juli-augustus 2020 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 416 JULI - AUGUSTUS 2020

JAARGANG 36

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

25 JAAR LATER

Schoolverlaters 1995 vertellen over hun leven

Veiling in, veiling uit

Wonen in de Maxburgdreef

Jeugdverenigingen op kamp

Stratenloop neemt vele vormen aan

Plannen sportpark krijgen vorm

Even eigen straat voor May Geens

Corona-editie voor Groenten & Bloemen

De werven van Hoogstraten Herstart


IN MEMORIAM

Leo Van Riel (26 mei 1950 - 26 mei 2020) Medewerker De Hoogstraatse Gazet 1984 - 1985. De Hoogstraatse Maand 1985 - heden Goed vijfendertig jaar geleden dook Albert Vorstenbosch voor het eerst op in de Hoogstraatse Maand. Vorstenbosch was een filosoof, uitvinder en bij gelegenheid ook opiniemaker die al out of the box dacht toen die uitdrukking nog uit Amerika moest komen aangewaaid. Jarenlang maakte hij met vaste regelmaat zijn opwachting op onze pagina’s, en gaf hij zijn wereldbeeld gestalte in korte interviews met een niet nader bij naam genoemde medewerker van dit blad. Hij bleek op ’t Schoorbeek te wonen, wat ons heel bekend in de oren klonk, maar waar we toch niet meteen naartoe zouden kunnen fietsen. Veel lezers waren onder de indruk van ’s mans creativiteit, speelsheid, geestigheid en intelligentie. Vorstenbosch bleek ook de spilfiguur te zijn achter ’t Slim Buroke, een eigenzinnige organisatie die de wereld beter wilde maken door middel van praktische uitvindingen zoals de Roll-O-Rabit, waarmee een konijn zelf zijn kooi over het gazon kon voortbewegen. Hij was bovendien de lijsttrekker van de Concrete Punten Partij (CPP), die een belangrijke rol moest gaan spelen bij de Hoogstraatse gemeenteraadsverkiezingen van 1988, wat tot ongerustheid bij enkele politieke protagonisten leidde. Affiches van de CPP doken op in het straatbeeld, met als slogan ‘Bolleke rood, maakt Albert groot’. Pas toen de CPP uiteindelijk niet op het stembiljet bleek te staan, begon zelfs de grootste twijfelaar te beseffen dat Vorstenbosch misschien toch niet was wie of wat de ‘echte’ politici hadden gevreesd. Voor de buitenwacht bleef het lang een goed bewaakt geheim, maar vandaag kunnen we het met u delen: Albert Vorstenbosch was een alter ego van onze medewerker Leo Van Riel, een personage dat alleen op de pagina’s van dit blad heeft bestaan. Wijzen hebben volgens de overlevering de particuliere eigenschap dat ze uit het Oosten komen, maar bij Leo bleek dat niet het geval: hij kwam gewoon uit Loenhout. Veertig jaar lang was hij een van onze meest toegewijde, creatiefste en inventiefste redacteuren. Zelf stond hij liever achter de schermen dan ervoor, en daar, in de coulissen, speelde hij een cruciale rol bij de totstandkoming van dit blad. Of het nu om een probleem van vormgeving, van digitalisering of van redactionele aard ging, terwijl de rest van de redactie zich nog zat af te vragen of een probleem wel op te lossen viel, boog Leo zich meteen over de vraag hoe dat moest gebeuren. IJzerenheinig zette hij door, en beet zich in vast het voorliggende vraagstuk, tot het probleem in kwestie ook daadwerkelijk was opgelost. Op die manier zorgde hij er mee voor dat het blad, ook in soms moeilijke tijden en bij tegenwind, altijd in de lucht bleef. Uiteraard schreef hij ook stukken en columns voor de Hoogstraatse Maand, maar soms kreeg je de indruk dat hij daar schroom voor moest overwinnen. Hij stond niet graag in de schijnwerpers, en een stuk met zijn naam of initialen onder vond hij al te veel eer. Toen hij eenmaal het personage Albert Vorstenbosch had verzonnen, bleek dat voor hem de ideale manier om zijn creativiteit op papier te kanaliseren, met een alter ego als bliksemafleider. Leo Van Riel verhield zich tot Albert Vorstenbosch zoals Guido Van Meir tot Cornelius Bracke, of zoals Hugo Matthyssen tot Clement Peerens, popkenner uit Antwerpen. Een alter ego geeft soms vleugels. Het resulteerde in misschien wel de geestigste rubriek die dit blad ooit heeft gehad. Zijn engagement voor de Hoogstraatse Maand is altijd erg groot gebleven, zeker nadat hij een kwarteeuw geleden ook in Hoogstraten kwam wonen. De voorbije jaren, in een periode dat hij een opeenvolging van slecht nieuws over zijn gezondheidstoestand te verwerken kreeg, bleef zijn betrokkenheid enorm. Ook toen hij al ernstig ziek was, bleven zijn ideeën, opmerkingen en suggesties binnenstromen. Pas op 26 mei, toen hij uitgerekend op zijn zeventigste verjaardag overleed, droogde die stroom definitief op. Langs deze weg excuseren we ons alvast bij Leo. Hij zou deze tekst zonder twijfel te lang hebben gevonden. Een beetje minder prominent had ook gemogen. En moest die foto écht zo groot? Veel te veel eer. Maar voor deze ene keer leggen we zijn bezwaren met overtuiging naast ons neer, om hem het eresaluut te geven dat hij verdient. We zullen hem vreselijk hard missen. We bieden zijn vrouw Resy, de kinderen Tim en Sarah en schoonzoon Roel, en de kleinkinderen Tess, Stan, Sid en Bob onze deelneming aan. De redactie van de Hoogstraatse Maand

2

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


LUIM

De Roll-O-Rabbit Het Slim Buroke vzw

Het Slim Buroke vzw

Ons vermoeden werd bewaarheid. De 'onmogelijkheid tot het leveren van bijdragen', ons verleden maand in de nek gedraaid door Albert, was wel degelijk een wederfrats. Daar wij principieel niet lachen om late (april)grappen, besloten wij de zaken nog eens duidelijk te stellen. Albert dient terug te keren naar de 'roots' van Het Slim Buroke, te weten: het leveren en activeren van gedachtengoed allerhande. Akkoord, Albert? A.V.: Ik had het kunnen denken. Die van De Hoogstraatse Maand kunnen alleen maar lachen als zij plezant denken te zijn. Ge hadt ze toch begrepen zeker? Dat was zogezegd om de mini koningskwestie na te... D.H.M.: Jawel, Albert. De 'roots', graag! Denken! Fluxen! Reflectie! Activatie! Cosmolisatie desnoods!.. A.V.: Hola. Het is niet omdat ik er voor een keer eens een 'joke' tussengooi, dat mijn denkwerk op nul staat hé. Nee nee. Neem nu bijvoorbeeld mijn projekt Roll-O-Rabbit. D.H.M.: Alléé, 't zal deugd doen. A.V.: In de lente van '88 vroeg Jan van ons Gusta of ik een 'ren' wilde maken voor zijn konijn. Nu zou het in mijn positie verkeerd zijn platgetreden paden te bewandelen. Daarom heb ik eerst de problemen van 'het ter grazend zetten van het konijn door middel van de klassieke ren' op een rijtje gezet. 1: Konijn kan ren ondergraven. 2: Ren moet regelmatig verplaatst worden. 3: Omverwerping en indringing door vreemde dieren (schaap, koe, hond ..) is steeds mogelijk. 4: Psychologische beperking (standpunt konijn) 5: Fysiologische beperking (beweging konijn) Na het opstellen van dit lijstje ontfluxte mij een 'rabiate' oplossing, haha. Hebt u hem? 'Rabbit' is 'konijn'...

De Hoogstraatse Maand Begijnhof 27 2320 Hoogstraten REDACTIE: 049525 25 05 ADMINISTR.: 03 314 51 03 __________ Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

D.H.M.: Rabiaat is met één en rabbjt met twee b's. Daarom vind ik de woordspelling, als ze geschreven wordt, niet zo geslaagd... A.V.: Miljaar, ik hoor het al. Stelletje intellectuele muggezei ... D.H.M.: De Roll-O-Rabbit. A.V.: Nu, met deze vroege lente en het overvloedige gras, heb ik het projekt RollO-Rabbit weer bovengehaald en enkele verbeteringen aangebracht. Kom, we gaan even zien. 'Zit er een filmke op uwe kodak?' We wandelen naar de boomgaard. Sebastiaan wordt demonstratief meegetoogd. Het wonderbaarlijke tuig komt ons reeds toegerold. Sebastiaan ontvlamt in woede en blaft zich haast de longen uit het lijf. De witte Vlaamse Reus kijkt eventjes ijzig toe en rolt dan terug naar een groener plaatsje. A.V.: Ziet ge? Alle vijf de negatieve punten zijn weggewerkt. Onze Flappo is enorm handig in zijn mobiele kooi en rolt waar hij wil.

D.H.M.: Goed gevonden, Albert. En als ge nu eens een draad zoudt spannen, dan. A.V.: Ik heb er aan gedacht, jongen. Maar allé, het doet deugd dat er bij u ook eens iets fluxt. Inderdaad, ik kan de R-O-R laten glijden langs een draad om bijvoorbeeld de graskant overlangs bij te laten grazen. Maar ik kan ook een touw spannen naar een paal-

tje in het midden. Dan windt het touw zich op en wordt het gazon spiraalsgewijs afgegraasd. Dat kost veel geld als ge dat moet laten doen. D.H.M.: Nog reflecties, Albert? A.V.: Begin november was Kasambo hier op bezoek. U kent hem nog wel van de 1111-11-actie. Die dacht meteen aan een Roll-O-Jumbo. De olifanten zijn in Zaïre en vooral in Ruanda een bedreiging voor de landbouw. Hij probeert nu op kleine (sic) schaal de Roll-O-Jumbo uit voor 'het ter grazing zetten van olifanten in hun natuurlijke omgeving in de schemerzone tussen steppen en landbouwgronden.' O.H.M.: Zakken dichthouden zeker?! Haha! A.V.: Alléé, ge kunt toch nog lachen.

Wie zelf verder experimenteert met de Rol1-O-Rabbit, wordt verzocht zijn bevindingen kenbaar te maken. Albert ontvangt graag foto's, opmerkingen... Adres: Het Slim Buroke, Schoorbeek, 18a ofwel bij De Hoogstraatse Maand, redactieadres, Hartelijk dank. ■

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

3


Omslagverhaal: Schoolverlaters 1995 zie blz. 23

Van mijnheer Krekel en juffrouw Mier De magre Krekel nu van s'winters kou bespronghen, Zocht aen't kloeck Mierken heyl, tot bedelen gedrongen, En met een heesche stem viel 'tbezich dierken aen; Erbermt u Iuffrou Mier! en om een weynigh graen My ongetroost niet laet, noch hongers nood bezuren, Mijn armoe wat vervult, en opent uwe schuren. Maer 'twacker beestien vry van kommer en ellend, Den Krekel heeft aldus zijn traegheyd voorgewend: Draeght nu verschulde straf, draeght nu 'tvermaledijden Die al den zomer sleet in wellust en verblijden, Die d'aengename tijd en zegen hebt veracht, Tot zover de versie van onze prins der letteren Joost van den Vondel (15871695) van de bekende fabel van de Krekel en de Mier, waarvan wij denken dat Jean de la Fontaine (1621-1679) hem ons heeft achtergelaten. Mogelijk een foute gedachte. Een blik op de levensdata van beide heren toont aan dat een van beiden heeft afgeschreven. Maar laat daar de doctoren in de letterkunde zich een punthoofd over suffen. Waar het hem nu om gaat. De genoemde fabel is terug de actualiteit in gedwongen door de discussie die er op Europees niveau is ontstaan tussen de zogenaamd meer spaarzame noordelijke landen en de zuidelijke, die het met hun begroting wat minder nauw zouden nemen. En nu in coronanood hulp komen vragen. De fabel vertelt ons dat de Krekel heel de zomer grote sier heeft gemaakt terwijl de Mier ijverig haar voorraadje bijeenscharrelde voor de nakende winter. En de nooddruftige Krekel bij wintertij wrekkig alle hulp weigert: “Draeght nu verschulde straf, draeght nu 'tvermaledijden.”

DE PLAATSELIJKE LEGEVAKKENVULLER 6 Vul de lege (niet grijze) vakjes op met een woord of naam die iets met de regio Hoogstraten te maken heeft. Alle eetjes krijg je cadeau. De cryptische omschrijving en een bijkomende tip vind je onderaan. De oplossingen publiceren we elders in dit blad. 1 kasteelbaas - 2 meervoudig rode duivel met meervoudige rode duivel als zoon - 3 viervoetersmaatjes uit Wortel - 4 alleen van op Nederlandse grond kan je er gaan bidden - 5 notitieboekje voor cahierjeugd - 6 lenige jongelui onder het dakgebinte - 7 Meerlese weg met superioriteitsgevoel - 8 masculiene touwtrekkerij - 9 waar de schilder stedelijk werd - 10 Wortelse tractorminnaars - 11 dokter en dichter Hendrik - 12 begijnen doen de deur niet vroeg dicht - 13 in Minderhout verdwenen de norbertijnen - 14 Dreefse maalderij - 15 fruitige jazzband in Minderhout - 16 pleziermakers in het zadel - 17 amicale Minderhoutse schutters - 18 chiromeisjespatroon - 19 HC stickersclub - 20 zuidelijk gebuurte VERTICAAL ZIE JE EEN AANEENGESLOTEN NATUURGEBIED MET PRIMA WANDELGELEGENHEID.

4

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het is hier niet de plaats, en het is nog minder aan ons om hier in deze een ethisch standpunt op te dringen. Maar als oorlogskind (1943) heb ik WO II niet bewust meegemaakt, wel de periode direct erna. Toen spaarzaamheid nog geen vies woord was. Toen een bakharing nog voor twee monden middendoor werd gekliefd. Toen nog het nodige geld vooraf in de schoendoos werd geborgen om een meer duurzaam goed aan te verwerven. Kopen op de poef werd scheef bekeken. Schuld werd niet met schuld gedelgd. Was er toen gemor onder het volk? Minder dan nu. Hebben we daar schade aan overgehouden? Neen. Een frustratie? Al helemaal niet. Toegegeven, tijden zijn niet te vergelijken. Maar als er op een vismarkt plots een uiterst minuscuul eiwitje de mens opzoekt, dan zakt ons ganse exalterende tomorrowland op luttele weken tijd als een pudding in elkaar. Toeters en bellen inbegrepen. En zullen we daar dan met de billen bloot staan, ineens pijnlijk met beide voetjes terug op de grond gezet. En, zonder… wintervoorraad. De overheid dus als toeverlaat. Die ook geen reserves heeft, geen appeltje voor de dorst, enkel schulden. Die dan het ‘noodzakelijke’ - laat daarover geen twijfel bestaan - ruggensteunende geld moet gaan lenen op de kapitaalmarkt, of het desnoods maar moet bijdrukken. Al zal ons daarvoor ooit de factuur gepresenteerd worden. Hopelijk op een ‘billijke’ - en laat ook daarover geen twijfel bestaan - wijze te vereffenen. Vraag: moet DHM na de miserie van de laatste maanden het mes nog eens in de wonde ronddraaien? Neen. Maar het moest er mij eens uit. In de overtuiging dat het voortaan anders zal moeten. Hoe? Laten we het daar later eens over hebben. En neem ondertussen, deze ouwe man zijn ietwat nostalgische emotie niet kwalijk… (nad)


VANUIT HET STADHUIS Hoogstraten Herstart met voorstellen in drie “werven”

Gymhal eerste stap in Sportpark Wereldakker HOOGSTRATEN - Met een toelichting voor de gemeenteraad zette het stadsbestuur einde juni de eerste stap in een relanceplan voor Hoogstraten. De meeste actiepunten zullen later in het jaar concreet ter goedkeuring voorgelegd worden. Intussen zet het bestuur de eerste concrete stap in de plannen voor een sportpark in Hoogstraten.

Toelichting Op de gemeenteraad van 22 juni legden Burgemeester en Schepenen de plannen voor om Hoogstraten te helpen de negatieve gevolgen van de coronacrisis te boven te komen of alvast te milderen. “Hoogstraten herstart” is de naam van dit relanceplan. Twee maanden voordien, op de gemeenteraad van einde april, had het college de oprichting van een werkgroep aangekondigd. Deze zou zich buigen over een herstelprogramma. Er zou gefocust worden op drie werven, namelijk economie & toerisme, verenigingen en inwoners. Voor elke werf zou ingezet worden op participatie en inspraak. Op 22 juni werd het globaal plan toegelicht. Het zou niet ter stemming voorgelegd worden. In de komende maanden worden de maatregelen omgezet in concrete besluiten. Gezien de deadline van ons blad was het niet mogelijk een verslag van deze gemeenteraad in dit nummer te brengen. Wij beperken ons tot de loutere weergave van de maatregelen die het stadsbestuur toelichtte. Wij komen hier later zeker nog op terug met verdere uitdieping van de voorstellen en met het verslag van de zitting.

- De aanleg van een stadsplein en ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan - De bouw van een multifunctioneel zorggebouw ’t Gastenhuys - De aanleg van een sportcentrum op de Wereldakker - De bouw van jeugdlokalen op Den Dijk - De bouw van een volwaardig cultuurhuis op de locatie van zaal Pax - Investeringen in kinderopvang, jeugdwerking en ouderenzorg De maatregelen van Hoogstraten Herstart komen bovenop dit meerjarenplan en zijn specifiek bedoeld om op korte termijn de Hoogstraatse samenleving te herlanceren. Het stadsbestuur maakt hiervoor flink wat bijkomende financiële middelen vrij, maar bewaakt wel het evenwicht. Het is niet de bedoeling dat er lukraak geld wordt uitgedeeld, waardoor we de komende generaties zouden opzadelen met nieuwe schulden. We blijven bij ons engagement dat de schulden per inwoner niet boven het Vlaamse gemiddelde mogen uitstijgen. De maatregelen van Hoogstraten Herstart zijn dus in de eerste plaats faciliterend en ondersteunend.

Ze bieden kansen en leggen verbindingen om zo doelgericht - in samenwerking met ondernemers, verenigingen en bevolking - oplossingen te bieden.”

Werf 1 voorstellen “Hoe kunnen we economie en toerisme versterken? 1. Er komt een actieplan om het toerisme naar Hoogstraten te stimuleren in de zomer van 2020 met extra mankracht en extra financiële middelen. 2. Toerisme Hoogstraten wordt uitgebouwd tot VisitHoogstraten met een eigen website en app. 3. We maken een nieuwe infogids ‘Wegwijs in Hoogstraten’ met contactgegevens van Hoogstraatse ondernemers en toeristische hoogtepunten. 4. We verhogen de aantrekkingskracht van het winkelcentrum en de dorpskernen door nieuwe infrastructuur te plaatsen en subsidies toe te kennen voor evenementen. 5. We ontwikkelen nieuwe toeristische arrangementen.

Uitgangspunten Het stadsbestuur wees er op dat het nog niet mogelijk was om elke maatregel tot in detail te beschrijven. Voor sommige zaken zijn nog besprekingen met experts nodig of wil ze extra inspraak van sommige bevolkingsgroepen. Wij geven alvast de belangrijkste punten van sit relanceplan, zoals ze ons werden toegestuurd. “De allerbelangrijkste maatregel die het stadsbestuur heeft getroffen om Hoogstraten er weer bovenop te helpen is de beslissing om het meerjarenplan 2020-25 onverkort en zonder uitstel uit te voeren. Dit goed onderbouwde plan bevat fundamentele investeringen voor ruim 50 miljoen euro waarmee Hoogstraten op lange termijn duurzaam wordt verbeterd. Geen enkele van deze investeringen wordt geschrapt of zelfs maar uitgesteld. Ze leveren immers jobs en welvaart op voor de Hoogstraatse bevolking, van jong tot oud. De belangrijkste brengen we nog even in herinnering:

De stad verdeelde duizenden mondmaskers en filters. Alle verenigingen werden opgeroepen om de distributie hiervan te doen in Hoogstraten. De respons was blijkbaar hartverwarmend. Hier in het stadhuis wordt de verdeling klaargemaakt. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

5


VANUIT HET STADHUIS 6. We rollen een meerjarig marketingplan uit voor De Mosten. 7. We ondersteunen de heropening van de Hoogstraatse horeca door uitgebreidere terrassen toe te laten in de zomer van 2020. 8. We creëren een ondernemersloket dat een aanspreekpunt vormt voor alle lokale ondernemers. 9. We bouwen een samenwerkingsplatform online èn offline, waarop alle Hoogstraatse ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. 10.We introduceren de Zomer van de Korte Keten met evenementen en activiteiten die lokale producenten van duurzaam voedsel promoten. 11.We stimuleren de lokale handel o.a. door digitalisering van de Hoogstraatse cadeaubon. 12.Fiscale maatregelen: • Gedeeltelijke kwijtschelding van concessies, erfpachten en huren waar de stad of het OCMW eigenaar is • Verkorten van de betalingstermijn aan leveranciers van de stad van 30 naar 15 dagen • Vrijstelling van belastingen in 2020 voor: belasting op openhouden na sluitingsuur; belasting terrassen • Vrijstelling van heffing in 2020 voor: retributie ambulante handel; retributie standplaatsen markt”

Werf 2 voorstellen “Hoe kunnen we onze verenigingen versterken? 1. Stad Hoogstraten betaalt de sectorale werkingssubsidies aan verenigingen uit op basis van de aanvragen van 2019, zodat voor de verenigingen, die hun werking moesten aanpassen door corona, het subsidiebedrag gegarandeerd blijft. Deze sectorale werkingssubsidies worden vroeger dan normaal (reeds in september) uitbetaald om verenigingen financiële ademruimte te geven. 2. Gebuurten kunnen uitzonderlijk een aanvraag indienen voor buurtfeestsubsidies voor een tweede gebuurtefeest (voor de periode tot 31 december 2020). Hiervoor wordt een vereenvoudigde aanvraag opgesteld. 3. De stad compenseert een aantal kosten die verenigingen hebben gemaakt voor evenementen die in 2020 niet zijn kunnen doorgaan als gevolg van de coronamaatregelen. 4. De stad Hoogstraten versterkt en verbreedt in 2021 de projectsubsidies aan verenigingen. Daarvoor zullen de verschillende projectsubsidiereglementen worden herwerkt naar één reglement voor alle verenigingen. 5. De stad zal eenmalig het percentage pre-financiering voor infrastructuursubsidies verhogen van 70% naar 100% en het reglement pragmatisch toepassen.

Jong en oud samen tegen corona. Alle handen helpen om de verdeling van de mondmaskers voor te bereiden. 6. Hoogstraatse verenigingen krijgen een compensatie voor personenvervoer van en naar het jeugdkamp en voor infrastructuur die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen op de jeugdkampen voor de zomer van 2020. 7. Huurgelden, erfpachtvergoedingen en vergoedingen voor verenigingen voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur worden kwijtgescholden voor de periode vanaf 1 maart tot wanneer verenigingen terug gebruik kunnen maken van hun infrastructuur. 8. De stad Hoogstraten geeft uitstel van betaling voor lopende renteloze leningen aan verenigingen. 9. De stad Hoogstraten maakt deze zomer de toegang tot de Mosten gratis voor de verenigingen die in verenigingsverband De Mosten willen bezoeken. 10.Elke vereniging krijgt van de stad een ‘Hoogstraten Herstart’-code waarmee ze in de periode vanaf 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 voor één activiteit gratis gebruik kunnen maken van de uitleendienst. De stad Hoogstraten organiseert een nieuwe bevraging van de verenigingen in augustus en een nieuwe klankbordgroep in augustus om te bekijken of bijkomende maatregelen nodig zijn.”

Werf 3 voorstellen

Ondertussen zijn binnen de werf ‘inwoners’ reeds een aantal maatregelen beslist, die zeer snel konden worden uitgevoerd: 1. De stad schonk aan elke Hoogstraatse inwoner een gratis mondmasker met twee filters. 2. De stad ontwikkelde een informatiewebsite www.hoogstraten. be/samentegencorona die de Hoogstratenaren continu op de hoogte houdt van de richtlijnen inzake corona. 3. De stad schenkt aan elk Hoogstraats gezin twintig vrijkaarten voor Recreatiedomein De Mosten. Na de toelichting aan de gemeenteraad over Hoogstraten Herstart, maken wij de volledige inhoud van het relanceplan bekend op onze website www.hoogstraten.be.”

“Hoe kunnen we onze inwoners versterken? De maatregelen van de werven ‘economie &

6

toerisme’ en ‘verenigingen’ komen uiteraard niet enkel deze bevolkingsgroepen ten goede. Alle inwoners van onze stad profiteren ervan. Maar het stadsbestuur is ervan doordrongen dat er niemand uit de boot mag vallen, dat alle problemen in kaart moeten worden gebracht. Daarom is er ook een werf ‘inwoners’ opgestart. Misschien zijn er immers noden die momenteel onvoldoende gekend zijn. Het stadsbestuur wil daarom een grondige en brede bevraging doen bij haar inwoners. Tijdens de zomermaanden worden er 1.500 Hoogstratenaren op een wetenschappelijke manier geselecteerd voor deze bevraging. Die grondige consultatie van de inwoners moet tegen het einde van het jaar leiden tot een uitgewerkt pakket van concrete maatregelen.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tot zover de mededeling vanuit het stadhuis. Op de valreep ontvingen we ook nog bijkomende


VANUIT HET STADHUIS informatie over de manier van werken en de samenstelling van de verschillende werkgroepen.

Samenstelling Zoals hierboven vermeld bestaat de werkgroep Hoogstraten Herstart uit drie onderdelen waarvoor telkens een aparte werkgroep opgericht werd. Opmerkelijk hierbij is wel dat deze alle bestaan uit leden van de twee meerderheidsfracties Hoogstraten Leeft en N-VA, aangevuld met ambtenaren van de stad. De beide oppositiepartijen CD&V en Anders werd de deelname aan deze werkgroepen ontzegd en dit tot grote misnoegdheid van deze partijen. De drie werkgroepen bestaan uit de volgende leden: - Werf verenigingen: Voorzitters: Gert Van den Bogaert (gemeenteraadslid) en Daan Aerts (coördinator vrije tijd en samenleving). Leden: Arnold Wittenberg (schepen) en Faye Van Impe (schepen). - Werf economie en toerisme: Voorzitters: Ann Tilburgs (gemeenteraadslid) en Katrien Van den Bossche (manager burger). Leden: Marc Van Aperen (burgemeester), Arnold Wittenberg, Gert Van den Bogaert, Patrick Verheyden (financieel directeur). - Werf inwoners: Voorzitters: Faye Van Impe en Patrick Verheyden. Leden: Marc Van Aperen, Ann Tilburgs, Daan Aerts, Katrien Van den Bossche.

Participatie Het stadsbestuur maakt zich sterk dat er voor elke werf participatie en inspraak voorzien is, gericht op draagvlakversterking en eigenaarschap bij onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Voor de werf economie en toerisme zou er een bevraging georganiseerd zijn geweest bij 60 ondernemers uit verschillende sectoren en deelgemeentes. De resultaten zouden afgetoetst zijn bij die ondernemers én de adviesraad lokale economie.

Zo zien de pleinen van het Seminarie er momenteel uit. Zij worden momenteel gebruikt door de school en HVV. die van de oppositie, zouden meegenomen zijn bij de bevraging en de uitwerking van het relanceplan, aldus de mededeling van het stadsbestuur. En zij voegt er aan toe: “Deze manier van werken kostte tijd maar de stad wilde op basis van de juiste inzichten de juiste beslissingen nemen. Als er zich dringende noden of opportuniteiten stelden, werd er uiteraard reeds actie ondernomen door het stadsbestuur.” “Het resultaat is een steunplan op maat van elke doelgroep,” zo maakt men zich sterk, “belangrijk om mee te geven, is dat het plan meerdere fasen telt. Het is geen afgesloten verhaal. De werf inwoners start pas echt op in het najaar. De werf verenigingen organiseert nog een tweede bevraging in augustus en ook voor de werf economie en toerisme wordt opvolging ingepland. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog lang niet voor iedereen duidelijk. Ook hebben we nog onvoldoende zicht op de maatregelen die de hogere overheden nog gaan nemen en die van belang kunnen zijn voor de heropstart van Hoogstraten.”

Vrijstellingen Op de gemeenteraadszitting van 22 juni zouden alvast al enkele voorstellen ter goedkeuring voorgelegd worden. Dit was voornamelijk de vrijstelling van heffing van verschillende belastings- en retributiereglementen in functie van een vermindering van de belastingdruk voor lokale ondernemers ten gevolge van de corona-crisis. Het betreft belasting op het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur, en op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein. De retributies betreffen standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein buiten markt- en kermisdagen en standplaatsen tijdens marktdagen.

Sportpark Als de gemeenteraad van 22 juni haar goedkeuring geeft aan het bestek en de procedure voor

Bij de werf verenigingen zouden àlle verenigingen bevraagd zijn. De verwerkte resultaten werden afgetoetst en verfijnd door een klankbordgroep (afvaardiging uit adviesraden vrije tijd en uit de stuurgroep dorpsraden). De bevraging peilde vooral naar het welzijn van de ondernemers en verenigingsbestuurders en toetste ook af hoe men denkt over bepaalde te nemen maatregelen en tenslotte werd er gepolst naar eigen ideeën en voorstellen Het participatief traject voor de werf inwoners zou nog moeten opgestart worden. Hier voorziet de stad een bevolkingsbevraging bij niet minder dan 2.000 inwoners. De voorstellen van alle politieke partijen, ook

GYMHAL

P

De stad Hoogstraten neemt een erfpacht op het geheel van de pleinen en maakt een gebruiksplan op met verschillende sportverenigingen. Daar is het nog even op wachten. De eerste concrete stap is de goedkeuring van het ontwerp en de inplanting van een gymzaal waar de turnvereniging ’t Spagaatje al jaren naar snakt. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

7


VANUIT HET STADHUIS

Geen enkel huis in Minderhout werd overgeslagen.

Ook de vrouwen van Meer lieten zich niet onbetuigd.

de bouw van een gymhal komt de droom van de 400 leden tellende Turnvereniging “t Spagaatje dan eindelijk toch uit. De vele energie en tijd die telkens verloren gaat met het plaatsen en opbergen van de toestellen en het gemis aan professioneel materiaal voor topturners zijn hen al lang een doorn in het oog. De topturners waren gedwongen wekelijks talrijke lange verplaatsingen te maken naar Tilburg en ‘s Hertogenbosch voor hun trainingen. Een belangrijk element hierbij is zeker de aanwezigheid van een valkuil onder enkele belangrijke toestellen.

Concreet

Tijdens de verkiezingen van oktober 2018 en ook bij de intrede van het nieuwe bestuur werden heel wat beloften gemaakt voor nieuwe sportinfrastructuur. Er zou een sportpark gerealiseerd worden om en rond het zwembad en de velden van het Seminarie. Het college besliste op 19 december 2019 om de studie en de realisatie van dit sportpark toe te wijzen aan het architecten- en ingenieursbureau OSQB in samenwerking met Antea voor de omgevingsaanleg, beide firma’s uit Antwerpen. Op 19 maart 2020 keurde het college het voorontwerp, de raming en de inplanting van de gymhal goed.

Gymnastiekzaal De bouw van een gymhal is een belangrijk element in het sportpark. Aanvankelijk werd er gedacht aan een locatie achter het zwembad maar nadien koos het bestuur voor een plaats op de terreinen van het Seminarie. Met het Seminarie en het bisdom waren intussen gesprekken aangegaan om de sportterreinen van de school in erfpacht over te nemen. Hoewel deze herstructurering nog niet in zijn definitieve vorm gegoten is, wordt er met de aanbesteding van de gymhal, de aanleg van een parking en onthaalzone een eerste concrete stap gezet. In een tweede fase wordt de aanleg van een atletiekpiste en de invulling van de bestaande sportterreinen vastgelegd. Hierover zijn de gesprekken nog gaande tussen o.a. de Hoogstraatse Voetbalvereniging HVV, de atletiekvereniging AVN en het stadsbestuur. In een derde en laatste fase zal er ook gekeken worden welke mogelijkheden er nog bestaan voor andere sporten als tennis en hockey. Door het verdwijnen op termijn van een paar tennisaccommodaties en het groeiend succes van de hockeysport zijn ook hier gegadigden voor nieuwe terreinen achter het zwembad. De bouw van een gymhal vlak achter het Seminarie in plaats van achter het zwembad biedt heel wat meer mogelijkheden. Dit is een win-win situatie voor zowel de stad Hoogstraten als de school. Deze zou immers gedurende de schooluren de gymhal in gebruik kunnen nemen en de verplaatsing hiernaar tot een minimum kunnen herleiden. De parking met een ontsluiting naar de Loenhoutseweg zou ook handig zijn om de leerlingen en internen van het seminarie op een veilige manier en dichtbij te kunnen afzetten.

8

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) had op 19 maart 2020 het voorontwerp, de raming en de inplanting van de gymhal en de onthaalzone reeds goedgekeurd. De definitieve beslissing moest evenwel door de gemeenteraad genomen worden. Dit zou gebeuren op de zitting van 22 juni. Wij veronderstellen dat in het gemeentebestuur een meerderheid haar goedkeuring ook zal gegeven hebben, maar vermits de deadline voor onze artikelen reeds op 16 juni lag hebben wij bij het schrijven van dit nummer geen zicht op het verloop van die gemeenteraadszitting. Het gaat om een geraamde investering van 2,8 miljoen euro ( inclusief BTW) waarbij evenwel heel wat subsidies in aanmerking komen. Maar vermits de tijd dringt om daar gebruik van te kunnen maken wordt de gymzaal en de pleinzone als eerste op het programma gezet. Er wordt respectievelijk 649.603 euro en 150.000 euro aan subsidies voorzien. 350.000 euro komt van de Vlaamse Overheid voor de bouw van de gymhal en 150.000 euro van de provincie Antwerpen. Er zal een openbare aanbesteding uitgeschreven worden waarbij de prijs de bepalende factor zal zijn. De aannemer krijgt 200 werkdagen om de hal te bouwen. Dit zou tegen einde 2021 moeten voltooid zijn. Basiselement van het gebouw is zeker de grote gymnastiekzaal met valkuil. De zaal heeft een hoogte van 7 meter om eventueel later, bij het wegvallen van de turnsport of de turnvereniging, de zaal te kunnen gebruiken voor balsporten. Dan zou uiteraard de valkuil moeten gedicht worden. (jh)

Algemene Bouwwerken Ed Schrickx Dr. Versmissenstraat 4 2320 Hoogstraten +32 (0) 468 16 45 96 es-bouwwerken@telenet.be


MILIEU

Een goed waterbeleid en hemelwater zijn dringend nodig

Groene partijen willen geen koude douche Met een ludieke actie aan de Mark aan Papenvoort (grens Hoogstraten-Merksplas) wijzen de raadsleden Jan De Bie (Merksplas), Diede Van Dun (Rijkevorsel) en Maarten Leemans (Hoogstraten) op de noodzaak om regenwater beter te gebruiken. En dat hoeft daarom geen koude douche te zijn. HOOGSTRATEN - Op vrijdag 12 juni vroegen drie groene politieke partijen uit Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel met een ludieke een actie aan de Mark aan Papenvoort aandacht voor de nood aan een ambitieus en structureel waterbeleid. Het klimaat verandert snel en we moeten ons dan ook voorbereiden op de gevolgen daarvan, vinden zij. De klimaatverstoring leidt immers tot langere periodes van droogte met nadelige gevolgen voor de bevolking, de economie en de omgeving.

Enkel zo kunnen we iets veranderen aan de lage grondwaterstanden”.

Tegelijk onttrekt de mens steeds meer grondwater zodat het watertekort nog op loopt. “Wij moeten er dus alles aan doen om de waterhuishouding op punt te krijgen en daarom is een hemelwaterplan de enige uitweg. We moeten resoluut gaan voor hergebruik van regenwater, voor minder verharding en meer infiltratie van de bodem,” aldus Maarten Leemans (Anders Hoogstraten), Jan De Bie (Groen Merksplas) en Diede Van Dun (Proveussel Rijkevorsel).

Maatregelen

Oppompen

Water dat wordt opgepompt tijdens bouwwerken mag niet gewoon de riolering in. We moeten dit zo veel mogelijk opnieuw ter plekke laten infiltreren. Lukt dat niet, dan is het opvangen ervan voor hergebruik het enige alternatief.

De actievoerders wijzen er op dat er in deze 3 gemeenten zoveel water opgepompt wordt gelijk aan het waterverbruik van 75.000 gezinnen of meer dan 300.000 mensen. Dat is 8 keer zo veel als het aantal inwoners ervan of bijna 10.000 Olympische zwembaden, pakweg één per gezin per jaar.

Daarom stellen de drie fracties voor om zo snel mogelijk werk te maken van een sterk hemelwaterplan, liefst met de buurgemeenten samen. Hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten moeten we vasthouden en hergebruiken, vervolgens infiltreren en pas in laatste instantie vertraagd afvoeren.

Voor de drie groene partijen moeten de lokale besturen inzetten op sensibiliseringscampagnes rond rationeel watergebruik. Er moet een duidelijke afbouw komen van grondwaterwinning. In Hoogstraten zijn dergelijke vergunningen reeds beperkt in de tijd en dat is een goede zaak, maar hier mag het niet bij blijven. Er moet ook voldoende controle zijn en handhaving.

De drie besturen moeten werken aan een subsidieregeling om eigenaars aan te zetten te onthar-

den (parkings, opritten, terrassen) en regenwater te laten infiltreren of te hergebruiken. Nieuwe verharding bij bouwprojecten of woningen moet beperkt worden via richtlijnen in de vergunningsvoorwaarden en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zo wordt het regenwater niet afgevoerd naar het rioleringsnet en kan het lokaal gebruikt worden. Uiteraard is controle en handhaving daarvan nodig. We moeten ook kleine landschapselementen heraanplanten of herstellen om water te bufferen. Houtkanten, grondbedekkers, stuwtjes in grachten en het herstellen van moerassen houden meer water vast. Private eigenaars kunnen hiertoe aangezet worden via premies. Een hemelwaterplan voor heel de regio dringt zich op, zeggen zij. Inwoners, landbouw, industrie en natuur moeten in dit verhaal betrokken worden. Iedereen moet inzetten op minder watergebruik, hergebruik, herstel van waterbronnen en zuiveren van afvalwater. “Overtuig de landbouwers ervan om hun velden niet langer te draineren zodat de bodem opnieuw gezond wordt. Dat kan door nieuwe werkmethodes, aangepaste gewassen, … De industrie moeten we stimuleren tot slimmer (circulair) watergebruik. Met een financieel duwtje in de rug en samenwerkingen kunnen ook zij hun watergebruik hervormen.”(jh)

Als men ook rekening houdt met het water dat Pidpa in deze regio oppompt, is dat een totale hoeveelheid water goed voor 1 miljoen mensen. Een groot deel van het opgepompte water is bestemd voor de land-en tuinbouw. Jaarlijks wordt via droogzuiging ook nog eens een waterhoeveelheid van 2250 Olympische zwembaden opgepompt. Dat loopt de riolering in en zou beter kunnen gebruikt worden voor de land- en tuinbouw. Bovendien blijft nog heel wat grondwaterwinning onder de radar. Er wordt meer opgepompt dan toegestaan en private grondwaterwinning (op beperkte diepte) is niet vergunningsplichtig.

Vasthouden Daarbij komt dat te veel water bij overvloedige regenval te snel wordt afgevoerd. “Alle experten geven aan dat we dringend structurele maatregelen moeten nemen. We moeten onze landschappen weer watervriendelijk maken, ‘sponzen’ maken die water ophouden met het oog op zowel droogte als overstromingsgevaar. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

9


Bas Smeekens van Meersel-Dreef naar Perth

Een kempenzoon in Australië De jeugd heeft de toekomst, sommigen blijven in de buurt van hun vertrouwd nest wonen en werken, anderen zoeken de horizon op. Nieuwe avonturen en uitdagingen tegemoet, onbevangen en onbevreesd, anders blijf je maar beter thuis. Je moet dan wel bereid zijn om de kansen te grijpen die je krijgt, op een presenteerblaadje wordt het niet aangereikt. Jezelf durven smijten in het onbekende.

Hoogstraten Hoogstraten

tijdelijk naar Europa verhuisd en bleven wij hier twee jaar terwijl we ondertussen moesten wachten op het aangevraagde visum.

CHINA

Ik had nog wel geen werk voor ik vertrok. Maar we wisten wel dat Caitlins moeder ons zou opvangen tot we zelf een appartement konden huren.

INDIA

INDONESIË

AUSTRALIË

Perth

Dat deed ook Bas Smeekens. Geboren in 1992 en opgegroeid in Meersel-Dreef, zoon van Ton Smeekens en Hildegard Jochems, samen met zijn zus Steffi en broer Daan. Na de kleuter- en lagere school, studeerde hij 6 jaar houtbewerking in de VITO. En nu woont hij dus in Perth, hoofdstad van de Australische deelstaat WestAustralië.

Timmerman DHM: Moet je al vooruitzicht hebben op een job eer je in Australië terecht kan? Om in Australië te mogen wonen heb je eerst en vooral een visum nodig, het kan evenwel heel lang duren eer je dat krijgt. Daarom is Caitlin

DHM: Vertel eens, hoe kom je tot deze stap ? Bas: Voor ik naar Australië verhuisde, woonde ik met mijn vriendin, Caitlin Eaton, in Breda. Ik werkte in België bij een bedrijf dat festivalpodia maakt en reisde daarvoor af en toe door Europa. Naast mijn werk trok ik veel op met mijn vrienden, ik ging graag naar festivals, hardlopen of indoor rotsklimmen. Caitlin en ik reizen ontzettend graag en we hebben daarom ook veel Europese plaatsen bezocht terwijl we in Breda woonden. Zijzelf is Australische. Uiteindelijk ben ik verhuisd in oktober vorig jaar. Vier jaar geleden hebben wij elkaar ontmoet tijdens een rondreis in Zuid-Amerika. Nadat wij contact zijn blijven houden, ben ik haar gaan opzoeken in Perth. Ik wist meteen dat ik er kon wonen. Caitlin en Bas met Perth op de achtergrond

10

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Perth is voor ons ver van bed, wat moet ik me daar bij voorstellen ? Buiten dat Perth een grote stad is met een aantal hoge gebouwen, is er veel groen en natuur rondom. Er zijn veel parken, pleinen, stranden. De stad ligt aan de Swan, een grote rivier. De mensen zijn relaxed en door het goeie weer zijn er altijd veel mensen buiten. In sommige parken is er zelfs fitness apparatuur en barbecues die iedereen kan gebruiken. Perth is overigens ook een schone stad, de mensen hier zijn heel vriendelijk. Ik vind het echt fijn om hier te wonen. Een van de beste dingen


SKYPE is opstaan met de zon en een blauwe hemel bijna elke dag, daar word je vrolijk van. Natuur, sport, strand, cultuur er is echt iets voor iedereen. Zelf ben ik tennis beginnen te spelen, ik houd ook van lopen en fietsen langs de rivier. Tijdens de weekends zien wij vrienden, gaan we op restaurant of naar het strand waar ik graag ga snorkelen. DHM: Er moet natuurlijk ook brood op de plank komen, wat doe je voor de kostwinning? Nadat ik verhuisd ben naar Perth, heb ik gelukkig snel werk gevonden. Ik werk hier als timmerman, ook in de eventsector. Spijtig genoeg is deze sector zoals in Europa helemaal stilgevallen door de coronapandemie. Gelukkig kan ik voltijds bezig blijven als timmerman. Daarnaast ben ik ondertussen zelf wat meubels aan het maken, o.m. twee nachtkastjes, een tv meubel, een tuinbankje, schabben, en het volgende is een eettafel. Voorlopig nog niet voor verkoop, maar dat zou ik in de toekomst misschien wel willen doen.

Links rijden DHM: Het verschil tussen Hoogstraten en Perth zal wel onnoemlijk zijn ? Perth ligt in het zuidwesten van Australië, een grote metropool met veel randsteden- en gemeenten. Perth ligt aan de westkust nabij de Indische oceaan, aan de monding van de rivier de Swan. En men spreekt er Engels. Er wonen hier ongeveer twee miljoen mensen, wat natuurlijk niet te vergelijken is met Hoogstraten. Ook is het heel geïsoleerd dus er zijn niet veel steden en dorpen rond Perth. Het weer hier is anders, warmer en droger. En wij zijn nu maar 20 minuten verwijderd van mooie stranden. DHM: Nog opvallende dingen? Ze rijden hier aan de linkerkant en de wegen zijn hier groter en breder. Ik ben aanvankelijk een paar keer aan de rechterkant beginnen te rijden maar had gelukkig wel snel door dat dit verkeerd was. In de auto zijn de knoppen voor de ruitenwissers en richtingaanwijzers ook verwisseld, dus ik heb al best vaak de ruitenwissers aangezet om rechts af te slaan… In onze staat, Western Australia, doen ze niet aan zomertijd dus is het in de zomer licht van 4.30 uur ’s morgens tot 19.30 uur ‘s avonds. Persoonlijk zou ik het liever met zomertijd hebben. En nog een detail… Voor een halve liter bier betaal je op restaurant 10 à 12 Australische dollars, dat is ongeveer 6 à 7 euro, maar in een ‘bottle shop’ is dat wat minder. Bier kun je hier enkel in zo’n shop kopen, niet in een supermarkt of een nachtwinkel.

Met beste vrienden Riley en Sara

Relaxter DHM: Hoe is de levensstandaard en de kwaliteit van het leven en werken ? De levensstandaard ligt hier erg hoog, dat wil ook zeggen dat het vrij duur is. Werken hier is relaxter, er wordt niet veel overgewerkt. De mensen zijn over het algemeen ook meer ochtendmens, als ik om 7 uur ’s morgens naar het werk rijdt, zijn er al veel mensen buiten aan het sporten. DHM: In België is er een uitgebreide sociale zekerheid, maar is in Australië ook zo ? Australië heeft een goede sociale zekerheid. Dat is zeker te zien tijdens de corona pandemie. Iedereen die werkloos is, ontvangt een uitkering, voorlopig zonder daarvoor iets te moeten bewijzen. Verder heb je hier twee soorten zorgverzekeringen, publieke en privé. De publieke zorgverzekering is gratis voor iedereen, maar enkel basic. Privé is vergelijkbaar met het Nederlandse systeem, dat kun je dus meer zelf bepalen, maar is niet verplicht doordat iedereen publieke zorgverzekering heeft. DHM: Word je gemakkelijk aanvaard door de locals ? Ik heb veel mensen leren kennen tijdens mijn werk in de evenementensector, sommigen zie ik ook nog naast het werk. Voor de corona pandemie was er een maandelijkse bijeenkomst voor internationals waar je veel nieuwe mensen leert kennen die ook uit het buitenland komen. En ik zie de vrienden van Caithlin geregeld, die mij met open armen hebben ontvangen. Sara en Riley (foto) zijn zo’n vrienden, Sara is de beste vriendin van Caitlin sinds de middelbare school. Ik heb hen ontmoet in 2017 en het klikte meteen. Nu zijn wij sinds kort zelfs peetouders van hun

eerste dochtertje. En neen, voor je het zelf vraagt, een eigen kinderwens is voorlopig nog niet aan de orde.

Stappenplan DHM: Heimwee naar België, zie je jezelf ook terugkeren ? Natuurlijk mis ik familie en vrienden het meest. En soms het wonen in een kleine wandelbare stad met pleintjes en terrasjes. Het liefst verdeel ik m’n tijd tussen de twee plaatsen, maar omdat we hier nog niet lang wonen, blijven we voorlopig hier. Met alle sociale media en de mogelijkheden van de moderne technologie is het niet moeilijk om contact te blijven houden. Ik bel ongeveer wekelijks of tweewekelijks met mijn ouders, zus en broer. Met vrienden WhatsApp of bel ik ook af en toe. DHM: Europa en grote delen van de wereld worden gegijzeld door corona, hoe is dat in Australië ? Australië heeft geluk met de plaats waar het ligt, zonder buurlanden heeft het veel minder coronabesmettingen dan andere landen. Western Australia is zelfs een van de veiligste plaatsen. Australië heeft ook snel gereageerd om een uitbraak te voorkomen. De grenzen werden al snel gesloten en iedereen die het land binnenkwam, moest twee weken op hotel in quarantaine. De mensen hier zijn over het algemeen tevreden over hoe het land gereageerd heeft. Nu hebben we een stappenplan om terug naar het normale leven te gaan. DHM: Ik wens jullie alvast veel succes en voorspoed in Australië, voor Meersel-Dreef kermis hoef je dit jaar niet over te komen, misschien “next year”? (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

11


TUINBOUW

Coöperatie Hoogstraten blijft belangrijke economische speler in de regio

De aardbei… van ingang tot uitgang HOOGSTRATEN - In ons vorig nummer hadden wij het over de wissel tussen Gaston Opdekamp en Hans Vanderhallen aan de top van de Coöperatie Hoogstraten. Dit keer volgen wij in volle seizoen het parcours van een aardbei of een ander tuinbouwproduct dat de coöperatie binnenkomt, en er weer buitengaat. Uw dienaar was na een gesprek en rondleiding alvast ten zeerste onder de indruk van de omvang en de complexiteit van het bedrijf. En diende alles uit de kast te halen om u de materie plausibel gecondenseerd en helder aan te bieden. We trachten dus eens aardbei te spelen, of tomaat, of paprika.

Een beetje geschiedenis Toen in het begin van de 20ste eeuw de landbouw- en arbeidersgezinnen het hier helemaal niet breed hadden, bood de Rooms-Katholieke Baronische Tuinbouwvereninging van Breda (RBT) vanaf 1910 met haar veiling menig huishouden de kans om een centje bij te verdienen door de levering van wat zelf gewonnen groenten en fruit. Tot René Van den Kieboom (Hoogstraats burgemeester 1926-1932, en bestendig afgevaardigde bij de provincie Antwerpen) met enkele medestanders meende dat we evengoed zelf kunnen wat ze elders kunnen. Op 9 februari 1933 werd de Katholieke Veilingvereniging der Noorderkempen opgericht. Groot succes want in 1933 telde de vereniging (coöperatie) al 533 leden en boekte een omzet van 651.921 fr. Na serieuze oorlogsperikelen ging ‘de veiling’ opnieuw gestaag door in haar ontwikkeling (2000 leden onmiddellijk na de oorlog, 3188 in 1959) en kwam de professionalisering onder impuls van inventieve directeurs en bestuursleden

12

op allerlei gebieden versneld op gang. Ook de oprichting van de Vrije Gewestelijke Tuinbouwschool en het Proefbedrijf der Noorderkempen waren hieraan niet vreemd. Een belangrijke stap in de evolutie van de Veiling Hoogstraten, later de Coöperatie Hoogstraten, was de opkomst van de glastuinbouw. Dat vereiste professionalisering en schaalvergroting en leidde uiteindelijk tot de verhandeling van 153.500 ton groenten en fruit in 2019. Goed voor een omzet van 242 miljoen euro. Het ledental van de coöperatie is daarbij gedaald van 4.000 tot 220 in 2019 en bestaat op enkele uitzonderingen na praktisch enkel nog uit professionele telers. De burger die in bijverdienste nog een ‘hoekske’ aardbeien bewerkte, is verleden tijd. De kleine teler kan de huidige wetgeving, normering… gewoonweg niet beantwoorden. De coöperatie heeft momenteel 100 vaste medewerkers in dienst, naast en in functie van de drukte, een 100-tal uitzendkrachten, en per seizoen zowat 150 jobstudenten. Met heel de tuin-

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bouwsector en nevenbedrijven kan dus rustig gesteld worden dat de Veiling, de Coöperatie, een belangrijke economische speler was en is in de regio. En of het nu Vlamingen of Roemenen zijn, werkgelegenheid is werkgelegenheid.

Vlamingen of Roemenen, werkgelegenheid is werkgelegenheid Naast augurken (ondertussen stopgezet), tomaten en paprika’s zijn het de aardbeien die het uithangbord zijn van de Coöperatie Hoogstraten. Onder het label ‘Hoogstraten’ zijn ze op verschillende markten in de buitenlanden te vinden. De aardbei mag dan ook de hoofdrol opeisen in dit verhaal. Zoals de Spilzakken al wisten: Ze zen zow rond, ze zen zow pront, ze zen echt om te steele. ’t Zen de schwoonste van jeel het laand. Erbizzeme van Woogstroate.


TUINBOUW Vervoer wordt aan wie dit wenst nog altijd aangeboden. Van de teler naar Hoogstraten, van Hoogstraten naar de koper. We vermelden hierbij dat in de regio’s Waasland (Haasdonk) en Noord-Brabant (Zundert) verzamelpunten zijn gevestigd van waaruit de coöperatie de aangeleverde producten naar Hoogstraten brengt. Een belangrijke voorziening in de kwaliteitsbewaking van het product werd gecreëerd door de investering in enorme koelruimten. De telers kunnen hiervan eveneens gebruikmaken voor de koeling (-2°C) van hun plantgoed in de tussenperioden. Daarnaast zorgt deze zogenaamde ‘koele keten’ voor het behoud van versheid in afwachting dat de producten in de handel aan de consument worden aangeboden. Gedaan met aardbeien die in de brandende zon onder het dekzeil van een vrachtwagen staan te verpieteren. De huidige Coöperatie biedt de coöperanten de mogelijkheid hun plantgoed onder computergestuurde koeling te laten overwinteren.

Dienstverlening De oprichting van de ‘Veiling’ werd vooral ingegeven door de zorg om de kleine teler van weleer naast de verkoop (de hoofdzaak) bij te staan met een aantal ‘flankerende’ faciliteiten, zoals kennisverwerving (Proefcentrum Hoogstraten - vroeger de Proeftuin der Noorderkempen), verpakkingen, vervoer, centralisering, opslag, de kwaliteitsverbetering en -bewaking van de toen nog op kleine schaal geteelde aardbeien. Deze oorspronkelijke ‘zorgfilosofie’ is in de huidige coöperatie nog in grote mate aanwezig. Voor kennisverwerving inzake teeltwijzen en kwaliteitsverbetering staat in grote mate het Proefcentrum Hoogstraten, dat rechtstreeks geen deel uitmaakt van de coöperatie maar er sterk aan gelinkt is. In het verleden heeft DHM de werking van de deze tuin meermaals belicht zodat er hier niet verder moet worden op ingegaan. Over het ter beschikking stellen van de verpakking gaan we het later nog hebben.

De kwaliteitscontrole bij aanvoer

De aanvoer Bij het plukken worden de aardbeien naar kwaliteitscategorie gesorteerd in de bekende transparante doosjes van 500 gr. Acht van deze doosjes gaan in een kartonnen standaardkratje van 4 kg. Voor de zekerheid vermeerderd met 1% overgewicht, 2% in het weekend om het verdampingsverlies te compenseren. Honderdtwintig van deze kratjes vormen een pallet waarop de teler een sticker kleeft met alle relevante kennisgegevens. Onder meer de benodigde info om eventueel het product naar herkomst te traceren bij een incident.

De coöperatie weet de avond voordien wat zal worden aangeleverd Vooraleer de aardbeien naar Hoogstraten worden vervoerd, opent de teler op pc of smartphone een app waarmee hij in het centrale systeem alle gegevens invoert met betrekking tot hoeveelheden en categorieën... De coöperatie weet daardoor de avond vóór de eerste ochtendverkoop al wat en hoeveel er zal worden aangeleverd.

Op zijn smartphone kan de teler-producent middels een app ingeven wat hij gaat aanleveren (supply). Tevens kan hij zich op velerlei gebieden informeren. Bijvoorbeeld over de verkoopprijzen (prices).

Belangrijk, we laten hier even de aardbei, om kort een zijstraat te nemen naar de paprika. Meer bepaald naar de twee sorteermachines, binnen de coöperatie een zeer belangrijke investering. Waar de aardbeientelers zelf de sortering op zich nemen, kunnen de paprikatelers er voor opteren om hun product te laten sorteren op een sorteerinstallatie in de coöperatie. Dit betekent voor hen minder investeringen en meer focus op de teelt zelf. Na inbreng in de sorteermachine nemen infraroodcamera’s tientallen foto’s van elke paprika om de gemiddelde afmetingen te bepalen en een eerste sortering door te voeren. De vruchten vallen dan in een ‘cupje’, worden gewogen en kunnen op basis van de gegevens en de machineinstelling verpakt worden in verschillende samenstellingen. Eénkleurig, meerkleurig rood, geel en groen, in meerdere gewichten…

Een zicht op een loods na de blokvorming DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

13


TUINBOUW

Een printfragment van de ‘bloklijst’

Vanuit de witte ‘cupjes’ naar de gewenste verpakking Terug de draad opgenomen. Bij het binnenkomen verricht de keurder de kwaliteitscontrole, zijnde een beoordeling van de uitwendige kenmerken en een steekproefsgewijze staalname voor de vaststelling van eventuele residuen van gewasbeschermingsmiddelen, van de aanwezigheid van verontreinigingen en micro-organismen. Het onderzoek van deze stalen gebeurt in onafhankelijk labo’s. Diegenen die buiten de lijntjes kleuren worden eventueel gesanctioneerd. Tot in 1984 werden aardbeien, ander fruit en groenten te koop aangeboden in loten zoals aangevoerd door de producent. Waardoor bij een drukke aanvoer (soms tot 1300 loten) de afwikkeling van de verkoopprocedure eindeloos kon duren. Met alle gevolgen van dien. Het prijsverloop kon op een en dezelfde dag verschillende wendingen nemen; de prijzen voor twee identieke loten van dezelfde teler konden sterk verschillen; kopers hadden grote moeite om hun aangekochte loten voor verlading te verzamelen. Daarom werd vanaf 1985, ook voor de aardbeien, overgeschakeld naar de zogenaamde ‘blokverkoop’ naar analogie met de groenten. Aardbeien van verschillende producenten maar met dezelfde maatsortering, kwaliteit en verpakking, werden samengevoegd tot een ‘blok’. Hierdoor werd niet alleen het afvoeren sterk vereenvoudigd, maar werden door de veel snellere afwikkeling van de verkoop ongewenste prijsschommelingen vermeden.

‘veilingklok’. Hangend aan de kopwand van de aulavormige verkoopzaal met haar pupiters waaraan de kopers met de hand op de drukknop gezeten gespannen de loop van de klokwijzer volgden: van hoog naar laag. Om bij de passage van het gewenste cijfer af te drukken en het betreffende lot aan de overeenkomstige prijs te kopen. Een oplichtend nummer binnen de cirkel van de klok verklapte de identiteit van de koper. We herinneren ons nog goed het genoegen om als bengels stiekem een lege pupiter te bezetten, evenwel nooit gedurfd de knop te drukken. Mooie maar verleden tijd. De klok, evenals onze jeugd.

In de loop der jaren groeide de nood aan samenwerkingsverbanden onder tuinbouwveilingen in verschillende domeinen als management, logistiek, standaardisering, commercialisering, verruiming van de afzetgebieden. Een lang en nog meer complex verhaal dat bol staat van letterwoorden die staan voor tal van allianties. Om het bevattelijk te houden, beperken we ons tot een belangrijk onderdeel van de samenwerking: de simultaanverkoop, of de nakomeling van de al eerdergenoemde beroemde Hoogstraatse ‘veilingklok’. Waar vroeger per lot of blok verkocht werd in verschillende veilingen worden thans de producten van de Coöperatie

Een printfragment van de prijslijst

De blokvorming wordt opgelijst en online aan de kopers ter inzage aangeboden om hun aankoopstrategie te bepalen.

De verkoop In wezen is de verkoop de corebusiness van de coöperatie. Alle oudjes onder ons hebben nog weet van de in Hoogstraten en omstreken wereldberoemde

14

Vroeger enkel op de kopwand van de verkoopzaal, thans over de hele wereld te zien op het scherm, en te bedienen met de spatiebalk.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TUINBOUW Hoogstraten, Belorta (St. Katelijne-Waver), Roeselare en St. Truiden gezamenlijk te koop aangeboden. Dat gebeurt via het internet. Zo heeft elke geaccrediteerde koper op vastgestelde tijdstippen toegang tot een site waarop 6 klokken draaien die een breed aanbod van uniforme producten te koop bieden. Door een druk op de spatiebalk kan een koper zijn slag slaan, waar ook ter wereld hij/zij zich bevindt. De ‘verkoopzaal’ in Hoogstraten bestaat nog, maar wordt in hoofdzaak nu gebruikt door grote aankopers die er zowat kantoor houden om de vinger dichter bij de pols te houden. Na de verkoop worden in een voor de leek onbegrijpelijke wirwar van netwerken de betreffende producten van verschillende plaatsen naar elders gevoerd. Vermits de koper, zoals vroeger, het product niet meer dé visu en dé manu kan keuren, berust heel het systeem uiteraard op kwaliteitsgarantie en betrouwbare handelspraktijk. Dat zijn dan ook criteria waar de coöperatie enorm op inzet. De verkoopprijzen worden via de eigen Hoogstraten-app gecommuniceerd aan de kopers en producenten. Transparantie is immers belangrijk. Dat deze prijzen verder uitzwermen is geen probleem: wanneer de concurrentie uw prijzen kent, hoeft deze daar niet cascadegewijs tot de bodem, en nog verder, onder te duiken. Macroeconomisch gezien heeft niemand daar baat bij. Integendeel.

De toekomst Dynamiek is het fundament voor het voortbestaan van elk bedrijf. Bestuurders en uitvoerders van de veiling en de coöperatie hebben dan ook nooit stilgezeten. Een nieuw administratief gebouw staat in de steigers. Een nieuwe loods (6000 m2) met een ondergrondse regenwateropslag van 3500 m3 is in aanbouw. Daarin zullen o.a. de fabricatie van kartonnen - de plastieken zullen eruit gaan - 500 gr.-aardbeiendoosjes (punnets) onderdak vinden.

De fabricage van de bekende kratjes een van, uitgerust met een eigen wasinstallatie om de boel netjes te houden. Regelmatige updating van de digitalisering is erg belangrijk met het oog op de toekomst. Digitale kennisdeling vindt plaats op alle domeinen, zowel naar producenten als naar klanten toe. De toolontwikkeling voor intern management, logistiek en organisatie zijn niet te stop-

pen. Maar alles kent zijn grenzen. Verdere uitbreiding van de gebouweninfrastructuur zit er niet meer in. Geen nood, renovatie van bestaande delen speelt al in de hoofden. Met dank aan Gaston Opdekamp en Leen Matthé. Foto’s Coöperatie Hoogstraten/DHM. (nad)

Plastic aardbeidoosjes zullen verdwijnen De afdeling verpakkingsmateriaal is een belangrijk segment. De coöperatie stelt een aanzienlijk gamma van verpakkingen ter beschikking van haar producenten. ‘De klant is koning,’ en dus bepaalt eenieder in welke behuizing men de producten verpakt wil zien. Colruyt verschilt van Carrefour of Delhaize, en ga maar verder. Er bestaan eenmalige verpakkingen waarvan de kartonnen kratjes in eigen beheer worden gefabriceerd. Er bestaan ook herbruikbare verpakkingen (kisten) in harde plastic, eigendom van, en beheerd door Euro Pool System. De naam zegt het zelf, pooling betekent dat de verpakkingen mits statiegeld inwisselbaar zijn in verschillende distributiecentra. Hoogstraten is er daar

De loods in aanbouw voor o.a. de fabricage van kartonnen 500 gr-doosjes. Inzet links, wat het is. Rechts wat het zal zijn. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

15


INTERVIEW

Vorst Carl Philipp van Salm-Salm, hertog van Hoogstraten

Schatbewaarder in de 21e eeuw ANHOLT - De hertogen van Salm-Salm waren de heren van Hoogstraten. De huidige Vorst Carl Philipp van Salm-Salm bracht in 2012 een eerste officieel bezoek aan Hoogstraten, in 2018 was hij aanwezig bij de viering van 500 jaar graafschap. Wie is deze vorst, die in het bijzonder mooie kasteel Anholt verblijft? Zijn voorouders waren de graven de Lalaing, na het huwelijk van Nikolaas Leopold van Salm met zijn verre nicht Dorothea van Salm in 1719 spreekt men verder van de vorsten van SalmSalm.

Ze zijn getrouwd en leven elders. In het beheer van het familiebezit spelen ze geen enkele rol. Dat is altijd zo geweest. Het beheer gaat over op de oudste of degene die de erflater heeft aangewezen. De anderen worden uitbetaald. Dat is niet eenvoudig, maar tot nu toe is dit gelukt zonder het cultuurbezit aan te tasten. De uitbetaling vindt niet plaats op basis van de marktwaarde, maar op grond van de zogenaamde eenheidswaarde, waarop ook de belasting is gebaseerd.

De familie regeerde o.m. over het vorstendom Salm-Salm in Frankrijk, dat ze onder Napoleon verloren. Als compensatie ontvingen ze in 1803 de heerlijkheden Ahaus en Bocholt in Duitsland, ze namen hun intrek in de waterburcht van Anholt. Met de eenmaking van Duitsland in 1815 verliezen ze hun politieke rechten, maar ze behielden hun eigendommen en titel. Anholt ligt in de Duitse gemeente Isselburg, dicht bij de Nederlandse grens, ten zuiden van Doetinchem.

Banden Op 10 november 2012 bracht de vorst een eerste officieel bezoek aan Hoogstraten op uitnodiging van de Sint-Jorisgilde van Wortel. Na een ontvangst in het stadhuis aanvaarde hij tijdens een academische zitting in de parochiekerk van Wortel, de titel van erehoofdman van de gilde. “Kort na de eerste wereldoorlog ben ik al eens onaangekondigd in Hoogstraten geweest”, vertelde Vorst Carl Philipp. “Bij het zien van het puin van de vernielde kerk, vreesde ik dat de verhouding tussen België (Hoogstraten) en Duitsland (Anholt) nooit nog hetzelfde zou zijn.” Het kasteel Anholt bleef evenmin gespaard. “Het werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog

voor zeventig procent verwoest. Het herstel van de burcht was het levenswerk van mijn in 1988 overleden vader Nicolas Leopold van SalmSalm, dat ik na zijn overlijden heb verder gezet.” In 2013 bracht de Wortelse gilde een tegenbezoek aan Anholt, de historische banden bleven bewaard. “Op 24 november 2018 was ik dan ook aanwezig bij de viering van 500 jaar graafschap Hoogstraten. Vorig jaar ontving ik alle hoofdmannen van de negen gilden van de regio in de waterburcht. De warmte waarmee de stad ons ontving en de vernieuwde band tussen onze familie en de gilden, hebben een grote indruk op mij gemaakt.” Dit jaar zou de Vorst opnieuw naar Hoogstraten komen voor de zesjaarlijkse koningsschieting in Wortel, omwille van gezondheidsproblemen kan dit niet doorgaan. Maar de nu 86-jarige vorst is nog opvallend scherp van geest en begiftigd met een groot gevoel voor humor. Geen adellijke kapsones, aangenaam in de omgang.

Inmiddels is Anholt opgegaan in het grotere geheel van de gemeente Isselburg? Ja, en met die de gemeentelijke herindeling ben ik niet gelukkig. Anholt had zeer oude stadsrechten, al uit de 13e eeuw. Nu is de herinnering aan dat verleden en daardoor ten dele ook aan het vorstendom verdwenen. Maar onder de bevolking gaat de herinnering gelukkig niet ten onder…

Terug naar Anholt Sinds 2003 woont u ook terug in de Waterburcht in Anholt. Ja, dat was een bewuste keuze. Ik ben hier geboren, groeide hier op en ging er naar school. De hele Tweede Wereldoorlog heb ik hier meegemaakt, inclusief het bombardement in maartapril 1945. Twee weken hebben we in de kelder doorgebracht, veertien zeer zware dagen. Bij die bombardementen is mijn oudste broer omgekomen, en kwam ik op de post die voor hem bestemd was. Omdat in deze streek na de oorlog geen goede school meer te vinden was, hebben mijn ouders me naar een internaat van een jezuïetenschool

Van vader op zoon U draagt nog altijd de titel van vorst en het personeel spreekt u aan met Doorluchtigheid, hecht u daar aan? Carl-Philipp von Salm-Salm: Vorst is een titel die sinds de 17de eeuw aan mijn familie verbonden is. In die zin stel ik er prijs op, maar ik raak niet van slag als mensen me niet met die titel aanspreken. Dat de mensen me hier met Doorluchtigheid aanspreken, is een traditie waar men hier aan gewoon is.

Prins Emanuel van Salm-Salm

16

Als vorst beheert u het erfelijk familiebezit. U heeft nog twee zusters, wat is hun rol?

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vorst Carl Phlipp van Salm-Salm


INTERVIEW

Het vorstendom Het oorspronkelijke vorstendom Salm-Salm maakte deel uit van het Heilig Roomse Rijk. Dat was een lappendeken van hertogdommen, graafschappen, bisdommen en koninkrijkjes en veranderde in de loop der tijden, door oorlogen en politieke huwelijken regelmatig van vorm. Het vorstendom Salm-Salm, met als hoofdstad Senones, was gelegen op het grondge-

bied van het huidige Frankrijk, in de buurt van Nancy en Epinal. Door het huwelijk van Maria Anna Bronckhorst-Batenburg met Leopold Philipp Carl vorst van Salm kwam het in 1641 in handen van de familie Salm. Vorst Nicolas Leopold van Salm-Salm verbleef afwisselend in het vorstendom (F), in het hertogdom Hoogstraten (B), in de heerlijkheid Anholt (D).

Eind 18e eeuw verliet de adellijke familie Hoogstraten uit schrik voor de Franse revolutie en op 2 maart 1973 werd het vorstendom bij de Franse Republiek ingelijfd. Sindsdien verblijven de vorsten van Salm-Salm, hertogen van Hoogstraten, in de waterburcht te Anholt.

Napoleon maakte een einde aan het oorspronkelijke vorstendom van Salm-Salm in Frankrijk.

gebracht. Na mijn studie bedrijfskunde ben ik gehuwd en heb ik werk gevonden in Münster, later in Dusseldorf. Toen mijn vader in 1971 het familiebezit aan mij overdroeg, ben ik met mijn gezin in ons slot te Rhede, een gemeente 25 verderop bij Bocholt, gaan wonen. Inmiddels zijn we een generatie verder en heb ik het beheer van het familievermogen doorgegeven aan míjn zoon Emanuel. Mijn vrouw en ik wonen nu in een aantal lokalen van de water-

burcht, boven de bibliotheek en de biljartkamer. Ik ben nu alleen nog verantwoordelijk voor Anholt. In het slot van Rhede woont nu mijn zoon, het fungeert ook als rentmeesterskantoor. Viel het u zwaar om het grootste deel van uw taak over te dragen aan uw zoon? Nee, ik heb me al die jaren maar een gemachtigde of conservator gevoeld, geen eigenaar, hoewel ik dat formeel wel was. Ik zie mezelf als een schakel in een grote familieketen. Mijn zoon

Ik heb me altijd gemachtigde gevoeld, geen eigenaar is de volgende schakel. Die instelling maakte het voor mij gemakkelijk om de taak over te dragen. Hoe is uw verhouding met de inwoners van Anholt? Zeer nauw. Toen ik terugkwam naar Anholt, werd er spontaan een feest georganiseerd. Ik moest in een koets plaatsnemen en er stond meer dan tweeduizend man langs de straten. Ik voelde me er wat ongemakkelijk bij, maar het zegt iets over de relatie tussen de bevolking van Anholt en de familie Salm. Natuurlijk was die verhouding zeker in het verleden sterk hiërarchisch, maar dat is door de mensen nooit als negatief ervaren. En met het gemeentebestuur van Isselburg? We zijn op elkaar aangewezen en hebben elkaar nodig. Dat maakt de verhouding zeer goed, ook met leden van de gemeenteraad van partijen die niet de mijne zijn. Ik ben overigens nooit in de politiek gegaan. Ik kan niet twisten en discussiëren. Politici moeten dat elke dag doen. Ik zou er zeer nerveus van worden. Ik ben veel meer geschikt voor de post van diplomaat.

In 2012 bracht vorst Carl Leopold van Salm-Salm een eerste officieel bezoek aan Hoogstraten. Een jaar later nodigde hij de Sint-Jorisgilde van Wortel uit in voor een bezoek in Anholt.

Kosten Hoe zwaar weegt de verantwoordelijkheid voor

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

17


INTERVIEW het beheer en behoud van het culturele erfgoed? Heel zwaar. Het is eigenlijk een onmogelijke taak. Als ik een manager bij Philips zou zijn, dan hadden ze me er al lang uit gegooid. Steeds maar weer moet ik proberen de verliezen zo klein mogelijk te houden. Winst maken is er niet bij, tenminste niet als het gaat om het cultuurbezit. Ik geloof dat er in de cultuursector niemand is die geld weet over te houden. Dat is geen aangename positie. U wilt niet weten wat we aan beveiliging betalen, hoe hoog de verwarmingskosten zijn, wat er elke dag aan dit huis gerepareerd moet worden of wat het onderhoud van het zeventig hectaren grote domein kost. Op jaarbasis gaat het om 300.000 tot 350.000 euro. De pacht van het Parkhotel, in de voorburcht, is net toereikend om de voorburcht te onderhouden. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt weggewerkt met de inkomsten uit andere vermogensdelen van de familie. De kunst is daarmee voldoende geld te genereren om het gat dat we hier maken te dichten. We kunnen wel subsidies krijgen voor restauratiewerken, maar niet voor onderhoud.

Ik zet een lange traditie verder Naast het financiële aspect is er nog de culturele kant. Is het mogelijk om als eenling zo’n imposante en gevarieerde cultuurschat op goede wijze te beheren? Ik denk van wel. Ik ben er niet ineens in gedropt, maar zet een lange traditie verder. Ik zie het als mijn taak en mag daarbij rekenen op de steun van Herr Doktor van Krugten. Van deskundigen van buitenaf maken we niet veel gebruik. Je kunt aankloppen bij Monumentenzorg, maar die

mensen meten zich een aartsvadersrol voor alle cultuur aan, zonder dat ze over geld beschikken. Ik ben dus volledig vrij in de keuzes die ik maak. De enige beperking is de financiële. Waaraan geeft u prioriteit bij het beheer? Mijn eerste prioriteit is het onderhoud van het gebouw. Als het dak lekt, kan ik ook de inventaris niet meer tonen. Tweede prioriteit zijn de schilderijen. Voor mijn zoon is het archief van groot belang. Die heeft andere interesses, mede door zijn wetenschappelijke opleiding. Wat dat betreft staat hij twee treden boven mij. Dankzij doctor Van Krugten, een opgeleide archivaris, bevindt het archief zich gelukkig in prima staat. Er zijn in Duitsland nog maar vijf privé-archieven met een eigen archivaris.

Onschatbaar Hebt u enig idee van de waarde van de cultuurschat die in de waterburcht Anholt aanwezig is? Dat verandert elk jaar. Een Rembrandt raakt nooit uit de mode, dat is duidelijk. Die blijft een hoge waarde houden. Maar de schilderijen van het niveau eronder, doeken van begaafde Nederlandse schilders uit de 17e eeuw als Breughel en Ter Borgh, schommelen onvoorstelbaar in waarde. Als ergens een hoge prijs is betaald voor een Breughel, dan zijn ook die van mij ineens veel meer waard. Duizenden historische boeken, een veelheid aan antiek meubilair, voorraden porselein, kristallen kroonluchters, zevenhonderd kostbare schilderijen... dat is een angstaanjagend bezit. Al ben je nog zo goed verzekerd, het gaat om zaken die je niet kunt vervangen.

Je verkoopt geen Breughels om er een Rubens mee aan te kopen Uitbreiding van de schilderijencollectie is niet aan de orde. Als ik iets zie wat me bevalt, is het te duur. Daar is mijn portemonnee niet op berekend. Een verzameling met een kwaliteit als die van Anholt moet je niet gaan uitbreiden met derde- of vierderangsstukken. U zou een werk kunnen verkopen om een ander werk aan te kopen? Nee, dat doen we niet. Ik zal nooit een van onze Breughels verkopen om er bijvoorbeeld een Rubens mee aan te kopen. Deze verzameling is samengebracht door mijn voorgeslacht. Ik heb respect voor hun keuze, voor de werken waarop ze een geheel samen brachten. Ze hebben die stukken niet voor niets aangekocht. Ze hebben er iets in gezien. Ik probeer door hun ogen naar de schilderijen te kijken. Hebt u er nooit over gedacht om het cultureel erfgoed onder te brengen in een stichting? Nee, nooit. Dan behoort het niet meer aan de familie Salm toe. Ik denk ook niet dat het voor het bezit positief zou zijn. Het wordt al honderden jaren goed beheerd, waarom zou dat morgen plotseling niet meer gaan? Een betaalde directeur van een stichting heeft nooit de verbondenheid die je voelt als je een Salm bent. Dat voelen de meer dan 13.500 bezoekers die we elk jaar verwelkomen ook aan. Anholt leeft, omdat het geen steriel museum is, maar het huis van een nog levende familie. (fh/met dank aan uitgeverij Indigo en Broadview)

Waterburcht De waterburcht Anholt ontstaat in de 12e eeuw als een verdedigingstoren van tufsteen (gesteente uit lava), met bijbehorend woonhuis. In de eerste helft van de 14e eeuw wordt de veste in het moerasgebied uitgebouwd, waardoor de huidige hoofdburcht ontstaat. Een kleine honderd jaar later komt het kasteel door huwelijk in handen van het Gelderse geslacht Bronckhorst-Batenburg. De laatste eigenaar uit de familie Bronckhorst-Batenburg, Diederik IV, heeft slechts één dochter: gravin Maria Anna. In 1641 treedt ze in het huwelijk met wild- en rijngraaf Leopold Philipp Carl vorst van Salm, afkomstig uit de Vogezen, waardoor de waterburcht in het bezit van de familie Salm komt. Momenteel herbergt de burcht o.m. een gerenommeerde schilderijencollectie. Daarin o.m. een van de enige schilderijen van Rembrandt die nog in privébezit zijn.

18

Het Parkhotel zweeft als het ware boven de slotgracht van de waterburcht.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TUINBOUW De firma Stoffels Tomaten bezorgde ons onderstaande tekst naar aanleiding van ons artikel in DHM juni blz. 19-21.

Nieuwbouwproject tomatenserre transfereert 8 van de 21 ha naar een landschap met hogere natuurwaarde!

Uitbreidingsproject Stoffels-tomaten Hoogstraten - Het optrekken van een grootschalig serre zal altijd op enig verzet stuiten en dat begrijpen we ook. Daarom trachten we ook zoveel mogelijk met betrokken partijen in gesprek te gaan. In alle redelijkheid bezorgdheden kunnen wegnemen, heeft altijd onze voorkeur. We merken wel dat er argumenten de ronde gaan die kant nog wal raken en de waarheid geweld aandoen. We gebruiken graag ons recht van antwoord.

Trots op tomaten Stoffels tomaten kweekt, verpakt en verhandelt met een gedreven team allerhande smaaktomaten van een onberispelijke kwaliteit geproduceerd met respect voor de natuur en inspelend op de huidige maatschappelijke gevoeligheid voor gezond en duurzaam eten. We gaan voor 100% smaak, 100% natuurlijk, 100% Stoffels! Het bedrijf bestaat bijna 25 jaar en wordt nog steeds aangedreven door de familiewaarden van waaruit het werd opgericht. Als bedrijf genieten we een goede reputatie bij onze klanten, onze consumenten en zeker ook bij onze medewerkers. We hebben nu 11ha eigen productie en verhandelen ook het product van enkele collega tuinders. Onze site in Rijkevorsel barst uit zijn voege en we zijn echt aan uitbreiding toe. We ambiëren een extra productieoppervlakte van 12 ha. Een megabedrijf zijn we dus nog lang niet, maar ook wij kunnen niet ontsnappen aan de evolutie naar een grootschaligere tuinbouw. Dit is een evolutie die we in verschillende landen van Europa zien, maar ook in Vlaanderen en ook onder de koepel van de coöperaties.

heid niet in pacht, maar we willen best een mooi uithangbord worden voor de sector en voor Hoogstraten.

Site met kansen De keuze van de bouwsite is niet willekeurig gebeurd. Door de Provincie is er een rasteroefening gemaakt om te kijken waar er in de macrozones voor tuinbouw (=de klassieke tuinbouwzones zoals Hoogstraten) inplantingen van bedrijven zouden kunnen plaatsvinden. In deze studie is rekening gehouden met onder andere de gevoeligheid van de open ruimte en de draagkracht van de omgeving. Deze rasteroefeningen zijn met de regionale besturen besproken en ook door hen gekend. Vanuit die rasteroefening is Stoffels gaan kijken welke zone het minst impact heeft op de open ruimte, het dichtst aansluit bij industrieel gebied en aansluiting geeft op een correcte ontsluiting naar de grote wegen. De beoogde gronden in Hoogstraten zijn niet gekend als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Hier hebben we bij de screening van mogelijke sites al rekening

mee gehouden. Om die reden kozen we niet voor de landschappelijk waardevolle gronden die in Rijkevorsel recent verkocht en bebouwd werden. De agrarisch zone in Hoogstraten is reeds versnipperd onder andere door de uitbatingen van Fluxys en de natuurwaarde van de agrarische activiteiten is beperkt door de jaarlijks terugkerende maisteelt.

Beperkte bezwaren Vanaf dag 1 is rond het nieuwbouwproject van Stoffels tomaten een transparant overleg geweest met de gemeente Hoogstraten. Zowel in de vorige als in de huidige legislatuur heeft het project de steun gehad van het stadsbestuur en de technische dienst. Het project werd in de eerste fase dan ook gunstig vergund en kreeg 2 maal een gunstig advies van de gemeente Hoogstraten. Bezwaren voor beroep bleven beperkt tot 3. Het gaat om het beroep van 3 buren, dat is begrijpelijk, maar zij kozen er in het verleden zelf voor om zonevreemd te gaan wonen.

Er is per saldo geen toename van de arealen glastuinbouw in Vlaanderen. Het aantal bedrijven neemt fors af, maar bestaande bedrijven worden groter. Er is een nostalgische behoefte aan de kleinschaligheid en de authenticiteit van vroeger. En in zekere zin delen we die ook. Vandaar dat we sterk inzetten op onze bedrijfswaarden om aspecten als authenticiteit, waardigheid en respect niet te verliezen in onze groei. Maar het is een feit dat duurzame productie bijna onlosmakelijk verbonden is met een zekere schaalgrootte. Duurzame energie, energieefficiënte, optimaal waterbeheer, ergonomische optimalisatie…vergen vaak grote investeringen. Als bedrijf zetten we in op een sterk duurzaamheidsbeleid op het vlak van productie, algemene bedrijfsvoering en de keuze van onze verpakkingsmaterialen. Stoffels tomaten beschouwt duurzaamheid altijd als “a work in progress” en we hebben de wijsDE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

19


TUINBOUW Het eerder principiële beroep van natuurpunt heeft ons met stomheid geslagen gezien we hen geraadpleegd hebben en in een herwerkt plan met al hun verzuchtingen hebben rekening gehouden. Samen met de landschapsarchitect van de vzw Natuur en Landschapszorg, onderdeel van Natuurpunt, kreeg het project zijn huidig landschapsintegratieplan.

8 ha Natuurcreatie Concreet bouwt stoffels op de nieuwe site 12ha serres voor duurzame teelt tomaten, maar creëert tegelijk bijna 8ha waardevol gebied voor de natuur. Van de 21.2ha aangekochte grond wordt 12500 m2 bebouwd waarvan slechts 0.7ha verhard wordt. Daar waar mogelijk gebruiken we voor deze verharding grasdals omdat doorlating naar de ondergrond ook voor ons een belangrijk thema is. Al het overige wordt groene zone, ingetekend door Wouter Leyssen, landschapsarchitect van de vzw Natuur en Landschapszorg, onderdeel van natuurpunt. Het is ongezien dat een land-of tuinbouwbedrijf zo’n engagement naar de natuur toont. Ook de site in Rijkevorsel, gelegen aan de andere zijde van De Heesbossen, toont aan dat een gezond, veilig en kwaliteitsvolle leefomgeving niet in het gedrang komt wanneer voldoende aandacht wordt gegeven aan een goede inplanting, duurzame werkwijze en een algemeen respect voor mens en natuur. Ook de biodiversiteit komt hier niet onder druk te staan.

Oogst voor eigen streek Als onafhankelijke speler werken we met een korte keten en vinden de producten hun weg naar hoofdzakelijk Belgische consumenten. 90 % van onze productie wordt verkocht in een straal van 300 km rond Hoogstraten. We produceren zeer marktgericht. Dat wil zeggen dat we enkel produceren wat reeds verkocht is aan klanten. Op deze wijze hebben wij bijzonder weinig overschotten.

Organisch afval hergebruiken

Voordelen WKK

Afval wordt terug omgezet naar grondstof volgens het “cradle to cradle” principe. Het groeimedium voor de teelt is kokos, een restproduct van de kokosteelt. Dit wordt nadien weer verwerkt in de boomkwekerij of in de aspergeteelt. Alle gewasresten worden gecomposteerd en ook de gebruikte verpakkingen zijn steeds recycleerbaar. We evolueren stap voor stap naar plastic vrije verpakkingen.

WKK is een belangrijke elektriciteitsproducent in de energietransitie die we nu meemaken. Wind- en zonne-energie alleen kunnen nog niet volstaan en van kernenergie willen we af.

Warmte recuperatie Een warmtekrachtkoppeling levert de energie voor het verwarmen van de serre. Gasmotoren worden gekoeld met water en daarmee verwarmen we de serre. De vrijgekomen rookgassen worden gereinigd. De CO2 uitstoot wordt benut door de planten en omgezet in zuurstof. De opgewekte elektriciteit leveren we terug aan het net. Hoewel we de uitstoot van CO2 op ons bedrijf trachten te beperken en actief studies opzetten om ook hier naar innovaties te zoeken, zal er zeker nog een CO2-uitstoot bestaan door de uitbating van onze activiteiten, maar CO2 fixatie ligt zeker binnen de mogelijkheden in de nabije toekomst.

Illegaal dumpen doen wij nooit!

Duurzame teelt Minder beschermingsproducten en meststoffen Wij achten respect voor de natuur noodzakelijk. Daarom wordt er maximaal gebruik gemaakt van biologische middelen om schimmels of insecten te bestrijden. Al onze producten zijn ready to eat, dit wil zeggen dat ze ongewassen opgegeten kunnen worden. Bij Stoffels hebben we de ambitie om residuvrij te werken.

Waterverbruik verminderen

Het is in dit kader wel belangrijk om te begrijpen dat WKK op dit moment veruit de best beschikbare techniek is voor het verwarmen van serres in de tuinbouw. De stappen die we de laatste 20 jaar gezet hebben inzake duurzaamheid zijn enorm! Het vraagt van de tuinder veel ondernemingszin om de grote investeringslast aan te gaan voor een WKK-installatie. Voor het milieu en de directe omgeving is het een enorme verbetering ten opzichte van de met zware stookolie of aardgasgestookte ketels van vroeger.

Onze serre vangt het regenwater maximaal op. Door de 100% recyclage van het drainwater is er geen verlies naar waterlopen of de natuur.

20

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op dit moment staan er nog megagrote projecten op stapel met gascentrales om de energietransitie door de uitstap uit kernenergie mogelijk te maken. Ondertussen weten we, en hierin worden we ondersteund door wetenschappers, dat WKK een veel duurzamer alternatief is. De RPE, relatieve energiebesparing ten opzichte van gasgestookte energiecentrales, is meer dan 30%. We recupereren al de warmte en dumpen deze niet via koeltorens. We benutten erg veel CO2 ; deze wordt in de serre geblazen waar onze planten dit omzetten tot zuurstof. Om een idee te geven: Wanneer in de volle zomer de ramen volledig open staan in een tomatenserre, komt er voluit CO2 van buiten naar binnen, de buitenconcentratie is 400 ppm. Deze concentratie zal in de serre snel zakken naar 150 ppm omdat de plant zoveel CO2 opneemt. De WKK’s in de tuinbouw maken het, door het snel schakelbaar zijn, ook mogelijk om de pieken en dalen op te vangen die het elektriciteitsnet ervaart door de onvoorspelbaarheid van wind -en zonne-energie.

Symbiotische samenwerkingen De gekozen locatie voor de uitbreiding van het tuinbouwbedrijf geeft ook aanleiding voor mooie symbiotische samenwerkingsverbanden. We hebben reeds gesprekken gevoerd met het IOK om onze installaties aan te sluiten op het warmtenet van De Kluis zodat ook daar een duurzamere energie beschikbaar zou zijn. Uitgaande van de inzichten die we hebben opgebouwd vanuit verschillende onderzoeken, zijn we ervan overtuig dat WKK in z’n huidige vorm


TUINBOUW niet meer zal bestaan binnen 15-20 jaar. Installaties zullen meer werken op biogas of waterstof. Ook Geothermie wordt steeds realistischer. Wij volgen de technische innovaties op de voet en werken hiervoor graag samen met verschillende onderzoeksteams en overheden.

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03 315 71 67 - Fax 03 315 71 29 e-mail: info@notaris-rommens.be

Werkgelegenheid Personeel is het menselijk kapitaal van een bedrijf. Met een goed personeelsbeleid staat of valt het succes van een onderneming. In ons bedrijf wordt extra geïnvesteerd in het coachen, opleiden en begeleiden van het personeel. Dit resulteert in een gemotiveerd personeelskader met de nodige aandacht voor de diversiteit van elk individu. Stoffels heeft meermaals bewezen dat ze ook kansengroepen een duurzame tewerkstelling kan garanderen. We proberen een duurzame werkgelegenheid op te bouwen in de regio waar we actief zijn. Ons personeelsverloop is zeer klein en de instroom zeer divers. We gaan een economisch veel minder voortvarende tijd tegemoet dan we lange tijd gewoon zijn geweest. We ervaren nu al een veel grotere instroom van lokale mensen die het werk echt nodig hebben. De nieuwe site zal werkgelegenheid creëren voor zeker 100 mensen. In onzekere tijden is dat wellicht geen onbelangrijk argument.

ONLINE VERKOOP VIA BIDDIT.BE van BOUWGROND onder HOOGSTRATEN / MEER Bouwgrond voor gezinswoning te MEER, Werkhovensestraat, aansluitend op John Lijsenstraat, geschikt voor open bebouwing (lot 2C). Oppervlakte: 558 m² Straatbreedte: 18 m

Onze reputatie is opgebouwd door 25 jaar hard en integer werken. We zien dit niet graag verloren gaan door onjuiste en onbedachtzame uitspraken en reacties. “Wie leeft, zal weten” wordt weleens gesteld, maar dat lijkt ons achterhaald. …Wie kennis verschaft en zich goed informeert, die zal weten! Paul en Petra Stoffels-Veldman en het hele Stoffelsteam!

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: • Geen stedenbouwkundige vergunning • Bestemming: agrarische gebieden en woongebieden • Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd • Verkavelingsvergunning d.d. 13/11/2006 (dossiernummer: 13014_2006_2506) Watertoets: gelegen in niet overstromingsgevoelig gebied Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten

Love 2 heal

Verkavelingsplan:

Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

• • • • •

Online verkoop via biddit.be – ref. 182234 Start biedingen: maandag 6 juli om 15:00u. Einde biedingen: dinsdag 14 juli om 15:00u. Toewijzing: uiterlijk dinsdag 28 juli 2020. Bieden vanaf € 80.000 Bodverhoging: €1.000

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

21


Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

FSMA:14593 A

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 22

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


OMSLAGVERHAAL

LAATSTEJAARS 25 JAAR LATER: HET LEVEN ZOALS HET IS Als dit blad in de bus valt, is het weer zover. Ondanks turbulente laatste maanden met pre-teaching, afstandsleren, videolessen en anderhalvemeteren door de Coronacrisis, begint op 1 juli de ‘grote vakantie’. Ook dan leveren de Hoogstraatse scholen weer een grote schare jongeren af die het nu verderop gaan zoeken. Met een zak vol ambities en dromen. Van kot en studeren, van werken en geld verdienen, van gelukkig worden en van al wat daarbij hoort. In 1995, bij het einde van het schooljaar, maakten wij een praatje met zeven leerlingen die toen de middelbare school achter zich lieten. Jongeren van divers pluimage, van verschillende afkomst, uit verschillende delen van onze regio. Over hoe ze hun scholierentijd ervaren hadden, wat hun toekomstplannen waren, of ze klaar waren voor het studenten- of het beroepsleven. Elke vijf jaar daarna zochten we hen opnieuw op om te zien wat er van die plannen in huis was gekomen, waar ze stonden bij het begin van het echte leven. Hoe dat echte leven elke vijf jaar evolueerde, van student tot doorsnee of net niet doorsnee gezin. Hoe ze in het

leven stonden, omgingen met al wat het volwassen leven hen bracht, de goede en minder goede dingen waar een mens mee te maken krijgt. Hoe ze omgingen met de druk van gezin en werken, en of ze nog tijd hadden voor zichzelf. Vandaag, 25 jaar later, waren we benieuwd hoe de hemelbestormers van 1995 en hun geliefden het stellen. Nu ze misschien zelf al kinderen hebben die dicht bij dezelfde keuze staan als zij toen. Hoe ze zich in deze hectische periode rechthouden, ze omgaan met de druk van gezin, tijd, werk, omgeving en alle sociale verplichtingen die er bij horen. Of alles onder controle is of misschien de midlife-crisis wenkt. En hoe ze vijfentwintig jaar na dato op hun middelbare schooltijd en het dorp van hun jeugd terugkijken, wat er van die tijd aan vrienden was overgebleven, hoe ze hun dromen van toen hadden waargemaakt of andere wegen waren ingeslagen. Een gepriviligeerde en boeiende inkijk in zes diverse levens. (jaf)

Gert Rombouts, VITO

“Ze zeggen wel eens dat ik wat veel energie heb” MINDERHOUT - “Dit is een van de beste keuzes in mijn leven geweest. Had ik dit vroeger geweten, dan was ik er al veel vroeger aan begonnen”. Voor Gert Rombouts is er geen twijfel mogelijk: het kappersberoep is hem op het lijf geschreven. Een vlotte jongen, rad van tong, met een eigen mening en niet bang van een ernstige discussie: zo leerden we hem kennen in Vito waar hij houtbewerking studeerde. Het toeval en de liefde deden hem nadien echter een andere weg inslaan. Hij herschoolde zich tot kapper, en opende zijn eigen salon Haarbazaar, eerst in Meer, daarna in Minderhout. Toen we hem vijf jaar geleden ontmoetten voor ons gesprek, was het salon aan uitbreiding toe, was Gert intussen getrouwd met Anniek en ook vader geworden van een tweede dochter Plien. Hij voelde zich de gelukkigste man ter wereld. Benieuwd of de coronacrisis het enthousiasme en de passie van de ondernemer had aangetast. DHM: Hallo Gert, we zijn er weer. Weeral vijf jaar gepasseerd en gij ziet er ook wel een beetje anders uit als toen. Hoe gaat het ermee? Met mij gaat het heel goed. Trouwens, wat bedoel je met: “ge ziet er een beetje anders uit?” Ik hoop dat je bedoelt dat ik er knapper op geworden ben? Momenteel is het heel druk in de salons. We zijn volop de schade aan het inhalen van twee maanden noodgedwongen stil zitten door de Covid19. De laatste keer dat je hier was, was ik juist mijn salon hier in Minderhout aan het verbouwen en uitbreiden. Tinne van Dun werkte toen ook al bij ons, intussen groeiden we verder. Monique Janssen kwam de rangen versterken. Dat zijn twee toffe madammen, prima kapsters waar ik op kan rekenen. Zij nemen het salon in Minderhout grotendeels voor hun rekening. DHM: Hoezo? Ben je dan al aan het uitbollen? Nee, integendeel. Ik werk nog wel in mijn salon

in Minderhout maar het merendeel werk ik in Hoogstraten. Haarbazaar Deluxe, bij de kledingwinkel “Bruurs”. Sinds enkele jaren heb ik me verdiept in het knippen en verzorgen van baarden. Barbieren is de jongste jaren een nichemarkt geworden, mannen willen zich immers ook laten verzorgen. Het verbaasde me al langer dat in Hoogstraten geen barbier opstond, dus ik dacht: ik ga dat doen. Barbieren is een oud ambacht, daar sta ik altijd wel voor open. Ik volgde doorgedreven opleidingen; avondonderwijs, maar ging ook op de leer bij collega’s zoals Dieuwertje Prins en Schorem. Die laatsten zijn ver buiten de landsgrenzen gekend.

Mannenpraat DHM: Hoe ben je daar bij gekomen? Zoiets groeit gestaag in m’n hoofd. Ik was vanaf dag één ervan overtuigd dat het concept enkel kon slagen als ik het uit de bestaande zaak zou houden. Een barbierszaak is natuurlijk een uit-

Gert in de stoel bij zijn collega Schorem. Van hem leerde hij de finesse van het barbieren.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

23


OMSLAGVERHAAL

“De deugd in het midden”, zou hij zelf wel gevonden hebben. Vader en dochters Cato en Plien. gesproken mannenwereld met de gebruikelijke mannenpraat. Mijn eerste plan was een oude barbierstoel op de kop te tikken en iets te openen in een oude caravan. Ik wou die aanvankelijk naast mijn kapsalon in Minderhout te parkeren. Een volgend idee was om eventueel op locatie te gaan. Met een ingerichte caravan baarden te gaan verzorgen bij bedrijven, op feestjes,... Gemakkelijk toch? Je koppelt die caravan aan en ge zijt weg. Misschien komt dat er ooit nog wel eens van. Toen we destijds in Frankrijk op verlof waren heb ik op het internet alles afgezocht om zo’n oude barbierstoel en een caravan te vinden. Ik was de enige met wifi op mijn gsm en lag in mijn hangmat te snollen op het internet. Waar het hart van vol is... Tot al die meiskes van mij (vrouw Anniek en de twee dochters, jh) het op hun heupen kregen. Want zij weten ondertussen dat, als ik iets in mijn kop heb, heb ik het niet in mijn gat. Mijn zoektocht bleef zonder resultaat waarna dat idee stilaan in de vergeethoek kwam….tot ik enige tijd later, eerder toevallig, toch een authentieke barbierstoel tegenkwam. Ik heb direct toegehapt en we zijn hem ook gaan halen in Luxemburg! DHM: Hoe kwam je daarmee bij Bruurs terecht? Nu moest het plan concreet uitgewerkt worden. Te beginnen met probleem nr 1, ik had nog altijd geen plaats. Het eerste dat bij me opkwam was om in café de Rijkswacht een gezellige hoek te creëren. De combi café-barbier is immers niet vreemd. Dat bleek niet evident wegens praktische en organisatorische redenen. Het naaiwinkeltje tegenover de kerk kwam in m’n vizier, maar dat zou worden afgebroken. Ik werd eigenlijk een beetje wanhopig. Tot ik op zeker moment Peter Servaes in mijn kappersstoel had zitten. Hij is opgegroeid aan de Vrijheid en kent de winkels en hun eigenaars als zijn broekzak. Na mijn uitleg wilde hij wel

24

Een personeelsfeestje in salon Haarbazaar met medewerksters Tinne en Monique. Niet vragen wie Gert is.

eens mee uitkijken naar een oplossing. Een paar uren later belt hij mij op en zegt: “Zie je het niet zitten om dat bij ons in de winkel te doen?” Oei, dat was een moeilijke vraag. Enerzijds was ik natuurlijk blij met deze kans maar anderzijds overviel me wel een zekere angst. Ik heb uiteindelijk snel de knop omgedraaid en al vlug bleek het een perfecte match. Het werd een mooie kruisbestuiving tussen de twee zaken. ’t Is het beste wat me ooit had kunnen overkomen! Haarbazaar Deluxe sluit naadloos aan in de stijlvolle omgeving van de kledingzaak. Ik werd er warm ontvangen door de familie Servaes, waarvoor ik hen uiteraard zeer erkentelijk ben! De vriendschap die ik mag ervaren, draagt bij tot de aangename sfeer.

Superdruk DHM: En dat was al rap een schot in de roos, om eens in je schutterstermen te blijven? De zaak moest natuurlijk wat loskomen, maar het ging vrij snel. Ik ben begonnen, 3 jaar geleden tijdens het opendeurweekend van Groenten en Bloemen. In het begin twee dagen in de week, nu werk ik daar van dinsdag tot en met zaterdag. De woensdag is er tijdelijk bijgekomen omdat we niet met z’n drieën in het salon in Minderhout mogen werken wegens de covid-pandemie. Maar ook het salon in Minderhout loopt uitstekend. We verwelkomen er dames, heren en kinderen. Tinne en Monique nemen de praktische kant grotendeels voor hun rekening en doen dat fantastisch. Zij krijgen door deze situatie natuurlijk een grote vrijheid waar ze correct en verantwoord mee omgaan. Het organisatorische en administratieve luik van beide zaken hou ik wel voor mijn rekening. Vorige weken was het superdruk en was het crossen van hier naar ginder. Dan werd het moeilijker om het overzicht te behouden. Ik begon in het salon om 7 uur en deed dan een drietal klanten. Om 9 uur namen Tinne en Monique het over en vertrok ik naar Hoogstraten. Om zes uur ’s avonds kwam ik terug en werkte hier nog enkele uren verder. Momenteel werken

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

we minder efficiënt, we spenderen veel tijd en aandacht aan het ontsmetten van de stoelen en tabletten, scharen en alle andere materialen na elke klant. DHM: Die corona was dan ook voor jullie een flinke streep door de rekening? Niet alleen voor mij hoor. Ik vrees dat de economische ravage ongeziene proporties zal aannemen, Het zal er op aan komen om het verlies zo goed mogelijk te bufferen, maar voor velen is 2020 nu al een verloren jaar. Ik wil optimistisch zijn. Los van het financiële heb ik tijdens de lockdown genoten van de vrijgekomen tijd voor m’n gezin. Ik durf ervan uitgaan dat het ergste inmiddels achter ons ligt en dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt zodat er geleidelijk aan minder maatregelen moeten zijn. Ik dacht echt dat 2020 mijn jaar ging worden, ik ging uit de startblokken schieten met dit en met dat maar helaas… Zakelijk kan je dit niet meer rechtzetten. Elke onderneming draait rond cijfers en die zijn wat ze zijn, daar is weinig aan te doen.

Geen afstel DHM: Heb je geen gebruik kunnen maken van die overheidspremies? Ja, wij kregen een eenmalige hinderpremie, daarnaast maandelijks een overbruggingsrecht. Voor mij was dat juist van maat: niet te veel, niet te weinig. Ik wil daar niet over klagen. Voor andere ondernemers is het schrijnend, hé, een druppel op een hete plaat. Mijn medewerkers stelde ik werkloos wegens corona. Mijn terugbetalingen aan de bank heb ik kunnen bevriezen gedurende een half jaar en ook RSZ werd uitgesteld. Dus financieel is het netjes geregeld maar maak u geen zorgen, uitstel is geen afstel! Er zijn heel wat zaken, vaak grotere, waar het financieel plaatje andere proporties aanneemt. Het grote voordeel van kleinere bedrijven is dat we er direct, vanaf de eerste dag voor 100 % of eerder 120 % in konden vliegen. Voor horeca en andere zaken die geleidelijk aan moeten opstar-


OMSLAGVERHAAL ten, is dat een ander verhaal. Bij deze doe ik dus een oproep: het is belangrijk dat de mensen inzien dat ze de regionale handelaars een hart onder de riem moeten steken. Vandaag meer dan ooit! DHM: Dat zal voor u wel geen probleem zijn, denk ik. Op naar de Rijkswacht? Ja, daar kom ik graag en ik steun die mannen wel heel goed (stevige lach). Maar het moet veel verder gaan natuurlijk. Er wordt tegenwoordig veel online gekocht. Ik probeer hier heel bewust mee om te gaan. Ik koop, als het kan, regionaal en liefst nog bij een klant, maar niet iedereen staat daar bij stil. Voor hen is het gemakkelijk, past het niet dan sturen ze het terug. Bij voorkeur ook nog gratis. Ik krijg hier soms ook materiaal aan wat ik niet besteld heb. Onlangs stopte hier een camionette voor de deur. Pats, een pakje voor mij, een kartonnen doos met daarin misschien 20 papieren zakjes met de merknaam van een firma op om aan de klanten mee te geven. Voor de rest zaten daar een hoop opgeblazen plastieken zakken in. Dat kan toch niet. Een kleine KMO moet bijna op zijn knieën gaan zitten om zijn klanten te bedienen. Nee, als we elkaar niet gaan helpen dan weet ik niet wat er van de middenstand nog zal overblijven, zeker met die hoge kostenstructuren. Ik ben benieuwd om te zien welke zaken er nog gaan opengaan. Ik begrijp dat een consument voor het goedkoopste gaat, maar eigenlijk zou een consument vandaag niet mogen wachten tot de solden.

een gezellig dorpsplein met kerstlichtjes, iedereen verwacht een gulle gever bij nieuwjaarkezoete, driekoningen, enz ….al snel komt men bij de plaatselijke handelaar om sponsoring. Maar als ze dan een broek willen kopen dan doen ze dit online. Dat is toch iets om bij stil te staan. Ik heb onlangs ook een nieuwe fiets gekocht bij NBike, ook een klant. Ik heb zelfs nergens anders geïnformeerd! Daar is geen discussie over, het ene plezier is het andere waard. Geven en nemen. DHM: Maar om terug te komen op je plannen. Wat had 2020 moeten brengen? Nee, die plannen ga ik je niet vertellen, want dan moet ik het binnen vijf jaar weer horen. Maar wees maar gerust: het draait hierboven op volle toeren. Ik wil in de eerste plaats meer tijd ontdekken om papa en echtgenoot te zijn. Tijdens de lockdown heb ik ervaren hoe zalig vrije tijd en Family time zijn. Cato en Plien zijn groot voor je’t weet. Zonder hen en Anniek had ik nooit de gelegenheid te doen wat ik heel graag doe: bezig zijn met de zaak. Nieuwe ideeën, nieuw inzichten,….natuurlijk veel babbelen en vertellen, ook dat is een stuk van de job, hé.

Plannen

DHM: Zo hebben we je altijd wel gekend, hé Gert. Lachen en grappen is een beetje je handelsmerk. Ja, dat wordt wel eens gezegd maar het is toch een beetje aan het kantelen. Als je de vorige DHM er op naleest en het ging over de Gert, dan was dat de lolbroek, de grappenmaker en flauwe plezante. Dat zal nog wel zo zijn, maar vandaag wordt het eerder gezien als een kwaliteit. Het sociale aspect wordt vandaag heel belangrijk.

DHM: Ge zijt wel een echte ondernemer geworden. Vroeger stond ik daar minder bij stil, maar het verstand komt met de jaren zeker? Iedereen wil

Het opende voor mij al vele deuren. Het zit in m’n karakter denk ik. Waar dat vroeger misschien als flauwe plezante werd beschouwd,

Een familiefoto bij gelegenheid van de doop van Plien met vlnr Gert, Cato, Plien en Anniek wordt dat nu wel als een capaciteit aanzien. Sociaal sterk noemen ze dat. En dat kun je niet leren, dat moet ge hebben of niet. Je kan wel leren schilderen, leren knippen of brood bakken maar dit is een factor die je in je moet hebben of niet.

Broodnodig DHM: Ge spreekt van L’Oreal, is dat de firma van Matrix waar je vijf jaar geleden nogal bij betrokken was? Ja, MATRIX is een merk van kwaliteitsvolle kappersproducten onder de vlag van L’Oreal. Zoals elk ander merk organiseert zij ook cursussen voor kappers. Wij zijn met 9 kappers die dat begeleiden. Er zijn ‘M-artists’ en ‘M-xperts’. Artiesten knippen en kleuren op het podium, de

Te voet naar Scherpenheuvel met de Gild van Meer in juni 2019 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

25


OMSLAGVERHAAL M-xperts, waarvan ik een ben, werken ondersteunend. Dit zowel bij shows of bij een training. Heel leuk om te doen. Tegenwoordig blijf ik er actief in het team, maar daarnaast mag ik mij meer toeleggen op de zakelijke kant van een kapsalon en hun kappers hierin begeleiden. Dat vind ik ook superleuk om te doen. Een kapperszaak is immers een onderneming gelijk een ander en dat vergeten dikwijls nogal wat mensen. Als je fatsoenlijk wil werken, volg je bijscholingen, zorg je er voor dat de kwaliteit goed is en dat je salon netjes is. Werk je met medewerkers, dan laat die kostenstructuur je niet toe om te spelen met efficiëntie. Dan gaat die vlieger niet op. DHM: Amaai Gert, inderdaad een echte ondernemer. Noem het zoals je wil maar met die dingen ben ik veel en graag bezig. Broodnodig, want als je dat niet doet, ben je morgen uitgerangeerd. Als je de evolutie niet mee volgt, dan doe je niet meer mee! Het is hard werken en het doet dikwijls overal zeer, maar deze job is toch de beste keuze in heel mijn leven geweest. DHM: En wat is dan het belangrijkste, het bezig zijn met mensen of het creatieve? Dat is moeilijk te zeggen. Het sociale zéker. Dat zou ik niet kunnen missen. Maar meer en meer komt het ondernemende naar boven. Als collega’s spreken van ‘mijn salonneke’ dan krijg ik daar de ‘wubbes’ van.

Er komt heel wat bij kijken. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Personeelsbeleid, stockbeheer, organisatie, lonen, noem maar op. Maar je kan natuurlijk niet alles zelf. Zo heb ik naast een boekhouder ook iemand die mijn sociale media verzorgt om acties aan te kondigen op facebook en Instagram en ons te profileren als bedrijf. Dat is belangrijk want zonder sociale media ben je vandaag niks. Als je nu niet op facebook of andere sociale media actief bezig bent, dan heb je de trein gemist. Het is zo belangrijk om in beeld te blijven. Zowel voor jongeren als ouderen. Vroeger gingen de mensen, vaak dames, wekelijks naar de kapper. Vandaag is dat om de 6 weken. Ze geven meer geld uit, maar ze gaan minder vaak. Voor de jeugdige dames is dit nog 2 of 3 keer per jaar! Daar moet je dus op inspelen en je focussen op je kwaliteiten, waar je je goed bij voelt.

Gildeman DHM: En is er in dat drukke leven nog tijd voor die hobby’s van vroeger of is dat allemaal verleden tijd? Zit er in Gert Rombouts nog een gildeman ? Ja, natuurlijk! Daar is weinig in veranderd. Bij de Gelmelzwaaiers is dit een beetje teruggeschroefd maar ze kunnen nog steeds op me rekenen als dat nodig is. Het wekelijkse vendelen lukt me niet meer. Ik ben nog altijd hoofdman van de Gild in Meer

Met Cato toen ze afstudeerde aan het middelbaar. en dat al bijna 15 jaar. Ik was veruit de jongste hoofdman toen ik eraan begon. Misschien mede daardoor hebben wij ook een jonge gilde met een jong bestuur van 12 à 13 mensen. Het is een levendige gilde met mensen van 18 tot 85 jaar, waarvan de groep van de 40-ers wel de sterkste is. Dat is de motor van de vereniging. Zij nemen veel verantwoordelijkheid. Onlangs zijn ze bijvoorbeeld mee op stap geweest om mondmaskers rond te delen. En dat ging fantastisch, ook zonder mij. Ze weten dan ook wel dat ze nu na de corona een drietal weken niet op mij kunnen rekenen. De tijd is voorbij dat de voorzitter een voorstel deed en alles tot in de puntjes uitgewerkt had. Bij mij gaat dat eerder: ik lanceer een idee maar hoe gaan we dat doen en wie gaat dat doen? Een goeie vergadering is bij mij een vergadering waarna ik zelf zo weinig mogelijk werk meegekregen heb. Donderdagavond is het bij ons schietavond, maar dat lukt bij mij niet meer. Ik werk tot 21uur in het salon, daarna rijd ik nog wel naar onze gildekamer, maar eerder om een tripeltje te drinken. Zondag probeer ik wel te gaan schieten en dan ga ik ook mee op verplaatsing.

Een fotogeniek moment bij de communie van Plien

26

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

(Intussen komt Plien aandragen met een “Paix Dieux” een aanrader volgens Gert. En inderdaad een schitterend biertje, enkel bij vollemaan gebrouwen en geschonken in een klein glas met schuine kant, de vorm van een volle maan.) Ja, daar is over nagedacht. Ik heb intussen al heel wat bieren leren kennen uit het bierpakket van mijn stamcafé De Rijkswacht en dit is voor mij één van de beste. Tijdens de lockdown is de Rijkswacht overgegaan op thuisbestelling, ze hebben in Gert Rombouts zeker een goede klant gevonden voor het basispakket met speciale bieren.


OMSLAGVERHAAL

Loopclub DHM: De Rijkswacht is dan uiteindelijk precies toch je derde salon geworden? Ja man, daar kom ik graag. We hebben daar al veel zotte plannen gemaakt. In onze loopclub. Jaja, wij hebben een loopclub. Ik zelf loop al heel lang en op zeker moment wilde Cis Noyens ook gaan lopen. We spraken af om dat samen te doen op de laatste zondag van de maand, maar dat verwaterde al rap en op den duur schoot daar niks meer van over. Toen zeiden we : dat mag niet gebeuren, we gaan voortaan elke zondag lopen en we starten een loopclub. En zo stichtten we aan de toog onze club “De Reisduif ” en wij werden met twee voorzitter. Er moest regelmatig vergaderd worden, natuurlijk in het café. Op zeker moment besloten we ook een spaarkasje te openen dus hadden we een penningmeester nodig. Dat werd Roel Everaert. Sindsdien zijn we nog altijd een club met drie leden.(dolle pret!) Zo ontstond het idee om eens een goeie fuif te geven. Onze Scumbag Night for Bearded Bastards and Foxy Ladys van 8 februari 2020 werd een geweldig succes. De opbrengst was voor een goed doel , voor de Kleine Strijders, van Toon Verheyen en Joyce De Sager. We hadden die avond ook gekoppeld aan ons15-jarig bestaan, er waren lekkere hapjes en een live-optreden. Die avond heeft ook nog 500 euro opgebracht voor dat goed doel. Supertof, hé? Volgend jaar doen we dat zeker opnieuw, op 6 februari 2021. DHM: En uiteindelijk is dat allemaal begonnen met het lopen? Ja, dat lopen doe ik toch al 12 jaar. Ik was van plan om dit jaar mijn eerste marathon te lopen in Gent en ik heb getraind gelijk ne zot. Ik liep 4 keer per week en was drie maanden lang maar met één ding bezig En uiteindelijk was ik klaar met mijn trainingen. Ik had juist mijn laatste duurloop gedaan en dan was daar de coronacrisis. Die marathon was gepland op 29 maart en werd dus afgelast.

ling is om alleen te zijn en wat afwisseling te creëren, ook eens wat verder te komen dan bij het lopen. Ze zeggen soms wel eens dat ik wat veel energie heb, een beetje ADHD, what’s in a name! (lacht)

keer gevallen met mijn twee voeten in de klikpedalen van m’n koersfiets omdat ik stil stond. Dat wil ik niet meer meemaken. Het moet vooruit en je moet het zelf doen, als je begrijpt wat ik bedoel…?

Geboren

DHM: Hoe zie je dan een mogelijke uitbreiding? Dan moeten er stappen ondernomen worden. Hier kan dat niet of we moeten verbouwen. Ik zit hier midden in Minderhout, dit is een toplocatie, centraal tussen veel jonge straten en wijken. We wonen er ook graag!

DHM: En hoe zie je de toekomst, Gert? En dan hebben we het niet over klein mannen, hé, want ik zie hier op de gazon een wiegje staan. Ik heb eigenlijk nog heel wat plannen, maar geen met die wieg! Er broeit wel iets. Het zal sowieso in de branche zijn, in de kapperswereld. Schrijf maar op: er wordt zeker nog iets geboren maar het zal niet in die wieg terecht komen… En in mijn eigen salon? Ik heb ambitie om nog te groeien maar of dat dan met meer medewerkers moet, dat weet ik niet. Ik kan met een gerust hart elke dag naar Hoogstraten vertrekken en weet dat dat hier goed komt. Hoe zalig is dat? Ik wil vooral doen wat ik graag doe.

Wat de verre toekomst bij Bruurs gaat zijn, dat weet ik niet. Maar dat het ooit eindig zal zijn, staat in de sterren geschreven. Daar denk ik wel eens over na, al maak er mij nog niet teveel zorgen over. Op de duur komt ge ook op een moment dat ge niet meer afhankelijk wil zijn van andere mensen. Dat zit in m’n aard.

Ventoux

Ik word dit jaar 44 en dus zijn we ongeveer halfkoers, laat ons zeggen. De eerste helft is er vooral één van starten en uit de blokken komen. Ik wil niet zeggen dat we er al zijn maar we hebben toch al een bepaalde richting en waarde. De volgende periode zal zijn om dat te bestendigen en verder uit te bouwen tot ik op zeker moment kan uitkijken om de zaak door te geven.

DHM: Maar geen andere plannen buiten je beroepsleven? Jawel, Ik wil nog veel sporten. Ik wil zeker nog de Ventoux op. Dat moet binnen vijf jaar klaar zijn. Ik denk dat ik dat zo kan, zonder te trainen (lacht overtuigend). Anniek zegt dan: “ge krijgt het aan uw hart en ge valt dood.” Ik zit wel met een hoge cholesterol. Als ik nu niks van sport zou doen ben ik een potentiële hartpatiënt.

Ik kan daar geen leeftijd op plakken. Ik zou het heel spijtig vinden als de Haarbazaar na mij zou stoppen. Ik streef ernaar om eens iets te veranderen in de maatschappij. Ik sta nog niet aan de top van mijn berg he, het beste moet voor mij nog komen. Eerst moet ge klimmen; werken en zweten om vooruit te geraken. Als ge den top over zijt moet ge niet meer trappen, alleszins niet meer zo hard. Ik ben van de week al een

Ik ben zo iemand: ik krijg een zot idee zoals bijvoorbeeld de marathon lopen en dan ga ik naar de sportwinkel en koop heel goed materiaal zodat ik daarna geen excuus meer heb om niet meer te gaan lopen, goesting of geen goesting, slecht weer of niet. Ik wil wel gaan fietsen, maar ga niet prutsen. Dus moet ik goed materiaal hebben want van een piepende fiets zou ik zot worden.

Dan heb ik toch nog wat doorgetraind en zelf die marathon gelopen rond de kerktoren op 20 maart. Het was een zondag en bij de eerste lentezon had ik op zeker moment al 23 km gelopen. Toen dacht ik ineens, “waarom er niet ineens een marathon van maken?”. Ik heb naar huis gebeld om wat extra drinken en eten thuis op de brievenbus te zetten, en zo liep ik uiteindelijk toch mijn marathon. Als de marathon in september doorgaat in Antwerpen probeer ik het opnieuw! Nu loop ik 3 keer per week, tussen de 7 en 20 km. Ik geniet ervan om mijn hoofd leeg te maken. Met de Cis is dat onderweg altijd lachen en zeveren, maar alleen is ook wel plezant. Alleen maar lopen en aan niks anders moeten denken, dat is zalig. En tijdens dat lopen komen er zo allemaal ideeën boven en begint dat te groeien. Nu heb ik een koersfiets gekocht. Ik heb niet meteen de intentie om in groep te rijden. Bedoe-

Bij het Driekoningen kerstspel vorig jaar DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

27


OMSLAGVERHAAL Ik heb altijd plannen. Ik ben nogal koppig waardoor ik werk tot ik m’n doel heb bereikt. Verder gezond blijven zeker! Wie de beelden op TV zag van de corona-ellende, die weet dat gezondheid een kostbaar goed is. Het maakt me bewust dat er naast werken nog andere zaken zijn die belangrijk zijn. Familie en vrienden in de eerste plaats! Ik heb een gezin waar ik heel trots op ben. Cato studeert in Antwerpen toegepaste taalkunde. Onze jongste spruit, Plien, werkt het vierde leerjaar af. Ze doen alle twee goed hun best! De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er veel op Anniek haar schouders terecht komt wat het

huishouden en opvoeding betreft. DHM: Heb je nog contacten met je vrienden van vroeger, van de school? Nee eigenlijk niet, alleen nog via de gilde zoals Bert Eelen, Jan Vervoort, Vicky Rombouts,… .Steven Smolderen was mijn beste maat vroeger in de school maar die zie ik nergens meer. Dat is stilaan zo gegroeid. Da’s eigenlijk wel jammer. Dat was anders nogal een tijd vroeger in de Vito, man man man. Dat was eigenlijk een speeltuin van 1 september tot 30 juni. Lachen, onnozel doen, amaai!

eens een klasbijeenkomst te houden. Ik ben zelfs nooit meer in Vito geweest. Met de dertigjarigen en veertigjarigen van het dorp zijn wij al wel bijeengekomen. Uiteindelijk blijf je toch een Merenaar. Als ik nu ga lopen dan loop ik zoals vandaag over Bergen en als ge dan zo naar Meer kijkt, dan zie je de kerk die daar boven uitsteekt en dan denk je bij jezelf: kijk dat is onze kerk, ons dorp. En dat is toch schoon hé? DHM: Bedankt, Gert en we zien mekaar weer terug binnen vijf jaar of misschien toch eens vroeger in je barbierstoel. (jh)

En toch heb ik nooit interesse gehad om nog

Erika Janssens, TSO Klein Seminarie

“Goed organiseren is bij mij al het halve werk” BERCHEM - Toen we Erika Janssens in 1995 een eerste keer interviewden, had haar leven zich afgespeeld in Hoogstraten. Opgegroeid in de Lindendreef, aanvankelijk school gelopen in het Spijker en vervolgens in het Klein Seminarie waar ze na Secretariaat-Talen de middelbare schoolpoort achter zich dicht trok. Klaar om haar droom waar te maken om verpleegster te worden via de Karel de Grote Hogeschool - “Hoe meer bloed, hoe liever…”, luidde het destijds. Vijf jaar later werkte ze al op de spoedafdeling van het Vincentiusziekenhuis in Antwerpen, waar ze zich ondertussen in hartje stad ook gesettled had met Steven. Elke dag kwam ze door haar werk in contact met de wisselvalligheden van het leven. In de daaropvolgende gesprekken liet ze zich kennen als een openhartige en nuchtere levensgenieter die het buitenleven wellicht voorgoed had ingeruild voor de stadsdrukte - maar die toch niet zonder Hoogstraten kon. Het koppel vestigde zich in een rustige buurt in Berchem, er kwamen twee zoontjes in het gezin: de ondertussen elfjarige Lander en Siemen die acht is. Drie mannen in huis dus. Hoe zou het haar 25 jaar na ons eerste gesprek vergaan in “een echt jongensnest” en als verpleegster op een intensive care unit in coronatijd? “Weeral 5 jaar later,” klinkt het filosofisch. “Men zegt wel eens dat de tijd sneller gaat naarmate je ouder wordt. Wel, bij deze kan ik dat beamen. Weer een cliché dat ik moet bevestigen… 42 jaar ben ik intussen. Ik herinner me nog goed hoe oud mijn ouders in mijn ogen leken, toen zij veertigers waren. Voel ik mezelf oud? Nee, niet echt oud, maar ook niet echt jong meer. Het is maar hoe je het bekijkt, denk ik. Een anekdote om dat te illustreren: op mijn werk hebben we een whatsapp groepje genaamd “inzo jeugd” dat staat voor intensieve zorg - en ik zit erbij! Vooral 20-ers en prille 30-ers maken deel uit van dit groepje, en met enige fierheid kan ik dan zeggen dat ze mij erbij rekenen. Of nog bij rekenen… Het is wel zo dat ik het erg goed kan vinden met mijn jongere collega’s. Uiteraard ook met de oudere, maar om de een of andere reden heb ik nog altijd een opvallende klik met “de jeugd”, zo stel ik vast.”

zelfde huis in Berchem. Dit heeft de voorbije jaren wel nogal wat van onze energie gekost, we

hebben ons huis grondig verbouwd. Een uitbouw aangezet aan de keuken, nieuwe badka-

Lijstjesmaker DHM: Hoe zag het leven er de voorbije 5 jaar uit? Erika: Geen al te grootse veranderingen, eerlijk gezegd. Nog getrouwd met dezelfde Steven, twee opgroeiende jongens, nog wonend in het-

28

Voor hun 50e huwelijksverjaardag in 2018 verrasten de zussen Petra en Erika hun ouders met een citytrip naar Parijs. Twee maanden later brandde de Notre Dame af.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL er ook op sociaal vlak rustiger aan toe gaat dan vroeger? De drukke fuiven van vroeger maken inderdaad eerder plaats voor rustige etentjes of een avond in een gemoedelijk cafeetje. Misschien ontloop ik de drukte wel wat vaker nu, ja. Maar de behoefte om eens goed te gaan dansen, om concerten en festivals mee te pikken, blijft er nog wel. Dat kan ik niet laten, mijn grootste uitlaatklep blijft muziek! Ook al zing ik nu al enkele jaren niet meer actief mee bij Marcanto, het zingen blijft wel in mijn systeem zitten. Als ik me wil uitleven, om welke reden dan ook, zet ik mijn favoriete meezinghits op en haal ik mijn beste dancemoves boven in de keuken, of boek ik een concertticket. Dus deze komende zomer zonder festivals en zonder de concerten die nu niet mogen doorgaan, valt me wel wat zwaar.

Jaarlijks genieten op vakantie in Spanje met het gezin en samen tot rust komen. mer, nieuwe keuken, groot dakterras aangelegd. Toch wel stevige werken die heel wat voorbereiden en plannen, veel wikken en wegen, de nodige twijfels over beslissingen en keuzes van tegels enzovoort met zich meebrengen. Veel mensen zullen dat wel herkennen, denk ik. Ik ben nu eenmaal het type dat zich graag grondig voorbereidt, goed organiseren is bij mij al het halve werk. Ik hou echt niet van impulsieve beslissingen, daar ben ik te beredeneerd voor. Ik sta in mijn familie en vriendenkring niet voor niets gekend als de lijstjesmaker. Ik maak letterlijk lijstjes van wat, waar en hoe, voor- en nadelen, pro’s en contra’s, en schrijf deze op papier. Geen multimedia smartphone lijstjes, maar papiertjes die ik dan tegen de muur plak. Ik ben dan ook grote fan van de gekleurde post-it notes, love it! En in mijn handtas heb ik ook steevast een ouderwets zakagenda zitten, in boekjesvorm dus. Heerlijk om in te kribbelen en door te bladeren.

met als afsluiter van de vakantie Begijntjes Laat Besluit! Ja, ik word meer en meer nostalgisch, dat wel. Herinneringen ophalen, verhalen van vroeger die ik vertel aan mijn kinderen, over mijn grootouders en ouders. Overigens worden de familiebanden nog wel onderhouden, met mijn Janssens nichtjes komen we sinds enkele jaren minstens twee keer per jaar samen. Dat laat je toe om goed te ventileren…

Meezinghits DHM: Dan durven we te vermoeden dat het

DHM: Terwijl je anderzijds een stressvolle job hebt, niet? Dat klopt, ontladen blijf ik nodig hebben in mijn job. Ik werk nog steeds als verpleegkundige op de afdeling Intensieve Zorg van het Sint Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. We hebben de voorbije jaren heel wat veranderingen doorgemaakt op mijn afdeling. We zijn gefusioneerd met andere ziekenhuizen, nieuwe bazen zijn nieuwe wetten en regels. En ook al ga je niet altijd akkoord met de nieuwe regels, je hebt ze te volgen. Niet altijd even simpel. Dan merk ik wel dat de jongere collega’s met dat nieuwe computerprogramma sneller weg zijn dan ikzelf, dat de rollen van hulp vragen zo ineens omgedraaid worden. Ik moet toegeven dat veranderingen me toch wel wat zenuwachtiger maken dan vroeger, toch wel de confrontatie met het minder soepel omgaan met vernieuwingen, omdat ik hoe dan ook ouder word…? Gelukkig lukt het me uiteindelijk altijd wel om alles op te pikken, dan vervloek ik achteraf dat

DHM: Niet helemaal te vinden voor allerlei digitale snufjes dus? Neen, of toch niet echt, ik hoef dan ook helemaal niet zo mee te zijn met hightech en de laatste nieuwe gadgets en “stuff ”. Als ik mijn zonen bezig zie op hun Playstation, games spelen, ook op hun tablet, hoe vlug hun vingers die knopjes en hendeltjes induwen en dan nog babbelen met hun medespeler door hun headset…ja dan voel ik mij wél oud misschien. Op zo’n momenten denk ik wel eens nostalgisch terug aan hoe ik buiten speelde in de Lindendreef en achter de kerk, waar toen nog deels kerkhof was en er hopen zand en stenen lagen van de gemeentewerkers. Waar ik dan opklom, en er natuurlijk mijn knieën open schaafde. Het kleine padje zoals we het noemden, waar we door fietsten. En de heerlijke zomerse weken

“De béste traktatie die we kregen op onze intensieve: Hoogstraatse aardbeien, vers van het veld, geschonken door mijn ouders. Mijn collega’s hadden nog nooit zo’n heerlijk zoete aardbeien geproefd!” DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

29


OMSLAGVERHAAL ik mezelf zo druk heb gemaakt om niets. Maar het is wel zo dat hoe langer je ergens blijft “plakken” en hoe honkvaster je er wordt, hoe moeilijker je om kan met veranderingen.

Corona DHM: Je werkt op intensieve zorg. Vergde omgaan met de gevolgen van de coronapandemie niet heel veel van jullie? Ik heb me nog nooit op zo’n korte tijd zo hard moeten aanpassen, zowel mentaal als fysiek, als voor de coronagolf van de voorbije maanden. We werden letterlijk op enkele dagen tijd geconfronteerd met een verdubbeling van onze beddenbezetting, een zeer belangrijke bijscholing i.v.m. het gebruik van beschermingsmateriaal, het intrekken van alle verlofdagen. Ongevraagd werd ik fulltime ingepland, moesten we andere verpleegkundigen in speedtempo opleiden om ons te ondersteunen als wij “vast zaten” in isolatiekamers. Alles ging zo snel, dagelijkse updates en mails, weer een aanpassing van net gegeven info, weer een bevinding van een professor weet ik veel wie, en al dat nieuws…continu op tv en radio, overal… Het maakte mijn hoofd gek. Een overload aan informatie en zoveel tegenstrijdigheden en meningen. Op de duur heb ik me zowat afgesloten voor de media en me gefocust op wat voor mij persoonlijk het belangrijkste was als verpleegkundige, actief werkend op een afdeling vol Covid-19 patiënten: de veiligheid van mijn eigen gezin. Eerlijk, ik heb afgezien. Het was mentaal niet te onderschatten, ook fysiek, zweten onder al die lagen bescherming en hyperventileren achter dat masker dat tot uren na je shift afgetekend staat in je wangen en neus. Amper tijd om te eten en te drinken. Jezelf nog meer concentreren dan anders om zeker geen fouten te maken. Ook ter bescherming van jezelf…en je gezin. DHM: Wat viel je het zwaarst? Het allerzwaarst was de eenzaamheid van de patiënten die in kunstmatige coma lagen te vechten voor hun leven. De wanhoop in de stem van de echtgenote, zoon, dochter die op vaste tijdstippen mochten bellen voor een update over de toestand van hun geliefde, maar waar ze zich totaal geen beeld van konden vormen wegens geen bezoek toegelaten. Het enkel mogen aanraken van hun familielid in zijn laatste uren, in volledige bescherming en dan nog maar gedurende maximaal toegelaten tijd… Het wegbrengen van een lichaam naar het mortuarium, “ingepakt” volgens de richtlijnen…

Bewogen tijden in het Sint Vincentius ziekenhuis. Er waren ook nog andere goeie dingen. Bijna dagelijks kregen we op onze afdeling steunbetuigingen op allerlei manieren. Taart van de vaste bakker van een collega, cake van de moslimgemeenschap, koffiekoeken van Joodse families die meerdere familieleden bij ons hadden liggen, soep, chips, warme maaltijden,… het hield niet op. Dagelijks applaus en gezang in de Antwerpse straten, een eerbetoon van de Antwerpse politie voor het ziekenhuis. Dat was allemaal zeer welkom, zeer hartverwarmend, steunend. Kaartjes en berichtjes en cadeautjes van vrienden, familie, zelfs vage kennissen die aan me dachten en me wilden steunen op hun manier. DHM: Hoe gaat het er dan nu aan toe? Intussen is de rust gelukkig wat teruggekeerd,

Welkom DHM: Hoe hou je je dan recht in zulke omstandigheden? Je probeert om daar professioneel mee om te gaan, je hebt ook veel steun aan de andere teamleden. Voor de rest focus je je op de veiligheid van je gezin en hou je de media buiten, zoals ik daarnet vermeldde.

30

Elk jaar op post in Rock Werchter, dit jaar zit dat er niet in…

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

proberen we allemaal mits de nodige voorzichtigheid, ons werk weer wat gewoon te doen. Toch blijft het de komende maanden nog oppassen, elke patiënt met koorts preventief isoleren, hopen dat je zelf niet besmet geraakt op je werk en het mee naar huis neemt… Daar zullen wij nog een hele tijd mee moeten omgaan op onze afdeling. Maar zolang als ik het aankan, zal ik er staan.

Reünie DHM: Je merkt bij jezelf dat je soms nostalgisch terugkijkt naar het Hoogstraten uit je jeugd. De link met de Noorderkempen blijft er dus? Jawel, ook al woon en werk ik nu al zo lang in het Antwerpse. Wat ik zo zeker nog wil vermelden, een avond om nooit te vergeten. We hadden een rëunie met mijn klasgenoten van het Klein Seminarie, 6 ST van het afstudeerjaar 1995. Met veel enthousiasme werd in februari 2018 deze avond gepland in, hoe kan het ook anders, de Gelmel. We vonden van onszelf dat we er allemaal heel goed uitzagen, niets veranderd, nog allemaal dezelfde! Bijgebabbeld, verteld, verwonderd, geluisterd naar ieders verhaal. Die hechte groep van toen was nog altijd intact, zoveel jaren later pikten we terug op waar we uiteen zijn gegaan. Ik voelde me echt vereerd om ooit bij die groep te hebben gehoord, nog altijd. Nog maar eens besef je dan volop dat de keuze van de middelbare school waar je terecht komt, de groep waar je deel van uitmaakt, de studierichting die je kiest, voor een heel groot deel mee bepaalt wie je wordt en zal zijn. Mijn oudste zoon Lander start in september in het middelbaar. In het grote Antwerpen, waar ik geen enkele ervaring heb met middelbare scholen, en waar ik geen enkele macht of invloed heb op de


OMSLAGVERHAAL uiteindelijke school van inschrijving. Het “meld je aan systeem”…

eigen ondervinding hoe belangrijk dit is tijdens je opgroeiende tienertijd.

Wat heel goed van pas is gekomen de voorbije maanden? Mijn talent van “lijstjes maken”… alles had ik tot in de puntjes voorbereid, uitgedokterd, gegoogeld, afgemeten, onderzocht. We hebben wel het grote geluk gehad dat onze eerste keuze uiteindelijk is uitgeloot en we Lander mogen inschrijven in het Sint Lievenscollege. Gaat dit de juiste school zijn voor hem, met het juiste aanbod van opleiding, met de fijnste klasgroep die je je maar kan wensen? Ik hoop, uit de grond van mijn hart, van wel. Want ik weet uit

Wensen DHM: Wat wens je voor jezelf de komende 5 jaar? Dat ik nog altijd met dezelfde liefdevolle man en kinderen, ouders, zus en familie, dichte en verre vrienden mag omringd worden. Dat ik me kan blijven verliezen in de emoties die ik voel bij muziek en liedjesteksten. Dat ik me nog even waardevol kan voelen als collega en verpleegkundige voor al mijn patiënten. Dat ik me nog

altijd kan blijven verwonderen over hoe mooi de wereld en mensen kunnen zijn… Dat ik kan zeggen, kortom: ja, ik geniet en ik ben een gelukkige Erika. Net zoals in het gesprek van vijf jaar geleden dus! Wat wij Erika alleen maar van harte kunnen toewensen vanuit het “verre” Hoogstraten. Net zoals we haar - en tegelijk voor onszelf - een rustige periode toewensen zonder coronaperikelen. Met een heel dikke proficiat bovenop voor wat zij en zovele collega’s in verpleging en zorg hebben gepresteerd! (mdl)

Liesbet Geerts, ASO Spijker

Met Liesbet ‘never a dull moment’ RIJKEVORSEL - Geboren en getogen in Meersel-Dreef, had Liesbet Geerts er in 1995 negen jaar Spijker opzitten. Ze trok er de deur met een klap en zonder spijt achter zich dicht. Naar haar aanvoelen had de school haar te lang als kind behandeld en vooral de laatste jaren van de humaniora hadden een wrange nasmaak nagelaten. Dat vond ze later nog steeds, al meende ze dat het Spijker haar ook gevormd had tot wie ze was. Maar wat het leven nog voor haar in petto had, kon ze toen onmogelijk weten… Mieke was nog steeds een overgebleven vriendin uit die tijd van de middelbare school, ook een aantal vriendinnen uit de Antwerpse tijd waren gebleven. Vijf leuke jaren in Antwerpen, helaas geen afgewerkte opleidingen toen.

kindje, Willem. Na haar pa overleed ook haar ma, ‘oma’ veel te vroeg. Zo verloor ze haar dichtste back-up voor de opvoeding van de kinderen; ze miste haar erg, iets wat ze nooit bevroed had.

Met Patrick vond ze haar eerste echte liefde en kreeg er meteen - op jonge leeftijd - drie opgroeiende kinderen bij. Ze woonden samen in Rijkevorsel en verkregen het co-ouderschap over zijn kinderen Wannes, Lore en Lotte. Na de geboorte van hun eerste kind, Sam, ging Liesbet opnieuw studeren, sociale verpleegkunde. Een job bij WEB in begeleiding van ‘arbeidsgehandicapten’. En er kwam onverwacht een tweede

Het grote ‘nieuw samengestelde gezin’ had in 2010 een ruime woning met heel grote tuin gekocht in Rijkevorsel, waar hun leven zich voor het grootste deel afspeelde. In 2015 hadden ze er samen hun eigen plek van gemaakt. Een plek waar niet alleen zij thuis waren, maar die het middelpunt was voor de grote sociale kringen van de bewoners. Liesbet en ‘Trik’ (Patrick) waren getrouwd en dat was met een groot tuin-

feest gevierd. Liesbet had een standvastige job gevonden als nachtverpleegkundige in het WZC Prinsenhof, op korte afstand van thuis. Iedereen had een druk sociaal leven, maar gelukkig alles in eigen dorp, dicht bij huis. Er ging veel aandacht naar de door hen opgerichte taekwondoclub De Tijgers. Hij zocht regelmatig het podium op als comedian en singer-songwriter, van haar schilderhobby was helaas niets overgeschoten. De vriendinnenclub ‘Flink en Vroom’ haalde Liesbet regelmatig weg uit het toch wel grote huishouden. De banden met de Dreef waren nog intact, vooral dankzij tante Betsy. Van de school van vroeger waren nog enkele vriendschappen overgebleven, het Spijker was ver weg. Zo besloot Liesbet het gesprek vijf jaar geleden: “Eigenlijk leid ik momenteel een vrij relaxed leven, met weinig stress. Midlife-crisis? Nee hoor, denk eerder dat ik die op mijn 18e gehad hebt. Enfin, de symptomen toch. Toen had ik het gevoel dat ik alles moest omgooien, mijn leven totaal veranderen. Nu niet, laat het maar zoals het is.”

Hoofdverpleegkundige DHM: Waar waren we gebleven 5 jaar geleden? Bij een ‘vrij relaxed leven’ in een groot huishouden. Is dat ook nu nog het geval? Neen, daar is helaas niets van overgebleven. Als ik toen dacht dat alles in een juiste en definitieve plooi was gevallen, kan ik nu alleen maar zeggen dat ondertussen alles overhoop is gehaald en dat vooral het laatste jaar heel turbulent was. DHM: Vertel! Dat ik niet heel mijn verdere beroepsleven in de DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

31


OMSLAGVERHAAL nacht zou werken, had ik vijf jaar geleden ook al wel kunnen vertellen. Toen kwam het voor het gezin goed uit. Maar nachtwerk is een aanslag op je lichaam en vooral op je bioritme. Op de duur kon ik nog moeilijk recupereren, was ik vaak moe. Ook al werkte ik maar halftijds. In mijn achterhoofd was ik bij WEB vertrokken om ervaring op te doen in een woonzorgcentrum met de droom ooit hoofd te worden, maar wilde wel graag in het WZC Prinsenhof blijven. Eerst heb een half jaar meegedraaid als verpleegkundige in de dagshift. Toen ging de directeur halftijds werken, had ook de hoofdverpleegkundige ontslag genomen en kwam deze plaats vacant. Ik wilde wel maar was onzeker of leiding geven iets voor mij was. Ik ben toen te rade gegaan bij HURA, een organisatie die loopbaanbegeleiding doet. Zij bevestigden me dat de job heel goed bij mij zou passen en dus heb ik het examen ervoor afgelegd. Ik werd aangesteld als vervangend hoofd en na een officieel examen afgenomen door de gemeente kreeg ik ook de functie vast toegewezen. Liesbet en de kinderen DHM: Maar dan niet meer halftijds? Nee, dat kan niet voor deze voltijdse functie. Aanvankelijk maakte Patrick daar geen probleem over. Maar het was dagwerk, weinig weekenddiensten en voldoende flexibiliteit om even weg te kunnen voor als er iets was met de kinderen of met hun schoolwerk. Ik heb er heel mijn hart in gelegd en zeker in het begin veel hooi op mijn vork genomen, je wil jezelf bewijzen. Ondertussen doe ik het meer dan drie jaar en nog steeds met hart en ziel. Recent is er ook een nieuwe directeur, Liesbeth Leysen, en er is een heel goede klik tussen ons.

Coronachaos DHM: Wat houdt je job zoal in? Als hoofdverpleegkunde stuur ik zo’n 30 personeelsleden aan. Dat is een heel gepuzzel, want er zijn veel halftijdsen bij. En ik wil graag zo-

veel mogelijk met ieders wensen rekening houden, al is de eerste bekommernis dat de dienst verzekerd is. Eigenlijk worstelen we, zoals alle zorginstellingen, met een gebrek aan verpleegkundigen. Voor de beleidsmakers in Brussel is de zorg al vele jaren geen prioriteit geweest. Dat bleek maar al te goed tijdens de Coronacrisis. Ik vrees dat er zelfs nu niet veel gaat veranderen, zodra het weer terug naar de normaliteit gaat. DHM: Hoe heb je de coronacrisis beleefd? Chaos hé! Op 11 maart kregen we plots een hoop maatregelen op de nek geschoven. Alles gesloten houden, niemand meer binnenlaten buiten het personeel. Gedurende anderhalve maand is er van bovenaf eenzijdig beslist, zorgcentra werden aan hun lot overgelaten. Ineens werden we ‘ontdekt’, hot news, een vergetelheidje dat ze moesten komen ‘redden’, oh ja en ook eens applausje geven. Dan werd er een aantal maatregelen afgekondigd voor zorgcentra, helaas zonder de bijhorende middelen. We hadden geloof ik ongeveer 900 mondmaskers in voorraad, daar moesten we het mee doen. Met ons personeel was dat genoeg voor een goede twee weken. In het begin heeft niemand een masker gedragen. Tot het plots moest. We zijn dan zelf op zoek gegaan om ons te bevoorraden en zelfs mondmaskers beginnen maken. Na anderhalve maand moest dan plots weer iedereen - personeel en bewoners - getest worden. Kan je je voorstellen wat zo’n test doet met iemand met dementie? Een stokje in elk neusgat duwen en daarna in de keel. Dan ga je niet aandringen om toch maar die wisser te nemen.

Coronaproof gemaskerd in het WZC Prinsenhof

32

DHM: Bleven jullie vrij van besmettingen?

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

We hebben elk personeelslid met een kuch of een nies onmiddellijk thuis laten blijven. Ter preventie, zodat we geen besmettingen binnen brachten. Dat zorgde natuurlijk wel voor heel wat druk. Gelukkig is er in ons WZC nog geen enkele besmetting geweest. Deels geluk, maar in deze omstandigheden leer je je team en directie wel echt goed kennen. Je merkt dan des te meer wat voor krachtig en positief team we hebben. Enkele uitschieters in kine en ergo die daar boven zichzelf uitstijgen, zorgen voor verbondenheid en gemis compenseren. Een team dat zich enorm flexibel toont, elkaar helpt en buiten de jobinhoud kleurt.

Afstandsleren DHM: En wat bracht de crisis thuis teweeg? De coronacrisis is naar mijn mening door te weinig mensen, te ongenuanceerd en met te weinig kennis van de betrokken sectoren aangepakt. Niet alleen in de zorgcentra, ook het sluiten van de scholen had een immense impact. Dat gold zeker als je zelf net alleen bent komen te staan, zonder ouders - al zouden die in deze omstandigheden misschien eerder een zorg dan een hulp geweest zijn - en als je ook nog eens in een sector werkt waar je in het oog van de storm staat. Voor Willem was het afstandsleren een echte ramp. Hij had door de scheiding al een moeilijke start gemaakt in het eerste middelbaar, in Mariagaarde. Hij kreeg de opdrachten per mail van elke leerkracht afzonderlijk en kon dat niet volgen. Als ik thuis kwam en vroeg of hij zijn opdrachten gedaan had, zei hij altijd ja. Maar dan bleek dat jij zelfs nog niet alle mails had gelezen! DHM: Hoe reageerde de school? Na de paasvakantie kreeg ik dan plots vragen


OMSLAGVERHAAL van school of er iets aan de hand was met Willem. Is er iets gebeurd, is hij ziek? Want hij maakt zijn taken niet of heel onvolledig. Men heeft gelukkig het systeem daarna aangepast. Op zondag kreeg hij één globale lijst met taken voor een hele week. Op het einde van de week kreeg je dan feedback en wist ook ik waar hij stond. Toen ging het ook voor hem beter. Gelukkig is nu de rust op het werk grotendeels teruggekeerd, al is het elke vrijdagavond afwachten wat er nu weer uit de mouw wordt geschud door ‘de raad en Wouter Beke’. DHM: En voor Sam? Voor Sam was het gelukkig heel anders. Ze is niet alleen twee jaar ouder, maar ook heel plichtbewust. Ze zit in het Klein Seminarie, in het 3e jaar Latijn. Ze doet dat heel goed. Ze heeft rust en is heel gestructureerd. Ook al had ze een druk leven tot aan de corona. Taekwondo, voetbal, dansen, volleybal, fanfare, toneel en Chiro. Maar nu mocht/moest plots niets meer en vond ze dat eigenlijk niet zo erg. Een beetje rust. Al start ondertussen veel weer op en weet zo nog niet of ze volgend jaar iets zal laten vallen.

Relatiebreuk DHM: Je bent onlangs gescheiden van Patrick. Hoe is het zover gekomen? Dat komt natuurlijk niet van de een op de andere dag. Het is ook niet het gevolg van één oorzaak waarschijnlijk. Ik denk achteraf dat het eigenlijk al begonnen is met mijn andere functie. We hadden vroeger de gewoonte regelmatig een pintje te gaan drinken in het dorp. Één pintje ging en gaat nog altijd. Maar met een voltijdse verantwoordelijke job vond ik het tijdens de week al uitgesloten, en in het weekend had je meteen een ‘verloren’ dag. Hij bleef dit logischerwijs wel nodig hebben, om te kunnen ventileren over zijn job.

Want ook op het werk liep het bij Patrick niet zo vlot: pensioenleeftijd +6 jaar, geen vaste collega meer, een onbekwame chef, fileleed, phising en sociale fraude… Hij deed dat goed, maar niet graag. Hij dacht de oplossing te hebben gevonden in de afdeling ‘Interventie’. Daar beginnen de meeste jonge politiemensen hun loopbaan. Voor een rechercheur van tegen de 50 is het een omgekeerde beweging, ineens12-urenshiften en ook nachtploeg. Een rare kronkel, maar ik dacht misschien gaat hij zich hierdoor terug beter voelen. Niets was minder waar. Als hij thuis was, zat hij hele avonden te sms-en met een collega. DHM: En dat liet zich dus ook voelen binnen jullie relatie? Hij ging zich buiten zijn werk ook anders gedragen. At amper nog, kleedde zich puberaal. Hij begon te zeggen dat hij zich thuis niet meer goed voelde, dat het misschien beter was dat hij wegging en alleen ging wonen. Hij is welgeteld 3 weken alleen geweest! Ik heb er met hem over gepraat, maar dat kwam niet goed aan. Ik probeerde een stuk in zijn denken mee te gaan, maar na enkele weken ontplofte ik van de opgekropte frustraties. Enfin, alle kenmerken van een midlife-crisis. Van heel de situatie werd ik boos en nijdig, ik kon het niet meer opbrengen. Dus heb ik gezegd dat ik wilde dat hij zou weggaan. Wat hij ook prompt gedaan heeft. Sedert 1 oktober 2019 woon ik hier alleen met Sam en Willem.

Boormachine DHM: En toen? Veel ups en downs, veel zitten piekeren, kwaad, gevoel van falen, alleen op de wereld. Want ineens waren ook zijn kinderen, Wannes, Lore en Lotte weg. Terwijl ik ze toch 20 jaar mee op-

Liesbet met tante Betsy bij het graf van mama en papa in Meerle. De grafsteen is een ontwerp van Luk Van Soom. gevoed heb. 20 jaar combineren van huishouden, winkelen, koken, poetsen en werken voor 7 man, ik merk dat hij dit stevig onderschat heeft. Ik zie ze nog wel, alleen de laatste tijd niet wegens corona. Met Wannes heb ik een heel goede band. Patrick had een nieuwe show gemaakt. “Patje loopt weg”. Daar was hij al in februari vorig jaar aan beginnen schrijven, 8 maanden voor de scheiding. Heel onrespectvol naar mij, zo ervaar ik dat, want ik kom er op geen enkele manier in voor. Alsof ik niet bestaan heb in zijn leven… DHM: Geen simpele dingen… Wat heb jij zoal gedaan om dit een plek te geven? Misschien is het wel een symbolisch beeld voor mijn leven: ik heb heel mijn huis opgefrist. Nieuw behang, geschilderd, die vuile tapis-plain er eindelijk uitgegooid en laminaat gelegd. Allemaal zelf gedaan, een boormachine en ander gereedschap gekocht. Wel veel hulp gehad van mijn vriendinnen en de buurvrouw. We hebben er ook veel plezier aan gehad, veel gelachen. Patrick is vooral met zichzelf bezig en zijn eigen geluk. Ik hoop wel dat hij later inziet dat ik misschien wel een goede invloed heb gehad op zijn leven. En dat hij zich herpakt en hopelijk voor de 3de keer een leuke vrouw ontmoet. Eén die beseft dat zijn 5 kinderen al genoeg ‘stiefmensen’ in hun leven hebben gehad.

Déja vu DHM: Hoe nemen je kinderen het op? Eigenlijk is wat Sam en Willem overkomen is, een beetje vergelijkbaar met wat er in mijn jeugd gebeurde. Niet dat mijn ouders gescheiden zijn. Maar mijn papa is 5 jaar lang ziek geweest en dan gestorven. Mijn mama had haar werk en thuis de handen vol met de zorg voor papa. Mijn broer en ik schoten er toen wat over, voor ons was er weinig tijd. Met de vriendenclub ‘Flink en Vroom’ DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

33


OMSLAGVERHAAL papa is ze volgens mij nooit meer gelukkig geweest. Je kan wel vrolijk naar feestjes of met vrienden op stap gaan, maar je komt alleen thuis. Dat overvalt me nu ook wel eens. Wat niet wil zeggen dat ik direct een andere man in huis wil hé. Raar hé, dat ik nu zo ga reflecteren over mijn ouders. Is het omdat je ouder wordt, je zelf een heftige periode in je leven meemaakt? Je gaat wel meer begrijpen, bent er blijkbaar vatbaarder voor.

De Tijgers Dochter Sam en vriendin Valerie Ik ben toen beginnen rebelleren, heb het op school laten hangen. Waarschijnlijk om aandacht te krijgen. Maar wat ons ma niet deed, was er met ons over praten. Ze liet ons niet zien hoeveel verdriet en zorgen ze had, ze probeerde alles toch leefbaar te maken: gezellig met vrienden, feestjes, zo komen we er wel door. DHM: Een rookgordijn? Ja, en dat probeer ik te vermijden met Sam en Willem. Ze mogen me gerust zien huilen of kwaad en gefrustreerd worden als het even niet goed gaat. Dat het niet evident is onder deze omstandigheden fluitend door het leven te gaan. We praten erover. Langs Patrick’s kant wordt er niet gesproken over exen. ‘Als we er niet over praten, is er geen probleem.’ Ik heb soms wel schrik dat ik ook ga reageren als mijn ma. Maar ik besef nu wel dat zij het ook niet gemakkelijk had. Na het overlijden van mijn

DHM: En nu? Nu ben ik terug beginnen schilderen. Lezen ook, iets wat ik al heel lang niet meer gedaan had. Het sociale leven is grotendeels gebleven. Dat speelde zich hier in en rond ons huis af en dat is nu nog zo. De vrienden blijven komen. Collega’s, buren, ons wandelclubje ‘Flink en Vroom’, zij hebben me echt door de moeilijke periode gehaald. Ze zorgen nog altijd goed voor mij. Valerie en Lotte zijn nog altijd overgebleven uit mijn studietijd in Antwerpen. Met Mieke is het contact wat uitgedoofd. Valerie heeft net haar vierde roman uit ‘Was ik nu 20, 30 of 40’. Dat gaat eigenlijk over ons. Over de liefde en de midlife-crisis. Met veel zwarte humor. Heerlijk. DHM: Hoe gaat het met de Tijgers? De kinderen zitten nog altijd in de Taekwondoclub De Tijgers, die we destijds hebben opgericht. Ook daar is Patrick na het kamp ineens mee gestopt Ook afgevinkt van zijn midlifelijstje: werk, hobby, vrouw. Gelukkig heeft

Wannes zijn plaats als hoofdtrainer kunnen overnemen en hij doet dat heel goed. Hij heeft een goed contact met de andere trainers. Hij is ondertussen ook regent lichamelijke opvoeding. Het laatste kamp ben ik nog mee geweest als kookmoeder. Maar dat ga ik toch doorgeven aan de volgende generatie. Er is gelukkig opvolging die zich aandient.

Passie DHM: Zijn er nog contacten met de Dreef? Ja hoor, nog altijd via tante Betsy die ondertussen 86 is. Maar nog goed gezond. We hebben een goed contact met haar. Als we haar niet zien, dan mailt ze. Niet alleen naar mij, ook naar Sam. Dat klikt goed. Door corona hebben we dit jaar bij haar geen paaseieren kunnen gaan rapen. Ze had er wel gekocht. Toch fijn hé? DHM: Wat hoop je voor de toekomst? De scheiding is volledig geregeld. Ik blijf hier wonen met Sam en Willem. Het is hier ook paradijselijk wonen, ik zou het niet kunnen missen. Content blijven met de job. Kaderopleiding volgen. En niet denken dat ik nooit meer iemand zal ontmoeten om samen te leven. Al hoeft het niet meteen. En zeker niet opnieuw twee gezinnen gaan mixen. Een wijze, sterke man, lekker eten, de natuur… zal ik er ineens een annonce van maken? Hij mag gerust wat ouder zijn - al moet hij wel zichzelf nog kunnen wassen en aankleden, haha. Er is nog plaats voor passie in mijn leven! (jaf).

Sofie Rameysen, Deeltijds onderwijs

Alles voor de kinderen MERKSPLAS - Vijf jaar geleden zochten we Sofie Rameysen thuis op in een rustige straat in Merksplas. We troffen er een stralende jonge moeder aan met een kleine peuter op de arm en nog drie jonge kinderen die speelden in de grote tuin. Het leven lachte haar weer toe en dat is wel niet altijd het geval geweest. Begrijpelijk dat ze er in 2010 weinig zin in had om de moeilijke periode aan de grote klok te hangen. Maar het weerzien was hartelijk en Sofie vertelde honderduit, ook over de moeilijkheden die haar pad gekruist hadden. Een echt gesprek ten huize Hapers-Rameysen zat er dit keer, 25 jaar na het afstuderen, echter niet in. Daar zorgde dat kwalijke virus wel voor en dus werd het behelpen per mail en telefoon. Maar eerst bladeren we kort terug in het fotoboek van Sofies leven.

Rebelse start In 1995 trok Sofie de deur van het Deeltijds Onderwijs in de Gelmelstraat achter zich dicht. Ze had er een gezellige tijd gehad, een schril contrast met de voorgaande jaren voor iemand die niet zo school-minded en eerder het rebelse type

34

was. Na de lagere school in Wortel koos ze voor de Tuinbouwschool in de hoop dat dierenverzorging haar een beetje schoolse vreugde zou kunnen geven. Dit viel tegen, aan studeren had Sofie eigenlijk wel een broertje dood. Een poging tot kinderverzorging in Turnhout bleek geen succes. Met de stap terug naar de tuin-

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bouwschool kwam ze van de regen in de drop en ook deze keuze liep op een sisser af. Uiteindelijk bleek Deeltijds Onderwijs voor haar toen de reddende keuze. Ze fleurde helemaal op. Twee dagen per week naar school en tussenin werken om op eigen benen te staan, het was haar


OMSLAGVERHAAL op het lijf geschreven. Zij huurde een appartementje in de Mouterij en woonde er samen met haar vriend Jeroen. De zon leek nooit meer onder te gaan. Maar er doemden donkere wolken op. Haar vriend kreeg leukemie, Sofie zakte weg in een eenzaam en zorgend bestaan. Zij stond haar vriend zo goed mogelijk bij, pendelde bijna dagelijks naar Leuven en zag een stuk van haar jonge leven aan zich voorbijgaan. Haar vriend overwon de ziekte, maar de relatie liep nadien op de klippen. Later zou hij alsnog nog bezwijken onder de ziekte. Ook in de familie werd Sofie een paar keer geconfronteerd met een definitief afscheid. Gelukkig keerde het tij en ontmoetten we in 2000 zagen we een herboren jonge dame in een nieuwe relatie. Haar job was niet alledaags, ze werkte als ruitenwasser in het familiebedrijf van haar vriend en samen woonden ze in een bungalow in Beerse. Zij hoopte vurig dat er nu vijftig goede jaren zouden komen.

Stralend Toen we in 2005 bij haar aanbelden in Beerse, straalde ze van geluk met een kleine Yoni op de arm. “Er mag gerust een tweede en een derde kindje bij”, klonk het vol overtuiging. Er was een nieuwe vriend gekomen, Sofie leek haar definitieve rust en liefde gevonden te hebben. “Een schat van een dochtertje, een heel lieve vriend en een vaste job in weekenddienst.” De weg naar het geluk leek geplaveid. Maar vijf jaar zat een gesprek er niet meer in. Later zou ze ons vertellen hoe sterfgevallen in de familie haar aangegrepen hadden en er toen andere tegenslagen waren. Nog eens vijf jaar later nodigde zij ons uit in haar nieuwe woonst in Merksplas, een rustige zijbaan van Hoekeinde. Hier kochten zij het huis van de grootvader en vonden de kinderen de nodige rust en ruimte. Als we het erf opstappen, kwam een stralende Sofie ons tegemoet met een peuter op de arm terwijl binnen een baby van enkele weken oud de schaapjes telde. Dit leek hier allemaal dik in orde...

Op uitstap met het gezin naar de Olmense zoo. Vlnr. Sverre , Sofie, Lexi , Lou, Toby en Yoni. trouwden in 2011, er kwamen nog twee kinderen bij en de verhuis van Beerse naar een ruimer huis in Merksplas bood heel wat meer mogelijkheden. Tussen de twee oudsten, Yoni (10) en Sverre (9) en het derde kindje Loe (2) zaten er heel wat jaren, een speelkameraadje voor de jongste was dus welgekomen. Zo vergrootte de kleine Lexi de familie. Na rugklachten had ze haar werk stopgezet, haar leven spitste zich volledig toe op het gezin, de vier kinderen en hun hobby’s samen met de zorg voor haar man en zijn eigen bedrijf.

Ze had het geluk terug gevonden. Sofie en Toby

Nooit saai “Zijn er nu alweer vijf jaar gepasseerd ?”, vraagt Sofie zich verwonderd af als ik haar contacteer voor een nieuw gesprek. “Wat gaat het allemaal snel. Het lijkt precies maar gisteren dat je vorige keer bij ons aanklopte”. Maar aankloppen zou er deze keer niet meer bij zijn. Het coronavirus dwingt ons immers het wat voorzichtig aan te doen en de afgekondigde maatregelen lieten ons ook niet toe om bij mensen op bezoek te gaan. Dus werd het wat behelpen met mail en telefoon.

Sofie Rameysen met haar steun, toeverlaat en echtgenoot Toby Hapers, intussen 11 jaar getrouwd.

DHM: Al 25 jaar afgestudeerd ondertussen. Hoe gaat het ermee? Het gaat heel goed met ons, in ons gezinnetje is er eigenlijk niet veel veranderd. Buiten het feit

dat de kinderen intussen maar blijven groeien. De oudste dochter Yoni is bijna 16, de zoon Sverre 14, Loe wordt er binnenkort 7 en de kleinste van de hoop Lexi is net 5 geworden. Dat is al een kroostrijk gezin, wees maar gerust dat het hier nooit stil of saai is. De laatste maanden met dat coronavirus waren de kinderen altijd thuis en dan weet je het wel. Ik moet wel toegeven dat het soms wel wat zoeken was en nu nog is. DHM: Hoe heb je die periode beleefd ? Wij hebben ons goed aangepast en zo veel mogelijk structuur proberen te behouden. Dat was wel nodig, zeker voor ons Loe. Zij heeft een diagnose van ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en ook een taalstoornis. Maar ze is wel een pittige dame die best veel aandacht en aanpassing vraagt van ons gezin. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk, er is dus wel veel structuur nodig om alles in goede banen te houden. Maar moeilijk gaat ook en het lukt ons wel. We krijgen er ook veel voor terug, want ze is o zo lief! Dit coronavirus heeft gelukkig voor ons geen dramatische gevolgen gehad. We hebben het grote voordeel dat we een grote tuin aan ons huis hebben en vlakbij een bos wonen. De kinderen konden veel buiten spelen en ravotten, zeker met het mooie weer dat we tot hiertoe gehad hebben.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

35


VERZEKERINGEN KREDIETEN SPAREN EN BELEGGEN AGENTSCHAP AXA BANK VASTGOED - IMMO POINT VERHOEVEN

Meerdorp 2321 Meer T: 03 315 72 54

www.vanbavelrommens.be

‘Wij staan u met raad en daad bij voor, tijdens en na de uitvaart.’ 03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen Hoe kunnen we ook na de uitvaart zorgen wegnemen? Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabestaanden geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve verplichtingen. Wie moet er verwittigd worden? Werkgever, vakbond, ziekenfonds, bank, verzekeraars, enzovoort. Lopen er bepaalde abonnementen, wat met water en elektriciteit, met kinderbijslag, pensioenkas, nalatenschap? Anne-Marie Verdaasdonk

Hilde Boden

Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg • • • • • • •

36

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden eigen rouwdrukwerk uitvaartverzekeringen nabestaandenzorg

Onze consulenten zijn er voor de nabestaanden met raad en daad en met correcte ondersteuning. En niet te vergeten, met een luisterend oor, om samen het leed en het verdriet te verzachten. Iedere uitvaart die we verzorgen, omvat steeds nabestaandenzorg. Hilde Martens

Wuustwezel I Hoogstraten I Kalmthout Hoofdvestiging: Dorpsstraat 85 I 2990 Wuustwezel 06 669 62 66 I hofmans@dela.be I www.uitvaartzorg-hofmans.be

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Britt Swinkels

Partner van DELA DFA1 bv - RPR 0412.937.710


OMSLAGVERHAAL Dit huis hier kopen is een van de beste dingen die we als gezin hebben kunnen doen. Ik heb dikwijls moeten denken aan al die families en gezinnen met jonge kinderen die deze luxe niet hebben maar weken opgesloten zaten in appartementen in de stad. Als je dan kleine kinderen hebt, dan moet het toch heel moeilijk geweest zijn.

Schoolervaring DHM: Jouw eigen schoolervaring is wel heel speciaal geweest. Hoe doen je kinderen het op school? Ik ben vroeger nooit graag naar school gegaan, aan studeren had ik de pest. Mijn schoolloopbaan liegt er ook niet om. Maar ik heb in de voorbije tijd wel gezien hoe belangrijk goede leerkrachten zijn en wat een school voor kinderen kan betekenen.

DHM: En na de heropstart? Ondertussen zijn de lagere scholen en de kleuterklasjes inderdaad terug gestart en zijn de 2 kleinsten terug naar school vertrokken. Ik liet ze met een bang hartje gaan, maar het is allemaal heel vlot verlopen. De oudste dochter Yoni mag nog 8 halve dagen les gaan volgen in school en haar project afwerken, verder krijgt ze taken en live lessen waar ze ettelijke uren mee bezig is. Sverre heeft ook nog huistaken en af en toe een live les. Hij moet nog één keer naar school voor het ophalen van zijn materiaal. Hij zal er niet om treuren, want naar school gaan is niet echt zijn hobby.

Vriendenkring

Onze kinderen hadden ook thuisonderwijs, wat een hele uitdaging is geweest. De kleinste Lexi kreeg van de kleuterjuf wat kleurplaten, knippuzzels, knutselopdrachtjes en dat vond ze leuk. Maar zij was de eerste die haar vriendinnen begon te missen en vroeg wanneer ze terug naar haar juf mocht gaan kijken.

DHM: En buiten de studies is het leven nog goed gevuld bij de kinderen? Sverre was vijf jaar geleden heel intensief bezig met BMX-en. Onze tuin was één groot parcours waar hij volop kon oefenen op al de zandbergjes. Twee tot drie keer per week ging hij trainen bij de BMX-devils van Ravels om dan zondags wedstrijden te rijden waar wij met heel de familie naar toe reden. Wij hadden er zelfs speciaal een caravan voor aangeschaft. Ook Yoni was enkele jaren heel actief in deze sport.

Voor ons Loe (6) hadden we heel wat meer werk. Ik moest haar helpen bij het lezen, rekenen, spellen, enz . Met Bingel via het internet ben je toch wel even bezig. Op die momenten besef je pas ten volle hoeveel goud die leerkrachten in het bijzonder onderwijs wel waard zijn. Hoe dikwijls heb ik bij mezelf niet gedacht: rustig, Sofie, rustig. Ja, geduld is een schone deugd. En dan heb ik het er nog niet over hoe inventief je eigenlijk wel moet zijn om ze te motiveren hun huistaken goed te maken.

Eigenlijk kan je wel zeggen dat de sport van onze kinderen ons sociaal leven heel lang bepaald heeft. Wij hebben er een brede vriendenkring aan overgehouden. Momenteel rijdt Sverre enkel nog wat thuiswedstrijden mee, ook de wekelijkse trainingen volgt hij nog altijd. Yoni is er volledig mee gestopt en heeft zich vooral op het creatieve gegooid. Zij volgt de kunstrichting in Maris Stella in Oostmalle en al haar vrije tijd wordt gespendeerd aan de school en de kunstopdrachten.

De twee jongsten volgen alle twee zwemles en doen daarnaast aan turnen en dansen. DHM: Hoe gaat het met jezelf en je relatie ? Ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn hardwerkende fantastische man. Toby heeft een eigen bedrijf, HT-Bestratingen bv, en daar is hij heel fier op. Hij runt dat met veel zorg en trots. Hij heeft twee medewerkers in dienst en de zaak draait prima. We hebben nog steeds dezelfde vriendenkring als 20 jaar geleden, al is die wel uitgebreider geworden door de kinderen en hun sport en de school. Toby is altijd mijn steun en toeverlaat, in goede en in slechte dagen. En die laatste zijn er ook wel geweest. Ik heb de afgelopen jaren op gebied van gezondheid wel wat pech gekend en ben twee keer geopereerd. Een van die operaties was een zware en daar ondervind ik nog altijd negatieve gevolgen van. Het is nog niet afgelopen trouwens, er staan me nog twee bijkomende operaties te wachten. Het is niet altijd gemakkelijk om dat te aanvaarden, maar ik heb nu eenmaal geen keuze. Ik moet nu nog te veel afrekenen met pijn en een aantal beperkingen, maar ik probeer zo positief mogelijk in het leven te staan en het geluk op te zoeken. Ik heb intussen ook wel leren relativeren, vooral ook door wat met mijn zus gebeurd is.

Bewondering DHM: En dat is? Mijn zus is door een hel gegaan. Plots werd bij haar borstkanker vastgesteld - wie dat meegemaakt heeft, weet wat dat betekent… Zij heeft de ziekte gelukkig overwonnen. Maar toen ze

De vier kinderen samen op het blote voeten pad in Lieteberg, Limburg. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

37


OMSLAGVERHAAL bijna voldoende hersteld was, kreeg ze een nieuwe tegenslag te verwerken. Zij kreeg een aneurysma, een uitzetting van een ader of een slagader. Bij haar was dat de oorzaak van een ernstige hersenschade. Haar overlevingskansen waren heel beperkt en ze heeft lange tijd in coma gelegen. Op de koop toe vond haar man het nodig om al na 6 weken, terwijl mijn zus een strijd op leven en dood leverde, zijn geluk te zoeken bij een andere vrouw. De dochters ontdekten dat. Het werd een heel traumatiserende tijd, zowel voor de kinderen als voor mijn zus, die met deze realiteit geconfronteerd werd toen ze uit de coma ontwaakte.

Yoni volgt een kunstrichting en leeft zich volledig uit in haar creatieve dromen.

Je kan je wel voorstellen dat er een zeer lange moeilijke periode volgde. De dochters zijn opgevangen door mijn ouders terwijl mijn zus in verschillende ziekenhuizen en revalidatiecentra werd opgenomen voor haar revalidatie. Zij heeft zich daar 100 % voor ingezet. Ondertussen woont ze samen met haar kinderen in bij mijn ouders in Wortel. Het gaat het nu redelijk goed

met haar, zeker als je ziet vanwaar ze komt. Ik heb geweldig veel bewondering voor haar en voor haar vechtlust. Daar heb ik maar één woord voor: chapeau, zus! Ook voor mijn ouders heb ik veel bewondering. Zij hebben zich het lot van mijn zus en haar kinderen heel erg aangetrokken. Terwijl zij evenzeer een heel moeilijke en bezorgde periode doormaakten. DHM: Ik vermoed dat ik al weet wat we je nog kunnen toewensen voor de volgende vijf jaar… Ja, het klinkt als een cliché en wellicht is het dat ook, maar ik hoop eigenlijk vooral twee zaken: een goede gezondheid en gelukkig zijn. Dat geluk zit er natuurlijk ook voor een groot stuk in dat de kinderen zich goed kunnen voelen zowel thuis als in de school. Verder hoeft er niet veel te veranderen voor mij. Het is goed zoals het is nu… Bedankt Sofie, en we zien elkaar wellicht terug binnen vijf jaar. (jh)

Olivier De Pryck, VTI Spijker

“We hebben het goed, meer hoeft dat niet te zijn” HOOGSTRATEN - Op het eerste gezicht is er ten huize De Pryck weinig veranderd sinds ons bezoek vijf jaar geleden. Olivier maakt nog steeds deel uit van de interventieploeg van de politie en zijn passie voor vechtsporten is zo mogelijk nog toegenomen. Mieke geeft nu les in ASO Spijker en hun drie kinderen zijn vijf jaar ouder, in een gezin dat bewuste keuzes maakt voor elkaar. “We hebben het goed zo”, zegt Olivier, “meer moet dat niet zijn”. Nog voor Olivier De Pryck eind juni 1995 zijn diploma Toerisme en Onthaal aan het VTI Spijker in ontvangst mag nemen, is hij al geslaagd in vier ingangsexamens en weet hij al dat hij in september aan een negen maanden lange opleiding aan de Antwerpse politieschool zal beginnen.

Eigenlijk heeft hij op dat moment al werkzekerheid, want in de politieschool kon je toen pas beginnen als je al een standplaats hebt, met andere woorden als je door een gemeente bent aangenomen om opgeleid te worden als politieagent. Op 1 juni 1996 gaat hij aan de slag in één van de interventieploegen van de politie van Hoogstraten. Opererend met twee is men dan verantwoordelijk voor dringende tussenkomsten bij verkeersongevallen, inbraken, burenruzies, vechtpartijen en noem maar op.

Sinds 2017 is Olivier ook vaste instructeur op de politieschool. Zijn boek met bijhorende DVD over ‘dwang zonder vuurwapens - grondwerk’ werd nationaal goedgekeurd en vormt nog steeds de basis van de scholing die hij geeft aan politie-instructeurs en leerlingen (basiskader en middenkader opleidingen) van de provinciale politieschool 'Campus Vesta' te Emblem (Ranst). Af en toe geeft hij hier ook zelfverdediging voor stadswachten en werknemers van de Europese commissie.

Zijn hobby’s zijn ook dan al vechtsporten. Die verdedigingstechnieken heeft hij tijdens zijn werk gelukkig zelden nodig, maar ze geven hem wel zelfvertrouwen voor het geval dat hij ooit in een moeilijke situatie komt. In 2005 huwt hij met Mieke Wilmssen en vier jaar later gaan ze in hun huis langs de Sint-Lenaartseweg wonen. In de daaropvolgende jaren komen er drie kinderen: Manon, Tess en Eline.

In juni 2018 komt daar een internationaal engagement bij. Tijdens de internationale politie trainingsweek IPA Cops Belgium - 'counter terrorism' geeft hij elke dag twee workshops van

Politie Wat tijdsbesteding betreft is er bij Olivier in al die jaren niet veel veranderd. Hij begon als politieagent in Hoogstraten en werkt nu als politieinspecteur in de politiezone Noorderkempen, waar hij ook instructeur ‘geweldbeheersing’ is.

38

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL 3,5 uur ‘Ground-tactics for law enforcement’ voor politie en leger uit meer dan 30 landen wereldwijd. Vechtsport is nog steeds zijn hobby. “Schrijf maar dat het geen hobby, geen passie maar een obsessie is”, komt Mieke lachend tussen.

Bewust kiezen Mieke maakt een carrièrewending. Vijf jaar geleden geeft ze nog les in de basisschool van SintLenaarts en Brecht, maar volgde ze tegelijk ook al een opleiding regentaat Nederlands / Frans in Vorselaar. Kort na ons gesprek in 2015 rondde ze die opleiding meer dan succesvol af en nu geeft ze al bijna vijf jaar les in ASO Spijker. Ooit in het derde, later in het vierde en nu in het tweede middelbaar. Door zijn werk in ploegen en de avondtrainingen vechtsport is Olivier ’s avonds regelmatig afwezig. Mede daardoor werkt Mieke deeltijds. “Dat is een bewuste keuze die we samen gemaakt hebben. We staan erop dat onze drie kinderen voldoende aandacht krijgen“, zegt Mieke. “We hebben genoeg. We hoeven niet schatrijk te worden, een normaal inkomen is genoeg”, gaat ze verder, “Ik wil niet tot ’s avonds laat verbeteren of lessen voorbereiden. Door de keuze voor deeltijds werken, wil ik een moeder zijn die er is voor de kinderen. Nogal wat tweeverdieners gaan er voor. ‘Nu moet het gebeuren’ zeggen ze. Wij respecteren hun keuze, maar Olivier en ik maakten samen een andere. We hebben het goed zo”, besluit Mieke. “Wij en zeker onze kinderen hebben daarom zeker niet persé steeds nood aan lange of verre reizen”, gaat Olivier verder, “Af en toe een midweek in een Landal park is meer dan voldoende. We verblijven er in een huisje, de vogels fluiten, je kan wandelen, de natuur ontdekken, lekker eten en zwemmen. We hebben echt niet meer nodig. Voor onze drie kinderen is onze tuin met een groot opblaasbaar zwembad al een paradijs.”

Manon, Eline en Tess kregen thuis training tijdens de lockdown. Coronatijden Hun drie kinderen Manon (12), Tess (11) en Eline die 8 jaar wordt, gaan naar de gemeenteschool in Hoogstraten. In deze coronatijden waren ze aanvankelijk alle drie thuis, nu gaan ze elk twee dagen per week naar school. Samen met Olivier en Mieke vormen ze één coronabubbel. “We hebben van in het begin afgesproken dat we ons daaraan houden”, zegt Olivier. “Met vriendjes of vriendinnetjes spelen, is of was er niet bij. Maar kinderen zijn daar zeer flexibel in. Ze skypen met hun klasgenoten en, creatief als ze zijn, spelen ze dan zelfs digitaal verstoppertje. Mooi om zien.” Ook bij de politie zijn de werkomstandigheden

aangepast aan de crisis. Olivier werkt er in een team van zes agenten, waarvan er telkens twee samen op patrouille gaan. “Als we onze werkplek verlaten, wordt alles grondig ontsmet, zoals dat ook gebeurt met de auto’s, die volledig gedesinfecteerd worden. Ook het werk zelf is tijdelijk anders. Nu staat de handhaving van de door de overheid genomen maatregelen centraal.”

Interventies Binnen de politiezone maakt Olivier deel uit van het interventieteam, een ploeg van vier agenten en één overste. De vier agenten rukken uit in ploegen van twee. Volgende taken horen er ook bij naast interventie rijden; het regelen van het verkeer aan de scholen, bijstand deurwaarders,

Training van Muay Thai, DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

39


OMSLAGVERHAAL DNA afname van veroordeelde gedetineerden, klachten acteren aan de balie, lesgeven geweldbeheersing en rollenspelen binnen het korps enz. “Een interventieploeg wordt als eerste opgeroepen bij verkeersongevallen, burenruzies, inbraken, vechtpartijen, huishoudelijk geweld, drugsfeiten, collocaties (gedwongen psychiatrische opname), vermiste personen, loslopende dieren, milieudelicten, oproer in de gevangenis of het centrum voor illegalen en noem maar op. Wat inbraken betreft kan men enkel vaststellen dat mensen van nature vrij gerust zijn. Hun woning is vaak wel beveiligd, maar de tuinhuizen en bijgebouwen zijn dat meestal veel minder, hoe waardevol de zaken (dure fietsen, werktuigen ...) die daar bewaard worden ook zijn. Om die reden wordt daarin tegenwoordig vaak ingebroken. Bij bijvoorbeeld een inbraak heterdaad komen we met meerdere wagens ter plaatse. Vaak met collega's van omliggende politiezones. Door een grote perimeter in te stellen met veel blauwe lichten in werking te zetten, gaat de dader zich hopelijk verstoppen en is het voor de politiehond (federale politie) eenvoudiger om de dader te vinden. Die honden leveren uitstekend werk, ze zijn of worden niet agressief maar blaffen naar de dader tot wij ter plaatse komen. Ook komt de helicopter RAGO van de federale politie bij bepaalde dringende oproepen ter plaatse met infrarood camera's waar mensen kunnen gevonden worden door hun lichaamswarmte. In onze zone is dat vooral bij inbraken heterdaad, ontsnapte gedetineerden en vermiste personen. Zij sturen ons dan aan via radioverbinding.” “Hier, dicht bij de grens, worden regelmatig drugsplantages opgerold. De interventieploeg komt vaak als eerste ter plaatse na een brand of een tip van de buren. De ontmanteling en de verdere afhandeling van die drugslabo’s ligt in handen van de lokale recherche en/of federale gerechtelijke politie.

Gordijnen Ook hebben we regelmatig te maken met huis-

Muay Thai

Braziliaans Jiu-Jitsu

Muay Thai (kickboksen) wordt wel eens de kunst van de acht ledematen genoemd omdat je mag trappen met je benen en knieën en stoten met je vuisten en ellebogen.

Braziliaans JiuJitsu specialiseert zich in het grondgevecht. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat 90 procent van alle geweldsdelicten op de grond eindigt. Omdat je iemand op de grond makkelijker kunt controleren dan in een staande positie, zijn veel van de technieken in Braziliaans JiuJitsu gericht op het neerhalen van een tegenstander. Met een dominante positie op de grond kun je een tegenstander beter controleren.

Deze vechtsport is ontstaan uit het hand to hand combat van de Thaise elitesoldaten en werd oorspronkelijk Muay Boran genoemd. Op het moment dat men wedstrijden ging organiseren, werden er reglementen gemaakt waardoor de meest vernietigende technieken er uit gehaald werden. Het Muay Thai wordt steeds populairder, mede dankzij de populariteit van MMA (Mixed Martial Arts) waar het net zoals Braziliaans jiu-jitsu een belangrijk onderdeel van is. Bij Renzo Gracie Belgium, de club waarvan Olivier voorzitter is, ligt de nadruk op het aanleren van de echte Muay Thai technieken met knie en elleboogstoten. Maar tijdens het sparren worden deze niet gebruikt. Ze trainen op een recreatieve wijze waar iedereen zich veilig voelt.

houdelijk twisten (met of zonder fysiek geweld). Je wil niet weten wat er zich allemaal afspeelt achter de mooi gesloten gordijnen. In veel gevallen liggen drugs aan de basis of spelen die een belangrijke rol. En als men spreekt over drugs, rekent men daar ook alcohol bij. De sterke dranken liggen voor iedereen in grote hoeveelheden te koop.” “Geloof me”, zegt Olivier, “de plezante en meest aangename mensen zijn dat thuis lang niet altijd. Dit soort oproepen zijn voor ons eigenlijk de meest gevaarlijke. Wanneer een totaal onder invloed iemand door adrenaline door het lint gaat, ontstaan angstaanjagende situaties. Die persoon staat daar vaak agressief en emotioneel. In een keuken liggen messen of andere steekvoorwerpen nooit ver weg. Dan kunnen de verdedigingstechnieken van pas komen. Toch is het nodig steeds de verdachte met respect te benaderen. Als je een mens in zijn eer

Training van Braziliaanse Jiu-Jitsu

40

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dit wordt mogelijk gemaakt door het creëren van hefboomeffecten, dominante posities waardoor je de kinetische kracht van de tegenstander vermindert. Je kan dit vergelijken met een speerwerper die 80 meter ver kan werpen. Leg die op rijn rug en hij/zij gooit nog 10 meter. Op deze manier kan een getraind fysiek minder sterk persoon een veel sterkere tegenstander overmeesteren zonder hem te slaan.

laat en hem het gevoel geeft dat zijn/haar kant van het verhaal ook ter zake doet, krijg je er vaak veel van gedaan. Verder is het aan de rechtbank om ten gronde te oordelen en niet aan ons. Na 35 jaar door te brengen op vechtsportmatten is mijn beste wapen mijn mond. Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht! Soms is een verdachte ook voor een stuk slachtoffer van onderliggende problemen zoals jarenlang psychische mishandeling, thuis zelf een slecht voorbeeld gehad, verslaving, enz. Verslaving mag geen verontschuldiging zijn, maar die man of vrouw is zichzelf niet meer en het is een reden om in ontwenning te gaan.”

Renzo Gracie Belgium Vijf jaar geleden was Olivier voorzitter van en hoofdlesgever van de vechtsportenclub Shindo Ryu Hoogstraten met karate en Japanse ju-jitsu. Toen keek hij samen met een 60-tal leden uit


OMSLAGVERHAAL naar de opening van het gevechtsportenlokaal bij het Sportoase zwembad. Hij trainde toen zelf al jaren bij Renzo Gracie Holland en leerde daar Braziliaanse Jiu-Jitsu en Muay Thai kennen die beiden gekend zijn als uiterst effectief en waar sparren centraal staat. “Mijn leuze de laatste jaren: No sparring, no magic!” Dat heeft geleid tot de oprichting, nu 1 jaar geleden, van zijn nieuwe club Renzo Gracie Belgium waar deze twee vechtsporten in hoofdzaak aan bod komen. “Alles evolueert”, zegt Olivier hierover, “dat is niet anders wat de visie op gevechtssporten betreft. We kijken nu ook geen zwart-wit TV meer”. De club telt nu een 130-tal leden, waaronder een 50-tal kinderen. Ook hebben wij vele leden die werken bij de veiligheidsdiensten zoals politie, bewakers, douane en leger. Daarmee is de club de grootste van de Hoogstraatse vechtsportclubs. Er worden zeven lessen per week gegeven. Twee lessen Braziliaanse JiuJitsu, twee lessen Muay Thai, twee lessen voor de kinderen en nog 1 uur karate. Die lessen hebben plaats op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag. Eén dag kan men terecht bij Sportoase waar een mat van 9 x 11 meter ligt. Voor de andere lessen moet men, omwille van plaatsgebrek, uitwijken naar een turnzaal van VITO. Zowel bij de volwassenen als bij de kinderen van de club zijn er verschillende leden die ondertussen deelnemen aan grote BJJ (Braziliaans jiujitsu) toernooien in binnen- en buitenland. Dit met verschillende podiumplaatsen tot gevolg. "In de lessen die ik geef wissel ik de technieken graag af met wat realistische praktijktips die ik ken vanuit het politiewerk”, zegt Olivier”, Verder gebruik ik in mijn lessen graag humoristische beeldspraak om de aandacht van de leerlingen vast te houden. En bij de kinderen is ook het spelenderwijs bijbrengen van techniek zeer belangrijk.”

Olivier, Mieke en hun drie kinderen tijdens een verlof in Houffalize. Maar door corona lagen de lessen stil. De drie dochters De Pryck stappen schijnbaar in de sporen van hun vader. Ze zijn enthousiaste clubleden. En tijdens de coronatijd wordt de grote mat in de woonkamer ten volle benut. Manon, Tess en Eline krijgen vier tot vijf keer per week privéles. “Ze winnen er zelfvertrouwen mee en staan sterker in toekomstige wedstrijden”, zegt Olivier. “En”, zegt Mieke, “het is wellicht ook een projectie van jezelf op de kinderen”. Benieuwd naar wat Renzo Gracie Belgium juist doet? www.facebook.com/renzograciebelgium en www.instagram.com/renzograciebelgium (fh)

Stijn Jacobs, ASO Klein Seminarie

“Ik heb m’n wilde haren definitief vaarwel gezegd” BRECHT - In 1995 was Stijn Jacobs uit Latijn-Wiskunde van het Seminarie gekomen, klaar om zijn idealen waar te maken. Vijf jaar later stond Stijn Jacobs op het punt om af te studeren als handelsingenieur, om van start te gaan in een Nederlands e-commerce bedrijf, en was hij samen met zijn ouders van de Minderhoutse Beemden verhuisd naar Merksplas. De Stijn die we in de daaropvolgende jaren mochten ontmoeten, werkt bij een stevige multinational, petrochemiereus Exxon Mobil. In de daaropvolgende jaren verruilde hij Hotel Mama voor een woning samen met Tinneke in het groen op de grens van Schoten en St. Job. In het gezin kwamen er drie kinderen: Jules in 2010, de tweeling Louise en Jozefien in 2013. Het bleef al die jaren dezelfde Stijn die wat graag bij de mensen is, die zich gelukkig prijst dat het lot hem goed gezind bleef. Sinds ons laatste gesprek stierf moeder, sinds enkele maanden kwam er ook een pandemie bij die heel wat evidenties van ons leven plots in vraag stelde. Of dat ook voor Stijn het geval is?

Hoedje af DHM: Hoe verging het jou sinds vorig gesprek? Aan de ene kant zou ik zeggen dat het leven rustig voortkabbelde. Onze zoon Jules is nu 10, onze dochters Louise en Jozefien zijn bijna 7 en mijn vrouw Tinneke en ik hebben evenveel jaren bij op de teller gezet. De kinderen stellen het prima, ze gaan alle dagen ook zeer graag naar school. Het is intrigerend om te zien dat ze vaak in dezelfde domeinen wat sterker of minder

sterk zijn als de ouders destijds. Professioneel veranderde er niet veel. Ik werk ondertussen al 19 jaar met veel plezier bij ExxonMobil en mijn vrouw Tinneke geeft ondertussen ook al 10 jaar met veel passie les in het 6de en 7de jaar in het Stella Matutina in Wuustwezel. DHM: Maar dan is er ook een andere kant van het verhaal? Dat is zo. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het overlijden van ons ma in oktober 2016 wel een heel grote impact op ons heeft gehad en

nog steeds heeft. Ze heeft na een eerste operatie en chemo-therapie de pancreaskanker 4 jaar lang de baas gekund en haar leven nog redelijk normaal kunnen voort zetten. Wij verjaarden alle twee op 22 juni, de dag na onze verjaardag in 2016 kregen we te horen dat de ziekte terug was. Ik ken weinig mensen die mentaal zo sterk zijn als ons ma was - ze heeft niet of nauwelijks geklaagd - en ze heeft dan ook de moedige beslissing genomen om geen behandeling meer te

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

41


OMSLAGVERHAAL Jozefien - ineens veel harder naar me toe trekken. Dat doet je nadenken over hoe het leven anders verliep… DHM: Blijf je met evenveel passie en plezier je job doen? Is je werkinhoud overigens veranderd? Tinneke vraagt me regelmatig of ik met haar of met ‘den Esso’ getrouwd ben. Ik vermoed dat dit een duidelijk teken is dat de passie voor de job in ieder geval gebleven is. Het werk op zich is onlangs wel wat veranderd qua inhoud. Ik werk nog steeds in de chemische tak van ExxonMobil en heb me daar ondertussen gevormd tot expert op het vlak van zowel IT systemen als processen die ervoor zorgen dat we onze producten wereldwijd bij onze klanten krijgen.

De wilde haren kwijt, maar wel genieten van de goede dingen in het leven. starten en zo goed als het kon van haar laatste maanden te genieten. Wij missen haar heel hard. Ons gezin door het leven loodsen, zorgt dan voor de nodige afleiding. Ons pa moet nu alleen verder en voor hem is het natuurlijk nog veel moeilijker. Hij gaat bijna elke dag naar het kerkhof in Merksplas om ons ma even gedag te zeggen en te mijmeren over betere tijden. Maar ook hij is van een generatie die harder kan doorbijten dan de meesten van ons. Van de ene dag op de andere werd hij de ultieme huisman, meldde zich aan als vrijwilliger bij Natuurpunt om regelmatig te tappen in de Klapekster op de Kolonie en trekt met z’n buren regelmatig de natuur in met de fiets. Hoedje af...

Lockdown DHM: Hebben de coronamaanden ook voor jou belangrijke gevolgen gehad? Terwijl we gelukkig niemand in de vrienden- of familiekring hebben die echt zwaar getroffen is door het virus zelf, hebben de maatregelen op zich wel belangrijke veranderingen met zich meegebracht. Dat zal wel zo zijn voor de meeste mensen, geloof ik. De kinderen waren thuis en volgden virtueel onderwijs onder deskundig toezicht van mijn vrouw. Voor de rest konden zij wel genieten van het stralende weer gedurende al die weken. Tinneke moest zich volledig heroriënteren naar onderwijs op afstand en dat resulteerde in lange dagen en weekends met het opzetten van virtuele training, virtuele leerpaden uittekenen, online sessies met de leerlingen voorbereiden, enz. Ikzelf zat na de lockdown ook maandenlang van thuis uit te werken en daar komt op korte termijn nog geen verandering in. Dit is wel een zeer grote verandering voor ons gezin, aangezien ik naast m’n job in Diegem normaal ongeveer een vijfde van mijn werktijd zowat de hele wereld afreis en dan vaak voor 2 weken of langer van huis ben. Maar er is ook wel een goeie kant hieraan. Het is confronterend en hartverwarmend tegelijk om te zien hoe mijn kinderen - en vooral

42

Maar sinds december vorig jaar ben ik de manager geworden van ons team en dat wil zeggen dat ik veel meer afstand moet nemen van de details en me meer focus op mensen, organisatie en strategie binnen ons werkgebied. Super plezant allemaal, al moet ik tegelijk ook toegeven dat de werkuren en stress navenant zijn. Ik heb m’n wilde haren dan ook definitief vaarwel gezegd.

Energie DHM: Er is in de oliesector/petrochemie heel wat gebeurd de laatste jaren - enkele rampen met verstrekkende milieugevolgen, de klimaatverandering met duurzaamheidseisen mbt verbruik van fossiele brandstoffen… Hoe kijk je daar zelf tegen aan? De oliesector - en met uitbreiding de petrochemie - heeft hoe dan ook een vitale functie in onze samenleving. We zorgen er iedere dag voor dat mensen en goederen op hun plaats geraken, leveren energie voor een brede waaier van activiteiten en maken de grondstoffen voor zowat alles dat we in ons dagelijks leven gebruiken. Dat geldt ook voor dingen waar je misschien niet zo meteen aan denkt. Zo hebben we onlangs

“Ons ma en ik op onze laatste verjaardag samen op 22 juni 2016” de productie van verschillende chemische producten spectaculair moeten verhogen om aan de wereldwijde vraag naar handgel, mondmaskers en ander medisch materieel te kunnen voldoen door de Covid-19 crisis. Ik neem aan dat fossiele brandstoffen nog zeer lang een hele grote rol gaan spelen. DHM: En alternatieve energie? Alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn wel degelijk een essentieel onderdeel van de energie-mix. Maar ze vertegenwoordigen nog steeds minder dan 10% van de wereldwijde energieproductie. Bovendien mogen we niet vergeten dat twee derde van de wereldbevolking nog altijd de beweging naar de middenklasse moet maken, wat gepaard gaat met een nog grotere vraag naar energie in de goedkoopste en meest transporteerbare vorm. Tot nader order is dat dus fossiele brandstof. Dit wil zeggen dat bedrijven zoals ExxonMobil aan de ene kant hun productie en distributie van fossiele brandstoffen en chemische producten op een zo veilig en maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren. Aan de andere kant investeren we jaarlijks miljarden dollars in nieuwe technologie: we produceren al biodiesel uit algen, ontwikkelen betere plastics om elektrische auto’s nog lichter te maken en de batterijen van diezelfde wagens langer en beter te doen presteren, we brengen nieuwe smeermiddelen op de markt voor elektrische voertuigen. Bovendien heeft ExxonMobil een samenwerking opgezet met de grootste afvalverwerker wereldwijd om zoveel mogelijk plastics terug in onze productieketen te brengen om als grondstof voor nieuwe producten te dienen.

Sociaal

Het gezin op reis in Schotland. V.l.n.r.: Louise, Jules, Tinneke en Jozefien met de noordkant van de Ben Nevis op de achtergrond.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Heb je het gevoel dat je kijk op het leven is veranderd door de covid pandemie? Maakt dit je bang of bezorgd voor de toekomst - op professioneel vlak, maar evenzeer voor je kinderen, voor jezelf? Naast de economische recessie die velen van ons op korte en langere termijn gaat treffen, hoop ik vooral dat we wijze lessen trekken uit deze crisis - want zo mag je het wel noemen. Als ik rond me kijk, zie ik vooral ouders die nu toch beseffen in wat voor dagelijkse ‘rat race’ we onszelf storten met veel werken, zo veel mogelijk hob-


OMSLAGVERHAAL al achter jou? Onderhoud je nog contacten hier, ook buiten de familie? Aangezien ik toch al sinds 1999 uit Minderhout verhuisd ben en we hier al 13 jaar in Sint-Job wonen, verwatert de band met Hoogstraten steeds meer. Logisch, omdat we hier ook steeds meer en intensere relaties opbouwen. Maar hoe dan ook doet het nog altijd heel veel deugd als ik jeugdvrienden tegen het lijf loop, ik zal ook altijd een omweg maken langs de Beemden 17 als ik ook maar enigszins in de buurt ben. We trekken nog wel af toe naar Hoogstraten omwille van de horeca en onze kinderen vinden de appels van Stoffels de beste van de wereld. Dus ons pa of ik parkeren regelmatig aan het winkeltje in de Bergenstraat waar we een korte maar plezante babbel doen met m’n vroegere buurmeisje Mieke Van Baelen. En ik moet zeker ook nog vermelden dat de reünie van de 40-jarigen van Minderhout drie jaar geleden een memorabele avond was. Het voelde aan alsof we elkaar de week voordien pas nog gezien hadden! Het anti-tankkanaal in Sint-Job-in-’t-Goor is vlakbij, prachtig om er te wandelen, lopen en fietsen. by’s, zo veel mogelijk afspreken met vrienden, zo veel mogelijk op reis… Ik hoop dat we het allemaal een stukje rustiger aan gaan doen en ons geluk vinden in eenvoudigere dingen. Daarnaast beseft iedereen nu hoe vaak we elkaar aanraken en hoe belangrijk dat is. Die 1,5m afstand houden zal noodgedwongen nog wel een tijdje de norm blijven maar daarna hopelijk smelten als sneeuw voor de zon - of beter gezegd - voor de menselijke warmte. We zijn en blijven sociale wezens!

Dromen DHM: Even dromen: hoe verloopt je leven verder de eerstvolgende jaren, decennia? Het is een cliché als een huis, maar we zijn gelukkig en gezond en ik hoop gewoon dat dit nog heel lang zo mag zijn voor iedereen rond mij die ik lief heb. En voor de rest hoop ik dat we nog mooie reizen mogen maken, want we trekken graag de natuur in met ons gezin en hebben de laatste jaren mooie reizen gemaakt naar Oostenrijk, Denemarken, Schotland e.d. Dus daar mogen gerust nog een paar mooie bestemmingen bij komen. We hadden voor juli een trip van 3 weken in Vietnam geboekt, maar die zal nu noodgedwongen naar volgend jaar moeten doorschuiven. (mdl)

DHM: Hoe ver ligt al wat met Hoogstraten te maken heeft ondertussen

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

43


STRAAT IN DE MAAND

Maxburgdreef, Meer

Het gehucht Maxburg, deel van Werkhoven

MAXBURGDREEF

Serres, Varkenskwekerijen, koeienstallen, een kippenstal, weilanden, maĂŻsakkers, bossen, een villapark en een kasteel. En tegen de grens een stukje echte natuur. Dat is Maxburg, het gehucht dat aan de Maxburgdreef gelegen is. Maxburgdreef in Meer is een landelijke weg in het gehucht Werkhoven. Hij is genoemd naar een gedeelte van dat gehucht, namelijk Maxburg. De naam doet ook vermoeden dat je hier een bomenrij, een dreef, vindt. Maar het restant daarvan vind je pas vanaf het tweede gedeelte dat begint aan de blauwputtenloop en het villapark. Vroeger heette de Maxburgdreef de Heistraat. Destijds zeker een zeer toepasselijke naam. Maar sinds de ruilverkaveling gaat de straat door het leven als Maxburgdreef. De veelzijdigheid ervan vinden we in zijn bewoners. Deze zijn grotendeels in 2 groepen op te splitsen. Enerzijds, de families die er sinds generaties wonen en, anderzijds, de bewoners van het villapark. En misschien moeten daar, sinds enkele jaren ook de seizoensarbeiders bij gerekend worden want enkele huizen worden uitsluitend gebruikt om hen te huisvesten.

Families De families Kustermans, Delcroix, Lenaerts, Hereygers, Vriends, van der Velden ‌ de namen klinken als een klok in de Maxburgdreef. De Kustermansen zijn nakomelingen van wijlen Adriaan Kustermans en Cornelia van den Berg. Adriaan, ook Janus van de Kuster genoemd, kwam kort voor de oorlog met zijn familie op Maxburg wonen. Hij had 7 dochters en 2 zonen en ze werden bijna allemaal boer. En heel wat van zijn kinderen zijn op Maxburg blijven wonen. En nu wonen er dus ook een aantal kleinkinderen van Adriaan. Wie Maxburg zegt, zegt ook Kustermans.

44

Het kapelletje aan het begin van Maxburg Dreef. Herman en May Leenaerts van Bergen poseren met enige trots bij hun bijna 100 jaar oude kapelletje. Het is goed wonen op Maxburg Dreef. De Vriendsen zijn nakomelingen van wijlen Karel Vriends en . Het was een grote familie die op Maxburg boerden en uitgewaaierd naar Meer en omstreken.

Dun bewoond Je kunt op veel manieren uitleggen waar Maxburgdreef te vinden is. Van Lenaerts tot Delcroix. Vanuit Meer, via de Gestelsestraat de brug over, altijd rechtdoor tot aan de zandpad van natuurgebied de Krochten. Van Gestel tot aan de grens van het Wernhoutse Maalbergen. Maar dat is nog niet volledig. Het dun bewoonde gedeelte van de straat strekt zich immers nog verder uit naar Loenhout. Achter het kasteel verder naar de Hollandse punt, laatst nog in het nieuws door de coronablokken die hier de

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

straat eventjes onderbraken, om dan verder te gaan tot aan Loenhout. De Maxburgdreef is, met de fiets of te voet, vanaf de kerk in Meer te bereiken via de Pyperpad. Dit is een, veel te weinig bekende trage weg langs waar de mensen van Werkhoven en Maxburg in vroegere tijden naar de kerk gingen. De Pyperpad moet je zeker eens uitproberen! De Maxburgdreef begint met een brug over de snelweg. Merk op dat je linksonder, aan de flank van de brug een mooie boerderij vindt van Leenaerts, een typische hoeve voor deze streek.

Kapelletje Over de brug komen we aan het wondermooie veldkapelletje 4a. Met twee zitbankjes. Dit ka-


STRAAT IN DE MAAND lemaal op het einde van de Dreef sieren de streek en zijn getuigen van het prachtige domein dat Maxburg ooit geweest is. Voor de uitgebreide geschiedenis van Maxburg kasteel verwijzen we graag naar historische bronnen. Het kreeg zijn naam van Maximiliaan van den Bergh, de eigenaar van een Antwerpse jeneverstokerij. Hij kocht in 1853 hier landerijen om graan te verbouwen. Een vijftiental jaren later bouwde hij ter plaatse een stokerij en een groot landhuis. Later veranderde het kasteel diverse keren van eigenaar, zo kwam het vlak voor de Tweede Wereldoorlog in handen van de Meerse onderpastoor Naveau. Delen geraakten in verval, sommige werden weer gerestaureerd.

Ans Versleyen en Helda Kerstens wonen al sinds 3 jaar in de Maxburgdreef. De voorbijganger is welkom op hun terras. “Het is hier heerlijk rustig en de buren zijn allemaal al wel eens langs geweest. Onze buurman, de kasteelheer, is ook erg vriendelijk. Kortom, Maxburgdreef is een heel leuke buurt om te wonen.” pelletje werd in 1923 opgericht door August Cornelissen, metser in dienst van zijn broer. E.H. Vermeiren, pastoor te Meer nam het initiatief om deze kapel te bouwen en kreeg daarvoor oude baksteen van landbouwer Engelbert Leenaerts. (Bron: wijlen F.Sprangers). Het kapelletje is overigens een mooie picknickplek. We slaan er een praatje met Herman en May Leenaerts-Bevers. De buren van het kapelletje. Die van Leenaerts wonen al generaties op Maxburg. “Het is hier goed en rustig wonen. We hebben de heifeesten iets verder. Dat bracht altijd leven”, aldus Herman. Maar de tijd staat ook hier niet stil. “De straat is recht en lang en er wordt dus ook vaak te hard gereden. En sinds de nieuwe betonbaan klinkt het er ook veel luider.” En het kapelletje, zo polsen we. “Ja dat is van grootvader Engelbert Leenaerts. Daar zijn we best fier op. Ik heb de gleuf van het offerblok wel dicht moeten doen want dieven sloegen herhaaldelijk het glas stuk om bij de muntjes te kunnen.”

De familie Kustermans. Adriaan Kustermans en Cornelia van den Berg vieren hun gouden huwelijk. Het werd een ongezien feest. Buren van over de grens, uit Maalbergen werden ook mee uitgenodigd. Tijdens de volksspelen werd er tegen elkaar gevoetbald. En dat beviel zo goed dat de kiem van voetbalploeg de Krochtenboys hier gelegd werd.

Voor de grens

Villapark

Op het einde van Maxburgdreef ontmoeten we Willy Delcroix. De laatste bewoner voor de grens met Nederland. Willy: “Ik heb hier altijd gewoond, de meesten van ons thuis wonen hier nog op Maxburg. De meesten hier aan dees kanten van Maxburg zijn familie van ons, het zijn bijna allemaal Kustermansen. Toen mijn vader Fons, hier kwam wonen was hier nog een zandpad en geen elektriciteit. Ook ik heb nog de zandpad geweten. De verharding kwam er pas met de ruilverkaveling.”

We rijden rechtdoor, richting Maxburg. We passeren een paar grote tuinbouwbedrijven en ook het tuinbouw bedrijf Heecon, specialist in loonwerk en mechanisatie voor tuinders in de teelt van voornamelijk tomaten en aardbeien. Er werken heel wat mensen uit de streek.

Willy woont er graag, zo blijkt. “Natuurlijk is het hier speciaal wonen, zo op het einde van de straat, op het einde van Meer. Dat is toch wel speciaal, ja…”

Voorbij de Blauwputtenloop, waar het bos begint, begint ook het villapark. Deze villas werden vanaf de jaren ’70 hier gebouwd. Vooral makelaars voor de rijke Hollanders, zoals men dat pleegt te zeggen op Maxburg, deden hier gouden zaken.

Bij de Vaas eindigt Maxburgdreef. Aan het einde van de weg begint Nederland, met het prachtige natuurgebied de Krochten. Waar het trouwens goed fietsen en wandelen is. (ma)

Voorbij het villapark vind je de dreef waaraan Maxburgdreef het tweede stuk van haar naam heeft te danken. De dreef bestaat nog uit een aantal grote bomen maar de onderbegroeiing is verdwenen. Ze is wel altijd bepalend geweest voor het uitzicht en het is misschien een goede tip voor de gemeente om de dreef van Maxburg weer in ere te herstellen. Heraanplanten waar de gaten te groot zijn en ook de onderbegroeiing die zo typisch was terug herstellen. De dreef herstellen tot aan de grens. Dat zou nog eens wat zijn!

Kasteel En dan is er het kasteel. Het onmiskenbare hoogtepunt van Maxburg. Het geeft zijn naam aan het gehucht en aan de straat. Nog enkele hoeves die met het kasteel verbonden waren, het koetshuis met kapel, en de Vaas he-

De Delcroix, het einde van de Maxburgdreef. Zij houden van Maxburg. Louis, Andre, Willy, Achiel, May en Leen. Zij wonen of werken, op May na, allemaal op Maxburg. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

45


Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 207427 Reeds 25 jaar uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten en omgeving!

Huis verkopen? Bel ons: 03 314 16 99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com Vrijheid 72 - Hoogstraten 46

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MAATSCHAPPIJ

Het buddy traject van ‘ArmenTeKort’ zoekt veerkrachtige mensen

Warm contact met een compagnon in armoede HOOGSTRATEN - Blenders, het vroegere Strategisch Plan Kempen, zoekt veerkrachtige mensen uit Hoogstraten en omgeving om buddy te worden van iemand die door omstandigheden het geloof in zichzelf verloren is. Door jouw aanwezigheid en ondersteuning krijgt je buddy opnieuw vertrouwen in zichzelf en de toekomst en kan hierdoor de regie van zijn/haar leven weer in eigen handen nemen. Tinne Horsten getuigt hoe zij en Inge elkaars ‘compagnon de route’ werden.

Tinne Horsten “Mijn twee tieners zijn de laatste jaren behoorlijk zelfstandig geworden en hierdoor kreeg ik wat meer vrije tijd. Ik wou hen laten zien en niet alleen vertellen dat je een positieve impact kan hebben op je omgeving. Walk the Talk, weet je wel,” zo steekt ze van wal.

Armoede “De groeiende armoede in de Kempen raakte mij heel erg. Als je een job, vrienden en een thuis hebt en je bent gezond, zelfs dan is het leven dikwijls niet evident. Wat moet het zijn wanneer je met wat minder geluk aan de start komt en of verder moet? Ik wilde mijn steentje bijdragen en ook meer begrip krijgen. Ik ging heel bewust op zoek naar een buddy traject, een warm contact met een mens in kansarmoede. Ik heb veel te geven, en nog veel meer te leren.” Via een facebookpost van een vriend kwam ze bij ArmenTeKort (ATK) terecht. “De doordachte, professionele en respectvolle aanpak sprak me aan. Er is niet alleen de opleiding, ook de intervisiemomenten en de fijne mensen op wie je terug kan vallen wanneer je een klankbord nodig hebt. Je staat er dus niet alleen voor.”

Wandelen Na een opleiding van enkele dagen, verspreid over een paar weken, werd ze begin september 2018 ‘gekoppeld’ met Inge. “Sinds dat moment gaan wij bijna elk weekend samen wandelen.

Wat in het begin een ‘gearrangeerde” vriendschap was, werd al snel een echte vriendschap. Inge is even oud als ik en wandelt en fietst ook heel graag. Mijn kinderen hebben Inge ook al een paar keer ontmoet.”

Dus ATK zorgt er voor dat je je vrolijker voelt, omdat je het gevoel hebt dat je niet altijd alleen bent.”

Er groeide een echte wisselwerking. “Ik was er voor Inge op het moment dat zij me nodig had, en zij is er voor mij. Een eye opener voor Inge, dat we allemaal prutsers zijn en zij ook heel veel kracht en ervaring heeft die zij op haar beurt kan delen. Ik heb heel veel respect gekregen voor Inge die een zware vorm van autisme heeft, gecombineerd met ADD, en die daardoor heel wat problemen ervaart met onze complexe wereld.

Wie zoals Inge nieuwe mensen wil ontmoeten, kan een buddy vragen via https://www.armentekort.be/buddy-krijgen.

Werken is voorlopig geen optie, vriendschappen zijn moeilijk. Ze is dus vaak alleen en moet met weinig geld de week doorkomen, maar daar slaagt ze wonderwel in. Wat een veerkracht! Ik kan Inge haar problemen niet allemaal oplossen, dat verwacht ze ook niet van mij, maar ik ben er voor haar: om haar hart te luchten, om dingen af te toetsen en vooral ook veel samen te lachen. En dat doen we!”

De groeiende armoede in de Kempen raakte mij heel erg

Kansbiedend

Wie graag buddy wil worden, kan terecht op een van de infosessies. Blenders zoekt veerkrachtige mensen uit Hoogstraten en omgeving om kansbiedende buddy te worden van een persoon die het geloof in zichzelf verloren is. Het buddy duo spreekt af om samen iets te doen (een goede babbel, wandelen, koken,…). Buddy zijn kan je leren. Zoals Tinne hierboven getuigt, zijn er een boeiende opleiding en interactieve workshops die je meer inzicht in kansarmoede en empowerment bieden. Je ontmoet mensen, verruimt je wereldbeeld, stelt jezelf in vraag. Je leert bovendien om verbindend te communiceren en te denken vanuit kansen in plaats van beperkingen. Zo oefen je een goede basishouding om als buddy verbinding te maken met de wereld van kansarmoede. Het maakt van jou wellicht een veerkrachtiger collega, vriend, partner, ouder.

Ondersteund

Niet alleen Ook Inge beschrijft de vriendschap in het buddytraject. “ATK buddyschap betekent voor mij: - Af en toe eens niet alleen zijn. Dingen kunnen delen. - Samen lachen, een probleempje vertellen of aanhoren, .... - Een keer niet bang zijn om alleen te wandelen in de natuur, want met 2 voel ik me sterker. - Hulp kunnen vragen bij problemen met het gebruik van computer en GSM. - Elkaars verjaardag vergeten in ons geval. - Ons aan mekaars negatieve kanten ergeren soms. - En leren dat de ander ook niet perfect is, ondanks meer geld en een hoge functie. - Af en toe met een ATK-groep iets leuks doen: bijeenkomsten ATK.

Via de ArmenTeKort Buddy Community is er regelmatige opvolging, driemaandelijkse intervisies en uitdiepende masterclasses. Je wordt dus structureel ondersteund in je traject als buddy. Er is een infosessie online, er zijn ook informatieavonden in jouw buurt. Je verneemt er alles over de opleiding en het buddytraject. Inschrijven via http://www.armentekort.be/buddy. De opleidingen lopen het ganse jaar door online, evenals fysiek in Antwerpen of Turnhout. Alle datavind je op de website: https://www.armentekort.be/buddy/kalender. Surf voor meer informatie naar www.armentekort.be, bel Suzy Maes 0475 46 42 11 of mail naar armentekort@blenders.be (th)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

47


DEZE MAAND

Marcel De Bruyn in de kapel van het Klein Seminarie

Terugblik op 40 jaar foto’s en grafisch werk HOOGSTRATEN - Met ‘Terugblik’ kijkt Marcel De Bruyn terug op zijn foto’s en grafisch werk van de voorbije veertig jaar. Deze overzichtstentoonstelling loopt drie weekends in augustus in de Eeuwfeestkapel van het Klein Seminarie. Hij integreert zijn werk in het interieur en geeft de kapel een functie in het tentoongestelde werk. Deze tentoonstelling is samengesteld uit delen van vroegere exposities, waardoor er een grote afwisseling tussen de werken en installaties ontstaat.

Conceptueel Van 1978 tot 2008 was analoge fotografie in zwart/wit voor Marcel de norm. In zijn eigen doka-atelier zagen krachtige zwart/wit beelden op bariet papier het daglicht. Zijn opleiding als chemicus zorgde ervoor dat het ontwikkelingsproces voor hem geen geheimen had. Maar veel belangrijker nog is het fotografisch project waarin het conceptuele denken de gangmaker is. Een concept en een ontwerp vormen de basis, de conceptuele gedachte en de relatie van de opeenvolgende beelden vormen het fotografisch project dat er uit volgt.

Gevormd De evolutie in zijn werk is nauw verbonden met de geschiedenis van Fotogroep ’t Slot, die zo’n vijftig jaar geleden ontstond. In zijn vrije tijd werd hij lid en nu al vier decennia lang voorzitter. In die jaren verwierf de fotogroep nationale en internationale bekendheid.

Over elke foto wordt grondig nagedacht, het beeld wordt met grote precisie opgenomen en krijgt zijn plaats in een concept. Hij maakt zo beelden los uit de dagelijkse werkelijkheid, die een nieuwe identiteit verwerven binnen die conceptuele gedachte. Associaties tussen beelden en symboliek krijgen een belangrijke rol. Zo cre-

De nu 70-jarige Marcel De Bruyn is geboren in Lier, woont sinds 1977 in Wortel, is gehuwd met Ingrid Wuyts en vader van Wendi, Greet en Sander. Hij werkte in de research laboratoria van Janssen Pharmaceutica in Beerse en heeft een twintigtal wetenschappelijke publicaties en patenten op zijn naam. Samen met twee andere wetenschappers is hij de uitvinder van o.a. Nebivolol, een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk. Maar fotografie werd zijn grote liefde. Hij volgde masterclasses o.a. bij Dirk Lauwers (Sint Lucas Gent). Ook contacten met de Belgische fotograaf Antoon Dries, de Nederlandse conceptuele fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski en het filosofisch gedachtengoed van de Amerikaanse fotograaf Minor White hebben hem als fotografisch kunstenaar gevormd. 2014 Les Islattes, La Couarde sur Mer (Fr.)

48

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ëert hij een nieuwe werkelijkheid, waarvan de fotografische installaties voorbeelden zijn. Vanaf 2008 fotografeert hij digitaal, na een opleiding fotoshop gebeurt de beeldverwerking via PC. Het feit dat het zwart/wit medium, waarin hij 30 jaar gewerkt heeft plots kleur krijgt, bleek belangrijker nog dan de manier van werken. Door kleur kan hij in zijn installaties nieuwe nuances leggen.

Erkenning Met zijn werk nam hij deel aan een honderdtal groeps- en individuele tentoonstellingen, portfolio’s, publicaties en masterclasses over conceptuele fotografie. Het bleef niet onopgemerkt. In 1993, 1994 en 1996 ontving hij de cultuurprijs van de stad Hoogstraten. In 1996 werd zijn werk geselecteerd op Vlaams niveau in het fotomuseum te Antwerpen. Zo ontstond het fotocollectief de ‘Vrije Unie’.


DEZE MAAND In 1998 werd hij laureaat van de fotografieprijs van het cultureel centrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Sinds 2007 is hij permanent lid van ‘The BOA Photo ConneXXion’ een collectief van twaalf Belgische fotografen. Sinds 2019 maakt hij ook deel uit van K10, een collectief van vijf Belgische en vijf Nederlandse fotografen. Als Marcel twee exposities moet kiezen waaraan hij zeer goede herinneringen bewaard, is dat op de eerste plaats de deelname, samen met Fotogroep ’t Slot, aan het derde internationaal fotofestival te Turnhout in 2000. De Fotogroep exposeerde er samen met grootheden als Lynn Bianchi, Jan Saudek en Tim Dirven. Deze tentoonstelling in de voormalige discotheek Oase in de Otterstraat werd voor de fotogroep de doorbraak naar internationale bekendheid.

De zee Hij bewaart ook de beste herinneringen aan zijn individuele tentoonstelling ‘Mijn Zee van Verbeelding’ in 2016 in het Stedelijk museum in Hoogstraten. Vanaf zijn jeugd is Marcel gefascineerd door de zee, waar hij jaarlijks op verlof gaat. Later werd de zee de Atlantische oceaan en het Ile de Ré in Frankrijk. Het is daar dat zijn ’Mijn Zee van Verbeelding’ zich afspeelt en ‘De blauwe kamer - De Mens - De Zee’ in zijn verbeelding ontstaan. De rust van het begijnhof ondersteunde meesterlijk de stilte van dit project. Naast fotografie is Marcel de laatste jaren ook gefascineerd door grafiek. Deze grafieken zijn manuele polypropyleen drukken op aquarel Canson papier, op Canson katoen papier of op zuurvrij karton. Digitale negatieven worden met pigment inkten geprint op een polypropyleen folie, de drager waarmee hij manueel drukt om zo in te grijpen op het uiteindelijke resultaat. Ook in zijn grafiek krijgen de zee en de duinen een belangrijke plaats.

Terugblik Op zijn zeventigste is het voor hem het moment om terug te kijken. “Terugblik” wordt een tentoonstelling waarin hij zijn werk integreert in het interieur van de kapel en de kapel een functie geeft in het tentoongestelde werk. De tentoonstelling is samengesteld uit delen van vroegere exposities, waardoor er een grote afwisseling is tussen de werken en installaties. Thema’s die gedurende al die jaren aangeraakt werden, zoals de zee, het strand en de vissen komen aan bod, maar ook hedendaagse thema’s zoals oorlog en verzet. De mens is soms subtiel, soms dominant aanwezig. Hij presenteert slechts enkele portretten, reisfoto’s en stadslandschappen… Bij de samenstelling was voor Marcel niet de melancholie het mooiste, maar wel de verwondering. De verwondering van foto’s in projecten van lang geleden, die nog steeds actueel zijn. Hij hoopt dat de toeschouwer die ervaring kan delen.

2018 Le Printemps (Fr.)

Le Printemps Op onze vraag om één foto aan te duiden die representatief is voor zijn werk, toont Marcel ons ‘Le Printemps’ uit 2018. Het toont een menselijke figuur, rechterarm boven het hoofd gebogen, een breuklijn loopt van boven tot onder door het silhouet, de figuur schuilt en zoekt geborgenheid onder de schaduw van een boom. De opname en afdruk zijn ei zo na monochromatisch en verbinden als het ware vlekkeloos de zwart/wit en de kleurfotografie van Marcel over de jaren heen. Het is gedrukt op Archival Canson Platine Fibre Rag papier en verlijmd op dibond, is 1 meter x 1 meter groot en krijgt niet toevallig in ‘Terugblik’ een speciale plaats in de kapel. Praktisch: ‘Terugblik’, foto’s en grafiek van Marcel De Bruyn op zaterdag en zondag 8 - 9, 15 - 16, 23 - 24 augustus, telkens van 10 tot 17 uur. Rondleidingen in groep zijn altijd mogelijk na afspraak. (fh)

Ieder zijn eigen show, nu u nog! HOOGSTRATEN - Ook tijdens de lockdown en met afstandsonderwijs vertellen de leerlingen van de Academie de Noorderkempen hun eigen verhaal. De leerlingen en leerkrachten schoolden zich de voorbije maanden om in het online naar de academie gaan vanuit-je-kot. Muzieken toneellessen werden gegeven en gevolgd via de laptop. Nu is er “Ieder zijn eigen show!”, een promofilmpje. Vanuit hun slaapkamer, keuken of tuin werkten leraren en leerlingen samen aan een gloednieuw academielied. De leerkrachten Woord schreven de lyrics, de muziekleerkrachten zorgden voor de muziek en arrangementen. Leerlingen uit onze vestigingsplaatsen BaarleHertog en -Nassau, Hoogstraten, Merksplas, Ra-

vels en Rijkevorsel maakten filmpjes voor de clip die je kan bekijken op de website van de academie, Facebook, Vimeo, of Youtube. Het smaakte naar meer. Velen deelden ondertussen filmpjes waarin ze optreden of hun vorderingen tonen. Daar is de academie heel trots op, want creativiteit stimuleren, is tenslotte het hoofddoel van het deeltijds kunstonderwijs. Zin in je eigen show? Vertel je eigen verhaal bij de Academie de Noorderkempen. Schrijf je in op www.amwn.be of bel voor meer info: 014 69 95 39. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

49


DEZE MAAND

Historische tuin, prentkaarten en foto’s laten ons verleden herontdekken

Waarom geen uitstap naar het Stedelijk museum? HOOGSTRATEN - Nu er deze zomer voor velen onder ons geen buitenlandse reis inzit, moeten we onze vakantie plannen in eigen land, op ontdekking gaan in de eigen regio of in eigen stad. Een bezoek aan het Stedelijk museum met de heringerichte historische tuin kan daarbij beslist een aangename verrassing zijn. Tot 26 juli tonen prentkaarten een historisch beeld van stad en streek; vanaf augustus loopt er een fototentoonstelling over WO II. Bij de restauratie van het begijnhof in de jaren ’90 stelt vzw Het Convent het voormalige conventshuis en twee aanpalende woningen ter beschikking van de stad, die er het Stedelijk museum in onder brengt. Het ontwerp van de tuin werd overgelaten aan de groendienst van de stad, die er een Franse renaissancetuin met buxushagen van maakt. Hoe mooi ook, deze tuin heeft geen erfgoedwaarde en geeft de bezoeker een verkeerd beeld van hoe een huis er op het hof uitzag.

Authentiek De tuin zag er vroeger heel anders uit. Bij de opmaak van het door de minister op 18 december 2014 goedgekeurde landschapsbeheersplan, worden de resultaten van een archiefonderzoek naar de destijds gebruikte planten opgenomen. Er wordt een meer authentieke inrichting van de tuin in het vooruitzicht gesteld, het is enkel nog wachten op een ontwerp en een geschikt moment voor de uitvoering ervan. Door de buxusmot, die de renaissance elementen zwaar aantast, kwam de uitvoering in een stroomversnelling. Na overleg met Het Convent, het stadsbestuur en het Agentschap Onroerend Erfgoed (M&L) gaat men op zoek naar een partner om de tuin te onderhouden. Aanleggen is één, het bijna dagelijks onderhoud ervan nog iets anders. Die partner vindt men bij een tiental leden van VELT-Noorderkempen, die er een samen-tuinieren project starten.

Den ouden koolhof Op basis van eeuwenoude rekeningen weten we dat men destijds sprak van de 'Koolhof'. En inderdaad uit die rekeningen blijkt dat er in de periode 1600 tot 1800 vooral veel koolplanten werden geteeld. Andere groenten die men tegenkomt, zijn prei, bonen, erwten en ajuin. In de tuin stond ook zeker klein fruit zoals een druivelaar, een appelboom en bessenstruiken. In maart 2020 maakte de technische dienst van de stad de tuin gebruiksklaar. De verhardingen worden verwijderd, de buxusplanten weggenomen en de grond wordt klaargemaakt voor de teelt. Een aantal oude struiken en bomen, zoals een moerbei, een perenboom, een cornus en

50

Met vereende krachten kreeg de museumtuin zijn vroeger uitzicht terug.

oude buxus die immuun bleek tegen de buxusmot, blijven in het ontwerp behouden. In mei 2020 beginnen de vrijwilligers van Velt met het aanplanten van wat ongetwijfeld een bijkomende troef voor het Stedelijk museum zal zijn.

Prentkaarten Door de coronacrisis werden de lessen in IKO stilgelegd, was er geen tentoonstelling in de IKO ateliers rond H. Bloed en evenmin dus een expositie van de IKO laureaten in het Stedelijk museum. De medewerkers van het museum vullen die leegte in hun programmatie op met een tentoonstelling van oude prentbriefkaarten. In deze tijd van mobiel bellen, mailen, sms berichten, Skype, Whatsapp en andere digitale mogelijkheden, was het nooit gemakkelijker om iets van je te laten horen of zien. Begin 20e eeuw was dat wel even anders. Was je weg van je familie of vrienden, dan stuurde je een postkaart. Soms enkel ondertekend, soms met een korte groet, maar vaak volgeschreven met allerlei belevenissen en groeten.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tot zondag 26 juli toont het Stedelijk museum een selectie uit haar enorme postkaartencollectie. Ze geven een beeld van Hoogstraten en omstreken in het begin van de 20e eeuw. De postkaarten tonen unieke foto’s van de molens en andere merkwaardige gebouwen, stads- en dorpsgezichten en van de Kolonie. Wandel door de tentoonstelling en laat u verrassen door het verschil met Hoogstraten anno 2020.

Hoogstraten 40 -‘45 Van 1 augustus tot 1 november loopt de fototentoonstelling: “Hoogstraten 40-45”. De Tweede Wereldoorlog begon officieel op 1 september 1939 toen Duitsland Polen binnenviel. Twee dagen later verklaarden het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk aan Adolf Hitler de oorlog. Het was de start van een conflict dat Europa als geen ander zou tekenen. Voor de meeste burgers in onze streek leek deze oorlog een tijdlang ver van hun bed, totdat de Duitse troepen op 10 mei 1940 België binnenvielen. Wanneer in de dagen daarna de eerste slachtoffers op Hoogstraats grondgebied vielen, werd de oorlog plots realiteit. “Hoogstraten 40-45” laat de enorme impact zien


DEZE MAAND

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03 315 71 67 - Fax 03 315 71 29 e-mail: info@notaris-rommens.be

ONLINE VERKOOP VIA BIDDIT.BE van LANDBOUWGROND onder HOOGSTRATEN / MEERSEL-DREEF Perceel weiland ter streke “Klein Eyssel”, groot 27.365 m² (2ha 73a 65ca) K.I.: 109 euro VCRO: Gvg, Lwag en Nr, Gmo, Gvkr, Gvv Watertoets: gedeeltelijk gelegen in effectief overstromingsgebied Eigendomsoverdracht: na betaling koopsom en onkosten Genot en gebruik: vanaf 31 december 2020

Getuigenissen, foto’s en filmfragmenten over Hoogstraten tijdens de Tweede Wereldoorlog die de Tweede Wereldoorlog had op de mensen, gebouwen en landschappen van Hoogstraten en zijn deelgemeenten. Bekende foto’s, maar ook nooit eerder getoonde beelden en unieke filmfragmenten, geven een blik op de woelige oorlogsjaren in onze streek. Dankzij de dagboekfragmenten van Jozef Lauwerys en getuigenissen van andere Hoogstratenaren wordt een belangrijk stukje geschiedenis van Hoogstraten en zijn deelgemeenten even terug tot leven gebracht.

200 m

• Online verkoop via biddit.be – ref. 182574

Uniek is een kort filmfragment van een raketaanval van een Britse Hawker Typhoon op de Sint-Katharinakerk vanuit het perspectief van het jachtvliegtuig. Het fragment werd dit jaar teruggevonden in het Imperial War Museum in Groot-Brittannië.

• Start biedingen: dinsdag 14 juli om 15:00u. • Einde biedingen: woensdag 22 juli om 15:00u. • Toewijzing: uiterlijk woensdag 5 augustus 2020.

Praktisch: Tentoonstelling “Hoogstraten 40-45”, in samenwerking met vzw Erfgoed Hoogstraten, van 1 augustus tot 1 november in het Stedelijk museum, Begijnhof 9. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak: 03 340 19 80. (fh)

• Bieden vanaf € 150.000

Member of Premier: www.premierinternational.org

• Bodverhoging: €1.000

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

51


DEZE MAAND

Natuurpunt Markvallei neemt nieuwe start WORTEL - Nadat de Klapekster dicht moest vanwege corona, het natuurdomein zelfs even verboden terrein werd en alle activiteiten sneuvelden, is het nu toch herademenen. De activiteiten starten voorzichtig opnieuw op. En ondertussen heeft de vereniging niet stil gezeten.

Uitbreiding bosareaal Natuurpunt Markvallei heeft enkele percelen bosgrond kunnen aankopen in de Gouverneursbossen. Met deze aankoop, een tweede in dit gebied, biedt de vereniging de natuur en het bos bescherming. Het beheer zal afgestemd worden op het behoud van het bos en het vergroten van de biodiversiteit. Dit is een belangrijke aankoop die het veertigjarige bestaan andermaal wat glans geeft. De Gouverneursbossen zijn immers een belangrijk verbindingsgebied met de bossen in Minderhout, Meerle en net over de Nederlandse grens enerzijds, en de Vallei van het Merkske anderzijds.

Klapekster open De draad weer opnemen was niet eenvoudig omdat de richtlijnen niet altijd even duidelijk waren. Maar ondertussen heeft de vereniging de eerste vergaderingen weeral achter de rug en liggen ook de eerste activiteiten al achter ons. Het aantal deelnemers blijft beperkt, mondmaskers zijn verplicht als de social distancing niet kan gegarandeerd worden , altijd vooraf inschrijven is de boodschap. De website geeft een overzicht van de verschillende activiteiten.

Ook het Bezoekerscentrum is tot tevredenheid van velen weer open. Natuurpunt zoekt nog bijkomende vrijwilligers. Door de voorzorgsmaatregelen moeten immers meer vrijwilligers ingezet worden om de bezoekers van dienst te zijn en de veiligheid te kunnen garanderen. Zin om de natuur te steunen door af en toe de handen uit de mouwen te steken? Contacteer Stef via bc.deklapekster@natuurpunt.be.

Verjaarjaar Het veertigjarige bestaan mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Een paar evenementen belandden door de Corona-crisis in de wachtkamer: de Wilde Buitendagen en de opening van het Kortebeentjespad. Maar niet getreurd, de vereniging is van plan om die achterstand snel in te halen. Zo is er de volgende drie maanden een tentoonstelling macrofotografie in de natuurgebieden van Natuurpunt Markvallei. Ook de traditionele koloniewandelingen met gids hernemen op zondagen 19 juli en 16 augustus. Start aan De Klapekster, om 14 uur. Elk seizoen is er een kinderactiviteit aanbieden. Op zaterdag 25 juli is er vanaf 13 uur een namiddagactiviteit rond vlinders. Op zaterdag 8 augustus trekt men er met de fiets op uit om de natuurgebieden in de omgeving te verkennen, met onderweg ruim tijd voor een babbel, een hapje en een drankje. Wie mee wil genieten van het landschap brengt fiets, picknick en een regenjack mee. Vertrekken om 9 uur aan het bezoekerscentrum. In de maand augustus zal elke vrijdagavond iets te beleven vallen in de omgeving van De Klapekster. 7 augustus trapt de vereniging af met een verrassing, omdat ze het zelf nog niet weten. Op 14 augustus is er op het terras (van zodra het donker genoeg is om te projecteren) een openluchtfilm voor het hele gezin, ook de allerkleinsten. Op 21 augustus staat een muzikaal optreden van Bert Dufraing & Friends op de agenda en op 28 augustus gaan ze op zoek naar vleermuizen. Aanvang om 20 uur, na een inleiding is er een wandeling van twee tot drie kilometer met batdetectoren, waarna een drankje bij de kachel. De natuurwandeling voor en met mensen uit alle windstreken , waarbij zowel de Nederlandse taal als de plaatselijke natuur worden ontdekt, heeft plaats op 22 augustus om 14 uur, vertrek aan de Klapekster. Vanuit Hoogstraten is er gratis vervoer. De fotowerkgroep trekt er op 23 augustus om 7 uur al op uit voor een foto-uitstap naar het Turnhouts vennegebied.

Aan de Klapekster word je verwelkomd door Nolleke Ontsmettingsalcoholleke!

52

Inschrijven is noodzakelijk voor alle activiteiten. Hou dus de agenda op de website www.natuurpuntmarkvallei.be in de gaten en schrijf tijdig in! (ao)

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Internetcafé zoekt vrijwilligers

HOOGSTRATEN / MEERLE - Voor het internetcafé in het Lokaal Dienstencentrum van Hoogstraten en Meerle zoekt men enthousiaste vrijwilligers om het team te versterken. Kan je vlot overweg met digitale toestellen, internet en sociale media? Zoek je bijvoorbeeld graag mee naar de handleiding van een fietscomputer? Deel je deze kennis graag met anderen? Dan ben jij wellicht de geschikte man of vrouw. In elk dienstencentrum van Hoogstraten is er een internetcafé waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Ze krijgen er uitleg om de eigen computer, tablet of smartphone beter te gebruiken of kunnen bepaalde handelingen of instellingen aanleren. Ook als er hulp nodig is bij digitale verrichtingen dan geeft men die, binnen de mogelijkheden. Je kiest zelf hoeveel tijd je hiervoor wil vrijmaken. Het internetcafé in Meerle vindt plaats op maandag en in Hoogstraten op dinsdag, telkens van 13 tot 16.30 uur. Op termijn wil men ook een internetcafé openen in Meer. Voor meer info of bij interesse, contacteer het lokaal dienstencentrum. Voor alle info en reservatie: Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@hoogstraten.be. (fh)

Paella voor wie het niet breed heeft HOOGSTRATEN/WORTEL - Op woensdag 20 mei trakteerde Rik Ouwerkerk van Dorpscafé De Guld uit Wortel mensen in armoede op een portie paella. Samen met zijn vriendin Alexandra Ershov en ‘zus’, de moeder van Rik, maakte hij meer dan 130 porties paella klaar in een pan van 1,5 meter doormeter. De paella-porties werden achter ‘De feftig’ in de Gelmelstraat klaargemaakt en in een meeneemverpakking verdeeld onder de gasten. (fh)


DEZE MAAND

Zomeren in Recreatiedomein De Mosten

Altijd iets te beleven in eigen streek MEER - Alle horeca-uitbaters en sportverenigingen hadden het in het voorjaar zwaar. Ook in De Mosten viel alles figuurlijk in het water. Het weer was nochtans lang prachtig. Zonder het coronavirus zou het recreatiedomein met al zijn attracties dit jaar ongetwijfeld een vliegende start hebben genomen. Gelukkig kunnen ondertussen alle activiteiten weer en dat is heel wat.

Lang stil

Met de nieuwe speelcombinatie van de firma Sterkens Playgrounds uit Meerle kreeg de speeltuin er wel een mooie attractie bij. De bosbeheerwerken die werden uitgevoerd in de bossen rondom de grote recreatievijver om de inlandse vegetatie meer kansen te geven, moesten onderbroken worden wegens corona. Gelukkig zijn de medewerkers van Natuurwerk intussen weer aan de slag en zijn de wandelpaden en de populaire speurneuzenwandeling helemaal takkenvrij gemaakt. Ook de grasvelden liggen frisgroen te wachten op de badgasten.

Wandelen

Wen, Nathalie en Marijn staan klaar om jullie opnieuw te verwelkomen in Treehouse Bar. De retro avond op vrijdag 6 maart met Desperated Company en de familiebrunch op zondag 8 maart waren de laatste organisaties in de feestzaal van Treehouse aan de Mosten. Vrijdagnacht 13 maart ging iedereen in lockdown. De speeltuin en horecazaak gingen dicht. De verwarmde speeltent met de 3 springkastelen, die een mooie trekpleister waren voor gezinnen met jonge kinderen in de zachte maar donkere winter, werd door Nick Martens en zijn medewerkers voortijdig afgebroken en opgeborgen. De scholen gingen dicht, al snel kreeg Buitenspel afmeldingen van schoolsportdagen. Uiteindelijk werden alle sportdagen van dit schooljaar geannuleerd. De medewerkers van Buitenspel zijn dan maar in hun tuin aan de slag gegaan en hebben dank zij het mooie weer alle mooie fietspaden in de Kempen ontdekt‌

Heidi en Imala uit Rijkevorsel zijn klaar voor de geocache op het wandelpad van de Aschputten

Ook in de paasvakantie bleef het stil aan de Mosten. Nochtans scheen de zon volop en lag de speeltuin klaar om het jonge volkje te verwelkomen.

Wandelaars en natuurliefhebbers komen aan hun trekken rond de vijvers en de bossen. Natuurpunt stippelde een wandeling uit van 4,2 km naar de Aschputten, tussen het bos en de Mark. De gratis wandelkaart van de Aschputten kan je vinden bij de bezoekersingang van het recreatiedomein.

Nieuwe klimcombinatie in de speeltuin

Deze speurneuzen vonden het geweldig DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

53


DEZE MAAND Wil je een langere wandeling maken, ongeveer 9 km, dan kan je bij knooppunt 48 langs de zandweg door het bos verder stappen naar Meersel-Dreef met een mooi uitzicht op de Markvallei. Bij de gerestaureerde oude watermolen ga je rechtdoor naar het centrum van bedevaartsoord met de Lourdesgrot en het Kapucijnenklooster.

Treehouse Bar bij De Mosten. Hier kan je je de dag afsluiten met een hapje en een drankje op één van de gezellige terrassen met zicht op de zwemvijver of het klimpark. Voor de 5 € die je hebt betaald voor je fietskaart krijg je een huisproever of een korting op je rekening.

Voor een hapje en een drankje halverwege je wandeling kun je terecht in één van de vele gezellige horecazaken. Verlaat Meersel-Dreef richting rivier De Mark en wandel zuidwaarts op het fietspad langs de rivier. Via knooppunten 47 en 45 kom bij je eindpunt Treehouse Bar waar een koffie of een tripel Katrien klaar staat. Voor het jonge volk is er de speurneuzenwandeling, een avontuurlijke wandelzoektocht voor ouders en grootouders met jonge kinderen van 3 tot 12 jaar rond de vijvers. De inkom is gratis, start en aankomst aan Treehouse Bar. De route is 2 kilometer, ook berijdbaar met buggy’s en kinderwagens. De folder met knipkaart is te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme en aan de bar van Treehouse. Tijdens de ongeveer twee uur durende tocht ga je op zoek naar eekhoorntjes en knip je met de rode kniptang een code in je knipkaart. Met een volle knipkaart krijgt de speurneus een kleine verrassing in Treehouse Bar. Info: 03 435 76 32.

Klimpark de Mosten De nieuwste attractie van recreatiedomein de Mosten gaat zijn tweede seizoen in. In het voorjaar hebben de instructeurs aanpassingen en nieuwe klimelementen aangebracht om het klimpark nog spannender en attractiever te maken voor jong en oud. Verleg je grenzen op een avontuurlijke maar veilige manier. Met een drankje en/of een lekker hapje kan je vanop het terras de klimmers in actie zien. Meer info op 03 435 76 33.

Goodlife Cablepark Goodlife Cablepark was de eerste attractie aan de Mosten die mocht openen dit voorjaar. Eerst enkel voor clubleden, maar ondertussen voor alle watersporters, mét of zonder eigen materiaal. Iedereen kan dus volop ge-

Nore, Guus, Sander, Jelle, Jorbe, Brent en Quinten zien hoe Mats een hole in one slaat op baan 17.

Minigolf en geocaching Ook de minigolf kreeg in het voorjaar een fikse onderhoudsbeurt, zodat de groene golfbanen er uitnodigend bij liggen. Dit blijft een leuke vrijetijdsbesteding voor jongeren, families en vriendengroepen. Deelnameprijs: kinderen 4 € en volwassenen 5 €. In Treehouse Bar krijg je een golfstick, balletje en plankje met scorekaart. Wist je dat je aan de Mosten ook kan Geocachen? Dit is een wereldwijde schattenzoektocht op basis van GPS coördinaten. Met je GPS (of smartphone) en deze coördinaten ga je aan de slag. Wat je daarbij zoekt, is steeds een raadsel. De geocaches aan de Mosten zijn geïnstalleerd door Tijs, die inventieve schatten verborgen heeft. Meer hierover vind je op Google bij Geocache De Mosten - Aschputten.

Lekkertrappen Lekkertrappen is genieten van de Kempense gastvrijheid en zorgvuldig uitgestippelde fietstochten. Treehouse Bar is een nieuwe startplaats voor een prachtige fietstocht langs de grenszone tussen België en Nederland. Voor 5 € koop je de fietsroute van 44 km met de aangeduide fietsknooppunten. Deze fietsroute loopt langs Meerseldreef naar Rijsbergen, Effen en het Mastbos bij Breda. Langs Galder fiets je terug naar Meerseldreef en afsluitend keer je langs het prachtige fietspad langs de Mark terug naar

54

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND nieten van deze leuke watersport mits alle bezoekers zich houden aan de veiligheidsmaatregelen. Leer wakeboarden of waterskiën onder begeleiding van monitoren die je de nodige tips geven om snel op het water te kunnen staan. Gevorderden kunnen zich uitleven op de obstacles. Kijklustigen kunnen genieten van de tricks op het water bij een drankje aan de strandbar. Meer info op goodlifecablepark.be of bel 03 502 43 44.

Suppen Sup of Stand Up Paddling is de nieuwe rage binnen de watersport. Het is tegelijk sportief en rustgevend. Bij Goodlife Cablepark kan je sups huren en vertrekken voor een paddletocht op de grote vijver. Op de achterste helft van de vijver (3 ha) surf je tussen de watervogels met uitzicht op het waterskipark. Meer info op goodlifecablepark.be of tel. 03 502 43 44. (rob)

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83 Eigen fabricage

Maatwerk VERNIEU WD WEBSIT E E

Productie en plaatsen van houten vloeren - Interieurprojecten op maat www.martensvloeren.be Groot Eyssel 39a - Meerle - T. 03 315 84 32 - GSM 0478 36 74 88

HOGA bvba Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

55


DEZE MAAND

Ferm steunt in coronatijden

Reisbestemming Bib! HOOGSTRATEN - Misschien trok corona een dikke streep door de reisplannen voor deze zomer. Thuis of elders, een boek erbij is altijd boek welgekomen gezelschap. Net zoals een een film of passende muziek, trouwens. En voor dat alles: één reisbestemming die alvast kan helpen om er een geslaagde zomer van te maken: de bib dus.

# Tipvandebib "Ik ben op zoek naar een literaire parel", "Heb jij onlangs nog een goed boek gelezen?", "Ik heb de boeken van “De zeven zussen” gelezen. Is er nog zo iets?". Om in het grote bibaanbod een boek te vinden dat je aanspreekt, bundelt de bib haar kijk-, lees- en luistertips op de Instagrampagina bibhoogstraten, www.instagram.com/bibhoogstraten. Wie zelf een leuke vakantietip heeft, mailt een foto en een korte toelichting naar ibliotheek@hoogstraten.be. Dan wordt jouw tip gedeeld op deze pagina.

Spannende vakantie Vakantie dient vaak om er even tussenuit te zijn en heerlijk te relaxen. Wie houdt van een portie spannende lectuur, vindt zijn gading in boeken van Sam Lloyd, Lousie Jensen, Nicci French, Sebastian Fitzek, Greg Hurwitz, Suzanne Vermeer en vele anderen. De bibcatalogus, http://hoogstraten.bibliotheek.be bevat een spannende leeslijst.

Reispas Wie tussen 3 en 18 jaar is en zin heeft om onbekende oorden te verkennen, kan vanaf 1 juli een reispas in de bib halen. Je leest zes boeken die elk iets te maken met een van de bestemmingen die op je pas staan. Per gelezen boek krijg je in de bib een stempel op je reispas. Als deze volledig vol is, breng je hem in de bib binnen. Zo maak je kans op een mooie prijs van Iedereen Leest.

Zomerfilms Reizen is momenteel wat lastiger of soms zelfs onmogelijk, maar dat betekent niet dat je ook prachtige beelden en boeiende avonturen uit het buitenland moet missen. De wereldfilms van MOOOV nemen je immers mee op een verrijkende trip naar Mexico, Afghanistan of de vroegere DDR.

© Eleni Debo | Iedereen Leest Ook bij de jeugd vind je heel wat topfilms zoals Rosie & Moussa, Cloudboy en A monster calls. In de bibcatalogus vind je nog veel meer.

Regels De uitleentermijn voor alle materialen, behalve sprinters, is tot vier weken verlengd. Per bibpas mag je twaalf materialen lenen, zowel boeken, multimedia, tijdschriften, strips alseen combinatie ervan. Jeugdfilms en -games kunnen ook op een jeugdkaart geleend worden. Tijdens de vakantie kun je van een dubbele uitleentermijn genieten. Meld het aan de balie. Voor sprinters is dit niet mogelijk. As je vooraf geen langere leentermijn gevraagd hebt, kan je nog altijd online je uitleentermijn verlengen. Surf naar http://mijn.bibliotheek.be, meld je aan met je mailadres en paswoord en kies de materialen waarvan je de uitleentermijn wil verlengen.

De hoofdbibliotheek sluit enkel op feestdagen zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus. In juli en augustus kan je evenwel niet in de voormiddag in de BiB terecht, er is geen koffiekrant. In de uitleenposten wordt momenteel nog met een afhaalbib gewerkt. Voor de meest recente stand van zaken neem je een kijkje op de bibcatalogus. Om te vermijden dat je voor een gesloten deur staat, kijk op www.hoogstraten.be/bibliotheek en klik op de bibliotheek om de sluitingsdagen ervan te zien. (fh)

online

• www.demaand.be • twitter.com/de_maand • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/ - JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De bestuursleden staken de handen uit de mouwen en maakten ‘recht van de boer’ smaakvolle aardbeienconfituur. Ieder lid kreeg een pot confituur overhandigd met een tekstje er bij om hen te laten weten dat we hen steunen en veel respect en bewondering hebben voor hun dagelijkse inzet. Zorgen voor elkaar is van onschatbare waarde… (fh)

En de winnaar is...

Bib toe

Volg

56

HOOGSTRATEN - Nogal wat leden van Ferm zijn actief in de land en tuinbouw. Omdat deze agravrouwen ook in deze coronatijden dagelijks paraat zijn om voor hun gezin en hun bedrijf te zorgen, wilde het bestuur hen een hart onder de riem steken. Ook zij zijn helden en verdienen een solidair steuntje in de rug. Zij zorgen immers dagelijks samen met hun partners voor verse producten op ons bord.

We ontvingen een groot aantal inzendingen vanuit uw kot. De eigenaar van een onschuldige hand laat ons weten dat Annie Fransen uit de Planetariumlaan 221 in 2610 Wilrijk de winnaar is van ons ‘Tijdverdrijvend kruiswoordraadsel’. Zij ontvangt een waardebon van 25 euro. S A L V A T O R K O O R

Oplossing: G A A R S H O F + A C H T E R A A R D

E L S + E E N O O G + I S L A M + E R

L A T + O I L + E A N D I S + I E N E

M A + R E L I E F + U E + T E + P T E

E F T E L I N G + + + + V E N H O E F

L + R E + G E E P + V O O R T + + + W

+ N I K S + + L I D O + L D + A K T E

B E E S T I G + N + R A + IJ Z E L I G

R E S + R E + A N N E + A K O + O P +

O R T H O P E D I E + A S + O A S I S

E V I A N + D E G O + A B D I S + + E

D E G A T + A + + + S L E E + L A S T

+ N + N + A M B A C H T S T R A A T +

W + H + J + + IJ S + A + T R A + R O B

I P A + O P S L A G + T + A + K + P R

S A L M S A L M + R O O I M A N S + O

S M + A + T O E L O P E N + R A T I O

E P E L T E E R + T E + Z E E L A N D

L A G E W E G + B E L M A N S + D E +


DEZE MAAND

Horeca terug geopend HOOGSTRATEN - Sinds maandag 8 juni mogen de horecazaken, zowel restaurants als cafés hun deuren terug openen. Omdat er voldoende plaats moet zijn tussen de tafels blijft het aantal personen dat men binnen mag bedienen nog beperkt. Tooghangen is er voorlopig nog niet bij.

Vrijheid Om die reden en omdat het buiten nu eenmaal veiliger is dan in het café zelf, mogen de horecazaken op de Vrijheid tot 30 september hun terras uitbreiden tot voorbij het fietspad, op de plaats waar normaal auto’s geparkeerd staan. De belasting die de stad normaal aanrekent voor de inname van openbaar domein, wordt niet aangerekend. Het fietspad moet wel volledig vrij blijven en de stoelen mogen niet dichter dan één meter van het fietspad geplaatst worden. Een regeling waar beslist veel begrip voor is, maar die het voor de fietsers niet bepaald veiliger maakt. Opletten is nog meer dan anders de boodschap.

Deeldorpen Horecazaken in de deeldorpen kunnen een voorstel tot uitbreiding van hun terras indienen. Het stadsbestuur oordeelt dan of men al of niet op die vraag kan ingaan. Omdat de steunmaatregelen van de overheid wegvallen, blijft de vraag of het uitbaten van een horecazaak in de gegeven omstandigheden rendabel is of kan blijven. (fh)

Huur een fiets op maat in de Fietsbib HOOGSTRATEN - Kinderen groeien snel en dan wordt hun fiets al vlug te klein. Op 12 juni stelde het stadsbestuur de Fietsbib voor. Dat initiatief kan hiervoor een oplossing bieden. “Mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en niet graag telkens een nieuwe fiets kopen, mensen met een beperkt budget, grootouders of koppels die na een scheiding een tweede fiets voor hun kind wensen, kunnen nu voor 20 euro per jaar een voor hun kind gepaste fiets huren”, legt schepen Faye Van Impe uit.

20 euro Hoogstraten is daarmee de 55ste gemeente in België en de 11de in de provincie Antwerpen,

die deze service aanbiedt. Het stadsbestuur stelt een lokaal in de voormalige gemeenteschool, Karel Boomstraat 44, ter beschikking, maar verder draait het initiatief op de inzet van vrijwilligers. Jos Willekens van Minderhout, May Bolckmans, Paul De Kort en Karel De Swart van Hoogstraten komen tweemaal per maand naar de Fietsbib om belangstellenden één of enkele, van de voorlopig 35 beschikbare fietsjes ter beschikking te stellen. U wordt als het ware lid voor 20 euro per jaar en krijgt een jaar lang een kinderfiets ter beschikking. Verwisselen gedurende het jaar is geen enkel probleem.

De Fietsbib is een initiatief van Beweging.net en de vzw Stroming. (fh)

LDC Stede Akkers heropent geleidelijk HOOGSTRATEN - De lokale dienstencentra heropenen geleidelijk. Per locatie zijn de mogelijkheden bekeken om elkaar terug te ontmoeten in een veilige omgeving. De nodige afstandsregels en hygiënemaatregelen zijn genomen. Zo hoopt men de gasten stap voor stap terug te verwelkomen in de anders zo bruisende dienstencentra.

Hoogstraten Vanaf maandag 29 juni serveert men maaltijden voor de vaste eters van het middagrestaurant. Nog niet in de cafetaria, maar tijdelijk in de leslokalen van het dienstencentrum. De kapster en schoonheidsspecialiste zijn terug actief op Campus Stede Akkers. Vanaf 6 juli kan je als bezoeker buiten de campus een afspraak boeken. Activiteiten die in openlucht kunnen plaatsvinden, zijn eerst opgestart. Na verloop van tijd zal dit aanbod uitgebreid worden.

Afhankelijk van de versoepeling van de bezoekregeling in het woonzorgcentrum zullen activiteiten in het dienstencentrum terug georganiseerd kunnen worden.

Meerle Vanaf dinsdag 7 juli is het lokaal dienstencentrum terug aanwezig met zijn werking in de refter van Vrije Basisschool De Klimtoren. De koffiekrant zal voorlopig doorgaan zonder kranten. Dit is een voorzorgsmaatregel om besmetting te vermijden. Daarom dopen we de koffiekrant tijdelijk om tot ‘buurtbabbel’. Je kan ook terug komen eten tijdens het dorpsrestaurant of deelnemen aan activiteiten zoals een quiz of bloemschikken. Inschrijven voor het dorpsrestaurant en activiteiten is mogelijk tot een week vooraf. Het aantal plaatsen is evenwel beperkt.

Meersel-Dreef De wekelijkse koffiekrant op vrijdag in het zaaltje bij taverne De Zevenster start na de zomermaanden, mits versoepelingsmaatregelen vanaf september. De vrijwilligers, tevens Goei Geburen, blijven wel actief bereikbaar voor hun buurtbewoners. Wil je graag meer info? Raadpleeg de maandelijkse Centrumkrant, de website of de Facebookpagina van LDC Stede Akkers. Of neem vrijblijvend contact op met de centrumleiding via 03 340 16 30 of dienstencentrum@hoogstraten.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

57


BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

58

SANITAIR

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

: ADRES NIEUW

83 1 g e w e ten Meers a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

Staat opgeruimd netjes? HOOGSTRATEN - Het stond in de sterren geschreven. Het oude rusthuis moest en zou plaats maken voor een nieuwbouw. Het stadsbestuur en (wellicht) een meerderheid van de Hoogstraatse burgers vindt dat best zo, ook al verdwijnt er met het H-gebouw een brok geschiedenis en een gebouw waarmee Hoogstraten het verschil maakte met andere vergelijkbare steden en gemeenten. De afbraak is al enkele weken volop bezig.

Een terugblik Midden jaren 90 van vorige eeuw gingen er stemmen op om het rusthuis te renoveren, toen al waren er voorstanders van afbraak. In 2000 besliste het toenmalige OCMW-bestuur om een nieuw Woonzorgcentrum te bouwen. Drie jaar later werd een eerste bouwaanvraag ingediend waarbij zowel het oud ‘gasthuis’ als het moederhuis plaats moesten maken voor een nieuwbouw. Deze bouwaanvraag werd geweigerd door Stedenbouw omdat het oude rusthuis niet mocht verdwijnen, het moederhuis wel. Er kwam een nieuw plan op tafel met een nieuwbouw en de renovatie van één vleugel van het oude rusthuis. In dit ontwerp kwam er nieuwbouw op dezelfde bouwlijn als het oude rusthuis, dus dicht bij de Vrijheid. Het was wachten op toezegging van subsidies. Toen die er in 2007 kwam, weigerde Stedenbouw ook deze aanvraag omwille van architectonische redenen.

In overleg met Stedenbouw besloot men dat er een volledig nieuwe woonzorgcentrum zou komen, de nu vertrouwde vier torens.

Drie kandidaten Hoewel de stemmen voor afbraak van het H-gebouw steeds luider klonken, liet het OCMW de mogelijkheid van renovatie of een combinatie van nieuwbouw met renovatie nog open en schreef een wedstrijd uit. In het najaar 2016 werden drie kandidaten geselecteerd: de firma Vanhout, bouwbedrijf Willemen en Van Roey. In februari 2017 koos de jury voor de firma Van Roey, die uitging van volledige nieuwbouw. Het ontwerp van Willemen was een combinatie van het behoud van de twee vleugels met centraal een nieuwbouw. Dit voorstel heeft nooit het daglicht gezien.

Twee bouwaanvragen Een eerste bouwaanvraag wordt door het stadbestuur ingediend in september 2017 maar in mei 2018 wordt de bouwvergunning, na een bezwaar van Erfgoed Hoogstraten, geweigerd. Begin 2019 wordt hetzelfde plan opnieuw ingediend, nu door bouwbedrijf Van Roey zelf. Wanneer de bevoegde minister nu wel een goedkeuring geeft, overweegt Erfgoed Hoogstraten om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen. Na een overleg met het college ziet de vereniging daarvan af. Niets staat het slopen en bouwen nog in de weg. (fh)

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

59


HOOGSTRATEN

Afstandsregels maken een massa-evenement in de Vrijheid niet haalbaar

Een corona editie van Groenten & Bloemen HOOGSTRATEN - Hoogstraten in Groenten & Bloemen 2020 krijgt in deze coronatijden een speciale editie. Zie het dus als een overgangsjaar naar de editie 2021 met een vernieuwd organisatieteam en met Tom De Houwer als hoofdontwerper.

Coördinator De organisatoren kwamen met Tom De Houwer overeen dat hij de rol van hoofdontwerper verder op zich zou nemen, bijgestaan door en aangevuld met ontwerpen van zijn studenten. “Om deze vernieuwingen door te voeren hebben we ook aan de structuur van de organisatie een en ander gewijzigd”, zegt schepen Arnold Wittenberg. “We trokken Ann Leemans, bekend als van vzw LA:CH (Gelmel, 1814, Blauw, Nieuwjaarsconcerten) aan als projectcoördinator. Zij wordt in opdracht van het stadsbestuur de spil in een nauwe samenwerking tussen de VVV, het stadsbestuur en de diensten. Ann kreeg het vertrouwen en zal vanuit haar functie de werkgroepen aansturen en de overkoepelende stuurgroep voorzitten en modereren.” Tom De Houwer kan als hoofdontwerper rekenen op zijn studenten. Vol energie stonden VVV Hoogstraten en het Stadsbestuur klaar voor de aftrap van Hoogstraten in Groenten & Bloemen editie 2020. Met enkele nieuwigheden voor het prachtige jaarlijks terugkerende evenement zou men een doorstart nemen voor de komende jaren. Na enkele verdienstelijke jaren moest men afscheid nemen van Jan De Ridder en Tania Huyghe als ontwerpers.

Er was intussen al een hoop werk verzet door Tom zelf, door zijn cursisten, door de mensen van de VVV en ook door de stadsdiensten om alles in gereedheid te brengen voor de opstart van editie 2020.

Uitdaging “Maar meteen stond deze vernieuwde ploeg voor een uitdaging”, gaat burgemeester Marc Van Aperen verder. “Covid-19 sloeg toe en alle grote evenementen werden in vraag gesteld. We

Ann Leemans wordt projectcoördinator van Groeten & Bloemen.

wachtten nog even af en gingen in eerste instantie wel verder met de organisatie, maar na veel overleg intern en samen met de VVV, hebben we midden mei de beslissing moeten nemen om het evenement niet in de gekende vorm te laten doorgaan.” Veiligheid en gezondheid primeren. Alle betrokkenen kwamen dan ook overeen dat men geen risico's wilde nemen. Ook in Zundert besliste men in maart om de Corso niet te laten doorgaan, in Loenhout wordt de Corso 2020 veel kleinschaliger aangepakt. De vrijwilligers die meewerken aan Groenten & Bloemen, hebben gemiddeld gezien een iets hogere leeftijd. Men kan hen de vereiste social distancing en hygiënische voorzieningen in deze coronatijden niet aanbieden tijdens het uitwerken van de creaties. “We vinden het dan ook niet verantwoord om hen voor langere tijd samen te brengen.” zegt verantwoordelijke Jacqueline Van den Heuvel.

Verbondenheid

Bij het maken van de florale creaties kan men onmogelijk de afstandregels en de hygiënische voorzieningen die in deze coronatijden vereist zijn aanbieden.

60

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“We zijn samen op zoek gegaan naar een waardig vervangprogramma. Onze ontwerper Tom De Houwer kwam met een idee dat de hele ploeg meteen charmeerde”, vertelt VVV-voorzitter Guy Rigouts. “Het wordt geen Hoogstraten in Groenten & Bloemen zoals we het kennen. De apotheose wordt dan ook geen tentoonstelling op de Vrijheid, maar toch staat er heel wat te gebeuren!”


HOOGSTRATEN Projectcoördinator Ann Leemans verduidelijkt een en ander: “De editie 2020 wordt opgevat als een eenmalig project rond het thema Verbondenheid en het wordt voor één keer dus over een totaal andere boeg gegooid. Er komt wel een apotheose tijdens het derde weekend van september, misschien kan je zelfs al iets vroeger een glimp opvangen…” “Het fijne aan dit project is dat ook de vrijwilligers een plaats zullen krijgen en samen met Tom De Houwer en de organisatoren het resultaat zullen kunnen tonen aan iedereen die het wil

zien”, besluit Louis Geerts, vrijwilliger in de technische ondersteuning van het evenement.

Brug Wat het precies wordt en hoe en waar je dit te zien zal krijgen, wordt later nog duidelijk. De organisatoren hopen met deze speciale editie een brug te slaan naar een volgende 'normale editie' hopelijk in 2021. De coöperatie Hoogstraten heeft alvast haar steun toegezegd om dit moeilijke jaar te overbruggen en om zo de toekomst van Hoogstraten in Groenten & Bloemen maxi-

male kansen te geven. Met de andere sponsors en partners is er in de komende weken nog overleg. Tom De Houwer licht alvast een tipje van de sluier. “De pandemie geeft ons minder bewegingsvrijheid en houdt ons fysiek op afstand. De florale installatie waaraan we denken, zal dit letterlijk compenseren. Een design dat beweegt en ons verbindt door de ziel van het event: samen schoonheid creëren met bloemen en groenten.” (fh)

Opgeluchte KSA, KLJ en Plussers trekken er op uit

Oef, dit jaar toch op kamp! Hoogstraten - Einde mei kwam het heuglijk nieuws dat de jeugdverenigingen in de zomer op kamp mogen gaan. Benieuwd als we waren hoe dit in de Hoogstraatse jeugdbewegingen aan is gekomen, zochten we hen op. Wij vroegen aan groepsleider Wannes Lambregts van KSA Hoogstraten, aan hoofdleider KLJ Remy Fockaert en aan Ariane Snels van de Plussers hoe dit nieuws bij hen en hun groep is aangekomen. Voor KSA Hoogstraten is Wannes Lambregts onze gesprekspartner. Hij staat aan de leiding van een enthousiaste ploeg van 32 leiders/leidsters voor een groep van 283 ingeschreven leden. Deze groep wordt ondersteund door een volwassenbegeleider (Flor) die tot de oud-leiding behoort die ook o.a. voor de koks zorgt die mee op kamp gaan. Verder ondersteunt een ouderraad de werking van de vereniging. Ariane Snels is woordvoerder voor de Plussers, die 43 leden van 12 tot 18 jaar telt en 18 in de leiding. Leider kan je worden vanaf je 18de jaar, waarbij je start bij de jongste groep en telkens mee doorschuift: een beetje een uniek systeem want zo blijf je altijd leider van dezelfde groep.

nog een normaal kamp voorzien zoals elk jaar. En dat is naar de Limburg met zo’n 150 tot 200 man. De kampplaats in Oudsbergen is bekend gebied voor ons en ideaal voor het uitstippelen van een tweedaagse voor de oudste groep deelnemers en een dagtocht voor de jongsten. Een zwembad in de buurt maakt het dan ook helemaal af. Ariane: Wij starten de plannen voor ons kamp al in september het jaar voordien. De voorbereiding van activiteiten wordt dan al verdeeld onder de leiding en voor de praktische voorbereiding van ons kamp wordt een team samengesteld. Die kampgroep regelt het kamp tot in detail (tenten

huren, een koksteam samenstellen). Deze groep start meestal op in maart/april. Een kampplaats vastleggen, gebeurt echter al twee jaar vooraf. Dit jaar gaan wij naar Gooik. We plannen ons kamp elk jaar volgens hetzelfde stramien. De activiteiten en opdeling liggen dus vaak op voorhand vast, maar wat we concreet doen verschilt jaar per jaar. Activiteiten die we nu sterk moeten aanpassen zijn ons dagspel, waarbij we de omgeving samen met de leden verkennen en de eerste activiteit op de kampplaats, waarbij de ouders een rondleiding krijgen.

Remy Fockaert heeft zo’n 28 leden en 7 leiders onder zich in de KLJ. Tel daar 2 kookouders, 2 volwassen begeleiders bij en de groep is compleet. Hij drukt ons op het hart dat de KLJ er voor iedereen is en dat ze naarstig op zoek zijn naar leden, vooral om de 16+ werking terug op poten te zetten.

Voorbereiding DHM: Hoever stonden jullie met de voorbereiding van een zomerkamp? Wannes: In januari is het nog tamelijk stil rond de kampvoorbereidingen. Meestal begint dan het team kamplogistiek al met de eerste voorbereidingen zoals het regelen van een oplegger om al ons materiaal op kamp te krijgen, zoeken naar een geschikte koelwagen voor het eten, enzovoort. Ook het groepje kampthema begint dan stilletjes aan uit te dokteren wat het thema wordt en hoe de dagelijkse toneeltjes daarrond zullen verlopen. Bij die voorbereidingen hadden we uiteraard

De leidersploeg van de KSA doet er alles aan om er een geweldig kamp van te maken. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

61


HOOGSTRATEN

KLJ op kamp in De Pinte vorig jaar. Van links naar rechts: Liam V. , Joachim, Brent, Stef S. , Lars, Jonas, Anna, Stef P. , Zytka, Ruben, Julie, Joesja, Fender, Dries, Jan, Robrecht, Remy, Gerlinde, Liam F. , Michelle, Lynn, Marjolein, Jente. Remy: In januari lag enkel onze kampplaats vast, iets wat we een dik jaar vooraf doen. En die hebben we altijd gereserveerd gehouden. We zouden van 1 juli tot en met 5 juli (voor -9 en 12) en tot 8 juli (voor -16) met een 25-tal leden naar de lokalen van scouts Tereken (nabij SintNiklaas) trekken. Onze voorbereidingen zijn geen titanenwerk, dat gebeurt dus vooral in de laatste 3 tot 6 maanden voor het kamp. Toen het duidelijk werd dat de situatie serieuzer bleek dan eerst gedacht, was het moeilijk om de motivatie er in te houden om de voorbereidingen verder te zetten. Uiteindelijk zijn de meeste voorbereidingen de laatste maand nog gebeurd.

Kleine lettertjes DHM: Hoe was de reactie half maart toen het leek alsof de kampen zouden verboden worden? Wat deden jullie toen met de wekelijkse activiteiten? Wannes: Uiteindelijk zijn wij er altijd van blijven uitgaan dat de kampen zouden kunnen plaatsvinden. Maar onze wekelijkse werking moesten we wel stopzetten. We zijn het kamp dus altijd verder blijven voorbereiden. We waren natuurlijk wel voorzichtig met wat we vastlegden en keken ook iets beter naar de kleine lettertjes rond annuleringen in de contracten. Maar het geloof in ons zomerkamp is nooit verdwenen. Ariane: Half maart was onze grootste zorg eerst onze fuif. Die gaat jaarlijks door in Cahier de Brouillon en nu dus niet. Eerst zochten we nog naar nieuwe data in mei, maar al snel bleek dat evenmin een oplossing. Daarna kwam inderdaad

62

de vraag wat met de kampen zou gebeuren. Er is heel lang onzekerheid over gebleven, maar de kampgroep heeft bij ons beslist om de voorbereiding verder te zetten, maar bij alles de annulatieverzekering na te kijken en dus enkel te boeken indien er mogelijkheden waren om te annuleren.

radioshow (Radio paté) waarin opdrachtjes verwerkt werden zodat de kinderen de moed erin konden houden. Daar kwam veel bij kijken, het legde een enorme druk op ons. Dat begon wat zwaar te wegen op mijn gemoedstoestand, zodat we de show afgerond hebben met een kampvuureditie (zie Youtube KLJ Hoogstraten).

Een aantal zaken werden wel uitgesteld, zoals bijvoorbeeld de zoektocht naar keukenmateriaal, aangezien onze koks ook niet meteen konden samenzitten. De activiteiten werden ondanks alles verder voorbereid. We kregen wel vanuit alle kanalen de indruk dat er alles aan gedaan werd opdat kampen toch konden doorgaan, maar we wisten natuurlijk niet zeker hoe alles zou evolueren.

Groen licht, witte rook

Onze activiteiten doorheen het jaar werden al snel afgelast. Wel jammer voor onze oudste groep die volgend jaar stopt en dus maar een half jaar activiteiten heeft gehad. We besloten ongeveer een maand na de maatregelen om toch online terug ‘activiteiten’ te doen. Zo konden we de leden terug zien en we merkten ook wel dat zij hier behoefte aan hadden. Remy: Rond maart/april stond de planning gewoon een tijdje on hold terwijl de werktrein rond deze periode normaal echt op snelheid komt. We hebben dan beslist om zoveel mogelijk uit te werken, er van uitgaand dat het kamp door ging. Zo niet, dan hadden we toch een volledig uitgewerkt kamp voor later. Voor onze tweewekelijkse activiteiten was het eerst wat zoeken. Dan zijn we begonnen met een

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Hoe groot was de opluchting einde mei toen men zei dat er kampen zouden mogen? Hoe pakken jullie die bubbels van 50 aan? Wannes: De opluchting was heel groot toen we groen licht kregen. Al beseften we ook wel dat er een oranje tintje aan zat. We beseften dat het wel moeilijk ging worden en vooral anders dan we gewoon zijn. Maar we zijn meteen gestart met constructief te denken en alles tot in de puntjes voor te bereiden, wat erg veel tijd en moeite heeft gekost. Het zorgde er wel voor dat ons plan duidelijker dan ooit te voren was, we stonden met z’n allen achter één doel en dat was dit kamp zo leuk mogelijk maken onder deze maatregelen. We waren er al snel uit dat we onze bubbels op 1 terrein wilden, wat dus wil zeggen dat we nog steeds naar Limburg trekken. Onze leden zullen samen met hun leiding opgedeeld worden in 3 bubbels en compleet gescheiden worden. Logistiek gezien was dit wel een hele opdracht: aparte toiletten, wasbakken, eetplek en ga zo maar door. Na een week vol vergaderingen waren we er helemaal uit en kon iedereen in kennis gesteld worden. Nu zitten we in de laatste rechte lijn naar ons kamp!


HOOGSTRATEN Ariane: Ook bij ons was de opluchting enorm. Maar er waren wel gemengde gevoelens. Samen met de aankondiging dat kampen terug kunnen doorgaan, kwamen immers de voorwaarden. En daarmee dus ook de stress van hoe we dit moeten organiseren. Maar nu we dit alles hebben kunnen doorspreken op een gestructureerde manier, is er wel opnieuw het gevoel van oef! Dit jaar toch op kamp. Al zal de organisatie niet makkelijk zijn. Aangezien we dus juist over de 50 zitten, gaan ook wij moeten ‘bubbelen’. Wie in welke bubbel en hoe we dat juist gaan doen, is nog niet helemaal duidelijk. De koks zullen wel al zeker in een aparte bubbel zitten. Voor deze personen zullen aparte slaapzalen voorzien worden en aparte tafels om te eten. Op dit moment zijn we geneigd om een deel van de leiding in een andere bubbel te zetten zodat onze leden nog altijd alles samen kunnen doen en onze activiteiten niet 100% moeten worden omgegooid. De keuken is op kamp enkel toegankelijk voor de koks (en bevoegde leiding). We kunnen maar 1 keuken inrichten, maar zullen extra aandachtig zijn. Mogelijk vragen we om handschoenen te dragen bij het aanraken van eten. Sowieso is ons keukenteam erg bekwaam en hebben ze al ervaring met de bereiding van voedsel in een professionele sfeer of op vorige kampen. Remy: Toen er witte rook uit de schoorsteen kwam, waren we vol enthousiasme en goede moed om er een geweldig kamp van te maken.

Het is er nu al één om nooit te vergeten - en we zijn nog niet eens weg! De bubbel van 50 was geen enkel probleem. Onze kampplaats is verzekerd tot 45 man en we zouden eerlijk gezegd al dolgelukkig zijn als we daar ooit terug aan zouden komen. Voor ons dus geen verschillende bubbels maar één super gezellige bubbel! Qua ruimte indeling moeten we wel een kamer vrijhouden als kindvriendelijke quarantaineruimte, voor als er een lid ziek zou worden op kamp. Hiervoor hebben we een volledig stappenplan zodat iedereen weet wat er dan gebeurt.

Ingeschreven DHM: Hoe verlopen de inschrijvingen? Zijn de ouders overigens betrokken in de voorbereiding? Of misschien kwam er wel protest tegen een kamp? Wannes: Nog voor we toestemming hadden gekregen, waren we al enthousiast begonnen met onze inschrijvingen onder het motto: beter te vroeg beginnen dan te laat! De inschrijvingen lopen daarom ook al vlot. Qua ledenaantal op kamp hopen we niet echt te moeten onderdoen voor de andere jaren. De reacties van de ouders zijn heel positief, wij hoorden vaak dat zij met ons mee duimden voor een goede afloop rond de zomerkampen. Om alles nog extra duidelijk te maken, zijn er voor de ouders online infomomenten per bubbel.

gaan. Nog zonder betalingen. Zo wisten we van zodra de maatregelen werden afgekondigd wat dit zou betekenen voor ons. We hebben de ouders op dit moment nog niet betrokken in de voorbereiding. Wel zijn ze op de hoogte gesteld hoe we met alle maatregelen zullen omgaan. We proberen aan de ouders het signaal te geven dat er bij twijfel altijd een contactpersoon is die ze gerust mogen contacteren. Ze zullen ook nog een infobrochure krijgen over hoe we het kamp aanpakken, zodat zij weten waar we mee bezig zijn. We merken wel dat bijna alle ouders een groot hart uitdragen naar de Plussers en dat zij vaak net zo hard als wij hoopten dat het kamp kon doorgaan. Ik heb nog nergens protest gehoord. Remy: We hebben de inschrijvingstijd zo lang mogelijk gemaakt omdat we de ouders tijd willen geven om dit met elkaar en de kinderen te overleggen. Dat zien we ook wel aan het aantal inschrijvingen, we zitten nog bijlange niet aan onze bubbellimieten. Of nog maar aan de helft momenteel. Op de valreep, bij het afsluiten van deze kopij vernemen we nog het noodscenario voor de jeugdkampen. Wie ziek wordt op kamp, moet onverbiddelijk naar huis, en indien positief getest op de Covid-19-symptomen dient het ganse kamp opgebroken te worden. We wensen het de Hoogstraatse jeugd niet toe. Integendeel! (ep)

Ariane: De inschrijvingen waren al online gestart voor het bekend was of het kamp kon door-

Plussers 16/17+ op kamp in 2019 met v.l.n.r. boven: Floortje Sysmans, Sven Adriaensen, Toon Accou, Dries van Dyck, Elise Leyten, Tuur Muësen, Julie van Dyck, Nathan Casteleyn, Siert Vermeeren, Vincent Nuyttens; onder: Tijl Hendrickx, Kato Lauryssen, Willem Zelck, Mies De Beck, Linde Hermans, Lise van Dalfsen, Ariane Snels. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

63


HOOGSTRATEN

Fietsstraat Katelijnestraat terug naar af

HOOGSTRATEN - In ons nummer van april schreven we dat de Katelijnestraat werd ingericht als fietsstraat na een burgemeestersbesluit van 14 februari. Daarbij kaartten we vooral aan dat de motivering van deze beslissing ontbrak en dat de communicatie hierover nihil was. Geen drie maanden hebben de borden er gehangen, begin juni bleek dat in de straat enkel de snelheid wordt teruggebracht tot 30 km per uur.

Ergens iets over gelezen? Niemand, zeker. We hebben het even voor u opgezocht.

Krakkemikkig Het college van burgemeester en schepenen diende op 23 april het besluit van de burgemeester te bevestigen, en wat lezen we dan: "In de Katelijnestraat wordt de snelheid ingesteld op

Een nieuw verhaal, drie jaar na de brand HOOGSTRATEN - Drie jaar geleden verwoestte een brand het Torenijzer, waar café Kokomo City toen was, op de hoek van Vrijheid en Karel Boomstraat. Nu begint een projectontwikkelaar aan wat hij op een spandoek ‘een nieuw verhaal’ noemt. Het hoekhuis, de daarnaast gelegen woning de Griffioen en de meer dan 70 meter brede lokalen van de vakschool in de Karel Boomstraat zullen nauwelijks van uitzicht veranderen. In de zijgevel van ‘het huis van De Vos’, de voormalige directeur van de technische school, worden twee bijkomende ramen geplaatst en in de gevel van de vakschool komen twee ingangen. In de gebouwen langs de Vrijheid komen in totaal vijf appartementen; in de lokalen van de vakschool zes kantoorruimtes. Die kunnen samen of afzonderlijk verhuurd worden. Omdat er in totaal maar 12 parkeerplaatsen voorzien zijn, vrezen buren mogelijke verkeersoverlast. Er loopt een openbaar onderzoek tot 7 juli. (fh)

64

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

30 km/u. ... In de Katelijnestraat wordt de vorige bepaling inzake 'fietsstraat' opgeheven." Een uittreksel van deze collegebeslissing gedateerd op 15 mei staat op de website van de stad. Geen woord uitleg of motivering. Wie het besluit naleest, vindt nog meer anomalie. Wie kan nog volgen? Niets nieuws onder de zon, de krakkemikkigheid van wetgevend werk op gemeentelijk vlak druipt er toch wel van af… (ep)


HOOGSTRATEN

Als de nood hoog is, is ontsmetting nabij… zich gaan toeleggen op de productie van deze pure en gedenatureerde alcohol. Sterkstokers is als kleine stokerij gespecialiseerd in gins, vermout, jenevers, wodka, rum, likeuren en whisky, die ze meestal stoken op vraag van horeca-uitbaters, bedrijven en verenigingen. Omdat er een tekort was aan ontsmettingsalcohol, kreeg men in eerste instantie van apothekers de vraag of hun bedrijf die alcohol kon leveren.

Studeren in stilte HOOGSTRATEN - Tijdens de gemeenteraad van mei vroeg de CD&V-fractie om stilteplaatsen aan te bieden voor de studenten. Inspirelli, de jongerenwerking van de pastorale eenheid Sint-Franciscus, ging daar op in, zoals ze dat ook vroeger al deed. De begijnhofkerk werd ter beschikking gesteld. Van 1 tot 26 juni was de kerk elke weekdag geopend van 9 tot 18 uur. Er maakte telkens een tiental studenten gebruik van. (fh)

En in nood is er blijkbaar veel mogelijk. Daar waar je op pure alcohol 30 euro per liter accijnzen moet aanrekenen, is dit voor ontsmettingsalcohol niet nodig. Daar moet je dan wel een vergunning voor hebben, normaal een procedure die maanden duurt, nu was dat in twee dagen geregeld. Thomas Cuyvers

HOOGSTRATEN - Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar ontsmettingsalcohol is Sterkstokers, het bedrijf van Thomas Cuyvers,

Op die manier kon het bedrijf meewerken om het tekort aan ontsmettingsalcohol op te lossen. Dat Sterkstokers hierdoor een relatief kalm seizoen goed maakte en bovendien naamsbekendheid verwierf, is mooi meegenomen. (fh)

Brit Van Dijck uit Hoogstraten studeert verpleegkunde in Leuven, Janne Stoffels doet dezelfde studies in Turnhout.

Vannieuwkerke met ‘Vive la vie’ in het begijnhof HOOGSTRATEN - Koersliefhebbers moeten het deze zomer zonder ‘Vive le vélo’ doen. Maar toch schuift Karl Vannieuwkerke (49) aan zijn tafel. Die staat op donderdag 9 juli op de bleekweide van het begijnhof van Hoogstraten, nu met het programma ‘Vive la vie’. Omdat de Ronde van Frankrijk is uitgesteld tot september, heeft hij het voor een keer niet over de Tour, wel over het leven na corona. “Eens niet over sport praten, dat bevalt me.” In dit praatprogramma ontvangt hij iedere avond twee bekende gasten op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vannieuwkerke voelt hen aan de tand over het dagelijkse leven dat zich weer op gang

trekt en probeert zo wat gezelligheid binnen te brengen in de huiskamers. “Opdrachten buiten de sport zijn me voorbije jaren uitstekend bevallen”, zegt Vannieuwkerke. “Maar ook de goesting om rond te trekken in Vlaanderen was groot. Dus proberen we met Vive la vie de mensen mee te nemen op een positieve golf, en ondertussen hen te laten genieten van de schoonheid van ons land.” Het programma komt rechtstreeks op de buis. Omwille van de corona-maatregelen én omdat het concept het niet toelaat, helaas zonder publiek. (fh)

(foto Photonews)

Wandelen langs speelpleintjes lange tocht vertrekt op de parking van de Pax, gaat langs het Begijnhof, Den Dijk en 4 andere speelpleintjes. Het traject is geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HOOGSTRATEN - Het jonge volk was er het hart van in dat de speelpleintjes verboden terrein waren tijdens de lockdownperiode. Toen kind of kleinkind weer de koning te rijk was toen de speeltuintjes terug open mochten, stippelde de Gezinsbond een Speelpleintjeswandeling uit. Tussen 1 juli en 31 augustus kan iedereen wandelen op eigen tempo wanneer hij/zij dat wil. De beschrijving van de route met plan vind je op de site www.gezinsbondhoogstraten.be. De 5 km

Je wandelt langs vele mooie, smalle paadjes maar ook met enkele oversteken aan drukke wegen. Vandaar dat de wandeling voor kinderen onder 12 jaar onder begeleiding van een volwassene dient te gebeuren. Wie deelneemt, kan een mooie prijs winnen. Maak een grappige, toffe foto en zet die op jouw facebook met #gezinsbondhoogstraten. Misschien win jij wel een cadeaubon van onze Hoogstraatse handelaars: Hoela Hoep; Brasserie Manifest of Standaard Boekhandel. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

65


HOOGSTRATEN

Signeersessie boek over Aster Berkhof Hoogstraten - Op zaterdag 30 mei werd het boek “Aster Berkhof - 100 jaar nieuwsgierigheid” met een signeersessie door Karel Michielsen voorgesteld aan het publiek (zie ook ons vorig nummer). Die deed dat in de inkomhal van het Klein Seminarie. Er was doelbewust gekozen voor deze locatie omdat Berkhof zeven jaar intern was in Hoogstraten - en de schrijver van het biografische fotoboek zelfs acht jaar. Dankzij de ervaring van het Klein Seminarie met de coronamaatregelen, kon alles veilig plaats vinden, inclusief de 1,5 meter afstandspijlen, een duidelijke eenrichtingsroute en de nodige ontsmettingsmiddelen.

Wachtrij Dat bleek geen overbodige luxe, want gedurende de drie uur durende signeersessie was er vrijwel constant een wachtrij op de stoep in de Vrijheid, gelukkig onder een stralende zon wat het wachten aangenamer maakte. De auteur mocht op drie uur tijd 68 boeken signeren. Het was misschien van zijn seminarietijd geleden dat hij nog eens zo lang met een balpen geschreven had… Het fotoboek “100 jaar nieuwgierigheid” over (en niet van) Aster Berkhof is uitgegeven bij Houtekiet en te koop in Standaard boekhandel. (pm/fh)

Ook RTV had aandacht voor de signeersessie van Karel Michielsen.

Begijntjes besluiten niet HOOGSTRATEN - Ook Begijntjes Laat Besluit gaat dit jaar omwille van de gekende redenen niet door. Het is de eerste keer, sinds het eeuwenoud kinderfeest in 1967 vaste vorm kreeg, dat de organisatoren vooraf moeten aankondigen dat het feest, waar de kinderen van de verschillende gebuurten zo naar uitkijken, niet doorgaat. “Buurtwerking is de essentie van het feest”, zegt Johan Vermeeren, voorzitter van de organiserende vereniging. "De voorbereiding van Begijntje, het samenbrengen van de kinderen, jongeren en ouders is het belangrijkste en dat kan dit jaar niet in veilige omstandigheden". De organisatoren roepen de gebuurten op om te zoeken naar veilige alternatieven. Men denkt daarbij aan het inrichten van speelstraten. Men daagt de gebuurten ook uit om tijdens de vakantie een promotiefilmpje over hun gebuurte te maken. (fh)

DE PLAATSELIJKE LEGEVAKKENVULLER 7 Vul de lege (niet grijze) vakjes op met een woord of naam die iets met de regio Hoogstraten te maken heeft. De cryptische omschrijving en een bijkomende tip vind je onderaan. Elders in het blad vind je de oplossing. 1 kerkinterieurschilder in het stedelijk museum - 2 vrachtwagenafweersysteem met nummerplaatherkenning - 3 tijdelijke cultuurtempel - 4 noordelijke wormpedalen - 5 Meerlese bouwheren in december - 6 industrieterrein met verzonnen naam - 7 hoevemonument in Meerle - 8 begijnhofkerkpatroon - 9 ophokplicht voor pluimvee - 10 loodsenbouwers - 11 Edouard met grond, buitenverblijf en landbouwproject - 12 destijds raadslid en volksvertegenwoordiger - 13 stekelige publieksprijs - 14 pedaalridders met dampend fietsonderdeel - 15 wijlen flamboyante duizendpoot met klooster in Frankrijk - 16 natte puntzak in Dreef - 17 kwaliteitshuis 18 Bruurs en Christiaensen - 19 schrijft over landlopers, paters, filosofen - 20 natte weg die Lak wordt in Meer - 21 kleine spreidstand VERTICAAL ZIE JE WIE BIJ DE STRAFINRICHTING EEN ROMMELMARKT OP POTEN ZET.

66

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Begijntje is een feest voor gans het gebuurte. De begeleiders van Houvast, winnaar in 2018.


MEER

De Chiro gaat goed voorbereid op kamp in Geel MEER - Het kamp vormt het jaarlijkse hoogtepunt van de Chiro activiteiten. Hoe gaat dat eraan toe in coronatijden? Toon Ryvers kijkt alvast vooruit. “Wij zijn echt wel blij dat we ook dit jaar op kamp mogen gaan. Het is weliswaar een hele puzzel om alles op een veilige manier te regelen, maar toch. We gaan op kamp, en wel veilig!” zo verzekert hij. De jongens trekken van 21 tot 31 juli en de meisjes van 1 tot 10 augustus naar Geel.

Bubbels DHM: Er is dus duidelijkheid. Jullie gaan dit jaar wel degelijk op kamp? Toon Ryvers: “Natuurlijk gaan wij dit jaar op kamp! Wij zijn tevreden dat we groen licht hebben gekregen zodat we er ook dit jaar het hoogtepunt van de zomervakantie van kunnen maken. Het kamp zal er weliswaar een klein beetje anders uitzien, maar is daarom zeker niet minder plezant. Wij zijn volop bezig met de voorbereiding om het kamp op een zo veilig en aangenaam mogelijke manier te laten doorgaan. Na een kleine

rondvraag bij de leden hebben we gezien dat ondanks de coronacrisis het enthousiasme voor het Chirokamp bij de leden niet is verdwenen. DHM: Zijn er dingen die veranderd zijn door de coronacrisis? Is het moeilijker of gewoon anders geworden doordat je met veel dingen rekening moet houden? “De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat jongeren op kamp mogen in bubbels van 50 personen. Omdat wij met meer dan 50 personen op de kampplaats zullen zijn, verdelen we de groep in 2 verschillende bubbels en één extra bubbel voor de koks. We gaan er dan ook voor zorgen dat deze bubbels de nodige afstand van elkaar behouden. Dat vraagt wel aanpassingen. Zo moeten we er rekening mee houden dat elke bubbel een eigen sanitair heeft, een eigen speelzone, een eigen slaapzaal of tent per groep, en een eigen eetruimte. Maar op die manier zal iedereen dus wel degelijk 11 dagen op kamp kunnen gaan.”

Geel DHM: Naar waar trekken jullie?

“Dit jaar trekken we naar het mooie Geel. Enkele personen van de leiding zijn al een kijkje gaan nemen naar de kampplaats, dat zag er veelbelovend uit. Het is een kampplaats waar we voldoende speelruimte hebben. Plezier maken, ravotten, genieten, samen spelen daarvoor gaan we immers op kamp… Een speciale dank overigens aan onze VB’s die ons zeer goed begeleiden en raad geven over hoe we met de situatie moeten omgaan. Ook voor onze koks zal het een aanpassing zijn om bij het bereiden van de maaltijden de nodige richtlijnen te volgen. Maar zelfs corona houdt hen niet tegen om mee te gaan, daarvoor kunnen wij als leiding alleen maar een diepe buiging maken. En uiteraard ook dank aan de ouders en onze leden voor hun vertrouwen en hun enthousiasme!” Wij twijfelen er niet aan dat Toon en de anderen er alles aan zullen doen om er voor de chiroleden ook dit keer een prachtig kamp van te maken. De foto's van het vorige kamp zullen er dit jaar niet minder overtuigend uitzien. Alvast veel plezier toegewenst! (ma)

De volledig groepsfoto van het jongenskamp van vorig jaar…

… en uiteraard mag ook het meisjeskamp niet ontbreken DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

67


MEER

Bomen John Lijsenstraat bewijzen een laatste dienst MEER - Uitgesteld is niet afgesteld. Dat geldt zeker voor de voorste rij bomen van de John Lijsenstraat. Nadat corona nog even uitstel bracht zodat het rooien in april nog niet doorging, worden de bomen nu definitief gekapt in september. Dat gebeurt om het wegdek te kunnen vernieuwen en om plaats te maken voor een jonge aanplant. Ongeveer 25 jaar geleden werd er al een stuk gerooid omwille van riolering. De moeraseiken die toen geplant werden zijn nu in goede doen.

Zicht Het zicht van de John Lijsenstraat zal de komende tijd dus danig veranderen. Om pas op termijn, binnen pakweg 50 jaar weer terug te keren zoals wij dat nu hebben gekend. Om de helden van het corona tijdperk te bedanken siert een bewoonster van de John Lijsenstraat de bomen met dankuwel slogans. Die werden beslist goed gezien door het passerend verkeer. En zo bewijzen de eiken daarmee een laatste dienst. (ma)

Dansen is de regel wel MEER - De Gezinsbond organiseert ook dit jaar danslessen. Ideaal voor wie houdt van dansen, bewegen en fun. De lessen hebben plaats van zaterdag 12 september 2020 t/m 7 mei 2021, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties. De laatste les wordt afgesloten met een leuk optreden op de dansshow. Maar eer het zover is, is er elke zaterdag een uur sportief plezier in de turnzaal van lagere school De Meerpaal.

Deelnemen kost voor de hele reeks 40 euro (50 euro voor niet-leden) voor de 3 en 4-jarigen, die 30 minuten dansen. Vanaf 5-jaar krijgt men 1 uur dansles en betalen leden 70 euro (niet-leden 80 euro). Bij een derde gezinsinschrijving krijg je een korting van 10 euro. Inschrijven kan per mail naar: gezinsbond.meer@gmail.com of bij een van de

onderstaande bestuursleden. Betalen kan cash of per overschrijving op rekeningnummer BE18 7333 2430 3665 op naam van Gezinsbond Meer. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bie Rombouts, Meerseweg 1, tel 0474/ 40 23 96; Marly Rennen - Prinse, Beekakker 9, tel 0470/97 01 62; of Kim De Bie, Terbeeksestraat 10a, tel 0472/06 61 04. (fh)

WWW.GEUDENS.BE &

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be 68

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be


MEER

De Mussenakker weet waar ‘Franky’ kampeert de Franky konden komen en zo zijn kampeerlocatie te vinden. Het wedstrijdverloop en de verschillende opdrachten werden aangepast en coronaproof gemaakt. Na 14 weken was de winnaar gekend. Begin juni vond Jeugdhuis Mussenakker de kampeerplaats van de Franky. In ieder geval onze gelukwensen aan alle enthousiaste deelnemers. En een dikke proficiat aan Jeugdhuis Mussenakker, die ongetwijfeld een goeie bestemming zullen vinden voor de 500 euro! (fh)

Lourdesgrot in wording MEER - Op de foto alvast een blik op de gerestaureerde Lourdesgrot. Toegegeven, het gebouw is nog niet vrijgegeven, er staat nog afrastering voor. Vandaar deze schuine foto. Reacties zijn er al wel. Maar dat is des mensen. Hoe dan ook zal het wennen zijn. Ook voor Maria die vanaf nu in haar nieuwe behuizing mag verschijnen. En als straks mooie plantjes de rotswand mogen begroeien. Afwachten dus, alvorens te oordelen. (ma)

MEER - Eind februari, op het moment dat niemand had verwacht dat de volgende maanden er totaal anders zouden uitzien, ging naar goede gewoonte de Franky-wedstrijd van de Jeugdraad van Hoogstraten van start. Uiteindelijk was het De Mussenakker die Franky op het spoor kwam… Jeugdverenigingen konden zich inschrijven om mee te doen aan de wedstrijd waarbij ze, aan de hand van een reeks tips, op zoek moesten gaan naar de Franky. In de prijzenpot zat 500 euro, die de winnaar vrij in zijn of haar jeugdwerking mag investeren. KSA Hoogstraten, Plussers Hoogstraten, KSA Minderhout, Chiromeisjes Meer en Jeugdhuis Mussenakker streden voor de hoofdprijs en deden hun uiterste best om te achterhalen waar de Franky kampeerde.

Coronaproof De jeugdverenigingen verzamelden tips en achterhaalden zo de zes verschillende locaties in de verschillende deelgemeentes. Daarnaast voerden ze uitdagingen uit waardoor ze steeds dichter bij

‘t Fortuin eindelijk weer open MEER - Heb je de afgelopen 2 maanden een krantenartikel gemist? Je kunt ze nalezen in ‘t Fortuin… Zo tweette Herman het heuglijke nieuws dat ‘t Fortuin weer open ging. Herman: “We hebben al die tijd de kranten opgespaard. Dat werd na 2 maanden een behoorlijke stapel.” Of de terrasjesmensen hier rechts op de foto alle kranten met terugwerkende kracht gelezen hebben, is niet zeker. Maar Herman en Sylvie stralen in ieder geval als nooit tevoren om hen weer te mogen ontvangen. ‘t Fortuin dat gesloten was en weer open gaat - dat is in Meer toch wereldnieuws, niet? (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

69


MEERLE

Meisjeschiro Sint-Lutgard Meerle op kamp in tijden van Corona

“Ook dit jaar zal het een topkamp worden!” MEERLE - In de hoop dat jeugdkampen toch nog mogelijk zouden zijn, was de leiding van de meisjeschiro op de normale manier aan de voorbereiding van hun kamp begonnen. Toen diep in mei bekend werd dat de kampen konden doorgaan met inachtneming van een heel aantal speciale maatregelen, zijn ze meteen begonnen hun programma en planning aan te passen. Hoofdleidster Ghislaine Stoffelen legt uit hoe ze het zullen aanpakken.

Veerle DHM: Waar gaat het kamp dit jaar naartoe? Is dat de locatie die jullie voorzien hadden of werd dat een andere om aan de richtlijnen te voldoen? Ghislaine Stoffelen: Wij gaan dit jaar van 11 tot 21 juli op kamp in Veerle. Deze locatie was al eerder voorzien, ze is twee jaar geleden al gereserveerd. De kampplaats heeft gelukkig voldoende ruimte zowel binnen als buiten. Het is perfect mogelijk om onze bubbels op deze kampplaats te splitsen. DHM: Hoe anders wordt het kampleven door de coronarichtlijnen?

Wij gaan met 62 leden op kamp. Samen met de leiding en de kookploeg komt dit op 76 personen. Eén van de grootste maatregelen is evenwel dat we moeten werken met bubbels. Dit is een hele opgave. Het is moeilijk om alles geregeld te krijgen in de twee bubbels. Ook moet er goed gelet worden op de hygiëne. Handen wassen zal heel vaak moeten gebeuren. Maar al bij al hopen we op een vlotte werking van het kamp. DHM: Hoe stellen jullie de eventuele bubbels samen en hoe verdelen jullie de beschikbare ruimte? We hebben onze jongste groepen in een bubbel

De Meerlese meisjeschiro op het kamp van vorig jaar.

70

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

gezet samen met hun leidsters en de kookploeg. Onze tweede bubbel bestaat uit de oudste groepen samen met hun leidsters. De jongste groepen slapen allemaal binnen en kunnen gebruik maken van de toiletten op de tweede verdieping van de lokalen. De oudste groep slaapt voor het grootste deel buiten in tenten. Eén groep van de tweede bubbel slaapt ook binnen, maar dan op het gelijkvloers. De tweede bubbel kan de toiletten op het gelijkvloers gebruiken. De kookploeg heeft overigens nog een apart toilet. De douches moeten we wel delen, die zullen dus grondig gereinigd worden bij het wisselen


MEERLE van de bubbels. Voor het eten zal de eerste bubbel buiten in een shelter eten en de tweede bubbel binnen in een refter.

Activiteiten DHM: Verandert dat iets aan de samenstelling van de leiding per groep? Onze leidingsgroep is door de bubbels in twee gesplitst. Onze vergaderingen zullen dus ook anders verlopen. Elke bubbel aan de andere kant van het lokaal met de nodige maatregelen. Maar de leidsters staan wel nog altijd bij hun oorspronkelijke groep. DHM: Hebben jullie daarvoor voor extra materiaal moeten zorgen? Toch niet. Buiten de nodige materialen omtrent hygiëne is er eigenlijk geen extra materiaal nodig. DHM: Is het activiteitenprogramma aangepast? Toch wel. Er zijn normaal altijd veel spelletjes die we samen met heel de chirogroep doen. Deze worden nu zo aangepast dat ze nog wel kunnen doorgaan, maar met de nodige afstand tussen de bubbels.

Onze tweedaagse voor de oudste twee groepen zal helaas niet kunnen doorgaan. Verder volgen we de aanbeveling om spelletjes met veel fysiek contact te vermijden.

Ribbekes DHM: Eten, wassen, douchen, kan dat nog op dezelfde tijd voor iedereen? Het eten is voor de bubbels op hetzelfde moment voorzien. De eerste bubbel kan handen wassen, tanden poetsen, … binnen doen. Voor de tweede bubbel is er een wasplaats voorzien buiten. Het douchen zal om de beurt zijn. We gaan er daarbij wel op letten dat per bubbel zoveel mogelijk mensen hebben gedoucht, zodat we de douches niet 3 keer per dag grondig moeten schoonmaken. DHM: Wijzigt er iets aan de kookploeg? Nee, die blijft gelijk de andere jaren. Onze voltallige kookploeg gaat mee en zal er naar goede gewoonte voor zorgen dat we geen honger lijden. DHM: En het vervoer van en naar het kamp? Hier verandert er niet veel. De eerste bubbel gaat met de bus heen en met de bus terug. De

tweede bubbel gaat met de fiets heen, en met een andere bus terug. Zij zullen ook op 2 verschillende plekken terug aankomen in Meerle. DHM: Hoe zit het met voldoende beschermingsmateriaal (ontsmettingsmiddelen, mondmaskers, handschoenen, …)? De bevoorrading lukt wel. We zullen echt wel alles mee hebben wat nodig is. We krijgen daarvoor een deel gesponsord, de rest betalen we zelf. DHM: Gaat dit alles trouwens extra geld kosten? Of hebben jullie extra subsidies van de overkoepelende organisatie, de Vlaamse gemeenschap, de gemeente? Het inschrijvingsgeld voor de leden is niet veranderd. We hadden het geluk dat ons ‘Ribbekesfestijn’ op 22 februari nog is kunnen doorgaan. De inkomsten daarvan kunnen we gebruiken voor het kamp. Tot nu hebben we overigens geen weet van extra subsidies. Hoe dan ook, het zal een beetje een ander kamp worden dan gewoonlijk. Maar Ghislaine is er van overtuigd dat het nog altijd een topkamp zal worden, een waardig hoogtepunt van een onverwacht raar werkjaar. (jaf).

Jongenschiro St.-Jan Meerle zoekt plezier in Brabant

Een draaiboek voor een veilig kamp MEERLE - “Het is moeilijk te zeggen hoe opgelucht we waren toen de veiligheidscommissie het licht op groen zette om op kamp te mogen gaan… Maar het zal een ander kamp zijn dan anders, in “bubbels” met iets minder vrijheid. De kampplanning was al gemaakt, die wordt volledig herzien om te voldoen aan de maatregelen. We zijn volop bezig met ons te organiseren. Online info-sessies en richtlijnen van Chirojeugd Vlaanderen helpen ons om een verantwoord en veilig kamp in elkaar te steken. Via een degelijk uitgewerkt draaiboek zal iedereen weten waaraan men zich moet houden.” Aldus een opgeluchte VB (volwassen begeleider) Koen Laurijssen.

De Fons DHM: Wanneer en waar gaat de Chiro op kamp? Koen Laurijssen: Traditiegetrouw gaan we op kamp van 11 tot 21 juli. De jongenschiro gaat dit jaar naar het Brabantse Tielt-Winge. Wij hebben er Jeugdverblijf De Fons al enkele jaren geleden vastgelegd. We hebben het geluk dat de plaats recent volledig en mooi vernieuwd werd, wat het ons een pak gemakkelijker maakt om aan de coronamaatregelen te voldoen. Bijna alles is aanwezig, we denken dat we alleen nog een extra tent en een extra wasbak voor buiten moeten regelen. DHM: Hoe hebben jullie je aangepast aan de opgelegde maatregelen? Het kampprogramma was al deels voorbereid in afwachting van de toestemming en van de voorwaarden die opgelegd werden. Ondertussen is ook het draaiboek helemaal uitgewerkt, waarvoor een dikke duim voor Vince van Oorschot,

die van de richtlijnen en de besprekingen met de hele leiding een heel duidelijk en overzichtelijk plan gemaakt heeft. Door de aangepaste maatregelen zal het een hele uitdaging worden om het kamp zo vlekkeloos en veilig mogelijk te laten verlopen. Toch gelooft de leidersploeg dat dit mogelijk is met onze leden. De organisatie van het kamp verschilt dit jaar t.o.v. andere kampperiodes. De belangrijkste regels zijn gebaseerd op het advies van de ‘Ambrassade’, een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid.

Bubbels DHM: Wat zijn de belangrijkste maatregelen om aan de corona-voorwaarden te voldoen? De belangrijkste is de voorwaarde om bubbels van max. 50 mensen te houden. We tellen momenteel 54 leden en leiding die meegaan. Dan nog de VB en de kookploeg, alles samen 62 à 64

mensen. De leden worden onderverdeeld in 2 aparte bubbels met elk hun eigen lokaal, wc, douche, eetruimte. Zo vermijden we dat de bubbels met elkaar in contact komen. De eerste bubbel bestaat uit bengeltjes-speelclub-rakkers, aangevuld met de kookouders en de VB. De tweede bubbel bestaat uit toppers-kerels- aspiranten. Het kan dus zijn dat broers niet bij elkaar in dezelfde bubbel zitten, de ouders doen er best aan het materiaal voor elk kind apart mee te geven. Het is immers de bedoeling dat er geen contact is tussen de verschillende bubbels. Ook materiaal wordt niet doorgegeven tenzij het ontsmet is. Bubbel 1 slaapt binnen, gebruikt de damestoiletten, gebruikt de douche binnen en eet in de refter. Bubbel 2 slaapt buiten in tenten, gebruikt de herentoiletten, gebruikt de douche buiten en eet buiten in een tent. De verschillende lokalen zullen aangeduid worden met pictogrammen in kleur zodat de leden weten welke voorzieningen voor hun bubbel bedoeld zijn.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

71


MEERLE

Chirojongens St.-Jan Meerle op het kamp van vorig jaar Wanneer er contact is tussen verschillende bubbels dan zorgen we voor 1,5m afstand en dragen we een mondmasker (12+; vanaf toppers). Dit geldt ook indien we in contact komen met externen, wat we zoveel mogelijk gaan vermijden. Vanaf de toppers neemt iedereen zelf 2 herbruikbare mondmaskers mee! Als de leiders ’s avonds vergaderen zitten ze op anderhalve meter en dragen ze een mondmasker. Verder komt de leiding van de verschillende bubbels niet in contact met elkaar.

Hygiëne DHM: Zo respecteer je duidelijk de afstandsregels. Nog andere dingen waarmee je rekening moet houden? Handen wassen met water en zeep gebeurt voor en na het eten, na toiletgebruik, na hoesten en niezen. De leiding zal de lokalen extra reinigen. Er zullen tijdstippen afgesproken worden per bubbel wanneer iedereen zijn handen verplicht wast. We voorzien voldoende rust voor de leden: 's middags een uur platte rust en 's avonds op tijd naar bed. Voor de bengeltjes voorzien we 11 uur nachtrust (van 21 uur tot 8 uur). Indien we merken dat er veel kinderen moe zijn, dan gaan we die avond iets eerder naar bed. We schrappen een aantal activiteiten: geen massaspelen en helaas geen tweedaagse voor de aspiranten. Bij +12 worden ook intensieve contactspelen vermeden. Dus geen estafettespelletjes waarbij bijvoorbeeld een lepel met knikker doorgegeven moet worden. Verder houden we een contactlogboek bij waarin elke bubbel vermeldt met welke externe contac-

72

ten of leden van de andere bubbel ze in aanraking geweest zijn. Dit logboek houden we een maand bij en dient voor contactopsporing. Als een kind bv. onderweg in aanraking komt met een buurvrouw, dan noteren we haar naam in het contactlogboek. In geval van ziekte - kan ook door een andere oorzaak dan corona - houden we de jongen in een apart lokaaltje afgezonderd tot de ouders hem komen halen. We meten regelmatig de temperatuur van onze leden. Bij koorts gaan we dit lid afzonderen in een apart lokaaltje.

Ouders DHM: Een hele boterham. Wat verwachten jullie van de ouders? Om alles vlot te laten verlopen, vragen de leiders aan de ouders 5 zaken. Bij het brengen en halen van hun zoon en zijn koffers is het verplicht een mondmasker te dragen. Dit geldt ook voor de ouders van de bengeltjes die op 14 juli naar de kampplaats komen. Voor de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar (bengeltjes- speelclubrakkers) is een mondmasker niet verplicht. De leden ouder dan 12 jaar (toppers-kerels-aspiranten) dragen een mondmasker in contact met externen. We vragen om vanaf de toppers zelf te zorgen voor 2 herbruikbare mondmaskers. We verwachten ook dat de ouders gedurende de kampperiode steeds beschikbaar zijn om hun kind bij eventuele ziekte te komen ophalen. Als hun zoon in de periode van 5 dagen voor het kamp tot aan het vertrek van het kamp ziekteverschijnselen vertoont (keelpijn, hoesten, koorts), dan mag die niet mee op kamp vertrekken. Als hij behoort tot een risicogroep, dan hebben we graag dat op voorhand een doktersattest bezorgd wordt met goedkeuring van deelname

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

aan het chirokamp. We vragen ten slotte aan de ouders van de jongere leden (-12) om alvast de basishygiënische maatregelen (niezen in elleboog, handenwastechniek) uit te leggen en aan te leren. We vragen ook om zelf papieren zakdoekjes te voorzien voor de kampgangers. Voor na het kamp raden experts aan om minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten - bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. - wordt afgeraden. Best een week wachten tussen twee activiteiten dus.

Content DHM: Zijn alle materialen voldoende beschikbaar? We hebben alles voorzien: handgels, ontsmettingsmiddelen, mondmaskers.... Chiro Vlaanderen heeft in samenwerking met Colruyt ‘Hygiënepaketten’ samengesteld, die gratis verdeeld werden. We kijken of we daarmee toekomen. Indien niet, zullen we ons elders bevoorraden. Of er iets van de gemeente voorzien is, weten we op dit ogenblik nog niet. De jeugdraad heeft het wel gehad over de jeugdkampen. DHM: Het wordt een ander kamp dan alle vorige edities, niet? Ja, dat kan je wel stellen. Maar we zijn content dat we op kamp kunnen gaan en we zijn er van overtuigd dat we ook met die speciale maatregelen een fantastische 10 dagen tegemoet gaan. Daar hebben we alles voor in stelling gebracht. Het wordt onvergetelijk! (jaf)


MEERLE

KLJ MEERLE trekt naar Mol

Een kort maar hevig kamp MEERLE - KLJ is als jeugdvereniging het kleinere broertje en zusje van de Chiro. Maar daarom niet minder actief en zeker niet minder geëngageerd. Als gemengde groep zijn ze gewend om sommige zaken apart te doen, zeg maar in een bubbel. Omdat het wachten was op een ‘GO’ vanwege de crisiscel waren ook de voorbereidingen anders. Hoofleidster Tamara Van Haperen vertelt er ons alles over.

Mol

Richtlijnen

DHM: Waar gaat de KLJ dit jaar naartoe? Tamara Van Haperen: Van 4 tot 7 augustus gaan wij naar Mol, op de locatie die we al voorzien hadden. We hebben er heel wat lokalen beschikbaar en hadden ook 1 tent extra gehuurd bij de gemeente.

DHM: Moet er veel veranderen om in orde te zijn met de Corona-richtlijnen? Door zowel onvoorziene omstandigheden binnen onze leidingsploeg als de coronamaatregelen hebben we besloten een korte week te gaan in plaats van een gewone kampweek. We probeerde wel rekening te houden met eventuele opvangproblemen van ouders. Daarom gaan we van dinsdag tot vrijdag op kamp.

DHM: Met hoeveel leden gaan jullie op kamp? Onze inschrijvingen zijn nog aan het binnenkomen. Daar wij sowieso een kleine KLJ zijn is het normaal dat we met weinig zullen zijn. Voorlopig staat de teller op 12. Maar ook voor deze 12 willen wij ons voor de volle 100% smijten om er een tof kamp van te maken. DHM: Met een kleine groep is het allicht geen probleem dat er bubbels moeten zijn… Dat is zo, wij hebben het geluk een kleine groep te zijn, dus maar 1 bubbel. Wij gaan -12 & -16 mengen in een bubbel, dus voor iedereen even strenge maatregelen.

Er komt wel wat bij kijken. Natuurlijk nemen we extra hygiënemaatregelen. Vaak handen wassen, oppervlakte ontsmetten,... We moesten ook extra rustmomenten inplannen. Deze zijn normaal eerder beperkt bij ons. Douchemomenten hebben we niet moeten aanpassen omdat ze bij ons altijd die mogelijkheid hebben. Iedere avond kan dat, wanneer er geen avondactiviteit op de kampplaats is. DHM: Was er extra materiaal nodig - slaapgelegenheid, stoelen, banken en tafels, spel-

materiaal, sanitaire voorzieningen, spelmaterialen… ? Niet echt. We hebben enkel hygiënische pakketten moeten bestellen, maar dit konden we aanvragen via KLJ Nationaal. Op ons lijstje voor aankopen die we nog moeten doen voor het kamp, staan onder anderen nog wel pedaalemmer vuilnisbakken, zodat er geen contact met de handen is. We zijn ons er immers van bewust dat we meer afval zullen hebben dan andere jaren. Maar de kampuitbater stelde ons al gerust dat dit geen problemen mag geven.

Anders DHM: En bleef het programma ongewijzigd? Behalve het inplannen van extra rustmomenten en het schrappen van activiteiten met fysiek contact, zijn er voorlopig nog geen aanpassingen voor de leden. Ik moet wel zeggen dat het nu in tijden van Corona iets moeilijker was om deftig te vergaderen. We zitten uiteraard nog volop in de voorbereidingen en het zal in de loop van de

Het KLJ kamp van vorig jaar DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

73


MEERLE tijd nog wel duidelijk worden welke extra veranderingen we eventueel nog doorvoeren. Als leiding zijn we al wel tegen een hele hoop veranderingen gebotst, vaak met de nodige vraagtekens… Maar we worden langs veel kanten goed geholpen met onze vragen. Dus we gaan er volledig voor. DHM: Eten, wassen, douchen, kan dat nog op dezelfde tijd voor iedereen? Eten doen we in onze bubbel. Hoe we het douchen het beste inplannen, zijn we nog aan het bekijken. Sowieso -12 apart van -16 en uiteraard ook jongens en meisjes apart. Tussen iedere douchebeurt zal de douche ontsmet worden.

Normaal gezien is er op onze laatste kampavond een bbq, waar ook ouders en broers en zussen welkom zijn. Daarna wordt samen naar de foto's van de week gekeken, delen we beker van man/vrouw van het kamp uit en lieten we onze kampdans zien. Waarna de kinderen met hun ouders terug naar huis kunnen. Dit kan dit jaar jammer genoeg niet. Ouders mogen nog wel de kids komen halen, maar met mondmasker voor ouders en leiding. Ze zullen ook om beurten moeten uitstappen. Het afhalen zal dus wel iets meer tijd vragen.

Geweldig

DHM: Wat met het koken en het vervoer? In de kookploeg zijn er geen wijzigingen, wel nemen we iemand extra mee om mee in te staan voor hygiëne. Zo kan de leiding zich ten volle focussen op de leden en hun activiteiten.

DHM: Hebben jullie voldoende beschermingsmateriaal? Jawel, we kochten een groot hygiëne pakket aan via KLJ nationaal. Dit pakket was goed voor 50 leden gedurende 10 dagen. We houden er wel rekening mee dat we ons waarschijnlijk in september ook nog aan de maatregelen moeten houden.

Wat het vervoer betreft, hadden we er gelukkig vooraf al voor gekozen om met iedereen richting onze kampplaats te fietsen. En om de ouders hun kinderen te laten ophalen.

DHM: Kost dit alles nu meer, of zijn er extra subsidies? Het kost ons sowieso extra geld. Wat normaal is als je extra materialen moet aankopen. Ik denk

dan aan het hygiëne pakket, de vuilnisbakken, koortsthermometer, handschoenen in verschillende maten, ontsmettingsmiddel en spuitbussen, extra poetsmateriaal,.. Over extra subsidies hebben we nog niets vernomen. Begin deze week organiseerde de jeugdraad wel een online vergadermoment. We konden jammer genoeg niet deelnemen, maar we weten dus ook niet goed wat hier gezegd is. Misschien ging het wel over eventuele subsidies. Voor de ouders kost het in ieder geval niet meer. We hebben de kampprijs zelfs naar beneden gedaan omdat we maar 4 dagen gaan. We vinden zelf dat we een schappelijke prijs hebben. Ouders kunnen via de ziekenkas trouwens €5/dag terug trekken en voor ouders van kinderen onder de 12 jaar is het ook fiscaal aftrekbaar. DHM: En kijken jullie er zelf naar uit? Natuurlijk! Ons kamp is tradtioneel het hoogtepunt van het werkjaar. Dat is door Corona al danig in de war geschopt, maar ons kamp gaan we er niet door laten vergallen. Het is misschien wat korter dan anders, maar het wordt zoals gewoonlijk echt geweldig! (jaf)

Jaan en Dina vieren briljanten huwelijk MEERLE - Op 25 mei waren Jaan Sprangers en Dina Kustermans 65 jaar getrouwd. Een groot feest kon niet vanwege de coronacrisis. Toch ging het jubileum niet onopgemerkt voorbij. Daar hebben de buren en de familie voor gezorgd.

Toen verhuisden ze naar een geriefelijk huis in Meerledorp. Daar wonen ze nu nog altijd samen, doen zelf het huishouden en zorgen voor hun tuintje. Ze zijn graag samen thuis. Iedere dag spelen ze na het avondeten een partijtje Rummikub en dan kijken ze samen TV.

Beiden zijn echte Mjeelse pieren. Jaan werd 90 jaar geleden geboren op de Elsakker als oudste van 10 kinderen. Dina kwam 88 jaar geleden op Klein Eyssel ter wereld als 11e in een gezin van 12 kinderen.

Verrast Jaan en Dina kregen 5 kinderen. Die zorgden voor 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Allen samen vormen ze nu een fijne familie van 28 mensen.

boog gemaakt en het briljanten paar werd op de trouwdag verrast met een lekkere ontbijtmand. ’s Middags bracht het paar een bezoek aan de grot in Meersel-Dreef. Daarna een hapje en een drankje in de tuin. Dochter Riet speelde tussendoor vrolijke deuntjes op haar accordeon, muziek waar Jaan en Dina erg van houden. Ze kregen vele bloemboeketten een heeeeel veel kaartjes. Ze zijn er iedereen dankbaar voor. Want ondanks het kwade virus werd het een onvergetelijke dag. ‘Feesten doen we volgend jaar, als we 66 jaar getrouwd zijn’ neemt Jaan zich voor. Het is hen alvast van harte gegund! (as/jaf).

Na hun huwelijk op 25 mei 1955 gingen ze op de boerderij - De Ponderosa - op Klein Eyssel wonen, waar ze bleven tot aan hun pensioen.

Het geplande feest kon vanwege corona niet doorgaan. Maar de buren hadden een mooie ere-

Jaan en Dina onder de ereboog voor hun huis

De grote familie Sprangers op een familiefeest vorig jaar

74

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Hoogstraatse bierglazen in De Posthoorn Erwin Meeuwesen van Ayano: “Momenteel wordt voor de meeste tapbieren een traditioneel 25 cl glas gebruikt. Door de inhoud te verhogen naar 33 cl geven we de horeca de kans om hun omzet op dit glas al met 30% te verhogen. Ook voor de brouwerijen geeft dit een verhoging van hun volume. Dat is voor iedereen nét dat tikkeltje meer.”

Grote pint “Omdat de loopafstanden tijdens de bediening groter worden met waarschijnlijk ook een minimum aan personeel is het voor iedereen trouwens interessanter om te werken met een groter glas. Dat is namelijk minder belastend voor de werkdruk, je tapt in verhouding minder frequent en beperkt daarmee ook de wachttijd voor de klant bij de grote te verwachten drukte. Hierdoor vermindert ook het fysieke verkeer of op het terras of in de zaak.” MEERLE - Ayano (voorheen Decoprint) levert vanuit Meer al vele jaren gedecoreerde glazen aan de brouwerijen, die uiteindelijk weer in de horecazaken belanden. Omdat Covid- 19 de horeca hard treft, wil Ayano de Hoogstraatse horeca-uitbaters graag een hart onder de riem steken, en dit in de vorm van een uniek ontwor-

pen en bedrukt 33 cl glas. De Posthoorn kan er mee uitpakken. Het ontwerp is gemaakt door Leny Moerkens van Faar uit Meer, met een verwijzing naar de bekende plaatsen in verschillende Hoogstraatse deelgemeenten.

Ayano hoopt dat hun initiatief een positieve bijdrage kan leveren aan de heropstart van de horecazaken en is benieuwd naar reacties van de uitbaters en van de klanten. (red)

100-jarige Heilig-Hartkapel staat te blinken MEERLE - In natuurgebied Den Elsakker, in de Polderdreef, staat een kapelletje. Het Heilig Hart kapelletje werd er in 1920 gebouwd n.a.v. een huwelijk tussen de families Dupret en Lauwers. In 2020 viert dit kapelletje zijn 100ste verjaardag. Er was een feestelijk herdenkingsmoment gepland in april, maar ook hier stak het verdomde virus een stokje voor. De feestelijke verjaardag wordt nu gepland in september.

Dat is later veranderd. Ze hebben het beeld helemaal laten opknappen en de kapel later nog eens opnieuw geschilderd. Onlangs hebben ze zowel buiten als binnen twee nieuwe houten bankjes gezet en werden de glas-in-lood ramen vernieuwd. Echt prachtig, daar zijn we heel blij mee. Blijkbaar heeft ons voorbeeld inspirerend gewerkt. Het is een heel mooie samenwerking, waar ieder die hier komt baat bij heeft.”

Dit kapelletje wordt onderhouden door twee Nederlandse vrijwilligers uit Breda, Thea van den Eshof en Anne Velthuizen. Hoe ze daartoe gekomen zijn vroeg ik Thea, toen ze net klaar was met een poetsbeurt.

De dames steken regelmatig de handen uit de mouwen. “Wij poetsen dit regelmatig, voorzien in kaarsjes, tijdens de kerst voorzien we kerstversiering, etc… Aanvankelijk stond er een potje voor wie een vrije bijdrage wou leveren voor de kaarsjes. Helaas werd dat regelmatig leeggemaakt door vreemden. Nu betalen we zelf de kaarsen en kunnen de mensen ze vrij gebruiken.

“Een jaar of vier, vijf geleden wandelden wij samen het Smokkelaarspad en kwamen hier voorbij het kapelletje. Het oogde mooi, maar bleek binnen helemaal verwaarloosd. We dachten ‘dat kan toch niet’. Het was echt vies en we vonden dat onrespectvol voor zo’n mooie plek. Dus namen onszelf voor om het op te knappen en het om de drie vier weken te komen poetsen. Na een grondig poetsbeurt hebben we ook de muren gewit, een bankje geplaatst en kaarsjes op het altaar.”

Inspirerend “ANB had er toen ook weinig aandacht voor.

Bijna altijd branden er nu kaarsjes, blijkbaar hebben mensen daar toch behoefte aan. Er ligt ook een boek waarin passanten iets kunnen schrijven: een intentie, een herinnering, een versje…. Heel mooi. We zijn ondertussen al aan het vijfde boek toe.” De Meerlenaars zijn er ongetwijfeld ook blij mee, wij in ieder geval. Mooi gedaan van Thea en Anne. (jaf) Thea van den Eshof bij de fraai gepoetste Heilig-Hartkapel in De Elsakker.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

75


MEERLE

Torenwandelaar blijkt bliksemafleider MEERLE - Een niet alledaags tafereel onlangs op de toren van onze kerk. Er klom een man de toren op langs de buitenzijde. Op Facebook werd de vraag gesteld of Niels Jespers hier in zijn geboortedorp aan het oefenen was voor zijn geplande beklimming van de K2 (tweede hoogste berg ter wereld). Nee, Niels was het niet. Het was een installateur van Heleblitz, een onderneming gespecialiseerd in plaatsing en onderhoud van bliksembescherming. Vorig jaar was bij een periodieke controle gebleken dat de bliksemafleiding van de kerk helemaal niet meer voldeed aan de normen en dat zoiets bij een blikseminslag ernstige gevolgen kan hebben. We moeten er niet aan denken dat onze mooie kerk zou afbranden door de bliksem. Het kerkbestuur liet daarom de hele installatie grondig controleren en waar nodig vernieuwen. En vermits de bliksemafleiders op de hoogste punten staan, klom een technicus tot aan de haan. Dat de man daarvoor de nodige opleiding heeft gevolgd, spreekt voor zich. Hij ‘liep’ dan ook met verbluffend gemak de toren op. Ondertussen is de installatie weer volledig in orde en hoeven kerkbestuur en alle Meerlenaars niet direct meer het ergste te vrezen indien de bliksem zou inslaan op de kerk. (jaf)

Den Dorpel zoekt tafels en stoelen MEERLE - Amper enkele weken na de feestelijke opening viel tijdelijk het doek over Den Dorpel. Ondertussen is de opening 2.0 gelukkig weer een feit. Om zoveel mogelijk personen te kunnen ontvangen doen ze de volgende oproep: “Na het nieuws dat we terug mochten openen, zijn we natuurlijk alles op alles aan het zetten om het jeugdhuis terug open te laten gaan. Maar wij kunnen jullie hulp goed gebruiken! Om aan de geldende coronamaategelen (afstandsregels) te kunnen voldoen, zijn wij op zoek naar degelijke tafels en stoelen. Ben jij of ken jij iemand die nog een oude tafel, stoelen of tuinset heeft staan die nog in bruikbare staat zijn? En heb je een hart voor ons jeugdhuis? Laat ons dan snel iets weten. Reageren kan via de Facebookpagina van Den Dorpel of met een mailtje naar: larissavh@hotmail.com”. (jaf)

Plaats voor het terras is er al, nu alleen nog tafels en stoelen.

DE PLAATSELIJKE LEGEVAKKENVULLER 8 Vul de lege (niet grijze) vakjes op met een woord of naam die iets met de regio Hoogstraten te maken heeft. De cryptische omschrijving en een bijkomende tip vind je onderaan. Elders in het blad vind je de oplossing. 1 vzw met een vechtershart voor zieke kinderen - 2 pastorale eenheid en belevingscentrum - 3 kasteel met viking - 4 artistieke groep die niet voor minder gaat - 5 achttiende eeuwse bloemenliefhebber uit Meer - 6 industrieel die zij naam gaf aan de weg naar Zundert 7 atlete met Belgische titel - 8 sportieveling die graag een modderfiguur slaat - 9 landloperswandeling in Merksplas-Kolonie - 10 boerderij uit de zeventiende eeuw op Hal - 11 geen deur op slot de tweede zondag in september - 12 scheepsput met eiland in Wortel - 13 zo noemen Merenaars het gebodenhuisje - 14 grafisch kunstenaar, dichter en BRT journalist- 15 promotie voor lokale producten van de korte keten - 16 Dreefse frieten kregen hun naam van de Leiloop vlakbij - 17 kasteelheer die mee aan de wieg stond van steenbakkerij Desta -18 verplicht dierenhotel bij import - 19 zanger van het levenslied die in Wortel het levenslicht zag - 20 man aan de wieg van groenten en bloemen VERTICAAL ZIE JE EEN ZEVENTIENDE EEUWSE NEDERLANDSE SCHILDER, DICHTER EN ETSER, WIENS FAMILIE ALS DOOPGEZINDE WAS UITGEWEKEN NAAR DORDRECHT.

76

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

De fanfare speelt op Facebook

De grens is weer open

MEERSEL-DREEF - Het jaarconcert ‘The best of Songfestival’ van fanfare Voor Eer en Deugd kon op 9 mei niet doorgaan vanwege de Coronacrisis. Sinds half maart zijn er ook geen repetities of optredens meer. De grens ging dicht terwijl de slogan van het Eurovisiesongfestival 2020 ‘Open Up’ was.

MEERSEL-DREEF - Arbeiders van de stad verwijderden de betonnen blokken op de Dreef bij de grens met Nederland. Hopelijk voor defini-

tief, op een tweede golf van de pandemie Covid19 zitten we niet te wachten. En nu snel terug naar ons vertrouwde terras. (JJ)

Een stil protest MEERSEL-DREEF - Een bloem werd gestoken in de berm bij de Nederlandse grens op Strijbeek bij een actieflyer ‘doe onze familieband de das niet om’, met stropdassen als achtergronddecoratie. Deze keer is het niet oost tegen west of zuid tegen noord, maar een pandemie die onze grenzen afsloot en familiebanden verbrak. In deze moderne tijden verliezen we elkaar tijdelijk even uit het oog, maar natuurlijk niet uit het hart. Genoeg sociale media om contact te houden met elkaar, maar toch. Het scheiden was hier maar voor even, herinner u de Berlijnse muur en de elektrische draad in 1914-1918 of denk maar eens aan de muur tussen VS-Mexico. Een bloem als stil protest, de heimwee naar een familieknuffel, zo gewoon allemaal, maar eventjes was Nederland ver weg. (JJ)

De fanfare ziet er een oproep in aan iedereen om zich open te stellen voor de ander, voor andere meningen, elkaars verhalen en natuurlijk elkaars muziek. Dat vertaalden ze op muzikale wijze door de herkenningstune van het Eurovisiesongfestival ‘Te Deum’ apart samen te spelen. Je ziet en hoort het resultaat op de facebook-pagina van de fanfare. En ze maken zich sterk dat het concert er in 2021 alsnog van zal komen! (JJ)

Huub Hangpop zingt coronaproof MEERSEL-DREEF - Huub Hangop, de artiestennaam van Ruud van den Berg, al enkele jaren woonachtig in ’t dorp, heeft een nieuwe single met videoclip uit. Die is helemaal coronaproof gemaakt, namelijk in en rondom zijn huis, met vrouw en dochtertje als enige crew en figuranten. De titel van de single luidt dan ook heel toepasselijk voor deze tijd ‘Kapje op kapje af’. Daarbij blijft hij trouw aan zijn gekende carnavalstijl en ook in onze eigenste omgeving. Je kan het beluisteren via YouTube of op zijn facebook pagina. (JJ)

Pater Kamiel overleden MEERSEL-DREEF - Pater Kamiel Teuns is niet meer. Op 24 mei overleed hij op 81-jarige leeftijd in Antwerpen. Hij was de jongste zoon van Adriaan Frans Teuns en Wilhelmina Nuijten, werd geboren op 29 maart 1939 en is toegetreden bij de Vlaamse Kapucijnen op 10 september 1959. Hij verbond zich op 12 september 1960 door geloften tot een evangelisch franciscaans leven, werd priester gewijd op 9 juli 1966. Ook zijn twee broers Pater Pascal Jozef Teuns (+) en Pater Stan Teuns, waren toegetreden tot dezelfde orde. Door de pandemie werd in beperkte kring een gebedsdienst gehouden in de Kapucijnenkerk te Antwerpen, gevolgd door de Verrijzenisliturgie in de Kapucijnenkerk in Meersel-Dreef. Hij kreeg zijn laatste rustplaats op het kerkhof van de paters in het Mariapark. Op de foto, gemaakt tijdens zijn priesterwijding in 1966, herkennen we

moeder Wilhelmina Nuijten en haar zeven opeenvolgende kinderen, en de laatste van de rij is dus Pater Kamiel zaliger. (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

77


MEERSEL-DREEF

Kunstwerk van 15.000 steentjes

Ferm viert 50ste verjaardag

MEERSEL-DREEF - In het Mariapark, dat behoort tot het Kapucijnenklooster, ligt een eerbetoon voor de slachtoffers van het coronavirus van Nederland en België. MEERSEL-DREEF - De Boerinnenbond werd KVLV, en die op z’n beurt weer Ferm. Ze bestaan dit jaar een halve eeuw. Het bestuur van Ferm Meersel-Dreef wil niet bij de pakken blijven zitten en denkt al aan de nabije toekomst waarbij hopelijk alles weer mag en zal mogen . Voor juli-augustus wordt een zoektocht georganiseerd, in september is er een verrassing en in oktober een feestelijke afstand - 1,50 meter - bijeenkomst. Want je wordt maar één keer vijftig jaar en dat willen de dames niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ondertussen zenden zij eenieder een lieve groet! Wat wij graag ook doen…(JJ)

Het is een initiatief van de vereniging die droomt van een herenigd Brabant. Zij leggen er steentjes bij naargelang er mensen sterven. Het kunstwerk bestaat momenteel uit net geen 15.000 steentjes. Na de crisis gaan de steentjes mee met pelgrims die naar Santiago de Compostella trekken op wiens bedevaartroute het Kapucijnenklooster ligt. Contact : info@pactedescygnes.org. (JJ)

Het kolenkot is afgebroken…

Opnieuw vieringen bij de paters MEERSEL-DREEF - Door een beslissing van de nationale veiligheidsraad, konden de paters Kapucijnen vanaf 8 juni opnieuw mensen toelaten in de eucharistievieringen. Er is dus opnieuw elke dag om 19 uur een avondviering. Vanaf half juni werden alle vieringen terug hervat, bij droog weer in het Mariapark aan de Lourdesgrot. Wel is er voorlopig een maximale capaciteit van 75 mensen in de kerk en 151 mensen in de grot. MEERSEL-DREEF - De historisch beeldbepalende schuur aan de overkant van de Nederlandse grens is volledig afgebroken nadat het onlangs verkocht werd. Er was al langer sprake van, maar nu het zover is, maak je daar toch wel wat ‘sunt’ van. Drevenier Pierre Verbaeten was er nog net op

tijd bij om een foto te maken van de afbraak voor het archief en voor ons collectief geheugen. Er komt een nieuwe woning op deze plaats, maar het beeld zal uiteraard nooit meer hetzelfde zijn als vroeger. Maar wat nu is, daarvan wordt later ook gezegd dat dit ook ‘vroeger’ was. (JJ)

Muskusratten

Maximum Indien om 10.30 uur de maximum toegelaten capaciteit zou zijn bereikt en er 30 mensen of meer worden tegengehouden, volgt er een extra viering om 11.30 uur. Er zijn doenbare veiligheidsmaatregelen getroffen, je wordt onmiddellijk wegwijs gemaakt. In de kerk mag men zitten op de uitgezette stoelen en in de Lourdesgrot alleen op de gele stippen. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Aan de Kemelsbrug in de Markweg is een informatiebord opgehangen met als boeiende titel: “Management of Coypu and Muskusrat”. Muskusratten dus. Zij brengen schade toe aan landbouwgrond en -gewassen, vernietigen de habitat van zeldzame dieren- en plantensoorten en ondermijnen de waterinfrastructuur zoals dijken en kades. Het Life MICA Project (Management of Invasive Coypu and Muskusrat in Europa) is een EU-Life-project met als doel het ontwikkelen van internationale managementstrategieën voor de muskus- en beverrat in Europa. Van 2019 tot 2023 worden innovatieve methodes voor populatiebeheer en -controle van muskus- en beverratten getest. Belgische, Nederlandse en Duitse instellingen werken hieraan samen. Deze dieren zijn invasieve uitheemse soorten met zorgwekkende negatieve effecten op onze biodiversiteit, een bedreiging met economische schade in hun nieuwe habitats. Het zijn semi-aquatatische knaagdieren die zich voornamelijk voeden met oevervegetatie en bovendien gangen in oevers graven. Oorspronkelijk afkomstig uit respectievelijk Noord- en Zuid-Amerika, hebben ze Europa gekoloniseerd na vrijlating uit pelsdierfokkerijen in de 20e eeuw.

78

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Meer informatie vind je bij de Vlaamse Milieumaatschappij in Aalst, Dokter De Moorstraat 24-26. (JJ)


MEERSEL-DREEF / MINDERHOUT

Fietsenverhuur in ‘t Jachthuis MEERSEL-DREEF - Uitbaters van café ’t Jachthuis, Dreef 63, komen met een nieuw en mooi initiatief, met name de verhuur van fietsen. Zij bieden een groot assortiment aan: American bikes, tandems, electric bikes en mountain bikes. Vooraf reserveren (+31.6.25124972 of peetjuh32@hotmail.com) is de boodschap, maar er staan er altijd wel een paar op voorraad. Om na het fietsen gezellig uit te rusten op het terras met een trappist, wat wil een mens nog meer? (JJ)

KWB blijft niet bij de pakken zitten MINDERHOUT - KWB Minderhout heeft een waaier aan interessante activiteiten: ontspanning, infoavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin. Maar de vereniging is ook bezig met wat ons wakker houdt: het opvoeden van kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis, opleidingen aan betaalbare prijzen. Het coronavirus zorgde ervoor dat de twee grootste activiteiten, Kapellekensloop en de avond-fietsvierdaagse, zijn afgelast. Jammer omdat vele vrijwilligers en sponsors er al jaren voor zorgden dat deze activiteiten een begrip werden in Minderhout.

Programma Maar KWB blijft niet bij de pakken zitten. Als alternatief is er vanaf 1 juli een fietsroute via de website. Zo kan iedereen op een moment dat hem of haar past op pad met vrienden en familie. Weliswaar anders, maar hopelijk beleven deelnemers mooie momenten onderweg. Deze digitale aanbieding valt buiten de normale KWB-verzekering. Je kan een afgedrukte versie van de route afhalen bij Luc Herthogs en/of Ronni Leemans. Nor drie keer staat forelvissen gepland, namelijk op 28 juni, 26 juli en 23 augustus. De algemene quiz is verschoven naar vrijdag 18 september. Verder kan je wandelen met Natuurpunt samen Met Cel Verschueren in den Elsakker op zondag 18 oktober. De jaarlijkse Kapellekensloop gaat door op zondag 8 november vanuit ‘t Markenhof.

Taeymans opent koffiebranderij en showroom MINDERHOUT - Taeymans koffie kocht het gebouw langs de Bredaseweg, waar ooit Softcomputer, Napcom en Accel, drie firma’s in de ICT wereld gevestigd waren. Daar opent de firma binnen enkele maanden een koffiebranderij en toonzaal. Als streefdatum wordt oktober vooropgesteld. De koffiebranderij zelf komt op het gelijkvloers. Die is zichtbaar achter de grote glazen etalagewand langs de Meerseweg en ook van in de showroom. Zo kunnen de mensen het productieproces volgen van het branden tot en met het verpakken van de koffie.

Beleven Klanten willen graag de koffie proeven en de machines bekijken. In dit gebouw is ruimte om daaraan tegemoet te komen. In de kelder, die de ideale temperatuur heeft om koffie en chocolade te stockeren, komt een ruime berging. “Koffie is in”, zegt de 42-jarige zaakvoerder Jurgen Taeymans. ”Het ‘beleven’ van koffie is sterk toegenomen. Mensen willen zelfs thuis graag experimenteren. Daarom komen er in de show-

room espressomachines voor onze klanten. Met ‘dark roasted’, ‘premium espresso’ en ‘Fair Trade’ heeft Taeymans nu drie soorten in hun assortimenten. Het is de bedoeling om dat aantal verder uit te breiden”, gaat Jurgen verder, “we kunnen nu in kleinere oplagen branden. Daardoor kunnen we zelfs voor onze klanten een koffie of thee op maat maken.”

Contact Daar blijft het niet bij. “Ons totaal assortiment is immers ruimer. We bieden ook wijn en cava aan. Alle dranken die we in huis hebben kunnen hier geproefd worden”, besluit hij. Taeymans koffie bestaat op 1 juli 2020 vijftien jaar. Gestart in Wuustwezel verhuisde men al vlug naar een loods in Beerse. “Maar”, zegt Jurgen, “Beerse is Hoogstraten niet, en bovendien was daar geen plaats voor een toonzaal. En ook al leveren wij aan bedrijven en horecazaken en leveranciers aan horecazaken, het contact met de particuliere klant is voor ons van het grootste belang!” (fh)

Pandora Zondag 25 oktober heb je de mogelijkheid om ‘De doos van Pandora’ te openen. Dit is een soort van ‘escape room’ in de vorm van een zeer goed gesloten doos. Door het oplossen van raadsels, vragen en allerlei opdrachten kan je de codes kraken en zo de gesloten koffer openen. En dit met een tijdslimiet. Verdere info volgt. Dit kan in groepen tot 6 personen. Hopelijk kan parochiezaal ’t Markenhof, de thuishaven van KWB, snel weer geopend worden op zijn volle capaciteit. (fh)

Jurgen Taeymans in wat de showroom bij de koffiebranderij moet worden. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

79


MINDERHOUT

Ook sterke beren verdienen steun MINDERHOUT - Kris Elst en Marieke Van Gestel, wonen sinds juli vorig jaar in de Akkerloopstraat. Eind vorig jaar werd Kris ziek, in in maart werd kanker vast gesteld. En al wonen Kris en Marieke nog niet zo lang in de straat, de buren waren erg met hen begaan en werden voor hen een grote steun. Dat deden ook zijn collega’s bij bouwonderneming Jos Dejongh uit Wuustwezel. Nadat hij door de chemokuur zijn haren verloor, staken zij hem een hart onder de riem door zelf ook hun haar af te scheren.

Sterke beren Voor zijn lymfeklierkanker krijgt Kris een zware chemotherapie, waardoor hij erg verzwakt is. Ook sterke beren kunnen alle steun gebruiken. Daarom brachten zijn collega’s een verrassingsbezoek aan Kris, die momenteel het truweel even aan de kant legt om aan z'n gezondheid te werken. “We zagen hoe moeilijk hij het had om zijn haren te verliezen door de chemotherapie”, zeg-

Alle werknemers van bouwbedrijf Dejongh lieten zich kaal scheren uit solidariteit met Kris. gen zijn collega’s. “Door ons allemaal kaal te scheren, wilden we laten zien dat we hem steunen in deze moeilijke tijd. Dat we daarvoor zelf onze haren moesten opofferen, namen we er graag bij. En we hebben ook een fotoboek voor hem gemaakt. Dat boek hebben we op een bijzondere manier aan Kris overhandigd.”

“Mijn werkgever Jos Dejongh vertelde dat daar foto's in stonden van mijn collega's die zich, als symbolische daad, hadden kaal geschoren. Al was ondertussen het haar van sommigen al weer een beetje gegroeid.”

Overweldigend cadeau

“Uiteraard deed het mij iets”, zegt Kris. “Dat ze dit speciaal voor mij hadden gedaan om mij te steunen is hartverwarmend. Ik had tranen in mijn ogen, gewoon omdat het zo pakkend was. Al mijn collega's die speciaal na hun werk naar hier zijn gekomen om mij een hart onder de riem te steken…”

Op een bepaald moment stond er immers een vrachtwagen van het bedrijf voor de deur. “Ik vroeg me af wat die hier kwam doen”, zegt Kris, “maar toen begon de waanzin pas echt. Al de camionettes kwamen aangereden. Heel de straat stond vol, allemaal voor mij. Ik was overweldigd door het mooie gebaar van mijn collega’s.”

Tranen

Marieke Van Gestel en Kris Elst weten niet wat hen overkomt als onaangekondigd heel de straat vol wagens van het bouwbedrijf staat.

“De kraan van de camion overhandigde een zakje met een fotoboek erin”, gaat Kris verder.

Kris en zijn vriendin waren meer dan ontroerd en dankbaar voor het gebaar van al die mensen. “Nog heel de avond hebben we nagenoten van dat fantastische gevoel,” zo zegt hij. (fh)

Oplossing DE PLAATSELIJKE LEGEVAKKENVULLER 6

Oplossing DE PLAATSELIJKE LEGEVAKKENVULLER 7

Oplossing DE PLAATSELIJKE LEGEVAKKENVULLER 8

80

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

‘t Markenhof deelt in de klappen

MINDERHOUT - Het zijn zware tijden voor de horeca. Ook ‘t Markenhof werd niet gespaard door de coronamaatregelen. Geen inkomsten, terwijl de vaste onkosten blijven doorlopen. En dat zijn er meer dan je zou denken: voorheffingen, nutsvoorzieningen, verzekeringen, erfpacht, afschrijvingen, internet, Unisono, billijke vergoeding enz. .…

Bondgenootschap Het zaalcomité is de laatste jaren uit een diepe put gekropen, door de pandemie staat men weer noodgedwongen een aantal trappen lager. Maar het was niet alleen maar kommer en kwel. Tijdens deze coronatijd kon de accommodatie van ’t Markenhof ter beschikking worden gesteld van ‘Scharrel’, de nabijgelegen lagere school. De beschikbare ruimte kon goed benut worden als opvang. Waar de nood het hoogst is, is de redding nabij, zo bleek nog maar eens. Het zaalcomité zet hun bondgenootschap met de school verder, telkens op een constructieve manier en om elkaar sterker te maken. Elk van beiden heeft troeven om een goed partnerschap te vormen.

Verder investeren Ondanks het gemis van inkomsten, zal het bestuur haar investeringsprogramma verder zetten. Opnieuw zullen vele vrijwilligers ingeschakeld

Tijdens de Coronacrisis stelde het zaalcomité ’t Markenhof ter beschikking van de school. Ruth Govaerts, leerkracht aan het IKO, bood zich als vrijwilliger aan om de leerkrachten bij te staan. worden om de verdere renovatie te verwezenlijken. Er werd een nieuwe afwasmachine gekocht. De keuken wordt anders ingericht en de achterkeuken wordt opgefrist. Men wil opnieuw extra inspanning doen om de verluchting van de zalen, waarover de grootste klachten komen, weg te werken. Daarvoor gaat men in zee met EVB ventilatie. Met hulp van vrijwilligers probeert men ook hier de kosten enigszins te drukken.

Opnieuw huren Vele feesten, verjaardagen, babyborrels, repetities, enz. … konden niet doorgaan omwille van de pandemie. Een aantal werden verplaatst en sommige werden geannuleerd.

Het is nu evenwel meer dan ooit nodig om tijdig te reserveren. Het komt al te vaak voor dat men kandidaten moet teleurstellen omdat de door hen gekozen datum niet meer vrij is. Men kan enkel via de website vragen welke data er nog vrij zijn en daarna langs dezelfde site uw huurovereenkomst aanvragen. De vaste gebruikers van de zalen, KWB, fanfare de Marckezonen, Ferm, Samana, en nog vele plaatselijke verenigingen zijn terug welkom vanaf 1 juli. Uiteraard nog altijd volgens de richtlijnen van de overheid. Ook het café van ’t Markenhof, uitgebaat door vzw de Arkduif, is terug geopend op de gebruikelijke openingstijden. Iedereen is van harte welkom in en rond ‘t Markenhof. Alle info : www.tmarkenhof@telenet.be (fh)

KLJ Minderhout twee keer op kamp MINDERHOUT - Geef acht - links, rechts, links, rechts, … KLJ Minderhout, gaat ook dit jaar weer op kamp. Na de inleidende zin zal al wel duidelijk zijn dat het ‘Leger’ kampthema van dit jaar is. De vorige jaren gingen alle leden van 2 tot 9 augustus samen op kamp in een groep van meer dan 80 man. Dit jaar heeft men heel wat aanpassingen moeten doen omdat men door de coronacrisis maar met groepen van 50 personen een bubbel mag vormen. Nu gaan de oudste leden van de -14 en -16 van 31 juli tot 5 augustus op kamp, en de jongste leden van de -10 en -12 zijn van 7 tot 12 augustus welkom op de kampplaats.

Neeroeteren Men gaat het dit jaar iets verder zoeken, namelijk in Neeroeteren, tegen Maaseik. Deze kampplaats is bereid om extra sanitaire blokken te voorzien. Daarnaast kan men langer op de kampplaats blijven omdat deze voor de rest van de maand niet verhuurd is. Door dit gelukkige toeval kan KLJ de

leden toch nog een volwaardig kamp geven. Momenteel is men al volop bezig met de kampvoorbereidingen, omdat het kamp er nu toch wel wat anders uit zal zien. Maar hoewel men in twee groepen moet gaan, is de leiding ervan overtuigd dat het een mega fijn kamp wordt! (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

81


WORTEL

Artistiek eerbetoon aan May Geens WORTEL - May Geens, de vrouw van Jan Fransen, stierf op 12 maart 2020 onverwacht, net op het moment dat de coronacrisis het land platlegde. Om die reden vond het afscheid noodgedwongen in heel intieme kring plaats, waardoor er een gemis was om samen te komen met de grote familie en vrienden. Haar kinderen Mieke, Hans en Raf Fransen en neef Dirk Vanhaute plaatsten daarom als eerbetoon niet minder dan 26 van May’s kunstwerken in de Oude Weg in Wortel. Zo ontstond er een grote buitenexpositie. Het initiatief sluit aan bij de oproep van de stad om kunstwerken tegen het raam of in de voortuin te plaatsen om op die manier tot een grote kunstroute in de gemeente te komen. In de Oude Weg maakten ze daar nu dankbaar gebruik van door haar werk ter plekke ten toon te stellen.

Grote prijs May werd op 13 oktober 1946 geboren in Hoogstraten. Kort na haar huwelijk met Jan Fransen bouwden ze hun huis in de Oude Weg, toen nog Oude Baan, en woonden daar bijna 50 jaar. Nadat de kinderen het huis uit waren ging ze, vooral op aandringen van haar dochter Mieke die een opleiding monumentale kunsten volgde aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten, tekenles volgen aan het IKO in Hoogstraten. Nadien volgde ze de lessen monumentale kunsten, schilderen en keramiek, eerst aan het IKO daarna aan de Stedelijke Academie van Turnhout (SASK). De laatste jaren werkte ze in Atelier Alla Prima. May heeft in ongeveer 20 jaar een enorme collectie opgebouwd. In 2016 exposeerde ze met haar glaskunst in de Warande tijdens de Laureatententoonstelling van het SASK waar ze de Grote Prijs van de stad Turnhout in ontvangst mocht nemen.

Monumentaal

De Oude Baan is voor even omgedoopt tot de May Geens Baan.

Vooral haar monumentale werk leent zich tot een tentoonstelling in open lucht. Daarin gaat ze vaak op zoek naar het gebruik van verschillende materialen: glas, textiel, hout en metaal. Glas was haar favoriete materiaal omdat het werk dan transparant, lichtdoorlatend kon zijn. Door het te polijsten kan je een glazen kunstwerk laten schitteren, maar May verkoos vaak om dat niet

te doen: ze hield van het ruwe, het onaffe. Het beste van haar werk is nu te bezichtigen in voortuinen en ramen in de Oude Baan. De betreffende huizen worden allemaal bewoond door familieleden van May. Dit is immers nog een van die zeldzame straten waar heel veel tantes,

Wij schrijven. Zoekt u mee?

Wij fotograferen.

nonkels, neven en nichten bij elkaar wonen. Niet minder dan 12 families. Door deze buiteninstallatie kan nu iedereen genieten van May’s creativiteit en energie. Zo wordt de straat voor even omgedoopt tot de “May Geens Baan”. (fh)

Wij zoeken naar al wat voor de mensen van hier van belang is.

WANT WIJ ZOEKEN U.

Wij zoeken MEDEWERKERS die zoals wij bereid zijn

om op vrijwillige basis sporadisch, AF en TOE of geregeld mee te zoeken naar wat

u zelf belangrijk vindt. Interesse? Stuur een mailtje aan redactie@demaand.be

82

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Doen!


WORTEL

Tiende fiets- en wandelzoektocht van ‘t Slot WORTEL - Voor de tiende keer organiseert vzw ’t SLOT tijdens de zomermaanden een fiets- en wandelzoektocht. Deze zoektochten kunnen gestapt of gereden worden van zondag 5 juli tot en met zondag 6 september. De afstand van de fietszoektocht bedraagt ongeveer 23 km, de wandelzoektocht beslaat ongeveer 7 km. Het vertrek is voorzien aan dorpscafé De Guld, Poeleinde 2 in Wortel. De tochten omvatten een reeks van leuke eenvoudige zoekvragen en een reeks van op te sporen foto’s. De organisatoren stelden alles in het werk om u in de grensoverschrijdende zoektocht te laten genieten van de prachtige omgeving van Wortel-Kolonie en de mooiste plekjes van Rijkevorsel, Castelré en Hoogstraten.

Deelnemen Voor het luttele bedrag van 5 euro kan je inschrijven voor deelname. Je kan daarvoor te-

recht in Dorpscafé De Guld, Poeleinde 2 in wortel van waaruit de zoektocht vertrekt en eindigt. Reiswijzers en antwoordformulieren vind je ook in café In Holland, Slagerij Rudi Snels, café De Nieuwen Buiten of op de Dienst voor Toerisme Hoogstraten. De originele antwoordformulieren moeten uiterlijk op zondag 6 september om 18 uur onder gesloten omslag gedeponeerd worden in de speciale urne in dorpscafé De Guld, of afgegeven worden in café’s In Holland en De Nieuwen Buiten of op de Dienst voor Toerisme.

Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt plaats in de lokalen van Het Slot, Worteldorp 28 in Wortel en op zondag 13 september om 16 uur. Prijzen die dan niet afgehaald worden, gaan naar de volgende in de rangschikking.

De juiste oplossingen worden aan de deelnemers per e-mail (of post) verzonden vanaf 8 september, en zijn te raadplegen op de website https://sites.google.com/site/slotzoektocht. (fh)

KLJ op kamp in coronamodus WORTEL - Alhoewel de KLJ leiding veel richtlijnen krijgt van KLJ nationaal, blijft het voor de leiding een zoektocht naar dé manier om het kamp zo veilig mogelijk te organiseren in deze coronatijden. “De ingrediënten liggen klaar”, zegt Dorien Fransen, “maar het menu wordt pas na de examens van de leiding samengesteld…”

Geel DHM: Wanneer, waar en met hoeveel gaan jullie dit jaar op kamp? Dorien: Ons kamp gaat zoals elk jaar door van 2 tot 9 augustus, dit jaar in Geel. Doordat KLJ Wortel de voorbije jaren hard gegroeid is, zijn we vorig jaar met ongeveer 100 leden op kamp geweest. Voor het kamp van dit jaar hebben we een enquête laten rond gaan bij onze leden met de vraag of ze ook dit jaar, in deze coronatijden, mee op kamp willen gaan. Tot nu toe hebben een 60-tal leden daar positief op gereageerd.

leden thuis in hun kot te amuseren en om hun de KLJ-vibe toch nog te kunnen geven. Dit jaar gaan we op kamp een kiss & ride organiseren om zo weinig mogelijk fysiek contact te creëren. Verder is er ook een online inschrijvingsavond. Ons jaarlijks weekendje met de ‘kleppers’ (14-16 jaar) op kamp zal dit jaar vervangen worden door een andere grote activiteit. We laten de dorpsspelen achterwege en zullen alle ruwere contactspelen voor zover als mogelijk vermijden. We voorzien ook een extra ‘quarantaine’ tent. Indien er iemand ziek zou worden, kan die zo snel mogelijk uit de bubbel gehaald worden. Voor het geheel wordt er dit jaar een extra draaiboek gemaakt om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat draaiboek gaan we ook doorsturen naar KLJ nationaal, zo zijn zij ook op de hoogte van hoe wij alles plannen. (fh)

DHM: Was het moeilijk om alles op korte tijd in orde te krijgen? Ondanks de informatie van KLJ nationaal was en is het wel zoeken om precies te weten we moeten doen en laten. Want uiteraard willen we het kamp zo veilig mogelijk organiseren en ons op alles goed voorbereiden. We krijgen ook veel informatie en instructies van de kampplaats zelf, wat ook logisch is. We hebben die regels nog niet allemaal kunnen verwerken, omdat er nog veel van leden van onze leiding examens hebben. Maar dat echt wel in orde. We organiseerden al wel een online vergadering en alle mails en informatie wordt bij elkaar gebracht en we sturen alle mails aan elkaar door.

Draaiboek DHM: Zijn er zaken speciaal of anders georganiseerd tijdens de lockdown en nu, na de versoepeling van de richtlijnen? De voorbije maanden hebben wij, net zoals zoals alle jeugdbewegingen, al onze activiteiten geannuleerd. Dat betrof zowel onze grote Squadra-fuif, als onze jaarlijkse fietszoektocht en de KLJ-barbecue. Wel hebben wel kleine online KLJ-opdrachtjes georganiseerd om onze

Een van de vijf groepen van KLJ Wortel op kamp in 2019. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

83


WORTEL

Duizend km gefietst tegen kanker WORTEL - Op zondag 24 mei maakten Indi smitz en Marijn Verdult, twee voetballers van KVNA Wortel, een tocht van 1.000 km vol en schonken 6.000 euro voor Kom op tegen Kanker. Voor KVNA begon alles op zondag 8 maart, toen er nog geen Coronavuiltje aan de lucht was. De voetbalploeg organiseerde met een wandeling met een etentje na en zorgde ervoor dat hun doelman daarmee meer dan 6.000 euro samen bracht, voldoende om deel te mogen nemen aan een fietstocht tegen kanker van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei. Maar toen gooide Corona roet in het eten en werd de tocht in groep van Reims naar Mechelen afgeblazen. Maar geen probleem. Beide voetballers beslisten om toch de 1.000 km te rijden, weliswaar met zijn twee en in eigen land.

Terecht Ze vertrokken in Malle, de woonplaats van Indi, en reden naar Brugge, daarna verder naar Scherpenheuvel, dan door Limburg om op zondag van Kaprijke naar Wortel te fietsen. Daar werden ze door een groep supporters verwelkomd. De organisatoren van de tocht stelden voor dat Indi het sponsorgeld zou bewaren voor een deelname in 2021. Maar Indi besliste om het verzamelde bedrag, meer dan 6.000 euro dus, toch al te schenken.

Marijn Verdult en Indi Smitz

“Uiteindelijk moet het geld daar terecht komen, dus daarom was voor mij de keuze rap gemaakt”, zegt Indi daarover, “Volgend jaar zien we wel weer”. (fh)

50 jaar na de eerste reeks kermiswandelingen (2)

Van officier, gastheer en kommandeur WORTEL - Vijftig jaar geleden, in 1970, organiseerde het Sportcomité Wortel met ‘meester’ Juul Noeyens als drijvende kracht op kermiszondag de eerste in een reeks van tien kermiswandelingen. Vijf ervan brachten we vorige keer in herinnering, nu nemen we u mee naar vijf andere merkwaardige plaatsen in Wortel. Het ging naar de woningen van Zwarte Marjan en Ti Van Schelle, de Galgenberg, Castelré en Staakheuvel. In onze vorige uitgave kwamen de eerste vijf wandelingen aan bod - naar de witte kei, de ijskelder, de Pampa, ’t Bolks Heike en Keirschot. Samen met de vijf andere bestemmingen misschien wel welgekomen tips voor een frisse zondagochtendwandeling, nu er van kermisvieren geen sprake is.

Zwarte Marjan

Toen ze daar in 1828 toekwamen telde het gezin zes kinderen en was er een zevende op komst. Hun buurmeisje, een weeskind, maakte ook deel uit van het gezin. Marjan werd ingeschreven als vroedvrouw, haar man als landbouwer. Maar blijkbaar was het inkomen dat ze konden verdienen op het hen toegewezen perceel grond in de kolonie te klein om de tien monden te voeden, want Marjan vulde het inkomen aan met de

verkoop van eigengemaakte sterke drank. Soms ging het er vrolijk aan toe bij Zwarte Marjan. Mannen die het moesten weten, wisten dat zij het niet zo nauw nam met de goede zeden en dat ze bij haar voor meer dan drank alleen terecht konden. Toen na de Belgische onafhankelijkheid de Hollands geïnspireerde kolonie werd ontbonden, verloor Marjan veel van haar klanten. Ze bleef

Op kermiszondag 13 juli 1975 gingen de wandelaars naar de plaats waar ooit Zwarte Marjan woonde in een door Johannes Van Den Bosch gebouwde koloniewoning, zo’n 80 meter voorbij Bootjesven. Marjan werd in 1789 in Hamme geboren als Marie-Ann Rubbens, dochter van een meelkoopman. Ze trouwde in 1809 met de 20-jarige Frans Van Buyten, geboren in een familie van zeeldraaiers en touwslagers. Alle twee van goede komaf dus. Hoe het gezin aan lager wal geraakte weten we niet, wel is het zeker dat ze bij gebrek aan bestaansmiddelen door het Armenbestuur van Zele verwezen werden naar de vrije kolonie in Wortel.

84

In zo’n bescheiden hoeve, met een stal naast het woongedeelte, woonde Zwarte Marjan. Haar man en de acht kinderen waren wellicht niet thuis, wanneer Marjan de mannen plezierde…

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL toen de opdracht om een zwembad te bouwen in het koninklijk paleis. In de Tweede Wereldoorlog koos Ti resoluut voor het verzet tegen de Duitsers. Op 15 januari 1943 werd hij opgepakt door de Gestapo en op transport naar Breendonk gezet, waar hij twee maanden later gefusilleerd werd.

De Galgenberg In 1977 bezocht men de Galgenberg, of beter de sporen die de berg waarop ooit een galg stond, achterliet in het landschap langs de Grensweg, iets voorbij de boerderij van Mertens in Castelré. Zij kregen de titel van bewaker (m/v) van de Galgenberg. Martial, kortweg Ti van Schelle ‘bijklussen’ tot ze in 1846 de kolonie verliet. Verder is er van haar geen spoor. Tot aan deze wandeling dus, want de meer dan 150 wandelaars konden nadien als ‘officier in de orde van Marjan’ door het leven.

Naar TI Van Schelle De straten in de verkaveling achter de parochiezaal in Wortel werden genoemd naar Ti Van Schelle, een van de meest merkwaardige inwoners van Wortel ooit (zie DHM 400, februari 2019 blz. 22). Na de kermiswandeling van 1976 ontvingen de deelnemers de titel van ‘Gastheer van het land van het land van Ti Van Schelle. Eregast bij deze wandeling was Louis Nees, die jarenlang op De Diept werkte en ooit nog met moeder Van Schelle naar Amerika reisde om er met 148 van haar kippen deel te nemen aan een tentoonstelling. Martial (Ti) Van Schelle werd op 6 juli 1899 geboren in het kasteel op het 47 ha grote landgoed De Diept, als zoon van advocaat Albert Van Schelle en de Amerikaanse Annie-Marwin Fowler-Protvoth. Als kind was de kolonie voor Martial één grote speeltuin. Hij maakte er kabelbanen, reed er met een kar aangespannen achter een varken. Had als eerste in de streek een fiets en reed met zijn ‘motocyclette’ op H.Bloed een snoepkraan aan flarden. Maar eenmaal volwassen deed Ti genoeg om wereldberoemd te worden in Wortel. Tien jaar lang was hij Belgisch zwemkampioen in de honderd meter vrije slag. Hij was een verdienstelijk schaatser en bouwde de eerste ijsbaan van ons land. Daarnaast speelde hij in de eerste basketbalploeg van ons land, nam hij regelmatig deel aan de internationale ballonwedstrijden en verdedigde de Belgische driekleur tijdens internationale ski-, bobslee- en waterpolowedstrijden. Tussendoor was hij ook als muzikant actief in de danstempels aan de Belgische kust. Na zijn sportcarrière werd hij een succesvol zakenman. Hij baatte een keten van sportwinkels uit en lanceerde in 1930 een zwembad dat men kon ombouwen tot ijspiste. Zelfs Leopold III gaf

Daar werden op 26 juli 1715 vijf boeven, die deel uitmaakten van een bende van acht, opgehangen nadat ze op 6 januari van het zelfde jaar door het opperste gerechtshof te Brussel veroordeeld werden. De bende misdadigers maakte onze streken onveilig door verschillende ‘dieverijen, inbraken en uitplunderingen’. Hoe de bandieten elkaar kenden is een raadsel. Er was een Duitser bij en de anderen kwamen uit Schilde, Diest, Lembeek en Doornik. De Hoogstraatse drossaard, P. Garadi, werd in kennis gesteld van de veroordeling en nodigde op 9 januari de schouten, burgemeesters, schepenen en regeerders van Hoogstraten, Brecht, Rijkevorsel, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel uit in het stadhuis te Hoogstraten om te beraadslagen over de uitvoering van de straf. Enkele dagen later werden de acht veroordeelden naar Hoogstraten overgebracht. Graaf van der Stegen, drossaard van het hertogdom Brabant, begeleide de boeven in het gezelschap van 18 ruiters, 30 voetgangers en vier beulsknechten.

In afwachting van hun verhanging verbleven ze in het kasteel van Hoogstraten. Daar spraken ze de biecht bij een Minderbroeder van het Spijker en droeg deken A. Theunis op de ochtend van hun terechtstelling een mis op en gaf hen de heilige communie. Vijf van de acht bendeleden werden verhangen, twee kwamen ervan af met stokslagen, een derde werd onder de galg vrijgelaten. Het was een bewuste keuze dat de verhanging in aanwezigheid van belangstellenden werd uitgevoerd en dat de lichamen een tijd bleven hangen, tentoongesteld tot lering van de burger en ten prooi aan vogels.

Castelré In 1978 ging het de grens over naar Castelré, een gehucht van het Nederlandse Baarle-Nassau, dat erg aanleunt bij Wortel en Minderhout, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog geïsoleerd werd door de dodendraad (zie ook DHM 414, mei 2020 blz. 57). “Nergens was die draad zo sterk”, vertelde Ment Snoeys toen, “en dat had alles te maken met Baarle-Hertog dat het centrum werd van de spionagedienst.” En Ment kon het weten. In oktober 1916 werd hij onder de Nederlandse wapens geroepen en op veel verschillende plaatsen gekazerneerd. Daardoor heeft hij de draad gezien van Vaals tot Cadzand. De ongeveer 400 inwoners van Castelré konden niet meer naar de kerk en de school in Wortel of Minderhout, terwijl de afstand tot Baarle wel erg groot was. In 1914 kon men terecht in het café van timmerman en wagenmaker Frans Mostmans, waar de mis werd opgedragen en de kinderen naar school gingen. Maar in 1915 besliste de Nederlandse regering om, in overleg met de gemeente Baarle-Nassau, een gebouw van 30 x 10 meter op te trekken, waarin plaats was voor drie klaslokalen en een

Op vraag van Juul Noeyens bleven de sporen van de Galgenberg onaangeroerd bewaard, tussen de grasvelden langs de Grensweg. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

85


WORTEL

De overheid liet in 1915 deze noodkapel met drie klaslokalen bouwen. Waar het altaar stond, staat nu een kapelletje. kerk. Op 16 maart 1916 kwam de bisschop van Breda de noodkerk wijden. De in 1889 in Moerbeke geboren Leon Baes werd er pastoor. Als herinnering aan de noodkerk en uit dank aan pastoor Baes werd, precies op de plaats waar het altaar in de noodkerk stond een kapelletje gebouwd. De wandelaars kregen hier de titel van ‘Kommandeur in de orde van Oranje-Castelré’.

Staakheuvel De laatste van de titels waarmee men gul

strooide was ‘Markgraaf van Orange-Nassau’. Dat gebeurde aan het einde van de tiende kermiswandeling die de reeks moest afronden. Daarvoor ging de tocht op zondag 8 juli naar Staakheuvel, een gehucht dat nog niet aan bod kwam. Daar werd op een eigendom van Armand Huet een gedenksteen aan de tien wandelingen onthuld. Men maakte van de gelegenheid gebruik om hulde te brengen aan Armand Huet, een verteller bij uitstek die ook de verdienste heeft om een aantal verhalen over Wortel en zijn inwoners op papier te zetten. Zo schreef hij onder meer een biografie over Ti Van Schelle.

Een aandenken aan pastoor Baes, de dodendraad en het kapelletje. De reeks van tien wandelingen van 1970 tot 1979 deed men over tussen 1980 en 1989 en, na het overlijden van Juul Noeyens, een derde keer van 2000 tot 2009, telkens met gemiddeld meer dan 150 deelnemers afhankelijk van het weersomstandigheden. In 1980 trok men bij regen en ontij met 73 wandelaars naar de Witte kei, in 1975 mobiliseerde het Sportcomité maar liefst 342 wandelaars om een bezoek te brengen aan Zwarte Marjan. (fh)

Op stap in... TENTOONSTELLING Tot zondag 26 juli POSTKAARTEN in het Stedelijk museum, Begijnhof 9, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak 03 340 19 80. Van 1 augustus tot 1 november FOTO’S “Hoogstraten 40-45”, in samenwerking met vzw Erfgoed Hoogstraten, in het Stedelijk museum, Begijnhof 9, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak 03 340 19 80. Zaterdag en zondag 8 - 9, 15 - 16, 23 - 24 augustus FOTO’S EN GRAFIEK ‘Terugblik’, van Marcel De Bruyn in de kapel van het Klein Seminarie, Vrijheid 234 van 10 tot 17 uur.

WORTEL Voor alle activiteiten is vooraf inschrijven verplicht. Zondag 19 juli KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur.

86

Zaterdag 25 juli VLINDERS begeleide kinderactiviteiten, org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster vanaf 13 uur.

Zaterdag 22 augustus natuurwandeling voor en met anderstaligen, org. Natuurpunt Markvallei met vertrek aan BC De Klapekster om 14 uur.

Vrijdag 7 augustus verrassingsactiviteit van Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 20 uur.

Zondag 23 augustus FOTO-EXCURSIE naar het Turnhouts vennengebied, fotowerkgroep Natuurpunt Markvallei met vertrek aan BC De Klapekster om 7 uur.

Zaterdag 8 augustus FIETSTOCHT door natuurgebieden, org. Natuurpunt Markvallei met vertrek aan BC De Klapekster om 9 uur. Vrijdag 14 augustus OPENLUCHT FILMVERTONING voor het hele gezin op het terras van BC De Klapekster om 20 uur. Zondag 16 augustus KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur. Vrijdag 21 augustus MUZIEKOPTREDEN Bert Dufraing & Friends op het terras van BC De Klapekster om 20 uur.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrijdag 28 augustus NACHT VAN DE VLEERMUIS met inleiding en wandeling, org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 20 uur.


SPORT

Nationaal voetbal

Grote plannen bij HVV? HOOGSTRATEN - Amateurvoetbal, je hoort er in coronatijden nog weinig van. Maar bij HVV hebben ze ondertussen niet stilgezeten. De supporters zullen heel wat nieuwe spelers mogen toejuichen volgend seizoen.

Transfernieuws Enkele tijd geleden kondigde HVV de aanwerving aan van Jordi Nolle (doelman), Jensi Van de Venne (verdediger), Nick Havermans die al eerder speelde voor Hoogstraten en ook de aanvallende spelers Ruben Verheyen, Mehdi Naqqadi en Nick Kuijlaers. Velen dachten dat Hoogstraten VV klaar was met de inkomende transfers, maar verbazing alom. In het aanvallend compartiment werden nog enkele kleppers toegevoegd. De 22-jarige Fallou Fall woont in Herentals, verdiende zijn strepen bij Oosterzonen en komt over van reeksgenoot City Pirates, waar hij afgelopen seizoen topschutter werd met 14 doelpunten. Dimitri Hairemans is 28 jaar en zag zijn vorige seizoenen bij Zwarte Leeuw en Vosselaar verloren gaan door blessures. Hij hoopt bij HVV zijn voetbalplezier terug te vinden. De kern van vorig seizoen, aangevuld met al deze nieuwe spelers, daar is iets moois van te maken. Dat wordt de taak van Frank Belmans. De supporters kunnen binnenkort met grote verwachtingen richting Seminarie stappen. Trainer Belmans zal bij het samenstellen van zijn elftal overigens geen beroep meer kunnen doen op kapitein Bob Swaegers. Hij gaat op zoek naar een nieuwe club. Bob is 29 en speelde 372 wedstrijden voor HVV.

Zaterdag 1, 8, 15, 22 augustus: Beker van BelgiĂŤ, zo lang het duurt Woensdag 5 augustus om 19u30: HVV - Sint Lenaarts Donderdag 6 augustus om 19u: HVV (beloften) - RSC Anderlecht U18 Dinsdag 11 augustus om 19u30: HVV - Zwarte Leeuw Woensdag 19 augustus om 19u30: Dessel Sport - HVV Vrijdag 21 augustus om 20u: HVV (beloften) - Dessel Sport (beloften) Zaterdag 29 augustus: Aanvang competitie seizoen 2020-'21

volgend jaar in provinciale en ook Geel kreeg geen licentie voor amateurklasse. Daardoor mocht ook Houtvenne, de vierde in de rangschikking van 3de amateurklasse B van vorig seizoen samen promoveren met Lyra-Lierse, City Pirates Antwerpen en Heur Tongeren. Al de andere ploegen werden ook vorig seizoen bekampt.

Tegenstrevers De voorstellen voor de reeksindelingen voor tweede en derde amateurklasse zijn bekend. HVV speelt opnieuw in 2de amateur B. De tegenstrevers zijn: Berchem, Cappellen, Londerzeel, Eendracht Aalst, Bocholt, Diegem, Hades Hasselt, Sporting Hasselt, Pepingen Halle, Spouwen Mopertingen en Wijgmaal, LyraLierse, City Pirates Antwerpen, Heur Tongeren en Houtvenne. Kampioen KVK Tienen mag zich opmaken voor eerste amateurklasse. Vosselaar en Duffel spelen

Oud-spelers Oud-HVV'ers Juri Meyvis en Ben Van Bael gaan jeugdspelers begeleiden bij de doorstroming naar het eerste elftal. Zij zullen samenwerken met de TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding), jeugdtrainers en de technische staf van het A-team. HVV hoopt dat er in navolging van Juri en Ben nog meer oud-spelers bereid zullen zijn om de club te helpen. Dit kan in de jeugdwerking, bij de scouting, in het bestuur, enz. (rob)

HOOGSTRATEN KAPELLEN CITY PIRATES BERCHEM LIER

Voorbereiding Frank Belmans begint eraan op 18 juli. Als alles volgens plan verloopt, verzamelen zijn troepen op zaterdag 18 juli om 10.30 uur voor hun eerste training. Daarmee wordt de aanloop naar het seizoen 2020-'21 in gang gezet. Het voorbereidingsschema ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit: Woensdag 22 juli om 19u30: HVV - R. Antwerp FC (beloften) Vrijdag 24 juli t/m zondag 26 juli: oefenstage Dinsdag 28 juli om 19u30: KFC De Kempen - HVV

Fallou Fall is een van de vele aanwinsten van HVV.

LONDERZEEL

HOUTVENNE

AALST DIEGEM PEP. HALLE

WIJGMAAL

BOCHOLT HADES HASSELT SPOUWEN HEUR TNGR

Geografische voorstelling van de tegenstrevers van HVV seizoen 20-21 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

87


SPORT

Provinciaal voetbal HOOGSTRATEN - Het was zo mooi en het duurde slechts één seizoen - alle Hoogstraatse ploegen speelden in dezelfde reeks, een competitie met 12 echte Hoogstraatse derby’s. Dat seizoen zullen we nooit vergeten. Uniek als het was, kreeg het een nog uitzonderlijker karakter omdat het niet kon worden afgewerkt. Meer en Wortel hadden elk nog twee derby’s tegoed. Minderhout en Meerle speelden er elk vijf van de zes. Minderhout promoveert en speelt volgend seizoen in tweede provinciale. Meerle zakt naar vierde provinciale.

De tegenstrevers van onze provinciale ploegen Minderhout Minderhout zal in tweede provinciale B vooral uitkijken naar de wedstrijden tegen Merksplas, Weelde, Loenhout en Wuustwezel. De andere ploegen zijn Lentezon Beerse, Vlimmeren, Zwaneven, Arendonk Sport, Verbroedering Balen, Zwaluwen Olmen, Herselt, Sint-Dimpna, VC Herentals, Kalmthout en Zandvliet.

Meer en Wortel Meer en Wortel behouden de duels tegen mekaar in derde provinciale A. Ook de wedstrijden tegen Dosko, Poppel, Flandria, Oosthoven en

Sint Jozef zijn interessant. De andere ploegen zijn: Halle, Excelsior Essen, Gooreind, Kasterlee, De Kempen B, Achterbroek, Beekhoek, White star en Poederlee.

Meerle In vierde provinciale A heeft Meerle slechts dertien tegenstrevers. Het mag naar Sint-Lenaarts B, Brecht, Oostmalle en Westmalle. De andere tegenstrevers komen allemaal uit het westen: Maria-ter-Heide, Sint-Job B, Putte SK, Horendonk, Wildert, Nieuwmoer, Heibos, Olympic Essen en Noorse. (rob)

Meer dan 500 deelnemers voor jogging vanuit je kot

Ondanks alles toch een toffe stratenloop…! HOOGSTRATEN - De sportdienst en sportraad wilden de 35ste editie van de stratenloop van Hoogstraten niet annuleren. Een echte stratenloop met 1000 deelnemers was uiteraard niet aan de orde. De joggers werden verzocht om op 10 juni minstens 5 kilometer te lopen op een zelf gekozen route waar men maar wilde. Dat werd best wel een succes. Het initiatief om de jogging, want een wedstrijd was het niet, te lopen vanuit je kot bleek veel navolging te kennen. Meer dan 500 sportievelingen registreerden zich en stuurden hun Strava-loopje in. Om hiervan een feestelijke editie te maken werd aan de sponsors gevraagd om een aantal prijzen te schenken die dan verloot zouden worden onder de deelnemers. Deze sponsors, Desta, Coöperatie Hoogstraten, Sportcity Merksplas, Versmissen Janssens & Partners, Spranco-Matic en Toyo Tires, waren hiertoe allemaal bereid en zo mochten 70 deelnemers een prijs komen afhalen, namelijk 35 waardebonnen van Hoogstraten ter waarde van € 20 en 35 stevig gevulde goodiebags.

88

Uitgeloot Het was een plezante ervaring om de prestaties van de 500 deelnemers te bekijken. Dat kon wanneer je op Strava scrolde naar de club Stratenloop. Er bleken nachtraven, vroege vogels, late lopers maar vooral belangrijk is dat ieder er op zijn manier het beste van heeft gemaakt. Zo kan je zien dat sportfunctionaris Katrien Peeters de eerste deelnemer was om 00:05u. Zij werd begeleid door Arnold Wittenberg, die net daarvoor het startschot gegeven had. Zeker weten doen we het niet, maar we vermoeden dat er deelnemers zijn die omdat ze nu konden lopen zonder publiek aan de zijkant van de weg, voor de eerste keer hebben meegedaan. De uitgelote winnaars werden bekend gemaakt op Strava en op www.hoogstraten.be/stratenloop. Een dikke sportieve proficiat aan alle deelnemers. (rob)

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De goodiebags worden bezorgd aan de dienst toerisme.


SPORT

Figuurtjes lopen: een gesmaakt initiatief HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse Maand loofde 50 euro uit voor de sporter die op Strava het mooiste figuurtje liep tijdens de stratenloop vanuit het eigen kot. Verbazend veel reacties liepen onze mailbox binnen met daarbij mooie screenshots en enkele leuke commentaren. Wat een knap initiatief, lazen we meermaals. Precies wat wij ook vonden van hun prestatie!

Voor Anne-Sophie Bremans is de stratenloop “elk jaar een hoogdag”. En om de goede tradities in ere te houden, heeft ze uiteraard “opnieuw meegelopen en dit helemaal in de Heilig Bloedsfeer”. Ze liep namelijk een kerkje en verdiende dus ongetwijfeld menig aflaat.

“Ik liep vanmorgen een DOLFIJNE stratenloop,” vertelt Dirk Adriaensen.

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel Ruth van Alphen liep voor de middag een toer van 5km. “Hierbij heb ik gelopen in een 'H', waarbij ik de Vrijheid volledig heb gelopen. En zo ben ik zelfs tweemaal voorbij de St. Katharinakerk gelopen. De terrasjes zaten al goed vol en het was fijn om te zien dat de stad Hoogstraten stilaan terug begint op te fleuren.”

Nordwin Laeveren deed een dinosaurusloopje.

Luc Mateus is een rechtlijnig atleet. Hij liep dan ook10 kilometer in rechte lijn.

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Seppe Adams: “Ik heb vandaag een toer gelopen voor de stratenloop. Mocht het niet opvallen, het is een hond.”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

89


SPORT

Fons Gielis: “Beste Maandman. Misschien niet het mooiste figuurtje, maar toch wel de knapste prestatie: Fiona is 9 jaar en liep het volledige originele parcours van de stratenloop en zei na de ronde doodleuk “zeg papa, we lopen toch door naar huis hè?!” Zo heeft ze er nog 600 meter aan toegevoegd en op het eind zelfs een flinke sprint eruit geperst... Dat wilde ik jullie niet onthouden! Haar tempo was verbluffend.”

Elien Koyen had er heel wat voor over. “Begin maart geopereerd aan mijn kruisband, maar net op tijd klaargestoomd om een mooi figuurtje te kunnen lopen op de virtuele stratenloop! Als we niet kunnen dansen op de jaarmarkt, dan zorgen we ervoor dat de looproute ervoor des te meer swingt!” Wij werden door haar swingende boodschap geraakt, dat wel, maar toch werd zij niet de winnaar.

Er werden nog vele andere figuren ingestuurd. We kunnen ze niet allemaal publiceren en niet iedereen had de opdracht voor honderd procent begrepen, maar ook dit beeldmateriaal deed ons vaak glimlachen. Dit is het hartverwarmende profiel van Saartje Mertens.

Er kan er maar eentje winnen. En het zijn deze twee aardbeienkoninginnen die na lang wikken en wegen met de prijs van de Hoogstraatse Maand gaan lopen!

Robin Weyler deed een poging “om een aardbei te lopen” maar zag zelf “dat het meer een appel is geworden.”

Seppe De Bont, papa van Sam: “Beste Hoogstraatse Maand, mijn dochter Sam is 11 jaar en is lid van zwemclub HOZT (Hoogstratens ZwemTeam). Omdat de zwembaden nog steeds niet open zijn, tracht ze haar conditie te onderhouden met lopen. Ze heeft vandaag meegedaan aan de virtuele stratenloop, en heeft getracht de letters van haar clubnaam te lopen. Je hoofd schuin houden en je kan duidelijk 'Hozt' lezen ;-)”

Kathy Van Aperen: “Hierbij het eendje dat achterom kijkt of de rest nog volgt - van de stratenloop van vandaag van onze zoon Yannick.”

90

Sharona van Nijnatten en Sharon Rood liepen samen en stuurden allebei hetzelfde figuurtje: “In bijlage onze aardbei die wij gelopen hebben ter ere van de stratenloop Hoogstraten vanuit ons kot! Het was niet zo gemakkelijk, maar het resultaat mag er wezen.” (rob)

De raket van Hilde Herygers, die het “erg leuk vond om te doen”.

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Sharon en Sharona, de winnaars van onze wedstrijd.


SPORT

DUIVENSPORT

Ze zien ze eindelijk weer vliegen

HOOGSTRATEN - “Dit hebben we nog nooit meegemaakt in de geschiedenis van de duivensport”, zegt een van de liefhebbers, wanneer men op 20 mei voor het eerst duiven mag inkorven voor een in afstand beperkte vlucht. Ook hier gooide corona roet in het (duiven)eten. Een duivenseizoen start normaal half maart, dit jaar viel dat samen met de uitbraak van het coronavirus. Ook de duiven moesten dus in hun kot blijven. Pas half mei kwam de toelating van de Koninklijke Belgische Duivenbond voor de liefhebbers om individueel hun dieren op te leren voor vluchten tot maximum 25 km. Elke melker vervoerde zijn duiven om ze niet veel later terug ‘in hun kot’ te verwelkomen. Op 20 mei kreeg men groen licht om de duiven gezamenlijk op te leren met vluchten van ergens in België en nog niet in wedstrijdverband. Om te beginnen werden de duiven in de grote mand gezet richting Brussel, dit gebeurt normaal half maart.

Letten Op de foto’s zien we de duivenliefhebbers met mondmasker, de handen ontsmet en op de voorgeschreven afstand van 1,5 meter hun beurt afwachten om hun duiven zelf in de manden te zetten. Er gold immers nog steeds een samenscholingsverbod. Dus na het inkorven vlug en met pijn in het hart naar huis, want er is altijd wel wat nieuws te vertellen over hun vliegende vrienden. Al bij al waren alle melkers blij omdat ze opnieuw kunnen genieten van hun hobby: letten = (de duiven zien thuiskomen). Omdat er geen wedstrijden mochten georganiseerd worden, vergelijken ze dan zelf, per telefoon, de tijd van thuiskomst met die van andere liefhebbers. Zon-

der een echte rangschikking wisten ze dan toch hun plaats ten opzichte van de andere melkers. Het weekend van 14 en 15 juni was het dan ein-

delijk zo ver. De grenzen gingen open zodat er alsnog een stukje duivenseizoen in de lucht hangt... (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2020 -

91


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administratie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUIS ARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

een abonnement tot eind 2020:

€ 13,-

090 33 99 69

BE34 7512 0801 1890 (met vermelding naam en adres)

THUI S V E RP L E G I N G

WACHTDIENST APOTHEKERS 090 39 90 00

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13 Bogers Erika 0479 45 90 78

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Bastijns Tine Brosens Celine De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Leuven Leen Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0472 73 16 05 0498 39 72 23 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0479 50 98 05 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0474 29 33 09

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie

92

(1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

INHOUD JULI - AUGUSTUS Denkend aan Leo Van Riel . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 De Roll-O-Rabbit - Albert Vorstenbosch . . . . 3 Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

www.demaand.be _ REDACTIE _

Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Een goed waterbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Skype met Bas Smeekens in Perth . . . . . . . . 10

redactie@demaand.be

De aardbei.. van ingang tot uitgang . . . . . . 12

_ DORPSNIEUWS _

De vorsten van Salm-Salm . . . . . . . . . . . . . . . . 16

hoogstraten@demaand.be

Het leven zoals het is - 25 jaar later . . . . . . . 23

meer@demaand.be

Maxburgdreef in De Maand . . . . . . . . . . . . . . 44

meerle@demaand.be

Armen TeKort - een buddy traject . . . . . . . . . 47

meersel-dreef@demaand.be

DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

minderhout@demaand.be

DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 59

wortel@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

_ SPORTNIEUWS _

DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

sport@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . . 77

_ ABONNEMENTEN _

DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . . . 79

abonnementen@demaand.be

DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

_ ADVERTENTIES _

Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

advertenties@demaand.be

SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op de

donderdag 27 augustus Voor volgende editie alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 11 augustus redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

0494 86 93 84

- JULI - AUGUSTUS 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.