december 2021 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 431 DECEMBER 2021 PRIJS: € 2,90

JAARGANG 37

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Stop de bouwwoede!

Sportoase duikt in het rood Geen ondergrondse parking? Meerle helpt Prayon Afvalverwerking in John Lijsenstraat? Kapster Rita stopt na 60 jaar Afscheid van Jos Vorsselmans


Titel Sinds het begin van de coronacrisis, nu bijna 2 jaar geleden, zijn we eraan gewend geraakt dat allerlei specialisten en deskundigen in de toekomst proberen te kijken. En voor elke toekomstversie worden scenario’s bedacht. Wat als dit of dat gebeurt, wat is dan de verstandigste zet? Hoe zit dat dan in ons leven? Binnenkort word ik 70. Ook ik probeer in de toekomst te kijken. Want momenteel gaat alles voorspoedig: we hebben het samen goed. We zijn allebei gezond, hebben een goei pensioen, een eigen afbetaalde woning. We hebben een prima vooruitzicht om nog lang van dit leven te mogen genieten. 70 is al oud, maar het voelt nog goed. Wandelen en fietsen doen we samen, werken is geen probleem, al gaat dit niet meer op hetzelfde tempo als 20 jaar geleden. Zelfs voetballen lukt nog altijd een beetje, in een zaaltje natuurlijk. Bij een groot voetbalveld sta ik aan de kant. Maar hoe lang nog? 5 jaar, 10 jaar of nog langer? Hoe lang kunnen we de tuin nog onderhouden, groentjes kweken, het gras maaien? Hoeveel jaren kunnen we de trap nog op? Wat als het tij keert? En wat is dan de verstandigste zet? We wensen onszelf een goede gezondheid bij elke jaarwisseling en bij elke verjaardag, maar het is niet vanzelfsprekend.

2 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

In de toekomst kijken In ons hoofd begint het te malen. Voor ons met z’n tweeën is het huis aan de grote kant. Zullen we verkopen en kleiner gaan wonen? Maar zo nu en dan is het toch full house met kinderen en kleinkinderen die uit het buitenland komen logeren. Misschien kunnen we gewoon het gelijkvloers herinrichten zodat we beneden kunnen blijven slapen. De architect in ons tekent een nieuwe plattegrond. We dromen een slaapkamer in onze garage. We zoeken inspiratie. Bij ons in de straat maken ze van één huis drie appartementen. Misschien kunnen we dat ook realiseren met ons huis? Met het oog op later zou dit wel een blijvende oplossing zijn wanneer we op de benedenverdieping kunnen blijven wonen. Wat doen we met de grote kelders, de ronde trap? En dan blijft de tuin met al zijn onderhoud nog voor ons liggen… Die tuin dient toch om lekker in het zonnetje een boek te lezen bij een koffietje of een glaasje wijn. Lekker genieten van het kort gemaaid gazonnetje, de onkruidvrije paden en terras, de hagen mooi geschoren. Echt genieten kun je pas wanneer dit allemaal in orde is. “Ik heb geen tijd”, zegt de gepensioneerde, en dat klopt ook in mijn geval. Het stuk grond

achter je huis in orde brengen doe je niet als het om de haverklap regent. Bij mooi weer moet er worden gewerkt. Dat glaasje moet dan maar wachten. Onze achtertuin wordt daarom misschien wel te groot en het onderhoud ervan te arbeidsintensief. Driehonderd vierkante meter met gazon, veel hoge beukenhagen, een moestuin en een kleine serre - niet niks. Twee grote beukenhagen zullen eraan moeten geloven, dat staat vast. Minder gazon zou ook kunnen maar wat kan er anders op die plaatsen? Een bloemenweide, een prieeltje, een veranda of enkele fruitbomen of struiken? Of moeten we het onderhoud gewoonweg uitbesteden? Ach, het is allemaal veel te moeilijk, misschien moeten we professioneel advies vragen voor de tuin en gelijk ook een binnenhuisarchitect aanspreken… Of nee, toch niet, laat het maar, wat een gedoe. We drinken een glas, we pissen een plas en laten alles zoals het was. Maar ’s anderendaags, weer een dag dichter bij de 70, begint het opnieuw te malen. En proberen we toch weer in de toekomst te kijken. (rob)


RUIMTELIJKE ORDENING

Studiebureau Stramien legt bouwontwikkelingen onder de loep

De leefbaarheid van het centrum van Hoogstraten is sterk aangetast HOOGSTRATEN - Het is een nooit eindigend verhaal. Ook nu zijn er de laatste tijd een aantal voorstellen van ontwikkelaars ingediend bij de stad. Omdat de leefbaarheid van Hoogstraten afhangt heel wat factoren, o.a. ook de invulling van de ruimte heeft de stad de hulp ingeroepen van het studiebureau Stramien. Dit ontwerpbureau is gespecialiseerd in architectuur en ruimtegebruik. Zij kreeg van het stadsbestuur de opdracht om de voorstellen op een tweetal sites te bekijken. En dus legde Stramien de site aan de Molen en deze in het centrum onder het vergrootglas. Het resultaat werd ingediend in maart 2021 (we zijn ondertussen zo’n acht maanden verder) en is ook te vinden op de website van de stad.

Analyse

Verdichting

Alvorens de twee afzonderlijke sites te fileren, werpt Stramien eerst een algemene blik op Hoogstraten. “De leefbaarheid van de stad Hoogstraten is momenteel door zijn eigen succes aangetast, het centrum staat sterk onder druk door de hoge verkeersintensiteiten van doorgaand- en bestemmingsverkeer. De publieke ruimte verliest haar functie en aantrekkelijkheid. De betonnering heeft ervoor gezorgd dat stedelijke weefsels aanéén zijn gegroeid zonder leesbare grenzen als primaire structuur.

Stramien is er van overtuigd dat verdichting noodzakelijk is om de open ruimten te vrijwaren maar dit moet gebeuren op een fijnzinnige manier zodanig dat de dorpskernen verstevigd worden en dit toch niet ten koste gaat van de leefbaarheid. Daarom is het studiebureau van oordeel dat niet alle binnengebieden moeten ontwikkeld worden in functie van wonen. Er is in Hoogstraten nood aan meer stadsgroen.

Verder hebben de ontwikkelingen van de nieuwe architectuurvormen geleid tot een schaalbreuk met het bestaand erfgoed en waardevol patrimonium. Al deze negatieve tendensen hebben niet enkel invloed op de open ruimte en het klimaat maar ook op de erfgoedwaarde, persoonlijkheid en het karakter van de stad en zijn omringende dorpen.”

Vermits Hoogstraten de laatste tijd geconfronteerd wordt met een groot aantal projecten die zich toespitsen op nieuwe (woon)ontwikkelingen in de stadskern is het dan ook hoog tijd voor een globale visie op kwalitatieve ontwikkelingen in de stad. Er moet een visie komen op kernversterking in plaats van op kernverdichting. “Niet alle kernen moeten noodzakelijk

groeien om levendig te zijn. De meeste kleinere kernen moeten niet focussen op extra functies en voorzieningen, maar eerder op kwaliteit van de woonomgeving, op sociale samenhang en vitaliteit.”

Herinrichting Voor de Vrijheid is het belangrijk het doorgaand verkeer terug te dringen en te streven naar een kwaliteitsvolle herinrichting. De focus moet ook liggen op het randparkeren in plaats van op het parkeren in het centrum. Om de Vrijheid in ere te herstellen zou men ze ook autovrij kunnen maken en zoeken naar nieuwe vormen van mobiliteit.

Randparkeren in plaats van in het centrum Het langparkeren in de Vrijheid zou moeten verdwijnen ten voordele van de plaatselijke handelaars. Voor langere tijd parkeren zou moeten kunnen op geclusterde parkeerterreinen buiten het centrum of op strategisch gekozen locaties.

Erfgoed De studie wijst er op dat de waarde van historische gebouwen in het algemeen onderschat wordt. Zo zijn er in het verleden te laat beslissingen genomen voor het behoud ervan. Een deel ervan is zelfs al verloren gegaan, ofwel verdwenen of slecht verbouwd. Stramien wijst er ook op dat het niet enkel gaat over gebouwen die opgenomen zijn in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, maar ook over andere gebouwen die het dorpskarakter bepalen.

Welk nieuw verhaal de projectontwikkelaar hier op de hoek van de Molenstraat wil schrijven is nog niet duidelijk. Stramien opteert in ieder geval voor een groene corridor om verdere lintbebouwing tegen te gaan.

Stramien maakte in 2014 al eens een gedetailleerde studie ‘Erfgoed en ontwikkeling’ in opdracht van de stad Hoogstraten. Deze studie bevatte een eerste bouwkundige toekomstDECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 3


Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A

Eigen fabricage

Maatwerk VERNIEU WD WEBSIT E E

Productie en plaatsen van houten vloeren - Interieurprojecten op maat www.martensvloeren.be Groot Eyssel 39a - Meerle - T. 03 315 84 32 - GSM 0478 36 74 88

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be JE VIND T BIJ ONS DE BEST E MERKEN

OPENINGSTIJDEN ma 10.00-18.00 u di 10.00-17.00 u wo 10.00-18.00 u do 10.00-18.00 u vr 10.00-18.00 u za 10.00-12.00 u zo gesloten

www.macryan.be

4 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


RUIMTELIJKE ORDENING visie op het vlak van erfgoed, landschap en mobiliteit voor de kernen van Hoogstraten, Minderhout en Wortel. De visie was ook aangevuld met een specifieke visie voor het handelscentrum van Hoogstraten. Ook heel concreet was er een plan waar meergezinswoningen in de toekomst werden toegelaten en waar niet. Maar nu concreet naar de twee sites waar momenteel de druk sterk toeneemt.

Site De Molen De site De Molen is de zone tussen de Minderhoutsestraat, de Van Aertselaerstraat en de Molenstraat. In deze zone lopen verschillende aanvragen voor ontwikkeling en verkaveling. Vanaf de hoek van de Molenstraat, de vroegere woning van de familie Jansen, tot en met de vroegere winkel van Loos-Brosens heeft Immo Noord concrete plannen. Gans deze zone is bestemd voor bewoning (25 woningen per hectare) en aan wonen-verwante voorzieningen. Aan de overzijde van de Van Aertselaerstraat bevindt zich de stelplaats van De Lijn. Op termijn zal deze plaats vrijkomen vermits De Lijn denkt aan een herlocalisatie. De bestemming van deze grond zal ook bewoning moeten zijn. Voor een perceel in de Minderhoutsestraat op de hoek van het voetpad naar de Venhoefwijk loopt een aanvraag voor een verkaveling van vier woningen. Deze aanvraag is in beroep vergund. Verderop tegenover de Venhoef en op het weiland achter de hoven van de woningen aan de Van Aertselaerstraat is een aan-

De leefbaarheid van het centrum staat op velerlei vlakken onder druk, zeker ook door de toenemende verkeersdrukte. Stramien pleit voor een herinrichting van de Vrijheid met meer gewicht voor de zwakke weggebruiker. vraag voor ontwikkeling voor sociale woningen. Op de hoek van Diana’s feestcafé is er aanvraag van afbraak en herontwikkeling van de volledige hoek. Er is dus heel wat druk in de omgeving van de Salm-Salmmolen, zowel op bebouwde als onbebouwde percelen.

Waardevol Binnen dit gebied zijn een aantal waardevolle en beschermde elementen. Zo zijn er twee percelen aangeduid als biologisch waardevol, een voormalig bosje in de Minderhoutsestraat dat intussen gekapt is voor een verkaveling van 4 woningen en een bosje in de Molenstraat. De Salm-Salm windmolen is een beschermd monument en heel wat huizen zijn opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. Dat zijn o.a. Villa De Ruyter, Café-feestzaal De Wachtzaal, de art-décowoning van wijlen dokter Bastiaens, het Molenaarshuis, de voormalige Leerlooierij en een aantal arbeiderswoningen.

Visie

Lang parkeren in de Vrijheid zou moeten verdwijnen en verplaatst worden naar parkings buiten het centrum of naar strategisch gekozen locaties.

Voor Stramien is het belangrijk de aaneengesloten bebouwing tussen Hoogstraten en Minderhout tegen te gaan. Zij opteert om een groene corridor te creëren of te behouden en de toenemende vraag naar appartementsbouw tegen te gaan. In dit deel, als overgang van Hoogstraten naar het centrum van Minderhout is het niet gewenst om appartementen toe te laten en meer mensen ver van alles te laten wonen.

De focus moet blijven op het behoud van ééngezinswoningen zoals o.a. de bestaande arbeiderswoningen die verwijzen naar het verleden. Nieuwe bebouwing moet rekening houden met de bestaande bouwhoogte van maximaal twee bouwlagen met schuin dak.

Groene poort Stramien opteert om ter hoogste van ‘de Statie’, zoals Hoogstratenaren altijd de noordelijke kant van het dorp noemden, een groene poort te creëren. De nieuwe verkaveling op de hoek van de Molenstraat en de Van Aertselaerstraat zou ingericht moeten worden met heel veel groen en water en verspreide woonvolumes. Deze woonblokken zouden op een brede afstand van beide straten gebouwd moeten worden. Op die manier kan een parksfeer gecreëerd worden. Er zouden twee of drie blokken met appartementen kunnen komen van maximaal 4 bouwlagen en een aantal gewone zogenaamde grondgebonden woningen van twee verdiepingen en een zadeldak. Parkeren gebeurt ondergronds collectief, zoveel mogelijk onder de gebouwen om kwalitatief groen te kunnen garanderen rondom de bebouwing.

Vrije obstakelzone rond de molen Er zou een duidelijke connectie met de molen moeten ontstaan als belangrijk onderdeel van het geheel. De dienst erfgoed vraagt een 100 meter vrije obstakelzone rond de molen om het toekomstig gebruik van de windmolen en DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 5


RUIMTELIJKE ORDENING het zicht er op te verzekeren.

volwaardig nieuw groen buurtpark te introduceren, en de bestaande woonvolumes op te trekken en anders te oriënteren. De zone kan dan autoluw worden ingericht en deel uitmaken van een autovrije zone en plein aan de tramstatie.

M OL EN S

TR AA T

Stramien stelt voor om de Molenstraat te verlengen en aan de overzijde van de Van Aertselaerstraat door te trekken naast de huidige stelplaats van De Lijn tot aan de Minderhou-

sestraat. Dit biedt de mogelijkheid om ook aan deze zijde een groene buffer te creëren rond de villa De Ruyter. De andere verbinding met de Minderhoutsestraat aan café Diane zou dan kunnen wegvallen wat dan weer een mogelijkheid biedt om hier ook een

STELPLAATS DE LIJN

MINDERHO

VA N

AE

RT SE

LA

ER

ST R

AA T

T UTSESTRAA WA CHT ZAA L

VA N

AE R PL TSE EIN LA ER -

De site Molen zoals ze gezien wordt door het studiebureau Stramien. Bovenaan zie je de huidige situatie met de stelplaats van De Lijn en aan de overzijde van de Van Aertselaerstraat het weiland met op de hoek van de Molenstraat de woning van de familie Jansen.

M OL EN S

TR AA T

Onderaan de invulling van Stramien. De Molenstraat wordt doorgetrokken en langs beide zijden van de Van Aertselaarstraat komt een groen plein met aan de westkant een vrijstaande villa De Ruyter. De stelplaats van De Lijn krijgt een nieuwe invulling met woningen die een aansluiting vinden met nieuwbouw achter de woningen in de Van Aertselaerstraat, waarvan een deel aansluit aan de Venhoefwijk.

VA N

M

MINDERHO

E OL

TR NS

T AA

AE

RT SE

LA

ER

ST R

AA T

T UTSESTRAA WA CHT ZAA L

VA N

6 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

AE R PL TSE EIN LA ER -


RUIMTELIJKE ORDENING

VR

AL FR ED OS TS TR AA T

V GRA

N LAA E TH B A S LI IN E

BU RG

. J.

VA N

AP ER EN ST RA

IJH E

ID

AT

Het Centrum met het nieuwe Gravin Elisabethplein krijgt op de zijwanden een hogere bebouwing maar aan de kant van de Vrijheid mag dit niet hoger zijn dan de daar geldende bouwlagen, uit respect voor het waardevol erfgoed in deze straat. Stramien houdt rekening met een mogelijk verdwijnen of inkrimping van het huidige postkantoor. Hierdoor zou mettertijd een nieuwe woonvolume kunnen ontstaan waardoor het plein groter wordt en helemaal omsloten is door bebouwing.

Venhoef De woningen aan het binnengebied van de Venhoef en achter de Van Aertselaerstraat zouden per zes aaneengesloten gebouwd worden en langs achter ook bereikbaar zijn. Zij mogen niet hoger zijn dan twee bouwlagen plus een zolderverdieping onder het zadeldak Op regelmatige afstand wordt een doorsteek voorzien naar de ontsluiting voor voetgangers (1,5 m) langsheen de achterzijde van de percelen. Ook zou deze ontsluiting kunnen doorgetrokken worden naar de woningen die gebouwd worden op de achterliggende gronden ter hoogte van ’t Klavertje Vier, waar nu heel wat magazijnen staan, en deze waar nu de stelplaats van de bussen is. Hier zou ook een mogelijke parkeerruimte voor een 15-tal auto’s kunnen ingelast worden. Al deze huizen mogen niet hoger zijn dan twee bouwlagen en een zadeldak.

Opwaarderen De waardevolle gebouwen in dit gebied moeten behouden blijven en opgewaardeerd worden. Samen met de watermolen en het agrarisch gebied achteraan ziet Stramien hier een toeristische trekpleister in. Zo denkt men ook aan het terug openmaken van de molensloot, wat interessant is voor wa-

terbeheersing en buffering van het hemelwater uit de aangrenzende straten maar ook voor het attractieve element. Voor de herbestemming van villa De Ruyter wordt er gedacht aan mogelijke (al dan niet openbare) functies zoals collectief wonen, zorgwonen, horeca, kantoren, of een toeristische invulling.

Centrum Het centrum van Hoogstraten is het laatste jaar niet uit de media geweest, vooral door de plannen van de stad zelf. Zo is er het toekomstig cultuurhuis op de gronden van de vroeger parochiezaal Pax, en de plannen voor een mogelijke ondergrondse parking en een openbaar plein in de Gravin Elisabethlaan. Stramien tastte de mogelijkheden af van de omgeving van de Gravin Elisabethlaan, de Vrijheid en de omgeving van de Sint Katharinakerk. De studie gaat uit van de bestaande toestand en kijkt ook naar de plannen die het stadsbestuur heeft.

Attractiever Stramien pleit ervoor zowel de oostelijke als de westelijke kant van de Vrijheid attractiever te maken omdat ze een belangrijke rol spelen in centrumfuncties zoals cultuur, park, parking, enz. Zij vormen als het ware een strik

waar de omgeving van de Sint Katharinakerk de schakel is. Daarbij is een goede oversteekbaarheid tussen de beide zijden voor voetgangers en fietsers essentieel. Als de Vrijheid heraangelegd wordt, moet er geopteerd worden voor een verkeersplateau ‘waar de Sint-Katharinakerk en het gemeentehuis op staan te pronken’. De twee zijden van de Vrijheid vormen een culturele as met aan beide uiteinden een park : het Gravin Elisabethplein enerzijds en het park vlakbij het kerkhof anderzijds. Gans het centrum bevat tal van waardevolle en beschermde elementen, gaande van de lindenbomen, de kerk, het historisch stadhuis tot tal van geklasseerde huizen en waardevolle gebouwen die opgenomen zijn in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Maar door tal van bouwontwikkelingen is er momenteel een grote druk op de volledige Vrijheid.

Verbouwingen verdringen het waardevol beschermd en onbeschermd erfgoed “Nieuwe architectuurvormen, woonontwikkelingen en verbouwingen verdringen het waardevol beschermd én onbeschermd erfgoed.” DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 7


RUIMTELIJKE ORDENING Aan de westkant van de Vrijheid zijn er recent verscheidene toekomstplannen en bouwaanvragen ingediend terwijl aan de overzijde het cultuurcentrum in ontwikkeling is.

Knelpunten Volgens de studie kampt deze omgeving met tal van knelpunten, waardoor de leefbaarheid van het centrum in gevaar komt. Te veel doorgaand verkeer, te veel verspreide parkeerplaatsen, erfgoed dat onder druk komt, grotere contrasten in het straatbeeld, voorstellen tot 9 bouwlagen, eenzijdig aanbod van appartementen, hoog oplopende prijzen, enz. Maar toch biedt deze zone ook heel wat opportuniteiten waarbij de Sint-Katharinakerk en tal van beschermde monumenten en panden toe bijdragen naast de aaneengesloten bebouwing met 2 à 3 bouwlagen, een grote verscheidenheid aan herenhuizen, winkels en ambachtshuizen, de concentratie van publieke functies en de Vrijheid als groene boulevard.

Visie Vanuit deze vaststellingen en een analyse van de bestaande toestand werkte Stramien een visie uit voor het centrum van de stad. Er moet ingezet worden op het versterken van het publiek domein en de attractiepolen, en vooral op de oost-westelijke culturele as. Deze moet volledig verkeersvrij ingericht worden en de zwakke weggebruiker moet hier alle ruimte krijgen. Er moeten een aantal levendige elementen ingebouwd worden op plekken waar nu blinde gevels of onaangename achterkanten van gebouwen zijn. Als voorbeeld wordt de zijgevel van het Kruidvat ingeruild voor een nieuwbouwpro-

ject met andere functies zoals restaurant, café of een handelsfunctie, grenzend aan het openbaar domein en met een prachtig zicht op de Sint-Katharinakerk. De Vrijheid moet een zone blijven voor wonen, handel, horeca, en diensten zonder schaalvergroting in de historische kern. Een woongebied met culturele waarde.

Op formaat van een klein stadje De gebouwen moeten op formaat van een klein stadje gehouden worden met een bouwhoogte van 2 à 3 bouwlagen zonder extra verdieping of grote dakkapellen. Het beeld van vandaag mag niet aangetast worden door grootschalige appartementsbouw zoals in alle dorpen en steden tegenwoordig gebeurt. Ondanks het grote aantal beschermde monumenten en gebouwen zijn er al delen van de Vrijheid gewijzigd en afgebroken. Door de individuele bouwinitiatieven is het straatbeeld sterk verstoord. Stramien houdt daarom een sterk pleidooi om de hoeken en straatgevels langs de Vrijheid kleinschalig te behouden. De hoeken hebben namelijk een grote impact op de aantrekkelijkheid van de aangrenzend straten en de Vrijheid.

Een groen plein Stramien is helemaal gewonnen voor de aanleg van een ruimer verkeersvrij ‘Gravin Elisabethplein’ met een maximale inzet op ontharding en vergroening. Een soort klimaatplein. Het voorste gedeelte langs de kant van de Vrijheid wordt een ontmoetingsplein met meer verharding. De huizen rond het

plein mogen wel groter uitgebouwd worden, maar wel met een goede overgang naar de huizen van de Vrijheid. De studie gaat er van uit dat de ondergrondse parking vast staat. Dit was voor het stadsbestuur wel zo op het moment van de opmaak van de studie. Momenteel is deze parking on hold gezet en bekijkt het stadsbestuur een andere mogelijkheid van een viertal kleinere parkings. Hierover meer in de rubriek “stadhuis”. In de studie gaat men uit van een parking die deels ook onder de gebouwen loopt met 140 publieke parkeerplaatsen en een 100tal voor de bewoners van de aangrenzende woningen.

Tram Op de hoek van de Vrijheid en de Gravin Elisabethlaan bevindt zich het voormalige hotel/restaurant De Tam. Hier zijn in het verleden al meerdere plannen gemaakt door projectontwikkelaars in combinatie met de aangrenzende percelen. Momenteel leven er voorstellen om de bebouwing af te breken en te vervangen door een hoog woonblok tot meer dan 5 bouwlagen voor commerciële ruimte, kantoren en wonen. De Vrijheid wordt echter gekenmerkt door zijn kleinschaligheid en waardevol erfgoed, de bestaande woningen hebben max. twee bouwlagen met een hellend dak. Stramien vindt het belangrijk om het homogeen geheel van kleinschalige straatgevels en hoeken te bewaren. Een hoogbouw zou dus in concurrentie gaan met het erfgoed patrimonium. Nieuwe ontwikkelingen mogen het bestaande niet overschaduwen, vindt het studiebureau. Het onbebouwde stuk verder in de straat, voorbij het restaurant, zou verder volgebouwd kunnen worden tot tegen de blinde gevel van het appartementsgebouw. Stramien opteert er uitdrukkelijk voor om levendige functies in te brengen in de gevels langs de kant van het plein, zoals openbare functies, commerciële ruimten, horeca, enz.

Roma Ook voor de andere zijde van de Gravin Elisabethlaan gelden dezelfde inzichten als bij de Tram. Nieuwe ontwikkelingen mogen het bestaande uitzicht van de Vrijheid niet overschaduwen of aantasten.

Er zijn de laatste jaren al verscheidene plannen gepasseerd voor een nieuwbouw van hotelrestaurant De Tram en enkele aanpalende woningen.

8 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

De kant van café en frituur Roma kunnen we opnieuw opdelen in een aantal delen: de bestaande kleinschalige bebouwing langs de Vrijheid, de bestaande feestzaal ‘de Cirq’ langs de Gravin Elisabethlaan, en de aaneengesloten bebouwde wand met woningen en handelszaken op het gelijkvloers en de hoek met de Burgemeester van Aperenstraat.


RUIMTELIJKE ORDENING In de visie van Stramien moet de feestzaal ‘ de Cirq’ behouden blijven. De andere bebouwing aan die zijde kan vervangen worden door nieuwe en hogere type van bewoning maar de overgang naar de Vrijheid moet bescheiden blijven en zijn bestaande hoogte behouden. Op de hoek van de Burgemeester Van Aperenstraat mogen de gebouwen evenwel oplopen tot maximaal vier bouwlagen.

nieuwbouw pleit zij ervoor dat het gebouw op een goede manier aansluit bij het kader van de omliggende straten.

Culturele hub De zone achter en rond de Sint-Katharinakerk ligt er momenteel ongebruikt bij maar heeft volgens Stramien de potentie om de nieuwe culturele hub te worden in het centrum van Hoogstraten. Het nieuw gemeenschapscentrum kan het culturele hart worden en staat via de kerktuin in relatie met de Vrijheid.

Post Achteraan zou men het plein eventueel kunnen vergroten indien het postkantoor zou verkleinen of op termijn zou verhuizen. Het terrein van de post is immers vrij groot. Een denkoefening over een andere invulling brengt Stramien bij een nieuw gebouw met gemeenschapsvoorzieningen zoals zorgwonen, assistentiewoningen, enz. Op die manier wordt gans het plein omsloten door bebouwing.

Stramien wenst hierover een aantal richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen mee te geven. Dit moet een autovrije zone worden door een knip van de Dokter Versmissenstraat en de groene zone rond de kerk moet opgewaardeerd worden. Het cultuurcentrum met haar verschillende functies moet verbonden worden met een stedelijk plein.

Het hoekhuis aan de Alfred Oststraat in een laatmodernistische jaren 60’ architectuur is enkele jaren geleden verkocht en er zijn plannen om deze woning af te breken en te vervangen door meergezinswoningen van 2 en 3 bouwlagen hoog, ondanks de architecturale waarde. Voor Stramien is het behoud gewenst maar indien het toch vervangen wordt door

Het publiek domein zal dan bestaan uit een actief verhard plein, een kerktuin en een stadsparkje. Dit plein zal meer verhard zijn dan aan de overzijde van de Vrijheid om hier activiteiten zoals markten, evenementen, enz te kunnen laten doorgaan. Door de beperkte bewoning zal de hinder van de activiteiten miniem zijn en zullen de kerktuin en het stads-

parkje achter het cultuurcentrum de ideale locatie zijn om tot rust te komen.

Werk Er bestaat geen twijfel over dat Hoogstraten voor een hele uitdaging staat. En die uitdaging is groot en complex. Hoe verzoen je de toenemende vraag naar woningen met de problematiek van mobiliteit en verkeersveiligheid? Hoe bescherm je de open ruimte? Hoe bevorder je de levenskwaliteit in Hoogstraten en vrijwaar je de identiteit voor de huidige en de toekomstige generaties? Een stadje met smaak moet ook buiten de talrijke restaurants te proeven zijn. Er zal dus zorgvuldig en doordacht moeten omgesprongen worden met de beschikbare ruimte en met respect voor al het waardevolle dat Hoogstraten te bieden heeft. De druk van ontwikkelaars wordt met de dag groter, de verantwoordelijkheid van onze beleidsmakers evenwel niet minder. De geschiedenis zal over hen oordelen, en hopelijk is dit in een positief rapport. Om daar voor te zorgen, mag een studie als deze niet ongebruikt in de lade verdwijnen, toch?! (jh)

een sk

DE WERELD VAN

O h, k

. . . n ji ke

h c o om t

... wat ik in mijn dromen vind DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 9


VAN HEMELEN

BVBA

N NNEEN E E G K G K N E IIN TE EEIIDD --CCAADD T L L P P D D OO NNDD ORRKKSS 33 O O V V AA WO atteenn LIIDDW L O sttrra O S S ooggs Hoo TTee H

VAN HEMELEN

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

Wij geven

Duur van de opleiding is steeds 10 x 1 avond/week Start AVOND Basistraining SolidWorks: 17 januari 2022 Start AVOND Vervolgtraining SolidWorks: 25 januari 2022

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 10 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

training

Ochtend- avond- of opleidingen op maat, in onze kantoren, of op locatie.

T ra

g@ inin

3DC

orks adw

.be


VA N U I T H E T S TA D H U I S Hoe vangt Hoogstraten het verlies op?

Bij Sportoase staat het water aan de lippen HOOGSTRATEN - Sportoase Stede Akkers zit in slechte papieren en vraagt de stad om financiële tussenkomst. Het verlies loopt dit jaar op tot meer dan 400.000 euro. Intussen verdwijnt de Sociale Woonmaatschappij De Ark uit Hoogstraten en vindt een voorstel om nieuwe huishoudtoestellen te verhuren aan kansarme gezinnen geen meerderheid in de gemeenteraad. De gemeenteraad van 25 oktober werd ook een beetje een historische zitting , niet zozeer omwille van de inhoud van de agenda of hoog oplopende discussies, wel omwille van de locatie. Sinds lang keert de raad terug naar het historisch stadhuis waar de raadszaal op de bovenste verdieping volledig gerenoveerd werd en uitgerust met moderne communicatiemateriaal. Voortaan wordt dit terug de plek voor de gemeenteraden, maar ook voor ontvangsten, huwelijken, recepties, enz. De raadsleden zitten er dichter bij elkaar, wat op zich al een rustgevend effect bleek te hebben, er kan digitaal gestemd worden en twee grote schermen geven de resultaten weer. Ondanks enkele kinderziektes, zoals het mislukken van de digitale opname, is de stad klaar voor raadszittingen, de 21-ste eeuw waardig. En daar mocht na afloop gerust een drankje bij.

Sociale huisvesting Hoogstraten zal toetreden tot een eengemaakte woonmaatschappij. Op dit ogenblik opereren er in Hoogstraten nog twee sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit zijn De Ark met haar hoofdzetel in Kazerne Blairon in Turnhout en de SHM De Noorderkempen met als hoofdzetel in Merksplas.

Woonmaatschappij De Vlaamse overheid besliste dat er vanaf 1 januari 2023 in elke gemeente slechts één woonmaatschappij meer mag zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Deze woonmaatschappij mag evenwel over verschillende gemeenten lopen.

woningen op de private huurmarkt om deze te onderverhuren aan kandidaat-huurders op haar wachtlijst. Toewijzen doet het SVK op basis van een puntensysteem. Door als organisatie zekerheden te garanderen aan eigenaars, kan het SVK woonzekerheid bieden aan maatschappelijk kwetsbare groepen.

Doel De Noorderkempen wordt een woonmaatschappij Hoogstraten heeft er nu eenparig voor gekozen om samen met Arendonk, Merksplas, Rijkevorsel en Ravels te kiezen voor één en dezelfde woonmaatschappij. De huidige SHM De Noorderkempen zal omgevormd worden tot een woonmaatschappij. De gemeente Beerse zal hier niet meer bij zijn maar sluit aan bij de gemeenten rond Turnhout. Ook het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen wordt mee in het gezamenlijk bad getrokken. SVK Noorderkempen vzw huurt

De hervorming heeft tot doel efficiënter en transparanter te kunnen werken op de sociale woonmarkt en de dienstverlening te verbeteren. Het werkingsgebied wordt kleiner en dus overzichtelijker zodat de samenwerking met de betrokken gemeenten hierdoor versterkt kan worden. De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale woningen binnen het gebied. Voor de bestaande huurders wijzigt er niets. De unieke formule van erfpacht, onder meer in Merksplas-Kolonie en binnenkort in Meer, zal ook behouden blijven in de woonmaatschappij. Voor Hoogstraten en Ravels betekent dit dat de huurwoningen van De Ark zullen overgenomen worden door de nieuwe woonmaatschappij. De bewoners zullen hier

Hoogstraten kent De Ark vooral van de sociale woonwijk Venhoef en het Hoefijzer, samen goed voor 148 sociale woningen, huizen en appartementen. De Noorderkempen beheert 135 woningen, waarvan huizen, appartementen en studio’s verspreid over alle deeldorpen in Hoogstraten. De grootste locatie is deze van de Mouterij, waar 71 wooneenheden van deze maatschappij gelegen zijn. Het werkgebied van De Ark strekt zich momenteel nog uit van Baarle-Hertog tot in Dessel en omvat 11 gemeenten. De Noorderkempen is actief in een zestal gemeenten waarbij buiten Hoogstraten ook Merksplas, Rijkevorsel, Ravels, Beerse en Arendonk betrokken zijn.

In de vernieuwde raadszaal van het historisch stadhuis zitten de raadsleden en het publiek dicht bij elkaar. DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 11


VA N U I T H E T S TA D H U I S tijdig van op de hoogte gebracht worden.

In het rood Het loopt financieel niet goed bij Sportoase Stede Akkers Hoogstraten. En daar is corona uiteraard voor een groot stuk mee voor verantwoordelijk. Voor 2020 werd er een verlies gemaakt van 55.000 euro en hiervoor klopte Sportoase aan bij de stad. Het bestuur heeft dit verlies bijgepast. Voor 2021 wordt er evenwel een verlies geschat van 435.634 euro en ook nu staat Sportoase terug aan de deur van het stadsbestuur. “Wat doet het stadsbestuur hiermee?” vroeg raadslid Fons Jacobs op het einde van de gemeenteraad bij de mondelinge vragen. Schepen van Sport Arnold Wittenberg lichtte de problematiek toe.

Voor 2021 is er een verlies van 435.634 euro Covid-19 heeft heel wat roet in het maatschappelijk leven gegooid. Ook sportactiviteiten hebben er onder geleden en dat is duidelijk te zien aan de cijfers van Sportoase Stede Akkers. Zij werd in 2020 verplicht 5 maanden te sluiten en daarnaast onderworpen aan strikte regels qua hygiëne en een capaciteitsbeperking. Ook het schoolzwemmen werd flink teruggeschroefd. De cijfers van de bezoekersaantallen liegen er niet om. In 2019 telde het zwembad en de fitness 227.433 bezoekers. In 2020 liep dit terug tot 127.201. Terugvallende inkomsten dus, maar ondertussen blijven de kosten zoals afschrijvingen en personeelskosten. Het leidde uiteindelijk tot een verliescijfer van 56.146,54 euro na belastingen. Oorspronkelijk werd het verlies geschat op 112.184 euro maar o.m. een voorwaardelijke schuldkwijtschelding bracht het terug tot hoger genoemd bedrag.

Structureel Toch is er meer aan de hand. Sportoase heeft bij het begin een budgetplan opgemaakt met te verwachten inkomsten en uitgaven. Deze blijken evenwel niet te kloppen met de reële cijfers. Na de eerste twee jaar is men er niet in geslaagd de gebudgetteerde omzetten te halen. Er zijn minder schoolzwemmers dan gepland maar ook minder particuliere zwemmers. Ook zijn de inkomsten uit de andere activiteiten dan het zwemmen onder de verwachtingen. Dit wijt men aan een minder gebruik van de

12 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

De sociale woonwijk aan de Mouterijstraat is het grootste project van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen in Hoogstraten. Zij verhuurt hier 71 woningen. polyvalente zaal, evenals aan een kleiner aantal fitnessleden dan verwacht. Vanaf het derde jaar heeft men de kosten kunnen terugdringen tot onder het niveau van wat oorspronkelijk geraamd was mede door inspanningen van de groep Sportoase. Voor 2019 verwachtte men een positief saldo van 64.862 euro - waar de realiteit een negatief saldo gaf van 90.657 euro. Vorig jaar 2020 werd in de oorspronkelijke budgetplanning een positief saldo geraamd van 93.811 euro maar dit draaide uit in een reëel verliescijfer van 56.147 euro. Er is dus meer aan de hand dan enkel de negatieve invloed van het corona-virus.

Meer verlies Voor 2021 verwacht Sportoase Stede Akkers een verlies van 435.634 euro. Bij de omzet wordt rekening gehouden met de sluiting van de fitness, capaciteitsbeperkingen en beperkte opening. Er wordt hier nog geen rekening gehouden met mogelijke of nog te verwachten steunmaatregelen van de overheid. Qua kosten beklemtoont Sportoase dat zij “alle afspraken met betrekking van het hypothecair krediet en dergelijke” zal blijven nakomen. Het negatief resultaat voor 2021 is dus vooral te vinden in de omzet die onder de verwachtingen blijft en dat laat zich uiteraard voelen aan de kassa. De omzet in 2021 (859.218 euro) stijgt wel licht tegenover 2020 (610.910 euro) maar de personeelskosten gaan ook flink omhoog (717.172 euro tegenover 485.602 euro in 2020).

Sportoase denkt er aan om een aantal tarieven aan te passen om haar financies op te krikken. Voor de gewone zwemmer wordt gedacht aan een prijsverhoging van 0,5 euro per zwembeurt. Voor een enkel ticket voor een volwassene uit Hoogstraten zou dit voortaan op 5.90 euro komen. Zwemmers van buiten de gemeente zouden dan 7 euro betalen. De andere zwemtarieven volgen dezelfde trend. De prijs voor groepslessen wordt verhoogd met 1 euro per zwembeurt. De prijzen van het schoolzwemmen en het zwemmen in clubverband worden niet verhoogd.

Steun Sportoase vroeg de stad op 23 september 2021 een éénmalige steun van 55.991 euro wegens “onvoorziene situatie en tijdelijke sluiting”. Het college beslsite op 30 september hierop in te gaan en de gevraagde steun te betalen vanuit de corona-bijdragen van de overheid. In het contract dat de stad indertijd aangegaan heeft voor de bouw van het zwembad, het zogenaamde DBFMO-contract, staat overigens vermeld dat de stad eventuele tekorten zou bijpassen. De stad bouwt evenwel een aantal voorwaarden in voor deze financiële ondersteuning. Schepen van Sport Arnold Wittenberg laat weten dat er voorlopig nog geen beslissingen getroffen zijn, maar dat de stad wel denkt aan structurele maatregelen ten voordele van de eigen bevolking. De stad is immers nooit voorstander geweest van het optrekken van de toegangsprijzen.


VA N U I T H E T S TA D H U I S Argusogen Raadslid Fons Jacobs van Anders bekijkt deze zaak met argusogen en stelt zich de vraag of Sportoase Stede Akkers binnenkort ook het tekort van 2021 (435.634 euro) aan de stad zal presenteren. “De opeenvolgende slechte cijfers van Sportoase sinds de opstart, hebben immers tot de nodige financiële krapte geleid. Sportoase behaalde nooit het aantal bezoekers dat ze ons van bij de opstart beloofde. Sportoase zelf, samen met aandeelhouder Van Roey, trachtte op verschillende manieren het tij te doen keren (overname aandelen, schrappen in de kosten, …) maar het is nu wel duidelijk geworden dan aan de uitgavenzijde geen mogelijkheden meer te vinden zijn, en dat men nu begint te kijken naar de opbrengstenkant.” Jacobs vervolgt: “Sportoase deed hiervoor aan de stad al verschillende voorstellen om de opbrengsten te verhogen, maar tot nu toe wilde de stad daar niet op ingaan omdat men van oordeel was dat de gebruikers het gelag niet dienden te betalen. Op dit moment besliste het college om te streven naar een structurele oplossing, waarbij op korte termijn de stad het verlies van het boekjaar 2020 gaat ten laste nemen (de 55.991 euro), maar dat ze nadien de DBFMO-overeenkomst wil openbre-

ken door bijkomende voorwaarden inzake het gebruik van het zwembad af te dwingen. In ruil zou wel de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding die de stad dient te betalen (voor 2021 is dat 1.246.420 euro) nog verhogen.” Hij vraagt volledige duidelijkheid in dit dossier zodanig dat men weet waar Hoogstraten de volgende 25 jaar staat inzake het zwembad.

Oplossing Het college ging akkoord om het verlies van 2020 op te vangen in ruil voor structurele maatregelen en het wijzigen van de oorspronkelijke overeenkomst, vooral dan wat betreft de procedure waarbij de stad moet inspringen bij verlies. De beschikbaarheidsvergoeding (huur voor het gebruik) zou kunnen opgetrokken worden onder bepaalde voorwaarden zoals meer banen voor vrije zwemmers, een minimum aantal zwemmers per baan, het opstarten van een zwemschool door een vereniging en voorrang aan Hoogstraatse clubs. Schepen Arnold Wittenberg deelt de raadsleden mee dat er een eerste evaluatiegesprek is geweest met de gebruikers en dat er kortelings zal gesproken worden met Sportoase voor een structurele oplossing. Daarna wordt heel dit dossier aan de sportraad voorgelegd.

Maar momenteel is er dus nog geen zekerheid over de maatregelen die uit de bus zullen komen.

Prijskaartje Koken kost geld, zegt men, maar ook aan zwemmen hangt duidelijk een prijskaartje. Hoogstraten gaf een waarborg van 15 miljoen euro voor de realisatie van het multifunctioneel sportcentrum en betaalt jaarlijks een bedrag van 1.246.420 euro voor het gebruik van het zwembad en bijhorende sportinfrastructuur. De Vlaamse Overheid komt hiervoor jaarlijks tussen voor een bedrag van 360.000 euro. Naast de contractuele waarborg voor de bouw van het zwemcomplex (nog 14,5 miljoen euro op einde 2020) besliste de toenmalige meerderheid van CD&V en N-VA in 2013 om gedurende 8 jaar 3 miljoen euro in pand te geven aan de bank die de lening verstrekte aan Sportoase Stedeakkers NV. De toenmalige oppositiepartijen Hoogstraten Leeft en Anders dienden hiertegen een klacht in bij de gouverneur. Volgens de oppositie was er voordien altijd sprake geweest van een deposito en werd de gemeenteraad hierdoor misleid. “Bij een in-

De Venhoef is een project van De Ark maar valt binnenkort onder de nieuwe woonmaatschappij die uit de Noorderkempen zal ontstaan. DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 13


VA N U I T H E T S TA D H U I S pandgeving zijn de risico’s voor de pandgever (de stad Hoogstraten) veel groter en de rechten van de pandnemer (de bank) veel uitgebreider dan bij een deposito. De bank kan het in pand gegeven geld gewoon aanwenden als er tijdens de bouwperiode of de beginfase van de uitbating iets fout loopt of wanneer de bouwer/uitbater, in dit geval Sportoase Hoogstraten nv, in gebreke blijft met de betalingen. Bij een deposito blijft het geld volle eigendom van de stad, de bank moet het na de overeengekomen termijn gewoon voor de volle 100 % terug geven. De stad geeft 3 miljoen euro in pand, zonder dat ze enige invloed heeft op het gebruik. Want bouw en uitbating zijn in handen van Sportoase Hoogstraten nv.” Tot zover de beide oppositiepartijen in 2013.

Afwachten Dat er structurele maatregelen nodig zijn om de uitbating van Sportoase Stede Akkers vlot te trekken, blijkt ook uit de laatste bij de Nationale Bank neergelegde jaarrekening. Sportoase Stede Akkers is immers een aparte NV, destijds opgericht voor de uitbating van het zwemcomplex in Hoogstraten met een kapitaal van 1.000.000 euro, (kapitaal dat per einde 2020 maar voor de helft volstort was). Uit de jaarrekening blijkt eveneens dat het eigen vermogen van de vennootschap geslonken is tot 100.000 euro per einde 2020. Het totaal van de schulden bedraagt wel meer dan 14,5 miljoen euro, maar die zijn grotendeels gewaarborgd door een overheidsinstelling (i.c. de gemeente). Momenteel nog geruststellend is dat de aandeelhouders (Sportoase NV) een ‘comfortletter’ geleverd hebben, waarbij zij beloven om

Bij de ondertekening van het contract voor de bouw van het multifunctioneel sportcomplex Sportoase Stede Akkers waren de verwachtingen hoog gespannen. de continuïteit van de onderneming te waarborgen tot minstens de goedkeuring van de jaarrekening per einde 2021. Zo staat in het verslag van de bedrijfsrevisor bij de jaarrekening. Want het is wel duidelijk dat de balans van de onderneming het begrote verlies voor 2021 eigenlijk niet zo maar kan dragen zonder tussenkomst van de aandeelhouders. Om het schip op koers te houden zijn er ook op financieel vlak structurele maateregelen nodig. Gelet op het afgegeven pand van 3 miljoen euro en vooral met het oog op de continuïteit van het zwemcomplex - dat niet meer uit het Hoogstraatse sportleven is weg te denken -

Krijgen de Hoogstraatse zwemmers binnenkort meer baantjes in ruil voor een hogere bijdrage van de stad, of blijft het water stijgen tot aan de lippen?

14 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

spreekt het voor zich dat het stadsbestuur daar een hartig woordje zal willen in meespreken. Afwachten dus welke maatregelen er uit de bus komen en of en hoezeer de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding zal worden opgetrokken.

Papillon Tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelde de fractie Anders aan het stadsbestuur voor toe te treden tot het Papillonproject. Dit is een huursysteem voor energiezuinige huishoudtoestellen voor personen en gezinnen met een laag inkomen. Het principe is eenvoudig: gezinnen die onder de armoedegrens leven en niet over de middelen beschikken om een nieuw huishoudtoestel te kopen, kunnen energievriendelijke toestellen huren aan een laag maandelijks tarief van 7 euro. “De energieprijs is de laatste maanden sterk gestegen en neemt bij alle gezinnen een grote hap uit het budget”, motiveerde raadslid Maarten Leemans het voorstel. “Diegenen die het meest getroffen worden, zijn mensen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij spenderen het grootste deel van hun budget aan energie en met de prijsverhogingen dreigen ze opnieuw slachtoffer te worden. Behalve het feit dat mensen in armoede hogere tarieven betalen voor hun energie, zijn ze vaak niet in de mogelijkheid om nieuwe, energiezuinige toestellen aan te kopen. De oude toestellen die deze mensen in huis hebben zoals een koelkast, diepvriezer of wasmachine verbruiken zodanig veel elektriciteit dat de rekening oploopt en er dus geen


VA N U I T H E T S TA D H U I S geld opzij kan worden gezet om deze te vervangen door energie-efficiënte toestellen. Het is dus een straatje zonder einde.” Door het project Papillon is het toch mogelijk dat mensen in armoede energiezuinige toestellen aanschaffen zonder ineens een zware investering te doen, zij besparen daarbij op hun elektriciteitsrekening en bovendien wordt er bijgedragen aan een mindere CO2-uitstoot. Verschillende gemeenten, zoals ook Arendonk, zijn al toegetreden tot dit project dat ook door Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir erkend wordt in het project ‘Vlaanderen circulair’.

Niet overtuigd Schepen van Financies maar ook van Zorg Roger Van Aperen is niet erg te vinden voor dit voorstel. “De huurprijs is per jaar 84 euro, maar wie gaat dit project begeleiden en wat met de herstellingen? We kunnen de mensen beter leren om te vissen dan vis te geven. Daarom kunnen we hen beter informatie geven om wat minder energie te verbruiken”, werpt hij op. “Bovendien doen wij al heel wat rond armoede. Ik stel voor hier nu niet direct op in te gaan maar eerst eens te kijken naar andere gemeenten en dan eventueel later bij aansluiten.”

Ook schepen van Armoedebestrijding Fay Van Impe is niet direct te vinden om in dit project in te stappen. ”Hoe zouden we dit moeten organiseren? Ik zie niet direct hoe we dit kunnen knopen aan een van onze eigen projecten.” Terwijl raadslid Jacobs nog aandringt om de verantwoordelijke van dit Papillonproject eens uit te nodigen voor een concretere uitleg, vraagt schepen Van Aperen de stemming hierover. De meerderheidspartijen Hoogstraten Leeft en N-VA stemmen tegen, CD&V onthoudt zich en Anders stemt voor. (jh)

Gemeentebestuur voert gesprekken met grondeigenaars

Een kruis over de ondergrondse parking? HOOGSTRATEN - Op donderdag 21 oktober ontving het stadsbestuur in verschillende groepen vertegenwoordigers van o.a. de dorpsraad, omwonenden, horeca en middenstand om de parkeerproblematiek in het centrum te bespreken. En, al werd het niet met zoveel woorden gezegd, het lijkt erop neer te komen dat men het idee van een ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan zou verlaten en naast de parking Van Cuyck op zoek gaat naar drie soortgelijke bijkomende parkings, één in elke windrichting of kwadrant van het centrum.

Commotie Er was de laatste maanden heel wat commotie over de plannen voor een ondergrondse parkeergarage in het centrum van de stad. Deze parking is voor een groot stuk ook verbonden met de plannen voor de bouw van het cultuurhuis op de gronden van de huidige Pax. Vooral vanuit de Westhoek kwam heel wat protest tegen deze parking, temeer ook omdat de doorgang naar de Vrijheid vanuit de Gravin Elisabethlaan zou afgesneden worden voor het autoverkeer. De bewoners van de achterliggende straten vrezen voor een toenemende verkeersdrukte in hun wijk. Maar ook de plaatselijke ondernemers op de Vrijheid roerden zich. Zij zien betalend parkeren voor hun winkel niet zitten, want voor hen is het onmogelijk dat de stad met

twee maten en gewichten zou werken in het parkeerbeleid. Daar had het nochtans alle schijn van: betalend parkeren in de ondergrondse parking zou allicht ook betalen op de Vrijheid worden. Voor de Hoogstraatse winkelier is dat een brug te ver. Lang hield de meerderheid het been stijf. Tot het college plots de plannen voor de parking on hold zette.

Alternatieven Het gemeentebestuur, of althans het college van burgemeester en schepenen, zoekt momenteel naar alternatieven en spreekt nu van een verkenningsfase, de eerste stap om het parkeerbeleid op korte en lange termijn efficiënter, duurzamer en veiliger in te richten.

pockets’ om de parkeercapaciteit te verhogen”.

Onderhandelingen Op de vraag waar die drie bijkomende parkings komen, gaat men niet in. Er zijn, zo zegt men, onderhandelingen met eigenaars van gronden aan de gang. De parkeerpockets moeten op loopafstand van het centrum liggen en meervoudig gebruikt kunnen worden. Overdag moeten ze zorgen voor een vlotte bereikbaarheid van winkels en ’s avonds voor culturele of andere avondactiviteiten.

Er worden nu een aantal analyses, zoals parkeertellingen in het centrum, een inventarisatie van de parkeermogelijkheden en een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Deze analyses zullen uiteindelijk de basis vormen voor een gedragen oplossing om de parkeerdruk in Hoogstraten in goede banen te leiden.

“We willen ook maatregelen treffen tegen het langparkeren op de Vrijheid. Elke auto die daar een ganse dag staat, neemt de plaats in van een tiental kortparkeerders.”, zegt de schepen. “Daarnaast zullen we ook financiële, technologische en sociale maatregelen treffen. De duurtijd van parkeren op de Vrijheid zal wellicht korter zijn dan op de parkeerpockets en de boetes bij overtredingen op de Vrijheid misschien hoger. Maar van betalend parkeren is geen sprake.”

“Het parkeerbeleid heeft haar limieten bereikt,” zegt schepen Jansen, “Niks doen is geen optie en zou alleen maar voor meer stilstand zorgen. Het is dus nodig om een nieuw, robuust parkeerbeleid te ontwikkelen. De eerder geplande centrale ondergrondse parkeergarage in Gravin Elisabethlaan wordt opgeschort en we verkennen momenteel een alternatief, met name een aantal nieuwe, centraal gelegen ‘parkeer-

Men wil dus vooral inzetten op het efficiënt gebruik van parkeerinfrastructuur met een betere afstemming tussen kort- en langparkeren. Op lange termijn wil men komen tot een herinrichting van de Vrijheid. De stad zal daarvoor in overleg gaan met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en Erfgoed, de nodige procedures doorlopen en studies uitvoeren, en die vervolgens bespreken met de betrokken partners. (fh/jh)

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 15


PERSOVERZICHT

PERSOVERZICHT JANUARI

JANUARI - JUNI een sportclub, in scholen, in familiaal verband, bij kleinere bedrijven en bij Politiezone Noorderkempen.

• De 'drie koningen en de koningin' die normaal zingend door Hoogstraten trekken, gaan omwille van corona digitaal. Ze schrapen hun kelen eenmaal voor een online zangstonde.

• Steeds meer mensen kopen online. Ook Toerisme Hoogstraten springt mee op de kar en start een webwinkel.

populariteit gewonnen, maar zorgt ook voor meer afval. Natuurpunt Markvallei organiseert een coronaveilige activiteit om het zwerfvuil op te ruimen.

2019 een langdurige seksuele relatie met een 14-jarig meisje, de dochter van een jeugdvriend. Hij riskeert een veroordeling voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige.

coronacrisis vorig jaar meer mensen in armoede langskomen. In de loop van dit jaar wordt een grotere ontmoetingsruimte in gebruik genomen.

Wortel-Kolonie een verdwenen begraafplaats is waar Joodse vluchtelingen en mensen uit het 'krankzinnigengesticht' begraven werden. Het wordt een zoektocht naar de juiste locatie.

• Achter het Klein Seminarie beginnen de bouwwerken van een nieuwe gymhal. Het is de eerste fase van het sportpark Wereldakker. Na de sporthal komen er nog o.m. een nieuwe atletiekpiste en een kunstgrasveld. Alles samen een investering van ruim 6,5 miljoen euro.

• De Eerstelijnszone Kempenland plant vaccinatiedorpen in Turnhout en in Weelde Statie. Burgemeester Marc Van Aperen blijft ijveren voor een derde locatie bij Coöperatie Hoogstraten.

• De Hoogstraatse Spurters moesten met de Aardbeiencross uitwijken naar Merksplas. Nu keren ze even terug naar de heimat. Niet met hun veldrit, maar met de Belgische kampioenschappen voor aspiranten op 15 augustus.

krijgen van Toerisme Vlaanderen subsidies om de coronacrisis te verzachten. De Chiro krijgt 500 euro, de Bonte Beestenboel iets meer dan 15.000 euro

• Van het Agentschap Natuur en Bos mag er dit jaar omwille van corona niet geschaatst worden op vijvers en vennen in hun natuurgebieden Het stadsbestuur sluit zich daarbij aan, er mag niet geschaatst worden op Bootjesven en De Mosten.

• Een investeerder gaat het interieur van • Jonge boeren en tuinbouwers starten op-

• Een oude schets doet vermoeden dat er in

FEBRUARI • Chiro Meerle en de Bonte Beestenboel vzw

• Een 47-jarige man uit Hoogstraten had in

• Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je zag door de • Wandelen heeft door het coronavirus aan

2021

nieuw met een actie om meer rechtszekerheid te vragen. De aanvraag voor een vergunning stuit vaak op tegenkanting, waardoor het moeilijk wordt om te ondernemen.

Highstreet grondig veranderen om er een evenementenhal met een capaciteit van tweeduizend bezoekers van te maken. De focus blijft liggen op dj's en optredens, maar ook bedrijfspresentaties zijn mogelijk.

• Een eventbouwer start in de hal van Weelde

• Het Agentschap Natuur en Bos neemt maat-

Depot met de opbouw van een vaccinatiecentrum. Daar krijgen vanaf 1 maart 60.000 inwoners van Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten , Merksplas, Ravels en Rijkevorsel hun prikken tegen het coronavirus.

regelen om sluipverkeer in Wortel-Kolonie te weren. In de Torendreef en enkele zijdreven worden slagbomen en sluizen geplaatst.

• In het woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten is voorlopig geen bezoek meer toegelaten. Een bewoner heeft positief getest op de nieuwe Britse variant van het coronavirus, die zeer besmettelijk is.

• Een 72-jarige man uit Minderhout wordt betrapt met een grote hoeveelheid kinderporno. In 2011 werd de man al eens tot 4 jaar cel veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige.

• Het coronavirus heeft geen invloed op het

• Wanneer de horecazaken weer mogen openen, blijven de deuren van D'n Zotte Zaligheid, waar mensen met een beperking tewerkgesteld werden, gesloten. Omdat de vaste kosten blijven doorlopen moet men de boeken neerleggen.

• Coöperatie Hoogstraten schenkt een bedrag • De Coöperatie Hoogstraten boekte in 2020 een recordomzet van 290 miljoen euro, maar voor de kiwibessen en de kersen was het een minder jaar.

van 15.825 euro aan een 50-tal goede doelen. De actie van de telers vervangt de nieuwjaarsreceptie, die door corona niet kan plaatsvinden.

• Het televisieprogramma Reizen Waes houdt

• Door het hoog aantal sterfgevallen staan in

halt in Meersel-Dreef. Jan Keteleer nodigde het productiehuis uit voor een bezoek aan het 'meest noordelijke punt' van het land.

wzc Stede Akkers een vijftiental kamers leeg. Het is niet belangrijk dat ze snel weer ingenomen worden, de focus ligt nu op het buiten houden van het virus.

• In het park Den Dijk in Hoogstraten start men deze zomer met de bouw van nieuwe lokalen voor de KSA, KLJ en de Plusser en twee polyvalente ruimtes.

• Hoogstraten blijft kampen met een stijging van het aantal besmettingen. De voorbije twee weken liep het aantal op tot 140. Er zijn besmettingen in kinderdagverblijf Spijker, in

16 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

• De restauratiewerken van het voormalige raadhuis in Meerle zijn bijna afgerond. Dit voorjaar kunnen de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en Digidak er hun intrek nemen. Er is ook ruimte voor kleinschalige culturele activiteiten.

FEBRUARI - Inspiration Decors uit Malle, een verhuurbedrijf van bizarre decorstukken, koopt de danskooi van dancing Highstreet voor 2.300 euro. Iedereen die een kinky privéfeestje houdt kan de kooi nu huren


PERSOVERZICHT aantal huwelijken. In 2020 traden in Hoogstraten 53 koppels in het huwelijk, dat zijn er twee meer dan in 2019. Zesentwintig koppels gingen uit elkaar, twee minder dan een jaar eerder.

• Paul Stoffels (58) is een van de machtigste mensen in een wereld vol corona. Hij stuurde een half miljard dosissen van zijn coronavaccin naar Afrika. Hij zorgt er ook voor dat de vaccinatiecampagne bij ons binnen dit en anderhalve maand in snelheid kan verdubbelen.

• Bij ecoduct De Munt over de E19 wordt in het najaar een klimaatbos aangeplant. Er worden 3.880 inheemse bomen en struiken geplaatst. Via een fondsenwerving kan iedereen de aankoop van plantgoed steunen.

• Het bedrijf PLUSwater uit Hoogstraten heeft een desinfectiemiddel dat voor 99,69% uit water bestaat. Dat wordt nu ook beschikbaar gemaakt voor particulieren in kleine en grote verpakkingen.

FEBRUARI - De provincie vernietigt de beslissing van het stadsbestuur om het pand van Apart Keukens op de Heilig Bloedlaan aan te kopen. De stad wil 1,15 miljoen euro betalen, maar moest ook nog negen jaar huur derven. Dat zou samen 1,5 miljoen worden terwijl het schattingsverslag een waarde van 900.000 euro opgaf.

• Het stadsbestuur koopt de vroegere noodkerk in de Schoolstraat in Minderhout voor een bedrag van 390.000 euro. Het gebouw moet een oplossing bieden voor verenigingen omdat het bisdom alleen maar erediensten toelaat in de Sint-Clemenskerk. Die kerk was nochtans voor herbestemming opgenomen in het kerkenplan.

• In de vaccinatiecentra worden de eerste prikken gezet. Door de minimale beschikbaarheid van vaccins wordt er voorlopig slechts één namiddag per week gewerkt.

gingen in 2020 gemiddeld met 6% de hoogte in tot 303.627 euro voor een gemiddelde woning. De duurste gemeente is Hoogstraten met een gemiddelde prijs van 382.309 euro voor een huis.

• De gemeenteraad vergadert voorlopig nog digitaal, maar de volgende fysieke zitting zal plaatsvinden in de gerenoveerde raadzaal in het historische stadhuis. Er werd een vergaderopstelling geïnstalleerd en er is een publiekstribune. De restauratie en inrichting hebben 500.000 euro gekost.

• De prijzen van woonhuizen in de Kempen

MAART • Hulpverleningszone Taxandria, waar Hoogstraten deel van uitmaakt, richt een van de hallen op de NAVO-site in Ravels in als oefencentrum. Alle brandweermannen en -vrouwen van de zone zullen er fysieke proeven afleggen.

• De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil een vistrap installeren bij De Laermolen. Het stadsbestuur organiseert een bevraging bij de inwoners hoe zij de nieuwe omgeving van de watermolen zien.

• De Hoogstraatse Tennisclub en TC De Vrijheid gaan vanaf het zomerseizoen nauw samenwerken. Er komen ook drie padelboxen.

• De bedrijvenzone De Kluis is uitgebreid met 41 hectare. Alle percelen zijn verkocht, goed voor vierhonderd extra arbeidsplaatsen. • De duurzame bedrijvenzone is voor intercommunale IOK een voorbeeld voor andere zones in de Kempen.

• Bosbouwer Raf Mattheussen vind het jammer dat gevelde bomen niet altijd vervangen worden. Met zijn nevenfirma Passion 4 Wood heeft hij al 260 bomen aangeplant. De zilverden van 25 meter hoog en 15,5 ton zwaar op de parking bij Breebos is tot vandaag de grootste. MAART - De bouw van een nieuw cultuurhuis bij zaal Pax zorgt voor ongerustheid bij een aantal inwoners. Ze vrezen dat het Rozenkranspark verdwijnt en er nog minder groen over zal blijven in het centrum van Hoogstraten. Ook over de parkeerdruk heeft de actiegroep bedenkingen.

• Om de waterkwaliteit van 't Merkske in het grensgebied te verbeteren, wordt een project gestart om het afvalwater van landbouwbedrijven te beperken. DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 17


PERSOVERZICHT tenloop staat in het teken van het goede doel.

• R.N., de 29-jarige kapper moet zes jaar in de cel voor de home-invasion in het Hoogstraatse Begijnhof vorig jaar. De man wilde niet vertellen wie zijn handlangers waren.

• Brent Blockx en Dorien Van Litsenborg willen volgend voorjaar verhuizen naar een tiny house in Hoogstraten. “Zo kunnen we zonder financiële stress door het leven gaan en bewuster en duurzamer leven”, zegt het koppel.

• Schepen Arnold Wittenberg liet een wandtapijt van de heilige Katharina maken door kunstenaar Joris Martens uit Retie, een van zijn vroegere docenten. Het werk wordt in de Sint-Catharinakerk tentoongesteld.

• De 79-jarige kunstenaar Raph Huet is overAPRIL - Yves Bruynen verzamelt en verhandelt Pokémonkaarten. Hij bezit een ‘first edition Shadowless Charizard’ kaart waarvoor hij al een bod van 415.000 euro heeft afgewezen. “Als ik er een miljoen euro voor krijg, verkoop ik ze misschien.” zegt hij.

• Het personeel van de gevangenis in Wortel

• Paul Donckers en Karin Gillis stoppen met

zamelt geld in voor een gestrafte cipier. Men heeft de man verantwoordelijk gesteld voor de ontsnapping van een gedetineerde. Die slaagde erin om de camera's, detectiedraad en een hek onder stroom te verschalken en via een gat in de muur te ontsnappen.

hun Bloemenboetiek. De site en het aanpalende huis zijn verkocht aan Dego. De projectontwikkelaar koopt ook het daarnaast gelegen Hof ter Smisse. Marc, Hilde en de twee dochters willen zich volledig toeleggen op catering. De feestzaal wordt afgebroken, maar de statige villa blijft behouden

• De horeca wordt, naast financiële zorgen, geconfronteerd met het feit dat een deel van hun personeel, dat tijdelijk ander werk zocht, niet zal terugkeren. Ze proefden van meer tijd met hun gezin en betere werkuren.

• Ook in coronatijden komt de paashaas. Steve en Gerda Goetschalckx van Het Chocoladehuis gieten in de paasperiode meer dan twee ton chocolade in figuurtjes.

JUNI • Ferm Kinderopvang en de stad Hoogstraten slaan de handen in elkaar om de kinderopvang tijdens vakanties en de voor- en naschoolse opvang beter te structuren en de extra werklast voor scholen te verminderen.

• De Hoogstraatse Spurters sluiten een vijfjarige overeenkomst met Coöperatie Hoogstraten . De groente- en fruitveiling wordt naampartner van de jaarlijkse cyclocross voor de Superprestige (in Merksplas).

• Twee vijftigers, betrokken bij een drugslabo in Meerle, worden veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 16.000 euro.

leden. Hij werd geboren in Wortel en wordt daar ook begraven. Na zijn academische opleiding begon Raph Huet met schilderen, maar hij legde zich later toe op glas-in-loodramen.

• De gemeenteraad geeft een studiebureau de opdracht om een voorstel te doen voor de herinrichting van de Gelmelstraat. Men wil er de onveilige situatie met gemengd verkeer van auto's en fietsers aanpakken.

• Den Berk Délice uit Merksplas, een samenwerking van vier tomatentelers, goed voor ongeveer 70 hectare glastuinbouw op vier locaties, bouwt een sorteerloods in De Kluis. Op het dak komen 1.100 zonnepanelen.

MEI

• Een verwarde man van 29 jaar zorgt voor de nodige commotie bij VTI Spijker. Hij wandelt de speelplaats op en roept dat hij "een man met een missie" is, en een pleidooi wil houden tegen de mondmaskerplicht. Hij wordt overmeesterd door de politie.

• De gemeenteraad zet het licht op groen voor • Tegen eind 2024 wil de stad Hoogstraten

APRIL • De familie Kamoen-Depauw plant 2.100 druivenstokken achter hun woning op de Bredaseweg in Minderhout. Daarmee wil men binnen enkele jaren ook champagne in het assortiment van Wijndomein Hoogstraten brengen.

een ondergrondse parking én een nieuw plein realiseren in de Gravin Elisabethlaan. De oppositie heeft zware kritiek op de plannen en vindt dat er nog andere locaties onderzocht moeten worden.

de 'gunningsleidraad' voor het nieuwe cultuurhuis. De kandidaten uit de eerdere selectieprocedure moeten nu op basis van die leidraad een ontwerp indienen.

• De versoepelingen in de horeca betekenen

tie oud speelgoed verzameld. Die stelt hij tentoon in café Jansen en Jansen op de Dreef in Meersel-Dreef.

ook de start van een nieuwe horecazaak. Alexandre Barbosa en Priscilla Debecker openen brasserie het Knechtjeshuis. Vier jaar lang hielden ze het horecagedeelte van Sportoase Stede Akkers open.

• De Heilig Bloedprocessie gaat net als vorig

• Op de speelplaats van Vito in de Gravin Eli-

jaar niet uit omwille van coronamaatregelen. De processie wordt vervangen door een viering, de 36ste (en digitale) editie van de stra-

sabethlaan leggen klassen van de derde graad er in een grote tent hun examens af in coronaveilige omstandigheden.

• Gellof Hartogs heeft een uitgebreide collec-

• Een 20-jarige man uit Hoogstraten riskeert een celstraf van achttien maanden voor openbare zedenschennis en aanranding. Op de parking van het zwembad in Meer benaderde hij twee vrouwen en deed hij zijn broek uit. .

18 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


PERSOVERZICHT • Op de hoek van de Loenhoutseweg en de Katelijnestraat is residentie De Veiling geopend. Het gaat om twintig assistentiewoningen met een gemeenschappelijke ruimte en binnentuin. Vijf woningen zijn al in gebruik.

• Paul Snoeys, de uitbater van De Gulden Coppe in Hoogstraten, is verkozen tot nieuwe voorzitter van Horeca Provincie Antwerpen. Hij neemt de fakkel over van Ed Van den Ouweland, die sinds 2008 aan het roer stond.

• Op het Begijnhof wordt galerij Expo 38 geopend waar vroeger het atelier van Jef Martens was. De galerij wordt geleid door Ludo Knaepkens, schilder en voorzitter van de Cultuurraad.

• Er heerst voorlopig nog geen ongerustheid over mogelijke verontreiniging met PFOS na bluswerken. De brandweerzone Taxandria brengt alle sites in kaart waar ooit fluorhoudend schuim is gebruikt.

• Terwijl de vaccinatiecentra deze week de uitnodigingen voor de twintigers versturen, daalt het aantal nieuwe corona-besmettingen in de regio forser dan in de voorgaande weken.

• De Gemeente- en Stadsmonitor maakt duidelijk dat Hoogstraten met een hoog armoe-

APRIL - Zanger Tom Helsen staat met zijn nummer Telescoop op de tiende plaats in de Vlaamse top 50. Hij nam het lied op met de 21-jarige Kim Konings uit Meerle. Zij studeerde Woordkunst-Drama in Turnhout en zit nu in het laatste jaar van de Engelstalige opleiding Interdisciplinary Arts in Maastricht.

decijfer kampt. De voorbije jaren is dat cijfer gestegen van 3,8 naar 13,5 procent. De stad

stelt een ambtenaar aan die zich met kinderarmoede moet bezighouden. (fh)

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 19


RECREATIE

Dwars door Hoogstraten - aflevering vier (slot) Diagonaal van Zuidwest naar Noordoost

Van Blauwen Draaiboom naar de Chaamseweg HOOGSTRATEN - Dat we in het septembernummer van Noord naar Zuid wandelden en fietsten in een door buien en lagere temperaturen geteisterde zomer leek ons nog een waardevolle opdracht. Maar dat in volle herfst nog gevraagd wordt in navolging van collega (nad) een diagonale doorsnede te maken van de gemeente hadden we niet meer verwacht. De laatste diagonaal van het uiterste zuidwesten naar het noordoosten van onze gemeente. Laat staan met onze verouderde kennis van de meetkunde een west-oost diagonaal te trekken over de landkaart, was al veel gevraagd uit schrik te moeten starten in Vaalmoer waar de collega zich geen richting wist te geven. Maar we hebben ons gewapend met een echte wandelkaart, we volgen vandaag de nummers hiervan, spijtig dat het traject bijna alleen maar uit betonwegen bestaat zoals zal blijken.

Eindeloze velden Een Indian Summer waardige zaterdag in oktober fietsten we richting de ecoduct De Munt over de autosnelweg. Maar zover komen we niet, de Loenhoutse Vlamingstraat vormt de grens met het Hoogstraatse grondgebied en dat berijden we vanaf de Blauwen Draaiboom om de grote weg naar Meer, de Hinnenboomstraat te verlaten via Princeven. Het komt ons hier bekend voor: reden we dit stuk al niet van Noord naar Zuid? De Achteraard schuin overstekend trekken we de Raamloopstraat in. Ter streke staat hier nog veel maïs, evenwel geen pikdorser te bekennen in schril contrast met wat we ’s avonds van thuis uit horen. Hardop vraag ik me af voor welke koeien al dat gewas dient want die zijn niet te bekennen op de schaarse weilanden. Antwoordt mijn bijrijder: “Die staan niet op de Vrijheid, wel op plaatsen waar jij niet komt”. Het is maar een weet.

Geen bergen En opnieuw doet zich hier een Hoogstraats fenomeen voor: wel 15 maal staat de Venneweg op het stadsplan afgedrukt. Het is niet die facteur die hier zijn weg niet zal vinden, wel die witte bestelwagens van je weet wel welke internetwinkel die hier allicht kilometers te veel zal doen, om van de brandweer maar te zwijgen die in allerijl de juiste onheilsplaats moet vinden. Een uitweg uit deze doolhof is Beekakker, die aan de andere kant van de Meerseweg (N146) overgaat in de Beeksestraat. Probleem: van hieruit doorsteken naar het gehucht Bergen lukt niet. Ergens in die grote open vallei stroomt de Mark en er is geen land(zand)weg

20 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

te vinden om de oversteek te maken. Dan maar via het Looi omrijden om bij de eerste vermelding (van de tien!) van Bergenstraat resoluut rechts te kiezen naar het Paterspad. En opnieuw roert mijn bijrijder zich:” Waarom heet dat hier Bergen. Hier zijn toch geen bergen”. Het vergezicht is hier onvergetelijk waar de maïs al grotendeels gerooid is. In de nabijheid van een megaserre zijn tientallen landarbeiders de tere aardbeiplantjes in potten aan het

zuiver zetten. Het doet me denken aan mijn pijnlijke rug vele jaren geleden toen we nog aardbeien plukten voor een centje.

Het paradijs We fietsen achter Mariaveld door, evenwijdig met de Bredaseweg, de N14 die nog altijd de verbinding maakt van Mechelen tot aan de grens in Strijbeek. We hopen een glimp op te vangen van het landgoed ‘Broederstede’ achter muur en haag. Onbekend terrein voor ons, mogelijk iets om later eens uitgebreid mee


RECREATIE kennis te maken. Er ligt evenwel te veel bos tussen het wandelpad en het domein. Tussen wandelknooppunt 67 en 68 is het Paterspad onverhard en loopt het door een bosje waar een haas van bijna wel 80 cm lengte me bijna van de fiets doet vallen van het verschieten. Hier is het echt rustig en stil op zaterdagvoormiddag, op een enkele tegenliggende fietser na.

Een haas van bijna wel 80 cm lengte doet me verschieten Via de Zwartvenweg, het sluitstuk van de Oude Meerleseweg vanuit Meer, bereiken we de Voort van waaruit we de witte wijk induiken via een traag paadje recht tegenover het Roemeens restaurant in de vroegere Voorthoeve. Drie oud-burgemeesters van Meerle en een dokter hebben hun naam geleend aan de verschillende straten in deze tuinwijk. De eertijds identieke huizen zijn ondertussen meer gepersonaliseerd door een apart kleurtje op de gevels, een carport toegevoegd, een andere voordeur dan de buren, een variatie van aanleg van de voortuinen. In de verbindende Sint Salvatorstraat vind je een doorsteekje naar de Dalweg die links de Kerkstraat aandoet en rechts de Heimeulenstraat.

Waar is die horeca? Een goede gok brengt ons rechts in de Kerkstraat bij Buurman & Buurman, de hobby van de uitbater naast zijn drukke onderneming in een andere sector. Het werd tijd voor een koffiestop, maar dat is moeilijk te vinden tijdens

De Sint Bernarduskapel in de lel van Meerle, omsloten door Ulicoten

onze trip, ook niet in Meerle waar de horeca het laat afweten. Een paar terloopse babbels met oude bekenden, maar vervolgens hop richting Gemeenteplein. Daar overschouwt het herstelde Raadhuis, ingenomen door de bibliotheek, de ruimte. Aan de overzijde wordt naarstig gemetseld aan nieuwe appartementen. En dan richting het noordoosten van onze route, de N138 Chaamseweg tot aan de grens met Nederland alwaar een granieten blok dienst doet als grenspaal. De voorraad gestileerde, genummerde van landvlaggen voorziene grenspalen moet op geweest zijn. De straat, je kunt ze amper een gewestweg noemen, geraakt stilaan volgebouwd en een oude bekende ziet toe dat de wagen goed gewassen wordt door zijn bezige echtgenote (naam en adres bekend).

De lel van Meerle Diagonaal door Hoogstraten passeer je nagenoeg uitsluitend door natuur- en landbouwgebied, in de open ruimte loop je amper een kat op het lijf en op het einde dus de dorpskern van Meerle. En daar vonden we nog een extraatje. Meer dan 30 jaar geleden werden we bij nacht gedropt in de bossen tussen Minderhout en Meerle en dienden we een vervolgtraject op te zoeken in de buurt van een kapel ergens in de bossen. Later nooit meer daar geweest, nooit geweten waar we eigenlijk geweest waren, laat staan hoe we deze bij daglicht zouden moeten terugvinden. Waar was dat eigenlijk, vroegen we ons al die jaren af. Nu bij de tocht naar Meerle bekeken we in detail de landkaart en wat zagen wij: rechts een uitstulping in Nederlands grondgebied, pre-

Einde van de N138, de Chaamseweg met rechts onder de arduinen grenspaal zonder enige markering cies een oorlel. En op sommige kaarten wordt in dat stukje bosgebied een kapel gesitueerd, de Sint Bernardus kapel, toegewijd aan de patroonheilige van Ulicoten, deelgemeente van Baarle-Nassau. Hoewel destijds opgericht door een aannemer uit Meerle wordt deze kapel wel onderhouden door de parochie van Ulicoten. Weinigen kennen deze locatie want ze is niet bereikbaar vanop Belgisch grondgebied, of het moet met een VTT zijn zoals ter plaatse aangeduid. In het Vlaams een mountainbike. De weg erheen vertrekt in het centrum van Ulicoten, rechts als je net de weg naar Minderhout bent opgereden. Een heerlijke poosplaats met aandacht voor de overledenen gelet op de aanwezige kleine strooiweide. Picknicken mag, want aan de toegangsweg zijn rustbanken en een tafel voorzien. (ep)

Een zicht op Bergen waar er geen bergen zijn DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 21


e r i a Cadeau F n e t s e fe dagen Oxfam

€19,70

16,95

BIO Raza Selection Malbec / Shiraz

BIO Raza Selection Chardonay

€13,15

€16,45

13,95

Campesino Cabern. Sauvign. Reserva

Vidseca Pais-Carignan Cabernet

10,95

Koopmanskloof Chenin blanc

Lautaro Sauvignon blanc

Wij wensen jullie gezellige, faire feestdagen Wereldwinkel

Openingsuren:

Extra open:

Vrijheid 100

woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag 12 en 19 dec. 13 - 17u maandag 20 en 27 dec. 10 - 18u dinsdag 21 en 28 dec. 10 - 18u

Hoogstraten

10 - 18u 10 - 18u 10 - 18u 10 - 17u

hoogstraten@oww.be 0497 51 94 59 shop.oxfamwereldwinkels.be/hoogstraten

Wereldwinkel

€19,50

16,50

Sensus Brut Rosé schuimwijn

Sensus Extra Brut schuimwijn

Een feestje organiseren? Bij Oxfam-Wereldwinkel Hoogstraten is bestellen in consignatie mogelijk. Je haalt een hoeveelheid producten af. Ongeopende resterende verpakkingen breng je terug. Je betaalt alleen de verbruikte producten. Wij lenen je daarbij gratis wijn- en schuimglazen uit.

EPELTEER 24 - 2320 HOOGSTRATEN

WWW.SCHILDERWERKENJANSEN.BE GSM 0473 24 03 72

22 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda


MAATSCHAPPIJ

Vele vrijwilligers strijden mee met ’t Ver-Zet-je tegen armoede

Welkom in de Nieuwe Feftig! HOOGSTRATEN - Vier ton levensmiddelen per maand, 2940 uitstelbroden, 3600 diepvriesbroden. Dat zijn slechts enkele verrassende cijfers uit het overzicht van de werking van Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je. Voor ongeveer 300.000 euro aan handelswaarde spendeert de organisatie jaarlijks aan mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben in Hoogstraten. Met de opening van de ontmoetingsruimte “De Nieuwe Feftig” in de Heilig Bloedlaan en het aanpalende Atelier vond het bestuur het ideale moment om alle vrijwilligers en sponsors hartelijk te danken voor hun grote inzet in de strijd tegen armoede.

Achter de schermen Het was een gezellige drukte op vrijdagavond 15 oktober in De Nieuwe Feftig. Tientallen vrijwilligers, bestuursleden, sponsors, en genodigden konden voor het eerst kennismaken met de nieuwe ontmoetingsruimte van ’t VerZet-je. Er is het laatste jaar hard gewerkt om dit nieuwe lokaal klaar te krijgen. Het was voor velen dan ook grote ogen trekken om te zien hoe de werking van ’t Ver-Zet-je de laatste jaren een geweldige sprong gemaakt heeft. Een blik achter de schermen en een babbel met enkele vrijwilligers maakte ons snel duidelijk hoe noodzakelijk deze nieuwe ruimtes wel zijn. De vroegere locatie in de Gelmelstraat 50, De Feftig, bleek al snel veel te klein te worden voor het toenemend succes van de organisatie. Niet alleen de krappe ontmoetingsruimte maar vooral ook de toenemende bedeling van voedseloverschotten dwongen de initiatiefnemers uit te kijken naar een ruimere locatie. Zo vond men in de loop van 2020 in de Heilig Bloedlaan 242(B) een nieuwe plek voor de Feftig en het Atelier. De Nieuwe Feftig is de

ontmoetingsruimte, het Atelier is de winkel voor voeding en kleding (“Foodshop” en kledijshop “De 50 knopen”). Dit gebouw behoorde vroeger tot de schilderzaak Doms. Beide ruimtes kunnen gehuurd worden met gedeeltelijke subsidie van de stad. De rest van de kosten worden betaald door bijdragen van particulieren.

Pioniers Bij de vele aanwezigen waren ook de mensen van het eerste uur. Zij genoten van een lekker hapje en een drankje maar vooral van de oogst van wat zij lang geleden gezaaid hebben. In 2008 staken Vic Cornelisen, Huibrecht Provoost, Jan Leemans en Karin Cotteleer de hoofden bij elkaar en stichtten Welzijnschakel ’t Ver-Zet-je Hoogstraten. De eerste stappen waren vormingsavonden over armoede, uitstappen voor de mensen die het moeilijk hebben, de organisatie van een buurtfeest en sinds 2009 de jaarlijkse kerstavond met een maaltijd voor een 150 mensen in armoede (MIA’s). Jaarlijks werd ook de In-

ternationale Dag van Verzet tegen Extreme Armoede (17 oktober) in de aandacht gebracht. Maar al die jaren werd er vooral ook gezocht naar een eigen lokaal waar men mensen kon ontvangen en waardoor het mogelijk zou worden de werking verder uit te bouwen. Midden 2018 viel alles in de plooi met de huur van een lokaal in de Gelmelstraat nr.50. De vroegere wereldwinkel werd van dan af de ontmoetingsplaats voor ’t Ver-Zet-je. Tijdens de openingsuren was De Feftig bij momenten overvol en geleidelijk aan werd de ruimte ook te klein om alle bijkomende activiteiten goed te kunnen ontplooien. Er was intussen immers een voedselbedeling opgestart en ook kleding, speelgoed en andere materialen werden er verzameld en verdeeld.

Boost Het wordt al snel duidelijk welke boost ’t VerZet-je gekregen heeft met deze nieuwe locaties. Vooral Het Atelier spreekt tot de verbeelding. Diepvriezers met brood en andere etenswaren, schabben met winkelwaar en rekken met kleding, twee grote koelcellen voor groenten en fruit, een hele onderneming. Elke woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kunnen mensen hier terecht voor gratis bedeling van voedingswaren of de aankoop van andere materialen aan sociale prijzen. Vanaf nu is ook de ontmoetingsruimte klaar voor een babbel en een drankje, een kaartje leggen of een boek lenen. De (Nieuwe) Feftig zit terug in de lift, na een stille periode door corona.

Mensen die altijd beschikbaar zijn

De oprichters van ’t Ver-Zet-je in 2008: Vic Cornelisen, Karin Cotteleer, Jan Leemans en Huibrecht Provoost.

Dit alles zou totaal onmogelijk zijn zonder de inzet van een dertigtal actieve vrijwilligers, zo beseft voorzitter Frederik Pollet. “Er zijn mensen die hier bij wijze van spreken bijna slapen, die altijd beschikbaar zijn. Zij zijn onbetaalbaar. Al deze mensen, gans dit team is de basis van ons succes. Het vraagt een grote inzet en veel vrije tijd, maar wij doen dit DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 23


MAATSCHAPPIJ graag, omdat we zo iets kunnen betekenen voor onze medemens.” Het daarop volgend applaus voor al die vrijwilligers heeft hen zeker deugd gedaan.

Alle dagen op pad Een van deze vrijwilligers is Paul Hendriks. Hij is de verantwoordelijke voor de voedselbedeling. Samen met zijn vrouw Mieke Michielsen sloot hij 7 jaar geleden aan als vrijwilliger bij ’t Ver-Zet-je, samen vormen zij mee de ruggengraat van de werking. Zij zijn de verantwoordelijken voor De Nieuwe Feftig en het Atelier.

Alle dagen op pad met de camionette Dagelijks kan je Paul en zijn compagnon Karel Dictus aan het werk zien bij het ophalen van groenten en fruit bij enkele grootwarenhuizen en de Veiling. “Wij zijn alle dagen op pad met de camionette”, vertelt ons Paul. “Elke werkdag passeren wij langs de Colruyt, twee keer per week rijden we naar de Carrefour in Rijkevorsel en wekelijks komen wij bij Albert Heijn en op de Veiling (Coöperatie Hoogstraten). Op de Veiling krijgen we wat er over is, de ene keer zijn dat tomaten of paprika’s, soms zelfs aardbeien. Wat wij donderdag opladen is de volgende week allemaal weg. In de grootwarenhuizen zijn dat vaak melkproducten, kaas, groenten en nu en dan zelfs al eens bloemen. En Frederik rijdt zelf ook één keer per maand naar “Goods To Give” in Antwerpen waar hij goederen kan aankopen aan een lage prijs.” Al deze voedseloverschotten zitten aan tegen

Een aantal vrijwilligers en vaste bezoekers bij de opening van de Nieuwe Feftig op 15 oktober 2021.’t Ver-Zet-je kan rekenen op een 50-tal vrijwilligers waarvan een dertigtal erg actief zijn in de dagelijkse werking. de limietdatum van verkoopbaarheid en zouden vroeger gewoon vernietigd of gedumpt worden. De kwaliteit is evenwel nog zeer goed, de medewerkers hebben intussen al heel wat ervaring opgedaan met voedselveiligheid zodat er geen enkel risico genomen wordt. Dagelijks zijn er toch steeds wel een zestal vrijwilligers heel de voormiddag aan de slag.

Dagelijks een zestal vrijwilligers aan de slag Zelf kiezen Rita Roelen en Phidelia van Beugen staan in voor de kledingshop “de 50 knopen”. Zij verkopen de tweedhandskledij aan een kleine

prijs. Met de opbrengst ervan kunnen er andere noodzakelijke waren aangekocht worden. Alle kleding wordt door inwoners aangebracht, maar wordt grondig nagekeken en gesorteerd met een aantal vrijwilligers. Wat niet bruikbaar is, wordt afgevoerd. Al bij al een hele onderneming waarbij sinds enkele jaren ook hulp van leerlingen de afdeling Voeding-verzorging van VTI Spijker is gekomen. Daarnaast heb je ook nog de maandelijkse verkoop van Pampers & co die Ria Geysen met enkele vrijwilligers onder haar hoede neemt. Momenteel worden er met heel de werking 165 families ondersteund en dit aantal is nog groeiend. Alle kandidaten passeren eerst via de sociale dienst van de stad of een ziekenfonds of hebben vooraf een uitgebreid gesprek met de voorzitter van ’t Ver-zet-je. Nadien kunnen zij zich wekelijks aanmelden op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag voor het ophalen van voedingswaren. De vrijwilligers vullen vooraf de winkelrekken en de diepvriezers, en halen de groenten uit de koelcellen. Er worden geen voedselpakketten gemaakt. Men laat de mensen zelf kiezen zoals in een normale winkel. Dit biedt de vrijwilligers de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan, wat in de coronatijd een heel belangrijk element bleek te zijn. Vaak waren de vrijwilligers van ’t Ver-zet-je de enige mensen die men zag.

Mia (links) uit Bangladesh en Judith (rechts) uit Suriname verwenden de genodigden met lekkere hapjes uit de Indische en de Caraïbische keuken.

24 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Nu De Nieuwe Feftig terug open gaat is er weer tijd voor langere ontmoetingen en een gezellige babbel. Want ook voor de tientallen vrijwilligers is ’t Ver-Zet-je één grote vriendenkring geworden.


MAATSCHAPPIJ van een extra brood dat dan aan ’t Ver-Zet-je via een broodkaartje wordt doorgegeven. Het voorbije jaar betaalden Hoogstraatse inwoners op die manier 2940 uitstelbroden. Jaarlijks wordt er door dit alles voor bijna 300.000 euro aan voedseloverschotten herverdeeld onder inwoners die het moeilijk hebben. Dit betekent zo’n 4 ton levensmiddelen per maand. Ook het aanbod stijgt nog.

Kerstmaal

De ruggengraat van de werking van de Nieuwe Feftig en het Atelier verenigd aan tafel in de nieuwe ontmoetingsruimte met vlnr. Rita Roelen en echtgenoot Frans Aerts, Paul Hendriks, Jan Leemans, Karel Dictus, Mieke Michielsen en voorzitter Frederik Pollet.

Sponsors In zijn dankwoord richtte voorzitter Frederik Pollet zich ook tot de talrijke sponsors. “Wij hebben jullie vandaag speciaal uitgenodigd opdat jullie zouden kunnen zien wat wij doen en vaststellen dat wij serieus werk leveren. Jullie kunnen er van op aan dat wat jullie ons geven, zij het in geld of in natura, hier goed besteed wordt.” Het is geen geheim dat de goede relaties die de voorzitter heeft in de wereld van de plaatselijke ondernemers dit project en de goodwill hiervoor een ferme duw in de rug

gegeven heeft. Niet alleen enkele grootwarenhuizen en de Coöperatie Hoogstraten steunen het initiatief, ook heel wat ondernemingen en inwoners dragen hun steentje bij.

Vier ton levensmiddelen per maand Zo leverden bijvoorbeeld plaatselijke bakkers vorig jaar 3600 diepvriesbroden en ondersteunen zij daarnaast het project van de ‘uitstelbroden’. Iedereen die bij de bakker komt, kan hiermee een bijdrage leveren door de aankoop

Kerstmis nadert en dan stijgt de spanning weer bij ‘t Ver-Zet-je. Sinds 2010 organiseert zij immers samen met Buurtwerking, De Toevlucht en VTI Spijker een gezellig samenzijn op kerstavond voor wie eenzaam is of minder financiële mogelijkheden heeft. In 2020 kon het kerstfeest omwille van corona niet doorgaan, wek werd een take-away-maaltijd aangeboden. Het aantal inschrijvingen hiervoor overschreed ruim de stoutste verwachtingen. Opvallend veel jonge gezinnen die het niet gemakkelijk hebben, bestelden een maaltijd.

Een gezellig samenzijn op kerstavond Voor dit jaar bieden de organisatoren op 24 december terug het klassieke kerstdiner aan, als de besmettingscijfers het tenminste toelaten. Daarnaast wordt ook een afhaalmaaltijd aangeboden. Hiervoor zijn heel veel helpende handen nodig op donderdag 23, vrijdag 24 en maandag 27 december. Van harte aanbevolen! (jh)

Helpen en steunen? Wil je mee de handen uit de mouwen steken voor het kerstfeest, stuur dan een mailtje naar kerstfeest@tverzetje.be of vul het formuliertje in op de website: https://tverzetje.be/index.php/kerstfeest Begin december krijg je dan een e-mail met daarin een link naar de werkplanning. Ook financiële steun voor het kerstfeest is heel erg welkom. Dit kan door een bijdrage te storten van € 9 (dit is de kostprijs van één kerstmaal) of een veelvoud ervan op rekening IBAN BE86 9731 4102 0250 op naam van 't Ver-Zet-je met de mededeling “Kerstfeest”. Los van het kerstmaal is ook elke steun voor de werking van ’t Ver-Zet-je meer dan welkom. Alle mogelijkheden vind je op de website van de organisatie www.tverzetje.be De tafel voor het kerstmaal staat klaar. Hopelijk kan dit ook dit jaar weer het geval zijn… DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 25


MILIEU

Natuurpunt Markvallei heeft veel redenen om te vieren

Na veertig jaar meer dan 1200 aangesloten gezinnen WORTEL - Het corona-virus zorgde ervoor dat de activiteiten rond het veertigjarige bestaan van Natuurpunt Markvallei wat naar de achtergrond verdwenen. Maar dat verandert niets aan het feit dat deze Hoogstraatse vereniging al veertig jaar aan de weg timmert. Heel bescheiden gestart door een paar “zonderlingen” werd het een natuurvereniging geworden waar 1200 gezinnen zich bij aansloten. Wekelijks zijn er verschillende activiteiten in en rond Hoogstraten. Het epicentrum van alle bedrijvigheid is Bezoekerscentrum De Klapekster. Jan Spannenburg was veertig jaar geleden een inspirerend figuur. Heel wat jonge gasten assisteerden hem bij het vogelringen en leerden ze veel over de vogelwereld. Want in die tijd was dat het enige dat telde: vogels. De groep maakte vooral fietstochten. Later begonnen Jos Vorselmans en Leo Van den Heuvel zich ook meer toe te leggen op planten. Maar Jan trok er hele dagen op uit en maakte van elke tocht een boeiende belevenis. Stilaan ontstond rond hem een groep van vijf tot zes actieve vogelaars. Vanuit Turnhout, toen de uitvalbasis van de Wielewaal, merkte men dat er potentieel aanwezig was in de Hoogstraatse groep. Leo Vleugels en Jan Spannenburg stelden de vraag of een plaatselijke werking in Hoogstraten, los van Turnhout, niet mogelijk was. Al was men er in Turnhout blijkbaar toch niet helemaal gerust in, Harry Van de Plas werd aangezocht om eens rond te horen of die van Hoogstraten wel te vertrouwen waren…

Legendarisch Op 9 mei 1980 werd de oprichting een feit. In herberg De Zwaan werd toen de eerste algemene vergadering georganiseerd. Voordien was er al een bijeenkomst in de Salm-Salmmolen van de familie Van de Plas. Hier werd de oprichtingsakte getekend in het bijzijn van een Turnhoutse delegatie. Leo Vleugels werd de eerste voorzitter, Leo Van den Heuvel werd ondervoorzitter. De tweede voorzitter werd Jef Leestmans, Chris Paepen was toen penningmeester en secretaris. Lu Van Beeck is later ook een tijd penningmeester en secretaris geweest, en namen ook Jack Govaerts en Marcel Adriaensen de voorzitterstaak op zich. De uitstappen, georganiseerd met eigen vervoer, waren legendarisch. Leo Van den Heuvel tastte zijn blauwe Volvo vol met mede-

passagiers. Er gingen in die tijd opvallend veel jonge mensen mee op stap. Af en toe was er iemand die een verrekijker bij zich had. Toen waren de 7 x 50-modellen populair. Maar lang niet iedereen had er één. De uitstapjes eindigden steevast bij Jos Snoeys.

In het hart De mannen met hun groene parka’s werden evenwel niet door iedereen in het hart gedragen. Na een paddenstoelentocht in Minderhout bleken alle banden van de auto’s stuk gestoken. Maar andere uitingen van agressie zijn er gelukkig nooit geweest. In de beginjaren hield de vereniging zich overigens ook niet echt met milieuproblemen bezig. Dat veranderde met de heisa rond de komst van een mogelijk golfterrein in Minderhout. Jef Leestmans wierp zich op als beschermer van de Minderhoutse bossen. Hij vervoegde de rangen van Wielewaal Hoogstraten in 1983, toen hij in Meerle in Den Rooy kwam wonen. “Ik kwam snel bij Wielewaal Hoogstraten in het bestuur. Het was toen een strijd om te overleven,” kijkt Jef terug. “Een lokaal was er niet, dus vergaderden we afwisselend bij de bestuursleden thuis. Volgens mij hadden we toen een veertigtal leden-sympathisanten. Wel organiseerden we regelmatig activiteiten, meestal wandelingen maar ook bus- of autouitstappen en zelfs weekends. De organisatie van de weekends kwam na een tijd steevast in handen van Jaak Brosens en zijn vrouw Ria.” Een ommekeer in de werking kwam er nadat een paar jongeren zich aansloten en ook JNM Markvallei een feit werd. Het jonge geweld zorgde voor nieuwe impulsen. De JNM-werking zorgde voor een wissel op de toekomst en velen van hen zijn ook nu nog altijd actief binnen Natuurpunt Markvallei.

Mijlpaal De afdelingsvergadering in 2002. Hier werden cruciale beslissingen genomen voor de toekomst van de afdeling, toen nog in het Jan Spannenburgmuseum.

26 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Na de dood van Jan Spannenburg gaf de familie diens collectie opgezette vogels, boe-


MILIEU ken, materiaal, ringgevens, enz. aan Wielewaal Hoogstraten. Met dit materiaal én de idee om er een natuurmuseum van te maken over de Hoogstraatse natuur, werd aangeklopt bij het gemeentebestuur. Dit leverde het eerste verenigingslokaal op in de oude Gemeenteschool in de Karel Boomstraat. Door het stijgend aantal leden en een instroom vanuit de natuurgidsenopleiding (1990) verbreedt ook de interesse van de vereniging die in de beginjaren vooral op vogels georiënteerd geweest was. Nu kwamen er plantenexcursie, begonnen er mensen met vlindernetten rond te lopen en kwam ook stilaan het aspect natuurbehoud en reservatenverwerving op de agenda. In 1990 kon Wielewaal Hoogstraten met nationale steun van de Wielewaal het eerste stukje reservaat kopen: de Kleine of Ronde Beemd in de Halsche Beemden. De oppervlakte was verwaarloosbaar met zijn 0,25 ha, maar het was een mijlpaal voor natuurbehoud in de gemeente Hoogstraten.

Natuurreservaten Onder impuls van de broertjes Verschraegen (Tom en Wim), Dimtri Van Pelt en Drej Oomen werd Natuurreservaten Markvallei opgericht. Ze vonden dat de Wielewaal te veel nadruk legde op vogels. Bovendien zou er met twee verenigingen ook meer druk uitgeoefend kunnen worden op de lokale overheid. Ze riepen een koepelorganisatie voor de Markvallei in het leven, de kleine voorloper van Natuurpunt. Toen Natuurreservaten vzw en De Wielewaal besloten te fusioneren was dit in de Markvallei geen probleem. In feite was de vereniging visionair geweest op dat vlak en had ze de

fusie al geklaard voordat de gesprekken op nationaal niveau tussen de vzw’s van Wielewaal en Natuurreservaten werden aangevat. Drej Oomen (ook schrijver van dit stuk) was ondertussen voorzitter geworden. Een ingeving en de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment veranderden de werking van Natuurpunt Markvallei totaal. Toen in het begin van de eenentwintigste eeuw bekend werd dat er een nieuwe bestemming moest gevonden worden voor de landlopersboerderij in Wortel-Kolonie waren ook de juiste oren op de juiste plaats. Drej poneerde het idee om er een bezoekerscentrum van te maken.

Spectaculair Het werd een sprong in het grote onbekende, maar wel met een prachtig resultaat. De verbouwing werd een gemeenschappelijk project van een alsmaar groeiende groep vrijwilligers. Op 10 mei 2007 nam een enthousiaste groep van vrijwilligers zijn intrek in De Klapekster. Het stelde de vereniging in staat om zowel het aantal als de diversiteit aan activiteiten te laten groeien. Meer en meer mensen konden bereikt worden met het verhaal van de natuur in de regio. Ondertussen slaagde de natuurvereniging erin om Den Rooy in Meerle, en later ook een deel van Smisselbergen aan te kopen. Het areaal van natuur breidde zo drastisch uit. Het ledenaantal groeide spectaculair en ook het aantal vrijwilligers kende sindsdien een sterke groei. Bovendien boden zich allerlei mensen aan met expertise op diverse domeinen die voordien niet of te weinig aanwezig was. De vereniging van de vogelaars is nu dus een volwaardige Natuurpuntafdeling met aandacht voor natuurstudie, natuurbeheer, beleid,

Werken en wandelen in de natuur…

communicatie, educatie…., met 120 ha natuur, 1 200 aangesloten gezinnen en 210 vrijwilligers. De groene parka’s van weleer koesterden zelfs nooit de hoop dat hun clubje zo’n impact zou hebben, maar in de voorbije veertig jaar is ook onze maatschappij hard veranderd. De uitdagingen blijven, ze zijn zelfs nog groter geworden. Maar er is ook een algemeen besef dat er iets moet veranderen, en Natuurpunt Markvallei heeft daar zeker haar steentje toe bijgedragen. (ao) Alle info over Natuurpunt Markvallei kan je vinden via de website: https://www.natuurpuntmarkvallei.be

Dezelfde afdelingsvergadering in het najaar van 2021, dit keer in De klapekster DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 27


TUINBOUW

Robot met UV-licht bestrijdt meeldauw en vervangt pesticiden

Duurzame innovatie bij aardbeiteler Joris Christianen MEERLE - Alles was in gereedheid gebracht voor een feestelijk evenement bij Joris en Tinne Christianen-Van Dyck op Klein Eyssel, waarbij ook de komst van minister van Landbouw Crevits aangemeld was. Het VBT (Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties), alle Belgische tuinbouwveilingen en hun stakeholders, zou naar Meerle afzakken voor de voorstelling van het driejaarlijkse Duurzaamheidsrapport van de tuinbouwsector. Maar corona trok een streep door de geplande feestelijkheid. Het maakt er de verdiensten van het bedrijf evenwel niet minder om. En daarom gingen wij er ook even langs. Het Duurzaamheidsrapport gaat steeds gepaard met een feestelijke ontvangst bij één van de aangesloten Veilingen. Dit keer was het de beurt aan de Coöperatie Hoogstraten en die hadden verkozen het evenement te laten doorgaan bij één van de aangesloten bedrijven, die duurzaamheid én innovatie in hun bedrijfsvoering geïntegreerd hebben. Zo kwamen ze bij Joris en Tinne terecht. Helaas kwam Corona andermaal roet in het eten gooien. Eerst zegde de minister af wegens nodig in Brussel op het overlegcomité, later besliste het VBT het evenement volledig af te gelasten wegens de besmettingsrisico’s. Toch houden we eraan het verhaal Joris en Tinne en de hoogtechnologische UV-robot te vertellen.

Geboren tuinder Joris Christianen is geboren (1980) en getogen in Meerle, op Klein Eyssel, waar zijn ouders al een tuinbouwbedrijf uitbaatten. Hij

behaalde een graduaat Landbouw aan de HIK in Geel en startte na zijn studies in 2005 met een tuinbouwbedrijf in de aardbeiteelt in Klein Eyssel in Meerle, op de plaats van het ouderlijke bedrijf. ‘Ik heb nooit iets anders willen doen, dat stond al vast vanaf mijn jeugd’ zegt Joris. ‘Samen met mijn echtgenote Tinne Van Dyck uit Hoogstraten bouwden we het bedrijf gestaag uit. Vanaf het begin werken we nauw samen met de Coöperatie Hoogstraten en met het Proefcentrum. Wekelijks komt een voorlichter over de werkvloer.’

Innovatief In 2019 werd het bedrijf uitgebreid met nieuwe serre van 25.000 m2 voor substraatteelt van aardbeien. Joris: ‘Deze serre werd gebouwd volgens de nieuwste technieken die op dat ogenblik beschikbaar waren. Ze is uitgerust met railsysteem tussen de teeltrijen, zodat diverse automatisaties mogelijk zijn:

Het prototype van de UV-robot die sedert het voorjaar proefdraait in de serre. plaatsen van de teelten, onderhoud van planten en de installatie, plukken van de aardbeien, … Ook aan de duurzaamheid van installaties en teeltwijzen hebben we veel aandacht besteed. Het gebruik van hoogwaardig glas, het volledige bedrijf - ook het oudere deel werd voorzien van LED verlichting. Een WKK 1,5 MW zorgt voor de warmte én de opwekking van elektriciteit, die aan het net wordt geleverd. De daarbij geproduceerde CO2 wordt rechtstreeks toegevoerd naar de planten, zodat alleen het niet door de planten opgenomen deel CO2 wordt afgevoerd via de ramen. De bevochtiging van de planten gebeurt door een hogedruk vernevelingsinstallatie, waardoor water bespaard wordt. Zonnepanelen staan mede in voor het eigen elektriciteitsgebruik.’

UV-Robot Joris en Tinne met vers geplukte aardbeien (©Foto: Proeftuinnieuws)

28 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Het nieuwste project dat nu in de testfase bij Christianen-Van Dyck wordt toegepast is een


TUINBOUW UV-Robot ter bestrijding van meeldauwschimmel. Meeldauw - ook wel witziekte genoemd - is een belangrijke ziekte voor veel gewassen. Om de ziekte tegen te gaan wordt in de teelt intensief pesticiden gebruikt. Het gebruik van chemische gewasbescherming laat residu’s achter op het geoogste product en de meeldauwinfecties kunnen niet altijd voorkomen worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat behandeling met UV-licht een duurzaam alternatief kan vormen. Er waren echter nog geen robots op de markt die hiervoor kunnen ingezet worden. Daarom werd in 2017 met steun van Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een programma in gang gezet om dergelijke robots te ontwikkelen. Vanuit Vlaanderen werden het Proefcentrum Hoogstraten en het roboticabedrijf Octinion aangeduid om deel te nemen aan dit partnerschap van onderzoekers en bedrijven.

De UV-Robot kan ingezet worden in diverse teeltsystemen Gebruiksklaar De ontwikkeling is nu zover dat de UV-Robot bijna klaar is om ingezet te worden in diverse teeltsystemen bij aardbeien. Het laatste stadium was een testfase in geselecteerde bedrijven. Coöperatie Hoogstraten kocht vier van de prototypes om ze in te zetten op enkele pilootbedrijven. Via het Proefcentrum kwamen ze bij aardbeiteler Joris Christianen terecht. ‘Eén van de robots is gemaakt voor het railsysteem zoals in

De serre met de onderin het railsysteem waar ook de robot zich op voortbeweegt onze serre, die ook groot genoeg is om het goed uit te testen. En omdat we open staan voor innovatie. Sedert het voorjaar rijdt er hier in de nieuwe serre dus een UV-robot rond. Drie maal per week loopt de robot ’s nachts automatisch heel de serre door. ’s Nachts, omdat UV-licht niet goed is voor de ogen. Voor de opvolging werken we nauw samen met het Proefcentrum en de ontwikkelaars Octinion. Er is een constante monitoring via het net om de robot te volgen. Met als doel om het prototype te verbeteren: softwareaanpassingen, de automatisatie terugkeer naar het laadpunt, wat nu nog manueel gedaan wordt, bediening via de smartphone, verbeteringen van de hardware, o.a. een smaller raam voor UV-licht (8 cm ipv 13 cm breed) zodat er minder kans is om de planten en de vruchten te beschadigen’.

Erkenning Joris is alvast zeer opgezet met de resultaten. ‘Door de inzet van de robot is de behandeling van de planten met gewasbeschermingsmiddelen tegen witziekte met 70% teruggeschroefd. Als de aanpassingen die uit deze proefperiode komen uitgevoerd zijn, verwacht ik dat de robot voor 100% effectief zal zijn.’ De geplande feestelijke presentatie van het VBT-duurzaamheidsrapport in aanwezigheid van minister Crevits op hun bedrijf vonden ze een fijne erkenning voor hun inspanningen om de aardbeiteelt innovatiever én duurzamer te maken. ‘Maar we gaan er niet van naast onze schoenen lopen,’ lacht Joris, ‘wij werken verder, ook zonder feest’! (jaf)

SFEERVOL W O N E N Kom langs en samen creëren we het interieur van je dromen met de mooiste raamdecoratie! GORDIJNEN BINNENZONWERING BEHANG & KLEURADVIES VLOERBEKLEDING PVC-VLOEREN BOXSPRINGS & BEDLINNEN KAPELSTRAAT 6 BAARLE-HERTOG T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 29


30 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


STRAAT IN DE MAAND

Pastoor Van Dykstraat, Minderhout

Nu ook met gescheiden afvalwater… MINDERHOUT - Niet meteen gekozen omdat er rioleringswerken aan de gang zijn, eerder getriggerd door de historische naamgeving van de straat, bezochten we de Pastoor Van Dyckstraat met een late najaarszon in de rug zodat we er zeker van konden zijn om enkele bewoners buiten aan te treffen. Er werd ooit geschreven dat de meeste Minderhoutenaren bevestigend antwoorden op de vraag of er een echte Antoon van Dyck in hun kerk hangt. Want hun pastoor van 1640 tot 1668 was Waltman van Dyck, een broer van de beroemde Antwerpse schilder, auteur van het schilderij ‘De marteldood van de Heilige Clemens’, de patroonheilige van Minderhout. Deken Lauwerys is altijd minder enthousiast geweest, volgens hem wordt het schilderij toegeschreven aan Antoon van Dyck.

Waltman van Dyck “De marteling van de heilige Clemens” boven het altaar in de kerk van Minderhout wordt toegeschreven aan de Antwerpse Antoon van Dyck, broer van Waltman van Dyck die van 1640 tot 1668 pastoor was te Minderhout. Clemens, wiens feest gevierd wordt op 23 november, was vermoedelijk paus in de jaren 88 tot 99. Met een grote reputatie in Rome, onder andere wegens de bekering van de Romeinse adel en het keizerlijk huis, wat leidde tot afgunst. Zo kwam het tot vervolging en verbanning naar de mijnen in de Krim. Volgens de legende werd hij in zee geworpen met een anker aan de nek. Een ander verhaal vertelt dat hij in de Tiber verdronk. Vanaf de vierde eeuw werd hij als martelaar vereerd. Hij wordt aanroepen tegen kinderziektes, verkoudheden, zweren, brand, onweer, storm en schipbreuk. (info van Frans Dejonghe)

Waltmannus was Witheer van de Michielsabdij in Antwerpen, die de kerk van Minderhout, zoals ook die van Meer, vanaf 1295 van pastoors voorzag. Onbemiddeld was hij niet. In zijn ‘Manuale’ heeft hij het over bomen en struiken die er rond de kerk stonden, welke experimenten hij verrichtte met vissen in de Snoeckgracht bij het Withof, zijn pastorie, over problemen met zijn onderpastoors en zijn personeel, over de hoeveelheid bier die hij brouwde en uitvoerig over zijn bezittingen. Daarbij dus ook over één van zijn schilderijen waarover hij zegt “dat het van een van de vermaerste meesters van Antwerpen is”. Waarom dan niet zijn broer expliciet vermelden? Bovendien stierf Antoon in 1641, terwijl Waltmannus het altaarstuk met 'een nieu schilderije daarinne' pas in 1642 presenteerde. Die Waltmannus is overigens wel van grote betekenis voor Minderhout geweest.

Vervallen Toen hij pastoor werd, trof hij de kerk in vervallen toestand aan; het was oorlogstijd en de kerk werd voor allerlei doeleinden gebruikt. De Sint-Clemenskerk was “meer gelyck aen een vuyl packhuys van alderhande meubelen, kisten, schapprayen, graen-corven, backen als aen een huys Godts, van beneden tot boven aen ’t welfsel met vuyle ontallycke solderkens afgeslaghen, daer elck huysgesin soo van Castel, als van Minderhout by naer hunne eygen solder in hadden, die sy met sloten en grendels afsloten. De

vensters ronthom toegemetst, colommen, ende ysere latten daer vuyt, hier en daer maer een clein gaetien hebbende om licht te scheppen, de welfsels seer gebroken, de vloiren gebroken, alleen de Choor vry en eenen authaer die aldaer stont simpel en slecht…” De pastoor knapt de kerk op, voorziet deze van nieuwe altaren en schaft op eigen kosten en door schenkingen van zijn zus Susanna, die begijn was in Antwerpen, kazuifels, kelkdoeken en dergelijke aan.

Meer sporen Nog een tweede gebouw in Minderhout draagt sporen van de bezige bij die pastoor van Dyck wel was. Aan het eind van de Kapeldreef staat de kapel van Onze Lieve Vrouw van den Akker, toegewijd aan O.L.V. van de Zeven Weeën. Zij dateert van voor 1571 maar het is Waltman van Dyck die in 1650 startte met de bouw van een nieuwe kapel. Zo schrijft hij: "In januari 1650 ontvangen van mijn zuster Susanna Van Dyck te Antwerpen de som van zeshonderdvijftig gulden als een schenking en dit voor onze ouders en onze zuster Cornelia Van Dyck, ook begijn tijdens haar leven, en voor onze broer Anthonio Van Dyck, zielen, opdat zij deelachtig zouden mogen zijn aan de HH. Misoffers en gebeden die in dat kapelleke zullen geschieden in alle toekomende tijden." En nog: “Wie in dit afgelegen oord een kaarsje zou branden, herdenkt dus een grote barokschilder.” En toch ook nog vermelden misschien dat Waltman in 1666 eveneens betrokken was bij de verbouwing van het Withof tot een typische norbertijnenpastorij. (vrij naar een artikel uit BN De Stem, 24/8/2011, de blog van Leen Huet)

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 31


STRAAT IN DE MAAND

Overburen Eddy Meyvis en Bert Peeters

“Geen druktemakers, wij komen goed overeen…” We treffen Eddy Meyvis in zijn voortuin aan bezig met wat opruimwerken. Hij zegt hier al 43 jaar te wonen in het oudste deel van de wijk. Iets verder is de firma Van Geel bezig met rioleringswerken. “Die zijn vertrokken van aan de Desmedtstraat en gaan verder de hoek om naar de Minderhoutsestraat om dan onze straat verder af te werken. Het hemelwater en het vuile water moeten gescheiden afgevoerd worden. Op onze eigen percelen tot aan de rooilijn hebben we zelf moeten wer-

ken: het regenwater van de daken wordt nu afzonderlijk tot aan de rooilijn gebracht.” Curieus als we zijn, vragen we hoe je dat klaarspeelt met de afvoergoten aan de achterzijde van de woning. “Dat stroomt gewoon de gazon op”, is het antwoord. Maar als we meer historie van de straat willen weten, vragen we het volgens Eddy beter aan Bert Peeters, die aan de overzijde van de straat aan het werk is in zijn bergruimte. Al snel vervoegt Bert ons gesprek. “De eerste huizen zijn eind jaren zestig, begin jaren zeventig gebouwd door de firma Horsten uit Wortel. Het was een project van Alprom, maar de bouw heeft lang stilgelegen, dat kunt

ge nog zien aan een kleurschakering in de gevels.” Vanaf het punt waar we staan, verandert de bouwstijl van de woningen abrupt. De volgende huizen kenmerken zich minder door een verdieping dan wel een steile bovenlaag in pannen met dakvensters. Dit nieuwere gedeelte van de pastoor Van Dykstraat werd door de Kleine Landeigendom (nu de Ark) gebouwd. En die huizen zijn al afgekoppeld op de eigen percelen, daar moet alleen in het wegdek gewerkt worden om de riolering te ontdubbelen. Zowel Eddy als Bert beamen dat het hier rustig wonen is. De straat loopt dan ook dood richting Carolinestraat. Pas net werd het doorsteek fietspadje tijdelijk opengemaakt om de bewoners toe te laten met hun wagen weg te kunnen als de aannemer de doorgang naar de Minderhoutsestraat afsluit. “Wij zijn geen druktemakers, wij komen nog overeen”, volgt op de vraag hoe het gebuurte leeft. “Vroeger, dat was heviger, dan trokken we samen naar de volksspelen op maandag met de kermis, ‘ne schone tijd. Van ziens kent ge de meesten nog, maar alle namen, dat lukt niet meer.” En over de werken? “De aannemer krijgt 220 werkdagen maar daar zit de Markwijk en de Beemden ook bij. Op de infovergadering werden we niet veel wijzer, maar daar gingen we eerder naartoe voor naderhand, den après in Oud-Hoogstraeten, dan wisten we pas alles (met een knipoog). De weg wordt wat smaller, er komen bomen en een stoep aan één kant.”

32 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


STRAAT IN DE MAAND Hanneke Vergauwen

“Via een loting een betaalbare woning”

kant. Want ik ben een boerenzoon uit Meerle, en ik heb dat altijd willen worden maar met zijn vijven thuis was dat geen evidentie. En we hebben hard, hard gewerkt, maar voor wat eigenlijk? We hebben geen kinderen, en de tegenslagen vielen precies uit de lucht. Op de dag dat de verzekeringsagent onze plastieken kappen kwam schatten, overviel ons een storm die alles platgooide. Die zijne auto waaide gewoon weg. Het moet in de jaren tachtig geweest zijn maar het juiste jaartal ontgaat mij. Chance dat we geen glazen serres hadden gezet. Maar alles was naar de kloten. Moeder had nog gezegd toch geen glas te installeren omdat de kosten veel hoger waren en de interesten toen tegen de 13% liepen. In de helft van de aflossing van de lening hebben we dan de zaken verkocht. Maar ik ben nooit werkloos geweest, ik ben dan op de Proeftuin gaan werken en nadien nog in de privé.

Hanneke Vergauwen is de boodschappen aan het uitladen als we haar vragen of ze vijf minuten heeft. Zestien jaar geleden kocht ze samen met haar man Dirk Brosens deze woning van de Kleine Landeigendom, voor “een redelijk betaalbare prijs” zoals ze zelf zegt. Dat was wel via een loting. “Het is goed wonen hier, rustig, het zijn allemaal leuke mensen en men kent elkaar. Niet echt van vroeger, al hebben de meesten wel roots in Minderhout. En er zijn nog kinderen in de wijk, hoewel de jongsten toch al tien jaar tellen.” Zij zegt weinig last te zullen hebben van de wegwerkzaamheden “want de waterafvoer van de woning is al gescheiden op het perceelniveau. Wel zullen we tijdelijk de wagen niet kunnen opladen aan huis als de werken voor de deur plaatsvinden. En dat moet toch zo’n twee keer per week gebeuren om dagelijks naar Zundert over en weer te kunnen rijden voor het werk.”

Adriaan Christiaensen

“Goei geburen en met niemand last” Nadat ie met zijn collie al een lange ochtendwandeling had gemaakt, houden we Ad(ri) Christiaensen staande onder een lauw herfstzonnetje. We spreken hem aan en worden er stil van wanneer zijn levensverhaal er zo uitkomt… “Ik woon hier al dertien jaar en het is zalig wonen, toch wel wat buitenaf, aan de boeren-

We stonden al lang ingeschreven op een lijst van de Kleine Landeigendom om hier te komen wonen. En naarmate de tijd vorderde, vielen er altijd maar mensen af die elders een woning vonden. Bij de laatsten viel ons dan deze woning te beurt, degene die we altijd al wilden. En op 60 jaar was het genoeg geweest, na drie operaties. Mijn vrouw is altijd blijven werken maar die lijdt nu aan Parkinson. Ja, tegenslagen hebben we wel gekend, en ondertussen zijn we 40 jaar getrouwd.”

Over de straat wil Ad wel kwijt dat de aangeplante klimop de goten verstopt, en dat tweemaal vegen per jaar niet voldoende is. We zullen het nog horen. Eigen aan de wijk is dat het privédomein niet tot aan de stoep loopt maar een meter eerder stopt, en die strook is aangeplant, niet geheel tot genoegen van de inwoners die we spraken. Maar dit groen zal nog slijtage ondergaan bij de aansluiting van de nieuwe riolering die het hemelwater van de daken apart moet afvoeren. De aannemer zal de aansluiting onder stoep en groenstrook voor zijn rekening moeten nemen. En naar men gehoord heeft, wordt de straat smaller, dus toch meer gemeenschappelijk groen om zich aan te ergeren? Het fijne weet niemand ervan. Ondertussen heeft de collie, zijn vijfde al, haar ongeduld al een paar keer verloren en maant aan tot verder stappen. Als we dat doen, voegt Adri nog toe dat aan zijn kant de scheiding tussen vuilwater en regenwater al gerealiseerd werd met de bouw van de huizen. “Die hond is onze verzekering tegen inbraken, die ontgaat niets; en nog altijd vind ik het hier zalig wonen, goei geburen en met niemand last.”

Geen naam, geen foto

“De woonverplichting wordt strikt nagekeken” Maar toch. Ietwat verder treffen we nog twee bewoners aan die onder geen beding met naam of foto in het blad willen. De ene pakt de Maand niet langer, “want die ga ik delen met mijn schoonzuster, die ze mij doorgeeft vooral voor de sport, want dat interesseert me wel”. De klacht over dat groen keert terug, het wordt te kaal gesnoeid. Beiden bevestigen dat het hier goed en rustig wonen is, met amper verkeer in deze doodlopende straat (die nu wel voor het verkeer in verbinding is gesteld met de Carolinestraat tijdens de werken). En de mensen komen overeen, behalve met één, waarop het verhaal volgt hoe moeilijk die wel doet. Wij wonen hier in de ‘Achterste wijk’ wordt nog gezegd, de laatste voor Meer. Vernemen we nog dat er een woonverplichting bestaat die door de maatschappij strikt wordt nagekeken. Toch spijtig, want één van de bewoners verblijft in het rusthuis, de woning staat leeg en mag pas binnen drie jaar verkocht worden. “Daar zou men toch moeten aan denken als men huizen verkoopt aan mensen die al wat op leeftijd zijn.” Die zijn er ook wel, want er werden vier bejaardenwoningen gebouwd waar op de hoek ‘Basje’ in haar zetel door iedereen wordt toegewuifd vanop de fiets of te voet. (ep)

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 33


DENKSPORT

Hoogstraatse Bridgeclub organiseert een lessenreeks vanaf januari

De gedroomde start voor levenslang bridgeplezier HOOGSTRATEN - Wie graag kaart speelt, kent het gevoel wel: je hebt een hele avond goed gekaart en toch verloren. De tegenspelers hadden goeie kaarten en jij kreeg heel de tijd niets dan ‘rommel’ in je handen. Wel, wie van dat gevoel af wil, moet dringend bridge leren spelen… De eerstvolgende lessenreeks vanaf 11 januari kan een gedroomde start zijn. De Hoogstraatse Bridgeclub werd opgericht in 1982 en telt op dit moment bijna 100 leden. Men speelt op dinsdagavond in de Socioclub van HVV en op donderdagnamiddag in café Oud Hoogstraeten. De meeste leden, die uit de ruime regio komen, spelen bridge omdat het een aangenaam spel en een gemoedelijke club is. Dat het ook een denksport is en in die zin een ideale geheugentraining wordt, is lekker meegenomen. Wij spraken met voorzitter Paul Cools en bestuurslid Frans Brosens.

Paul Cools

Frans Brosens

Je kan daardoor beter beredeneren wat de beste speelwijze is en al vanaf de eerste slag een soort speelplan maken voor het hele spel.

Paul Cools: Nog een verschil is dat je bij bridgen hoger of beter scoort als je hoger biedt. Als je bijvoorbeeld acht slagen biedt en twee slagen meer behaalt, brengt dat minder

Anders DHM: Misschien een overbodige vraag, maar wie kan er leren bridge spelen? Paul Cools: Zo vreemd is die vraag niet. Bridgen schrikt immers sommigen af omdat het moeilijk zou zijn. Maar iedereen kan leren bridgen. Wie al kan rikken, wiezen of jokken leert het natuurlijk sneller dan wie nog nooit gekaart heeft. Ook bij bridgen gaat het erom om zoveel mogelijk slagen te halen; en zoals bij jokken, speel je samen met een vaste partner die tegenover je zit, tegen twee tegenstanders die ook vaste maten zijn. DHM: Wat maakt bridgen dan zo anders? Frans Brosens: Een belangrijk verschil met andere kaartspelen is dat er telkens één van de vier spelers na het uitkomen zijn kaarten open en dus zichtbaar op tafel moet leggen. Elke speler ziet dus 26 kaarten. De 13 kaarten die op tafel liggen en zijn eigen 13 kaarten. Daardoor kan je beter tellen en inschatten welke kaarten de andere twee spelers vasthouden.

34 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Voor het bieden gebruikt men een speciaal systeem met kaarten. Het lijkt of is niet zo eenvoudig. Precies daarom worden er lessen gegeven om nieuwkomers te begeleiden.

De kaarten worden in het begin van de wedstrijd gedeeld en worden tijdens het spel niet gemengd met kaarten van de andere spelers. Ze worden per tafel in een bakje bewaard voor de volgende vier spelers die er plaats nemen.


DENKSPORT “Goed voor de geest” Frie Faes bridget nu iets meer dan tien jaar en had voordien nooit gekaart. “Ik heb er bewust voor gekozen omdat ik het kan blijven doen als het sporten ooit niet meer kan,” zegt ze, om er meteen aan toe te voegen “én omdat het een gezellige kring is. Voor wie ermee wil beginnen, zijn de lessen echt geen overbodige luxe, integendeel. Er zijn bij bridge nu eenmaal enkele zaken die je best onder begeleiding kan leren.” Vindt ze zichzelf een goeie bridgespeler? “Ik heb niet de ambitie om een A-speler te worden, ik doe mijn best maar beschouw het toch echt als recreatief. Voor mij is het zeker zo belangrijk om bij een toffe groep mee te kunnen doen. En daar komt bij dat bridge echt wel goed is voor de geest.”

speelt met een systeem waardoor de kaarten van elke spel, dus van elke tafel, “bewaard” worden. De kaarten worden aan elke tafel in het begin van de wedstrijd eenmaal gedeeld. De speler legt de kaarten die hij uitspeelt voor zich. Ze worden dus niet gemengd met de kaarten van de andere spelers. Elk spel gaat na het spelen in een genummerd bakje. Na een ronde van vier spellen wisselen de spelers van tafel. Daar spelen ook zij met de bewaarde, dus al gespeelde spellen. Per wedstrijd nemen 6 of 7 verschillende groepen spelers aan tafel plaats en spelen telkens met dezelfde kaarten. Op het einde van een wedstrijd wordt dan berekend welke twee spelers die aan die tafel plaats namen, het best gespeeld hebben. Je resultaat wordt dus vergeleken met het resultaat dat de andere duo’s met dezelfde kaarten behaalden.

op dan wanneer je effectief tien slagen biedt en die tien slagen ook haalt. Om die reden wordt er zo hoog mogelijk geboden en krijgen de tegenspelers vaker de kans om de anderen ‘er in te spelen’.

Paul Cools: Bij bridgen is je eindresultaat dus niet meer afhankelijk van het krijgen van goede of slechte kaarten. Als de kaarten aan een tafel slecht zitten, zitten ze ook slecht voor al de volgende spelers die aan die tafel plaats nemen. Met welke kaarten dan ook, goed of slecht, moet je met je partner zoveel mogelijk slagen zien te halen, liefst meer dan de andere duo’s. Ook al heb je bijvoorbeeld maar vier van de dertien slagen gehaald, dan nog kan het een topscore opleveren, wanneer de andere spelers uiteindelijk met diezelfde kaarten maar drie slagen haalden.

Bewaard

Lessen

DHM: Er is nog een verschil, niet? Frans Brosens: Klopt. Het derde en misschien wel belangrijkste verschil is dat men

DHM: Jullie blijven erbij, bridgen is dus niet moeilijk? Waarom zijn er dan lessen? Paul Cools: Bridge leren is op zich heus niet moeilijk. Alleen het bieden is bij bridge ingewikkelder dan bij andere kaartspelen. Dat is hét grote verschil. Men gebruikt een biedsysteem om de juiste troefkleur vast te leggen én om het maximaal aantal slagen te bieden dat je denkt te kunnen halen. Dat maakt bridgen ‘anders’ en in het begin ook moeilijk. Om die reden is het aangeraden om eerst een aantal lessen te volgen. Noem het een introductie. Er zijn ook leden die er zonder lessen aan beginnen, maar pas dan wordt het echt moeilijk. Dat is uiteindelijk de reden waarom er bridgelessen gegeven worden.

“Het wordt nooit saai” Wietske Stelma bridget al 25 jaar en is blij dat ze er ooit aan begon - alleen al omdat je het tot je 90ste kan blijven spelen. Wietske, die momenteel in Oostmalle woont, woonde 25 jaar geleden in Hoogstraten toen ze met een aantal vriendinnen lessen volgde in het Nederlandse Oosterhout. Daar waren destijds maar een 8-tal tafels, terwijl er in Hoogstraten wel dubbel zoveel zijn. “Het moeilijkste is volgens mij het bieden en daarom alleen al is het aangeraden om lessen te volgen. Maar, in tegenstelling tot andere kaartspellen, gaat bridgen nooit vervelen hoe lang en hoeveel je ook speelt!”, klinkt het overtuigd.

Frans Brosens: Mag ik er direct aan toevoegen dat de lessen absoluut niet saai zijn?! Al vanaf les één zit je al met de kaarten in de hand en leer je het spel spelenderwijs. Wil je dit spel leren, kom dan naar de 15 wekelijkse lessen, ingericht door de club. Deelnemen aan de eerste les is gratis en verplicht je tot niets! De eerste les wordt gegeven op dinsdag 11 januari 2022 om 19.30 uur in de Socioclub van HVV. De volledige lessenreeks met het lesboek er bij kost 100 euro en dan ben je meteen lid

“In het begin zie je ze wel eens vliegen” Rijkevorselaar Ruud Vervoort speelt een 5-tal jaar bridge. Voordien kwam hij niet verder dan jokken, maar door toedoen van vrienden begon hij te bridgen. “In het begin zie je ze soms wel eens vliegen en weet je niet altijd wat te doen”, zegt Ruud, “maar al doende leert men.” Ruud heeft geen cursus gevolgd, maar zegt hij: “Ik had met Frans Brosens, die al jaren mijn vaste partner is, een goede mentor. Hij heeft veel geduld met mij gehad, vooral omdat ik zonder lessen echt van nul moest vertrekken. Ik zou het echt aan iedereen aanraden.”

van de club. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij Paul Cools op het nummer 0497 25 65 54. Iedereen is ook elke dinsdagavond welkom in de Socioclub of op donderdagnamiddag in Oud Hoogstraeten. Je kan daar de spelers bezig zien. Door eens achter de kaarters te gaan zitten leer je het spel al wat kennen en kun je ook de sfeer van de club al eens opsnuiven. (fh)

“Ik geniet van elk moment” Marie-José Seeuws woont in Hoogstraten en was eerder twee jaar lang lid van de bridgeclub in Chaam. “Toen mijn buurvrouw in 1995 vroeg om haar partner te worden en samen lessen te volgen in de bridgeclub hier in Hoogstraten, ging ik daar graag op in. Sindsdien is bridgen voor mij een echte passie geworden.” Waarom dat zo is? “Ik geniet gewoon van elk moment, ik bridge op dinsdag en donderdag in Hoogstraten en ’s winters op maandag in Meersel-Dreef. Maar bridgen en de bridgeclub zijn voor mij op de allereerste plaats een sociale activiteit. Je maakt deel uit van een aangename groep - er zullen er nog wel geweest zijn die dat zeggen, zeker?”

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 35


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven VERZEKERINGEN KREDIETEN SPAREN EN BELEGGEN AGENTSCHAP AXA BANK VASTGOED - IMMO POINT VERHOEVEN

Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Meerdorp 2321 Meer T: 03 315 72 54

www.vanbavelrommens.be

Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

BADKAMERRENOVATIE van Advies tot Zalig genieten

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

36 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

SANITAIR

: ADRES W U E I N

183 g e w e s M eer aten r t s g o o 2322 H

W

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

EG

MEERLE MEER M EE RS

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE


HULPVERLENING

Verwoestende gevolgen van de watersnoodramp in Wallonië

Meerlenaars bieden hulp in Prayon (Trooz) MEERLE - Op 14 juli trok een ongeziene zondvloed over België. Op veel plaatsen veroorzaakten de watermassa's overstromingen van rivieren en beken, wat naast de menselijke tol aan doden en gewonden ook voor ongezien grote materiële schade zorgde. Die was er door weggespoelde bruggen en auto's, ingestorte woningen en andere bouwwerken. De beelden troffen Meerlenaar Karel De Swart midscheeps. “Daar ga ik helpen,” was zijn reflex, en dat deed hij ondertussen ook, samen met een team dorpsgenoten. In België stierven minstens 41 mensen als gevolg van de watersnood. Verschillende huizen stortten in. Er zaten tot zo'n 20.000 mensen zonder elektriciteit en ook het drinkwater raakte vervuild. Zeer zwaar getroffen was het dal van de Vesder met plaatsen als Verviers, Pepinster en Chaudfontaine, waar veel slachtoffers vielen, huizen, wegen en bruggen werden er weggespoeld en velen moesten dagenlang op hulp wachten.

Hallucinant De meest beklijvende beelden zijn wellicht deze uit Wallonië, ze staan op het netvlies gebrand van ons allemaal. Hallucinante tafere-

len van straten die in kolkende rivieren waren veranderd en het water dat alles meesleurde wat op zijn weg kwam. Huizen die tot op de eerste verdieping onder water stonden, mensen die uren en zelfs dagen op evacuatie en hulp moesten wachten. De dagen nadien werd de omvang van de ravage maar eerst echt duidelijk. De wanhoop van de getroffenen eveneens. Toen Karel De Swart dat alles zag, wist hij het zeker: “Daar ga ik helpen, bij zo’n ramp zo dicht bij huis kan ik niet blijven stilzitten. Ik heb me, toen de oproepen om hulp verspreid werden, opgegeven als vrijwilliger via het Rode Kruis. Maar dat bleek voor mij niet de beste manier om me in te zetten. Het Rode Kruis staat slachtoffers bij, ik wilde me inzetten om op te ruimen, om te herstellen.”

1000 Handen “Via Facebook kwam ik in contact met de vzw 1000 Handen. Die had zich tot doel gesteld specifiek praktische hulp te bieden in Prayon, deelgemeente van Trooz. Eén van de armste gemeenten die getroffen is. Ik schreef me in als vrijwilliger via de site, waar ik meteen kon opgeven wat mijn competenties zijn.” Karels competenties liggen in de bouwsector, waar hij tot aan zijn pensioen werkzaam in was. “Van gast tot werfleider en veiligheidscoördinator. Van de praktijk tot de organisatie. Ik dacht dus dat ik op meerdere terreinen inzetbaar was. Via Facebook heb ik geprobeerd om andere mensen uit Meerle over te halen mee te doen, maar voor velen is dat toch een te vluchtig medium. Ik kreeg geen reactie.

Het huis dat de Meerlese groep in orde gaat maken.

Op 16 oktober trok ik met vele anderen met bussen vanuit Turnhout naar Prayon. Veel volk, maar alles perfect georganiseerd. De gemeentebesturen die zich achter 1000Handen gezet hadden en heel wat bedrijven hadden ondertussen al flink werk geleverd om basisinfrastructuur in orde maken. De sporthal, die ook dienst doet als ontmoetingsruimte, was al grotendeels terug operationeel gemaakt zodat ze kon dienen als hoofdkwartier en uitvalsbasis. We kregen er ’s middags ook eten. Ook aan het administratief centrum, het dorpsplein en de kerk was al heel wat werk verricht.”

Karel De Swart vertelt over zijn project

Zwaar aangedaan “Er waren heel wat mensen mee: een scoutsgroep die de straten en oevers opruimden, een kajakclub die rommel uit de rivier viste, een klimclub die de steile oevers proper maakte. Ik werd gevraagd in een woning het bezetsel van de muren te gaan verwijderen. Ik kreeg een kruiwagen, een bezem en een schop, een breekhamer en wat gereedschap had ik zelf meegenomen. Alles was daar door 1000Handen puik georganiseerd. Aangekomen in het mij toegewezen huis was ik zwaar aangedaan door wat ik te zien kreeg. Aan de buitenkant leek het nog vrij behoorlijk, binnen was het een complete ramp. Het water had er meer dan anderhalve meter hoog gestaan. De bewoners hadden enkele dagen vastgezeten op de bovenverdieping. Van wat je dan te zien krijgt, schrik je echt! De bewoonster, die tijdelijk elders onderdak heeft, is zwaar getraumatiseerd. Want niet alleen is haar woning is een puinhoop, ook heel haar verleden is vernietigd. Foto’s, persoonlijke bezittingen, meubels, kleine dingen met DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 37


HULPVERLENING grote emotionele waarde. Alles weg…

Zo zijn we intussen met een sterk team.

Toen ik met haar kennismaakte, heb ik haar gezegd dat ik ervoor ga zorgen dat het huis tiptop terug in orde komt!” Of dat geen impulsieve reactie was van Karel, vragen we hem. “Neen, eigenlijk niet. Dat krijg ik wel voor mekaar zei ik tegen mezelf.”

FERM Meerle had een ‘kaas- en wijnavond’ voor de leden en Els Van Alphen vroeg me of ik daar misschien eens kon komen uitleggen wat we van plan waren. Misschien kunnen ze helpen. Ook Elke Braspenning, secretaris van de Dorpsraad zou de zaak daar voorleggen.”

Netwerk op het thuisfront

Voorbereiding

“Terug thuis ben ik gelijk beginnen kijken hoe ik dat zou organiseren. Ik had het huis opgemeten en ben beginnen opmaken wat er allemaal nodig is. Het eerste was natuurlijk mensen vinden die er mee hun schouder willen onder zetten. Ik heb toen Jos Matthé gebeld, ik dacht zo, die kent veel volk zoals van de Landelijke Gilde. Die zei meteen ja.

“Het weekend van 30 oktober zijn we met en-

We spraken af om op zaterdagmorgen even samen te zitten, om te kijken wat en vooral welke stielmannen we nodig hebben. Een elektricien, een loodgieter, CV-man, bouwvakker,… Ondertussen kwam ik Jan Brosens, de timmerman, tegen en die bood zichzelf aan. Hij had erover gehoord via zijn dochter. Jos Matthé bracht Cois Elst mee. Jos belde Cel Rombouts, elektricien. Patrick Van Bavel, eveneens elektricien, meldde zich ook. Toen kwam Jan Verheyen (CV) en die zei “Wat zijde gullie van plan? Wel dan ga ik ook mee.

1000 Handen De overstromingen lieten een spoor van vernieling na in het zuiden van België. Zonder hulp van vrijwilligers zal het herstel van lokale gemeenschappen, huishoudens en natuur jaren duren. Wie bouwt de regio weer op? “1000 Handen” engageert zich om over één jaar, één dorp in het getroffen gebied herop te bouwen. Zo luidt de missie van de vzw 1000 Handen. Dit initiatief werd in gang gezet door de eigenzinnige liefdadigheidsorganisatie de Frakstok. Ook diverse serviceclubs zetten hun schouders onder het project. Al snel kregen ze brede steun van grote en kleine bedrijven, organisaties en tal van vrijwilligers uit de Kempen. De vier gemeenten van het regionaalstedelijk gebied Turnhout (Turnhout, OudTurnhout, Vosselaar en Beerse) zegden hun medewerking toe. Ze steunen het project logistiek en/of financieel.

Prayon De organisatie koos ervoor Prayon, één van de hardst getroffen dorpen in Wallonië, weer op te bouwen en te herstellen wat het water heeft vernield. Die keuze kwam er na een analyse van de vele hulpinitiatieven die na de ramp op gang kwamen. Deze deelgemeente van Trooz bleek daarin te ontbreken. Meteen had men werk voor wel ‘1000 Handen’. Samen met de gemeente Trooz maakten ze een inventaris op van wat ze kunnen renoveren. De belangrijkste zaken zijn ondertussen in uitvoering, deels gerealiseerd en operationeel. En dat is een indrukwekkende lijst: - De sporthal als het kloppend hart van de gemeente. In de sporthal zijn verenigingen actief, maar het is ook de plaats om te vergaderen en te feesten.

Karel kapt alvast het bezetsel weg in de woonkamer.

38 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

- Openbaar domein: de gemeentediensten van Vosselaar, Turnhout, Oud-Turn-

kele mensen er naartoe gegaan om te kijken hoe we het zullen aanpakken. Een goede voorbereiding is het halve werk. We zijn meteen begonnen met de opkuis van de bovenverdieping. Beneden was alles al leeggemaakt. Maar ook boven bleek alles geruïneerd. In de badkamer was de modder langs toilet en aflopen tot boven gekomen. In de kelder is de CV brander op mazout volledig vernield, die kelder is doorweekt van water vermengd met stookolie. Daar moeten alle muren afgekapt

hout en Beerse doen de voorbereidende werken en pakken de omgeving aan. Zo hoeven de bewoners niet meer op al het puin en de rommel te kijken. - Zowel de technische dienst als de administratieve gebouwen van Prayon werden volledig uitgeschakeld als gevolg van de watersnood. Bedrijven én vrijwilligers knappen enkele gemeentegebouwen op. Ze worden voorzien van computers zodat de administratieve dienstverlening van Trooz weer op volle kracht kan werken. - Onder leiding van de organisatie ‘River Clean Up’ gaan vrijwilligers aan de slag om de oevers van de Vesder te bevrijden van kleding, huisraad en alle andere vuil dat de overstroming verplaatst heeft. - De kerk, die nu in tijden van groot verlies een plaats van samenkomst is, van verwerking. Erg genoeg is ook deze plaats in Prayon volledig aangetast door het water. Houtwerk trekt krom, muren beschimmelen en gewaden rotten. - De natuur: het water heeft een laag slib met mazout en andere vuiligheid over de volledige oppervlakte verspreid. Een natuurexpert zet een team helpende handen aan het werk om het herstel van bos, park en tuinen te bespoedigen. - Woningen: in nauwe samenspraak met de gemeente Trooz helpen vrijwilligers de burgers bij de werken in hun woning en tuin.

Helpen Vrijwilligers zijn nog steeds welkom. Je kan je melden via de website: www.1000Handen.be of mail naar: 1000Handen@gmail.com. Of wilt u financieel steunen? Stort uw gift op rekeningnummer BE98 0688 9546 2193 met vermelding ‘1000 Handen’. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.


HULPVERLENING worden. De houten vloerplaat tussen kelder en gelijkvloers moet er helemaal uit, die is niet meer stabiel. Alle binnendeuren zijn kapot, de ramen zijn nog ok, maar moeten geschuurd en geschilderd worden. Enfin, heel het huis moet eigenlijk gestript worden en dan vernieuwd. We zullen daarbij de duurzaamheid van de renovatie en de energievriendelijkheid in het oog houden. Verwarming bv is nog een probleem. De bewoonster dacht aan gas en aan een pellet kachel, maar de schouwen zijn er niet voor uitgerust. En stookolie is sowieso uitgesloten. Ik denk aan elektrische verwarming met infraroodstraling. Maar zover zijn we nog niet.”

Financiering De mankracht en de expertise zijn dus aanwezig. Maar hoe zit het met de financiering van de aankoop van de noodzakelijke materialen? “Er is een budget van de verzekering

en twee werken werden al aan een aannemer uitbesteed. De houten vloer vervangen door een betonnen, één van de muren in Ardense steen wordt volledig gezandstraald. Wij gaan die dan wel terug opvoegen. Maar verder kan men haast geen aannemers aan kant krijgen en ook aan bouwmaterialen is er een groot gebrek. Dus moeten de mensen wel improviseren en zijn velen aangewezen op vrijwilligers. Die zijn er wel, ook op andere plaatsen. En opvallend, er is veel solidariteit vanuit Vlaanderen. Er zijn ook firma’s die via 1000 Handen sponsoren. De fabrikant van elektriciteitsschakelaars Niko heeft voor heel wat huizen voor een budget van 500 euro materiaal ter beschikking gesteld. En van onze ploeg zijn er ook die nog wel een en ander ter beschikking kunnen stellen. Halschoor wil materialen leveren aan aannemersprijs en vraagt of de fabrikanten misschien ook nog iets kunnen doen. Ik denk dat het wel in orde komt…”

En nu? “Verder zouden we uiteraard wel blij zijn met financiële steun. We bekijken nog hoe dat best kan. Volg ons nieuws daarover op Facebook. Momenteel wachten we op de aannemers die de zoldering komen herstellen en de muur zandstralen. Zodra dat klaar is, beginnen we eraan. We proberen dan telkens voor enkele dagen naar Prayon te gaan en daar in een B&B te logeren, zodat we niet te veel tijd verliezen met over en weer rijden. En dat gaan we doen tot die woning in orde is!” Nu dit in Meerle ook stilaan bekend raakt, komt er hopelijk vanuit ons eigen dorp nog wat ondersteuning. Wie wil helpen of ideeën heeft: mail naar deswartkarel@gmail.com. (jaf)

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

ZELFDE LOCATIE = GESTOPT. DE DRUKKERIJ BLIJFT VERDER BESTAAN.

DRUKKERIJ

LAATSTE DEUR

Minderhoutdorp 42 A 2322 Minderhout 03 314 47 68 drukkerij@merjan.be

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 39


SPORT

Eerste Belg op de top van de K2 zonder extra zuurstof

Niels Jespers verwezenlijkte zijn kinderdroom BORGERHOUT - Niels Jespers koestert torenhoge dromen. Twee jaar geleden moest de 35-jarige Niels, wonend in Borgerhout maar opgegroeid in Hoogstraten, zijn klim naar de legendarische K2 opgeven door een vrieswonde. Dit jaar slaagde hij er wel in om de 8.611 meter hoge berg te beklimmen en dit zonder extra zuurstof. Hij was de eerste Belg die hierin slaagde. Wij vroegen hem om een relaas van zijn exploot en strikten hem voor een interview. Niels Jespers is de zoon van Ben Jespers en Rit Michielsen. Met zijn partner woont hij momenteel in Borgerhout, het koppel verwacht een eerste kind. Niels groeide hier op, deed zijn middelbaar in het Klein Seminarie en behaalde daarna het diploma van Bio-ingenieur in Leuven. Hij werkt als gebiedsingenieur bij Aquafin.

vallig op de Boliviaanse Altiplano tussen de 6000-ders wonen, waarvan ik er enkele heb kunnen beklimmen. Dan kwam de 7000 in zicht, daarna de 8000. Pas toen dat gelukt was, kon ik me inbeelden mijn ultieme droom te verwezenlijken. Een meerjarenplan zat daar nooit achter, telkens vond ik nieuwe uitdagingen die me genoeg schrik inboezemden om uit mijn comfortzone getrokken te worden.

De berg die hij bedwong is een heuse klimmerslegende. K2 is 8.611 meter hoog, gelegen op de Pakistaans-Chinese grens in de Karakoram. Het is de op een na hoogste berg ter wereld, na de Mount Everest, maar een pak steiler dan deze laatste. De berg staat bekend als levensgevaarlijk, moeilijk te beklimmen en daarom minder populair dan zijn grote broer in het Himalaya-gebergte. Terwijl de Mount Everest al een paar duizend keren beklommen werd, hebben nog maar 400 mensen de K2 bedwongen. Doorgaans waagt een tiental mensen de klim, maar er zijn seizoenen waarin niemand de top haalt. Het laatste deel moet je bijna volledig in klimhouding afleggen.1 op de 4 klimmers overleeft de tocht niet. In 2018 beklom de eerste Belg de berg, maar dan met behulp van zuurstof.

Uitdagingen DHM: Op je 15de begon je met klimmen, geen alledaags tijdverdrijf, toch? Klimmen is voor mij een manier geweest om

Maar nu ik er zo op terugkijk is wel heel mijn leven een lange tocht geweest richting deze berg der bergen, richting K2.

Niels Jespers nieuwe uitdagingen te zoeken en daarin telkens een stapje verder te gaan. Eerst in de Alpen, klimlessen geven, dan de Andes met het starten van een klimschool in Bolivia, en later enkele expedities naar Pakistan. Zo heb ik me als persoon kunnen ontwikkelen en vaardigheden verworven. Ik begon met klimmen in de Alpen, ik zocht mijn weg en telkens een nieuwe uitdaging. Ik werd groter en de bergen groeiden mee. Ik trok erop uit. Na mijn studies, ging ik niet toe-

De K2 bereiken was een jongensdroom die in vervulling ging…

40 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Wat fascineert je daarin dan zo? Ik ben steeds op zoek naar eenvoud. Dat vind ik in de bergen. Maar expedities brengen heel wat gedoe met zich mee: dragers, sherpa’s, vaste touwen… Hierin heb ik voor mezelf een compromis gevonden: ik klim zonder extra zuurstof, zodat ik boven basiskamp geen ondersteuning van sherpa’s nodig heb. Ik breng zelf mijn tenten en eten naar boven. De vaste touwen (expeditiestijl) gebruik ik wel voor de veiligheid en help ik naar boven dragen. Ik breng al mijn materiaal en afval terug naar beneden en tijdens de acclimatisatie breng ik ook oude touwen en ander afval naar beneden ter compensatie van mijn gebruik van de nieuwe touwen. Op Nanga Parbat (8126 m) heb ik gemerkt dat ik me goed voel bij deze manier van klimmen.

Met Hugo uit Bolivia en Oswald uit Polen, klimpartners voor de Broad Peak


SPORT K2 is nog eens 500 m hoger en een stuk steiler dan Nanga Parbat. De meeste klimmers gebruiken op die hoogte wel extra zuurstof. Ik wil graag de top bereiken, maar enkel als dat kan op mijn manier. Dus zonder extra zuurstof en met minimale impact op de berg. Op deze manier was dat een primeur voor een Belg, en een zeldzaamheid wereldwijd.

Ik wil de top bereiken, maar enkel op mijn manier Window DHM: Wat eet je eigenlijk onderweg? Hoe moeilijk is het om voldoende calorieën binnen te krijgen? Je eet wat je kan dragen. Op K2 was dat voor 7 dagen, dus dat is nooit genoeg. Door enkel droge voeding mee te nemen, probeer ik het gewicht te beperken. Al het water smelt je ter plaatse met een gasbrandertje. 's Morgens havermout met melkpoeder, overdag een paar

Hoogtepunten 2008-2009 Bolivia Na enkele jaren klimmen in de Alpen lag de Andes aan mijn voeten. Ik deed vrijwilligerswerk rond watervoorzieningen voor de landbouw in kleine gemeenschappen. Maar telkens ik meer dan twee dagen vrij had, probeerde ik een 6000-der mee te pikken. De vraag 'Hoe vind ik hier een klimpartner?' is ook de jaren nadien nooit veraf geweest.

snickers en soms een zakje noedels, en 's avonds een droogvoeding maaltijd waar je enkel water toe moet voegen. DHM: Je kreeg bij de gelukte beklimming een ‘mooie window’, zo zei jouw coach. Welke temperaturen en weersomstandigheden moet ik me daar bij voorstellen? De top van de K2 kan je enkel beklimmen bij ideale omstandigheden, die zich doorgaans slechts een paar keer voordoen tijdens het klimseizoen. De wind is het allerbelangrijkst. Deze mag niet te veel worden (30 km/uur), zeker als je zonder zuurstof klimt. Dan koel je namelijk sneller af omdat je dan geen energie kan verbranden om je lichaam op te warmen. Verder wil je ook goede zichtbaarheid om de weg niet kwijt te geraken. In de zon is het dan zo'n -15 °C boven op de berg en ook 's nachts in de tent. Maar met een wolkje en wat wind kan dat ineens omslaan. Bij de eerste poging waren de omstandigheden goed, maar dit jaar nóg beter. Het was 7 dagen zo goed als windstil! 2 jaar geleden is mijn teen bevroren, waarschijnlijk omdat ik mijn sokken niet goed had gedroogd.

2018 Nanga Parbat In 2018 ging ik naar Pakistan voor deze berg. Het was mijn totemnaam bij de jeugdklimmers, en sindsdien zat die ergens in mijn achterhoofd. Pas vele jaren later kon in me inbeelden dat ik deze berg ook ooit zou beklimmen.

2015 Khan Tengri Na de 6000 komt de 7000. Khan Tengri leek me de gepaste uitdaging. Bovendien had ik wel zin om Kirgizië te ontdekken. 2016 Arête Intégrale de Peuterey (Mont Blanc, 4808 m)

2019 Eerste poging K2 In 2019 ging ik terug naar Pakistan. Deze keer voor een nóg grotere uitdaging. De berg der bergen. De K2, een jongensdroom. Maar een droom bereik je niet vanzelf, wel door toewijding en hard werken. Ik startte de fysieke voorbereidingen een half jaar voor vertrek: veel lopen en zwemmen, ‘hypoxic’ training (slapen en roeien bij verminderde zuurstof ), trappen beklommen in een appartementsgebouw om na het werk veel ‘hoogtemeters’ te maken. Daarbij had ik 3600 hoogtemeter als tussendoel vooropgesteld, de symbolische afstand tussen het basiskamp en de top. In aantal trappen betekent dit 75 keer een gebouw van 16 verdiepingen naar boven en met de lift naar beneden. Ofwel 7 uur gaan. Dit is enorm saai en dus meteen ook een goede mentale training. Op de berg wordt het ook al eens lang en saai.

In Chamonix en omstreken moest het gebeuren. De langste route in de Alpen lag voor ons en het weer was goed. De beklimming ging vanuit Italië via Aiguille Noir en Aiguille Blanc de Peuterey, naar de top van de Mont Blanc.

In Pakistan was de eerste uitdaging om een klimpartner te vinden. Je kan alleen klimmen, want voor de veiligheid zijn er de vaste touwen. Maar om de tent en andere materialen naar boven te brengen, en voor de gezelligheid, is het wel leuker mét ie-

2013 Arriba Bolivia Toen ik in Llallagua (Bolivia) woonde, stak de prachtige rots aan de rand van het stadje mijn ogen uit. Vijf jaar later, had ik van Griet Veris (werkzaam bij Natuurvrienden) maar een klein vonkje nodig, om een groep jongeren te verzamelen in België en Bolivia en er samen een klimschool te starten.

DHM: Moeilijker en extremer bestaat niet meer. “Dit nooit meer” stond in de kranten. Hoe kijk je er ondertussen op terug? Wat brengt de toekomst nog? Ik kijk er natuurlijk heel fier op terug. Ik heb af en toe getwijfeld dat ik het zou kunnen, maar doordat vrienden en familie erin geloofden, heb ik doorgezet. Het was heel zwaar en heftig, hoor, niet iets om zomaar opnieuw te doen… Omdat ik telkens een vernieuwende uitdaging zoek, zie ik mezelf niet snel terug naar 8000 m klimmen. Ik zou wel nog eens een expeditie willen doen naar een lagere berg, maar één die technisch nog moeilijker is. Dan kan je met een klein zelfstandig team alleen op de berg zitten. Dat heb ik nog niet gedaan en lijkt me interessant qua groepsdynamiek en samenwerking. Daarnaast zou ik graag een eigen klimzaal starten. Al is het een serieuze uitdaging om een onderneming goed te laten draaien. We zien wel… (rob)

mand te klimmen. Gelukkig vond ik met Hussein uit Iran een geschikte kandidaat. Op 17 juli vertrokken we richting de top het moment waaraan je een jaar lang elke dag hebt gedacht, waarvoor je hebt getraind en waarvan je een half leven hebt gedroomd. Bijna iedereen klom met zuurstof en wij niet, dus je weet dat dat nefast kan zijn later. We mochten niet te snel gaan. Op een bepaald moment moesten we terug afdalen naar het basiskamp. Toen ik mijn sokken voor het eerst in enkele dagen uitdeed, zag ik dat één grote teen kou had gevat. Op advies van twee klimmers-dokters was de expeditie voor mij gedaan. De teen was lichtjes bevroren geweest en het was onduidelijk of hij helemaal zou genezen. Verder gaan zou zeker tot amputaties hebben geleid. Twee dagen later ben ik naar Skardu vertrokken. Een week later vernam ik dat mijn klimpartner de top had bereikt. Ik was heel blij voor hem, maar het nieuws zorgde voor een extra grote teleurstelling bij mij. 2021 K2 & Broad Peak In 2021 ging ik voor een derde keer naar Pakistan. Na die eerste mislukte poging om K2 te beklimmen kon ik de berg nog niet loslaten. Nog een keer proberen, dit keer volgden we de Abruzziroute. Meer over de klimavonturen van Niels vind je op zijn blog: https://www.nielsjespers.be/blog (rob)

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 41


BBK Construc琀ons zoekt voor onmiddellijke indiens琀reding

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSER (m/v) WERKVOORBEREIDER/MONTEUR/INPAKKER (m/v) in loondienst Ben je gedreven? Werk je graag in een tof team? Neem contact op met Marlyne Derveaux 03/669 59 39 of md@bbkconstruc琀ons.be Goede kennis van het Nederlands is een vereiste Bij voorkeur woonach琀g regio Wuustwezel

BBK Construc琀ons, Bredabaan 52 - 2990 Wuustwezel

Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 207427 Reeds 25 jaar uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten en omgeving!

Huis verkopen? Bel ons: 03 314 16 99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com Vrijheid 72 - Hoogstraten 42 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


BOMEN

Plant zelf een boom in je tuin of in het klimaatbos

Zorgen voor bomen is zorgen voor morgen HOOGSTRATEN - De winter is perfect geschikt om een boom te planten. Twaalf Hoogstraatse gezinnen gingen alvast voor een win-win-win en tekenden in november in op de plantgoedactie van de gemeente. Ook jij kan nog je bijdrage leveren om Hoogstraten groener, klimaatbestendiger en biodiverser te maken. Als je zelf een boom wil planten, geven de tuinrangers je graag advies bij de keuze van de soort. Of je kan op 4 december een boom planten in het nieuwe klimaatbos van Hoogstraten. Wie liever anderen de spade in de grond laat steken, kan een boompje bijdragen door een gift te doen.

Driedubbele winst De oproep van de gemeente voor de plantgoedactie was helder. Ga voor een win-win-win door bomen te planten in je tuin. Maar wat win je daarbij? Win 1: Je controleert de temperatuur en het vochtverlies in je tuin door extra schaduw en minder verdamping. Win 2: Je versterkt de biodiversiteit in je tuin door het gebruik van streekeigen planten of planten met veel nectar. Win 3: Met de opbrengst van de actie ondersteun je de aankoop en het onderhoud van natuurgebieden in Hoogstraten. De gemeente organiseert de plantgoedactie immers samen met en ten voordele van Natuurpunt Markvallei. Twaalf gezinnen kochten in totaal 1220 bomen en struiken aan. De beuk, de haagbeuk en de meidoorn zijn het meest gevraagd. Bij de nectarbom(m)en zijn de hondsroos, de bottelroos, de gele kornoelje en sporkehout, dat van mei tot september bloemen draagt, het meest in trek. In die tuinen zullen bijen, vlinders en insecten hun gangen gaan. Twaalf Hoogstraatse tuinen zullen zo in de toekomst meer CO2 uit de lucht halen en de natuurgebieden - of het nu bossen of natte natuur is - die dankzij deze actie kunnen worden aangekocht, doen daar nog een schepje bovenop.

Jan en Ludwig zetten een boompje op met schepen Michel Jansen over het belang van bomen in een tuin. © JH

Tuinrangers Nam je niet deel aan de plantgoedactie dan is nog niets verloren. Het plantseizoen voor bomen loopt ruwweg van oktober tot maart. Je hebt dus nog even de tijd om je droomboom te kiezen en die te planten. En je hoeft niet eens een grote tuin te hebben daarvoor.

De zomer- en de wintereik staan op 1 bij onze tuinrangers. © Wim Verschraegen

Heb je een kleine(re) tuin, dan kan je kiezen uit heel wat soorten die klein blijven. Via www.bomenwijzer.be vind je welke boom geschikt is voor jouw tuin. Heb je liever persoonlijk advies? Wij laten tuinrangers Jan Brusselaers en Ludwig Nollet, aan het woord.

Ludwig kiest voor de meidoorn voor de witte welriekende bloesem. Wim legt voor u de pracht ervan vast op deze foto. © Wim Verschraegen DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 43


BOMEN DHM: Wat zijn jullie persoonlijke favoriete bomen? Jan Brusselaers: “Mijn favoriet voor een landelijke tuin is onvoorwaardelijk de Quercus petraea of wintereik. Volgens onderzoek van de universiteit van Gent, zitten er op de inlandse eiken 438 soorten insecten en op de Amerikaanse eiken maar 13. En dat zijn alleen nog maar de insecten die op één of andere manier een relatie aangaan met de inlandse eik. Nog vele andere dieren - gekende en minder gekende - zijn er op zoek naar voedsel, zoals de koolmees of de kruisbek. Ook de veldmuis en de rosse woelmuis lusten wel een eikel. Je kan bovendien een heleboel paddenstoelen en andere schimmels vinden op en rond de boom. De zwammen vormen grote ondergrondse netwerken. Die zorgen ervoor dat de boomwortels meer voedsel uit de bodem kunnen onttrekken. Dat delen ze met eiken op een minder gunstige plaats. Andere dieren, zoals de bruine eikenpage, vinden op de eik dan weer de ideale plek om zich voort te planten. Nog andere dieren maken er zelfs hun eigen ‘huis’ of nest zoals spechten of matkoppen.” Ludwig Nollet: “Geef mij maar de zomereik. Ik vind de machtige en grillige, lege kruinen in de winter magnifiek. En als de lezers willen weten hoe je de winter- en de zomereik uit elkaar kan kennen dan heb ik een geheugensteuntje voor hen: het blad van de wintereik heeft een steel omdat er plaats moet zijn voor een sjaal tegen de kou. Het blad van de zomereik doet het zonder steeltje. Bij de eikels is het net andersom.” DHM: Welke bomen raad je aan op kleinere oppervlakten? Jan: “Voor een terras opteer ik voor de walnoot. Met zijn grote bladoppervlakte biedt deze boom veel schaduw. En in de herfst kan je genieten van het kraken van een nootje. In een kleine voortuin past beter een struik dan een boom en dus ga ik voor de hazelaar. Ook die geeft lekkere noten en lokt misschien wel een eekhoorn. Op een dak mag een boom zeker niet met een penwortel door de dakbedekking heen kunnen dringen. Daar zou ik kiezen voor een sleedoorn of een vlier.”

Natuurgids Mai Matthé onderzoekt met de kinderen tijdens de wandeling 'bos voor iedereen' de rijkdom van een oude boom. © Carlo Van Boxel Ludwig: “Mij interesseert ook de geneeskrachtige werking van bomen en planten. Daarom zou ik voor de meidoorn gaan met zijn prachtige, witte, welriekende bloesem, de mooie, waaiervormige bladeren en de rode vruchten. Zowel de bloemen als de bessen zijn bruikbaar voor al-

Tips voor niks Heb je geen tuin of wil je bijdragen aan meer bos in eigen streek, dan hebben we voor jullie nog deze tips. Zomaar voor niks.

Tip 1: Het klimaatbos Kom mee planten in het nieuwe klimaatbos in Hoogstraten! 3.880 bomen en struiken liggen te popelen om geplant te worden. Zin om je schop in de grond te steken? Wij zoeken helpende handen! Haal op zaterdag 4 december vanaf 10.30 uur ’s ochtends een pakketje bomen op en krijg tips over hoe en waar je de jonge boompjes plant. Het toekomstige bos ligt aan de rand van Hoogstraten op een perceel van wel 1,6 hectare, bijna drie voetbalvelden groot. Het hele gezin kan komen helpen. Het toekomstig bos krijgt niet toevallig de naam ‘Muntbos’. Op termijn zal het een stapsteen vormen voor dieren die gebruikmaken van het nabijgelegen ecoduct De Munt. Die dag planten we een heleboel soorten inheemse bomen, zoals spork, zomereik en winterlinde. Onze insecten, vogels en zoogdieren vinden er alles wat ze nodig hebben. Zo krijg je een gezond bos dat barst van het leven en de klimaatverandering helpt tegen te gaan. De plantactie is een gezamenlijk initiatief van stad Hoogstraten, BOS+, Bosgroep Kempen Noord, De Ronde Tafel Hoogstraten en Regionaal Landschap de Voorkempen. De partners bieden je een kop warme chocomelk of soep aan voor jouw noeste arbeid.

44 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Voor een vlot praktisch verloop vragen de initiatienemers om vooraf in te schrijven per e-mail aan info@rldv.be.of via https://www.rldevoorkempen.be/agenda/nieuw-klimaatboshoogstraten-kom-mee-planten. De plantactie vindt plaats op 4 december vanaf 10.30 uur tot 15 uur op de Achteraard (51.41716, 4.70758) in Hoogstraten. Draag stevige schoenen en neem werkhandschoenen en een spade mee als je die hebt. Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet. Parkeren met de wagen kan op de parking van servicestation Esso op de E19 richting Breda in Minderhout (Hoogstraten). De shuttle-huifkar brengt je van hieruit naar de plantlocatie. Samen met de burgemeester van Hoogstraten geeft minister van natuur Zuhal Demir het startschot van de plantactie.

Tip 2: Natuurpunt Op vijf jaar tijd één vierkante meter bos erbij voor élke Vlaming daar gaat Natuurpunt voor! Draag je boompje bij en zorg voor de vierkante meters voor al wie jij liefhebt. Voor elke € 4 plant Natuurpunt 2 m² bos met 3 garanties: slim aangeplant, goed beheerd en eeuwig beschermd. Stort jouw gift rechtstreeks op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding ‘3333 R Bos’ of SMS ‘BOS’ naar 8686. (hr)


BOMEN Het beste moment om een boom te planten was 30 jaar geleden. Maar vandaag is nog altijd beter dan nooit! Jan Bresselaers

De E19 en de hoge snelheidslijn snijden door het versnipperde landschap. Met het klimaatbos krijgt het ecoduct er een stapsteen bij om allerlei diersoorten meer kansen te geven. © RLV lerlei doeleinden. Meidoorn kan helpen om de bloedruk te regelen.” Jan: “Voor het balkon zou ik dan weer kiezen voor een zuiderse, verhoutende potplant zoals lavendel of rozemarijn. Die planten kunnen goed tegen droogte.” DHM: Waarop letten bij het planten van de boom? Jan: “Maak de plantput zo groot dat de langste wortels er gemakkelijk in passen. Kocht je een boom met een kluit? Maak de plantput tweemaal zo groot als de kluit. Plant de boom zo dat de overgang tussen stam en wortels net zichtbaar is boven de grond. Vul de plantput aan met de losse grond, eventueel met wat goede compost erdoor gemengd.” Ludwig: “De eerste jaren na de aanplant zal je de boom water moeten geven, zeker tijdens droge en hete zomerperiodes. Start daar tijdig mee, wacht niet tot je verdrogingsverschijnselen begint te zien. Het is beter om ineens enkele tientallen liters water te geven dan iedere dag een beetje. Eenmaal de boom goed aangeslagen is, kan je het water geven afbouwen.” Je contacteert de tuinrangers voor gratis advies via de website: https://www.tuinrangers.be/tuinsafari-aanvragen of door te bellen met de expert land van de gemeente - 03/3401911. (hr)

Stef Kustermans plant met zijn dochtertje een jonge boom. Hun garantie voor de toekomst… © Carlo Van Boxel

WWW.GEUDENS.BE &

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties

VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN

Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

(Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 45


DEZE MAAND

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten - 0495 25 25 05 - redactie@demaand.be

Euregio Jeugdorkest met nieuwjaarsconcert HOOGSTRATEN - Op zaterdag 15 januari 2022 strijkt het Euregio Jeugdorkest (EJO) eindelijk weer neer in Hoogstraten. Het laatste concert vóór de Corona-pandemie was uitgerekend ook hier op 12 januari 2020. Twee jaar en heel veel stilte later is er nu ‘Music, Maestro!’, een feestelijk nieuwjaarsprogramma.

Music Maestro! Onder het motto ‘Music, Maestro!’ stelde Hans Casteleyn voor het Hoogstraatse Nieuwjaarsconcert een mooi programma samen. Veel herkenbare melodieën, met misschien ook enkele nieuw te ontdekken parels. De jeugdige muzikanten openen het concert met de stoere Prelude tot Akte III uit Lohengrin van Wagner, daarna volgen De middagheks van Dvořák, Prélude à l’après-midi d’un faune van Debussy en Danse Macabre van Saint-Saëns, allemaal muziek met een verhaal. In de donkere sfeer gaan ze verder met Nacht op de kale berg van Moessorgski in een orkestratie van Rimsky-Korsakov om dan te eindigen met Adventures on Earth uit ET van John Williams.

Subsidies Het symfonische Euregio Jeugdorkest verzamelt de meest getalenteerde jongeren uit Vlaanderen en Nederland en staat al ruim 20 jaar onder de bezielende leiding van Hoogstratenaar Hans Casteleyn. In 2018 werd het

orkest nogmaals uitgeroepen tot beste Jeugdsymfonieorkest van Nederland en kaapten ze alle prijzen weg op het World Orchestra Festival in Wenen.

volgden er twee succesvolle concertweekends met opvoeringen in Tilburg, Puurs en Breda. Nu is het uitkijken naar het nieuwjaarsconcert in Hoogstraten.

In volle voorbereiding van een reeks concerten brak de pandemie uit begin 2020. Jammer genoeg werd dat voor het EJO niet de enige beproeving. In november kwam het nieuws vanuit de provincie Noord-Brabant dat, na het afschaffen van de Vlaamse subsidies in 2017, ook de Nederlandse subsidies volledig wegvielen. Nochtans is dat toch het opleidingsorkest bij uitstek voor jong muzikaal talent. Momenteel overleeft het EJO dankzij milde giften van sponsors en privépersonen.

In de tussentijd gaan de muzikanten tussen Kerst en Nieuwjaar nog 4 dagen op ‘werkweek’ in Malle om het nieuwe programma voor het voorjaar van 2022 voor te bereiden. Ook dat belooft een schitterend muzikaal feest te worden rond de figuur van Shakespeare.

Shakespeare Na een heel korte herstart met klein orkest in september 2020 bleef het uiteindelijk nog een heel jaar stil in en om het EJO-podium. In september 2021 kon het gelukkig weer wél. Met een vernieuwde bezetting en nieuwe muziek, en na twee intensieve repetitieweekends

Hercules is bijna uitverkocht HOOGSTRATEN - Met de opvoering van ‘Hercules’ neemt toneelgezelschap Tinello met een zaalvoorstelling de draad van vóór corona weer op. Het stuk is een bewerking van de alom bekende Griekse tragedie met als grootste inspiratiebron het boek ‘Helden’ van Stephen Fry. De voorstelling is een creatie van Anne en Koen Van Opstal, in een regie van Anne Van Opstal. Het verhaal wordt geserveerd met een dosis humor in een modern jasje. Is Hercules louter een instrument van de wil van de Goden of vecht hij tegen zijn innerlijke demonen? Heeft hij daadwerkelijk de keuze tussen vrijheid en het uitvoeren van zijn heldendaden voor het volk? Samen met al wie zijn pad kruist, zoekt hij antwoorden op deze vragen. Maar wat als je denkt de antwoorden gevonden te hebben en de vragen blijken veranderd te zijn? Van de elf speeldata waren er half november enkel nog kaarten beschikbaar voor 2 en 9 december, telkens om 20 uur in zaal Cecilia. Reserveren via info@tinello-toneelgezelschap.be (fh)

46 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Alle info over concertlocaties en -data vindt u op www.euregiojeugdorkest.com. ‘Music Maestro’ is een productie van vzw LA:CH en vzw EJO. Tickets en info: www.vzw-lach.be of bij Toerisme Hoogstraten. Ticketprijs in voorverkoop 18 euro, aan de kassa 22 euro. Jongeren (-18 jaar) betalen 10 euro. Praktisch: Nieuwjaarsconcert EJO op zaterdag 15 januari 2022 om 19.30 uur in de Rabboenizaal. (fh)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

DEZE MAAND

Hoor de engelen zingen… HOOGSTRATEN - In de roerige tijden van corona en de klimaatopwarming is Kerstmis een welgekomen rustpunt. Het Piuskoor maakte voor haar kerstconcert “Angels’ Carol” van zaterdagavond 18 december in de Sint-Katharinakerk een mooie en originele selectie van kerstliederen. Onder de leiding van Kaat Vissenberg en met de muzikale omlijsting van een strijkersensemble en pianist Olivier Tienpont, brengt het koor werken van zowel bekende als hedendaagse componisten.

Topmusici Kaat Vissenberg en Olivier Tienpont zijn vertrouwde waarden bij concerten van het Piuskoor, dat het geluk heeft hiermee op topmusici te kunnen rekenen. Dirigent Kaat Vissenberg behaalde aan het Conservatorium van Antwerpen prijzen voor notenleer en transpositie. Als dwarsfluitiste treedt ze veel op als soliste en in diverse kamermuziekensembles. Onder haar enthousiaste leiding behaalde het Piuskoor een grote onderscheiding in de eerste afdeling op het laatste Provinciaal Koortornooi. Pianist Olivier Tienpont behaalde aan het Antwerpse Conservatorium zijn masterdiploma met grote onderscheiding. Hij won verschillende gerenommeerde wedstrijden en hij speelde talloze masterclasses bij verschillende grootmeesters. Een strijkersensemble zorgt bovendien voor een stevige onderbouw van het concert.

Schatkist Uiteraard wordt er geput uit de rijke schatkist aan kerstmuziek. Van Bach, Pachelbel en Vivaldi brengt men enkele van hun meest gekende en geliefde werken. Ook hedendaagse componisten als Whitacre, Rutter en Jenkins maken muziek die de kerstsfeer op een eigen wijze belicht. Zacht en teder, zoals in ‘Glow’ (Whitacre), ‘ChristmasTide’ (Chilcott) of ‘Wonderful Peace’ (Nordqvisk). Of met de gepaste glans en glorie, zoals in het ‘Sanctus’ (Leavitt), het ondertussen erg bekende ‘Benedictus’ (Jenkins) en ‘Angels’ Carol’ (Rutter).

Nadat eind 2019 de pandemie een harde noodrem zette op de gevulde concertagenda voor het Piuskoor, kijken de koorleden er nu erg naar uit om opnieuw muziek te kunnen delen met het Hoogstraatse publiek. Bestaat er daarvoor een mooiere gelegenheid dan een kerstconcert in de Sint-Katharinakerk? Praktisch: Angels’ Carol, kerstconcert van het Piuskoor o.l.v. Kaat Vissenberg en met een strijkersensemble en Olivier Tienpont (piano) op zaterdag 18 december om 20 uur in de Sint-Katharinakerk. Kaarten en meer informatie op www.piuskoor.be. (fh)

Op zoek naar een derde stadsdichter HOOGSTRATEN - Nadat Daan Janssens als allereerste stadsdichter het Hoogstraatse ijs gebroken had, mocht Michiel Van Opstal zich de afgelopen twee jaren bewijzen. Hij geeft nu de fakkel door, de zoektocht naar een nieuwe kandidaat ging van start. De stadsdichter krijgt gedurende twee jaar de kans om actuele ontwikkelingen en opvallende gebeurtenissen in Hoogstraten lyrisch in de kijker te zetten. Zo wil de stad haar inwoners een alternatieve, frisse blik geven op wat er reilt en zeilt.

Projecten De stadsdichter levert stadsgedichten aan en werkt twee jaar lang enkele poëtische projecten uit. Bedoeling is dat die een aanzienlijke, (semi-)permanente impact op Hoogstraten en haar inwoners opleveren. Zo wil men ervoor zorgen dat het werk van de stadsdichter een groter draagvlak krijgt omdat sommige losstaande gedichten niet altijd de nodige aandacht krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot vrijdag 14 januari om 12 uur. De richtlijnen voor de opmaak en het indienen van de kandidatuur vind je op www.hoogstraten.be/stadsdichter. De nieuwe stadsdichter wordt aangesteld rond ‘Gedichtendag’, eind januari 2022 en zal aan de slag kunnen tot eind 2023. (fh)

Een creatie van Michiel Van Opstal, lang voor er sprake was van de ‘Nutteloze bordjeswandeling’ DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 47


DEZE MAAND

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Pahuna in Ciné Familie HOOGSTRATEN - Ciné Familie programmeert op woensdagnamiddag 29 december de film “Pahuna” (2019). Tegen de achtergrond van politieke en religieuze spanningen (die nooit in detail behandeld worden) proberen de moedige Pranay en Amrita er het beste van te maken in deze verrassend opgewekte film vol kinderlijke fantasie, onschuld en solidariteit. Pranay en zijn zusje Amrita wonen op de grens tussen India en Nepal. Wanneer soldaten hun dorp aanvallen, vluchten de kinderen met hun babybroertje. De ouders blijven in het dorp. In het bos verschuilen ze zich in een oude bus, waar ze op hun ouders wachten. Ze maken het er een beetje gezellig, gaan op zoek naar eten en proberen goed voor elkaar te zorgen. Maar is het in het bos wel helemaal veilig? (fh)

Praktisch: Ciné Familie met “Pahuna” op woensdag 29 december om 14 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. Inkom € 2.

Borderbrass meets TomTrombon

Op zoek naar Rudolf HOOGSTRATEN - Trek er met de ganse familie op uit en ga mee met het Davidsfonds op zoek naar Rudolf. Dat kan op zondag 19 december in De Mosten. Om 10.30 uur gaan de deelnemers, stevig gelaarsd en warm gekleed, met z’n allen op avontuur. Onderweg ontdekken ze misschien wel rare beestjes en luistert ze naar spannende verhalen. Elke hindernis die je overwint brengt je dichter bij Rudolf! Dit kerstavontuur staat borg voor een supergezellige familiedag. Verzamelen om 10.30 uur aan het Treehouse van De Mosten. Kostprijs is 5 euro per persoon, kinderen onder de 5 jaar mogen gratis mee. Inschrijven voor 12 december bij Joos Croes (03 314 49 24) of de website: www.hoogstraten.davidsfonds.be. (fh)

HOOGSTRATEN - In de reeks “BorderBrass meets” is op 4 december Tommy -TomTrombon- Verschoore te gast in de Rabboenizaal. Tom Verschoore begon zijn studies in Koekelare als trompettist. Aan het Lemminsinstituut te Leuven en het conservatorium te Antwerpen schakelde hij over naar trombone, hij studeerde af in het conservatorium van Amsterdam. Hij maakte sindsdien concertreizen naar Rusland, Canada, Zuid-Afrika en gans West-Europa.

The Radar Station voorspelt veel goeds HOOGSTRATEN - De voorspellingen zien er goed uit voor The Radar Station. Begin dit jaar triomfeerde dit Belgische viertal tijdens De Nieuwe Lichting, onlangs verscheen hun debuutplaat ‘Life Inside a Tornado’, enkele singles vonden hun weg al naar de Afrekening. Hun indierock tapt uit het zelfde kwali-

48 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

teitsvolle vaatje als The War On Drugs of The National. Binnenkort zijn ze te gast in het gemeenschapscentrum. (fh) Praktisch: The Radar Station in GC Hoogstraten (Rabboenizaal) op 22 januari 2022 om 20.15 uur. Tickets 12 euro.

Beroepshalve is hij solo-trombonist bij de Koninklijke Kapel van de Belgische Gidsen, bijna alle symfonische orkesten van de Benelux en leraar aan de muziekacademie te Meise. Daarnaast speelt hij bij Belgian Brass, een conceptorkest met uitsluitend professionele koperblazers. “TomTrombon” is ook solist bij Cargo Mas (Sam Vloemans) en Gabriel Rios. (fh) Praktisch: “BorderBrass meets Tommy TomTrombon- Verschoore” op zaterdag 4 december 2021 in de Rabboenizaal. Kaarten via de website, toerisme Hoogstraten.


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

DEZE MAAND

Het Gouden Poezenmandje zoekt steun HOOGSTRATEN - Het Gouden Poezenmandje is een non-profitorganisatie, erkend door dierenwelzijn. Als enige organisatie is het onderdeel van het zwerfkattenbeleid van de gemeente Hoogstraten. De vrijwilligers zijn dringend op zoek naar financiële hulp om hun organisatie te redden. De medewerkers zetten zich in voor het opvangen, herplaatsen en steriel maken van zwerfkatten en kittens. Zo willen ze het welzijn van deze dieren verbeteren en ze allemaal een ‘gouden mandje’ te bezorgen.

Vangen Dat gebeurt met een vangbak wanneer er een melding binnenkomt van een zwerfkat. Een gevangen kat wordt naar de dierenarts gebracht en na sterilisatie/castratie terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen werd. Indien het een volwassen kat is die tam is, plaatsen ze die in een opvanggezin en vervolgens krijgt het dier een nieuwe thuis. Kittens die jonger zijn dan 12 weken worden door de dierenarts gecontroleerd. Daarna worden ze in een opvanggezin geplaatst, zodat ze leren wennen aan menselijk contact en sociaal gemaakt worden. Tijdens de opvangperiode worden ze ingeënt, gechipt en steriel gemaakt. Eens ze oud genoeg zijn gaan men op zoek naar een definitieve opvang.

Links Melanie Driesen, ‘opvangmama’ voor poezen en rechts Leen Faes poezenvanger van Hoogstraten

Kosten Aan dit project zijn heel wat kosten verbonden. De Stad Hoogstraten financiert wel het steriel maken, maar voor alle andere kosten voor het verzorgen van zieke en gewonde katten en kittens moet de vereniging zelf instaan. Dierenarts en medicijnen zijn uiteraard niet gratis. Vandaar deze noodoproep om steun. De vrij-

willigers zelf steken ook de handen uit de mouwen. Ze verkopen zelfgemaakte sleutelhangers en geurkaarsen, er is er een kalender in de maak, ze willen ook deelnemen aan ‘De Markt’ in Hoogstraten. Verder wordt gedacht aan een winterwandeling. Alle info over de activiteiten en hoe je kan steunen, vind je op de Facebookpagina van Het Gouden Poezenmandje Hoogstraten. (fh)

Brouwerijsite van Meer in architectuurboek MEER - Ar-Tur maakte het boek ‘Dorpse architectuur’. Overal veranderen dorpen immers razendsnel. Vooral appartementsgebouwen maken ook in kleine dorpskernen een steeds groter deel uit van het woonaanbod. De verblijfskwaliteit in en rond de gebouwen in het dorp verdwijnt zo. Individuele architectuurprojecten kunnen wel degelijk een verschil maken wanneer ze de dorpskern net versterken of verbeteren. Architectuur kan tegelijk comfortabel, toekomstbestendig en betaalbaar zijn.

Overzicht In een eerste deel geeft dit boek een overzicht van mogelijke woonvormen. Dat gaat van alleenstaande tot gekoppelde rijwoningen, over gestapelde wooneenheden tot de manier waarop men woningen kan schikken. In een tweede deel volgen negen geslaagde projecten van verschillende aard uit heel Vlaanderen. Daarbij de Brouwerijsite Meer, die als inspirerend naar voor geschoven wordt. De Toolbox richt zich niet enkel tot beleidsmakers en projectontwikkelaars, maar tot iedereen die begaan is met kwaliteitsvol wonen in onze dorpen. Het boek telt 256 pagina’s en ontstond in samenwerking met het departement Architectuur van de KU Leuven. Uitgegeven door Public Space (SSBN 9789491789281), kostprijs 29,50 euro. Te bestellen via de site van De Warande Turnhout. (fh) DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 49


DEZE MAAND

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Vechten tegen zwerfvuil HOOGSTRATEN - Het kan altijd dat je ergens onderweg iets verliest, denk maar bijvoorbeeld aan een mondmasker dat uit je jas vliegt. Maar het bewust achterlaten van afval is weliswaar goedkoop maar ook uiterst verwerpelijk. De stad maakt van de bestrijding daarvan terecht werk, zo lezen we op de website van Hoogstraten.

Handje toesteken Wie als individu, met enkele vrienden of collega’s, of als vereniging een handje wil toesteken aan de strijd tegen zwerfvuil, kan dat doen op eigen ritme en een zelfgekozen tijdstip. Eén of enkele keren per jaar, eens in de maand of elke week, de eigen straat, de buurt of tijdens een wandeling… de stad ondersteunt je desgevraagd met het nodige materiaal (fluo-jasje, handschoenen, grijper en afvalzakken) en zorgt dat het ingezamelde afval tevens opgehaald wordt. Het volstaat om je daarvoor aan te melden bij de frontoffice Vrijheid 149, via email frontoffice@hoogstraten.be of tel. 03 340 19 30.

Proef op de som De proef op de som genomen, niet geschoten is altijd mis. Wij kwamen uit bij een boodschappentas met blikjes, flesjes en ander afval, ‘netjes’ toegebonden in een landelijke sloot. Voor sommige mensen blijkbaar een evidentie of noodzaak om zich zo van hun afval te ontdoen. Niet eens bij een gemeentelijke afvalbak (niet dat gepromoot moet worden!), maar stiekem langs de openbare wegen gedeponeerd. Wij maakten prompt een fotootje met de smartphone en verzonden dit aan frontoffice@hoogstraten.be. En jazeker ,de volgende voormiddag was het zwerfvuil netjes opgeruimd door de stadsdiensten. Zelfs een terugkoppeling ontvang je in je mailbox. Bij deze alvast een pluim voor deze dienstverlening! (JJ)

Kamal wuift het jaar uit HOOGSTRATEN - In 2019 verzorgde Kamal Kharmach met succes voor het eerst een eindejaarsconference. Het leverde hem uitverkochte shows op met zo’n 20.000 bezoekers, nog eens 800 000 kijkers waren er voor de oudjaarsuitzending op Canvas. Dit jaar brengt Kamal opnieuw een eindejaarconference, zijn derde op rij. Daarmee doet hij ook Hoogstraten aan. (fh) Praktisch: Eindejaarsconference Kamal Kharmach op donderdag 30 december om 20.15 uur in de Rabboenizaal. Tickets € 20.

Schubert in het West-Vlaams WORTEL - West-Vlaams is de moedertaal van Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal. Hij vertaalde liederen van Schubert en gaat hiermee op toernee. Met eenvoudige woorden bezingt hij de complexe werkelijkheid en bereikt hiermee een groot publiek. Het voert hem op zaterdagavond 11 december naar de kerk van Wortel. Cappelle is bevriend met pianist Nicolas Callot, o.a. laureaat van de Internationale Johannes Brahms Wedstrijd in Oostenrijk en deelt met hem zijn liefde voor componist Franz Schubert. Samen met hem vertolkt hij de vertaalde Schubertliederen die Duitse poëzie plots heel toegankelijk maken. Praktisch: Wannes Capelle en Nicolas Callot met liederen van Schubert in het West-Vlaams op zaterdag 11 december om 20.15 uur in de parochiekerk van Wortel. Tickets € 15. (fh)

50 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

53 nutteloze bordjes zetten Hoogstraten op de kaart delingen, maar die richten zich veelal op een iets ouder publiek,” zei Arnold Wittenberg schepen van Toerisme, “met deze wandeling willen we jongeren aantrekken en een glimlach op het gezicht van de deelnemers brengen.” En of het gelukt is. Nooit zagen we zoveel gezinnen met jonge kinderen vol enthousiasme op zoek gaan naar vaak kleine en ietwat verborgen geplaatste bordjes. Alles samen goed voor honderden wandelaars. (fh)

De Nutteloze bordjes wandeling haalde zowel het VRT als het VTM nieuws. HOOGSTRATEN - Een wandeling langs 53 nutteloze bordjes haalt eerst het VRT nieuws, krijgt een dag later uitgebreid aandacht bij VTM en brengt vervolgens honderden wandelaars op de been. Ongelooflijk maar waar én missie overduidelijk geslaagd. Jonge gezinnen en wandelaars vonden al snel de weg naar het Nutteloze Borden traject van 5,5 km. Het idee is van Kamiel De Bruyne van de ‘Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden’. De primeur was voor Ninove en na Hoogstraten komt Ieper aan bod. Voor televisiemaker en schrijver Kamiel De Bruyne is het een wat uit de hand gelopen hobby. “Onze historische stad telt een groot aantal toeristische (erfgoed)wan-

W O O R D V A N D E M A A N D (9) 1

Hij komt! Hij komt!

2 3

1. Windmolen aan de Statie

4

2. Er is rikken, er is wiezen, er is jokken en er is …

5 6

3. Berg in Pakistan 4. Heb je zelf geen tuin? Plant dan een boom in het…

7 8

5. Winterfeesten in… 6. Meerlenaars trokken naar dit dorp in Wallonië om te helpen 7. 600 jaar oude kapel in Meerseldreef 8. Voorloper van Natuurpunt Markvallei

9 10 11

Oplossing november

9. Studiebureau dat de (on-)leefbaarheid in Hoogstraten onderzoekt

1 B R 2 J

10. Deze Sociale Woonmaatschappij verdwijnt uit Hoogstraten

I

3 D U F

R A

I

N G

K

K

E N

N R A N G E

R

S

5 Z A K 6 T U

I

8 C A H

‚IJ’ is één vakje. Mail het woord uiterlijk dinsdag 14 december door naar redactie@demaand.be en maak kans op een cadeaubon van Hoogstraten voor de waarde van 20 euro. Of stuur naar: De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

I

E

P O T A

7 G O D R 9 S

T

R

4 T O U W T

11. In het zwembad staat het water aan de lippen

T

O C H E M S

K

I

E

I

E

L

A A S

R

N T

E

R

10 V O S

S

E N G A N G

De cadeaubon van € 20 gaat naar: Jan De Roover, Veldstraat 12, Minderhout

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 51


HOOGSTRATEN

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS w Hoogstraten:

Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be w Meer:

Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be w Meerle:

Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be w Meersel-Dreef:

Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be w Minderhout:

tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be w Wortel:

Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

1000 km skaten voor de Warmste Week HOOGSTRATEN - Dit jaar is het thema van de Warmste week “Kunnen Zijn Wie Je Bent” en ook in Hoogstraten zullen er, de week voor kerst, talloze acties op poten worden gezet om geld in de zamelen. Een van die acties is Skaten voor het Goede Doel van de 24-jarige Jef Geerts. Op een skateboard wil hij het land doorkruisen om jongeren die zichzelf niet mogen zijn een hart onder de riem te steken. Zijn doel is om 1.000 kilometer te skaten ten voordele van De Warmste Week. Voor elke kilometer vraagt hij 10 euro. Als hij die 1.000 kilometer haalt staat er 10.000 euro op de teller… en wie weet.

Zijn wie je bent De Warmste Week kiest vanaf dit jaar voor een nieuwe aanpak en zet voortaan één maatschappelijk, actueel thema centraal: “Kunnen zijn wie je bent”. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Vlamingen zichzelf niet kan of mag zijn. Er heerst jammer genoeg nog steeds veel onverdraagzaamheid in onze maatschappij. Dit thema leeft ook sterk bij jongeren. Uit een onderzoek van de VRT-studiedienst, bij jongeren tussen 16 en 24 jaar, blijkt dat 72% zich wil inzetten voor een wereld waar iedereen

SPORTNIEUWS Rob Brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be

Skateboard Jef Geerts hoort bij diegenen die zich willen inzetten hiervoor. Vanop zijn skateboard wil hij jongeren die het moeilijk hebben, steunen. Door zelf een stevige fysieke uitdaging aan te gaan, hoopt hij mensen te inspireren. Je kan het beschouwen als een iets jeugdigere versie van de 1000 kilometer fietsen voor Kom Op Tegen Kanker. Bovendien is skaten een sport die veel jongeren bij elkaar brengt en vaak richting geeft aan jongeren die het zwaar hebben. Het is ook een leuke manier om jezelf te verplaatsen. Op 17 december begint hij aan zijn kilometers voor het goede doel. Hoeveel kilometers hij moet afleggen, hangt af van het ingezamelde bedrag. Voor elke 10 euro die binnenkomt voor het goede doel, legt hij 1 kilometer af. Als hij 4500 euro inzamelt, is dat 450 km skaten… Een afstand boven de 1000 kilometer zal niet op één week lukken, maar een woord is een woord en voor elke 10 euro wordt, vroeg of laat één kilometer geskatet. No matter what.

Hij hoopt stiekem op 10.000 euro, wat een stevige 1000 kilometer skaten zou betekenen. In de weekends zal hij het land doorkruisen en enkele organisaties bezoeken die zich inzetten voor jongeren. Door de week zal hij in Antwerpen kilometers malen als dat nodig is. Als alles normaal verloopt, zal hij op 24 december zijn laatste kilometers afleggen richting Mechelen waar het stadsfestival van De Warmste Week plaatsvindt.

ADVERTENTIES Jan Croes tel. 0477 66 11 60 advertenties@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

52 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Elke euro die wordt gestort, gaat integraal naar het DWW fonds, speciaal opgericht voor deze editie van De Warmste Week en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het fonds zal vzw's, scholen, jeugdorganisaties, ... verspreid over heel Vlaanderen en Brussel steunen.

Steuntje?

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

mag zijn wie men is of wil zijn. Dat verdient immers iedereen.

Jef Geerts - foto Ton Wiggenraad

Zijn volledige tocht is te volgen via Instagram op zijn account @geertsjef. Meer informatie over zijn actie vind je op skatenvoorhetgoededoel.be. Storten kan op het rekeningnummer BE62 7330 6327 6261 met vermelding Skaten Voor Het Goede Doel. (cl)


HOOGSTRATEN

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

De eerste stenen van de jeugdlokalen zijn gelegd HOOGSTRATEN - Op donderdag 4 november werd bij Den Dijk de (figuurlijk) eerste steen gelegd voor een gebouw waarin plaats is voor de KSA, KLJ en Plussers. Met een patio is het verbonden met een tweede multifunctioneel gebouw waarin er twee lokalen zijn die zowel door jeugd- als door andere verenigingen (o.m. de speelpleinwerking) gebruikt kunnen worden.

Zoektocht De jeugdlokalen bij de Pax waren al jaren te klein en hopeloos verouderd. Omdat een uitbreiding of nieuwbouw daar niet vanzelfsprekend was (op die plek zou het cultuurcentrum komen), ging men in 2011 op zoek naar een andere locatie en dat werd uiteindelijk Den Dijk. Na het aantreden van het nieuwe stadsbestuur kwam alles in 2019 in een stroomversnelling. De vzw Jeugdlokalen Hoogstraten werd opgericht en er werd een architect aangesteld. Vanaf dat moment liep alles bijzonder vlot. De stad treedt op als bouwheer. Alle partijen stemden in met de plannen, opgemaakt door atelier Blockx, Peeters en Van Looveren. Er werd een aanbesteding uitgeschreven en ondertussen is DCA, een aannemer uit Beerse, met de werken gestart.

Buffer Het resultaat is een breed volume dat bijna organisch de grens van het perceel van Den Dijk volgt. Omdat het overwegend laag blijft en het gebruik volledig naar Den Dijk is gericht, vormt het als het ware een buffer tussen het speelterrein en de achterliggende woningen.

Bij de eerstesteenlegging. V.l.n.r.: Benjamin Koyen voorzitter van de vzw jeugdlokalen Hoogstraten, Ariane Snels (Plussers), burgemeester Van Aperen (nauwelijks zichtbaar), Jent Wuyts (KSA), schepen Faye Van Impe, schepen Piet Van Bavel, Wout Wils (KSA), Nicole Geens (Plussers), Reinaart Moorkens (lid vzw jeugdlokalen Hoogstraten), en Joachim Rombouts (KLJ) Het gebouw rechts (zie de perspectieftekening) is voor de jeugdbewegingen en is 20 op 10 meter groot met twee bouwlagen. De oppervlakte die voorbehouden is aan elk van de drie jeugdbewegingen, is in verhouding met het aantal leden. Voor de KSA is er 135 m² voorzien en voor de KLJ en de Plussers elk ongeveer 55 m². Alles samen zullen 450 jongeren tussen 4 en 18 jaar er hun tweede thuis kunnen vinden.

wordt duurzaam en met een zeer lage EPB waarde ontworpen en uitgevoerd.

Het gebouw links telt twee polyvalente zalen, één van 95 en een van 360 m². Het geheel

De stad Hoogstraten trekt 1,9 miljoen euro uit voor de bouw van het geheel, exclusief de aanleg rond de gebouwen.

Volgens de planning zou het gebouw in het voorjaar van 2022 wind- en waterdicht opgeleverd moeten worden. Als men daar de technieken, inrichting en omgevingswerken bij telt, zal het eind volgend jaar klaar zijn.

Financiering

Voor het aandeel van de jeugdbewegingen werd een 30-70 subsidiereglement uitgewerkt, dat men in de toekomst ook voor andere verenigingen wil gebruiken. Concreet betekent dit dat de vereniging 30% van de expliciet voor hen bestemde lokalen moet inbrengen. Omdat een jeugdvereniging zo’n bedrag niet op tafel kan leggen, wordt het gedeeltelijk omgezet in een renteloze lening en in een maandelijks te betalen huur. (fh)

Het gebouw lijkt organisch bij Den Dijk te passen en vormt een buffer tussen het speelplein en de achterliggende woningen.

Abonnement DHM NU vernieuwen ! DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 53


HOOGSTRATEN

Vier generaties op de foto voor jarige Gust Van Opstal

HOOGSTRATEN - Negentig jaar nadat Gust Van Opstal op 6 augustus 1931 geboren werd, kwamen zijn 2 kinderen, 7 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen samen, zoals dat bij alle feestdagen gebeurt. Gust werd geboren in Meersel-Dreef, officieel op het grondgebied Meer. Tot zijn huwelijk met Nelly Verschueren op 12 juli 1958

werkte hij in een borstelfabriek op Dreef. Toen ging het jonge stel in Herentals wonen, waar Gust in een coöperatieve bakkerij ging werken.

ker Schrijvers, nadien bij ‘De Volt’, een afdeling van Philips in Oosterhout. Na enkele jaren bij de Kela werkte hij 25 jaar, tot aan zijn pensioen bij brouwerij Brosens.

Maar Nelly had te veel ‘vort’ en dus kwam men na twee jaar al terug naar Hoogstraten en gingen ze bij Nelly’s moeder op Den Aard wonen. Gust werkte eerst zeven jaar bij bak-

Sindsdien geniet hij, samen met Nelly van de kleine dingen in hun grote gezin. Niks te vroeg ondertussen, maar ook wij wensen Gust en Nelly nog goeie en gezonde jaren toe! (fh)

Het belgerinkel van Renild Anthonissen HOOGSTRATEN - Renild Anthonissen uit Meerle wint de hoofdprijs in de actie ‘Met Belgerinkel naar de winkel’. Zij werd niet alleen in de bloemetjes gezet in fietsenwinkel Verschueren, ze mocht er ook met een gloednieuwe fiets de deur uitgaan… Ondanks de corona-beperkingen was de jaarlijkse belgerinkel-actie ook nu weer een groot succes. Er namen 61 handelaars deel, hun fietsende klanten leverden zo’n 1.000 volle stempelkaarten in. Deze kwamen in elk deeldorp in een daarvoor bestemde urne terecht. De spreekwoordelijke onschuldige hand trok uit die kaarten 25 winnaars.

Prijsuitreiking Een prijsuitreiking met alle winnaars was omwille van corona onmogelijk. Om die reden werd enkel de winnares van de hoofdprijs uitgenodigd om haar prijs ter plekke in ontvangst te nemen. De tweede en derde prijs, een cadeaubon ter

54 SEPTEMBER. 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

waarde van 250 euro, werden gewonnen door Miram Gommers en Frieda Aernouts. Alle

winnaars werden persoonlijk op de hoogte gebracht. (fh)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

HOOGSTRATEN

Decemberse schrijfmarathon Amnesty International HOOGSTRATEN - Naast de maandelijkse schrijfacties organiseert Amnesty jaarlijks tijdens de maand december een schrijfmarathon. Vorig jaar lieten we massaal zien dat Covid ons niet klein krijgt om onrecht tegen te gaan en werden er meer dan 1600 brieven en kaartjes geschreven door de Hoogstratenaren. Kunnen we dit aantal dit jaar nog overtreffen? Gelijke mensenrechten, rechtvaardigheid en leven in vrijheid zijn erg belangrijke waarden in het leven. Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie het onrecht wordt onderzocht, er worden acties gevoerd en er wordt geschreven, …. veel geschreven, want brieven kunnen mensenlevens veranderen.

Schrijfavond

u thuis bezorgd samen met de nodige informatie: Staf Coertjens (staf.coertjens@telenet.be of 0496 27 92 96), Els Jacobs (meyvis.jacobs@scarlet.be of 0485 37 21 48). Ook in de Wereldwinkel en de Bibliotheek vind je de nodige informatie, voorbeeldbrieven en solidariteitskaartjes.

Op woensdag 22 december vanaf 18 uur is iedereen van harte welkom in zaal Pax om de brieven en kaartjes te verzamelen, andere Amnesty-supporters te ontmoeten en uiteraard ook om ter plaatse nog brieven of kaartjes te schrijven. Vanaf 20 uur wordt deze schrijfmarathon feestelijk afgesloten met een optreden van Jef Martens en Charel Huet, terwijl je als dank voor je inzet, kan genieten van een drankje en een hapje. (fh)

Thuis Heel de maand december kan je deelnemen aan de schrijfmarathon, in een poging om het record aantal brieven van vorig jaar te breken. Omdat alles gegroepeerd wordt via het kantoor van Amnesty International, moet je overigens geen portkosten betalen. Wie thuis wil schrijven kan voorbeeldbrieven en -kaartjes aanvragen bij onderstaande personen. Die worden dan per mail of fysiek bij

Een etalage vol paspoppen HOOGSTRATEN - Zoals elk jaar werden de Hoogstraatse scholen uitgenodigd om deel te nemen aan de 10-daagse van fairtrade, van 6 tot 16 oktober 2021. Dit jaar stond tijdens die dagen in de deelnemende scholen een paspop, die enkel een oxfam-shirt droeg. Op lange spaarstroken met de tekst ‘Wereldwinkels 50 jaar - eerlijk duurt het langst’ werden logo’s gekleefd van fairtradeproducten. Deze stroken kleedden de pop verder aan. In de klas kregen de leerlingen achtergrondinfo over eerlijke handel via een filmpje. Honderden Hoogstraatse kinderen gingen dus (met hun ouders) op zoek naar producten met het Oxfam- of fairtradelabel Het resultaat van de jonge fairtradefans verdiende een ereplaats in de etalage van de Wereldwinkel. (fh) Een etalage die een eigen verhaal vertelt…

Heel Europa bakt Ferm HOOGSTRATEN - De dames van Ferm organiseren op donderdag 9 december een workshop met gebak uit verschillende landen. Ze maken een Schwarzwalder kirschtorte (zwartewoudtaart) uit Duitsland en een Christmas trifle (kersttrifle) uit Engeland. En er is meer lekkers. Wat dacht je van zachte amandelkoekjes uit Italië, Amaretti morbidi of de beroemde Franse Crêpes Suzette (flensjes met sinaasappelbotersaus)?

Praktisch: Workshop ‘Heel de wereld bakt’ op donderdag 9 december van 19 tot 22 uur. Deelnemen kost 15 euro voor Ferm leden, 18 euro voor niet-leden. (fh)

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 55


MEER

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Eerste bewoner van de kloostersite krijgt sleutel MEER - Er is definitief een nieuw hoofdstuk begonnen voor het klooster en omgeving. Op 29 oktober werd er de eerste bewoner verwelkomd. Dit was voor het stadsbestuur en woningmaatschappij de Noorderkempen aanleiding voor een korte plechtigheid. Uiteraard was Willem, de bewoner in kwestie, er graag bij… “Meer dan 10 jaar na het startschot zijn we nu zover,” zegt schepen van wonen Roger van Aperen. Hij wijst erop dat de Vlaamse overheid een flinke steen van 1 miljoen heeft bijgedragen. “Nu zijn we dus zover dat de bewoning kan beginnen. De volgende stappen zullen snel volgen. De parochiezaal wordt een lokaal dienstencentrum en bibliotheek. Ook de verenigingen kunnen de zaal gebruiken voor hun activiteiten.”

Nonnekes Roger geeft het woord aan Paul van Gils, de baas van Artez dat het grootste gedeelte van de werken heeft gerealiseerd. Paul is tevreden over de werken tot nu toe en hoopt dat de invulling van de gebouwen verder ook vlot zal gaan. Burgemeester Marc van Aperen schetst een stuk geschiedenis. Hij herinnert zich als Merenaar nog de tijd dat hier de nonnekes waren. Hij prijst zich gelukkig dat de vijf prachtige historische gebouwen behouden blijven en een nieuwe functie krijgen dankzij de gezamenlijke inspanningen van de enthousiaste, gepassioneerde, geduldige vrijwilligers van

Merenaar Paul van Gils van Artez bouw spreekt de aanwezigen toe. Iets later krijgt Willem, de eerste bewoner, de sleutel in handen. zijn ex-collega’s van vzw Klooster Meer, De Noorderkempen en het stadsbestuur. En ere wie ere toekomt, hij vermeldt ook de verdiensten van de partijen die in vorige legislatuur de dienst uitmaakten voor dit project.

Parkeren? Daarna kreeg de eerste bewoner de sleutel in handen. Willem komt hier eerlang met zijn dochter wonen. De woningen zijn energiezuinig en hebben uitzicht op het klooster en of de parochiezaal. Die parochiezaal werd echt een pareltje, onder meer met extra ruimte voor het podium en een keuken in de zijbouw.

Van de buren en toekomstige bewoners pikken we nog de verzuchting op dat er in zo’n mooie zaal best veel volk kan verwacht worden. Waar moeten die allemaal parkeren? Er dient voorrang te blijven voor wie hier woont en voor wie de parkeerplaatsen het meest nodig heeft. Als je van Meer bent kom je toch met de fiets? Of je stapt van het Lak of de Donckstraat een stukje te voet. Helemaal niet erg, als je het ons vraagt, al zal het nog wel even aanpassen zijn in het begin. Maar het zal wel wennen! (ma)

Op foto-excursie naar de Aschputten MEER - De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 16 december een foto-uitstap naar de natuurgebieden Aschputten en de Mark. Foto-uitstappen zijn telkens bedoeld om de deelnemers de kans te bieden van mekaar te leren. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee. Om 8 uur 's morgens verzamelen de deelnemers aan de Vredesboom in Meerdorp. De activiteit duurt tot 12 uur en is volledig gratis. Meer info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. (ao) Tijdens de activiteiten van de fotowerkgroep mag je al eens door je knieën en betrappen collega's je al eens op gekke houdingen…

56 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Driest, driester … triest: vandalisme op wandelknooppunt MEER - Tijdens onze wandel- en fietstocht van Noor naar Zuid in Hoogstraten, verschenen in de Maand van september, deden we melding van een onjuiste bewegwijzering op het zandpad dat loopt van achter de Mosten naar de watermolen in Meersel-Dreef. Met vreugde meldden we in het oktobernummer dat de Routedokter (provincie Antwerpen) de markeringen had hersteld. Edoch, wanneer we een zondag in oktober de benen nog eens strekken ter streke De Aschputten stellen we vast dat de vermeende onverlaat die we schuldig achtten aan de eerder verwijderde wegwijzers, opnieuw had toegeslagen. Paal 47 ontbeert alle verwijzingen, en de paal van wandelknooppunt 48 werd uitgerukt en in de berm gegooid. Dit is puur vandalisme. Zoals we eerder schreven, dit zandpad is en blijft toegankelijk voor iedereen. Bij deze dienen we dan ook een klacht in tegen onbekenden. Politie en bestuur, doe jullie werk. Aan de Routedokter: plaats een betonnen paal van drie meter hoog en bevestig daar de bordjes op die er horen. (ep)

Ten gevolge van vandalisme vinden we wandelknooppunt 48 uitgerukt en in de berm gegooid.

Op knooppunt 47 zijn alle bordjes verwijderd terwijl het zandpad hier achter de Mosten een vrij toegankelijk gebied is. En zoals we eerder schreven amper in enkele tuinen wat verderop in de Meerselse Bergen is er inkijk mogelijk, maar helemaal niet in de woningen zodat de privacy hier beslist niet geschonden wordt.

Toch afvalverwerking in de John Lijsenstraat? MEER - Binergy blijft volharden. In oktober verliep er weer een aanvraag van het bedrijf voor een biomassacentrale aan de John Lijsenstraat. Hoort deze activiteit wel thuis dicht bij het dorpscentrum?

Industrieel

om te reageren. Een vorige aanvraag werd nog niet zo lang geleden afgewezen. Het verkeer was toen een belangrijk argument. Uit het jaarresultaat van Binergy blijkt overigens dat ze een negatief vermogen hebben. Betekent dit dat ze failliet zijn of gaan? Het

bedrijf heeft hiervoor naar verluidt een oplossing gevonden. Recuproces, goed bekend als de mestverwerking Leemans op Neerven in Wortel, zou een mogelijke overnamekandidaat zijn. (ma)

Deze keer wordt het pad van de mestverwerking verlaten en gaat de aanvraag over het verwerken van 133.000 ton bio-afval jaarlijks. Daarbij wordt ook jaarlijks 64.500 kubieke meter afvalwater geloosd in de omgeving. Er gaan ook aanzienlijke hoeveelheden ammoniak, stikstofoxide en zwaveldioxide de lucht in. Dit zijn cijfers die tot nadenken stemmen. Met een beetje rekenwerk kom je aan tien 40tonners per dag of veertig traktorladingen van 10 ton die zich dagelijks een weg zoeken van en naar deze centrale. Die aantallen kunnen nog aanzienlijk oplopen als er niet gelijkmatig gespreid wordt over de 365 dagen van het jaar. Dit lijkt hoe dan ook eerder industriële proporties aan te nemen, wat op deze plek, zo vlakbij Meer, niet thuishoort.

Overname? Ondertussen is het openbare onderzoek alweer afgesloten en is het aan de overheden

De plaats waar de biomassacentrale van Binergy moet komen, als de aanvragers groen licht krijgen. DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 57


MEER

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Chiro-opa’s Jos en Fonne geven de fakkel door MEER - Na dertien jaren geven de volwassen begeleiders - de VB’s Jos Cools en Fonne Brosens de chirofakkel door. Zij worden afgelost door Dries Voeten en Bjorn Strybos. We hadden een gesprekje met de oud gedienden. De VB’s werken op de achtergrond maar helpen de Chiro waar het kan. Fonne en Jos hebben 13 jaar lang die taak op zich genomen. Zij probeerden de leiding te begeleiden, niet zozeer met de activiteiten maar meer met de dagelijkse werking. Wanneer er toch al eens problemen opdoken, probeerden ze te bemiddelen zodat alles een beetje ordentelijk verliep. Ze volgden de belangrijkste vergaderingen en onderhandelden soms met de Mortel, de beheerder van de Chirolokalen. Maar vooral…, zo zeggen ze zelf, ze amuseerden zich met die jeugdige bende.

Veel deugd Als er voor hun job een voorganger moest genoemd worden, dan was dat “in feite Mijnheerke pastoor Jan Van Dijck. Hetgeen hij deed, vooral op kamp, probeerden wij nadien verder te zetten. Zorgen dat de brieven van de leden werden gepost, naar de winkel rijden, de koks assisteren, naar de dokter met de gekwetsten of erger nog soms naar het hospitaal,….” Goeie herinneringen te over. “De tofste momenten waren zeker de verschillende kampen en de vriendschap die we daar ondervonden. Het doet ongelooflijk veel deugd als je als Chiro-opa, zoals ze ons ook wel noemden, door Meer rijdt en je komt een Chiromanneke tegen die je naam roept en vriendelijk zwaait!” Jos en Fonne worden nu afgelost door twee jongere oud-Chiroleiders. Ze hopen dat hun opvolgers “niet te veel problemen tegenkomen en er zoveel plezier aan zullen beleven als wij deden!”

Chiro-opa's Jos Cools en Fonne Brosens gaan op pensioen, voortaan begeleiden Dries en Bjorn de leiding. In ieder geval lijkt ons een gemeende dankjewel aan Fonne en Jos beslist op z’n plaats. (ma)

André en Nancy houden de kerstsfeer erin MEER - De woning van André Hoefkens en zijn vrouw Nancy Koninckx, in de Lokbosstraat 14 is van binnen en van buiten één en al kerstsfeer. “In tegenstelling tot vorig jaar hebben we nu ook binnen al ons kerstmateriaal uitgestald,” zegt André. “Maar het blijft bang afwachten welke verrassingen corona nog met zich meebrengt. Hoe dan ook we zijn klaar om de mensen te ontvangen, eventueel met twee of drie personen tegelijk en met de nodige voorzorgsmaatregelen zoals mondmaskers.”

Ontelbaar Binnen is het huis van muur tot muur, van vloer tot plafond gedecoreerd met ontelbare lichthuisjes, bewegende attracties, vijvertjes, rivieren, treinen en noem maar op. Je weet niet waar eerst te kijken. Zelfs als corona alsnog stokken in de wielen steekt, is een bezoek aan hun woning de moeite waard. De voor- en zijgevel zijn versierd en verlicht, in de tuin staan grotere beelden en hangen grote bioscoopaffiches die op de een of andere manier aansluiten bij het kerstverhaal. Alles samen te veel om op te noemen.

Goed doel De woning in de Lakbosstraat 14 is toegankelijk tot driekoningen, alle dagen van 14 tot 20 uur (niet op 24, 25 en 31 december 2021 en 1 januari 2022. Graag na afspraak op het nummer 03 314 67 90 of 0497 27 23 14. Het bezoek is gratis, er staat wel een Make-A-Wish collectebus. Uw vrije gift gaat dus naar een goed doel. De familie Sterkens, ook in Donkakker, deelt dezelfde kerstpassie, maar stelt hun woning omwille van de gekende redenen niet open voor het publiek. (fh)

58 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

MEER

DIAMANT IN MEER

Sus Lambregts en May Goetschalckx MEER - Voor Sus Lambregts (82) en May Goetschalckx (83) uit Meer was 14 oktober 2021 een speciale dag. Zij vierden toen hun diamanten huwelijk. Beide jubilarissen zijn geboren en getogen in Meer. Ze wonen al 55 jaar op de Meerseweg. Sus werkte bij General Motors in Antwerpen en May heeft even bij De Ster in Hoogstraten gewerkt, maar werd daarna huisvrouw. Het koppel heeft twee zonen en twee dochters, telt ondertussen ook al elf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. De kinderen kwamen op de diamanten huwelijksverjaardag ’s ochtends langs met een ontbijt. Daarna stonden nog enkele verrassingen op het programma. (ma) Sus en Maria op de foto met de kinderen Jos, Karine, Marleen en Patrick.

Meer mogelijkheden voor diagnose en therapie in eigen regio MEER - Het vroegere gebouw van Medisch Centrum Noord staat al lang te koop en ... leeg. Daar komt binnenkort verandering in. Het gebouw is immers gekocht door Triangel, een multidisciplinair centrum voor diagnostiek en therapie. In het centrum zullen psychologen, pedagogen, psychiaters, neurologen, logopedisten, kinesisten, auticoachen, ADHD-coachen, studiecoachen, ... werken. Dorien Roelen, coördinator Triangel-VZW voor Hoogstraten is overtuigd van het belang hiervan voor de regio. “Persoonlijk denk ik dat de komst van Triangel een grote meerwaarde zal zijn voor Hoogstraten en voor haar inwoners. Mensen moeten nu vaak ver rijden om de juiste hulp te vinden voor zichzelf of hun kinderen. Binnenkort komt daar beterschap in.”

Wachtlijsten Het aanbod qua hulpverlening in de regio zal dus vergroot worden, wat heel erg nodig is gezien de lange wachtlijsten en grote nood hieraan. Triangel had al vestigingen in Borsbeek en Mortsel en breidt nu dus de activiteiten uit naar de Noorderkempen.

Het gebouw ligt er nog verlaten bij, maar het Medisch centrum Noord wordt eerlang een centrum voor Diagnose en Therapie. Zo lijkt er toch een goede en gepaste invulling te komen voor het lege gebouw dat altijd ten dienste van de zorg stond. Goed nieuws dus voor Meer en omstreken. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (ma)

Dimitri Leue en KWB laten de buurt griezelen MEER - Klaar voor een portie griezelsfeer? KWB Meer organiseert van 10 december 2021 tot 10 januari 2022 een spannende luisterwandeling met Dimitri Leue als verteller. Starten doe je aan de kerk van Meer. De tocht loopt langs zeven borden, waar je aan de hand van een QR-code telkens een deel van een verhaal kan beluisteren. De twee verhalen, een voor 10-jarige kinderen en voor de plus 10-jarigen, werden speciaal voor KWB geschreven door auteur An Neven.

meer ‘Team Spirit’ en heel wat theatervoorstellingen, sprak de verhalen in. Jeugdauteur An Neven schreef de verhalen, waarin je onder meer heksje Amalia kan tegenkomen. Geen onbekende voor wie vorig jaar al de griezeltocht met het verhaal voor de jongsten deed. (fh)

Over heel Vlaanderen organiseren tussen oktober en januari meer dan honderd KWB-afdelingen zulke griezeltocht. Het is een ideale uitstap voor jong en oud. Met de smartphone in de hand ga je op pad voor een ingeklede wandeling van zo’n vier kilometer. Aansluitend bij elk bord is er een leuke opdracht of vraag. Vlaams acteur, regisseur en auteur Dimitri Leue, bekend van onder DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 59


MEER

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Jill assisteert bij de 11 november viering MEER - De 11 november viering kreeg een mooie invulling. Na een plechtigheid in de kerk was er een sobere plechtigheid bij het monument van de gesneuvelden. Na een treffende speech van schepen Arnold Wittenberg, vrede begint bij eenieder, volgde de kranslegging.

de aanwezigen. De toeschouwers, waaronder de trotse opa van Jill, zagen dat het goed was. (ma)

De vereniging van oud-strijders nodigde, naar jaarlijkse traditie, de aanwezigen uit in zaal Victoria voor een drankje en een koffiekoek. De mensen van de dorpsraad maakten van de gelegenheid gebruik om een nieuwe vredesboom te plaatsen op een mooie plek in de Frankenberg. Jill Laurijssen, leerlinge van het 5e jaar in de Meerpaal, ervaart de kranslegging bij het monument van gesneuvelden van de eerste wereldoorlog wel van erg dichtbij. Geflankeerd door de schepen Wittenberg en oud-burgemeester Arnold van Aperen, assisteert zij bij het leggen van de krans ter ere van de overledenen van de oorlog. Het was wel een hele ervaring, volgens Jill. En zij was beslist de jongste van

Vredesboom bij de Frankenberg wordt opnieuw geplant MEER - Naar aanleiding van 100 jaar vredesboom, 2 jaar geleden, verdeelde de dorpsraad 20 boompjes onder de aanwezigen. Deze boompjes werden her en der geplant met natuurlijk ook de hoop dat deze lindenbomen de 100 jaar vredig te mogen bereiken. Sommige boompjes doen het goed. Zij hebben al een hete zomer overleefd en maakten dit jaar een groeisprong. Anderen, zoals hier op de Frankenberg, hadden meer pech. Na een ongelukje bij het maaien, wordt hij daarom opnieuw geplant door Rik Brosens en zoon Guus en Luc van Bladel. De volhouder wint. (ma)

Ontsteking kerstverlichting MEER - Als het allemaal wat meezit, kan het eindejaar best gezellig worden. Op 9 december plant de dorpsraad de traditionele ontsteking van de kerstverlichting omstreeks 21 uur, gevolgd door een gezellig samenzijn in 't Fortuin. De Landelijke Gilde van Meer, die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert, wil voor die gelegenheid iets speciaals doen. Jan van Dun en Ronnie Jansen lieten alvast weten dat ze dat doen met een verlichte tractor-run om 20 uur. Dorpsraad en Landelijke Gilde hopen op een goede opkomst en wachten dus nu gespannen de inschrijvingen af. Iets later, 18 december, vindt een Winterbar plaats op het pleintje van de bibliotheek. Keigezellig dus. De KWB zal alles in goede banen leiden en hopelijk wordt ook dat een gezellige avond. (ma)

60 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Raadhuis in gebruik genomen MEERLE - Meerle heeft er lang op moeten wachten. Nadat het heel wat jaren stond te verkommeren, kreeg ons Raadhuis eindelijk een facelift en een nieuwe bestemming. Corona belette weliswaar dat het op feestelijke wijze werd geopend, maar de Meerlese dorpsgemeenschap kan er alvast goed gebruik van maken. Jarenlang stond het mooiste en unieke Raadhuis van de Vlaanderen stof te vergaren en traag maar zeker te degraderen. Sedert het zijn officiële functie als gemeentehuis in 1977 verloor, kreeg het geen echte bestemming meer. Veel ideeën, tot privatisering toe, kregen nooit een effectieve invulling. Een tijdje was er een postkantoor, de AA had er zijn vergaderruimte en Halte Merlet bracht sedert enige jaren af en toe leven in het Raadshuis met mooie culturele activiteiten.

Kentering Een echte kentering kwam er met het participatieproject ‘Meerle ons Dorp’. Daarin was uiteindelijk de restauratie van het Raadshuis opgenomen, gekoppeld aan een nieuwe bestemming. In het Raadshuis zijn een aantal voorzieningen voor ons dorp samen gebracht. Een nieuwe stek voor de lokale bib, een plek voor het Lokaal Dienstencentrum en voor Digidak, dat alles gecombineerd met vergaderruimtes en een plek voor beperkte culturele activiteiten. Daarvoor werden een aantal technische ingrepen uitgevoerd, zoals het uitbreiden en toegankelijk maken van de benedenverdieping en het plaatsen van een lift. Het moet gezegd, een geslaagde ingreep, die geen afbreuk doet aan het historische karakter van het gebouw. Voor Chris, bib-assistente voor Meerle, is het nog even wennen. De boeken staan verspreid over alle niveaus van het Raadhuis. Buiten de bib-uren kan je tijdens de uren dat het Raadhuis toegankelijk is, dankzij de zelfuitleentoestellen boeken lenen en terugbrengen, zonder dat de bib-medewerker aanwezig is.

In gebruik Het Raadhuis werd in oktober al in gebruik genomen: de bib, Digidak, de koffiekrant en de wekelijkse maaltijd van het LDC… Van hen vernemen we dat het er prima toeven is! De op 20 november geplande feestelijke opening door Burgemeester en Schepenen werd helaas op het laatste ogenblik afgeblazen wegens de onzekere toestand omtrent Corona. Uitstel maar geen afstel hopen we.

Digidak heeft in het Raadhuis een fijne en goed uitgeruste plek gevonden.

Want het Raadhuis vormt het sluitstuk van een fraaie omliggende campus die in een dorp leven in de brouwerij brengt en houdt. En dat verdient een feestje! (jaf)

Stralende eerste communicanten MEERLE - Omwille van Corona was de eerste communie dit jaar uitgesteld tot in het najaar. De 13 communicanten stonden er evenwel stralend bij op deze heugelijke dag. Het werd een mooie viering met als thema ‘vaar je mee’. Een dikke proficiat aan: Gilles Boeren, Maud Boeren, Pieter Christianen, Julia de Vries, Lisa Jacobs, Lena Janczura, Nine Jespers, Fleur Pijnenborg, Saartje Servaes, Achiel Sobocan, Hanne Thijs, Lien Van Den Boogerd en Jesse Van Dun. (jaf) DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 61


MEERLE

Wapenstilstand herdacht MEERLE - Zoals in de andere deeldorpen van Hoogstraten worden ook in Meerle op 11 november de slachtoffers en de oudstrijders van de 2 wereldoorlogen herdacht. Heel wat dorpsgenoten en vertegenwoordigers van de verenigingen wonen deze plechtigheid bij. Naar goede gewoonte wordt de plechtigheid opgeluisterd door de fanfare Sint-Cecilia. Als vertegenwoordiger van het stadbestuur en als echte Meerlenaar sprak schepen Piet Van Bavel de aanwezigen toe. “Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog”. Deze uitspraak van de filosoof Spinoza vormde de kern van zijn betoog. Harmonisch samenleven in het dorp, in de gemeente, met alle inwoners, met alle bezoekers, draagt in de kern bij tot behoud van de vrede, waar wij hier te lande gelukkig al meer dan 75 jaar kunnen van genieten.

Na de plechtigheid werden alle aanwezigen door de Oud-Strijdersvereniging uitgenodigd voor een drankje in het KLJ-lokaal, en geser-

veerd door de leden van KLJ. Waarvoor dank! (jaf)

David, Vera, Mario en Alessio van Spar Expres Alessio (22), zoon van Mario (54), de zakenpartner van David, heeft Italiaanse roots maar is in België geboren en getogen. Tot voor kort woonden ze in Zellik, een deelgemeente van Asse in Vlaams Brabant, op 8 km van Brussel. Mario baat er nog krantenwinkels uit en blijft er ook wonen. Samen willen ze Spar Expres succesvol verderzetten. (jaf)

Eerste viergeslacht bij familie Jochems MEERLE - Heugelijk feit bij de familie Jochems. Op 09-10-2021 is Fes Jochems geboren, broertje van Nova, zoon van Arne Jochems en Anne Koyen. Fes is de kleinzoon van Toon Jochems en het derde achterkleinkind van Sus Jochems. Meteen goed voor een eerste viergeslacht. (jaf)

Vlnr.: Alessio, David, Vera, Mario en vooraan Levani MEERLE - Zoals je in ons vorig nummer kon lezen, hebben Johan en Liliane afscheid genomen van Spar Expres. David, Vera en Alessio hebben het vanaf 2 november van hen overgenomen. David (38) is van oorsprong van Georgië, maar woont al 21 jaar in België. Vera (31) komt uit Oekraïne en is 6 jaar in ons land. Beiden spreken uitstekend Nederlands. Samen hebben ze een zoontje van 5, Levani. David heeft meer dan 10 jaar ervaring in de supermarkt. Hij werkte heel die tijd bij Delhaize, de laatste jaren als assistant-manager voor Delhaize in Beersel.

62 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

MEERLE

Installatiebedrijf van den Berg viert 45e verjaardag

Het omvangrijke team van Installatiebedrijf Van Den Berg MINDERHOUT-MEERLE - Begin in 1976 gingen Kees en Addie van den Berg-Tax van start met het bedrijf. Hun gedrevenheid, vakmanschap en hun zin voor perfectionisme hebben

ervoor gezorgd dat het bedrijf een vaste waarde werd in de regio. Zonen Jan en Bert zetten ondertussen met dezelfde focus dit familiebedrijf succesvol ver-

Aperitiefconcert van het Meerlese kerststalcomité MEERLE - Een dezer zetten de trouwe bouwers de Meerlese kerststal weer op zijn vertrouwde plaats aan de kerk. Traditioneel opent het kerststalcomité de kerststal na een eucharistieviering met een koor of na een namiddagconcert. Dit jaar is er evenwel een aperitiefconcert ten voordele van onze mooie kerststal. Dit aperitiefconcert vindt plaats op zondag 12 december 2021 om

der. Op zaterdag 16 oktober vierden ze hun 45-jarig bestaan samen met al het personeel en hun gezinnen. In Ter Meiren in Meer maakten ze er een geweldige familiedag van.

10u30 in de kerk van Meerle. De deuren zijn open vanaf 10 uur. De Mjeelse meidengroep Wuf treedt er op. Na het optreden biedt het comité een drankje aan, vervolgens wordt de kerststal plechtig geopend. In de kerk zal er een kraampje zijn van Bond zonder Naam. Vanzelfsprekend respecteren we de dan geldende covidregels. Breng in elk geval uw Covid Safe Ticket mee. Kaarten voor het aperitiefconcert kosten 10 euro, inclusief een drankje, Cava of fruitsap. Wil je er nog eentje drinken, dan betaal je ter plaatse 2 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar komen gratis. Kaarten zijn te koop bij Kippenwinkeltje Stoffels, ’t Winkeltje, Culinair Hoeveslager Den Boergondiër, Spar Expres en in Hoogstraten bij de Toeristische dienst. Reserveren kan ook via christel.sterkens@telenet.be. (jaf)

High Tea met Halte Merlet

© Floor Bogaerts Wuf! Vlnr Lynn Van Loenhout, Sofie Van Poppel en Anne Koyen

MEERLE - Op zaterdag 18 december biedt Halte Merlet een High Tea aan in een stemmig versierd Raadhuis. Het is aan u om te ontdekken of die nu meer weg heeft van het ‘supper’ of ‘dinner’ of van de ‘afternoon tea’, je zal zeker niet met honger of dorst weggaan. Voor de prijs van 17,5 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden voorziet Halte Merlet een uitgebreid assortiment aan hartige en zoete hapjes met thee of koffie à volonté. Het etentje gaat door van 18 uur tot 21 uur. Snel wezen: er is plaats voor 20 personen! Inschrijvingen via overschrijving van het juiste bedrag met vermelding van het aantal personen op rekeningnummer BE71 7310 2634 4969. Inlichtingen: Lies van Aelst -tel. 03/297.06.89 of gsm 0497/91.87.66 - haltemerlet@hotmail.com - www.haltemerlet.be of via facebook. (jaf) DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 63


MEERSEL-DREEF

Kapster Rita stopt na 60 jaar knippen MEERSEL-DREEF - “Dat praatje is al wel eens rond gegaan, ze gaat stoppen, ze gaat stoppen, maar ik heb altijd gewerkt tot nu toe…” Maar binnenkort komt daar verandering in. Kapster Rita Van Gestel stopt er wel degelijk mee, na 60 jaar haren knippen, kleuren, föhnen, en al wat er bij komt. Nu zij de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, is het genoeg geweest om meer tijd voor zichzelf te houden. Haar laatste klanten, toch nog een veertigtal, zullen nu op zoek moeten gaan naar een ander kapsalon. Al zeggen sommige van hen nu nog: “stoppen, dat ga je toch niet doen hé…”

Beste kamer Rita werd geboren op 14 november 1946, als zesde van de zeven kinderen van August Van Gestel en Catharina (To) Mertens te Meerle, Strijbeekseweg 3. Zij liep haar lagere school in Meerle, daarna naar de huishoudschool in Meer, om vervolgens anderhalf jaar lang een opleiding te volgen in de kappersschool Lorly te Antwerpen. Op 1 december 1961 begon zij thuis in de beste kamer, zoals dat vroeger werd genoemd, met haar prachtig en modern Coiffure-salon “Rita”. Wie jong en volgens de laatste mode wilde gecoiffeerd worden, kon een afspraak maken met de jonge doch bekwame haarkapster. Zo stond op de uitnodiging die indertijd rond gestuurd werd in het dorp, en tot 15 december kon elke klant gratis een mooi en nuttig geschenkje ontvangen.

IJzeren kan Er waren toen nog geen voorzieningen zoals

Kapster Rita in haar oude kapsalon

64 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Rita in haar kappersstoel, met op de achtergrond voor de spiegel haar oude opgietkan nu. Warm water moest nog uit de keuken worden gehaald met een ijzeren kan. Die ijzeren kan heeft zij overigens altijd goed bewaard, ze is zelfs verschillende keren opgelapt moeten worden toen die begon te lekken. Het kapsalon stond eerst nog op moeders naam want Rita was nog niet meerderjarig. Omdat de kappersschool niet erkend was, moest zij later nog wel opnieuw een examen afleggen omdat er tussentijds een vestigingswet was gekomen. Uiteindelijk verhuist zij naar Meersel-Dreef om drie jaar lang in het huis van P. JochemsNoyens (het vroegere café 't Hof van Holland) haar kapsalon uit te baten, om nog later te ver-

huizen naar Dreef 98, en in het jaar 2000 naar Dreef 100, waar zij nu nog steeds woont.

Nieuwtjes Zoals bij alle kapsalons, was ook zij steevast op de hoogte van de laatste dorpsnieuwtjes, zij kon steeds goed luisteren maar ook zwijgen. Rita was hierin plichtsgetrouw. Ze behoedde er zich wel voor om haar nachtrust niet te laten verstoren door andermans problemen. Vele klanten zijn door al die jaren dezelfde gebleven, sommigen komen al meer dan vijf-

Rita aan het werk in 1967 bij bruidje Wieza Huijbregts-Van Hogeloon


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

MEERSEL-DREEF

tig jaar over de vloer. Alleen een ski- en een auto-ongeval hebben haar eventjes belet om te kunnen werken. Rita liet zich graag bijstaan door meisjes-beginnelingen als weekendhulp, maar er waren klanten bij die alleen door haar wensten geknipt te worden.

Herinneringen Haar klanten waren van alle leeftijden, jong en oud, vooral dames. In het begin in Meerle stonden sommigen zelfs na de vroegmis van vijf uur op zondag bij haar op de stoep aan te schuiven om geknipt te worden, en dit tot 12 uur ’s middags. Dat was vroeger zo, dat kan je nu niet meer voorstellen. ’s Maandags was het kapsalon gesloten en ging zij bijlessen volgen in Antwerpen, dat was altijd gezellig. De meest leuke herinneringen houdt ze over aan trouwpartijen waar zij de bruidjes en hele families moest opmaken. In veel trouwalbums is zij dus ook op één of andere foto terug te zien.

Bijkeuken Tot haar 62ste heeft zij voltijds geknipt, “ik kon op pensioen maar ik heb er dan nog een jaar bijgedaan...” Het huis werd ondertussen grondig verbouwd, het kapsalon verhuisde naar de bijkeuken, het werk werd herleid naar drie dagen.

De reclamefolder voor de opening van het kapsalon in december 1961

Na 60 jaar knippen legt ze nu de schaar naast zich neer en trekt de stekker van de föhn uit het stopcontact. Het laatste kapsalon van Meersel-Dreef is niet meer. Heel wat vrouwen zullen ’s morgens voor de spiegel nostalgisch aan haar denken, met heimwee naar zovele knipbeurten... (JJ)

Fanfare viert feest MEERSEL-DREEF- Op zaterdag 18 december om 19 uur en op zondag 19 december om 14 uur geeft de fanfare een sfeervol kerstconcert in de St. Luciakapel. Toegangskaarten zijn te verkrijgen via de website www.vooreerendeugd.be. Hopelijk steekt corona geen stokje in de wielen…

opleidingen en aanschaf van muziekinstrumenten. De fanfare zal u dan uiteraard op te hoogte houden van al haar activiteiten, en u kan haar ook volgen op haar website www.vooreerendeugd.be. (JJ)

Teerfeest Het teerfeest kon op 6 november goed en wel plaats vinden. Voorzitter Frank Roelands van fanfare Voor Eer en Deugd sprak er een warm welkom uit aan alle aanwezigen. Tijdens een gesmaakt diner was er aandacht voor vier muzikanten die hun jubileum vierden. Zij kregen een medaille opgespeld: Ashley Peeters (20 jaar), Marlène Roelands (35 jaar), Toon Verleye (40 jaar) en Jaak Snijders (65 jaar). Daarna stapten de leden met vrolijke marsmuziek over de Dreef. Het was voor de muzikanten heel fijn om deze dag weer met elkaar te mogen delen en muziek te maken.

Vriend van de fanfare Hoewel Voor Eer en Deugd dit jaar niet veel in het straatbeeld is kunnen verschijnen, doet de vereniging toch een warme oproep om weer ‘vriend van de fanfare’ te worden. De contributie voor 2022 bedraagt 25 euro, over te maken op rekening BE16 7310 3452 2574 met vermelding van uw naam en adres. De financiële steun wordt besteed voor jeugdDECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 65


MEERSEL-DREEF

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Een Claas op Dreefse akkers… MEERSEL-DREEF - Loonwerker Gert Braspenning uit Meersel-Dreef en mekanieker Martien van Hooijdonk uit het naburige Nederlandse Strijbeek hebben de handen in elkaar geslagen om een oude landbouwklassieker de hakselaar Claas Jaguar 690 SL van het jaar 1994 terug bedrijfsklaar te maken. De hakselaar is uitgerust met een zesrijige maïsbeek Claas RU 450. Het transport gebeurt ook in Claas stijl: een Claas Axion 810 en Claas Arion 640 rijden de mais van het land naar de opslag. In het weekend maken ze er dan samen werk van om het maïs op het land af te rijden onder de benaming Loonbedrijf De Dreef. Twee vrienden, samen sterk, voor het plezier en omdat het kan. (JJ)

Herdenking 600 jaar St Luciakapel MEERSEL-DREEF - Dit jaar was het 600 jaar geleden, dat de eerste Heilige Mis, gewijd aan de Heilige Quirinus en de Heilige Lucia, gevierd werd in de St Luciakapel. Begin 13e eeuw was er al sprake van een kapel in Meersel, gewijd aan Sint-Quirinus en Sint-Lucia. In opdracht van Jan IV van Cuijk werd omstreeks 1420 een nieuwe kapel gebouwd. Uit die tijd dateert waarschijnlijk het schip van de kapel. Omstreeks 1542 zou dan het transept en het koor zijn gebouwd.

werd hij onttrokken aan de eredienst. Daarna werden er restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en vanaf 1981 werd het kerkje weer voor de eredienst in gebruik genomen. Er wordt een herdenkingsviering gehouden op zondag 24 april of op donderdag 28 april 2022, de juiste datum volgt later. Bisschop Johan Bonny van Antwerpen zal in deze voorgaan. Noteer deze data alvast in uw agenda. (JJ)

Eredienst In de eerste helft van de 17e eeuw geraakte de kapel in verval, maar ze werd omstreeks 1643 hersteld en van nieuw meubilair voorzien. Pas in het derde kwartaal van de 17e eeuw werd het rieten dak vervangen door leien. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de kapel langzaamaan opnieuw in verval en in 1972

Sint Luciaviering MEERSEL-DREEF - Het Sint Luciacomité nodigt uit op zondag 12 december om 14 uur voor de Sint Luciaviering, een gezongen H. Mis. Aansluitend is er nog een gezellige babbel onder het genot van een glaasje Glühwein of warme chocomelk, aangeboden door het comité. (JJ)

66 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Misviering op VRT MEERSEL-DREEF - Op zondag 30 januari zal de VRT de gezinseucharistieviering van 10 uur rechtstreeks uitzenden op televisiezender Eén. Wie er niet bij kan zijn, kan de viering dus live thuis te volgen of eventueel uitgesteld bekijken. (JJ)

Abonnement DHM NU vernieuwen !

Beste plek voor infobord? MEERSEL-DREEF - Het stadsbestuur heeft een elektronisch infobord laten plaatsen bij de ingang van de grot. Hierop zullen alle nieuwtjes en uitnodigingen van stad en omgeving worden geplaatst. Eerlijk gezegd, het wordt wel druk aan de ingang van het Mariapark. Was de parking aan het Paterswiel geen betere plek geweest ? Inspraak is er in elk geval (weer) niet geweest. (JJ)


MEERSEL-DREEF

Geslaagde expositieweekenden van de Witte Hûskes MEERSEL-DREEF - De Witte Hûskes mogen terugkijken op drie geslaagde expositieweekenden einde oktober en begin november. Het was vooral op de zondagen druk, ook met parkeren in de berm. Omwonenden, sorry voor de overlast, maar de Luciakapel was weer even het stralende middelpunt.

Eerste weekend De eerste drie exposanten Joost ten Hengel, Sylvia Spijkers en Wil Olislagers toonden zich zeer tevreden. Vooral Joost ten Hengel die als schilder en ook als docent kan bogen op een aanzienlijke oeuvre vond het een prachtgelegenheid om een overzicht van zijn werk te laten zien. In figuratief werk, vaak in grote formaten en aantrekkelijke kleuren werden shots uit het dagelijks leven weergegeven. Als enorme film-stills, gewoon en soms ook vervreemdend. Er zit een verhaal achter dat ene beeld en er ligt een gedachte aan ten grondslag. Sylvia toonde blow-up portretten van iconen uit de popcultuur als Madonna, Marilyn Monroe en Blondie. In zwart wit met alleen sprekende knalrode monden. Wil toonde haar veelzijdigheid en had zowel beelden als schilderijen: een fijn geschilderde Boeddha, vrouwenkopjes als waren ze van gips en schilderijen met bloemen en vogels .

Contrasterend Het tweede weekend toonden Francis Bach Kolling en Jim Potters hun werk: contrasterend in stijl en formaat. Francis toonde haar werk van de laatste acht jaren dat ze weer aan het schilderen is geslagen. Van zeer realistische fijn-schilderijen en kleine portretten naar de bijna-abstractie, op de natuur geïnspireerd werk.

Jim toonde juist werk in grote formaten met heldere kleuren en vanuit het grote gebaar op het doek geslingerd. Maar ook met afbeeldingen van sporten als wielrennen en kitesurfen. Hij gebruikt nieuwe materialen als epoxyhars en technieken als acrylgieten.

Fulltime Het laatste weekend was voor Marijke van der Ven en Nicolette Bominaar. Marijkes motto op haar visitekaartje luidt: ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Er was fijnzinnige keramiek te zien waarin haar grafische vooropleiding is te herkennen. Maar er waren ook schilderijen waar veel op te zien is, alsof ze een verhaal illustreren, trefzeker vormgegeven in houding en expressie. En “haar Martin en Oopjen”:

twee monumentaal opgezette portretten met blanco gezichten in schematische houdingen neergezet. Ieder gewoon mens, jij en ik kunnen erin worden gezien. Nicolette ontdekte dat schilderen zoveel voor haar betekende, dat zij er fulltime mee door wilde gaan. Zij toont werk gemaakt in de lessen bij Joost ten Hengel, maar ook ontstaan in het kader van de cursus aan het IKO De Kunstacademie Hoogstraten. Opvallend en origineel is haar “laatste avondmaal”: een vrolijk en kleurrijk keuken stilleven geschilderd op een tafellang doek. We kunnen nog veel van haar verwachten. (FBK/JJ)

Turnhout-Hoogstraten-Meersel tol MEERSEL-DREEF - Soms gaat de geschiedenis verloren, en dat is een spijtige zaak. Verba volant, scripta manent, voor zij die Latijn kennen - maar voor de gewone sterveling zoals ik: woorden vervliegen, het geschrevene blijft. Daarom een oproep aan wie meer afweet van deze foto van een bus met opschrift TurnhoutHoogstraten-Meersel Tol. Het zal allicht wel iets te maken hebben met onze grens met Nederland en de bijbehorende douaneactiviteiten. Maar wanneer, en wat precies? Heb je meer info en/of andere foto's, graag een bericht sturen aan meersel-dreef@demaand.be. We lichten dit graag toe in een volgende editie. (JJ) DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 67


MEERSEL-DREEF

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Palestijns houtsnijwerk in de kloosterkerk MEERSEL-DREEF - In het weekend van 4 en 5 december zal er een verkoop-tentoonstelling gehouden worden in de kerk voor, tussen en na de vieringen, van artistiek houtsnijwerk uit olijfhout uit Bethlehem. Er staan kleine en grote kerststallen, kerstartikelen, beelden van Jezus, Maria, heiligen en engelen, kruisen en kandelaars, religieuze en

ook enkele niet-religieuze voorwerpen. Kortom, een mooie stand met waardevolle artikelen. Een uitzonderlijke kans meteen ook om christelijke Palestijnse families te helpen (over)leven door iets van hen te kopen. (JJ)

Soep op de stoep MEERSEL-DREEF - Ferm Meersel-Dreef brengt op zondag 12 december van 11 tot 14 uur weer overheerlijke en zelfgemaakte ‘soep op de stoep’ aan de man. Uw vrije bijdrage

MINDERHOUT

Wegwijs naar de grot MEERSEL-DREEF - De Dreveniers kennen de weg wel in het Mariapark en het klooster van de minderbroeders-kapucijnen, maar dat geldt niet voor de vele bedevaarders. Bij de ingang van de grot, aan de rechterkant, werd daarom een grondplan geplaatst zodat elke bezoeker weet wat hij of zij mag verwachten en ook waar dat dit is. Het design is van Geert Rutten, timmerwerk van Raf Delcroix en de deskundige plaatsing gebeurde door Louis Peemen. (JJ)

gaat integraal naar Welzijnszorg, de grootste beweging in Vlaanderen en Brussel, die opkomt tegen armoede en voor de minderbedeelden in onze samenleving. (JJ)

Winterfeesten in ’t Markenhof

Puntjes op de i

MINDERHOUT - De bijna traditionele winterse editie van wat de Kuipfeesten in de zomer zijn, gaat dit jaar door in en bij ’t Markenhof, de parochiezaal van Minderhout. De organisatoren rond Lut Van Dun kozen voor deze locatie omdat men zowel in de zaal als buiten, op de speelplaats terecht kan.

Van 2 tot 2 Het Winterfeest heeft plaats op zondag 26 december, tweede kerstdag, van 14 tot 02 uur. Om 15 uur is er een live optreden van Chrismas Carol en ’s avonds zorgen verschillende dj’s uit de regio voor de nodige ambiance. En hoe kan het anders, twaalf uur lang is er drank en zijn er hapjes naar ieders keuze, met glühwein en wafels als specialiteit. Daarvoor kun je binnen en in een van de tentjes op de speelplaats terecht. En als je weet dat Lut voor de organisatie tekent, weet je dat alles tot het laatste detail in orde is. (fh)

68 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

MINDERHOUT - In onze vorige uitgave brachten we verslag uit van een bezoek aan de kinderopvang in ’t Markenhof. Daarbij vermeldden we enkele bedragen die betrekking hebben op de renovatie van de zaal. Er is inderdaad 145.000 euro geïnvesteerd in de zaal, waarvan ruim 120.000 via een win-winlening. Het resterende bedrag komt echter voor een klein gedeelte van giften en sponsoring, de rest werd door de bestuursleden geactiveerd. Tijdens een informeel gesprek werden percentages genoemd of genoteerd die niet volledig juist blijken. De vzw geeft geen 1,5% interest per jaar maar 1%. (fh)


MINDERHOUT

Lia Sprangers zorgt voor viergeslacht

Op wandel met Jos Vinckx

MINDERHOUT - Blij nieuws in de familie Voet - Sprangers. Door de geboorte van Lia Dockx op 27 september 2020 werd Maria Sprangers de trotse overgrootmoeder en kon er een viergeslacht met terechte trots op de foto. Dat gebeurde bij de eerste verjaardag van achterkleindochtertje Lia. Op de foto herkennen we moemoe Maria Sprangers (geboren in 1936), omi Renild Voet (1965), de 29-jarige mama Ruth Meyvis en de kleine Lia Dockx. (fh)

MINDERHOUT - Leerlingen van het 4de leerjaar Scharrel gingen met Jos Vinckx op een theaterwandeling met als thema ‘de eeuwen’. Daarbij ging het o.m. over ruziënde boeren, kinderen die oorlogje speelden, de Dodendraad en een pop die wel 100 keer verdween en weer gevonden werd op de plaats waar een kapel staat. (mdl)

Verwonderd toekijken MINDERHOUT - Op een mooie herfstdag trokken de kinderen van het eerste leerjaar van Scharrel Minderhout naar het bos in Wortel kolonie. Daar hadden ze een afspraak met herder Bart en z’n Border Collie Ivy. Hij

toonde de leerlingen hoe je een kudde bij elkaar kan drijven. Met verschillende fluittonen wist de hond wat hij moest doen. De kinderen stonden er versteld van dat de schapen en de hond deze bevelen zo goed uit-

voerden. Natuurlijk was er nog tijd om de vele vragen van de kinderen te beantwoorden. De rest van de dag konden de kinderen nog leuke dingen in het bos ontdekken. (fh)

DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 69


MINDERHOUT

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Nooit meer oorlog

Kerstsfeer bij café In Holland

MINDERHOUT - Schepen Roger Van Aperen vertegenwoordigde het stadsbestuur bij de hulde aan de oorlogsslachtoffers op 11 november. “Dat wij hier al tachtig jaar geen oorlog meer hebben, betekent niet dat er vrede is…”, zei de schepen tijdens zijn toespraak tijdens de eucharistieviering. Daarna legde hij een bloemenkrans neer bij het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden van beide oorlogen. (fh)

MINDERHOUT - Het weer is wat guurder, de klok verzet, de bladeren vallen van de bomen en de Sint is alweer bijna terug op weg naar Spanje. Kortom: Kerstmis is weer in zicht, ook bij café In Holland. Net als de vorige jaren wordt de kerststal van onder het stof gehaald en met vereende krachten in elkaar geschroefd. De kerststal zal geopend zijn van 18 december tot 7 januari. Naar goede gewoonte zullen ook dit jaar Jozef en Maria samen met hun herders enkele dagen fysiek aanwezig zijn. De levende beelden zijn te bewonderen op zondag 19, zaterdag 25 en zondag 26 december, telkens van 13 tot 17 uur. De herberg in de Schuur zal die dagen en verder van 27 tot 30 december na de middag geopend zijn, zo kan de wandelaar genieten van heerlijke soep, een hartverwarmend drankje of een lekker jenevertje. Zoals vorige jaren hebben wij samen met enkele andere kerststallen uit de omgeving een mooie wandeling uitgestippeld. Op de facebookpagina ‘Van Stalleke tot Stalleke’ kan je hierover meer informatie vinden. Uiteraard dient rekening gehouden met de coronamaatregelen die op dat moment gelden. (fh)

In Memoriam Jos Vorsselmans (1937 - 2021) Goede reis, Jos… Op 7 oktober overleed Jos Vorsselmans op 84-jarige leeftijd. Voor velen van ons zal hij in het geheugen gegrift staan als biologieleerkracht van de tuinbouwschool of als enthousiasmerende natuurgids. Voor ieder van ons is de ervaring met Jos anders. Voor velen was hij een vriend, soms gewoon een kennis. Maar altijd werd je overvallen door zijn eerlijke interesse in jou als persoon. Die interesse in zijn medemens en in de natuur heeft zijn leven getekend en laat mooie herinneringen na. Mijn eerste kennismaking met Jos dateert van half de jaren zeventig. Op een mistige zaterdagvoormiddag verzamelden op de Oude Tramweg in Meersel-Dreef driehonderd (protest)wandelaars voor een wandeling door het toenmalige eigendom van Guy Dupret. Het gebied werd gehuurd en beheerd door de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (voorloper Natuurpunt) en Jos was een goede kennis van de eigenaar en genoot het privilege om er te mogen gidsen. De wandeling werd door LENK (werkgroep Leefbare Noorderkempen) georganiseerd als protest tegen de rechttrekking van de toen nog meanderende Mark. Jos was een begenadigd spreker en deed

70 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

dat ook met kennis van zaken. Bij elk plantje hoorde een verhaal en de verhalen volgden mekaar op in snel tempo. Die kennismaking met de bevlogenheid en gedrevenheid van de natuurgids Jos lieten een grote indruk na op de omstaanders, niet in het minst op mezelf. De rechttrekking werd door de wandeling niet tegengehouden. De teloorgang van die prachtige natuur lag Jos nauw aan het hart. Hij was dan ook één van de pioniers van Wielewaal Hoogstraten en werd er actief lid. De aankoop van het eerste perceel natuur in de Halsche Beemden was voor Jos dan weer een teken van hoop. De Halsche Beemden beschouwde hij als inwoner van Hal een beetje als zijn achtertuin. Zoveel hij kon ging hij er op zoek naar planten en dieren, en uiteraard bracht hij dan ook altijd een bezoek aan de vliegden. Als natuurgids vertelde hij over de hoge ouderdom van de boom, hoe deze den een markeerpunt was op de uitgestrekte heide… maar hij vertelde hier evenzeer over de familie Stas-De Richelle en de uitgestrekte eigendommen van deze landadel. Jos was niet alleen sterk in het woord, maar wist ook van aanpakken. Hij nam regelmatig deel aan beheerswerken, maar ook dan kon je er van op aan dat er stevig gebabbeld zou worden. Op hogere leeftijd

Jos in mei 2006 op stap met de plantenwerkgroep van Natuurpunt Markvallei

hield hij er aan nog regelmatig binnen te springen tijdens activiteiten van Natuurpunt Markvallei. Hij toonde zich ook dankbaar omdat de vereniging er in slaagt het verschil te maken op het terrein en natuur te beschermen. Die dankbaarheid is wederkerig. Natuurpunt Markvallei is mede dankzij Jos Vorsselmans’ inzet voor de natuur de vereniging geworden die ze nu is. Bedankt Jos, we zullen de vliegden koesteren en als ook hij er niet meer is, zal de plaats in onze herinnering blijven verder leven, zoals ook jij een warme plek in ons achterlaat. (ao)


MINDERHOUT

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

WORTEL

Een kalender met Ferme activiteiten MINDERHOUT - Covid blijft een onvoorspelbare factor voor het verenigingsleven. De activiteiten die Ferm Minderhout tot nu organiseerde, konden evenwel allemaal doorgaan. Daar is men uiteraard heel blij mee. Ferm blijft positief en doet er alles aan om nog fijne activiteiten te plannen, ook in 2022.

Vooruitkijken

workshop droogbloemen, zij kwamen met een zeer mooi resultaat naar huis. De daguitstap naar Mechelen combineerde een pakkend verhaal in de Dossin kazerne en een luchtige city golf door de stad.

een accordeon. Er hoorde uiteraard ook een gezellige babbel bij een lekkere maaltijd bij. De keuken van ’t Markenhof is uitgetest met een demo kookles, waar herfstrecepten op het menu stonden.

Verder was er nog een infomoment voor de 55 plussers met een maatschappelijk werkster van de CM, waarna hun zangtalent boven kwam voor meezingers onder begeleiding van

Het Ferm bestuur wenst alvast iedereen warme feestdagen toe en een mooie start van het nieuwe jaar! (fh)

Zonder spelbreker is er in december nog een “lady’s at the movies” en een kerstfeestje gepland. Een tipje van de sluier alvast ook voor 2022: zo zitten er o.m. een lezing over intoleranties, workshop cocktails, bakles pannenkoeken, wandeling met ontbijt,…. in de pijplijn. De facebookpagina van Ferm Minderhout vertelt er op tijd en stond alles over.

En even terugkijken De azaleaverkoop voor Kom Op Tegen Kanker een groot succes en men was vroeger dan verwacht uitverkocht. Ook in 2022 is men weer van de partij met een extra lading bloemetjes. De herfstvergadering in Den Hof was een gezellige avond. Enkele dames volgden een

De deelnemers aan de daguitstap naar Mechelen konden genieten van een partijtje citygolf.

The story of Wortel werd een sfeervolle avondwandeling MERKSPLAS / WORTEL - ‘The Story of Wortel’, die omwille van het stiltegebied dat Wortel-Kolonie is, noodgedwongen moest uitwijken naar de kolonie in Merksplas, bracht gespreid over 18 dagen met telkens acht wandelingen van maximum 35 personen, meer dan 4.000 wandelaars op de been. Zoals in de aankondiging vermeld, ging het daarbij niet om een historisch correct verhaal. Wel werd het een klank- en lichtspektakel, dat kwaliteitsvol en professioneel gebracht werd met een behoorlijk aantal figuranten en de stemmen van Lucas Van den Eynde, Jan Schepers.

Een flink bedrag bijeen gelopen WORTEL - De opbrengst van de Landlopersjogging ging dit jaar naar "De Vrienden van 't Slot". Die zullen met de renovatie van hun lokalen alle steun kunnen gebruiken. Op zondag 17 oktober konden de initiatiefnemers van de jogging een bedrag van 2.500 euro overhandigen aan de mannen van ’t Slot. Bij een hapje en een drankje werd er teruggekeken op een zeer geslaagde editie 2021 met in totaal 417 deelnemers. Er werd ook al vooruitgekeken naar de twintigste editie die voorzien is op vrijdag 26 augustus 2022. De organisatoren zoeken andermaal een goed doel, waarvoor alle plaatselijke verenigingen een aanvraag kunnen indienen. Men verwacht voor 31 januari 2022 een gemotiveerde aanvraag bij Benny Goetschalckx, Kerkpad 2 B te Wortel of via mail naar bgoetschalckx@hotmail.com. (fh)

Waar het productiehuis het verhaal haalde is en blijft een raadsel, maar wij onthouden in ieder geval een aangename avondwandeling. Technisch 10 op 10, maar toch ook wel een gemiste kans om een historisch verhaal op een toegankelijke manier in beeld te brengen. (fh) DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 71


WORTEL

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Dodenherdenking onder grote belangstelling WORTEL - Vorig jaar mochten er omwille van corona maar enkele personen aanwezig zijn bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 11 november. Dit jaar gebeurde dit in Wortel onder veel belangstelling, zowel in de misviering als bij het monument ter ere van de gesneuvelden. Burgemeester Marc Van Aperen, geflankeerd door Marcel Van Ammel voorzitter van de Oud-strijdersvereniging, legde er een krans neer. Daarna trok het gezelschap in stoet door het dorp naar café De Nieuwe Buiten, waar de vereniging haar jaarlijks teerfeest organiseert. (fh)

Op verkenning in het Zoerselsbos Okra zet het jaar in met een lijndansnamiddag WORTEL - De Lijndansgroep van Okra Wortel nodigt op donderdag 6 januari 2022 iedereen uit die van lijndansen houdt, om een gezellige namiddag mee te maken met muziek voor zowel beginners als gevorderden. Dj van dienst is Jos van Dun. Men start in parochiezaal ’Trefpunt’ om 13.30 uur en eindigt rond de klok van 18 uur. Als men in groep vooraf inschrijft, zal een plaats gereserveerd worden. Deelnemen kost 2 euro, de deelnemers worden pas na betaling ingeschreven. Inschrijven voor 1 januari 2022 bij Jeanne Oomen, Bosuil 2 in Wortel; tel. 03/314 59 44 of 032 (0)472 84 13 02; mail jeanne.oomen@telenet.be. (fh)

WORTEL - Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 5 december een verkenningstocht in het Zoerselbos met aandacht voor de natuur, maar ook voor de beheerswerken die de monniken van de Sint-Bernardus abdij in Hemiksem hier rond 1700 hebben verricht. Op de relatief kleine oppervlakte van 400 hectare wandel je onder eikenbossen en naaldhout, op graslanden, heide en drassige weiden. Verschillende zeldzame planten en 1800 soorten paddenstoelen en zwammen bewijzen dat het Zoerselbos niet zomaar een bos is. Destijds vond onder meer schrijver Hendrick Conscience hier volop inspiratie voor zijn romans. Vertrekken aan het Boshuis in Zoersel om 14 uur, de wandeling eindigt er om 16.30u. Inschrijven kan op de pagina van Natuurpunt Markvallei. (ao)

Kerst in de kolonie WORTEL - Na een jaar onderbreking wegens corona, wordt het nu vernieuwde wachthuisje op de hoek van de Boulevard en Koloniedreef weer omgebouwd tot een kerststal. Zonder meer een prima bestemming voor een winterwandeling en om je op te warmen met een borrel of een warme drank. De kerststal is geopend van donderdag 23 december tot zondag 9 januari, maar wel gesloten op 31 december en 1, 5 en 6 januari. (fh)

windstoten razen over het land regen striemt ongenadig in het gezicht weerloos zijn we tegen dit geweld weerloos ook tegen de pijn die ons treft. hoe troost je iemand hoe milder je de pijn hoe kan je zeggen: ik wil er voor je zijn

marleen

72 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

DICH TERL IJKE VRIJ HEID


SPORT

Sportnieuws: Rob Brosens - Alfred Oststraat 3, 2320 Hoogstraten, 03 314 43 39 - sport@demaand.be

Nationaal voetbal

Nooit eerder gezien, deze cijfers van HVV!

HOOGSTRATEN - Spektakel op de Wereldakker: Hoogstraten behaalt 28 op 33 met een indrukwekkend doelsaldo van 35 - 5. Naast de zeven clean sheets op rij zijn vooral de snelle goals het onderwerp van gesprek. In drie wedstrijden scoorde Hoogstraten telkens in de eerste minuut. Over de hele eerste periode bekeken viel het rood-witte openingsdoelpunt in liefst zeven van de elf wedstrijden binnen de eerste zeven minuten. De supporters kunnen dus maar best op tijd naar het stadion komen. De cijfers die Hoogstraten voorlegt zijn nooit eerder gezien, ook niet in het jaar dat ze naar tweede nationale promoveerden. Zal de ploeg een vervolg kunnen breien aan deze indrukwekkende statistieken? Na het verlies van Lyra-Lierse stond het alvast aan de leiding. DHM: Proficiat Frank. Wat een resultaten! De laatste vijf wedstrijden gewonnen met een doelpuntensaldo van 17 tegen 0. Zeven keer na mekaar een clean sheet. Al 35 keer gescoord in 11 matchen. Heb je dit eerder ooit meegemaakt? Frank Belmans: Geweldig, fantastisch, ongezien, ongelooflijk….allemaal woorden die de laatste tijd veelvuldig worden uitgesproken binnen HVV. Maar als je de statistieken tot nu toe bekijkt, kan je niet anders dan uitermate tevreden zijn wat door alle clubmensen binnen en buiten de lijnen gerealiseerd wordt.

En pluim op de hoed van alle vrijwilligers die er dagelijks voor zorgen dat de spelers in de best mogelijke omstandigheden hun hobby kunnen beoefenen, chapeau voor de medische en technische staf die er elke week in slaagt om de spelers wedstrijdfit en gefocust aan de aftrap te krijgen en een groot applaus voor de ganse spelersgroep die elke training en elke wedstrijd het beste van zichzelf geeft. Komt bij dat zowel de eerste als de tweede ploeg van HVV op dit moment de rangschikking aanvoert. En als je kijkt naar het doelpuntensaldo van beide ploegen kan je dit alleen maar dik verdiend noemen. DHM: Tegen Belisia Bilzen organiseerde HVV een clubdag. Een mooie gelegenheid om de jonge spelertjes en de vele supporters te verwennen. Met mooi aanvallend voetbal werd het 1 - 0 tegen een sterke tegenstander. Hoe heb je deze dag beleefd? Ook hiervoor kan je een paar superlatieven in de mond nemen. Een dikke duim voor de or-

ganisatie. ‘Iets’ regelen voor meer dan 500 personen is makkelijker gezegd dan gedaan, maar de mensen van het Feestcomité hebben dat mooi gedaan. Als je dan als dessert ook nog voor ‘de toekomst’ van de club en hun ouders en grootouders na de wedstrijd allemaal samen kan zingen op de overwinning en op de leidersplaats, geeft dat aan de ganse seniorsgroep een heel voldaan en tevreden gevoel. Op deze clubdag verliezen was absoluut geen optie… DHM: Hoogstraten VV staat bovenaan in het klassement. Naar Diegem, thuis tegen Hades en daarna tegen het sterke LyraLierse. Wat verwacht je ervan? De hele groep wil graag als leider op 4 december naar Berlaar trekken om het sterke Lyra Lierse in de ogen te kijken. We weten wat er moet gedaan worden, hé. Maar winst krijg je niet op bestelling, daar gaan we met zijn allen de komende weken heel hard voor werken. We gaan proberen ons te blijven focussen zonder te verslappen.

De jeugdspelers van HVV mochten voor de wedstrijd op de foto met het eerste elftal DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 73


SPORT Op die manier kunnen we nog meer toeschouwers naar het stadion lokken zodat we meer en meer een echte ‘twaalfde man’ gaan krijgen die elke match alle vrijwilligers, bestuurders, staf en spelers een hart onder de riem komen steken. History is written by winners. Hopelijk kunnen we de komende weken nog een beetje geschiedenis blijven schrijven. Komaan Rooikens! (rob)

Uitslagen Hoogstraten VV - Houtvenne 4-0 Met twee doelpunten van Endrit Voca werd de thuisploeg beloond voor het overwicht in de eerste helft. In de tweede helft noteerden we een mooie safe van doelman Espeso Nunez. Nadien kon Tilburgs een derde binnen tikken. Kuijlaars legde de eindcijfers vast. Endracht Aalst - Hoogstraten VV 0-2 Opnieuw start HVV goed met een doelpunt van Fall in minuut 7. Aalst kwam amper aan een kansje en gaf zelfs door geklungel achterin de kans om de stand te verdubbelen. Fall maakte er 0 - 2 van. In de tweede helft een gans ander Aalst met veel druk vooruit, maar de Hoogstraatse verdediging hield stand. Hoogstraten VV - City Pirates 4-0 Al na 30 seconden scoorde Fall de 1 - 0. De

Provinciaal voetbal

bezoekers vochten terug, maar moesten met 10 man verder na een fout van Somers op de doorgebroken Fall. Toen Jouk Vermeeren er met een magistraal schot 2 - 0 van maakte, zat HVV op rozen. In de tweede helft kon Fall, hij weer, nog tweemaal scoren. KSK Tongeren - Hoogstraten 0-6 Opnieuw waren er slechts 30 seconden gespeeld wanneer Voca de stand opende na mooie voorbereiding van Naqqadi. De rest van de wedstrijd werd gedomineerd door Hoogstraten. De score had nog veel hoger kunnen zijn. Voca scoorde zijn tweede en ook Defossez, Van Dooren, Naqqadi en Kuijlaars konden scoren. Hoogstraten VV - Belisia Bilzen 1-0 Ei zo na werd er opnieuw gescoord in de eerste minuut. Het was tweemaal net niet. Het

Kalender Zaterdag 4 december Lyra-Lierse - Hoogstraten VV

20 uur

Zaterdag 11 december 20 uur Hoogstraten VV - Pepingen Halle Zaterdag 18 december 20 uur Hoogstraten VV - Berchem Sport

doelpunt van mooie makelij viel pas in minuut 37. HVV domineerde de ganse wedstrijd. De stugge verdediging van Belisia onder leiding van Luc Nilis stond telkens in de weg om een hogere score te beletten. De Hoogstraatse goalie moest slechts een schot over de deklat duwen.

HVV organiseert een talentendag op 12 december HOOGSTRATEN - Wie gepassioneerd is door voetbal en eens wil proeven van voetbal op een hoger niveau, kan dit op zondag 12 december. Doelgroep is U7 t.e.m. U13 (ook doelmannen). De trainingen worden gegeven

door gediplomeerde en ervaren trainers. Inschrijven: https://www.hoogstratenvv.be/619/wwwhoogstratenvvbe. (rob)

Minderhout VV haalt 7 op 9

KFC Meer ging winnen bij deelgemeente Wortel. Met drie overwinningen klimt het naar de vijfde plaats. Wortel staat in deze reeks op de zevende plaats in de rangschikking. Ook Minderhout geraakt met enkele overwinningen uit de gevarenzone. Meerle moet in de rangschikking Brecht en Oostmalle laten voorgaan. Na twee nederlagen stuurde Minderhout leider Herselt zonder punten huiswaarts. Met een gelijkspel en twee overwinningen klimt het naar de tiende plaats. DHM: Opmerkelijk toch. Na twee verloren wedstrijden klopt Minderhout leider Herselt. Hoe verklaar je dit? Jeroen Liekens: Ik had er vooraf een goed gevoel bij. We speelden al weken goed voetbal maar werden er niet voor beloond. Met de komst van de leider hadden we niets te verliezen. We gingen uit van onze eigen sterkte en grepen hun gelijk bij de keel met goed voetbal, passie en vooral veel strijd. En dat loonde. Het was een verdiende overwinning. DHM: Tegen Broechem werd driemaal gescoord maar het bracht slechts een puntje op. Die wedstrijd had twee gezichten. De eerste helft was voor Broechem. We kwamen wel op voorsprong maar kregen door de weersomstandigheden een lullige goal tegen waar-

74 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

door we even van slag waren. In de tweede helft namen wij het heft in handen en kwamen we opnieuw op voorsprong. Jammer genoeg gaven we het op het einde nog iets te simpel weg. Met 4 op 6 in deze twee wedstrijden waren we al bij al zeer tevreden. DHM: Met 7 op 9 na de overwinning tegen Zwaneven staat MVV op een mooie 10de plaats. Tevreden? Zeker. Zwaneven doet het dit jaar heel goed. We wisten dus vooral dat we vol aan de bak moesten. De verdiende 2 - 1 overwinning deed deugd. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken de komende weken.

DHM: Wat verwacht je van de derby tegen Merksplas? Dat zal er eentje zijn met heel veel passie en strijd. De derby leeft wel binnen de groep. We hebben ook een aantal ex-spetsers in de rangen. Merksplas vertrekt in mijn ogen als favoriet op basis van de stand en de kwaliteit van enkele spelers. Het is een sterke ploeg die mooi voetbal speelt. Jammer moeten we voor deze derby zes basisspelers missen, een gevolg van de match tegen Zwaneven. We zullen er toch alles aan doen om de drie punten mee te nemen uit Merksplas.

Bij KFC Meer is scoren geen probleem Met winst in de derby’s tegen Sint Jozef en Wortel en forfaitcijfers tegen De Kempen behaalde Meer enkele mooie uitslagen. Het klom zo naar de vijfde plek. DHM: Scoren lijkt geen probleem voor KFC Meer. In de laatste vijf wedstrijden telkens minstens 2 doelpunten.

Filip Pelckmans: We scoren inderdaad vrij gemakkelijk en het leuke is dat er ook verschillende spelers scoren. We zijn niet afhankelijk van één doelpuntenmaker. DHM: Een overwinning in de derby met


SPORT Wortel doet altijd deugd. Hoe beleefde je die wedstrijd? In de eerste helft hadden we het meeste balbezit, maar er gebeurde weinig. Het was niet gemakkelijk om te voetballen op het moeilijk bespeelbare veld. Na de rust misten wij een strafschop en Wortel scoorde wel op strafschop. Gelukkig konden we snel gelijk maken en nog een tweede doelpunt scoren. Over de hele wedstrijd gezien was het volgens mij een overwinning waar weinig op af te dingen was. DHM: Ook de andere derby tegen Sint jozef werd met winst afgesloten. Het werd een moeilijke wedstrijd waarin we ook op achterstand kwamen maar toch nog konden winnen. Dit kenmerkt ook de sterke mentale kracht van onze groep. DHM: Wat verwacht je van de volgende wedstrijden? De laatste wedstrijden voor de winterstop zijn altijd moeilijke wedstrijden. Maar wij gaan zoals elke week voor doelpunten en drie punten…

Boven: Heleen Augustyns (verzorgster), Sven Van Der Auwera (T2), Arnold Van Aperen (voorzitter), Murat Er, Cédric Van Den Bogerd, Tom Deckers, Cas Van Kessel, Ben Aerts, Filip Pelckmans (T1), Danny Jansen (afgevaardigde) Onder: Gracia Kadima, John Sprangers, Hassan Kasim, Kenneth Simons, Ward Brosens, Bram Martens, Florian Koyen, Michiel Adams, Jeroen Meeusen, Lander Vanoirbeek

KVNA Wortel moet enkele tegenslagen verwerken Wortel verloor de derby tegen een sterk Meer en liet zich verrassen in Gooreind. Ondanks enkele tegenvallende uitslagen blijft het wel op een mooie zevende plaats in de rangschikking. DHM: Verliezen tegen de leider, winnen van Dosko en een puntje tegen Poppel lijken me normale uitslagen. Piet Van Bavel: In de wedstrijd tegen de leider stonden we het grootste gedeelte van de wedstrijd op voorsprong. In het slot van de wedstrijd deden twee individuele klasseflitsen van de bezoekende spits ons de das om. Op Dosko speelden wij een zeer volwassen wedstrijd en konden we diep in de tweede helft de verlossende 0 - 2 maken zodat de verdiende en nodige overwinning binnen was. Tegen Poppel kwamen wij op 2 - 0 voorsprong maar op slag van rust slaagde Poppel er in om de aansluitingstreffer te scoren. Dan weet je dat het lastig wordt in de tweede helft. Door een plensbui werd ons veld omgetoverd tot een slagveld, wat maakte dat wij niet meer in ons spel kwamen. We trokken te ver terug en kwamen er niet meer uit. Enkele minuten voor tijd moesten we de gelijkmaker slikken. DHM: In de match tegen Gooreind stond het in minuut 89 nog 1 - 2, maar het werd nog 4 - 2. Wat gebeurde er? Nadat wij bijna gans de wedstrijd balbezit

hadden gehad en meerdere kansen hadden afgedwongen, stonden wij in het slot van de wedstrijd verdiend met 1 - 2 voor. In minuut 89 spat de 1 - 3 op de deklat en in de omschakeling krijgen we de gelijkmaker binnen. Wanneer dan enkele minuten later zelfs de 3 - 2 valt konden we niet anders dan alle registers open gooien. Op tegenaanval maakte de thuisploeg nog een vierde doelpunt. Dit was bijzonder zuur en pijnlijk. Dit was de meest merkwaardige wedstrijd uit mijn loopbaan tot hiertoe… DHM: In de derby tegen Meer trok Wortel aan het kortste eind. Meer is een geoliede machine met heel veel individueel talent in de rangen. We wisten dat we bijzonder scherp moesten zijn om iets te rapen in deze derby. We slaagden er goed in om Meer in blok op te vangen maar konden zelf weinig creëren. Zoals vaak in dergelijke streekderby’s was het een zeer gesloten wed-

strijd met een logische 0 - 0 ruststand. Halfweg de tweede helft slaagden we er toch in op voorsprong te komen. Maar op enkele minuten tijd zette Meer de scheve situatie terug recht. Een punt had er zeker ingezeten maar ik kan mijn spelers niets verwijten. Tegen dit Meer verliezen met het kleinste verschil is geen schande. DHM: Ondanks de 0 op 6 staat Wortel nog op een mooie zevende plaats. Wat verwacht je van de volgende wedstrijden? We wisten dat we voor een zware reeks stonden, maar in het klassement blijft voorlopig de schade beperkt. Met wat meer meeval hadden wij de afgelopen weken zeker meer punten kunnen pakken. We blijven positief en werken van week naar week. Behoud in derde provinciale is ons eerste doel, maar we willen graag vechten voor een plaats in de linkerkolom van de rangschikking.

KFC Meerle heeft coronaproblemen Rare uitslagen in de reeks van Meerle. Er is niet echt een ploeg die er bovenuit steekt. Ondanks enkele mindere resultaten staat Meerle nog steeds op de derde plaats. DHM: De wedstrijd tegen leider Brecht liep niet goed af. Christian Vissers: Brecht kwam naar Meerle met een 12 op 12 op zak en dus met het nodige vertrouwen. We hielpen ze al na zes mi-

nuten in het zadel na een individuele blunder en waren dus meteen op achtervolgen aangewezen. Na een half uur kwam daar een rode kaart bovenop en twee minuten later werd het zelfs 0 - 2. Net als de week voordien in Wildert moesten we lang met 10 man verder. In de rust staken we de koppen bij elkaar en DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 75


SPORT kwamen scherp uit de kleedkamer. Kort nadien scoorde Jan Verheyen de aansluitingstreffer. Naarmate de tijd vorderde, gaven we steeds meer ruimte weg waardoor Brecht kansen kreeg maar deze slecht uitspeelde. Met 10 man creëerden we toch een vijftal goeie doelkansen en vlak voor tijd werd een kopbal van Voeten nog van de lijn geveegd. De week voordien raakten we in de 93e minuut de binnenkant van de paal bij een 3 - 2 achterstand. We schieten onszelf dus twee weken op rij in de voet door onnodige rode kaarten en door het net niet benutten van de kansen. DHM: Tegen Noorse vielen veel doelpunten Deze wedstrijd in Kapellen werd een heuse thriller. We keerden terug van een 3 - 1 achterstand. We bogen die om in een weliswaar gevleide maar zalige 3 - 4 zege na een hattrick van Björn Voeten. DHM: Tegen Essen liet Meerle een steekje laten vallen? In de wedstrijd tegen Essen was ik bang voor onderschatting van de tegenstrever. Vanaf de aftrap was duidelijk dat Essen gekomen was voor een punt. Zonder zelf echt goed te spelen, creëerden we toch kans na kans. Onderkant lat, een wereldsave van de bezoekende doelman en onvoldoende scherpte voor doel zorgden ervoor dat het heel lang 0 - 0 bleef.

Uitslagen

We stonden minstens achtmaal oog in oog met de doelman, maar we verkwanselden de ene na de andere kans. Essen kwam welgeteld tweemaal in onze verdedigende zone. Iets over het uur scoorde Voeten met een mooie kopbal op assist van Van Haperen en het grootste werk leek gedaan. Even leek Essen te breken en opnieuw kwamen er kansen om de match te beslissen. Die bleven echter onbenut en zo hielden we de tegenstander in de wedstrijd. In de 90ste minuut gebeurde het ongelooflijke. Het enige schot op doel van Essen in de gehele wedstrijd belandde perfect in de benedenhoek. Ook in Oostmalle en Brecht lukte Essen dit huzarenstukje. We hadden gewoon onze kansen moeten afmaken. Het was een zware tegenvaller. DHM: De wedstrijd tegen Putte werd verplaatst. Om welke reden? Ook tegen Essen misten we al een speler vanwege een coronabesmetting. In de dagen daaropvolgend kwamen er nog enkele gevallen aan het licht en twee dagen voor de wedstrijd zaten we met vier positieve gevallen en twee verplichte quarantaines. Vanaf vijf gevallen mag je als club uitstel vragen en dit hebben we dan ook gedaan. De tegenstander werd gecontacteerd en toonde alle begrip voor deze situatie. Achteraf bleek dat we ethisch gezien de juiste keuze maakten, aangezien na het weekend nog twee extra besmettingen aan het licht kwamen.

DHM: Volgend weekend is Meerle vrij. Twee weken na mekaar geen wedstrijd. Komt dit goed uit met de vele blessures of is dit heel vervelend? Voor ons komt dit niet slecht uit aangezien we dus corona in de ploeg hebben en verschillende spelers in quarantaine zitten. Daarnaast hebben we ook nog enkele spelers met een blessure. We kunnen deze periode gebruiken om te herstellen om daarna het laatste zware blok van vijf wedstrijden voor de winterstop aan te vatten. Daar zitten vier pittige uitwedstrijden bij. We zullen iedereen hard nodig hebben. DHM: Voorlopig toch nog een mooie derde plaats. Wat verwacht je van het verdere verloop van de competitie? De ambitie voor het seizoen was vooral week per week zo goed mogelijk spel te brengen in combinatie met een zo goed mogelijk resultaat. Wat dat precies betekent qua positie in het klassement is op dit moment nog niet zo belangrijk. We staan met negen ploegen kort bij mekaar. Met een beetje meeval sta je derde en als het wat tegenzit, kan je negende staan. We weten dat we steeds opnieuw allemaal top moeten zijn om iets te kunnen bereiken. Dat is wat we week na week proberen te doen. Wanneer we steeds het beste van onszelf geven en voor mekaar door het vuur blijven gaan, zullen we ons niets kunnen verwijten achteraf. (rob)

Kalender

K Minderhout VV - Verbr. Balen KSK Weelde - K Minderhout VV K Minderhout VV - KFC Herselt KFC Broechem - K Minderhout VV K Minderhout VV - RFC Zwaneven

2-3 2-0 1-0 3-3 2-1

Sint Jozef - KFC Meer KFC Meer - KFC Beekhoek KFC Flandria - KFC Meer KFC Meer - FC De Kempen B KVNA Wortel - KFC Meer

1-2 2-4 3-2 5-0 1-2

KVNA Wortel - White Star Schorvoort KVV Dosko - KVNA Wortel KVNA Wortel - KFC Poppel K Gooreind VV - KVNA Wortel KVNA Wortel - KFC Meer

1-2 0-2 2-2 4-2 1-2

KSV Wildert - K Meerle FC K Meerle FC - K Brecht SK SV Noorse - KFC Meerle K Meerle FC - Olympic Essen Putte SK - K Meerle FC

3-2 1-2 3-4 1-1 Uitg.

76 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 4 december KFC Meer - KSK Oosthoven

19.30u

Zondag 5 december 14.30u K Minderhout VV - VC Herentals KFC Beekhoek - KVNA Wortel K Meerle FC - Maria Ter Heide Zaterdag 11 december 19.30u KVC Lille United B - KFC Meer

Zondag 12 december 14.30u Zwaluwen Olmen - K Minderhout VV KVNA Wortel - KFC Flandria KFC Sint Job - K Meerle FC Zondag 19 december 14.30u KVNA Wortel - FC De Kempen B KFC Arendonk Sp. - K Minderhout VV White Star Schorvoort - KFC Meer Lentezon Beerse B - K Meerle FC

Uitslagen VOLLEYBAL Heren A - VC Geel C VC Zoersel - Heren A Heren A - Hollebeekhoeve Dames A - VC Geel B WEK Loenhout - Dames A VC Zoersel B - Dames A Dames A - BVC Balen A

Kalender VOLLEYBAL Zaterdag 4 december 17 uur Hollebekhoeve- Dames A 20 uur BVC Balen B - Heren A

3-1 0-3 0-3 3-0 0-3 3-1 3-0

Vrijdag 10 december 20.30u Dames A - Arvoc A Zaterdag 11 december 15.30u Amigos Zoersel - Heren A Zaterdag 18 december 18 uur Molvoc Mol A - Dames A Beker van Turnhout Gewest Zaterdag 18 december 20 uur Dames B (2G) - Hollebeekhoeve (1G) 20 uur Heren A (3p) - Volley Beerse (2p)


SPORT

Volleybal Met overwinningen tegen Geel, Loenhout en Balen schuift Dames A mooi op in de rangschikking. Een gewonnen set tegen Zoersel was niet genoeg voor een punt. Trainer Helsen voorspelt nog vele spannende wedstrijden. DHM: Na een moeilijke start van Dames A behaalde Dames A nu drie overwinningen. Dries Helsen: Ik had de indruk dat het verschil tussen de nederlagen en de overwinningen eerder bij onze tegenstanders lag dan bij ons. Wat bijvoorbeeld vorige week tegen Zoersel allemaal net niet lukte, lukte tegen Balen wel. De matchuitslag geeft niet altijd de juiste verhoudingen tussen de ploegen weer. De setstanden tonen wel aan hoe dicht de ploegen

Dames A wint drie maal zonder setverlies aan mekaar gewaagd zijn. Soms had de uitslag omgekeerd kunnen zijn. De top drie of vier uit het klassement zullen moeilijk te kloppen zijn, maar daarnaast zullen er veel wedstrijden worden gespeeld met kleine verschillen. We staan dus nog voor veel spannende wedstrijden. Maar ik maak me sterk dat met deze ploeg heel veel mogelijk is. DHM: Hoe verlopen de bekerwedstrijden van Dames A en B? Met dames B zitten we in de volgende ronde van de beker van Turnhout en we moeten in de volgende wedstrijd tegen een ploeg uit eerste gewest. Ik kijk er wel naar uit. Het wordt een leuke test.

hout uitgeschakeld door Noorderkempen. In de beker van Antwerpen senior dames is onze volgende tegenstander Interfreight Brabo Antwerp uit de hoogste reeks. Dat wordt een bijzonder moeilijke, haast onmogelijke klus. DHM: Dames B blijft al zijn wedstrijden winnen. Zij gaan voor de titel? Tot hiertoe loopt het heel vlot. De volgende wedstrijd is tegen de nummer twee in het klassement. Indien we die wedstrijd zouden kunnen winnen mogen we terecht ambitieus zijn. Het seizoen is sowieso nog erg lang en er kan nog van alles gebeuren. Voorlopig bekijken we het wedstrijd per wedstrijd. Trouwens, ook dames D heeft vlot de maat genomen van de nummer twee in het klassement en staat nu aan de leiding…

Met dames A zijn we in de beker van Turn-

Heren A wint tegen Geel en Zoersel Heren A behaalde mooie overwinningen tegen Geel en Zoersel, maar moest na een zeer spannend duel zijn meerdere erkennen tegen Hollebeekhoeve. DHM: Hoe zit het met de blessurelast? Stonden de Heren A volledig? Werner De Bie: Nee, Innias Vandewalle is gestopt, hij kon zijn werk en zijn volley verplichtingen niet langer combineren. Kapitein Thijs Mertens moest laattijdig verstek geven omwille van ziekte en hierdoor werden mijn opties tot gericht ingrijpen tijdens wedstrijden geminimaliseerd. DHM: Er waren wel twee mooie overwinningen tegen Geel en in Zoersel. Tegen Geel ging de eerste set verloren, maar na de inbreng van Robin Voeten als setter en het doorschuiven van Ruud Bols op hoekreceptie speelden we een sterke wedstrijd met een zeer overtuigende 3 - 1 als gevolg. Het was de beste wedstrijd van Robin Voeten sinds ik hem train, maar vooral de ploegprestatie stemde mij tevreden. Geel stond dan wel laatste, het had ook tegen de topploegen al sets gewonnen. In Zoersel hebben de spelers mijn richtlijnen quasi perfect uitgevoerd met een mooie 0 - 3 overwinning als logisch gevolg. Middenman Jef Versmissen liet in Zoersel zijn beste aanvalsspel bewonderen. DHM: Tegen Hollebeekhoeve was het span-

nend, maar verloren jullie. Een teleurstelling toch wel, omdat we onze taken niet correct uitvoerden, onze servicedruk was bv vooral in set 1 veel te laag en ons blok was veel te passief tegen een ploeg met veel gestalte. Door onvoldoende druk te zetten op hun zwakke receptie-spelers hebben we volledig in de kaart gespeeld van hun spelers met veel lengte. Vanaf set 2 ging het wel beter maar de opslagdruk bleef uit en we moesten dan te vaak de rally’s ondergaan. Het ontbreken van Thijs Mertens kostte ons waarschijnlijk die paar extra benodigde punten om sets te winnen. Onze tegenstander gaf nadien wel aan dat ze voor de eerste keer op hun sterkst waren en ook hun beste wedstrijd van het seizoen speelde.

lers en jong talent. Het is een heel sterke ploeg, hoor. DHM: Wat verwacht je verder van de competitie? De tegenstrevers, vooral Wommelgem en Balen, zijn sterke ploegen. Ik heb schrik voor het (tijdelijk) stilleggen van onze competitie. Deze groep heeft teveel spelers die buiten volleybal niet sporten en dus zou dit negatieve gevolgen hebben voor het vormpeil. Thijs Mertens moet snel volledig inzetbaar zijn en er mogen zeker geen nieuwe afwezigen bijkomen. Dat zijn enkele voorwaarden voor een gunstig verloop van de competitie. Tegen Wommelgem en Balen zal onze allerbeste niveau vereist zijn. Wommelgem won dit weekend twee sets met 25 - 9 tegen een middenmoter. Dat zegt genoeg. (rob)

We mogen ons wat deze wedstrijd betreft echter niet achter de afwezigheid van Thijs of de sterkte van de tegenstander verstoppen. Dit was onze minste wedstrijd van het seizoen en vanaf dinsdag moeten we intensief werken aan service-druk en blok. Ik wil hierbij toch met een positieve noot afsluiten. De invalbeurt van Wouter Jansen was sterk en Jeroen Vinck was aanvallend goed op dreef terwijl Ruud Bols progressie maakt op zijn nieuwe positie. DHM: Hoe staat het met de bekerwedstrijden? Heren A moet voor de beker van Turnhout Provinciaal spelen tegen Volley Beerse op 18 december, een mix van ervaren ex divisie speDECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 77


SPORT

Kruisboog CASTELRÉ - Vrijdag 22 oktober vergaarde het Verbond van Sint Jorisgilden een tachtigtal leden ter afsluiting van een onvolledig schietseizoen en de huldiging van een aantal verdienstelijke personen. Of was het eerder de start van een nieuw schietseizoen na de lange pauze sedert februari 2020? De competitie op 61 meter verliep dit jaar in de zomermaanden in mineur. Slechts 6 (van de 9) gilden van het Verbond schreven zich in om een schieting te organiseren. Het bestuur zag zich dan ook genoodzaakt om ‘vrije schietingen’ te organiseren zonder een overall-kampioen in elk van de categorieën, noch dat er zestallen op het einde van het seizoen zouden georganiseerd worden. Enkel de rozenprijzen (meest aantal rozen geschoten op zes schoten) in de drie bestaande klassementen werden uitgereikt. Deze werden verdeeld over het gemiddeld aantal aanwezigen van 42 deelnemers. In 2019 bedroeg dit cijfer nog 136. Ook feestschietingen wegens een jubileum of koningsschietingen werden de voorbije zomer uitgesteld. Alleen Loenhout en Hoogstraten waren in de gelegenheid om deze laatste in uitvoering te brengen, half augustus en eind september. Zo volgde Johan Van Dijck zichzelf op als Koning van de Loenhoutse gilde, en schoot Stéphane Declercq de koningsvogel af op de schietstand in Hoogstraten.

Jubilarissen Jaarlijks wordt bij de prijsuitreiking hulde gebracht aan de schutters die een respectievelijk aantal jaren lid zijn in hun gilde. Vorig jaar gebeurde dat niet, zij kwamen nu dus mee aan bod. Jos Van Opstal en Raf Horsten van de gilde van Wortel ontvingen het schild voor 50 en 60 jaar schutterschap. Volgende leden van Sint Joris Meerle volgden in de viering: 70

De Sint Jorisgilden startten terug op jaar schutter zijn Jan Van Haperen en Jan Verschueren, 60 jaar telden Karel Verschueren en Jos Bastiaansen. Voor de gilde van Loenhout werden hoofdman Frans Van Hasselt wegens 50 jaar hoofdman en Leo Van Hasselt wegens 50 jaar schutter in de bloemetjes gezet. Jef Joris van de gilde van Hoogstraten was in 2020 50 jaar lid van deze vereniging. Diens feestschieting (jubilarissen krijgen deze allemaal aangeboden vanuit hun gilde en het Verbond) werd al tweemaal uitgesteld wegens verboden omwille van de pandemie, ondertussen overleed Jef op 9 november laatstleden. Tot slot werden 2 bestuursleden van het Verbond gevierd, beide wegens 25 jaar inzet, te weten Wim Druyts en Frans Van Hasselt. Zij richtten destijds het dagelijks bestuur van het Verbond op samen met toenmalig opperhoofdman Jef Van Opstal in opvolging van Adrien van den Bossche en Adriaan Van Boxel die voordien de zaak beredderden.

Immaterieel erfgoed Dat de schutters van het Verbond van Sint Joris, en andere kruisboogverenigingen de laatste veertig jaar een dergelijk hoog niveau haalden, is veeleer te danken aan de verfijning van hun wapen. En dat is alleen de verdienste van Miel Van Beeck die de kruisboog op technisch vlak perfectioneerde. Uit de laudatio die de hoofdman van het Verbond Jan Gijsbregts uitsprak: “De oudere schutters onder ons, die nog geschoten hebben met de bogen van ‘voor Mil van Beeck” zullen de eersten zijn om te erkennen welke revolutie de Van Beeck bogen teweeg brachten. Plots was het gedaan met wat vooruit of achteruit gaan staan, plots was het gedaan om met de gek tegen de steek te tikken om iets meer naar links of rechts te schieten en plots was het ook gedaan met “verhouden”, de wa-

Miel Van Beeck werd gehuldigd als Immaterieel Cultureel Erfgoed voor zijn ambachtelijke vaardigheden inzake de verfijning van de Sint Jans kruisboog. terpas iets naar links of rechts te laten afwijken. Plots was het ook gedaan met het testen van 10 nieuwe pijlen waarvan er achteraf maar twee bruikbaar waren en goed vlogen. De gedrevenheid van Mil as expert bogenmaker, zijn oog voor detail, zijn vernieuwende concepten voor latten, sloten, bogen, pezen en pijlen, en zijn elegante concepten voor de bogen zelf hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de beste bogen ooit gebruikt. Bij de start van de wintercompetitie vervolledigde Mil zijn bogengamma met een nieuwe 6m boog. Bij het maken van bogen houdt het niet op, hoe méér bogen in omloop, hoe meer onderhoud en herstellingen. Mil staat altijd klaar om de schutters binnen de kortste keren verder te helpen. Julia was misschien niet altijd even blij met de tientallen bogen die geleverd en afgehaald werden, en die voor en na het onderhoud in een lange rij op de vloer van de living lagen. De expertise van Mil als bogenmaker is door alle aanwezige schutters bevestigd en geapprecieerd. Vandaag erkent het Verbond van St Jorisgilden ook diens expertise en verdienste door hem als jubilaris te eren met een oorkonde en een kleine attentie. Een bloemetje voor echtgenote Julia mag uiteraard ook niet ontbreken.” In 2012 vroeg de Hoge Gilderaad der Kempen de erkenning aan van Miel Van Beeck voor zijn traditionele ambachtelijke vaardigheden als bouwer van de Sint Jansboog in het

78 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT kader van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Sedert een klein tien jaar staat hij met tal van foto’s op de website van de Vlaamse Gemeenschap onder de hoofding ‘De kennis en vaardigheden voor het bouwen van balansbogen van Miel Van Beeck’. En dit naast o.m. de Heilig Bloedprocessie en deze van Quirinus in Loenhout. Om deze kennis niet verloren te laten gaan, stelde Miel al zijn technische tekeningen en maten digitaal ter beschikking van de negen aangesloten gilden van het Verbond.

De toekomst Zoals al geschreven, de opkomst tijdens de voorbije zomerschietingen was niet groot. Vandaar dat de schutters van het Verbond zich afvroegen hoe de eerste schieting van het winterseizoen zou verlopen. Inderdaad in de winter wordt de grote kruisboog ingewisseld voor de kleine waarmee op 6 meter wordt geschoten. En zie, tijdens het weekend van 6 en 7 no-

vember daagden 149 schutters op in het lokaal van Sint Joris in Hoogstraten. Zoals in de zomer wordt er in drie reeksen geschoten. In de ere-afdeling behaalden 2 schutters het maximum van de punten, 100, te weten Christ Hereijgers en Glenn Brosens. In de A-afdeling schoot Eric Matthé 99 en in de B- haalde Jan Van Hasselt 95 punten als beste. Die opkomst was een opsteker voor het verdere verloop van de wintercompetitie. Maar de volgende afspraak in Castelré veertien dagen later kwam in het water te vallen door de verstrengde maatregelen van de Nederlandse regering. En in december zijn er twee ontmoetingen gepland in België, te Meer en in Loenhout. Of deze en al de volgende kunnen doorgaan, valt nog even af te wachten. En of de zomer van 2022 met een overvolle agenda van competitie, zeven feestschietingen, zestallen, en een gildefeest in zijn volledigheid kan plaatsvinden, wie weet het (nog)? (ep)

Wim Druyts overhandigt de bloemen aan Julia, Miels echtgenote.

Atletiek Vier Hoogstraatse lopers in Marathon Kasterlee HOOGSTRATEN - De mooiste natuurmarathon van de lage landen wordt elk jaar gehouden in Kasterlee. De zestiende editie vond plaats op zondag 14 november. Het parcours van 21 km moet twee maal worden gelopen en gaat voor 90 % door bos en veldwegen. Verwacht dus geen toptijden zoals op een vlakke straat-marathon, want er zitten soms pittige stukken in. Volgens de uitslagenlijst behaalden vier lo-

pers van groot Hoogstraten de finish in de volledige marathon, op een totaal van 185 starters en 174 finishers: 103. Dries Ide (Wortel): 4:06:22 104. Sarah Proost (Wortel): 4:06:26 128. Marc Van Alphen (Meersel-Dreef): 4:16:13 133. Jef Jacobs (Meersel-Dreef): 4:17:40. Meer informatie en foto's op www.marathonkasterlee.be (JJ). Marc Van Alphen k

Abonnement DHM NU vernieuwen ! DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND 79


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administratie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

SAM VAN DIJCK

101

Noorderkempen 03 340 88 00

Aan & Verkoop van antiek en vintage-design Opkoop van volledige inboedels Leegmaken van huizen, zolders, kelders,... +(32) 485 67 01 49

Wijkpost MEER 03 315 71 66

Ook via WHATSAPP bereikbaar

HUISARTSEN

samvdijck@gmail.com www.samvandijck.be

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

“ Kris Voeten”

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Gsm. 0495 57 48 52 Tel. 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Open: donderdag, vrijdag, zaterdag: 10 - 12u en 14 - 17u zondag: 10 - 12u / ma, di, wo en feestdagen gesloten

THUI SV E R P L E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02 DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur:tel 014 40 50 13 Bogers Erika 0479 45 90 78

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Bartholomeeusen Liesbeth Bastijns Tine Bevers Lena Christianen Anke De Busser Edith de Jong Pascalle Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Jansen Laura Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Roefs Bianca Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella van Bavel Bowy Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Leuven Leen Van Otten Heidi Verheyen Kathleen

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0474 38 25 23 0472 73 16 05 0493 15 16 65 0472 57 07 81 0477 17 58 06 0473 31 15 79 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0474 60 89 06 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0493 02 04 19 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 15 92 09 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0479 50 98 05 0486 37 45 27 0474 29 33 09

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie

0494 86 93 84

80 DECEMBER 2021 - HOOGSTRAATSE MAAND

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

WACHTDIENST APOTHEKERS 090 39 90 00 (1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

www.demaand.be _ REDACTIE _ redactie@demaand.be _ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

INHOUD NOVEMBER Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bouwwoede in Hoogstraten . . . . . . . . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Persoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dwars door Hoogstraten . . . . . . . . . . . . . . . 20 ’t Ver-Zet-je in de Nieuwe Feftig . . . . . . . . 23 Natuurpunt 40 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Innovatie bij tuinbouwer Joris Christianen 28 Pastoor Van Dykstraat in De Maand . . . . 31 Het plezier van de bridgeclub . . . . . . . . . . 34 Meerlenaars helpen na watersnood . . . . 37 Niels Jespers bereikt de top van K2 . . . . . 40 Plant een boom in je tuin . . . . . . . . . . . . . . 43 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Woord van De Maand . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . 52 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . 61 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . 64 DOPRSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . 68 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op de

donderdag 30 december Voor volgende editie alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 14 december redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.