, Leo Peeraer, lacq Lanslots, los Govers, Ludo Lambrechts en Karel Verholen (onder) Leo Horsten, Karen van de Heyning, Karel Versmissen, losStoopsen Roger Hoeymans. bleef Hoogstraten niet achterwege. Zo waren de juniores viermaal te Hoogstraten aan het werk en de nieuwelingen leverden er, in het kader van de Ronde van de Kempen, twaalfmaal spannende strijd. Ook hier noteerden we viermaal de slotrit. Bij de omschakeling van 'Ronde van de Kempen' naar 'Ronde van Antwerpen' waren 'De Lustige Wielrijders' er weer bij om, in hun jubileumjaar, de 1ste rit voor nieuwelingen en juniores te organiseren.

Hoogstraats wieierheir Kort na de tweede wereldoorlog grepen veel jongens naar het 'koersrijwiel' en het bestuur, dat een verjongingskuur had doorgemaakt, aarzelde niet om wielrenners in haar rangen op te nemen. Frans Floren, in 1932 reeds winnaar in Hoogstraten, was de eerste die bij onze club een vergunning aanvroeg, nl. van veteraan. Jan Van Gestel en Cyriel Versehoeren waren de twee die dat jaar nog volgden. We schreven toen 1947. Het jaar daarop volgden in deze orde: Jules Hoeymans, Frans Vermeiren, Jan Janseo, Jaak Coertjeos, Reoé Roos, Constant Jansen, Gustaaf Willemsen, August Schellekens, Alfred Valgaeren, Gommarus Van Opstal, de gebroeders Louis en Frans Van Bladel, Jos Herrijgers en August Michielseo. Er werd reeds een clubkampioenschap ingericht, nl. een tijdrit over 25 km, en specialist in dit onderdeel, Jan Jansen, werd de eerste kampioen. Aanvankelijk sierden enkel de letters L.W.H. de clubtrui. Vanaf 1953 kwam er een 'K' van 'koninklijke' bij en 10 jaar Iater kon de club ook beroep doen op een sponsor. Voortaan verscheen op de trui: Friswit en K.L.W.H. Veel potten werden er echter niet gebroken. In Kalmthout won men ooit de eerste clubprijs en in Rijkevorsel haalden Rik Mariën en Roger Van Riel de eerste twee plaatsen binnen. De grootste uitschieters waren de nationale titel die Alfons Boudewijos bij de korporatieven behaalde en de deelname van Rik Mariën, als beroepsrenner, aan de Rood van Spanje. Naast Jan Jansen telden we ook oog Staooy Paus, Alfons Bogaerts, Rik Mariëo en Alfons Boudewijns als clubkampioen.

In 1970 konden er, wegens wegeniswerken in de Vrijheid, geen wedstrijden worden ingericht. De koersbedrijvigheid brandde dat jaar vanzelfsprekend op een laag pitje, en de nog aangesloten renners liet men vrij naar andere clubs vertrekken. Via twee supportersclubs, de ene gevestigd bij Stan Roos met Jef Wegoer als voorzitter en de andere bij Alfons Van Bergen, met Louis Stoops aan het hoofd, werden deze renners financieel sterk gesteund. Rijwielhandelaar Cyriel Verschuereo, bij wie de herstellingen gebeurden, bleef met zijn steun niet achterwege. Al de aangesloten renners opsommen zou te ver leiden, maar buiten de reeds geciteerden heeft men oog Aodré Van Opstal, René Ooms, Gerard Mariëo, de latere winnaar van de Ronde van de Kempen Frans Tilburghs, Frans Kersteos, Marcel Mostmans en nog zoveel anderen. Ook al bleven overwinningen meestal achterwege, toch waren het mooie tijden voor de club.

Centen Hoe sneller de wielersport evolueerde, hoe duurder de organisatiekosten en prijzenregen werden. De tombola's, sportavonden en kaartprijskampen brachten niet meer het nodige geld in het laadje en de sponsoring deed zijn intrede. De firma Geudens uit Meer was de eerste sponsor, Alfons Jansen van Friswit, Jos Van Aperen van conserven Rovana, Alhert Broseos van confiture Royal, steenhouwerij Roger Bleys en dakwerken Jos Stoops volgden. Ook traiteur Danny Engels, sportwinkel Leo Van Herck, Kempi Meubel, pluimveeslachterij gebroeders Herrijgers, zakenkantoor Versmissen en Janssens, de dagbladen Het Nieuwsblad-Sportwereld en Gazet Van Antwerpen, sigaretten Belga (steunt reeds 65 jaar) mogen zeker niet vergeten worden.

Met hun talloze kleine en grote inrichtingen (wedstrijden van-stad-tot-stad, criteriums, ritten in de Ronde van de Kempen) hebben 'De Lustige Wielrijders' reeds dik hun strepen verdiend en zijn er weinigen die hen nog iets te leren hebben wat organiseren betreft. De droom van de club is alleszins ooit een topattractie te kunnen realiseren. In 1995 is het de beurt aan de provincie Antwerpen om het Belgisch kampioenschap voor beroepsrenners in te richten en deze wedstrijd is reeds meermaals ter sprake gekomen in de bestuursvergaderingen van de club. De omloop is er, de nodige accommodatie bestaat, aan helpers en medewerkers zal het zeker niet ontbreken. De aankomstlijn zou getrokken worden ter hoogte van het stadhuis. Iedere wieierliefhebber weet dat zo'n kampioenschap inrichten een miljoenenzaak vertegenwoordigt. Blijft het een droom of staat Hoogstraten in 1995 op de affiche! De hardnekkigheid van de voorzitter en zijn bestuur kennende zou het weleens een schot in de roos kunnen zijn en zonder twijfel de kroon op het werk van de jubilerende club! •

GARAGE

GeudeiiS ai9 Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Medewerkers en bestuur Zo'n staat van verdiensten voorleggen moet met heel wat inspanningen van een groot aantal mensen gepaard gaan: stadsbestuur, brandweer, politie en rijkswacht, het Rode Kruis, firma Loos en Broseos (geluidsinstallatie), de vele firma's die financieel steunen,

STREVEN NAAR PERFECTIE 15


Lezers schrijven

Bij het lezen van dit artikel was ik ten zeerste ontsteld over de onnau.wkeurigheden die hierin verschenen. Daarom wil ik (i~. punt~ jes eens op de i zetten. Het verplaátsèn van de glasbakken staat op het programma van de technische dienst voor augustus. '92. Ik hoop dat dit dan ook zal uitgevoerd worden. Het gemeenteplein is het meest bruikbare plein, van de hele fusie. Ik dank b . er gemeentebestuur dat j.aren geled plein zo nuttig en verantwoord heeft ing~cht. De chiromeisjes, die daar hun lokalen hebben, beschikken over een groot verhard plein en een grasplein waar zij hun activiteiten kunnen organiseren. Frans Geerts maakte destijds het plan voóide aanplantingen. We hebben geen nood aan dure projecten met bakken en verhoogde plantsoenen, waar de jeugd niet meer aan haar trekken kan komen en waar de parkeergelegenheid beknot wordt. Ons raadhuis wordt intens gebruikt door de mUZiekschool en de lagere school;. daar is zelfs toilet en stromend water aanwezig. Hier is geen improvisatie, maar oordeelkundig gebruik van de lokalen. De Meerlese bibliotheek is het enig bibliotheekgebouw in de fusie waar voldoende plaats is, ook weer een verwezenliJking van het vroegere gemeentebestuur. 't Is spijtig dat het alleen toegang biedt langs een trap. Er is toilet en stromend water in het schoolhuis dat drie jaar geleden helemaal vernieuwd werd. Hierin is ook het IKO ondergebracht, dus de kinderen hebben volop de .kans bun borStels te reinigen. De meubels worden dit jaarvernieuwd, dit is in de begroting voorzien. En... een turnzaal zal er komen. Er zijn nog meer scholen zonder een goede turnzaal,

eerSt'lielpen we de scholen waar geen turnzaal is. W~.4~ \\leg Meerie-Minderhout betr~ft,Jigt dit totaar in de bevoegdheid van Brüggen en Wegen. Eerst was voorgesteld de wegbreedte te behouden op 13m. Vanwege de diensten Milieu en Groen mochten de bomen gerooid worden. Er zou aan weerszijden van de~~.. een fietspad aangelegd wor(j~p:'met groene tussenruimte waarin k:i:ufaangeplant worden. Dit stuitte op groot verzet van zekere inwijkelingen en van mensen buiten onze deelgemeente. De bestaande bomen moesten behouden blijven, alhoewelze juist inde chten verdwenen zijn en het ·ebt v de invalswegen~ moeilijk mogelijk is. . Als de bOmen moeteri blijven, m~t er onteigend worden om een degelijk: fietspad aan te leggen. Als je gelezen hebt, dat er miljarden nodig zijn voor onswegennet in het .arro '·· · . ent Turnhout, en dat etj~lijb · . ttele miljoenen vrij komen ' zullen we nog jaren moeten wachten, als het ooit komC · Het is beter dat we de handen in elkaar slaan en met één voorstel naar Bruggen en Wegen gaan~~n voorstel dat kan verwezenlijkt worden. *.. . :;;;: Vergeten? ... Wat nu in andere deeldorpen gebeurt, zoals pleinaanleg, riolering in de centra, is reeds jaren geleden bij ons uitgevoerd. Nog niet zo lang geleden werd een nieuw'.fiets- en voetpad aangelegd langs de U116:>tenseweg, werden ramen en deure.nvernieüwd in de school en de chiro-lokalen; werd~ verkeersaanpassing uitgevoerd aan de kleuterschool, ook werd het dak van de bibliotheek vernieuwd. Als de rooilijn van de Dalweg in Brussel is goedgekeurd, zullen ook . dij.ar de plannen uitgevoerd 'Yorden. Ook de ()tnleidingsweg in Meerledorp is opgeheven. zodat de aangrenzende eigenaars volledig terug kunnen beschikken over de mogelijkheden van hun gronden. Immers de omlëîdingsweg had niet het minste nut, nu het groot verkeer naar Nederland gaat over de El9: Laten we ons niet blind staten op wat elders gebeurt, maar eensgezind jjveren voot een schoon en milieu-vriendelijk Meerle met meer dan 800 hectaren bossen. K. Pauwels schepen

Op zondag 13 september rijdt in Loenhout de vermaarde Bloemencorso weer uit. Kleurenpracht troef in deze enige bloemenoptocht die vorig jaar meer dan 10.000 bezoekers trok en volledig in het teken van het kind staat. Niettemin zijn de wagens gebouwd door volwassenen. De optocht begint om 15 uur maar wie eerder komt kan reeds genieten van de rommelmarkt, de kermis en tal van andere aktiviteiten. De inkom is gratis voor kinderen beneden 12 jaar. Een enige uitstap op deze mooie septemberdag.

aan

Aan de EJ9 Meer-Hoogstraten, dicht bij de grensovergang kwam zondag 16 augustus om 8.05 uur een mobilhome in botsing met een personenwagen. De personenwagen werd bestuurd door Christophe Sztalberg, 23j. uit Vorst-Brussel. Hij liep zware verwondingen op evenals de inzittende Anissa Afilal, 19j. uit het Brusselse. De mobilhome werd bestuurd door Jaak Verschueren uit Wortel. Hij en zijn vrouw, Maria Jansen, werden licht gewond. De inzittenden van de personenwagen zaten gekneld in hun voertuig maar konden snel door de hulpdiensten bevrijd worden. 16

Bloemencorso Loenhout

Dinsdag 21 juli kwam het om 12.50 uur tot een botsing aan het kruispunt Desmedtstraat en Hemelstraat te Minderhout. De auto's werden bestuurd door Karel Van Dijck, Hemelstraat 9 en Eddy Cop, Achterste Moereind, Lille. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Minderhoutdorp en Koestraat werd donderdag 23 juli om 12.15 uur de fietser Jacques Van Beuren, Oude Vaartstraat, Turnhout, aangereden door de auto bestuurd door Hilde Verhoeven, Desmedtstraat 29. Er was lichte schade. Aan de Bredaseweg botste vrijdag 24 juli om 17.45 uur de auto's bestuurd door Emiel Daems, Burg. Jespersstraat 2, Meerleen Henneus Boudewijns, Schuivenoord 3, Meerle. Er was lichte schade. Zaterdag 25 juli om 07.50 uur, botste aan het kruispunt Stevennekeos en De Parre te Rijkevorsel de auto bestuurd door Regina Bruyndonckx, Eikendreef 59, Rijkevorsel met de auto bestuurd door Rik Goetschalckx, Turnhoutsebaan 175, Malle. Deze laatste werd licht gewond. Aan de Grote Plaats te Wortel botste zaterdag 11 aug. om 06.00 uur de auto bestuurd door Shahid Akbar, Stationsstraat 8, Turnhout met de minibus bestuurd door Albert Verschueren, Meerle. De personenwagen werd zwaar beschadigd. Woensdag 12 aug. om 07.30 uur reed een sleper bestuurd door H. de Roo, Melkweg 13, Hogeveen tegen een verlichtingspaal aan de Industrieweg tè Hoogstraten. Er was zware schade. •


KOPJE VAR DE MAARD l(eer

<voor één begixulen we eens niet met de meester. Hij zal het ons niet kwalijk nemen dat we eerst ons kopje (L.V.O., kijkt u bij , de Van Reerek Sport-advertentie) van harte ' géluk Willen wensën.omdat ze op 1 augustus in bet huwelijk trad met Luc Roeien. Ze woont nu vlakbij de school waar ze als kind .reeds zat en nu lesgeeft; Ben droom die wer'kelijkheid'werd warit voor L. was het altijd baar grootste wens om ooit in 't Dreefke te werken. Ze is er zelf tot het 6de studiejaar ,JJ,aar sc!JQ,Ql gewee~. terwijl er in die tijd ·nogal watkinderen al vroeger naar Hoogstraten trokken. Ze zat 4 jaren bij meester Jef (of Jos) Verboven omdat hij toen van de ene gra~dklas (3 en 4) overstapte naar de andere (5 en 6). Diiárna toch ook naar Hoogstraten (Spijker), 'ze miste er de jongens wel', en dan naar Vorselaar (Kard. Van J{oeyinstituut) wa~ ze kleuterleidster t..-.---~-­ werd. Na interims in 't Spijker, in Gooreind en Sint-Lenaarts staat ze sinds '90 waar ze hoort te staan: de eerste kleuterklas in 't Dreefke. Op enkele jaren tijd is het aantal kleuters bijna verdubbeld. Toen meester Jef in '83 met pensioen ging was dat met spijt in · 't hart wànt hij was de laatste Drevenier die er les gaf. Daarom is hij tevreden dat met de komst van L. V.O. terug een Drevenier tussen de leerlingen staat. 'Dat is de kracht van een dorpsschool', vertelt Jef, 'wij kenden de gezinssituaties redelijk goed en wij wisten dus hoe we de kinderen moesten opvangen.' Jef Verboven kwam zelf uit een onderwijzersgeZin'(vader Jaak was hoofdonderwijzer in Dreef en twee broers, Herman en Cyriel zitten ook in het vak) en behaalde zijn diploma in volle oorlogstijd (1942) in Mechelen. Hij mocht meteen al in Dreef aan de slag maar moest een maand later al stoppen. De bezetter ~tuurde hem de laan uit. Hij deed toen wat interims hier en daar maar werd in 1945 danroch defiriitief benoemd in Meersel-Dreef. Aan de eerste gemengde (graad) klas uit 1976 houdt hij goede herinneringen over. De meisjes kwamen uit hun school naar die van jongens en meester Jef moest ze min of meer in beschermiJ)gJlemen tegen de 'mannelijke overmacht', die zich op eigen terrein oppermachtig voelden. L.V.O. was volgens de meester 'een braaf maar zeker geen flauw meisje, ze was gewillig en zeer geïnteresseerd'. Jef zelf heeft naast zijn onderwijsfunctie vroeger nog gevoetbald bij F.C, Meerleen is thans- al voor het vijfentwintigste jaar- voorzitter van de fanfru;e 'Voor eer en deugd' uit Meersel-Dreef.

---·

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgo.rdijnen -Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

FAX

+

"ir

03-314.55.04

de Duee®~~Cf<SU<SU~~®

maand

HERIJGERS bouwspecialiteiten lndus tr;eweg 7 , 2 3 20 Hoogslralen. Tel. 03/314 4 7 5 5

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WATERAFVOERGEULEN. Negenentwintig jaar geledea werd deze foto van het 2e leerjaar genomen op de koer van de gemeentelijke jongensschool in de Karel Boomstraat te Hoogstraten. Meester Marcel Laurijssen vertelt er ons volgende maand beslist meer over zoals ook ons kopje die vlug een kaartje met naam en adres stuurt (D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten) en zo van sportz~ Van Herck een aankoopbon van 500 fr. in . ~.e wacht sleept!

- RIOOLBUIZEN EN P. V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

17


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HElDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88. ......

. .

.".

Vrolijke, vrolijke kwisp~Jaars Voor het eerst werd dit jaar een speelpleinwerking georganiseerd in Hoogstraten, en het was meteen een schot in de roos. Tientallen kinderen konden tussen half juli en einde augustus terecht bij KWISPEL in de Karel Boomstraat voor een flinke portie vakantieplezier. Dankzij de goede organisatie en maandenlange voorbereiding, maar vooral dankzij de bekwame begeleiding door monitors en monitrices waren de kinderen razend enthousiast over de vele activiteiten waaraan ze samen met hun leeftijdgenootjes konden deelnemen.

Fietszoektocht De Landelijke Gilde, KVLV en KLJ van Hoogstraten hebben een fietszoektocht uitgestippeld. Het parcours loopt over rustige en landelijke wegen en de wegbeschrijving is eenvoudig gehouden. Je kan deze zoektocht nog rijden tot en met 20 september 1992. Deelnemingsformulieren aan 100 fr. zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme in de Raadskelder van het Stadhuis, bij Cera, Vrijheid 177 en bij Simonnne Bruurs-Michielsen, Vrijheid 115. En het loont de moeite: de prijzenpot beloopt ruimt 20.000 fr.! 0

Concert in de Begijnhofkerk Zondag, 30 augustus te 15.00 uur treedt het gezelschap, Hjeronimus Bosch op in de stemmige en goedklinkende begijnhofkerk te Hoogstraten. Dit gezelschap bestaat uit acht leden van het gezin Stefaan Van Aken-Meeusen. Met drie

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING

professioneten en vijf goed geschoolde amateurs vertolkt dit gezelschap vocaal en instrumentaal werk van Vivaldi, Bach, Mozart e.a. De groep is niet vreemd in Hoogstraten. Twee jaar geleden werd reeds een zondagse hoogmis in de Sint-Catharinakerk opgeluisterd. De opbrengst van dit concert wordt integraal afgestaan aan Zuster Alice Meeusen uit Loenhout die in september voor de zevende maal afreist naar Dizi, ZaĂŻre. De zuster is een familielid van de groep en zij zal op het concert aanwezig zijn. Reeds eerder dit jaar werd een flinke opkomst genoteerd voor een concert op een zondagnamiddag. Met het goede doel erbij, is ook nu weer een ruime belangstelling te verwachten. Toegangsprijzen: 250,- fr. verminderingskaart: 200,- fr. gezinskaart: 700,- fr. 0

Zilveren Missiefeest

Heilig Bloedlaan 277-279- Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 18

Op de kermisdagen, 27 en 28 september gaat in de Pax voor de 25ste maal het jaarlijks missiefeest door. Het was in 1968 dat wijlen Jan Verstraelen weer aanknoopte met de vooroorlogse traditie van een missiekring.


HOOGSTRATEN De eerste organisatie van het missiefeest was nog bescheiden en ging door in de refter van VITO. Later verhuisde men naar het parochiecentrum Pax. Intussen was het feest fel gegroeid met eetmalen, tentoonstelling van wat vlijtige handen en geesten in het voorbije jaar hadden gemaakt; een reuzetombola. Er kwam ook een groep ereleden tot stand die een jaarlijkse bijdrage leverde om de missionarissen en ontwikkelingswerkers financieel te steunen. Het hoeft nauwelijks gezegd dat vele tientallen werkers op het thuisfront de drijvende kracht vormen van deze kring. Zondagmiddag staan de tafels gedekt en kan u kiezen uit menu' s A, B of C, die we nog even geheimhouden. U kan hiervoor inschrijven via het formulier dat u in de bus krijgt. 's Namiddags is er weer volop animatie: 'Rad van Fortuin' voor de kinderen, een doorlopende tombola, een tentoonstelling van de missiehandwerkjes, en een missiewinkeL Of u kan een lekker pannekoekje of gebakje nuttigen met een tasje koffie of frisdrankje. En maandag wordt er verder gefeest in omgekeerde volgorde: 's namiddags de zoete lekkernijen en 's avonds kan u gaan 'dineren'. De opbrengst van dat alles komt ten goede aan de Hoogstraatse missiewerkers. 0

Heksenkring

Het zijn geen heksen die in het midden van deze paddestoelen-kring staan, wel kinderen van de Bouwhoef die juichen om deze extra zonnige zomer die niet alleen veel tomaten voortbracht maar ook gigantische stuifzwammen: meer dan 20 in een cirkel van 4 meter doorsnee in de wei van Jos Geens.

Vendelen in Roemenië Onze vendeliers, de Gelmelzwaaiers, gaan reeds vele jaren internationaal. Deze vakantie namen zij deel aan het Internationaal Folklorefestival in het Roemeense Pitesti. Het werd een ervaring voor alle deelnemers, zowel op cultureel als menselijk vlak. We laten hen even zelf aan het woord:

'Na een vlucht van ruim drie uur met Tarom, de Roemeense Luchtvaartmaatschappij, werden we in'Boekarest opgewacht door de plaatselijke folkloregroep. Het gammel busje, dat ons 120 km ver moest voeren langs slechte en onverlichte wegen, begaf het na 40 km; we moesten overstappen in kleine Dacia 's: 6 à 7 personen per autootje! De bagage zouden ze de volgende dag achterna brengen. Ons logement was een slaapzaal in een school. De elementaire voorzieningen waren aanwezig, en het ontbrak ons niet aan eten. Maar koffie

en melk zijn luxe-artikelen: we hebben ze niet te drinken gekregen. We bezochten historische en culturele bezienswaardigheden, maar zagen ook de rijen wachtenden voor brood en vlees. We ontmoetten ossenspannen met op de kar een boer en boerin met zelfgemaakte houten rijf en vork. Vele huizen zijn vervallen, maar er wordt ook hard gewerkt aan vernieuwing. De mensen leven vol nieuwe hoop op de toekomst. ' 0

Ledenwerving Davidsfonds Met het begin van het schooljaar, starten ook de verenigingen met hun werking. September is bij het Davidsfonds de maand van de ledenwerving, om dan in oktober van start te kunnen gaan met het nieuwe jaarprogramma. Het Davidsfonds is een Vlaamse, Culturele,

Christelijke organisatie met een aanbod aan activiteiten rond actuele onderwerpen, muziek, cultuur, godsdienst, woord en beeld, boeken ... Deze peilers ontdekt u reeds bij het aanvragen van uw lidmaatschap. Voor het bedrag van uw lidgeld mag u narnelijk een aantal boeken of CD's kiezen. En het aanbod is heel gevarieerd: van kinder- en jeugdboeken over romans tot kunstboeken, en van volksmuziek tot klassieke concerten. U ontvangt bovendien een lidkaart, waarmee u op diverse plaatsen ook nog eens een korting krijgt. En u wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Wie vorig jaar al lid was krijgt automatisch het keuzeformulier thuis; wie lid wil worden, geeft best een seintje aan Marcel Laurijssen, tel. 314.51.32 of François Verschueren, tel. 314.11.88 . •

L. JANSSENS

N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Hallo, allemaal! Wij hebben ons deze vakantie niet verveeld, hoor! Wij hebben gespeeld, gezongen, geknutseld, gelopen, gelezen, bosspel gedaan, en we zijn zelfs met de hele groep op uitstap geweest!

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 19


VAN HERCK SPORT

I

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!! !

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26

meetie o03 3157531

VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

Kopje van de maand is: Lizette Van Opsta l Meersel 22 2328 Meersel-Dreef

BANDEN DONCKERS: STEEDS DE BESTE SERVICE! ZEER GROTE KEUZE SPORTVELGEN

PROMOTIE BANDEN Enkele ~elden uit ons gamma: 145x13 FIRESIONE S211 155x13 MABOR M5GT 175170x14 DUNLOP SP6T 185/60x14 UNIROYAL R440TH 195/65x15 UNIROYAL R380T 195/50x15 UNIROYAL R340V 205/5Sx15 CONTlNENTAL CV 51

ALLE BANDEN EN ALLE MERKEN IN STOCK + MONTAGE GRATIS

1280,1301,1912,312 9,2749,3164,3824,-

SCHOKDEMPERS VW Golf I + 11 Gemonteerd - Uitgelijnd- BTW incl. -Voor + .Achter 10.000 fr. Opel Kadett E + D Gemonteerd- Uitgelijnd- BTW incl. Voor+ .Achter10.500 fr. ~-----' f.Aercedes 190 + W 124 Gem.- Uitgelijnd- BTW incl. Voor+ .Achter16. 500 fr. Mercedes W 123 Gemonteerd- Uitgelijnd- BTWincl. -Voor + .Achter10.000 fr.

BATTERIJEN

..__

_

VAN 6~ NAAR 19,5~ BTW incl.

BON

125.· voor

uitb~lanceren

_____.

.._

3.575 fr. 1.180 fr. 1.116 fr•

Mercedes Diesel 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. ___. TC!yl:)rn, Mtsubishi COLT, Peugeot, enz. 40 Amp.

OOK SPECIALE VELGEN VOOR TERREIN WAGENS

~·~ ~ uitlaten*

r

Remmen Schokdempers "&'lr:dleW~~llt0ost"111r:

I

MOlORRIJDERS! BANDEN AAN ONGElOOFLIJKE PRIJZEN ZEER GROTE KEUZE SIERWIELEN - UIRIJNEN - REMMEN - UITBALANCEREN - BATTERIJEN - SCHOKDEMPERS- LICHTEN - BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Baree~ OOSTMALLE: Turnhoutsebaan 171 WIJNEGEM:-Bijkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95- Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311.58.30- Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00 - Fax (03)326.35.78


------+----------------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80. 71.

?Buitenhof Taxandriën 12 luxe-appartementen te MeerselDreef' Zoals ik nu met de deur in huis val, zo viel op zaterdag 18 juli ook de halve pagina grote advertentie in de STEM (regionaal dagblad Breda) als een bom op Meersei-Dreef. Verder vermeldde de advertentie nog een schets van het geheel en een omschrijving van de appartementen met alles erop en eraan. Dat mag ook wel want ze zijn te koop vanaf 9 miljoen frank. U snapt, dit was heel wat om over te gissen en te palaveren op de Dreef. Waar het geheel zal komen was snel uitgedokterd en wel in de wei tegenover café De Noordhoek, midden op de Dreef. Er waren al eens landmeters gesignaleerd, maar deze zwegen als een graf. De dorpsraad werd door de STEM gecontacteerd of ze al op de hoogte waren. Dat bleek niet te zijn. Een week later verscheen er weerom in de STEM een artikel met de titels: Luxe appartementen Meersel-Dreef. Bewoners verrast door bouwplannen. Vergunning nog niet verleend. En zo begon het één en ander te rollen. 0 ja, door met de deur in huis te vallen, ben ik even vergeten te vermelden, dat het niet Paul Kox is die hier het één en ander aan het papier toevertrouwt, maar wel uw oudgediende Toon Verleye. Paul is tijdelijk verhinderd door het dienen van het vaderland. Dat even voor de duidelijkheid. Nu terug verder ... Ondergetekende kreeg enkele dagen later telefoon uit Amsterdam van Jos Rommens, oud-Drevenier en de architect van de desbetreffende luxe-appartementen. Graag zou hij het één en ander verduidelijken aan de dorpsraad. Zo geschiedde dan ook. Op dinsdag 11 augustus stonden 2 zonen van mevrouw Rommens, Jos en Frans, op de stoep. De wei is eigendom van de fanlllie Rommens. Wat staken we ervan op? In een lang betoog expliceerde architect Jos zijn gedachtengang over het hoe en waarom van dit project. Ik moet zeggen, zijn gedachtengang zat knap in elkaar. Hij stelde ons gerust wat betreft de ligging. Het gebouw zou niet aan de straat komen te staan maar zeker 50m achteruit. En zou zeker niet misstaan op de Dreef. Zelfs meer, het zou een tweede groen gebied vormen op de Dreef. Met het klooster en het Mariapark als eerste. Aansluitend met de tuinen van de achterliggende villa en kasteeltje. En zo het zicht van heel de Dreef wat opkrikken. Op zich geen onaardig idee. Blijft natuurlijk het feit dat de doorsnee Meersel-Drevenier hier niet aan de bak komt, en de vraag of de nieuwe (rijke) (Nederlandse) bewoners zich zullen integreren in Meersel-Dreef of een soort getto vormen zoals in ons villapark? Maar ja, met de integratie van vreemdelingen komen zelfs de politiekers in Brussel niet uit de problemen. Dus wij zullen maar afwachten en het beste hopen. Want eerlijk is eerlijk, als de doorsnee Meersei-Drevenier een eigendom verkoopt krijgt ook de meest biedende (Nederlander) de voorkeur. Is dat niet van die pot en die ketel? Het verhaal kreeg nog een staartje want op vrijdag 14 augustus landde een reporter van BRTl-radio op de Dreef. De re-

poner Gen Van Boxel (kleinzoon van Toke Van Boxel) maakte een reportage over de Nederlanders in de grensstreek. En op de hoogte van de komst van het luxe-appartementsgebouw kwam hij hier voor het programma 'Voor De Dag', peilen naar de hieromtrent opgewekte gevoelens ... We houden u op de hoogte. C

't Spiegeltie

De Drumband in nieuwe kleren In het vorige nummer kon u lezen over de kermisbelevenissen te Meersel-Dreef. Met de traditionele inzet van de kermis door de fanfare, presenteerde ook de drumband zich in hun nieuw uniform. De vorige jurkjes waren versleten en uit de tijd en daarom werden er nieuwe uniformen aangemeten. Namelijk een blauwe broekrok en een witte poloshirt, met voor meer winterse dagen nog een dikke trui en broekkousen. Het was een plezier om de jonge dames met enige trots over de Dreef te zien paraderen. Bij café de Brouwershoeve werd mevrouw Kox uit Galder ,-die al het knip en naaiwerk voor haar rekening nam, in de bloemen gezet. Weer een mijlpaal in de ge-

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

De drumband op stap in hun fonkelnieuw uniform. Zien ze er niet beeldig uit?

schierlenis van onze fanfare en de drumband. Wat het aantalleden van de fanfare betreft, gaat het nog steeds in stijgende lijn. Gelukkig is de jeugd weer meer gemotiveerd om een instrument te leren bespelen. Meer leden betekent echter ook meer onkosten. Om meer zaad in het bakje te krijgen organiseert de fanfare ook dit jaar weer een rommel- en antiekmarkt te Meersel-Dreef. Al voor de vijfde keer slaagde Frans Jacobs, grote bezieler van de markten, erin om voldoende rommel bijeen te brengen om ongeveer 15 zondagen present te zijn met zijn rommelwinkel in de werkwinkel van Trees Snijders op de Dreef. Natuurlijk staan er nog andere marktkramers, en dit tot en met de 2de zondag van september, halverwege de Dreef. Komt dat zien. 0

De rioleringswerken '··-'?.

_.,.~:i;.;;i:.;;.:«;:

•.

~-:~c'S: "

Over de rioleringswerken te Meersel-Dreef, die bijna al de Meersel-Dreveniers in de ban houden, valt er weinig te melden. Want de Nederlandse aannemer en z'n werkvolk gingen in augustus met vakantie. Wel werd er in de laatste werkweken van juli, nog koortsachtig doorgewerkt. De wegenwerken aan de Oude Tramweg zijn grotendeels achter de rug en men vorderde al tot voorbij de kerk. Het kerkplein werd in laatste instantie op verzoek van de paters nog anders aangelegd dan oorspronkelijk gepland. Het plein is verhoogd aangelegd, om een drempel aan de kerkingang te vermijden en loopt met enkele brede treden af naar de weg, links en rechts geflankeerd door een aantal gemetste bloembakken.

21


MEERSEL-DREEF Ook werden er aan beide kanten schuin aflopende taluds voorzien voor rolstoelgebruikers en 2 rijen fietsenrekken. (ontwerp: made by Frans Geerts.) Het belooft mooi te worden. Ook werd er een bravourestukje opgevoerd met het ondergraven van de Leiloop ter hoogte van de brug. Sommige Dreveniers waren niet weg te slaan van de werken en willen alles met eigen ogen kunnen volgen. Hier in Meersel-Dreef gaat de zondagse wandeling regelmatig richting werken, om de resultaten van de week eens rustig te kunnen bekijken. Begin september gaan de werken dan verder richting grens. 0

, Mieke Van Glls In het drukke jaar 1987 vierden we het 300-jaar bestaan van het klooster en de 100-ste verjaardag van Mieke Van Gilsmet stoeten en allerlei festiviteiten. Ons Mieke kwakkelde wel eens met haar gezondheid maar ze houdt vol, ze is nog steeds te been en rad van tong. Zodoende hopen we dat we op 19 oktober haar 105-de verjaardag kunnen vieren. Stel u even voor 105. (Wat voel ik me dan nog een broekventje.) Het feestkomitee is ondertussen al in gang geschoten om dit feit niet ongemerkt te laten voorbij gaan. 0

De STUW Ondertussen verscheen ook de STUW, ons dorpsblad met al het wel en wee over MeerselDreef en de werking van de dorpsraad, die op 27 oktober ook al weer aan herkiezing toe is. Eugène Bogers schreef een artikeltje met de titel 'Die tijd van toen .. .' over MeerselDreef in het begin van deze eeuw. Hij haalde daarvoor zijn informatie uit het boek 'MeerIe door de eeuwen heen' van kanunnik lanssens en burgemeester L. Van Nueten. U weet dat ons vaak verweten wordt dat we te veel heibel maken rond de erkenning van MeerselDreef als volwaardig deeldorp in groot-Hoogstraten. Tot mijn verbazing las ik dat ook onze voorvaderen al hetzelfde probeerden te bereiken. Ik citeer: 'Op 6 juni 1840 werd namens de bevolking door C . Van Beek een verzoekschrift aan de burgemeester C. Schrickx van Meerle overhandigd, tot oprichting van een gemeente Meersel en Dreef. En in 1921 zond men een verzoekschrift aan Z.E. Kardinaal Merci er, tot oprichting van Meersel en Dreef als parochie, of ten minste tot het verkrijgen van Pastorale juridictie voor de paters.' U ziet, we hebben het van geen vreemden. Voor de rest is het nummer van de STUW best positief te noemen. Nu de rioleringswerken aan de gang zijn en de verkaveling achter de St.-Annastraat is goedgekeurd, is de druk wat van het vat. Bedankt politiekers. Maar dat wil niet zeggen dat we geen plannen meer hebben. 0

Nieuwe straatnaamborden Links en rechts duiken de nieuwe straatnaamborden in de gemeente al op. Naar mijn smaak wat donker maar ja. Wat ik wel jammer vind is de manier van bevestigen. Niet aan een mooie paal zoals de vorige wit-zwarte bordjes, maar dikwijls zomaar aan een paaltje van een verkeersbord of dergelijke, waardoor ze soms maar een goede anderhalve meter van

22

Op woensdag 12 augustus trokken de jeugdleden van onze fanfare en drumband en aanhang, met een volle bus naar Bobbejaanland. Om zich eens flink door elkaar te laten schudden in de diverse attracties. de grond hangen. Niet direct een fraai zicht en ideaal voor vandalen lijkt mij. En MeerselDreef zou Meersel-Dreef niet zijn als er hier en daar weer geen fout moest gebeuren. Op Strijbeek waren we nog maar amper blij dat er een afbakeningsbord werd gezet met Hoogstraten - Meersel-Dreef of daar hangt zo'n bordje met daarop Strijbeek, Hoogstraten MEERLE aan diezelfde paal. Die brave man die dat opgehangen heeft, heeft ook niet eerst eens gekeken wat erop het andere bord stond geschreven. Maar pas op, geen verwijt aan de gemeente, want deze bordjes werden gemaakt door de firma NV Citiprom uit Aalst - Erebodegem en die zullen waarschijnlijk de STUW of De Hoogstraatse Maand niet lezen. Eén en ander werd al doorgegeven via onze contactman bij de gemeente, Leo Sprangers, en we vertrouwen erop dat dit ook weer wordt rechtgezet. 0

Vis (on)plezier Alhoewel je twee nummers geleden een foto kon bewonderen met dode vissen op de Mark, mag er toch gesteld worden dat de Mark properder wordt. Of liever, dat er steeds meer vis komt in onze Mark, en daardoor ook steeds meer vissers langs de Mark. Jammer genoeg worstelen die nog met één groot probleem. Onze stuw op de Markweg heeft de alles of niets ziekte. Toendertijd bij het rechttrekken van de Mark werden deze automatisch gestuurde stuwen gezien als het neusje van de

zalm. Jammer genoeg heeft deze zalm het nooit goed gedaan, wat resulteerde in verschillende aanpassingswerken. Echter zonder resultaat. In plaats dat het water gelijkmatig blijft doorstromen en de stuw omhoog en omlaag gaat navenant de regenval, gaat ze slechts helemaal open of helemaal dicht. Dat heeft als gevolg dat als je zit te vissen je de helft van de tijd in een vijver zit te vissen zonder stroming en de andere helft in een wildwater rivier zoals je er in de Ardennen weinig zult vinden. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat dat voor de vissers weinig aangenaam is. Persoonlijk ben ik met periodes ook, wat ze noemen stevig door de vismicrobe gebeten. (0 dat dacht u al.) Maar van ontspannen genieten komt weinig in huis als voor de zoveelste keer je vistuig en voer wordt weggespoeld. Om je haren bij uit te trekken. Zodat je je boeltje bijeen pakt en maar over de grens gaat vissen, waar ze gewone simpele stuwen hebben. Zeg nu zelf, nu hebben we vis en dan is het weer iets anders dat stokken in de wielen komt steken. Natuurlijk heb ik al enige telefoontjes gepleegd en brieven geschreven, maar wat blijkt, deze stuwen staan onder controle van de Vlaamse gemeenschap en op de Landelijke Waterdienst reageerde men nog niet op m'n smeekbedes. Maar we geven niet op. 0

Zo, dat was het weer voor deze maand. Wat de volgende maand zal brengen zal weer gerapporteerd worden door Paul Kox. Misschien, tot nog eens. •

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zu lt kij ken . Laat daarom mooie foto's maken. Door een professi0neel fotograaf.


MEERSEL-DREEF tatief hoogstaande muziek te kunnen maken. Crystal Heart, Tbe Blondelia's en Tbe Ramona's waren de stevige tantes van dienst. Zaterdag 18 juli werd traditioneel voorbehouden voor scheurende gitaren; bonkende bassen en dreunende drums. Hardrock dus. Vooral het Vlaamse hardrock-gezelschap Mystery liet een blijvende indruk na. Keiharde kwaliteitsrock en melodieuze lijnen, ritmes en structuren wisselden elkaar in hoog tempo af. En wat een stem! Het geheel klinkt wat commercieel. Niets staat dus een internationale doorbraak in de weg. Zondag 19 juli, als eerste band het belgische Stalemate. Een dame en vijf heren die zich ondermeer door covers van Melissa Etheridge werkten kregen meteen krediet. Ongecompliceerd pretentieloze rock. Alleen jammer dat de zangeres zich bescheiden achter de microfoon verstopte. Met zo een stem moet je je podiumact verzorgen.

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Moskes is nog steeds wat het vorig jaar was. Vriendelijk, gezellig, ongedwongen, kleinschalig, oerbollands en oervlaams tegelijk. Een festival waar kerels pissen in Vlaanderen en dames urineren in Holland moet meer zijn dan alleen maar een grensgeval. Liefde is blind, maar gelukkig niet doof. Even terugblikken naar de hoogtepunten van het sympathiekste festivalletje van Vlaanderen. Nadat de Sultans het festival op gang hadden getrokken, hield de Medford Slim Band generale repetitie voor het gerenommeerde Rythm'n Blues Festival in Peer. En hoe! Deze Belgische formatie imponeerde met een beukende set, grotendeels opgebouwd rond hun debuut 'Too much is never enough' en goed gekozen covers. De geest van Hendrix, met een geslaagde versie van crosstown traffic, en de powerblues van Thorogood waren nooit ver weg. Een inventief gitaar- en mondharmonicaspel bepotelden de menigte met datgene wat ik allang wist. Blues hoeft echt geen cliché te zijn.

Zondag 12 juli, nadat Foul Play en The prime voor de nodige opwarmingsoefeningen gezorgd hadden, was het de beurt aan Tbe Bintangs. Oude glorie betekent niet vergane glorie. 'Ridin on the L & N' en 'traveling in the USA' sloegen al rockend een brug tussen de aanwezige generaties. Eerlijk, ruig, rauw en vooral heel hard. Oud en nieuw materiaal wisselden elkaar in een hoog tempo af. Het eerste weekend werd afgesloten door de Britten van Tbe Inmates. Stevige rockers en ijzingwekkende ballads, pubrock à la carte met een vette knipoog naar The Stones en Tbe Yardbirds. ~1aandag 13 juli bielden Coming Soon en Big Daddy en The Stearnline de kermistraditie hoog. Vrijdag 17 juli was een primeur. Voor het eerst in de zevenjarige geschiedenis van Moskes een avond waarop alleen meidenbands stonden geprogrammeerd. Rock and roll is helaas nog te vaak een mannelijke aangelegenheid en dat terwijl veel vrouwen de laatste jaren bewezen hebben wel degelijk kwali-

Hoogstraa/se Maand fotograaf Marcel Onincx bezorgde me een foto van de welkomsspreuk voor het pas gehuwde koppel Lizette Van Opstal en Luc Roeien. Lizette is de enige schooljuf van het Dreefke die echt geboren en getogen is te Meersel-Dreef En daar zijn we allemaal heel blij mee, vooral nu ze ook hier op Meersel kan blijven wonen.

Daarna was het de beurt aan een van de meest onderschatte bands uit de buurt; Dirty Fingers. Pubrock à la Feelgood met een gewaagde versie van 'wild horses van de Stones'. Herb Mews and tbe Mules voorstellen hoeft niet meer. Show, dolle grappen, entertainment en muzikaal vakmanschap zijn slechts enkele trefwoorden die voor dit bonte gezelschap van toepassing zijn. Alleen jammer dat de verstaanbaarheid van de teksten soms wat te wensen overliet. Maar ja welke feestvierder maakt zich daar druk om. De perfecte opwarmers voor de absolute festivalafsluiter. De Amerikaasne supergroep Katrina and the waves reist al meer dan tien jaar de wereld af met hun uiterst dansbare rock. Ervaring zat dus en dat was te merken. Het publiek kreeg waar het om vroeg. 'Walking on sunshine', 'the boy from Mexico' en 'red wine and wiskhy' gingen er als zoete koek in. Soepel en vlotjes werd het hele repertoire afgelopen. Geen uitlopers, geen finale, geen bisnummers die uren doorgaan zoals de Moskeslegende het wil. (Luther Allison, Dr. Feelgood) Het was mooi geweest. Moe en tevreden keerde het publiek naar huis toe.

LASERSHOW- HOOGSTRATEN 23


Al bet nieuws over WORTEL is welkom bij Bemard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Goud te Wortel Frans Meyvis-Josefa Verhoeven

. J{omkommettijd~. ·= c :.: ;:}i ;:~w.--

·=--------- ·

--,_,-___

In deze tijd is er meestal niet veel nieuws te melden: ieder gaat op zijn beurt met verlof, ergens naar 't buitenland of misschien ook in eigen land: in alle gevalliefst wèg van huis: er eens uit! Op het thuisfront valt niet veel Wortel-schokkend nieuws te vernemen. Toch werd Wortel flink dooreengeschud rond middernacht, zondag 9 augustus, toen 'n hevige plotse storm met rukwinden veel takken van bomen rukte en ook hele boomstammen ontwortelde, zodat op 'n zeker ogenblik Wortel geheel geïsoleerd zat voor alle verkeer; op de Langenberg, in de Klinketstraat, in de Oude Baan, en in de Beukendreef lagen er bomen over de weg. Op het Poeleinde zakte een half dak van 'n boerderij in elkaar. Zelfs in de Boomkes werd 'n boom bijna midden uit de groep van 18 ontworteld, die gelukkig (?) halverwege in de takken van z'n buren bleef hangen. Het was lelijk tekeer gegaan.

Hoek geramd bij 't monument L

Op 18 augustus hopen Frans Meyvis en Josefa (' J oske') Verhoeven de dag te herdenken waarop ze 50 jaar geleden zijn getrouwd. Frans en Joske zijn beiden rasechte Wortelnaren. Frans werd geboren te Wortel als oudste van 7 kinderen, op 29 juni 1922, feestdag van Petrus en Paulus. Hij werd geboren in een huisje dat nu niet meer bestaat, ergens waar nu de parking bij de kerk is, waar toen ook de boerderij van Swaenen stond. Vanaf zijn zes jaar was hij misdienaar: als bengel woonde hij toch vlak bij de kerk. Later verhuisden ze naar waar nu Til van Jos Coertjens woont in de Sint Jansstraat. Hij ging tot zijn 14 jaar hier naar de gemeenteschool; daarna ging hij met zijn vader de baan op om kleerstoffen te verkopen. Later volgde hij 3 jaar lessen in orgel aan deLemmensschool in Mechelen, 3 dagen per week. Per fiets naar Hoogstraten, dan per tram naar Antwerpen en met de trein verder naar Mechelen. Daar kreeg hij les van Staf Nees en Flor Peeters. Na 3 jaar behaalde hij het getuigschrift van koster-organist. Zijn bedoeling was mettertijd René Voet hier op te volgen als kosterorgelist, maar dan moest hij intussen zelf 'n 'affaire' beginnen, want van 'n pree van koster-orgelist alleen kon niemand leven of 'n huishouden opzetten. Inmiddels liep hij de direkteur van de Kolonie van Merksplas raak, die hem de raad gaf om mee te doen aan een examen voor bewaker aan de Kolonie: dan had hij in alle geval een vast inkomen. Frans slaagde en kreeg zijn aanstelling aan de Kolonie van Wortel als bewaker-koster-organist! In die functie heeft hij 42 jaar en 3 maanden hier aan de Kolonie gewerkt, tot eind '86. Hij nam vervroegd pensioen, vanwege de gezondheidstoestand van zijn vrouw. En ongeveer rond diezelfde tijd was onze organist Toon Wuyts gestorven en rolde hij in diens functie van organist in onze parochiekerk. Josefa Verhoeven werd op 10 november 1921 geboren op Bolk. Eigenlijk was het daar wel

24

gemeente Rijkevorsel, maar 't was parochie Wortel. Zij was de 12e van de 13kinderen van Rik Verhoeven, die al jaren voor de Ie wereldoorlog café hield in "t Bolks Heike'. Hij boerde er ook en was daarbij nog boswachter van de baron. In zijn café kwam soms meer volk over de vloer dan in alle Wortelse cafés samen. Onder de eerste oorlog hielp hij honderden mensen de grens over naar Castel, door 'den draad', waarbij hij nooit betrapt is door de Duitsers, maar waarvoor hij wel 'n jaar in 'n Duitse gevangenis heeft gezeten op grond van vermoedens. Maar dit hebben de jongste dochters niet meer geweten. In alle geval, hun vader was 'n legendarische figuur. In volle oorlogstijd, op 18 augustus 1942 waagden Joske en Frans het er dan op om samen in het gekende huwelijksbootje te stappen: op hoop van zegen. Ze waren allebei 21. En zegen kwam er, kinderzegen wel te verstaan, in de vorm van 6 kinderen: eerst 5 zonen, daarna nog één meisje. De oudste, Jef, woont in de Zandstraat hier; dan volgden Henry, Marcel, René, Jan, die allen elders wonen, en tenslotte Maria, die ook in Wortel woont. Frans en Joske hebben 13 kleinkinderen, waarvan er al 3 getrouwd zijn. Naast kinderzegen kreeg het gezin echter ook de onvermijdelijke kruisen te dragen. Dat gebeurt wel overal, maar de ene krijgt er meer, de andere minder. En Frans en Joske kregen ruim hun deel. Al zo'n 30 jaar is Joske aan de sukkel, en nu we dit schrijven ligt ze weer in 't ziekenhuis, voor de zoveelste keer de laatste jaren. Het gouden huwelijksfeest dat gepland was om op 29 augustus in familiekring te vieren is afgelast. DHM wenst Frans en Josefa geluk met hun 50 jaar samenleven en sterkte voor de toekomst, die God alleen kent.

Zaterdagvoormiddag 15 augustus om elf uur kwam er vanuit de richting Merksplas een remork of trekker met aanhanger met hoge snelheid aangereden. De trekker werd bestuurd door 'n zekere Schrauwen uit Leenhout. Bij het nemen van de bocht naar links, vlak bij het monument raakte de aanhanger los van de trekker: de veiligheidspen was niet geplaatst waar hij t huishoorde. Gevolg: de aanhanger reed over het fiets- en voetpad, vervolgens over de buizen rondom het monument en kwam met een forse klap tot stilstand tegen de hoek van het pand dat vlak achter ons monument staat, waar tot voor enkele jaren de Cera-bank gehuisvest was. De hoek van het gebouw werd zwaar ontzet, een paar vierkante meter metselwerk werd eruitgereden, tot vlak tegen de grote vitrine aan de kant van de KlinketstraaL Wonder boven wonder werd die vitrine gespaard. Ook Electrabel uit Turnhout moest eraan te pas komen (ondanks de feestdag) om 'n zware electrische kabel van 380V die losgerukt was, te herstellen.


WORTEL

Nieuws van de Boomkes U verwacht hier misschien 'n mededeling over een definitieve beslissing over wat er met de Boomkes zal gebeuren of wanneer ze eraan beginnen. Maar nee, zover zijn we nog niet. Kalm aan, stap voor stap! De eerste stap die nu gezet is, is het weghalen van de frituur: op dinsdag 28 juli nl. is op last van het college de frituur weggehaald door de eigenaar. Een paar lege blikjes en enkele stukken hout bleven achter. Waar de frituur gebleven is weet ik niet. Maar er zal geen toelating voor een nieuwe gegeven worden. De tweede stap werd gezet in de stormnacht van 9 augustus, toen niet door mensenhanden een boom werd ontworteld (zie boven). De boom bleef scbeef bangen tussen de takken van de rest. Hem terug rechttrekken zal wel niet meer lukken. En van de volgende stappen houden we u op de hoogte. t

.

, .,, .~

.

i Van de Kolonie geen nieuws Vorig jaar werd de wet op de landloperij afgeschaft. Op deze wet, die het opsluiten van landlopers oplegt, steunde het bestaan van onze Wortetse weldadigheidskolonie. En nu de wet afgeschaft is, is de veilige toekomst van de kolonieklanten niet langer verzekerd. Dat weten die mannen zelf ook; reden waarom ze na 'n ontslag zich liever laten opnemen in een of ander door het OCMW gesubsidieerd instituut, waar ze even goed de kost hebben, maar niet meer achter tralies moeten zitten. Dit is mede een oorzaak van het dalende aantal onzer klanten. Nu zijn er nog 'n 160 en 'n paar jaar terug over de 200. Daarnaast zitten er nu 'n 40-tal asielzoekers, van alle mogelijke nationaliteiten en talen, die geen woord Vlaams verstaan. Die maken de interne samenleving aldaar niet gemakkelijker en zorgen voor spanningen. Verder maakte de minister van Justitie onlangs bekend dat hij erover dacht om drugsverslaafden in Wortel samen te brengen. Die zitten nu verspreid over alle soorten gevangenissen over heel het land. Drugsverslaafden zijn weer 'n apart soort: wat gebeurt er als ge die op 'n hoop bijeen zet? Die vergen een heel andere aanpak, met veel meer gespecialiseerde deskundigheid. De bewakers zijn verontrust over die toekomstperspectieven. Wilde de minister met het uiten van zijn gedachten een proefballonnetje oplaten? In een vluchtig telefonisch contact met de directie kreeg ik als antwoord: wij weten ook niet meer dan wat u of ik in de kranten kunnen lezen. Of is zo'n antwoord ook diplomatiek bedoeld? Kortom: geen nader nieuws.

Luchtballonnenfeest Vanwege het 1000-jarig bestaan van Baarle Nassau/ Hertog, kortom van héél Baal, wordt daar dit jaar van alles georganiseerd om z'n hoge ouderdom te vieren. Elk gehucht of gebuurte mocht ook zelf initiatieven nemen. En daarom was er in Castel een luchtballonnenfeest ineen gestoken, want Castel is nu eenmaal 'n ballon-gebuurt: daar staat immers sinds 1970 een ballon-monumentGe) om eraan te herinneren dat honderd jaar tevoren in 1870, tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-71, daar toevallig een luchtballon met post landde. Vandaar een luchtballonnenspektakel op de Schootsenhoek, die ze beter

Ballonmonument 1870-1970

en de echte balonnen

Ballonhoek rouden herdopen. Op zaterdag 15 augustus gebeurde het, vanaf 17 uur. 25 grote en grotere ballonnen met piloten uit binnenen buitenland, tot uit Friesland toe, waren aanwezig op de wei van de familie Mertens. Strikt genomen was het geen Wortels gebeuren, maar het was amper 50 meter van de grens, bij Wortetse parochianen, en de Wortetse pastoor ging mee de lucht in. En half Wonel was erbij. Vanaf 7 uur gingen de veelkleurige veelvormige mastodonten de lucht in. Het was een fantastisch schouwspel, en er was véél volk, wel over de duizend man. Alle ballonnen gingen in Noordoostelijke richting. Goed half acht ging de laatste omhoog, waarna tientallen kinderen 'n klein ballonnetje met 'n kaartje met hun adres nastuurden. En één record werd ook zeker gebroken: van zolang Castel bestaat zijn er zeker nooit wveel auto's op de Schootsenhoek en op de Beukendreef bijeen geweest, die op zekere momenten voor flinke verkeersknopen zorgden. Maar ook die zijn uit de war geraakt, zonder stukken.

ZATERDAG 29 AUGUSTUS Vanaf 12.30 uur: Ruil- antiek- en curiosamarkt. Vanaf 13.30 uur: Wandeltocht voor het ganse gezin van ong. 8 km. Fietstocht voor jong en oud van ong. 20 km. Fietstocht voor wielertoeristen van 60 km. Voor deze drie tochten kan je inschrijven vanaf 12.30 uur in 't Slot te Wortel. Vanaf 14 uur: Optreden amusementsorkest. Om 15 uur: Demonstratie door Kempense Kinologe Klub van Turnhout. Om 16 uur: Wedstrijd versierde kinderfietsen voor kinderen tot en met 7 jaar. Wedstrijd zelfgemaakte voertuigen voor kinderen vanaf 8 jaar. Om 17 uur: Prijsuitreiking. Vanaf 19 uur: Bierproefwedstrijd. Inschrijven tot 20 uur. Vanaf 20 uur: Bingo-avond. Van 13 tot 17 uur: Ponyrijden voor kinderen. Gedurende deze twee dagen is er doorlopend een tentoonstelling van werken van Wortelse kunstschilders in de lokalen van ' t Slot. Ook zal er doorlopend het reeds overbekende Wortelbrood te koop aangeboden worden. Welkom op de vijfde Wortelfeesten.

Vijfde

Wortel~eesten _:.o.,· ··

Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 1992 Na het overweldigende succes van de vorige jaren organiseert de vzw Wortelfeesten voor de vijfde achtereenvolgende maal grootse Wortelfeesten in en om de Boomkens te Wortel. Deze vijfde Wortelfeesten gaan door op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. De totale opbrengst van deze vijfde Wortelfeesten zal dit jaar integraal overgemaakt worden aan de uitleendienst van het Rode Kruis afdeling Hoogstraten. Bet programma van de vijfde Wortelfeesten ziet er uit als volgt: VRIJDAG 28 AUGUSTUS Vanaf 17 uur: A vondmarkt met deelname van diverse marktkramers en zelfstandige handelaars van Wortel. Om 18.50 uur: Kinderjogging - over een afstand van ongeveer 1000m Om 19 uur: Vijfde Worteljogging. Afstanden van 3, 1-6, 2-9, 3 en 15,5, km. Volledig afgesloten en verhard parcours. Kleedkamers VNA Wortel. Aandenken voor alle deelnemers. Gratis tombola voor alle aangekomenen. Inschrijvingen in 't Slot, Worteldorp 28 te Wonel tussen 17 en 18.45 uur.

Yuli Lavrenov, geboren in 1959 te Plovdiv (Bulgarije), geeft een pianoconcert op zondag 20 september om 20.30 uur in de parochiezaal van Wortel. Lavrenov is één van de grootste pianisten van deze tijd. Hij behaalde verschillende internationale onderscheidingen en prijzen, o.a. in de Smetana Competition in Praag. In 1981 kwam hij naar België om aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen verder te studeren onder prof. F. Gevers. Hier behaalde hij duizelingwekkende uitslagen. In 1987 won hij. ook de Prijs Alex de Vries voor zijn uitzonderlijke prestaties. Dit concert te Wortel is zeker een buitenkans voor rnaziekliefhebbers in het algemeen en in het bijzonder voor hen die houden van pianomuziek. Ook jongeren, en ouders van kinderen die muziek studeren aan een muziekschool, zouden deze avond niet mogen missen. Het pianoconcert is een initiatief van muziekhandel De Gouden Toets uit Hoogstraten. D

25


Al bet HOUT rijssen, fonisch =

M.C. California n.odigt uiH

Voor diegenen die op zondagochtend vroeg onder de lakens uitduikelen, zullen de motorrijders van M.C. California, die wekelijks van hun thuissbasis 'Café-frituur Papillon' vertrekken geen onbekenden meer zijn. Inmiddels bestaat deze club reeds 5 jaar en ter dezer gelegenheid wil men de bewoners van 'groot' Hoogstraten eens kennis laten maken met de club en dit op zondag 13 september aanstaande.

ç~LIFOit~

.~·

.

~1

Op het pas gerenoveerde dorpsplein zullen de fonkelende, opgepoetste machines tentoongesteld worden. De trotse bezitters zullen graag informatie verstrekken over de verschillende motoren. Komen kijken mag, aankomen niet, maar. .. een droom kan in vervulling gaan voor jong en oud! Alle belangstellenden worden in de mogelijkheid gesteld een rondritje te maken, achterop natuurlijk, met deze ronkende kleppers. Een aanlokkelijk

voorstel toch! Eenmaal je door het motorvirus besmet bent of er eventjes van geproefd hebt, krijg je misschien ook de kik van je leven! Tegelijkertijd worden er in het Jokaal diverse videoreportages afgespeeld over het reilen en zeilen in M.C. California. Versnaperingen en drank moet je zeker niet meebrengen! Ook de tombola met prachtige prijzen zal niet te versmaden zijn. Dit alles lijkt zeer de moeite waard om mee te beleven. Kom dus zeker een kijkje nemen, maak een ritje op de duozit en het wordt een leuke zondag! Nog enkele wetenswaardigheden over de club! Een viertal geestdriftige motorrijders namen het initiatief een club op te starten met als thuisbasis Minderhout. Dit enthousiasme bleef niet achter gesloten deuren en waaide al snel over naar andere rijders van Hoogstraten en omstreken. De bekendheid steeg, alsook het aantal clubleden dat al snel aangroeide tot ruim twintig. Zodoende moest er dringend gezocht worden naar een geschikt clubJokaal waar men kon samenkomen en van waaruit men voor de wekelijkse ritten kon vertrekken. Al snel viel de keuze op 'Caféfrituur Papillon' in het centrum van Minderhout, waar men nu wekelijks, soms heel vroeg in de morgen, hartelijk ontvangen wordt met een lekker bakje koffie. Momenteel, vijf jaar na de geboorte van de club, telt men zelfs al een 70-tal leden, komende uit gans de Noorderkempen. Het succes van de club is vooral te danken aan de twee hoofdregels waaraan ieder lid zich dient te houden, met name: er wordt nooit hard of gevaarlijk gereden en er mag geen alcohol gedronken worden. Deze twee regels zorgen ervoor dat er een bepaalde sfeer en verwantschap is in de club. Om van deze sfeer en die hechte band onder de rijders te proeven moet je beslist een kijkje komen nemen op zondag 13 september! Een hartelijke ontvangst staat je ongetwijfeld te wachten!

nieuws over MINDERis welkom bij René Lau-

Desmedtstraat 22 of teleop 314.66.28. BYOUTERIE

'Joli'

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

*

* *

Groot assortimént in fantasiejuwelen Ruime keus in lederen riemen en handtassen Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. Bij het aanschouwen van dit vredig familietafereeltje schijnt er helemaal niets aan de knikker te zijn! En voor de familie Leo Geets uit de Van Aertselaerstraat is dit ook zo. Of je nu een poes, een hond, een marmot of... een poema neemt als huisdier, maakt toch he-

Openingsuren : ma. gesloten dinsdag 9 - 18 u. zon. afspr. woensdag 9- 19 u. met afspr. donderdag 10- 20 u. met afspr. vrijdag 8 - 18 u. met afspr. zaterdag 8 - 17 u. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

I}aar:studio 1\III 26

temaal geen verschil uit! Natuurlijk, kleine poemaatjes worden grote poema's, maar wat dan nog! Kortom, Leo is een fervent dierenliefhebber en zijn droom bestaat erin ooit een kinderboerderij uit de grond te stampen . 'Poema's zijn niet agressief. Dit beestje is in België geboren, heb ik met de papfles grootgebracht, is volstrekt ongevaarlijk en dat zal het ook blijven. Mijn zoon Eric is er uren mee bezig en kan er alles van gedaan krijgen. Het is niet te geloven hoe een kind van 12 jaar zo'n beestje naar zijn hand kan zetten!' Maar blijft het wel bij dit ene ' poesje'? Leo's grootste probleem is wel dat niet iedereen zo enthousiast blijkt met deze achtertuin-minizoo!


MINDERHOUT

Manuela, Mike en Wesley

SCREENPRINT J. AERTS TEXTIELBEDRUKKING ZEEFDRUK 0000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t-shirts · sweaters polo's basbalicaps stickers

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000

TEL. 03/314 71 73 FAX. 03/31411 44 Of kom even langs H. BLOEDLAAN 248 HOOGSTRATEN

Heikeskermis Volksspelen voor jong en oud! Spanning, amusement en jolijt! Voor sommigen was het uitdrinken zeker gemakkelijker en vlugger uitgevoerd.

de guld

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

Drie baby's in één klap in de Venhoef! Drie vaders plus één moeder op één rij! Dat de echte vader opstaat! LucBartels (vader) rechts op de foto, was gerust in de zaak en monstert met een goedkeurend oog en monkelende glimlach de drieling die zijn vrouw Johanna de Rooi onlangs ter wereld bracht. Gemeentesecretaris P. Vinck en burgemeester A. Van Aperen overhandigden het geschenk van de stad, toonden hoe hét moest, en voelden zich in één klap vele jaren jonger! Johanna en Luc, hartelijk gefeliciteerd!

Veiligbeid en ... GEFOEFEL!? Onlangs verscheen in een groot Vlaams dagblad, dat hier ter streke veel gelezen wordt, een artikel met stadhuisnieuws over Hoogstraten met als titel 'Gefoefel met gronden voor Minderboutse voetbalvelden'. Dat MVV nieuwe terreinen broodnoclig heeft, zal iedereen clie begaan is met het voetbal zeker niet ontkennen, maar dat daarvoor gefoefeld moet worden is weer een heel ander zaak. Waarom foefelt de mens? Gewoonlijk wordt daarmee iemand in een voordeligere positie geplaatst en zijn er langs de andere kant gedupeerden clie met een aan gang zijnde procedure helemaal niet kunnen instemmen. Dat zou ook het geval zijn te Minderhout! Eén van de gedupeerden deed zijn verbaal! 'Op de gemeenteraad van 29 juni 1992 werd een principiële goedkeuring gegeven voor de aankoop van gronden (4 ba) voor het aanleggen van voetbalpleinen en dit van de familie Christiaensen-Van Den Heuvel uit de Minderhoutse straat. De boerderij clie aan deze eigendom grenst, werd reeds verkocht met daarbij I ha grond. Totdaar geen vuiltje aan de lucht. Maar! De aanpalende landbouwers met daarbij een pas opgericht bedrijf in volle ontwikkeling, dat zicb daar beeft kunnen vestigen dankzij de ruilverkaveling, vinden dat deze gronden zomaar niet aan recreatie mogen verpatst worden. Deze verkoop voor recreatiedoeleinden is een pure aanslag clie hun uitbreidingsmogelijkheden volleelig beknot. Ook moet je bedenken dat deze landbouwgronden dankzij de ruilverkaveling tot één groot blok gevormd werden en clit in het voordeel van de landbouwer. Hetgeen nu gebeurt is werkelijk misbruik maken van verworven goed dankzij de ruilverkaveling. Daarbij zou bet

gemeentebestuur enkele percelen landbouwgrond aan de Heistraat (waar de besproken gronden zich bevinden) willen omtoveren tot bouwgrond om de eigenares terwille te zijn. Dit is chantage en gefoefel! Aan diezelfde straat liggen nog andere boordeigenaars die dan ook moeten kunnen aanspraak maken op dezelfde faciliteiten. Maar het ergste wordt die jonge boer getroffen die daar geïnvesteerd heeft in o.a. gebouwen en die gehoopt had en nog hoopt op een latere uitbreiding van zijn bedrijf door het verwerven van die gronden. Pas op, wij hebben helemaal niets tegen MVV, maar de schaarse landbouwgrond zou men tocb moeten beschermen, koste wat het kost. Erg is ook dat je in de steek gelaten wordt door beleidsmensen waarop je je stem hebt uitgebracht en waarvan je denkt dat ze je zullen verdedigen! Zo op zijn beloop laten kunnen we niet en bezwaarschriften zullen ingediend worden bij de gouverneur en andere instanties. Daarbij komt ook nog de veiligbeid van de Minderhoutsestraat nog maar eens in het gedrang! Jaren ijveren we al voor veiliger verkeer, petities zijn reeds afgegeven aan het gemeentebestuur, niets verandert er en aan 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' lapt iedereen zijn laars. De Heistraat zou dan de ingang worden van de voetbalvelden, dus drukker verkeer en het creëren van een echt kruispunt dat onoverzichtelijk is door de nabije tocht. Weet je dat er in de Minderhoutsestraat 11 straten uitmonden! Ja, die veiligbeid en die toestanden rond die landbouwgronden zit ons hoog!' Tot hier het relaas van betrokkene clie de toekomst niet zo rooskleurig inziet, maar zeker zal vechten tot de laatste snik!

(Attentie! Hierbij wil ik duidelijk maken dat de persoon, vermeld boven deze rubriek, in dit gepubliceerde geen standpunt inneemt!) 0

27


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

In financiële middens gonsden al een tijdje allerlei geruchten over een nakende coup van ABB op Argenta en Cera. De hoofdreden zou de toenemende interesse voor verzekeringen van beide banken zijn, zo fluisterde men. Hoewel wij deze geruchten aanvankelijk klasseerden als pure onzin, gebeurden er in de eerste week van augustus enkele zaken waardoor wij gingen twijfelen aan wat we moesten geloven of niet. Laten we alles even op een rijtje zetten. Dinsdag 4 augustus. Het is even voor acht uur 's avonds en een warme loomheid heeft zich van de Meerse mens meester gemaakt. Het dorp ademt rust en vrede uit. Tot plots het alarm van het Argentakantoor van Jeanne Swaenen en Jaak Verboven aan het loeien gaat. Na drie minuten stopt het kabaal even abrupt als het begonnen is en de nieuwe stilte is zo diep dat ze in feite nog meer indruk maakt dan het lawaai ervoor. De meeste buren beschouwen het einde van het alarm als de oplossing van alle eventuele problemen en reageren totaal niet. Gelukkig zijn er ook enkele wakkere burgers die wèl in actie komen. Naaste buur Marcel Aerts ligt in z'n bad op het moment dat de herrie begint. Hij heeft geen zin om op te staan, maar na een hele tijd - het alarm staat allang af - besluit hij toch maar een kijkje te gaan nemen. We komen hem seffens nog tegen. Overbuurman Jan Pluym is duidelijk het meest op zijn qui-vive. Na de eerste loeitonen kijkt hij onmiddellijk door zijn raam naar het Argentakantoor. Hij ziet niks bijzonders: geen verdachte personen of wagens te bespeuren. Toch gaat hij naar buiten en dan bemerkt hij in de Argentatuin een manspersoon, van wie het pasgeknipte zwarte kapsel hem onmiddellijk charmeert. Hoewel een stemmetje in z'n hoofd zegt dat hij de 'zwarte' man kent en daarom nog eens moet kijken, besluit hij het zekere voor het onzekere te nemen en grijpt de telefoon. De politie is al naar huis en zo komt hij bij de rijkswacht terecht, die een bankoverval met gijzeling vermoedt en de groep Diane inschakelt. Binnen de twintig minuten is die ter plaatse - vlug hè, maar het moet een beetje vooruitgaan -en de hele buurt wordt afgezet en omsingeld. Terwijl Jan Pluym de gevolgen van z'n telefoontje door het raam volgt en z'n hoofd blijft pijnigen om de naam van de 'zwarte' te vinden, worden

geweren in aanslag gebracht, hanen gespannen, viziers gericht. Een rijkswachthelikopter houdt van bovenaf een oogje in het zeil. Het beleg van het Argentakantoor is begonnen. Men aarzelt echter om aan te vallen, want men vreest voor gijzelaars. Men probeert telefonisch contact te leggen, maar dan ontstaat grote opschudding: Marcel Aerts verschijnt in badjas in z'n tuin om uiteindelij k te kijken wat er aan de hand is, maar vlucht ijlings terug naar binnen als hij in de monden van zo'n 30 geweerlopen kijkt. Exit Marcel. Entree Herman Verboven. Als ex-kantoorhouder en vader vàn nadert hij ongewapend het huis in een poging tot onderhandelen. In zijn armen torst hij een eeuwenoud vaandel van Brassband Ste.-Rosalia, bij gebrek aan een witte vlag door Frans Van Bladel per racefiets uit de zaal voor Kunst en Volk gehaald. Moedig marcheert Herman door de achterdeur naar binnen, maar komt niet meer terug. De spanning wordt ondraaglijk en de groep Diane besluit om aan te vallen. Op dat moment echter stormt Jan Pluym juichend zijn winkel uit: 'Nu weet ik het, 't is Bert Michielsen. Den ABB overvalt Argenta! Hahahahahal !'De groep Diane kan er echter niet mee lachen en eist een verklaring. Die krijgt ze van Herman Verboven, Bert Miehielsen en vrouwtje Lief, die inmiddels naar buiten gekomen zijn. Bert en Lief waren een 'toerke' gaan fietsen en wipten even - als huisvrienden- bij Jaak en Jeanne langs. Ze vonden de achterdeur open en gingen naar binnen, waarna het alarm in werking trad. Meer was er niet gebeurd. Deze wel heel simpele verklaring zaait links en rechts de nodige twijfel- zeker bij de groep Diane - maar bij gebrek aan iets beters, besluit men het er bij te laten. ledereen druipt af, Herman Verboven als laatste, nadat hij met z'n eigen sleutel de achterdeur van zoon Jack op slot heeft gedaan. Een dik uur later - het is nu half elf en de Meerseweg ligt er verlaten bij- arriveren Jaak en Jeanne na een mooie fietstocht door de omgeving. Gezwind draaien ze hun tuin in. Jaak voelt onmiddellijk aan z'n achterdeur en roept uit: 'Dat valt mee, Jeanne. Ik dacht echt dat ik vergeten was de deur op slot te doen.' Fin d'histoire zou je zeggen, maar zie, wat gebeurt er op het einde van diezelfde week? Zaterdag 8 augustus. Het is kwart voor zeven 's avonds en een loodzware hitte verplettert de Meerse mens. Het is zo heet dat er bijna geen beweging in het Dorp is. Plots knalt

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar. .. !

Bart de Roover (AA-Gent):

'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!' Enig in de Kempen~ de bloemenautomaat

BLOEMEN CATILEVA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekT urnhout (St. -Jozef/Eiisabeth) Tel: 014/ 63.45.16. (21ijnen) Fax: 014/63.51.87.-Telex: 72.422. Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt.

De bloemenzaak voor de zakenman


HONDA

MEER

POWER EOUIPW"T

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

J. STOFFElSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout)

10_3) 314 41 15

..

HONDA de voordeur van het eerakantoor met een enorme klap in duizend stukjes. Herman Herrijgers -die constant in de weer is om een aantal Poepieboys tijdig van het nodige vocht te voorzien -denkt onmiddellijk aan een bankoverval, laat z'n tapkraan in de steek -onder luid protest van de Poepieboys - en belt de politie. Die is al op weekend vertrokken en hij wordt met de rijkswacht verbonden. Daar wordt hij met heel wat argwaan te woord gestaan. Of hij er wel zeker van is? Aan de groep Diane wordt niet meer gedacht, daar hebben ze van de week al genoeg zever mee gehad. Het resultaat is dat twee rijkswachters eens zullen komen kijken. Ter plaatse stellen die vast dat de voordeur inderdaad uiteengespat is, maar verder lijkt het niets aan de hand. Toch besluiten ze kantoorhouder Verhoeven op te trommelen, maar die is onvindbaar. In de plaats verschijnen de bankbedienden Mark Dufraing en Linda Quirijnen op het toneel, die bevestigen dat in de bank zelf alles in orde is. De enige verklaring lijkt dat de intense hitte de voordeur heeft doen bezwijken. Maar dan merkt één van de rijkswachters op dat naastdeCera het ABBkantoor van Bert Miehielsen ligt! Die naam doet onmiddellijk een belletje rinkelen en de link met vorige dinsdag is vlug gelegd. De rijkswachters willen in eerste instantie de ABB-agent gaan oppakken, maar op voorspraak van Mark en Linda die verklaren dat Bert een huisvriend is(!) besluiten ze dat voorlopig maar niet te doen. Op de terugweg geven ze echter via de boordcomputer in hun combi het volgende bericht door aan de centrale: 'ABB-man Miehielsen Albert: 24/ 24 uur schaduwen. Alle huisvrienden van voornoemd persoon: 24/24 uur bewaken. Met ingang van heden.' U bent dus gewaarschuwd: als u meent door de heer Miehielsen als huisvriend beschouwd te worden, kijk dan voortaan maar goed uit uw ogen.

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Akkerpop '92: voor elk wat wils VZW Mussenakker mag met trots terugkijken op de zesde editie van haar Akkerpopfestival. De organisatie was perfect, de zon scheen heerlijk, het publiek telde 2000 koppen (hoewel dat op de foto nog niet het geval was), de omgeving oogde prachtig, eten en drank smaakten lekker en dan was er de muziek: zeer gevarieerd en vol ambiance. Het programma bood voor elk wat wils en dat viel bij iedereen in goede aarde. De Mussenakker liet zich duidelijk van haar beste zijde zien. Daarom is het spijtig te moeten vernemen dat

het gevaar dreigt dat men volgend jaar naar een ander terrein zou moeten verhuizen. Dat zou fataal kunnen zijn voor een festival dat zijn goede reputatie in de Noorderkempen voor een groot deel dankt aan het schitterende kader van het Klooster. Wij zijn er echter van overtuigd dat het zo'n vaart niet hoeft te lopen. Als de betrokken partijen eens rond de tafel gaan zitten, dan moet - met een beetje goede wil en gezond verstand - een voor iedereen bevredigende oplossing mogelijk zijn. Tenslotte zijn wij allemaal mensen van hetzelfde dorp: het minste dat men van ons mag verwachten, is dat wij met elkaar overeenkomen. Er is zo al ellende genoeg.

29


MEER

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

~

Nieuwstraat 9

~

Exclusieve dames, heren en kindermode. Zeer aparte jonge mode, jeugdig in de grote maten, en in iedere prijsklasse! Diverse merken van het betere genre. Ook op Zondag geopend.

ZAKENKANTOOR

~

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

SPAREN

LENEN

AN&IHYP

ook op zondag open

De Open Monumentendag. Zoals reeds eerder aangekondigd (in het juni-nummer) gaat op zondag 13 september de vierde editie van de Open Monumentendag door. Deze dag is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de BRT en het Commissariaat voor Toerisme. Speciaal daarbij is dat dit jaar ons dorp aan de beurt is. De werkgroep, bestaande uit Pastoor Van Dijck, Frans Van Bladel, Jef Van Opstal, Raf Jansen, Fons Sprangers, Linda Bevers, Frans Snoeys, Rob Van Aperen, schepenen Verlinden en Van Ammel, bokste een boeiend programma in elkaar, dat helemaal is opgebouwd rond een monumentenwandeling door het Dorp. Het vertrekpunt is het oude gemeentehuis, waar op het grasveld een gezellige tent wordt opgesteld. Daar zullen gratis brochures uitgedeeld worden waarin de rondgang beschreven wordt. Aan de hand van talrijke foto's illustreert de brochure de evolutie van de architectuur van de 19e eeuw tot nu. De route loopt langs de oude villa van de familie Rommens, het oude post- en schoolgebouw met speelplaats en luifel, de Rosaliakapel, de pastorij, het klooster en omgeving, het gebooi en de kerk. Tussendoor blijft men ook stilstaan bij verschillende typische huizen van vroeger en nu. De brochure geeft daar telkens de nodige uitleg bij. Er is echter nog meer: aan het oude post- en schoolgebouw geeft Fons Sprangers bijkomende informatie, in de school aan de Dorrekstraat loopt een tentoonstelling o.l.v Rob Van Aperen en Jef Van Opstal, in het gebooi doet Jos Arnouts de afkondigingen zoals dat in de 19e eeuw gebeurde en in de kerk wisselen orgelconcerten (door Luc Dockx) en rondleidingen (door de pastoor) elkaar af om 15.00 uur en 16.00 uur. Alles bijeen kunnen we zeker spreken van een boeiend pakket dat iedereen moet aanspreken. Dit is immers niet een soort van ver-vanmijn-bed-show, het gaat hier over de cultuur van ons eigen dorp. Daarom een must en bovendien gezond.

rWMonuJ11entendag De oude luifel en de speelplaats achter de bibliotheek vormen één van de trekpleisters van de Open Monumentendag. De 19e eeuw is daar nog steeds aanwezig. Helaas maakt het

geheel een nogal vervallen indruk. Maar er is goed nieuws. De Koning Boudewijnstichting heeft namelijk een subsidie van 500.000 jr. toegekend voor de restauratie van dit uniek stukje cultuur.

Een ontdekkingstocht ! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen ''nieuwe stijl" en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

tel 014 ~ 699002

Baarie-Hertog 30

Kapelstraat 6

ook op zondag open


MEER

KFC Meer barbecue De Meerse voetbalsupporter heeft de laatste jaren harde noten moeten kraken. Tenminste wat het eerste elftal betreft, het jeugdvoetbal is altijd op een meer dan behoorlijk niveau blijven draaien. Maar in de eerste ploeg ging het van kwaad naar erger, met als dieptepunt de op twee na laatste plaats in vierde provinciale van het vorige seizoen. Gelukkig lijkt er nu een kentering ten goede gekomen te zijn. Enkele bestuursleden hielden het voor bekeken en in hun plaats kwamen een viertal anderen, die blijkbaar een nieuw dynamisme in het bestuur brachten. De werken aan de vel-

In het kader van haar 20-jarig jubileum organiseert de Turnkring op zondag 20 september een heuse sportdag. Onder het motto 'Voor Jan en Alleman' is iedereen, jong en oud, van harte welkom vanaf 13.00 uur aan 't Klooster. De actieve sportbeoefening zelf wordt voorbehouden aan de schoolgaande jeugd van 6 tot 15 jaar. Wie buiten deze leeftijdsgroep valt, kan uiteraard passief deelnemen d.w.z. kijken, supporteren, enz. De hoofdbrok van de sportdag bestaat uit veldloopwedstrijden. Ingedeeld per leeftijdscategorie kunnen alle jongeren van 6 tot 15 jaar meedoen met de veldloop. Tenminste als ze zich ingeschreven hebben en dat is mogelijk vanaf 13.00 uur. De kleuters komen ook aan bod. Zij zullen een aantal turnoefeningen demonstreren. Verder is er een ballonwedstrijd, zijn er hapjes en drankjes, e.d.m. Al deze activiteiten vinden plaats in de prachtige omgeving van het Klooster en de school. Aarzel dus vooral niet om mee te doen of eens langs te lopen. Enkele dagen vroeger, op woensdag 16 september, wordt deze sportdag ingeleid door een feestelijke koffie. Maar die is alleen voorbehouden aan de leden van de Turnkring.

den aan de John Lijsenstraat namen een aanvang en de hele organisatie van de club werd op punt gebracht. Enkele spelers kwamen de ploeg versterken en met Theo De Beer als nieuwe trainer lijkt men de van gevonden te hebben met de juiste impact op de groep. Dat bleek al uit de eerste uitslagen en ook uit de barbecue op zaterdag 8 augustus, die volledig door Theo en zijn spelers was georganiseerd. Deze barbecue was een volledig succes: zo'n 180 eters kwamen opdagen, u ziet een aantal van hen op de foto, en iedereen was opgetogen met het initiatief Als het bestuur, de trainers en de spelers op¡ deze elan voortgaan, staan ons opnieuw hele mooie tijden te wachten.

U7.V mooiste 'UJoonidee is vlakbi;¡

9foutt2Lnt6aclit Rollekens 8

ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout 31


RIJDEN ... IS PLEZANT. Vervolg van pagina 2. WILLY V: Goedemorgen, heren, ik kom even de goede werking van het apparaat kontroleren. DHM: Proficiat, mijnbeer Vanfraeyenbove, bet werkt nog prima. Juist gezien! Ongelofelijk prachtig! Willy wordt rood tot het topje van zijn kale kruin. Maar boe werkt dat eigenlijk? WILLY V: Tja, met het oog op eventuele komende. kontrakten kan ik juridisch gezien niet veel vertellen. Albert werkt nog aan de commer-

door W. Vanfrayenhove (ir.) hond. Albe.rt met zijn onnozele woordspelingen toch altijd, hé. Als het aanmij gelegen had, had ik het SHOWI-COOO genoemd, dat is veel internationaler, SHOck-Wire-COntrol by DOg. Maar ja, ge kent Albert, eigenzinnig tot en m et. Eerst zit hij eigenhandig te proberen zo'n machientje in mekaar te klo ... te flansen. Maar hij verstaat geen jota van techniek. Hij kent niet eens het verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom. Maar toch eerst zelf proberen, hé. Want hij kan niet verdragen dat een ander meer weet dan hij. Pas op, 't is geen lomperik hoor, maar koppig, koppig... Maar nu ik u toch hier heb, Albert die vertelt toch niet teveel over mij,

elektromagneet heeft een hoge-volt/lageampère aktivatie. Ge vindt die bij de ontsteking in een Citroën-Strijkijzer nog. Want schrikdraad heeft, dat zult u misschien wel weten een hoog voltage maar laag ampèrage. DHM: Misschien wel ja. WILLY V: Om nu te beletten dat Sebastiaan de hele voorraad snoepjes oproept, heb ik een 'retardeur' in gebouwd, een vertrager. Die zitten tegenwoordig algemeen in het ruitenwissermechanisme met nevelstand. Ik heb die nog wat vertraagd en daarom duurt het w'n 10 minuten eer een volgende impuls kan gegeven worden

1111/iJB GA RA GE HOGA B.V .à .A

GARAGE AUTO- MOTO

J. BOGAERTS- ROOS

L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

alle depannage dag en nacht

Telefoon 03-314.71.84

Tel. 03·3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten -Meer

Fax: 03.314.83.98

Eerst een foto, dan pas loop ik terug. cialisatie en tot zolang moet ik vaag blijven. Maar het principe is als volgt: Door het kontakt te sluiten, door Sebastiaan Vorstenbosch, treedt een elektromagneet in werking, tenminste als er nog spanning is, natuurlijk. Daardoor komt een opening vrij waardoor een dropje, uit de voorraadbak, valt. Dit

zeker? Want eigenlijk ben ik daar allemaal zo niet mee opgezet, hoor. DHM: Neeoee, en daarbij als wij het niet schrijven••• WILLY V: Ge gaat toch nu niet opschrijven wat ik hier verteld heb zeker? DHM: Wij denken toch wel dat de lezers dat interessant zullen vinden, zó'n uitvinding. WILLY V: Ik zou het dan toch eerst wel eens willen nalezen. DHM: Van Albert mogen wij alles schrijven wat bij gezegd beeft. WILLY V: Albert doet wat hij wil, IK wil het nalezen. De grijze Taunus schuift als een naaimachientje de Mostvorenweg af. 30jaar oud is dat wagentje. Alleen stiptheid en ver doorgedreven technische kennis maakt zoiets waar. De strenge wereld van de techniek?•

aan de elektromagneet. Tegen die tijd staat Sebastiaan alweer op 't Schoorbeek voor zijn snoepje bij Albert. Willy drukt op de knip en er gebeurt inderdaad niets. Er zijn nog geen 10 minuten voorbij sinds Sebastiaan het laatste snoepje is komen opnemen. DHM: En als Sebastiaan bier komt, de spanning is weg en bij krijgt géén snoepje? WILLY V:: Wel, dan loopt hij meteen terug naar huis, w slim is hij wel. Maar dan is zijn mond niet rood en dan weet Albert dat hij zelf moet komen zien wat er fout is. Want Sebastiaan is wel slim, maar zó slim ook weer niet. Haha. Maar iets anders. Weet ge hoe Albert dit apparaat noemt? WAF-KONT, Weide-AFspanningKONTrole. Wel dat vind ik zo'n belachelijke naam, hé. WAF refereert zogezegd naar de

N.V. GARAGE VAN USSEL Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 · Meer Telefoon 03/ 315.71 .76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

32

CHJ

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

'® TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba '~

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF


,. , ,-,

1

·~

-r /)

;.'-- ~I SPORT I~ ~

--

·-'..c .(

-..>-.

;.~ ...>-..

...>-.

\,

~-

Wim Lambrechts overleden

Dat is niet waar! Met ongeloof en verbijstering vernam men op zondag 16 augustus langs radio en televisie het dramatische nieuws. Wim Lambrechts, profveldrijder, na hartstilstand overleden! Wim was na één ronde in de laatste mountainbike-wedstrijd .

teilende voor de Belgische Beker, te Overijse, afgestapt daar hij zich allesbehalve fit voelde. Kort nadien zakte hij in elkaar en de hulpdiensten dienden de eerste zorgen toe. Een intense reanimatie mocht niet meer baten! De ex-Hoogstratenaar, die nog sterk verbonden was met zijn streek, overleed tijdens zijn overbrenging naar het UCLziekenhuis te Woluwe tengevolge van een hartstilstand. Wim was één van 's lands beste profveldrijders. Eerder werd hij Belgisch kampioen bij de juniores, presteerde vorig jaar knap op het wereldkampioenschap en in andere grote wedstrijden. Van tegenslagen is hij ook niet gespaard gebleven. Hij liet het hoofd niet hangen en karaktervol als hij was, werkte hij er zich telkens terug bovenop. De 25-jarige renner, geboren op 9 februari 1967, stelde hoge verwachtingen in het komende seizoen. En dit wilde hij zeker bewijzen in zijn gemeente bij de opening van het veldritseizoen. Een zwaar verdict voor zijn talrijke vrienden uit de sportwereld en daarbuiten, ook voor zijn supportersclub 'De Hoogstraatse Spurters' die hem altijd en overal volgden en hem door dik en dun steunden. Een zeer zware klap voor zijn vrouw en dochtertje, ouders en familieleden. Zijn laatste wedstrijd! Een leven vol toekomst knakte te plots en veel te vroeg af! .

...

·~

laarprogramma 't Spagaatje Voor het seizoen 1992-1993 organiseert turnkring 't Spagaatje gymnastieklessen en danslessen voor kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen - nieuw: galaoetics. Het seizoen loopt van 7 september tot en met mei. Er zijn geen lessen tijdens kerst- en paasvakantie. Inschrijven kan ter plaatse gebeuren 1/2 uur voor het begin van de eerste les. Gymnastiek KLEUTERS: geboren in 1988: woensdag van 15.30-16.30 uur; geboren in 1988 en beginners 1987: woensdag van 16.30-17.30 uur; geboren in 1987- ( = gevorderden): woensdag van 17.30-18.30 uur. Turnzaal lagere school Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Inschrijving: 1350 fr. - verzekering inbegrepen. LAGER ONDERWIJS: meisjes 1e en 2e leerjaar: donderdag van 17.00-18.00 uur; meisjes 3e leerjaar: donderdag van 18.00-19.00 uur; jongens Ie, 2e en 3e leerjaar: donderdag van 18.00-19.00 uur; meisjes en jongens 4e, Se en 6e leerjaar: dinsdag van 18.00-19.00 uur. Sporthal Spijker Humaniora, Gelmelstraat. Inschrijving: 1.350 fr. -verzekering inbegrepen.

LAGER ONDERWIJS RECREATIEF: dinsdag van 18.00-20.00 uur. Sporthal Spijker Humaniora, Gelmelstraat. Inschrijving: 2.000 fr. -verzekering inbegrepen. MIDDELBAAR ONDERWIJS: dinsdag van 19.00-20.00 uur. Sporthal Spijker Humaniora, Gelmeistraat Inschrijving: 1.350 fr. -verzekering inbegrepen. Galaoeücs: tot eind april woensdag van 19.00-20.00 uur; van 20.00-21.00 uur; van 21.00-22.00 uur. Aantal wordt beperkt tot 15 personen per groep. Reeds volzet van 20.00 tot 21.00 uur. Inschrijven vooraf bij Dirk & May SchroéVan Aert, tel. 314.38.81. Turnzaal lagere school Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Inschrijving: 2.000 fr.-verzekering inbegrepen. Jazzgymnastiek: LAGER ONDERWIJS BEGINNERS: l-5e leerjaar: vrijdag van 17.00-18.00 uur. Turnzaal lagere school Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Inschrijving: 1. 750 fr. - verzekering inbegrepen. 6e leerjaar LAGER ONDERWIJS + LAGER MIDDELBAAR: BEGINNERS vrijdag van 18.00-19.00 uur.

·-'..c "(

Pierelo~p

'

·-~:V:'~':;~~

....!'H-:~. :

te tftaveJ~"

De 1ste zondag van september is traditioneel kermiszondag in de deelgemeente Ravels. Geruime tijd wordt daar reeds de Pieremarkt georganiseerd. Dit jaar en wel op 6 september wordt een heuse loopwedstrijd ingericht waaraan de naam Piereloop werd gegeven. · Men kan starten op 2 verschillende plaatsen. Om 14.30 uur start een jogging van 6,5 km te Ravels Eel aan de parochiezaal en die komt aan te Ravels. Om 15.00 uur start de hoofdwedstrijd te Poppel aan de Kiosk om 10 Eng.miles (16 km) later aan te komen in Ravels. Deze wedstrijd staat open voor zowel wedstrijdlopers als recreanten. Voor beide afstanden kan men inschrijven vanaf 12 uur in de zaal achter het oud-gemeentehuis te Ravels en dit tot 14.30 uur! Elke aangekomen atleet (jogginghoofdwedstrijd) wordt beloond met een prachtig pakket en alle lopers doen gratis mee aan een grote tombola. Voor de 16km-lopers is er nog een speciale prijzentafel voorzien. Misschien toch even de moeite doen voor de Hoogstraatse atleten om even naar Ravels af te zakken op 6 september a .s.! •

Turnzaal lagere school Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Inschrijving: 1. 750 fr. - verzekering inbegrepen. 6e leerjaar LAGER ONDERWIJS + LAGER MIDDELBAAR: GEVORDERDEN dinsdag van 19.00-20.00 uur Turnzaal lagere school Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Inschrijving: 1.7 50 fr. - verzekering inbegrepen. HOGER MIDDELBAAR + VOLWASSENEN: dinsdag van 20.00-21.00 uur. Turnzaal lagere school Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Inschrijving: 2.300 fr. - verzekering inbegrepen. Klassiek ballet Voor kinderen geboren in 1987 en ouder. Wordt ingericht op zaterdagmorgen van 9.00 tot 13.00 uur. Inschrijven vooraf bij Dirk & May Schroé-Van Aert, tel. 314.38.81. Let op: aantal is beperkt! Turnzaal lagere school Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Inschrijving: 2.000 fr. - verzekering inbegrepen. Daarnaast heeft de turnkring een pupillengroep en een keurgroep. Deze trainen op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Het bestuur bepaalt welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Dirk & May Schroé-Van Aert; tel. 314.38.81 Paul Janssens, tel. 314.69.48 Jef Huet, tel. 014/63.5l.l4 Angela Jansen-Gijsbregts, tel. 314.33.75 Rit Van Bergen-Kerremans, tel. 314.35.33 Vera Verschueren-Geets, tel. 314.80.03 Nadine Van Weereld, tel. 314.68.50

33


SPORT

internationale cy~locrqss te Hoogs!raten · zondag 13 september Wielerwedstrijden organiseren heeft bepaalde Hoogstratenaren sinds decennia in 't bloed gezeten. En nu nog! De 'Lustige Wielrijders' genieten reeds van een lange traditie, binnenkort vieren ze hun 65-jarig jubileum en als je het artikel 'Sportief hier' even doorpluist, sta je versteld van het aantal organisaties die mensen reeds achter hun naam hebben. CYCLOCROSS heeft sinds enkele jaren enorm aan belangstelling gewonnen in deze streek en daar zat zonder twijfel ex-Hoogstratenaar WIM LAMBRECHTS voor het grootste deel tussen. Wat er met Wim gebeurd is die bewuste dramatische 16 augustus heeft iedereen met verstomming geslagen. Het leven gaat door, hoe moeilijk de draad ook op te nemen is! En nu vlak met de organisatie in Hoogstraten voor de deur. Eventjes rezen er twijfels omtrent het laten doorgaan, maar Wim Supportersclub 'De Hoogstraatse spurters' met als voorzitter Marc Van Gestel, secretaris-schatbewaarder J ef Moelans en leden Geert Herrijgers, Chris Geerts, Johan Hechtermans en Ronny Van den Broeck, beslisten toch om dit groots opgevatte wielerevenement dat zeker een massa toeschouwers moet lokken, en waar stellig sport van de bovenste plank zal geprezenteerd worden, te laten doorgaan en dit zeker ter ere van Wim. Programma Inrichting: 'De Hoogstraatse Spurters' Parcours: Industriezone Hoogstraten Wanneer? Zondag 13 september Wedstrijden: 10.00 uur: Grote Prijs Kempi Meubel

Cross-country (mountain-bikes) voor dames kadetten, juniores en veteranen. Afstand 1.30 uur en 5.000 fr. prijzen + palm. 12.00 uur: Grote Prijs Bakkerij De Leliebloem Cross-country (mountain bikes) voor senioren. Afstand 2 uur en 26.000 fr prijzen + palm. (Voor deze 2 categorieën is ook een tombolatafel voorzien ter waarde van 10.000 fr.) 15.30 uur: Grote Prijs Pluimveeslachterij Herrijgers Internationale veldrit Cat. A. Afstand 1 u. en 69.000 fr. prijzen en 500 fr. van de 3lste tot 50ste plaats. De overwinnaar ontvangt een palm plus een diner voor 2 personen in Restaurant De Tram. Verzekerde deelname van: Danny De Bie (Belgisch kampioen en exwereldkampioen); Roland Liboton; P. Van den Abeele; Pascal Van Riet; Guy Van Dijck; Ronny Thielemans (Belg. kampioen amateurs); Dirk Pauwels (winnaar vorig jaar); Iguartia (Spaans kampioen amateurs); Stevensou (Engels kampioen amateurs); Huub Cools (Ned.); Frank Van Baekel (Ned.).•

De Belgische profdelegatie voor het WK '91-'92 te Leeds: v.l.n.r. Danny De Bie, Guy Van Dijck, Wim Lambrechts, Paul De Brouwer. 34

Gezocht! Dame of heer minimum 16 jaar Moet tegen kritiek kunnen Stressbestendig zijn Onpartijdig leiding kunnen geven Diplomatieke gaven bezitten Goede konditie bezitten Keurig en diskreet gekleed gaan! Beantwoord jij aan dit profiel? Zo ja, word scheidsrechter!

D~

ván Gelmers start

o~nieuw0 .

' . . ,. .

Het volleybalseizoen begint steeds vroeger en vroeger. Ditjaar zullen tijdens het week-end van 12-13 september de eerste ballen in competitieverband tegen de grond geslagen worden. In zijn vijfentwintigste seizoen krijgen de Gelmers het niet gemakkelijk. Is er wel een duidelijke uitbreiding in de breedte, de eerste ploeg moet het nog steeds doen zonder echte uitschieters. Het behoud zal dan ook moeten verzekerd worden door hard trainen en een perfecte ploeggeest. Reeds voor de beker van Antwerpen mogen zij aantreden tegen Kapellen. Dit is een ploeg uit eerste divisie, je kan dit vergelijken met de voetbalwedstrijd Minderhout-Zwarte Leeuw. Nieuw dit seizoen is dat er voortaan elke zaterdag competitiewedstrijden gespeeld worden vanaf 16.30 uur en vanaf oktober ook elke zondagmorgen tussen 10.30 en 13.00 uur. Iedereen die nog wil komen volleyballen in competitie, beginner of volleerde, is nog steeds welkom op één van de trainingsavonden. Inlichtingen bij Ward Blommaert (314.53.76), ook voor de jeugd vanaf zeven jaar. Wedstrijden Zondag 6 september: 16.30 uur Heren 1 - Kapellen (le divisie) Zaterdag 12 september: 16.30 uur Dames 3 - Zevendonk 4 16.30 uur Dames 4 - Kasterlee 3 18.30 uur Dames 1 - Zevendonk 18.30 uur Heren 3 - Wechelderzande 20.30 uur Heren 1 - Westerlo Zaterdag 19 september: 16.30 uur Dames 5 - Malle 4 16.30 uur Meisjes C- Westmalle 18.30 uur Heren 4- Wevok 3 18.30 uur Dames 2- Zoersel 3 Zondag 20 september: 10.30 uur Heren 5 - Zoersel 6 10.30 uur Jongens C - Den Dam Beerse Zaterdag 26 september: 16.30 uur Dames 3 - Hoekske 2 16.30 uur Dames 4 - Amigos 3 18.30 uur Heren 3 - Hoekske 18.30 uur Dames 1 - Olen 20.30 uur Heren I - Breendonk •


,.

SPORT

F.C. Meer: met 12 ploegen in competitie Men zit al volop in de voorbereiding van de nieuwe competitie die start op 5 en 6 september. Voor de eerste maal neemt F.C. Meer deel met zo maar eventjes 12 ploegen! Zowel zaterdag als zondag zal er de ganse dag voetbal te genieten zijn. Men verwacht ook een goed seizoen. Zeker van het l ste elftal dat toch sterker voor de dag schijnt te komen dan vorig seizoen! De jeugd is rijper geworden! Bovendien kreeg men versterking met de komst vanGerrit Van den Heuvel die terugkeert van Breda. Ook Kaiko Van Looy voetbalt weer in de Meerse kleuren na 3 jaar bij Zwarte Leeuw verbleven te hebben in de nationale jeugdreeksen. De uitslagen van de oefenweçistrijden zijn bemoedigend en hoopgevend. De nieuwe trainer Theo De Beer uit Rijkevorsel schijnt succes te hebben. Ook speelt men dit seizoen in een reeks van 17 elftallen. Er zal dus weinig sprake zijn van vrije dagen! Programma Zondag 6 september: 15.00 uur F.C. Meer - Luchtbalboys Zondag 13 september: 15.00 uur Horendonk - F.C. Meer Zondag 20 september: 15.00 uur F.C. Meer- Dosko (vriend.wedstr.) Zondag 27 september: 15.00 uur OL Essen- F.C. Meer • Gezocht! Voetballers die op het veld beter 'blazen' dan de scheidsrechter! Ben jij zo iemand? Word scheidsrechter!

Minderhout V.V.: nieuwe speelvelden! ledere geïnteresseerde herinnert zich nog de memorabele gemeenteraad waarbij het bouwvallige Hoogstraatse begijnhof toegewezen werd aan de mensen van 'Het Convent' . De personen die daarbij betrokken waren, toonden en uitten hun tevredenheid tijdens en na de zitting. Een ander agendapunt diezelfde avond was voor Minderhout V. V. dan weer van enorm groot belang. De raad gaf zijn akkoord om een stuk landbouwgrond aan te kopen langs de Heistraat ten einde hier voetbalvelden te creëren voor de Minderhoutse club. Drie terreinen, kleedkamers en een kantine zouden hier hun bestemming kunnen krijgen. Goed nieuws voor bestuur en spelers alleszins! De huid van de beer echter nog niet verkopen voor hij geschoten is. Landbouwgrond moet nog omgevormd worden tot recreatiegebied en dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. De verantwoordelijke beleidsmensen zijn echter tamelijk gerust in de zaak en verwachten hieromtrent niet al teveel moeilijkheden. De verwezenlijking is natuurlijk nog niet voor de dag van morgen, maar 1995 zou toch een haalbare kaart moeten zijn (vroeger mag ongetwijfeld ook), want dan viert M . V. V. haar zilveren jubileum en dat zou toch zeker op nieuw gras moeten kunnen plaatsvinden.

Intussentijd hebben de elftallen zich klaargestoomd voor de kompetitie. In de Beker van Antwerpen werd op Oelegem met 0-2 gewonnen en de rondag daarop met 4-0 verloren bij Pulle. Dus alle aandacht is gericht op het nieuwe seizoen waar o.l.v. trainerLucvan Kerkhave resultaten moeten kunnen geboekt worden. Wedstrijden Zondag 6 september: 15.00 uur Minderhout V.V. - Horendonk Zoodag 13 september: Vrij Zoodag 20 september: 15.00 uur Minderhout V.V.- OI. Essen Zoodag 27 september: 15.00 uur Berendrecht-Minderhout V. V. •

HVV in volle voorbereiding Onmiddellijk nadat de onverwachte trainerswissel bij HVV een feit was, ging de Beker Ludo Coeck van start. In een reeks met bekerwinnaar en Europeesspelende club Antwerp en kampioen Beerschot, bleek al vlug dat HVV met een halve ploeg en één training in de benen de Coeckbeker niet wu winnen. De eerste twee matchen gingen de roodwitten zwaar onderuit, doch in de terugwedstrijden werden de verliescijfers heel wat milder. Mon Jacobs en Marc Autonissen traden wegens kwetsuren niet aan, Baardemans liep op Antwerp een jukbeenbreuk en 10 weken onbeschikbaarheid op. Kris Ceusters kreeg ingevolge incidenten in een beloftenwedstrijd op Westerlo een zware rekening gepresenteerd. HVV tekende beroep aan, doch de schorsing bleef lopen tot eind '92. Met 10 tegen 11 won HVV het prestigetreffen tegen Zwarte Leeuw en meteen werd het nut van een uitgebreide kern bewezen. Intussen is Mon Jacobs op goede weg en Marc Antonissen zal ook wel paraat zijn op 6 september. Het bekeravontuur met een verplaatsing naar Aarlen is intussen wel iets meer dan een toeristische uitstap maar werd toch tot een goed einde gebracht met een 0-l overwinning en kan HVV in het beste gevalleiden tot een confrontatie met Eendracht Aalst. Voorlopig blijft HVV oefenen en hoopt op wat meeval in de start zodat het 7de seizoen in 3de nationale aan iedereen veel voetbalpret zal brengen. Uitslagen Beker Ludo Coeck Beerschot - HVV ......................... ... 7-1 HVV - Beerschot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 Antwerp - HVV.............................. 2- l HVV- Antwerp .... ........ .. ..... ....... .... 0-6 Andere wedstrijden HVV - Zwarte Leeuw ... ................... 2-1 Schoten - HVV............................... 0-3 HVV- Lokerse .... ... ........ .... ............ 6-0 SK Beerse- Reserven.: ......... ............ 2-5 Vosselaar - Reserven .... ... ................. 1-3 Nieuwmoer - Reserven ........ .. .... ....... 2-1 Competitieprogramma Vrijdag 4 september: 20.00 uur Reserven - Berchem Sport Zondag 6 september: 15.00 uur Berchem Sport - HVV Zaterdag 12 september:

20.00 uur HVV - Poederlee 14.00 uur Poederlee - Reserven Vrijdag 18 september: 20.00 uur Reserven - Heist Zondag 20 september: 15.00 uur Heist - HVV Zaterdag 26 september: 20.00 uur HVV - Kapellen 15.00 uur Kapellen - HVV Vrijdag 2 oktober: 20.00 uur Tienen - Reserven Zaterdag 3 oktober: 20.00 uur HVV - Tienen • Waarom niet!?' Goed of slecht gefloten, een drankje of hapje plus daarbij een redelijke vergoeding en vooral veel kritiek krijg je altijd aangeboden. Toch kan zo'n hobby je veel voldoening schenken! Word scheidsrechter! Start beginnelingencursus dinsdag 8 september te 20.00 uur in zaal Lambeer Vredestraat 8 Beerse (50 m van het kerkplein). Inlichtingen: Dhr. Vervoort: 014/ 55.35.61; Dhr. Verhoeven: 014/ 63.45.10; Dhr. Vekemans: 03 / 313.94.60; Dhr. Belmans: 03/ 312.32.84.

V.N.A. Wortel Na de promovering en de kampioenenviering waren de onderhandelingen om een degelijk elftal op de been te krijgen moeilijk en niet zo plezierig. Dominiek Mertens wilde kost wat kost V.N.A. verlaten en stapte over naar konkurrent Oostmalle. De andere spelers konden wel behouden worden. Maar Jefke Donckers, een trouwe en waardevolle speler, vorig seizoen nog gevierd voor meer dan 300 wedstrijden in het eerste elftal en geplaagd door een pijnlijk en aanslepend kwetsuur, stopte met voetballen. Op Jef Wouters, een nuttige en zeer ervaren speler, die de jonge spelers goed kon motiveren, kan ook niet meer ten volle gerekend worden. Peter Cauwenberghs, een zeer goede middenvelder van Flandria Ravels en Marc Pluym, oud-speler van Merksplas, maar enkele jaren zonder kompetitie, kwamen onze rangen versterken. Trainer Rik Nuyts kan dan ook nog beroep doen op de eigen jonge aankomende talenten zoals Dave Verscheuren, Nico Braspenninckx en enkele anderen. De wedstrijd voor de Beker van Antwerpen -3-7 nederlaag tegen tweede provindaler Verbroedering Arendonk - en de andere oefenwedstrijden waren niet zo denderend, maar er zit duidelijk progressie in. Hopelijk geraken de spelers in optimale konditie tegen de start van de kompetitie op 6 september. Dit zal nodig zijn want V.N.A. speelt in een prachtige maar zeer moeilijke reeks. De wedstrijden: Zondag 6 september: 15.00 uur V.N.A. - Zoersel Zondag 13 september: 15.00 uur Oostmalle- V.N.A . Zondag 20 september: 15.00 uur V.N.A.- Vosselaar Zoodag 27 september: 15.00 uur Zandhoven- V.N.A. •

35


Meer: Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, tel. 315 .86.80; Meerle: Jan Fret, Mgr. Bestermansstraat 7, tel. 315.88.54; Meersel-Dreef: Paul Kox, Heieinde 22, tel. 315.80.71; Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, tel. 314.66.28; Wortel: Bernard Siebelink, Kerkveld 13, tel. 314.69.69. GEMEENTEBELEID: J ef Hu et, Pampa 1, Merksplas, tel. 014-63.51.14. SPORT: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 314.66.28, hlerbij geholpen voor de voetbal door: RafJansen (Meer), Cyriel Verboven (Meerle), John Jespers (Hoogstraten) en Frans Brosens (Wortel).

Diversen ADVERTENTIES en administratie: Jan Michlelsen, Groenewoud 21, Hoogstraten, tel. 314.49.11. ABONNEMENTEN en distributie: Josée Fransen, Oude Weg 20, Wortel, tel. 314.41.26. De Hoogstraatse Maand verschijnt steeds de laatste woensdag van de maand. Wij verwachten alle informatie tenminste veertiên dagen vooraf. Kalendergegevens publiceren we graag (OP STAP IN ... ) zo juist en volledig mogelijk, daarom datum, uur, plaats, aard van de aétiviteit en naam van de inrichter(s) steeds duidelijk vermelden a.u.b.

De Hoogstraatse Maand 1985 - ...... (Deel 2) In onze vorige editie hebt u kunnen lezen hoe na De Hoogstraa/se Gazet in 1985 De Hoogstraa/se Maand het levenslicht zag. Met deze aflevering eindigt voorlopig het verhaal van 100 jaar Hoogstraa/se persactiviteiten. Uit talrijke vragen van lezers blijkt dat nogal wat onder hen geïnteresseerd zijn in 'de mensen achter de schermen' van De Hoogstraa/se Pers en De Hoogstraa/se Maand. Wie zijn zij? Daar wij voor niemand iets of niets voor iemand te verbergen hebben, geven wij graag een antwoord op deze vragen.

Wie is wie? De beheerraad van Uitgeverij De Hoogstraatse Pers bvba telt elf leden aandeelhouders-beheerders. Het zijn: Frans Brosens (Wortel), Willy de Greef (Rijkevorsel), Jozef de Jong (Baarle-Hertog), Josée Fransen (Wortel), Leo Hermans (Hoogstraten), Jan Miehielsen (Hoogstraten), Maria Michlelsen-Verheyen (Meer), Toos Roeien (Hoogstraten), Jozef Schellekens (Hoogstraten), Jan van Boxel (Brecht) en Harry van der Pas (Hoogstraten). Hun juridisch adviseur is notaris Jan Miehoei van Hoogstraten. Zaakvoerder is Frans Brosens (afgevaardigde beheerder) en hulpzaakvoerder is Jan Michlelsen. Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door Frans Brosens, Jo·Sée Fransen, Jan Miehielsen en Jozef Scheltekens. Hierin worden zij bijgestaan door Jan Vermeiren (Minderhout), accountant.

Redactie Elke maand opnieuw wordt het blad geboren dankzij de inspanningen van een grote groep medewerkers. Sommigen onder hen hebben een maandelijkse, vaste taak, anderen werken voor diverse rubrieken of bij gelegenheid op vraag van de redactie. Een overzicht. DORPSNIEUWS: Hoogstraten: Heidi Bekaert, Lindendreef 21, tel. 314.1 1.88;

36

Woensdagavond 7 februari 1979 rolden de eerste exemplarén van De Hoogstraatse Gazet van de persen in drukkerij De Jong. V.l.n.r. José Fransen, Leo Hermans, Jan Michielsen, Fons Goos en lef Schel/ekens bekeken heel nieuwsgierig het eerste resultaat van hun werk. FUSIESWING: Peter van Dijck, Pyperpad 5, Meer, tel. 315.81.29. FOTO'S: Jef Floren, Dorp 39/2, Rijkevorsel, tel. 314.57.54, Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, Wortel, tel. 314.71.96, Marcel Onincx, Lokbosstraat 9, Meer, tel. 315.93.07, e.a. De kolommen van de talrijke andere RUBRIEKEN worden o.a. geschreven door: Michel de Laet, Paul Driesen, Josée Fransen, Karel Huet, Frans Horsten, Jan Michielsen, Jozef Schellekens, Leo van Riel, Felix Vleugels en bij gelegenheid ook nog door Jos Bruurs, Herman Dufraing, Marcel Laurijssen, Victor Leyten, Frans Snels, Frans van Bergen, Peter van Hofstraeten, e.a. Onze huisTEKENAAR is Karel Huet en voor de algemene VORMGEVING van het blad tekent Frans Horsten. Voor de EINDREDACTIE zorgt Josée Fransen, tevens verantwoordelijke uitgever, en REGIONAAL en ALGEMEEN nieuws mag je steeds bezorgen bij Jozef Schellekens, hoofdredacteur, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, tel. 314.55.04.

In dit bureau aan de Loenhoutseweg bij lef en Toos Schel/ekens-Roefen werden het eerstejaar ontelbare uren gewerkt, en misschien nog meer gezweet, om elke week het weekblad keurig af te werken.


. .·

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenbou~eweg

34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 "

.

Wie herkent deze twee ijverige medewerkers Ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, achter onze stand tijdens een avondmarkt schepenen en talrijke bezoekers hadden steeds in de Vrijheid te Hoogstraten? veel belangstelling voor onze speelse aanwezigheid op de handelsbeurs in de veiling.

Losse verkoop Maandelijks ontvangen alle lezers die een postabonnement hebben hun 'gazet', het maandblad, via de postbode. Maar nietabonnees kunnen ook een exemplaar kopen in diverse winkels. Hoogstraten: Warenhuis Unie, Vrijheid 241, Quirijnen Supermarkt, Vrijheid 222, M. Dries-Torreele, Vrijheid 159, Discount Den Gouden Bol, Vrijheid 130 en Kiosk, Vrijheid 112. Meer: Mick Shop, Dorp 1 en Quirijnen Supermarkt, Dorp 12. Minderbout: Drukkerij Merjan, Dorp 31. Wortel: J. Van Opstal, Grote Plaats 28 en 't Worteltje, Langenberg 7a.

Meerle: Kerkstraat 14 en Louis lansen, Voort 30. Meersei-Dreef: Harry Bogers, Dreef 73. Castelré: Staf Snoeijs, Schootsenhoek 6. Soms moeten we vaststellen dat we onvoldoende op de boogte zijn van initiatieven van openbare besturen, verenigingen, instellingen ea bedrijven uit de streek. Laat bet ons a.u.b. tijdig weten indien u activiteitea beeft die u graag aangekondigd ziet of besproken of gefotografeerd. U kunt uw informatie, bij voorkeur schriftelijk of eventueel telefoniscb of per fax, doorgeven aan eea medeweder of u stopt eenvoudig een briefje Ïll de bns (met vermelding van naam, adns m eveatoed td.nr.). Wij kijken uit naar uw readie ea Ilopen op uw medewerking. •

Gust Michielsen, samen met echtgenote Maria Verheyen, was zeker in de pionierstijd onze voornaamste raadgeven en helper bij de organisatie van de administratie.

In 1984 vierden wij het eerste lustrum van De Hoogstraa/Se Gazet met een groot feest en een groepsfoto. V.l.n.r. (boven) Karel Huet, Leo van Riel, Fons Goos, Frank van Gompel, Willy de Greef, Jan Michoe/, Felix Vleugels, MayA erts, Leo Vleugels, Jos Matthé, (onder) René Laurijssen, Leo Hermans, Frans Brosens, Toos Roeien, Jef Schellekens, José Fransen, Michel de Laet, Jan Miehielsen en Marcel Laurijssen. 37


Bur~~rlijke stan~d···-·'-"--~[Geboortes 29 juni: KeUy, dochter van Adrianus Ruskus en Catharina de Jong, Dr. Gornrnersstraat 8, Meerle. 1 juli: Jasmioe, dochter van Yves Cavents en Martine Van Den Kieboom, Minderhoutdorp 40, Minderhout. 5 juli: Jeffrey, zoon van Cornee1 Leemans en Sabine Verschueren, Elsakker 2a, Meerle. 5 juli: Brian, zoon van Martin van Steen en Elly Van Gils, Gelmeistraat 101, Hoogstraten. 7 juli: Jef, zoon van Ludo Goetscbalckx en Ria Brosens, Gestetsestraat 30, Meer. 8 juli: Lauren, dochter van Paul Geudens en lngrid Vermeiren, Meerseweg 8, Meer. 9 juli: Sven, zoon van Erik Voet en Marleen Bogaerts, Oude Meerteseweg 2a, Meer. 10 juli: Karen, dochter van Stefaan Verstraeten en Betty Baeyens, Grote Plaats 37a, Wortel. 16 juli: WiUem, zoon van Edgar Duliaart en Helen Verbeek, Heibergstraat 7, Meerle. 24 juli: Sanoe, dochter van Robert Lodewijckx en Edith De Saeger, Loenhoutseweg 28, Hoogstraten. 24 juli: Carolien, dochter van Patrik Larnbrechts en Miranda Vorsselmans, Loenhoutseweg 38a, Hoogstraten. 25 juli: Roy, zoon van Willy Miebielsen ~ïl Christianne Jansen, Voort 21, Meerle.

Rechtzetting: DAAN, geboren op 29 juni j/. is de dochter (en niet de zoon) van Dirk en Chris Lambrechts-Aerts, Dr. Versmissenstraat 7, Hoogstraten.

11 juli: Eddy Peeters, Hooiberg 1, BaarleNassau Nl. en Livy Meyvis, Zandstraat 19, Wortel. Nieuw adres: Langenberg 47, Wortel. 11 juli: Marc Ceusters, Elsbroeken 2, Hoogstraten en Anja Adams, Achletsestraat 72, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 13012, Hoogstraten. 11 juli: Luc Bosmans, Hoogeind 9, Meer en Martine Jansen, Meerteseweg 48, Meer. Nieuw adres: Hoogeind 9, Meer. 17 juli: Eddy Verboeven, Heerle 38, Minderhout en Cbantal Boschman, Cauwerburg 105c, Temse. Nieuw adres: Cauwerburg 105c, Temse. 24 juli: Kris Verswyvel, Hemeldonk 46, Lille en Els Van Den Laogenbergb, Gust. Segersstraat 19, Hoogstraten. Nieuw adres: Hemeldonk 35, Lille. 24 juli: Eddy Aerts, Zandbergstraat 5, Meer en Kristel Van Looverea, Molenstraat 6a, Hoogstraten. Nieuw adres: Zandbergstraat 3a, Meer. 25 juli: Raphaël Ver.eeren, Turnhoutseweg 49, Baarie-Hertog en Katrio Sayer-s, J. Van Cuyckstraat 27, Hoogstraten. Nieuw adres: Gravin Elisabethlaan 1 bus 9, Hoogstraten. 31 juli: Freddy Coeaea, Blijkerijstraat 20, MaDe en Catbériae Sterkens, Poeleinde 6, Wortel. Nieuw adres: Vrijheid 25, Hoogstraten. 31 juli: Ivan Ad:riaensen, Schoolstraat 3, Hoogstraten en Anaemie Schrijvers, Stwg. op Turnhout 163, Merksplas. Nieuw adres: niet gekend.

lá91 -0-v-er-ll-fjd_e_ns_

_ _ _

1 juli: Carolus van Boxel, 90 jaar, weduwnaar van Elisabeth Van Gestel, Strijbeekseweg 1, Meerle.

4 juli: Karel Goris, 82 jaar, echtgenoot van Maria van der Steen, Meerseweg 46, Meer. 8 juli: Jobanna Jansen, 87 jaar, weduwe van Ludovicus Braspenninckx, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 9 juli: Karel Van Cantfort, 62 jaar, Gelmeistraat 33, Hoogstraten. 9 juli: Jos Aerts, 86 jaar, echtgenoot van Maria Bastijns, Oosteneind 15, Meerle. 9 juli: Julia Van Geel, 62 jaar, echtgescheiden van Matthé Jozef, Gestetsestraat 39, Meer. 10 juli: Jan Martens, 73 jaar, echtgenoot van Maria Adams, Terbeeksestraat 32, Meer.10 juli: Jozef Wens, 96 jaar, weduwnaar van Joanna Crabeels, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 11 juli: August Janssens, 79 jaar, ongehuwd, Minderhoutdorp 26, Minderhout. 13 juli: Lucia Verboeven, 68 jaar, echtgenote van Augustien Van Nyen, Rooimans 14, Wortel. 18 juli: Joanna Cbristiaensen, 79 jaar, weduwe van Jozef Van Opstal, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten. 19 juli: Frans Bolckmans, 78 jaar, weduwnaar van Alicia Van Bergen, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 19 juli: Raf Lauryssen, 22 jaar, St. Lenaartseweg 15, Hoogstraten. 20 juli: Anna Van Gorp, 86 jaar, weduwe van Loctewijk Govaerts, Achtelsestraat 58, Hoogstraten. 21 juli: Wilbelmina Van Den Heuvel, 88 jaar, weduwe van Marcel Renders, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 27 juli: Tbeopbiel Franqué, 86 jaar, echtgenoot van Clarisse Verhougstraete, Kolonie 21, Wortel.

I~/ Huwelijken 3 juli: Paul Franken, Hertenstraat 25, Turnhout en Marleen Mertens, Karel Boomstraat 19, Hoogstraten. Nieuw adres: Klaveren 13, Turnhout. 3 juli: Geeraart Scbelkens, Koornbloemstraat 22, Wilrijk en Lotgarde Vermeiren, Minderhoutdorp 11, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutdorp 11, Minderhout. 4 juli: Paul Leys, Kloosterstraat 15, Lilleen Tine Buyens, Heilig Bloedstraat 8, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 170e, Hoogstraten. 4 juli: Frans Van Den Bogerd, Minderhout. sestraat 2/1, Hoogstraten en Greta Verboeven, Peerdekeusstraat 53, Beerse. 10 juli: Erik Van Dijck, Hemelstraat 9, Hoogstraten en Hilde Molkens, Eikenlei 71a, Brecht. Nieuw adres: Kerklei 26, Brecht. lO juli: Guy Geens, Worteldorp 43, Wortel en Christien Rommens, Jan Van Cuyckstraat 26, Hoogstraten. Nieuw adres: Katelijnestraat 54a, Hoogstraten. lO juli: Johannes Heeren en Linda van Batenburg. Adres: Groot Eyssel 20, Meerle. 11 juli: Dirk Snoeys, Langenberg 13, Wortel en Martine Vanderballen, Kardinaal Cardijnlaan 29, Rijkevorsel. Nieuw adres: Grote Plaats 37 bus 1, Wortel.

38

Alle reportage- en studiowerk Reclame- en industriële fotografie Enkel op afspraak.· Reserveer tijdig!

ACTIE Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

2

HOOGSTRATEN

FOTO'S VOORDE PRIJSVAN

1

03/3 14.13.1 3.


reeds vijfentwintigjaar aan het werk. Het begon allemaal in 1967 toen Rik Ooms, Eddy Maes, Wim Sterkeos en Danny Swaegers een groepje vormden en startten met optredens in de eigen streek. Toen een organisator hun

Dankzij de goede contacten met de Beatles Fanclub mogen ze in Namen ook nog eens optreden op de jaarlijkse Beatlesreünie. Op 30 augustus spelen ze reeds, ter gelegenheid van Rijkevorsel Kermis, in de tent op het Prinsenpad. Ook op Meer kermis mag Desperated Company niet ontbreken. Op 6 oktober spelen ze in de tent bij café ' t Hoekske. Meer inlichtingen over Desperated Company krijg je op het nnmmer 314.31.61.

Cahier de Brouillon Twin House

Fusieswing 't Is weer voorbij die mooie zomer. De zomerfestivals zitten er weer bijna op: begin september heeft u nog Benefietpop in Wuustwezel dat zeker een plaatsje moet vinden in uw agenda. De regionale zomerfestivals hebben het niet slecht gedaan: Moslees '92 bleef hetzelfde als vorig jaar ondanks een anticampagne in diverse Nederlandse dagbladen, die op voorhand melding maakten '''3.11 een uitverkocht festival (een uitgebreid verslag leest u bij Paul Kokx, want ondergetekende was op vakantie). Akkerpop heeft de kaap van tweeduizend toeschouwers achter zich gelaten: de affiche was ook niet te missen. Rambling Jeffrey Lee nam op 26 juli nier: het vliegtuig naar België (Akkerpop), wel naar Los Angelos omwille van ziekte in de familie. De Australische formatie Bjön Apia, een stel Abba-imitatoren, werden door de Akkerpop-organisatie op zaterdag goedgekeurd op Geelhouse Rock . In de namiddag weerklonken dus de klanken van het populaire viertal in de zeventig aan het Meerse Klooster. Antilliaanse Feesteli vierden dit jaar hun tiende verjaardag met onder andere een eerste CD 'Caribbean Beat Vol. I'. Fusieswing begint stilaan maar zeker weer zijn normale leven te leiden en blikt met plezier terug op de toch wel succesvolle zomer voor onze regionale festivals. ~

.

. .

-

, Desperated Company Op zondag 26 september speelt regioband Desperated Company in het Rijkevorselse Parochiecentrum 'The Beatles'. Reeds jarenlang brengen ze steevast enkele nummers van de vier uit Liverpool. Paul Me Cartney werd dit jaar vijftig, Ringo Starr stond op het Beach Festival in De Panne. Reden te meer om eens een Beatlesavond in te richten. Zanger Eddy Maes, gitarist Rik Ooms, keyboardspeler en basgitarist Dirk Mulleman, gitarist Wim Sterkens en drummer Patriek Vindevoghel repeteerden de afgelopen maanden wekelijks om er een onvergetelijke avond van te maken. De leden van de Rijkevorselse Brug (Rijkevorsels volksblad vergelijkbaar met de Hoogstraatse Maand, nvdr) zorgen voor de logistieke en morele ondersteuning. Heel wat oude (nou ja ...) en vooral nieuwe Spiraalleden worden opgetrommeld. Waarschij nlijk zal het Centrum weer te klein zijn, net zoals bij het jaarlijkse Floeren Aapbal. Ongetwijfeld hebt u de heren al wel eens aan het werk gezien; ze zijn

naam vroeg, stonden ze met hu.n mond vol tanden. Uit pure wanhoop noemden ze zichzelf 'Desperate Company'. Later werd er nog een 'd' aan toegevoegd en Desperated Compuy was een feiL Toen was het all974: Rik Ooms, Eddy Maes, Wun Sterkens, Cyriel Van Opstal en Fred Van Ostaeyen speelden regelmatig bals en festivals plat met een p.a.installatie, iets totaal nieuw voor die tijd. Twee nummers werden vereeuwigd op vinyl: 'Higher' en 'Some<me's Lovin' Me'. Na '78 waren er verschillende groepswijzigingen. Eddy en Wim gingen bij Hassle spelen. Rik en Wun maakten samen met Floeren Aap nog twee langspelers. Een goede twee jaar geleden werd Desperated Company nieuw leven ingeblazen. Dirk Mulleman komt uit het verre Kortrijk basgitaar spelen (ex Tinny Ties) en Hoogstratenaar Patriek Vindevoghel komt van Nonkel Ney. Het huidige repertoire bestaat uit covers, aangevuld met eigen nummers, waarvan trouwens een demo werd opgenomen. Desperated Compaoy speelt niet alleen op zaterdag 26 september in het Rijkevorselse Parochiecentrurn de nummers van The Beatles.

Wij moeten u betreffende de BelgischLimburgse combinatie Twin House alle informatie over de vroegere carrières schuldig blijven. Het energieke zestal drong door tot in de finale van Backstage Vakature '9 1, maar bleef daarna in de anonimiteit bezig. Alleen op de préselekties van Rockshot '92 lieten ze nog even iets van zich horen . Een spijtige zaak, want de muzikale kracht van Twin House is de moeite waard om aan de buitenwereld te worden voorgesteld. Als Twin House optreedt, hoor je filmscenes langs je gezichtsveld voorbijrazen, bevind je je in rokerige clubs waar de jazz heerst, en beland je na het buitenkomen in een kliniek voor geestesgestoorden. Twin House brengt een uitfreakende combinatie van rock, pop en jazz, in hoog tempo swingend en met een virtuositeit gebracht die vele muzikanten en Belgenland met schaamrood op de wangen zou doen afdruipen. Hot jazz, zaterdag 5 september in de Hoogstraatse Cahier. De inkom voor deze 'Twin House' -party bedraagt 150 frank.

Wrecldess Eric Eveneens een aanrader is het optreden van Wreckless Eric op zaterdag 19 september. Eric Goulden begon zijn muzikale carrière als Wreckless Eric op het legendarische Stifflabel, waar toen ondermeer Nick Lowe, Elvis Costello, Jan Dury en The Damned op thuis waren. Uit die tijd kennen wij hem trouwens nog van het nummer 'Whole Wide World', dat later verscheen op zijn bekendste (dubbel)album 'Big Smash!'. Na vier langspelers en zeven singles en een pak toemees liet Wreckless Eric Stiff Records voor wat het was. Met Russ WiJkins (Chelsea Drugstore) en Catfish Truton (The Great Mid-Western Chocolate Machine) neemt hij in 1989 het album 'Le Beat Group Electrique' op. Een van de nummers van deze plaat, 'Just For You' , werd later nog gecoverd door Marianne Faithfull. Dankzij 's mans constante aanwezigheid

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c- 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.~7 39


FUSIESWING in Duitsland kwamen Die Toten Hosen met hem in kontakt. Samen namen ze opnieuw 'Whole Wide World' op, 350.000 stuks van dit plaatje vonden hun weg naar de kopers. De laatste halte voor Wreckless Eric was New York, waar hij in contact kwam met bassist Kai Eric (ex-Tav Falco & Panther Burns) en drummer Jim Sclavunos, die zijn diensten eerder al verleende aan The Cramps, Panther Burns, Lydia Lunch, Teenage Jesus & The Jerks en Sonic Youth. Het nieuwe album dat Wreckless Eric met hen opnam heet 'The Donovan of Trash'. Een levende legende, ooit tijdelijk vrachtwagenchauffeur en patiënt in een psychiatrische kliniek, staat op zaterdag 19 september in Cahier de Brouillon. Een must voor wie van pubrock houdt. Voor de inkom hoef je het niet te laten (250 frank). Meer inlichtingen over beide optredens bij Mark Sprangers op 03/314.32.64 of fax 03/314.62.54.

Benefietpop voor het ·.goede doel Al twaalf jaar lang doet men in Wuustwezel iets voor zijn gehandicapte medemens. Vorig jaar nog mocht Gehandicaptenzorg Noorderkempen tweehonderdduizend frank ontvangen van de organisatoren van Benefietpop. Een initiatief dat wij van Fusieswing alleen maar kunnen aanmoedigen. Benefietpop is ontstaan samen met de Bouwfeesten, eveneens voor Gehandicaptenzorg Noorderkempen. Het begon allemaal heel rustig: met een volksspelnamiddag, een bal of een optreden van een streekgroep. Sinds 1985 was de publieke belangstelling zo groot dat men de evenementen scheidde. De Bouwfeesten worden nog steeds georganiseerd in juni, Benefietpop tijdens het eerste weekend van september. Vrijdag 4 september gaat men van start met Jonggerockt met drie streekgroepen die reeds over het ganse Vlaamse land, en zelfs daarbuiten, hun muzikale kwaliteiten bewezen hebben. Wild Orchid uit Rijkevorsel geeft het startschot omstreeks twintig uur. Ashbury Faith uit Malle komt daarna aan de beurt. Dit trio gaat zelfs het buitenland verkennen en maakt de radio onveilig met hun single 'She's an Alien'. Afsluiters Betty Goes Green tekenden voor een platencontract met de gitarist van Lou Reed als producer. Zeker en vast de moeite, deze drie jonge beloftevolle groepen. Zaterdag 5 september zorgen drie discotheken, samen met een spetterende licht- en lasershow, voor een onvergetelijke 'Nacht van Benefietpop'. Ook aan het iets oudere publiek wordt gedacht. Een tweede tent wordt omgetoverd tot een rockcafé met iets meer rockgerichte muziek. De 'Make It Happening' van zondag vormt de apotheose van deze Benefietpop. De L.A.Band, dat is de vroegere begeleidingsgroep van Jean 'Kid Safari' Vijdt, en The Daltons zorgen voor de muzikale begeleiding van niet de eerste.;.de beste Vlaamse artiesten. Organisator Wilfried Van Hasselt wist een allegaartje te strikken voor het goede doel: noteer onder andere Felice, die vorig jaar het evenement nog presenteerde, Roland, die dit jaar het avondprogramma voor zich neemt, Kreuner Ben Crabbé, afsluiter van vorig jaar Paul 'Boogie Boy' Ambach, Frank Ermgods van The Pop Gun, Charles Jarvis die nu al aan het repeteren is met Paul Landau, Jessie De Caluwe, Ludo Mariman geeft een akoestisch

40

optreden ten beste, Geert Hoste brengt zowel sketches als zang, streling voor het oog Micb Van Houtem (backing-vocaliste van onder andere Dirk Blanchart), ... Deze indrukwekkende lijst wordt nog bijna dagelijks aangevuld. Voor driehonderdvijftig frank kan u vanaf twee uur tot middernacht genieten van een nog nooit geziene happening. Omstreeks middernacht wordt dit weekend afgesloten met een grandioos vuurwerk. De acht enthousiastelingen die instaan voor de organisatie van dit weekend krijgen nog eens steun van meer dan honderd vrijwilligers het weekend zelf. Zij hopen dit jaar nog meer dan vorig jaar te kunnen geven aan Handkaptenzorg Noorderkempen. Trouwens wanneer u op het terrein staat, dan kan u ook de gebouwen zien waarnaar de opbrengst integraal gaat. Die gebouwen zijn hard nodig voor leerlingen van het type acht, dat zijn kinderen met leerproblemen in de lagere school. Zij kunnen, mits een aangepaste leermethode, toch nog starten in het zesde leerjaar. De organisatoren pakken dit jaar uit met een formule die anders is dan anders voor onze medemens die ook een beetje anders is dan de anderen, maar daarom zeker nog niet minder goed. Voorverkoop onder andere in de Meerse Mussenakker, het Rijkevorselse Spiraal en bij Danny Broseos in Hoogstraten. Het terrein vindt u aan de B.O.-scholen in Wuustwezel. Meer inlichtingen bij WiJfried Van Hasselt, Molenstraat 11 in 2960 Brecht. Alle informatie voor de oktober-editie stuur je voor 7 september aan Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Hoogstraten. Telefoon 03/ 315.81.29 en fax 03/ 314.55.04. Jeugdclubs mogen uiteraard steeds hun wintei:programma bewrgen, in wverre dat al vaststaat. r~

· J)e Kliefluuaers

Op vrijdag 11 september zal er in het Rijkevorselse Centrum nog eens een echte rockavond plaatsvinden. FC De Kliefbamers organiseren dan immers twee optredens ter gelegenheid van hun eerste verjaardag. Twee betere Belgische rockbands staan op het podium: The Paranoiacs en The Wolfsbanes. Wie Paranoiacs zegt, spreekt terecht van een fenomeen. Wie deze groep nog niet kent, is een nieuweling in het rockmilieu. Vooral na het uitkomen van hun recente CD 'Thirteen' hopen ze door te breken tot de absolute top van België. Amusement staat bij dit stelletje ongeregeld hoog in het vaandel. Ondanks alles vormt dit geen contradictie met het professionalisme van hun muziek. De voedingsbodem hiervoor blijft stevige rock. Opvallend is het feit dat bij de nieuwste CD ruimte is gemaakt voor experimenten. The Paranoiacs blijven wel trouw aan de eigen sound, ook al zijn er meer variaties gemaakt. Dat vooral onder impuls van Roti Mosimann, die er steeds meer heeft willen uithalen. De basis voor de nieuwe songs is onveranderd gebleven evenals de groepsbezetting met Hans, Rafke, Jonas, Eric en Pat. Bij de nieuwe songs blijven Tbe Paranoiacs trouw aan hun rechtlijnige en eenvoudige teksten. Zij willen geen politieke of andere mening naar voor brengen, ze brengen amusement, energie - ook op het podium - en levensverlangen. Tbe Paranoiacs blijven nog steeds een echte rockgroep die houdt van goede, stevige en gedreven rock. Als tweede groep zijn Tbe Wolf Banes nog eens present te Rijkevorsel, na hun fantastische op-

treden op Festivalk '92 dat plaatsvond in de nieuwe Kempense 'rocktempel' De Valk. Rijkevarset is geen onbekende lokatie voor het Lierse groepje, onder leiding van Wimmeke Punk. Hun eerste LP, met onder andere 'As The Bottie Runs Dry', werd opgenomen bij George Kooymans in Rijkevorsel. De doorbraak kwam vooral met hun recentste CD 'High Five', waarvan enkele pareltjes van singles verschenen. Denk maar aan 'James', 'Miles away From Here' en 'Let's Make Luv'. Na een uitgebreide festivaltournee, onder andere Geelhouse Rock en het Bemdfestival, staat dit sympathieke vijftal nog eens op een podium in onze regio. Zeker en vast niet te missen! Wil je zeker zijn van je plaats, koop dan een kaart in voorverkoop want het aantal plaatsen is beperkt. Misschien kunnen de organisatoren sporthal De Valk als alternatief achter de hand houden!? Voorverkoop aan 200 frank, en da's geen geld, bij Café Sport, De Valk, JH Spiraal (allen in Rijkevorsel), in Hoogstraten in de Gelmei en bij Danny Brosens, café Chapeau in Merksplas, Fanoplaten Brokken in Oostmalle en de Westmalse CD-Theek. De deuren van het Centrum worden geopend vanaf 20 uur, hopelijk niet met een kliefhamer, maar wel door een Kliefhamer.

Xiende Antilliaanse Feesten Ook de tiende editie van de Antilliaanse Feesten werd door het F .B.I. (Fusieswing Bijzonder Inspectieteam van wmerfestivals) met een bezoek vereerd. Meteen viel het organisatievemnft op: het zijn misschien details, maar daarom niet minder belangrijk: de verwrgde gratis WC's, de uitmuntende catering, telefooncellen, uitgebreide parking en camping, en niet te vergeten de vernieuwde terreinopstelling. Die zorgde ervoor dat iedereen een perfekt zicht had op het podium. Was er nu meer volk dan vorig jaar? Wij weten het niet, het is moeilijk te schatten. Toch waren er zeker meer dan tienduizend muziekliefhebbers naar de Minderboutse Blauwbossen afgezakt. Bij de nieuwe podiumopstelling, viel ook de kleine danstent in het midden van het terrein op. De danstent werd niet gebruikt om te dansen, het was eerder een rustplaats voor jongeren. De bediening aan de biertent en


FUSIESWING

De oervaders van de ska, The Skatalites, verwelkomden het publiek in Belgium Brussels. Onvergetelijk. cocktailbar was ondanks de drukte toch zeer snel te noemen. Het bier vloeide uit een grote tankwagen, de coclnails werden voor het eerst geschonken in plastiek.. De inhoud bleef hetzelfde en het 'donderwolkje' kreeg onze voorkeur. Over donderwolken gesproken, of geschreven, de tenten van het fesriYal konden ook de voorjaaronweders niet weerstaan. Een week voor het festival, lagen de tenten neer. Alles kwam toch weer in orde regen 14 en 15 augustus. Vrijdag was het ietSjes frisser, zaterdag was nog geen hete zomeraYond maar toch. Toch wel opvallend, Yolgens !dark Sprangers, dat de Antilliaanse Feesten nog nooit hebben moeten afrekenen met slecht weer. Volgens hem ligt dat aan een hoge drukgebied, dat zich ontwikkelt boven het terrein en zo het slechte weer wegdreef. Een nieuwe Bob De Richter onder ons? Hij had alleszins toch gelijk, de regen bleef weg. Ook op het podium werd vuurwerk geleverd: zaterdag iets meer dan vrijdag, ook al was het optreden van de nog steeds levende legende The Skatalites niet te versmaden. Kortom een geslaagd weekend, ook al ben je deze tekst aan het schrijven op de vroege zondagochtend na het festival en moet je binnen enkele uren weeral vertrekken naar Graspop in Dessel.

De Antilliaanse Feesten in Hoogstraten zijn al tien jaar lang een begrip in Vlaanderen. Jaarlijks brengen tien groepen een mooie staalkaart van de diverse muziekgenres uit het CaraĂŻbisch gebied, zoals daar zijn zouk, cadeuce, merengue, soca, ska, ... De muziek van ginder is vrij moeilijk te vinden op plaat of CD. Begin dit voorjaar werd door organisator en bezieler van de Antilliaanse Feesten, Lode Verschueren, een verzamelCd aangekondigd met een divers aanbod aan CaraĂŻbische muziek. Het was wachten tot vrijdag 14 augustus, de eerste avond van de tiende feesten dus, op de eerste exemplaren van de CD. Het samenstellen van zo'n verzamelaar is helemaal geen sinecure. De rechten van bestaande nummers moesten opgekocht worden, en dat was werk voor advocaten die con-

De CD 'Caribbean Beat Volume One' had heel wat succes op de Tiende Antilliaanse Feesten. tacten moesten leggen met de andere kant van de wereld. Gelukkig bestaan er goede contacten met de groepen, aangezien alle groepen die op de CD staan, ooit al eens in Hoogstraten opgetreden hebben. Het resultaat mag er zijn: een compilatie van uiteenlopende stijlen, . goed voor dertien nummers, samen meer dan zeventig minuten muziek. In tegenstelling tot wat heel wat mensen denken, bevat de CD en~ kei originele studio-opnamen en geen livemuziek van het festival. Soms werd wel voor een andere versie gekozen, zoals bij Sally Brown van 'Laurel Aitken'. Dat is niet de single-opname die wij kennen. Hier werd, dankzij bemiddeling van Laurel Aitken himself, gekozen voor een versie met mondharmonica. Meer informatie betreffende de nummers en de groepen vindt u in de inlay, die werd ingetekend door Raggas, die ook instond voor het kleurrijke logo van deze editie van de feesten. We willen u toch niet de diverse muzikale pareltjes onthouden: 1) Dixie Band - La ki ni nana 2) Caribbean Combo -No dji m 'en so 3) Laurel Aitken - Sally Brown

4) Ramon Orlando & Orquesta Internacional - Bailando 5) Jean-Michel Cabrimol & La Mafia- Domi bien propre 6) Imagination Brass - No dance 7) Rene-Paul Amoro & Electric Ananas Argent 8) Victor Roque & La Gran Manzana - Sabar y pena 9) Vega Band - Pa kite'm 10) Reasoos Orchestra- Lajan mwen 11) Pier'Rosier & Gazolinn' - Gazolinn 12) Macario Prudencia- Wasmashin 13) Wilfrido Vargas - Agua De cd 'Caribbean Beat Volume One' wordt uitgebracht op het Duitse label Intuition Records, in de Benelux verdeeld door Dureco. Distributie in de rest van Europa gebeurt door bet eigen netwerk van lntuition, in de Verenigde Staten door het onlangs opgericht Intuition America. En zoals de naam al laat vermoeden, mogen we waarschijnlijk volgend jaar een tweede volume verwachten, samengesteld door Lode 'Louis' Verschueren.

I

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag -Vrijdag 10-18 uur Zaterdag- Zondag 10-17 uur

41


Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS FEEST-EN VERGADERZALEN

RFSI'AURANr

TAVERNE

(SEMINARJES)

HOOGSTRATEN Tot zondag 20 september: FIETSZOEKTOCHT LG, KVLV, KLJ, dag naar keuze. Formulieren à 100,- bij de dienst Toerisme, Cera of Sirnonne Bruurs-Michielsen. Zondag 30 augustus: LIBELLEN EN VLINDERS ZOEKEN, vertrek 13.30 uur lokaal Karel Boomstraat, eigen vervoer, org. JNM + Wielewaal. Zondag 30 augustus: BEIAARDCONCERT, 19 uur, Bernard Michel uit Frankrijk.Woensdag 2 september: AVONDFIETSTOCHT, vertrek 19.15 uur, Medisch centrum, Heibaert via Heuvelstraat, org. KVLV 134.53.78 Zaterdag 5 september: HOUSEPARTY met optreden van Twin H ouse in Cahier De Brouillon, deuren 20.00 uur. Inkom 150 fr. Zondag 6 september: DERDE SPILZAKKENTOCHT Wandelclub De Noorderkempen, vertrek tussen 8 en 15 uur, Vito, Gravin Elizabethlaan, keuze tussen 6, 12 of 25 km. Vanaf maandag 7 september: elke maandag BETER BEWEGEN om 19.30 en om 20.30 uur in sportzaal Vito, lesgeefster Heidi Vorsselmans, org. KVLV .

vzw 'HET

SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

't HOOGHUIS

Van.Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax03/ 314.87.43 gers, dit alles aan het industrieterrein. Org. Supportersclub Wim Lambrechts. Dinsdag 15 september: LAATSTE DAGFIETSTOCHT, vertrek 9.30 uur, Medisch Centrum. Doel: Bakkersmolen Wildert, gelegenheid tot lunch mits vooraf inschrijven bij Madeleine Vissers, 314.53.78. Info-avond voor ouders, thema 'Zelfverdediging bij kinderen', 19.30 uur, org. KVLVjongeren. Woensdag 16 september: BESTUURSVERGADERING KVLV 19.30 uur. Zaterdag 19 september: Hoogstraatse BRIDGEKROEGENTOCHT, 11-18 uur. ERIC WRECKLESS in Cahier De Brouillon, deuren 20.00 uur. Inkom 250 fr. Zondag 20 september: ZOOGDIERENTOCHT. Speciale aandacht naar de verschillende muizensoorten, met deskundige toelichting aan het brede publiek. Afspraak 8.30 uur Oude gemeenteschool Karel Boomstraat en 9.00 uur aan kapellerje van Hal (Minderhout). Zondag 27 september: Hoogstraten KERMIS. 25e MISSIEFEEST PAX, 's middags menu's volgens inschrijving, 's namiddags pannekoeken en animatie. Zondag 27 september: NATIONALE DAG VAN HET ORGEL. Orgelroute langs Hoogstraten, Meer en Ulvenhout, 14- 18 uur, inl. Dienst voor Toerisme, kelder stadhuis. Maandag 28 september: 25e MISSIEFEEST PAX, 's namiddags pannekoeken en gebak, 's avonds menu's volgens inschrijving.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

WORTEL Vrijdag 28 augustus: WORTELFEESTEN. 17.00 uur Avondmarkt; 19.00 uur Jogging . Zaterdag 30 augustus: WORTELFEESTEN. Om 13.30 uur Ruil- en rommelmarkt. Om 13.30 uur Fiets- en wandeltocht. Om 15.00 uur Demonstratie hondendressuur. Om 16.00 uur wedstrijd versierde fietsen en zelfgebouwde voertuigen. Vanaf 19.00 uur Bierproefwedstrijd en Bingo-avond. Vrijdag 18 september: GROTE KAARTPRIJSKAMP rikken en jokken, in de parochiezaal. Inschrijving vanaf 19.00 uur. Org. Geburenvereniging Worteldorp. Zondag 20 september: PIANOCONCERT door Yuli Lavrenov om 20.30 uur in de parochiezaal, org. muziekhandel De Gouden Toets.

Iuu~rqfjcsquis ttrijofteio 183 ft oogstraten 03/314 66 65

(!}ust & 1fii!imte

~ -~

vzw Mussenakker Meer rt/ Waar mensen zich jong

~_(--

~=!~jonge

mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u .• zaterdagavond vanaf 18.00 u.• zondagnamiddag vanaf 14.00 u .• zondagavond vanaf 20.00 u.

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten t ijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF Donderdag 10 september: UITSTAP FLORIADE Zoetermeer, vertrek 7.30 uur aan de kerk, org. KVLV. Zondag 13 september: 10.00 uur GROTE PRIJS KEMP I MEUBEL voor Mountain Bike voor kadetten, dames , veteranen; 12.00 uur GROTE PRIJS BAKKERIJ DE LELIEBLOEM voorMountainBike seniors; 15.30 uur Internationale veldrit GROTE PRIJS PLUIMVEESLACHTERIJ Herrij42

Marc Van der Smissen

CAFE DE NIEUWE BUITEN

Eethuis Roma

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en ·donderdag gesloten Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz ... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (031 314 53 28

FRITUUR- EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.


MEER Zate.rdag 29 augustus: KWB-BARBECUE aan John Lijsenstraat vanaf 19.00 uur. OPENDEURDAG DANSSCHOOL Bevers vanaf 20.00 uur. Zondag 30 augustus: KWBVOLLEYBALTORNOOI aan John Lijsenstraat vanaf 10.00 uur. OPENDEURDAG DANSSCHOOL Bevers voor kinderen van 14.00-18.00 uur. Donderdag 3 september: OPENDEURDAG DANSSCHOOL Bevers vanaf 19.00 uur voor 50-plussers. Zaterdag 5 september: OPENDEURDAG DANSSCHOOL Bevers vanaf 20.00 uur. Zondag 6 september: KWB GORDELT rond Brussel: vertrek om 06.00 uur bij A. Fransen. ROSALlADAG van Ziekenzorg in parochiezaal vanaf 11.00 uur.

ICARUS

Zaterdag 26 september: BRASS-en DRUMBAND Ste.-Rosalia CONCERTEREN in Dessel. Woensdag 30 september: BLOEDINZAMELING aan Terbeeksestraat vanaf 18.00 uur.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle- Tel. 315 79 40

@@@@@@@@@@@@@@@~~~~~~~~~

~ ~

taverne ~ Gelme~traat 7

~ ~

~

ll ~

~

HOOGSTRATEN Tel.03/3147748

~ ~ ~

!@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~

Café-rco,tau ra nt

MINDERHOUT Vrijdag 4 september: MINDERHOUTKERMIS: optreden van 'The Corner Cats' en 'P' in de tent tegenover zagerij Van Erck. Org. Fanfare. WIELERWEDSTRIJD voor cyclosportieven. Org. Supportersclub. Zaterdag 5 september: KERMISBAL met Travel Sound en Sound System in de ten. Org. Fanfare. GROOT KERMISBAL in het parochiecentrum. Org. K.S.J. Zondag 6 september: KERMISBAL met Travel Sound en Sound System in de tent. Org. Fanfare. Maandag 7 september: FIETSTOCHT naar Zundert voor de bloemencorsowagens. Vertrek te 13 uur aan het P.C.! Org. K.V.L.V. Woensdag 9 september: FEESTVERGADERING in het parochiecentrum. Org. K.V.L.V. Zaterdag 13 september: Motor-opendeurdag op het dorpsplein. Org. M.C. California. WIELERWEDSTRIJD voor dames. Org. Supportersclub. Maandag 14 september: FIETSTOCHT naar Scherpenheuvel. Org. K.V .L.V. Zondag 20 september: SPORTDAG in Tongerlo. Org. K.V.L.V. Zaterdag 26 september: BOWLING in Breebos van 20 tot 22 uur. Org. K.W.B.

DE GRENS Snijbeek 16 :'vl eerl e Tel. 3159107 ,·anuit Nederla nd 09-JD ll ~9 1 0 7

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 031314 32 64

Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Ook op woensdag.

Zondag 13 september: OPEN MONUMENTENDAG BRASSBAND Ste. Rosalia CONCERTEERT in Vosselaar. Woensdag 16 september: TURNKRING Vrij en Lenig DRINKT FEESTELIJKE KOFFIE " Zaterdag 19 september: KWB BEZOEKT BRTN: vertrek 08.15 uur aan Vredesboom PVV-BAL in de Veiling met The New Switch vanaf 20.00 uur. Zondag 20 september: SPORTDAG Turnkring Vrij en Lenig voor Jan en Alleman aan 't Klooster vanaf 13.00 uur. Dinsdag 22 september: OPHALING groot huisvuil.

autobanden * merkbanden

* occassiebanden Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel

*

reparaties

*

depannage

Telefoon 03 / 314.63.05

43


+ Ongevallen Brandweer 314.42.43

~

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/ 315.74.46

Antiek

- 1911 +

AMBULANCEDIENST

DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

~~ HUISDOKTERS

CONTAINERDIENST

Meerdorp 79

Het Belgische Rode Kruis

K~fis Uotlm •

Koekhoven 5 · Rijkevorsel

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

5 en 6 september: DR. JM VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84. 12 en 13 september: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20A, Meerle, tel. 315.85.55. 19 en 20 september: DR. W. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 26 en 27 september: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

[}J APOTHEKERS

Tel: 03/314.34.37

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud· depannage Ulicotenseweg 36 2328 Meerle tel: 03/315.79.50

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

oe VRIJHEID vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Van 28 augustus tot 4 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57 .24. Van 4 tot 11 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 11 tot 18 september: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksp1as, tel. 014-63.31.66. Zaterdagvoormiddag 12 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75. Van 18 tot 25 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 25 september tot 2 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

sanitair· zink en koperwerk platte daken met DerbigtJI}l

Gelmeistraat 111

2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81 Huwelijken- Bals fu1ven en klem P - A

Y~Y ~'

TANDARTSEN Zaterdag van 18 tot 19 uur; zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. 5 en 6 september: E. NOLS, Vrijheid 60, Hoogstraten, tel. 314.45.40. 12 en 13 september: S. ROUSSEAU, Markt 4, Merksplas, tel. 014-63.35.20. 19 en 20 september: M. SCHRIJVERS, Mo1enzijde 2C, Merksplas, tel. 014-63.39.11. 26 en 27 september: H . STEYLAERTS, Vrijheid 131, Hoogstraten, tel. 314.45.56.

BART VORSSELMANS Hall4 2322 Mmderhout

.

-y '\\

J,.f,.;. • • • , .,

.

. . 7:}.

'-~,,,,;, ,f

44

Het Hoogstraals Balloon Team 03 I 314.32.39

~ff'/11~ 1'.

'\::7

~

-:

Tel. 03/315 76 26

~

- ~ .. _ :_-~-

-- ~~~~

RIJKSWACHT: 314.50.08 - centrale verwarming • -sanitair

~

~- i,,[J,~

JOS SERVABS

Vrijheid 251-2320 Hoogstraten Achtelsestr. I

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDER S - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St Lenaanseweg 3? 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN

POLITIE: 315.71.66

T eI· 0 3/ 3 l 4 · 31 •08

SNACK-· en PIZZABAR

lt sv;ç~ Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/ 314.73.00

Woensdag 30 september is er weer een nieuwe MAAND. Kopij wordt verwacht op woensdag 16 september; sport- en dorpsnieuws op zondag 20 september .

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.