februari 2024 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 455 FEBRUARI 2024 € 3,20

JAARGANG 40

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS BV, BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Het ondernemersbloed van Ben Van den Zegel

Jef Geerts in Kamp Waes TC Langenberg terug naar af 440 verkeersboetes in Meerle De fanfares van de Noordhoek Wie worden de sportlaureaten? John Hoelen maakt kunst met afval Pastorale Eenheid klaagt kindermisbruik aan


Informatica te veel, informatie te weinig… We mogen dus terug door Wortel. Nadat we een dik half jaar een rondje Rijkevorsel - waar ze het ook hebben geweten hebben gereden. Nadat niet ingewijden - zeg maar de meerderheid van de bevolking - zich lang afvroegen wat er daar in Wortel nu eigenlijk aan de hand was, wat ze daar eigenlijk aan het doen waren. Meerdere mensen heb ik die vraag gesteld. Ze gaven me de meest diverse antwoorden: Ze leggen er waterleiding. Ze leggen er riolering. Ze leggen er ‘alle’ nutsvoorzieningen. Ze leggen er een nieuw wegdek. Ze vergroenen Wortel­ centrum. En was het niet te gek voor woorden dat een halve regio een half jaar op overlast moet getrakteerd worden om over een lengte van een schamel paar honderd meter wat voor leidingen dan ook in de grond te steken? Nog ergere onzekerheden zaten er in de antwoorden op de vraag welk probleem er eigenlijk was geweest dat de werken noodzaakte. Te weinig waterdruk werd er verondersteld. Maar heeft dan heel Wortel en een stuk daarbuiten niet te weinig druk? Waarom juist dat klein stukje van de Sint-Jansstraat tot de Polder?

Spreek me tegen, stuur massaal verontwaardigde lezersbrieven om te zeggen dat het niet waar is wanneer ik beweer dat hier sprake was van een ontzettend manco aan informatie. Terwijl ik er eigenlijk van overtuigd ben dat correcte en vooral volledige informatie bergen ongenoegen pareert. Dat niet wordt weggenomen door een excuusbriefje in de bus van de aangelanden. Hier was immers veel meer volk bij betrokken. Zeg de mensen in godsnaam wat er precies aan de hand is, hoelang het gaat duren, wat voor problemen er opduiken en de gevolgen daarvan. Duidelijkheid schept begrip. Er zullen er zijn die zeggen dat men met zijn tijd moet meegaan. Dat er zoiets bestaat als de sociale media, dé - naar gezegd wordt - algemeen verspreide en zeer deugdelijke nieuwsbronnen heden ten dage. Die zouden veelvuldig bericht hebben over de gebeurtenissen in de Wortelse ondergrond. Sta me evenwel toe te twijfelen aan die deugdelijkheid. Sta me toe te twijfelen aan die algemene verspreiding. Nogal wat mensen, ja noem ze gerust die ‘oudjes’, willen of kunnen zich geen toegang meer verschaffen

Wegé tekent

2 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tot deze informatica. Wat hun de mogelijkheid ontzegt deelachtig te zijn aan een digitaal toenemende kennisgaring en allerlei administratieve of financiële verrichtingen. Men kan daar lacherig over doen, maar het is wel degelijk een zorgwekkende realiteit. We kunnen met stenen gaan werpen, en we gaan met stenen werpen. Het bezit van kennis, informatie en digitale vaardigheid is een vorm van macht. Wie info wil, moet die maar komen vragen, lijkt het. Mijns inziens is dat een verderfelijke ingesteldheid die nogal wat actoren in de openbare diensten en aanverwante instanties kenmerkt. Overheden en aanverwanten zijn er niet voor de burger, de burger is er voor overheden en aanverwanten. Zoals gebruikelijk mogen hier evenwel niet alleen politici zich aangesproken voelen. Opdrachtgevers, leidinggevenden en lieden op het terrein zijn minstens even schuldig. En gedenk daarbij dat ook Kafka en gelijkgezinden nog steeds onaantastbaar zijn. Uw dienaar heeft er zijn beroepsleven lang in openbare dienst tegen aangebotst. Weet dus waarover hij het heeft. (nad)


OMSLAGVERHAAL

Ben Van den Zegel over Le CirQ, de Jachthoorn, Versmarkt en het sterke merk Hoogstraten

“Ondernemen is continu wakker blijven en vooruit denken” HORECA Ben Van den Zegel (47) is ondernemer pur sang. Begonnen in de electronicasector zette hij gaandeweg zijn bakens uit in de horecawereld. “Een ondernemer vandaag moet van alle markten thuis zijn. In dat gevarieerde takenpakket en die verantwoordelijkheid vind ik de juiste stimulans,” zegt hij. Ben ontvangt ons in zijn huis op de Achteraard. Samen met zijn vrouw Sofie, de altijd aanwezige sterke factor achter de schermen, overlopen we zijn professionele leven.

Duitsland Ik heb tot mijn zevende in Kalmthout gewoond. Na de scheiding van mijn ouders is mijn moeder terug naar Hoogstraten komen wonen samen met mijn zes jaar oudere zus. Ik herinner me nog dat ik toen in de gemeenteschool zowat het enige kind van gescheiden ouders was. Na twee jaar is mijn moeder hertrouwd met Jan Matthyssen, die altijd een tweede vader voor mij is geweest. Kort nadien verhuisden we naar Duitsland waar Jan diplomaat was aan de Belgische ambassade. Mijn zus en ik gingen er naar de Belgische Militaire School. De lagere school heb ik in Troisdorf gedaan, de eerste twee jaar van mijn middelbaar in Bensberg. Duitsland was toen nog niet herenigd, de hoofdstad was toen nog steeds Bonn waar ook de ambassade was. Later had ik de keuze om naar de Internationale School in Berlijn te gaan of naar het internaat van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Ik heb toen voor Hoogstraten gekozen. Het was de periode van de hereniging van Duitsland en het vallen van de Muur. Een bijzondere gebeurtenis toch wel die we daar vanop de eerste rij meemaakten. Ook al zat ik in Hoogstraten, mijn vrije dagen en vakanties bracht ik zoveel mogelijk door in Berlijn. Na mijn middelbaar begon ik aan architectuurstudies. Na twee jaar zag ik in dat dit toch niet de juiste keuze was voor mij.

Voor mijn ouders was deze breuk met mijn opleiding een schok. Dat hadden zij zeker niet zien aankomen, hun verwachtingen waren wel enigszins anders. Maar uiteindelijk lieten ze me toch mijn eigen gang gaan. Voor en na deed ik toen al heel wat klusjes, vooral in de horeca, maar ook bij kartonfabriek Van der Windt in Hoogstraten waar ik ’s nachts een tijdlang karton heb gelegd. Ook bij Mediam Telecom in Wortel werkte ik een jaar.

Gsm-hype Na mijn eerste jaar werkervaring ben ik voor mezelf begonnen. Een kozijn van me was geldschieter, waar ik hem nog altijd dankbaar voor ben. Het waren wel bewogen tijden toen. Het begon met electronica zoals camcorders, autoradio’s, dan kwamen de gsm’s. Dat werd een echte hype, die maakte dat ik op heel korte tijd wel wat kon bereiken. Iedereen moest toen een gsm hebben. Dit was nog voor de euro er was, zelfs van het internet was er nog geen sprake. Er waren toen grote prijsverschillen in de markt, ik deed aan import en export van die toestellen over heel de wereld. Er werkten vier Duitsers en één Italiaan commercieel voor mij en zo hebben wij over heel de wereld gsm’s verscheept. Op dat ogenblik had ik in België 76% van de exportmarkt in die toestellen in handen, vooral Nokia, Motorola, Ericsson, Alcatel, Samsung. Dat ging om een omzet van een kleine 50 miljoen euro. Mijn grootste exportmarkten waren toen

Groot-Brittannië en Italië. Ik kocht veel stock aan in Duitsland, het kwam goed uit dat ik die taal machtig was. Door de snelheid in de afhandeling van de goederen die binnen en buiten gingen, kon ik de concurrentie een stap voor zijn. Als er een grote levering binnenkwam, werden die nog dezelfde dag of nacht verdeeld en getransporteerd. Zo was ik de concurrentie altijd wel een dag voor. De invoering van de euro betekende dat de prijsverschillen in de exportmarkt wegvielen. Tegelijkertijd kwamen er in-

Ben op de slee, geduwd door zijn zes jaar oudere zus Ineke.

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 3


OMSLAGVERHAAL feesten zullen we de zaal niet afbreken. Johan Michielsen, die ook eigenaar is van de gebouwen van de Jachthoorn en de Versmarkt, deelt die visie. Wij komen trouwens goed overeen. Johan is geen projectontwikkelaar, het is niet zijn core-business. Die ligt bij hem op een totaal ander vlak. Eigenlijk is dit mijn favoriete bezigheid: een idee uitwerken, iets creëren en tot een goed eind brengen. Ik heb al enkele keren kunnen bewijzen dat zoiets me goed ligt. Bij de opstart van Le CirQ begon ik nog een ander bedrijf. Ik zag dat reclame maken voor Le CirQ in de traditionele reclamebladen niet altijd optimaal was, dat de boodschap niet altijd overkwam zoals ik dat wenste. Samen met iemand die goed thuis was in electronica begon ik daarom met Promobiel, een bedrijf in ledschermen. “Ik heb zelf nog stenen uit de Berlijnse muur gekapt…” ternetplatformen van aan- en verkopers, de tussenpersonen vielen hierdoor weg en de marges die we hadden op de toestellen werden minder interessant. Hierdoor werden de risico’s te groot zodat ik met deze handel gestopt ben.

Avontuur Het ondernemerschap sprak me toch wel aan, ook al zit het niet direct in mijn DNA. Mijn natuurlijke vader was leerkracht aan het GITOK in Kalmthout en mijn moeder was de gastvrouw van een diplomaat, later topambassadeur. Ik meen dat de scheiding van mijn ouders mij gesterkt heeft. Ik heb er zelf in elk geval geen nadelen van ondervonden. Integendeel, de opvoeding die ik meekreeg in twee uiteenlopende gezinnen heeft mij heel veel extra’s opgeleverd. Mijn vader was een avonturier, een natuurmens, een durver. Hij leerde me jagen en stropen, vissen op zee… Als cadeau voor mijn communie kreeg ik op mijn twaalfde jaar een tweeloop jachtgeweer met van die cartouches. En aan de andere kant was er de wereld van de diplomatie, beleefd zijn, handjes schudden. Kortom zeer uiteenlopende zaken die mij gevormd hebben en waarvan ik de goede dingen heb meegedragen. Langs de ene kant het avontuur durven aangaan, en aan de andere kant het inzicht. Als ik terugkijk, mag ik zeggen dat ik zeer liefdevol omringd ben geweest door mijn ouders, familieleden en vrienden.

Mijn ouders stonden altijd langs de twee kanten paraat en hebben het beste in mij naar boven gebracht. Het maakte dat ik een grote mate van zelfstandigheid bezit, en daar ben ik best blij om.

Le CirQ De volgende episode was de opstart van Le CirQ in december 2007, samen met een vriend. Het eerste jaar zijn we gestart als kleine discotheek in het danstheater waar Yves Hoskens mee begonnen was. Maar na veel verliezen geleden te hebben ben ik alleen verder gegaan. Het concept moest veranderen, en wel dringend, of we dreigden failliet te gaan. Ik begon daarom met de organisatie van privéfeesten, trouwfeesten, babyborrels,… en dat liep als een trein. Het eerste jaar was een overgangsjaar, vanaf het tweede jaar zat de agenda elk weekend vol. In die tijd startten we ook de after-works op donderdag. Ook dat bleek een schot in de roos, zodat de zaak van donderdag tot zondag op volle capaciteit draaide.

Er bestaan geen plannen om Le CirQ af te breken In die periode waren er al geruchten over een mogelijke afbraak van de CirQ. Dat is eigenlijk een constante geweest tot vandaag toe. Maar voor alle duidelijkheid: er bestaan geen plannen om Le CirQ af te breken. Zolang mensen blijven

4 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tijdens de corona-periode hebben we daar wat zwaar zweer gekend, ondertussen heb ik Triledgy – zo heet de firma nu - met m’n huidige vennoot en toeverlaat Reinaart Moorkens terug op de rails gekregen. In België zitten we vooral op events en dergelijke. We zijn marktleider die grote LEDschermen en LCD’s leveren op cyclo-crossen, maar ook op het EK en WK voetbal zijn we aanwezig. In Nederland hebben we een aparte vennootschap met iemand die ons vertegenwoordigt. Daar doen we heel veel mobiele reclame voor grote merken op de weg.

De Jachthoorn Nadat de exploitatie van Le CirQ op de rails zat bleek dat Marc en Chris van frituur ‘Roma’ wilden stoppen. Ik heb dan het handelsfonds overgenomen bij de verkoop van het pand. Een nieuw verhaal kon beginnen. Maarten Aerts, een achterkozijn en ondertussen medepartner in crime, had zich ingekocht om de frituur uit te baten. Ook Gert Ruts stelde zich kandidaat om mee in de frituur te gaan werken. Bij het draaiende houden van de frituur merkten we al snel dat de tijden flink veranderd waren. Frituren en heel de horeca zijn vandaag de dag ‘verwit’. Als je dan een kleine onderneming met personeel echt rendabel wil laten draaien, wordt het toch wel moeilijker. Maar er deed zich opnieuw een opportuniteit voor. Hans van den Broeck ondervond met ‘de oude Jachthoorn’ dezelfde moeilijkheden in een veranderende markt. Maar ik zag nog wel een toekomst door de activiteiten te verruimen en onkosten


OMSLAGVERHAAL te centraliseren. De Nieuwe Jachthoorn kwam tot stand. Terwijl we aan het bouwen waren, hebben we de plannen nog verder uitgewerkt. De samenwerking met Johan Michielsen was een droom. Al doende kwamen we overeen om geen appartementen te bouwen, maar hotelkamers. Ik voelde dat er vraag naar was. Zo hebben we momenteel 15 hotelkamers, 1 studio en 1 appartement ter beschikking. Waar ik uiteindelijk naar streef, is een vorm van efficiëntie. Met de bouw van de nieuwe Jachthoorn hebben we de keuken centraal geplaatst, zodat zelfs de frituur kan ingeschakeld worden bij grote drukte in het restaurant. Heel het gebouw is erg functioneel en doordacht gezet, en dat is de grote kracht van het verhaal. Komt daar nog bij dat we heel veel zaken in eigen beheer doen. Maarten is van opleiding een beenhouwer, hij koopt het vlees aan dat hij ter plaatse bewerkt en verzorgt de catering in Le CirQ samen met Eddy. Seppe, ook vennoot, brandt onze koffie zelf en dagelijks gaan we naar de vroegmarkt. Mijn vrouw Sofie, een manusje van alles, houdt het hotel scherp in de gaten en doet de loonadministratie. De dag van vandaag kan je alleen nog succes boeken als je efficiënt werkt met een topteam van personeel, wat we ook hebben. Ondernemen is continu wakker blijven en vooruitdenken. Je begint iets, maar het kan zijn dat je idee continu moet worden bijgestuurd.

Versmarkt

bethlaan zouden laten doorgaan. En de uitwerking samen met Johan Michielsen was een gekende zaak. Hierdoor kwam ik van dichtbij in contact met de bakkerstiel en geloof me, ik kan nog steeds niet begrijpen hoe die warme bakker zijn brood kan aanbieden voor 2,90 euro. Dat gaat van de bloemleverancier die de zakken bloem moet binnen dragen, tot het nachtbakken, de investeringen, het snijden en de winkelbediende die het moet verkopen… Ik heb hierdoor een enorm respect gekregen voor alle warme bakkers hier in Hoogstraten. Het is een harde stiel, waarin hard gewerkt moet worden. Ik denk dat velen dit onderschatten. Gelukkig hebben we daar ook weer de juiste mensen voor gevonden, 2 toffe gasten die al in verschillende bakkerijen gewerkt hebben en een extra opleiding van bakker Dellafaille kregen.

vooral niet te veel moet doen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik werk veel, heel veel, maar het werk dat ik doe, doe ik erg graag. Ik hoop echt tot mijn tachtigste te werken. Mijn grote voorbeeld is Karl Lanslots, die op z’n 58ste nog zelfstandige is geworden en op z’n 78 is gestopt. Heerlijk toch.

Het moet vreselijk zijn om een job te doen die je niet graag doet!

Als je jong bent moet je oude vrienden hebben, want daar kan je veel van leren, en als je oud bent moet je jonge vrienden hebben, want die houden je jong. Ik probeer die balans in evenwicht te houden.

Er is toch niks mis mee om te werken, terwijl het voor velen lijkt te gaan om zo weinig mogelijk te werken. Maar daardoor zijn ze precies allemaal bezig met dingen waar ze zich net ongelukkiger mee voelen. Het moet vreselijk zijn om een job te doen die je niet graag doet! Ik denk echt dat er voor iedereen een gepaste job is. Ook mensen met een beperking kunnen echt wel een meerwaarde zijn in je onderneming. In de Jachthoorn werken wij mee aan dergelijk project van het Gielsbos tot ieders grote tevredenheid.

Je moet proberen om iets te bereiken in het leven. Dat kan van alles zijn, als mens, als ondernemer, als kunstenaar,… Te veel mensen lijken te zoeken naar het waarom, naar de zin van het leven. Maar bestaat dat wel: de zin van het leven? Ik geloof dat je maar beter het beste ervan moet maken en vooral ‘zin hebben in het leven.’ Ook wat het werken betreft. Dat wordt meer en meer voorgesteld als iets dat je maar beter kan mijden, dat je

Wat me wel blijft verbazen is de negativiteit van sommige mensen rond nieuwe initiatieven of startende ondernemingen. We leven in een maatschappij waar spijtig genoeg meer en meer verzuring en minder verdraagzaamheid heerst. Sommige mensen vinden er blijkbaar genot in om alles af te kraken. We kennen dit van tijdens de opstart van de Jachthoorn. Mails en mails en mails of sociale media (en dan dikwijls anoniem)

Balans

De Versmarkt is voorlopig het laatste deel van het verhaal. Toen Joost en Lutgard Müesen stopten met hun bakkerij, hebben wij het pand overgenomen. Aanvankelijk planden we op die locatie een beenhouwerij om Maarten zijn jongensdroom te verwezenlijken, en dat zag Maarten wel zitten. En Joost voegde er nog aan toe dat we dan misschien best ook nog wat brood konden aanbieden van een koude bakker. Dat leek ons geen slecht idee… We hebben dat onderzocht en de plannen bijgestuurd. Na veel overwegingen meenden we dat we beter de werkplaats van de bakkerij van Joost verder zouden laten draaien om als warme bakker verder te gaan. Zo is bakker Dellafaille in het verhaal gekomen. Zij konden zich wel vinden in dit idee. De plannen werden in die mate aangepast dat we de uitbating op de hoek van de Vrijheid/Gravin Elisa-

Het gezin van Ben en Sofie, met de kinderen Léon, Gilles en Estelle. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 5


OMSLAGVERHAAL dat alles slecht was. Het lijkt wel dat we hier in de Noorderkempen daar meer last van hebben dan elders. En ik heb al op vele plaatsen in de wereld gewoond. Ikzelf puur net meer energie en geluk in de goede dingen te zien en mensen daarmee te complimenteren, en mee na te de denken over hoe ze dingen nog beter zouden kunnen doen. Men zou elk nieuw initiatief moeten omhelzen.

deuren sluiten. Alles afgelopen. Er kwam geen enkele euro nog binnen. Die eerste maand kostte ons € 140.000 aan openstaande facturen, personeel, etc… Wij kregen toen € 4.000 steun van de overheid, maak dus zelf maar de rekening. En dan spreek ik nog niet over de doorlopende vaste kosten. Mensen vergeten snel, maar we zijn hier nog steeds bijkomende leningen voor aan het afbetalen.

Groot verhaal

Je kan als ondernemer wel in een groot verhaal stappen met veel werk, lange dagen en een onzeker inkomen, maar je gezin wordt daar wel bij betrokken. Dat is niet altijd evident. Sofie heeft zich na haar loopbaan als vroedvrouw laten omscholen naar ondernemer. Dat is geen evident proces. Achter de schermen is zij de drijvende kracht van zowel de Jachthoorn, de Versmarkt, de frituur en het hotel. Combineer dat maar eens met de drukte van een opgroeiend gezin. Wij zijn ouders van drie kinderen - Estelle, Gilles en Léon – en dan moet je als partners echt wel op dezelfde golflengte zitten…

Met de opstart van Le CirQ heb ik dat ook moeten ervaren, er waren toen geruchten dat dit pand vervloekt was. Je krijgt dan berichtjes binnen die ik hier niet durf voorlezen. Veel afgunst, naijver, je houdt dit niet voor mogelijk. En kijk waar we nu staan met alle zaken… Het is verdraaid moeilijk om een zaak op te starten, je moet leren van je fouten, de tijd krijgen om te groeien en bij te sturen om de financiële risico’s in een continu veranderende wereld onder controle te houden. Het zijn net die kleine ondernemingen die ervoor zorgen dat we variëteit krijgen… De lokale markt is ontzettend belangrijk voor heel ons sociaal weefsel. We mogen niet te afhankelijk worden van de supergrote bedrijven die meer en meer bepalen welke eentonigheid er op ons bord komt te liggen. In de corona-periode leek het alsof wij goed konden overleven met de overheidssubsidies, maar zo eenvoudig was het niet. Nog tijdens onze eerste maand moesten wij van vandaag op morgen de

Potentieel Hoogstraten is een sterk merk. Het heeft zoveel troeven en volgens mij nog een geweldig potentieel. Hoogstraten is altijd bruisend gebleven in vergelijking met bijvoorbeeld Turnhout, waar men toch af te rekenen heeft met heel wat problemen. Door haar landelijke ligging heeft Hoogstraten zoveel te bieden, het is hier goed wonen, winkelen, schoollopen… maar alles kan altijd beter. Het idee van een stadsplein, wat mogelijk was bij

Een deel van de vaste medewerkers van de Jachthoorn en Versmarkt

6 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Met zakenpartner en toeverlaat Reinout Moorkens op het recente BK cyclocross in Meulebeke. de afbraak van de Tram, heb ik altijd ondersteund. Ik vond het jammer dat deze plannen niet door zijn gegaan, al begrijp ik wel dat zoiets realiseren voor een stad niet vanzelfsprekend is. Maar het had naar mijn mening een groot deel van praktische problemen kunnen oplossen voor evenementen en de kermis. Het was een unieke kans waar je als stadsbestuur mee kan scoren voor de volgende driehonderd jaar. Zo’n marktplein in het hart van de stad is qua visibiliteit een ongelooflijke meerwaarde. Op een gegeven ogenblik moet je toch iets durven creëren, de stap zetten en daar mag heel wat geld tegenover staan. Schrijf het uiteindelijk af over 30, 40 desnoods 100 jaar, dat kost dan toch geen geld!? Kijk naar Antwerpen, hoe die stad, wijk na wijk, wordt aangepakt. Waar ze wel het lef hebben om een soort Central Park te creëren aan de Leopold De Waelplaats. Het vergt natuurlijk wel wat durf en lef. Hier was de privémarkt sneller met de aankoop van De Tram, maar ook hen is het gegund. Over het verkeersvrij maken van de Vrijheid is al heel wat geschreven. Wat mij betreft ligt een deel van de oplossing toch vooral in het creëren van een ring rond Hoogstraten. Anders ga je het doorgaand verkeer nooit wegkrijgen. Maar let op met het verkeersvrij maken van de Vrijheid. Men stelt dat vaak nogal idea-


OMSLAGVERHAAL listisch voor, maar je moet toch ook het economisch aspect hiervan bekijken. Stel dat er dan nog een aantal winkels zouden verdwijnen, of een aantal horecazaken? Gaat men dan nog komen wandelen over de Vrijheid? En het is nu al niet makkelijk voor sommigen in de retail en de horeca, neem dat van mij aan.

Veranderen Op dit ogenblik heeft Hoogstraten nog een aanzuigfunctie bij de omliggende gemeenten. Als men vlug een hapje wil gaan eten is er bij ons altijd wel iets open. Laat die gezelligheid nu net een grote troef zijn voor Hoogstraten. Ik hoop dat dit nog lang mag blijven. Loop maar eens op de Meir in Antwerpen na acht uur ’s avonds – dan is het daar doods, verlaten, je krijgt daar echt geen goed gevoel. Willen we dat in Hoogstraten? Hier is er nog een sociale controle van bewoners, uitbaters, fietsers,.. Ik denk dat Hoogstraten echt nog niet klaar is voor een exclusieve voetgangerszone. Hier moet je toch omzichtig mee omspringen. Ik geef het voorbeeld van Zwijndrecht, waar men twintig jaar geleden ook ging experimenteren. Heel het dorp werd opengegooid en heraan-

gelegd, klap op de vuurpijl was dat de aannemer ook nog eens failliet ging zodat de werken extra lang duurden. Wat was het gevolg? De meeste ondernemingen gingen toen failliet... Maar ik zie nog van alles veranderen. Ik denk dat we tussen dit en tien jaar niet meer zelf met de auto rijden. Velen denken van niet, maar ik dit zou wel eens sneller kunnen komen dan verwacht. De zelfrijdende auto is geen science-fiction. Je kan nu al van thuis uit een auto bestellen die je naar een bepaalde locatie of restaurant brengt. Als je dan klaar bent, duw je op de knop en de auto komt je terug oppikken. Op tien jaar tijd kan er veel veranderen. Twintig jaar geleden hadden we nog geen internet – nu bepaalt dat een groot stuk van ons maatschappelijk, economisch en sociaal leven. Het heeft er alle schijn van dat het AI-verhaal ook ons leven drastisch zal veranderen.

Memorabel Bij het afsluiten van ons gesprek vertelt Ben nog enkele memorabele momenten uit zijn jonge leven. “Wij waren aanwezig toen Duitsland werd herenigd. Wij woonden

toen in Berlijn en ik heb nog zelf stukken uit de muur gekapt.” Of hoe hij als jonge snaak eind jaren negentig tijdens een avondje stappen in Belgrado in contact kwam met een Vlaamse dochter van krijgsheer Arkan tijdens de woelige oorlogsjaren in Servië. “Niet alleen mijn vader-ambassadeur was hier niet van op de hoogte, ook de Belgische Staatsveiligheid viel volledig uit de lucht. Of tijdens de tsunami in december 2004 toen wij in Bangkok woonden. Wij zijn met het ambassadepersoneel de slachtoffers gaan helpen op de vlieghaven van Bangkok. In heel die regio waren naar schatting 230.000 doden gevallen, wat dit tot de grootste natuurramp maakte uit moderne geschiedenis.” Ook memorabel is een gemiste afspraak met president Obama. “Dat was toen we in Washington woonden. Zelf was ik toen druk bezig met de opstart van Le CirQ en kon me onmogelijk vrijmaken. Mijn ouders werden uitgenodigd op het Witte Huis bij de president. Later kwam er wel een bezoek aan het Witte Huis, zonder president. Toch wel spijt dat ik dat gemist heb.” (pm)

DE WERELD VAN Na de Jachthoorn, de Frituur, de Versmarkt en le Cirq stond enkel nog Lange Katrien op Ben zijn verlanglijstje

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 7


d i g o t n u uit! r a d i W Bent u benieuwd hoe de werkgebieden van Dorpsgemeenschap Widar eruit zien? Neem dan deel aan een van de rondleidingen die wij voor u organiseren. Altijd op woensdag van 10u tot 12u of 13u30* 20 maart '24 – Bakkerij (Merksplas) 19 juni '24 – Balder & Den Bayerd (Wortel) 18 september '24 – Winkel & verwerking (Merksplas) 18 december '24 – Weverij (Merksplas) afhankelijk van deelname aan de boerenlunch

Per rondleiding zal steeds een bepaald onderdeel van Dorpsgemeenschap Widar haar deuren voor u openstellen. In deze rondleidingen vertellen wij u met veel plezier over het leven en werken bij Dorpsgemeenschap Widar. Wij geven u een exclusieve kijk achter de schermen van onze werkgebieden. Zij vormen immers het hart van onze organisatie. Door de interactie en interessante verhalen van onze medewerkers is het bezoek leuk voor jong en oud.

De rondleiding is kosteloos. We voorzien bij de start een kopje koffie of thee en versnaperingen van Widar.

Graag vooraf inschrijven en aangeven of u wenst deel te nemen aan de maaltijd. We hanteren een maximum van 20 personen per Aansluitend, na de rondleiding, rondleiding. voorzien wij een optionele boerenlunch, waar u kan Inschrijven kan door te mailen genieten van onze eigen naar: winkel@widar.be ambachtelijk gemaakte producten! Na inschrijving ontvang je van Voor de aansluitende maaltijd ons nog een mail met vragen we €15 per persoon, praktische gegevens zoals het voor kinderen €6 per persoon. adres en de startlocatie. Dit is inclusief koffie/thee/water.

www.widar.be 8 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VA N U I T H E T S TA D H U I S Provincie fluit stadsbestuur terug voor regularisatie TC De Langenberg

Vrijblijvend kader of stevige beleidsbasis voor trage wegen? GEMEENTEBELEID Op de valreep van 2023 legde het bestuur het ‘Eindverslag trage wegen’ voor: een actuele stand van zaken van alle trage wegen in Hoogstraten en een aanzet tot acties om het netwerk nog te versterken. Beide oppositiepartijen loofden het geleverde werk, maar waar het vervolg voor Anders niet snel genoeg kan komen, stond CD&V net op de rem. Daarnaast blijkt er dan toch geen regularisatie voor tennisclub De Langenberg te komen - het RUP is geschorst, de provincie fluit het stadsbestuur dus terug, zodat er over een herlokalisatie moet worden nagedacht… En verder wel extra grond voor de brandweerkazerne, ongeïsoleerde buitenmuren in ‘t Slot, een positieve evaluatie voor Sportoase en een grensoverschrijdende samenwerking voor bedrijventerreinen. Tijdens de gemeenteraad van december presenteerde het college het “Eindverslag Trage Wegen Hoogstraten, basis voor een fijnmazig, kwaliteitsvol trage wegennetwerk”. Trage wegen hebben volgens het bestuur immers een grote meerwaarde op vlak van mobiliteit, kindvriendelijkheid, ecologie, recreatie voor wandelaars, fietsers of ruiters, en de beleving van natuur, landschap en erfgoed. De stad wilde daarbij voortbouwen op de inventaris van trage wegen die de werkgroep “Oude Voetwegen” van vzw Erfgoed Hoogstraten in 2012 opmaakte, door het overzicht te actualiseren en te digitaliseren, en van daaruit de basis te leggen voor een toekomstgericht herstel- en ontwikkelingsplan. Een goeie twee jaar geleden werd daarvoor een samenwerking opgezet met Regionaal Landschap De Voorkempen, dat een dergelijke opdracht ook al uitvoerde voor andere gemeenten. Eerst werden alle trage wegen in kaart gebracht die in theorie zouden moeten bestaan, volgens de inventaris van de werkgroep en allerlei goedgekeurde plannen en kaarten. Een groep vrijwilligers, de ’padvinders’, trok dan na een opleiding met al dat materiaal het veld in om de situatie ter plaatse na te gaan. In een volgende fase werd nog een aantal wegen geschrapt, bijvoorbeeld omdat er ook autoverkeer mogelijk is, of omdat ze niet opgenomen zijn in de atlas der buurtwegen en gelegen zijn in privédo-

meinen die niet openbaar toegankelijk zijn. Het resultaat van die oefening is de vernieuwde inventariskaart van alle trage wegen van Hoogstraten, samen met hun toestand op het terrein en hun statuut.

Basis De kaart diende vervolgens als basis om tijdens verschillende participatiemomenten met de stadsdiensten, het bestuur en geïnteresseerde burgers en organisaties alle kansen, knelpunten, ontbrekende verbindingen en nieuwe droomverbindingen op te lijsten. Tot slot werd daaruit dan een selectie aan prioriteiten bepaald en opgenomen in het eindverslag: 3 trage wegen waar het comfort beter moet, 5 trage wegen om te herstellen, 14 ontbrekende schakels en 2 verbindingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een greep uit de prioriteiten in het eindverslag trage wegen: - Comfort verhogen op het Pijperpad in Meer, Stipstappenpad in Hoogstraten en Poelheydepad in Wortel. - Openstellen van de dreef naast de Academie voor Muziek en Woord, tussen Karel Boomstraat en Slommerhof / Burgemeester Brosensstraat. Samen met de bestendiging van het paadje langs een akker tussen Moerstraat en Thijsakkerstraat vormt deze dreef het sluitstuk van een schakel van trage wegen, van het woonzorgcentrum in

Hoogstraten helemaal tot het centrum van Minderhout. - Herstellen en open houden van de aloude trage weg tussen de Mosten en Meersel-Dreef, die onderdeel is van het wandelnetwerk maar waar wandelpalen en signalisatie regelmatig verdwijnen. Een aantal mogelijk te realiseren droomverbindingen, waarvoor zelfs nog niet overal een tracé bestaat: - in Meer: van het fietspad langs de Mark naar De Mosten, en van het Victoriaplein naar Frankenberg en Driehoekstraat;

Het paadje langsheen de maïsakker tussen Thijsakkerstraat en Moerstraat wordt druk gebruikt. Het is een van de ’missing links’ voor veilige en makkelijke fietsverbindingen.

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 9


VA N U I T H E T S TA D H U I S - in Hoogstraten: van Den Dijk langs de Mark naar de ‘s Boschstraat (daar zou al een akkoord over bestaan), van de Remi Lensstraat langs de Kasteelbeek naar de Heilig Bloedstraat, en van de Molenakker naar de N14; - in Meerle: van het centrum naar De Elsakker, zonder langs de Chaamseweg te passeren; - in Minderhout: een doodlopende zijstraat van de Bredaseweg doortrekken naar de wandelpaden bij het Groeske in Castelré; - in Wortel: de dreven in de Kolonie openstellen die verbinding maken van de bivakzone naar de parking bij de Klapekster en naar de Torendreef.

“Het vervolg is nog niet meteen duidelijk,” vindt raadslid Fons Jacobs. “Hoe zal de werkgroep betrokken worden om een actieplan op te stellen en tot uitvoering te brengen? Is bij het bestuur de wil aanwezig om daar tijd, energie en middelen aan te besteden? Wij hopen alvast dat het volgende bestuur de uitrol als één van haar prioriteiten bestempelt.”

In de schuif

Getoverd

Het bestuur spreekt in het eindverslag enkel over ‘prioritaire suggesties’, zonder nu al een actieplan te willen goedkeuren. Die kunnen volgens schepen van mobiliteit Jef Vissers (N-VA) in een latere fase uitgewerkt worden, na overleg met de werkgroep trage wegen Hoogstraten, een eventuele proefperiode en een goedkeuring door de gemeenteraad. “Met dit eindverslag over trage wegen komt Hoogstraten weer een stap dichter bij de ambitie van dit college om voor grote beleidsdoelstellingen zoals klimaat, mobiliteit en kindvriendelijkheid een kader te scheppen, dat nu kan starten en zijn afronding zal krijgen in de plannen van volgende legislaturen.”

Voor CD&V was het tijdens de gemeenteraadszitting niet helemaal duidelijk wat er nu juist ter stemming werd voorgelegd: moest de raad de prioriteiten goedkeuren, of ook de kaart bevestigen waarop de trage wegen ingetekend stonden? Raadslid Hilde Vermeiren (CD&V) vond op die kaart immers een aantal zaken waar ze zich vragen over stelde: “Ik zie alvast enkele ‘trage wegen’ staan die op privaat terrein liggen, niet toegankelijk zijn en ook niet in de atlas der buurtwegen voorkomen. De tijd was echter te kort voor ons als raadsleden om dit grondig te bestuderen. Daarom vind ik het dan ook moeilijk om nu ons akkoord te geven. Bovendien hadden wij liever gezien dat dit rapport eerst ook besproken werd in een gemeenteraadscommissie en in adviesraden zoals de GECORO of de landbouwadviesraad. Voor ons zijn er dus te veel onduidelijkheden. Wij vragen om het dossier terug te nemen en niet ter stemming voor te leggen.”

Ons niet beperken tot het opmaken van een kader: aan de slag ermee! Michel Jansen (onafhankelijk) Onafhankelijk raadslid Michel Jansen, die bij de start van het project als schepen van mobiliteit zelf nog de trekker was, is blij met het resultaat. “Ik hoop wel dat de inspanningen van de werkgroep gewaardeerd worden, dat dit verslag dus niet in een schuif belandt maar ook in uitvoering gaat, zodat we de verkeersveiligheid kunnen verhogen. We moeten ons niet beperken tot het opmaken van een kader: aan de slag ermee!” Ook oppositiepartij Anders spreekt haar waardering voor het geleverde werk en het eindresultaat, maar ziet vooral nog heel wat werk voor het stadsbestuur.

Schepen Vissers zegt in elk geval de koe bij de horens te willen vatten. “Ik voel alvast genoeg druk op mij om tot actie en realisatie over te gaan. Onze legislatuur eindigt al snel, maar datgene wat wij nog kunnen doen, wil ik zeker nog in stelling zetten en uitvoeren.”

Schepen Vissers ziet dat anders. “We hebben een kader opgemaakt en de inventaris geactualiseerd. Als we naar uitvoering gaan of als we zaken op het terrein willen wijzigen, dan zullen we daar uiteraard het nodige advies voor vragen. De wegen zijn bestudeerd, de mensen zijn ter plaatse geweest en het resultaat is besproken. Er zijn heus geen wegen getoverd die er niet zijn. Dit dossier heeft al genoeg vertraging opgelopen. Ik vind het erg jammer dat jullie je hier niet achter kunnen scharen om zo de nodige veilige verbindingen mogelijk te maken.” Raadslid Tinne Rombouts (CD&V) benadrukt dat niet alle verbindingen op de kaart de verkeersveiligheid verhogen en

10 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dat ook zij private ontsluitingen ziet die als trage weg werden aangeduid. “We weten allemaal dat er in het verleden al heel wat discussies over deze materie gevoerd zijn, we vragen dan ook om er voorzichtig mee om te springen.”

Er zijn heus geen wegen getoverd die er niet zijn Jef Vissers (N-VA) Na een kort overleg tussen de meerderheidspartijen worden de inventaris en het eindverslag toch ongewijzigd goedgekeurd. Hoogstraten Leeft, N-VA en Anders stemmen voor, CD&V stemt tegen, onafhankelijk raadslid Michel Jansen is intussen ook aan het twijfelen gebracht en onthoudt zich.

RUP Langenberg geschrapt Toen de gemeenteraad eind augustus het ruimtelijk uitvoeringsplan Sportzones definitief goedkeurde, leken de uitbreiding van de terreinen bij MVV in de Heistraat en de regularisatie van tennisvereniging De Langenberg in Wortel na een lang proces dan toch een feit. Op de raad van november fronste de oppositie al de wenkbrauwen, toen bleek dat de hockeyvereniging dan misschien toch niet naar Minderhout zou moeten verhuizen omdat het VITO intussen bereid zou zijn om een terrein in Hoogstraten ter beschikking te stellen (zie DHM 454): waarom was die grote uitbreiding in Minderhout dan zo broodnodig? Tijdens de zitting van december bleek dan bovendien dat de provincie het deelplan voor De Langenberg heeft geschorst. De regularisatie van de zonevreemde tennisvereniging gaat met andere woorden dus toch niet door. Dat de provincie het stadsbestuur zou terugfluiten, hing al wel langer in de lucht. De GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, had immers in de zomer al een vernietigend advies uitgebracht over het deelplan Langenberg, dat volgens haar louter diende om een onvergunde situatie recht te trekken, zonder blijk te geven van een degelijke ruimtelijke visie. De stad liet ook na om te onderzoeken of de tennisvereniging verplaatst zou kunnen worden naar een centraler gelegen locatie, hoewel verschillende adviesverleners daar meer-


VA N U I T H E T S TA D H U I S Schepen van sport Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) reageert. “De IOK heeft ons er inderdaad op gewezen dat dit moeilijk zou zijn, maar de IOK is nu eenmaal niet de baas van Hoogstraten. Dat zijn wij als raadsleden, hier samen rond deze tafel. We hebben geprobeerd om naar een pragmatische oplossing te zoeken voor De Langenberg, namelijk voor een regularisatie op het huidige terrein. Ik stel nu samen met u vast dat dat niet gelukt is. De club zal nu moeten bekijken hoe zij haar toekomst ziet. Wij willen als stad in elk geval mee zoeken naar oplossingen, voor al onze sportverenigingen.” “Maar dan wel binnen het wettelijk kader,” voegt raadslid Jacobs daar nog fijntjes aan toe.

Brandweerkazerne De provincie schrapt het ruimtelijk uitvoeringsplan voor De Langenberg in Wortel: er komt dus toch geen regularisering. maals op aandrongen. Ook de provincie Antwerpen en het Departement Landbouw en Visserij formuleerden eerder al een negatief advies. De deputatie van de provincie merkt nu dan ook op “dat deelplan Langenberg een onvergunde én zonevreemde situatie op een perifere locatie betreft waarvan meermaals werd geoordeeld dat ze niet bestendigd mocht worden.” Volgens de deputatie is het plan strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Hoogstraten, wat een geldige reden is om het te schorsen. Ze stelt in haar besluit dat het deelplan voor Minderhout wel overeind kan blijven en dat de stad het plan daarbij zelfs nog zou kunnen aanpassen, om herlokalisatie van de tennisclub Langenberg naar Minderhout mogelijk te maken. Dat gebeurde in elk geval niet: het bestuur koos ervoor om de uitgebreide sportzone in Minderhout integraal te behouden zoals die in de zomer al werd goedgekeurd.

Tijdens de gemeenteraad van november kondigde burgemeester Van Aperen (Hoogstraten Leeft) al aan dat de plannen voor de nieuwe brandweerkazerne in Minderhout zo goed als rond zijn. “Er is voldoende ruimte op de site en het project zal binnen budget gerealiseerd worden,” liet hij toen optekenen. Om de site groot genoeg te maken, werd aan de raad van december dan wel gevraagd om een derde en laatste perceel aan te kopen, ten westen van de percelen van de voormalige zoutopslag en het naastgelegen veld. De stad betaalt er 121 euro per vierkante meter voor, een prijs die 10% boven de schatting ligt. Hoewel de stad eigenlijk zijn oog had laten vallen op het andere aanpalende perceel, in de bocht van de Desmedtstraat / Meerseweg op de plek waar vroeger nog parenclub Ammehoela stond, bleek de eigenaar volgens de burgemeester niet bereid om te verkopen. “En we kunnen die mens zijn arm daar natuurlijk niet voor omwringen.” Op de vraag van raadslid Fons Jacobs (Anders) of de stad dan ook bekeken heeft om te onteigenen, antwoordt Van Aperen dat alle opties onderzocht zijn, maar dat een onteigening toch wel heel ingrijpend bleek. En vermoedelijk speelt voor de stad ook wel mee dat zo’n zware

De meerderheid dacht dit varkentje eens snel op de ouderwetse manier te wassen

BR ED A

MA ES

W

EG

M

Fons Jacobs (Anders)

SE

RO

E RS EE

lge (vo

EG

JN

W

I OIL

p ns lan S

EN

GR LS

EE

RC

PE

54S p

o nlo

ve len

ge

En

LIJ BOUW N

LIJ BOUW N

54N 54T 52G

T TRAA

EDTS DESM

Voor De Langenberg is het dus wel terug naar af. Voor raadslid Fons Jacobs (Anders) zat dat eraan te komen. “Het heeft de stad heel wat tijd, energie en geld gekost om dit RUP op te maken. Ook de IOK heeft in opdracht van de stad tot deze zomer volgehouden om Langenberg toch mee in dit RUP te houden. In de colofon van het plan lees ik de namen van maar liefst 14 ruimtelijke planners: iemand moet toch geweten hebben dat dit RUP niet zou standhouden? Of heeft het stadsbestuur bewust de andere kant opgekeken? Ook alle raadsleden van de meerderheid dachten dit varkentje eens snel op de goeie ouderwetse manier te wassen, tegen alle regels en wetten in. Ik hoop dat dat niet de nieuwe politieke cultuur wordt, want dat verdient Hoogstraten niet. Het is een blamage voor het stadsbestuur dat dit zo moet aflopen.”

n) ne

Varkentje

De gemeente koopt een derde perceel voor de realisatie van de brandweerkazerne aan de Desmedtstraat in Minderhout. Het perceel (54S) van voormalige parenclub ‘Ammehoela’ in de bocht bleek niet te koop. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 11


VA N U I T H E T S TA D H U I S ruimte staat volledig achter de plannen.”

Dit beeld krijgen we niet meer te zien. Voormalig burgemeester en huidig CD&V raadslid zegde ondanks haar voorziene lijsttrekkerschap onverwacht de nationale politiek vaarwel. Naar het precieze waarom heeft iedereen het raden, in de kranten wordt geopperd dat de beslissing ingegeven zou zijn door teleurstelling over het stikstofakkoord.

procedure de timing voor de bouw danig in gevaar zou brengen.

Strategisch Raadslid Tinne Rombouts (CD&V) mengt zich in het debat. “Onze partij heeft bij het uitschrijven van de opdracht al aangekaart dat de twee percelen van destijds te klein zouden zijn, maar toen beweerde het bestuur dat een derde perceel niet nodig zou zijn. We lezen nu in het dossier dat aankopen tegen een hogere prijs dan het schattingsverslag verantwoord is, ‘omdat het gaat om een strategisch belangrijk perceel’. Maar het bestuur heeft dat perceel natuurlijk zelf strategisch belangrijk gemaakt, door eerst twee gronden aan te kopen, plannen te tekenen, vast te stellen dat er meer grond nodig was en dan weer terug te gaan onderhandelen met de eigenaar. Natuurlijk is je onderhandelingsmarge dan nihil. Bovendien blijft onze vraag of we deze keer wél zeker zijn dat het perceel nu groot genoeg is om aan alle stedenbouwkundige voorschriften te voldoen.”

“We hebben ook nog een andere bezorgdheid, aangezien deze locatie gelegen is in één van de gevaarlijkste bochten op het grondgebied,” gaat Rombouts verder. “In de toekomst komen daar mensen in allerijl naar de kazerne gereden, om vervolgens met het brandweervoertuig te vertrekken. Dat maakt natuurlijk dat de in- en uitritten er wel wat anders moeten uitzien dan gewoonlijk. Op de oorspronkelijke studie stonden twee dergelijke in- en uitritten getekend, vrij dicht tegen de bocht. Hebben we daarvoor intussen goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer, en voor het plaatsen van verkeerslichten?” “Daarover is inderdaad gesproken met AWV,” antwoordt de burgemeester. “Ik geloof dat hun goedkeuring effectief op papier staat, maar dat wil ik voor de zekerheid eerst even nakijken.” Voor Rombouts blijft dit in elk geval een heel belangrijk element. “We wijzen hier al twee jaar op, en ik kan enkel vaststellen dat er op dit moment nog altijd geen absolute zekerheid over bestaat.” De aankoop van het perceel wordt goedgekeurd, maar CD&V onthoudt zich bij de stemming. De partij haalt daarvoor niet enkel de prijs van de grond en de veiligheid van de locatie aan, ze blijft zich ook verzetten tegen de beslissing om de brandweerposten van Hoogstraten en Meerle te laten verdwijnen ten voordele van één centraal gelegen kazerne. “Die beslissing is binnen de hulpverlenings-

zone al in 2019 genomen,” herhaalt de burgemeester wat hij ook tijdens vorige gemeenteraden al zei. “Er is overigens geen enkele gemeente in de zone, zelfs Turnhout niet, die twee kazernes heeft.”

Isolatie in ‘t Slot Bij de mondelinge vragenronde meldt raadslid Joël Adams (CD&V) gemerkt te hebben dat bij de renovatie van jeugdhuis ‘t Slot in Wortel de bestaande buitenmuren niet geïsoleerd worden. Hij vraagt zich af waarom dat niet gebeurt, nu er toch sterk geïnvesteerd wordt om het gebouw toekomstklaar te maken. “Technisch bleek het niet zo eenvoudig om de bestaande muren te isoleren, ook vanwege de erfgoedwaarde van het gebouw,” zegt schepen van openbare werken Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft) daarover. “Er wordt zwaar geïnvesteerd, maar om budgettaire redenen is dan inderdaad gekozen om de muren nu niet te isoleren. Het schrijnwerk wordt wel vernieuwd, er komt isolerend glas, de vloer en het dak worden geïsoleerd. We zetten dus wel degelijk al belangrijke stappen, op kosten van de stad.”

Sportoase In 2014 sloot Hoogstraten een overeenkomst af met Sportoase, voor de bouw en uitbating van het zwembad en sportcentrum. In 2022 werd een ‘bijakte’ goedgekeurd: Hoogstraten zou haar beschikbaarheidsvergoeding aan Sportoase met 50.000 euro per jaar verhogen,

Natuurlijk is je onderhandelingsmarge dan nihil Tinne Rombouts (CD&V) Burgemeester Marc Van Aperen stelt Rombouts gerust: “Het ontwerp past inderdaad binnen alle reglementen. We hebben als stad immers een voorbeeldfunctie wat dat betreft, en onze dienst

’t Slot in Wortel wordt grondig gerenoveerd, maar door te hoge kosten worden de bestaande buitenmuren niet geïsoleerd.

12 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VA N U I T H E T S TA D H U I S in ruil voor meer dienstverlening. In het najaar werd die uitgebreide samenwerking tegen het licht gehouden en positief geëvalueerd. Zo blijken in één jaar meer dan 7000 zwemmers genoten te hebben van de uitgebreide openingsuren in de ochtend, waarbij iets meer dan helft gebruik maakte van het proefproject om al te openen vanaf 6u ‘s ochtends. Ook het Hoogstraats Zwemteam maakt intussen dankbaar gebruik van die mogelijkheid, die nu alvast verlengd wordt. In datzelfde jaar gingen 240 kinderen en jongeren gratis zwemmen via de actie Sport na School. Dat is niet slecht, maar het kan nog beter. De stad en Sportoase spraken af om dat aanbod nog extra te promoten. Daarnaast werd de polyvalente zaal ruimer ter beschikking gesteld en onderhoudt Sportoase nu zelf de directe buitenomgeving van het sportcentrum. Ook die samenwerking blijkt goed te verlopen.

Samenwerking met Nederland Tegen het einde van het jaar ondertekenden de burgemeesters van Hoogstraten, Breda en Zundert een intentieverklaring om sterker samen te werken rond de bedrijventerreinen op de grens: de Transportzone Meer, Hazeldonk in Breda en het nieuwe Business Centre Treeport dat grotendeels in Zundert ligt.

Hoogstraten, Breda en Zundert engageren zich om een sterk samenwerkingsmodel uit te werken dat de uitdagingen aangaat op het vlak van “bereikbaarheid en mobiliteit (gebrek aan openbaar vervoer), veiligheid (aanpak van ondermijnende criminaliteit), verduurzaming, energietransitie, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, wildparkeren van vrachtwagens en grensoverschrijdend publiek samenwerken.” (twi)

De Transportzone en Hazeldonk gaan intussen al een tijdje mee, maar net op de grens tussen beide verrijst intussen immers ook een nieuw bedrijventerrein. Treeport moet een duurzame internationale hub worden voor de vele boomkwekers in de regio Zundert, inclusief een nieuw kennis- en innovatiecentrum. In het verleden was er al samenwerking tussen Hoogstraten en Breda voor de twee bestaande bedrijfsterreinen, en daar wordt Zundert nu dus ook bij betrokken. De gemeenten zien het geheel immers als “het grootste grensoverschrijdende bedrijventerrein van de Benelux”.

duizend doden en nog eens duizend doden zoveel doden als de mensen, als alle mensen van mijn stad: de bakker, de leraar, de dokter, de winkeljuffrouw, de postbode, de pasgeboren baby in de straat, het meisje met de rode jas, de man met de hond en de hoed, het jongetje in de rolstoel, scholieren op de fiets, de klaverjassers in het rusthuis, de koffedrinkers op het terras, de wielertoeristen, de tooghangers, pilaarbijters, wandelaars, argelozen, hulpelozen, bollebozen, virtuozen, moedelozen

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

weg, zijn alle mensen van mijn stad. marleen

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 13


VERENIGINGSLEVEN

Over vallen, opstaan en weer muziek maken…

Hoe is het gesteld met onze fanfares, en brassbands? (deel 2)

VERENIGINGSLEVEN De werking en de geschiedenis van onze muziekverenigingen geven een goed beeld van het dorpsleven van vroeger en nu. Voor veel verenigingen waren corona en de lockdown een breekpunt in de vertrouwde werking. Dat geldt zeker voor wie muziek moet maken, want dat doe je samen. Hoe slaagden onze fanfares, harmonieën en brassbands erin om de muzikale draad weer op te pikken? Hoe zien ze hun toekomst? In dit tweede deel lezen we de partituren van De Marckezonen, De Pierebloazers en Voor Eer en Deugd. En dat kruiden we af met een nostalgische getuigenis over de tijd van toen… Een attente lezer signaleerde dat er nog andere verenigingen zijn met koperblazers, vaak ontstaan uit de fanfares - zoals “de Markgalmers, de Strawberries City Jazzband, of den Dweilband van Minderhout”. Daar kwamen we dit keer evenwel niet aan toe. (jaf/tv)

De Marckezonen - Minderhout

Een stevige maatschappij die de jeugd heeft De Minderhoutse fanfare de Marckezonen is een bloeiende muziekmaatschappij, die de wind in de zeilen heeft. Dat heeft ze niet alleen te danken aan een goedwerkend bestuur, maar vooral aan een bloeiende jeugdwerking. Dat is voor een deel het gevolg van de evolutie van het dorp zelf, waar zich het laatste decennium veel jonge gezinnen gevestigd hebben. Maar je moet ze natuurlijk wel naar je vereniging halen en ze er ook houden.

De pannenfabriek De fanfare van Minderhout werd op 3 november 1879 gesticht te Heerle, een

gehucht van Minderhout. Daar floreerde toen de pannenfabriek van Ernest Rolin - Jacquemyns, oud-minister van Binnenlandse Zaken. Hij was, volgens de stichtingsakte, de eerste voorzitter. Na vier maanden oefenen, onder de leiding van muziekmeester Jozef Van Der Mueren, waren de 28 muzikanten voldoende geschoold voor een eerste optreden dat ze verzorgden in Meerle. De fanfare kende eenzelfde bloei als de pannenfabriek van Rolin en telde in 1883 al 41 spelende leden. Voorzitter Rollin schonk de vereniging de eerste “standaard”, een uniek gebeeldhouwd kunst-

De Marckezonen klaar voor hun Lenteconcert in 2023

Karel Brosens, de voorzitter van de Marckezonen werk, dat later het kasteel van de heer en mevrouw Stas de Richelle zou sieren. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan kwam het kunstwerk terug in het bezit van de vereniging. Tot de eerste wereldoorlog bleef de pannenfabriek de thuishaven van de fanfare. Bij uitstappen naar een festival


Het jaarlijkse jeugdkamp is een evenement waar de vele jonge leden naar uit kijken. in één van de naburige dorpen kon men rekenen op vervoer van de fabriek, met paard en kar, voldoende mondvoorraad, én bier en jenever! Edmond Matthieu schonk in 1909 een vaandel aan de vereniging. Na vijftig jaar dienst werd in 1959 op initiatief van toenmalige voorzitter Alfons Aerts een nieuwe vlag besteld bij de Zusters van het Heilig Graf te Turnhout.

Willen is Kunnen In 1918 werd de zetel van de maatschappij overgebracht naar het centrum en ging de fanfare samen met de zangvereniging. Ze vormden samen de Toneelen Zangmaatschappij ‘Willen is Kunnen’. Eén van de hoogtepunten uit die periode was het festival, in 1929, naar aanleiding van de viering van het vijftigjarig bestaan. Op het einde van de jaren ’60 en in de jaren ’70 kende de fanfare een grote bloeiperiode. In juni 1966 stapte de drumband voor het eerst op en werden er uniformen aangeschaft. Zes jaar later, in 1972, werd de maatschappij uitgebreid met een groep majoretten. Eén van de grootste organisaties in het bestaan was zonder twijfel de “Culturele Tiendaagse” naar aanleiding van het 90-jarig bestaan. Naast een muziekwedstrijd met 22 deelnemers was de affiche rijk gevuld met een boeket culturele activiteiten.

Bloeiend Over hoe de Marckezonen het vandaag stellen hadden we een babbel met voorzitter Karel Brosens. Hij is al 63 jaar lid van de fanfare. “Ik ben erin opgegroeid.

Mijn grootvader en mijn vader zijn lang voorzitter geweest en dan word je erin meegetrokken.”

Instap opstap

Meteen vallen enkele bijzondere zaken op. De Marckezonen is een bloeiende vereniging die liefst 96 leden telt. Opmerkelijk ook dat er meer vrouwelijke leden zijn dan mannelijke: 52 tegenover 44. En een tweede opvallend feit: een heel bloeiende jeugdwerking.

“Het instaporkest is de volgende stap, die telt 16 leden. Dat is de stap naar de echte fanfare. De besten spelen al eens een stuk mee in ons concert. Het is onze dirigent die dat in de gaten houdt. Ten slotte hebben we nog een drumband met 11 leden. Zij zijn het slagwerk van de fanfare, die op maandag repeteren. Zij springen in overal waar slagwerk nodig is.”

Karel Brosens: “We hebben een goed gestructureerde jeugdwerking. Die begint nog altijd met notenleer, want dat is voor muziek hetzelfde als het alfabet leren om te lezen. Dit jaar zijn er 16 nieuwe jeugdleden die dat volgen. Na een jaar komen ze onder de vleugels van onze muziekleider Kevin, waar ze een instrument leren spelen. Samenspel heet die groep en die telt nu 12 leden. Daar kijken ze naar uit, ze zijn er fel op om met hun instrument te kunnen thuiskomen.

Of de voorzitter er een kijk op heeft waarom zijn fanfare aan dat grote aantal jeugdleden komt? “Dat komt door meerdere factoren,” weet Karel, “Ten eerste is Minderhout heel sterk gegroeid de voorbije jaren, met veel jonge gezinnen. We kunnen dus in een grote vijver vissen. Ten tweede proberen we voor een goede samenhang te zorgen, zodat vriendjes bij mekaar blijven. Het gevaar is immers dat wanneer er één afhaakt, er dikwijls nog een aantal volgen.

Vervolgens kunnen ze zich al snel tonen, o.a. tijdens ons jaarlijks lenteconcert. Daar hebben we ‘Toontje 1’ en ‘Toontje 2’ zoals we dat noemen. Momentjes voor deze jeugdige leden om zich te tonen voor het grote publiek. Het zijn meteen ook extra publiekstrekkers overigens, ze brengen immers ouders en grootouders mee.”

Zo houden we elk jaar een jeugdkamp en dat draagt heel veel bij aan de groepsvorming. Er wordt tijdens dat kamp uiteraard veel gemusiceerd, maar er is ook veel plaats voor andere dingen. Voor spel en gezelligheid. Verder organiseren we elke naar nog minsten één uitstap samen met alle jeugdleden. Zo ontstaan er goede vriendschapsbanden.”

Ardennen

Daar hebben we ‘Toontje 1’ en ‘Toontje 2’ zoals we dat noemen

“Onze grote fanfare bestaat uit 55 leden. De belangrijkste gebeurtenis is ons lenteconcert in het 2e weekend van maart. Daar wordt naartoe gewerkt. Wij oefenen en concerteren in de parochiezaal Marckenhof. Repeteren in het kleine lokaal, concert in de grote zaal natuurlijk.

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 15


VERENIGINGSLEVEN Om het door het jaar boeiend te houden, gaan we elk jaar ook in de wijken eens spelen. De laatste repetitie voor het verlof spelen we in het dorp, ergens op een pleintje. Met een broodje en een pintje erbij. Iemand van het dorp, waar we el eens in de wijk speelden en die ons een traktatie aanbood, heeft een verblijf in de Ardennen en heeft ons daar nu uitgenodigd. Hij heeft er nog een huis bij gehuurd, zodat we allemaal plaats hebben om te slapen. In februari trekken we ernaartoe en geven er een concertje voor de mensen van dat dorp. We kijken er erg naar uit.”

Tradities? De stapfanfare komt zo veel niet meer buiten, momenteel bijna alleen nog op 11 november. “Vroeger bij elke gouden bruiloft, maar die worden nog zelden openbaar gevierd in het dorp. Ook de kermisgang is verdwenen. Dat was vroeger met de nakermis, toen deden we de toer van de cafés. Maar die zijn nu allemaal gesloten het weekend na de kermis,

dus heeft dat stappen geen zin meer he! Ook de traditionele teerfeesten zijn er niet meer. Dat gaan we opnieuw oppikken, zij het in een andere vorm. Eerst een drankje, een hapje van de kraam van Den Boergondiër en dan nog wat ‘amusatie’ toe. Ook geen uniform zoals vroeger meer, nee. Een zwarte broek en wit hemd of blouse. Daar zorgt ieder lid zelf voor. Voor buiten hebben we een blauwe regenjack met een embleem van de fanfare. Dat is eigendom van de vereniging. Een deel van de tradities van vroeger is verdwenen, maar daar is wel wat voor in de plaats gekomen…”

Bastion Opmerkelijk is het aantal vrouwelijke leden van De Marckezonen. “Jawel, meer dan de helft. Dat heeft veel te maken met de jeugdopleiding. De grootste instroom wordt al lang gevormd door meisjes, jongens trekken in Minderhout sneller naar

het voetbal. En die meisjes groeien al lang door naar onze grote fanfare. Dit vormt ook een goede weerspiegeling van de maatschappij. De Minderhoutse fanfare is zeker gaan mannenbastion meer zoals vroeger.” Om zulke vereniging springlevend te houden, moet je wel kunnen terugvallen op een goed werkend bestuur. “Dat is zo, wij hebben een heel goed werkend bestuur van 10 mensen: Jos Vermeiren, Leo Vermeiren, Liesbeth Bartholomeeusen, Jan Van Bergen, Dave Janssen, Karlien Brosens, Jorge Van Der Linden, Tim Tilburgs, Dirk De Bie en mijzelf. Daarenboven zijn er werkgroepjes die zich met de diverse aspecten bezighouden: kamp, concert voorbereiden, bal organiseren, uitstappen, ... Mijn rol als voorzitter is eigenlijk alleen een beetje coördineren. Ik wil dat blijven doen zolang ze me willen. Maar ik sta met plezier mijn zitje af als er iemand zich geroepen voelt. Al blijf ik wel lid van de Marckezonen zolang ik kan!” (jaf)

De Pierebloazers - Meerle

Van Sancta-Cecilia tot de Pierebloazers van nu Corona stak, net als bij vele dingen in het openbare leven, ook bij de Meerlese fanfare flink stokken in de wielen. De werking viel volledig stil gedurende een langere periode. Het betekende voor de traditionele fanfare Sancta-Cecilia het einde van een tijdperk. De fanfare zoals die al 110 jaar bestond in Meerle hield op te bestaan in deze vorm. Het betekende gelukkig niet het einde van de “openbare” muziek in Meerle. Een aantal muzikanten van de fanfare gaan verder met samen muziek maken, maar dan onder de vorm van een amusementsgroep genaamd “De Pierebloazers”.

Voorheen werden feesten in Meerle opgeluisterd door de Marckezonen van het Heike (Minderhout). Daar speelden ook heel wat in Meerle wonende muzikanten mee, die dus even goed hier konden

Dat lijkt een hele ommekeer, waar we graag het duo Liesbet Smits en Cel Geenen, respectievelijk de eerste voorzitter van de Pierebloazers en de laatste van Sint-Cecilia, over aan het woord laten.

Het prille begin De harmonie St.-Cecilia werd opgericht op 26 december 1912 onder impuls van gemeentebestuur en kerkelijke overheid.

Liesbet Smits en Cel Geenen

16 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

spelen. Dr. Gommers was de eerste voorzitter en de zoon van de burgemeester, Jef Van Nueten de eerste secretaris. Het eerste muziekfestival kwam er al in 1913. Tijdens de oorlog van 14-18 waren er


VERENIGINGSLEVEN deringen en speeldagen dat hij er niet bij was. De fanfare staat altijd bovenaan de agenda. Vanaf zijn 18 was hij al lid van het bestuur en daarmee het jongste bestuurslid ooit. Op dat moment kon hij allicht niet vermoeden dat hij de laatste voorzitter van de klassieke Ste-Cecilia zou zijn… Want met de Pierebloazers kwam een heel ander concept, met Liesbet Smits als eerste voorzitter: “Wat in juni 2022 vorm kreeg was het logische gevolg van een dalend ledenaantal sinds enkele jaren, waardoor het steeds moeilijker werd om de traditionele fanfaremuziek te brengen, laat staan een fanfareconcert te geven. Jongeren kwamen er haast niet meer bij, lesgevers vinden is steeds moeilijker. En corona heeft hier de laatste duw gegeven. Heel wat oudere muzikanten zagen het na een lange onderbreking immers niet meer zitten terug te gaan repeteren.” De Pierebloazers zetten Meerle kermis in met de huifkar. weinig redenen om muziek te maken, maar zodra de wapens zwegen, hernam het gewone leven. Ook dat van de harmonie en levendiger dan ooit. Generaal Lauwers liet voor de muzikanten een zaal bouwen ”Ons thuis” (het oudste deel van de huidige parochiezaal). In de schoot van de harmonie werd een toneelkring opgericht, vooral bedoeld om financiële middelen aan te brengen. Het toneelstuk ”In barre tijden”, geschreven door secretaris Jozef Jespers (de latere senator) en handelend over de oorlog 14-18 werd achtmaal opgevoerd. De harmonie kende een bloeiend en feestelijk bestaan tot de tweede oorlog weer roet in ’t eten kwam gooien. De instrumenten werden bijna 5 jaar opgeborgen en verborgen, eind 1944 werden ze met veel plezier en enthousiasme weer bovengehaald. Meester Fons Jespers als voorzitter en Meester Miel Jespers als dirigent zorgden voor de muzikale vorming van veel jong volk, in 1955 telde de harmonie dan ook 55 muzikanten. Een eerste uniform werd hen aangemeten in 1964, met flinke steun van mevrouw Georges Voortman, tot aan haar dood ”beschermvrouwe” van de harmonie.

Frisse aanpak In 1967 werd in de schoot van de harmonie een muziekschool opgericht waar de jeugd door Karel Pauwels en Jaak Jansen werd opgeleid. Vanaf 1968 werd de harmonie omgevormd tot fanfare. Muziekschool en repetities bleven niet zonder resultaat en in 1967 haalde de fanfare

een eerste prijs in de provinciale stapwedstrijd in Oud-Turnhout. Een jong bestuur onder voorzitter Karel Pauwels en secretaris Frans Laurijssens zorgde ervoor dat de zaak nooit stilviel. De vereniging werd uitgebreid met een drumband van 27 meisjes, die later nog werd aangevuld met 17 majorettes. Het waren dé hoogtijdagen voor de fanfare. De tijdsgeest zorgde in 1984 spijtig genoeg ook voor het verdwijnen van drumband en majorettes. In 1986 gaf Karel Pauwels het dirigeerstokje door aan een jonge dirigent. Ludo Jansen, eerste prijs notenleer in het conservatorium, zorgde voor een frisse moderne aanpak. Klassieke stukken in een moderne bewerking en originele moderne muziek, elk jaar een sprankelend concert, evenveel stimulansen voor de muzikanten.

De laatste en de eerste In 2005 werd het bestuur verjongd. Karel vond dat het na bijna 40 jaar hoog tijd werd om de scepter door te geven en Marcel Geenen werd door de leden tot nieuwe voorzitter verkozen. Met zijn aanstekelijk enthousiasme (soms zelfs overenthousiast, zegt hij zelf) hielden hij en zijn bestuur de fanfare aan de gang. Marcel heeft er trouwens ook een lange carrière in de fanfare opzitten. Vanaf zijn 13e volgde hij de muzieklessen, in 1976 mocht hij de eerste keer mee ‘uitspelen’, voor de gouden bruiloft van Staf Van den Bogerd. Er zijn weinig repetities, verga-

Eigenheid “Maar eigenlijk was het een proces dat al langer broeide,” vervolgt Liesbet, “na corona was het vat gewoon af. We hebben andere pistes overdacht, zoals een fusie of een samenwerkingsverband met een andere maatschappij. Maar daar stuitten we veel op praktische bezwaren, het kon weinig leden bekoren. Op een gegeven moment hebben we een enquête gehouden en daaruit kwam een amusementsgroep als oplossing naar voor. Dat werden dus de Pierebloazers.”

We wilden koste wat het kost de eigenheid van Meerle behouden Cel: “We wilden koste wat het kost de eigenheid van Meerle behouden en niet zomaar de vereniging stopzetten. We hebben niet gebroken met het verleden, maar een nieuwe toekomst gezocht. Officieel zijn we nog dezelfde vereniging, we hebben alleen de statuten en de naam aangepast. Voor de rest is alles gewoon gebleven: de instrumenten, de kas. We moesten dus niet van nul starten. We rekenen nog steeds op de bijdragen van de bevolking met de verkoop van onze jaarlijkse steunkaarten en natuurlijk onze drie welgekende jaarlijkse Bingo-avonden. Vaste prik in Meerle. We repeteren in onze onvolprezen parochiezaal Ons

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 17


VERENIGINGSLEVEN Thuis, waar we onlosmakelijk mee verbonden blijven.”

Speelplezier Die ommezwaai heeft geloond, zo blijkt ondertussen. Liesbet: “We stellen het heel goed nu. We tellen 25 leden, een aantal muzikanten die afgehaakt hadden, zijn teruggekomen. We repeteren nu om de twee weken i.p.v. elke week vroeger. Alleen is er nu dubbel zo veel volk, telkens 17, 18 muzikanten. We voerden een digitaal afsprakensysteem in en merken dat dit heel motiverend werkt. Zowel voor de repetities als voor de speelgelegenheden, iedereen ziet onmiddellijk wie er wel of niet kan zijn. Heel gemakkelijk voor ons om de zaak te organiseren! Zo weten we meteen of we op een vraag al dan niet kunnen ingaan.” Ook muzikaal werkt het nieuwe concept. Cel: “Nu richten we ons op een mix van bekende amusementsmuziek in allerlei gen­res voor kleine bezetting. Om een idee te geven: Sweet Caroline, Laat de zon in je hart, Shut and dance, Seven nations army, Zuster Ursula, Zoutelande, Paint it black, André Hazes, Queen… Sfeermu-

ziek zeg maar. Dat gaat heel breed, ook Jantje Smit en In de Stille Kempen hebben hun plaats. Allemaal iets makkelijker en herkenbaar. Plezierig om te spelen, minder gecompliceerd. Het dwingende van vroeger, zoals oefenen voor een concert, is er af.” Liesbet: “De echte concertwerken konden we met onze bezetting niet meer verwezenlijken. Maar wat we nu maken klinkt heel mooi. We komen super goed overeen, je wordt als muzikant gedragen door de groep. Spelplezier, het een wezenskenmerk van wat men wel eens een “dweilorkest” noemt.”

Dorps Cel: “De focus ligt onveranderd vooral op het dorp, we zijn en blijven van en voor Meerle. Maar we gaan ook daarbuiten. Laatst speelden we een heel intiem en fijn concert in het Zwart Goor, met hartverwarmende reacties.” Liesbet: “We blijven ook een aantal tradities in ere houden zoals het inzetten van de kermis, dat deden we dit jaar met een huifkar door heel het dorp, op 11 no-

vember en in de optochten voor gouden bruiloften. Ook op het dorpscafé van de dorpsraad speelden we in de pauze. Ondertussen spelen we graag op vraag van de Meerlese verenigingen, zoals Samana of Femma. En we hebben een repertoire naar ieders gading. Dat bespreken we dus vooraf met hen. Op 18 februari spelen we carnaval voor de Meerlese Chiro. We brainstormen ook op een groter optreden voor de Meerlese bevolking, om onszelf eens goed te presenteren.” Het bestuur ziet er anders uit. Liesbeth Smits, al sedert haar 9e lid van de fanfare, werd voorzitter van de Pierebloazers. Ze wordt bijgestaan door Sieben Sterkens, Annemie Van Den Bogerd, Els Pauwels, Miel Vriendts, Liesbeth Broekmans, Leen Hendrickx en Ward Jansen. Tom Orban uit Sint-Lenaarts blijft dirigent. Samen met Liesbet tekent hij voor de keuze van het repertoire. Cel heeft bewust gekozen om geen deel meer uit te maken van het bestuur. “Ik wil zeker geen schoonmoeder spelen en steeds vergelijken met de vroegere organisatie. En dat voelt goed aan. Ik blijf vooral een enthousiaste muzikant in mijn dorp!” (jaf)

Voor Eer en Deugd - Meersel-Dreef

Verbonden met het klooster en de andere kant van de grens Het zal niet verbazen dat de fanfare “Voor Eer en Deugd”, een beetje in contrast met wat je uit haar benaming zou kunnen afleiden, een eerder religieuze ontstaansgeschiedenis met zich draagt. Eveneens apart is dat de fanfare van het kleinste kerkdorp van onze gemeente voor zijn leden als vanzelf niet beperkt is tot de grenzen van dat dorp. Zoals dat ook voor het parochiale leven en andere verenigingen het geval is, zijn er nogal wat leden van over de landsgrens, met name van Galder en Strijbeek. Kortom, ook de Dreefse fanfare is een buitenbeentje. Toon Verleye, Drevenier in hart en nieren en verknocht aan de fanfare zet het even op een rijtje.

De Derde Orde In juni 1904, wanneer Meersel-Dreef een belangrijke bedevaartsplaats is, viert men er het 50-jarig jubileum van de dogmaverklaring van de Onbevlekte

Ontvangenis. Wanneer men een beroep moet doen op een vreemde harmonie om de plechtigheid op te luisteren, ziet men in dat de Dreef een eigen fanfare nodig heeft.

bloeiperiode, al bleef haar rol beperkt tot plaatselijke, meestal religieuze, activiteiten. Zo ging de fanfare op de hoogdagen bedevaarders ophalen aan de tramstatie of aan de grens.

Pater Pius en Broeder Marianus namen het initiatief. Samen met enkele Derde-Ordelingen zouden ze een fanfare oprichten, die de godsdienstige en culturele plechtigheden moest opluisteren. Het zou nog drie jaar duren voor de groep een eerste optreden kon verzorgen onder leiding van meester Van der Meuren van Hoogstraten.

Wanneer men in 1932, met drie jaar vertraging, het zilveren jubileum viert, schenkt ere-voorzitter Alois Rommens een vlag met de afbeelding van Sint-Franciscus.

Maar de bloei was van korte duur, want tijdens de eerste wereldoorlog eisten de Duitsers alle koper op en moest men de instrumenten bij Nederlanders in veiligheid brengen. Na de oorlog kende de fanfare, onder de zorgen van pater Octaaf, een eerste

18 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Onafhankelijk Voor de tweede wereldoorlog moest men Derde-Ordeling zijn, vooraleer men lid kon worden van de fanfare. Die strakke lijn werd nadien verlaten en stilaan trad de fanfare al eens buiten MeerselDreef op. Meersel-Dreef werkte op verenigingsgebied steeds nauw samen met de Nederlandse buurdorpen Galder en Strijbeek. De fanfare luisterde daarom toen en ook nu nog, al de dorpsactivitei-


VERENIGINGSLEVEN

ten en huldigingen in Galder en Strijbeek op. Een gedeelte van de leden bestond en bestaat uit inwoners van deze dorpen. Op 14 maart 1953, na de overplaatsing van pater Octaaf, kwam de grote verandering. In die periode werd beslist om zelfstandig te worden, los van de Derde Orde. Tot dan zorgde het klooster grotendeels voor de financies. De godsdienstige activiteiten verminderden sterk zodat een logische koerswijziging zich opdrong. Jaak Verboven zou de eerste voorzitter en grote bezieler worden. Wanneer meester De Swart de leiding van de fanfare overneemt, beleeft de vereniging in de jaren ‘50 een periode van hoogconjunctuur. Die periode staat in schril contrast met het dieptepunt dat veel fanfares in de jaren ’60 kenden.

Kleuren In de jaren vijftig trok de fanfare uit in een wit hemd, blauwe stropdas en blauw-witte pet (de kleuren van Meersel-Dreef). Wanneer de fanfare in 1968 deelneemt aan een festival in Loenhout en vaststelt dat ze als enige géén uniform dragen, beslist men om een kledingfonds op te richten. Steunkaarten, een bal, een tombola, een vlooienmarkt en veel schenkingen hielpen de fanfare aan uniformen. Mét pet, epauletten en tressen! Ere-voorzitter Alois Rommens schonk een nieuwe vlag en met de wijding van het vaandel in

juli 1968 stapte de fanfare voor het eerst op in hun uniform. In 1972 werd een oproep gedaan voor nieuwe trommelaars en muzikanten. Dit werd zo’n succes dat men besloot om een drumband op te richten. Die zorgde onrechtstreeks ook voor nieuw enthousiasme binnen de groep. Maar dit bleek van korte duur, ondanks een geslaagd feest rond het 75-jarig bestaan.

... ook al bleef er een kleine harde kern oefenen...

Wel was, eigenlijk vanzelfsprekend, de fanfare dicht betrokken bij de viering van het 300-jarig bestaan van het Kapucijnenklooster in 1986. Het hoogtepunt was de historische stoet met de uitbeelding van de geschiedenis van het klooster. Ook het 90-jarig bestaan van de fanfare in 1994 werd gevierd en zelfs op verschillende plaatsen herdacht. Met een concertavond in Galder, een mobiel concert in Meersel-Dreef zelf en met een terrasconcert op Strijbeek.

Cabriobus

Het dieptepunt, wat de werking betreft, lag in 1981, toen de fanfare zelfs de kermis niet ging inzetten. Daarop besloot men om de vereniging tijdelijk stil te leggen, ook al bleef er een kleine harde kern oefenen…

Minimaal, maximaal Eén jaar later nam de vereniging een nieuwe voorzichtige start en in 1984 werden de instrumenten aangepast zodat ‘Voor Eer en Deugd’ met andere fanfares kon samenspelen. De bezetting bleef echter minimaal, wat van de overgebleven leden een maximale inzet vroeg.

Met de komst van professionele dirigenten veranderde ook de keuze aan instrumenten en muziekstukken. Er kwam meer variatie, meer componisten, een meer toegankelijk repertoire, meer filmmuziek. Ook het slagwerk veranderde stevig: van enkel een grote en kleine trom, ging het naar drumstel, pauken en melodisch slagwerk. “Voor Eer en Deugd” stond mee aan de wieg van Hafabra-Hoogstraten in 1997. Deze samenwerking van Hoogstraatse blaasmuziekverenigingen zorgde onder meer voor een groots opgezet concert in de veiling ‘Flandria 2000’. Aan de Nederlandse kant was er overleg met de verenigingen in Alphen-Chaam.

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 19


VERENIGINGSLEVEN In 2004 bestond de fanfare 100 jaar. Dat werd uitbundig gevierd met een uitgebreid programma: Een jaarconcert met filmbeelden, de fanfare met een cabriobus on tour in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek, een fototentoonstelling, een feestweekend met playbackshow, rockavond, verbroederingszeskamp met al de muziekverenigingen uit Hoogstraten en Nieuw-Ginneken. En verder onthouden we de kermisinzet met de oud-leden van de drumband, de avondrommelmarkt, de opvoering van ‘Der Deutsche Messe’ van Schubert door de fanfare met koren.

Water en vuur De fanfare telt momenteel ongeveer even veel vrouwen als mannen. Het bestuur telt 4 vrouwen en 3 mannen. Begin jaren 80 werden in Meersel-Dreef al de eerste vrouwelijke leden verwelkomd, het voorzitterschap is nu voor het eerst in handen van een vrouw: Nelly Roelands Er zijn enkele wezenlijke verschillen met andere muziekmaatschappijen, die houden verband met de geschiedenis. “Voor Eer en Deugd” streeft nog altijd steevast naar een goede samenwerking met het klooster (onze stichters) en luistert regelmatig kerkdiensten op. Het blijft ook een grensoverschrijdende vereniging, met Belgen en Nederlanders.

Voor de rest gelijkt de werking op die van andere fanfares. Het bestuur wordt regelmatig aangevuld met nieuwe gezichten, ook vrouwen en jeugd. Dat lukt vrij goed, maar niet wat jeugd betreft. Het is een manier om de sleur te vermijden, andere mensen zorgen immers voor een andere invulling. Water en vuur verenigen ook: tradities onderhouden maar ook vernieuwen, een mix van vrouwen en mannen, van jong en oud, aandacht voor goede en minder goede muzikanten. Een muziekcommissie zorgt er mee voor dat er voldoende variatie is in muziekgenres. Elk evenement heeft een aparte commissie die de vrijheid krijgt. Dat geldt voor de bingoavond, concerten, dauwtrappen, rommelmarkt, 120-jarig bestaan enzovoort. Extra activiteiten en goede opleidingen moeten de jeugdleden aan boord houden.

Uitdagend Als vereniging komt het er op aan om handig gebruik te maken van ieders sterke punten, van organisatietalent, over knutselen, naar computervaardigheden, tot aankleding. En belangrijker dan ooit: een goede communicatie naar en inspraak van de leden, evenals voldoende communicatie met de buitenwereld via diverse kanalen. Het overleg met andere

De uitdagingen voor een fanfare zijn niet min muziekverenigingen op peil houden, dit verwaterde tijdens de coronaperiode, maar loopt nu terug goed. De uitdagingen voor een fanfare zijn niet min. Hoe omgaan met wisselende bezetting, leden die komen en gaan… De muzikale lat niet te hoog leggen maar toch ook een uitdaging voor de betere muzikanten en mooie muziek kunnen spelen, professionele dirigenten en lesgevers vinden en kunnen betalen. Voor die werking moeten inkomsten gevonden worden - dat gebeurt met de rommelmarkt, inzamelen van oud papier, giften werven via ‘Vrienden van de fanfare’, de huis aan huis bijdrage van ereleden. Een bijzondere uitdaging bestaat erin om nieuwe jeugdleden aan te trekken en te houden. Jongeren verdwijnen dikwijls door studies, verhuizing, te veel andere hobby’s. En uiteraard is er de zoektocht om vrijwilligers te blijven vinden voor al de bestuurstaken en commissies. Een fanfare in ons dorp is een mooie traditie, maar het vergt wel wat engagement! (tv/jaf)

Met m’n bugel onder m’n arm in bed… Boem… boem… boem… De fanfare komt eraan! Deze kreet galmde door het huis als we in de verte de fanfare hoorden spelen. Iedereen liet dan alles vallen om zich naar de straat te begeven. De moeders, druk in de weer met de was en de plas, moesten nog een extra aansporing krijgen om zich te haasten. Als de fanfare voorbij kwam, was het immers feest, de jeugd huppelde een stukje mee langs de zijkant van de weg, om toch maar niets te missen. Elke keer weer een belevenis. We waren nog niet veel gewoon toen, buiten de lampenradio die krakend zijn muziek speelde en steevast op ‘Brussel’ stond afgestemd. Toch duurde het even voor ik zelf bij de fanfare ging, een late roeping als het ware. In de eindjaren ‘70

ging het bergaf met de fanfare, er kwamen andere vormen van vertier. Een noodkreet viel in de bus, ‘als er nu geen leden bijkomen is het gedaan met de fanfare!’ De fanfare zat ook toen nog in mijn hoofd, er speelde ook mee dat mijn vader ooit fanatiek lid en bestuurslid geweest was, helaas was hij veel te jong gestorven. Dan toch het besluit genomen: ik ga bij de fanfare. Met mijn aanmeldingsformulier in de hand aangeklopt bij meester Jef, destijds de voorzitter. Hij heeft bijna een kwartier mijn hand vastgehouden en me duizendmaal bedankt voor mijn aanmelding. M’n vrienden lachten me vierkant uit, wie gaat er nu nog bij de fanfare!? Met een twintigtal jongeren begonnen we aan de lessen. De meesten waren

niet echt geïnteresseerd, wegens de ouderlijke dwang die ze hadden ondervonden en haakten spoedig af. Van die lichting schoten we uiteindelijk met tweeën over. Omdat ik toen al op kot zat, kregen we les van broeder Xavier op vrijdagavond in het klooster. Toen nog een spoedcursus uit een klein geel boekje en tweestemmig speelden we ‘Sancta-Lucia’. Na enkele maanden werden we al muzikaal rijp bevonden voor de fanfare. Alhoewel we met z’n tweeën al enkele marsen hadden geoefend, viel dat toch nog dik tegen. In het groter geheel was ik na enkele maten muziek de weg al kwijt, omdat er rond je allerlei andere muzikale stemmen klonken… M’n eerste optreden was een concert in Hoogstraten, ik moest mee om de hoop te vergroten, we waren amper met een 15-tal leden.


Ik kreeg de instructie om maar wat te playbacken, wat ik dan ook ijverig deed. De eerste bugel die ik kreeg was van het blikkerige soort met een gaatje in de kelk, waar ik een sticker van de WWF pandaclub had opgekleefd. Mijn uniform was nog van het militaristische soort met epauletten en een tres. Oefenen deed ik, op kot in Mechelen, in de keuken, met een demper om de buren niet te storen. Zo van ‘In de stille Kempen’ enz. Pas toen ik m’n spullen opruimde om terug naar Meersel-Dreef te verhuizen, maakte ik kennis met mijn al wat oudere buurvrouw. Ze zag het instrument en zei dat ze het zo schoon had gevonden als ik zat te spelen in de keuken. En ik maar m’n best doen om zo stilletjes mogelijk te oefenen! Afgestudeerd kon ik pas echt wekelijks naar de repetitie en niet enkel in de vakanties. Het toenmalige bestuur vond dat de tijd rijp was om in mijn vaders voetsporen te treden en in het bestuur te komen. En een ‘schoolmeesterke’ konden ze wel gebruiken, zo werd ik al snel secretaris-penningmeester. We vergaderden achter de grote kachel in café ’t Jachthuis, waar Jeanne Van Dun toen de plak zwaaide. Tot dan was het de gewoonte dat de voorzitter een verslag maakte in zijn notaboek. Bij de volgende vergadering wist niemand wat er eigenlijk juist was afgesproken. Met m’n eerste maandlonen kocht ik een computer, toen nog niet meer dan een veredelde elektrische typmachine, met een printer die ratelde en er 5 minuten over deed om een blad papier af te printen. Net lang genoeg om ondertussen een liedje te oefenen op mijn bugel. Tot dan werden de leden van een komend optreden verwittigd met een briefje dat de voorzitter had getypt met 5 carbonpapieren ertussen. Die bracht ik dan meestal rond met de fiets. Onderaan het briefje stond bijna altijd een oproep: ‘Zorg dat je erbij bent, laat ons niet in steek’.

De oude garde van het bestuur leefde voor de fanfare, de fanfare was heilig. Na de vergadering werd aan de toog nog een pint gedronken en er werden dure eden gezworen, ‘De fanfare moest blijven bestaan!’ De vergaderingen zelf verliepen vaak rumoerig, want iedereen had zijn eigen gedacht en dat werd met vuistlagen op tafel onderstreept. ‘Zo moest het gebeuren,’ zei men dan. Gingen we na de vergadering naar huis, dan gaf het bestuurslid die eerder had gezegd hoe het moest gebeuren, me de raad niet naar hen te luisteren maar m’n eigen ding te doen… Omdat ik in het begin nog niet goed genoeg kon spelen liep ik in de fanfare al mee op kop met de vlag. M’n eerste officiële optreden was met 11 november, waar ik de vlag moest presenteren aan het standbeeld van de oud-strijders in Meerle. We kwamen samen in het lokaal van de oud-strijders waar we eerst enkele pintjes dronken, in afwachting dat de kerkdienst uit was. Na de plechtigheid en de stoet, trokken we dan weer naar het lokaal waar we vanwege de oud-strijders er nog ene moesten drinken en nog ene en… Heel de verdere namiddag heb ik op de zetel doorgebracht, om mijn roes uit te slapen.

Ook de teerfeesten en de kermisinzetten waren memorabel, iedereen trakteerde iedereen en water drinken was toen nog geen optie. Cafés waren er nog genoeg en we konden er moeilijk één overslaan. Dat zou zeker achterklap veroorzaakt hebben. Zo belandde ik dan in uniform, met m’n bugel onder m’n arm in bed. Maar gezellig was het wel en alles werd eens goed gezegd, we hebben nooit zo hard gelachen als toen. Vrienden onder elkaar. Over de grens kregen we dan wel de bijnaam het ‘zat harmonieke’, waar we dan flink voor op onze teen getrapt waren. Om één en ander in goede banen te leiden, besloot het bestuur later om met het teerfeest de mis en het middagmaal niet meer op dezelfde dag te doen. Want met nuchtere maag ’s morgens al op café zitten, leidde tot gênante taferelen aan het feestmaal. Sommige leden kregen dan al zoveel praat dat onze Ere-voorzitter en pater proost ongemakkelijk op hun stoel zaten te schuifelen. Ook de aanwezige echtgenotes, want de fanfare was toen nog een mannenzaak, stuurden dan menig boze blik naar de overkant van de tafel. Och die tijd van toen… (Toon Verleije)

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 21


MEDIA

De straffe (sportieve) stoten van Jef Geerts

Kamp Waes of Kamp Geerts? MEDIA SPORT Voor sommige atleten heb je superlatieven, komma’s en schuine strepen te kort. Jef Geerts is zulk een fenomeen. Hij liep al enkele marathons, finishte triatlon en zelfs een ultramarathon. We kunnen aan dat lijstje nog iets extra toevoegen, hij is immers ook deelnemer aan Kamp Waes, het populaire VRT 1-programma waar deelnemers, onder leiding van Tom Waes, worden onderworpen aan de trainingen en testen van de Belgian Special Forces. Als kleinzoon van Marcel Leunen, welbekend als voetballer, kon je al bijna raden dat Jef een sportief leven tegemoet zou gaan. En dat is dan nog maar een understatement. Mama Lies Leunen en papa Peter Geerts kunnen Jef ook niet tegenhouden in zijn avonturen, zelfs niet als die redelijk gevaarlijk worden. Jef woonde in zijn jeugdjaren in de Lindendreef en zoals het een sportieve en trotse Hoogstratenaar betaamt, is één van de hoogtepunten van het jaar zijn deelname aan de Stratenloop tijdens de Heilig Bloed festiviteiten. En dat brengt ons bij de ‘Straffe Stoten’ van Jef.

Straf We plukken er enkele uit. • Stratenloop Hoogstraten (10km): veel deelnames, met een 7de plaats overall als beste resultaat, beste tijd 0:32:19. • Antwerp Night Marathon: ingeschreven één dag op voorhand, licht aangeschoten, in de Rijkswacht, 3:11:28. • Ten Miles Antwerpen (16.1km): ook hier meerdere deelnames, besttijd 0:54:57. • 1/4de Triatlon Knokke: eerste triatlon ooit, hij werd 6de in zijn leeftijdscategorie en behaalde een 17de plaats overall (meer dan 500 deelnemers) - Vermeldenswaard: op weg naar de auto, door een domme stoot i.p.v. een straffe breekt Jef zijn sleutelbeen… • Halve Ultramarathon Des Sables (100km op 3 dagen): 6 weken na de spoedoperatie door de sleutelbeenbreuk werd hij 5de van 150 deelnemers, terwijl hij met een plastic tube de druk van de rugzak op zijn kapotte schouder verlichtte. Antwerp Marathon: hij werd 12de over• all in een tijd van 2:54:58. • Skaten Voor Het Goede Doel: in een zelf opgezette actie om geld in te zamelen

voor De Warmste Week slaagde hij erin om 531 km te skaten op één week tijd nadat hij 5319 EUR had ingezameld.

Kamp Waes Jef schreef zich eerder al in voor seizoen 1, toen hij 20 jaar oud was. Tot het uiterste gaan, je limieten opzoeken, jezelf volledig geven en jezelf tegenkomen. Het waren allemaal zaken die Jef aanspraken om zichzelf in te schrijven. Voor de meeste stervelingen net zaken zijn die je zouden afschrikken, maar niet bij ‘Jefke’ (een rare bijnaam voor een man van bijna 2m groot). Wat hem het meest afschrok? Geen fysieke zaken, zo blijkt, wel een vaardigheid die hij nog niet volledig onder de knie heeft: oriëntatie. Hij loopt naar eigen zeggen ‘nog verloren in de H&M’ als hij uit het paskotje stapt. In het vorige seizoen van Kamp Waes werd al snel duidelijk hoeveel belang het Belgische leger hecht aan kaartlezen, het gebruik van een kompas en algemene oriëntatie. Toen zijn deelname officieel werd, besliste Jef daarom om te oefenen in de Ardennen met een kaart en een kompas. Misschien os dit wel een probleem voor veel mensen van de jongere generaties, want waarom zou je leren kaartlezen als je Google Maps, Waze, … en andere apps meteen kan starten?

Onwetendheid Toen ik hem vroeg of kaartlezen voor hem het allermoeilijkste bleek tijdens de proeven, moest Jef eens goed lachen. Mijn vraag kwam duidelijk van een naïeve plek. Wat Jef het zwaarst vond tijdens

22 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

zijn deelname was geen vaardigheid en niks fysiek. “Eigenlijk zat ik fysiek nooit volledig op mijn limiet, maar de onwetendheid was echt vreselijk. Je weet nooit of een proef één uur, vier uur of veertig uur zal duren. Je slaapt niet gerust, je kan jezelf nooit volledig smijten in een proef, want je weet niet of ze langer zal duren dan je aanvankelijk had verwacht. Die onwetendheid is het ergst. Van alles neem ik dat dan ook mee als werkpunt voor mijn leven. Ik moet mezelf pushen om de controle los te laten.”

Droom Om zichzelf voor te bereiden op Kamp Waes ondernam Jef nog een andere stap die zijn leven ondertussen veranderde: hij sloot zich aan bij de atletiekvereniging Infinity Running uit Antwerpen. Daar moest hij zichzelf voor het eerst écht discipline aankweken en besefte hij dat hij veel meer uit zijn lichaam kon halen als hij het wat beter zou aanpakken. Om zijn doelen te halen, brengt hij vandaag veel meer offers dan voorheen. “Kijk, ik weet dat het een heel moeilijke droom zal zijn om waar te maken, maar ik wil er alles aan doen om in 2028 op de Olympische Spelen te staan voor de 800 meter.” En hoever Jef geraakt in Kamp Waes? Dat zullen we zien elke zondagavond op VRT1. Oh, en tot over vier jaar, Jef! (cl)


STRAAT IN DE MAAND

Alleen voor mensen die hier Capucienenbo echt willen wonen… s WONEN Over de meeste straten kan je altijd wel iets vertellen, maar bij een volledig nieuwe straat wordt dit al wat moeilijker. In dit geval de doodlopende straat Capucienenbos in MeerselDreef, een nieuwe zijstraat van de Jan de Wysestraat, die ook al een IOK-verkaveling van 30 jaar geleden was.

Verkaveld Bij ministerieel besluit van de Vlaamse Gemeenschap van 9 juni 1992 werd het bijzonder plan van aanleg nr 006 “De Dreef” goedgekeurd, waarbij de agrarische grond van de huidige Jan de Wysestraat omgevormd werd tot woongebied. Capucienenbos is een aanvullende en recentere IOK-verkaveling waar de dorpsraad ook al jaren voor had geijverd. De verkavelingsvergunning werd door het stadsbestuur hiervoor afgeleverd op 3 maart 2014. Jonge gezinnen krijgen kinderen en dat is het belangrijkste voor het voortbestaan van een dorp en het sociaal weefsel ervan. In de beginperiode bleven veel kavels braak liggen, maar in 20212022 kwam er een kentering en waren de resterende percelen in no-time verkocht. Momenteel wordt er nog op 5 van de 12 bouwkavels druk gebouwd, eind 2024 zal alles normaal gezien bewoond zijn. Oorspronkelijk was de verkaveling een perceel bos met een vijver, ook wel het “Snyers-bos” genoemd. Het perceel was oorspronkelijk eigendom van Joan (Adriaan) Snyders en zijn vrouw Marie (Henriette) Swaenen die het in 1970 hadden gekocht van Maria Rommens.

Joan Snyders overleed op 3 januari 1993 en Marie Swaenen overleed op 21 november 2009. Zij hadden in totaal 35 erfgenamen, die tot een akkoord moesten komen met de IOK om het bos te ontwikkelen tot sociale bouwgrond. In 2014 werd zoals gezegd de verkaveling goedgekeurd en kon gestart worden met de verkoop uit de hand. Nu de bouwwerken van de 12 woningen, zes aan de linkerzijde en zes aan de rechterzijde, stillaan op het einde lopen, zal het stadsbestuur starten met de bouw van vijf bejaardenwoningen aan het einde van de straat. Ook voor deze bejaar-

denwoningen was de dorpsraad vragende partij. Eindelijk komt dit gehele project in de eindfase van de praktische uitvoering. Het sluikstorten van tuinafval op dit stuk loopt hiermee dus ook ten einde, tot spijt van sommigen en allicht tot vreugde van anderen.

Dylan Nagtzaam en Carola van Egeraat

“Ik had de hele straat toen voor mijn eigen!” Een eerste bezoek brengt mij bij Dylan Nagtzaam, zoon van Pierre Nagtzaam en Ine Mertens (van het Heieinde) op de Capucienenbos 11. De 32-jarige Dylan is een Drevenier van geboorte pur sang. Hij woont samen met de twee jaar jongere Carola van Egeraat.

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 23


STRAAT IN DE MAAND teit van bouwvakmensen in de nieuwe straat, konden de verschillende bouwheren ook rekenen op elkaars steun, kennis en hulp. Het huis zelf beschikt over een bodemwarmtepomp, een gesloten systeem met twee putten van 95 meter. Bij het boren bleek wel dat er veel leem in de grond zit. Ook is er een zonneboiler voor warm water en zijn er 22 zonnepanelen, dus dankzij de analoge meter is de woning relatief energieneutraal, dat is mooi meegenomen.

Mengelmoes Dylan Nagtzaam Dylan volgde zijn middelbaar onderwijs in de VITO Hoogstraten, gevolgd door elektro-techniek in Geel, waar hij zijn bachelor behaalde. Met zijn kennis kon hij aan de slag bij het Nederlandse hightechbedrijf A.S.M.L. in Veldhoven, waar hij op de afdeling prototypes werkzaam is o.a. voor onderzoek en testen van nieuwe soft- en hardware. Dit alles in een 10-dagen ritme, “hetzij twee vroege diensten van 6.00 tot 14.30 uur, twee late diensten van 14.00 tot 22.30 uur en twee nachtdiensten van 22.00 tot 6.30 uur, waarna vier vrije dagen, waarvan de eerste dag bestaat uit bijslapen”, zo klinkt het, “maar de nachtdiensten wennen nooit…” Carola is afkomstig van Ulvenhout, heeft een diploma over Nederlands recht, en is aan de slag als griffier bij de Nederlandse Jeugdrechtbank in Breda. “Wij hebben elkaar leren kennen in het uitgangsleven, juist op het moment dat hij besliste om een bouwgrond in het Capucienenbos te kopen.” Ondertussen wonen zij al vier jaar samen in hun gezellige woonst.

Handige Harry Hij mocht als tweede kiezen, maar omdat de eerste kandidaat-koopster afhaakte, kon hij het beoogde hoekperceel, zijn eerste keuze, op het einde aan de linkerzijde kopen. Dylan: “Ik had de hele straat toen voor mijn eigen!” De ruwbouw werd door een aannemer gebouwd, maar voor het overige heeft hij, soms met wat hand- en spandiensten, alles zelf gedaan: loodgieterij, timmerwerken, elektriciteit, keuken, enz. Met andere woorden: Dylan is een handige Harry. In plaats van een tuinhuis koos hij voor een volledige onderkeldering, bereikbaar met lift, het werd ook zijn hobbyruimte. En gezien de diversi-

Dylan: “De bewoners van het Capucienenbos vormen een mooie mengelmoes, een mix van jeugd, o.a. met leeftijdsgenoten van Meersel-Dreef zelf. Met de straat zelf hebben we een whatsapp­ groep gemaakt, en met de Jan de Wysestraat hebben we een facebook-messenger, wat altijd handig is om elkaar te contacteren zoals bij de gouden bruiloft van Jos Huybrechts en Lisette Tielemans. Ook een buurtbarbecue ontbreekt niet in de straat, en dit tot in de late uurtjes natuurlijk.” De vijf sociale bejaardenwoningen aan het einde van de straat ziet Dylan wel zitten, dat worden ook zijn nieuwe buren. Daarnaast zijn er ook nog twee gekoppelde bouwgronden, waarvan één privé en één van de gemeente, deze laatste zal te zijner tijd verkocht worden omdat de bouwvoorschriften niet toelaten dat dit perceel voor sociale bejaardenwoning in aanmerking kan komen.

Bij de bouwaanvraag was er ook altijd wat... Dylan: “Bij de bouwaanvraag was er ook altijd wat, er waren twee huisnummers en twee straatnamen in omloop, en dat gaf natuurlijk af en toe problemen. Mijn steenkeuze werd ook voorgelegd aan de bouwdienst van Hoogstraten én aan de IOK, en telkens verwezen de diensten naar elkaar om toe te stemmen, niet echt bevorderlijk voor de vooruitgang van je werken natuurlijk. Ondertussen heb ik ook moeten ondervinden wat wateroverlast is, het grondwater liep vanuit de T-verluchtingsbuizen over tot in mijn kelder, gelukkig heb ik deze kunnen dichtmaken om verdere schade te voorkomen. En dan zit ik nog

24 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

30 cm hoger dan de Jan de Wysestraat.” Nu het huis zo goed als af is, hobbyt hij ondertussen verder aan zijn 50 jaar oude Ford Capri bij zijn ouders thuis, en zodra deze gerestaureerd is, gaat hij er mee “on the road”.

Stefan Hendrickx

“Voor de rest van de dag is het hier keirustig” Zoals op de boerenbuiten wil ik via de garage aan de Capucienenbos naar binnen gaan, en dat kan ook, maar de voordeur staat wel gericht op de Jan de Wysestraat. Niet getreurd, bij Stefan Hendrickx ben je welkom op Capucienenbos 2. Stefan: “Ik ben weliswaar in 1985 in Breda geboren, maar ik ben vanaf mijn drie jaar opgegroeid op de Maaihoek. Na de lagere school hier op Dreef, ben ik naar de VITO in Hoogstraten gegaan, richting sanitair. Daarna vijf jaar bij Van Der Linden Industriebouw gewerkt, en om vervolgens ongeveer acht jaren bij de lucht mobiele brigade in het Nederlands leger gegaan, te vergelijken met de Belgische para’s. In het leger heb ik in de kazerne van Arnhem gewoond, op een kamer van vier personen.” Hij heeft twee kinderen, dochter Bibi (2013) die in het vijfde studiejaar zit, en zoon James (2018) die in de laatste kleuterklas zit, allebei op basisschool ‘t Dreefke. Kleine James trekt veel op met Vince Roelands, die ook in het Capucienenbos woont. En dat bemerk je aan het buitenspeelgoed, zoals de kleine tractors, die bij één van hun beider huizen buiten staan geparkeerd.

Brandweer Stefan: “Toen mijn dochter Bibi werd geboren, ben ik gaan werken bij de brandweer van Eindhoven, hoofd brandwacht, maar daar heb ik wel veel papieren voor moeten halen. Geen bevelvoerder, maar wel brandweerman met speciale functies, bv ik ruk met een gewone brandweerwagen uit, maar ook met een hoogwerker, een schuimwagen… Mijn specialiteit is gaspakkendrager bij calamiteiten met chemicaliën. Alleen duiker ben ik niet, zo gauw dat het onder water gaat, is het voor mij klaar. Maar eigenlijk zijn de functies van gaspakkendrager en duiker alle twee even gevaarlijk. Toen Bibi geboren werd, hebben we een huis gekocht in Breda en daarna


STRAAT IN DE MAAND een koopwoning in Galder, toen is James geboren. Maar ik heb altijd terug naar Meersel-Dreef willen komen, wel van een vrijstaand naar twee-onder-één kap woning. Deze woning is weliswaar groter dan in Galder, aan de buitenkant zie je niet hoe groot deze woningen zijn aan de binnenkant. Ik was eerst wel bij Frits Verheijen (het laatste huis aan de rechterkant) gaan kijken, daar val je steil van achterover. Ik heb wel een kelder eronder gezet, dat is één grote speelkamer. In deze woning heb ik twee badkamers en vijf slaapkamers. Ondertussen werk ik nog verder aan de tuininrichting en de kelderruimte.”

Kanon Niet druk hier, vermoeden wij. “’s Morgens door de week is er wel wat drukte in de straat, woon-wegverkeer, maar voor de rest van de dag is het hier keirustig, je kan er een kanon afschieten. Het is ideaal voor de bengels, lekker buiten spelen en allemaal vriendjes in de straat. Bibi gaat met de fiets naar school, maar James brengen we met de auto. Het is hier een goed buurtschap, met de kermis stonden ze hier ook allemaal binnen. Het wordt wel een groot buurtschap ten opzichte

van de andere kermisgebuurten. En aan de rechterkant van de Jan de Wysestraat is er ook nog mogelijks een uitbreiding, ten minste de stratenaanleg is er toch op voorzien. Er zijn wel niet veel voorzieningen in het dorp, maar ik vind dat alleen maar fijn, er komen namelijk alleen maar mensen wonen die hier echt willen wonen. Elf van de twaalf bewoners zijn mensen van Meersel-Dreef zelf of van de omliggende gemeenten Meerle, Meer of Galder. Boodschappen doen is gemakkelijk bij Jumbo in Ulvenhout, gewoon online bestellen en ter plaatse ophalen of thuis laten brengen, mits een beetje bijbetalen, dat werkt allemaal perfect. Bibi gaat wel turnen in Hoogstraten en James zit er op zwemles, maar die wil later gaan voetballen bij Gesta (Galder). Fitnessen zelf doe ik in de brandweerkazerne. Als we uit eten gaan, is dat meestal in Breda, veel meer parkeermogelijkheden en ook veel gezelliger, in Hoogstraten is er altijd veel verkeersdrukte. Op het einde van ons gesprek klinkt er nog een kritische noot over het Hoogstraatse reilen en zeilen. “Het grote geld blijft in Hoogstraten hangen, dan gaat er

Stefan Hendrickx naar Minderhout en als daar genoeg is naar Meerle en Meer. En als er een klein beetje over is, dat sijpelt zo MeerselDreef binnen.” (JJ)

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03 314 46 10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593A

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 25


Geniet binnen twee weken van jouw droombadkamer

“Alles werd volgens planning geleverd en zeer goed afgewerkt door ervaren medewerkers. We zijn zeer tevreden.” - Arno

Als maatwerk, kwaliteit en professionaliteit elkaar ontmoeten, creëer je prachtige totaalprojecten. Dat is waar we bij installatiebedrijf van den Berg voor gaan. Na de start van de werken geniet jij binnen twee weken al van je nieuwe badkamer. Daarnaast zorgen wij ook voor verwarming, airco en zonne-energie volledig op maat van jouw woning.

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG

Meerseweg 183 - Hoogstraten Tel: 03 315 75 31 - info@vdberg.be - www.vdberg.be

26 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Swan, Jan en Jef Versmissen over drones en wonen in Normandië

TECHNOLOGIE

Een wereldkampioen drone-racen op simulator TECHNOLOGIE SPORT Drone-racen, zowel op simulator als in het echt, is hier nog weinig gekend. Het blijkt evenwel een internationaal fenomeen met beoefenaars in de hele wereld. Het is de grote hobby van Jan en Swan, zoon en kleinzoon van geboren en getogen Hoogstratenaar Jef Versmissen. Bij Jef thuis hadden we afgesproken met Swan en Jan die in de kerstvakantie vanuit Normandië naar Hoogstraten waren afgezakt.

Drones krijgen steeds meer toepassingen. Bij een risicowedstrijd van Hoogstraten VV vliegt er geregeld een drone om de veiligheid rond het stadion te bewaken, er is vuurwerk met drones, ze worden ingezet bij tv-uitzendingen, bij cyclocross, voor het inspecteren van windmolens of rioleringen en noem maar op. Even goed worden ze ingezet bij oorlogsvoering, maar ook bij het ontmijnen van terreinen. En in de familie Versmissen zijn ze er al langer mee vertrouwd, zo blijkt. Jef is de zoon van Karel (Charel of meester) Versmissen, hij volgde zijn vader op als onderwijzer in de gemeenteschool van Hoogstraten waar hij op vrij jonge leeftijd directeur werd. Echtgenote Monique Van Aken heeft ook onderwijsroots, haar vader stond immers in VITO.

niseerde. Zo zijn we overigens ook met de badmintonclub gestart. Op vakantie in Normandië huurden we elk jaar een woning vlak bij een zeilschool. Na negen jaar besliste de eigenaar om er zelf te gaan wonen omdat hij op pensioen ging, zodat wij besloten om er zelf iets te kopen.

De afstand naar Hoogstraten is zo’n 650 km. Jan probeert met zijn familie twee keer per jaar naar Hoogstraten te komen, maar in werkelijkheid zal het maar een keer per jaar zijn, denk ik, omdat wij zelf regelmatig ginder vlak bij hen aan de zee zijn.

Op een van die vakanties in augustus heeft Jan Stéphanie ontmoet, eigenlijk een vakantielief dus. Zij is afkomstig van Gaillon en de eerste jaren woonde ze met Jan in Rouen, later in Vernon, bekend van de tuinen van de impressionistische schilder Claude Monet in Giverny. Jan en Stéph bleven in Normandië, maar vestigden zich, met een tussenstap in de Orne, uiteindelijk in La Manche.

Modelbouw

Fiere opa Jef volgde het gesprek met zoon Jan en kleinzoon Swan aandachtig en vulde geregeld aan. Voor een leek is een en ander vaak makkelijker te volgen in het Nederlands, zo kwamen Jan en Jef uiteindelijk meer aan het woord dan Swan zelf. En omdat het bovendien misschien wat technisch zou worden, was ook Daan Cools erbij, die al heel wat drone-ervaring heeft. Hij maakte onder meer de drone-opname waarmee de stad Hoogstraten zijn inwoners een inspirerend 2024 toewenste. DHM: Drones en een Normandische kleinzoon, Jef? Jef: Ja, en daar komt eerst ook nog eens zeilen bij… Ik heb leren zeilen op de put van de Mosten. Dat was in de tijd dat de sportraad met Stan Pauwels en Paul Janssens elk jaar initiatiecursussen orga-

DHM: Waar hou jij je mee bezig in Normandië, Jan? Jan: Ik ben ondertussen 49 jaar, gehuwd met Stéphanie - zoals dat in Frankrijk gebruikelijk is, heet Stéphanie Bouquet nu Stéphanie Versmissen. Wij kregen drie kinderen: Pia (21), Swan (17) en Nell (10). We wonen nu al meer dan 25 jaar in Normandië. Beroepshalve ben ik kwaliteitscontroleur van vrachtwagens voor vloeistoffen. DHM: Hoe is de interesse voor drones er gekomen? Jan: Nonkel Nest (Van Aken ) deed aan modelbouw. Hij heeft me geïnspireerd. Op mijn achtste maakte ik mijn eerste zweefvliegtuig. Op mijn tiende maakte ik een tweede toestel maar nog zonder afstandsbediening. Weer twee jaar later maakte ik het eerste met afstandsbediening en dan werd het altijd meer en meer - boten en vliegtuigen.14 jaar geleden startte ik in Bréhal een modelbouwclub ‘Escadrille des Salines’. Ondertussen heb ik zelf 50 vliegende voorwerpen.

Swan Versmissen

De volgende stap zouden drones worden. In 2015 ben ik ermee begonnen, ik nam ook deel aan wedstrijden in Frankrijk. 64 piloten mochten op een bepaald moment meedoen aan het nationaal FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 27


TECHNOLOGIE de op een na beste tijd gaat naar groep 2. Per groep gaan de twee beste piloten door en de twee anderen mogen naar de herkansingen. Dat is zo omdat een technisch probleem in deze sport nooit uitgesloten is. Er zijn trouwens ook geregeld crashes. Het kan gebeuren dat je in een beginfase verliest van de allerbeste, maar via de herkansingen toch nog in een finale terecht komt. Jan: Op het WK simulator (ereadrone 2023:steam) in Zuid-Korea heeft Swan elke wedstrijd gewonnen, eigenlijk redelijk gemakkelijk. Hij won hiermee 315 euro, maar de winnaar van de openluchtwedstrijd heeft 15.000 euro gewonnen.

Jan Versmissen kampioenschap. Er was een A-finale met de 32 beste piloten, zelf ging ik voor de B-finale. Wil je ver geraken in deze sport dan wordt het echter alsmaar duurder. Daarom wilde ik eigenlijk stoppen, maar toen is Swan ermee begonnen… en ondertussen is alles nóg duurder geworden. Ik train elke week tweemaal in de sporthal met de club. Swan vliegt vooral buiten. We zijn naar het wereldkampioenschap geweest in Korea, daar is hij in oktober wereldkampioen geworden in drone-racen op de computer (simulator) en was hij 20ste op 130 deelnemende piloten op het WK buiten. Het is overigens een ingewikkeld wedstrijdsysteem. In de top 8 waren bijvoorbeeld twee piloten die trager waren dan hij. Hij werd geklopt in de reeksen door iemand die 6/1000ste seconde sneller was.

DHM: Het ereburgerschap van Bréhal toont toch wel aan dat de prestaties niet onopgemerkt bleven... Jef: Dat is zo een beetje zoals Wesley Sonck in Ninove, he! Jan: Nog niet lang geleden was Swan de zoon van Jan. Nu is het andersom, het gaat om Swan en ik ben zijn vader. De aandacht is welgekomen. Dit jaar hadden we een budget van ongeveer 7.000 euro voor verplaatsingskosten, hotel en dergelijke. De jaren ervoor was dat bedrag wel kleiner, toen kwam alles uit mijn eigen zak. Doordat nu alles veel duurder werd, heeft de federatie gelukkig gesponsord - maar ook de gemeente, de groepering van de gemeentes rond Bréhal, en de league hebben bijgedragen. Zo goed als alle materiaal komt van sponsors, ter plaatse wordt alles betaald door DCL zodat we nu een operatie zero konden noteren.

Dure hobby DHM: Hebben jullie die vliegtuigen en drones zelf gemaakt? Jan: Voor de vliegtuigen koop je meestal een kit dat je assembleert. Je lijmt alles aan mekaar en zet er dan de servomotor en al de andere instrumenten in. Swan: Het chassis van mijn drone is gemaakt door iemand in Cherbourg, de rest komt uit China. Je koopt een chassis en je kunt er opzetten wat je wilt. Ik heb nu verschillende sponsors en dus moet ik er de dingen opzetten van die firma’s. Maar je kan de motor plaatsen die je wilt, de snelheidsregelaar, de flight controller, de camera, de videozender, enz. Alle drones worden vooraf wel streng gekeurd. Ze worden gecontroleerd volgens de geldende normen: de grootte is belangrijk, het gewicht, de sterkte van de videozender, enz. Jan: Bij het indoorvliegen mag je tot 500 gram gaan voor de verzekering. De vliegtuigen wegen meestal tussen de 100 en 200 gram. Je kan wel tot 65 gram gaan, maar dan heb je 500 uren gewerkt aan een vliegtuig dat extra kwetsbaar is zodat je een speciale kist nodig hebt voor het vervoer. 100 gram is gemakkelijker te hanteren. Voor de drones is het gewicht voor indoor en sportzalen tussen de 28 gram en 250 gram. De drone van Swan weegt 250 gram en gaat van 0 tot 200 km per uur in minder dan 1 seconde. Wanneer Swan er mee vliegt, gaat de batterij 45 seconden

Eind december ’23 werd hij met zijn team wereldkampioen drone-racen op simulator in Saoedi-Arabië. Vanaf 1 januari 2024 wordt hij officieel ereburger van onze woonplaats Bréhal.

WK titel DHM: Een welgemeende proficiat met je titel van wereldkampioen, Swan! Swan: Dank u wel. Het was de eerste keer dat het evenement op simulator plaatsvond. Men vliegt hetzelfde parcours als in open lucht. Eigenlijk is het een snelheidswedstrijd zoals in de Formule 1. Iedereen verkent eerst het parcours te voet om te zien hoe je precies moet vliegen. Je mag daarna een keer vliegen zonder dat de tijd telt, dan beginnen de kwalificaties. De beste komt in groep 1,

Swan in actie op het WK per land in Namwon 2023 (FAI World Drone Racing Championship).

28 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TECHNOLOGIE nale van de Drone Champions League in Al-Ula (Saoedi-Arabië) stonden vorige week een Engelse, 2 Amerikaanse en een Japanse ploeg tegenover elkaar. XBlades heeft een tiental competitieve piloten die samen trainen. Daaruit selecteerde de teammanager een Zuid-Koreaan, een Rus, een Fransman (Swan) en een Duitser.

Swan oefent in Compostela FPV (First Person View) in juli vorig jaar. mee. Als ik vlieg, kan ik er wel 2 minuten en een half mee doen. Dat is het verschil. DHM: Gewicht en snelheid hebben direct te maken met mekaar? Jan: Met vliegtuigen is het zo dat je met een zwaarder vliegtuig sneller kan vliegen. De regel is: hoe zwaarder, hoe rapper. Bij drones is het ingewikkelder. Je moet de juiste afmetingen hebben om snel te vliegen en toch te kunnen manoeuvreren. Swan heeft drones met propellers van 5 inch. De klasse van de drones wordt meestal bepaald door de grootte van de schroef. Met een propeller van 6 inch kan je minder snel vliegen, maar die kunnen dan weer langer vliegen. Om je een idee te geven. Een batterij kost al snel 50 euro en Swan doet er dan 45 seconden mee. Tijdens de training in Korea heeft hij op één dag 50 batterijen leeg gevlogen… Dan begrijp je wel hoe belangrijk het is dat Swan gesponsord wordt voor het materiaal, de verplaatsingen en de hotels.

Piloot Yayou DHM: Zijn er verschillende competities? Swan: Zoals in vele sporten zijn er inderdaad verschillende competities. Wanneer je op PC vliegt dan kijk je op het scherm, en wanneer je in het echt vliegt dan heb je een FPV-bril op. Er is de Drone Champions League (DCL), dat is een competitie per ploeg. Er is een WK dat bekampt wordt per land. En dan heb je ook de tornooien met prijzengeld op uitnodiging, zoals onlangs in Moskou (Rostec Drone Festival 2023 youtube.com) en volgende maand in het Russische Kazan. Jan: Bij DCL vliegt Swan voor de Engelse ploeg XBlades, onder de naam YAYOU. Stéph noemde hem ‘Swanou’, maar zijn kleine zusje Nell maakte er ‘Yayou’ van en dat werd zijn pilotennaam. In de fi-

Meestal worden de trainingen en de wedstrijden thuis op computer betwist, maar enkele keren per jaar komen de besten bijeen ergens in de wereld. Zo zijn ze naar Abu Dhabi geweest, de grote finale was nu in Saudi-Arabië. Daar werd XBlades voor de 6de maal wereldkampioen. Het is spectaculair wanneer er in het echt kan worden gevlogen, maar het is zeer ingewikkeld om vergunningen te verkrijgen. Toch hebben ze al gevlogen op de Grote markt in Brussel en op de Avenue des Champs-Élysées in Parijs. DHM: Heb je daar zelf al stukken van gezien, Jef? Jef: Die kampioenschappen zijn enorm spectaculair, het zijn groot opgezette organisaties. Het doet denken aan de Olympische Spelen (Highlights - 2023 FAI World Drone Racing Championship - YouTube). Er zaten 10.000 toeschouwers in het stadion en de bekendste zangers van het land waren aanwezig. In Zuid-Korea zijn dat meestal die Boys-bands. Er waren ook wedstrijden drone-soccer, initiaties, demonstraties... Op het WK waren drie Belgen, die hadden niet altijd voldoende mensen om alles tijdig in orde te brengen. Omdat ze Jan kennen, konden ze zijn hulp inroepen om bijvoorbeeld het toestel op de startgrid klaar te zetten. Zo zagen we Jan in die rol op ons scherm. Het weerzien met al die vrienden van over heel de wereld, is voor Swan altijd iets waar hij naar uitkijkt, maar tijdens de wedstrijden komt het competitieve naar boven. Wie kan zoiets organiseren? Zuid-Korea wil uitpakken met zijn technologische kennis en die hadden daar 2 miljoen voor over. In Saudi-Arabië zijn graftombes door de Nabateeërs uitgehouwen in rotsen in de woestijn. De bekendste graftombes zijn die van Petra in Jordanië, maar nu het daar minder veilig is, willen de Saudiërs de hunne toeristisch promoten. Vandaar dus het WK in Al-Ula. Ze hebben voor de wedstrijd de omgeving nagebouwd op PC, maken een 3D-projectie van het gebied dat ze in de simulator zetten. Later worden die projecten als games verkocht, zodat de liefhebbers

kunnen proberen de omlopen te vliegen en de tijden te kloppen. Soortgelijke dingen gebeurden ook in Stavanger in Noorwegen, in Laax in Zwitserland en vorig jaar in Turijn. Stuk voor stuk steden die zo reclame willen maken voor hun streek.

Materiaal DHM: Wint de beste piloot of degene met het beste materiaal? Swan: Eigenlijk hebben alle piloten gelijkaardig materiaal. Zeker op simulator is dat zo. Laat ons zeggen dat ik op een bepaald gebied bij de drie besten ben. Afhankelijk van het circuit kan ik dan mogelijk de beste zijn. Jef: Wat wel straf is, vind ik, is dat hij het hele parcours uit zijn hoofd kan leren. Hij heeft echt talent om die dingen te onthouden. Wanneer ik memory tegen hem speel, mist hij haast nooit. Elk kaartje dat wordt omgedraaid, zit in zijn geheugen. Ik verlies elke keer van hem. Jan: Na de wedstrijd worden de piloten geïnterviewd, meestal in het Engels of soms in de plaatselijke taal. Stéphanie wilde niet dat Swan zich bezig hield met computerpelletjes, maar ik zei dan dat het goed was voor zijn Engels. Dat komt nu wel goed van pas. Hij is nu behoorlijk tweetalig en spreekt ook nog eens een woordje Spaans … en Nederlands. DHM: Welke studies doe je? Swan: Ik zit in het laatste jaar van het

Na de vliegtuigen en de boten, vonden drones de weg naar het liefhebbershart van Jan.

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 29


TECHNOLOGIE

Een drone van een wenskaart… Daan Cools bezorgde de stad Hoogstraten een luchtfoto van de kloostersite van Meer, vorig jaar nog winnaar van een Europa Nostra prijs. Hij nam die foto met een drone. Hij is dan wel geen snelheidspiloot zoals Swan, maar ook hij koestert een grote interesse voor drones en de vele toepassingen die ermee gepaard gaan. De 23-jarige Daan, zoon van Guy Cools en Els Dirks, is afkomstig uit Meer. Hij volgde studies Systeem- en Netwerkbeheer, Video content creator. Momenteel werkt hij als zelfstandige video content creator en fotograaf . “Vier jaar geleden ontdekte ik enkele

mooie dronevideo’s,” zo kijkt hij terug. “Dat boeide mij enorm. Ik besliste om een DJI Spark te kopen. Maar ik merkte al vlug dat ik na enkele meters vliegen de connectie met de controller verloor. Het was niet de beste aankoop en ik stuurde hem terug… Deze drone bleek ondertussen al uit productie gehaald te zijn, ik kreeg geen nieuwe maar wel mijn geld terug.” Het bleef daar niet bij: “Na overleg met mijn ouders, die zagen dat ik er wel aanleg voor had, besloten we om ineens een betere drone aan te kopen, de DJI Mavic 2 Pro. Hiermee maakte ik enkele video’s, en dat leidde uiteindelijk leidde tot de aankoop van gewoon

Daan Cools cameramateriaal. Ondertussen heb ik ook een FPV-drone aangekocht. Momenteel vlieg ik er vooral mee in simulaties, maar in de toekomst hoop ik er ook echt projecten mee te gaan filmen. Ik ben dus zelfstandige video content creator, wat inhoudt dat ik vooral bedrijfsvideo’s, testimonials (getuigenisverklaring over een product of een bedrijf), reels (korte, vermakelijke video’s op Instagram), … maak. Ik hoop in de toekomst te gaan reizen zodat ik mooie plekken vast kan leggen vanuit de lucht.”

De drone-opname van de kloostersite in Meer

Lycée, mathématiques et physique (wiskunde en fysica in de middelbare school). Volgend schooljaar moet ik kiezen welke studies ik verder wil afwerken. Ik zou graag kiezen voor kinesist, maar gezien het Frans toelatingssysteem (een soort numerus clausus gebaseerd op een puntensysteem) is het niet zeker dat ik zal worden toegelaten. Ik wil graag osteopaat worden, dat is in Frankrijk enkel mogelijk in een privé hogeschool en dus heel duur. Ik heb altijd handbal en tennis gespeeld en weet hoe goed het voelt om door een osteopaat geholpen te worden. Jef: Zo wilde zijn zus Pia logopedie doen, maar door dat toelatingssysteem heeft zij moeten veranderen naar psychologie. Dat heeft ze drie jaar na elkaar met succes gevolgd, nu wil ze aan de Master beginnen, maar dat mag ze niet. Ze

doet daarom een tussenjaar zodat ze in aanraking komt met allerlei zaken waarmee een psycholoog te maken heeft. Zo verdient ze extra punten om toch met de masterstudies te starten. Dat is een groot verschil met België.

Ondertussen zien we de foto van Daan her en der verschijnen in het straatbeeld van onze gemeente. (rob)

zijn er enkele techniekers aanwezig maar het is de PC die vliegt. Die techniekers moeten niet kunnen vliegen. Het geheel wordt gestuurd door ingenieurs, niet door een vaardige piloot.

DHM: Kan je van deze hobby later jouw beroep maken? Swan: Waarschijnlijk niet. Daar is nog weinig kans voor. Alleen wanneer ik er echt naam mee kan maken, kan ik er de kost mee verdienen, anders niet. Al is het gebruik van drones enorm toegenomen en zal dit nog meer toepassingen krijgen.

Swan: Al die toepassingen gebeuren door te vliegen met DJI, zoals die van Daan. Bij een wedstrijddrone haalt men alle overbodige dingen eraf zoals stabilisatie, GPS, enzovoort want die dingen vertragen het systeem. Vergelijk het met een sportvliegtuig waarmee kunstjes kunnen worden gedaan, en daarnaast een boeiing. Bij deze laatste is de piloot enkel daar wanneer het vliegtuig het niet goed doet.

Jan: Tegenwoordig zijn alle evenementen met drones voorgeprogrammeerd. Bij het vuurwerk met drones bijvoorbeeld

Momenteel heb ik ook nog geen enkel diploma om met een drone te mogen vliegen. Ik zou wel sportieve beelden kunnen

Beroep

30 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TECHNOLOGIE maken van sportwedstrijden e.d. door te filmen met een GoPro en FPV (First Person View), dat is een bril waardoor je alles ziet alsof je zelf in de drone zit. DHM: Ook wij zien steeds meer toepassingen met drones… Jef: Zelfs bij de restauratiewerken van de Katharinakerk werden drones gebruikt voor het fotograferen van de glasramen. Ze maakten ook close-ups waarop elke baksteen afgebeeld staat. Daarop kon worden aangeduid welke stenen moesten worden vervangen. Ze kunnen achteraf ook laten zien welke stenen effectief vervangen zijn en met die gegevens kan de rekening worden gemaakt… DHM: Tot slot: ben je nog een beetje Hoogstratenaar gebleven, Jan? Jan: Wij lezen altijd de Hoogstraatse Maand, zij het uitgesteld… Wat ook blijft is dat we telkens wij in België komen zeker een frietje gaan halen. Ook langs het Chocoladehuis gaan we dan langs. En natuurlijk blijft er de familie om te bezoeken. En omgekeerd: wanneer onze ouders naar ons komen, vragen we meestal om mayonaise en curry van De Vos-Lemmens mee te brengen, frikadellen en curryworsten, LU centwafers en Ozovet. Maar ook Belgisch bier natuurlijk, want al is de biercultuur ook bij ons in opmars, wij wonen toch in de streek van de cider en de calvados… (rob)

Swan met de president van FAI

Alle info op onze sociale media

www.het-slot.be

WO O R D

V A N

D E

M A A N D (33) 1

Vol spanning voor de jaarlijkse hoogmis

2 3 4

1. Jef Geerts neemt deel aan dit populair VRT-programma

5 6

2. Verdwenen en na één dag teruggevonden

7

3. Dankzij deze zeldzame aanwinst zijn ze terug met zes

8 9

4. Volgens Fons zouden zij dit varkentje wel eens snel wassen 5. Zo maar onder zijn arm in bed...

10 11

6. Initiatiefnemer van de opruimactie op nieuwjaar

12 13

7. Presenteert Workwork 8. Met wat wij wegwerpen maakt hij kunst

Oplossing januari

9. Vereniging met drie gekroonde hoofden

1 R

10. Wordt voor de tweede keer georganiseerd door een tafeltennisclub 11. Lokte veel deelnemers in Wortel 12. Voornaam van onze Koning-Kampioen in de duivensport 13. Zelf in mekaar te knutselen volgens Velt Noorderkempen (jc) IJ’ is één vakje. Mail het woord uiterlijk dinsdag 13 februari door naar woord@demaand.be en maak kans op een cadeaubon van Hoogstraten voor de waarde van 20 euro. Of stuur naar: De DE HOOGSTRAATSE MAAND, Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

4 T

E

E

I

K

2

M O E

R

K

E N F

3 P A T

E

F

5 T 6 T H IJ S

E

R

E

S

T

R A

I

N E

B

R O S

7 L

I

E

8 H A A

I

E N

9 Z O M E

R

S

E

S

11 D O R

P

S

R A A D

O S

E

S

F D E

E

12 J

R

E N S

10 R

R V

L U K

E

P H A

De cadeaubon van € 20 gaat naar: Leen Schellens, Lage Rooy 18 Meerle FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 31


BEELDENDE KUNST

Afval en schoonheid gaan hand in hand in recyclagekunst

John Hoelen maakt kunst met wat wij wegwerpen BEELDENDE KUNST De 56-jarige John Hoelen woont in Hoogstraten en werkt bij de spoorwegen, maar door zijn leven Een portret van Picasso samengesteld met loopt een rode draad van creativiteit en kunst. Hij volgde een honderden knipsels. opleiding film in Londen en was jaren creatief bezig met taal. Gefascineerd door keramiek maakt hij nu kunstwerken met recyclagemateriaal. Zaken die wij wegwerpen, die hun functie verloren, spullen die hij vindt. Kunst die grotendeels ontstaat uit zijn bezorgdheid over de teloorgang van de natuur en het klimaat.

De wijde wereld John Hoelen is afkomstig van Kapellen. Mogelijk is hij familie van de gekende fotograaf Frans Hoelen ook uit Kapellen. Stamboomonderzoek moet dat uitwijzen. Als dat zo zou zijn, dan haalde John daar zijn creatieve genen. Frans Hoelen liet immers toen hij in 1904 op 34-jarige leeftijd overleed, meer dan 8.000 glasplaten voor prentkaarten na in een tijd dat fotografie niet voor de hand lag en

uitzonderlijk was (zie DHM november 2023 blz. 27). Grootvader langs vaders kant emigreerde uit Nederland naar Amerika om er zijn geluk te zoeken in de diamantsector. Dat lukte aardig, tot hij compleet failliet ging door de crash van Wallstreet in 1928 en hij met zijn gezin Amerika ruilde voor het Antwerpse. De grootouders langs moederskant trok-

ken naar Argentinië. Grootvader boerde er goed als hoofdtechnieker bij het opstarten van vestigingen van Nestlé. Alles wees erop dat ze daar een roze toekomst zouden uitbouwen, maar niet aflatende heimwee van grootmoeder bracht hen iets vóór de Expo ’58 terug naar België. De ouders van John leerden elkaar kennen in Antwerpen. “Ik wil het familieverhaal ooit nog uitschrijven,” zegt hij daarover.

Een kleine wereld John volgde in 1992 een filmopleiding aan The London International Film School. Daarna ging hij een andere richting uit en specialiseerde zich in het schrijven van teksten. Hij werkte onder meer samen met scenarist Robbe De Hert en schreef musicals, een sector waarin zijn broer werkzaam was. Naast schrijven had John veel belangstelling voor keramiek, onder andere het werk van Gaudi in Barcelona. Maar omdat ambachtelijk werk niet aan bod kwam tijdens zijn opleiding, ging hij bij de VDAB een opleiding vloeren en tegelzetten volgen. Zo kwam hij terecht bij een vloerder/steenkapper, die zich met John ging specialiseren in het fijnere werk zoals de bekleding van zwembaden in mozaïek.

John Hoelen bij zijn versie van ‘Les mariés’ naar Marc Chagall

32 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

John wou daarin verder gaan en begon mozaïeken te maken met glasresten en kapotte tegels. Werk dat al dicht bij re-


BEELDENDE KUNST een drink naar aanleiding van de geboorte van hun kindje, liet ik hem een boekje zien met zaken die ik vroeger gemaakt had. Tom, toen uitbater van De Rijkswacht, zei “Ik zal u eens wat kroonkurken van flesjes bezorgen.” - materiaal om mee aan de slag te gaan.”

Kroonkurken “Ik was zijn belofte al vergeten toen Tom hier een maand of twee later met wel twintig emmers vol met kroonkurken van alle soorten bieren en frisdranken aan de deur stond. De emmers kregen een plaats in het tuinhuis, maar omdat Tom wellicht verwachtte dat ik er iets mee zou doen, ging ik enkele weken later aan de slag. Gevonden voorwerpen verknipt tot bruikbaar materiaal. cyclagekunst ligt. Hij maakte composities op muren bij particulieren en ook in publieke ruimten, zoals in een theater of een restaurant. “Mijn grote droom was om in Italië een opleiding keramiek te gaan volgen, maar dat bleef een droom.” “De artistieke sector is al bij al een kleine wereld,” zegt hij nu, “Een wereld met veel onzekerheden. Met opdrachten die net wel of net niet doorgaan en dus moeilijk te combineren zijn met een gezin, want ik was intussen getrouwd met Peggy Verhoeven uit Grobbendonk en natuurlijk moest er brood op de plank komen. Ik ging dus op zoek naar een vaste job.”

Station Noorderkempen “Door mijn affiniteit met het openbaar vervoer en het feit dat men bij de spoorwegen veel volk zocht, ging ik er aan het werk als machinist. Na die job in ploegen kon ik een commerciële taak krijgen in Brecht, station Noorderkempen. Ideaal nu we al 12 jaar in Hoogstraten wonen. Ik ben er op 15 minuten met de auto of ik neem de fiets.

Als je van boven op zo’n kroonkurk klopt, slaan de zijkanten naar binnen. Sla je langs de onderkant dan plooien de zijkanten naar buiten. Die mogelijkheden, in combinatie met het groot aantal verschillende kleuren, zijn fascinerend. Ook het ronde witte plastic schijfje in de kroonkurk kan je eruit halen en gebruiken in een compositie.” Het leidde naar een eerste reeks van een 20-tal werken, die de naam ‘Oceaninadrop’ mee kregen. Het was het begin van een zoektocht naar afval allerhande, van blikjes tot materiaal uit de vuilnisbak bruikbaar om te recycleren tot een kunstwerk. Noem welk materiaal dan ook en John kan en zal het verwerken. Het werk bleef niet onopgemerkt. “Ik kende Peter Bernaerts van het veilinghuis Bernaerts en stuurde hem regelmatig foto’s van mijn werken. Hij moedigde me aan om verder te werken en stelde voor om ooit tentoon te stellen samen met Stef Kamil Carlens van Deus, ook een beeldend kunstenaar. Op het moment dat ik

We woonden met onze met twee dochters, Igy en Finn, in een huurhuis in Loenhout. Maar bij de geboorte van een derde kind, onze zoon Ziggy, moesten we op zoek naar een grotere woonst. Die zoektocht eindigde in Hoogstraten, waar we de woning Vrijheid nr. 11 van Paul Driesen konden kopen. Door mijn vaste job was de creatieve activiteit enkele jaren naar de achtergrond verdwenen, tot we kennis maakten met onze buren, Tom Gabriels en zijn vrouw, de dochter van Paul Driesen, die op een perceel naast ons een huis bouwden. Bij

Een detail uit een werk met knipsels van blikjes. voldoende werken had, hebben we tentoongesteld en dat was een groot succes. Zo ben ik er ingerold.”

Duurzaam “Ik maakte van recyclagekunst mijn handelsmerk. Dat past enorm goed bij wie ik ben. Ik ben veel bezig met duurzaamheid en ecologie, dat zijn zaken die me na aan het hart liggen. Na de eerste collectie, die decoratief was, ben ik verder op zoek gegaan naar de mogelijkheden. Ik werkte ook meer figuratief en met veel meer verschillende materialen: fragmenten van blikjes, dekseltjes van potten, textiel en soms moeilijk te definiëren materialen die ik op de straat vind… Familie, vrienden en kennissen begonnen afval te verzamelen, in die mate zelfs dat ik ooit een magazijn moest huren en mijn zolder nu vol zit.” Een volgende serie kreeg de naam ‘Recycling Masters’. “Dat zijn gekende kunstwerken nagemaakt met afval. Daarmee laat ik schoonheid zien en tegelijk komt de kwestie van consumptie en afval aan bod. In een volgende reeks ‘Sign of Hope’ verwijzen figuren of vormen rechtstreeks naar problemen zoals klimaat, afnemende diversiteit, ontbossing, menselijke ontheemding. Meer recent werk ik driedimensionaal in de reeks “The Panteon of Waste Dieties’. Daarin krijgen nutteloze materialen een nieuwe artistieke of ecologische waarde.

Een werk uit de eerste reeks Oceaninadrop. Kleurenpracht met 3.000 kroonkurken.

John is op zoek naar ‘nieuw’ te gebruiken afval. Cola- en ander voor de hand liggende en gekende blikjes zijn er voldoende, maar andere, meer zeldzame blikjes en andere liefst kleurrijke spullen zijn steeds welkom. (tel +32 499 76 19 16) (fh)

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 33


De Voorzittershamer Christel Van Alphen en Ilse Meyvis

Ferm Meerle doet het met een duo VERENIGINGSLEVEN Toen einde 2022 tijdens de vergadering van het bestuur van Ferm Meerle voorzitter Els Van Alphen en secretaris Pascale Smets aankondigden ermee te stoppen, was er niemand die zijn vinger opstak om hen op te volgen. Dus werd er aan de bestuursleden gevraagd de namen op te schrijven van degene waarvan zij dachten dat ze deze taken het best zou aankunnen. Er kwamen twee namen tevoorschijn: Christel Van Alphen en Ilse Meyvis, actieve dames in het Meerlese dorpsleven. Zij werden dan ook gevraagd om het bloeiende Ferm Meerle onder hun hoede te nemen. En zo geschiedde, de voorzittershamer belandde in de handen van een duo…

Graag samen Christel, die op de meeste briefjes stond, wilde dat wel doen, onder voorwaarde dat zij en Ilse alles samen konden doen, dat er geen schot tussen de functie van ‘voorzitter’ en ‘secretaris’ zou staan. Een duo voorzitterschap en duo secretarisbaan zeg maar. “Het waren ook allemaal nieuwe dingen die op ons afkwamen. Samen hebben we gezegd dat een jaar uit te willen proberen. Wij denken dat ze ons nu dit jaar om is, niet zullen laten stoppen.” Christel Van Alphen (geb 1971) is afkomstig van Hoogstraten en kwam 30 jaar geleden na haar huwelijk met Frank Van Der Kaa in Meerle wonen. Ze is de moeder van Yannick, gekend van Jeugdhuis Den Dorpel en het DJ-duo Yannick&Yannick. Ze werkt in het WZC Stede Akkers. “Hoe ze bij mij terecht kwamen? Vroeger gingen bestuursleden echt de straten af met de vraag aan leden wie volgens hen in het bestuur kon komen. Zo stonden ze op een gegeven tijdstip aan mijn deur. Ik was toen ook in het wijkcomité van de Dal I x II actief, dan valt je naam al eens gemakkelijker. En mijn langdurig engagement als “volwassen” verantwoordelijke en penningmeester bij Jeugdhuis Den Dorpel was gekend natuurlijk. Zoals op de meeste plaatsen komt men gemakkelijk bij dezelfde mensen terecht.” Ilse Meyvis (geb. 1973) is van Meer afkomstig en woont 10 jaar in Meerle. Bin-

Christel en Ilse: een sterk duo

nenkort gaat ook zij aan het werk in het WZC. Ze is gehuwd met Stan Van Gestel (de dichter - zie DHM nr.453), moeder van 3 dochters waarvan 1 zwaar andersvalide, die enkele dagen per week thuis verblijft en dan veel zorg nodig heeft. “Ook al woonde ik in Meer, ik ben al heel lang lid van Ferm Meerle. Een goede vriendin uit Meerle had me ooit meegevraagd voor een weekend Parijs met Ferm. Dat zag ik wel zitten en daarvoor werd ik graag lid hier in Meerle. Het was heel tof en ik ben vanaf dan lid gebleven en later bij het bestuur gekomen. Zo heb ik veel mensen van Meerle leren kennen en dat was wel fijn toen ik er ook kwam wonen.”

Intens “We zijn gestart in de meest intense periode voor een bestuur: in november, als de lidmaatschappen moeten hernieuwd worden en de kalender voor volgend werkjaar moet worden opgesteld. Alles tegelijk. Onze voorgangers hebben ons gelukkig heel goed wegwijs gemaakt. Ondertussen heeft Ferm, de koepel, vanaf 2024 heel de ledenadministratie gedigitaliseerd. Dat moesten we allemaal ingeven in een systeem dat alle lokale groepen gebruiken. Ook de communicatie met de leden gebeurt overigens steeds meer digitaal, zoals de hernieuwing van het lidmaatschap of de inschrijving voor activiteiten. Al zijn er natuurlijk nogal wat oudere leden die niet helemaal mee zijn, maar we laten die zeker niet achter.

34 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ook de kalender wordt volledig digitaal gemaakt. We moesten er onze weg in zoeken. Dikwijls deden we dat werk samen bij Ilse thuis, dit was gemakkelijk omdat Charlotte thuis was. Dan aten we over de middag samen een boterham met een eitje gebakken door Stan. En dat is wel leuk zo. Zo kunnen we mekaar helpen als er iets niet duidelijk is en zijn we mekaars back-up als een van ons twee eens zou uitvallen. We hebben die taken onderling netjes verdeeld en overleggen heel veel. Maar heel dat systeem leren kennen en ingang doen vinden heeft veel tijd en moeite gekost. We zijn wel goed ondersteund door de koepel en kregen tijdens een workshop opleiding in Malle. In Leuven kunnen en mogen we alles vragen. Er zijn dagen dat ze thuis vragen: zijt ge nu weer voor de Ferm bezig. Maar als het dan af is en je levert goed werk af, dan geeft dat veel voldoening.”

Veel medewerking “De feedback van ons bestuur is belangrijk. Er is het kernbestuur van 6 leden dat om de 8 weken vergadert en een groot bestuur van 20 leden 4 keren per jaar. Het groot bestuur om de uitgezette lijnen goed te keuren, het kernbestuur om gemakkelijker praktische beslissingen te kunnen nemen. De vergaderingen van het groot bestuur durven nogal eens een wat chaotisch verloop te kennen. Heel plezant hoor, heel vele leuke bab-


VERENIGINGSLEVEN bels, maar soms niet zo efficiënt. Op het einde van de vergadering moeten we wel weten wat en hoe en dat lukt ons samen altijd wel. Om te helpen bij grote activiteiten kunnen we rekenen op onze vrijwilligers, de nieuwe naam voor onze 20 bestuursleden, en op nog enkele andere mensen. Gelukkig maar, want niet iedereen beseft hoeveel werk er kruipt in zoiets als een kerstfeest, een tweedaagse reis en al de verschillende activiteiten organiseren. We hebben een supergoed team dat heel waardevol is! Binnen ons bestuur zijn er werkgroepjes die de diverse activiteiten uitwerken, ieder naar eigen vaardigheden en interesses: wandelingen of fietstochten uitstippelen, crea, koken, uitstappen organiseren. Dat moeten wij gelukkig dus niet alleen doen, dat kan trouwens niet. Knopen doorhakken moeten we soms wel doen. Op vergaderingen moeten we wel eens streng tussenkomen, maar dat wordt niet erg gevonden. Tot hiertoe kregen we daar alleen maar positieve reacties op. ‘Goe bezig’, zeggen ze dan of we krijgen weleens een aanmoedigend kaartje. We hebben de indruk dat we wel gewaardeerd worden. Natuurlijk kun je niet altijd voor iedereen goed doen, maar dat is altijd zo geweest, toch? Of we zelf kunnen genieten van activiteiten? Jawel, als alles goed voorbereid is, zijn we er wel gerust in en kunnen we zelf ook meedoen. Vooral met het kerstfeest. Dan werken we met een traiteur en kunnen wij en het bestuur rustig aan

tafel zitten en achterover leunend mee genieten van het feest. Een fijn gevoel is dat.”

Bloeiende vereniging Ferm Meerle is een bloeiende beweging en telt 235 leden. “Dat is echt heel veel in vergelijking met andere dorpen. We groeien nog steeds! Op een goed jaar tijd zijn er 41 nieuwe leden bijgekomen en maar 11 afgevallen (overlijden, ouderdom, verhuis, … ). Regelmatig krijgen we reacties van andere groepen die we wel eens uitnodigen op een activiteit. ‘Hoe doen jullie dat toch?’ Want in sommige dorpen staat de werking op een laag pitje. We denken dat ons groot en heel divers aanbod daar voor veel tussen zit. We kijken goed uit dat iedereen zijn gading kan vinden, trachten ook jongeren te betrekken. Je moet niet wachten tot ze gesetteld zijn en een gezin hebben om ze te vragen lid te worden. Het oude imago van “rijpere vrouwenbeweging” hebben we van ons afgeschud. Iedereen is welkom. Je hoeft ook geen binding te hebben met de land- en tuinbouw. Al werken we graag samen met de Landelijke Gilde voor grote activiteiten zoals de Smikkeltocht, of met de KLJ, zoals de Halloweensoep en het Mosselfeest. Kijk eens naar onze activiteitenkalender: bijna heel het jaar elke dag een activiteit. We staan open voor ideeën en suggesties van de leden. We pikken heel wat op en gaan zelf op zoek. En we maken geregeld de evaluatie van hoe het gegaan

is en sturen bij indien nodig. Zo zijn we er onder andere achter gekomen dat oudere leden activiteiten in de namiddag zeer op prijs stellen. Ze gaan ’s avonds niet zo graag het huis uit. We proberen ook nu wat meer activiteiten in te plannen voor onze jongere leden zoals workshops oorbellen maken, haaropsteken, keramieken…”

Speech! “Of we veel tijd besteden aan onze voorzitterstaak? Ons eerste jaar heel veel, ja. Omdat veel voor ons nieuw was, maar vooral met het nieuwe digitale systeem dat operationeel moest gemaakt worden. Dat kan je gelukkig van thuis uit doen. Maar het zal zeker zijn voordelen hebben nu het helemaal werkt, het zal minder tijd vragen in de toekomst. Nogal wat administratie wordt stilaan routine en dat brengt toch wat rust in het hoofd. En of ik al heb moeten speechen? Jawel, dat was wel heel moeilijk voor de eerste keer. Ik was heel zenuwachtig om te spreken voor meer dan 130 leden op ons kerstfeest. Veel ruggenspraak met Ilse over wat ik wou zeggen, thuis voor de spiegel geoefend… Maar het is goed verlopen en ik heb veel complimentjes gekregen. En dat maakt het waardevol, zodat je het met plezier blijft doen.” Wie interesse heeft om ook lid te worden, laat dat gewoonweg weten via fermmeerle@gmail.com. Wij hebben in ieder geval de indruk dat Ferm Meerle in erg goede voorzittershanden is bij Christel en Ilse. Zonder meer een sterk duo. (jaf)

Met Ferm op bezoek bij de VRT, in het café van De Kampioenen FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 35


Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 207427 Reeds 25 jaar uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten en omgeving!

Huis verkopen? Bel ons: 03 314 16 99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com Vrijheid 72 - Hoogstraten 36 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Kampioenenviering op zaterdag 24 februari

Wie worden de sportkampioenen 2023? KAMPIOENENVIERING Kampioenen in het zwemmen, in vechtsport, in de atletiek, in het voetbal en hockey, bij de ruiterij, Hoogstraten heeft ze allemaal en daar mogen we heel trots op zijn. En nog veel meer sporters zoals skeelers, turners, touwtrekkers, .. zullen op zaterdag 24 februari in de kijker worden gezet. Wie zijn de kandidaat-winnaars?

Sporttiener Valerie Rodenburg (Van Goghruiters Wernhout) Valerie, net 10 jaar oud, is actief in de ponysport. Ze behaalde in 2023 met haar pony Hamtaro diverse titels in de jumping, namelijk kringkampioen, provinciaal kampioen en Nederlands nationaal kampioen. Daarnaast verdiende zij op het nationaal kampioenschap de titel ’happy athlete’, dit in een deelnemersveld van 130 deelnemers. Met haar andere pony Peggy werd zij in jumping kringkampioen en provinciaal kampioen. Met Peggy werd zij ook Nederlands nationaal kampioen met viertal rijden.

Sam De Bont

Sam De Bont (HoZT)

Sportvrouw

Sam is 15 jaar en hoewel zij nog maar 2 jaar geleden haar eerste medaille zwom op een Vlaams Kampioenschap, bleef ze progressie maken met als kers op de taart maar liefst 4 titels op de Belgische Kampioenschappen zwemmen in juli 2023.

Anne-Sophie Bremans (AVN)

Zij werd Belgisch kampioen 100 m en 200 m schoolslag en 200 m en 400 m wisselslag. Daarenboven behaalde ze ook provinciale en Vlaamse titels. Door de titels op de wisselslag heeft Sam getoond dat ze van alle markten thuis is.

Al een aantal jaren is Valerie, net als haar zus, die vorig jaar werd genomineerd, zeer gedreven in de ponysport. Zij besteedt ruim 20 uur per week aan deze sport.

Bij de scholieren werd Anne-Sophie provinciaal en Belgisch kampioen 400 meter indoor en Belgisch kampioen outdoor. Alle categorieën samen behaalde ze een 10de plaats indoor 400 meter. Op de 800 meter werd ze provinciaal en Vlaams kampioen indoor en Vlaams kampioen outdoor.

Karin Donckers (LRV Sint Clemens) Karins voornaamste doel dit jaar was het behalen van een selectie met de Belgische ploeg voor de Olympische Spelen in Parijs 2024.

Kris Bruce Kerssies (Renzo Gracie)

Zowel op het Europees Eventing kampioenschap als met de Eventing Nations cup kon de selectie worden behaald. Het was de 1ste maal in de geschiedenis dat de Belgische ploeg op de FEI Eventing Nations cup het eindklassement heeft gewonnen. Karin heeft zich dit jaar dan ook meer gefocust op het resultaat van de ploeg dan op haar individuele prestaties.

Ook Kris Bruce is 10 jaar oud en hij behaalde op het Belgisch Kampioenschap Brazilian Jiu-Jitsu 3 gouden medailles. Op 9 tornooien in Nederland behaalde hij 11 gouden medailles, 3 zilveren en 2 bronzen. Kris is nog maar 1 jaar bezig met Brazilian Jiu-Jitsu en is nog maar 5 maanden bezig met competitie. Hij heeft op elk tornooi het podium gehaald met in totaal 14 gouden medailles, 3 zilveren en 2 bronzen.

Anne - Sophie behoort als scholier bij de betere vrouwen in alle categorieën van het land. Door haar prestaties mocht ze deelnemen aan de memorial Van Damme.

Anne-Sofie Bremans

Met de Belgische Eventing ploeg behaalde ze een selectie voor de Olympische FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 37


SPORT Jil Graham (HoZT) Jil ontpopte zich de laatste jaren als een van de beste lange afstand zwemsters van haar generatie. Ze zwemt 19 uren per week en spendeert 2 uur per week in de fitness. Dit combineert ze met bijzonder mooie resultaten in het 6de jaar Wetenschappen Wiskunde in het Seminarie. In de schoolvakanties wordt er vaak meer dan 24 uur per week getraind in het 25 meter bad van Hoogstraten en het 50 meter bad in Oosterhout (NL).

Karin Donckers Spelen in Parijs 2024 tijdens het Europees Kampioenschap Eventing in Le Pin au Haras (Augustus 2023, Frankrijk). In 2024 gaat ze voor de 7de maal naar de Olympische spelen en dat is uniek. Ze verdient nu al een lifetime achievement award voor moed, opoffering en doorzetting. Op de 5 wedstrijden waaraan ze deelnam in de Eventing Nations Cup stond ze telkens op het podium. In Montelibretti, Italië was dat een 1ste plaats. In Millstreet, Ierland en in Arville, België, werd ze telkens 2de en het werden 3de podiumplaatsen in Strzegom, Polen en Boekelo, Nederland. Ze reed de wedstrijden met paard Leipheimer van ’t Verahof en met paard Fletcha van ‘t Verahof.

Op de Open Vlaamse Kampioenschappen 50 meter bad in februari 2023 zwom ze als eerste Hoogstratense ooit naar de titel op de 1500 m vrije slag, over alle categorieën heen dus. In november bevestigde ze haar nieuwe status door tijdens de Open Belgische Kampioenschappen 25 meter bad naar de bronzen medaille te zwemmen op de 1500 meter. Op het Belgisch kampioenschap 17-18 jaar behaalde ze een 1ste plaats op de 400 meter en 800 meter vrije slag. Ze werd er 2de op de 200 meter en 400 meter vlinderslag. Ze werd Vlaams Kampioen 17-18 jaar op de 800 meter vrije slag en 1.500 meter vrije slag en ze behaalde 4 provinciale titels.

Sportman Jan Vlamings (AVN Atletiekvereniging Noorderkempen)

2023 was geen eenvoudig jaar voor Jan

MVV meisjes U16

38 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jan Vlamings met enkele kwetsuren op belangrijke momenten, namelijk op het Belgisch kampioenschap indoor en het kampioenschap van Vlaanderen. Hij wist toch de andere schaarse momenten ten volle te benutten en is vooral trots op het nieuwe nationale record en zeker zijn bronzen medaille op het Europees kampioenschap. Het is de eerste medaille op een kampioenschap van Europees niveau voor een atleet uit Hoogstraten. Jan evenaarde het Belgisch record 60 meter horden indoor Masters 65. Hij werd Belgisch kampioen 100 meter horden outdoor Masters 65. Hij vestigde een nieuw Belgisch record 100 meter horden outdoor Masters 65 en werd 3de op het Europees kampioenschap 100m horden outdoor Masters 65 in Pescara, Italië.


SPORT Arne Coenegrachts (LRV Sint Clemens) Het is het eerste jaar dat Arne bij de paarden internationaal rijdt en hij deed dit met enkele mooie prestaties. Hij selecteerde zich voor het Europees Eventing kampioenschap voor junioren in Montelibretti, Italië met paard Enzo G. Met de Belgische ploeg behaalde hij een 5de plaats op dit kampioenschap. Op 3 internationale wedstrijden behaalde Arne een top 10 plaats. In Nokere, België behaalde hij een 5de plaats, en in Maarsbergen en Kronenberg, allebei Nederlandse wedstrijden werd hij 9de.

Sportploeg 1ste elftal HVV Op het einde van december 2023 mag het 1ste elftal van HVV zich trots de beste amateurploeg van België noemen. Het beleefde echt een boerenjaar. Nadat het kampioen speelde in 2de Amateur moest het met het kleinste budget aantreden in een reeks met allemaal ploegen die profspelers in hun rangen hebben. Vele ploegen spelen zelfs enkel met profs. In het 1ste gedeelte van de competitie behaalde de ploeg maar 10 punten. Vanaf januari 2023 begon het aan de remonte met de redding in het seizoen 22-23 als gevolg. Bij de start in de competitie 23-24 trok het die lijn ver-

der en verbaasde vriend en vijand met een 4de plaats in de rangschikking eind december. In het jaar 2023 speelde HVV 37 competitiewedstrijden in 1ste Nationale, waarvan zij er maar liefst 18 konden winnen, ze speelden 7 maal gelijk en verloren 12 keer.

U16 meisjes KMVV (foto zie vorige pagina) De meisjes van U16 zijn lentekampioen geworden in april 2023. Het is de eerste keer dat een meisjesploeg van Minderhout VV kampioen speelt sinds de opstart van het vrouwenvoetbal in Minderhout, 7 jaren geleden. Dit is toch wel een sterke prestatie. Ondertussen spelen bij KMVV al 50 meisjes en daar mogen ze best trots op zijn.

1ste ploeg KVNA Wortel Het 1ste elftal van KVNA Wortel speelde kampioen in 3de provinciale, met bijgevolg promotie naar 2de provinciale. Het team kwam aan de leiding in de rangschikking na 14 van de 30 speeldagen en stond deze niet meer af.

Sportvereniging Renzo Gracie Belgium Op het Belgisch Kampioenschap Brazilian Jiu-Jitsu behaalden leden van Renzo

Gracie Belgium 10 gouden medailles, 10 zilveren medailles en 3 bronzen medailles. Van de 19 leden hebben 17 leden het podium gehaald

KVNA Wortel Het eerste elftal werd kampioen, waarna promotie naar 2de provinciale volgde. In de jeugdreeksen noteerden we ook een kampioensploeg, namelijk de U15. Een knap resultaat voor een kleine sportvereniging.

HoZT - Hoogstratens Zwem Team Naast een levendige recreatiewerking een enthousiaste volwassenwerking bruist het clubleven binnen HoZT als nooit tevoren. Steeds meer vrijwilligers zetten hun schouders onder de clubwerking, wat het voorbije jaar o.a. resulteerde in de organisatie van 2 succesvolle zwemwedstrijden met heel wat deelnemers die voor het eerst naar het Hoogstraatse zwembad werden gelokt. In de jeugdwerking worden bij HoZT opnieuw stappen gezet richting succesvolle iets oudere zwemmers die steeds meer van zich laten spreken. HoZT heeft een plaats veroverd in de top-5 van alle Belgische zwemclubs. 11 Belgische titels, tal van Vlaamse en provinciale titels en heel veel podiumplaatsen bewijzen de status van de Hoogstraatse zwemclub. (rob)

Renzo Gracie FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 39


SFEERVOL W O N E N Kom langs en samen creëren we het interieur van je dromen met de mooiste raamdecoratie! GORDIJNEN BINNENZONWERING BEHANG & KLEURADVIES VLOERBEKLEDING PVC-VLOEREN BOXSPRINGS & BEDLINNEN KAPELSTRAAT 6 BAARLE-HERTOG T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Warmtepompen Airconditioning Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

TOPAANBIEDINGEN nieuwe en 2e handswagens ERKENDE CARROSSERIE alle merken

Erkend hersteller I Verhuur I eigen takeldienst

+75 jaar GARAGE GEUDENS BEDANKT voor uw vertrouwen! GEUDENS.BE I sales@geudens.be I +32 3 315 71 76

40 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten - redactie@demaand.be

Blijvende aandacht voor de strijd tegen misbruik van kinderen

Verdwenen kind na één dag teruggevonden PAROCHIE Tot grote verbazing van sommigen of ontsteltenis van anderen lagen er geen beelden van de pasgeboren Jezus in de kribbes van de kerststallen in Hoogstraten en Rijkevorsel op 28 december, de dag van de onschuldige kinderen. Een poster bracht verduidelijking. De Pastorale eenheid Sint-Franciscus haalde de beelden voor één dag weg om de aandacht te vragen voor alle kinderen, die dichtbij en veraf, nu of in het verleden, onschuldig slachtoffer zijn van misbruik, geweld en onrecht. We spraken met Luc Vinkx, verantwoordelijke voor gemeenschapsopbouw binnen de pastorale eenheid. DHM: Waarom kozen jullie deze dag? De warmste week met als thema “opgroeien zonder zorgen” was nog maar net afgesloten? Luc Vinckx: In de Canvasreeks ‘Godvergeten’ schoven sommige slachtoffers van misbruik binnen de kerk, de dag van de onschuldige kinderen naar voor als herdenkingsdag voor misbruik van kinderen. Op 28 december herdenkt de Katholieke Kerk immers de kindermoord van Bethlehem, die volgens het Nieuwe Testament op last van koning Herodes werd uitgevoerd. In diezelfde regio vonden op 7 oktober onschuldige Joodse kinderen de dood of werden gegijzeld. Dagelijks sterven in Gaza nog tientallen kinderen in een niets ontziende, verwoestende strijd om vergelding. We verruimden de focus van seksueel misbruik binnen de kerk naar machtsmisbruik in de brede zin van kinderen van jonge leeftijd.

Een aanspreekpunt kan ook doorverwijzen naar een arts, psycholoog, jurist, welzijnswerker of justitie. Voor recente feiten worden slachtoffers vanuit het aanspreekpunt geholpen om melding te doen bij de gerechtelijke instanties. Als slachtoffers dit niet wensen te doen, worden de feiten gemeld door het aanspreekpunt zonder vermelding van de naam van het slachtoffer. Bij een aanspreekpunt kan men ook gewoon advies vragen. Ook op 28 december konden mensen van 14-16 uur terecht in de Sint-Katharinakerk. Daar hebben ook mensen effectief gebruik van gemaakt.

DHM: Hebben jullie als lokale pastorale eenheid ook actie ondernomen naar de kerkelijke structuren? Neen, als pastorale eenheid hebben we geen bijkomende stappen ondernomen. We hebben ons eerder aangesloten bij initiatieven die reeds genomen worden binnen de kerk. Wij staan achter de vraag naar een tegemoetkoming voor therapeutische zorgverlening. DHM: Hoe staan jullie tegenover het feit dat het Vaticaan Vangheluwe zijn bisschopstitel nog niet heeft afgenomen?

Aanspreekpunt DHM: Wat doen jullie voor de slachtoffers van misbruik binnen de kerk? Wij hebben ingespeeld op de vraag van de slachtoffers om gehoord te worden. In de periode dat het programma ‘Godvergeten’ werd uitgezonden, informeerden wij in het parochieblad slachtoffers dat ze telefonisch terecht konden bij pastoor Bart Rombouts en bij pastoraal werkster Sofie Poffyn. Zij vormen het lokale aanspreekpunt. Zij werken in vertrouwen en zullen aan de melder duidelijk maken hoe aan de melding gevolg wordt gegeven. Ook in de kerststal van Minderhout was het kind verdwenen. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 41


DEZE MAAND Wij staan achter de sancties die Vangheluwe zijn opgelegd en ondersteunen de vraag van de Belgische bisschoppen aan het Vaticaan om hem zijn bisschopstitel af te nemen en hem terug te brengen tot de lekenstaat.

Rebel DHM: Mensen voelen zich vaak onmachtig tegenover zoveel onrecht. Bieden jullie hen acties aan? Wij hebben nagedacht of het zinvol was om financiële acties op te zetten om slachtoffers te ondersteunen bijvoorbeeld voor terugbetaling van therapeutische kosten. Mijn persoonlijke mening is dat de daders en verantwoordelijken in de eerste plaats zelf moeten betalen. De vraag van de slachtoffers is er vooral een naar erkenning en om gehoord te worden. De aandacht voor misbruik in al zijn vormen mag niet eenmalig zijn. We moeten er blijvend alert voor zijn en tegen strijden. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Ik vind het dan ook een goede zaak dat Zuid-Afrika, 3 maand na de aanval van Hamas, bij het Inter-

nationaal Gerechtshof de genocidezaak is gestart tegen Israël rond de oorlog in Gaza. Net zoals Internationaal Strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin vanwege oorlogsmisdaden nadat duizenden kinderen uit bezet gebied in Oekraïne gedeporteerd werden naar Rusland. DHM: Was er kritiek op het wegnemen van de beelden? Sommigen denken erover de kerststallen extra te beveiligen, het lijkt wel een parallel met de beveiliging van onze grenzen tegen vluchtelingen en migranten... Sommigen vinden het gepast, anderen vinden het ongepast, maar we hopen toch dat mensen ons steunen, want er moet iets aan het misbruik in de wereld gedaan worden, niet enkel in de kerk, ook daarbuiten. Jezus zelf was ook een rebel en kwam in opstand tegen de Romeinse bezetter, tegen ongelijkheid en machtsmisbruik in het algemeen. De actie die we hebben opgezet ligt in die lijn. We hebben aandacht willen vragen voor slachtoffers van machtsmisbruik

en hebben niets vernield of gestolen. De beelden werden tijdelijk in bewaring genomen, zonder ergens schade aan te richten. Extra beveiliging lijkt ons dan ook niet nodig en is eigenlijk naast de kwestie. (hr)

Het wassende water

De ondergelopen beemden (foto Senne Verschraegen)

WATER ‘Het wassende water’, deze mooie alliteratie was het eerste dat in mij opkwam toen ik op de sociale media de prachtige dronebeelden zag van

Senne Verschraegen van de overstroomde beemden van Mark en Merkske. Het blijkt de titel van een boek uit 1925 van Herman de Man (Nl), waarin watersnood

42 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

een belangrijke rol speelt. Nooit gelezen dat boek, het is van lang voor mijn tijd. Maar de NCRV maakte er in 1986 een heel populaire televisiereeks van die tot 6,5


IJspret (foto Ellen Goris) miljoen kijkers aan de buis kluisterde, op een moment dat nog vele Vlamingen trouwe kijkers waren van de Nederlandse omroepen.

Meanders Waar de beelden me ook aan deden denken waren de verhalen van mijn schoonvader, René Antonissen. Geboren (1909), getogen en gestorven (1998) in MeerselDreef, verwoed visser met een groot hart voor zijn Dreef én de Mark. Hij vertelde vaak dat in vroeger jaren de beemden in de late herfst altijd overstroomden. De Mark meanderde nog mooi door het landschap, de akkers en weiden erlangs waren niet verhoogd, niet gedraineerd en de grond niet verhard door het gebruik van zware landbouwmachines. De beemden boden een uitweg aan het water wanneer de Mark en zijn ontvangende lopen dat niet meer tijdig konden afvoeren. Hij vertelde dat het water regelmatig tot aan de tuinen kwam van de woningen van de Dreef langs de kant van de Mark, het bleef er meestal staan tot in de lente.

In de winter, en vroeger waren er nog echte winters waarin het langere periodes vroor, zo verzekerde hij me, bevroren de overstroomde beemden snel en boden ze de Dreefse jeugd veel ijspret. Als je nog niet kon schaatsen, was slibberen of sleeën ook goed. En kijk, de nu overstroomde beemden in Castelré vormden opnieuw het toneel voor ouderwetse ijspret. Het vroor nochtans maar enkele dagen, niet genoeg om op Bootjesven te schaatsen. Maar op de ondiepe beemden was de ijslaag wel dik genoeg om even vertier toe te laten. Wat heel wat kinderen ook vonden, met schaatsen en met de slee. Ellen Goris, jonge verslaggever uit Meer voor Gazet Van Antwerpen schreef er een mooi stuk over en bezorgde ons een foto van de ijspret.

Overstroming Natuurlijk deden de beelden ook denken aan wat er in de Westhoek en in de Dendervallei aan de gang was door de vele regen in december. Daar hadden de bewoners ernstiger zaken aan het hoofd dan mooie dronebeelden of winterpret…

Over overstroomde woningen of boerderijen heb ik mijn schoonvader nooit horen vertellen. Mensen bouwden toen van nature niet in overstromingsgevoelige gebieden. Gezond verstand heette dat. Toen de Mark in 1977 werd rechtgetrokken was het trouwens gedaan met ondergelopen beemden in Meersel-Dreef. Schaatsen achter je tuin was ook gedaan. Bij strenge vorst kon je terecht op de vennen in de Strijbeekse hei, aan de Gouberg of op de Galderse meren. Maar dan moet het al vele dagen stevig vriezen. Wat de beelden van Senne wel aantonen is, dat wanneer je het water plaats geeft, dit niet tot watersnood zoals in de Westhoek of in de Denderstreek hoeft te leiden. Hopelijk houden onze beleidsmakers dat zo in de toekomst. Want wetenschappers zeggen dat dergelijke lange periodes van veel regen in de toekomst eerder de regel zullen zijn dan de uitzondering. Een gewaarschuwd man is droge voeten waard… (jaf)

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 43


DEZE MAAND

Water legt sporen uit het verleden bloot NATUURPUNT NATUURBEHOUD De werkgroep landschappelijk erfgoed van Natuurpunt Markvallei houdt zich bezig met de studie en het ontsluiten van erfgoedelementen in het landschap. Toen Senne Verschraegen met zijn drone opnames maakte van de overstromingen in de vallei van het Merkske, deed hij een merkwaardige ontdekking. In het gehucht Castelré, net over de rijksgrens in Minderhout, tekenden zich in het water de contouren af van een oude constructie. Het zou kunnen gaan om een oude boerenschans.

Schansbeemden Een boerenschans is een met wallen en grachten omheinde ruimte die door bewoners van het platteland in de Antwerpse, Limburgse en Brabantse Kempen op eigen initiatief werd opgetrokken om zich te beschermen tegen plunderende bendes en legereenheden. Ze dateren bijna allemaal uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De schansen werden aangelegd op gemeenschapsgrond, vooral in natte en moeilijk toegankelijke gebieden. De verdediging bestond dus vooral uit de afgelegen en geïsoleerde ligging. Geschiedkundige Dr. Karel Leenders sluit echter ook niet uit dat de schans al eerder

werd opgeworpen. De aanleiding zou de doortocht in 1543 van Maarten van Rossem kunnen zijn. Dat gebeurde op amper 1,3 kilometer van deze locatie. Hij trok over de weg Den Bosch – Antwerpen, op weg naar Antwerpen. Bij zijn doortocht kon hij het kasteel van Hoogstraten (Gelmel) overmeesteren. Dat zou de aanleiding kunnen geweest zijn voor het opwerpen van de schans. De schans ligt in het dal van de Mark, pal tegen de rivier die hier overal erg kronkelt. Omdat de rijksgrens in de Mark ligt, is dit riviervak nooit gekanaliseerd. De kaart vermeldt enkele schans-toponiemen: ’t Schrans in het akkergebied en Schransbeemden in het grasland in het Markdal. (Leenders, 2024) De schans bestaat uit een centraal vierkant met een dubbele vierkante gracht. De buitenste gracht valt voor een stuk samen met de oude nevenloop van de Mark. Het vierkant heeft zijden van ongeveer zeventig meter lang. Wel rijst de vraag of dit wel een boerenschans was. Vooral omdat het centrale vierkant maar 20 bij 20, hooguit 25 bij 25 meter, meet. Die ruimte is eigenlijk te klein om veel vee of mensen bescherming te bieden. Daarom wordt ook aan een redoute, gericht

op landverkeer, gedacht. Zo’n redoute is een militaire verschansing die gebruikt werd als verdediging of om controle uit te oefenen op de omgeving. (bron: Een boerenschans in Castelré, Karel Leenders - 2024)

Het verhaal van Meerle Op vrijdag 2 februari is er in de Klapekster een voordracht over de geschiedenis van Meerle. Geschiedkundige Guy Muesen schreef destijds een boek ”Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen”, uitgegeven door HOK (Hoogstraatse Oudheidkundige Kring). Guy brengt niet de zoveelste vertelling over de ‘heren van Hoogstraten’, maar verhalen over het echte leven in een klein dorp waarin de gewone mens centraal staat. Het verhaal begint bij de vondst van een waterpunt uit de twaalfde eeuw. De gratis voordracht start om 20 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur.

Tussen Gras en Glas De tweede ”Tussen Gras en Glas” wandeling heeft plaats op zondag 4 februari in en rond Zondereigen. Deze grensoverschrijdende wandeling doorkruist de natuurgebieden Manke Goren en De

Op deze foto gemaakt door Senne Verschraegen zie je dat het overstroomde water de contouren aanneemt van een mogelijk zestiende-eeuwse schans.

44 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND Broskens, stukken natuur van Staatsbosbeheer en van Agentschap Natuur en Bos. Vrijwilligers van Natuurpunt doen hier wat studieprojecten in het kader van de broedvogelatlas, planten-excursies, amfibieëntellingen,… De meanderende beekjes het Merkske en het Markske zijn de blikvangers. Akkers en bossen worden afgewisseld met poelen, vennen, houtkanten, bosjes en bomenrijen, weilanden en natte beemden (vochtige hooilandjes). Het beekdal is erg fraai en gevarieerd. Stevige waterdichte wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden. De wandeling vertrekt om 14 uur aan het Schuttershof in Zondereigen, de gids wacht iedereen daar op. Uiteraard kan de wandeling afgesloten worden in het café.

Filmavond met Velt Op vrijdag 9 februari om 20 uur slaan Velt Noorderkempen en Natuurpunt de handen in mekaar voor een filmavond in de Klapekster. ”Sur Le Champs” (In het veld)

neemt ons mee naar het leven van Cédric, Diamar en Mariam. Het zijn boeren uit de hele wereld. Ze tonen dat vrouwen en mannen met kracht en overtuiging een alternatief kunnen voorstellen, ieder op hun eigen manier! Deze documentaire laat in de marge van de agro-industrie een evolutie zien naar duurzame gezinslandbouw als geloofwaardig alternatief model. Er is een nagesprek ism met Velt en De Landgenoten. Gratis toegankelijk voor iedereen.

Libellen en dagvlinders Bart Hoeymans en Wim Verschraegen nemen je in een voordracht op vrijdagavond 16 februari mee in de libellenen dagvlinderwereld van het Merkske. Je krijgt een algemeen beeld over de leefwijze van de verschillende soorten, gelinkt aan het ter plaatse gevoerde beheer. De klimaatverandering blijkt nogal wat effect te hebben op de soortensamenstelling en de aanwezige aantallen,

vooral bij libellen. De foto’s van Wim krijgen uiteraard een belangrijke functie in het verhaal. De deuren gaan open om 19.30u. De gratis voordracht begint om 20 uur.

Foto-excursie De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert regelmatig excursies naar bijzondere plaatsen. De foto-uitstappen zijn telkens bedoeld om de deelnemers de kans te bieden van mekaar te leren. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, deelnemen is gratis. Op zondag 18 februari trekt de fotowerkgroep naar het Arboretum van Kalmthout. Om 9.30 uur verzamelen de deelnemers op de carpoolparking in Loenhout. (ao)

Inzicht en begeleiding in een rouwproces ROUWVERWERKING LEZING Onder begeleiding van ConTempo organiseert het stadsbestuur op 22 februari een lezing over rouwverwerking, in maart start een reeks van zeven sessies over omgaan met verlies en het bouwen aan een nieuwe toekomst.

Lezing De lezing over rouw en rouwprocessen heeft plaats op donderdag 22 februari om 19 uur. Omgaan met verdriet na een overlijden vraagt aandacht en zorg. Het is immers een aanpassingsproces van onbeperkte tijd, doordat heel je leven is veranderd. De lezing geeft inzichten in rouw en rouwprocessen, met aandacht voor de vele niet eerder gekende emoties die gepaard gaan met het omgaan met verlies en het herstel daarvan. Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 20 februari via Lokaal Dienstencentrum Hoogstraten op het nummer 03 340 16 30, per mail via dienstencentrum@hoogstraten.be. Deelnemen kost 2 euro.

Rouwbegeleiding in groep Een tweede initiatief is een reeks van zeven sessies, telkens op een donderdag van 14 tot 16 uur. In deze sessies wil

men vooral een veilige plaats bieden met respect voor ieder lid en de overleden partner. Als deelnemer kun je helemaal op eigen tempo delen met de groep wat je zelf kan of wil delen. Gaandeweg wordt aandacht besteed aan verschillende facetten van een rouwproces, je staat stil bij de bewustwording van verdriet, krijgt begeleiding bij de oriëntatie in je persoonlijke weg om hiermee om te gaan, en ondersteuning bij het terug opnemen van je veranderde leven. Er is zowel aandacht voor de pijn die het gemis meebrengt, als voor het samen zoeken hoe het verder kan.

mei, 23 mei, 6 juni en op 20 juni. Op 12 september is er een terugkomsessie Inschrijven kan tot maandag 18 maart via LDC Hoogstraten op het nummer 03 340 16 30, gsm 0497 80 21 38 (Hilde Pinxteren) of per mail via dienstencentrum@ hoogstraten.be. Bij inschrijving engageer je je voor deelname aan de zeven sessies. Deelnameprijs 30 euro. (fh)

De sessies starten op 21 maart, vervolgens zijn er bijeenkomsten op 11 april, 2 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 45


DEZE MAAND

VVV staat stil bij landbouwpioniers uit de 19de eeuw GESCHIEDENIS VVV Hoogstraten richt dit jaar de schijnwerpers op de nalatenschap van Edouard Jacquemyns en andere landbouwpioniers in de Noorderkempen. Aanleiding is de honderdvijftigste verjaardag van het overlijden van Jacquemyns, die een sleutelfiguur in de ontwikkeling van onze regio in de 19de eeuw was. Als enige van zijn tijdsgenoten koos hij ervoor om hier ook zijn laatste rustplaats te hebben.

Impact Bij de zoektocht naar individuele grootgrondbezit­ ters in onze regio in de 19de eeuw kwam er heel wat aan het licht over hun onderlinge verbondenheid. Sommigen waren op Belgisch niveau actief betrokken bij politieke raden, waar gezamenlijk werd nagedacht over de toekomst van de landbouw. Koning Leopold I pleitte voor een op wetenschap gebaseerde landbouw. De Westvlaming De aanleiding voor het thema Leonard du Bus de Gisigontginning is de 150ste verjaardag van het overlijden van Edunies, voorzitter van de Hoard Jacquemyns. ge Raad van de Landbouw blijkt actief betrokken te zijn geweest bij de opstart van Wortel-Kolonie. Zijn cruciale rol na de aardappelcrisis van 1845 leidde tot belangrijke wetten o.m. met het oog op ontginning van onvruchtbare (heide)grond, ook in onze streek. Wortel-Kolonie werd als landbouwexperiment aanvankelijk als mislukt en onrendabel beschouwd. Maar dat blijkt vooral veroorzaakt door het uitblijven van broodnodige investeringen (vanwege de overgang naar de Belgische Staat). Nadien speelde privékapitaal wel een cruciale rol in de ontginningen halverwege de 19de eeuw. Investeerders beoogden rendement door ontgonnen gronden aan lokale boeren te verkopen. De aanwezigheid van deze grootgrondbezitters beperkte zich tot enkele decennia. Maar de mensen die voor hen werkten,

De ‘Bauw Hoefsche ontginning ten zuiden van het kasteel van Hoogstraten vormden een eigen gemeenschap met een unieke identiteit. Hun gedeelde geschiedenis is verweven geraakt met het sociale weefsel van de regio. Mede daardoor heeft het grootgrondbezit een blijvende impact op onze streek.

Oproep Mocht u zelf ook initiatieven willen nemen over dit onderwerp dan zijn deze zeer welkom. Mogelijk kunnen ze gekaderd worden in dit jaarthema waardoor ze meer publiciteit kunnen krijgen. Het theaterstuk “Heren Van Heerle” van Pasgeverfd zal dit voorjaar alvast herhaald worden. Daarnaast zijn er gegidste fietstochten gepland doorheen Heerle en komt er in het najaar een tentoonstelling over Eduard Jacquemyns en landbouwpioniers in onze streek. Info: willy.schalk@telenet.be (fh)

Schrijfmarathon met record aantal brieven AMNESTY Tijdens de schrijfmarathon van Amnesty International werden maar liefst 1.760 brieven en kaartjes geschreven. Dat is een nieuw record sinds men tijdens corona met de nieuwe formule is gestart. “Schitterend,” zeggen de initiatiefnemers, “een welgemeende dankjewel aan de alle schrijvers die de actie hebben gesteund en hun solidariteit hebben getoond met de tien personen waarvoor men dit jaar actie voerde. En dit kan levens veranderen. Uit het verleden weten we dat 1 op de 4 acties effectief

resultaat oplevert - zoals een vervroegde vrijlating, een afgewende doodstraf, verbeterde wetgeving enz.” De organisatoren zijn ook blij met heel wat nieuwe schrijvers en schrijfsters van alle generaties. Langs deze weg bedan-

46 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ken ze ook de medewerkers van de Wereldwinkel en de bib voor hun hulp bij de verdeling van de schrijfpakketjes, evenals het stadsbestuur dat de actie goed zichtbaar in het straatbeeld bracht met banners. Ook tijdens het jaar schrijft Amnesty International. Dat gebeurt elke derde vrijdag van de maand, tussen 14 en 16 uur, in een zaaltje dat café Oud Hoogstraeten ter beschikking stelt. Alle vrijwilligers zijn er welkom. Meer over de acties vind je op de facebookpagina ‘amnesty international hoogstraten’. (fh)


DEZE MAAND

Bijkomende voorstelling van Hetty Helsmoortel OPVOERING Zoals Lieven Scheire koestert ook wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel de ambitie om iedereen te begeesteren met haar passie voor wetenschap en technologie. In ‘Missie 2023’ blikt ze met humor terug op het belangrijkste wetenschaps- en technologienieuws. Een straffe voorstelling dus, die je slimmer én gelukkiger maakt. De voorstelling in de Rabboenizaal van 1 maart was in een mum uitverkocht, op 2 maart komt er een extra show. Wat doen we als plots 99% van onze theorieën over het universum niet blijkt

te kloppen? Komt de uitgestorven dodo weer tot leven? En hoe gaan we om met gevallen helden in de wetenschap? Dat, en véél meer, kom je te weten in ‘Missie 2023’. Hetty vertelt anderhalf uur lang bevlogen, helder en verrijkend. En tussendoor mag er al eens gelachen worden. Praktisch: ‘Missie 2023’ van en met Hetty Helsmoortel op 1 maart (uitverkocht) en 2 maart, telkens om 20 uur in de Rabboenizaal. Tickets op www. gchoogstraten.be. (fh)

Quiz als steun voor ouders van sterrenkinderen QUIZ Op zaterdag 24 februari is er een ‘Boven de Wolken’ quiz om 20 uur in zaal Pax. Ploegen van maximum 6 personen betalen 20 euro per ploeg. Inschrijven per mail naar quizbovendewolken@hotmail.com. Hiermee steun je ‘Boven de Wolken’ en ‘Het Berrefonds’, vzw’s die zich inzetten voor sterrenkinderen en -ouders. ”Boven de Wolken” werd in 2016 opgericht om ouders van doodgeboren baby’s met een gratis fotosessie een tastbare herinnering te bieden aan hun kindje.

Sindsdien werden er al meer dan 3.400 overleden baby’s gefotografeerd. Het team bestaat uit 250 vrijwillige fotografen en 50 administratieve medewerkers. Als ouders van sterrenkindjes een beroep op hen doen, komt er binnen de 24 uur een fotograaf ter plaatse. Ook het Berrefonds biedt ondersteuning aan ouders en families van sterrenkinderen en vroegtijdig overleden jongeren (tot de leeftijd van 12 jaar). De vzw wil mentale, maatschappelijke en fysieke ruimte creëren voor rouw en verdriet.

Nazorg staat centraal. Met een laagdrempelig gratis aanbod maakt men verdriet en rouw bespreekbaar met respect voor elke betrokken ouder. (fh)

Maak je eigen ecostoof WORKSHOP Aan de slag met een… ecostoof. Een ecowat? Tijdens een workshop van Velt op zaterdag 24 februari maakt men een eigentijdse versie van de hooikist uit grootmoeders tijd. Ben je handig met de naaimachine en wil je zoveel mogelijk energie besparen, tijdens het koken? Hou je van ‘slow cooking’ waarbij alle geuren, smaken en voedingsstoffen goed bewaard blijven? Dan kun je zulke EcoStoof® zelf maken voor eigen gebruik. Iris van de Graaf en Caro Niestijl bedachten deze eigentijdse uitvoering, waarover goed is nagedacht: van de vulling tot warmte-isolerende kurk in de bodem en de verwerking van warmtereflecterend materiaal. De deelnemer brengt de eigen naaimachine mee en gaat naar huis met de eigen EcoStoof®

Deze workshop ecostoof heeft plaats op zaterdag 24 februari van 9.30 tot 12 uur in zaal Pax. Deelnemen kost 20 euro (materialen inbegrepen). Inschrijvingen en info: Michelle van Bussel, info.noorderkempen@velt.nu. Een organisatie van VELT Noorderkempen met lesgeefsters Ann Aertsen en Bieke Roovers. (fh)

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be JE VIND T BIJ ONS DE BEST E MERKEN OPENINGSTIJDEN ma t/m vr van 9.00-17.00 u za op afspraak 10.00-12.00 u

www.macryan.be

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 47


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIEADRES Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten tel. 0472 97 12 87 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS � Hoogstraten: Patrick Melis 0497 41 40 29 hoogstraten@demaand.be � Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be

Veertien koninklijke zangers op pad EINDEJAAR De jubileumeditie van drie koningen en een koningin klonk anders dan anders. Het was de tiende keer dat een gezelschap rond 6 januari op pad ging om een driekoningenlied te zingen in horecazaken en winkels en zo geld in te zamelen voor een lokaal goed doel. “Mijn vier zussen deden dit keer mee als koningin en ik heb negen koningen kunnen vinden,” licht Marleen de Vrij toe. “Sommigen zijn al eerder mee gaan zingen, maar er waren ook nieuwe koningen bij. Met meer volk konden we ons verdelen in drie groepen en op meer plaatsen langsgaan,

ook in de deeldorpen van Hoogstraten.” Ook nieuw was het benefietbal in Le Cirq. “Daar mochten we niet minder dan 120 eters ontvangen en na 21 uur nog heel wat andere feestende mensen. De totale opbrengst van 15.150 euro wordt verdeeld onder de negen vorige goede doelen. We zijn er echt heel gelukkig mee.” Die goede doelen zijn Homiva, Hoogmark, Ispahan, Widar, ‘t-Verzet-Je, De Kleine Strijders, Het Rode Kruis, Stede Akkers en De Slinger. (rob)

� Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be � Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be � Minderhout: minderhout@demaand.be � Wortel: wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS Rob Brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be

Geen vier, maar veertien driekoningenzangers…

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

Tinello presenteert Workwork

ADVERTENTIES

TONEEL Voor zijn nieuwste productie neemt Tinello je in je vrije tijd mee naar het werk. ‘Workwork’ vertelt het verhaal van een kantoor waar mensen al jaren in dezelfde routine, haast zonder te spreken, vlot samenwerken. Maar deze plek blijkt een delicaat ecosysteem, er moet niet veel gebeuren of het kan ontploffen. En wat als er op een dag een nieuwe collega voor de deur staat waar niemand vanop de hoogte is?

Jan Croes tel. 0477 66 11 60 advertenties@demaand.be

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

‘Workwork’ is een productie van Toneelgezelschap Tinello. Een creatie en regie van Michiel Van Opstal. Gespeeld door Cis Verboven, Dirk Lambrechts, Dries de Bakker, Mieke Vervloet, Hilde Van Tittel-

48 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

boom, Mark Accou en Peter Rinke. Er zijn opvoeringen op 7-8-9,14-15-16 en 21-22-23 maart, telkens om 20 uur (deuren open om 19.30 uur) in Zaal Cecilia, Gelmelstraat 6a, Hoogstraten. Tickets 14 euro. Reserveren via info@tinello-toneelgezelschap.be (jaf)


HOOGSTRATEN

Vroeg uit de veren op nieuwjaarsdag EINDEJAAR Op de eerste dag van 2024 waren ze er weer. Maandag 1 januari, terwijl de meesten van ons zich nog eens goed omdraaiden in het warme bed, trokken kleine groepjes met borstel, blik en schop door de Vrijheid voor een vroege opruimactie. Enkele uren later lag het centrum er weer netjes bij. Je moet het toch maar doen. Op nieuwjaarsdag opstaan om half zes ‘s morgens om in andere gemeenten de rommel van feestvierders te gaan opkuisen. Het is een traditie geworden, want deze actie staat met stip genoteerd in de agenda van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap. Het is vooral de jongerenafdeling uit Turnhout en Antwerpen die jaarlijks naar Hoogstraten afzakt. De voorbije jaren waren er meestal ook wel mensen uit het Brusselse van de partij. Deze religieuze organisatie hecht heel veel belang aan vrijwilligerswerk en gemeenschapsdienst. Ahmed Bashir uit Hoogstraten is de initiatiefnemer ter plaatse. Hij is ook verantwoordelijke in de organisatie in Turnhout. Om half zeven ’s morgens verzamelen de deelnemers zich voor een gezamenlijk gebed en ontbijten samen vooraleer ze vertrekken naar de verschillende plaatsen. Dit jaar kwam vooral Turnhout en Hoogstraten

Zij waren er vanaf het eerste moment bij in Hoogstraten en kijken terug op 20 jaar vrijwilligerswerk op 1 januari. Tweede van links is Ahmed Bashir uit Hoogstraten, de initiatiefnemer voor de opruimactie. aan bod. In het verleden werden ook andere gemeenten aangedaan. Met een vijftiental personen trokken ze naar Hoogstraten om de Vrijheid een opfrisbeurt te geven. De gemeente stelde hen ook nu het materiaal ter beschikking. Iets voor de middag was de klus geklaard en werden zij door de burgemeester uitgenodigd op het stadhuis voor een

opwarmmoment en een drankje. Gezien het vuurwerkverbod bleek het werk dit jaar mee te vallen. Het meeste afval bestond dit keer uit lege flessen van sterke drank en allerlei blikjes. Buiten enkele vroege vogels zal dit jaarlijks tafereel de meeste Hoogstratenaren ontgaan zijn. Maar hopelijk zullen ze er niet minder dankbaar om zijn... (jh)

De klus is geklaard. De Vrijheid ligt er weer netjes bij. De druilerige regen heeft de sfeer niet aangetast en een dankwoordje van de burgemeester werd zeker gesmaakt. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 49


HOOGSTRATEN

Warme Ster schenkt 5.000 euro aan `t Ver-zet-je

SOLIDARITEIT Op donderdag 21 december, sloegen enkele enthousiaste werknemers van de Ster Hoogstraten de handen ineen voor een kerstdrink op de bedrijfssite. De avond bracht een gezellige drukte met zich mee. Medewerkers konden hun vrijgevigheid tonen in ruil voor verschillende warme dranken en lekkernijen, gesponsord door Versmarkt De Jachthoorn & Le Chaupain. Verder

waren er zelfgemaakte kerstkaarten beschikbaar. Oorspronkelijk stond er zelfs een warmathon op het programma, met een parcours rond de fabriekshallen. Deze moest last-minute worden afgelast vanwege het weer. Toch brachten de donaties €2.500 op, waarop de directie besloot dit bedrag te verdubbelen naar €5.000. Op 15 ja-

Rock&roll met de Bonanzas OPTREDEN The Scumbag Night met De Bonanzas da’s goed voor een portie rock&roll in Le Cirq op zaterdagavond 3 februari. De Bonanzas zijn al lang geen onbekende meer in de Kempen. Op geen tijd zetten zij de dansvloer in vuur en vlam. DJ Funkie Frankie zorgt vooraf en nadien voor de nodige sfeer en gezelligheid tot in de late uurtjes. Geen verkleedpartij maar een bretelleke, een strikske of een schoon kleedje maken het wel veel leuker! Een team van kappers zorgen voor de piekfijne haartooien. Kortom een fantastische avond vol swingende en groovy muziek, topkappers, whisky van Buds & Barrels. Steun De Kleine Strijders en koop je tickets bij Haarbazaar Deluxe, Buds & Barrels en Café De Rijkswacht. Voor deze ‘Scumbag Night’ in Le Cirq op zaterdag 3 februari om 20 uur. Tickets: 18 euro in VVK, 23 euro aan de kassa. (jaf)

50 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

nuari volgde de overhandiging van de cheque aan ’t Ver-Zet-Je, de vzw die zich inzet voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Tijdens de overhandiging werd bekendgemaakt dat de €5.000 besteed zouden worden aan levensmiddelen die moeilijk hun weg vinden naar de voedselbedeling, met een specifieke focus op zuivel en eieren. (pm)


MEER

Uniek kerstconcert met woord en muziek CONCERT Op zaterdag 23 december gaven de Brassbands van Meer en Wortel een toch wel uniek kerstconcert in de kerk van Meer, onder leiding van dirigente Cindy Kranen. Muziek werd afgewisseld met de vertelling van een oud kerstverhaal door Gert Boeckx. Die combinatie bleek een schot in de roos… Ann Rombouts is bestuurslid, 25 jaar speelde ze cornet, sinds een half jaar werd dat euphonium. “We hebben Gert goed leren kennen tijdens de musical van het Groot Circus in Wortel,” zegt ze over het recente initiatief, “daar is dan het idee gerezen om eens samen te werken met hem en zo een alternatief kerstconcert te organiseren.” De idee voor zulk concert is overigens niet nieuw. “Eigenlijk wilden we dit in 2020 al organiseren bij ons 140-jarig bestaan”, aldus Toon Verboven (bestuurslid en al meer dan 30 jaar slagwerker). “Maar omwille van corona kon dat toen niet doorgaan. Vandaar dat we dit nu doen, dicht bij kerst en in onze Sint Rosalia kerk van Meer.”

Zweeds Woordkunstenaar, muzikant, acteur en verteller Gert Boeckx ziet wel vaker hoe woord en muziek mekaar vinden. “Het is een concept dat de laatste jaren echt wel opgang heeft gemaakt om muziek te combineren met o.a. comedy en andere vormen van woordkunst. De bedoeling is om het boeiender te maken en zo een breder publiek te bereiken.” Voor dit kerstverhaal werd de inspiratie in Scandinavië gevonden. “Ik vertel eigenlijk een bestaand oud Zweeds kerst-

Gert Boeckx, Cindy Kranen, Toon Verboven en Ann Rombouts verhaal, dat ik heb vertaald naar een vertelversie. Het is één van de weinige lange sterke kerstverhalen die bruikbaar waren. Omdat de vertelling in zes stukken moest worden opgedeeld, was het belangrijk erop te letten dat de spanningsboog goed bleef.”

Rustig De muzikale leiding was in handen van Cindy Kranen, dirigent bij verschillende jeugdorkesten en sinds 2018 ook dirigent van de Brassband Sint Rosalia. “Al vanaf september zij we begonnen met de voorbereiding van dit kerstconcert,” zegt ze. “Wij repeteerden hiervoor wekelijks op vrijdagavond met een 30-tal muzikanten.”

En het programma? “Ook al is dit een kerstconcert, toch spelen we zeker niet enkel kerstliederen, maar bv. ook filmmuziek, iets middeleeuws, popmuziek enz. We sluiten wel af met enkele klassiekers. De gekozen muziek moet wat rustiger zijn, omdat snellere muziek in een kerk volledig verloren gaat.” Het bestuur van de brassbands van Wortel en Meer was blij verrast met de hoge opkomst. “200 tickets die we hebben verkocht, dat was boven verwachting. Nu gaan we eerst de reacties van de mensen afwachten, om te zien of we hieraan een vervolg willen geven,” zo klonk het voor de aanvang van het concert. Ondergetekende was alvast onder de indruk, dit kerstmenu smaakte beslist naar meer! (jl)

De brassbands van Meer en Wortel aan het werk in de stemmig verlichte kerk. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 51


MEER

Een uitgespoeld Beekschen Pad TRAGE WEG Den Beekschen Pad is het pittoreske weggetje van het gehucht Beek naar het dorp. Het weggetje wordt doorgaans behoorlijk onderhouden zodat veel fietsers veilig en snel van Beek naar het dorp kunnen fietsen en wandelen. Vooral schoolkinderen vinden hier, samen met hun ouders, een veilige route naar de school.

Milan Vorsselmans ondervindt dat er geen doorkomen is wanneer de Beek het wandelen fietspad overspoelt.

En toen gebeurde dit. De vele regen deed de Beek flink zwellen. Op de velden her en der vormden zich grote waterplassen. Zo ook ter hoogte van de Chiro terreinen en het oude voetbalveld. Er volgde een klacht en een kraan begon te graven. Het vele water volgde het tracé van het weggetje en spoelde het helemaal kapot. Jammer genoeg is de remedie in dit geval wellicht erger dan de kwaal. De grote waterplassen zijn immers na enkele dagen

Zorgen om de Meerse cultuurtempel? ZAAL Problemen voor de Meerse cultuurtempel, zo lijkt het. Zaal voor Kunst en Volk is in elk geval niet meer beschikbaar voor Brassband Ste-Rosalia en toneelvereniging ’t Heidebloempje, die er sinds jaar en dag een thuis hadden gevonden. Het gebouw voldoet niet meer aan de normen en zou verkocht worden. De betrokkenen wensen we veel creativiteit toe. En velen in Meer hopen stiekem op een goede afloop. (ma)

Genieten van vlaai of pannenkoek OKRA Op zondag 4 februari kan je in de

refter van de lagere school De Meerpaal in de Terbeeksestraat komen genieten van een stuk vlaai of een pannenkoek met suiker of siroop. Dit is een initiatief van OKRA-Meer, het bestuur nodigt iedereen uit om te komen eten en babbelen tussen 12.30 en 18.00 uur. (ma)

Afgeschaft of niet? OPENBAAR VERVOER Neen, deze scheefzakkende halte wordt niet afgeschaft. De halte Minderhout ’Bredaseweg’ blijft wel degelijk behouden. In Meer zelf vinden we slechts bushalte ’Meerleseweg’ in Meerdorp. Voor de rest vinden we geen bushaltes meer in Meer. De busreiziger zal dus wel wat verder moeten stappen naar de dichtstbijzijnde bushalte… (ma)

52 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

meestal de grond ingetrokken. Maar het herstel van het weggetje… laten we hopen dat het niet lang op zich laat wachten.

Wanneer het water weggetrokken is, blijft het pad moeilijk berijdbaar


MEER

Het klooster winnaar onder de winnaars ERFGOED De vzw Klooster Meer won de Europa Nostra Award. Dat is een van die vele internationale prijzen, maar lang niet de enige. Wereldwijd worden er jaarlijks een 300-tal prijzen in de erfgoed­ sector uitgereikt. Daardoor krijgen een aantal opvallende prijswinnende projecten te weinig aandacht in de publieke en vooral in de professionele media. Om de meest opvallende projecten en/ of succesverhalen kenbaar te maken is er sinds 2002 “The Best in Heritage” dat een selectie van de bekroonde museum- en erfgoedprijzen van over de hele wereld onder de aandacht brengt. Die selectie telde 42 projecten uit alle internationale prijswinnaars van het afgelopen jaar. “The Village Square Meer’ of de vzw Klooster Meer is een daarvan. De projecten worden online voorgesteld via de site www.thebestinheritage.com/ conference.

Renaat Braemprijs En er is nog meer goed nieuws. Net voor De Maand in druk gaat, laat architectenbureau DAS (de ontwerpers van de nieuwbouwwoningen in opdracht van Woonmaatschappij De Noorderkempen) weten dat het project geselecteerd is en met 7 andere projecten een plaats kreeg op de shortlist voor de Renaat Braemprijs. Dit is de driejaarlijkse architectuurprijs van de provincie Antwerpen die kwaliteitsvolle projecten bekroond die inzetten op nieuwe woonvormen. Dat is de verzamelterm voor alle manieren waarop men anders kan wonen dan volgens het klassieke woonmodel. In de loop van februari komt de jury ter plaatse en op 3 mei wordt de laureaat bekend gemaakt. (fh)

75-jarig Heidebloempje laat de pastoor koud TONEEL Na een lange winterslaap zijn de leden van toneelkring ‘t Heidebloempje Meer opnieuw in actie geschoten. Ondertussen is het een traditie geworden dat er in de winter toneel wordt gespeeld, dit al 75 jaar lang. Dit jaar is dus een echt feestjaar voor de vereniging. Door allerlei omstandigheden zijn de toneelvoorstellingen op het einde van vorig jaar niet

door kunnen gaan maar nu staan zij weer klaar om te schitteren op de planken. Dat gebeurt niet op hun vertrouwde plek (in de Zaal voor Kunst en Volk) maar in het nieuwe pop-up theater in de oude kringloopwinkel (Van Der Velden) aan de Meerseweg. De voormalige kringloopwinkel werd immers met vereende krachten omgetoverd tot een heus to-

neelhuis waar ‘Het laat de pastoor koud’ beslist goed tot z’n recht zal komen. In deze aangepaste omgeving zal pastoor Bonte, samen met een kerkelijk gezelschap, de erediensten verzorgen op 15,16, 22 en 23 maart. Kaarten kunnen zoals gewoonlijk online besteld worden op ‘t Heidebloempje.be aan 10 euro. Beste gelovigen houdt deze data vrij! (ma)

Dit bonte gezelschap brengt toneel in de voormalige kringwinkel, maar ‘Het laat de pastoor koud’… FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 53


MEERLE

441 Bestuurders op de bon! MOBILITEIT Begin januari lokte een Facebookbericht van de politie een hele hoop reacties uit in de groep ‘Ge zijt van Mjeel als ge…’ Aanleiding was het aantal vastgestelde overtredingen tegen de 30 km/u zone. Sommige van de reacties van Meerlese ingezetenen doen op z’n minst de wenkbrauwen fronsen…

Teleurgesteld Op Facebook van de Lokale Politie Noorderkempen verscheen deze alarmerende tekst: “Wij zijn teleurgesteld! De eerste week van januari deden we enkele snelheidscontroles. • Merksplas: 42 overtredingen op een baan waar je 70km/u mag rijden. • Rijkevorsel: 30 overtredingen op een baan waar je 50km/u mag rijden • Meerle: 441(!!!) overtredingen op een baan waar je 30km/u mag rijden. De ’hoofdvogel’ op deze baan reed maar liefst 95km/u. OPGELET: In de nabije toekomst voeren wij verhoogde controles uit in de zones waar je sinds kort 30km/u mag rijden.”

Grof De maximumsnelheid aan Meerledorp in Meerle werd begin november verlaagd naar 30 kilometer per uur. Maar dat was duidelijk nog niet bij alle bestuurders doorgedrongen. De reacties op FB waren dan ook vooral negatief, enkele zelfs grof. Mogelijk stonden een aantal van hen op de foto? Het hoge aantal overtredingen werd vooral toegeschreven aan een slechte aanduiding op de weg en slechte communicatie over de invoering van de maatregel.

De snelheidsbeperking van 30 km/h is wel degelijk zichtbaar aangebracht. Aan de Langstraat staan 2 borden binnen 50 meter. Ook op de website van de stad staat het klaar en duidelijk onder de kop “Van 50 naar 30 voor meer veiligheid”. Idem op de Facebookpagina van de Stad Hoogstraten, op 5 oktober al! Het werd gedeeld in de groep ‘Ge zijt van Mjeel als ge ….’. Hetzelfde forum waarop de klagers nu hun gram haalden. Ook in de Hoogstraatse Maand hebben we op deze snelheidsverlaging nadrukkelijk gewezen.

Zone 30?

Daarnaast ook stevige commentaar op de maatregel op zich. Waarom daar nu juist 30 per uur? Tussendoor kregen de tanktoeristen uit Nederland er van langs, zij vormen in Meerledorp blijkbaar een veel groter gevaar voor de zwakke weggebruiker dan al wie daar sneller dan 30 per uur rijdt.

Kaars en bril De maatregel is wel degelijk duidelijk zichtbaar aangebracht via reglementaire verkeersborden op de weg. Dat die groter mochten? Misschien wel ja. Maar wat baten kaars en bril… Over de communicatie: de maatregel werd wel degelijk en goed aangekondigd in het Infozine van de Stad Hoogstraten van november-december 2023, over 2 pagina’s. Weliswaar onder de hoofding ‘Veilig naar school en jeugdbeweging’, maar zelfs met een snelle diagonale blik was het duidelijk dat het o.m. om de invoering van de 30 km/h maatregel ging. In een rood omlijnd kader stond letterlijk: “Op deze vier plaatsen mag je binnenkort niet sneller dan 30 km per uur rijden: • De N14 in Hoogstraten tussen de Tinnenpotstraat en de Minderhoutsestraat. • De N124 (Gelmelstraat) in Hoogstraten tussen de Vrijheid en de Gustaaf Segersstraat. • De N146 (Meerdorp) in Meer tussen Het Lak en Hoogeind. • De N14 (Meerledorp) in Meerle tussen de Langstraat en de Hazenweg”

54 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zou een ‘Zone 30’ met verkeersbod F4a een beter oplossing zijn voor het centrum van Meerle?

Het enige argument dat misschien hout snijdt, is dat de maatregel van 50 naar 30 niet geheel consequent is. Waarom enkel in Meerledorp? Waarom niet in de Kerkstraat? Ook daar zijn fietsers en auto’s tegelijk op de weg binnen de bebouwde kom. En er zijn nog straten in de bebouwde kom die gerust in aanmerking zouden komen voor 30 km/u: de Witte wijk, de Dalwijk II, Lage Rooy, Hazenweg. Een invoering van een “Zone 30” zou ook eenvoudiger aangeduid kunnen worden met het verkeersbord F4a (begin zone 30) en F4b (einde zone 30). Binnen die zone moet het verkeersbord niet na elke kruising herhaald worden.

Oorspronkelijk was er een plan voor 30 km/h in de Kerkstraat, een stuk van Chaamseweg en van de Ulicotenseweg, maar dat werd door het college afgevoerd wegens ‘geen draagvlak’. Een goede basis voor een consequent verkeersbeleid is dat niet. Want uit wat we nu merken is er voor Meerledorp ook geen draagvlak. Niettemin is de maatregel daar reglementair ingevoerd en moet de automobilist die regel dus naleven. Daartoe is handhaving – in dit geval flitscamera’s – nodig. We kunnen er dus maar beter aan wennen, want de 30 km/u in heel de bebouwde kom is een maatregel die er vroeg of laat aankomt. En dat fietsers de automobilist dan voorbijrijden, zoals een van de klagers opmerkt: het zij zo. Niets belet ons ook de fiets te nemen! (jaf)


MEERLE

Nieuw Gemeenteplein komt er aan… OPENBARE WERKEN Het ligt er al een hele tijd belabberd bij, het centrum van ons dorp. Eerst de bouw van de woningblokken die langer duurde dan gepland, daarna de omgevingsaanleg die op zich laat wachten. Niet alleen bij de woonblokken zelf, ook het Gemeenteplein is door die bouwwerken al jaren een rommeltje. Vorig jaar was er het bericht dat de werken zouden starten in augustus, even later gevolgd door de melding dat het omwille van de kermis werd uitgesteld tot kort erna. Begrijpelijk. Maar ook dan bewoog er niets. Navraag bij de bevoegde schepen Piet Van Bavel leert ons dat er licht schijnt aan het einde van de tunnel. We kregen van hem een plan en beschrijving hoe het Gemeenteplein er gaat uitzien, onder voorbehoud van kleine wijzigingen naar aanleiding van werfvergaderingen. “Het gehele plein wordt opgebroken,” zo licht de schepen toe. “De verharding wordt vervangen door gezaagde ingewassen kasseien om een rustieker karakter te creëren. Op het plein worden 2 parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden. De bushalte wordt aangepast naar de nieuwe richtlijnen van De Lijn. De Lijn voorziet tijdens de werken een tijdelijke halte tegenover café De Posthoorn. Aan de bushalte worden 20 fietsparkeerplaatsen voorzien. Er komen 2 grote plantvakken met enkele nieuwe bomen. Daarnaast worden er zitelementen uit beton en hout geplaatst met in de buurt 2 spelprikkels voor de jonge kinderen.”

Torenspits Er is nog meer dat zal veranderen. “De torenspits wordt gedraaid met de spits richting de Chaamseweg en wordt ’s

avonds geaccentueerd met verlichting. Het kunstwerk ‘Pier’ wordt verplaatst naar de inrit van het plein.

traging oplopen.”, aldus Piet Van Bavel, die benadrukt persoonlijk heel hard te hebben getrokken aan dit dossier.

In het grote plantvak van de torenspits wordt een doorsteek gemaakt richting het zebrapad van de Ulicotenseweg. In tegenstelling tot het plan wordt deze doorsteek rechtlijnig gemaakt. Daarnaast wordt ook het plantvak aan het zebrapad van de kerk licht aangepast zodat dit beter bereikbaar is.

Schoolmuur

Ter hoogte van de oude halte voor de schoolbus in de Ulicotenseweg worden 2 ondergrondse glascontainers geplaatst. De oude fietsbeugels hier worden verwijderd en vervangen door een extra plantvak. De planning voor de uitvoering van de werken was voor einde januari, begin februari voorzien, maar door de regenperiode voor Nieuwjaar en de vrieskoude de week erna gaat dit wel een beetje ver-

Het herstel van de vroegere schoolmuur, die als erfgoedelement moest bewaard blijven, is een opdracht voor de projectontwikkelaar Seald (voorheen ICN). De schepen blijft bij de projectontwikkelaar aandringen dat hier ook werk van gemaakt wordt. We hopen het met hem. Dat het uitzicht van onze mooie dorpskern met heel dit vastgoedproject voorgoed een ander uitzicht heeft gekregen, daar valt – helaas volgens heel wat Meerlenaars, waaronder ondergetekende – niets meer aan te doen. Maar misschien dat een mooi aangelegd Gemeenteplein toch een pleister op de wonde mag zijn. We gaan het zien! (jaf)

Onze levenskwaliteit behouden LEZING Wie ouder wordt, krijgt langzaam maar zeker te maken met allerlei ouderdomskwaaltjes die meer en meer ongemakken met zich mee brengen. Hoe kan je toch zoveel mogelijk levenskwaliteit behouden? Dat is het onderwerp van een lezing van Ferm Meerle in samenwerking met Avansa Kempen op donderdagnamiddag 14 maart. In de lezing maak je een reis door het lichaam en wordt met vele beelden uit-

gelegd hoe je kwaaltjes en ongemakken zoveel mogelijk kan beperken met voldoende beweging, juiste voeding, geestelijk actief blijven en een gezonde levenswijze.

wijkverantwoordelijke van Ferm. Je kan het bedrag ook storten via Ferm Meerle: BE83 7333 2612 2215, bij mededeling graag je naam en datum van activiteit vermelden. (jaf)

Afspraak op 14 maart om 13 uur in parochiezaal Ons Thuis, Meerle. Deelnemen kost 10€, inbegrepen koffie met koffiekoek. Een aanrader voor eenieder die geïnteresseerd is in dit thema. Inschrijven kan via Fermmeerle@gmail.com of via de FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 55


MEERLE

De ribbekes van de chiromeisjes JEUGDBEWEGING Meisjeschiro Meerle organiseert ook dit jaar weer een Ribbekesfestijn. Dat betekent dus spare-ribs à volonté, vergezeld van frietjes en een slaatje. Niet zot van ribbekes, geen probleem, je kan ook kiezen voor overheerlijk stoofvlees met frietjes en een slaatje. Liever geen vlees? Dan kan je genieten van een koude schotel met frietjes. Voor de kinderen (-12 j) is er een kids-box met frietjes, een snackje en een kleine verrassing. Natuurlijk zijn er genoeg drankjes aanwezig, dorst lijden is niet nodig. Het Ribbekesfestijn heeft plaats op zaterdag 16 maart in de lokalen van de jongens-Chiro van Meerle, Ulicotenseweg 2. Inschrijven kan tot en met 29 februari 2024, dit kan je doen via nevenstaande QR code. Smakelijk! (jaf)

De drie gekroonde hoofden van Samana VERENIGING SAMANA Op 6 januari 2024 vierde Samana Meerle hun traditioneel Driekoningenfeest. Bij die gelegenheid werden de aanwezigen voor de laatste keer verwelkomd met een woordje van voorzitster Toos. Er zijn immers veranderingen binnen de plaatselijke werking, voortaan geen voorzitster meer, wel een kernbestuur. De activiteiten zullen uitgewerkt worden door kernleden in kleine werkgroepen. Voor haar grote verdiensten als voorzitster gedurende vele jaren werd Toos in de bloemetjes gezet. Zoals altijd werden 3 koningen gekozen onder de aanwezigen. Drie kernleden, verkleed als koning, namen deze taak op zich. Tijdens het zingen van “Er kwamen drie koningen met ene ster…” kregen Frank Pauwels, Adrienne Herremans en Frans Michielsen een kroon aangemeten. Na een bezinning en de feestmaaltijd was er tijd voor ontspanning. Zjos Vinkx begon met het vertellen van twee verhalen uit vervlogen tijd die zich voor de meeste aanwezigen op bekend terrein afspeelden, met kleurrijke, wat excentrieke figuren en vooral met de nodige humor.

Nieuw viergeslacht in de familie Hereijgers

VIERGESLACHT Meerle én de familie Hereijgers zijn met de geboorte van Lorine weer een viergeslacht rijker. Op de foto vlnr: Lotte Hereijgers (34j) - Dina Kustermans (91j) - Lorine Hereijgers - Greet Sprangers (59j). Ze wonen allemaal in Meerle, behalve Greet. Zij woont in Wortel maar is wel afkomstig uit Meerle. Vaneigens veel geluk toegewenst!(jaf)

56 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De drie gekroonde hoofden van Samana Meerle: Adrienne Herremans, Frans Michielsen en Frank Pauwels. Vervolgens werden Ria en Anja, die achter de schermen zorgen dat alles in de keuken goed verloopt, verdiend in de bloemetjes gezet. Voor alle aanwezige leden was er ten slotte een pakje. Kernleden bezorgen dit trouwens ook bij de thuisblijvers, evenals bij de Meerlenaren die verblijven in het WZC van Hoogstraten. Een mooie afsluiter van een fijn driekoningenfeest! (gvb/jaf)


MEERLE MEERSEL-DREEF

Bingo met de Pierebloazers BINGO FANFARE Op zaterdagavond 3 februari houden de Pierebloazers de traditie van de fanfare in ere en organiseren ze weer een bingo-avond in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Om half 8 wordt de eerste draai aan de bingomachine gegeven, einde rond 22 uur. Zoals altijd zijn er mooie prijzen te winnen en wie die dag jarig is, speelt gratis. Wie niet gratis kan spelen, kan vanaf nu ook mobiel betalen via Payconiq. Wie graag een gokje waagt weet waar naartoe. Een portie plezier, ook als je niet wint. (jaf)

De gezichten achter Dreef Leeft

Chiro houdt carnavalsstoet CARNAVAL Al lang niet meer gezien in Meerle: een carnavalsoptocht. Maar op zondag 18 februari brengt Chiro Meerle daar verandering in. Vanaf 14 uur trekt een stoet verkleed chirovolk door de straten van het dorpscentrum. Vanaf het lokaal aan de Ulicotenseweg door Kerkstraat, Dalweg, Heimeulenstraat, Mgr. Eestermansstraat en Ulicotenseweg. De Pierebloazers lopen voorop en zorgen voor ambiance met live-carnavalsmuziek. Leuk om eens te gaan kijken! (jaf)

De mobiliteit van morgen LEZING Blijft onze mobiliteit zoals we ze kennen, of nemen we eerlang deel aan het verkeer in een betaalbaar zelfrijdend voertuig? Hoe zal onze mobiliteit veranderen voor elk van ons? Het zijn maar enkele van de vragen over mobiliteit die KWB Meerle en KWB Rijbewijs beantwoorden in een lezing in het Raadhuis van Meerle op 12 maart van 20 tot 22 uur. De lesgevers overlopen het correcte en veilige gebruik van de belangrijkste rijhulpsystemen, en kijken vooruit naar een zelfrijdend voertuig. Ze staan stil bij de Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 en bij de visie van experts in autonome mobiliteit.

DORPSFEEST Met Dreef Leeft is er een nieuwe organisatie in het leven geroepen. Dit feestcomité kwam er op voorstel van de dorpsraad na de oproep in de openbare vergadering van 8 mei 2023. Wanneer u dit leest is de eerste organisatie, te weten het Dorpsfeest van 20 januari laatstleden, een feit. Vijf personen namen het voortouw en mogen dan ook even poseren in uw maandblad: van links naar rechts René Rijken, Geert Rutten, Joeri Janssen, Corné Van Opstal en Hennie van Aert. En of Dreef leeft… (JJ)

Omgekeerd protest

KWB-Meerle leden betalen €3, niet-leden €5. Inschrijven ronnypijpers@scarlet.be. Voor meer info https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/.../auto-gebruik-in-de-toekomst. (jaf)

BOERENPROTEST De boeren hebben zich visueel in de kijker gezet door een aantal openbare agglomeratie- en andere plaatsnaamborden ondersteboven te hangen. Zo vestigden ze er de aandacht op dat ‘het land op zijn kop staat’. De karakteristieke rode zakdoeken mochten niet ontbreken. Ludiek, dat wel, maar ik herinner me een actie van de dorpsraad van Meersel-Dreef in een niet zo ver verleden, waarbij het deelgemeentebord van Meersel-Dreef op de juiste, correcte en huidige plaats (Klein Eyssel) werd overgebracht, wat op niet veel begrip kon rekenen van de toenmalige gemeenteraad. Hoe zit dat met deze actie? (JJ) FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 57


MEERSEL-DREEF

Bomen in een rokje OPENBARE WERKEN De rioleringswerken Meerleseweg (Meer) en Groot Eyssel (Meerle) zitten in een eindfase, nu nog een stukje Groot Eyssel onder MeerselDreef. De straat is afgesloten, behalve voor plaatselijk verkeer. De bomen zijn met een rokje beschermd tegen ongewilde schade bij de werkzaamheden door kranen en andere machines. Iedereen kijkt er ondertussen wel naar uit dat deze wegverbinding Meersel-Dreef via de rotonde naar Meerle en Meer weer terug open gaat. En misschien best ook in het achterhoofd houden dat eerstdaags de Markbrug in de Meerleseweg (Meer) opengebroken wordt voor herstellingswerken, zodat doorgaand verkeer weer een tijdje niet mogelijk zal zijn. (JJ)

Natte voeten WATEROVERLAST Dat het water hoog heeft gestaan, dat weet iedereen wel. Het is geleden van voor de ruilverkaveling van eind jaren 70 begin jaren 80 dat de Mark en de zij-waterlopen nog zoveel water kregen te slikken. Op sociale media verschenen her en der mooie natuurfoto’s van de tijdelijke wateroverlast, maar niet iedereen was er blij mee of erop voorzien. Deze grensfoto spreekt voor zich, het fietspad langs de Mark was trouwens omwille van veiligheidsredenen afgesloten voor alle passanten.(JJ)

Huub Hangop gaat padellen CARNAVAL Een nieuw carnavalsjaar met een nieuwe carnavalsmuziekkraker: ‘Padellen’ dus, van onze plaatselijke (Nederlandse) artiest Huub Hangop, met een mooie grappige bijbehorende videoclip. Huub Hangop is de artiestennaam van Drevenier Ruud van den Berg. Nog niet gezien of gehoord? Dat kan hier: https://berkmusic.lnk.to/Padellen. Meer info op www.huubhangop.nl .(JJ)

We zen in de wolken CARNAVAL Ook dit jaar zal er weer volop gefeest worden in Maerkrattenland (Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek) onder het thema “We zen in de wolken”. Carnaval hangt overal samen met een hele rist aan oude tradities. In Maerkrattenland hebben we maar één traditie: lak aan tradities. In dit mooie carnavalsland doen zij het graag wat anders… De optocht heeft plaats op zondagna-

58 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

middag 11 februari, vanaf de patersparking in Meersel-Dreef naar gemeenschapshuis De Leeuwerik in Galder. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website www.maerkrattenland.nl . De worst voor goed carnavalsweer naar de H. Clara brengen is verdaagd naar zondagnamiddag 4 februari, beginnend bij café Den Bud.(JJ)


MEERSEL-DREEF MINDERHOUT

Klooster telt een broeder meer KLOOSTER De gemeenschap van de Paters Kapucijnen mocht broeder Adeel in haar klooster in Meersel-Dreef verwelkomen. De voltallige gemeenschap bestaat daarmee nu uit zes broeders. Dat zijn (rechtstaand) br. Adeel, Kenny, Przemek, Jan (zittend), br. Tomasz en Jo. (JJ)

Voor de tweede keer een quiz van TTK Minderhout QUIZ Op vrijdag 1 maart organiseert Tafeltennisclub TTK Minderhout voor de tweede keer een algemene quiz. In 2019 organiseerde ze met groot succes een eerste editie hiervan. De ruime noodkerk wist toen wel 33 ploegen te huisvesten. Het team ’Alles kan beter’ sleepte de eerste plaats in de wacht. Door corona werd de editie van 2020 noodgedwongen afgelast. Nu 5 jaar later pikt de club de quizdraad terug op. Teams tot max. 6 personen kunnen ingeschreven worden bij david.cloots@gmail.com tegen het tarief van 25 euro. De eerste vraag wordt gesteld om 20u in Schoolstraat 6 in Minderhout. (rob)

Het varken had ook dit jaar weer vier voeten... EINDEJAAR Het organiserend comité van ‘den oversteek’ van Minderhout droeg ook dit jaar haar steentje bij om de veiligheid bij het nieuwjaarszingen te waarborgen. “Al vele jaren kunnen we in Minderhout rekenen op een grote ploeg van vrijwilligers die ervoor zorgen dat er op een achttal plaatsen aan de grote baan veilig kan overgestoken worden. Van 9 uur in de ochtend tot 12.30 uur ‘s namiddags staan deze mensen met een grote glimlach klaar om de Minderhoutse jeugd en de toevallige passanten

veilig over te steken. Bovendien staan onze KLJ en KSA klaar om al de nieuwjaarszangers te verwennen met warme chocolademelk en pannenkoeken in het KSA-lokaal in de Schoolstraat.” Heel wat helpende handen dus. “Verder willen wij als ook al onze Minderhoutse verenigingen en zelfstandigen danken voor hun gulle financiële en materiële steun, die maakt het mogelijk dat we pannenkoeken kunnen bakken en chocomelk kunnen aanbieden. Graag

vernoemen wij hier de Gezinsbond, de Landelijke Gilde, het Oudercomité van de school, de KWB, Ferm, Koninklijke Fanfare ”De Marckezonen”, de pingpong, bakkerij Van Kuijk en Bart en Mieke van café-frituur de Vlinder.” Het toont aan dat “een activiteit ten dienste van de gemeenschap alleen kan blijven bestaan als dit ook weer ondersteund wordt door diezelfde gemeenschap…” (jaf)

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 59


MINDERHOUT

Gevulde agenda voor De Marckezonen FANFARE Bij het nieuwe muzikale jaar hoort voor de Minderhoutse fanfare uiteraard een ledenborrel. Die is er op 3 februari in de vorm van een goed gevulde avond voor jong en oud in het Markenhof. Nog in februari wordt naar jaarlijkse gewoonte de carnavalstoet van ‘Scharrel’ muzikaal begeleid. De voorbereidingen voor het jaarlijkse concert van De Marckezonen zijn al volop aan de gang; zo staat er op 28 januari een repetitiedag op de agenda. Het lenteconcert heeft dit keer als thema ‘Music in the air’. Afspraak op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart in het Markenhof. Deze gevarieerde muziekavonden starten om 19u30 en eindigen wanneer de laatste de deur sluit. De inkom is vrij, iedereen is uiteraard meer dan welkom!

Voor het eerst gaan de muzikanten ook samen op weekend, dat staat gepland voor het weekend van 20 april. Het is de

stille ambitie om dit te laten uitgroeien tot een nieuwe jaarlijkse traditie. (mdl)

KSA gaat nog eens avondzotten EINDEJAAR Meer dan 50 leiders en ex-leiders van KSA Minderhout (voor de ouderen was dat nog KSJ) hesen zich op 30 december in hun origineelste kostuum om nog eens te gaan avondzotten.

Daarmee zetten ze de traditie voort om in die jaren waarop oudjaar op zondag valt en het avondzotten dus op zaterdag, met de nodige tussenstops in groep door Minderhout te trekken om het jaar af te

60 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

sluiten. Iedereen werd over de generaties heen in groepjes verdeeld met elk een eigen verkleedthema. De volgende afspraak is alvast gemaakt voor 2028. (tw)


MINDERHOUT

Op de koffie bij de Markgalmers

CONCERT De Markgalmers organiseren op 11 februari hun jaarlijkse koffiecon-

cert. Tijdens een gezellige voormiddag zal dit amusementsorkest hun nieuwste muziek brengen, aangevuld met een vleugje humor. Dit koffieconcert heeft plaats in het lokaal van Okra in de Schoolstraat 6. De inkom is gratis, beslist de moeite om langs te gaan en de muzikale sfeer op te snuiven tussen 10u en 12u. (mdl)

Kennismaken met FERM Minderhout VERENIGING FERM “Ferm, dat zijn wij!”, onder die slogan kan je op woensdag 7 februari vanaf 19 uur volop kennis maken met Ferm Minderhout in hun tentje ter hoogte van ‘t Markenhof. Deze vereniging telt zo’n 800 groepen, ook de lokale afdeling biedt heel wat activiteiten. Samen met andere enthousiaste vrouwen doe je er heel wat leuke dingen. Er

Ook de diensten zoals kraamzorg, kinderopvang, huishoudhulp en thuiszorg staan voor je klaar.

zijn niet alleen de activiteiten – een stad bezoeken, lekker en gezond koken en eten, creatief denken en doen, yoga…

Een gezellige babbel in het tentje met een stukje appelcake en warme chocomelk kan heel wat inspiratie geven. Wie dat wil kan bovendien om 19.30 uur onmiddellijk aansluiten bij de wandeling van de Woensdag-Wandelclub. (jaf)

Pannenkoekenfestijn bij OKRA Minderhout VERENIGING OKRA Op zondag 18 februari 2024 nodigt OKRA Minderhout in het Okra lokaal, Schoolstraat 6 iedereen

uit om te komen smullen van hun lekkere pannenkoeken en verwenbordjes. Je kan komen genieten van dit lekkers van 12

uur tot 18 uur. Afhalen is ook mogelijk vanaf 12 uur. (jaf)

Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 207427 Reeds 25 jaar uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten en omgeving!

Huis verkopen? Bel ons: 03 314 16 99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com Vrijheid 72 - Hoogstraten FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 61


WORTEL

Duimen omhoog voor de Wortelse 65-jarigen REÜNIE De voetbalkantine vormde einde november het decor voor een bijeenkomst van de 65-jarigen van Wortel. De aanwezigen op deze gezellige reünie gingen graag op de foto.

Onderaan vlnr zien we: Monique Van De Poel, Johan Vermeiren, Jef Van Bavel, Rene Swennen, Lu Van Calster, Magd Sterkens. Bovenaan vlnr: Mie Van Gestel, Rit Aerts, Lydia Verschueren, Lutgard Van

Opstal, May Quirijnen, Jeanine Aerts, Irene Haest, Gerd Vermeiren, Ludo Arnouts, Mie Kimpe, Herman Aerts, Luc Mertens en Herman Vermeiren. (sk)

Koffiekrant zette het jaar smakelijk in KOFFIEKRANT “Bij de verhalen van Nero sluiten ze steeds af met een wafelenbak”, zo weet een lezer. “En wij in Wortel starten het nieuwe jaar met een wafelenbak en dat bleek te

62 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

smaken…” Er zijn in elk geval slechtere manieren om de Koffiekrant weer op gang te trekken in een kersvers jaar! (mdl)


WORTEL

Nieuwe lessenreeks lijndansen LESSENREEKS In februari gaat een nieuwe reeks lijndansen voor beginners van start in parochiezaal Trefpunt. De lessen zullen wekelijks plaatsvinden op maandag om 13. uur. Iedereen is welkom, jong of oud, man of vrouw. De eerste les is op 19 februari. Deze is gratis en zonder verdere verplichtingen, zodat iedereen vrijblijvend kan komen kennismaken. Wie verder wil deelnemen, betaalt € 2 per les. Voor meer informatie kan je terecht bij May Govaerts – tel 03 314 43 99 of gsm 0472 09 08 09; of bij de lesgeefster Magda Vermeiren – tel 03 314 56 92 of gsm 0486 61 04 82. (sk)

Lijndansen is plezant. Een actiefoto

De leden van de lijndansgroep. Vlnr boven: Magda Vermeiren, Jeanne Oomen, Jan Van Beek, Greet Sauvillers, Lydia Jansen, Vera Van Tichelt, Lisa Bruynen, Frie van Weereld, Maria Braspenning, Daniëlle Verschueren, Mellie Sprangers, en Jose Vleminckx. Middelste rij: Maria Donckers, Lydia Laurijssen, Hilda Belmans, Magdalena Bastijns, Jeanne Jansen, Julia Geerts. Onderaan: Gerda Van Dun, Marleen Paepen, Maria Govaerts, Jeanne Geerts, Gert, Angéle Geerts, Mia Oomen en Julia Gillis. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 63


WORTEL

60-jarigen zien mekaar terug in de Nieuwe Buiten REÜNIE Op 4 november kwamen de 60-jarigen van Wortel na 10 jaar nog eens

bij elkaar voor een reünie, dit ging door in café de Nieuwe Buiten. Het werd een

gezellig weerzien, zo klinkt het. (sk)

Achterste rij vlnr: Linda Hillen, Jan Braspenning, Johan Snels, Dirk Sijsmans, Guy Fransen en Eddy Haest. Op de middelste rij vlnr: Leen Schrauwen,Lydie Govaerts, Annemie Sprangers, Ria van Dijck, Monique Woestenborghs, Simon Vermeiren en Hild Sterkens. Zittend vlnr: Magd Martens, Rit Adriaansen en Johan Lauryssen. Marc Strijbos ontbreekt op de foto.

Veldtoertocht Wortel lokt 1200 deelnemers VELDTOERTOCHT Geen neerslag, droge ondergrond, temperaturen rond het vriespunt. Perfecte voorspellingen voor een winterse MTB-tocht door bos en veld half januari in en rond Wortel. Een snel parcours op relatief harde ondergrond voor de vroege vertrekkers met hier en daar een beetje modder.

Voor wie later vertrok, werden de aanvankelijk kleine modderplekjes steeds groter: op sommige stukken veranderde het terrein in een heuse modderpoel (zoals bvb aan een pad naast de Kolonieweg). Niet moeilijk, als blijkt dat organisatie WTC De Zwaantjes nét geen 1200 inschrijvingen mocht registreren en er in de loop van de voormiddag toch lichte

De vrouwen en mannen van Cahier De Bidon klaar voor vertrek…

64 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

sneeuwval was. De gekende omloop langs Merksplas en Wortel Kolonie, de Blauwbossen en een passage langs de privé-terreinen van Desta en thv Haldijk en het Groeske kon wederom op veel bijval rekenen. Het was nadien zoeken naar een vrije plaats in de parochiezaal Trefpunt waar tussen pot en pint nog uren bijgepraat werd. (sk)


SPORT

Sportnieuws: Rob Brosens - Alfred Oststraat 3, 2320 Hoogstraten, 03 314 43 39 - sport@demaand.be

HVV op een gedeelde derde plek NATIONAAL VOETBAL Met slechts twee wedstrijden in de voorbije periode, een gelijkspel en een overwinning tegen 2 ploegen uit Charleroi stond HVV na 18 wedstrijden op een gedeelde derde plaats in de rangschikking. We spraken met T2 Glenn Van der Linden over zijn voetbalcarrière en over de voorbije bewogen jaren van Hoogstraten VV. zorgden natuurlijk voor een heerlijke sfeer bij de spelers en supporters.

Terug naar HVV

Glenn als speler in 2016 DHM: Wat heeft je overtuigd om in Hoogstraten te komen wonen? Sandra heeft me overtuigd. Zij is afkomstig van Hoogstraten en wilde absoluut in Hoogstraten blijven wonen. Ik had dus duidelijk geen keuze, maar ik heb het me niet beklaagd. Ik voelde mij hier snel thuis en we hebben alles en iedereen dicht bij ons. DHM: Veel herinneringen aan je eigen carrière als voetballer? Ik heb mijn eerste stapjes bij Sint-Jozef gezet. Op mijn twaalfde ben ik naar Zwarte Leeuw gegaan. Ik maakte er mijn debuut op mijn 17de als spits. Toen heeft Yves Van Borm mijn broer Roy en mij na verschillende gesprekken overtuigd om de overstap naar Hoogstraten VV te wagen. Gevoelsmatig was dit niet eenvoudig omdat ik bij St-Jozef en Zwarte Leeuw geweldige jeugdjaren beleefd had. Sportief gezien was het wel een voltreffer. Ik mocht als jonge snaak alles spelen centraal op het middenveld en onder Yves Van Borm zette ik op korte tijd veel stappen. Ik speelde er mijn eerste eindronde voor promotie. Na een turbulent einde van het tweede seizoen konden we gelukkig terug bij Zwarte Leeuw terecht. Na een moeilijke start behaalden we via een geweldige eindronde de promotie. Deze maanden

DHM: Maar je vond opnieuw de weg naar Hoogstraten… Klopt, na twee seizoenen zette ik opnieuw de stap naar Hoogstraten. We hadden een fantastische groep, zowel op als naast het veld met veel jongens van de streek. We speelden eindrondes voor promotie, behaalden onder Regi Van Acker promotie naar tweede klasse na een geweldig seizoen waarin we met een straatlengte voorsprong kampioen speelden. Als centrale verdediger scoorde ik 10 doelpunten - zonder penalty’s want die wilde mijn broer altijd nemen… Het jaar in tweede klasse was super. Wedstrijden op Antwerp, Westerlo, Sint-Truiden, ... Het was wekelijks presteren op de toppen van onze tenen, maar spijtig genoeg kwamen we op het einde 3 punten tekort waardoor we terug de-

Glenn Van der Linden - 36 jaar - Samen met Sandra van Looveren - Vader van Lize (7 jaar), Vince (4 jaar) en Roos (1 jaar). - Woont in Hoogstraten - Leerkracht in de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Mostheuvel in Malle - Hobby’s: Voetbal en met de kinderen spelen - Spelerscarrière: 1992 - 1999 FC St-Jozef SK 1999 - 2006 KFC Zwarte Leeuw 2006 - 2008 Hoogstraten VV 2008 - 2010 KFC Zwarte Leeuw 2010 - 2018 Hoogstraten VV 2018 - 2020 KFC De Kempen 2020 - 2021 FC St-Jozef SK

Glenn als T2 dit seizoen gradeerden. Dit was, sportief gezien, de grootste teleurstelling uit mijn carrière. DHM: Altijd was er wel een speciale band met je broer, niet? Na dit seizoen ging Roy een jaar bij FC Turnhout en in de zaal bij KK Malle spelen. Dit was wel bijzonder want vanaf mijn 17de hadden wij altijd samen gespeeld. Dat is toch wel iets unieks, denk ik. Tijdens dat seizoen besefte ik ook dat het heel plezant was om samen te spelen. Naast het veld zijn we twee handen op 1 buik, op het veld eisten we het maximale van elkaar en dan kon het wel eens stormen. Ik moet ook wel eerlijk toegeven dat Roy een groot aandeel had in de sportieve successen die we behaald hebben. Gelukkig is hij al na 1 seizoen teruggekomen.

Verschrikkelijk DHM: Bleef je gespaard van grote blessures? Na acht mooie seizoenen bij HVV zette ik een stapje terug naar KFC De Kempen. Op 31-jarige leeftijd liep ik, na enkele mooie maanden, een dubbele sporthernia op. Dit was een zware domper. Ik had al van jongs af aan heel vaak kleine blessures in mijn lies, maar in het weekend kon ik steeds spelen. Ik had tot deze blessure maar 1 wedstrijd zo gemist. Nu stond ik

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 65


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout

Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.

66 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Veilingstraat 7 / B - 2320 Hoogstraten | T: +32 (0)3 295 47 33 | E: jobs@caden.be


SPORT voor een zware operatie en een lange revalidatie. Ik speelde nadien nog enkele wedstrijden bij De Kempen, maar wilde vervolgens de cirkel rond maken door te gaan spelen bij St-Jozef. Jammer genoeg kon ik maar enkele wedstrijden spelen alvorens ik opnieuw veel pijn kreeg in mijn lies en onderrug. Het feit dat ik niet meer fatsoenlijk kon ravotten met mijn kinderen en ’s nachts vaak wakker werd van de pijn maakte duidelijk dat het tijd was om te stoppen met voetballen. Dit vond ik en vind ik nog altijd verschrikkelijk. DHM: Jouw vader Luc was een buitengewoon talent. Ook hij moest vroegtijdig stoppen met voetballen. Kun je je nog iets herinneren van zijn voetbalexploten? Ik heb enkele vage herinneringen van zijn periode bij Poederlee. Van de bekerwedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht kan ik me nog het meeste herinneren. Het was altijd leuk om samen naar oude video’s te kijken met samenvattingen van zijn wedstrijden. Ik weet niet zeker of het enkel zijn hoogtepunten waren of de algemene samenvattingen, maar hij kwam zelf toch wel veel in beeld. Nu word ik nog wel eens aangesproken over hoe goed hij echt wel was, dus ik zal toch moeten geloven dat hij de beste was van ons 3, zoals hij zelf steeds zegt. Jammer genoeg heeft hij door zijn open beenbreuk op het slechts mogelijke moment in zijn carrière er zeker niet het maximale uit kunnen halen.

Trainerscarrière DHM: Op 33-jarige leeftijd kwam je voor de derde keer bij HVV, niet als speler maar als trainer, waar je samen met T1 Frank Belmans en T2 Roy Muësen de technische staf vormt. Een hele stap? Ik was eerder al bezig met het behalen van een trainersdiploma. Momenteel heb ik het trainersdiploma UEFA B. Ik ben nog niet gestart met het trainersdiploma UEFA A. De combinatie gezin-HVV-werk laat dit momenteel nog niet toe. DHM: Je beleefde als trainer van HVV memorabele jaren: kampioen in 2de Amateur, vorig jaar het behoud in 1ste Amateur met een onwaarschijnlijke terugronde, dit jaar een heenronde voor de geschiedenisboeken. Bovendien deden jouw beloftevoetballers het ook uitstekend. Een tevreden trainer, zeker? Het kon inderdaad moeilijk beter. Onmiddellijk nadat ik beslist had om te

stoppen met voetballen, kreeg ik van Hoogstraten VV en Frank Belmans de kans om in het trainersvak te stappen. Bij Frank, Roy Muësen en Pol Van Dyck voelde ik me snel thuis. Ik kreeg de kans om mijn eerste stappen te zetten in een prima omgeving. Vanaf de eerste weken werd ik volop betrokken bij de eerste ploeg. Ik mocht van in het begin training geven aan de volledige groep en daar ben ik hen dankbaar voor. Ik heb op korte tijd zo heel veel geleerd. Ook met de beloften kon het moeilijk beter. Het was een groep die erg goed aan elkaar hing en samen veel plezier beleefde. Natuurlijk zorgden de goede resultaten daar mee voor. Ik had nooit gedacht dat een kampioenschapstitel bij de beloften zo veel te weeg zou kunnen brengen. Ik denk dat we mogen zeggen dat we 2 topjaren achter de rug hadden, zowel op als naast het veld, alvorens ik de kans kreeg om T2 te worden.

Open deur DHM: Wat verwacht je nog van de terugronde?

Ik trap een open deur in door te stellen dat het moeilijk zal worden om onze heenronde te evenaren. Ik denk dat we als volledige club trots moeten zijn op de unieke prestatie van de afgelopen periode. Deze groep heeft mij al erg verbaasd. Wat ze vorig seizoen in de terugronde gepresteerd hebben na zo’n moeilijke heenronde, vind ik, vooral mentaal, ongelooflijk knap. Daar dan ook nog eens deze heenronde aan koppelen is prachtig. Maar daarom ben ik, net als iedereen in en rond de club, benieuwd naar wat de terugronde nog gaat brengen. We zullen nu natuurlijk door de tegenstanders anders bekeken worden dan bij aanvang van het seizoen. We zien dat veel clubs tijdens de winter nog versterkingen hebben binnengehaald dus ik denk dat we het, net als in de heenronde trouwens, van week tot week zullen moeten bekijken. Hopelijk kunnen we de supporters in onze thuiswedstrijden nog leuke avonden bezorgen want er staan nog heel wat mooie affiches op het programma. (rob)

Nog van het HVV front… Transfers Hoogstraten VV is volop bezig met de contractverlengingen. Sterkhouders Kustermans, Meeuwis, Van Dooren, Havermans, Tilburgs, Struyf, Verheyen, Brandt en anderen verlengden hun contract.

Nick Van Huffel nieuwe T3 T3 Tom Proost kreeg de kans om hoofdtrainer te worden van Lyra-Lierse en liet deze kans niet liggen. Op zoek naar een nieuwe T3 werd gekozen voor een rasechte HVV’er. Nick Van Huffel vervoegt met onmiddellijke ingang de technische staff van HVV.

Nick Van Huffel werd enkele jaren geleden nog gevierd voor zijn 250ste wedstrijd in het eerste elftal, nu is hij T3.

Hij doorliep de jeugdopleiding en debuteerde op 18-jarige leeftijd in het eerste elftal en speelde er 262 wedstrijden. Nick stopt met onmiddellijke ingang zijn spelersloopbaan bij de buren van SK Loenhout om zich volop op zijn trainerscarrière te kunnen concentreren. Nick is houder van een Uefa B-diploma. (rob)

Uitslagen Hoogstraten VV - Zébra Elites 1-1 De bezoekers uit Charleroi kwamen met een bijzonder defensieve instelling spelen. Hoogstraten vond geen openingen en de 1ste kans voor de bezoekers was meteen raak. Veel kansen kwamen er niet tegen de stugge verdediging maar man in vorm, Jiri Struyf redde 10 minuten voor tijd met een knappe individuele actie een verdiend punt voor Hoogstraten. HVV - Olympic Charleroi 3-1 Charleroi kreeg de eerste kansen maar na 5 minuten nam de thuisploeg de match in handen en zorgde voor een verdiende 2 - 0 voorsprong tijdens de rust. In de 2de helft maakte Rousseau met een magistraal schot de aansluitingstreffer. Doelman Kustermans redde tot 3 keer toe de meubelen en wat later scoorde Van De Vel een 3de treffer.

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 67


SPORT

Spelers aan het woord over hun voetbalclub PROVINCIAAL VOETBAL Minder wedstrijden in de winterperiode. Een ideaal moment om enkele spelers aan het woord te laten over hun belevenissen bij hun ploeg. Seppe Lenaerts, Emiel De Bruyn, Cédric Van den Bogerd en Bjorn Voeten vertellen…

Seppe Lenaerts al 8 jaar op het middenveld van KVNA Wortel Seppe is afkomstig van Merksplas maar woont al een tijdje in Hoogstraten. Hij vertelt over de verrassende titel vorig seizoen en over de strijd om het behoud dit seizoen. Wat het ook zal worden, hij doet er bij deze familiale club gegarandeerd nog enkele jaartjes bij. DHM: Dag Seppe. Hoe heb je het vorige seizoen beleefd? Seppe Lenaerts: Het was een rollercoaster van emoties waarbij de spanning opliep richting het einde. Onze eerste

seizoenshelft was degelijk maar we begonnen er past echt in te geloven na onze sterke periode in december en januari. De thuisoverwinning tegen Oostmalle en de uitoverwinning op Balen waren voor mij cruciale momenten. Om dan op het einde zo’n ongelofelijk mooi seizoen te bekronen met het hoogst haalbare voor een klein clubje als Wortel is niet te beschrijven. DHM: 2de provinciale lijkt dit jaar wel een moeilijke opgave. Zal Wortel zich kunnen redden? We wisten op voorhand dat dit een hele uitdaging ging worden, zeker omdat we ten opzichte van vorig seizoen toch wat kwaliteit hebben verloren (4 spelers weg, 1 erbij). We proberen elke week het beste van onszelf te geven en zien wel waar het schip strandt. Als we ons kunnen redden is dat misschien een nog straffere prestatie dan het kampioenschap van vorig jaar. DHM: Wortel staat momenteel op de laatste plaats in de rangschikking. Heeft de sfeer in de groep geleden onder de toch mindere resultaten? Ik ervaar Wortel als een heel familiale club, hierdoor is de groepssfeer al jaar en dag één van onze grote kwaliteiten. Belangrijk is om positief te blijven, hier probeer ik ook aan bij te dragen. De cijfers zeggen niet alles. Buiten Zoersel zijn we door geen enkele ploeg overklast geweest en met wat meer efficiëntie hadden we zeker enkele punten meer kunnen halen.

Kalender Zondag 4 februari 15 uur RAAL La Louvière - Hoogstraten Zaterdag 10 februari 20.00 Excelsior Virton - Hoogstraten Zaterdag 17 februari 20.00 Hoogstraten VV - R Cappellen FC Zaterdag 24 februari 20.00 Zébra Elites - Hoogstraten

DHM: Hoe ziet de sportieve toekomst er uit? Als club en spelersgroep zitten we een beetje op een kantelmoment. We hebben een 5-tal seizoenen met ongeveer dezelfde groep kunnen werken en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Na vorig seizoen vielen er enkele belangrijke schakels weg en ook dit jaar zal dat zo zijn. Hopelijk kunnen we wat nieuwe jongens overtuigen om samen met de eigen jeugd en enkele ouderdomsdekens verder te bouwen aan de toekomst. Met de upgrade van het sportief beleid,

68 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Seppe Lenaerts - 30 jaar - 10 jaar samen met Laura Adams, zoontje Noah (6 maanden) - Afkomstig van Merksplas en wonend in Hoogstraten - Afgestudeerd in 2016 en werkend als ergotherapeut in AZ Turnhout - Hij begon bij Merksplas en speelt nu al zijn 8ste seizoen bij KVNA - Zijn beste positie is centrale middenvelder (6 of 8) waar bestuur en trainersstaf veel werk verrichten achter de schermen, is het de ambitie om op termijn een gezonde 3de provincialer te zijn. Persoonlijk zou ik graag nog 2 jaar bij deze club blijven om na 10 jaar Wortel te kunnen zeggen dat de cirkel rond is. DHM: Je was enkele jaren geleden trainer van de provinciale U13. Doe je dit nog steeds? Seppe: Vanaf dit seizoen staat de trainerscarrière op een lager pitje. Met de geboorte van Noah was het niet haalbaar om 4 tot 5 maal per week bezig te zijn met voetbal. Het doel is om over 2 jaar opnieuw meer tijd te investeren in het trainerschap. Dit seizoen spring ik af en toe eens in als trainer bij de gewestelijke reserven in Merksplas en vanaf 2024 ben ik gestart met de postformatie. (Het doel van de postformatie is er vooral op gericht om de spelers op jongere leeftijd handvaten aan te reiken waarbij de stap naar de A-kern makkelijker kan verlopen.)

Autobanden René Van Hasselt Langenberg 15 2323 Wortel Tel. 03 314 57 32 GSM 0477 30 71 22

www.autobandenvanhasselt.be


SPORT

Emiel De Bruyn is de vaste linksachter van MVV Altijd present op het trainingsveld, altijd gedreven, een man met een passie voor voetbal. Al 10 jaar speelt hij op de positie van linksachter bij het 1ste elftal van Minderhout VV.

om steeds aanwezig te zijn op de trainingen. Het hoort er nu eenmaal ook bij. Tijdens de wedstrijden probeer ik er alles aan te doen om te winnen, en de ploeg zo goed mogelijk te helpen.

DHM: Je speelt al heel lang voor Minderhout VV. Hoe verliep jouw spelerscarrière tot nu toe? Emiel De Bruyn: Op mijn 8 jaar ben ik bij Minderhout terecht gekomen. Hier heb ik dan alle jeugdploegen doorlopen tot aan het eerste elftal. Vanaf mijn 17de hebben ze mij doorgeschoven naar de A-kern. Het was de bedoeling dat ik daar eerst bij de reserven wat ervaring op zou doen. Maar doordat ze bij het eerste elftal geen echte linksachter hadden, hebben ze mij meteen in de 1ste ploeg gedropt, waardoor ik nu al 10 jaar op deze positie speel voor Minderhout.

DHM: Van zo iemand denk ik dan dat er later een trainer in zit. Hoe lang wil je nog voetballen en wat wil je doen nadien? Ik ga zo lang als ik kan door met voetballen. Voorlopig is dit perfect te combineren met het werk en privéleven. Na mijn carrière zal ik waarschijnlijk ergens aan cafévoetbal gaan doen. Want zo ineens het voetbal loslaten, dat zou ik niet kunnen.

DHM: Volgens jouw huidige trainer ben je een kerel waarop iemand kan bouwen, altijd op training, en een speler die zijn wedstrijden altijd met de nodige inzet speelt. Voetbal is een grote passie van mij, waardoor het voor mij niet veel moeite vergt

Emiel De Bruyn - 27 jaar - Samenwonend met vriendin Monica - Afkomstig van Wortel - Woont in Wortel - Werkt als zelfstandige in aanleg van opritten en kleine metselwerken

Als ik later kinderen zou krijgen die willen voetballen, dan zou ik eventueel dat ploegje wel willen trainen. Maar om nu te zeggen dat ik later trainer zal worden van een eerste elftal, dat is niets voor mij, denk ik. Maar je weet nooit natuurlijk. DHM: Heb je al een ploegje getraind? Het is me al wel gevraagd, maar omwille van het werk en omdat ik zelf nog speel, vind ik er op dit moment de tijd nog niet voor. DHM: Over MVV dan. Minderhout staat op de 3de plaats in de rangschikking. Het won punten tegen alle ploegen behalve tegen de 2 leiders. Is de 3de plaats het hoogst haalbare dit seizoen? Met deze spelersgroep denk ik dat top 3 haalbaar zou moeten zijn. Al weet je natuurlijk nooit hoe het loopt. Nieuwmoer is wel echt de topfavoriet in onze reeks,

maar tegen Wijnegem verdienden we veel meer dan 0 punten. We zullen het wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken, want er zijn veel moeilijke tegenstanders in deze reeks. Maar onze ambitie is wel, om net zoals vorig seizoen, ons te plaatsen voor de eindronde. DHM: En hoe zit het met deze spelersgroep? Ik voel me heel goed bij deze club, met deze kern denk ik dat het zeker mogelijk is om terug naar 2de provinciale te promoveren. Alle spelers komen heel goed overeen met elkaar, zowel op als naast het veld. Ik ben ook blij dat zo goed als de hele kern en trainersstaf al heeft bijgetekend voor volgend seizoen. Een pluim ook dus voor het bestuur.

KFC Meer verliest niet, maar wil meer overwinningen Negen wedstrijden zonder nederlaag, met daarbij slechts drie overwinningen. KFC Meer mikt hoger dan de hudige 7de plaats in de rangschikking. Dat weet ook Cédric Van den Bogerd. DHM: Al 8 jaar bij KFC Meer, je hebt het er blijkbaar erg naar je zin. Cédric Van Den Bogerd: Klopt, en toch voelt het niet aan als 8 jaar, die tijd is heel snel voorbij gegaan. Toen ik 8 jaar geleden bij de club toekwam was ik één van de jongste spelers. Ondertussen is dat natuurlijk niet meer zo en ben ik bij de ‘oudere mannen’. Ach, ik doe het nog altijd met evenveel plezier, dus we gaan er zeker nog een 9de seizoen bij doen.

DHM: Wat zijn zo al de plezantste gebeurtenissen in die 8 jaar? In die 8 jaar zijn er heel veel plezante gebeurtenissen, de groep hangt goed aan elkaar en er wordt veel plezier gemaakt, zowel op als naast het veld. De leukste wedstrijden blijven natuurlijk de streekderby’s. DHM: Heb je ook al een ploegje getraind? Ik heb nog geen ploegje getraind maar sinds dit jaar hebben we een peterschap lopen waarbij wij naar de wedstrijden van de jeugdploegen gaan kijken. Zo wordt de band tussen de A-kern en de jeugdploegen versterkt. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 69


SPORT DHM: KFC Meer staat momenteel op de 7de plaats in de rangschikking. In de laatste 9 wedstrijden werd niet meer verloren, maar er zaten slechts 3 overwinningen bij. Ben je tevreden met deze resultaten? Als je 9 wedstrijden niet verliest, hoop je dat er meer overwinningen bijzitten. We spelen goed, in veel van deze matchen hadden we het merendeel van het balbezit en de betere kansen. Een overwinning zou ons deugd doen en misschien zijn

we dan wel vertrokken voor een mooie reeks. DHM: Deze week kwam de club in alle kranten met een van de sponsors. Hoe wordt hierop gereageerd in de club? Vindt men het negatieve reclame? Ah, jij bent hier verantwoordelijk voor, niet? We zien dit zeker niet als negatieve reclame, het is leuk dat onze club eens in het nieuws komt. Tot voor kort werden we er zelden over aangesproken maar dat is na deze week wel veranderd.

Bjorn Voeten is nog een rasechte clubspeler bij KFC Meerle Hij doorliep de jeugdploegen bij KFC Meerle en speelt nu zijn 15de seizoen voor de club. Er zijn nog echte clubspelers bij de groen-witten want Wilfried Pauwels en Nic Mertens deden het hem voor. DHM: Dag Bjorn. Ik heb ergens gelezen dat je voor een viergeslacht hebt gezorgd. Proficiat. Hoe gaat het met kleine Mon? Bjorn Voeten: Klopt, dankjewel. De overgrootvader van Mon heeft tot de geboorte in spanning moeten wachten op het verlossende nieuws dat het een jongen was! Met Mon gaat het ondertussen geweldig, een schitterend en geweldig ventje, maar ‘s ochtends een vroege vogel. DHM: Heb je altijd al voor Meerle gevoetbald? Dan ben je wel een echte clubspeler… Ik heb inderdaad altijd voor Meerle gevoetbald. Mijn grootste inspiratiebronnen waren Wilfried Pauwels en Nic Mer-

tens. Zij hadden gigantische kwaliteiten om veel hoger te voetballen, maar ook zij hadden een clubliefde voor Meerle. Zij hebben de club doorheen de jaren mee gedragen naar mooie successen. Helaas op de jaarlijkse kermismatch zijn dat wel mijn meest kritische supporters, al scoor je er 3, er kunnen volgens hen altijd veel dingen beter, mooi toch (lacht). Ik heb op mijn 15-16 jaar de overgang gemaakt van de juniors naar het eerste elftal. Nic Mertens nam me daar meteen onder zijn vleugels en heb veel van hem mogen leren als jonge gast. In de periode van 15 jaar bij het eerste elftal, hebben we sportieve successen gekend met twee onvergetelijke titels, veel doelpunten, maar heb ik voornamelijk schitterende mensen mogen ontmoeten, waarbij er vriendschappen voor het leven zijn gesmeed. Dat is voor mij persoonlijk in het leven veel meer waard dan een niveautje hoger elders anders te voetballen. Andere ploegen probeerden me altijd wel te overtuigen voor de overstap, maar tevergeefs. Als speler van het eerste elftal heb ik meer dan 300 wedstrijden kunnen spelen, met een mooi aantal doelpunten. Ik ben trots om in het rijtje van ‘clubiconen’ te staan zoals Wilfried en Nic, ook al waren hun kwaliteiten nog wel van een ander niveau. DHM: Jouw ploeg staat middenin de rangschikking. 7 maal gewonnen, 7 maal verloren, doelpuntensaldo 41-41. Ben je tevreden met deze resultaten of had je er toch meer van verwacht? Dit is de laagste notering van de club in decennia en dit kan ik persoonlijk moeilijk relativeren. Het doet pijn om het klassement te bekijken, maar dit liegt niet en ook het doelpuntensaldo toont onze wisselvalligheid. Spektakel valt er altijd wel te beleven maar zo kan je geen rol van betekenis spelen in een klassement.

70 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Cédric Van Den Bogerd - 29 jaar - Afkomstig van Hoogstraten - Woont in Hoogstraten - Diploma: Sport-Handelschool in Turnhout - Werk: verkoop - plaatsing van zonwering/rolluiken/ramen en garagepoorten - Voetbalcarrière: tot zijn 17de actief bij HVV, nadien 2 jaar Zwarte Leeuw, enkele jaren gestopt en nu 8 jaar bij KFC Meer Door een te smalle kern bij de start en met de nodige blessures en afwezigheden, hebben wij nooit ons type elftal kunnen opstellen. We hebben echt wel een geweldige en weerbare spelersgroep en staf en we moeten als team de top 5 als doelstelling blijven ambiëren en ons deze druk opleggen. We staan nu 4 punten achter deze positie, maar zullen iedere week en tegen ieder team top moeten zijn om dit te halen. DHM: Van die 41 doelpunten heb je er zeker een aantal op jouw naam staan, niet? Ik heb ondertussen 11 doelpunten gemaakt. We zijn als team vooral polyvalenter geworden, want het gevaar komt ook vanuit de tweede lijn. Credits voor Roy, Kay en Miquel die ook garant staan voor doelpunten, wat ons als team vooraan kwalitatief completer maakt. DHM: En hoe ziet het er verder voor jou uit? Enkele weken terug heb ik mijn afscheid aangekondigd bij het bestuur. Een moeilijke knoop die ik heb doorgehakt om de schoenen aan de haak te hangen. Lichamelijk ondervind ik iedere wedstrijd hinder aan de heup en is er tijd te kort in mijn dagelijkse leven, die ik ook graag meer met Mon of op een andere manier wil spenderen. Ik wil de club via deze weg al bedanken en hen succes wensen in de verdere toekomst. (rob)

Bjorn Voeten - 31 jaar - Afkomstig van Meerle - Woont in Minderhout - Voetbalcarrière: 15 jaar 1ste ploeg KFC Meerle


SPORT

Kalender Zaterdag 3 februari 19.30 KFC Meer - K Achterbroek VV Zondag 4 februari 15 uur KVNA Wortel - FC Punt-Larum Oxford Hemiksem - K Minderhout VV KVK Westmalle - K Meerle FC Zaterdag 17 februari 19.30 Excelsior Essen - KFC Meer

Zondag 18 februari 15 uur KFC Arendonk Sport - KVNA Wortel K Minderhout VV - FC Aartselaar K Meerle FC - KFC Wechelderzande Zaterdag 24 februari 19.30 KFC Meer - Berchem Sport Zondag 25 februari 15 uur KVNA Wortel - KFC Herselt Zandvliet Sport - K Minderhout VV K Vlimmeren Sport - K Meerle FC

Na een echte nagelbijter en voor het oog van een massa toeschouwers konden de meisjes ook deze aartsmoeilijke opdracht tot een goed einde brengen. Ze versloe-

16 en 17 december KSAV St Dimpna - KVNA Wortel 2 - 0 K Minderh. VV - Excelsior Essen 1 - 1 SV Aartselaar - KFC Meer 0-0 KFC De Kempen - KFC Meerle 1 - 2 6 januari KFC Meer - Zandvliet Sport

0-0

13 en 14 januari KVNA Wortel - KFC Ezaart Sp. 1 - 1 K Achterbr. VV - K Minderh. VV 0 - 3 KFC Meer - K Gooreind VV 0-0 K Meerle FC - HIH Turnhout 4-2

Meisjes U16 MVV bekeren tegen Club Brugge JEUGDVOETBAL Op 11 februari om 10.30 uur spelen de meisjes U16 van Minderhout thuis tegen hun leeftijdsgenoten van Club Brugge voor de beker van België. Die affiche hebben ze verdiend door na overwinningen tegen KFC Arendonk (3-2) en K. Bevel FC (0-10) het in de 1/16 de finale op te nemen tegen KAA Gent Ladies U16.

Uitslagen

gen hun Gentse tegenstanders met 2-1. Een fantastische prestatie, waardoor ze het nu dus mogen opnemen tegen Club Brugge, de ploeg die deze competitie al ettelijke keren op hun naam heeft mogen schrijven. Deze opponent geldt zowat als ‘het Manchester City’ van het meisjesvoetbal in België… Na overleg met de coördinator van Club Brugge is er beslist om de wedstrijd op het veld van K Minderhout VV te spelen. Een mooie geste, die de Noorderkempen laat meegenieten van deze topaffiche.

Naar aanleiding van deze match voorziet de club in groot Hoogstraten een kleurwedstrijd (ontworpen door Qolor Qlub). Elke deelnemer krijgt die dag bij het inleveren van zijn kleurplaat een leuke attentie. Uiteraard hoopt MVV op veel supporters en veel sfeer. Tussen 9 uur en 10 uur is er een voetbalinitiatie voor meisjes tussen 6 en 12 jaar. Inschrijven kan via mail: pieterbrughmans@hotmail.com. (rob)

Krijgen de toeschouwers opnieuw feestende meisjes te zien? Vorig seizoen waren ze de koning te rijk met het behalen van de eerste kampioenstitel in het meisjesvoetbal van MVV. FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 71


Eigen fabricage

Maatwerk Volg o n

s op

VAN HEMELEN BVBA

Productie en plaatsen van houten vloeren - Interieurprojecten op maat www.martensvloeren.be Groot Eyssel 39a - Meerle - T. 03 315 84 32 - GSM 0478 36 74 88

VAN HEMELEN BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 72 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Niks moet, alles kan voor Gelvoc Dames A

Uitslagen

VOLLEYBAL Trainer Dries Helsen kijkt

Dames A – Spinley Dessel

met spanning uit naar de prestaties van zijn ploeg in de komende weken. Dames A speelt goeie wedstrijden maar is soms te wisselvallig. Met het gemis van de libero wegens studies en 4 spelers in volle examens kijkt hij met enige twijfel naar de volgende wedstrijden. DHM: 3 wedstrijden en 2 overwinningen. Tegen Dessel was het een thriller? Dries Helsen: En dit had, wat mij betreft, niet gemogen. Het was vooral door vele fouten die we zelf maakten dat Dessel gelijke tred kon houden. Daardoor begonnen ze echt in winst te geloven en maakten we het ons zelf extra moeilijk. Maar uiteindelijk haalden we de wedstrijd wel binnen, al blijft er bij mij toch het gevoel dat we een puntje verloren hebben i.p.v. er 2 gewonnen te hebben. DHM: Tegen Mol, de laatste in de rangschikking, werd zoals verwacht vlot gewonnen. Hier speelden we wel op ons niveau en kwamen we nooit in de problemen. Het werd inderdaad een vlotte 3 - 0 zege. Veel meer valt er over die wedstrijd niet te zeggen. DHM: Van Amigos Zoersel, de 3de in de stand, werd wel verloren maar in de 2de set was het bijzonder nipt.

Ook in de 1ste en 3de set speelden we bij momenten behoorlijk goed mee met deze titelkandidaat. Alleen komen we in die sets al bij de eerste opslagbeurt 0 – 4 en respectievelijk 1 – 6 achter. Ik had niet verwacht om tegen deze ploeg punten te pakken. De top 4 in onze reeks steekt er wat bovenuit en op Amigo’s in Zoersel hebben we echt wel een afstraffing gekregen. We konden ook nu niet winnen maar we speelden wel vele spannende rally’s, deden mee voor setwinst of hielden de kloof beperkt zodat er voor hen geen sprake was van rustig uitbollen. Ik denk dat het niveauverschil zich vooral manifesteerde in opslagdruk en dat we voor de rest behoorlijk gespeeld hebben. Dan toch 0 - 3 verliezen is wat wrang natuurlijk maar ik had wel het gevoel dat de speelsters en publiek een spannende en leuke wedstrijd hebben gezien. DHM: In de volgende wedstrijden moet je 2 ploegen bekampen die net boven Gelvoc gerangschikt staan. Wat verwacht je ervan? We hopen natuurlijk op 6 punten maar eerlijk gezegd durf ik geen voorspellingen maken. Als je ziet dat we nipt verliezen met 3 – 2 van de tweede in de stand en maar nipt winnen met 3 – 2 van de voorlaatste in de stand, dan weet je dat

3–2

(24/26, 23/25, 25/22, 25/15, 19/17)

Molvoc Mol – Dames A

0–3

(20/25, 19/25, 17/25)

Dames A – Amigos Zoersel

0–3

(20/25, 25/27, 19/25)

Kalender Zaterdag 3 februari 17 uur KVC Zoersel – Dames A Zaterdag 24 februari 20 uur Dames A – Olmense VC Zaterdag 2 maart 20 uur Dames A – VBC Zandhoven

het niveau vrij egaal is in onze reeks. Het is vooral ons eigen niveau dat het resultaat bepaalt. Het spijtige is dat we soms wisselvallige zijn. Onze libero gaat ook een halfjaartje in het buitenland studeren en er zijn 4 speelsters die in volle examens zitten. Het is een beetje afwachten hoe dit allemaal gaat uitdraaien. We zitten in een situatie waarin alles kan, niks moet, maar waar we vooral zelf veel willen. Ik kijk er met lichte spanning en wat twijfels naar uit. (rob)

HoZT wint de Hélios Trofee in Charleroi ZWEMMEN Het Hoogstratens Zwemteam nam op 13 en 14 januari met 12 zwemmers deel aan de ‘Not Normal Swimwear Hélios Trophy’ wedstrijd in Charleroi. HoZT team zette mooie resultaten neer met maar liefst 46 medailles, waarvan 27 goud, 13 zilver en 6 brons. Een knappe prestatie en een mooie nieuwe mijlpaal voor HoZT die als best scorende club voor het eerst de clubbeker van een groot tornooi mee naar huis kon nemen. Namens de club nam een aantal zwemmers de clubbeker in ontvangst. Op de foto vlnr: Elina Van De Cloot, Mille Cornelis, Sofie De Letter, Fred Couvreur, Jil Graham (met trofee), Krista Bogaerts, Casper Jacobs, Ryan Ost, en Yoanna Van Bockstal. Niet op de foto maar wel met veel enthousiasme deelgenomen aan de wedstrijd: Sam De Bont, Ayla Willaert, Sterre Kenis, Jul Jacobs, Louise Aerts en Louise Verschueren. (rob) FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 73


SPORT

Het jaar wuift zijn duivenkampioenen uit DUIVENSPORT In het winterseizoen is het tijd om aan de duivenkampioenen hun trofeeën voor het voorbije seizoen te overhandigen. Voor de kenners zetten we de uitslagen even op een rijtje. (jaf)

De Noordhoek Kampioenen 2023 van De Noordhoek (Hoogs traten-Meer-Meerle -Minderhout) werden in de verschillende categorieën:

Quievrain

- oude duiven: algemeen kampioen Francis Jansen, 2 eerste getekenden Harry Govaerts, eerste getekende Freddy Aerts - jaarse duiven: algemeen kampioen Francis Jansen, 2 eerste getekenden: Jef Haest, eerste getekende Harry Govaerts - jonge duiven: algemeen kampioen Jef Haest, 2 eerste getekenden: Marcel Kinschots, eerste getekende Angelo Roelen Herfstcriterium: Rien Dekkers Algemeen kampioen: Jef Haest

Noyon

- oude duiven: algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende Theo Maenhout - jaarse duiven: algemeen kampioen en eerste getekende Antoon en Dirk Brosens, 2 eerste getekenden Theo Maenhout - jonge duiven: algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende Marcel Kinschots Algemeen kampioen: Harry Govaerts Koning Kampioen Quievrain + Noyon: Harry Govaerts

Alle kampioenen samen, op de bovenste rij: Marcel Kinschots, Francis Jansen, Theo Maenhout, Jef Haest, Rien Dekkers en Koning Kampioen Harry Govaerts. Onderste rij: Freddy Aerts, Antoon / Dirk Brosens en Angelo Roelen.

De Arkduif

Algemeen kampioen: Francis Jansen

De kampioenen 2023 van De Arkduif:

Noyon

Quievrain

- oude duiven: algemeen kampioen Francis Jansen, 2 eerste getekenden Harry Govaerts, eerste getekende Freddy Aerts - jaarse duiven: algemeen kampioen en 2 eerste getekenden: Francis Jansen, eerste getekende Harry Govaerts - jonge duiven: algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Harry Govaerts Herfstcriterium: Freddy Aerts Midweek kampioen: Angelo Roelen

74 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

- oude duiven: algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Harry Govaerts - jaarse duiven: algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Harry Govaerts - jonge duiven: algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Harry Govaerts Algemeen kampioen: Harry Govaerts Koning Kampioen Quievrain + Noyon: Harry Govaerts


FEBRUARI 1974

FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 75


Wild & Gevogelte

NOODNUMMER

STOFFELS bvba

Kip aan ‘t spit Heimeulenstraat 20 - 2328 MEERLE Tel. 03 315 70 16

112

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administratie Brandweer 03 314 32 11

Open:

di-do-vrij van 9.00 tot 18.00u woe: 9.00 - 12.00 u / zat: 9.00 - 17.00 u Gesloten: zondag en maandag

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00

Pyperpad 15 - 2321 MEER - 03 315 43 13

- breiwol - stoffen - retouches

Wijkpost MEER 03 315 71 66

bvba

HUISARTSEN

zigzag-naaiatelier.be

www.martens-tuinen.be

vanaf 18 uur tot 8 uur ’s morgens én tijdens het weekend

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout - T/F 03 314 71 34

SAM VAN DIJCK

014 410 410

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Aan & Verkoop van antiek en vintage-design Opkoop van volledige inboedels Leegmaken van huizen, zolders, kelders,... +(32) 485 67 01 49

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

Ook via WHATSAPP bereikbaar

samvdijck@gmail.com www.samvandijck.be

090 39 90 00

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02 DE VOORZORG, 24/24 uur: 014 40 92 44

(1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

www.demaand.be

WACHTDIENST

Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13

_ REDACTIE _

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Bartholomeeusen Liesbeth Bastijns Tine Bevers Lena Christianen Anke Christianen Sofie De Busser Edith de Jong Pascalle Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Horemans Jori Jansen Laura Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Roefs Bianca Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Sempels Sabrina Spannenburg Anke Tomby Hella van Bavel Bowy Van Der Eycken Inne Van Dyck Silke Van Gastel Katrien Van Leuven Leen Van Loon Hanne Van Otten Heidi Verheyen Kathleen

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0474 38 25 23 0472 73 16 05 0493 15 16 65 0472 57 07 81 0472 37 83 85 0477 17 58 06 0473 31 15 79 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0472 55 78 97 0474 60 89 06 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0493 02 04 19 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0499 16 92 56 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 15 92 09 0478 23 52 89 0492 06 60 69 0468 12 64 26 0479 50 98 05 0476 24 98 66 0486 37 45 27 0474 29 33 09

Open: donderdag, vrijdag, zaterdag: 10 - 12u en 14 - 17u zondag t/m woensdag en op feestdagen gesloten

INHOUD FEBRUARI Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ondernemer Ben Van den Zegel . . . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fanfares en brassbands (deel 2) . . . . . . . .14 Jef Geerts in Kamp Waes . . . . . . . . . . . . 22 Capucienenbos in De Maand . . . . . . . . . 23

Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten 0472 97 12 87 redactie@demaand.be

Wereldkampioen drone-racen . . . . . . . . .27

_ DORPSNIEUWS _

Duo bestuurt Ferm Meerle . . . . . . . . . . .34

Woord in De Maand . . . . . . . . . . . . . . .31 De recyclagekunst van John Hoelen . . . . .32

Zie blz 48

Kandidaten sportlaureaten 2023 . . . . . . . 37

_ SPORTNIEUWS _

DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

03 314 43 39 sport@demaand.be

DORPSNIEUWS – Meer . . . . . . . . . . . . . .51

_ ADVERTENTIES _ 0477 66 11 60 advertenties@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be

DORPSNIEUWS – Hoogstraten . . . . . . . . .48 DORPSNIEUWS – Meerle . . . . . . . . . . . . 54 DORPSNIEUWS – Meersel-Dreef . . . . . . . .58 DORPSNIEUWS – Minderhout . . . . . . . . . 59 DORPSNIEUWS – Wortel . . . . . . . . . . . . .62 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . 75 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

De volgende uitgave van de DE HOOGSTRAATSE MAAND verschijnt op

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie

Gsm. 0495 57 48 52 Tel. 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz...

WACHTDIENST APOTHEKERS

THUISVERPLEGING

“ Kris Voeten”

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

0494 86 93 84

76 FEBRUARI 2024 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

donderdag 29 februari Voor volgende editie alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 13 FEBRUARI redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.