januari 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 45 JANUARI 1989 PRIJS: 45 F . AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

maan ·

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSTE PERS P.V .B.A.

Over de rode loper naar het stadhuis

met z'n allen op een grote mestvaalt. D

Alcoholisme, daar kun je van genezen. Met AA. D

Sportlaureaten, proficiat! D

Van oud naar nieuw in de ge·meenteraad.

D De kurieuze huisjes aan het Pidpa-gebouw .


FEESTNEUS WENSEN

Mestlijstje In ons Mei-nummer besteedden we, in de reeks over de moeilijkheden in de landbouw, aandacht aan het mestprobleem. Daar vonden we· Hoogstraten in de top-3 van de meest vervuilde landbouwgebieden, naast Arendonk en Ravels. Dit althans volgens de studie van Provinciale gedeputeerden Jos Guens en Ludo Helsen. Enkele jaren geleden riep het Afvaldecreet een halt toe aan de ongebreidelde invoer van_ Nederlands afval naar ons land. Het afval verdween (nou ja!) en de mest kwam. We krijgen het 'cadeau' van onze nette Noorderburen. Want mest is geen afval maar een 'grondstof' en het moet dus vrij kunnen circuleren in Europa, aldus het Nederlandse Europees Parlementslid P.A.M. Vermeulen. In tegenstrijd met deze mooie Europese gedachte gaan er steeds meer stemmen op om de meststroom toch maar te stoppen. Voor Agalev-Kempen kwam de disscusie een ietsje te vroeg op gang. Zij werk(t)en namelijk net aan een grondige studie over de mestbevuiling annex bewijs dat het Nederlandse mest wel degelijk afval is, in de vorm van fosfaten en nitraten. Volgens Agalev geven de cijfers van Guens en Helsen een onderbelicht beeld van de ernst van de situatie. In hun studie werd namelijk geen rekening gehouden met de hoeveelheid kippen, fokvarkens, rundvee en evenmin met de gestrooide kunstmest. Agalev baseert zich op de cijfers van de landbouwtelling van 1987. Daar moet dan nog eens de opmerking bij gemaakt worden dat ook deze cijfers niet correct zijn, want ook niet-vergunde bedrijven produceren. De invoer van Nederlands mest wordt ook niet meegeteld, want deze is totaal niet te schatten. Als pilootgemeenten koos Agalev Hoogstraten, Arendonk en Ravels. Voor elk van deze gemeenten gebruikten zij 3 verschillende berekeningswijzen. Wij tonen hier de berekening van ...

Hoogstraten 6058 ha landbouwgrond Veestapel volgens landbouwtelling 1987 stuks mengmest soort ton/dierij koeien rund 0-1 j rund 1-2 j zeugen varkens legkippen mestkippen

11768 4473 3725 12405 103913 285159 305000

22,0 6,0 I I ,5 4,8 1,7 0,058 0,025

ton/jaar 258896 26838 42838 59544 176652 16539 7625

fosf kg/ ton 1,8 1,8 1,8 3,7 4,7 8,0 8,0

kg 466012 48308 77108 220313 830264 119784 61000 1822789

=301 kg/ha Eenzelfde berekening geeft voor Arendonk 460 kg/ ha en voor Ravels 435 kg/ ha. Bij deze waarden moet nog 71 kg/ha fosfaatuitstrooiing langs kunstmest gevoegd worden. Voor Hoogstraten betekent dat 372 kg/ ha. Dat is ver boven de norm van 150 kg/ ha zoals die in België geldt en nog verder boven de Nederlandse norm van 125 kg/ha. De resultaten liggen ruim 160 kg/ha boven deze, bekomen door Guens en Helsen. De nitraatproduktie bedraagt voor Hoogstraten 650 kg/ ha waar de maximum norm 200 kg/ha bedraagt. Wat er ook van weze, vriend en vijand is het er over eens dat we hier in de Noorderkempen wel degelijk met een schadelijk overschot aan mest zitten. De Nederlandse mest is dus meer overbodig dan nuttig en dus een afvalprodukt. Hopelijk laat België zich niet voor de zoveelste keer op de kop sch ... Letterlijk dan. D Fosfaten: een overvloed aan fosfaten is oorzaak van over-aamijking in het rivierwater en betekent een zware bedreiging voor het hele eco-systeem van onze rivieren. Naast vissterfte leidt het ook tot problemen in de drinkwatervoorziening. De zandgrond in de Kempen houdt de fosfaten namelijk slechts in geringe mate vast. Nitraten: ook de nitraten stromen door de 'temst' van onze Kempische zandgrond. Nitraten worden gemakkelijk omgezet in nitrieten. Deze stof kan bij baby's de gevaarlijke blauwziekte teweeg brengen en verhoogt voor volwassenen de kans op maagkanker. Ammoniak: is mede oorzaak van de gekende 'zure regen'. 2


maft in de maand Werken is voor mij de beste ontspanning Van de veilingpaletten over de rode loper van de senaat naar de burgemeesterssjerp in het Hoogstraatse stadhuis - dat is in een notedop zowat de carrière van Arnold Van Aperen. Maar dit beeld is niet volledig zonder het voetbaldoel, de kruisboog en het thuisfront. En het waren precies deze puzzelstukjes die we bijeen zochten tijdens een babbel met onze nieuwbakken burgervader. Arnold Van Aperen dus, en of die misschien geen oorlogskind was? Neenee, ik ben geen Ersatzkind hoor. .. Ik ben geboren in '39. Ik heb tijdens de laatste oorlogsjaren nog school gelopen in Zingem, vlak boven Oudenaarde. Daar waren we naar toe gevlucht voor de vliegende bommen. Ik was de oudste van 5 kinderen thuis. Tot het vijfde studiejaar ben ik hier in Meer naar school geweest - ik heb nog bij de moeder van Herman Dufraing gezeten toen die soldaat was, daarna bij Herman zelf toen die zijn eerste jaar les gaf. Nadien ben ik naar Boechout ge-

Sporthart

Arnold van Aperen

Dat ik nu veel en graag werk, en dat zonder veel gezondheidsproblemen aankan, komt misschien wel door de interesse voor sport die ik al van kindsaf ontwikkeld had. In Boeehout deed ik veel atletiek en cross. Verder heb ik gebasket, volleybal gespeeld, hier in Meer de turnkring mee opgericht. Voetbal is altijd wel mijn grootste passie geweest. Van op mijn zestiende heb ik meer dan 20 jaar lang in het doel gestaan voor FC Meer. Het de-

Tot april '87 deed ik regelmatig mee met de veteranen. Als ik kan ga ik nog altijd naar hen kijken, als ik zou mogen zou ik nog wel willen meedoen ook, denk ik ... Verder probeer ik het voetbal een beetje te volgen in de krant. Op tv zie ik er praktisch niks van, want 's avonds ben ik bijna nooit thuis en een video of zo hebben we niet. Wat ik ook veel gedaan heb, dat is kruisboogschieten. Nu ben ik alleen nog voorzitter van de Vlaamse vleugel van de kruisboogschutters. Zelf schiet ik nog mee met de bondschietingen van de Kempische Bond. Ik heb ooit nog in de Belgische ploeg gestaan voor de wereldkampioenschappen in Arosa, Zwitserland. Nu ga ik enkel nog mee als ploegleider. Om de twee jaar zo'n wereldkampioenschap of Europees kampioenschap meepikken is voor mij de enige vakantie die ik neem. Verder ging dat trouwens ook niet: de kinderen thuis moesten naar school, en in de grote vakantie dan was het hoogseizoen in de veiling volop bezig. Niet dat dat zo erg was, want werken is voor mij de beste ontspanning.

Nooit thuis

Het elftal van FC Meer in het begin van de jaren '60. Staande v.l.n.r. lef Roos, Herman Van Pelt, Louis Mertens, Leon Bluekens, Peter Schrauwen en grensrechter los Fockaert. Zittend Leon Mertens, Louis Van Pelt, Jan Van Aperen, Leon Kerslens en los Leuris. gaan, waar mijn vader ook school gelopen had. Toen ik later mijn eerste jaar regentaat Wiskunde-Fysica wou herdoen, kwam er een plaats op de veiling open voor secretariaat en bureelwerk. In '59 was dat , de veiling was toen zowat een kwart groot van wat het nu geworden is. Het seizoen liep toen van mei tot eind augustus, met vroege fabrieksaardbeien en struikboontjes, ook wel wat frambozen en bessen. Pas later kwamen daar augurken bij, en consumptieaardbeien. Thuis had ik ook altijd nog wel wat te helpen. Mijn vader had een transportbedrijf, vooral voor kolen en aardappelen. Ik heb toen met heel wat kilootjes mogen sleuren, hoor. ..

buut in het eerste elftal zal ik me a ltijd wel blijven herinneren. Op 25 september 1955 was dat, op Zand vliet. Ik werd maar op het allerlaatste nippertje opgeroepen, en hoor ze vlak achter de goal nog zeggen: 'Ge moet loeien mannen, het is nog maar een jong ventje!' We hebben toen gewonnen met 2-3 . Als voetbalbelofte kreeg ik in '59 een aanbieding om bij KV Mechelen te gaan voetballen, maar ik moest toen 100.000 fr. kosten voor I jaar wat een hele som was in die tijd. Later hebben ze het nog gevraagd vanuit Olse Merksem en FC Turnhout, maar ik ben nooit weggeraakt hier uit Meer. Voetbal blijft zelfs nu nog mijn grote passie.

Ik ben heel wat uren weg nu, dat klopt. Bijna iedere avond is er wel wat te doen. Ik krijg ook stapels papieren te verwerken , onvoorstelbaar. Dat hou je dikwijls niet voor mogelijk. Een deel daarvan moet opgevolgd worden. De zelfdiscipline om dat te blijven doen, zal ik wel voor een stukske van thuis meegekregen hebben. Ik doe het werk ook gewoon graag. Als ik na mijn zitdag op woensdagavond tegen middernacht gedaan heb, dan kan ik met plezier nog een paar uurtjes doorwerken. Er blijven immers een boel zaken die ik persoonlijk wil afhandelen. Zonder de volledige steun van vrouw, ouders, broers, zusters, schoonbroers en schoonzussen en onze kinderen en mijn vrienden is dat allemaal niet mogelijk. Daar ben ik mij altijd goed bewust van geweest. Alleen kun je het wel vergeten. De vier kinderen , drie meisjes en één jongen, moesten het wel eens zonder hun vader stellen. Dat ging nu een keer niet anders. Ook mijn broers hebben al heel wat ingesprongen voor mij op de veiling. Momenteel is de veilingaktiviteit voor mij wel voorbij, alleen in het hoogseizoen help ik er nog. De vele avonden en dagen van huis, zijn al bij al wel een belasting voor het thuisfront. Het is misschien wel een kleine geruststelling te weten dat ik nooit een druppel alcohol of 3


MAN IN DE MAAND

Arnold en Maria in augustus '87. bier aanraak. Maar de keer dat ik dan toch eens thuis ben en nergens meer naar toe moet, kijken ze hier al raar op, hoor. Het werk dat ik doe is erg gevarieerd, en dat precies werkt zo ontspannend. Ik moet met heel veel verschillende mensen omgaan, en dat is misschien wel een van mijn sterkste punten. Ik kan nogal goed met iedereen overweg, wie of wat het ook is. Ik ben een beetje sociaal-liberaal, denk ik. De wet moet gerespecteerd worden; ik ben van nature uit nogal behoudensgezind, nogal honkvast. Ik hou van de streek hier bijvoorbeeld, van de mensen hier, ik zou hier van m'n leven niet kunnen weggaan. Maar dat betekent nu ook weer niet dat ik niet opensta voor vernieuwing of andere ideeën. Ik wil alleen zelf blijven wie ik ben, met respect voor wat anderen zijn of zeggen. Ik kan nogal goed tegen kritiek. Maar kritiek mag niet onwaar zijn, mag niet bedoeld zijn om te kwetsen of zo. Ik probeer de dingen doorgaans . te nemen voor wat ze zijn. Misschien komt dat weer een beetje door de afkomst uit een groot gezin, daar moet je ook wel kunnen geven en nemen. Wat ik doe voor de gemeenschap wil ik zo goed doen als wanneer ik het voor mezelf zou doen. Maar je moet er nadien wel verantwoording voor durven en kunnen afleggen als dat nodig is, vind ik.

Zo er sprake kan zijn van beïnvloeding van nonkel Jos, dan is dat eerder indirect vanuit sympatie. Al van toen ik in Boechout school

Bij een interview in de Meerse voetba/kantine. De Heizei-tragedie was pas achter de rug, zodat zelfs in Meer kritische vragen werden gesteld over drankverbruik bij sportmanifestaties.. .

Geen kinderdroom Ik ben eerder toevallig in de politiek verzeild geraakt. Het is zeker geen kinderdroom van mij geweest. De eerste keer dat ik mee opkwam voor de gemeenteraad was in '70. Dat groeide spontaan uit een paar avondjes buurten met Staf Eist. Verder dan het loket was ik toen nog niet geweest in het gemeentehuis . We hadden ook niet bepaald veel ambitie. De lijsten moesten 's zondags ingediend worden, en dat wij niet bepaald vroeg waren, bleek wel uit het feit dat in de Gazet van Hoogstraten toen de dag voordien nog stond dat in Meer alweer de eenheidslijst zou opkomen ... Tot onze verbazing haalden wij met onze spiksplinternieuwe lijst ineens 7 van de 11 verkozenen. Misschien beantwoordde wat wij zeiden ook wel aan wat de mensen toen verwachtten aan vernieuwing en zo. 4

ging, kwam hij zo wel eens langs ginder, en bracht al eens iets mee. Wij voelden dat zo'n beetje aan alsof we een stukske zijn kinderen waren. Maar over de deelname aan gemeenteof provincieverkiezingen heb ik het met hem nooit gehad. Dat ik uiteindelijk voor de PVV in de provincie of senaat ging zetelen, heb ik wel onrechtstreeks aan hem te danken. Niet de PVV trok mij speciaal aan, maar via mijn bewondering voor het werk van mijn _oom kwam ik bij die partij terecht. Ik geloof trouwens ook niet dat een partij mij dient op te leggen wat ik wel en niet mag zeggen of doen. Ik wil voor de Hoogstraatse mensen het beste doen, en als ze wat anders van mij verwachten moeten ze maar iemand anders nemen! Ik probeer altijd realistisch te blijven, met de twee voeten op de grond. Ik vind het natuurlijk geweldig om het vertrouwen van zoveel mensen te krijgen bij verkiezingen, maar waar ik dat dan precies aan verdiend heb, zou ik echt niet kunnen zeggen. Ik doe gewoon wat ik vind dat ik moet doen voor de mensen ... Welzijn, gezondheid, sociale zaken liggen me daarbij misschien nog het nauwst aan het hart. Ook mijn job in de senaat en Vlaamse Raad zie ik in die lijn. Ik

Na middernacht werk ik met plezier nog een paar uurtjes door.

maak er deel uit van de commissie volksgezondheid & leefmilieu, landbouw & middenstand, en ben vervanger voor sociale zaken & financiën, ruimtelijke ordening. De eerste keer dat ik naar de senaat moest, voelde toch wel wat vreemd en onwennig aan in het begin. Allerlei plichtplegingen, eedaflegging en zo in dat grote gebouw. Dat maakte toch wel wat indruk. Dat geldt echter ook voor wie de eerste keer in de provincieraadszaal of op het stadhuis hier binnen komt... De eerste keer in het parlement liep ik halfverloren. We moesten beneden ergens foto's laten nemen. Zo gezegd, zo gedaan natuurlijk. Wij naar beneden, maar toen dat gebeurd was moesten we weer terug naar de vergadering. Op een gegeven moment komen we aan een grote gang naar links en rechts. Kozen we natuurlijk de verkeerde kant, tot we uiteindelijk een bode gevraagd hebben waar we de senaat wel precies konden vinden. 't Is nochtans maar een weet hoor: wie de rode lopers volgt komt automatisch in de senaat terecht, de groene leiden naar de kamer. Simpel natuurlijk, maar je moet het weten! •


~ VANUIT .HET STADHUIS... Een monument is (g)een monument en

een vereniging is (g)een vereniging of

kiezen we voor een democratisch of corporatief beleid? Maandag 21 november vergaderde de gemeenteraad voor de bespreking van 18 punten in de openbare vergadering en 2 punten in de besloten zitting. 20 van de 23 leden waren aanwezig: burgemeester Jansen en schepen Matthieu (KGB/ DE) alsook raadslid Van Huffel (OCD/ DE) waren verontschuldigd . Het verslag van de vorige zitting (7 november) kon niet besproken worden want het was nog niet klaar. Eerste schepen Sprangers, waarnemend burgemeester, hanteerde ook deze keer de voorzittershamer.

Monumentenzorg

ratie van het Withof. Reeds viermaal weigerHet college vroeg de goedkeuring van het ge- de de gemeente te betalen. De totale werken meentelijk aandeel in de restauratiekosten van werden geraamd op 12,5 miljoen fr, waarvan het hui~ 'Gulden Coppe' en het 'Withof', als- 60% voor de staat, 15 % de provincie, 15% ook het goedkeuren van het aanbestedings- de gemeente en I0% door de eigenaar. Dit dossier voor de dringende instandhoudings- oud zeer werd nogmaals aan de raad voorgewerken aan de St.-Salvatorkerk in Meerle, het legd daar er nu ged reigd werd met een progoedkeuren van een lening voor de financieces. Dit zou voor de gemeente kosten meering van het gemeentelij k aandeel in de restau- brengen en de ambtshalve verplichting tot beratiekosten van de St.-Cicmenskerk te Min- taling opgelegd door de provincie. Schepen derhout en een lening voor de financiering van Verhulst en de raadsleden Snijders en Koyen de aankoop van materialen voor de verfraai- _ wezen nog eens heel nadrukkelijk op de weting van het stadhuis (5 monumenten). . telijke verplichting. Schepen Pauwels vond Het huis de 'Gulden Coppe' staat in de Vrijhet ook een spijtige zaak dat het gemeenheid 173 te Hoogstraten . Door wie het gebestuur niet meer inspraak had in deze dosbouwd werd weten we niet. In 1520 was er siers maar men kan zich ook niet eindeloos a l sprake in een akte van de Gulden Coppe. blijven verzetten tegen de wet. Al deze arguDit huis werd in 1540 verkocht aan Antoon menten mochten niet baten en het bedrag van Keldermans, zoon van Rombout Keldermans, 1. 895.275 fr zal voorlopig nog niet uitbetaald beiden bouwmeesters van de St.-Catharina- worden . We vroegen ons af of men tegen was kerk . Waarschijnlijk heeft Antoon Kelder- om principiĂŤle redenen ofwel omwille van bemans de eerste uitbreiding aan de woning ge- paalde rancunes. De kans is groot dat deze bouwd. In 1653 wordt de woning omschre- halsstarrigheid de gemeenschap nog extra geld ven als een hoeve. In 1781 is er een gelijkaar- zal kosten. dige vermelding. Toch moet gezegd dat de woning in de loop der tijden meerdere funcDe Sint-Salvatorkerk van Meerle dateert uit ties heeft gehad: meesterbakker, dokter, ta- de 15de eeuw. De kerk werd in 1526 vergroot, baksnijder, winkel, kolenhandel, dokter, beschermd in 1953 en gerestaureerd in 1970. !.K.O. en tandarts. In de toekomst is het de Blijkbaar zijn er bij de restauratie fouten gebedoeling er een winkelwoning van te maken. maakt. Het vieringstorentje op de kruising Het oorspronkelijke gebouw beperkte zich tot van hoofd- en dwarsbeuk steunt op-spanten een woning met een geringe diepte en een ach- die constructief te zwak zijn en bij de restauteraan gebouwde trap die toegang gaf tot de ratie heeft men nagelaten deze spanten te ververdieping en de zolder. Sommige delen zijn vangen. Het herstellen zou meebrengen dat nog authentiek zoals bijvoorbeeld de zolder het torentje gedemonteerd moet worden. met dakconstructie en vloerbetegeling. De Daarom opteert men voor het aanbrengen van restauratie en verdere verbouwing gaan on- nieuwe metalen spanten en het daarna vervangeveer 11,5 miljoen fr kosten. Hiervan is ruim gen van de bestaande door anderen. Dit alles 8 miljoen fr subsidieerbaar omdat het hier om moet zeer voorzichtig gebeuren daar men de restauratie van een monument gaat. Het werkt boven bakstenengewelven. Ook de hougemeentelijk aandeel hiervan bedraagt lOOJo ten opstaande pijlers van het vieringtorentje of 814.259 fr. De eigenaar betaalt 30% van zijn rot en moeten vervangen worden. de res tauratiekosten plus het nietDe werken worden geraamd op ongeveer 3,4 subsidieerbaar deel. miljoen fr _ De staat belooft een subsidie van Met 10 ja en 10 neen stemmen besliste de raad maximum 2 miljoen fr. Dit is een afwijking om niet tussen te komen in de restauratie- van de regel dat voor dringende instandhoukosten van deze geklasseerde woning. dingswerken normaal slechts maximum Hetzelfde lot, 10 akkoord en 10 niet akkoord, 600.000 fr subsidie wordt gegeven. Het geondergaat 'Het Withof' van Minderhout. meentelijk aandeel in de kosten zal ongeveer Door een Ministerieel Beslui t van 04.10.85 700.000 fr bedragen, te financieren met een lening. Met eenparigheid van stemmen en werd de gemeente de verplichting opgelegd om voor 15% tussen te komen in de restau- zonder discussie was de raad akkoord.

De prachtige inkom van het Withof in Minderhou I. De lening van 9 miljoen fr voor de financiering van het gemeentelijk aandeel (5 miljoen + 4 miljoen meerwerken) in de restauratiekosten (ongeveer 26,7 miljoen algemene restauratie) van de 'St.-Ciemenskerk' te Minderhout. Met eenparigheid van stemmen en zonder discussie was de raad akkoord. Eveneens zonder discussie en met eenparigheid van stemmen was de raad akkoord om met eigen middelen de aankoop van materialen voor de verfraaiing van het stadhuis te betalen.

Begrotingswijzigingen De raadsleden werden met een indrukwekkend dossier-begrotingswijzigingen geconfronteerd . In de gewone dienst ging het over meer dan 80 posten. Raadslid Peerlinck was niet akkoord met het bedrag van I ,2 miljoen fr bij de uitgaven waarin 400.000 fr zou zitten die betrekking hebben op de Thijsakker. Ook schepen Verhulst was niet gelukkig met een aantal problemen. Schepen Aerts was niet akkoord met de bewering van raadslid Peerlinck dat de Thijsakker een onfrisse zaak is waarvoor de burgemeesters Van Aperen en Jansen verantwoordelijk zijn. Volgens hem hebben de opvolgers van burgemeester Van Aperen de Thijsakker pas echt (te) duur gemaakt. Voorzitter Sprangers protesteerde tegen deze discussie over mensen die niet aanwezig waren. KGB, FB en OCD (13) waren akkoord met deze begrotingswijziging, de CVP (7) onthield zich. In de buitengewone dienst ging het om bijna 20 punten. Opmerkelijk was het feit dat niemand van het college bij de uitgaven voor meubilair kon zeggen over welke meubels in welk jaar het ging. Eveneens groot was de verwondering over de omvang van de meerwerken aan het gemeentemagazijn (1,1 milj. fr.) en voor de Hinnenboomstraat (bijna 4 milj. fr.). De begrotingswijziging in de buitengewone dienst werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd . Na de behandeling van dit punt hadden de meeste aanwezigen toch wel de indruk dat men de voorbije jaren nogal wat zaken onafgewerkt heeft laten liggen. 5


GEMEENTERAAD

OCMW-begroting 1989 De begroting vermeldt in de gewone dienst bijna IlOmiljoen frontvangsten en uitgaven. De belangrijkste uitgaven zijn: rusthuis 59,4 miljoen, centrale keuken 12,8 miljoen, sociale bijstand 12,3 miljoen en algemene administratie I0, 7 miljoen fr. De buitengewone dienst heeft 4,5 miljoen ontvangsten en 3,2 miljoen uitgaven. Het saldo is I ,3 miljoen fr. Een belangrijke uitgave hier is de automatisering van de administratie (2,2 miljoen). De tussen komst van de gemeente in de kosten van het OCMW bedraagt voor 1989 bijna 22 miljoen fr. Met eenparigheid van stemmen en zonder commentaar werd de begroting goedgekeurd.

Subsidies De raad werd in kennis gesteld van de verdeling van de nominale toelagen en van de verdeling van de gewone subsidies. Deze verdelingen gebeuren op basis van een gemeentelijk subsidie-reglement en procedure. De raad moet zich nog wel uitspreken over de verdeling van de extra subsidies. Bij de besprekingen en beslissingen over het gebruik van het voorziene krediet van 132.000 fr voor 1988 konden we gelijkaardige opmerkingen horen als bij de behandeling van de restauratiedossiers. Juist zoals sommige monumenten liggen ook sommige verenigingen wat beter in de markt. Het college stelde een startsubsidie voor van 4.000 fr. De Atletiekvereniging Noorderkempen en de Decanale Jongeren kregen die wel; de Gerstetonne, Belgium Overseas (Antilliaanse feesten), de Koetsiers en Begijntjes laat Besluit niet. Bij vieringen van 25, 50, 75 en 100-jarig bestaan wordt ook iets extra gegeven: Wandelclub Markdal3000 fr, EK-Moedersbond 7000 fr, KVLV-Minderhout 10.000 fr, L.G.Minderhout 10.000 fr, KVLV-Meerle 10.000 fr, Tuinbouwvereniging Meerle 10.000 fr. Enkele verenigingen vielen in deze ronde buiten de prijzen. Niet alle subsidies werden met eenparigheid goedgekeurd. Soms verliep de stemming nogal verdeeld, zelfs binnen bepaalde fracties. De verdeling van de bedragen voor speciale activiteiten gebeurde als volgt: 7.000 fr voor de St. -Sebastiaansgilde van Meerle voor de vernieuwing van hun kostuums en vlag, 5.000 fr voor vzw Mussenakker van Meer voor de inrichting van hun lokaal, 8.000 fr voor de Kon. St.-Jorisgilde van Meerle omwille van de organisatie van de Kempische gildefeesten-'88, 20.000 fr voor de fanfare Voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef voor de aankoop van nieuwe uniformen, 24.506 fr voor het Wit-Gele Kruis (I fr per verzorging) en 7.000 fr gaat naar De Lustige Wielrijders.

6

In principe worden er geen subsidies gegeven aan niet-Hoogstraatse verenigingen of instellingen, maar dat is een 'rekbaar ' begrip. Er gingen ook stemmen op om vooral sociaalculturele en vormende initiatieven te steunen en veel minder de ontspannende activiteiten. De gehele gemeenschap moet niet de hobby's van mensen in clubverband helpen financieren.

tiveren en niet omgekeerd. Ook voorzitter Sprangers steunde het standpunt van de secretaris en schepen Pauwels corrigeerde even zijn uitspraak. Dit was de voorlaatste raadszitting van het jaar. In december zal de raad zich nog uitspreken over belastingen en begroting.

Lastvoorwaarden en wijze van gunnen

Nog enkele weken en het huidige gemeentebestuur zal vervangen worden door een nieuwe bestuursploeg. In de loop van het voorbije jaar hebben wij toch enkele uitspraken gehoord en feiten gezien die ons enigszins ver- · ontrusten. Het komt vreemd over wanneer men leden van het gemeentebestuur in de raad hoort zeggen: 'Het hemd is nader dan de rok' of 'Wie het dichtst bij de kachel zit, warmt het best'. Voor monumenten in privaatbezit wil men geen geld uitgeven maar wel voor openbare gebouwen. Veel raadsleden wensen vanuit de gemeente wel een gelijke behandeling voor de niet-gemeentelijke scholen zoals voor de gemeentelijke onderwijsinstellingen en subsidies geven aan parochiale verenigingen vinden sommigen veel meer vanzelfsprekend dan steun aan pluralistische of nietideologische initiatieven. Ook verenigingen die een duidelijk 'stand' vertegenwoordigen vallen bij een aantal raadsleden beter in de smaak dan meer heterogene groepen. Hoogstraten-centrum is in het nieuwe gemeentebestuur maar magertjes vertegenwoordigd. Hopelijk leidt dit niet tot veel frustraties. Zaterdag 29 oktober werd op initiatiefvan de Dr. H. Versmissenkring én in samenwerking met het Davidsfonds, de Hoogstraa/se Oudheidkundige Kring en de V. V. V., de 150ste verjaardag gevierd van de geboorte van een belangrijke Hoogstratenaar, Ladewijk de Koninck. Deze Hoogstraa/se verenigingen hadden hard gewerkt aan een mooi programma. Als de waardering van het gemeentebestuur moet gemeten worden aan het aantal raadsleden dat aanwezig was op de academische zitting in het gemeentehuis, dan zijn zij maar ten dele beloond voor hun moeite. Natuurlijk waren op dat moment de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen reeds geteld. Een maand vroeger zouden er misschien te weinig stoelen geweest zijn. Het nieuwe gemeentebestuur begint met een 'propere lei'. Wij wensen dat men zich zal inzetten voor alle mensen van heel de gemeente, ook voor die personen, groepen, verenigingen, instellingen en plaatsen waarmee ze persoonlijk minder vertrouwd zijn, zodat iedereen even dicht bij de kachel kan zillen in een grote geest van verdraagzaamheid, ook voor de andersdenkenden. Het grote gelijk is geen monopolie! •

Bij eenparigheid van stemmen werd de aankoop van 380.000 huisvuilzakken in polyethyleen voor 1989 goedgekeurd. De aankoop van een vrachtwagen met containerhaak en drie containerlaadbakken werd verdaagd. Voor deze aankopen was geld voorzien in de begroting maar de CVP en KGB/ KVB wensten blijkbaar dit dossier in 1989 nog eens te bekijken. Heel deze uitrusting zou men kunnen gebruiken voor het gescheiden ophalen van afval, het zou een alternatief kunnen zijn voor het huidige systeem. De aankoop van boeken voor de gemeentelijke bibliotheek (POB) werd met algemeen akkoord beslist. Het princiepsbesluit voor de toekenning van de eindejaarstoelage 1988 aan het gemeentepersoneel kreeg ook een algemene instemming. De lening van 500.000 fr voor de financiering van de uitbreiding van het waterleidingsnel werd ook goedgekeurd. Met eenparigheid van stemmen werd de lening van 791.000 fr goedgekeurd voor de financiering van de meeruitgaven, herzieningen en aanleg van lot 5 van het waterzuiveringsstation. Tot slot werd met algemene instemming het licht op groen gezet voor de verdere uitrusting van de gemeentepolitie met financiële rijkshulp voor het werkjaar 1988. Dit punt had betrekking op de bestelling van 2 kogelvrije vesten, 2 draagbare radio's, 3.500 patronen oefenmunitie, 2 spijkereggen en een bijzondere interventiewagen. Bij de bespreking van de laatste punten dreigde er nog even een incident. De beschuldigingen van raadslid Peerlinck aan de vroegere bestuurders vonden vele raadsleden nogal ongepast op dit moment, ongeacht of ze juist of niet juist waren. Maar toen een raadslid zich bekloeg over de duur van sommige administratieve dossiers, antwoordde schepen Pauwels dat op de gemeente alles nog veel trager gaat. Deze uitspraak schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij de secretaris die onmiddellijk reageerde met de mededeling dat op het gemeentehuis wel goed gewerkt wordt. Hij hoopte dat de gemeentelijke bestuurders hem zouden steunen om het personeel te mo-

Nawoord


GEMEENTERAAD

Jan Jacobs geridderd

Over de centen van 1989 Maandag 12 december was het de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar, de laatste raadszitting van deze legislatuur en meer dan waarschijnlijk voor een aantal raadsleden gewoon hun laatste zitting. Bijna de helft van de raadsleden in 1989 zullen 'nieuwe gezichten' zijn in de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Deze bijeenkomst was kort en nogal formeel maar daarom niet minder belangrijk. De hoofdbrok van de 25 agendapunten had betrekking op belastingen en begroting. Vanwaar komen de centen (en hoeveel) én waaraan gaan we ze uitgeven? Er waren vier leden verontschuldigd: burgemeester Jansen en de schepenen Aerts en Matthieu (KGB/ DE) en ook raadslid Van Huffel (OCD/DE). Even na 20 uur opende dienstdoende burgemeester Sprangers de vergadering. De raadsverslagen van de zittingen van 7 en 21 november werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Praktisch alle financiële aangelegenheden zijn reeds uitvoerig besproken in de gemeentelijke commissie voor financies. Bovendien vernamen we dat er ook wat kontakten zijn geweest tussen het huidige college en het toekomstige college. Bijgevolg zijn de fracties op de hoogte van de voorstellen van het college. Oe behoefte aan vragen om verduidelijking

vastgelegd voor drie jaar, anderen maar voor één jaar. Het ophalen van een normale hoeveelheid huisvuil kost 800 fr per jaar, met inbegrip van 50 gratis zakken; voor alleenwonenden bedraagt dit 400 fr. De belasting op privé clubs blijft 250.000 fr per jaar. Oe belasting op openbare danspartijen in danszalen en herbergen wordt berekend aan 5 fr per m' oppervlakte van het danslokaal én per dag. Rondreizende tenten betalen per dag 10 fr per m' oppervlakte. De belasting op het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur is 200 fr per uur verlenging. Men kan ook kiezen voor een

De raadzaal zonder raad. De stoelen staan klaar. per bedrijfsvestiging, 800 fr per gezin en 400 fr voor alleenwonenden. Oe belasting op administratieve stukken: voor identiteitskaarten oud model voor kinderen 20 fr tot nieuw model copie voor volwassenen 200 fr; reispassen 200 fr en een verlenging 100 fr; trouwboekje 300 fr en een kiezerslij st 1.000 fr. Oe belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen, de wegenwerken, het aanleggen van voetpaden en van riolering wordt berekend volgens een formule. In verband met de opcentiemen op de provinciale belasting op bromfietsen en honden, de aanvullende belasting op de provinciale belasting op motorfietsen, pleziervaartuigen en boten wordt het gemeentelijk deel als volgt goedgekeurd; bromfietsen 90 fr, honden 300 fr met vrijstelling voor alleenwonende bejaarden en blindegeleidehonden, motorfietsen tot 150 cm' 41 fr en van 15 1 tot 250 cm' 51 fr.

Retributies

Links van het stadhuis komt het administratief centrum. of de drang om tegenvoorstellen te doen was dus vrij wel onbestaande. Dit maakte de taak van de voorzitter wel heel gemakkelijk. Hij kon zich haast beperken tot de vraag 'akkoord ' of ' niet akkoord', 'stemmen' of 'nietstemmen'. Alleen de twee raadsleden Koyen (FB) en Snijders (OCD), die uiterst links en rechts aan de tafels zitten, waren bijna de enigen die soms wat commentaar hadden. Misschien ook te begrijpen want zij zullen er in 1989 niet meer bij zijn.

Belastingen Oe meeste belastingen werden met algemeen akkoord goedgekeurd. Sommigen werden

forfaitair systeem van 400 fr per nacht, 7.000 fr per jaar voor inrichtingen waar niet gedanst wordt en 20.000 fr per jaar voor inrichtingen waar wel gedanst wordt. De belasting op tapperijen en/ of sterke dranken bedraagt 15 0Jo van de huurwaarde van de lokalen die gebruikt worden als tapperij. De belasting op foorinrichtingen op privé terrein is 10 fr per m 2 bezette oppervlakte per dag. De belasting op aangesloten en/of aansluitbare gebouwen op het waterleidingsnel is 400 fr per gebouw. De belasting op aangesloten en/of aansluitbare gebouwen op het rioleringsnet is 800 fr

Op het ophalen van handels- en nijverheidsvuil kost dit 100 fr perm' of forfaitair 4.000 fr per jaar met een max. Meer dan 1 m' kost per bijkomende m' 2.000 fr per jaar. De retributie op het afhalen van huisvuil in plastic zakken bedraagt 5 fr per bijkomende zak (nà de 50 gratis zakken). De aankoop moet gebeuren met min. 25 of een veelvoud hiervan. De retributie op het ophalen van steenstukken (inerte afval) is 400 fr voor de eerste m ' en 200 fr per bijkomende m ' . Er wordt maximum 5 m' per keer opgehaald. De retributie op standplaatsen op het openbaar domein buiten de markt- en foordagen bedraagt 10 fr per m' per dag. De retributie op administratieve stu kken wordt als volgt bepaald: diverse inlichtingen 20 fr, een stratenplan 100 fr, een ontsmettingsboekje 20 fr, een fotocopie 5 fr en genealogische gegevens 300 fr per uur. De retributie is niet verschuldigd voor inlichtingen en documenten voor het rijk, de provincie, de gemeente, het OCMW, kerkfabrieken, stichtingen en studiebeurzen. 7


GEMEENTERAAD De éénvormige plaatsrechten tijdens de markt- en foordagen worden vastgesteld op 20 fr per m 2 en per dag. Plaatsen van meer dan 20 m 2 worden openbaar verpacht.

Suggesties Raadslid F. Adams stelde voor om de belasting op privé clubs maar te verdubbelen want misschien komt er binnenkort wel zo een privé club. Raadslid Verlinden dacht misschien het nachtlawaai te kunnen beperken of verhinderen door een eventuele verhoging van de belasting op het openhouden van cafés nà sluitingstijd. Raadslid Koyen vond het niet erg redelijk dat bijvoorbeeld een frituurkraam zo goedkoop een gans jaar op het openbaar domein kan staan. Hij stelde voor om deze plaatsen in de ganse gemeente openbaar te verpachten. Schepen Verhulst had een opmerking bij de rioleringsnetbelasting. Alle bedrijven en gezinnen betalen nu dezelfde prijs maar veel bedrijven lozen veel meer afvalwater dan gezinnen en tussen de bedrijven onderling is er ook veel verschil. Is een gelijke belasting dan nog rechtvaardig? Raadslid Koyen vroeg aan raadslid Peerlinck of hij zijn mening had herzien in verband met de belasting op het waterleidingsneL Laatstgenoemde was in het verleden een tegenstander van deze belasting. Peerlinck gaf geen direct of onmiddellijk antwoord op de vraag maar reageerde met een lange opsomming van allerlei belastingen die vroeger door de anderen werden verhoogd of ingevoerd. Bij de stemming hierover onthield hij zich. Raadslid Snijders liet duidelijk merken dat hij niet akkoord kon gaan met deze belasting, noch met de belasting op het rioleringsnet.

Jaarverslag Zonder enig woord commentaar werd het jaarverslag van het college, de meerjarenplanning, de energienota en de stedelijke waarborgen goedgekeurd. Voorzitter Sprangers feliciteerde de secretaris en zijn medewerkers voor dit enorm werkstuk van 150 blz. In deel I vindt een algemene informatie over de gemeente als openbaar bestuur, over het gemeentepersoneel, de toestand van de gemeentefinanciën, energie, opgenomen leningen, lijst van de verenigingen en gemeentelijke adviesraden. Het tweede deel bevat veel functionele informatie o.a. over de administratie, de diensten, het onroerend patrimonium, de brandweer, verkeer, wegen, waterlopen, eredienst, ruimtelijke ordening, enz ....

Stadsbegroting Het gebeurt nogal eens dat een uittredend college op het einde van een legislatuur bij gro-

te wijzigingen in de samenstelling van het college, geen begroting opstelt voor het volgende jaar. Deze handelswijze heeft vooral nadelige gevolgen voor de gemeentelijke administratie die dan (vaak te lang) met voorlopige twaalfden moet werken tot de begroting door de provincie wordt goedgekeurd. Om zulke toestanden bij deze bestuurswisseling te vermijden heeft het uittredend college een begroting laten opmaken. Maar om geen voorstellen op te nemen die het toekomstig college niet zal uitvoeren of niet wenst, is de begroting opgemaakt in overleg tussen het huidige en het toekomstige college. Onderling werd de afspraak gemaakt om de voorgestelde bedragen niet ernstig meer te wijzigen daar alle fracties inspraak hebben gekregen.

rende voorheffing blijven in 1989 hetzelfde als in 1988 , namelijk 1700. De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft ook in 1989 gelijk aan 1988, dus 60Jo. Zowel de gemeentelijke opcentiemen als de aanvullende belasting werden goedgekeurd. Raadslid Snijders was niet akkoord met deze werkwijze. Volgens hem moeten deze twee zaken voor de begroting besproken wgrden. Maar voor dit standpunt vond hij geen instemming in deze raad.

Varia

De aanpassing van de personeelsformatie schoonmaakpersoneel voor de bibliotheek De gewone dienst stond reeds op de agenda van 7 november. De gewone dienst sluit voor het eigen dienst- Toen werd dit punt verdaagd omdat het nog jaar 1989 met een negatief saldo van 17 mil- niet in de commissie personeel besproken was. joen fr. Maar door de gunstige resultaten van Door de verhuis van de bibliotheekcentrale de voorgaande jaren blijft er uiteindelijk een van de gemeenteschool in de Karel batig saldo van 3,2 miljoen fr. De ontvangsten Boomstraat naar de Rijksschool in de Grabedragen 357,9 miljoen fr en de uitgaven vin Elisabethlaan is de te kuisen oppervlakte 354,6 miljoen fr. aanzienlijk groter geworden. Het provincieEnkele belangrijke ontvangsten zij n: terugbe- bestuur geeft 60% subsidie op deze ondertaling door de staat van leningen voor het wa- houdskosten. De raad is eenparig akkoord terzuiveringsstations en rioleringswerken 54,6 met de aanpassing van 26 uur naar 35 uur miljoen, de onroerende voorheffing 49,3 milvoor het schoonmaakpersoneeL joen, aanvullende personenbelasting 40,1 mil- Op vraag van de provincie wordt de diplomajoen, gemeentefonds 39,5 miljoen en dividen- vergoeding afhankelijk gemaakt van het inden gas, electriciteit, tv-distributie en water, gediende studiegetuigschrift. De gemeente zal samen goed voor ruim 40 miljoen fr. Het ver- eerst hierover advies inwinnen bij de goevermoedelijk boni van 1988 wordt geraamd op neur. 31,2 miljoen fr. Het bestaande reglement op de materiële De belangrijkste uitgaven zijn: afvalwater dienstverlening werd verlengd. Dit heeft o.a. 72,6 miljoen, wegen en openbare werken 71,7 betrekking op de stencildienst, de uitleenmiljoen, onderwijs 56,5 miljoen, administra- dienst, het gebruik van de vrachtwagen of tie 35,8 miljoen en sociale zekerheid (o.a. grasmaaier, drukwerk en ook boetes bij beOCMW) 22,7 miljoen fr. schadiging of verlies van gemeentelij ke bezittingen. De buitengewone dienst De inkomsten worden geraamd op 230,6 mil- Het tarief op het begraven van vreemdelinjoen fr en de uitgaven op 230 miljoen fr, zo gen werd vastgesteld op 5.000 fr per begraving. Onder vreemdelingen wordt verstaan de blijft er een batig saldo van ruim 600.000 fr. De belangrijkste investeringen die gepland personen die in Hoogstraten begraven worwerden voor 1989 zijn: riolering in Meersel- den en er niet overleden zijn of niet ingeschreven zijn. Uitzondering op deze regel wordt geDreef 140 miljoen, aankoop café Patria 7 mil- · joen, begijnhof 10 miljoen, Dr. H. Versmis- maakt voor gelovigen die niet in de gemeensenstraat 6,5 miljoen , openbare verlichting te Hoogstraten wonen maar wel tot een paBredaseweg 6 miljoen en aanleg van fietspa- rochie behoren van de gemeente Hoogstraten. Ook mensen die in de directe omgeving van den 5 miljoen fr. Voorzitter Sprangers vroeg of iemand het de gemeente Hoogstraten wonen en reeds lang 'volgens oud gebruik' op een kerkhof in woord wenste maar hierop kwam geen reactie. Zonder enige verdere bespreking of com- Hoogstraten zouden worden begraven. Men mentaar werd de gehele begroting met een- denkt hierbij bijvoorbeeld aan de inwoners van Grazen (Nieuw-Ginneken), Castelré parigheid van stemmen goedgekeurd. (Baarle-Nassau) en de Hees (Rijkevorsel). Tot slot van deze opbare vergadering werd 1700 & 60?o nog een OCMW-begrotingswijziging door 7 De gemeentelijke opcentiemen op de onroe- raadsleden goedgekeurd. De 12 andere leden

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uvv huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapelstraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 8


GEMEENTERAAD onthielden . zich omdat het dossier te weinig gegevens bevatte om enige duidelijkheid te scheppen in de reden van deze begrotingswijziging. De laatste zitting Omdat dit de laatste zitting van een legislatuur is, wil voorzitter Sprangers en het college de mensen niet zo maar naar huis sturen. Hij nodigt alle aanwezigen, raadsleden, persvertegenwoordigers en luisteraars uit om na de besloten vergadering (slechts drie agendapunten) nog iets te komen drinken en wat te babbelen in de raadzaal.

Fons Sprangers dankt en wordt gedankt Jan Jacobs wordt geridderd In een korte toespraak herinnerde Fons Sprangers nog even aan de grote aanpassingsproblemen na de fusie van de gemeenten. 'Gelukkig is nu iedereen goed ingewerkt, zowel de administratie als het gemeentelijk onderwijs en de dienst openbare werken. Er zijn goede realisaties geweest maar ook onaangename verwikkelingen.' Verder bracht hij nog even in herinnering de overleden collega's : Desmedt, Sterkens, Vanderbruggen, Van Aperen en Janssens. Het bouwen van een nieuw administratief centrum is volgens hem een belangrijke prioriteit waarop het gemeentelijk personeel met recht zit te wachten. Hij hoopte verder dat de nieuwe bestuursploeg met veel inzet zijn grote en verantwoordelijke taak zal omzetten in een passend beleid voor de ganse gemeenschap. Tot slot bedankte hij nog heel nadrukkelijk het gemeentepersoneel en zijn collega' s voor hun medewerking, zeker tijdens de voorbije weken . Namens de raad en het college bedankte schepen Pauwels de waarnemende burgemeester Sprangers om zijn grote menselijke kwaliteiten en de bekwaamheid waarmee hij deze tus-

Secretaris Pa u! Vinck, waarnemend burgemeester Alfons Sprangers en het gehuldigde raadslid Jan Jacobs. senperiode heeft weten te overbruggen. Voor de 11 raadsleden die na I januari niet meer terugkeren had het gemeentebestuur nog een geschenk. Zij ontvingen een tekening van het stadhuis, gemaakt door Jef Versmissen. De elf: (Alfons Jansen), Edmond Matthieu, Jan Jacobs (Alfons Van Hu ffel), Theresia Christiaensen, Ludo Koyen, Emilia Horsten, Jaak Snijders, Frans Adams, Fernand Bilcke en August Adams. De afwezigen hadden dus ook deze keer weer ongelijk. De grote verrassing van deze slotplechtigheid was uiteraard de huldiging van Jan Jacobs. Omwille van zij n verdienste voor het gemeentelijk bestuurswerk kreeg hij twee niet alledaagse onderscheidingen: de Burgerlijke Medaille 1ste klas en de nationale orde 'Ridder in de Orde van Leopold Il'. Fons Sprangers

schetste de po litieke loopbaan van Jacobs die 14 jaar schepen was en 17 jaar raadslid, eerst in de gemeente Meerle en na de fusie in Hoogstraten. Ook Herman Verlinden sloot zich namens de C VP aan bij deze huldewoorden. In zijn dankwoord vertelde Jan Jacobs uit Meerle over zijn leven dat begon als boerenjongen van een groot gezin die 22 jaar grensarbeider was en 11 jaar als zelfstandige heeft gewerkt. Hij hoopte dat de nieuwe gemeenteraad en het college goed zullen werken voor alle mensen en zeker voor de zwaksten in de maatschappij. ' Heel mijn leven ben ik trouw geweest aan de ACW-idealen en die zal ik nooit verloochenen' , alzo besloot Jan Jacobs zijn dankwoord. Toen was er nog voldoende tijd voor een drankje, hapje en praatje. Tot volgend jaar! •

9


Nooit meer drinken Zelfhulpgroepen zijn in. Er zijn er voor de meest uiteenlopende problemen: voor ouders die hun kind verloren, voor mensen die met kanker te maken hebben, voor vrouwen in de overgang ... Hoe verschillend de moeilijkheden ook zijn waarmee die mensen te maken hebben, in de groepen gaat het er op dezelfde manier aan toe: men zit in hetzelfde schuitje, men weet uit eigen ervaring wat de andere meemaakt en kan daarom rekenen op begrip en steun. Lang vóór het woord 'zelfhulpgroep' werd uitgevonden, was er AA (Anonieme Alcoholisten) die werkt volgens dezelfde principes en verspreid is over de hele wereld met zo'n 60.000 plaatselijke groepen. Omdat er ook in deze streek, met name in Meer, Rijkevorsel en Merksplas, AA-groepen zijn, gingen we op een avond eens spreken met twee AA-ers van hier. Vanzelfsprekend blijven zij anoniem maar we ondervonden grote bereidwilligheid, ja enthousiasme over wat zij 'de redding van hun leven' noemen.

Je wordt ermee geboren Drank is overal verkrijgbaar en er wordt ook veel gedronken. Toch wordt bijlange niet iedereen alcoholist Alcoholisme is iets dat in je zit, je wordt ermee geboren, althans met de aanleg ertoe. Als je dan in kontakt komt met drank - en alle soorten drank zijn goed, bier of sterke drank , het is allemaal eender - dan groeit die aanleg uit tot een verslaving, een ziekte; ge kunt niet meer zonder. Ik herinner mij dat ik als bengel van JO, 11 jaar bij mijn grootmoeder in haar café een groot glas bruin bier kreeg voorgezet. De andere jongens die met mij samen waren, hadden aan dat ene glas a l meer dan genoeg, ik niet, het gaf mij de goesting om meer te drinken. En zo gaat het altijd: het eerste glas is het begin voor alle glazen die volgen en hoeveel er dat zijn, daar heb je op den duur geen kontrole meer ov·er. Hoe dikwijls heb ik niet tegen mezelf gezegd: 'Ik ga maar zo of zoveel pinten drinken' en ik meende dat ook, maar dat ging niet; eenmaal vertrokken was er altijd wel een excuus voor meer: de laatste pint van het vat, of het eerste van het volgend vat. .. Zo nam ik me ook altijd voor om 's zondagsmiddags om 12u thuis te zijn maar elke keer om 5 voor 12 gebeurde er iets waardoor ik toch nog een pint moest drinken en daarna 'was het toch te laat' en stond er geen rem meer op. En zo begon stilaan mijn hele leven rond drank te draaien, alle gelegenheden waren goed om te kunnen drinken: bij elke karwei stond er een bak bier naast, alle feestjes begonnen met drank vooraf 'om alvast in de stemming te komen ', vrienden werden opgezocht omdat zij drank in huis hadden. Op de duur was ik altijd beneveld, bij mijn huwelijk, bij de geboorte van mijn kind ...

Waarom toch? Omwille van de roes, die kun je niet meer missen. Maar die is kort , hoor, maar je wil die altijd opnieuw oproepen, en tenslotte heb je steeds meer drank nodig om die roes te beleven, dus kun je maar niet stoppen. Een alcoholist drinkt niet om zijn problemen te vergeten, dat doen 'probleemdrinkers' die even hun zorgen willen vergeten en die misschien - maar dat hoeft niet - later wel ver10

slaafd kunnen worden. Het is ook geen 'sociale drinker' die eerst een glaasje op moet hebben om zich goed te voelen tussen de mensen, om 'plezant' te kunnen zijn. Kijk, een sociale drinker die naar het café gaat, zegt 'Ik ga een pint pakken', een alcoholist zegt dan: 'Ik ga me nu eens goed gedragen'. Hij is ook geen 'gewoontedrinker' die bvb elke dag één of meer borrels drinkt en het daarbij laat. Nee, dat 'laten' is er bij de alcoholist niet bij, na één glas is hij verloren en na enkele glazen heeft hij totaal geen kontrole meer over de hoeveelheid die hij drinkt.

Met de kop tegen de muur Wanneer beseft zo iemand dat hij hulp moet vragen? Dat kan lang duren, dan moet zo iemand eerst met de kop tegen de muur lopen; dat kan gebeuren door een ongeval, of als zijn vrouw hem verlaat, of als hij tot in zijn nek in de schulden zit, zijn werk kwijtspeelt. Maar dan nog zal hij gemakkelijk denken dat het allemaal aan de anderen ligt, dat hij er allemaal niets aan kan doen, dat hij 'toch iets in zijn leven mag hebben' ... Pas als hij beseft dat hij machteloos staat tegenover de drank, dat hij het drinken niet kan stoppen op eigen kracht, ja dan misschien. Dàt inzien, duurt heel lang. Want ge begrijpt, zo iemand wil de d rank niet zomaar opgeven, wil niet erkennen dat hij niet 'kan' drinken, dat al zijn miserie maar één oorzaak heeft: drank en niets anders. Zo iemand weert zich als een duivel in een wijwatervat eer hij dat toegeeft; het is hard maar alcohol is ook hard en er is maar één oplossing; stoppen of zich dooddrinken ...

Hoe komt zo iemand in kontakt met AA? Soms via de dokter, de familie en soms ook via het gerecht; soms ook uit eigen beweging. Het gebeurt ook wel dat wij iemand gaan opzoeken met het voorstel om bij AA te komen, heel voorzichtig natuurlijk, we dringen ons niet op. Meestal gaat het zo: wij worden opgebeld (ons telefoonnummer is overal verspreid: bij dokters, bij het OCMW, enz.), dan gaan wij op huisbezoek en nodigen die mens uit om naar onze bijeenkomsten te komen. Hij hoeft niet naar de AA-groep in de eigen gemeente te gaan, hij kan ook aansluiten bij

groepen verderweg om zijn anonimiteit beter te bewaren. De eerste keer gaan wij hem ophalen om samen naar de bijeenkomst te gaan. Daar wordt hem maar één vraag gesteld: 'Wilt ge er vanaf?' En als hij met 'ja' antwoordt, dan is hij in de groep opgenomen, dat is de enige voorwaarde. Maar de wil om te stoppen moet wel uit hemzelf komen, hij mag zich niet gedwongen voelen door raadgeving en van anderen want dan is de kans dat hij het volhoudt, klein.

Vandaag drink ik niet Hoe verloopt zo'n bijeenkomst? Er wordt een programma gevolgd dat bestaat uit '12 stappen'. Op de eerste bijeenkomst wordt er gewoon geluisterd naar de levensverhalen van de anderen. Dat is een vreemde belevenis want als ge dat zo allemaal hoort, kunt ge bijna niet geloven dat die mensen zo exact hetzelfde vertellen als wat ge zelf beleefd hebt. Dat gaat zelfs zo ver dat ge begint te denken dat die mensen vanalles over u te weet zijn gekomen bij anderen, zo sterk lijkt hun levensverhaal op dat van uzelf. Door die verhalen komt ge ook tot het besef dat ge wel degelijk een alkoholist bent, ge moet uw nederlaag toegeven en bekennen dat ge er alleen niet uitkomt. Daar leert ge ook dat het niets helpt om tegen uzelf te zeggen 'Ik ga nooit meer drinken' maar wel 'vandaag ga ik niet drinken', dat is het zgn. '24-uren plan'. Ge koncentreert uw gedachten helemaal op die ene dag, en als dat te lang is, op dat ene uur of die ene minuut als 't moet. Ge zegt ook niet tegen uzelf 'ik mag niet drinken' maar ' ik wil niet drinken', dat is een groot verschil. 'Ik wil vandaag niet drinken en morgen zullen we nog wel zien', dat is onze lijfspreuk. Om je daarbij te helpen wordt je een peter toegewezen die je dag en nacht kunt opbellen en vragen om steun.

En gebeurt dat ook? Ik werd eens opgebeld door iemand die zei: 'Ik sta hier met een bak bier in mijn handen, wat moet ik doen? ' Dan gaan wij daar onmiddellijk naartoe, als 't moet 's nachts of tijdens mijn werkuren en dan zeggen we ' Blijf eraf, blijf eraf! Smijt desnoods die vaas door het venster, het doet er niet toe, niets is zo belangrijk als eraf blijven, het zal overgaan, die goesting, daar moogt ge zeker van zijn.'

En gaat de goesting ook over? De goesting in uw lichaam, dat gaat tamelijk vlug voorbij, maar de geestelijke verslaving, die is veel erger. Alcoholisme heb je voor het leven, ook a l drink je geen druppel meer. Ge kunt niet teruggaan naar de toestand van voor de verslaving maar ge kunt wel een gelukki-


INTERVIEW AA-groepen zijn e.r; ~.a. ht Meer: [Y! AA-groep ;Stap voor Stap' mannen en vrouwen. Vergaderen op maandag en . donderdag om 20ttin het ou<i-.,, gemeeptehuis. TeL 314.57.97 " 1~ ; (vragen naar Jos) , · Merksplas: AA-groep 'Herbouwen Merksplas', bijeenkomsten voor . rnartne.n op maane[~g om ·Tel. ·014/63.39.86 (vragen naar , Frans) en tel. 315.80.94 (vragen naar John) Rijkevorsel: AA-gr.qçp 'Samen.J;lp!Jweo'

man.riêli'= en

vrouwen:.

Vergáderen op zondag om 1Ou en op dinsdag om 20u. Tel. 312.43.74 (vragen naar Staf) en 312.31:63 (vr&gen ~aar Jef). · ,; ~r·:_·· Turph<Jût: AA~gróep 'Herleven·Turnhout voor vrouwen. Vergaderingen op dinsdag om 20u, vrijdag 20û en wo~l)sdag 20u~ .W~L 014/4Z,'•.38.58 .Olt4{4J. AA-groep 'Samen Sterk' mannen en vrouwen, vergaderen op zondag (JOu), maandag (20u), d.insdag (14;I;Su en 20u)•~ vrijd ·. . u}. Tel:'l: . ·· '0 14/ ' 2.08, 014741.62.54, 014/41.19.56

en

ge geheelonthouder worden. Een gelukkige alkoholist die drinkt, die bestaat niet. Daarom is het aan te raden om naar de AA-bijeenkomsten te blijven komen, ook al ben je jaren 'droog'. Die bijeenkomsten zijn er gemiddeld eens per week, soms tweemaal per week zoals o.a. in Meer het geval is. In het begin is het natuurlijk het moeilijkst maar al in de tweede week, als ge dan weer bijeenkomt en ge kunt zeggen: 'Deze week heb ik niet gedronken' dan verschiet ge daar zelf van, ge denkt ' Hoe kan dat?' en zo groeit heel stillekensaan het geloof dat ge het kunt laten en daar komt het op aan.

Ontnuchtering Na de eerste stap, hoe gaat het dan verder? Tot de derde stap gaat het er vooral om de ziekte van het alkoholisme als dusdanig te erkennen, als iets waartegen je niet opgewassen bent en waarvoor ge de hulp van anderen nodig hebt. Er wordt dan ook verwezen naar een kracht buiten u om -sommigen noemen het 'God', anderen: de kracht van het groepsgebeuren, het geloof in de levenswil waardoor je geholpen wordt. Het is een vorm van vertrouwen waardoor genezing mogelijk is. Vanaf de vierde stap wordt de balans opgemaakt van wat ge in uw leven allemaal teweeg

hebt gebracht door het drinken. Dat is niet simpel want een mens wil dat liefst zo vlug mogelijk vergeten als het al niet vergeten is door de drank. Maar ge blijft met zoveel spijt zitten en daar moet ge proberen vanaf te komen. Daarom gaat ge nadenken over alles wat er gebeurd is en nu ge dat nuchter onder ogen ziet, valt dat niet mee .. Al die verloren jaren, al dat verdriet dat ge uzelf en uw familie hebt aangedaan, die leugens, die verbroken beloftes, die schulden ... Daarna gaat ge proberen met uzelf in het reine te komen, proberen uzelf te aanvaarden met al wat ge zijnt en wat er gebeurd is. Ook dat valt niet mee want in al die voorbije jaren hebt ge steeds de schuld van al wat u overkwam op anderen gestoken. Het komt erop aan dat ge inziet dat het allemaal aan de drank te wijten was. In de volgende stappen probeert ge het 'goed te maken', zowel met jezelf als met de anderen. Ge zoekt die mensen op en legt het hen uit, vertelt hen hoe het allemaal gekomen is en dat het nu anders zal worden. Dat zijn grote stappen die je zo moet nemen maar ze helpen je enorm vooruit: ge krijgt weer zelfrespect en ook de anderen gaan je respecteren. Daar gaat wel heel wat tijd overheen; het eerste jaar heb je nodig om terug in de 'nuchtere' plooi te komen, pas dan kunt ge aan uw verleden gaan terugdenken. En dan besef je dat ge daar een heel stuk van kwijt bent, dat je niets afweet van uw kind dat intussen al 7 jaar geworden is, dat je nooit beseft hebt dat uw vrouw veel miserie gehad heeft om de eindjes aan elkaar te knopen ... ja dan zijt ge ' stillekens' op de bijeenkomst van AA, dan geraakt ge in de put. Maar dan is die peter er weer en gaat ge praten, praten en nog eens praten om het te kunnen verwerken. Dat verleden komt niet in één keer op u af, gelukkig maar, maar beetje bij beetje zodat ge intussen wat op adem kunt komen. Maar tenslotte moet ge het toch allemaal aanvaarden, uw kop niet meer in het zand steken en zelfs aanvaarden dat ge het bij sommigen nooit meer kunt goedmaken want dat gebeurt ook. De laatste stappen van het programma bestaan uit het naar buiten brengen van hetgeen ge hebt meegemaakt in AA, om zo anderen te helpen. En dat is niet alleen voor die anderen goed, ook zelf ben je daarmee gebaat want het versterkt u in uw wil om nuchter te blijven.

Het is inderdaad niet gering, zo'n '12-punten-programma'. Zijn er extra moeilijke momenten? In het begin is het vooral de vrije tijd die u parten speelt, denk u maar eens in: al die tijd die vroeger aan drinken opging - die 3 uren die ik elke dag in de kroeg sleet - waarmee moeten die nu gevuld worden? Daar moet ge echt een bezigheid voor zoeken. Later moet ge vooral oppassen voor zelfbeklag, zo van ' Ik heb toch niks in mijn leven, ik kan nooit iets goed doen .. .'. Dat zijn gevaarlijke momenten. In de groep kun je dan weer herademen. Er is een sfeer van vertrouwen, er moet niet gelogen worden, niet gedaan alsof want daar zijn we allemaal dezelfden , van dopper tot bankdirecteur. Als iemand de voorbije week toch gedronken heeft, zegt hij dat ook. Er zijn nooit verwijten, altijd begrip. Tijdens iedere bijeenkomst wordt er tweemaal een rondvraag gehouden over de voorbije week. En dan vertelt ge hoe moeilijk het misschien was maar ge voelt dat de anderen met u inzitten, achter u staan. Zo was er iemand die

iets ergs had meegemaakt, zijn kind was in de voorbije week gestorven aan wiegedood. Hij komt op de bijeenkomst, vertelt het en zegt: ' Ik heb niet gedronken'. Dan gaat er een rilling door de vergadering want iedereen wéét hoe moeilijk dat geweest is en voelt mee.

Levenslang Er zijn ook andere middelen om van de drank af te geraken, medikamenten, ontwenningskuren ... Jawel, maar we menen dat AA toch de beste resultaten geeft op lange termijn, ook de dokters zijn van die mening. Zo' n pil die wordt ingeplant en waardoor ge niet meer kunt drinken zonder erg ziek te worden, is zeker een hulpmiddel om in het begin nuchter te blijven maar iemand die het een beetje slim aan boord legt, kan daar 'overheen' drinken; met kleine hoeveelheden alkohol en elke dag een beetje meer, kan hij die pil 'verschalken'. Wat AA betreft, kunnen we geen cijfers geven over het aantal mensen die 'genezen' zijn. Het komt er immers op aan om te leven zonder alkohol en dat duurt levenslang. De mogelijkheid tot hervallen blijft altijd. We kunnen wel zeggen dat als mensen het 3 maanden volhouden bij AA, zij voor 900Jo kans hebben om te slagen, en nooit meer zullen drinken.

AL-ANON groep~p.<>rganiseren bijeen:kpmsten v · , aniilieled ' van alkoholisten { -tgenoten, ouders, broers en zusters) en zijn toegankelijk voor iedereen die samenleeft met of veel in konta.J.<-t komt met\~~n . , ·· famiUêÎid-alkohOlist!·Óok als dt zieke In kwestie niet bij AA is, . kunnen zijn familieleden zich aansluiten bij Al-Anon. Tel. 014155..51.90 ëri 014/63~39: 86 ')\' AL-ATEEN is er ~oor de kinderen van alkoholisten. De bijeenkomsten staan open voor kinderen van 12 tot 21 jaar. Tel. 014/ 55.51 ;90-èn 014/ 42.13.09 Bereikt AA veel mensen met drankproblemen? Als je bedenkt dat er heel veel alkoholisten zijn - ik denk dat er op 20 huisdeuren wel één is waar zo iemand woont - dan bereiken we niet zoveel zieken. Maar het is ook verdomd moeilijk, dat loslaten. En de mensen moeten het zelf willen, niemand kan hen dwingen want dan helpt het niet. En hoe meer verwijten ze krijgen van de buitenwereld, hoe meer 'goede raad', hoe meer ze hun kop in het zand steken. De buitenwereld moet alkoholisme als een echte ziekte erkennen waarvoor men zich niet hoeft te schamen maar waarvoor men hulp kan vragen zoals de andere zieken dat ook doen. Die gaan toch ook naar de dokter en dat vindt iedereen gewoon. Zo zou de zieke-alkoholist naar AA moeten komen. Maar zo ver zijn we nog lang niet, al is er de laatste jaren wel een andere mentaliteit gegroeid bij de mensen. Gelukkig maar. • 11


~~

~41-.

)>~: )>""f:-

~ .

'-'

•' '

"'1

1

-r /~

-

)>,_

-~~(

.

_;-

'

t'-A 1~\

/~

t"r

I SPORTI

"' ~~~ <t )')

-

,..... -~~· .(

)>~.. _;-,

Sportvrouw van het jaar

Amazone Karin Donekers ,Prestaties leveren stimuleert je maar... de groep vind ik het tofst!, Achteraard 38, Minderhout! Daar woont ze, onze sportieve amazone en 6de jaar leerlinge van de Vrije Land- en Tuinbouwschool te Hoogstraten. Temidden van het groen der weiden en op enkele honderden meters verwijderd van het voortdurend gewoel van het heen- en weerkerend vrachtvervoer op de rusteloze E-19, is Karin opgegroeid. God, wat moet hier vroeger een paradijselijke stilte geheerst hebben. Zouden 'De Witte' en 'Pallieter' zich hier niet thuis gevoeld hebben? 'Sportvrouw van het jaar!' Karin had het zeker niet verwacht, en ze meende het! Toch scheen ze zichtbaar verheugd met die onderscheiding. 'Niet dat ik zo'n geweldige dingen gepresteerd heb!' Nou, nou , Karins palmares mag gerust onder het lezersoog geplaatst worden. Militaries, zomertornooien, winterindoors, voltige, het buitenland! Ze kan er eenvoudigweg niet genoeg van krijgen. Eventjes op een rijtje zetten! crossen Merksplas Linden Schoonbroek Mol

3e 9e 4e 7e

plaats plaats plaats plaats plaats

paard Adela Adela Adela Adela

klasse middel middel begin. begin.

tornooien Minderhout VIimmeren Merksplas

plaats discipline paard 7e plaats springen Brilt 2e plaats Britt dressuur Adela Ie plaats dressuur Se plaats Brilt dressuur 2e plaats dressuur Adela Brecht 3e plaats dressuur Britt Zandvliet Ie plaats dressuur Adela 3e plaats springen Adela Zoersel 2e plaats springen Adela I balk gemist springen Boezingen Adela (Zoersel was een privinciaal tornooi en Boezingen een na tionaal!) military Kalmthout Genk Dyon Minderhout

7e 2e 16e 19e

plaats plaats plaats plaats plaats

Toch om 'u' tegen te zeggen, niet? De bekroning en tevens absoluut hoogtepunt van het seizoen was voor haar ongetwijfeld de nationale selectie voor het Europees Kampioenschap Military voor Juniores. Zo'n wedstrijd is een zware discipline, het vraagt een enorme uithouding van zowel paard als ruiter en wil men hierin iets presteren , moeten beiden in optimale conditie verkeren. Slechtgetrainde paarden worden zelfs niet toegelaten of worden onderweg gewoonweg uit de koers gezet als blijkt dat ze over onvoldoende reserves beschikken. Dit overkwam de uit één amazone bestaande Zweedse delegatie. De combinatie werd de start geweigerd. Zo'n wedstrijd wordt uitgesmeerd over drie dagen waarin achtereenvolgens dressuur, cross en jumping op het programma staan. Daarvoor verbleef Karin 5 dagen in Dyon, in Frankrijk. Ze werd daar niet alleen aangemoedigd door de buitenlandse delegaties maar ook door een 70-tal koppen tellend Minderhouts legioen. Ze 12

paard Britt Britt Britt Horizon

klasse middel licht middel licht middel licht middel middel middel middel

klasse serie 2 serie 2 serie 2 serie I

behaalde daar een 16e "plaats op 58 deelnemers maar ze was de beste landgenote. Ook in 1989 bestaat de kans dat ze België zal vertegenwoordigen in Lausanne in Zwitserland. In elk geval heeft ze de zekerheid gekregen van het nationaal bestuur zich op dit evenement voor te bereiden. Gekozen worden is natuurlijk nog een andere zaak maar Karin, vasthoudend als ze is, zal er zeker het uiterste voor doen om er bij te zijn. Toffe groep Vanaf haar 9de levensjaar reeds huppelt Karin rond op een paarderug. Tot haar 15de bleef het een pony maar dan kwam de grote vierpoter op de proppen en het serieuze werk! Ongetwijfeld heeft ze veel meegekregen van haar vader Vic, die altijd een fervent ruiter geweest is en nog is, en daarbij over een aantal paarden beschikt waarmee dochterlief vrij kan rondhossen. Marc Rigouts, gekend kampioen in dit milieu, heeft haar heel wat wijs-

Karin en Adela: een uitstekende combinatie! heid bijgedracht, Raf Desmedt was haar raadgever in de militaries en de groepscommandanten uit de St.-Clemensrijvereniging zorgden voor de rest. Zelf is Karin begeleidster van een groep ponyruitertjes waar ze ook provinciaal kampioen mee werd , terwijl ze zelf nationaal kampioen werd met een groep van de St.-Clemensruiters. Van ongelukken is ze tot hiertoe gespaard gebleven en daar prijst ze zich alleen maar gelukkig om. Of ze nog een andere hobby beoefent? Jawel, lopen doet ze graag en aan de Hoogstraatse stratenloop nam ze ook reeds tweemaal deel. Waar ze het meest deugd aan beleeft is het leven binnen de rijvereniging. Tof vindt ze het en dan zie je de lichtjes tintelen in haar vrolijke tienerogen. Een enorme sfeer heerst er in die groep die al jaren goed is samengebleven. Wanneer ze ermee gaat stoppen? Domme vraag! 'M'n paard kan ik niet missen! ' Kario gefeliciteerd en volgend jaar ... Europees kampioen!? •

KOMTKIJKEN naaronze grote keus in kerstartikelen

VAN BERGEN & Co. Gelmeistraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/ 3147750


SPORT

Sportman van het jaar:

Volleyballer Henk Strijbos 23-jarige Henk Strijbos uit Wortel begint zijn sportloopbaan met voetbalschoenen bij VNA waar hij speelde bij de Scholieren. Zijn eerste volleybalsprongen doet hij bij ReereavoL Door intensieve zelftraining komt hij op Gelroersniveau waar hij aansluit in 1982. Gedurende 2 seizoenen speelt hij daar in de 3de gewestelijk e afdeling. Met de A-jeugd (18-jarigen) wordt deze afdeling 4de in het nationaal kampioenschap en win t het gewestelijk en provinciaal kampioenschap. Die goede resultaten waren volgens Henk vooral te wijten aan een goede teamgeest tijdens de match - met zijn allen proberen de tegenstrever te kraken - en ook na de match wanneer de spelers hun best deden 4 à 5 bakken bier tot leeggoed te herleiden waarna er nog een ijskast gekraakt werd bij een medespeler! .. . Maar dat waren de wilde jaren, die zijn nu voorbij want het volleybal begint serieus te worden. Een volleybalclub uit Merksplas krijgt Henks capaciteiten in het oog en engageert hem. Drie seizoenen heeft hij er gespeeld met telkens een overgang van een jaar. Ondertussen traint hij ook de damesploeg van de Gelmers; hij probeert er de dames volleybal- en andere knepen aan te leren. In 1987 komt Henk terecht bij de volleybalclub van Herentals, een ambitieuze eersteklasser die dat jaar voor de eerste maal in ereklas-

se speelt. Het seizoen eindigt voor de club met een 6de plaats in de eindrangschikking en men was tot in de halve finales voor de beker van België geraakt. Voor Herentais waren de verwachtingen voor dat jaar ingelost. Het seizoen van 1988 wil Herentais bij de 4 eerste ei ndigen of de beker van België winnen; voor het volgend seizoen, '89 dus, ambieert men de titel. Ambitieuze verwachtingen, dat is zeker, maar Herentais bouwt op zijn groep jonge spelers, waaronder Henk, aangevuld met enkele buitenlandse ervaren krachten. Vanaf dit jaar is Henk definitief bij Herentais aangesloten en hij kijkt uit naar de Europese konfrontatie. Zijn grote ambitie is om te spelen met de nationale volleybalploeg. Binnenkort kan Henk zijn troeven al uitspelen in een internationaal tornooi. Hij behoort tot de 3 spelers die Herentais heeft vrijgegeven op vraag van de Belgische Volleybond om deel te nemen aan de wedstrijden van De Witte Molen in Sint Niklaas op 26, 27 en 28 december. Geselecteerd worden voor de nationale ploeg zit er nog niet zo d irect in want dan moet men wel bij de 12 beste spelers van het land behoren. Niet dat hij daar zijn best niet voor doet want omzeggens al zijn vrije tijd gaat naar de volleysport, '300 dagen per jaar ben ik daar mee bezig', vertelt hij. Geen volle dagen natuur-

lijk want Henk is bij de grootste werkgever van Hoogstraten waar hij wel extra facili teiten krijgt om zijn sport te beoefenen. Hij krijgt ook enorm veel steun van zijn werkmakkers. Met zijn inzet en ijver voor zijn sport, zijn levenslust en zijn totale afwezigheid van vedettenallures, is Henk Strij bos terecht de sportman van het jaar in Hoogstraten en wie weet, misschien wordt hij wel abonnee voor deze titel. •

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAIERS Grote keuze uit de volgende merken: • SOLO * STIHL • ISEKI

• GAMO

*

WOLF

De bosmaaier maait en snijdt overBI. daar waar de grBsmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaiers.

Kerkstraat 15

2330 Merksplas

Kopje van vorige maand was: Dimitri Vermander Vrijheid 164-166 / 2320 Hoogstraten

Dit alles bij ..... .

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur.

13


SPORT

Sportploeg van het jaar:

De Schutters van Sint Joris uit Meerle Bij sport denk je niet zo onmiddellijk aan een gilde. Mannen met pet, rode halsdoek en boerenkiel en vrouwen met lange rokken, sjaal en trekmuts, dat is de gilde voor een buitenstaander. En zo komt de gilde ook meestal naar buiten: koningen en keizers met zilverwerk op de borst en hun reidansende vrouwen. Maar eigenlijk gaat het om het schieten, het aanspannen van de boog, het richten van de pijl en het raak schieten, daar komt het op aan. En daar kennen ze iets van bij de Sint Jorisgilde van Meerle. Zij zijn van de besten uit de streek als je naar hun palmares kijkt van het afgelopen seizoen: - Algemeen kampioen '88 van het gewest (Bond van 9 kruisbooggilden) met het rekordcijfer van 207 punten gemiddeld per schieting. De 6 beste schutters die dat cijfer gezamenlijk op hun naam schreven zijn: Wim Bastiaansen, Jan Gijsbregts, Karel Verschueren, August Brosens, Marcel Verschueren en Harry Vanderhenst. - De gilde behaalde voor de 3de keer, en nu definitief, de wisselbeker ' Leemans'. - Ze wonnen de beker 'Dupret'. - De 6 eerste schutters van de gilde behaalden de Iste prijs bij de schild-schieting in Sprundel. - Gildezuster Diane Verheyen werd voor de 2de achtereenvolgende keer kampioen bij de dames. Bijkomende goede punten kreeg de gilde voor

haar vertegenwoordiging bij de wedstrijden: gemiddeld 35 schutters waren aanwezig bij elke buitenschieting; verder ook nog voor de aktiviteiten waarmee de gilde dit jaar naar buiten kwam: een tentoonstelling in het Hoogstraars stadhuis bij de opening van het toeristisch seizoen en de organisatie van het grootse gildefeest in de zomer van '88 waaraan 60 gilden deelnamen. De St. Jorisgilde heeft momenteel 40 schutters waarva n 3 vrouwen die met hetzelfde wapen schieten maa r uitkomen in een eigen kategorie. Het wapen van de gilde - of liever: hun sportgereedschap - is de Sint Jansboog, een kruisboog die zo genoemd wordt om het verschil aan te tonen met de 'kleine kruisboog'. Tot het begin van deze eeuw schoot de gilde nog met de voetboog: een boog met onderaan een beugel waar men de voet op plaatste waarna de boog werd opgewonden in plaats van aangespannen zoals dat met de gewone boog gebeurt. De Sint Jorisgilde houdt, zoals alle gilden, van vieren en fees ten maar dansen komt er niet aan te pas. Zij mag zich, volgens het reglement, wel ' betamelijk' vermaken maar sinds I880 hoort daar het dansen niet meer bij. Het werd toen afgeschaft met de clausule dat 'het nooit meer ingevoerd mocht worden'. Het is misschien daarom dat er zo' n goeie schutters zitten in de Sint Jorisgilde. Zij kunnen hun tijd niet met dansen verdoen ... •

Een familie die de gilde eer aandoet: de gildebroeders en -zusters Verschueren in vol ornaat. 14

e

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

fiROEl JOOS en GERDA CROES-ROM BOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie (HZC) Het eerste periodekampioenschap is voorbij! Net zoals vorig jaar is er ook nu weer een ploeg die, aan de klassering te zien, met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De Pacha is niet alleen van naam veranderd, maar heeft blijkbaar ook aan de kwaliteit van het team gewerkt. Inderdaad, de Gerstetonne scoort zeer vlot en daar zal ex-Hoogstraten spits Marc Ceusters wel niet vreemd aan zijn. Het eerste periodekampioenschap kunnen deze jongens alvast op hun naam schrijven. Ook de nieuwkomer in de competitie, Icarus, draait zeer goed mee, zoals voorspeld was trouwens. Ook zij zijn altijd in de kop van het klassement te vinden. Samen met de Rigy Boys hebben zij de jacht geopend op Gerstetonne. De onbetwiste leider van vorig jaar is nu heel wat verder in het klassement terug te vinden. Zit er sleet op de veteranen of hebben zij nog iets in petto voor de terugronde? In tegenstelling tot vorig jaar is de winnaar van het eindklassement dit jaar gewoon kampioen. Verder wordt er ook gespeeld voor de HZCbeker. De winnaar van deze beker en de drie periodekampioenen spelen de eindronde. De winnaar van de eindronde speelt tegen de kampioen van de competitie voor de 'Supercup'. Stand na de lste periode: (10 wedstrijden) pnt. I. Gerstetonne 20 2. lcarus 15 3. Rigy Boys 15 4. Sporto 12 5. Hooghuis 12 6. Brandweer IJ 7. Diesels IJ 8. Vito JO 9. Soccer JO 10. Ruiterspleintje 9 IJ. Veter. Meer 8 J2. Sportclub-'86 8 13. Veter. HVV 7 J4. Kokemdrin 2 15. KWB-Wortel J.


SPORT

F.C~ ,:Meer

met schaamrood In het leven wisselen blijdschap en ontgoocheling elkaar af. Zo gaat dat ook in de sport. Het laatste weekend van november was er een om veel miserie te doen vergeten. Bijna al onze elftallen waren aan de winst. Ook ons lste elfta l! En dat maken we maar zelden mee de laatste tijd. H et volgende weekend was weer ontgoochelend. Immers het lste elftal verloor bij hekkesluiter Zwaneven. De reserven verJoren op eigen veld tegen Antonia terwijl ons trots knapenelftal in Brecht een pandoering kreeg, die nog lang zal blijven nazinderen in de kuiten van onze jeugd. Tegen Wortel ondervonden we dat de malaise in ons I ste elftal nog lang niet voorbij is. Men zoekt natuurlijk naar de oorzaak . Degenen die ons clubleven slechts vanop afstand volgen of zelfs nooit naar het voetbal gaan, weten het natuurlijk het best. Zo doen ze toch tenminste. Anderen zoeken de oorzaak weer elders. Dat is natuurlijk het gemakkelijkst. Wat er ook van zij, op het terrein dient het spel gespeeld door een ploeg van elf kameraden. Voetbal is een ploegspeL Hebben onze jongens tot op heden niet beter gekund? Zo ja, spijtig dan! Dan

Hoê~!Ver ·reikên

de Meerlese a·mbities? Meerle F.C. begon de maand november opperbest. Met liefst 5-0 werd Emblem naar huis gestuurd. Jos Van Dongen (2), Willy Miehielsen (penalty), WiJfried Pauwels en Dirk Van Bavet zorgden reeds aan de rust voor riante cijfers. Op 11 november trok Meerle naar Kalmthout om daar in het kader van de beker Jos Present de volgende ronde te gaan betwisten! Men kwam van een kale reis terug. Liefst met 5-2 ging men de mist in en het bekerliedje was dan ook uit. Op 13 november werd H.I.H. Turnhout partij gegeven om te proberen de 0-4 thuisnederlaag tegen de 'binken' uit te wissen. Niets daarvan, opnieuw een nederlaag en dit met 2-0. Het zwakke S.K. Beerse werd flink ingeboedeld met grote cijfers nog wel, 5- 1! Aan de rust was het nog maar 1-0 (M. Jochems) en bleven de bezoekers toch nog wel iets gevaarlijk! Wanneer Dirk Van Bavet nog tweemaal scoorde was de veer gebroken bij Beerse en Marcel Van Dun profiteerde ervan om 4-0 te netten. De bezoekers redden de eer maar Willy Miehielsen zorgde voor betaald antwoord. Alles bij alles geen denderende match maar we zagen toch weer vele doelpunten maken en de puntjes bleven thuis. Dat deed de koude voeten (eerste winterweer met natte sneeuw) toch vlug vergeten. Toch deed het nog eens deugd! De uitwedstrijd te Zandhoven eindigde op 0-0. Willy Miehielsen kreeg de kans om met een strafschop Meerle op voorsprong te schieten maar hij knalde op de staak. Doelman Sprangers zorgde ervoor dat onze netten proper bleven en zo bracht men een puntje mee! Tegen Grebbendonk werd gewonnen met 1-0. Was het omdat de Sint een 'envelop' gaf vóór de match, ik weet het niet, maar Meerle speel-

vragen we ons af hoe die plotse afgang toch te verklaren is. Zijn sommigen van slechte wil geweest? Zo ja, dan hebben zij aan zeer veel mensen een slechte dienst bewezen. Dat ieder een gewetensonderzoek moge doen en zien wat hij kan doen om betere prestaties te leveren. We hopen dat in de toekomst 'alle' mensen van 'goede wil' zouden zijn. Aan allen wensen wij zalige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Programma Zaterdag 7 januari 13 .00 u. Miniemen- St.-Lenaarts A 14.30 u. Veteranen - Oostmalle C 13.30 u. Oostmalle A - Preminiemen 14.30 u. VIimmeren - Juniores

Zondag 15 januari 15.00 u. F.C. Meer- Branddonk 09.30 u. Meerle - Reserven 09.30 u. Scholieren - Westmalle A 11.00 u. Knapen - Westmalle Zaterdag 21 januari 15.00 u. Veteranen - Westmalle C 13.30 u. Wuustwezel A - Preminiemen... 15.00 u. Wechelderzande- Juniores Zondag 22 januari 15.00 u. F.C. Meer - Zwaneven 09.30 u. Reserven - Westmalle 09.30 u. Meerle - Scholieren 11 .00 u. Meerle - Knapen

09.30 u. Wechelderzande - Reserven

Zaterdag 28 januari 13 .30 u. Preminiemen- Minderhout 15.00 u. Juniores- St.-Jozef 13.30 u. Merksplas A - M iniemen 15.00 u. St.-Job- Veteranen

Zaterdag 14 januari 13.30 u. Preminiemen - Westmalle A 15.00 u. Juniores - Lentezon 15.00 u. GooreindA-Miniemen 15.00 u. Wuustwezel- Veteranen

Zondag 29 januari 15.00 u. Ezaart- F.C. Meer 09.30 u. Dosko A - Reserven 09.30 u. Scholieren - St. -Lenaarts A 11.00 u. Knapen - St.-Lenaarts •

Zondag 8 januari 14.30 u. Weelde - F.C. Meer

de, en dan vooral in de tweede helft, zeer sterk. Dit resulteerde dan in een overwinning al was het dan maar met het kleinste verschil. Willy Miehielsen kon een prachtige voorzet van de 'kleine Pauwels' inkoppen! Al met al bli]ven de groenwitten tamelijk gunstig geklasseerd en hopen we maar op een flinke terugronde in 1989 zodat het verblijf in 4de provinciale niet langer hoeft verlengd te worden. De huid van de beer echter niet verkopen voor dat men hem geschoten heeft maar waar een wil is ... is F.Ç. Meerle! Als deze regels verschijnen zullen onze voetballers aan het genieten zijn van hun winterverlof. Aan bestuur, trainers en spelers, en ook aan de supporters een ZALIG EN GELUKKIG NIEUW JAAR! Programma Zaterdag 7 januari 15.00 u. Oostmalle-Miniemen Zondag 8 januari 14.30 u. F.C. Meer1e - Ranst 09.30 u. Reserven - Antonia 11.15 u. Juniores - Wijnegem 09.30 u. Westmalle - Scholieren 11.00 u. Westmalle - Knapen Zaterdag 14 januari 15 .00 u. Miniemen- St.-Job 15.00 u. Brecht- Preminiemen A 13.30 u. Preminiemen B- Oostmalle Zondag 15 januari 15.00 u. Nijlen - F.C. Meerle 09.30 u. Reserven - Meer A 11.1 5 u. Juniores- Schoten 09.30 u. Wortel - Scholieren 11.00 u . Wortel - Knapen Zaterdag 21 januari 13.30 u. PreminiemenA-Wortel 10.30 u. Wuustwezel - Preminiemen B Zondag 22 januari 15.00 u. Grobbendonk - F.C. Meerle 09.30 u. Wortel - Reserven

mode... KARL'S-COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas

Tel. 014/ 63.31.99 09.30 u. Kaart - Juniores 09.30 u. Scholieren - Meer 11 .00 u. Knapen - Meer Zaterdag 28 januari 15.00 u. Miniemen- St.-Lenaarts 13.30 u. VIimmeren - Preminiemen A 13.30 u. Preminiemen B - F.C. Turnhout Zondag 29 januari 15.00 u. F.C. Meerle - Wechelderzande 09.30 u. Reserven - Wechelderzande 11.15 u. Juniores - Brecht 09.30 u. Wuustwezel - Scholieren 11.00 u. Wuustwezel - Knapen • 15


SPORT

H.V.V. weer in bèt peloton Om het in wieiertermen uit te drukken, zou men kunnen stellen dat de aansluiting met de overige deelnemers werd gemaakt. In november heeft H. V.V. geen enkele match verloren en wanneer we de eerste decembermatch meerekenen, levert de balans 7 op 10 op. H.V.V. speelde gelijk tegen Zwarte Leeuw en behaalde een gelijkaardig resultaat op Gerhees en OverpeiL Thuismatchen tegen Tienen en Virton leverden 4 op 4 op. De verplaatsing naar Witgoor, waar H.V.V. één van haar betere prestaties neerzette, leverde spijtig genoeg niets op. Dat is voetbal en daarmee moet men ten allen tijden rekening houden in de voetbalwereld. Met de match tegen Heultje voor de boeg, moesten we ervan uitgaan dat H. V. V. in het beste geval met 14 punten uit 15 matchen de terugronde kan ingaan. Het kunnen er ook I 3 of in het slechtste geval I 2 zijn. Na de winterstop beginnen we met 2 thuismatchen, immers Turnhout en Beringen komen -telkens op zaterdagavond- naar de Thijsakker. Indien H . V. V. de lijn kan doortrekken, moeten de rood-witten eind januari '89 eindelijk staan op de plaats die men voor het seizoenbegin nastreefde. Vermelden we nog in de rand dat H.V.V. 11 in 10 opeenvolgende

matchen ongeslagen bleef en dit een plaats in de top drie opleverde. Programma Zaterdag 7 januari 15.00 u. St.-Lenaarts - Preminiemen A 14.30 u. Turnhout F.C. - Reserven 19.30 u. Hoogstraten V.V.- F.C. Turnhout Zondag 8 januari 10.00 u. Miniemen A - Herenthout 10.00 u. Miniemen B - White Star A 09.30 u. Knapen - Herenthout 09.30 u. Kasterlee - Scholieren 09.30 u. Kasterlee - Juniores A Vrijdag 13 januari 20.00 u. Beringen - Reserven Zaterdag 14 januari 13.30 u. Preminiemen A - Oostmalle A 19.30 u. Hoogstraten V.V. -Beringen Zondag 15 januari 11.00 u. Zwarte Leeuw - Miniemen A 11 .00 u. Zwarte Leeuw - Knapen

Miniemen: Se plaats 17 pt. PreminiemenA: le plaats 24 pt. (max.) PreminiemenB: 2e plaats 22 pt.

Inderdaad is het bijna een maand geleden dat Wortel nog eens won. Zware velden verhinderen om echt goed technisch te voetballen, iets wat Wortel nodig heeft om doelkansen te scheppen. Komen er dan kansen dan wordt een echte doelpuntenmaker gemist. De laatste vier wedstrijden werden a llen verloren. In Weelde verliezen de spelers zowel de 2 punten als het mosselsouper dat door de voorzitter gegeven zou worden bij overwinning. Door deze nederlagen begint Wortel uitzicht te krijgen op de degradatieplaatsen. Op 11 december werd de derby tegen Meer gespeeld. Deze wedstrijd moet door Wortel gewonnen worden, willen we met gerust gemoed de winterstop ingaan. Ruststand is 0-1 voor Meer. Deze ruststand begint de gemoedsrust aan te tasten, zeker bij de supporters, die zich enkel nog laten sussen aan de toog in de kantine. De 2e helft geeft echter een ouderwetse Wortelse ploeg te zien. De supporters krijgen na de rust de kans om Dré Snoeys te ontdekken of te herontdekken; inderdaad, door zijn inzet en snelheid komen er kansen en die worden ook benut. Eindstand: 3-2.

Ondertussen hebben de meeste ploegen de heenronde van de kompetitie afgewerkt, met volgende tussenrangschikking: lle plaats 13 pl. Ie ploeg: 9 pt. lOe plaats Reserven: 12 pt. 8e plaats Juniors: lle plaats 6 pt. Scholieren: 8e plaats 9 pt. Kadetten: 16

Programma januari Ie ploeg + supporters: 8-1-89 14.30 u.: Branddonk - Wortel 15-1-89 15.00 u. : Wortel - Ezaart 22-l-89 15.00 u.: Wortel - Weelde 20-1-89 TEERFEEST VNA 29-1-89 15.00 u.: Flandria - Wortel Reserven 8- 1-89 9.30 u.: Wortel - Westmalle B 15-1 -89 9.30 u.: Antonia A - Wortel 22-1-89 9.30 u.: Wortel- Meerle Juniors 7-1-89 14.30 u.: Zwarte Leeuw- Wortel 14-1-89 15.00 u.: Wortel- Antonia B 2 1-l-89 15.00 u.: Minderhout-Wortel 28-1-89 15.00 u.: Wortel- Oostmalle Scholieren 8-1-89 9.30 u.: St.Lenaarts A- Wortel

~ ~-

11

09.30 u. Scholieren - Zwarte Leeuw 09.30 u. Juniores A - Zwarte Leeuw 11.15 u. Juniores B - Schilde S.K. Zaterdag 21 januari 13 .30 u. WestmalleA-Preminiemen A 13.30 u. Oostmalle B - Preminiemen B Zondag 22 januari 10.00 u. Miniemen A - Retie 10.00 u. Miniemen B - Wortel 09.30 u. Knapen - Retie 11.00 u. F.C. Turnhout - Scholieren 11.00 u. F.C. Turnhout - Juniores A 09.30 u. Wuustwezel - Juniores B Vrijdag 27 januari 20.00 u. Reserven - Looi Zaterdag 28 januari 13.30 u. Preminiemen B - St.-Lenaarts 20.00 u. Looi - Hoogstraten V.V. Zondag 29 januari 11.00 u. O.G. Vorselaar- Miniemen A 09.30 u. Verbr. Arendonk - Miniemen B 11.15 u. O.G. Vorselaar- Knapen 09.30 u. Scholieren - Dessel 09.30 u. Juniores A - Dessel 11.15 u. Juniores B- Schoten 15-1-89 9.30 u.: Wortel - Meerle 22- 1-89 9.30 u.: Loenhout - Wortel 29-1-89 9.30 u.: Brecht A - Wortel Kadetten Zelfde programma als scholieren. Wedstrijden om 11.00 uur. Miniemen 8-1-89 9.30 15-1-89 11.15 22-1-89 10.00 29-1-89 9.30

u.: u.: u.: u.:

Flandria - Wortel Wortel- Weelde A Hoogstraten-Wortel White Star - Wortel

Preminiemen A 7-1-89 13.30 u.: 14-1-89 13.30 u. : 21-1-89 13.30 u.: 28-1-89 13 .30 u. :

VIimmeren - Wortel Wortel - Loenhout A Meerle A- Wortel Wortel- St.Jozef

Preminiemen B 7-1-89 13.30 u.: 14-1-89 15.00 u.: 21-1-89 13.30 u.: 2R-I-89 15 .00 u.:

Vrij Arendonk- Wortel Wortel- FC Turnhout C Retie B- Wortel Wortel- Zwarte Leeuw C


SPORT

Goed gaat het op d it ogenblik zeker niet met de groenwitte jongens van de Hoge Weg. Kon men in het begin van het seizoen hier en daar nog wat graantjes meegrabbelen, dan noteert men de laatste wedstrijden nederlaag op nederlaag, zowel thuis als op vreemd terrein. Een kentering ten goede mag zeker niet te lang op zich laten wachten wil men niet in een benarde positie belanden. Reden zijn er wel voor deze peruhele toestand! Enkel~onrnisbare pionnen zijn reeds geruime tijd uitgeschakeld door ernstige kwetsuren en dan zul je merken dat in zo'n ongeluksperiade sommige spelers het nog wat op de heupen krijgen met onwelkome schorsingen als gevolg. Men hoopt na de jaarwisseling enkele titularissen te recupereren om terug een volwaardige ploeg binnen de lijnen te krijgen. Iets verwij ten kan men de vervangende juniores niet, die jongens haalden het onderste uit de kan maar ze werden gewikt en nog iets te licht bevonden. Eventjes terugblikken op de voorbije wedstrijden Branddonk, een tegenstrever die in normale omstandigheden binnen het bereik ligt, kwam op bezoek maar de jongens uit Retie namen resoluut het heft in handen en aan de rust wees de stand reeds 0-2. Nadien slaagde Fons Aerts er nog wel in te milderen maar een goedgeorganiseerde bezoekende defensie toonde geen genade meer met een moedig strijdend M. V. V.! Een weekje later trok men met veel moed naar Ezaart. Moed volstaat echter niet a ltijd en met een 5-3 nederlaag in de plunje-

zak kon men terug naar Minderhout. De eerste helft verliep zonder problemen waarbij men zelfs op voorsprong kwam. Na de koffie had de te jonge ploeg zijn beste pijlen verschoten. Luc Broes, Dirk Goetschalckx en Ronny Bolckmans waren de M. V. V.-doelschutters. Zou het dan tegen Flandria lukken? Vergeet het maar, liefst zeven basisspelers moesten vervangen worden. Met de moed der wanhoop stond men aan de aftrap maar men zou zijn huid duur verkopen. Reeds vroeg in het duel miste de thuisploeg een strafschop en Flandria liep daarna uit tot 0-2. Fons Aerts restde-de eeï maar verder kwamen de allesgevende jongeren niet. Eindstand 1-2! , Tussendoor werd de wedstrijd op White Star ' Schorvoort uitgesteld en dan kwam Gierle, een ernstig titelkandidaat op bezoek. Snel en snedig op de bal en afwerken aan honderd procent! Ziedaar het concept voor goed voetbal. M.V.V. verloor er het noorden bij en incasseerde een pijnlijke nederlaag! Mag men de heropstandig na nieuwjaar verwachten? Dit is de vurigste wens van spelers, bestuur en supporters voor het nieuwe jaar! Wedstrijden Zaterdag 7 januari 14.30 u. Juniores - Lille 13.00 u. St.-Job A - Miniemen 13.30 u . Westmalle A- Preminiemen Zondag 8 januari 14.30 u. Zwaneven- Minderhout V.V. 09.30 u. Scholieren - Zoersel 11.00 u. Knapen .- Zoersel Zaterdag 14 januari 15.00 u. Zoersel - Juniores 13.30 u. Preminiemen - St.-Jozef A

Zondag 15 januari 15.00 u. Schoor - Minderhout V. V. 09.30 u. Reserven - Schilde S.K. C 09.30 u. VIimmeren - Scholieren 11.00 u. Viimmeren - Knapen Zaterdag 21 januari 15.00 u. Juniores - Wortel 15.00 u. WuustwezelA-Miniemen 13.30 u. OostmalleA - Prem iniemen Zondag 22 januari 15.00 u. Minderhout V. V. - White Star 09.30 u . White Star - Reserven 09.30 u. Scholieren - Wuustwezel 11.00 u. Knapen - Wuustwezel A Zaterdag 28 januari 15.00 u. Zwarte Leeuw - Juniores 15.00 u. Miniemen- Loenho ut A 13.30 u . Meer - Preminiemen Zondag 29 januari 15.00 u. Minderhout V. V. - Mol Sport 09.30 u. Reserven - Merksplas 09.30 u. Oostmalle - Scholieren 11.00 u. Oostmalle A - Knapen • Er kunnen ongeveer 250 muizen in één gallon ( ± 4,5 liter) Als je het te druk hebt om je handen met hete lucht te drogen in een toilet, leid je een leven dat veel te druk is om gezond te wezen.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER BLEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

17


SPORT

Herenwinst in Meerhout Heren 111 zorgen weer voor een toppositie. Vorig jaar promoveerden zij naar tweed e gewest, en daar staan zij nu op een tweede plaats achter het o ngeslagen Merksplas. Deze twee ploegen staan nu reeds twee punten voor de achtervolgers en alles wijst erop dat zij gaan strijden voor de titel. Toch worden in tegenstelling tot vorig jaar, weinig wedstrijden met 3-0 gewonnen. Ook g unstig is het voor Heren IV. Zij verloren de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Beerse, maar sindsdien was er nog enkel setverlies. Zij staan nu samen met Beerse en Zevendonk op de eerste plaats. Tegen d at Zevendonk werd gemakkelijk gewon nen (3-0). Sommigen beginnen dan ook reeds met kampioenendromen rond te lopen. Heren 11 staat nog steeds voorlaatste ondanks h et nipte verlies tegen Zoersel (2-3), na een sfeervolle wedstrijd. Heren I behaalde de zo noodzakelijke overwinning tegen Meerhout (0-3) en kan nu echt aan het behoud beginnen denken. Met de komst van Waver en de reis naar Geel spelen zij nog tegen de leiders en de rode lantaarns. Ook in Geel zal dus moeten gewonnen worden. Na een reeks nederlagen hebben onze dames weer aangeknoopt met de overwinning. Toch zullen zij met een underdog-rol akkoord m oeten zijn. H etzelfd e geldt voor dames 11. Zondag in Malle werd een pittige wedstrijd in de vernieling gefloten door een dronken scheidsrechter met nipt verlies tot gevolg. D ames 111 halen regelmatig een overwinning, zod at het behoud in d eze reeks verzekerd b lijft. Dames IV zijn op zoek naar een nieuwe trainer. Omwille van werkaangelegenheden kan Ann V.D. Muysenbergh deze taak niet langer op zich nemen. Bedankt voor de geleverde inspanningen, Ann. ledereen gen iet nu van het eindej aarsverlof. Op 7/ 1/ 89 staan er enkele belangrijke thuiswedstrijden op het programma. W e hebben hard de supporters nodig en rekenen dan ook op hun aanwezigheid. Wedstrijden voor 7/1189 13.30 uur H eren IV - Amigos 6 Dames IV - Wevok 15.00 uur Dames 11 - Smash Dames 111 - Hoekse G ierle 17.00 uur H eren 111 - Rijkevoc Dames I - Zoersel 19.00 uur Heren II - Wechelderzande 21.00 uur Heren I - Waver Bekerwedstrijden op 14/1189 18.30 uur H eren I - Zoersel 20.30 uur Heren Il - Tielen Jeugdtornooi voor jongens tot 16 jaar op 15/ 1/89 van 13.30 tot 18.00 uur. Alles natuurlijk in de Spijkersporthal te Hoogstraten. •

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 18

Op 11 november werd in Meerle weer de wapenstilstand gevierd! Onze oud-strijders waren in groten getale opgekomen om de eredienst ter nagedachtenis van de gesneuvelden (zowel soldaten als burgerlijke slachtoffers) bij te wonen. Aan de monumenten werden toes praken gehouden, bloemen neergelegd, h et volkslied en de Vlaamse Leeuw gespeeld en de 'Last Post' mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Een gebed en een m oment van ingetogenheid s loot deze p lechtig heid af. Daarna trok men tradhiegetrouw naar het lokaal o m deze 11 november in een gezellige verbroedering door te brengen. Voorzitter P. Van Aelst en zijn naaste medewerkers hebben er weer iets goeds van gemaakt. 0 De werken aan de Ulicotensesteenweg vorderen nu zeer

goed. De 'nieuwe autostrade' zoals vele mensen zeggen, begint al aardig vorm te krijgen. 0 De Chiro bezorgde en verzorgde een aangename bonte avond . 't Was Plezant! De K.L.J. bracht een klucht op de planken 'De Suikernonkels' . Er was een goede opkomst en de vertolkers deden het goed! Toneel is nog niet dood in Meerle. 0 Op 26 november ging het teerfeest van de harmonie door. 's Mor-

gens werd er bloedworst gegeten. 's Middags werd een lekker maal opgediend en 's avonds waren er nog koeken. Dus van honger hebben was er geen sprake. Tussendoor werd er een wandeling gemaakt met o.m. een bezoek aan café 'De Grens'. De dag werd besloten met dans en zang. 0 Dat er nog veel gekaart wordt in Meerleweten we! Op 26 november, 2 en 10 december werd er bij Edw. V.d. Heyning nink op los ' gerikt'. 0 Dat de ' G roentjes' nog altijd een steuntje geven aan de elftallen van Meer Ie F. C. is misschien niet door

iedereen geweten. Door het jaarlijks verkopen van de voetbalkalender krijgen zij wat centjes binnen die dan door Sinterklaas aan de kapiteins van de ploegen worden afgegeven. En ook de 'kindjes' worden niet vergeten. Op 4 december deelden de Sint en zijn Pieten ook weer fruit, ballonnen en kleurboeken uit. Toch ook een mooie traditie, die we graag nog lang zien standhouden. Al was het niet zo gemakkelijk met de ballonnen, hé Sint! 0 Raar m aar waar! Onze juniores

kan u beslist raden. 0 Op 17 decem ber ging ook weer het grote mosselfeest door, ingericht

door K.L.J.! 0 Op diezelfdedag teerde F. C. Meerle. Later wel wat meer over deze festiviteiten. Op 26 december (2e Kerstdag)i<rijgen de jeugdvoetbal/erfjes hun kerstfeest. René Manshouwer werd uitgenodigd. Dus sensatie verzekerd. 0 Dit was het voor 1988! Aan onze trouwe lezers een 'GELUKKIG 1989'! • ·

garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occas1ons St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

m

Wintergraf

(voetballers) g ingen een vriendschappelijke wedstrijd spelen in PoppeL Stel j e nu voor dat zon dagnamiddag één van die Meelse sjotters t huis tegen m a zegt: 'Ma , ik heb verloren , maar Meerle heeft toch gewonnen.' 'Hoe kan dat?' zegt die sportieve moeder. 'Wel kijk, hé ma, ik heb met de mannen van Poppel meegedaan, want die hadd en spelers te kort. Dus m a , je verstaat h et nu hé. Poppel heeft verlo ren (en ik was echt goed vandaag), mijn kameraden van de juniores van Meerle, speelden toch beter.' D Op 3 december werd er gezellig gefeest bij de K. V .L. V. teMeerleen dit om het 75-jarig jubile um te vieren. Om

10.30 uur werd een plechtige dankmis opgedragen met vlaggewijding in de kerk. Daarna werd er aan een feesttafel aangezeten. Van 16 tot 17.30 uur werd een receptie aangeboden aan de genodigden in het K.L.J. -Iokaal. 'sA vonds vond een groot verbroederingsjeest plaats tussen L.G. en K. V.L. V. en dit in de parochiezaal. En dat het er gezellig aan toeging en dat er veel gepraat en gelachen werd,

Veel ijs en sneeuw hebben we nog niet gezien, wel regen, mist en laaghangende bewolking. Op het kerkhof echter, neemt men zijn voorzorgen: het hooi op de grond moet de aarde zacht houden voor de graven die bij vriesweer worden gedolven.


MEERLE

Het lange Roomse leven van de Boerinnenbond KVLV-Meerle is zopas 75 jaar geworden en heet allang niet meer 'Boerinnenbond' al zal het Kristelijk Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen nog dikwijls zo genoemd worden (Boerinnenbond ligt nu eenmaal veel gemakkelijker in de mond dan dat saaie letterwoord KVLV). Toen de Boerinnengilde in 1913 in Meerle werd opgericht, waren het ook bijna uitsluitend boerinnen die zich aansloten bij de nieuwe vereniging. Bij de stichting waren ze met 85, een heel aantal als je denkt dat ze te voet over slijkerige wegen naar het dorp moesten komen. Op die stichtingsvergadering werd dan ook besloten om stillekesaan te beginnen: één samenkomst per jaar en een lidgeld van 65 centiem was voldoende voor leden die over weinig tijd en weinig geld beschikten. Die ene jaarlijkse vergadering begon in de kerk na het zondagse lof met een toespraak van mijnheer pastoor en werd voortgezet in de zaal met een voordracht over onderwerpen a ls: de hoedanigheid ener goede huisvrouw, de hoenderkweek, de kalverkweek, gezonde melkwinning .. . Vanaf 1925 kregen de boerinnen wat meer tijd en mocht er al eens feest gevierd worden: in die tijd waren er 3 samenkomsten per jaar waarvan één feestvergadering die 's morgens begon met een mis waarna de moeders allemaal naar huis gingen om daar het eten klaar te maken om 's namiddags weer naar het dorp te trek ken, het lof bij te wonen, naar een voordracht te luisteren om uiteindelijk aan de feestmaaltijd te beginnen d ie bestond uit boterhammen en spekulaas. In een oud verslagboek staat te lezen hoe het toeging op een gewone vergadering: 'Z.E.H. Proost sprak een roerend woord over de rozenkrans in de huiskring. Juffrouw Peers gaf een degelijke beroepsles hoe jaarlijks het haverkaf vernieuwen in de matras. Na deze les begonnen de moeders te spreken over het schandaal dat de laatste week onze gemeente in beroering bracht. Vrouw Huis-

kunnen dan verongelukken. Maar dat vrouwen zo gemeen en onzedig kunnen zijn loopt de spuigaten uit. ledereen was blij dat het niet iemand van hun familie was!!!' In de twintiger jaren begon men ook met het geven van korte leergangen, o.a. van snit en naad en nog later, in 1928, werd er voor de eerste maa l aan ontspanning gedaa n op de vergaderingen. Daar zorgden dan de B.J.B.meisjes voor die kwamen zingen en reiflansen want hun moeders werden niet geacht dat op hun leeftijd nog te doen. Pas in de jaren 50 kregen de landelijke vrouwen wat meer tijd, o f liever: ze gunden het zichzelf om hun vergaderingen niet meer op zondag maar in de week te houden. Ze dierven er hun werk al eens voor laten staan en besloten om hun vergaderingen voortaan altijd met een koffietafel te besluiten in-plaats van één keer per jaar. Die koffietafel bleek

Het bestuur van KVL V-Meerle op de viering van hun 75-jarige werking op 3 december. sens reed namelijk op een fiets. ledereen vindt hl?t al erg genoeg dat de mannen op zo'n ijzeren gevaarte rijden waar ze niets anders mee

DE BLOEMENLIJN (014) 63.45.16

Bestel telefonisch! (ook met creditkaa rt!! !) Levering bestelling binnen 4 uur! Factuur volgt later. ..

De telefoon ... ! Uw Bloemenvriend! Kwaliteit en een uitzonderlijke service, daarvoor moet je bij bloemen CA 1TLEYA zijn . Leopoldstraat 60 - 2330 Merksplas Alle dagen van 9 tot 7 - Zondag van 9 tot 3- Woensdag gesloten

·~' ~··~ ·

. !!!! ---

een groot succes want van toen af ging het aantal aanwezigen op de vergadering met spro ngen naar omhoog. Het was ook in die tijd d at men schuchter begon met het organiseren van uitstapjes, niet zomaar voor de pret natuurlijk maar om wat bij te leren over de stiel. Zo werd er uitgereden naar de Bloemmolens van Merksem en naar de melkfabriek van Inza, niet met de bus zoals nu maar met de kamion van de melkerij. Met een paar banken in de kamion en een stoel voor het in- en uitstappen , was dat nog best gezellig. In 1955 vierde de gilde haar 300ste lid. De werking van de vereniging was toen ook uitgebreid met de 'Gezinsaktie' met lessen en voordrachten, speciaal voor jonge ouders. De gilde bleef groeien en telde bij na 400 leden in 1970. Toen kreeg Meerset Dreef een eigen afdeling en werd in Meer Ie de KA V opgericht zodat de KVLV moest verder boeren met nog een goeie 200 leden. Dit aantal is nu, op de 75ste verjaardag, alweer gestegen tot 310. Daarvan zijn er 27 bestuursleden die zorgen voor een gevuld jaarprogramma met lessen, bijeenkomsten, uitstappen en vieringen. Naar ~?uiten toe is er elk jaar de grote Landbo uwdag waarop het hele dorp wordt uitgenodigd om te komen kijken en proeven van de vruchten des velds. Het gaat goed met KVLV -Meerle . Gelukgewenst en tot over 25 jaar! •

~

19


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. Misschien zou ik moeten beginnen met mezelf voor te stellen. Maar dat ga ik niet doen. Diegenen die me kennen van

@©®@l @~ @JU'®®lf die weten genoeg. De anderen kunnen natuurlijk zitten wachten tot mijn verzameld werk verschijnt bij DE HOOGSTRAATSE PERS. Maar ik heb bedongen dat dat pas postuum zal gebeuren. Dat kan dus nog wel even duren. Veronderstel ik toch. Ik ga daaraan nu dus geen woorden en papier vuil maken . Want ik zal zo al plaats te kort komen en u als lezer tijd te weinig om die alsmaar dikker wordende

[}u@@@~~([@@~~@

maand te lezen. (Het woord 'alsmaar' heb ik eventjes opgezocht om te zien of het wel bestaat zoals ik het bedoel. En dat doet het.) Niet dat ik in deze , mijn nieuwe woonplaats, al diep genoeg

W@U'il®O @®~@!}u@~@[Ji) ben om van binnenuit dit dorpsgebeuren in het lang en het breed te belichten. Maar ik heb toch al enige houvast, genoeg om het hier, vanaf de rand, zeg maar vanop de Rooimans uit de doeken te doen. (Eigenl ijk had ik me al net zo goed in het kort voorgesteld, dat was al veel sneller gebeurd dan dit.)O De dagen

zijn maar amper lang genoeg om goed en wel wakker te worden. Of we sluiten weeral ogen en luiken om ons in ons bed terug te trekken. Niet voor niets doen veel dieren een winterslaap. Dat gaat vanzelf. Bij de mensen in vroeger tijden zal het ook zo wel gegaan zijn. Meestentijds (volgens het woordenboek een bijzondere stijlfiguur) binnenshuis rondhangen, in de rapte de beesten melken en voederen. En voor de rest van de dag dicht bij de stoof kruipen, nog liever er óp dan ernaast. 't Is dan ook niet te verwonderen dat hier in Wortel het jaar te kort lijkt te zijn om alles georganiseerd te krijgen. Want zelfs het laatste weekend van 1988 is hier nog van alles te doen. Dat wordt een historische gebeurtenis, want dat maken we nooit meer mee. 1988 bedoel ik, hee. Vergeleken met Meersel-Dreef ben ik hier wel met mijn gat in de boter gevallen. Hier gebeurt van alles. Ginder moest ik de helft van dat alles zelf verzinnen. Nou ja, ik moet zien dat ik niet té

[}i)@@@ \':'l@Uïl

@l@ ~@[[@Uil

blaas, want anders krijg ik het met mijn opvolger ginder aan de stok. Maar ik blaas er toch niet ver naast. 0 1988 Wordt hier in Wortel afgesloten door een kaartavond van de KWB. Die gaat door in de parochiezaal, begint om 8 uur en alle rikkers en jokkers (wat

en wie dat ook mogen zijn; zouden die niet eens een initiatiecursus inrichten?) zijn er welkom. Het is de voorlaatste kaartavond van de reeks (zie verder) maar wel de laatste van het jaar. Diezelfde avond kan iedereen zich gaan ontspannen in het Slot. Daar heeft men dan een aantal komputers opgesteld met verschillende videospelen, gemakkelijke en moeilijke, voor elk wat wils. Ik ga ze niet opsommen, 20

want dan komen alle krakke n uit de streek er op af en dan maak ik geen kans meer op een hoge score. Vanaf 8 uur 's avonds in het Slot. Ook in dat Slot begint op zaterdag een Oudejaarsviering (dat klinkt wel wat plechtig, vind ik) en dat loopt dan door met een Nieuwjaarsfuif op zondag 1 januari 1989 (iedereen al een gelukkig nieuwjaar, hee) met een gratis vat. Voor sommigen zal het misschien niet zo duidelijk zijn waar het ene begint en het andere eindigt. Ter informatie daarom dit: voor de Oudejaarsavondviering moet je vooraf inschrijven. Als je dus binnen mag zonder dat ze je vragen of je ingeschreven hebt, dan is men aan het gratis vat bezig. 0 Ik moet

eigenlijk toegeven dat dat Slot mij verbaasd heeft doen kijken toen ik hun aktiviteiten onder ogen kreeg. Ik weet natuurlijk allang dat ze bestaan (ze gaan zelfs hun 20-jarig bestaan nog uitgebreid vieren, lees ik) maar dat er zoveel te doen is in en georganiseerd wordt door het Slot, wist ik niet. Maar dat maakt het voor mij als schrijver, onderdeel bladvuller, weer wat makkelijker. Ik heb het zomaar over te nemen uit hun Slot-kontakt. 0 Heb je dat gezien, een paar weken geleden, de rookwolk die boven Wortel hing? 't Was nog maar amper goed dag, die dag, of in de verte werd een donkere rookkolom de hoogte ingeduwd. Kompas en windwijzer wezen in dezelfde richting: daar stond iets groots te branden aan de grens. Even dacht ik nog dat J an D. zij n rubriek

via rooksignalen af Meer naar de eindredactie stuurde. Maar dit vond ik toch wel wat overdreven. Nee, het was een heuse brand. En al ben ik nieuwsgierig van aard, ik ben toch thuisgebleven. Wegens niet over een auto beschikkende, die namiddag. Maar dat het aangestoken was, dat zag ik al rap. Want toen ik aan het afdrogen stond bij het keukenraam (dat was zo rond de tijd dat het begin van de rookwolk Wortel passeerde), toen dwarrelden daar stukjes (tot hele stukken) verkoold papier naar beneden. Ik zeg bijmezelf (mijn vrouw was toen al weg, met auto, hee): 'Dat moet wel aangestoken zijn. Het bewijs valt hier naar beneden.' Ik wil dat onder ede bevestigen, als dat nodig is! Voor alle zekerheid heb ik toch de ramen maar dicht gedaan. Want al zeiden ze later dat het niet giftig was, het stonk hier toch maar zurig. En van 'gezonde rook' heb ik nog nooit gehoord. Of het moet look zij n. Maar dat hangt ook van je standpunt af. 0 Nu

hangt er hier wel meer een reukje. Vooral aan die nasmeulende plastiekvuurtjes heb ik een hekel. (Dat zeggen die van de brandweer nu hoogstwaarschijnlijk ook wel, na dat nablussen.) Ik moet toegeven: ik heb een zekere affiniteit tot vuur (dat heb ik ook even moeten opzoeken; over het voorzetsel ben ik niet zeker). Ik denk dat ik een klein pyromaantje in mij heb, maar ik hou dat goed in de hand. Het doet mij altijd plezier om te zien hoe een klein vlammetje uitgroeit tot zo'n kast van een vuur. Daar ga ik dan graag eventjes bij zitten. Waar zo'n kruiwagen dan weer goed voor

is. En ook de kachel aanmaken, dat is zelfs plezant. Ik moet dan heel wat keren gaan kijken om te zien hoe goed ze brandt! Zelfs al moet het dan een keer

toch zal ik me niet laten verleiden tot het opstoken van plastiek. Ik heb daar nu toch al ruim 8 jaar niet meer tegen gezondigd. Want dat stinkt uren lang (vooral als je dan windàf woont of in je tuin werkt), je krijgt er kanker van (hopelijk is het dus nog niet te laat), het mag niet (maar ja, wie durft dat controleren, hee?) en de wereld gaat eraan kapot (als dat ook al maar niet te laat is). Nee, ik ben van plan om ooit eens een petitielijst te starten. En iedereen die belooft geen plastiek meer te stoken , die mag tekenen. Eens zien of er veel opkomen. En boeren en tuinders moeten 2 keer tekenen voordat ik ze geloof. Want ik ken mijn patattenheimers. En dan wordt 1989 misschien toch nog een gezond jaar. Want via deze omweg ben ik daar

toch weer aangekomen (pfft, ik vreesde al dat het mij nooit zou lukken binnen de 4 bladzijden!). Ik ben immers ingehuurd om u te vertellen wat er in Wortel staat te gebeuren in die eerste maand van het nieuwe jaar. Maar vreest niet, als er door plaatsgebrek iets moel geschrapt worden, dan zal het niet zijn wat nu nog volgt. 0 Ik ga proberen een beetje de chronologie van de maand~ volgen, d.w.z. zoals de gebeurtenissen zich in de tijd achtereen zulen afspelen. Dan staat alles van de verschillende verenigingen wel dooreen, maar die hebben toch allemaal een eigen kalender (voor wie zit ik hier eigenlijk mijn pen leeg te schrijven?) Maar allee, hopelijk is er ergens nog een eenzame lezer die er wat aan heeft. lk schrijf alleen voor jou ... (vrij naar Wil/ Tura). Op woensdag 4 januari heeft de KA V een driekoningenfeest voor de kinderen. Dat valt nog ruim binnen de vakantie, dus daar zullen er veel op af komen. De sjottersen de biljarters van de KWB houden samen een etentje in de Nieuwen Buiten bij Willy Gorrens. Meer voor de gezelligheid dan voor de honger waarschijnlijk. Maar het moet in ieder gevallekker zijn , anders is het niet goed geweest. En de plaatselijke keuken wat kennende, zal dat wel meevallen. Da t is op 6 januari, Driekoningendag. Nu zit ik wel met een klein probleempje. Op 7 januari gebeurt er namelijk in het Slot iets, dat heet 'SLAG OM DE ARM'. En het is nu te laat om hier of daar mijn lamp nog te gaan opsteken wat dat is. Ik veronderstel dat het iets is" zoals 'vuisten' , maar als het dat niet is, dan is het wat anders. Maar ingewijden kennen het vast en zeker wel. Hetzelfde weekend heeft de wandeling van Markdal plaats in Wortel, in samenwerking met de KA V en KWB. Ze start aan de parochiezaal en duurt zo'n km of 8, richting Kolonie. Als versnapering tussendoor wordt gloeiwijn of warme chocomelk gedronken. Allen daarheen! Dat is dus zondag 8 januari, vertrek om 2 uur. In het kader van de bowlingcompetitie tussen Slot, KWB en Fanfare komen op 13 januari (én een vrijdag nog wel) de twee eersten


WORTEL

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

* Enkele nieuwe gezichten bij de toneelkring. D~t kan alleen maar de vreugde verhogen bij hun nieuwe stuk 'Ketchup en Sangria', op 21 en 22 januari te zien in de parochiezaal. tegen mekaar uit. Ik bedoel Slot en KWB , hee. Hoe het met de rangschikking staat, weet ik niet. Dat is in Breebos, ze spelen dus eigenlijk allebei op verplaatsing. Zondag 15 januari heeft in de parochiezaal de jaarvergadering plaats van de plaatselijke afdeling van Vakantiegenoegens. Daar worden dia's getoond van voorbije aktiviteiten en ook over de toekomende kan men er ingelicht worden. 0 Iets heel interessants op donderdag: de KA V-jongvrouwenwerking geeft een les over 'Hoe krijg ik het geschreven?'. Dan denk ik tja, 't hangt er natuurlijk van af wat je wil schrijven. Maar wees gerust: ik ben niet gevraagd als levend voorbeeld! 0 Er blijkt ook nog een Dartscompetitie aan de gang te zijn. Het Slot komt daarin op 20 januari uit tegen de Posthoorn uit Meerle. Ik denk dat er over die binnenhuissporten hele boeken te schrijven zijn. Iets voor later. 0 Ook dat weekend is er nog een ROCK & ROLLavond in het Slot met??? Die groep lijkt mij hier nog niet zo bekend te zijn, maar misschien leest u daarover wel meer in Fusieswing. Dat is op zaterdagavond. Diezelfde avond, alsook op zondag, telkens om 8 uur, komen de toneelspelers weer op de planken met hun nieuw ingestudeerde klucht ' Ketchup en sangria'. Daarin worden weer allerlei fratsen uitgehaald waarmee u hopelijk hartelijk kunt lachen. De toegang kost u wellOO frank. En het is géén vervolg op het stuk van vorig jaar. Duidelijkheid voor a lles! Nu ben ik bijna rond. Op 27 januari heeft de laatste kaartavond van de KWB plaats (zie ook hoger) en op 31 januari heeft de KVLV nog een a lgemene vergadering. Een spreker komt vertellen hoe ik mijn huishoudelijk werk goed kan organiseren (en eigenlijk zou ik daar we l eens naar toe moeten). En ook worden daar de Lourdesreizen getrokken. 0 Dan is er nog wel een vormingsreeks van de KVLV

voor heel het gewest, en ook de KWB start nog een reeks in Meer over het behalen van een rijbewijs. Als u daarover meer wil weten, dan moet u daar uw lamp eens opsteken. En niet te vergeten: CARNAVAL nadert met rasse schreden en valt dit jaar alweer vroeg in f ebruari. Er zal dus moeten gewerkt wor-

den. Nee, op mij moet u niet te veel rekenen (werken, stel u voor!) maar ik zal het volgende keer nog eens aankondigen, goed? O Klachten over de onvolledigheid van deze rubriek (niet opgenomen Wortetse gebeurtenissen) worden niet aanvaard. U kunt dat voorkomen door gegevens over nog te gebeuren gebeurtenissen door te spelen naar bovenstaand adres (bij het begin van deze dorpsrubriek). Die worden wél in dank aanvaard. Over het al of niet opnemen van minder belangrijke gebeurtenissen beslist een onschuldige hand. D

Zo, dat was mijn eerste bijdrage aan het Worte/se cultuur/even. Geef toe, ik was weer even Zelf zo goed, achteraf bekeken, dat onze eindredactrice ook haar winterslaap doet als ik geen nota krijg over de lengte van deze of nog komende bijdragen. Ik vrees zelfs dat ik dan wat té

Go®©@ W®ITO @J® 1!®U'®ITO ga zingen. D In om het even welke konversatie valt er na twintig minuten altijd een stilte in. Als je iets wil zeggen, krijg je dan de kans.

reparaties

*

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevarset Telefoon 03/ 314.63.05

Vormingsavonden Zuidelijk Afrika Op de vrijdagen 20 januari en I 0 maart 1989 gaan er twee vormingsavenden door in het Provinciaal Vormingscentrum (Smekenstraat) te Oostmalle telkens om 20 uur. Het thema voor deze avonden: de situatie van de zgn. Fronlijnstaten in Zuidelijk Afrika. Landen als Namibië, Z imbabwe, Angola, Malawi, Tanzanië, Zambië, Mozambique, Lesotho ... horen erbij . De eerste avond (20 jan.) wordt op video de film 'Corridors of Freedom' vertoond. Hierna belicht Paul Janssens (van Oxfam) de aktie in Vlaanderen rondom Zuidelijk Afrika. De tweede avond (10 maart) brengt Walter Zinzen (van BRT Panorama) ons een globale kijk op de aktuele situatie van de frontlijnstaten in Zuidelijk Afrika. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op dit initiatief van a lle Derdewereldgroepen of -raden uit de streek van de Noorderkempen, waaronder Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Beerse, Zandhoven, Zoersel. •

BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

LENEN

ANmHVP 21


WORTEL

Groot worden met KLJ De KLJ is met haar 150 leden een grote vereniging in Wortel. Dat is ooit wel eens anders geweest. Op het eind van de woelige jaren 60 ja zelfs tot in Wortel blies toen de wind van vernieuwing - zat de KLJ hier ' op zijn gat'. Uit de resten van de groep ontstond toen het Slot - in het begin alleen maar voor jongens (vroegere KLJ-ers) - dat al gauw uitgroeide tot een echte jeugdclub met een stevige greep op de Wortelse jongeren van toen. Pas in '73, toen er weer andere jongens en meisjes groot werden, herpakte de KLJ zich en begon opnieuw met een eigen werking, ditmaal met jongens en meisjes samen in één groepering die in '79 een eigen lokaal kreeg in het oud-gemeentehuis in het dorp. Nu, eind '88, vierde de KLJ haar 60-jarig bestaan en keek, zoals het past bij een viering, terug naar vroeger zonder wrok maar met dankbaarheid. Het was in 1928 toen overal de Katholieke verenigingen uit de grond rezen, dat ook in Wortel de BJB ontstond: met een strenge scheiding tusen de jongens- en meisjesgroep, met een strikt uniform en met een grote invloed van de pastoor-proost. Vorming was toen zeer belangrijk; godsdienstige

ken van nu. Want zo zei Martine Vermeiren in haar inleidend woordje: 'De KLJ, hoewel 60 jaar oud , gaat nog bijlange niet op pensioen'. Zeker niet nu ook de allerjongsten van 6 tot 12 j. -in de groepering zijn opgenomen. Wat het voor jongeren betekent om groot te worden in de KLJ , werd op grappige wijze verwoord door Johan Vermeiren die van zijn llde jaar intens met de groep bezig was, vanaf zijn 16de bestuurslid werd en na

BYOUTERIE

"Jol•"

* exclusieve keuze

* groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

Open: weekdagen: 9 .30-18.30 u. zondag: 10.30-12.30 u . Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid66 2320 Hoogstraten België

Tel. (03)3147253

De KLJ had werk gemaakt van de viering van haar 60-jarig bestaan. Ze organiseerde allerhande plezierige evenementen voor de jeugd, hier een momentopname van het toneelspel voor de allerjongsten. vorming met het 'woordje' van de proost, het zingen van 'Eviva Pio', de bezinningsdagen, de bedevaarten ... En verder waren er de lessen in koken, naaien, enz. Ook ontspanning: reidansen en toneelspelen waarbij vooral de repetities zo plezant waren omdat die aanleiding gaven tot menige vrijage ... Maar genoeg over vroeger. De viering van dit diamanten jubileum stond vooral in het te22

zijn 18de nog in het nationaal bestuur zetelde. Hij vertelde hoe hij a ls jongen goed gedijde in de KLJ-sfeer; ongedwongen, nonchalant en met een minimum aan structuur, zo omschreef hij die sfeer. 'Ik heb er een warm gevoel van overgehouden' besloot hij zijn toespraak. Felicitaties waren er ook van pastoor Luyts die een goede jeugdvereniging -zoals de KLJ -waardeerde als het beste wat

een pastoor op zijn parochiç"kan meemaken. Hij dankte in het bijzonder de oud-leiders die met velen naar de viering gekomen waren en door wiens inzet de KLJ, indertijd een nieuwe start had gekregen. Als laatste sprak schepen Verhulst die zich, als geschiedenisleraar, bijzonder interesseerde voor de oude 'verslagboeken' uit de tijd toen de KLJ nog BJB heette en er van elke zondagse bijeenkomst verslag werd gemaakt in een speciaal schrijfboek. Hij vroeg om de weinige schri ften die de tand des tijds overleefd ·hadden, te bewaren en eventueel in het gemeentelijk archief op te slaan. De KLJ van tegenwoordig, zo zei hij , doet zich opmerken door een enorm lange aktiviteitenkalender, zo vol met allerlei gebeurtenissen dat hij wel eens dacht dat er een beetje 'gesjoemeld' werd omwille van de subsidies. Maar neen, KLJ-Wortel zet inderdaad heel veel op het getouw: papierslag, Bonte Avond, op kamp gaan ... en nog veel meer zaken die getuigen van een springlevende vereniging die gemakkelijk de ' 100 jaar' zal halen. Wel wetende dat uw verslaggever er dan niet meer bij zal zijn, hebben wij ons te goed gedaan aan de vele lekkere hapjes, klaargemaakt door de KVLV-moeders, en het glas geheven op het welvaren van KLJ-Wortel. •

Koop per vier personen altijd een fles champagne meer dan je denkt nodig te hebben.

Binnen de twee weken nadat je begon in een nieuwe job, zal je verkouden worden.


-------t-----------------------------------------------------------------Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86. Beste mensen, allereerst nog een zalige kersttijd en een Gelukkig Nieuwjaar. Hopelijk blijven we van onaangename zaken bespaard en wordt 1989 een topjaar voor de verschillende dorpsgemeenschappen en verenigingen. 0 Maar er valt eerst nog wat te vertellen over 1988. Op IJ november begint in veel NoordBrabantse dorpen het nieuwe karnavalsseizoen. Dat gold ook voor de Karnavalsvereniging ' De Maerkratten' van Galder- Sirijbeek-Meersel-Dreef Op 18 november werd de nieuwe prins voorgesteld aan de leden van de vereniging. En voor de insiders was het allang duidelijk dat Prins l os I (Moelands) van Galder weer de scepter zou zwaaien over het Markrattenland. Dat gebeurde dan ook. Op een gezellige avond werd dit feit gevierd en werden er plannen gebroed voor het nieuwe karnava/sseizoen. Dit jaar een bijzonder seizoen want de vereniging bestaat 22 jaar, een heilig getal in Karnavalsmiddens. Wat er gaat gebeuren zult u ten gepaste tijde vernemen. Karnavalstiefhebbers van Galder - Strijbeek of Meersel-Dreef zijn nog steeds welkom. 0 Op zaterdag 26 november werd voor de 15de maal door de vendeliers de Kempense Klauwaerts een mosselfeest gehouden. Ongeveer 190 personen schreven zich in. Waarvan 60 kip boven mosselen verkozen. Er werden 325 kg. mosselen verorberd en ik kan u verzekeren dat ze lekker waren. Vorig jaar was het

aantal deelnemers wel groter maar het dansfeest na de eetpartij was er niet minder om. De tombola en de verkleedattributen kenden een groot succes. De vendeliers zorgen steeds voor prijzen die ter plekke het plezier van de avond kunnen vergroten. Dat het bleef duren tot de vroege uurtjes moet ik u waarschijnlij k niet vertellen . 0 Op zondag 28 no-

vember startte om / 4 uur aan de kerk de eerste wandeling van de vereniging Markdal, in samenwerking met de Dorpsraad van Meersel-Dreef Een 100-ta/ wandelaars wandelde achter gids Jan Hendrickx langs de Mark, door de Meerse/se Bergen naar de Masten. Daar konden ze de spectaculaire brand op de transportzone bekijken, die toen

Op zondag 28 november woedde er een spectaculaire brand aan de transportzone. De rookkolom was kilometers ver te zien. Toch een angstaanjagend zichtzo'n rookmassa over de Dreef

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open : alle dagen lot 18 uur, zaterdag tot 17 uur. Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoormiddag.

Heilig Bloedlaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127

nog in volle hevigheid woedde. Na een hartversterkende warme kop chocomelk werd de terugtocht aangevat. De wandeling verliep tot ieders tevredenheid, misschien gaat u de volgende maal ook mee? 0 De tweede jaarlijkse Algemene Vergadering van de dorpsraad ging door op dinsdag 15 november. De agendapunten waren het herverkiezen van het dagelijks bestuur en het peilen naar werkpunten die bij de Meersei-Dreefse mensen nauw aan het hart of op de lever liggen. De opkomst was goed alhoewel minder dan op de vorige vergadering. Het herverkiezingspunt is daar niet vreemd aan. Sommige mensen blijven liever thuis uit schrik om verkozen te worden. Maar ja het werk moet gebeuren. Na een eerste stemronde werden volgende personen herverkozen: Jan Hendrickx (voorzitter), Toon Verleye (sekretaris), Ann Snijders (hulpsekretaris), Jack Broers (penningmeester), Jos Gysbrechts (afgev. ll-11-ll-aktie), Jef Koyen (verantw. Markdal wandelingen) en de 2 nieuwkomers Jaak Snijders (ondervoorzitter) en Eddy Vereist (redaktie van de STUW). De taken die u hier tussen haakjes vindt , werden verdeeld op de eerste vergadering van het nieuwe dagelijks bestuur. Op de Algemene Vergadering kwamen nog als werkpunten naar voren: - het behoud van de lagere school; - niet los te koppelen van het scheppen van meer woongelegenheid in Meersel-Dreef (momenteel een nijpend probleem); - de uitvoering van de riolering en heraanleg van Meersel-Dreef; - de bewegwijzering naar en de afbakening van Meersel-Dreef; - de behoefte aan een dorpsplein, sportplein en extra parkeergelegenheid; enz.... U merkt dat de dorpsraad nog niet om werk verlegen zit. Er werd ondertussen ook al afgesproken dat 23


MEERSEL DREEF het dagelijks bestuur elke eerste woensdag van de onpare maanden zou vergaderen en dat de STUW, het dorpsblad, in '89 vier maa l zal verschijnen. Mensen die nog met vragen of problemen zitten, en dan denk ik natuurlijk aan de mensen van Meersel-Dreef, kunnen dit altijd voorleggen aan het bestuur. De dorpsraad heeft in het verleden al heel wat werk verricht , hopelijk zal dit in de toekomst ook gebeuren. Dat kan enkel als al de mensen van Meersel-Dreef zich achter de dorpsraad scharen. Allen voor Meersel-Dreef en MeerselDreef voor allen. Of niet soms? 0 De grootouders en de ouders van de kinderen van de lagere school 't Dreef-

WONINGINRICHTING

GEBR. LEVTEN

Vrijheid 167- Hoogstraten - Telefoon 03/ 314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen -Tapijten en vloerbekleding - Siertafel kleden, lopers, enz.

De E.K. -Moedersbond vierde haar 50-jaar bestaan op 8 december. Een mooie dag met tal van activiteiten. H ier poseert het bestuur met oprichtster Mil Schrickx.

Gaat u bouwen?

I

~~

.

ke te Meersel-Dreef waren welkom op het grootoudersfeest van 2 december in de zaal van de paters. De namiddag had als titel 'The show must go on!' En aan het programma te zien was het ook een echte show. In act 1 bevonden de toeschouwers zich in een dieren-

winkel met papegaaien, beren enz. Wat leidde tot de wonderlijkste situaties, uitgebeeld door de groten. Tijdens act 2 werd er gedanst door de allerkleinsten en wat is er leuker dan zich rond de sinterklaasperiode te kunnen verkleden als zwarte Piet. Dan waren de grote kleintjes aan de beurt om rond twee echte, nagemaakte Hollandse kazen een boerendans uit te voeren. 'Je hoeft niet alles te zeggen met woorden' was een gym-nummer door de kleine groten. Dan waren de groten weer aan de beurt met een zang- en dansnummers 'Speedy Gonza/es' en 'Swing eens uit de pan'. Bij het 7de en laatste nummer bevonden we ons in de 'Opera- en Belcanto '- wereld waar de kleine en de middelgroten hun best deden om hun keel om ter verst open te zetten. Je zou het eigenlijk moeten kunnen zien want woorden schieten hier te kort. Een dikke proficiat voor de kleuters, de leerlingen van de lagere school en voor de leerkrachten. 0 Zoals u a l in het vorige nummer kon lezen, vierde de E.K.-Moedersbond, E.K. staat voor 'Eucharistische Kruistocht' , haar 50-jarig bestaan. Tussen haakjes, de E.K. -moedersbond van Meersel-Dreef is naar het schijnt nog de enige E.K.-moedersbond die er bestaat. Zoals gezegd zou er op 8 december een gezellig feest gegeven worden om dit feit te herdenken. En gezellig werd het. De feestdag begon om 10 uur met een plechtige Eucharistieviering;

~ ~ Herijgers

Bouwspecialiteiten p vba Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/ 314.47.55

Het gekende adres voor: * Spouwmuur isolatie

* Tevens spouwhaken + clips * Zeer sterke P.E.-folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur

* GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte. (NIEUW!)

24

Sinterklaas was op zaterdag 3 december te gast op het Sinterklaasfeest van de E.K.Moedersbond. De Sint en zijn gevolg werden aan de grens verwelkomd door de fanfĂ re en in sjees over de Dreef gereden.


MEERSEL DREEF voorzitster Jeanne Van Aperen dankte iedereen voor alles wat er in de voorbije jaren aan werk werd verzet. Na een receptie waarop al de eigen leden en de bestuursleden van de Meersel-Dreefse verenigingen werden uitgenodigd, begon voor de leden het feest pas echt. Een hele kookploeg zorgde voor een heerlijke feestmaaltijd. Na het maal zorgde Mark Dex en zijn groep voor een echte ontspanningsnamiddag. Zingen, grappen, lachen, het kwam allemaal aan bod. Mark Dex en z'n ploeg wisten de 190 vrouwen in de juiste sfeer te brengen, ze werden aan het einde van hun optreden dan ook op een dave-

rend applaus getrakteerd. De avond werd afgesloten met koffie en gebak en een serenade door de fanfare. Tevreden en glunderende gezichten alom. Een pluim voor de puike organisatie van het bestuur. Tot slot mag ik niet vergeten te vertellen dat de leden die 50-jaar lid zijn, eens extra in het zonnetje werden gezet. 0 Amper twee dagen later op zaterdag JO december, vierde pater kapelaan Jozef Teuns 40 jaar kloosterleven. Tijdens de plechtige H. Mis, opgeluisterd door het Mariazangkoor, hernieuwde pater Teuns zijn Franciskaanse professie. Op de receptie na de viering was het de beurt aan de Meersei-Dreejse

L.Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Pater kapelaan Jozef Teuns vierde op zaterdag JO december zijn 40-jaar kloosterleven. Van links naar rechts: Jan Hendrickx (voorziller van de dorpsraad), Senator en toekomstig burgemeester Aroold Van Aperen, Senator en gewezen minister Paul Akkermans, de jubilaris Jozef Teuns, pater gardiaan Godjried Nol/et, Mr. Van Oppen (beheerder van Elegast) en Piet Chrisliaansen (voorziller van het jeestkomitee).

en Kerstfeesten gaan in januari weer de gewone vergaderingen door: - woensdag 4 januari, vergadering van het dagelijks bestuur van de dorpsraad. - Maandag 9 januari, vergadering van de K. V. L. V. voor de + 50-tigers. - Woensdag 18 januari, 4de algemene vergadering van de K.V.L.V. - Zaterdag 21 januari, Ereledenavond van de fanfare en drumband 'Voor Eer en Deugd' voor al de Ereleden en Sympatisanten. Met. de blaaskapel 'St.-Rosalia' van Meer en de band 'De Flamingo Stars'.

VANDEN OUWELAND

MINDERHOUT Fietsen voor dames, heren en kinderen.

*** Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C) ~

03 I 314.43.83

De grote kleintjes van de kleuter- en lagere school zelle hun beste beentje voor in een Hollandse Boerendans, tijdens het Grootoudersjeest van vrijdag 2 december. dorpsgemeenschap om hun dank uit te spreken. Piet Christiaansen, voorzitter van het Feestkomitee, bedankte pater Teuns voor z'n inzet voor Meersel-Dreef als pastoor. Jan Hendrickx, voorzitter van de dorpsraad, overhandigde pater Teuns in naam van de verenigingen, een schilderij van de St.-LuciakapeL De receptie werd muzikaal omlijst door de fanfare. Na de receptie werden pater Teuns, z'n vrienden en familie vergast op een feestmaal in het klooster. 0 Na al de Sinterklaas-

- Dinsdag 24 januari, Gespreksavond van de K.A.V. - Woensdag 25 januari, E.K.-Moedersbond met Lourdes-trekking. U ziet, er was van alles te doen in MeerselDreef, als ze op Dreef op dreef zijn, dan is er geen houden meer aan. •

25


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. Is 1988 ook voor jou te snel voorbijgeraasd? Relax dan nog even en profiteer enkele stonden van zijn laatste stuiptrekkingen want 1989 komt met rasse schreden om het hoekje gluren. Dan word je weer onmiddellijk, zonder dat je het zelf beseft; met je hoofd, handen en voeten in de realiteit gedompeld. Nog even de feestneus op, glaasje op, doe dit het liefst thuis! Jouw leven en dat van je medemensen moet niet nodeloos verkort worden! 0 Toch kon de Kon. Fanfare 'De Marckezonen' het niet nalaten eventjes de bloemetjes buiten te zetten. ' Vader gaat op stap' met hoofdzakelijk jonge acteurs en actrices werd een bezienswaardig kijkstuk waar iedereen veel deugd aan beleefde. Ook de nieuwe decors en dito verlichting was een verademing voor het oog. 0 Feestvieren houdt je jong! Dat moeten ook de 80-plussers gedacht hebben want zij kwamen prompt bijeen in de parochiezaal voor een gezellig samenzijn waar de goede oude tijd zeker aan de orde zal geweest zijn. De

De 80-plussers werden buiten aan de parochiezaal in het (winter)-zonnetje gezet, binnen wachtte hen een warme koffietafel .

.. f t

~

Er stonden veel vaders op het podium van de Minderhoutse parochi~al doch slechts één van hen mocht 'op stap gaan '. De anderen moesten thuis blijven maar hadden er niettemin plezier van, evenals de vele toeschouwers.

Laurvssen electronics uw electro vakman- handelaar waar service belangrijk is!

MINDERHOUTDORP TEL 314.67.67 24

26

pvba

Nonkel Ney en campanen orc~au ceerdf•n eerste single, waarover meer in tu.l~1es·w1.nP_. 50-jarigen waren een weekje later van cletij en zij hielden hun banket net over rJ.,.,..,...,,c~ bij Staf Snoeys in Castelré. Een zoals je op de foto ziet, maar het is de teit die telt, niet de kwant iteit. 0 En wat dacht van onze sportvrouw van de amazone Karin Donckers! Ze is niet te uit de kluiten gewassen maar in 't den kan ze de groten een flink lesje geven (z elders in dit blad). 0 De dorpsraad scho• nog eens uit haar sloffen en alle inwoners we den uitgenodigd ter bespreking van volgen• punten : I. resultaten van de 11 -11- 11-actie 2. jeugdlokalen 3. kerk en inrichting van het dorpsplein: wat denken de o mwonenden hierover' 4. herstelling van de Bredaseweg 5. openbare verlichting


MINDERHOUT 6. voorbereiding verkiezingen dorpsraad 1989 7. allerlei Wat deze besprekingen hebben opgeleverd kun je lezen in de volgende ' Maand'! 0 Wat hebben de verenigingen in petto voor de jaarwisseling? Heel wat! DeK. V.L. V.-vrouwen bekwamen zich op 5, 12, 19 en 26 januari nog steeds in yoga. Een heldere geest in een gezond lichaam, is de slogan. Daarom kooklessen in de namiddag en avond op 16, 23 en JO januari. K.A.V. houdt het ernstig en zij wisselen van gedachten over deeltijds werk. De AGRA-vrouwen gaan zich op JO januari verdiepen in de actuele problemen van land- en tuinbouw, ziekten zijn aan _ de beurt op dinsdag 17 januari en de computer krijgt aandaehf-()p_.(Jinsdag 24 januari. 0 L.R. V. ziet het dan weer vWlijk.-en zij_'t~ert' op vrijdag 6 januari terwijl op zondagen 8 en 22 januari paard en ruiter weer terug aan de conditie gaan werken in de Blauwbossen. De St.-Jorisgilde feest twee dagen en wel op maandag 9 en dinsdag 10 januari. Het mag, na de successen van het voorbije seizoen. Ook de supportersclub (wielrenners) blijven niet ten achter. Men laat de fiets voor een keer op stal en een lekker etentje op vrijdag 13 j anuari is de beloning. En nog is het niet gedaan want de Kon. Fanfare ' De Marckezonen' sluit de rij op vrijdag 20 januari. N u eens niet toeteren, wel tutteren. Alles op zijn tijd weliswaar! 0 Op 8 januari verzorgt ' De Arkduif' haar kampioenendag en zaterdag 28 januari worden alle kaarters verwacht in het parochiecent rum. 0 K.W.B. heeft zopas haar hobbytentoonstelling achter de rug (later meer hierover) en op 28 januari duikt men een tijdje in het nachtelijk donker voor een ludieke dropping (strikte geheimhouding). Ook wordt er in samenwerking met de K. W .8.-afdelingen van de fusie weer een actie rijbewijs gela nceerd, het leren autorijden met vrije begeleiding is aan de orde. Goed en goedkoop! K.W.B.-Meer organiseert deze winter de lessen en die gaan door op zaterdagvoormiddag 7, 14, 21, 28 januari en 4, 11 februari in de Meerse parochiezaal. De onderrichting begint telkens te 9 uur en eindigt te 11 .30 uur! Een competent lesgever werd ingehuurd. De eerste zaterdagvoormiddag (7 januari) wordt alle nodige informatie verstrekt en kunnen alle formaliteiten geregeld worden. Kandidaatrijbewijs-halers onthoud deze data! 0 Nog een receptje (ergens gelezen) voor 1989! Niet gemakkelijk te prepareren maar toch de moeite waard! (zie volgende pagina)

School· en kantoor· gerief

Vrijheid 215

alle schoolbenodigdheden

• Typen *FOTO· COPIEREN

Geschenk· artikelen

Hoogstraten Tel. 03/314n41

Wens· kaarten

11

*Inbinden

COPI

Niets dan vrolijke gezichten op de reünie van de 50-jarigen te Minderhout. In Castelré werd er duchtig gefeest, jeugdherinneringen opgehaald en een volgende datum afgesproken.

Bovenaan v.l.n.r. Petrus (Prouw) Aerts, Albert Verschueren, Suske Onincx, Louis Sprangers, Gerard Verheyen, Pons Vermeiren, los Stoffels. Midden v.l.n.r. Maria Vriens, Maria Lenaerts, losee Van Den Bogerd, May Bastiaansen, Maria Goetschalckx, Louis lansen. Onderaan v.l.n.r. Lucie Van der Steen, Maria Christiaensen, Marieke Vermeiren, Hilda De Bie, Cathy Meyvis, Theresa Van Dijck.

PEUGEOT • NOVY • MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

~ ~

w

LOOS EN BRDSENS

0..

RADIO - T.V. - Hifi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 03/314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

r---------------------------------------------~ ~

'uw fietsenvakman' de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

~ ~

m

...c 0 :1: (/)

c c

N

~

,..

~ ~

~

Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

J> < m ~ .,. ~

~

m

~ ~---------------------------------------------J s PEUGEOT - NOVY • MINERVA - VESPA - HONDA • SPARTA - BATAVUS 27


MINDERHOUT

Ter herinnering aan

Theo Daems Op 7 december in de vroege morgen overleed in het St.-Jozefziekenhuis te Turnhout Theo Daems na een langdurige ziekte. In hem verliest de kristelijke arbeidersbeweging van de Noorderkempen een van haar pioniers. Theo was de stichter en jarenlang voorzitter van het ACW in Minderhout. Vanuit zijn werk bij de CM en zijn aktiviteit in het arbeidersmidden kwam hij als vanzelfsprekend in d~laat­ selijke politiek~Q-te r-1'976 was hij etJrste schep-en van Minderhout, speciaal belast met financiën, electriciteit en sociale zaken. In deze periode werden de rioleringen gepland en uitgevoerd.

Op de voorgrond de kampioenen kruisboogschieten van de St.-Jorisgilde Minderhout. V.l.n. Herman Michiels (kampioen B-reeks), lef Hendrickx (kampioen A -reeks) en A/ex lans. (kampioen ere-klasse). Koning August Vermeiren en keizer André Brasens mogen terecht fi zijn met deze unieke Minderhoutse prestaties.

Recept voor 1989

U neemt 12 maanden u haalt er alle bitterheid, gierigheid, pietluttigheid, angst uit en u snijdt elke maand in 30 of 31 gelijke delen, zodat de voorraad net toereikend is voor 1 jaar. Elk deel wordt klaargemaakt: uit 1 deel arbeid en 2 delen blijheid en humor. U voegt er 3 eetlepels optimisme aan toe, 1 theelepel verdraagzaamheid, 1 graantje ironie, 1 snuifje tact en 1 gram godsvertrouwen. Het gare gerecht garneert u met een tuiltje kleine attenties en serveert u dagelijks met een blij gemoed. MET DE BESTE WENSEN VOO 1989! •

Op zijn initiatief ontstonden de eerste sociale verkavelingen: de Markwijk, de Torenakker en de Venhoef. Vanaf 1977 werd hij de Ie O.C.M. W .-voorzitter van de fusiegemeente Hoogstraten. In de daaropvolgende jaren werden de gebouwen van het bejaardentehuis gemoderniseerd en brandveilig gemaakt. Het vroegere moederhuis werd omgebouwd tot een afdeling van het rusthuis. Het personeelsbestand werd op punt gesteld. Hij begon ook met de planning en de bouw van de bejaardenwoningen. Hij was ook de eerste die met het idee kwam het Begijnhof te restaureren. Theo was geen man van grote woorden. Hij hield niet van recepties, lofuitingen of gedenkstenen. Hij vond het maar normaal dat hij zich inzette voor de andere mensen. Zijn deur stond dan ook niet stil. Voor veel mensen heeft hij grote en kleine problemen opgelost. Hij hield van een praatje met de bejaarden van het rusthuis en de mensen in de straat: een eenvoudig maar hartelijk gesprek. Hij zal in onze herinnering bewaard blijven als een bescheiden maar groot man.

2

28

GIJSIREGIS ElOORO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDlG

ITI (koefmg KR UPS-NOVA MOUUNEX PHILIPS-ZANUS SI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits

technische documentatie

's Boschstraat 3

HOOGSTRATEN Tel.: 03/314 54 73 Zanclagmorgen aak apen

LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014/61.35.37


MINDERHOUT

Feest op Mariaveld

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU IMVEE Op 8 december was het feest in het klooster van Mariaveld. Drie zusters werden in de bloemen gezet omwille van hun vele jaren trouw aan hun ideaal. In het midden zuster Pankratia, 79 jaar (wat ziet ze er nog bijzonder goed uit!) en 60 jaar kloosterzuster. Ze werd geboren in Duitsland, geprofest in Wenen en vertrok daarna naar Indië waar ze bijna 30 jaar werkzaam was, o.a. in een weeshuis in Bombay. Naast haar zuster Augusta, ev.eneens uit Duitsland afkomstig waar zij ook het grootste deel van haar leven heeft gewerkt als verpleegster. Sinds '84 woont zij op Mariaveld waar ze zorgt voor het gastenverblijf Tenslotte zuster Gisela, een Oostenrijkse die ook in Italië heeft gewerkt. In Mariaveld werkt ze nu in huis en hof Zij en zuster Augusta werden gevierd omwille van hun 40-jarige professie.

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

Viering bestuursleden van L.G.-Minderhout

r----@~---

··-

~

Een aantal bestuursleden van de Landelijke Gilde van Minderhout werden tijdens de jaarlijkse feestvergadering in het parochiecentrum van Minderhout op vrijdag 2 december eens extra gehuldigd omwille van hun inzet voor de vereniging. Namens de staatssecretaris voor landbouw mocht volksvertegenwoordiger J . Van Looy het bijzonder la ndbouwereteken l ste of 2de klas uitreiken . Enkele verdienstelijke bestuursleden kregen ook het ereteken van de Belgische Boerenbond, uitgereikt doordeLG-a nimator J . Van den Eynde. Daarna mochten ze allemaal samen op de foto.

~ ~/

BloemsierKunst ook kaarsen!

Vrij heid 187, Hoogstraten, Tel. 03.31 4.64.26

V.l.n.r. (boven) Jan Sterkens, Armand Coenegrachts, lef Van den Eynde, Frans Stoffels, Jef Van Looy, Jan A erts, Cornee/ Merlens en René A erts; (onder) Harry Vermeiren, Gust Matheussen, Fons Desmedt, August Ada..ms, Pastoor Van Hoof, Corneel Goos en l ef Bartholomeeusen. •

29


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij Michel de Laet Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel 314.79.31. Tijd van komen en van gaan, zoals de bijbel dat al wist. Niet dat wij een Prediker nodig hebben voor dit rubriekje. Was alleen maar bedoeld als inleidertje voor de mededeling dat de lagere school van het Spijker per l januari twee leerkrachten met pensioen ziet vertrekken: mevrouw Dries van het eerste en mevrouw Gommeren-Vochten van het vierde leerjaar. Waarmee alweer een stukje schoolverleden van zoveel Hoogstraatse meisjes en dames geschreven werd. 0 Enquêtes worden er ook in behoorlijke getallen volgeschreven. Wijzelf zagen er binnen de kortste keren drie aan onze neus voorbij gaan: de ouderkomitees van Markdal verzamelden steun voor hun fietspadenaktie; via de scholen werd een enquête over kinderopvang verspreid; de gebruikersenquête in de bibliotheek die al een tijdje loopt. Benieuwd naar de resultaten van een en ander: meer fietspaden zodat kinderen beter opgevangen kunnen worden als ze terug komen van een stripotheek? 0 Het meisjesen knapenkoor en de jeugdmuziekschool oefenen zich momenteel nog de longen uit de frele lijfjes. Op zondag 8 januari hebben zij immers gezamenlijk een uitvoering van de kerstcantate van Cart Orff. De eerste noten weerklinken om 15 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Einde rond 16 uur. 0 H et Davidsfonds is eveneens behoorlijk aktief in de eerste maand van het verse jaar. Zij beginnen aan twee lessenreeksen. De eerste is een komputerkursus over tekstverwerking, waarvan de eerste les p laats heeft op JO januari van I9 uur tot 2I uur in de VITO. Voor I 500 fr kunt u zich inschrijven voor deze IO-delige initiatie op het DF sekretariaat Moerstraat 53 of via overschrijving op nr.

Tachtig plussers in Pax

Op een rustige dinsdagnamiddag in november hadden een veertigtal 80-plussers naar de Pax gevonden. Na het gebruikelijke welkomstwoord vanwege KBG vn.r>n•lfstPn A ngele Merfens en een bezinning met de deken, kon worden gekeken naar de van een volksdansgroep. Tot 5 uur in de namiddag kon daarna aan de feestdis nagekaart over toen en nu ... 414-605028 1-39. Alle lessen worden op dinsdag gegeven, laatste daarvan is 14 maart. Een tweede lessenreeks gaat over verstandig beleggen. Geen broodjes weliswaar, maar bikkelharde centen. Drie woensdagen II-I8 en 25 januari om 20 uur in VITO voor de luttele som van I50 Jr. Op I9 januari kunt u alweer in VITO terecht voor een dia-avond over Natuurbos-produktiebos door P. Stryckers.

Het licht gaat uit om 20 uur. 0 KA V en slaan de handen in mekaar voor de · hobbytentoonstelling. Afspraak in zaterdag 28 en zondag 29 januari, velijk van 14 uur tot 20 uur en van 10 uur 20 uur. Op zaterdagavond is er bovendien kaartavond . 0 Het Rode Kruis start maandag 9 januari de nieuwe kursus Deze bestaat uit 20 lessen, telkens in het

Prijsbeesten

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52. Hoogstraten Telefoon 03/ 314.57.10 03/ 314.56.91

30

De rashondententoonstelling in de Veiling, georganiseerd door de Kempische genklub van Turnhout, lokte enorm veel volk naar Hoogstraten op JI december. het in honden gezien heeft, kwam daar ook bij::.onder goed aan zijn trekken: I262 jende viervoeters van I60 verschillende rassen waren daar bijeengekomen samen met baasjes. Wat een werk het moet geweest zijn om uit al die lieverdjes de Beste Hond t kiezen, kunnen we ons voorstellen. Maar het is dan toch gelukt: nummer I werd de Bu Terriër (zonder pit) van J. Waas uit Breda, nummer 2 de Zwarte Dobermann van J. ~ Gelder uit Dordrecht en nummer 3 de Afghaanse Windhond van Johan Detaellenaer uit De Pinte.


HOOGSTRA TEN lokaal in de Gelmelstraat. U verneemt er gratis voor niks een boel nuttige tips en technieken over eerste hulp en reanimatie. Meer inlichlii'Jgen bij Luc Jansen, Van Aertselaerstraat 52, tel. 314.33.35. 0 De fanfare St. Cecilia luistert op 21 januari de avondmis van 18 uur met menige muzikale noot op. En Jeugd en Muziek verzorgt een namiddagoptreden over the story of jazz op 31 januari in de Rabboenizaal van het Spijker. Dit wordt ingericht door kunstkring Spijker. Precieze aanvangsuur is ons evenwel onbekend. 0 KVLV zet het jaar en winterseizoen in met drie aktiviteiten. Om te beginnen is er een kookkursus voor jongeren op dinsdag 3-10 en 17 en op woensdag 25 januari telkens om 19 uur in de Pax. Dezelfde thuishaven voor de

volksdansnamiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur op de 2e en 4e woensdag van januari, februari en maart. Op de laatste dag van de maand is er om 14 uur de Lourdesvergadering voor de leden. 0 Naast de hoger aangekondigde hobbytentoonstelling begint de KA V met een reeks van 8 avonden over

Tweewieler - Racing Center

D.VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor üw herstellingen! DONCKSTRAAT25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91 .77

spreek- en luistervaardigheden. Deze avondpraatjes hebben plaats in de ,Pax om 19.30 uur vanaf 11 januari telkens op woensdag. Op 31 januari is er om 13.30 uur en om 19.30 uur een demonstratie over gezond vermageren. 0 De Blauwe Duif heeft elke zondagvoormiddag tussen I0 en 12 uur een duivententoonstel-

ling in het lokaal in de Tinnenpotstraat. Dit tot 26 februari. 0 Als uitsmijter dit nog: de Hoogstraatse ambtenaren blijken niet meteen tot het militantste vakhondspubliek te behoren. Dat is althans af te leiden uit de weinige akties die tijdens november en december gevoerd werden. 'Neen, wij hebben geen echte akties gevoerd. Dat hee ft allemaal weinig beroering veroorzaakt hier op het bureau. Het gewone werk is mee doorgegaan al die tijd. ' Dat was de boodschap vanuit het politiekantoor, en dezelfde strekking werd vertolkt in de post en het ontvangkantoor van de belastingen. Ook het gemeentepersoneelliet het allemaal amper aan het hart komen. Een woordvoerder: 'Er is eigenlijk amper aktie gevoerd. We zijn met een twintigtal deelnemers naar de nationale betoging in Brussel geweest. Dat aantal is maar pover hoor, a ls je dat vergelijkt met andere gemeenten. Ik denk dat dit komt doordat er onvoldoende vakhondswerking is bij de arbeiders. Sommige personeelsleden zijn bovendien nog altijd een beetje bang om openlijk naar buiten te treden bij zulke akties.' Het personeel van het penitentiair schoolcentrum voerde een stiptheidsaktie: 'Dat hield in dat we gedurende vier dagen de zondagdienst aangehouden hebben. De gewone aktiviteiten kunnen daarbij plaats hebben, maar de gedetineerden kunnen niet aan het werk gaan. De admi nistratie heeft al die tijd gewoon doorgewerkt, dat kon ook niet anders omdat er door genademaatregelen 15 gedetineerden vrij kwamen.' Overigens was het bord aan de ingang van de dreef naar het kasteel zowat het enige openlijke signaal van de beroering in het Hoogstraatse. De rijkswachters, tenslotte, kregen door de elders wel gevoerde akties de handen vol: 'Als rijkswacht kunnen wij in feite zelf geen aktie voeren. Kleine eenheden kunnen zelfs amper deelnemen aan grote betogingen. Dat komt eenvoudigweg omdat we zelf door zulke manifestaties meer werk hebben. Sommigen moesten inspringen in de gevangenis van Merksplas of bij de ordehandhaving bij de grote betoging in Brussel. Wij zitten dus niet bepaald te wachten op nog meer akties van de ambtenaren hoor. .. ' • Een douche van tien minuten verfrist meer dan anderhalf uur slaap.

De KWB-akteurs op het Spijkerpodium met 'Als ik de Lotto win ... ' Waar zij het lotto-geld aan besteedden, is duidelijk te zien aan hun bruin (geschminkte) gezichten één of andere Palma del Sol! Het enige bleekgezicht dat niet meemocht:, is Fried Janssens, de regisseur van het gezelschap.

Er worden tweemaal meer politieke kandidaten met een korte naam gekozen dan met een lange. 31


HOOGSTRA TEN

Revolutie in Highstreet

Sounds of Music in het Spijker

Of het een nieuwe sound is in het discorumoer, weten we niet zeker, wel dat het hier gaat om een spiksplinternieuwe plaat in het genre 'New Beat', opgenomen in de Highst reet-decors. De mooie jongens en meisjes hierboven stellen de plaat 'Revolution' met gepaste fierheid voor. Naast managers Yves Hoskensen Fred van Ostayen, zijn er de twee musici-arrangeurs en drie New Beat-dansers die de muziek in beeld brachten.

Fietsen-parking

Het Ceciliakoor van Gierle onder leiding va Ria Verlinden heeft een grote faam in à Kempen. Na een optreden in de plaatselijk parochiezaal en een uitverkochte avond in h1 cultureel centrum De Warande te TurnhOt is nu Hoogstraten aan de beurt op-zaterda 21 januari in de Rabboen izaal. De organisators van deze meer dan gewon muziek- en zangavond zijn de Kunstkring e Humaniora van het Spijker. In het eerste deel van het programma bren gen koor en solisten een waaier van songs u bekende Broadway-musicals. Zowel het oo als het oog zal genieten van het geboden takel want er werd bijzonder veel aauu'""'• besteed aan het decor en de kledij van koor en het ballet. In het tweede deel, na de pauze, verhuizen van Amerika terug naar Europa, naar de mantische wereld van de operette. Door bekwame leiding van mevrouw Verlinden de uitstekende orkestbegeleiding zullen aanwezigen kunnen genieten van een mooie operetteparels. Eén van de hoogtep'tm ten bij de vorige uitvoeringen was het rende lied '0, mein Papa'. De avond met een spetLerende medley uit 'Het Paard'. Kaarten voor deze muzikale avond kan reserveren op het volgende adres: LHJde:ndr~ 37, Hoogstrate n, tel.: 03-314.55.3

Als er iets goeds gebeurt vo~r de zwakk;-;e;~ebruiker, mag dat ook eens gezegd worde;Met deze fietsrekken aan de Statie, dichtbij de bushalte, heeft de gemeeme een goed werk gedaan dat dan ook beloond wordt door een intensief gebruik door de fietsers. Hopelijk komen er nog zulke stallingen op andere plaatsen, o.a. aan de leer Ie op de J~riJheid.

Hoogstraten trekt kerstkleedje aan

De nieuwe kerststaltegenover het stadhuis kreeg al heel wat kommentaar te verwerken. De een vindt het heel wat mooier dan de vrrwv.P,. moderne Adams-panelen, de ander vindt het ontwerp niet autenthiek genoeg of vindt de plaatsing niet erg gelukkig. Hoe dan ook, afwerking van het geheel verraadt dat er door het gemeentepersoneel met heel wat vakliefde aan gewerkt werd. Bij de plaatsing van half december betrapten we enkele van hen vol ijver aan hel werk: van links naar rechts zijn dat Rik Krijnen, Willy Lodewijc/()( en Louis En dat de brandweer niet enkel transportzones moet vrijwaren, bewijst ook de tweede foto . Vik Peeters en Gust Goetschalckx hebben terdege beladderdom het stadhuis van het nodige kerstgroen te voorzien. 32


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. Zondagmorgen 27 november 1988. Meer ontwaakt. Dat gaat links al wat vlugger dan rechts. De oudere helft van Meer is er gewoontegetrouw op tijd uit, de jongere helft draait zich nog eens behaaglijk om . Toch is omstreeks twaalf uur iedereen wakker. De laatste slaapkoppen worden immers bruusk uit hun dromen gerukt door gillende brandweersirenes. Iedereen naar buiten en ja hoor, prijs, reusachtige rookwolken verduisteren de hemel. Staat Meer in brand? Een stukje wel. Iedereen spoedt zich naar de plaats des onheils aan de grens in Meer. Daar vreten hongerige vlammen zich gretig een weg door een enorme loods. Een spectaculair schouwspel, dat wel. Dat knettert, dat knalt, dat vonkt... Een lust voor het oog blijkbaar, want al vlug verdringen zich duizenden mensen om toch maar niks van het gratis spektakel te missen. De smalle toegangswegen kunnen de plotse volksverhuizing echter niet slikken en alles zit na een tijdje potvast. Het lijkt wel een zondagse uitstap met de hele familie. Vandaag geen meubeltjes bekijken, maar een brandje bezichtigen. Waar blijven de (very)hot-dogs en frietkramen? Gelukkig maken politie en rijkswacht na een tijdje een einde aan dit op hol geslagen sensatiegedrag van onze medemens. De Hollanders willen natuurlijk niet achterblijven en zorgen voor een lange file op

Optreden van het Jeugdorkest onder leiding van Luc Van Bladel, tijdens het eerste deel van de Muziekavond van JO december, georganiseerd door Brassband Sint Rosalia. de pechstrook van de E-19. Gelukkig grijpt God door middel van de rijkswacht in en verbaliseert al deze dommeriken. 's Avonds is Meer nationaal nieuws, zelfs internationaal

~naken u vvegvvijs ~neubelkeuze

VVij

bij uvv

EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken rnaken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

KEMPISCH MEUBELMAGAZIJN A. Ruts-Versmissen Lod. de Konincl<laan 256 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.52.49

als we Nederland meetellen. 0 Maar dat doen we voorlopig niet. Onze Hollandse buren zullen zich eerst wat beter moeten leren gedragen als ze tijdens het weekend denken ons dorpje met hun aanwezigheid te moeten opzadelen. Of vraag maar eens aan de omwonenden van Kerk en Fortuin wat zij vinden van de zilveren vloot als die op zaterdag- en zondagavond aanlegt in Meer. Auto's die toegangen versperren, uitgerukte struiken en boompjes, kapotgetrapte kabeltelevisiekastjes, kots op de stoep en in de tuin, resten mayonaise en frieten zowat overal, klappende deuren en zwaar optrekkende auto's, en daar bovenop een constant en oeverloos gelal en gebral. Holland op z'n smalst, ieder weekend te bezichtigen en te beluisteren in Meer, dames en heren. Het laatste wapenfeit van deze nachtlulletjes betreft de wegwijzer naar Loenhout. Ongetwijfeld geĂŻnspireerd door 'De eerste, de beste' of ander weerzinwekkend Hoflands kijkvoer, hebben enkele pubertjes gemeend de wegwijzer naar Loenhout te moeten omverduwen, zodat deze nu rust in de tuin van Juut Mertens. Nu kunnen wij in Meer veel verdragen, maar van de wegwijzer naar Loenhout moeten ze afblijven! Daar zijn wij streng op. Trouwens, ook voor niet-Merenaars is het een hoogst vervelende vandaaltjesstreek, want lang niet alle wegen leiden naar Loenhout. Zo gebeurt het geregeld dat in het Meerse landschap ronddolende mensen worden aangetroffen die de weg naar Loenhout kwijt zijn . Wij Merenaars zetten hen dan uiteraard weer op het goede spoor, maar dat neemt niet weg dat vele mensen dat arrogante Hollandse weekendgedoe kots(!) beu zijn. Dat Panorama daar maar eens een uitzending aan wijdt!O Nu moeten onze trouwe gemeentewerklieden, Jan Mertensen Louis Lochten, elke keer de rotzooi opruimen. Zij doen dat zeer gewetensvol en zorgen ervoor dat Meerdorp telkens weer netjes wordt. Als wij in Meer 's morgens ten arbeid trekken, bestijgen Jan en 33


MEER Louis hun ijzeren ros om met allerlei gereedschap vuil en onkruid te lijf te gaan. En om verdwaalden de weg naar Loenhout te wijzen. Zij zijn een deel van het dorpsbeeld geworden. Als wij 's morgens Jan en Louis zien vertrekken voor hun tocht door Meer, hebben wij altijd het gevoel dat we met een gerust hart kunnen gaan werken. Meer is bij hen immers in veilige handen. Zij zorgen ervoor dat Meer er nog steeds is als wij 's avonds thuiskomen. 0 Maar waar blijven de verenigingen? Momentje, ah, daar zijn we. Brassband Ste Rosalia doet het in januari wat rustiger aan. Dat mag ook wel, want december was heel druk. Hoogtepunt was zaterdag JO december met de muziekavond. Het werd een memorabel muziekfestijn en het talrijk opgekomen publiek wentelde zich vergenoegd in de schitterendste klanken. Ook op de toneelavonden van 't Heidebloempje werd er prachtig gemusiceerd en daarna volgde dan nog de hoge kwaliteit van de toneelkring zelf U begrijpt het al, wij werden verwend in december. 0 De KWB ziet januari als een lesmaand. Moet kunnen. De aangekondigde autorijlessen en kooklessen vinden dan immers plaats, zodat er niet veel ruimte meer overblijft voor andere activiteiten. 0 De Landelijke Gilde kaart op maandag 2 januari in 't Boerenzaaltje vanaj20.00 u, teert op vrijdag 13 januari en bowling/ op dinsdag 24 januari. Allemaal activiteiten die onder de noemer 'Gezelligheid troef' te vangen zijn. 0 Daarmee is a lweer een jaar voorbij. Hopelijk hebt u ervan genoten. Wij wensen u in ieder geval het allerbeste voor 1989 en daarbij denken wij vooral aan de eerste ploeg van KFC Meer. Voor hen was 1988 een zwart jaar, moge 1989 een geel jaar worden. Schol! •

Grote uitverkoop wegens verbouwing van

dames-, heren- en kinderkleding Vrijheid 213-2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.53.02

De grote brand aan de grens bleek een enorme attraktie te zijn voor honderden ki}klusrigen . De spectaculaire vlammenzee die de als kaartenhuisjes ineen deed storten en waarbij de brandweer (bijna) machteloos srond, was dan ook hèt evenement van de 7 ru'n'' 0 " ' " dag van 27 november. Als je geen twee kerstkaarten terugkrijgt voor elke drie die je verstuurt , stuur je kerst kaarten naar de verkeerde mensen .

Op een koude dag zal een kletsnatte spijkerbroek je onderlichaam tweemaal sneller a fkoelen dan a ls je geen jeans droeg.

Als je een slotzin zoekt voor je stukje, I je hem er waarschijnlijk al in neer schreven.


MUZIEK

Fusieswing -~-

'Zweten, Zwoel, Zwart'. In een gedrapeerd café krijgen de negers het voor 't zeggen, en hun opvoeding die ze de westerse muziek al sinds het begin der tijden hebben gegeven, zal de hele nacht door langs de luidsprekers klinken. Guest-DJ 'De Zaffer' (voor ingewijden) bedient de draaitafels. Hij trekt regelmatig richting Londen om zijn repertoire op punt te houden, en zijn reputatie wat de 'fuif maken' aangaat, is zonder voorgaande. Enfin, u kiest maar uit.

Negenentachtiger bevallingen Op ZONDAG-S JANUARI laat het hardcorefront eindelijk nog een keer van zich horen, maar het gebeurt dan meteen ook goed. In Cahier De Brouillon geven de Nederlandse SWAMPSURFERS acte de présence, en dat zijn dus geen amateurs meer, hé. In het voorprogramma vinden we THE A CORNS terug, een jonge groep van-net-over-de-grens en beschermelingen van ons aller Scoundrels. Inkom 120 frank, en nu maar hopen dat ze aan

Nonkel op de gevoelige plaat De Nonkel Ney's Rhythm 'n Bluesband verwacht je eigenlijk alleen maar op een podium. Het aantal keren dat hierdoor rustige gelegenheden werden omgetoverd in plaatsen van blind en doorzopen geweld, is niet meer op één hand te tellen. Al goed dat bij een single geen beelden geleverd worden . Je moet er de taferelen dan maar zelf bij fantaseren. Het stukje vinyl heet 'Highblood Pressure/Roxette/Yakety Yak' en werd op vrijdag 16 december -kompleet met vat- officiëel voorgesteld in café De Wachtzaal te Hoogstraten. Een ouwe bok verliest z' n streken niet.

Eerste single van Nonkel Ney en Co

Crew op single en CD! De tweede groepselpee 'No Peace of Mind' van de Belgisch/Nederlandse bluesgroep CREW vond zijn weg naar talrijke kopers , en leverde opnieuw een welgevuld concertseizoen op. De ambities reiken momenteel verder, in de wetenschap dat voor 1989 één of meerdere buitenlandse tournees op stapel staan. Om de organisatoren én media te verleiden plant men de release van een single, 'Step By Step', plus de uitgave van 'No Peace Of Mind' op CD. Binnenkort CREW glashelder in je woonkamer, als jullie bovenkamer er tenminste aan gedacht heeft na de cadeautjesperiode nog wat klinkende munt achter de hand te houden.

Achtentachtiger naweeën Deden de afgelopen weken Hoogstraten aan: Ricb Danny & Tbe Wealth in de Mussenakker te Meer (het huisorkest van deze vzw.), het prima 'garage' -kombo 'The Failing Fellows in ' t Slot te Wortel en de marathonrockers The Corner Cats in Cahier De Brouillon te Hoogstraten. Weinig zwaar geschut in de aanloop naar de jaarwisseling. We beperken ons dan maar tot de kategorie -klassiek geworden- oudejaarsfestiviteiten die je nog kan meepikken. Het Slot houdt het bij z'n simpel geformuleerde oudejaarsviering, doch meldt al meteen één nieuwjaarsvat op I januari. Wij vragen ons af waar men de scheidingslijn moet zoeken. 'Doordoen met Cardo Saxi', staat te lezen op de kleurige affiches die her en der in het Hoogstraatse uithingen. Een bal dus, in zaal Pax, en wellicht net als vorig jaar, goed voor een aktief afscheid van '88. Ook Cahier De Brouillon biedt soelaas, onder de geheimzinnige noemer

de grensovergang ondertussen hun zin gekregen hebben. Aanvang 14 u, als er niks misloopt. ZATERDAG 21 JANUARI houdt Het Slot zijn jaarlijkse rock 'n rollavond. Bij het ter perse gaan was nog niet bekend wie er die avond ten dans zal spelen. Hiphop is een genre dat niet meer uit het moderne muziekaanbod is weg te denken. Uiteraard hinkt België als naar gewoonte weer achterna. Op ZATERDAG 28 JANUARI tracht Cabier De Brouillon daar iets aan te doen. Een jonge, uitstekende groep werd gevonden in het Nederlandse Eindhoven, thuisbasis voor D.A.M.N. (Don't Accept Mass Notion-), een trio bestaande uit twee scratchers en een rapper (van Antilliaanse origine). De HIP HOP-NACHT is vast en zeker een première voor de hele regio, en zal doorgaan in een kader van aangepaste muziek, een graffiti-dekor en ... heftige live-klanken. Echt voor wie op 'iets anders' zat te wachten. Inkom 200 ballen . Preezel!! • Mark Sprangers

Op vrijdag 16 december 1988 beleefde de Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band een nieuw hoogtepunt in zijn stormachtige carrière. In de Wachtzaal bij Brosens werd de allereerste single van de groep officieel aan de pers en een select gezelschap genodigden voorgesteld . Meer dan honderd aanwezigen deden zich rijkelijk tegoed aan de gratis drank en genoten zichtbaar van het kersverse stukje vinyl. Op de A-kant vinden wij 'Highblood pressure', een zo goed als eigen nummer, want de muziek is gecomponeerd door Dirk Van der Jonkheyd en de rest van de groep, de tekst komt van G uido Belcanto. De B-kant bestaat uit twee in elkaar overlopende covers: 'Roxette' en 'Yakkety Yak', twee klassiekers uit hun live-repertoire. Zoals de groepsnaam reeds doet veronderstellen, zijn het drie rhythm and blues nummers. Alle drie klinken ze lekker vol en swingend. Je moet er bij bewegen. De sound doet je denken aan de a llereerste Stoneselpees. Kortom, een geslaagd debuut op de platenmarkt. Dat vonden de aanwezigen ook, want het singletje ging vlot van de hand (voor 100 fr.). Ondanks het feit dat Nonkel Ney het constante middelpunt van de avond was en iedereen aan zijn lippen hing, konden wij hem toch even in een hoek drijven voor een kort gesprek. DHM: Proficiat met de single Ney. NN: Bedankt. Een pintje? DHM: Ik heb er nog drie, dank u.

NN: Allè, zwanst na nie hè, hahaha. DHM: (vlug) Waarom een single Ney? NN: Voor de fans hè. Die moeten ons in de week missen en dan kunnen ze wat troost vinden in dit plaatje. DHM: Waar en wanneer is het opgenomen? NN: In Roosendaal in de Stone Sound Studio op vrijdag 11 november. Het is uitgebracht op het Don Quichotte-label en Jan De Bruyn is de producer. DHM: Hoeveel stuks zijn ervan geperst? NN: Vijfhonderd. Vierhonderd om te verkopen en de rest om uit te delen aan radiostations, concertpromoters, festivalorganisatoren, familie, enzovoorts. DHM: De echtefans zullen zich misschien afvragen waarom de echte prijsbeesten zoals 'I wanna fuck you' niet op de single staan? NN: Tja, dat nummer zou wat te cru zijn voor sommige gevoelige mensen zeker? Dat komt later wel op LP. DHM: LP? Dus er komen nog plaatjes in de toekomst? NN: Jaja, nog singles en later een LP. DHM: Dus het gaat goed met het bandje? NN: Heel goed. In 1988 hadden we gemiddeld één optreden per week. Dat is heel veel voor ne groep zoals wij. Maar moet gij nog veel weten? Ze hebben me nodig aan de toog zo te zien. DHM: (nederig) Neenee, doet u maar. En zo stortte Ney zich weer in het steeds driester wordende feestgewoel. Als u de single wilt kopen of de groep nog eens live wilt meemaken, krijg u daarvoor een prima kans op zaterdag 28 januari 1989. Dan vindt het jaarlijkse fanbal plaats in Zaal Victoria bij Arnold Van Aperen. Om 21.00 uur begint Dirty Fingers met de opwarming, waarna de Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band de klus komt afmaken. Vooral het tweede deel (na de pauze) belooft de max te worden. Dan wordt de groep immers versterkt met de 'Smelling Horns', vijf blazers die Nonkel Ney en de zijnen zullen vergezellen op een onvergetelijke reis doorheen de wereld van de rhythm and blues. Kaarten voor dit éénrnalig spektakel zijn te koop bij de leden van de groep. In voorverkoop kosten ze 100 fr. , daarna 150 fr. Geen geld dus voor dit niet te missen evenement. • 35


LEKTUUR

BRILLEN CONTACTLENZEN vrijheid 220 Stap in en lees lekker weg ... Samen met 10.000 kinderen uit de Kempen! Vanaf januari 1989 voert de bibliotheek een grootscheepse leesaktie. Men wil alle kinderen en jongeren van 3 tot 14 jaar tot verwoed lezen aanzetten. Via het leesprogramma 'instappen en weglezen' kan er gelezen worden rond het thema reizen en avontuur. Kleurrijke prentenboeken, boeiende reisverhalen, informatieve gidsen en strips liggen te kust en te keur op aparte stands in de jeugdafdeling. Hoe meedoen? Vijf boeken lezen van het leesprogramma en voor elk gelezen boek de gevraagde gegevens in de leespas noteren. Na drie boeken krijgt men een instap-weglees sticker.

hoogstratel

Tel. 03/314.69.36 De bibliotheek zal begin januari alle Hoogstraatse lagere scholen met dit leesprogramma benaderen om via tips en keuzelijsten de klassen aktief te laten werken rond dit thema. Verder zijn alle deelnemers van het leesprogramma uitgenodigd in de Warande te Turnhout op zondag 12 maart, waar jeugdschrijvers, toneel en animatie op hen wachten. 'Instappen en weglezen' werd uitgewerkt samen met een aantal Kempense bibliotheken. Dit leesprogramma loopt zowel in centrale als uitleenposten. Dus vraag gerust meer uitleg daar.

~gli'~~~r ~Qii'~~~r

~gli'~~~r ~gli'~~~r

wand- en vloertegels ~gli'~~~r ~gli'~~~r ~gli'~~~r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/ 314.70.60

Meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse I derboekenschrijvers en illustratoren kwar op 19 november samen met volwassener jongeren bijeen op de tweede Noord-Zt ontmoeting in het cultureel centrum Baarle-Hertog-Nassau. De eerste 'ontrr ting' ging door op 22 november 1986. T waren er 67 auteurs en illustratoren kinder- en jeugdboeken. 'Hartstikke plezant', een boek met verh< uit Vlaanderen en Nederland , is een tastt resultaat van de eerste ontmoeting dat zie baar werd op de tweede bijeenkomst in B: Ie. Bijna 40 auteurs schreven een verhaal v dit boek. Vooraan in het boek vindt men korte biografische schets, een foto en een spraak in verband met hun werk of I ideeën over het werk: eerst de illustratore1 daarna de medewerkende auteurs. Het boek is een mooie verzameling gewor en heeft een belangrijke documentaire w: de. Hartstikke Plezant slaat niet op de inh van de blije, droeve, spannende of humor sche verhalen, maar wel op de idee van c bundel om schrijvers uit Nederland en VI< deren samen te brengen. Harstikke plezant, naar een idee van Jac I ders, is gerealiseerd dank zij de medewed van de Nederlandse Taalunie door de ui verij Infodok, Leuven en N.B.L.C., Gr:a:\~ge. Her boek telt 224 blz. (13 J '.::z:l ~ " ~..::g ~' ·,co~"Tij l: ingebonden (v ..:rd.e;-eü '~. 9 aa;- - •

Spagetti is goed gaar als hij aan de mu plakt (ervaring van talloze studenten).

~gli'~~~r ~gli,.-,~~r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

De snelste manier om je geld te verdu beien is: de briefjes in twee vouwen · weer in je zak steken.

Wanneer er in een kliniek kort na elka drie zwangere vrouwen met gebrok vruchtwater maar zonder barenswee binnengebracht worden, zal het binnen 24 uur regenen.

~gli'~~~r ~gli,.-,~~r

~Qii'~~~r

biedt u betaalbare kwaliteit! .

36

-

De gomlaag van één postzegel volstaat c twaalf kakkerlakken een week lang voeden.


CURIOSA Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto' s maken. Door een professioneel fotograaf.

Streekeigen curiosa 10

Kleine huisjes hebben diepe putten Met uw kroost achteraan in de wagen verlaat u Hoogstraten in de richting van Loenhout, of het kan ook net andersom zijn. Ter hoogte van het huisnummer 46 krijgt u dan gegarandeerd de vraag van een van uw spruiten: ,Wat zijn dat voor kleine huisjes daar?' Aangezien u uw ogen op de weg moet houden en ook omdat het plezierig is om die klein mannen wat op de mouw te spelden, verzin je een verhaal van kabouters, trollen of kobolden. Daar hebben die kinderen het niet van terug en bij een volgende nachtmerrie van een van uw lievelingen moet je gaan uitleggen dat trollen en kobolden eigenlijk niet bestaan. Ondertussen is uw eigen belangstelling echter ook gewekt en zit u zich af te vragen wat voor iets die kleine bouwsels, net huisjes met een silo naast, wel zouden zijn?

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevarset Tel. 03/3146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

.Ongevallen Maandagnamiddag 21 nov. werd de fietster Greet Jespers (17j.), Heerle 18, Minderhout, zwaar gekwetst toen zij werden aangereden door de auto bestuurd door August Laurijssen, Bergen 7, Minder hout. Dit ongeval gebeurde aan het kruispunt Hal en Bredaseweg te Minderhout. In de Gelmeistraat te Hoogstraten botsten woensdag 23 nov. de auto's bestuurd door Herman Jochems, Burgemeester Jespersstraat 8, Meerle en Ludo Geenen uit Turnhout. Er was zware schade. Zaterdagnamiddag 26 nov. kwam de auto bestuurd door Rita Van Looveren uit Brecht in botsing met de auto bestuurd door Liliane Helsen, Gelmeistraat 13 , Hoogstraten. Dit gebeurde aan de Vrijheid te Hoogstraten. Aan het kruispunt St. Lenaartseweg en Hinneboomstraat te Hoogstraten botsten maandagnacht 28 november de auto's bestuurd door Guy Van Ginneken uit Essen en van Peter Stes, Terbeeksestraat 58, Meer. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Zatermorgen 3 december bOlsten aan de Langenberg te Worrel de auto's bestuurd door Jeanne Verheyen (25 j.), Kleirijt 52, Merksplas en Frans Verhoeven (23 j.), Karel Boomstraat 56, Hoogstraten. Frans Verhoeven werd hierbij licht gekwetst. De wagens werden zwaar beschadigd. Dinsdagnamiddag 6 december werd aan het kruispunt Vrijheid en Gravin Elisabethlaan de bromfietser Daniel De Pauw uit Rijkevorsel, zwaar gekwetst toen hij werd aangereden door de auto bestuurd door Joannes Van Der Horst (1 8 j.) uit Chaam. Zondagnamiddag 11 december botsten aan de Lod. De Kooineklaan te Hoogstraten de auto's bestuurd door Corneel Dictus uit Brecht, Marinus Timmers uit Rosendaal en Gerardus Jansen uit Etten-Leur. Er was zware schade.

Even van nabij bekeken blijken het hele solide constructies te zijn uit een of ander soort metaal maar ramen of deurtjes zijn er niet te bekennen. Dus voor konijnen- honden- of ander dierenkot lijken ze niet bestemd te zijn. Heel dichtbij geraken we niet want een hoge omheining belet de doorgang. Dan maar opgezocht wie er op het nummer 46 van de Loenhoutseweg zij n toevlucht heeft gezocht. En wat blijkt: hier woont PIDPA H oogstraten. De link is dan vlug gelegd. Dat moet hier te maken hebben met het water dat bij ons thuis uit de kraan komt. Niets staat ons dan nog in de weg om naar een serieuze uitleg over die kleine huisjes te vragen. Hoewel wij er maar 3 zien staan, zijn er zo in Hoogstraten wel een stuk of 10 te vinden. En onder die huisjes is er een grote kelder met daarin een nog veel diepere put. Het gaat hier immers gewoon om afsluitdeksels van de waterwinningsputten van de PIDPA. Je moet het maar weten. Ónze weethonger is nu niet meer te stillen en aangezien mijn artikel nog niet af is, vragen we maar verder over deze tien kleine huisjes verspreid in Hoogstraten. Zij herbergen a llemaal waterputten die in diepte variëren tussen de 150 en de 190m diep. Op die manier wordt de Anversiaanse of Diestiaanse zandlaag aangeboord, lagen die zo genoemd worden omdat zij in Antwerpen en in Diestaan de oppervlakte komen. Deze zijn zeer waterrijk en hebben een goede kwaliteit. De meest markante put bevindt zich in Meerle op het gebied de Bollekens, en ligt precies in het midden van een kleine grensinham. Dit zet bij sommige van onze Nederlandse vrienden kwaad bloed maar men mag er zeker van zijn dat het elders ' poets wederom poets' is. Dit water uit de Hoogstraatse ondergrond wordt dan via het pompstation aan de Loenhoutseweg geleverd aan de watertorens van Meer, Rijkevorsel, Oostmalle en Westmalle zodat de bewoners van deze gemeenten, met Merksplas en St. Lenaarts inkluis, zich kunnen wassen in en drinken van dit Hoogstraatse water . In het pompstation ondergaat het water echter een zuivering via zand filtering. Tegenwoordig staat er een grote kraan en wij vroegen dan ook of er nieuwe kleine huisjes gebouwd gi ngen worden. Maar dat was niet het geval. De kapaciteit van de putten is voorlopig nog meer dan voldoende maar wel wordt er een bijkomende zuiveringsinstallatie gebouwd, om zo tot een dubbele filtering van het opgepompte water te komen. Of dat water nu vuiler aan het worden is, hebben wij niet meer durven vragen. Maar reeds eerder verschenen berichten in de pers over overbemesting en vervuiling in Hoogstraten. Dit stemt ons toch tot nadenken en doet ons dan ook besluiten met de bedenking dat die kleine huisjes wel hun kruisjes zullen hebben. • 37


RIJDEN

IS PLEZANT

•••• Kruiswoordraadsel Horizontaal

1. insekteneter- drinkgerei - slaapplaats 2. voor de vuist - grote deur.- platte steen -pers. vnw. 3. kledingstuk- toegankelijk- nobel- hoendersoort 4. oorlogsgod - gravin v. Holland - kippenloop - Oostzeehaven 5. Amerikaanse staat - hachelijk 6. gespannen -waterdoorlatend -on bevloeid bouwland 7. boom - pl. in Dosterwijk - muurholte 8. arbeid - voordeel - naarling 9. pl. in Nederland - kledingstuk - godin getal JO. klein - de oudste 11. Lengtemaat - wandversiering - riv. m Schotland - pers. vnw. 12. bijna - regen

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/ 315.71.76

Mercedes-Benz.

Verticaal 1. lnd. eiland - E uropees land

Garage Autocentra

2. 3. 4. 5.

Lodewijk de Konincldaan 393 Hoogstraten- Tel. 03/ 314.63.20

6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 17.

AUSTIN ROVER

ii',., 2 .". Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28

2320 HOOGSTRATEN Tel. 03 / 314 68 60

schuivende ijsheuvel -editie- muzieknoot omslaan voorzetsel - lus paleis bij Apeldoorn - vaartuig - Europeaan zomerschoen - handelsterm pl. in Nederland - inzet vulkaan - zeer buigzaam spijslijst gast - boei motief - toespraak Spaans rijpaard - voorwerp v. spot schel - voorzetsel - hemellichaam lengtemaat - spelleiding wandpijler geschreeuw - muzieknoot - bevel vertering - voldoende

llllliJB GARAGEHOGA

3

L. WOUTERS

~

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84

~

t--t--t-~

(. =1-

9 .......-+--+-

9

4D

RENAULT

GARAGE VAN BERGEN & ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO- MOTO J. BOGAERTS- ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon : 014/ 41 .65.42


Lieve lezer, Een dikke Hoogstraatse Maand met meer lees- en kijkvoer, kost ons meer geld. Daarom zal dit blad vanaf volgende maand in de winkel 45 fr. kosten .

...

Naar meer natuur in het Vlaamse bos Vooral langs de zijrivieren van de Mark en nabij de Nederlandse grens bevinden zich nog altijd mooie stukjes natuur in onze Noorderkempen. In één van de natuurreservaten van De Wielewaal hebben we tijdens de laatste herfst enkele foto 's genomen, die als voorbeeld kunnen dienen. Dit mooie erfgoed moeten we toch alleszins voor ons milieu en voor onze gezondheid trachten te bewaren.

Een mooi stukje natuurbos langs de Kaal in Meerle. Echte oerbossen bestaan in ons land al lang niet meer en krijgen we ook nooit meer terug. Op enkele plaatsen vinden we nog wel een bos waar de hand van de mens vervangen lijkt door de onzichtbare hand van de natuur. Het leert ons hoe onze cultuurbossen opnieuw meer natuurlijk kunnen worden. Bijna 70!1fo van onze bossen is particulier bezit. Sommige van die privé-bossen bezitten nog een hoge natuurwaarde, omdat ze door de eigenaar aan hun lot werden overgelaten. Toch zijn er dringend wettelijke maatregelen noodzakelijk. Willen we de natuur in onze bossen opnieuw de plaats geven waar ze recht op heeft, dan zullen een aantal bossen speciaal voor natuurbehoud moeten worden aangewezen. Dit kan door de ecologisch meest waardevolle bossen het statuut van natuurreservaat te geven. Net zoals in de andere reservaten zijn natuurstu-

HALVE EEUW GELEDEN December 1938 Een filmstrook over Maxburg in Meer Te Maxburg-Meer werd een Natuurhistorisch Museum der Kempen opgericht. Slechts het begin werd gemaakt. Aankoop van eigendom (kaseel met prachtig park) restauratie en omvorming tot museum slorpten reusachtigen sommen op. 't Is waar, duizenden natuurminnaars vereerden het met een bezoek, tientallen scholen kwamen om er iets te leeren. Doch er is veel te verwezenlijken alvorens vooropgesteld plan uitgewerkt zal zijn. En daartoe is geld nodig, veel geld. Tot hiertoe mocht het museum geen cent subsidie ontvangen. Daarom heeft E.H.A. Naveau, conservator, een prachtige filmstrook laten vervaardigen. De inwoners van Meer viel de eer te beurt te mogen genieten van de schitterende voordracht getiteld : 'Maxburg, zijn verleden, zijn heden, zijn toekomst.' Voor een bomvolle zaal schetste spreker ons het verleden van Maxburg. Verder leidde hij ons in het museum binnen. Moge tot steun van het museum deze leerrijke en interessante causerie weldra in elke gemeente van onze Kempen gehouden worden. Het H. Bloed-Volksmuseum Velen hebben misschien gedacht dat er van het heerlijke plan voor oprichten van een H. Bloed-Volksmuseum niets meer ging terecht komen, aangezien geen propaganda meer te bespeuren viel. Om tot een goed resultaat te komen moest er echter in stilte gewerkt worden. Meer nog. Voor enkele maanden werd een propaganda-comité gesticht bestaande uit: Hr. Dr. Versmissen, voorzitter; Hr. Jan Brosens, burgemeester en E .H. Lauwerys, ondervoorzitters; die en stille recreatie hier wel mogelijk, op voorwaarde dat de bos-natuurreservaten niet te klein zijn. Ook door de bosbouw op bio-ecologische basis, een zachtere vorm van houtproduktie, komen we geleidelijk tot een natuurbos, met afwisselende structuur en dood hout van grote omvang. Een natuurbos is immers in de eerste plaats een kringloopsysteem, waarin opbouw en afbraak hand in hand gaan. Het natuurbos is een dynamische climax, de chaotische ver-

Mevr. Jozef Peeters, Mej. J. Hollebeke, Heeren Anton Brosens, Jozef Peeters, Karel Seuntjens, Louis Doms, Albert Haseldonckx en Jozef De Keuster, leden; Fernand Bilcke, afgevaardigde van Meester Ost. Maanden werd er onderhandeld. Eindelijk kan er goed nieuws gemeld worden. In zijn officiële schenkingsbrief van 6 december 1938 doet MeesterOst een nieuwe gift, nl. de prachtreeks 'De Zaligmaker', een zeer merkwaardig kunstwerk met hooge kunstwaarde. Het is een feit dat met met dit nieuwe werk het museum een nationale en weldra internationale be- , faamdheid gaat verwerven. Een verheugend feit is dat reeds andere kunstenaars het voorbeeld van Meester Ost volgen. Toen Meester Ost over zijn schenking sprak, ging de kunstenaar Jef Van Hooste over tot het schenken van een prachtig schilderij 'De Molen'. Toestand in de koncentratiekampen Naar het Joodsche Tel. Agentschap aan berichten uit Duitschland ontleent, neemt bij de huidige koude het sterftecijfer in de koncentratiekampen voortdurend toe. De gevangenen lijden vreeselijk onder de koude en zijn bijna allen ziek. Honderden Berlijnsche Joden zijn met bevroren ooren, vingers en tenen ontslagen en naar hun gezinnen teruggekeerd. Het ergst is de toestand wel in het koncentratiekamp Buchenwald. Daar dwingt men de Joodsche gevangenen uren lang in de open lucht stil te staan. In alle kampen zijn de barakken niet verwarmd.

Bron: Gazet van Hoogstraten schijningsvorm van een complexe en gestructureerde levensgemeenschap. Op uitnodiging van het DavidsfondsHoogstraten komt de heer P. Stryckers uit Deurne spreken over deze problematiek, aan de hand van zijn voordracht met dia's: 'NATUURBOS-PRODUKTIEBOS' op donderdag 19 januari om 20 uur in het V.I.T.O. te Hoogstraten. De dia's, gemaakt in enkele van de laatste overgebleven natuurbossen in Europa, tonen hoe prachtig zulke bossen wel zijn. • 39


Burgerlijke stand !~) Geboorten 27 o ktober: Sietze, zoon van Luc Swolfs en Lutgarde Joosen, Yenhoefweg la, Minderhout. 1 november: Tjalle, zoon van Aiko van Diffelen en Sirnone Pepping, Heibergstraat 8, Meerle. 2 november: Davy, zoon van Gustaar Lauryssen en Marleen Krols, Donkakker 61, Meer. 10 november: Nick, zoon van André Snoeys en Suzanne Van Weereld, Bosuil 4, Wortel. 11 november: Hans, zoon van Francis Pemen en Gadelieve Roeien , Lod. de Konincklaan 409, Hoogstraten. 12 november: Roei, zoon van Jan Siemons en Marleen Staffelen, John Lijsenstraat 2, Meer. 14 november: Eliene, dochter van Paul Geudens en Ingrid Vermeiren, Meerseweg 8, Meer. 14 november: Marlot, dochter van Dirk Verbeyden en Antonetta Ansems , Vredeboomstraat 6, Meer. 15 november: Lies, dochter van Hans Joosen en Reinhilde Jochems, Minderhoutsestraat 45, Hoogstraten. 15 november: Thijs, zoon van Alfons Koyen en van lngrid Oomen, Voort 53, Meerle. 17 november: Yolanda, dochter van Willy van Sas en Jeannine Hendrickx, Lindendreef 8, Hoogstraten. 17 november: Tom , zoon van Jozef Servaes en Marie-Anne Masschelein, Katelijnestraat 30, Hoogstraten. 21 november: Kaat, dochter van Jan Haest en Godelieva Pans, Heilig Bloedstraat 18, Hoogstraten. 21 november: Debby, dochter van Raymond Verschueren en Karina de Nijs, Van Aertselaerstr. 68, Minderhout. 22 november: Tineen Dennis, tweeling zoon en dochter van Daniël Adams en MariaMagda1ena Van Ginkel, Meterkensstraat 18, Hoogstraten. 23 november: Thomas, zoon van Oerrit Baars en Martine Hendrikx, Gemeenteplein 6, Meerle. 24 november: Joost, zoon van Jan Kerkhofs en Jeannine Lanslots, Karel Boomstraat 4, Hoogstraten. 26 november: Glenn, zoon van Joannes Van Den Ouweland en Anne-Marie Remeysen, Thornstraat 12, Meerle. 28 november: Tine, dochter van Christiaan Broseos en Elza Sterkens, Gestelsestraat 62, Meer.

Huwelijken [VTI --------------------------.I

4 november: Dirk Faes, Gestelsestraat 45, Meer en Frieda Kimpe, Bergsken 7, Rijkevorsel. Nieuw adres: Hoogstraatsesteenweg 85, Rijkevorsel. 5 november: Eddy Huysegems, St. Lenaartseweg 49, Hoogstraten en Anne-Marie Van Nyen, Lindendreef 4, Hoogstraten. Nieuw adres: Tinnenpotstraat 21, Hoogstraten. 40

NOTARIELE AANKONDIGINGEN

Kantoor van notaris Jan MICHOEL OPENBARE VERKOPING VAN HOEVE MET BIJGEBOUWEN EN AANPALEND WEILAND TE HOOGSTRATEN/ MEER, ZANDBERGSTRAAT 4. Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar · verkopen: KOOP 1 - Hoeve met bijgebouwen , Zandbergstraat 4, groot 25 a 52 ca . Ingedeeld: voorplaats, slaapkamer, keuken, badkamer, koepel, wasplaats en berging, W.C., voederhok, berging en stal. Boven: grote zolder. Verder opkamer en kelder. Eigendom is voorzien van Pidpawater, storckpomp, telefoon. KOOP 2 - Aanpalend weiland, groot 1 ha 66 a 50 ca. Palende ondermeer Aerts-Bastijns L. en Stoffels-Gijsbrechts A. Bezichtiging: 's zaterdags van 2 tot 4 uur. Beschikbaar: - de gebouwen onmiddellijk tegen betaling van koopprijs en onkosten; - de grond deels 15 mei 1989 en deels 1.7.1989. ZITDAGEN : Inzet op woensdag 4 januari 1989 en definitief op woensdag 18 januari 1989, telkens om 16 uur in café bij A. Van Aperen, Meerleseweg 2, Hoogstraten / Meer. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WOONHUIS TE HOOGSTRATEN, GUSTAAF SEGERSSTRAAT 17. Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens consoorten Martens-Hendrickx: GOED GELEGEN WOONHUIS TE HOOGSTRATEN, Gustaaf Segersstraat 17, groot 245 m 2 . Ingedeeld als volgt: Voorplaats, eetplaats, keuken, 2 bergplaatsen en W.C., kelde en kamertje. Twee slaapkamers en zolder. Grote betonnen bergplaats (onge veer 40 m 2 ). Klein beschrijf mogelijk, K.l. 10.500 fr. BEZICHTIGING: zaterdags van 2-3 uur. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 27 december 1988 en definitief op dinsdag 10 ja nuari 1989, telkens om 16 uur, café 'De Wachtzaal' bij Adams-Brosens, Van Aert selaarstraat te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

5 november: Jozef Bluekens, Gust. Segersstr. 11, Hoogstraten en Diana Scbrickx, Dreef 66, Hoogstraten. Nieuw adres: Beemden 25b, Minderhout. 10 november: Marcel Sprangers en Christiana Lambrechts, Minderho utsestr. 26, Hoogstraten. 10 november: Jan Oostvogels, Van Aertselaerstr. 48, Hoogstraten en Josepba Strijbos, Van Aertselaerstr. 54, Minderhout. Nieuw adres: Van Aertselaerstr. 48, Hoogstraten. 12 november: Cornelius Rombouts en AnneMarie Haest, Loenhoutseweg I, Hoogstraten. 18 november: Ludovicus Luyckx, Vrijheid 120, Hoogstraten en Rose Van Heme1donck, Den Drank 3, Merksplas. Nieuw adres: Scherpegeertstraat 5, St. Jozef Rij kevorsel. 18 november: Eric Lambregts, Hoogeind 30, Meer en Karine Teuns, Dreef 89, Meerle. Nieuw adres: J . Lijsenstr. 8, Meer.

~~~

Overlijdens

1

1 november: Cornelia Van Wesel, 88 jaar, v duwe van Jan Bolckmans, Moerstraat Hoogstraten . I november: Jozef Kenis, 84 jaar, weduwm van Maria Janssen, Heilig Bloedlaan 2. Hoogstraten. 3 november: Constant Verschueren, 80 ja echtgenoot van Anna Kox, Heieinde Meer. 6 november: Marie du Bois de Vroylande, jaar, weduwe van Etienne Stas de Riche Heilig Bloedlaan 250, H oogstraten. 10 november: Cornelia Van den Bogerd, jaar, echtgenote van Henricus Ceelen, J; Aertslaan 23, Hoogstraten. 19 november: Carolina Goor, 82 jaar, ec genote van Loctewijk Verschueren, Vrijh 227, Hoogstraten.


KOPJE VAll DE MAAND Met exclusieve medewerking van .FRAMSPORT - Merksplas.

Onze vorige 'maand' was nog maar net uit, of ons onbekend gebleven kopje maakte zich kenbaar: Het is Katrien Dekkers uit de Beemden 6 in Minderhout. Ze heeft intussen haar centjes ontvangen. Waar we vorige maand dachten geen prijswinnaar te hebben, kregen we dit keer zomaar eventjes twee jonge heren over de vloer die dachten aanspraak te kunnen maken op de pot. Een deskundige jury heeft na rijp beraad de echte van de valse onderscheiden en die ware jacob vindt u bij de Framsportadvertentie.

Hopelijk is er dit keer maar één moeder die depen ter hand neemt om ons te melden dar haar zoon- of dochterliefdeze keer onze uitverkorene is, pe foto werd augustus /1. genomen tijdens hel kinderfeest Begijntjescfaat-besluit. Niet gerreu::.eld dus en vlug een kaartje met naam, adres en telefoonnummer naar: D.H. .'..!., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstralen.

Hoogstraatse Bridge Club Vrijheid 148 Gezelligheid + deskundigheid Iedereen welkom Elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur nu ook: elke donderdagmiddag vanaf 13.30 uur Inlichtingen: tel. : 03 I 314.41.05

Op 25 januari ,·erschijnt het eerste nummer van onze 5de jaargang! (Hoe houden :.e her ~·o/?J Medewerkers, begin het jaar met goede voornemens en breng uw kopij tijdig binnen; op woensdag 11 januari. (Alleen de dorps- en sportru,brieken nog op zondag 1511)

'

LEZERS SCHRIJVEN. Hoe geraak ik bij m'n zoon? Op 7 december zou ik m'n zoon gaan bezoeken, die woont in Ottenburg, bij Waver. Maar er dreigde een staking van de openbare diensten en aangezien ik op het openbaar vervoer aangewezen ben, informeerde ik 's morgens eerst bij de NMBS of alle bussen wel reden , want je zult onderweg maar ergens blijven steken?! 'Geen problemen Madame, er wordt gewoon uitgereden', kreeg ik als antwoord. Dus ik vertrok hier in Hoogstraten om ha lf tien met de bus naar Turnhout, waar ik om vijf over tien de overstap naar Leuven moest halen en als alles normaal verloopt, zit er dat ruimschoots in. Maar ... in Merksplas hielden de openbare diensten wel een betoging. De vuilniswagens en andere auto's die er mee betrokken waren, reden stapvoets van de ko lonie naar het centrum en de bus kon niet passeren op die drukke weg. Weet je hoe lang die weg is? Dat moet je eens proberen! Ze reden gelukkig net voor het gemeentehuis een straat in en de buschauffeur, waar ik tegen verteld had, dat ik m'n aansluiting niet mocht missen, reed in topsnelheid naar Turnhout. Gelukkig moest hij maar aan één halte stoppen. Maar ja hoor, we stonden voor de ophaalbrug: er moesten drie schepen passeren. Weer in zeven haasten naar Turnhoutstation en je zult het niet geloven, maar de bomen van de overweg gingen voor onze neus dicht. Het was ondertussen 10 minuten over tien geworden. De bus naar Leuven vertrok net toen ik er aankwam, maar die kon ik nog tegenho uden. 'Ge hebt geluk Madammeke, dat ik aan de late kant ben', zei de chauffeur. Ik was inderdaad gelukkig, dat ik de bus nog net gehaald had en van de tegenslag onderweg kon ik anderhalf uur uitrusten voor de bus in Leuven was. Daar vertrok de bus naar Waver 10 minuten later als gewoon. ' Dat is altijd op woensdagmiddag, Madammeke' . Ik was anderhalf uur later in Ottenburg als anders, waar schoondochter en kleinzoon, blauw van de kou, stonden te wachten. Als dan het kleinkind juichend roept: ' Daar is Oma', en met open armpjes naar Oma komt gelopen, is alle leed gauw vergeten. Ik was er geraakt en dat was het voornaamste! T.R.

Als je het gezelschap van gekken wil vermijden in een stadsbus, moet je in het midden plaatsnemen. Goedaardige gekken gaan zo dicht mogelijk bij de chauffeur zitten, en kwaadaardige zo ver mogelijk achteraan. 41

-


Op stap 1n••• 'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEEALE

caté Patria

VRIJDAG 30 DECEMBER Wortel: ELECTRONISCHE avond met videospelletjes in het Slot.

Café-dancing

't Fortuin MEER

WOENSDAG 4 JANUARI Wortel: 'DRIEKONINGENFEEST, georganiseerd door KA V, in de parochiezaal. VRIJDAG 6 JANUARI Minderhout: TEERFEEST van de Landelijke Ruiterijvereniging. Wortel: EETFEESTJE van voetballers en biljarters in Café De Nieuwen Buiten.

gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

I

FRITUUR- EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEEALE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek. ..

Plekje bij de Molen

ZATERDAG 7 JANUARI Wortel: SLAG-OM-DE-ARM wedstrijd in het Slot. · ZONDAG 8 JANUARI Hoogstraten: Optreden van SWAMPSURFERS (hardcore) en THE ACORNS in Cahier de Brouillon vanaf 14 uur. - KERSTCANTA TE van Carl Orff door de Jeugdmuziekschool in de Rabboenizaal van het Spijker om 15 uur. Wortel: WANDELTOCHT van Markdal samen met KWB-KA V. Start aan de parochiezaal om 14 uur, richting Kolonie. Minderhout: INDOOR-JUMPING op de Blauwbossen. MAANDAG 9 JANUARI Minderhout: TE ERFEEST van de ST. Jorisgilde. DINSDAG 10 JANUARI Minderhout: TEERFEEST van de St. Jorisgilde. DONDERDAG19JANUARI Hoogstraten: ' NATUURBOS-PRODUKTIEBOS', voordracht met dia's, georg. door het Davidsfonds, met P. Stryckers van Kritisch Bosbeheer Vlaanderen, om 20 uur in het V.I.T.O .

HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 · 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28 42

't Hoekske waar muziek en bier troef z1ïn. MEER ges loten : maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" ZATERDAG31 DECEMBER Wortel: EINDEJAARSVIERING in het Slot. Hoogstraten:- DOORDOEN met CARDOSAXI in de Pax. - ZWETEN, ZWOEL en ZWART (black music) in Cahier de Brouillon.

Biljart- Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café - discobar

VRIJDAG 13 JANUARI Minderhout: TEERFEEST van de Supportersclub van de Wielrenners. ZONDAG 15 JANUARI Wortel: INFO- en DIA VERTONING van Vakantiegenoegens, 's namiddags in de parochiezaal.

John Lijsens traat 24, Meer Telefoon 03 / 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11 .30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA VRIJDAG 20 JANUARI Minderhout: TEERFEEST van fanfare Marckezonen. ZATERDAG 21 JANUARI Wortel: ROCK 'N ROLL-avond in het Slot TONEELGROEP WORTEL speelt en Sangria', om 20 uur in de Hoogstraten: Opluistering van de av~IIIUUU>o door de harmonie St.-Cecilia om 18 uur. Meerle: HOBBY -TENTOONSTELLING 16 tot 21 uur in de parochiezaal. Hoogstraten: Het Ceciliakoor met OF MUSIC in de Rabboenizaal van het ker, om 20 uur. ZONDAG 22 JANUARI Wortel: TONEELGROEP WORTEL 'Ketchup en Sangria', om 20 uur in de chiezaal. Minderhout: INDOOR-JUMPING op Blauwbossen. Meerle: HOBBYTENTOONSTELLING 10 tot 20 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 28 JANUARI Hoogstraten: - HIP-HOP NACHT D.A.M.N. (Don ' t Accept Mass Notion) Cahier de Brouillon. - HOBBYTENTOONSTELLING van 14 20 uur in de Pax. Minderhout: Nachtelijke DROPPING, . richt door K.W.B. Meer: DIRTY FINGERS en NONKEL NE vanaf 21 uur in zaal Victoria. ZONDAG 29 JANUARI Hoogstraten: HOBBYTENTOONSTEL LINO van 10 tot 20 uur in de Pax.


KALENDER "l

SLOT

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, - met biljart. darts. enz ...

~·oRITL

• ~~.. • -~ •":_ •~

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. :20.00- l.OOu . : 19.00- 1.00 u. : 14.00- 19.00 u.

café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers

(FII105A)

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF SNACK- en PIZZABAR

lSflf~E Tel. 03 / 314.38.11 Gelmeistraat 2

~

II3Z 20.00 u., zaterdaga- """Gl9'a liddag vanaf 14.00 u., :!:'.X~

Café-restaurant

DE GRENS

OOGHUIS

Op zco-~;. -januari organiseert de Jeugdr::: ~ ooi in de Rabboenizaal van het S;:~ '!", A. de Lalaingstraat te Hoogstraten :"'reç,elijk.e namiddag die begint te 15 uur e;:;. uu:- later reeds eindigt. 'Schone liedj es .:!u:;e;:;. nier lang' zegt het spreekwoord dat h.i.:: 1\el zeer Ierterlij k van toepassing is. De geestelijke vader van jeugdmuziekscholen of. zoals die nu officieel heten: jeugdmuziekateliers, Carl Orff, heeft eens een 'kerstcantate' gecomponeerd waaraan zoveel mogelijk jongeren kunnen deelnemen als koorzangers, bespelers van blokfluiten en Orff-instrumenten en bijgestaan door oud-leerlingen en leerkrachten met strijkers en andere instrumenten . De drie toneelspelers die het kerstverhaal beleven worden hier geregisseerd door Greet en Geert Niland-Mertens terwijl het decor zal opgebouwd worden door het I.K.O. De toegang is gratis. Kinderen worden best begeleid door hun ouders. Zo kan dit spektakel een mooie bijdrage worden tot het ' Jaar van het gezin' in samenwerking met twee instituten die zich inzetten voor de kulturele ontplooiing van de jeugd. Afspraak op zondag, 8 januari te 15 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. •

==

Strijbeek 16 Meerle Tel. 3159 107 vanuit Nederland 09-3233159107

-:'~ill:n •ftlj ... Minderhout Gesloten: woensdag.

. _ "'

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

DE VRIJHEID

Eethuis Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

v;,,-

\ ~~J!Ii'ini)i='l.a.; ii"Pl l!lm,.-mnilil,..j:ll ..........

''

~~ ~

tlliilili:.&.: • •

,

~i:il l:.ii&i~

I

.

.:.__ Jeugdkultuur in - Hoogstraten.

~ ~ Ook op woensdag. ~-

~

Vanaf zaterdag 3 december valt in onze regio een nieuw radiostation te beluisteren op fm 103.06 en wel Harmony Radio. Zoals de naam al enigszins aangeeft, gaat het om harmonieuze muziek oftewel beautiful music. Geen popgeweld dus, wel de betere - rustige - popnummers, veel evergreens en instrumentale muziek. Met dit muziekaanbod wil Harmony Radio aanvullend werken op andere zenders zoals: BRT, Radio 3 en Radio Continu. Overigens bestaat met laatstgenoemde zender een goede samenwerking. Zo zal de verkoopmaatschappij Racon Sales bvbadie ondermeer voor Radio Continu (fm 105.4) aktief is, ook de nodige publicitaire werkzaamheden voor Harmony Radio gaan verrichten. Voor informatie kunt u bellen voor Nederland 076-419.937 en voor België 03-315.79.40. Het adres van Harmony Radio is Dombergstraat 111, 2300 Turnhout. 43


Brandweer 314.42.43 IC A RUS

~

/ h·),\ "~•n••-"'

f!:~~~ Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

GAS BESTELLEN

CROES pvba Joos en Gerda Croes-Rombouts

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

Cis Vissers

Eddy BLOCKX

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

VerzekeriRgen Leningen

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

WACHTDIENST

Taxi-ziekenvervoer

I f] HUISDOKTERS

Auto's voor huwelijken

Dag en nacht

Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis Tennisclub

...____." de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

~

JOSSERVAES

Vrijheid 251-2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

~

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp79

Tel. 03/ 314.56.17

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair- dakbedekking Zink + koperwerk Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

mobile Rent

l"f lAPOTHEKERS Van 30 december tot 6 januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 6 tot 13 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 13 tot 20 januari: APOTHEE K GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdag 14 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 20 tot 27 januari: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas. Tel.: 014/ 63.33.83. Op zaterdag 22 januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57 .24.

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

T eI • 03/314 · •31 •08

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair

Voort 26- Meerle

Tel. 03/ 315.75.31

2321 Meer

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Op 25 januari .versebijut bet eerste nummer van onze Sde jaargang! (Hoe houden z.e het vol?) Medewerkers, begin het jaar met goede vooroemens en breng uw kopij tijdig binnen; op woensdag 11 januari. (Alleen de

Tel. 03/314.54.50

dorps- en sportrubrieken nog op zondag 1511)

Tel. 03/ 315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

44

30 dec. en 1 januari: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. 7 en 8 januari: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle. Tel. 315.82.21. 14 en 15 januari: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02 . 21 en 22 januari: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. 28 en 29 januari: DR. H. FRANSEN, Van Aertselaerstr. 5, Hoogstraten. Tel. 314.54.08.

Alle inlijstingen op maat hout - aluminium nà 18.00 uur - Tel. 03/ 3147578


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.