november 2018 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 397

DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:54 Pagina 1

NOVEMBER 2018

JAARGANG 34

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Frederik Pollet

Armoede is geen gemakkelijke materie...

DE UITSLAGEN

’t Ver-Zetje vanaf nu in “de feftig” Wat als het licht hier deze winter uit gaat? Het geheim van de pompoenkampioen Senna Roos haalt brons op Jeugdolympiade Kunst van Hoogstraten tot in Japan Gelmelstraat of het kermisstraatje?


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 2

U kunt ze kussen U kunt ze kussen, wat mij betreft. Niet dat u daar overigens mijn toestemming voor nodig heeft. Het is alleen een simpele vaststelling die iedereen zelf kan doen: u kunt ze allemaal kussen tegenwoordig, terwijl dat vroeger amper gebeurde. Hoe is dat zo gekomen? Voor de duidelijkheid: het kussen waar ik op doel is het ritueel van de vluchtige wangkus bij een ontmoeting met een vriend of kennis. Bij sommigen haast een smakkerd, vaker evenwel een rappe luchtkus met begeleidend lippengetuit. Lucht kussen dus. Brildragers doen dat voorzichtig, het getik van montuur tegen montuur verraadt de angst voor een ferme douw op neus of slaap. Baardmannen krijgen dan weer vaak de opmerking dat het baardhaar kietelt of de kortgeschoren stoppels prikken. En wie een masker van rouge, blush of andere make up draagt, houdt het veelal bij een geïmiteerde spouwmuur met isolerende luchtbuffer. Ik kan mij niet herinneren vaak getuige te zijn geweest van deze wangkuspraktijk in mijn Kempense jonge jaren. In een enkele familie zat dit

blijkbaar in het stamboom-dna en hoorde de wangkus bij de geplogenheden. Maar dat was de schaarse uitzondering, zeker niet de regel. Als arbeiderskinderen kenden wijzelf het gebruik alleen maar van de verre familie van ’t stad en van het betere volk een straat verder. Net wat sjieker gekleed, net wat steedsere manieren - en ja, daar hoorde blijkbaar bij het begroeten een wangkus bij. Wat een stadsmilieu al niet doet met ’s mensen zeden, zei onze dorpswijsheid… Niet dat ik er geld op wil zetten, maar volgens mij was dit lippengetuit hier op den buiten pakweg vijftien jaar geleden evenmin dagelijkse praktijk. In mijn professionele hoedanigheid (in een Hoogstraatse school) zag ik het jonge volk op school mekaar heus geen wang aanbieden bij het ochtendlijke begroeten op de speelplaats. Toen we tien jaar of wat geleden in een naburige gemeente een begrafenis van een ouder bijwoonden, bleek de zus van onze leerling naar een Malse school te gaan. Tot mijn verbazing gaven die leerlingen toen ze mekaar zagen in de zijbeuk van de volle kerk mekaar stuk voor stuk

een groetzoen. Wel asjemenu. Lag Malle dan toch dichter bij ’t stad? Een teken van oprukkende nieuwlichterij? Een trendy voorbode van het oprukkende kussersfront? Sindsdien is de wangbezoedeling danig tot in onze gewesten doorgedrongen. Eerst de hipsters, dan het jonge volk, vervolgens zowat iedereen, lijkt het wel. Eerlijk, mij zit het niet in de genen. Ik merk het steevast wanneer ik me bij een gezelschap voeg waar menigeen de andere kunne fluks de wang aanbiedt. Ik zal het wel uitstralen, denk ik, wellicht heeft het ook met een geringe aaibaarheidsfactor te maken. Ik zie de dames mij eventjes ietwat aarzelend monsteren - komt er nog wat, of nee, het wordt een handdruk. Het is die éne tel met die vleug onzekerheid die me telkens weer met een wat schutterig gevoel achterlaat. Overkomt het u ook wel eens? Of heeft u zich allang tot het vlotte kusjesvolk bekeerd? Wat er ook van zij, doet u maar, u kunt ze rustig kussen, hoor… (mdl)

CD&V ONDERUIT ...

Enkele dagen voor de verkiezing: een verkiezingsbord met Tinne Rombouts werd onderuit gehaald. De ongewilde aankondiging van de val van de burgemeester? U leest er verder in dit blad alles over!

2

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 3

MAATSCHAPPIJ

Welzijnsschakel ‘t Ver-Zetje bestaat tien jaar

10% van de Hoogstraatse bevolking leeft in armoede HOOGSTRATEN - Na tien jaar werking heeft ‘t Ver-Zetje eindelijk een thuis gevonden. Vanaf 9 november wordt dat in “de feftig”, Gelmelstraat 50, waar vroeger de Oxfam Wereldwinkel was. Zo’n eigen stek waar mensen terecht kunnen en waar iedereen welkom is, moet de vereniging die zich inzet in de strijd tegen armoede, meer mogelijkheden bieden. Zo wordt er o.m. gedacht aan een voedselverdeling. Dat “de feftig” er nu kwam, heeft wellicht te maken met de nieuwe voorzitter Frederik Pollet, die sinds enige tijd ‘t Ver-Zetje maakt deel uit van de Welzijnsschakels die over heel Vlaanderen verspreid zijn. De eerste Welzijnsschakels werden in 1991 opgericht en werken plaatselijk elk onder een eigen naam. In Hoogstraten gebeurde dat sinds november 2008onder de naam ‘t Ver-Zetje. Initiatiefnemers waren Jan Leemans, Huibrecht Provoost, Vic Cornelissen en Karin Cotteleer. Zij deden dat met hart en ziel en doen dat nog altijd. Doordat ze nooit over een eigen lokaal konden beschikken, bleven de initiatieven de voorbije tien jaren vooral plaatselijk. Het bleef een nadeel dat de vereniging nergens een vaste stek kreeg. ‘t Ver-Zetje, waar kunnen we dat vinden…? Dat je steevast die vraag krijgt, is illustratief. Misschien speelt hierin ook iets van de Kempense aard om ‘onder het maaiveld’ te blijven. Kempenaars hebben nogal gauw de neiging om niet zomaar iets te vragen, laat staan te eisen. Zij willen soms te lang onder het maaiveld blijven en goed werk leveren met de mogelijkheden die ze hebben. Maar misschien mag het soms ook meer zijn?

Anders actief

altijd wortel willen schieten waar we ook woonden… in Brugge, Waregem, Belsele, Leuven, Oudenaarde, Gooreind, Meerle en Hoogstraten. Op al die plaatsen hebben we ons sociaal geëngageerd.”

welzijnsschakel

‘t Ver-Zet-je

groot Hoogstraten was er toen 56,” zegt Frederik, “heb ik aan mijn drie kinderen gevraagd of er iemand geïnteresseerd was om het bedrijf verder te zetten. Als dat zo was, dan zouden we samen rond de tafel zitten en kijken hoe alles kon verdergaan. En als dat niet zo was, ook goed dan, zelfs dan was er voor ons nog geen man over boord. Ik wou voor mijn zestigste weten wat er met de firma ging gebeuren. Charlotte, één van onze twee dochters, is er toen op ingegaan. Dat leidde ertoe dat zij samen met haar man Johan in januari het bedrijf heeft gekocht. Het is nu dus hun firma, hun risico en hun toekomst. Denise en ik zijn nu niet met pensioen, maar anders actief. Wij willen alle twee iets doen voor iemand anders. Dat is de aard van het beestje, denk ik. Bij mij ging dat van de jeugdbeweging, over de studentenclub, tot de Jonge kamer, VOKA, CLHM en Rotary.”

Frederik Pollet is een West-Vlaming. Hij kwam hier terecht nadat hij samen met zijn vrouw Denise in 1992, de firma Almasy in Meerle kocht. “Wat ga je daar in godsnaam in de uithoek van het land doen, vroegen veel van onze kennissen toen,” kijkt hij daar nu op terug. “Nee, zei ik. We zitten daar niet in de uithoek van het land, maar centraal in de Benelux!” Een uitspraak die Pollet beslist typeert.

Sociaal

Vijfentwintig jaar lang heeft hij bedrijf uitgebouwd tot wat het nu is, een stabiele firma met een dertigtal werknemers. “Vier jaar geleden, ik

“Weet je”, gaat hij verder, “we zijn acht maal verhuisd. Onze drie kinderen zijn in drie verschillende provincies geboren. Maar we hebben

Nu ze beiden meer tijd hebben, werkt Denise als vrijwilliger bij Oxfam Wereldwinkel en is Frederik actief bij ‘t Ver-Zetje. Dat sociaal engagement is voor geen van beiden nieuw. Frederik en Denise hebben al jarenlang een trekkersrol in projecten in Ethiopië via Siddartha onder leiding van priester-broeder Gust Lauwerysen van Merksplas.

“Mensen beseffen niet hoeveel inwoners in financiële en sociale armoede leven.” “Gust is een heel bijzonder man”, verduidelijkt Frederik. “Ooit zei hij tegen mij: Ja ik heb een roeping, maar ik sta niet zomaar aan de kant van het instituut kerk. Ondertussen zijn wij hier voor fundraising zowat de opvolger geworden van Gust. Ethiopië is een van de armste landen ter wereld. In de hoofdstad Addis Abeba wonen 6 miljoen mensen, waarvan 80 % in krotwoningen. Geen wc, geen water, maar toch huur betalen. Daar sterven er nog elke dag mensen op straat door ziekte en honger. Aids, prostitutie, hongersnood,… het zijn maar enkele van de vele plagen waarmee het land te kampen heeft. Sinds meer dan 15 jaar bieden wij jaarlijks in Siddartha aan 120 alleenstaande moeders een

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

3


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 4

MAATSCHAPPIJ

Frederik Pollet

Hoe het begon

• Geboren te Nieuwpoort op 27 januari 1958 • Opgegroeid in Westende-Bad, als oudste van drie zonen. • Gehuwd in 1981 met Denise de Vlieger uit Moerkerke-Damme, die Pers & Communicatiewetenschapen studeerde aan de KULeuven (“het grootste huwelijksbureau in België”). • Ouders van drie kinderen: Rafaël (1984), Charlotte (1987) en Julie (1993). Studies: • Secundair: Petit Séminaire de Floreffe Latin Grec (1976) • Universitair: Rechten KULeuven (19761981)

Vic Cornelissen, Huibrecht Provoost, Jan Leemans en Karin Cotteleer, initiatiefnemers van ‘t Ver-Zetje tien jaar geleden. Alles begon tien jaar geleden met een oproep van Raf Jansen, regionaal verantwoordelijke van de Welzijnsschakels. Vic Cornelissen en Jan Leemans voelden zich aangesproken en zochten contact met de buurtwerkingen Mouterij en Melkerij in Meerle. Zo ontstond ook in Hoogstraten een Welzijnsschakel onder de naam ‘t Ver-Zetje. Een naam die verwijst naar ‘verzet tegen armoede’ maar ook naar het feit dat mensen in armoede ook recht hebben op ‘een verzetje’. De vereniging focuste zich niet zozeer op buurtwerk, maar wou op de eerste plaats de aandacht vestigen op armoede en kansarmoede in Hoogstraten. Al vlug kwam er vanuit het OCMW de vraag om een vrijwilligerswerking op te zetten om een aantal zaken te doen die moeilijk kunnen binnen het kader van een OCMW-werking. Karin Cotteleer, werkzaam bij het OCMW en buurtwerking Mouterij en Melkerij Meerle en Huibrecht Provoost, actief in Welzijnszorg in de parochie Wortel, sloten zich bij het initiatief aan.

beroepsopleiding aan en ‘female empowerment’. Er worden 210 daklozen, 60 rioolkinderen en 40 HIV-besmette weeskinderen permanent opgevangen. Siddartha jeugd geeft per jaar bovendien 220 jongelingen uit de sloppenwijken de mogelijkheid tot een opleiding muziek, theater, moderne en traditionele dansen. Dit alles gebeurt zonder structurele steun of subsidie, alleen dus met sponsoring. Met een jaarlijks budget van meer dan 400.000 euro en 62 uitsluitend Ethiopische medewerkers creëert Siddartha op een duurzame wijze een wereld van verschil voor al deze mensen in soms extreme armoede.”

‘t Ver-Zetje “De toestand in Ethiopië is uiteraard totaal verschillend van de situatie hier, alhoewel er ook gelijkenissen zijn. In Addis Abeba heb je straten met normale huizen en winkeltjes, niets aan de hand. En dan plots ga je een klein steegje in en kom je in een totaal andere wereld terecht, een wereld waar armoede en sociale problemen zijn, die daar als het ware zijn samengebracht.

4

-

Als we hier kijken naar bijvoorbeeld de Mouterijstraat en enkele andere buurten, dan zijn de verschillen in zekere zin minder groot dan je zou denken. Want leven ook wij niet in een wereld van segregatie, met een gelaagdheid in onze samenleving? Die gelaagdheid doorbreken is niet zo eenvoudig. We moeten die mensen ook een plaats geven in onze maatschappij. Dat is een droom die ik ginder én hier wil realiseren. Mensen beseffen niet hoeveel inwoners van Hoogstraten in armoede leven en dan heb ik het niet alleen over financiële, maar ook over sociale armoede. We spreken hier al vlug over zo’n 10 % van de inwoners, dat zijn 2.000 mensen. Die mensen bereiken is één van onze grootste uitdagingen.”

Leiding Die bekommernis voert Frederik naar ‘t VerZetje. Eind vorig jaar zat hij daarom aan tafel met Jan Leemans, Huibrecht Provoost en Vic Cornelissen. Bedoeling was om elkaar en de

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Beroepsloopbaan: • Start-up TIMAC-Deutschland (1982-1984) - Trier • Salesmen manager Frankrijk Bekaert Textiles wandtextiel Waregem (19841987) • Commercieel directeur Frankrijk en Noord-Afrika Sofinal-Cotesa Waregem (1987-1990) • Algemeen directeur Domo Tuft SintNiklaas (1990-1992) • Afgevaardigd-bestuurder Almasy Hoogstraten (1992-2017) Actief: • Praeses (VRG) Rechtsfaculteit KULeuven (1980-1981) • Jonge Kamer JCI Waregem (85-90), JCI Waasland (90-93) en voorzitter JCI Kempen (93-98) • Voorzitter WIKAHO, later VOKA Kempen Noord (tot 2014) • Bestuurder VOKA Kempen (tot 2014) • Co-voorzitter LCHM (transportzone) ( tot 2016) • Rotary Hoogstraten-Kempen sedert 1998 • Siddartha Development Ethiopia sedert 2007 • ‘t Ver-Zetje, Welzijnsschakel Hoogstraten

werking van de vereniging beter te leren kennen. Een van de eerste zaken die ze doen, is een evaluatie maken, een analyse van de sterktes en zwaktes, maar ook van de valkuilen en kansen die ze zien. Samen werd er teruggekeken op de tien jaar werking. “Daarbij komen er belangrijke vragen aan bod. Wie is ‘t Ver-Zetje, waar staan we voor, wat doen we… Kortom, dat was een uitgelezen moment om de sterktes en de zwaktes van de werking, samen met de opportuniteiten en de valkuilen in beeld brengen. Dat gesprek bracht enorm veel bij, ook vernieuwende inzichten. Wat in het hoofd van bijvoorbeeld Huibrecht zit, is daarom nog niet geweten door de anderen en omgekeerd.


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 5

MAATSCHAPPIJ Al snel werd duidelijk dat ik vooruit wou en dat de anderen zich in een veel van mijn inzichten konden vinden. Uiteindelijk kwam de vraag of ik dan ook niet de leiding van de groep wilde nemen. Dat heb ik aanvaard, wat niks te maken heeft met een paleisrevolutie of kritiek op de werking van de voorbije jaren. Verre van, zelfs! Ik wil de trekker zijn van een team, waarin iedereen een plaats heeft en gewaardeerd wordt voor wat hij of zij kan en bijbrengt. Zo moet men even goed weten wat ikzelf kan en wat niet. Ik heb twee linker handen en praktisch werk is dus minder aan mij besteed...”

Verkiezingsjaar Omdat 2018 een jaar met gemeenteraadverkiezingen is, beslist de groep om de politici te laten weten wat ‘t Ver-Zetje is en wat er nodig is om de strijd tegen armoede in Hoogstraten aan te gaan. “Hoe kunnen ze anders met ‘t Ver-Zetje rekening houden bij het opstellen van hun programma? Vandaar dus dat er een memorandum aan de vier politieke partijen kwam. De reacties van de partijen zijn zeer positief, bij de ene al iets meer dan bij de andere. Logisch ook, wie kan er tegen zijn dat mensen iets doen voor mensen in armoede? Dat bleek ook tijdens het debat van De Hoogstraatse Maand. Op één partij na, werd ‘t Ver-Zetje door alle partijen met naam genoemd. Ondertussen maakten we er ook werk van om een van de grote dromen, een eigen plek, te realiseren. Men was al jaren op zoek en vragende partij geweest bij het stadsbestuur. Maar er bleek geen ruimte beschikbaar, of men moest die delen met 36 anderen. En dat is onmogelijk. Op die manier kan ‘t Ver-Zetje geen volwaardig programma uitwerken. In de loop van dit jaar waren er veel informele gesprekken met het stadsbestuur om te kijken naar zulke permanente plek. Als we onze droom volledig willen realiseren, hebben we al vlug een ruimte van 500 m² nodig. We weten dat zoiets wellicht onwaarschijnlijk lijkt, maar voor een optimale werking is dit nodig.”

Schenk een kerstmaal of voedselpakket HOOGSTRATEN - De Toevlucht, OCMW Hoogstraten, Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je en VTI Spijker slaan opnieuw de handen in elkaar om op kerstavond 24 december een gezellig samenzijn te organiseren voor mensen die eenzaam zijn en/of minder financiële mogelijkheden hebben. Voor hen wordt dan een lekker en uitgebreid kerstmaal klaargemaakt, een zangkoor zingt aangepaste kerstliederen en een muzikaal optreden besluit de feestelijke avond. Deelname is gratis, iedere volwassene brengt wel een cadeautje mee van ongeveer 2,5 euro. Met deze cadeautjes worden anderen op het einde van de avond verrast. Vorig jaar heeft men zo aan ruim 125 mensen een fijne kerstavond bezorgd.

Hoe steunen? Ook jij kan hieraan bijdragen door een kerstmaal te schenken. Stort een bedrag van 9 Euro (dit is de kostprijs van één kerstmaal) of een veelvoud ervan op rekening IBAN BE86 9731 4102 0250 op naam van 't Ver-Zet-je met de mededeling “Kerstfeest”. Je kan ook een enveloppe met geld afgeven bij Vic Cornelissen, Achtelsestraat 52, Hoogstraten. Indien er meer schenkingen zijn dan nodig voor het kerstmaal, dan wordt dit besteed aan de voedselpakketten bij de voedselbedelingen die De Toevlucht in de eindejaarsperiode organiseert in Hoogstraten. (fh)

een lang gesprek gehad met diezelfde politieker, waarin we onze vraag naar een locatie nog maar eens herhaalden en zelfs de mogelijkheid in de Gelmelstraat hebben aangehaald. Men wist al heel lang dat we op zoek waren naar een locatie, en waarom we dat zo belangrijk vonden. De groep vaste medewerkers bestaat nu uit een tiental personen die in het verleden met zijn allen werkten aan alle initiatieven. Het heeft echter weinig zin om elke maand met zijn allen te vergaderen. Er zijn mensen die geen zittend gat hebben maar die zeer handig zijn. Zij krijgen liever een taak die hen ligt, waar ze zich goed bij voelen en die ze dan ook goed en met plezier zullen uitvoeren.

“Wie geconfronteerd wordt met armoede is zeer gevoelig.” Nu werken we met een kernbestuur en daarnaast twee specifieke werkgroepen. Een eerste voor evenementen zoals de Dag van verzet tegen armoede, het kerstfeest; een tweede voor activiteiten in de feftig in de Gelmelstraat. Een van de goede voorbeelden van Welzijnsschakels is voor ons De Schakel in Beerse. Zij zijn een koepel

De feftig “Dat we er niet langer op gewacht hebben en na tien jaar uiteindelijk zelf een eigen stek vonden, deed enkele politici blijkbaar schrikken. We kregen zelfs het verwijt dat we, wat die zoektocht betreft, niet transparant waren geweest. Nochtans hadden we een aantal weken voordien nog

Een ploeg van ‘t Ver-Zetje met Paul, Suzanne, Mieke, Hervé, Huibrecht en Frederik deelt appels en informatie uit in een van de middelbare scholen. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

5


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 6

MAATSCHAPPIJ die ondertussen een veertiental zaken organiseert. Wij willen daar zeker geen kopie van worden, maar hun werking en het werkveld dat zij bestrijken, inspireren ons wel. Dat geeft aan dat wij stap voor stap nog veel kunnen doen in Hoogstraten.”

Eigen accenten “De werking van ‘t Ver-Zetje zit niet in de weg van het OCMW, integendeel we zijn complementair. Het is nu eenmaal zo dat de naam OCMW alleen al een aantal mensen afschrikt. Voor een mens in armoede of iemand die dat nog net niet is of dat niet wil inzien, is de stap naar een OCMW heel groot. ‘t Ver-Zetje kan als Welzijnsschakel dan een go-between zijn. Men kan tegen mensen zeggen: we gaan u helpen, en daarbij mogelijk ook het OCMW inschakelen. Dat kan voor die betrokken mensen een enorme opluchting zijn. De jaarlijkse Dag van Verzet tegen Armoede is al goed ingeburgerd. Ook dit jaar waren er op 17 oktober verschillende acties. hier al jarenlang organiseert. Integendeel, zij juichen ons initiatief toe.”

Voedselverdeling “De Toekomst werkt voor een iets andere doelgroep uit een grotere regio en bedelen voedsel dat ze krijgen van Europa, Vlaanderen enz. Die pakketten zijn vaak nogal eenzijdig samengesteld. Men kan maar bedelen wat men zelf gekregen heeft. Dat is geen waardeoordeel, maar het komt voort uit de manier waarop ze werken en willen werken. Ook zij vragen trouwens een ruimte. Nu moeten ze zich behelpen bij Stekelbees in de Karel Boomstraat, waar de mensen in de winter onder een afdak moeten staan aanschuiven voor hun pakketje. Ik verwacht zo’n beelden misschien

nog in Ethiopië, maar niet meer in een welvarend Hoogstraten. Wij denken daarnaast nog aan tal van andere initiatieven die mensen samenbrengen en hen uit hun isolement halen. Zaken die die mensen een stem geeft, zodat ze voelen dat ze echt begrepen worden. De feftig zal elke zaterdagvoormiddag open zijn. Sinds men weet dat we hier een eigen lokaal hebben, wordt er al aan verschillende nieuwe initiatieven gewerkt, al of niet in overleg met het OCMW. Zo komt de Koffiekrant ’s zaterdags naar hier en verhuist de zogenaamde dialooggroep, die nu in het Dienstencentrum samenkomt, ook naar hier. Ook de bedeling pampers en co komt naar hier en elke laatste vrijdag van elke maand is er een spaghettiavond.”

Frederik en Denise Pollet zetten zich al jaren in voor het project Siddartha in Ethiopië.

Het omgekeerde kan ook gebeuren. Een OCMW-dienstverlening gebeurt door nine-tofive mensen, en dat is zeker niet denigrerend bedoeld. Als er een verhuis moet gebeuren op zaterdagvoormiddag moet je niet bij het OCMW zijn. Dat zal niet gaan. Welnu, een vereniging die met vrijwilligers werkt, heeft andere mogelijkheden. Het kan dus een samenspel zijn van het OCMW en ‘t Ver-Zetje, elk met zijn mogelijkheden en beperkingen. Misschien dat er wel eens een discussie zal zijn op een bepaald moment, maar dat mag geen wezenlijk probleem vormen.” In de feftig in de Gelmelstraat kan men een aantal zaken uitbouwen, die zonder lokaal niet mogelijk zouden zijn. “Naast een ontmoetingsplek willen we ook andere zaken opstarten, zoals een soort van voedselverdeling, die complementair is en niet in de weg loopt van wat de Toevlucht

6

-

Soms komt er hulp uit onverwachte hoek. Een tombola op een verjaardagsfeest van Marleen De Vrij bracht 1.035 euro voor ‘t Ver-Zetje op.

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 7

MAATSCHAPPIJ

Geen illusies “Maar armoede is geen gemakkelijke materie. Er zijn veel verschillende insteken van armoede. Je kan moeilijk bij mensen aanbellen en vragen of ze arm zijn. Het is en blijft dus een moeilijk bereikbare groep. Ondertussen heb ik geleerd dat mensen die geconfronteerd worden met armoede zeer gevoelig zijn. Gevoelig voor kritiek, gevoelig voor het woord ‘fout’, zeer gevoelig voor het woord schuld… Dat zijn immers de woorden die ze al heel hun leven lang gehoord hebben. Wij hanteren die heel bewust niet meer. De grootste criticaster van een mens in armoede is vaak een andere uit die groep. Bij een ontbijtbedeling rond Pasen, kreeg ik van een van hen de opmerking dat de andere net zijn chique auto om de hoek had geplaatst. Hij heeft er misschien wel recht op, maar ik nog meer… Dat zulke gevoeligheden leven, daar moet je weet van hebben en rekening mee houden. En dan zijn er ook nog de nieuwkomers. De integratie van vreemdelingen die hier terecht komen, lukt meestal goed. Maar er vallen er ook nog altijd uit de boot. Maar ik maak me geen illusies. Wij gaan de armoede in Hoogstraten niet oplossen, dat is een

Helpende handen en steun gezocht ‘t Ver-Zetje werkt met vrijwilligers. Mensen uit alle lagen van de bevolking. Van mensen die het zelf niet gemakkelijk hebben tot leerkrachten, verplegers, ondernemers en noem maar op. Onder het motto “Armen te kort” gaat men op zoek naar vrijwilligers, naar helpende handen die zich enkele uren per maand, per week of dagelijks willen inzetten om de werking van ‘t Ver-Zetje mee vorm te geven. Nu men in de Gelmelstraat meer mogelijkheden heeft en de werking wil uitbreiden, is extra hulp meer dan nodig. Elke vrijwilliger is welkom en krijgt in overleg met het kernbestuur een taak die bij hem of haar past, rekening houdend met het aantal uren die hij of zij zich kan of wil inzetten. Hoe kan je steunen? Je kan de werking van ‘t Ver-Zetje steunen door deel te nemen aan één van de twee initiatieven die de vereniging voorstelt. Individueel: 500 Hoogstratenaars schenken 1 euro per maand (of 12 euro per jaar). Bedrijven: Steunen ‘t Ver-Zetje door betaling van 1 euro per maand per werknemer. Praktisch: Je kan deze bedragen of een vrije gift overschrijven rekening IBAN BE86 9731 4102 0250 op naam van 't Ver-Zet-je met de mededeling “500 X”. Of je kan een enveloppe met geld afgeven bij Vic Cornelissen, Achtelsestraat 52, Hoogstraten.

utopie. Dat kunnen wij niet. Maar we doen wat we kunnen. We willen de mensen van de doelgroep bereiken, hen uit hun isolement halen en

helpen waar het ons mogelijk is. Die ambitie hebben we wel!” (fh)

DE WERELD VAN Ook uwen buik vol van het afschakelplan, zeker?

j

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

7


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 8

8

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 9

DE UITSLAGEN

CD&V verliest de verkiezingen

Marc Van Aperen, nieuwe burgemeester in Hoogstraten HOOGSTRATEN - Een verrassing van formaat! Dat is het minste dat je kon zeggen wanneer de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogstraten bekend werd. Tinne Rombouts verliest haar burgemeesterssjerp en de CD&V wordt naar de oppositie verwezen. Hoogstraten Leeft wint twee zetels extra en wordt de grootste partij. Lijsttrekker Marc Van Aperen wordt de toekomstige burgemeester en zal voortaan samen met NVA het beleid in Hoogstraten bepalen. Of hoe haasje over een wereld van verschil maakt.

Het verdict Het is half vijf zondagnamiddag 14 oktober. De stemlokalen zijn nog maar goed anderhalf uur gesloten en de grote lijnen van de uitslag staan al een tijdje vast. De gegevens uit de laatste stemlokalen zullen hier niet veel meer aan veranderen. Hoogstraten Leeft is de grote winnaar geworden van deze gemeenteraadsverkiezingen en behaalt 11 van de 27 zetels. CD&V van huidig burgemeester Rombouts verliest twee zetels terwijl zowel N-VA als Anders op hetzelfde niveau blijven hangen als zes jaar geleden. Een lach en een traan, maar de ontgoocheling is zeker niet enkel bij de CD&V te merken. Voor Tinne Rombouts moet deze uitslag echter wel een stevige mokerslag zijn, want door het verlies van haar twee zetels verliest zij ook de greep op een mogelijke nieuwe bestuursovereenkomst.

zou moeten inboeten behoorde tot de mogelijkheden, maar dat de terugval zo sterk zou zijn, hadden wellicht weinigen vermoed. Er is door het huidige bestuur immers hard gewerkt, er werden heel wat zaken gerealiseerd en er zat ook nog heel wat in de pijplijn. Anderzijds bleven er ook heel wat discussiepunten aan de oppervlakte drijven zoals de ontsluiting van de nieuwe verkaveling, de afbraak van het oude rusthuis, de inspraakprocedures, de aankoop van natuurgronden. Er was ook de vaak

gehoorde wrevel over de stijl van communiceren van de burgemeester, en een zekere vorm van onverzettelijkheid bij thema’s rond natuur en landbouw. De commotie rond de bouw van enkele megastallen in de Markvallei en de bekendmaking van de resultaten van de studie over de toenemende betonnering in Hoogstraten, hebben misschien ook hun sporen nagelaten in de geesten van de kiezer. Ook binnen het college werd er niet altijd aan

Rond 20 uur valt het verdict. Hoogstraten Leeft en N-VA sluiten een samenwerkingsverband voor de volgende zes jaar. Marc Van Aperen wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester en de zes schepenzetels worden netjes opgedeeld tussen de twee partijen. N-VA en Anders blijven zitten waar ze zaten, de ene in het college, de andere in de oppositie. Hoogstraten Leeft ruilt de oppositiestoelen voor de collegezetels. CD&V legt de tegenovergestelde weg af.

Een ommekeer Hoewel deze uitslag een verrassing is voor vriend en tegenstander, toch hadden velen al wel het vermoeden dat er hier en daar wat verschuivingen zouden plaatsvinden. Dat CD&V wat

Het stond haast in de sterren geschreven. Als er een mogelijkheid was om een stevige coalitie te maken tussen Hoogstraten Leeft en N-VA, zouden de onderhandelingen niet lang duren. Op tal van plaatsen stonden de verkiezingsborden van beide partijen zij aan zij. Samen vissen in de zelfde vijver kan toch nog een mooie vis opleveren. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

9


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 10

Hoogstraten in groenten & bloemen 2018 VVV Hoogstraten dankt de ontwerpers Tom De Houwer, Tania Huyghe en Jan De Ridder, en Louis Geerts voor de veelzijdige bijstand, het Stadsbestuur, Coöperatie Hoogstraten, Special Fruit, Impuls Media, Unizo Hoogstraten en HoHo (Horeca Hoogstraten), voor de samenwerking en sponsoring, de medewerkers van verschillende stadsdiensten voor de samenwerking, de politie zone Noorderkempen voor de ondersteuning, de kerkfabriek Sint-Katharina en de kerkwachters voor de medewerking, Piet Van Kampen voor de sponsoring en promotie, de ondernemers die sponsorden bij de catering voor de vrijwilligers : Vandersmissen Feestservice, Fruitbedrijf W. Stoffels - Van Baelen, AD Delhaize Hoogstraten, de bakkers Mathysen, Muësen en Van Thillo, en alle vrijwilligers die meewerkten aan de 20ste editie. Dank ook aan de bedrijven die een creatie sponsorden : Ac/s Accountants & Belastingconsulenten - Minderhout, Apotheek Fransen, Apotheek Horsten, Atelier Blockx Peeters & Van Looveren, Bogaerts Greenhouse Logistics, Bouwmaterialen Halschoor, de Hoogstraatse Maand, Hillewaere vastgoed, Jansen Keukens, KBC Hoogstraten, Mac Ryan Borduuratelier – Minderhout, RKW Hyplast NV, SBB Accountants & Belastingconsulenten - Hoogstraten, Studiebureel Michel Brosens, Tuinontwerp Tilburgs, W&M Installatiebedrijf.

N

s s

Dank aan Hof ter Smisse, de familie Steylaerts, WZC Stede Akkers en het Klein Seminarie voor het gebruik van hun privé domein en de personen/bedrijven die zorgden voor de verlichting van creaties. Tevens danken wij de bedrijven, organisaties en personen die gratis materiaal ter beschikking stelden : de families Brouwers – Minderhout, Geerts - Minderhout, Laurijssen – Hoogstraten, Luyckx – Loenhout, Martens – Meerle, Michielsen - Rijkevorsel, Rijvers – Meer, en de bedrijven Anco Vanda - NL, Crauwels- Peers - Lier, Decofreshroses, Fruitbedrijf Stoffels–Van Baelen – Minderhout, G-Fresh – NL en P. Van Kampen, Graszoden Ooms – Meer, Houtbedrijf Janssens & Janssens – Hoogstraten, Interieur Brosens – Minderhout, Landelijke gilde – Meerle, Lehner Wolle – AT, Proefcentrum Hoogstraten, Smithers Oasis Belgium, Studiebureel Brosens – Sint Lenaarts, Vito Hoogstraten Indien we iemand vergeten te vermelden, gelieve dan hiermee onze verontschuldigingen daarvoor te aanvaarden.

z


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 11

DE UITSLAGEN

vijf zetels die zij al snel konden verzilveren door met de CD&V een meerderheidscoalitie te vormen en 4 schepenambten te verkrijgen. Hoogstraten Leeft kwam eveneens voor het eerst met een vernieuwde ploeg naar buiten met als kopman Marc Van Aperen. De lijst haalde een mooie score en voor Marc Van Aperen werd het een persoonlijk succes. Dat ze niet aangesproken werden bij de onderhandelingen voor de vorming van een coalitie zette toen evenwel een domper op het succes. Voor de partij Anders was de verkiezing van 2012 een ontgoocheling. Zij hadden heel wat meer verwacht doch bleven steken op de 3 zetels van 2006. Voor Vlaams Belang betekende de uitslag van de verkiezing van 2012 het (voorlopige) einde van deze partij in Hoogstraten. Zij behaalde geen enkele zetel en zou in 2018 geen nieuwe lijst indienen. De 526 stemmers zouden een nieuwe thuis moeten zoeken.

Niet de verwachte score voor N-VA, maar toch konden zij deze ook nu mooi verzilveren met een coalitievorming en drie schepenzetels. V.l.n.r. Jef Vissers , voorzitter van de gemeenteraad, raadslid Lieve Janssen, en de drie schepenen Roger Van Aperen, Faye Van Impe en Michel Jansen. hetzelfde zeel getrokken wat liet vermoeden dat de partners van N-VA niet ongelukkig zouden zijn met een bestuurswissel. Of heeft de heimwee naar het Van Aperen-tijdperk de doorslag gegeven? Opvallend is dat de drie hoogste voorkeurcijfers op de lijst Hoogstraten Leeft te vinden zijn bij leden van deze familie. Lijsttrekken Marc Van Aperen behaalt met 2233 voorkeurstemmen de hoogste score van alle 108 kandidaten. Dit is een vermeerdering met 680 stemmen tegenover 2012. Tinne Rombouts behaalde in 2006 een monsterscore van 2677 stemmen, zakte daarna naar 2018 in 2012 (de hoogste score toen), en nu naar 1845.

De uitslag van de verkiezing 2018 is voor CD&V en voor burgemeester Tinne Rombouts in het bijzonder een erg pijnlijke nederlaag. Twaalf jaar beleidsverantwoordelijkheid en zes jaar burgemeesterschap eindigen abrupt. In de omliggende gemeenten Rijkevorsel, Merksplas, Wuustwezel krijgen de zetelende burgemeesters een flinke bonus aan voorkeurstemmen. In Brecht en ook in Hoogstraten moeten de burgemeesters echter inboeten, enkel Tinne Rombouts verliest haar burgemeesterssjerp. N-VA had gehoopt op minstens één zetel meer maar blijft ter plaatse trappelen. Hetzelfde geldt voor Anders. De enige partij die de bloemen buiten kan zetten is Hoogstraten Leeft die 37,8 % van de stemmen haalt en 8,8 % stijgt. We bekijken even elke lijst afzonderlijk.

Ontgoocheling De ontgoocheling bij CD&V was zondagnamiddag ontzettend groot. Dag en nacht verschil met zes jaar gelden toen het één en al euforie was. CD&V triomfeerde toen met de hoogste score en met het feit dat Tinne Rombouts dan eindelijk toch burgemeester zou worden. Maar er waren wel meer blije gezichten toen. N-VA kwam voor het eerst op in Hoogstraten en behaalde

Ondanks de teleurstellende uitslag houden de drie verkozenen van Anders (Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans en Fons Jacobs) er de moed in. Zij zullen de komende zes jaar een degelijke en constructieve oppositie verderzetten. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

11


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 12

DE UITSLAGEN

Hoogstraten Leeft Hoogstraten Leeft gaat met een score van 4.402 stemmen van 9 naar 11 zetels en doet dus haasje over met CD&V. Opvallend hoge scores voor Marc Van Aperen (2233), Arnold Van Aperen (1298) en voor diens kleinzoon Arnold Wittenberg (1202).

Jef Van Looy (CD&V) en Marcel Verschueren (Hoogstraten Leeft) wachten in het stadhuis voorlopig ontspannen de eerste uitslagen af. Het wordt echter al snel duidelijk welke richting het zal uitgaan.

CD&V CD&V behaalt 29 % van de stemmen (3.379) en verovert hierdoor 8 zetels in de komende gemeenteraad. Zij verliest 3,1 % tegenover vorige verkiezingen en 10 % tegenover 2006. Dit betekent dat het verlies van 345 stemmen haar twee zetels kost. Door de coalitievorming van Hoogstraten Leeft en N-VA verliest ze echter ook het burgemeesterschap en verzeilt de partij in de oppositie. Bij de acht verkozenen is geen enkele nieuwkomer. Twee van de verkozenen zijn vrouwen. Van de vier leden uit het college behaalt alleen

OCMW-voorzitter Jos MatthĂŠ een betere score dan 6 jaar geleden. Ilse Verachtert en Danny Adams zijn niet meer verkozen. Zij worden eerste en tweede plaatsvervangers. Wellicht wordt er binnen de partij ook al met angstige ogen gekeken naar de verkiezingen voor het Vlaamse parlement in mei 2019. Indien Open VLD Marc Van Aperen zal uitspelen in deze verkiezing wordt het een nieuwe confrontatie die voor huidig burgemeester en Vlaams parlementslid Tinne Rombouts erg belangrijk kan zijn. Of zij intussen zal zetelen als gemeenteraadslid in de oppositie is momenteel nog niet duidelijk.

2006

Arnold Van Aperen was 24 jaar lang burgmeester in Hoogstraten en doorliep haast alle politieke functies die er te bekleden vallen ( schepen, burgemeester, provincieraadslid, Vlaams en federaal volksvertegenwoordiger, senator, voorzitter OCMW). De laatste zes jaar was hij raadslid in het OCMW. Een zitje in de gemeenteraad was toen ook niet mogelijk wegens onverenigbaarheid met zijn verkozen broer Marc. Ook nu is zetelen in de raad om die reden niet mogelijk. Maar dit was voor hem blijkbaar geen betrachting. Zijn aanwezigheid zag hij eerder als een steun aan de lijst. Het aantal voorkeurstemmen verraste hem daarom ook zelf. Drie van de 11 verkozenen zijn nieuwkomers, nl Piet Van Bavel, Pim Van Der Linden en Ann Tilburgs. Marcel Verschueren komt terug vanuit het OCMW en wellicht zal de eerste opvolgster Ans Lochten de plaats innemen van Arnold Van Aperen. Marc Van Aperen wordt burgemeester en de schepenfuncties zullen ingevuld worden door Arnold Wittenberg, Jos Martens en Katrien Brosens. Bij Hoogstraten Leeft worden de schepenzetels verdeeld volgens het aantal voorkeurstemmen.

N-VA N-VA behaalt op een paar stemmen na dezelfde score als zes jaar geleden en behoudt 5 verkozenen. Enkel Paul Van Merode, die als enige verkozene niet in het college zat, zal niet meer

2012 ZETELS 25

HOOGSTR. LEEFT

3896 (KVB)

35,00%

10

3381

29,00%

9

4402

38,00%

11

CD&V

4311

39,00%

11

3724

32,00%

10

3379

29,00%

8

NV-A

2336

20,00%

5

2333

20,00%

5

ANDERS

1641

14,00%

3

1528

13,00%

3

4,50%

0

424

3,50%

9,00%

1

GROEN

1101

10,00%

2

HOOP

741

6,70%

1

BLANCO

12

-

3,60%

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

526

2,30%

ZETELS 27

%

%

991

%

STEMMEN

STEMMEN

VLAAMS BELANG

STEMMEN

2018 ZETELS 27


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 13

DE UITSLAGEN

Alle 108 kandidaten en hun naamstemmen

VAN APEREN Marc 2233 ROMBOUTS Tinne 1845 VAN APEREN Arnold 1298 WITTENBERG Arnold 1202 MARTENS Jos 977 JANSEN Michel 873 HASELDONCKX Marc 798 MATTHÉ Jos 796 BROSENS Katrien 715 BAETS Ward 702 VERMEIREN Hilde 677 VAN BAVEL Piet 612 LEEMANS Maarten 596 FOCKAERT Ann 565 VAN DER LINDEN Pim 541 VAN APEREN Roger 515 SNOEYS Herman 505 ADAMS Joël 466 STERKENS Mai 463 JACOBS Fons 456 VERMEEREN Johan 454 VERSCHUEREN Marcel 444 ADAMS Danny 437 VAN BAVEL May 434 VAN IMPE Faye 433 TILBURGS Ann 429 VAN LEUVEN Koen 422 VAN BERGEN Wim 422 SNELS Natasja 417 DE VRY Marleen 416 SMEEKENS Daan 408 PLUYM Gerda 403 JANSSEN Lieve 400 VOET Maxime 396 DE BIE Marleen 395 HADERMANN Jan 389 VERACHTERT Ilse 380 GOOSSENS Cindy 379 DE BIE Patrick 378 SERVAES Thijs 375 DEPAUW-KAMOEN Charis 372 VAN PELT Dimitri 348 MELIS Patrick 339 VISSERS Jef 337 VAN LOOVEREN Joyce 316 THIELEMANS Lizette 314 LEEMANS Ann 306 GASIEWSKA Marta 299 VAN DEN BOGAERT Gert 298 HAEST Lien 295 PANS Lief 295 SNOEIJS Lianne 291 AERTS Karel 283 LOCHTEN Ans 282

Ho Leeft CD&V Ho Leeft Ho Leeft Ho Leeft N-VA CD&V CD&V Ho Leeft CD&V CD&V Ho Leeft Anders Ho Leeft Ho Leeft N-VA Ho Leeft CD&V CD&V Anders CD&V Ho Leeft CD&V CD&V N-VA Ho Leeft Ho Leeft CD&V Ho Leeft Ho Leeft Ho Leeft CD&V N-VA Ho Leeft CD&V Ho Leeft CD&V Ho Leeft CD&V Ho Leeft CD&V Anders Ho Leeft N-VA CD&V Ho Leeft Anders Ho Leeft N-VA Anders Anders Ho Leeft N-VA Ho Leeft

1 1 2 3 4 1 2 3 5 4 5 6 1 7 8 2 9 6 7 2 8 10 - 2 - 3 3 11 - - 4 - - - - 5 4 - - 6 - - 1 - - 7 - - 8 3 5 - 9 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 3 -

opvolger

Partij

Naam

naam stem

55 JORISSEN Nick 278 56 ROOS Annick 272 57 DE BEUCKELAER Larissa 270 58 AERTS Tamara 268 59 BASTIAANSEN Liesbeth 267 60 LOOTS Sander 257 61 VERMEIREN Yana 257 62 KOYEN Niels 257 63 BOUTSEN Berten 255 253 64 VORSSELMANS Raf 65 BROERS Brigitte 245 66 LAMBREGTS Patrick 244 67 BLUEKENS Jef 243 68 ROOS Jef 237 69 VAN MERODE Paul 234 70 PAUWELS-DE JONG Liesb 229 71 KNAEPS Katrien 227 72 AERTS Cindy 223 73 TIMMERMAN Mia 223 74 KUSTERMANS Stef 222 75 DESMEDT - VERHEIJEN Els221 76 PEETERS Johan 220 77 JACOBS Tonia 219 78 FRET Jan 217 79 VAN OERLE Jorne 214 80 MWANKUMI Musia 211 81 KUIJPERS Hans 208 82 VAN OERLE Jana 206 83 FRANSEN Tiny 203 84 VERMETTEN Axel 202 85 VAN DER EYCKEN Rudy 196 86 DE BIE Frans 192 87 VAN GILS Liza 190 88 TOUSSAINT Sandra 182 89 VAN DOOREN Lynn 181 90 DAMMAN-VERBEEREN Ch 178 91 DE BACKKER Jef 178 92 ADRIAENSEN Marcel 174 93 VAN GEERT Mireille 173 94 VAN DIJCK Chris 168 95 STALLAERT Dominique 166 96 GEUENS Dirk 165 97 HUYBRECHTS May 165 98 BOTTENBURG Lydia 159 99 HOFKENS Rie 159 100 VINCKX Ria 158 101 JORIS May 157 102 BUSZKIEWICZ Robert 155 103 DE RUYSSCHER Ivan 153 104 JACOBS Armand 152 105 BROERS Jack 146 106 VANDERVEEREN Hedwige 145 107 BILCKE Tom 143 108 HENDRICKX Luc 140

Partij

N-VA Ho Leeft Ho Leeft N-VA CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V Anders CD&V CD&V N-VA Anders N-VA CD&V Anders N-VA Anders Anders N-VA Ho Leeft Anders Anders N-VA Anders CD&V N-VA Anders N-VA N-VA N-VA N-VA N-VA N-VA N-VA Anders Anders N-VA N-VA N-VA N-VA Anders Anders Anders Anders Anders N-VA Anders CD&V Anders Anders Anders Anders

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

opvolger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

naam stem

verkozen

Naam

verkozen

binnen de partij

binnen de partij

-

4 14 15 5 10 11 12 13 14 5 15 16 6 6 7 17 7 8 1 8 9 16 9 10 10 11 18 11 12 12 13 1 14 15 16 17 13 14 18 19 20 21 15 16 17 18 19 22 20 19 21 22 23 24

NOVEMBER 2018 -

13


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 14

DE UITSLAGEN

Voorspel en win een etentje van 100 euro Er waren heel wat inzendingen met een poging de nieuwe constellatie te voorspellen. Er was echter niemand die de exacte coup de theatre had voorzien. Daarom was het wederom moeilijk een precieze winnaar aan te duiden. Wie twee partijen juist aanduidde, kon er met de twee andere kilometers naast zitten, bijvoorbeeld. Met de ‘methode van de kleinste kwadraten’ konden we echter de vier ‘dichtst-bijzijnden’ vinden (afwijking 2). Wie van deze vier de schiftingsvraag het dichtst benaderde is de winnaar geworden. Onze winnaar voorspelde de combinatie 3, 9, 10, 5 zetels tegenover de werkelijke uitslag 3, 8, 11, 5 zetels wat een afwijking van 2 betekent. Voor de schiftingsvraag schatte zij een verschil van 54 op het aantal voorkeurstemmen (2179 geschat tegenover de realiteit van 2233 voor Marc Van Aperen). En die winnaar is …(tromgeroffel), Lut Donckers, uit de Schoolstraat in Minderhout. Proficiat Lut! En geniet smakelijk in een van de betere Hoogstraatse eetgelegenheden. En wat als jullie burgemeester zouden zijn? Dan zouden er gouden tijden aanbreken, want iedereen zou ergens wel een stukje van alle verkiezingsbeloften waarmaken. We onthouden vooral: meer groen, andere woonvormen en sociale woningen, fietspaden, mobiliteit in de woonkernen, ring rond Hoogstraten, verkeersveiligheid en minder verkeer, verkeersveiligheid en fietspaden, verkeersveiligheid en een autoluwe Vrijheid… En verder betere ondersteuning voor beginnende ondernemers, een volwaardig cultuurcentrum, sluikstorten hardhandiger aanpakken, buitenschoppen van profiteurs, psychisch welzijn & algemeen welbevinden van kinderen, positieve integratie van anderstaligen, deeldorpen evenwaardig maken, en nog zoveel meer van het goede. Laten we voor de volgende verkiezingen 10 burgemeesters aanstellen, en Hoogstraten wordt de ideale wereld. (lvr)

14

-

Deze grote overwinning voor Hoogstraten Leeft levert haar de burgemeesterssjerp en drie schepenenzetels op. Vlnr. Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Arnold Van Aperen, Marcel Verschueren, Herman Snoeys, Ann Tilburgs, Arnold Wittenberg, Marc Van Aperen, Jos Martens, Ann Fockaert, Pim Van Der Linden en eerste plaatsvervangster Ans Lochten. Zij zal in de plaats komen van Arnold Van Aperen die niet tegelijkertijd kan zetelen met zijn broer Marc.

kunnen zetelen. Zijn plaats wordt ingenomen door Faye Van Impe die meteen een schepenambt in de wacht sleept. Hierdoor valt huidig schepen Jef Vissers uit de boot. Hij zal vanaf 1 januari 2019 het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich nemen. De eerste opvolgers zijn Frans De Bie en Gert Van Den Bogaert. Zes jaar geleden was de coalitie tussen CD&V en N-VA erg snel beslist. N-VA kreeg 4 van de 8 zetels in het college, een droomstart voor een nieuwkomer in de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Dit keer verliepen de onderhandelingen al even snel en konden de onderhandelaars naar hun achterban terugkeren met drie van de vier gevraagde schepenzetels. Deze zijn voor Michel Jansen, Roger Van Aperen en Faye Van Impe. Michel Jansen had zich in de campagne opgeworpen als nieuwe burgemeester van Hoogstraten maar moest zijn meerdere erkennen in Marc Van Aperen. Hij behaalde ook 91 voorkeurstemmen minder dan in 2012 en eindigde op 873. Huidig schepen Lieve Janssen zal voortaan als raadslid zetelen.

Anders Voor de partij Anders was de uitslag van deze verkiezing een ontgoocheling. Met een nieuwe en jonge lijsttrekker en heel wat jonge nieuwkomers op de lijst had zij gehoopt op een vermeerdering van het aantal verkozenen. Het bleef echter bij drie. Fons Jacobs, die zijn plaats als lijsttrekker afge-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

staan had aan Maarten Leemans, zag nu plots zijn aantal voorkeurstemmen met 300 verminderen tot 456. Nochtans is hij al jarenlang het gezicht van de partij en geprezen voor zijn dossierkennis en tussenkomsten in de gemeenteraad. Maarten Leemans kreeg 596 voorkeurstemmen achter zijn naam. De derde verkozene is huidig raadslid Dimitri Van Pelt, de eerste opvolgster Mia Timmerman. Hoewel de score tegenvallend was hoopte men bij Anders toch nog te kunnen onderhandelen met Hoogstraten Leeft om een mogelijke coalitie te kunnen vormen. Er kon evenwel geen contact gemaakt worden met deze partij tot plots het resultaat van de onderhandelingen met N-VA bekend werd. Tot ontgoocheling van Anders die, gezien de mogelijkheid van Hoogstraten Leeft om door hun ruime score met elke partij gesprekken te kunnen voeren, gehoopt had haar kandidatuur te kunnen bepleiten. Zes jaar geleden maakte Hoogstraten Leeft zich erg kwaad op CD&V omdat zij ook geen kans kregen om coalitiegesprekken te voeren. Marc Van Aperen verantwoordde zich achteraf dat een coalitie van 11 + 3 een te zwakke meerderheid zou zijn op 27 raadsleden. Een ziek raadslid of een mogelijke overloper zou immers een totaal andere situatie kunnen veroorzaken.

Het college Het nieuwe college zal vanaf januari 2019 bestaan uit burgemeester Marc Van Aperen en de


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 15

DE UITSLAGEN

schepenen Arnold Wittenberg, Jos Martens, Katrien Brosens, Michel Jansen, Roger Van Aperen en Faye Van Impe. Twee vrouwen in het college, het is weer een tijdje geleden. De bevoegdheden van de schepenen leest u hiernaast in het kader. Vier van de zeven verkozenen zijn nieuwkomers in het college. Enkel Jos Martens, Roger Van Aperen en Michel Jansen kunnen hun ervaring in de weegschaal leggen. In de gemeenteraad zien we vanaf 1 januari 2019 één vrouw meer, wat het totaal brengt op 8 vrouwen tegenover 19 mannen. Een kleine verbetering, maar er is nog werk aan de winkel.

Liever meer Niet alleen mogen er best wat meer vrouwen in de gemeenteraad verkozen worden, het zou ook beter zijn dat er meer inwoners met buitenlandse roots zouden deelnemen aan deze plaatselijke verkiezingen. Hoogstraten telt momenteel 5.896 inwoners van buitenlandse origine. Dit is een hoog percentage op 21.269 inwoners. Al wie 18 jaar oud is, kan aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen als zij of hijzich tijdig laat inschrijven op de kieslijst. Voor inwoners van buiten de EU komt daarbij de vereiste dat zij minstens 5 jaar onafgebroken in de gemeente wonen. Van alle EU-burgers in Hoogstraten zijn er 4.148 Nederlanders, 759 Roemenen, 258 Polen en evenveel Portugezen. Slechts 493 inwoners vanuit

Een week vóór de verkiezingen scheen voor CD&V nog volop de zon en kon er al eens gesprongen worden aan het Themabord uit de kiescampagne. Een week later was de realiteit iets minder en lukte het ons niet om een foto te nemen van de CD&V-verkozenen.

Bevoegdheden College van Burgemeester en Schepenen

de EU hebben zich voor deze verkiezing op de kieslijst ingeschreven, alsook 3 inwoners van buiten de EU. Een toch wel bizarre vaststelling voor een landelijke gemeente waar het goed om leven is en het gemeenschapsleven toch nog weelderig bloeit. Een gemiste kans?

Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) Bevoegdheden: politie, brandweer, integrale veiligheid, dienstverlening, burgerzaken, personeel (+ preventie en bescherming op het werk), coördinatie, intergemeentelijke en internationale samenwerking, communicatie

Het wordt alvast terug wachten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen of tot 26 mei 2019, maar dan enkel voor de Europese verkiezingen. Voor het Federale en Vlaamse Parlement, zowel als voor de provincieraad kunnen inwoners met een buitenlandse nationaliteit sowieso niet aan deze verkiezing deelnemen.

1ste Schepen Michel Jansen (N-VA) Bevoegdheden: Schepen van stads- en plattelandsontwikkeling, ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieubeleid, water en landschap, duurzaamheid, erfgoed, lucht- en waterkwaliteit 2e schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) Bevoegdheden: Schepen van cultuur en vrije tijd, sport, cultuur, bibliotheek, De Mosten, ICT, informatiebeheer, automatisering en digitalisering

Blanco Zondag 14 oktober konden 12.881 stemgerechtigden zich aanmelden in één van de 15 stemlokalen verspreid over de verschillende deeldorpen. Per stemlokaal waren een voorzitter en zes bijzitters bij lot aangeduid om de

3e Schepen Faye Van Impe (N-VA) Bevoegdheden: Schepen van jeugd en samenleving, preventieve gezondheid, jeugd, inburgering en gelijke kansen, wonen, onderwijs, mondiale samenleving, samenleving, schepen van jeugd en samenleving, inburgering, armoedebestrijding, wonen 4e Schepen Jos Martens (Hoogstraten Leeft) Bevoegdheden: Schepen van stadsprojecten en patrimonium, gebouwen, monumenten, wegen, rioleringen, nutsvoorzieningen, verkeer, voorzitter van het BCSD ( Bijzonder comité voor Sociale Dienst) 5e Schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft) Bevoegdheden: Schepen van ondernemen, economie en sociale economie, city marketing, toerisme, evenementen, middenstand, horeca, land- en tuinbouw, dierenwelzijn 6e Schepen Roger Van Aperen (N-VA) Bevoegdheden: Schepen van financiën en zorg, financiën, aankoopbeleid, woonzorg, thuiszorg, LDC, en ouderenbeleid

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

15


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 16

DE UITSLAGEN

Hier is N-VA de grote winnaar met 29,7 %, gevolgd door CD&V 24,3 %, Vlaams Belang 16,6 % en Groen met 11%. Deze vier partijen verdelen het aantal zetels in volgorde van het aantal stemmen, namelijk 3 voor N-VA en voor CD&V, 2 voor Vlaams Belang en 1 voor Groen. Open VLD eindigt hier op 7,9 %, SP-a op 7,5 %. In Hoogstraten is het resultaat voor de provincie zowat gelijklopend, met uitzondering van OpenVLD die hier 19 % behaalt en Vlaams Belang daarentegen 11,3 % . Hier speelt de figuur van Marc Van Aperen op de Open-Vld lijst een belangrijke rol.

Buurgemeenten

De bijzitters in het stemlokaal 9 in Meerle vervullen hun burgerplicht met de glimlach. kiezing in goede banen te leiden. Voor alle zekerheid werden er ook zes plaatsvervangers aangeduid om eventuele afwezigheden te kunnen opvangen. Indien alles verliep zoals gepland konden deze plaatsvervangers al snel terug huiswaarts keren. De anderen mochten vanaf 7 uur ’s morgens tot 15 uur in de namiddag hun burgerplicht vervullen en bijstaan bij de kiezing. Koffie, frisdrank, lunchpakket en koffiekoeken en de onderlinge sfeer maakten het geheel voor sommigen draagbaar, voor anderen een unieke en interessante ervaring. En met 27 euro zakgeld kon iedereen huiswaarts keren.

Provincie We zouden haast vergeten dat er ook voor de provincieraad moest gestemd worden. In Antwerpen wordt het aantal provincieraadsleden teruggebracht van 72 naar 36. Slechts twee inwoners van Hoogstraten stelden zich op één van de ingediende lijsten kandidaat. Het waren Hilde Vermeiren voor CD&V en Marc Van Aperen voor Open VLD die beiden opkwamen in het kiesdistrict Turnhout.

Als de uitslag in Hoogstraten al een verrassing was, dan was het zeker niet minder in onze buurgemeenten. In Rijkevorsel gaat de N-VA met de huidige burgemeester Dorien Cuylaerts er 16 % op vooruit en behaalt 45,78 % van de stemmen, goed voor 11 van de 23 zetels. Cuylaerts haalt een persoonlijke score van 2.472 voorkeurstemmen. In 2012 haalde waren dat er slechts 703. Gemeentebelangen gaat lichtjes vooruit en behaalt 24,4 %, goed voor 5 zetels. CD&V zakt hier met 7,2 % en krijgt 3 zetels. De nieuwe partij Pro Veussel behaalt 12,8 % en krijgt nog 2 zetels. In Merksplas gaat ook de ploeg van burgemeester Frank Wilrycx er nog eens met 13,5 % op vooruit en eindigt op een monsterscore van 70,2 % of 15 van de 19 zetels. De twee overige partijen , N-VA (15 %) en Groen (14,6 %) behalen elk 2 zetels. Franck Wilrycx krijgt 2663 voor-

De voorzitter en zijn secretaris hadden evenwel nog wel wat werk om alles goed te verzegelen en de uitslag binnen te brengen op het stadhuis. De meeste stemlokalen noteerden toch wel een aantal afwezigen. Deze zullen zich achteraf moeten verantwoorden. Of de voorziene boete ook daadwerkelijk zal geïnd worden, zal de toekomst uitwijzen. Wij vernamen ook dat er zelfs een bijzitter niet is komen opdagen maar in de loop van de dag wel ongegeneerd in hetzelfde stemlokaal zijn stem kwam uitbrengen. In totaal noteerde men in Hoogstraten 424 blanco stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. Dit is 3,5 % op de 12.059 uitgebrachte stemmen. Nochtans waren er 12.881 inwoners ingeschreven op de kieslijst. Het aantal blanco stemmen is dus toegenomen ten opzichte van de vorige verkiezing. Toen noteerden we er 274 of 2,31 %, en dit was een dalende trend ten opzichte van de vorige jaren. Bij de stemming voor de provincieraad dit jaar liep het aantal blanco stemmen in Hoogstraten zelfs op tot 876.

16

-

Marc Van Aperen brengt zijn stem uit in Meer. Wellicht op de lijsttrekker van Hoogstraten Leeft zoals 2232 andere kiezers uit Hoogstraten.

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

D


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 17

DE UITSLAGEN

keurstemmen, een vermeerdering van 534 stemmen. In Brecht behaalt N-VA 32,8 % en 11 zetels, gevolgde door CD&V - CDB (27,8 %) met 10 zetels, Vlaams Belang (14,6 %) met 4 zetels, Open-VLD (8,35 %) en 2 zetels, Groen (6,75 %) en 1 zetel, en Oprecht Brecht (5,73 %) haalt ook 1 zetel binnen. SP-a verliest meer dan 4 % en behaalt geen zetel. Hier in Brecht krijgt burgemeester Luc Aerts van CD&V-CDB 2.382 voorkeurstemmen. Hij gaat er persoonlijk met 800 naamstemmen op achteruit. In Wuustwezel verstevigt dan weer CD&V haar positie en gaat er 5,4 % op vooruit tot een totaal van 48,7 %, goed voor 16 van de 27 zetels. NVA volgt met 19% maar verliest 3%. Zij verovert 5 zetels. Hierna volgen Vlaams Belang met 11,8 % (2 zetels), Open-VLD met 10,7 % (2 zetels) en Plus met 10,2 % (2 zetels). Burgemeester Wouters van CD&V krijgt 4.468 voorkeurstemmen achter zijn naam, een toename van 1195 stemmen.

De verkiezing is afgelopen, maar voorzitter Tine Mariën en secretaris Stef Van Huffel van het stemlokaal in het Dienstencentrum in Hoogstraten verzegelen de briefomslagen en verzamelen de formulieren om ze in het stadhuis binnen te brengen. Een lange dag zit er op, het einde lacht hen toe.

In Baarle-Hertog ten slotte verliest CDK 7,9 % maar blijft de grootste partij met 37,3 %, goed voor 4 zetels. N-VA blijft stabiel op 33 % met 4 zetels en Forum+ neemt de verloren stemmen van CDK over en komt zo op 29,5 % , goed voor 3 zetels. Lijsttrekker Frans De Bont van Forum+ krijgt 183 voorkeurstemmen en wordt de nieuwe burgemeester. Samengevat kan men stellen dat, aan de hand van de partij met de meeste stemmen, Hoogstraten en Merksplas blauw kleuren, Rijkevorsel en Brecht overwegend geel en Wuustwezel en Baarle- Hertog oranje. Hiermee is het plaatje mooi gekleurd en zal een mogelijke fusie van gemeenten weer een mooi pakje discussie opleveren. Edwin Groenendijk neemt graag zijn verantwoordelijkheid om ook als Nederlandse inwoner van Hoogstraten te gaan stemmen voor een nieuw gemeentebestuur.

Dirk Schroè, Filip Michoel en Peter Crols coördineren het verloop van de telling in het stadhuis

Als Dimitri Van Pelt van de lijst Anders gaat stemmen kan er al eens gelachen worden. Enkele uren later is de stemming bij deze partij toch wel anders. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

17


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 18

SHIATSU MASSAGE shi

t

er suth apeu t a oor v enen, volwass en tieners n kindere

L ’ Equilibre Waarbij helpt shiatsu-massage? - stress-geralateerde klachten - ADHD - hoofdpijn en migraine - slapeloosheid - rug-, nek- en schouderklachten - spijsverteringsklachten - (faal)angst en emotionele klachten

Informeer naar lopende acties ! Ook cadeaubons te verkrijgen ! L'Equilibre Anja Van Damme Rombout Keldermansstraat 7- 2320 Hoogstraten 0477 56 17 41 anja.vandamme@hotmail.com


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 19

MAATSCHAPPIJ

Afschakelingsplan treft niet alle gemeenten

Als het licht uit gaat in Hoogstraten… HOOGSTRATEN - Het mogelijke tekort aan elektrische stroom tijdens de wintermaanden kreeg veel aandacht in de media. Niet zo bij de lokale politici, die er met geen woord over repten. Nochtans hebben zij als beheerders van het distributienet via de intercommunales wel degelijk een verantwoordelijkheid om de stroomvoorziening en de veiligheid van hun burgers te verzekeren. Zeker wanneer de kerncentrales allemaal zouden stilliggen. Hierop heeft men zich al voorbereid tijdens de winter van 2014-2015. Wat gebeurt er in Hoogstraten wanneer er geen elektriciteit meer dreigt te zijn? Hoogstraten valt in schijf 5 van het federale afschakelingsplan (zie ook het kader). Er zijn 8 schijven met (delen van) gemeenten waar om de beurt, te beginnen bij groep 8, tussen 17 en 20 uur de stroom zal afgesneden worden indien een tekort zich voordoet. Je kookt dan best niet, strijkt niet en beperkt je stroomverbruik. Wij zochten op de website van netbeheerder Eandis naar een antwoord op een niet onbelangrijke vraag: waar kan ik terecht wanneer ik om gezondheidsredenen stroom nodig heb? Blijkbaar ligt de verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur: “In samenwerking met de federale overheidsdiensten en het crisiscentrum werken de gemeenten een noodplan uit voor hun inwoners om zo veel mogelijk te anticiperen op de gevolgen van een afschakeling. Indien je dus om gezondheidsredenen niet zonder stroom kan, kun je het best vooraf contact opnemen met je gemeentebestuur. Zij zijn het best geplaatst om je te zeggen welke lokale voorzieningen er getroffen zullen worden in geval van een effectieve afschakeling.”

Noodplan? Aha, een noodplan. Welk noodplan? Het noodplan van de gemeente dan maar opgezocht. Geen spoor te vinden op de website van het stadsbestuur. Diezelfde vraag dan maar aan de stadsdiensten gesteld. De coördinator integrale veiligheid gaf ons het volgende antwoord: “Net als tijdens die bewuste winter van vier jaar geleden zullen wij als gemeente een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) klaar hebben om ons te behoeden voor de noodsituatie die de stroomschaarste met zich mee zou brengen. Dit noodplan verzekert de coördinatie van maatregelen die genomen moeten worden door de stad Hoogstraten om ten eerste de negatieve gevolgen voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid van de uitval van de vitale infrastructuur en diensten zo veel mogelijk op te vangen en te beperken, en ten tweede het herstel van de elektriciteitsbevoorrading te faciliteren. Een antwoord op de specifieke vraag die u stelt - namelijk waar men terechtkan wanneer men om gezondheidsredenen stroom nodig heeft - is een element dat dus zeker in het BNIP wordt opgenomen.”

Niet overal zonder stroom Verder vernemen we dat het aan de federale gezondheidsinspecteur is om te beslissen of wie afhankelijk is van medische toestellen terecht kan in de daghospitalisatie van de ziekenhuizen. Goed om weten dus om tijdig vervoer te voorzien, of komt het busje zo? Misschien dat de gevangenissen op Hoogstraats grondgebied soelaas kunnen bieden voor opvang want die worden nooit afgeschakeld (kijk maar eens onder Wortel, Klinketstraat of Pater Schrijversstraat. Mogelijk verhuis je beter tijdelijk naar Rijkevorsel dat enkel in schijf 1 voorkomt, maar daar zou de stroom niet manueel worden afgeschakeld. Of naar Merksplas want deze gemeente lijkt helemaal niet voor te komen in het afschakelplan.

trum, de kinderopvang en scholen de belangrijkste aandachtspunten oplijsten en maatregelen bespreken voor de mogelijke knelpunten. Een veilige haven in Hoogstraten voor de mensen die stroom van doen hebben is alleszins het Woonen Zorgcentrum. De aankoop van een generator enkele jaren geleden moet het rusthuis immers voorzien van energie bij uitval van de stroom. Dan kan die machine dus eens getest worden… Hoe concreet is dit? Volgens hetzelfde communiqué van de stad is de bezorgdheid eerder iets van de media die de bevolking ongerust hebben gemaakt, dan wel een probleem van de hogere overheden, die op 11 oktober nog geen contact hebben opgenomen met het stadsbestuur. Maar in ieder geval, zegt de stad “zorgen wij er zelf als stad ook voor dat we ervoor behoed zijn.” Goed dat er een BNIP bestaat in Hoogstraten, we kunnen gerust zijn, toch? (ep)

Verder zal de stad via contact met de verschillende zorginstellingen zoals het woonzorgcen-

Een schijf van 750 MegaWatt Bij een dreigend stroomtekort worden de gemeenten om de beurt afgeschakeld om een blackout te voorkomen, waarbij heel het land zonder stroom zou zitten. De overheid heeft het land daartoe in acht schijven verdeeld die elk overeenstemmen met 500 à 750 MegaWatt. Provinciehoofdplaatsen en stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners zijn daar niet in opgenomen. In principe wordt de stroom daar dus nooit afgesloten. Bij stroomschaarste worden eerst de gemeenten (of delen daarvan, afhankelijk van distributiezones en -stations) in schijf 8 afgeschakeld; wanneer dat niet volstaat, volgt schijf 7; vervolgens 6 enz. tot 1 (zij het dat volgens de website van FOD Economie schijf 1 niet manueel zou worden afgeschakeld). Als het echt moet, kan de overheid ook beslissen om tegelijk meerdere schijven af te schakelen. Zulke stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, tijdens de piekperiode tussen 17 en 20 uur. Maar als de concrete situatie het vereist, kunnen onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren. De prioritaire gebruikers (zoals ziekenhuizen en de beheerscentrales voor noodoproepen) worden als eerste opnieuw bevoorraad. Hoogstraten valt onder schijf 5. Het gaat in onze provincie dan samen met ons nog om de gemeenten: Antwerpen, Baarle-Hertog, Brasschaat, Essen, Geel, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Mechelen, Meerhout, Olen, Puurs, Schoten, Stabroek, Westerlo, Willebroek en Wuustwezel. Van onze buren in de regio vinden we in schijf 7 Arendonk terug; in schijf 6 eveneens een deel van Arendonk, Ravels en Turnhout; in schijf 4 Schoten; in schijf 3 Zandhoven; in schijf 1 Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Malle, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Zandhoven en Zoersel. (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

19


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 20

CULTUUR

Tentoonstelling Memorial Louis Fransen in VTI Spijker

Monumentale kunst van Hoogstraten tot Japan HOOGSTRATEN - Van 11 november tot 2 december loopt in VTI Spijker een tentoonstelling ‘Memorial Louis Fransen’. Daarin is er aandacht voor diens monumentale kunst, vooral glasramen en ceramieken, die hij in diverse openbare gebouwen in Japan realiseerde. Zijn werk siert er ettelijke stations, luchthavens, zwembaden, sporten cultuurcentra… Deze Hoogstraatse kunstenaar woonde en werkte immers het grootste deel van zijn leven in Japan, uiteindelijk verwierf hij er ook de Japanse identiteit. Hij stierf er in 2010. Louis Fransen De tentoonstelling in VTI groeide uit een alledaagse babbel tussen Gust Lauryssen, May Huybrechts en Paul Stoffels. Zou het immers niet meer dan de moeite zijn om in Hoogstraten een tentoonstelling te organiseren over leven en werk van wijlen Louis Fransen, een begenadigde Hoogstraatse kunstenaar? Zo geschiedde dus.

Kolonie Louis Fransen werd op10 oktober 1928 in Beerse geboren maar verhuisde al vrij jong naar Hoogstraten, in het zog van zijn vader die werd aangesteld als beheerder van de Kolonie-boerderij. Logischerwijs trad Louis dan ook toe tot het studentencorps van het Klein Seminarie (re-

torica 1947) waar hij zich vooral onderscheidde als begaafd tekenaar in de tekenklas van Jos Tegenbos.

Naar Japan

Na zijn studies filosofie en theologie (1947-53) aan het Mechelse Groot Seminarie wordt Louis aangesteld als priester-leraar Grieks aan het St.Jan Berchmansinstituut in Mol. Tussendoor had hij tijdens zijn legerdienst samen met co-soldaat Mon Rigouts in Hoogstraten nog de Milac-werking op poten gezet. Een dienstverlenend initiatief vooral bedoeld om het contact te onderhouden tussen het thuisfront en de in Duitsland gelegerde miliciens. Milac gaf o.a. het zeer gewaardeerde soldatenblad ‘De Gelmelwacht’ uit.

Louis had geen zittend gat en hield het na die twee jaar Grieks in Mol voor gezien, om in 1957 als pater Scheutist als missionaris naar Japan te trekken. Hij werd leraar godsdienst aan het Klein Seminarie van Nagasaki. Onderweg passeerde hij in Sri Lanka, Vietnam, Hong Kong en de Filippijnen om er de artistieke sfeer op te snuiven. Meer kunstenaar/student dan leraar maakt Louis verschillende kunstwerken voor Japanse kerken. In zijn vrije tijd behaalde hij daarnaast een baccalaureaat Oosterse filosofie en kunsten. In 1964 komt hij met vakantie terug naar Hoogstraten. Theoretisch is hij gehuisvest bij zijn

“Flowers For You” is een monumentaal glasraam (2,60 x 14,80 m) in het Chugoku Rosai Hospital.

20

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 21

CULTUUR

Het station van Humamatsu herbergt het monumentale ceramische reliëf (3,40 x 28,40 m) “Humamatsu in progress”. moeder, maar de rusteloze zoon is nooit thuis. Hij studeert aan de Antwerpse academie en in het Tilburgs glazeniersatelier Brabant waar hij verliefd wordt op glasramen en ceramiek. Tussendoor richt hij met gelijkgezinden Jos Martens, Leon Doms, Louis Croes en Toon Rombouts de kunstacademie IKO op. Armzalig begonnen waar thans de Gulden Coppe horeca bedrijft, na enkele omzwervingen gesetteld in de voormalige Kela-laboratoria langs de Dokter Versmissenstraat. Een evolutie die Louis vanuit Japan van zeer nabij bleef volgen.

Terug in Japan maakt hij kennis met Hisao Taki, directeur van de Japan Traffic Cultural Association. Een contact dat Fransen’s metier een wending geeft richting monumentale kunst, vooral glasramen en ceramieken. Grote werken van hem sieren sindsdien openbare gebouwen in gans Japan. Stations, luchthavens, zwembaden, sport- en cultuurcentra… Een andere wending in zijn leven betreft zijn godsdienstige identiteit. Hij verlaat Scheut en huwt in 1977 Michiyo Ogata. Hij wordt directeur van het Modern Mural Arts Institute, het latere ‘Creare’ (1980) in Shigaraki, een studio voor moderne monumentale kunst.

Tweede vaderland

Helemaal Japanner

In 1966 keert Louis terug naar zijn nieuwe vaderland. In Tokyo wordt hij lector aan de University of Fine Arts en professor schilderkunst aan het Junshin College Fine Arts. Maar andermaal vindt hij er geen rust. Tot driemaal toe gaat hij op reis en bezoekt van 1972 tot 1974 achtereenvolgens Mexico, Guatemala en Peru. De Inca- en Aztekenculturen zullen dan ook een duidelijke stempel gaan drukken op zijn latere werk.

In 1990 verwerft Louis Fransen de Japanse nationaliteit, voor zover we weten een unicum in de Hoogstraatse geschiedenis. En niet alleen Japan, ook China komt binnen bereik, wanneer hij in 1992 gastprofessor wordt aan de China Central Academy of Fine Arts. Tenslotte wordt hij ook nog professor emeritus van de Okinawa Prefectural University of Arts, waar hij 15 jaar lang werkzaam was. In 2010 wordt Louis ongeneeslijk ziek en overlijdt op 26 april. Waarbij ons iemand ontviel die zonder enige twijfel in de (inter)nationale kunstenaarsgalerij zou bijgezet zijn, ware het niet dat hij het grootste deel van zijn leven in Japan heeft geleefd en gewerkt. De tentoonstelling ‘Memorial Louis Fransen’ geeft alvast een beeld van zijn oeuvre. (nad)

De tentoonstelling praktisch De tentoonstelling ‘Memorial Louis Fransen’ loopt in VTI Spijker Hoogstraten van 11 november tot 2 december. Geopend van maandag tot vrijdag van 11 tot 16 uur, op zaterdag en zondag 13 tot 15 uur. Toegang is gratis. Groepsbezoeken met gids zijn mogelijk: afspraak via info@vti-spijker.be. De kostprijs daarvan bedraagt 50 euro per 20 deelnemers, hapje en drankje inbegrepen. Graag storten op BE70 0689 0720 2025 van ‘Memorial LF’ met vermelding van de afspraakgegevens. ‘Louis Fransen achterna’: tijdens de schooldagen tussen 10 en 16 uur kan je vanaf 12 november een vrije wandeling maken langs de Hoogstraatse scholen waar 7 werken van Louis Fransen te zien zijn. Het wandelplan ligt ter beschikking op de tentoonstelling en bij de dienst toerisme.

“Portret Mexico”: olieverfschildering met duidelijk Zuid-Amerikaanse invloed.

Meer info bij Gust Lauryssen, tel. 0497/ 54 83 20 en op website:www.louisfransen.be.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

21


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 22

STEDENBAND

Stedenband tussen Hoogstraten en Za-Kpota

Inleefreis Za-Kpota maakte indruk HOOGSTRATEN - Acht Hoogstraatse jongeren gingen begin september naar Benin in het kader van de stedenband tussen Hoogstraten en Za-Kpota. We waren nieuwsgierig naar hun ervaringen en legden ons oor te luisteren bij enkelen van hen. DHM: Wat was de bedoeling van jullie reis? Met welke vragen ging je naar daar? Iris Van Alphen: “Hoogstraten heeft al sinds 31 maart 2014 een stedenband met Za-Kpota, een gemeente in Benin. In het kader van die stedenband vertrokken we op vrijdag 31 augustus naar daar. Het was de bedoeling dat we er verschillende projecten van de stedenband zouden bezoeken, zoals de schooltuinen en composttoiletten en de plaatsen waar de geboorteregistratie er sinds de samenwerking fors op vooruit gegaan is, maar ook een bezoek aan de school waarmee de VITO een scholenband heeft stond op het programma .” Ingrid Brosens: “Daarnaast zouden we er een openluchtcinema bouwen met de centjes die we daarvoor opgehaald hebben met onze crowdfunding, de steun van Missiewerk Hoogstraten en de gratis DVD-speler die we van Selexion Lauryssen kregen.” Nina Oomen: “En vanwege Chiromeisjes Meer hadden we ook gezelschapsspelletjes bij voor de plaatselijke jongerenvereniging ASEZ. Het belangrijkste doel van onze reis was echter uitwisselen. We konden ons natuurlijk wel inbeelden dat de cultuurverschillen tussen België en een land als Benin erg groot zouden zijn, maar we konden ons maar vaag voorstellen wat ons, eens we uit het vliegtuig zouden stappen, te wachten zou staan.” Leen Van Hees: “We hadden dan ook veel vragen: Hoe zou het leven daar zijn? Zou er veel

armoede zijn? Is het daar echt zo warm? Maar ook vroegen wij ons af waar de jongeren daar mee bezig zijn? Gaan ze naar school? Hebben ze een vriendje of vriendinnetje?”

Indrukken DHM: Hoe waren de eerste indrukken in Benin? Thijs Muësen: “Toen we na negen uur vliegen uitstapten in Cotonou, een kuststad in het Zuiden van Benin, merkten we meteen dat we in een ander klimaat aangekomen waren. De warmte en luchtvochtigheid zorgden voor een plakkerig gevoel dat we niet gewend waren. Maar dat was zeker niet het enige waar we in eerste instantie van opkeken. De eerste nacht sliepen we nog in een meer Westers hotel in Cotonou, van waaruit we de dag nadien richting Za-Kpota zouden vertrekken.” Ellen Adams: “Die eerste september was dus een dag vol indrukken. Omdat we een paar uur moesten rijden naar onze eindbestemming, kregen we de kans onderweg onze ogen goed de kost te geven. En er was wel wat om naar te kijken! De drukte van de stad maakte plaats voor een lange weg met zicht op de natuur, de kleine dorpjes met hutten, de akkertjes en de verkopers langs de weg.” Kaat Nobelen: “Het was als een wedstrijd in alle categorieën. Om ter meeste mensen op de motor, in de auto, in het busje. Hoe meer gela-

den je bent, hoe beter. Hoe groter je bent, hoe meer status. Een race tussen de vluchtheuvels, om ter hardst rijden om dan weer snel te moeten stoppen voor de volgende vluchtheuvel. En heuvel mag je er letterlijk nemen.”

Gastvrijheid DHM: Verliep de kennismaking met de jongeren vlot? Was het moeilijk om met elkaar te communiceren? Niki Vinck: “Toen we in Za-Kpota aankwamen, werden we op een typisch Afrikaanse manier verwelkomd. Samen met de jongeren zongen en dansten er kindjes van ASEZ, de plaatselijke jeugdbeweging. Er werd op djembés gespeeld en we zagen dansbewegingen die we maar moeilijk na zouden kunnen doen. We werden al meteen uitgenodigd om mee te dansen, iets waar de meesten van ons in het begin nog een beetje verlegen voor waren.” Leen Van Hees: “Na die warme verwelkoming was het tijd om alle tenten op te zetten en onze koffers uit te pakken en ook daarbij werd ons de Afrikaanse gastvrijheid snel duidelijk. De jongens wilden meteen helpen met de tenten en zorgden ervoor dat we in no time klaar waren. Omdat ze in Benin Fon en Frans spreken, was het in het begin wel een beetje moeilijk om met elkaar te communiceren. Dat maakte dat de eerste gesprekken een beetje stroef verliepen, maar ook dat ging snel beter. De kennismakingsspelletjes die Kaat (Nobelen, nvdr) had voorbereid waren daarbij een goede ijsbreker. We leerden elkaar in de loop van de reis beter kennen en naar het einde van onze trip verliep de communicatie veel beter dan in het begin. Ons Frans werd beter en we wisten na een tijdje ook dat de jongeren open stonden voor veel vragen.”

Eigen waarheid

Geen wij en zij, wel echte vrienden die mekaars wereld leren kennen.

22

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nina Oomen: “Toch merkten we dat het soms moeilijk was om elkaars leven te begrijpen, dat was ook zo voor de Beninese jongeren. Zo is het in Benin niet gek dat een man meerdere vrouwen heeft. Toen we vertelden dat dat bij ons helemaal niet gebruikelijk is en ook niet echt getolereerd zou worden, keken de Afrikaanse jongens gek op. Maar niet alleen zij, ook een paar van de meisjes waren toch eerder voorstander van het Afrikaanse systeem, want “zo kan het werk in het huishouden toch beter verdeeld worden.”, luidde hun mening hierover.


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 23

STEDENBAND Nienke Raats: “Daarnaast is het in Benin dikwijls de gewoonte dat de man beslist wat er met het gezinsinkomen gebeurt. De vrouw kan wel gaan werken, maar wat er met haar loon gebeurt, is vaak de beslissing van haar man. Dat vonden wij dan weer heel gek en eigenlijk vooral oneerlijk. Dat werd een hele discussie. Chimène, één van de meisjes met wie we optrokken, toonde zich een heftige voorstandster van feminisme en daar konden we ons ook wel in vinden.” Ellen Adams: “Na de discussie beseften we dat het heel moeilijk is om te beslissen welk systeem het “beste” zou zijn en dat we allemaal onze eigen waarheid hebben, dat we niemand kunnen veroordelen op basis van cultuurverschillen. Voor veel van de Afrikaanse jongeren was het de eerste keer dat ze hoorden dat het ook anders kan. Ze beseffen wel dat gendergelijkheid belangrijk is, maar het echt toepassen is natuurlijk moeilijk als je heel je leven niets anders gewoon bent geweest.” De Hoogstraatse jongeren verwonderden zich ook over de “rommelige” akkertjes. “Alle planten stonden door mekaar.”, zegt Thijs Muësen. “Maar dat is typisch omdat op die manier de planten beter gedijen en als er één oogst mislukt, de andere gewassen eventueel nog wat opbrengst kunnen opleveren.”

“Om ter meeste mensen op de motor, in de auto, in het busje.”

Opvangcentrum DHM: Op welke vlakken vonden jullie elkaar? Ingrid Brosens: “Ik denk dat onze jongeren en ook de jongeren in Za-Kpota leergierig en nieuwsgierig waren naar elkaars leven. De vragen die gesteld werden gingen over het dagelijkse leven. Vragen naar wat de ouders doen, hoeveel zussen en broers we hebben, wat we studeren, of we een relatie hebben,... eigenlijk vragen die we ook aan mensen hier zouden stellen als we ze voor een eerste keer zouden ontmoeten.” DHM: Wat maakte het meest indruk op jullie? Nina Oomen: “We waren bijna geshockeerd door de grote hoeveelheden afval die we overal tegenkwamen. In veel Afrikaanse landen is er geen voldoende goed werkend afvalsysteem. Mensen gooien er hun gebruikte verpakkingen en groenafval zomaar op de grond. Dat is niet alleen vervuilend, maar het zorgt er ook voor dat ziektes de kop opsteken en zich gemakkelijk verspreiden omwille van de weinig hygiënische omstandigheden. Tijdens de eerste week organi-

Die Afrikaanse pepertjes kunnen verdorie pikant zijn… seerden we dan ook een opruimactie, iets wat voor de Afrikaanse jongeren iets nieuws was. Maar al snel hielpen er heel veel kinderen mee. We toonden ook hoe je plastic zakjes kan maken tot een meer duurzaam herbruikbaar zakje. Onze actie was natuurlijk een druppel op een hete plaat. Maar we hebben hen mogelijk toch duidelijk gemaakt dat afval niet op en langs de straat hoort te liggen.” Nienke Raats: “Het hele avontuur maakte grote indruk op ons, maar het opvangcentrum voor kinderen met een fysieke en mentale beperking kreeg ons toch even allemaal stil. Vanaf het binnenkomen zag je jonge kinderen met tranen in de ogen. Ze werden gemasseerd, ondersteund door plaatselijke werknemers. In België lijkt het allemaal gemakkelijk. Als een kind niet goed kan lopen krijgt het spalkjes, in Benin leert een kind omgaan met de pijn door verschillende massagetechnieken. Het gaf ons een dubbel gevoel. Het is goed dat deze kinderen hier terecht kunnen en aandacht krijgen, maar de kinderen te zien wenen van de pijn wekte dan weer heel andere gevoelens op.”

Iris Van Alphen: “Waar ik vooral anders tegen aankijk sinds ik terug ben, en waar ik ook enorm trots op ben, is het erkennen van de verschillen en gelijkenissen tussen ons, de jongeren daar en de combinatie tussen beide. Voor ik vertrok dacht ik vaak dat ze daar niet hetzelfde dachten als wij, dat de jongeren daar allemaal op dezelfde manier over bepaalde dingen dachten. Ik dacht dat wij allemaal hetzelfde waren en zij ook, maar dat er tussen “wij” en “zij” wel een verschil was… Maar eigenlijk is dat volledig fout! De jongeren daar zijn helemaal niet allemaal hetzelfde, en hebben zeker ook dingen waar ze anders over denken of anders in zijn. Net zoals er wel gelijkenissen zijn tussen ons en hen. Voor ik vertrok, durf ik toe te geven, dacht ik heel erg in “wij en zij”. Nu bekijk ik ons niet als verschillend of anders, maar allemaal als “wij”.”

Impact DHM: Ga je door zo’n reis nu anders leven of anders tegen sommige dingen aankijken? Celien Brosens: “Gedurende de reis dacht ik zeker en vast dat de reis een impact zou hebben op mijn levensstijl. Zo was ik er steevast van overtuigd dat ik mijn badkamergewoontes zou aanpassen: de kraan niet laten openstaan, minder toiletpapier gebruiken, etc. Na enkele dagen of weken terug thuis te zijn merkte ik echter dat ik hier steeds minder en minder op begon te letten. Je valt zodanig terug in je gewoonte en in “je luxe” waardoor je soms vergeet dat je het anders wou aanpakken. Maar uiteraard blijven er altijd momenten waarop je het terug beseft en toch weer voor een beperkte tijd alert bent.”

Het Afrikaanse vervoermiddel bij uitstek werd uitgetest op z'n Afrikaans: met zoveel mogelijk op een brommertje!

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

23


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 24

STRAAT IN DE MAAND

DIT IS ONZE STRAAT

De Gelmelstraat of het kermisstraatje

GELMELSTRAAT

De eerste kilometer van Rijksweg N124, die Hoogstraten verbindt met Turnhout, takt af van de Vrijheid tussen Tooghuis en schoenenwinkel Vagabo. Aan de zuidkant (met de even huisnummers) is de straat voor een groot stuk afgebakend door de vele gebouwen en parking van het Spijker. De bewoning situeert zich vooral langs de noordzijde tot aan de tweede bocht, waarna de Gelmelstraat afgezoomd is met weilanden die bij de strafschool horen.

Geen Viking te zien Was Gelmel een Viking? In het HOK-jaarboek van 1963 schrijft deken Lauwerys al dat de legende over Gelmel, de hoofdman der Noormannen “niet steunt op historische gronden”. In 2009 wijdt Piet Van Deun een studie aangaande vier theorieën over het ontstaan van Hoogstraten, waarbij de Gelmellegende ruim aan bod komt. Inderdaad, er was sprake van een leider Gelmel die de eerste burcht zou gebouwd hebben waar het huidige kasteel zich bevindt, maar van Vikingen wordt niet gesproken. Wel van de Hunnen! De misvatting dat het Vikingen betrof, gaat terug op een werk uit 1744 dat verkeerde conclusies trok uit de mondelinge overlevering. De familie Gelmele kwam bijna zeker niet uit de streek, vandaar dat men de verbinding legde met de Hunnen. Ook omdat de Hondsdijk, nu voetweg 13 van het kasteel naar de ’s Boschstraat en de verdwenen ijskelder, zou kunnen verwijzen naar de Hunsdijk van toen.

Richard Pellegrin Ik tref Richard Pellegrin op een avond alleen thuis, want echtgenote AnneMarie is op ziekenbezoek bij haar moeder. Samen wonen ze 22 jaar in het begin van de Gelmelstraat vlak na de inrit van de dokter Versmissenstraat (en dat was de vroegere Kerkstraat van Hoogstraten). Op de vraag hoe het daar wonen is, moet Richard niet lang denken: “Heel veel lawaai, vanaf 5 uur ’s morgens horen we de kamions voorbij rijden. En dat brengt heel veel stof mee, elke dag ziet de vensterbank zwart”. Het woord bij de daad voegend, pakt Richard een stofvod, gaat naar buiten, veegt éénmaal over de vensterbank en toont het resultaat - vuil dus. “Dat groot aantal kamions, bussen en wagens passeert dan nog eens aan een te hoge snelheid, zodat een babbel op de stoep er al lang niet meer bij is.” Met dit laatste zinnetje alludeert Richard zonder het te weten op de herkomst van het ‘kermisstraatje’, maar daarover later meer. “En de eigen wagen parkeren is er ook niet meer

24

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bij voor de bewoners,” gaat hij verder, “nogal wat mensen die op de Vrijheid werken zetten hier hun wagen heel de dag weg. Alsof ze de parking Van Cuyck niet weten liggen. Maar waar ik me al jaren aan erger, is het begin van de parkeerstrook voor onze woning. Vroeger begon die wat verder, dat heeft nu voor gevolg dat grotere voertuigen niet meer kunnen kruisen voor onze deur. Of de één, of de ander moet dus wachten en terug optrekken… Zo niet, dan sneuvelt er een spiegel van een geparkeerd voertuig aan de overkant. Dat gebeurt toch wel wekelijks…”

Charel Verheyen en Ria Geysen Op een zonnige oktobernamiddag gingen we verder de straat in, in de hoop toch enkele bewoners thuis te vinden. De eerste die ik op straat tegenkom, prutsend aan zijn auto, zegt alleen maar dat hij mij niet goed verstaat want hij is niet van hier. Charel en Ria hebben gelukkig meer te vertellen. “Wij komen allebei van de Heuvelstraat, waar amper verkeer was. Bij ons huwelijk kochten wij de woning van meester Embrechts in de Gelmelstraat. Daar deed Charel zaken, loodgieterij, en dat ging daar zijn gang. Tegenwoordig hebben ze daar allemaal een loods voor nodig op één of ander industrieterrein.”


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 25

STRAAT IN DE MAAND “Maar het is toch wel even wennen geweest,” kijken ze terug, “meer lawaai dan vroeger thuis in de Heuvelstraat en veel verkeer langs de rijksweg. Van die paar bussen per dag toen, komen er ondertussen meer dan twintig langs bij het einde van de schooltijd. De overliggende akkers werden mettertijd ook volgebouwd door de hotelschool, stap voor stap, en daar viel nog mee te leven. We zijn dus hier gebleven en het gewend geraakt.” Tot het koppel in 2011 verhuisde naar hun toch aparte woning met zicht op Den Dijk. Driedubbel beglaasd, 50 cm isolatie, binnen horen ze niks meer van het straatlawaai. “Op het speelterrein achter onze woning komt niet zo veel volk. Het merendeel zijn inwijkelingen, gezinnen met kinderen die misschien wat krap behuisd zijn en daar dus komen spelen en picknicken. Dat is geen slechte zaak. En dat er jeugdlokalen zouden komen, is misschien ook niet zo erg. Want dat vrijwaart de rest van verkaveling.” Of er iets veranderd moet worden aan de straat? “Fietspaden, “ is het antwoord, “vooral op het deel van de straat langs de weiden van de gevangenis. In die eerste bocht langs het klooster van het Spijker zou best ook wat gebeuren!”

Kermisstraatje? Zegt Charel Verheyen: “Bij oudere mensen is de Gelmelstraat nog wel gekend als het ‘kermisstraatje’. Maar van waar dat komt, is mij niet helemaal duidelijk. Woonde hier toen misschien het ‘mindere’ volk, de zogenaamde marginalen van toentertijd, die zo bekeken werden door de heren van de Vrijheid of de boeren van nog verderop?” Het is iets van alle tijden. “Mensen die hier geboren en getogen waren, maar die in bepaalde buurten woonden of bij bepaalde families of politieke strekkingen hoorden en die het volgens de andere burgers niet zo nauw namen met geloof en zeden. De maatschappij voelt blijkbaar altijd die noodzaak om een of andere groep als minderen te beschouwen. Is dat om zichzelf wat beter te voelen? Dat gebeurt nu in ieder geval evenzeer. Nu zijn het de zogenaamde buitenlanders die deze ondankbare rol krijgen.” Maar het “kermisstraatje” zou zijn naam om een simpeler reden gekregen hebben. De Gelmelstraat stond er om bekend dat er altijd volk op straat zat om te buurten. Dat werd opgemerkt door de deelnemers aan de volksspelen op de maandag van Hoogstraten kermis, waarvoor de kinderen destijds zelfs een halve dag vrijaf kregen op school. Voor wie hier woonde, was het precies altijd kermis op straat. Vandaar Kermisstraatje. Charel weet overigens nog te vertellen dat er vroeger een prins van den Dijk zou geweest zijn, maar wie dat was, weten we spijtig genoeg niet.

immers geboren. We treffen hem in zijn magazijn en neemt enkele minuten tijd om ons van antwoord te dienen.

René Voet

“Vader was dakwerker en toen die op 30 oktober 1954 verongelukte in Kwaadmechelen nam ik de zaak over.” Trots toont hij de foto uit 1988 toen hij bij herstelwerkzaamheden aan de toren de door Jos Martens vergulde haan terugplaatste. Waren daar boven op de toren nog bij, de twee Jannen, Croes en Martens. “Ik heb hier altijd graag gewoond in de Gelmelstraat, rechtover het Spijker. Ik voel me nog altijd een beetje jong als ik die jongens en meisjes elke dag zie passeren. Met de school heb ik ook altijd een aparte relatie gehad; meer dan 50 jaar deed ik daar alle dakwerken aan al die gebouwen. Ook op de Strafschool heb ik destijds de pannen nog gelegd, samen met vader.’ Wat verder aan de overkant, het eerste huis na de parking van het Spijker treffen we René Voet alleen thuis, Louisa is gaan kaarten. “Wij wonen hier vanaf 1963 toen de parking en de Zevensprong nog akker waren. Wel jammer dat er ondertussen nog weinig jonge gezinnen in de straat wonen, aan Begijntjes Laat Besluit wordt al jaren niet meer deelgenomen. Veel last met de geburen is er nooit geweest, wel is het contact met de jaren wat geminderd.” René signaleert wel een probleem. “Dat is het wachten op de plannen om het voor de fietsers veiliger te maken. Wij zijn zeer curieus hoe ze dat hier gaan aanpakken, toch zeker aan onze kant. Want nu bijvoorbeeld naar de Lidl gaan, dat is om te verongelukken. Terwijl er naar het schijnt zijn nu de budgetten voor zouden zijn. Lang geleden heb ik al wel eens plannen gezien, maar van de provincie kregen we altijd te horen dat er geen geld was.” Het mag gezegd, als je bij René de deur uitstapt, beland je letterlijk in de goot. Via het gootje stap je naar de parking van VTI, daarover naar het voetpad, dat richting centrum pas aan de uitgang van de school begint. “En dan vraag ik me echt af,” vervolgt hij, “of die camera’s wel nut gaan hebben voor de Gelmelstraat. Naar het schijnt zouden die vooral Meer en Minderhout ontlasten, niet het verkeer naar Turnhout verminderen.” Enkele jaren geleden kwam er een kunstgrasveld van het Spijker achter hun tuin. “Daar hebben wij geen last van. Het geluid van spelende kinderen verdraagt goed en met het kunstlicht kan ik de krant lezen in de veranda. Ook de parking is een positieve zaak, zo staat er tenminste geen building op en tijdens weekends en vakanties rijden er geen schoolbussen.”

Jos Stoops Dakwerker Jos Stoops kunnen we niet overslaan als het om de inwoners van de Gelmelstraat gaat. Met zijn 81 jaar één van de oudste en allicht ook de meest oorspronkelijke inwoners hier, hij is er

“Het is een mooie straat, goed gelegen, in en uit het dorp, maar wel met veel passage”, besluit hij. “En ik ben nog altijd gedreven bezig, schrijf dat maar op,” klinkt het. En dan komt er een lange vrachtwagen het erf opgereden om te lossen en moet ons gesprek noodgedwongen stoppen.

Onze indruk Als uit een mond hadden alle gesprekspartners van de Gelmelstraat het spontaan over het verkeer en de onveiligheid voor de fietsers in hun straat. Om dan te bedenken dat in lang vervlogen tijden toen de dieren nog spraken, we samen met een schepen in de dorpsraad zetelden en toen al was één van de prioriteiten de aanpak en verfraaiing van de Gelmelstraat. Zeg nu zelf, fraai oogt deze nog altijd niet, met aan weerszijden parkeerstroken, amper plaats voor de fietsers. Fietssuggestiestroken zouden dit alleen nog maar verergeren. Een kale straatcanyon met vermoedelijk slechte luchtkwaliteit, maar de curieuze neuzen hebben er geen meting verricht. Spijtig. Werk aan de winkel voor de nieuwe bestuurders, zouden we zo zeggen. (ep)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

25


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 26

SPORT

Ive Weygers fietst transcontinentaal huzarenstukje HOOGSTRATEN - Volgens Ive Weygers uit de Moerstraat is de “transcontinental race” (TCR) eigenlijk een fietswedstrijd zoals de Tour de France uit 1906. “Je vertrekt met de fiets voor een 4000 km lange tocht en 14 dagen later kom je aan. Onderweg ben je helemaal op jezelf aangewezen. Karavaan of volgauto’s zijn er niet, net zomin als in het begin van vorige eeuw. Er zijn zelfs amper etappes, wel vier verplichte controlepunten in Oostenrijk, Slovenië, Polen en Bosnië. Maar de deelnemer bepaalt zelf langs waar hij rijdt.” Winnaar James Mark Hayden deed er een kleine 9 dagen over om die afstand te overbruggen, hij sliep dan ook maar enkele uurtjes per etmaal. Ive deed er bewust langer over: hij vertrok op 29 juli in Geraardsbergen en eindigde in Griekenland op 14 augustus.

TCR nummer 5 De TCR fietswedstrijd was zo’n andere uitdaging. In 2017 was hij bij de uitgelotenen die mochten deelnemen. Er zijn immers meer gegadigden dan effectieve deelnemers. “Die tocht wordt helemaal alleen gereden, je moet je eigen route uitstippelen, onderweg zelf slaapgelegenheid zoeken, eten en drank inslaan, je bent dus altijd alleen en onderweg. Ondertussen weet ik wel wat ik aankan, zodat het niet moeilijk is te berekenen welke afstand ik voor de boeg heb om toch nog wat te kunnen slapen. Want er is een heel verschil tussen 200 km fietsen met 4000 hoogtemeters en 400 km fietsen over vlakke wegen.

Ive Weygers, deelnemer 173 van de Transcontinental Race 2018 nabij de Meteora kloosters in Noord-Griekenland. Ive Weygers is de zoon van Patrick en Ria Van Immerseel, geboren in 1994 als tweelingbroer van Joke. Hij volgde de lagere school in Hoogstraten, deed enkele jaren Seminarie waarna hij in Vito de afdeling Electronica-ICT beëindigde. Hij studeerde voor industrieel ingenieur in Geel en is momenteel PhD researcher binnen de faculteit Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven in Brugge. Vanuit zijn ICT-achtergrond legt hij zich toe op bewegingsanalyse buiten een labo omgeving. Zo kunnen kinesisten inzicht verwerven om ondersteuning te bieden aan wie terug moet leren lopen of bewegen. “Zelf was ik niet zo sportief in de lagere school”, zegt Ive, “en al helemaal niet competitief ingesteld. Alles begon met atletiek waarin mijn zus eerst gestart was. Maar voor mij kwam daar een einde aan toen mijn knieën er niet meer van wilden weten. Ik ben dan meer gaan fietsen om de conditie op peil te houden. Dat heb ik vanaf mijn 14 jaar gedaan, samen met onze pa bij de Hoogstraatse wielertoeristen Borremans. Later resulteerde dat in het wekelijks op en af fietsen naar de hogeschool in Geel. En zo werden de afstanden groter en groter. Daarna kwamen er de Randonneur-tochten die uitgestippeld zijn doorheen Europa. Dat zijn uitdagingen, eerder dan wedstrijden, om te zien of je lichaam dat aankan.”

26

-

Er komt ook bij dat de vier controlepunten die je tijdens die 15 dagen verplicht moet aandoen, op nogal onbereikbare maar mooie plaatsen zijn gesitueerd. Het vraagt wat berekening om er binnen een welbepaald tijdsslot te geraken. Het blijkt wel dat de eerst aangekomen rijders bijna professioneel getraind zijn. Ze slapen amper en rollen hun mat langs de kant uit. Ze nemen ook risico’s om langs gevaarlijke wegen te rijden. Hygiëne is in die omstandigheden de minste van hun zorgen, je ruikt elkaar van ver…” Zelf koos Ive er voor om telkens in een hotelletje of B&B te overnachten, kwestie van het thuisfront enigszins gerust te stellen. Bij een eerdere deelname in 2017 volgde het thuisfront via de website van de organisatie dagelijks de voortgang van zoon Ive. Vader Patrick had zelfs vakantie genomen om stand-by te zijn, gaf tips en suggesties voor overnachting. Maar ook ongerust zijn, hoort bij de vaderrol. Op een bepaald moment volgt Patrick via de tracking zijn zoon bij een beklimming, de tracker valt even weg, en vervolgens ziet vader zijn zoon enige honderden meters lager. Toch niet in een ravijn gevallen..?

Veiligheid voor alles In tegenstelling tot andere deelnemers rijdt Ive niet graag ’s nachts. “Ik hou er niet van om als een verlichte kerstboom rond te rijden om de andere weggebruikers te signaleren dat er een fietser onderweg is. In Oost-Europa is het overigens nog veel gevaarlijker fietsen dan hier bij ons en soms is er maar één weg die leidt naar een vol-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

gende bestemming. Ik volg liever binnenwegen en kleinere banen dan de grote verkeersstromen. Zelfs dan was het niet altijd veilig, er is de verkeersdrukte van de zomer, er zijn passages van sommige dorpen waar je toch wel wat schrikt van de commentaren van bewoners. En dan zijn er aanklampende wilde honden die het erf in de Balkan bewaken.

“Onderweg had ik een waterpistool gekocht om de beren van het lijf te houden.”

Een vrouwelijke deelneemster vertelde mij dat ze dan tegen die beesten sprak. Zelf bediende ik mij toen van een waterpistool dat ik onderweg gekocht had om de beren van het lijf te houden. Gelukkig toen geen beer gezien. Maar ik bleef in 2017 niet van pech gespaard en verloor heel wat tijd door een gebroken wiel. Soms kom je bovendien ontmoedigende dingen tegen. In Oostenrijk beklim je een pas, dan blijkt dat je er enkel met een bus verder mag. Maar dat mag dan weer niet van de organisatie, zodat je helemaal terug moet en een andere route moet uitstippelen. Na ongeveer 2500 km werd het te veel en heb ik mijn tocht stopgezet.” Uitdagingen bleven er bij de vleet. “Zo is er de Everesting Hall of Fame. Wat houdt dit in? Je kiest in Vlaanderen een berg - een helling is het betere woord - en die rijd je op en af tot je de afstand hebt afgelegd die overeenstemt met de hoogte van de Mount Everest, bijna 9000 meter. Op 22 september 2017 koos ik voor de Kanarieberg in de buurt van Ronse. Die kan je beklimmen via een verkeersarm baantje. Je start er vrijdagavond om 21 uur nadat je je voorraad aan drank en eten aan de voet van de berg hebt afgezet. Na 18 uur en 107 keer omhoog gereden te hebben, heb je na 246 km met een stijgingspercentage van gemiddeld 8,16% de hoogte van de Everest gereden. Doel bereikt dus.”

H E


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 27

SPORT

Pedalen los In 2018 had Ive zijn zinnen gezet op de North Cape 4000, een gelijkaardige lange afstand fietstocht van het Garda meer tot aan de Noordkaap. Maar een vertrek in Italië en aankomst in het hoge Noorden hield twee verplaatsingen in. Toch maar weer de TCR dus. “Via loting kreeg ik de kans om opnieuw deel te nemen aan TCR nummer 6 als deelnemer 173. En dat gebeurde met een positieve ingesteldheid die van pas zou komen als er zich opnieuw een tegenslag zou voordoen zoals het jaar voordien. Zo liet ik in Wenen mijn fiets nazien om te vermijden dat er technische panne zou optreden. Wat bleek? Pedalen los, ketting uitgerokken en het achterwiel stond los. Dat zijn zaken die je zelf niet zomaar kunt waarnemen na 2500 km. Voor 70 euro kon ik dus met een gerust gemoed aan de overblijvende 1500 km beginnen. De fietsen worden overigens gekeurd bij de start. Meer heb je echter niet aan de organisatie, die je verder alleen ziet bij de vier checkpoints onderweg. Voor mij was het een kwestie van beredeneerd te werk gaan. Na de start om 22 uur ’s avonds via de muur van Geraardsbergen ben ik al na 100 km gaan slapen om nachtrust te hebben. De dag daarna heb ik zo heel wat rijders ingelopen die niet geslapen hadden. Zo kon ik 370 km afleggen tijdens de eerste 24 uur.”

Binnen de tijd “Sommige van die gasten gaan wel tot het uiterste: die doen alles maar dan ook alles op de fiets, zelfs tanden poetsen. Zo was er iemand die op een afstand van 850 km maar 2 uur had stilgestaan. Dat weet je doordat alle deelnemers permanent gevolgd worden via een tracksysteem. Die gasten zijn weliswaar professioneel voorbereid, maar wel afgeleefd bij de aankomst. Die kiezen voor de drukste maar ook kortste en snel-

ste verkeersaders. Zo had de winnaar 200 km minder gereden dan ik, terwijl ik 16000 meer hoogtemeters gedaan had. Maar ik koos dus voor kleinere wegen zodat ik meer van de landen heb gezien en beleefd. Uiteindelijk kwam ik binnen de tijd aan, na 16 dagen, 19 uur en 59 minuten was ik in Kalabaka in de buurt van de Meteora kloosters in Noord-Griekenland.” Hoezeer veiligheid ook primeert, helemaal risicoloos is zo’n onderneming nooit. “Voor mij is het kwestie van de tocht uit te rijden en veilig aan te komen. Maar soms kun je niet anders dan risico’s te nemen. In Albanië wordt er zo bangelijk met de wagen gereden dat ik besloot om de nacht door te rijden. Dat betekende dat ik van Montenegro naar Griekenland gereden heb met amper 2 uur slaap. Eigenlijk rij je van naftstation naar naftstation want daar geraak je aan water en eten. Hoewel ik eerlijk gezegd weinig echte maaltijden heb gehad. Je eet rommel. Ik denk wel 8 kg Haribo verorberd te hebben, naast de 6 liter water of frisdrank per dag. Maar in tegenstelling tot vorig jaar heb ik nu wel mijn gewicht behouden, hoewel je achteraf moet afkicken van de suikers die je lichaam nog altijd denkt nodig te hebben.”

Integratie “Je wordt er mee geconfronteerd dat de Europese integratie niet overal even ver staat. Bij het afrekenen van een aankoop heb ik op den duur gewoonweg al mijn geld op tafel gelegd en dan maar teken gedaan dat men maar moest nemen wat ik verschuldigd was. Je weet zelf niet meer welke biljetten welke waarde hadden en of ze in dat land aanvaard werden. Af en toe kom je een andere rijder tegen, zo ook eentje met gewone schoenen op de fiets. Wat bleek? Die gast zijn fietsschoenen waren ’s nachts gestolen door een vos zodat hij verplicht was andere schoenen te gaan kopen. Veel bagage neemt immers niemand mee, enkel het allernoodzakelijkste. Bij

Het afgelegde parcours door Europa dat Ive Weygers aflegde in 16 dagen. Elke deelnemer stippelt zijn eigen weg uit.

Ive Weygers op de traditionele foto bij de aankomst na 16 dagen, 19 uren en 59 minuten met bovenaan de aangedane controlepunten. aankomst trekken er dus nogal wat deelnemers naar een plaatselijke kledingwinkel om toch wat beter voor de dag te komen.” Moet je niet een beetje gek zijn om zo’n huzarenstuk te willen doen? “Toch niet,” zegt Ive, “je moet in je eentje kunnen functioneren maar dat betekent niet dat we allemaal eenzaten zijn. De deelnemers aan zo’n tocht vormen een ‘community’ en staan in contact met elkaar, vooral via sociale media. Zelfs aan de start dit jaar kende ik al verschillende deelnemers.” En wat nu? “Het doctoraat gaat voor, maar ik blijf natuurlijk wel fietsen, al is het maar naar het werk dagelijks. Momenteel is de vermoeidheid nog niet helemaal weg, het lichaam ziet er toch van af en herstelt langzaam. De vingers hebben wat te lang aan dat stuur gekleefd…” Foto’s en anekdotes zijn te vinden via de Instagram van Ive, wanneer je zoekt naar ‘notonlymovinginformation’. (ep)

De afgestempelde deelnemerskaart naast de trackingchip waarmee elke deelnemer permanent wordt gevolgd. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

27


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 28

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier.

Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 29

DEZE MAAND

De veertien van MeerKunst jaar stond Barok in het Antwerpse Rubenshuis op het programma, evenals “Goodbye to all that” van Sam Dillemans in Borgerhout.

MEER - De naam zegt het al: de veertien beeldende kunstenaars die samen “MeerKunst” vormen, gaan ervoor om… meer kunst te beoefenen. Allemaal studeerden ze af aan IKO rond 2009. Ze volgden er vijf jaar schilderkunst en enkelen onder hen volgden daarbij nog vijf jaar Grafiek. Verschillende leden waren er ooit laureaat van de afdeling Schilderkunst. Op 3-46-10 en 11 november presenteren ze hun werk in hun eigen lokaal Meerdorp 42. Acht jaar lang huurden ze het gelijkvloers van de Oude Melkerij in Meer tot ze in april een nieuwe locatie vonden in Meerdorp 42, een 18de eeuws gebouw van de familie Jef CroymansSprangers dat op de lijst van bouwkundig erfgoed staat. Ze verfraaiden het lokaal en brachten er verwarming en bijkomende verlichting aan. De groep werkt er elke dinsdag van half tien ’s morgens tot tien uur ‘s avonds, al hebben de leden de vrijheid om aan te sluiten wanneer het hen past.

Groep Meer-Kunst bestaat uit 14 schilders, drie mannen en elf vrouwen, of acht Vlamingen en de zes Nederlanders uit de streek van Breda en EttenLeur. Elk maakt gebruik van verschillende materialen en beoefent verschillende stijlen van hedendaags realisme tot abstract. Elk werkjaar bezoeken ze samen enkele tentoonstellingen in België of daarbuiten. Het voorbije

Ze nemen ook deel aan kunstevenementen in Hoogstraten en de regio, zoals de Week voor Amateur Kunsten (WAK) in Hoogstraten en de Kunstroute in Etten-Leur. Tweejaarlijks richten ze zelf een tentoonstelling in met het eigen werk van de voorbije jaren. Dat gebeurt in de eigen lokalen in Meer, in 2016 was dat in het raadhuis van Meerle.

Solo De groepsleden hebben ook afzonderlijke solotentoonstellingen. Dit jaar was dat het geval voor Diane Mees in De Bijl in Zoersel en in het kasteel de Renesse in Malle; Gerda Rens in De Bijl; Kees van Boxel in de Lucia kapel in MeerselDreef en Staf Ghysebrechts in de galerij Kloosterkapel in Brecht. Verder werken ze samen met de gemeentelijke cultuurdienst, zo hebben ze een vertegenwoordiger in de cultuurraad. Ook met het Gentse “KunstWerkt” zijn er banden, dat is een vereniging die kunstenaars steunt bij het inrichten van tentoonstellingen. Hier in de regio kunnen ze daarvoor een beroep doen op de Provinciale uitleendienst in Oostmalle. (fh) Praktisch: MeerKunst, tentoonstelling in Meerdorp 42 op zaterdag 3, zondag 4, dinsdag 6, zaterdag 10 en zondag 11 november. Werk van Coby Eestermans, Diane Mees, Gerda Rens, Jos Lanser, Joske Baremans, Kees Van Boxel, Lief Huet, Lissy Donkers, Luce Van Nueten, Nellie Faas, Riet Mouws, Rita Jansen, Rita Sprangers en Staf Ghysebrechts.

Trouwen of samenwonen? MEER - KVLV gewest Hoogstraten organiseert een info-avond voor jonge vrouwen die gaan samenwonen of huwen, voor nieuw samengestelde

gezinnen, voor vrouwen die op latere leeftijd gaan samenleven en voor iedereen die er meer van wil weten. Wie wil huwen of gaan samenwonen, doet er immers goed aan om niet alleen oog te hebben voor de romantiek maar ook voor allerlei zaken die best goed geregeld worden. Ook op juridisch vlak zijn er immers aandachtspunten. (fh) Praktisch: Info-avond ‘Trouwen of samenwonen’ op woensdag 28 november van 20 tot 23 uur in de Chirolokalen, Meerseweg 20. Deelname 9 euro.

Allemaal mensen onderweg HOOGSTRATEN - Een maand lang zijn er in Stede Akkers Hoogstraten foto’s te zien van “allemaal mensen onderweg”. Portretten van vluchtelingen geven eventjes een inkijk in hun verhaal. Allemaal zijn ze onderweg naar beter, ook naar Hoogstraten. Er zijn wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict en vervolging. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid,… 11.11.11 ijvert voor een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal meer net probeert om te verbinden. (fh) Praktisch: Tentoonstelling ‘Allemaal mensen onderweg’ van woensdag 31 oktober tot maandag 26 november in Stede Akkers Hoogstraten.

Vluchtelingen aan de Europese grenzen HOOGSTRATEN - In het zaaltje bij café De Rijkswacht is op 6 december journalist Pieter Stockmans te gast. Hij is co-auteur van het boek ‘De Jihadkaravaan’ (Lannoo, ‘15). Een tijdlang verbleef hij bij de Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië. Stockmans zag smokkelaarsoperaties van binnenuit, maakte de reis van Sicilië naar België, en van Turkije naar België, via de Balkanroute, samen met Syrische vluchtelingen. Ook in België volgt hij Syrische families op de voet, waardoor hij een intieme inkijk kan geven in de obstakels die miljoenen Syriërs ondervinden om hun leven heroptebouwen. Met persoonlijke verhalen op basis van eigen terreinonderzoek en met eigen foto’s schetst hij de situatie van de Syriërs in Turkije en de migratieroutes Turkije- Griekenland. Inkom 5 euro, inschrijven vòòr 26 november langs danielledewilde@telenet.be. Een organisatie met steun van Vormingplus Kempen. (fh) Praktisch: Syrische vluchtelingen aan de grenzen van Fort Europa op donderdag 6 december om 20 uur in het zaaltje bij café De Rijkswacht.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

29


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 30

DEZE MAAND

Borderbrass met solist Nick Ost HOOGSTRATEN - In het Hoogstraatse muzikale landschap is Borderbrass vzw al enkele jaren een vaste waarde. Geregeld nodigen ze een artiest of een groep mensen uit die eigenlijk wat verder van de brassbandwereld staan - zoals een koor, Sam Vloemans met zijn Jazz-combo of een organist. Voor het concert op 17 november krijgen ze versterking van een virtuoze gastsolist die het brassband-genre door en door beheerst. Nick Ost bespeelt de euphonium op een virtuoze manier. Brassband Borderbrass hoorde je mogelijk al eerder tijdens “Groenten en Bloemen” of in een door hen opgeluisterde eucharistie. Maar zulke locaties lenen zich niet voor de volle honderd procent om het echte brassbandrepertoire te brengen. In een buitenomgeving gaat er klank verloren, in de kerk maakt galm snelle tempi vaak onherkenbaar. Om de kwaliteit van het gezelschap dus ten volle te ervaren, is het zaaloptreden van 17 november ideaal. De deuren van de Rabboenizaal gaan open om 19.30 uur, het concert begint om 20 uur. Op het programma staan een spectaculaire con-

certmars, wervelende concertwerken, hedendaagse muziek maar ook ingetogen parels. Nick Ost brengt bovendien enkele eersteklas solowerken. Kaarten kosten in VVK 13 euro. Minderjarigen geboren na 2001 mogen gratis binnen. Je kan kaarten reserveren via de dienst toerisme van Hoogstraten, op het secretariaat (tel.03/314 15 46) of via de website www.brassbandborderbrass.be en per e-mail borderbrass@telenet.be. Indien de zaal niet uitverkocht is, kan je ook aan de kassa een inkomkaart kopen.

Solist Ster van de avond is Nick Ost. Hij studeerde aan de muziekacademie van Ekeren, de kunsthumaniora van Antwerpen en de conservatoria van Gent en Antwerpen. In 1999 behaalde hij zijn masterdiploma aan het conservatorium van Antwerpen en kreeg voor euphonium (ook wel tuba in de volksmond) de grootste onderscheiding. In 2000 ontving hij daar ook het diploma muziekpedagogie. In 2006 volgde aan het conservato-

Workshop koperblazers HOOGSTRATEN - Brassband Borderbrass vzw organiseert een workshop voor muzikanten met een groot koperinstrument. Deze koperblazers hebben immers een iets andere manier van blazen dan het kleinere koperwerk. Nick Ost leidt deze workshop in de Rabboenizaal. Nick Ost won verschillende nationale en internationale prijzen en werd professioneel euphoniumspeler bij het orkest van de Belgische Gidsen. Hij geldt als een autoriteit inzake toonvorming en blaastechniek voor zware koperinstrumenten en ontwikkelde

een eigen systeem dat door heel wat solisten werd overgenomen. Tijdens zijn workshops richt hij zich vooral tot de amateurmuzikant om het speelcomfort en toonvorming te verbeteren. In 2012 deed hij al een gelijkaardige workshop in Meerle, in 2014 trad hij ook op in de Sint-Catharinakerk. Tijdens het avondconcert “Borderbrass in Concert” zal hij meerdere solowerken brengen. Wie op zaterdag 17 november aan deze workshop wil deelnemen, vindt alle info bij het secretariaat van Brassband Borderbrass vzw op tel 03 314 15 46 of via mail bor-

Kempens noodgeld tijdens WO I HOOGSTRATEN - Rudy Dillen uit Herentals stelt zijn collectie Kempens noodgeld tentoon in LDC Stede Akkers. Dit noodgeld was een lokaal en tijdelijk betaalmiddel tijdens de eerste wereldoorlog die 100 jaar geleden beëindigd werd. Naast biljetten van Hoogstraten zijn er ook uit de naburige gemeenten van Merksplas, Beerse, Turnhout, Ravels, Schoten, St-Lenaarts, Brasschaat, Brecht en van het Vluchtoord Uden (NL).

teem nodig. Onder het motto dat uitzonderlijke situaties uitzonderlijke maatregelen vereisen, drukten gemeenten, hulporganisaties, bedrijven, … daarom eigen biljetten en bons. Ze hadden enkel waarde in de gemeente waar ze werden uitgereikt en voor een beperkte tijd, meestal tot het einde van de oorlog. In sommige gemeenten werden dit echte kunstwerkjes, anderen stelden zich tevreden met eenvoudige bons ‘goed voor…’. (fh)

Doordat de Duitse bezetter veel geld uit circulatie nam, kwamen steden en gemeenten in nood om met het gewone geld de nodige betalingen uit te voeren Om nog de dagelijkse aankopen te kunnen doen, was er een nieuw betalingssys-

Praktisch: Kempens noodgeld tijdens de Eerste Wereldoorlog van 30 oktober tot 26 november in LDC Stede Akkers Hoogstraten. Gratis inkom.

30

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

rium van Brussel nog een master in Muzikale Harmonie, met orkestdirectie als specialisatie. Aan het Lemmensinstituut van Leuven behaalde hij in 2008 de master Orkestdirectie. Ook daarna volgde hij talloze masterclasses bij gerenommeerde docenten over de hele wereld. Met zijn virtuoze euphoniumspel, maar ook met zijn indrukwekkende dirigeerstijl, schreef hij een imposant aantal titels en prijzen op zijn naam.Als muzikant (1994-2013) maakte hij deel uit van de toenmalige wereldkampioen Brassband Willebroek. Tussen 2001 en 2010 was hij professioneel muzikant bij de Harmonie van de Belgische Gidsen. Tussendoor was hij vaste begeleider van François Glorieux, met wie hij ook verschillende (solo)CD’s opnam. Ondertussen woont Nick in Noorwegen, waar hij kopermuziek doceert aan de Stordal Kulturskole en de Haram Kulturskole. Bovendien is hij sinds 2009 een graag gezien gastdocent aan het Lemmensinstituut (tegenwoordig LUCA School of Arts) te Leuven. (fh) Praktisch: Concert Van Brassband Borderbrass met Nick Ost op zaterdag 17 november om 20 uur in GC Rabboenizaal.


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:01 Pagina 31

DEZE MAAND

6200 leerlingen lopen school in Hoogstraten HOOGSTRATEN - Hoogstraten is van oudsher een scholencentrum. Dat blijft zo. Wanneer je de volledige schoolgaande bevolking optelt, kom je uit op het toch wel indrukwekkende totaalcijfer 6205 (12 meer dan vorig schooljaar). Daarvan gaan er 2266 naar het basisonderwijs en 3939 naar het middelbaar. Deze cijfers blijven doorheen de jaren vrij stabiel, als er al schommelingen zijn, hebben die veelal te maken met de evolutie van de geboortecijfers.

Instroom Omstandigheden kunnen een eerder tijdelijk effect hebben. De instroom in basisscholen hangt bijvoorbeeld samen met nieuwe verkavelingen in dorpskernen waar jonge gezinnen zich vestigen. In het middelbaar gaat het doorgaans om beperkte effecten: een jaar waarin een school door een of ander initiatief net wat vaker in de belangstelling kwam of een nieuwe richting opstartte. Zulk effect wordt al snel afgevlakt en laat zich een of twee schooljaren daarna niet of nauwelijks nog in de leerlingenaantallen aflezen. Bovendien zijn de schommelende totaalcijfers er ook het gevolg van een evolutie van vijf of zes jaar voordien. Een groot aantal nieuwe eerstejaars zal normaal gezien zes jaar later uitstromen; bij gewone leerlingenaantallen zal er op dat moment dus eventueel een lager totaalcijfer opduiken doordat het grote aantal nieuwkomers van zes jaar vroeger vertrekt (terwijl er ondertussen een normale instroom tegenover staat). Het omgekeerde gebeurt bij een klein eerste jaar in een bepaald schooljaar. Hoe zit het met de cijfers 2018-2019? In het basisonderwijs is het een vruchtbaar jaar, zodat beide netten er op vooruit gaan: de gemeentescholen stijgen met 18 leerlingen naar 918 en de vrije scholen stijgen met 39 naar 1348. De vrije kleuterscholen trekken dit keer meer leerlingen aan; in de lagere scholen is de toename dan weer het grootst in de gemeentescholen. In Hoogstraten centrum gaan de kleuters meer naar Seminarie en Spijker, dit keer iets minder naar de gemeenteschool. In het lager onderwijs in

Aantal leerlingen in de Hoogstraatse scholen Kleuteronderwijs 2015 Hoogstraten - Gemeentelijke basisschool 124 - Klein Seminarie 72 - Spijker 101 Meer 118 Meerle 86 Meersel-Dreef 36 Minderhout 186 Wortel 58 TOTAAL 781

2016

2017

2018

130 88 102 112 90 32 157 49 760

127 87 111 112 84 33 156 64 774

114 107 128 106 82 39 170 66 812

Lager onderwijs 2015 Hoogstraten - Gemeentelijke basisschool 189 - Klein Seminarie 171 - Spijker 206 Meer 197 Meerle 181 Meersel-Dreef 61 Minderhout 295 Wortel 109 TOTAAL 1409

2016

2017

2018

212 173 217 194 151 56 310 109 1422

205 191 213 189 160 63 307 107 1435

215 193 213 211 149 55 306 112 1454

+10 +2 / +22 -11 -8 -1 +5 +19

Middelbaar onderwijs Instituut Spijker Klein Seminarie VITO VTI Spijker TOTAAL

2016 600 1047 1312 1041 4000

2017 606 1086 1250 1042 3984

2018 629 1044 1253 1013 3939

+23 -42 +3 -29 -45

2015 624 1014 1368 1090 4096

-13 +20 +17 -6 -2 +6 +14 +2 +38

Hoogstraten gebeurt het omgekeerde, daar is er een toename voor de gemeenteschool. Globaal tellen De Meerpaal (Meer), het Klein Seminarie, Spijker en Scharrel (Minderhout) beduidend meer kinderen in hun basisschool.

Middelbaar In het middelbaar daalt het totale leerlingenaantal met 45 eenheden tot 3939 (samen met 261 leerlingen van BUSO Berkenbeek telt de scholengemeenschap Markdal nu 4199 leerlingen). Dat is het vijfde jaar op rij dat er een daling is (in 2014 was het leerlingenaantal nog 4204). Tot schooljaar 2019-20 speelt nog het effect van de dalende geboortecijfers, al scoren de Hoogstraatse scholen nog altijd boven de prognoses. Er zijn twee dalers: de sterkste daling is er in het Klein Seminarie met 42 leerlingen minder, VTI telt 29 leerlingen minder. Het Instituut Spijker ziet zijn leerlingenaantal toenemen met 23 eenheden, VITO blijft nagenoeg ongewijzigd. In het eerste jaar zijn er 157 leerlingen voor Instituut Spijker, 194 in het Klein Seminarie, 180 in VITO en 131 in VTI. Beide Hoogstraatse internaten zijn sinds enkele jaren gemengd. Ze tellen samen 147 leerlingen, dat is 6 minder dan vorig jaar. In het Klein Seminarie zijn het er 88 (-2), in het Spijker 59 (-4). Na de hausse van een tiental jaren geleden, is er duidelijk minder vraag naar internaatsopvang. Verder is het uitkijken naar de resultaten van de aan gang zijnde gesprekken tussen de schoolbesturen van Markdal. Zij hebben de intentie uitgesproken om na te gaan of en hoe een eengemaakt schoolbestuur gerealiseerd kan worden. Dat zou op termijn moeten toelaten om het gezamenlijke studie-aanbod nog te verfijnen en eventueel uit te breiden. Het zou de aantrekking van de Hoogstraatse scholen vrijwaren en de onderlinge schommelingen in leerlingenaantallen nog kunnen uitvlakken. Reden genoeg dus om te hopen dat de schoolbesturen ook effectief in staat zullen blijken om deze wissel op de toekomst te trekken‌ (mdl)

WWW.GEUDENS.BE E

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACH HT FORD ERKENDE HERSTELLER - T TA AKELDIENST 24/24 4u CARROSSERIE ALLE MERKEN

Garage F. Geudens bvba Meerseweg 8 in HOOGSTRA AT TEN * T Te el. 03 315 71 76 6

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

31


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 32

DEZE MAAND

Slotviering ‘500 jaar Graafschap Hoogstraten’ HOOGSTRATEN - Op zaterdag 24 november wordt het feestjaar n.a.v. 500 jaar Graafschap Hoogstraten afgesloten met een jubileumviering in de Sint-Katharinakerk. In de voormiddag is er een historische lezing en na de namiddag een feestprogramma met rondleidingen, toespraken, muziek en dans en een optreden van de Gelmelzwaaiers. Dat gebeurt wellicht in aanwezigheid van leden van de adellijke families Salm-Salm en de Lalaing.

Graafschap In 1518 ontvangen Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg uit handen van Keizer Karel de titel van graaf en gravin van Hoogstraten. Onder hun bestuur breekt er voor Hoogstraten een ‘gouden eeuw’ aan en wordt het een centrum van economische bedrijvigheid, kunst en religie. Dat Hoogstraten een graafschap wordt, heeft te maken met de versterking van het centraal gezag in Mechelen. Antoon de Lalaing behoort er tot de intimi van het Bourgondisch Hof en door Hoogstraten te verheffen tot graafschap wordt het krachtig bestuur rond Margaretha van Oostenrijk verder uitgebouwd. Door het huwelijk in 1657 van Maria-Gabriëlla de Lalaing (1643 tot 1709), de laatste vrouw van het geslacht de Lalaing, met Carolus-Florentinus van Salm komt het graafschap in handen van het geslacht Salm.

Antoon de Lalaing (links) eerste graaf en Nikolaas-Leopold van Salm-Salm (rechts) eerste hertog van Hoogstraten

Hertogdom

Maria-Gabriëlla de Lalaing huwt in 1719 met Dorothea van Salm, een verre nicht van hem, en kort na haar overlijden met haar zus Christina Agnes Louise. Sindsdien spreken we van het geslacht van Salm-Salm. Het gaat Nikolaas-Leo-

Nikolaas-Leopold van Salm, de kleinzoon van

pold financieel voor de wind en in 1740 mag hij zich de eerste hertog van Hoogstraten noemen. Met het aanbreken van de Franse Revolutie en de komst van de Fransen in 1794 in Hoogstraten,

De waterburcht van de familie Salm-Salm in Anholt is meer dan een bezoek waard. Naast een unieke kunstcollectie in het museum, met de enige Rembrandt in privaat bezit, is er in het kasteel ook een enig mooi hotel - restaurant.

32

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 33

DEZE MAAND

Vorst Carl Philip van Salm-Salm de negende hertog van Hoogstraten

Emanuel van Salm-Salm, de erfopvolger van Carl Philip van Salm-Salm

worden de privileges van het stadje afgenomen en vertrekt de familie van Salm-Salm uit Hoogstraten. In die dagen heeft de adellijke familie drie kasteeldomeinen. Naast het kasteel in Hoogstraten hebben ze nog een kasteel in de Vogezen, het grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland en één in Anholt aan de Nederlands - Duitse grens, waar de familie zich terugtrekt.

van Salm Salm. De adellijke lijn is dus nog een tijdje verzekerd. Op zaterdag 24 november komt deze adellijke familie naar Hoogstraten.

Het kasteel wordt door de Fransen ingericht als bedelaarsgesticht en blijft ook na de Franse tijd in handen van de overheid. De familie van SalmSalm verkoopt hier al haar eigendommen in wat men “de Verkoop van de Eeuw” noemt. Die eigendommen worden gekocht door grootgrondbezitters uit Antwerpen en het Gentse, zoals Max Van den Bergh(e), Voortman en Jacquemyns. Zij maken de grond vruchtbaar, bouwen er een buitenhuis en een aantal van hen verzekeren zich door hun eigendommen een plaats in de senaat.

Ook de huidige graaf de Lalaing uit Zandbergen, die goede banden heeft met de Gelmelzwaaiers, is uitgenodigd. Indien zijn gezondheid dat toelaat, hopen de initiatiefnemers ook op diens aanwezigheid. (fh)

Programma 10.30 - 11.15 uur - Historische lezing in de Sint-Katharinakerk - Inleiding door burgemeester Tinne Rombouts - Toespraak door het gemeentebestuur van Culemborg - Alois Van den Bossche: ‘500 jaar Graafschap Hoogstraten’ 13.00 - 17.30 uur - Feest in en nabij de Sint-Katharinakerk

De titel blijft De adellijke familie van Salm-Salm behoudt de titel van hertog van Hoogstraten en mogen zich ook Vorst van Salm-Salm noemen, ooit een staat vergelijkbaar met Lichtenstein, Andora en Monaco. We zijn inmiddels met Vorst Carl Philip van Salm-Salm aan de negende hertog van Hoogstraten toe. Zijn zoon Emanuel staat als erfopvolger klaar om de belangen van het vorstendom te behartigen. Hij is de erfopvolger voor de titel hertog van Hoogstraten. Zelf heeft hij geen kinderen. Het zou dan ook kunnen dat na zijn dood de titel overgaat op zijn jongere broer Philipp of diens zoon Willem Florentijn

13.00 en 13.30 uur - Rondleiding door de Hoogstraatse stadsgidsen 13.50 uur - Optreden Sint-Jorisgilde Loenhout 14.10 uur - Lezing door Johan Ooms 14.25 uur - Optreden Trio VioLacc 14.40 uur - Optreden Gelmelzwaaiers 15.00 uur - Optreden Sint-Jorisgilde Loenhout 15.20 uur - Lezing door Johan Ooms 15.35 uur - Optreden Trio VioLacc 16.00 uur - Toespraak door Burgemeester Tinne Rombouts 16.15 uur - Voorstelling film ‘500 jaar graafschap Hoogstraten’ 16.20 uur - Receptie

Advies, meting en coaching: Sport-, gezonde voeding, te hoog gewicht Dieet om medische redenen Gezonde leefstijl Erkende diëtisten: Ingrid Bogaerts-van Veltom, Britt van Spaandonk Locaties: Minderhout, Meer, St.-Lenaarts Info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 Plan online: www.dieetvoorlichting.be

Het eerste blad waaraan je denkt! DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

33


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 34

DEZE MAAND

Witte wieven en dansende katten HOOGSTRATEN - Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 4 november met Antoon van Tuyl een wandeling die bol staat van bijgeloof. Deelnemers verzamelen om 9 uur aan de parkeerplaats van de Loswal in Baarle Hertog. Anton Van Tuyl, een rasecht verteller, neemt hen mee om te gaan wandelen in Alphen (Nederland). Dit dorp en de omgeving ervan hebben een rijke geschiedenis. Oude sagen verhalen over gebeurtenissen die misschien wel echt plaatsgevonden hebben. Tijdens de wandeling door een gevarieerd en bosrijk landschap staat de verteller stil bij een grafheuvel, is er een ontmoeting met welwillende en boosaardige kabouters, horen we over heksen en dansende katten en misschien komt de duivel zelf wel tevoorschijn. Wees gerust, de wandeling gaat door op klaarlichte dag! Info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

De mistslierten in de Elsakker roepen het beeld op van witte wieven, kabouters en dansende katten.

Een tweede wandelactiviteit is er op zondag 2 december. Dan is er een “rondje Zondereigen”, een wandeling in en rond het schoolvoorbeeld van een Kempens plattelandsdorp. Het dorp ligt tussen twee riviertjes, het Merkske in het noorden en de Noordermark in het zuiden. Dat betekent ook dat er in de onmiddellijke omgeving heel wat natuurpareltjes liggen. De gids opteert voor een rondje van 7 km langs wandelpaden die in 2017 ontstaan zijn door de ruilverkaveling.

Griezelgrappig Nachtduiveltje (5+) HOOGSTRATEN - ‘Het nachtduiveltje’ is een griezelig grappige voorstelling die tovenarij, muziek en figurentheater samenbrengt tot een fantastisch verhaal in een betoverend decor. Uit de reacties van jong en oud blijkt dat deze voorstelling er prima in slaagt om tegelijk spannend en grappig te zijn. Als iedereen slaapt, blijft het nachtduiveltje Loki wakker om alles in de gaten te houden. Hij vangt de dromen van de mensen in zijn dromenvanger en verandert die een beetje. Loki kan dingen laten verdwijnen en verschijnen. Iedereen moet oppassen voor hem: Sardinella de heks, Dikke Lowie de walvis, Krokokakwa de vliegende krokodil. (fh)

Lukas Van Echelpoel

Kodex gaat terug in de tijd MINDERHOUT Op zaterdag 3 november gaat Kodex 10, 15 jaar terug in de tijd tijdens de “reünie” party “Back in Time”. Dat staat garant voor feesten op de muziek, de sfeer, de cocktails én de party-people van toen. Kodex bestaat 20 jaar en viert dat op spectaculaire wijze met een special gastoptreden van Da Rick. Dit heeft plaats in de feesttent op Bergen, langs de baan van Minderhout naar Meerle vanaf 21 uur. (fh)

Praktisch: Het Nachtduiveltje, familievoorstelling vanaf 5 jaar door Lukas Van Echelpoel op zondag 25 november om 14.00 uur in GC Rabboenizaal. Duur: 55 minuten. Basisprijs 10 euro, klein abonnement 9 euro, groot abonnement 8 euro. Tickets en abonnementen via www.gchoogstraten.be.

Herfstbloemen HOOGSTRATEN/MEERLE - Op woensdag 14 november kan u in Stede Akkers Meerle bloemstukken maken met als thema ‘herfst op een houten stok’. Een dag later kan dat ook in Stede Akkers Hoogstraten. Onder begeleiding van Lyd Vermeeren is er een les voorzien in de voormiddag en één na de middag. Deelname aan deze les kost 12 euro. Het materiaal en een consumptie zijn in het lesgeld inbegrepen. Inschrijven is verplicht, dat kan tot donderdag 8 november. Info 03 340 16 30. (fh) Praktisch: ‘Herfst op een houten stok’, bloemschikken met Lyd Vermeeren op woensdag 14 november in Stede Akkers Meerle en op donderdag 15 november in Stede Akkers Hoogstraten, telkens om 9.30 en om 13.30 uur.

34

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Rouwverwerking HOOGSTRATEN - Het verlies van een dierbaar iemand is een ingrijpende gebeurtenis. In het dienstencentrum vindt maandelijks een bijeenkomst plaats van mensen aan wie dit overkwam. De lotgenoten vinden steun bij elkaar in het verwerken van hun verdriet. In een rustige, veilige omgeving worden ervaringen gedeeld, advies gegeven en getroost. (fh) Praktisch: Bijeenkomst lotgenoten rouwverwerking op vrijdag 23 november van 10 tot 12 uur in LDC Stede Akkers Hoogstraten.


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 35

DEZE MAAND

Plannen voor Plaats HOOGSTRATEN - In de documentaire film ‘Plannen voor Plaats’ nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ons mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Want onze open ruimte wordt altijd maar kleiner. Als iedereen daarin wil blijven bouwen, is die binnen de kortste keren helemaal op. Minder plaats dus om te spelen, ontspannen, voor natuur of om lekker buiten te sporten. We moeten dus verstandig omspringen met de ruimte die ons nog rest - terwijl onze eigen gemeente momenteel geldt als de plaats waar het snelst open ruimte verdwijnt… Na de vertoning van de film vertaalt architect Tim Vekemans dit naar de Kempen. Eén van zijn slagzinnen luidt: “Waar een wil is, kan een weg weg.” Hij is architect en vennoot bij RE-ST, een Antwerps bureau dat onderzoek doet naar ‘zwerfruimte’ en de onderbenutting van onze Vlaamse (weg)infrastructuur. Hiervoor kregen zij het BWMSTER Label. Vervolgens is er nog tijd om vragen te beantwoorden. Een organisatie van KVLV, beweging.net Mechelen-Turnhout, Vormingplus Kempen en Rurant. (fh)

Praktisch: Docufilm “Plannen voor Plaats”, van Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over innoverende ruimtelijke plannen, op donderdag 15 november om 19.30 uur in GC Rabboenizaal.

For two to play… HOOGSTRATEN - Bart Jacobs en Reitze Smits brengen op zaterdag 3 november om 19.30 uur in de Katharinakerk “Concert422play”. Voor een goed verstaander: 'For two to play' is de titel van oude Engels muziek voor twee spelers aan één klavier. Dat vormde de inspiratie voor de naam van dit nieuwe orgelduo en voor de nieuwe composities die Reitze Smits schreef voor twee organisten. In afwisseling met deze stukken worden werken gespeeld van 17de eeuwse Engelse componisten als Tomkins en Purcell, maar ook van vroeg 20ste eeuwse componisten als Debussy en Ravel. De bewerkingen en de nieuwe stukken voor vier handen en vier voeten zijn speciaal voor dit programma gemaakt. Bart Jacobs is organist-titularis van de Kathedraal te Brussel en de O.L.V.Kerk te Bornem. Hij is organist van het ensemble Vox Luminis en het barokorkest Les Muffatti. Zijn recente solo cd's, waaronder "Vroege orgelwerken en sinfonia's van J.S.Bach" opgenomen hier in Hoogstraten, ontvingen een "Coup de coeur" op France Musique. Reitze Smits doceert orgel aan het Utrechts Conservatorium en het Lemmensinstituut in Leuven. In 2000 nam hij het intiatief tot de oprichting van "Festival voor de Wind", waarvan hij sindsdien artistiek leider is. Dit festival combineert het orgel met andere podiumkunsten. In 2010 ontving hij de Sweelinckprijs voor zijn verdiensten voor de orgelcultuur. (fh)

Praktisch: 'For two to play' Concert door Bart Jacobs en Reitze Smits op zaterdag 3 november om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk. Basisprijs 10,00 euro, klein abonnement 9,00 euro, groot abonnement 8,00 euro. Abonnementen kan je bestellen via de website: www.gchoogstraten.be.

Voor de filmfans HOOGSTRATEN - “Insyriated” is een dwingende film van de Belgische regisseur Philippe Van Leeuw over vierentwintig uur uit het leven van mensen middenin de oorlog. Hij toont mensen in een extreme situatie, daardoor met extreme emoties en gedragingen. Elke beslissing kan van levensbelang zijn. Het appartement dat voorheen een liefdevolle thuisbasis was, is nu een gevangenis. In Damascus probeert een moeder van drie kinderen om haar familie bijeen te houden, terwijl het buiten bommen regent. Ze leven in constante spanning en angst. We zien hoe de familie aan tafel zit en iedereen zich verstaanbaar probeert te maken, boven het gebulder van het oorlogs-

geweld uit. Naar buiten gaan is levensgevaarlijk, overal liggen scherpschutters op de loer. Terwijl een weemoedige opa zich met zijn kleinkind vermaakt en de dochter in haar kamer met haar vriendje flirt, plannen de bovenburen, een jong stel met een baby, een vlucht naar Europa. Maar dan klinkt er geklop op de deur… Voor deze tweede film kreeg Van Leeuw in februari van dit jaar op het filmfestival van Berlijn niet alleen het Europa Cinemas Label, maar ook de prestigieuze Panorama Publieksprijs. (fh) Praktisch: Insyriated, film van Philippe Van Leeuw, op woensdag 14 november om 20.15 uur in het auditorium IKO Groenewoud. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

35


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 36

DEZE MAAND

Brassband Wortel met Rabboeni Revue HOOGSTRATEN/WORTEL - Brassband Wortel zorgt op zondag 4 november voor een wervelende Rabboeni Revue voor jong en oud. Het wordt een mix van hedendaagse muziek en enkele klassiekers, waaronder Disney-hits van vroeger en nu. De muzikanten worden bijgestaan door zangeres Anke Verhoeven, bekend van de Ketnet musical Team UP. Ook de dansers van 't Spagaatje nemen deel. De namiddag wordt geopend met een primeur. Op de Rabboeni Revue brengen Brasskids & Jocatho hun eerste gezamenlijk concert, dit is een samenwerking tussen de jeugd van de Hoog-

straatse fanfare en de Wortelse brassband. Zij zijn overigens steeds op zoek naar nieuwe muzikantjes. Wie interesse heeft om mee te spelen, stuurt een mailtje naar: brassbandwortel@gmail.com. Inkom -5 gratis, 6 tot 15 jaar: vvk 5,00 euro / kassa 7,00 euro, 16 +: vvk 8,00 euro / kassa 10,00 euro. Reservatie via brassbandwortel@gmail.com. (fh) Praktisch: De Rabboeni Revue op zondag 4 november van 15 tot 18 uur in de Rabboenizaal. Deuren open om 14.30 uur.

Zangeres Anke Verhoeven van Ketnet

Vredesconcert HOOGSTRATEN - Het dameskoor Marcanto uit Hoogstraten en het Antwerpse mannenkoor ZWK brengen samen op zaterdag 24 november om 20.15 uur een vredesprogramma in GC Rabboenizaal.

derd naar Jongerenkoor Hoogstraten. Einde 2003 besloot men om het roer om te gooien. De mannen werden vriendelijk aan de deur gezet en begin 2004 stond dameskoor Marcanto op de planken.

Marcanto werd in de jaren ’80 opgericht als jeugdkoor om de jeugdvieringen in de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten muzikaal op te luisteren. Na enkele jaren bleef het daar bij: wekelijkse repetities, meerstemmige liedjes en concerten. In 1994 nam Anke Seeuws de leiding van het koor. Zij legde de lat steeds hoger. Ondertussen was de naam van het koor ook veran-

Voor dit vredesconcert werkt het koor samen met ZWK, ofte Zingende WandelKring. Dit koor bestaat sinds 1913, destijds gesticht door een handvol leerlingen en oud-leerlingen van het huidige Sint-Norbertusinstituut. Het destijdse knapenkoor werd ondertussen een mannenkoor. Ondanks discussies bleef de naam ZWK behouden. (fh)

Praktisch: Waan-Zin(g), een vredesconcert door Dameskoor Marcanto en Mannenkoor ZWK op zaterdag 24 november 2018 om 20.15 uur in GC Rabboenizaal. Tickets te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten en de leden van Marcanto.

Duizend bomen voor duizend leden HOOGSTRATEN - Natuurpunt Markvallei telt binnenkort 1000 aangesloten gezinnen (op het moment dat wij dit schrijven). Dat wordt gevierd met de actie “Duizend bomen voor duizend leden” en met gratis pannenkoeken. “We willen dat dit een feest wordt voor heel onze vereniging en dat de generaties na ons er ook nog van kunnen genieten.”, zegt een trotse voorzitter Drej Oomen. Natuurpunt Markvallei zal op zaterdag 24 november duizend bomen en struiken planten in natuurgebieden Den Rooy en Smisselbergen. “Voor elk aangesloten gezin een boom dus. Het duizendste lid krijgt bovendien de eer om ook de duizendste boom aan te planten. En op zondag 25 november mogen alle leden van Natuurpunt Markvallei gratis een pannenkoek komen eten in Bezoekerscentrum De Klapekster.”

Duidelijk signaal In 2003 telde de Natuurpuntafdeling 169 aangesloten gezinnen, vijftien jaar laten rondt Natuurpunt Markvallei de kaap van duizend gezinnen. Op die korte tijd is de vereniging uitgegroeid tot een grote en belangrijke vertegenwoordiger in het middenveld van Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle-Hertog. Het signaal is duidelijk, op vijf-

36

-

tien jaar tijd is het draagvlak voor meer biodiversiteit in de Noorderkempen onmiskenbaar enorm gegroeid. “Voor de actie “Duizend bomen voor duizend leden” nodigen we iedereen (dus ook niet-leden) uit om samen met ons bomen en struiken aan te planten in de natuurgebieden Den Rooy en Smisselbergen in Meerle. We verzamelen op zaterdag 24 november om 13.30 uur op de parking langs de Ulicotenseweg. Om 13.30 uur zal het gezin dat het duizendste lid wordt de symbolische duizendste boom (een linde) mogen planten. Nadien verspreiden groepen zich onder begeleiding in de natuurgebieden om de 999 an-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dere bomen en struiken aan te planten. Na de plantactie biedt Natuurpunt Markvallei de deelnemers warme chocolademelk, appelsap of een borreltje aan.” De volgende dag gaat het feest verder. “Want op zondag 25 november is het feest in Wortel-Kolonie. Elk lid van een aangesloten gezin kan op vertoon van de lidkaart een gratis pannenkoek krijgen in Bezoekerscentrum De Klapekster. Onze bakkers staan paraat vanaf 13.30 uur.” Voor wie nog geen lid zou zijn, is dit misschien wel een uitgelezen gelegenheid om alsnog aan te sluiten bij Natuurpunt - niet alleen voor de pannenkoeken trouwens. (red)


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 37

DEZE MAAND

Tinello over de liefde van Frida Kahlo driegangenmenu en live muziek. Het script is van de hand van Koen Van Opstal, terwijl Anne Van Opstal de regie voor haar rekening neemt. Naast de hoofdrolspelers zijn er rollen voor Mieke Vervloet, Virginie Fransen, Britt Lippens, Mie Lanslots, Jan Dufraing, Dirk Lambrechts, Peter Rinke, Brent Blockx, Koen Snijders, Florian Christiaensen, Mark Accou, Erik Sterck, Lucy Verbeeck, Rune Ooms en figuranten.

HOOGSTRATEN - Tinello brengt met “Frida & Diego” het verhaal van twee Mexicaanse schilders die wereldberoemd zijn geworden. De voorstelling brengt het boeiende leven van Frida Kahlo (Katleen Siemons) en haar fascinerende relatie met Diego Rivera (Cis Verboven). Er zijn diverse speeldata in november en december. Tijdens het stuk kan u genieten van een Mexicaans

en 18 november telkens om 15 uur in zaal CeCilia. Reserveren is verplicht op tinello@telenet.be met vermelding van het aantal personen voor het gewone menu willen en voor de vegivariant. (mv/fh)

Nooit meer oorlog

De live muziek wordt gebracht door Joris & Saar en Cédric, Karen Van den Keybus (Alma Libre) verzorgt de catering. Een ticket kost 35 euro. Hiervoor krijgt u de voorstelling met live muziek, een aperitiefje bij binnenkomst en een Mexicaans driegangenmenu met zowel een gewone als een vegi variant. Speeldata zijn 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29 en 30 november en 1 december telkens om 20 uur; 11

Griezelig Grensland HOOGSTRATEN - Jos Vinckx zit niet bepaald stil. Op 3 november brengt hij in Baarle Nassau zijn “grensvertellingen”. Daarin gaat hij terug naar de roemrijke 18de eeuw en zoekt naar gelijkenissen met vandaag. De wandeling vertrekt om 20 uur in Bierkelder Royal, Schaluinen 11a. Deelname kost 12 euro. “Den engel en den ezel” zijn dan weer van de partij op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december, met vertrek telkens om 19.15 uur in de kolonie van Wortel. Lowie zoekt in het schrikkeljaar 1968 troost in de straten van het dorp terwijl Peer en Rik de banden van hun fiets oppompen om naar de middernachtsmis te trekken. Alles lijkt normaal, maar niets is wat het is. Deelname 12 euro. De geschiedenis van Merksplas-kolonie blijft fascineren. Niet enkel door de prachtige natuur, gebouwen en dreven, maar ook door de vele verhalen van de kleine verloren mens, de vergeten

vagebond. Die vertelt hij in “De vergeten vagebond.02”. Speeldagen zijn zondag 4-11-18 november, telkens vertrek om 13.30 uur bij de kapel in Merksplas-kolonie. Deelname 12 euro (volwassenen), 8 euro (kinderen). Tickets voor deze voorstellingen zijn te koop bij de Toerisme Hoogstraten, Baarle & Merksplas of online www.ticketgang.eu. (fh)

HOOGSTRATEN - 11 november 2018 zal het 100 jaar geleden zijn dat de wapens in de Eerste Wereldoorlog voor het eerste in 4 jaar opnieuw zwegen. Ook - en zeker - dit jaar willen we daarom de wapenstilstand herdenken. ‘Nooit meer oorlog!’ Het is de terechte boodschap van elke herdenking in Vlaanderen. In onze gemeente zijn er gedachtenisvieringen in Meer om 9 uur, in Hoogstraten om 9.30 uur, in Meerle en Wortel om 10 uur en in Minderhout om 11 uur. (fh)

Dehertefelt speelt overal HOOGSTRATEN - “Geert Dehertefelt speelt overal” is een muzikale comedyvoorstelling. Gewapend met zijn kleine instrumenten brengt Dehertefelt misschien wel de ultieme persiflage op de wereld van de singer-songwriter. Gevoed door tips van de website “How to become a superstar in 5 steps” speelt hij de integrale versie van zijn allereerste debuutalbum. Passeren de revu: Oelegem, poedels, genitale herpes, de permanent van tante Angelique en de verwerking van Siska Van Nuffelen. Geert Dehertefelt studeerde kleinkunst aan het

Herman Teirlinck-instituut en bereikte in 2016 de finaleweek van het Leids Cabaret Festival. Daarnaast is hij docent op de woordafdeling van de Academie voor Muziek en Woord 'de Noorderkempen'. Hoog tijd dus om hem als comedian te leren kennen. (fh) Praktisch: ‘Dehertefelt speelt overal’ op vrijdag 9 november om 20.15 uur in GC Rabboenizaal. Basisprijs 10,00 euro, klein abonnement 9,00 euro, groot abonnement 8,00 euro. Tickets en abonnementen kan je bestellen via de website: www.gchoogstraten.be. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

37


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 38

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 16 99

info@vanhuffelvastgoed.com

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be

FSMA:14593 A


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 39

HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

De Sint komt naar Hoogstraten HOOGSTRATEN - Goed nieuws voor de kinderen van Hoogstraten, want dit jaar heeft de Sint beloofd dat hij ons ‘aardbeienstadje’ een bezoekje zal brengen. Hij doet op zondag 18 november om 13 uur zijn intrede. De muzikanten van fanfare Sint-Catharina hebben dit nieuws heel erg ter harte genomen. Zij organiseren daarom een stoet door het centrum naar de Rabboenizaal. Ook de Gelmelzwaaiers en de burgemeester zullen erbij zijn om de Sint met vlag en wimpel te verwelkomen. Maar dit is niet alles. De fanfare organiseert die dag ook een Lokale Talentenshow voor en door Hoogstraatse kinderen. Die vindt plaats in Rabboenizaal om 14 uur met optredens van het jeugdorkest van de fanfare JoCatHo in samenwerking met Brasskids uit Wortel, jeugdvolksdansgroep Shilshoel uit Meerle, de turn- en dansgroep van ’t Spagaatje, de jeugdvendelgroep van de Gelmelzwaaiers, KLJ Hoogstraten en nog andere lokale talenten. Tussendoor zorgt jeugdtheater Globe voor frisse acts. Tijdens de pauze kunnen de kinderen samen met de Zwarte Pieten kinderdiscodansen. De Sint maakt dan zelf tijd voor de allerkleinsten, zodat ze hun tekeningen en verlanglijstjes persoonlijk aan hem kunnen afgeven. Uiteraard kan er ook gedronken en gesnoept worden. Omstreeks 17.30 uur zal de Lokale Talentenshow met veel applaus afgesloten en wuift men de Sint uit.

Dit alles is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Jongeren en volwassenen betalen 5 euro inkom, één consumptie inbegrepen. Kaarten kan je vooraf bestellen via fanfarehoogstraten@hotmail.com of bij de Dienst Toerisme. (fh) Praktisch: Ontvangst van de Sint en aansluitend talentenshow op zondag 18 november. Om 13 uur: vertrek stoet aan Hema, 13.30 uur: aankomst van de stoet in de Rabboenizaal, 14 tot 17.30 uur Lokale Talentenshow. Inkom: 5 euro / kinderen gratis.

Viergeslacht Fockaert

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Een onvervalst viergeslacht in Hoogstraten, alle vier heten ze Fockaert: overgrootvader Louis Fockaert, 77 jaar houdt achterkleinzoon Lou, geboren 13 mei 2018 stevig in de handen terwijl bompa Paul (55 jaar) en papa Stef (31) al even fier toekijken. (ep) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

39


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 40

HOOGSTRATEN

Restauratie houdt bezoekers uit de kerk HOOGSTRATEN - De vrijwilligers die de SintKatharinakerk open houden voor kunstminnaars en toeristen, maken na elk werkjaar een evaluatie van het toeristisch seizoen. Nu de toren ingepakt is en een grote omheining de voorgevel verbergt, vonden heel wat minder mensen de weg naar dit monument. Alleen met ‘Groenten en Bloemen’ was het een hoogdag met 17.000 bezoekers, bijna de helft van het totaal aantal dat er over de Vrijheid liep. Maar de rest van het seizoen van mei tot oktober was het armoe troef. Ook al werden de nieuwe klokken en de opnieuw vergulde windhaan tentoongesteld, de bezoekers lieten het afweten. Er waren zelfs zes dagen dat er geen enkele bezoeker kwam opdagen. En toch hebben de kerkwachters volgehouden, … maar volgend jaar moet het beter.

Op donderdag 8 november wordt het voorbije werkjaar om 14 uur in de kerk geëvalueerd en wordt er vooruitgeblikt naar het volgende. De start- en slotbijeenkomsten gaan altijd gepaard met een toelichting. Deze keer presenteert Aletta Rambaut haar bevindingen van het kunsthistorisch onderzoek dat ze maakte van de 2 glasramen die nu gerestaureerd werden. Tegen die tijd zal het zuidelijke glasraam, een werk van J. Capronnier, teruggeplaatst zijn. Het noordelijke glasraam is in ieder geval niet van dezelfde glazenier die de andere zestiende-eeuwse glasramen maakte. Daarna om 15.30 uur biedt de kerkfabriek een drankje aan in het vernieuwde Knechtjeshuis. Deze namiddag wordt georganiseerd voor de kerkwachters, maar ook stadsgidsen, beleidsmakers, kandidaat-kerkwachters en alle belangstellenden zijn welkom. (fh)

VITO beloond voor Erasmusproject HOOGSTRATEN - Op 12 en 13 oktober werden in heel wat Europese landen de #Erasmusdays gevierd. In Vlaanderen organiseerden 80 scholen of organisaties die dag allerhande activiteiten om hun eigen Erasmus+ projecten in de kijker te plaatsen. Ook Vito Hoogstraten was van de partij. Sinds 2011 worden hier immers Erasmus+stages georganiseerd voor leerlingen van de land- en tuinbouwafdeling. Leerlingen gingen naar Frankrijk en Tsjechië (vanaf 2019 ook naar Spanje) om daar ervaring op te doen in agrarische bedrijven, hun talenkennis in de praktijk te brengen en hun blik op de wereld te verruimen. Deze stages kaderen in een volledige jaarwerking waarbij ze o.m. kennismaken met het belang van de EU en de werking van de Europese instellingen. Elk jaar

verdiepen de deelnemers zich ook in een thema zoals de verkoop van hoeveproducten in de korte keten. Eén van de realisaties was de groenten- en fruitautomaat die vorig jaar in de school in gebruik werd genomen. Niet alleen gaan deze leerlingen zelf naar het buitenland, ook Franse en Tsjechische studenten van de partnerscholen komen stage lopen bij land- en tuinbouwbedrijven in Hoogstraten en omgeving. Vito zorgt dan voor een goede ontvangst, geschikte stagebedrijven en een gemeenschappelijke leerlingenactiviteit.

Charter Voor de jarenlange inspanning van leerkrachten

en directie werd de school nu beloond door het toekennen van het ‘Erasmus+VET-charter’. Dit charter is een kwaliteitslabel, uitgereikt door Europa, dat het mogelijk maakt om de Erasmus+ werking in toekomst te bestendigen en vergemakkelijkt het opstarten van nieuwe initiatieven: stages voor leerlingen van andere afdelingen en leerkrachtenstages. Voor VITO was dat alvast iets om te vieren. Zo is ze een echte Erasmus+school geworden. Op vrijdag 12 oktober vond een plechtige inhuldiging van een plaquette met het Erasmus+logo aan de schoolpoort. Hiermee krijgt hun Erasmusproject ook een zichtbaar karakter voor alle bezoekers. De genodigden konden tijdens de aangeboden receptie nog genieten van allerlei streekproducten uit de partnerlanden van Vito. Leerkracht Bart Hollevoet, de bezieler van deze projecten in de school onthulde samen met directeur Alex Mensch fier het Erasmusplaquette. (jh)

Reanimeren en defibrilleren HOOGSTRATEN - Al wie minstens zestien jaar oud is en al een vorming reanimeren en defibrilleren volgde, kan deelnemen aan het oefenmoment reanimeren en defibrilleren. Het laat je toe om daadwerkelijk hulp te bieden in een noodsituatie. Er is een reeks voorzien op maandagavond en één op zaterdag overdag. (fh) Praktisch: Reanimeren en defibrilleren op maandag 19 november om 18.45 uur en op zaterdag 24 november om 9 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18.

40

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 41

HOOGSTRATEN

Een nieuw woonerf in de Lindendreef HOOGSTRATEN - Nu er voor het eerst sprake is van een betonstop, is Hoogstraten in Vlaanderen kampioen wat betreft de inname van openbare ruimte door verkavelingen en megastallen. Elke week wordt er hier een halve hectare open ruimte ingenomen. Nochtans is er nood aan een ander beleid: niet meer uitbreiden maar inbreiden, om de nog resterende open ruimte en natuur te sparen. Nu is het eventueel nog een keuze van de projectontwikkelaar, in de toekomst wordt het wellicht de norm. In de Lindendreef staat alvast zulke inbreiding op stapel.

Bouwkundig erfgoed Op een perceel grond van 8.148 m² in de Lindendreef staat nu één woning, door velen gekend als het huis van ‘meester Anthonis’. Een projectontwikkelaar realiseert er een woonerf. Als dat volledig gerealiseerd is, komen er op hetzelfde perceel grond 15 woningen en 14 appartementen. De woning Lindendreef 62 werd in 1935 gebouwd naar een ontwerp van architect D. Dillen. De villa staat op de ‘vastgestelde lijst Bouwkundig erfgoed’. Dat betekent dat de eigenaar ‘zorgplicht’ heeft voor het beeldbepalend karakter van het huis. De projectontwikkelaar heeft er dan ook voor gekozen om de woning te bewaren.

Woonerf Links naast deze woning komt een nieuwbouw dubbelwoning, waardoor het straatbeeld van de Lindendreef behouden blijft. Via een weg tussen deze woningen komt men in een autoluw woonerf met een ondergrondse parking en vooraan nog autostaanplaatsen en een grote fietsenberging. Rond een centraal plein komen vijf gebouwen met een beperkte bouwhoogte van 2,5 meter. Dit bereikt men door twee volwaardige bouwlagen met hierboven een zogenaamd ‘set-back’: een derde verdieping die terugspringt en visueel minder sterk aanwezig is.

Appartementen en woningen

lijkvloers twee woningen met twee slaapkamers. Op het eerste en tweede verdiep twee duplexwoningen met drie slaapkamers.

Links van het plein komen twee gebouwen (A en B), met daaronder een ondergrondse parking. Die parking kan men vanuit elk van beide gebouw bereiken met een lift. In elk van de twee gebouwen komen zeven appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers.

Verdichten

Rechts van het plein komen drie gebouwen (C, D en E) met telkens vier woningen. Op het ge-

Op heel dit perceel stond tot voor kort één woning, ooit bewoond door 8 mensen, de laatste tijd nog maar 1. Als dit alles gerealizeerd zal zijn, staan er op hetzelfde perceel 29 wooneenheden. Indien we gemiddeld drie personen per wooneenheid tellen, wonen er in de toekomst zo’n 87 mensen. Verdichten dus. Ook de Bond Beter Leefmilieu pleit voor compactere woonvormen, de zgn. kernversterking: de woningen die we in de toekomst nodig hebben, gaan we op een slimme manier realiseren in de centra van onze steden en gemeenten, in compacte en leefbare wijken. Zo vrijwaren we de natuur en is er ruimte voor waterbeheer.

r Overigens is over de betonstop het laatste woord nog lang niet gezegd. De Vlaamse bouwmeester is van mening dat alle logica zoek is. Op Vlaams niveau kondigt men een betonstop af, maar het zijn de stads- of gemeentebesturen die autonoom mogen beslissen en blijven uitbreiden. Het is nochtans niet verstandig dat gemeenten nog verkavelingen toelaten in een buitengebied. Hij noemt dit zulk paradoxaal beleid te gek om los te lopen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

41


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 42

HOOGSTRATEN

Een feestmoment op 105 meter hoogte HOOGSTRATEN - Op woensdag 19 september werd de windhaan feestelijk teruggeplaatst op het kruis van de gerestaureerde torenspits. Het is beslist een onvergetelijke belevenis op een 105 meter hoge stelling. Dus niet meteen iets voor watjes of voor mensen met hoogtevrees. Naast techniekers en de werfleider van de firma Monument, waagden ook Pastoor Bart Rombouts en Roger Michielsen, van de parochie, burgemeester Tinne Rombouts en schepen Michel Jansen zich op de eenzame hoogte waar er een koude wind stond, ondanks de warmte beneden.

Hoge gasten Nog twee andere gasten mochten mee naar boven. Jef Martens, wiens vader bij de heropbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog de haan maakte naar het originele model uit 1639. Jef heeft als beeldhouwer de afwerklaag van de haan in bladgoud van 24 karaat nagekeken. De tweede gast was Tosh Lauryssen, een leerling van het vijfde leerjaar basisschool Spijker, die na loting de eer kreeg om in naam van de Hoogstraatse jongeren, de haan op het 7,50 meter kruis te plaatsen. De haan zelf is 1 meter hoog, 75 cm breed en weegt 9,80 kg. Hij rust op een bol waarin drie boodschappen verstopt zitten: één van de klasgenoten van Tosh, één van het stadsbestuur en een derde van de parochie. Wat daar precies in staat, leest u wellicht pas in één van onze nummers op het einde van deze eeuw.

Waarom een haan? Waarom in Godsnaam een haan op de toren? De haan was een heidens afweersymbool. Bij het aanbreken van een nieuwe dag kraait hij. Zo verdrijft hij als het ware het duister en verwelkomt hij elke dag opnieuw het licht. Het christelijke geloof nam dit symbool over. In de Bijbel zijn er verwijzingen naar de haan. Zo zei Jezus tegen Petrus: “Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal

De leerlingen van het vierde leerjaar basisschool Spijker, supporters van Tosh. geloochend hebt dat je mij kent.” Sindsdien is de haan een symbool van Petrus die de christelijke leer tot het einde van zijn dagen is blijven verkondigen. De eerste verwijzing naar een kerkhaan dateert uit 820. Toen liet een Italiaanse bisschop een bronzen haan plaatsen op de San Faustino Maggiorekerk in Brescia. (fh) Tosh Lauryssen

Samen op een 105 meter hoge stelling, een belevenis om nooit te vergeten (foto’s Georges Philippeau).

42

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 43

HOOGSTRATEN

Met zeventigjarigen terug in de tijd HOOGSTRATEN - Op een van die zonnige nazomerse herfstdagen, verzamelden de Hoogstraatse 70-jarigen in Hof Ter Smisse. Het organisatiecomité zorgde voor een nostalgische terugblik op hun lagereschooltijd met o.a. een authentieke houten schoolbank en diverse attributen zoals een griffel, een inktpot, een tol en een telraam en natuurlijk een hele reeks oude klasfoto’s. Een namiddag vol nostalgie dus, waarbij de betrokkenen samen oude foto's bekeken en terug gingen in de tijd. Lu Koyen bracht een fel gesmaakte voordracht, geïllustreerd met foto’s van toen: in hun geboortejaar 1948 ontstond de staat Israël, werd het vrouwenstemrecht ingevoerd en rolden de ‘Geit’ (Citroën 2pk) en de Porsche van de band. Voor hun tiende verjaardag werden ze getrakteerd op een wereldtentoonstelling. Dichter bij huis zagen ze de toren groeien en kwam Jos Martens op de speelplaats de nieuwe torenhaan tonen. Jaarlijks met palmzondag stapten ze fier met een appelsien in een palmenbosje naar het altaar.

Apenjaren Het verpakkingsafval was nog beperkt, want melk kwam uit een melkkit of zat in glazen flessen van Inza en ook de limonade van Louis Nees of Brosens zat in flessen die ze terug kwamen ophalen; suiker, koffie en duiveneten (!) werden afgewogen en in een bruine papieren zak meegegeven. En tijdens hun apenjaren swingden en twistten ze op een nieuw soort mu-

ziek: rock-’n-roll en pop: Elvis, Paul Anka, Buddy Holly enz. kwamen uit een krakend transistorradiootje of een grijsgedraaid 45-toerenplaatje op de pick-up. Even later werden de muziekliefhebbers verdeeld in Beatlesen Stonesfans en ontstond de hippiebeweging, maar toen waren de meesten ijverig aan het studeren en over hun toekomst aan het dromen... (fh)

Eerste rij v.l.n.r: Yvonne Jannsens, Irène De Backer, Lieve Jageneau, Emmy Vereecken, Gerd Houben, Chrisje Herrijgers en Maria Herrijgers. Tweede rij: Thilda De Haes, Paula Baeyens, Mieke Huet, Maria Aerts, Maria Hofkens en Mieke Michoel. Derde rij: Lea Dockx, Rita Schellekens, Maaike Martens, Yvonne Vleugels en Maria Bellens. Vierde rij: Honorine Aerts, Ann Verschueren, Lief Croes, Mieke Van Loock en Swa Verschueren. Vijfde rij: Gust Aerts, Staf Martens, Karel Govaerts, Paul Harts, Willy Verschueren, Ludo Koyen en Jan Michoel. Zesde rij; Gust Versmissen, René Sprangers, Etiennen Heylen, Louis Lenaerts, Constant Jansen, Jef Donckers en Dirk Doms. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

43


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 44

HOOGSTRATEN

Sint Jorisgilde Hoogstraten wint 1ste zestal HOOGSTRATEN - De Sint Jorisgilden schoten op de laatste dag van september met de kruisboog op de afstand van 61 meter het eerste zestal in de gemeente Sprundel. Doorgaans laten de negen deelnemende gilden hun zes beste schutters aantreden in deze laatste wedstrijddag van het jaar. De zes schutters van de Sint Jorisgilde van Hoogstraten leverden een opmerkelijke prestatie. Terwijl ze de laatste jaren steevast eindigden op een laatste of voorlaatste plaats, slaagden ze er dit keer dus in om de wedstrijd te winnen met 195 punten.

Winst in deze wedstrijd was geleden van het jaar 2003 toen dezelfde gilde deze dag afsloot met 205 punten. Dat de prestaties over het algemeen met de jaren verminderen, wordt al langer vastgesteld, en dat zou vooral te maken hebben met de leeftijd van de schutters. Wat je evenwel niet zou zeggen als je het winnend zestal op de foto ziet: Jef van den Bossche, Frederik Emmaneel, Maaike Teunissen, Patrick Weygers, Marc Bleys en Luc Anthonis. (ep)

Workshop stempels maken

HOOGSTRATEN - Tijdens de workshop stempels maken op donderdag 8 november van 19.30 tot 21.30 uur in de bibliotheek leert Stempelmie je een eigen stempel uitsnijden. Bovendien geeft ze nog heel wat tips en tricks over stempelen in het algemeen. De deelnemer gaat op het einde van de avond je naar huis met 1 of 2 zelfgemaakte stempels. Deelname kost 5 euro. Info 03 314 32 61. (fh)

Avondwandelingen in groep

Geho blijft actief HOOGSTRATEN - Het verenigingsleven staat onder druk, vrijwilligers haken op vele plaatsen af. Toch is er behoefte om samen te komen en dingen te doen. Geho is de vereniging van Gewezen mandatarissen en personeel van stad en

J M

OCMW. Jaarlijks organiseert deze een vijftal activiteiten voor zijn leden, zoals lezingen, daguitstappen, sportieve ontmoetingen. Op 11 oktober luisterden de aanwezigen naar een uiteenzetting over erfrecht en successieplanning. (ep)

J

HOOGSTRATEN - Het is een heuse traditie geworden: de dames van KVLV Hoogstraten trekken geregeld de wandelschoenen aan voor een ontspannende avondwandeling in groep. HĂŠt gedroomde middel om het hoofd leeg te maken na een drukke dag op kantoor of thuis. Op woensdagavond 21 november is het verzamelen geblazen om 19 uur op de parking van het Parochiecentrum Pax. De wandeling bedraagt zo'n 6 Ă 7 km en verloopt in een rustig tempo. Zowel KVLV leden als niet-leden zijn welkom. Een fluohesje en eventueel een zaklamp maken het heel wat veiliger. (fh) Praktisch: Wandeling 6 tot 7 km op woensdag 21 november van 19 tot 22 uur. Vertrek aan zaal Pax. Organisatie KVLV.

44

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 45

HOOGSTRATEN

80-jarigen halen herinneringen op HOOGSTRATEN - Jeanne Aerts, Gerard Peeters, Gilberte Van Den Heuvel, Jef Van Maldeghem en May Van Rielen namen het initiatief. In Hof

ter Smisse brachten zij de Hoogstratenaren samen die geboren zijn in 1938 en nu dus 80 jaar zijn of worden.

Op de foto herkennen we, boven v.l.n.r.: Herman Adams, Staf Verhoeven en Jef Van Dijck. Tweede rij: Martin De Rover, Jef Van Gils, François Van Hoof, Jef Van Maldeghem, Gerard Van Den Bosch, Gerard Peeters, Herman Mertens en Jan Muesen. Derde rij: Jeanne Aerts, May Van Hoof, May Van Riel, Mariette Van OpstalJeanne Vermeiren en May Cox. Vierde rij: Agnes Hoymans, Josefien Ribbens, Lisette De Landtheer, May Verbunt, Hosé Jansens, Paula Verheyen, Hilde Van Wereld, Angeline Mertens, José Van Nyen, Annie Mertens, Lea Cools, Corrie, Hereygers en Gilberte Van Den Heuvel. Vooraan: Astrid Christiaensen. (fh)

Markant avondje Martens&Huet HOOGSTRATEN - Markant organiseert op 14 november een liedjesavond, gekruid met persoonlijke anekdotes. Jef Martens en Karel Huet, Hoogstraatse zestigers en vrienden sedert hun kinderjaren onder-den-toren, hebben beiden een gevarieerd artistiek heden en verleden. In een avondvullend programma gaan ze op zoek naar liedjes en anekdotes die hun leven tot op vandaag kleur geven. Misschien is dit wel een unieke kans om het duo nog te horen. Men fluistert immers dat dit wel eens het allerlaatste optreden van Martens & Huet zou kunnen worden. Jef, beeldhouwer en tot voor kort directeur van het IKO en Karel (Charel), kunstschilder en jarenlang docent aan dezelfde academie, doken geregeld ook op in één of andere muziekgroep. Elke rechtgeaarde Hoogstratenaar kent hen on-

scheut melancholie op, maar het wordt geen eenzijdig nostalgische trip. Op hun eigen, relativerende manier wandelen ze door herkenbare nummers die de soundtrack vormen bij hun leven. Het voert onder meer naar ‘Voir un ami pleurer’ van Jacques Brel, ‘Guilty’ van Randy Newman of ‘You got me Singing’ van Leonard Cohen. Ook eigen liedjes en vertalingen, waarvoor Jef de teksten schrijft en Charel de muziek, vormen de basis van dit programma. (fh) getwijfeld nog van ‘De Spilzakken’ of van de latere rockformatie ‘Cardo Saxi’, maar ook van nogal wat andere kunstzinnige, al dan niet muzikale projecten. Af en toe levert hun gezamenlijk optreden een

Praktisch: Martens&Huet op woensdag 14 november om 20 uur in Le Cirq in de Gravin Elisabethlaan. Organisatie Markant. Tickets: 15 euro via danielledewilde@telenet.be of 0484-082778.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

45


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 46

HOOGSTRATEN

Vandersmissen blaast 40 kaarsjes uit HOOGSTRATEN - Vandersmissen Feestservice blaast dit jaar veertig kaarsjes uit en organiseert daarom een wedstrijd met een prijs die kan tellen: een heus trouwfeest ter waarde van 4.000 euro. U trouwt in 1919 kiest u de formule van uw feest, uw zaal en uw menu en Vandersmissen verwezenlijkt uw droom.

wat kookvuren in de garage van Marcs ouders is uitgegroeid tot een kmo met liefst 25 vaste werknemers, een eigen feestzaal en een moderne keuken. Sinds dochters Tinne en Liesbeth een jaar of twaalf geleden mee in de zaak stapten, is Vandersmissen Feestservice bovendien ook écht een familiebedrijf.

Heerlijk, eerlijk, sfeerlijk. Dat is al sinds 1978 het motto van chef Marc Vandersmissen en zijn echtgenote Hilde Verheyen. Wat ooit begon met

Als vaste waarde in de Kempense horecawereld staat de firma al vier decennia garant voor kwaliteitsvolle feestservice. Van de kleinste receptie

Na vijftig jaar terug naar school HOOGSTRATEN - Vrijdag 12 oktober vond een reünie van MTS-ers (A2 studenten ) lichting 1967-68 plaats in VITO. Na een halve eeuw was het niet voor iedereen gemakkelijk om elkaar nog te herkennen. De verwelkoming werd in het Frans gedaan door oud leraar Gerard De Backer.

De andere oud leraars Willy Vermolen en René Roos waren ook benieuwd naar de levensloop van hun oud-studenten. Met nog een rondleiding en een afsluiting in De Bouwhoeve werd het een geslaagde dag. (jh)

Op de foto v.l.n.r.: Fried Van Dijck, Leo Seeuws, Denis Bastijns, voormalig leerkracht Gerard De Backer, Alfons Dictus, Gilbert Duerinck, Jos Verhoeven, Jos Vissers, voormalig leerkracht Willy Vermolen, Marcel Laurijssen, Louis Rombouts, Raymond Van Der Stuyft. Voormalig leerkracht René Roos ontbreekt op de foto maar genoot mee van deze reünie.

Darts leren spelen in Stede Akkers HOOGSTRATEN - Darten is van oudsher een Engelse sport waarbij drie pijltjes (darts) naar een dartbord gemikt worden. Er zijn onmiskenbaar gelijkenissen met het caféspel vogelpik, maar een dartsbord is groter en de puntentelling loopt heel anders. Hoogstratenaar Ludo Dirkx is een fervent dartsspeler die zijn hobby graag deelt met anderen. Hij organiseert op woensdag 7 november in Stede Akkers een kennismaking met het spel, geeft uitleg bij de spelregels en laat je zelf proberen om in de roos te gooien.

46

-

Spelplezier primeert in deze toegankelijke sport, zowel thuis als in een club. Een goede oog-handcoördinatie hebben is natuurlijk een voordeel. Wie zijn talent wil testen, kan dat op woensdagnamiddag 7 november. Als er voldoende belangstelling zou zijn, kan dit de start worden van een regelmatig dartsspel in Stede Akkers. Inschrijven is niet nodig. Deelnemen is gratis. (fh) Praktisch: Darts leren spelen op woensdag 7 november van 13.30 tot 16.30 uur in de cafetaria van Stede Akkers, Jaak Aertslaan.

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tot het grootste festival (de vip- en crewcatering op Rock Werchter, om maar iets te noemen), een afhaalmenu op oudjaar, de business-seatscatering op KRC Genk of het huwelijksfeest van uw dromen… (fh)

Quiz for Life 2018 HOOGSTRATEN - In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel kan je inschrijven voor de Quiz for Life op 24 november. De doelgroep zijn quizzers met een groot hart, zowel de bollebozen als de minder ervaren quizzers. Elke deelnemende ploeg bestaat uit vier tot zes personen, zij kiezen uit een lijst van de Koning Boudewijnstichting zelf het goede doel waarvoor ze willen spelen. Het puntentotaal en de rangschikking op het einde van de avond bepalen de hoogte van de donatie per afzonderlijk goed doel. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro per ploeg, waarvan 20 euro rechtstreeks wordt doorgestort aan het gekozen goed doel. Wie interesse heeft om mee te quizzen, schrijft zich in met een e-mail naar quizforlife.hoogstraten@gmail.com. Vermeld daarbij zeker de noodzakelijke info: teamnaam, teamleden en het gekozen goed doel. Het inschrijvingsgeld van 30 euro per ploeg dient voor 20 november gestort te worden op BE25 0014 6720 1182. Meer info nodig? Contacteer Carmen Ryvers, e-mail: quizforlife.hoogstraten@gmail.com of telefoon 0494 33 83 33. (fh) Praktisch: Quiz for Life op zaterdag 24 november in zaal Pax.


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 47

HOOGSTRATEN

Ook de kinderen stemmen HOOGSTRATEN - Op 14 oktober gingen de ouders met z’n allen naar de stembus. Een dag later was het de beurt aan de leerlingen van de Gemeenteschool van Hoogstraten. Een nieuwe burgemeester hadden ze niet nodig, maar wel een afvaardiging voor het leerlingenparlement. Eerst werd een top 10 samengesteld per leerjaar. Per graad was er een stembrief. Anoniem en geheim werden de leerlingen naar hun stemhokje geleid waar ze hun stem konden uitbrengen. Nadien moesten ze hun stembrief in een stembus steken en kregen ze een bewijs in hun agenda. Tot ’s avonds laat werden de stemmen geteld, waarna de resultaten op woensdag 17 oktober bekend gemaakt worden. Er wacht het leerlingenparlement alvast een eerste belangrijke taak, namelijk de plannen mee uitwerken voor de heraanleg van de speelplaats. De huidige speelplaats kwam als minpunt naar voren uit een enquête die het oudercomité vorig jaar deed. Wij wensen de leden alvast een goed werkjaar toe! (fh)

Wandelen voor het klimaat HOOGSTRATEN/ MEERLE - Ook voor de natuur in onze eigen achtertuin brengt de klimaatverandering grote verschuivingen met zich mee. De Gezinsbond Hoogstraten trekt alvast de natuur in om na te gaan hoe die reageert op een veranderend klimaat. Er wordt stil gestaan bij verschuivende seizoenen of nieuwe soorten die zich hier vestigen. Ook de impact op het landschap komt aan bod. En wat kunnen natuurliefhebbers doen om te helpen? Want het wordt hoe langer hoe duidelijker dat onze manier van energie gebruiken en de broeikasgassen die we daarmee de lucht in blazen, de reden is voor deze klimaatverandering. Tijdens deze gezinswandeling maak je kennis met de bijzondere biodiversiteit in de regio en hoor je meer over klimaat en klimaatverandering. De gids van Natuurpunt Markdal laat je zien hoe de klimaatverandering ingrijpt in de natuur in onze eigen omgeving. Het goede nieuws is dat we alle middelen hebben om dit aan te pakken. Dit alles wordt ondersteund met een heerlijk proevertje. Reserveren verplicht, er zijn maximum 25 deelnemers. Deelname 2,50 euro. Inschrijven verplicht via de website van Natuurpunt Markvallei. Info:: marcel.Verschueren2@telenet.be. (fh) Praktisch: Gezinswandeling voor het klimaat op zondag 4 november van 14 tot 16 uur in natuurgebied Den Rooy, Ulicotenseweg. Organisatie Gezinsbond Hoogstraten.

Natuurlijke middeltjes tegen winterkwalen HOOGSTRATEN - In een workshop in de bib op 6 december leer je van Evy Thuysbaert hoe natuurlijke middelen kunnen helpen om winterkwaaltjes te verzachten of te voorkomen. Je gaat zelf aan de slag en neemt achteraf je eigengemaakte hoestsiroop, winterse theemengeling en natuurlijke Vicks mee naar huis. (fh) Praktisch: Donderdag 6 december om 19.30 uur in Bibliotheek Hoogstraten, Vooraf inschrijven aan de bibbalie of via

www.hoogstraten.be/vormingbib - 5 euro.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

47


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 48

HOOGSTRATEN

Ferwerda bezingt het leven… HOOGSTRATEN - Op vrijdagavond 2 november staat zanger-tekstschrijver Renze Ferwerda stil bij Allerzielen. Samenzijn is nodig om het verlies van wie je dierbaar was te verwerken en weer een beetje meer zin te krijgen in het leven. Dat doet hij met hoopgevende liedjes, een woord, een herinnering en de stilte. Ook de Kaap-Verdische zangeres Arlinda Lima zal er bij zijn, deze zomer nog verloor zij plotseling haar man. Voor wie nog overtuigd zou moeten worden: 'In mijn armen' is zo’n prachtig lied van Renze over iemand die in zijn armen stierf. Je vindt het op zijn gelijknamige cd maar ook op YouTube en Spotify. Vrije bijdrage. Reserveren vooraf graag op info@renzeferwerda.be. Dan krijg je ook nog wat info. (fh) Praktisch: Optreden van Renze Ferwerda op vrijdag 2 november van 20 tot 22 uur. Oude Rijkswachtkazerne, Vrijheid 208 bus 9 Hoogstraten.

Sinterklaas gaat naar de bib HOOGSTRATEN - Nog meer goed nieuws voor alle brave kinderen van 4 tot 9 jaar. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen op vrijdag 23 november in hoogsteigen persoon naar de BiB. Weet jij wat een echte Piet allemaal kan? Leef je uit met knutselen en rijmen. Ook vertellen de voorlezers een mooi sintverhaal. En wie meezingt, is er op het einde nog een leuke verrassing van de Sint! (fh) Praktisch: De Sint in de bib op vrijdag 23 november van 18 tot 20 uur in de bibliotheek Hoogstraten. Inkom 3 euro. Reservatie 03 314 32 61.

Wijs, maar niet uitgelezen HOOGSTRATEN - In de hoofdbib is er op donderdag 22 november een lezing “Wijs, maar niet uitgelezen” over voorlezen voor ouderen. Wil je voorlezen aan ouderen in een rusthuis, een dagcentrum of op een andere voorleesplek, dan is dit beslist iets voor jou. Er wordt stilgestaan bij de keuze van een goed voorleesboek, de voorleesomgeving en de verschillende werkvormen die je kunt gebruiken bij het voorlezen. Er is ruimte voor gesprek en tegelijk ontdek je het boekenaanbod via een uitgebreide boekenlijst. Dit is een organisatie van de bib, LINC en het woonzorgcentrum. (fh) Praktisch: Lezing over voorlezen aan ouderen

op donderdag 22 november om 20 uur in Bibliotheek Hoogstraten. Vooraf inschrijven aan de bibbalie of 03 314 32 61. Deelname 3 euro.

Speelbabbel op woensdagen HOOGSTRATEN - Elke woensdag vanaf 9 november, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties, zijn alle kinderen tot 3 jaar met begeleider (ouder, grootouder of oppas) voor een Speelbabbel welkom van 9 tot 11.30 uur in de cafetaria van het L.D.C. Stede Akkers Hoogstraten. Je ontmoet er andere ouders en opvoeders. Intussen spelen de kinderen veilig met ander speelgoed dan thuis.

Bij vragen over opvoeding of gezinsondersteuning geven de aanwezige vrijwilligers advies, zo nodig kunnen ze ook doorverwijzen. Tussendoor bieden de vrijwilligers de kindjes een gezond stukje fruit en een beker water aan. Voor de ouders of begeleiders is er een kop koffie, thee of water. In de winterperiode zal er ook soep zijn. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. (fh)

Contactkoor Resonanz HOOGSTRATEN - Resonanz biedt geregeld een besloten zangbijeenkomst waarbij personen met dementie en hun familieleden, vrienden, buren, … liedjes zingen uit hun jonge jaren, onder begeleiding van deskundige en enthousiaste muzikanten. Muziek is vaak de laatste mogelijkheid van mensen met dementie om woorden en emoties uit te drukken, zelfs al hebben zij vroeger nooit gezongen of gemusiceerd. Door een goede begeleiding verhoogt de kans dat ze weer een stem krijgen, een kortstondige

48

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

herinnering, een gevoel van even de regie over iets van zichzelf te kunnen voeren. Als dit zingen samen gebeurt met hun dierbaren, kan er soms even een rechtstreeks contact ontstaan. Dat moment zijn ze weer de (groot)moeder/vader, vriend(in), buur,… en niet alleen de vaak onbereikbare persoon die zij geworden zijn. Zangervaring is volkomen onbelangrijk. (fh) Praktisch: Resonanzkoor op zaterdag 24 november van 10 tot 11.30 uur in LDC Stede Akkers Hoogstraten.


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 49

HOOGSTRATEN

Sinterklaasontbijt ’t Spagaatje HOOGSTRATEN - ’t Spagaatje levert op zondag 2 december 2018 een ontbijt aan huis met heel wat lekkers. Er is een goed gevulde ontbijtmand voor zowel volwassenen als kinderen. Bedoeling is om geld in te zamelen voor de inrichting van het gymcomplex dat er tegen september 2020 zou komen. Het ontbijt voor een volwassene kost 10 euro en bevat een pistolet, sandwich, chocoladebroodje (en/of) croissant, beleg, fruit, yoghurt, drankje, koffie/thee. Een kinderontbijt heb je voor 7 euro: sandwich, chocoladebroodje, ontbijtgranen, beleg, fruit, yoghurt, drankje. Telkens is er ook een verrassing van de sint. Leveringen zijn mogelijk in Hoogstraten, Meerle, Meer, Minderhout, Wortel en Rijkevorsel. Je kan het ontbijt ook zelf ophalen in de sporthal van ASO ’t Spijker, Gelmelstraat 62. Bestellen kan t.e.m. 18 november 2018 bij één van de leden of via sinterklaasontbijtspagaatje@gmail.com. (fh)

Stemplicht

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

Waarop heb jij gestemd? Waarom heb jij gestemd? (De boete niet meegerekend.) Op de goei? Op gezond verstand? Voor een betere zorg voor den bompa of voor de familiezaak van nonkel Jan? Het antwoord is irrelevant. Miljarden meningen herleid tot niks. De machine verbergt ‘t schoonste in ons. in tegenstelling tot verkiezingsposters waar het er vingerdik bovenop ligt. Achter de bescherming van schermen slaat onbegrip weer wild om zich heen en ‘t ergst vanal is dat we allemaal ergens al wel zo een voorgevoel hadden. Het is nog steeds Wij vs zij in de wereld van ons kent ons.

Italiaans of Ons Kookboek? HOOGSTRATEN - KVLV gaat op 15 november de Italiaanse toer op, maar trekt een week later met het oog op de eindejaarsfeesten toch weer volop de kaart van Ons Kookboek. De workshop Italiaans koken tovert een zuiderse maaltijd op tafel met eigen bereide ravioli met aubergines en ricotta, vongole met gember, chili en pappardelle, een citroen-ricottataart en Italiaanse cupcakes. Deze heeft plaats op donderdag 15 november. Inschrijven voor 8 november via kvlvhoogstraten@hotmail.com. Betalen vooraf door overschrijven op de KVLV rekening BE72 7333 1810 0416 met vermelding naam + workshop koken Italië. Voor meerdere generaties blijft “Ons Kookboek” de keukenbijbel bij uitstek, dus ook voor een feestmenu dat het eindejaar kleur en smaak geeft. In deze workshop op 22 november staan op het menu: een soufflé van prei met ham en spek, een gele paprikasoep met pesto croutons, een vispannetje met zalm en kabeljauw, chocomousse met platte kaas en witte chocolademousse. Inschrijven voor 15 november. Betalen vooraf door overschrijven op de hogervermelde rekening met vermelding naam + workshop koken Feesten. (fh) Praktisch: Workshop Italiaans koken op donderdag 15 november om 19 uur in VTI Spijker; Feesten met “Ons Kookboek” op donderdag 22 november. Telkens is de prijs 12 euro voor KVLV leden, 15 euro voor niet-leden.

Wat men zaait, moet men oogsten. Een kritische kijk levert enkel kritiek op. Iedereen zit op een gepersonaliseerd eiland genaamd Beh-Per-King in de oceaan van Weddoemawa. Terwijl een duizendtal uitgevlakte versies van wat jij als Jij ervaart ongemerkt verder leven in de hoofden van anderen. Enkel dat geldt als werkelijkheid voor werkelijk iedereen. Laten we daar eens over praten want er zit maar een klein deel van mezelf in de puntentelling op partijprogramma’s gestopt. Tussen de regels door schreeuwen we allemaal om hulp. Gij wilt geen verandering? Ge moet wel meegaan met de tijd. Gij wilt verandering? Verander dan de politiek. Anders nog eens een utopie en een bekwame dictator? Ik stel mezelf kandidaat en we regelen het verder wel met gezond verstand. Tot zover mijn onpopulaire mening. Elke maand geven we een dichter met Hoogstraatse roots de ruimte om zijn eigen kijk op stad en streek onder woorden te brengen. SIMON (MON GEVEER) DEN HAERYNCK timmert eigenzinnig aan de weg als dichter, schrijver en stemacteur. Hij geniet vooral bekendheid als slam poet en performer. Momenteel woont hij in Nederland. Je kan hem contacteren via eigenwolkeerst.com.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

49


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 50

MEER

Kermis onder een stralende zon MEER - Meer kermis startte op zondag 7 oktober onder een meer dan warme najaarszon, dat trok natuurlijk veel volk. De kinderen én hun ouders vermaakten zich heel goed op de kermisattracties. Op kermismaandag waren er traditioneel volksspelen voor de volwassenen, met ook dit jaar honderden deelnemers .Ook dinsdag werd er nog kermis gehouden en al is er dan minder volk, de sfeer was even gezellig. Op woensdag waren er volksspelen waaraan maar liefst 228 kinderen deelnamen: 58 kleuters en 170 kinderen van de lagere school. Ze genoten in de veilinghal dankzij een 40-tal vrijwilligers en een behoorlijk aantal sponsors van een onvergetelijke spelnamiddag. Op vrijdag was er de prijsuitreiking in de school, hierbij de uitslag:

Ballenspel Eerste leerjaar jongens: 1. Sil Leenaerts, 2 Daan Goetschalckx Daan Eerste leerjaar meisjes: 1. Linthe Pieters, 2 Noor Snoeijs Tweede leerjaar jongens: 1 Levi Roosmeyer Levi, 2 Lucaz Brughmans Tweede leerjaar meisjes: 1 Anthe Stoffels, 2 Joke Mertens Derde leerjaar jongens: 1 Finn Van Gils, 2 Niels Schoenmaekers Derde leerjaar meisjes: 1 Janne Voeten, 2 Roxanne Van Den Broeck Ringspel Vierde leerjaar jongens: 1 Siebe Mertens, 2 Sem Oerlemans Vierde leerjaar meisjes: 1 Renske Nuyts Renske, 2 Katharina Diaconu Vijfde leerjaar jongens: 1 Teide Spuijbroek, 2 Arne Schoenmaekers Vijfde leerjaar meisjes: 1 Sofia Mohammedi, 2 Sana hamad Sana Zesde leerjaar jongens: 1 Kamiel Vandamme, 2 Robbe Martens Zesde leerjaar meisjes: 1 Marlies Leenaerts, 2 Lenthe Goetschalckx (fh)

Streng maar rechtvaardig MEER - Nu de minst waardevolle gebouwen op de kloostersite gesloopt zijn, zijn ook de toiletten en de bar bij de vroegere parochiezaal gesloopt. Rit Rombouts was jarenlang sleutelhouder en beheerder van de zaal, eerst in opdracht van een zaalcomité, nadien op vraag van de vzw Klooster Meer. De zaal kan nu voor onbepaalde duur niet meer gebruikt worden. Het OCMW brengt er een Lokaal dienstencentrum in onder en ook de bib verhuist naar de kloostersite. De taak die Rit jarenlang streng maar rechtvaardig vervulde, zit er op. En dat verdient een bloemetje. Zeker weten. Namens vzw Klooster Meer mochten Jef Van Bavel en Guy Cools zich van die prettige taak kwijten… (fh) Rit Rombouts krijgt bloemen van Jef Van Bavel en Guy Cools. Rit was jarenlang sleutelhouder en beheerder van de zaal op de site.

Vogelshow van De Zandfluiter MEER - Tijdens het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 november houdt De Zandfluiter haar jaarlijkse vogelshow in Meer. Tijdens deze tentoonstelling stellen vogelkwekers hun inheemse en uitheemse vogels tentoon aan de geïnteresseerden. Enig in de fusiegemeente Hoogstraten en een aanrader voor elke vogel- of dierenliefhebber. De inkom is gratis. (fh) Praktisch: Vogelshow van De Zandfluiter op zaterdag 10 en zondag 11 november van 9 tot 20 uur in zaal Vic-

50

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Decemberfeesten in de kringwinkel MEER - December wordt een kringwinkelmaand. De Sint maakt er zijn opwachting op 28 november. Hij brengt zoals elk jaar weer veel lekkers mee, de kinderen zullen beslist hun kleurplaat meehebben. En op de Kerstbeurs van 17 november vind je alles wat je nodig hebt om kerstsfeer in huis te brengen. (fh)


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 51

MEER

Nieuwbouw erfpachtwoningen op de kloostersite MEER - Naast de vijf te restaureren monumenten, bouwt Bouwmaatschappij De Noorderkempen op de kloostersite zes sociale huurwoningen en elf erfpachtwoningen. Zowel de huur- als de erfpachtwoningen zijn in een sobere eigentijdse vormgeving gebouwd. Door deze vormgeving en de inplanting op de site komen de vijf historische gebouwen tot hun volle recht. De zes huurwoningen met twee slaapkamers staan tussen de feestzaal en de huishoudschool, zonder aan die gebouwen te raken. Door die inplanting blijft de vorm van vroegere speelplaats behouden. De huurprijs van die woningen is afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Casco erfpachtwoningen Op de westelijke perceelsgrens, haaks op het Pyperpad, staan elf erfpachtwoningen met drie slaapkamers. Die woningen worden casco afgewerkt. Dat wil zeggen dat de koper naar eigen smaak volgende zaken zelf moet afwerken: vloeren en plinten, gordijnkasten of rails, keuken en toebehoren, sanitaire toestellen en schilderwerken. Door deze manier van werken kan men de prijs gevoelig drukken. Erfpacht is een nieuwe vorm van eigendom, in onze regio toegepast voor de woningen op het begijnhof in Hoogstraten en de huizen in Wortel- en Merksplas-kolonie. Ook voor nieuwbouw woningen zal deze vorm van eigendom steeds

meer toegepast worden. Voor deze woningen wordt de grond in erfpacht gegeven en de woning verkocht, wat de eigenaar fiscale voordelen geeft. De eigenaar / erfpachtnemer is verplicht de woning gedurende een periode van 20 jaar zelf te bewonen. De kostprijs van de woningen is nog niet exact gekend. Volgens de kostenramingen van de ar-

chitect zou dat tussen de 165.000 en 185.000 euro inclusief btw zijn. Uit ondervinding weet men dat de aannemingsprijs nagenoeg dezelfde zal zijn. Kandidaat erfpachtnemers en huurders kunnen zich nu al vrijblijvend inschrijven. Inschrijvingen en info bij Eveline Snels, tel.: 014 63 95 97 of eveline.snels@denoorderkempen.be (fh)

Ondernemende dames organiseren “Ladies’ noon” MEER - Een groepje vrouwelijke ondernemers uit Meer, en daarrond, nam vorig jaar het initiatief om samen naar buiten te treden. Nu bouwen zij verder op de opgedane ervaringen en pakken zij uit met een nieuw evenement. Zij organiseren “Ladies’ noon”, op zondag 11 november, van 11 tot 16 uur. Dit vindt plaats in zaal La Belle Belgique, uitgebaat door Leen Bresseleers, zelf een jonge ondernemer. Met een kernteam van een zestal dames werkten zij het initiatief uit. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de activiteiten en bedrijven van de deelnemers voorgesteld worden, maar het moet uiteraard ook een gezellige en leuke namiddag worden. Enkele ondernemers zullen hun producten verkopen, anderen wilden vooral informeren over waar ze mee bezig zijn. Dat gaat van creatieve zaken als juwelen ontwerpen, fotograferen… over personal coaching, sportverzorging en massage training, tot traditioneel meer vrouwelijke ondernemers als kapster en schoonheidsspecialiste. Er zullen een vijftiental zaken vertegenwoordigd zijn. Een leuke tombola en live muziek van het duo Yentl en Fleur zorgen voor een plezierige omkadering. Inkomkaarten zijn te verkrijgen bij: Kapster Mieke - Mieke Koyen / Creakotje - Chris van Looveren / Sportverzorging en massage Brigitte Broers / La Belle Belgique - Leen Bresseleers / Schoonheidsspecialiste Lynn - Lynn De Gruyter / Atelier Rozemarijn Els Janssens. Meer info www.ladiesatmeer.be (jav) Praktisch: Ladies’ noon, zondag 11 november van 11 tot 16 uur in La Belle Belgique, Meerdorp 29.

Dit enthousiaste team staat in voor de organisatie van Ladies’ noon in Meer. (Els ontbreekt op de foto.) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

51


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 52

MEER

KWB blaast 75 kaarsjes uit MEER - Eind september vierde KWB Meer haar 75-jarig bestaan. Het begon op vrijdag 21 september met een vertelwandeling Maxburg 44 van Zjosfinks, waarin het gaat over de bevrijding van het grensgebied Maxburg wat zowat samenvalt met de beginperiode van de KWB Meer. Zjos nam de aanwezigen mee terug in de tijd met dia’s en een wandeling van 3,5 km door het toenmalige oorlogsgebied. De belangstelling hiervoor was zo groot dat er zelfs inschrijvingen moesten geweigerd worden. Plaats van het gebeuren was café Seagull in Wernhout, waar de tijd sinds 1944 stil bleef staan en een jongere versie van de Andrew Sisters optrad. Op zaterdagavond was er een misviering gevolgd door een receptie in een tent op het Chiroterrein. Daar waren, naast de KWB leden, ook oud wijkmeesters, verenigingen uit Meer en de KWB verenigingen uit de regio. Een gezellige drukte met toespraken van de burgemeester en voorzitter Frank Voet. Na de receptie volgde een

Blijvende herinnering aan Maxburg 44

Breugeltafel, waarna tot laat in de avond nagepraat werd met op de achtergrond muziek van Stanley Bunker. Op zondag 23 september werd men wakker onder een donker wolkenpak en regen. Een domper op de feestvreugde omdat in de namiddag een buitenactiviteit “riekgooien” op het programma stond. Dat vereiste dus enkele maatregelen. Bij dit volksspel gooi je met een hooivork naar een grote roos, wat bijzonder in de smaak viel bij de deelnemende ploegen, zodanig zelf dat een aantal deelnemers maar bleef doorgaan. Uiteindelijk ging de eerste prijs heren naar Chiro 3 die de Gouden vork won. De eerste prijs bij de vrouwen ging naar Lady’s in Black en de troostingsprijs naar Chiro 2. Na de opruim op maandag kon teruggekeken worden op een geslaagd weekend. Op naar het 100-jarig bestaan, dus! (fh)

Zjosfinks en zijn partner Erna de Houwer, die mee acteerde in de openings- en de slotact bij het monument ter herdenking van de gesneuvelde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Maxburg. MEER - In september en oktober organiseerde “Pas geverfd” van Zjosfinks vertelwandelingen grotendeels gebaseerd op waar gebeurde feiten die zich afspeelden in Wernhout. In de uithoek van het Nederlandse Zundert, op de grens met Meer, vochten de Engelsen tegen de Duitsers. 14.000 Amerikanen zouden vijf dagen, van 23 tot 27 oktober, nodig hebben om een einde te maken aan die strijd.

Chiro 3 won de Gouden Vork bij de boerendarts op zondag.

Het eerste blad waaraan je denkt! 52

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De gevechten speelden zich af op de grens met Nederland op de plaats waar toen het domein Maxburg eindigde. Een monumentale vaas dicht bij de grens herinnert ons aan de omvang van de eigendommen van Maximiliaan Van Den Bergh(e). De verteller wou de herinnering aan deze gebeurtenissen levendig houden en onthulde er op 15 september een monument dat, als het van hem afhangt, een blijvend karakter zal krijgen. (fh)


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 53

MEER

De geheimen van de pompoenkampioen MEER - De wedstrijd van de Pompoenpaeters in Wortel kreeg op 14 oktober Meerse winnaars. Jos Hereygers, Paul Peeters en zoon Miel slaagden er in om pompoenen te kweken die alle Wortelse records verpulverden. Hoe kwamen zij er eigenlijk toe om drie zulke grote pompoenen te kweken? Is er een geheim? We gingen kijken bij Paul Peeters in zijn hof aan de Meerseweg.

Het serieuzere werk Paul geeft de uitleg. “Acht jaar geleden kwam ik in Meer wonen en toen al heb ik in mijn hofke pompoenen gezet om in Wortel mee te kunnen doen. Eerst was het wat aanmodderen. De laatste drie jaar heb ik de hulp van Jos Hereygers ingeroepen. Die wist als aardbeiteler veel over aardbeien, iets waar hij ook bekend voor staat bij zijn collega aardbeitelers. Jos verdiepte zich toen dus ook in pompoenen. Goed is nog niet goed genoeg, bij Jos. Op gebied van meststoffen en ziektes, het bevruchten, de bewatering, zon en schaduw. Alles weet hij tot in de puntjes te benutten. En dagelijks komt hij minstens drie keer kijken of alles nog wel in orde is. Dat is echt een passie!”

“Maar je moet een pompoen veel liefde geven, evenveel als je eigen vrouw ...” De basis was daardoor al gelegd. “En nadat ik mijn hof kon uitbreiden, zijn we dan met het serieuzere werk begonnen. De pompoenen werden minder in aantal maar groter in volume en ge-

Pompoenkampioenen Paul en Jos poserend bij de grootste pompoen in den hof. Een technisch staaltje van kunnen. wicht. Dit jaar werd zo voor ons een topjaar. Wat het echte geheim van de pompoenkweker is? Dat kan ik moeilijk zeggen… Maar je moet een pompoen veel liefde geven, zoveel als je eigen vrouw” (gelach op de achtergrond).

Wedstrijden Ondertussen namen ze ook deel aan enkele wedstrijden. “In Utrecht deden we mee als buitenlanders op het Nederlands kampioenschap. We werden er derde. Op het Belgisch kampioenschap waren we tweede. Het kweken van zo’n

grote pompoenen is vooral een Nederlandse, Belgische en ook Engelse aangelegenheid. Als je aan al die kampioenschappen meedoet, heb je dus verschillende pompoenen nodig. We zijn van plan om volgend jaar vijf in plaats van zes pompoenen te telen. Dan kunnen ze misschien weer een stukje groter worden. We gaan ook nog wat aan de watering sleutelen. Hopelijk wordt het dan weer een goed jaar vol pompoenpassie…” Wij duimen alvast met veel plezier voor hen! (ma)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

53


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 54

MEER

De kat in de kelder van ’t Heidebloempje MEER - Met ‘De kat in de kelder’ brengt ’t Heidebloempje een hilarische komedie van Pol Anrys in regie van Jos Cools. Er zijn verschillende speeldata in november, om zeker te zijn van een plaats in Zaal voor Kunst en Volk is reservatie vooraf aangewezen. Majoor Evarist Tanghe, gepensioneerd militair, wil zijn hemel verdienen en laat het gezin De Cat tijdelijk bij hem intrekken, in afwachting om in een sociaal appartement te gaan wonen. Dit is tegen de zin van zijn bazige zus Serafine, die zulk ‘marginaal’ gezin - vader Felix, moeder Sylvia, dochter Kim(berly) en memé Madeleine - liever niet in huis wil. Het gezin staat evenmin te springen om in een kelder te wonen. Maar een situatie kan soms snel keren. Sven die in de bank naast de deur werkt, laat een oogje vallen op Kim. In de kelder duiken nog andere figuren op, zoals sociaal assistente Mevrouw Smets, die memé in een rusthuis wil onder brengen. Ook de loodgieter maakt zijn opwachting en krijgt er opeens een andere naam. Vanaf dan moeten er heel wat vragen een antwoord krijgen. Geraakt memé in het rusthuis? Kiest Sven voor de liefde of het rechte pad? Wat met de Majoor die verrassend uit de hoek komt? Wat heeft het bankgebouw met het tijdelijk kelderverblijf van de familie De Cat te maken? En wat is er met de kat van Serafine gebeurd ? (red) Praktisch: De Kat in de kelder door 't Heidebloempje. Speeldata: Vrij-

’t Heidebloempje met v.l.n.r.: Ilse Arnouts, Jan Jansen, Jeff Dictus, Martine Boeren, Fonne Brosens, Harm De Gruyter, Jos Cools (regisseur), Frie Adriaensen, Jill Cools en Karine Teuns (staat niet op de foto) dag 9, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 november, telkens om 20 uur. Deuren open vanaf 19 uur. Tickets online 8 euro via www.theidebloempje.be, per telefoon op het nummer 0474 18 34 22.

Fanfare De Eendracht kijkt vooruit MEER - Nu de muziekfeesten in september en optredens rond Meer kermis achter de rug zijn, volgt op 24 november het jaarlijkse teerfeest van fanfare De Eendracht. Verder staan er enkele optredens buiten de dorpsgrenzen op het programma. Naar jaarlijkse traditie worden de overleden leden en ereleden van Fanfare 'De Eendracht' herdacht in de eucharistieviering op zaterdag 24 november om 17.45 uur. Muzikaal wordt deze viering volledig verzorgd door de muzikanten van de Fanfare onder de kundige leiding van dirigent Marleen Proost. Aansluitend worden de leden en de ereleden in de refter van de lagere school verwacht voor het jaarlijkse teerfeest. Met een warme maaltijd wordt een druk werkjaar met veel activiteiten en aangename herinneringen afgesloten. Na het feestmaal is er gelegenheid tot dans en vermaak voor jong en oud. De bestuursleden van de fanfare zijn druk bezig met het bezoeken van de leden en de ereleden voor de inschrijving. Wie dat wil, kan

Het muzikaal gezelschap ‘Tournée Générale’ uit Zwijndrecht zorgde voor een succesvol optreden tijdens de muziekfeesten van ‘De Eendracht’ op 15 september. de fanfare steunen als erelid. Daarvoor kan je terecht bij een bestuurslid of een muzikant, bij wie je ook kan inschrijven voor het teerfeest.

’t Hoekske werd FF Thuis MEER - Er is een nieuw café in Meer. ’t Hoekske kreeg immers niet alleen nieuwe uitbaters, het kreeg ook een nieuw jasje aangemeten. We gingen dus even op de koffie (pint in dit geval) om de sfeer op te snuiven bij uitbaters Nathalie en Jan, die ons enthousiast te woord stonden. “Wat de bedoeling is? Gewoon! Een café voor de buurt, voor de verenigingen, de wielerclub, voor de caféganger die van gezelligheid houdt. Voor Meer en omstreken. En iedereen is welkom!”, klinkt het. Jan en Nathalie wonen al jaren op den Aard in Minderhout. Daar heeft Nathalie een hondenkennel. Het café was een droomkans die ze niet willen laten liggen. “Alles was zwart en oranje,” zegt Jan. “Dat hebben we even grondig verbouwd. Ons Nathalie

54

-

heeft al 30 jaar ervaring in de horeca. Zij weet waar het om gaat. Er is in Meer weinig dat om 8 uur al open is. Dat willen wij dus bieden, koffie, gebak en een hapje zullen klaar staan. Dat het zo lange dagen zullen zijn dat beseffen we. Maar als je het niet graag doet dan moet je er niet aan beginnen.” “We willen ons eigen ding doen. Zo doet de naam FF thuis (effe thuis) de mensen wel aan iets denken. Aan gezelligheid bijvoorbeeld. Dus moeten we geregeld ambiance in huis zijn. Liefst met live muziek, zowel bij de kermis als in de gewone weekends.” Het mag gezegd: het ziet er best gezellig uit in FF thuis. Veel succes toegewenst alvast! (ma)

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jan en Nathalie poseren voor FF thuis, hun nieuwe café in het vroegere Hoekske.


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 55

MEERLE

Bewegen is een top-medicament MEERLE - Op dinsdag 6 november neemt een voordracht van Alfred Conincx de luisteraar mee op een reis door het lichaam om het door de bril van ‘bewegen’ te bekijken. We reizen door onze hart- en bloedvaten, de ademhaling, de spijsvertering en ons afweersysteem. We ontdekken onze spieren, beenderen en gewrichten, houden halt bij aderverkalking, cholesterol, bloeddruk en diabetes. Bedoeling is om beter te begrijpen waarom bewegen, een top-medicament is. Nog te vaak zien mensen de grote preventieve waarde van lichaamsbeweging onvoldoende in. Ooit was bewegen het belangrijkste onderdeel van overleven. Momenteel leiden we evenwel veel meer een zittend leven. Terwijl het activiteitsniveau van de bevolking progressief daalt, is lichamelijke activiteit juist een enorme bevorderende gezondheidsfactor. Veel welvaartsziekten hebben immers te maken met een gebrek aan beweging. Vooraf inschrijven voor deze voordracht in LDC

Stede Akkers in Meerle is niet nodig. Deelname 4,00 euro. Info: dienstencentrum@hoogstraten.be, tel. 03 340 16 30. (fh)

Praktisch: Bewegen als top-medicament, lezing door Alfred Conincx op dinsdag 6 november van 13.30 tot 16 uur in LDC Stede Akkers Meerle, Ulicotenseweg 2.

Orgaandonatie is van levensbelang MEERLE - Op dinsdagnamiddag 20 november spreekt Paul Deleersnijder in Stede Akkers Meerle over orgaandonatie. Deleersnijders is afkomstig uit Brecht, hij is een van de gemotiveerde vrijwilligers, die een levensreddende transplantatie kreeg en over dit onderwerp voordrachten geeft. Zelf kreeg hij een nieuwe lever. Transplantatie chirurgie gebeurt de laatste jaren meer en meer. Het begint stilaan een (weliswaar zware) routine-ingreep te worden en boekt wereldwijd schitterende resultaten. Er is echter een keerzijde aan de medaille. Een groot tekort aan donororganen heeft voor gevolg dat er in ons

land jaarlijks honderden mensen sterven op de wachtlijst voor het geschikte orgaan gevonden wordt. Er gaan ook nog teveel organen verloren omdat de potentiële donors te weinig geïnformeerd zijn. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Femma Meerle. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelname 2 euro. (fh) Praktisch: Orgaandonatie van levensbelang, lezing door Paul Deleersnijder op dinsdag 20 november van 13.30 tot 16 uur in Stede Akkers Meerle, Ulicotenseweg 2.

Trappen, stappen en vooral kijken MEERLE - De omgeving van Meerle vormt het decor voor de volgende trap en stap op zondag 25 november. De deelnemers zijn geboeid door de natuur en maken een verkenningstocht in onze regio. Het reisdoel is even onbekend als het belangrijk is. Het gaat er om dat we met open blik proberen zoveel mogelijk natuur waar te nemen. De groep verplaatst zich met de fiets en zal op verschillende plaatsen (even onbekend als de bestemming) halt houden om er de natuur te bestuderen. We eindigen rond het middaguur en keren tegen dan terug naar de vertrekplaats. We raden aan verrekijkers en eventueel ook wat natuurgidsen mee te nemen. De groep vertrekt om 9 uur aan de kerk in Meerle. Info: jee.van.loock@gmail.com. (ao) Tijdens de "Trap en Stap" van Natuurpunt is er vooral oog voor de omgeving, dit keer verkennen we de streek rond Meerle.

11.11.11 in Meerle MEERLE - Na de succesvolle acties ten voordele Kom Op Tegen Kanker staan er weer vrijwilligers klaar om beroep te doen op de vrijgevigheid van de Meerlenaars. Op zaterdag 10 november heeft de jaarlijkse 11.11.11 actie plaats en verkopen ze markeerstiften, wenskaarten en chocolade. Net als vorig jaar staat het vluchtelingenthema centraal in de campagne. 11.11.11 zoomt in op de grondoorzaken van gedwongen migratie: klimaatverandering, conflict, politieke overtuiging, gebrek aan onderwijs, honger… Terwijl het #AllemaalMensen zijn onderweg naar beter. Ook dit initiatief krijgt de hulp en gastvrijheid van onze lokale winkeliers. De Meerlese vrijwilligers staan net als vorig jaar bij Spar Expres op de Strijbeekseweg. Ga er even langs en doe uw duit in het zakje! (jaf) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

55


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 56

MEERLE

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 – Fax 03/315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be

OPENBARE VERKOOP van woning onder HOOGSTRATEN / MEERLE, Strijbeekseweg 63

Samana bezoekt Radio Valencia MEERLE - Naar goede traditie organiseert Samana Meerle ter gelegenheid van de kermis een leuke uitstap voor de leden. En het hoeft niet altijd ver van huis te zijn om iets leuks te vinden. De immens populaire Radio Valencia was dit jaar de bestemming. Op 13 september vertrokken ze met verschillende auto’s naar Meer. Ze werden er ontvangen met koffie, thee en cake, terwijl Toos briefjes uitdeelde waar iedereen een verzoekje kon opschrijven.

Notaris Paul ROMMENS te Meer zal openbaar verkopen: Een woonhuis, Strijbeekseweg 63 , HOB, met grote tuin, groot 720 m². ? Indeling: inkomhal met living-eetkamer, slaapkamer, keukenachterhal, badkamer, wc ; kelder ; eerste verdieping: 4 kamers. Met garage-berging in de tuin. K.I. 495 euro. EPC 396 kWh/m²jaar (ref. 20180513-0002057847-1) VCRO: Vg huis (1958), Wg (landelijk) + Lwag, Gdv, Gvkr, Gvv. ? Bezichtiging: elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. ? Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten. In kleine groepjes bezochten ze dan de studio, waar ze een deskundige uitleg kregen van de diskjockeys Jean en Jos. Zo kwamen ze aan de weet hoe bij Valencia radio gemaakt wordt. Ondertussen werden de verzoekjes op de radio gedraaid, wie dat mocht zijn verzoekje zelf door de microfoon aankondigen. Een beetje zelf radio maken, zeg maar. Ondertussen genoten de anderen van een drankje en een gezellige babbel. De muziek bleek zo aanstekelijk dat er zelfs een polonaise gedanst werd. De vrolijke middag werd afgesloten met sandwiches en een koffiekoek. Een meer dan geslaagde uitstap in eigen streek! (gvb/red)

Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker ENIGE ZITDAG: donderdag 22 november 2018 om 16.00 uur in Café de Posthoorn te Meerle, Kerkstraat 4. Inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen. Vennootschappen dienen gecoördineerde statuten en publicatie bestuurders/ zaakvoerders in het Staatsblad mee te brengen.

n Het eerste blad waaraan je denkt!

56

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERLE - Voor de verkoop van Azalea’s tijdens het jaarlijkse plantjesweekend van Kom op tegen Kanker hadden KVLV-Meerle en Kippenwinkeltje Stoffels de handen in mekaar geslagen. Op de parking van de winkel had KVLV een mooi verkoopstandje gebouwd. Zo kwam het dat de talrijke klandizie van Miranda niet alleen hun lekkere kippengerechten kwamen halen, de meesten namen meteen een bloemetje mee. Zo raakte de hele voorraad uitverkocht. Goed samengewerkt voor een heel goed doel. En zo heeft Meerle zijn bijdrage weer geleverd! (jaf)


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 12:02 Pagina 57

MEERLE

Fel gesmaakte soldatenkost MEERLE - De speciale herdenking van het einde van Wereldoorlog I mocht ook op grote belangstelling rekenen. Meer dan 180 eters schoven aan voor een typisch soldatenmaal waarvan de hoofdschotel bestond uit stoemp

met worst of spek. Alles klaargemaakt op een authentieke oude veldkeuken, gestookt op hout. Het prachtige zomerweer (27 graden op 13 oktober!) maakte dat ook vele niet-eters even langskwamen. Om naar de oude legervoertuigen en

Frans Brosens kon zich best verwarmen aan de veldkeuken. Hij bakte grote pannen spek en worsten.

wapens te kijken, waaronder een echt kanon. Of om een frisse pint te drinken natuurlijk. Een puike samenwerking tussen NSB Meerle-Hoogstraten en KLJ-Meerle, met medewerking van het stadbestuur. (jaf)

Er werden Duitse soldaten gesignaleerd in de buurt van het Raadshuis. Ze werden gelukkig snel gevangen genomen door de geallieerde troepen die ook in de buurt waren. (foto Cel Oninckx)

KLJ Meerle aan tafel voor Mosselfeest MEERLE - Er zijn nog zekerheden in het leven. Zoals het jaarlijkse Mosselfeest van KLJMeerle. Op zondag 18 november richten ze dit al voor de 37e keer in. Vanaf 12 tot en met 18 uur staan er dus vele helpende KLJ-handen klaar om u in de zaal te bedienen, waar ook weer kinderanimatie zal zijn. Afhalen om thuis op te eten kan ook. De eerste mosselen, kippen en kindermenu’s (curryworst met frietjes) zullen klaar zijn voor de afhaal van 11.30 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur. Gelieve wel potten mee te brengen a.u.b. De prijs

van de mosselen bedraagt €17, van de kip €12 en van het kindermenu €6. Frietjes en brood zijn hierbij inbegrepen. Inschrijven kan bij Tamara Van Haperen. (tamara.vanhaperen@hotmail.com). Graag de inschrijvingsstrook duidelijk invullen voor 8 november. Wie een tafel wil delen met familieleden, vrienden, kennissen of verenigingen vult best samen één inschrijvingsstrook in. Na telefonische bevestiging kan je overschrijven op het rekeningnummer BE29 7333 2600 1064. KLJ vraagt om zoveel mogelijk via overschrijving te betalen. Indien dit niet mogelijk is, mag er ook

contant betaald worden op voorhand. Niet betaald is niet ingeschreven. (jaf)

De Uiltjes bieden kinderopvang MEERLE - Op 3 september openden Lizzy Van Hoeck en Wendy Vorsselmans als samenwerkende onthaalouders bij Landelijke Kinderopvang een groepsopvang de Uiltjes in Meerle. Lizzy werkt al 5 jaar als onthaalouder in gezinsopvang. Omdat er zeer veel aanvragen kwamen en de opvang snel volzet was, begon het idee te rijpen om een groepsopvang op te starten. Lizzy kocht een woning aan in Meerle die nu volledig voor de groepsopvang gebruikt wordt. Wendy Vorsselmans is samen met haar gestart in september. In januari 2019 zal ook Tarmina hier nog starten. Intussen hebben al heel wat kindjes een plekje gevonden bij de Uiltjes! Meer info bij de Landelijke Kinderopvang Hoogstraten-Rijkevorsel, Vrijheid 169 bus 3, 2320 Hoogstraten lkohoogstraten@landelijkekinderopvang.be. (jaf) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

57


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 58

MEERLE

80-Jarigen vieren feest MEERLE - De 80-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef hadden een mooie zomerse dag uitgekozen om samen te vieren dat ze in 2018 de

gezegende leeftijd van 80 jaar bereikt hadden. Jaan Aerts en Gust Sprangers hadden al wie lang geleden samen hun plechtige communie gedaan

hadden nu samen gebracht bij De Paters voor een lekker feestmaal en een goed biertje. Ze waren nog altijd met 25! (jaf)

Op de foto (vlnr): Jan Hendrickx, Gust Sprangers, Catharina Aerts, Emma Van Bavel, Alfons De Smedt, Rit Van Den Ouweland, Carolina Jansen, Cor Van Mei, Ludovica Krijnen, Corry Bastiaensen, Adriaan Aerts, Bernarda Michielsen, Jan Van Riel, Betsy Goetstouwers, Anny Lauwrijsen, Marcel Van Den Bogerd, Anneke Aerts, Yvonne Hendrickx, Jaak Jacobs, Sonja Kennis, Treza Van Dijck, C. Verschueren, Maria Gijsbrechts, Petrus Snoeys en Antoon Koyen.

Volleybalmeisjes zorgen voor Sinterklaasontbijt MEERLE - Op zondag 2 december kan je al voor het zesde jaar op rij genieten van een overheerlijk Sinterklaasontbijt verzorgd door de volleybalmeisjes van Meerle. Je kiest volledig zelf wanneer ze het ontbijt tot bij je thuis brengen. Dat kan van 7.30 tot 11.30 uur. Wil je graag iemand verrassen of zelfs het ontbijt laten brengen door zwarte piet, ook dat kan. Er is bovendien keuze uit 3 verschillende ontbijten: een kinderontbijt (€ 5), een standaardontbijt (€ 9) en een luxe-ontbijt (€ 13).

noemde rekeningnummer en je wordt op zondag 2 december verwend met een verrassend en lekker ontbijt!

Een kinderontbijt bestaat uit: een sandwich, een koffiekoek, zoet beleg, fristi en een sinterklaasverrassing. Zowel het standaard- als luxe-ontbijt omvat een sandwich, 2 pistolets, een koffiekoek, boter, confituur, kaas + hesp, yoghurt, thee + koffie en een sinterklaasverrassing. Maar bij het luxe-ontbijt krijg je daar bovenop nog een croissant, fruitsap, verse eiersalade en verse fruitsalade. Bestelt u 2 luxe-ontbijten, dan kan u nog eens lekker genieten van een lekker flesje cava. Bestellen kan tot en met woensdag 21 november via de website http://webz.be/sinterklaasontbijt. Vul de nodige gegevens in, betaal op het ver-

58

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor meer informatie of bij vragen kan u steeds mailen naar: olleybalmeisjesmeerle@gmail.com. (jaf)


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 59

MEERLE

Halte Merlet scoort met tento Aardbeifeesten MEERLE - Een heel grote opkomst op de tentoonstelling van Halte Merlet over de Aardbeifeesten, die 50 jaar geleden telkens tijdens het Pinksterweekend ingericht werden om centen bijeen te brengen om de leningen voor de pas gebouwde parochiezaal te helpen betalen. Liefst 460 bezoekers passeerden in het Meerlese Raadhuis en keken naar de vele foto’s en een aantal overblijfselen van de feesten van destijds. De toeloop was zo groot dat tegen 12 uur alle speciaal voor de gelegenheid door de Merel gemaakte gebakjes al uitgeput waren. Gelukkig waren er volop lekkere aardbeien, geschonken door de Coöperatie Hoogstraten. Vele bezoekers zaten ook geboeid te kijken naar de meer dan 2 uur durende films die van de feesten tussen 1968 en 1976 gemaakt werden. Menig ‘senior’ herkende zichzelf als jongeling die meeliep in de stoet of deelnam aan de volksspelen tussen de gebuurten. Of ze herkenden ouders, nonkels, tantes of andere bekenden die ondertussen het aardse voor het eeuwige leven verwisseld hebben. Meest gehoorde opmerking was: "Kijk toch eens hoeveel volk daar toen op afkwam, dat krijg je nu toch niet mee bijeen hé!” De film wordt later nog vertoond in het LDC en zal daarna beschikbaar zijn op YouTube. (jaf)

Elk jaar werd ook een Aardbeiprinses verkozen. Zij mocht een jaar de kroon dragen, kreeg een erelint en een geschenk. Op de tentoonstelling lag het enige bewaarde erelint én geschenk. In 1973 werd Mai Kustermans tot Aardbeiprinses gekroond. Zij was toevallig samen met onze fotograaf op de tentoonstelling, zodat ze 45 jaar later nog eens met erelint en geschenk op de foto kon, naast de foto van toen!

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE - Ben je zwanger, mama of papa, oma of opa, onthaalouder, juf of een speelgoedfreak..? Op de jaarlijkse tweedehandsbeurs van de Gezinsbond Meerle op zondag 4 november vind je betaalbare tweedehands babyuitzet artikelen, kinderkleding tot 14 jaar en speelgoed. Voor de beste koopjes, kom op tijd! De deuren van parochiezaal ‘Ons Thuis’gaan open om 13 uur en sluiten om 14.30 uur. De inkom is gratis. Wie graag spulletjes verkoopt, hoeft alleen maar een verkooplijst aan te schaffen, de spullen te voorzien van de prijs en op zondag 4 november in de ochtend naar de zaal te brengen. De vrijwilligers van de Gezinsbond nemen alles in ontvangst en organiseren de verkoop. Na de beurs kom jij de niet-verkochte spullen weer ophalen en krijg je meteen de opbrengst van wat er van jouw spullen verkocht is. De verkooplijsten zijn vanaf 8 oktober te koop bij An Cox - Aerts, Elsakker 2 D, 03 295 33 09 of bij Kalinka Van Bavel - Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, 03 315 09 99 tot uitputting voorraad! Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Voor meer info, ga naar de website www.gezinsbondmeerle.be. (jaf)

KVLV naait voor Kom op tegen Kanker MEERLE - Begin oktober bundelden 16 dames van KVLV Meerle de krachten om te naaien voor het goede doel. Er werden kussentjes genaaid voor mensen met borstkanker. Vrouwen met en zonder naaimachine staken de handen uit de mouwen. Ze maakten liefst 100 kussentjes op één avond: genaaid en gevuld. Zo droegen ook ze een mooi steentje bij voor Kom Op Tegen Kanker. (jaf)

Fijne verrassing voor 80-jarige Jaan Aerts MEERLE - Jaan Aerts werd voor zijn 80ste verjaardag aangenaam verrast door zijn klein- en achterkleinkinderen. Op zondag 7 oktober werd hij thuis opgehaald door de kleinkinderen, voor een gezamenlijk fietstochtje. Wat verderop werden ze opgewacht door heel de aanhang, die de koffie klaar hadden staan. Een fietstocht volgde, met onderweg nog een lekkere pannenkoek. Het werd een leuke uitstap voor allen en heel zeker ook een bijzonder fijne verjaardag voor Jaan! (jaf) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

59


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 60

MEERSEL-DREEF

Geen Drevenier in stadsbestuur MEERSEL-DREEF - Ons dorp heeft geen enkele verkozene meer in de nieuwe gemeenteraad en dat is jammer. Maar als de verkiezingsfolders niet liegen, dan zullen de andere verkozenen ons zeker niet vergeten. In alle geval voldoende reden om bij de openbare vergadering van de dorpsraad in het voorjaar met argusogen te bekijken wat men de volgende zes jaren voor ons in petto heeft. (JJ)

Feest van de patroonheilige St.-Lucia MEERSEL-DREEF - Op zondag 9 december is er de traditionele eucharistieviering ter ere van één van de patroonheiligen van de Sint Luciakapel. Deze gezongen mis zal natuurlijk in de kapel zelf doorgaan om 14 uur. Lucia van Syracuse (volgens traditie 283-304) is een christelijke martelares, die vereerd wordt als heilige door katholieke en orthodoxe christenen. Zij is de patroonheilige van de blinden. Aansluitend aan de viering is er nog een gezellig samenzijn in de kapel onder het genot van een glaasje glühwein of warme chocolademelk, die u vriendelijk wordt aangeboden door het Sint Lucia Comité. (JJ)

Straatnaambord voor Geiteneinde

b

MEERSEL-DREEF - Het noordelijkste gebuurte Geiteneind(e) van de Dreef heeft zijn eigen straatbord gekregen, dit aan beide zijden van het gebuurte. In de vorige maand verschenen ‘straat van de maand’ kon je al meer daarover lezen. Een mooi ludiek geschenk van de plaatselijke fanfare voor de gastvrijheid tijdens de jaarlijkse zondagse rommelmarkt in de zomer. (JJ)

Dans, disco en Papachat MEERSEL-DREEF - Fanfare voor Eer en Deugd presenteert op zaterdag 17 november een Dance & Disco avond met het jeugdorkest, aansluitend is er een afterparty met de band Papachat. De deuren van de zaal ‘Bij de paters’gaan al vanaf 19 uur open, dus voor een goede zitplaats moet je er op tijd bij zijn. De entree bedraagt slechts 5 euro, en kaarten zijn te koop op website www.vooreerendeugd.be. (JJ)

60

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Member of Premier: www.premierinternational.org

m

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOERE V EN N TUURLIJKE LOOK NA L LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Te T el: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 0 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 0 uur

b


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 61

MEERSEL-DREEF

’t Dreefke maakt elke maand verse soep MEERSEL-DREEF - Al jaren wordt er in de school regelmatig een leerlingenraad georganiseerd. Daarin zit van elke klas een afvaardiging, om alle wensen van de klas rond een bepaald thema naar voor te brengen. Zo kwam er het idee dat het wel fijn zou zijn dat de kinderen extra kookactiviteiten zouden krijgen, en daarnaast ook dat er regelmatig verse soep kon gegeten worden in de eetzaal. De twee ideeën werden gecombineerd en een

nieuwe schoolactiviteit was prompt een feit. Elke maand is er een klas verantwoordelijk om voor de hele school verse soep te maken. Voor de maand september hebben de allerkleinsten, ukkies en pukkies (2,5 - 3 jaar) de spits afgebeten. De gehele school werd verwend op echte verse tomatensoep. Dat het erg gesmaakt werd, is nog wel het mooiste compliment voor de kleine koks en kokkinnen. De kleuters zelf waren dan ook bijzonder trots op ‘hun’ soep. (MJ/JJ)

Laatste buurtwinkel gesloten MEERSEL-DREEF - Onze buurtwinkel Bogers Totaalvoeding is definitief gesloten. De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft onlangs de voedingswinkel-frituur failliet verklaard. Hiermee verdwijnt de laatste buurtwinkel, en vooral voor ouderen is dit wel eens een probleem, zij kunnen of mogen niet altijd meer autorijden om in een andere buurgemeente te gaan winkelen. Ook onze Nederlandse buurgemeente Galder heeft ook al jaren geen winkel meer. Gelukkig is er nog een warme bakker voor je dagelijks brood en broodbeleg. Het zou fijn zijn indien er toch een soort mini-supermarkt terug zou komen voor al je kleine boodschappen. Het komt de leefbaarheid

Is ook dit geen sluikstort? MEERSEL-DREEF - Bij sluikstorten denk je automatisch aan achtergelaten huisvuilzakken, oud meubilair of kapotte huishoudtoestellen in bosjes en bosranden. Maar ook tuinafval kan een sluikstort zijn. Op de zandweg tussen de Watermolenweg (Meersel-Dreef) en de Beeksestraat (Meer) wordt achter het villapark tuinafval in de bermen van de zandweg opgestapeld en gazon-

Bus in de berm

gras op het pad uitgestrooid. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?! Het tuinafval op de wortels van de bermbomen zal op termijn de wortels verstikken zodat deze afsterven. Hoogstraten heeft een prima containerpark, maak er gebruik van. Misschien is hier een taak voor de wijkagent weggelegd? (JJ)

MEERSEL-DREEF - Het zal je maar overkomen, als buschauffeur van de Lijn moeten uitwijken voor wegwerkzaamheden en zo zelf in moeilijkheden komen. De trolleybus kwam op Klein Eyssel in de berm vast te zitten. Gelukkig voor chauffeur en passagiers kwamen zij er met de kleine schrik vanaf. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

61


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 62

De Honda Smart Drive TM snelheid traploos regelen via simpele duimdruk

Love 2 heal

ngen 1. Va werpen eren 2. Uit lchen snipp 3. Mu deren ver 4. Bla

Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

Bij ons drie troeven onder één dak ! KWALITEIT - SERVICE - PRIJS

Alle herstellingen van alle merken motorzagen

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten tel.03 314 41 15 - Fax. 03 314 14 20 www.tuinmachinesstoffels.be - info@tuinmachinesstoffels.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

183 g e w e s Meer aten r t s g o o 2322 H

A NIEUW

RS

EW

EG

ED AS E

DRES:

BR

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

EE

W

MEERLE MEER M

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

h

n


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 63

MINDERHOUT

Vernieuwd Markenhof slaat aan

MINDERHOUT - “Zo’n zes jaar geleden”, zegt secretaris Luc Herthogs die ons rondleidt na de derde fase van een groot renovatieprogramma, “was deze zaal ziek. Hoe kan het ook anders”, gaat hij verder, “gebouwd in 1965 was de zaal na 50 jaar uit de tijd, zowel wat betreft het interieur als de infrastructuur. De zaal werd steeds minder gebruikt en het ging van kwaad naar erger.” Verenigingen kregen op de duur de drank veel te goedkoop om ze toch maar in huis te houden. Met als gevolg dat er haast geen winst over bleef voor de parochiezaal. Maar die situatie is dank zij vrijwilligersinzet gekeerd, zodat Minderhout opnieuw mag uitpakken met een kerngezond Markenhof.

Renovatieplan “Een jaarlijkse toelage van 5.000 euro van de stad, was ver van voldoende om de kosten te dekken. Het was de stimulans om de koppen bij elkaar te steken en een globaal renovatieplan uit te werken. Het zaalcomité werd versterkt met mensen die elk op hun terrein ‘specialist’ zijn, want die heb je broodnodig om van een haast uitgeleefde zaal opnieuw een juweeltje te maken zoals je nu kan zien.” In 2015 werd de grote zaal aangepakt. De zaal werd gerenoveerd en uitgerust met technieken die men vandaag niet meer kan missen. Vorig jaar werd ook de kleine zaal (vroeger de koffieschool) aangepakt. Het uitzicht en het interieur sluiten nu aan bij de grote zaal, waardoor men

De Raad van bestuur met vlnr: Albert Van Bouwel, Luc Herthogs, Koen Pauwels en voorzitter Piet De Bie ze ook samen kan gebruiken. Nu, in de derde fase, kan men met terechte trots de vernieuwde inkom, een aangepaste berging, vestiaire en een knap toiletblok tonen.

Vrijwilligers en sponsors Om dat alles te realiseren kan men niet zonder sponsoring en de inzet van veel vrijwilligers, die bergen werk verzet hebben. Maar er zijn heel wat middelen nodig. Om die reden werd een vzw opgericht die volkomen los staat van het bisdom. Hij werd vorig jaar boven de doopvont gehouden en kreeg de naam ’t Markenhof. De vzw kan de noodzakelijke leningen aangaan, iets wat onder de koepel van het bisdom moeilijk of niet mogelijk is. Het bestuur van de vzw bestaat

uit tien leden, waarvan er vier de Raad van bestuur vormen. Over het project waarin IOK in samenwerking met Rurant op zoek gaat naar het “Minderhout van morgen” (zie ook elders in ons blad) maakt het bestuur zich geen zorgen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt waarin ’t Markenhof stevig verankerd zit als zaal. Daar zal men niet aan raken. Vandaag lijkt het tij voor ’t Markenhof dus gekeerd. De zaal kan immers voor veel gebruikt worden, van kleinere feesten in de kleine zaal, tot evenementen tot 360 personen in de kleine en grote zaal samen. De zaal zelf is kerngezond, de agenda is ook goed gevuld en tijdig reserveren is dus voortaan de boodschap. (fh)

Kapellekenswandeling en zoektocht uur aan het Parochiecentrum. Er zijn diverse trajecten: 5 km (toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s), 10, 15 en 20 km. Ieder traject is bewegwijzerd en voert vaak door minder bekende natuurplekjes in de omgeving.

MINDERHOUT - Via KWB krijg je de gelegenheid om de spieren en gewrichten soepel te houden, want het hele jaar biedt hun wandelcriterium diverse wandelingen. Op zaterdag 4 november is dat de Kapellekenswandeling van KWB-Minderhout, met vertrek tussen 8 en 15

deren -12 jaar. Meer info bij Albert van Bouwel, tel. 03 314 45 36 of Ronny Leemans, tel. 03 314 21 81. (fh)

Voor kinderen is er daarbij wandelzoektocht op het traject van de 5 km. Zoeken primeert. Er zijn geen prijsjes aan verbonden, maar de deelname wordt beloond met een gratis, lekkere, versierde pannenkoek. Na de wandeling kan je in ’t Markenhof immers genieten van heerlijke pannenkoeken, verse soep of een heerlijk drankje. De deelnameprijs bedraagt slechts 1,5 euro, KWB-leden betalen 1,2 euro. Gratis voor kinDE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

63


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 64

MINDERHOUT

Bijpraten na 65 jaar MINDERHOUT - De 65-jarigen van Minderhout verzamelden op 15 september in de kleine zaal van ’t Markenhof voor een gezellig samenzijn. Samen

met hun partners genoten ze van een lekker etentje en een deugddoende babbel. Er werden heel wat herinneringen opgehaald van de lagere school. (fh)

Op de foto onderaan v.l.n.r. Staf Peeters, Simonne Donckers, Maria Gillis, Josee Van Gestel, Fons Mertens. Midden: Ria Donckers, Maria Braspenning en Maria Geerts Achteraan: Jos Godrie, Louis Van Bergen, Cor De Bie, Annie Michielsen, Marie-Josee Brosens, Marcel Aernouts en Ann Van Den Bogerd.

VAN HEMELEN

BVBA

p

VAN HEMELEN

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN

WIJ Z IJN Industrieweg 4 2330 Merksplas

ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

VERHU

ISD !

Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 64

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 65

MINDERHOUT

Denken aan het Minderhout van morgen MINDERHOUT - Van alle deelgemeenten kent Minderhout de grootste groei. Elk jaar telt de gemeente veel nieuwe inwoners, de school barst uit haar voegen, er is meer nood aan kinderopvang, de verenigingen breiden uit. Deze groei heeft uiteraard ook gevolgen voor o.m. het uitzicht van het dorp en de beschikbare infrastructuur. In een voorbereidende studie vroegen IOK en RURANT de visie van verenigingen hierover. Op woensdag 19 september organiseerden ze van 15 tot 20 uur een infomarkt op het dorpsplein bij de kerk. Zo kregen de individuele inwoners de kans om hun zeg te doen en voorstellen te formuleren.

Knelpunten en mogelijkheden Centraal stond een tafel met twee grote luchtfoto’s van het dorp. Op de eerste foto konden de bezoekers groene vlaggetjes aanbrengen, die verwijzen naar ‘mogelijkheden of kansen’ die men neerschreef op kaartjes van dezelfde kleur. Op de tweede foto verwezen rode vlaggetjes naar ‘knelpunten’. We zagen opvallend meer rode dan groene vlaggetjes, maar gelukkig gingen de klachten verder dan een scheve stoeptegel voor de deur van de betrokkene. Tegen de wanden van de drie tentjes op het

Op luchtfoto's verwijzen groene vlaggetjes naar kansen, rode naar knelpunten. dorpsplein waren er borden met onderwerpen die betrekking hadden op veel aspecten van de samenleving. Het ging onder andere over de vraag of de kerk een andere zinvolle functie kan opnemen binnen Minderhout, over onderwerpen als ‘Openbare ruimte, dorpsuitzicht en groen’, ‘Mobiliteit, openbaar vervoer en verbindingen’, ‘Voorzieningen en publieke functies’. De bezoe-

kers konden op gekleurde post-itjes hun mening of voorstellen achterlaten. De opkomst van bewoners was redelijk, maar zou wellicht nog groter geweest zijn indien men de markt organiseerde op een zaterdag, een zondag of gespreid over enkele avonden. (fh)

Mountainbiketocht van Papillon MINDERHOUT - De veldtoertocht van wielerclub Papillon vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 november. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 42 of 50 kilometer. Naar goede gewoonte is er ook een kidstoer van 23 kilometer. Inschrijven kan tussen 8 en 14 uur in de kantine van voetbalclub MVV in de Heistraat 2. De wielerclub Papillon heeft een moeilijke periode achter de rug. Begin september overleed Rudy Jansen, een van de oprichters van de club. Een

zware klap voor de fietsersgroep, maar het heeft de vriendschapsband alleen maar hechter gemaakt en de wielerclub is nu vastbesloten om van deze mountainbiketocht in november een topeditie maken. (fh) Praktisch: Mountainbiketocht van WC Papillon op zaterdag 17 november. Inschrijven van 8.00 tot 14.00 uur in de kantine van MVV in de Heistraat.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

65


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 66

WORTEL

Alle pompoenrecords verpulverd WORTEL - Voor zo ver wij weten is duivenmelker Jef Haest de enige die ooit een nationale titel mee naar Wortel bracht. Maar daar wordt aan gewerkt. Wortelaar Paul Peeters en Jos Hereygers kweekten een pompoen van maar liefst 871 kilogram, goed voor een tweede plaats in het Belgisch kampioenschap op zaterdag 6 oktober in Essen. Toegegeven, de kolos groeide op in Meerse grond, maar de Pompoenpaeters van Wortel eisen de verdienste op. En reken maar, volgend jaar gaan ze voor de titel. Voor de Pompoenpaeters is het een bekroning bij hun tienjarig bestaan. Zeker als je weet dat de zwaarste pompoen die ooit aangeboden werd ‘maar’ 440 kg woog, net iets meer dan de helft van de winnende vrucht van dit jaar. Goud dus voor de pompoen van Paul Peeters, zilver voor Jos Hereygers met een zwaargewicht van 763 kg en brons voor Miel Peeters die een pompoen van 521 kg meebracht. Afgaande op de top drie was 2018 duidelijk een prima pompoenenjaar. Er werden dit jaar 27 pompoenen aangeboden. Luc Goris, die 27ste werd, deed met een pompoen van 10 kg duidelijk mee om ervaring op te doen.

De zwaarste pompoen woog 871 kg. 2018 was duidelijk een goed pompoenenjaar.

Kinderatelier Terwijl hun ouders zich in de Boomkens te goed deden aan Pompoenenbier en ander lekkers, namen 38 kinderen aan een wedstrijd pompoen versieren. Die 38 deelnemers werden in drie reeksen ingedeeld. Bij de peuters en keuters eindigde Dorien Keustermans als eerste voor Pieter-Jan Oomen en Marie Adams. Bij de kinderen van het eerste tot het derde leerjaar was Robbe Stoffels de beste voor Marie De Backker en Miel Peeters. In de leeftijdscategorie van het vierde tot het zesde leerjaar won Vitse Hendrickx voor Fien Peeters en Marie De Backer. (fh)

Muzieknamiddag met “Nostalgie” In het Slot zelf versierden kinderen kleinere exemplaren (pompoenen, wel te verstaan).

Bingoavond van brassband WORTEL - Op vrijdag 23 november organiseert OKRA een luister- en dansnamiddag. De Wortelse muziekgroep “Nostalgie” (het vroegere Trabant) speelt op die nostalgische namiddag in parochiezaal ‘t Trefpunt op Poeleinde van 13.30 uur tot 17.30 uur. De inkom is gratis. Vooruitziende muziekliefhebbers noteren nu al de data van de muzieknamiddagen in 2019, namelijk op de vrijdagen 15 februari, 26 april, 27 september, 25 oktober en 29 november 2019. (fh)

66

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WORTEL - Op zaterdag 1 december organiseert de Kon. Fanfare Brassband Sint-Jan Baptist zijn jaarlijkse Bingo avond. Iedereen is welkom in zaal ’t Trefpunt vanaf 19.30 uur. (fh)

m n m r n

b


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 67

WORTEL

Jeugdhuis ’t Slot is 50 jaar jong WORTEL - Op 15 november bestaat Jeugdhuis ’t Slot in Wortel 50 jaar en dat wil zeggen dat er heel wat op het programma staat. Het bestuur van het jeugdhuis organiseert niet enkel een receptie voor alle oud-bestuursleden, maar ook een heus galabal voor alle huidige leden. Het weekend van 16 en 17 november wordt een stevig feestweekend, waarop ook het nieuwe logo van het jeugdhuis onthuld zal worden. Het verhaal is bekend ondertussen. Jeugdhuis ’t Slot werd op 15 november 1968 opgericht onder leiding van Jaak Aerts, Jef Baeten, René Beyens, Constant Michielsen, Jos Verschueren, Juul Vannuffelen en Leo Wouters. Jaak Aerts stelde niet alleen de stal van zijn ouderlijk huis ter beschikking, maar werd ook aangeduid als eerste voorzitter van de nieuwe vereniging.

tel Kermis. Jaarlijks verzamelen honderden sympathisanten zich in juli ‘aan de boomkes’, want met die plaatsbeschrijving weten de meeste Wortelkermisfans genoeg.

Een jaar feesten

-W O R T E L -

Voorzitter Stijn Snoeys legt uit dat men alleen het weekend van 16 en 17 november feest viert, maar heel het komende jaar door. “Tussen november 2018 en november 2019 zullen talrijke activiteiten georganiseerd worden om samen met onze leden het 50-jarig bestaan van het jeugdhuis te vieren. Veel wil hij daar uiteraard nog niet over verklappen, aangezien men het programma pas bekend

wil maken op het feestweekend. Toch kan hij al wel kwijt dat er enkele grote comedynamen en bekende bands op het programma staan. ‘t Slot wil immers vieren dat het jeugdhuis al zo lang bestaat, maar er vooral zo’n groot feest van maken dat de leden er met veel goesting voor zorgen dat ’t Slot er nog vele jaren bij doet. (fh)

Tussenstop Nu, 50 jaar later bevindt het jeugdhuis zich in datzelfde pand, dat door de jaren heen steeds meer karakter heeft gekregen. Jeanneke, de vrouw van Jaak, staat na al die jaren nog steeds paraat om de sleutel aan de tapper van dienst te bezorgen. Want dat is elke vrijdag, zaterdag en zondag telkens de eerste tussenstop: het huis van Jeanneke, vlak naast ’t Slot Door de jaren heen ontstonden binnen ‘t Slot verschillende werkgroepen. Zo is ’t Slot niet enkel een jeugdhuis, maar heeft de organisatie ook een fotoclub, een wijnclub en de Pompoenpaeters die jaarlijks de Wortelse pompoenweging organiseren. Het bekendste evenement georganiseerd door ’t Slot blijft natuurlijk Wor-

Vijftig soorten bier proeven?

Als men aan Wortelkermis denkt, denkt men aan de optredens in de Boomkens. Nu is het elk jaar opnieuw een groot evenement, maar zo’n 40 jaar geleden begon alles met Los Camerados op enkele bakken bier.

WORTEL - De Gezinsbond Wortel verzamelde meer dan 50 soorten bieren waarmee je op 10 november kan kennis maken. Er is een boekje met de nodige uitleg over de geselecteerde bieren. Een goede reden om alleen of met vrienden naar de parochiezaal af te zakken. De inkom is gratis. Die avond zijn er ook snacks te verkrijgen. De inrichters zorgen verder voor gratis brood en water. info tom@gezonsbondwortel.be of 0496 26 17 00. (fh) Praktisch: Bierproefavond op zaterdag 10 november vanaf 20 uur in zaal ’t Trefpunt. Organisatie Gezinsbond Wortel.

Leve ’t Slot, na 10 jaar nog niet kapot, lezen we op de carnavalswagen van 1978. Na een halve eeuw is ’t Slot een vaste waarde in Wortel. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

67


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 68

WORTEL

Uit het leven van een journalist WORTEL - Journalist Herman Van Doninck heeft er een carrière van 35 jaar opzitten bij Gazet van Antwerpen. Een groot gedeelte daarvan was hij actief in het culturele-, televisie- en showbizzwereldje. In een OKRA lezing op 8 november in de Wortelse parochiezaal verhaalt hij hoe de verslaggeving de voorbije decennia evolueerde. Zijn verhalen worden opgevrolijkt door toepasselijke liedjes, gebracht door zangeres Martine Dams. Zij zingt bij verschillende bands en heeft een eigen luisterliedprogramma. Herman Van Doninck vertelt aan de hand van voorbeelden hoe de verslaggeving evolueerde, zowel inhoudelijk als naar vorm. Dertig jaar geleden hadden journalisten nog geen computer of internet, wel mechanische typmachines. Daarna volgden in snel tempo de telex, het faxapparaat en langzaam maar zeker de eerste vormen van tekstverwerker. Internet kwam nog veel later op de proppen. Iedereen met naam en faam had destijds de krant nodig, gewoon omdat er niets anders was. Als journalist kon hij dan ook heel wat bekende mensen uit binnen- en buitenland interviewen. Vandaag zorgen de artiesten of televisiepersoonlijkheden zelf voor hun promotie via sociale media. De geschreven media werden veel minder belangrijk. De journalist krijgt nog

amper de tijd om diep te graven of om een vertrouwensband op te bouwen met mensen. (fh) Praktisch: ‘Uit het leven van een journalist’ lezing door Herman Van Doninck op donderdag 8 november van 14 tot 17 uur in parochiezaal Trefpunt. Deelname gratis.

Honingbijen in het boerenlandschap WORTEL - Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 2 november om 20 uur een lezing over honingbijen in het agrarische landschap. In Bezoekerscentrum De Klapekster is Jos Willemse te gast. Hij werkt sinds 2010 fulltime als imker bij Food Coop Odin, een Nederlandse coöperatie met een groothandel met 20 eigen biologische winkels, een biodynamische boerderij en een imkerij. Hij zorgt er o.m. voor dat bijenvolken worden geplaatst, op biodynamische wijze worden verzorgd en ze goed kunnen gedijen bij de boerenbedrijven waar Odin producten koopt. Hierbij betrekt hij zowel de boeren als de leden van Odin. Hij legt graag uit wat het belang is van insecten, waaronder bijen, op een landbouwbedrijf. Willemse vertelt over zijn werk als imker en over de verschillende visies die er zijn over het verzorgen van bijen. Hij deelt zijn fascinatie voor de reis die de Imme, het bijenvolk, ieder jaar weer maakt en die toch steeds weer nieuw is. Meteen deelt hij een kijk op de uitdagingen waar de landbouw en de natuur voor staan niet ontwijken. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. De inkom is gratis voor leden, 3 Euro voor niet-leden. (ao)

Velt aan de slag met kruiden

k m b

k Natuurpunt Markvallei organiseert een lezing over imkerij in De Klapekster.

Koloniewandeling

n WORTEL - Op dinsdag 27 november organiseert Velt in de Klapekster een workshop over gezond koken met kruiden en groenten. Lesgeefster Bieke Roovers is herboriste en spreekt vanuit haar ervaring in de eigen moes- en kruidentuin. Maar ook kruiden uit andere culturen passeren de revue. Inkom 4 euro voor leden van Velt en Natuurpunt; nietleden betalen 8 euro. Maximum 16 deelnemers, dus inschrijven verplicht info.noorderkempen@velt.be of bij Ann Aertsen 03 313 01 33. (fh) Praktisch: Workshop gezond koken met kruiden en groenten op dinsdag 27 november van 19.30 tot 22 uur in de Klapekster in de kolonie.

68

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WORTEL - Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei een gratis gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerden kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Zondag 18 november staat een natuurgids klaar om een groep mee op sleeptouw te nemen. De wandeling start aan Bezoekerscentrum De Klapekster, om 14 uur. (ao)


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 12:05 Pagina 69

WORTEL

Drie keer natuurfotografie WORTEL - De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert een basiscursus natuurfotografie. Tijdens deze cursus leren de cursisten spelen met diafragma, sluitertijd, … om zo tot betere foto’s te komen. Veel aandacht zal gaan naar compositie en tips om de natuur mooi in beeld te brengen. Geert Brosens en Wim Verschraegen geven hierover 3 theorie- en 1 praktijkles (7, 14, 18 en 21 november) in De Klapekster. Info en inschrijving: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. De kostprijs isvoor leden 24 euro; voor niet-leden is dat 45 euro. Bovendien is er op vrijdag 23 november een fotocafé met als thema mist. Daarbij ligt de focus niet alleen op de fotografie, maar ook op gezelligheid. Iedereen is welkom. Je brengt enkel door je zelf genomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Zo leer je veel bij over sluitertijden, diafragma-openingen, brandpuntsafstanden, composities, … Vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s mogen vooraf worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht op een stick. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

Een spectaculaire foto van een zeearend, genomen door Ann Coppens. Op 30 november doet ze haar verhaal in De Klapekster.

Alle goede dingen bestaan uit drie. Op vrijdag 30 november brengt Ann Coppens een voordracht over haar eigen visie op natuurfotografie (landschaps- en wildlifefotografie). Ze staat stil bij landschappen, het belang van licht, lijnen en structuren. Ze onderzoekt wat een landschap interessant maakt en hoe je je ziel en passie in een foto legt. Zij is aangesloten bij de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen en bij Studio vzw, lesgeefster fotobewerking van RAW-beelden en Photoshop, evenals reisleidster van natuurfotografiereizen bij 'De wereldzien’ bvba. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be - 3 EUR niet leden, leden gratis. (ao)

Samana bezocht hortensiakwekerij WORTEL - Op woensdag 19 september bracht Samana een bezoek aan een hortensiakwekerij in Strijbeek. Men vertrok met een handicar en auto’s zodat 36 personen vanuit Wortel konden deelnemen aan deze kleine uitstap.Langs rustige wegen ging het naar Ulicoten en zo verder naar het lokaal dienstencentrum in Meerle. Daar gebruikte men een lekker menu, met soep, hoofd- en nagerecht. Vrijwilligers uit Meerle hielpen met de bediening aan tafel. Rond half twee ging het verder naar Strijbeek voor een bezoek aan de hortensiakwekerij Inrana. De deelnemers werden ontvangen met koffie en een appelflap en kregen uitleg, een videopresentatie en een rondleiding in de kwekerij. Men zag er meer dan 50.000 hortensia’s in 15 verschillende soorten en kleuren. Daarna werd er een demonstratie gegeven waarbij drie bloemstukken werden gemaakt: een boeket, een hortensiataart en een tafelstukje. Jeanne Van De Mierop, die precies op die dag 91 jaar werd, werd verrast met een van de bloemstukken. Een ander bloemstuk werd voorbehouden voor de voorzitster Marij, die herstellende is van een ziekte. Het laatste exemplaar werd verloot onder de aanwezigen. Al bij al een mooie daguitstap die de deelnemers al doet uitkijken naar een volgende activiteit. (fh)

Om een volleerd natuurfotograaf te worden organiseert Natuurpunt Markvallei een basiscursus natuurfotografie

Op zoek naar Roemeense natuur

Soms was de weg weg, maar desondanks vonden Nadine en Erik de de prachtige natuur in Roemenië.

Met de handicar kunnen alle inwoners mee op uitstap.

WORTEL - Vier vrienden, waaronder de Minderhoutse Nadine Sterkens en Erik Vervoort, trokken tijdens de vakantiemaanden met twee vierwielaangedreven auto's door het woeste land van Romania. Over hun reis door Roemenië vertellen ze in BC De Klapekster. "Een prachtig groen land waar we weg van zijn, waar de weg dikwijls weg was en waarvan we ook wel begrijpen dat sommige Roemenen daar weg willen…". Een goed recept voor een avondje dia’s en boeiende verhalen. De avond start om 20 uur en de inkom is gratis. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

69


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 70

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties

Ruim aanbod nieuw en occasie Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie

Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11

Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

Het eerste blaad waaraan je deenkt! HOGA bvba

Motorhomes

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

www.vanomobil.be

hoogstraten@vanomobil.be Tel. 03 420 07 80

Steun de Wereldwinkel door eerlijke producten te kopen Bestel on-line

shop.oxfamwereldwinkels.be/hoogstraten Per mail: hoogstraten@oww.be – per telefoon: 0497 51 94 59

schoonheidsinstituut

Meerledorp 36 bus 5 - 2328 Meerle - Tel. 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

deejays & discobars


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 71

SPORT

Nationaal voetbal

HVV op zoek naar tweede overwinning Een mooie bekercampagne, waarin de spitsen van HVV wel konden scoren, werd mooi afgesloten tegen Oostende. In de competitie blijkt scoren veel moeilijker. Alle ploegen spelen erg verdedigend, met velen achter de bal. De weinige scoringskansen moeten dan worden benut om te kunnen winnen. En die volgende overwinning is meer dan welkom. Johan Lauryssen: “De bekerwedstrijd was een beloning voor hele groep en voor de hele club. Na goede voorbereiding een thuiswedstrijd mogen spelen tegen een ploeg uit de top 6 van de Jupiler Pro League is altijd mooi. Het was extra leuk dat het tegen het huidige team van Gert Verheyen was. Wij spelen mooi, attractief voetbal en geven weinig kansen weg, maar dit resulteert niet altijd in punten. Daarin moeten we veel volwassener zijn of worden. Mentaal sterker worden blijft ook een werkpunt. Tegen het sterke Temse speelden we een goed kwartier, maar na het tegendoelpunt kregen we mentaal een tik vooral omdat scoren een probleem is. We scoorden slechts 4 doelpunten in 7 wedstrijden, dat is te weinig. In de bekerwedstrijden daarentegen scoorden we vlot. Zelfs tegen Oostende konden we scoren. We kunnen het dus wel! Nu komen er verschillende duels tegen sterke

ploegen. We zien wel in de uitslagen dat je kan winnen tegen gelijk welke andere ploeg. Wij moeten gewoon onze sterke punten blijven behouden en hard werken aan de aandachtspunten. Ooit wordt dit beloond.”

Bekerwedstrijd Hoogstraten VV - KV Oostende 1-3 Feest in Hoogstraten wanneer HVV het Oostende van Gert Verheyen mocht ontvangen in de 1/16de finale van de Crokycup. Al in minuut 9 scoorde de eersteklasser het openingsdoelpunt. De Rooikens verdedigden goed maar hadden te veel respect voor de tegenstrever. Dat hadden ze tijdens de rust te horen gekregen want in de tweede helft werd de verdediging van Oostende keer op keer opgerold met een mooi doelpunt van Wim Bokila als beloning. Twee doelpunten op stilstaande fases beslisten de wedstrijd. HVV kan terugblikken op een heel mooi bekeravontuur.

Uitslagen KFC Turnhout - Hoogstraten VV 1-1 In een gelijk opgaande wedstrijd werden heel weinig kansen genoteerd. Op het uur kon Eloy

Smet scoren. Een onterechte penalty hield Hoogstraten van de drie punten. Hoogstraten VV - KFC Vigor Hamme 0 - 0 In een gesloten eerste helft kreeg HVV enkele kansjes, maar er werd niet gescoord. In de tweede helft waren de beste mogelijkheden voor Hamme en het was doelman Smet die met enkele mooie parades het puntje veilig stelde. Hoogstraten VV - Sporting Hasselt 0-2 Twee schoten van Baysal beslisten de wedstrijd. Het was nochtans de thuisploeg die het spel maakte en de meeste kansen creëerde tegen een stug verdedigende tegenstrever. Midden de tweede helft kreeg Lambrechts rood voor een penaltyfout. Smet stopte de strafschop maar werd even later geklopt door een laag schot. KVV Vosselaar - Hoogstraten VV 1-1 Hoogstraten was over de hele match de betere ploeg. Diomandé speelde een sterke wedstrijd maar vergat te scoren. Ook de anderen lieten kansen onbenut. Bij een eerste uitgespeelde aanval kwam Vosselaar op voorsprong. Kort daarop was het opnieuw Diomandé die voor de opening zorgde en de net ingevallen Van Huffel liet scoren. Het werd een fysieke strijd waarin HVV vol voor de overwinning ging, maar het bleef 1 - 1. Hoogstraten VV - KSV Temse 1-3 Temse, de tweede in de stand, kwam gemakkelijk aan het eerste doelpunt via strafschop na een duwfout. Tot op het kwartier had de thuisploeg vlot meegespeeld, maar verloor daarna de controle. Op enkele minuten tijd stond het 0 - 3. In de tweede helft vocht HVV terug en kon minderen via invaller Bokila. Het kwam echter niet verder dan dat ene doelpuntje.

Competitiewedstrijden Zondag 4 november 15 uur R Cappellen FC - Hoogstraten VV Zaterdag 10 november 20 uur Hoogstraten VV - K Berchem Sport Zaterdag 17 november 20 uur SK Sint Niklaas - Hoogstraten VV Veel supporters voor de wedstrijd tegen Oostende, op en onder de tribune was het een gezellige drukte.

Zaterdag 24 november 20 uur Hoogstraten VV - RC Hades Hasselt

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

71


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 72

SPORT

Provinciaal voetbal

Een balans na zeven wedstrijden Minderhout behaalde zijn eerste overwinning, tegen de koploper nog wel. In Meer spelen ze de pannen van het dak en Wortel stijgt met twee overwinningen op rij naar een zesde plaats. Meerle daarentegen zit in het sukkelstraatje.

Minderhout VV klopt de koploper Tot nu toe speelde MVV viermaal gelijk. Dat brengt te weinig punten op. Winnen lukte niet, tot de leider op bezoek kwam. Zij werden met droge 2 - 0 cijfers terug naar Wezel gestuurd. De laatste wedstrijden zijn dan ook hoopgevend voor de toekomst. Stef Huygen: “Wanneer je onderaan staat in de rangschikking en je moet spelen tegen de eerste in de rangschikking met nadien een verplaatsing naar de tweede, dan vrees je op de laatste plaats te zullen belanden… Gelukkig behaalden we prachtige resultaten in deze twee wedstrijden, winst tegen de koploper en gelijk in Bevel. Wat de groep laat zien de laatste weken, is echt hoopgevend voor de toekomst. Tegen Wezel waren we de eerste helft sterk. In de tweede helft was het balbezit voor hen, maar ze kregen niet veel kansen. Wij speelden de counter tweemaal heel goed uit en waren efficiënt in de afwerking. Tegen Bevel was het moeilijker. Het is een ploeg die steeds lange bal hanteert en van daaruit begint te voetballen. Het

Uitslagen KFC Beekhoek - Minderhout VV Minderhout VV - K Merksplas SK White Star - Minderhout VV Minderhout VV - Wezel Sport KFC Bevel - Minderhout VV

2-0 1-1 3-2 2-0 1-1

KFC Meer - Zandvliet Sport KFC Turnhout B - KFC Meer Exc. Kaart - KFC Meer KFC Meer - KSV Oud-Turnhout KFC Flandria - KFC Meer

3-3 0-7 0-2 3-0 0-0

KFC Poppel - KFC Meerle KFC Meerle - Exc. Kaart KFC Meerle - Loenhout SK KSK Donk - KFC Meerle KFC Meerle - Olympic Essen

7-4 1-6 1-3 2-1 1-2

KVNA Wortel - KSV Antonia Exc. Essen - KVNA Wortel KVNA Wortel - FC Sint Jozef K Brecht SK - KVNA Wortel KVNA Wortel - Maria-Ter-Heyde

3-2 1-1 1-1 0-1 7-0

72

-

punt dat we behaalden was evenwel verdiend. Met vier gelijkspelen in zeven wedstrijden schiet je niet veel op. Je kan enkel echt vooruitkomen met driepunters. Ik voel nu al aan dat in deze reeks iedereen van iedereen kan winnen, wat het heel moeilijk maakt. Dus hoop ik in de komende weken op iets meer driepunters dan gelijke spelen. Op 4 november komt Vlimmeren op bezoek. Dat zal voor mezelf speciaal zijn omdat ik er vorig seizoen gewerkt heb. Maar je kan zoals altijd maar maximum drie punten winnen. Hopelijk brengen de spelers dan nog een extraatje om de drie punten thuis te houden. Ik kijk ook uit naar het weerzien met de vele mensen uit Vlimmeren, waarmee ik een goede band had. Dan kunnen we nog eens lekker napraten. Eerst de punten en dan het praatje!”

KFC Meer verloor nog niet Voorzichtige uitspraken van trainer Raaijmakers. Ondanks de prima uitslagen, blijft men in Meer immers met de beide voeten op de grond. De eindronde behalen met aantrekkelijk voetbal lijkt een realistische ambitie. Raf Raaijmakers is alvast tevreden: “Na 7 wedstrijden kunnen we spreken van een goede competitiestart. We behaalden goede resultaten, verloren nog geen enkele wedstrijd, ook niet tegen de derde in de rangschikking. Met een 10 op 12 komen we op de derde plaats. Meer heeft momenteel de tweede beste aanval van de reeks. We waren zeer aanvallend ingesteld, wat beloond werd met doelpunten. De keerzijde van onze speelwijze was dat we teveel tegendoelpunten kregen. Daar hebben we een oplossing voor gevonden en de opdrachten werden door de spelers met veel vertrouwen uitgevoerd. Momenteel hebben we ook een van de beste verdedigingen. Het schijnt allemaal mooi te kloppen dus. In de volgende wedstrijden komen we tegen de twee koplopers, Lentezon en Dosko. Met Meer kermis stonden we even op de eerste plaats en dat is stevig gevierd. Het seizoen is echter nog lang en er staan ons de volgende weken nog topwedstrijden te wachten. Dat zal een waardemeter zijn om onze ambitie bij te sturen of niet. Wij hebben als doelstelling de eindronde te halen

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Competitiewedstrijden Zaterdag 3 november 19.30u KFC Meer - Lentezon Beerse Zondag 4 november 14:30u Minderhout VV - Vlimmeren Sport Zandvliet Sport - KFC Meerle SV Noorse - KVNA Wortel Zaterdag 10 november 19.30u KFC Herselt - Minderhout VV Zondag 11 november 14:30u KFC Poppel - KFC Meer KFC Meerle - KFC Turnhout B KVNA Wortel - KFC Sint Lenaerts B Zaterdag 17 november 19.30u KFC Meer - KFC Meerle Zondag 18 november 14:30u Minderhout - OG Vorselaar KFC Halle - KVNA Wortel Zaterdag 24 november 20 uur Loenhout SK - KFC Meer Zondag 25 november 14:30u Minderhout - Arendonk Sport KFC Meerle - KSV Oud-Turnhout KVNA Wortel - KVV Gooreind met zeer aantrekkelijk voetbal. Momenteel lukt dit, maar we zijn er ons ook van bewust dat alles in voetbal snel kan keren. Met beide voeten op de grond blijven staan en hard werken is dan ook een gezonde ingesteldheid. Mee doen voor de titel, daar denken we nog niet aan...”

KFC Meerle in het sukkelstraatje Wanneer Meerle de kansen afmaakt, kan er nog veel volgens trainer Piet Van Bavel. Hij hoopt dat zijn club zich snel zal herpakken. Piet Van Bavel: “Het scoren wil niet lukken Wij hebben momenteel te kampen met een gigantisch probleem. Tegen Olympic Essen had de wedstrijd na een kwartier al in ons voordeel beslist moeten zijn. Wij werkten echter de kansen niet af, waardoor onze tegenstrever terug in de wedstrijd kwam. Twee tegenaanvallen werden koud afgemaakt. Ook nadien kregen wij nog enkele kansen, maar we krijgen de bal momenteel


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 73

SPORT gewoon niet tegen de netten. Dit maakt dat wij inderdaad in een zorgwekkende situatie zijn terechtgekomen. We verloren vijf wedstrijden op rij en ook tegen de laatste in het klassement konden we dus niet winnen. Het lijkt stilaan dramatisch te worden. Toch is er geen paniek, want raar maar waar, er is nog niet echt veel aan de hand. Er zijn nog verschillende ploegen die onderaan blijven hangen. We beseffen natuurlijk wel dat we niet in een situatie om rustig rond ons te kijken. Eerst moeten wij zorgen dat we zelf terug wedstrijden kunnen winnen. Daarna kijken we verder. Ik verwacht de komende weken dat iedereen de ernst van de situatie inziet en dat we ons alsnog kunnen herpakken. Al zal dat niet gemakkelijk zijn.”

Volleybal

KVNA Wortel in opmars Door twee overwinningen op rij klimt Wortel op naar de zesde plaats in de rangschikking. De schutters begonnen ook gemakkelijker de weg naar doel te vinden. Roy Muesen: “Twee overwinningen op rij, dat is gewoon goed. Op die manier klimmen we ook stilletjes naar boven in het klassement, voorlopig op een zesde plaats. Vooral de felbevochten overwinning op Brecht deed heel veel deugd. De ontlading nadien was dan ook groot. Voordien, in de wedstrijden tegen Essen en Sint Jozef,

gaven we telkens in extremis een voorsprong uit handen, waardoor we niet tevreden konden zijn. Na Brecht kwam Maria ter Heide op bezoek dat twee punten minder telde dan ons. We begonnen heel sterk en stonden na amper een kwartier spelen 4 - 0 voor. Dat maakt het makkelijker voetballen natuurlijk. En dan is het leuk dat we de score nog wat konden opdrijven. Het werd uiteindelijk 7 - 0. Bovendien hielden we twee weken op rij de nul op het bord, wat ons nog niet gelukt was in de voorgaande wedstrijden. Chapeau voor de groep. We verloren dus enkel in de openingswedstrijd. Nadien volgden drie gelijkspelen en drie overwinningen. Wat nu volgt is eerst de topper tegen Nieuwmoer, waar we opnieuw volop voor de drie punten zullen gaan. En verder bekijken we het week per week om zo op termijn de top 5 binnen te komen.” (rob)

HEREN

Met twee overwinningen zijn de mannen goed gestart in de competitie. Ze spelen in een zeer interessante reeks. Veel ploegen zijn aan mekaar gewaagd, het belooft dan ook een mooie competitie te worden. Hopelijk kan trainer Werner De Bie zijn spelers fit houden/krijgen. Werner De Bie kijkt nog even terug op de voorbereiding. “Tijdens het tussenseizoen vonden wij helaas geen vervanger voor hoofdaanvaller Bart Goetschalckx. Ik nam contact met Walter Vorsselmans (wv-sportbegeleiding) en Toon Spreuwers (personal coaching) en met hun expertise kwamen we tot een doordacht en betaalbaar voorbereidingsplan. Toon heeft dit met veel enthousiasme en betrokkenheid uitgevoerd en dit gaf zeker een meerwaarde. Tal van oefeningen gebruiken we trouwens tijdens de wekelijkse trainingen. Via deze weg wil ik Toon en Walter nogmaals danken want het zijn echte vakmensen.” Sindsdien ging de competitie van start. “Met een klein hartje vertrokken we naar Geel voor de eerste competitiematch. Geel was de ongeslagen kampioen van derde provinciale. We namen een blitzstart en Geel was onder de indruk. De uitslag, 0 - 3, geeft wel een verkeerd beeld. Het was een evenwichtige wedstrijd waar wij een van onze beste prestaties leverden sinds jaren. Heel de groep genoot er duidelijk van. Geel is een sterke ploeg en staat nu op de derde plaats in de rangschikking. De traditie leert ons dat de stijgers er altijd staan en dat gaat dit seizoen met Geel, Bouwel en Olen niet anders zijn. Wanneer we het klassement en de uitslagen bekijken, zien we dat uitgezonderd de laatste drie ploegen iedereen aan mekaar gewaagd is. Over onze eigen resultaten zit ik met gemengde gevoelens. Onze wedstrijden tegen Geel en Olen

waren sterk. In Mol nemen we een punt terwijl er twee spelers heel de week ziek waren en ik onze kapitein uit principe pas in de tweede set laat spelen. De wedstrijd thuis tegen Kasterlee moesten we altijd gewonnen hebben, maar voor die wedstrijd waren zowel Kris Maes (knie uit de kom) en Thijs Mertens (zona) niet beschikbaar. Op het einde had ik een wrang gevoel door een storende en onsportieve bezoekende coach en een lakse scheidsrechter met enkele foute beslissingen.”

ten in een zeer evenwichtige reeks waarin ik Dessel en de nieuwkomers als grootste kanshebbers op de titel tip. Ook Beerse schat ik hoog in.”

Uitslagen Beker van Turnhout Provinciaal Heren A - Amigos St Antonius Zoersel 3-2 Competitie VC Geel - Heren A

Koppen bij elkaar “De training nadien hebben we de koppen bij elkaar gestoken, goed getraind en de zaterdag daarop klopten we Amigos uit 1ste provinciale in een bekerwedstrijd. Thijs Mertens kon terug spelen maar nu viel Wouter Jansen geblesseerd uit. De ganse ploeg was op niveau en Jef Vermissen blonk uit, hopelijk kan hij bevestigen. We kijken uit naar de volgende tegenstander in de beker. Hopelijk mogen we dit jaar nog eens tegen een ploeg van een hoger niveau uitkomen. Dat is een mooie ervaring voor de spelers en een wedstrijd met zeker heel wat meer toeschouwers.

0-3

Heren A - VC Olen

3-2

Molvoc Mol A - Heren A

3-2

Heren A - VC Kasterlee

1-3

WOVO Malle B - Dames A

1-3

Dames A - Molvoc Mol A

2-3

Molvoc Mol B - Dames A

0-3

Dames A - Spinley Dessel B

3-0

Competitiewedstrijden Zaterdag 3 november 18 uur Dames A - Olmense VC A 20u30 Heren A - Spinley Dessel A

Nu volgen enkele moeilijke wedstrijden, tegen de nummers 1 en 2 van de rangschikking. Bouwel kan je vergelijken met Geel. We zullen top moeten zijn. Helaas moeten we die wedstrijd Thijs Mertens opnieuw missen en is het afwachten of Wouter Jansen en/ of Kris Maes tijdig fit geraken. De thuiswedstrijden tegen Dessel zijn altijd pittig , het is eerder een éénmansploeg met één zeer sterke speler. Veel gaat afhangen van het aantal spelers dat ik kan recupereren. We zit-

Zaterdag 10 november 15 uur VBC Power Ravels - Dames A 17 uur VC Zoersel D - Heren A Zaterdag 17 november 18 uur Dames A - Arvoc Arendonk B 20.30

Heren A - Mavoc-Mechelen A

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

73


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 74

SPORT

DAMES

Volleybal

Met drie overwinningen en een nipte nederlaag (2 - 3) nestelen de Dames zich op een vijfde plaats met slechts 1 punt achter de competitieleider. Dat Dames A hun mannetje zullen staan in 3de provinciale, zoals trainer Bert Van Ginkel voorspelde, was een understatement. Bert Van Ginkel klinkt dan ook tevreden. “Starten met 10 punten op 12 is super. Je hoopt daar ergens op, maar het is toch altijd afwachten in een nieuwe reeks. Deze start geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat je al niet meer naar beneden moet kijken maar al een beetje mag dromen van de bovenste plaatsen. De top 5 zal zeer sterk aan elkaar gewaagd zijn en de vorm van de dag zal in de onderlinge ontmoetingen bepalen wie op

Veldloop

Uitslagen

2 Strybos Warre 3 Aerts Sem Meisjes 1ste leerjaar 1 Uytterhoeven Eloise 2 Rombouts Tess 3 Van Deun Kaat Jongens 2de leerjaar 1 Van den Berge Ravi 2 Snoeys Kobe 3 Meremans Vic Meisjes 2de leerjaar 1 Stoffels Anthe 2 Jespers Elise 3 Fockaert Maïté

74

-

Anderzijds is er zeker nog groeipotentieel. We hebben de lijn doorgetrokken van vorig jaar gebaseerd op weinig fouten en veel opslagdruk. Een aantal jeugdspelers zijn ook meer en meer hun neus aan het venster aan het steken. Daardoor hoop ik in ons veldspel de komende maanden nog progressie te maken. En dan zien we wel waar het schip strand. En dan is er nog de bekermatch tegen Tesla Lint,

een ploeg uit 1ste divisie. Dat is 4 reeksen hoger dan wij. Bij bekerwedstrijden krijg je altijd 2 punten voorsprong per reeks verschil met een max van 6. We krijgen dus 6 punten voorsprong, Wanneer je in het begin van een set een tijdje kan meespelen, begint bij hen de druk toch te komen om die kloof van 6 punten snel te dichten. In principe is het voor ons een bijna onmogelijke opdracht. In volleybal kan je niet op de counter loeren, elk puntje moet je meespelen en dan komt het verschil in kwaliteit meestal toch naar boven. We gaan er een plezante wedstrijd van maken, het zal een ervaring zijn voor onze jeugdspeelsters en de uitslag is in die zin van ondergeschikt belang.” (rob)

Bijna 300 deelnemers aan scholenveldloop

MEER - De jaarlijkse scholenveldloop bracht op 27 september 296 leerlingen van de verschillende lagere scholen en 37 leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs naar het recreatiedomein De Mosten. De noodzakelijke voorlopers van AVN waren van de partij en begeleidden de leerlingen van de lagere scholen op de plaatselijke rondjes. De kinderen van de eerste graad liepen 1 rondje, de tweede graad 2 en de derde graad 3 rondjes. Alle sportievelingen werden beloond met een medaille, een flesje water, een appel en een bonnetje van Schoenen Torfs. De eerste drie kregen een beachball set. De leerlingen van het middelbaar liepen een grote ronde buiten het domein. Na de leerlingen was het de beurt aan de volwassenen. Tussen de ouders, leerkrachten en organisatoren werden toch 8 kandidaten gevonden om twee grote ronden te lopen. (rob)

Jongens 1ste leerjaar 1 Michielsen Leon

het einde aan het langste eind trekt. Wij hebben in de afgelopen 4 wedstrijden slechts 1 ploeg uit de top 5 ontmoet. We moeten in de komende weken zien of we effectief bij die top behoren.

Jongens 3de Leerjaar 1 De Gruyter Sep 2 Brosens Tijl 3 Steijers Robbe Meisjes 3de leerjaar 1 Willemsen Mirthe 2 Quaars Ime 3 Van Dijck Saar Jongens 4de leerjaar 1 Martens Niels 2 Van Calster Alex 3 Schrauwen Lander Meisjes 4de leerjaar 1 Brosens Elke 2 Hansler Puck 3 Nuyts Renske Jongens 5de leerjaar 1 Verlinden Quinten 2 Mertens Guus 3 Peeters Yari

Scharrel De Meerpaal Gemeenteschool Hoogstraten De Klimtoren Scharrel Gemeenteschool Hoogstraten De Meerpaal De Klimtoren ‘t Dreefke Klein Seminarie Spijker De Meerpaal De Meerpaal De Meerpaal ‘t Dreefke

Meisjes 5de leerjaar 1 Braspenning Eva 2 De Bont Sam 3 Em Elize Jongens 6de leerjaar 1 Versteijnen Jan- Koen 2 Van De Berge Vico 3 Van Gils Scott Meisjes 6de leerjaar 1 KustermanS Mies 2 Goetschalckx Lenthe 3 Oomen Rune Middelbaar meisjes 1. Bremans Anne-Sophie 2. Adriaensen Laurien 3. Wuyts Laute Middelbaar jongens 1. Vanderhallen Ferre 2. Van de Korput Seppe 3. Leuris Kia

Gemeenteschool Hoogstraten De Meerpaal De Meerpaal De Wijsneus De Wijsneus De Wijsneus ‘t Dreefke De Meerpaal Gemeenteschool Hoogstraten De Meerpaal De Meerpaal Klein Seminarie

Opnieuw veel deelnemers en veel toeschouwers voor dit evenement

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Wijsneus Scharrel De Meerpaal Thuisonderwijs ‘t Dreefke De Meerpaal Gemeenteschool Hoogstraten De Meerpaal De Meerpaal ASO Spijker Klein Seminarie ASO Spijker ASO Spijker Klein Seminarie ASO Spijker


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 75

SPORT

Handboogschutter doet zijn familienaam alle eer aan…

Senna Roos wint brons op de jeugdolympiade MINDERHOUT - Op maandag 1 oktober vertrok handboogschutter Senna Roos naar Buenos Aires in Argentinië. Hij was een van de geselecteerde atleten die deel mochten nemen aan de Jeugdolympiade. De 16-jarige schutter van De Noordervrienden Minderhout deed het daar meer dan uitstekend. Met het mixed team haalde hij net niet de gouden finale, maar individueel behaalde hij een bronzen medaille. Daarmee werd hij een van de negen Belgische medaillewinnaars. Senna Roos is student houtbewerking van VITO Hoogstraten, zijn vrije tijd gaat al sinds jaar en dag naar het boogschieten met de recurve boog. Hij geldt al op zijn zestiende als een van de grote beloftes in deze olympische discipline. In elke leeftijdscategorie behoorde hij tot nu toe bij de top. Bij de cadetten schiet hij eigenlijk al op seniorenniveau. Eerder deze zomer klopte hij het wereldrecord op 70 m bij de cadetten met een score van 342 op 360. Hij behaalde al verschillende EK en WK-selecties. Met het mixed team behaalde hij goud en zilver op de Europese Jeugdcup in Rovereto in Italië. Op het Vlaams Kampioenschap in Herenthout schoot Senna een nieuw Belgisch record en behaalde hij de 1ste plaats in zijn categorie.

Selectie Wat later werd de selectie bekend gemaakt voor de Jeugd Olympische Spelen. Senna mocht deelnemen aan het handboogschieten Recurve individueel en per gemengd team. Het was de derde zomereditie van deze Jeugd Olympische Spelen, een initiatief van toenmalig voorzitter Jacques Rogge. Van 6 tot en met 18 oktober ontving de Argentijnse hoofdstad 4.000 jonge topatleten van 15 tot en met 18 jaar uit 206 landen. Daarbij 32 Belgische atleten uit 20 sporten. Ook nu maakte Roos de verwachtingen waar en deed hij zijn familienaam alle eer aan. Individueel bleef hij aan de winnende hand, tot hij in de halve finale zijn meerdere moest erkennen in een Indiër. In de strijd om het brons herpakte hij

zich en haalde het glansrijk van een Oekraïner met 7-3.

Team We konden met Senna in contact komen via WhatsApp en volgden zo zijn verhaal op de voet. “De reis is prima verlopen,” zo klonk het bij het begin van de Spelen. “We kwamen anderhalve week op voorhand aan in het Olympisch dorp en voorafgaand op de competitie was het voornamelijk trainen. Dan kwamen de eerste twee competitiedagen er aan. Na de eerste kwalificatieronde stond ik vierde en na de tweede op een achtste plaats met 677 punten op 720.” Ondertussen nam hij ook deel met het gemengde team. “Op dag drie begonnen de wedstrijden met de mixed teams. Volgens de prestaties moet de jongen met de hoogste score uitkomen tegen het meisje met de laagste score. Ikzelf moest tegen een Braziliaans meisje. We wonnen de 1/16de finale met 5-3. Op dag vier waren we met het mixed team op weg naar de gouden finale maar we moesten het afleggen van Frankrijk-Spanje. We verloren toen met 6 - 2.”

Spannend “Op dag vijf moest ik in de 1/16de finale tegen iemand uit Bangladesh. De eliminatierondes bestaan uit 5 sets van 3 pijlen. Diegene die de meeste punten heeft, krijgt 2 punten, de andere 0 punten. Is de score gelijk, dan krijgt elke schutter 1 punt. Het werd een spannend duel dat ik won met 6 - 5.”

Alweer een stap dichter bij de finaledroom en een mogelijke medaille dus. “Dinsdag, een dag later volgden de finalerondes. In de 1/8ste finale won ik met 7 - 1 van een Turk. Ik klopte Injun Song van republiek Korea in de kwartfinale met opnieuw 7 - 1. Maar in de halve finale verloor ik van een Indiër, zodat ik uiteindelijk moest schieten voor brons. Dat lukte, in de strijd om brons versloeg ik een Oekraïense schutter met 7 - 3.”

Fiere mama Senna’s moeder volgde de wedstrijd via de channelapp en vond het een overweldigende ervaring. Elke dag was er wel contact met haar zoon, die telkens vol vertrouwen klonk. “Zo zou hij in de kwartfinale ook wel de Koreaan kloppen die na de kwalificaties nochtans de hoogste score behaalde. En dat deed hij nog ook! Het deed deugd om te horen dat hij zo strijdvaardig was, want doorgaans is Senna eerder aan de timide kant”, aldus de mama. “Maar hij heeft zeker niets cadeau gekregen. Hij heeft heel hard geknokt voor deze wedstrijden. Eerder nam hij al verschillende keren deel aan buitenlandse kampioenschappen. Zo was hij ook vorig jaar in Argentinië voor het WK in een Belgisch team van schutters. Nu was hij als enige schutter in een Belgisch team met allemaal andere sporters. Hij kende er dus niemand. Enkel zijn coach reisde mee, maar op de kamer was hij alleen. Daar zag hij misschien wel wat tegenop, maar dat heeft dus niet belet dat hij een fantastisch resultaat heeft behaald!”

Senna op het olympische podium in Buenos Aires naast de Indiër Akash Akash en de Amerikaan Cowles Trenton

Wat we alleen maar kunnen beamen: een onverwacht mooi resultaat en ongetwijfeld een ervaring om nooit te vergeten. Wij feliciteren Senna dan ook heel graag met deze prachtige prestatie! (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

75


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 76

Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: Om de meeste antwoorden te vinden, zul je dit moeten doen. 1 – Dit dier zit in de kelder van Het Heidebloempje 2 – U kunt ze ... (onbeleefde uitdrukking) 3 – Welzijnsschakel in Hoogstraten (1,8) 4 – Tania, één van de drie Bloemen&Groenten-ontwerpers 5 – ... Kools, de compoundboogschutter 6 – Eretitel waarmee in Israël, lang geleden, leerlingen hun meester aanspraken 7 – Deze man was géén Viking 8 – Engelse sport met pijltjes, aan te leren op 7 november in Stede Akkers 9 – Onbestaande vogelsoort, maar wel naam van vogelshowinrichters in Meer 10 – Populaire Meerse radiozender 11 – Veel voorkomende familienaam in Hoogstraten, 5de in top-5 België 12 – Je weet wel, daar op de hoek in Hoogstraten 13 – Theatergroep die op 25 november Het Nachtduiveltje brengt in GC-Hoogstraten

10

10

5

1

1

4

2

2

8

12 7

3 3

5

12

2

2 10

2

1

5

11

7

2 5

11

2

6

7

8

7

8

1

11

5

2

11

5 4

6

9

3

6

7

8

6

1 11

7

9

2

9

6

7

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V. Lili JACKERS, uit de P. Lambertzstraat te Hoogstraten, vond ons woord: aardbeiensaus. Proficiat! Het valt ons telkens zwaar uit de vele inzendingen slechts één iemand blij te kunnen maken. Het leven is hard! Voor bovenstaande opgave is het weerom zaak dit nummer goed te lezen en af en toe eens terug te bladeren.

6

€30

Maar je kan er wel een prachtige cadeaubon mee winnen? Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Maar wel graag voor 11 november.

UIT DE OUDE DOOS Wie herkent (zich in) deze foto? Op de foto van vorige maand, meisje met erbizzemebakjes, vermoedelijk zowat 50 jaar oud, kregen we geen reactie. Spijtig, want het moet een foto uit Hoogstraten (of minstens omgeving) zijn.

We proberen het opnieuw met nog een gelijkaardige foto, eveneens uit de jaren 50. Herken jij jezelf of weet je wie het meisje is in een van de eerste aardbeienserres, laat het ons weten op redactie@demaand.be . Geen prijs te winnen maar wel onze eeuwige dankbaarheid (lvr) Beeld: KADOC – KU Leuven

76

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

2

3


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 77

NOVEMBER 1968

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

77


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 12:08 Pagina 78

AGENDA

TENTOONSTELLING Tot zondag 23 december HERR BÜRGERMEISTER, de oorlogsdagboeken 1914-18 van Lodewijk Van Nueten in het Stedelijk Museum van woensdag tot zondag 14 tot 17 uur. Tot maandag 26 november FOTO’S ‘Allemaal mensen onderweg’ in LDC Stede Akkers Hoogstraten. KEMPENS NOODGELD uit de Eerste Wereldoorlog in LDC Stede Akkers Hoogstraten. Van zondag 11 november tot zondag 2 december MEMORIAL LOUIS FRANSEN in VTI Spijker Hoogstraten. Geopend van maandag tot vrijdag van 11 tot 16 uur, op zaterdag en zondag 13 tot 15 uur. Toegang is gratis. Vrije wandeling in Hoogstraatse scholen met monumentaal werk.

www.het-slot.be R TT EE LL - -- W W O O R

worteldorp 28, wortel

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Zaterdag 3-10, zondag 4-11, dinsdag 6 november MEERKUNST beeldend werk van Coby Eestermans, Diane Mees, Gerda Rens, Jos Lanser, Joske Baremans, Kees Van Boxel, Lief Huet, Lissy Donkers, Luce Van Nueten, Nellie Faas, Riet Mouws, Rita Jansen, Rita Sprangers en Staf Ghysebrechts in Meerdorp 42.

HOOGSTRATEN Vrijdag 2 november OPTREDEN van Renze Ferwerda in de Oude Rijkswachtkazerne, Vrijheid 208 bus 9 van 20 tot 22 uur. Vooraf reserveren. Zaterdag 3 november CONCERT 'For two to play' door Bart Jacobs en Reitze Smits in de Sint-Katharinakerk om 19.30 uur. Zondag 4 november GEZINSWANDELING voor het klimaat van Gezinsbond Hoogstraten in natuurgebied Den Rooy, Ulicotenseweg van 14 tot 16 uur. MUZIEK De Rabboeni Revue van Brassband Wortel met Anke Verhoeven, dansers Spagaatje, Brasskids & Jocatho in de Rabboenizaal. van 15 tot 18 uur. Woensdag 7 november INITIATIE Darts leren spelen in de cafetaria van Stede Akkers, Jaak Aertslaan van 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 8 november WORKSHOP stempels maken op in de bibliotheek van 19.30 tot 21.30 uur. Vrijdag 9 november MUZIKALE COMEDY ‘Dehertefelt speelt overal’ in GC Rabboenizaal om 20.15 uur.

78

-

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrijdag 9 november TONEEL “Frida & Diego” door Tinello, in zaal CeCilia ook op 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29 en 30 november en 1 december om 20 uur; 11 en 18 november om 15 uur. Reserveren is verplicht Woensdag 14 november FILM “Insyriated” van Philippe Van Leeuw in het auditorium IKO Groenewoud om 20.15 uur. OPTREDEN Martens&Huet, org. Markant.in Le Cirq in de Gravin Elisabethlaan om 20 uur. Donderdag 15 november BLOEMSCHIKKEN ‘Herfst op een houten stok’ met Lyd Vermeeren in Stede Akkers Hoogstraten om 9.30 en om 13.30 uur. SCHRIJFACTIE van Amnesty International in Oud Hoogstraeten om 20 uur. DOCUFILM “Plannen voor Plaats” van Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over innoverende ruimtelijke plannen in GC Rabboenizaal om 19.30 uur. KOOKWORKSHOP “Italiaans koken” van KVLV in VTI Spijker om 19 uur. Zaterdag 17 november CONCERT “Borderbrass in Concert” met Nick Ost in de Rabboenizaal om 19.30 uur. Zondag 18 november SINTERKLAAS ontvangst van de Sint met stoet om 13 uur aan Hema en aansluitend lokale talentenshow in de Rabboenizaal van 14 tot 17.30 uur. Maandag 19 november VORMING Reanimeren en defibrilleren in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 om 18.45 uur. Woensdag 21 november WANDELING 6 tot 7 km org. KVLV met vertrek aan zaal Pax om 19 uur. Donderdag 22 november LEZING over voorlezen aan ouderen op in de Bibliotheek, Lindendreef om 20 uur. KOOKWORKSHOP Feesten met “Ons Kookboek” van KVLV in VTI Spijker om 19 uur. Vrijdag 23 november GESPREKSGROEP lotgenoten rouwverwerking in LDC Stede Akkers Hoogstraten van 10 tot 12 uur. SINTERKLAAS in de bib voor kinderen van 4 tot 9 jaar in de bibliotheek, Lindendreef van 18 tot 20 uur. Zaterdag 24 november VORMING Reanimeren en defibrilleren in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 om 9 uur


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 12:14 Pagina 79

AGENDA Zaterdag 24 november SAMEN ZINGEN Resonanzkoor in LDC Stede Akkers Hoogstraten van 10 tot 11.30 uur. QUIZ “Quiz for Life” voor het goede doel in zaal Pax om 20 uur. VREDESCONCERT “Waan-Zin(g)” door Dameskoor Marcanto en Mannenkoor ZWK in GC Rabboenizaal om 20.15 uur. Zondag 25 november FAMILIEVOORSTELLING “Het Nachtduiveltje” vanaf 5 jaar door Lukas Van Echelpoel in GC Rabboenizaal om 14 uur.

MEER Vrijdag 9 november TONEEL “De Kat in de kelder” door ’t Heidebloempje, ook op 10, 16 en 17 november in Zaal voor Kunst en Volk om 20 uur. Zaterdag 10 en zondag 11 november VOGELSHOW van De Zandfluiter in zaal Victoria van 9 tot 20 uur. Zondag 11 november LADIES’ NOON, met diverse ondernemers, muziek door Yentl & Fleur in La Belle Belgique, Meerdorp 29 van 11 tot 16 uur. Zaterdag 24 november TEERFEEST van fanfare De Eendracht met eucharistieviering om 17.45 uur en aansluitend eet- en dansfeest in de refter van de lagere school. Woensdag 28 november INFO-AVOND ‘Trouwen of samenwonen’ van KVLV Gewest Hoogstraten in de Chirolokalen, Meerseweg 20 van 20 tot 23 uur.

MEERLE Zondag 4 november TWEEDEHANDSBEURS van de Gezinsbond Meerle in parochiezaal ‘Ons Thuis’ van 13 tot 14.30 uur. Dinsdag 6 november LEZING “Bewegen als top-medicament” door Alfred Conincx in LDC Stede Akkers Meerle, Ulicotenseweg 2 van 13.30 tot 16 uur. Woensdag 14 november BLOEMSCHIKKEN ‘Herfst op een houten stok’ met Lyd Vermeeren in Stede Akkers Meerle om 9.30 en om 13.30 uur. Zondag 18 november Mosselfeest van KLJ-Meerle in de parochiezaal van 12 tot 18 uur. Dinsdag 20 november LEZING “Orgaandonatie van levensbelang” door Paul Deleersnijder in Stede Akkers Meerle, Ulicotenseweg 2 van 13.30 tot 16 uur. Zaterdag 24 november BOOMPLANTACTIE “1000 bomen voor 1000 leden” door Natuurpunt met vertrek aan de parking Den Rooy, Ulicotenseweg om 13.30 uur. Zondag 25 november TRAP EN STAP fietsexcursie van Natuurpunt Markvallei met vertrek aan de kerk om 9 uur.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 17 november DISCO-AVOND met jeugdorkest Fanfare voor Eer en Deugd en afterparty met Papachat in zaal ‘Bij de paters’ om 19 uur.

MINDERHOUT Zaterdag 4 november KAPELLEKENSWANDELING van KWB afstand tussen 5 en 20 km en kinderzoektocht, vertrekken aan het parochiecentrum tussen 8 en 15 uur. Zaterdag 17 november MOUNTAINBIKETOCHT van WC Papillon, inschrijven van 8 tot 14 uur in de kantine van MVV in de Heistraat.

WORTEL Vrijdag 2 november LEZING Honingbijen in een agrarisch landschap door imker Jos Willemse in BC De Klapekster om 20 uur. Donderdag 8 november LEZING “Uit het leven van een journalist” door Herman Van Doninck, org. OKRA, in parochiezaal Trefpunt om 14 uur. Zaterdag 10 november BIERPROEFAVOND, org.Gezinsbond Wortel in zaal ’t Trefpunt om 20 uur. Vrijdag 16 november REISVERHALEN Weg van Romania door Erik Vervoort en Nadine Sterkens in BC De Klapekster om 20 uur. RECEPTIE voor oud(leden) n.a.v. 50 jaar ’t Slot in jeugdhuis ‘t Slot. Zaterdag 17 november GALABAL n.a.v. 50 jaar ’t Slot in jeugdhuis ‘t Slot. Zondag 18 november KOLONIEWANDELING met Natuurpunt gids, vertrek aan BC De Klapekster om 14 uur. Vrijdag 23 november LUISTER- EN DANSNAMIDDAG org. OKRA met muziekgroep “Nostalgie” in parochiezaal ‘t Trefpunt om 13.30 uur. Vrijdag 23 november FOTO-CAFÉ over natuurfotografie in BC De Klapekster om 20 uur. Zondag 25 november PANNENKOEKEN n.a.v. 1000 leden van Natuurpunt in BC De Klapekster vanaf 13.30 uur. Dinsdag 27 november WORKSHOP gezond koken met kruiden en groenten, org. Velt in de Klapekster om 19.30 uur. Vrijdag 30 november VERTELTONEEL “Den engel en den ezel” door Zjos Finks, ook op zaterdag 1 december, Wortel Kolonie om 19.15 uur. LEZING over natuurfotografie door Ann Coppens in BC De Klapekster om 20 uur.

TAVERNE

Bredaseweg 56 2322 Minderhout T/F 03 315 75 36 t-heike@telenet.be

Open:

vrijdag, zaterdag & maandag vanaf 15.00u zondag vanaf 11.30u - keuken sluit om 21.00u Gesloten: dinsdag, woensdag en donderdag

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

NOVEMBER 2018 -

79


DHM_397.qxp_HM 2017_386 23/10/18 11:02 Pagina 80

112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen

Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

T H U I SV E R P L E G IN G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur.

APOTHEKERS

INHOUD OKTOBER

voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

80

-

0494 86 93 84 0473 25 91 92

Frederik Pollet en ’t Ver-Zetje . . . . . . . . . . . . . . 3 Alle uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 9

www.demaand.be

Afschakelplan in Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 19

_ REDACTIE _

Inleefreis naar Za-Kpota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

0495 25 25 05 redactie@demaand.be

Straat in De Maand: Gelmelstraat . . . . . . . . . 24

Tentoonstelling Louis Fransen . . . . . . . . . . . . 20

Ive Weygers fietst 4.000 km . . . . . . . . . . . . . . . 26

_ DORPSNIEUWS _

DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be

DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 39

_ SPORTNIEUWS _

DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . . . 63

Dichterlijke vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 60

sport@demaand.be

DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

_ ABONNEMENTEN _

SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 29 NOVEMBER 2018 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 13 november redactie@demaand.be

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

090 39 90 00 (0.50 euro per minuut)

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

NOVEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.