september 2018 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 395 SEPTEMBER 2018 JAARGANG 34

PRIJS: 2,70 €

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Kenny Brack, de nieuwe gardiaan van Meersel-Dreef

“Paters zijn altijd een beetje vrijbuiters geweest”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

1


COLUMN In de vakantiemaanden moet je dubbel voorzichtig zijn bij het lezen en beluisteren van het geschreven en gesproken nieuws. Er is namelijk niet zo veel te vertellen, maar de kranten en nieuwsberichten moeten natuurlijk wel gevuld worden, kortom: komkommertijd. Maar op een mooie, warme julidag (waren er andere?) voelde ik me bij het doornemen van onze belangrijkste streekkrant toch twee maal flink aangesproken. Neen, niet door artikels op de regiopagina’s of door foto’s in de ‘goed-nieuws-krant’, maar door ‘echte’ stukken op de paar pagina’s binnenlands nieuws die er nog overschieten na de ‘ver-Bild-ing’ van de krant in kwestie. ‘Meer varkens dan Vlamingen’ kopte een eerste artikel. Dat was niet echt een verrassing natuurlijk. En als je dan nog eens telt hoeveel Vlamingen soms ook nog eens het varken durven uithangen… Meer dan één varken per kop dus in ons landsdeel. Hoe zou dat dan zitten met onze mooie landelijke gemeente? Enig opzoekwerk in de landbouwstatistieken bracht al snel verheldering, of was het vertroebeling, want het werd toch wel even zwart voor mijn ogen. Cijfers van het einde van 2017 zeggen dat er in Hoogstraten 261.084 varkens wonen. We zijn daarmee veruit koploper in Vlaande-

2

Knorren en kuchen ren. Per inwoner verlenen wij aan ruim twaalf varkens gastvrijheid in ons stadje-met-smaak. In West-Vlaanderen zijn er enkele gemeenten die ook meer dan 150.000 dieren huisvesten. Als we dan de varkens in de aangrenzende gemeenten er bij tellen (Wuustwezel (152.795), Merksplas (63.033), Rijkevorsel (53.671) en Brecht (47.901)), dan komen we tot de vaststelling dat in de Noorderkempen zowat tien procent van alle Vlaamse varkens op stal zitten. Een beetje knorrig draaide ik mijn krantenpagina om, waarna mijn knorren prompt omsloeg in kuchen. ‘Dicht bij maïsveld wonen kan de gezondheid schaden’ werd me vanop de volgende bladzijde in het gezicht geslingerd. Als het om maïs gaat, weten we hier in Hoogstraten ook van wanten. In de zomer durven we onze prachtige aardbeien-fietsroute al wel eens lachend ‘maïs-route’ noemen, nietwaar? Van de dik 6.000 hectare cultuurgrond die we rijk zijn, is een kleine 2.000 hectare, bijna een derde dus, met maïs beplant. Een omvangrijk Nederlands onderzoek bracht aan het licht dat wie dicht bij een maïsveld woont een grotere kans op luchtwegaandoeningen heeft. “We zoeken nu uit of dat te maken heeft met bijvoorbeeld bemestings- en

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bestrijdingsmiddelen of dat deze teelt veel fijn stof veroorzaakt”, stelt de coördinator van het onderzoek. Als ik dan de inhoud van beide artikels bij mekaar optel… U begrijpt mijn knorrend kuchje. Mag ik er toch nog even de aandacht op vestigen dat ik dit stukje begon met te stellen dat enige voorzichtigheid en achterdocht bij het doornemen van zomerse krantenartikelen zeker op zijn plaats is. Maar het is toch minstens gepast om even na te denken bij de inhoud van beide artikeltjes. We hopen dat onze regionale, provinciale en gemeentelijke beleidsverantwoordelijken dat ook doen telkens zij vergunningen voor bv. varkenstallen afleveren. “Er kan er altijd nog eentje bij…” lijkt mij hier niet het juiste adagio. En zo haalden we, midden in de komkommertijd, met onze prachtige gemeente twee maal de nationale pagina’s van een van onze belangrijke kranten. (Van enige vooringenomenheid tegenover de landbouw kan je die krant overigens niet verdenken.) Het was misschien niet zo bedoeld, en wellicht ook niet door iedereen gewild, maar we stonden als een dijk, met onze 260.000 varkens en 2.000 hectare maïs. (jav)


INTERVIEW

Pater Kenny Brack, een Oost-Vlaming verovert (een stukje van) de Kempen

“Wie hier woont, kan niet anders dan gelukkig zijn” MEERSEL-DREEF – Het leven bestaat uit toevalligheden die je levensweg kruisen. Zo ook voor de nieuwe gardiaan pater Kenny Brack van de paters Kapucijnen van het klooster in Meersel-Dreef. Een zware erfenis, want door de weinige roepingen rust er een zware taak op zijn schouders. Gezwind gaat hij echter door het klooster en het kloosterleven als opvolger-dubbelganger van pater Luk Wouters. Wij kregen de kans op een uitgebreid gesprek en leerden een innemende persoonlijkheid kennen die weet wat hij wil en waar hij naartoe wil. Dat is mooi voor het klooster en voor Meersel-Dreef, die toch al meer dan 300 jaar met elkaar verbonden zijn. De juiste man op de juiste plaats... Kenny Brack is geboren in het Oost-Vlaamse Beveren-Waas op 23 augustus 1972. Zijn moeder is afkomstig van Zwijndrecht en was winkelierster; zijn vader is van Burcht, hij was chauffeur bij de Lijn en heeft ook nog taxi’s en touringcars gereden. Het gezin woonde in de Kruibeekse deelgemeente Bazel, een dorp van 8000 inwoners. Hier heeft zijn jeugd zich afgespeeld, samen met zijn enige broer Mario. Al heel jong werd muziek een deel van zijn leven. Hij leerde al tijdens de lagere school orgel en piano spelen.

Brede visie

“In Bazel was ik lid van koninklijke harmonie Al vloeiende groeiende, ik speelde klarinet en ook accordeon daartussen. Na de lagere school ben ik naar de technische handelsrichting in het Antwerpse Sint-Norbertusinstituut gegaan. Ik bleef muziekschool volgen en werd in de parochiekerk van Bazel één van de vijf organisten. Dat kwam allemaal door broeder Jan die muziekles gaf. In Antwerpen werd ik ook organist in de Kapucijnenkerk. Ik zag er hoe de Kapucijnen nog bezig waren met heel wat andere pastorale dingen dan in onze parochie. Misschien was dat wel iets voor mij? Ik keek er in elk geval wat naar op. Ook onze dorpspastoor in Bazel was wel een voorbeeldfiguur, maar zo alleen gaan wonen, dat zag ik niet zitten. De Kapucijnen wonen samen in een gemeenschap en hebben toch dezelfde priesteridealen. Toen ik na het middelbaar moest bepalen welke richting ik uit wilde, leek mij dat dus wel wat. Het werd mij heel duidelijk gemaakt dat dit meer inhield dan wat orgel spelen... Daarna volgde mijn priesteropleiding, ik heb stevig moeten studeren maar dat lukt best wanneer de materie je interesseert. Ik kreeg een goede opleiding met een brede moderne visie. Al mijn jaargenoten hebben dat, merk ik. Als priester moet je altijd wat laveren en je aanpassen aan de stijl.” Op 1 oktober 2000 volgde de priesterwijding in zijn geboortedorp. “In 1991 ben ik ingetreden bij de Minderbroeders-Kapucijnen, dan

heb ik mijn postulaat doorgelopen te Leuven, tegelijkertijd muziek gestudeerd aan het Lemmensinstituut, dan noviciaat te Eindhoven en postnoviciaat te Brussel. Daarna ben ik terug naar Leuven gegaan voor mijn priesterstudie, met filosofie en theologie. Na mijn studies ben ik verhuisd naar Ieper, om daar les te gaan geven in het lager onderwijs. Ik nam mijn roeping als Kapucijn altijd ernstig. Zoals Franciscus de vredekus gaf aan melaatsen, heb ik mij altijd bekommerd om wie verschopt is, nergens bij hoort. Ik heb dan ook een tijd lang gewerkt bij De Sleutel, een dagopvangcentrum voor drugverslaafden in Sint-Michiels-Brugge. Ik ben dan terug voltijds godsdienst gaan geven in het T.I. Heilige Familie in Ieper. Ik maakte deel uit van een pastorale werkgroep en bouwde de Pluswerking daar mee uit. In 2006 werd ik benoemd tot pastoor in de parochiefederatie Heuvelland. Wanneer in juli 2012 de Youfra (Young Franciscans) wordt opgericht, werd ik nationaal geestelijk assistent van de orde van de Franciscaanse seculieren, meer bepaald van de jongerentak Youfra. Maar dat alleen wonen in een pastorie was ik echt niet gewoon.”

Gardiaan!

“Ondertussen was er in de Kapucijnen Vlaanderen een beweging op gang gekomen om met internationale gemeenschappen te gaan werken. Antwerpen was het proefproject daarvan, de toenmalige gardiaan kon dat niet verder uitbouwen. Een nieuwe gardiaan vond men niet zomaar. Ik had wel mijn ideeën hierover... Pater Provinciaal Gust Koyen, ook van Meersel-Dreef afkomstig, vroeg of dat niks voor mij zou zijn. Ik heb toen gevraagd om twee sporen te bewandelen: in Antwerpen gardiaan van de internationale gemeenschap worden maar ik ook pastoor blijven. Na een jaar bleek dat niet haalbaar.” Binnen de orde zijn er ondertussen denkoefeningen over wat er met het klooster moet gebeuren. “Dankzij Pater Luk bleef de voorkant van het kloostergebouw bewaard. De ene kant

werd alvast opgeknapt tot woonruimte. Blijven er Kapucijnen, dan blijft het gewoon klooster. Als die er niet meer zouden zijn, dan kan er een gezin wonen terwijl de werking toch kan verdergezet worden. Het bleef zoeken naar een gepaste toekomstgerichte invulling van het gebouw. Een memoriaal, een museum - er werd beslist om niet zoveel geld uit te geven voor iets dat al passé is. In het bestuur opperde ik toen de idee om hier iets maken voor de toekomst, iets maken wat er nog niet is. Zoveel mensen stellen zich allerlei zijnsvragen waar ze geen antwoord op vinden. Zoveel jongeren blijken eenzaam. Dat is dus één van de thema’s die wij gaan uitwerken in ons nieuw belevingscentrum. Door onze spiritualiteit kunnen wij hieraan een positieve wending geven.” Het denkwerk krijgt mee vorm vanuit een kapittel, een driejaarlijkse bijeenkomst van alle Kapucijnen die evalueren wat voorbij is en plannen wat komt. Dit gebeurt onder begeleiding van mensen uit Rome waar de hoofdzetel van deze wereldorde gevestigd is. De Ka-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

3


INTERVIEW pucijnen van Meersel-Dreef zijn immers geen eiland. “Gedurende drie jaar hebben we deze plannen uitgewerkt, telkens opnieuw met andere mensen. In het laatste kapittel van maart 2018 werd dit dan geëvalueerd. We hadden nood aan een dragende gemeenschap om dit te begeleiden, zo bleek. Pater Jan vroeg zich af wie van ons dit kon doen, want we wonen er nu nog maar met vier. Ik zag de bui al hangen dat de vernieuwingsplannen niet zouden kunnen doorgaan. Na zes jaar gardiaan in Antwerpen te zijn geweest, leek de tijd rijp om naar hier te verhuizen. Zo gebeurde het dat ik al benoemd was tot gardiaan nog voor het kapittel uit was.”

Gardiaan? Een gardiaan is een overste van het broederschap, hoewel er volgens franciscaanse termen geen overste is. “Dat is dus een behoeder, een coördinator, maar zonder baas te spelen. Feitelijk is dat iemand die gaat over de gemeenschap, niet over het materiële. Een gardiaan wil de gemeenschap Kapucijnen mee helpen de richting te bepalen. Het is een coachende rol, misschien wat te vergelijken met een ouder in een huisgezin. Als je in een gemeenschap geen coördinator hebt, dan krijg je chaos.” Naast Meersel-Dreef zijn er nog kloosters in Herentals, Antwerpen, Brugge, en een regiogemeenschap van Brabant. In Ieper is er nog wel een huis van de Kapucijnen, maar dat is geen klooster. “Er wordt met grote dankbare maar ook verwonderde ogen gekeken naar de pastorale werking hier. Als je hier woont, dan moet je niet denken dat je hier rustig kan zijn en niets te doen hebt. Er zijn gebedsmomenten om 7.45 uur, 12 uur en 17.45 uur in de ruimte achter de kerk. Die worden gezongen wanneer ik voor de muzikale begeleiding kan zorgen, anders enkel gelezen. Mijn muzikale opleiding van vroeger komt dus weer goed van pas. ‘t Is hier wel rustig in huis, maar als je in het weekend moet preken in zeven H. Missen, dan mag je je draaien hé. Mensen weten ons huis staan, het is een dankbare plaats, maar niet iedereen staat te springen om naar hier te komen. Het is een uithoek van het land. Zelf kwam ik hier altijd graag, deze plaats spreekt tot de verbeelding. Het is ons oudste en mooiste klooster, na Antwerpen ook het grootste. En we zijn het hier nu prachtig aan het opknappen.” Belevingscentrum “We maken tijd voor de mensen om naar hen te luisteren, dat is onze roeping”, zegt de gardiaan. “Kapucijnen zijn immers religieuzen die naar de mensen gaan waar niemand anders naar omkijkt. Voor wie de weg niet vindt of voor wie de Kerk te hoogdrempelig is, voor wie er geen boodschap aan had of gewoonweg zoekenden is, voor hen gaan we de drempel verlagen. Mensen de ruimte geven om tot rust te kunnen

4

De muzikale Pater Kenny komen. Ons belevingscentrum moet daaraan tegemoet komen. ‘Ga naar de periferie van de samenleving’, om het met de woorden van de paus te zeggen. Het belevingscentrum moet een echt experience centre zijn, er zullen voortdurend prikkels zijn maar wij gaan niet opleggen wat je daar mee moet doen. Beleef het maar, doe die ervaring op. Een boekje of een app geven je desgewenst de mogelijkheid om er verder op in te gaan, maar het gaat vooral toch om de ervaring die je zelf opdoet als je in die bepaalde ruimte binnenkomt. Dat is meteen ook waarom we zoveel belang hechten aan de inrichting van de ruimten, samen met de firma Exponanza. Achterliggend zit er bij mij ook altijd onze spiritualiteit als Kapucijnen. We vertellen vanuit onze eigen roeping. Het laat ons toe om in te gaan op de eventuele vragen.

“Als ik met pater Luk een Schrobbelèr ga drinken, dat is de ‘ice tea’ van hier.“ De juiste invulling is nog bespreekbaar. Ook de scholen zullen in het aanbod zitten. En een surplus is de bovenverdieping, ofwel de oude kamers van de medebroeders die opgeknapt en bewoonbaar gemaakt worden. Dat laat bijvoorbeeld toe aan een klas van het middelbaar om hier een driedaagse te doen en met ons mee te leven. Let wel, het wordt geen retraitecentrum. Een klas kan hier zijn eigen programma volgen, en mee eten en bidden met ons en onze gemeenschap. Zo kwamen er nu ook al enkele

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

jongeren blokken. Zij zoeken de rust, voor onze gemeenschap is hun aanwezigheid een zegen. Die bidden mee, nu is er plaats voor. Het geheel is heel vernieuwend, maar deze kloostergemeenschap is er klaar voor. De invulling bleef eerst heel abstract, dat is normaal, maar krijgt nu alsmaar concreter vorm. Zelfs broeder Xavier, nu 88 jaar, is er heel blij mee. En die is ook blij dat hij gewoon zijn ding kan blijven doen. Het surplus is precies dat alles gewoon doorloopt, niets moet wijken omdat er iets bij komt. Dat is het voordeel van de grote ruimte die we hier hebben.”

Een tipje van de sluier Hoe concreet een en ander ook voor ogen staat bij de betrokkenen, de buitenwereld vraagt zich toch nog af hoe de kloosterruimten er dan uiteindelijk zullen uitzien. Een tipje van de sluier lichten misschien? “Wel, neem de inrichting van de grote refter als voorbeeld. Dat is ons grootste lokaal. De invulling daarvan zou moeten gaan over het zonnelied van Franciscus, geschreven op zijn sterfbed, waarin hij God bedankt voor de schepping. Met Exponanza hadden we een discussie daarover, wij speelden zelf voor vormgever terwijl dat hun taak en expertise is. Wat gaan we nu doen? Heel het lokaal wordt verduisterd en in het groen geschilderd, de monumentale groene balken moeten blijven. Iemand van IKO gaat de ramen schilderen, iemand van het dorp schildert alles in groen, de elektriciteit wordt aangepast, er wordt een woud gecreëerd met moderne boomstammen. Er zullen ook effecten en geluiden zijn. Het is de bedoeling dat de beleving van het scheppingsverhaal iets met jezelf doet. De wandeling


INTERVIEW doorheen het bomenwoud zou resulteren in een fantastisch gevoel waardoor je vragen gaat stellen of waardoor je blij wordt. Wanneer je er buiten komt, is het onze taak als paters om richting te geven. Alles vertrekt vanuit ervaren en beleven. Het is deze lijn die overal wordt doorgetrokken, wat ook de reden is dat alles zolang heeft geduurd voordat het op poten staat. Het is de eerste keer dat Exponanza op zo’n spiritueel vlak mocht werken. We willen zo de mensen bereiken die nu niet bereikbaar zijn. Via verschillende apps zal je andere feedback krijgen, omdat iemand van 88 jaar anders kijkt dan iemand van 16 jaar, maar het is natuurlijk geen waarzeggerij of zo.”

Vrijbuiters De zetel van de Franciscaanse Kapucijnen is gevestigd in Rome. De orde is verspreid over heel de wereld. Alleen in Vlaanderen zijn er nog Kapucijnen, in Wallonië niet meer. “Om de drie jaar is er een kapittel; het Vlaamse bestuur dat tussentijds de werking verzekert, zit in Antwerpen. Dit bestaat uit een Pater Provinciaal – momenteel is dat Adrie Geerts, een Vicaris Provinciaal – ikzelf dus, en nog drie raadsheren. Per huis heb je dan een Gardiaan. In Meersel-Dreef is er verder een Kapelaan Emeritus, dat is pater Luk. Die doet gewoon door, feitelijk is hij de pastoor. De kapelaan hangt ook vast aan de pastorale eenheid, die hem ondersteunt. Als er iets niet meer lukt voor de kapelanij, dan vangt de pastorale eenheid dit op. De pastorale eenheid staat onder leiding van Bart Rombouts, pastoor van Hoogstraten. Zij moet voorzien dat alle elementen van een parochiewerking aanwezig zijn, dat hoeft niet persé in alle parochies te zijn, maar mag ook gespreid zijn. Paters zijn altijd een beetje vrijbuiters geweest. Dat komt omdat wij ook altijd een vorm van onafhankelijkheid hadden. Een kerkfabriek is er puur voor het materiële. Pater Luk zegt altijd: “Ik ben geen fabrieksarbeider”, dat is zijn stopwoordje. Een kerkfabriek heeft voor- en

nadelen: nadeel is dat je geen staatssubsidies krijgt als uw kerk moet worden gerestaureerd. Voordeel is de autonomie: ik kan van vandaag op morgen zeggen dat een gevel moet worden gerestaureerd. Zijn er middelen? Ja, dan doen we het. Bij de kerkfabriek is dat niet waar, zunne. Het klooster op zichzelf kan gewoon bestaan; voor het belevingscentrum hebben we hier en daar sponsors in de religieuze wereld. We moeten zien wat we met onze centjes doen, we mogen niet overdrijven.”

Onverwachte supporter voor Rode Duivels

Internationaal Hoe ziet de toekomst van de Kapucijnenorde er uit? “Het is de bedoeling dat het hier een internationale gemeenschap wordt, dat is een droom van pater Luk geweest, zoals met de intrede van Poolse priesters. In samenspraak met Rome werd beslist dat er twee internationale gemeenschappen zullen zijn in België, hier dus en in Antwerpen. Het is de aard van onze pastorale werking die bepaalt wie er hier goed kan aarden. Het is hier zodanig volks van pastoraal, dat sommige Poolse priesters zouden verdrinken in deze mentaliteit. Dit is een heel andere beleving dan in de stad of in Polen.

Pater Luk met de Belgische driekleur. MEERSEL-DREEF – Tijdens het WK Voetbal droeg het personeel van ‘Bij de Paters’ een rood overhemdje, maar Pater Luk Wouters bezat geen rood hemdje. Het personeel bezorgde hem daarom een plu-

“Bij de kerkfabriek is dat niet waar, zunne“

chen hoed met de kleuren van de Belgische vlag en vroeg om die op te zetten tijdens de Hoogmis, die doorging in de grot

Het ligt misschien eerder voor de hand dat hier priesters uit Indië of Pakistan terecht kunnen. Zij zijn soepel en hebben een andere, ons meer vertrouwde inleving in vergelijking met die van priesters uit het Oostblok. Zo had ik pater Adeel Mazhar uit Pakistan uitgenodigd bij de viering van 50 jaar kapelanij. Die was zot content over de interesse die de mensen in hem hadden. Ons klooster is binnen de regio ook geen eiland, we horen pastoraal bij de Pastorale Eenheid St.-Franciscus. Ik ben nu parochie-vicaris benoemd in de Pastorale Eenheid en doe diensten in de omliggende parochies, bv. in Wortel, Ach-

omdat het zo’n mooi weer was. Op het einde van de viering na de zegen, vertelde Pater Luk hoe hij aan een driekleurige hoed was geraakt. Iedereen luisterde verwachtingsvol. Er klonk een daverend applaus en schaterlach toen de pater zich achter het altaar tooide met het supportershoofddeksel. Goed dat er foto’s zijn om dit onverwachte en mooie moment te bewaren… (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

5


INTERVIEW het moet een keuze zijn. Al zie ik dat nog wel niet direct veranderen.” DHM: De KLJ zit nu in jullie tuin, wat mogen zij van u verwachten ? “Na de kermis is er een gesprek met de leiding, dan zullen we verder zien. Ik moet een aantal structurele vragen stellen vanuit ons bestuur. Ik denk dat ik op hetzelfde spoor zit als pater Luk op dat vlak. Pater Luk is op pastoraal vlak heel laagdrempelig, en ik ben ook zo. Ik vind niet dat ik er zo maar moet gaan binnenlopen en zeggen: hier ben ik. Er moet een goed contact zijn, je moet die mannen aantrekken.”

Pater Kenny zogezegd aan het werk in de tuin tel of Rijkevorsel. Dan heb je ook direct een netwerk.”

Tien persoonlijke vragen

DHM: Heeft u de paus al ontmoet ? “Ja, tijdens een bedevaart van het bisdom. Ik mocht evenwel niets vragen, want het was veel te druk. Tot grote ergernis van de beveiliging kwam hij uit de auto en begon handjes te schudden. Dat is wel speciaal, hij is echt een hele joviale man, een warme persoonlijkheid die dicht bij de mensen staat. Ik heb hem in feite twee keer ontmoet, de tweede keer was in Brazilië. Ik denk dat zijn entourage verkeerd was gereden, en dan nog wel in een oude Renault die voorbij tufte, ik dacht dat het om te lachen was maar het was echt zo!” DHM: Hoe staat u tegenover het celibaat ? “Ja, wij beleven dat. Het moet een keuze zijn, we gaan er geen problemen mee oplossen. Als iemand priester-kandidaat is, dan vind ik het verkeerd om het celibaat op te leggen. Vooral als je weet waar het celibaat eigenlijk vandaan komt. Om puur economische redenen was er ooit een paus die zei dat hij niet alle vrouwen en kinderen van de pastoors wilde onderhouden. Voor het celibaat is er verder geen enkele theologische draaggrond. Maar als je in een abdij of klooster terecht komt, dan kies je voor een ander soort van leven. Als wij met onze gezinnen hier zouden samen wonen, dan heb je geen klooster meer maar een leefgemeenschap. Een soort commune. Wij kiezen zelf om religieus te leven en dat ben je ongehuwd. De bisschop stelt zijn priesters aan, en daar zitten in het westen ook getrouwden tussen. Maar dat krijg je niet verkocht in Azië en in Afrika. Ik vind dat je dat moet open laten,

6

DHM: Zou u missionaris willen of kunnen zijn ? “Misschien komt dat nog. Eind augustus ga ik naar Pakistan voor 14 dagen, dan drie dagen thuis, en dan 10 dagen naar Israël. God weet. Maar ik zie mij zo meteen nog geen missionaris worden. Je werd vroeger overigens ook niet zomaar uitgezonden, je moest er voor kiezen. Men gaat niet iemand naar een missie sturen die dat niet in zich heeft. Iedereen vervult zijn taak op zijn eigen manier: pater Luk zat op het dak van de kerk te timmeren en pater Frans liet de kerk bouwen.” DHM: Wat is uw kloosternaam ? “Ik heb er geen. Mensen moeten mij maar aanspreken zoals zij zich gemakkelijk voelen. In het Ieper was het pater Kenny maar in Heu-

Pater Kenny en Pater Luk

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

velland niet. Vroeger was de afstand tussen de mensen en ons veel groter, maar gelukkig is dat weg. Het zou dus even goed Kenny kunnen zijn? Joh, voor mij is dat goed… En al helemaal geen Eerwaarde Heer Gardiaan, alsjeblief niet hé.”

“Tijd maken om naar de mensen te luisteren, dat is onze roeping.” DHM: Tijdens de voorstelling van het belevingscentrum zei u: “Als ge hier woont, kunt ge niet anders dan gelukkig zijn”. Hoezo? “Daarmee bedoel ik feitelijk: het is hier een hele mooie streek, daar kan je niet naast kijken. Het zijn hier en in de andere parochies gezellige mensen. Is dat de aard van de Kempenaars of is dat nu een gedacht van mij? Of ben ik misschien teveel verhard door het leven in de stad? En dan is er het huis, het klooster waarin het zo aangenaam wonen is. Als er hier nog jonge medebroeders komen in dit geheel en met het aanwezige netwerk, dan kan je hier een erg interessante gemeenschap opbouwen. Je voelt onmiddellijk de interesse van de mensen, zoals de horeca van Rien Aerts hiernaast. Als ik met pater Luk een Schrobbelèr ga drinken, dat is de ‘ice tea’ van hier, dan voel je ook hoe joviaal het er hier aan toe gaat.”


INTERVIEW DHM: Ooit op bedevaart naar Santiago de Compostella geweest ? “Neen, een voet- of fietstocht zie ik mezelf niet doen. Ik organiseer wel om de twee jaar buitenlandse reizen voor jongeren, volgend jaar wordt dat Israël en vorig jaar was dat Assisi. In september ga ik de reis naar Israël voorbereiden. De aanleiding voor die pelgrimage is de herdenking van de ontmoeting 800 jaar geleden tussen Franciscus van Assisi en sultan Malek al-Kamil van Egypte temidden van de kruistochten. Dat was de eerste interreligieuze dialoog waarvan we iets weten. De bedoeling is om met jongeren van Young Franciscans naar daar te gaan. Maar Israël is gemakkelijker en veiliger dan Egypte om een pelgrimage vast te leggen.” DHM: Veertig dagen vastentijd, hoe vult u dit in ? “Dat is rap aan de kant gelegd, wij zijn minder fanatiek dan anderen. In een klooster en boven een bepaalde leeftijd moet je dat niet meer doen. Ik probeer wel aandacht te geven aan de thematiek die Broederlijk Delen meegeeft. Dat doet je nadenken en bewuster omgaan met de omgeving rondom je en de verdere wereld.

Maar neen, ik ga geen verstervingen doen, ik krijg daar eerlijk gezegd koppijn van en dan kan ik mijn werk niet goed doen. Vasten heeft trouwens niets te maken met niet eten. Dat is gegroeid vanuit het idee om verstervingen te doen om uw hemel te verdienen. Onze God is zo niet, die vraagt dat niet. Het zijn de mensen die dat hebben uitgedokterd. Eten uit uw mond sparen om ze in Afrika eten te geven, zo werkt dat evenmin. Maar je kan er wel structureel aan meewerken en er aandacht voor hebben. Uiteindelijk verleg je je grenzen dan ook wel. Vasten is voor mij een tijd dat je boete doet, dat is herstellen en tijd maken voor je relatie die in de loop van het jaar misschien verwaterd is. Feitelijk is vasten dus een heel blije tijd, het andere uiterste van wat er jarenlang opgelegd is geweest.”

“Paters zijn altijd een beetje vrijbuiters geweest.” DHM: Vrouwen in de kerk, is dat de toekomst ? “Die zijn er al veel in de kerk. Voor mij zijn

vrouwelijke priesters geen probleem. Maar de kerk is een mannenbastion, het is te zeggen de leiding toch. Maar in de plaatselijke kerken zijn het heel dikwijls de vrouwen die alles regelen bij erediensten. Zo houden zij de kerken draaiende en geven leiding. Maar op het grote vlak komen de leiding en de richtlijnen van het mannenbastion Rome. Of je dit nu betreurt of niet, als je het op internationaal wereldvlak bekijkt, duren veranderingen zeer lang. Ik ga dat niet tegenwerken, de vrouw is evenwaardig voor mij. Ook in parochieteams zijn het hoofdzakelijk vrouwen. Ideaal is een gezonde mengeling van beide seksen, man-vrouw, net zoals een mix van jong en oud van belang is.” DHM: Blijft u even aanwezig als uw voorganger pater Luk bij dorpsevenementen zoals fanfare, bingo, kermis…? “Ik heb dat in het verleden elders ook zo gedaan. Maar ik moet zien dat ik pater Luk niet omver ga lopen. Laat hem maar gerust verder doen. Je bereikt meer zo dan wanneer je uit de hoogte gaat doen. En het heeft natuurlijk ook met persoonlijkheid te maken.” (JJ)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

7


8

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS Een blik in de achteruitkijkspiegel

Fietsen door zes jaar gemeentepolitiek HOOGSTRATEN - Het is bijna afgelopen voor de huidige bestuursploeg van de stad Hoogstraten. Nog enkele maanden en de legislatuur van zes jaar zit er op. Daarom stemmen we op 14 oktober 2018 voor een nieuw bestuur. Zes jaar geleden legde de nieuwkomer N-VA wel een gouden ei. Met vijf verkozenen gingen zij in zee met de grootste partij CD&V en kregen meteen vier schepenzetels. Zal dit scenario zich terug herhalen of worden de kaarten herschikt? Dit zal voor een groot stuk afhangen hoe de Hoogstraatse burger het beleid van deze ploeg beoordeelt. Misschien is het nuttig om even door de voorbije zes jaar heen te fietsen vooraleer we een bolletje kleuren in het stemhokje. Het geeft u meteen ook al denkvoer bij het beluisteren van de lijsttrekkers in het grote verkiezingsdebat van DHM op 6 september! Komen en gaan De verkiezing van 14 oktober 2012 betekende het einde van 24 jaar burgemeesterschap voor Arnold Van Aperen. In 2006 had hij op het nippertje zijn politieke vel nog kunnen redden maar de politieke macht ontglipte hem toen al wel. CD&V en KVB sloten toen immers een meerderheidsverbond met 4 CD&V schepenen en twee KVB-ers. Arnold Van Aperen werd burgemeester, Tinne Rombouts eerste schepen. In 2012 stond Arnold Van Aperen de lijsttrekkersplaats af aan zijn jongere broer Marc en nam de plaats van lijstduwer in. Tinne Rombouts haalde met glans de meeste voorkeurstemmen, als grootste partij zou CD&V niet meer dezelfde fout maken als in 2006. Zij kreeg nu dus toch de burgemeestersjerp, een droom die met uitstel van 6 jaar dan toch werkelijkheid werd.

Coalitie De coalitievorming liet niet lang op zich wachten. De zondag van de verkiezingen kon Tinne Rombouts al om 21 uur het bestuursakkoord met N-VA Hoogstraten aankondigen. Zij werd burgemeester in een college met nog drie CD&V schepenen, vier schepenzetels gingen naar N-VA. Hierdoor kwamen de twee andere partijen Hoogstraten Leeft (9) en Anders (3) in de oppositie terecht. Hoogstraten Leeft reageerde al snel met de verklaring dat zij tegen alle afspraken in geen enkele kans gekregen had voor een onderhandeling en zag hierin een afrekening met hetgeen zes jaar voordien bij de coalitievorming was gebeurd. CD&V zou daarop toegeven dat haar beslissing ingegeven was door het feit dat de verkozenen van Hoogstraten Leeft nauwelijks verschilden van deze van de vroegere KVB en dat er ook geen vertrouwenwekkende omwenteling zichtbaar was in hun werkwijze. N-VA deed dus een gouden zaak. Met slechts

14 oktober 2012. De stemmen worden geteld, de afgevaardigden van de verschillende partijen volgen gespannen de evolutie. Binnenkort krijgen we dezelfde taferelen.

vijf verkozenen haalde zij 4 schepenzetels thuis en werd zo een evenwaardige partner in het college, toch zeker wat het aantal betreft. N-VA kon meesurfen op het nationale succes van de partij die bij de federale verkiezingen in 2010 in het kanton Hoogstraten zelfs een score van 28,4 % haalde, tegenover slechts 23,4 % voor CD&V. Maar gemeenteraadsverkiezingen zijn nog iets anders. Dat bleek ook duidelijk tijdens ons straatinterview van enkele maanden geleden. Opvallende vaststelling was evenwel dat bij de verkozen leden op deze N-VA- lijst er verscheidene oud-gedienden van andere partijen hun rentree deden. Denken we maar aan Roger Van Aperen, Michel Jansen, Karel Aerts.

Mandaten Op 1 januari 2013 begon de nieuwe ploeg aan het bestuur voor de volgende 6 jaar: Tinne Rombouts (CD&V, burgemeester), eerste schepen Michel Jansen (N-VA, Openbare werken), Marc Haseldonckx (CD&V, Financies en Verkeer), Roger Van Aperen (N-VA, Sport en Toerisme), Ward Baets (CD&V, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Milieu), Joyce De Sager (N-VA, Cultuur), Jef Vissers (N-VA, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking), Jos MatthĂŠ (CD&V, Sociale Zaken en OCMW-voorzitter). De gemeenteraad bestond voortaan uit 27 leden, het college uit 8. De OCMW-voorzitter

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

9


POLITIEK beleid van de stad. Deze is toegankelijk voor het publiek, met uitzondering van de geheime zitting. De dagelijkse werking gebeurt echter door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit komt wekelijks samen maar die zitting is niet publiek toegankelijk. Daarnaast zijn er nog tal van commissievergaderingen waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. In de verslagen ‘vanuit het stadhuis’ hebben wij de voorbije jaren steeds de thema’s belicht die in de gemeenteraad fel besproken of bediscussieerd werden en een belangrijke impact hebben op politiek en burger. Wij laten de zes jaar in snelvaart voorbij flitsen en frissen het geheugen op.

Goede financies

Het college van burgemeester en schepenen, anno 2013. Twee jaar later zal schepen Joyce De Sager ontslag nemen en opgevolgd worden door Lieve Janssen. zetelde als stemgerechtigde in het college, in de gemeenteraad heeft hij echter geen stemrecht. De gemeenteraad werd voorgezeten door Johan Vermeeren (CD&V).

plaatsvervangers uit dezelfde partij. Denken we hierbij aan Michiel Vermeiren, Sofie Martens, Lief Pans, Ria Vinckx, Dirk Van Der Linden, Geert Marijnissen.

Eind augustus 2015 verliet schepen De Sager de Hoogstraatse politiek en werd opgevolgd door Lieve Janssen. De bevoegdheid van Cultuur verhuisde naar schepen Jef Vissers. In de loop van de voorbije legislatuur verlieten nog verkozenen de raad en werden opgevolgd door

Terugblik

10

Ook de voorbije legislatuur volgde De Hoogstraatse Maand alle gemeenteraadszittingen. De gemeenteraad is een belangrijk bestuursorgaan dat de voornaamste beslissingen neemt over het

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De gemeente Hoogstraten zit financieel goed bij kas. Er is natuurlijk vooreerst het gunstig financieel klimaat met lage rentes. Maar daarnaast is er wat schepen van Financies Marc Haseldonckx steeds aanhaalt “een voorzichtig financieel beleid”. In de jaren ’70 en ’80 bouwde Hoogstraten een gigantische schuldenberg op. In 2001 bedroeg die 25 miljoen euro. Geleidelijk aan startte men toen met een schuldafbouw die ook de voorbije legislatuur verder werd gezet. In 2016 bedroeg de uitstaande schuld nog 7,7 miljoen euro. In september 2014 noemde de schepen Hoogstraten zelfs ‘de beste leerling van de klas’ in verhouding met andere Vlaamse gemeenten. Maar ook de verhoging van de belastingen bij het begin van de vorige legislatuur in 2008 heeft de gemeente geen windeieren gelegd. Zo slaagde het bestuur er in een stevig spaarpotje aan te leggen. Op het einde van 2017 gaf het overzicht van de stadskas een bedrag van 22 miljoen euro aan. Dit leidde jaarlijks tot een vinnige discussie tussen oppositiepartij Anders en de schepen van Financies. Waar de oppositie het hoog tijd vond om de belastingen te laten


POLITIEK dalen en het spaarpotje terug te bezorgen aan de burgers via allerlei noodzakelijke investeringen, repliceerde de schepen dat deze bedragen noodzakelijk zullen zijn voor de afbetaling van het zwembad en het woon-Zorgcentrum, de verbouwingswerken voor het oude rusthuis en nog andere projecten. Waarop de oppositie op haar beurt opwierp dat de gemeente tegenwoordig alle grote werken in een PPS (Publiek Private Samenwerking) laat uitvoeren en de gemeente hierdoor haar patrimonium en zeggenschap uit handen geeft. Daarnaast worden er regelmatig geplande investeringen doorgeschoven naar de volgende jaren waardoor er wel een extra positief beeld van de financies wordt gecreëerd.

Zwembad Op sportief vlak is het zwembad van Hoogstraten zeker een succes te noemen. Het kostenplaatje stond vooraf lang ter discussie, maar met de eerste frisse duik in het zwembad zijn deze kritieken ook kopje onder gegaan en nog zelden boven water gekomen. Het blijft natuurlijk een serieuze investering. Het Sportoase complex werd gebouwd in een PPS-systeem. Jaarlijks betaalt de stad een som van 650.000 euro voor het gebruik ervan. Na 30 jaar wordt zij eigenaar van het complex. Uit de cijfers van Sportoase blijkt dat de Hoogstratenaar zijn weg naar het zwembad wel gevonden heeft, zij het minder dan verhoopt. Hiermee heeft voornamelijk CD&V haar belofte van 2006 zeker waargemaakt. In eerste instantie had men ook gehoopt een oplossing te vinden voor de Mosten, het recreatiedomein in Meer. Alle pogingen vanaf 2009 om dit domein in erfpacht af te staan zijn niet gelukt. Recent kwamen de concessies voor buitenspelactiviteiten, de grote vijver en de cafetaria nu in handen van één uitbater. De zwemvijver blijft evenwel in uitbating door de stad. De duizenden bezoekers zullen er deze zomer zeker niet rouwig om geweest zijn.

duidelijkheid te wensen over. Stedenbouw weigerde de vergunning voor de nieuwbouw van ’t Gastenhuys en daarmee ging gans het project terug naar af. Het OCMW-bestuur is evenwel hiertegen in beroep gegaan bij de RVV (Raad voor Vergunningbetwistingen). Critici begrijpen niet hoe het bestuur zich zo vergaloppeerd heeft en alle voorafgaande adviezen zomaar naast zich heeft neergelegd. Het nieuwe bestuur zal de volgende jaren dan ook nog heel wat werk hebben om het project terug rond te krijgen, rekening houdende met alle adviezen en verlangens, tenzij er zich plots onverwachte ontwikkelingen aandienen.

Cultuur Al tientallen jaren wordt er gedroomd van een cultuurcentrum. Via het decreet Lokaal Cultuurbeleid van de Vlaamse overheid komt Hoogstraten in aanmerking voor ruime subsidies voor de uitbouw van een cultuurbeleid. Een voorwaarde hierbij was de aanwezigheid van een voldoende grote polyvalente zaal als basis voor een cultuur- of gemeenschapscentrum. In februari2014 werd de stad er op gewezen dat het huren van een zaal ook toelaat om in regel te zijn met het decreet. Het leidde op 31 maart 2014 naar een overeenkomst met Instituut Spijker voor de huur van de Raboenizaal voor een periode van 6 jaar. Samen met het Raadhuis in Meerle en het auditorium van IKO Groenewoud voldoet Hoogstraten, wat de overheid betreft, aan de nodige infrastructuur om de jaarlijkse subsidie van 75.000 euro binnen te halen. Met de haast onvermijdelijk kinderziektes kan uiteindelijk het gemeentelijk cultuurprogram-

ma van start. De cultuurdienst programmeert voorzichtig maar met namen en voorstellingen die de inwoners aanspreken. Er wordt dan ook meer dan eens gespeeld voor een volle zaal. Maar het blijft een zaal van een school en niet de volwaardige podiumzaal waar verenigingen op wachten. Het bestuur laat meer dan eens weten dat ze deze legislatuur nog de locatie en een voorontwerp van een volwaardige eigen zaal bekend zal maken. Tot vandaag vernamen we enkel dat er nog vier mogelijke locaties in aanmerking komen en dat er in de nieuwbouw ook plaats zal zijn voor deeltijds kunstonderwijs. De cultuurraad voelt zich niet echt betrokken bij de zoektocht naar die nieuwe zaal én bij het cultuurbeleid in het algemeen en noemt zich vaak niet meer dan een voor het bestuur verplichte adviesraad. Intussen ontvangen de verschillende parochiezalen sinds 2011 een onvoorwaardelijke subsidie van de stad. De oppositie dringt al jaren aan om ook een drietal andere zalen in de gemeente op gelijke voet te behandelen. Het betreft Zaal Cecilia in Hoogstraten, Zaal voor Kunst en Volk in Meer en de zaal bij de Paters op Dreef. Zij staan evengoed ten dienste van de gemeenschap. Deze vraag botst evenwel al evenveel jaren op het njet vanuit het college in afwachting van een subsidiereglement. De voostellen van cultuurraad en oppositie voor een nieuw reglement blijken voor het college een moeilijke materie te zijn want er komt voorlopig geen schot in de zaak.

Mobiliteit Als er één thema de gemoederen in Hoogstraten (zoals overal in Vlaanderen) beroert, is het

Oude rusthuis Het andere grote project waarop dit bestuur gefocust had, kwam er voorlopig nog niet. In de vorige legislatuur had men de piste van het oude rusthuis als Woon-zorgcentrum reeds verlaten en bouwde het toenmalig bestuur de vier nieuwe torens. Het oude rusthuis zou later omgevormd worden tot een ruim dienstencentrum. Er werden offertes uitgeschreven waarbij men de mogelijkheid van afbraak of verbouwing open liet. Maar het was al langer duidelijk dat zowel OCMW als stad de voorkeur gaven aan een volledige nieuwbouw. De financies zouden hierbij aan de grondslag liggen. Het werd uiteindelijk de firma Van Roey die het project toegewezen kreeg maar die zelf eerst de bouwaanvraag zou moeten indienen. Hun voorstel ging uit van een volledige afbraak en nieuwbouw, iets waartegen het Agentschap Onroerend Erfgoed (het vroegere Monumenten en Landschappen) zich al van in de beginfase tegen verzet had. Het verdict liet niets aan

Met de bouw van het nieuwe Woon- Zorgcentrum kwam het oude rusthuis in beeld voor een nieuwe bestemming. De ingediende plannen voor afbraak en nieuwbouw botsten evenwel op het verzet van Onroerend Erfgoed waarop Stedenbouw de vergunning weigerde. DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

11


POLITIEK is ondertussen goedgekeurd. Omdat, ondanks de ‘inspraak,’ onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de wensen van de omwonenden over de verkeersafwikkeling, hebben deze daartegen beroep aangetekend bij de RVV. Intussen wordt er een studie gemaakt om een oplossing te vinden voor de verkeersdrukte aan de kruising van de Loenhoutseweg met de Heilig Bloedlaan- Lodewijck De Konincklaan en zoekt het college naar mogelijkheden om de bussen voor het schoolvervoer uit de Vrijheid te weren. De herinrichting van het Van Aertselaerplein mag dan al een verfraaiing betekenen, een onverdeeld succes is het niet. Vele fietsende passanten vinden dat hun veiligheid alvast niet verhoogd is, integendeel. De verhoogde opstapplaats aan de bushalte mag dan goed zijn voor de andersvalide busgebruiker, voor de fietsers is de hoge borduur een gevaarlijke hindernis.

Het zwaar en druk verkeer in het centrum van Hoogstraten blijft voor ergernis zorgen. Deze legislatuur is alvast een eerste stap gezet om dit op te lossen via de installatie van slimme camera’s. wel de mobiliteit en de onveiligheid door het verkeer. Bij elke dorpsraad passeert dit onderwerp steevast de revue en steeds repliceert het college hierop dat ze dit probleem ten zeerste ter harte neemt maar dat de gemeente alleen dit niet kan oplossen. Er is een bovengemeentelijke samenwerking voor nodig en de medewerking van de overheidsdienst Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Deze legislatuur werd er werk gemaakt van de zogenaamde vrachtwagensluis, waardoor vrachtwagens die niet in het centrum moeten zijn om te laden of te lossen, deze niet meer mogen passeren. Op tal van plaatsen werden er hiervoor slimme camera’s geplaatst. Het is evenwel nog even wachten voor alles op punt staat. Maar intussen is men ook afhankelijk van

12

verdere stappen in de buurgemeenten om het zware verkeer te kunnen omleiden. Denk hierbij maar aan de verhoopte aanpassingen aan de Houtelweg aan de Hees. Ook de aanleg van nieuwe verkavelingen, zoals deze in de omgeving van de Heilig Bloedstraat , zorgde voor nervositeit en ergernis van de buurtbewoners. Uiteindelijk zou de nieuwe ontsluiting aan de Lodewijck de Konincklaan soelaas moeten brengen maar de onrust en onvrede in een aantal straten is voorlopig nog niet gaan liggen. Het vertrouwen van de bewoners in het stadsbestuur was niet erg groot, waardoor ze een petitieactie ondernamen om zelf dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te kunnen zetten. De verkaveling met ontsluiting

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Inspraak Alle partijen maakten in hun beleidsprogramma mooie intenties om de inspraak van de burger optimaal te maken. En het mag gezegd, het college heeft in een aantal dossiers zeker ruime aandacht besteed aan inspraak en participatie. Denken we maar aan de plannen rond de vernieuwing van de dorpskern van Meerle, de schoolstraten, enz. In andere dossiers was de inspraak heel wat minder, zoals bv.de plannen voor het nieuwe ’t Gastenhuys. Een aandachtig toeschouwer zal ook al wel opgemerkt hebben dat sommige leden van het bestuur het soms moeilijk hebben met initiatieven van buitenaf. Voorstellen vanuit de oppositie of actiegroepen en organisaties zouden niet altijd au sérieux genomen worden. Denken we hierbij even terug aan de lange weg naar de ondertekening van het SAVE charter (een voorstel van ouders van verongelukte kin-


POLITIEK

Reorganisatie gemeente In de loop van deze legislatuur is er op organisatorisch vlak heel wat gebeurd in de gemeente. De financiële dienst is naar het OCMW gebouw verhuisd, en in het administratief centrum werden loketten geïnstalleerd om de privacy te verhogen. Er is een nieuwe gemeentesecretaris en - ontvanger die voortaan de titel directeur mogen dragen, er werd meer gespecialiseerd personeel aangenomen. Het OCMW in de huidige vorm verdwijnt vanaf 1 januari 2019. De OCMW-raad wordt afgeschaft en de gemeenteraadsleden zullen de taak van de vroegere OCMW-leden overnemen. Heel het personeel heeft zich moeten inwerken in het BCC (Beleids- en beheerscyclus) voor een betere werking op langere termijn.

Debat Er is de laatste jaren hard gewerkt in Hoogstraten. Een stad besturen, of je nu in de meerderheid dan wel in de oppositie zit, vraagt inzet en visie, dossierkennis, een warm hart voor de gemeenschap en openheid voor andere gedachten. Hopelijk vind Hoogstraten op 14 oktober 27 bekwame en geëngageerde kandidaten om er de volgende zes jaar iets moois van te maken. Hoogstraten verdient het. (jh)

Op donderdag 6 september heeft u alvast een uitgelezen De actiegroep Veilig Verkeer Hoogstraten ventileerde haar ongenoegen en ontgoocheling in het gemeentebestuur door in de gemeenteraadszitting van 31 maart 2014 haar mascotte en flyers voor de voeten van het college te gooien. deren voor meer veiligheid). Het zou nog twee jaar duren na het voorstel van de actiegroep Veilig Verkeer en de voortdurende vragen van de twee oppositiepartijen vooraleer het bestuur uiteindelijk het charter zou ondertekenen. In de marge wordt dan ook regelmatig gefluisterd dat de inspraak van de adviesraden eerder beperkt is. De jaarlijkse algemene vergaderingen van de dorpsraden kregen de voorbijgaande jaren dan ook regelmatig de titel “goednieuwsshow van het college” mee.

Natuur en milieu In de voorbije jaren waren er spanningen in verband met natuurbeleid. Zo had het heel wat voeten in de aarde vooraleer het college haar reglement m.b.t. natuuraankoop wou toepassen. Bij de aankoop van het gebied Den Rooy in Meerle door Natuurpunt zou de gemeente volgens haar eigen reglement 10% van de aankoopsom moeten bijdragen. Door voldoende handtekeningen te verzamelen dwong de natuurvereniging dit discussiepunt op de agenda van de gemeente-

raad te zetten. Dit leidde tot een primeur in de geschiedenis van de Hoogstraatse gemeenteraad. Later zou ook de bewonersgroep rond de nieuwe verkaveling aan de Heilig Bloedstraat een zelfde burgerinitiatief nemen om gehoord te worden. Het bestuur moest daarom wel met deze burgerinitiatieven rond de tafel gaan zitten. In beide gevallen gingen de burgers met een ontevreden gevoel van tafel. De perceptie was veelal ‘too litlle too late’. Intussen werd de riolering van Wortel-Kolonie een feit, werd de bouw van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s) goedgekeurd, was er commotie over de bouw van twee grote kippenbedrijven in de vallei van ’t Merkske, bleef de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente aan de bedenkelijke kant en is het nog steeds wachten op de geplande parking in Wortel-Kolonie. De opname van de Kolonies in de lijst van Werelderfgoed is voorlopig niet bewaarheid geworden. Volgend jaar volgt er hopelijk een nieuwe kans. In afwachting kunnen de vele fietstoeristen het vernieuwde fietspad langs de Mark terug veilig gebruiken.

kans om zich verder een mening te vormen over de voornemens van de vier partijen die zullen opkomen bij de verkiezingen van 14 oktober. De Hoogstraatse Maand in in

organiseert

zaal

’t

dan

Markenhof

Minderhout

een

tegensprekelijk debat met de lijsttrekkers van elke partij. Moderator is gewezen Standaard journalist Guy Tegenbos.

De

inkom

is

gratis. Wij zullen er zeker zijn, nu u nog!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

13


POLITIEK

Wat verwacht de burger van de gemeentepolitiek? HOOGSTRATEN - Wie worden de nieuwe bestuurders van Hoogstraten na 1 januari 2019? Welk beleid staat ons de volgende zes jaar te wachten? Dat weten we pas na de verkiezingen van 14 oktober en de onderhandelingen die erop zullen volgen. Vier Hoogstraatse partijen zijn kandidaat om de gemeente mee te besturen. Het belang hiervan beseffen tal van organisaties en verenigingen maar al te goed. Verschillende van hen stuurden daarom op voorhand al een hele resem wensen en verlangens door naar CD&V, Hoogstraten Leeft, N-VA en Anders. Of de partijen nu in een meerderheidscoalitie dan wel in de oppositie terecht komen, de mondige burger wil gehoord worden. En wij, wij lazen over de schouders mee. In een memorandum zetten een achttal verenigingen en organisaties hun verwachtingen op papier en stuurden dit naar de toekomstige beleidsvoerders. Onder de indieners bemerken we gemeentelijke adviesraden zoals de Cultuurraad, de Ouderenraad en de Mondiale Raad. Daarnaast verenigingen zoals Natuurpunt, Hafabra , Trage Wegen en ’t Verzetje maar ook de belangenorganisatie voor de zelfstandige ondernemers Unizo. Enkele kernwoorden uit gans het pakket zijn zeker huisvesting, duurzaamheid, cultuur en actie tegen armoede.

Armoede Zowel ’t Verzetje als de Ouderenraad verwachten van de nieuwe beleidsploeg een verder doorgedreven inzet tegen armoede. Er is de laatste jaren al wel een en ander gebeurd op dit vlak, maar de toenemende armoede in bepaalde bevolkingsgroepen vraagt een extra inspanning van het bestuur. “Het beleid moet de armoede oplossen” vindt Welzijnsschakel ’t Verzetje. Men vermoedt dat in Hoogstraten ongeveer 2000 mensen in armoede of in sociale uitslui-

ting leven. Slechts een 200 hiervan , waaronder 40 gezinnen, zouden bereikt worden door organisaties zoals ‘ t Verzetje, De Toevlucht en het OCMW. Deze organisaties kunnen gelukkig steunen op een breed draagvlak onder de bevolking waardoor heel wat activiteiten zoals voedselbedeling kan gesponsord worden. Maar een eigen locatie zoals in de buurgemeenten dringt zich op. De situatie van aanschuiven onder een afdak in winterperiodes bij de voedselverdeling is een gemeente onwaardig, vinden de indieners van het memorandum. Zij verwachten van het nieuwe bestuur een verbetering van de toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening. Ook de Ouderenraad waarschuwt voor toenemende armoede en sociale uitsluiting bij ouderen. Hierbij speelt zeker de energiearmoede en de woonkwaliteit een belangrijke rol.

Ouderen horen erbij De Ouderenraad vraagt met aandrang dat het toekomstig bestuur aandacht heeft voor de no-

den van ouderen in de gemeente. In een zestal punten concretiseren zij hun eisen. Verkiesbare plaatsen op de lijsten, openbare toiletten, meer culturele activiteiten overdag en mogelijkheden om te blijven leren, kwalitatieve en aangepaste woningen, gratis juridische bijstand, verbeteren van de mobiliteit en openbare ruimten door hindernissen op te ruimen en voetpaden te verbeteren, verder inzetten op zorgzame buurten en een gezonde leefomgeving met meer groen, en het stimuleren van ouderen om meer te bewegen. Er moet ook meer aandacht zijn voor een gezonde leeftijds- en sociale mix in de wijken.

Cultuur, meer dan brood en spelen De cultuurraad heeft een aantal prioritaire bezorgdheden en verzuchtingen. De dynamiek in de cultuursector kan alleen maar blijven groeien als het gemeentebestuur de juiste beleidskeuzes maakt. Er zal vooral waardering nodig zijn voor cultuur, maar ook voorzieningen, geld en een langetermijnvisie. Er moet op de eerste plaats een goede relatie zijn tussen de cultuurraad en het stadsbestuur. De schepen van Cultuur moet een hart voor cultuur en de verenigingen hebben en een goede communicatie en administratieve ondersteuning vanuit het stadsbestuur is voor de Cultuurraad een prioriteit. Er moet een volwaardig budget voor cultuur komen dat ook effectief voor cultuur gebruikt wordt om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Een transparant en eenvoudig aan te vragen subsidiereglement dringt zich op. Het tweejaarlijks budget voor een kunstwerk moet blijven bestaan maar met een ruimere invulling van het begrip ‘kunstwerk’. Het hoeft niet persé om beeldende kunst te gaan, maar mag ook een ander kunst- of cultuurproject zijn.

Ook Guido Belcanto schaarde zich in Hoogstraten achter de slogan “Samen tegen Armoede” 14

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Maar ook de nodige voorzieningen moeten aanwezig zijn. Daarom pleit de cultuurraad voor de professionele uitbouw van een degelijk en gedragen Cultuurcentrum met een volwaardig beheersorgaan en voldoende personeel. Een cultuurcentrum dat afgestemd is op de noden van de Hoogstraatse bevolking, verenigingen en kunstenaars en dat Hoogstraten regionale uitstraling kan geven. De studies uit het verleden moeten daarom ter harte genomen worden.


POLITIEK

Het stadsbestuur sloot een contract af met het Instituut Spijker voor het gebruik van de Rabboenizaal voor de duur van 6 jaar. Intussen blijft de droom van een volwaardig cultuurcentrum dat aangepast is aan de noden en verlangens van Hoogstraten. Er is nood aan technische en infrastructurele voorzieningen die de kunstenaars en de verenigingen kunnen ondersteunen tegen haalbare prijzen. Een goed uitgebouwde uitleendienst met goed onderhouden materiaal en een bijhorende logistieke ondersteuning is daarin ook een belangrijk element. Er zijn de laatste jaren heel wat discussies geweest in Hoogstraten over afbraak van waardevolle gebouwen en erfgoed. “De stad eist van haar inwoners respect voor het patrimonium, de Cultuurraad vraagt aan het stadsbestuur eveneens het erfgoed met respect te behandelen”, aldus het memorandum. Voor het historisch patrimonium (zowel publiek als privaat), dat een belangrijk element uitmaakt van de eigenheid en uitstraling van de gemeente, moet een duidelijke strategie worden uitgebouwd. In die zin moet ook de studie Stramien, die betaald werd door de Hoogstraatse belastingbetaler, ter harte genomen worden door alle betrokken partijen, publiek en privaat. De resultaten van de studie moeten een leidraad zijn en gelden als ondubbelzinnig en rechtsgeldig afwegingskader. Tot slot moet het bestuur alles in het werk stellen om Hoogstraten als kunsten- en monumentenstad nog meer te profileren en uit te dragen.

Hafabra wil erkenning De Hoogstraatse harmonieën, fanfares en brassbanden (Hafabra) hebben niet het gevoel dat zij ernstig genomen worden door het gemeentebestuur. De honderden actieve muzikanten en leden voelen zich in ieder geval niet aangemoedigd in wat zij een levend cultureel erfgoed in

de gemeente noemen. Deze verenigingen staan ten dienste van de gemeenschap om tal van gebeurtenissen en feestelijkheden op te luisteren. Maar vooral de opleiding van de muzikanten, de aanschaf van instrumenten en de huur van repetitie- en opbergruimtes kosten een massa geld.

gemeente hard gewerkt wordt aan een werksubsidiereglement wat op zich een goede zaak is, maar de subsidies zijn aan de lage kant. Ook de zware administratieve last voor de verenigingen bij het organiseren van culturele activiteiten moet verminderen. Er moet meer ondersteuning komen vanuit de gemeente, zowel voor promotie als voor het transport van zware en volumineuze stukken.

“Elk deeldorp zou over een repetitieruimte moeten beschikken”

Hoogstraten meer mondiaal

De verneigingen vragen meer faciliteiten in de verschillende deeldorpen. De Academie voor Muziek,Woord en Drama omvat een werkgebied van Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas, Rijkevorsel, Weelde en Arendonk. De grote verplaatsingen weerhouden heel wat ouders om hun kinderen meermaals per week naar een muziekles te brengen. Een oplossing in de deeldorpen, aansluitend op de schooluren dringt zich hier op. Elk deeldorp zou over een betaalbare repetitieruimte moeten kunnen beschikken, wat momenteel niet het geval is. Een huurcompensatie vanuit de gemeente kan soelaas brengen. Als er een Gemeenschapscentrum komt in Hoogstraten zou hier de Muziekacademie ook haar plaats moeten krijgen, met een podiumzaal en repetitieruimte voor de muziekverenigingen. Daarnaast is er de vaststelling dat er vanuit de

Voor de Mondiale Raad moet de stedenband met Za-kpota in Benin de volgende jaren uitgediept worden. Versterken van de bestuurskracht, verbeteren van de dienstverlening en versterken van de lokale democratie in beide gemeenten. Specifiek voor Za-kpota moet er blijvend ingezet worden op de bevolkingsregistratie en automatisering. Ook het verhogen van de eigen inkomsten door verstevigen van de lokale economie en de sinaasappelproductie en –verwerking blijft een uitdaging. In Hoogstraten moet er verder ingezet worden op sensibilisering en mobilisatie voor een rechtvaardige en solidaire wereld. Hierbij geldt zeker ook de integratie van nieuwkomers in de gemeente door samenwerking en participatie. Daarnaast moet er ruime aandacht zijn voor duurzaamheid, zowel bij aankopen als bij bankieren , en voor de oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming. Promoten van groene stroom, isolatie, fietsgebruik, zonnepanelen, zowel voor de gemeente als voor de gewone burger. Alle middelen en mensen moeten ingeschakeld worden om dit te kunnen waarmaken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

15


POLITIEK Alle toekomstige schepenen moeten daarom zeker aandacht hebben voor duurzaamheid en de mondiale impact van het lokale beleid.

Meer natuur voor iedereen Zorg voor de natuur is een zaak van iedereen, en zeker ook van de politiek, vindt Natuurpunt Markvallei, dat bijna 1000 gezinnen verenigt in de streek. In 2024, op het einde van de volgende legislatuur moet er meer natuur zijn en moet de gemeente zich beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Meer openbaar groen, beschermen van de beekvalleien en meer natuurkernen zijn een voorwaarde voor het welzijn. Natuurpunt beseft dat het voor de politiekers niet altijd gemakkelijk is de juiste keuzes te maken. Er is politieke moed nodig om resultaten te halen voor natuur, bos en groen. Natuurpunt Markvallei vraagt dan ook dat de politici zich bij de stap van droom naar daad niet laten vangen aan praktische bezwaren. Meer natuur moet voelbaar zijn op het terrein, niet in mooi geformuleerde toekomstplannen. Het gaat niet om de natuur alleen. Tegen 2024 moet onze gemeente beslissende stappen zetten naar een duurzamer voedselvoorziening, bewoning, energiegebruik en mobiliteit en naar een klimaat-neutrale samenleving. Daarom legt de natuurvereniging een aantal doelstellingen voor aan de huidige en toekomstige politiekers.

16

De gemeente moet een voorbeeldfunctie op zich nemen om de gevolgen van klimaatveranderingen te verminderen door te zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot, meer infiltratiemogelijkheden en hergebruik van regenwater, meer aanleg van natuur en streekeigen planten. Zorgen dat er nog voldoende open ruimte blijft door het invoeren van de betonstop en geen verdere uitbreiding van de woonzones toe te laten. Ook in Hoogstraten moet er naar een inbreiding van de dorpskern gewerkt worden. En bij elke ruimtelijk project moet er een klimaatreflex zijn. Door de klimaatsveranderingen staan ons wellicht periodes van hevige regenval te wachten. Het beschermen van de beekvalleien biedt hierbij een oplossing door het bufferen van grote hoeveelheden water. Tevens verhogen we hiermee de biodiversiteit en houden we bedreigde diersoorten in stand.

“De Cultuurraad vraagt dat het stadsbestuur meer respect opbrengt voor haar historisch patrimonium� Er moet ook meer aandacht komen voor het onroerend natuurlijk erfgoed. Een inventaris

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

hiervan zou gebruikt kunnen worden als toetsingskader bij vergunningsaanvragen. Werk aan het behoud van het open landschap in de Markvallei en streef naar enkel grondgebonden landbouw in de valleien. Natuurpunt heeft een grote educatieve werking. Geef natuurverenigingen een volwaardige stem in het lokale beleid via een evenwichtig samengestelde milieu-, GECORO- en landbouwraad en ondersteun natuurverenigingen financieel en/of logistiek om haar educatieve doelen te realiseren. Met zijn vele vrijwilligers biedt het een schat aan expertise die uitstekend van pas komt bij het gemeentelijk natuurbeleid. De gemeente moet ook het gemeentelijk reglement voor de subsidiering van aankoop van natuurgebieden correct toepassen en een passend jaarlijks budget voorzien. De vereniging wil zijn natuurgebieden maximaal openstellen rekening houdend met de draagkracht van het gebied. Doordat zij het beheer en aanleg in de natuurgebieden uitvoeren met vele gemotiveerde vrijwilligers, is dit vele malen goedkoper dan wanneer dit moet uitgevoerd worden door de overheid of een professionele organisatie.

Trage Wegen heeft nog werk Voor de volgende gemeentelijke legislatuurperiode vraagt Trage Wegen extra aandacht voor 5 belangrijke historische wegen die een meerwaarde voor de Hoogstraatse inwoners kunnen


POLITIEK betekenen. 1. Het Uylekotschepad (buurtweg 32) in Meerle. Het herstel van deze oude buurtweg zou in kader van ‘Meerle, ons dorp’ een meerwaarde betekenen voor de leefbaarheid van het dorp met onmiddellijke aansluiting op het buitengebied. 2. De Acaciadreef en oude buurtweg 16 in Meerle . Het terug openstellen van deze twee voormalige openbare voetwegen zou voor de wandelaar en natuurliefhebber een mooie aanvulling zijn in deze natuuromgeving. De Acaciadreef verbindt de historische Vondelstede (Heerle) met het natuurgebied de Smisselbergen en de oude buurtweg 16 is een mooie doorsteek van Heerle naar het nabijgelegen Ulicoten en de merkwaardige Sint Bernaduskapel. 3. De oude Bredaseweg in Meer. De oude openbare zandweg verbindt het recreatiegebied De Mosten met Meersel-Dreef. Een aangelande vernietigt regelmatig de bewegwijzering van het wandelpad. De stad moet hier de rechten van haar inwoners verdedigen en deze aangelande aanmanen het wandelpad te respecteren. 4. Neervenschepad (buurtweg 21) en Bolksepad (buurtweg 22) in Wortel. Beide historische buurtwegen liepen door de vallei van de Mark en verbonden Neerven en Bolk met het centrum van Wortel. Een herstel van dit voormalig kerkpad zou hier ook een meerwaarde zijn voor de wandelaars en kan verwezenlijkt worden binnen het kader van de ruilverkaveling Wortel-Rijkevorsel. 5. Kasteelbeekpad in Hoogstraten. Een deel van deze oude voetweg langs de Kasteelbeek werd recent geherwaardeerd tussen de Achtelsestraat en de Heilig Bloedstraat. Ook het oude vervolgtraject tussen de H. Bloedstraat en de nieuwe verkaveling (projectzone Zuid- Oost Centrum) moet worden geherwaardeerd zodat voetgangers en fietsers vanuit de aanpalende verkavelingen zich veilig naar het centrum kunnen verplaatsen. Verder vraagt Trage Wegen dat de stad Hoogstraten de bestaande trage wegen op een planmatige en degelijke manier onderhoudt. Uiteraard hoort hierbij ook een gedegen handhaving met snel en kordaat optreden tegen inbreuken die de veilige en vrije doorgang van de inwoners over deze wegen belemmeren.

Kansen voor Ondernemers

Voor UNIZO moet de gemeente er dringend werk van maken om de verkeersstroom op de Vrijheid te verbeteren met een goed circulatieplan en een logisch parkeerbeleid met afzonderlijke ruimtes voor kort- en langparkeerders . De bereikbaarheid van ondernemingen is voor hen van groot belang. Daarom moet er zeker werk gemaakt worden om de verkeersstroom op de Vrijheid te verbeteren. Dit houdt in een goed circulatieplan en een logisch parkeerbeleid met afzonderlijke ruimtes voor kort- en langparkeerders. Hierbij wordt ook gedacht aan alternatieve parkeerruimtes en waarom geen ondergrondse parking onder het pleintje in de Gravin Elisabethlaan? Schoolbussen zouden zoveel mogelijk van de Vrijheid af moeten, er moeten voldoende laad-en loszones komen, het plannen van werkzaamheden op de Vrijheid moet verbeteren en mogelijk de ophaling van afval ’s nachts laten gebeuren in plaats van in de ochtendspits.

van winkelpanden. De gemeente heeft de taak om samen met de ondernemers de kernen te herdenken. Dit betekent de versterking van Hoogstraten als regionaal handelscentrum. Hiervoor is een betere participatie van de ondernemers in het gemeentelijk beleid aangewezen. Er moet gezorgd worden voor een duidelijke en tijdelijke communicatie met de ondernemers en maximaal ingezet worden op digitale dienstverlening. Een (pro)actieve ambtenaar kan hierbij het lokaal beleid en de ondernemers verbinden. De ondernemers zijn zelf bereid hun verantwoordelijkheid te nemen op vlak van duurzaam ondernemen om bij te dragen tot een duurzame samenleving.

En nu ? “Het stadsbestuur moet de ondernemers steunen door zelf zoveel mogelijk aankopen te doen bij plaatselijke ondernemers”

Voor Unizo Hoogstraten moet de gemeente samen met de ondernemers lokaal oplossingen zoeken voor mondiale uitdagingen. Het beleid moet gericht zijn op duurzaamheid, innovatie, klantgedrevenheid, samenwerking en ondernemen. Concreet betekent dit dat de gemeente de ondernemers ondersteunt door zelf zoveel mogelijk aankopen en aanbestedingen te doen bij plaatselijke ondernemers en de inwoners hierin ook stimuleert.

Om nieuwe en gevestigde ondernemers kansen te bieden moet er versneld ingezet worden op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. De Kluis mag geen eindpunt zijn. Tevens moeten er nieuwe oplossingen komen voor zonevreemde bedrijven. De stad zou het ruimtelijk beleid van de stad in eigen regie moeten nemen en kansen geven aan privé-initiatieven.

Hoogstraten als winkel- en dienstencentrum moet ook zo sterk mogelijk gepromoot worden.

Door o.a. de toenemende e-commerce en ongeschikte panden dreigt meer en meer leegstand

‘Vragen staat vrij‘ zou Lutgard Simoens ons ook nu met een zachte radiostem influisteren, maar een verzuchting naar een goed beleid is nog altijd iets anders dan een vrolijk deuntje spelen. De verschillende organisaties hebben werk gemaakt van het formuleren van hun verlangens en verwachten van de toekomstige politici dat zij ernstig genomen worden. Het is nu aan de kandidaten en hun partijen om deze verlangens te toetsen aan het haalbare en zich te hoeden voor loze beloften. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden en wat goed is voor de ene heeft dan misschien weer minder gunstige gevolgen voor de andere. Het voornaamste is dat er in alle eerlijkheid, na grondig studiewerk en advies, beslissingen genomen worden met een duidelijke visie op lange termijn. En dan is er geen enkel probleem om de kiezer binnen zes jaar terug in de ogen te kijken. Wij wensen alle toekomstige beleidvoerders veel succes. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

17


PUBLIREPORTAGE

Mac Ryan: een schatkamer aan borduurideeën Wie door Minderhout rijdt, weet waar Mac Ryan Borduuratelier huist. Recht over ‘den Aldi’, namelijk. Maar niet iedereen is er zich van bewust welke bedrijvigheid er binnen heerst. En dat was bij ons bezoek een aangename verrassing. In de splinternieuwe toonzaal vonden we een schatkamer aan borduurideeën en in het atelier heerste er een aangename familiale werksfeer. Je kunt haast niet geloven hoe breed het gamma van hun sierborduurwerk is, voor het bedrijfsleven maar ook voor de individuele klant. Daarom is er maar één advies: ga snel een kijkje nemen in de fraaie toonzaal. Je zal versteld staan wat Mac Ryan ook jou te bieden heeft.

Borduurwerk heeft een haast onbegrensd toepassingsgebied. Zo wordt door er bij Mac Ryan geborduurd op sportkleding, bedrijfskleding, promotiekleding, caps, fleecekleding, handdoeken, slabbetjes, badges, stoelhoezen, sporttassen, badjassen, paardendekens, onderleggers en nog veel meer. Ook op alle (losse) soorten lappen stof kan gepersonaliseerd borduurwerk aangebracht worden. “Doe maar een suggestie, en ik vertel er een verhaal bij”, lacht Frans ons toe, die samen met dochter Nathalie ons van een meer dan deskundige uitleg voorziet. Nathalie: “ Je kan hier ook voor slechts één stukje borduurwerk terecht. Geen probleem. Maar een leuke suggestie is ook een zogenaamd ‘geboortepakket’. Met bijvoorbeeld een geboortekaartje bij de hand kunnen wij een aangepast pakketje samenstellen met een badcape, een knuffel, slabbetjes, poncho, fleecedekentje,...” Meteen dachten we hierbij ook aan een gepersonaliseerd huwelijksgeschenk met bijvoorbeeld twee badjassen, of een set ‘getekende’ handdoeken. Een blik in de toonzaal vertelt ons dat de mogelijkheden schier eindeloos zijn. Een andere discipline van Mac Ryan is de

zeefdruk op kleding, meestal T-shirts en de gelijkaardige ‘transferdruk’ voor kleinere oplages. Voor de technische uitvoering van al dat moois staat een team van deskundige medewerkers klaar. Naast Frans, zijn echtgenote Tonja Jacobs en hun beide dochters Nathalie en Evelien vervolledigen Tonja’s zus Karin, Ineke van der Velde en Martine Bellens het team. Evelien is van allerlei technieken op de hoogte. Ze is de duivel-

doet-al: ze staat in de productie of in de winkel, levert bij vaste klanten... Martine stuurt met ingewikkelde programmatuur het hoogtechnologische machinepark aan. Kortom, bij Mac Ryan personaliseer je je bedrijf, je sportkledij of je geschenkjes tegen een zeer betaalbare prijs. En als je in Minderhout langsrijdt weet dan:“Kijken kost geen geld”

What’s in a name? Hoewel de naam Mac Ryan erg Schots aanvoelt, heeft het bedrijf haar wortels puur in Hoogstraten, en dat reeds vier generaties lang. Jo de Laat, vader van huidige zaakvoerder Frans de Laat, nam in de Heilig Bloedlaan samen met een compagnon een kledingzaak over van Jos Hens. Uit de namen Ria en Ans, van de respectievelijke dochters van beide partners, werd de bedrijfsnaam RIAN gedistilleerd. Toen de familie De Laat in 1982 alleen verder ging met de zaak, en zich aan de Desmedtstraat op leren jassen toelegde, kreeg het bedrijf een nieuwe naam, het nauw verwante Mac Ryan. Toen door internationale omstandigheden de lerenjassenmarkt instortte, begon de familie zich in 1994 toe te leggen op borduurwerk. En met succes. In 2002 vestigde Mac Ryan zich op de plaats waar het zich nu nog bevindt.

Mac Ryan

www.macryan.be

BORDUURATELIER

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be

Karin, Ineke, Martine, Evelien, Tonja, Frans en Nathalie: een sterk team.

18

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

OPENINGSTIJDEN ma 10.00 – 18.00 di 10.00 – 17.00 wo 10.00 – 18.00 do 10.00 – 18.00 vr 10.00 – 18.00 za 10.00 – 12.00 zo gesloten

u u u u u u


ARCHITECTUUR

Vlaamse Bouwmeester: “H-gebouw mag gesloopt worden” HOOGSTRATEN - In juni weigerde Ruimte Vlaanderen een bouwvergunning voor een nieuwbouw na het slopen van het voormalige rusthuis, het zogenaamde H-gebouw. Een aantal inwoners was gelukkig met de beslissing. Anderen deelden de ontgoocheling van de leden van de OCMW-raad en het schepencollege. Het Hoogstraatse bestuur gaat in beroep tegen de weigering voor de sloopvergunning. Ze vroegen de mening van de Vlaamse Bouwmeester (een functie die in het leven is geroepen om het architectuurbeleid in Vlaanderen mee vorm te geven). Leo Van Broeck is zeer duidelijk in zijn stellingname: van hem mag het oude rusthuis gesloopt worden. OCMW-voorzitter Jos Matthé vroeg ons om het antwoord van de Vlaamse bouwmeester ter kennis te stellen van de inwoners van Hoogstraten. (fh) “Op 26 juni laatstleden nam ik uitvoerig kennis van het ontwerp voor een dienstencentrum inclusief zorgwonen op de site Stede Akkers te Hoogstraten.

dat zelfs echte arduinen plinten totaal geen argument zijn om het project te behouden ten koste van alle andere kwaliteiten (een gebouw is geen steenmagazijn);

Overwegende

- dat de huidige stukken van het bestaande gebouw dateren van +/- 1934 en weinig of niet representatief zijn voor die tijd;

- dat dit project duidelijke sterke kwaliteiten heeft en dat het in de jury van de wedstrijd destijds terecht zeer positief werd beoordeeld (‘... Op stedenbouwkundig niveau zit het concept van het ontwerp intelligent ineen. Vanuit het project wordt er een duidelijke, waardevolle link gemaakt met het bestaande site. Het gebouw staat niet op zich in de omgeving, maar gaat de interactie aan. Vanuit het gebouw wordt er toegewerkt naar de omliggende ruimtes en creëert men op deze manier verschillende buitenruimtes en pleinen. Alle publieke functies situeren zich aan de straatof pleinzijde en activeren zo de publieke ruimtes. Er wordt interactie en levendigheid gecreëerd, dit is positief. Dit creëert mogelijkheden, waardoor bijvoorbeeld ook de zorg- & farmawinkel tot zijn recht komt. De grote buitenruimtes definiëren het gebouw, waardoor dit hier op zijn plaats ligt...’); - dat het bestek van de wedstrijd reeds expliciet vermeldde dat de optie afbraak tot de mogelijkheden behoorde (‘... Het is aan de kandidaten om te onderzoeken of de beste optie is om het bestaande gebouw (gedeeltelijk) te renoveren of te opteren voor sloop en een volledige nieuwbouw. Als bijlage bij het bestek wordt ook een advies van Onroerend Erfgoed toegevoegd. Dit advies is echter niet bindend. De kandidaten zullen zelf op voorhand gesprekken voeren met de stedenbouwkundige diensten en de dienst erfgoed om de vergunbaarheid van hun project af te toetsen...’); - dat de historische kern van het oude gasthuis, ontworpen door architect Van Gastel, reeds volledig verdwenen is en dat ook in de historische studie van Anneleen Cassiman geen argumenten pro behoud worden aangedragen; - dat er fouten staan in de projectbeschrijving inventaris (de plinten zijn - behalve aan de voorgevel - niet van arduin maar van cementtering); en

- dat door het behoud van het bestaande gebouw er elders een ondergrondse parking moet gemaakt worden, wat ten koste gaat van de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen op de site; - dat het huisvesten van het gewenste programma in het bestaande gebouw leidt tot een zeer duur en zeer slecht project, zowel qua ruimtelijke kwaliteiten, qua organisatie, en qua hygro-thermisch comfort; - dat de DBM-operatie totaal onmogelijk is qua financiële haalbaarheid als behoud wordt opgelegd; - dat de borstweringen op de zolderverdieping in het bestaande gebouw veel te hoog zijn zodat toekomstige bewoners totaal geen uitzicht zullen hebben uit de ramen; - dat valse nostalgie en het heilig verklaren van slechte gebouwen gewoon omdat ze ‘oud’ zijn of op een inventaris staan, leidt tot onverantwoord hoge maatschappelijke kosten en zinloos tijdverlies; - dat in geval van een project op de inventaris geen enkel advies wordt gegeven door Onroerend Erfgoed en de overheden dus volledig vrij zijn om voorliggend project te gunnen; kan ik niet anders dan vaststellen dat zowel de lokale overheden als de stedenbouwkundige overheden van het Vlaams Gewest geen enkele reden hebben om voorliggend kwalitatief DBM project nog tegen te houden. lndien er in het vervolgtraject een debat moet gevoerd worden met de lokale erfgoed-lobby of protesterende bewoners, dan zal ik daar graag aan deelnemen om aldus het draagvlak voor dit project te vergroten.” Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

19


Member of Premier: www.premierinternational.org

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

VAN HEMELEN

WWW.GEUDENS.BE

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u CARROSSERIE ALLE MERKEN

ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

WIJ Z IJN V ERHUI SD ! Industrieweg 4 2330 Merksplas

Garage F. Geudens bvba Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN * Tel. 03 315 71 76

Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49 20

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


SPORT

Hoe loopt de jeugdwerking bij de Hoogstraatse voetbalploegen?

Gezocht: trainers en vrijwilligers! HOOGSTRATEN - Het is niet simpel om deel uit te maken van het jeugdbestuur van een voetbalclub. Dat blijkt uit de verschillende gesprekken met de betrokken clubs. Meer, Meerle en Wortel worstelen met het samenstellen van de verschillende ploegjes doordat er minder jeugdige spelers rondlopen in hun gemeente. Minderhout heeft dan weer te veel ploegen (24) voor het aantal beschikbare terreinen (3) en in Hoogstraten zijn 31 ploegen die moeten worden opgedeeld volgens talent. Zij spelen niet enkel gewestelijk maar ook interprovinciaal voetbal. EĂŠn ding hebben alle ploegen gemeen. Ze zijn allemaal en voor al hun ploegen op zoek naar trainers met het juiste profiel.

KFC Meerle met Roemeense spelers Jan Van Boxel 29/08/1978 Zoon van: Herman Van Boxel - Jeanne Van Aert Woont in Meerle Gehuwd met Natasja Snels Vader van Seppe (14 en keeper bij U17) Studies: Bouw VITO Werkt als zelfstandig voeger Voetbalde bij KFC Meerle bij de jeugd en de reserven Trainde of coachte de U9, U10, U13 en de U15 DHM: Wat is voor jullie het belangrijkste in jeugdvoetbal?

is om met de omliggende clubs tijdig overleg te plegen over de verschillende mogelijkheden. Dan denk ik vooral aan Meer en Wortel. DHM: Heeft de ligging aan de grens een invloed op de recrutering? In Meerle hebben we het fenomeen van de wegtrekkende Nederlanders. Die kiezen er na de lagere school soms voor om in Nederland te studeren en gaan dan in blok hockey spelen of ze gaan naar een Nederlands voetbalclub. Dikwijls blijkt dit wel een schoolgebonden keuze. Anderzijds hebben wijzelf het initiatief genomen om te gaan lobbyen bij onze Roemeense medeburgers om bij ons enkele gaten op te vullen. Zo hebben we nu zeker een zestal spelers

aangesloten van buitenlandse origine. DHM: Stellen er zich nog concrete problemen? Het is altijd jammer wanneer een speler ons verlaat omdat hij denkt elders een betere opleiding te kunnen volgen. Maar beletten zullen we dit zeker niet doen, want het is misschien ook beter voor de speler. We hebben bij de jeugd niet veel gediplomeerde trainers. Meestal zijn het ouders die deze taak op zich nemen. Een probleem van A en B-ploegen zal zich de eerste jaren dus zeker niet stellen in Meerle. Het is eerder de taak om genoeg jeugd te behouden om in iedere reeks te kunnen blijven uitkomen.

Jan Van Boxel: Het plezier van het voetballen is het allerbelangrijkste. Wanneer de jongeren hun hobby met veel plezier kunnen uitoefenen, dan zullen de resultaten wel volgen. DHM: Welke taak zie je voor jezelf als jeugdverantwoordelijke?

Jan Van Boxel KFC Meerle

Graag wil ik een aanspreekpunt zijn voor gelijk wie zich inzet voor de jeugd en het bestuur. Wanneer trainers wensen hebben, dan zal ik dat aankaarten. Een trainer krijgt bij ons veel krediet.

Het grootste probleem is het vinden van trainers en afgevaardigden. Ik denk dat dit een zorg is van vele clubs. Ook wordt het stilaan moeilijk om voor elke leeftijdsgroep een ploeg samen te stellen. Dit jaar hebben we te weinig spelers om een ploegje U9 te vormen. Wanneer deze trend zich voortzet, hebben we binnen tien jaar geen jeugdploegen meer. Ik denk dat het stilaan aangewezen

Spelplezier moet primeren voor de jongsten, zoals de Meerlese U6 in 2017.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

21


SPORT

Groei voor de Wortelse jeugdploegen Kurt De Bie

45 jaar Woont in Wortel Gehuwd met Nancy Vermeiren vader van Pieter (16) en Stijn (14) Ingenieur bij Covestro Heeft altijd in Meerle gevoetbald, vijf jaar in het eerste elftal Werd in Wortel afgevaardigde van zijn jongste zoon en werd gevraagd voor de openstaande functie in het jeugdbestuur. DHM: Is jullie jeugdwerking gegroeid de voorbije jaren? Kurt De Bie: Heel zeker, ik ga nu mijn zesde seizoen in als jeugdverantwoordelijke. In mijn eerste jaar hadden we slechts vijf ploegen in competitie, drie duiveltjesploegen, preminiemen en miKurt De Bie KVNA niemen. Dit is gestaag Wortel uitgebreid met o.a. een U15 en U17 ploeg, maar we wilden ook graag een U21 ploeg in competitie brengen om een betere overgang te kunnen maken van jeugd naar seniors. Hiervoor hebben we jongeren gepolst die vroeger al bij Wortel gespeeld hadden, evenals hun vrienden. Het vooruitzicht om op termijn naar het eerste elftal te kunnen doorstromen bleek echt een drijfveer voor deze gasten. Na een paar jaar hadden we daar ook succes mee, zo kwam er op een bepaald moment een vriendengroep van vijf Hoogstratenaren aansluiten. Wat later volgden drie spelers van Rijkevorsel en twee van Merksplas. Het eerste jaar speelden die gasten onmiddellijk kampioen.

vinden. We bedelen echt bij vaders en spelers om die taak op zich te nemen. We zijn er dan ook elk jaar blij mee dat we voor elke ploeg een trainer hebben gevonden. We zoeken zo goed mogelijk naar mensen met het juiste profiel, maar dit is geen sinecure. Een goede trainer moet immers beschikken over heel wat kwaliteiten. Afgevaardigden vinden is minder een probleem. DHM: Wat maakt het vinden van trainers zo moeilijk? Ik vraag me af of de initiatiecursus niet te streng is. Persoonlijk vind ik dat de opleiding van de laagste opleidingsvorm eenvoudiger zou moeten zijn. Voor een opleiding van initiator bij de Vlaamse Trainersschool moet je gedurende vier maanden elke week een cursus van vier uur volgen. Je krijgt er vrij veel huiswerk bovenop, moet stage lopen, enz. Is dat eigenlijk niet te hoog gegrepen om trainer te worden van een duveltjesploeg?

“Het speelplezier is het allerbelangrijkste.” Onze club wil zo’n een opleiding promoten, ondersteunen en bekostigen. Maar uiteindelijk staan weinigen hiervoor te springen. Hoger opgeleide trainers aantrekken lukt dus zeer zelden. Clubs die (inter)provinciaal voetbal spelen, hebben verplicht gediplomeerde trainers nodig en hierdoor trekken zij de meeste hoger opgeleide trainers aan. De vraag is groter dan het aanbod, dus die kunnen wij niet halen (en betalen). DHM: Wat wil je bereiken met de jongste spelertjes?

Wij willen verder gaan dan een jeugdvereniging waar enkel plezier op de agenda staat. We willen dus wel degelijk bepaalde doelstellingen nastreven, aangepast aan elke leeftijdsgroep. Wat moeten de spelers onder de knie hebben wanneer ze van de duiveltjes naar een hogere leeftijdsgroep stappen? Om dat te bereiken hebben we regels binnen de club. Ze moeten immers wel kunnen spellen wanneer je ze bij de club wil houden. Bij de allerkleinsten speelt iedereen evenveel. Bij hogere leeftijdsgroepen speelt iedereen minstens 50% van de wedstrijd. DHM: Je vergelijkt het met een jeugdvereniging, moet het voetbal erg concurreren met andere interesses? Er zijn veel verschillende verenigingen die allemaal een beroep doen op veel vrijwilligers. Mensen vinden het normaal dat er in een voetbalclub een goeie opleiding wordt aangeboden. Maar voetbal is slechts één hobby uit velen. Wortel heeft een kleine 2000 inwoners. Er is een tennisclub, een fotogroep, een wielerclub, een biljartclub, een toneelgroep, een jeugdhuis, een carnavalscomité, een fanfare, een parochieteam, de gezinsbond, KWB, KLJ, enz. Bij elke vereniging zijn bestuursleden en vrijwilligers. Dat gaat om zoveel volwassenen die worden ingeschakeld terwijl de meesten ook professioneel met twee werkzaam zijn en moeten opboksen tegen een hoge werkdruk. Dit gegeven is een maatschappelijke trend. Mensen zijn mobieler, kunnen en willen zich sneller verplaatsen naar elders om een hobby uit te oefenen en zijn dus minder gebonden aan het dorp. Een jeugdtornooi organiseren is daardoor een groot probleem geworden. In elke vakantieperiode gaan heel wat tegenwoordig op reis. Soms zijn vijf spelers van een jeugdploeg op vakantie tijdens herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie. Dan valt die ploeg letterlijk uit elkaar. Dat maakt het er niet makkelijker op…

Die groei bracht met zich mee dat we dit jaar we met negen jeugdploegen in competitie zulen spelen: U7, U9, U10, U11, U12, U13, U15, U17 en U21. Enkel U 8 ontbreekt op gewestelijk niveau. Voor het eerst gaan we ook een aantal nieuwe ploegen ontmoeten uit de KVV. De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond heeft immers beslist om een fusie aan te gaan met Voetbal Vlaanderen. DHM: Vind je voldoende mensen om hen te trainen en begeleiden? Je kunt als jeugdbestuur een mooie visie formuleren, maar wanneer je de juiste mensen niet hebt, kan je de visie niet geheel in praktijk omzetten. Goeie trainers vinden is dus fundamenteel, het vormt de basis voor een goede jeugdwerking. Je mag dus gerust stellen dat het een van onze grootste uitdagingen is om trainers te

22

De U11 waarmee Wortel de kampioenstitel in 2017 behaalde.

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Hoogstraten VV: “Het sociale niet uit het oog verliezen” Dominiek Van Den Bosch 49 jaar Woont in Hoogstraten Heeft een diploma van opticien-optometrist Zaakvoerder van Optiek Dominiek in Hoogstraten Was enkele jaren afgevaardigde bij HVV Maakt vanaf zijn twintigste deel uit van het jeugdbestuur en was er 10 jaar lang voorzitter van Verantwoordelijk voor de algemene organisatie en het financieel beleid van de jeugd Lid van de beheerraad DHM: Waar ligt de focus in jullie jeugdplan? Dominiek Van Den Bosch: Fun is het hoofdaspect, daarnaast willen we het sociale zeker niet uit het oog verliezen. We evolueren langzaamaan meer en meer naar een opleiding Dominiek Van Den eerste elftal, zonder aandacht te verliezen Bosch HVV voor de gewestelijke spelers. Tot de U10 speelt alles door mekaar. Nadien wordt er wel op talent geselecteerd. Door het aantrekken van zoveel mogelijk ervaren en gekwalificeerde trainers kan elke jongere uit de buurt genieten van een technische en tactische opleiding aangepast aan hun leeftijd.

In het begin van het seizoen beleggen we een vergadering waarin ons opleidingsplan wordt uitgelegd. We vragen hen om positief te supporteren. Geef geen aanwijzingen, dat doet de trainer. Moedig de spelers enkel aan.

“We moeten constant werken aan het verbeteren van onze structuur.”

voor niet minder dan 27 ploegen. Interprovinciaal spelen we met 5 ploegen: U19, U17, U16, U15, U14. Bij de jongsten hebben we volgende ploegen: U13 (2), U12 (2), U11 (2), U10 (2), U9 (2), U8 (2), U7, U6. De ploegen die gewestelijk spelen zijn: U17, U15, U12, U11, U9, en dan zijn er nog de damesploegen: Dames A, Dames B, Meisjes U16. Logisch dat hiervoor een structuur werd gemaakt met gespreide verantwoordelijkheden, zoals dat is uitgewerkt in een organigram. STRUCTUUR JEUGDWERKING HVV

In het midden en op het einde van het seizoen is er een evaluatiemoment met speler en ouders. Het allermoeilijkste is om de boodschap mee te geven dat een speler het daaropvolgende jaar niet meer interprovinciaal mag spelen. Maar het leren incasseren van een tegenslag hoort ook bij de opvoeding. Spelers die niet van Hoogstraten zijn, moeten dan terug naar hun oude of naar een andere club. Deze beslissing is zeer moeilijk voor de trainer. Hij moet de beoordeling zo correct mogelijk doen en verwoorden.

DHM: En wat wanneer een speler naar elders gaat? Een speler die hogerop kan gaan trainen, houden we niet tegen. Wanneer hij doorbreekt op een hoog niveau zijn we fier. Hij was tenslotte een van onze spelers en genoot hier een basisopleiding. We houden trouwens altijd contact met zulke spelers. Het kan altijd dat hij terugkeert naar HVV. Daar zijn hier tal van voorbeelden van.

Daarbij proberen we onze spelers te laten opgroeien tot verantwoordelijke individuen die in ploegverband kunnen werken met respect voor bepaalde leefregels. Een goeie trainer pakt elke speler anders aan. Voor de ene speler moet je streng zijn, een andere moet je aanpakken met fluwelen handschoenen en dit verschil mag niet opvallen in de groep. Mensen die dit kunnen, vind je niet gemakkelijk. DHM: Dus ook jullie zoeken naar goede trainers? Voor zoveel ploegen de juiste trainers vinden met deze visie is een hele opgave. Wij doen inspanningen om onze trainers cursussen te laten volgen en trachten om deze lessenreeksen bij ons te laten doorgaan. We weten ook wie bij onze buren een opleiding volgt, maar het zou niet netjes zijn om deze mensen weg te kapen.

DHM: Hoe ziet de structuur van de jeugdwerking er uit?

DHM: Hoe loopt de communicatie met de ouders van de leden?

We moeten constant werken aan het verbeteren van onze structuur. Via de evaluaties van Double pass, dat samen met Voetbal Vlaanderen de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs tracht te optimaliseren, weten wij op welke punten we moeten inzetten. We moeten dus goeie trainers aantrekken wanneer we interprovinciaal willen blijven spelen.

Minimaal drie keer per seizoen hebben we gesprekken met de ouders van onze voetballers.

Naast het eerste elftal, de beloften en twee gewestelijke ploegen staat onze jeugdopleiding in

DHM: Ondervind je soms echt problemen met ouders en supporters? Doordat we geregeld contact hebben met de ouders komt dit gelukkig heel weinig voor. Zo gebeurt het ook zelden dat een scheidsrechter een boete geeft aan onze supporters. Wanneer dit wel gebeurt en we weten wie zich heeft misdragen, dan worden deze mensen hierop aangesproken en vragen wij vriendelijk om de boete te betalen. Ook trainers die een boete krijgen, staan in voor de hierbij horende kosten. (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

23


SPORT

Minderhout: “Puzzelen met zoveel ploegen op drie velden” Frank Bogaerts 16/11/1972 Zoon van Kees Bogaerts (snelle centrale verdediger van Sportboys) Woont in Minderhout Gehuwd met Ingrid van Veltom Vader van Rowan Bogaerts Studies: Hogere Informatica Voetbalde bij VV Bavel, De Sportboys en nog heel even veteranen Minderhout VV Afgevaardigde geweest van Minderhout U6 tot en met U11 Nu jeugdvoorzitter Minderhout VV DHM: Wat zijn de belangrijkste punten in het jeugdplan? Frank Bogaerts: Wij streven naar een positieve ontwikkeling van de jeugd op alle vlakken. De sportieve uitdaging, samenhoFrank Bogaerts righeid en gezelligMVV heid moeten hand in hand gaan. We willen de drempel binnen onze club laag houden zodat zoveel mogelijk mensen zich hier goed voelen en zich kunnen uitleven via de voetbalsport. Binnen de jeugdcategorieën maken we een combinatie van prestatievoetbal en plezier beleven zodat iedereen zich kan amuseren in een toch competitieve sfeer. Het is een concreet doel om vanuit onze jeugdopleiding minimaal 75% van de spelers te leveren voor onze eerste ploeg.

“Het is altijd jammer wanneer een speler ons verlaat…” DHM: Wat zijn jouw taken als jeugdvoorzitter? Als jeugdvoorzitter ben ik een beetje overal bij betrokken. Mijn voornaamste taak zie ik zelf in het continu aandacht geven aan de bestuurlijke invulling, werken in cellen die bij voorkeur bestaan uit meerdere mensen om zo de kwetsbaarheid te verkleinen. Het is erg belangrijk om steeds op zoek te blijven gaan naar versterking op zowel bestuurlijk als op vrijwilligersvlak. Daarnaast neem ik de portefeuille sponsoring jeugd voor mijn rekening, ben ik nauw betrok-

24

ken bij diverse projecten zoals het heraanleggen van velden en zit ik in het hoofdbestuur van de club. DHM: Hoe belangrijk zijn de trainers voor de club? De levensader van onze clubwerking is de gezonde en groeiende basis van vrijwilligers, bestuursleden, trainers en overige betrokkenen. We steken er ook veel energie in om dit uit te bouwen en te ondersteunen. Onze club groeit, dus moet ook het aantal trainers en vrijwilligers groeien. Dit is de grootste uitdaging. Je hoort en ziet overal dat dit voor veel clubs steeds lastiger wordt. Vrijwilligerswerk is immers niet meer zo logisch voor iedereen. Nu denk ik dat wij bij Minderhout VV zeker niet mogen klagen. We kunnen nog altijd rekenen op de steun van veel betrokken leden. Het trainerschap van diverse A-kern spelers en de inzet van vele ouders zijn hier mooie voorbeelden van.

“Zoveel jeugdploegen laten trainen op slechts enkele velden is een moeilijke puzzel.” Trainers vinden is elk jaar opnieuw een uitdaging. Wij zetten in op gekwalificeerde trainers omdat we daarin geloven, maar ook omdat het moet vanuit ons 2 sterren Footpass label. Met name in de bovenbouw, jeugd vanaf 15 jaar, is het al jaren een zoektocht naar geschikte trainers. Voor komend seizoen zoeken we nog een trainer voor U15 en U7. Op 21 ploegen lijkt dit misschien niet veel, maar dit is echt een uitdaging om dit op te lossen. Alle trainers die de ambitie hebben om een cursus te volgen, worden dan ook actief en financieel gesteund bij het behalen van hun trainersdiploma.

We hebben onze website vernieuwd, onderhouden twee zeer actieve facebookgroepen voor jeugd en gehele clubwerking, en schaften recent ProSoccerData aan. Daarnaast houden we voor de nieuwe leden een infomoment en voor alle leden een jaarvergadering om nog beter in contact te blijven met onze leden. Voor het sportieve kan TVJO Werner Hopstaken worden aangesproken en voor het extra sportieve mogen ze mij benaderen. Ouders willen allemaal het beste voor hun kind en dat is logisch. Wij proberen dan ook zoveel als mogelijk het beste voor het individu te bieden. Maar tegelijk zijn we een club met teams. Het gebeurt onvermijdelijk wel eens dat groepsbelangen verschillen van de belangen van het individu. Maar ook dan staan we open voor een goed gesprek met onze leden en de ouders. DHM: Worden er vaak jeugdspelers weggeplukt door andere clubs? Spelers van Minderhout VV worden geregeld gevraagd om bij Hoogstraten VV te gaan spelen. Recent is er zelfs een toename. Wanneer een getalenteerde kerel ons wil verlaten, dan moeten we natuurlijk wel eens slikken… Toch werken we hier ook graag aan mee. We geloven ook dat dit zich op de lange termijn zal terugbetalen. We krijgen hierdoor immers soms nog beter opgeleide spelers terug. Wij hebben in dit kader overigens drie jaar geleden bewust gekozen om met onze jeugd naast gewestelijk voetbal ook provinciaal te gaan spelen. Zo denken wij onze spelers nog meer uitdaging te kunnen bieden, met als gevolg een nog betere ontwikkeling voor hen.

“Selecteren van spelers gebeurt op grond van meerdere criteria.”

DHM: En de infrastructuur? De capaciteit van onze velden vormt inderdaad een andere grote uitdaging. Het aantal spelers per beschikbaar veld ligt in Minderhout twee keer zo hoog als in onze omringende clubs. 21 jeugdploegen laten trainen op slechts drie velden is een moeilijke puzzel. DHM: Bereiken jullie gemakkelijk ouders en leden? In onze infobrochure staat een item over de gedragsregels voor de ouders en onze spelers. Dat bundeltje is te vinden op onze website. Het is heel belangrijk om goed te communiceren met de achterban. Er gaat best veel aandacht naar communicatie. Wij hebben hier sinds drie jaar heel zwaar op ingezet en hebben ook een communicatieverantwoordelijke.

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Is dat geen punt van wrevel wanneer je spelers moet selecteren voor provinciaal of gewestelijk? De indeling van de spelers voor de verschillende ploegen is het werk van onze TVJO in samenspraak met de trainers. Hierbij houden zij rekening met tal van factoren. Ze kijken dus niet enkel naar de huidige prestatie van de speler. Er wordt ook gekeken naar maturiteit, en naar gedrag op en rond het veld. Dit selecteren is toch nog nieuw voor ons als club. Door de groei van onze club hebben we soms meerdere ploegen van dezelfde leeftijdscategorie. Om dit nog beter en transparanter te kunnen doen, schaften we het spelervolgsysteem ProSoccerData aan. We zijn volop bezig met de implementatie ervan.


SPORT DHM: Je sprak over het Footpass label. Wat is dat? MVV heeft een goed jeugdbeleid met een label van 2 sterren bij Footpass. Om deze twee sterren te kunnen behouden moet alles in orde zijn, van jeugdopleidingsplan tot verbandtrommel en van trainer tot clubrendement. Heel de club wordt telkens nauwkeurig doorgelicht. Het grootste voordeel is dat je verbeterpunten heel duidelijk op een onafhankelijke manier aangestipt worden. Door hier steeds aan te werken, proberen we elk jaar een beetje beter te doen. DHM: Is er een goede samenwerking met andere Hoogstraatse clubs? Er zijn al wel enkele samenwerkingsverbanden tussen de verschillende Hoogstraatse clubs,

maar volgens mij kan dit beter. Er werden eerder al spelers doorgeschoven van Minderhout, Wortel en Hoogstraten naar elkaar. Elke club werkt op zijn eigen manier, maar hebben ook gelijkaardige zorgen zoals het vinden van trainers. Hoe pakken jullie dit aan? Hoe kunnen we mekaar helpen?

Het eerste blad waaraan je denkt!

Ooit gingen we samen naar een wedstrijd kijken van NAC Breda. Dat was best een succes. Met een footpass audit neem je stappen in de club. Het starten van een ouderdossier is een complex gebeuren, maar dat soort van knowhow kan worden doorgegeven. Hoeveel bedraagt het lidgeld dat wordt gevraagd en wat krijg je ervoor terug? Allemaal bedenkingen om meer samen te werken tussen de clubs.

Voltallige Meerse jeugdbestuur nam ontslag In Meer zit men in zak en as. Het volledige jeugdbestuur nam ontslag. Dat is een uitzonderlijke situatie. In het verleden gebeurde wel eens dat er iemand stopte en die werd dan vervangen of zijn taken werden overgenomen door de anderen. Een volledig bestuur vervangen is echter niet zomaar op te lossen. In de club was het historisch gegroeid dat het jeugdbestuur zijn eigen weg mocht uitstippelen. Het huidige (of het vorige dus) bestuur was erg ambitieus, had nobele bedoelingen maar botste op teleurstellingen. Ze waren ontgoocheld en zoals dit zo dikwijls gaat, ondervonden ze te weinig steun, kregen te weinig schouderklopjes voor hun inzet, terwijl er altijd wel kritiek is wanneer ge uw nek uitsteekt. Het bestuur van KFC Meer moest na de crisisvergadering de beslissing nemen om (voorlopig) aan geen jeugdtornooien deel te nemen. Maar ze willen hun jeugdspelers niet in de kou laten en zullen ervoor zorgen dat alle jeugdploegen kunnen aantreden in de competitie. Een eerste taak is het invullen van trainers voor elk team en daarbij zijn ze op zoek naar nieuwe mensen, want ook enkele trainers stopten hun activiteiten.

De juniors van Meer werden het afgelopen seizoen kampioen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

25


SPORT De Honda Smart Drive TM snelheid traploos regelen via simpele duimdruk

Love 2 heal

ngen 1. Va werpen it U . eren 2 lchen snipp 3. Mu deren ver la 4. B

Paul van Huffel Helend medium

Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be Bij ons drie troeven onder één dak ! KWALITEIT - SERVICE - PRIJS

Alle herstellingen van alle merken motorzagen

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten tel.03 314 41 15 - Fax. 03 314 14 20 www.tuinmachinesstoffels.be - info@tuinmachinesstoffels.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

26

SANITAIR

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DRES:

183 g e w e s Meer aten r t s g o o 2322 H

A NIEUW

RS

EW

EG

ED AS

EE

BR

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

EW

MEERLE MEER M

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be

VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE


FOLKLORE

Een zacht fruitbier genoemd naar een losbandige koloniste

Een “Zwarte Marjan” op uw gezondheid WORTEL / MERKSPLAS – Brouwerij Vagebond uit Merksplas maakt een bier dat vernoemd is naar “Zwarte Marjan”. Dat was een vrouw van lichte zeden die in 1828 met haar gezin geplaatst werd in één van de 129 kleine boerderijtjes die Joannes Van Den Bosch in de vrije kolonie van Wortel liet bouwen. Haar passage in de Kolonie is haast exemplarisch voor de goede bedoelingen die tot mislukken gedoemd waren… Een aantal lezers kent Zwarte Marjan wellicht nog van de kermiswandelingen die het Sportcomité onder leiding van ‘meester’ Juul Noeyens organiseerde in de jaren ’70 en ’80. Tijdens één van die reeks wandelingen werd het grotendeels op overlevering gebaseerde verhaal van Zwarte Marjan verteld.

Van goede komaf Marjan werd in 1789 in Hamme geboren als Marie-Ann Rubbens, dochter van een meelkoopman. Ze was dus beslist van goede komaf. Ze trouwde in 1809 met Frans Van Buyten, ook in 1789 in Hamme geboren in een familie van zeeldraaiers en touwslagers. Over frivole acties van Marie-Anne Rubbens in Hamme, Grembergen of Zele zijn er geen concrete bewijzen. Hamme was evenwel gekend voor de aantrekkelijke zwartharige, donkerhuidige en wulpse vrouwen, die het naar verluidt niet zo nauw namen met de goede zeden.

“Bij Zwarte Marjan konden ze voor meer dan drank alleen terecht…” Hoe het gezin aan lager wal geraakte, is niet geweten. Geraakten ze in totale verarming na een overstroming van de Schelde, na een brand of was een van hen of zelfs beiden aan de drank? Zeker is dat ze bij gebrek aan bestaansmiddelen door het Armenbestuur van Zele doorverwezen werden naar Wortel-Kolonie.

Kroostrijk Toen ze er in 1828 toekwamen, telde het gezin zes kinderen: Paulus (°1810), Victoire (°1811), Eufrasie (°1815), Jan (°1819), Maria (°1822)

en Benedict (°1824). Ook hun buurmeisje Suska Verlent (°1816), die op tweejarige leeftijd wees werd, maakte deel uit van het gezin. Ze werden geplaatst in een kleine hoeve zo’n 80 meter voorbij Boo tjesven. Daar werd kort nadat ze er toekwamen hun zevende kind geboren. Bij de volkstelling van 1830 staat Marjan genoteerd als vroedvrouw en haar man als landbouwer. Of het gezin de tien monden kon voeden, is niet gekend. Het was hoe dan ook moeilijk om op de onvruchtbare bosgronden van de kolonie aan landbouw te doen. Zeker is dat Zwarte Marjan het gezinsinkomen aanvulde met de verkoop van eigengemaakte sterke drank. Soms ging het er vrolijk aan toe en mannen die het moesten weten, hadden blijkbaar door dat Zwarte Marjan het niet zo nauw nam met de goede zeden en ze bij haar dus voor meer dan drank alleen terecht konden.

Exemplarisch Het verhaal van Zwarte Marjan lijkt exemplarisch voor het falen van de ideeën van Johannes Van Den Bosch. Problemen zoals luiheid, ontucht, drankmisbruik enz., die zich in de ‘echte’ maatschappij voordeden, deden zich ook voor in de wat utopische kleine leefwereld die hij in het Nederlandse Frederiksoord en in Wortel wou realiseren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij enkele jaren later, in Veenhuizen en in Merksplas, zogenaamde ‘onvrije’ koloniën inrichtte, waar kolonisten die de vrijheid niet aankonden in gesloten instellingen werden ondergebracht.

“Toen de Maatschappij van Weldadigheid werd ontbonden, zat Marjan zonder klanten” Toen de Hollandse Maatschappij van Weldadigheid in 1830 werd ontbonden, zat Marjan zonder klanten. In 1846 verliet ze de kolonie, maar ze keerde niet terug naar Zele of Grembergen. Het gezin wordt er niet meer vermeld als inwoner. Het weeskind Suska Verlent keerde wel terug naar Grembergen. In juni 1838 kreeg ze er als 22-jarige vrouw een kind van een onbekende man, maar het kind overleed vijf dagen na de geboorte. De hut van de Zwarte Marjan bleef nog jaren staan in de Kolonie. Bij slecht weer diende ze als schuilplaats voor dieren, tot men wat er nog van overbleef in 1948 afbrak.

Het bier

In zo’n hoeve van 16 x 8 meter woonde Zwarte Marian met haar man en acht kinderen

“Zwarte Marjan” is voor brouwerij Vagebond een exclusief bier, naast de drie standaardbieren van René Schoofs. Het is een zacht fruitbier van 6.5 procent, dat zoet noch zuur smaakt. Het is een bier met bijna een derde puur braambessensap. Dat is een bewuste keuze omdat de braambes hier veel voorkomt. Mogelijk brengt men volgend jaar een nieuw bier onder dezelfde naam uit, maar het zal dan gemaakt worden met sleedoorn. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

27


Peggy Brosens vanuit Cochrane, Calgary, Canada

“Veel meer ruimte en zoveel rustiger”

DHM: Wie is Peggy Brosens? Ik ben geboren en opgegroeid in Hoogstraten. Ik ben op school gegaan in het Spijker, waar ik Latijns-Grieks volgde, en heb daarna in het Klein Seminarie Handel gevolgd. Vervolgens heb ik 3 jaar Secretariaat-Moderne talen in Antwerpen gestudeerd op Sint-Eligius. DHM: Wat deed je hier voordat je besloot om te emigreren? Mijn eerste en enige job in België was bij BASF in Antwerpen. Daar heb ik 2,5 jaar gewerkt. Ik werkte er op de afdeling telefonie en was o.a. verantwoordelijk voor het telefoonboekje (intern) en ook voor de telefonisten, af en toe moest ik hun job overnemen als ze op verlof waren. Vond het best een leuke job en had er heel goeie collegas, waar ik nu nog steeds veel contact mee heb.

Cochrane DHM: Wat was de aanleiding om naar het buitenland te vertrekken? In 1995 heb ik mijn man, Chris Pankhurst, leren kennen. Een Engelsman die in Belgie woonde en in Nederland werkte voor EAF, als technicus in de IT-sector. Ze hadden al verschillende afdelingen in de UK, en in meerdere landen in Europa. Het hoofdkantoor was in Nederland en ze gingen een kantoor openen in Amerika. Chris kreeg een aanbieding om in de Verenigde Staten te gaan werken. Dat avontuur stond me ook wel aan en in juli 1996 zijn we naar Amerika verhuisd. We woonden de eerst 10 maanden in New Jersey en dan bijna 5 jaar in New Hampshire, omdat het werk van mijn man daar naartoe verhuisde. In juli 1997 is daar onze zoon Benjamin

28

geboren. Die is ondertussen dus al 21 jaar geworden. In het begin was het wel even wennen om in Amerika te wonen en het was ook wel wat eenzaam. Maar eens we in New Hampshire woonden en zeker nadat Benjamin geboren was, had ik al direct vriendschappen gesloten met andere nieuwe mama’s.

“We kunnen van hier de Rocky Mountains zien. Een ferme bonus.” In januari 2002 hebben we de beslissing genomen om van de oostkust van Amerika naar het westen van Canada te verhuizen, ook omwille van het werk van Chris. In maart 2002 zijn we in Cochrane, Alberta aangekomen En daar wonen we nu nog altijd. Het is een half uurtje ten westen van Calgary. In Canada werkt Chris in IT Managed Services; hij verzorgt het onderhoud en nieuwe installaties van servers en computers en af en toe ook wel iets repareren.

Zo groot

daarna enorm. Vooral het weer! We kwamen er in de winter aan, bij een temperatuur van min 35 graden. Na 16 jaar wen je daar wel aan, hoor… Het grootste verschil dat ik ondervond toen we hier in Canada kwamen wonen, was dat we direct ondervonden dat Canadezen heel oprecht vriendelijk zijn. Dan besef je ten volle dat de meeste mensen in de VS toch echt niet zo vriendelijk waren. Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk, want ik heb nog keigoeie vrienden in de VS. Maar hier in Canada is het veel gemakkelijker om vriendschappen te vormen. En de kwaliteit van leven is duidelijk veel beter in Canada dan in de VS. DHM: Hoe is het wonen daar, hoe ziet je leefomgeving eruit? Canada is een prachtig land. We wonen iets ten westen van de stad Calgary en een half uurtje van de Rocky Mountains. Een geweldig mooie streek en het bevalt ons hier enorm goed. Cochrane ligt een goei half uurtje ten westen van Calgary. Het is een gezellig dorpje dat de laatste jaren wel heel hard uitgebreid is. Momenteel telt het 28.000 inwoners en alles wat we dagelijks nodig hebben, kunnen we hier in ons dorp vinden. Voor andere speciale dingen

DHM: Wat waren je eerste indrukken van het land? Alles in Amerika is zo groot! Dat was zeker mijn allereerste indruk. De mensen waren er wel vriendelijk. In het begin was het een beetje lastig met de taal maar je past je wel snel aan. Ook had ik in het begin veel heimwee naar huis. Al een chance dat mijn moeder al direct een maand op bezoek kwam. Het verschil tussen Amerika en Canada was

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Peggy en haar Engelse echtgenoot Chris Pankhurst.


SKYPE - zoals een grote doe-het-zelf zaak - moet je naar Calgary, maar het is echt niet ver rijden hoor. Cochrane is best een gezellig dorpje – veel gelegenheden om te gaan eten, te sporten, etc. En we kunnen van hier de Rocky Mountains zien. Een ferme bonus is dat.

ben we geen caravan meer. Dat waren gezellige momenten. Ik heb ook veel vrienden leren kennen via het voetbal en de volleybal hier. Iedereen is hier oprecht vriendelijk. Er wonen een aantal Belgen in de streek en af en toe ga ik wel eens naar een bijeenkomst van de groep ‘Vlamingen in Calgary’. Omdat mijn man van Engeland is, komen we ook wel vaak samen met een groep Engelsen, waarvan er in het dorp ook best veel wonen.

“Stimorol, Côte d’Or Double Lait en hagelslag” Benjamin is hier begonnen in de laatste kleuterklas en is ondertussen afgestudeerd aan een technisch college in Calgary. De tijd vliegt. Gelukkig ligt de kwaliteit van het onderwijs hier best op een hoog niveau. Alberta heeft een paar heel goede universiteiten en colleges voor wie nog verder wil studeren na het middelbaar. Mijn zoon had chance dat hij eerst op de Universiteit van Calgary terecht kon. In vergelijking met de VS is het hier goedkoper om naar de Universiteit te gaan. Maar toch wel duurder dan in Belgie, denk ik. Vroeger speelde ik volleybal bij de Gelmers en ik speel nu nog altijd hier bij een recreatieve club in ons dorpje. Zolang ik dat kan blijven doen, houden we dat vol. Het is leuk dat mijn zoon nu ook in dezelfde club speelt, natuurlijk wel in een andere ploeg!

Levenskwaliteit DHM: Wat zijn zoal je bezigheden? Ik werk als Data Manager voor een liefdadigheidsinstelling, Wellspring Calgary. Het is een support centrum voor kankerpatiënten en hun familie. Ik ben er al 14 jaar bij betrokken, in verschillende posities. Ik ben ook 7 jaar verantwoordelijk geweest voor het organiseren van een fietstocht ten voordele van Wellspring. We gingen meestal van Calgary naar Texas met de fiets, in pelotonstijl. Dus er was altijd een team op de baan. Het duurde op die manier maar 9 dagen om van hier tot in Austin Texas te geraken. Later zijn we ook naar Californië, Pennsylvania en Maine gefietst. Zelf heb ik

Familie DHM: Hou je veel contact met de familie in Hoogstraten?

“De tijd vliegt”, zoon Ben is ondertussen al afgestudeerd aan de universiteit van Calgary. twee keren mee gefietst – naar Austin en naar Maine. DHM: Wat zijn de wezenlijke verschillen met België en Hoogstraten? Er is een groot verschil met het leven in België, vind ik. Er is veel meer ruimte hier, zoveel natuur en het is een heel pak rustiger. Ik vind zelf dat de levensstandaard en kwaliteit van leven en werken vrij goed is hier. We mogen zeker niet klagen. We hebben het vrij goed, beschikken bijvoorbeeld ook over een goede ziekteverzekering. Een stuk beter dan in Amerika toch. DHM: Ben je goed geïntegreerd daar? Heb je veel contacten met Belgen de omgeving? We hebben hier een goede vriendenkring opgebouwd: veel contacten door de school van onze zoon, met onze buren. Soms gingen we kamperen met een grote groep, maar nu heb-

“Voor speciale dingen, zoals een grote doe-het-zelf zaak, moet je in Calgary zijn.”

Ik heb nog heel veel contact met mijn familie in België en dat zal ik wel goed onderhouden. Mijn broer, Peter Brosens, woont trouwens nog in Hoogstraten en mijn moeder woont in Brasschaat. Om de paar jaar probeer ik om naar België op bezoek te komen. Twee jaar geleden is mijn vader plots overleden en toen ben ik natuurlijk ook terug naar huis gekomen om mijn broer te helpen met de begrafenis. DHM: Wat mis je het meest van het vaderland? Familie en vrienden mis ik het meest! Al een chance dat er skype en Facetime is, zodat ik toch bijna wekelijks mijn mama kan zien. Als er iemand op bezoek komt hier, of ik kom eens naar België, dan zijn er toch maar een paar dingen die ik mee terug breng: Stimorol (kun je hier niet vinden), Côte d’Or Double Lait chocolade (blijft nog altijd de beste) en melkchocolade hagelslag! DHM: Zou je een terugkeer nog overwegen? Dit jaar kom ik nog eens terug eind september. Dan zal het onder betere omstandigheden zijn dan twee jaar geleden. Het is altijd leuk van nog eens terug in het land te zijn, maar ik denk niet dat ik nog terug in België kom wonen. Daarvoor heb ik het te goed hier in Canada. Al blijf je natuurlijk de familie en vrienden wel missen, hoor… (jaf)

“Er is veel meer ruimte hier, zoveel natuur en het is een heel pak rustiger.” DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

29


STRAAT IN DE MAAND

DIT IS ONZE STRAAT Pater Declerckstraat/Pater De Clerckstraat De Pater De Clerckstraat is nog een relatief jonge straat in Wortel. In 1977 werd op initiatief van het Wortelse gemeentebestuur een eerste deel van de groene sociale tuinwijk aangelegd. De Kleine Landeigendom realiseerde er koopwoningen ten noorden van de dorpskom, tussen het voetbalveld en de Pastorijstraat/Kerkveld. Het gemeentebestuur zorgde zo op een paar jaar tijd voor een broodnodige verjonging en aangroei van de Wortelse bevolking. Ook de straten Kerkveld en Vogelhof stammen uit die tijd. En daar plukt het dorp nu nog altijd de vruchten van. De straten in de verkaveling kregen oorspronkelijk één enkele straatnaam: het poëtische ;-) Kerkblok. Dat omvatte toen enkel het eerste deel van de huidige Pater Schrijversstraat en de Pastoor Van der Voortstraat. In de tweede fase werden eind 1980 nog 25 koopwoningen toegevoegd aan de bestaande verkaveling. Toen wijzigden de straatnamen en ontstond

ook de Pater De Clerckstraat, als een zijstraat achteraan de Pastoor Van der Voortstraat. Enkele jaren later verlengde een privéverkavelaar de Pater De Clerckstraat tot aan de Beukendreef, met halfweg een aansluiting aan de al bestaande Vogelhofstraat. De straat is ongeveer 300 meter lang en heeft een soort S-vorm.

Een beetje geschiedenis De straat werd oorspronkelijk genoemd naar de Wortelse pater-missionaris Jozef De Clerck. Jozef De Clerck werd geboren in Wortel op 14 oktober 1894. Hij was een zoon van dorpswinkelier Ivo De Clerck en Lucia Verhaegen en een broer van de latere gemeentesecretaris Alfons De Clerck. In 1908 ging hij naar het Klein Seminarie in Hoogstraten. Priester worden was zijn betrachting. Na de oorlog 14-18 trok hij naar Scheut waar zijn noviciaat eindigde op 8 september 1919. Op 8 september 1922 legde hij in Leuven de eeuwige geloften af. Op 28 september 1924 werd hij in Scheut tot priester gewijd, op 30 september droeg hij in Wortel zijn eremis op. Op 25 augustus 1925 nam hij afscheid van zijn familie en zijn vrienden. De hele dorpsgemeenschap van Wortel deed hem uitgeleide naar Brussel vanwaar hij verder reisde naar Marseille. Op 29 augustus 1925 vertrok hij aan boord van de D’Artagnan om op 21 september aan te komen in Singapore. Op zijn 31ste verjaardag kwam hij met enkele confraters aan in Tientsin, waar hij enkele maanden verbleef om Chinees te studeren vooraleer te vertrekken naar de hoofdparochie Kaokiaingtze in Mongolië waar zijn missionarisleven begon.

De mooie, groene Pater De Clerckstraat Al na 4 jaar missionariswerk overleed Pater Jozef De Clerck in Nanhao-ts’ien op 13 juni 1929, amper 35 jaar oud, aan de gevolgen van vlektyfus. Hij werd begraven op het kerkhof van Wortel, onder een grafzerk naar een ontwerp van Pater Raskin. Pater De Clerck schreef een tweehonderdtal gedichten. Enkele hiervan werden zelfs op muziek gezet.

Op de foto: de Wortelse familie De Clerck rond 1910(?): achteraan vlnr. Pater Jozef De Clerck, Theo De Clerck, Henri De Clerck, Johanna De Clerck (“Jeanne van Ivo’s”), Alfons De Clerck (de latere gemeentesecretaris van Wortel, vader van o.a. Jeanne De Clerck, zie ook het interview in ons vorig nummer), Maria De Clerck. Vooraan: Vader Ivo De Clerck (winkelier in Wortel) en zijn echtgenote Lucia Verhaegen. De originele en eigenlijk correcte naam is Pater De Clerckstraat. Deze staat foutief vermeld op de straatnaambordjes en in alle GPS-applicaties en online-kaartentools (Google Maps, Apple Kaarten). Overal wordt foutief Pater Declerckstraat (Declerk aaneengeschreven, in plaats van in twee woorden zoals het hoort) gebruikt. Kan gebeuren natuurlijk. Maar wat nog straffer is: navraag en een officiële foutmelding via de website van de stadsdiensten van Hoogstraten leverden volgende officiële reactie op van Peter Crols, Manager Interne Organisatie en Coördinator Burger- en Welzijnszaken: “Na overleg met de betrokken diensten

30

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


STRAAT IN DE MAAND

Francine Strijbos en Dirk Fransen

kan ik u volgende informatie geven: Hoewel de straatnaam destijds met de juiste schrijfwijze werd goedgekeurd in de gemeenteraad, werd hij blijkbaar van in het begin met de huidige schrijfwijze gebruikt door (overheids-)diensten én door de inwoners van de straat zelf.

Francine Strijbos en Dirk Fransen zijn echte Wortelaren. En dat wilden ze ook graag blijven. De eerste jaren toen ze getrouwd waren huurden ze een woning in de Pater Schrijversstraat, daarna hebben ze een huis gebouwd in de Zandstraat. Maar de rust van de groene woonstraten die ze hadden leren kennen in de Pater Schrijversstraat bleef hen fascineren. De Zandstraat was een iets te drukke locatie met teveel doorgaand verkeer. In ‘94 besloten ze dan ook om hun huis in de Zandstraat te verkopen en een stukje grond te kopen halfweg de Pater De Clerckstraat. Dus opnieuw in Wortel! Hun oudste zoon ging inmiddels hier naar school en de ouders woonden er immers ook allemaal.

De straatnaam ‘Pater Declerckstraat’ is eveneens opgenomen in de authentieke gegevensbronnen, zoals het CRAB en het rijksregister. Het lijkt ons daarom aangewezen om de bestaande (foutieve nvdr) naam te behouden, gezien de grote consequenties die een straatnaamwijziging met zich meebrengt voor de bewoners (en eventuele bedrijven) in deze straat.” En toen viel ik van mijn stoel. Zou Pater De Clerck zich niet omdraaien in zijn graf als hij wist dat zijn naam zo flagrant verkeerd gespeld en gebruikt wordt? Hij was immers ook dichter en schreef erg mooi geformuleerde teksten en brieven. En wat denkt de naaste familie van de pater, die nog talrijk in Wortel woont, hiervan?

Guy Thijs en Gerd Leemans Guy Thijs (afkomstig uit Rijkevorsel) en Gerd Leemans (uit Meer) woonden in het begin toen ze getrouwd waren (1985) in Turnhout. Ze waren op zoek naar een rustige woonst, liefst in de Noorderkempen zodat minstens een van de twee dicht bij zijn werk kon wonen (Gerd werkte in Minderhout). Guy kende Wortel via zijn moeder, die er werkte. Hij vond toen al dat Wortel een charmant dorp was. Toen in de Pater De Clerckstraat het huis van Romy Sprangers en Toon Kuypers vrij kwam, was de keuze dan ook snel gemaakt. Ze kwamen destijds (in 1989) als jong koppel terecht in een straat waar al een heleboel jonge kinderen rondliepen. Ze wonen recht tegenover het ruime speelplein in de straat en ze hebben de ‘klandizie’ in de loop van de jaren mee zien evolueren. Momenteel spelen al de kleinkinderen van de buurt op het pleintje. De privéverkaveling in het tweede stuk van de straat was toen net gerealiseerd, maar nog niet alle kavels waren bezet zodat de straat nog redelijk open was.

Guy Thijs en Gerd Leemans

Ze genieten nog altijd van de rust van de straat. Enkel plaatselijk verkeer maakt gebruik van de straat en dat vinden ze wel fijn. Het voorste deel van de straat heeft over ‘t algemeen een stabielere samenstelling, de bewoners zijn standvastiger dan in het tweede deel, waar de bewoners meer wisselen.

“Het lijkt ons aangewezen om de bestaande (foutieve) naam te behouden.” In het begin werden de gebuurtewerking en de festiviteiten georganiseerd door het grotere gebuurte Sint Janskring. Nu organiseren de bewoners ook samenkomsten met enkel de straat. Barbecue en af en toe een wandeling zorgen altijd voor gezelligheid en samenhorigheid, in goede en kwade dagen. Gerd zorgt samen met May Tilburgs en Marij Staes voor de organisatie.

“De straat werd genoemd naar de Wortelse patermissionaris Jozef De Clerck.” Het nieuwe huis werd beetje bij beetje opgebouwd terwijl ze zelf een wooncaravan betrokken in de tuin. Uiteindelijk betrokken ze in ‘96 deze woning die ze ook zo ecologisch mogelijk bouwden, met een mooie groene tuin. Achter in de tuin hebben ze een mooi uitzicht tot op Poeleinde.Sinds enkele jaren organiseert het straatcomité feestelijke bijeenkomsten, een barbecue en een wandeling. Daar genieten ze allebei duidelijk van. Het contact met de buren wordt er sterker door. Dirk is een muziekliefhebber en bezoekt regelmatig optredens en festivals. Francine is gefascineerd door theater en toneel. Ze werkt mee aan de Wortelse toneelvoorstellingen en aan de voorstellingen van Tinello. Ook yogalessen boeien haar mateloos.Ze zijn zinnens om nog vele jaren te genieten van hun leven in Wortel samen met hun gezin. En dat moet zeker lukken in zo’n rustige straat… (jom)

Francine Strijbos en Dirk Fransen DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

31


32

- SEPTEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Ilse Oostvogels ontmoet Homerus MINDERHOUT - Ilse Oostvogels maakte een bewerking van Homerus’ Ilias met een internationale groep jongeren, waarvan sommigen een oorlogsverleden hebben. Het klassieke epos was de aanzet voor een eigentijdse en eigenzinnige bewerking. Want de dagelijkse nieuwsberichten en de verhalen van oorlogsvluchtelingen maken er een erg actuele thematiek van. Deze door haar geschreven en geregisseerde ‘Een Ilias’ staat nu op 28 september ook in Hoogstraten geprogrammeerd. En er volgt nog meer… Ilse is afkomstig uit Hoogstraten, geeft les in het Klein Seminarie en woont sinds jaar en dag in het centrum van Minderhout. “Als theatermaker vind ik wel vaker inspiratie uit de literaire canon”, zegt ze. “Daar zitten fantastisch mooie verhalen tussen en – hoe oud ze ook zijn – ze gaan over ons allemaal! Die universele verhalen met vaak prachtige mythologische figuren hebben het immers over de kern van ons menszijn en onze relaties met anderen en de wereld. Dat is een ideale kapstok om persoonlijke verhalen aan op te hangen.”

Internationaal “De relevantie en de blijvende actualiteit van ‘Ilias’ van Homerus treffen mij enorm. Ik kijk bijvoorbeeld niet graag naar het tv-nieuws, omdat er altijd wel ergens oorlog gevoerd wordt. De mens heeft dat blijkbaar ‘nodig’. Ik vraag mij af waarom. Ik wil daarop geen antwoord formuleren met mijn voorstelling, maar ik ben wel geïnteresseerd in hoe jongeren vandaag naar die thematiek kijken.” Ze werkte met een internationale groep van jongeren uit Nederland en België, maar sommigen zijn ook gevlucht uit een oorlogsgebied. Die spelers vond ze via audities en in theaterworkshops die ze in Nederland gaf aan jonge vluchtelingen. “De jongeren zijn tussen de 16 en de 26 jaar oud en komen uit alle hoeken van de wereld: van Nederland, tot Syrië, tot Afghanistan, tot Guinee, tot zelfs Hoogstraten. Zo doet bijvoorbeeld Ruben Mathé mee. Hij had enkele jaren geleden al meegespeeld in een voorstelling van mij. En omdat ik graag met live muziek werk, wou ik graag een goede, jonge muzikant bij het project betrekken. Dat is Tim Mulleman uit Rijkevorsel geworden. Ik heb ooit nog aan hem lesgegeven in het Seminarie. Ondertussen is hij afgestudeerd aan het Conservatorium en is hij professioneel muzikant.”

Reacties “Stuk voor stuk brengen de acteurs hun eigen bagage, cultuur en verleden mee. Samen brengen zij hun versie van de ‘Ilias’. Dat wil zeggen: we spelen ‘Een Ilias’, om het impliciet en soms

ook expliciet te hebben over oorlogen en al wat daarmee samenhangt. Theater is een prachtig medium, je communiceert over aspecten van het leven die je niet op een andere manier helemaal in woorden kan vatten. Communiceren via de verbeelding omdat die gelukkig niet eenduidig is, net zoals de werkelijkheid eigenlijk.” De eerdere opvoeringen in Tilburg en Turnhout werden erg goed onthaald. “We hebben supergoeie reacties gekregen, waardoor de voorstelling nu ook gaat worden aangeboden als schoolvoorstelling in theaterzalen. Dus ik hoop dat we ‘m nog vaker gaan spelen. Alleen... het ziet ernaar uit dat sommige acteurs komend seizoen een zeer beperkte beschikbaarheid gaan hebben, dus het is afwachten in hoeverre dat effectief mogelijk zal zijn.”

“Een Ilias” is een voorstelling van Ilse Oostvogels | Compagnie UR ondersteund door Het Zuidelijk Toneel en Makershuis Tilburg. Tekstbewerking en regie zijn van haar hand. Bij de spelers: Ruben Mathé, Daan Mentzel, Vera Muller, Sajad Nazari, Nick Robaey, Zuheir Saad Eddin, e.a. Muziek is van Tim Mulleman. Artistiek advies: Piet Menu en Greet Vissers. Meer info over de schoolvoorstellingen op https://hzt.nl/educatie/een-ilias. (red) Praktisch: Een Ilias van Ilse Oostvogels op vrijdag 28 september 2018 om 20.15 uur in de Rabboenizaal. Prijs 12 euro, klein abonnement 11 euro, groot abonnement 10 euro. Abonnementen kan je bestellen via de website: ww eurow.gchoogstraten.be.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

33


DEZE MAAND

Jaarprogramma met Hoogstraatse inbreng HOOGSTRATEN - Het jaarprogramma van het Gemeenschapscentrum telt 18 podiumvoorstellingen. Vijftien ervan hebben plaats in de Rabboenizaal, drie op locatie. Dit is het geval voor Laïs in de Begijnhofkerk, orgelmuziek in de Sint-Katharinakerk en Radio Cachot in de strafinrichting van Hoogstraten. Opvallend is de link met Hoogstraatse artiesten. Het seizoen start met de voorstelling van Ilse Oostvogels en begin 2019 treedt slampoëet Simon Den Haerynck op met Word Waar, een ‘battle theater’ tussen dichters. Ook Geert Dehertefelt van de Woordafdeling van Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen zal optreden. Voor het overige bouwt men verder op de ervaring van vorige jaren. Comedy werkt zeer goed en er is ook vraag naar meer muziekaanbod. Dit seizoen werkt men niet langer met de ‘Vriendenpas’, maar je kan een klein abonnement nemen van drie voorstellingen met 10 % korting of een groot abonnement met 5 voorstellingen, dan krijg je 20 % korting. Tickets zijn online te bestellen via de website www.gchoogstraten.be, maar ook aan de onthaalbalie vrije tijd, de balie van het woonzorgcentrum en de bibliotheekposten. (fh)

Culinaire fietsroute HOOGSTRATEN - Nog tot 30 september kan u inschrijven voor een culinaire fietsroute in het Land van Mark & Merkske. Met de culinaire route geniet u van de mooiste plekjes in de regio en schuift u aan voor een smakelijk viergangenmenu. Het aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert worden telkens in een andere zaak op de fietsroute voorgeschoteld. Deelname kost 38 euro per persoon. Hiervoor krijgt u 4 gangen. Voor het voor- en hoofdgerecht hebt u de keuze uit een vlees-, vis of vegetarisch gerecht. De route gaat volgens de gekende fietsknooppunten met halteplaatsen in De Bouwhoeve Hoogstraten (aperitief), De Kluis Baarle-Nassau (voorgerecht), Den Rooy Meerle (hoofdgerecht) en Het Vaneleke Merksplas (nagerecht). Twee dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk. (fh) Praktisch: Culinaire fietsroute nog tot 30 september. Start tussen 10.30 en 12 uur.

34

‘Radio Cachot’ in de strafinrichting HOOGSTRATEN - Radio Cachot is een locatievoorstelling met een gemengd publiek van vrije bezoekers (18+) en gedetineerden in de strafinrichting van Hoogstraten. Deze bijzondere voorstelling heeft plaats op zaterdagnamiddag 13 oktober. Fred Klee brengt muziektheater met een rauw randje, ongepolijst en echt. Fred speelt zichzelf en de muziek wordt live gespeeld door zijn collega muzikanten. Het verhaal gaat over leren relativeren, overleven en een nieuwe toekomst opbouwen binnen de vier muren van een Vlaamse gevangenis.

Persoonlijke ervaring Hijzelf bracht ongeveer vijf jaar door in de Vlaamse gevangenissen wegens zijn persoonlijke “creatieve” interpretatie van de btw-wetgeving. Hij kan dus getuigen van het aparte en besloten gevangenisleven waar soms de wet van de sterkste telt, en op andere momenten de slimste of de kracht van de groep doorslaggevend zijn. Dit stuk wil evenwel meer zijn dan alleen maar een sociale voorstelling. De line-up van muzikanten, de keuze van de songs en de regie van Walter Janssens getuigen van een artistieke ambitie die het verhaal boven de gevangeniscontext doet uitstijgen. Deze productie kwam tot stand uit een samenwerking met Jan Ieven, vijf Vlaamse cultuurcentra en De Rode Antraciet, een vzw die instaat voor het socio-culturele leven in en rond de Vlaamse gevangenissen. Fred Klee is verantwoordelijk voor tekst en muziek. Hij wordt begeleid door Patrick Cuyvers (piano en zang), Davy Deckmijn (drums & percussie), Eddy Scheepers (gitaar en zang) en Jan Ieven. De regie is in handen van Walter Janssens (Kommil Foo & Manmanman)

Fred Klee

Voorwaarden Door de bijzondere locatie moeten bezoekers minimaal 18 jaar zijn om deze voorstelling te kunnen bijwonen. Het is bovendien noodzakelijk om voor deze voorstelling je rijksregisternummer mee te delen voor een controle. (fh) Praktisch: Radio Cachot op zaterdag 13 oktober om 14.30 uur in de strafinrichting van Hoogstraten. Inkom basis 12, klein abonnement 11 euro, groot abonnement 10 euro.

Sportclubs in de schijnwerper HOOGSTRATEN - Van 1 tot 30 september zetten sportclubs in heel Vlaanderen hun werking in de kijker. Haast overal zijn er wel initiaties die je de sport en de clubwerking laten ontdekken. Het gedetailleerde aanbod van de deelnemende sportclubs en de contactgegevens van alle Hoogstraatse sportclubs vind je op de site van de stad.

Woensdag 19 september, in de Europese week van de sport, vindt de actie ‘Breng je sportclub naar school’ plaats. Zoals dat ook al gebeurt op de dag van de jeugdverenigingen, wordt iedereen aangespoord om in sportuitrusting naar school te gaan. Een initiatief dat ongetwijfeld ook de leerkrachten LO niet zal ontgaan. Meer info: sportdienst Hoogstraten via tel 03 340 19 26 of mail sport@hoogstraten.be. (red)

Scholenveldloop MEER – Op woensdag 26 september krijgt de jaarlijkse scholenveldloop zijn beslag in en nabij recreatiedomein de Mosten. Deelnemen kan vanaf het 1ste leerjaar. De eerste start is voorzien om 13.45 uur, de volgende reeksen volgen

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

aansluitend. Als laatste reeks is er een jogging van 2,4 km voor iedereen vanaf 12 jaar. (fh) Praktisch: Scholenveldloop op woensdag 26 september vanaf 13.30 uur in De Mosten.


DEZE MAAND

Hoogstraten al 20 keer in Groenten & Bloemen HOOGSTRATEN - Voor de twintigste editie van Hoogstraten in Groenten & Bloemen kan men opnieuw een beroep doen op de drie vertrouwde ontwerpers. Van zaterdag 15 tot en met maandag 17 september pakken zij weer uit met hun florale creaties in de Vrijheid. Ongetwijfeld ook nu weer tot genoegen van de duizenden bezoekers.

Jan De Ridder, Tania Huyghe en Tom De Houwer stellen samen 34 creaties ten toon tijdens Hoogstraten in Groenten & Bloemen.

Het pronkstuk van de editie 2017 in de Sint-Katharinakerk. Dit jaar toont Tom De Houwer er een creatie die verwijst naar 500 jaar graafschap Hoogstraten.

Tom De Houwer is sinds 2012 de vaste ontwerper van het de tentoonstelling, daarbij bijgestaan door Tania Huyghe en Jan De Ridder. Dit jaar maken ze samen 34 creaties, Tom één meer dan zijn twee collega’s. In het jaar dat het graafschap Hoogstraten 500 jaar bestaat, maken zowel Tania en Tom elk een creatie die naar het jaarthema verwijst.

te sluiten en zich voor de volle 100 % toe te leggen op het geven van initiaties en begeleiden van floristen. “Vooral in de Aziatische landen is de vraag naar opleiding en begeleiding zeer groot. Daar gaat dan ook alle aandacht naartoe”, zegt hij hierover. De voorbereiding op zijn nieuwe uitdaging is volop aan de gag, maar eerst is er dus Hoogstraten in Groenten & Bloemen. Daarna verhuizen enkele van de creaties naar Fleuramour in Alden Biezen (21 tot 24 september) en naar het Chrysantenfestival in de Japanse tuinen in Hasselt (13 tot 21 oktober). (fh)

Tom naar Azië Tom De Houwer besliste enkele maanden geleden om zijn zaak in Beerse

De Wereldwinkel heropent HOOGSTRATEN – Op woensdag 5 september 2018 heropent de Wereldwinkel de deuren op Vrijheid 100. Deze tweede start in dit pand zal hopelijk onder een beter gesternte doorgaan dan de toen de winkel door brand werd getroffen luttele dagen na de opening iets meer dan zes maanden geleden. In die periode bleef de verkoop aan bedrijven en verenigingen doorgaan en ook langs de webshop kwamen er bestellingen binnen. Vanaf 5 september kan u opnieuw (h)eerlijke producten kopen in de mooi ingerichte winkel op de Vrijheid. De Oxfam-vrijwilligers zijn ook op andere plaatsen aanwezig, zoals op Open monumentendag. De winkel is geopend tijdens Hoogstraten in Bloemen & Groenten. De Oxfam Wereldwinkel is elke week geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.(fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

35


DEZE MAAND

Schilderijen en keramiek in dorpscentrum MEERLE –In september is in het kunsthuis MAF beeldend werk te zien van Karin Sommen en Geeke Kolhoff.

Karin Sommen Karin sommen (°1968) was er in 2017 laureaat van de afdeling schilderkunst van IKO. Ze is tevens grafisch vormgeefster en combineert dat met een opleiding filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Als beeldend kunstenaar maak ik werk dat, net als ikzelf, voortdurend in beweging is”, zegt Karin. Haar fascinatie voor verandering en beweging resulteerde in reeksen van schilderijen en animaties met het thema “onderweg”. Dat doet ze door reeksen beelden zowel óver als naast elkaar te visualiseren in verschillende technieken. “Dat kunnen fotosequenties zijn of filmpjes of schetsen die ik op verschillende manieren verwerk tot beelden”, verduidelijkt ze.

Geeke Kolhoff

Werken met computer en tablet

Geeke Kolhoff (°1948) toonde als kind al grote belangstelling voor tekenen. Op de middelbare school volgde ze tekenles en al gauw werd kunst haar passie. Maar een kunstopleiding volgen was voor haar ouders niet bespreekbaar en Geeke werd kleuterleidster. Naast haar werk was kunst echter nooit ver weg en ze volgde dan ook op verschillende plaatsen schilderlessen. Na haar pensionering volgde ze vijf jaar lang de opleiding beeldhouwen aan het IKO, waar ze dit jaar afstudeerde. Geeke toont organische, sculpturale keramiek. Haar keramiek is gevormd in klei en gebakken en behandeld met onderglazuur. Het werk heeft daardoor een zachte, poederachtige uitstraling. (fh)

Praktisch: Werk van Karin Sommen en Geeke Kolhoff tot en met 30 september in kunsthuis MAF, Kerkstraat 6, geopend op vrijdag van 14 tot 19 uur, op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur.

Een getraind geheugen

HOOGSTRATEN / MEERLE – Basisvaardigheden met de computer , tablet of smartphone zijn al lang geen overbodige luxe meer. Je hebt een smartphone, maar behalve telefoneren weet je niet goed wat je er nog mee kan? Die vele vakantiefoto’s zouden eigenlijk wel mooi staan in een fotoboek? Een uitnodiging maken met Pxlr? Digidak lessen kunnen je daarbij aardig op weg helpen. Digidak begeleidt de deelnemers in kleine groepen van maximum 5 lesvolgers tijdens verschillende cursussen. De lessen zijn gratis; je betaalt enkel 5 euro waarborg. Een overzicht van de verschillende cursussen vind je op de site van digidak. Je kan inschijven op verschillende data. Dat is het geval op maandag 10 en 17 september van 13.30 tot 16.30 uur in Digidak Meerle, Gemeenteplein 3 (1ste verdieping boven de turnzaal van de school). In Hoogstraten kan je terecht op vrijdag 14 september van 9 tot 12 uur in de bib in de Lindendreef en op vrijdag 21 september van 9 tot 12 uur in het LDC Stede Akkers. Nadien kan je nog inschrijven tijdens de vrije inloop (zolang er nog vrije plaatsen zijn) bij Digidak Meerle op maandag van 13 tot 16.30 uur en in Stede Akkers op dinsdag van 13 tot 16.30 uur.

Vrijwilligers gezocht HOOGSTRATEN – Iets vergeten, minder snel op je woorden komen, moeilijk een verhaal kunnen volgen… Betekenen zulke geheugenklachten dat je begint te dementeren? Meestal is die angst onterecht en gaat het om een onschuldig en natuurlijk verouderingsproces. Soms gaat het toch om gezondheidsproblemen zoals beginnende dementie, maar evengoed depressie of een andere stemmingsstoornis kan deze klachten geven. In een lezing in de bib op 12 september gaat Professor Dr. Jan Versijpt (UZ Brussel) dieper in op de werking van het geheugen en de verschillen tussen normale vergeetachtigheid, milde cognitieve stoornissen en dementie. Hij geeft ook tips over hoe je met geheugenklachten kan omgaan. Inkom 3 euro, inschrijven aan

36

de bibbalie of langs de website van de bib. Wie na deze lezing geïnteresseerd om het geheugen te oefenen, kan nadien ook deelnemen aan een negendelige lessenreeks met praktische training. Die heeft plaats in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers op maandagnamiddagen vanaf 17 september. Deelname kost voor de hele reeks 30 euro, inschrijven aan de onthaalbalie van Stede Akkers. (fh) Praktisch: Lezing ‘Over de werking van het geheugen’ door prof. Jan Versijpt op woensdag 12 september om 20 uur in de hoofdbibliotheek. Lessenreeks ‘Geheugentraining’ om maandagen van 17 september tot 19 november, telkens van 14 tot 15 uur in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers.

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Digidak zoekt overigens nog enthousiastelingen die hun basiskennis rond computer, tablet of smartphone willen delen met beginners. Je hoeft hiervoor zeker geen specialist te zijn. Belangrijk is vooral dat je graag met mensen werkt. Als begeleider help je bezoekers tijdens de vrije inloop of geef je les in de basisbeginselen van digitaal werken met sociale media, foto’s en nog zoveel meer. Je kiest zelf hoeveel tijd je hiervoor vrij kan maken. Je krijgt een opleiding om te leren hoe je deze taak het best kan uitvoeren en jaarlijks zijn er nog extra vormingsmomenten. Bijkomend voordeel voor jezelf is dat je zo automatisch op de hoogte blijft van digitale nieuwigheden. Interesse of meer info nodig? Mail naar hoogstraten@digidak.be of bel tel. 014 71 11 03. (fh)


DEZE MAAND

Twee concerten in twee kerken op één dag Metal Angel Wie Gunnar Idenstam al eens live aan het werk hoorde, luistert anders naar orgel. Met zijn natuurlijke charme en speelplezier weet hij keer op keer een concert voor orgel solo tot een belevenis van formaat om te toveren. Hij bewerkte de befaamde “Bolero” van Ravel voor orgel, speelde “Dancing Queen” samen met Benny Anderson en staat ook als componist zijn mannetje. Bewijs daarvan is onder andere “Metal Angel”, waarbij hij zowaar de grenzen tussen heavy metal en klassiek onderuit haalt. Wees maar zeker: dit concert in de kathedraal van de Kempen wordt in uw geheugen gegrift. Praktisch: Gunnar Idenstam met Metal Angel op zaterdag 6 oktober van 17 tot 18.30 uur in de Sint-Katharinakerk. Inkom 15 euro. Reservatie tel: 070 22 28 00.

Bach op zijn Zweeds

Lisa Rydberg en Gunnar Idenstam HOOGSTRATEN - Musica Divina (de nieuwe naam voor het Festival van Vlaanderen) organiseert op zaterdag 6 oktober twee concerten met organist Gunnar Idenstam. Het eerste concert vindt plaats om 17 uur in

de Sint-Katharinakerk, het tweede om 20 uur in de begijnhofkerk. Daar treedt hij op samen met violiste Lisa Rydberg. Voor het concert in de Sint-Katharinakerk is er, tussen 15 en 16 uur een rondleiding op het begijnhof, nu al 20 jaar Werelderfgoed.

Een heel ander programma brengt hij ’s avonds in de begijnhofkerk. Wat indien Zweedse volksmuzikanten en Johann Sebastian Bach elkaar hadden ontmoet? Dat is het uitgangspunt voor de Zweedse topmusici Lisa Rydberg en Gunnar Idenstam voor het programma “Bach på Svenska”, Bach op zijn Zweeds dus. Vader Bach wordt uitgenodigd om zijn dansen te meten met onder andere de Zweedse polska. De twee musici wisselen daarbij met gemak tussen klassiek, volksmuziek en improvisatie. (fh) Praktisch: Bach op zijn Zweeds door Lisa Rydberg en Gunnar Idenstam op zaterdag 6 oktober om 20 uur in de begijnhofkerk. Inkom 20 euro. Reservatie tel.: 070 222 28 00.

De Man van Morgen is niet van gisteren MINDERHOUT – De “Man van Morgen”, alias stand-upcomedian Steven Goegebeur, zakt op zaterdag 8 september af naar Minderhout. In zijn derde zaalshow bewijst hij lang niet van gisteren te zijn en brengt op onnavolgbare wijze het relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien. Komt de toekomst ons toe? Moeten we alles plannen of leven we van dag tot dag? En vooral, kunnen we de toekomst veranderen? Volgens de Man van Morgen wel. Want op een waarlijk schone dag vindt hij het allemaal welletjes geweest. Voortaan zal niets nog hetzelfde zijn. En uiteraard wordt alles, maar dan ook alles, beter. ’t Markenhof kan getuige zijn van diens gloedvolle en niet van humor gespeende betoog over hoe ook u uw leven kan veranderen en verbeteren. (fh) Praktisch: “De Man van Morgen”, comedy door Steven Goegebeur op zaterdag 8 september om 20 uur in ‘t Markenhof. Toewijzing van de plaatsen vanaf 18.30 uur. Steven Goegebeur alias de Man van Morgen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

37


DEZE MAAND

Een monument voor ‘Maxburg 44’ MEER - Acteur-verteller Zjosfinks keert in zijn nieuwe productie ‘Maxburg 44’ naar het oorlogsjaar 1944. Hij gidst de toeschouwers op zijn eigenzinnige manier via een imaginaire wandeling van 3,5 km dwars door de frontlijn van weleer. De voorstellingen hebben plaats eind september en oktober in café Seagull in het Nederlandse Wernhout, dit is een tijdelijk café bestemd voor deze theaterproductie. Op 15 september krijgen genodigden, evenals burgemeesters, schepenen en wethouders van Hoogstraten, Wuustwezel, Zundert en Baarle-Nassau de primeur. Dan wordt nabij kasteel Maxburg ook een monument ingehuldigd ter herdenking van alle hier gesneuvelde soldaten in WO II. Het monument is gemaakt in cortenstaal en is 1.8 meter hoog.

Een stuk geschiedenis Oktober 1944. De oorlog woedt in alle hevigheid. In ons grensgebied is er grote weerstand van het Duitse leger. In de ‘middelste bult’, Hoogstraten, Meer, richting Zundert willen de Duitsers zich niet zomaar gewonnen geven. Een Amerikaanse legerdivisie, de Timberwolves, komt de Britten ter hulp en neemt de gevechten over ten noorden van Loenhout en Wuustwezel. In Hoogstraten wordt St. Catharina gedynamiteerd en trekken de Duitsers zich terug, om niet te worden ingesloten door de geallieerden. Het Duitse leger heeft zich ondertussen echter stevig ingegraven in de omgeving van het kas-

teel van Maxburg. Er sneuvelen vele soldaten, maar met veel moeite slagen de geallieerden er toch in een doorbraak te forceren. Het Amerikaans leger zou een vijftal dagen nodig hebben om de Duitsers te verjagen over de Nederlandse grens, maar dat ging dus niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk worden vele Duitse soldaten krijgsgevangen genomen en is Maxburg bevrijd.

Een stuk theater Over dit stukje oorlogswaanzin en de wrede gebeurtenissen, vertelt Josfinks in z’n geheel eigen stijl hoe twee Amerikaanse soldaten, Jonathan Hunt en Jim Smith, mekaar hebben leren kennen tijdens hun opleiding bij de Timberwolves. Jonathan Hunt beleeft de bizarre gevechten in de voorste linies van het 413de Combat team. En hoe is het de boeren van Maxburg vergaan tijdens die felle oorlog? Gelukkig hebben een aantal van hen de oorlog overleefd, zij die het meeste geluk hebben gehad. Al bleef het voor sommigen altijd moeilijk om er achteraf nog iets over te kunnen vertellen. Er zijn acht opvoeringen in september en oktober gepland.

Een monument Op 15 september kent deze theaterproductie ‘Maxburg 44’ om 15.30 uur een première voor een aantal medewerkers en genodigden uit de betrokken gemeenten. Om 18 uur ontmoeten de theatermaker en zijn publiek de burgemeesters, schepenen en wethouders aan de grensovergang Maxburg – Wernhout, einde Maxburgdreef aan de Grote Vaas, 500 meter voorbij het kasteel van Maxburg. Dan volgt daar de inhuldiging van het monument ‘Maxburg 44’. (red)

Gedichtenroute door de deeldorpen HOOGSTRATEN - Stadsdichter Daan Janssens schreef over of voor ieder deeldorp een poëtische tekst. In elk deeldorp kan u een strofe lezen en samen vormen ze het volledige gedicht. Om poëtisch Hoogstraten te ontdekken kan je fietsen langs deze gedichtenroute. Daarbij kan je je baseren op de fietsknooppunten; wie de regio kent, is allicht ook vertrouwd met de locaties waar de gedichten geplaatst zijn. Voor Hoogstraten is dat het begijnhof. In Wortel staat het gedicht bij Bootjesven, in Meerle bij het Raadshuis, in Meersel-Dreef bij de poosplaats tegenover de Meerselmolen, in Meer bij de parochiekerk langs het Lak en in Minderhout bij de Kapel O.L.Vrouw van den Akker. De route is alles samen zo’n 45 km. (fh)

38

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: ‘Maxburg 44’, speeldagen 28 en 29 september en 5, 6, 19, 20, 26 en 27 oktober, telkens om 19.15 uur in café Seagull, Maalbergenstraat 13 in 4884 MT Wernhout (NL). Tickets met infogids 12 euro. Reservatie zjosfinks@gmail.com of 0476 72 91 91. Info www.pasgeverfd.be. Voorstellingen op afspraak zijn mogelijk.


DEZE MAAND

Open Monumentendag 2018

Binnenkijken in de pastorij en fietsen langs bomen HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 9 september kan je de pastorij van het begijnhof in Hoogstraten bezoeken terwijl het monument nog volop in restauratie is. Verder stippelde de archiefdienst een fietsroute van 34 kilometer uit doorheen verschillende deeldorpen. De route loopt langs tien monumentale erfgoedbomen of groepen bomen met een historische, volkskundige, esthetische en/of wetenschappelijke waarde. Hieronder selecteerden wij er enkele van. Het gebeurt zelden dat men een monument tijdens de restauratie kan bezoeken. Die kans krijg men nu in de pastorij van het begijnhof, die zeer authentiek gerestaureerd wordt. U ziet de stand van zaken én de manier waarop men tewerk gaat. Werken in uitvoering dus. Het restauratiedossier werd opgemaakt door Elfi Hermans van Architectenbureau Beeck en Hermans bvba uit Mechelen (Elfi is geen onbekende, aangezien ze hier opgroeide in de Gravin Elisabethlaan).

boom. Hij komt vooral voor in het zuidoosten van de Verenigde Staten. In België is hij vaak in parken en als straatboom te vinden.

Het subsidiedossier werd al in 2011 ingediend. Omdat de subsidies uitbleven, stond de wetgever toen toe dat er reeds 20% van de raming van de werken uitgevoerd mochten worden voor de toekenning van de premie. Daarmee werd, omwille van het dringend karakter, het dak en enkele muren al hersteld door de firma Van Loy uit Herstelt voor een bedrag van 105.227 euro inclusief btw.

Ook de lindebomen aan de Vrijheid zitten uiteraard in het parcours. Momenteel staan er nog maar 240.

Werken in uitvoering Het interieur is er niet meer herkenbaar. De indeling is voor 95 % bewaard gebleven, maar storende elementen zijn verwijderd om de originele toestand te restaureren en terug in beeld te brengen. Toen men de asbesthoudende lambriseringen verwijderde, kwamen er prachtige in marmerimitatie geschilderde wanden vrij. Onder de linoleum vloerbekleding kwamen de authentieke vloeren opnieuw te voorschijn. Op zoek naar het oorspronkelijke uitzicht van het interieur werden er kleuranalyses uitgevoerd op deuren en wanden. Kortom een enige kans om zo’n restauratie in uitvoering te bekijken. Deze pastorij is gebouwd in 1874 op de plaats waar de begijnen in 1439 een bestaand gebouw kochten om dit in 1506 uit te breiden tot pastorij-boerderij. Zo wilde men de kosten van de pastoor, die ten laste vielen van het hof, drukken. De (hoofd)ingang van de pastorij bevindt zich buiten het hof. De pastoor kon van uit de pastorij op een ‘brevierpad’ rond het begijnhof aan de buitenzijde van de muur. Hoogstraten is het enige Vlaamse begijnhof waar dit brevierpad nog bewaard is gebleven op twee kleine stroken na. Dat de pastorij hier toch een achterdeur heeft die rechtstreeks op het hof uitgeeft, werd gedoogd.

Om het einde van de Eerste Wereldoorlog te vieren werd in de zomer van 1919 een vredestoet in Meer gehouden. Bij die gelegenheid plantte burgemeester Frans Van Aelst een linde als aandenken aan de vredesstoet en het einde van de oorlog.

Het gebeurt zelden dat je een monument tijdens de restauratie kan bezoeken.

Ook een schat aan bomen Naast een bezoek aan de pastorij kan u dus ook een fietstocht van 34 kilometer maken langs markante historische bomen. Voor de Sint-Jan Baptistkerk in Wortel en bij de kapelaniewoning staan verschillende oude lindebomen. In de Gravin Elisabethlaan bevindt zich een parkje met een enorme boom erop, vermoedelijk een moerascipres of taxodium distichum. De moerascipres is een bladverliezende naald-

Verder is er op Open Monumentendag ook aandacht voor de 17de eeuwse dreef naar de Kapel van O.-L.-V van den Akker in Minderhout, het Nonnenbos van het klooster van Meer, het Mariapark in Meersel-Dreef, de kerkeboom in Meerle en de taxusbomen op het begijnhof. Natuurlijk ontbreken onze klassiekers ook niet: de Laermolen, Meerselmolen en Sint-Katharinakerk zijn ook open. De uitgebreide brochure met de fietsroute is enkele dagen voor Open Monumentendag gratis verkrijgbaar in het Stedelijk Museum en de toeristische dienst. Op Open Monumentendag zelf zijn ze ook verkrijgbaar in de Laermolen en Meerselmolen. Meer informatie: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9 – museum@hoogstraten.be – 03 340 19 80. (fh)

Zicht op de kerk van Wortel met de monumentale bomen. Vooraan de opslagplaats voor bomen voor aannemer Jef Horsten met de “oerts”, een wagen met twee wielen om bomen te vervoeren.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

39


OKRA Sportploegen presteren sterk HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse eer hoog houden - dat was het doel van OKRA tijdens de Sportfeesten in Vosselaar en Arendonk. Twee wedstrijden waaraan telkens niet minder dan 13 ploegen deelnamen. En of dat lukte: in Vosselaar behaalde de vrouwenploeg de eerste plaats en eindigden de mannen tweede; in Arendonk behaalde de vrouwenploeg de tweede prijs en eindigden de mannen als vierde. Op de foto herkennen we onderaan v.l.n.r. Henri Verschueren, Wis Goetschalckx, Julia Verbreuken en Paula Nijs. Rechtstaande: Flor Huysegems, Frans Rombouts, Jos Haest, Jeanne Rombouts, Caroline Van Hoeck, Jaak Vinckx, Toke Rombouts, Maria Janssen, Maria Goetschalckx, Magda Jansen en Rosa Kerstens. Scheidsrechter René Smouts ontbreekt op de foto. (fh)

Vorming reanimeren HOOGSTRATEN - Al wie minstens zestien jaar oud is (of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start), kan deelnemen aan de vorming reanimeren en defibrilleren. De cursus biedt een basisopleiding van 3 uur. De vrijwilligers die instappen in het proefproject EVapp moeten éénmaal per 5 jaar de opleiding volgen. (fh) Praktisch: Opleiding reanimeren en defibrilleren op woensdag 19 september van 18.45 tot 22.30 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18.

Kinderen zijn geen puppy’s HOOGSTRATEN – Op woensdagavond 26 september is er in de Welgezinde een vorming over opvoeden. Daarbij ligt de focus op hoe je als ouder het evenwicht kan bewaren tussen discipline en een goede relatie met je kinderen houden. Wat hebben kinderen nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in hun ontwikkeling? Hoe kunnen we richtinggevende autoriteit zijn, zonder autoritair te zijn? Het komt er vooral op aan om voorbij de gedragscontrole op korte termijn, te kunnen werken aan de ontwikkeling van kinderen op langere termijn op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als sociaal vlak. Het eigen onvermogen leer je misschien wel benutten als kans om zelf te groeien. Praktisch: Vorming ‘Kinderen zijn geen puppy’s’ op woensdag 26 september om 20 uur in zaal De Welgezinde.

40

Week van de Koffiekrant HOOGSTRATEN - De onvolprezen bibvrijwilligers blijven ervoor zorgen dat je elke weekdag tussen 9 en 12 uur in de hoofdbib terecht kan om de krant lezen, tussen de boeken te snuisteren of door een stel tijdschrift te bladeren. En dat alles met een felgesmaakt kopje koffie erbij... Ook na de zomervakantie is dat weer het geval. De eerste week word je zelfs in de watten gelegd met een gratis verwenkoffie. (fh) Praktisch: Week van de Koffiekrant van maandag 3 tot en met vrijdag 7 september van 9 tot 12 uur in de hoofdbibliotheek.

Mouterijquiz zonder W K-concurrentie HOOGSTRATEN – De Mouterijquiz heeft noodgedwongen een ander tijdstip gezocht om de WK-concurrentie en de laaiende zomerhitte te ontvluchten. Uitstel is evenwel geen afstel, zodat de veertiende editie nu plaatsheeft op 21 september. Het is een algemene kennisquiz bedoeld voor jong en oud. Een ploeg mag maximum uit 6 personen bestaan. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro. Inschrijven kan tot 15 september bij het ‘Buurtcomité De Mouterijstraat Leeft’, tel. 0471 66 15 91 of langs buurtwerk@hoogstraten.be. (fh) Praktisch: 14de Mouterijquiz op vrijdag 21 september om 20 uur in LDC Stede Akkers.

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hoogstraatse Conditieclub bestaat 25 jaar HOOGSTRATEN - Op maandag 3 september gaat het 25ste seizoen van de Hoogstraatse Conditieclub van start. Wekelijks is er een maandagavondtraining in de sporthal van VITO in de Karel Boomstraat. Iedereen is er vanaf 18 jaar welkom voor een algemene conditietraining die bestaat uit recreatief joggen, balsporten, BBB-oefeningen onder leiding van een sportleraar. Het lesgeld voor heel het seizoen bedraagt 70 euro. Ellen, een van de deelnemers, klinkt alvast wervend: “Zin om te bewegen? Bij de conditieclub kan je elke maandag op een leuke manier aan je conditie werken. Gevarieerde lessen en een heel divers ledenbestand zorgen ervoor dat wij elke week weer met veel goesting naar de sporthal gaan. Naast onze conditie worden de buik- en armspieren ook wel eens op de proef gesteld. Bij mooi weer wagen we ons zelfs aan een partijtje honkbal in de buitenlucht.” De Hoogstraatse Conditieclub, telkens op maandagavond van 20 tot 22 uur in de sporthal van VITO. Info bij Stefaan Van Dijck, tel.: 0473966710 of Jan Vermeiren, tel.: 0495213305. (fh)


HOOGSTRATEN

Hoogstraten volgde massaal de Rode Duivels HOOGSTRATEN - In elk deeldorp was er wel één of meerdere plaatsen waar men de WK-prestaties van de Rode Duivels in groep volgde. In of bij cafés, op pleinen, in jeugdhuizen, gebuurten en noem op. Nooit zagen we zoveel Belgische vlaggen, zelfs op de Sint-Katharina hing een wel bijzonder grote tricolore vlag. Ook het WK-Dorp in Hoogstraten was een bijzonder groot succes. Elke wedstrijd van de Belgische ploeg werd er uitgezonden en dat zorgde telkens voor een meer dan een vol Gravin Elisabethplein. (fh)

De tevreden organisatoren van het Hoogstraatse WK-dorp Nick Jorissen, Ken Herrijgers en Niels Joosen kunnen een bedrag van 5.000 euro schenken aan een onderwijsproject in Senegal.

Diamanten Gust en Nelly

HOOGSTRATEN – Op 12 juli was het precies 60 jaar geleden dat Gust Van Opstal en Nelly Verschueren in het huwelijksbootje stapten. Dat gebeurde destijds na een verkering van meer dan vier jaar, waarbij Gust door weer en wind en langs slijkerige wegen naar Den Aert trok. Sinds het gouden huwelijksjubileum zijn de geregelde busreizen naar Oostenrijk wat minder frequent geworden –“die uitstappen ter plaatse worden er wat te veel aan”-, maar er wordt nog

altijd gewandeld, gefietst en gezwommen in Zundert. En als er in 2008 al sprake was van bijna 7 kleinkinderen, dan mogen we vandaag ook melding maken van de 10 kleinkinderen die er intussen zijn bijgekomen.

Danny, Karel en Els. Daarvoor Leen, Mieke, Lotte, Lina, Annelies en Jef. De achterkleinkinderen Jasmijn, Sterre, Esmee, Michelle, Fille, Lou, Jarne (kleinkind die in 2008 op komst was), Anna, Flor en Ikker.

Op de foto is er dan ook al heel wat blij volk te zien. In het midden Nelly en Gust geflankeerd door zoon Ronny en dochter Miranda. Op de achterste rij: Dieter, Ignace, Tinne, Raf, Hans,

Wij wensen het paar alvast nog mooie en actieve jaren toe! (ep)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

41


HOOGSTRATEN

Een eerste keer bridgen? HOOGSTRATEN - Ruim dertig jaar geleden werd de Hoogstraatse Bridgeclub opgericht door een twintigtal jonge mensen, dertigers toen. Inmiddels zijn zij zestigers geworden. Al bridgen zij nu wellicht beter dan toen. De club mikt nu op verruiming en verjonging. Hoe jonger hoe liever, maar ook veertig- en vijftigplussers dragen bij tot deze noodzakelijke verjonging. De bridgeclub organiseert daarom een reeks van 15 lessen voor beginners op dinsdagavonden vanaf 2 oktober in de socioclub van HVV. Aanvang telkens om 19 uur, einde om 22 uur. De eerste les is gratis. De prijs voor de volledige reeks bedraagt 120 euro. Meer info op de website van de Hoogstraatse bridgeclub of telefonisch bij Paul Cools 0497 25 65 54. (red)

Stadsdichter op de poëziebus HOOGSTRATEN – Op woensdag 8 augustus deed de ‘Poëziebus’ Hoogstraten aan voor een (te) intieme maar boeiende en vernieuwende poëzieavond. Het optreden kaderde in het initiatief #Zomerinhoogstraten, dat na 14 jaar het Vat van ’t Stad moet vervangen. Door een ondermaatse promotie was de belangstelling jammer genoeg niet groot. De Poëziebus is een Nederlands initiatief waaraan Daan Janssens, stadsdichter en medeauteur van Dichterlijke Vrijheid, een Belgisch luik breide. Daan richtte een vzw op, die met een oldtimer bus met 20 Belgische en Nederlandse dichters door Vlaanderen trok en optredens verzorgde in Kortrijk, Gent, bij het Mas in Antwerpen en in Hoogstraten. De dichters,

rappers, spoken word artiesten en slammers vertegenwoordigden alle genres en stijlen die ons taalgebied biedt. Hun optreden was daarom niet alleen een perfecte introductie tot de podiumdichtkunst, maar ook een feest voor de doorgewinterde poeziëfan.

Ruud Oomen volgt Marc Vanwijn op

Dit initiatief was één van de vier optredens in evenveel verschillende kerkdorpen, die na 14 jaar in de plaats kwamen van het ‘Vat van ’t Stad’. Helaas liet de promotie te wensen over en de belangstelling was wellicht mede daardoor veel te gering. Het was ook voor ons even zoeken naar de plaats waar de bus halt hielt. Als het de bedoeling was om een intieme sfeer te creëren is men daar op die manier in geslaagd. Maar zo’n initiatief verdient heus beter! (fh)

HOOGSTRATEN – Na 28 jaren directeurschap begint Marc Vanwijn aan een welverdiend pensioen. Op 1 september 1990 startte hij als directeur van basisschool Spijker. Hij zag dan ook honderden kinderen groeien van kleuters tot grote kinderen, die klaar waren om de wereld verder te ontdekken in het secundair onderwijs. VZW Spijker organiseerde eind juni een afscheidsavond met heel wat gasten (familie, vrienden en collega’s), die hem na aan het hart liggen. Deze avond werd verzorgd door de collega’s van VTI Spijker. Uiteraard hadden de kinderen ook heel wat in petto voor hun directeur. Alle leerlingen, juffen en meesters zetten ‘meneer’ Vanwijn in de bloemetjes met liedjes, dansjes, cadeautjes, tekeningen en knutselwerkjes.

Een oldtimer bus, een kleurrijk podium en 20 Nederlandse en Belgische dichters en woordkunstenaars. Weinigen wisten er van, weinigen konden dus genieten van een avond poëzie.

42

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Aan het einde van het schooljaar kreeg zijn opvolger al de kans om zich klaar te stomen. Het is Ruud Oomen die de directeursfakkel overneemt vanaf het nieuwe schooljaar. (sc)


HOOGSTRATEN

Veiling dumpt overschotten bedrijven zelf al heel wat consumeerbare producten die naar de vuilnisbelt verwezen worden wegens net niet beantwoordend aan de criteria voor kleur, vorm, gewicht, volume… Uiteraard gelden de langdurige zomertemperaturen als “verzachtende” omstandigheid. De voorspellingen zijn evenwel dat zulke zomers eerder regel dan uitzondering worden. Moet dan niet erg dringend de vraag gesteld worden of een productiesysteem dat naar zulke uitwassen voert, niet op de schop moet? Of wachten we simpelweg tot de volgende hittegolf om weer hetzelfde te zien gebeuren? Zijn er heus geen meer kwaliteitsvolle manieren om met deze producten om te gaan, waarop wacht de veilingsector om zelf alternatieven voor verwerking ervan in de praktijk om te brengen?

Geurhinder HOOGSTRATEN - Op verschillende augustusdagen haalde de Coöperatie Hoogstraten, de veiling dus, de nationale pers. Dit keer niet met primeuraardbeien, de jaarlijkse omzetstijging of aangekondigde fusieplannen. Wel met de overproductie die gedumpt werd in een weide in het beschermde landschap de Brechtse Heide. Een en ander bleek een wettelijke praktijk te zijn. Of dat ook geldt voor de tomatengeur waarmee de buurtbewoners in de Loenhoutseweg de voorafgaandelijke dagen af te rekenen hadden, is misschien een andere vraag. “Home of quality”, staat er op het uithangbord. Quality voor wie? Het hete zomerweer zorgde blijkbaar voor veel overschotten bij vooral tomaten- en paprikakwekers. Die vonden hun weg naar het weiland in de Brechtse Heide. Milieuorganisaties luidden de alarmklok, waarna het Brechtse gemeentebestuur de politie en milieu-inspectie er op af stuurde. Maar deze praktijk bleek niet illegaal. De veiling heeft een overeenkomst met de betreffende landbouwer om overproductie op diens weiland te dumpen. De landbouwer ploegt de groenten in de grond en voedt een deel ervan ook aan zijn koeien. Hij beschikt daarvoor over een vergunning van het departement Landbouw en Visserij.

Duurzaam? Coöperatie Hoogstraten beroept er zich op dat het duurzaamheid hoog in het vaandel voert. Die duurzaamheid gaat blijkbaar perfect samen met het massaal laten aanleveren van tonnen groenten in overproductie, buiten stockeren in een atlantikwall van kratten en containers, vooraleer de goederen massaal over de weg getransporteerd worden om in een weiland ondergeploegd te worden. En als kers op de taart gebeurt dat dan ook nog eens in een beschermd natuurgebied. Hoe kwaliteitsvol en duurzaam is deze praktijk? Wanneer de bodemprijs niet gehaald wordt door een teveel aan geleverde producten, gaat een deel ervan naar voedselbanken. Maar de veiling kreeg van OVAM de toestemming om liefst 1500 ton groenten als bemesting op gronden te kappen. Terwijl de kweker er niet beter van wordt, ziet men perfecte groenten liever de grond in verdwijnen, hoewel de kosten van plantgoed en opkweek, voedingstoffen, water, vervoer en energie toch flink moeten oplopen. Maar liever dat dus dan een nog lagere prijs want dat zou leiden tot marktverstoring, zo betoogt men. Bovendien zijn er ook op de

De tuinen van de huizenrij in de Loenhoutseweg grenzen aan de veiling, uitgerekend op de plaats waar de groenteoverschotten stelselmatig verzameld worden. Het af- en aangerij van heftrucks die op geregelde tijdstippen heelder kratten met perfect consumeerbare groenten in containers kappen, liegt er vaak niet om. Om de vochtige brij op te vangen en afspoeling te voorkomen werd een jaar of wat geleden naarstig gewerkt aan een betonnen vloer met afvoer. (Wat toen overigens wekenlang gedaver en gedreun in de tuin meebracht – zonder dat daarover ooit een spatje informatie aan de buurt verstrekt werd.) In afwachting van transport vormen overschotten een containermuur tegen de aanpalende tuinen. Naast de geluidshinder bij lossen en landen, is er afhankelijk van de windrichting ook wel eens geurhinder. Gelukkig neemt die doorgaans geen erge vormen aan. Bij de hete zomertemperatuur stonk het er nu echter. Naar verluidt zou de veiling er alles aan doen om groenteoverschotten te laten weghalen dezelfde dag dat ze er in containers gekapt worden. Dat leek nu alleszins niet het geval, wellicht omdat de massa te groot was… (mdl)

Boerenmarkt bis HOOGSTRATEN - Op zondagvoormiddag 9 september organiseert Comité De Zelfvoorziening voor de tweede keer rij een Boerenmarkt. De organisatie heeft tijd noch moeite gespaard om nog meer standhouders bijeen te krijgen. Er zijn verschillende ambachten te bewonderen, zoals een scharensliep met een prachtig gerestaureerde slijpmachine. Hèt moment om met uw messen en scharen naar de markt te komen. Wie zijn dorst wil lessen of een babbel wil doen, kan terecht op het terras van de Sint-Jorisgilde.

Deze tweede Boerenmarkt heeft plaats in de Brouwerijstraat van 9 tot 13 uur en is makkelijk bereikbaar via de Tinnenpotstraat en de Karel Boomstraat. (fh) Praktisch: Tweede boerenmarkt op zondag 9 september van 9 tot 13 uur in de Brouwerijstraat. De eerste editie van deze Boerenmarkt kende vorig jaar een behoorlijk succes.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

43


HOOGSTRATEN

Markant bezoekt Herr Bürgermeister HOOGSTRATEN - Op maandag 17 september bezoekt Markant de tentoonstelling “Herr Bürgermeister” in het stedelijk museum op het Begijnhof. Gids Luce Van Nueten vertelt honderduit over de dagboeken van Lodewijk Van Nueten (1914-1918). Gevangen tussen de landsgrens en de dodendraad beschreef deze Meerlese burgemeester tijdens Wereldoorlog I zijn ervaringen met de Duitse bezetter, de dorpsgenoten en vele smokkelaars. Een turbulente tijd voor een burgemeester die bovendien nog een zoon aan het front had. Wanhoop, frustratie, woede en verdriet waren nooit ver weg.

Gezocht: foto’s voor tento ‘Hoogstraten anno 2018’

Aansluitend vanaf 20.30 uur stelt voorzitster Martine het nieuwe jaarprogramma voor bij een hapje en een drankje in een Hoogstraats etablissement. Deelname kost 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Reserveren uiterlijk voor 10 juli - tel.: 0474-516141. (fh) Praktisch: bezoek aan de tentoonstelling “Herr Bürgermeister” in het Stedelijk museum op maandag 17 september om 19 uur, waarna ook voorstelling van het Markant jaarprogramma.

Workshop Drums Alive Die ene dag… HOOGSTRATEN – De geschiedenis van het graafschap Hoogstraten wordt geregeld in de schijnwerpers gezet. In de eeuwfeestkapel van het Klein Seminarie kan je tijdens Groenten en Bloemen terecht voor een tentoonstelling met een heel andere invalshoek. Recente foto’s belichten er het gewone leven in Hoogstraten en alle deelgemeenten. Deze foto’s zullen hierbij geclusterd volgens thema’s zoals de land-en tuinbouw, de natuurgebieden, de fiets- en wandelroutes, de Kloostersite in Meer, de kolonie in Wortel, jeugd- en sportverenigingen, activiteiten en evenementen in 2018, het Begijnhof...

HOOGSTRATEN - Drums Alive is een fitness-les waarbij je op het ritme van de muziek pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, wordt de intensiteit en de snelheid van de oefeningen verhoogd. Drums Alive is geschikt voor alle leeftijden. De workshop van KVLV bestaat uit drie lessen op woensdagavonden in oktober. Deze fitness-les heeft plaats in de turnzaal van het Klein Seminarie, bereikbaar langs de sportvelden aan de achterzijde van de school. Je hoeft enkel een handdoek en een drankje mee te brengen. Voor de rest (zitbal, bassin in drum-

44

sticks) wordt gezorgd. Wel opletten voor de sportschoenen: geen zwarte zolen toegelaten. Heb je vorig jaar al deelgenomen aan de workshop Drums Alive? Wie een vriendin meebrengt om Drums Alive te ontdekken, mag rekenen op een beloning van 5 € korting. (fh) Praktisch: Workshop Drums Alive op de woensdagen 3, 10 en 17 oktober om 20 uur in de turnzaal van het klein seminarie. Prijs voor 3 lessen: KVLV leden 15 euro – nie-leden 25 euro. Inschrijven voor 21 september langs kvlvhoogstraten@hotmail.com.

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Deze tentoonstelling heeft plaats in de Kapel van het Klein Seminarie tijdens het weekend van Hoogstraten in Groenten en Bloemen (zaterdag 15 en zondag 16 september) en is gratis toegankelijk. Wie nog leuke en verrassende foto’s heeft van activiteiten en evenementen in 2018 - zoals Meer Markt, zomer bar Chillmill, kampen jeugdbewegingen, ... kan dit voor 9 september nog laten weten op het e-mail adres Willy.Schalk@telenet.be. (fh) Praktisch: Tentoonstelling Hoogstraten anno 2018 op zaterdag en zondag 16 september in de Kapel van het Klein Seminarie. Foto’s kunnen nog aangeleverd worden tot 9 september.


HOOGSTRATEN

Vijftig keer missiefeest HOOGSTRATEN – De werkgroep Missiekring Hoogstraten organiseert voor de 50ste keer haar jaarlijks missiefeest op kermiszondag 23 en -maandag 24 september in parochiecentrum Pax. Er zijn verschillende manieren om het missiewerk te steunen: zondags staan vanaf 12 uur de tafels gedekt en kan men er (in twee beurten) smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. Info Jan Bruyndonckx 03 314 85 20 of janbruyndonckx@gmail.com. Dit kan ook op maandag tussen 18 en 19 uur. Inschrijven voor deze maaltijden is wel nodig en dat voor donderdagavond 21 september. Op zondag- en maandagnamiddag kan je vanaf 14 uur bij een drankje proeven van lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaaien, ijsjes, broodjes of een koude schotel. Over de missiewerkers krijg je meer informatie met foto’s en beschrijving van hun werkgebied. Doorlopend is er een altijd-prijs tombola met vijf hoofdprijzen, die maandagavond om 20 uur worden getrokken. Wie er niet bij kan zijn maar toch de missiewerkers wil steunen, kan dat door een storting op rekeningnummer BE 75 3631 3892 4551 van Missiekring Hoogstraten. De integrale opbrengst van deze activiteiten wordt verdeeld tussen de twee Hoogstraatse missiewerkers en de vier missionarissen met familiebanden in onze parochie. (jb/fh)

Geen rustdag voor Kaat en Ruth HOOGSTRATEN – Het succes van Zomerbar Chillmill bij de Laermolen overtrof de stoutste dromen van Kaat en Ruth Vermeiren. Dat zijn de dochters van Jan Vermeiren, de penningmeester van de vzw De Laermolen, die met het initiatief op de proppen kwamen. Het ononderbroken stralend weer tussen 12 en 29 juli zorgde voor een ware overrompeling bij de molen. Vooral in de vooravond en ’s avonds waren er stoelen te kort. Het was dan ook heerlijk toeven in de schaduw bij de molen. Van een regen- of rustdag was er geen sprake voor Kaat en Ruth en hun vele helpers. “Het is hard werken”, zei Jan Vermeiren, “maar het loont. Het onderhoud van de molen kost veel geld, de subsidies worden steeds minder en de administratie in verhouding meer. De vzw kan de inkomsten dan ook goed gebruiken”, besluit de penningmeester. In augustus heeft men het initiatief geëvalueerd, maar nu al staat vast dat er, naast de smoutenbak die reeds bestond, nog meer evenementen volgen. (fh)

Vers geperst HOOGSTRATEN - Tijdens Hoogstraten in Groenten en Bloemen op zaterdag 15 en zondag 16 september neemt het Davidsfonds onder de noemer “Vers geperst” eventjes zijn intrek in het Administratief Centrum. Tijdens de Opendeur kunnen de leden en andere geïnteresseerden er kennis maken met het nieuwe ruime aanbod boeken, cd’s enz .Wie tijdens die dagen zijn keuzeformulier afgeeft en betaalt, neemt gratis deel aan de tombola. Zondagavond trekt

een onschuldige hand tien formulieren. De winnaars ontvangen een mooi boek. Voor niet-leden is dit een prima gelegenheid om de DF-werking te leren kennen en eventueel aan te sluiten. De cultuurkaart die u als lid krijgt, biedt een heleboel voordelen. Het Davidsfonds heeft een unieke lidmaatschapsformule, voor uw bijdrage krijgt u meteen een return. Voor elke leeftijd is er wel een keuze uit meer dan 1.000 boeken of cd’s.

Daarnaast is er de jaarwerking. Ook het voorbije werkjaar organiseerde het DF diverse activiteiten. Info: 0472 450 487. (fh) Praktisch: Opendeur van het Davidsfonds op zaterdag 15 september van 13.30 tot 17 uur en zondag 16 september van 10 tot 18 uur in het administratief centrum.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

45


hoogstraten deze maand

Ruim aanbod nieuw en occasie Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

Het eerste blad waaraan je denkt! HOGA bvba

Motorhomes

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

www.vanomobil.be

hoogstraten@vanomobil.be Tel. 03 420 07 80

Steun de Wereldwinkel door eerlijke producten te kopen Bestel on-line

shop.oxfamwereldwinkels.be/hoogstraten Per mail: hoogstraten@oww.be – per telefoon: 0497 51 94 59

schoonheidsinstituut

Meerledorp 36 bus 5 - 2328 Meerle - Tel. 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

deejays & discobars 46

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Paris Texas en Nashville Bum pakken CeCilia in HOOGSTRATEN – Vorig jaar zorgde de americana en country van Nashville Bum al voor twee gesmaakte avonden in zaal CeCilia. Dat werd de kiem voor wat een jaarlijkse traditie moet worden. Op 28 en 29 september wil de groep andermaal CecCilia inpakken. Dat doen ze niet alleen: Paris Texas mag de avond in gang trappen. Maarten Michielsen vormt zo de muzikale lijm tussen beide groepen. Een klein leger gastmuzikanten maken eveneens hun opwachting. Zullen onder meer hun beste muzikale beentje voorzetten: Stijn Vrijsen (Jiving Sister Fanny), Sarah Van Opstal (PSI), Toon Huet (Bliksem), Bea Mertens (Pagan Baby), Piet Loos (Nonkel Ney), Sander Hereijgers (Jiving Sister Fanny) en Simon Standaert (The New Men).

Paris Texas Paris Texas is een vijfkoppige band rond songschrijver Gerrit Hüppertz. Zowel zoon Maarten als vader Jan Michielsen maken deel uit van de groep. Hüppertz vindt de inspiratie voor zijn herkenbare en melodieuze liedjes in de vele roadtrips door het zuiden van Amerika. Het is een perfecte voedingsbodem voor een muzikale mix van americana, traditionele bluegrass en country.

Paris Texas

Live wordt hij bijgestaan door muzikanten die hun sporen eerder verdienden in de akoestische muziek. Met een steady groove, hot picking en verfijnde samenzang tilt de band de songs naar een hoger niveau. De band haalt een lepeltje mosterd bij gekende namen als The Eagles, Bill Monroe, The Everly Brothers en anderen.

Nashville Bum Nashville Bum ontstond drie jaar geleden toen Bert Dufraing en Ine Aerts tijdens een roadtrip door de USA de countrymicrobe te pakken kregen. In de honkytonks van Nashville bleek country meer te zijn dan cowboyhoeden en ruiten hemdjes alleen. Bert kon als gitarist bogen op muzikale ervaring in Tangled Horns, JSF en Pagan Baby. Als vocaliste liet Ine al snel de zanglessen en schoolse technieken achterwege en koos voor de school van het leven – lees: het podium. Naast dit duo telt Nashville Bum nog twee bandleden. Maarten Michielsen (contrabas) en Wim Dufraing (mandoline en mondharmonica) zorgen voor muzikale cohesie. Maarten geniet bekendheid als lid van You Raskal You, thuis groeide hij op met de bluegrass en country waarmee vader Michielsen een muzikaal leven uitbouwde. Wim was lid van Jiving Sister Fanny en legde zich de laatste jaren toe op mondharmonica en mandoline. De groep brengt covers van Johnny Cash, Hank Williams, Ray Lamontagne, CCR, Dolly Parton,… Kaarten bestellen? Mail met duidelijke vermelding van dag en aantal tickets naar nash-

Nashville Bum villebum@hotmail.com. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. De deuren zwaaien open om 19.30 uur, het eerste optreden start om 20.30 uur. (fh)

Praktisch: An evening with…Paris Texas and Nashville Bum (with friends) op vrijdag 28 en zaterdag 29 september in zaal CeCilia.

Twee keer twee gratis tickets Als kers op de taart geven de groepen elke avond 2 tickets weg. Iets voor u? Mail dan het antwoord op de volgende vraag naar nashvillebum@hotmail.com en zet erbij welke avond je wil komen. Welke bluegrassband speelde vorig jaar mee met Nashville Bum in zaal CeCilia?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

47


HOOGSTRATEN

Daar zijn de nieuwe klokken HOOGSTRATEN - De historische beiaardklokken zijn hersteld en herstemd (we hebben er eerder uitvoerig over bericht); in klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts zagen 4 nieuwe basklokken het levenslicht. De nieuwe 2 kleinste basklokken staan al achteraan in de kerk, de twee grootsten kwamen op 13 augustus naar Hoogstraten. Samen vervolledigen zij de Hemonybeiaard. De originelen werden bij de heropbouw van de toren door Antwerpen niet uitgeleend omdat ze dienst moesten blijven doen als luidklokken. Borelingen Nieuwe kerkklokken worden naar aloude traditie gewijd met verwijzing naar het sacrament van het doopsel, alsof het pasgeboren kinderen zijn. De naam, evenals die van een peter en een meter, worden bij een ‘pasgeboren’ klok mee in het brons vereeuwigd. Voor peter en meter wordt er op nieuwjaarsdag geen brief voorgelezen. Hoeft ook niet, zij hebben na een oproep van de Beiaardvrienden hun klok gesponsord. Met een gift waarvan we denken dat er jarenlang nogal wat kinderhandjes mee zouden kunnen gevuld worden. Weten doen we het niet, vermoeden wel. Zegt het als ’t nie waar is. Al even traditioneel worden in een tekstrand ter hoogte van de klokschouder de naam van de klokkengieter en het jaartal van de geut vermeld. Zo lezen we op de 4 nieuwe basklokken: EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MMXVIII PRIORIS AD INSTAR. In mensentaal: “(Klokkengieterij) Eijsbouts uit Asten maakte (goot) mij in het jaar 2018 naar gelijkenis met mijn voorganger.” Wat wil zeggen dat de nieuwe klokken zowel qua afmeting, vorm als klank volledig identiek zijn aan de historische originelen. De tekstrand wordt onder- en bovenaan verrijkt met bandversieringen gebaseerd op symbolen. Deze nieuwe klokken prijken met een bladerenkrans met ‘erbissemen’. Het ontwerp is van de hand van zoon Kamiel en stadsbeiaardier Luc Dockx, ook directeur van de IKO, beeldhouwer, organist en koorleider. De connotaties zijn overduidelijk. Regionale tuinbouw, beeld en klank.

Franciscus en Elisabeth Meestal wordt een klok ook voorzien van een inscriptie ter verduidelijking van de naam of een boodschap. Zo draagt bij voorbeeld de Franciscusklok als inscriptie een vers uit het zonnelied van de grote natuurliefhebber Franciscus van Assisi, waarin hij de schepping van de zon, maan en de sterren bezingt. Franciscus (4700 kg, 1,96 m hoog) en Elisabeth (3.250 kg en 1,75 m hoog) zijn de 2 zwaarste van de 4 nieuwelingen. Zij zijn te groot om in

48

de kerk te kunnen en werden daarom op 11 juli door pastoor Bart Rombouts al bij voorbaat in de gieterij Eijsbouts gewijd. Naar verluidt zou de naam Franciscus verwijzen naar Franciscus van Assisi, paus Franciscus, de pastorale eenheid Hoogstraten-Rijkevorsel en de patroon van de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef. Stadsbeiaardier Luc Dockx en echtgenote Ilse Verachtert zijn peter en meter. Franciscus gaat in de toekomst elk uur van het etmaal slaan. Voor de naamgeving van de Elisabethklok moet we het niet ver gaan zoeken. Gravin Elisabeth van Culemborg (1475-1555) liet in de 16de eeuw de St.-Katharinakerk bouwen, haar ‘stenen kindeke’. Zogezegd omdat zijzelf kinderloos bleef. De naam verwijst verder naar de heilige Elisabeth van Hongarije naar wiens voorbeeld de gravin haar leven betekenis wilde geven door solidariteit en dienstbaarheid. De Hongaarse heilige is bovendien geïntegreerd in de wandtapijten aan de sacristiezijde van de kerk. Dat Hoogstraten precies 500 jaar geleden tot graafschap verheven werd, is uiteraard ook niet vreemd aan de naamgeving. Elisabeth brengt door een inscriptie ook hulde aan de overleden en eerste stadsbeiaardier Staf Mertens die zowat 50 jaar lang de beiaard bespeelde. Peter en meter zijn Dries Horsten en zijn moeder Beatrice (Tris) Van Merode.

Rombout en Leonardus Deze heren konden wél de kerk binnen en staan er achteraan sinds 11 juli opgesteld. Rombout (2.700 kg, 1.57 m hoog) ontleent zijn naam aan Rombout Keldermans (1460-1531) architect van de vooroorlogse kerk. De heilige Rombout of Rumoldus verkondigde in de 8ste eeuw het geloof in onze streken, een verdienste die zijn naam op de klok rechtvaardigt. Of pastoor en burgemeester Rombouts er voor iets tussen zitten is ons niet bekend. Hoe dan ook, pastoor Bart Rombouts en zijn moeder Maria Herygers zijn peter en meter. Leonardus (2.200 kg, 1,46 hoog) is genoemd naar de heilige Leonardus, de patroonheilige van de gevangenen. Zijn naam is dus te linken aan de Noorderkempense gevangenissen van

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hoogstraten, Wortel en Merksplas. ‘De gevangenen bezoeken’ is één van de 7 werken van barmhartigheid. De klok wil ook eer bewijzen aan pastoor-deken ‘Leo’ Senden die in 1944 naar het Duitse kamp Ellrich werd gedeporteerd en er aan ontberingen overleed. Ten slotte wordt met de inscriptie ‘Met steun van de beiaardvrienden Hoogstraten’ dank betuigd aan de vele sponsors. Hetzelfde vinden we trouwens terug op Franciscus en Elisabeth die voor hun steun dank betuigen aan respectievelijk de stad Hoogstraten en de Vlaamse Gemeenschap. Peter en meter zijn Jan Jansen en Maria Dockx-Tilburgs, de moeder van onze stadsbeiaardier Luc Dockx die ondertussen helaas is overleden. Tijdens de wijding werd haar plaats ingenomen door Kamiel Dockx, haar kleinzoon en zoon van Luc. Leonardus gaat elk halfuur van zich laten horen.

De wijding Op 12 augustus werden Rombout en Leonardus tijdens de zondagmis gewijd door vicaris-generaal Bruno Aerts, zoon van de voormalige voorzitter van de kerkraad Karel Aerts. Een bomvolle kerk bewees nog maar eens dat op grote momenten Hoogstraten groot is, waar we hoegenaamd niet flauw over hoeven te doen. In de marge van de klokkenwijding werd ook de gerestaureerde torenhaan die in de doopkapel achteraan in de kerk wordt tentoongesteld, niet vergeten. Pastoor Bart Rombouts heeft hem gewijd zodat hij gerechtigd is om binnen afzienbare tijd opnieuw de kop in de wind te zetten. Een nadien druk bijgewoonde receptie in de zaal Pax besloot de indrukwekkende en historische plechtigheid. Ondertussen werden de gerestaureerde beiaardklokken en de nieuwe basklokken op 13 augustus naar Hoogstraten gebracht en daags nadien in de toren gehesen. De opening in de galmgaten was nog niet groot genoeg om Franciscus naar binnen te krijgen. Er was rekening gehouden met de diameter van de klok, niet met het (grotere) pallet waarop ze stond. Misverstand, komt meer voor in de bouw. (nad)


HOOGSTRATEN

Foto’s in uurwerkzin 1 - Een trotse Luc Dockx met zijn vrouw Ilse Verachtert bij Franciscus. (Foto Luc Dockx) 2 - Peter Dries Horsten en meter Tris Van Merode ‘reinigen’Elisabeth. Een rituele handeling die tot de wijdingsprocedure behoort. (Foto Luc Dockx) 3- Peter Jan Jansen en Kamiel Dockx (vervangt zijn overleden grootmoeder en meter) Maria Herygers zullen zich ontfermen over Rombout. (Foto Joos Croes) 4 - Peter pastoor Bart Rombouts en (meter) moeder Maria Herygers geven Rombout zijn naam. (Foto Joos Croes)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

49


MEERLE

De jonge helpende handen van Femke

Sportieve dames fietsten naar Kevelaer

MEERLE – Elk jaar reikt Samana de JOHH-trofee (JOnge Helpende Handen) uit aan jongeren die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de zorg voor chronisch zieken. Deze trofee wordt uitgereikt aan scholen of jeugdbewegingen die een actie hebben gedaan of aan jonge mantelzorgers die dagelijks helpen om een chronisch zieke te ondersteunen. Naast deze trofee maken ze kans op een gratis dagje Bellewaerde. Eline De Mucnk is meter van dit project en reikte de prijzen uit, waarbij dit keer een jonge mantelzorgster uit Meerle in de prijzen viel. Femke Pauwels kreeg naast de felicitaties voor haar goed werk een gratis dagje Bellewaerde. Ze maakte zelf een verslagje van de uitstap, wat we graag integraal met onze lezers delen. “Op 6 mei mocht ik naar de JOHH trofee dag in Bellewaerde. Ik mocht nog een paar mensen meenemen. Ik nam Rik (broertje), Sandra Bastyns (mama), Gunther Pauwels (papa) en Amelia Jansen (moemoe) mee naar Bellewaerde. Het werd een superleuke dag! ‘s Ochtends zijn we moemoe gaan ophalen en dan reden we naar Bellewaerde. Toen we er waren kregen we een batch en een armbandje. Bij de ingang mochten we foto’s maken met vogels die we later konden ophalen. Dat hebben we gedaan. Nadien zijn we in de boomstammetjes geweest; er was net genoeg tijd voor. We moesten om halftwaalf bij de stunt en dive show zijn voor de prijsuitreiking van de JOHH trofee. De mantelzorgers (ik was er dus een van) kregen 2 bioscooptickets en de scholen kregen een bronzen, zilveren of gouden trofee. Aan de trofee hingen er nog verschillende prijzen bv. karten, Rock Werchter... De prijsuitreiking was met Eline de Munck. Daarna werd het alleen nog maar leuker. We gingen op een bankje zitten en aten onze boterhammen op. Toen gingen we in de rest van de attracties en wat het leukste was: het was 30°c en er waren waterattracties zoals rapid river, river splash, de Niagara... de Niagara vond ik het leukst! Omdat het zo warm was dacht ik, ik doe veel water attracties en de Niagara was er 1 van. Het was een simpele attractie (dacht ik toch), maar zo-

MEERLE – Midden de zomer, op 31 juli en 1 augustus fietste een groepje dames van Meerle naar het Duitse Kevelaer, ooit een drukbezochte bedevaartplaats. Ze reden de tocht van in totaal 256 km voor de elfde keer. Het werd een fijne fietstocht met een gezellig gezelschap. De goden waren hen gunstig gezind: net die twee dagen was het niet zo heet, er was haast geen wind en het gezelschap bleef gespaard van lekke banden!

Even uitblazen… en waar gaan we nu naartoe?

In Kevelaer overnachtten ‘Die liebe Frauen aus Belgien” in Hotel “Goldener Apfel”, waar ze ondertussen kind aan huis zijn. De dapperen waren met zeven (vlnr.): Lydia Schellekens, May Van der Kaa, Jacqueline Gladinez, Maria Verbaeten, Greet Van Bavel, Martha Voeten en Maria Godrie. (jaf)

dra ik er in zat, ging hij super snel! We gingen omhoog en toen super snel naar beneden in het water. We werden dan ook super nat. Maar dat waren niet de enige attracties waar we in waren gegaan. Papa, Rik en ik gingen ook nog in het Dawnson duel. Dat zijn autootjes die in de lucht rijden en tegen elkaar racen. dat was ook heel leuk. Toen het avond was gingen we naar huis, maar we maakten nog een tussenstopje in mijn lievelingsrestaurant, de Mc Donalds. Daar hebben we ons buikje rond gegeten. Toen we thuis kwamen, waren we echt wel moe. Het was een superleuke dag en ik heb me enorm geamuseerd; dit wil ik nog wel een tweede keer doen! Een meer dan verdiend dagje plezier, als u het ons vraagt. Femke verdient in alle geval een dikke pluim. Als er nog groepen of jonge mantelzorger(st)ers zijn die menen voor de trofee in aanmerking te komen, of als groepen iets willen organiseren voor de chronisch zieken, neem dan gerust contact op met de voorzitster van Samana Meerle: tel. 03/315.81.68 of e-mail fb585181@skynet.be. (jaf)

Lieve groetjes Femke Pauwels.”

Tonia geeft honderd keer bloed MEERLE – Van begin jaren ’80 van vorige eeuw is Tonia Jacobs trouwe bloedgeefster wanneer het Rode Kruis in Meerle passeert. Met uitzondering van de tijd dat ze kindjes kocht en een keertje dat ze op vakantie was, was ze telkens op post. Onlangs dus voor de 100ste keer. Zoals gebruikelijk werd ze volkomen terecht door het Rode Kruis gefeliciteerd en mocht ze een lekker flesje wijn mee naar huis nemen.

Zeg nu zelf, ook na 100 keer bloed geven ziet Tonia er nog stralend uit!

50

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ondertussen zoekt het Rode Kruis nog steeds kandidaten om bloed te geven. Het vraagt enkel wat van je tijd en je redt er mensenlevens mee. In Meerle kan het dit jaar nog op 3 september en 10 december, telkens van 17.30 tot 19.45 uur in de parochiezaal. Enkel je identiteitskaart meebrengen. (jaf)


MEERLE

Meerle Kermis brengt feest in het dorp ‘WUF’, 4 lokale topvrouwkes. Om 21.30 uur brengt Smooth Lee stevige rock en groove. DJ Nicky neemt daarna over tot in de vroege uurtjes. Op dinsdag is er vanaf 14 uur weer ambiance met Dj. Luc De Jong, ’s avonds om 20 uur speelt de gerenommeerde Meerlese band Stiletto. Topkwaliteit en sfeer met o.a. Jack Nobelen.

MEERLE – Op de tweede zondag van september is het zoals altijd weer Meerle Kermis. En dan is het weer feest in het dorp. De CHIRO begint al vroeger, op zaterdag 8 september. Zoals de traditie dat al lang wil, geven jongenschiro St Jan Meerle en meisjeschiro St Lutgard Meerle dan een kermisfuif. Het evenement heeft plaats in de feesttent aan de lokalen van Chiro St Jan Meerle, Ulicotenseweg 2. Dit jaar organiseren ze voor het hele jonge volk een kinderdisco. Van 18 tot 20.30 uur is het feest met het DJ duo Yannick & Yannick. Alle kinderen van 6 tot 14 jaar zijn van harte welkom. Om 21uur begint de effectieve kermisfuif met de DJ’s: DJ Jenz, DJ Stavros, Teejay en DJ Brandje. Tot 4 uur is het feesten en dansen.

Kermiscafé Nadien is het de beurt aan de lokale cafés. BUURMAN & BUURMAN maakt er een vijfdaagse van. Op vrijdag zetten ze de kermis in met café-ambiance. Op zaterdag is er de +20 / +30 /+40 party in de zaal met Dj. Cis en Dj. Danny De Sec, goed voor muziek uit de jaren

In CAFÉ DE POSTHOORN draaien het DJ duo Yannick & Yannick hun beste plaatjes vanaf 20 uur op maandag 10 september. ‘70 – ‘80 – ’90 – ’00. Op zondag speelt om 16 uur in open lucht ‘S 4 U’, een negenkoppige band met de Meerlese zangeres Ellen. Zij brengen feestmuziek, disco, rock en Nederlandstalig. Om 20 uur staan Krikke en Frakke op het podium. Het alom gekend Meerlese duo Kris Hendrickx en Freek Van Bavel speelt zijn hun afscheidsconcert en brengt voor de gelegenheid nog een verrassing mee. Om 22 uur is het de beurt aan Peter en de Botsotto’s, wiens mix van ambiance, Rock ’n Roll en nostalgie niet kan ontbreken op Mjeel Kermis. Op maandag vanaf 14 brengt Dj. Luc De Jong er de sfeer in. Om 20 uur is er een optreden van

Halte Merlet kijkt terug op aardbeifeesten MEERLE – Vijftig jaar geleden organiseerde het toenmalige zaalcomité voor het eerst Aardbeifeesten in Meerle. Van de opbrengst zou de lening voor de bouw van de nieuwe parochiezaal afbetaald worden. Negen jaar lang was Meerle einde mei, begin juni in de ban van de aardbei. Heel het dorp nam deel aan de festiviteiten. Op Pinksterzondag en -maandag en de daaropvolgende zondag streden de verschillende gebuurten om de titel van aardbeiprinses. Het hoogtepunt van het weekend was de stoet van versierde wagens en de hieraan verbonden volksspelen.

Halte Merlet begon vorig jaar met een zoektocht naar foto’s, films en voorwerpen van deze aardbeifeesten. Hiermee stelde de vereniging een boeiende tentoonstelling samen. Wij hopen dat de mensen van Meerle zullen genieten van deze herinneringen van lang geleden. Wanneer? Op zondag 14 oktober (dag van de gemeenteraadsverkiezingen) van 9 tot 17 uur in het Raadhuis van Meerle. De toegang is gratis. Voor de liefhebbers verkopen is er koffie met aardbeigebak, maar op is op! (jaf)

Volksspelen Vanzelfsprekend zijn er ook weer de traditionele VOLKSSPELEN. Twee namiddagen spelplezier. Op maandag 10 september is er ringsteken bij Buurman & Buurman en lepelkoers bij de Posthoorn. Inschrijven vanaf 13 uur bij de Posthoorn. Op dinsdag 11 september is er minigolf bij Buurman & Buurman en basketbal bij de Posthoorn. Inschrijven vanaf 13 uur bij Buurman & Buurman. Met de NAKERMIS tenslotte is er op zondag 16 september koers in Meerle, met aankomst voor de deur van Buurman en Buurman. Waarna de Meerlenaars uitrusten voor een jaar, tot de kermis van 2019! (jaf).

LDC Meerle viert verjaardag MEERLE – Op woensdag 26 september viert het LDC-Meerle (Lokaal Diensten Centrum) zijn éénjarig bestaan in Meerle. Dit heuglijke moment willen ze samen met bezoekers en sympathisanten vieren. Tussen 12 en 13 uur is er een mosselsouper. Aansluitend wordt kort het aanbod van het dienstencentrum voor 2019-2020 toegelicht en een stand van zaken gegeven over het buurtzorgnetwerk en Goei Geburen. Om 13.30 uur start de muzikale namiddag met feestelijke muziek van Discobar 45 toeren. Zij halen hun beste vinylplaten boven, en weet, dansen is toegestaan. Het mosselsouper bevat een primeur. De mosselen of stoofvlees worden mét frieten geserveerd aangeleverd door een nabijgelegen frituur. De kok van het dienstencentrum kookt ter plaatse verse mosselen. Bij aankomst krijgt u een aperitief (cava of fruitsap). De kostprijs voor het aperitief, mosselen of stoofvlees met frieten bedraagt 15 euro. Inschrijven is mogelijk vanaf 22 augustus tot 19 september of tot volzet. Info en reservatie: Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, 03 340 16 30 (openingsuren Hoogstraten), 0472 18 26 83 (openingsuren Meerle), of via mail aan dienstencentrum@ hoogstraten.be. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

51


MEERLE

Sympathisanten Dorpel stapten Dodentocht MEERLE – Vrijdag 10 augustus om 21uur: vol goede moed beginnen zes Dorpelsympathisanten aan hun eerste Dodentocht in Bornem. Ze stappen ten voordele van het jeugdhuis Den Dorpel. Twee van hen, René Van Best en Cedric Stoffelen, hebben ook de eindmeet gehaald. Een topprestatie van twee topkerels! De vier medestappers haalden weliswaar de eindmeet niet, maar leverden niettemin een schitterende prestatie. Natasja Snels haalde 75 km, Koen Hendrickx 62 km, Yannick Van Bavel 53 km en Thomas Van Aperen 28 km. De tocht was een bundeling van hoogtes en laagtes: de aanhoudende regen de eerste uren, blaren, emotionele dipjes, lichamelijke ongemakken, maar wat vooral overheerste, was het volksfeest aan de kant van de weg, de constante aanmoedigingen, de vele steunberichten van het thuisfront, de trouwe supporters bij de stopplaatsen en de steun van de supervrouwen Christel en Anja. Zowel voor wie de eindmeet haalde als wie onderweg moest afhaken, was het een ongelofelijke ervaring die misschien volgend jaar wel een vervolg krijgt.

MEERLE – Dankzij de optredens die ze her en der ten beste geven, is het repertoire van Shilshoel goed gekend. Deze Meerlese volksdansgroep heeft een gemengde groep dansers van alle leeftijden in vijf verschillende groepen. Iedere vrijdagavond geven de Shilshoelertjes het beste van zichzelf. Ze hebben een geweldig eerste dansjaar achter de rug. De kinderen van het eerste tot derde leerjaar dansen van 18 tot 19 uur; die van het vierde tot zesde leerjaar doen dat van 19 tot 20 uur in de zaal van de kleuterschool in Meerle onder de kundige leiding van Gitte Koyen en Ilse Boudewijns. Wie van dansen in een leuke groep houdt, moet zeker eens een kijkje gaan nemen vanaf vrijdag 14 september. Jeugdhuis Den Dorpel en de stappers danken langs deze weg nogmaals de sponsors en iedereen die een steunkaart kocht. De totale opbrengst komt op 2510,44 euro. Een mooi resultaat en een dikke proficiat aan alle deelnemers! (jaf)

Fietsen langs markante plaatsen van WO 1 MEERLE – Jos Van Bavel is een stevige fietser, die al – meestal met zijn KWB fietsmaten – menige fietsreis in de benen heeft. Dit jaar nam hij deel aan een bijzondere fietsreis van Govaka.

Naar aanleiding van het einde van de 1ste wereldoorlog, nu 100 jaar geleden, reed hij een zevendaagse fietstocht langs markante plaatsen die tot lang na het einde van WOI het landschap en het collectieve geheugen tekenden. Jos: “Het was een zeer mooie tocht met prima weer en veel info en bezienswaardigheden over WOI . Wel enkele dagen eigenlijk te warm om te fietsen , maar dank zij de goede begeleiding van Govaka is het ons toch gelukt. De laatste dag hebben we nog een extra rit toegevoegd. Met een tiental deelnemers zijn we van Ieper, het eindpunt van de tocht, naar huis gereden. Ik had die dag 190 km op mijn teller staan. Gelukkig was het toen niet zo warm en was er wind in de rug.”

‘We shall remember them’. 100 Jaar na het einde van de eerste wereldoorlog sloten de fietsers hun trip af onder de Menenpoort in Ieper.

52

Nieuw dansseizoen voor Shilshoel

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Daarmee is de fietshonger nog lang niet gestild. “Bij leven en welzijn plannen gaat het volgend jaar naar Santiago de Compostella of naar Bratislava.” (jaf)

Op vrijdag danst de jongerengroep. Vanaf 14 september van 20 tot 21.30 uur gebeurt dat onder leiding van Gust Koyen en Lieze Jacobs in de zaal van de kleuterschool van Meerle. Ze zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste jongeren die deze groep wil komen versterken. Met het oog op de toekomst is er op maandagavond vorig jaar een beginnersgroep van start gegaan. Wie zin heeft om mee te dansen, kan komen kennismaken op maandag 3 september om 19.30 uur in de parochiezaal. Leeftijd speelt niet echt een rol, enkel je inzet en zin om te dansen.

Gevorderden De gevorderden dansen in de maandagavond groep. De eerste groep mannen en vrouwen die in de 30 jaar dat ze al bestaan, is uitgegroeid tot een grote groep. Ook zij dansen in de parochiezaal olv van Gust Koyen. Tenslotte is er een groep 50-plussers, die actief zijn op maandagavond olv van Lianne van 18 tot 19.30 uur, ook in de parochiezaal. Deze groep start pas op maandag 1 oktober. Wie zin en tijd heeft, kan komen meedoen. Op een rustige manier worden de dansen uitgelegd.... Shilshoel hoopt om heel wat nieuwe geïnteresseerden te mogen ontvangen bij de eerste les van elke groep. Voor meer info kan je terecht bij : Gust Koyen - chrisengust@hotmail.com - gsm 0472.02.10.12; Tonia Jacobs - jacobs. tonia@gmail.com - gsm 0472.67.81.02; of bij Ilse Boudewijns - boudewijnsilse@hotmail. com gsm 0497.46.27.75. (jaf)


MEERLE / MEERSEL-DREEF

Wondermooi “Klassiek in Den Rooy” MEERLE – “Feeëriek” pleegt men dergelijke gebeurtenissen te noemen, en dat was het ook. De eerste editie van Klassiek in den Rooy mocht misschien niet het verwachte publiek optekenen, voor de rest maakte het alle beloften waar. Een honderdvijftigtal wandelaars namen deel en genoten van de miniconcerten midden de natuur van Den Rooy, begeleid door de gidsen van Natuurpunt. Het avondconcert had plaats in de meest gunstige omstandigheden. Een mooie warme zomeravond, het prachtige decor van het landhuis én schitterende artiesten. De speelse muzikale vertelling De Markies van Carabas, verteld door Géne Bervoets, begeleid door een aantal solisten van The Groslot Gala Orchestra van Robert Groslot, onder leiding van de componist zelve. Daarna de vermaarde pianiste Eliane Rodrigues met een keure aan pianostukken, af en toe met zang van Elisa Caluwaerts. Wondermooi. De afwezigen hadden ongelijk. Hopelijk kunnen ze dat volgend jaar goedmaken. Organisator Jan De Ridder zal er alles aan doen om het evenement volgend jaar opnieuw te organiseren. (jaf)

NSB serveert soldatenkost MEERLE – De Nationale Strijdersbond (NSB) Meerle heeft de traditie om elk jaar op 11 november met een plechtigheid aan de oorlogsmonumenten de gesneuvelden van beide wereldoorlogen te herdenken. Ze zullen dat ook dit jaar doen. Maar omdat het nu 100 jaar geleden is dat er een einde kwam aan ‘De Groote Oorlog’ zetten ze een speciale herdenking op het getouw.

Meersel-Dreef - KLJ op kamp in Lille MEERSEL-DREEF – KLJ Meersel-Dreef vertrok begin juli op kamp naar Lille.

de partij. Zij schotelden de lekkerste maaltijden op tafel.

Vijf dagen lang genoten de leden van leuke activiteiten en super goed weer. Ook de kookmoeders van KVLV Meersel-Dreef waren weer van

De deelnemers hebben zonder meer genoten, het aftellen naar volgende editie is alvast begonnen. (JJ)

In samenwerking met het stadsbestuur en KLJ-Meerle organiseren ze op zaterdag 13 oktober een groot eetfestijn waarbij ze dé soldatenkost bij uitstek serveren: stoemp dus! Je kan kiezen tussen wortelstoemp of savooistoemp met worst of spek. Vooraf is er soep met brood en als nagerecht kan je kiezen tussen rijstpap of pudding. De maaltijden worden klaargemaakt in een legerveldkeuken. Vanaf 11 uur is er een tentoonstelling van oud legermateriaal en oude legervoertuigen. En als het weer mee wil, zullen er in de namiddag drie oude legervliegtuigen laag overvliegen. Spektakel verzekerd. Je hoeft niet te komen eten om dat te zien, je kan ook gewoon langskomen en een drankje genieten aan het KLJ lokaal. De opbrengst van de dranken is voor KLJ. Dat alles heeft plaats op het speelplein aan het KLJ-lokaal, achter het Raadhuis en jongensschool. Om mee te eten moet je voor 4 oktober inschrijven en betalen op rekening BE05 3200 2384 3175, met vermelding van naam, aantal eters, gewenst menu en shift. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 2 jaar 10 euro, onder 5 jaar is het gratis. Inschrijven kan per mail: framali@ telenet.be of govaerts.bevers@skynet.be – of telefonisch bij Maria – 0497 62 34 17 of Karel 0476 59 94 25. (jaf)

Het eerste blad waaraan je denkt!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

53


MEERSEL-DREEF

Dorps- en missiefeest MEERSEL-DREEF - Het derde weekend van september, zaterdag 15 en zondag 16 september, wordt voor de 42ste keer het dorps- en missiefeest “Reik mij de hand” georganiseerd. Deze actie staat nog altijd volledig in het teken van de missiewerken die hun oorsprong vinden in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek en waar nog altijd nog veel hulp noodzakelijk is. Deze zijn verspreid over Guatemala, Pakistan, Congo, Kenia en Zuid-Afrika. Er is zaterdag en zondag bloemenverkoop op het kerkplein, ook de omhaling tijdens de misvieringen in de kerk gaat naar deze missiewerking. Op zondag treden diverse muziekkapellen op; muziek en gezelligheid hebben de boventoon op een groot terras terwijl de kinderen kunnen spelen in de speeltuin. Omwille van het vele werk blijft de rommelmarkt op beide dagen van 10 tot 17 uur beperkt tot zelf verzamelde bruikbare kleding en religieuze voorwerpen.

Vrijwilligers

Amici Della Campania opent Koky & Toty

Op zondag 16 september om 13 uur is er officieel moment met het hijsen van de Belgische en Nederlandse vlag onder het spelen van de volksliederen door fanfare “Voor Eer en Deugd” en met toespraken van de burgemeesters van beide zijden van de grens. Verder zijn er weer de pannenkoeken, het buitenterras met de klanken van diverse muziekkappellen en de tombola. Voor de kleintjes is er de speeltuin, zij kunnen er de hele middag gratis spelen. De inzet van vele vrijwilligers is nodig om dit alles rond te krijgen. De voorbereidingen van dit grensoverschrijdend dorpsfeest zijn al volop aan de gang. De organisatie hoopt dan ook heel wat bezoekers te mogen verwelkomen om zo een mooi bedrag te kunnen bezorgen aan de missieprojecten.

Voor inlichtingen kan u terecht bij Lisette Huybrechts: +32(0)494 13 15 26 of email reikmijdehand@gmail.com . (JVB/JJ)

MEERSEL-DREEF - Op 10 augustus opende ‘Koky & Toty’ de deuren in het pand gevestigd in Dreef 92. Met deze horecazaak wil vzw Amici Della Campania zichtbaarheid geven aan personen met een beperking en ook een eerlijke keuken serveren met als thema ‘middellandse zeeculturen’. Je kan er genieten van authentieke mediterraanse gerechten in een aangename natuurlijke omgeving. Het team wil koken met producten van kleine producenten uit de Middellandse Zee voor een eerlijke prijs. Verder kadert ‘Koky & Toty’ in een project dat naast het reguliere aanbod van werknemers op de markt ook verschillende doelgroepen de kans biedt om met hun vaardigheden op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De focus gaat naar jongeren met een beperking, zonder a priori anderen bij de aanwerving uit te sluiten.

Gardner Het organisatiecomité van Reik mij de Hand.

Luisterconcert met Elly en Koen MEERSEL-DREEF – Op donderdag 13 september om 14.30 uur vormt de Kapucijnenkerk het decor voor een luisterconcert met Elly en Koen. Zij brengen hun mooiste religieuze liedjes in het Lourdes van de Noorderkempen. De deuren gaan open vanaf 13.45 uur. De inkom bedraagt 7 euro. Het wordt ongetwijfeld heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. (JJ)

De naam verwijst naar de theorie over meervoudige intelligentie van de psycholoog Howard Gardner. Dat betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere om te leren en problemen op te lossen. Er zijn immers verschillende vormen van intelligentie. Naast de zuivere cognitieve en traditionele perceptie van intelligentie hecht hij veel belang aan de motorische, intra- en interpersoonlijke intelligentie of vaardigheden, zoals dat in de pedagogische milieus heet. Hij deelt ook de Darwin-theorie die stelt dat omgeving een belangrijke ontwikkelingsimpact heeft op de groei, zowel fysisch als mentaal. In dit project willen de uitbaters dan ook dat de werkvloer een rijke omgeving biedt voor de werknemers en al hun vaardigheden aan bod brengt. Een plaats kortom waar iedereen zich thuis kan voelen. Wij wensen hen veel succes toe! Contact: Amici Della Campania vzw – amiciecampania@gmail.com . (JJ)

54

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Harry en Maria zijn diamanten koppel

Water voor meander

MEERSEL-DREEF – Op Groot Eyssel werd een buitentocht van de Markmeander uitgediept en verstevigd met stenen. Dat moet verdere afkalving voorkomen. Wat vroeger met man en paard geschiedde, dat is tegenwoordig werk voor een kraan met “ne lange aerem”.

MEERSEL-DREEF – Harry Verheyen en Maria Boudewijns waren op 20 mei 60 jaar getrouwd. Dat werd gevierd met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, die allemaal met terechte trots mee op de foto mochten. Van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren! (JJ)

Het is de bedoeling dat meer water langs deze meander stroomt, in de Markrivier zelf is namelijk een dam van palen en rotsen gestoken die het afleiden van het water naar de meander moet bevorderen. (JJ)

Dreef-Midden en Meersel winnen kermisspelen MEERSEL-DREEF – De kermisspelen op maandag en dinsdag konden rekenen op mooi zomerweer, en dat bracht veel Dreveniers op de been. Toch waren er iets minder deelnemers dan andere jaren. ’s Maandags mocht gebuur-

Dreef Midden wint op kermismaandag…

te Dreef Midden nog eens de wisselbeker omhoog steken en de sportiviteitsbeker ging naar gebuurte Meersel. Op dinsdag was het alweer Meersel die de volksspelen won. De rode lantaarn was dit jaar voor het Moleneinde, dat een

nieuwe doorstart nam. Deelnemen is belangrijker als winnen, ook al is het met de hulp van andere gebuurten. Volgend jaar weer met vijf gebuurten, zowel op maandag en dinsdag, dat moet mogelijk zijn, toch? (JJ)

…en gebuurte Meersel haalt het op dinsdag.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

55


MEERSEL-DREEF

Kinderkermisspelen

Alvernoberg wordt afgebroken MEERSEL-DREEF – De uitbeelding van het ontvangen van de kruiswonden van Sint Franciscus op de berg Alverno wordt afgebroken. De constructie is dermate aangetast door betonrot dat herstelling niet meer mogelijk of wenselijk is. Het symbolisch kerkje, dat er bovenop stond, was lang geleden al door stormschade verdwenen, en ook de twee beelden op de grond waren al verwijderd. Alleen de gevleugelde Jezus was er nog, maar ook de vleugels zijn aangetast door weer en wind.

MEERSEL-DREEF – Voor het eerst werden dit jaar de kermisspelen voor kinderen gehouden op zaterdagnamiddag, voorafgaand aan het eerste kermisweekend. Geen grote opkomst weliswaar, maar de pret was er niet minder om. (JJ)

Meersel barbecuet

De uitbeelding was een gift van de gezusters Vandeputte uit Iseghem (Izegem) in 1924, met volgende tekst: “Sint Franciscus, Lieveling van Jesus’hart, Ontvangt de kruiswonden Op den berg Alverno”. Wat er in de plaats gaat komen, is nog niet bekend. Vele andere kapelletjes werden ondertussen al onder handen genomen. Alleen zo kan het Mariapark de vele gelovigen blijven bekoren, want in het park wandel je nooit alleen. (JJ)

MEERSEL-DREEF – Het gebuurte Meersel organiseerde op 24 juni een mooie barbecue en een groepsfoto van de talrijke aanwezigen mocht natuurlijk niet ontbreken. Plezier verzekerd. (JJ)

Waterwagen in de Mark MEERSEL-DREEF – Als u dit leest, is het fietspad langs de Mark volledig opnieuw geasfalteerd. Vele bomen werden hiervoor gekapt maar elders in onze gemeente werden deze gelukkig vervangen. Het blijft jammer dat het fietspad in Meer niet wordt doorgetrokken tot aan de Markbrug in Minderhout om via de “Beemden” op de Vrijheid komen. Een fietsverbinding tussen Hoogstraten en Breda, wie wil dit niet? De aanleg van het fietspad ging niet zonder slag of stoot. Omdat sommige tuinen zijn afgemaakt, moest de bestuurder van de waterwagen Terra Gater 2204 vaak moeilijke manoeuvres uithalen. Eén keer liep dit fout en kantelde de wagen in het midden van de Mark. De bestuurder kwam er gelukkig met de schrik vanaf. (JJ)

56

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Maar liefst 149 nieuwe wooneenheden in de dorpskern

Concrete plannen voor de Meerse veilingsite MEER – Nu ook de plannen van de Veilingsite Meer gekend zijn, weten we dat er tegen 2022 in het centrum van Meer maar liefst 149 nieuwe wooneenheden bij komen. Als we voor elke wooneenheid drie bewoners tellen zal het aantal inwoners van Meer met minimum 15 % stijgen. De Brouwerijsite, residentie Rosalia, de Kloostersite, de Melkerij en het project Veiling Meer zijn samen goed voor 49 woningen, 100 appartementen en 7 eenheden met een zogenaamde ‘kernversterkende functie’. Dat kunnen winkels, burelen of horecazaken zijn. Wat zijn de concrete plannen voor de Veilingsite? Zaal Victoria blijft

Bouwplannen

We beginnen met fase 2 van het project. Het gebouw met zaal Victoria blijft voorlopig behouden. Jan en Jé zoeken een opvolger en voorlopig wordt de zaak uitgebaat door de familie. De grond van de gebouwen van fase 1 is van verschillende eigenaars. De onderhandelingen lopen, de vormgeving die nu voorligt is niet meer dan richtinggevend, wel weet men dat er plaats is voor 14 appartementen.

Na de kermis worden de bestaande gebouwen gesloopt en in januari begint men met de bouw van een ondergrondse parking voor 60 wagens en 95 fietsen.

Fase 1 bestaat uit zes gebouwen. Bouwpromotor is Bouwwerken Vermeiren van Cis en Marian Van Aperen. De grondeigenaars zijn Varmadal nv (Arnold en Fons Van Aperen) en de gebroeders Swaenen. Wat opvalt is het verschil in architectuur. Rechts moderne architectuur van architect Frank Joosen, links traditionele architectuur van Van Laer & Van Erck. Volgens de promotor was een gemengde vormgeving opgelegd in het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan).

Elk van de zes blokken heeft een naam. Het eerste gebouw is het ‘Swaenenhof’, met 8 appartementen, genoemd naar de vroegere grondeigenaars. Daarnaast, ook langs de Meerseweg, komt de ‘Krabbershoek’, met 2 commerciële ruimtes en 3 duplexappartementen. Langs dit gebouw kan men in de ondergrondse parking rijden. Daarna bouwt men de ‘Kruisboog’ met een schietstand voor de Verenigde Vrienden op het gelijkvloers en daarbovenop 7 appartementen. Deze drie gebouwen wil men opleveren in juli 2020. Centraal op het plein komen 4 woningen die samen de naam ‘Senga’ krijgen, een verwijzing naar aardbeien, en verder zeven appartementen.

Achteraan op het plein staan 5 woningen onder de aardbeiennaam ‘Elsanta’. Het grootste gebouw is de ‘Veiling’ met 11 appartementen.

Eeuwig gebruiksrecht Er is veel te doen geweest over het plein tussen de gebouwen. Bij akte heeft de stad er een “eeuwige erfdienstbaarheid voor onbeperkt gebruiksrecht”. De stad kan er dus organiseren wat ze wil. De enige garantie is de mededeling dat men “aan goed bestuur doet”. Bij de bouwaanvraag moest er al een plan zijn met de kermiskramen er op. Toch komt er voldoende groen, dat in verplaatsbare bakken staat. Maar ondanks deze beperking wordt het een aangenaam autoluw plein. Bij dit alles een bedenking: de stad beheert de sleutel van de paaltjes die voor het autoluwe karakter moeten zorgen. Als dat maar geen autoluwe parking wordt! En er blijft ook de vraag waarom zowel op de kloostersite als hier, privaat personen een dorpsplein moeten aanleggen. In andere deeldorpen was dat anders. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

57


MEER

Werken starten na tien jaar administratieve traagheid

Er komt nog wat van, op de kloostersite! MEER – Tien jaar nadat de herbestemming van de Kloostersite toegewezen werd aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen en vzw Klooster Meer starten op 10 september de werken. De eerste fase, de restauratie van de historische gebouwen en de aanleg van de omgeving zou klaar zijn in september 2020. De laatste nieuwbouwwoningen moeten er eind 2021 staan. Op 25 september is er in de refter van de lagere school een infovergadering over de sociale woningen op de site. Nadat de leerlingen van de lagere school in 1995 de kloostersite verlieten en de kleuters in 2005 vertrokken naar de Terbeeksestraat, staan de gebouwen er, op uitzondering van de parochiezaal, zo goed als leeg. Er moet naar een oplossing gezocht worden voor de site die op 2 december 2002 als monument en landschap beschermd werd. Na een open oproep van het zogenaamde ‘Driehoeksoverleg’ zijn er vijf kandidaten. In juni 2009 en wordt de kloostersite toegewezen aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen en vzw Klooster Meer. De Bouwmaatschappij koopt de site en draagt de vijf historische gebouwen in erfpacht over aan de vzw, die op zoek gaat naar partners die de vijf monumenten willen restaureren en herbestemmen.

tergebouw (A) komt een woonst met B&B met verkoop van streekproducten en een atelier- en tentoonstellingsruimte. In klaslokaal west (B) een kantoor- of winkelruimte en boven een woning; in klaslokaal oost (C) twee polyvalente ruimtes en boven ook een woning. In de voormalige huishoudschool (D) beneden kantoren en boven een loft. In de parochiezaal (E) wordt na een uitbreiding een Lokaal dienstencentrum ondergebracht.

met berging en een parking langs het Pijperpad, de huurwoningen parkeren in een carport onder hun woning.

“De vijf waardevolle gebouwen zullen tot hun volle recht komen.”

Parkeren op het zandplein kan niet meer. Langs de Donckstraat is de site enkel nog toegankelijk voor fietsers en wandelaars. De parkeerplaatsen die daar verloren gaan, worden gecompenseerd door acht parkings langs het Pijperpad en zestien op een perceel grond eigendom van de Sint-Sebastiaangilde.

Masterplan In het masterplan worden de recentere klasgebouwen bij de speelplaats en de kleuterschool afgebroken, zodat de vijf waardevolle gebouwen tot hun volle recht komen. In het kloos-

In totaal komen er elf nieuwbouw erfpachtwoningen met drie slaapkamers en zes huurwoningen met twee slaapkamers bij de speelplaats. De erfpachtwoningen hebben een kleine tuin

Autoluw tot autovrij De voormalige speelplaats (F) wordt de centrale plaats van een site die het kloppend hart van Meer moet worden. Een autoluwe ruimte aangelegd met natuurlijke, waterdoorlatende materialen met behoud van de groenelementen en veel nieuw groen.

Tergend traag Dat het bijna tien jaar moest duren voor men met de werken kan starten, heeft te maken met de coördinatie van drie ontwerpers: D+A consult voor de omgevingswerken of aanleg van de site, architecten Das-Van Meer voor de nieuwbouwwoningen en aNNo architecten voor de restauraties. Maar hét probleem is het groot aantal publieke en semi-publieke instanties die hun goedkeuring en/of subsidies moeten geven.

“Soms leek het alsof men stokken in de wielen wou steken.”

“Over de tergend trage werking van een zevental van die instanties kunnen we boeken schrijven”, klink het bij de vzw. “Telkens wij dachten dat het einde in zicht was, kwam men aandraven met nieuwe reglementen of voorwaarden. Men mag die instanties zeker niet over één kam scheren, in tegendeel, maar soms was het alsof men ons stokken in de wielen wilde steken.”

Planning Maar het einde - of beter het begin - is in zicht.

58

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER Op tien september wordt er gesloopt en enkele dagen later worden de offertes voor de aanleg van de site geopend en worden die werken gegund. De uitvoering van de werken wordt opgedeeld in twee fasen.

Treehouse Bar blikvanger in zomerse Mosten

Fase 1 heeft betrekking op de bouw van de huurwoningen, de restauratie van de monumenten en de aanleg van het domein tot aan de elf erfpacht nieuwbouwwoningen. Dit doet men om de site zo spoedig mogelijk afgewerkt ter beschikking te stellen aan de inwoners van Meer. Fase 2 heeft betrekking op de bouw van die elf erfpachtwoningen. In het kader vind je meer details over de timing.

Sociale woningen Bouwmaatschappij De Noorderkempen, vzw Klooster Meer en het stadsbestuur organiseren een infovergadering op dinsdag 25 september om 19 uur in de refter van de lagere school langs de Terbeeksestraat. Naast de planning en de mogelijke ongemakken voor de omwonenden is er vooral aandacht voor en uitleg over de sociale woningen. Wat zijn sociale woningen in erfpacht en hoe werkt zo’n erfpacht? Welke zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen? Hoe en wanneer kan men zich kandidaat stellen? U krijgt informatie en kan ook zelf vragen stellen over bovenstaande zaken. (fh)

Wat gebeurt wanneer? Hieronder geven we de planning van de werken zoals die nu voorligt. Hopelijk vallen er geen spreekwoordelijke lijken uit de kast. Fase 1 - September 2018: slopen van de meer recente klaslokalen en de kleuterschool. - November 2018 tot februari 2019: aanbrengen van de onderbouw van de aanleg zoals rioleringen, waterleiding en andere voorzieningen onder de grond. - Februari 2019 tot maart 2019: bouw van de fundamenten van de huurwoningen. - Mei en juni 2019: aanleg nutsvoorzieningen (elektriciteit, kabel, enz.) - Augustus 2019 tot april 2020: bouw van de 6 huurwoningen bij de speelplaats. - Voor eind april 2020: restauratie van de monumenten. - April 2020 tot oktober 2020: afwerking (toplaag) van de omgevingswerken. Op dat moment is de site klaar voor gebruik.

De trotse Mostenuitbaters Bram, Jos, Simon en Ruud Lenaerts. MEER - Recreatiedomein De Mosten nam dit jaar een uitzonderlijk mooie start van het zomerseizoen. Begin juni opende ook de vernieuwde horecazaak “Treehouse Bar” de deuren, op woensdag 4 juli kreeg dat een feestelijk tintje. Bram Lenaerts verwelkomde daarbij iedereen op zijn eigen humoristische manier; burgemeester Rombouts feliciteerde de initiatiefnemers. De familie Lenaerts werd geprezen voor hun ondernemerschap. Het is dan ook bijzonder wat zij aan de Mosten al hebben gepresteerd. Ook nu staan zij opnieuw met de hele groep klaar om de nieuwe uitdaging aan te gaan. Het gaat gelukkig om een onvoorstelbaar goed geoliede familiemachine. Jos Lenaerts zet zich schijnbaar ‘buitenspel’ en laat de eer aan de zonen. Hij was wel de initiatiefnemer van Buitenspel dat avontuurlijke sportdagen en teambuilding aanbiedt voor scholen, verenigingen, bedrijven, families en vriendengroepen. Daarna volgde de droom van de zonen Ruud,

Simon en Bram om waterskibaan Goodlife Cable Park te openen, dat ondertussen al op volle toeren draait. Voortaan baten zij dus ook het horecagedeelte van recreatiedomein De Mosten uitbaten. Zij plannen er onder meer een klimpark, een kinderzone, een grotere speeltuin en een strandbar. De drie broers verkregen een concessie voor 20 jaar en moeten er minstens 100.000 euro investeren. Met de steun van hun echtgenotes willen ze het helemaal waar maken in dit mooie Meerse gebied. Ze konden zich natuurlijk geen betere start wensen want intussen werden dank zij het bijzonder mooie en langdurige zomerweer in het recreatiedomein alle records verbroken. Vorig jaar werd er afgeklokt op 34.000 bezoekers. Nu had men in de eerste drie maanden al 50.000 dag bezoekers geteld. Dat betekent ook dat het absolute record van 58.000 bezoekers uit 1995 dit jaar meer dan waarschijnlijk verpulverd zal worden. De maand augustus moet er uiteraard nog worden bijgeteld. (rob)

Fase 2 - November 2018 tot februari 2019: zie fase 1. - Oktober 2020 tot september 2021: bouw van de 11 erfpacht nieuwbouwwoningen - Mei 2021: nutsvoorzieningen erfpachtwoningen - Oktober 2021 tot december 2021: afwerken infrastructuur rond erfpachtwoningen. Het was over de koppen lopen in De Mosten in juli.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

59


MEER

Onthaalmoeder van het eerste uur met pensioen MEER - Lucia Brosens-Vermonden heet ze eigenlijk, maar ‘Mama Luce’ noemden de onthaalkinderen en hun ouders haar. En zij was en is nog altijd heel graag gezien bij de kindjes. Lucia was immers de eerste onthaalmoeder in Meer en heeft er meer dan 34 jaar opzitten. In 1984 startte ze met de opvang voor de bond van grote en jonge gezinnen. “Ik weet het nog goed”, zegt Lucia. “Ellen Jochems was mijn eerste oppaskindje. En vanaf toen is het altijd best druk geweest met kleine kindjes in onze huiskamer. Zij bleven meestal verschillende jaren. En vaak kwam een beetje later dan ook nog eens broertje of zusje erbij.”

“Ik heb nu een kindje waarvan de papa ook bij ons is geweest. De kleintjes worden dus groot.” Zij zegt zelf dat het werk haar altijd heel goed afging. “En hoeveel ik er gehad heb? Vast meer dan honderd. Ik zou het moeten opzoeken. En leuk is dat ik nu 1 kindje heb waarvan de papa ook bij ons is geweest. De kleintjes worden dus groot.” Mama Luce was in de beginjaren een echte trendzetter. Toen ze begon als onthaalmoeder bleek al snel dat er veel behoefte aan was. En terwijl er ondertussen ook crèches zijn bijgekomen, blijft zo’n onthaalmoeder iets speciaals. Er is een band met de kinderen die wederzijds is en toch altijd een beetje zal blijven voortduren. Bedankt Lucia voor jouw grandioos onthaal van al deze kindjes en een heel goed pensioen toegewenst. Vanaf 1 september is het aan de anderen. Het ga je goed. (ma)

Mama Luce met enkele van haar laatste onthaalkinderen.

Het eerste blad waaraan je denkt!

Muzieklessen met Brassband Rosalia MEER – En daar is het nieuwe schooljaar alweer. Dat geldt ook voor de leerling-muzikanten van brassband Rosalia, er wacht immers een nieuwe lessenreeks . In zo’n brassband vormen koperinstrumenten samen met ritmisch en melodisch slagwerk de basis. Het bestuur en dirigent Cindy Kranen kiezen ervoor om leerling-muzikanten zo snel mogelijk met het instrument van hun keuze te laten kennismaken. Uiteraard wordt er gestart met een initiatie in notenleer, maar al vlug wordt de les opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk op het instrument. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de lessen volgen. Op de leeftijd van kandidaten staat echter geen

60

grens: iedereen is van harte welkom. De lessen worden gegeven in een lokaal van basisschool De Meerpaal-Kiekeboe. De lesuren sluiten aan op de lesuren van de school. Leerlingen die al wat langer bezig zijn, musiceren samen in het jongerenensemble De Heideroosjes. Zij repeteren vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in het lokaal van de vereniging, Zaal voor Kunst en Volk. Voor meer in formatie en inschrijvingen kan u contact opnemen met de voorzitter, Jos Brosens: 0473 80 75 24, joseph.brosens2@telenet. be. (jav)

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dag van de Grote Koer bij Rosalia MEER – Leden en bestuur van Brassband Rosalia hebben een bloeiende vereniging met een sterke jeugdwerking levend te houden. Daar zijn uiteraard nogal wat financiën voor nodig. Op de Dag van de Grote Koer trekken alle leden het dorp in voor een grote verkoopactie. Zaterdag 1 september vindt deze Dag van de Grote Koer plaats. Vanaf ’s morgens 9 uur brengen alle leerlingen, leden en bestuursleden vanuit Zaal voor Kunst en Volk in Meer het basisproduct toiletpapier aan de man. Met de opbrengst van die actie hoopt de vereniging de aankoop van enkele broodnodige instrumenten voor nieuwe muzikanten te financieren. De brassband stelt die instrumenten gratis ter beschikking van de leden, maar het zijn dure zaken… De brassband hoopt dat u de leden gul ontvangt. Met vragen en voor meer informatie kan u terecht bij de voorzitter van de vereniging: Jos Brosens, Frankenberg 8A2, Meer, 0473/80.75.24, joseph.brosens2@telenet.be . (jav)


MEER

Viering 75 jaar KWB

Geslaagde KVLV-fietstweedaagse

MEER – Opgericht in 1943 bestaat de KWB afdeling van Meer 75 jaar en dat wil men vieren in het weekend van 21, 22 en 23 september. Het programma gaat van start met de vertelwandeling “Maxburg 44” van Zjos Finks op vrijdag 21 september. De deelnemers vertrekken in café Seagull, Maalbergenstraat 13 te Wernhout (NL). Op zaterdag 22 september is er om 15.45 uur een dankviering in de kerk met aansluitend daarop een receptie voor (oud)leden en genodigden. Na de receptie voorziet men een Breugeltafel en maakt men er nog een gezellige avond van. Daarvoor kan men terecht in een tent bij de Chirolokalen. Boerendarts vormt de afsluiter op zondagnamiddag 23 september. In deze ongewone maar originele wedstrijd is het de bedoeling om met een hooivork naar een roos gooien, die opgehangen is aan strooibalen. Ploegen van drie personen kunnen zich hiervoor inschrijven. Er kunnen zowel mannen als vrouwenteams meedoen. De eerste prijs is een gouden hooivork. Ook deze activiteit heeft plaats aan de Chirolokalen. (fh) Praktisch: Viering 75 jaar KWB Meer op 21, 22 en 23 september. Meer info over de verschillende activiteiten of inschrijven op de site www.kwbmeer.be.

MEER – Sportieve dames zijn het, die van de KVLV van Meer. Begin juli stapten zij op de fiets voor een rit van twee dagen. Doel van de trip was Eersel in Nederland. Zij konden genieten van echt fietsweer, veel zon maar toch een licht windje. De rit ging langs mooie wegen, veel door bossen en natuur. Uiteraard werd er regelmatig gestopt om iets te drinken en vooral om veel bij te buurten! Die vrijdag was het voetbal, de match België

- Brazilië….. en België won. Dat zullen ze in Eersel geweten hebben! De Meerse delegatie trok met de meegebrachte vlaggen het dorpsplein op. Dat lokte heel wat reacties én felicitaties van de sportieve Nederlanders uit. Na een stevig ontbijt werd de volgende dag de thuisrit aangevat, weer onder een stralende zon. De KVLV-dames konden dus zonder meer genieten van een mooie uitstap. De afspraken voor volgend jaar werden naar verluidt al gemaakt. (red)

De Raamloop stond nooit eerder stil MEER - Het is maar een klein beekje de Raamloop. Ze ontspringt in Hoogstraten en mondt uit in de Beek en daarna in de Mark. Ze hield het in deze snikhete zomer even voor bekeken, heel eventjes maar. Nooit eerder gebeurd! Het is een idyllisch plekje bij het bos. Het brugje over de Raamloop op het gehucht Beek in Meer. Maar er is meer aan de hand dan je denkt. Voor sommige mensen is zo’n boskant blijkbaar nog altijd een aantrekkelijke stortplaats. Vuilniszakken of een kar met opruimsel waar men geen blijf mee weet, het verdwijnt op de dag van vandaag niet bij iedereen naar het containerpark. Om een of andere reden, waarschijnlijk diep in het stoffige geheugen gegrift, is de boskant de beste oplossing.

Drugslab Zo was er in juli iemand die er zijn kar kwam lossen vooraan in het bos, zijn barbecue kwam dumpen en ook enkele vaten met een bijtend goedje erin. Volgens de politie hoogstwaar-

schijnlijk restanten van een chemisch labo. Om drugs mee aan te maken. Pas na 3 weken werd het opgekuist. Want het PV liet een tijd op zich wachten. Toen kwam de droogte. Gewassen vielen flauw op de akkers, schapen en koeien zuchten in de wei en zoeken het beetje schaduw op dat ze konden vinden. Meer dan een maand lang zou de hittegolf en de droogte duren. En toen kwamen de beerkarren. Ze hadden water nodig. 1 voor 1 begonnen ze aan het beekje te tutteren. Tot het eventjes stilviel. Op de foto zie je de rand van de stuw. Het water komt er niet meer overeen. Voor de mensen van Beek een historisch moment. Niemand herinnert zich dat dit ooit eerder is gebeurd. Conclusie: het was me dus het zomertje wel. Laten we hopen dat het nu gedaan is met sluikstorten. En dat zo’n droogte niet meer zal optreden. Dit idyllische plekje verdient immers een beter lot. (ma)

Op de foto zie je de rand van de stuw, waar het water niet meer overheen komt. Voor de mensen van Beek een historisch moment.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

61


MEER / MINDERHOUT

Gezinsbond laat kinderen dansen

Nieuwe brug in gebruik genomen

MEER - De Gezinsbond organiseert danslessen voor kinderen vanaf drie jaar. Deze starten zaterdag 15 september en lopen tot begin mei 2019. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties. Het aantal plaatsen per groep is beperkt en daarom is snel inschrijven aangeraden. De professionele dansjuffen Joyce en Jenna zorgen voor een prima sfeer en dito opleiding. Het seizoen wordt afgesloten met een leuke dansshow. De lessen vinden ’s zaterdags plaats in de gymzaal van basisschool De Meerpaal: Danskiddies (1e + 2e kleuter) 15 – 15.30 uur 15.30 – 16.30 uur Discokids (3e kleuterklas) Swingers ( 1e + 2e leerjaar) 13 – 14 uur Hiphoppers (3e + 4e leerjaar) 14 – 15 uur Teenies (5e + 6e leerjaar) 12 – 13 uur Freestylers (middelbaar) 16.30 – 17.30 uur Cheerleaders (16+) 11 – 12 uur Inschrijven bij Marly Rennen - Prinse, Beekakker 9 – 0470 97 01 62; Kim De Bie, Terbeeksestraat 10a – 0472 06 61 04 of gezinsbond. meer@gmail.com. (red)

Muziekfeesten bij Fanfare ‘De Eendracht MEER - Op zaterdag 15 september richt Fanfare ‘De Eendracht’ in de refter van de Meerse lagere school ‘De Meerpaal’, Terbeeksestraat 6 haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar bevestigden heel wat muziekverenigingen uit de streek hun deelname, zodat er opnieuw een veelbelovend programma is. De aanvang van de concerten is voorzien om 14 uur en het einde omstreeks 22 uur. Hieronder vindt u het programma: 14 uur Djembégroep ‘Nokoos Percu’ – Meer 15 uur Kon. Accordeonclub ‘De Harmonikavrienden’ Arendonk 16 uur Kon. Fanfare ‘Wampegalm’ – Arendonk 17 uur Kon. Fanfare ‘De Kunstminnaars’ – Kasterlee 18 uur Kon. Fanfare ‘De Heidegalm’ – Schoonbroek 19 uur Kon. Fanfare ‘Het Werk Der Toekomst’ Beerse (fh)

62

Kinderen testen de brug, die klaar is voor veel zwaarder verkeer. MINDERHOUT / CASTELRÉ – De vernieuwing van de brug bij Haldijk had heel wat voeten in de aarde. Nu ze in de laatste julidagen eindelijk in gebruik kon worden genomen, was er alleszins heel wat enthousiasme en een goed georganiseerde verbroedering tussen de inwoners van het gebuurte Hal en Castelré. De inwoners van Castelré verzamelden 100 meter voor de brug, die van Hal, met enkele muzikanten van Minderhout voorop, even ver aan Belgische zijde. De twee groepen stapten op ontmoetten elkaar bij de grens die midden op de brug ligt en ook zo is aangeduid. Kinderen verwijderden strobalen die de brug tijdelijk blokkeerden en andere testten de brug met hun minitractoren.

landse Baarle-Nassau bedankt Hoogstraten voor de samenwerking, ook al blijkt dat tussen de twee landen niet altijd eenvoudig. De wethouder wou niet nalaten om van de gelegenheid gebruik te maken om het sluipverkeer door Castelré aan te kaarten. “Daarover moeten we dringend rond tafel”, besluit hij. Blijkbaar hebben de beleidsmakers aan Nederlandse kant van de grens de bezorgde stemmen van de buurtbewoners wel opgevangen. In België overstemt het geluid van de zware landbouwvoertuigen al gauw alle andere geluiden.

Sluipverkeer Daarna is er, iets verder op Belgisch grondgebied, een gemoedelijke receptie met enkele toespraken. “Het heeft twee jaar geduurd”, zegt burgemeester Tinne Rombouts van Hoogstraten, “maar het resultaat mag er dan ook zijn. De brug is breder en hoger dan de vorige om de eenvoudige reden dat de Mark door de jaren heen ook breder werd. Daardoor werd de oude brug te gevaarlijk en was men twee jaar geleden verplicht om gemotoriseerd verkeer te verbieden”, aldus de burgemeester. Impliciet verwees ze daarmee ook naar de commotie die er toch wel geweest is, een aantal bewoners vreesde dat een bredere en grotere brug alleen maar zwaarder en meer verkeer zou aantrekken en dus allerminst bevorderlijk zou zijn voor de veiligheid. De burgemeester weet verder te vertellen dat de bescheiden landweg die we nu kennen, ooit een historisch belangrijke verbinding tussen het middeleeuwse Sint-Lenaarts en Breda was. Wethouder Ludo Van Tilburg van het Neder-

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De burgemeester van Hoogstraten en de wethouder van Baarle-Nassau knippen elk een lint door.

Boerenbrug Lu Van Dun fungeerde zowat als ceremoniemeester. Hij vertelde over de rol die de brug in zijn leven speelde: als kind, als scholier, als jonge man op vrijersvoeten en ook vandaag de dag nog. Staf Michielsen haalde als laatste spreker wellicht de echte reden aan waarom de voorbereiding van de bouw van de brug zo lang moest duren. Ooit was er enkel sprake van een brug voor voetgangers en fietsers. “Uiteindelijk is het toch een boerenbrug geworden”, besluit hij en daar wordt op gedronken. (red)


MINDERHOUT

Jaak Janssen en Marie-Louise Devos vieren goud MINDERHOUT – Op een zonovergoten vrijdag 5 juli 1968 trouwden Jaak Janssen en Marie-Louise Devos. Het werd een groot feest met familie, vrienden en de voetbalmaten van HVV. Nu vijftig jaar later is de zon nog altijd van de partij wanneer ze hun gouden bruiloft mogen vieren: een uitbundige zomerzon aan de hemel, en nog meer zon in de harten van het gouden koppel…

Hemelstraat Jaak werd geboren op 22 januari 1944 te Hoogstraten in de Muzementen, nu gekend als de Kleine Pintstraat. Hij was de derde van vijf kinderen in het gezin: oudere broer Jos en zus Maria, Jan en Louis. Spijtig genoeg is broer Jan al op 32-jarige leeftijd overleden. Hij was een goede student aan de lagere school en in de Handelschool, waarna hij Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen aan de UFSIA in Antwerpen werd. Na de toen nog verplichte legerdienst werkte hij als productiedirecteur bij NV Meubelfabriek Karel Mintjens in Westmalle. Hij zou er tot zijn pensioen blijven. Marie-Louise zag op 3 november 1945 in Antwerpen het levenslicht, maar het gezin verhuisde naar Hoogstraten aan de statie toen zij pas 10 maanden oud was. Zij heeft één oudere zus Marie-Jeanne. Van kleins af droomde zij ervan om kleuterleidster te worden. Na het Spijker trok ze dan ook naar de normaalschool in Wijnegem. Met het diploma kon ze meteen aan de slag in de kleuterschool in Minderhout, haar klasje telde toen liefst 40 kleutertjes.

Het gezin van het gouden koppel met van links naar rechts Tom, Tanja, Glenn, Marie-Louise, Jaak, Stephanie, Mario en Sylvie. Het koppel leerde mekaar kennen op een studentenfeestje aan de statie in Hoogstraten. Ze zagen mekaar wel zitten en stapten in 1968 in het huwelijksbootje. Het gezin kreeg 2 kinderen. Dochter Tanja woont met Tom Vanallemeersch in Vosselaar. Zoon Mario woont met Sylvie Verschueren en hun twee kinderen, Stephanie en Glenn, in St. Jozef Rijkevorsel. Jaak en Marie-Louise wonen zelf in de Hemelstraat.

Voetbal was de grote hobby voor Jaak. Op zijn 17de belandde hij in de eerste ploeg van Hoogstraten VV. In 1963 en 64 mocht hij mee de kampioenstitel vieren. H.V.V. promoveerde zo in één ruk van 2de provinciale naar vierde klasse. Maar een zware knieblessure werd het einde van de voetbalpassie. Jaak bleef sportief, hij begon te fietsen en zit ook vandaag nog geregeld op zijn koersfiets.

Schilderen en voetbal

Hun gouden bruiloft werd in twee keer gevierd. Op 6 juli met alle geburen van de Hemelstraat, op 4 augustus met de hele familie en vrienden in Hof ter Smisse. Ze genieten nog altijd na van de herinneringen aan beide gezellige feesten. En met zo’n goeie buren rondom hen hopen zij nog lang in de Hemelstraat te kunnen blijven wonen. Het is hun in ieder geval van harte gegund! (red)

Marie-Louise heeft heel wat hobby’s: vooral schilderen met aquarel en olieverf. Ze behaalde al meermaals prijzen met haar schilderijen. Ook volgde zij cursussen bloemschikken, schilderen op zijde, en keramiek.

Uilskuiken gewikt en gewogen MINDERHOUT - Enige tijd geleden stelden we ons de vraag waar de slechtvalken zouden gebleven zijn nu de Katharinatoren ingepakt is en er dagelijks lawaaierige werkzaamheden plaatsvinden. Tot we een signaal krijgen dat ook kerkuilen - die niet eens verblijven in de kerk, maar wel op de boerenbuiten als ze er een accommodatie voor krijgen - worden opgevolgd door natuurliefhebbers. Op 14 juli toerden een drietal leden van de vogelwerkgroep van Natuurpunt door de streek om op verschillende locaties de stand van zaken op te maken inzake het nieuwe gebroed van deze soort. Aan het Duits klooster aan de Bredaseweg huisden ze al langer dan dat Jack en Lief Broers er zelf wonen, maar Jack voorzag de oude schuur wel van een uilenbak langs de binnenkant waar de jongen gedurende een achttal weken veilig kunnen gevoederd worden vooraleer ze uitvliegen. Dit gebeurt overwegend ’s nachts, terwijl deze vogels overdag alleen blijven en de tijd vooral

slapend doorbrengen. In een nest kunnen tot 6 eieren worden aangetroffen die met tussenpozen worden gelegd zodat de kuikens in grootte en gewicht variëren als ze worden geregistreerd. Na de nodige registraties, worden ook wat braakballen uit het nest gehaald voor verder onderzoek. Mogelijk leidt dit een antwoord op de vraag waaraan al drie kuikens zijn gestorven; slechts één kan nog gemeten, gewogen en geringd worden. Later kunnen deze ringen, indien ze teruggevonden worden, meestal nadat de vogels zijn aangereden in het verkeer, informatie geven over leeftijd, verspreidingsgebied en zo meer. Een raadsel kregen we nog mee: hoe vinden de kuikens in een donkere nestbak het door de oudervogel aangereikte voedsel? Wel, doordat de haartjes net boven de bek worden beroerd en ze hun snavel daardoor in de juiste richting kunnen richten. We leren ook nog dat we deze vogels in de duisternis niet kunnen horen aanvliegen door de speciale uiteinden van hun veren. Daardoor zijn de muizen ook snel gepakt. (ep)

In dit nest van vier is deze kerkuil de enige overlevende, bij de andere kuikens werden sporen van vergiftiging aangetroffen vermoedelijk afkomstig van aangereikte muizen die ook al niet erg gezond waren. De gesloten ogen in de hartvormige snoet van het kuiken wijzen er op dat hij/zij nog in een slaap verkeert bij het ring, meten en wegen (375 gram). Over het geslacht kan op de leeftijd van vijf weken geen uitsluitsel worden gegeven.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

63


MINDERHOUT

Succesvolle Kuipfeesten nieuwe stijl MINDERHOUT – Nadat fanfare De Marckezonen de Kuipfeesten vijftien jaar lang organiseerde en daarbij al menig keer af te rekenen kreeg met slechte weersomstandigheden, was het voor hen goed geweest. Ze stopten met de organisatie en zochten andere verenigingen die de fakkel wilden overnemen, maar aanvankelijk zonder succes. Tot men Lut Van Dun, kapster en een trouwe bezoeker van de Kuipfeesten aansprak, ging ze samen met haar goede vriendin Nadine Van Dun op zoek naar nog enkele vrijwilligers. Zo ontstond er een groep van zes, die bereid waren om de editie 2018 te organiseren en te proberen om de feesten nieuw leven in te blazen.

Volksfeest Waar in het verleden vooral coverbands optraden, willen de nieuwe organisatoren er meer een volksfeest van maken. “Nogal wat oudere mensen haakten af omdat de muziek te luid was”, zegt Liliane Lenaerts, de derde vrouw die deel uitmaakt van de groep vrijwilligers. Welnu, het nieuwe opzet viel duidelijk in de smaak.

De Kuipfeesten nieuwe stijl begonnen telkens met een kinderdisco gevold door volksdans om te eindigen met populaire muziek, die een ruim publiek wist te bekoren. Samen met meer uitge-

breidere snacks en dranken én niet in het minst ook geholpen door het stralende weer, werden de Kuipfeesten 2018 een groot succes. (fh)

KLJ viert 90-jarig bestaan MINDERHOUT – Op 12 augustus was KLJ gastheer van een groots sportfeest waaraan 18 KLJ-afdelingen uit heel de provincie deelnamen. Het feest- en sportprogramma bestond uit maar liefst uit 31 verschillende proeven voor verschillende leeftijdsgroepen. Niet winnen was daarbij belangrijk. Deelnemen en verbroederen stonden hier helemaal centraal. (fh)

Luisteren naar het gehoor MINDERHOUT – OKRA Minderhout nodigt iedereen uit op een voordracht over “De wereld van het gehoor”. Komen op dinsdagnamiddag 25 september in het OKRA trefpunt onder meer aan bod: hoe werkt het gehoor, gevolgen van minder goed horen, oplossingen voor gehoorverlies, de laatste nieuwigheden op vlak van hooroplossingen. Deze voordracht duurt ongeveer een uur met nadien de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens de pauze is er een kop koffie of thee. (fh) Praktisch: Voordracht ‘De wereld van het gehoor’ op dinsdag 25 september van 14 tot 16 uur in het OKRA trefpunt, Schoolstraat 6. Inschrijven bij Jos Bolckmans, Borselhoeve 4 te Minderhout (ten laatste op 18 september). (fh)

64

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Karel Sijsmans 60 jaar lid van de Sint-Jorisgilde WORTEL – In het weekend van 20 juli bracht de Sint-Jorisgilde met een receptie en een feestschieting hulde aan hun erehoofdman Karel Sijsmans, die al 60 jaar lang één van hun meest verdienstelijke leden is. En Karel heeft de inzet voor de gilde van geen vreemden want wanneer men het verhaal van de gilde schrijft, is het verhaal of de stamboom van de familie Sijsmans nooit ver weg. Tussen 1905 en vandaag waren niet minder dan acht leden van de familie Sijsmans lid van de Wortelse gilde. Eén van hen werd koning en maar liefst drie van hen waren hoofdman. Alfons Sijsmans, een neef van Karel, was van 1933 tot 1939 koning. De inzet van de familie Sijsmans wordt pas echt duidelijk wanneer men weet dat ze de gedurende afgelopen 100 jaar maar liefst 67 jaar lang de hoofdman leverde. Nonkel August Sijsmans werd in 1905 lid en

was hoofdman van 1929 tot aan zijn dood in 1951. Hij werd opgevolgd door zijn broer Alfons Sijsmans, de vader van Karel, die hoofdman zou blijven tot aan zijn dood in 1978. Alles wees er op dat jubilaris Karel de taak van zijn vader zou overnemen, maar Karel voelde zich blijkbaar nog te jong en liet de eer aan Mil Christiaensen.

Ere-hoofdman Zes jaar later, in 1984, was Karel er klaar voor en werd hij de derde hoofdman met de naam Sijsmans. Hij heeft die taak met meer dan gewone toewijding uitgeoefend tot hij in 2002 de fakkel aan Wim Druyts overdroeg. Maar ook als Ere-hoofdman kan de gilde nog altijd op hem rekenen, als de stille werker die zonder veel woorden altijd klaar staat om het lokaal of de schietstand te onderhouden.

Karel zelf is sinds 1958 lid van de gilde. In de gildeboeken staat dat hij toen de vaandeldrager was. Zestig jaar lang bleef hij een verdienstelijk en vooral een trouw schutter, die zelden een schieting mist. Dat levert hem negen rozenprijzen op, waarvan drie in een zestalschieting. Karel woont tot zijn 42ste samen met zijn vader. Na diens overlijden was er tijd voor reizen, een andere passie van Karel. Tijdens een reis in Kenia leert hij Godelieve Hebberecht kennen met wie hij in 1982 trouwt. Zij komt vanuit het “verre” Evergem in Wortel wonen en draagt de gilde al die jaren een warm hart toe. Helaas overleed zij vorig jaar in augustus. Gelukkig kan Karel na die tegenslag verstrooiing vinden in zijn tuin en in de vriendschap van de familie, van de gilde van Wortel en de leden van elk van de negen gilden aangesloten bij het Verbond. (fh)

Fotocafé over vlinders WORTEL - Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 21 september een fotocafé over vlinders in Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie. De avond begint om 20 uur. Tijdens de fotocafés ligt de focus niet alleen op de fotografie, maar ook op gezelligheid. Iedereen is welkom. Je brengt enkel door je zelf ge-

nomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Op die manier leer je veel bij over sluitertijden, diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, composities, … Het thema is deze keer vlinders. Vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar

verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht op een stick. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. (ao) Praktisch: Fotocafé over vlinders op vrijdag 21 september om 20 uur in BC De Klapekster.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

65


WORTEL

#zomerinhoogstraten in de Kolonie

Muzieknamiddag met Nostalgie WORTEL - Op vrijdag 28 september 2018 wordt iedereen van jong tot oud uitgenodigd op een luister- en dansnamiddag, gebracht door de Wortelse muziekgroep Nostalgie (vroeger Trabant). Deze namiddag heeft plaats in parochiezaal ‘t Trefpunt (Poeleinde) van 14 tot 18 uur. Een organisatie van OKRA Wortel. De inkom is gratis. (fh)

Natuurpunt zet deuren open

Veerle Dingenen, Flor Verschueren, Jef Rombouts en Karel Hofkens, samen Vitesse Limitée” WORTEL - #zomerinhoogstraten is een nieuw initiatief van de dienst cultuur dat de plaats inneemt van het vroegere ‘Vat van ’t Stad’. Op vier verschillende locaties kon men, telkens op een donderdagavond, genieten van optredens. In de kolonie lokte dat niet meteen veel volk naar buiten… Mogelijk was het initiatief te weinig bekend

gemaakt, maar ook nu hadden de afwezigen ongelijk. Op 12 juli, een zwoele zomeravond, waanden we ons op het grasveld voor het Casino in de kolonie op een dorpspleintje in La douce France. De toeschouwers genoten er van de mooiste Franse chansons gebracht door Vitesse Limitée afgewisseld met bizarre vertellingen van Zjosfinks. (fh)

WORTEL - Op zondag 30 september zet Natuurpunt Markvallei de deuren wijd open. Wie meer wil weten over de ruime werking van de lokale afdeling is welkom in bezoekerscentrum De Klapekster tussen 10 en 18 uur. Er is een uitgebreide infostand, de winkel stelt haar natuurproducten tentoon en als de oogst van het hoogstamfruit wat meevalt, kan je er ook van proeven. Ook voor wie dit al lang geen onbekend terrein meer is, blijft dit een leuke hernieuwde kennismaking. Je interesse is bovendien een welgekomen steuntje in de rug voor de vele vrijwilligers. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao) Praktisch: Opendeurdag van Natuurpunt Markvallei op zondag 30 september van 10 tot 18 uur in BC De Klapekster.

80 jaar jong en geboren in Wortel

WORTEL – De ‘jongens en meisjes’ die 80 jaar geleden geboren werden in Wortel, verzamelden eind mei bij Stan Govaerts om verhalen van vroeger op te halen. Voor ze aan tafel gingen, stond er een bezoek aan het Withof op het programma. Daar werd ook de groepfoto genomen met staande v.l.n.r.: Willy Vannuffelen, Marcel Voet, Jos Fockaert en Stan Govaerts. Zittend v.l.n.r.: Josée Fransen, Lieve Meyvis, Frans Vermeiren, Frans Strijbos, Lode Blockmans, Karel Baeten, Gilberte van den langenberg en Lizette Snels. (fh)

66

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

50 000 hortensia’s voor Samana WORTEL – Op woensdag 19 september organiseert Samana een uitstap naar snijhortensiakwekerij Inrana in Strijbeek, juist over de grens in Nederland. Het vertrekt is voorzien om 11.30 uur, om 12 uur wacht een middagmaal (soep, hoofdgerecht en nagerecht) in het Lokaal dienstencentrum in Meerle. Na het eten wordt men om 14 uur te gast in de hortensiakwekerij. De deelnemers krijgen er uitleg over het bedrijf, een videopresentatie en een korte rondleiding in de serre. Het bedrijf telt meer dan 50.000 hortensia’s in 15 verschillende soorten en vele kleuren. Daarna is er een demonstratie bloemschikken. Er worden drie bloemstukken gemaakt die verloot worden onder de deelnemers aan de uitstap. Als afsluiter kunnen de aanwezigen nog genieten van koffie of thee en appelgebak. Deelname in de kosten: 10 euro. Inschrijven kan langs de ziekenbezoekster of bij Herman Verlinden, tel. 03/314 68 57 ten laatste op 12 september. (fh) Praktisch: Uitstap met Samana op woensdag 19 september. Vertrek om 11.30 op het Vagebondplein.

Maak kennis met spinnen WORTEL - Geloof jij nog dat je jaarlijks 8 spinnen opeet tijdens je slaap? Of dat die spin in je slaapkamer je de hele tijd zit te beloeren? Dan is het echt wel hoog tijd om de cursus ‘Kennismaken met spinnen’ van Natuurpunt Markvallei te volgen. In deze cursus met start op 13 september doorprikt de lesgever de fabeltjes en clichés, maar de deelnemer leert vooral heel wat over de intrigerende leefwijze van de meer dan 600 spinnensoorten in Vlaanderen. Zo leer je dat het ene web het andere niet is, kom je eindelijk te weten wat die spinnen altijd in de badkuip doen en leer je diverse soorten herkennen die in je eigen tuin voorkomen. Ook krijg je een overzicht van de belangrijkste spinnenfamilies, waar je tijdens de excursies naar op zoek gaat. De kans is dus bijzonder groot dat je spinnen, na het volgen van de twee theorie- en één praktijklessen in deze cursus, toch eerder nuttig dan vies zult vinden… Deelnameprijs voor leden: € 24; voor niet-leden € 45. Je kan enkel online inschrijven op de pagina van Natuurpunt. Info: gidsenwerkgroep@ natuurpuntmarkvallei.be. (ao) Praktisch: Driedelige lessenreeks over spinnen in Bezoekerscentrum De Klapekster op donderdag 13 september van 19.30 tot 22.30 uur, donderdag 27 september van 19.30 tot 22.30 uur en op zaterdag 29 september van 9 tot 12 uur.

Rikken met OKRA WORTEL – Kaartje leggen? Het bestuur en de leden van OKRA hebben alvast plannen in die zin. Ze nodigen iedereen uit op een kaartprijskamp rikken op woensdag 3 oktober 2018 om 13.30 uur in parochiezaal Trefpunt. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur. Deelnemen kost 3 euro (inleg + drie consumpties). (fh)

Een korte verzameling ‘breinkeuteltjes’

En toen… ... en toen de huilbui eindelijk achter de rug was, voelde de weerman zich weer man.

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

... en toen liep het kopieerapparaat vast op het origineel. ... en toen de spreekwoordelijke kuisvrouw zag wie er uiteindelijk met de eer ging strijken voor het buiten hangen van haar vuile was, besloot ze om het kind niet met het badwater weg te gooien, maar vliegensvlug de plaat te poetsen. ... en toen kon de eskimo eindelijk bewijzen dat hij wel degelijk van wanten wist. ... en toen besefte de kleurenblinde romanticus dat hij een groentje had gelopen omdat hij nog blauw achter zn oren zag. ... en toen pas merkte de blinde triatleet dat hij na het fietsen toch naast z'n schoenen was beginnen lopen. ... en toen besefte de naaister dat haar werkwijze geen steek hield. ... en toen besefte de nudist dat hij er zich niks van moest aantrekken en gewoon niks moest aantrekken. ... en toen vertelde de chemicus een grap over een mol, maar zonder reactie. ... en toen, na de uitvinding van de guillotine, kon de beul er ook geen touw meer aan vastknopen. ... en toen ontkende de racistische sterrenkundige in een vlaag van extreme koppigheid zelfs het bestaan van zwarte gaten. … en toen was er dit.

Elke maand geven we een dichter met Hoogstraatse roots de ruimte om zijn eigen kijk op stad en streek onder woorden te brengen. SIMON (MON GEVEER) DEN HAERYNCK timmert eigenzinnig aan de weg als dichter, schrijver en stemacteur. Hij geniet vooral bekendheid als slam poet en performer. Momenteel woont hij in Nederland. Je kan hem contacteren via eigenwolkeerst.com.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

67


SPORT

Nationaal voetbal HVV met veel nieuwe spelers

Jan Martens waagt zich niet aan een pronostiek HOOGSTRATEN - In 2B, één van de twee Vlaamse reeksen in 2de Amateurs, heeft HVV drie verplaatsingen naar Oost-Vlaanderen en zes naar Limburg. Zes keer blijft het in de eigen provincie, met tegenstrevers als Turnhout, Vosselaar, Cappellen, City Pirates, Berchem en Duffel lijkt het opnieuw een interessante reeks. Jan Martens is bij HVV verantwoordelijk voor transfers, financiën en sponsoring. Samen met Fons Van den Broeck en Erik De Bie deed hij in het tussenseizoen heel wat transfers. Hij ziet het aankomende seizoen hoopvol tegemoet, maar durft zich niet te wagen aan een pronostiek. Jan Martens: “Toen ik de vraag kreeg om dit jaar nog eens de voorbeschouwing te doen voor het aankomende seizoen, heb ik eerst getwijfeld. Mijn voorspellingen een jaar geleden leken immers wat te optimistisch… Al bedacht ik daarna dat wij op het einde van vorig seizoen een prachtige 18 op 21 behaalden een resultaat dat in de annalen van HVV mag opgenomen worden, denk ik. Daaruit blijkt toch dat we wel degelijk voldoende kwaliteit in de groep hadden, maar dat het er lange tijd om één of andere reden niet uit kwam.”

Trainers “We hebben tijdens vorig seizoen zelfs twee trainerwissels doorgevoerd. Het is pas met

Eddy Peeters aan het roer dat de ploeg echt is beginnen draaien. Met Eddy hadden we de afspraak dat hij T1 bleef tot einde van het seizoen en zo is het ook gebeurd. Hij heeft met de spelers het behoud verzekerd en is nu opnieuw onze T2.

Onze keeperstrainer wilde ook een stap terug zetten maar blijft wel bij de jeugd. Voor de eerste ploeg hebben we nu Werner Heylen, ook iemand met ruime ervaring.”

Ondertussen hadden we voor dit seizoen een nieuwe T1 aangenomen. Johan Lauryssen is een ervaren trainer, heeft op hogere niveaus getraind zoals bij Cappellen F.C.(kampioen), Bocholt (eindronde gehaald) en als assistent-trainer bij R. Antwerp FC. Als voetballer heeft hij gespeeld bij o.a. KFC Zwarte Leeuw, K. Vlimmeren Sport en nog enkele andere clubs.

Roy en Glenn Van Der Linden verhuisden naar KFC De Kempen, enkele reeksen lager. “Zij gaan daar nog veel plezier beleven: Roy is al volop aan het scoren in de voorbereiding. Juri Meyvis heeft beslist om te stoppen met voetballen. Enerzijds wilde hij het jaar te veel vermijden en in schoonheid eindigen. Anderzijds wilde hij naast zijn zelfstandige activiteit als elektricien, wat meer tijd gaan besteden aan zijn gezin. Bart Cornelissen en Tiago da Silva

Vertrekkers

Boven: Bestuurslid Erik De Bie, Senne Van Dooren, Dario De Roover, Sieben Meeusen, Dietse Arnouts, Ruben Smet, Matthias De Bruyn, Ruben Meynendonckx, Tim Hofstede, Nick Van de Walle, Kine Naomi Goosemans. Midden: Scout Sven Alaerts, Pieter Mariën, Jens Lambrechts, Wouter Van den Bogaert, Nick Van Huffel, Vincent Van Dyck, Jorne Laurijssen, Eloy Smet, Michel Gysels, Elyan Peeters, verzorgster Mie Fleerakkers. Onder: T-keepers Werner Heylen, Jasper Cox, Souleymane Diomandé, Jordy Maes, T1 Johan Lauryssen, bestuurslid Jan Martens, afgevaardigde Frank van den Broek, Jeroen Meeuwis, Wim Bokila, Bob Swaegers en T2 Eddy Peeters.

68

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT hebben de overstap gemaakt naar Cappellen FC, waar Bart De Roover trainer is. Steven Van De Vreede is op verzoek van trainer Frank Belmans, die hem destijds van Meer naar Turnhout heeft gehaald, naar Vosselaar gegaan. Van de beloften uit de A-kern gingen Kevin Van Oers naar KSK s’ Gravenwezel en Wouter Van Aelst naar KFC Zwarte Leeuw. Persoonlijk had ik het wat moeilijk toen ik Cedric Brosens moest melden dat de meerderheid van het bestuur hem liever wilde laten vertrekken. Ik ben blij voor hem dat hij bij Berchem Sport terecht is gekomen. Hopelijk kunnen wij hem nog eens bij HVV terug onder de lat zien volgend seizoen. Ook Jimmy Fockaert was moeilijk. Ooit heeft Jimmy veel betekend voor HVV, in de tijd dat hij meer dan 35 keer scoorde op 1 seizoen. Na zijn terugkomst twee jaar geleden deed hij echt wel zijn best, hij trainde heel hard, haalde heel goede resultaten wat uithouding enz… betreft, stond scherp. Maar de doelpunten, waarvoor hij eigenlijk was aangetrokken, bleven achterwege. Ik heb meerdere gesprekken met Jimmy gehad, uiteindelijk zijn we op een propere manier uit elkaar gegaan.”

Nieuwkomers “Het viel voor ons niet mee om al die ontstane leegtes op te vullen, toch zeker niet zo lang HVV onderaan de rangschikking stond en we

niet wisten in welke reeks we volgend jaar zouden uitkomen. Daarom dat de inkomende transfers zo laat op gang kwamen. Met Ruben Smet hebben we een nieuwe keeper in huis. Hij komt van Vosselaar en speelde voordien bij o.a. Rupel-Boom en Beerschot-Wilrijk. Achteraan hebben we Senne Van Dooren (Waasland-Beveren), Pieter Mariën (KFC Zwarte Leeuw, beloften Club Brugge) en Vincent Van Dijck (beloften R. Antwerp FC) aangenomen. Nick Van De Walle komt terug, ons wel bekend, en Michel Gysels komt van de beloften van R. Antwerp FC. Vooraan komt Diomandé ons versterken (ex-Lierse), alsook Wim Bokila (exAalst, 20 doelpunten onder Van Acker) en Jordy Maes, die overkomt van Verb. Zwijndrecht waar hij meer dan 30 maal scoorde. Hij speelde voordien 2 jaar bij Sint Lenaarts.” Ook voor de doorstroming van eigen jongeren ziet Jan wel kansen. “Naast A-kernspelers die bleven, hebben we nog meerdere beloftevolle jongeren uit eigen jeugd, die vorig seizoen eigenlijk door de omstandigheden onvoldoende kansen hebben gekregen. Dit kwam vooral omdat HVV onderaan de rangschikking stond. Op dergelijke momenten is het niet ideaal voor de jongere zelf om kansen te krijgen. De bedoeling voor het nieuwe seizoen is in elk geval om onze eigen jeugd meer kansen te geven zodat ze een vaste waarde kunnen worden bij HVV.”

Maar een echte prognose blijft uit. “Wat de verwachting voor het aankomende seizoen betreft, dat zien we echt wel hoopvol tegemoet. Tijdens de voorbereidende wedstrijden en voor de beker is al gebleken dat ook onze nieuwkomers het zeer goed doen. Maar aan een pronostiek durf ik me dit keer niet wagen…” (rob)

Bekerwedstrijden In de 2de ronde van de Croky Cup won HVV tegen Bierbeek en in de volgende ronde werd van Wevelgem City gewonnen met een zuinige 1 – 0. Wanneer HVV kan winnen van UR La Louvière en profploeg Seraing, komt er een club van 1A of 1B op bezoek.

Competitiewedstrijden Zondag 2 september 15 uur KFC Duffel – Hoogstraten VV Zaterdag 8 september 20 uur Hoogstraten VV – City Pirates Zaterdag 15 september 19u30 KFC Turnhout – Hoogstraten VV Zaterdag 22 september 20 uur Hoogstraten VV – VW Hamme

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

69


SPORT

Provinciaal voetbal

Alle ploegen van start met realistische ambities In het weekend van 1 en 2 september beginnen onze provinciale ploegen aan de nieuwe competitie. Wat verwachten zij ervan? Wij vroegen het aan Stef Huygen, de nieuwe trainer van Minderhout VV, Marc Dufraing, secretaris van KFC Meer, Jan Van Boxel, jeugdcoördinator bij KFC Meerle en Kurt De Bie jeugdverantwoordelijke bij KVNA Wortel.

Minderhout VV met Stefaan Huygen als nieuwe trainer De ploegen van tweede provinciale werden verdeeld volgens de ligging van het oosten en het westen van onze provincie. Minderhout werd ingedeeld bij de oostelijke ploegen en kan opnieuw uitkijken naar de derby met Merksplas. Ook Vlimmeren en Weelde zijn mooie tegenstrevers. De nieuwe trainer Stef Huygen zal met zijn ploeg voor de andere wedstrijden toch redelijk verre verplaatsingen moeten doen. Wij vroegen hem waarom hij koos voor Minderhout. DHM: Dag Stef. Waarom werd het Minderhout? Stef Huygen: Ik wilde in tweede provinciale blijven of hoger en na contact met MVV voelde ik mij direct op mijn gemak. Met T2 Jan De Roover wist ik dat het zeker zou klikken, want die kende ik al van mijn periode in Hoogstraten. DHM: Met welke ambities beginnen jullie aan de competitie? Een rustiger seizoen spelen dan vorige seizoenen. Maar ik wil altijd zo hoog mogelijk eindigen. DHM: Is er veel veranderd in de kern tegenover vorig seizoen? Is de ploeg versterkt?

Stef Huygen 49 jaar Gescheiden en vrijgezel Vader van Ines en Hanne Huygen Woont in Halle Heeft een diploma Handel met een specialisatiejaar Verkoop en Distributie Heeft 25 jaar gewerkt als bediende bij Meubelfabrieken Mintjens en sinds 3 jaar bij Uniconstruct in Turnhout Voetbaldiploma UEFA A Voetbalcarrière: vanaf zijn 16de in het eerste elftal van Halle Zoersel in 3de provinciale (2 seizoenen) na een jaar veldlopen voetbal in Zandhoven 4de provinciale (2seizoenen) met promotie Oude God in bevordering (2seizoenen) 9 seizoenen voor Hoogstraten derde Nationale één seizoen Zwarte Leeuw, een jaar Er zijn een paar spelers gestopt en op het laatst is ook Wouter Meeusen nog vertrokken naar Loenhout. We hebben ons versterkt met Arne Van De Pol en Arne Geysen allebei komende van Merksplas. Het is moeilijk te zeggen of we sterker zijn dan vorig jaar.

Tielen (nu De kempen) geëindigd in Halle waar hij speelde tot zijn 42ste . Trainerscarrière: jeugdtrainer van preminiemen en later miniemen in Halle vier seizoenen T2 Sint Job in 2de provinciale met promotie naar bevordering drie seizoenen T1 geworden in Oelegem (4de provinciale), gecombineerd met preminiemen een seizoen T1 in Vlimmeren (2de provinciale) nu T1 van Minderhout VV. DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? Momenteel loopt alles goed. In de voorbereiding trainen we driemaal per week en elke keer hebben we tussen de 25 en 30 spelers die heel gedreven zijn. Er wordt heel goed getraind.

KFC Meer tegen bijna dezelfde ploegen KFC Meer is ingedeeld met ploegen uit het noorden van onze provincie. Ze maken verplaatsingen naar het oosten en ook naar het westen. Het is opnieuw een mooie reeks met natuurlijk de derby tegen Meerle, maar ook Loenhout, Dosko en Poppel zijn halve derby’s. Trainer Raf Raaijmakers begint aan zijn vierde seizoen. Wij vroegen aan secretaris Marc Dufraing wat de verwachtingen zijn voor het volgende seizoen.

zelfde. Er zijn twee wijzingen t.o.v. vorig jaar. Koen Koyen is gestopt met voetballen. Hij wordt vervangen door Ben Adriaensen die vorig jaar in Merksplas voetbalde. Ben is wel bij KFC Meer beginnen te voetballen en het is voor hem dus ook thuiskomen. Een waardige en ideale vervanger voor Koen lijkt mij. Verder is onze doelman Kevin Janssen verhuisd naar KFC Turnhout. Voor hem is Nathan Baelus aangetrokken als vervanger.

DHM: Veel wijzigingen tegenover vorig seizoen?

Raf Raaijmakers is nu 2,5 jaar bij KFC Meer en hij doet er nog een jaar bij. KFC Meer is niet de ploeg die om de minste reden van trainer wisselt. De trainer is heus niet altijd de eerste schuldige bij mindere prestaties. Het bestuur was vorig jaar tevreden met het resultaat en de rangschikking, waarom dan wijzigen? Een trainerswissel is ook geen garantie op beter.

Marc Dufraing: De ploeg bleef grotendeels het-

70

DHM: Ook het vertrouwen in de trainer is gebleven.

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Met welke ambities begin je aan de competitie? Wij willen kampioen spelen… Neen, dit is niet waar. Vorig jaar waren wij de beste van de middenmoters. Als wij dit jaar een stapje hoger zetten, zullen we content zijn. Mee bepalend zijn wie er kampioen speelt, zonder dat zelf te zijn. We willen een ploeg zijn waar elke tegenstander van kan verliezen. Dat zou al mooi zijn. DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? Tot nu toe vlekkeloos, we winnen onze wedstrijden, maar ik wil toch voorzichtig blijven. We mogen ons hier niet op blindstaren en overmoedig worden. Zullen we worden gespaard van blessures bij belangrijke spelers? Onze tegenstrevers zullen ook niet stilgezeten hebben. Verrassingen in het voetbal zijn eerder normaal. Het zou niet prettig zijn moest alles op voorhand geweten zijn. ‘Wait and see’ dan maar.


SPORT

KFC Meerle mikt op een rustig seizoen Ook KFC Meerle zit in dezelfde mooie reeks als KFC Meer. Piet Van Bavel begint aan zijn vierde jaar als trainer van Meerle. Met twee nieuwe spitsen erbij moet het volgens jeugdcoördinator Jan Van Boxel lukken om een rustig seizoen te spelen.

geloos seizoen spelen en er snel voor zorgen dat we in derde provinciale kunnen blijven spelen, waar we thuishoren.

DHM: Met welke ambities beginnen jullie aan de competitie?

DHM: Is er versterking bij gekomen?

Jan Van Boxel: De verwachtingen voor volgend seizoen zijn waarschijnlijk dezelfde als die van vorig jaar. We willen graag een zor-

Er zijn twee spitsen bijgekomen. Robin Cleymans speelde eerder voor Meerle en heeft zes jaar bij Hoogstraten gevoetbald. Hij gaat op kot om te studeren en moest bij HVV driemaal per week trainen, waardoor hij nu voor Meerle koos. De andere voorspeler is Mitch Theuns. DHM: Is er nog ander nieuws te melden? Toch wel. Ad Janssen komt over van Maria-Ter-Heyde om de reserveploeg te trainen. Eerder was hij ook al trainer van het eerste elftal

KVNA Wortel wil een keer goed van start Roy Muesen begint aan zijn tweede seizoen al trainer. Jeugdverantwoordelijke Kurt De Bie hoopt dat Wortel met een realistische aanpak mee kan dingen naar de titel. DHM: Met welke ambities begint VNA aan de competitie? Kurt De Bie: De eerste indruk is goed. De kern werd behouden, vele basisspelers bleven bij de club en we zijn versterkt in de breedte. Van Michiel Swaenen die vorig jaar langdurig gekwetst was verwachten we een beter seizoen. Ik beschouw dit als een halve transfer. Hij scoorde veel in de tweede seizoenshelft en kan dit nu een heel jaar doen. Vier jongeren van U21

schoven door naar de kern en ik verwacht wel wat van Pieter Ansoms. De trainer, Roy Muesen, begint aan zijn tweede jaar. Vorig jaar hadden we een slechte start, verloren veel van onze thuismatchen, misschien wel door een te aanvallende tactische aanpak. De tweede helft speelden we realistischer met veel meer suc-

Beker van Antwerpen

Competitiewedstrijden:

Speeldag 1

Zaterdag 1 september 19.30u KFC Antonia A – Minderhout VV Zondag 2 september 15 uur KFC Meer – Putte SK KVV Achterbroek – KFC Meerle Berendrecht Sport – KVNA Wortel Zondag 9 september 15 uur Minderhout VV – Sint Dimpna A KV Mariaburg – KFC Meer KFC Meerle – Lentezon Beerse KVNA Wortel – Heibos KSV

Sporting Tisselt – Minderhout VV K Achterbroek VV – KFC Meer Oud Turnhout– KFC Meerle KVNA Wortel – KFC Flandria Speeldag 2 Minderhout VV – VC Herentals KFC Meer – Horendonk FC KFC Meerle – FC Sint Jozef Exc Essen – KVNA Wortel

1–4 1–4 2–1 2–1 1–1 3–2 0–1 2–3

ces. Wanneer we dit kunnen doortrekken naar dit seizoen en een goede start kunnen maken, denk ik dat we vertrokken zijn voor een sterk seizoen. DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? De trainer is enthousiast en gedreven, maakt leuke trainingen en gaat op een hele goeie manier om met de jonge gasten. We wonnen al twee oefenwedstrijden en ook onze eerste bekerwedstrijd tegen Flandria. Dat zegt natuurlijk niks, maar het geeft een mens hoop. Hoop om nog eens te kunnen promoveren naar derde provinciale. Als Meer en Meerle dit kunnen, moet Wortel dat ook ambiëren. (rob) Zaterdag 15 september 19.30u KFC Meer – Zandvliet Sport Zondag 16 september 15 uur KFC Beekhoek – Minderhout VV KFC Poppel – KFC Meerle KVNA Wortel – KFC Antonia B Zondag 23 september 15 uur Minderhout VV – K Merksplas SK KFC Turnhout B – KFC Meer KFC Meerle – Excelsior Kaart Excelsior Essen – KVNA Wortel

KFC Meer wint voor het eerst wisselbeker Van Aperen MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte werd het 10de Fusietornooi van de eerste elftallen van de fusie gespeeld op de terreinen van Minderhout VV. Het waren sportieve wedstrijden als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen dat start op zondag 2 september. Voor de eerste keer slaagde KFC Meer er in om de wisselbeker Arnold Van Aperen mee naar huis te nemen.

Uitslagen Minderhout-Wortel Meerle-Meer Troosting Meerle – MVV Finale KFC Meer en VNA Wortel

0–1 0–3 0–1 3–0

De winnende ploeg van KFC Meer met trainers en de voorzitters van KFC Meerle, KVNA Wortel, Minderhout VV en KFC Meer.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

71


SPORT

Volleybal - Nieuw Gelvoc bestuur HOOGSTRATEN - Gelvoc begint de nieuwe competitie met een vernieuwd bestuur. Marc Van Opstal deelt het nieuwe voorzitterschap met Joeri Fransen. De A-ploegen kunnen rekenen op dezelfde trainers en staan opnieuw voor serieuze uitdagingen. Dames A promoveerden naar eerste provinciale en ook voor Heren A zal het in tweede provinciale niet gemakkelijk zijn. Marc Van Opstal Leeftijd: 43 jaar (1975) Partner van An Leynen Vader van: Anke (2002), Hanne (2004) en Noore (2007) Afkomstig van Hoogstraten Na zijn studies in Gent in Antwerpen gewoond Woont sinds 10 jaar opnieuw in Hoogstraten Diploma: TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen) Is zelfstandig Executive Interim Manager. Werkte vorige jaren als Managing Director bij Nedschroef Machinery Sinds 1 september actief als CFO bij Amadys N.V. De nieuwe voorzitter Marc Van Opstal speelde in zijn jeugdjaren enkele jaartjes bij de Gelmers, maar hij stak toen meer tijd in KSJ (KSA nu) als (bonds-)leider. Nadat dochter Hanne begon te volleyballen, was hij echter weer regelmatig op de club te vinden. De volleymicrobe begon weer te kriebelen zodat hij 4 jaar geleden terug actief werd bij Heren 3 en sinds vorig jaar in de Gervvot competitie. DHM: Hoe werd je nu de opvolger van Johan Vermeeren als Gelvoc-voorzitter? Marc: Johan had al een tijdje aangegeven dat hij zijn voorzitterschap wou overgeven. Net zoals vele anderen (o.a. Joeri Fransen) had ik de vraag vanuit de club eerst afgewezen. Ik ben naast mijn professionele activiteiten ook nog actief bij Natuurpunt, ben vaak al vrijwilliger bij andere activiteiten in Hoogstraten. Op het moment dat je me belde voor dit gesprek, zat ik in een drukke week met knutselen voor Begijntjes-laat-besluit. Een extra engagement zag ik dus niet direct zitten. Maar nadat Joeri en ik dan eens samengezeten hadden met Johan, hebben we besloten om met z’n tweeën in het bestuur te stappen en zo de taken te verdelen. Officieel – op ‘het schutblad’ van VolleyVlaanderen – ben ik de voorzitter, maar de inzet en steun van Joeri en alle andere vrijwillige medewerkers in de club is zeker zo belangrijk.

Uitdagingen DHM: Welke uitdagingen krijgt het bestuur in de komende tijd?

72

Het voorzittersduo Joeri Fransen en Marc Van Opstal. Marc: Er wachten er nogal wat de volgende jaren. Alle clubs en verenigingen worden geconfronteerd met stijgende lasten en verplichtingen maar ook met hogere verwachtingen van leden naar omkadering, communicatie, infrastructuur,… terwijl het ook alsmaar moeilijker wordt om mensen te vinden die zich vast willen engageren. Gelukkig kunnen wij in onze club nog rekenen op een gemotiveerde groep van trainers, scheidsrechters en andere medewerkers, maar daarvan zijn er enkelen die toch nog altijd veel hooi op hun vork nemen. We zullen dan ook actief werken aan het verbreden van de vrijwillige betrokkenheid van leden, ouders en andere sympathisanten. Het Klein Seminarie heeft ondertussen nog verder geïnvesteerd in de sporthal waarbij de kleedkamers en het dak onder handen werden genomen en er nieuwe verlichting kwam. Dit zal normaal gezien ook nog uitgebreid worden met een elektronisch scorebord, zodat we de beleving voor de supporters nog kunnen optimaliseren. Want dat supporters echt wel kunnen bijdragen aan het succes van de ploeg hebben we vorig jaar toch enkele keren kunnen zien. Als bijvoorbeeld de jeugdploegen hun klasgenoten uitnodigen bij derby’s tegen bvb Loenhout of Noorderkempen (Merksplas) waar dan vaak ook klasgenoten spelen, ontstaat er een hele ambiance waardoor beide ploegen boven zichzelf uitstijgen. Om de twee weken hebben we thuiswedstrijden van ’s morgens tot ’s avonds, iedereen is dan ook meer dan welkom

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

om onze ploegen met hun aanmoedigingen te ondersteunen. DHM: Moeten volleyballers er best zo jong mogelijk mee beginnen? Marc: In de club zetten we in op zowel gezonde sportieve ambities alsook het speelplezier. Dit jaar hebben we 5 seniorenploegen in competitie en 10 jeugdploegen, met daarnaast nog 3 recreatieve volwassen ploegen. Doordat we al jarenlang kampen met onvoldoende jongens in de onderlaag, hebben we dit jaar geen derde herenploeg meer in de competitie kunnen inschrijven. Hoewel veel mannen toch regelmatig volleybal spelen in recreatieve tornooien of competities denk maar aan het succes van de beach-volleybal op de Langenberg- beginnen ze er vaak pas mee op latere leeftijd. Dikwijls is dat dan na een eerste carrière in een andere sport. Nochtans ook hier geldt dat je de juiste technieken toch best zo vroeg mogelijk aanleert! Na de succesvolle start vorig seizoen met ‘Bewegen-Balgevoel-Beleven’ vanaf het eerste leerjaar, zal Koen Koyen hier nog mee verder gaan. Volleybal spelen is plezierig, maar winnen ook! Daarom hebben we dus ook een gezonde ambitie met de jeugdploegen en hopen we een vervolg te kunnen breien aan het succes van de vorige jaren, toen toch regelmatig een of meerdere jeugdploegen kampioen konden worden in hun reeks.


SPORT

Prognose DHM: Heren A en Dames A dan. Wat is er veranderd t.o.v. vorig jaar? Werd de ploeg versterkt? Marc: Deze vragen laat ik liever beantwoorden door de trainers zelf. Bert Van Ginkel: Voor Dames A zal het een jaartje aanpassen worden aan het provinciale niveau. Voordeel is dat we de kampioenenploeg van vorig jaar op één speelster na hebben kunnen behouden zodat we kunnen verderbouwen op de automatismen van toen. In principe moeten we een rustig jaar kunnen beleven en hopelijk in de bovenste helft van de middenmoot meedraaien. Dat zou ons ook de mogelijkheid moeten geven om aan de ploeg te bouwen en de opkomende jeugd verder te laten groeien om zo toch weer een stapje hoger te kunnen zetten op termijn.

Werner De Bie: Met Heren A zijn we hard aan het werken en ik hoop dat Jef Versmissen en Jan Koyen (beiden rug) en Sis Van Looveren (vinger) topfit geraken tegen de seizoensopener. Met Bart Goetschalckx verliezen we wel iemand die jarenlang de hoofdaanval voor zijn rekening nam. Andere jongens zullen dus moeten opstaan, maar daar zijn we ons van bewust en intensief mee bezig. Het is de bedoeling om eerst de moeilijke start door te komen en verder te doen op het elan van onze sterke terugronde vorig seizoen. Een plaats in het klassement is onmogelijk te voorspellen, gezien de onduidelijkheid over de huidige blessures en de sterke nieuwkomers in 2de provinciale. VC Geel en BOVOC Bouwel verloren vorig seizoen bijna geen enkele wedstrijd in hun reeks. Dat worden dus waarschijnlijk pittige tegenstanders. Maar de komende weken ligt de focus eerst op conditie- en techniektrainingen in combinatie met oefenwedstrijden. (rob)

Beker van Turnhout Provinciaal Zaterdag 8 september 18 u Dames A – Amigos Sint Antonius Zoersel 20.30 Heren A – Amigos Sint Antonius Zoersel

Beker van Antwerpen Zondag 9 september 18 uur HVC-Wegi Lille – Dames A Zaterdag 20 oktober 19.30

VC Olen 2p – Heren A

Competitie Zaterdag 15 september 16 uur WOVO Malle – Dames A 20.30

VC Geel B – Heren A

Zaterdag 22 september 18 uur

Dames A – Molvoc Mol A

20.30

Heren A – VC Olen

VANBAVELROMMENS BANK EN VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN KREDIETEN

ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

WOONKREDIET - AUTOFINANCIERING - DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN

AXA BANK

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

SPAREN EN BELEGGEN FIETSVERZEKERING GEZIN - ZELFSTANDIGE - KMO Meerdorp 21 - 2321 Meer tel 03 315 72 54 info@vanbavelrommens.be

WWW.VANBAVELROMMENS.BE WWW.FIETSVERZEKERD.BE Erkenning fsma 11590 AcB Ondernemingsnr 0428.550.849

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. g Binnenzonwering en shutters. g Vloerbekleding en PVC-vloeren. g Boxsprings en matrassen. g Vakkundig opmeten en plaatsen. g g

de bank

anders bekeken

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2017-1.indd 1

08-01-2017 16:06:14

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

73


SPORT

Triatleet Bert Martens schittert in Ironman van Zürich HOOGSTRATEN - Het is even stil geweest rond Bert Martens, Ironman-atleet en in 2015 Hoogstraats Sportman van Hoogstraten. Een rugblessure hield hem een jaar aan de kant. We kregen het bericht dat Bert met een knalprestatie zijn wederoptreden heeft gemaakt op zondag 27 juli tijdens een wedstrijd in Zürich. DHM: Hallo Bert, terug van weggeweest?

DHM: Hoe verliep jouw wederoptreden?

Laat ons hopen. Door een rugblessure ben ik er een jaar tussenuit geweest. Tijdens die periode ben ik wel altijd blijven sporten, doch zonder intensiteit en volume in de trainingen. Samen met een nieuwe coach ben ik in het najaar van 2017 aan de opbouw van het nieuwe seizoen begonnen. Mijn loopstijl werd bestudeerd en bijgestuurd. De zwemtrainingen in het Hoogstraatse zwembad werden een stuk aangenamer zonder al die tijdrovende verplaatsingen naar Antwerpen. Ook ben ik opnieuw aangesloten bij triatlonclub Meetria waar ik elke week kan trainen met gelijkgestemde atleten. Bovendien heb ik vorig jaar in Leuven mijn huidige vriendin Veerle ontmoet. Dat klikte meteen. Zij is verpleegster en werkt nu in het woonzorgcentrum in Hoogstraten. Veerle voelt zich helemaal thuis in Hoogstraten en steunt mij voor de volle 100% in mijn veeleisende sport. Dat maakt een wereld van verschil.

Op 29 juli stond ik 100% fit aan de start. Ik had geen enkel fysiek ongemak wat na zo’n intense voorbereidingsperiode niet vanzelfsprekend is. Nieuw voor mij was dat ik nauwelijks zenuwen had. Ik kon goed eten en heel goed slapen, iets wat me in het verleden vaker parten speelde. Ik voelde dat ik goed was en kon niet wachten om het te laten zien tijdens de wedstrijd.

DHM: En hoe gaat het nu? Aanvankelijk wilde ik pas in het najaar opnieuw beginnen tijdens de Ironman in Italië. Mijn coach verzekerde me dat ik niet zo lang hoefde te wachten omdat mijn basisconditie nog zeer goed was. Ik heb dan besloten om me in te schrijven voor de Ironman in Zürich. Deze wedstrijd valt namelijk midden in de grote vakantie en dat komt mij als leraar lichamelijke opvoeding goed uit. Daardoor heb ik tijdens de laatste zware voorbereidingsweken voldoende tijd om te rusten tussen mijn trainingen, iets wat tijdens het schooljaar niet mogelijk is. Verder is het een mooie wedstrijd in een prachtige omgeving en ken ik het parcours al van mijn vorige 2 deelnames. Bovendien kan je er naartoe met de auto wat altijd comfortabel is als je veel materiaal moet meenemen en er gaat dan ook altijd familie mee.

DHM: Zo’n wedstrijd duurt gemakkelijk tien uur of meer. Wanneer moet je dan uit de veren? De wekker loopt ’s morgens af om halfvier. Eten, verplaatsing van het hotel naar de wedstrijdsite, controle materiaal in de wisselzones, en dat allemaal in een hectische sfeer van honderden atleten, begeleiders en toeschouwers… Dat is pure adrenaline. De start werd gegeven om kwart voor zeven aan het meer van Zürich. Tijdens het zwemmen had ik aanvankelijk moeite om mijn ademhaling onder controle te krijgen, maar dankzij mijn ervaring ben ik rustig gebleven. Even in rugslag om het lichaam wat tijd te gunnen om op toerental te komen om dan full speed weer naar crawl

DHM: Hoe was het om na dat hersteljaar terug in actie te komen? Bij wijze van test had ik op 20 mei al eens deelgenomen aan de halve triatlon in Leuven. Alhoewel zo’n halve triatlon op een bochtig parcours door de stad niet echt mijn ding is, liep alles zeer vlot en werd ik 8ste, waardoor het vertrouwen groeide. Met nog twee zware trainingsblokken te gaan (ongeveer 22 uren per week) lag ik perfect op schema om in bloedvorm aan de start te komen in Zwitserland.

100%fit DHM: Leg nog eens uit hoe zo’n wedstrijd in elkaar zit? Ironman is de naam van een serie wedstrijden van de klassieke langeafstandstriatlon. Die bestaat non-stop uit de opeenvolgende afstanden: 3,86 km zwemmen; 180,2 km tijdrijden en 42,195 km (marathon) lopen.

“Zürich is een mooie wedstrijd in een prachtige omgeving.” Het zijn internationale wedstrijden waar tegelijkertijd professionals (m/v), samen met niet-professionals (m/v van alle leeftijden) aan meedoen, goed voor telkens 1500 à 2500 deelnemers. De niet-professionals zijn ingedeeld in diverse ’age groups’ (leeftijdsgroepen). Ik zit in de ’age group 35-40’. De wedstrijd van de profs start 5 minuten voor die van de age groupers.

74

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bert loopt als 12de en als eerste niet-prof over de finish. Hij liet een twintigtal profs achter zich.


SPORT schoenen, fietshelm, racenummer, fiets… en wegwezen. Op de fiets voelde ik vanaf de eerste meters de kracht in mijn benen al. Ik fietste hard maar vooral verstandig - met dank aan mijn coach voor de goede tips - en na 170 km kwam ik aan de leiding in de wedstrijd van de niet-profs. Met een fietstijd van 4:46:45 voor 180 km en 1300 hoogtemeters (goed voor een gemiddelde fietssnelheid van 37,50 km/u) zat ik volledig op schema.

Marathon DHM: Om tot slot nog even vlug een marathon te lopen…

Bert op het hoogste trapje als winnaar van zijn leeftijdscategorie. over te schakelen. Met een zwemtijd van 56:47 voor 3,8 km (zonder snelle wetsuit want daarvoor was de watertemperatuur te hoog) was ik best tevreden. Leuk om de dag op die manier te beginnen. DHM: En dan meteen de weg op? Uit het water, direct de wisselzone in, fiets-

Ik kwam als eerste niet-prof de wisselzone in om aan mijn marathon te beginnen. Na 10 km riep mijn broer Toon dat ik 3 minuten was uitgelopen op mijn eerste achtervolger. Vanaf dat moment begon het door te dringen dat het wel eens een heel mooie dag kon worden.

“Ik zeg niet neen tegen Hawaï, maar voorlopig dus niet.”

Na 20 km was mijn voorsprong opgelopen tot 6 minuten. Ondertussen was het 33 graden en

de warmte begon zijn tol te eisen. Tijdens het tweede gedeelte van de marathon heb ik het tempo wat moeten laten zakken en heb ik me gefocust op afkoeling door ijsblokjes in mijn wedstrijdpak te steken en regelmatig water over mijn hoofd te gieten. De juiste keuze want na 42 km lopen in een tijd van 3:05:52 had ik mijn voorsprong uitgebouwd tot 12 minuten. Met een scherpe wedstrijdtijd van 8:54:17 en kwam ik als winnaar bij de ’age group atlethes’ (niet-profs) over de finish. Dat was een verbetering van meer dan 20 minuten op mijn tijd in Zürich van twee jaar geleden. Hierdoor eindigde ik ook in het algemeen klassement op een 12de plaats en liet ik zelfs een twintigtal profs achter mij. Een geweldige ervaring! DHM: En nu voor de 3de keer naar Hawaï? Met die prestatie had ik meteen mijn selectie voor Hawaï binnen doch ik heb besloten om er dit jaar niet naar toe te gaan. Oktober komt voor mij momenteel te vroeg voor een nieuwe topprestatie. Daarbij komt dat de wedstrijden in Europa budgettair meer binnen mijn bereik liggen, ze zijn ook boeiend, bieden veel ambiance, passen beter in de kalender en geven mij veel voldoening. Bovendien heeft het voorbije jaar mij geleerd dat ik op tijd en stond meer rust in acht moet nemen. Ik zeg niet neen tegen Hawaï, maar voorlopig dus niet. Respect Bert. Dikke Prociat! (JM)

Bicycle Club Hoogstraten organiseert eerste wielerwedstrijden len: de Bicycle Club Hoogstraten, die zich als hoofddoel stelt om wielerwedstrijden te organiseren.

HOOGSTRATEN - Wanneer de wielermicrobe zich blijft manifesteren en men ziet dat er in onze regio steeds minder wielerwedstrijden worden georganiseerd, dan is het dé moment om een nieuwe wielerclub op te richten, zo dacht Jeff Snyers. Welnu, zo gezegd, zo gedaan. Op 9 september pakt de kersverse Bicycle Club Hoogstraten uit met een aardbeienkoers voor aspiranten, gevolgd door een retrokoers. Twee jaar geleden (DHM 375) publiceerden we in dit blad een oproep om wielerclub De Lustige Wielrijders nieuw leven in te blazen of eventueel een andere Hoogstraatse wielerclub op te richten. “Het was niet eenvoudige om eerst een bestuur te vormen en een vzw op te richten om uiteindelijk dit voornemen te kunnen waarmaken. Er komt veel administratief werk bij kijken, we werden ook geconfronteerd met de hoge kosten die er aan de oprichting van zo’n club verbonden zijn”, zegt Jeff Snyers. Hij is dan ook bijzonder trots dat hij nu eindelijk zijn nieuwe Hoogstraatse wielerclub kan voorstel-

Het bestuur telt vier wielerfanaten. Voorzitter Jeff Snyers is ex-ondervoorzitter van de Koninklijke Lustige Wielrijders, voorzitter van WTC De Windklievers en ex-bestuurslid van Supportersclub Gert Dockx. Ondervoorzitter is Paul van Laethem, die zijn sporen verdiende als ex-bestuurslid van de Supportersclub Gert Dockx en een fervent wielerliefhebber is. Nick Van Hemelen neemt de functie van secretaris op, hij is zaakvoerder in de bouwsector, lid van meerdere fanclubs en volgt eveneens al geruime tijd de ontwikkelingen in de wielersport op de voet. Tenslotte is er penningmeester Gert Dockx, die als kind al aan wielercompetitie begon en er in slaagde om van 2008 tot 2016 een mooie profcarrière uit te bouwen. Momenteel is hij mede-zaakvoerder in de bouwsector.

Aspiranten en retrokoers Bicycle Club Hoogstraten zet volop in op jeugdwielrennen. Een oude traditie wordt van onder het stof gehaald met de 1ste Aardbeienkoers voor Aspiranten op zondag 9 september. Vanaf 13 uur gaat men van start met een aspirantenwedstrijd voor de 12-jarigen. Om 14 uur en 15.15 uur mogen respectievelijk de 13- en 14-jarigen hun kunnen tonen. Deze wedstrijden

worden betwist op een omloop van 1.9 km aan het park in de Gravin Elisabethlaan. Na die wedstrijden sluit men af met een onvervalst wielerspektakel, namelijk de 1ste Retrokoers Grote Prijs Le Cirq. De start is voorzien om 17 uur. Er is een apart klassement voor Heren en Dames. Zij zullen sportief strijden om de trui van Kampioen van Hoogstraeten, in een wedstrijd van 40 kilometer. De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Meer informatie en het reglement van de retrokoers kan u terugvinden op de facebookpagina Bicycle Club Hoogstraten en op Instagram @bicycleclubhoogstraten. (fh) Praktisch: Zondag 9 september vanaf 13 uur wielerwedstrijden voor aspiranten en om 17 uur Retrokoers voor dames en heren vanaf 18 jaar. Inschrijven in het zaaltje van café de Rijkswacht. Start en finish aan het park in de Gravin Elisabethlaan.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

75


SPORT

Arnold Van Aperen 40 jaar LUK-voorzitter HOFSTADE - Op zondag 8 juli vierde de Landelijke Unie der Kruisboogschutters (LUK) in het Sportimonium in Hofstade haar 40-jarig bestaan. In die viering was er ook plaats voor een huldebetuiging aan het adres van Arnold Van Aperen, die vanaf de eerste dag voorzitter was van deze koepelvereniging.

Landelijke Unie Van Aperen verwelkomde delegaties van kruisboogverenigingen uit de vijf Vlaamse provincies en Brussel. In een korte uiteenzetting schetste hij het ontstaan en het doel van de Landelijke Unie. Hij bedankte alle bestuursleden die met liefde en passie voor de kruisboog en zonder enige vergoeding de organisatie uitbouwden gedurende 40 jaar. Hij benadrukte dat naast het kruisboogschieten ook de vriendschap de pijlers zijn die men verder wil promoten onder alle verenigingen en hun leden. Daarna overhandigde Stefaan Vandooren, ondervoorzitter van de LUK, Arnold Van Aperen een gepast aandenken voor zijn veertigjarig voorzitterschap.

Doping In de marge van de viering was er een speciale huldiging van de deelnemers aan het Europees Kampioenschap Fieldkruisboog Indoor 2009

Nederland wint interland kruisboog 20 meter MEER - Op zondag 17 juni waren de Verenigde Vrienden Meer gastheer voor de interland België-Nederland kruisboog op een afstand van 20 meter. De wedstrijd werd betwist tussen 24 geselecteerde schutters van beide landen. Voor België waren schutters van Meer, Gooreind, Rijkevorsel, Oostmalle, Leuven, Brugge, Antwerpen en Gent geselecteerd. Nederland won de interland met 1920 punten tegen 1892 punten voor België zodat de loodzware wisseltro-

fee een plaats krijgt over de Moerdijk. Individueel kenden de Belgen meer succes: Carlo Schollaert van Sint-Rochus Gent wist als enige schutter een perfecte 100 op 100 te schieten en won de gouden medaille. Vier andere schutters, waaronder Igor Sevenans van de organiserende thuisclub, behaalden 99 op 100 punten. (fh)

in Malinska (Kroatië). De Belgische seniorenploeg behaalde toen de zilveren medaille. Maar nadat later een lid van de winnende Russische ploeg betrapt werd op het gebruik van doping mocht de Belgische ploeg, negen jaar naar de feiten, de gouden medaille alsnog in ontvangst nemen. (fh)

Ganzenvenloop Galder

GALDER – In het grensdorp Galder, net over de grens met Meersel-Dreef, is er op zaterdag 8 september voor de 21ste keer een Ganzenvenloop. Loopgroep Galder is organisator van deze prestatieloop voor kinderen, dames en heren doorheen een landelijk parcours. Start en aankomst is bij het gemeenschapshuis De Leeuwerik te 4855 AK Galder, St. Jacobsstraat 1b.

Igor Sevenans was met 99 op 100 punten één van de beste Belgische kruisboogschutters op 20 meter.

76

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Inschrijven ter plaatse vanaf 12.30 uur. Het inschrijfgeld voor de kinderloop bedraagt 2 euro en voor de prestatieloop 5 euro. De kinderen starten om 14 uur en zij lopen 500 of 1.000 meter. De prestatieloop start om 15 uur voor 3,3 km (= 1 ronde) - 6,6 km (= 2 ronden) of de 10 km (= 3 ronden). Deelname is op eigen risico. Meer info: www.loopgroepgalder.nl . (JJ)


SPORT

Terugkijken op de succesvolle 26ste Kapellekensloop MINDERHOUT – Het ligt alweer even achter ons - op zaterdag 9 juni organiseerde de KWB van Minderhout voor de 26ste keer de Kapellekensloop. Kindjes van 4 en 5 beten de spits af, gevolgd door de andere leerlingen van de lagere scholen en tenslotte ook de meer getrainde lopers die konden kiezen tussen verschillende afstanden. Door een misverstand publiceerden wij in ons vorige nummer niet de juiste uitslagen – iets waar een mama ons heel terecht attent op maakte. Met enige vertraging dus nu de juiste resultaten die recht doen aan hun sportieve inspanningen, waar ze ook allemaal meer dan fier op mogen zijn. (red) Kleuters 100 m - geboren 2014 en later Jongens: 1 Fabian Krawiel Minderhout 2 Jesse KustermansMinderhout 3 Alexander Van Deun Wortel Meisjes: 1 Sam Godrie Minderhout 2 Fleur Goetschalckx Minderhout 3 Lisse Joosen Hoogstraten Kleuters 100 m - geboren 2013 Jongens: 1 Matthias De Bie Minderhout 2 Robbe Broeckx Wortel 3 Cisse Kerremans Wortel Meisjes: 1 Lenne Brosens Merksplas 2 Lien Tilburgs Rijkevorsel 3 Ellis Boeren Minderhout

Een kleurrijke race bij de meisjes. 1 Anne-Sophie Bremans Hoogstraten 2 Ella Van Bouwel Minderhout 3 Janne Braspenninckx Minderhout Jogging 3 km 1 Polle Lemmens Hoogstraten 2 Ruben Meeusen Hoogstraten 3 Eric Bartholomeeusen Sint Lenaarts Jogging 5 km 1 Michiel Verheyen Hoogstraten 2 Dre Billet Wuustwezel 3 Stef Beyers Sint Lenaarts

Jogging 10 km 1 Bram Everaert Hoogstraten 2 Wouter Tampere Kapellen 3 Axel Aerts Minderhout 10 Miles van Minderhout 1 Laurent Bierinckx Herenthout 2 Wouter Vermonden Malle 3 Thijs Anthonissen Brecht Halve Marathon 1 Dirk Vermeiren Brecht 2 Michel Kerstens Beerse 3 Benny Aerts Meer

Kleuters 100 m - geboren 2012 Jongens: 1 Daan Hoedemakers Hoogstraten 2 Louis Van De Locht Minderhout 3 Mil Van Dyck Hoogstraten Meisjes: 1 Charlize Hendriks Minderhout 2 Saar Lauryssen Hoogstraten 3 Kaat van Deun Wortel Kleuters 400 m - geboren 2011 en 2010 Jongens: 1 Bent De Bont Minderhout 2 Sep De Gruyter Minderhout 3 Staf Hermans Minderhout Meisjes: 1 Ime Quaars Minderhout 2 Liv De Proost Minderhout 3 Elisa Mertens Minderhout

Er liepen heel wat rode duiveltjes mee. De 10 van Eden Hazard op kop…

Kleuters 600 m - geboren 2008 en 2009 Jongens: 1 Yannick Bremans Hoogstraten 2 Axel Lauryssen Minderhout 3 Cas De Gruyter Minderhout Meisjes: 1 Fleur Van De Mierop Rijkevorsel 2 Marit Peeters Minderhout 3 Ethel Brosens Hoogstraten Kleuters 800 m - geboren 2006 en 2007 Jongens: 1 Vic D’Haeyer Minderhout 2 Olivier Klaver Essen 3 Jules Van De Mierop Ranst Meisjes:

Ma en pa steken nog een handje toe bij de allerkleinsten. DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

77


SPORT hoogstraten deze maand

www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

78

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur


Hoogstraten, waar culturen elkaar ontmoeten

Patty (Thailand), Olivia (Tanzania), Bea (Filipijnen) en Ilse (Mexico)

De voorbije maanden stelden wij tal van nieuwkomers in Hoogstraten voor. Het was slechts een kleine greep uit de vele inwoners met een andere nationaliteit in onze gemeente. Begin van dit jaar telde Hoogstraten immers 94 verschillende nationaliteiten. In totaal zijn er 5.889 buitenlanders in de bevolkingsregisters ingeschreven. En dan rekenen we daar de vele honderden seizoenarbeiders niet bij die deze maanden in groten getale vooral vanuit Roemenië naar Hoogstraten afzakken. Vorig jaar waren dat er 2.579, waaronder 2.264 Roemenen. Het waren boeiende gesprekken met mensen die hier hun nieuwe thuis en partner gevonden hebben. Mensen die vooruit willen in het leven en bewust zijn dat het leren van onze taal een belangrijk onderdeel is van een goede integratie en een kans op een goede job. Initiatieven zoals Taallessen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs, Basiseducatie, Praatpunt en Inburgering zijn hierin een essentieel element. Opvallend overigens dat Hoogstraten door de meeste nieuwkomers ervaren wordt als een erg gastvrij en vriendelijk stadje waar men zich al vlug kan thuis voelen. Velen gaven dan ook te kennen om liefst in Hoogstraten te blijven wonen. Want Hoogstraten heeft wel iets met openheid naar andere culturen. Hoewel bij velen de contacten zich eerder beperken tot de

buren of de collega's op het werk, zien we soms mooie vriendschappen ontstaan over de culturen en de continenten heen. Neem nu Patty Rungruengrat Ruenpian (Thailand), Olivia Mgongolwa (Tanzania), Bea Ramos (Filipijnen) en Ilse Espinosa (Mexico). Vier jonge vrouwen uit drie verschillende continenten, met uiteenlopende culturen, goed opgeleid en de Nederlandse taal heel goed machtig. Toevallig ontmoetten zij elkaar de voorbije jaren op de bus tussen Hoogstraten en Turnhout op weg naar de cursus Nederlands. De lessen en de resultaten van de examens werden er flink besproken. En zo groeide er vriendschap en werd Hoogstraten the place to be voor allerlei activiteiten en ontmoetingen. Geen taalbarrières meer maar lekker genieten van de

Onze vriendschap ontstond op de bus van Hoogstraten naar Turnhout Hoogstraatse gastvrijheid en de vele gezellige plaatsen. Samen Thais eten bij Patty, taco's bij Ilse, chillen aan de watermolen of een ijsje in 't Zoet Begijntje, er is altijd wel een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te genieten en tegelijkertijd het Nederlands in de praktijk te beoefenen. Voor sommigen is het nog zoeken naar een geschikte job. Hoe goed de diploma's vaak ook zijn, de Belgische erkenning laat soms lang op zich wachten. Neem nu Bea. Jaren ervaring in ziekenhuizen in Saoedi-Arabië, Singapore en de Verenigde Staten op de spoedafdeling, oncologie en cardiologie, met een universitair diploma, maar toch niet aan het werk tot de officiële erkenning in de bus valt. Maar eens komt de dag en is het geluk hopelijk compleet. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

79


SEPTEMBER 1968

SEPTEMBER 1918

80

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: altijd een koopje? 10

1 – Vijf-koppige band, genoemd naar de legendarische film van Wim Wenders (5,5) 2 – De komkommertijd deed onze columnist “knorren en ...” 3 – Volgt Marc Vanwijn op als nieuwe directeur van de basisschool Spijker (4,5) 4 – Zacht fruitbiertje, genoemd naar de losbandige koloniste “... Marjan” 5 – Geboorteplaats van Kenny Brack (7,4) 6 – Ilse Oostvogels bewerkt Ilias van deze klassieke schrijver 7 – Brasserie-Resto “de Gulden ...” 8 – Gehucht in Hoogstraten 9 – Steven Goegebeur speelt “De Man van ...” 10 – Waterplant uit de familie Nelumbonaceae, ook wellnesshuis in Wortel 11 – E&S-design werd “Goed ...” 12 – Deze “...Pauwels” won de JOHH-trofee van Samana 13 – Deze Wortelse muziekgroep heette vroeger Trabant

3

2 4

6

6

6

9

13

2 8

3 2

13

10

10

2

5

13

9

2

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V.

6

12 13

6

6 11

8 12

9 3

2

6

11 7

2

13

7

12

Trice Doms, Burg. Van Nuetenstraat te Meerle, vond ons woord. Ze was duidelijk reeds in vakantiesfeer. Proficiat! Voor bovenstaande opgave is het weerom zaak dit eigenste nummer grondig te lezen. Waarom zou je ook niet!?

5

4

3

4

12

€30

Want je kan er een prachtige cadeaubon mee winnen? Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Maar wel graag voor 11 september

UIT DE OUDE DOOS

Humor van 50 jaar geleden

(Bron: De Gazet van Hoogstraten)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

81


AGENDA AGENDA

TENTOONSTELLING Van 4 augustus tot 23 december HERR BÜRGERMEISTER, de oorlogsdagboeken 1914-18 van Lodewijk Van Nueten in het Stedelijk Museum van woensdag tot zondag 14 tot 17 uur. Van zaterdag 15 tot maandag 17 september GROENTEN & BLOEMEN florale creaties van Tom De Houwer, Tania Huyghe en Jan De Ridder in de Vrijheid. RETROSPECTIEVE 20 jaar Groenten en Bloemen in de St-Katharinakerk. Zaterdag 15 en zondag 16 september FOTOTENTO ‘Hoogstraten anno 2018’ in de kapel van het Klein Seminarie. Tot zondag 30 september SCHILDERIJEN van Karin Sommen en KERAMIEK van Geeke Kolhoff in Het Kunsthuis, Kerkstraat 6, geopend op vrijdag van 14 tot 19 uur, op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur.

HOOGSTRATEN Zondag 9 september LAERMOLEN IN WERKING Molenstraat 21 elke 2de en 4de zondag van 14 tot 16 uur (daaropvolgende dinsdag 19.30 tot 21.30 uur). OPEN MONUMENTENDAG erfgoedbomen, Stedelijk Museum van 10 tot 17 uur. BOERENMARKT in de Brouwerijstraat van 9 tot 13 uur. Woensdag 12 september LEZING over de werking van het geheugen door Jan Versijpt in de bib, Lindendreef om 20 uur. Zaterdag 15 en zondag 16 september OPEN DEUR van het Davidsfonds in het administratief centrum.op zaterdag van 13.30 tot 17 uur en zondag van 10 tot 18 uur. Zaterdag 15 september REPAIRCAFÉ in LDC Stede Akkers van 9 tot 12 uur. Maandag 17 september LESSENREEKS geheugentraining (negen

maandagen tot 19 november) in het LDC Stede Akkers om 14 uur. Dinsdag 18 september MARKT in de Vrijheid van 8 tot 12.30 uur. Woensdag 19 september DAG VAN DE SPORTCLUBS, leerlingen gaan in sportkledij naar school. JOBBEURS met vijftig deelnemende firma’s in de Rabboenizaal van 14 tot 18 uur. Woensdag 19 september VORMING reanimeren in het RK lokaal, Slommerhof 18 van 18.45 tot 22.30 uur. Donderdag 20 september SCHRIJFACTIE van Amnesty International in Oud Hoogstraeten om 20 uur. CULINAIRE BIERWANDELING (enkel met inschrijving vooraf bij Toerisme Hoogstraten) in café De Rijkswacht om 18.30 uur. Vrijdag 21 september MOUTERIJQUIZ in LDC Stede Akkers om 20 uur. Zondag 23 en maandag 24 september MISSIEFEEST met eetgelegenheid vanaf 12 uur op zondag, 18 uur op maandag in zaal Pax. Zondagnamiddag drank, ijsjes, gebak. Zondag 23 september KERMIS met verschillende activiteiten. Woensdag 26 september VORMINGSAVOND over opvoeden ‘Kinderen zijn geen puppy’s’ in zaal de Welgezinde, stadhuis om 20 uur. Vrijdag 28 en zaterdag 29 september OPTREDEN Paris Texas en Nashville Bum in Zaal CeCilia, Gelmelstraat om 20.30 uur. Zondag 30 september CULINAIRE BIERWANDELING (enkel met inschrijving vooraf bij Toerisme Hoogstraten) in café De Rijkswacht om 14 uur.

MEER Vrijdag 31 augustus THEATER ‘Licht roodoranje’ van Sam Hoeck en Ellis van Beijsterveldt in Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 om 20 uur. Zaterdag 1 september VERKOOPACTIE ‘Dag van de Grote Koer’ door Brassband Rosalia vanaf 9 uur. Zondag 2 september MEERMARKT in de Donckstraat van 9 tot 12 uur.

82

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


AGENDA AGENDA Zondag 9 september OPEN MONUMENTENDAG thema erfgoedbomen met fietstocht - Vredesboom, Stedelijk Museum van 10 tot 17 uur. Zaterdag 15 september MUZIEKFEESTEN in basisschool de Meerpaal, Terbeeksestraat 6 van 14 tot 22 uur. Vrijdag 21 tot zaterdag 23 september 75-JARIG BESTAAN KWB met wandeling op vrijdagavond, breugeltafel op zaterdag en animatie op zondag aan de Chirolokalen, Meerseweg 20. Dinsdag 25 september INFOVERGADERING over sociale woningen op de kloostersite in de refter van de lagere school, Terbeeksestraat om 19 uur. Woensdag 26 september SCHOLENVELDLOOP (vanaf 1ste leerjaar) in recreatiedomein De Mosten vanaf 13.30 uur. Vrijdag 28 en zaterdag 29 september THEATERVOORSTELLING Maxburg 44 door Theater Pas Geverfd in Maxburg-Wernhout, Maalbergstraat 13 om 19.15 uur.

MEERLE Zaterdag 8 september CHIROFUIF met kinderdisco om 18 uur en fuif om 21 uur in de feesttent aan de Chirolokalen, Ulicotenseweg 2. KERMIS met +20 / +30 /+40 party bij Buurman & Buurman. Zondag 9 september OPTREDEN van S4U om 16 uur, Krikke & Frakke om 20 uur, Peter en de Botsotto’s om 22 uur bij Buurman & Buurman. Maandag 10 september VOLKSSPELEN met ringsteken en lepelkoers bij Buurman & Buurman en de Posthoorn vanaf 13 uur. OPTREDEN van WUF om 20 uur en Smooth Lee om 21.30 uur bij Buurman & Buurman. DJ DUO Yannick & Yannick in Café De Posthoorn om 20 uur. Dinsdag 11 september VOLKSSPELEN met minigolf en basketbal bij Buurman & Buurman en de Posthoorn vanaf 13 uur. OPTREDEN van Stiletto om 20 uur bij Buurman & Buurman. Woensdag 26 september MOSSELSOUPER, voorstelling jaarwerking en discobar (vooraf inschrijven) in LDC Meerle vanaf 12 uur.

MEERSEL-DREEF Zondag 2 september OPEN DEUR in de molen en tuin van de

Meerselmolen (alle zondagen tot oktober) van 10 tot 17 uur. Donderdag 13 september LUISTERCONCERT religieuze liedjes door Elly en Koen in de Kapucijnenkerk om 14.30 uur.

TAVERNE

Bredaseweg 56 2322 Minderhout T/F 03 315 75 36 t-heike@telenet.be

Open:

vrijdag, zaterdag & maandag vanaf 15.00u zondag vanaf 11.30u - keuken sluit om 21.00u Gesloten: dinsdag, woensdag en donderdag

Zaterdag 15 en zondag 16 september MISSIEFEEST met bloemenverkoop, rommelmarkt op zater- en zondag van 10 tot 17 uur, optredens van muziekkapellen.

MINDERHOUT Zondag 2 september KERMIS met verschillende activiteiten. Donderdag 6 september VERKIEZINGSDEBAT van DHM met de lijsttrekkers van de lokale partijen in zaal ’t Markenhof om 20 uur. Zaterdag 8 september COMEDY met Steven Goegebeur in zaal ’t Markenhof om 20 uur. Zondag 9 september OPEN MONUMENTENDAG erfgoedbomen met fietstocht – kapel OLV van den Akker, Stedelijk Museum van 10 tot 17 uur. Dinsdag 25 september LEZING ‘De wereld van het gehoor’ in het OKRA trefpunt, Schoolstraat 6 van 14 tot 16 uur;

WORTEL Vrijdag 31 augustus LANDLOPERSJOGGING van KWB met verschillende afstanden, inschrijven aan de parochiezaal vanaf 17 uur, start van de kidsrun om 18.40 uur. Zondag 2 september DJEMBÉGROEP RAKADIOU aan den Bayerd in de Kolonie om 14.30 uur. Donderdag 13 september CURSUS Kennismaken met spinnen in BC De Klapekster om 19.30 uur. Zondag 16 september NATUURWANDELING met gids, start aan BC De Klapekster om 14 uur. Vrijdag 21 september FOTO-CAFÉ Vlinders in BC De Klapekster om 20 uur. Zondag 24 september OPENDEURDAG Natuurpunt Markva llei in BC De Klapekster van 10 tot 18 uur. Vrijdag 28 september MUZIEKNAMIDDAG van OKRA met muziekgroep Nostalgie in de parochiezaal om 14 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2018 -

83


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

H UISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

THU I SV E R PL E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur.

Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

APOTHEKERS

INHOUD SEPTEMBER

voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

Column............................................................. 2 Kenny Brack, de nieuwe gardiaan................... 3 Vanuit het stadhuis - Terugblik........................ 9 Vanuit het stadhuis - Verwachtingen.............. 14 Publireportage Mac Ryan............................... 18 H-gebouw en de Vlaamse bouwmeester........ 19 Het jeugdvoetbal doorgelicht......................... 21 Het verhaal van Zwarte Marjan..................... 27 Skype Peggy Brosens – Calgary, Canada...... 28 Onze Straat – Pater Declerckstraat -Wortel... 30 DEZE MAAND............................................. 33 DORPSLEVEN – Hoogstraten ..................... 40 DORPSLEVEN – Meerle ............................. 50 DORPSLEVEN – Meersel - Dreef ............... 53 DORPSLEVEN – Meer ................................ 57 DORPSLEVEN – Minderhout ...................... 62 DORPSLEVEN – Wortel .............................. 65 Dichterlijke vrijheid....................................... 67 SPORT........................................................... 68 Welkom in Hoogstraten ................................ 79 Halve Eeuw geleden ..................................... 80 Filippine ........................................................ 81 Agenda........................................................... 82 Wachtdiensten................................................ 84

090 39 90 00

(0.50 euro per minuut)

www.demaand.be

WACHTDIENST

Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

_ REDACTIE _

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Doninck Maria Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0495 25 25 05 redactie@demaand.be

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0498 29 49 17 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

_ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 27 september 2018 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 11SEPTEMBER redactie@demaand.be

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

84

0494 86 93 84 0473 25 91 92

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

- SEPTEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND