februari 2020 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 411 FEBRUARI 2020

PRIJS: 2,70 €

JAARGANG 36

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Actrice en zangeres Emelien Raats

“Het podium is mijn grote liefde” Vrachtwagensluis terug naar af Te weinig huisartsen in Hoogstraten De hoeksteen van Gebroeders Michielsen Wortel carnaval na de storm 100 Kaarsjes voor Lisa Braspenning Wie worden de sportlaureaten 2019? Andere invulling voor dorpsraden?


De Vrijheid is van iedereen Tien jaar geleden heb ik besloten me niet meer te ergeren aan de drukte en files in de Vrijheid. We staan stil en dat is niet erg. De op het gewestplan getekende ringweg was toen al begraven, jaren voordien was er al gebouwd op het voorziene tracé. Wie zou die trouwens betaald hebben? Zijn er niet de E19 en de Noord-Zuid verbinding tussen Turnhout en Geel voor het zware verkeer in de regio? Hoe zou die ring nog een oplossing zijn voor het verkeer uit de richting Turnhout? Zijn al die vrachtwagens, tractoren, autobussen, bestelbusjes van het internetkopen niet bestemmingsverkeer zoals de duizenden die er al op de witte lijst staan om aan de camerabewaking te ontsnappen? En moeten al die inwoners uit Meerle, de Dreef, Meer en Minderhout niet even goed in het winkelcentrum geraken? Wie gelooft er overigens echt dat die mensen straks willen betalen om in hun eigenste Hoogstraten ondergronds te parkeren? We leggen er ons bij neer. Traag en druk gaan ook, zo onveilig is het er niet, een zeldzame aanrijding op de hoek van de Gelmelstraat nemen we er wel bij. Als er toch een onveiligheidsgevoel is, dan spruit dit voort uit het lawaai, slechtliggende voetpaden, een fietspad dat gedeeld wordt door fietsers en hoge snelheidsfietsen, voetgangers, terrasbezoekers en brommers tot

45 km per uur. Ergerlijk is ook het blikveld van geparkeerde wagens, we zien er niet overheen want de SUV regeert het uitzicht. Een hogere parkeerboete dwingt het kortstondig parkeren niet af, er is al weinig controle, laat staan dat er straks nog manschappen nodig zijn zijn om het doorrijdend niet-bestemmingsverkeer van vrachtwagens te controleren. Er is ons nog altijd niet uitgelegd waarom de camerasluizen niet werken. Software niet beschikbaar? Gebrek aan personeel om de vaststellingen te verwerken? Of is er van hogerhand een verbod om de omliggende dorpen niet meer te belasten? Overspeelde het vorige stadsbestuur zijn hand met dit alles voorbarig aan te kondigen? We treuren er niet om. Een gewestweg dient om het doorgaand verkeer vlot te laten doorstromen. Dat veronderstelt geen obstakels zoals ettelijke auto’s die achteruitkomen van hun parkeerplaats, laverende vrachtwagens op de rijweg, op zebrapaden niet-afstappende fietsers, wel een goed uitzicht op overstekende voetgangers. Weg met al die geparkeerde auto’s in de Vrijheid. Er is geen winkel waarvan je je boodschappen niet in de hand mee kunt nemen naar

je wagen die wat verder staat. Laat staan dat je niet kunt wandelen na een restaurantbezoek. De grote winkels (zonder parkeerplaatsen) hebben afgedaan, kijk maar rond. Haal dus dat fietspad uit de voetgangerszone en uniformiseer de ondergrond. Weg met kasseien, klinkers en paaltjes in alle kleuren en vormen. Maak een groene zone met gras en een speelzone. Maak van de Vrijheid een park, en van het huidige “stadspark” een bovengrondse parking zoals Van Cuijck. Hoog tijd dat iedereen zijn zeg mag doen over ons stadscentrum. Niet alleen de beperkte groep genodigden die naar verluidt onlangs hierover discussieerde op het stadhuis. Niet dat we de resultaten daarvan waarschijnlijk ooit te horen krijgen, wegens niet gedragen of niet door experts onderbouwd. Middenstand en bewoners van de Vrijheid alleen kunnen het uitzicht van het centrum niet bepalen. Noch experten, er liggen al genoeg dure studies in de schuif. Een consensus zoeken met de burger vraagt tijd, maar dat hoeft geen 10 jaar te zijn. En verras de gemeenteraad niet ineens met een te nemen of te laten voorstel dat al achterhaald is bij de goedkeuring! (ep)

OPGERUIMD HET NIEUWE JAAR IN

Het was fris, die eerste morgen van het nieuwe jaar, maar met zijn allen kwamen deze moslimjongeren voornamelijk uit Brussel, om Hoogstraten een facelift te geven en het zwerfvuil in onze straten te ruimen. Waarvoor een dankjewel beslist op z’n plaats is. In het dorpsnieuws leest u er meer over.

2

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


CULTUUR

Ondanks besparingen timmert Emelien Raats volop aan de artistieke weg

“Mijn podiumwerk is uiteraard mijn grote liefde” WORTEL - Ze woont sinds haar geboorte in Wortel, was vijftien jaar lang actief in de jeugdbeweging in Hoogstraten, waarvan zeven jaar als leidster. Volgde klassieke zang aan de kunsthumaniora in het H. Graf te Turnhout en musical aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Ze werkt als leerkracht zang in het H.Graf en stond in 2019 meer dan 175 maal op het podium als musicalactrice en zangeres in grote producties. De hoogste tijd dus voor een gesprek met Emelien Raats... Alhoewel Emelien vanaf haar geboorte op 26 december 1993 in Wortel woont, bracht ze een groot deel van haar jeugd door in Hoogstraten. Vader Jef Raats is afkomstig van Meer en werkt op de spoedafdeling van AZ Klina in Brasschaat. Hij is altijd actief geweest bij de Hoogstraatse brandweer als ambulance verpleegkundige. Haar moeder Annit Knevels en grootvader Rik Knevels waren zeer begaan met de Hoogstraatse jeugd - Begijntjes Laat Besluit, gebuurtewerking in de Gelmelstraat, Jeugd Rode Kruis. Emeliens moeder heeft haar eigen bedrijf Trifier, een opleidingscentrum voor professionals die werken in de gezondheidszorg en er te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en agressie. Het is actief in ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische klinieken, jeugd- en gehandicaptenzorg, ook wel in het bijzonder onderwijs, zowel in Nederland als Vlaanderen. Emelien is de oudste van drie dochters. Haar zus Lisa is er 23, ze is een wereldreiziger en studeert momenteel “Forest and Nature” in Denemarken; de 20-jarige Nienke is student gezinswetenschappen en zingt in het Universiteitskoor van Antwerpen. De zusjes Raats zijn alle drie echte KSJ/KSA’ers.

de Hoogstraatse jeugdbewegingen. De lokalen aan de achterzijde van zaal Pax zijn niet alleen te klein, ze zijn niet meer van deze tijd en daardoor ook niet meer echt veilig. Aanvankelijk waren de jeugdverenigingen vragende partij om de grond achter zaal Pax in erfpacht te verwerven om er een nieuwbouw op te richten. Maar de parochie twijfelde of ze op lange termijn de uitbating van een zaal als de Pax op zich kan blijven nemen. Ze wil haar eigendom niet belasten en alle mogelijke opties voor de zaal en de grond vrij houden. Ondertussen is de kogel door de kerk. Op dit moment wordt er bekeken aan welke architect het ontwerp voor een multifunctioneel gebouw bij Den Dijk zal worden gegund. Uit de voorstellen zal een keuze gemaakt worden. In dat gebouw moet niet alleen plaats zijn voor de meer dan 400 leden van KSA, KLJ en de Plussers, maar ook voor de Vlieg-Uit-speelpleinwerking die de stad organiseert tijdens de vakanties.”

Opleiding en leerkracht Na de lagere school studeert Emelien klassieke zang in de muziekafdeling van stART, de kunsthumaniora van het Heilig Graf in Turnhout. In 2012 volgde een zevende jaar opleiding musical in Antwerpen. Een verrassende keuze na haar opleiding klassieke zang. Daarna volgt het Koninklijk Conservatorium Brussel. “Best een intensieve opleiding”, zegt Emelien daarover, “niet enkel wat het aantal uren betreft maar ook fysiek en mentaal.” Als afstudeervoorstelling professionele bachelor Musical aan het conservatorium schreef en regisseerde ze “Tot morgen”. “Het was een voorstelling over de laatst overlevende passagier van de Red star Line. Ik vertolkte de hoofdrol Rosy Van Hoecke, schreef de muziekteksten en dialogen en deed een deel van de regie. Alles in samenspraak met mijn toenmalige medestudenten. Florejan Verschueren tekende voor de muziek. Dat was niet de eerste en de laatste keer dat Florejan en ik samenwerkten. Dat was ook het geval voor de musical “1814”, hier in Hoogstraten.”

Kogel Emelien ging naar de lagere school in het Spijker en was in Hoogstraten vijftien jaar lid van de jeugdbeweging. Aanvankelijk was ze lid van de KSJ, daarna maakte ze zeven jaar lang deel uit van de leiding. Ze maakte in 2015 de naamsverandering van alle KSJ – KSA – VKSJ groepen naar KSA mee. In ons septembernummer van dat jaar deed ze samen met Dorien van den Broek, Celien Brosens en toenmalig volwassenbegeleider Jef Elst, het verhaal van KSA Hoogstraten. Met 45 leiders en 300 leden is KSA Hoogstraten de grootste afdeling van de provincie en van Vlaams Brabant. “Wat later stapte ik uit de KSA-leiding en werd lid van de vzw Jeugdlokalen Hoogstraten met als voorzitter mijn partner Benjamin Koyen. De vzw ging in overleg met het stadsbestuur op zoek naar een oplossing voor de huisvesting van

Rik Knevels, trotse en enthousiaste Hoogstratenaar, samen met twee van zijn kleinkinderen Emelien (3) en Lisa Raats (1 jaar) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

3


4

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


CULTUUR ondersteunen het project met muziek en bespelen ook de poppen. Het resultaat wordt een wandeling door de school waarbij men regelmatig poppen tegenkomt.”

Duet met jezelf “Heel goede herinneringen bewaar en koester ik aan het project “van zangeres naar zanger”. Louise startte de opleiding, maar studeerde vorig jaar af als Lou.

De zussen Raats op de foto. V.l.n.r. Emelien (25), Nienke (20) en Lisa (23 jaar) Tijdens haar laatste jaar conservatorium volgde ze de leerkrachtenopleiding. Al tijdens haar studies contacteert het Heilig Graf haar om er zangleerkracht te worden. “Het was terug thuis komen, mijn leerkrachten werden collega’s. Ook de samenwerking met Florejan wordt er sinds dit jaar verder gezet, nu ook hij daar een aantal uren les geeft. Ik geef vijftien uur zangles in het derde, vierde, maar vooral in het vijfde en zesde jaar. Jens Broes is de eerste leerling die bij mij afstudeerde, zoals meer oud-leerlingen studeert hij verder in het conservatorium.” Dankzij de flexibiliteit van de school is de deeltijdse betrekking gelukkig te combineren met podiumwerk. “Ik doe de regie van vele artistieke projecten binnen en buiten het Heilig Graf. Maar mijn podiumwerk is uiteraard mijn grootste liefde. Een combinatie met het onderwijs is niet altijd evident. Maar een docent met twee voeten in het vak is mijn inziens de ideale leerschool voor jonge, beginnende kunstenaars. Bovendien daagt het mij ook uit te blijven ontwikkelen en vernieuwen.”

Het werd tijdens de lessen zang al snel duidelijk dat er iets niet klopte. Louise zat niet lekker in haar vel. En zingen wanneer je je niet goed voelt, dat gaat niet. Na vele gesprekken kwam boven dat ze graag zingt maar niet als meisje op het podium wil staan. En je kan alleen de mooiste muziek maken als je helemaal jezelf bent.” Met de steun van zijn ouders, een sterk leerkrachtenteam, trouwe medestudenten en zijn omgeving, werd een hormonenbehandeling gestart. Louise werd Lou. Maar Lou moest wel nog afstuderen, terwijl de behandeling effect zou hebben op zijn stem. “De grote vraag was wat er met zijn stem zou gebeuren. De stem van Sam Bettens bijvoorbeeld is nagenoeg nog niet veranderd, bij Lou is dat anders. Ik zie hem nu nog regelmatig en zijn stem evolueert nog steeds.” Als afstudeerproject bracht Lou een duet met Louise, zijn jongere zelf. Lou en Emelien baseerden zich op het nummer ‘Vrij’. Ze bewerkten het en schreven de tweede stem. “Na de eerste hormonenspuit in december werd de hoge stem opgenomen, een half jaar later werd zijn mannenstem er aan toegevoegd. Zo ontstond een uniek duet tussen zijn vroegere en zijn huidige stem, zijn vroegere en huidige zelf. Vanop een leeg podium klonk de vrouwelijke stem, tot Lou op het podium verscheen en er de mannelijke stem aan toevoegde…”

Emelien Raats Opleiding - Kunsthumaniora H. Graf Turnhout (2011) - 7 musical Antwerpen (2012) - Koninklijk Conservatorium Brussel (2017) Theater & Musical 2016 “The Elephant Man” (Logo10Producties) 2017 - Rosy Van Hoecke in “Tot Morgen” - Ethel McCormack in “Footloose” (Musicalia) - Sanchicka in “Ambras” (ClickManageùent) - Alternate Koningin in “Rapunzel, de musical” 2018 - Linda in “Blood Brothers” (Inteam) - Viviane in “Ridders van de Ronde Keukentafel” (DeepBridge) - Karen in “Speed The Plow” (Mémoire Perdu) 2019 - Kristin in “Juffrouw Julie” (Mémoire Perdu) - Robin in “Skylight” (Mémoire Perdu) Al was het niet de bedoeling, de media pikten het lied en het verhaal op, o.m. het televisiejournaal, De Madammen op Radio 2 en recent als sluitstuk bij de Rode neuzen show op VTM.

Van Lotti… Dat Emeliens toekomst in de muzieksector lag, stond in de sterren geschreven. “Toen ik in het vijfde leerjaar zat, maakte ik deel uit van het kinderkoor van Helmut Lotti. In ‘Dag Allemaal’ was een oproep daarvoor verschenen. Mijn grootmoeder Maria Verschueren stuurde, zonder

Passie “Door de combinatie van lesgeven en een professionele loopbaan als actrice/zangeres is elke week en ieder weekend verschillend. Voor mij voelt dat evenwel niet aan als werk. Het is eerder het delen van een passie.” Haar bijdrage aan de projecten in het Heilig Graf is divers.“Ik coördineer en regisseer het jaarlijks afstudeerproject van de laatstejaars. Er is ‘Grafonia sINGERS’, het jaarlijks koorconcert in de kerk van Turnhout en ook onze ‘Singers Night’ trekt steeds uitverkochte zalen. Het grote jaarproject in 2018-2019 was ‘Daens, de Musical’ waarin ik een regieduo vormde met acteur en regisseur Rikkert Van Dijck. Momenteel werk ik met mijn team aan ‘PIPPA, een muzikaal poppenverhaal’, dat in maart wordt opgevoerd. Het is een multidisciplinair project, waaraan de verschillende kunstrichtingen meewerken. Als regisseur bewerkte ik het script, de afdeling publiciteit maakt de poppen, de afdeling mode de kledij en onze leerlingen

Meer dan honderd voorstellingen van The Great Gatsby in Knokke en Brussel met v.l.n.r: Aiko Janssens, Veerle Malschaer, Emelien Raats, Tino Descamps, Randall Van Duytekom en Katja Retsin. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

5


CULTUUR Ik speel de rol van Daisy, de onmogelijke liefde van Gatsby. Wanneer Daisy terug wordt gekatapulteerd in haar verleden met Jay Gatsby, twijfelt ze over de relatie met haar man. Uiteindelijk is het aan het publiek om samen met Daisy de keuze te maken voor wie van de twee ze moet kiezen. Dit is echt uniek theater. Het eerste ‘immersive theatre’ in België, overgevlogen van Londen.”

Besparen

Emelien en de 18-jarige Lou Voet, van zangeres naar zanger. Een trotse juf bij een student met een prachtig verhaal over jezelf zijn.

De besparingen die de Vlaamse regering oplegt aan de cultuursector kunnen heel veel gevolgen hebben. “Nu gaat er echt het mes in”, zegt Emelien daarover. “De subsidies werden al jaren minder en minder. Sinds ik afgestudeerd ben heb ik heel wat producties gezien die in de startblokken stonden, maar die men uiteindelijk moest cancelen omdat er onvoldoende geld was. De grote productiehuizen, zoals Studio 100, hebben meer overlevingskansen. Maar ook zij zijn klein begonnen.

Nu gaat er echt het mes in

dat ik het wist, een cassetje in en enkele dagen later bleek ik uit een groot aantal kandidaten geselecteerd te zijn.” Later zouden er nog meer backing vocals volgen bij Mark Tijsmans, Natalia, Stan Van Samang en de Helmut Lotti Comeback Tour. In 2016 neemt ze deel aan audities voor een rol in de musical “Ridders van de ronde keukentafel” van het jonge productiehuis Deep Bridge en auteur / scenarist Mark Tijsmans. “Ik kreeg de rol van Viviane, het meisje van het meer. Zo begon de bal te rollen. Al vlug volgde de hoofdrol van Linda in het muziektheater “Blood Brothers. Die rol opende voor mij veel deuren.”

Het zijn vooral de jonge kunstenaars, waartoe ik mezelf ook reken, die getroffen worden. Zelf zou ik graag “Tot Morgen” hernemen, de productie die ik maakte met Florejan. Het publiek blijft vragen naar een herneming, zelfs drie jaar later. Een opvoering over de Red star Line is actueel, kan gelinkt worden aan het museum, is educatief en interessant voor het oudere publiek. Maar het lukt simpelweg niet om dit te brengen zonder zelf te investeren. Besparingen treffen binnen mijn sector zowel acteurs als muzikanten. Live orkesten worden

Emelien als Isaura in de musical ‘Meisje met de Rode Kap’, haar afstudeerproject in 7 musical in Antwerpen vervangen door tapes. Acteurs en muzikanten werken vaak onder de prijs omdat de kosten van locatie, technieken en productie hetzelfde blijven terwijl er minder middelen beschikbaar zijn. Zo ondermijnt de overheid onze Vlaamse theater- en musicalsector, maar ook nog andere creatieve sectoren. Als dat de bedoeling is… Zo wordt een kleiner gezelschap zoals “Mémoire Perdue” zwaar getroffen. Het wordt werken met de bedoeling om zonder verlies te produceren. Knabbelen aan je productie tot je de teller op nul krijgt. Maar mag het ook nog leefbaar blijven?”

Alhoewel er in deze tijd niet meer echt wordt gewerkt met een vast gezelschap is Emelien actrice aan huis bij “Mémoire Perdue”, waarmee ze recent in “Speed The Plow”, “Skylight” en “Juffrouw Julie” speelde.

…tot Gatsby Het voorbije jaar was gevuld met onder andere een honderdtal voorstellingen in Knokke en Brussel van “The Great Gatsby”, naar het gelijknamige, vaak verfilmde boek van F. Scott Fitzgerald. “Het is een interactieve voorstelling belevingstheater dat je onderdompelt in de jaren ’20 van vorige eeuw. Het publiek is ook als dusdanig gekleed en je komt met zijn allen, het publiek en zeven acteurs, op een feestje terecht. In het begin is het een beetje zoeken, wie is er hier acteur en wie niet? Er ontstaat een verhaal en de toeschouwers worden meegenomen naar kamers. Afhankelijk van welke acteur je naar een kamer volgt, kom je een interpretatie van het verhaal te weten. De personages liggen vast, maar voor de rest is er veel improvisatie.

6

Tijdens één van de repetities van ‘1814, de Vergeten Veldslag’ in 2014 met v.l.n.r.: Emelien Raats, regie, Ann Leemans, productieleidster, Lut Goetschalckx, koorleidster en Florejan Verschueren, muziekschrijver.

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


CULTUUR

De overheid ondermijnt de theateren musicalsector Ik ben blij dat grote namen, zoals Jan Decleir en Michael Pas, nu de kar mee trekken. Het zijn gevestigde waarden, maar ook zij zeggen dat subsidies aan startende projecten zeer belangrijk zijn. Michael Pas geeft het voorbeeld van “The Broken Circle Breakdown”, een internationaal gelauwerde film. Dat idee is ontstaan in een klein zaaltje. Zonder projectsubsidies was die film er wellicht niet geweest. Projectsubsidies zijn de kweekvijver van jong talent.”

Hoogstraten Als we over cultuur in Hoogstraten en de plannen voor de bouw van een culturele infrastructuur beginnen, heeft Emelien vragen. “Ervaringen uit het verleden leert ons dat Hoogstraten beschikt over veel, mooi en groot talent op allerlei gebied. Denk maar aan ‘Gelmel’, ‘1814’, ‘Blauw’, De Spilzakken, Groenten en Bloemen, toneelgezelschappen, fanfares, koren… We hebben DJ’s, muzikanten, acteurs en actrices, schilders, schrijvers, dichters, …

Noem maar op! Professionals werken samen met liefhebbers; de creativiteit van de Hoogstratenaar ten top! En toch heb ik het gevoel dat dit te weinig wordt ingezet en ondersteund. Streven naar meerwaarde en al dat aanwezige talent kansen geven, lijkt mij een mooie uitdaging. In combinatie met talent van buitenaf zou een interessant, nog meer gevarieerd aanbod mogelijk zijn.

De akoestiek van de Rabboenizaal is niet goed Jammer genoeg is de infrastructuur voor podiumkunsten in Hoogstraten echt niet geschikt. De akoestiek van de Rabboenizaal is niet goed. Dat is de reden waarom ik vaker in een andere zaal ga kijken, zelfs al is de voorstelling ook in Hoogstraten geprogrammeerd. ’t Is raar, als je de toeschouwers met de rug naar het podium plaatst en de voorstelling achteraan in de zaal laat plaats vinden, is de akoestiek iets beter. Komt er hier nu betere culturele infrastructuur en wanneer? Kunnen we mensen uit de sector

mee laten denken en betrekken? Welke keuzes worden gemaakt? En waarop zijn deze gebaseerd? Ook hier kunnen we hopelijk samenwerken!”

Toekomst Het is nog koffiedik kijken wat 2020 voor haar zal brengen. “Na Rotterdam waren er begin januari nog drie voorstellingen van het familiespektakel “Scrooge, de Musical” in de stadsschouwburg in Antwerpen, toch wel een kerstklassieker, met Warre Borgmans in de hoofdrol. Daarna volgen na drie jaar voor het eerst enkele weken rust. Nu, 2019 was best wel pittig, ik stond zo’n 175 avonden op de planken. Alle aandacht kan nu even naar de school gaan, waar nieuwe projecten op stapel staan. Er volgen nog podiumproducties en wie weet zal je mijn stem binnenkort wel ergens herkennen, maar details kan ik daar nog niet over geven.” “Maar wat een fantastisch vak is het!”, besluit ze het gesprek. “Ik ben met mijn gat in de boter gevallen. En ik ben helemaal klaar om nieuwe dingen te blijven ontdekken!” (fh)

DE WERELD VAN Hetgrote groteraadspel raadspelmet met Emelien Het EmelienRaats Raats

(bezetting - cast - doorloop - rollenspel - generale - voetlicht - break a leg - slapstick - de show stelen - hoofdrol - draaiboek)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

7


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

WWW.GEUDENS.BE VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be

UW ADVERTENTIE IN VERZEKERINGEN KREDIETEN SPAREN EN BELEGGEN AGENTSCHAP AXA BANK VASTGOED - IMMO POINT VERHOEVEN

Meerdorp 2321 Meer T: 03 315 72 54

www.vanbavelrommens.be

8

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Met voorsprong het meest gelezen blad in Hoogstraten”

www.demaand.be/adverteren


VANUIT HET STADHUIS College laat geen openbaar debat toe, oppositie reageert verontwaardigd

Een ambitieus meerjarenplan voor Hoogstraten HOOGSTRATEN - Dit hadden wij nog nooit meegemaakt. Een enthousiast college dat een ambitieus meerjarenplan aan de gemeenteraad voorlegt, maar toch weigert hierover in debat te gaan. Niet verwonderlijk dat de oppositie verontwaardigd de zaal verlaat. “Er zijn kansen genoeg geweest om je vragen te stellen, nu zullen wij ze per mail beantwoorden,” was de repliek van het college. Pers en publiek zaten erbij en keken ernaar. De gemeenteraadszitting van 16 december 2019 zal nog lang nazinderen. Er stonden 43 onderwerpen op de agenda die moeiteloos de revue passeerden en meestal unaniem werden goedgekeurd. Niet onlogisch, want de belastingen blijven wat ze waren en werden dus niet verhoogd. Maar zoals bij een Vlaams gezegde zat het venijn ook deze keer in de staart.

Ambitieus Als laatste punt legde het college haar plannen en de bijhorende budgetten voor de volgende 5 jaar ter goedkeuring voor en dit ging niet onopgemerkt voorbij. Het was de eerste keer dat deze

plannen in het publiek behandeld werden. De gemeenteraadsleden hadden vooraf al twee maal de kans gehad om de visie van het nieuwe bestuur te aanhoren en te bediscussiëren. Maar een echt debat ten gronde in een openbare zitting was er nog niet aan te pas gekomen. En juist dit debat werd door het college niet toegelaten. Op sociale media verschenen nadien nog verontwaardigde berichten hierover. Heeft de oppositie het kind met het badwater weggegoten of werd de beloofde transparantie even in de koelkast gestopt? Het nieuwe college maakt zich sterk dat zij een

ambitieus plan heeft om van Hoogstraten een aangename stad te maken om in te wonen, te leven, te werken en te genieten. Vijf doelstellingen heeft zij voor de volgende vijf jaar naar voor geschoven. Hiervoor wil zij van 2020 tot 2025 meer dan 50 miljoen euro investeren. Het grootste deel komt uit de grote spaarpot van de stad die de vorige jaren dank zij een zuinig financieel beleid is opgespaard. Daarnaast zal er voor 16,5 miljoen geleend worden. Duurzaamheid zal een basis moeten worden in elke beslissing. Wij overlopen in het kort deze vijf doelen met de al dan niet concrete plannen en zo mogelijk met de voorziene budgetten.

Het oude rusthuis maakt binnenkort plaats voor het nieuwe dienstencentrum ’t Gastenhuys. Luchtfoto van de site van het OCMW met het Woon-Zorgcentrum, het administratiegebouw en achteraan het zwembad. Het stadsbestuur maakt zich sterk dat hier ook nog een gymzaal en bijkomende sportinfrastructuur kunnen komen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

9


VANUIT HET STADHUIS

Bovenzicht op het centrum van Hoogstraten met de Gravin Elisabethlaan, die het stadsbestuur wil omvormen tot een stadsplein met een ondergrondse parking.

Duurzame stad Het nieuwe bestuur wil focussen op een betere verkeersleefbaarheid en wil daarom meer plaats geven aan wandelaars en fietsers. Zij wil verder inzetten op School-straten zoals gestart onder het vorige bestuur. De schoolomgevingen krijgen meer aandacht en het bestuur voorziet hier een budget van 90.000 euro voor. De Schoolstraat in Minderhout zal heringericht worden (370.000 euro) en in alle deeldorpen zal er gezorgd worden voor rolstoelvriendelijke wandelpaden (75.000 euro). Ook komt er een nieuw fietspad tussen De Mosten en MeerselHeieinde (1.353.000 euro). Projecten rond vergroening en ontharding krijgen extra aandacht, waarbij trage wegen (90.000 euro) en de omgeving en brug aan de Laermolen (200.000 euro) in de kijker komen. Maar het zwaartepunt ligt zeker op de plannen voor de inrichting van een plein met ondergrondse parking aan de Gravin Elisabethlaan. Hiervoor zal 2,5 miljoen euro voorzien worden. “Het is de bedoeling om Hoogstraten een mooi plein te geven en tegelijk iets te doen aan de parkingproblematiek in Hoogstraten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Uiteraard zullen wij voor de concrete uitwerking een studie laten uitvoeren naar groenaanleg, mobiliteit en toegankelijkheid.”

10

Het zwerfvuil en de sluikstorten zullen verder aangepakt worden en hiervoor zal het project “Proper Hoogstraten” verlengd worden. Ook voor erfgoed wordt een aardig budget voorzien. Vooral de verdere restauratie van de SintKatharinakerk zal een flink budget opslorpen. De totale kost zal 8,2 miljoen euro bedragen maar hiervoor kunnen heel wat subsidies van de overheid bekomen worden. Ook de restauratie van het Raadhuis in Meerle (1.250.450 euro) staat ingeschreven in de planning. Wellicht starten deze werken begin 2020.

Dienstverlening Iedereen moet kansen krijgen zich te ontwikkelen, te ontplooien en te ontspannen, vindt het nieuwe bestuur. In dit kader wordt de uitbouw van een erkend dienstencentrum in Meer (1.349.119 euro) opgenomen in de planning. Maar de grootste uitgave zal gaan naar de bouw van ‘t Gastenhuys op de plaats van het oude rusthuis van Hoogstraten. De kosten van afbraak en nieuwbouw worden geraamd op meer dan 11 miljoen euro. De afbraak zal wellicht al volgende maand aanvangen. Daarnaast wordt er 251.000 euro geïnvesteerd in extra kinderopvang en is er aandacht voor

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

vrijetijdsbesteding van kinderen en de brede school. De schoolspeelplaatsen zullen bewegingsvriendelijker, speelser en groener moeten worden (150.000 euro) en ook gedeeld worden met verenigingen. Op Den Dijk worden jeugdlokalen gerealiseerd (1.350.000 euro). Er komt een gymzaal op de Wereldakker vlakbij het zwembad en deze site wordt verder uitgebreid voor verschillende sportdisciplines. Hiervoor heeft de stad 3 miljoen euro veil. En dan is er natuurlijk het reeds lang gedroomde project van een cultuurhuis in Hoogstraten. “Afhankelijk van welke diensten en faciliteiten hierin zullen worden ondergebracht, lopen de ramingen tussen de negen en twaalf miljoen euro”, aldus het college die ook dit project in een privaat-publieke samenwerking tot stand wil laten komen.

Klimaat In het meerjarenplan heeft het bestuur verschillende klimaataccenten gelegd. Door verschillende rioleringswerken uit te voeren wil men de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem verbeteren. In de planning zijn onder meer Meerse Bergen/Heieinde, Meerleseweg-Groot Eyssel, Hal, pastoor Van Dijckstraat en Markwijk opgenomen. Hiervoor


VANUIT HET STADHUIS is een investering van 4 miljoen euro voorzien. Het burgemeestersconvenant wordt opnieuw ondertekend, er wordt een nieuw klimaatactieplan opgemaakt en Hoogstraten neemt deel aan het streekpact Kempen 2030 om samen met andere Kempense gemeenten concrete acties op te zetten om de impact van de klimaatverandering tegen te gaan. In samenwerking met Fluvius wordt de openbare verlichting omgezet naar LED-verlichting (1,2 miljoen euro). Klimaat en energie zullen geïntegreerd worden in alle beleidsdomeinen waarin men een verschil kan maken, vooral stadsplanning en mobiliteit.

Noorderkempen wordt dit jaar 1,39 milj euro aan werkingsmiddelen en 369.036 aan investeringen voorzien. De kosten voor de brandweer binnen de Hulpverleningszone Taxandria worden dit jaar geraamd op 1,21 miljoen euro voor de werkingskosten en 259.719 euro aan investeringen. De stad is bovendien volop op zoek naar grond om samen met HVZ Taxandria een nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten neer te zetten, zodat alle Hoogstratenaren over gans het grondgebied op de efficiëntste en snelste manier kunnen geholpen worden.

Tewerkstelling

Ambitie

Het bestuur wil inzetten op ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en trekt 93.448 euro uit voor een duurzame invulling. Het project OogstStraten wordt verdergezet en er komen een jobbeurs en een ondernemingsloket om o.a. vergunningen beter op te volgen. Verder komen er acties inzake leegstand van bedrijfs- en winkelpanden. De bedrijventerreinen moeten veiliger, netter en aantrekkelijker worden met onder meer ook sanitaire voorzieningen op de transportzone in Meer.

Het is een glunderende Roger Van Aperen, die als schepen van Financies het meerjarenplan aan de gemeenteraad voorstelt. “Dit is een plan dat barst van ambitie. Wij stellen onze begroting ten dienste van de ganse bevolking en we zullen er alles aan doen om de belastingen te behouden zoals ze nu zijn. Wij hebben een reserve van 15 à 20 miljoen euro uit de vorige legislatuur. Nu gaan we de handen aan de ploeg slaan. De burgers die vaak met twee gaan werken hebben zuur verdiende centen aan de stad afgedragen en ze willen er iets voor terug.”

Doeltreffendheid Stad Hoogstraten maakt zich sterk dat ze professioneel en klantgericht werkt. Daarom wil ze de eigen werking verder optimaliseren onder meer door een efficiënte informaticasysteem uit te werken voor zowel stad, OCMW als de scholen. Hiervoor wordt een budget van 1.700.000 euro voorzien. Ook wil men blijven inzetten op welzijn en veiligheid van haar inwoners, samen met verschillende partners. Voor de lokale politie

Dit plan barst van ambitie Roger Van Aperen “Wij gaan fors investeren op alle domeinen, ten goede van alle burgers. Wij maken er een aangename stad van, niet alleen materieel, maar ook op menselijk vlak. Met dank aan alle diensten van de stad en vooral van de financiële dienst,

Voor raadslid Leemans van Anders is een ondergrondse parking in het centrum van de stad geen goede zaak. Zo trek je autoverkeer aan naar het centrum. ten dienste en ten gunste van alle Hoogstraatse mensen. En laat ons dan ook de “fighting spirit” waarover Johan Vermeeren het vorige raadszitting had, begraven. En samen werken voor een warm Hoogstraten.” Hierna overloopt hij de voornaamste doelstellingen van het meerjarenplan, zoals we die hierboven reeds weergaven. We onthouden vooral de plannen voor een cultuurhuis dat vóór het einde van deze legislatuur een feit zou moeten zijn, nieuwe sportinfrastructuur, jeugdlokalen op den Dijk, de start van de afbraak van het H-gebouw in februari, en de bouw van het nieuwe ’t Gastenhuys, een groot dorpsplein met ondergrondse parking, een nieuwe brandweerkazerne, een nieuw mobiliteitsplan. Inderdaad een erg ambitieus plan. Maar of de oppositie er ook zo over denkt?

Haalbaar? Voormalig schepen van Financies Marc Haseldonckx (CD&V) die in de vorige legislatuur nog samen met het N-VA van huidig schepen Roger Van Aperen de stad bestuurde, is niet direct overtuigd van de financiële haalbaarheid van dit ambitieus plan. Enerzijds is hij blij dat heel wat van hun lopende projecten verder gezet worden zoals de renovatie van het Raadhuis Meerle, de ontwikkeling van de Kloostersite in Meer, de bouw van een gymhal en een jeugdlokaal op den Dijk, de restauratie van de St. Katharinakerk, de realisatie van ‘t Gastenhuis ter vervanging van oude H-gebouw, enz.

De Sint Katharinakerk staat voor grote restauratiekosten, geraamd op 8,2 miljoen euro.

Maar hij waarschuwt voor nieuwe belastingen. “Men kan zich serieuze vragen stellen bij de reaDE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

11


VANUIT HET STADHUIS lisatiegraad van dit meerjarenplan en bij de onvolledige en onduidelijke financiële invullingen. Het aangaan van een lening van 16,5 miljoen en het opsouperen van de aangelegde financiële reserve van 33,34miljoen euro (stad 22,58 miljoen en OCMW 10,75 miljoen) samen met het Zilverfonds van ongeveer 1,45 miljoen euro zijn toonaangevend voor dit financiële beleid en leggen een hypotheek op investeringen voor de toekomst.”

De schuldenlast stijgt tot 877 euro per persoon Marc Haseldonckx “Opnieuw lenen zal hier de regel zijn”, zo meent raadslid Haseldonckx. “De leningslast zal blijven stijgen en op termijn zal de burger met zijn zuur verdiende centjes moeten bijpassen, want de belastingen zullen moeten stijgen om nieuwe grotere investeringen te kunnen betalen. De schuldenlast van de stad bedroeg op 1 januari 2019 ongeveer 4,44 miljoen euro of ongeveer 210 euro per inwoner. Met de nieuwe lening zal de schuldenlast van de stad verhoogd worden tot ongeveer 877 euro per inwoner. Er wordt nergens concreet vermeld waarop dat bedrag van 16,5 miljoen gebaseerd is.”

Prematuur In zijn betoog wijst Haseldonckx er verder op dat heel wat voorstellen prematuur zijn en er geen concrete invulling gegeven wordt voor de budgetten die naar voor geschoven worden. “Het nieuwe bestuur maakt zich sterk om de ondergrondse parkeerruimte en de ontwikkeling van een pleinfunctie aan te vangen in 2021, maar er zijn nog heel wat onduidelijkheden. Wordt de

Het college van burgemeester en schepenen spreekt over een ambitieus plan voor Hoogstraten en wil er 50 miljoen euro in investeren. Vrijheid dan ook betalend parkeren? Wat is de visie op de mobiliteit voor de westzijde van het centrum en de Gravin Elisabethlaan? Wat zal de impact zijn op de verkeersdrukte in de Kathelijnestraat? Hoe past dit in de visie op de Vrijheid?” Al deze vragen zijn volgens het raadslid niet opgenomen in dit meerjarenplan. Ook de realisatie van een cultuurhuis tegen het einde van deze legislatuur roept bij hem vragen op. “Er zijn nog zovele onduidelijkheden qua locatie, zoektocht naar een private partner. Er is wel 250.000 euro voorzien in 2024 en 500.000 euro voor 2015 maar niets voor programmatie en personeel. Ook voor de sportsite op de Wereldakker voorziet men 3 miljoen euro maar er is niets geweten wat er zou komen en waar.”

Geen budgetten De ex-schepen vindt geen concrete bedragen voor tal van projecten die aan bod zullen komen. “In dit MJP zijn geen budgetten opgenomen voor de bouw van ‘t Gastenhuis (11,1 miljoen euro), voor de bouw van een brandweerkazerne met een mogelijke combinatie van huisvesting voor de politie, voor de renovatie van het dak van de Begijnhofkerk en dit van het Stadhuis, voor het Interieur van de kerk in Meerle, voor de aanpassing van het kruispunt Loenhoutseweg, voor de realisatie van de aanleg van fietspaden/fietssuggestiestroken in de Gelmelstraat, Ulicotenseweg en Chaamseweg. Eveneens voor vernieuwing en aanpassing van de weg in klein Eyssel is er geen budget voorzien.”

Schepen Roger Van Aperen wil niet in debat gaan met de oppositie en stelt voor dat men alle vragen maar eens op mail zet.

12

“Het voorgestelde financiële plaatje voor de jaren 2020-2025 zal hierdoor snel onder druk komen te staan”, zo stelt hij. “Te meer ook omdat de personeelskost de volgende jaren drastisch zal stijgen. In 2019 werd de personeelskost geraamd op 23,1 miljoen euro. Tegen 2025 zal

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dat opgelopen zijn tot 27,6 miljoen euro of een stijging met 4,5 miljoen euro.”

Anders Ook oppositiepartij Anders heeft heel wat vragen over dit meerjarenplan. Fons Jacobs is blij dat het bestuur in haar omgevingsanalyse heel wat pijnpunten heeft durven benoemen, zaken waar vroeger over gezwegen werd. Het besef is blijkbaar gegroeid dat er een kwalitatieve invulling van de open ruimte dient te zijn. “Het is vijf voor twaalf voor de open ruimte in Hoogstraten. Nochtans zijn er weinig concrete initiatieven opgenomen zodanig dat wij dit onderwerp zeer kritisch in het oog zullen houden.”

Dit gaat in tegen alle moderne opvattingen Maarten Leemans Maarten Leemans wijst er op dat de bouwgronden en woningen te duur zijn in verhouding met de omliggende gemeenten en vraagt zich af hoe de gemeente het verkavelingsbeleid aan banden gaat leggen. Ook heeft hij zijn bedenking bij de ondergrondse parking in het centrum van de stad. “Dit gaat in tegen alle moderne opvattingen. We zouden beter eerst kijken waar we met onze mobiliteit naar toe willen alvorens een parking in het centrum aan te leggen waardoor je een bijkomende verkeersstroom creëert.” Leemans is wel blij dat er eindelijk schot komt in de zaak van een cultuurcentrum en betreurt dat er in het verleden veel kansen gemist zijn om dit centrum organisch in te passen. Hij is evenwel een koele minnaar van een privaat-publieke samenwerking die het project mettertijd alleen maar duurder zal maken.


VANUIT HET STADHUIS Raadslid Dimitri Van Pelt stelt vast dat “er een dringende roep is naar nieuwe groene ruimtes en voldoende speelpleintjes. Een stadspark als groene long in het centrum is een prima idee, maar dat kan ook zonder ondergrondse parking. Erfgoed is ruim opgenomen in het meerjarenplan maar we zien vooral renovatieprojecten en geen echte beleidsvisie. Er wordt veel aandacht besteed aan riolering en onderhoud en dat is positief want de kwaliteit van het oppervlaktewater daalt dramatisch. Maar toch is er nul euro voorzien voor een echt waterbeleid. De stad toont weinig ambitie om de echte CO2 uitstoters aan te pakken, en die vinden we vooral in de industrie en de landbouw. Wel positief is dat de stad het energieverbruik van de eigen gebouwen aanpakt (jaarlijks 250.000 euro), en er een klimaatplan wordt opgemaakt, maar 3000 euro per jaar hiervoor is wel een erg klein bedrag.”

Waterbeleid Voormalig schepen van landbouw en milieu Ward Baets (CD&V) heeft heel wat vragen over het waterbeleid en de zorg voor land- en tuinbouw. “Ik ben vroeger als schepen steeds transparant geweest over alles wat met waterbeleid te maken had. De zorg voor het oppervlaktewater is ook steeds mijn doel geweest. Wordt de halftijdse kracht voor metingen nu uitgebreid? Welke concrete acties worden nu gepland? Wat is de visieontwikkeling voor de Land- en Tuinbouw die reeds jaren lopende is, en kan de sector nog een inbreng hierin hebben?” Verder heeft hij nog een aantal vragen over de opmaak van het klimaatplan en of de milieuraad en de landbouwsector hierin betrokken zijn.

Per mail Schepen Van Aperen krijgt het blijkbaar op zijn heupen van al deze vragen en repliceert. “Ik heb je netjes laten uitspreken, maar ga er nu niet op antwoorden. Dat zou ons te ver leiden. We hebben een infovergadering georganiseerd en daar zijn toen geen vragen op gekomen. Zet nu je vragen maar op mail en we zullen er dan wel op antwoorden.”

matievergadering nadien nog eens verder moeten kunnen inkijken om over te discussiëren.” Voorzitter Vissers volgt het standpunt van het college: “Het meerjarenplan is voor iedereen aangereikt en op de infovergadering is er meer uitleg over gegeven. Alle vragen en opmerkingen konden toen gesteld worden. Zeggen dat de oppositie monddood gemaakt wordt? En als je het mij vraagt: zo’n aantal vragen moeten ook praktisch kunnen verwerkt worden.” “Na één jaar werken aan een beleidsplan moet er toch voldoende parate kennis over zijn om direct op de vragen te kunnen antwoorden”, repliceert raadslid Rombouts die verder aandringt op een fundamenteel debat.

Geen spelletjes Burgemeester Marc Van Aperen bedankt iedereen voor zijn inbreng maar zegt dat het college geen zin heeft om op alle vragen in te gaan, gezien men daartoe reeds de kans had op de twee infomomenten. “We gaan geen spelletjes spelen. We maken hier korte metten mee en gaan stemmen over dit meerjarenplan. We zijn hier elf maanden mee bezig geweest en er is keihard aan gewerkt. Er zal later nog veel over gediscussieerd kunnen worden want er moet nog veel geconcretiseerd worden.”

We gaan geen spelletjes spelen… Marc Van Aperen

Nog meer vragen Ilse Verachtert, de nieuwe fractieleider van CD&V (als opvolgster van Johan Vermeeren), ondersteunt de opmerkingen van haar partijgenoten en heeft zelf vragen over het toekomstige cultuurhuis. “Ik vind niets terug in het financieel plan over de behoeften aan cultuur in het centrum, maar ook in de deeldorpen. Zijn er geen nieuwe ambities in de programmatie voorzien? Ik vind ook geen gegevens over personeelsbezetting of over budgetten.” Jos Matthé (CD&V), voormalig voorzitter van het OCMW, wijst er op dat er lange wachtlijsten zijn in het Woon-zorgcentrum, maar dat er in het budget niets voorzien is voor zorg. Raadslid May Sterkens (CD&V) heeft op haar beurt vragen over de kinderopvang en wil graag meer informatie over de besteding van het bedrag dat hiervoor voorzien is.

Terwijl Gert Van den Bogaert (N-VA) en Herman Snoeys (Hoogstraten Leeft) het college en de diensten feliciteren voor het geleverde werk, heeft raadslid Jacobs (Anders) het moeilijk met de houding van het college. “Ik heb ook mijn best gedaan om alles door te nemen en ben hier heel wat uren mee bezig geweest. Ik begrijp dat het voor technische vragen moeilijk is om een pasklaar antwoord te geven in de raad. Maar een discussie over de visie van het bestuur is hier toch op zijn plaats. Daartoe dient immers een gemeenteraad. Wij hebben getracht een duidelijke mening te geven en vragen te stellen die moeten gesteld worden. Dit is erg spijtig.” Voorzitter Vissers besluit de discussie. “Alle vragen zijn gesteld vanavond en zijn genoteerd. Op vele vragen kan het college ook nog geen antwoord geven. Wij gaan over tot de stemming.” Meerderheid (Hoogstraten Leeft en N-VA) tegen oppositie (CD&V en Anders) keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed. (jh)

Wat zitten we hier te doen? Tinne Rombouts Een reactie laat niet lang op zich wachten. “Dit meerjarenplan is de meest belangrijke beslissing die er in deze bestuursperiode moet genomen worden, en we krijgen geen kans om hierover te debatteren. Wat zitten wij hier dan te doen?” reageert een verontwaardigde Tinne Rombouts. “Wij stellen hier heel terechte vragen om een fundamentele discussie te kunnen houden en dan worden wij afgeblokt. Het is toch logisch dat de mensen de documenten van zo’n infor-

Parochiezaal Pax in Hoogstraten. Het stadsbestuur laat voorlopig niet in haar kaarten kijken maar deze locatie is een van de mogelijke vestigingsplaatsen voor het nieuwe cultuurcentrum van de stad. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

13


STRAAT IN DE MAAND

HEIEINDE

Heieinde, Meersel-Dreef

‘t Haai-end blijft een vergeten uithoek De Dreveniers hebben iets wat de andere dorpen niet hebben, met name grenspaal N° 219 van het jaar 1843, het noordelijkste punt niet alleen van Meersel-Dreef maar ook van groot-Hoogstraten, Vlaanderen en België. Dat ligt in de voortuin van het huisgezin Jochems-Rijvers. Bij café Moskes staan drie grensstenen, maar aan de landsgrens bij het fietspad langs de Mark en op Strijbeek staan grenspalen N° 218 en N° 217. Rudi Huijbregts

“Ik wil altijd gezond en gelukkig blijven” De eerste man die ik tegenkom op zijn boerenerf is de 52-jarige Rudi Huijbregts, hij woont alleen in de Heieinde 27, de hoevewoning van zijn grootouders langs moederskant (Piet Van Hogeloon en Jeanne Van Opstal), dicht bij zijn ouders die in de aanpalende Nieuw Dreef wonen. Hij woont al heel zijn leven in Meersel-Dreef, maar heeft toch nog een Nederlands paspoort. Zo zijn er wel meer hier. Rudi: “Vroeger uit had ik als hoofdberoep mechanieker-carrossier, nu is dat loonwerker-fouragehandel. Ook rijden in de wegenbouw komt hierbij, dus ik verhuur mezelf. In sommige sectoren valt het niet mee om nog uw kost te verdienen.” “Ik voel mij hier gezond en gelukkig,” klinkt het.

“’t Is nu wel zondag, maar ik werk hier nog een beetje, dat maakt mij niet uit, het is zowel mijn beroep als mijn hobby. Ik zie mezelf hier nog jaren wonen, dat is toch mijn wens en tot nu toe is dat altijd zo uitgekomen. Geluk en gezondheid, als je die dingen hebt, dan kom je niks tekort…” En het verkeer in de straat? “Op het Heieinde komt wel veel verkeer, dat is zo, maar ik heb er zelf geen last van. Ik hou de snelheid van het verkeer ook zo niet in de gaten, de ene rijdt als wel eens harder dan de andere. Over het algemeen valt dat nogal mee. Ik heb ook wel eens een zware voet, dat kan gebeuren.” “Er is voor het grote deel van de straat nog geen riolering,” zegt hij wat later. “Maar het ziet er naar uit dat dat binnenkort wel zou komen. Ik zit er niet op te wachten, alles gaat bij mij zoals het moet.”

Meerle versus Meer Heieinde-Meersel was wellicht van oudsher een verbindingsweg tussen Breda en Antwerpen. De St Luciakapel op Meersel werd reeds omstreeks 1420-1421 gebouwd omwille van de groeiende bevolking van dit gehucht, toen er van het klooster van de Paters Kapucijnen nog lang geen sprake was. Deze weg is dus een stuk ouder dan de Dreef zelf. In de Atlas der Buurtwegen van 1841 is er sprake van Chemin n° 1, die loopt vanaf de grens tot in Hoogstraten centrum. Tegenover Heieinde ligt er een zandpaadje dat volgens de oude kaarten het oorspronkelijke traject naar Breda moet zijn geweest. Het Heieinde behoort tot de dorpsgemeenschap Meersel-Dreef, maar dat is ooit anders geweest. De westkant valt namelijk onder de oude deelgemeente Meer en de oostkant onder de oude deelgemeente Meerle. Dit had niet alleen gevolgen voor de aangifte van geboorten en voor huwelijken, ook op stedenbouwkundig gebied had dit zo z’n gevolgen: de Meerse kant is voornamelijk agrarisch gebied, de Meerlese kant is woongebied met landelijk karakter. Woongebied en agrarisch gebied, dat durft wel eens te vloeken met elkaar, zo ook op het Heieinde. Maar ja, wie was er het eerst: de kip of het ei?

Erfgoed Vanaf grenspaal N° 219 rijd je vanaf de Nederlandse Kerzelseweg op de straat Heieinde die eindigt bij de beek Blauwputten en Leiloop, alwaar de straat verder gaat onder de naam Meersel, gevolgd door de Meerse straten De Mosten en Hoogeind, om alzo in Meerdorp uit te komen. Heieinde-Meersel loopt ongeveer parallel met de Dreef en wordt daarom ook wel eens als sluikweg gebruikt. Maar dit is geen voorrangsweg, iets waar lang niet altijd rekening mee wordt gehouden. Bewoners klagen

14

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Rudi Huijbrechts voor zijn schuur, met op de achtergrond de tractor van grootvader Piet Hogeloon.

dan ook steevast over de hoge snelheid van de weggebruikers - neen, dat zijn niet de fietsers. Opvallend is het vuil water in de sloten, riolering vanaf de Nieuw Dreef tot aan de grens is er nog altijd niet. Ook op het Heieinde vind je erfgoed, met name de woning Kleyn Pael, nummer 46, een voormalig woonstalhuis met zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met dakkapel. Deze oude hoevesite heeft nog het 19de-eeuwse voorkomen, maar werd recent gerenoveerd. Er staan oude leilinden aan de straatkant. Voor de ouderen onder ons: dit was de vroegere woning van Jan en Rit Hendrickx. Ook de woning en oude schuur Heieinde 2 is één der oudere gebouwen, in de volksmond ‘de Vossenkuijl’ genoemd. Weliswaar niet beschermd, maar beslist niet onbemind omwille van zijn nostalgische uitstraling. Maar opgepast, voor je het weet verkijk je op de scherpe bocht. (JJ)


STRAAT IN DE MAAND Fons Janssen en Tine van Dun

“Een Drevenier is toch geen Mjeelse Pier” Ook Tine van Dun (59) woont heel haar leven al op het Heieinde. Toen zij Fons Janssen (61) van Meerle leerde kennen en ermee trouwde in 1982, bleven zij samen op het Heieinde wonen in een huurhuis van Ad van der Velden. Toen zij een bouwgrond konden kopen op een openbare verkoop van Ward Van Meir, zijn zij in 1986 verhuisd naar de huidige woning die ze samen gebouwd hebben. Ondertussen zijn zij trotse grootouders van Ward (3 maanden) en van Lise (3 jaar), kinderen van dochter Jenske.

Tom Van Opstal en Joke Cornelis met uitzicht op tuin en weilanden

Fons Janssen en Tinne van Dun, met kleinkinderen Ward en onzichtbare Lise

Fons: “Het is hier goed wonen op het Heieinde, wij zijn content. Ik ben dan wel een Mjeelse Pier, maar ondertussen woon ik al langer hier dan in Meerle. Een Drevenier is toch iets anders dan een Mjeelse Pier.” Tine: “Ik zou nooit op de Dreef zelf willen wonen, al die druktes. Maar hier op het Heieinde komt ook veel verkeer hoor, maar dat zijn we ondertussen gewoon. Fietsers en wandelaars komen ook vaak langs hier, dat maakt het ook leuk.” Fons: “In de zomer is er toch meer kabaal op deze betonbaan met al die vrachtwagens.” Tine: “Het is wel spijtig dat dit stuk van het Heieinde zo lang moeten wachten op de riolering. Voor de laatste gemeenteverkiezingen zijn ze hier van de CD&V deur aan deur geweest, en die vroegen wat we zouden willen veranderen als we één dag burgemeester zouden zijn, en iedereen antwoordde: ‘Riolering’. Benieuwd of dat er van komt.” Fons: “Met nieuwjaar komen we na middernacht met enkele buren bij elkaar, en drinken dan wat met elkaar, we zijn tevreden hier. Ondertussen wonen er enkele Roemenen in de straat, sommigen zijn heel vriendelijk en doen gezellig mee met de barbecue van het Heieinde, maar anderen hoor of zie je niet. Enkele jaren terug werd de straatbarbecue na de kermisspelen gehouden. Vorig jaar gebeurde dat opnieuw onder impuls van onze zoon Joeri en enkele anderen. Als het kan, blijven we hier zo lang mogelijk wonen. Per 1 mei ga ik op pensioen, en dan kan ik hier wat meer tijd doorbrengen. Ook al omdat de kleinkinderen Ward en Lise twee dagen per week bij ons zullen blijven.”

Joke: “Maar met de kinnekes gaan wandelen hier, dat lukt niet. En ‘s avonds zeker niet. Er wordt hier heel hard gereden, en dan ook nog eens met al de vrachtwagens, dat is hier gewoon gevaarlijk. Voor de rest is het hier wel goed wonen.” Tom: “Of er nog iets moet veranderen? De riolering mag hier ook komen, wij hebben er gelukkig geen last van. Samen met onze buurman Richard zijn wij de laatsten waarvan het afvalwater onder de straat naar de andere kant gaat, gewoon in de sloot. Van die andere nieuwe huizen komt alles samen en dat kan de afvoer gewoon niet trekken. De buizen onder opritten zijn ook deels verstopt, dat is ook een probleem. Het buurtschap is hier goed, er is ook weer een straatbarbecue georganiseerd. Maar daarnaast doen we met enkele buren ook nog eens een kleine straatbarbecue.” Joke: “We zien ons hier wel oud worden, ik ben zelfs pas van werk veranderd om dichter bij huis te blijven. Aan ons huis hebben we nog wel wat werk. Er moet nog van alles gebeuren, maar dat komt allemaal wel goed.”

Laatste oordeel In alle gesprekken komt naar voor dat het Heieinde met twee knelpunten zit: het drukke verkeer, vooral van vrachtwagens als er file is bij Knooppunt Galder, en het ontbreken van riolering vanaf de Nieuw Dreef tot aan de grens. Meteen ook twee knelpunten die het buurtschap zelf niet kan oplossen. De dorpsraad kaartte beide zaken al jaren aan bij het stadsbestuur. Wordt hopelijk vervolgd dus. (JJ)

Tom Van Opstal en Joke Cornelis

“Met de kinnekes hier wandelen, dat lukt niet” Tom (34) en Joke (38) wonen sinds 2,5 jaar in hun nieuwgebouwde woning, half open bebouwing, samen met hun kinderen Janne (5) en Wannes (3,5), met een mooi uitzicht naar de achtergelegen weilanden. Tom is van ’t dorp zelf en werkt bij Bureau Veritas, vooral voor de industrie in de haven Antwerpen. Joke komt van Stekene en werkte in Zwijndrecht, maar sinds kort bij Special Fruit aan de grens. Tom: “Het verkeer is hier wel gevaarlijk, de auto van het werk laat ik nu speciaal aan de kant van de weg staan, als er dan eens een auto van de weg afgaat, dan is het niet op mijn eigenste auto.”

Plaatselijke bewoners Johan Jochems en Ria Rijvers met kinderen Inge en Kevin bij grenspaal N° 219 DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

15


MOBILITEIT

Zwaar verkeer blijft door de woonkernen denderen

Lang beloofde vrachtwagensluis terug naar af? HOOGSTRATEN - Hoogstraten kreunt onder het autoverkeer, vooral de zware vrachtwagens zijn de kop van jut. Op elke openbare zitting van een dorpsraad werd het probleem voor de voeten van de beleidsmakers gegooid. Ook al is ons eigen rijgedrag medeoorzaak van het probleem, het bestuur moet ingrijpen en de overlast oplossen. Twee jaar geleden presenteerde het vorige stadsbestuur de oplossing: een vrachtwagensluis. Vandaag blijkt de berg evenwel een muis te hebben gebaard. Bestuur en politie gooien het over een andere boeg. Het is een oud zeer. De dorpskernen en vooral de Vrijheid in het centrum van Hoogstraten zuchten en kreunen onder het toenemend autoverkeer. Vooral de vele vrachtwagens en de zware tractoren springen in het oog. Wie op een zomerse dag van een Hoogstraats terrasje wil genieten, krijgt er het geluid en de stank gratis bij.

van Meer, Minderhout, Hoogstraten. Hierdoor wordt al vlug een 40 km gewonnen en heel wat fileleed (naar en op de Antwerpse ring) vermeden. Maar het leed aan vervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid wordt zo verschoven naar de gewone burger die er woont en naar de zwakke weggebruikers in alle dorpskernen die het pad kruisen.

Volgens tellingen zouden er per dag meer dan 20.000 wagens de Vrijheid passeren. Hiervan zijn ongeveer 2.000 vrachtwagens. Het zou misschien eens interessant zijn ze allen even stil te zetten en bumper aan bumper een ketting te vormen. Verrassend waar we zouden uitkomen.

Vrachtwagensluis

De oplossing Na veel studiewerk en gluren bij de buren werd dé oplossing gevonden. Een vrachtwagensluis zou alle overbodige trafiek uit de dorpskernen kunnen weren. Het was al langer opgevallen dat heel wat vrachtwagens de ene autosnelweg verlaten om via allerlei landelijke wegen en dorpskernen de andere autosnelweg op te zoeken. De verbinding tussen de E19 en de E34 loopt op die manier al te dikwijls door de dorpskernen

De vrachtwagensluis is gekoppeld is aan een adviesroute voor vrachtwagens. Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton worden vanaf de snelweg al verwittigd en aangemaand om niet meer door de dorpskernen te rijden maar de snelweg te volgen, tenzij ze effectief ter plekke moeten zijn om te laden of te lossen. In de dorpskernen van Meer, Meerle en Hoogstraten zijn intussen meetpalen opgesteld die voorzien zijn van slimme camera’s (ANPR) die nummerplaten lezen en registreren. Wie in Meer of Meerle een camera passeert en dit in Hoogstraten ook doet, wordt aanzien als doorgaand verkeer en zal beboet worden - tenzij hij op de zogenaamde witte lijst staat. Dit is een lijst met nummerplaten van vrachtwagens die al dan niet regelmatig in de afgebakende zone moeten zijn. Dit gaat dan voornamelijk over plaatselijke ondernemers en transporteurs, maar ook firma’s van verder weg die in Hoogstraten moeten laden of lossen. Zij moesten zich wel vooraf laten registreren. Al deze nummerplaten komen op deze witte lijst, worden door de camera’s herkend en hoeven dus niet te vrezen voor een boete. Uiteindelijk kwam men tot een totaal van ongeveer 3.500 vrachtwagens die vrij de dorpskernen zouden kunnen blijven doorkruisen.

Nachtmerrie? Hoewel reeds begin december 2017 in Hoogstraten een voorstelling gegeven werd over de werking van een vrachtwagensluis, bleef het nadien verdacht stil op dit front. Menigeen vroeg zich af of de camera’s wel geplaatst waren en of zij ook effectief werkten. Het aantal vrachtwagens dat door Hoogstraten denderde bleek immers niet danig af te nemen.

16

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zelfde zeel? Enkele dagen na de perstoelichting komt dit onderwerp ook aan bod op de gemeenteraad. Hier benadrukt burgemeester Van Aperen dat men voortaan niet meer spreekt van een vrachtwagensluis, maar van een vrachtwagenluwe zone. De camera’s zullen ingezet blijven voor misdaadbestrijding en informatie leveren voor verder studies. Bij de oppositieleden Haseldonckx en Rombouts merken we al snel sceptische gezichten op. Voormalig schepen van Mobiliteit Haseldonckx: “Wij hebben altijd aan hetzelfde zeel getrokken, maar nu ben ik erg verbaasd over deze evolutie. Wij hadden een sluitend reglement over het tonnageverkeer, waar de hogere overheid mee akkoord was. Er zijn borden gemaakt en een voorsignalisatie op de E19. Er is lang over gepalaverd en veel energie in gestoken. Alleen moesten die borden nog gezet worden. Waarom zijn die niet geplaatst ? Het lijkt nu wel de processie van Echternach.”

Stekker Schepen Jansen ontkent dat de stekker er nu uitgetrokken wordt. “Het gaat hier om voortschrijdend inzicht. Voor oudere mensen is het heel moeilijk om die applicatie te gebruiken bij toevallig vervoer. Dat is gedoemd om te mislukken. De camera’s zijn niet verloren maar we werken verder aan het systeem en pakken het probleem aan met controles. Er komt meer blauw op straat!” “Er zijn onvoldoende manschappen om dat te realiseren” repliceert Haseldonckx, “en die kan je beter inzetten aan de scholen. Maar wij willen altijd positief meewerken. Wij hebben indertijd, nog voor we over die vrachtwagensluis spraken, een aantal camera’s aangekocht om te plaatsen op de secundaire wegen. Schakel die nu in bij deze studie, om te meten of er meer vrachtverkeer is bijgekomen. Draai enkele maanden en maak dan een evaluatie om te kunnen bijsturen.” (jh)


MOBILITEIT Tot de pers plots op het stadhuis door het stadsbestuur en de vertegenwoordigers van de politiezone Noorderkempen bijeengeroepen werd op vrijdag 13 december 2019 voor een stand van zaken. Wat we daar te horen kregen was erg verrassend. De veelbelovende droom bleek eerder een nachtmerrie geworden te zijn.

Dit lijkt wel de processie van Echternach Marc Haseldonckx

Complex In aanwezigheid van burgemeester Van Aperen en informatieambtenaar Guy Muesen, gaven Els Dellafaille (persverantwoordelijke van de lokale politie) en Hans Hoskens (waarnemend korpschef) tekst en uitleg over de problemen en stelden mogelijke alternatieven voor. Zij moesten tot hun spijt toegeven dat het voorziene plan niet verlopen is zoals gewenst. Integendeel zelfs. Vooreerst heeft het lang geduurd vooraleer de palen met de camera’s geplaatst werden (half 2018). Ook de opstelling van de witte lijst nam heel wat tijd in beslag. Hierbij bleek dat heel wat firma’s met onderaannemers werken, waarvan ze vaak niet weten welke vrachtwagen er zal komen leveren. Dus werden alle betreffende nummerplaten maar op de lijst gezet. Hieruit besloot de politie dat het zinnig zou zijn om toch ook nog manuele controle uit te voeren om niet geregistreerde of verdachte vrachtwagens opzij te zetten en eventueel te beboeten. Maar dit bleek eveneens een bijkomende moeilijkheid op te leveren. Wie beboet wordt, kan nog altijd bezwaar indienen. Vroeger kwam dit bezwaarschrift bij de politie terecht, die dan eventueel nog zelfstandig kon ingrijpen, maar door wijziging van het systeem (crossborder) komen de bezwaarschriften nu rechtstreeks bij het parket terecht. En dit zou een overbelasting voor het parket kunnen betekenen.

Verrassing Intussen startte men ook met metingen om een goed beeld te krijgen van de situatie en dit leidde tot een verrassende vaststelling. Heel wat vrachtwagens passeerden de eerste meetpaal en bleken daarna in het niets te verdwijnen. Hoe dat komt? Via allerlei binnenwegen slaagde het overgrote deel erin de tweede camera te ontwijken. Slechts een 15% passeerde het tweede meetpunt. “Toen we dit vaststelden hebben wij overwogen om te gaan beboeten bij het passeren van de eerste camera”, aldus Els Dellafaille. Intussen was er al een lange witte lijst opgesteld, maar moest er ook een regeling gevonden worden voor het zogenaamde occasioneel vervoer. Dat betreft bijvoorbeeld wie een verhuiswagen moet huren of een speciale levering laat komen. “Daarom hebben we overwogen om een softwarebedrijf onder de hand te nemen. Maar we vrezen dat dit heel wat extra administratie zal opleveren en het voor de gebruikers niet altijd simpel is. Dus blijven er nog heel wat vragen en onduidelijkheden voor zowel de stad als de politie.”

Een domper op de feestvreugde Burgemeester Van Aperen Guy Muesen geeft een concreet voorbeeld uit het dagelijkse leven : “Vorig jaar is mijn vader overleden en wij hebben het huis opgeruimd. De Kringwinkel is van Turnhout gekomen om meubels op te laden, een vrachtwagen uit Ravels kwam voor het oud ijzer, een neefje uit Essen laadde nog een antieke kast op. En zo zaten wij als inwoner al direct met drie gevallen waarbij je als gewone burger via die automatische applicatie vooraf de nummerplaten van die drie vrachtwagens zou moeten invullen.”

Domper “Dit was echt een domper op de feestvreugde”, verduidelijkt de burgemeester. “Wij hebben

Per dag rijden er meer dan 20.000 wagens door de Vrijheid. Hierbij zijn ongeveer 2.000 vrachtwagens.

geen sluitend systeem gevonden en dus zullen we een andere optie moeten zoeken. Er ligt nu een voorstel op tafel om meer manuele controles te gaan uitvoeren. Vrachtwagens tegenhouden, vrachtbrieven controleren, navragen of zij moeten leveren in Hoogstraten, enz. Dit betekent dus meer politie op straat.” Hierover is nog geen beslissing gevallen. “Maar als dit doorgaat, zal er meer capaciteit nodig zijn, er zullen meer agenten aangenomen moeten worden. De stad wil wel het engagement aangaan om hierin te investeren.”

Het probleem is erg complex Els Dellafaille “Er is ook nog een bijkomend voorstel om een studiebureau aan te spreken” voegt politiewoordvoerder Els Dellafaille toe. “We merken dat het probleem zo complex is en dat er veel meer gemeten moet worden om te kunnen vaststellen wat de gevolgen zullen zijn voor de bevolking, voor de stad, enz. Zo was al een studie Noorderkempen opgestart om uit te zoeken hoeveel vrachtwagens de snelweg verlaten om de vrachtwagentaks te vermijden. De ANPR camera’s zullen intussen blijven werken en die gegevens zullen we dan ook gebruiken in de studie. Het hoofddoel voor ons blijft het overbodige zwaar verkeer uit de dorpskernen weren. Het leek oorspronkelijk allemaal gemakkelijker dan het was.” Ook de stad kijkt uit naar een sluitend systeem dat eerlijk is, administratief en praktisch haalbaar voor zowel de stad als de politie. “Alle criteria moeten kloppen vooraleer de stad dit systeem in werking kan stellen”, besluit communicatieverantwoordelijke Guy Muesen. “Maar wanneer dat zal zijn, kunnen we nu nog onmogelijk zeggen. Wij willen ons niet uitspreken over een termijn. Met deze toelichting wilden wij in ieder geval aan de bevolking kenbaar maken dat er aan gewerkt wordt, maar dat het probleem complexer is dan gedacht.” (jh)

Slechts 15% van de vrachtwagens passeert ook de tweede camera van de vrachtwagensluis. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

17


GEZONDHEID

Medisch Centrum Noord sluit eind maart de deuren

Naar een tekort aan huisartsen in Hoogstraten? HOOGSTRATEN - De sluiting van de artsenpraktijk Medisch Centrum Noord in deelgemeente Meer, legt het nijpend tekort aan huisartsen in Hoogstraten bloot. Hoogstraten telt nog veertien actieve huisdokters en is daarmee één van de 227 ‘huisartsarme’ gemeenten. Meer zelfs, binnen die groep behoort Hoogstraten tot één van de 54 gemeenten die het predicaat ‘prioritaire zone’ meekregen. Een huisarts die zich hier vestigt, kan een aanmoedigingspremie van 20.000 euro krijgen. Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid spreekt van een ‘huisartsarme’ gemeente indien er in een stedelijk gebied minder dan 9 artsen per 10.000 inwoners zijn. In een meer landelijk gebied is de norm 12 artsen per 10.000 inwoners. Volgens die norm zou Hoogstraten geen 13, maar liefst 25 huisartsen moeten tellen. Omdat Hoogstraten, met afgerond 21.500 inwoners, nog geen 7 huisartsen per 10.000 inwoners telt, is het een zogenaamde prioritaire zone. In zo’n gemeente kunnen startende huisartsen dus een premie van 20.000 euro ontvangen.

Medisch Centrum Noord Dokter Dominique Vermander doet het verhaal van Medisch Centrum Noord. “In Meer zijn er altijd dokters geweest. Aanvankelijk dokter Convents, later dokter Vloemans, die enkele jaren geleden gestopt is, en dan was er mijn broer Luc en dokter Feremans. Tien jaar geleden heeft mijn broer me gevraagd om naar hier te komen om met mij en mijn patiënten met dit groot project

op te starten, ook mede omdat zijn dochter Laetitia toen afstudeerde als dokter. Helaas had hij de pech om nog tijdens de bouw in 2010 een agressieve kanker te krijgen en enkele maanden later is hij overleden. Hij heeft de opening in 2011 nog meegemaakt. Na zijn overlijden moest Laetitia, pas afgestudeerd, bijna noodgedwongen de leiding overnemen. Het was uiteindelijk hun project en hun gebouw. Dat was zeker een moeilijke start voor haar, want er kwam veel op haar jonge schouders terecht. Ze was een heel goede dokter en was heel graag gezien bij de patiënten, maar begrijpelijkerwijze werd het allemaal wat veel. We gingen op zoek naar andere dokters, maar die gingen uiteindelijk allemaal hun eigen weg. Die kozen er veelal voor om zich te vestigen in de regio waarvan ze afkomstig waren.” Het probleem geraakte dus niet opgelost. “De laatste jaren werkten we telkens met dokters, waarvan we wisten dat ze maar tijdelijk in de praktijk zouden blijven. De zoektocht naar wie

blijvend deel van de praktijk zou worden, leverde niets op. Zeker niet nadat Laetitia een jaar geleden chronische klachten kreeg en zelf ziek werd. Ze hoopte in december vorig jaar deeltijds terug te beginnen, maar dat zit er niet in. Ze zal de praktijk verkopen. Ik dacht er al langer aan om naar Meersel-Dreef terug te keren. Medisch Centrum Noord wordt dus stop te gezet. Einde maart is het einde verhaal.”

Nieuwe generatie artsen Dominique schetst het probleem waarmee onze gemeente in groeiende mate te kampen krijgt. “De hierboven aangehaalde cijfers zijn immers nog relatief. Er wordt geen rekening gehouden met hoeveel artsen fulltime of parttime werken, hoeveel patiënten ze aannemen en wat de zorgnoden in de regio zijn. Vlaanderen telt op dit moment in totaal 9.204 huisartsen waarvan 59 % mannen en 41 % vrouwen. Het beroep wordt steeds meer vrouwelijk. Bij de jongste generatie artsen en de artsen in opleiding telt men 66 % vrouwen en slechts 34 % mannen. Waar in Hoogstraten de mannelijke huisartsen nu nog in de meerderheid zijn, zet zich ook hier de nationale trend van jonge vrouwelijke artsen door. Ook al studeren er steeds meer huisartsen af, toch zijn er steeds meer huisartsarme regio’s. Jonge artsen kiezen voor een meer evenwichtige verhouding werk-gezin, presteren minder uren en hebben dus ook minder patiënten. De tijd dat

Patiëntenstop Hopelijk word je nooit met een patiëntenstop geconfronteerd. Maar met enkele huisartsen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en voor wie de opvolging lang niet zeker is, weet je maar nooit... Wat als?

Bij de opening van Medisch Centrum Noord op 30 juli 2011. Naast toenmalig burgemeester Arnold Van Aperen, dokter Dominique Vermander, dokter Karin Feremens, verpleegster - vroedvrouw Annick Goetschalckx, verpleegsters Kristien Vandeputte en Frederika Michiels, dokter Luc Vermander, dokter Laetitia Vermander, diëtiste Ingrid Bogaerts en psychologe Christel Willems.

18

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In zo’n geval kan je op de site www.ikzoekeenhuisarts.be terecht. Deze website groepeert alle huisartsen in de Kempen die nog nieuwe patiënten aannemen. Je geeft je thuisadres in en krijgt de huisartsen die géén patiëntenstop hebben ingevoerd binnen een straal van 3 tot 5 km.


GEZONDHEID

Medisch Centrum Noord sluit eind maart de deuren. Aqua Noord, het gebouw rechts achteraan, blijft gewoon verder werken. Dokter Dominique Vermander de huisarts, bij manier van spreken, dag en nacht bereikbaar was, ligt achter ons. Komt daar nog bij dat jonge artsen niet voor de periferie kiezen maar eerder voor een stedelijke omgeving en dat vooral vrouwelijke artsen vlugger, bijvoorbeeld na een vijftal jaar, afhaken en voor iets anders kiezen.”

Patiëntenstop Zit er bij meerdere praktijken een patiëntenstop aan te komen? Dominique: “Hier in Medisch Centrum Noord hadden we toch een behoorlijk grote populatie patiënten. Ik kan er een aantal meenemen naar Meersel-Dreef, maar uiteraard lang niet allemaal. Ik ben 62 jaar en heb niet de ambitie om nog meer te gaan werken. Een paar duizend patiënten zullen dus op zoek moeten gaan naar een andere arts. Momenteel zijn wij in overleg met collega huisartsen in de regio Hoogstraten om tot een vlotte dossier-overdracht voor die patiënten te komen. Maar de meeste praktijken blijken redelijk volzet, ook al is er van een patiëntenstop gelukkig nu nog niet echt sprake. In de zoektocht hoor je vaak ‘ja maar’. Blijkbaar komt de rem er stilaan op. Voor patiënten die nog enkele maanden wachten zou dit een probleem kunnen worden. Dat zou nieuw zijn in de regio.” Er wordt ook op andere manieren naar oplossingen gezocht. “Vlaams minister Weyts heeft beslist om een 300-tal studenten meer toe te laten om het tekort tegen te gaan. Vraag is of ze een RIZIV-nummer zullen krijgen, want dat is dan weer federale materie. Sinds kort is er ook een universitaire opleiding voor verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk. Die mogen bepaalde zaken doen die wij nu doen en kunnen tot op zekere hoogte het tekort aan huisartsen opvangen…”

Zorg in de toekomst Om in de toekomst tot goede eerstelijnsgezondheidszorg te komen, moet er een betere taakverdeling komen wat de paramedici betreft. De inschakeling van paramedici vereist een financiële ondersteuning. “Wij hebben hier ooit gewerkt met twee verpleegkundigen en een secretaresse, maar dat is niet betaalbaar gebleken”, zegt Dominique daarover. Hij dringt ook aan op een betere terugbetaling van een psycholoog. “Mensen met psychische problemen komen nu naar de huisarts, maar kunnen of moeten op een betere manier geholpen worden door iemand die daar specifiek voor opgeleid is.” Wat ook belangrijk is, is preventie, waardoor de patiënt gestimuleerd wordt om zijn gezondheid

of het voorkomen van klachten in eigen handen te nemen. Gezond eten en bewegen is de boodschap.

Forfaitaire geneeskunde Wat ook in de pijplijn zit, is de zogenaamde forfaitaire geneeskunde in de doktershuizen. Zo’n doktershuis krijgt per dokter en verpleegkundige een bedrag waar ze dan ook alles mee moeten doen. Ze moeten onder meer instaan voor hun eigen wachtdienst en voor de thuisverpleging. Het is een interessante formule omwille van de brede waaier van door de overheid ondersteunde diensten die ze kunnen aanbieden. Dit zou voor een deel de toekomst kunnen zijn. Op dit moment zijn er al een aantal, o.a. één in BaarleHertog. (fh)

Huisartsen in Hoogstraten HOOGSTRATEN Dr. Frank Buytaert Dr. Stijn Faes Dr. Dirk Robben Dr. Igor Vermander Dr. Jean-Marc Vermander Huisartsenpraktijk 44 • Dr. Lies Cornelissen • Dr. Hanne Opdekamp • Dr. Olga Sankina • Dr. Nathalie Van de Briel

Gelmelstraat 28 bus 2 Heilig Bloedlaan 15 Leemstraat 42/A Vrijheid 230 Vrijheid 166 Burg. J. Van Aperenstr. 44

03 384 28 54 03 314 23 46 03 314 38 48 03 314 57 84 03 314 57 84 03 314 45 55

MEERLE Dr. Corneel Boeren Dr. Katelijne Vos

Mgr. Eestermansstr. 15 Hazenweg 29

03 315 82 21 03 315 84 54

MEERSEL-DREEF Dr. Dominique Vermander

(vanaf april) Dreef 34/A

03 315 85 11

MINDERHOUT Dr. Philippe Holvoet Dr. Leontine Van Der Zwert

Meerseweg 82/D Meerseweg 82/D

03 314 31 66 03 314 31 66

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

19


Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL JE VIND T ER OOK EEN IDE AA GESCHE L NK

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be OPENINGSTIJDEN ma10.00 – 18.00 u di10.00 – 17.00 u wo10.00 – 18.00 u do10.00 – 18.00 u vr10.00 – 18.00 u za10.00 – 12.00 u zo - gesloten

www.macryan.be

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

deejays www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83 20

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

& discobars

www.music-services.be


HOE ZOU HET ZIJN MET

Hoe zou het zijn met … Xavier Delcourt

“We hebben veel in gang gezet” MEER - Bijna 20 jaar geleden had ik voor het eerst een gesprek met Xavier Delcourt uit Meer. Het werd het coververhaal van maart 2000. Voor mij was hij toen een nobele onbekende, maar zijn verhaal liet me nooit meer los. Als directeur van een Nederlandstalige gemeenteschooltje in Sint-Joost-ten-Node pendelde hij dagelijks op en neer, verloor er zijn hart en ziel, en maakte van de school een warm nest voor honderden kinderen en hun families. DHM: Ik herinner mij je verhaal nog alsof het gisteren was. Ben je niet in een zwart gat gevallen toen je deur van de school achter je dichttrok? Nee, dat is in het geheel niet het geval. Ik heb hier bezigheden zat maar ook nog heel goede contacten met “mijn schooltje” in het Brusselse. Ik ga nog regelmatig naar ginder en voel er mij nog altijd heel welkom, zelfs nu ik al bijna 15 jaar op pensioen ben. De verbondenheid met die school blijft, ook al heeft de stad en de buurt een hele evolutie meegemaakt en was het niet altijd een sinecure om daar te werken.

bijna 25 jaar in Meer woon, heb ik de rest van mijn leven eigenlijk altijd in het Brusselse gewoond. Mijn moeder, Maria Snoeys, is van Hoogstraten afkomstig maar mijn vader van Eeklo. Als jonge onderwijzer gaf hij les in de gevangenis van Hoogstraten en zo ontmoette hij mijn moeder.

Ik heb er vaak heel wat kopzorgen gehad maar ik heb steeds met heel veel empathie geprobeerd verlichting te brengen in heel wat schrijnende situaties die we daar meemaakten. Sint-Joost is een arme gemeente met veel migranten, vluchtelingen en armoede waarbij integratie, onderwijs en opvoeding dagelijkse werkpunten zijn.

Zoals het toen ging in het gevangeniswezen maakten ook wij als gezin een hele carrousel van gevangenis naar gevangenis tot hij ten slotte tewerkgesteld werd in Sint-Gillis en Vorst. Ik ben in 1945 geboren in het Klein Kasteeltje waar we een drietal jaren gewoond hebben. Dit was toen nog geen opvangcentrum voor asielzoekers maar wel een gevangenis waar veel collaborateurs werden opgesloten. Later kochten mijn ouders een huis in Laken, recht tegenover het koninklijk paleis.

Gevangenis DHM: Hoe was je daar eigenlijk terechtgekomen ? Dat is een verhaal apart. Hoewel ik nu toch al

Ik ben in 1945 geboren in het Klein Kasteeltje

Maar ik heb altijd hele goede contacten gehou-

De naam van Xavier Delcourt blijft voor eeuwig verbonden met Sint-Joost-ten-Node, als is het maar een steegje. den met Hoogstraten, want elk weekend en elke vakantie kwam ik naar de Kempen. Ik studeerde voor onderwijzer en heb eerst in de streek van Hoogstraten naar een plaats gezocht maar uiteindelijk kreeg ik een job aangeboden in een klein Vlaams gemeenteschooltje in Sint-Joostten-Node. Ik heb dat met twee handen aangegrepen en er geen moment spijt van gehad. Het was daar een hele plezante familiale sfeer en als jonge gast voelde ik mij daar direct thuis. DHM: Wat trok je daar zo aan? Het was een klein schooltje met amper 80 kinderen, allemaal Nederlandstalig. Het was eigenlijk één grote familie, wij organiseerden tal van feestjes en richten ook een theatergroep op waarmee we bijvoorbeeld regelmatig in het voorprogramma van de Beursschouwburg mochten spelen. Wij werden zowat de voorlopers van het kindertheater in Brussel en ik heb mij daar erg in geëngageerd. Wij deden toen zelfs al voor- en nabewaking en mede daardoor groeide de school ook sterk.

“Lagere schoolkinderen blijven altijd enthousiast”.

Geleidelijk aan veranderde echter de wijk. Meer migranten kwamen er wonen en veel Vlaamse gezinnen trokken er weg. Op zeker moment waren er slechts 2 leerlingen op de 279 waar ze thuis Nederlands spraken. Dat had zijn weerslag DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

21


HOE ZOU HET ZIJN MET

Er waren nog twee leerlingen op de 279 waar ze thuis Nederlands spraken op de school. Wij verloren veel kinderen en ik ook mijn job… Ik heb daarom enkele jaren les gegeven in Buggenhout en daarna 5 jaar bijscholingen gegeven in het kader van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). Tot er een collega in Sint-Joost op pensioen ging en ik terug aan de slag kon in mijn school. Drie jaar gaf ik er les in het eerste leerjaar en werd er toen directeur. En dit heb ik met veel voldoening en met heel veel inzet zo’n 10 jaar gedaan. In die jaren is dat kleine schooltje van toen uitgegroeid tot de grootste school van de gemeente met 315 kinderen. Het is ook een pracht van een gebouw.

Op bezoek

Jaarlijks op wandel in de Dolomieten

DHM: Ik dacht dat jullie in een oud gebouw zaten? Dat was oorspronkelijk wel zo. Wij waren het kleinste en enige Nederlandstalig schooltje van de gemeente naast nog vier andere Franstalige scholen. Toen onze school begon te groeien was er echter te weinig ruimte en hebben wij geruild met één van die Franstalige schooltjes. Dat was oorspronkelijk een mooi gebouw maar bijna vervallen tot een krot. Vele ramen waren kapot, daken lekten, veel wc’s hadden geen deuren, er was geen chauffage, enz. Dat was echt erbarmelijk.

meestal de voorbewaking en soms zelfs ’s avonds ook.

Het was wel een beschermd monument en we hebben daar toen een renovatieproject opgestart wat ons heel veel energie en tijd gekost heeft. Tien jaar heeft dat geduurd maar het is een pracht van een gebouw geworden, met een mooi modern verdiep er bovenop. Ik noem het soms ook wel eens “mijn kindje”, maar ik heb er niet lang van kunnen profiteren, want ik ben kort nadien in 2005 op pensioen gegaan. Die restauratie heeft naam en faam gekregen in Brussel. Misschien heeft dat er ook toe bijgedragen dat de school nu een grote aantrekkingskracht heeft bij Vlaamse kinderen. We zijn intussen uitgegroeid tot de grootste gemeenteschool van Sint-Joost-ten-Node. DHM: En van tijd tot tijd kan je niet aan de verleiding weerstaan om nog eens op bezoek te gaan? Ja, ik trek nu nog regelmatig terug naar ginder en dan moet ik elke keer vaststellen dat ik er niet bij stilgestaan heb welke inspanning dat vroeger geweest is. Ik stond elke dag om 5 uur op om in Turnhout de trein te nemen om tien voor zes. Om zeven uur kwam ik dan in het Noordstation in Brussel aan en moest dan nog te voet naar de school, bergop. Toen deed ik er 15 minuten over, vandaag zijn dat er wel 30. Ik deed ‘s morgens

22

Maar het heeft me wel heel veel voldoening gegeven. We kregen in onze school ook heel veel hulp van ouders, en we hadden ook een hele goede samenwerking met de diensten van de gemeente en zelfs met organisaties van buiten de school. Als ik nu terugkijk op wat we met zijn allen in gang gezet hebben en wat er later daarop verder gebouwd is, dan ben ik best wel fier. Wij hebben de school opengegooid en heel de buurt er bij betrokken. Dank zij de ondersteuning van OVSG, het integratiecentrum Foyer en Schoolopbouwwerk (SOW) zijn we uitgegroeid wat men nu “Brede School” noemt.

Wij hebben de school opengegooid en er heel de buurt bij betrokken

voorleesmomenten, enz. Bij ons in Sint-Joost werd dat echt een succes. Ik spring nu zelfs ook nog wel eens een dagje in om te helpen, of om een bezoek te brengen aan de bibliotheek of het Cultureel Centrum. DHM: En wellicht ook om collega’s en vrienden terug te zien? Een van mijn vaste activiteiten is om jaarlijks Sinterklaas te spelen in een drietal scholen. En dan zie ik inderdaad ook heel wat vrienden en ouders terug waarmee ik in de loop van de jaren een hele goede band opbouwde. En vaak wordt ik dan ook uitgenodigd om te blijven eten. De vriendschap en de dankbaarheid van deze mensen is wel heel groot. Wij hebben met de school ook heel wat mensen in moeilijkheden zo goed mogelijk proberen te

Brede school DHM: Was dat vanaf het begin een bewuste keuze? Het is eigenlijk allemaal begonnen met de Stichting Koningin Paola die een project “School van de Hoop” heeft . Deze stichting geeft financiële steun aan scholen met kansarme kinderen en begeleidt hen met allerlei projecten om de integratie van kinderen en hun ouders te stimuleren. Dit werd de voorloper van wat nu die “Brede School” is. Heel wat partners van verschillende sectoren uit de stad werken er aan mee om de school te verbinden met de omgeving via sport en spel, naschoolse activiteiten, cultuur, dans en muziek,

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De renovatie van 'mijn kindje' heeft 10 jaar geduurd maar het resultaat mag er zijn.


HOE ZOU HET ZIJN MET helpen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die twee Tsjetsjeense zusjes waarvan de vader voor hun ogen gefusilleerd werd in de oorlog tegen Rusland. Die kindjes werden om 6 uur ’s morgens aan de school afgezet en die zaten daar dan in de kou te wachten tot de poort openging. Ik heb die moeder dan de sleutel gegeven zodat ze toch warm binnen zaten tot de school openging om 8 uur. We hadden toen nog geen conciërge.

Met kleine dingen maak je voor sommigen een wereld van verschil Of die gevluchte Roemeense vrouw, een ingenieur van beroep, maar zonder werk hier. Ik kon haar een job geven in de school als bewaakster. Op het einde van de maand was er met dat beperkt loontje voor het gezin te weinig geld, wij konden haar telkens wat geld lenen dat zij altijd beetje bij beetje terugbetaalde. Zo zie je dat je soms met kleine toenaderingen voor sommige mensen een wereld van verschil kan maken. Daar krijg je vaak ook heel wat voor terug. Die herinneringen blijven je altijd bij.

Klooster DHM: Maar je huidige leven speelt zich toch

vooral in Hoogstraten af? Buiten mijn regelmatige trips naar Sint-Joost werk ik ook nog wel als vrijwilliger mee met OVSG. Ik zetel daar in het college van Beroep om te oordelen bij evaluaties van leerkrachten die een negatief advies gekregen hebben. Maar verder kan je mij wel vooral in Meer aantreffen. Met de ervaring die ik opgedaan heb bij de restauratie van mijn school, probeer ik een kleine bijdrage te leveren in de werkgroep van het klooster van Meer. Maar voor mij is het eerder om iets te leren. Dat is ook zo’n moeilijk dossier, vooral omdat er zoveel partners bij betrokken zijn. In Brussel kwam het initiatief vooral van de organiserende overheid, maar ik had als directeur heel wat contacten met de architecten en aannemers. Uiteindelijk lukte het om er een prachtig gebouw van te maken. Ik hoop dat het in Meer ook zo lukt. DHM: Je doet hier nog ander vrijwilligerswerk, niet? Sinds ik op pensioen ben ik ook een vaste medewerker bij de activiteiten van Buitenspel op de Mosten. Het is echt genieten om die kinderen te begeleiden, wat mee te werken in de organisatie, nieuwe spelen uit te denken. En je bent buiten in openlucht. Dan ervaar je nog maar eens hoe gemakkelijk het is om lagere schoolkinderen in beweging te krijgen. Die blijven altijd enthousiast.

“Proper Hoogstraten” op mij genomen. Ik probeer mensen uit Meer warm te krijgen om voor de opening van het toeristisch seizoen een grote opkuisactie te doen. Dat project is een mooi initiatief, ook die mobiele ploeg is een grote aanwinst om Hoogstraten netjes te houden.

Proper Hoogstraten is een mooi initiatief Mijn vrouw Jeanne en ik wandelen elke dag in de streek en vooral in de kolonies van Wortel en Merksplas. Ook op Strijbeek zit ik veel. In de zomer maken we regelmatig een fietstochtje of een dagtrip naar Gent, Brugge of een andere stad. En verder doen we ook wel eens een geleide wandeling in Brussel met de organisatie Bruksel binnenstebuiten. Met de gepensioneerden van de school maken we jaarlijks een viertal uitstappen zoals naar Heverlee bos, de Champagnestreek, of de Dossinkazerne in Mechelen. Een vaste activiteit is een reis naar Italië, naar de Dolomieten. Daar wandelen wij de bergen is, maar het is tegenwoordig meer met de lift naar boven en te voet naar beneden. Maar we zijn niet altijd weg, hoor. Ik geniet ook van thuis te zijn, te feesten met het gebuurte of eens een cafeetje te doen met mijn broers. Nee, ik verveel me geen minuut. (jh)

Daarnaast werk ik mee bij het VVV in Hoogstraten en heb het peterschap van het project

Met de ploeg van Buitenspel in de actie tegen het zwerfvuil DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

23


www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

HOGA bvba Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 24

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


BEDRIJFSLEVEN

Staalconstructiebedrijf Gebroeders Michielsen bouwt aan de toekomst

“Familie is de hoeksteen van de onderneming” HOOGSTRATEN - “We staan eigenlijk niet graag in de kijker”, zegt Johan Michielsen meteen als we hem contacteren voor een gesprek over zijn onderneming. Na enig aandringen kwam het er toch van. Een goeie zaak, vinden wij. Want de firma Gebroeders Michielsen en JMB groeiden uit tot grote onderneming op de Kluis in Hoogstraten. Het is een van de belangrijkste spelers in de bouw van bedrijfsgebouwen voor de landbouw. Op de nieuwe Kluis kochten ze een perceel, de plannen voor een nieuwe bedrijfshal daar zijn in een ver gevorderd stadium. Bovendien staan in hun orderboek meerdere bedrijfshallen voor andere bedrijven die zich op de nieuwe Kluis gaan vestigen. Johan doet het verhaal over het bedrijf en de mensen erachter…

Van thuis uit

De eerste poot

“We zijn geboren en getogen op Jal, in een gezin met 9 kinderen. Met 5 broers werkten wij voor de firma Fransen in ons geboortedorp Meerle. Maar toen er bij de firma Fransen moeilijkheden opdoken en het bedrijf een onzekere toekomst tegemoet ging, kregen ook wij onze C4. Dat was begin jaren ’80, er was volop economische crisis, ander werk vinden was geen vanzelfsprekende zaak.

“In 1993 vestigden we ons op De Kluis. In de Hinnenboomstraat bouwden we een bedrijfshal en begonnen in 1995 zelf met het maken van staalconstructies voor stallenbouw. We hadden een goede reputatie opgebouwd en kregen steeds meer opdrachten in de streek. Want zo zijn de mensen hier: ze werken het liefst met mensen uit de streek, die ze kennen.

Onze Jos en ik liepen eigenlijk al langer te broeden om ooit voor onszelf te beginnen. Het ontslag zorgde ervoor dat we meteen de stap gezet hebben en de firma Gebroeders Michielsen hebben opgericht. Van 1984 startten wij van thuis uit met de montage van metaalconstructies voor landbouwstallen. We kenden de job ondertussen goed genoeg, want eigenlijk gingen wij hetzelfde doen als voordien bij Fransen. We werkten samen met Invepro, die constructies maakte. Wij deden de montage ter plaatse bij de klant. Ik zorgde voor verkoop van constructies in onze regio; Invepro, waarvan de roots in St.-Niklaas lagen, deed de verkoop in Oost- en West-Vlaanderen. Daar hadden we dus onze handen mee vol.”

Als je goed werk levert, vertellen de klanten dat verder

Vernibouw, het latere Eribel en een aan Houthandel Mariën. We verkochten deze percelen wel met bedrijfsgebouwen voor hen er op. Dat is tenslotte onze winkel!” (lacht)

Gestage groei “Gaandeweg hebben we onze productie en montage uitgebreid. Aanvankelijk maakten en monteerden we alleen de metaalconstructies. De metselwerken en de technieken werden door andere aannemers gedaan. Met de opkomst van de geprefabriceerde betonplaten en sandwichmuren in een ruime keuze van afwerking en uitzicht, zijn we totaalconcepten gaan aanbieden.

Als je goed werk geleverd hebt, vertellen ze dat verder. En ze komen terug bij jou als ze gaan uitbreiden. Nu terugkijkend schat ik dat we 80% van alle stallen in de Noorderkempen gezet hebben. We zijn onze klanten daar zeer dankbaar voor…

De landbouw was daarbij altijd onze corebusiness, dat is ook vandaag nog het geval. Dat is immers een specialisatie waar onze collega’s industriebouw minder aandacht aan besteedden. Een stal is in deze dagen hoogtechnologisch. Wij hebben de evoluties in de loop van de jaren van nabij opgevolgd, waardoor we heel wat kennis hebben.

Al snel werd ons pand te klein. We konden een perceel kopen in de Industrieweg, dat aan ons bestaande pand grensde. Hier bouwden we een nieuwe hal voor onze productie. Het perceel was wel te groot voor ons en onze financiën. Daarom hebben we er twee delen van verkocht: een aan

Zonder deze kennis is het moeilijk om er aan meer concurrentiële voorwaarden mee te starten. Ook de schaalvergroting van de landbouw en veeteelt hebben hun invloed. De ‘stallekes’ van vroeger worden niet meer gebouwd. Onlangs hebben we een hal gezet van een voetbalveld groot.

Johan Michielsen DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

25


BEDRIJFSLEVEN Spanje, Duitsland, in lengtes van 24 meter. Die worden met uitzonderlijk vervoer aangeleverd. Door de maximale lengte te kopen en zelf te verzagen op de gewenste lengtes, hebben we het minste afval.”

Kwaliteitsvol

Nauwkeurig laswerk Door de overname van het bedrijf Van Der Linden in 2009, dat enkel actief was in de industriebouw, hebben we ons ook gericht op bedrijfsgebouwen voor de industrie en ambachten. Het bedrijf werd omgedoopt tot TSK Industriebouw. Hierdoor zijn we zowel thuis in de landbouw als industrie.”

Derde poot Het bleef niet enkel bij eigen productie en montage van constructies. “Geleidelijk hebben we ook ingezet op een derde poot in onze bedrijvigheid. We produceren gehele constructies voor derden. Daartoe beschikken wij over een uitgebreid en modern machinepark voor het zagen, lassen en boren van stalen profielen.

Jaarlijks verwerken we zo’n 5.000 ton staal Jaarlijks verwerken we zo’n 5.000 ton staal, waarmee we één van de grotere afnemers van constructiestaal zijn in de streek. We kopen veel rechtstreeks van de producenten in België,

Dat ze daarbij kwaliteitsvol werk afleveren, bleef niet onopgemerkt. “Voor de productie van onze metaalconstructies haalden we het Europese Welding certificaat in de hoogste klasse. Daar zijn we bijzonder fier voor omdat we één van de weinigen zijn die dit kunnen voorleggen. Het was een hele job om dat voor elkaar te krijgen. Er komt immers heel veel bij kijken: de opleiding van je personeel, de ijking van je machines en uitrusting, de oplijsting van je productiemethodes vanaf ontwerptekening tot aflevering van de constructie, de tracering van producten. Van elke meter gebruikt staal moeten we kunnen zeggen waar het staal vandaan komt, van welke levering, wanneer en door wie het bewerkt werd. Ook nog binnen 10 jaar. Dat we hierin slaagden, is een geweldige troef voor de toekomst. Dit certificaat is sinds 2014 verplicht en zal immers meer en meer gevraagd worden als je een bestelling wil binnenhalen. Voor overheidsgebouwen is dat nu al het geval. Je moet er vervolgens wel voor zorgen dat je het certificaat houdt tijdens opvolgingsaudits.”

Goed volk “In totaal werken er 80 werknemers in ons bedrijf. Heel wat mensen uit de streek, maar ook Polen en Roemenen. Die laatste vooral in de montage. Het zijn mannen die hier alleen zijn en in de winter terugkeren naar hun gezin in Roemenië. Maar ook in de productie werken buitenlandse werknemers. Meestal mensen die zich

“Een certificaat waar we fier op zijn.” hier hebben gevestigd met hun gezin. Zij spreken dan ook meestal Nederlands. Voor de montage zorgen we altijd voor ploegen waar ten minste één buitenlandse werkkracht het Nederlands machtig is, om de communicatie met de anderen te vergemakkelijken.

Nergens bestaat er een opleiding stallenbouw Dat we hier onder meer goede Roemeense werkkrachten hebben, heeft overigens een onverwacht gevolg. Een van de mannen die een vijftal jaren hier in de montage gewerkt heeft, begon ondertussen in Roemenië voor zichzelf . Dat is een groeiland op landbouwgebied, de vraag naar stallen en hallen is er groot. Maar het ontbreekt hen aan know-how en aan leveranciers. Hij doet nu dus ginder hetzelfde als wij hier in het begin deden. Hij verkoopt en plaatst staalconstructies en laat deze bij ons maken. En dat gaat prima zo!”

Respect “Mijn motto, en dat heb ik van mijn ouders meegekregen, is dat elke medewerker belangrijk is en respect verdient - van poetshulp tot leidinggevende, ongeacht nationaliteit of huidskleur. Zonder al die medewerkers zouden we niet staan waar we nu staan, daar zijn we ons echt wel bewust van. Gezien er nergens een opleiding ‘stallenbouw’ in de scholen bestaat, staan we zelf in voor de opleiding van onze werknemers. Gelukkig zijn daar heel wat gasten bij die op school hebben leren lassen en dat hier goed kunnen gebruiken.”

Bij de bouw van stallen en loodsen komt stevig kraanwerk kijken…

26

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel is immers een absolute noodzaak. “Zo zijn de technici die de CNC-gestuurde machines bedienen en de CAD-tekenaars die de constructies ontwerpen in 3-D goed geschoold. Je moet weten dat het ontwerp op de computer in heel wat gevallen rechtstreeks naar de CNC-machines gestuurd wordt. Idem met ontwerpen van


BEDRIJFSLEVEN klanten die een bestelling plaatsen: van plan naar machine. Om dat systeem te bewaken, heb je dus goed opgeleide mensen nodig. Dikwijls komen die van het VITO, waar we goede contacten mee hebben. We denken er momenteel zelfs aan om samen met het VITO een specifiek oefenatelier voor lassers op te zetten.”

Hoeksteen “De familie is voor ons altijd belangrijk geweest. Jos en ikzelf zijn met het bedrijf gestart, al snel is er een broer hier komen werken. Dat wij mekaar goed verstaan, maakt het werk altijd een stuk gemakkelijker. Wij komen uit een gezin van negen kinderen, allemaal harde werkers. Ik vertel graag dat onze ouders ons niet alleen vis hebben gegeven, maar ons ook hebben leren vissen. We proberen die instelling ook aan onze eigen kinderen door te geven. Vandaag werken hier twee van mijn dochters de derde koos voor een ander beroep en werkt in het woonzorgcentrum, en een aantal zonen van mijn broer en zus. Zij doen dat prima, zelfs zo dat ik met een gerust hart al eens een dag kan overslaan. Het bedrijf draait door. Dat was ooit anders. Zeker in de beginjaren werkten we lange dagen, we zagen onze kinderen dikwijls alleen maar in het weekend, soms alleen maar op zondag. En zelfs dan was er dikwijls nog papierwerk te doen. Onze echtgenotes stonden gelukkig altijd achter ons en hebben de kinderen voor het grootste deel alleen groot gebracht. Dat blijft zo doorgaan, ondertussen zorgt mijn vrouw veel voor de kleinkinderen zodat onze dochters zich op hun beurt kunnen inzetten voor hun job. Ik prijs me gelukkig met mijn werk, maar ben wel content dat we nu al eens een week samen met de familie op vakantie kunnen gaan…”

Crisis

De Vrijheid

gereconstrueerd, voor het grootste deel met de originele materialen.”

Naast zaakvoerder van Gebr. Michielsen en JMB is Johan ook actief in vastgoed. “Mijn interesse in vastgoed is begonnen met de aankoop van De Berrie. Later kreeg ik de kans om ook de gebouwen van de vroegere Roma te kopen. Die waren in handen van een industrieel waarvoor ik een hal aan het bouwen was en die ze graag kwijt wilde. Ik heb gelukkig wat connecties in de bouwwereld, zodat ik weet waar ik aan begin.

Nog plannen? “Voor de Cirque heb ik momenteel nog geen plannen. Er is een bespreking geweest met de stad omdat de locatie één van de mogelijke inplantingsplaatsen was voor een nieuw te bouwen cultuurcentrum. Verder ben ik daar momenteel niet in betrokken. Ik kijk wel wat er komt.

De Jachthoorn stond daar tussenin en wilde ook graag vernieuwen. Dus ben ik met de uitbaters aan de tafel gaan zitten en volgde er een ontwerp dat voor iedereen werkbaar is. Jachthoorn en frituur Roma hebben zo ondertussen een nieuw onderkomen.

Nee, ik heb geen plannen om projectontwikkelaar te worden, dat is mijn ding niet. Anderzijds, als iemand mij aanspreekt voor een bouw die te koop komt, dan bekijk ik dat. Maar het bedrijf gaat altijd voor. En als ik iets doe, doe ik het graag goed.

Maar toch heeft het nogal wat voeten in de aarde gehad, onder meer omdat de te bewaren gevel van de Berrie instortte. Dat veroorzaakte natuurlijk kopzorgen, maar gelukkig slaap ik goed. En ik denk dat we dat goed opgelost hebben: de gevel is mooi

Net als alle Hoogstratenaren heb ik graag dat de Vrijheid er goed uitziet, dat het een aangename plek is voor iedereen, waar ik later kan genieten als ik op pensioen ben.” (jaf)

chel was een van mijn broers die bij ons werkte. In 1998 verloor hij het leven in een verkeersongeluk tijdens het werk. Dat was een zware slag voor heel de familie.

gaan. Dat liet hem toe om meer thuis te zijn bij zijn gezin. Ondertussen is hij op pensioen en is hij regelmatig hier te vinden. Stilzitten is niets voor hem hé!”

Voor Jos en mij was het een gebeurtenis die ons onze bezigheden in vraag deed stellen. ‘Waar zijn we mee bezig, werken van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, soms zeven dagen op zeven. Is dat het allemaal wel waard…?’

Toekomst verzekerd

We dachten er toen zelfs aan om het bedrijf te verkopen en elders een ‘normale’ job te gaan doen. Er meldde zich effectief ook een overnemer. Maar die stelde als voorwaarde dat ik nog vijf jaar aan boord bleef en dezelfde job deed. ‘Dan kan ik het beter voor mezelf blijven doen’, dacht ik bij mezelf.

En hoe ziet de toekomst er uit? “Ik heb zelf nog een aantal jaren te gaan voor ik op pensioen kan. En dan staan de kinderen er om het bedrijf verder te zetten. Met het oog op de toekomst hebben we op de Nieuwe Kluis 4 ha gekocht. De plannen voor een productiehal van 6.000 m2 en nieuwe kantoren zijn klaar. Daarmee kunnen we alles mooi centraliseren en blijft er ruimte om later uit te breiden. We gaan ons ook meer toeleggen op de productie van complete staalconstructies voor derden.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat alles altijd rimpelloos verloopt. Ook voor de broers en het bedrijf zou er een moeilijk moment volgen. “Mi-

Jos wenste evenwel te stoppen en liet het bedrijf aan mij over. Hij heeft nog gedurende een jaar geholpen om de overgang vlot te laten verlopen en is dan elders als werknemer aan de slag ge-

“De stallekes van vroeger worden niet meer gebouwd.”

“Ik schat dat wij zo’n 80% van alle landbouwstallen in de Noorderkempen gebouwd hebben.”

De toekomst? Ik heb er alvast een goed oog in!” (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

27


DEZE MAAND

Nieuwe naam, ook nieuwe invulling voor dorpsraden? HOOGSTRATEN – Ze zijn een vertrouwd gegeven, jaarlijks is er in elke deelgemeente een openbare vergadering van de dorpsraad. Voortaan wordt het geweer evenwel van schouder veranderd, en wordt dit een dorpsraadcafé. Of deze naamsverandering ook een andere aanpak en invulling met zich brengt, is nog niet duidelijk. Het eerder gehanteerde procedé leek alleszins aan enige opfrissing toe. Aanwezigen kregen al te vaak de indruk voor de zoveelste keer eenzelfde woordenstroom te moeten beluisteren (die ze ook al eens uitgebreid in een gemeenteraadsverslag in de Maand of in een Infozine hadden gelezen). En al even klassiek was de vaststelling dat er vooral heel veel vragen “werden meegenomen” – vaak een verbloeming voor onwetendheid van de betrokken beleidsvoerder of van een gering enthousiasme om effectief wat

aan het gestelde probleem te doen…

Waar en wanneer?

De meerderheidspartijen klopten zich tijdens de verkiezingscampagne herhaaldelijk op de borst dat ze de stem van de bevolking zouden beluisteren. Benieuwd dus of dat ook blijkt in een nieuw concept. Wordt het dorpsraadcafé een instrument voor participatie of eerder een verplicht nummertje dat zes keer wordt opgevoerd?

MEERLE woensdag 5 februari in Parochiecentrum

MEER dinsdag 3 maart in de refter van De Meerpaal

MEERSEL-DREEF dinsdag 10 maart in zaal 'De Zevenster’

Doorgaans geven het schepencollege en de dorpsraad een korte stand van zaken over hun prioriteiten. Er worden ook enkele onderwerpen, die voor de leefgemeenschap van belang zijn, verder uitgediept. Het publiek kan vragen stellen over de onderwerpen op de agenda, die vooraf door de dorpsraad aan de inwoners van het dorp wordt meegedeeld. (fh/mdl)

WORTEL donderdag 23 april in de refter van De Wijsneus

MINDERHOUT donderdag 30 april in zaal ’t Markenhof

HOOGSTRATEN datum nog niet gekend.

Nu al reserveren voor Plan B in 2021 HOOGSTRATEN - Zes uitverkochte zalen waren getuige van de opvoering van 'Het Plan van Stan' door Plan B en genoten van een smakelijke cocktail van toneel, filmpjes en livemuziek, gekruid met heel wat grappen over lokale toestanden. Omdat heel wat mensen geen plaats konden bemachtigen, herneemt Plan B deze productie op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 januari 2021.

28

Wie zeker wil zijn van een plaats, kan zich nu al melden op het volgende mailadres: toneelplanb@gmail.com. Op de foto vinden we de Plan B-ploeg in volle glorie: Staand v.l.n.r.: Fons Jacobs, Karel Martens, Marc Laurijssen, Rick Michiels, Tinne Adams, Marc Dufraing, Harm De Gruyter,

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Fanny Janssen, Bert Dufraing, Isabelle Oostvogels, Stijn Vrijsen, Marc Koyen, Niels Koyen, Wout De Gruyter, Pieter Gysbregts, Rik Grauwmans en Pieter Vanderhenst. Zittend v.l.n.r.: Guy Koyen, Toon Verhoeven, Fred De Gruyter, Elien Koyen, Jill Cools, Tine Muesen, Greet Dufraing en Jan Dufraing. (fh)


DEZE MAAND

Meer weten over Tiny Cohousing? HOOGSTRATEN - Tiny Cohousing Hoogstraten brengt twee alternatieve woonvormen samen in een Vlaams pioniersproject: cohousing en tiny houses. Wie interesse heeft in deze woonvormen, kan terecht op een infosessie op donderdag 20 februari in het IKO auditorium. Het opzet van is om te wonen in een duurzame, ecologische gemeenschap van kleine huizen. De deelnemende bewoners (alleenstaanden, starters, gezinnen, ouderen,…) hebben ieder een eigen private woongelegenheid. Daarnaast zijn er gedeelde faciliteiten, het cohousing aspect. En dit alles in een groen, duurzaam kader. Het betreft private woonunits tot max. 40m2, bewoond door mensen die bewust en actief gemeenschap vormen. Dat behelst dat grond samen gedeeld en niet in eigendom verworven

wordt. Toch moet het woonzekerheid bieden aan wie er zijn domicilie heeft. Individueel en collectief streeft men naar zelfvoorzienendheid met een ecologische en duurzame insteek. Op deze wijze wil men gezamenlijke projecten opzetten met gedeelde faciliteiten. En dit alles in de gemeente Hoogstraten in kleinstedelijk gebied. In Vlaanderen is dit meteen ook een pioniersproject.

Infosessie De initiatiefnemers lichten op de infosessie toe hoe ze de naar die bouwblokken kijken en welke timing ze vooropstellen voor de realisatie van het project. De sessie staat open voor iedereen, maar richt zich zeker op mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn als aspirant-bewoner. Er wordt immers nog gezocht naar geïnteresseer-

den die mee in het project willen stappen. Deelname is gratis, maar wel vooraf aanmelden met een mailtje voor maandag 17 februari naar tinycohousinghoogstraten@gmail.com met vermelding dat je je inschrijft voor de infosessie van 20 februari. Vermeld zeker ook je naam en het aantal personen waarvoor je wenst in te schrijven. Contact: www.facebook.com/tinycohousinghoogstraten. Praktisch: Infosessie Tiny Cohousing, Samenleven op kleine voet op donderdag 20 februari om 20 uur in het auditorium IKO, Buizelstraat 11 te Hoogstraten. (fh)

Kempense Klavierdag komt naar Hoogstraten HOOGSTRATEN - Na zeven geslaagde edities in onder meer Turnhout en Herentals, vindt de editie 2020 van de tweejaarlijkse Kempische Klavierdag op zaterdag 4 april plaats in de SintKatharinakerk. Tijdens deze namiddag zullen leerlingen uit de muziekacademies van Turnhout, Herentals en Baarle-Hertog concertjes geven op orgel en klavecimbel. Niet alleen worden de twee orgels uitgebreid bespeeld, ook de afdeling ‘oude muziek’ van de Turnhoutse academie is ruim vertegenwoordigd. Het vocaal ensemble brengt om 14.30 uur werk van Lassus, Monteverdi, Pachelbel en Schütz. Om 15 uur brengt een aantal leerlingen solowerk voor klavecimbel. Om 15.30 uur treedt het blokfluitconsort op met werk van o.a. Lully en Rameau. (fh) Praktisch: Kempense Klavierdagen op zaterdag 4 april in de Sint-Katharinakerk. Gratis. Info 0477 70 32 87 of bart.wuimus@telenet.be. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

29


DEZE MAAND

Lionel in het museum en in De Laro HOOGSTRATEN/MEERLE – Tot en met 22 maart kan je op twee verschillende plaatsen kennis maken met het werk van Lionel van den Bogaerde. In het Stedelijk museum wordt werk getoond van Clara Voortman, de betovergrootmoeder van Lionel, in confrontatie met werk van Lionel zelf. Hij geeft eigentijdse interpretaties

van het impressionistisch werk van Clara Voortman. In Kunstgalerij De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle loopt er tegelijk een tentoonstelling met het vertrouwde werk van Lionel. (fh)

Veiling kent recordjaar na een merkwaardig seizoensverloop

HOOGSTRATEN - Coöperatie Hoogstraten sloot 2019 af met een omzet van nagenoeg 242 miljoen euro. Dit is 9,5% meer dan vorig jaar en 2,5% hoger dan het vorige recordjaar 2017. Ook wat volume betreft werd een nieuw record geboekt. Met meer dan 153 miljoen kg werd het vorige record van 2017 met ongeveer 2,5 miljoen kg verbeterd. Ten opzichte van 2018 werd zelfs een stijging van 16,6 miljoen kg genoteerd.

Late Pasen Aardbeien lieten met 32,5 miljoen kg de tweede hoogste aanvoer ooit optekenen en de special tomaten gingen voor het eerst boven de kaap van 40 miljoen kg.

Lokale natuur op je briefomslag HOOGSTRATEN – Toerisme Hoogstraten nam in overleg met bpost, het initiatief om een reeks van tien postzegels uit te geven met daarop natuurbeelden uit de verschillende kerkdorpen. Op één na zijn het allemaal foto’s van Wim Verschraegen. Enkel de foto van het Merkske is van Marjan Van Dongen.

uit te geven voor de feestdagen, maar daar is men net niet in geslaagd. De postzegels zijn enkel te koop bij Toerisme Hoogstraten en vinden vlot hun weg naar de kopers. De kans is dan ook behoorlijk groot dat er een tweede reeks komt over Hoogstratens erfgoed en een derde met diverse recreatiemogelijkheden in het Hoogstraatse. (fh)

Aanvankelijk was het de bedoeling om de reeks

De weg naar dit nieuwe record had evenwel een merkwaardig verloop. Een aanvankelijke lichte omzetvoorsprong - einde april - was een maand later volledig verdwenen, het voorjaar werd afgesloten met een omzetachterstand van 8 % tov 2018 en van 10% tov 2017. Aardbeien kenden een moeilijk voorjaar, mede door het late Spaanse seizoen. Vooral de maand april - waar toch wel de hoop op gevestigd was doordat Pasen laat viel – liet het afweten: kleinere aanvoeren gingen gepaard met heel matige prijzen. Tomaten kenden een lauwe start en komkommer was in het voorjaar ronduit slecht. Het enige product dat constant op een redelijk niveau presteerde was paprika. Ook de areaaltoename zorgde voor een omzettoename in dit product.

Tevreden De aanvang van de zomer was fors: torenhoge prijzen in de aardbeien en de komkommer maakten het slechte voorjaar grotendeels goed. Het paprikaseizoen kwam vrij vroeg tot een einde. Het jaareinde kende weliswaar matige prijzen in de tomaten, maar de toegenomen volumes hielden de omzet op coöperatieniveau op peil. Voor de aardbeien waren oktober en de eerste drie weken van november erg sterk. Globaal kijkt Coöperatie Hoogstraten als afzetorganisatie en als bedrijf tevreden terug op het voorbije jaar. (fh)

30

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Unplugged retroconcert in de Mosten MEER - Met Eddy Maes, Rik Ooms en Mark Bocklandt staan op vrijdag 6 maart drie leden van Desperated Company in Treehouse Bar aan de Mosten. Eddy Maes (zanger - gitarist) , Rik Ooms (solo gitaar en zang) en Mark Bocklandt (piano en zang) schrijven met een unplugged concert een nieuw hoofdstuk in hun carrièrre. Na de geslaagde Franse avond met Vitesse Limitée staat er dus opnieuw een bekende groep uit de regio op het podium. Zij brengen nummers van The Beatles, Eros Ramasotti, Michel Fugain, Billy Joel, Gorki, Zucchero, Elton John, The Byrds, Frank Boeyen en andere muzikale helden uit onze jeugd spelen zij een onvervalst retro concert. Ook culinair worden de aanwezigen in de watten gelegd. Tijdens het optreden worden kazen uit de lage landen en zuiderse wijnen geserveerd met ambachtelijk gebakken Vlaams brood. Wie liever een Belgisch biertje verkiest bij de kaas komt ook aan zijn trekken. De inkom voor het optreden, inclusief de kaasschotel, bedraagt € 20 / pp. Wijn, bier en andere dranken zijn aan de prijs van het huis. De deuren gaan open om 19.30u. Wel graag vooraf reserveren via mail op hello@treehouse-bar.be met vermelding van je naam en het aantal deelnemers. Meer informatie via www.treehouse-bar.be of bel 0474 91 65 19.

Praktisch: Retroconcert met Eddy Maes, Rik Ooms en Mark Bocklandt op vrijdag 6 maart in Treehouse Bar aan de Mosten. Deuren open om 19.30 uur. (red)

Lichtpunt voor alleenstaande 75-plusssers HOOGSTRATEN – Lichtpunt brengt alleenwonende 75-plussers bijeen om op een informele manier onder de mensen te blijven komen. Op vrijdag 17 januari was er zo’n bijeenkomst Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten. Er volgen nog zeven zulke bijeenkomsten tot in april. Deelnemers van Lichtpunt krijgen een persoonlijke uitnodiging. Het project Lichtpunt gaat hiermee haar zesde

jaar in. Het is een manier om bij een warme maaltijd contact te hebben met alleenwonende 75-jarigen en 75-plussers. Het is voor deze doelgroep een stimulans om onder de mensen te blijven komen, en voor het stadsbestuur een kans om te ontdekken wat er bij hen leeft.

grond van hun woonsituatie wordt nagegaan of ook zij in aanmerking komen en dus een uitnodiging kunnen verwachten. (fh)

Wie feitelijk alleenwonende is, maar geen uitnodiging ontving, kan zelf contact opnemen met Lichtpunt op het nummer 03 340 16 30. Op

Stijn Ilsen lanceert een raket in de bib HOOGSTRATEN – In een lezing in de bib op dinsdagavond 4 februari legt Stijn Ilsen met tal van filmpjes en foto's uit wat satellieten doen, waarom we ze nodig hebben en hoe ze werken. Ook de werking van een

raket en wat er bij een raketlancering allemaal komt kijken, doet hij in gewone mensentaal uit de doeken. Stijn Ilsen (broer van…) volgt in zijn lezing een satelliet in zijn weg naar de ruimte. Dat doet hij aan de hand van het Herschel-project of de Belgische Proba-satellieten. Hij gaat ook na hoe een satelliet eigenlijk werkt en hoe alles wordt getest als deze nog op de aarde staat. Daar blijft het niet bij. Hij legt ook uit hoe een raket werkt, welke wetten van de fysica de satelliet in zijn baan om de aarde houdt en wat er gebeurt achter de schermen van een raketlancering, die de luisteraar van alle mogelijke kanten zal ervaren. Ook de nieuwe SpaceX-raketten van Elon Musk komen aan bod in deze interactieve lezing, die doorspekt is met humor en anekdotes. Met ondersteuning van Vormingplus Kempen vzw. Praktisch: Achter de schermen van een raketlancering, lezing door Stijn Ilsen op dinsdag 4 februari om 20 uur in de bib Hoogstraten. Inkom 3 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

31


DEZE MAAND

Amnesty International schrijft record aantal brieven HOOGSTRATEN - December is voor Amnesty International traditiegetrouw de maand van de schrijfmarathons. Ook de Hoogstraatse schrijfgroep organiseerde op 11 december 2019 een schrijfmarathon in zaal Pax. Van 11 tot 23 uur werd er geschreven voor 10 moedige jongeren in een onrechtvaardige situatie die ijveren voor een beter leven voor zichzelf en hun omgeving. De opkomst was talrijk en hartverwarmend. Flor Verschueren, Geert Standaert, Rik Ooms en Nabil Khemir zorgden voor ideale achtergrondmuziek. Het blijft mooi om zien dat mensen samen komen en brieven schrijven om het onrecht in de wereld aan te pakken. Het resultaat was er dan ook naar: er waren maar liefst 679 brieven en kaartjes.

Ook in de gevangenis van Hoogstraten nam een aantal gevangenen deel aan deze schrijfactie. Door enkele extra acties, o.a. in de gemeenteschool en enkele families thuis, schreef men in totaliteit 738 brieven en kaartjes. Dat is een onvervalst record voor de Hoogstraatse afdeling.

Stokman & Vos zoenen een maand later

De initiatiefnemers hopen op een even goed vervolg tijdens de maandelijkse schrijfacties. Elke derde donderdag van de maand schrijft men van 20 tot 22 uur in het zaaltje boven Oud-Hoogstraeten. Voor wie liever overdag schrijft is er elke tweede vrijdag van de maand van 14 tot 16 uur een schrijfnamiddag in het zaaltje beneden. Deze brieven kunnen levens veranderen…! (fh)

HOOGSTRATEN – Het aperitiefconcert ‘Een Zoen van Toen’ van Astrid Stockman en Liesbeth Devos was aangekondigd voor 9 februari. Omwille van de zwangerschap van een van de zangeressen is dit verplaatst naar 22 maart. Het betreft een gevarieerd liedjesprogramma met klasse waar senioren, vrienden, kinderen en kleinkinderen gegarandeerd vrolijk van worden. Stokman & Vos willen senioren verblijden met pareltjes uit ons muzikaal cultureel erfgoed. Dat doen ze in ontmoetings- en cultuurcentra, maar ook in woonzorgcentra. Het sopranenduo brengt de mooiste melodieën uit het klassieke en lichte repertoire. Samen met Stijn Bettens op de accordeon trakteren ze het publiek op hun favoriete meezingers.

Geheugen en concentratie verbeteren

HOOGSTRATEN – Wie graag zijn hersenen fit wil houden, kan zijn voordeel doen met de nieuwe reeks geheugentraining in Stede Akkers begin maart. Je leert op twaalf maandagnamiddagen hoe je het geheugen en de concentratie traint en verbetert. Deze training is bedoeld voor mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor personen met beginnende dementie. De eerste sessie heeft plaats op 2 maart in Stede Akkers van 14 tot 15 uur. De kostprijs bedraagt 30 euro. Inschrijven is mogelijk vanaf 3 februari tot volzet. (fh)

32

Wie neemt de cultuurprijzen mee naar huis? HOOGSTRATEN - Op zaterdag 8 februari om 19.30 uur reikt de Cultuurraad in GC Rabboenizaal de cultuurprijzen uit. Zoals elk jaar worden eerst drie laureaten bekend gemaakt in de categorieën ‘evenement van het jaar’, ‘vernieuwend initiatief’ en tenslotte ‘culturele verdienste’. Eén van hen wint vervolgens de Cultuurprijs 2019. De uitreiking wordt, zoals gewoonlijk, muzikaal opgeluisterd door enkele Hoogstraatse groepen. Praktisch: Uitreiking Cultuurprijzen 2019 op zaterdag 8 februari om 19.30 uur in GC Rabboenizaal. (fh)

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: ‘Een zoen van toen’, aperitiefconcert op zondag 22 maart om 10 uur in WZC Stede Akkers. Tickets www.gchoogstraten.be. (fh)

De Hoogstraatse Maand brengt je al het nieuws uit Hoogstraten. Niet oppervlakkig maar steeds dieper gravend en...

tot abonnement Neem nu een het jaar aan het einde van rief! verminderd ta .be Meer info: n@demaand abonnemente03 Tel. 03 314 51


DEZE MAAND

GLUREN BIJ DE BUREN Merxplas en de Groote Oorlog MERKSPLAS – Onthullende, straffe maar ook warme verhalen over de inwoners van Merksplas tijdens de periode 1914 – 1918 – dat is wat de lezer 360 pagina’s lang op zijn bord krijgt in “Merxplas en de Groote Oorlog”, uitgegeven door Heemkring Marcblas. Op donderdag 17 oktober 1914, zeven dagen na de val van Antwerpen, trokken 3000 Duitse militairen Merksplas binnen. De overste liet aan pastoor Verheyen weten dat de inwoners niets misdaan zou worden als ze de Duitse soldaten met rust laten. Er werd in Merksplas weliswaar niet gevochten, maar toch had de bevolking heel wat te verduren. Het boek verhaalt over de meer dan 200 Merksplassenaren die naar het front trokken, waar velen sneuvelden of verminkt werden. Anderen verbleven als krijgsgevangenen in Duitsland of als geïnterneerden in Nederland. Heel wat van hun dorpsgenoten zouden ook op de vlucht naar Nederland gaan. In het dorp moest men ondertussen tijdens de bezetting het hoofd bieden aan voedselschaarste. Uiteraard komt de elektrische draad op de grens aan bod, smokkelaars gebruikten allerlei truken om hier met wisselend succes voorbij te geraken. Verder wordt de rol van verschillende leden van de familie Peeraer in het verzet belicht, evenals de toestand in de gevangenis van Merksplas-Kolonie waar toen maar liefst 2000 personen stierven door de Spaanse griep. “Merxplas en de Groote Oorlog” kost 40 euro (+ 7 euro verzendingskosten). Je kan het boek digitaal bestellen via www.marcblas.be. Info: 0476 63 36 53 .(fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

33


BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

ES: W AD R

83 1 g e w e Meers ogstraten o 2322 H

NIEU

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A

34

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be

KVLV zet met vaart het nieuwe jaar in in zaal Pax van 13.30 tot 16.30 uur met steun van CM. KVLV leden betalen 6 euro, niet-leden 8 euro. Na de infosessie is er koffie en iets lekkers voorzien. Inschrijven voor 11 februari .

REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN

Chocolade

HOOGSTRATEN – Een drukke start voor KVLV Hoogstraten. Zo zijn er workshops voor het maken van bodylotion en klassiek koken. Verder nog een lezing over gewrichten en een onvervalste chocolade-avond.

Bodylotion De workshop: “Maak je eigen natuurlijke bodylotion” heeft plaats op dinsdag 11 februari om 19 uur in het atelier van Iep Deszign, Leemstraat 9a te Hoogstraten. Onder begeleiding van herboriste Bieke Roovers blijkt het maken van natuurlijke bodylotion niet zo moeilijk. Dat gebeurt bovendien op een natuurlijke wijze zonder kunstmatige geur- en kleurstoffen of chemische conserveringsmiddelen. KVLV leden betalen 12 euro, niet-leden 15 euro. Info en inschrijven voor 4 februari via: kvlvhoogstraten@hotmail.com.

Gewrichten KVLV vormingswerkster Riet Van den Sande leert in haar lezing “Gewrichten in de kijker” op dinsdag 18 februari wat onze 400 gewrichten voor je lichaam betekenen. Ze geeft ook tips om je botten gezond te houden en reuma, artrose en artritis af te weren. Deze infosessie vindt plaats

Nieuw in de bib HOOGSTRATEN - De boetetarieven voor te laat binnengebracht dvd's, cd's en games zijn aangepast. In tegenstelling tot wat je zou denken, werden deze niet verhoogd, maar gingen ze naar beneden. Voortaan betaal je 0,50 euro per begonnen week dat je te laat bent in plaats van 1,50 euro. Er geldt dus hetzelfde tarief voor alle materialen. Ook voor de reservaties is er een wijziging in de hoofdbibliotheek. Gereserveerde boeken vind je voortaan in een kast tegenover de balie. Je neemt het aangevraagde boek uit de kast en scant het samen met je andere boeken aan de zelfuitleen. Je hoeft dus niet meer aan de balie aan te schuiven. Als je evenwel een boek van een uitleenpost of van een andere bibliotheek hebt opgevraagd, moet je nog wel aan de balie passeren. (fh)

Dat chocolade een bron van zintuiglijk genot vormt, is beslist geen nieuws. Enkele vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten laten de aanwezigen bij de chololade-avond op donderdag 20 februari om 19 uur in het lokaal van Het Convent, Begijnhof 40 kennismaken met (h)eerlijke chocolade in al zijn geuren en kleuren. Uiteraard wordt er ook geproefd. Deelname kost 12 euro voor KVLV leden, 15 euro voor niet-leden. Inschrijven voor 12 februari.

Gezond koken De workshop “Klassiek en gezonder koken” op donderdag 5 maart om 19 uur in VTI Hotelschool Spijker gaat met ‘Ons Kookboek’® aan de slag. Echte klassiekers of populaire gerechten krijgen een minstens even lekkere, gezonde variant. Staan op het menu: pizza met bloemkoolbodem, wortel-pompoen spaghetti carbonara, kip-curry met bloemkoolrijst, hamburger met yoghurtsaus, chocomousse en hazelnootchoco. KVLV leden betalen 13 euro, niet-leden 16 euro. Inschrijven voor 27 februari. (fh)

Dringend gezocht: een leuk kinderboek HOOGSTRATEN - De leesvaardigheid zou in ons land (net zoals bij onze Nederlandse buren) stilletjesaan achteruit gaan. De beste remedie daartegen is natuurlijk om kinderen uit eigen beweging aan het lezen te krijgen. Voorwaarde is dat je zoon of dochter een boek krijgt dat hij of zij leuk vindt. De bib kan daarbij helpen. Sinds kort heeft BiB Hoogstraten daarvoor zelfs het ideale hulpmiddel in huis. Bieblo is een online applicatie die je kind enkele heel eenvoudige vragen voorschotelt. Op basis daarvan volgen er acht leestips. Door op de cover te klikken kan je kind de korte inhoud lezen en zien of het boek leuk is. Als dat niet zo is, vraag je heel eenvoudig acht andere leestips. Bovendien is er in elke uitleenpost een andere versie zodat hij enkel aanwezige titels aanraadt. Dus je gaat nooit op zoek naar uitgeleende boeken. Bieblo vind je op https://hoogstraten.bibliotheek.be/bieblo. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

35


HOOGSTRATEN

Pakistaanse jongeren zorgen voor propere straten op nieuwjaarsdag

Opgeruimd staat netjes… HOOGSTRATEN - Er zijn al veel lofbetuigingen geweest voor het project ‘Proper Hoogstraten’. Terecht, het is een mooi initiatief, dat echter ook een wat dubbel gevoel oproept. Dankbaarheid om Hoogstraten terug netjes te maken, schaamte voor ons eigen gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Woensdag 1 januari hadden we eenzelfde gevoel toen we de 17 vrijwilligers van de Ahmadiyya moslimgemeenschap de sporen van ons nachtelijk feestgedruis zagen opruimen.

Traditie

scheidene onder waren vorig jaar ook al van de partij.

Het is de laatste jaren een traditie geworden. Terwijl de meesten van ons zich nog eens zalig omdraaien in bed, en sommige vroege vogels de eerste pistoletjes van het nieuwe jaar gaan ophalen, arriveren de voornamelijk Pakistaanse jongeren in Hoogstraten. Vanuit verschillende delen van het land komen zij naar de meest noordelijke gemeente van Vlaanderen. Dit jaar was het merendeel afkomstig uit Brussel, enkelen uit Turnhout.

Het is nog erg fris in de morgen, de wind waait dunnetjes, maar ze zijn goed ingepakt. Rustig en in kleine groepjes nemen zij de hoofdstraten onder handen. Alle vuil van het nachtelijk vuurwerk, duizenden papiersnippers, dozen van knallend feestgeluk, worden netjes bij elkaar geveegd en in de vuilniszakken gedropt. Hier en daar moeten ook scherven van stukgevallen glazen en drankflessen bijeengeschraapt worden.

gië, waar zij als politieke vluchteling erkend werden. Uit dankbaarheid hiervoor maar ook als onderdeel van hun geloof organiseren zij tal van activiteiten ten dienste van de gemeenschap waar zij wonen en die hen zo goed heeft opgevangen. Dit kan gaan van bezoeken aan bejaardenhuizen, ziekenhuizen, asielcentra, tot steunacties zoals Kom op tegen Kanker. De opkuisactie in Hoogstraten, maar tegelijkertijd ook op andere plaatsen zoals o.m. in Kasterlee, Turnhout en Brussel, kadert in deze filosofie. Gemeenschapszin en solidariteit over alle godsdiensten heen is de basis. “Liefde voor iedereen, haat jegens niemand” lees je op de gele vestjes die zij dragen.

Primeur Al voor de tiende keer op rij had Hoogstraten weer een mooie aanblik op de eerste middag van het nieuwe jaar. De hoofdstraten lagen er weer netjes bij en alle vuil stond mooi bijeen in zakken en dozen voor transport naar het containerpark. De gemeente leverde zoals gebruikelijk het materiaal zoals borstels, vuilknijpers, schoppen, vuilniszakken. Maar voor het eerst in al die jaren werden deze vrijwilligers door de burgemeester uitgenodigd in het stadhuis voor een warme kop koffie of thee. Deze primeur werd alvast erg gewaardeerd. Maar ook de reacties van mensen in de straat deed hen deugd. Zelfs een koffiekoek in de kille morgen kan wonderen doen.(jh) Het is middag, de klus is geklaard.

Ahmed Bashir uit Minderhout coördineerde de actie. Binnen zijn geloofsgemeenschap is hij de verantwoordelijke in de regio Turnhout. Wie op 11 november het concert van het Piuskoor in de Sint Katharinakerk bijwoonde, zal zijn deelname hieraan zeker niet vergeten zijn. Hij zong er de oproep tot gebed zoals dat dagelijks enkele malen gebeurt in de meeste moskeeën.

Doodnormaal

Vroege vogels

Wij zouden misschien een stille vloek de lege straat insturen, maar zij doen goedgezind en met toewijding hun job. Nee, het is geen job, geen verplichting die voortvloeit uit een of andere GAS-boete of om wat zaad in het bakje te krijgen voor een vereniging. Nee, zij doen het uit overtuiging en uit dankbaarheid voor de gemeenschap. Voor ons misschien een rare gedachte, voor hen een doodnormale zaak.

Op nieuwjaarsdag opstaan om kwart voor zes, het is een gedachte die niet direct bij ons opkomt. Toch was dit wat de dertien moslimjongeren uit Brussel deden om enkele uren later in Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten aan het werk te gaan met borstel, schop en blik. Ver-

De Ahmadiyya moslimgemeenschap bestaat al lang in België. Zij komt oorspronkelijk uit Pakistan maar omwille van zware vervolging ontvluchtten vele leden vanaf 1984 hun geboorteland. Ze belandden onder meer in Bel-

36

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het plezier de lucht in, de rommel in de straat


HOOGSTRATEN

Werken aan het dak en de toren starten nog dit najaar

Dringende restauratie voor begijnhofkerk HOOGSTRATEN – De Vlaamse overheid kende een premie van 635.685 euro goed voor restauratie van delen van de begijnhofkerk. De wachttijd voor restauratiepremies voor kerkelijk erfgoed bedraagt zes of zeven jaar. Hoewel dit dossier pas op 3 december 2018 werd ingediend, is de premie bij hoogdringendheid nu al toegekend. Vooral het dak en de toren zijn er slecht aan toe. De werken worden geraamd op 970.462 euro inclusief btw en hebben voor ongeveer 80 % betrekking op de restauratie van het dak, het torentje, de klokkenstoel en de waterafvoer. Met de overige 20 % worden de gevels van de kerk gereinigd en waar nodig hersteld. Het stadsbestuur en de kerkfabriek van het begijnhof staan in voor het niet gesubsidieerde deel van de kosten, zijnde 334.777 euro.

van de kerk, in erfpacht overgedragen aan de vzw Het Convent. Terwijl Het Convent zorgde voor de restauratie van de 34 woningen en het Stedelijk museum, werd er voor de kerk een weinig deskundig restauratiedossier opgemaakt. In dat dossier moest de aannemer zelf de toestand van het dak en de leien beoordelen en zelf bepalen welke werken er uitgevoerd moesten worden.

Poort dicht, helm op

De gevolgen van deze manier van werken werden al vlug duidelijk, maar noch de ontwerper noch de aannemer werd ter verantwoording ge-

In 1992 werd het begijnhof, met uitzondering

Het torentje staat scheef en de klokkenstoel is rot. De klok mag al tien jaar niet meer luiden. roepen binnen de aansprakelijkheidstermijn van tien jaar. Nu, 25 jaar later werd de toestand echt gevaarlijk en vlogen bij een storm de leien als een kapmes in het rond. In die mate zelfs dat het schepencollege op 23 mei 2019 besliste dat men bij een waarschuwing van het KMI voor code geel, de poort van het hof moest sluiten en gaf men de bewoners de raad om op dat moment een helm te dragen. Een onhoudbare situatie waaraan nu, op relatief korte termijn, een einde komt. De werken starten normaal na de zomer van 2020. (fh)

Omdat de leien verdwenen, werd ook het onderdak in hout zwaar aangetast.

Cafetaria van Stede Akkers enkele dagen dicht HOOGSTRATEN – In de krokusvakantie zal de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum in Hoogstraten gesloten zijn wegens onderhoudswerken. De werken starten op maandag 24 februari en duren wellicht een week. Er wordt een tijdelijke koffiebar ingericht in de leslokalen. De wekelijks geplande activiteiten in de leslokalen blijven doorgaan, het middagrestaurant is gesloten. Enkel voor de abonnees wordt een maaltijd voorzien.

Sjoelen Na de restaurantdag van 13 januari werden de sjoelbakken op tafel gezet. De initiatie werd goed onthaald zodat dit een nieuwe wekelijkse

activiteit wordt. Voortaan kunnen geïnteresseerden wekelijks sjoelen op maandag tussen 14 en 16 uur in de cafetaria. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig.

Handwerk Martha Vorselmans is een bekend gezicht op Campus Stede Akkers. Sinds 1999 is ze immers bewoonster in het woonzorgcentrum. Haken en breien doet ze al jarenlang, voor zichzelf, maar ook ten voordele van de missiewerking en anderen. Enkele staaltjes van haar handwerk zijn van 4 februari tot 2 maart te bewonderen in de inkomhal van het dienstencentrum tijdens de openingsuren. (fh)

Martha Vorselmans

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

37


HOOGSTRATEN

Geslaagde “Spirit of the Season”

HOOGSTRATEN - Op zaterdagavond 21 december zorgden de muzikanten van fanfare Sint-Catharina, onder leiding van dirigent Dries Raes, samen met het Hoogstraats dameskoor Marcanto, onder leiding van Anke Seeuws, voor een erg mooie “Spirit of the Season”. En dan was er nog Don Vitalski, die zorgde voor gesmaakte poëtische tussendoortjes. (fh)

BorderBrass als gastheer HOOGSTRATEN – Brassband BorderBrass Hoogstraten treedt op als gastheer voor de “Evaluatieconcerten” in zaal Pax op zondag 9 februari, start stipt om 13.30 uur, inkom gratis. Tweejaarlijks organiseert BorderBrass zulk concert waarbij orkesten een beperkt en gevarieerd programma brengen. Na het concert krijgen de deelnemers geen punten maar twee deskundige evaluatoren geven de dirigent nuttige richtlijnen om het samenspel en de kwaliteit te verhogen. Zo motiveren de evaluatoren de orkesten om,

38

mits kleine aanpassingen, nog betere concerten te brengen.

Brede waaier Op zondag 9 februari zijn het vijf orkesten uit Zoersel, Wechelderzande, Berlaar, Arendonk en Hoogstraten die een afspraak hebben in zaal Pax om deel te nemen aan dit evaluatieconcert. Het betreft verschillende disciplines: brass band, fanfare, harmonie en big band. Zo maakt de toe-

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

schouwer meteen kennis met de brede waaier van de amateurmuziek. Borderbrass streeft mede op deze manier naar goede en kwaliteitsvolle concerten in de regio. Zo organiseert ze ook workshops en concerten voor derden. In het verleden mochten gemotiveerde muzikanten zich verder ontwikkelen op bastuba, althoorn en euphonium. Deze formule slaat wel aan bij muzikanten omdat ze tips krijgen van de beste Belgische muzikanten en instrumentspecialisten. (fh)


HOOGSTRATEN

Quiz mee voor een goed doel HOOGSTRATEN – Op zaterdag 15 februari heeft in zaal Pax om 19 uur de derde editie van Quiz for Life plaats. Bij deelname aan deze quiz steun je een zelfgekozen goed doel uit een lijst opgesteld door de Koning Boudewijnstichting.

De ploegen bestaan uit vier tot zes personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro per ploeg waarvan 20 euro rechtstreeks wordt doorgestort aan het gekozen goed doel. Het aantal behaalde punten en de uiteindelijke rangschikking bepalen de hoogte van de donatie per afzonderlijk goed doel.

Interesse om te mee te quizzen? Stuur een mailtje naar quizforlife.hoogstraten@gmail.com. Noodzakelijke info: teamnaam, teamleden en gekozen goed doel. Het inschrijvingsgeld dient gestort te worden op BE25 0014 6720 1182. Wie graag een handje komt toesteken, kan contact opnemen met Lien Haest, Frank Hendrickx of Carmen Ryvers. (fh)

Quiz samen met gedetineerden HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse traditie organiseert CAW De Kempen een Retoerquiz in de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel. Het doel van deze quiz is een kennismaking tussen burgers en gedetineerden, waarbij

de winst van de quiz naar een lokaal goed doel gaat. Op 6 maart is Hoogstraten het quizdecor, op 22 maart is dat Wortel. Inschrijven kan tot 16 februari per ploeg van maximum 3 personen (enkel +18-jarigen) door de QR code te scannen. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Voor bijkomende informatie mail je naar retoercawdekempen.be. (fh)

Driekoningen op pad voor de Kleine Strijders HOOGSTRATEN - Voor het zesde jaar op rij gingen de drie koningen onder aanvoering van koningin Marleen De Vrij door de Vrijheid om te zingen voor een goed doel. Dit jaar gebeurde dat op zaterdag 4 en op dinsdag 7 januari. De opbrengst van bijna 3250 euro is bestemd voor de Stichting De Kleine Strijders. Dat is beslist niet toevallig, aangezien Toon Verheijen, één van de drie koningen, samen met zijn vrouw Joyce de stichting heeft opgericht. Dat

deden ze nadat ze omwille van de zware hartaandoening van hun dochter Lise voor talloze openhartoperaties op en neer moesten rijden naar Leuven. Bij de vele bange momenten vochten ze met het knagende gevoel dat ze aan hun lot overgelaten werden. Zij beslisten om hier iets aan te doen. Met hun Stichting De Kleine Strijders proberen ze zieke kinderen, ouders en hun broers en zussen een beetje stress ontnemen door het uitdelen van

speelgoedtasjes voor de kinderen en een setje met verzorgingsproducten voor de ouders. Zodat elk kind, kind kan zijn – het driekoningenlied verwees hier ook naar. Toen na twee dagen zingen (de winkeliers van de Vrijheid en een aantal bedrijven) de rekening werd gemaakt, was er meer dan terechte reden voor trots: met een totaalopbrengst van 3249,48 euro werd liefst 600 euro meer bijeengezongen dan vorig jaar. (fh)

Ciné Kids met Rosie & Moussa (7+)

HOOGSTRATEN – Ciné Kids stelt op woensdag 26 februari om 14 uur in het auditorium van IKO Groenewoud de film “Rosie & Moussa” (7+) voor. Een ideaal tijdverdrijf voor een na middagje tijdens het krokusverlof. Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement aan de andere kant van Brussel. Ze leert er een heleboel mensen kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke mevrouw Hemelrijk en vooral Moussa, die in het appartement boven haar woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele buurt. Ze klauteren zelfs helemaal tot op het dak van het appartementsgebouw. En ze gaan samen op zoek naar Rosie’s papa, die al een tijdje niet meer thuis kwam... (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

39


HOOGSTRATEN

Te gek om op te eten?

Een warme Peperstraat

HOOGSTRATEN – Vijf Hoogstraatse vrienden organiseerden in het kader van De Warmste Week, een evenement ten voordele van het project ‘Te gek’. Ondanks de druilerige regen kwamen er op zondag 15 december toch behoorlijk wat volk naar het tentje dat op de bleekweide van het begijnhof stond. De verkoop van pannenkoeken bracht 1.231 euro op voor hun goed doel. (fh)

HOOGSTRATEN – Met de organisatie van ‘Think Muco’, in het kader van De Warmste Week, liet het ‘Team Oud Hoogstraeten’ niets aan het toeval over. Zowel op zaterdagavond 21 als op zondag 22 december lokte een sterk programma heel wat volk naar de Peperstraat.

V.l.n.r.: Lotte Van Der linden, Pim Van Der Linden, Tinne Van Wesenbeeck, Caroline Vanluffelen en Wim Hadermann.

De gelegenheidsformatie met Simon Standaert, Miel Horsten, Luc Meyvis en Bert Dufraing zorgde voor ambiance op zaterdagavond

Zaterdagavond stond er een optreden van Vialta op het programma, was de stadsdichter van de partij, bewerkte kapper Fred Meyvis een aantal vrijwilligers met zijn schaar en liet burgemeester Marc Van Aperen zich letterlijk de baard afdoen. Het meest gesmaakt was wellicht het optreden van een gelegenheidsband met Simon Standaert, Miel Horsten, Luc Meyvis en Bert Dufraing. Na het Winterdorp op zondag, trok het Top Team naar Wachtebeke om er de opbrengst te overhandigen. (fh)

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

info@vanhuffelvastgoed.com 40

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03 314 16 99


MEER

Meer dan honderd dappere nieuwjaarsduikers MEER – Ze waren met meer dan honderd naar De Mosten afgezakt om op zondag 5 januari samen een nieuwjaarsduik te nemen in het zwemwater, waarvan de temperatuur amper 4 graden was. Een stevige opwarming voor men te water gaat, is van het grootste belang en daar zorgden twee dj’s voor, zodat de sfeer er onmiddellijk in zat. Zoals bij de vorige drie edities was ook nu de deelname gratis, al konden de dapperen zich laten sponsoren voor het goede doel. Dit jaar koos men voor De Kleine Strijders, een vzw die zich inzet om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis wat aangenamer te maken.

Bonte bende In de namiddag was het grote moment aangebroken. Gekleed in alle mogelijk denkbare outfits, van kerstman tot nog net gekleed, namen ze samen de frisse duik waarom alles draaide. Voor enkele deelnemers hing er zelfs een prijs aan vast, want de organistoren - de uitbaters van Treehouse Bar, het klimparcours en de waterskikabelbaan bij De Mosten - hadden een prijs voorzien voor de man of vrouw die het meeste sponsorgeld binnenbracht, de best verklede, de jongste en de oudste deelnemer. Een koude duik, maar een warme ervaring. (fh)

Eenmaal uit het water zijn voeten blijkbaar het grootste probleem. Een nieuwe versie van “Nieuwjaarkezoete,’k hem kou voete…”?

In de meest uiteenlopende outfits nemen een honderdtal dapperen een duik in het ijskoude water.

Schrikkeldag met wafelwaanzin MEER - Op zaterdag 29 februari houden de Chiromeisjes van Meer hun jaarlijkse “wafelwaanzin”. Daarmee willen ze een centje bijverdienen voor hun kas. Deur aan deur verkopen ze dozen vol lekkere vanille wafels, chocolade wafels en frangipanes. Een doos wafels kost 6 euro, een doos apart verpakte frangipanes 7 euro.

Wie die dag niet thuis is en toch zin heeft in wafels of een steuntje in de rug wil geven, kan bestellen via het nummer 0495 51 00 86 of langs het mailadres: chiromeer@gmail.com. Ook bij een van de leden kan je wafels bestellen. Zo maakt dat lid zelfs nog kans op een leuke prijs. Bijbestellen is mogelijk tot en met 8 maart. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

41


MEER

‘t Heidebloempje hangt de was van Wanda buiten MEER – In het laatste weekend van februari en eerste weekend van maart hangt Toneelkring ‘t Heidebloempje de bonte was buiten. Of beter gezegd: die van Wanda. In “Wanda’s bonte was” zit deze jonge vrouw al drie jaar een gevangenisstraf uit omwille van illegale straatprostitutie en het dealen van drugs. Na twee mislukte pogingen tot voorwaardelijke invrijheidstelling krijgt ze nu haar laatste kans om twee jaar vroeger dan voorzien vrij te komen. Daarvoor moet ze echter een job hebben die ze minstens een maand lang behoudt terwijl ze zelf onberispelijk door het leven gaat.

Oude tante Wanda gaat aan de slag bij een oude tante in een verouderde wasserette, waar haar ex-pooier en dealer weer opduikt. Al snel is het hek helemaal van de dam en dreigt ze binnen de kortste keren terug achter de tralies te vliegen. Maar ze bewijst dat ze geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Wasmachines, strijkijzers, wasgoed en -poeder, water en schuim zijn de schuimende ingrediënten voor ettelijke hilarische situaties. Toneelkring ’t Heidebloempje brengt opvoerin-

Verdienstelijke bloedgevers MEER - Op woensdag 11 december 2019 werden in de refter van de lagere school twee verdienstelijke bloedgevers in de bloemetjes gezet: Fons Aerts (onder) voor 175 bloedgiften en Frans van Bergen (rechts) voor 100 bloedgiften. (fh)

gen van ‘Wanda’s bonte was’ op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari en vrijdag 6 en zaterdag 7 maart telkens om 19.30 uur (deuren 18.30 uur) in Zaal voor Kunst en Volk. Reserveren kan vanaf 15 januari via Stan en Emelie Strijbos (0494 91 86 06) of langs de site van ’t Heidebloempje. (fh)

Spullen gezocht voor de antiek- en vlooienmarkt MEER - Ook dit voorjaar organiseert Fanfare 'De Eendracht' - Meer naar jaarlijkse gewoonte de Antiek- en vlooienmarkt. Dit vindt plaats op zaterdag 11 april en zondag 12 april in de refter van de lagere school ‘De Meerpaal’, Terbeeksestraat 6, Meer. Voor het ophalen van allerhande materialen kan je nu al contact opnemen met één van volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 0473/13.96.18; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96; Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53 of Peter Stes, Terbeeksestraat 58a, tel. 0496/18.03.72. Zij komen graag langs om een en ander op te halen. De muzikanten zijn alleszins erg dankbaar voor iedere bijdrage aan de Antiek- en vlooienmarkt. (fh)

De vlooienmarkt trekt ieder jaar veel bezoekers, zowel tijdens de bezichtiging als tijdens de verkoop per opbod.

Samana viert Kerst MEER - Op donderdag 19 december vierde Samana hun kerstfeest in zaal La Belle Belgique in Meer. Jos Sterkens heette in naam van voorzitter Jaak Martens iedereen welkom en gaf het woord door aan pastoor Fons Soontjes voor een welkomwoord. Nadien volgde een mooie kerstbezinning door Jos Sterkens en May Roos ondersteund door kerstmuziek. Waarna iedereen genoot van een heerlijk kerstmaal en er tijd was om met de tafelgenoten rustig bij te praten. Vervolgens genoten de aanwezigen van een waaier vrolijke meezingers uit de oude doos en bracht ‘De vrolijke noot’ uit Kalmthout mooie kerstliederen. Tijdens de pauze was er nog koffie en gebak. Rond 15 uur kregen alle zieken een kerstcadeau van de ziekenbezoekers. Ook wie er door ziekte niet bij kon zijn, werd niet vergeten. Ook de wensen voor een gelukkig 2020 waren welgekomen! (fh)

42

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Grenzeloze speelnamiddag voor Chiro Meerle MEERLE – Op zaterdag 17 december beleefden de meisjes en jongens van chiro Meerle een wel heel bijzondere speelnamiddag. 32 Jongvolwassenen, 14 mannen en 18 vrouwen, uit 11 verschillende Europese landen (Begië, Kroatië, Cyprus, Georgië, Italië, Letland, Moldavië, Spanje, Portugal, Turkije en Nederland) hielden de verschillende leeftijdsgroepen van de chiro bezig met leuke en spectaculaire spelen. Over het hoe en het waarom van deze grensoverschrijdende aanpak hielden we een babbel met de volwassen begeleiders Koen Lauryssen en Ine Sprangers .

Toegehapt “Toen we op kamp gingen vertrekken bracht een mama uit Meerle haar bengel naar de bus om met de ‘Bengeltjes’ mee te gaan. We maakten een praatje en zij vertelde dat ze verantwoordelijke is van de ‘Association for European Cooperation, Development and Communication’. Deze Codec VZW geeft met steun van de Europese Unie aan jonge mensen de kans om deel te nemen aan tal van projecten in de culturele sfeer en jeugdwerking. Wat vergelijkbaar met het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten in Europa. Het project kaderde trouwens in het Erasmus+ programma. Zij vroeg ons of we wilden meewerken aan een activiteit van een groep jongeren die op het einde van het jaar hier in België een projectweek hielden, gefocust op het jeugdwerk. Aangezien

wij dat best interessant vonden, hebben wij toegehapt. Onder het motto ‘create, play, learn’ zouden ze in Meerle een speeldag voor de chiroleden organiseren en deze samen met onze leiding begeleiden. De organisatie was in handen van Codec; chiro stelde lokalen ter beschikking en de medewerking van de leiding.” Na de vakantie werd een en ander bevestigd en kon Codec verder met de organisatie. Tussen Codec en Chiro werden details voor de speeldag verder ingevuld en gecommuniceerd.

Inventief De groep jongeren van Codec verbleven een tiental dagen in België, vier dagen in Jupille (Wallonië) en een week in het vormingscentrum in Malle. Donderdag voor de grote dag maakte de leiding van de chiro via Skype een eerste keer kennis met de deelnemers van Codec. Op zaterdagmorgen kwam het internationale gezelschap met de bus naar Meerle en maakten ze ter plekke kennis met de leiding. Er moesten groepjes gevormd worden die de chiroleden zouden begeleiden en het programma werd voorgesteld. “De voertaal was Engels, maar niet iedereen was die taal even machtig. Er werd dus veel met handen en lichaamstaal gewerkt. Ze waren daar zeer inventief in. Als de wil er is mekaar te begrijpen, bleek de taal geen hinderpaal.” Na een gezamenlijk middagmaal - Codec had voor broodjes gezorgd, Chiro Meerle voor de

dranken - werd alles gereedgelegd voor de spelen.”

Nooit gedaan Na de middag, toen de chiroleden zich meldden, werd er gespeeld in de verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij bleek dat spelen een universeel gegeven is. “Onze leden maakten kennis met spelletjes die ze nog helemaal nooit gedaan hadden, spelletjes die leken op wat wij hier doen, en identieke spelletjes die een andere naam bleken te hebben. Ook hier geen taalproblemen, de chiromeisjes en –jongens begrepen wat en hoe het spel in mekaar zat. En de eigen leiding was er nog altijd om kleine misverstanden op te lossen. Het werd een leuke en verrassende namiddag voor iedereen!” Op het einde van de dag konden de leden van Codec en de chiroleiding dan ook klinken op een geslaagde dag. Na een bezoekje aan de kerstmarkt van de Klimtoren vertrok de Codecgroep naar Malle, want ‘s anderdaags keerde iedereen terug naar het eigen land. Besluit van Ine en Koen: “Een mooie ervaring, dat zeker. En eens te meer bleek dat je mekaar begrijpt als je hetzelfde doel voor ogen hebt: onze jongeren op een speelse manier bezighouden en met mekaar leren omgaan. Helemaal ‘grenzeloos Chiro’. Zeker voor herhaling vatbaar.” (jaf)

Een groepsfoto als blijvende herinnering aan een boeiende dag DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

43


MEERLE

Lisa Braspenning viert honderdste verjaardag HOOGSTRATEN/MEERLE – Met haar familie en de medebewoners en het personeel van het woonzorgcentrum Stede Akkers heeft Lisa Braspenning op 29 december op feestelijke wijze haar 100ste verjaardag gevierd. Namens het gemeentebestuur kwamen burgemeester Marc Van Aperen en de schepenen Roger Van Aperen en Jos Sprangers de wensen overbrengen. Ze brachten natuurlijk ook de wensen van koning Filip mee, zoals dat gebruikelijk is voor eeuwelingen.

Zoeten inval In de voorbij 100 jaar heeft Lisa maar op twee plaatsen gewoond: bijna 90 jaar op Jal in Meerle en de laatste 10 jaar in het ‘rusthuis’ van Hoogstraten. Ze werd geboren op 29 december 1919 op de boerderij van vader Pol en moeder Lucia, als eerste van zes kinderen. Lisa trok met de andere kinderen van Jal naar school in Meerle. Elke dag twee keer drie kwartier stappen. Op haar 14e was het tijd om van school te gaan, thuis was er werk genoeg. Lisa deed alle werk, zonder onderscheid, zonder reclameren. “We wisten toen niet beter en moeder was nog baas over de kinderen toen”. Uitgaan was er niet bij, Liza heeft er ook nooit achter gevraagd. “Dat was ook niet nodig, het zat hier altijd volk. Ons erf was precies de zoeten inval. Van kleins af liepen de gasten van heel het gebuurt hier rond.” Onder hen ook ene Frans Faes, de vriend van Lisa’s broer Jan. Hij werd twee jaar na Lisa op Jal

geboren, schuin over het gezin Braspenning. Hij kwam later altijd bij Braspenning kaarten. Wanneer ze juist kennis kregen, is niet echt geweten. Het is geleidelijk begonnen. Toen Frans naar het leger moest, verkeerden ze al serieus, dat wisten ze met hun gouden bruiloft wel zeker.

Donder en bliksem Op 11 september 1951 trouwden Lisa en Frans. ’s Morgens regende het dat het goot en het donderde en bliksemde. Toen ze van de vroege mis en de biecht kwamen, waren ze nat tot op hun vel. Gelukkig klaarde het later op en werd het warm, zwoel weer. De bruiloft werd in twee dagen bij Lisa thuis gevierd. “In de stal hadden we ne grote voorvloer, daar kond ge goed op feesten”. Na het feesten was het werken geblazen. Samen waren ze in mei al begonnen met de bouw van een boerderijtje, recht tegenover de boerderij van Frans’ ouders. Toen ze trouwden, waren er enkele kamers voor het rauwste af, zodat ze er konden wonen.

Lisa temidden van de hele familie (foto E.Eelen)

44

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Toen Frans zijn vader met pensioen ging, verwisselden Frans en zijn vader van doening. Frans en Liza bewerkten de grond van beide boerderijen. Koeien, varkens, een paar kippen, aardbeien, augurken, alles hebben ze gedaan. Weinig tijd voor hobby’s, ze noemen zichzelf echt huismussen. Samen kregen ze vier kinderen; Lucia, Maria, Jac en Karel. Allemaal goed opgegroeid en goed geholpen thuis. Ze zorgden voor zes kleinkinderen: Jan, Wim, Tom, Ellen, Frank en Karen.

Noodlot Ongeluk zou Liza in haar leven niet bespaard blijven. Toen ze tien jaar was stierf haar vader. “Een dubbel fleuris, en daar was in die tijd niks aan te doen, er waren geen medicijnen tegen”. Moeder bleef het geboer verder doen, met de hulp van grootvader en een broer. Op het einde van de oorlog sloeg het noodlot opnieuw toe. Een door afweergeschut geraakte V1 viel op het erf. Heel de boerderij lag plat, moeder, Lisa en een zus waren gewond. Haar 17-ja-


MEERLE rige jongste broer Frans bleef op slag dood. Met de hulp van heel het gebuurte werd het gezin opgevangen. Nog hetzelfde jaar werd het huis terug opgebouwd. “Frans Faes is er met paard en kar nog stenen voor gaan halen in Rijkevorsel, aan de vaart.” Ook bij Lisa’s kinderen sloeg het noodlot toe. Maria overleed en liet een man en twee jonge kinderen achter. Karel verongelukte met de auto op 21jarige leeftijd. Zware klappen, maar met de hulp van de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen hebben ze zich erdoor geslagen.

Goud In 1976 verhuisden Frans en Liza terug naar hun eigen boerderijtje. Ze hadden besloten het wat minder te gaan doen en dan was Jal 64 groot genoeg. In 1986 heeft Frans zijn materiaal definitief van de hand gedaan en ging hij met pensioen. Op 16 september 2001 vierden Liza en Frans met heel Jal hun Gouden Bruiloft. En dat ze op Jal stevig kunnen feesten dat hebben Liza en Frans mogen ondervinden. Ter gelegenheid van de gouden bruiloft had Frans nog de wens geuit dat ze samen tot het einde van hun leven op Jal zouden kunnen wonen: “Want waar kan je beter zijn dan op Jal?”. Voor Frans is die wens uitgekomen. In 2008 overleed hij er. Lisa is nog een jaar op Jal gebleven, maar vond het dan zelf beter om naar het rusthuis van Hoogstraten te gaan. In september 2009 verhuisde ze naar het oude rusthuis in Hoogstraten. “Daar was ik heel graag. Er waren heel wat mensen van Meerle die ik er tegenkwam, we speelden veel met de kaarten. Er kwam ook regelmatig volk van Jal over de vloer.”

Comfortabel In 2013 verhuisde ze mee naar Stede Akkers. Ze voelt zich heel goed in haar leefgroep en kan niets dan goeds vertellen over personeel en vrijwilligers van het WZC. Maar sedert ze in het nieuwe verblijf woont, blijft ze liever op haar eigen comfortabele kamer, daar voelt ze zich heel goed. “Er zijn ook steeds minder mensen die ik ken, hé. Dat hebt ge als ge zo oud wordt als ik,” zegt ze lachend. Alleen om te eten en om een keer bingo te spelen gaat ze naar de gezamenlijke leefkamer. Eenzaam voelt ze zich niet. “De kinderen en kleinkinderen komen regelmatig op bezoek en ook nog enkele oude getrouwen van Jal komen nog wel eens goeiendag zeggen.”

Lisa tussen dochter Lucia en zoon Jac (foto E.Eelen) Het heimwee naar Jal is altijd gebleven. Ze is er nooit meer teruggeweest. Al werd ze dikwijls uitgenodigd om eens te komen koffiekletsen en vroegen de kinderen of ze niet eens graag daar langs zou rijden. “Nee, dat had ik liever niet, het zou me te zeer doen”.

Groot feest Eind december werd er goed gefeest voor Lisa’s bijzondere verjaardag. Eerst met heel de familie in een feestzaal in St. Lenaarts. Lisa heeft ondertussen immers al 11 achterkleinkinderen en het 12e is op komst! Daarna in het lang en het breed in Stede Akkers. Met familie, personeel, bewoners en vrijwilligers en een afvaardiging van het college van Burgemeester en Schepenen. De verzorgenden van haar woonblok hadden een mooie nieuwjaarsbrief voor haar geschreven. En hoewel ze vooraf een beetje onzeker was of ze dat allemaal wel zou kunnen doorstaan, is ze achteraf heel blij dat ze het heeft mogen meemaken. Ook vanwege de Hoogstraatse Maand wensen wij Lisa nog vele goede jaren! (jaf)

Samana kroont zijn drie koningen MEERLE – Op zaterdag 4 januari om half twaalf werden alle zieken en 84-plussers welkom geheten door Samanavoorzitster Toos voor hun traditionele Driekoningenfeest.

Het bestuur van Samana dankt langs deze weg iedereen die op een of andere manier geholpen bij dit mooie Driekoningenfeest. De voorzitster vermeldde in het bijzonder ook Ria Aerts, die altijd klaar staat om in de keuken te helpen. (GVB/jaf)

Om in de juiste sfeer te komen las Benno een verhaal over de Driekoningen en werd er geluisterd naar liedjes. Ondertussen werd de ster doorgegeven. Wie de ster had wanneer de muziek stopte, was dit jaar koning. De gelukkigen waren Irma Verheyen, Adriaan Sprangers en Mon Jacobs. Toen de koningen gekend waren, was het tijd voor een lekkere warme maaltijd. Voor de vrolijke noot zorgde Olivia Thijssen die met leuke liedjes en grapjes iedereen aan het lachen of het dansen kreeg. Waarna er nog vooruitgekeken werd naar de volgende activiteit en een mooi gedicht voor de afsluiter zorgde.

Pakjestijd Tot slot kregen al onze zieken en 84- plussers een pakje met fruit, en een tasje of een hemd dat de kernleden gemaakt hadden van handdoekjes. Wie er door ziekte niet bij kon zijn, krijgt van een van de kernleden het pakje thuisbezorgd. Ook de Meerlenaars die in het WZC van Hoogstraten verblijven en lid zijn van Samana, kregen het bezoek van Eugeen en Annie.

De drie koningen van 2020, bij wie "de sterre bleef stille staan" DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

45


MEERLE

Den Dorpel opent officieel eigen lokaal MEERLE – Een eigen lokaal, het is een lang gekoesterde droom die in vervulling gaat. Het bestuur van jeugdhuis Den Dorpel is dan ook tevreden en dankbaar. Op zaterdag 22 februari is de feestelijke opening voor jong en oud. Op vrijdagen 28 februari, 6 en 13 maart zijn er de jaarlijkse rikavonden.

Stek “Op 9 mei 2008 werd Jeugdwerking Den Dorpel geboren. Nu bijna 12 jaar later kunnen we terugkijken op een nog recente maar al heel fijne geschiedenis. We hebben in al die jaren hard gewerkt om onderdak te bieden aan de Meerlese jeugd, maar het ultieme doel bleef ons eigen stekje voor een leuk feestje, een fijne avond of een goede babbel. Nu is het eindelijk zover. Onze eigen stek is er. In de oude lagere school kregen we een lokaal om tot het onze te maken. We hebben er veel over moeten vergaderen en hard voor moeten werken. En dan is nu het grote moment om ons lokaal echt in gebruik te nemen. Dit hadden we nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder de hulp

van heel wat mensen. We gaan geen namen noemen want dan vrezen we dat we jullie aandacht zullen verliezen door zo’n lange lijst. We zijn enorm trots dat we in al die jaren op zoveel hulp konden rekenen. We openen op zaterdag 22 februari en hopen jullie daar allemaal, jong en oud, nog eens te mogen ontmoeten. Jong én (iets) oud(er), u leest het goed!”

“De drie opeenvolgende vrijdagen na de opening verwelkomen we graag alle kaarters voor onze jaarlijkse Rikavonden. Noteer deze data dus alvast in de agenda! Let wel, de rikavonden en al de andere komende activiteiten zullen vanaf 22 februari dus plaats hebben in ons nieuwe lokaal: Gemeenteplein 1C bus 1 in Meerle, aanvang telkens om 19 uur.” Het bestuur hoopt er op dat ze “nog veel jaren op jullie steun kunnen blijven rekenen”, en spreekt een dikke merci uit “namens iedereen van Den Dorpel en ook heel veel Mjeelse Jeugd”. (red)

MEERLE – Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, organiseert meisjeschiro Meerle op zaterdag 22 februari opnieuw een ribbekesfestijn. Spareribs à volonté, vergezeld met frietjes en een slaatje.

Voor al dat lekkers één adres: de lokalen van de jongenschiro, Ulicotenseweg 2 in Meerle. Eten is mogelijk tussen 17 en 20 uur. Tijdens de eerste

Om half 8 wordt de eerste draai aan de bingomachine gegeven. Er zijn mooie prijzen te winnen en wie die dag jarig is, speelt gratis. Wie graag een gokje waagt, weet waar naartoe. Bingo! (jaf)

Van slapen lig je niet wakker MEERLE – Een goede nachtrust is van levensbelang voor een goede gezondheid. We vinden goed slapen belangrijk, maar in de praktijk is het niet zo goed gesteld met onze slaap. Over de oorzaken van én oplossingen voor slecht slapen, organiseren KWB Meerle en de Gezinsbond Meerle/Meersel-Dreef op woensdag 12 februari om 20 uur een infoavond in de parochiezaal. Ons drukke leven werkt het ontstaan van slaapproblemen in de hand. Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat zo’n 30% van de bevolking slaapproblemen ervaart. België blijkt een van de koplopers in het gebruik van slaapen kalmeermiddelen. We grijpen veel te snel naar medicatie, terwijl er ook alternatieven zijn om beter te slapen.

shift trakteren de inrichters op een gratis cocktail van het huis. Snel inschrijven is de boodschap, vol is vol! Meer info over dit evenement vind je op de Facebookpagina – Evenementen Ribbekesfestijn 2020. (jaf)

Fanfare met tweedaagse Dance Party MEERLE – ‘Tradities moeten in ere gehouden worden’. Zo’n vaste traditie in ons dorp is het jaarconcert van fanfare St Cecilia Meerle. Het thema van het tweedaags jaarconcert is dit keer ‘Dance Party’. Dirigent en muzikanten brengen allemaal bekende dansen: Sirtaki, Pour un flirt, Bad Moon Rising, Bella Ciao, enz… Heel wat goede en ruim bekende dansklassiekers.

Nieuwsgierig geworden ? Ga dan zeker luisteren en kijken in de parochiezaal ‘Ons Thuis’ van Meerle op zaterdag 1 februari om 20 uur of op zondag 2 februari om 14.30 uur. Wie een steunkaart van de fanfare kocht, is meteen ook al in het bezit van een inkomkaart. In voorverkoop kostenkaarten € 5, aan de inkom betaal je € 7. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle muzikanten.

De nieuwe dirigent Davy Bonnarens leidt de avond muzikaal in goede banen. De presentatie gebeurt dit jaar aan de hand van filmpjes, opgenomen in ons eigen dorp Meerle.

Van harte aanbevolen! Meer info : Cel Geenen 0486/71 70 33 - celgeenen@telenet.be (jaf)

46

MEERLE – Op zaterdagavond 8 februari houdt fanfare St Cecilia haar eerste bingo-avond van het nieuwe jaar, traditiegetrouw gebeurt dat in de parochiezaal ‘Ons Thuis’.

Rikken

De ribbekes van de chiromeisjes

Niet zo zot van ribbekes, geen probleem, u kan ook kiezen voor overheerlijke stoofvlees met frietjes en een slaatje. Liever geen vlees? Dan kan u genieten van een koude schotel met zalm en frietjes. Voor de kinderen (-12 jaar) is er een kids-box met frietjes, snackjes en een kleine verrassing. Nadien kan je nog een dessertje kiezen ook.

Bingo!

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tijdens deze infosessie op 12 februari wordt hier nader op ingegaan. Deelnameprijs: leden: 5 euro, niet-leden: 7 euro - een drankje (koffie, thee of water) inbegrepen. Wel vooraf inschrijven, zowel als lid van de Gezinsbond als van de KWB kan dat via: kwbmeerle@gmail.com of tel. 03 315 47 62 (Ronny Pijpers). (jaf)

ADVERTEREN in

“Met voorsprong het meest gelezen blad in Hoogstraten”

www.demaand.be/adverteren


MEERLE

Feestelijk ontbijt voor Shilshoel MEERLE – De Meerlese volksdansvereniging Shilshoel viert dit jaar haar 30ste verjaardag. Het feestjaar ‘30 jaar volksdans’ werd ingezet met een gratis ontbijt voor alle leden, kinderen, jongeren, gevorderden en 50-plussers . En het mag gezegd worden: het was heel gezellig. Met meer dan 75 leden die kwamen ontbijten zat de sfeer er goed in. Het bestuur heeft dit alles met veel liefde en

overgave gemaakt voor de vele trouwe volksdansers. Prettig om vast te stellen dat de groep nog jaarlijks aangroeit.

“dans”beentjes zien. De deuren gaan dan open om 13.30 en om 14.30 begint de voorstelling. Dit moet je zeker gezien hebben.

Jubileumfeest

Kaarten zijn te koop bij de leden van de volksdans en op de toeristische dienst van Hoogstraten. In VVK 8 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar betalen 4 euro. Hoeft het nog gezegd dat Shilshoel van harte hoopt jullie daar te zien? (jaf)

Het groot jubileumfeest heeft plaats op zondag op zondagmiddag 26 april in de Rabboenizaal in Hoogstraten. Dit wordt een dansvoorstelling met vertelling. Alle groepen laten hier hun beste

Om het jubileumjaar feestelijk in te zetten werden op zondag 12 januari alle leden uitgenodigd in de parochiezaal voor een feestelijk ontbijt. Meteen de gelegenheid om ze alle 70 op de foto te zetten!

’t Zolderke heeft appels te koop MEERLE – Turnkring ’t Zolderke is een van de lokale verenigingen die onze jongeren de kans geven dicht bij huis te sporten. Net zoals andere verenigingen hebben zij middelen nodig om dat te kunnen blijven doen. Een extraatje om het jaarbudget een beetje aan te dikken is nooit weg, want sporten en vooral sporttoestellen kosten geld, veel geld. Dat kan niet alleen door lidgelden en karige subsidies bijeen gehaald worden. Daarom doet de turnkring één keer per jaar beroep op de Meerlese bevolking. Maar je krijgt

er wat voor terug. Op zaterdag 15 februari gaan ze in heel Meerle en Meersel-Dreef van deur tot deur om een zak van 2 kg gezonde appels uit eigen streek aan te bieden, in ruil voor één briefje van 5 euro. Voor de koper slechts een kleine meeruitgave tegenover de winkelprijs, voor ‘t Zolderke een grote meerwaarde om hun kastoestand gezond te houden. Daarom, eet meer appels. Voor uw gezondheid en voor die van de turnkring. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

47


MEERLE

Kleuter- en kindercarnavalsfuif MEERLE – Kerst en nieuwjaar zijn nog maar net voorbij en daar komt carnaval al weer aan. Zoals elk jaar wil de Gezinsbond Meerle onze schoolgaande kleuters en scholieren van de lagere school de kans geven om te proeven van een echt carnavalsfeest. Afspraak voor deze kinderdisco op vrijdag 21 februari van 15.30 tot 16.45 uur in de zaal van de jongenschiro (Ulicotenseweg 2). Indien ouders toestemming hebben gegeven, worden de kleuters uit de klas gehaald door een vrijwilliger van de Gezinsbond en gaan ze samen in een lange bonte verklede stoet naar de Chirozaal. Alle schoolgaande kleuters hebben een flyer met inschrijfstrook mee naar huis gekregen. Gelieve deze in te vullen en met gepast geld binnen te

brengen. Leden van de gezinsbond betalen 4 euro, niet leden 5 euro. Drank en chips inbegrepen. Meer info bij Kalinka Gladinez – 03/315 09 99 - kalinka.gladinez@telenet.be.

Lagere school Van 18.30 tot ca. 21 uur is het dan de beurt aan de kinderen van de lagere school. Een echte fuif met DJ's Yannick & Yannick, ondertussen bekend bij kleine en grote feestvierders, zonder aanwezigheid van de ouders maar onder een wakend oog van de vrijwilligers van de Gezinsbond Meerle & Meersel-Dreef. Let op: er mag geen eten of drinken van thuis gebruikt worden. Confetti en spuitbussen zijn NIET toegestaan; serpentines worden uitgedeeld door de Gezinsbond.

De kinderen worden vanaf 18.30 uur verwacht in hun mooiste verkleedoutfit en met hun inkomkaartje dat ze op voorhand hebben gekocht. Om 21 uur stopt de muziek, waarna de feestende jongelui opgehaald worden door de ouders (indien ouders dat wensen, mag dit ook vroeger). Kaarten in voorverkoop kosten 2 euro voor leden; 3 euro voor niet leden. Aan de kassa betaal je 6 euro. Koop dus vooraf je inkomkaart bij Dianne Vermonden aan de schoolpoort; bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49a; bij An Aerts, Elsakker 2d of bij Martine Van Houten aan de schoolpoort 't Dreefke en Strijbeekseweg nr 50. Info bij Dianne Vermonden, tel. 0032474488757 of mail: kurt.dianne@outlook.com. Alaaf! (jaf)

De Noordervlucht fusioneert MEERLE – De vereniging bestond meer dan 100 jaar, maar bij gebrek aan leden en een lokaal, zijn de Meerlese duivenliefhebbers verplicht om bij een andere maatschappij aan te sluiten. In onderling overleg kozen alle leden voor “De Snelvlucht” Meer, waar ze van harte welkom zijn. Een laatste foto van de “De Noordervlucht” Meerle met bovenaan v.l.n.r.Luc Van Dijck, Wim Jansen, Harry Jansen, Jan Schrauwen, Dirk Brosens, Marcel Schrauwen en Corneel Leemans. Onderaan: Willy Mertens, Antoon Brosens en Jeffrey Leemans. (fh)

Bedankt Sinterklaascomité! MEERLE – De Sint had voor Samana een mooi geschenk klaar. Vanwege het Sinterklaascomité mocht de goedheilige man een royale check van 1.000 € overhandigen. Het bestuur en de kernleden zijn daar bijzonder blij mee. Zo kunnen ze weer wat extra’s doen

Het eerste blad waaraan je denkt! 48

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

voor onze zieken en ouderlingen. Ze aanzien het ook als een blijk van waardering voor de werking en putten er moed uit om met volle goesting verder te doen. Deze gift komt beslist ten goede van de zieken, eenzamen en ouderen van Meerle! (jaf)


MEERSEL-DREEF

"Dur zit schot in" de carnavalsoptocht MEERSEL-DREEF – Het moto voor 2020 is “Dur zit schot in”. Op basis hiervan kan elke carnavalvierder meelopen in de carnavalsoptocht, zowel kinderen als volwassenen. De volwassenen worden ingedeeld in enkelingen, duo’s, groepen en wagens. De optocht vertrekt dit jaar op zondag 23 februari vanaf 13.30 uur weer bij café De Dreef om over de hoofdstraat richting Galder te stappen. Carnaval hangt overal samen met een hele rist aan oude tradities. In Maerkrattenland (Galder, Strijbeek, Meersel-Dreef) hebben ze maar één traditie: lak aan tradities. In dit mooie carnavalsland doen ze het graag wat anders. Supporters op post, want alleen veel toeschouwers zorgen ervoor dat deze traditie kan blijven bestaan. Alaaf. (JJ)

Einde van een nostalgische schuur MEERSEL-DREEF – Het is er toch van gekomen, de oude schuur onmiddellijk rechts na de grensovergang op Galder, Nederland, is als een bouwkavel van 755 m² vergund en is ondertussen ook al verkocht. Hier zal het uitzicht dat onze ouders en wijzelf altijd gekend hebben, vermoedelijk in de nabije toekomst gaan veranderen. Ook hier de eeuwige discussie: moet elk gebouw ten koste van wat dan ook behouden blijven? Welke maatstaven moeten er ter zake gehanteerd worden en wanneer is een gebouw erfgoed dat geklasseerd moet worden? Meestal primeren er andere overwegingen en is het de portemonnee van de eigenaar die beslist. (JJ)

Receptie op tweede kerstdag MEERSEL-DREEF – Traditiegetrouw wordt er op tweede kerstdag na de hoogmis van 10.30 uur, muzikaal opgeluisterd door fanfare Voor Eer en Deugd, een receptie aangeboden door het Parochiaal Team aan alle medewerkers en vrijwilligers van de kapelanij, Dreefse verenigingen en het bestuurscollege van de stad Hoogstraten. De aanwezigen werden, na een muzikale inleiding van de fanfare, niet alleen getrakteerd op een drankje en hapjes, maar ook op de nodige toespraken. Een groepsfoto van een glunderende voorzitter Jos Huybrechts van het parochiaal team met paters en politiekers mocht dan ook niet ontbreken. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

49


MEERSEL-DREEF

Het komt niet voor de bakker… MEERSEL-DREEF – Velen kennen het spreekwoord ‘Het komt voor de bakker’ – dat wil zoveel zeggen als dat het in orde komt of geregeld wordt. Maar in Meersel-Dreef wordt deze spreuk goed en wel naar de prullenbak verwezen. Bakker Rolf van den Broek is per 1 januari met onmiddellijke ingang gestopt met bakken. Dat was een verrassing van formaat voor Dreveniers en liefhebbers van warme bakkers. Het pand is nu te koop of te huur. Het zullen vooral de ouderen en al wie minder mobiel is, die het meeste heimwee zullen hebben. Dat geldt dan niet alleen de bakker maar daarvoor ook al de teloor gegane kruidenierszaak Bogers Totaalvoeding. Op deze manier vermindert wederom de leefbaarheid van ons dorp. Net nu ‘Winkelhieren’ ofwel bij lokale bedrijven en winkels kopen, verkozen is tot woord van het jaar 2019. Misschien moeten we nu aan de bakker zelf vragen waar hij zijn brood nu gaat

kopen? Overigens verliezen sommige lezers hiermee ook hun vaste verkooppunt van de

Maand, we zoeken alvast een oplossing daarvoor. (JJ)

Tweespalt tussen Meersel en Dreef?

Brouwershoeve wordt tweewoonst herbouwen van een dorpswoning naar twee woongelegenheden, het renoveren van een bakhuis en het bouwen van een bijgebouw/carport met het afwijken van de voorschriften. Een nieuwe Brouwershoeve komt er niet meer, jammer maar helaas. (JJ)

Coaching en dieetadvies door diëtisten Minderhout, Meer, Hoogstraten, Rijkevorsel info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 www.dieetvoorlichting.be 50

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Member of Premier: www.premierinternational.org

MEERSEL-DREEF – Het hangt al weken uit: de “bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning”, dit laatste is de nieuwe benaming voor een bouwvergunning. Immo Dreef NV, Vrijheid 166, Hoogstraten, heeft een aanvraag ingediend voor het

MEERSEL-DREEF – Niks tweespalt natuurlijk. Op de foto simpelweg het resultaat van veel vuurwerk dat een onverlaat achter het agglomeratiebord plaatste. (JJ)

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67


MINDERHOUT

Het comité van den oversteek was er weer… MINDERHOUT - Als oudjaar nadert, worden de jongsten onder ons weer wat zenuwachtiger, zangzakken worden bovengehaald, het “nieuwjaarke zoete” nog eens geoefend, en de volwassenen halen snoepgoed en een centje in huis. Wanneer de zangers met hun nieuwjaarswensen voor de deur staan, is het hoog tijd voor de mensen van het comité van “den oversteek” om de koppen bij elkaar te steken. Al vele jaren zorgt een groep enthousiaste vrijwilligers ervoor dat er langs de grote baan in Minderhout op een achttal plaatsen veilige oversteekplaatsen zijn.

Genieten In twee ploegen wordt er van 9 tot 12.30 uur ijverig “overgestoken”. Bakkerij Van Kuijk zorgt voor lekkere koffiekoeken en er is ook warme koffie, thee of iets anders lekkers. De zangers kunnen ondertussen genieten van een heerlijke pannenkoek aangeboden door AVEVE en de landelijke gilde en van warme chocolademelk in het KLJ-lokaal. De pannen-

koeken worden gebakken door de Minderhoutse KSA-afdeling en de KLJ serveert chocomelk. Om 12.30 uur worden alle vrijwilligers en leden van de jeugdbewegingen verwacht in café De Vlinder en in het Withofke. Zij genieten van fritten met stoverij of fricassee aangeboden door frituur Papillon en enkele consumpties aangeboden door het organiserend comité.

Jan Braspenning Het comité van “den oversteek” herdacht op die dag speciaal de onlangs overleden Jan Braspenning, één van de oprichters en jarenlang één van de drijvende krachten achter het nieuwjaarszingen. Zolang zijn gezondheid dit toeliet heeft “Jantje” zich onvermoeibaar ingezet voor tal van verenigingen en organisaties in Minderhout. Iedereen heeft hem ongetwijfeld wel eens ergens met zijn fluo-vest en met zijn plakkaatje zien staan aan een Minderhouts zebrapad of is door hem veilig naar de overkant van de straat begeleid. (fh)

Ambiance in de tent MINDERHOUT - Het was eind vorig jaar even schrikken toen men bekend maakte dat de tweede editie van de “Winterkuip” zou plaats vinden in een verwarmde tent in de Schoolstraat. Het organiserende team had er alvast veel zin in en maakte er een echte kersttent van. Jenevers, Glühwein, wafels, soep: alles om je lekker te verwennen was aanwezig. De Markgalmers hadden een fijn optreden met hun plezante blaasmuziek en in de vroege avond was er live muziek van “50 Tinten Brijs”. Met hun Nederlandstalige muziek barstte het feest echt los. Groot en klein hebben ervan genoten op de laatste zondag van het jaar. Het organiserend Team van Kuip- en Volksfeesten willen hun sponsors nog eens extra bedanken. Het was een zeer fijne, gezellige en sfeervolle Winterkuip. Zo mogen er meer zijn! (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

51


MINDERHOUT

Honderdvijftig jaar na de geboorte van Alfons Desmedt MINDERHOUT - Op 28 december kwamen 321 nakomelingen van Alfons Desmedt in Minderhout en Hoogstraten samen om de 150e verjaardag van hun voorvader te vieren. Dat deden ze met een bezoek aan de steenbakkerij Desta en een wandeling naar het Heike. In Minderhout werd er gewandeld langs de plaatsen die herinneren aan Alfons Desmedt en met medewerking van de toeristische dienst werd er het historisch centrum bezocht. ’s Avonds genoot het gezelschap in het Klein Seminarie van een Kempische koffietafel, een evocatie over het leven van Alfons Desmedt en naar aloude familiale gewoonte werd over hem een lied gezongen. Het was uiteraard ook, na zovele jaren, een moment van ontmoeting en vele verhalen.

Familiegeschiedenis Ter gelegenheid van deze viering werd een jaar geleden de website www.alfonsdesmedt.be gestart vol interessante informatie over Alfons Desmedt en zijn betekenis voor het maatschappelijk leven en de landbouw in de Noorderkempen. In 1891 behaalde Alfons Desmedt het diploma van Bos- en Landbouwingenieur aan het “Institut Agricole de l’Etat” in Gembloux. Meteen ging hij aan de slag om de landbouwers nieuwe productiemethoden bij te brengen. Hij introduceerde hen in de landbouwgilden en coöperatieven en was hun vertegenwoordiger in de Belgische Boerenbond.

Hij zette de eerste stappen in de heroriëntering van het zelfvoorzienende familiebedrijf naar het markgerichte melkveebedrijf. Een inzet die zich ook regionaal vertaalde in de oprichting van het veekweeksyndicaat van de provincie Antwerpen. Als burgemeester van Minderhout (1904-1958) en voorzitter van de katholieke kieskring Turnhout drukte hij jarenlang zijn stempel op het politieke leven in de Noorderkempen. De initiatiefnemers hopen de vele verhalen, die ze verzamelden op de website, te bundelen in een boek en op basis daarvan een tentoonstelling te organiseren. (fh)

De 24 aanwezige kleinkinderen van Alfons Desmedt. Staande v.l.n.r.: Fons Janssens, Fons Jespers, José Janssens, Gust Desmedt, Raf Janssens, Jan Jespers, Albert Desmedt, Rik Janssens, Raf Jespers, Jef Janssens, Marc Jespers, Marc Janssens, Wies Jespers en Lutgart Janssens. Zittend van links naar rechts: Raf Desmedt, Fons Desmedt, Joos Jespers, Raf Desmedt, Jan Janssens, An Jespers, Greet Jespers, Josée Desmedt, Annie Desmedt en Rie Jespers.

Smurfen op wereldreis MINDERHOUT – Op zaterdag 8 februari van 18 tot 20 uur organiseert KWB Minderhout de jaarlijkse zaklampentocht, dit keer met als thema “Smurfen op wereldreis”. In het donkere bos moeten de deelnemers immers bij een aantal smurfen terecht voor leuke opdrachten. Amusement gegarandeerd voor het ganse gezin

52

en ook leuk als kinderfeestje. De tocht door het donkere bos is niet langer dan 3 kilometer, zodat zelfs kleuters kunnen deelnemen. Draag weliswaar geen te beste kleren, voorzie stevige schoenen en breng een zaklamp mee. Meer verklapt men niet, want men wil het lekker mysterieus houden. Deze zaklampentocht ver-

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

trekt aan manege Blauwbossen. KWB-leden betalen 2 euro, niet-leden 4 euro. (fh)


MINDERHOUT

Het leven zoals het 2020 jaar geleden was MINDERHOUT – Tussen alle kerstmarkten door, waar vooral de geur van braadworst domineert, werd op zaterdag 21 december op het marktplein in Minderhout een heus kerstspel opgevoerd. Het was een droom van Ad Rood om bij de nieuwe kerststal, die voor de tweede maal werd opgesteld, het kerstverhaal op te voeren. Ad sprak met enkele verenigingen aan en plaatste een oproep in het julinummer van ons blad. En met succes. Bij de voorstelling kon hij rekenen op de medewerking van fanfare De Marckezonen, de KSA, de KLJ en andere vrijwilligers die zich spontaan aanboden. Zoals de ouders van de in oktober 2019 geboren Meeri, die in de stal plaats namen als Maria, Jozef en het kind. Pastoor Bart Rombouts en Jef Verheijen vertelden het kerstverhaal vanaf de boodschap aan Maria tot het bezoek van de drie koningen. Alles werd uitgebeeld met engelen, herders en schapen tot en met een kameel. De onverwacht veel aanwezigen waren verrast Ên enthousiast over het initiatief. Tijdens een evaluatievergadering op 13 januari werd beslist om de kerstevocatie in 2020 opnieuw te organiseren en waar mogelijk nog te verbeteren. (fh)

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

53


MINDERHOUT - WORTEL

Wortel carnaval na de storm WORTEL – Op zondag 1 maart trekt de carnavalstoet voor de 47ste keer door de straten van Wortel. Sinds 1972 werd carnaval elk jaar georganiseerd door de Wortelse Brassband, tot die vereniging het niet meer zag zitten en in 2018 de reeds gemaakte afspraken en vergunningen overdroeg aan de vzw De Raad van Elf. De nieuw opgerichte vzw, met Dirk Haest en Frans Van Boxel als sterkhouders, nam de praktische organisatie op zich. Maar in 2019 stak een storm stokken in de wielen… Carnaval 2019, de eerste editie waarvoor De Raad van Elf alleen verantwoordelijk was, moest immers op het laatste moment afgeblazen worden. “Er brak een stevige storm los en we konden niet anders dan alles te annuleren,” zegt onze gesprekspartner Dirk Haest. “Rond de middag werden de praalwagens, die al onderweg waren, verwittigd dat ze niet moesten komen en werd de tent in allerijl afgebroken. Hoe stabiel de tent ook verankerd was met 40 blokken van elk 500 tot 600 kg, we konden het risico niet lopen. Het gevaar op erger was te groot.”

Opdoffer “Pas dan zie je dat je er als vereniging alleen voor staat”, gaat Dirk verder, “van een veiligheidsplan of een noodnummer is geen sprake. Op de ver-

Baat het niet, dan schaadt het niet MINDERHOUT – Op zaterdag 14 december vertrok bij de firma Kenis in Loenhout, gespecialiseerd in landbouwmechanisatie, een colonne van een 250-tal tractoren en vrachtwagens richting Paterspad in Minderhout. Daar werden alle voertuigen door pater Luc van het klooster in MeerselDreef gezegend. Eenmaal die klus geklaard, was het tijd voor vermaak en kon in de feesttent het boerenbal beginnen. (fh)

gunningen stond enkel het telefoonnummer van de dienst evenementen, maar daar is op zo’n moment niemand bereikbaar. De brandweer verwijst je naar de politie en omgekeerd.” “En dan is er nog de financiële strop en de mentale opdoffer” zegt Dirk. “Veel onkosten, geen ontvangsten en zo goed als geen reserve, omdat we nog maar één gedeelde uitgave achter ons hadden. We konden niet anders dan rekenen op begrip van leveranciers enz. Om de financiële kater op te vangen, zijn we in de loop van het jaar bij andere organi- Dirk Haest is samen met Frans satoren, zoals het Tjokfestival, gaan Van Boxel een van de bezielers helpen om wat te verdienen. We van vzw De Raad van Elf. hopen de volgende jaren een relatieve reserve aan te leggen, om nadien iets te organiseren voor een goed doel, want naast een reserve hebben wij als vereniging geen geld nodig.”

Goede moed Maar geen nood, de vereniging gaat niet bij de pakken zitten. Men gaat er voor de editie 2020 vol goede moed tegenaan en is op alles voorbereid. Er wordt een ‘kadertent’ geplaatst. Volgens de leverancier kan een gewone tent tot windkracht van 50 km aan, terwijl voor zulke kadertent windkracht 90 km geen probleem is. Voor de tap kan men rekenen op de hulp van corsogroep Laerheide van Zundert. Zij tappen tot 12 of maximum 1 uur in plastic bekers die men voor 90 % kan recycleren. Voor de stoet heeft men 100 kg snoepgoed aangekocht die de nieuwe prins carnaval kan uitdelen. “We zijn blij dat we de carnavalstraditie in ere kunnen houden” besluit Dirk. “In veel dorpen uit de regio wordt carnaval niet meer gevierd. Men moet al naar Herentals, Mortsel of Essen. Enkel in Rijkevorsel is er nog de halfvastenstoet.” Het kindercarnaval krijgt zijn beslag op zaterdag 29 februari om 14 uur. De carnavalsstoet trekt door het dorp op zondag 1 maart vanaf 14 uur, gevolgd door een jeugdbal. (fh)

Smullen van smoutebollen MINDERHOUT – Op zondag 16 februari organiseert OKRA haar jaarlijkse smoutebollen- en wafeldag. Je kan er in het OKRA lokaal, Schoolstraat 6, tussen 12 en 18 uur komen genieten van al het lekkers. Afhalen is mogelijk vanaf 12 uur. Info: Maria janssens, tel: 03 314 48 76. (fh)

54

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 10 maart 2019, de feesttent wordt in allerijl afgebroken en de carnavalswagens van de omliggende dorpen maken noodgedwongen rechtsomkeer


WORTEL

Willen is Kunnen kloont een zoon WORTEL – Ook in het nog nieuwe jaar speelt de Wortelse toneelgroep “Willen is kunnen” weer de pannen van het dak met een reeks opvoeringen van “De kloon van onze zoon” van Kamiel Kemels. Zoals de naam van de auteur laat vermoeden een niet te missen billenkletser. Boerin Georgette schrijft haar zoon in voor het tv-programma “Boer zoekt boerin”. Wanneer zoonlief wegens “geheime omstandigheden” niet wil deelnemen, moet ze op zoek naar een vervanger - een kloon van haar zoon dus. Eenmaal de cameraploeg op de boerderij arriveert, gebeuren er dingen die beter het daglicht niet zouden zien. Laat staan het licht van een camera. in de parochiezaal... Speeldata: donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari; op woensdag 12, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari, telkens om 20 uur; op zondag 16 februari is er een voorstelling om 15 uur. Alle voorstellingen hebben plaats in parochiezaal Trefpunt. Reserveren via www.toneelwortel.be. (fh)

Op de foto v.l.n.r.: bovenaan Patrick Verheyden (regie), Rik Braspenning, Benny Goetschalckx, Chris Elst, Wim Strijbos en Jef Elst. Onderaan: Inge Van den Heuvel, Anouk Snoeijs, Nadine De Bie, Hild Jansen en Tinne Van Opstal. Monique Voortmans ontbreekt op de foto

Georges Philippeau toont de schoonheid van het verval WORTEL - Georges Philippeau woont en werkt al geruime tijd in Wortel. In Edegem loopt van 8 februari tot 1 maart in huis Hellemens, Strijderstraat 14 de tentoonstelling “Getuigenissen” waarin hij grasduint in 25 jaar digitale fotografie. Hij volgde een (foto)grafische opleiding en had jarenlang een reclame- en fotostudio. Maar hij volgde ook een opleiding psychosociale hulpverlening en startte een eigen praktijk. Hij kreeg de vraag om uitvaarten te verzorgen en heeft dat zeventien jaar lang gedaan. “Het bezoeken van oude en vervallen begraafplaatsen heeft ertoe bijgedragen dat ik geboeid raakte door het proces van vergankelijkheid en de schoonheid van verval,” stelt hij vast.

Observeren Philippeau noemt zichzelf een “fotografische omnivoor”. Hij observeert en absorbeert het dagelijks leven. Zowel in de foto's van begraafplaatsen als in zijn straatfotografie neemt hij de toeschouwer mee in details en de emoties van het alledaagse. De beelden verwonderen, ze tonen een wereld die aan de meeste mensen voorbij gaat. Zo krijgen ook abstracte en grafische beelden een andere lading dan wat de passant ervaart. “Getuigenissen” is toegankelijk op zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur: op woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

55


WORTEL

Een warm gebaar van ’t Slot WORTEL – Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 december organiseerde vzw ’t Slot voor de derde maal het ‘Warmste Weekend’, dat kadert in de actie van Studio Brussel. Op 20 december werd de opbrengst, een cheque ter waarde van 5.000 euro overhandigd aan verantwoordelijke van ’t Vonderke.

Warmste Weekend Het startschot werd gegeven op vrijdag met een ‘After Workparty’. Vanaf 16 uur liep het Slot geleidelijk aan vol, er werd gedanst en de enveloppen van de gelijknamige tombola gingen, net als de drankjes, vlot over de toog. Toch werd de nacht op tijd afgerond, want men had nog twee dagen voor de boeg. Zaterdagmiddag was het één en al bedrijvigheid aan De Boomkens. Alles werd in gereedheid gebracht voor de eerste Wortelse kerstmarkt, een initiatief van de Dorpsraad. Na de aansteken van

de kerstverlichting en de warme boodschap van de burgemeester zat de sfeer er helemaal in. De opkomst was zeer groot, alsof de Wortelse bevolking al jaren zat te wachten op dit initiatief. Na de kerstmarkt verplaatste het feest zich vlot naar binnen voor het Tirolerfest van ’t Slot. Met een halve liter in de hand werd een evaluatie gemaakt van de eerste kerstmarkt en nieuwe plannen gesmeed voor 2020. Zondag moest men vroeg uit de veren, want om 10.30 uur al kwamen de eerste wandelaars zich inschrijven. En om 15 uur stond de teller op meer dan 180 inschrijvingen. De deelnemers werden onderweg getrakteerd op een drankje en genoten na de wandeling van warme pannenkoeken. Gezellige drukte, jong en oud tezamen, en rond 21 uur werden de laatste van de 1.200 enveloppen verkocht.

Leo Wouters en Geert Van Overmeiren overhandigen de opbrengst van De Warmste Week van 't Slot aan 't Vonderke.

Samana Wortel op verplaatsing en thuis WORTEL - Op woensdag 11 december gingen een aantal vrijwilligers van Samana Wortel naar het Woonzorgcentrum Stede Akkers om daar vroegere dorpsgenoten te bezoeken. In het zaaltje van het woonzorgcentrum kwam men samen om bij een kop koffie en een stuk gebak herinneringen op te halen en bij te praten. Zes dagen later, op dinsdag 17 december, werden de leden van Samana Wortel uitgenodigd om samen met de vrijwilligers kerstmis te vieren in parochiezaal Trefpunt. Alle aanwezigen konden er genieten van een heerlijk feestmaal. Daarna zorgde voorzitter Serge Goris voor de muzikale toets en werd het gezellig samenzijn afgesloten met koffie en wat zoets. (fh)

56

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dagopvang ‘t Vonderke ’t Vonderke, dat werkt onder de koepel van Mekanders vzw, biedt opvang aan niet-schoolgaande kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar met een mentale en/of meervoudige beperking. Dit voorjaar wordt gestart met ‘Onze droom’, een nieuwbouw waarin ook ’t Vonderke gehuisvest is. De bouw zelf wordt gefinancierd door de overheid. Voor de inrichting van de lokalen, de aankoop van materialen en toestellen is men aangewezen op giften en schenkingen. Het Warmste Weekend van vzw ’t Slot is dan ook blij dat het met een stevige opbrengst haar steentje kan bijdragen. (fh)

'Onze droom' de nieuwbouw waar ook 't Vonderke een plaats krijgt


SPORT

NATIONAAL VOETBAL

HVV doet een goede zaak in strijd voor behoud Met een thuisoverwinning tegen concurrent Pepingen zet HVV een mooie stap richting behoud. Ook de twee vorige wedstrijden werden niet verloren. Toch wordt het wellicht nog een zeer spannende terugronde. DHM: Met tweemaal een gelijkspel en een overwinning is er geen sprake meer van wisselvalligheid. Hoe kijk je tegen de drie laatste wedstrijden aan? Eddy Peeters: Thuis tegen Bocholt, de tweede in het klassement, was 2 - 2 een zeer goede uitslag. We brachten goed voetbal en het was een leuk kijkstuk voor de supporters. Op die manier gingen we goed de winterstop in. In Wijgmaal hadden we de ambitie om te winnen, maar meer dan een gelijkspel zat er niet in. Dan moet je proberen om een puntje mee te pakken. Op dat gebied hebben we bijgeleerd. We kunnen af en toe wat volwassener een wedstrijd uitspelen. Dat was voordien minder het geval. De overwinning thuis tegen Pepingen was dan weer dik verdiend. Pepingen bood weinig weerwerk. Dus over de drie laatste wedstrijden zaten we, wat punten betreft, op schema. DHM: Het is ook opmerkelijk dat de jeugd bijzonder veel kansen krijgt. Sieben Meeusen, Jouk Vermeeren, Taric Tarcan, Dario De Roover en ook Quinten Meeusen mochten al het veld op. Ook Jorne Lauryssen is nog maar 21. Zo mogelijk de jeugd de kans geven, dat is ook de visie van de club. Het is altijd leuk om te werken met een combinatie van ervaring en jong geweld. Jeugdspelers die hard werken op de trainingen en in wedstrijden bij de beloften wil ik ook de kans geven om zich te tonen in het eer-

Kalender Zondag 2 februari 15 uur Hoogstraten VV - KFC Duffel Zaterdag 8 februari 20 uur Verbr. Geel - Hoogstraten VV Zaterdag 15 februari 20 uur Hoogstraten VV - Eendr. Aalst Zaterdag 22 februari 20 uur Sp Hasselt - Hoogstraten VV

ste elftal. Sommigen zijn nog onbekend bij het publiek. Het is mooi wanneer je hen die kans kunt gunnen. En op kwaliteit staat geen leeftijd. DHM: Er is nu een klein kloofje met de laatste drie in de rangschikking. Het is nu belangrijk om dit zo te houden, niet? Zeker. Dit is een reeks waar iedereen van iedereen kan winnen. Cappellen, Duffel en Geel zijn onze volgende tegenstanders. Als we op niveau zijn, kunnen wij beslist onze voet naast hen plaatsen. We zullen er wel elke week hard voor moeten spelen. Maar tegen deze ploegen moeten we toch de nodige punten kunnen halen. DHM: De club zoekt een nieuwe T1 voor volgend jaar. Had je zelf die ambitie niet? Wie gaat het overigens worden? Ik heb al lang aan gegeven dat ik volgend jaar geen T1 wil zijn. Met mijn werk is dit heel moeilijk te combineren. Ik heb nu de club twee keer zo goed mogelijk verder geholpen en dat heb ik met veel plezier gedaan, vooral voor onze voorzitter. Hij weet wat hij aan mij heeft en waardeert mijn werk ten zeerste. Wie er volgend jaar aan het roer zal staan, zal binnenkort wel bekend gemaakt worden. De mensen die hiervoor moeten zorgen, zullen hun huiswerk wel goed maken en de juiste persoon aanstellen voor onze club... (rob)

Uitslagen Hoogstraten VV - K Bocholter VV 2 - 2 In een mooie wedstrijd met goed voetbal kwam HVV op een dubbele voorsprong. Eerst stuurde Tilburgs Van Zandvoort mooi in het straatje en deze schoot knap binnen. Wat later kreeg Tilburgs een afvallende bal die hij binnenkant paal binnen knalde. Bocholt lukte nog voor de rust de aansluitingstreffer. Een vrije trap werd verlengd met het hoofd. In de tweede helft loste Smet een bal en de bordjes stonden opnieuw gelijk. Tarcan schoot nog op de paal en ook Smet kreeg nog een mooie kans, maar het bleef 2 - 2. KOL Wijgmaal - Hoogstraten VV 0-0 Blij met een punt. Dat was de conclusie na een zwakke prestatie. Hoogstraten kreeg wel enkele kansen, maar de betere kansen waren voor de thuisploeg. Doelman Smet speelde een sterke wedstrijd.

Hoogstraten VV - Pepingen-Halle 3-0 HVV startte sterk met kansen voor Meeus. Zijn derde kans trapte hij van dichtbij binnen. Pepingen reageerde amper en kon in de hele wedstrijd voor weinig gevaar zorgen. Jens Meeus scoorde na de rust opnieuw en deed dat nog een derde keer. In de laatste 20 minuten vergat men om de score nog te vergroten. Een gemakkelijke, maar zeer belangrijke overwinning.

Frank Belmans traint volgend seizoen HVV HOOGSTRATEN - Het bestuur van Hoogstraten VV meldde half januari dat Frank Belmans de nieuwe T1 wordt vanaf volgend seizoen. Hij kreeg een contract voor de komende 3 seizoenen. “Met zijn ervaring, kennis en aanpak is hij de geknipte man is om het eerste elftal terug op het niveau te brengen waar het thuishoort, de top in tweede Amateur,� zo klinkt het. Vanuit zijn rol als T1 zal Frank ook de sportieve werking van de seniors ondersteunen in het verder structureren en optimaliseren van de doorstroming en integratie van jonge spelers in de A-kern. Frank is 51 jaar, woont in Turnhout. Beroepshalve organiseert hij teamevents. Als speler was hij, buiten Overpelt, Sint-Niklaas en Geel vooral verbonden aan KFC Turnhout. Tijdens zijn trainersloopbaan was hij 16 jaar de drijvende kracht achter Futsalclub KK MalleBeerse en een succesvolle T1 bij zowel KFC Lille (6 jaar), FC Turnhout (5 jaar) als KVV Vosselaar (4 jaar). Hij staat bekend als een sociaal en loyaal voetballiefhebber die houdt van uitdagende projecten. (rob)

Jan Michoel en Jan Martens zien een mooie toekomst met trainer Frank Belmans

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

57


SPORT

PROVINCIAAL VOETBAL

Meerle en Wortel moeten punten sprokkelen Terwijl Minderhout nog altijd op titelkoers is en Meer in de middenmoot vertoeft, moeten Wortel en vooral Meerle dringend punten sprokkelen om uit de degradatiezone te blijven.

Minderhout VV blijft het goed doen Minderhout liet een steek vallen tegen zwart beest Poppel en kon daarna twee mooie overwinningen noteren in Sint Jozef en thuis tegen Brecht. DHM: Opnieuw twee zuinige overwinningen tegen Wortel en Brecht met één doelpunt verschil. Spannende wedstrijden? Jeroen Liekens: Inderdaad zuinig, maar ik denk wel verdiend. Tegen Wortel hadden we het de eerste helft moeilijk. Ze zetten een goed blok neer. De tegengoal was een verre vrije trap waar we zelf niet vrijuit gingen. We hadden het geluk dat hun kans direct daarna tegen de lat ging. Zelf misten we een mooie kans vanop 2 meter van het doel. De tweede helft hadden we iets anders aangepakt. We kampeerden voortdurend op de helft van Wortel en dat loonde met een 2 - 1 voorsprong. Op basis van de tweede helft was het een goede zege. Tegen Brecht speelden we de eerste helft heel goed met veel kansen en hoge druk. Alleen het scoren bleef uit. De tweede helft was Brecht enkel gevaarlijk met lange ballen. Voor de rest is onze zege daar niet in gevaar gekomen. DHM: Poppel is een ploeg die jullie niet ligt want ook de thuiswedstrijd werd verloren. Jeroen: Dat klopt, Poppel lijkt ons zwart beest wel. Die thuismatch moesten we altijd gewonnen hebben. In de uitmatch haalden we niet ons niveau. Niet Poppel maar de spits, Weerman, heeft ons nu de zege gekost. We werden gepakt in de omschakeling. Na een mooie kopkans lag de bal in ons doel na een counter. Zulke omschakelingen moeten vermeden worden. Maar met 9 zeges in 10 wedstrijden mogen we spreken van een goed parcours. DHM: Wat zijn de ambities voor de volgende wedstrijden? Er komt weeral een derby aan. Jeroen: We willen elke match gaan voor de 3 punten. Anders moet je niet aan een wedstrijd beginnen, denk ik. Het einde van de tweede periode komt er aan en we staan er heel goed voor. Het wordt zeker niet gemakkelijk met een uitwedstrijd naar Sint-Jozef en een thuiswedstrijd

58

tegen de buren uit Meerle. In derbyvoetbal krijg je altijd een ander soort voetbal met veel passie en strijd.

KFC Meer speelt tweemaal gelijk Met een rustdag en twee gelijkspelen kan KFC Meer (nog) geen aansluiting vinden bij de kopgroep. DHM: 3 - 3 in de derby tegen Meerle. Dat moet wel een spannende wedstrijd geweest zijn. Vertel. Filip Pelckmans: We wisten vooraf dat dit een moeilijke wedstrijd ging worden, een derby is altijd speciaal en zelf moesten we onze eerste doelman missen. We begonnen echter goed en kwamen verdiend op 0 1. Daarna was Meerle veel agressiever en kwamen zij verdiend op voorsprong. Bij de rust was het 3 - 1. We kregen een half uur voor tijd een rode kaart zodat we met 10 verder moesten. Dit was echter een kantelmoment want op dat moment namen we de wedstrijd volledig terug in handen en kwamen we verdiend op 3 - 3. Vooraf hadden we natuurlijk graag gewonnen, maar als je met 10 spelers nog 2 doelpunten kan ophalen, is dat een mooie prestatie en moeten we blij zijn met een punt! DHM: Ook Sint Jozef bleek een moeilijke tegenstander te zijn. Ook een gelijkspel. Filip: Sint Jozef blijkt tot nu toe onze moeilijkste tegenstander dit seizoen. Het is een ploeg met een goed defensief blok en we kregen 2 doelpunten tegen van Roy Van Der Linden, waarvan het tweede echt wel een wereldgoal was en zo bewees Roy met al zijn ervaring in hogere reeksen dat hij nog steeds een topper is. Ook hier kwamen we tweemaal terug van een achterstand en konden we nog verdiend gelijkmaken. Dat zegt wel iets over de mentale weerbaarheid van onze jonge ploeg. DHM: KFC Meer staat nog steeds op een veilige plaats in de middenmoot. Een onbezorgd seizoen? Filip: We hadden graag na de winterstop de aan-

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

sluiting gemaakt met de top 6. Door twee gelijke spelen lukte dat niet, zodat we toch nog een beetje achterom kijken, al is die kloof best groot. We hebben de meeste gelijke spelen van onze reeks, dit wil zeggen dat we een goed geheel vormen en moeilijk te kloppen zijn. Maar dit zegt ook dat we soms net dat tikkeltje te kort komen om een wedstrijd winnend af te sluiten. Hierin ligt ons werkpunt voor de volgende maanden.

KFC Meerle speelt gelijk tegen Meer Meerle blijft in de gevarenzone. Het kon tweemaal gelijk spelen, maar dat brengt te weinig punten op. DHM: De derby’s maken het seizoen aantrekkelijk. 3 - 3 tegen de buren uit Meer. Koen De Muyter: Voor de supporters was het een aantrekkelijke wedstrijd, maar voor ons voelt dit toch aan als een nederlaag. We kwamen heel goed uit de startblokken en Björn Voeten scoorde twee mooie doelpunten. Een speler van Meer werd ook nog uitgesloten. De laatste 30 minuten pakte Meer risico's om de 3 - 1 achterstand weg te werken, waardoor wij heel veel ruimte kregen om hen helemaal af te maken. We gingen hier echter enorm slordig mee om en twee van onze aanvallers raakten geblesseerd, waardoor we dat niet ten volle konden benutten. Enkele minuten voor tijd kreeg Meer een penalty cadeau na een naar mijn mening correct duel. Slecht gevoel dus, want deze punten hadden we broodnodig. DHM: KFC Meerle staat niet goed in de rangschikking, maar de laatste zes ploegen kunnen allemaal moeilijk winnen. Koen: We staan inderdaad heel slecht in de rangschikking. Gelukkig vallen de uitslagen van onze concurrenten ieder weekend mee. Het wordt zaak om de onderlinge wedstrijden zeker te winnen en regelmatig eens te verrassen tegen een ploeg uit de top 6. DHM: Met Wijnegem, Dosko en Minderhout komen er opnieuw moeilijke tegenstanders aan. Wat verwacht je ervan?


SPORT Koen: Ik verwacht heel moeilijke wedstrijden, maar iedere wedstrijd maken wij toch wel kans. Dosko is een ploeg van ons kaliber. Wijnegem zit in een goede periode, maar daar hebben we in de heenwedstrijd van gewonnen. Minderhout is een sterk team, maar in deze reeks kan alles. Hopelijk kunnen we een viertal punten pakken de komende wedstrijden.

Wortel hoopt op beterschap Na 6 verloren wedstrijden op rij geraakt Wortel stilaan in de problemen. In de komende wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten moeten er punten worden geraapt. DHM: Het wil niet echt lukken. Nipt verloren in Minderhout en nu ook thuis tegen Mariaburg. Piet Van Bavel: Wat betreft de uitslagen van deze wedstrijden wil het inderdaad niet lukken. We leverden telkens een verdienstelijke prestatie maar bleven met lege handen achter. Zeer graag hadden we in de strijd om het behoud tegen deze topploegen wat bonuspunten gepakt. Ik kan mijn mannen evenwel niets verwijten, ze deden wat ze konden. Om dan telkens met het kleinste verschil te verliezen, is bijzonder zuur.

VOLLEYBAL

Uitslagen Speeldag 18 KFC Poppel - Minderhout VV KFC Meerle - Borsbeek Sport KVNA Wortel - KVV Dosko 0 - 2 KFC Meer Vrij

3-1 1-1

Zaterdag 8 februari KFC Meer - KVV Dosko

19.30u

Zondag 9 februari 15 uur KFC Meerle - Excel Mariaburg KVNA Wortel - Ekeren FC Zandvliet Sport - Minderhout VV

Speeldag 19 Minderhout VV - KVNA Wortel KFC Meer - FC Sint Jozef Zandvliet Sport - KFC Meerle

2-1 2-2 2-0

Speeldag 20 KFC Meerle - KFC Meer K Brecht SK - Minderhout VV KVNA Wortel - Excel Mariaburg

3-3 1-2 1-2

Zaterdag 15 februari 20 uur OL Pirates - KVNA Wortel Zondag 16 februari 15 uur Minderhout VV - KFC Meer KFC Pulle - KFC Meerle Zaterdag 22 februari 19.30u KFC Meer - Excel Mariaburg

Kalender

Zondag 23 februari 15 uur Wijnegem VC - Minderhout VV KFC Meerle - Berchem Sport KVNA Wortel - KFC Poppel

Zondag 2 Februari 15 uur Minderhout VV - KFC Meerle Wijnegem VC - KFC Meer KFC Berendrecht - KVNA Wortel

Stilaan komen de rechtstreekse concurrenten voor het behoud er aan en tegen hen zullen we absoluut punten moeten pakken. Maar ook dat soort wedstrijden win je niet op bestelling. We zullen er vol moeten staan en de omstandigheden zullen wat mee moeten zitten. DHM: Na 6 verloren wedstrijden op rij komen jullie toch stilaan in de problemen. Gelukkig kunnen de ploegen achteraan weinig rapen. Piet: Het is inderdaad ongelooflijk dat we de averij op deze manier nog hebben kunnen beper-

ken. Dat bewijst des te meer dat de rechtstreekse duels enorm belangrijk zullen zijn. Met Pulle, Berchem en Berendrecht komen er ploegen aan waartegen we punten kunnen halen. We mogen natuurlijk niet blijven verliezen, daar is iedereen het over eens. Maar als we met de mentaliteit en de discipline van de laatste weken blijven voetballen zal het absoluut lukken. Daar ben ik, en met mij heel de ploeg, ten volle van overtuigd. (rob)

Vier op een rij voor Dames A

Eind november was de balans bij Dames A van Gelvoc slechts 1 overwinning. Sindsdien hebben de speelsters blijkbaar hun winnaarsmentaliteit terug gevonden. Vanaf december werd er vier keer na mekaar gewonnen, zodat het team naar de zesde plaats klom. DHM: Vier overwinningen op rij en plots staat Dames A op een 6de plaats. Bert Van Ginkel: Ja dat is toch wel een opluchting, want ik heb altijd wel geloofd dat we onder ons niveau stonden geklasseerd, maar als het zo lang duurt voor het draait, begin je toch te twijfelen. DHM: Heb je er een verklaring voor waarom het nu plots allemaal lukt? Wat is er veranderd? Daar heb ik geen éénduidig antwoord op. Het blijft amateursport waarbij je de speelsters 2 of 3 keer per week onder je hoede krijgt om te trai-

nen of te spelen. Als je dat op een hele week gaat bekijken is dat een beperkte impact. Zoals ik vorige keer aanhaalde, hebben we wel een paar aanpassingen in tactiek en opstelling gedaan. Maar voor mij zijn dat zeker niet de absolute verklaringen. In het begin van het seizoen start je met een zware kalender en lukt het net niet. Dan kruipt er twijfel in de ploeg. Heb je vervolgens in enkele cruciale wedstrijden ook nog eens een afwezige of gekwetste speelster, dan is het gewoon doorbijten en blijven geloven tot die klik er komt. Bij de tegenstanders is het niveau ook niet elke wedstrijd hetzelfde. Neem nu de verplaatsing naar Retie. In de heenronde was dit onze eerste wedstrijd en een echte evenwichtige match. Dit

keer hebben we ze toch een beetje van het veld gespeeld, of beter gezegd geserveerd. Nochtans spelen zij toch met bijna dezelfde opstelling. In onze laatste thuismatch voor Kerstmis tegen Zandhoven speelden we echt een topmatch, ook ons samenspel was echt top, wat zeker niet altijd lukt. Vaak zie je in de wedstrijden zoals tegen de laatst geklasseerde, in Schoten, dat er iets meer gerommeld wordt. Dan geven we toch nog een set af… Maar als je nu kijkt naar de reeks die we hebben neergezet, is dat super! DHM: Nu volgen twee thuiswedstrijden en een bekerwedstrijd. Wat verwacht je ervan? De eerste twee wedstrijden worden zware dobbers. De eerstvolgende is thuis tegen Mortsel. Deze ploeg heeft in de heenronde maar 1 puntje laten liggen. Wij hebben in Mortsel ook wel een set kunnen pakken, dus als we echt top zijn, zit

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

59


SPORT er misschien toch wel een stunt in. In de bekerwedstrijd tegen Amigos is het wel erg onwaarschijnlijk dat we deze ploeg kunnen verrassen. Dat team is van een heel ander niveau. Wel krijgen we elke set 6 punten voorsprong, dus je weet maar nooit… Het leuke aan deze twee wedstrijden is dat wij duidelijk de underdog zijn en er dus zonder druk in kunnen vliegen. Nadien is het terug meer van moeten met een thuiswedstrijd tegen Lions Turnhout, dat net onder ons staat. Dat is dus een 6-puntenwedstrijd die voor een kloof kan zorgen met de ploegen onder ons. Die match is voor mij dan ook de belangrijkste van de drie.

DHM: Ook de heren blijven winnen. Enkel Beerse C lijkt nog een titelconcurrent, maar die wedstrijd is pas de voorlaatste competitiedag. Heb je nieuws over de wedstrijden van de heren? De afgelopen weken hebben ze nog wel een setje laten liggen tegen de nummer 3 en 4 van de competitie. Maar verder gaan zij door op hun elan. Enkel Beerse kan inderdaad nog aanklampen, al telt het al 6 punten achterstand. Ik verwacht dat alles al beslist zal zijn voor die beslissende wedstrijd in Beerse op het einde van de competitie. (rob)

Uitslagen Dames A - VBC Zandhoven C Sveka Schoten - Dames A VC Retie B - Dames A

3-0 1-3 0-3

Kalender Zaterdag 1 februari (Beker van Antwerpen) 17.30 u.: Amigos Van Pelt Zoersel - Dames A 2P+6 Zaterdag 8 februari 19 uur: Dames A - VST Lions Turnhout Zaterdag 15 februari 20 uur: WOVO Malle A - Dames A Zaterdag 22 februari 18.30 u. WEK Loenhout A - Dames A

SPORTLAUREATEN

Wie worden de Sportlaureaten van 2019? HOOGSTRATEN - Wie wordt sportman, -vrouw, -tiener, -ploeg of -vereniging van het jaar 2019? Op zaterdag 15 februari zullen we het weten. Dan stappen vanaf 18 uur alle laureaten, stuk voor stuk Hoogstraatse kampioenen in verscheidene disciplines, het podium in de Rabboenizaal op om verdiende felicitaties in ontvangst te nemen. Iedereen welkom, maar wie erbij wil zijn, moet vooraf inschrijven via sport@hoogstraten.be. Wij stellen enkele van de kandidaten alvast voor.

Sporttiener

op 400m en werd 10de op de 200m. Ze werd Provinciaal kampioen op de 200 en de 400m, zowel indoor als outdoor. Dorien verbeterde in 2019 al haar persoonlijke besttijden.

Wielrenner Lennert Meeusen (WAC Team) werd provinciaal kampioen in Arendonk en behaalde een 4de plaats op het Belgisch kampioenschap cyclocross in Peer. Hij werd overwinnaar in Meer, Kontich en Tessenderlo en behaalde tal van ereplaatsen.

Zoë Geudens

Sportvrouw

Ben Godrie Ben Godrie is een ruiter van Ponyclub De Marckeruiters uit Meerle. Hij werd provinciaal kampioen springen in BL barema A met pony Carina, zowel in het winter- als in het zomerseizoen. Op het nationale indoor winterseizoen behaalde hij een 4de plaats springen en op het nationaal ponytornooi een 8ste plaats. Bij de knock-out proef van de jumping in Mechelen op 26 december werd hij 3de.

60

Lennert Meeusen Zoë Geudens is kruisboogschutter en werd 2de op het Belgisch kampioenschap 6 m. Zij was winnaar van de Rozenprijs van Stad Antwerpen ook op 6 m. Bijzonder is dat Zoë slechts 14 jaar is en dat zij moet strijden tegen meisjes en jongens tot 21 jaar.

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Karin Donckers van LRV Sint Clemens had een moeilijk jaar met blessures van haar paarden en haarzelf, maar behaalde toch een selectie voor de Olympische Spelen in Tokyo 2020 met paard Fletcha van 't Verahof. Ze behaalde twee overwinningen in Polen en een in Portugal. Ze nam deel aan het Europees Kampioenschap en het Wereldkampioenschap. Dorien Van de Poel is een atlete van Atletiekclub Break van Brasschaat. Ze werd Belgisch kampioen bij de Masters op de 400 meter W35. Ze behaalde een 8ste plaats op het Wereldkampioenschap in Torun, Polen bij de Masters W35

Dorien Van de Poel Josephine Embrechts is lid van de Verenigde Vrienden Meer en hanteert de kruisboog. Ze werd Belgisch kampioen afdeling Dames 6m en behaalde zilver op de 20m. Ze had ook een belangrijke bijdrage in het behalen van de kampioenstitels per ploeg. Ze werd geselecteerd voor de wedstrijd België-Nederland.


SPORT

Sportman

Senna Roos Senna Roos van de Noordervrienden Minderhout schoot met zijn handboog op 19 mei een wereldrecord zowel bij de Senioren als bij de Junioren op een afstand van 70 meter. Hij werd 2de op de European Youth Cup in Boekarest, Roemenië bij Cadet Men. Hij schoot Nationaal en Liga Records in Boekarest, Roemenië, in ‘sHertogenbosch, Nederland en in Minderhout. Hij werd 3de op indoor World Archery Cup in Nimes, Frankrijk op de afstand indoor 18 meter bij Junior Men. En hij werd Belgisch kampioen lange afstand 2019 bij Junior Men (70 meter).

Verenigde Vrienden Meer zebravink. Hij werd nationaal kampioen bij de BZC (Belgische Zebravinken Club) met het maximum van 300 punten, nationaal kampioen met een groene kleurgrasparkiet te Wieze en won 2 zilveren medailles op het wereldkampioenschap voor siervogels te Zwolle met een stam witte zebravinken en met een grijsbonte man. Francois is secretaris bij De Zandfluiter in Meer, nationaal voorzitter van BZC (Belgische Zebravinken Club) en zet zich in voor de promotie van de zebravink in België. Voor zijn vogels komen liefhebbers uit heel Europa naar Meer afgezakt.

Union) als afvaardiging voor de Belgische ploeg op de discipline 10m match kruisboog in Innsbruck. Igor behaalde dit jaar uitzonderlijke uitslagen op heel wat tornooien en kampioenschappen.

Sportploeg De Dames A van Gelvoc werden voor het tweede jaar op rij kampioen. In 2017-2018 was dit in 1ste Gewest Turnhout en in 2018-2019 werden ze kampioen in 3e Provinciale. De ploeg is een mooie mix van ervaren en jonge speelsters allemaal gelinkt aan Hoogstraten. “Knoop het in je oren, vanachter en van voren. Wortel heeft nog nooit verloren!” De gewestelijke Reserven van KVNA Wortel speelden kampioen en speelden 20 maanden zonder nederlaag onder leiding van coach Maarten Verhoeven.

Igor Sevenans

François Janssens

François Janssens van De Zandfluiter werd wereldkampioen in Zwolle met een getekend grijze

Reserven KVNA Wortel

Igor Sevenans is een kruisboogschutter van de Verenigde Vrienden Meer. Hij werd Belgisch kampioen op 20m en op 30 m. Hij behaalde goud op het Belgisch kampioenschap op 6 m traditioneel, won de grote Prijs der Kempen en de Gouden Pijl. Hij nam deel aan de worldcupwedstrijd voor de IAU (International Armbrüst

Verenigde Vrienden Meer Op de foto zien we slechts enkele leden van deze genomineerde sportploeg. Niet minder dan 16 schutters maakten deel uit van de kampioenenploeg. De ploeg van de Verenigde Vrienden Meer werd kampioen van België discipline kruisboog 20m, kampioen van België discipline kruisboog 6m, Provinciaal kampioen discipline 20m en de Meerse schutters werden kampioen KBKK (Kempische Bond Kleine Kruisboog) discipline 20m. Ze leverden zowel regionaal, provinciaal als nationaal uitzonderlijke prestaties. (rob)

Dames A Gelvoc

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

61


‘Al meer dan 60 jaar bieden wij uitvaartzorg op maat en van de hoogste kwaliteit.’ Gilles Petre - Uitvaartondernemer

03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen

Hoe kunnen we ook na de uitvaart zorgen Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen wegnemen? • • • • •

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden snelle levering rouwdrukwerk dankzij eigen beheer drukwerk

Hoe kunnen we u helpen? We regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart. We maken ook tijd om te luisteren, zodat we rekening kunnen houden met de (uitvaart)wensen en het budget van de overleden dierbare en/of de nabestaanden. Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid. Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

Loenhoutseweg 4 | 2320 Hoogstraten Dorpsstraat 85 | 2990 Wuustwezel Kapellensteenweg 205 | 2920 Kalmthout hofmans@dela.be www.uitvaartzorg-hofmans.be

Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabestaanden geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve verplichtingen. Wie moet er verwittigd worden? Werkgever, vakbond, ziekenfonds, bank, verzekeraars, enzovoort. Lopen er bepaalde abonnementen, wat met water en elektriciteit, met kinderbijslag, pensioenkas, nalatenschap? Wat met de kat of hond die achterblijft? Ook voor hen moeten er instanties op de hoogte gebracht worden van het overlijden van de eigenaar om de chip of registratie aan te passen. Professioneel advies in deze emotionele periode is geen overbodige luxe. De consulente nabestaandenzorg helpt de nabestaanden na de uitvaart en weet precies wat te doen bij elke situatie, omdat zij kan terugvallen op een enorme expertise. Onze consulente is er voor de nabestaanden met raad en daad en met correcte ondersteuning. En niet te vergeten, met een luisterend oor, om samen het leed en het verdriet te verzachten. Iedere uitvaart die we verzorgen, omvat steeds nabestaandenzorg.

Partner van DELA DFA1 bvba - RPR 0412.937.710

60 jaar

Hilde Martens, consulente nabestaandenzorg

62

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

VELDRIJDEN HOOGSTRATEN / MERKSPLAS - Een week na de wereldkampioenschappen in het Zwitserse Dübendorf komen de veldcrossers op 9 februari naar de Superprestigewedstrijd van de Hoogstraatse Spurters. Daarbij zijn natuurlijk ook onze streekrenners Niels Koyen en Jens Adams, in zijn gloednieuwe witte trui. In Merksplas-Kolonie wordt het voor hen bijna een thuiswed-

Pendelen naar de Superprestige bij de buren strijd, maar dat geldt ook voor de Rijkevorselse broers Toon en Thijs Aerts.

WIN EEN INKOMKAART

De aardbeiencross vindt voor het eerst plaats op de scheiding van Merksplas - Hoogstraten - Rijkevorsel, in de onmiddellijke omgeving van de strafinrichting en het centrum voor illegalen. Ontegensprekelijk een mooi kader te midden

De Hoogstraatse Maand geeft 5 inkomkaarten weg voor de cyclocrosswedstrijd van zondag 9 februari in Merksplas. Om voor een daarvan in aanmerking te komen beantwoord je op www.demaand.be de volgende vraag:

In welke gemeente staat de Hollebeekhoeve? van de natuur en wat dat betreft dus veel mooier dan het parcours aan de veilinghallen. Daar had menig Hoogstraats wielerliefhebber beslist ook al heimwee naar de mooie parcoursen in de Blauwbossen en in de Mosten.

Sponsor Jens Adams, die zijn contract bij Pauwels niet verlengd zag, vond in het Hollebeekhoeve Cycling Team een nieuwe sponsor. Eerder ging Hollebeekhoeve ook al een partnership aan met turnster Nina Derwael. Het is een bedrijf dat dagverse zuivelproducten bereidt. Het Kruibeekse bedrijf sponsort dit seizoen ook het eerste elftal van Merksplas SK. Niet onlogisch, want werd in 2016 overgenomen door de familie Quirynen uit Merksplas. Frank Quirynen runt nu het bedrijf samen met zijn broer Bart en neef Jimmy. Ze willen een voorbeeld worden van hedendaagse landbouw met oog voor mens, dier en milieu. Ze hebben in Merksplas een duizendtal koeien en in Kruibeke lopen er nog zo’n tweehonderd. Die leveren jaarlijks 12 miljoen liter melk op. Het gloednieuwe parcours in de Kolonie van Merksplas

Gratis pendelbus De organisatie van de Superprestige zal op 9 februari een gratis pendelbus voorzien voor alle inwoners van Hoogstraten. Van 9.45 tot ‘s avonds 19 uur worden twee pendelbussen ingelegd om de bezoekers van en naar de cross te brengen. Elke 20’ zal een pendelbus passeren om alle fusiegemeenten van Hoogstraten aan te doen. De organisatie belooft later meer informatie omtrent de opstapplaatsen te bezorgen. (rob)

Programma 7de manche van de Telenet Superprestige Cyclocross 9.50 u. Nieuwelingen reeks 1 10.35 u. Nieuwelingen reeks 2 11.50 u. Ridley Cup voor Internationale Junioren 13.40 u. Superprestige Ladies Trophy 15.00 u. Telenet Superprestige Elite – Aardbeiencross Jens Adams kreeg zijn nieuwe trui overhandigd door zijn sponsor. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

63


SPORT

DUIVENSPORT

Huldiging kampioenen 2019

Het samenspel “De Noordhoek” is een koepelvereniging van De Snelduif uit Meer, De Noordervlucht uit Meerle en de Arkduif uit Minderhout. Op de foto de kampioenen 2019: bovenaan v.l.n.r.: Harry Govaerts, Freddy Aerts, Angelo Roelen, erelid Arnold Van Aperen en Dirk Brosens. Onderaan: Francis Jansen, Jef Haest, Antoon Brosens en voorzitter Rik Martens

Bij De Snelduif Meer werden volgende kampioenen gehuldigd: bovenaan v.l.n.r.: Angelo Roelen, Rien Dekkers en erelid Arnold Van Aperen. Onderaan: Jac Godrie, Jef Haest, Marcel Kinschots en voorzitter Rik Martens.

De winnaars van de schaal Arnold Van Aperen zijn boven v.l.n.r.: Jac Godrie, Guy Dictus, Freddy Aerts, Erelid Arnold Van Aperen. Onderaan Françis Jansen, Dirk Brosens, Harry Jansen, en voorzitter Rik Martens.

Bij de Noordervlucht Meerle werden volgende liefhebbers gehuldigd: v.l.n.r. naast Arnold Van Aperen, Antoon Brosens en Jeffrey Leemans. Onderaan Luc Van Dijck, Harry Jansen Harry en Dirk Brosens. (fh)

Boekhouding en administratie B.T.W.- advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen Advies sociale wetgeving Ondernemingsnr. 0438.340.229

Van Aertselaarstraat 25a - bus 1

tel. 03.235.03.23

-

NIEUW ADRE S

2320 Hoogstraten

gsm. 0478.32.76.35

www.profisk.be - info@profisk.be 64

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

ATLETIEK

Dorien Van de Poel breekt Belgisch record

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 11 januari leek het een gewone indoorwedstrijd te worden in Gent, tot Dorien Van de Poel met drie andere dames uit verschillende uithoeken van het land het Belgisch Record 4x200m aanviel. Het vorige record stond al 16 jaar op de tabellen. Hoewel het de allereerste keer dat deze vier dames een estafetteploeg vormden, vestigden ze meteen een nieuw Belgisch record. Op 5 januari had Dorien nog deelgenomen aan het Provinciaal kampioenschap indoor alle categorieën. Op de 400m behaalde ze brons en op de 200m werd ze 4de. Dit gebeurde allemaal tussen jeugdelijk geweld.

Werkende moeders Enkele dagen later besloten de dames uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar het Belgische record aan te vallen dat al vanaf 29 februari 2004 op 1’49”60 stond. In de Topsporthal in Gent op de Vlierzele Sportief Indoor lukte dat bij de 1ste poging. Het viertal verbeterde het record met bijna een volle seconde en klokte af op1’48’’82. “Enerzijds zijn wij elkaars concurrenten tijdens Belgische kampioenschappen, anderzijds heerst er altijd een fijne sfeer onderling”, vertelt Dorien. “Allemaal werkende moeders, die naast

HOCKEY

Het viertal dat in de categorie 35-40 jaar een nieuw Belgische record op 4x200m liep. Dorien is de tweede van rechts. (Vlierzele Sportief - Spectrum productions) hun job de tijd zoeken om nieuwe doelen te stellen. Superfijn om deze samen te kunnen bereiken. Samen met Lynn De Corte (OB), Els Soenens (AZW), Evgenia Balabkina (SACN)

pakten we een mooie 3de plaats op 20 deelnemende ploegen alle categorieën.” (rob)

Hockey gaat in de winter gewoon (in)door

HCNK is voor het tweede seizoen gestart met zaalhockey in de gerenoveerde zaal van VITO. Zaalhockeyen is leuk maar ook een ideale manier om de tweede competitiehelft conditioneel en technisch beter voor de dag te komen. Het spel in de zaal gaat sneller en vergt dus nog meer van de wendbaarheid en het reactievermogen van de hockeyer. Nu is dit nog een extra trainingsmogelijkheid, in de toekomst zal de club ook deelnemen aan de zaalhockey competitie. (rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

65


AGENDA

TENTOONSTELLING Tot 3 februari ZELFGEMAAKTE BEREN van Vera Geets in de inkomhal van het dienstencentrum LDC Stede Akkers. FOTO’S van de activiteiten in het woonzorgcentrum in de expogang van LDC Stede Akkers.

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Van 4 februari tot 2 maart HANDWERK van Martha Vorselmans in de inkomhal van het dienstencentrum LDC Stede Akkers. Tot 22 maart SCHILDERIJEN EN FOTO’S Clara Voortman & Lionel van den Boogaerde in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak 03 340 19 80.

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 februari LEERLINGENOPVOERING “Het kortste eind” door 6ASO Spijker in De Rabboenizaal om 20 uur. Dinsdag 4 februari LEZING “Achter de schermen van een raketlancering” door Stijn Ilsen in de bib, Lindendreef om 20 uur. Woensdag 5 februari PRAATPUNT, ook op 12-19-26/02 in de refter van de Gem. Basisschool, Gravin Elisabethlaan 21 om 20 uur. Donderdag 6 februari MANTELZORGCAFÉ over het belang van correct medicatiegebruik in LDC Stede Akkers om 14 uur. Zaterdag 8 februari CULTUURPRIJZEN 2019 org. Cultuurraad in GC Rabboenizaal om 19.30 uur. Zondag 9 februari WINTERWANDELING 9 km org. Toerisme Hoogstraten, vooraf inschrijven, vertrek aan de Wereldwinkel om 13 uur. EVALUATIECONCERT met 5 muziekverenigingen, org. Borderbrass, in zaal Pax om 13 uur. Dinsdag 11 februari WORKSHOP “Maak je eigen natuurlijke bodylotion” met Bieke Roovers, org. KVLV, inschrijven voor 4/02, in het atelier van Iep Deszign, Leemstraat 9a om 19 uur.

66

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrijdag 14 februari SCHRIJFNAMIDDAG Amnesty International in Oud Hoogstraten, Peperstraat 2 van 14 tot 16 uur. Zaterdag 15 februari ALGEMENE QUIZ “Quiz for Life” in zaal Pax om 19 uur. SPORTLAUREATENVIERING org. Sportraad in GC Rabboenizaal om 18.30 uur. Dinsdag 18 februari LEZING “Gewrichten in de kijker” door Riet Van den Sande, org. KVLV, inschrijven voor 11/02, in zaal Pax van 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 20 februari CHOCOLADE-AVOND m.m.v. Wereldwinkel, org. KVLV, inschrijven voor 12/02, in het lokaal van Het Convent, Begijnhof 40 om 19 uur. EHBO CURSUS baby’s en kinderen, org. Delta Healthcare Consulting, in de bib Lindendreef om 19 uur. SCHRIJFAVOND Amnesty International in Oud Hoogstraten, Peperstraat 2 van 20 tot 22 uur. INFOSESSIE Tiny Cohousing, Samenleven op kleine voet, vooraf inschrijven, in het IKO auditorium, Buizelstraat 11 om 20 uur. Woensdag 26 februari FILM “Rosie & Moussa” 7+, in het auditorium van IKO Groenewoud, Buizelstraat 11 om 14 uur.

MEER Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari CREASTAGE knutselen voor kleuters, “Gekke bekken trekken” org. Stadsbestuur, in Stekelbees, Terbeeksestraat 6a om 9 uur. CREASTAGE voor kinderen “Carnaval” org. Stadsbestuur, in Stekelbees, Terbeeksestraat 6a om 9 uur. Vrijdag 28 februari TONEEL “Wanda’s bonte was” door ’t Heidebloempje, ook op 29/02 en 6-7/03, in Zaal voor Kunst en Volk om 19.30 uur (deuren 18.30 uur). Zaterdag 29 februari HUIS AAN HUIS VERKOOP “Wafelwaanzin” door de Chiromeisjes.


AGENDA

MEERLE Zaterdag 1 en zondag 2 februari JAARCONCERT “Dance Party” fanfare St Cecilia in parochiezaal Ons Thuis op 1/02 om 20 uur en op 2/02 om 14.30 uur. Zaterdag 1 februari JUWEELONTWERPEN “zilver met verloren was”, vervolg op 15/02, in Juweelatelier Talke Sietsma, Kerkstraat 49 om 14 uur. Woensdag 5 februari DORPSRAADCAFÉ, openbare vergadering van de dorpsraad in parochiezaal Ons Thuis om 20 uur. Donderdag 6 februari KAARTPRIJSKAMP org. OKRA in parochiezaal Ons Thuis om 13.30 uur. Vrijdag 7 februari STARTVERGADERING jaarwerking KWB Wielertoeristen in parochiezaal Ons Thuis om 20 uur. Zaterdag 8 februari BINGOAVOND org. fanfare St Cecilia Meerle in parochiezaal Ons Thuis om 19.30 uur. Woensdag 12 februari INFOAVOND gezond slapen , org. KWB Meerle en de Gezinsbond Meerle/MeerselDreef, in parochiezaal Ons Thuis om 20 uur. Zaterdag 15 februari APPELVERKOOP huis aan huis org. turnkring ’t Zolderke. Vrijdag 21 februari CARNAVALSFEEST org. Gezinsbond, in de zaal van de jongenschiro, Ulicotenseweg 2 voor kleuters van 15.30 tot 16.45 uur, en voor lagere school van 18.30 tot 21 uur. Zaterdag 22 februari RIBBEKESFESTIJN van de meisjeschiro in de lokalen van de jongenschiro, Ulicotenseweg 2 tussen 17 en 20 uur. OPENING nieuwe lokaal Den Dorpel, Gemeenteplein 1C bus 1. Vrijdag 28 februari KAARTAVOND rikken, org. Den Dorpel , ook op 6 en 13/03, nieuwe lokaal Gemeenteplein 1C bus 1 om 19 uur.

MEERSEL-DREEF Zondag 23 februari CARNAVALSOPTOCHT met vertrek aan café De Dreef om 13.30 uur.

MINDERHOUT Vrijdag 31 januari ALGEMENE QUIZ ten voordele van Kom op tegen Kanker in ’t Markenhof vanaf 19 uur.

Vrijdag 7 februari ALGEMENE QUIZ org. MVV in de voetbalkantine, Heistraat 2 om 20 uur. Zaterdag 8 februari ZAKLAMPENTOCHT “Smurfen op wereldreis”, org. KWB, vertrek aan manege Blauwbossen van 18 tot 20 uur. Zondag 16 februari FOTO-EXCURSIE naar de Loonse en Drunense duinen, org. Natuurpunt Markvallei, vertrek op het kerkplein om 8 uur. SMOUTEBOLLEN- EN WAFELDAG in het OKRA lokaal, Schoolstraat 6, tussen 12 en 18 uur.

WORTEL Zaterdag 1 februari WINTERWANDELING “Taal in het Bos”, org. Natuurpunt Markvallei, carpool om 13.40 uur aan stadhuis Hoogstraten, vertrek aan BC De Klapekster om 14 uur. Zondag 2 februari POËZIEWANDELING “Zwaan kleef aan” met Koen Verschueren, org. Natuurpunt Markvallei, vertrek aan BC De Klapekster om 13.30 uur. Woensdag 5 februari UITSTAP naar de kaasboerin, org. OKRA, vertrek aan de parochiezaal om 10 uur. Donderdag 6 februari TONEEL“De kloon van onze zoon” door Willen is Kunnen, ook op 7-8-12-14-15/02 in parochiezaal Trefpunt om 20 uur; 16/02 om 15 uur. Vrijdag 14 februari LEZING “Bedgeheimen van kleine dieren” door René Krekels, org. Natuurpunt Markvallei, in BC De Klapekster om 20 uur. Zondag 16 februari KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur. Vrijdag 21 februari GEZELSCHAPSSPELEN org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 20 uur. Zondag 23 februari PADDENOVERZET org. Natuurpunt Markvallei, carpool aan BC De Klapekster om 9 uur. Vrijdag 28 februari MUZIEK- EN DANSNAMIDDAG met Nostalgie, org. OKRA, in parochiezaal Trefpunt om 13.30 uur. Zaterdag 29 februari KINDERCARNAVAL in de tent in het dorpscentrum om 14 uur. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2020 -

67


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen

een abonnement tot eind 2020:

€ 20,-

Administatie Brandweer 03 314 32 11

BE34 7512 0801 1890 (met vermelding naam en adres)

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

THUI SV E R PL E G IN G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13 Jochems Shannen 0473 60 49 39 Bogers Erika 0479 45 90 78

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0474 29 33 09 0478 42 49 34

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

68

0494 86 93 84 0473 25 91 92

- FEBRUARI 2020 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WACHTDIENST APOTHEKERS

INHOUD FEBRUARI

090 39 90 00

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

De musicalcarrière van Emelien Raats . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

www.demaand.be

Heieinde in De Maand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

_ REDACTIE _

Vrachtwarensluizen terug naar af . . . . . . . . . 16

redactie@demaand.be

Te weinig huisartsen in Hoogstraten . . . . . . 18

_ DORPSNIEUWS _

Hoe zou het zijn met Xavier Delcourt? . . . . 21

hoogstraten@demaand.be

Staalbedrijf Gebroeders Michielsen . . . . . . 25

meer@demaand.be

DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be

DORPSNIEUWS – Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 35

minderhout@demaand.be

DORPSNIEUWS – Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

wortel@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

_ SPORTNIEUWS _

DORPSNIEUWS – Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 49

sport@demaand.be

DORPSNIEUWS – Minderhout . . . . . . . . . . . . 51

_ ABONNEMENTEN _

DORPSNIEUWS – Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _

SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

advertenties@demaand.be

Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op de

laatste donderdag van de maand Voor volgende editie alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 11 februari redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten