juli-augustus 2019 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 405 JULI-AUGUSTUS 2019

JAARGANG 35

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Groetjes van op kamp! Dé zomer van onze jeugd

PLUSSERS HOOGSTRATEN - CHIRO MEER - KLJ WORTEL - KLJ MEERSEL-DREEF - KSA MINDERHOUT - CHIRO MEERLE

• Den Erdbism:

• Raadszaal

• Mestverwerking

• Raadhuis Meerle

• Meisjesvoetbal

• Kermis vieren

als zorgdragen een dagtaak is in oude glorie hersteld

Hoogstraten: een verkeken kans swingt in Minderhout

in Meer?

in Wortel en Meersel-Dreef


Pertang Dialectsprekers zijn erg goed in vreemde talen. Zonder dat ze dat zelf lijken te beseffen. Dan heb ik het niet over het heel bevreemdende gevoel dat je krijgt als je door Zuid-Afrika reist, en vaststelt dat de Afrikaner je moeiteloos kunnen verstaan als je je platste Kempens dialect bovenhaalt. Spreek je deftig Nederlands, dan blijkt het een stuk moeilijker. Nee, ik heb het dan in de eerste plaats over de woordenschat. Veel typische dialectwoorden blijken bij nader onderzoek gewoon leenwoorden uit een of andere vreemde taal te zijn die zonder complexen aan de geplogenheden van het plaatselijke patois werden aangepast. Bij vorige generaties ging het vooral om woorden uit het Frans. Zo herinner ik me de vader van een vriend, die er tijdens optredens van de fanfare op los kon meppen op de groskès. Naar het Franse grosse caisse. De grote trom dus. Of een cafébazin uit onze jeugd die liefdevol over haar klanten verklaarde dat het ze al te frente

waren, waarin het Franse ils sont tous différents met wat goede wil nog te herkennen viel. Als ze die bewerking nog wat wilde beklemtonen, kon ze daar nog aan toevoegen dat dat pertang zo was - pourtant dus in de taal van Molière, Flaubert en Brigitte Macron.

Ze warmde wel eens iets op in haar minigolfoven Nu het Engels de plaats van het Frans als belangrijkste tweede taal heeft overgenomen, eigent het dialect zich steeds meer woorden van over het kanaal toe. Een buurvrouw die een paar decennia geleden een nieuwe trui had gekocht, stak toen nog de loftrompet over haar nieuwe swieter. En ook een tee-sirt haalde ze ook wel eens in huis, een T-shirt. En wat te denken van die man die afscheid nam met de melding dat hij binnen een kwartiertje bij de dokter werd ver-

wacht voor een ketchup. Terwijl een check-up wellicht ook een goed idee zou zijn geweest. Soms volstaat een heel klein foutje om een vreemd woord nog mooier te maken dan het al was. Het mooiste voorbeeld dat ik ooit hoorde kwam uit de mond van de moeder van een vriend. De vrouw warmde wel eens iets op in haar minigolfoven - en ze vond het een verrekt handig toestel. Heerlijk was ook de uitschuiver van de voorzitter van een organisatie waar ik een tijd lang voor werkte. ‘We hebben daar de how-no voor in huis!’, poneerde hij met veel overtuiging. ‘De know-how?’, probeerde ik voorzichtig. Waarop hij zijn ergernis ventileerde met een kort ‘dat zei ik toch’. Om vervolgens onverstoorbaar door te gaan met de rest van zijn betoog. (th)

BRAND OP HET BEGIJNHOF?

Het begijnhof is wellicht de meest brandgevoelige en minst bereikbare site in Hoogstraten. Meer dan reden voor een brand- en evacuatieoefening ter plekke. Daarvoor rukte de brandweer op maandagavond 3 juni massaal af naar het hof. Gelukkig vielen er, zoals voorzien, geen slachtoffers. Het leverde wel spectaculaire beelden op. Zie verder in dit blad. (fh)

2

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


JEUGDBEWEGINGEN

Op kamp met de jeugdvereniging

Toppunt van het jaar HOOGSTRATEN - ‘We reizen om te leren’ zong men vroeger, nu is het vooral ‘reizen om te genieten’. Een mens moet bekomen van een jaar hard werken en ieder doet dat op zijn manier. Gezinnen trekken naar alle windstreken, tieners hebben vaak hun eigen routine. Om de examenstress af te schudden, doen ze eerst een of enkele festivals. Maar dan gaan velen van hen op pad voor iets waar ze met hun vrienden een jaar naar toe gewerkt hebben. Op kamp met de jeugdbeweging. Alle andere vakantievormen ten spijt is dit voor velen nog altijd het hoogtepunt van de zomervakantie. Je met je vrienden en vriendinnen, zonder ouders in de buurt tien dagen tot twee weken te pletter amuseren. De bestemming hoeft niet ver en exotisch te zijn, het is de sfeer die telt. Wie dit ooit meemaakte, houdt er onvergetelijke herinneringen aan over. Maar die kampen liggen daar niet vanzelf te wachten op bezoekers. Vermits de regel is ‘zonder ouders’, is een hele bende jongeren al lang in de weer om van dat aankomende kamp een succes te maken. Daar komt heel wat bij kijken. In onze gemeente zijn er een twaalftal jeugdbewegingen actief die samen vele honderden kinderen een heel jaar bezighouden en hen als toppunt een fijn kamp willen bezorgen. We gingen in de verschillende dorpen langs bij jeugdbewegingen van alle geslachten en gezindten en stelden aan de leiding ervan de bekende vragen: wat drijft hen en hoe doen ze het. Ziehier hun verhalen.

lang op voorhand dus. Telkens voor enkele jaren, zodat we ons daarover geen zorgen meer hoeven te maken. Ook voor volgend jaar hebben we dus al een plek. Maar dan moeten we weer op zoek. Er is immers veel concurrentie voor de goede plaatsen. Het is de gewoonte bij ons dat we met heel de groep op kamp gaan, van bengels (6-7 jaar) tot aspiranten (+ 16 jaar). Maar iedere groep heeft zijn eigen activiteiten. Het programma daarvoor wordt door de respectieve leiding opgesteld. De periode staat wel altijd vast: van 11 tot 21 juli. Dat is al vele jaren zo. Waar hou je zoal rekening mee om een goeie kampplaats te vinden? Voldoende slaapgelegenheid voor de jongste groepen (tot de rakkers = 11 jaar). Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor de tenten van de andere groepen (vanaf de toppers = 12 jaar). Dan graag ook voldoende open ruimte om te kunnen spelen, een speelweide zeg maar. Die zo mogelijk door de verschillende groepen kan gebruikt worden zonder in mekaars vaarwater te zitten.

Belangrijk is dat alles fatsoenlijk onderhouden is, met behoorlijk sanitair en een gerieflijke keuken voor onze kookploeg. Deze kampplaats is van een scoutsgroep. Meestal zijn de kamplokalen van andere jeugdverenigingen. We verhuren ook ons eigen lokaal, het is heel de zomer bezet, wat goed is voor onze groepskas. We halen de mogelijke plaatsen van de sites voor kampplaatsen. We zoeken het meestal niet te ver, als het maar een mooie omgeving is. In de beginjaren gingen ze hier op kamp in Meer. Dan valt Hamont Achel nog mee, niet?

Pittig Hoe bereiden jullie dit voor? In april van elk werkjaar hebben we in ons eigen lokaal een leidersbivak dat geheel aan het kamp gewijd is. Een heel weekend bespreken we vooral de grotere organisatie van het kamp, spreken we af wie welk spelmateriaal op welke dag gebruikt. Zo krijgen we al direct een stramien voor de leiding. Elke leidersgroep maakt dan een dagprogramma voor hun groep.

Chiro Jongens Sint-Jan Meerle naar Hamont-Achel

Avontuurlijk, maar hard werken MEERLE - Voor het verhaal van de jongenschiro Sint-Jan Meerle schoven we aan bij hoofdleider Dylan Van Opstal en Yannick Van der Kaa, leider van de aspiranten (+ 16 jarigen). Het eerste wat we vaststelden is dat leiders zijn trouwe chiroleden zijn en dat leider zijn samen een beetje je weg zoeken is. Ook voor het kamp.

Limburg Waar gaat het dit jaar naar toe? Dit jaar gaat het naar Hamont Achel in Limburg. Een bijzonder mooie kampplaats, mogen we zeggen. Die kampplaats ligt al drie jaar vast,

Bengeltjes speelclub DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

3


JEUGDBEWEGINGEN Als het programma klaar is, weten we ook graag welke leden meegaan. Daarvoor gaat de leiding bij de ouders langs met de nodige informatie over kostprijs, benodigdheden. We vullen ook de medische fiches in. We zijn momenteel met 13 leiders voor 50 tot 60 leden. Het ledenaantal verminderde de laatste jaren, dat heeft met het geboortecijfer in Meerle te maken. Het gaat met golven. We zien nu via de schoolbevolking dat er terug een stijging zit aan te komen. De leiders gaan allemaal mee op kamp, ook wie al werkt. Dit jaar valt een stuk van het bivak buiten het bouwverlof, dus die leiders moeten van hun werkgever extra vakantie zien te krijgen. Hoe reizen jullie naar de kampplaats? De aspiranten en hun leiders reizen met de fiets, de anderen gaan met de bus, een aantal leiders met de auto. De bengels (6-7 jaar) gaan maar 7 dagen en zij worden gebracht door de ouders. Met de aspiranten vertrekken we een dag op voorhand, de ‘voorwacht’ noemen we dat. We zorgen dat we niet te laat op de bivakplaats zijn, zodat we kunnen uitblazen, rustig eten en samen een pintje drinken. De kamion staat er dan al. De volgende morgen laden we uit en beginnen zetten alles klaar tegen dat de andere groepen aankomen. Best pittig, de fietstocht - toch een 85 km - en uitladen en klaarzetten van het materiaal. Daar zitten ook de valiezen bij, die zijn van een kleurlint voorzien zodat we die op de juiste slaapplaatsen brengen.

Onberekenbaar Liggen alle activiteiten vooraf vast? Alle dagprogramma’s worden op voorhand opgemaakt door de leiding van elke groep. Ze worden vooraf ingeleverd en worden door de hoofdleider en de VB (volwassen begeleider) nagekeken. Indien nodig kunnen ze nog aangepast worden. Tegen half juni zijn alle programma’s rond. Een week voor het vertrek overlopen we alles nog een keer in een gezamenlijk vergadering. Het meest onberekenbare is natuurlijk het weer. Voor regenweer hebben we altijd wel binnenspelen voorzien, tot en met een film kijken. Een hittegolf zoals vorig jaar is natuurlijk uitzonderlijk, dan moeten we meer improviseren. Waterspelen zijn dan de meest voor de hand liggende oplossing. En drinken en watermeloen eten hé. Vorig jaar kwam daar ook nog de Belgen op het WK tussen: de halve finale en de match voor het brons. Daar kijken we dan met zijn allen naar. Geweldige sfeer natuurlijk! Krijgen jullie praktische hulp van buitenaf? Voor het vervoer mogen we altijd gratis een kamion gebruiken van Verkooijen. Af en toe doen we een wederdienst, zoals een waakdienst organiseren bij hun bedrijfsfeest. Jonas Van Dun, exleider brengt die kamion voor ons naar de kampplaats. Die kamion zit altijd wel goed vol. We hebben gelukkig veel en goede uitrusting van de eigen groep, tenten, spel- en kookmateriaal dat in de loop der jaren werd bijeengebracht. En als we dan echt iets extra nodig hebben, kunnen we wel lenen bij bevriende groepen.

Heel de groep vorig jaar in Herk-de-Stad

4

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

En er is een kookploeg, toch? Voor het eten zorgen inderdaad de kookmoeders en -vaders, zo noemden ze dat vroeger. Het is een vaste kookploeg, die meestal lang meegaat. Deze ploeg is vrij recent, het is het derde jaar dat ze meegaan. Die regelt ook alles voor de aankoop van het voedsel, de samensteling van de menu’s. Zij weten wie een allergie heeft of een dieet moet volgen, dat is allemaal goed gedocumenteerd. Er is ook een verpleegkundige bij de kookgroep, en bij de leiders een student geneeskunde. Zo is de EHBO ook goed verzekerd. Eén dag koken de aspiranten voor heel de groep. Dan krijgt de kookploeg een dagje vrijaf. Dat hebben ze dan wel verdiend. Het is een traditie van vele jaren.

Kampleven Is er iets als een kampthema? Zoals gezegd staat het programma voor elke dag op voorhand vast. Een en ander past binnen een jaarthema. Elke morgen bij de formatie doet de leiding via een toneeltje uit de doeken hoe we dat thema die dag invullen. In de helft van de kampperiode hebben we een familiedag. Die dag spelen we met z’n allen samen. Elke avond, als de gasten in bed liggen, overlopen we de dag in een leidersvergadering. Voor de leiding is het samenhorigheidsgevoel dat je op zo’n kamp opbouwt heel stevig! Op het einde van het kamp mogen de aspiranten een dag leider zijn. Voor ons een gelegenheid om te kijken wie er volgend jaar doorschuift


JEUGDBEWEGINGEN naar de leiding en bij welke groep hij het beste zou passen. Hoe kijken jullie terug op je eigen kampervaringen? Yannick: Voor mij was het chirokamp van in het begin altijd het hoogtepunt van heel het jaar, ik keek er geweldig naar uit. Dylan: Bij mij heeft dat eerlijk gezegd wel even geduurd. Toen ik bij de kleinsten was, zag ik het niet echt zitten om een week van huis te zijn. Maar dat is daarna helemaal veranderd. Ik ging graag mee, heb me er heel goed bij gevoeld. Slechte ervaringen zijn er echt weinig. Spannende wel. Een geweldig onweer twee jaar geleden. Toen viel de elektriciteit uit, waaide het geweldig en viel het water met bakken uit de hemel. Toen was het voor de leiding en de aspiranten werken geblazen. De spanning van de tenten controleren, kijken dat de koffers en rugzakken droog stonden, greppels rond de tenten graven. Avontuurlijk, maar hard werken. Achteraf is zoiets natuurlijk een geweldige ervaring, zeker wanneer alles goed afgelopen is. (jaf)

Gewoon een put met een bak en wc-bril. Spijtig genoeg konden we voor dit jaar geen kampplaats vinden waar we een HUDO mogen graven - dus zijn het dit jaar gewoon toiletten.

Taak Dat vergt toch nogal wat van de leiding, niet? Bij KSA Minderhout zijn we gelukkig met 29 in de leiding. Iedereen van de leiding gaat normaal gezien ook mee op kamp. Bij het organiseren komt natuurlijk heel wat kijken, dus zijn er inderdaad wel wat taken te verdelen. Zo doet de +16 leiding ieder jaar de kampcoördinatie. Zij begint ongeveer een half jaar voor het kamp al van alles te regelen. Zo moet de boswachter verwittigd worden, bekeken worden of we best met de bus of per fiets gaan, enz… . Dan hebben we ook nog de kampthema-verantwoordelijken. Zij doen een beetje de inkleding van het kamp. Ze schrijven een kamplied, bedenken toneeltjes en nog veel meer. De activiteiten die we op kamp hebben, worden onder gans de leiding verdeeld. Natuurlijk moeten er op het kamp zelf ook nog veel dingen gebeuren. Onze oud-leiding komt daarom mee om voor ons te koken. Afwassen, tafels dekken en opruimen, WC’s proper maken en pleinen onderhouden, dat doen onze leden samen met ons.

KSA Minderhout maakt Bekkevoort onveilig

De vlag stelen is de max!

We horen overal dat je er lang op voorhand bij moet zijn om een geschikte plaats te vinden. Klopt. Het zoeken van een kampplaats doen wij al lang op voorhand. Zo zoeken we dit jaar al een kampplaats voor 2022. We gaan altijd eerst online op zoek. Er zijn immers verschillende websites waarop kampplaatsen verzameld zijn, en we bekijken ook kamplaatsen waar we ooit al geweest zijn. Na een aantal jaren kunnen we daar natuurlijk nog wel eens gaan.

Als we een kampplaats gevonden denken te hebben gaan we eerst altijd eens kijken. We willen natuurlijk wel dat de kampplaats zeker goed is. Het is zoeken naar een slaapplek waar voldoende tenten kunnen staan en nog genoeg ruimte over is om te spelen. Voor de leiding en de koks hebben we aan het veld ook nog een gebouw nodig om te vergaderen, eten weg te zetten,…

Voorbereiden Moet je ook al lang vooraf bezig zijn met de voorbereiding van het kamp? Voor ieder kamp is er een coördinatie, dit jaar zijn we met drie hiervoor. Deze coördinatie begint al een tijdje eerder voor te bereiden, met de rest van de leiding beginnen we in juli wekelijks te vergaderen. Ook gaan we met zoveel mogelijk leiding al een dag naar de kampplaats om ter plaatse al tochten uit te stippelen, te zien waar de tenten mogen staan, enzovoort. Als leiding vertrekken we op 1 augustus al, dat is 3 dagen vóór de leden zelf komen. Op voorkamp zorgen we er al voor dat de tenten klaarstaan, de HUDO gegraven is en natuurlijk de vlaggenmast rechtstaat. Fiets of bus? Hoe wij op kamp vertrekken, hangt er ieder jaar opnieuw weer vanaf of de kampplaats ver gelegen is. Dit jaar is dat Bekkevoort, niet zo heel ver dus zodat de oudste leden de verplaatsing met de fiets doen. De jongere leden worden met de auto gebracht. Als de kampplaats wat verder is, dan gaan de leden vanaf het 3de leerjaar met de bus. De leden van het 1ste en 2de leerjaar worden ieder jaar gebracht door de ouders, zo kunnen we de ouders een rondleiding geven op de kampplaats en kunnen ze hun kinderen met een gerust hart achter laten.

MINDERHOUT - Minderhout heeft twee bloeiende jeugdbewegingen waarvan KSA met haar 180 leden en 29 leiding de grootste is. Zij slaagt er in om net zoals KLJ de Minderhoutse jeugd een zalige tijd te geven, zeker als de vakantieperiode aanbreekt. Want dan is er het jaarlijkse kamp waar toch telkens zo’n 110 jongeren naar uitkijken. Jonas Aerts weet ons alles te vertellen over de supertoffe activiteiten - waarbij de vlaggenroof zeker niet mag ontbreken. Vaste prik om jaarlijks op kamp te gaan? Ja, ieder jaar gaan wij van 3 tot 11 augustus op kamp met onze leden vanaf het 3de leerjaar. De leden van het eerste en tweede leerjaar komen enkele dagen later. Wij zijn een gemengde jeugdbeweging en gaan dus ook met jongens en meisjes samen op kamp. We slapen in tenten, dat maakt het hele kamp nog gezelliger en brengt een bijzondere sfeer mee. Toiletten hebben we daar normaal gezien niet, we graven in plaats daarvan een HUDO. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

5


JEUGDBEWEGINGEN

Supertof Hoe zijn je eigen kampervaringen ? Zelf heb ik als lid ieder kamp meegemaakt, van JORO1 tot de SJO. Eerlijk, ik vond onze kampen ieder jaar opnieuw geweldig, het tofste vond ik de SJO (3de en 4de middelbaar). Op kamp hebben we het onderlinge spel tussen de SJO, koks en leiding. In het begin van het kamp hangt de leiding de vlag in de vlaggenmast. Daarna is het de bedoeling voor de SJO en koks om deze vlag te stelen. De groep die op het einde van het kamp de vlag heeft, mag een eisenlijst opstellen en die spullen krijgen ze dan. Dat leidt soms tot spannende momenten en samenzweringen en zoiets maakt het kamp nog net iets plezanter. We hebben ook ieder jaar onze vaste activiteiten op kamp, zo hebben we een legertocht, kooktocht, sport en spel, zangstonde… Eén voor één supertoffe activiteiten. Is het ook lekker smullen op kamp? We vragen ieder jaar onze oud-leiding mee om te komen koken, zo hebben

wij steeds lekker eten en maken ze ook nog een beetje het kamp mee. We eten iedere dag weer iets anders, de koks proberen steeds voor iets nieuws te zorgen. Wees maar gerust dat er dus goed gesmuld wordt na een dagje buiten ravotten en spelen. (jh)

kampverantwoordelijke en maakt samen met Thaïs deel uit van een 13-koppige leiding, 9 meisjes en 4 jongens. Voor ons ligt het ontwerp van een brochure met alle informatie van en afspraken voor het kamp van KLJ Wortel, die met zo’n honderd jongeren van 2 tot 9 augustus op kamp gaan naar Arendonk.

KLJ Wortel met 100 jongens en meisjes in Arendonk

Een reuzespringkasteel om het kamp goed af te sluiten WORTEL - Yitse Aerts en Thaïs Peeters leggen de boeken even naast zich neer en maken tijdens ‘den blok’ tijd om te vertellen over KLJ Wortel en hun jaarlijks kamp. Yitse is hoofdleidster en

6

Hoe komen jullie aan een kampplaats voor zoveel volk? Yitse: We reserveren onze kampplaats drie jaar op voorhand en dat is nodig. We huren telkens een gebouw van een jeugdbeweging. We zoeken de kampplaatsen op het internet, krijgen tips van andere jeugdverenigingen of gaan, na een aantal jaren, terug naar een plaats waar we eerder al waren. Het wordt steeds moeilijker om een geschikte kampplaats te vinden omdat ons ledenaantal blijft groeien. We hebben dus grote lokalen met veel slaapplaatsen nodig. Onze kampplaats voor volgend jaar ligt vast, maar verder nog niet. We zijn hier dus volop mee bezig.

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Pagadders van 6 tot 8 jaar en de Sprinkhanen van 8 tot 10 jaar slapen binnen. De Sprinkhanen van 10 tot 12 jaar en de Kleppers van 12 tot 16 jaar slapen in tenten. De + 16-jarigen gaan niet mee op kamp. En aangezien wij een gemengde jeugdbeweging zijn met jongens en meisjes, gaan ze ook samen op kamp. Ze slapen met z’n allen gemengd op één kamer of willekeurig verdeeld over verschillende kamers.

Leiding Hoeveel leiding gaat er mee op kamp? Thaïs: Alle dertien leiders gaan mee. De Pagadders, de jongste groep, zijn met 40 ook de grootste groep en hebben vier leiders. De drie andere groepen, telkens zo’n 20 man, hebben drie leiders. In elke groep zit een jongen als leider, maar dat is ook zo in de rest van het jaar. Bij de voorbereiding worden de taken verdeeld, iemand zorgt voor het kamplied, een andere voor de kampdans enz. De administratieve voorberei-


JEUGDBEWEGINGEN

dingen gebeuren door Yitse als hoofdleidster en door Anne Verheyden, de secretaris. Yasmine Janssens is kassier en controleert de betalingen. Hoe gaan jullie naar de kampplaats? Yitse: De leiding vertrekt op 1 augustus, een dag voor de leden aankomen. Zo kunnen wij alles verkennen, voorbereiden en klaarzetten. Vroeger keerde wij ’s avonds terug om dan op 2 augustus met alle leden te vertrekken. Nu blijven we op de kampplaats, de ouders spreken onderling af om samen te rijden en brengen hun kinderen zelf naar het kamp. Dit verloopt erg vlot. De oudste groep van 12 tot 16 jaar gaat ieder jaar met de fiets naar het kamp. Ze vertrekken ’s morgens. Ze picknicken onderweg en komen tegen het avondeten aan op de kampplaats. Dit is vermoeiend, maar een fantastisch begin voor de groep. De ouders komen hun leden ook zelf weer terug ophalen. De leiding blijft nog een dag langer op kamp om alles weer op te ruimen.

Heimwee Gaan alle leden mee op kamp? Yitse: Neen, niet allemaal. Er blijven altijd enkele leden thuis omdat ze schrik hebben van het

eten. Geld mag geen reden zijn. Een kamp kost 90 euro, maar bijvoorbeeld CM komt daar voor 50 euro in tussen. Indien er dan nog leden zijn waarvoor het moeilijk ligt, lossen we dat op.

Maar wanneer er problemen zijn of een kind toch niet helemaal overtuigd is, kunnen ouders ook vragen of we toch even thuis langskomen. Dit is dan uiteraard geen probleem.

Heimwee of de angst daarvoor kan ook wel meespelen. GSM’s zijn niet toegelaten. Als er problemen zijn, bellen wij de ouders en andersom. Vroeger mochten de ouders op bezoek komen, maar dat was altijd moeilijk op het moment dat ze vertrokken.

Planning

Bereid je de jongere leden voor op het kamp? Yitse: Om te wennen aan een kamp, gaan we met de jongste leden voordien al eens een weekend met twee overnachtingen weg. Vroeger gingen we bij ieder lid thuis langs om ze in te schrijven. Dit nam erg veel tijd in beslag en vele ouders vonden dit overbodig omdat hun kind ieder jaar zonder probleem mee om kamp gaat. Toen hebben we een inschrijvingsavond ingelast. Die hebben we nu nog ieder jaar. Ouders kunnen dan langskomen in ons KLJ lokaal om de gegevens van hun kind te bezorgen. Ze kunnen hier ook spreken met de leiding van hun kinderen.

Hoe belangrijk is de kookploeg? Yitse: Echt wel belangrijk. We hadden met Jef Janssens en Griet Heylen een vaste kookploeg die ieder jaar meeging. Twee jaar geleden zijn zij hier mee gestopt omdat de kindjes groter werden. Vorig jaar moesten we dus op zoek naar een nieuwe kookploeg en die hebben we gevonden. Onze huidige kookploeg bestaat uit Tom Brosens en Nick Van Hout en zijn vrouw. Het menu is jaren geleden opgesteld door onze toenmalige kookploeg. We eten elk jaar hetzelfde op dezelfde dagen. Dit is fijn, want zo kan je al uitkijken naar je favoriete eten. Af en toe worden er wel kleine dingen gewijzigd. Thaïs: Uiteraard zijn er verschillende allergieën, vegetariërs,… Zulke bijzonderheden worden genoteerd tijdens de inschrijvingsavond. Vervolgens geven wij dit door aan de kookploeg. Zij houden daar rekening mee. De kookploeg staat

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

7


JEUGDBEWEGINGEN ons niet alleen bij in de keuken, maar ook met zoveel meer. Het is overigens zeker niet slecht om enkele volwassenen mee te hebben. Zij hebben vaak een andere kijk en meer ervaring wanneer iets niet verloopt zoals gepland. Vorig jaar was Nick Van Hout, die lid is van de brandweer, zelfs de echte redder in nood toen een tent lossloeg bij een storm. Is er een strikte dagplanning voor heel het kamp? Thaïs: Een algemene planning helpt om ons kamp vlot te laten verlopen. Op die manier zijn de acti-

Een dag op het KLJ kamp 7.30 u.

Opstaan + wassen

8.00 u.

Ontbijt + eigen afwas

9.15 u.

Dagvoorstelling + kampdans + taken

10.00 u.

Voormiddagactiviteit

12.30 u.

Middageten + eigen afwas + platte rust

14.15 u.

Namiddagactiviteit

16.00 u.

Vieruurtje

18.30 u.

Avondeten + eigen afwas

19.30 u.

Avondactiviteit

20.30 u.

Wassen + bedtijd Pagadders

21.00 u.

Wassen + bedtijd Sprinkhanen

21.30 u.

Wassen + bedtijd Daltons

22.30 u.

Wassen + bedtijd Kleppers

viteiten ook goed afgestemd op de kookploeg. We hebben ook een planning voor wie wanneer gaat slapen. Dit wijkt echter heel vaak af. Vooral de jongsten zijn vaak zo moe dat ze zelf vroeger willen gaan slapen. Dat kan dan uiteraard. Hebben jullie daarnaast nog praktische hulp van derden nodig? Yitse: Wij huren ieder jaar een container bij de gemeente. Die wordt op 1 augustus naar ons lokaal gebracht. We laden alle materialen in en vervolgens brengen ze de container naar de kampplaats, waar de container een week lang blijft staan. Op

prême dat het jaarlijks kamp wel is.

Uitkijken

KLJ Minderhout op kamp in Gierle

Veel foto’s en nog meer sappige kampverhalen… MINDERHOUT - KLJ Minderhout is een dynamische jeugdbeweging met 110 leden en 12 jongeren die de leiding op zich nemen. Hun lokaal is gevestigd in het centrum van het dorp naast de bibliotheek. Jaarlijks gaan zij op kamp met een 70-tal leden. Enkelen van de leiding waaronder Liliane Van Dun, Evi Snels en Elke Mertens gaven ons een inzicht in le moment su-

8

10 augustus komen ze die weer ophalen en dan laden wij hem weer uit aan ons lokaal. Daarnaast huren we enkele tenten bij de gemeente. We huren er ook bij de ULDK, de uitleendienst kampeermateriaal. Deze moeten we zelf ophalen in Zaventem. Dit is erg ver en vaak moeilijk om te halen, maar deze tenten zijn goedkoper. En om de twee jaar huren we de laatste dag van het kamp een reuzespringkasteel om het kamp goed af te sluiten. (fh)

ren mee genomen zoals kippen en konijnen. Elke leeftijdsgroep kreeg dan om de beurt de kans om de dieren te verzorgen en om er mee te knuffelen.

Gaan jullie elk jaar op hetzelfde tijdstip op kamp? Jawel, wij gaan elke zomer op kamp van 2 tot 9 augustus. Zo’n kamp is wel het moment waar je als KLJ-lid naar uitkijkt! Dit jaar trekken we richting Gierle, eens een keertje korter bij. De oudste groep, gaat zoals elk jaar, met de fiets, maar omdat we dit jaar heel dichtbij zitten gaan alle leeftijdsgroepen buiten de -10 met de fiets. Voor de -10 zal dit met de auto gebeuren. Staat het kamp bij jullie in een bepaald teken? Voor de kleinsten zoeken we elk jaar een leuke methode om op kamp te vertrekken. Dat moet helemaal passen in ons kampthema. Een voorbeeldje misschien… Zo zijn we vorig jaar met de -10 en -12 op kamp vertrokken met de huifkar en tractor omdat het thema toen boerderij was. We zijn toen in Schriek op kamp geweest en alles werd toen ingekleed in dit thema. De leiding doet er dan alles aan om het kamp in de boerderijsfeer te laten verlopen. We hebben verschillende boerderijdie-

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In Schriek stond het kamp in het teken van de boerderij, en dus kregen ook dieren een plaatsje op de kampplaats.


JEUGDBEWEGINGEN Een paar jaar geleden was het thema feesten. Elke dag stond in het teken van een feestdag en de activiteiten en het menu waren daar ook aan aangepast. De dag dat het kerstmis was hebben we bijvoorbeeld lekker gegeten, met sinterklaas mochten we onze schoen op de gang zetten, enz... Het thema van dit jaar kunnen we ook al wel verklappen. We gaan het over beroepen hebben, maar wat we er juist mee gaan doen, blijft nog een verrassing voor onze leden.

Kampplaats Hoe moeten wij ons de kampplaats voorstellen? Als wij op kamp gaan, slapen we normaal altijd in lokalen, maar het gebeurt soms dat we met zovelen zijn dat we lokalen te weinig hebben en dan slapen de oudsten in een tent. Onze jeugdbeweging is de laatste jaren erg gegroeid. Is het gemakkelijk om tijdig een goede kampplaats te vinden? Om een goede kampgelegenheid te vinden moeten we zeker 2 jaar op voorhand, maar liever nog 3 jaar vooraf een kampplaats vastleggen omdat er anders gewoon geen goede plaatsen meer zijn. We zoeken dit altijd aan de hand van een internetforum waar je kampplaatsen op kan zoeken. Als we er dan eentje gevonden hebben, gaan we er altijd eens op bezoek om te kijken of het groot genoeg is. Wij gaan meestal met een 80 à 90 personen op kamp en dat is een hele organisatie. Hoe bereiden jullie zo’n kamp voor? De leiding komt een paar maanden van te voren samen voor een kampvergadering. Hier wordt

Een grote leuke groep van leden en leiding samen op de kampfoto van vorig jaar

dan besproken welk thema we nemen, wie er mee gaat als koks, en hoe we het gaan aanpakken. We hebben op kamp ook een paar grote activiteiten die we met z’n allen samen doen, daar worden kleine werkgroepjes voor samengesteld. De activiteiten die je samen met je leeftijdsgroep doet worden dan ook uitgewerkt. Daarna gaan we bij alle leden thuis op bezoek om hen persoonlijk de vraag te stellen of ze mee op kamp willen gaan. De hoofdleiding ziet dan dat men alles over het kamp mooi bundelt in een

kampboek en dat nemen we dan uiteraard mee op kamp. Voor de leiding is dit een praktisch hulpmiddel om te kijken wie wat gaat spelen, op welke dag en welke materialen ze ervoor nodig hebben. Ook het kampmenu staat hierin uitgewerkt en dat is dan het deeltje voor de koks. Wij nemen elk jaar de oud-leiding of +16 leden mee op kamp als koks. Dit jaar zijn ze met vijf. Het doet ons een enorm plezier dat ze dit elk jaar opnieuw met een lach op het gezicht doen.

Anekdotes En het kamp is een feest voor iedereen ? Dat is toch de bedoeling, natuurlijk. We mogen zeggen dat het voor onze leden het hoogtepunt van het jaar is. Het zijn mooie herinneringen voor het leven. Wij, als leiding, denken ook nog vaak terug aan de tijd toen we nog lid waren. Dan worden de leuke anekdotes naar boven gehaald en dat is altijd een fijn moment. Vooral de grappige momenten waarbij we elkaar bijvoorbeeld vuil mochten maken, of er ‘s avonds te veel lawaai werd gemaakt in de kamer om de leiding te plagen, enz. Er worden op kamp altijd veel foto’s getrokken en die willen de ouders ook graag zien natuurlijk. Daarom organiseren we twee weken na het kamp een fotoavond waarbij alle foto’s worden getoond en hierbij komen de sappige kampverhalen weer terug. Maar vooraleer we dit kunnen doen, moeten we eerst weer op kamp vertrekken. De leiding hoopt alvast dat het weer een onvergetelijke week wordt waarbij we vrienden voor het leven maken! (jh) De 10- tot 12-jarigen gingen vorig jaar met de huifkar naar het kamp, iedereen netjes verkleed in passende boerderij-outfit. Vooraan zit de leiding: : Liane Van Dun, Caren Van Gestel, Kim de Vries, Kim Mertens en Cailey van Haver. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

9


JEUGDBEWEGINGEN

Chiro Meer houdt zangstondes, moederdans en kampvuur in Olmen

“De groepssfeer dan is zot!” MEER - “Da’s bij ons het hoogtepunt van het jaar,” zo klinkt het enthousiast aan de gesprekstafel met Maartje Van Aperen, Janne Vinckx en Shirley Geerts. De jongens- en meisjeschiro van Meer gaan elk ieder jaar tien dagen op kamp. Voor de meisjes is dat van 1 tot 10 augustus. Dit jaar gaat de bende naar Olmen. Wat moeten we ons bij zo’n ‘kamp’ eigenlijk voorstellen? De jongens en meisjes van onze Chiro gaan steevast apart op kamp, maar wel naar dezelfde kampplaats. De jongens vertrekken op 21 juli en komen weer terug naar huis op 31 juli. Op 31 juli vertrekt er al een deel van de meisjesleiding naar de kampplaats om alles daar kampproof te gaan maken voor de dag nadien. De leden komen dan op 1 augustus en samen gaan we op 10 augustus moe, maar keivoldaan weer richting Meer. Bij ons, de meisjes dus, gaat iedereen 10 dagen mee op kamp, van de Pinkels (de jongste leeftijdsgroep, 3e leerjaar) tot de Aspi’s (de oudste leeftijdsgroep, 5e middelbaar)! De leden tot en met het eerste middelbaar slapen in de gebouwen, waar we ook douchen en eten. Vanaf het tweede middelbaar, slapen we in tenten. Elke leeftijdsgroep heeft natuurlijk zijn eigen activi-

10

teiten, maar we proberen iedereen daarnaast zo veel mogelijk samen te brengen.

je moet ook nog eens telefonisch binnengeraken bij CJT zelf.

De leden worden aan het begin van het kamp in families ingedeeld: groepjes leden met van elke leeftijdsgroep minstens een lid. Het oudste lid, vaak een Aspi, is dan de mama van de familie. Een Tiptiens 2 is dan de papa en een Tiptiens 1 de oudste dochter. In die families worden de karweien gedaan, maar wordt ook de familiedag gespeeld. Dat is een dag waarop ieder lid van de familie kan laten zien wat ze in haar mars heeft!

Een paar maanden voor het kamp, en vaak tegelijk met ons kampvoorbereidingsweekend, proberen we even eens langs te gaan op de kampplaats zelf. Dat is handig bij de voorbereiding van de spelletjes en de indeling van de kamers. Als er niet genoeg plaats is in de gebouwen zelf, moeten we daar van tevoren oplossingen voor kunnen vinden.

Karweien Hoeveel leiding hebben jullie mee? Is er een specifieke taakverdeling? Dat hangt er natuurlijk van af met hoeveel leiding we dat jaar zijn. Op dit moment hebben we een erg grote ploeg, we zijn bijna met dertig! Hoe we dat allemaal praktisch regelen? Iedereen krijgt een verantwoordelijkheid toegewezen bij de kampvoorbereiding, maar ook ter plaatse. Zo is er iemand die de kampboekjes maakt, iemand die verantwoordelijk is voor het onthaalspel van de leden, iemand die samen met de koks het kampmenu opstelt en iemand die de route voor de dagtocht uitstippelt. Op kamp heeft elke leidster ‘s ochtends, tijdens de karweien een eigen taak. Zo zijn er een paar die de afwas mee begeleiden, leidsters die samen met de verantwoordelijke leden van die dag het plein weer proper maken of leidsters die mee balletjes rollen voor de soep ‘s middags. Daarnaast hebben we telkens een EHBO-leidster en iemand die verantwoordelijk is voor de financiën. Waarheen gaat het dit jaar? Heb je makkelijk een kampplaats kunnen vinden? Dit jaar gaan we dus naar Olmen. Die kampplaats ligt al twee jaar vast, want voor een kamplocatie met onze vereisten moet je snel zijn! Elk jaar komen op 2 januari op de site van het CJT, het centrum voor jeugdtoerisme, kamplokalen voor de zomer twee jaar later vrij. Samen met de jongensgroepsleiding en de vier VB’s komt onze groepsleiding dan samen om lokalen te zoeken. Dat is best hectisch, want je moet niet alleen al een paar lokalen in gedachten hebben,

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tiptop Hoe gaan jullie tewerk met de voorbereiding? Bij ons wordt heel de leidingsploeg in de voorbereiding betrokken. Zoals we al zeiden, krijgt iedereen een eigen verantwoordelijkheid en proberen we er met zijn allen elk jaar opnieuw een topkamp van te maken. Maar naast de leidingsploeg zijn er natuurlijk nog de VB’s, Ann Anthonissen en Hilde Goetschalckx, die ons helpen bij de voorbereiding. Zij hebben al veel ervaring en geven tips of raad als dat nodig is. Naast onze leidingsploeg, zijn er nog de koks die zorgen dat alles voor het kampmenu aangekocht en voorbereid wordt. En ook de jongensleiding mogen we niet vergeten, want die moeten onze kampplaats wel tiptop aan ons doorgeven :) Hoe reizen jullie naar de kampplaats? Dat hangt er elk jaar weer vanaf. De oudste leeftijdsgroepen, de Tiptiens 1 en 2 en de Aspi’s, gaan met de fiets op kamp. De jongste leden gaan met de bus. Als 1 of 10 augustus in het weekend valt, mogen de ouders hun dochters komen afzetten of komen ophalen. Dan hebben zij de kampplaats ook eens gezien! Dit jaar valt 10 augustus op een zaterdag, dus de ouders kunnen hun dochter dan ook op komen halen op onze kampplaats in Olmen.

Cadeautje Is er een strikte dagplanning voor heel het kamp? Het grootste deel van het kamp volgen we inderdaad een dagplanning, waarvan het thematoneeltje een vast onderdeel is. Elk jaar kiest de


JEUGDBEWEGINGEN leiding op voorbereidingsweekend een kampthema, waarrond dan een spannend toneeltje geschreven wordt. Elke dag krijgen de leden het vervolg van het toneeltje te zien, zo hebben we ooit al eens op tien dagen tijd een rusthuis gebouwd, gingen we op cruise of ontdekten we het verlaten eiland Eigenbillen. Aan de hand van dat toneeltje proberen we de leden een waarde voor die dag mee te geven, zoals “samen dragen we zorg voor elkaar” of “Wat maakt ons sterk? Teamwerk!” Het thema van dit jaar blijft nog eventjes geheim, dat zullen de leden op kamp kunnen ontdekken! Verder zijn er elke dag een aantal karweien ‘s ochtends. Patatten moeten geschild worden, de afwas moet worden gedaan en de wc’s moeten proper gemaakt worden. Dat gebeurt samen met de verantwoordelijke leidster in de families en als alles gedaan is, is het natuurlijk tijd om te gaan spelen en ravotten. Voor elke leeftijdsgroep hebben de leidsters heel de zomer spelletjes voorbereid en uitgewerkt, die nog zotter zijn dan die door het jaar. Alles gebeurt dus in de aparte groepen? Behalve op familiedag! Dan spelen we geen activiteiten per groep, maar hebben we een inlijvingsmis voor de leden die voor de eerste keer mee op kamp gaan en de nieuwe leidsters die het jaar nadien graag hun engagement verder zetten. Daarnaast komt meneer pastoor een woordje uitleg geven en staan we stil bij de Chiromensen die we niet meer mee op kamp kunnen nemen, maar die er in onze gedachten wel altijd bij zijn. Daarna strijden we in families naar de eerste plaats. Na de familiedag, vaak de vermoeiendste dag van heel het kamp, krijgen de leden een cadeautje: ze worden de rest van het kamp een halfuurtje later gewekt. En dan heb je de dagtocht en de tweedaagses nog. De jongste leeftijdsgroepen, tot en met de Tippers 2, gaan op dagtocht naar een zwembad of speeltuin in de buurt van de kampplaats. De oudste leden, vanaf de Tiptiens 1, gaan met de fiets, bus of trein op tweedaagse naar een plaats die ze zelf uitkiezen. Daar zoeken ze zelf een plaats om te overnachten en kiezen dan zelf wat ze doen. Ze hebben tijdens hun spaghettiavond

of aspibal dan ook superhard gewerkt voor wat budget voor hun tweedaagse.

konden gaan, omdat tien dagen vakantie nemen toch wel erg lang is.

Kampeten

Elk jaar is het daarom een beetje zoeken naar koks, maar we slagen er steeds in om een leuke ploeg te vinden van mensen die goed onderling overeenkomen en die natuurlijk heerlijk kunnen koken. Ze slagen er elk jaar weer in om al die hongerige mondjes na al dat spelen te vullen met lekkers. Het is niet voor niets dat we vaak zeggen “Goh, dat kampeten, dat smaakt toch altijd duizend keer beter dan thuis!” En de kilo’s die er na zo’n tien dagen kamp bij zijn, komen toch ook ergens vandaan hé!

Is er hulp van buitenaf? Om de kampplaats te boeken, maken we natuurlijk gebruik van de site van CJT, maar ook voor het vervoer van ons kampmateriaal roepen we de hulp in van buitenaf. Tot nu toe hebben we steeds een beroep kunnen doen op vriendelijke vrijwillige camionchauffeurs. Dit is dan vaak een papa, nonkel, kennis, vriend,... van een Chiroleidster. Daar zijn we altijd heel dankbaar voor! Als er echt grote problemen zijn, kunnen we steeds bij de bivakpermanentie van Chirojeugd Vlaanderen terecht. Zij zijn 24 op 24 bereikbaar voor dringende vragen of problemen. En er is ook een overkoepelende gewestelijke Chirogroep die alle Chiro’s uit de Noorderkempen steeds met raad en daad bij staat. Het eten: wie kookt? Vroeger hadden we vaste koks die elk jaar meegingen. Enkele jaren geleden zijn we op zoek moeten gaan naar een nieuwe ploeg, maar dat was echt niet zo gemakkelijk. Er waren veel mensen die dat wel zagen zitten, maar niet mee

Hoe verloopt het contact met de ouders? Wij proberen heel het jaar door een zo goed mogelijk contact met de ouders van onze leden op te bouwen, door bijvoorbeeld in het begin van het jaar persoonlijk thuis langs te gaan om de leden in te schrijven, maar ook door een echt aanspreekpunt voor iedereen te zijn. Aan het begin van de grote vakantie is er ook een informatieavond over het kamp, waarop iedereen welkom is en waarbij ouders hun dochter meteen in kunnen schrijven. Daarnaast hebben de ouders ook steeds de nummers van de leidsters, groepsleidsters en VB’s zodat ze altijd terecht kunnen als ze vragen hebben.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

11


JEUGDBEWEGINGEN

Traantjes Heb je zelf goeie kampherinneringen? Elk kamp proberen we er een onvergetelijke ervaring voor iedereen van te maken, maar er zijn natuurlijk kampherinneringen die er voor iedereen uitspringen. Zo blijft iedereen vaak de spontane zangstondes tijdens het eten bij. Soms gebeurt het namelijk dat we uit het niets beginnen met liedjes zingen en daar dan zo in opgaan, dat we zonder het te beseffen met gemak een uur verder zijn. De groepssfeer dan is zot!

Vijftig jaar oud Tilly Hessels herinnert zich het allereerste kamp van Chiro Meer nog, nu zo’n 50 jaar geleden. Het eerste kamp vond plaats in Sint-Job. Dat was namelijk de parochie van wijlen Pastoor Jan Van Deyck die in 1969 de Chiro in Meer had opgericht. Benieuwd hoe dat eerste kamp er uit zag of wil je zelf graag herinneringen met je toenmalige Chirokameraden- en vriendinnen ophalen? Tijdens het weekend van 14 en 15 september viert de afdeling haar vijftigjarig bestaan met een feestweekend aan de lokalen. Meer informatie vind je op de website (www.50jaarchiromeer.be) of op onze Facebookpagina. Jij komt toch ook?

En dan is er ook nog de traditie van de moederdans op het einde van de familiedag. Dan dansen onze Aspi’s, die dan voor de laatste keer op kamp gaan als lid, de benen uit hun lijf. Terwijl zij dan hun gekste dansmoves laten zien in de meest gekke outfits, worden ze aangemoedigd door de hele Chirofamilie. Dat moment bezorgt ieder van ons kippenvel! Natuurlijk is het kampvuur op 9 augustus ook een vaste traditie, die telkens gepaard gaat met traantjes bij groot en klein. Tijdens de laatste avond op kamp maakt de leiding die volgend jaar stopt met haar Chiroavontuur zich bekend. Ook denken we die avond aan alle onvergetelijke momenten van de afgelopen 10 dagen. Het besef dat het kamp er dan weeral op zit en we onze Chirovriendinnetjes weer even gaan moeten missen, komt dan altijd hard aan… (no)

Prima Hoe komen jullie in Zoersel terecht als kampplaats voor dit jaar? Een goede samenwerking met de KLJ van Zoersel zorgt ervoor dat wij vrij goedkoop op kamp kunnen gaan, voor ongeveer vijf euro per dag per kind. Waarom Zoersel? De oudste leden gaan er met de fiets naar toe, goedkoper kan niet

KLJ Meersel-Dreef kampt met dalend ledenaantal

In woelig water naar Zoersel MEERSEL-DREEF - De KLJ van MeerselDreef vertoeft momenteel in woelig water, ondanks het nieuwe en mooie lokaal dat gebouwd werd in de tuin van het klooster. Roeien met de riemen die je hebt, maar het water mag niet te laag staan, want dan loop je vast op de bodem. Het ledenaantal slinkt immers, ook de leiding probeert te overleven in deze moderne tijden. Ondanks de tegenwind gaan zij ook dit jaar weer op kamp, gelukkig maar. De huidige, jonge leiding geniet zelf nog steeds van de herinneringen aan hun eigen jeugdkampen in een niet zo ver verleden.

12

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en ter plaatse hebben de kinderen vervoer om zich te verplaatsen. De jongsten moeten wel door de ouders worden gebracht, maar dat geeft hen meteen ook de gelegenheid om zich te vergewissen van waar hun kind zal verblijven. De gemeentediensten zorgen gelukkig voor het vervoer van het kampmateriaal.


JEUGDBEWEGINGEN Maar het is een prima plek. Er is ter plaatse een groot terrein met een grasveld, bos, skateplein, looppiste, basketterrein, en de winkels zijn in de buurt. Je moet wel een jaar op voorhand boeken, want anders loop je de kans dat je tweedes komt ofwel gewoonweg te laat. Veel werk mee gehad vooraf? Vanaf de paasvakantie wordt er nagedacht over het kamp. Welke activiteiten er kunnen en hoe de taakverdeling zal zijn. Er zijn twee leeftijdsgroepen, de min veertienjarigen en de plus veertienjarigen, maar ook gezamenlijke activiteiten staan op het programma. Dat vraagt best wat voorbereidingswerk.

Thuisfront Zijn er contacten met het thuisfront wanneer je op kamp bent? GSM’s zijn in principe verboden, maar op vrije momenten mogen de kinderen er wel eventjes op. Er is geen proost meer zoals in vroegere jaren, maar Jessie Broos uit Essen van KLJ hoofdbestuur komt wel eens langs voor het reilen en het zeilen. Het thuisfront wordt verder op de hoogte gehouden via facebook. En er is ook nog een ouderwetse brievenbus zodat ouders een berichtje naar hun kinderen kunnen sturen. Waarom houden jullie er zo aan om op kamp te gaan?

Als leiding genieten wij zelf nog na van onze eigen jeugdkampen. Er zijn best wel mooie herinneringen - wat dan meteen boven komt zijn dingen als “colour games”, het nachtspel, de bosspelen, de watergevechten, vlaggenroof en niet te vergeten de vettige spelen… Dat wens je ook de jongere generatie nog toe!

Samenwerking Hoe belangrijk is het kampeten? Iedereen weet wel dat dit niet onbelangrijk is. Er moet natuurlijk lekker gegeten worden, en daar zorgen de kookmoeders van de KVLV voor. Spaghetti, hotdogs, pannenkoeken en wafels staan jaarlijks op het menu, maar ook de klassieke aardappel ontbreekt niet. Dat is dus een voorbeeld van een mooie samenwerking tussen twee verenigingen met als resultaat van een gevulde maag. Ontbijt is er omstreeks 8 uur, om 12 uur is er een lunch en ’s avonds om 18 uur de warme maaltijd. Natuurlijk zijn er ook wel eens tussendoortjes zoals het klassieke vieruurtje. De ouderwetse platte rust wordt niet meer ingelast, want dit zou alleen maar voor heimwee zorgen, en dat kan je maar beter voorkomen… En ’s avonds allemaal rond het kampvuur? Toch niet, jammer genoeg mag er geen kampvuur meer worden gehouden. Feitelijk wel spijtig, maar veiligheid gaat voor alles. Zeker als je terugdenkt aan die warme zomer van vorig jaar.

te komen over dingen die anders ver van ons bed zouden blijven. Zes jaar lang gaan we met hetzelfde groepje op weg, zo leren we niet alleen de wereld maar vooral zichzelf en elkaar kennen.” Zo omschrijven ze zichzelf op website en FBPagina. Op het eerste gezicht zijn de Plussers een beetje een vreemde eend in de bijt van de jeugdverenigingen.

Plussers Hoogstraten meer dan een vreemde eend in de bijt

Ook in Essen de vlag goed in de gaten houden… HOOGSTRATEN - “Een toffe bende van zo'n 60 jongeren van 12 tot 18 jaar die elke maand met een klein groepje een activiteit plant. Geregeld komen we samen met alle groepjes voor een spetterende activiteit. In de maand juli zetten we de kers op de taart en gaan we met z'n allen op kamp. Maar we zijn meer dan enkel spelen. Af en toe maken we tijd voor rustigere momenten of proberen spelenderwijs iets meer te weten

Als leiding start je er bij een bepaalde groep en daar blijf je bij tot je leider af bent, uiterlijk op je 24ste. Daardoor leren ze mekaar heel goed kennen en vormen ze een echte groep. Veel vriendschappen overleven dan ook de jeugdbeweging. Een andere bijzonderheid is dat ze maar één activiteit per maand hebben, met af en toe een activiteit met allen samen. Maar een jaarlijks kamp hoort daar ook bij. Ariane Snels, leidster van de groep 15/16+, neemt net voor de afwerking van haar thesis aan de unief eventjes de tijd om uit te leggen hoe zij dat aanpakken.

Chillen Gaan jullie op kamp? Ja, we gaan elke jaar een week met heel de groep een week op kamp. Jongens en meisjes samen. Slapen doen ze wel apart he! De leiding gaat een

Kort samengevat, de leiding heeft er weer veel goesting in, maar het blijft jammer dat het slinkende ledenaantal de jeugdvereniging hypothekeert in hun werking. Kinderen van vooral Nederlandse gezinnen vinden niet altijd de weg naar de KLJ, er zijn ook zoveel andere mogelijkheden zoals tennis, hockey, voetbal, dansles, enz. En toch, vriendschapsbanden gesmeed in de jeugd zijn soms vriendschapsbanden voor het leven. (JJ)

paar dagen langer. Drie dagen vooraf om alles op de kampplaats in orde te brengen en alle voorbereidingen nog eens door te nemen. We blijven een dag langer, om even tijd onder mekaar te hebben, uit te blazen, een avondje te chillen bij het kampvuur. Dan nemen we ook afscheid van de leiding die de groep gaat verlaten. Een emotioneel moment, want we hebben lang met mekaar opgetrokken. Naar waar gaat de reis? Dit jaar gaan we naar Essen. Meestal gaan we niet te ver, het gaat ons vooral om het samen zijn. Limburg en Gent zijn zowat het verste plaatsen waar ik mee naartoe ben geweest. Wij zoeken ook altijd een kampplaats met een goed uitgerust gebouw met voldoende lokalen. Slaapplaatsen voor de jongeren, keuken, sanitair, refter, speellokaal, stiltelokaal, …en plaats voor tenten voor de oudere groepen +17 en +18. Ver weg gaan kost ook meer reistijd. Voor transport gaan we een keer met de bus, de andere keer met de ouders. Hangt er een beetje van af, want voor de ouders is het best een dag in het weekend. De leiding gaat met auto’s, buiten enkele begeleiders in de bus. De ouders vinden dat overigens best tof, dan kunnen ze de locatie even zien. We zorgen voor koffie met een koekje en doen een activiteit met hen zodat ze meteen heel de kampplaats zien.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

13


JEUGDBEWEGINGEN

Op kamp in Zonderschot in 2018 Dit jaar gaan we met de fiets, omdat het redelijk dichtbij is. Ook tof dat we de fietsen dan ter plaatse hebben, zo kunnen we een fietsactiviteit inpassen.

Volgebouwd Heb je makkelijk een kampplaats kunnen vinden? We zoeken die goed op tijd, minimaal twee jaar vooraf. Meestal via het internet, waarna we informatie opvragen. Dan gaan we op bezoek om alles ter plaatse te bekijken. Belangrijk om te weten wat er allemaal mogelijk is, wat we in het programma kunnen opnemen. Ook de prijs is belangrijk. Meestal komen we in lokalen van andere jeugdbewegingen terecht. We hebben tot hiertoe weinig klagen gehad van de kampplaatsen, vooral dank zijn die inspectieronde. Maar toch kan het wel eens tegenvallen. Enkele jaren terug hadden we een schoolgebouw met een ruime parking er aan. Toen we op kamp aankwamen, bleek heel die parking volgebouwd! Het grasveld was net opnieuw ingezaaid en mocht niet gebruikt worden. Dan sta je daar! We mochten dan wel een pleintje van de parochie verderop gebruiken, maar dat was ruim klein en lag aan de overkant van de straat. Dan moet je wel improviseren en je creativiteit gebruiken.

Draaiboek Hoe gaan jullie tewerk met de voorbereiding? We maken een volledig uitgewerkt draaiboek, het kampboek. Met één eindverantwoordelijke voor de opmaak. De leiding van iedere groep maak zijn eigen spelfiches, voorstellen voor activiteiten, … Begin mei hebben we een eerste vergadering over het kampboek en worden afspraken gemaakt voor verbeteringen, aanvullingen. Alles wordt uitgeschreven, voor elke dag wordt een dagindeling gemaakt. Dat is organisch gegroeid en wordt doorgegeven aan de nieuwe leiding. Begin van het jaar gaan we op leidingsweekend om te brainstormen over het kampthema en de mogelijke invulling ervan. Het thema vorig jaar was ‘Fiësta Loca’. Het thema voor dit jaar is nog geheim, de leden krijgen het maar te horen eens we op bivak zijn aangekomen.

Hoeveel leiding hebben jullie mee? We zijn momenteel met 17 in de leiding. Elke groep (per jaar van 13 tot 18 jaar) heeft zijn eigen leiding, die ook telkens mee opschuift. Dat is heel specifiek voor de plussers. Er zijn groepjes van 4, 5 leden met misschien 3 tot 4 leiding. De grootste groep is momenteel de +18. Die telt een 15-tal leden. Veel kans dus dat er volgend jaar heel wat nieuwe leiding is. Er zwaaien er ook een aantal af.

14

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

We steken veel tijd in de uitwerking van ons kampboek. Op het kamp zelf laten we redelijk weinig ruimte voor improvisatie, al zijn wijzigingen mogelijk. Dat is eigenlijk wel goed hoor, zo’n strikt programma. Heel de leiding doet met elke activiteit mee, er blijft dus weinig tijd om op dat moment nog andere zaken te organiseren. ’s Avonds hebben nog wel een bespreking over de voorbije en de volgende dag, terwijl de jongsten zijn gaan slapen en de oudsten nog even rond het kampvuur zitten. Kunnen wij nadien ook nog even gezellig rond het kampvuur zitten. De laatste avond van het kamp is er trouwens een kampvuur. Dan hebben we eerst een fuif, dan doen we samen de vredesdans om het kamp echt af te sluiten. Altijd heel ingrijpend, je hebt ook een hele week samen in een bubbel geleefd. Dat maakt veel los! Vlag pikken, bestaat dat nog? Ja, wij houden onze vlag goed in de gaten. Een


JEUGDBEWEGINGEN aantal jaren geleden zat de KSJ van Hoogstraten niet zo ver van ons bivak en waren ze erin geslaagd onze vlag te pikken. We konden ze terugkrijgen tegen betaling van een bak bier. Wat we ook gedaan hebben. Wat we er niet bij gezegd hebben is dat we die bak bier bij hen waren gaan pikken. We hebben ze dus betaald met hun eigen bier!

Wereld Hebben jullie hulp van buitenaf ? Voor het vervoer van ons materiaal gebruiken wij een container van de gemeente. Al wat daar niet in kan, vervoeren we zelf met de remorque. Busvervoer huren we in. Tenten huren we via de Vlaamse gemeenschap. Je moet ze wel tijdig aanvragen, want er is een tekort. Omdat we altijd vroeg in de vakantie gaan, hebben we nog nooit moeilijkheden gehad. Kookmateriaal huren we meestal bij andere jeugdbewegingen uit de gemeente. De kookploeg bestaat altijd uit oud-leiding. Graag altijd iemand met ervaring met koken voor grote groepen, kwestie van de porties juist te kunnen inschatten. Zij stellen ook het menu samen.

Hoe verloopt het contact met de ouders? Begin mei krijgen de leden de eerste kampbrief mee met de belangrijkste informatie. De tweede kampbrief wordt persoonlijk door de leiding bij elke ouder aan huis gebracht, voor de definitieve inschrijving, de medische fiches en andere nuttige en persoonlijke informatie. DiĂŤten en allergieĂŤn worden doorgegeven aan de kookploeg. Dat komt dan ook in het kampboek. Hoe kijk je terug op je eigen kampervaringen? Mijn laatste kamp als gewoon lid was bijzonder fijn. Door de plaats onder andere, er was een meer achter het bivak. Water is heel tof op kamp. En met de +18 hebben dan ook heel toffe dingen gedaan, waar we al vele jaren over gefantaseerd hadden, zoals een sauna maken. Kwam nog eens heel mooi weer bovenop, heel het kamp lang. Slechte ervaringen heb ik niet, buiten slecht sanitair of heel de week slecht weer. Maar ik ben altijd graag meegegaan. Wanneer ik er op terugkijk, ben ik echt Plusser geworden op mijn eerste kamp. Dan leer je mekaar goed kennen. Het was echt een openbaring, een wereld die voor mij was opengegaan. En die me altijd zal bijblijven. (jaf)

Het eerste blad waaraan je denkt

De Hoogstraatse Maand brengt je al het nieuws uit Hoogstraten Niet oppervlakkig maar steeds dieper gravend en...

t nement to n o b a n e e Neem nu an dit jaar aan v e d n i het e tarief ! rd e d n i verm e ? Meer info nten@demaand.b e abonnem 51 03 4 tel: 03 31

DE WERELD VAN

GOD ZIET MIJ. HIER STOOKT MEN NIET! DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

15


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

Boekhouding en administratie B.T.W.- advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen Advies sociale wetgeving Ondernemingsnr. 0438.340.229

Van Aertselaarstraat 25a - bus 1

tel. 03.235.03.23

-

NIEUW ADRE S

2320 Hoogstraten

gsm. 0478.32.76.35

www.profisk.be - info@profisk.be

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

deejays www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83

& discobars

www.music-services.be


VANUIT HET STADHUIS De morning-after

Kandidaten blikken terug op verrassende verkiezingsuitslagen HOOGSTRATEN - Ook na de verkiezingen van een maand geleden gaat het leven in Hoogstraten weer vrolijk verder. Nochtans was het wel even schrikken die avond van 26 mei. Vooral Vlaams Belang en CD&V waren de belangrijkste gespreksonderwerpen van de morning-after. De eerste stijgt in Hoogstraten met meer dan 11 % terwijl de CD&V een pandoering krijgt van 11%. Het is ooit anders geweest. De zeven kandidaten uit onze gemeente stonden er bij en keken ernaar‌

VB piekt onverwacht Verrassend was zeker de hoge score van Vlaams Belang over gans het Vlaamse land. Voor het Vlaamse parlement gaat de partij er met 12,6 % op vooruit terwijl N-VA (-7,1 %), CD&V (-5,1 %) en Sp.a (-3,9 %) moeten inboeten. Zelfs in Hoogstraten maakt ze een sprong van 11, 3 % en eindigt met een score van 15,9 %. Voor het kanton Hoogstraten, waarin naast Hoogstraten ook Merksplas, Rijkevorsel en Baarle-Hertog zich bevinden, ligt de score zelfs nog hoger. VB gaat hier met bijna 14 % vooruit en eindigt op 19,1 %. Dit betekent 1 op 5 kiezers. Ooit is dat zelfs nog meer geweest. In 2004 behaalde zij zelfs 21,5 %. Bij de vorige nationale verkiezingen in 2014 kreeg Vlaams Belang echter een flinke terugbots en eindigde met een score van 5,2 % in het kanton. Voor de gemeente zelfs nog minder. Daarentegen mocht N-VA toen een uitslag optekenen van meer dan 37% in het kanton en bijna 35 % in de gemeente Hoogstraten. Plots is Vlaams Belang nu terug van nooit echt weg geweest, ten koste van CD&V (-10,9 %) en N-VA (-3,8 %). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar was er in Hoogstraten geen VB-lijst.

Opvallend is dat zij in het kanton Antwerpen 1.304 voorkeurstemmen meekrijgt. Het oog mag ook iets hebben zullen velen gedacht hebben want Faye lachte de keizer op grote affiches overal toe, al dan niet in gezelschap van kopstukken van de partij. Zij werd evenwel niet verkozen. Voor N-VA nemen er 12 verkozenen uit de kieskring Antwerpen een zitje in in het Vlaamse Parlement. De laatste hiervan is Tine Van Der Vloet uit Merksplas die 10.009 stemmen behaalde. De andere Hoogstraatse kandidaat op een N-VA lijst was Jef Vissers. We vonden hem op de 11de plaats bij de opvolgers voor de Kamer. Jef is voormalig schepen in Hoogstraten en momenteel voorzitter van de gemeenteraad. Hij behaalde 4.576 stemmen waarvan 283 in het kanton Hoogstraten. Ook hij scoorde beter in het kanton Antwerpen waar hij kon profiteren van 863 voorkeurstemmen. Maar ook het kanton Brecht ligt hem beter dan dit van Hoogstraten want hier kreeg hij 357 kiezers achter zich.

CD&V bergafwaarts CD&V kreeg met deze verkiezing een flinke dreun in heel het Vlaamse land. Zij verliest op slag acht zetels in het Vlaams Parlement en zes in de Kamer. In de provincie betekent dit een verlies van 3 van de 7 zetels in het Vlaams Parlement en twee van de vijf in de Kamer. In Hoogstraten gaat de partij met 10,9 % achteruit bij de Vlaamse verkiezingen en eindigt nog met 18,9 %. 2.069 kiezers blijven evenwel de partij trouw of kiezen bewust voor CD&V. Ondanks alles is dit toch nog beter dan de cijfers uit het kanton waar de partij bijna met 12 % achteruitgaat en eindigt op een goede 15 %. Voor de totale kieskring Antwerpen is het verdict nog zwaarder vermits ze hier eindigt op 11,4 %. Wellicht heeft Tinne Rombouts vanop de tweede plaats op de Vlaamse lijst nog een deel van de meubelen kunnen redden. Zij haalt 24.728 voorkeurstemmen en komt daarmee op de 26-ste plaats van alle kandidaten voor het Vlaamse Parlement. In het kanton Hoogstraten krijgt zij 2.105 kiezers achter zich waarvan er 1.373 uit

N-VA krijgt kletsen De grootste partij in Hoogstraten blijft N-VA, althans wat de federale en Vlaamse voorkeur betreft. Dit staat in schril contrast met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 waar N-VA 20% van de stemmen behaalde, net zoveel als in 2012. Nu behaalt deze partij echter bijna 31% voor de Kamer en voor het Vlaamse Parlement. Ze moet evenwel ook in Hoogstraten flink inboeten: -3,8 % voor het Vlaamse Parlement en -8,5 % voor de Kamer. Op deze lijsten vonden we twee Hoogstraatse kandidaten terug. Faye Van Impe, momenteel schepen, nam de 19-de plaats in op de Vlaamse lijst en kreeg in de kieskring Antwerpen in totaal 7.702 voorkeurstemmen, waarvan 438 uit Hoogstraten. In het kanton Hoogstraten kan zij rekenen op 589 stemmen.

Een symbolische foto: Vlaams Belang duwt CD&V naar de achtergrond. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

17


VANUIT HET STADHUIS de gemeente Hoogstraten zelf komen. Opvallend is dat zij beter scoort in andere kantons zoals in Brecht (3.308 voorkeurstemmen) en Herentals (2.794). In 2004 kende zij haar eerste succes door vanop de tiende plaats (‘Tinne op tien’) verkozen te worden in het Vlaams Parlement. Vijf jaar later werd zij herkozen vanop de vierde plaats en haalde haar hoogste score met 32.877 voorkeurstemmen. Nadien namen de voorkeurstemmen af tot 29.183 in 2014 en tot 24.512 in 2019. Niettemin een mooie score waarmee zij twee maal vanop de tweede plaats moeiteloos verkozen werd. Intussen is Tinne Rombouts in Hoogstraten met CD&V in de oppositie geraakt nadat zij 12 jaar de meerderheid heeft uitgemaakt in de Hoogstraatse gemeenteraad. Zij zetelde zes jaar als eerste schepen en was vanaf 2013 één legislatuur lang burgemeester. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 behaalde CD&V in Hoogstraten 29 % van de stemmen en kreeg Tinne Rombouts nog 1.845 voorkeurstemmen achter haar naam.

Arnold op 10: Grootvader en kleinzoon voeren samen campagne om Open Vld te ondersteunen.

Open Vld stijgt

Vld wint er voor het Vlaams Parlement 4,3 % bij en voor de kamer bijna 2 %. In Hoogstraten haalt deze partij meer dan 18 % van de stemmen. Op deze lijst vinden we ook burgemeester van Merksplas en voormalig volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx. Deze haalt in Hoogstraten zelf ook 473 voorkeurstemmen.

Misschien heeft de droomstart van Tinne Rombouts in 2004 de jonge Arnold Wittenberg op ideeën gebracht want hij maakt zijn debuut voor het Vlaams Parlement bij Open Vld eveneens vanop de tiende plaats. Maar ook Arnold Van Aperen, diens grootvader, vinden we terug bij dezelfde partij en op dezelfde plaats, zij het dan voor de Kamer. Beiden zorgen ervoor dat hun partij er in Hoogstraten op vooruit gaat. Open

Arnold Van Aperen krijgt 4.254 voorkeurstemmen achter zijn naam waarvan er 1.173 uit Hoogstraten komen. Velen zullen wellicht verwonderd geweest zijn om hem nog op een lijst terug te vinden na een politieke carrière van 40 jaar waarvan 24 als burgemeester. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 1.298 voorkeurstemmen voor Hoogstraten Leeft. Hij

zou niet meer zetelen in de raad daar zijn broer Marc burgemeester werd. Arnold Wittenberg, huidig schepen in Hoogstraten en kabinetsmedewerker bij minister Sven Gatz, behaalde 2.793 voorkeurstemmen waarvan 1.014 in Hoogstraten.

Groen blijft haperen Het zag er oorspronkelijk naar uit dat Groen de grote overwinnaar van deze verkiezingen zou worden. Het draaide anders uit, de huid van de beer leek al verkocht voor hij geschoten werd. Hoewel de partij in sommige steden forse winst maakte, liep het op landelijk vlak vaak uit op een status-quo. Zo ook in Hoogstraten waar er enkel voor de Kamer een minieme winst gemaakt werd. Op deze lijst vonden we het Hoogstraats gemeenteraadslid voor Anders, Maarten Leemans. Vanop de 13-de plaats haalde hij een persoonlijke score van 3.549 voorkeurstemmen waarvan 264 in Hoogstraten zelf. Groen haalt er in de kieskring Antwerpen 1 zetel extra in het Vlaams Parlement en behoudt er twee in de Kamer. Uit het kanton Hoogstraten is Staf Pelckmans uit Merksplas, de vroegere directeur van de Warande in Turnhout, als nieuwkomer verkozen in het Vlaams Parlement.

Sp.a deelt in malaise

Faye Van Impe haalde met 7.702 een mooie score hoewel het aantal voorkeurstemmen in Hoogstraten niet zo groot was. De campagne met de boegbeelden van N-VA heeft haar wellicht geen windeieren gelegd.

18

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Sp.a is nooit echt van de grond gekomen in Hoogstraten, noch bij de gemeenteraadsverkiezingen en ook niet bij de nationale verkiezingen. Ook dit keer deelt ze in de malaise van de partij. Zij verliest in Hoogstraten nog eens een ruime procent voor de Kamer en haalt slechts 444 stemmen of 4 %. Voor het Vlaams Parlement verliest ze meer dan 1,5% en zakt verder weg tot 3,5 %.


VANUIT HET STADHUIS Europees We zouden haast vergeten dat er ook voor Europa gestemd werd. Hiervoor waren nationale lijsten opgesteld waardoor de scores uiteraard hoger konden oplopen. Ook hier komt N-VA in het Nederlandstalig kiescollege als sterkste partij naar voor. Zij verliest 4,3 % maar eindigt nog op 22,4 %. Vlaams Belang wordt de tweede grootste partij met 19,1 % (winst 12,3 %) gevolgd door Open Vld (16 %) CD&V (14,5 %), Groen (12,4 %), Sp.a (10,2 %) en PVDA die juist de 5 % haalt. In Hoogstraten zelf komt CD&V sterker voor de dag komt en eindigt op de tweede plaats met 20% terwijl ook hier N-VA de onbetwiste koploper is. Open Vld behaalt 18%, Vlaams Belang 16% en Groen 11%. Op de CD&V lijst vonden wij tussen de kandidaten Charis Kamoen uit Hoogstraten die bij de opvolgers de vierde plaats op de lijst innam. Zij krijgt 10.467 voorkeurstemmen waarvan 525 in Hoogstraten zelf. Charis Kamoen kwam ook met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op de CD&V lijst maar werd toch niet verkozen.

Gluren bij de buren Met uitzondering van Merksplas kleurt de regio voor het Vlaams Parlement geel. N-VA neemt in al de omliggende gemeenten de kopplaats in. Dat Merksplas een uitzondering is heeft alles te maken met de figuur van burgemeester Frank Wilrycx op de Vlaamse lijst, want voor de Kamer moet ook Merksplas een andere kleur bekennen. Voor de tweede plaats is het in de buurgemeenten meestal een strijd tussen Vlaams Belang en CD&V. Wij bekijken even kort de verschillende gemeenten. In Rijkevorsel is N-VA onbetwist de sterkste partij met 35,5 % voor het Vlaams Parlement en 33,3 % voor de Kamer. Hierna volgt Vlaams Belang met 25 %, CD&V met 12,5 %, Open Vld 10,5% en Groen 6,5 %. We geven hier gemakkelijkheidshalve een gemiddelde voor de score van Vlaanderen en het federaal parlement. In Merksplas is Open Vld de grootste partij voor Vlaanderen met 30,7 % maar valt voor de Kamer terug tot 19,4 % en moet dan N-VA laten voorgaan met 27,7 %. Daarna volgen Vlaams Belang (20,7%) en CD&V (14%). Groen haalt op beide fronten een score van 9%. In Baarle-Hertog stijgt ook VB boven de 30 % en wordt hier gevolgd door CD&V (22%) en VB (16%). Open Vld danst tussen 10 % en 12,5 % terwijl Groen schommelt rond 9 % In Wuustwezel, waaronder ook Loenhout hoort, neemt N-VA (33 % ) de leiding gevolgd door VB (22 %) en CD&V (20%) . Groen geraakt niet aan de 6%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 haalde CD&V hier echter een monsterscore van 48,5 %.

In Brecht worden de cijfers nog extremer. Hier halen N-VA en VB samen 64% van de stemmen. N-VA komt op gemiddeld 39,5 %, VB op 24,5 %. CD&V haalt 12 % en Open Vld komt op 8%. Groen bereikt geen 6%.

Naar Brussel Vanuit het kanton Hoogstraten trekken er voorlopig al zeker drie verkozenen naar Brussel om te zetelen in het Vlaams Parlement. Het zijn Tinne Rombouts (CD&V) uit Hoogstraten, Tinne Van Der Vloet (N-VA) en Staf Pelckmans (Groen), beiden uit Merksplas. Burgemeester Frank Wilrycx ( Open Vld) die tot nu toe in de Kamer zetelt in opvolging van Annemie Turtelboom verliest zijn zetel ondanks de zeer hoge score in eigen gemeente. De kans is groot dat ook Dorien Cuylaerts (NVA), de burgemeester van Rijkevorsel, naar het Vlaams Parlement zal afzakken. Zij is tweede opvolgster op de N-VA-lijst en wanneer deze partij in de Vlaamse regering stapt komen er allicht plaatsen vrij voor de opvolgers. Denk al maar aan Bart De Wever die zich opwerpt als de nieuwe minister-president en andere huidige ministers die eveneens in deze kieskring kandidaat zijn zoals Liesbeth Homans en Philippe Muyters.

Reacties Wij sprokkelden enkele reacties bij de zeven kandidaten uit Hoogstraten.

een uitdaging zijn om zowel een Vlaamse als een federale regering te vormen. Hopelijk komt er snel klaarheid. Tegenover deze overwegingen staat dat ik tevreden ben over mijn persoonlijke score. Het voelt aan als een waardering van mijn werk de afgelopen vijf(tien) jaar. Ik ben blij en ga dan ook met volle goesting mijn werk verderzetten. Ik zal me blijven inzetten voor een beter Vlaanderen, voor de Kempen en een Hoogstraatse stem in Brussel. Ik hoop dat we over de partijgrenzen heen, samen onze belangen kunnen verdedigen.

“Te groot verschil” (Faye Van Impe) N-VA is bij deze verkiezingen wel een aantal procenten achteruit gegaan, maar al bij al blijven we toch veruit de grootste partij. Daar mogen we terecht trots op zijn. Er is over het algemeen een tendens naar rechts en rechtser, ook al is PVDA, een uiterst linkse partij, er ook op vooruit gegaan. We moeten daaruit onze conclusies trekken en meer luisteren naar de mensen. Er lijkt een te groot verschil te zijn tussen wat er in de politieke arena gezegd wordt en wat er bij de mensen leeft.

Er is een tendens naar rechts en rechtser Faye Van Impe

“Een dubbel gevoel” (Tinne Rombouts) Mijn eerste aandacht gaat uit naar de score van onze partij over heel Vlaanderen. Die score is minder goed dan in 2014 en is uiteraard niet waarop we gehoopt hadden. Dat is teleurstellend en geeft mij een dubbel gevoel bij deze verkiezingen. De kiezers hebben op 26 mei een duidelijk signaal gegeven, een signaal van ontevredenheid. Persoonlijk betreur ik die trend en ik stel me vragen bij de manier we daarop als politiek een antwoord op moeten geven, maar wil zeker een luisterend oor zijn om hierop het juiste antwoord te vinden.

Verder is het duidelijk dat, ook al dachten we dat het klimaat een belangrijk thema zou worden, uiteindelijk de migratiethematiek meer leeft bij het publiek, waarbij het niet alleen over de betaalbaarheid van het sociale systeem gaat, maar ook over de identiteit van onze samenleving. Wat dat betreft heerst er bij de kiezer een duidelijke onvrede. Het zal dan ook voor de beleidsmakers van de volgende legislaturen een uitdaging zijn om een beleid uit te tekenen dat een antwoord biedt aan de verzuchtingen van deze kiezers. Men zegt wel eens dat er een negatieve wind waait, maar wie zijn wij om de keuze van de kiezer te veroordelen in positieve of negatieve zin. Ik denk dat het juist de basiswaarde van een democratie is dat we de stem van de kiezer niet veroordelen.

Een signaal van ontevredenheid Tinne Rombouts In onze campagne hebben we duidelijk gekozen voor een positieve politieke stijl. CD&V kiest niet voor gekibbel, maar wel om met elkaar te spreken en samen op zoek te gaan naar oplossingen ook al liggen die niet altijd voor het rapen. Maar de kaarten zijn geschud en het zal

Ikzelf ben tevreden met mijn persoonlijk resultaat, vooral omdat ik nog niet zo lang met mijn neus aan het politieke venster kom kijken. Ik ben blij dat ik voor de partij een mooie toegevoegde waarde kon zijn en hoop dat ik onze beleidsvisie in de toekomst kan blijven vertalen naar goede beslissingen voor Hoogstraten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

19


VANUIT HET STADHUIS ten. Ik heb alleen maar gefocust op Hoogstraten gezien het zeer korte tijdsbestek. Ik had echt geen intentie om mee op te komen, maar op uitdrukkelijke vraag van Bart Somers ben ik er in gestapt. Mijn bompa (Arnold Van Aperen) en ik hebben ons bewust alle twee op nummer tien gezet en samen één verhaal gebracht. Grootvader en kleinzoon, dat was een plezante ervaring én met een leuke bevestiging. Dan zie je ook zijn jarenlange ervaring waardoor hij nog heel wat stemmen van buitenaf binnenhaalt. Hij was wel heel content.

Maarten Leemans kon het verhoopte succes van Groen ook in Hoogstraten niet volledig waarmaken. Ondanks de vooruitgang nationaal bleef de winst beperkt.

“Gemengde gevoelens” (Charis Kamoen) Ook in Hoogstraten heeft blijkbaar een beperkt percentage van de bevolking zijn geloof in de klassieke partijen verloren. Jammer, want er zijn veel betrouwbare mensen die zich vanuit een oprecht engagement inzetten. Op een lijst staan is: je nek uitsteken, opkomen voor verbetering en je engageren. Toch schrok ik van de hevige reacties op sociale media. De commentaren zijn soms ronduit seksistisch of beledigend en vaak veralgemenend. Ik trek me er niet veel van aan, want deze mensen kennen me niet persoonlijk en weten dus niet hoe hard ik werk. Eerlijk gezegd kost het veel tijd, moeite en geld om op te komen.

Blij dat alles weer zijn normale gang gaat Charis Kamoen Op mijn persoonlijke score blik ik met gemengde gevoelens terug. De campagne liep vlot, de sfeer zat goed, maar we hadden eerlijk gezegd op een iets beter resultaat gehoopt. Gelukkig konden we in het Europese parlement onze zetels behouden. 10.332 persoonlijke voorkeursstemmen is best veel. Omdat ik niet bij een zuil geplaatst wordt, mag ik hier best tevreden mee zijn en wil ik zeker alle kiezers en iedereen die mee campagne voerde nog eens extra bedanken. Want campagne, dat is teamwerk. Persoonlijk heb ik genoten van deze tijd. Het

20

was de eerste keer dat ik buiten Hoogstraten opkwam en het werd een zeer aangename ervaring omdat ik heel veel nieuwe mensen leerde kennen. Het werd een tijd van zeer mooie en open gesprekken met uiteenlopende mensen . Kortom een leerrijke campagne en ik kijk er met veel plezier op terug. Het was een heel intensieve periode, zeker omdat ik me vooraf ook had opgegeven voor de begeleiding van het Vormsel voor Minderhout en mijn zoontje zijn Vormsel deed. Onze kinderen zijn blij dat alles nu weer zijn normale gang gaat, maar ik had deze ervaring zeker niet willen missen.

“Een leuke bevestiging” (Arnold Wittenberg) De Open Vld is de enige partij in Hoogstraten die groeit die een plaatselijke kandidaat op de lijst had staan. We halen bijna 5% meer. Hiermee wordt het succes van de gemeenteraadsverkiezingen bevestigd. Mijn keuze voor de Vlaamse lijst was bewust om Frank Wilrycx te ondersteunen en een vierde zetel voor Open Vld proberen binnen te halen.

Mijn voet in het water gestoken om de temperatuur te meten Arnold Wittenberg Ik ben heel gelukkig met mijn eigen score. Als je als plaatselijke kandidaat een meerwaarde kan betekenen voor je lijst, dan denk ik dat je een goed resultaat hebt neergezet. Ik heb geen campagne gevoerd in de omliggende deelgemeen-

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hoe het voor mij nu verder gaat, weet ik nog niet. Ik heb mijn voet nu eens in het water gestoken om de temperatuur te meten en dat sloeg wel aan. Nu wil ik mij volledig op Hoogstraten focussen, maar eerst ben ik nu toe aan rust en reflectie. Door mijn werk op het kabinet van minister Sven Gatz heb ik ervaren welk voordeel een netwerk in Brussel heeft, met een toegang naar kennis, naar informatie, naar beleidsmakers, enz. We zien wel wat er van komt. Ik ben mijn weg nog aan het plaveien.

“Zeker niet ontevreden” (Maarten Leemans)

Ik kan het moeilijk een propere campagne noemen Maarten Leemans Ik denk dat heel weinig mensen deze verkiezingsuitslag hadden voorspeld. We hadden kunnen verwachten dat de regeringspartijen achteruit zouden gaan, maar dat Vlaams Belang zo hoog zou scoren, hadden weinigen zien aankomen. Wij hadden zelf Groen zeker hoger ingeschat. We hadden de wind in de zeilen, maar ik denk dat de laatste weken de discussie zo verhard is, dat de goede campagne teniet werd gedaan. Er is hard op de man gespeeld waardoor de inhoud vaak op de achtergrond kwam. Groen had als enige partij een volledig becijferd programma klaar dat, naast een stevige klimaatambitie, ook zuurstof moet geven aan de economie. Dat realistische klimaatplan werd bevestigd door het planbureau en werd positief onthaald door bvb Agoria (federatie van ondernemingen in de technologische industrie). Helaas probeerde men de perceptie te kweken dat er een 'groene belastingtsunami' op ons af zou komen, ik kan het moeilijk een propere campagne noemen. Al bij al mogen we tevreden zijn. We hebben een Kempense verkozene in de kamer (Kim Buyst uit Ravels) en in het Vlaams Parlement (Staf Pelckmans uit Merksplas), twee mensen met een


VANUIT HET STADHUIS stevige ambitie om de Kempen te laten horen in Brussel. Over mijn persoonlijke score ben ik zeker niet ontevreden. Een campagne als deze kan je niet vergelijken met die voor de gemeenteraad. Je leert plaatsen kennen waar je nog nooit had van gehoord, want de provincie Antwerpen is groter dan je denkt! Het vergt dan ook veel energie als je effectief verkozen wil raken. Je moet je elke dag laten zien. Niet alleen in je eigen buurt, maar tot in de uithoeken van onze provincie. De volgende regeringen staan voor serieuze uitdagingen: niet enkel blijft er een stevig tekort in de federale begroting, ook die van de Vlaamse Regering fietste de voorbije legislatuur in het rood. Bovendien zitten heel wat sectoren op het tandvlees (onderwijs, zorg, cultuur) en moet er dringend werk worden gemaakt van een toekomstvisie en ondubbelzinnig beleid voor klimaat, leefomgeving (bvb betonstop, boswijzer). Dat zijn zaken waarvan ik hoop dat onze verkozenen er stevig hun stempel op kunnen drukken.

“Maak u geen zorgen” (Jef Vissers) Hoeveel stemmen ik verwachtte te halen, was een veel gestelde vraag. Ik had daar geen concreet idee over. Wanneer ik eens naar de vorige uitslag keek, mag ik als 11e opvolger tevreden zijn met de kleine 5000 voorkeurstemmen die ik behaalde. Aangezien elke opvolger in aanmerking komt om als vervanger te zetelen, bestaat er in principe altijd een kans, hoe klein ook in mijn geval, om deze kiezers te vertegenwoordigen in het Federaal Parlement. Voorlopig zit ik dus als vervanger klaar indien dit ooit nodig zou zijn.

rand en als men al zendtijd krijgt, dan wordt deze voortdurend onderbroken door de moderatoren. En dat is zeer jammer en onnuttig. Want bij verkiezingen moet het gaan over onze toekomstige manier van samenleven! Maar ik zeg aan mijn kiezers: “maak u geen zorgen. Ik zal in de gemeente mijn werk blijven doen, zoals ik dat 6 jaar als schepen heb gedaan. Bekommerd zijn om de organisatie van onze Hoogstraatse samenleving, over het onderwijs, de uitbouw van ons cultuurleven, de internationale samenwerking binnen de stedenband, de integratie van iedereen en de toekomst van onze mensen. Daarvoor dienen de gemeenteraad, de raad van maatschappelijk welzijn, de diverse commissies, adviesraden en de contacten met de burger/kiezer. Dat beloofde ik bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij deze verkiezingen. Dat doe ik dus, zoals afgesproken!

“Dankbaar voor de kans”

Charis Kamoen behaalde als opvolgster op de Europese CD&V lijst een erg mooi resultaat, hoewel haar partij niet direct naar het feestcafé kon trekken.

(Arnold Van Aperen) Ik ben heel tevreden over de vooruitgang van onze partij Open Vld in het kanton Hoogstraten en blij dat ze stand gehouden heeft in de provincie. Ik ben ook heel dankbaar met het behaalde stemmenaantal en met de gevoerde campagne met al mijn medekandidaten. Zeker de samenwerking met mijn kleinzoon en petekind Arnold Witteenberg heeft me veel deugd gedaan.

Ik ben heel dankbaar en tevreden (Arnold Van Aperen

Anderzijds was ik toch wel erg verrast met de grote winst van Vlaams Belang en het verlies van zowel CD&V en N-VA. Ook de slechts minieme vooruitgang van Groen verwonderde mij. Maar alles bij elkaar genomen ben ik zeer tevreden en ook erg dankbaar voor de kans die ik nog gekregen heb. Ik dank dan ook al mijn kiezers en mijn goede medewerkers voor hun steun en inzet. Daarbij wens ik de kandidaten en zeker deze van Hoogstraten te danken voor de respectvolle campagne. Zelf wil ik mijn steentje blijven bijdragen voor meer welzijn en welvaart voor allen die hier wonen en werken. (jh)

Een overvloed aan praatprogramma's Jef Vissers Boeiend is zo’n nationale campagne wel: je leert veel over de aanpak en de werking van een grote partij, over de verschillende kandidaten, de onderlinge verhoudingen en over het programma waarover de verkiezingen zouden moeten gaan. Zouden moeten, zeg ik nadrukkelijk. Want de overvloed aan praatprogramma’s, discussies onder partijen en de invloed en sturing van media en pers zijn overdreven. Kandidaten worden gestuurd naar uitspraken over posten, elkaars programma, uitsluitingen, veto’s en coalities die toch pas na de verkiezingen vorm kunnen krijgen. Dat leidt ertoe dat kandidaten niet over hun eigen programma en visie kunnen uitweiden, want dat is beperkt in spreektijd en plaats in de krant. Die bericht alleen de gebeurtenissen in de DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

21


BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES NIEUW

83 1 g e w e ten Meers a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A


RENOVATIE

De raadszaal van het Hoogstraatse stadhuis krijgt een statische facelift

Verkeken kans voor een nieuw visitekaartje… HOOGSTRATEN - De raadszaal in het historische stadhuis krijgt een facelift. Bedoeling is om de zaal opnieuw voor de gemeenteraad te gebruiken. Maar vroeger was deze ruimte veel meer dan dat, het was ook een ontvangstruimte die in het historische kader als het visitekaartje van de stad fungeerde. Met de aanpassing zal dat niet langer kunnen, wat ons alvast een verkeken kans lijkt. Tot voor enkele jaren vergaderde de gemeenteraad in de raadszaal van het historisch stadhuis. Daar was, zo menen wij ons te herinneren, niet veel mis mee. Of toch, de ramen met glas in lood stelden akoestisch weinig voor en konden niet op tegen de storende geluiden van de drukte van de vrijheid. En ook de weinig historische, wat oubollige meubelen hadden hun beste dagen gehad en waren aan vervanging toe. Maar de ruimte was voldoende groot voor de secretaris, de 27 raadsleden, de pers en het publiek voor de maandelijkse vergaderingen. En er was meer. De dagen dat de raad niet vergaderde werd de raadszaal voor andere doeleinden gebruikt. Wanneer men bijvoorbeeld belangrijke gasten ontving, werd deze zaal gebruikt om de genodigden, die vaak van ver kwamen, ’s morgens een licht ontbijt aan te bieden. Er werden ontvangsten, recepties en academische zittingen georganiseerd. De raadszaal was op die manier zowat het visitekaartje van de stad, een getuige van het historische stadsverleden. Maar in 2012 koos men voor meer rust en verhuisden de raadsleden naar zaal de Welgezinde, ver weg van het straatlawaai. Dat is niet bepaald de mooiste zaal om elke maand met de bestuurders samen te komen. Om die reden besliste men al tijdens de vorige legislatuur om de oor-

spronkelijke raadszaal terug in gebruik te nemen.

Lightversie En toen liep het fout, denken wij. In plaats van enkel voorzetramen te plaatsen om rustiger te kunnen vergaderen en ook nieuwe meubelen aan te kopen, maakte men van de raadszaal een lightversie van een auditorium. De raadsleden zitten rond een groot ovale geheel met de helft van hen bovendien ietwat onbeleefd met de rug naar het publiek. Om dat nadeel voor het publiek goed te maken, krijgen die een plaats toegewezen op een soort tribune: twee treden achter elkaar, op verschillende hoogte, met daarop vaste zitjes. Als er dus

iets meer toehoorders zijn, heeft men al een probleem. Zij zullen moeten blijven rechtstaan om nog iets te zien. Als er echt veel volk is, komen die in wat men noemt ‘de publieksruimte’ terecht. Daar moet het publiek zeker blijven staan en zullen ze met enige moeite nog net de secretaris, de burgemeester en de helft van de raadsleden zien. Optimaal is dat zeker niet. Maar het is vooral spijtig dat men voor een statische opstelling gekozen heeft. De mooiste zaal van het stadhuis zal maar éénmaal per maand gebruikt worden voor wat ze ontworpen is. Voor ontvangsten, recepties en zoveel meer is ze niet langer geschikt. Wat ons dus een verkeken kans lijkt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

23


RESTAURATIE

Einde van een lange lijdensweg

Raadhuis Meerle wordt in zijn glorie hersteld MEERLE - Op de gemeenteraadszitting van 27 mei hechtte de gemeenteraad unaniem zijn goedkeuring aan het bestek en de procedure voor de restauratie, uitbreiding en herinrichting van het Meerlese Raadhuis. Het ziet er eindelijk naar uit dat dit beeldbepalende monument voor een geraamde kost van ca. 1,25 miljoen euro een nieuw leven als buurthuis zal krijgen… vele plannen - vooral om het te privatiseren - en na een reanimatie en een dunne levenslijn in stand gehouden door Halte Merlet met kleine culturele activiteiten. Waarvoor diep respect. In het kader van het project ‘Meerle Ons Dorp’ werd nog een poging ondernomen om Raadhuis het alsnog via een erfpacht te privatiseren, maar uiteindelijk kwamen er geen valabele voorstellen op tafel. Waarna het gemeentebestuur definitief besloot het raadhuis in eigen beheer te houden, te restaureren en er een aantal publieke functies in onder te brengen. Een besluit dat in Meerle met een zucht van verluchting werd onthaald en ondersteund. Wat dat was die vele jaren wel gebleken: de Meerlenaars houden van hun unieke Raadhuis, al wisten ze er zelf niet altijd raad mee.

De opdracht

Daarmee komen we stilaan aan het einde van een lange lijdensweg van dit prachtige monument dat langzaam maar zeker stond te verkommeren. Ruim 42 jaar nadat het zijn officiële functie als gemeentehuis verloor, na wisselend maar steeds tijdelijk en onvolledig gebruik (muziekschool, post, vergaderlokaal AA, ….) , na een periode van zowat gehele leegstand, na

24

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op de informatievergadering in de kerk in februari 2018 werden de voorlopige plannen toegelicht. Het iconische Raadhuis wordt na restauratie hét buurthuis van Meerle. De nieuwe functie van het Raadhuis wordt vormgegeven door er een lokaal dienstencentrum van het OCMW in onder te brengen, in samenwerking met de bibliotheek, Digidak en kleinere culturele manifestaties. Omdat het om een geklasseerd monument gaat, stelde de gemeente voor de restauratie en omvorming een afzonderlijke ontwerper aan. Architect Joris Van Reusel van import.export architecture bvba lichtte toen het ontwerp en visie toe. Het was geen eenvoudige opdracht om de gevraagde functies in een monument onder te brengen. Er moet gestreefd worden naar maximaal behoud van de historische elementen én tegelijkertijd voldaan aan de noden en toegankelijkheidseisen van vandaag én morgen. De architecten hebben geopteerd om de verschillende functie door elkaar te laten lopen, zonder schotten. Men zou daarvoor gebruik maken van de vier niveaus van het gebouw.


RESTAURATIE

De plannen De definitieve plannen zijn nu klaar en werden door de gemeenteraad goedgekeurd. De huidige kelder, eigenlijk het gelijkvloers of Niveau 0, wordt opengewerkt en uitgebreid met een lichte en luchtige aanbouw tussen raadhuis en oud schoolgebouw. Deze bijkomende ruimte zal via een verbrede doorgang verbonden zijn met het bestaande gelijkvloers, en zo uitermate geschikt zijn voor het LDC en een ‘dorpsresto’. Vanaf het gelijkvloers is er een lift naar de andere niveaus, zodat die volledig toegankelijk worden voor iedereen, ook voor de minder mobiele medemens. De lift bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw, is deels inpandig, deels uitpandig (vanaf Niveau +2), zodat de impact op het uitzicht van het gebouw minimaal is.

Na restauratie wordt dit hét buurthuis van Meerle

Op de andere niveaus blijft de huidige indeling grotendeels behouden. Niveau +1 (vroeger kantoor van de secretaris en kantoor met loket) wordt ingericht met een vormingslokaal, een vergaderruimte en een koffiekeuken voor de gebruikers ervan.

Op Niveau +2, de vroegere raadszaal en trouwzaal, komt de bib. Oorspronkelijk werd gedacht de bib te spreiden over de verscheidene niveaus, zodat het ruimtegebruik ervan telkens een beperkte invloed heeft op de bestaande ruimte. Maar dat bleek niet mogelijk omwille van toezicht, begeleiding van de gebruikers - veel schoolkinderen - en administratie. De meeste boekenkasten zijn ‘zitkasten’ onder de ramen, rondom bijna de hele zaal. In het midden komen verplaatsbare boekenkasten. Met een beperkte ingreep kan deze ruimte omgevormd worden tot een zaal voor kleinschalige culturele activiteiten, zoals een tentoonstelling, een lezing, een kamerconcert, … Er worden podiumelementen en klapstoelen voorzien. Omdat het dak volledig vernieuwd wordt, kan meteen ook de zolder (Niveau +3) geschikt gemaakt worden voor gebruik als bergzolder.

De subsidies Aanvankelijk was er enig voorbehoud over de uitvoering van het project. Het gaat hier immers om een beschermd monument en de wachttijden voor restauratiesubsidies lopen al snel op tot enige jaren. Er is echter een uitzonderingsprocedure: als de kosten die in aanmerking komen voor een premie van Monumenten & Landschappen maximaal 1/3e van de totale kostprijs bedragen, worden deze bij voorrang behandeld en

© IMPORT.EXPORT ARCHITECTURE bvba

zijn ze beschikbaar tijdens de uitvoering van de werken. De totale kostprijs van het project is begroot op ca. 1,25 miljoen euro, waarvan ca. 298.000 euro in aanmerking komt voor een restauratiepremie. Dus minder dan 1/3e. De andere kosten zijn ten laste van de gemeente, die wellicht nog rekent op andere subsidies en zoveel mogelijk wil recupereren via de PPS-constructie in het kader van het totale project ‘Meerle Ons Dorp’. Het is nu wachten op de inschrijvingen op de aanbesteding en de goedkeuring ervan door het stadsbestuur. Dan is het aan de aannemers. Als die hun werk goed doen, zal ons Raadhuis weer blinken als een parel. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

25


STRAAT IN DE MAAND

Oosteneind in Meerle

Dat het daar wat ‘aan ene kant’ is…

OOSTENEI ND

MEERLE - Oosteneind: alles zit vervat in de naam. Het einde van Meerle langs de oostzijde. Geheel omringd door Nederland. Deel van Meerle, de bewoners voelen zich 100 procent Meerlenaars, maar toch een dorp in het dorp. Want het Oosteinde is niet allen de naam van de straat, ook van het gebuurte. En dat klikt aan mekaar als lijm. Het Slikgat hoort ook nog tot het gebuurt, maar dat was voor de bewoners niet echt een straat. Het was zoals het genoemd werd: een slijkgat, dat slechts laat in jaren 70 van vorige eeuw verhard werd.

Geschiedenis In het boek ‘Meerle door de eeuwen heen’ van Kanunnik Jansen en Burgemeester Van Nueten (1922) is een stuk aan dit deel van Meerle gewijd. OOSTENEINDE - “Gehucht ten Oosten van' Meerle gelegen, waar de Strijbeeksche loop doorvliedt, op de grensscheiding ,met Chaam. Het behoorde in 1744, aan het Hertogdom Hoogstraten en deelde mede in de gunsten van den vrijheidsbrief of sauvegarde door den maarschalk van Frankrijk, Maurits van Saxen, aan het Hertogdom verstrekt. Met Meersel kan het voorzeker bogen op eene der oudste plaatsen van Meerle. De overlevering beweert dat hier de Kaboutermannekens gewoond hebben, anderen noemen ze de Tempeliers. 'Eene baan of straat heet nog de Mannekensstraat. Wat hier voor 'pleit is eene oude boerderij aan F. van Alphen toebehoorend, met eene beulk of schrans voor de woning ; in den kelder van zeer oude metseling ontwaart men nog toegemetselde deuren. Deze afdeeling was eertijds verbonden met den Elsakker door eene grootse laan. Bij den aanleg van eenen landbouwweg, in 1910, vonden wij daar de opgevulde kuilen der uitgehakte boomen van terug. Verder bestaan er ook nog grootse vijvers en 'grachten met een kruispunt van vier wegen en eens beulk of schuilplaats. In de nabijheid van dit gehucht liggen akkers en velden, die men OudMeerle heet. Ten slotte treft men er ook grondhoopen aan, die aan een leenheerlijk eiland of hoogte, eene aardkluit (motte féodale), gelijken, en vroeger als scheidspalen en eigendomsbewijzen dienden (1). Al deze teekens verwijzen naar eene der oudste plaatsen van Meerle. Als eigenaardigheid dient ook aangestipt te worden, dat op den hoek van het Oosteneinde de laatste grenspaal Nr 215' staat tusschen Holland en België, en tusschen dezen paal en paal Nr 214 in "de Bedafsche heide (Baerle-Nassau), te langs Meerle, Minderhout, Zondereygen, Baerle-Herteg, Baerle-Nassau nimmer eene officieele" grensregeling geschiedde, wat dikwijls vele ongemakken opleverde. (1) Te midden Oosteneinde en Oud-Meerle ligt een perceel gronds gekenmerkt door een oud gebruik, welk men grondeegels heette, d. i.: een opgeworpen hoole zand, omringd van kleine gracht, geplaatst op de hoeken van het perceel, dienend om de scheiding van den eigendom te bewijzen, wat men nu door steenen pand aanduidt. Het tracé van de weg is, net als Slikgat, al aangeduid op de Ferrariskaarten (1771-1778) én op de kaart Vandermaelen (18461854).

26

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Landbouw Kenmerkend voor dit gebuurte is dat het ook nu nog bijna geheel uit landbouwbedrijven bestaat. Weliswaar is er in de laatste jaren ook serreteelt bijgekomen, het grootste deel is nog traditionele familiale landbouw: veeteelt en akkerbouw. Al grijpt de schaalvergroting ook daar om zich heen en is de strijd om de grond en het voortbestaan stevig. Ook op het Oosteneind komt er geen grond bij. Voor de rest zijn Slikgat en Oosteneinde populair bij fietsers en wandelaars. Ze vormen de verbinding tussen de Elsakker aan de Chaamseweg en Den Rooy of de weg naar Ulicoten. Buiten het landbouwverkeer en verkeer van de bewoners passeren er weinig auto’s en is het er rustig fietsen.

De bewoners Suske Leemans en Liza Van Gils

“Moeder had het huis verdiend met smokkelaars te helpen” Franciscus - Suske - Leemans, geboren in 1933, is een van de oudste bewoners van het Oosteneinde. “Ik ben geboren op de grond waar mijn ouders, grootouders, overgrootouders en wellicht nog vele Leemansen er voor geboren werden en woonden. Het huis waarin ik ter wereld kwam had nog een strooien dak.”


STRAAT IN DE MAAND Dat Jos (1953) en May (1956) op het Oosteneinde wonen is ook geen toeval. Hoewel, het had ook anders kunnen aflopen. May is geboren en getogen op het Oosteneinde, Jos op ’t Heike. Allebei op ‘den buiten’. Toen ze huwden - ze waren het voorlaatste koppel dat in het Raadshuis getrouwd is - gingen ze op het Gemeenteplein wonen. Ze hadden zich ook ingeschreven bij IOK voor een perceel grond in de verkaveling Dalwijk (tussen Ulicotenseweg en Heimeulenstraat). Maar toen kwam het huis vrij van ‘de kinderen Leemans’, ongetrouwde broers, dat May goed bekend was. Haar moeder was er grootgebracht, toen grootvader vroeg alleen was komen te staan met een gezin. Zij woonden het volgende huis richting dorp. “Ik liep er in en uit, ging altijd eens kijken wat er bij beiden te eten was en koos dan voor wat ik het beste lustte…” Jos en May kochten het huis en waren beiden in hun nopjes. Terug helemaal op den buiten, tussen de weiden, de koeien en de paarden. Jos is zelf een groot paardenliefhebber en heeft er nu twee staan. Er staan er ook nog twee van de kinderen en kleinkinderen. Liza is afkomstig van Meer, en trouwde 59 jaar geleden met Suske en kwam dan op het Oosteneinde wonen. Ze kan ook nu nog alle inwoners van toen met naam en toenaam opnoemen, wat ze prompt doet. “Heimwee heb ik niet gehad, ik woonde hier meteen graag. Er woonden in het gebuurt nog enkele vrouwen van Meer, dus helemaal vreemd voelde ik me niet.” Bij de woning van de ouders werd een huis bijgebouwd en boerde Suske verder met zijn vader. “Zijn moeder had het huis verdiend met smokkelaars te helpen,” lacht Liza. “Ze kwamen hier over de vloer om uit het zicht goederen van over de grens te wisselen.”

Ze wonen er doodgraag, kennen iedereen, het is een gebuurte dat echt aaneen hangt. Er wonen nog heel wat leeftijdgenoten van May, waar ze vroeger mee speelde en naar school trok. “In onze schuur hadden we een ‘zomerclubhuis’, we speelden er als tieners onze popmuziek. Niet te hard hé, anders moest het uit van onze vader. We hebben er veel plezier gehad.” Dat het daar wat ‘aan ene kant’ is, daar hebben ze nooit problemen mee gehad. “We kwamen genoeg in Meerle en Hoogstraten om onze boodschappen te doen. Nee, we willen het hier voor geen geld ruilen.”

Het was dan ook maar een boogscheut tot aan de grens. “Eigenlijk is de grens hier overal,” zegt Sus, “bij Roelen stopt de verharding en dan is het nog een klein stukje zandweg tot de grens. Op ’t Hollands is geen verharde weg.”

Stef Jacobs en Ine Mertens en Ward

Een weids en rustgevend uitzicht

Sus en Liza zijn vergroeid met het Oosteneind en willen er nooit weg. “Toen ik jong was heb ik in Stabroek veertien dagen op het huis van mijn broer moeten passen, toen die moest geopereerd worden. Ik was ziek van heimwee, moest elke avond aan thuis denken. Het zijn de slechtste twee weken uit mijn leven.” “Het is hier een gezellig boerengehucht, iedereen kent iedereen en helpt mekaar als er nood is. Het ligt natuurlijk wat verder af van het dorp en vroeger was er hier op het gehucht maar één auto, bij de ‘kinderen Leemans’, drie ongehuwde broers. Maar er kwamen nog winkeliers met winkelwaar aan huis en vlees en groenten had iedereen hier aan zijn eigen.”

Jos Godrie en May Antonissen

In hun nopjes helemaal op den buiten

Een van de jongste gezinnen is wellicht dat van Stef (1989) en Ine (1992). Ook zijn zij er niet zomaar terechtgekomen. Stef is er geboren en getogen en baat er nu samen met zijn vader Jef en moeder Gerd een melkvee bedrijf uit. Hij kent het Oosteneind dus door en door. Ine is afkomstig van het dorp van Rijkevorsel. “Het was toch even wennen, zo echt op de buiten.” Ine is architecte en ontwierp voor het jonge gezin een heel mooie woning. Uiterlijk nog een beetje lijkend op een hoeve, maar met een grote glazen gevel, die een weids uitzicht biedt op de weiden en bomenrijen. Heel rustgevend. Ze woont er even graag als in het dorp. Ondertussen is er ook Warre (2019) die voor jong bloed zorgt op het Oosteneind. “Het is hier een fijne streek, een heel goed gebuurte, dat goed aan mekaar hangt en weet wat feesten is”. (jaf) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

27


GESCHIEDENIS

Nieuwe straatnamen in Hoogstraatse verkaveling

Wie waren Maria Verhoeven en Marcel Rosiers? landsliefde betekent. Nederland was als neutrale staat in die oorlog wel geneigd Belgische vluchtelingen op te nemen. Zij hielp haar moeder in de smokkel van mensen over de met prikkeldraad afgezette grens. Met twee flessen werden de onder stroom gezette draden uit elkaar gehouden zodat de vluchtelingen erdoor konden kruipen. Tegen het einde van de oorlog maakte men ook gebruik van speciale klapramen die men openvouwde tussen de stroomdraden. Een Engelsman die wist te ontsnappen door de draad schreef Miet een brief om haar te bedanken. Die brief werd door de Duitsers onderschept, zodat zij opgepakt werd en de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog in de gevangenis doorbracht. Haar wachtte een terdoodveroordeling wegens spionage, maar gelukkig kwam de Wapenstilstand van 1918. Wegens uitzonderlijke verdiensten voor het vaderland kreeg zij het kiesrecht, een uitzonderlijke onderscheiding voorbehouden voor oorlogsweduwen wat zij helemaal niet was. Slechts in 1948 werd het algemeen kiesrecht voor vrouwen in België trouwens ingevoerd.

Geboft

HOOGSTRATEN - De gemeenteraad keurde op 22 oktober 2018 de nieuwe straatnamen goed in de verkaveling Zuid-Oost Centrum te Hoogstraten. Welke die namen waren, kunnen we niet lezen in de publicatie van de gemeenteraad. Dan maar de beslissing zelf opgevraagd. Daaruit blijkt dat het om de Maria Verhoevenstraat en de Marcel Rosiersstraat gaat.

laat, geboren in 1869 in Mortsel. Bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog was Miet zestien jaar en leerde thuis wat vader-

“Pauwke heeft met haar geboft,” zeiden de mensen in het dorp. Hugo werd vanouds Pauwke genoemd, omdat hij als jongen zo van pauwen hield. Die bijnaam ging over op Miet, die dus met de roepnaam Miet Pauw door het leven ging. Toen de kinderen naar school gingen, werd Pauw bijna automatisch hun achternaam.

Het hoe en waarom van deze keuze werd niet verder gemotiveerd. Ook in de voorafgaande beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt daarover niets gezegd. En voor de toekomstige bewoners van deze straten mag het toch wel geweten zijn naar wie hun straat genoemd werd. Wie waren deze mensen (inderdaad, enkel overledenen kunnen een straatnaam toegewezen krijgen) en wat hebben ze betekend voor Hoogstraten? Dan maar op onderzoek. Dames eerst.

Om het gezinsinkomen aan te vullen, startte zij een winkel in textiel die ze tot haar dood bleef uitbaten. Een jaar na hun trouw werd de eerste zoon geboren. Uiteindelijk zou het gezin acht kinderen krijgen. In het begin woonden ze in de Molenstraat, lager in Oosteinde, één van de Belgische enclaves in Nederland.

Den draad Miet Pauw, zo was Maria Josepha Verhoeven het meest bekend in haar volwassen jaren, werd geboren in Hoogstraten op 30 november 1898 als vijfde kind van zeven. Miet was de dochter van Gaspard Verhoeven, geboren te Hoogstraten in 1865. De moeder was Maria Cornelia Nieuw-

28

Uit de gevangenis keerde ‘Miet’ niet terug naar Hoogstraten maar ging werken als gouvernante bij de Consul in Antwerpen wiens kinderen de Nederlandse taal moest aangeleerd worden. Op haar drieëntwintigste huwde zij met Hugo Cornelissen, de zeventien jaar oudere zoon van de buren die, toen Miet nog klein was, steeds had gezegd dat hij haar zou huwen. Het koppel verhuisde naar Baarle-Hertog waar Hugo postbode werd zodat zij Hoogstraten definitief verlieten.

Verzet Maria Verhoeven of Miet Pauw

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Miet Pauw opnieuw actief in het verzet. Meteen in de meidagen van 1940 kon ze haar hulp al aanbieden aan vluchtende landgenoten. Wat later in de oor-


GESCHIEDENIS log raakte zij betrokken bij het verzet en sloot zij zich aan bij de Belgische verzetsorganisatie 'De Witte Brigade’.

In april 1945 werd de groep verhuisd naar Sarau in de buurt van Lubeck waar Marcel op 26 april 1945 overleed aan dysenterie en begraven in een massagraf. Vier dagen later werd de groep bevrijd door de Zweden die later de trouwring en cachetring aan de familie terugbezorgden. Zijn echtgenote en zoon Robert getuigden in 1947 voor de krijgsraad tegen oorlogsburgemeester Gommers wegens verklikking van Marcel Rosiers ‘met de dood tot gevolg’.

De verzetsgroepen in onze regio (Baarle Hertog, Poppel, Weelde, Hoogstraten) hielden zich in eerste instantie bezig met het zoeken van onderduikadressen, vervalsen van passen, distributiekaarten, het bezorgen van illegale kranten. Later als de Royal Air Force (Engelse luchtmacht) begint met de massale nachtbombardementen op Duitsland, krijgt men ook te maken met piloten die boven Nederland uit hun vliegtuig waren gesprongen en probeerden te ontsnappen naar Engeland via Spanje en Portugal. Miet en de plaatselijke maréchaussées (onder het goedkeurend oog van de plaatselijke commandant) speelden een grote rol in het verbergen van neergeschoten piloten. Spionagewerk van Gestapo-agenten leidde tot de ontmaskering van Miet en de betrokken agenten die bij haar waren ondergedoken. Daar werden ze verwittigd van een nakende inval, maar te laat: de Duitsers vielen ‘s morgens vroeg het huis op Oosteinde binnen en arresteerden Miet, haar man en de twee maréchaussées. De drie worden in Breda schuldig bevonden aan het helpen van de vijand en ter dood veroordeeld. De volgende ochtend om 10 uur wordt het vonnis voltrokken. Op 10 september 1944, bijna 46 jaar oud, wordt zij gefusilleerd in het Mastbos samen met twee maréchaussees wegens hulp aan geallieerde piloten. Haar man had men moeten vrijlaten omdat hij had aangetoond niet geholpen te hebben bij de verzetsactiviteiten. In de Sint-Jansstraat te Baarle-Hertog staat er een monumentje ter herinnering aan haar. Deken Jozef Lauwerijs schreef voor haar een gedicht in 1946, dat afgedrukt staat in de editie van november 1986 van dit eigenste blad (archief De Hoogstraatse Maand te raadplegen via de website).

Bestuurder Marcel Rosiers, geboren in Schelle op 2 mei 1893, huwde op 2 oktober 1917 met Petronella Jozefina Verheyden in Hemiksem. Deze laatste zou in onze streken actief worden als gediplomeerde vroedvrouw met duizenden geboorten op haar conto, terwijl Marcel zich door zelfstudie zou opwerken van metselaar tot architect. Aanvankelijk pendelde Marcel met de motorfiets tussen Hemiksem en Hoogstraten alwaar hij aangesteld was als leraar aan de Gewestelijke Vakschool in de Karel Boomstraat. Vanaf 1923 woonde het echtpaar in Hoogstraten. Toen men van avondschool naar dagonderwijs overschakelde, werd Marcel de eerste bestuurder van de Vrije Gewestelijke Vakschool en combineerde dit met lesgeven. Hij was betrokken in verschillende verenigingen, als voorzitter van de KWB, lid van de Kerkraad van het Begijnhof en stichter van de plaatselijke afdeling van het in 1942 opgerichte

Architect Als bestuurder en leraar aan de Technische School had Marcel Rosiers zich verder in de bouw bekwaamd. Hij is namelijk ook bekend als ontwerper van verschillende verbouwingen van oude huizen langs de Vrijheid.

Marcel Rosiers Rode Kruis. In 1938 was hij ook opgekomen voor de gemeenteraadsverkiezingen met de Concentratielijst van Werklieden, Middenstanders en Boeren. Hij behaalde 285 stemmen op de zesde plaats, meer dan eender wie op die lijst. Maar het burgemeesterschap en de twee schepenzetels gingen naar de lijst Gemeentelijke Belangen van Piet Gommers. Er was toen al sprake van regelmatige conflicten met politieke tegenstanders. De zetel in de gemeenteraad werd tot in 1941 behouden, toen werd die afgeschaft door de Duitsers.

‘De Scheer’, de ondertussen verdwenen bakkerij De Leliebloem van bakker Faes werd in 1928 verbouwd tot de gevel zoals we die gekend hebben totdat hij afgebroken werd. Of het huis Vrijheid 162, in 1936 naar een ontwerp van hem verbouwd, nu gekend als De Bottel. En niet te vergeten het art deco getinte flatgebouw van de oude busgarage Bijnens, in 1931 gebouwd naar een ontwerp van zijn hand. (ep) (Bronnen: De Hoogstraatse Maand november 1986, Heemkunde Kring Amalia Van Solms Nieuwsbrief augustus 1989, “Uit het leven gerukt, oorlogsslachtoffers 1940-1945 Francis Huybrechts)

Verzet Officieel trad Marcel Rosiers in 1943 toe tot de Nationale Koninklijke Beweging. Mogelijk had hij al vroeger tijdens de bezetting hulp geboden aan mensen die uit Duitse handen moesten blijven zoals ontsnapte Franse krijgsgevangenen of Britse piloten. Ook werd hulp geboden aan het verspreiden van vlugschriften en het doorgeven van inlichtingen. Verzamelen van belastend materiaal over politieke tegenstrevers zou erbij gehoord hebben.

Het eerste blad waaraan je denkt

De Hoogstraatse Maand brengt je al het nieuws uit Hoogstraten Niet oppervlakkig maar steeds dieper gravend en...

In het kader van de verplichte tewerkstelling in Duitsland stelde het oorlogsbestuur van Hoogstraten op 5 mei 1942 een lijst van inwoners op die naar het Arbeidsamt verstuurd werd. Opvallend was dat de naam van Marcel Rosiers daar met de hand werd bijgeschreven. Op 1 mei 1944 werd hij thuis gearresteerd door drie Duitse soldaten en overgebracht naar de Antwerpse Begijnenstraat. Meermaals werd hij daar ondervraagd en gefolterd. Hij was bestemd ‘voor de kogel’ maar door voorspraak op transport gezet naar Buchenwald, weliswaar pas op 9 augustus, later dus dan de anderen die op 1 mei in Hoogstraten werden opgepakt. Rond 24 augustus werd er verhuisd naar Blankenburg waar hij tewerkgesteld werd als metselaar.

ent tot abonnem n e e u n Neem ar a a n van dit ja e d n i e t e h rd tarief ! verminde e ? Meer info nten@demaand.b e m e n n o ab 4 51 03 tel: 03 31

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

29


www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

HOGA bvba Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


OOGSTSTRATEN

OOGSTSTRATEN

Creatief met kerstomaten of oud brood Naast het duurzaam omgaan met voedseloverschotten stimuleert Oogstraten ‘de korte keten’, de kortste weg van de producent naar de verbruiker. En, over een korte keten gesproken, meer dan 60 % van de gin, jenever, elixir of vermout van de Sterkstokers zijn unieke flessen, die hun weg vinden naar de lokale of regionale horeca, bedrijven of verenigingen. Wat tien jaar geleden voor Thomas Cuyvers in zijn garage begon als een hobby is sinds drie jaar uitgegroeid tot de Sterkstokers, een bedrijf dat vijf mensen tewerkstelt. “We halen onze omzet uit creativiteit”, zegt Thomas, “dat in tegenstelling tot de grote spelers die een product maken en daar een marketingmachine achter zetten. Wij maken een exclusief product op vraag van onze klanten. Zo maakten we recent nog een beperkt aantal flessen voor ‘De Fraisekens’ een groep fietsers die deelnam aan de 1.000 km tegen kanker en op die manier hun inschrijvingsgeld samen brachten. En dan zijn er bijvoorbeeld de horecazaken die niet langer de grote merken, maar liever hun eigen gin promoten.”

Kerstomaten In zijn creatieve zoektocht is Thomas steeds op zoek naar vernieuwing en duurzaamheid. “Wij experimenteren”, zegt Thomas, “dat is klein denken en groot eindigen.”

ker, wat vergelijkbaar is met veel druiven”, begint Thomas zijn verhaal. “Vandaar de gedachte - als we druiven kunnen fermenteren, kunnen we dat dan ook met die tomaten? Maar natuurlijke gisting werkte niet, dus heb ik bakkersgist toegevoegd. Zo krijgen we een kort gistingsproces van twee weken en heb ik een tomatenwijn of tomatenbier van ongeveer 8 graden. Die tomatenwijn hebben we gedistilleerd met een ‘fijnstook’ en gebracht naar 47 % alcohol. Tijdens die test bleek al vlug dat er een breed scala van aroma’s inzitten, waaronder een toets die we associëren met chocolade, al blijft het heel duidelijk tomaat. Als we die 47 % terugbrengen naar 38 % hebben we al een cognacachtige drank die duidelijk kwaliteiten heeft. Maar omdat we het woord cognac niet kunnen of willen gebruiken, moeten we op zoek naar een nieuwe eigen naam voor deze drank op basis van tomaten. Je kan het puur drinken of er nadien in cocktails in combinatie met tomatensap een bloody mary mee maken. We overwegen ook om een test te doen met een zoetere likeur met een lager alcoholgehalte van bijvoorbeeld van 21 %”, besluit Thomas.

In de rubriek OOGSTSTRATEN maken we kennis met particulieren, verenigingen en bedrijven die werken aan een meer duurzame manier om met voedsel om te gaan. Dit betreft particulieren en organisaties die zelf produceren, duurzame kleinschalige landbouw, een sterker contact tussen producent en consument en de manier waarop we voedseloverschotten vermijden of er mee omgaan.

“Als alles op punt staat, komt het er op aan om een goede naam te vinden en te beslissen hoe we ermee naar buiten willen komen”, vult Loes eraan toe, “Het ganse plaatje moet kloppen.”

Oud brood Nog een experiment dat meer tijd vraagt, is het idee om als basis van oud brood te vertrekken. “Daar wordt aan gewerkt,” aldus Thomas, “het is vergelijkbaar, maar anders. In brood zit geen suiker maar zit zetmeel. Dat zetmeel moet ik versuikeren door er mout aan toe te voegen. Dan kom ik op een zelfde percentage suiker als bij de tomaten en dat lieten we vergisten. Dat is gelukt, maar wat mij betreft zit er nog een te scherpe smaak aan die ik liever niet wil. Dat kan veranderen door in een eiken vat te rijpen. Bepaalde smaken kan je niet sturen, dat is afwachten en regelmatig testen .. maar dat is niet het ergste. Er zijn minder aangename jobs in ’t leven,” voegt hij er met een glimlach aan toe. “Hoe dan ook, dat proces kan tot vier maanden duren. Zulke projecten hebben een langere adem nodig. Maar dat maakt onze job net zo boeiend!” (fh)

Zo kwam hij via een beurs voor lokale producenten in contact met Den Berk Délice, een bedrijf dat in Merksplas en Oud-Turnhout op een oppervlakte 52 ha tomaten teelt en zo’n 500 mensen tewerkstelt. “Per week hebben wij van de Miss Perfect een productie van zo’n 70 ton met 1 tot 2 % uitval,”zegt Loes Van De Velde. “Dat zijn kerstomaten die perfect zijn, maar waarbij bijvoorbeeld de takjes gebroken zijn. Dat blijven grote hoeveelheden, die we niet allemaal op deze manier verwerkt krijgen, maar het is wel een duurzame manier om met restproducten om te gaan, al blijft dit voor ons uiteraard een bijproduct.”

Fermenteren “De trosmaten waarmee we nu experimenteren, de ‘Miss Perfect Délice’ bevatten nu 10 % sui-

Loes Van De Velde van Den Berk Délice en Thomas Cuyvers van Sterkstokers DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

31


ZORG

‘Den Erdbism’ ontmoetingsplaats voor mantelzorgers

Wanneer zorgen een dagtaak wordt HOOGSTRATEN - Nadat men eerst proefdraaide met pilootprojecten in o.m. Koksijde, Assebroek en Veurne, is Hoogstraten de 23ste gemeente in Vlaanderen die een zogenaamd Mantelzorgcafé opstart. Het kreeg de naam ‘Den Erdbism’ mee. Op dinsdag 4 juni werd het initiatief voorgesteld en luisterden we naar een aantal mensen voor wie zorgdragen haast een dagtaak is. Mantelzorgcafé Den Erdbism wil dé ontmoetingsplaats zijn voor mantelzorgers. Dat zijn jonge of oudere mensen die dagelijks zorg dragen voor een persoon waarmee ze vroeger al een band hadden zoals hun partner, vader of moeder, zus of broer enz. Een mantelzorger is in die zin geen vrijwilliger omdat vrijwilligers in de zorgsector zich vaak vrijblijvender en op door hen gekozen momenten engageren. Elke maand zijn de mantelzorgers op een vast moment welkom om ervaringen te delen en informatie in te winnen. Dat kan gaan over hulp die de overheid geeft, over de mogelijkheden van tijdelijke opvang en lezingen over allerlei onderwerpen waarmee een mantelzorger geconfronteerd kan worden. Maar er is ook plaats voor ontspanning, voor een moment om er even tussenuit te zijn.

Regelmaat Na de voorstelling van het project spraken we met enkele aanwezigen, die al lang of korter zorg dragen voor een familielid. De 86-jarige René De Vrij is gehuwd met Hilda De Vrij, woont in Minderhout en verzorgt zijn vrouw thuis. Dag en nacht, op twee dagen per week na. Dan brengt één van hun vijf dochters hun 85-jarige moeder ‘s morgens naar de dagopvang in Stede Akkers, waar René haar ’s namiddags om 16.30 uur gaat halen. Die dagen heeft René enkele uren voor zichzelf. “De diagnose was alzheimer, een ziekte die ik goed ken,” zo zegt hij. “Mijn schoonmoeder heeft 24 jaar bij ons ingewoond en had dezelfde ziekte. Toen heeft mijn vrouw haar altijd verzorgd, ook al zei de dokter dat ze dat niet zou kunnen. Ze heeft dat toch gedaan, en mijn schoonmoeder is uiteindelijk 94 jaar geworden!” “Mensen met alzheimer hebben regelmaat nodig”, zegt René, “dat is zeer belangrijk voor hen. Mijn vrouw was een heel goede kok, maar dat heb ik in haar plaats moeten leren. Vroeger was ik lid van veel verenigingen, maar dat is verleden tijd. De verzorging van mijn vrouw vult nu mijn dagen.”

Helder De 73-jarige Melly Haest, ook uit Minderhout, verzorgt haar negen jaar oudere man ook thuis. Hij leidt al 12 jaar aan Parkinson. “Gelukkig is

32

hij helder van geest”, begint Melly haar verhaal, “maar het grootste probleem is dat hij een slikprobleem heeft. Daardoor kan hij alleen nog maar bijna vloeibaar voedsel eten. En terwijl wij ‘s nachts ons speeksel doorslikken, lukt hem dat niet. Het is een echte aftakelingsziekte. Maar ja, besluit ze”, besluit ze, “zolang we nog samen kunnen zijn…” Peter Geerts uit Wortel komt informatie inwinnen. “Mijn vrouw was jaren mantelzorger voor haar vader in Meerle, op die manier ken ik de noden van een mantelzorger wel.” Dat is meteen de reden waarom hij komt luisteren: “Mijn moeder is 80 en nog goed, maar ik wil wil moeder goed kunnen verzorgen als het ooit minder gaat. En daarom ben ik dus hier.” De 82-jarige Resi Van Heyst woont met haar 85jarige man, die al vier jaar alzheimer heeft, in Hoogstraten. “Normaal verzorg ik mijn man thuis, maar omdat ik nu zelf een aantal dagen in de kliniek verbleef, is hij voor tijdelijke opvang hier”, zegt Resy. “Wij kregen hier een formulier met een aantal vragen waaronder bijvoorbeeld ‘hoe bent u ertoe gekomen om mantelzorger te worden’? Ik snap dat eerlijk gezegd niet. Ik voel mij helemaal geen mantelzorger. Ik verzorg gewoon mijn man. Niemand heeft tegen mij ooit gezegd ‘nu ben je mantelzorger’. Nu ik ontslagen ben uit de kliniek, blijft mijn man nog een

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

paar dagen in de tijdelijke opvang. Zo kan ik zelf goed herstellen. Als hij terug thuis is, komt hij twee dagen naar de dagopvang hier. Dat doet hij graag, tenminste dat denk ik toch.”

Zelfredzaam Jan Van de Beukt en zijn vrouw wonen in Minderhout. Sinds vier maanden hebben ze zijn 84jarige moeder in huis genomen. “Ze verbleef in een serviceflat in Sint-Job”, vertelt Jan, “maar het liep totaal fout, zowel psychisch als lichamelijk. Ze kreeg waanideeën, wellicht omdat ze haar medicatie niet meer goed innam enz. Ze is nog maar beperkt zelfredzaam. Ons huis leent er zich toe om haar bij ons te nemen. We hebben twee kamers voor haar ingericht en een stoellift laten installeren. Nu komen we hier eens luisteren hoe men ons kan helpen.” Maria De Backer verzorgt haar 80-jarige man Rik Verhoeven die nog thuis is. Ook zij vraagt zich af of wat zij voor haar man doet mantelzorg is, of gewoon de logica zelf. “Vijf jaar geleden heeft mijn man een lichte beroerte gehad. Hij begon zaken te vergeten en nu is het zo ver dat hij echt hulpbehoevend is”, zegt ze. “Ik kreeg gisteren langs OKRA een uitnodiging en de raad om hier vandaag te komen luisteren. Nu ik hier ben, ben ik benieuwd om te horen hoe andere mensen met een hulpbehoevende omgaan.”


ZORG De 73-jarige Ludo Swaegers is de man van Honorine Aerts en ze wonen samen in Hoogstraten. Ludo heeft al tien jaar de ziekte Lewi Body, een aandoening tussen Parkinson en dementie. “Mijn man verblijft nu tien dagen hier omdat ik er even tussenuit moest en nu voel ik pas hoe zwaar het geworden is. Er is wel thuishulp en daar ben ik zeer blij mee, maar uiteindelijk is hij toch helemaal afhankelijk van mij.”

Ervaringen delen, informatie inwinnen of er even tussen uit…” Henk Van Der Spank is 74 jaar, woonde vroeger in Essen en sinds 14 jaar in Hoogstraten. Zijn vrouw heeft vanaf haar 32ste MS. “Soms gaan er jaren voorbij voor er zich een nieuw ziekteverschijnsel voordoet, maar het wordt steeds erger. Daarom wonen we nu op een appartement. Ze heeft evenwichtsstoornissen en kan nu niet meer kan lopen. Gelukkig heeft ze een miniscooter waarmee ze door het appartement kan rijden. Maar sinds kort heeft ze aangezichtspijnen, de meest verschrikkelijke pijn die u zich kan voorstellen. Het gebeurt dat ze ’s nachts ligt te huilen van de pijn en dan slaap ik zelf natuurlijk ook niet meer. Maar we doen ons best, ze is het waard…!”

Praktisch Ervaringen delen, informatie inwinnen of er even tussen uit, dat zijn de drie doelstellingen van mantelzorgcafé ‘Den Erdbism’. Dit heeft maandelijks plaats in het dienstencentrum. Op het activiteitenprogramma staat er verder voor dit jaar:

- Petanque op donderdag 1 augustus om 14 uur. - EHBO bij levensbedreigende situaties op donderdag 5 september om 14 uur - Informatie over thuiszorgdiensten en opvangmogelijkheden op donderdag 3 oktober om 14 uur. - Persoonsverandering bij een zorgbehoevende op donderdag 7 november om 19 uur. Deelname is gratis. Schrijf je vooraf in via 03 340 16 00 of onthaal.ocmw@hoogstraten.be. Meer informatie vind je op de website: www.mantelzorghub.be. (fh)

² losse thee 24 soorten ² yogi tea 60 soorten ² kruiden 26 soorten ² koffie & honing bio ² chocolade bio ² etherische oliën ² voedingssupplementen ² gemmotherapie ² fytotherapie

² bachbloesems ² kaarten & cadeaus ² mineralen ² verdampers ABREED SSORTIM E NT ² spiritualiteit ² wierook & pendels ² ice tea ² fruitsappen bio ² beelden & schilderijen

www.hetvijfdehuis.be - Zomerwandeling, vertrek aan LDC Stede Akkers op donderdag 4 juli om 19 uur.

Vrijheid 67 - 2320 Hoogstraten - 03 435.22.55 - het5dehuis@telenet.be Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag 9.30u - 17.30u - Zaterdag 9.30u - 17u

schoonheidsinstituut

Skin Essentials Vrijheid 194 - 2320 Hoogstraten Tel. 0474 48 00 40

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL JE VIND T E R OO K EEN IDE AA GESCHE L NK

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be OPENINGSTIJDEN ma10.00 – 18.00 u di10.00 – 17.00 u wo10.00 – 18.00 u do10.00 – 18.00 u vr10.00 – 18.00 u za10.00 – 12.00 u zo - gesloten

www.macryan.be

NIEUW AD

RES

Kalfsvleespakketten Voor kalfsvlees vers en mals bent u bij ons aan het goede adres

http://kalverhouderijdebont.nl Pakketten / prijzen / acties Baarleseweg 5 5113TA Ulicoten +31 627 53 17 82 kalverhouderijdebont@gmail.com

Volg ons ook op facebook: kalfsvleespakketten de bont

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

33


GEVANGENISSEN

“Gevangenen omarmen” met De Rode Antraciet

Wat warmte en licht binnen de gevangenismuren HOOGSTRATEN - In ons vorig nummer hebben wij u uitgebreid bericht over de succesvolle actie ‘gevangenen omarmen’ op vrijdag 10 mei jl. Een actie van de Hoogstraatse scholen op de dag die in het teken stond van solidariteit voor de daders, slachtoffers en hun familie. Vooral de menselijke ketting van de zaal Pax tot het penitentiair schoolcentrum, de ‘kolonie’ in de Hoogstraatse volksmond, verdiende de aandacht. Vzw De Rode Antraciet is al langer initiatiefnemer voor dergelijke acties. Wij wilden een stapje verder kijken dan de actie van mei. Ons daarom gewend naar het Hoogstraatse penitentiair schoolcentrum zelf, om te zien in hoeverre er ‘achter’ de tralies ‘omarmd’ wordt. We maakten er kennis met de vzw ‘De Rode Antraciet’.

Een stukje steenkool Deze vzw werd opgericht op 6 november 2003 in de gevangenis van Leuven-Centraal en ging officieel van start op 1 januari 2004. Samen, Dialoog, SHD en VFFW (Vlaamse Federatie Forensisch Welzijnswerk) besloten om samen te gaan in één organisatie voor vormingswerk binnen de penitentiaire sector. Deze vier hadden elkaar op sociaal-cultureel vlak al eerder ontmoet op de werkvloer in gevangenissen. De naam ‘De Rode Antraciet’ staat voor “een gloeiend stukje kool: licht in een duistere omgeving, warmte in een koude omgeving.” Tijdens de eerste jaren waren de meeste medewerkers cursusbegeleiders of sociaal-culturele werkers die van gevangenis tot gevangenis trokken met een welbepaalde cursus, socio-culturele initiatieven, sociaal-artistieke projecten, schrijfprojecten, theaterworkshops. Ook twee sportpromotoren waren werkzaam in de regio Antwerpen - Noorderkempen. Vanaf 2008 wordt vzw De Rode Antraciet niet langer betoelaagd vanuit het decreet op het ‘socio-cultureel vormingswerk voor volwassenen’, maar vanuit het ‘participatiedecreet’. Er kon o.a. een flinke uitbreiding komen van het aantal sportfunctionarissen en de modernisering van de gevangenisbibliotheken om leesbevorderende activiteiten te organiseren. Vanaf april 2008 wordt de cursus ‘Slachtoffer in Beeld’ (FOD Justitie) overgedragen aan De Rode Antraciet om daders meer inzicht bij te brengen in alle consequenties van hun daden. Sinds 2016 realiseert de vzw een sport- en cultuuraanbod in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Dus ook in het penitentiair schoolcentrum (PSC) van Hoogstraten (180 gedetineerden) en in Wortel-Kolonie (ca. 300).

Kubb leent er zich toe om ook op een binnenplaats gespeeld te worden.

Hoogstraten De manier waarop de vzw zijn werking in PSC-Hoogstraten kan uitbouwen is verschillend van andere penitentiaire instellingen. Het schoolcentrum is immers wat men noemt, een open instelling. Er verblijven enkel veroordeelden die leven in een gemeenschapsregime, geen strikt gevangenisregime. Maar dat wil ook zeggen dat wie misbruik maakt van dit open karakter zich blootstelt aan een tuchtsanctie, of erger, de overplaatsing naar een gesloten instelling. In Hoogstraten kan er tijdens de week gewerkt worden in de verschillende werkhuizen voor palettenproductie, schrijn- en drukwerk, in het onderhoud van de gebouwen en groene zones. Wie een beroepsopleiding ambieert, kan gaan voor de disciplines schilder- en behangwerken, automechaniek, metsel- en stukadoorwerk, groenzorg, bos- en natuurbeheer en, waarom niet, hulpkok.

De Gelmelboys voetballen op het eigen veld aan het Stip-Stappe pad.

34

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor de vzw betekent de open instelling van het PSC dat zij op het gebied van cultuur en sport veel soepeler kan samenwerken met andere instanties, externe organisaties en verenigingen. De openheid geeft eveneens de mo-


GEVANGENISSEN gelijkheid om bij de organisatie van evenementen meer verantwoordelijkheid te leggen bij de gedetineerden zelf. Waarmee evenwel niet gezegd is dat er overal zo maar losjes binnen en buiten kan gelopen worden. Elke activiteit moet duidelijk worden verantwoord en gepland, en het toezicht van een cipier is vereist van cel tot plaats van handeling.

Meer verantwoordelijkheid leggen bij de gedetineerden zelf

Kerngroep Typisch en alleen voor Hoogstraten is het bestaan van een zogenaamde kerngroep. Een 20tal gedetineerden van goed gedrag en zeden mogen hulp bieden bij externe evenementen, in zoverre deze geen commerciële insteek hebben. Het ideaal waarop de vzw zich focust bestaat erin om een aanbod te bieden parallel aan de buitenwereld. Met andere woorden, het streven is om in de mate van het mogelijke aan de gedetineerden eenzelfde cultureel en sportief aanbod te bieden als datgene wat de vrije mens ter beschikking staat. In Hoogstraten biedt de vzw een permanent cultuuraanbod met o.a. een creatief atelier (om de 2 weken), een zangatelier voor samenzang (1 maal per maand), samenlezen met aansluitende onderwerpbespreking (om de 2 weken). 5 maal per jaar wordt een optreden aangeboden van een externe entertainer of een groep. Een van deze optredens wordt binnen het PSC georganiseerd in samenwerking met het Hoogstraatse gemeenschapscentrum waarbij 40 buitenstaanders mogen participeren. In het PSC verblijven sinds enige tijd ook vrouwen, aan wie door vrijwilligsters van de KVLVvrouwen elke maand ontspanningsactiviteiten worden aangeboden. KVLV is in het kader van haar verenigingswerk met haar professionelen ook aanwezig voor het begeleiden van allerlei knutselwerk.

Tijdens een volledig buitendorpse activiteit fietste de 8-koppige ploeg ‘Demarrage’ (4 gedetineerden en 4 personeelsleden van het PSC) in Mechelen tijdens het voorbije Hemelvaartweekend 1000 km bij elkaar voor de actie ‘Kom op tegen Kanker’. Binnenlands kunnen de gedetineerden zowat alle sporten beoefenen waarin de buitenlander in een gemiddelde gemeente zich ook kan uitsloven. Zij het dat de aanwezige infrastructuur enige creativiteit vereist. Een echte sporthal staat niet ter beschikking zodat er vooral voor de balsporten nogal wat in openlucht dient te gebeuren. Alle sportactiviteiten worden begeleid door hetzij gedreven cipiers in vrijwilligheid, hetzij door betaalde externe sportmonitoren. Ook typisch voor Hoogstraten, de eerdergenoemde ‘kerngroep’ mag in de weekends tennis gaan spelen zonder enige bewaking. Uiteraard onder het motto dat de kruik zolang te water gaat tot ze breekt.

Het gesloten karakter van Wortel-Kolonie houdt meer beperkingen in

Wortel-Kolonie De werkgelegenheid, beroepsopleidingen en de culturele en sportieve werking in Wortel zijn grotendeels vergelijkbaar met Hoogstraten. Zij het dat Wortel-Kolonie niet over dezelfde infrastructuur beschikt. Zijn voorgeschiedenis is deze van een landloperskolonie, niet deze van een gevangenis die er na de afschaffing van de wet op de landloperij gevestigd is. Ook wordt van de vzw-medewerkers in Wortel een andere inzet gevergd wegens de grotere di-

Grote misdaden zijn eerder uitzondering dan regel Het zal duidelijk zijn dat het gesloten karakter van Wortel-Kolonie het sportieve meer beperkingen oplegt. Er wordt niet gefietst in Mechelen, er wordt niet in een externe competitie gevoetbald. Maar de Wortelse gedetineerden sjotten wel hun eigen competitie. Zij het in minivoetbalvorm, op het terrein van de ‘wandeling’. A la guerre comme à la guerre, zeggen ze beneden de taalgrens. Of uw plan leren trekken, zoals ons vader altijd verplichtend zei.

Napraat Op de vraag in hoeverre de vzw bijdraagt tot een meer succesvolle reclassering kregen we ten antwoord dat deze materie niet hun corebusiness is. Daar zijn andere instanties voor… De Rode Antraciet draagt mee bij aan de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Zij ontberen hun vrijheid wat evenwel niet betekent dat hen o.a. het recht op een cultureel en sportief aanbod mag ontzegd worden. In tegenstelling tot de perceptie bij een groot deel van de publieke opinie ‘zitten’ velen omdat hun levensbegin door allerlei omstandigheden al de verkeerde kant uitging. Veelal volgde dan de tocht door allerlei jeugdinstellingen en daardoor in toenemende mate ook allerlei wangedrag. De grote misdaden, breed uitgesmeerd in de media, zijn eerder uitzondering dan regel. Vanuit deze filosofie zet de vzw zich in om de betrokkenen kansen te bieden om een later leven via cultuur en sport meer invulling te geven. Of dat lukt? De feedback die men kan krijgen na detentie is uiteraard klein. Maar het gebeurt wel dat bij latere toevallige ontmoetingen deugddoende dank wordt betuigd… (nad)

Voetballen op het eigen terrein, niet op verplaatsing

Met zeer veel dank aan Thomas Baeckens en Kris Hermans, respectievelijk cultuur- en sportcoördinator bij vzw De Rode Antraciet voor PSC-Hoogstraten en Wortel-Kolonie.

Sportief Op sportief gebied gelden dezelfde voordelen die de open instelling biedt. Naast de interne activiteiten werd er vroeger deelgenomen aan de Hoogstraatse geburenvoetbalcompetitie. Die verdween en werd ondergebracht in de KVDV (Kempisch Voetbal Door Vriendenclubs). De ‘Gelmelboys’ verhuisden mee, maar moeten de competitie spelen op het eigen terrein aan het Stip Stappenpad. Niet op verplaatsing.

versiteit aan anderstaligen. Vooral voor de culturele activiteiten dient daarom een laagdrempeliger programma te worden aangeboden. Anderzijds is er voor de grotere populatie onvoldoende werkgelegenheid voorhanden zodat meer dagvullende activiteiten dienen te worden geprogrammeerd. Daar waar in Hoogstraten veel meer ‘na de uren’ wordt gewerkt.

Het eerste blad waaraan je denkt! Creatief talent vindt ook binnen de gevangenismuren een uitweg. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

35


ERFGOED

Veelbelovende concerten naar aanleiding van de gerestaureerde beiaard

Deze Hemonybeiaard behoort tot de Vlaamse top drie! HOOGSTRATEN - Het wordt een drukke beiaardzomer. Zondag 4 augustus wordt de gerestaureerde beiaard plechtig in gebruik genomen en op Groenten & Bloemen zondag 15 september speelt de beiaard een dag lang. Tussen dat openings- en slotevenement zijn er nog zes beiaardconcerten, telkens op woensdag. Stadsbeiaardier Luc Dockx is in de wolken met de klank van de nieuwe beiaard en de reeks concerten die op stapel staan. mentale toren. Hoogstraten verdiende al langer een meer uitgebreide beiaard. Vroeger zei men in de beiaardwereld wel eens dat de reus van Hoogstraten een piepstem had. Die wanverhouding is nu met deze restauratie volledig recht getrokken.

In de ruime beiaardierscabine is er ook plaats voor een beperkt publiek. Heeft de gerestaureerde beiaard een andere klank? Zullen wij het verschil horen? Luc Dockx: Zeker en vast. De beiaard zal in de eerste plaats veel zuiverder, voller en warmer klinken. De toegevoegde klokken zullen ervoor zorgen dat het klankenspectrum gedragen wordt door prachtige diepe bassen. De beiaardklanken zullen ook in afstand verder reiken en meer in balans en in verhouding staan met onze monu-

Dubbel gewicht

Bij de restauratie van de kathedraal in de jaren ’30 werd de oude kapittelbeiaard uit de toren gehaald om hem van gewicht te ontlasten. Die 24 zeer waardevolle Hemonyklokken stonden jarenlang werkloos op de binnenkoer van de dekenij van de kathedraal. Men verwijderde echter niet alle klokken, omdat men de zwaarste wilde blijven gebruiken als luidklokken, klokken die je nu nog altijd kan horen in Antwerpen.

Hoe heeft men wat die klank betreft, bij de restauratie ‘orde op zaken gesteld’? Luc: Op de eerste plaats werden alle klokken gerestaureerd waardoor hun stemming en klank verbeterde. Daarnaast werd de samenstelling van de beiaard gewijzigd. De vijf kleinste klokjes werden weggenomen en er kwamen vier nieuwe zware basklokken bij. Dat maakt een enorm verschil in klank. Basklokken hebben uiteraard een vollere zwaardere toon. Wanneer je weet dat de beiaard voor de restauratie, met de kleinere klokken dus, ‘slechts’ iets meer dan 11.000 kg woog en nu, met de zware klokken erbij, meer dan het dubbele, dan besef je hoe groot het verschil in klank voor en na de restauratie is.

Omdat Hoogstraten ijverde voor een beiaard met 50 klokken, werden de 24 exemplaren van Antwerpen die men in bruikleen kreeg, naar klokkengieterij Michiels in Doornik gevoerd. Daar werden ze aangevuld met 26 lichtere nieuwe klokken. Door de huidige restauratie met toevoeging van de vier zware klokken zijn we als het ware van een lightversie naar een volwaardige historische beiaard geëvolueerd. Dankzij de 24 Hemonyklokken die nog steeds de basis van dit instrument vormen, heeft Hoogstraten nu een beiaard van uitzonderlijke kwaliteit, vergelijkbaar met de beiaard van de kathedraal van Antwerpen, het belfort van Gent en de Dom van Utrecht. Echt een beiaard van wereldformaat!

Hoogstraten heeft nu een beiaard van uitzonderlijke kwaliteit!

“De 24 Hemonyklokken vormen nog steeds de basis van dit instrument.”

36

Waarom heeft men in Hoogstraten niet vanaf dag één gekozen voor een beiaard met meer basklokken? Luc: Daarvoor moeten we terug in de tijd. Voor de Tweede Wereldoorlog hingen er in de toren van Hoogstraten maar vier klokken. Twee ervan werden in oktober 1943 door de Duitsers opgeëist, de twee andere werden verbrijzeld toen de Duitsers op 23 oktober 1944 de toren opbliezen. Het was de droom van deken Lauwerys om na de heropbouw van de toren, deze te voorzien van een beiaard. Hij kon daarbij rekenen op hulp van de kerkfabriek van de kathedraal van Antwerpen. In de kathedraal hingen meer dan drie eeuwen twee beiaarden boven elkaar: de stadsbeiaard en de kerk- of kapittelbeiaard.

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De restauratiearchitect van toren en kerk maakte het ontwerp van de klokkenstoel.


ERFGOED

Functie De vier nieuwe klokken maken dus alle vier deel uit van de beiaard? Luc: Ja, maar drie ervan hebben ook nog een andere functie. De grootste klok, Franciscus, is de uursslagklok. Je kan je dat niet voorstellen. De gigantische hamer wordt automatisch naar boven getrokken en slaat daarna door middel van een enorme bladveer tegen de klok waardoor de uurslag statig over Hoogstraten zal klinken. Magnifiek! De tweede grootste, Elisabeth, is enkel een beiaardklok. Rombout, de derde grootste, fungeert naast beiaardklok ook als luidklok. Franciscus en Elisabeth konden we niet als luidklok gebruiken. De grootste klok weegt maar liefst 4.700 kg en zou als luidklok voor te veel zijwaartse krachten in de klokkenstoel zorgen. De vierde zwaarste, Leonardus ten slotte, wordt ook gebruikt als halfuurslagklok.

Het geheel ziet er indrukwekkend uit en klinkt prachtig Grotere klokken en veel meer gewicht, dan heeft men zowat alles moeten aanpassen? Luc: Ja, alles is verbeterd. Vroeger was de klokkenstoel horizontaal verankerd van muur tot muur. Dat zorgde voor trillingen en scheurvorming in de muren waardoor men te maken kreeg met instabiliteit van de beiaard. Nu is het geheel verticaal opgebouwd. De beiaardstoel steunt op deze manier op de vloer en de steunmuren van de torenkamer. Architect Van Der Auwera, de restauratiearchitect van toren en kerk, heeft het ontwerp van de klokkenstoel gemaakt. Het ontwerp van de beiaard zelf is werk van de Nederlandse klokkenfirma Eijsbouts onder advies van

“Echt een beiaard van wereldformaat!” Geert D’Hollander, voormalig stadsbeiaardier van Antwerpen. Het geheel ziet er indrukwekkend uit en klinkt prachtig. De beiaard werd daarenboven ook veel toegankelijker gemaakt voor het publiek door middel van comfortabele trappen en platforms

van waarop alle klokken goed zichtbaar en bereikbaar zijn. In de ruime beiaardierscabine is er ook plaats voor een beperkt publiek dat het bespelen van de beiaard van nabij kan volgen. Dit alles betekent ongetwijfeld een extra cultureel toeristische troef. (fh)

Beiaardconcerten 2019 Zondag 4 augustus 15 uur: inspelingsconcert door Luc Dockx, stadsbeiaardier Hoogstraten, en Jo Haazen, ere-stadsbeiaardier Mechelen en beiaardier van Sint-Petersburg (Rusland)

“De uurslag zal statig over Hoogstraten klinken…”

Woensdag 7 augustus 19.30 uur:

Toni Raats, stadsbeiaardier Roosendaal (Nederland)

Woensdag 14 augustus 19.30 uur:

Ludo Geloen, stadsbeiaardier Ieper

Woensdag 21 augustus 19.30 uur:

Boudewijn Zwart, stadsbeiaardier Dordrecht en Amsterdam (Nederland)

Woensdag 28 augustus 19.30 uur:

Luc Dockx, stadbeiaardier Hoogstraten

Woensdag 4 september 19.30 uur:

Eddy Mariën, stadsbeiaardier Mechelen

Woensdag 11 september 19.30 uur:

Koen Van Assche, stadsbeiaardier Antwerpen en Lier

Zondag 15 september van 11 tot 17 uur: stadsbeiaardier Luc Dockx en gastbeiaardiers; met torenbezoek voor het grote publiek

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

37


VRIJWILLIGERSWERK

Cat Van Hees deed drie maanden vrijwilligerswerk in India

Over straathonden en heilige koeien HOOGSTRATEN - Na bijna drie maanden vrijwilligerswerk bij Animal Aid Unlimited, een organisatie die zich inzet voor verwaarloosde en gekwetste dieren in Udaipur in Indië, doet Katrin (Cat) Van Hees haar verhaal. Cat Van Hees woont in Hoogstraten en werkt al vijftien jaar voor politiezone Noorderkempen. Daarnaast zet ze zich al jaren in voor het welzijn van dieren. “En, zegt ze, “omdat ik geen partner of kinderen heb, kan ik flink wat nachten draaien. Dat laat me toe om betaald en onbetaald verlof te nemen, de wereld te zien én me in verschillende landen in te zetten voor dierenwelzijn. Mijn verblijf in Indië combineerde die twee passies. Ik zorgde als vrijwilliger voor dieren en kwam in contact met het echte leven in Indië en niet enkel met dat wat men graag aan de toeristen laat zien.”

Cultuurshock De eerste dagen moest Cat echt wel wennen aan de plaatselijke toestanden. “Het was een echte cultuurshock. De manier van leven, de armoede, de drukte ….daar ben je de eerste dagen echt niet goed van.” Maar alles went, en al vlug begint Cat te werken in een dierenkliniek en opvangcentrum voor verlaten en verwaarloosde dieren dat ze leerde kennen via de sociale media. Animal Aid Unlimited is opgericht door Erica Abrams en haar man Jim Myers, twee Amerikanen afkomstig uit Seattle. De werking draait volledig op donaties en structurele sponsoring van

Samen op de foto met Jim Myers en zijn vrouw Erica Abrams, initiatiefnemers van Animal Aid Unlimited. vooral Amerikanen. Om giften te verzamelen worden er regelmatig filmpjes gepost op sociale media. Die gaan de wereld rond en worden massaal bekeken. Die beelden zetten mensen aan om de werking van het centrum financieel te steunen.

hankelijk van het seizoen, vijf tot vijftien vrijwilligers uit alle windstreken van de wereld. “Toen ik er was”, zegt Cat, “waren we gemiddeld met vijftien vrijwilligers. Het was er toen 30 tot 35 graden, maar nu zal de temperatuur er al oplopen tot 50 graden en dat schrikt begrijpelijkerwijs nogal wat vrijwilligers af.”

In het centrum werken een 80-tal Indiërs en, af-

Zeven dagen op zeven Bij het personeel dat er vast werkt is het een komen en gaan. De bevolking ziet het werk tussen de uitwerpselen van de dieren als het minste van het minste. Ze verdienen er 5 euro per dag, een bedrag waar ze amper mee rond komen. Velen zijn dan ook liever werkloos dan te gaan werken tussen de verwaarloosde dieren.

Ik werd ziek van een ijsblokje in mijn drank Cat werkte er van ’s morgens 9 uur, zeven dagen op zeven. “Die keuze maakt elke vrijwilliger zelf. Elke morgen kan men op een bord zien welke vrijwilligers er die dag zijn en wat men van hen verwacht. Om eentonigheid tegen te gaan werkt men per dag in verschillende delen van het park.”

Met een Indische medewerkster bij een sojamachine die ze aan het centrum schonk. In de machine worden peulen, rijst, eieren en water tot een brei verwerkt als voedsel voor de puppy’s.

38

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Meestal gaat het om verwaarloosde of gekwetste dieren, waaronder veel straathonden, maar ook geiten, schapen en koeien. Het park is


VRIJWILLIGERSWERK

Elke koe die geopereerd wordt, heeft plastic in haar maag ingedeeld in verschillende zones. Zo is er een zone voor dieren met schurft, die dus een medisch bad nodig hebben. Ik was één van de weinige vrijwilligers die er, weliswaar met speciale kledij, mocht werken omdat ikj ingeënt was tegen hondsdolheid.” “In een andere zone verblijven dieren die geopereerd werden en moeten herstellen. Je houdt het niet voor mogelijk, maar elke koe die geopereerd wordt, heeft grote hoeveelheden plastic in haar maag.”

Heilige koeien “Wanneer het mogelijk is worden de dieren teruggebracht naar hun natuurlijke habitat, maar er zijn ook zieke en gehandicapte dieren die er hun laatste dagen slijten. Als de dieren er te erg aan toe zijn, worden ze soms geëuthanaseerd. Maar dat mag men niet doen met koeien, die zijn er heilig en moeten een natuurlijke dood sterven.” Op bijna drie maanden tijd was Cat maar vier

Cat borstelt een waterbuffel. dagen afwezig. “Eén dag ging ik de toeristische toer op. Ik bezocht in Agra de Taj Mahal, een prachtige als Werelderfgoed erkende tempel. De drie andere dagen moest ik jammer genoeg het bed houden na een voedselvergiftiging. Ondanks alle waarschuwingen om enkel gekookt eten te gebruiken, werd ik ziek van een ijsblokje

in mijn drank. Zelfs dat volstond om ziek te worden.” Maar die tegenslag zal Cat niet tegenhouden om ooit terug te gaan en nog andere landen te bezoeken. Cat is een wereldreiziger, met dé grote droom om ooit definitief uit te wijken naar Alaska. (fh)

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 16 99

info@vanhuffelvastgoed.com DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

39


DEZE MAAND

Open tuin in De Diept met beeld en geluid MERKSPLAS - Zondag 4 augustus is het weer verzamelen geblazen in het ‘Hof Ter Stokere’ aan de Diept in Merksplas. Wie geniet van planten en bloemen, van een mooie tuin en van de rust aan Wortel-Kolonie mag deze kans niet voorbij laten gaan. Louis Van Bouwel en zijn kinderen staan weer klaar om de bezoekers in te wijden in de wondere wereld van hun planten.

Traditie Het is reeds voor de 22-ste keer dat de familie Van Bouwel hun tuin openzet voor liefhebbers van bloemen en planten maar ook van allerlei oude landbouwwerktuigen. “Landbouwalaam” zoals Luk het zo mooi kan vertellen. Luk is lid van de Heemkundige kring van Merksplas ( Marcblas) en heeft een speciaal oog voor alles wat met werkgerief uit vervlogen tijden te maken heeft. Intussen is hun locatie al een heus openluchtmuseum geworden. Elk jaar opnieuw is het weer genieten om al die gepensioneerde landbouwers gepassioneerd te zien en horen discussiëren over oude wanmolens en dorsmachines, klein handgerief maar ook over vooroorlogse machines voor de Brabantse trekpaarden van weleer. En soms zijn ook deze 80-plussers de draad of het geheugen wel eens kwijt, maar dan is er altijd nog Luk of Louis die met de nodige historische kennis het probleem kan oplossen. “Het resultaat is een uniek overzicht uit vervlogen tijden. Liefhebbers van de jaren '30, '40 en '50 zullen veel van dit materiaal herkennen. Voor

Het gezellige terras aan de eeuwenoude eik is ideaal om te onthaasten… De opbrengst is bestemd voor vzw Sataqa. vele van onze ouders en grootouders hoorden deze gereedschappen bij de dagelijkse arbeid die verricht moest worden. Toen in die tijd hard labeur, waar 'bezoekers op leeftijd' op deze dag beslist met een warm hart op terug kunnen blikken,” aldus Luc Van Bouwel.

Tuin Maar de trots van vader Louis is zeker zijn tuin en zijn bijna 800 planten waarvan er in augustus

weer heel wat in bloei staan. Vaste planten, sierstruiken maar ook zomerbloeiers wisselen elkaar in harmonie af. De rustieke tuin is 5000 m² groot en is onderverdeeld in verschillende delen met aparte zithoeken. “Mede hierdoor is deze tuin erg gekend en gegeerd, zowel voor als door menig tuinliefhebber”, weet Luk ons te vertellen. “De tuin biedt dit landelijke uitzicht in eerste instantie door het statige huis, maar ook door de aanwezigheid van vele oude hoevegebouwen. Helemaal centraal staat een geweldige inlandse eik van drie eeuwen oud. Je wordt er helemaal stil van als je hieronder zit..” Dit jaar staat er zelfs een unieke tent, de kippencolonyhouse. Wat dit mag betekenen, laten we aan de verbeelding van de bezoeker over, of eerder aan het geduld tot 4 augustus om zelf een kijkje te komen nemen.

Klankkast Elk jaar zet de familie dit evenement in een bepaald thema. Vorig jaar was het de jeneverstokerij, wat op heel wat interesse kon rekenen. Niet moeilijk vermits hier vroeger ook een jeneverstokerij was. Zelfs de buurman Theo Huet had op dat vlak zijn sporen wel verdiend - maar hiervoor moet de geïnteresseerde maar eens op zoek gaan in het archief van de Hoogstraatse Maand. Liefhebbers van de jaren '30, '40 en '50 zullen veel van dit materiaal herkennen.

40

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor dit jaar werd het thema “Van Klankkast


DEZE MAAND naar Beeldscherm” gekozen. Alles wat met geluid- en beelddragers te maken heeft, werd netjes vanonder het stof gehaald en wordt tentoongesteld, gaande van grammofoons, bandrecorders, pick-up, radio en van fototoestel naar camera om tenslotte bij de televisie uit te komen. Er wordt dus een hele stap gezet in vervlogen tijden, gecombineerd in een groene oase van stilte en rust. “Zalig weg mijmeren in de tijd van toen en heerlijk onthaasten,” verzekert Luk ons.

De kippen kakelen de bezoekers toe, maar er zal ook heel wat info te bekijken zijn over de geschiedenis van dit ras dat ooit het prijsbeest was van de moeder van Ti Van Schelle. Zij trok met deze raskippen de wereld rond naar internationale wedstrijden en behaalde er heel wat prijzen mee. Maar ook de Gouden Camines zullen op de afspraak zijn alsook heel wat liefhebbers van deze Campines die zich verenigd hebben in de vzw ’Kempens Hoen’.

Kippen

Gezelligheid

Sinds enkele jaren kwam er een nieuwe attractie op het Hof Ter Stokere bij. Het gaat om de Zilver Campines. Deze kippen zijn de rechtstreekse afstammelingen van het Kempische Hoen dat terug is van weggeweest. Een eeuw geleden verdween dit ras uit de Kempen maar het is sinds enkele jaren teruggehaald uit verschillende buurlanden en opnieuw gefokt op Kempische grond waar haar oorspronkelijke roots liggen.

Op zondag 4 augustus wordt het dus wellicht weer een gezellige dag in Hof ter Stokere. Veel bezienswaardigheden in een rustige en groene omgeving en een terras om na te genieten. Zoals al zovele jaren gaat de opbrengst van dit zomercafé naar de vereniging 'SATAQA' die projecten van Fons Huet en zijn vrouw Marta Macz Pacay in Guatemala ondersteunt.

Bij wie de naam Sataqa vreemd overkomt, hier een kleine tip van de sluier opgelicht. Sataqa komt van het indiaanse woord sa’taq’a uit de Maya kekchitaal en betekent zoveel als 'in de diepte'. De naam verwijst naar de plaats waar deze vereniging ontstaan is, namelijk in de omgeving van De Diept. En daarmee is ook deze cirkel weer rond. Dus nog een bijkomende reden voor een tuinbezoek op zondag 4 augustus in Hof Ter Stokere, Diept 1, Merksplas. De Diept is gelegen tegen Wortel-Kolonie en vlakbij de baan WortelMerksplas. De toegang is gratis en er is ruime parking voorzien. Wie meer info wil, kan steeds contact opnemen met Luk Van Bouwel op telefoonnummer 014/63.47.33 of via e-mail lukvanbouwel@gmail.com Meer info vindt men ook op de website http://hofterstokere.jimdo.com. (jh)

Pleeggezinnen gezocht

HOOGSTRATEN - Hoogstraten werd onlangs een pleegzorggemeente. In België verblijven iets meer dan 10.000 kinderen in een pleeggezin. Pleegzorg provincie Antwerpen zet zich in om voor elk kind dat opvang nodig heeft een geschikt pleeggezin te vinden. Maar dat lukt niet altijd. Voor 2 op de 3 kinderen vindt men zelfs geen geschikte pleegouders, in Vlaanderen blijven jaarlijks zo 600 kinderen in de kou staan. Voor de Kempen zijn dat een 70-tal kinderen. Hoogstraten telt 7 pleeggezinnen wat minder is dan het Vlaams gemiddelde. Pleegzorg hoopt meer kandidaten te kunnen vinden. Een pleeggezin vinden is lang niet evident, zelfs niet wanneer het bijvoorbeeld gaat om broers of zussen die men liever niet wil scheiden of aan zeer jonge baby’s. Hopelijk komt daar verandering in, nu pleegouders sinds januari recht hebben op zes weken ouderschapsverlof en een pleegoudervergoeding die varieert van 13 tot 20 euro per dag per kind.

Vormen De meest bekende vorm is de langdurige pleegzorg, dan spreken we over een termijn van minstens één jaar. Kortdurende pleegzorg duurt gewoonlijk enkele maanden. Dat is nodig in geval van tijdelijke ongeschiktheid van de ou-

ders, ouders in crisis, drugproblematiek enz. In zo’n geval wordt er na enkele maanden een evaluatie gemaakt, gaan de kinderen naar huis of wordt er gezocht naar een langdurige oplossing. Minder gekend is de ondersteunende pleegzorg. Dat is vaak weekend- en vakantieopvang, eventueel ook om de twee weken. Een bijzondere vorm van engagement is de crisisopvang. Als er zich een noodsituatie voordoet

moet het kind na luttele uren al in een gezin terecht kunnen. Zulke crisisopvang komt er vaak na een bevalling van een moeder met zware drugproblematiek en duurt dan normaal een tweetal weken. Voor meer informatie kan men terecht bij pleegzorg Vlaanderen op het nummer 0800 - 30181. (fh)

IKO-laureaten in het museum HOOGSTRATEN - Zoals elk jaar stellen de laureaten van het laatste jaar van het IKO, de kunstacademie van Hoogstraten, hun werk tentoon in het Stedelijk museum. De laureaten van de afdelingen tekenkunst, grafiek, schilderkunst, design, beeldhouwkunst, fotografie en keramiek

krijgen hierdoor de kans hun werk aan het grote publiek te tonen. Deze tentoonstelling loopt van 27 juni tot 28 juli in het Stedelijk museum, geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info: 03 340 19 80. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

41


DEZE MAAND

Opnieuw een topaffiche voor de Antilliaanse Feesten! MINDERHOUT - Tijdens het tweede weekend van augustus ligt Minderhout voor even in de Caraïben. De 37ste Antilliaanse Feesten toveren de Blauwbossen traditioneel om tot één grote dansvloer. De programmatie oogt ook dit jaar gevarieerd met naast sterren uit de salsa en zouklegende Kassav’, ook toppers uit nieuwe genres. Enkele tips:

OSCAR D’LEON

Oscar d’Léon is een absolute megaster, zijn bijnaam is dan ook ‘la Leyenda de la Salsa'. Hij is intussen 76 jaar maar zijn charisma en energie spatten nog steeds van het podium zodat de shows van deze levende legende een ware belevenis zijn.

Fuse ODG ontpopt zich op zijn eerste albums tot woordvoerder van een nieuwe, ambitieuze generatie Afrikaanse muzikanten. Hij werkte al samen met Wyclef Jean (AF 2010), Bunji Garlin (AF 2014), Damian Marley én Ed Sheeran. Nu lijkt hij klaar om zelf de wereld te veroveren. Ook niet te missen: de Surinaamse Kenny B

(die je kent van megahit ‘Parijs’), de geweldige socavibes van Kes the Band en dé Arubaanse topband Buleria. Het volledige programma kan je vinden op de website en Facebookpagina van de Antilliaanse Feesten.

WALSHY FIRE Hij is één derde van de wereldberoemde Caribische hitmachine Major Lazer. Samen met artiesten en gastzangers van over heel de Caraïben staan ze al jarenlang aan de top. Walshy Fire brengt een best of van Major Lazer nummers, aangevuld met persoonlijke favorieten en de allergrootste dansvloerkrakers.

FUSE ODG Praktisch Antilliaanse Feesten op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus in de Blauwbossen (Minderhout). Vrijdag 9 augustus Kassav', Nacho, Konshens, Charanga Habanera, Walshy Fire, Kenny B, Rebels Band, Elio Boom, Samora, La Cuneta, Kollision Band Zaterdag 10 augustus Oscar D'Léon, Kes The Band, Vayb, Naks Kaseko Loco, Silvio Mora, Fuse ODG, Bazurto All Stars, Buleria, Manny Rod, Elio Revé, Alex Acosta, BM, Rebels Band

42

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

*De deuren openen om 19 uur en er is livemuziek tot 5 uur ’s ochtends. *Dagticket VVK 52€ - kassa 60€, Weekendticket VVK 85€ - kassa 100€ *Ticketverkoop in Hoogstraten: café De Rijkswacht, Vrijheid 167. Info en reserveren via rijkswacht@antilliaansefeesten.be *Het festival voorziet een gratis pendelbus tussen het stadhuis van Hoogstraten en het festivalterrein: op vrijdag tussen 18.30 en 5.30 uur en op zaterdag tussen 18.30 en 6 uur. *De camping is geopend vanaf donderdag 8/8 om 11 uur tot zondag 11/8 om 12 uur.


DEZE MAAND

Nieuwe data voor de Culinaire Bierwandeling HOOGSTRATEN - In de zomer worden er opnieuw culinaire bierwandelingen georganiseerd. Dit 'beer & food' concept neemt je mee voor een gezellige avond. Je proef vijf pittige bieren gecombineerd met een smaakvol driegangenmenu van verschillende Hoogstraatse chefs. De deelnemende zaken zijn Café De Rijkswacht, Eetcafé De Gelmel, Praat- en eetcafé Oud Hoogstraeten. Een exclusief proefglas maakt de ervaring compleet. Een gediplomeerd Hoogstraatse biersommelier leert je allerlei over bier proeven, schenken en biergastronomie. Uiteraard krijg je tekst en uitleg bij de vijf uitgeschonken bieren. Deelnemen Inschrijven gebeurt bij Toerisme Hoogstraten en is noodzakelijk. Minstens drie dagen voorafgaand aan de geplande culinaire bierwandeling geef je jouw inschrijving door. Dit kan ter plaatse, via telefoon (03 340 19 55) of via e-mail (toerisme@hoogstraten.be).

Rouwverwerking

Er zijn minstens 10 deelnemers nodig om effectief te kunnen starten op een bepaalde datum. Als het vooropgestelde aantal personen niet wordt gehaald, word je tijdig verwittigd. Een inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden als dit minstens drie dagen vooraf gebeurt. Kun je onverwacht zelf niet deelnemen, dan kan je iemand anders dat in jouw plaats laten doen. Let wel, bij niet tijdig annuleren, wordt de volledige kostprijs aangerekend. De betaling gebeurt vooraf bij Toerisme Hoogstraten, dat is 7 op 7 geopend, ook op zaterdag, zondag en feestdagen. Er zijn “Culinaire Bierwandelingen” op volgende data: op de vrijdagen 19 juli, 26 juli, op zaterdag 10 augustus en vrijdag 16 augustus. Vertrek om 18.30 uur aan Café De Rijkswacht, deelname 55 euro. (fh)

Op bezoek bij de Vorst van Salm-Salm

HOOGSTRATEN - De lotgenotengroep rouwverwerking komt op vrijdag 23 augustus samen van 10 tot 12 uur in LDC Stede Akkers. Het verlies van een dierbaar iemand is een ingrijpende gebeurtenis. In het dienstencentrum vindt maandelijks een bijeenkomst plaats voor wie een geliefde verloor. De lotgenoten vinden steun bij elkaar in het verwerken van hun verdriet. In een rustige, veilige omgeving worden ervaringen gedeeld, advies gegeven en getroost. Deelname is gratis. Info 03 340 16 30. (fh)

Gelmelwandeling WORTEL - De Gelmelwandeling is een tocht van 42 km langs het mooie Gelmelslot en in Wortel-Kolonie. Langs en door oude dreven, bossen, natuurgebieden en weilanden. Langs gebouwen van de vroegere landloperskolonie in het grensgebied met Nederland. Deze wandeling wordt georganiseerd op zondag 27 juli. Vertrek vanaf 6 uur in de parochiezaal Trefpunt in Wortel. Deelname kost 1,50 euro. Info luc.van.dun@telenet.be of +32 (0)473 37 52 87. (fh)

ANHOLT - Na de viering van 800 jaar graafschap Hoogstraten, op 24 november 2018, nodigde vorst Carl Philippe van Salm-Salm afgevaardigden van gilden, aangesloten bij het Verbond van Sint-Jorisgilden, samen met hun partners uit voor een bezoek aan de waterburcht te Anholt. Dat is het fraaie optrekje waar de vorst, hertog van Hoogstraten nu woont. Een picknick moesten de bezoekers niet meebrengen, want na het aperitief trakteerde de vorst zijn gasten op een vijfgangenmenu met koffie na. Daarna gaf de vorst, samen met zijn secretaris, een rondleiding door het kasteel en het daaraan verbonden museum. Er werd al gesproken over een tegenbezoek én over de mogelijkheid om één of enkele koningsschietingen te organiseren op de prachtige domeinen bij de waterburcht. (fh)

Op de foto v.l.n.r.: de heer Van Krugten, secretaris van de vorst, Frans Horsten, Jan Gijsbregts, Frans aarts, Gert Rombouts, Guy Van Gestel, Warre Palmans, Jan Stoffels, de vorst van Salm-Salm, Jan Rombouts, Frank Pellens, Wim Druyts, Cees Martens, Marcel Floren en Stephane Declercq

De waterburcht te Anholt, waar de adellijke familie van Salm-Salm nu verblijft.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

43


DEZE MAAND

Bibtips voor een geslaagde vakantie HOOGSTRATEN - Ideaal voer voor je vakantielijstje: een ontspannend boek, een leuke film, een streepje muziek. Stuk voor stuk iets waar de bib je gratis bij kan helpen. Alvast enkele bibtips dus die kunnen bijdragen aan een geslaagde vakantie.

BIB dicht? In juli en augustus gaan de bibmedewerkers er af en toe tussenuit. De hoofdbibliotheek blijft gewoon open, behalve op donderdag 11 juli en 15 augustus. De uitleenposten sluiten wel een aantal dagen. Om te vermijden dat je voor een gesloten deur staat, kijk op www.hoogstraten.be/bibliotheek en klik op de bibliotheek om de sluitingsdagen ervan te zien. Of hou dit schema bij:

Langer lenen? Als je een boek in de bib leent, kan je uitleentermijn verlopen terwijl je nog op reis bent. Om zonder verdere zorgen van je vakantie te genieten, kan je aan de balie vragen om je materialen langer te mogen lenen, tot maximaal het dubbele van de normale uitleentermijn. Enkel de sprinters vallen buiten deze regeling. Het volstaat om aan de balie te melden tot wanneer je de boeken wil lenen. Je kan je boeken ook eenvoudig online verlengen. Surf naar http://mijn.bibliotheek.be, meld je aan met je mailadres en paswoord en kies de materialen waarvan je de uitleentermijn wil verlengen. Je kan meerdere bibpassen aan je mailadres koppelen zodat je ook voor je partner, kinderen of ouders kan verlengen. Hoe doe je dit? Surf naar http://mijn.bibliotheek.be; meld je aan met je mailadres en paswoord; klik aan de linkerkant op “+ VOEG LIDMAATSCHAP TOE”: geef als bibliotheek “Hoogstraten” in en klik op “Volgende”; geef het bibpasnummer en de geboortedatum in van de persoon die je aan je account wil koppelen. Let op: het bibpasnummer geef je in zonder spaties, de geboortedatum in de vorm dd/mm/jjjj, dus bv. 25/05/1960. Klik nu op “Voeg toe”. Vanaf dan kan je na het aanmelden aan de linkerkant kiezen van welke lener je de uitleningen wil bekijken en kan je deze eventueel verlengen.

#tipvandebib "Ik ben op zoek naar een literaire parel", "Heb jij onlangs nog een goed boek lezen?", "Ik wil een boek op reis meenemen, maar ik weet niet welk". Er zijn van tal van situaties waarin je zin hebt om te lezen, maar in het grote bibaanbod niet onmiddellijk het boek vindt dat je volledig aanspreekt.

diensten bewijzen om een spannende leeslijst te doorzoeken.

Kijken en luisteren Wie houdt van exotische beelden kan vanuit zijn luie zetel zijn gading vinden in de wereldfilms van MOOOV. Zowel voor volwassenen als jeugd is er in de bibcatalogus een groot aanbod aan boeiende films. En voor wie op reis gaat en de kroost op de achterbank bezig wil houden, zijn de verhalen van het Geluidshuis ideaal. Deze moderne versies van alombekende sprookjes staan garant voor een heerlijk uurtje luisterplezier. Je kinderen lachen zich een ongeluk om de doldwaze situaties, terwijl je zelf van de komische verwijzingen naar actuele gebeurtenissen geniet. Voor het

• BiB Hoogstraten sluit: donderdag 11 juli, donderdag 15 augustus • BiB Meer sluit van woensdag 31 juli tot en met vrijdag 9 augustus • BiB Meerle sluit van dinsdag 23 juli tot en met zaterdag 27 juli • BiB Meersel-Dreef sluit elke woensdag • BiB Minderhout sluit van maandag 8 juli tot en met donderdag 11 juli en van maandag 5 augustus tot en met donderdag 15 augustus • BiB Wortel sluit van woensdag 3 juli tot en met vrijdag 12 juli In juli en augustus kan je niet in de voormiddag in de BiB terecht, in september start een nieuw Koffiekrantjaar met een heerlijke feestweek. Ook Digidak en het voorlezen liggen in juli en augustus even stil. (fh)

Jouw mening over de bib HOOGSTRATEN - Als bibgebruiker kun je laten horen wat jij van de werking en het aanbod vindt. Opmerkingen kan ja altijd aan de balie kwijt, je je kan ook meer gestructureerd je mening delen via het bibliotheekbeheersorgaan (BBO). Vier keer per jaar komt deze adviesraad, die uit politici en vertegenwoordigers van de ge-

Daarom bundelen we onze kijk-, lees- en luistertips vanaf nu op onze nieuwe Instagrampagina, www.instagram.com/bibhoogstraten. Niet alleen een ideale manier om leuke boeken te ontdekken, maar ook een unieke kans om de vertrouwde paden te verlaten en je eens te laten verrassen door een nog onbekend genre. Volg dus vanaf nu de Instagrampagina van BiB Hoogstraten! #bibhoogstraten #tipvandebib #bookstagram Verder kan de catalogus je uiteraard ook goede

44

stemmenwerk zorgen bekende acteurs als Warre Borgmans, Pieter Embrechts, Koen De Graeve en Ruth Beeckmans. Aanraders dus voor jong en oud. (fh)

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bruikers bestaat, samen om het bibliotheekbeleid te bespreken. Maak jij deze legislatuur ook graag deel uit van het BBO of wil je wat meer info? Laat het dan weten op bibliotheek@hoogstraten.be of meld je aan de bibbalie.(fh)


DEZE MAAND

Trekpaarden zijn erg in trek MEERLE - De vereniging De Trekpaardvrienden Meerle telt al ruim tachtig leden. Na hun koopdag van oude werktuigen en materialen op zondag 23 juni wordt zondag 21 juli een hoogtijdag. Dan verzorgt de vereniging de shows op het Tuigpaarden Gala in Chaam, een evenement met bijna driehonderd paarden en pony’s van allerlei rassen voor de kar en ook ‘onder de man’. In aangespannen wedstrijden dingen een aantal Trekpaardenvrienden mee naar de titel Open Chaams kampioen 2019. Iedereen met een paard of een pony voor een karretje kan hieraan deelnemen. De Trekpaardenvrienden, met de jeugd voorop, zullen op het dertigste Tuigpaarden Gala bovendien een thally-ho-wedstrijd rijden. Stap, draf en dan een ronde in rengalop. Verder verzorgt het gezelschap nog een hengstenshow, een stoelendans en een draverij. Het nonstopprogramma in Chaam duurt van 9.30 tot 18 uur. Info: 0031-161492048. (fh)

"The Maze", een stadsspel voor dertig plussers HOOGSTRATEN - "The Maze" (het doolhof) is een interactief stadsspel geïnspireerd op populaire Escape Rooms. Het spel bestaat uit doeopdrachten, foto-opdrachten en raadsels. Dertig plussers kunnen er aan deelnemen op zondagnamiddag 7 juli. The Maze bevat unieke vragen over Hoogstraten. De deelnemers ontvangen een plattegrond van de stad met een rode cirkel om het centrum. De route kunnen de teams volledig zelf bepalen zolang ze maar binnen de cirkel blijven gedurende het spel. Na het oplossen van de raadsels mag men telkens een uitgang wegstrepen. Zo blijft uiteinde-

lijk alleen de juiste uitgang over. The Maze duurt exact 120 minuten. Wanneer de 120 minuten bereikt zijn, stopt de game automatisch.

mee te gaan eten in Den Bottel. Hiervoor aanmelden doe je bij de inschrijving van dit evenement.

Smartphone

Inschrijven en betalen via mail, WhatsApp, messenger, sms met vermelding van alle gevraagde gegevens. Deelnemen kost 28 euro per persoon, de eventuele maaltijd in Den Bottel niet inbegrepen. Betalen op BE15 9733 4917 0530 met vermelding "The Maze". (fh)

Per ploeg moet je beschikken over een goed werkende smartphone met mobiel internet. Iedereen die ouder is dan 30 jaar mag deelnemen. De organisatoren trachten teams te vormen aan de hand van leeftijden (bv een team van dertigers, een team van veertigers en een team van vijftigers, een team van zestigers enz,...). Gelieve je leeftijd te vermelden bij inschrijving.

Praktisch: “The Maze”, interactief stadsspel voor vrijgezellen (+30) op zondag 7 juli van 14.30 tot 16.30 uur. Organisatie nJOY LIFE, info: 0486 21 95 41.

Je hebt de mogelijkheid om na het spel in groep

Verklapt Zomervertelling op den Dijk HOOGSTRATEN - Verklapt, een organisatie van RTV en GVA, brengt op dinsdagavond 2 juli een voorstelling van Joost Van Hyfte naar Hoogstraten. Deze stand-upcomedian draait al jaren mee en brengt culinaire comedy, waarbij zijn achtergrond in de horeca vaak als voedingsbodem dient voor zijn pikante, en soms gewaagde, moppen. Bij zijn doorkomst op Verklapt in Bornem in 2016 bracht Joost anderhalf uur lang stukken uit zijn eerdere shows en testte hij nieuw materiaal uit. Wellicht doet hij iets soortgelijks in Hoogstraten. De vertelling gaat bij goed weer door op Den Dijk. Je breng dan zelf een stoeltje mee. Bij slecht weer wijkt men uit naar de Rabboenizaal. De inkom is gratis. (fh) Praktisch: Joost Van Hyfte op dinsdag 2 juli om 20 uur op Den Dijk (stoeltje meebrengen) of bij slecht weer in de Rabboenizaal. Gratis inkom.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

45


DEZE MAAND

Natuurwandeling voor anderstaligen HOOGSTRATEN / WORTEL - Zaterdag 8 juni namen drie natuurgidsen in opleiding een vijftiental mensen van andere continenten mee op verkenningstocht naar de natuurwaarden van onze streek. Natuurexploratie en integratie, een mooie mix en een initiatief dat erg gesmaakt werd. Een terugblik. Wolken, felle wind, regenvlagen, zon, het natuurgebied van Wortel Kolonie en enthousiaste wandelaars : de ideale cocktail voor de try out van een natuurwandeling met anderstalige medeburgers. Natuurpunt Markvallei wil graag elke natuurliefhebber welkom heten en kennis laten maken met het prachtig natuurgebied dat Hoogstraten rijk is. Maar anderstaligen vinden niet altijd de weg, omdat ze het niet kennen, niet weten dat er mag gewandeld worden of omdat ze er moeilijk geraken.

reik. Met foto’s en tekeningen werd het verhaal iets simpeler. Dat de heide in de streek verdwenen is maar door de beheerswerken van Natuurpunt terug komt en waarom dit gebeurt, kreeg veel aandacht van de wandelaars. Langs een grote mierenhoop wandelde de groep verder door een stukje bos om zo op de Grensdreef te komen. Nederland is hier maar een paar stappen ver en sluit met een prachtig natuurgebied aan op Wortel Kolonie. De vlierstruiken in bloei geurden heerlijk en de rondleiding werd afgerond met een uitnodiging om in De Klapekster te proeven van vlierbloesemsiroop en nog even na te praten over de wandeling. En stukje muziek bracht extra sfeer bij het einde van de namiddag.

De deelnemers vonden deze wandeling erg leerrijk maar ook gezellig en komen graag nog eens terug. En ook de drie gidsen keken fier en voldaan terug. Natuurpunt Markvallei wil per jaar vier seizoenswandelingen organiseren onder begeleiding van natuurgidsen met aandacht voor het begrijpen en spreken van het Nederlands. Zo krijgen anderstaligen de gelegenheid om zich verbonden te voelen met onze natuur. Zorg voor de natuur en natuurbeleid is grenzeloos en taaloverschrijdend. De data van de volgende seizoenswandelingen zullen later nog bekend gemaakt worden in dit blad en via andere kanalen zoals het ledenblad Bieteutje van Natuurpunt Markdal. (jh)

Voor hun opleiding tot natuurgids hadden Mai Matthé, Peter Pacquee en Marleen Verbruggen een multiculturele wandeling georganiseerd in samenwerking met Praatpunt. Dat is er voor iedereen die graag zijn Nederlands wil oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers. Met deze try out is een aanzet gemaakt voor een multiculturele seizoenswandeling.

Bootjesven Om één uur werd een 20-tal wandelaars verwelkomd aan bezoekerscentrum De Klapekster. Na een korte toelichting over het ontstaan van Wortel-Kolonie vertrok de groep voor de Bootjesvenwandeling. Onderweg vertelden de gidsen over nestkasten, het Langven en watervogels, alles in eenvoudig Nederlands. Ook het ontstaan van Bootjesven werd uitgelegd en het verschil tussen Amerikaanse eik en de inlandse zome-

Een korte uitleg over het ontstaan van Wortel-Kolonie alvorens de natuur in te trekken.

Flesdopjes voor een goed doel HOOGSTRATEN - Leerlingen van het derde en het vierde jaar Verzorging van VTI Spijker organiseerden een inzamelactie van dopjes van flesjes. Daarmee steunen ze het opleidingscentrum blindgeleidehonden. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden krijgt van recyclagefirma’s geld voor dergelijke dopjes. Ze verzamelden meer dan 100 kilogram flesdopjes. “De reactie van de leerlingen was buiten onze verwachting, ook in andere klassen,” zegt Tinne Van Den Heuvel, leerkracht verzorging. “Er zijn leerlingen die hun familie of zelf heel hun straat hebben gemobiliseerd!” Op 7 juni gingen ze naar Koksijde om de dopjes persoonlijk af te geven. (fh)

46

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Topnatuur in onze eigen achtertuin HOOGSTRATEN - Dat de Vallei van het Merkske een topnatuurgebied is, weten we al langer. Maar de waarnemingen van de laatste weken maken duidelijk dat de natuurwaarden er nog altijd stijgen. De inspanningen van de terreinbeheerders lonen. De plantenwerkgroep van Natuurpunt Markvallei loopt van de ene verbazing in de andere. Elke donderdagavond trekt een team van specialisten er op uit om de natuurgebieden te inventariseren. Ze vonden knopbies, blonde zegge, zeegroene zegge, draadzegge, vlottende bies, teer guichelheil, pilvaren, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën. Vogelaars hoorden of zagen er grauwe vliegenvangers, spotvogels, wielewaal, wespendief, grauwe klauwier, bosrietzanger en zomertortel. De aanwezigheid van veldkrekels en het verhaal van de vlinders en libellen maken het plaatje nog mooier. Grote bezorgdheid blijft wel de aanhoudende droogteperiode. Wat de gevolgen zijn voor de biodiversiteit in de natuurgebieden is heel onvoorspelbaar.

Klassiek in de natuur Natuurpunt Markvallei verleent ook dit jaar haar medewerking aan "Klassiek in Den Rooy". De organisator van dit evenement op zaterdag 29 juni staat vijf euro per inkomkaart af aan Natuurpunt. In de namiddag vinden er drie natuurwandelingen plaats om 12, 13.30 en 15 uur. Voor het dagprogramma met de wandeling met 3 concerten betaal je € 25, kinderen tot 8 jaar gratis en studenten € 5. Avondprogramma: € 30, kinderen tot 8 jaar gratis en studenten € 7,50. Tickets bestellen via sales@denrooy.com

Kemper aan de Aschputten De Kemper is een zomerbar die als een estafette rondreist langs Kempische natuurgebieden. Op 6 en 7 juli houdt die halt in natuurgebied De Aschputten, langs het fietspad naast de Mark in Meer. De opbrengst van de zomerbar gaat integraal naar meer en betere natuur in de regio.

ster. Met boswachter Bart gaan we er op zoek naar de dagvlinders. Deze uitstap is prima geschikt voor het hele gezin en kadert in "De Grote Vlindertelling". Alle Vlamingen kunnen tijdens het weekend van 6 en 7 juli de vlinders in hun tuin te tellen.

touw te nemen. Start aan De Klapekster, om 14 uur. Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

Uitstap fotowerkgroep

Maar het blijft niet bij een weekend. Om iedereen de kans te geven om mee te doen, én meer bruikbare cijfers te verzamelen, kan je ook de andere weekends van juli tellen. De methode blijft hetzelfde. Tel samen met je gezin, familie of vrienden gedurende een kwartier het aantal verschillende exemplaren van elke vlindersoort in je tuin en geef je resultaten door aan Natuurpunt. Dit helpt om de natuur in de Vlaamse tuinen mee in kaart te brengen.

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 25 augustus een foto-uitstap naar de Strijbeekse heide. De foto-uitstappen zijn telkens bedoeld om de deelnemers de kans te bieden van mekaar te leren. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, deelnemen is gratis. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Natuurfietstocht

Nacht van de vleermuis

Zaterdag 17 augustus trekt Natuurpunt Markvallei er met de fiets op uit om de natuurgebieden in de omgeving te verkennen. Het is een jaarlijks weerkerende activiteit geworden om natuurgebieden, en dan liefst nieuw aangekochte natuurgebieden, te bezoeken. De tocht voert naar Meer en Minderhout. Onderweg is er ruim tijd voor een babbel, een hapje en een drankje en het genieten van het landschap. Geen kilometervreterij dus, maar aan een gezapig tempo door het landschap schuiven. Klaarstaan met je fiets, picknick en een regenjack om 9 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

In het kader van de Nacht van de Vleermuis is er op vrijdag 30 augustus een happening in Meerle. Van de 17 verschillende soorten vleermuizen die we hebben, is een aantal ernstig bedreigd. Hoewel deze dieren vaak negatief afgeschilderd worden, hebben we heus wel wat te danken aan deze nachtelijke jagers. Zonder hen zouden we bijvoorbeeld veel meer last hebben van muggen en motten…

Koloniewandeling Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei een gratis gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerden kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Zondag 21 jul en zondag 18 augustus staat een natuurgids van Natuurpunt Markvallei klaar om een groep mee op sleep-

Die vrijdagavond kom je meer te weten over deze gevleugelde zoogdieren. Een ervaren gids geeft vanaf 20 uur in De Posthoorn (of buiten op het terras) uitleg over het leven van de vleermuis. Hij staat ook stil bij de bedreigingen en licht een tip van de sluier van het geheimzinnige leven van de vleermuis. Na een uurtje uitleg is de duisternis gevallen en staat een twee tot drie kilometer lange wandeling op het programma. Langs straten, perken, een stukje bos en tuinen gaan de deelnemers samen met de gids op zoek. Bat-detectoren en een stevige zaklantaarn zijn daarbij een handig hulpmiddel. Meer info: dimitri.vanpelt@uantwerpen.be of info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

Je kan deelnemen aan een fietsfotozoektocht van 16 km lang met opdrachtjes speciaal voor kinderen. Tussen pot en pint is er uitgebreide gelegenheid om te praten over wat Natuurpunt doet voor haar lokale natuurgebieden. Je kan ook de zeisploeg aan het werk zien, trekpaarden en een streepje muziek. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

Vlinder er eens uit Op zondag 28 juli is er een vlinderwandeling in Wortel Kolonie. Geïnteresseerden verzamelen om 14 uur aan Bezoekerscentrum De KlapekDE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

47


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

KSA, KLJ, Plussers en Speelpleinwerking onder één dak

Stad bouwt polyvalent gebouw voor Hoogstraatse jeugd

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS:

HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur wordt bouwheer van een polyvalent gebouw op Den Dijk, dat plaats moet bieden aan de drie jeugdverenigingen van Hoogstraten én aan de Speelpleinwerking voor kinderen en jongeren tijdens de vakanties. In overleg met een daarvoor opgerichte vzw werkt het stadsbestuur momenteel hard aan de voorstudies van het gebouw. Den Dijk voldoet het meest aan de noden die de jeugdverenigingen en de jeugddienst van de stad vooropstellen. Enerzijds vragen KLJ, KSA en Plussers Hoogstraten om voldoende buiten(speel)ruimte, opslagplaats en spelruimtes voor hun activiteiten. Anderzijds wil het stadsbestuur de Vlieg-UiT-speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties uitbreiden. Hiervoor zouden deze nieuwe jeugdlokalen perfect kunnen dienen.

Tevergeefs onderhandelen ”De jeugdverenigingen KLJ, KSA en Plussers Hoogstraten zijn, met samen meer dan 450 leden van 4 tot 18 jaar, al lang vragende partij voor nieuwe lokalen. De ruimte die ze nu achter zaal Pax hebben is niet enkel hopeloos te klein, maar voldoet op verschillende vlakken niet meer aan de noden van deze tijd”, zeggen Benjamin Koyen en Emelien Raats, respectievelijk voorzitter en lid van de raad van bestuur van een vzw

die 1,5 geleden opgericht werd om de bouw van het lokaal in goede banen te leiden. De vzw bestaat uit oud-leiding van zowel KLJ, KSA als de Plussers. Zo’n zeven jaar geleden klopten de jeugdbewegingen aan bij het stadsbestuur en gingen in overleg, eerst met de uitbaters van zaal Pax, met de kerkfabriek en uiteindelijk ook met het bisdom. Zij waren vragende partij om de grond waar nu hun lokalen en de buitenspeelruimte zijn, in erfpacht te verwerven om op dezelfde plaats nieuwe aangepaste lokalen te bouwen. Er werden zelfs ontwerpschetsen gemaakt door Nick Van Olmen. “Maar na vijf jaar onderhandelen, liet de parochie weten dat ze een overdracht van de gronden voor de lange periode, die de jeugdbewegingen terecht vragen, niet zien zitten,” zegt Emelien. “De parochie twijfelde of de uitbating van de zaal op termijn wel haalbaar zou zijn voor hen.

Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

48

De lokalen achter zaal Pax zijn verouderd en te klein. De norm is 2 tot 3 m² per lid van een jeugdvereniging. Hier haalt men maar net 0,4 m².

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN Daarom wou men zich niet vastzetten door een deel van deze gronden in erfpacht over te dragen. ”

Den Dijk Nadat de Pax geen optie meer was, kwamen zowel gronden op de Wereldakker als op Den Dijk in beeld. “Maar de gronden op de Wereldakker, in de omgeving van het zwembad en HVV, wou het vorige stadsbestuur liefst reserveren voor verdere uitbouw van sportinfrastructuur,” zegt Emelien. “Al tijdens de vorige legislatuur onder burgemeester Tinne Rombouts, ook bevoegd voor Jeugd, bleek een nieuwbouw bij Den Dijk de beste optie.” Langs de Ganzendries is er een perceel grond waar nieuwbouw voor de jeugdlokalen mogelijk is. “Het kan een goede zaak zijn voor alle partijen”, zegt Benjamin Koyen, “Den Dijk ligt er nu bij gebrek aan sociale controle vaak wat desolaat bij, wat vandalisme met zich mee brengt. Wanneer daar een gebouw komt dat regelmatig gebruikt wordt, betekent dit een opwaardering van het bestaande speelterrein, dat ook ideaal is als buitenruimte voor de jeugdbewegingen.” Na de installatie van het nieuwe stadsbestuur werd de draad terug opgenomen en op 2 mei 2019 viel de beslissing om te bouwen op Den Dijk. Er is een stuurgroep opgericht met afgevaardigden van de vzw en de schepenen Faye Van Impe (jeugd), Arnold Wittenberg (sport), Roger Van Aperen (financiën), en Jos Martens (openbare werken).

Bij Den Dijk, langs de Ganzendries is een perceel grond waar lokalen voor de jeugdverenigingen een plaats kunnen krijgen.

Betalen “De basisoppervlakte die Kind & Gezin voorop stelt is 2 tot 3 m² per lid, daar waar we bij de Pax maar 0,4 m² per lid halen,” zegt Benjamin Koyen. “Maar we moeten realistisch zijn, zo’n oppervlakte is gewoon niet betaalbaar. Wanneer we weten wat het stadsbestuur nodig heeft voor haar Speelpleinwerking, moeten we met zijn allen creatief denken om tot een gebouw te komen waarin verschillende lokalen een dubbel gebruik krijgen.”

“Omdat de stad bouwheer is, moet men werken volgens de procedures van overheidsopdrachten,” vervolgt Benjamin Koyen, die als burgerlijk ingenieur vertrouwd is met bouwen. “We zijn met de stad al in dialoog over het programma van eisen, waarmee de ontwerpbureaus verder aan de slag kunnen. De zoektocht naar een geschikte locatie duurde meer dan zeven jaar. Met de wil die er zeker aanwezig is hopen we spoedig tot een goede projectplanning te komen.” (fh)

Begijntjes raadsbesluit? HOOGSTRATEN - Zondag 18 augustus is opnieuw een hoogdag voor de Hoogstraatse kinderen, want dan is er ‘Begijntjes laat besluit’ - of is het eigenlijk ‘Begijntjes raadsbesluit’?

een vaste waarde, zeker nadat er in 1957 een jury de optredens van de kinderen beoordeelt. In 1967 neemt de VVV de organisatie op zich en

vanaf dat moment krijgt de winnaar de wisselbegijn. Op de draagstok van de pop wordt elk jaar de naam van de winnaar genoteerd. (fh)

Zeker is dat het kinderfeest ontstaan is uit Begijntjeskermis, zoals we lezen in de Gazet Van Hoogstraten van 31 juli 1926. De kinderen op het hof zongen naar verluidt: “’t Is begijntjes raadsbesluit - Vroeg gaan eten en laat te bed”. Op 2 augustus 1930 gaan de kinderen al de straat op om geld te verzamelen, zo lezen we, het geld dat ze verzamelen, komen ze ’s avonds overhandigen aan E.H. Ceulemans, de toenmalige pastoor van het begijnhof. Het gebuurte Statie en Moleneinde brengen met 30 frank het grootste bedrag tot bij de pastoor. De kinderen van de ’s Boschstraat kunnen maar 10 frank afgeven. In 1931 vraagt men aan de kinderen om een soort toneeltje op te voeren, maar slechts dertien van de vijftien gebuurten gaan daarop in. Gaandeweg wordt Begijntjes laat besluit

De groep van de Gelmelstraat in 1955, van de wisselbegijn was nog lang geen sprake. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

49


HOOGSTRATEN

Dubbel viergeslacht bij de familie Joris

Mini brandweerwagens in Stede Akkers HOOGSTRATEN - Filip Brosens is professioneel brandweerman in Hoogstraten. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Als kind kreeg hij van zijn ouders een klein Legodoosje met de gekende plastic blokjes. Het begon met één doosje, vervolgens nog een doosje en voor hij het wist was een hobby geboren. Door de handleiding links te laten liggen en de blokjes anders op elkaar te stapelen, kon hij zijn fantasie de vrije loop laten. Die creativiteit leidde tot allerlei eigen creaties. Van 28 juni tot 5 augustus toont hij zijn collectie mini-brandweerwagens in de inkomhal van het dienstencentrum Stede Akkers. De collectie is vrij te bekijken tijdens de openingsuren. (fh)

HOOGSTRATEN - Jef Joris en zijn vrouw verwelkomen een dubbel viergeslacht in de familie. Op de foto vlnr Anitta Joris, Sanne Druyts met Aline Verdick, Maria Verschueren en Rinse Druyts met Kato Matthé. (rob)

Leegstand: hoe fraai is dit? HOOGSTRATEN - In een van de vorige gemeenteraden kwam de leegstand in Hoogstraten aan bod. Ook het centrum ontsnapt hier niet aan. Beide horecazaken op de foto’s zijn binnenin leeggehaald, maar exterieur hebben de eigenaars toch wat vergeten, niet?

Allicht is er voor gans het jaar terrasbelasting betaald, maar een fraai zicht was dit niet echt bij de feestelijkheden van Heilig Bloed half juni. Heeft er dan niemand oog voor het uitzicht van het openbaar domein, dan nog wel op de Vrijheid, het uithangbord van onze stad? (ep)

Sportclub stimuleert wandelen HOOGSTRATEN - Sportclub Fun2move in de Gelmelstraat nodigt iedereen uit om te bewegen. Dat kan door op 8 september deel te nemen aan een wandeling van 5 of 11 km naar keuze. De deelnemers kunnen tussen 13 en 17 uur vertrekken aan de sportclub. De wandeling is afgepijld, rolstoeltoegankelijk en de deelname is gratis. (fh)

OKRA ploeg verdedigt Hoogstraatse kleuren HOOGSTRATEN - Tijdens de OKRA sportdag in Olen verdedigde de ploeg met succes de kleuren van Hoogstraten. Op de foto herkennen we op de eerste rij v.l.n.r.: Paula Nijs, Adri Antens, Julia Verbreuken, Jaak Vinckx, Frans Rombouts en Jos Haest. Op de tweede rij: Wis Goetschalckx, Rosa Kerstens, Magda Jansen, René Smouts, Henri Verschueren en Flor Huysegems. (fh)

15de Mouterijquiz HOOGSTRATEN - Het Buurtcomité De Mouterijstraat organiseert haar 15de quiz op vrijdag 26 juli om 20 uur in LDC Stede Akkers. Het gaat om een algemene kennisquiz voor jong en oud. Ploegen van maximum 6 personen kunnen inschrijven tot 19 juli bij Buurtcomité De Mouter-

50

ijstraat Leeft, Mouterijstraat 4/1. Deelname kost 15 euro per ploeg. Info 0471 66 15 91. (fh)

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Grote brand- en evacuatieoefening in het begijnhof HOOGSTRATEN - Het begijnhof is zonder twijfel de meest brandgevoelige en minst bereikbare site van Hoogstraten. Bij de restauratie in de jaren ’90 was er al ruim overleg met de brandweer. Maar wie recent de beelden van de brand in de Parijse Notre Dame zag, beseft dat overleg en evacuatieoefeningen geen overbodige luxe zijn.

Bij de restauratie in de jaren ‘90 kwam de brandweer met hun grootste wagen al ter plaatse om de bereikbaarheid van de woningen te testen. Maar 25 jaar later is het begijnhof nog hetzelfde, maar zijn de brandweerwagens flink groter.

Toegankelijkheid Eind mei kwam de brandweer met een pompwagen om op het terrein te testen op welke manier men elk van de woningen in geval van nood kan bereiken. Uiteraard was dat een theoretische oefening. Nu werden de stoepjes voor de woningen, de verlichting en het groen dus gespaard, maar bij een echte brand zal men uiteraard iets minder voorzicht tewerk moeten gaan.

Evacueren Enkele dagen later, op maandagavond 3 juni, simuleerde de brandweer een noodoproep vanuit het begijnhof. Er werd brand gemeld in het Stedelijk museum en in de aanpalende woning. Er moesten 23 figuranten geëvacueerd worden uit het museum, terwijl de bewoonster van woning nummer 12 enkel langs de achterkant van de woning en dus langs de ’s Boschstraat naar buiten kon worden gehaald. Liefst 46 brandweerlieden kwamen met zes wagens ter plaatse. Drie ploegen van Hoogstraten, twee ploegen van Meerle en één ploeg van de brandweer van Merksplas. Onderofficier Filip Brosens coördineerde het geheel. Na een interne evaluatie volgt dan overleg met de vzw Het Convent om waar mogelijk een aantal zaken te verbeteren en/of aan te passen. Het Convent zelf wil alleszins meer inzetten op preventie, in de hoop dat toestanden zoals op 3 juni altijd oefeningen blijven. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

51


MEER

Uit dank voor de vruchten van de aarde MEER - Vroeger, al sinds de eerste eeuwen na Christus, trokken landbouwers tijdens de ‘Kruisdagen’, de maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaart, na de eucharistie met het kruis voorop door de velden om God te danken voor de schepping en de vruchten van de aarde. De Landelijke Gilde zorgt ervoor dat deze traditie wordt verder gezet, al is het in een verkorte versie. Elk gehucht komt daarbij aan de beurt. Dit jaar droeg pastoor Fons Soontjens een eucharistieviering op in een loods van Jan Van Dun in de Eindsestraat. Na de misviering trokken een aantal aanwezigen in processie, met het kruis voorop, door de velden. Maar de groep, waarvoor een wandeling door de velden te veel wordt en die ter plaatse blijft, wordt steeds groter. De processie ging dit jaar door de bossen langs de vijver van De Mosten, terwijl de deelnemers een paar tientjes van de rozenkrans baden en ‘Te Lourdes op de bergen’ zongen. Dat was even schrikken voor enkele zeldzame vissers. Tijdens de processie werden de tafels in de loods

gedekt voor een gezellig samenzijn met vruchten van de aarde zoals wijn, fruitsap en aardbeien. “Kennis, mest- en sproeistoffen alleen zijn niet voldoende”, zei één van de deelnemers,

“We hebben ook de zegen van hierboven nodig. Denk maar aan vorige zomer, toen de natuur verschroeide…” (fh)

“ff pauze” in de Theetuin MEER - “ff pauze”. Dat lezen we op de drankkaart van de recent geopende Theetuin, Maxburgdreef 41 te Meer. Wandelaars of fietsers kunnen er inderdaad ‘effen’ pauzeren in de schaduw van de boerderij die ooit door Max Vandenberh gebouwd werd bij zijn kasteel of buitenhuis, maar daar nu geen deel meer van uitmaakt. Men kan er terecht van 1 maart tot 1 november op dinsdag tot en met zondag van 10 tot 20 uur. (fh)

Blauwe vlag bij De Mosten MEER - Het wordt haast een gewoonte, maar is beslist niet vanzelfsprekend. Op 22 mei werd op het recreatiedomein de Mosten de Blauwe Vlag gehesen. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor stranden, zwemvijvers en jachthavens. Het kwaliteitslabel werd uitgereikt door Goodplanet Belgium, Toerisme Vlaanderen en Aquafin. De onderscheiding wordt toegekend op basis van de verdiensten op het vlak van waterkwaliteit, milieubeheer, veiligheid, toegankelijkheid, bewustmaking en educatie. (fh)

52

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Provincie keurt mestverwerking John Lijsenstraat goed MEER - De plannen voor een mestverwerkingsbedrijf in de John Lijsenstraat in Meer kennen al een behoorlijk lange voorgeschiedenis. Maar nu lijkt het menens te worden. De deputatie van de provincie Antwerpen keurde, tegen diverse adviezen in, de vestiging van een mestverwerking hier goed. Na al een aantal keren afgekeurd te zijn kwam eind mei het bericht dat de deputatie haar goedkeuring had verleend. Er zou niets meer aan te doen zijn. Alleen wie voorheen een bezwaar had ingediend, kon tegen betaling nog reageren. Intussen is het afwachten of dat nog iets uit zal halen. Nochtans hadden omwonenden en de actiegroep geenvergistingMeer grondige bezwaren. Ook de dorpsraad diende voordien een bezwaar in.

Hinder? Bewoners van de John Lijssenstraat hebben sterke twijfels aan de geurloze kant van de zaak. Het beste voorbeeld is daarbij de mestverwerking in Wortel. Welke voorzieningen er ook zijn, geurhinder is niet uit te sluiten. Het gaat om pure mestverwerking. Zowel transport als verwerking kunnen allicht nooit helemaal zonder overlast. De dorpsraad haalde de bijkomende verkeersstroom aan als een probleem. Terwijl we jaren ijveren om doorgaand vrachtverkeer te bannen uit de dorpskommen zullen nu tientallen megabeertonnen de dorpskern doorkruisen. Er wordt weliswaar aangehaald dat het transport over de snelweg zou komen, maar de vraag is of dat ook effectief zo zal verlopen.

Komt daarbij dat de mestverwerking vlak tegen de grens is gevestigd. Een ongunstige ligging voor de verkeersstroom die vanuit BelgiĂŤ door de dorpskernen moet. Kortom, de mestverwerking ligt niet echt verkeersgunstig ten opzichte van haar klanten. Zou er over dergelijk groot project niet eerst een hoorzitting mogen komen?

Negatief advies Ook het stadsbestuur blijkt niet echt zwaar te wegen in dergelijk dossier. Zowel het vorige als het huidige hebben negatief geadviseerd. Waarom wordt daar door de provincie niet naar geluisterd?

Al bij al is er weinig of geen vertrouwen in de goede afloop nu de deputatie de verwerking heeft goedgekeurd. Eenmaal de vergunning verleend verwachten de indieners van bezwaren niet veel goeds. Waarvoor dienen inspraakprocedures eigenlijk nog als de bestendige deputatie van de provincie alle bezwaren, inclusief die van het stadsbestuur, zomaar van de kaart veegt? Tegen de bezwaren van de bewoners en tegen de negatieve adviezen van het stadsbestuur in, wordt zulk project toch goedgekeurd. Of halen de bezwaren in beroep alsnog iets uit? (ma)

Hoogdagen bij Valencia MEER - Zaterdag 17, zondag 18 en met maandag 19 augustus zijn alvast drie hoogdagen van het Vlaamse levenslied, ook al zit er enkele Engelstalige artiesten bij. Daar zorgt de populaire radiozender Valencia voor met het erg uitgebreide programma van zijn Valenciafeesten. Het zou ons te ver voeren om een volledig overzicht te geven. Wij beperken ons tot de headliners. Zo staan er op zaterdag 17 augustus vanaf 20 uur 2 Fabiola, John de Bever en Kurt Crabbe op het podium. Op zondagnamiddag 18 augustus is dat vanaf 13 uur o.m. Conny Brooks, Zus en Davy Luijkx. En op maandagavond 19 augustus vanaf 20 uur Ancora, Mooi Wark en Johnny Gold. (fh)

2 Fabiola op zaterdag 17 augustus op de Valenciafeesten DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

53


MEER

Dubbel viergeslacht MEER - Op zondag 2 juni werd Noor Verschueren gedoopt. De ideale gelegenheid om het dubbel viergeslacht vast te leggen op foto. Daar is de familie natuurlijk terecht heel trots op! Op de foto zien we Jeanneke Antonissen (1944), Annie Michielsen (1967), Elien Brosens (1994), Marie Verschueren (2017) en Noor Verschueren (2019). (ma)

Jaarlijks KWB volleybaltornooi MEER - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de KWB Volleybal van Meer een tornooi. Dit ondertussen al voor de 33ste keer. Dit jaar vindt het tornooi plaats op zondag 25 augustus op de voetbalvelden van KFC Meer. Zoals altijd kan je inschrijven in 3 reeksen: gevorderden, heren recreatief en gemengd recreatief. De grote en kleine hongertjes kunnen gestild worden met een smoske of heerlijke hamburger. En ook voor de kleine supporters wordt er amusement voorzien. Kortom een leuke en gezellige dag voor groot en klein verzekerd! Voor meer informatie check de Facebookpagina of stuur een mailtje naar volleybal tornooikwb meer @hotmail.com. (ma)

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda

54

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Eénentachtigjarigen komen al zestien jaar samen MEER - Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de 81- jarigen van Meer op vrijdag 24 mei weer samen. Deze borelingen uit 1938 doen dit al van toen ze 65 jaar werden. Dat zijn dus al heel wat jaren. Dit jaar sprak men voor de eerste keer af

in “La Belle Belgique”. Zoals steeds werd het een blij weerzien en al spoedig gonsde het lokaal van geanimeerde gesprekken. Na de aperitief was het tijd voor een foto, waarna het gezelschap van een lekkere

maaltijd genoot. De tijd vloog voorbij. Na een prettige namiddag zocht iedereen tevreden zijn eigen stek weer op, maar enkel nadat ze afspraken: “bij leven en welzijn tot volgend jaar”. (fh)

Vooraan v.l.n.r.: Louisa Krijnen, Christiane Verbist, Jan Snijders, Maria Roos, Wivina Sijsmans, Jeanne Van Gils, Corneel Verschueren. Achteraan Maria Goetschalckx, Antonia Pemen, Paula Verheyen, Caroline Vorsselmans, Anna Antonissen, Willem Rommens, Frans Krijnen.

Meermarkt op zoek naar streekproducten MEER - Op zondag 4 augustus van 9 uur tot 14 uur is het weer Bier-, Wijn- en Smulmarkt aan het voormalige klooster in de Donckstraat. Naast de gebruikelijke tweedehandsmarkt wordt er op het zandplein voor het kloostergebouw een reeks drank- en eetkraampjes opgesteld. Met een proefglas en proefbons krijgt iedereen de gelegenheid om te degusteren. De coverband De Drie Koningen uit Nijlen zorgt voor muzikale ambiance op de proefmarkt. De organisatoren doen overigens een oproep voor nieuwe standhouders. Ze zoeken standhouders die werken met streekproducten. Meer info bij Ben Dekkers 03 297 53 98 of op www.meermarkt.be. Ook al signaleren dat de Landelijke Gilde samen met Meermarkt op zondag 1 september een Boerenmarkt organiseert, waar groenten, fruit, zuivel en vleeswaren in de kijker worden gezet. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

55


MEERLE

Skaters krijgen na 22 jaar een piste MEERLE - Deze Meerlese skaters trokken in februari 1997 hun stoute schoenen aan en schreven een brief aan de burgemeester met de vraag naar de aanleg van een veilig skateplein. De burgemeester beloofde hen toen hun verzoek voor te leggen aan het college en aan de sportraad. (Zie De Hoogstraatse Maand nr. 142 van februari 1997 - pag. 22).

En kijk, ruim 22 jaar later is hun verzoek eindelijk gehonoreerd… Hoewel de aanleg nog niet helemaal voltooid is, trekt de nieuwe skatepiste achter de oude jongensschool nu al dagelijks skaters aan. “Ze zijn heel blij met de nieuwe piste, eindelijk skaten dicht bij huis!” luidt het unisono.

Skaters van 1997

Voor de skaters die toen een brief aan de burgemeester schreven, is het wellicht te laat, zij hebben al lang andere dingen aan het hoofd. Maar ik weet uit goede bron dat ze het de huidige én komende skaters van harte gunnen! (jaf)

Skaters van 2019

KVLV Meerle maakt voelschorten MEERLE - Dank zij een KVLV initiatief is WZC Hoogstraten sinds kort twintig voelschorten rijker. Dat was het resultaat van hun deelname aan de nationale actie van KVLV. De creatievelingen van KVLV-Meerle waren hiermee niet aan hun proefstuk toe. Vorig jaar maakten zij meer dan 100 hartkussentjes. Nationaal werden er meer dan 4000 kussentjes gemaakt die door vrouwen met borstkanker worden gebruikt om hun ongemakken te verlichten.

elkaar te zoeken. Dat werd een groot succes! Ria deed het meeste voorwerk alleen of met haar naaigroepje en later ook met enthousiaste KVLV leden bij haar in de veranda. De afwerking van de voelschorten gebeurde in de Posthoorn - waar het nuttige aan het aangename gepaard werd. Voor de laatste keer werden naaimachine, naald en draad boven gehaald. Het was een gezellige bedoening onder het genot van een lekker drankje.

Uiteindelijk maakten de KVLV dames 30 kleurrijke voelschorten die ze nadien onder vier verschillende instellingen verdeelden. Ze gaven 20 voelschorten af in het WZC Hoogstraten en werden er hartelijk ontvangen door Kim en haar collega's, bewoners en zorgkundigen. Het deed deugd om te zien dat de voelschorten al meteen in gebruik werden genomen door de dementerende bewoners van het WZC. Mooi initiatief van KVLV-Meerle! (red)

Ook dit jaar wilden ze dus hun creatieve talenten aanwenden om mensen gelukkig te maken. De nieuwe nationale actie loopt onder het motto “Losse draadjes verbinden”. Daarbij is het de bedoeling dat men samen met dementerenden aan de slag gaat met breiwerk. Karine Hendrickx trok met dit idee naar het WZC in Hoogstraten. Met Kim Michielsen van het WZC kwam zij tot een aangepast project voor de dementerende bewoners van het WZC.

Voelschorten Al jaren wilde Kim voelschorten voor deze mensen. Om deze schorten te maken heb je heel wat creativiteit, handigheid en vooral ook tijd nodig. Karine Hendrickx en “manusje-vanalles” van KVLV Ria Aerts staken de koppen bij elkaar. Het internet werd afgeschuimd om ideeën op te doen. Via Facebook en vergaderingen werd er een oproep gedaan om het nodige materiaal bij

56

De KVLV creatievelingen maakten kleurrijke voelschorten. (foto rvda)

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Eerstecommunicanten MEERLE - Zoals de traditie het wil, deden deze kinderen met O.H. Hemelvaart hun eerste communie. Samen met de werkgroep en de juffen

maakten ze er een mooie viering van. Hopelijk was het voor iedereen een ‘Bij’zondere dag. (jaf)

Achteraan van links naar rechts: Sepp, Kato, Julie, Robbe, Tibe, Senne, Rik, Floor en Diana. Vooraan van links naar rechts: Elise, Jorre, Nicky, Ruben, Thomas, Laurien, Aagje, Lotte V.D.B., Fien, Tania en Lotte A.

Laatste bezoek aan Raadhuis MEERLE - Elders leest u meer over de veelbelovende plannen voor de restauratie van het Raadhuis. Naar goede gewoonte organiseerde Halte Merlet op verkiezingsdag er nog een activiteit. Omdat het voor een nog onbekende periode dicht gaat, was dit een ‘laatste’ rondgang in het Raadhuis. Men had daarvoor de lokalen ingericht zoals ze vroeger gebruikt waren, toen het Raadshuis nog de functie van gemeentehuis van Meerle had. Zoals de raadszaal die ook dienst deed als trouwzaal. (jaf)

La Plasa Tropical MEERLE - Al enkele jaren organiseert Den Dorpel midden de zomer in Meerle ‘La Plasa Tropical’. Dit jaar veranderen er blijkbaar enkele zaken. De inrichters pakken het wat alternatiever aan en leggen de focus op lokaal talent. Zowel vrijdag- als zaterdagavond (26 en 27 juli) treden er lokale DJ’s, afgewisseld met namen die al op grote festivals/radiostations gespeeld hebben. De Line-up voor zaterdag ziet er veelbelovend uit met DJ Sjerre, Krikke & Frakke (DJ set), Ed Bridges, Voltronixx, DJ Team Gomoris

en ten slotte Yannick & Yannick. Zaterdagmiddag kan de bezoeker plaatselijk akoestisch talent ontdekken met ook lekker eten en goed drinken. Dit alles heeft plaats op het dorpsplein voor het Raadhuis.

Barbecue Om het weekend goed in te zetten is er ook dit jaar op vrijdagavond van 19 tot 21.30 uur een barbecue. De formule is onveranderd, om ongelimiteerd te genieten van het barbecue buffet betaal je een vaste, lage prijs van 15 euro pp voor

volwassenen en 8 euro pp voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven kan je door een mailtje te sturen naar info@plasatropical.be of de inschrijfbrief in te vullen. Het te betalen bedrag schrijf je over te schrijven op rekeningnummer: BE18 7310 0295 7865 met vermelding “BBQ + je naam”. Vergeet hier zeker niet het aantal personen bij te zetten! Let op: je bent pas ingeschreven wanneer we de betaling ontvangen is. Meer nieuws op facebook - plasatropical. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

57


MEERLE

27 vormelingen in Meerle MEERLE - Op 4 mei werden 27 Meerlese kinderen gevormd. Samen met de catechisten maakten de kinderen er een boeiend jaar van die bekroond werd met een hele mooie viering. De spelleiding zorgde voor ontspanning tijdens het catecheseweekend.

Ze beleefden een mooie vormseldag om nooit meer te vergeten, met dank aan de vormheer en de pastoor om deze kinderen voor te gaan in de viering. (jaf)

Achteraan van links naar rechts: Chiel, Britt, Tess, Iris, Thomas en Nele. Midden van links naar rechts: Fien, Oscar, Arne, Xander, Lowie, Lore, Femke, Emma, Nathan en Jaan Vooraan van links naar rechts: Lucas, Eerd, Fleur, Marie, Noor, Ellen, Dieuwke, Sam, Annelore, Marly en Ellen.

Changement de décor MEERLE - Nu de vroegere jongensschool volop verbouwd wordt tot jeugdlokalen én het op 26 mei ook schoolfeest was in de nieuwe school, moest het gemeentebestuur voor de verkiezingen uitwijken naar de parochiezaal. Met behulp van panelen werd deze in twee gedeeld. Gelukkig zijn er ook twee toegangsdeuren, zodat zich vergissen van bureau moeilijk was. (jaf)

Eén van de twee kiesbureaus. Het andere was verborgen achter de schermen.

58

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bloemen voor directeur Annelise MEERLE - Juf Annelise is al een tijd directeur van de basisschool De Klimtoren. Maar om het officieel te maken moest ze nog haar ‘directeurs’diploma behalen. Einde mei gebeurde dat. Ze werd er voor in de bloemetjes gezet. Proficiat juf Annelise! De school is duidelijk heel blij met haar directeur...! (jaf)


MEERLE

Geslaagde evacuatieoefening in de Klimtoren MEERLE - Op maandag 3 juni organiseerde basisschool ‘De Klimtoren’ van Meerle een evacuatieoefening met ondersteuning van de brandweerpost Meerle (Hulpverleningszone Taxandria). Scenario: brand in een klaslokaal met mogelijk enkele vermisten. Voor deze evacuatieoefening werd een scenario gecreëerd waarbij er brand uitbrak in de basisschool. Het brandalarm ging af en de hulpdiensten werden (fictief) verwittigd. De oefening bestond uit het evacueren van de kinderen en het samen verzamelen aan de afgesproken verzamelplaats om zo de evacuatie vlot te doen verlopen. De evacuatieverantwoordelijke kon zo gemakkelijk alle leerlingen en personeel tellen. De hulpdiensten werden ook gebrieft en de brandweer bereidde zich voor om te blussen en indien nodig te zoeken naar vermisten. Aangezien de brandweer deze oefening ondersteunde, zagen inwoners vermoedelijk enkele brandweerwagens heen en weer rijden. Maar geen reden tot paniek dus, aangezien het oefenen van dergelijke scenario’s hoort bij de taak van de brandweer als goede voorbereiding op eventuele gelijkaardige situaties. Zonder paniek en onder begeleiding van de evacuatieverantwoordelijke en de leerkrachten, verzamelden de leerlingen zich op de voorziene evacuatieplaats bij de school. Op de achtergrond zien de we supersnelle interventieploeg van de brandweerpost zich al naar de school begeven. De ‘vermiste’ leerling en juf werden snel gevonden en de brandweer had alles snel onder controle. Oefening geslaagd. (jaf)

Avond - fietstweedaagse MEERLE - Nadat het enige jaren van de kalender verdwenen was, wil KWB-Meerle terug aanknopen bij een langjarige traditie. De eerste editie nieuwe stijl zal plaatsvinden op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. Geen vierdaagse meer, maar een tweedaagse. En niet meer op het drukke einde van het schooljaar, maar nu op het einde van de vakantie. Gedurende vele jaren lokten ze vier avonden na mekaar vele fietsers van het dorp en van erbuiten voor een mooi fietstochtje in eigen streek. In deze iets aangepaste formule starten KWB-Meerle en KWB-Wielertoeristen dit jaar het evenement terug op. Een goede gelegenheid om de zomervakantie sportief af te sluiten met het hele gezin, vrienden of geburen. De wielertoeristen zetten voor jullie elke avond mooie tochtjes uit met verschillende afstanden van 25 km en 40 km, te fietsen op eigen tempo. Je krijgt telkens een routebeschrijving mee en onderweg is er een drankje voorzien. Vertrek tussen 17.30 en 19.30 uur aan de KLJ lokalen van Meerle, achter de parochiezaal. Deelname kost per avond 1 € voor leden en huisgenoten, niet leden betalen 1,5 €. Na het fietsen kan je nog wat nagenieten met een drankje en een buurtje met vrienden. Voor meer info kan je mailen naar kwbwielertoeristenmeerle@gmail.com. Of contact opnemen met Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 - tel 03/315.92.09. (jaf)

Coaching en advies bij: •Te hoog gewicht •Voedingsallergieën en intoleranties •Maag- en darmproblemen (ook fodmap) •Diabetes •Te hoge cholesterol •Sport Ook kinderen •Ondervoeding zijn welkom •Vegetarische voeding voor advies •Zwangerschap Locaties: Minderhout, Brecht, Rijkevorsel Info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 Boek online: www.dieetvoorlichting.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

59


MEERSEL-DREEF

Dreef Kermis MEERSEL-DREEF - In het tweede weekend van juli is het weer Dreef-kermis. De gebuurten strijden dan op maandag en dinsdag voor de kermisbekers. Alle Dreveniers en ex-Dreveniers (vanaf het eerste middelbaar) mogen meedoen met deze kermisspelen. De kermiskramen zullen open zijn op zondag 14 juli en maandag 15 juli. Naast de kermisspelen zijn er nog andere festiviteiten doorheen het kermisweekend. Hieronder vind je een overzicht:

plein op de Paterswielparking.

• 18 uur: aansluitend avondfeest in de KLJ tent.

Zondag 14 juli • Vooreerst om 11.30 uur H. Mis in de Sint-Luciakapel.

Dinsdag 16 juli • 12.30 uur samenkomst bij De Zevenster met zakspringen en paaldansen.

• Vanaf 14 uur is er een KLJ-terras met livemuziek ter hoogte van de kermis tot 19 uur.

• 13.40 uur watermolenspel en nagelkloppen bij café De Dreef

• In café ’t Jachthuis is er vanaf 16 uur weer een muzikaal optreden van de Postenband en ’s avonds vanaf 20 uur (live)muziek bij café De Dreef.

• 14.50 uur het ei-spel richting café Den Bud • 15.10 uur lunchspel bij café Den Bud • 16.10 uur golfspel naar Jansen&Jansen

Zaterdag 13 juli • Kinderspelen vanaf 13.30 tot 16 uur in de SintAnnastraat. Er worden verschillende spelletjes gespeeld en er zijn prijzen te winnen. De jongere kinderen behoren wel onder begeleiding van een ouder te zijn. • Vanaf 14 uur in er de kermisinzet door de fanfare en oud-leden van de drumband. • ’s Avonds vanaf 20 uur is er de traditionele KLJ-feest in de tent ter hoogte van het kermis-

Maandag 15 juli • 13 uur: Samenkomst van de verschillende gebuurten bij café Jansen&Jansen, met voorstelling van de verschillende thema’s door de gebuurten aan de jury.

• 18 uur paapgooien bij Koffiehuis Martens • 18.15 uur buizenestafette bij ’t Jacobhuis

• 17.45 uur eindspel in de KLJ-tent en aansluitend prijsuitreiking aan het winnend gebuurte.

• 19 uur prijsuitreiking bij ’t Jachthuis. (JJ)

Sluikstorten blijft een plaag lende horecazaken met klank en drank. De drummeisjes van weleer zijn nu allemaal dametjes geworden die meestal naar elders zijn uitgezwermd. Kom luisteren naar hun geroffel en voor de rest gezellig bijbuurten tussen pot en pint want het is weer kermis in het dorp! (JJ)

Rommelmarkt MEERSEL-DREEF - De wekelijkse rommelmarkt vindt weer plaats op zondagen in de maanden juni, juli en augustus van 9 tot 14 uur. Je bent welkom zowel als bezoeker of als stand-

60

• 17.30 uur planklopen naar Koffiehuis Martens

• 14.30 uur vertrek naar het Paterswielplein waarna aanvang van de verklede kermisspelen.

Drumband reünie MEERSEL-DREEF - De dames van de drumband van Meersel-Dreef houden hun vijfjaarlijkse hartverwarmende reünie op kermiszaterdag 13 juli vanaf 15.30 uur tot in de late uurtjes. Samen met de Fanfare Voor Eer en Deugd wordt de kermis ingezet bij de verschil-

• 17 uur vlegelhangen bij Jansen&Jansen

houder. Dit alles is een organisatie van fanfare Voor Eer en Deugd. Voor meer info 0497 04 08 18 (JJ)

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERSEL-DREEF - Ondanks alle inspanningen van het gemeentepersoneel blijft de controle op sluikstorten soms dweilen met de kraan open. Keer op keer is de omgeving van de glasbakken aan de speeltuin De Zevenster het decor van sluikstorten. Misschien tijd voor een gedeeltelijke oplossing: in meerdere landstalen zoals Engels, Roemeens, Portugees en Pools aangeven welke geldboetes er worden gegeven aan sluikstorters. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar de sluikstorters kunnen niet zeggen dat zij niet gewaarschuwd waren als zij worden betrapt en gesanctioneerd. (JJ)


MEERSEL-DREEF

50 Jaar Mariakoor MEERSEL-DREEF - Het Mariakoor werd een halve eeuw. Zondag 2 juni mocht pater Luk een speciale H. Mis opdragen. Deze werd opgeluisterd door het voltallige koor, feestelijk gekleed in zwart-wit. In de feestelijke preek onderstreepte de pater het ontstaan en het belang van een zangkoor en feliciteerde hij ook de bijna 90-jarige broeder Xavier, die al 40 jaar het koor dirigeerde. Mooi was het, toen hij broeder Xavier op zoektocht de kerk doorstuurde om zijn zus te zoeken, die daar ergens zat. En ja hoor, de broeder kwam stralend met zijn eveneens stralende zus -van 92 jarennaar voren en daar zaten zij, samen 181 jaar oud. De viering werd afgesloten met de gezongen zegen van Franciscus en -hoe kan het ook anders- met het lied : “Mijn Meersel-Lief ”.

Knuffelgehalte Aansluitend was er een receptie, waarbij ieder die dat wilde het jubilerende koor kon feliciteren. Er waren hapjes, drankjes en er draaide een presentatie over 50 jaar Mariakoor, gemaakt door een van de koorleden. Er waren ook korte toespraken, maar de feestrede werd gehouden door pater gardiaan, Kenny Brack. De gardiaan ging dieper in op het zingen, vooral het samen zingen. Dat zou energie opwekken en vrolijk maken, hetgeen hij wekelijks ervaart, als hij in de sacristie de koorleden bezig hoort en hij ze nadien meemaakt bij het koffiedrinken. Dat bevordert natuurlijk ook de gemeenschapszin. En…samen zingen - en dat moeten we zeker onthouden - “bevordert en stimuleert ook het algemeen welbevinden en het knuffelgehalte. En wat is er nu mooier dan een welgemeende knuffel?”

In het zonnetje Aan het einde van zijn geestige rede, werd hij ernstiger en zette hij enkele koorleden in het zonnetje.

Als eerste kreeg broeder Xavier een feestelijke brief van de bisschop van Antwerpen, met zijn complimenten en dank voor hetgeen hij in de afgelopen jaren voor de gemeenschap en parochie heeft gedaan. Hij ontving een prachtige kaars met zijn naam en het getal 40 erop. Blij verrast, maar vol trots nam hij die graag in ontvangst. Niet minder verrast waren drie andere koorleden: Maria Vissenberg, Christianne Vissenberg en organist Frans Jozef Witteveen. Deze steunpilaren zijn respectievelijk 33, 32 en 30 jaren bij het koor. Ook voor hen was er een brief van de bisschop, evenals een medaille die zij namens hem van pater Kenny mochten ontvangen. En natuurlijk waren er voor allen bloemen en een attentie. Daarnaast werd pater Luk, als grote beschermer en grootste fan van het koor door een van de koorleden in de bloemetjes gezet.

Nog meer dank Zo rond een uur of een werd iedereen die had meegewerkt aan dit feest op feestelijke wijze bedankt. In de eerste plaats de koorleden zelf, daarnaast de dames van de KVLV die de drankjes en hapjes op voortreffelijke wijze verzorgd hadden (op de KVLV kun je bouwen, als er iets wordt georganiseerd) en ook een lid van de parochiële kerngroep, die gezorgd had voor de H. Mis en de receptie een beetje geleid had. Zij kregen een bloemetje en de dank van het koor, maar verklaarden allen, dat ze het met veel liefde en enthousiasme hadden gedaan. Kortom: het was een mooi feest waarvan we hebben genoten en het bewees nog maar eens, dat de gemeenschap van Meersel-Dreef nog steeds bruist van leven. Waarna de leden van het koor samen met de paters en enkele genodigden het feest hebben afgerond met een heerlijk etentje. (FV/JJ)

Welkom in het Mariapark MEERSEL-DREEF - Een nieuw, modern en eigentijds bord verwelkomt de bezoekers van het Mariapark. De mooie tekst is geschreven door br. Hugo Gerard OFM-Cap, en als u erbij stil gaat staan, dan leest u volgend gedicht: Wat kan dit park beloven aan wie hier binnentreden op zoek naar rust en vrede en met het hart geloven? Er is natuur te over heel puur en onversneden en alle lieflijkheden van milde groene tover.

Veel beelden in het lover gehouwen of gesneden voor mensen van beneden om op te zien naar boven. En balsem om van kloven diep in de ziel gesneden waar ’t hart aan heeft geleden de pijnen te verdoven. Een oord om God te loven de heiligen met beden te smeken dat zij mede ons leiden naar Zijn hoven. Een treffende verwelkoming voor de bezoekers… (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

61


MEERSEL-DREEF

Pater Pio dag MEERSEL-DREEF - Op donderdag 22 augustus vindt in Meersel-Dreef weer de gekende Pater Pio dag plaats. Om 10.30 uur is er een pontificale viering waarin mgr. Bert Vanbuel Sdb de voorganger is. De namiddag kan je invullen zoals je zelf wil, maar er is een keuzepalet. Heel de namiddag is het Franciscaans belevingscentrum open. Van 13 tot 15 uur kan je wandelen in het park, een bezoekje brengen aan een tentoonstelling over P. Pio in het naar hem genoemde zaaltje, op groot scherm in de boerenschuur een DVD bekijken over diens leven. Verder is in de kerk is het H. Sacrament uitgesteld en kan je er biechten, om 14 uur wordt de paternoster gebeden in het gebedspark en dan kan men er ook een begeleide kruisweg gaan. Om 15 uur is er aan de Lourdesgrot een slotbezinning en bloemenhulde. Daarna is het uiteraard tijd voor een appelflap en koffie in De Zevenster/Bij de paters. Meer info Paters Kapucijnen 03 315 70 30. (JJ)

MINDERHOUT

De Special Olympics van Jeroen Van Dun

MINDERHOUT - De laatste dag van mei nam Jeroen Van Dun, medewerker in de drukkerij van de stad en secretariaatsmedewerker bij het OCMW en Het Spijker, deel aan de Special Olympics. Hij behaalde er de eerste plaats en werd aldus Belgisch kampioen in de categorie Paardendressuur. Verleden jaar werd hij nog eervol tweede, telkens met zijn geliefde paard Uwinga. Jeroen is lid bij de LRV van Wortel. Proficiat, Jeroen. (lvr)

Zomerkuipfeest op moederdag MINDERHOUT - De succesvolle Kuip-Volksfeesten van vorig jaar krijgen deze zomer een tweede editie. Het organiserend team houdt het dit keer op één dag feest, namelijk op Moederkensdag 15 augustus vanaf 14 uur. Heel de dag zijn er lekkere zomerse drankjes te verkrijgen. Je kan de honger stillen met verschillende warme broodjes, hamburger, ijsjes… Vanaf 17 tot 17.30 uur is er kinderdisco met begeleiding, hierna kunnen de kinderen zich helemaal uitleven op het springkasteel.

Nieuwe meubels in de kloosterkerk

Ook het vorig jaar fel gesmaakte volksdansen krijgt een vervolg. Van 18 tot 19 uur begeleidt Gust Koyen dit. Vanaf 20 uur is het dan de beurt aan drie frisse jonge meiden van “Enchanté” om op het podium gekende covers te brengen. Tussen alle activiteiten door zorgt DJ Kevin voor ambiance.

MEERSEL-DREEF - De kloosterkerk werd onlangs de trotse bezitter van drie nieuwe liturgische meubels, afkomstig uit de Franciscanenkerk van Sint-Truiden. Die kerk is sinds enkele weken ontheven aan de eredienst, wegens de verhuis van de broeders. Het kerkmeubilair kreeg een nieuwe bestemming. In de kloostergemeenschap van Meersel-Dreef is dit beslist een opwaardering van het gebedshuis. (JJ)

Het Goede doel van 2019 is de VZW ‘De Vrolijke Ruitertjes’ een paardrijvereniging voor personen met een beperking, erkend door de sportraad van Hoogstraten. Zij komen van 15 tot 16 uur naar de kuip met een aantal paarden waarop de kinderen mogen rijden. De Kuipfeesten zal de VZW steunen in hun zoektocht naar benodigdheden die ze voor hun paarden kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een opstap, lift… (fh)

62

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Kerstverhaal zoekt figuranten MINDERHOUT - In Minderhout staat sinds vorig jaar een nieuwe kerststal. “Maar”, zegt Ad Rood, “het mag iets meer zijn dan alleen een bezoek aan de stal.” Daarom werkt hij aan de uitbeelding van het kerstverhaal dat vorm moet krijgen op zaterdag 21 december om 19 uur. “De nodige vergunningen zijn afgeleverd en de eerste afspraken zijn al gemaakt”, zegt Ad. “De aanwezigen verzamelen rond het plein waarop het kerstverhaal wordt uitgebeeld. Pastoor Bart Rombouts vertelt het verhaal, er komt een herder met schapen en er zijn afspraken gemaakt met de kerkfabriek, de fanfare, koren en kinderen van de lagere school, die figureren als engelen. Vanop een steiger zorgt een volgspot voor de nodige sfeerverlichting.” Maar Ad zoekt nog medewerkers en mensen die figurant willen spelen. Zo is hij op zoek naar een man en een vrouw met een relatief jong kind, die Maria en Jozef kunnen uitbeelden. Ook zoekt hij nog praktische zaken zoals hoofdmicrofoons. Wie graag wil meewerken aan de uitwerking van het verhaal of materialen ter beschikking wil stellen, kan contact opnemen met Ad Rood op het nummer 0031 651 279 383. Wij houden u op de hoogte. (fh)

Kruisdagen herleven bij appelboer MINDERHOUT - In Minderhout werd een nieuwe invulling gegeven aan de traditie van de kruisdagen. Pater Kenny Brack van het Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef ging er op zaterdagavond 1 juni voor in een openlucht eucharistieviering bij appelboer Wim Stoffels op Bergen. “De viering werd opgeluisterd door het Olvakoor van Minderhout en Meer”, vertelt de pater, “daarna maakten de aanwezigen een tocht met drie stopplaatsen. Op de eerste werd er gebeden voor de gewassen, op de tweede plaats voor de dieren en op de derde plaats voor alle mensen die in de landbouw werken.” (fh)

KWB haalt William Boeva naar Minderhout MINDERHOUT - Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 1m42 aan de rechterkant is de 30-jarige William Boeva de grappigste dwerg der Lage Landen. Met een mond groter dan ’s mans gestalte geeft deze stand-upper zijn klare kijk op de wereld. Hij wil dat de mensen zijn ‘soort’ leren kennen, want misschien zijn er niet zoveel verschillen als het oog doet vermoeden… William Boeva bewees de afgelopen jaren alvast dat hij meer is dan een grappige dwerg. Een reus in het comedylandschap, bijvoorbeeld. In een warm, grappig betoog bekijkt heij met humor de scherpe kantjes van de niet altijd rooskleurige realiteit van zijn bestaan. Hij brengt een avondvullende show als try-out. Vooraf kan je genieten van een verrassend voorprogramma van een klein half uurtje. Dit optreden heeft plaats op zaterdag 26 oktober om 20 uur in zaal Markenhof in Minderhout. Dat lijkt nog behoorlijk ver van kant, maar wie er zeker bij wil zijn, aarzelt best niet te lang om een kaart te reserveren. Het aantal plaatsen is beperkt. KWB leden betalen 14 euro, voor niet-leden is dat 18 euro. Inschrijven: lucherthogs@telenet.be, betalen op het nummer BE90 0882 8634 7732. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

63


MINDERHOUT

Bent u een van de prijswinnaars? MINDERHOUT Veel mensen die op 26 mei hun stem uitbrachten, maakten van deze verplichting gebruik om ook een bezoek te brengen aan ’t Markenhof. Zij konden vaststellen dat het zaalcomité samen met een aantal vrijwilligers het afgelopen jaar niet stil gezeten hebben.

WORTEL

Landlopersjogging sluit vakantie af WORTEL - Op vrijdag 30 augustus wordt in Wortel voor de 17 de maal de Landlopersjogging georganiseerd. De opbrengst hiervan gaat zoals steeds naar een plaatselijk goed doel. Dit jaar is er gekozen voor de KLJ-Wortel die de opbrengst zeer goed kunnen gebruiken voor de renovatie van hun lokalen.

Inschrijven kan in parochiezaal Trefpunt vanaf 17 uur. De kleinere afstanden voor de kinderen starten vanaf 18.40 uur. De grotere afstanden 3, 6 of 9 km en de 10 Engelse mijl beginnen om 19 uur. Op de site www.landlopersjogging.be van de jogging staat alle info, zoals de uitslagen en foto’s van de vorige edities. (fh)

Omdat er nog veel werk aan de winkel is om de zaal verder af te werken, organiseerde het zaalcomité een tombola met prachtige prijzen geschonken door gulle sponsors. Op zondagavond werden de prijzen getrokken en de bezitters van een lot met volgende nummers vallen in de prijzen: nummer 0315 wint de stofzuiger, voor 0533 is er een loungeset, 2792 krijgt een een waterslang op rol en 0377 bakt voortaan zijn frietjes in een nieuwe friteuse. Volgende nummers winnen een waardebon van de firma Maes: 0491, 0299, 0227, 0529, 0162, 2784, 2773, 0136, 0339 en nummer 0371. De prijzen kan men na afspraak afhalen in ’t Markenhof. U neem daarvoor contact op met Luc Herthogs, 0032 (0)479 83 90 32 of email info@tmarkenhof.be. (fh)

KWB richt avondfietsvierdaagse in

De landlopersjogging is niet alleen een sportief gebeuren. De echte Wortelaar zakt op 30 augustus ook af naar de parochiezaal, al was het maar om de KLJ te steunen.

Voor elk wat wils in de Koloniedreven WORTEL - In de nacht van zondag 9 op tweede pinksterdag 10 juni om 4 uur was het al een drukte van belang in de Kolonie. De meer dan 300 standhouders hadden hun spullen al uitgestald en de eerste, vaak professionele kopers,

MINDERHOUT - “Klim op je fiets ...en denk even aan niets!” Onder dit motto organiseert KWB Minderhout van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 juli haar 27ste avond-fietsvierdaagse. De uitgestippelde routes van 25 tot 30 km brengen de fietsers op hun eigen tempo langs rustige, landelijke wegen. Op woensdag, donderdag en vrijdag vertrekt men tussen 18.30 en 19.30 uur aan ’t Markenhof. Op zaterdag al vanaf 18 uur. Onderweg is er een gratis drankje en een versnapering voorzien. De laatste avond is er een gratis aanwezigheidstombola voor alle deelnemers. Dezelfde dag is er ook een verrassing voor fietsers die drie of vier avonden gefietst hebben. KWB-leden betalen voor deelname 1,50 euro per avond of 4 euro voor de vier avonden. Voor niet-leden is dat respectievelijk 2 of 6 euro. (fh)

64

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

waren al van de partij. Vanaf 8 uur werd het echt druk en zo kregen grote hoeveelheden tweedehandsspullen een nieuwe thuis en een nieuw leven. (fh)


WORTE’L

Stormschade bij de kapelanie WORTEL - Een van de monumentale bomen bij de kerk en kapelanie van Wortel, moest er in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juni aan geloven. Rond 3 uur ’s nachts sloegen buurtbewoners alarm omdat tijdens een storm een heel zware zijtak van de betreffende boom het begaf. Gelukkig viel het gevaarte richting Worteldorp, zodat de kapelanie noch de voormalige café Ver-

zekering tegen dorst schade op liepen. Toch was het voor de brandweer een hele klus om orde op zaken te stellen. Op prentkaarten van begin van vorige eeuw zijn de toen al volwassen bomen te zien. De bomen zijn wellicht meer dan 250 jaar oud, omdat we weten dat de verkoop van oogst aan eikels in 1760 meer dan 3 gulden opbracht. (fh)

Tombola van Samana WORTEL - Voor wie het nog niet via een ander kanaal heeft vernomen, hierbij de winnende nummers van de Samana tombola: Het lot 166068 wint een aankoopcheck van 125 euro. Een check van 50 euro gaat naar de nummers 165234 en 166234, en de nummers 165211, 165333, 166333, 165611 en 165986 winnen elk 25 euro. Proficiat aan de winnaars en de anderen dank voor uw steun. (fh)

Het eerste blad waaraan je denkt!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

65


WORTEL

’t Slot maakt er een muzikale kermis van WORTEL - Met Wortelkermis draait de wereld opnieuw rond De Boomkens. Het slot organiseert er zoals elk jaar een meerdaags durend feest. Er is de programmatie voor het jong geweld, maar de doornsee Wortelaar zal wellicht vooral uitkijken naar het optreden van Desperated Company ’70 op zondag en naar de nostalgische Radio Modern op maandag. Hierbij het volledige programma dat ’t Slot in aanbieding heeft. Vrijdag 12 juli Dit jaar zijn er op vrijdag geen optredens in ’t Slot zelf, maar wordt de kermis ingezet door een reeks DJ’s op het grote podium. Eerst is er DJ Drej, de vaste DJ van het jeugdhuis. Dan volgt de allround DJ Double-U, het Nederlandse duo De Lievelingsdj’s van je zusje en tenslotte Hoogstratenaar DJ Jenz. Zaterdag 13 juli De avond wordt op gang geschoten door de guitaren van Paramatman, een duo uit Tilburg dat heavy Rock ’n Roll brengt alsof er 5 à 6 muzikanten op het podium staan. De tweede band zijn vier Limburgse knapen, samen de Rock ‘n Rollband Rival Of Madtown. Na de twee livebands schakelt men over op DJ’s. DJ Samson opent de feestelijkheden, dan volgt Gunther D. DJ Glenn en Bas mogen samen de avond afsluiten.

Desperated Company in de oorspronkelijke bezetting met Rik Ooms, Eddy Maes, Wim Sterkens, Fred Van Ostayen en Cyriel Van Opstal. Zondag 14 juli Peter And The Pets, een lokale pop- en indierockband die in 2014 onder leiding van Carl Janssens ontstond tussen de muren van VITO Hoogstraten opent op zondag.

Maandag 15 juli Radio Modern mag een ‘specialleke’ aanbieden op maandag. Dat wordt een retro dansfeest met livebands en -DJ’s. Net zoals in de jaren ’50 start het feest vroeg met een dansles die moet uitmonden in een onvervalst dansfeest. (fh)

Daarna stapt Desperated Company ’70, dé Hoogstraatse Rockband van de jaren ’70 en ’80, op het podium. Headliners zijn The Julliets.

Zomerse fiets- en wandelzoektocht WORTEL - Voor de negende keer organiseert vzw ’t SLOT tijdens de zomermaanden een vakantie fiets- en wandelzoektocht. Deze zoektochten kunnen gereden of gewandeld worden van zondag 30 juni tot en met zondag 1 september. De afstand van de fietszoektocht bedraagt ongeveer 23 km. De wandelzoektocht beslaat ongeveer 7,5 km., en is ook geschikt voor buggy’s en rolstoelen. Het vertrek van beide trajecten is voorzien aan eetcafé De Guld, Poeleinde 2A. De zoektochten omvatten een reeks van leuke eenvoudige zoek-

vragen en een reeks op te sporen foto’s. De deelnemers aan deze grensoverschrijdende zoektocht maken kennis met de prachtige omgeving van Wortel-Kolonie en met de mooiste plekjes van Rijkevorsel, Castelré en Hoogstraten.

De antwoordformulieren moeten uiterlijk op zondag 1 september om 18 uur onder gesloten omslag gedeponeerd worden in de speciale urne in eetcafé De Guld. Je kan ze ook afgeven in de twee hierboven vermelde plaatsen.

Voor het luttele bedrag van 5 euro kan je deelnemen. Inschrijven in eetcafé De Guld waar vertrek en aankomst liggen. Reiswijzers en antwoordformulieren kan je ook kopen bij beenhouwerij Snels en café In Holland in Castelré of op de dienst voor toerisme in Hoogstraten.

De prijsuitreiking vindt plaats in ‘t Slot op zondag 8 september om 16 uur. De juiste oplossingen worden aan de deelnemers per e-mail bekendgemaakt vanaf 3 september, de uitslag volgt per e-mail vanaf 10 september. Alles komt ook op de website. (fh)

Een kerstmarkt in Wortel? WORTEL - Al is kerstmis nog veraf en moeten we eerst nog van onze zomer genieten, toch is de dorpsraad van Wortel al gestart met de voorbereidingen van een kerstmarkt die ze voor de eerste maal willen organiseren op zaterdag 7 december 2019 van 16 uur tot 22 uur. De bedoeling is om een gezellige sfeer te creëren op het pleintje van de Boomkes en dit met medewerking van diverse Wortelse verenigingen en particulieren.

66

Er is nog plaats op de markt, dus wie als vereniging of privé persoon iets te koop wil aanbieden of tonen dat iets te maken heeft met kerstmis, bent u van harte welkom (geen handelaren). De deelname is gratis. Wilt u deelnemen of nog iets meer info hebben, mail dan naar de voorzitter van dorpsraad Wortel brosens.tom@telenet.be. (fh)

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

RSTMARKT KE


SPORT

De nieuwe reeks van derde provinciale Een veelbelovend vooruitzicht: vier Hoogstraatse teams in dezelfde reeks. In derde provinciale reeks A zouden er 17 ploegen kunnen uitkomen. We geven de samenstelling onder voorbehoud: KFC Meerle, KFC Meer, KVNA Wortel, Minderhout VV, KVV Dosko, KFC Poppel, FC Sint-Jozef, K Brecht SK, KFC Pulle, Berchem Sport B, Olympic Pirates DBG A, Wijnegem VC, Borsbeek Sport, KFC Berendrecht, Excelsior Mariaburg A, Zandvliet Sport en FC Ekeren. In afwachting sprokkelden wij bij de clubs wat er aan nieuws te rapen viel…

KFC Meer

KFC Meerle

Glenn Verpoorten won zijn tweede Gouden Schoen. Na een lekkere BBQ werden de vrijwilligers door voorzitter Arnold Van Aperen in de bloemetjes gezet. Net voor de finale van de Champions league werden ook de drie beste spelers van het afgelopen seizoen bekroond. Florian Koyen werd derde, Cedric Van Den Bogerd werd na zijn gouden schoen van vorig jaar nu verdienstelijk tweede. Glenn Verpoorten, de favoriet van velen, werd oververdiend eerste en mocht al zijn tweede gouden schoen in ontvangst nemen. De eerste keer gebeurde dat in 2013. Er was nog meer nieuws van het Meerse voetbalfront. Filip Pelckmans wordt de nieuwe trainer van het eerste elftal. Hij komt van KFC Turnhout. Sven Van der Auwera blijft trainer van de reserven en ook Frans Boon blijft als trainer van de doelmannen.

Langs Meerlese wegen komt men deze banners tegen…

Minderhout VV In 2019-2020 is er geen provinciaal voetbal voor de jeugd van Minderhout VV. De doelstelling van het jeugdbeleid was nochtans altijd geweest om provinciaal voetbal te kunnen spelen. Na 3 jaar provinciaal voetbal spelen al hun jeugdploegen het komende seizoen terug gewestelijk. De audit leverde wel nog de nodige 2 sterren op, maar op grond van een forfait van een van de jongste ploegjes besliste de bond om Minderhout geen provinciale licentie meer toe te kennen.

Nadat enkele spelers stopten zoals Roel Hofmans, Glenn Verpoorten, Rik Aerts en Wout Janssens moest de club op zoek naar nieuwe spelers. Murat Er komt over van Netezonen Eindhout en Lander Vanoirbeek komt van K.Wuustwezel FC. Kenneth Van Aelten, die één seizoen was uitgeleend aan Wilskracht Itegem en Tom van der Hoofden die vorig seizoen andere beslommeringen had, keren terug naar de kern van het eerste elftal. (rob)

Het eerste blad waaraan je denkt!

Afscheid Kurt Hendrickx, Kristof Oninckx en Martijn Hendrickx

Ook bij Minderhout beslisten enkele spelers om een punt te zetten achter hun carrière. Kristof Oninckx en Martijn Hendrickx hebben beiden meer dan 100 wedstrijden gespeeld voor het eerste elftal. Kurt Hendrickx speelde er zelfs al bijna 350. (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

67


SPORT

KVNA Wortel

Het eerste elftal zorgde voor promotie, maar ook de reserven van Wortel eindigden als eerste in hun competitie. (rob)

MVV-meisjes niet meer te passeren MINDERHOUT - Meisjesvoetbal zit in de lift, zoveel is zeker. Het is één van de snelst groeiende sporten in België en Nederland. Ook in Minderhout willen ze die boot niet laten passeren. Kim Jacobs en Sander van der Kloof vertellen hoe het allemaal begon en waar ze met deze enthousiaste meiden naartoe willen. Tot voor enkele jaren konden jongere meisjes die wilden voetballen dat enkel samen met de jongens van hun leeftijd doen. Stilaan kwam daar in verschillende gemeentes verandering in. In Minderhout was het Liesbeth Van Den Bogerd die in 2017 het initiatief nam om met een echte meisjesploegje te starten. Door omstandigheden kreeg zij het nadien te druk, al snel nam Kim Jacobs de fakkel van haar over. Meerdere geïnteresseerde meisjes sloten zich aan en het voorbije seizoen speelden er al 2 jeugdploegen. De U9 speelden 5 tegen 5 en de U11 speelden 8 tegen 8.

Cool Meisjesvoetbal is cool, zoveel is duidelijk. Plezier op het veld is belangrijk. Na de wedstrijden en trainingen zijn de verbondenheid en de teamspirit voelbaar. Kim: “Het leeft bij de meisjes, het zijn echte vriendinnen. Je moet ze zien zitten na de wedstrijd met allemaal een onesie aan.” De trainingen zijn een mix van techniek en voetbal op een speelse manier. Tot op heden werd er één keer per week getraind gedurende anderhalf uur, met alle leeftijden samen, telkens met twee trainers. Vanaf september wordt dit opgedreven naar twee trainingen per week. Door de snelle groei is een goede structuur van belang. De meisjes kunnen rekenen op twee gedreven trainers, Lisse Van Rijckevorsel en Sander van der Kloof. Daarnaast zijn er ook twee ploegafgevaardigden, Lotte AertsVan Meel en Kim Vergauwen. Samen met jeugdbestuurslid Kim Jacobs zitten zij op regelmatige basis samen om de goede gang van zaken te bespreken. Alles in goede banen leiden, beperkt zich niet enkel tot de trainingen en de wedstrijden. Er worden vele nevenactiviteiten gepland. Zo bereidden de meisjes zich gezamenlijk voor op de Kapellekensloop en bijna iedereen deed mee. Sander: “Er werden 5 looptrainingen georganiseerd op verschil-

68

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

lende plaatsen en met verschillende inslag. Er was een bosloop, een bootcamp en de laatste training gingen we, speciaal om het groepsgevoel aan te wakkeren, eerst lopen in de Mosten en daarna samen een pannenkoek eten.”


SPORT

Ayla Van Dun, Babbette Gommers,Evi Aerts, Jana De Bie, Caro Donckers, Joye Kustermans, Mien Van Dijck, Tess Alders, Liz Stoffels, Noor Laurijssen, Nienke De Bie, Tess Kustermans, Isabel Van Der Kloot, Nina Aerts, Sam Donckers, Mare Doomen. Elke Leclef, Eliza Em, Sien Leenaerts,Britt Wansink, Ime Quaars, Elisa Mertens en Knepflé Bambi ontbreken op de foto.

Doorgroeien Kim: “Met een groot deel van de groep gingen we in het seizoen naar een wedstrijd kijken van de Red Flames. Wat later stond er een partijtje bowling op het programma met aansluitend een etentje. Dat het goed zit hier in Minderhout bewijzen de 50 mensen die hier aan deelnamen. We proberen ook deel te nemen aan tornooien georganiseerd door andere clubs. Net zoals aan de initiatieven van Voetbal Vlaanderen. Zij organiseren speciale footfests of jeugdcups voor meisjes. Het jaarlijkse jeugdtornooi van Minderhout VV zelf mag natuurlijk ook niet ontbreken, waaraan ook meisjesteams deelnemen in een aparte poule.”

Het leeft bij de meisjes, het zijn echte vriendinnen In Minderhout proberen ze bewust leden aan te trekken op jonge leeftijd. Ze hebben de faciliteiten en de infrastructuur om de meisjes goed op te leiden. Ze zouden het fijn vinden om te kunnen doorgroeien naar een volwaardig elftal. Eerst in de jeugd vanaf U16 en later hopelijk een echt dameselftal. Voor volgend seizoen hebben zich ondertussen al vijf nieuwe meisjes ingeschreven. Volgend seizoen wordt er ingeschreven met de U11 en de U13.

Minderhout VV is een familiale club waar men met succes beroep kan doen op vele vrijwilligers. Dit familiegebeuren is belangrijk ook voor het meisjesvoetbal. De meeste ouders helpen waar ze kunnen. Men is nog op zoek naar een extra, liefst vrouwelijke, trainer en ze kunnen beslist ook nog meisjes met een voetbalhart gebruiken. “Lijkt het je leuk om samen met je vriendinnen tegen een bal aan te schoppen? Lijkt het je juist leuk om in je eentje andere voetballende meisjes te leren kennen om samen een partijtje te spelen? Dan zit je zeker goed bij Minderhout VV...!” (rob)

&

Ruim aanbod nieuw en occasie Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

69


‘Al meer dan 60 jaar bieden wij uitvaartzorg op maat en van de hoogste kwaliteit.’ Gilles Petre - Uitvaartondernemer

03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen

Ook na de uitvaart zijn we er Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabe• • • • •

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden snelle levering rouwdrukwerk dankzij eigen beheer drukwerk

staanden geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve verplichtingen. Onze consulent nabestaandenzorg is er voor de nabestaanden met professioneel advies in deze emotionele periode en uiteraard met een luisterend oor om samen het leed en het verdriet te verzachten.

Kinderen hebben ook ondersteuning nodig Hoe kunnen we u helpen?

Wij werken met ‘Mijn herinnering aan jou’, een online tool om kinderen te helpen rouwen. De applicatie wil kinderen een steun bieden in hun rouwproces om de herinneringen aan de overledene levendig te houden. Voor meer info kan u steeds contact met ons opnemen.

We regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart. We maken ook tijd om te luisteren, zodat we rekening kunnen houden met de (uitvaart)wensen en het budget van de overleden dierbare en/of de nabestaanden. Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid. Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

www.mijnherinneringaanjou.be

Loenhoutseweg 4 | 2320 Hoogstraten Dorpsstraat 85 | 2990 Wuustwezel Kapellensteenweg 205 | 2920 Kalmthout hofmans@dela.be | www.uitvaartzorg-hofmans.be

Partner van DELA DFA1 bvba c/o Uitvaartzorg Hofmans - Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen - RPR Antwerpen 0412.937.710

60 jaar

Anne-Marie Verdaasdonk

Hilde Boden


SPORT

FRISBEE

Ex-Merenaar neemt deel aan EK Frisbee

MEER - Van 7 tot 11 mei streden in Portimão, Portugal, 22 landen in 8 divisies voor de European Beach Ultimate Championship Frisbee. Met Bart Buyens afkomstig van Meer in de selectie was onze stad ook een beetje vertegenwoordigd. Als leerkracht in VITO zijn we Bart natuurlijk niet uit het oog verloren. Hij doet zelf het verhaal van zijn buitengewone belevenissen. Bart Buyens: Velen onder jullie zullen zich afvragen: frisbee is dat een sport? Het antwoord is luidkeels ja! Ik ga proberen in een paar zinnen het doel van het spel weer te geven. Je kan frisbee vergelijken met een combinatie van American Football en Basketbal maar zonder het fysieke contact. Op het strand speel je 5 tegen 5, op gras is dat 7 tegen 7. De meest voorkomende opstelling is dat je 2 spelverdelers hebt en dan nog 3 veldspelers die de loopacties maken om vrij te komen. Het is de bedoeling om de frisbee naar elkaar te passen en in de eindzone te vangen. Zo scoor je een punt. Valt de frisbee of landt deze buiten het speelveld, dan is deze voor de tegenstander. De tegenstander kan de frisbee ook onderscheppen of blokkeren na de worp. Je kan je al indenken dat dit een hoop tactiek, techniek en fysiek vergt van de spelers. Maar wat onze sport uniek maakt, is het feit dat er geen scheidsrechter nodig is, de spelers op het veld zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de spelregels. Dit fenomeen noemen we spirit of the game. Zelfs op het hoogste niveau dragen we sportiviteit en eerlijkheid hoog in het vaandel.”

Bart Buyens 34 jaar Afkomstig van Meer Woont in Mariaburg, Ekeren Partner van Yasmine Raes Opleiding: Mechanischevormgevingstechnieken, lerarenopleiding Beroep: Leerkracht mechanische technieken VITO Hoogstraten Hobby's: ultimate frisbee en alle randactiviteiten hiervan, ook mountainbiken Club: Schijnwerpers Antwerpen

einde was voor onze Europese campagne. In de eindstand behaalden we de 11de plaats. Het was een fantastisch avontuur met 16 topspelers uit alle uithoeken van België. Frisbee op een hoog niveau in een prachtige setting in Portugal. Als ik de kans nog eens krijg om mijn land te vertegenwoordigen op een groot tornooi, zal ik opnieuw trots zijn en dit zeker opnieuw doen.” Wil je meer weten over frisbee: antwerpultimate.be en belgianultimate.be. (rob)

Naar het EK “Na de selectiedagen kreeg ik het mailtje dat ik opgeroepen werd voor het Belgisch nationaal team in de master divisie. Vanaf toen stond het leven een half jaartje in het teken van de frisbee. Om de twee weken groepstraining met het team en daarnaast nog individuele trainingen op snelheid en kracht. En dat alles met 1 doel, stralen op het Europees kampioenschap in Portugal. 6 mei was het eindelijk zover en na een parade door de stad kon de openingswedstrijd beginnen. Ons doel was het bereiken van de kwartfinales. De eerste dag eindigde met 2 verliespartijen tegen Spanje en Tsjechië. Rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinale werd daardoor bijna onmogelijk. Maar niet getreurd. Door een nipt verlies tegen Rusland en winst tegen Zwitserland en de Currier Islands, een fictief land met spelers uit Europa die geen nationaal team afvaardigen, haalden we de pre-kwartfinale tegen Ierland. Na een hevige strijd tegen de Ieren moesten we eerlijk zijn en toegeven dat ze beter waren. Zelfs na een uitgebreide videoanalyse konden we hun sterspelers niet stoppen. 13 - 7 was de eindscore.”

Bart Buyens

Uitputtingsslag “Na deze uppercut konden we het tornooi nog mooi eindigen met een 10 - 8 overwinning tegen Italië. Deze wedstrijd was na 5 dagen frisbee een ware uitputtingsslag. Iedereen was het erover eens dat dit een geweldig

Frisbee speelveld

De Belgische ploeg met Bart bovenaan links DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

71


SPORT

HOCKEY HOOGSTRATEN - Op zaterdag 25 mei mocht Hockeyclub Noorderkempen onder een stralend zonnetje hun nieuwe clubhuis officieel openen. Na drie jaar is de snelst groeiende sportvereniging van Hoogstraten een echte familieclub geworden die zijn eerste kampioensploeg mocht vieren en die stiekem hoopt om hun spelers ergens in Hoogstraten in de toekomst op een echt hockeyveld te kunnen laten spelen. In het voorjaar van 2016 namen de Stad Hoogstraten en de Vlaamse Hockeyliga het initiatief om initiatielessen in te richten. Op het nieuwe kunstgrasveld van VTI Spijker werd dit een succes, want liefst 75 personen schreven hiervoor in. Door het enthousiasme tijdens deze initiatielessen zag de Vlaamse hockeyliga potentieel voor de opstart van een hockeyclub in Hoogstraten. In juni 2016 was er een startvergadering en een maand later was er een groep gemotiveerde Hoogstratenaren dat zich wilde engageren om hun schouders onder de opstart van de nieuwe sportclub te zetten. Zes daarvan vormden het initiële bestuur zodat VZW Hockeyclub Noorderkempen het levenslicht zag. Een andere groep engageerde zich als vrijwilliger om sportief, organisatorisch en logistiek te helpen.

Basis In september 2016 kon van start worden gegaan. Een sportieve staf kreeg in dat eerste seizoen, 2016-2017, als opdracht om ongeveer 100 leden de basisvaardigheden bij te brengen. Er werden nog geen competitiewedstrijden gespeeld. Wel werd er tweemaal per week getraind met een beperkt aantal trainers. Op het einde van het seizoen, wanneer de leden de basistechnieken al wat onder de knie hebben, wordt een dag georganiseerd met de eerste wedstrijden. De eigen jeugd speelt tegen Hockeyclub Artemis Herentals die net als Hoogstraten dat jaar zijn opgestart.

In Hoogstraten een succesverhaal jes als jongensploegen (U9 - U16) en ook een damesploeg. Voor het tweede deel van de competitie werd reeds met 11 ploegen ingeschreven en komen ook de jongsten (U7) in competitie. Het ledenaantal is ondertussen gegroeid tot ongeveer 190, waarvan 150 spelende leden. Op het einde van dat seizoen werd de damesploeg als kampioen van de nacompetitie gevierd. In het seizoen 2018-2019 blijft het ledenaantal groeien. Er zijn al 285 leden waarvan meer dan 200 spelende leden. Er komen 12 ploegen uit in competitie die het steeds beter doen qua spelniveau en er kan worden gewedijverd met ploegen van gerenommeerde clubs. De eerste echte kampioenen kunnen worden gevierd. De meisjes U10 worden kampioen van de lentecompetitie.

Groei De club kent dus een enorme groei op het vlak van ledenaantallen, maar ook op het vlak van sportieve ontwikkeling. Het spelplezier is gegroeid en dat is de basis voor een goede clubwerking. Er wordt nog meer ingezet op kwalitatieve trainers en trainingen. Er werd reeds tweemaal een aspirant initiator cursus georganiseerd om de jeugdige leden en enthousiaste ouders/trainers de knepen van goede trainingen bij te brengen. In 2018 werd de opleiding initiator Hockey georganiseerd, wat nog een stapje verder gaat in de ontwikkeling van de trainer. Twee trainers behaalden dat diploma. Vanaf seizoen 2018-2019 ging HCVK in zee met een professionele partner, Kicks & Sticks, die trainers en trainersondersteuning leverden. Ook op logistiek vlak werd er hard gewerkt door het bestuur. In 2017 werd verlichting op het kunstgrasveld mee gefinancierd, zodat ook tijdens de herfst en wintermaanden ’s avonds getraind kon worden aan het Spijker en er niet meer diende uitgeweken te worden naar Zundert, zoals in het eerste seizoen. En zopas realiseerde HCNK dus hun nieuwe mooie clubhuis.

In het daaropvolgende seizoen schrijft de club in met 10 ploegen voor de competitie, zowel meis-

De meisjes U10 zijn de eerste echte kampioenen. Zij gingen op de foto met burgemeester Van Aperen, schepen Wittenberg, voorzitter Ruth Verachtert en ploegafgevaardigde Bart Brosens.

72

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Clubhuis Na de laatste competitiewedstrijden, op zaterdag 25 mei, volgde de officiële opening van het prachtige clubhuis in aanwezigheid van de burgemeester en enkele schepenen. De dag verliep onder een mooie lentezon, prachtig weer en geweldige ambiance in en rond het clubhuis. Met een springkasteel voor de kleinsten, muziek, broodjes en drank werd het een topdag en een mijlpaal in de jonge geschiedenis van de club. Het clubhuis zal de mensen dichter bij mekaar brengen en zeker het clubgevoel nog meer laten groeien. Op het terrein werden clinics georganiseerd door partner Kicks & Sticks, die de jeugdige spelers nog extra hockeyvaardigheden bijbrachten. Een hoogtepunt was de komst van John John Dohmen, een van onze beste Belgische hockeyers, verkozen tot beste speler van de wereld in 2016, wereldkampioen met Red Lions in 2018, recordinternational met meer dan 350 wedstrijden voor de Red Lions en winnaar van de Champions League Hockey als spelverdeler van Watducks dit jaar.

Toekomst Sportief verantwoordelijke Iwan Vervoort: “Een hockeyclub kan natuurlijk niet zonder leden en een continue instroom is nodig om iedereen te laten spelen op zijn of haar niveau en leeftijdscategorie. Daarom zoeken we naar nieuwe leden die deze mooie sport willen uitproberen. Er worden 2 gratis proeflessen voorzien voor iedereen die wil voelen of hockey dé sport is voor hem/haar. Op 3, 4 en 5 juli wordt daarom een hockeyclinic georganiseerd. De eerste twee dagen komen de kleinsten aan bod (tot en met U11) de laatste twee dagen de ouderen (vanaf U12 = geboortejaar 2007).” “Ook zoeken we steeds enthousiaste vrijwilligers die zich mee willen inzetten om onze club verder te laten uitgroeien tot een mooie familieclub, waar iedereen zich goed voelt en plezier kan beleven aan de hockeysport.”

Bij de opening van het clubhuis knippen burgemeester Van Aperen en voorzitter Ruth Verachtert het lint door.


SPORT Iwan kijkt al verder. “In de toekomst hopen we ergens in Hoogstraten onze eigen stek te kunnen uitbouwen met een volwaardig hockeyveld. Het huidige terrein was en is fantastisch om onze club op te starten en initieel uit te bouwen, maar op termijn gaat de traagheid van het terrein, door het lange kunstgras, en de beperkte beschikbaarheid ervan (slechts 3 avonden en woensdagnamiddag), een probleem vormen. We hopen dus dat het stadsbestuur met ons meedenkt in de zoektocht naar een oplossing voor de toekomst, zodat onze club kan blijven groeien en we onze spelers de best mogelijke accommodatie en opleidingsmogelijkheden kunnen bieden, zodat het spelniveau en spelplezier in stijgende lijn blijven gaan.” Info HCNK op www.hcnk.be of door een mailtje naar info@hcnk.be. (rob)

FIETSEN

John Dohmen speelde samen met onze Hoogstraatse jeugdspelers en ging nadien gewillig op de foto.

HWT organiseert zijn jaarlijkse Mierdenrit

HOOGSTRATEN - De Mierdenrit is traditioneel de meest succesvolle wegrit van de Hoogstraatse Wielertoeristen. Op zondag 21 juli is er opnieuw de keuze tussen een rit van 60 km of 85 km. De rit is een cluborganisatie en staat open voor alle wielertoeristen.

ledige rit is bewegwijzerd en bovendien vind je op de website van de club de GPS-route (www.hwt.be). Deelname voor leden van de VWB, WBV of NFTU: € 2; voor niet-aangeslotenen: € 4.

Vertrek op zondagochtend tussen 8 en 10 uur aan Café De Rijkswacht in Hoogstraten. De vol-

In Poppel splitst het parcours. Bij de rit van 60 km gaat het na het keerpunt richting Baarle Her-

Hoogstraatse Wielertoeristen vzw

SPORTVISSEN

De rit gaat richting Merksplas en Zondereigen. Via een fietsvriendelijke route en een kort stukje van het ‘Bels Lijntje’ gaat het richting Poppel via Weelde Grens en Weelde Industrie.

tog. Het 85 km-parcours maakt richting Mierde een lus langs Hilvarenbeek met daarin de prachtige Prins Hendriklaan, de passage via het Landgoed De Utrecht en de Golfbaan Midden Brabant. Via het keerpunt in Hilvarenbeek gaat het dan terug richting Poppel waar de beide parcoursen terug samen komen. Terug naar Hoogstraten gaat het over BaarleNassau/Hertog en de befaamde ‘Rooie Weg’, een zaligheid als de wind mee zit, een marteling als die tegen zit. (rob)

Hans Deckers breekt record op de Mosten

MEER - Vissersclub Altijd Beet De Marck is een leuke hengelsportvereniging met een uitstekend viswater. Hans Deckers is er mee vertrouwd, maar schrok zich een hoedje wanneer hij een graskarper bovenhaalde van maar liefst 13 kg. Niemand in de club wist dat er zulke grote vissen in de vijver van de Mosten rondzwommen… ‘Altijd Beet De Marck’ heeft 71 leden. Hans Deckers gaat er zo’n tweemaal per week vissen. Dat gebeurt in de visvijver, niet in de grote zwemvijver, waar ook wel vissen zitten. Hij vangt er brasem, lauw, snoekbaars, paling en nog enkele andere soorten. Sommige daarvan kan je eten, maar hij gooit altijd alles terug. Op 6 juni was de vangst wel bijzonder: hij ving hij een graskarper van 13 kg.

Sleuren Hans Deckers: “Ik viste met een vaste stok en mijn dobber ging kopje onder op ongeveer 10 meter van de kant. Ik heb serieus moeten werken en heb ongeveer 40 à 45 minuten moeten sleuren om mijn vangst boven te halen. Het is een beetje geven en nemen, trekken en lossen met een lijn die 5 kg kan trekken. Ik heb 4 keer proberen te scheppen maar telkens mislukte dat. Uiteindelijk heb ik ‘m met mijn leefnet geschept.” Hans Deckers met zijn graskarper van 13 kg Waarna de vangst groter bleek dan verwacht. “Een graskarper weegt 4, soms 7 of 8 kg. Ik dacht wel dat het een hele grote was, misschien 8 of 9 kilo, maar mijn broer zei me dat het er ene was van meer dan 10 kg. We waren echt verbaasd toen bij de weging bleek dat hij wel degelijk 13 kg woog. We wisten niet dat er zulke grote vissen rondzwommen in onze vij-

ver. Een record dus. Een kwartiertje heeft hij in het leefnet gezeten, we hebben een fotootje genomen en terug gezet. Ik hoop dat hij zich voor ’t eerst niet meer laat vangen. Vissen is leuk. Het onverwachte trekt me aan. Je weet nooit wat je volgende keer mag bovenhalen.” (rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

73


SPORT

TRIATLON

Meetria 2019 werd een leuk kijkstuk

MEER - Meetria kan opnieuw tevreden terugkijken naar hun triatlon wedstrijden van 2019. De deelnemers hebben er prachtige wedstrijden van gemaakt zodat het een leuk kijkstuk werd voor de talrijke supporters. De vele vrijwilligers hebben er opnieuw voor gezorgd dat alles goed verliep. Bij de 1/8ste triatlon waren er 113 deelnemers; bij de kwarttriatlon finishten 211 atleten.De kwarttriatlon voor trio’s werd gewonnen door De Mussenakker met Ties De Gruyter, Wouter Sterkens en Wout De Gruyter. Bij de bedrijventriatlon waren er 9 ploegen. Damen boomkwekerij won met Guy Van Opstal, Dolf Pemen en Patrick Damen zelf. Het was er overigens warm aan voor de deelnemers. De drank en verkoeling waren dus erg welgekomen. (rob)

JOGGING

Enthousiaste Kapellekensloop in Minderhout

MINDERHOUT - De KWB van Minderhout organiseerde al voor de 27ste keer hun Kapellekensloop. Op zaterdag 8 juni liepen eerst de kleuters 100 meter. De kinderen van 7 en 8 liepen 400 meter, die van 9 en 10 liepen 600 meter en de oudste, van 11 en 12 moesten 800 meter verwerken. De 305 deelnemende kinderen kregen allemaal een medaille en een snoepzak. Bij de jogging kon er opnieuw worden gekozen voor verschillende afstanden, 3, 5, of 10 km. Daarna volgde de jaarlijkse 10 Miles en de halve marathon. De 245 deelnemers ontvingen heerlijke Hoogstraatse aardbeien.

Meisjes: 1 Roos De Kock 2 Lena Mertens 3 Axelle Nuyts

Gierle Minderhout Kasterlee

Meisjes: 1 Liesl Raats 2 Lien Tilburgs 3 Lenne brosens

Meer Rijkevorsel Merksplas

Kleuters geboren 2014 - 100 m

Kleuters geboren 2011 en 2012 - 400 m

Jongens: 1 Kenny Wuyts 2 Fabien Krawiec 3 Gijs Suykerbuyk

Geel Minderhout Rijkevorsel

Jongens: 1 Daan Hoedemaekers 2 Rune Buiks 3 Brent Buschops

Hoogstraten CastelrĂŠ Minderhout

Meisjes: 1 Sam Godrie 2 Jasmine Ionescu 3 Lisse Joosen

Minderhout Minderhout Hoogstraten

Meisjes: 1 Elisa Mertens 2 Claire Peeters 3 Kaat Van Deun

Minderhout Minderhout Wortel

Kleuters geboren 2015 en later - 100 m Jongens: 1 Wout Broeckx 2 Seppe jansen 3 Miel Van Geertruyden

Wortel Deurne Kapellen

Kleuters geboren 2013 - 100 m

Kleuters geboren 2009 en 2010 - 600 m

Jongens: 1 Victor Peeraer 2 Lowie Eelen 3 Nils Haseldonckx

Jongens: 1 Hidde Sysmans 2 Cis Bevers 3 Rune Sprangers

Eerst kwamen de jongste lopers aan de beurt.

74

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Minderhout Hoogstraten Minderhout

Rijkevorsel Brecht Minderhout


SPORT Meisjes: 1 Ethel Brosens 2 Ime Quaars 3 Isabel van der Kloof

Kleuters geboren 2007 en 2008 - 800 m Hoogstraten Minderhout Minderhout

Jongens: 1 Axl Hermans 2 Axel Laurijssen 3 Daan De Swart

Westmalle Minderhout Rijkevorsel

Meisjes: 1 Mies Kustermans 2 Lenthe Lauryssen 3 Floor Van Dun

Hoogstraten Hoogstraten Minderhout

2 Mark Herrijgers 3 Eddy Van Steenbergen 5 Patrick Damen 6 Bart Brugmans 8 Paul Roos 9 Ronald Hoogwerf 10 Peter Meeusen

Zundert Weelde Meer Minderhout Hoogstraten Minderhout Hoogstraten

1983 1961 1975 1979 1965 1969 1973

1.02.03 1.05.32 1.16.19 1.16.54 1.21.08 1.21.23 1.22.21

Meisjes: 1 Mieke Van Bavel 2 Cheryl Van Welie 4 Ingrid Debruyn 5 Hilde Van Gils

Minderhout Minderhout Meer Meer

1985 1986 1971 1968

1.26.39 1.30.33 1.32.08 1.36.40

Jongens: 1 Stefaan Van Den Broek 2 Nick Smans 3 Hans Van Den Heuvel 5 Erik Rombouts 7 Jonas Scheynen 8 Nico Jansen

Duffel Beerse Wuustwezel Minderhout Minderhout Meer

1972 1982 1995 1973 1995 1986

1.12.21 1.18.17 1.18.26 1.27.04 1.30.30 1.31.12

Meisjes: 1 Maria Vranckx 2 Tessa van Goethem 3 Liezelot Janssens

Herenthout Hove Minderhout

1964 1985 1991

1.35.17 1.37.06 1.38.41

De start van de 10,550 km

Jogging 3 km Jongens: 1 Martijn Gulickx 2 Tom Van De Voorde 3 Jerre Vanderhalle 10 Aiden Dictus

Baarle hertog Aalst Minderhout Minderhout

2004 1973 2005 2007

8.01 10.49 11.02 12.21

Meisjes: 1 Anne-Sophie Bremans 2 Diede Sysmans 3 Elke Le Clef

Hoogstraten Rijkevorsel Minderhout

2006 2006 2007

11.21 11.41 11.47

Jogging 5,27 km Jongens: 1 Carl Coninx 2 Axel Aerts 3 Kurt Aerts 5 Benny Aerts 9 Vic D’Haeyer Meisjes: 1 Laura Verheyen 2 Cynthia Huybrechts 3 Evelien Brosens 4 Kim Vergauwen 5 Lief Aerts

Malle Minderhout Minderhout Meer Minderhout

1988 1986 1987 1978 2006

18.37 18.40 18.46 19.17 21.27

Hoogstraten Houtvenne Meer Minderhout Minderhout

1994 1977 1987 1980 1979

21.53 23.41 25.08 25.25 25.35

Jongens: 1 Jorrick Quirijnen 2 Wim Joosen 3 Wouter jansen 6 Koen Koyen 7 Tim Van Der Velden

Merksplas Hoogstraten Minderhout Minderhout Minderhout

1991 1984 1991 1985 1990

40.33 40.44 41.03 43.36 43.38

Meisjes: 1 Shana janssen 2 Nathalie Van Geel 3 Ellen Beyers 5 Els Koyen 6 Frie Adriaensen 8 Ellen Van Den Broek

Kasterlee Vosselaar Halle Minderhout Meer Meerle

1992 1980 1988 1977 1963 1970

48.342 49.01 52.05 52.49 54.16 54.49

Member of Premier: www.premierinternational.org

Halve Marathon

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

WWW.GEUDENS.BE

Jogging 10,55 km

Ten Miles Jongens: 1 Jorn Van Bergen

Meer

1991

1.00.24

VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

75


JULI-AUGUSTUS 1969

76

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: dure smaakstof afkomstig van de klimorchidee en lekker in de rijstpap. 1 – Zij zet zich in voor verwaarloosde dieren in India (3,3,4) 2 – “Gevangenen omarmen” met De Rode ... 3 – Ontmoetingsplaats voor mantelzorgers(3,7) 4 – Probleem in Hoogstraten (enkelv.) 5 – Populaire radiozender in Meer 6 – Adellijke familie die in Anholt verblijft 7 – Nieuwe straat in Hoogstraten, genoemd naar de moedige verzetsactiviste (familienaam) 8 – Kleine rode lekkernij uit Oogststraten 9 – Het verst afgelegen stuk Hoogstraten 10 – Naar deze broers werden onze nieuwe beiaardklokken genoemd 11 – Hier worden nieuwe, polyvalente jeugdlokalen gebouwd 12 – Katholieke Landelijke Jeugd 13 – Buurgemeente van Hoogstraten

12 1

1

6

1

4

2

6

3

12

2

6

2

8 5

5 11

3

10

10

4 2

2 1

7

10

11

3

6

5

2

8

5

5 10

3

12

1

1

7

10

1 2

5

1

7

6

6 8

9

7 9

12

3

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V. Deze maand kan je er weer een winnen, maar dan moet je eerst je geliefde blad van buiten leren! Je hebt deze keer wel een maandje meer tijd.

8 6

11

8

Bea Janssens uit de Vrijheid te Hoogstraten vond het woord amateurmuziek. Je cadeaubon komt er aan.

3

2

4

6

€30

Wil je ook de prachtige cadeaubon winnen! Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Insturen mag tot 10 augustus

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

77


AGENDA

TENTOONSTELLING Van 30 maart tot 1 juli BEELDEN “Vrij/onvrij” van diverse kunstenaars in de omgeving van BC De Klapekster in Wortel en de Grote Hoeve in Merksplas. Van 27 juni tot 28 juli PLASTISCH WERK laureaten van verschillende IKO-afdelingen in het Stedelijk museum, geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Van 28 juni tot 5 augustus SPEELGOED mini-brandweerwagens van Filip Brosens in de inkomhal van het dienstencentrum Stede Akkers.

HOOGSTRATEN Dinsdag 2 juli COMEDY “Verklapt Zomervertelling” door Joost Vanhyfte, org. RTV en GvA, op Den Dijk om 20 uur. Zondag 7 juli INTERACTIEF STADSSPEL “The Maze”, voor vrijgezellen (+30), vooraf inschrijven, org. nJOY LIFE, vertrek aan den Bottel om 14.30 uur. Vrijdag 19 juli CULINAIRE BIERWANDELING, ook op 26 juli, 10 en 16 augustus, vooraf inschrijven, vertrek aan café De Rijkswacht om 18.30 uur. Vrijdag 26 juli ROUWVERWERKING, ook op 23 augustus, in LDC Stede Akkers om 10 uur. MOUTERIJQUIZ , inschrijven tot 19 juli, org. Buurtcomité De Mouterijstraat, in LDC Stede Akkers om 20 uur. Zondag 18 augustus BEGIJNTJES LAAT BESLUIT kinderfeest met optredens in de Vrijheid.

MEER Zaterdag 6 en zondag 7 juli ZOMERBAR De Kemper met o.m. fotozoektocht en zeisdemonstratie in natuurgebied De Aschputten, langs het fietspad naast de Mark in Meer.

78

-

JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 7 juli MEERMARKT in de Donckstraat om 9 uur. Zondag 4 augustus MEERMARKT Bier-, Wijn- en Smulmarkt in de Donckstraat om 9 uur. Zaterdag 17 augustus VALENCIAFEESTEN met diverse optredens o.m. 2 Fabiola, John de Bever en Kurt Crabbe in de feesttent Gaarshof 5 om 20 uur. Zondag 18 augustus VALENCIAFEESTEN met diverse optredens o.m. Conny Brooks, Zus en Davy Luijkx in de feesttent Gaarshof 5 om 13 uur. Maandag 19 augustus VALENCIAFEESTEN met diverse optredens o.m. Ancora, Mooi Wark en Johnny Gold in de feesttent Gaarshof 5 om 20 uur. Zondag 25 augustus VOLLEYBALTORNOOI org. KWB op de voetbalvelden van KFC Meer.

MEERLE Vrijdag 26 juli BARBECUE vooraf inschrijven, org. Den Dorpel in de tent op het Dorpsplein van 19 tot 21.30 uur. OPTREDENS “La Plasa Tropical” met diverse dj’s, org. Den Dorpel in de tent op het Dorpsplein vanaf 21.30 uur. Zaterdag 27 juli OPTREDENS “La Plasa Tropical” met DJ Sjerre, Krikke & Frakke, Ed Bridges, Voltronixx, Team Gomoris en Yannick & Yannick, org. Den Dorpel in de tent op het Dorpsplein vanaf 21.30 uur. Zondag 25 augustus FOTO-EXCURSIE Strijbeekse Heide, org. Natuurpunt Markvallei, verzamelen aan de kerk om 7 uur. Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus AVOND-FIETSTWEEDAAGSE org. KWB Meerle, vertrek aan KLJ lokaal Meerle om 17.30 uur.


AGENDA

MEERSEL-DREEF Zaterdag 13 juli KERMIS met kinderspelen in de SintAnnastraat vanaf 13.30 uur, fanfare en drumband om 14 uur, KLJ-feest in de tent ter hoogte van het kermisplein op de Paterswielparking om 20 uur. Zondag 14 juli KERMIS met eucharistieviering in de SintLuciakapel om11.30 uur, een KLJ-terras met livemuziek vanaf 14 uur, optreden van de Postenband in café ’t Jachthuis om 16 uur, en livemuziek bij café De Dreef om 20 uur. Maandag 15 juli KERMIS gebuurtenspelen aanvang bij café Jansen&Jansen om 13 uur, avondfeest in de KLJ tent na 18 uur. Dinsdag 16 juli KERMIS gebuurtenspelen aanvang bij De Zevenster om 12.30 uur. Donderdag 22 augustus PATER PIO-DAG met viering om 10.30 uur, tentoonstelling, filmvertoning vanaf 13 uur, kruisweg om 14 uur, slotbezinning en bloemenhulde aan de Lourdesgrot om 15 uur.

MINDERHOUT Woensdag 3 juli BUURTSPORT elke woensdag in juli en augustus (uitg. feestdagen) met sportmonitor op het grasveld in de Venhoef (bij slecht weer in de turnzaal) om 14 uur. AVOND-FIETSVIERDAAGSE org. KWB, ook op 4-5 en 6 juli met vertrek aan ’t Markenhof tussen 18.30 en 19.30 uur. Vrijdag 9 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN met Kassav', Nacho, Konshens, Charanga Habanera, Walshy Fire, Kenny B, Rebels Band, Elio Boom, Samora, La Cuneta, Kollision Band op het festivalterrein in de Blauwbossen vanaf 19 uur. Zaterdag 10 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN met Oscar D'Léon, Kes The Band, Vayb, Naks Kaseko Loco, Silvio Mora, Fuse ODG, Bazurto All Stars, Buleria, Manny Rod, Elio Revé, Alex Acosta, BM, Rebels Band op het festivalterrein in de Blauwbossen vanaf 19 uur. Donderdag 15 augustus ZOMERKUIPFEEST met o.m. kinderdisco om 17 uur, volksdans om 18 uur, optreden van Enchanté en dj Kevin om 20 uur.

WORTEL Vrijdag 12 juli KERMIS met DJ Drej, DJ Double-U, De Lievelingsdj’s van je zusje en tenslotte DJ Jenz in de tent aan de Boomkes. Zaterdag 13 juli KERMIS met optreden van Paramatman en Rival Of Madtown, DJ Samson, Gunther D, DJ Glenn en Bas in de tent aan de Boomkes.. Zondag 14 juli KERMIS met optreden van Peter And The Pets, Desperated Company ’70, The Julliets in de tent aan de Boomkes.. Maandag 15 juli KERMIS met Radio Modern, retro dansfeest met livebands en -DJ’s in de tent aan de Boomkes.. Zondag 21 juli KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur. Zondag 28 juli GELMELWANDELING 42 km, org. KVG Stappers, vertrek aan Parochiezaal Trefpunt vanaf 6 uur. VLINDERWANDELING met gids, org. Natuurpunt Markvallei, vertrek aan BC De Klapekster om 14 uur.

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Zondag 4 augustus OPEN TUIN met tento landbouwalaam en oude klank- en beeldapparatuur, in Hof Ter Stokere, Diept 1 in Merksplas vanaf 9.30 uur. Zaterdag 17 augustus NATUURFIETSTOCHT org. Natuurpunt Markvallei met vertrek aan BC De Klapekster om 7 uur. Zondag 18 augustus KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur. Vrijdag 30 augustus LANDLOPERSJOGGING met diverse afstanden voor kinderen en volwassenen, aan Parichiezaal Trefpunt vanaf 18.40 uur. NACHT VAN DE VLEERMUIS met lezing en wandeling, org. Natuurpunt Markvallei, in café De Posthoorn om 20 uur. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI-AUGUSTUS 2019 -

79


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

H UISARTSEN

Beautyhuisje Beautyhuisje

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN

- gelaatsverzorging - microdermabrasie - cryolipolyse - massage therapieën

zaterdagen, zondagen en feestdagen

Vrijheid 134, 2320 Hoogstraten

090 33 99 69

www.baborhoogstraten.be info&boeking: 0499-315.114

THUI SV E R PL E G I N G

WACHTDIENST APOTHEKERS 090 39 90 00

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

(1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

www.demaand.be _ REDACTIE _ redactie@demaand.be _ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

Verpleegvrienden

Donderdag 29 AUGUSTUS 2019 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 13 augustus

0494 86 93 84 0473 25 91 92

redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

p.a. Bogers Erika

80

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Jeugdbewegingen op kamp . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis - Verkiezingen . . . . . . . . 17 Facelift voor de Hoogstraatse raadszaal . . . 23 Herbestemming Raadhuis Meerle . . . . . . . . 24 Straat in de Maand: Oosteneind . . . . . . . . . . 26 Nieuwe straatnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sterkstokers, gin kerstomaten en brood . . . 31 Den Erdbism, als zorg een dagtaak wordt . 32 De Rode Antraciet en gedetineerden . . . . . 34 Hoogstraatse beiaard in top drie . . . . . . . . . . 26 Cat Van Hees: vrijwilligerswerk in Indië . . . . 38 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 DORPSNIEUWS – Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 48 DORPSNIEUWS – Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 DORPSNIEUWS – Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 60 DORPSNIEUWS – Minderhout . . . . . . . . . . . . 62 DORPSNIEUWS – Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

INHOUD JULI-AUGUSTUS

- JULI-AUGUSTUS 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.