mei 2022 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 436 MEI 2022 PRIJS: € 2,90

JAARGANG 38

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

De sociale motor in Stefaan Voet

Gezocht: 415 parkeerplaatsen Wat met onze kerkgebouwen? Ann Van den Heuvel doet een boekje open Michiel Provoost vond het paradijs Een zitje in het Mjeels Parlement Nieuwe toekomst voor Meerse parochiezaal HVV kampioen

Russisch gas onder onze voeten?


Titel

Stadsvrijwilligers

De vrijwilligers die zich inzetten in verenigingen zijn het goud van onze maatschappij. Die inzet gaat terug naar toen er van televisie lang geen sprake was. Elk dorp of gehucht had een of meer schuttersgilden, oorspronkelijk ter verdediging, maar het bleek een prima reden om mekaar op te zoeken. Toen pijl en boog niet meer volstonden voor de verdediging ontstonden er nieuwe verenigingen. Gelijkgezinden zochten elkaar op, gedeelde interesses in sport, muziek of toneel deden sportclubs, muziek- en theaterverenigingen ontstaan.

creëerde daarmee echter een rechtstreekse bedreiging voor het vrijwilligerswerk. Het bleef er niet bij. In de communicatie van onze stad word je om de oren geslagen met oproepen om vrijwilliger te worden in een stadsdienst. Dat beperkt zich al lang niet meer tot een wandeling maken met rusthuisbewoners. Men zoekt tuinrangers, horecapersoneel voor de dienstenhuizen, boodschappenhulpen, telefonische babbelaars, vrijwilligers voor kleine technische hulp, huiswerkhulpen, gezelschapsheren of -dames, chauffeurs, kookteams, gidsen, bloemisten, suppoosten…

Het oorlogsgeweld van vorige eeuw voegde daar nog een nieuwe dimensie aan toe. Vrouwen, kinderen en ouderen maakten zich nuttig om grote maatschappelijke noden op te vangen. Na de oorlog bleef dit algemeen belang overeind. Inzet voor ouderen, de vierde wereld, natuur, fair trade, slachtoffers van hongersnoden en rampen nestelde zich naast die voor de verenigingen. Onder onze kerktorens bleef het verenigingsleven floreren en vonden vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding.

De promotie en ondersteuning van vrijwilligerswerk is op zich mooi, het resultaat is lovenswaardig. Er is echter een keerzijde. Men maakt het vrijwilligers in verenigingen immers ongewild moeilijk. Wat met de vrijwilliger die met veel moeite een vereniging probeert recht te houden? Die heeft niet de middelen die de stad dank zij onze belastingen tot haar beschikking heeft om communicatiecampagnes te voeren of mensen aan zich te binden door hen in de watten te leggen. Hoe voelt deze vrijwilliger zich als de leden voortaan hun vrije tijd aan stedelijke projecten wijden?

Sinds enkele jaren zet ook de overheid vrijwilligers in. Minister Maggie De Block vormde de voorwacht door in 2017 op de proppen te komen met “verenigingswerk”. Ze

Het voortbestaan van verenigingen komt zo

RUTH tekent

2 MEI 2022 - DE DE HOOGSTRAATSE MAAND

in het gedrang. Ik hoorde politici nochtans al dikwijls roepen dat de verenigingen de ruggengraat zijn van de samenleving. Awel, dan is het daar de laatste tijd niet zo goed mee gesteld. Oh ja, er zijn nog sterke verenigingen. Maar ik zou al wie de eigen vereniging momenteel ziet wegkwijnen niet graag te eten geven. Het valt me op dat een flink deel van de vrijwilligerstaken waarvoor mensen geronseld worden net zo goed zouden kunnen worden uitgevoerd door arbeidskrachten. In een niet zo ver verleden zorgde onze stad voor tewerkstelling van wie moeilijker elders aan de bak kwam. Dat gaf zekerheid voor een kwetsbaar deel van onze bevolking. Blijven die nu niet in de kou staan? Mag ik de dingen terug scherp stellen? De stad moet als overheid instaan voor de dienstverlening en stelt daar mensen voor tewerk. Een vereniging brengt mensen met een zelfde passie of missie bij elkaar, en doet daarvoor een beroep op haar leden. Sommige verengingen zijn hard op zoek naar een tweede adem. Maar als de overheid een claim legt op een groot deel van de vrijwilligers, wordt dat een moeilijk verhaal. (ao)


OMSLAGVERHAAL

Ook de boerenmarkt plukt er zijn vruchten van

De sociale motor in Stefaan Voet WORTEL - Op zondag 10 april 2022 opende het nieuwe toeristische seizoen in Hoogstraten met o.a. een nieuwe versie van de boerenmarkt. Twee jaar geleden verzette Stefaan Voet uit Wortel hemel en aarde om van deze markt een succes te maken. Corona stak er tijdelijk een stokje voor en Stefaan keerde naar zijn oude liefde terug: het sociale netwerk van CM. De Markt werd toch een succes en ook Stefaan kijkt met plezier terug op alle sociale projecten die intussen zijn pad gekruist hebben. Een man met een missie maar ook met een druk beladen agenda. Toch vond De Hoogstraatse Maand nog een gaatje voor een stevig gesprek. DHM: Ik heb de indruk dat een groot deel van je leven zich in de sociale sector afspeelt. Kreeg je dat sociale van thuis uit mee? Dat weet ik eigenlijk niet zo direct. Mijn moeder Josefine Vermeiren is altijd wel lid geweest van KVLV in Wortel, mijn vader Jos Voet was wel iets meer betrokken bij het sociale leven. Als boer was hij in het bestuur van de Landelijke Gilde en de bedrijfsgilde, later bij OKRA en ook altijd fietsbegeleider bij deze groep. Op zijn 83ste fietst hij nog elke dag een 15 -tal kilometer en ze voelen zich alle twee nog relatief goed, hoewel mijn vader 2 jaar geleden een moeilijke kanker gehad heeft.

Vrijheid DHM: Als kind in Wortel opgroeien moet toch een zalige tijd geweest zijn? Ja, ik kende een hele mooie onbekommerde jeugd, hoewel er in onze familie zich een drama heeft afgespeeld. Mijn oudste broer Ludo is op zijn 12de verongelukt met de fiets aan het kruispunt van de rode weg in Castel. Ik weet er eigenlijk niet zo veel van omdat ik in onze familie een nakomertje ben. Op dat moment was ik amper twee jaar oud. Ik ben geboren in ’75, zeven jaar na onze Paul en negen jaar na ons Rie. Ondanks dit drama en het verdriet ben ik nooit overbeschermd geweest door mijn ouders en was men thuis nooit ongerust over mij. Zij lieten mij heel veel vrijheid. Ik kreeg bijvoorbeeld bij het uitgaan nooit echt een einduur mee.

derij was toen wel wat een speeltuin, in de schuur konden we bouwen met stropakken en zwieren aan een touw. Als kind ging ik ook regelmatig in de zomer mee naar de wei in Bolk. Mijn vader had daar een kot met een moderne melkinstallatie en elke dag reed hij op en neer met een remorque met een groot inoxen vat om de melk naar huis te brengen. Verder was er natuurlijk ook nog de jeugdbeweging.

Bonte avond DHM: De KLJ heeft voor jou veel betekend, niet? Ja, mijn jeugdjaren hebben veel in het teken van de KLJ gestaan. Ik was geen sportieveling en was nooit aangesloten bij de voetbalof een andere sportvereniging. Bij de opstart van de KLJ-afdeling voor de min 12-jarigen was ik er al direct bij en doorliep later alle groepen. Daarna belandde ik in de leiding en in de gewestleiding van waaruit we allerlei grotere activiteiten organiseerden. Dat waren dan bijvoorbeeld ook monitorenkampen en daar hoorde dan ook een bonte avond bij.

Zo presteerde ik het ooit om ons moeder bijna een paniekaanval te doen krijgen. Ik werd op zeker moment op dat kamp naar de telefoon geroepen, ons moeder was aan de lijn. Met een bang hart pakte ik de hoorn op. “Zeg Stefaan, heb gij mijn nieuw kleed toch niet mee naar dat kamp genomen? Ik moet morgen naar een feest en vind dat kleed niet meer in de kast!” Oei, ik had voor die bontenavond bij ons moeder in de kast gezeten en er een kleed uitgepakt dat ik nog nooit gezien had, in de veronderstelling dat zij dit al lang niet meer gedragen had… Dat heb ik wel goed moeten horen toen zij naar het kamp kwamen gereden om dat kleed terug op te halen. Na een vergadering of een activiteit bij de KLJ staken we geregeld de straat over naar ’t Slot en werd dat daarna ook de vaste plek om eens goed uit te gaan. Daar heb ik ook heel wat vrienden leren kennen en trokken wij van daaruit met de fiets of met taxibusjes naar allerlei fuiven in de omtrek. Als afgevaardigde van de jeugd werd ik in Wortel verkozen in het bestuur van de dorpsraad. Later engageerde ik me ook voor de Wortelfeesten en

DHM: Hoe kijk je terug op die jeugdjaren? Dat waren plezante jaren thuis op de boerderij. Mijn vader was een kleine boer met een 50 melkkoeien. Er kwam veel volk bij ons over de vloer. Mensen uit het dorp kwamen bij ons verse melk kopen of ook wel kaas en boter bestellen. Dat ging allemaal heel gemoedelijk. De mensen tapten gewoon melk af en staken het geld in een bakje dat er bij stond. Als mijn klasgenootjes of buurkinderen kwamen spelen, was het feest voor mij. Een boer-

De kleine Stefaan in 1975, kort na de geboorte bij moeder op de schoot. Dit is de enige foto van het voltallige gezin. Nog geen twee jaar later verongelukte de dan 12-jarige Ludo. Vlnr moeder Josefine Vermeiren met kleine Stefaan, vader Jos Voet, Rie, Paul en Ludo MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 3


OMSLAGVERHAAL DHM: Hoe lang heb je dit werk gedaan ? Na vier jaar kreeg ik de kans om bij CM (Christelijke Mutualiteiten ) te gaan werken als diensthoofd bij Jeugd en Gezondheid (hun jeugddienst, later Kazou). Deze organisatie richt allerlei winter- en zomervakanties in voor kinderen en jongeren van 7 tot en met 18 jaar in binnen- en buitenland. Ik gaf leiding aan een klein team en organiseerde alle kampen voor het arrondissement Turnhout, zowel de klassieke kampen voor jongeren als die voor personen met een verstandelijke handicap.

Stefaan samen met Christel Snoeys bij de opening van het vernieuwde KLJ-lokaal in Wortel. Deze aanpassingen konden gedaan worden dank zij de opbrengsten van de Wortelfeesten. voor de Landlopersjogging. Ik zit mee in de organisatie en ben altijd omroeper tijdens die jogging. DHM: En tussendoor toch ook wel een beetje studeren, vermoed ik? Na de lagere school in Wortel ben ik naar het Klein Seminarie in Hoogstraten gegaan. Hierna heb ik de studies van Maatschappelijk Werk in Geel gedaan met als specialisatie de richting Sociaal-cultureel werk, waaronder ook het verenigingsleven valt. Vanaf het tweede jaar moesten wij stage doen. Ik koos voor een stage bij KLJ provinciaal en dat heb ik twee jaar kunnen doen. Dat beviel me zo goed en dat bleek ook wel wederzijds, want ik kon hier direct na het afstuderen beginnen werken als vrijgestelde in de provincie Antwerpen.

Wij hadden jaarlijks een 1000-tal monitoren waarvan de helft ook voor deze laatste doelgroep actief was. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de jongeren die dat engagement opnamen. Wij hadden vakantiegangers van o.a. Giels Bos, ook van Zwart Goor en daar waren veel ouderen bij. Die jonge monitoren van 17 jaar deden op dat kamp dus ook de volledige verzorging van deze vakantiegangers. Ik vond dat geweldig. Daarnaast mocht ik ook prospectie doen voor nieuwe kampplekken en zo kwam ik ook al eens in Zwitserland terecht, wat met plezier meegepakt was. In die periode deden wij ook nog de verkoop van de gezinsvakanties van Intersoc als een soort reisbureau. Later is dat allemaal via het internet verlopen. DHM: Dus eigenlijk bleef je altijd nog met jeugd werken, ook bij CM Klopt, naast het organiseren van die kampen zorgde ik ook voor de monitorenopleiding. Jaarlijks waren er een 150 nieuwe kandidaten die wij in het paasverlof een opleiding be-

zorgden. Ik heb dus eigenlijk een hele mooie tijd gehad, zowel bij KLJ als bij CM en ontmoette zo heel veel jongeren. Ik verschiet er dikwijls van hoeveel mensen ik ken, ook op professioneel vlak kom ik nog vaak mensen uit die tijd tegen. In totaal deed ik dat 8 jaar, mooi opgedeeld over de twee jobs. Het was heel interessant maar ook heel intensief, met heel veel avondwerk.

Kwetsbaar DHM: En heb je het dan voor bekeken gehouden bij CM ? Toch niet, ik werd een jaar lang verantwoordelijke voor het opstarten van een logistieke dienst, daarna directeur van zorgdiensten binnen CM. Zo was ik onder andere verantwoordelijk voor de dienst maatschappelijk werk, die instaat voor de ondersteuning van de meest kwetsbaren CM leden. In het begin was dat alleen Turnhout, later is daar in 2012 door een fusie de regio Mechelen bijgekomen. Op zeker moment was er in de regio Antwerpen een crisissituatie en kreeg ik van de nationale directie van CM de vraag om dit probleem op te lossen, maar dat was heel moeilijk. Waar er in het begin gedacht werd om een grote fusie te creëren, is men daar toch van terug gekomen. Sinds 2018 is er binnen CM wel een stap gezet naar een intense samenwerking tussen de regio Antwerpen en regio Turnhout/Mechelen. Voordien had elke regio zijn eigen regels met bijvoorbeeld verschillende lidgelden, andere diensten en tegemoetkomingen, enz. Er staat trouwens nog wel wat te veranderen binnen de werking van CM.

Hobby kwijt DHM: Dat is wat men noemt van je hobby je werk maken. Ze zeggen inderdaad wel eens: “amaai jij hebt geluk, jij hebt van je hobby je werk kunnen maken.” Dat is ook wel zo, maar intussen ben je wel je hobby kwijt. Ik was verantwoordelijk voor een vrij groot gebied, van Essen tot in Balen. Ik coachte en gaf kaderbegeleiding aan ongeveer 40 lokale groepen. Later startte ik de merchandising van KLJ nationaal op. Dat alles was een heel intensieve periode met vele avonden vergaderen en veel afstand afleggen met de auto. Ik had ook geen verlof gepakt na mijn studies en was direct op mijn 20-ste beginnen werken. Ik was eigenlijk elke avond en weekends op pad en woonde toen nog thuis. En dan moest er ook nog uitgegaan worden...

4 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De boerderij van de familie Voet was een paradijs voor kinderen. Een zomers tafereel met o.a. Jurgen Beyens, Marijke Verschueren, Jan Verschueren, Sander Donckers, Els Schrauwen, Koen Brosens, Kurt Sterkens, Stefaan Voet, Serge Goris, Jan Peeters en tot slot nog een jongen waarvan de naam ontbreekt.


OMSLAGVERHAAL tingscentrum met een café waar al lang verschillende uitbaters gepasseerd waren en het pand leeg stond. Ferm kreeg daar een kans om iets uit te bouwen, dat werd “Buurtpunten”. Wij bouwden er een tweedehandszaak met kinderspullen uit, maakten ruimte voor een wereldwinkel en een café voor verenigingen, die dan om beurten voor de uitbating zorgden, en ook een afhaalpunt voor producten van boeren uit de buurt.

Stefaan en Liesbeth samen met de kinderen Cas en Jef tijdens een recent verlof in Leysin Zwitserland, waar CM een van haar vakantieplaatsen heeft DHM: Hoe bedoel je? Binnen de provincie Antwerpen zitten wij in een unieke situatie. In elke (fusie)gemeente van de provincie is er nog een fysieke dienstverlening met een CM-kantoor. Er zijn er momenteel nog 75. Maar de toegenomen digitalisering en besparingen van de overheid zetten dit onder druk. We voelen aan dat we meer medewerkers nodig hebben voor mail en telefonie, met minder middelen. De afbouw van kantoren zal in de toekomst onvermijdelijk zijn, zoals we het afgelopen decennium ook bij de banken zagen. We zitten echter in de sociale sector met vaak kwetsbare mensen zodat er alternatieven moeten gezocht worden die een goede bereikbaarheid garanderen. Ik ga er wel vanuit dat er in Hoogstraten een fysiek kantoor zal blijven, gezien de regionale uitstraling van Hoogstraten en ook de aanwezigheid van de vele seizoensarbeiders waarvoor we zorgen dat ze in orde zijn met de ziekteverzekering.

ten stond op het verlanglijstje. Deze projecten werden ondersteund met Europese Leadersubsidies. Men vroeg mij of ik niemand kende om dit project hier op te starten, maar besefte dat dit misschien ook wel iets voor mij was. Toen ben ik dus op die kar gesprongen met volle goedkeuring van Ferm. Het opzet was een ontmoetingsplek te creëren op het platteland rond lokale voeding en tegelijkertijd een link te maken naar kansengroepen, of mensen in een zwakke sociale of financiële situatie. Dat zijn heel mooie projecten, maar niet gemakkelijk. In Laakdal en Balen vertrok ik vanuit een totaal andere situatie dan Hoogstraten. DHM: Hoezo? In Laakdal was de basis een bestaand ontmoe-

In Balen kon ik gebruik maken van een leegstaande en gerestaureerde pastorie in het centrum van het deeldorp Olmen. Ik begeleidde het proces samen met de inwoners en verenigingen om een invulling te geven aan het gebouw. Dat is uiteindelijk gelukt, hoewel het moeilijkste was om de lokale voeding daarin te integreren. Die twee projecten waren 7 op 7 open. Met die ervaring gingen we in Hoogstraten op zoek naar iets dergelijks.

Niet ideaal DHM: En dat werd een moeilijke zoektocht ? Wij hebben eerst uitgekeken naar een soort buurtpunt zoals in Balen en Laakdal en zo hebben we ook even stilgestaan bij de mogelijkheid om dat in de Guld in Wortel te doen. Voor ons moest de kern vooral verkoop van lokale producten zijn en op termijn konden we daar dan sociale activiteiten aan koppelen. Maar het is een lange zoektocht geworden waarbij we eigenlijk geen locatie vonden. We hebben gekeken naar het Seminarie, naar Wortel kolonie, naar de Begijnhofkerk, enz. Tenslotte zijn we bij de afdeling Land- en Tuinbouw van Vito terecht gekomen en daar waren we blij mee, hoewel de locatie niet ideaal is. Het is eigenlijk te ver van het centrum. DHM: Hoe vond je de standhouders?

Boerenmarkt DHM: Ook bij de boerenmarkt in Hoogstraten was jij betrokken. Hoe zit dat juist? In 2018 vroeg de Landelijke Thuiszorg van Ferm (het vroegere KVLV) om hun initiatieven van de dagopvang en nachtelijke zorg voor heel Vlaanderen mee te ondersteunen. Vooral de kleinschalige dagopvang voor mensen met zorg beviel me wel, maar het was wel heel zwaar door de ruime regio. Via de connecties binnen Ferm kwam ik dan in contact met wat jij ‘boerenmarkt’ noemt. In de Kempen was er een project voor de korte keten opgestart waar men een ontmoetingsplek op het platteland wou combineren met het aanbod van voeding. Zo startte ik een project in Balen en in Laakdal, ook Hoogstra-

Al vele jaren is Stefaan de speaker van dienst bij de jaarlijkse Landlopersjogging op de laatste vrijdag van augustus. MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 5


OMSLAGVERHAAL Wij hebben alle boeren in een straal van 12 km aangeschreven. Wij keken naar de korte keten voor verkoop, dus boeren die al een verkooppunt aan huis hadden. Op een infoavond legden we het concept uit en bekeken samen wanneer en hoe we de markt zouden kunnen uitbouwen. Daarna ben ik alle kandidaat-boeren individueel gaan bezoeken. Het is immers niet evident voor een landbouwer om wekelijks een uur of 4 à 5 buiten het bedrijf nog eens op een markt te staan. Uiteindelijk zouden er 19 boeren en tuinders mee instappen, waaronder een aantal gastproducenten. De start was voorzien op 20 maart 2020 en het project zou lopen tot einde september om dan een evaluatie te maken. Maar op 13 maart brak corona uit en viel alles in duigen. Wij moesten alles afzeggen, flyers terughalen, en maand na maand werd alles terug uitgesteld. Alles viel stil en dus ook mijn job… DHM: Toch kon de Markt uiteindelijk doorgaan? Ja, weliswaar pas een jaar later. Dat heb ik zelf niet meer meegemaakt, ik had de voorbereiding meegedaan maar bij de opening was ik al weg. Ook een aantal boeren had afgehaakt. Tijdens de coronacrisis hebben heel wat mensen de hoevewinkels ontdekt en de meeste van hen hebben echt geboomd. Daardoor voelde een aantal producenten niet meer de behoefte om ook nog eens op een markt te gaan staan.

binnen Ferm had ik ook andere opdrachten gekregen zoals de coördinatie van een project van mondmaskers en de uitbouw van de zogenaamde troostplekken. Gezien de vele overlijdens en de eenzaamheid bestond er echt een behoefte aan plaatsen waar mensen konden samenkomen en troost zoeken. De doelstelling was 50 plaatsen uit te bouwen in Vlaanderen, het zijn er uiteindelijk meer dan 200 geworden, en dat allemaal met vrijwilligers. Soms was dat in een woon-zorgcentrum, evengoed binnen de plaatselijke groepen van Ferm, of bij een huisarts die dat organiseerde voor zijn patiënten. Al dat werk deed ik ook heel graag. Daarom vroeg ik een week bedenktijd, om uiteindelijk toch terug te keren naar CM. Daar ben ik nu al een jaar verantwoordelijke voor het patrimonium en het sociaal ondernemen. DHM: Wat houdt dat juist in? CM als ziekenfonds heeft geen eigendom maar huurt de gebouwen en kantoren van verbonden vzw’s tegen kostprijs. Die vzw’s zijn vroeger opgericht om panden te kopen en in te richten zodanig dat de CM zelf geen enkel risico loopt (bv bij leegstand). Zo beheer ik nu een 3-tal vzw’s en een nv. Deze organisaties beheren gebouwen die gehuurd worden door CM, soms met een appartement of een winkelpand gekoppeld. Een van die vzw’s vormen we nu om naar een vzw Sociaal Ondernemen met als doelstelling om in de provincie initiatieven te starten rond zorg en welzijn die inspelen op nieuwe noden

en hiaten. Ofwel zetten we projecten op met eigen personeel en vrijwilligers ofwel ondersteunen we initiatiefnemers inhoudelijk en financieel, bijvoorbeeld in de vorm van een opstartlening. Historisch gezien heeft CM altijd wel initiatieven mee opgestart, inspelend op de noden van de tijd. Neem bij voorbeeld het centrum voor kindermishandeling in Turnhout na het post-Dutroux tijdperk, een psychosociaal revalidatiecentrum, ondersteuning van de wijkgezondheidscentra... Maar het kunnen ook kleinschalige projecten zijn. En daarnaast zitten we met een zoektocht naar de toekomstige en effectieve invulling van al die kantoren, vaak in samenwerking met andere organisaties uit de welzijnssector. Die coördinatie in onze provincie is nu dus een stuk van mijn taak. Nationaal ben ik ook nog betrokken bij een aantal vzw ‘s. Zo ben ik schatbewaarder van de vzw Wiegwijs, een koepel die 211 consultatiebureaus van Kind en Gezin beheert, de preventie bij kinderen tussen 0 en 1000 dagen, het vroegere kinderheil. Ik ben ook bestuurder bij enkele organisaties die CM in het verleden opgericht heeft, zoals de groep Emmaüs die Klavier in Merksplas en het AZ Voorkempen in Malle beheert.

Kelder DHM: In die drukke werkomstandigheden zouden we haast vergeten dat je ook ge-

Maar toch heeft deze markt in Hoogstraten in de maanden juli en augustus goed gedraaid. Op topdagen waren er toch wel 500 bezoekers. Men heeft de periode dan ook verlengd tot december, maar op laatst kwamen er minder bezoekers. Te weinig om economisch rendabel te zijn. Maar door die markt steeg de bekendheid van heel wat hoevewinkels flink en daar plukken zij nu nog de vruchten van. Intussen hadden wij ook een facebookpagina (De Markt Hoogstraten) gemaakt met professionele foto’s van de boeren en bedrijven zelf. Vóór de markt open ging, hadden we al 1100 volgers, later meer dan 2500. DHM: Hoe zal het dit jaar verder gaan? Men gaat de markt dit jaar verder doen in een pop-up vorm en bij grote evenementen in de gemeente zal de markt er zijn. Waarschijnlijk zal de markt in de ‘tuinbouwschool’ terug open zijn in de maanden juli en augustus.

Retourtje CM DHM: En hoe is het jou daarna vergaan ? Vorig jaar midden in de coronacrisis kreeg ik plots telefoon vanuit de CM met de vraag of ik niet terug kwam vermits er iemand uit de directie op pensioen ging en een andere doorschoof naar CM nationaal. De markt lag stil,

6 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vier vrienden voor het leven, de Mukkelbrouwers toostten op een voorspoedig 2015. Sam Van Dijck, Wouter Van Dyck, Michael Van Looveren en Stefaan Voet hadden er toen al een breed gamma streekbieren opzitten, gaande van de Mukkel, de Nuttige, de Wauweleir, de kleine en de grote Sjat, de Spekki , de Choco… Stuk voor stuk namen gelinkt aan figuren van ’t Slot.


OMSLAGVERHAAL trouwd bent met Liesbeth en twee kinderen hebt. Hoe leerden jullie mekaar kennen? Wij kennen mekaar al heel lang van bij de KLJ maar werden pas een koppel in 2007. Tijdens een start to run van de KWB is de vonk overgeslagen… Liesbeth is ook van Wortel, ze is de dochter van Jos Stoffels en Els Sterkens van Poeleinde. Wij zijn getrouwd in 2009 en wonen in de Zandstraat. Onze twee zonen, Jef (10 jaar) en Cas (8 jaar) gaan alle twee naar de lagere school in Wortel, naar de Wijsneus waar ik intussen ook voorzitter geworden ben van de Ouderraad. Maar dat is in mijn vrije tijd en dat doe ik heel graag. Liesbeth geeft les op het Seminarie en is ook heel actief binnen Ferm Wortel. Zij vormden onlangs een nieuw bestuur en dat gaat heel dynamisch. Binnenkort vieren ze hun 100jarig bestaan. Het verenigingsleven staat op vele plaatsen wel onder druk, denk maar aan de KWB hier die zo goed als gestopt is. Dan is zo’n vernieuwing echt wel nodig. DHM: Maar jij hebt toch ook wel heel een druk leven. Zo ben je ook nog lid van de schoolraad van het Seminarie, was je kandidaat bij gemeenteraadsverkiezingen en toen ook verkozen, lid van de Mukkelbrouwers, en wie weet wat nog allemaal… O ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen van

Stefaan reisde gans het Vlaamse land af voor zijn werk, maar zijn echte wortels bleven goed verankerd in de Wortelse bodem, met zicht op de Mark en Liesbeth aan zijn zij. 2006 werd ik verkozen op de CD&V lijst. Maar dat was in de periode toen ik gesolliciteerd had voor die job van directeur Zorg bij CM en toen liet mijn werkgever niet toe dat ik in die functie een politiek mandaat opnam. Dus moest ik afhaken. Sommigen hebben mij dat misschien wel kwalijk genomen, zelf vond ik dat ook wel spijtig. Momenteel volg ik nog wel de werken aan de nieuwe KLJ lokalen achter ’t Slot mee op. En

de Mukkelbrouwers, ja, hoe zou ik die kunnen vergeten? Wij zijn een vaste vriendengroep en met zijn vieren hebben wij al heel wat lekkere biertjes gebrouwen. Maar door mijn drukke bezigheden heb ik dit wat moeten loslaten. Ik zou mijn kelder nog wel eens graag bijvullen, eigenlijk... DHM: En dan komen wij met plezier nog eens terug! (jh)

DE WERELD VAN

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 7


VA N U I T H E T S TA D H U I S Alternatief voor de gecontesteerde ondergrondse parking

Zoektocht naar randparkings met 415 parkeerplaatsen HOOGSTRATEN - De plannen voor een grote ondergrondse parking in het centrum van de stad kregen heel wat tegenwind van de bevolking. Het stadsbestuur ziet daarom (voorlopig) af van dit project, maar moet nu op zoek naar andere parkeergelegenheden. Zij denkt aan een viertal randparkings, goed voor 415 parkeerplaatsen, verspreid over het centrum van de stad. Hiervoor zal ze moeten aankloppen bij privé personen die hun grond voor 27 jaar in erfpacht willen geven. Maar ook dit zal geld kosten en dat ziet lang niet iedereen zitten.

Niet simpel Hoogstraten is geen gemakkelijke gemeente, dat hebben al heel wat besturen mogen ondervinden. Vooral het verkeer en alles wat erbij hoort is een lastige klus. De betrachting van de huidige coalitie om de Vrijheid en het centrum te ontlasten, te verfraaien en te vergroenen, botste reeds op heel wat moeilijkheden. Elke eventuele beslissing heeft al vlug een aantal consequenties op een ander vlak en dat maakt het moeilijk om een keuze te kunnen en te durven maken.

zette zich tegen één grote centrale betalende parking. “Hierdoor trek je alle verkeer naar het centrum dat nu al oververzadigd is. Een aantal randparkings zou interessanter zijn.” Een opmerking waar het stadsbestuur uiteindelijk wel oor naar heeft gehad.

Leidraad Het stadsbestuur gaat nu op zoek naar gronden om een viertal randparkings voor in totaal 415 parkeerplaatsen aan te leggen of in gebruik te nemen. Vermits de stad geen eigendommen heeft op geschikte plaatsen richt ze

Wat voor de ene goed is, is dat daarom niet voor een ander. De bouw van een cultuurhuis zou heel wat parkeerruimte vereisen. De buurtbewoners, die al langer geconfronteerd worden met druk verkeer en parkeerproblemen tijdens de schooluren van IKO, waren als de dood voor een nog grotere toename van verkeer in deze buurt. Het stadsbestuur opteerde daarom voor één grote ondergrondse parking onder de Gravin Elisabethlaan.

Aantrekking Samen met de bouw van de ondergrondse parking en het plein in de Gravin Elisabethlaan zou ook de doorgang van deze straat naar de Vrijheid voor autoverkeer afgesloten worden. Deze beslissing ontlokte op haar beurt een golf van protest vanwege de bewoners van de achterliggende straten. Zij vreesden een tsunami van verkeer door hun wijk. Maar ook de handelaars in het centrum gingen in het verweer. Elke winkelier heeft liefst enkele parkeerplaatsen voor zijn deur en vindt het niet kunnen dat hiervoor betaald zou moeten worden. Een ondergrondse parking zou immers betalend zijn en dus kan het bestuur het niet maken om in de Vrijheid nog gratis parkeerruimtes aan te bieden. Ook de oppositie in het gemeentebestuur ver-

8 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het centrum van Hoogstraten met de vier zones waarin het bestuur op zoek gaat naar parkeerplaatsen. Het zwaartepunt zal vooral in zone 3 en 4 liggen.


VA N U I T H E T S TA D H U I S zich tot de privémarkt. Zij wil gronden in erfpacht nemen voor een periode van 27 jaar en hier parkings op aanleggen of bestaande parkings in gebruik nemen. Hiervoor stelde zij een leidraad op voor mogelijke kandidaten die een voorstel kunnen indienen bij het stadsbestuur. Er worden een viertal zones of kwadranten aangegeven waarbinnen telkens een minimum aantal parkeerplaatsen zouden moeten voorzien worden. Dit kunnen pleintjes zijn maar evengoed onder- of bovengrondse parkeergarages. Voor de ene zone zullen meer parkeerplaatsen moeten voorzien worden dan voor een andere. De vier kwadranten zijn: zone 1 tussen de Gravin Elisabethlaan en de Tinnenpotstraat, goed voor maximaal 30 parkeerplaatsen. De tweede zone is deze in de driehoek Gelmelstraat-Gustaaf Segerstraat-Vrijheid waar men 60 tot 65 plaatsen zou willen voorzien. Zone 3 en 4 moet het leeuwenaandeel in parkeerplaatsen leveren, namelijk tussen de 290 en 320 plaatsen. Deze zone strekt zich uit tussen de Gelmelstraat en de Achtelsestraat, deels Groenewoud tot achter de locatie van het toekomstige cultuurhuis. Hierin zit ook de huidige Van Cuyckparking, die plaats biedt aan 72 wagens. Aan de overzijde van de Vrijheid loopt deze zone van aan de Gravin Elisabethlaan zuidwaarts tot aan de Jos Van Aperenstraat, de parking van Carrefour inbegrepen.

75 euro per parkeerplaats per maand Prijskaartje De stad wil al deze locaties in erfpacht nemen en heeft daar een vergoeding van 75 euro per parkeerplaats per maand voor over. Dit komt neer op 375.000 euro per jaar. Vermits men opteert voor een erfpachtovereenkomst van 27 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens 27 jaar, komt dit neer op een bedrag van ongeveer 10 miljoen euro. De stad wordt geen eigenaar maar staat wel in voor het onderhoud en het beheer van deze parkings. En dit ontlokte bij de oppositie heel wat bedenkingen. Raadslid Marc Haseldonckx (CD&V) is niet te spreken over de kosten die de gemeenschap te wachten staan. “Op basis van een erfpacht van 27 jaar met de mogelijkheid tot extra verlenging met 27 jaar zal deze vergoeding (niet geïndexeerd) neerkomen op 20,17 miljoen euro (373.500 x 27 x 2). Een pak centen van onze belastingbetalers zonder dat je ook maar enige eigendom in handen hebt en dit door een probleem dat je zelf hebt gecreëerd. In deze optiek verbind je ook je ganse parkeer-

Op de Van Cuyckparking kunnen momenteel 72 wagens geparkeerd worden. Deze parking ligt centraal en geeft te voet verbinding met de Vrijheid via de Vossengang. beleid aan privé-initiatieven of projectontwikkelaars en zal je hiervan volledig afhankelijk zijn. Is dit wat we uiteindelijk beogen en Hoogstraten wenst?” Haseldonckx vreest er verder ook voor dat ook de Van Cuyckparking en de parking aan het zwembad in de toekomst betalend zullen zijn, vermits elke parking moet uitgerust zijn met slagbomen en een betaalautomaat. Hij voegt er de bedenking aan toe dat een parkeerbeleid toch moet kaderen in een mobiliteitsplan. “Van dit nieuwe mobiliteitsplan hebben wij nog niets gezien in de gemeenteraad en dus ook nog niet goedgekeurd. Wij hebben hier nog geen enkele kennis over.”

Eigen schuld Nog volgens CD&V is het huidig stadsbestuur zelf verantwoordelijk voor de parkeerproblemen in Hoogstraten. “Er is te weinig handhaving op te langdurig parkeren. In 2018 (vorige coalitie, jh) werden er nog 1238 pv’s opgesteld, goed voor 18.570 euro. In 2019 (huidige coalitie, jh) waren er nog maar 506 pv’s (12.664 euro) en in 2020 nog slechts 249 pv’s. Door het in de markt zetten van de bouw van een cultuurhuis zonder bijhorende bezoekersparkings en het opdoeken van de bestaande parkings aan de Pax en de IKO in de dokter Versmissenstraat, is het huidige bestuur verantwoordelijk voor de creatie van extra druk op het parkeerbeleid. Door het opheffen van de parkings aan de Pax, IKO en halfrond achter de kerk verdwijnen er ongeveer 120 parkeerplaatsen.

Daarnaast leeft bij het bestuur de intentie tot de aanleg van een groene corridor naar het nieuwe cultuurhuis waarbij centraal in de Vrijheid bijkomend een 160 parkeerplaatsen op termijn zullen verdwijnen. Mogelijk verdwijnen er ook nog parkeerplaatsen in de Gelmelstraat.”

Onbegrijpelijk Voor raadslid Haseldonckx leek het op het eerste zicht een positief gegeven dat het bestuur definitief afstapt van de aanleg van een centrale ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan en dat de daaraan gekoppelde knip naar de Vrijheid niet zou doorgaan. Maar tijdens de toelichting in de commissie Openbare Werken op donderdag 24 maart zou gebleken zijn dat dit plan als plan B achter de hand gehouden wordt indien het niet lukt om die vier randparkings te verwezenlijken.

Men blijft kosten doorschuiven naar de volgende legislaturen Marc Haseldonckx Hij vindt het onbegrijpelijk hoe dit bestuur met zijn financiële middelen omspringt. Men blijft kosten doorschuiven naar de volgende legislaturen en de exploitatiekosten voor de toekomst verder hypothekeren. “En dit is geen alleenstaand feit, denk maar aan de reeds afgesloten erfpachten met het dekenaat Noorderkempen goed voor 1,8 mln euro MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 9


VA N U I T H E T S TA D H U I S (36.000 euro x 50 jaar), en de erfpacht met het Diocesaan Seminarie Antwerpen voor de sportvelden voor een bedrag van 1,28 mln euro (26.602 euro x 50 jaar).” CD&V opteert daarom voor een alternatief: “Bouw een kleinschaliger cultuurhuis aangepast aan de noden van het verenigingsleven en inpasbaar in de buurt. Voorziet er een ondergrondse parking en behoudt de parking aan de IKO die destijds aangekocht werd voor 400.000 euro. En laat de toeristische dienst, de bib en de muziekschool waar ze nu zijn. “ CD&V zal bij de stemming over deze leidraad tegenstemmen.

Autoluw De andere oppositiepartij Anders heeft ook heel wat bedenkingen maar voor haar is het algemeen beleidsplan een positief gegeven. In de optie om de auto niet meer de hoogste prioriteit te geven en te streven naar een autoluwe stad kan Anders zich best vinden. Zij heeft echter wel haar twijfels of deze doelstelling kan bereikt worden door nu juist meer parkeerplaatsen te gaan zoeken. “Het feit dat de zoektocht naar bijkomende parkeerplaatsen gaat gebeuren in de vier voorgestelde kwadranten, die wel erg centraal gelegen zijn in het centrum, zal de verkeersdruk volgens ons dan ook niet verminderen.” Raadslid Fons Jacobs wijst er op dat er andere mogelijkheden zijn om het parkeerprobleem op te lossen. “Binnen een straal van om en bij

de 1 km vanuit het centrum, zijn er nog ruime parkings voorhanden die aangesproken kunnen worden. Kijk maar naar de Lidl, de Carrefour en de Colruyt. Er is ook nog de parking van ALDI die wel iets verder ligt dan 1 km. En zo zullen er nog wel zijn. Een kleine pendelbus kan hier een perfecte oplossing zijn om mensen van deze randparkings naar het centrum te vervoeren. En dat is niks nieuws, dat bestaat al in heel wat steden en gemeenten.”

Politie Toekomstgericht is volgens Jacobs ook de parking van het huidige politiecommissariaat een optie. Op het einde van de gemeenteraad doet hij daarbij een sterke oproep naar het college om nu reeds afspraken te maken voor de aankoop van de politiekazerne wanneer deze binnen enkele jaren vrij komt. De politiezone Noorderkempen gaat immers een nieuwe kazerne bouwen aan de Ster in de Gelmelstraat. De huidige gebouwen en achterliggende gronden met parking zullen verkocht worden om de nieuwbouw mee te bekostigen. Anders vindt dit voor het stadsbestuur een uitgelezen kans om in het centrum gebouwen en ruimte aan te kopen die kunnen dienen voor openbaar nut. De partij denkt hierbij aan “betaalbare huisvesting voor personen/gezinnen die dringend andere huisvesting nodig hebben, noodopvang voor daklozen, tijdelijke bureelruimtes, opslagruimtes, parking, het

Verzetje, leslokalen Digidak of voor verenigingen, enz… Het stadsbestuur moet nu reeds stappen ondernemen bij de politiezone om afspraken te maken zodat de stad Hoogstraten als eerste in aanmerking komt om deze site aan te kopen tegen schattingsprijs (1.900.000 euro, jh) voor openbaar nut. Hierdoor voorkomen we dat privé-verkavelaars en makelaars de kaas van deze boterham zouden wegnemen. Het is een enige gelegenheid om als stadsbestuur deze site te kunnen verwerven.”

Mobiliteitsplan Ook Jacobs heeft kritiek op de gebrekkige informatie van het college. “Het college kadert het geheel van de randparkings binnen de mobiliteitsstudie en de studie van Vectris over de parkeerproblematiek in Hoogstraten. Geen enkele van deze studies werd al aan de raadsleden voorgelegd en kon dus ook niet geraadpleegd worden. Voor ons is deze leidraad een kaas met vele gaten.

Deze leidraad is een kaas met gaten Fons Jacobs Het plan Vectris met alle getallen die er in vernoemd worden, zou de basis zijn van dit nieuwe voorstel, maar wij hebben die studie nog niet gezien. Er is ook sprake dat de mobiliteitsstudie in een eindfase zit. Het is dan toch belangrijk om te weten of deze zoektocht naar parkings in het centrum van Hoogstraten aansluit hierbij. Wij kunnen dat niet weten, want de studie is er nog niet.” Het raadslid vindt het wel een delicate evenwichtsoefening om te werken met een ”leidraad” voor zo’n belangrijk dossier. De stad heeft immers nog nooit met een dergelijke procedure gewerkt. “De stad verkiest voor deze manier van werken boven een echte ‘overheidsopdracht’ zodat men niet gehouden is aan de wettelijke bepalingen van een overheidsopdracht. Met deze manier van werken houdt men zelf de regie in eigen handen, behoudt men een onderhandelingsmarge, kan men nog afwijkingen toestaan tijdens de procedure, enz.,

Schepen van Mobiliteit Michel Jansen: “we streven naar een betere en aangenamere stad met meer groen”.

10 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Anderzijds weet het bestuur ook niet goed wat de praktische invulling van deze leidraad met zich gaat meebrengen en of deze leidraad wel antwoorden zal geven op alle mogelijke scenario’s die naar boven kunnen komen. Aan welke kwaliteitseisen moeten de parkings vol-


VA N U I T H E T S TA D H U I S doen, hoe groot moeten die zijn, enz, …dit alles moet in een latere fase pas uitgeklaard worden.” Hij beseft dat de tijd voor het bestuur dringt, want deze parkeerplaatsen zijn een belangrijk element om de erkenning van het cultuurhuis te bekomen. Zo niet moet mogelijk de opening van het cultuurhuis in de tijd uitgesteld worden.

Een schattingsverslag is maar twee jaar geldig Roger Van Aperen

Niet opgezet Schepen Roger Van Aperen is niet opgezet met de stelling van raadslid Haseldonckx dat deze randparkings 20 miljoen euro aan erfpachtrechten zullen kosten. “Het gaat hier over een erfpacht van 27 jaar en dus gaat het ook over een bedrag van 10 miljoen euro. Het is niet eerlijk naar de burgers toe om te vertellen dat het ons 20 miljoen zal kosten. De erfpacht kan inderdaad later nog wel eens verlengd worden met 27 jaar, maar dat is hier nu niet aan de orde.”

Wat het voorstel over de aankoop van de huidig politiekantoor in de Vrijheid betreft is de schepen er van overtuigd dat de twee andere gemeenten Rijkevorsel en Merksplas uit de politiezone zich hier niet in zullen kunnen vinden. Deze gebouwen en gronden moeten maximaal opbrengen om een nieuwe kazerne te kunnen bouwen, zo niet zullen de drie gemeenten moeten bijleggen. “De tijd is dus niet rijp om nu reeds zaken vast te leggen. Een schattingsverslag is ook maar twee jaar geldig en de nieuwe kazerne zal waarschijnlijk pas af zijn tegen 2025.”

Niet beslist Schepen van Mobiliteit Michel Jansen is niet gelukkig met de insinuatie van de oppositie als zou alles al geregeld zijn. “Dit is geen beslist beleid. Wij gaan nu voor een marktbevraging en daarvoor hebben we deze leidraad nodig. Er is ook niet beslist dat het cultuurhuis er zal komen. Maar als het er komt dan hebben we wel een parking nodig. Steken we die ondergronds onder het cultuurhuis dan krijgen we een infarct in de oosthoek.

Een parking onder het cultuurhuis geeft een infarct in de oosthoek Michel Jansen parkings aan te leggen. Daar zijn we nu mee bezig. Als we 50% van de parkeerplaatsen in de Vrijheid zouden kunnen wegkrijgen, zou dat al heel mooi zijn. Wij streven naar een meervoudig gebruik van deze vier parkeerpockets. Deze parkeerplaatsen kunnen gedurende de dag gebruikt worden om winkels en andere handelszaken te bereiken en ’s avonds bijvoorbeeld voor culturele of andere evenementen. Moeten we daarvoor wachten op het cultuurhuis of op het mobiliteitsplan? We zijn voor participatie en dat vraagt tijd. De ideale wereld bestaat immers niet. Wij zoeken naar een betere en aangename stad met meer groen. We zetten stappen naar verbetering. En wat die knip in de Gravin Elisabethlaan betreft, deze is niet gekoppeld aan de ondergrondse parking.” (jh)

Wij hebben de centrale parking teruggenomen omdat er vraag was om overal kleinere

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 11


NN ENNEE E G K G K N E N I E D TT IIDDI PLLEE 33DD--CCAAD P O O ONNDD OORRKKSS O V V A A W LIIDDW atteenn SSOOL oooggssttrra Ho TTee H

Wij geven

trai training

Ochtend- avond- of opleidingen op maat , in onze kantoren, of op locatie. Duur van de opleiding is steeds 10 x 1 avond/week Start AVOND Basistraining SolidWorks: 25 april 2022 Start AVOND Vervolgtraining SolidWorks: 26 april 2022

VERZEKERINGEN KREDIETEN SPAREN & BELEGGEN VASTGOED – IMMO POINT VERHOEVEN

e

ks.b

ning

Trai

@

or adw C D 3

INFO@VANBAVELROMMENS.BE WWW.VANBAVELROMMENS.BE 03 315 72 54 MEERDORP 21 – 2321 MEER

Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout EPELTEER 24 - 2320 HOOGSTRATEN

WWW.SCHILDERWERKENJANSEN.BE GSM 0473 24 03 72

Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

12 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


STRAAT IN DE MAAND

Ganzendries tussen stad en velden

Een modern begijnhof?

Ganzendries

HOOGSTRATEN - De jonge verkaveling Ganzendries aan de 's Boschstraat kende een bewogen ontstaansgeschiedenis. Vandaag herinnert niets daar nog aan en genieten de bewoners van de rust en de stilte op een boogscheut van een steeds drukker wordend stadscentrum. Het gevoel van een modern begijnhof is bij velen nooit ver weg. Het is zaterdag 9 april om 10.30 u wanneer ik de auto parkeer aan de Ganzendries in Hoogstraten. De zon schijnt voor het eerst terug, de wind is gaan liggen en het doet de mensen zichtbaar deugd. Normaal gezien had ik al een week eerder deze nieuwe wijk in het centrum van Hoogstraten verkend maar toen joeg een ijzige noord-oosten wind de mensen terug naar binnen. Voor een kennismaking met de bewoners van de Straat in de Maand moet je nu eenmaal het weer mee hebben. Een babbel op de straat, een korte buurt aan de voordeur, of een gesprekje over de haag, zoals dat vroeger ging.

Gemoederen Op goed vallen uit stap ik de Ganzendries af en wandel het woonerf op. Ik ken er niemand en de keren dat ik er ooit een voet binnen zette kan ik op één hand tellen. De wijk heeft ook een bewogen ontstaansgeschiedenis want er waren in het begin heel wat protesten en bezwaren tegen deze nieuwe verkaveling. Het feit dat dit voor de meeste Hoogstratenaren

Ganzendries bestaat uit een straat en een aangrenzend woonerf met een 50-tal woningen, deels huizen en deels appartementen. Het woonerf is gebouwd rond een driehoekig grasveld en is volledig onderkelderd voor een ondergrondse parkeerruimte.

een uniek plekje was in de vallei van de Mark met zoveel landschappelijk moois zo dicht bij het centrum beroerde de gemoederen. Wanneer er dan ook een handige manier gevonden werd om de tuinen van de huizen ten oosten van de Ganzendries (straat) in de landbouwzone te leggen, ontlokte ook dit heel wat reacties. Velen herinneren zich nog de natte weiden omzoomd met oude knotwilgen waarbij in de verte boven de nevel het silhouet van de Sint-Katharinakerk opdook… Het verleden heeft intussen plaats gemaakt voor een nieuwe wijk die de naam kreeg Ganzendries en bestaat uit een straat en een woonerf. De straat maakt de verbinding tussen de ’s Boschstraat en den Dijk, waar nu de nieuwe jeugdlokalen stilaan vorm krijgen. Aan de rechterkant bevindt zich het woonerf met vooral appartementen. Aan de linkerkant bevinden zich een handvol riante woningen.

Metamorfose We stappen het woonerf op en het eerste wat ons opvalt is de stilte en de netheid. Er is voorlopig niemand te bespeuren en er hangt MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 13


STRAAT IN DE MAAND een vredige rust over het geheel. Alle gebouwen zijn met elkaar verbonden en staan in een driehoek rond een centraal grasplein met enkele kleine bomen. In het midden van het plein is een gebouwtje opgetrokken met daarin een traphal en een lift naar de ondergrondse garage.

Den Dijk “Ik vind het wel wat spijtig van dat project op Den Dijk. Ik wandelde daar vroeger veel met mijn hond en ontmoette ik er heel wat spelende kinderen. Nu komen er jeugdlokalen, wat natuurlijk leuk is voor de jeugd maar ik vrees dat het hier een heel stuk drukker gaat worden. Ik hoop dat er niet te veel feestjes ’s nachts zullen gehouden worden. Overdag is dat allemaal prima en gezellig maar ik hoop dat het ‘s nachts ook rustig blijft.

Deze garage strekt zich uit onder gans het woonerf en biedt plaats voor auto’s van de bewoners en voor bezoekers. Ook is er een fietsenstalling ondergronds en vooral hiervoor wordt de lift gebruikt. De ondergrondse garage heeft een aparte ingang en uitgang. De ingang bevindt zich achteraan de Ganzendries, vlakbij het terrein van Den Dijk. De uitgang vinden we bij het begin van het woonerf in de ‘sBoschstraat. Het valt niet te ontkennen dat de ’s Boschstraat in de loop der jaren een hele metamorfose heeft ondergaan. Door de bouw van Ganzendries maar ook van de andere wijken ten noorden van de straat is het autoverkeer er erg toegenomen, en dan spreken we nog niet van het sluipverkeer dat vanuit Wortel de drukte van de Vrijheid ontwijkt.

De bewoners Arlette van der Linden

“Een mooie mix van nationaliteiten en woningen” Terwijl we eerst enkele foto’s maken verschijnt plots een jonge vrouw met haar hondje aan de lift. De intro is gemaakt en het gesprek verloopt direct vlot en spontaan. Van enige argwaan over een vreemde indringer in de wijk is in de verste verte geen spoor. Het feit dat De Hoogstraatse Maand een gekend medium is opent natuurlijk ook meestal heel wat deuren. We maken kennis met Arlette van der Linden en merken direct dat we een enthousiaste bewoonster van het woonerf voor ons hebben. “Ik ben Arlette, en ben Nederlandse maar woon al 17 jaar in Hoogstraten. Een jaar of zes geleden ben ik hier op het erf komen wonen. Eerst heb ik een appartementje gehuurd hier op de hoek en omdat me dat zo erg beviel ben ik gaan uitkijken om hier iets te kopen. Toen er een huis vrij kwam, heb ik het gekocht. Ik ben gezondheidsconsulente of gezondheidstherapeute en heb mijn eigen praktijk ‘Pomme’ hier thuis op het woonerf. Ik vind het hier zalig om te wonen, niet alleen omdat het dicht bij het centrum en dicht bij de natuur is, maar ook omdat ik hier heel veel lieve buren heb. Ik ken wel niet iedereen, maar het is hier wel een mooie mix van aller-

14 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Arlette van de Linden zou voor geen geld meer weg willen uit het woonerf. Nadat ze een paar jaar een woning huurde, kreeg zij de kans om een huis te kopen en daar moest ze niet lang over nadenken.

lei mensen en nationaliteiten. Er zijn een aantal Nederlandse koppels, maar ook gemengde koppels Belgisch-Nederlands, zelfs ook tijdelijk een Portugees koppel. Het erf is ook een mix van grote en kleine woningen aan de ene kant en appartementen aan de andere kant. De meeste bewoners zijn ook eigenaar van hun woning, maar een aantal eigenaars hebben hun woning ook verhuurd.”

Corona Het duurt niet lang of het woord corona valt. “Om iedereen wat beter te leren kennen organiseerde men hier jaarlijks een bijeenkomst op het plein, gezellig rond het vuur en met een drankje in de hand. Maar daar heeft corona een stokje voor gestoken en dat is spijtig. Bij zo’n buurtfeest leer je mekaar toch beter kennen en dat draagt bij tot een goede sfeer. Hoewel we niet iedereen kennen, is men hier overigens heel vriendelijk en helpen we elkaar voort als dat nodig is. Naar mijn gevoel is de ’s Boschstraat wel een rustige straat hier naartoe, maar het is soms voor voetgangers wel wat uitkijken als je het woonerf verlaat. Men durft wel eens hard rijden in de straat en dat maakt het wel soms gevaarlijk met de vele wandelaars richting Bosuil. Je bent hier buiten de bebouwde kom en men mag daar 70 km per uur rijden. De meeste bewoners hier rijden beide richtingen uit maar ik denk toch dat er wel een aantal zijn die bewust het drukke verkeer in de Vrijheid willen vermijden en dan via Wortel rijden.”

Er zal dus binnenkort wel meer passage zijn, maar dat vind ik niet zo erg. Ik weet alleen niet hoe dat met het parkeren hier in de straat zal aflopen. Het zal er ook veel van afhangen waar de ouders hun kinderen gaan afzetten: langs de kant van de Gelmelstraat of aan deze kant? In het begin had ik wel een beetje schrik van overlast met hangjongeren op dat pleintje maar dat is heel goed meegevallen. Ik woon zelf aan die kant van de Dijk maar heb nog nooit last gehad. Ja, ik ben gelukkig en woon hier heel graag. Ik zou hier niet meer weg willen.”

Jef Rombouts & Hilt Swaegers

“Er woont bijna niemand uit Hoogstraten-centrum hier” Net als we afscheid nemen van Arlette verlaat een ouder koppel aan de overkant hun woning. Ze staan op het punt te vertrekken en hebben weinig tijd. “Dan moet je eens op nummer 20 bellen, bij Jef. Dat is de bezieler van het woonerf en dat is de meest ontvankelijke mens van heel Hoogstraten en omstreken.” En dus benieuwd drukken wij op de bel. Hilt Swaegers doet open en natuurlijk valt mijn frank direct. Die Jef is Jef Rombouts, op en top Hoogstraats volk en inderdaad kenner van iedereen en alles in de streek. Jef en Hilt woonden sinds 1986 op het Hoefijzer in Hoogstraten maar moesten door de renovatie van deze woningen door de sociale bouwmaatschappij De Ark verhuizen. Zij kochten bij de eersten in 2015 een woning op het woonerf Ganzendries. Beiden zijn op pensioen. ”Wij zijn hier heel content. Dit is hier een beetje de sfeer van het Begijnhof, rustig en stil. Wij hebben ook graag op het Hoefijzer gewoond, maar daar was het vrij donker in huis en alle materiaal wat goedkoper. Hier is het veel lichter en degelijker. En doordat we op een hoek wonen, hebben wij achteraan een redelijk grote tuin waar ik binnenkort mijn groenten kan beginnen zaaien.”

Lamp “Er is hier op het erf wel veel verschil in


STRAAT IN DE MAAND amper vijf minuutjes van hun woning en voelen zich heel tevreden op Ganzendries. “Je woont wel dicht bij elkaar, maar als je geen zin hebt om een babbel te doen, hoeft dat ook niet. Alleen een goeiedag is al goed en dat is wel heel fijn. Maar als je iets nodig hebt dan helpen we elkaar altijd wel voort. De ligging is voor ons heel goed, vooral omwille van het werk dat vlakbij is, maar ook omdat je dicht bij het centrum zit, maar ook heel rustig woont en direct in de velden zit.”

Karin Embrechts

“Dat is hier tiptop in orde”

Jef Rombouts en Hilt Swaegers woonden 27 jaar lang op een ander woonerf, het Hoefijzer en kochten in 2015 hun woning op Ganzendries. Hier vonden zij een Begijnhof-gevoel.

grootte van de huizen en de prijzen zijn ook wel aan de degelijke kant. En daar komen dan ook nog gezamenlijke kosten bij van het onderhoud van het plein, de garage en de lift. Er wonen hier overigens bijna geen mensen van Hoogstraten-centrum. De meesten zijn inwijkelingen of van de andere deelgemeenten van Hoogstraten.

onder de wijk. Bij het uitkomen van de ondergrondse garage wijst hij op het gevaar voor fietsende kinderen. Daarom hebben de bewoners een lamp geplaatst die automatisch begint te branden wanneer er een auto uit de garage rijdt. En net als die lamp begint te branden nadert er een jong koppel met een kinderwagen.

Karin Embrechts was ook bij de eersten die op Ganzendries een woning kochten. Vanaf 2014 werden de eerste woningen te koop aangeboden. “Ik woonde vroeger in de Schoolstraat in Minderhout en ben daarna naar hier verhuisd. Ik vind dat hier zalig! Het is hier heel rustig en je kan contacten maken zoals je zelf wil. Hopelijk kunnen we de nieuwjaardrink dit jaar opnieuw organiseren want zo leerden we heel wat mensen kennen. Er is de laatste tijd wel heel wat verloop geweest zodanig dat we ook door corona niet iedereen meer kennen.

Adelheid Peeters en Detlev Verhoeven zijn op stap met hun eerste kindje en het geluk straalt van hen af. Hoewel ze niet van Hoogstraten afkomstig zijn leerden ze elkaar hier kennen in een middelbare school en kwamen er terug na hun verdere studies. Beiden werken op

We hebben hier alles om een goede sfeer te maken en te houden. Hier is nog nooit ambras geweest. Mensen die hier al lang wonen doen er alles aan om alles ook zo netjes mogelijk te laten verlopen en proper te houden. Als je ziet na 7 jaar met zo’n 50 woningen, dan vind ik dat hier tiptop in orde. Als iets proper is, blijft dat ook gemakkelijk zo. En als er al eens een vuilniszak blijft staan, dan spreken we elkaar daar ook op een vriendelijke manier over aan.” (jh)

Adelheid en Detlev genieten van een ochtendwandeling met hun eerste kindje. “Voor ons is dit ideaal wonen, vlakbij het werk en toch heel rustig en dicht bij de natuur.”

Karin Embrechts vindt het nog steeds geweldig hoe alles er na 7 jaar met zoveel mensen nog altijd tiptop in orde is.

Met een paar mensen hebben wij al vrij vlug een buurtfeest georganiseerd voor alle inwoners om mekaar wat beter te leren kennen en de goede sfeer er in te houden. Zo hebben we ook eens een wandeling naar Wortel-kolonie georganiseerd, maar door corona is dat allemaal weggevallen. Kom, we gaan eens rond op het erf.” En zo wordt Jef Rombouts mijn gids door en

Adelheid Peeters & Detlev Verhoeven

“Je woont dicht bij elkaar”

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 15


RELIGIE

Zoeken naar een toekomst voor parochies en kerkgebouwen

“Als het kostuum te groot is…” HOOGSTRATEN - In zijn visietekst 2012 schreef Johan Bonny, bisschop van Antwerpen “Het kostuum is te groot geworden en we moeten de te logge structuren aanpassen”. In Hoogstraten is de situatie niet anders. Ook hier zijn te veel kerken in verhouding tot het aantal bedienaars, pastoraal werkers en kerkgangers. Op relatief korte termijn worden de vijf parochies en de zes kerkfabrieken die er nu zijn, terug gebracht tot drie. Maar hoe de geloofsbeleving ook evolueert, op lange termijn blijven de Sint-Katharinakerk en de kloosterkerk in Meersel-Dreef voor erediensten overeind. Ondertussen is er al een denkoefening over een mogelijke herbestemming van de kerk in Minderhout.

De parochies van Wortel, Hoogstraten en Minderhout fusioneren en voor het beheer van de vier kerken komt er één kerkfabriek.

Samen sterker Op pastoraal vlak is er al een belangrijke stap gezet. De zeven parochies van Hoogstraten en Rijkevorsel bestaan nog wel, maar werden in 2016 ondergebracht in één pastorale eenheid Sint-Franciscus. Op die manier worden de beschikbare pastorale krachten samengebracht en versterken ze elkaar. Functies of taken die voor één parochie niet meer haalbaar zijn, worden nu georganiseerd voor twee of meer parochies samen. Recent werd ook het aantal vieringen herschikt, waardoor er niet langer elk weekend in elke kerk een misviering plaats vindt. Raar maar waar, deze beslissing heeft blijkbaar een gunstige invloed op het aantal kerkgangers. Veelal is het aantal kerkgangers afhankelijk van het feit of het al dan niet een gedenkviering is voor een overleden familielid, dan is er nog volk. Als dat niet zo is, kan men het aantal kerkgangers vaak tellen op de vingers van pakweg twee handen. Van een (grote) geloofsgemeenschap kan je dan nog moeilijk spreken.

mers makkelijker dan ooit. Door een viering in een grotere groep bij te wonen, wordt het gemeenschapsgevoel bovendien versterkt. De realiteit is wat ze is. De tijdsgeest is nu eenmaal veranderd, daar komt ook nog de erfenis van corona bij. De kerken bleven noodgedwongen dicht en mensen waren verplicht om in beperkte kring geboortes te vieren of afscheid te nemen van een dierbare. Onder meer daarom koos en kiest men bij uitvaarten steeds meer voor crematoria. Maar liefst 82% van de 180 in Hoogstraten in 2021 overleden personen werd gecremeerd en voor 62% van de 180 bleef men voor de afscheidsviering in de aula van dat crematorium.

Het mes erin

Realiteit

In 2011 telde Vlaanderen 1.800 parochiekerken, terwijl volgens statistieken van de overheid maar 5 procent van de Vlamingen wekelijks naar de kerk ging. Om die reden gaf toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois aan elke gemeente de opdracht om een ‘kerkenbeleidsplan’ op te stellen.

Minder vieringen op minder plaatsen, het blijkt te werken. Mensen verplaatsen zich im-

In dat plan moest men een onderscheid maken tussen A-kerken, bestemd voor de eredienst;

16 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

B-kerken, waarvoor men binnen de 5 jaar een beslissing tot behoud of herbestemming moest nemen en C-kerken, waarvoor men die beslissing pas later moest nemen. Een mooi initiatief van de overheid, al was het maar dat men ging nadenken over exclusief pastoraal gebruik, medegebruik en herbestemming van elk van die 1.800 kerken. Maar in de praktijk werden er weinig of geen plannen ingediend.

Stok achter de deur Als stok achter de deur koppelde de minister, die ook bevoegd was voor monumentenzorg, in 2017 de toekenning van een restauratiepremie aan het bestaan van zulk kerkenbeleidsplan. Met de restauratie van de Sint-Katharinakerk in het vooruitzicht, werd ook bij ons vlug zo’n kerkenplan opgemaakt, waarin de bestemming van de kerk van Minderhout en eventueel die van Wortel in vraag werd gesteld. Het toenmalig bestuur gaf Bureau Vlaanderen de opdracht om een nieuwe bestemming te zoeken voor de kerk van Minderhout. Er volgde een overleg met verenigingen en een participatietraject met de inwoners, maar oplossingen of een concreet plan kwamen er niet en het initiatief stierf een stille dood.


RELIGIE bestuur heeft met de omgeving van de kerk te verfijnen en te realiseren. Voorlopig ligt er voor de kerk van Minderhout een nevenbestemming op tafel. Daarbij zou men het hoogkoor blijven gebruiken voor erediensten. De kerkfabriek geeft echter de voorkeur aan een globale herbestemming en dus een nieuwe functie voor het volledige gebouw.

(Her)bestemming In dat geval zou men de kapel van O.L.Vrouw van de Akker, waar meer plaats is dan in het hoogkoor, kunnen gebruiken voor doopsels en reguliere erediensten. In die denkpiste wordt de begijnhofkerk de trouwkerk en vinden de weekenddiensten plaats in de Sint-Katharinakerk. Voor een dienst waarin drie priesters voorgaan, moet men ver gaan zoeken. Pastoor Bart Rombouts is op dit moment pastoor in de zeven parochies van Hoogstraten en Rijkevorsel. Daarna volgde een samenwerking met het Innovatiesteunpunt van IOK. Zij kregen de opdracht om verder te kijken dan het kerkgebouw en de kerkomgeving met nogal wat semipublieke gebouwen, bij hun onderzoek te betrekken. In hun 35 pagina’s dik eindrapport wordt, wat de kerk betreft, enkel verwezen naar een gebruik door verenigingen. Verder stelt men in de studie vast dat er op kerkelijk vlak nog altijd geen duidelijkheid is.

Fusioneren

De logica zelf Dan gaat het om een fusie die pakweg tien, vijftien jaar geleden onbespreekbaar zou zijn, maar die nu in het licht van de evolutie in kerkenland de logica zelf is of zal worden. Het lijkt nu tijd om het proces effectief op te starten en te denken aan de toekomst, het kan immers enkele jaren duren voor alles rond is. Het bestuur kan subsidies aanvragen om de ideeën, die reeds door het Innovatiesteunpunt verzameld werden en plannen die het stads-

Sinds het eerste kerkenplan, de oprichting van de pastorale eenheid en wellicht ook door corona is er veel veranderd in de beleving van het geloof. Om die reden wil men niet alleen het kerkenplan aanpassen en tot uitvoering overgaan. Men wil ook de kerkelijke en parochiale structuren achter de kerkgebouwen aanpassen aan de realiteit van vandaag en morgen.

Dat lijkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Dit vereist zowel creatief omgaan met de ruimte, rekening houden met de mate waarop de nieuwe functie verenigbaar is met de bestaande toestand, als het verzekeren van een maximum behoud van de erfgoedwaarden. (fh)

KLJ + Bibliothe B ek

Parochiezaal ‘t Markenhof Kerk e

Concreet betekent dit dat de parochies van Wortel, Hoogstraten en Minderhout één parochie zullen worden. Voor Meer en Meerle zal er in eerste instantie niets veranderen.

Pastorij

Zoals dat al gebeurde in Rijkevorsel en SintJozef, moeten de parochies zelf de vraag tot samengaan stellen aan de bisschop. Die geeft dan de opdracht om de bestaande pastorale werking door te lichten en te onderzoeken hoe die vorm kan krijgen na een fusie. Eenmaal de werking van de nieuwe geloofsgemeenschap op punt staat, komt het wereldlijke aan bod. Dan moeten de kerkfabrieken een afrekening maken en gaat men over tot een fusie van de vier kerkfabrieken, in dit geval Wortel, de Sint-Katharinakerk, het begijnhof en de kerkfabriek van Minderhout.

Net als de andere parochiekerken is de kerk van Minderhout een beschermd monument. Blijft dus de vraag welke functie die kerk kan krijgen, gelet op de beperkingen van de bescherming. Het zal er op aankomen om een herbestemming te zoeken die respect opbrengt voor de oorspronkelijke functie van het gebouw.

St. Jorisgilde

Basissch hool Scharrell

Speelplein n

KSA

Kleut l erscho ool Scha arrel BKO Stekkelbees

Nood-kerk T TK OKRA

In de studie van IOK, afgerond in 2020, werd ook de omgeving rond de kerk met veel semipublieke gebouwen betrokken. MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 17


ENERGIE

De Russische connectie met Hoogstraten lijkt beperkt

Ondergronds blijft het gas vloeien HOOGSTRATEN - Terwijl wij met zijn allen met afschuw toekijken op de gruwel van de oorlog in Oekraïne, beraden de Europese leiders zich voor de zoveelste maal over sancties tegen Rusland. Durft Europa ook de gaskraan vanuit Rusland dichtdraaien om dit land op die manier te dwingen de invasie stop te zetten? Bij Fluxys en in Loenhout volgt men de evolutie op de voet. Wordt er binnenkort nog Russisch gas gestockeerd in de ondergrondse opslagplaats in Loenhout en Hoogstraten?

Fluxys Met de oorlog in Oekraïne komt plots ook Hoogstraten in beeld. Een van de mogelijke sancties tegen de Russische invasie is het dichtdraaien van de gaskraan vanuit Rusland. Rusland is immers een van de grote gasleveranciers aan Europese landen. België is een belangrijk doorvoerland voor gas vanuit Zeebrugge naar andere Europese landen. Fluxys, het vroegere Distrigas, is dé Belgische firma voor gastransport en -opslag. Zij beheert ook de ondergrondse gasopslagplaats in Loenhout waar sinds augustus 1985 aardgas wordt opgeslagen in ondergrondse waterhoudende lagen. Deze opslagplaats strekt zich ondergronds uit over de gemeenten Wuustwezel (Loenhout), Brecht (Sint Lenaarts), Rijkevorsel en Hoogstraten, een zone van 2.811 ha. Sinds vele jaren zit er ook Russisch gas onder onze voeten. Wat als de kraan ooit dichtgedraaid wordt ?

Wat als de kraan ooit dichtgedraaid wordt? Russisch gas Sinds het begin van de inval in Oekraïne vaardigde Europa al diverse keren sancties af tegen Rusland. Blokkering van Russische kapitaal en banken in Europa, in- en exportverbod op allerlei goederen, sluiting van het luchtruim, enz. zijn al in voege. Het afsluiten van de invoer van olie en gas blijkt een moeilijke keuze te zijn. Nochtans is dit een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische economie. Sinds de inval in Oekraïne op 24 februari zou er tot 5 april al 9,5 miljard euro vanuit Europa betaald zijn voor gas (bron Moniek De Jong, energie-expert RUG in Terzake VRT). Rusland is immers de grootste gasleverancier ter wereld met het staatsbedrijf Gazprom als grootste aardgasbedrijf.

18 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Maar de vrees om in eigen vlees te snijden doet de Europese leiders twijfelen Maar de vrees om in eigen vlees te snijden doet de Europese leiders twijfelen. Europa voert ongeveer 40% gas in vanuit Rusland. Maar er is een groot verschil tussen de individuele Europese landen. Zo is dat voor Duitsland 65%, voor België slechts 6,5%. De Duitse economie is dus veel afhankelijker dan België van een mogelijke blokkade van Russisch gas.

België België voert haar gas voornamelijk in vanuit Noorwegen (meer dan 40%). Daarnaast komt er ook gas vanuit Qatar (12%), Rusland (6,5%) en de Verenigde Staten van Amerika (3%). Rusland is al langer uitvoerder van gas naar ons land, vooral via Gazprom. In 2010 waren er reeds concrete gesprekken voor stockage van Russisch gas in de ondergrondse opslagplaats in Loenhout. In de marge van een Brussels bezoek van de toenmalige Russische president Medvedev werd een voorakkoord afgesloten. (De Tijd, 8 december 2010).

Gazprom was in die tijd overal in Europa op zoek naar geschikte plaatsen om gas op te slaan. De Russische gasgigant had buffercapaciteit nodig voor zijn export naar West-Europa. België blijkt door een onderzeese pijpleiding vanuit Zeebrugge bovendien een van de belangrijkste doorvoerlanden van Russisch gas naar het Verenigd Koninkrijk te zijn. Naast Loenhout kwam in 2008 ook al eens Poederlee in beeld om hier een nieuwe ondergrondse opslagplaats te creëren. De CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas verzette zich echter tegen de plannen om Gazprom een zo’n grote opslagcapaciteit te geven voor een periode van 25 jaar. De massale opslag van Russisch gas in Loenhout ging evenmin door omdat Fluxys verplicht was zijn opslagcapaciteit toe te wijzen aan netgebruikers die de openbare distributie bevoorraden, terwijl dat niet direct de intentie van Gazprom was.

Loenhout De ondergrondse gasopslagsite van Loenhout (en dus ook Hoogstraten) is vooral bedoeld als buffer om de Belgische gezinnen en bedrijven van voldoende gas te kunnen voorzien in de wintermaanden en de prijs in de hand te kunnen houden. De site wordt gevuld in de zomermaanden wanneer het verbruik laag is en in het net gelost in de wintermaanden wanneer de vraag veel hoger is.

Voorlopig blijft de gaskraan voor de invoer van Russisch gas open. Ook in Loenhout volgt men de internationale ontwikkelingen op de voet.


ENERGIE In totaal betreft het een opslag van 1,5 miljard m³ In totaal gaat het hier over een opslag van 1,5 miljard m³ die op een diepte tussen 1080 en 1295 meter wordt opgeslagen. Slechts de helft van deze hoeveelheid (780 miljoen m³) wordt effectief gebruikt. De rest dient als buffer in het reservoir. Het vullen of injecteren gaat tegen een snelheid van 325.000 m³ per uur, de emissie aan 625.000 m³ per uur, bijna eens zo snel. Het vullen van het reservoir duurt een dikke drie maanden. Midden oktober 2021 was het reservoir voor 90% gevuld, een verplichting die alle energiebedrijven moeten navolgen. Fluxys woordvoerder Remy is er van overtuigd dat de installatie flexibel genoeg is om in te spelen op de behoeften van de markt. Overschakelen van injectie naar uitzending is bijvoorbeeld perfect mogelijk binnen een paar uren, en er kan perfect geïnjecteerd worden in de winter en uitgezonden in de zomer.

Er kan geïnjecteerd worden in de winter en uitgezonden in de zomer Uniek Naast de installatie in Zeebrugge is Loenhout de enige gasopslagplaats van Fluxys. De voorraad gas in Loenhout betekent echter iets

Dit taartdiagram geeft een beeld van de oorsprong van het gas dat in België wordt ingevoerd. De invoer van Russisch gas wordt in België geraamd op 6,5% van het totaal ingevoerde gas. Hoeveel van dit gas in Loenhout wordt opgeslagen is moeilijk te berekenen. minder dan 5% van het jaarlijks gasverbruik in België. Dit is geen heel grote capaciteit maar die is blijkbaar wel van strategisch belang om de voorraadzekerheid te garanderen en de prijzen te stabiliseren. Een zachte of een strenge winter, of een tijdelijke uitval van de invoer, kan een wereld van verschil betekenen. De krant De Tijd maakte een berekening en

kwam tot de vaststelling dat de huidige voorraden zouden volstaan om gedurende 12 doorsnee winterdagen het hele land van gas te voorzien. In 2011 stelde Fluxys de site open voor de opslag van Noors gas, dat momenteel het grootste percentage van de opslag beslaat. Toch zit er ook Russisch gas onder de oppervlakte van Hoogstraten en de buurgemeenten.

Schets van de ondergrondse gasopslagplaats van Fluxus onder Loenhout, Hoogstraten, Sint Lenaarts en Rijkevorsel. In de zomermaanden wordt het aangevoerde gas onder druk in de ondergrondse koepel ingebracht om in de wintermaanden de piek in het verbruik te kunnen opvangen. Onder druk moet het water onder het omgekeerde soepbord plaats maken voor het gas. MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 19


ENERGIE Wij contacteerden Fluxys woordvoerder Laurent Remy over de stand van zaken en de toekomstmogelijkheden van deze site. Hij schetste ons in deze hectische periode met snel exploderende gasprijzen, toenemende spanning over mogelijke sancties en enkele koude winterdagen in het vooruitzicht een beeld van de ondergrondse activiteiten.

Herkomst gas Volgens de woordvoerder is het gas dat in Loenhout gestockeerd wordt afkomstig van een brede waaier aan bronnen. Om de herkomst van het gas te bepalen baseert men zich op de telgegevens van het gas dat het land binnenkomt en fysisch gemeten wordt op de verschillende grenspunten.

Het is een mix van Noors, Duits, Hollands en Russisch gas Laurent Remy: “Het rijk gas dat wij vanuit Nederland invoeren (over de grensposten ’s Gravenvoeren, Zelzate en Zandvliet H) is moeilijk te categoriseren. Het is een mix van Noors, Duits, Hollands en Russisch gas voor wat betreft pijplijngas geleverd in ’s Gravenvoeren, maar voor Zandvliet H en Zelzate komt er zeker een deel wereldwijd LNG bij (geloste hoeveelheden op Gate LNG terminal - Maasvlakte). Dat geldt ook voor het gas met het label “Oostelijke landen” in de grafiek: het is een mix van Russisch, Noors, Duits, Deens en Hollands gas die via de 2 grensposten in Eynatten stroomt.”

LNG LNG (liquid natural gas) is vloeibaar gas dat met tankschepen vervoerd wordt. Hierbij wordt het gas gekoeld op -120 °C tot - 170 °C. Het grote voordeel is dat vloeibaar gas in volume 600 maal kleiner is dan gas onder gewone atmosferische druk. In Zeebrugge werd een speciale terminal gebouwd om hiervoor schepen te lossen en het gas verder te transporteren of te hervergassen voor injectie in het net. “Wat LNG betreft, waren Rusland, VS en Qatar in 2020 de hoofdleveranciers, wetende

Gas met geschiedenis De geschiedenis van de ondergrondse gasopslagplaats in Loenhout-Hoogstraten begint in de jaren ’60 van vorige eeuw.

Olie? In 1962 deed de Nederlandse Aardolie maatschappij onderzoek naar de ondergrond in de streek. Via trillingen werden tal van seismologische testen gedaan in de hoop olie te kunnen vinden in de diepe ondergrond. Op basis daarvan begon Petrofina te boren, maar dit leidde niet tot de verhoopte resultaten. Zelfs bij een tweede diepe boring tot op 1660 meter diepte werd geen olie of gas aangetroffen. Wel kreeg men een duidelijk beeld van de ondergrond die op ongeveer 1100 m diepte de top van een hard gesteente aangaf. Dit gesteente van ongeveer 70 m dikte, dat bovendien water- en gasdicht bleek te zijn, had de vorm van een omgekeerd soepbord. Hieronder bevindt zich een poreus gesteente dat met zoutwater gevuld is. Hierbij leek het te blijven, het werd terug stil in Loenhout, Hoogstraten, Sint Lenaarts en Rijkevorsel.

Gas! Tot Distrigas, de voorloper van het huidige Fluxys, in 1974 nieuw onderzoek opstartte. Toen kwamen plots overal de vracht-

wagens met trilplaten in beeld. In 1976 deed het bedrijf een vergunningsaanvraag voor een gasopslagplaats in deze ondergrondse laag. Een jaar later startten in augustus de eerste boringen. Exploitatieputten en controleputten aan de randen van de ondergrondse koepel, volgden elkaar op. In 1985 was alles in gereedheid om het eerste gas voor productie te injecteren. Tijdens de testfase werd er uiteraard ook al gas geïnjecteerd om de degelijkheid van de opslag te testen en mogelijke lekken op te sporen. Dat eerste gas was afkomstig uit het Nederlandse Slochteren en kwam via een pijpleiding vanuit Antwerpen naar Loenhout. In de loop van de jaren volgden er nog verscheidene capaciteitsuitbreidingen zodat dit reservoir momenteel plaats biedt aan 1,5 miljard kubieke meter gas, waarvan de helft als een buffer permanent in het reservoir blijft. De rest gaat via tal van pijpleidingen naar heel het aardgasnet. De ondergrondse opslagplaats strekt zich uit over een oppervlakte van 2.811 ha. Naast alle installaties voor o.a. droging en ontzwaveling van het gas zijn er op het terrein 49 boorputten waarvan er 12 dienen voor de exploitatie.(jh)

dat een overgrote deel van het Russische gas overgeslagen wordt op andere LNG-schepen in het kader van het Yamal contract. Dit LNG wordt dus niet hervergast en uitgezonden op het net van Fluxys Belgium.”

aandeel Russisch gas in België ongeveer 6.5% was, met Noorwegen als onze grootste gasleverancier (met meer dan 50%).”

Op de vraag naar het specifieke aandeel van Russisch gas in Loenhout is Laurent Remy van mening dat dit aandeel waarschijnlijk zeer beperkt is, voornamelijk door de ligging van deze opslaginstallatie. “Afhankelijk van de netconfiguratie bevindt zich in de ondergrondse stockage een groot aandeel Noors gas en hervergast LNG. De FOD economie heeft eind januari 2022 laten weten dat het

In een vroeger gesprek in de media erkende Fluxys-woordvoerder Remy dat de Belgische opslagcapaciteit beperkt is. “Toch is dat geen reden om ons in België ongerust te maken”, zegt hij. “Ons gasvervoersnet is zeer gunstig gelegen met 18 interconnectiepunten voor uitwisseling van gas met andere landen. We kunnen daardoor mee genieten van de grote stockage in de buurlanden Frankrijk en Duitsland.

Beperkt

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

20 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ENERGIE beeld. Volgens Laurent Remy staat Fluxys immers volledig achter de klimaatdoelstellingen in het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Fluxys zou volop aan de slag zijn om tegen 2050 tot een 100% koolstofneutraal energiesysteem te komen.

Bijdragen tot een klimaatneutrale toekomst Daarnaast geven de LNG-terminals in Duinkerke en Zeebrugge ons vlot toegang tot de internationale markt voor vloeibaar aardgas per schip. Onze infrastructuur is er klaar voor. Ook bij koude winters heeft België nog nooit problemen gekend om de toevoer van aardgas te verzekeren.” Of dit bij een verdere escalatie in het conflict met Rusland ook het geval zal zijn zal de toekomst uitmaken.

Toekomst Ook bij Fluxys leeft het besef dat fossiele brandstoffen eindig zijn en ook hun weerslag hebben op het milieu door de schadelijke broeikasgassen. Is de opslagplaats in Loenhout hierdoor in de toekomst ten dode opgeschreven of zijn er nog andere mogelijkheden voor deze site? Meer en meer komt het transport en opslag van andere gassen zoals waterstof en CO2 in

“Rekening houdend met de nodige evoluties in het wettelijk en regulatoir kader willen we onze huidige infrastructuur voor aardgas omvormen en uitbouwen tot complementaire netten waarin we naast methaan (koolstofneutraal biomethaan en synthetisch methaan zullen geleidelijk steeds meer aardgas vervangen) ook waterstof en CO2 vervoeren. We mikken erop om in 2026 de eerste infrastructuur voor waterstof en/of CO2 klaar te hebben voor de gebruikers.

België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa De opzet is om in lijn met de marktbehoeften infrastructuur te ontwikkelen vanuit industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met de buurlanden. Zo leggen we de basis om de rol van België als energie-

draaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.” Het huidige net kan hergebruikt worden zodanig dat die transitie zonder veel hinder voor de bevolking kan doorgevoerd worden en dus ook minder investeringen zullen vragen in nieuwe infrastructuur.

Gesprekken In een interview in De Standaard van 2 april 2022 bevestigt Pascal De Munck, topman van Fluxys deze evolutie: “Ik kan u verzekeren dat elke investering waarvoor we groen licht geven, moet bijdragen tot een klimaatneutrale toekomst. Neem de uitbreiding van de VTNlijn. Die moet ook geschikt zijn om waterstof te kunnen transporteren. Ik bezie Fluxys niet langer als een uitbater van gasnetten, maar als een bedrijf dat energie vervoert. We werken trouwens aan een plan om in België een ondergronds pijpleidingennet uit te bouwen voor het vervoer van waterstof en CO2. Op korte termijn - tegen 2025, 2026 - willen we de eerste investeringen kunnen doen in gebieden met een grote industriële concentratie. De eerste gesprekken over concrete projecten lopen. De industrie wil sneller werk maken van de energietransitie van haar activiteiten.” (jh)

Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 207427 Reeds 25 jaar uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten en omgeving!

Huis verkopen? Bel ons: 03 314 16 99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com Vrijheid 72 - Hoogstraten MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 21


CULTUUR

Ann Van den Heuvel nam in haar geboortestad Standaard Boekhandel over

“Mensen zullen altijd blijven lezen, daar ben ik van overtuigd!” HOOGSTRATEN - Sinds januari van dit jaar heeft de Hoogstraatse vestiging van Standaard Boekhandel een nieuwe uitbater. Na omzwervingen van Amerika, via cruiseschepen tot de Kaaimaneilenaden en vervolgens een decennialang verblijf aan onze kust, keerde Ann Van den Heuvel terug naar de heimat. “Ik had altijd wel het gevoel dat ik nog niet helemaal klaar was met Hoogstraten. Nu was de kans er om terug te keren. En ik wou er dan ook echt wel in 2320 komen wonen.” In de boekhandel combineert ze alle werkervaring die ze al die tijd opdeed met een levenslange passie voor lezen. “Ik besef wel dat jongere generaties minder lezen en ook minder vaak de weg naar een fysieke winkel vinden, maar ik ben er van overtuigd dat mensen zullen blijven lezen. En dus ook altijd op zoek zullen gaan naar boeken…” “Ik ben afkomstig van Boereneind, een dochter van Magda Verhoeven en Leo Van den Heuvel uit de Lodewijk De Konincklaan,” zo steekt Ann van wal, “mensen zullen mij nog wel kennen van toen ik actief was met Boereneind kermis, met Begijntjes Laat Besluit, of van op de Hoogstraatse Tennisclub waar ik als achttienjarige openhield op zondagen.” Ze liep school in VTI Spijker waar ze sociaal-technische volgde. “Studeren was toen niet echt mijn ding. Ik was het type dat liever met de handen werkte en praktische zaken wilde doen. Zo was ik best goed in naaien, deels ook dank zij mijn meter, maar ik wou er niet echt in verder gaan.” Het zou voor haar dan ook een A2 publiciteit worden in St.-Maria Antwerpen.

Winkeltje “Van kleins af wilde ik in een winkel gaan werken, je kent dat wel, winkeltje spelen, dingen inpakken - vooral boeken,” zegt Ann lachend. In Hoogstraten deed ze enkele korte jobs, o.m. bij Pillot en Bruurs, enkele jaren hield ze Vagabo open. “Maar ik was ook zot van alles wat met Amerika te maken had. Als ik dus in de winkelbranche terecht wou, dan moest het beslist in een shopping center zijn. Dat werd Wijnegem, waar ik in Esprit terecht kwam. Overigens zou ik in die keten zowat alle stappen zetten, ook jaren later.

meer… Dus vertrok ik op mijn 21 als au-pair naar Boston. Graag gedaan, hoor, en ik heb eigenlijk daar ook leren lezen. Die familie stimuleerde dat heel erg, ik ontdekte er “Little Woman” en andere boeken van Louisa May Alcott. Sindsdien ben ik altijd boeken blijven verslinden, vooral in het Engels. Later verbreedde dat nog.” Ook na haar terugkomst bleef het buitenland trekken. “Zo werkte ik bijna vier jaar als store manager op diverse cruiseschepen. De eerste keer vertrok ik in LA, net na de gebeurtenissen van 9/11. Uiteraard allemaal heel luxueus. Dat betekende wel lange tijd van huis zijn, in de praktijk was ik zo’n negen maanden op zee en daarna drie maanden thuis. Op die manier kreeg ik een groot deel van de wereld te zien Zuid-Amerika, Antarctica, Canada, Europa, Scandinavië, tot India… Ik stak er ook veel van op, niet alleen winkelmanagement, ook klantenservice en noem maar op.”

Kustbewoner Het bleef nog even exotisch, zeven maanden lang baatte ze op de Kaaiman eilanden een winkel in design horloges en juwelen uit. Maar het thuisfront kwam al maar nadrukkelijker weer in beeld. Ann kwam terug naar België, woonde even in Deurne, toen ze door Esprit opnieuw gevraagd werd als assistent-manager van een grote zaak met 40 man personeel. Het bleef daar niet bij, ze werd gevraagd om naar de kust te verhuizen.

Maar de wijde wereld lonkte. Ik was hongerig en benieuwd naar Zo’n 14 jaar zou ze in Knokke-Heist wonen en in die regio werken. “Zo’n acht jaar was ik er verantwoordelijk voor winkels daar. Ik woonde er graag overigens, West-Vlamingen zijn harde werkers, vriendelijke mensen die je warm onthalen. Dat gebeurde in een toeristische omgeving, met veel internationale contacten. Ik droomde er ondertussen al van om als zelfstandige te kunnen werken en andere sectoren te verkennen. In bijberoep werd ik Weight Watchers coach. Bijna vijf jaar lang, waarvan meer dan drie jaar voltijds, begeleidde ik groepen in heel West-Vlaanderen. Ook dit was weer een goede leerschool voor allerlei aspecten van het ondernemerschap.”

Noorderkempen Tot ze ook hiermee stopte, de draad van winkelmanagement terug oppakte in Knokke en Brugge. “En toen kwam corona, zowat alles viel voor langere tijd stil. Ook voor mij. Ik woonde in een appartement in Heist waar ik flink aan wilde verbouwen. Ook dat werd noodgedwongen uitgesteld. Mede doordat dit een fikse investering zou vergen,

22 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


CULTUUR

De leestafel van 2022 Wat passeerde er dit jaar zoal op de leestafel van Ann? Enkele van de haast 25 titels die de revue passeerden: “Daar waar de rivierkreeften zingen” van Delia Owens. Een mooi geschreven verhaal met thriller & liefdes momenten, prachtige natuurbeschrijvingen met een super verrassend einde. De serie: “De tatoeëerder van Auschwitz”, “Het meisje dat 2 kampen overleefde” en “De drie zussen van Auschwitz” van Heather Morris. Nooit eerder iets over Auschwitz gelezen. Adembenemend vanaf de 1ste woorden, ik heb de 3 boeken dan ook onmiddellijk achter elkaar gelezen. De op waarheid gebaseerde verhalen breken je hart, prachtig geschreven met respect voor de overlevenden van de kampen. Aan boord van een cruiseschip. begon ik er meer en meer voor te voelen om terug naar de Noorderkempen te gaan. Ik kan niet zeggen dat ik het leven aan de kust beu geworden was, maar toch had ik het gevoel iets te missen… Het leven was er plezant, maar ik wou er niet oud worden. Je hebt er geen geschiedenis, uiteindelijk ken je er niet zo heel veel mensen, en dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je op het thuisfront rondloopt. Als ik in de winkel mensen met een Kempens dialect hoorde, dan trok ik daar altijd naar toe om een babbel te doen. Ik had echt het gevoel dat ik nog niet gedaan had met Hoogstraten. Er is ook de familie natuurlijk. Mijn ouders wonen hier nog altijd, ik ben meter van mijn twee petekindjes Arno en Eva van mijn broer Wim die in Rijkevorsel woont. Als ik meer wil zijn dan ‘tante Ann van de zee’, dan was het misschien wel nu of nooit.”

Supergraag Ann vond in de Van Aartselaerstraat een appartement “waar mijn kat Emily zich al heel snel ging thuis voelen, die is hier duidelijk zielsgelukkig! Maar dan begon de zoektocht naar een nieuwe job. Ik was even voor een interim aan het werk als assistent-manager van de GB, maar had niet het gevoel dat ik die job tot aan mijn pensioen zou doen. Ik waagde de stap naar een zelfstandigenstatuut en greep de kans om Standaard Boekhandel hier over te nemen.

“De liefdesbrief” van Lucinda Riley. Nee, ik heb de 'zeven zussen' serie nog niet gelezen, komt nog :) Dit verhaal was alvast meteen een match, super spannend met een mega verrassende ontknoping. Nu kijk ik enorm uit naar 'De geheimen van de kostschool' dat eind mei uitkomt... “Waanzin aan het einde van de wereld” van Julian Sancton. Op aanraden van een klant én omdat ik zelf tot in Antarctica ben geweest moest ik het gewoon lezen. Een meeslepend verhaal over de noodlottige ontdekkingsreis van de Belgica. Super trots dat ik ook een historische roman kan aanbevelen. “De perfecte moord” van James Patterson. Dit was vroeger een van mijn favoriete schrijvers. Na al die jaren niet teleurgesteld. Een verrassende plot die terug naar meer smaakt. “Twee kleine visjes” van M.J. Arlidge. Een mooie ontdekking in het leven van inspecteur Helen Grace. Indrukwekkende, gruwelijke en aangrijpende verhalen. De Helen Grace serie staat ook op mijn 'wens-lees-lijst'. “Alfie. Kat in de kou” van Rachel Wells. Mijn eerste boek dit jaar om 'in the mood' te komen. Een feelgood verhaal, super ontspannend en mega schattig. Nu begrijp ik mijn kat nog beter

Dit was voor mij ‘meant to be’, zo voelt dat aan. Uit mijn verhaal zul je al wel afgeleid hebben dat ik altijd weer ga voor wat min of meer toevallig op mijn pad komt. Het was altijd opnieuw de manier waarop ik beslissingen neem en in het leven wil staan. Zo ook deze mogelijkheid dus.”

“De vrouwen van Beiersdorf - Gertrudes besluit” van Lena Johannson. Deel 1 van de Nivea-trilogie gebaseerd op ware gebeurtenissen. Elke pagina heb ik genoten en meegeleefd met Gertrude, Irma en Toni. Deel 2 komt uit in Mei. Ik kijk er alvast naar uit.

Vanaf 2 januari ging ze officieel als zelfstandige van start in de boekhandel pal centrum Hoogstraten, “op pakweg 800 meter stappen van waar ik woon. Ik doe dit werk echt supergraag. Al mijn eerdere werkervaring komt hier van pas - retail, verkoop, management, klantenservice… En dat valt ook nog eens helemaal samen met mijn passie voor boeken.”

“Het geschenk” van Edith Eger. Een Holocaust overlever schreef deze prachtige gids met veel zachte wijze lessen. Je leert om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester.

Afwisseling “Wat ik aan deze job zo geweldig vind? Naast wat ik daarnet al zei, is er de ongelooflijke afwisseling. Er is het brede aanbod waarmee je bezig bent, boeken, puzzels, spellen, media. Er is ook alles wat bij de winkeluitbating komt kijken, de service voor de klanten, het inrichten

“De jongen, de mol, de vos en het paard” van Charlie Mackesy. Ik was benieuwd naar dit boek dat al maanden lang in onze Top 10 zit. Ik begreep al snel waarom. Het geeft je rust en de wijze woorden geven je hoop. Haar leesverhalen kun je volgen op Instagram @SB_Hoogstraten

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 23


CULTUUR Unizo. Ook van het stadsbestuur hoopt ze op een lokale reflex. “Veel meer kan de plaatselijke overheid allicht niet doen. Wanneer ik naar Hoogstraten als winkelcentrum kijk, dan zie ik zoals iedereen de parkeers- en mobiliteitsproblematiek. Files zijn niet aantrekkelijk, maar wij zijn daar allemaal samen verantwoordelijk voor. Wie zou er anders in al die auto’s zitten? Ik neem aan dat de overheid probeert om daar wat aan te doen, zoals ze ook werk wil maken van voldoende en goede parkeermogelijkheden.”

Lezen In de boekenbranche kan het haast niet anders of je moet zelf een fervent lezer zijn. “Zoals ik al zei daarstraks, is lezen echt wel een passie sinds lang. Vanaf 2018 heb ik de gewoonte om elke ochtend te lezen. Je had mij eens moeten zien in mijn appartement in Heist, ik had uiteraard al mijn boeken daar mee naar toe genomen en nam me voor om alle boeken die ik had te lezen of te herlezen. Dat maakte dat er dat jaar 84 boeken op de leesteller stonden. Wat ik later nog eens wou herlezen, heb ik gehouden. Ook nu wil ik blijven lezen, voor mijn werk maar vooral ook voor mezelf. Ik heb er doorgaans een half tot een heel uurtje leesplezier opzitten vooraleer ik aan mijn werkdag begin. Wat ik dan allemaal lees? Eigenlijk echt wel van alles, ik heb er een punt van gemaakt om een zo breed mogelijk gamma te leren kennen. Zowel literair, spannend, gezin, gezondheid, geschiedenis… en noem maar op. Ik vind dat ik aan mijn klanten ook moet kunnen vertellen wat ik lees wanneer ze om advies vragen. Tante Ann met haar petekinderen Arno en Eva op weg naar Boereneind kermis. van de winkel, opvolgen van leveringen en bestellingen en zo voort. Ik wil zelf niet stilstaan, wil steeds weer dingen en mensen leren kennen en ontdekken. Hier kan ik mijn kennis van boeken enorm gebruiken en verbreden. Het plaatje klopt helemaal, kortom.

Maar er is zoveel en dat gaat zo breed, dat je dat onmogelijk allemaal kunt lezen of weten. Gelukkig is een lezerspubliek zich daar zelf maar al te goed van bewust en reageren mijn klanten heel begripvol wanneer je er voor uit komt iets nog niet te kennen. Maar ik geloof echt wel dat ze ook voelen dat mijn passie voor boeken en voor de winkel helemaal echt zijn…”

Uiteraard komt daar ook bij dat ik als Hoogstraatse nog super veel mensen ken, of herken… Want dan staat er hier ineens een goeie kennis van zoveel jaren terug voor je neus, met een flinke dochter of zoon van vijftien of twintig jaar naast zich… Hej, da’s gewoon plezant zoiets.”

Iets waarvan ook wij zonder meer overtuigd zijn. Het was een plezante en oprechte babbel met een goedlachse, gepassioneerde en vriendelijke Ann in haar boekhandel in de schaduw van de Katharinatoren. Op zondagnamiddag 22 mei neemt ze deel aan de braderie. Wij wensen haar in ieder geval een prima doorstart toe! (mdl)

Maar er is ook de economische realiteit van het veranderende boekenlandschap - er is de ontlezing, de groei van de onlineverkoop, de toegenomen concurrentie met onder meer boekhandels in buurgemeenten Rijkevorsel en Malle. “Dat is zeker waar, dat zijn stuk voor stuk aspecten die het moeilijker maken om van de zaak een bloeiend bedrijf met voldoende omzet te maken. Maar ik ben er echt van overtuigd dat dit helemaal goed zal komen hier. Het vergt wel tijd en veel energie.”

Lokaal “Mensen blijven altijd wel lezen en boeken kopen. Dat verdwijnt niet zomaar! Ik ben er al lang van afgestapt dat het altijd maar meer en meer en meer moet zijn. Ik wil gewoon een job waarin ik mij zelf helemaal goed kan voelen en waarmee ik rond kom.” Of iedereen zich bewust is van het belang van lokaal kopen? “De iets oudere generaties zeker wel, die vinden nog altijd even goed de weg naar de lokale handelaar. Jongeren gaan daar duidelijk minder bewust mee om, dat is waar, voor hen is online kopen haast een reflex geworden. Maar zij kunnen misschien even goed online bestellen wat ze zoeken en dat vervolgens in de winkel laten leveren, zo steunen ze meteen ook de lokale handelaar.” Als Hoogstraatse zelfstandige is Ann blij met de ondersteuning van

24 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor Ann was het weer thuiskomen, ook Emily heeft zich al prima gesetteld in Hoogstraten.


HOE ZOU HET ZIJN MET...

Uit de oude doos

’t Mjeels Parlement twintig jaar later MEERLE - Grasduinend in het rijke digitale archief van de Hoogstraatse Maand (dat trouwens voor iedereen toegankelijk is op onze website) stootten we op een foto uit 2000 van ’t Mjeels Parlement. Dat was destijds de naam van een toneelgroep van KAV en KWB. Niet dat de democratie in Meerle sindsdien is afgeschaft en dat er geen komedie meer gespeeld wordt, maar ’t Mjeels Parlement werd in 2011 ontbonden. Ruim 22 jaar na de foto leek het ons plezant eens te kijken wat er van de toneelspelers van toen geworden is.

Echte Mjeelse Pieren Heel moeilijk was dat niet, want 22 jaar later wonen de meeste van hen nog steeds in Meerle. Slechts enkele van hen zijn uitgeweken en dan nog niet eens zo ver weg. Ze wonen in de fusiegemeente Hoogstraten. Het verste woont Eric van den Ackerveken, die is verkast naar Tielen.

in ons blad de eerste keer tegen in 1999, één jaar voor deze foto. Zowat alle acteurs deden al vroeg mee, ook al waren ze geen lid van KWB of KAV. Het was het toneel dat hen bijeenbracht. Velen zijn tot het einde blijven meedoen.

Cognac Zowat alle betrokkenen speelden in die lange tijd diverse rollen als acteur, soms zelfs twee rollen in een stuk, of als souffleur… Vaste regisseur was Erik Vinckx. “Nadat het stuk gekozen was, had ik het meeste werk om

Dank zij zijn broer Ronny, ondertussen bestuurslid van KWB Meerle, kwamen we allen snel op het spoor en slaagden we erin 10 van de 13 van de foto van 2000 terug samen te brengen op dezelfde plek als toen, in onze parochiezaal waar ze velen jaren hun toneelstukken hebben opgevoerd. Gelegenheid om eens terug te kijken op die tijd van toen. Jarenlang stond ’t Mjeels Parlement garant voor de opvoering van een toneelstuk dat steevast op een volle zaal mocht rekenen.

Roddels In welk jaar de toneelgroep ontstaan is, is niet duidelijk. Minstens vanaf 1996. Maar voordien werd er regelmatig toneel opgevoerd in Meerle door meerdere verenigingen. Ooit was er een toneelgroep in de schoot van de fanfare Sint-Cecilia. Daar speelden Rit Govers, Jaak Jansen, Louis Van Bavel… De vorige generatie, zeg maar. Ook KLJ, Chiro, KAV en KWB stonden met een toneel op de bühne of met sketches en kleine intermezzo’s tijdens diverse teerfeesten.

Na de nachtmis nog wat gaan drinken Willy Jespers: “Volgens mij is het idee voor een vaste toneelgroep te berde gebracht toen we na de Kerstnachtmis met een groepje nog wat gingen drinken in de Posthoorn.” Een gezamenlijke oproep van KAV en KWB bracht de liefhebbers samen en als Toneelgroep KWB/KAV brachten ze in 1996 ‘Roddels’ op de planken. Vanaf dan volgt er jaarlijks een stuk. De naam ’t Mjeels Parlement komen we

Mjeels Parlement 2000: Achteraan (vlnr.) Koen Laurijssen, Ronny van den Ackerveken, Ria Verschueren, Marie-José Willemssen, Yolanda Van Aelst en Diane Geenen. Zittend op de tweede rijs: Eric van den Ackerveken, Erik Vinckx, Annit Braspenning en Lies Van Aelst. Vooraan: Eric Martens, Willy Jespers en Rosa Sprangers. MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 25


HOE ZOU HET ZIJN MET... tekstaanpassingen te doen zoals uitspraken veranderen die wij hier totaal niet kennen of gebruiken. Ook stonden er hier en daar ellelange stukken tekst die niet veel ter zake deden. Deze werden er dan uitgehaald of samengevat in enkele zinnen. Dan maakte ik de regieaanwijzingen en ‘tekende’ het decor uit aan de hand van de omschrijvingen in het toneelboek. Even met de mensen van het decor overleggen wat wel en niet mogelijk was, maar eigenlijk was bijna alles mogelijk, want die mannen en vrouwen waren van niet veel bang. Eenmaal dat gebeurd was, zat mijn meeste huiswerk erop en waren er enkel nog de repetities.” De groep koos het stuk dat gespeeld werd. Ze bestelden een pakket van 10 blijspelen en kozen daaruit het stuk dat binnen de mogelijkheden van de groep viel. Marie-José Willemssen: “Erik heeft wel eens gepleit om een drama of een repertoirestuk te brengen, maar we kozen voor komedie of blijspel, vooral omdat we de mensen graag lieten lachen. Er was een groter publiek voor. En ook minder risico’s als er eens iets onverwachts gebeurde tijdens de opvoering of iemand zijn tekst kwijt was. In een komedie was het makkelijker improviseren of om er een plezante draai aan te geven die ook voor het publiek plezant was. Of om eens een grap uit te halen met de acteurs. Ik heb zo eens aan een acteur een glas echte cognac gegeven dat hij in één teug moest uitdrinken. Normaal zat er thee in, nu pure cognac. De tranen sprongen uit zijn ogen en zijn stem piepte ervan.”

De tranen sprongen uit zijn ogen Willy Jespers: “Ik zat ooit in een ligstoel die langzaam begon door te zakken, wat niet in het scenario stond. Ikke zweten en het publiek schateren”.

Verwarming Ronny van den Ackerveken: “We speelden bijna altijd in december, maar de voorbereiding begon al in het voorjaar met de keuze en herwerking van het stuk. In september, na de kermis, begonnen de repetities twee avonden per week. De laatste week voor de opvoeringen waren het drie of vier avonden repetitie. Tel daarbij nog de tijd die je thuis gebruikte om je tekst te leren. Dat zijn heel wat uren! Tijdens de repetities werd er veel gelachen. Klein nadeel was dat het soms koud was op en achter het podium.” Eric Martens: “Erik Vinkx stond als regis-

26 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Mjeels Parlement 2022: Achteraan (vlnr.) Koen Laurijssen, Ronny van den Ackerveken, Marie-José Willemssen en Yolanda Van Aelst. Zittend op de tweede rij: Erik Vinckx, Anni Braspenning en Lies Van Aelst. Vooraan: Eric Martens, Willy Jespers en Rosa Sprangers.

seur alleen in de zaal, wij zaten achter het podium bij de verwarming te lachen en plezier te maken. ‘Oh, ik moet pas binnen 4 bladzijden terug op het podium...’ maar door het gebabbel werd er vaak niet zo goed opgelet en kwamen we te laat op. Daar kon Erik niet mee lachen…” Erik Vinckx: “Nu gelukkig wel”

Tante Non Het stuk waarvoor gerepeteerd werd tijdens de foto-opname in 2000 was ‘Tante non komt uit de Kongo’. Of ze nog weten welke rol ze speelden?

Liefst een veel groener blaadje

Griekse Merlina, Marie-José Willemssen speelde de schoonzuster van een failliete weduwnaar die wil trouwen met een rijke Griekse vrouw, Eric Martens was de zoon van John. Yolanda Van Aelst was souffleur, samen met Diane Geenen. Eric van den Ackerveken was de vaste podiumtechnieker (licht,geluid,effecten). Niet op de foto, maar elk jaar present, waren Toon Van Dun en Jac Verhoeven voor de decorbouw. Viv Laurijssen stond altijd klaar om de kapsels in de juiste vorm te zetten en Lut Laurijssen stond in voor de grime. Uiteraard allemaal gratis!

Uitlopen

Koen Laurijssen: “Ik had de hoofdrol van John, een weduwnaar die graag opnieuw zou trouwen met liefst een veel groener blaadje dan John zelf, denk ik.”

Na de vele uren lezen, leren, repeteren en bouwen was er het weekend van de opvoering. Zaterdagnamiddag een generale repetitie voor de Meerlese jeugd tegen een klein prijsje, dan zaterdag- en zondagavond voor een uitverkochte parochiezaal.

Ronny speelde de knecht van tante non, Rosa Sprangers was Debbie, Lies Van Aelst de

Ronny van den Ackerveken: “Na de laatste voorstelling op zondagavond keek je altijd te-


HOE ZOU HET ZIJN MET... vreden terug. Je was bijna drie maanden bezig geweest met de voorbereiding om twee avonden te spelen, dan is de ontlading groot.” Eric Martens: “Na die tweede avond gingen we samen op café. Dat kon nog wel eens uitlopen. Maar dat mocht, want meestal namen we op maandag speciaal daarvoor een dag verlof ”. Hoe ze terugkijken op die tijd? Zonder uitzondering heel positief! Yolanda Van Aelst: “Ik heb daar heel veel plezier gehad, ontzettend veel gelachen, en wat is er gezonder dan lachen?” Lies Van Aelst: “Het was altijd heel jammer als we onze laatste avond gespeeld hadden.” Eric Martens: “Elke keer dacht je pff… dit is het laatste jaar, maar na de voorstelling en de reacties van het publiek kreeg je toch weer de goesting om volgende keer weer mee te doen.”

Pff… dit is het laatste jaar

Marie-José Willemssen: “Tijdens al die jaren is er een hechte band ontstaan met iedereen. Er werd veel plezier gemaakt tijdens de repetities, maar ook bij de opvoeringen en we genoten van de babbeltjes en pintjes achteraf. Een ervaring waar ik nog steeds met veel plezier aan terugdenk en die nog altijd een glimlach op mijn gezicht brengt.”

Stekker In december 2011 vuurden ze een laatste salvo af met de komedie ‘De Nonnen van Navaronne’. Na de voorstelling maakte de groep telkens een evaluatie.

Dat we in schoonheid geëindigd zijn Erik Vinckx: “Er haakten altijd spelers af en er kwamen ook nieuwe bij. Maar op het laatst was de groep te klein geworden. Een oproep voor nieuwe krachten haalde weinig uit. Dan kan je er beter de stekker uittrekken. Als je voelt dat het te veel wordt, is het moment daar om te stoppen. Ik kan zeggen dat we in schoonheid geëindigd zijn.”

Maar de betrokkenen zijn er de mensen niet naar om stil te zetten. Allen hebben ze andere bezigheden binnen en buiten het verenigingsleven. Yolanda, Lies en Willy zijn heel actief in het Rode Kruis; Ronny is KWB bestuurslid; Eric is al 25 jaar voetbalscheidsrechter; Koen is actief als voetbaltrainer van de Meerlese Jeugd en muziekliefhebber (o.m. bij Peter en z’n Botsotto’s). Sommigen zijn het toneel trouw gebleven als theaterbezoeker, zoals Ronny, Marie-José, Yolanda, Eric van den Ackerveken en Erik Vinckx. Koen Laurijssen: “Ik heb voor de fanfare en de landelijke gilde nog wel wat korte stukjes gedaan om de avond aan te kleden. Op het concert van de fanfare die twee oude mannen van de Muppetshow en op een teerfeest van Landelijke Gilde een drie wijzen-quiz met de nodige leugens en onzin. Ben ook nog wel eens van zin geweest om met mijn vriend Patrick van Haperen, die ook verschillende jaren lid is geweest van Mjeels Parlement, een toneel te spelen met ons getweeën voor één of ander goed doel, of zo…”. Wie weet wat er ooit nog voortvloeit uit zoveel ‘Parlementaire’ creatievelingen? (jaf)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 27


DIEREN

Dog Coach Michel Goossen leert je om je hond de baas te blijven

“In 9 van de 10 gevallen ligt het niet aan de hond, wel aan hoe het baasje reageert” MINDERHOUT - Michel Goossen, afkomstig en opgegroeid in Meerle, houdt van honden. En zijn honden houden ook van hem, zegt hij zelf. Sinds kort begeleidt hij mensen die gedragsproblemen hebben met hun huisdier. Want een hond opvoeden kan best ingewikkeld zijn. Bij honden die graag domineren is iets fout gelopen bij de opvoeding of ontwikkeling. Bij Dog Coach leer je om je hond in harmonie met het gezin te laten leven. Van thuis uit werd er resoluut gekozen voor honden. Dat was belangrijk volgens mijn vader, omdat het verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De hondenrassen waarmee ik opgroeide waren de Sint-Bernards, Rottweiler en bij opa thuis Duitse herders. Die honden oefenden een enorme aantrekkingskracht op me uit. Wat ik me nog bijzonder goed herinner was onze Rottweiler Joekel. DHM: Wat was er zo bijzonder aan Joekel? Het was een zachtaardige reus van wel 55-60 kg. Destijds kwamen mijn vriendjes langs om te spelen in de tuin en Joekel speelde actief mee. Hij deed geen vlieg kwaad. Eén van mijn vrienden vertrouwde het toch niet. Het was dan ook wel echt een indrukwekkend dier. Hij stelde voor om de hond in zijn kot te zetten. Ik stopte Joekel in zijn kot achter de draad. Maar dat was niet naar zijn zin.

zijn buurt bleef, hij zou je handen eraf gebeten hebben. Dat was wel het enige nadeel aan het dier. Na 14 jaar hebben we hem moeten laten inslapen omdat hij totaal op was. DHM: Bleef het bij die ene hond? Het hartzeer dat we hadden van onze Max, en het leven dat we toen leidden, deden ons niet meteen terug een hond nemen. Maar alles verandert in het leven en dus ook die gedachte. Een jaar of vier later kwam de drang terug om een hond in huis te laten. Dit echter onder één conditie: dat ikzelf volledige vrijheid kreeg in de rassenkeuze. Ik wilde een

Gade ne bijter in huis halen?” hond die bij mijn eigen uitstraling past en had ook de belofte gemaakt dat ik er veel energie in zou steken. Het werd een Mechelse herder.

Apache DHM: Is dat geen gevaarlijk ras, deze worden toch als politiehond ingezet? Dat is inderdaad waar, mijn vrienden reageerden hetzelfde: “Gade ne bijter in huis halen?”

Hij blafte en sprong wel 2 meter hoog. Inderdaad, als je dat zag zou je er bang van worden. Maar Joekel deed dat alleen maar om ons iets duidelijk te maken, zo besefte ik. Van daaruit is de goesting altijd blijven bestaan om later zelf iets met honden te gaan doen. Dat ik uiteindelijk hondencoach ging worden was toen nog niet aan de orde.

Boomer DHM: Had je later zelf ook honden? Ik had het geluk dat mijn vrouw Annick van thuis uit ook opgevoed is met huisdieren. Na ons huwelijk duurde het niet lang voordat onze Max in huis kwam. De naam spreekt de grootte van de hond tegen want het was een kruising van een Maltezer met een dwergpoedel, een Boomerke zoals ze in de volksmond zeggen. Al snel bleek het een zeer intelligent hondje te zijn. Door er veel tijd in te steken, kon hij doorgaans gewoon los lopen en door zijn kleine en schattige gestalte kon hij letterlijk en figuurlijk overal binnen. Uiteraard kon hij trucjes waardoor de aaibaarheidsfactor zeer hoog lag. Maar vergis je niet, als hij zijn brokjes had gekregen moest je maken dat je uit

28 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Al snel bleek Max een zeer intelligent hondje te zijn.”


DIEREN Ik was me daar wel bewust van en wist dus dat er werk aan de winkel zou zijn. Ray komt uit een werklijn die inderdaad ingezet zou kunnen worden als diensthond. Alles begint bij het opvoeden van een pup, zo ga je al snel aan de slag met puppylessen. Socialiseren met andere pups en de basis bijbrengen. Al snel bleek dat Ray talent had omdat wij bij oefeningen als voorbeeld gesteld werden voor de groep. Dat hadden ze goed gezien daar, maar ik vertelde er niet bij dat wij thuis de oefeningen drie tot vier keer per dag herhaalden zodat je dus resultaat kreeg. Omdat het voor mij en Ray niet echt meer een uitdaging was, ging ik verder met een gedegen opleiding en zelfs met de intentie om wedstrijden te spelen in de ringsport. Dus toch een bijter, maar alleen op commando en niet wanneer Ray hier zelf voor kiest. “Ray onthoudt al zijn commando’s en leert er nog steeds bij.” DHM: Met succes? Inmiddels had ik een club gevonden waar ik mijn wensen tegen de apache - de pakwerker - uitlegde. Ik wil er een hond van maken die onder werkdruk en in verschillende scenario’s te alle tijden naar mij luistert. Ik wil dat Ray het ziet als een spelletje en dat hij beloond wordt als hij iets goeds gedaan heeft. Daarbij kwam mijn vraag dat we na de training een knuffelmoment inlasten met de pakwerker met een vooraf vermeld commando. Daar werd de basis gelegd. Later ben ik mij nog meer gaan specialiseren bij een andere club. Hier werd er zowel op eigen terrein als op verschillende locaties getraind. Dat waren echt zware oefeningen zoals meester-verdedigen, het begeleiden van een zogenaamde gedetineerde naar de combi of cel, opzoekwerk in een pand, pakwerk onder verschillende omstandigheden met vuur, water, vuurwerk, werktuigen, en zo voort. Na twee jaar konden we deelnemen aan wedstrijden waar Ray en ik de 2e plaats haalden bij de beginnelingen. We mochten deelnemen aan het nationaal kampioenschap waar de tien beste voor geselecteerd werden. Nadien behaalden we ook bij de gevorderden nog een 2e plaats.

Gebarentaal DHM: Is Ray geworden wat je voor ogen had? Meer dan dat zelfs! Mijn grote vriend is echt in balans, die er ook staat als er gewerkt moet worden. Altijd en overal loopt hij met zijn speeltjes rond en het maakt niet uit wie het weggooit, hij brengt het sowieso terug. Al zijn commando’s onthoudt hij en leert er nog steeds bij.

Ik ben nu begonnen met gebarentaal. Puur met lichaamstaal hem laten zitten, liggen, staan en zelfs blaffen. Groot of klein, hij is een allemansvriend voor mensen en dieren. Als ik hem ‘s avonds uitlaat zie ik wel eens een kat in aanvalspositie. Dan kijkt hij naar mij, zo van ‘heb je die kat gezien?”, en loopt dan gewoon rustig voorbij zonder commotie te maken. DHM: Sommige hondeneigenaars ondervinden problemen, vragen die je niet om advies? Juist van daaruit is Dog Coach ontstaan. In het verleden hield ik altijd de boot af dat ik hen helaas niet zomaar kon helpen. Dat veranderde toen ik iemand ondersteunde waarbij de hond het baasje uitliet… Jou ga ik helpen, zei ik. Na twee sessies kwam de vraag wat het eigenlijk ging kosten? Maar ik had beloofd dat ik zonder meer zou helpen. Het maakte wel dat ik er over dacht om me hier meer mee bezig te houden. Dat werd dus Dog Coach.

Zelfvertrouwen DHM: En wat doe je nu precies met Dog Coach? De sleutelwoorden zijn: vertrouw elkaar, vertrouw je hond en maak verbinding met je hond. De diensten die wij aanbieden zijn momenteel 1 op 1 sessies (privé) met onder meer een uitlaatdienst, socialiseren en begeleiding van puppies - puberhonden - volwassen honden. Ik help ook mensen die een duwtje in de rug nodig hebben bij gehoorzaamheid en wandeltechnieken. Door praktijksessies leren we ze hoe honden zich in bepaalde situaties moeten gedragen en hoe het baasje een goede begeleider kan zijn voor een viervoeter. Het probleem ligt 9 van

de 10 immers niet bij de hond, wel vooral bij hoe wij reageren en hoe wij met onze honden omgaan. Je moet de hond hond laten zijn…

Je moet de hond hond laten zijn Het is belangrijk dat de begeleider rustig en vol zelfvertrouwen het dier begeleidt. Dan komen de resultaten vanzelf, met de nodige tips & tricks van onze kant. De klant wil bepaalde doelstellingen bereiken die voor iedereen anders zijn. Wij zijn er om te helpen in het halen van die doelstellingen. Het resultaat hangt af van de inspanningen die de klant levert naast de sessies met Dog Coach. Oefening baart kunst, met als motto herhalen, herhalen, herhalen… DHM: Heb je toekomstplannen met Dog Coach? Uiteraard. Zoals elke ondernemer moeten ook wij creatief blijven. Aangezien wij in groot Hoogstraten prachtige wandelgebieden hebben, zit ik met plannen om een groepswandeling te organiseren tegen de zomer. Daarnaast zijn wij op zoek naar een vaste locatie in Minderhout met een omheining zodat de eerste sessies in een gecontroleerde omgeving kunnen plaatsvinden en waar er groepstrainingen kunnen gegeven worden om de basis bij te brengen. Wie een beschikbare locatie in de omgeving heeft, mag zeker contact opnemen met ons! Contact opnemen kan via de website www.dogcoach.be of telefonisch +32(0)476 426 902. (pm)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 29


STEDENBAND

Steun voor familietuinen in Za-Kpota

Van compost tot dagelijkse kost HOOGSTRATEN - Tussen de twee jongerenreizen door zat de Beninse jongerenorganisatie ASEZ niet stil. Na een geslaagde zwerfvuilactie bleven de kinderen en jongeren in Za-Kpota afval ruimen. De organisatie heeft beperkte werkingsmiddelen en klopt dus aan bij iedere partner waarmee ze samenwerken. Vanuit Hoogstraten spoorden we hen aan het afval ten gelde te maken, en keken we ook bewonderend hoe de familietuinen verder vorm krijgen.

Kiem De kiem was gelegd voor het composteren van organisch afval en het op kleine schaal recycleren van plastic. In september 2021 konden we de groentetuin rond het jeugdcentrum en bij twee families bewonderen. Met de steun van gezinsbond van Hoogstraten, Velt Noorderkempen en de gemeentelijke basisschool Meerpaal wil ASEZ 10 gezinnen begeleiden bij het aanleggen van familietuinen en zo chronische ondervoeding en ondergewicht bij die kwetsbare gezinnen tegengaan. Bij een eerste bezoek aan een land als Benin zijn de bergen afval langs de wegen veelbesproken. Dat was ook zo bij de eerste reis van Hoogstraatse jongeren in 2018. De jongeren wilden daar op een positieve manier iets aan doen. Nina Oomen, toen nog van Meersel-Dreef, was erbij. ‘Toen we op inleefreis naar Za-Kpota waren, organiseerden we een van de eerste dagen een afvalactie op een plaatselijke markt. Het doel was niet alleen om het afval dat daar rondzwierf op te ruimen, maar ook om het te scheiden en sorteren.’

Actie

per maand op woensdagnamiddag zamelen de kinderen van die clubs afval in. ASEZ stond voor de uitdaging om iets te doen met dat afval, niet in het minst om de kinderen blijvend te motiveren.

Hergebruik Belgen zijn kampioen in het sorteren van afval, Afrikanen weten als geen ander materialen te hergebruiken. Als die twee werelden elkaar ontmoeten, kan er iets moois groeien. 33% van het afval langs de weg in Za-Kpota is organisch. Het klimaat in Benin maakt dat het composteringsproces minder tijd vraagt dan bij ons. Bovendien heb je om te composteren nauwelijks materiaal nodig en kan je het compost zelf gebruiken of verkopen.

Afrikanen weten als geen ander materialen te hergebruiken Ook van plastic zakken kan je allerlei nuttige dingen maken zoals koorden, manden, boodschappentassen. De haaknaalden en scharen werden dan ook bovengehaald. Toen ASEZ ons na de reis om financiële steun vroeg, spoorden we hen aan om in te zetten op com-

posteren en het hergebruik van plastic.

Tuinieren Met de komst van internet is informatie wereldwijd toegankelijker geworden. Abel en Maxime, de volwassenbegeleiders van ASEZ, maken hier dankbaar gebruik van om de tuin vorm te geven en nieuwe technieken zoals horizontale tuinen te introduceren. Families hoeven geen eigenaar te zijn van een veld om toch in de nabijheid van de woning groenten en fruit te telen als aanvulling op de vaak eenzijdige dagelijkse voeding. De kwetsbare gezinnen ontvangen van ASEZ vorming en een pakket met een gieter, een schoffel, een hark, een machete en verder gecertificeerde zaden, een Moringa oleifera plant en een mangoboom. Moringa wordt ook wel wonderboom genoemd omwille van zijn uitzonderlijke voedingswaarde. Hij wordt in Afrika ingezet in de strijd tegen ondervoeding. De beplanting rond het huis verhindert bovendien dat regenwater snel afvloeit.

Resultaat Het resultaat mag gezien worden! Laura Brosens uit Hoogstraten ging in september 2021 mee op Jongerenreis naar Za-Kpota. ‘Tijdens

De gemeenschappen organiseren wel maandelijks ‘campagnes de salubrité’. Het verzamelde afval wordt echter verbrand, begraven en opgehoopt. Dat zorgt voor de uitstoot van heel wat CO2. Nina vervolgt: ‘Het sorteren was voor veel jongeren een nieuw gegeven en dus hadden we nooit durven rekenen op het enthousiasme waarmee we tijdens onze actie begroet werden. Heel wat kinderen hadden gezien wat aan het doen waren en deden ons graag na. Al snel vormden we een grote, uitgelaten groep die elkaar hielp de markt properder te maken. Samen droegen we de vuilniszakken, raapten we afval op en probeerden we te weten te komen of wat we gevonden hadden op de composthoop of in de vuilniszak thuishoorde. De actie was meer dan geslaagd!’ ASEZ ging daarna aan de slag met club d’environnement in een aantal scholen. Een keer

30 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nina Oomen samen met jongeren uit Za-Kpota tijdens een zwerfvuilactie in 2018


STEDENBAND

Een gieter als voorbeeld van de inventiviteit die aan de dag wordt gelegd. ons verblijf hebben we een sensibilisatie film gemaakt over afval en hebben we ook afval geraapt met de jongeren en de kinderen. Verder hebben we ook een beetje getuinierd. Zo hebben we de tuin bij ASEZ onderhouden. Die dient om de kinderen aan te leren hoe ze ook thuis groeten kunnen kweken.’ In de hoek van de tuin is de composthoop gemaakt. De kinderen hebben in autobanden, flessen, vaten en de volle grond groenten gekweekt. Het is vergelijkbaar met de stadstuinen. ASEZ nam het heft in eigen handen en boekte bescheiden resultaten. Als dan opnieuw de vraag naar steun komt ga je op zoek. Laura vervolgt: ‘We hebben ook bij enkele mensen thuis zo’n tuin gezien. Om dit project te kunnen uitbreiden en zo veel mogelijk gezinnen de kans te geven om een tuin te hebben, heeft de Meerpaal geld ingezameld met een sponsortocht. Deze sponsortocht heeft voor dit project 1869,50 € opgebracht. Hiermee zullen ze heel veel extra middelen kunnen aankopen om nog meer tuinen aan te planten en nog meer gezinnen te bereiken!’

Meer steun Ook de Gezinsbond Hoogstraten doet een duit in het zakje. Bieke Roovers verwijst naar de

Afrikanen zijn meesters in hergebruik. Haken met plastic… missie van Gezinsbond: ‘Wij werken aan een gezins- en kindvriendelijke samenleving waar iedereen zich thuis voelt en zijn stem kan laten horen, los van zijn achtergrond en familiale situatie. We bouwen daar aan in Vlaanderen, maar dragen daar ook elders in de wereld graag toe bij.’

Bij 43% van de kinderen is er chronische ondervoeding Ook Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) Noorderkempen steunt het jongerenproject in Za-Kpota. Staf Coertjens argumenteert: ‘Het gaat hier om ophaling van zwerfvuil en het composteren van organisch afval. De kinderen leren in het centrum te tuinieren en zo ook hun opgedane kennis en ervaring te delen met hun familie en hun

Maxime, de volwassenbegeleider van ASEZ, vertelt Ariane hoe het compost en restafval gebruikt worden om de kinderen te leren tuinieren op een kleine oppervlakte.

omgeving. Dit sluit nauw aan bij de waarden die Velt wil uitdragenOns bestuur was dan ook unaniem akkoord om dit project financieel mee te ondersteunen.

Ondervoeding De stijging van de voedselprijzen en de inflatie treffen ons allemaal. Ook in landen waar honger en ondervoeding het leven van vooral jonge kinderen, zieken en ouderlingen in gevaar brengt dreigen de hoge prijzen de problemen alleen maar te versterken Ondervoeding is zelfs een van de belangrijkste gezondheids- en welzijnsproblemen voor kinderen in de gemeente Za-Kpota. In december 2020 voerde het FAO er een studie uit. Hieruit bleek dat bij 43% van de kinderen van 6 tot 59 maanden chronische ondervoeding (stunting) voorkomt. Van deze kinderen lijdt 8,6% aan acute ondervoeding en 25% aan ondergewicht. Deze prevalenties van chronische ondervoeding en ondergewicht worden volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als zeer hoog beschouwd. (hr)

Laura Brosens en Fons Lenaerts ontvangen een cheque van de gemeentelijke basisschool de Meerpaal voor de familetuinen van ASEZ en voor Broederlijk Delen. MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 31


Michiel Provoost en Julia Dominte, Heron Island, Queensland, Australië

“Het Paradijs bestaat echt!” Na studies en vier jaar werken, dachten Michiel Provoost en zijn vriendin Julia Dominte een sabbatjaar te nemen om een stukje van de wereld te zien. Het was dan of nooit meer, want eens echt gesetteld kan je dat plan wellicht voorgoed opbergen. Dus pakten ze hun rugzak en trokken naar de andere kant van de wereld voor een rondreis van een jaar in Australië. Ondertussen zijn we goed tweeëneenhalf jaar later en zijn ze nog steeds bij onze tegenvoeters. En het is nog maar de vraag of ze ooit voorgoed terugkeren naar België, want het paradijs blijkt echt te bestaan… DHM: Wie is Michiel Provoost? Ik ben geboren in 1991 in Wortel, zoon van Bert Provoost en Hilde Stockman, kleinzoon van de in Wortel welgekende Huibrecht Provoost. Ik heb nog 1 broer en 2 zussen. De eerste vier schooljaren zat ik op internaat in Limburg, na het 4e leerjaar kwam ik op het Klein Seminarie waar ik tot einde van mijn middelbare studies ben gebleven. In de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen haalde ik het diploma Projectmanagement IT. Daarmee kon ik onmiddellijk aan de slag als projectmanager in een softwarebedrijf. Mijn vriendin Julia Dominte is uit Hoogstraten, we leerden mekaar kennen in het middelbaar. Samen woonden we nadien in Antwerpen. Julia is geboren in Roemenië, heeft 1 zus en is opgegroeid in Hoogstraten, ze ging er naar het Spijker. Ze studeerde rechten in Leuven. Ondertussen zijn we 13 jaar samen.

Radar DHM: Hoe kwam Australië op jullie radar?

Dat was, na 4 jaar werken, vooral het gevoel van iets gemist te hebben. Ons leven was tot dan hoofdzakelijk studeren en werken geweest. En als we zouden beslissen onze carrière verder uit te bouwen en misschien een eigen woning te kopen, zou het er niet meer van komen om wat anders te doen. We wilden graag een stukje van de wereld zien, vrij en zonder tijdsdruk of andere verplichtingen reizen. Met 3 weken vakantie per jaar is dat niet mogelijk. Eens je gesetteld bent, moet je die dromen opbergen. Australië stond bovenaan ons verlanglijstje. Hier kan je rond reizen en werken en zo je verblijf financieren. En het is zo groot dat je er heel veel verschillende ervaringen kan opdoen. Ons idee was om één jaar rond te trekken. DHM: Maar dat is dus anders uitgedraaid? Ja, ondertussen zijn we hier al 2,5 jaar. Het geplande rondreizen is door Corona anders verlopen dan gedacht. In het begin reisden we

Hoogstraten Hoogstraten

CHINA

INDIA

van de ene plek naar de andere, tot we door de pandemie en de lockdown vast kwamen te zitten. We verbleven toen in Broome, een exotische plaats aan de westkust. Een groot dorp, denk aan Rijkevorsel. Weliswaar aan zee, maar verder omringd door woestijn en woeste natuur, op 600 km van een andere stad of dorp. In the middle of nowhere, zeg maar. Precies daardoor is er in het dorp een grote samenhorigheid, een gevoel van verbondenheid. Maar het is wel heel gekend als toeristische bestemming voor buitenlanders. De bewoners staan er dan ook heel open voor mensen van buitenaf. Door het toerisme was er ook werk voor ons in die sector. We voelden ons er goed thuis, hadden een goed contact met de lokale bewoners. Die zijn backpackers gewoon. En door de lockdownmaatregelen konden we plots niet meer verder reizen.

Vergunning

AFRIKA

QUEENSLAND

AUSTRALIË

NIEUW-ZEELAND

32 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor Michiels verjaardag kon een lekker Belgisch pintje niet ontbreken.

DHM: En hoe verging het dat dorp in de lockdown? Door zijn ligging en de afstand tot andere steden, was het dorp de facto automatisch in quarantaine. Het virus heeft er nooit voet aan de grond gekregen. Alleen reizigers konden er niet meer in of uit. We hebben toen wat minder werk gehad, door corona lag de economie immers plat. Maar omdat Australië snel zijn grenzen gesloten had, was impact van de epidemie er minder.


SKYPE Al snel mochten de Australiërs, soms met regionale beperkingen, in eigen land reizen. En zo ontdekten de Australiërs ook Broome en vervingen zij de buitenlandse toeristen. Er was toen weer werk genoeg. We werkten er in de horeca, in een restaurant. We zijn er een heel jaar gebleven, omdat er voor ons nog wel reisbeperkingen golden. We hadden er samen met een Belgisch koppel uit Antwerpen, die we op onze reis ontmoet hadden, een huisje gehuurd en hebben er een jaar fijn samen gewoond. Toen de reisbeperkingen versoepeld werden, zijn we verder gereisd en hebben nog een heel groot stuk van Australië kunnen bezoeken. DHM: Bleef jullie werkvergunning geldig? Normaal is die toch beperkt in Australië? Ja, maar door de corona bleef die geldig. Wie er was toen corona uitbrak, mocht er blijven. En graag zelfs. Want veel buitenlandse werknemers waren bij het begin van de pandemie vertrokken en dus was er een groot tekort aan werkkrachten. Daar konden wij van profiteren.

Schildpadden DHM: Waar zijn jullie op dit ogenblik? Sedert begin december wonen en werken we op Heron Island. Een paradijselijk eiland voor de kust van Queensland. Een bijzonder en historisch eiland ook in het gekende Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld. Het eiland is omgeven door koraal en behoort tot het grote rif dat beschermd werd als wereld-natuur erfgoed en als Unesco Werelderfgoed.

Heron Island, 2 uur varen vanaf Gladstone.

Daarnaast is er een wetenschappelijk onderzoekscentrum. De rest van het eiland is natuurreservaat. Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor ecologie. Er zijn duidelijke en strikte regels voor de toeristen. Waar je mag zwemmen, duiken, varen …. Er zijn ook geen echte eilandbewoners. Alleen personeel en gasten van het resort en het onderzoekscentrum. Het eiland is overigens alleen bereikbaar per ferry, 2 uren varen vanaf Gladstone.

Twee maanden later komen de jongen uit de eieren gekropen. Met honderden tegelijk, een nest bevat gemiddeld 150 eieren. Het lijkt een vulkaanuitbarsting als die jongen eruit komen. Op instinct beginnen ze onhandig over het strand naar zee te kruipen. Maar meeuwen en zeearenden weten dat ook en hen wacht een overvloedig maal. En als de jongen het water bereiken, wachten hen daar de krabben en de haaien, die ook wel een vers hapje lusten. Slechts één op tien van die kleine schildpadden overleeft de tocht naar zee, daarvan wordt hooguit 10% een volwassen schildpad.

We werken er in het enige resort op het eiland, dat vooral bezocht wordt door duikers en snorkelaars, die naar het koraal komen kijken en naar de reuze zeeschildpadden, die zich hier komen voortplanten.

DHM: Heb je zelf al kennisgemaakt met de schildpadden? Ja, en dat is een van de bijzonderste dingen die ik in mijn leven mocht meemaken. Toen we hier aankwamen, begon net het “nesting season”. Honderden reuzenschildpadden komen dan moeizaam het strand op, maken een nest in het zand en leggen daar hun eieren in en stoppen die onder. Indrukwekkende dieren, je komt ze overal tegen. Hoe groot? Denk aan een keukentafel!

Julia en Michiel in 2010

Onderweg in Australië, de auto is het rijdende huis.

Je hoeft dat spektakel niet te zoeken, een gewone strandwandeling is voldoende. Echt indrukwekkend!

Comfortabel DHM: Hoe is het leven en wonen daar? We verblijven op het eiland en werken in het

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 33


SKYPE tussenin zouden we toch graag even naar België willen komen om na al die tijd de familie te zien. We missen ze.

Streep DHM: En dan? In België blijven? Neen, er staat nog geen streep onder ons avontuur in Australië. Het plan is om na een korte vakantie terug te komen en onze reis nog even verder zetten. Naar ons gevoel zijn we hier nog niet klaar… DHM: Overwegen jullie om je er definitief te vestigen? Dat is nog te vroeg om te zeggen. We zijn wel verknocht aan het Australische (tropische) weer, maar we pinnen ons nu nog niet vast. De schildpadden maken ook op Julia heel wat indruk. resort. Daar krijgen we een loon, waarvan een deel naar kost en inwoon gaat. Er wordt goed voor ons gezorgd. Eigenlijk hebben we niets meer nodig. We zijn al 4 maanden niet van het eiland weggeweest. Het is hier prachtig wonen. De temperatuur is meestal tussen 25 en 30 graden. Nooit echt te warm. En voldoende vrije tijd om van de natuur en de zee te genieten. Het paradijs bestaat echt! Het leven in Australië is over het algemeen dik ok. In afgelegen plaatsen - die hier nog

zijn - is het leven soms heel basic. Maar globaal is Australië een heel comfortabel land. Goed om te reizen, wonen, werken en leven. DHM: Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? We willen hier nog enkele weken blijven en dan onze reis verder zetten. We proberen steeds iets nieuws te ontdekken. Niet alleen de plaats, maar ook de bezigheid. Horeca, hotel, ecologische plantage… Zo willen we ontdekken hoe we verder willen met ons leven en werken. We kunnen nu nog niet zeggen waar we binnen 5 jaar zullen staan. Maar

DHM: Wat mis je het meest van het vaderland en hoe hielden jullie contact? De familie natuurlijk. Daarom dat we even willen overkomen. En daarnaast een goede Belgische pint en Belgische kost. Het contact verloopt via Skype of Whatsapp. Toch prachtig dat dat er is. Ironisch is wel dat ons contact met de familie tijdens de coronatijd eigenlijk niet anders verlopen is dan wanneer we in Antwerpen hadden gewoond. Fysiek contact zou ook dan onmogelijk geweest zijn. Maar voor digitaal contact speelt het geen rol dat je aan de andere kant van de aardbol zit! (jaf)

W O O R D V A N D E M A A N D (14)

Van alle markten thuis 1. Deze man (voornaam) brengt goed nieuws in Minderhout

1 2 3 4

2. Vanuit deze haven is het 2 uur varen naar Heron Island 3. Hoogstraten is op zoek naar 415 van deze

5 6

4. Deze dames zingen hun laatste noten 5. Wat was de taak van Yolanda Van Aert in 2000 bij ’t Mjeels Parlement? 6. Zij sieren de ’s Boschstraat

7 8 9 10

7. Dit evenenment gaat op 1 mei weer van start

11

8. Zij weten als geen ander materialen te hergebruiken 9. In de volksmond een kruising van een Maltezer met een dwergpoedel 10. An Vanderlinden doet het in haar verf 11. Een mix van Noors, Hollands en Russisch gas. Wat ontbreekt hier? IJ’ is één vakje. Mail het woord uiterlijk dinsdag 17 mei door naar redactie@demaand.be en maak kans op een cadeaubon van Hoogstraten voor de waarde van 20 euro. Of stuur naar: De DE HOOGSTRAATSE MAAND, Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

34 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Oplossing april 1 H A M E A U 2 3 C H

P A S I

4 G

E N

R O I

R

L

S

5 B O L 6 H E

S

C O

7 P A P B O E

R

E N

8 D O O R G E

E

F

L U

I

K

9 D A L W E G

De cadeaubon van € 20 gaat naar: Anke Hendricks, Hooiopper 8 te Minderhout


DEZE MAAND

Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten - 0495 25 25 05 - redactie@demaand.be

IKO zet de deuren terug open HOOGSTRATEN - Na twee jaar met coronabeperkingen kan kunstacademie IKO eindelijk terug activiteiten organiseren waarbij bezoekers welkom zijn om hen te laten genieten van de diverse kunstvormen in de verschillende ateliers. Op maandag 9 mei en dinsdag 10 mei gaan de atelierdeuren alvast open van 13.30 tot 17.00 en van 18.30 tot 22.00 uur. Op woensdag 11 mei zijn de ateliers geopend van 18.30 tot 22.00 uur.

Wie?

kan je designers, fotografen, keramisten en beeldhouwers aan het werk zien.

Inschrijvingen

In de tweede week van mei organiseert de academie opendeurdagen in de volwassenenateliers. Dan zijn de ateliers in werking vrij toegankelijk voor iedereen. Dat is in de IKO Hoofdafdeling het geval voor de ateliers Kunstexploratie, Schilderkunst, Tekenkunst en Grafiek. In IKO Groenewoud

Er is vooral aandacht voor de cursisten van het 1ste, 2de en 3de jaar. De werken van jaar 4, 5 en specialisatie zullen gepresenteerd worden in tentoonstellingen die plaats vinden in juni, daarover later meer.

Vanaf 9 mei kan iedereen al inschrijven voor het volgende academiejaar. De huidige cursisten kunnen dit al vanaf 2 mei en zo gebruik maken van een voorrangsregeling. Bij voorkeur online inschrijven, maar het kan ook op het secretariaat in het IKO hoofdgebouw in de Dr. Versmissenstraat te Hoogstraten. (fh)

Jef Servaes fotografeert Rosette en Renaat

HOOGSTRATEN - De opleidingen aan IKO staan terecht hoog aangeschreven. Om dat te illustreren tonen we een beeld uit een reeks van veertig foto’s die IKO cursist Jef Servaes maakte van Rosette en Renaat in hun woning langs de Van Aertselaarstraat. De foto’s worden aangevuld met een tiental gedichten van Rosette. Jef Servaes, die nu in het vijfde jaar zit, maakte deze fotoreeks als eindproject van het vierde jaar opleiding fotografie. “In het vierde en vijfde jaar wordt binnen de academie foto-

grafie verwacht dat je een jaarproject uitwerkt”, verduidelijkt Jef. “Dat project moet je zien als het resultaat van de kennis en vaardigheden die je de eerste drie jaar van de opleiding werden bijgebracht.”

Homogeen Waarom hij koos voor de woning van dit echtpaar voor zijn foto’s? “Rosette is een getalenteerde dichteres, woordkunstenares en leeft samen met haar man een kleurrijk leven aan de rand van Hoogstraten. Het doel van deze

fotoreeks was om het poëtische, eenvoudige leven van beiden in beeld te brengen. Gedichten en beelden moesten elkaar versterken tot een homogeen geheel. In de praktijk kwamen wij om de twee weken samen op een donderdag. Na de selectie van enkele gedichten werd gezocht naar settingen en beelden die de poëziewerken kon versterken. Op dit moment werk ik overigens aan het eindproject van het vijfde jaar, dat ik omwille van de omvang, over twee jaar wil spreiden. Afspraak in juni 2023 dus.” (fh) MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 35


DEZE MAAND

Binnenkijken in ateliers van Hoogstraatse kunstenaars HOOGSTRATEN - Van 13 tot 15 mei zet ‘Atelier in Beeld’ de schijnwerpers op beeldend kunstenaars in Vlaanderen en Brussel. Ook vier Hoogstraatse kunstenaars of groepen kunstenaars nemen deel aan dit open atelierweekend, dat zowat de opvolger vormt van de vroegere 'Week van Amateurkunsten'.

Saskia Van Ostaaien Het atelier van Saskia Van Ostaaien in Meerdorp 36 in Meer is een klein en gezellig atelier gevestigd in een oud gerestaureerd pand.

Praktisch: De deelnemers aan ‘Atelier in Beeld’ zetten de deuren van hun atelier open op zaterdag 14 en zondag 15 mei van 10 tot 18 uur. In het atelier van Carie Van Der Kloot kan je ook terecht op vrijdag 13 met van 18 tot 22 uur. (fh)

Binnen vind je volop inspiratie om mooie dingen te vilten. Dit is een eeuwenoude techniek waarbij wol ambachtelijk bewerkt wordt tot unieke en verrassende creaties. Zij verwerkt wol tot vilt en maak op die manier kleding, sjaals, hoeden, sloffen, bloemen, sieraden, enz. Het is een eenvoudige maar arbeidsintensieve techniek, die men ook zelf kan aanleren en die enorm veel mogelijkheden geeft.

Ludo Knaepkens Het atelier van Ludo Knaepkens bevindt zich boven de tentoonstellingsruimte ‘Expo 38’, de kunstgalerij in het Begijnhof 38 in Hoogstraten. Het is een pand met historie en inspiratie, waar ook lang het atelier van beeldhouwer Jef Martens gevestigd was. De galerij biedt expositieruimte voor zowel amateur- als professionele kunstenaars. Het atelier daarboven is tegelijk de woonruimte van de kunstenaar.

Binnen kijken in het atelier van Saskia Van Ostaaien, Meerdorp 36.

In diens atelier kan je naast kleurrijk Pop Art werk ook Recup Art op oude vinylplaten en werken op canvas, mixed media en spray paint bewonderen.

Carie Van Der Kloot

terwijl hier

Op het hoogste punt van Wortel staat een oude boom met diepe wortels in de bodem en de tijd. Daar kwam dus niet zomaar toevallig een kunstenares te wonen. Op deze plek vestigde zich Carie Van Der Kloot.

de perelaar bloeit

Zij vindt er de inspiratie voor kunst van alle tijden. Drie verdiepingen gevuld met stoffelijke pasteltekeningen en een verhaal. Vanuit het atelier kijkt Carie op die boom. Zou het een levensboom kunnen zijn? De boomvertelt en laat zien. Info:: arie60@hotmail.com.

zich als een waas

Meerkunst

schrijven ginder

Het groepsatelier ‘Meerkunst’, Meerdorp 42, is gevestigd in een gebouw met vijf lokalen op het gelijkvloers. De 15 leden, 4 mannen en 11 vrouwen, zijn een groep afgestudeerden van de Hoogstraatse academie IKO. Ze schilderden eerst 5 jaar samen op academie en nu al 11 jaar in MeerKunst atelier en dat gedurende maximum twee dagen per week.

wanhopige moeders

Elk van de kunstenaars werkt in zijn eigen stijl en hanteert verschillende technieken. Info: staf.ghysebrechts@skynet.be.

36 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en het eerste groen over de kale takken legt

met viltstift hun naam op de rug van hun jongste kind marleen

DICH TERL IJKE VRIJ HEID


DEZE MAAND

Ambachtenroute voert naar vier ateliers HOOGSTRATEN - Zaterdag 7 mei kan je met het Davidsfonds vier ambachtelijke ateliers uit eigen streek bezoeken. De fietstocht van ongeveer 10 km brengt je achtereenvolgens naar Minderhout, Hoogstraten en Achtel. Een keramiste, een lederbewerkster, een weefster en een imker vertellen er over hun passie.

Eenvoud Els Jacobs toont in haar atelier in Minderhout hoe ze mensen leert werken met klei en hoe ze zelf hun eigen creatieproces kunnen ontwikkelen. Boetseren, duimpotjes maken, werken met harde en slappe plakken, werken met worstjes, vol boetseren, uithollen, het maken van mallen en werken met gietklei, werken met engobes en glazuren… Bij Iep design, neemt Ibi de bezoeker mee in haar passie voor de pure eenvoud van leer. In haar atelier kan je niet alleen terecht voor maatwerk, maar verzorgt ze ook workshops waar je vanuit één basisontwerp een eigen gepersonaliseerde tas kan maken.

Onmisbaar Daarna kom je bij Sin Adams in Hoogstraten alles te weten over het oude ambacht van het

handweven. Wat is het verschil tussen een trapgetouw en een tafelgetouw? Hoe zet je een weefsel op? Welke garens gebruik je? Welke bindingen geven een mooi resultaat? Maak je zelf een creatie of volg je een patroon? Veel vragen, de antwoorden volgen ter plekke. De fietstocht eindigt in de bijentuin in Achtel, het werkterrein van de imkergilde Sint Ambrosius De Raam. Bijen zijn onmisbaar voor het menselijk leven en het in stand houden van de natuur. Het telen van zachtaardige bijen die toch een goede honingproductie leveren, is een hele uitdaging. De tocht sluit men daar af met een geestrijk drankje op het terras. Praktisch: Ambachtentocht met het Davidsfonds op zaterdag 7 mei. Verzamelen op het Begijnhof mèt fiets om 14 uur, einde voorzien om 17 uur. Deelnemen kost 5 euro, drankje niet inbegrepen. (fh)

Imker Jos Van Den Kieboom, voorzitter van De Raam, weet alles over het doen en laten van bijen.

Steenkool in de verf van An Vanderlinden HOOGSTRATEN - In de weekends van 21 en 27 mei stelt An Vanderlinden haar werk tentoon in Expo 38 op het begijnhof. Dat zij iets met steenkool heeft, kan haast niet anders. Opgegroeid in een mijnwerkersfami-

lie in Houthalen, behaalde ze haar Master in de Beeldende Kunsten tijdens de woelige tijden van de mijnsluitingen. Dat deed ze met abstracte zwarte schilderijen, onder de titel ‘zwart is niet zwart’. Met de laatste bezoekersgroepen daalde ze mee af in de mijn van

Zolder, om met haar handen en broekzakken vol steenkool terug boven te komen. Steenkool die moest dienen om in kunst te verwerken, al wist ze nog niet goed hoe.

Charbon de Beringen Toen ze 7 jaar geleden het mijnthema terug oppikte, werd ze opnieuw getroffen door de schoonheid van steenkool. Ze klopte en zeefde het in verschillende formaten, en bracht het aan op haar zwarte doeken. Zo ontstonden er lichtschakeringen. Het bleek het begin van een heel nieuwe evolutie in haar werk, waarbij de grens tussen figuratie en abstractie vervaagde, net zoals die tussen het 2en 3-dimensionale. Het was bovenal een evolutie waarin steenkool de hoofdrol kreeg met werken in wat zijzelf ‘Charbon de Beringen’ noemt, verf die An zelf ontwikkelde met als basis vermalen steenkool. Praktisch: An Vanderlinden met “Charbon de Beringen” in Expo 38 op het begijnhof op zaterdag 21 en zondag 22 mei, en op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei, telkens van 13 tot 18 uur. Info https://www.and.be of tel 0475 97 97 06. (fh)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 37


DEZE MAAND

Volksfeest voor 200 jaar Kolonie WORTEL - Om 200 jaar Wortel-Kolonie te vieren, organiseren het stadsbestuur en vzw Kempens Landschap op zondag 8 mei een Koloniehappening… in een van de tien stiltegebieden die Vlaanderen telt. Het Agentschap Onroerend Erfgoed lijkt er alvast niet helemaal gerust in te zijn en hoopt dat de overlast door zulk volksfeest binnen de perken blijft.

Autovrij Om een overdosis blik in de dreven te vermijden is de Kolonie op 8 mei autovrij. Er worden uitgebreide fietsparkings voorzien en voor wie naar een alternatief zoekt, zijn er ook mogelijkheden. Vanop een parking op de Boomkens pendelt er een huifkar naar de Kolonie en terug. En in Hoogstraten kan je op een parking bij De Ster een elektrische step huren waarmee je naar de Kolonie kan rijden.

Podcast Er is een podcast waarin de geschiedenis van Wortel-Kolonie en de reden van de erkenning als Werelderfgoed wordt verteld. Die podcast kan je beluisteren in je luie zetel of terwijl je wandelt door een van de in totaal 40 km lange dreven. Lieven Van Gils, Bruno Vanden Broecke en Nico Sturm vertellen het utopische verhaal van de vrije kolonie onder Nederlandse vlag, de opvang van landlopers onder Belgisch bewind en het verhaal van het behoud tot vandaag.

Het Nederlandse plan van de vrije kolonie van 1822 tot 1842, werd tussen 1870 en 1993 verdergezet in de Belgische landloperskolonie.

Wandelen, lopen en fietsen

groene dreven, het uitgestrekte landschap en de geschiedenis van Wortel-Kolonie te ontdekken. In een herwerkte erfgoedwandeling ontdek je waarom Wortel-Kolonie thuis hoort op de UNESCO-Werelderfgoedlijst (naast monumenten als de Taj Mahal en de Chinese Muur…).

Wandelen is de beste manier om de statische

Onder de naam de Vagebondloop organiseert

Atletiek Vereniging Noorderkempen haar jaarlijkse ochtendloop op 8 mei in de kolonie. Deelnemers hebben de keuze tussen 5,10, 15 of 25 km, en genieten van een prachtige looptocht over 95% onverharde wegen. Inschrijven kan bij 't Vagebontje, Kolonie 35 vanaf 8.30 tot 10.30 uur (Trail 25km tot 9.30u). Er zijn omkleed- en douchemogelijkheden. Toerisme Provincie Antwerpen stelt haar vernieuwde wandelknooppuntenkaart Kempense Kolonies voor. Ze werd uitgebreid met 14 km wandelplezier in de Kolonie en Den Rooy. Ook fietsers komen aan hun trekken die dag. De Landlopersroute werd in een nieuw jasje gestoken en is vanaf 8 mei te verkrijgen.

Kinderen Vooral kinderen jonger dan tien jaar zullen genieten wanneer ze op stap gaan met Zjefke De Zwerver (van Natuurpunt Markvallei). Samen met die landloper beleven ze te gekke wilde avonturen. Ze kunnen hun hartje ophalen in de natuur. In een boom klauteren, met blote voeten door de modder, over een gracht springen, zaadbommen maken, echte salamanders zoeken. Gekker kan je het niet bedenken.

In een podcast wordt het verhaal van de kolonie verteld. V.l.n.r.: Layla El-Dekmak, Don Verboven die tekenden voor de productie en Bruno Vanden Broecke en Jonas Vermeulen, twee van de stemmen die u te horen krijgt.

38 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ook de schaapskudde is een vaste waarde in het decor van de Kolonie. Schapen zijn populair omdat ze voor de natuurlijke begrazing zorgen, maar allicht ook door hun uitzonder-


DEZE MAAND lijk hoge aaibaarheidsfactor. Tijdens de koloniehappening kan je mee onderduiken in de kudde om de wollige dieren van dichtbij te zien, te voelen en te ruiken.

Partners Ten slotte kan je die dag ook kennis maken met de partners die sinds de herbestemming

een sociale en toeristische meerwaarde geven. Zo is er de zorggemeenschap Widar, die de sociale functie verder zet die de kolonie bijna 200 jaar lang had. Je leert er hoe mensen met én zonder beperking samen werken en wonen. Je ontdekt hoe dit project onstond en verder groeit, proeft er van hun eigen lekkernijen. De jongsten kunnen er zich muzikaal uitleven in feestelijke muziekworkshops en ook voor de ouderen is er een streepje muziek voorzien. Na het vertrek van de landlopers is de voormalige boerderij met de Bonte Beestenboel een attractie voor dierenvrienden. In de kin-

derboerderij wordt je verwelkomd door schattige geitjes, dikke hangbuikvarkens en kakelende kippen. In een ander deel van de boerderij kan je de eerlijke en pure smaken proeven van verse producten bereid op open vuur. Jongeren die het wat moeilijker hebben, werken er in een eigen pluktuin. Vuurchefs Kevin Kegeleers en Nick Van Hoof leggen hun concept met plezier uit en laten je proeven van hun passie. (fh)

Euregio Jeugdorkest verrast met Shakespeare HOOGSTRATEN - Op zondag 15 mei strijkt het Euregio Jeugdorkest eindelijk weer neer in Hoogstraten, nadat het in januari geplande nieuwjaarsconcert niet kon doorgaan omwille van de gekende reden. Voor dit nieuwe programma ‘Shakespeare’ werkt het orkest samen met slamdichter Tom Driesen en schrijver Frank Van Pamelen. Deze voormalige stadsdichters van resp. Turnhout en Tilburg brengen tussen de muziek door eigen teksten die gebaseerd zijn op of verwijzen naar het werk van William Shakespeare.

ook de Nederlandse subsidies volledig wegvielen. Nochtans is dat toch het opleidingsorkest bij uitstek voor jong muzikaal talent. Momenteel overleeft het EJO dankzij milde giften van sponsors en privépersonen.

Shakespeare Na een heel korte herstart met klein orkest in

september 2020 bleef het uiteindelijk nog een heel jaar stil in en om het EJO-podium. In september 2021 kon het gelukkig weer wél. Het programma ‘Music, Maestro’ kon vier keer worden uitgevoerd voor het land cultureel weer dicht ging voor enkele maanden. Sinds februari dit jaar konden de repetities terug opstarten en in maart klonk het Shakespeare-programma voor de eerste keer in

Subsidies Het symfonische EJO verzamelt de meest getalenteerde jongeren uit Vlaanderen en Nederland en staat al ruim 20 jaar onder leiding van Hoogstratenaar Hans Casteleyn. In 2018 werd het orkest nogmaals uitgeroepen tot beste Jeugdsymfonieorkest van Nederland en kaapten ze alle prijzen weg op het World Orchestra Festival in Wenen. In volle voorbereiding van een reeks concerten brak de pandemie uit begin 2020. Jammer genoeg werd dat voor het EJO niet de enige beproeving. In november kwam het nieuws vanuit de provincie Noord-Brabant dat, na het afschaffen van de Vlaamse subsidies in 2017,

Euregio Jeugdorkest (foto Piet Henrard) MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 39


DEZE MAAND Goirle, nadien volgden Oss en Eindhoven, in mei Tilburg en vervolgens Hoogstraten.

Programma Hoe William Shakespeare vertalen naar het moderne concertpodium? Het concert wordt feestelijk geopend met ‘Solemn March for Shakespeare Celebrations’, een verborgen parel van Smetana. Ook de Nederlandse com-

ponist Wagenaar mag niet ontbreken met één van Shakespeares komische theaterstukken ‘De getemde Feeks’. Romantiek troef in het beroemde ‘Romeo en Julia’ van Tsjaikovski. Tenslotte gaan de muzikanten op het oorlogspad met ‘Henry V’ van Walton, de grandioze suite uit de gelijknamige film. Dit is een productie van vzw LA:CH en vzw EJO. Alle concertlocaties en -data vind je op

www.euregiojeugdorkest.com. Tickets en info: www.vzw-lach.be of bij VisitHoogstraten. Ticketprijs in voorverkoop € 18, aan de kassa € 22, jongeren - 18 jaar € 10. Praktisch: ‘Shakespeare’ door het Euregio Jeugdorkest met dirigent Hans Casteleyn op zondag 15 mei om 15.30 uur in de Rabboenizaal. (fh)

Grenspop zorgt voor drie muzikale hoogdagen MINDERHOUT - Onder de verzamelnaam ‘Grenspop’ was het meerdaags muzikaal evenement al langer gepland. Maar corona stak meer dan eenmaal stokken in de muzikale wielen. Nu staat het licht op groen en haalt organisator Gevi Events op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juni een groot aantal gekende Vlaamse artiesten naar Hoogstraten.

Schlager-Ambiance Op vrijdagavond wordt het podium gevuld met Vlaamse schlagerklanken. Dat wordt dus gegarandeerd meezingen geblazen met Steve Tielens, Dennie Damaro, Yves Segers, Bart Kaëll, Willy Sommers en De Romeo’s. De muziekliefhebbers zijn op vrijdag vanaf 19 uur welkom op het festivalterrein langs het Paterspad nr. 2 te Minderhout. Aan de kassa betaal je 40 euro, in voorverkoop kosten de tickets 30 euro. Je kan ze bestellen langs www.schlager-ambiance.be.

Glitter Party Met K3 in de nieuwe bezetting als grootste publiekstekker richt de zaterdagnamiddag zich met de Glitter Party vooral op jongeren. Al zullen ongetwijfeld ook veel van hun ouders beslist houden van hun aanstekelijke muziek die garant staan voor jeugdherinneringen en zelfs nostalgie. Voor K3 is er nog een optreden van rijzende ster Camille. Voor sommigen onder ons misschien minder bekend, maar met drie nominaties in de Mia’s (de Music Industry Awards) meer dan een opkomend talent. De Glitter Party wordt afgetrapt met Samson & Marie die als eerste op het podium komen om de

Bart Peeters (foto Hugo Van Beveren)

40 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

aanwezigen te verwelkomen. Het festivalterrein is open vanaf 13 uur en tickets kosten 30 euro. Die kan je bestellen langs www.glitterparty.be. Kinderen kleiner dan 1,20 meter mogen de show gratis bijwonen.

Grenspop Zondag begint het feest al om 13 uur en dat heeft te maken met het groot aantal artiesten die een na een het podium zullen vullen. Naast enkele plaatselijke namen zoals Grand Cru, DC70, Barking Bruce, Battaclan en misschien iets minder gekende namen zoals Sem Rozendaal, John Paul Chacon, Olivia, Jaap Reesema, Paulinne en opnieuw Camille, komen de grote kanonnen als Metejoor en vervolgens drie artiesten die stuk voor stuk de hoofdact zouden kunnen zijn, namelijk Regi, De Kreuners en Bart Peeters. De tickets voor Grenspop kosten 50 euro in voorverkoop en 70 euro aan de kassa. Je kan ze bestellen op www.grenspop.com. Vermelden we nog dat er aan de kerk in Hoogstraten regelmatig een shuttlebus vertrekt die je veilig naar het festivalterrein en wellicht veel later ook weer terug brengt. (fh)

Camille

Gevi Events schenkt voor elk van de 3 evenementen 6 kaarten die we mogen verloten onder onze lezers. Interesse? Laat het ons weten op ons redactieadres Begijnhof 26 of mail naar redactie@demaand. Vermeld voor welk evenement je een kaart zou willen, evenals je naam en adres. Wie weet ben jij een van de 18 winnaars…?!

K3 in de nieuwe bezetting


DEZE MAAND

Vialta met “Somewhere over the rainbow” HOOGSTRATEN - Op 14 mei brengen het dames-, kinder- en jeugdkoor Vialta met “Somewhere over the rainbow” een waaier van musical nummers in het gemeenschapscentrum van Hoogstraten. Solisten zijn twee thuiszangers: Anne Van Opstal en Jens Broes. Op het programma nummers uit “West Side Story”, “Cats”, “Les Misérables”, “The Greatest Showman”, evenals pareltjes uit oudere musicals zoals “Anyone Can Whistle”, “Lady Be Good”, “Gypsy”.

Anne Van Opstal Anne Van Opstal volgde de opleiding musicaltheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ze vertolkte hoofdrollen in verschillende musicals als “Dans Der Vampieren”, “Fiddler On The Roof ”, “Raad Eens Hoeveel Ik Van Je Hou” en in verschillende sprookjesmusicals. In 2021 behaalde ze een post academische bachelor aan de Toneelacademie van Maastricht. Als actrice is ze regelmatig te zien op tv en in het theater. Samen met haar zus Sara luistert ze als zangeres ceremonies en recepties op. Ze verzorgt ook workshops en coacht.

Jens Broes Na zijn deelname aan “Gelmel” wist Jens Broes dat hij musicalacteur wilde worden. In

Anne Van Opstal

Jens Broes

2012 stond hij in de halve finale van “Eurosong Junior” en in 2014 behaalde hij de top drie in “The Voice Kids”. Na zijn opleiding muziek in het KSO Heilig Graf in Turnhout, ging hij naar het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Tijdens zijn opleiding speelde Jens al verschillende rollen in grote en kleinere producties. Hij liep stage in “Daens” en “4045”.

“Dans Der Vampieren” figureerde. Nu delen ze het podium.

Toen hij als twaalfjarige iemand moest interviewen die zijn droomberoep uit oefende, werd dat zijn dorpsgenote Anne die toen in

Het koor staat onder leiding van Sander Le Roy, Sander Meersmans begeleidt aan de piano. Praktisch: “Somewhere over the rainbow” door de Vialta koren op zaterdag 14 mei in de Rabboenizaal. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa. Jongeren tot 16 jaar betalen 5 euro. Bestellen via kamerkoor@vialta.be. (fh)

Er zit veel brassmuziek in een dubbelconcert! MEER / WORTEL - De brassbands van Meer en Wortel slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijk muzikaal project. Zij presenteren in mei een ‘Dubbelconcert’: een concert dat zij samen brengen en dat bovendien twee keer uitgevoerd wordt, een keer in Meer en vervolgens in Wortel. De voorbije pandemieperiode bracht de muzikanten van Meer en Wortel dichter bij elkaar. Beide verenigingen leggen zich al jaren toe op het betere brassbandrepertoire. Toen er eindelijk weer gerepeteerd mocht worden, besloten Meer en Wortel dat samen te doen. De muzikale leiding gaven zij in handen van dirigent Cindy Kranen, geen onbekende in het Hoogstraatse brassband- en fanfaremilieu.

Resultaat Het resultaat van die intensieve samenwerking kan je in mei beluisteren. Vrijdag 6 mei wordt in Zaal voor Kunst en Volk in Meer de spits afgebeten. Een week later, op vrijdag 13 mei, volgt dan de tweede uitvoering in Zaal Het Trefpunt in Wortel. Aanvang telkens om 19.30 u. Het voorprogramma wordt verzorgd door de jonge muzikanten en leerlingen van Meer, Hoogstraten en Wortel. De Heideroosjes, Jocatho en de Brasskids vormen al enkele jaren een jeugdensemble en staan eveneens onder leiding van Cindy Kranen. Voor info en reservatie kan je terecht op 0473 80 75 24 en op www.ro-

salia-meer.be. Kaarten kosten € 8. Ze zijn ook verkrijgbaar via de muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia en Brassband Wortel. Praktisch: Dubbelconcert Brassband Ste.-Rosalia en Brassband Wortel op vrijdag 6 mei in zaal Kunst en Volk in Meer en op vrijdag 13 mei in zaal Trefpunt in Wortel. (jav) MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 41


DEZE MAAND

De laatste noten van dameskoor Marcanto…

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 21 mei staat Marcanto voor het laatst op het podium. Daarmee komt er een einde aan het bijna 20jarig verhaal van het dameskoor ontstaan uit het Hoogstraatse Jongerenkoor. Heel die tijd zong deze enthousiaste en gezellige groep meiden, madammen, mama’s en oma’s onder de bezielende leiding van Anke Seeuws en werden ze aan de piano begeleid door Annemie Ooms. Op zaterdag 21 mei treedt Marcanto voor de laatste keer op onder de titel ‘In the Picture’. Marcanto was deels verbonden aan de parochie en zorgde voor de opluistering van vieringen, de laatste tijd vooral bij de vormselvoorbereidingen en de hoogdagen. Ook verzorgden ze de Gloria-groep in de Heilig Bloed-processie. Verder waren ze te horen bij vernissages, lokale evenementen, huwelijksvieringen en uiteraard op hun eigen concerten, al dan niet in samenwerking met andere Hoogstraatse verenigingen (Kinder-

koor Jubilate, Vialta, Piuskoor, Fanfare SintKatharina, vzw LA:CH) of met het Antwerpse mannenkoor ZWK met wie de dames sinds 2009 een warme muzikale band hebben opgebouwd.

tjes. Pop, klassiek, volks- én filmmuziek: alle genres komen aan bod.

Programma

De eerste noten in het Gemeenschapscentrum (Rabboenizaal) klinken om 20u. Tickets kosten 12 euro en zijn te verkrijgen via de bijgaande QR-link en ook bij VisitHoogstraten.

Aan die concerttraditie komt nu een einde. Voor dit laatste concert nodigden ze enkele gastmuzikanten uit. Het koor brengt nummers gebracht van vroeger en nu, uit het eigen repertoire en ook nieuwe en verrassende parel-

Praktisch: “In the picture”, slotconcert van dameskoor Marcanto op zaterdag 21 mei om 20 uur (deuren 19.30u) in de Rabboenizaal. Tickets 12 euro, kinderen tot 12 jaar gratis. (fh)

Dure aardbeien voor een goed doel HOOGSTRATEN - De opbrengst van de eerste klokverkoop van aardbeien gaat traditioneel naar een goed doel. De eerste kist aardbeien werd gekocht door Fruithandel Sebrechts aan de prijs van 500 euro per 500 gram. Door de inbreng van de telers van Coöperatie Hoogstraten werd de opbrengst verdubbeld tot een bedrag van 8.000 euro. Het goede doel was dit jaar de Nadjmi Foundation. De gelijknamige dokter loopt marathons op Noord- en Zuidpool voor kinderen met gespleten gehemelte. De stichting zorgt ervoor dat kinderen met een schisis overal ter wereld geholpen kunnen worden. De dokter kon zelf niet aanwezig zijn. Het waren zijn kinderen Julie en Kian Nadjmi die de cheque in ontvangst namen.

Lokaal Eigenares Ellen Sebrechts is zeer tevreden met de aankoop van deze aardbeien. “Wij zijn blij deze aardbeien te kunnen kopen en zo mee het startschot te geven van het Belgische aardbeiseizoen. We willen zo het belang van lokale productie onderstrepen.” Het bedrijf biedt dan ook zoveel mogelijk Belgische producten aan en zet in op partnerships met lokale producenten. Van 21 tot 24 september organiseert de Coöperatie de vierde editie van een internationaal aardbeiencongres waar wetenschappelijke en commerciële trendsetters in de sector mekaar kunnen ontmoeten. (fh)

42 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ellen Sebrechts overhandigt de cheque aan de dochter en zoon van ‘topdokter’ Nasser Nadjmi.


DEZE MAAND

Alles over thuiszorg en zorgwoningen HOOGSTRATEN - Niemand van ons heeft een glazen bol om te zien wat haar of zijn toekomst zal brengen. Je doet er dus goed aan om je tijdig te informeren en voor te bereiden op wat er vroeg of laat zal komen. Op een flink stukje van deze puzzel krijg je misschien wel meer zicht tijdens twee infomomenten die het stadsbestuur organiseert over allerlei aspecten van thuis- en woonzorg.

Thuiszorg De stad biedt ondersteuning voor oudere mensen die thuis wonen. Welke premies bestaan er voor ouderen die zorg nodig hebben? Wat is het verschil tussen poetshulp en gezinszorg? Welke aanpassingen kan je (laten) doen in je woning om langer thuis te kunnen wonen? Heeft de stad een vervoersdienst voor minder mobiele mensen? Kan je iemand vragen om te klussen in je woning? Stuk voor stuk relevante vragen waarop je een antwoord mag verwachten, evenals over andere ondersteuning (mantelzorg, het huisbezoekenteam,…) die er is. Geïnteresseerden hoeven niet vooraf in te schrijven, ze kunnen simpelweg langskomen tijdens een koffiekrant in je deelgemeente. Er wordt overigens gezorgd voor koffie en iets lekkers. Deze infomomenten hebben telkens plaats van 10 tot 12 uur op volgende data en plaatsen:

Woonzorg

• Meersel-Dreef, vrijdag 13 mei in Taverne De Zevenster, Dreef 42

En er is meer, want er is nog een ander stuk van dezelfde puzzel. Wat als je niet langer in je eigen woning kan verblijven? Kan de stad jou dan elders een thuis bieden? Ben je nieuwsgierig naar de assistentiewoningen die de stad aanbiedt? Wil je iets weten over het woonzorgcentrum? Ben je benieuwd wanneer je terecht zou kunnen in een assistentiewoning of WZC Stede Akkers? Wat kost het om daar te gaan wonen? En als je zou verhuizen, weet je dan wat je mee mag nemen van thuis? Ook hiervoor zijn er infomomenten in elke deelgemeente. Deze hebben plaats in juni, telkens van 10 tot 12 uur. Ook hier ben je zonder meer welkom op onderstaande plaatsen en data:

• Meer, donderdag 19 mei in LDC Meer Klooster, Mussenakker 13

• Hoogstraten, maandag 13 juni in LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4

• Hoogstraten, maandag 9 mei in LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 • Meerle, dinsdag 10 mei in LDC Meerle in het Raadhuis, Gemeenteplein 1 • Minderhout, woensdag 11 mei in het Okra lokaal, Schoolstraat 6 • Wortel, donderdag 12 mei in de uitleenpost van de bibliotheek, Worteldorp 15

• Meerle, dinsdag 14 juni in LDC Meerle Raadhuis, Gemeenteplein 1 • Minderhout, woensdag 15 juni in het Okra lokaal, Schoolstraat 6 • Wortel, donderdag 16 juni in de uitleenpost bibliotheek, Worteldorp 15 • Meersel-Dreef, vrijdag 17 juni in Taverne De Zevenster, Dreef 42 • Meer, donderdag 23 juni in LDC Meer Klooster, Mussenakker 13 Meer Nog meer info nodig? Contacteer de dienst thuis- en woonzorg, tel 03 340 16 00. (fh)

Geconfronteerd met dementie? HOOGSTRATEN - Het VRT één programma ‘Restaurant Misverstand’, geeft een warme en respectvolle inkijk in de wereld van (jong)dementie. Vele families worden op een of andere manier geconfronteerd met vormen van dementie en zitten vaak nog met heel wat vragen hierrond. In de familiegroep vind je misschien wel antwoorden hierop… Brenthe Graumans is sinds eind november 2021 de referentiepersoon dementie binnen

WZC Stede Akkers en ook voorzitter van de familiegroep regio Hoogstraten. Die dient ter ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie. De familiegroep komt vijfmaal per jaar samen. Eenieder die op welke manier dan ook met dementerenden geconfronteerd wordt, is welkom op een van volgende bijeenkomsten in Stede Akkers:

• donderdag 2 juni van 19 tot 21 uur met als thema ‘Zorgpremies’ • vrijdag 23 september van 14 tot 16 uur met als thema ‘Zinvolle dagbesteding’ • vrijdag 25 november van 14 tot 16 uur met als thema ‘Aandacht voor de mantelzorgers’ Meer info: Brenthe Graumans, Referentiepersoon dementie, WZC Stede Akkers, tel 03 340 16 00. (fh)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 43


DEZE MAAND

Boeren, zwervers en vroege vogels in de lente WORTEL - Een lezing over het boerenleven van vroeger, een ontmoeting met Zjefke de Zwerver, een vroege vogelwandeling met ontbijt en een fotocafé dat zijn de ingrediënten waarmee Natuurpunt Markvallei de lente inzet.

't Is ook maar doodgaan Op vrijdag 29 april vertelt Jan Aertsen over zijn boek “’t Is ook maar doodgaan”. Daarin verweeft hij het boerenleven in de Noorderkempen met de geschiedenis van enkele families uit Loenhout. Een Vlaamse familiesaga in de lange 20ste eeuw, zoals hijzelf zegt. Een verhaal van slimme boeren, hun koppigheid en durf gesteund door de veerkracht van hun straffe vrouwen. De ruilverkaveling en de schaalvergroting kostte boeren hun zelfstandigheid…

Zjefke de Zwerver In het weekend van 7 en 8 mei wordt het 200-jarig bestaan van Wortel-Kolonie gevierd. Op zondag 8 mei kun je tussen 13 en 17 uur gratis genieten van het buitenpretloket dat onze natuur is. Gezinnen gaan op pad met Zjefke de zwerver om de natuur te beleven op kindermaat. Vandaar dus blotevoetenpaden, klimmen in bomen en camoufleren tussen de struiken. In de Klapekster zijn er vervolgens nog pannenkoeken.

Lentefoto Het thema van de fotocafé-avond op vrijdag 20 mei om 20 uur is ‘lente’. Fotografie en gezelligheid gaan hand in hand. Deelnemers kunnen vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s doorsturen naar verschraegen.wim@telenet.be of meebrengen op een stick. (ao)

Loenhoutse boeren in 1918, Jan Aertsen is landbouwkundige en nu gepensioneerd, landbouwcoach, met de overgrootvader van imker, baas van Coopibo en het la- Jan tere Vredeseilanden. Met mooi samenhangende anekdotes en tijdsfragmenten brengt hij een verhaal over duurzaamheid en schoonheid, authentiek, sociaal en plezant. Vooraf inschrijven is verplicht via de website van Natuurpunt Markvallei.

Vroege vogels De vroege vogelwandeling in de vallei van het Merkske kan je op 1 mei om 6 uur combineren met een ontbijt met eiergerechten in bezoekerscentrum De Klapekster. De wandeling is gratis. Bijzondere aandacht is er voor de zingende nachtegalen. Voor het ontbijt om 9 uur moet je wel vooraf inschrijven, dit wordt verzorgd door het team van Den Rooyen Duyt dat deelneemt aan Expeditie Natuurpunt. De opbrengst gaat integraal naar aankopen van natuur in onze streek. Kinderen betalen 10 euro, volwassenen 15 euro.

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Warmtepompen Airconditioning Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

44 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De kinderen gaan op zoek naar Zjefke de Zwerver!

Een watervriendelijke tuin HOOGSTRATEN - Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogtes en intense regenbuien - met watertekorten en overstroming tot gevolg. Dat hebben we al in levende lijve ondervonden. Tegelijkertijd is er zoveel verharding dat regenwater niet of onvoldoende in de bodem kan indringen. Het is een thema waarover ook wij in dit blad al meermaals bericht hebben. Ook jouw eigen tuin kan bijdragen aan een betere waterhuishouding. In een workshop van Velt en de stad Hoogstraten op 18 mei kom je te weten hoe je het water van je dak kan opvangen in je tuin of kan laten infiltreren in een wadi of poel. Lesgever is Marc Van Gils. Praktisch: Workshop ‘Water opvangen en gebruiken’ op woensdag 18 mei van 20 tot 22 uur in zaal De Welgezinde, stadhuis Hoogstraten. Inschrijvingen/info: Ann Aertsen, 03 313 01 33 of info.noorderkempen@velt.nu (fh)


DEZE MAAND

Imkervereniging al 75 jaar een aanstekelijke passie HOOGSTRATEN / RIJKEVORSEL - In het weekend van 4 en 5 juni viert Imkervereniging De Raam haar 75-jarig bestaan. Op zaterdag om 13.30 uur worden de 113 leden 89 imkers en aspirant imkers , 24 sympathisanten of ‘bijleden’ - en een aantal genodigden verwacht. Op zondag 5 juni is iedereen van 9 tot 18 uur welkom op een opendeurdag. Op deze open deur zijn alle lokalen toegankelijk en krijg je informatie over het ongelooflijk boeiend verhaal van het leven in en rond een bijenkast. Je neemt een kijkje in de leslokalen, de bijenhal, het slingerlokaal en een ruimte voor de wasbehandeling. Verder geniet je uiteraard ook van de bijentuin, de omgeving, de bloemetjes en de bijtjes. Voor de dorstigen is er iets te vinden in de feesttent. Voor de jongsten is er kinderanimatie en een springkasteel.

Ambrosius Wat nu Imkervereniging De Raam is, werd als Sint-Ambrosiusgilde Hoogstraten opgericht op 22 juni 1947. Er was al langer nood aan een imkervereniging in Hoogstraten, maar de vereniging kreeg pas vorm na de Tweede Wereldoorlog op initiatief van E.H. Van Bortel. Paul Peeraer werd voorzitter, Jan Willemsen ondervoorzitter, meester Anthonis schrijver schatbewaarder en Willem Van Heyst en Jan Peeraer bestuursleden. Toen de Hoogstraatse vereniging in de zomer van 1995 de kans kreeg om een bevruchtings-

Het bevruchtingscentrum De Raam station te openen op gronden die eigendom waren van huidig voorzitter Jef Lauryssen in Keirschot Rijkevorsel, was het voor de Hoogstratenaren even slikken. Uiteindelijk ging de vereniging verder onder de naam ‘Imkervereniging De Raam’, verwijzend naar de streek in Keirschot. De Raam stond open voor imkers uit de hele regio.

Toekomst De nu 77-jarige Jef Lauryssen, ongehuwd en zonder kinderen, maakte zich ietwat zorgen over de toekomst van De Raam. Om te voorkomen dat een van zijn 24 erfgenamen zou kiezen voor verkoop, besliste Jef om zijn eigendom te verkopen aan vzw Kempens Landschap en zo de toekomst van het bevruchtingsstation te verzekeren. De akte van het 1,5 ha groot domein werd op 26 oktober 2021 ondertekend.

Ook voor en na de opendeurdag is het educatief bijencentrum overigens voor iedereen geopend elke zondagvoormiddag van 9 tot 12 uur, zowel in de winter als de zomer. Tijdens de maanden april tot en met september is De Raam ook elke eerste zondag van de maand geopend vanaf 9 tot 16.30 uur. Voor verenigingen, families en scholen worden er na afspraak gegidste bezoeken georganiseerd. Neem daarvoor contact op via e-mail langs info@bijencentrumderaam of telefonisch op het nummer 0472 274 993. (fh)

Hiërarchie en discipline

De koningin

De dar

De werkers

De Raam is een bevruchtingscentrum om koninginnen te laten bevruchten door goede darren, zodat er zachtaardige nakomelingen van komen. In het seizoen, dat begint in februari maart, begint ook de koningin eitjes te leggen. In mei - juni is legt ze zo’n 2.000 tot 2.500 eitjes per dag. Vanaf augustus neemt dat aantal af om de winter in te gaan, dan is er geen gebroed en moeten de bijen enkel eten om warmte te produceren.

“We kweken goedaardige bijen, die haast niet steken” zeggen voorzitter Jef Lauryssen en secretaris Jos Matthé. “Wanneer je geen te bruuske bewegingen maakt en geen parfum of alcohol gebruikt ben je veilig zonder speciale bescherming”.

Een goed gevulde kast telt één koningin, een duizendtal darren, tot 40.000 werksters, die elk hun taak om de koningin te dienen kennen. Een koningin leeft zo’n 5 jaar, een dar sterft na een bevruchting en de werksters leven zes weken in de zomer tot zes maanden in de winter. (fh)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 45


DEZE MAAND

Vijf bedrijven in Kluis II zetten de deuren open HOOGSTRATEN - In bedrijvenzone Kluis II zijn zowat alle percelen ingenomen, de laatste bedrijfsgebouwen verrijzen er uit de grond. Vijf van de lokale ondernemingen die er zich vestigden en die al helemaal klaar zijn met de bouwwerkzaamheden, zetten op 22 mei hun deuren voor het publiek open van 10 tot 17 uur.

Duurzaamheid Nadat op 14 mei 2007 het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanleg van bedrijvenzone Kluis II was goedgekeurd duurde het nog tot 2021 om bij notariële akte het laatste perceel aan zijn koper toe te wijzen. Ondertussen was er veel water door de Raamloop gevloeid. Maar dat had zo zijn redenen. Kluis II is immers niet zomaar een bedrijvenzone. Bij ontwerp en uitvoering was grote aandacht besteed aan de duurzaamheid. Er werd voorzien in de globale aanleg van groen, er kwamen ruime fietspaden, de waterhuishouding, de regenwateropvang en -gebruik vormden belangrijke aandachtspunten. Elke eigenaar diende 2/3de van zijn perceel te bebouwen zodat clustervorming mogelijk werd en werkelijk elke vierkante meter van de ongeveer 55 ha, zinvol kon benut worden. Wat de gebouwenconstructie betreft, diende er gestreefd naar een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk en was een voldoende architecturale uitstraling de norm. Een warmtenet werd aangelegd, voorlopig nog gevoed door een gasgestookte centrale, maar met de bedoeling om in de toekomst over te schakelen op groene energie. Allemaal voornemens die een complex tracé van beslissingen dienden te doorlopen.

Opendeurdag De vijf ondernemingen die hun deuren open zetten op 22 mei stellen we kort voor, in alfabetische volgorde.

Het Vishuis In Het Vishuis is een gespecialiseerde zalmrokerij gevestigd voor de gastronomische sector in Nederland, België en Duitsland. Een 40-tal verschillende koud gerookte, warm gerookte en gemarineerde producten worden er ontwikkeld en geproduceerd in een moderne rokerij. Dat gebeurt met volle aandacht voor het aloude ambacht. Binnenkort wordt binnen het bedrijf de zalm- en delicatessenwinkel Laxfiske geopend, waar de producten voor iedereen verkrijgbaar zijn. Direct van de bron.

46 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De deelnemende ondernemers die hun deuren openzetten op 22 mei. De uitbaters van het Vishuis konden er niet bij zijn toen de foto genomen werd.

K. Jansen & Zonen Schrijn- en Timmerwerken Karel, Nick & Gert-Jan Jansen leiden een familiebedrijf dat sinds 1978 gespecialiseerd is in dakwerken, ramen en deuren op maat, en kleiner schrijnwerk voor binnen- en buitenafwerking. Voor meer ruimte en een betere centrale ligging zijn ze in 2020 naar de bedrijvenzone Kluis II verhuisd.

Sprangers Laswerken Ook kortgeleden verhuisd naar Kluis II, maar sinds 2005 staan Wim en Dorien SprangersBrosens al in voor kwalitatieve metalen constructies. Onderverdeeld in Metaal & Wonen en Metaal & Constructie. Het eerste staat voor op maat gemaakte stalen trappen, poorten, balustrades en algemene laswerken. Het tweede biedt architecten en aannemers ondersteuning bij metaalprojecten in zowel de particuliere als de industriebouw, zowel in de ruwbouwfase als de afwerking. Wim en Dorien vormen een duo onder het motto dat wie handelt uit passie geen werk heeft, maar een leven.

den, lavabo’s, sierhaarden, portalen en andere interieurstukken. Zij maken zich sterk dat ze zowel voor particulieren als aannemers in België en Nederland geen uitdaging uit de weg gaan.

Vermonden Trappen en meer Ook voor de ruimte en een centralere ligging zijn Benny en Tinne Vermonden in 2020 verhuisd naar de nieuwe bedrijvenzone Kluis II. Sinds 1986 maken zij houten trappen uit het juiste hout. Bovendien zijn ze ook actief in de sector van binnendeuren en laminaatvloeren. Zij tonen een en ander in hun nieuwe toonzaal. Praktisch: Deze vijf bedrijven in Kluis II houden open deur op 22 mei van 10 tot 17 uur. (nad/jaf)

Tom Hermans Trappen en maatwerk in beton Bij Tom en Sandra Hermans-Braspenning kan je terecht voor diverse ruwe en gepolierde betoncreaties op maat. Van trappen tot werkbla-

Adverteren in De Hoogstraatse Maand https://www.demaand.be/adverteren/


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS w Hoogstraten:

Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be

Feestelijke heropening Zaal CeCilia HOOGSTRATEN - Zaal CeCilia is de thuisbasis van de toneelgezelschappen Tinello en Plan B, maar wordt ook regelmatig gebruikt voor optredens, voorstellingen, concerten, themafeesten, bedrijfs- of familiefeestjes. Na jarenlange renovaties en uitstel wegens corona, is er een feestelijke heropening met een Open-Deur-Café op zondag 12 juni (eerste zondag van Heilig Bloed). Vanaf 14 uur is iedereen welkom. Er zijn doorlopend kleine akoestische optredens voorzien van o.a. Anne Van Opstal en van Het Verzet.

w Meer:

Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be w Meerle:

Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be w Meersel-Dreef:

Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be w Minderhout:

tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be w Wortel:

Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

Renovatieplan Het oude gebouw zit tegenwoordig wat gekneld tussen appartementsblokken in de Gelmelstraat en was aan renovatie toe. Dakwerker Jos Stoops verving enkele jaren geleden al het volledige dak. Vervolgens kreeg het plafond thermische en akoestische isolatie. Tinello installeerde een extra lichtinstallatie boven het podium, alle podiumdoeken werden ook vervangen door nieuwe, brandvertragende exemplaren. In de wintermaanden van 2019-2020 werd het sanitaire blok volledig gestript en heringericht, met ook een rolstoeltoegankelijk toilet. De riolering werd daarbij volledig vernieuwd met scheiding van vuil- en regenwater. Het dak van de inkomhal werd overal op gelijke hoogte gebracht, er kwamen een geïsoleerde lichtkoepel en buitendeur. De drankenopslag-

plaats werd verplaatst en praktischer ingericht. De toegangsweg langs de Gelmelstraat werd volledig heraangelegd in Belgische blauwe hardsteen en van verlichting voorzien. Voortaan kan die ook weer afgesloten worden met een poort met daarboven het herstelde front dat bewaard bleef. In de zaal zelf kwam een energiezuinige verwarming, evenals twee nieuwe kroonlijsten.

Steun Al deze werken werden uitgevoerd door lokale ondernemers, o.m. Meyvis, Bertbouw, Benny Kox, Van den Berg en Leys. Daarnaast was er financiële steun van o.m. de Vlaamse Gemeenschap, de stad, diverse firma’s, verenigingen (zoals de Hoogstraatse Maand) en sympathisanten. Daartoe is er de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting, waarop je nog steeds een gift kan doen: rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 op naam van Renovatie Zaal CeCilia, met de gestructureerde mededeling +++128/2937/00062+++ Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Wie het zaaltje wil reserveren voor een bijeenkomst of optreden, krijgt die zondagmiddag 12 juni ter plaatse alle info. Je kan ook contact opnemen via info@zaalcecilia.be of GSM 0484/61.64.30. (fh)

SPORTNIEUWS Rob Brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

ADVERTENTIES Jan Croes tel. 0477 66 11 60 advertenties@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 47


HOOGSTRATEN

Subsidies voor speelruimte op Den Dijk HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur ontving een subsidie van 112.255 euro voor de aanleg van een speelruimte op de jeugdsite Den Dijk. Daar wordt momenteel volop gewerkt aan de bouw van lokalen voor de KSA, de KLJ en de Plussers. Er komt een ruimer polyvalent gebouw, dat tijdens de vakanties ook door de gemeentelijke speelpleinwerking zal gebruikt worden. Daarnaast kan het gebouw ook gebruikt worden voor allerlei socio-culturele activiteiten. De toegekende subsidies zullen gebruikt worden voor de aanleg van de omgeving bij het gebouw, een plek voor zowel georganiseerde als niet-georganiseerde kinderen en jongeren. (fh)

De bouwwerken van jeugdlokalen op Den Dijk schieten aardig op. De aanleg van de speelruimte wordt door Vlaanderen gesubsidieerd.

Oekraïne op de speelplaats HOOGSTRATEN - Op donderdag 24 maart organiseerde VITO een actie ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De leerlingen en leerkrachten konden allerlei artikelen binnenbrengen, o.m. blikvoeding, cornflakes, noten, maandverband en hondenvoeding. De drijvende kracht achter het initiatief was godsdienstleerkracht mevr. Verachtert die zowel tijdens haar lessen als via Smartschool met succes daartoe had opgeroepen. (fh)

Poëziewandeling HOOGSTRATEN - Coachingpraktijken Paard&Weereld en Milk and Cookies organiseren op zondagnamiddag 22 mei een poëziewandeling. Dat gebeurt onder het niet meteen heldere motto ‘verzen, dichter-bij we(e)reldse rijmen’. Tijdens een wandeling langs weilanden en bos staat men op enkele bijzondere plekjes stil om te luisteren er naar poëzie van Kim, Ilse en Joeri. Er is ook tijd voor rust en een deugdelijk borreltje onderweg. De wandeling vertrekt om 14 uur op de parking van Lidl, Gelmelstraat 82 in Hoogstraten. Aankomst rond 17 uur. Deelnemen kost 8 euro per persoon of 15 euro voor twee personen. Kinderen onder de 8 jaar kunnen gratis mee. Inschrijven tot 15 mei langs milkandcookies@outlook.be of bij Joeri (0478 64 88 62), Kim (0494 86 69 34) of Ilse (0496 05 04 25) (fh)

Er zijn nog zekerheden… HOOGSTRATEN - Hoogwaardigheidsbekleders komen en gaan, maar de tradities van de Ghesellen van de aardbei blijven bestaan. Opgericht in 1977 bracht het genootschap al vlug Hoogstraatse aardbeien naar de koning en de gouverneur. Zo ook op 24 maart, toen werden ze ontvangen door gouverneur Cathy Berx. Ook aanwezig daarbij: de Antwerpse deputatie, bestaande uit Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Mireille Colson en provinciegriffier Maarten Puls. (fh)

48 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Nonnetjes sieren de ’s Boschstraat HOOGSTRATEN - Toen in de ’s Boschstraat in Hoogstraten een nieuw appartementsgebouw werd opgetrokken, koos men voor een rustieke witte gevelsteen in overeenstemming met het mooie tegenoverliggende begijnhof. Helaas werd de gevel ontsierd door twee nutskasten waarop een snoodaard ooit

graffiti meende te moeten aanbrengen.

Kris Martens met begijnen in de weer…

…waarna het kleurrijke resultaat mag gezien worden!

Na samenspraak met het stadsbestuur werd aan de eigenaar Proximus toestemming gevraagd om de kasten te verfraaien. Grafisch ontwerper Kris Martens wilde er twee keuvelende begijntjes van maken, maar… de zwarte

kleur van de kledij zou bij warm en zonnig weer oververhitting kunnen veroorzaken bij de apparatuur in de kasten. Daarom werden het grijswitte uniformen. Toevallig waren dat de kleuren bij de zusters van het Spijker, dat een paar honderd meter verder staat. (fh)

Teerfeest terug van weggeweest HOOGSTRATEN - Na twee jaar coronapauze kon fanfare Sint-Catharina opnieuw een teerfeest houden. Op 5 maart trokken 21 muzikanten in de namiddag naar Oud Hoogstraeten, Den Bottel, De Jachthoorn, De Gelmel en De Rijkswacht. In dit laatste etablissement genoten de muzikanten en hun familie van een warme maaltijd. Daarna hielden ze een bingo-avond met prijzen geschonken door Hoogstraatse middenstanders en Coöperatie Hoogstraten. De avond werd muzikaal afgesloten met een optreden van muzikant Dries Herijgers (drum) en Stijn en Pieter Ansoms (bas- en leadgitaar). (fh)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 49


MEER

Heropstart Meermarkt op 1 mei MEER - Hoe zit het met Meermarkt? Dat vroegen we aan Dries Voeten van het Marktcomité, die een geruststellend antwoord in petto had: Meermarkt gaat weer van start! Het comité heeft een agenda voor het hele seizoen in elkaar gebokst. En nu maar hopen dat alles van een leien dakske loopt, goed weer, tevreden marktkramers en bezoekers. “Onze gezellige rommelmarkt zal naar goede gewoonte plaatsvinden op de Donckstraat in Meer,” zo zegt Dries, “en dit iedere eerste zondag van de maand tussen 8 en 13 uur. Het concept blijft hetzelfde. Iedereen is welkom om onze markt te bezoeken of om zijn of haar spullen te koop aan te bieden en dit alles geheel gratis. Verkopers komen best op tijd om zich te installeren. En dus om een goede plaats te bemachtigen. Aangezien de kloosterwerken nog niet af zijn, beperken we ons in het begin tot de Donckstraat.”

Specialleke Reden om alvast volgende zondagen aan te vinken in je agenda: 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september. “Zondag 7 augustus is een ‘specialleke’. Dan organiseren we onze “Bier- Wijn- en Smul-

Meermarkt zo’n 20 jaar geleden. Na 2 jaar onderbreking gaat op 1 mei het marktseizoen opnieuw van start. markt”. Hopelijk kan deze dan plaats vinden op de gerenoveerde kloostersite. Onder het genot van een drankje en hapje wordt het genieten van muziek onder een, hopelijk, stralende zon!”

Meer informatie vind je altijd op meermarkt.be of de gelijknamige facebookpagina. (ma)

Chiro plant Vredesboom MEER - Naar aanleiding van de viering van 100 jaar vredesboom in 2019, stelde de dorpsraad voor om in Meer 20 vredesbomen te planten. De oproep kende een goed gevolg. Ook de Chiro zag deze symbolische actie wel

zitten en heeft haar vredesboompje geplant. Het bescheiden lindeboompje (Tillia Cordata) links op de foto zit nu goed geworteld aan de rand van het nieuwe Chiroterrein. De planters poseren trots voor een foto die misschien wel

50 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de dorpsgeschiedenis ingaat - zeker als dit boompje het lang volhoudt. Waarom ook geen 100 jaar? Wij zijn alvast benieuwd waar een volgende vredesboom zal geplant worden. (ma)


MEER

Oude parochiezaal kreeg een nieuwe toekomst MEER - Niets dan lof voor het resultaat van de restauratie en de herbestemming van de voormalige parochiezaal op de prachtige kloostersite van Meer. Voortaan krijgt ze een nieuw leven als polyvalente ruimte.

Verval Bij de opening van de zaal op 10 april deed burgemeester Marc Van Aperen het verhaal van het verval en de redding van de zaal en de site. Veertien jaar geleden kwam er immers een einde aan het jarenlange verval van de leegstaande, maar als monument beschermde gebouwen van de kloostersite. Op vraag van de Meerse dorpsraad, met Marcel Adriaensen als voorzitter, werd het zogenaamde ‘driehoeksoverleg’ opgericht. Afgevaardigden van de dorpsraad en de kerkfabriek met o.a. Christ Vermeiren en het stadsbestuur met Tinne Rombouts, Annie Desmedt

en Ilse Verachtert organiseerden een open oproep aan kandidaten om de kloostersite te restaureren. Het project werd toegewezen aan een samenwerking tussen Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de vzw Klooster Meer met Peter Schelles, Jef Van Bavel, Frans Brosens, Frans Horsten, Guy Cools, Xavier Delcourt, Guy Herrijgers, en wijlen ereburgemeester Fons Sprangers.

Kwaliteitsvol Het stadsbestuur nam de zaal in erfpacht en samen met architectenbureau aNNo, gaven de OCMW-voorzitters Jef Van Looy en Jos Matthé, en recenter de schepenen Roger Van Aperen en Piet Van Bavel vorm aan een goed uitgeruste zaal met verschillende functies. Naast de uitleenpost van de bibliotheek is er het internetcafé Digidak, het lokaal diensten-

Dorpsraadcafé in het Lokaal dienstencentrum op 3 mei Buiten de openingsuren van de stadsdiensten, zoals de bibliotheek en het LDC, staat de gerestaureerde parochiezaal ter beschikking van het lokale verenigingsleven voor socioculturele activiteiten. Voor de dorpsraad is dat een prima startschot om haar eerste dorpsraadcafé sinds corona daar te laten doorgaan. Deze open vergadering heeft plaats op 3 mei om 20 uur. Wat staat er op de agenda? Vooreerst zijn er de prioriteiten van de dorpsraad; vervolgens de vragen van de dorpsraad aan het stadsbestuur. Heel wat aandacht ook voor het windmolenbeleid en duurzame energie, en voor de vragenronde. De vergadering eindigt met een dorpscafé dat wordt verzorgd door de wereldwinkel. Daarbij is er allicht gelegenheid om zelf de gesprekken met de aanwezigen, waaronder de schepenen verder te zetten. (ma) centrum, de Koffiekrant, een buurtloket en een dorpsrestaurant. De zaal zelf werd kwaliteitsvol gerestaureerd met behoud van de theatermond, die de herinnering aan het podium behoudt. De zaal kan door wanden in drie delen opgedeeld worden. Zo kan men er terecht met kleinere tot grote groepen. In een nieuwbouw uitbreiding zijn er toiletten, een berging en een professioneel ingerichte keuken.

Politici van alle partijen, vertegenwoordigers van 15 Meerse verenigingen en veel bezoekers leverden enkel enthousiaste reacties op voor de polyvalente dorpszaal.

De restauratie van de vier overige historische gebouwen is ondertussen zo goed als afgewerkt. Het is nog wachten op de afwerking van elf nieuwbouw erfpachtwoningen. Pas dan volgt er een groot openingsfeest van heel de site. (fh)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 51


MEER

MEERLE

Wat nu met de oude postschool? MEER - Nog een laatste keer haalden leerlingen van de lagere school op de vrijdag voor de paasvakantie boeken uit de bibliotheekrekken in de oude postschool. Om ze dan te verhuizen naar de nieuwe bibliotheek in de gerestaureerde parochiezaal. Op zich misschien een alledaagse activiteit, maar meteen was dit ook het einde van het gebruik van dit gebouw voor schooldoeleinden. Generaties leerlingen liepen hier, zoals de grootouders van vandaag kunnen getuigen.

De meesten liepen hier 1 jaar school in het derde of vierde leerjaar bij meester Dufraing of meester Verboven. Evenals de generaties voordien, maar zover reikt ons geheugen niet. Wat nu met de oude postschool? Afbreken, verkopen of renoveren en laten gebruiken door bijvoorbeeld IKO of andere Meerse verenigingen? De vraag zal alvast gesteld worden aan het schepencollege op het dorpsraadscafé van 3 mei in de parochiezaal. (ma)

Afscheid van mijnheer pastoor MEERLE - Pastoor Fons Soontjens is per 1 januari officieel met pensioen gegaan. Om de gekende redenen kon de parochie dat afscheid nog niet vieren op de wijze die Fons tijdens zijn pastoraat meer dan verdiend heeft. Nu kan het wel en de parochie Sint-Salvator doet dit samen met de parochiegemeenschap van Meer op zaterdag 28 mei om 19 uur in de kerk van Meerle. De vlag van uw vereniging meebrengen zou een mooie en feestelijke aanvulling zijn in de eucharistieviering. Na de misviering is iedereen van harte uitgenodigd in de parochiezaal “Ons Thuis” voor een hapje en een drankje, waar we allemaal de mogelijkheid krijgen om onze pastoor persoonlijk te feliciteren. (jaf)

Keeske de koster wordt 100 MEERLE - Op vrijdag 3 juni wordt Keeske van den Ouweland honderd jaar. Deze opmerkelijke gebeurtenis mag niet zomaar voorbij gaan zonder dat er een haan naar zou kraaien… Want al even opmerkelijk en mogelijk zelfs uniek in Vlaanderen is dat Keeske nog steeds koster is in onze parochie. Weliswaar heeft hij nu hulp van Adri Verbunt, die later ook zijn taak gaat overnemen.

Veel toeloop voor de garageverkoop MEERLE - Een mooie blauwe lucht en een stralende zon en geen beperkingen om met velen samen te zijn… Niet verwonderlijk dus dat er veel volk op straat was in Meerle op zondag 10 april. Ook van de aanbodzijde was er veel belangstelling, ruim 90 deelnemers hadden zich aangemeld. Er was dus veel te koop, aan gunstige prijzen. Een leuke bedoening. Maar toch was er ook oog voor de actualiteit. Deze verkopers hadden hun marktplaats een Oekraïense vlag gehangen en besloten de opbrengst van hun verkoop te schenken aan een hulporganisatie voor Oekraïne. Knap Ron, Nico en vrienden! (jaf)

Op vrijdag 3 juni om 11 uur laat Keeske een dankviering doen in ‘zijn’ parochiekerk. Het zou ook voor hem fijn zijn dat veel parochianen met hem komen meevieren. We komen er later graag op terug! (jaf)

Rechtzetting over de Dalweg MEERLE - In ons vorig nummer stond een reportage over de Dalweg. Daar is helaas een foutje in geslopen. In het verhaal van Jan Van Der Kaa en Treza Krijnen staat dat zij de bewoners zijn die als het langste in de Dalweg wonen. Treza en Jan hebben dat niet gezegd, het is een conclusie die de schrijver, ondergetekende dus, zelf dacht te mogen opmaken uit het verhaal. Een foute conclusie dus. Want Zowel Theresa Brosens, weduwe van Neel Lochten, als Frans Smolderen woonden al in de Dalweg toen Jan en Treza er kwamen wonen. Wij hopen van harte dat onze foutieve conclusie hiermee afdoende rechtgezet is. (Jan Fret)

52 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Aspirock is terug! MEERLE - Aspirock is ook weer terug, en wel op zaterdag 14 mei in de feesttent op het plein van de jongenschiro. De tent gaat open vanaf 19 uur en begint met een happy hour van 19 tot 20 uur. Dit wil zeggen 2 drankjes halen, 1 betalen. Om 20 uur begint het eerste bandje: Aerglo, een nieuw opkomend coverbandje uit Zoersel. Deze jonge rockband brengt vooral covers van de Peppers, Oasis, Pearl Jam,... De pannen van het dak dus. Om 22 uur begint Harry Garry, beter bekend als 'De Nachtegaal van het Vlaamse lied'. Twee jaar geleden ook al geprogrammeerd, maar toen lukte dat helaas niet vanwege het welbekende virus. Samen met z'n poppy rockband brengt hij ambiance met gekende Vlaamse klassiekers. Meezingen dus met "Een beetje verliefd", "Zeil je voor het eerst”, “Zij gelooft in mij”, … ze passeren allemaal de revue! Om middernacht is het tijd voor de Mjeelse Bastaards, een gelegenheidsband en een unieke mash tussen leden van Meerles be-

Boven vlnr: Hans Adriaensen, Koen Laurijssen en Freek Van Bavel Zittend: Piet Van Bavel en Jac Nobelen kendste groepen: Stilleto, Peter en z'n Botsottos, Whypoal, Krikke en Frakke. De gelegenheidsband bestaat uit Piet van Bavel, Hans Adriaensen, Koen Laurijssen, Jack Nobelen en Freek van Bavel. Zij brengen klassiekers die we gewoon zijn van de jaarlijkse kermis.

Zij spelen de tent vol tot 01.30 uur. Afsluiten gebeurt met het bekendste Mjeelse dj-duo Yannick & Yannick. Zij spelen van 02.00 tot 03.30 uur de beste schijven en sluiten de tent af. (jaf)

Nieuw voetpad voor de Mgr. Eestermansstraat MEERLE - In het kader van het onderhoud van voetpaden in woonwijken heeft het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 10 maart beslist over te gaan tot de herinrichting van het voetpad in de Mgr. Eestermansstraat. Binnenkort zou er een infovergadering voor de buurtbewoners volgen. Het voetpad van de Mgr. Eestermansstraat tussen de Ulicotenseweg en de Heimeulenstraat maakt onderdeel uit van de rolstoeltoegankelijke route. Het voetpad is er in slechte staat en structureel onderhoud dringt zich dus op. Aan de inrit van de Mgr. Eestermansstraat vanaf de Ulicotenseweg staan wel waardevolle beuken, die bewaard worden.

Ontwerp Er is beslist om het voetpad vanuit de Ulicotenseweg richting Heimeulenstraat ter hoogte van de beuken te verleggen richting rijweg. Zo ligt het voetpad verder van de bomen en zal het geen schade meer ondervinden van wortelopdruk. Het bestaand voetpad wordt opgebroken zodat de waardevolle bomen gevrijwaard blijven. Het ontwerp voorziet verder de vernieuwing van het voetpad tot aan de Heimeulenstraat. Het voetpad aan de andere zijde van de straat wordt weggenomen en er worden standaard opritten voorzien. Naar aanleiding van deze ingreep adviseert de expert mobiliteit om het verkeer vanaf de Ulicotenseweg te laten inrijden vanaf de gewestweg en niet te laten uitrijden op deze gewestweg. En dus een éénrichtingsstraat te creëren. Bedoeling is om na de uitvoering van de aanpassingswerken deze opstelling voor een proefperiode van ± 6 maanden uit te testen. Voor de uitvoering van deze werken is een budget van 51.000 euro voorzien. (jaf).

Het voetpad tussen haag en aanplanting wordt verplaatst naar de kant van de rijweg. MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 53


MEERLE

Shilshoel fuift weer MEERLE - Zoals zoveel verenigingen heeft volksdansgroep Shilshoel de viering van hun 30-jarig bestaan driemaal moeten uitstellen omwille van het gekende virus. Maar uitstel is geen afstel en dus heeft Shilshoel veel energie vergaard om nu het eindelijk weer kan op zaterdag 7 mei in de parochiezaal een festival te organiseren met optredens in de namiddag en ‘s avonds.

De kindergroep Shilshoelertjes geven een instuif met een ruim optreden voor ouders, grootouders en liefhebbers. Vanaf 13.30 uur ben je welkom in de zaal, om 15 uur geven de jonge dansers een spetterend optreden. Einde rond 16.30 uur. Inkom 3 euro.

ren. Iedereen is ook hier uiteraard welkom. Je kan meedansen of gewoon een kijkje nemen. Zo maak je kennis met volksdans en doe je misschien wel de dansmicrobe op! Deze instuif begint om 20 uur en het einde is voorzien om 24 uur. Inkom 5 euro. (jaf)

Dan wordt de zaal klaargemaakt voor de instuif van de jongeren, volwassenen en senio-

Deze dansers van Shilshoel laten op 7 mei hun mooiste dansen zien.

Van de bloemen en de bijtjes MEERLE - Met een boeiende en bijwijlen grappige lezing startte ook Halte Merlet zijn openbare werking terug op. Naar goede gewoonte deden ze dat in het Raadshuis. Voor deze lezing ‘Het bij-zondere leven van de bij’ waren alle plaatsen in de zaal ingenomen. Het publiek heeft heel wat opgestoken van dat bijenleven, met passie gebracht door rasvertellers Herman Van Gils en Jos Matthé. Meteen de eerste keer dat het grootste lokaal van het vernieuwde raadshuis, de voormalige raad- en trouwzaal, gebruikt werd voor een culturele activiteit. Deze zaal is bedoeld voor lezingen en kleinschalige culturele activiteiten en biedt plaats voor maximum 49 personen. Halte Merlet, die met zijn activiteiten het raadshuis in ere heeft gehouden en zo mee aan de basis ligt voor de openbare bestemming die het raadhuis nu heeft, denkt dat ze voor iets grotere activiteiten, zoals concerten, zal moeten uitwijken naar de parochiezaal.

Aandachtig publiek voor het leven van de bij…

54 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In ieder geval is hiermee voor Halte Merlet de kop er af. We kijken uiten naar volgende initiatieven. (jaf)


MEERSEL-DREEF

Meest noordelijke punt van België 2.0 MEERSEL-DREEF - Dat het meest noordelijke punt van België in Meersel-Dreef is gelegen, dat is algemeen bekend. Dit punt is gelegen aan de “paal” aan het einde van de straat Heieinde, uitkomende op de Nederlandse Kerzelseweg. Het populaire tv-programma Reizen Waes kwam er zelfs op bezoek, plaatste er een informatief bordje, en even genoten we nationale bekendheid. En jazeker, er komen zelfs toeristen op af. Maar zo snel dat het bord er kwam, zo snel was het ook weer verdwenen.

nood ervaren om passanten en bezoekers te wijzen op dit feit, werd een nieuw en aangepast informatiebord ingehuldigd. Dat gebeurde bij het noordelijkste café van België FF thuis (bij Moskes), Dreef 141.

Humor Op woensdagavond 6 april werd de Hoogstraatse vlag voor het informatiebord neergelaten door schepen Arnold Wittenberg. Ook van de partij: voorzitter Guy Rigouts en bestuurslid Luc Van Delm van VVV Hoogstraten, enkele leden van de dorpsraad en caféuitbaatster Nathalie Vial.

Omdat de dorpsraad van Meersel-Dreef en dienst toerisme Hoogstraten blijkbaar toch de

In het seizoen:

verse vollegrond-asperges, ook geschild d! en geniet van onze inmiddels verharde weg erheen! LET OP! Andere openingstijden: Ma t/m vrij van 13:00 - 18:00 Zaterdag van 10:00 - 16:00 Zondag g van 10:00 - 13:00

Wie een fenomenaal leuke foto hiervan maakt, kan deze delen op #visit Hoogstraten. (JJ)

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren <M eer

le

Ma aijjk ant

Kom kijken j in onze vernieuwde i d winkel i k l

Het bord werd ontworpen door Kamiel De Bruyne van de Nutteloze Borden Wandeling, en is dit keer gelukkig een net niet compleet nutteloos informatiebord geworden. Al zal je toch allicht even glimlachen bij het lezen een beetje humor kan echt geen kwaad. Ook het café zelf is bijzonder, de landsgrens tussen België en Nederland loopt namelijk dwars door dit café.

Hon dse in

Do rps str traa t

ULICOTEN

BEZOEK ONZE TOONZAAL d

Baar le-He r

tog >

Adams Asperges A Hondseindsebaan 2, 5113CL Ulicotten (tu ussen Meerle en Baarle-Hertog)

00031-629497431

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be

JE VIND T ER OOK EEN IDE AA GESCHE L NK OPENINGSTIJDEN ma t/m vr van 9.00-17.00 u za op afspraak 10.00-12.00 u

www.macryan.be

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 55


MEERSEL-DREEF

Fanfare kiest nieuw bestuur MEERSEL-DREEF - In de bestuursvergadering van 7 maart 2022 zijn de taken binnen het bestuur van de fanfare Voor Eer en Deugd opnieuw verdeeld. Op de foto presenteert het nieuwe bestuur zich, van links naar rechts: Ashley PeetersVerschueren, Liesbeth van Riel-Vermeeren, Bert Damen (secretaris), Nelly de GraauwRoelands (voorzitter), Arjo Riemslag, Ronald Bastiaansen (penningmeester), Jaak Snijders en Toon Verleije (ondervoorzitter). Ieder bestuurslid heeft eigen aandachtsgebieden waarvoor ze individueel aanspreekbaar op zijn. Samen met de leden die actief zijn in de diverse commissies sturen zij het geheel aan. De fanfare dankt ook Jaak Snijders, die heel wat jaren de taak van ondervoorzitter vervulde. (JJ)

Classic meets Eurovision MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 7 mei in gemeenschapshuis de Leeuwerik in Galder brengt fanfare Voor Eer en Deugd het concert "Classic meets Eurovision". In het voorprogramma speelt Eer en Jeugd. De deuren zijn open om 19.00 uur en het concert start om 19.30 uur. Kaarten kan je bestellen via de website www.vooreerendeugd.be. Vermeld zeker je naam. Hoeft het gezegd dat de muzikanten er naar uitzien om voor een ruim publiek te mogen spelen? (JJ)

Dauwtrappen met de fanfare MEERSEL-DREEF - In een lekker tempo in de ochtenddauw wandelen op marsmuziek is een plezier voor menig muzikant en wandelaar. Ben jij die vroege vogel en wandel je graag mee door Meersel-Dreef, Strijbeek en Galder? Ga dan op Hemelvaartsdag ofwel donderdag 26 mei met de fanfare Voor Eer en Deugd dauwtrappen. Vertrekken om 6 uur aan de kerk in Meersel-Dreef, met onderweg een tussenstop voor een warm drankje. De eindbestemming is dit jaar buurgemeente Galder. Daar wacht een ontbijt in dorpshuis De Leeuwerik. Wie wil deelnemen, geeft vóór 20 mei een seintje via email aan info@vooreerendeugd.be. De kostprijs is 15 euro per persoon, te betalen op de dag zelf. (NdG/JJ)

56 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

MINDERHOUT

Buitenkeuken voor 't Dreefke MEERSEL-DREEF - Papa Giel Verschueren heeft een buitenkeuken getimmerd voor de kinderen van ’t Dreefke. En wees maar zeker dat er wordt gekookt door de kindjes! Jong geleerd, oud gedaan. En de ouderraad weet uit eigen ervaring dat er niks boven een lekkere zandtaart gaat, toch? (JJ)

Wijziging fietsstraat Kapelweg MEERSEL-DREEF - De proefperiode van de fietsstraat van de Kapelweg is afgelopen en geëvalueerd. De fietsstraat werd daarom gedeeltelijk gewijzigd. Het blijft éénrichtingsverkeer van Dreef naar Meersel, behalve voor het verkeer van en naar de westkant van de straat. Hoe dan ook moet de weggebruiker hier dubbel opletten en de snelheid aanpassen. Het is immers nog steeds in de nabijheid van school ’t Dreefke. (JJ)

Aardbeientocht vertrekt in ‘t Markenhof MINDERHOUT - Wandelclub De Noorderkempen organiseert op zondag 19 juni haar 33ste aardbeienwandeling. Het wordt een traject door de prachtige natuur tussen Minderhout en de bossen van Wortel-Kolonie. Na afloop wachten nog Hoogstraatse aardbeien en ambachtelijk ijs om jezelf zalig te verwennen. Vertrek en aankomst in zaal ’t Markenhof in de Koestraat 6 te Minderhout tussen 7 en 15 uur. De laatste aankomst is voorzien om 18 uur. De deelnemers hebben de keuze tussen een wandeling van 5, 12, 18, 24 of 30 km. Deelname kost 1,50 Euro voor leden, 3 Euro voor niet-leden. Gratis voor jongeren tot 12 jaar. (fh)

Bert Gabriëls brengt goed nieuws MINDERHOUT - KWB brengt op woensdag 25 mei ‘De Goed Nieuws Show’ van Bert Gabriëls om 20.30 uur in ‘t Markenhof. Deuren open om 19 uur. Het aantal plaatsen is beperkt, tijdig en vooraf tickets bestellen is dus de boodschap! Stand up comedian Bert Gabriëls loodst het publiek met een roze bril door de actualiteit. Wat waren de leukste berichten uit de krant? Wie zijn de echte helden uit het nieuws? En hoe kunnen we alles nog beter, mooier en leuker maken? Of het allemaal steekhoudt, mag je zelf uitmaken In 2000 begon Gabriëls aan zijn succesvolle carrière, waarvan zijn eindejaarconférences het voorlopig hoogtepunt zijn. Eerder maakte hij o.m. naam door het Canvas-programma ‘Zonde van de Zendtijd’ en de documentairereeks ‘Terug naar Eigen Land’ (waarin hij de route volgde die Irakese vluchtelingen afleggen op weg naar Europa). KWB leden betalen voor dit optreden 10 euro, niet leden 15 euro. Tickets enkel te bestellen via lucherthogs@telenet.be. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan tot 20 mei, betalen tot 23 mei op rekening nr. BE90 0882 8634 7732 (fh)

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 57


MINDERHOUT

KWB zoekt de gouden arm MINDERHOUT - KWB Minderhout komt op zondag 15 mei origineel uit de hoek met een behendigheidswedstrijd voor het hele gezin. Met 13 verschillende gekende en niet gekende werpspelletjes wil men uitmaken wie ‘de gouden arm’ heeft.

WORTEL

Subsidies voor speelruimte achter ’t Slot WORTEL - De Vlaamse regering maakte een bedrag van 50.351,73 euro vrij als subsidie voor de aanleg van een kwalitatieve en duurzame ontmoetings- en speelruimte achter de lokalen van 't Slot en KLJ bij de Boomkens. De nadruk zal er liggen op avontuur en spel met een gezinsvriendelijk karakter.

De plannen voor verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw krijgen stilaan vorm. In het ontwerp gaat men uit van een gedeeld en functioneel gebruik van de beschikbare ruimtes. Voor de inrichting wordt er samengewerkt met de verenigingen en de buurt. (fh)

De meeste spelletjes gaan door op de speelplaats van Scharrel. De deelnemers verzamelen om 13 uur in zaal ’t Markenhof waarna de pret kan beginnen. De spelletjes zijn erg divers, het gaat van het gekende Kub, over hoefijzer gooien, tot Boccia (een variant op petanque). Zo zijn er dus nog eens tien andere spelletjes. Deelnemen kost 2 euro voor KWB leden, 4 euro voor niet-leden. Gratis voor kinderen onder de 5 jaar, zij mogen bovendien een prijsje kiezen. Het is wel nodig om vooraf je aanwezigheid en het aantal personen te melden via lucherthogs@telenet.be. (fh) Nu het ouderlijk huis van de kinderen Aerts afgebroken is, is er plaats voor speelruimte. De Vlaamse overheid kende subsidies toe.

Samen naar de Biesbosch KWB quizt met jong en oud MINDERHOUT - Op zaterdag 21 mei nemen ploegen van maximum vier jongeren van het 5de en 6de leerjaar het voor de 13de maal tegen elkaar op in de ‘Juniorquiz’, een organisatie van KWB vanaf 19 uur in zaal 't Markenhof. Deelnemen kost 5 euro per ploeg. Inschrijven kan via mail lucherthogs@telenet.be of telefonisch op het nummer 03 314 74 21. Betalen kan met een overschrijving naar het rekeningnummer BE90 0882 8634 7732 met de vermelding van je originele ploegnaam. Het aantal ploegen is beperkt.

WORTEL - Samana en Okra Wortel organiseren samen op woensdag 18 mei een uitstap naar de Biesbosch in Nederland. Dit uitgestrekte waterrijke natuurgebied vormt een doolhof van rivieren, kreken, eilanden en polders. Het is een belangrijke broed- en verblijfplaats voor vogels. Het gebied heeft ook een rijke historie, het landschap werd er al eeuwenlang gevormd door de activiteiten van de mens en de natuur. Doordat er een liftbus beschikbaar is, moet deze activiteit haalbaar zijn voor velen. Wat staat er op het programma? Het vertrek is

voorzien om 10 uur op het Vagebondplein. Met de liftbus is er een rondrit door Brabant onder leiding van een gids. Rond 12 uur houdt men halt voor een stevig middagmaal, waarna om 15 uur een rondvaart in de Biesbosch volgt. Voorziene terugkeer in Wortel rond 18.30 uur. Deelnemen kost 30 euro per persoon, de kas legt het grootste deel van de kosten bij. Ten laatste op 11 mei inschrijven bij je ziekenbezoek(ster) of bij Herman Verlinden (tel 03 3146857). (fh)

Algemene Quiz De 16de ‘Algemene Quiz’ krijgt op vrijdag 3 juni zijn beslag om 20 uur in ’t Markenhof. Ploegen mogen maximum uit zes personen bestaan en betalen 20 euro per ploeg. Ook hiervoor inschrijven per mail aan lucherthogs@telenet.be, Lage Weg 33 te Minderhout, tel. 03 314 74 21. Betaling via rekeningnummer BE90 0882 8634 7732 met vermelding van de ploegnaam en het telefoonnummer van de verantwoordelijke van de ploeg. (fh)

Fietszoektocht van en voor de KLJ WORTEL - Zondag 1 mei is het de jaarlijkse fietszoektocht van KLJ Wortel. De deelnemer heeft de keuze tussen een kleine toer van 7 kilometer of de grote toer van 20 kilometer. Hoe dan ook is dit de ideale activiteit om met het hele gezin of met je vriendengroep te doen. Wie mee wil fietsen, schrijft zich in tussen 11.30 en 14 uur aan het KLJ-lokaal in Wortel.

58 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De leden betalen 3 euro, voor niet-leden is dat 5 euro. Na de fietszoektocht kan je nog genieten van een frisdrank of een frisse pint, terwijl de jongsten zich amuseren op een springkasteel. En vanaf 15 uur zijn er voor de liefhebbers nog pannenkoeken aan een democratische prijs. (fh)


SPORT

Sportnieuws: Rob Brosens - Alfred Oststraat 3, 2320 Hoogstraten, 03 314 43 39 - sport@demaand.be

Nationaal voetbal

Feestweekend op 6 en 7 mei

Hoogstraten VV kampioen HOOGSTRATEN - HVV heeft niet gewacht. Na een 3 - 0 overwinning thuis tegen Diegem werd met supportersbussen richting Hasselt getrokken. Op een klein en moeilijk bespeelbaar veld werd met liefst 1 - 5 gewonnen, waardoor de Rooikens al drie wedstrijden voor het einde van de competitie de titel pakten. Het promoveert naar de hoogste klasse Amateurs. Vaneigens werd het die dag één groot feest. En dat is nog maar een begin. Op vrijdag 6 mei is er een feestdiner in de socio ter ere van de uittredende bestuursleden. Een dag later, op zaterdag 7 mei begint om 19 uur de kampioenenviering met een receptie, speeches van burgemeester of schepen van sport, voorzitter, trainer,…en huldiging van de spelers. Waarna om 20.30 uur het kampioenenbal volgt. Alle supporters, leden, sponsors, sympathisanten zijn hier uiteraard welkom. Afwisselend verzorgen DJ’s Marc van den Broek en Jef Bertels de muzikale omlijsting. Na het feestgedruis zal er voor volgend seizoen werk aan de winkel zijn. HVV kreeg al het goede nieuws dat de licentiemanager een positief advies overmaakt voor de licentie Eerste nationale 2022-2023. De eerste stap is dus gezet…

Streepjes DHM: Dag Frank. Gefeliciteerd met de titel. Jullie schrijven geschiedenis. De spelers trokken streepjes op het bord in de kleedkamer. Hoeveel streepjes staan er al achter jouw naam? Frank Belmans: “Kampioen spelen tijdens je spelerscarrière komt niet zo vaak voor hoor. Toen ik enige tijd geleden aan de spelersgroep vroeg wie er allemaal al eens een titel behaald had, mocht ik alleen achter de naam van onze kapitein een streepje zetten. Daarom dat ik de groep ook duidelijk heb gemaakt dat je elke kans om kampioen te spelen tijdens je korte carrière als speler met beide handen moet proberen te grijpen.

wonnen. Voordien wilden jullie dit niet uitspreken. “Neen, voetbal is en blijft voetbal en het cliché zegt terecht dat in voetbal alles heel snel kan veranderen. Daarom is hard blijven werken en van wedstrijd tot wedstrijd leven zo belangrijk. Je krijgt in voetbal niets op bestelling. Kwetsuren, schorsingen, ziektes, …..en zeker nu nog met dat virus, kunnen spelbepalend zijn. Maar kampioen spelen op vier wedstrijden

van het einde en met zo’n indrukwekkende statistieken, dan zal het wel dik verdiend zijn hé.”

Aanvallend DHM: Wil je even terugblikken op jouw eerste seizoen bij HVV? “Op sportief vlak is mijn eerste volledige seizoen bij HVV natuurlijk een voltreffer. Belangrijk is natuurlijk het korte vorige seizoen geweest waar we de eerste stappen hebben

Dat zijn immers de momenten die in de geschiedenisboeken komen en die je later als je oud bent nog zal herinneren. Gelukkig heb ik zelf als speler en als trainer al een 10-tal kampioenschappen ‘gevierd’ en telkens waren dat magische momenten waar je met veel plezier aan terug denkt.” DHM: Eindelijk mag je spreken van de titel. Terwijl iedereen er al langer van overtuigd was dat dit niet meer mis kon lopen werd het kampioenschap al drie wedstrijden voor het einde van de competitie ge-

Het trainersteam - gedeeld plezier na een jaar intensief samenwerken. MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 59


SPORT

Een spandoek dat er geen doekjes om windt: We are the champions… gezet, evenals het feit dat quasi alle spelers en stafleden hadden gekozen om dit seizoen te blijven zodat we niet terug van nul moesten beginnen. We hebben dan duidelijke afspraken gemaakt, heldere en realistische doelen gesteld en zijn allemaal aan hetzelfde touw beginnen trekken. Met aanvallend en aantrekkelijk voetbal hebben we geprobeerd om het voetbal in Hoogstraten (ondanks Corona) terug hip te maken. De resultaten spraken gelukkig boekdelen, met als kers op de taart deze titel.”

moeten vervangen. Op zoek gaan naar de juiste (betaalbare) profielen die perfect passen is dan ook de boodschap. Spijtig genoeg is dit makkelijker gezegd dan gedaan, toch geloof ik dat we hierin als club gaan lukken. Eerste nationale is bijna voor iedereen een sprong in het onbekende, maar we gaan er vol voor en als we er alles aan gedaan hebben wat binnen onze mogelijkheden ligt en het blijkt dat we te toch kort zouden schieten, dan zakken we terug hé. Geen schande uiteraard, maar iedereen in de spelersgroep kijkt al uit

Uitslagen Hoogstraten VV - KSK Tongeren 2 - 1 Kansen waren er voor Fall, Voca en Kuijlaars, maar het was verdediger Van Dooren die scoorde na hoekschop. Toen Fall kort na de

Morgen

60 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Van op het transferfront konden we alvast dit nieuws rapen. Als inkomende transfers zijn er Wim Kustermans (Dessel Sport), Yannick Bevers (Sint-Lenaerts) en Daan Driesen (KVC Westerlo), Het lijstje met uitgaande transfers is lang: Endrit Voca (Thes Sport), Mehdi Naqqadi (Thes Sport), Nick Kuijlaers (Wezel Sport), Yannick Defossez (Zwarte Leeuw), Chris Espeso Nunez (Lokeren Temse), Dieter Bruyndonckx (Wuustwezel), Joren Lenaerts (Merksplas), Sieben Meeusen (Merksplas) en Witsen Meeusen (Merksplas).

DHM: Wat verwacht je nog van de laatste drie wedstrijden? “Hoewel er veel gasten op hun tandvlees zitten, hoop ik dat de spelersgroep zich nog drie keer kan opladen, om nadien telkens met een verdiend feestje de overwinning te vieren, zodat we het seizoen in stijl kunnen afsluiten. We hebben natuurlijk daarnaast nog één groot doel. We zouden graag met onze beloften ook de titel vieren, wat dit seizoen helemaal af zou maken.”

DHM: En volgend seizoen met een bijna nieuwe voorlinie, andere spelers, andere automatismen, sterkere tegenstanders. Hoe kijk je hier tegenaan? “Dat zijn voorlopig nog zorgen voor morgen. We weten dat er jongens andere oorden op gaan zoeken en iedereen weet dat we die gaan

naar duels tegen andere (onbekende) tegenstanders, profploegen, ex-eersteklassespelers. Hopelijk kunnen we ons vel elke week duur verkopen zodat niemand graag naar de Noorderkempen komt afgezakt. Daarbij zullen we de steun van onze 12de man meer dan goed kunnen gebruiken. Komaan Rooikens…”

Kalender Ze zijn zo rond, ze zijn zo pront… Een supporterende aardbei kon niet ontbreken.

Zondag 1 mei 15 uur Pepingen Halle - Hoogstraten VV


SPORT rust de 2 - 0 binnen kopte, leek de wedstrijd gespeeld. HVV kreeg kansen voor een derde doelpunt maar Tongeren lukte de aansluitingstreffer. Het werd een zenuwachtig slot waarin doelman Nunez nog werd uitgesloten. Belisia Bilzen - Hoogstraten 3-2 Al na 5 minuten voetballen kwam de thuisploeg op voorsprong. Het domineerde de wedstrijd. Kuijlaars scoorde de gelijkmaker. Ook in de tweede helft kwam Bilzen op voorsprong en het was Bastiaensen die de bordjes opnieuw gelijk zette. Beide ploegen gingen voor de overwinning, maar HVV trok aan het kortste eind en verloor zijn vierde wedstrijd van het seizoen. Hoogstraten VV - Diegem Sport 3 - 0 Met een prachtige krul maakte Voca er op het half uur 1 - 0 van. Een minuut later trapte Fall op de paal. Doelman Nunez moest zich een paar keer onderscheiden en het lukte Fall nu wel om te scoren. In de slotfase scoorde verdediger Meeuwis na vrijschop van Budts de 3 - 0. Hades Hasselt - Hoogstraten VV 1 - 5 Op een klein en moeilijk bespeelbaar veld zagen we veel felle duels. Het was al snel duidelijk dat mooi voetbal niet mogelijk was voor de titelmatch van HVV. Toch was er een bijzonder mooie voorbereiding voor het eer-

Provinciaal voetbal

Nieuw clublied HVV Zoals het een grote club betaamt werd voor de kampioenen van HVV een clublied gemaakt. Naar het voorbeeld van Feyenoord (‘Hand in hand kameraden’), Nottingham Forest (‘We've Got the Whole World in Our Hands’) en vele anderen, werd samen met Thibault Christiaensen een tekst opgemaakt en ingezongen op de melodie van een Hoogstraatse klassieker van De Spilzakken, namelijk 'Koninginnen van Hoogstraten'. Bekijk ‘We zijn voor rood, we zijn voor wit’ op: youtube.com/watch?v=Fp4DRKiGw9Y! We zijn voor rood, We zijn voor wit, We zien ze geire spelen. Altijd paraat, nen echte fanaat. Ze zullen ons nooit vervelen. We ston te roepen langs de kant.

ste doelpunt van Kuijlaars. Wanneer Fall een strafschot benutte na een fout op hem zag het er heel goed uit, maar Hades kwam terug na een mooi afstandsschot. Toch kon HVV gaan rusten met 1 - 3 na een tweede doelpunt van Kuijlaars. Toen in de tweede helft de door-

We kunnen het nie laten. We zijn de beste van heel het land. De Rooikens van Hoogstraten! Van roodwitte sjotters, zijn wij de supporters. Ge zijt van de kaart als ge die hebt gezien. Ze blijve mor gaan Ne rooien orkaan. Dat is hier altijd het vaste stramien. We zijn voor rood, We zijn voor wit, We zien ze geire spelen. Altijd paraat, nen echte fanaat. Ze zullen ons nooit vervelen. We ston te roepen langs de kant. We kunnen het nie laten. We zijn de beste van heel het land. De Rooikens van Hoogstraten!

gebroken Meeusen gehaakt werd stond de thuisploeg met een man minder. Kuijlaars, de man van de matc,h trapte de vrije trap magistraal in de haak. En ook Voca pikte zijn doelpuntje mee. 1 - 5. Het feest kon beginnen… (rob)

Alle ploegen moeten nog vol aan de bak

Een eindrondeticket, de ene ploeg hoopt er op, de andere wil het vermijden. Voor Minderhout is het nog de enige manier om zich te redden in 2de provinciale. Wortel wil liever de eindronde ontlopen en zich redden in 3de zonder eindronde. Meer en Meerle maken nog kans op promotie. Meer hoopt op een eindronde terwijl Meerle deze in 4de al te pakken heeft. Zij gaan voor de tweede plaats.

Minderhout VV hoopt nog op een eindronde Degradatie naar derde provinciale is haast onafwendbaar. Toch hoopt trainer Liekens nog op een ticket voor de eindronde om zich zo alsnog te kunnen redden. DHM: Met de gewonnen wedstrijd thuis tegen Broechem was er opnieuw hoop op een goede afloop. Jeroen Liekens: Dat klopt, en die is er nog steeds. We hebben bewezen dat we 2de provinciale aankunnen ook al wordt het moeilijk. Zo lang het kan, blijven we erin geloven en zullen we er alles aan doen. DHM: Daarna volgden opnieuw twee nederlagen, tegen Zwaneven en tegen Merksplas.

Op Zwaneven miste ik maar liefst 8 spelers, waardoor er 2 spelers een eerste selectie konden pakken en debuteren. Er was zelfs een speler bij van de U21. Er komt goede jeugd aan en daar kan de club alleen maar de vruchten van plukken in de toekomst. We krijgen een erg ongelukkig doelpunt tegen net voor de rust. We verdienden een punt, maar zoals het al heel het seizoen het geval is bleven we met lege handen achter. De derby tegen Merksplas hadden we altijd moeten winnen. We krijgen 2 doelpunten tegen op een verre inworp waar voor de wedstrijd nog op gehamerd werd. En zelf konden we de kansen niet benutten. Dan wordt het moeilijk.

sen gerangschikt staan is het niet meer mogelijk om de degradatie te vermijden. Ons rechtstreeks redden lukt niet meer. Wel kunnen we nog de eindronde halen voor de dalers. Maar dan moeten we wel winnen tegen Wuustwezel. De club heeft er vrede mee zo lang we er alles aan doen om wedstrijden te winnen. Ik hoop nog altijd dat we dat ticket voor de eindronde kunnen pakken. DHM: Minderhout VV bestond 50 jaar in 2020. Hoe gaan jullie dit vieren? De club kijkt er al 2 jaar naar uit. Op vrijdag zal er een receptie zijn voor iedereen die ooit iets heeft betekend voor de club. Daarna zijn er optredens. Op zaterdag zijn er overdag voor jong en oud allerlei activiteiten gepland gevolgd met een party met goede dj's. Ik zou zeggen: allen daarheen. (rob)

DHM: Nu Berlaar en De Kempen in 3de Amateurs B op duidelijke degradatieplaatMEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 61


VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 62 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda


SPORT

Gezocht: MVV coryfeeën van de voorbije 50 jaar drickx en René Laurijssen haalden herinneringen op aan de fantastische tijd die ze beleefden in hun club. Maar de coronaduivel was er mee gemoeid. De viering werd een jaar uitgesteld, maar kon ook toen niet plaatsvinden. Op vrijdag 20 mei is het dan eindelijk zo ver.

MINDERHOUT - Precies twee jaren geleden wilde Minderhout VV zijn 50-jarig bestaan vieren, goed voor een omslagverhaal in ons blad. We spraken toen met vijf Minderhoutenaren die een belangrijke rol hebben gespeeld in het clubverleden. Louis Koyen, Louis Vervoort, Frans Jochems, Jos Hen-

De club nodigt iedereen uit die de voorbije 50 jaren een taak heeft vervuld als bestuurslid, trainer, afgevaardigde of vrijwilliger. Op vrijdag 20 mei wordt gestart met een huldigingsreceptie in een grote feesttent (Heistraat 2a,

Minderhout). En nadien geven Jef Broes en zijn kompanen van coverband Basement Bastards er een lap op. Het feest gaat verder met de nodige 80’s, 90’s en 00’s klassiekers. Inkom is dan gratis, iedereen is welkom! Verder worden er Highland games georganiseerd, evenals een penaltytornooi voor voetballertjes met geboortejaar van 2010 tot 2022, maar ook voetballers van 1900 tot 2009. Meer info op de website van MVV: http://minderhoutvv.be/ (rob)

KVNA Wortel moet twee keer winnen om zeker te zijn van behoud Met 9 punten in de laatste 5 wedstrijden is Wortel goed bezig met operatie redding. Maar om zeker te zijn moeten er in de laatste 3 wedstrijden nog heel wat punten worden behaald. DHM: Dag Piet. Je sprak over de laatste wedstrijden alsof het allemaal finales waren. Van de laatste vijf heb je er al twee gewonnen en het werd driemaal een gelijkspel. Piet Van Bavel: Klopt. In principe hebben we dus alle reden om tevreden te zijn. Je kan op voorhand wel stellen dat het belangrijke wedstrijden zijn en dat er resultaat geboekt moet worden. Het in de praktijk omzetten komt niet op bestelling en is alles behalve evident. Meer en Achterbroek zijn sterke teams die nog strijden om promotie. Hiertegen een punt halen is degelijk. Op Oosthoven speelden we qua organisatie een van onze slechtste wedstrijden. Tegen deze rechtstreekse concurrent kwamen we tweemaal op achterstand en mochten we nog tevreden zijn om met een punt naar Wortel terug te keren. In de analyse achteraf naar mijn spelers was ik zeer kritisch, al heb ik getracht om tegelijk opbouwend te zijn naar de komende opdracht. Dit werd collectief goed opgenomen met een sterke prestatie en logische winst in de derby op St Jozef. DHM: Zo waren jullie goed bezig met operatie redding. Ik ga er van uit dat we niet meer bij de laatste 3 eindigen. De rechtstreekse degradatie lijkt daarmee afgewend. Maar ook de 12de plek

moeten we zien te ontwijken. Hiervoor strijden wij nog met 4 ploegen en een puntenmarge van 3 punten tussen de hoogste en de laagste geklasseerde. Dit wordt dus nog ongemeen spannend. Ik ga er vanuit dat wij nog 2 van de 3 wedstrijden moeten winnen om zeker te zijn van behoud.

Uitslagen K Minderhout VV - Broechem

RFC Zwaneven - K Minderhout VV 1 - 0 K Minderhout VV - Merksplas SK K Minderhout VV

DHM: Beekhoek en Flandria volgen nog. Geen gemakkelijke matchen. Het niveau in 3de A is mijns inziens heel hoog en gemakkelijke wedstrijden zijn er helaas niet. Elke week moeten wij terug op niveau zijn, te beginnen met de inhaalwedstrijd op Nieuwmoer. Als we deze kunnen winnen zetten we een zeer grote stap richting definitief behoud. Het mooie weer dat opnieuw zorgt voor betere velden is zeker geen nadeel voor ons. Het was een zware winter met steeds zware velden. Wortel moet het hebben van technisch voetbal, eerder dan van gestalte en duelkracht. Dan zijn de barre omstandigheden vaak geen voordeel. Dus kijken wij met vertrouwen naar de komende weken. (rob)

2-1

0-2 vrij

FC De Kempen - KFC Meer

2-1

KFC Meer - KVNA Wortel

1-1

Nieuwmoer FC - KFC Meer

1-0

KFC Meer - KSK Kasterlee

5-0

KVNA Wortel - Gooreind VV

3-1

KFC Meer - KVNA Wortel

1-1

KVNA Wortel - Achterbroek VV

2-2

KSK Oosthoven - KVNA Wortel

2-2

FC Sint Jozef - KVNA Wortel

1-4

KFC Ol. Essen - K Meerle FC

0-2

K Meerle FC - Putte SK

3-5

K Meerle FC K Meerle FC - Horendonk FC

vrij 3-2

Kalender Zondag 1 mei. 15 uur K Minderhout VV - Zwaluwen Olmen KFC Meer - KVC Lille United KFC Flandria - KVNA Wortel K Meerle FC - KFC Sint Job

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 63


Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be

FSMA:14593 A

BADKAMERRENOVATIE van Advies tot Zalig genieten EG

MEERLE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

64 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

SANITAIR

RS

DRES: IEUW A

EW

183 g e w e s Meer aten r t s g o o 2322 H

N

EG

BR

EE

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

ED AS E

W

MEER M

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE


SPORT

KFC Meer strijdt voor een eindrondeticket DHM: Met deze knappe overwinning tegen Kasterlee staan jullie opnieuw op plek 5. Filip Pelckmans: Kasterlee had de vorige acht wedstrijden niet meer verloren. We hadden dus een heel moeilijke wedstrijd verwacht. Onze eerste vrije trap na 3 minuten ging al meteen binnen en we speelden voor rust echt een heel goede partij, waardoor we gingen rusten met 4 - 0 en dit had zelfs nog meer kunnen zijn! De tweede helft hebben we bijna niets meer weggegeven en konden we net voor affluiten nog de 5 - 0 eindscore vastleggen. DHM: Voordien werd tweemaal verloren op verplaatsing en werd gelijk gespeeld in de derby tegen Wortel. We hebben een sterke thuisreputatie, maar onze uitwedstrijden zijn meestal iets minder. Op verplaatsing in De Kempen speelden we een zwakke partij die we terecht verloren. In Nieuwmoer speelden we wel een goede partij, maar we misten de kansen en Nieuwmoer maakte hun enige kans wel af waardoor we onterecht de boot in gingen. In de derby tegen Wortel hadden wij duidelijk de meeste kansen en stonden we tot net voor tijd nog op voorsprong. Met een strafschop konden ze nog gelijk komen. Het was uiteindelijk ook een verdiend punt voor Wortel dat

voetballend weliswaar minder was, maar qua inzet dat punt zeker verdiende. DHM: Met nog drie wedstrijden is de vijfde plaats bestendigen een mooie doelstelling.

Die vijfde plaats geeft recht op een eindrondeticket. We hopen dus op deze plek te blijven staan. De eindronde zou een mooie bekroning zijn van een super mooi seizoen. (rob)

Dank zij een overwinning op concurrent Arendonk Sport kunnen de reserven A van KFC Meer de titel vieren. Boven: trainer Sven Van Der Auwera, afgevaardigde Koen Janssens, Niels Aerts, Seb Laurijssen, Sam Tilburgs, Joey Rombouts, Ril Aerts, Bjorn Geerts, Arno Geerts, verzorgster Femke Kenis. Onder: Kenneth Van Aelten, Robin Meeusen, Michiel Adams, Jef Van Den Plas, Alex Aerts, Ben Tilburgs, Rob Dictus. Ontbreken : John Sprangers, Bjorn Dekkers, Willem Schelles.

K Meerle FC gaat voor een plaats in de top 3 Na een 6 op 9 staat K Meerle FC opnieuw op de tweede plaats. Om deze plaats te behouden komen er nog twee moeilijke wedstrijden aan. DHM: Eerst een vlotte overwinning tegen Essen… Christian Vissers: Uit bij de hekkensluiter hadden we het nochtans niet gemakkelijk in de eerste helft en gingen rusten met een terechte brilscore. Na de rust beslisten we de match in ons voordeel na twee collectieve goals met telkens Van Gog als eindstation. Plicht volbracht. DHM: En toen een verloren spektakelwedstrijd tegen Putte. De eerste helft speelden we Putte van de mat en een ruststand van pakweg 4 - 1 zou niet overdreven geweest zijn. We misten echter vele kansen en speelden voor Sinterklaas, waardoor het 3 - 3 stond halfweg. Rond het uur incasseerden we een wereldgoal, de bal

verdween prachtig in het driehoekje. We probeerden het tij nog te keren maar hadden de eerste helft veel krachten opgesoupeerd. We konden nog weinig afdwingen en botsten zelfs nog op een counter. DHM: Daarna was er een zwaar bevochten zege tegen Horendonk? Na de flatermatch tegen Putte en een vrij weekend ontvingen we Horendonk. Net zoals in de heenwedstrijd wonnen we met 3 - 2. Bij de rust stond het 1 - 1, na 2 cadeautjes. Nadien scoorde Voeten zijn 24ste competitietreffer op aangeven van De Jongh. In minuut 86 wist Horendonk toch langszij te komen. In de 90ste minuut kopte Bart Leemans de winninggoal tegen de touwen na een verre ingooi. Door deze overwinning is een eindplek in de top 5 verzekerd en werd onze doelstelling bereikt. Deze verleggen we nu naar een plek in de top 3 met nog twee mooie affiches voor de boeg. DHM: Meerle heeft het zelfs in eigen handen om de tweede plek te pakken. Al zijn

het nog twee moeilijke wedstrijden. Klopt. We spelen tegen de nummers 3 en 4 in het klassement. Twee mooie affiches om het seizoen af te sluiten. De eerste is een zaterdagavondmatch in Sint Lenaarts. Tot op heden verloren we nog niet op zaterdag en dat willen we graag zo houden. Tijdens de laatste thuiswedstrijd organiseert de ploeg een heuse friterie, pronostiek, enz. Dus wordt er veel volk verwacht en dus willen we absoluut nog een keer spektakel op de mat brengen. (rob)

Adverteren in De Hoogstraatse Maand https://www.demaand.be/adverteren/

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 65


SPORT

Volleybal HOOGSTRATEN - Dames A behaalde vier keer punten in de laatste vijf wedstrijden, daarbij twee overwinningen. Dames B behaalt de titel en speelt op 1 mei nog de finale van de Beker van Turnhout. Om 11.30u spelen ze thuis tegen Amigos Van Pelt Sint Antonius Zoersel uit 1ste gewest. Ook Dames D is kampioen. DHM: Mooie resultaten! Winst tegen Zoersel die op de vijfde plaats stonden en een punt tegen Arendonk. Dries Helsen: Tegen Zoersel speelden we een ganse wedstrijd op een goed niveau en lieten we zien dat we best een behoorlijk niveau aankunnen. Als we dit

Damesploegen Gelvoc eindigen sterk een ganse wedstrijd volhouden is een goed resultaat tegen de topploegen best mogelijk. Op Arendonk waren we dan weer veel wisselvalliger. Met momenten overklasten we hen en wat later werden we weer weggespeeld. DHM: Met nog 1 wedstrijd te spelen is de competitie zo goed als gespeeld. In de rangschikking gaat er voor Gelvoc niet veel meer veranderen. Met dames A zijn we na een povere voorbereiding aan een matig seizoen begonnen en het bleek toch een jaar waarin vooral wisselvalligheid de rode draad was. We speelden goed mee tegen de beste ploegen in de reeks en verloren kansloos van ploegen uit de onderste helft van de rangschikking.

De coach met zijn kampioenen van de B-ploeg: Jitske Dekkers, Mirte Van Peer, Sara Van Aperen, Hanne Van Opstal, Maud Verlinden, Julie Weyns, Ine Aernouts, Dorien Beyens, Mette Zwart, Femke van Menxel

Volleybal Een verlengd verblijf in Promo 3 kon enkel door de wedstrijd tegen Hollebeekhoeve winnend af te sluiten. Dat lukte mede door de hulp van enkele oud-spelers. Trainer De Bie blikt terug op een seizoen vol hindernissen en ook volgend seizoen kondigt zich aan met kopzorgen. Gelvoc heeft een tekort aan mannelijke volleyballers. 66 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

We zijn een jonge ploeg en dat speelt hierin zeker mee. Wanneer je punten wil pakken in volleybal is het nodig om ganse wedstrijden je niveau vast te houden. Tegelijkertijd heeft deze ploeg genoeg klasseflitsen laten zien. We weten dus dat er genoeg potentieel zit in de groep om bovenaan in de reeks mee te draaien. DHM: Dames B en ook Dames D zijn zo goed als kampioen. Wanneer wordt er gevierd? Ik veronderstel dat dit zal gebeuren op ons jaarlijks teerfeest. Dames B staat nog voor haar belangrijkste wedstrijd van het jaar, namelijk de bekerfinale op 1 mei. (rob)

Op de foto samen met coach/trainer Bart Stoffels: Frie Van Bavel, Anna Depauw, Bo Stoffels, Marieke Van Bavel, Esmée Swaegers, Bente Neefs, Catho Schrijvers, Nina Rombouts, Elise Leyten

Heren A volgend seizoen opnieuw in Promo 3 DHM: Veel wedstrijden op enkele weken. Wat we vooral onthouden is de overwinning tegen Hollebeekhoeve. Hoe heb je die paar drukke weken beleefd? Werner De Bie: We hebben omwille van blessures getraind met 4 tot 5 personen. In dat selecte gezelschap

zaten dan nog Bart Stoffels en Thierry Garitssen, beiden ex-spelers die al jaren op non-actief staan. Met weinig trainingsarbeid in de benen hebben zij ons wel mee aan de belangrijke zege in en tegen Hollebeekhoeve geholpen. Het was een sterke prestatie van ons, maar omwille van ons ondertal - wij waren met 7


SPORT terwijl zij wel 2 ploegen konden opstellen werd het toch nog spannend. Ik heb Thierry de nodige complimenten gegeven, want na zo'n inactiviteit mocht zijn prestatie zeker gezien worden. Deze wedstrijd zat al een tijdje in ons hoofd, want een verlengd verblijf in Promo 3 zat eraan vast. Het is ons uiteindelijk dus gelukt na een hectisch seizoen met veel teveel blessures. DHM: Met nog 1 wedstrijd te spelen is Heren A bijna zeker van behoud. Wil je al eens terugblikken op het voorbije seizoen? We zijn sterk aan het seizoen gestart en met een voltallige groep zouden we veel verder geraakt zijn. Zelfs zonder 2, soms 3 basisspelers speelden we telkens onze wedstrijd maar kwamen toch vaak dat stukje ervaring en

kwaliteit tekort. Dat kwam doordat Thijs Mertens, Ruud Bols en Kobe Peeters vaak noodgedwongen ontbraken op de wedstrijden. Kobe Peeters was in het verleden vaak een omstreden speler maar hij heeft dit seizoen sterke wedstrijden gespeeld, bv in Loenhout en Zoersel. Ik ben heel blij dat spelers als Robin Voeten en Bjarne Van Opstal hun kans grepen op dit niveau en dat we ons ondanks de blessurelast ons toch wisten te redden. Jeroen Vinck speelde een sterk seizoen en Wouter Jansen vond ook terug zijn draai als middenman, terwijl Jef Versmissen al jaren op niveau speelt. Voor volgend seizoen zitten we met een probleem. We hebben namelijk een tekort aan spelers. We bekijken links en rechts wat mogelijk is maar het zal een moeilijke oefening worden. (rob)

Uitslagen Dames A - Hollebeekhoeve NK

2-3

NRG VC Geel - Dames A

1-3

Dames A - Amigos Zoersel

0-3

Dames A - VC Zoersel

3-2

Arvoc A - Dames A

3-2

Heren A - Mavoc-Mechelen

1-3

Hollebeekhoeve NK - Heren A

2-3

VC Kasterlee - Heren A

3-0

BVC Balen - Heren A

3-1

Heren A - BVC Balen

1-3

TOPAANBIEDINGEN nieuwe en 2e handswagens ERKENDE CARROSSERIE alle merken Erkend hersteller I Verhuur I eigen takeldienst

+75 jaar GARAGE GEUDENS BEDANKT voor uw vertrouwen! GEUDENS.BE I sales@geudens.be I +32 3 315 71 76

SFEERVOL W O N E N Kom langs en samen creëren we het interieur van je dromen met de mooiste raamdecoratie! GORDIJNEN BINNENZONWERING BEHANG & KLEURADVIES VLOERBEKLEDING PVC-VLOEREN BOXSPRINGS & BEDLINNEN KAPELSTRAAT 6 BAARLE-HERTOG T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 67


SPORT

Trappen tegen kanker

Hoogstraatse ambassadeurs van de 1000 km voor ‘Kom Op Tegen Kanker’ Samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker. Vier dagen lang. Dat is de 1000 km voor Kom op tegen Kanker! Naar goede traditie is dit een vaste afspraak tijdens het hemelvaartweekend. Dan gespen de sportievelingen hun helm vast, klikken ze hun schoenen in de pedalen en fietsen ze ten voordele van de strijd tegen kanker. Ook vanuit Hoogstraten rijden verschillende ploegen mee.

Marijn Verdult en ‘Triptrap tegen kanker’ tel nog kan genieten van een portie frikandellen met krieken en een trappist. Het ingezamelde geld gaat integraal naar kankeronderzoek.

Praktisch De wandeling start van 8.30 tot 13.30 uur aan de kantine van KVNA Wortel, Poeleinde 10? Er zijn trajecten met een afstand tussen 5 en 15 kilometer.

Marijn geflankeerd door Indi en Christophe WORTEL - Marijn Verdult voetbalt bij KVNA Wortel. Samen met Indi Smitz en Christophe Van Hoorebeeck koppelt hij een sportieve prestatie aan het goede doel. Het trio neemt ook in 2022 deel aan de 1000 km voor Kom

op tegen Kanker. Om aan de nodige centen te geraken om te kunnen deelnemen organiseren zij op zondag 22 mei onder andere een mooie wandeling in Wortel-Kolonie, waarna de wandelaar of loper in de kantine van KVNA Wor-

Wandeling of lopen kost € 7,50 / pp, wie dat wil combineren met een portie frikandellen met krieken en een trappist betaalt € 20 / pp. Ook alleen maar de voeten onder tafel steken voor het culinaire deel kan, in dat geval betaal je € 15 / pp. Bestellen via https://crowdselling.eu/triptraptegen-kanker-wandeling-2022/ of bij aankomst in de kantine van KVNA Wortel. (rob)

De kippenvelmomenten van Kristof Bouvé MINDERHOUT - Minderhoutenaar Kristof Bouvé is leerkracht L.O. op Vito. Samen met Tom Monden neemt hij deel aan de 1000 kilometer. Daar heeft hij heel wat redenen voor…

Truitjes “Alles is begonnen na het overlijden van mijn moeder aan deze verschrikkelijke ziekte in oktober 2015,” zo vertelt Kristof. “Toen heeft mijn maat, Tom Monden, het initiatief genomen om deel te nemen aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Hij heeft helaas zelf een vriend op jeugdige leeftijd verloren. Tom deed dit als solofietser die dus 1000 km helemaal alleen fietste, 4 dagen na elkaar 250

68 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

km. Ik heb hem geholpen bij het inzamelen van het geld, toen nog 5000 euro voor 1 ploeg. We begonnen met het verkopen van de gekende balpennen in de winkels in Hoogstraten aan 1 euro per stuk en organiseerden een fuif in de Pax. Dit hebben we maar 1 jaar gedaan. Ook werden er gesigneerde koerstruitjes online verkocht, met een paar unieke stukken zoals de wereldkampioenentrui veldrijden van Wout Van Aert, zelfs de trui voor de eindzege van de wereldbeker veldrijden waar slechts een paar exemplaren van werden gemaakt, wisten we te strikken. Ook van Mathieu van der Poel, Sven Nijs, Tom Pidcock (Europese trui) kregen we gesigneerde truitjes. Hierdoor hadden we elk jaar wat overschot waarmee we het volgende jaar konden starten.”

Startgeld “In 2016 ben ik naar de eerste editie van Tom gaan kijken. Met Filip Brosens fietste ik naar Mol dat toen gaststad was. Ik was verkocht… Het volgende jaar ben ik mee in het verhaal gestapt en schreven we een tweede ploeg in. Vanaf dan ben ik ook geld beginnen inzamelen met het versturen van mails naar familie, kennissen, vrienden, collega's, ... De eerste jaren was het dan ook geen probleem om aan het startbedrag te geraken. Je mag enkel vertrekken met jouw ploeg als het startgeld verzameld is. Elk jaar vallen er wel wat sponsors af, maar komen er nieuwe bij. Ik ben hen steeds heel dankbaar geweest. Ondertussen is het bedrag per ploeg naar 5500


SPORT euro gegaan, dus voor onze beide teams moeten we 11000 euro verzamelen om te kunnen starten. De allereerste 250 km zal ik nooit vergeten. Naast mijn maat Tom Monden gezellig de hele dag fietsen over Vlaamse wegen , je voelt je echt een profwielrenner. Je rijdt 2 per 2 op de openbare weg in een peloton van een 100-tal renners begeleid door wegkapiteins, een wagen met muziek, een volgwagen voor herstellingen en een ziekenwagen. Politie op motoren zetten elk kruispunt af, zelfs met rode lichten moet je geen rekening houden.”

Kippenvel “Onderweg zijn er plaspauzes en bevoorradingen, zelfs warm eten tijdens de middag in de gaststad. Er staan heel veel supporters langs de weg. Na de start op de grote markt in Mechelen is ook het binnenrijden in de gaststad een kippenvelmoment. Duizenden mensen aan de kant die je verwelkomen met belgerinkel, gejuich, geroep. De apotheose moet dan nog komen bij het terug binnenrijden in Mechelen op het einde van de dag. Dit is echt emotioneel ... Tom Monden en Kristof Bouvé. In 2017 reed ik opnieuw de 250 km, in 2018 een keer 250 km en nogmaals 125 km. Die 125 km was iets moeilijker te organiseren, je vertrekt dan in een gaststad - toen Leopoldsburg - om in Mechelen aan te komen. Met mijn gezin hadden we afgesproken dat ik vanuit Mechelen met de trein terug richting Brecht zou komen. Helaas was er geen aansluiting van Antwerpen meer naar Brecht. Dus maar met de fiets van Antwerpen naar Minderhout, dat kon er dan ook nog bij . In 2019 werd het wegens corona een light editie. Via een platform kon je de gereden kilometers opgeven om zo 1000 km te fietsen. Met ons team brachten we dit tot een goed einde.. Ook in 2020 weer een alternatieve editie, je kreeg een week de tijd om het aantal kilometers te fietsen. Ik had dat jaar vooropgesteld om 500 km zelf te fietsen. Met mijn jongste zoon Jasper reed ik twee hele leuke ritten, in totaal 135 km. Ook samen met mijn vader deed ik een rit. De koninginnenrit was deze naar Mechelen om een keer een lege markt te zien.”

Gevallen “In de laatste rit samen met Jasper kwam ik op 5 km van thuis zwaar ten val, het zou ook mijn allerlaatste rit geweest zijn voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Gelukkig nam ik onze Jasper niet mee met mijn val en zijn we nog wel thuis geraakt. Maar zelf mag ik nu niet meer fietsen…”

Gelukkig blijft er nog veel solidariteit van collega’s, sponsors en familie. “Tot nu toe hebben we nog steeds 2 teams die deelnemen aan de 1000 km. Enkele gastrijders maken het team compleet. Van onze school Vito rijden dit jaar Gert Goetschalckx, Bram Everaert en Toon Kustermans mee. Ook collega Pascal Lenaerts doet al een paar jaar mee met 'De 1000 van Tom', zoals ons team het evenement noemt, net zoals onze sponsor Pat De Bie (3D Cadworks). Hij zorgt overigens voor het tenue zodat we herkenbaar zijn in het peloton. En mijn nonkel Louis heeft op 72-jarige leeftijd nog een ritje van 125 km meegedaan, diens zoon en mijn neef Bart zal ook voor de eerste keer in het peloton meefietsen.”

Gaststad Ik kan het echt iedereen aanraden om deze unieke kans eens te beleven. Zowat iedereen heeft in de eigen familie wel iemand met kanker. Dus je rijdt altijd wel met iemand in je achterhoofd tijdens deze super georganiseerde tocht.” Misschien zou Hoogstraten wel eens gaststad kunnen worden. “Een reden te meer om toch eens een ploeg in te schrijven. Er zijn overigens wachtlijsten, als een ploeg niet aan het gewenste bedrag geraakt of een team minder aan de start brengt, komen er weer plaatsen vrij voor nieuwe teams.” (rob)

De ploeg van het Klein Seminarie HOOGSTRATEN - Op een van de laatste dagen van de tweede trimester was er een spaghettimaaltijd voor het personeel van het Seminarie om geld in het laatje te brengen voor de acht man sterke ploeg die deelneemt aan de 1000 km. Op de foto: Koen Van Doninck, Steven Verhoeven, Rob Brosens, Werner Kuypers, Jef Schoofs, Sebastiaan Huybrechts en Kurt Lemmens. De achtste fietser, Michiel Willems was afwezig. (rob) MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 69


SPORT

Atletiek HOOGSTRATEN - Sportman van het jaar 2011 in Hoogstraten Pat Leysen blijft ook als 65-jarige sportief bezig. Half maart pakte hij het Belgisch record in zijn leeftijdscategorie M60 op een zesdagenwedstrijd met 533 km. Om je een idee te geven van wat deze afstand inhoudt: dat is op zes dagen van Hoogstraten naar Hamburg lopen of van Hoogstraten tot voorbij Orléans in Frankrijk. Het vorige record stond sinds 2012 op 519 km. Pat leverde deze prestatie in Basilicata helemaal in de zool van de laars (in Zuid-Italië dus). Hoe begin je aan zoiets? “De twee belangrijkste regels wellicht: vertragen vanaf de eerste meter en proberen fris te blijven in je hoofd. En flexibel. Je start met een bepaalde motivatie, een afstand per dag, of de tijd die je op het parcours wil doorbrengen, of een totaalafstand of... Maar onder invloed van weersomstandigheden, kwetsuren, slaap,… moet je deze motivatie, dit doel voortdurend bijstellen. Wetende dat de eerste drie dagen de moeilijkste zijn. Dan went je lichaam en vraagt het gewoon om te lopen. Ook ‘s nachts. Dit was voor mij ongewoon. ‘s Nachts lopen,

Honderd blaren voor ultraloper Pat Leysen wat ik uiteraard al dikwijls gedaan heb in +200km wedstrijden, is nooit mijn ding geweest.”

Nachtelijk Er kwamen 23 deelnemers met 20 verschillende nationaliteiten aan de start. “De eerste nacht ging ik slapen als 5de en ontwaakte ik als 17de. Ontnuchterend. Maar omdat mijn snelheid relatief hoog lag (tussen 9 en 10km/u) had ik de situatie goed onder controle en kon ik tijdens de dag mijn verloren nachtelijke kilometers goedmaken. Het Belgisch record 60+ stond op 519 km, dat leek mij na wat rekenwerk een mooie en haalbare motivatie. Twee eerdere pogingen in soortgelijke wedstrijd strandden rond de 300 km, nu ben ik vrij ontspannen naar 533 km gelopen. Goed voor een 7de plek, een persoonlijk record, een Belgisch record 60+ en winst in mijn leeftijdscategorie.” “Eigenlijk was ik relatief weinig vermoeid,” zo kijkt hij terug, “ik had enkel af te rekenen met 100 blaren... Ik ben dan ook heel erg blij

met deze prestatie. Ik dacht niet dat ik nog over deze mentale sterkte beschikte.” (rob)

Hoogstraatse lopers in marathon Rotterdam HOOGSTRATEN - Zondag 10 april was een hoogdag voor marathonlopers in Rotterdam, ondertussen toe aan haar 41ste editie. Bij de start traditioneel verwelkomd door Lee Towers met zijn nummer “You’ll never walk alone”, gevolgd door het startschot van burgermeester Ahmed Aboutaleb, en dit alles onder een lekker lentezonnetje. Als marathonloper moet je toch éénmaal Rotterdam gelopen te hebben, een marathon waar zelfs ooit een wereldrecord werd gelopen, slechts op 60 km van huis, en met een schreeuwend enthousiast publiek, soms

vijf rijen dik. Want dat moet je de Nederlanders wel meegeven, ze maken er een echt feestje van.

Uitslagen Kjell Haest in 3:04:21 Ilse Bols in 3:31:17 Annelies Anthonissen in 3:42:36 Marc Van Alphen in 4:16:52 Gitte Godet in 4:18:55 Jef Jacobs in 4:19:19 (pace 4.20.00) Mathias Spelters in 4:29:11 Ellen van den Broek in 4:32:27 Faye Van Impe 5:14:06.

In totaal 11.722 finishers en dat zijn allemaal winnaars. Bij het doorlopen van de uitslagen kwam ik volgende inwoners van groot Hoogstraten tegen, zij hebben moed en volharding getoond na maandenlange trainingen in goede en slechte weersomstandigheden. Mocht er iemand ontbreken, laat het mij weten. (JJ)

Eigen ffa abricage

Maatw weerkk VERNIEU WD WEBSIT E E

Productie en plaatsen van houten vloer l en - Interieurprojecten op maat www.martensvloeren.be Jef Jacobs (uw eigenste dorpsmedewerker uit Meersel-Dreef) ging als pacer voor een eindtijd binnen 4u.20min.

70 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Groot Eyssel 39a - Meerle - T. 03 315 84 32 - GSM 0478 36 74 88


SPORT

Turnen

Zomerkampen turnen of dansen

HOOGSTRATEN - ‘t Spagaatje geniet volop van de nieuwe accommodatie achter het Seminarie. Tijdens de eerste week van de paasvakantie was er een succesvol dans- en turnkamp. 70 kinderen kwamen 5 dagen turnen en dansen onder de begeleiding van de lesgevers van de turnvereniging. Het kamp eindigde met een show voor de ouders. Ook deze zomer zijn er twee kampen. Dit keer geen gecombineerd kamp, wel een afzonderlijk danskamp en een turnkamp. Inschrijven voor deze zomerkampen is nog mogelijk. Het zomerkamp heeft plaats van 11 tot 15 juli voor kinderen met geboortejaar 2008-2017; het danskamp van 22 tot 26 augustus voor geboortejaar 2006-2017.

Kruisboog MEER - Op 3 april werd aan de 6 beste kruisboogverenigingen de wisselbeker “Arnold Van Aperen” uitgereikt. De kruisboogwedstrijd op afstand 6 meter vond plaats in het weekend van 27 en 28 februari. 17 verenigingen namen deel aan deze wedstrijd en daarmee waren de organisatoren

De prijs voor een kamp is 125 euro, 145 euro met voor- en na opvang.

Inschrijven en info: kampspagaatje@gmail.com. (mdl)

Schutters strijden voor wisselbeker heel tevreden. De oudste deelnemer was 89 jaar en jongste 13 jaar. 6 verenigingen hebben een wisselbeker in ontvangst mogen nemen. De 5 beste schutters per vereniging werden in aanmerking genomen bij het berekenen van de uitslag. Deze wedstrijd is een organisatie van kruis-

boogmaatschappij ‘De Verenigde Vrienden’ die actief is in lokaal Victoria in Meer. De groepsfoto toont de schutters van de 6 winnende kruisboogverenigingen met de afgevaardigden. Er waren 2 schutters met het maximum der punten of 100 op 100, dat waren Harry Vanderhenst van Sint Joris Meerle en Gust Vissers van V.V. Meer (rob)

Onderaan van links naar rechts: 6de plaats Robert Janssens van S.J. Ekeren; 5de Guy Van Gestel van S.J. Castelré; 4de Yenthe Bevers S.J. Rijkevorsel; 3de André Bols van S.J. Wortel; 2de Gery Dockx van S.J. Meer en 1ste Ronny Geudens van V.V. MEER. Staande: Michel Martens, Walter Lenaerts, Arnold Van Aperen, Toon Rombouts, Luc Brosens, Josephine Embrechts, Lisette Vermeiren en Igor Sevenans. (Schutters van de 6 verenigingen) MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 71


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administratie Brandweer 03 314 32 11

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

“ Kris Voeten”

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Gsm. 0495 57 48 52 Tel. 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz...

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

Open: donderdag, vrijdag, zaterdag: 10 - 12u en 14 - 17u zondag: 10 - 12u / ma, di, wo en feestdagen gesloten

SAM VAN DIJCK Aan & Verkoop van antiek en vintage-design Opkoop van volledige inboedels Leegmaken van huizen, zolders, kelders,... +(32) 485 67 01 49 Ook via WHATSAPP bereikbaar

samvdijck@gmail.com www.samvandijck.be

014 410 410 bvba

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

Kruisblok 12 - 2320 Hoogstraten - 0473 52 14 56

www.martens-tuinen.be

THUI SV E R P L E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02 DE VOORZORG, 24/24 uur: 014 40 92 44

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur:tel 014 40 50 13 Bogers Erika 0479 45 90 78

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Bartholomeeusen Liesbeth Bastijns Tine Bevers Lena Christianen Anke Christianen Sofie De Busser Edith de Jong Pascalle Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Jansen Laura Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Roefs Bianca Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Sempels Sabrina Spannenburg Anke Tomby Hella van Bavel Bowy Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Leuven Leen Van Otten Heidi Verheyen Kathleen

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0474 38 25 23 0472 73 16 05 0493 15 16 65 0472 57 07 81 0472 37 83 85 0477 17 58 06 0473 31 15 79 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0474 60 89 06 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0493 02 04 19 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0499 16 92 56 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 15 92 09 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0479 50 98 05 0486 37 45 27 0474 29 33 09

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie

0494 86 93 84

72 MEI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

090 33 99 69

WACHTDIENST APOTHEKERS

INHOUD MEI

090 39 90 00

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(1.50 euro per minuut)

De sociale motor in Stefaan Voet . . . . . . . . 3

www.apotheek.be

Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

BLOEDGEVEN 2022

Ganzendries in De Maand . . . . . . . . . . . . . . 13

Het Rode Kruis maakte de data bekend waarop je dit jaar bloed kunt geven. Wel graag een afspraak maken via het gratis nummer 0800/77700.

Russisch gas onder onze voeten . . . . . . . . 18

_____ HOOGSTRATEN _____ Rode Kruislokaal, Slommershof 18 17.00 – 21.00 uur 13/05 - 18/05 - 05/08 - 10/08 25/11 - 30/11

_____ MEER _____

Gemeentelijke lagere school, Terbeeksestraat 6 17.30-21.00 uur 15/06 - 28/09 - 14/12

_____ MEERLE _____ Parchiezaal Ons Thuis, Gemeenteplein 2 17.30-20.30 uur 20/06 - 29/08 - 05/12

De toekomst voor onze kerkgebouwen . 16 Ann Van den Heuvel en boeken . . . . . . . . 22 Hoe zou het zijn met ’t Mjeels parlement? . 25 Dog Coach Michel Goossen . . . . . . . . . . . . 28 Familietuinen in Za-Kpota . . . . . . . . . . . . . 30 Skypen met Michiel Provoost . . . . . . . . . . 23 Woord van De Maand . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . 47 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . 52 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . 55 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . 57 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . 58 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

De volgende uitgave van de DE HOOGSTRAATSE MAAND verschijnt op

donderdag 2 juni Voor volgende editie alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 17 mei redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten