mei 2017 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 379 381 Nr.

MEI 2017 MAART 2017

JAARGANG 33 JAARGANG 33

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 € PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

IS DE ROOMwil VAN DE MELK? Klapekster bezoekers TWEE JONGE LANDBOUWERS zo veel mogelijk buiten...GETUIGEN

NICK LEENAERTS (MEER)

KAREN STES (MEER)

COLUMN - KOUDE ENKELS, MOOIE MEIDEN CULTUURPRIJZEN 2016 EEN MOOIE KEUZE!

Doorstart voor MEERMARKT

Wat met de kerk van MINDERHOUT?

JAN enMEERLE INN DORPSRAAD JANSSEN BIJT DE SPITSin AFSydney OP EEN HOUTEN FIETS DOOR HOOGSTRATEN SKYPEN MET 1 LEO VLEUGELS - FRANKRIJK

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -


Het huis van De Vos “Heb je het gehoord? In Hoogstraten staat het café Kokomo City in brand. Je weet wel, het huis van De Vos waar tante Paula nog heeft gewoond. Ik laat het maar weten. Dat huis blijft toch speciaal voor ons,” voegt ze er nog aan toe. Dochterlief om negen uur in de morgen op het mobieltje. Hoe ze dat nog weet. Ze moet, toen haar oudtante er als huishoudster van E. H. De Vos woonde, nog erg jong zijn geweest. En ondertussen heeft het gebouw niet alleen een andere bestemming maar ook wisselende invullingen gekregen. Toch raar dat zij na al die jaren eerst aan die oude band denkt. ‘Het huis van De Vos.’ We noemden het zo naar E.H. De Vos, jarenlang eerbiedwaardig bewoner van het historisch pand als toenmalig directeur van het VITO. Een benaming die voor mijn generatiegenoten een evidentie was. Zeker voor de uitgewekenen. Deze laatsten en wat ouderen hebben de daaropvolgende bewoners en invullingen van het gebouw niet of toch van minder kortbij meegemaakt. De huidige generaties zullen zelfs helemaal niet weten waarnaar die benaming verwijst. Voor de wat belegen middle agers doet wellicht restaurant ‘Het Voske’ – got

the link? – nog een belletje rinkelen. Wie nog wat jonger is, spreekt waarschijnlijk over brand in het ‘Torenijzer’ en de echte jongeren over brand in ’’t Verschil’. Dat laatste was niet langer een restaurant maar een café, van de overkant van de Vrijheid overgewaaid. In de weekends draaide men er tot in de vroege uurtjes de beste hits. Zegt men. En nu, voor de huidige generatie brandde het dus in ‘Café Kokomo City’. Hoogstraten telt 21.000 inwoners. Ik wist het niet, Google wel. Hoeveel hoogst individuele herinneringen, geneugten en pleziertjes zijn voor velen onder hen verbonden aan dit gebouw? Al dan niet culinaire genoegens of ergernissen, een romantisch dineetje, een of meerdere pinten te veel, een lief verloren, een onverwacht gepeperde rekening, plaats van een eerste afspraak, nachtelijke esbattementen. Het zullen er veel zijn. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele leerlingen van het VITO. Al of niet tegen heug en meug leerden ze er hun vak en slepen er hun vaardigheden bij de restauratie na een eerdere brand of bij diverse renovatiefasen. Bloed? Zweet? Tranen? Of vooral trots en contentement om de geleverde prestaties en het mooie resul-

taat? Want laat ons wel wezen, dit historische gebouw bepaalt mee het zo karakteristieke straatbeeld van de Hoogstraatse Vrijheid. Haal het weg en dit beeld wordt onvermijdelijk en voor altijd verminkt. Voor velen roept het gebouw dan ook cultuurpatrimoniumsentimenten op en staat het behoud ervan hoog op de agenda. Persoonlijke bedenkingen, gevoelens, ervaringen en herinneringen aan en bij een voor Hoogstratenaren betekenisvol, nu beschadigd gebouw. Misschien zijn ze blijven haken, hebben ze een wending gegeven, onze dadendrang gestimuleerd, hebben ze kortom ons persoontje - of mag ik identiteit zeggen - in de een of andere richting vormgegeven en medebepaald. Identiteit is misschien een groot woord in deze. Maar toch, ons persoonlijk referentiekader, zo las ik in De Standaard onlangs, bepaalt voor alles onze identiteit en niet – zoals algemeen wordt aangenomen - de groep, het land, de cultuur waartoe we behoren. Wat we doen, wat we ervaren, wie we ontmoeten: het zijn de kleine en grote bouwstenen die maken wie we zijn. ‘Het huis De Vos’ ’t kan verkeren. Was het Bredero die het zei, of is dat dan toch weer wel ons cultuureigene? (anc)

JUBILEUMJAAR VOOR MEERMARKT

Meermarkt bestaat 25 jaar en kan voor de laatste keer nog terecht op de kloostersite voordat de bouw- en restauratiewerken er rond de jaarwisseling zullen starten. Een opportuniteit en een uitdaging voor het vernieuwde Marktcomité. (zie blz. 8)

22

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Om te kunnen genieten van de natuur!

OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL

Klapekster wil bezoekers zo veel mogelijk buiten… “Ach, ik ga ermee slapen en sta ermee op,” lacht Chris van Boxel. Maar dan heeft ze het dit keer niet over Natuurpuntvoorzitter Drej Oomen, wel over “de chape, kabelgoten en noem maar op…” Als coördinator van de Klapekster volgt ze de verbouwingen van het bezoekerscentrum mee op. Het is de bedoeling om op zondag 2 juli de deuren feestelijk te heropenen. Over die grondige renovatie, de werking van Natuurpunt, het wel en wee van de Hoogstraatse natuur hadden we een uitgebreide babbel met Chris, Drej, verantwoordelijke Koen Verschueren en bestuurslid Jos Martens. Over de Klapekster new look zijn ze het allemaal roerend eens: “De ambitie blijft om de bezoekers ertoe te bewegen om zoveel mogelijk de natuur in de vallei van het Merkske zelf te gaan beleven. Je zou dus kunnen zeggen dat wij de mensen buiten willen, ja…” Jos Martens was tien jaar geleden de ‘werfleider’ aan het hoofd van de vrijwilligersploeg die eigenhandig de bouwvallige stal van de kolonieboerderij tot een bezoekerscentrum ombouwde. “Toen deden we alles helemaal zelf. Eerlijk gezegd konden we ook niet anders, omdat we als natuurvereniging niet over de middelen beschikten om zo’n project uit te besteden. Nadeel daarvan is dat de werken dan maanden en maanden in beslag nemen.” “Waar we nu niet de tijd voor hadden,” vult Chris van Boxel aan, “je kunt de vele vrijwilligers en de bezoekers niet anderhalf jaar of zo voor een gesloten Klapekster laten staan. We hebben dit keer dus wel de sloopwerken gedaan, maar vervolgens een aannemer ingeschakeld.”

Vocht DHM: Was een grondige renovatie nu al echt nodig? Chris: Toch wel. Het gebouw was niet zonder mankementen. Al snel bleken er niet voldoende toiletten, bijvoorbeeld. De circulatie doorheen het gebouw was ook erg onpraktisch, zo was het

een heel geloop naar de drankvoorraden helemaal aan de andere kant in de kelder. Er waren ernstige vochtproblemen: vroeger was dit een paardenstal, nu deden de zouten in het optrekkend vocht de verf afbladderen, elke winter stond de kelder ook wel eens onder water. En nog belangrijker misschien, is dat we nood hadden aan meer ruimte om het stijgende bezoekersaantal aan te kunnen. Koen Verschueren: Zelfs de binnenmuren hadden last van het vocht, dus als je alles al moet afkappen om vochtwerende folie aan te brengen, kun je maar beter het probleem structureel aanpakken. Het geeft de kans om alle muren weg te halen zodat er één grote, lichte ruimte ontstaat die meer mogelijkheden biedt. Chris: Met onder meer een podium voor lezingen of voorstelling, een praktischer werkruimte voor de vrijwilligers, meer sanitair, een toilet voor rolstoelgebruikers, een bijkomende nooddeur. Het heeft ons maanden voorbereiding gekost om alles goed te herdenken en te plannen, aangezien we de beschikbare ruimte helemaal wilden herdenken. De toog, het winkeltje, de infostand, de keuken, werkruimte… liggen nu al-

Regionaal en biologisch De Klapekster maakt voor hap en tap bewuste keuzes. In het bezoekerscentrum trekt Natuurpunt Markvallei zoveel mogelijk de kaart van de eerlijke, biologische en regionale producten. Ruime bekendheid geniet ondertussen het typische ‘Natuurpuntbier Gageleer’. Dit bier is 100% biologisch, een groot deel van de grondstoffen worden geteeld in de Kempen. Hetzelfde verhaal gaat op voor de biologisch gestookte jenevers van eigen makelij. De ‘Wortelse Tongklever’ wordt gemaakt op basis van plaatselijk geplukte sleedoorn, voor de ‘Bonte Dikkop’ gebruikt men pijpenstrootje. Fruitsappen haalt men bij de Drie Wilgen, een biologische producent uit Heist-opden-Berg. Met Widar is er een nauwe samenwerking. De heerlijke cake, Fenegriekkaas en de knabbelstokken komen van deze Zondereigense biologische zorgboerderij en -bakkerij. Hun koeien grazen o.a. op percelen in het Turnhouts Vennengebied. Voor de thee en wijn klopt Natuurpunt Markvallei aan bij Wereldwinkel Hoogstraten. Chris van Boxel: “Ook met de Wereldwinkel hebben we een bijzonder goede verstandhouding. Onze jenevers bijvoorbeeld zijn ook in hun winkel in de Gelmelstraat verkrijgbaar.” (nad) lemaal aan de straatkant. De collectie van het Spannenburgmuseum wordt niet meer apart tentoongesteld, maar veel meer geïntegreerd bij activiteiten.

Koen Verschueren en Jos Martens slopen de vochtige muren

DHM: Kan dit allemaal in een geklasseerd gebouw? Drej Oomen: Dit gebouw zelf is niet geklasseerd als monument, wel ligt het in een beschermd landschap. De buitenkant van de gebouwen moet daarom bewaard blijven, de binnenkant niet. Voor elke wijziging aan de buitengevels moet je dus overleg hebben met de mensen van erfgoed. Hoewel wij nu een zeer DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- MEI MEI 2017 2017 --

33


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL Koen: En dat dus op een zo laagdrempelige manier. Iedereen moet hier terecht kunnen. Wel of geen lid van Natuurpunt, wel of niet lid van een politieke partij, zowel de gewone toerist als de natuurkenner… Chris: Met de verbouwing zullen we ook tijdig klaar zijn wanneer de kolonies in 2018 werelderfgoed worden. Onze bezoekersaantallen gingen nu al ieder jaar in stijgende lijn, minder bezoekers zullen we dan beslist niet krijgen, integendeel!

2016 in cijfers

Een Gageleer zal beslist smaken aan de nieuwe toog in de Klapekster… grondige renovatie van de binnenruimte hebben, hopen we wel de sfeer van het bezoekerscentrum intact te laten. Is het overigens niet de beste bescherming van erfgoed dat er in geïnvesteerd wordt zodat het een duurzame bestemming kan krijgen?

Geld DHM: Wie betaalt die investering? Drej: Wijzelf zijn niet de eigenaar van het gebouw, wij hebben het in erfpacht van de gemeente. Die heeft het op haar beurt in erfpacht van Kempens Landschap. De gemeente moet in principe instaan voor de onkosten aan de buitenkant van het gebouw – let wel, nu hebben we het enkel over dit gedeelte, niet over het boerderijgedeelte van de Bonte Beestenboel. Wanneer wij de gemeente en Stichting Kempens Landschap vroegen of we de werken mochten doen, stemden zij daarin toe. De totale kost voor Natuurpunt Markvallei is evenwel zo groot, dat de reserve die we hadden opgebouwd niet kan volstaan.

Is het niet de beste bescherming van erfgoed dat er in geïnvesteerd wordt?

Koen: Op de bank hoefden wij niet te rekenen, van zodra die horen dat je een vzw bent, gaan alle boeken prompt toe. Uiteindelijk hebben we onze toevlucht genomen tot een win-winlening. We hebben dus dertig mensen gevraagd of zij

4 4

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bereid zijn om ons tegen een schappelijke intrest een bedrag te lenen, waarvan wij jaarlijks een deel terugbetalen. Drej: Het deed deugd om te ervaren dat de mensen die we aanzochten, zo’n groot vertrouwen in ons initiatief hebben. Wij vonden dus zonder veel problemen de nodige ‘aandeelhouders’. Uiteraard hebben wij vooraf grondig nagedacht over de terugbetaling. Die middelen halen wij vooral uit de inkomsten van de cafetaria in de Klapekster. DHM: Ook in de Kolonie van Merksplas komt er een bezoekerscentrum, niet? Chris: Ja, maar dat is toch echt wel een heel andere invulling. Zij zullen focussen op de geschiedenis van de kolonies, wij op de natuur. Onderling is er een wisselwerking, we verwijzen naar mekaar door wanneer de bezoekers nood hebben aan andere info. Drej: Het gehele opzet is verschillend. De restauratie en invulling van de gebouwen in Merksplas is onvergelijkbaar veel groter en anders. Hier in Wortel hebben we veel meer natuur. Mensen warm maken om die natuur te beleven, dàt is onze doelstelling. Chris: Bij ons zul je geen grote infoborden over de kolonie of zelfs over de natuur vinden. Wij willen inzetten op de informatie die onze vrijwilligers geven. We maken wel folders en banners en stellen die ter beschikking, maar het is er vooral om te doen dat de bezoekers zien en voelen dat ze hier terecht kunnen met hun vragen over de natuur. Wat is de mooiste wandeling hier? Kijk, we fotografeerden een paddenstoel, welke soort is dat? Onze vrijwilligers zullen hen op een enthousiaste manier antwoorden, dat is het soort van betrokkenheid die zelfs het beste infobord niet kan geven.

Bezoekerscentrum De Klapekster werd in Wortel-Kolonie een succesverhaal, groter dan de initiatiefnemers destijds zelf durfden hopen. “Het begon vrij bescheiden in 2007 toen we nog alleen op de zondagen open waren. Dit volstond niet en vrij vlug gingen we ook op andere dagen openen waardoor het bezoekersaantal snel de hoogte in ging,” zegt coördinator Chris van Boxel. In 2010 kreeg het bezoekerscentrum al 16 000 bezoekers over de vloer. In 2016 staat de teller op 33.000. Natuurpunt Markvallei is echter niet alleen de Klapekster, er is zo veel meer te doen. De cijfers van 2016: 94 georganiseerde publieksactiviteiten, 16 aangevraagde wandelingen, 48 aanvragen voor groepsbezoeken, 67 klasbezoeken, 38 cursusdagen , 4020 aantal deelnemers aan allerlei publieksactiviteiten, 87 cursisten, 96 cafetariavrijwilligers, 96 vergaderingen… Het ledenaantal steeg van 169 aangesloten gezinnen in 2013 tot 906 in 2016. Voorzitter Drej Oomen: “De trend is in heel Vlaanderen positief, maar met onze afdeling steken we er wel een beetje bovenuit. Onze talrijke en veelzijdige activiteiten zijn hieraan uiteraard niet vreemd. En onze verwachting is dat de mogelijke erkenning van de beide Koloniën als werelderfgoed er nog een schep leden bovenop gaat geven.” Die brede waaier aan activiteiten vraagt de inzet van vele vrijwilligers. Hun aantal stijgt jaarlijks, wat vooral te maken heeft met de positieve sfeer en met het grote aanbod aan dingen die mensen er kunnen doen om de handen uit de mouwen te steken. Administratie, communicatie, het verzorgen van de tuin, beheerswerken in de natuur, poetsen, tappen, natuuronderzoek, opvolgen van beleidszaken, computerwerk, onderhoud website, nadenken en doen. Een hoop bezigheden waarvoor je absoluut niet noodzakelijk een natuurspecialist hoeft te zijn. Wie om welke reden dan ook op zoek is naar nieuwe uitdagingen, het adres is: bc.deklapekster@natuurpunt.be. Warm aanbevolen. (nad)


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL

Leeuwendeel DHM: De kolonie grenst aan Nederland, hebben jullie contacten over de landsgrens? Drej: Eigenlijk gaat het om een veel ruimer gebied dan Wortel-Kolonie, wij zijn het bezoekerscentrum voor de vallei van het Merkske. In totaal gaat het om 1.500 hectaren natuur die door drie partijen beheerd worden: het Agentschap Natuur en Bos, Staatsbosbeheer en Natuurpunt. Van die drie zijn wij de kleinste partner. Koen: De natuur houdt zich niet aan landsgrenzen, het is dus logisch dat we samenwerken met onze buren op vlak van ontsluiting en toegankelijkheid, studie en beheer. Wij zijn wel de enige die in dit gebied een bezoekerscentrum hebben. In heel wat beleidszaken op vlak van natuur zijn de Nederlanders een voorbeeld waar onze politiekers gerust wat inspiratie zouden kunnen vinden. DHM: Niet alle politiekers dragen jullie een even warm hart toe. Bij de discussies over de gemeentelijke aankoopsubsidie van Den Rooy leek het voor sommigen alsof jullie zelfs geen Hoogstraatse vereniging zijn. Hoe zit dat nu precies?

Feestelijke opening met Vossenstreken De opening van het vernieuwde bezoekerscentrum is voorzien voor zondag 2 juli. Vanaf 10.30 uur tot 18 uur is er een gevarieerd feestprogramma. Drej Oomen: “Het is de bedoeling dat we de mensen laten proeven van zoveel mogelijk facetten van onze werking. Natuurpunt biedt een brede waaier van activiteiten aan die we bij deze gelegenheid onder de aandacht willen brengen. “ Uiteraard zullen trouwe bezoekers in de eerste plaats nieuwsgier uitkijken naar de nieuwe inrichting van het bezoekerscentrum. “Maar de mensen zullen ook kunnen genieten van muziek, we stippelen een fietstocht uit die de mensen langs de mooiste plekjes in de Markvallei loodst, aan De Klapekster vertrekken verschillende gegidste wandelingen en we zorgen voor een primeur voor Vlaanderen met de introductie van Vossenstreken.” Vossenstreken is een gloednieuwe app voor kinderen, ontwikkeld door Stichting Kempens Landschap en Brabants Landschap. De tekst op het foldertje zegt genoeg: “Wandelen saai? Echt niet! Trek je stoutste schoenen aan en duik samen met Buitenbaas Robin de natuur in. Hij kent de routes op zijn duimpje en weet alle geheimen. Onderweg geeft Robin je spannende, avontuurlijke en knotsgekke opdrachten. En ja, je mag vies worden. Dat wordt lachen!” (nad)

In het verlengde van de toog komt een fraai vormgegeven winkelgedeelte. Drej: Mag ik eerst en vooral zeggen dat wij met geen enkele partij een binding hebben?! Wij willen heel bewust apolitiek zijn, wij zoeken ook niet zelf de confrontatie op en voelen ons erg onwennig wanneer het die kant op gaat… Dat Natuurpunt een Hoogstraatse vereniging is, hoeft eigenlijk geen betoog. In 1979 gingen wij hier van start als lokale afdeling van de Wielewaal die in Turnhout was ontstaan. Wij tellen momenteel 906 aangesloten gezinnen in ons werkingsgebied Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle-Hertog. Het grote leeuwendeel daarvan is Hoogstraats. Onze werking beperkt zich al jarenlang tot die drie gemeenten. Ons bestuur is erg Hoogstraats getint, de meesten van onze 150 vrijwilligers zijn ook mensen van hier. We krijgen al meerdere jaren een subsidie als Hoogstraatse vereniging, waarvoor we trouwens dankbaar zijn. Onze Natuurpuntafdeling is dus echt wel Hoogstraats… Waarover ging het dan in die discussie? De aankoop van een groot gebied als Den Rooy kunnen wij onmogelijk zelf financieren. Daarvoor rekent een afdeling dan op de solidariteit binnen het grotere Vlaamse geheel van Natuurpunt. Het is dus de nationale koepel die Den Rooy moet aankopen. Blijkbaar lag dat even wat moeilijk voor sommigen in de gemeente toen we die vroegen om hun eigen subsidiereglement voor de aankoop van een natuurgebied te volgen. DHM: Waarin verschillen jullie van andere Natuurpunt afdelingen? Drej: Onderling zijn er inderdaad heel wat verschillen. Wijzelf mogen rekenen op bijzonder veel actieve leden: 150 vrijwilligers op 906 aangesloten gezinnen, dat zul je elders niet zomaar terugvinden. Koen: Wij creëren ook een grote betrokkenheid

van die vrijwilligers door laagdrempelig te werken en hen veel vrijheid te geven. Ze melden zichzelf aan om te komen helpen, ze kiezen zelf in welke mate en wanneer ze dat doen. Dat stimuleert mensen om de handen uit de mouwen te steken. Drej: Mensen zien ook dat wij proberen het verschil te maken in de dingen die wij moeten doen: het aankopen van natuurgebied wanneer er zich een kans voordoet, onze nek uitsteken zelfs in netelige beleidszaken wanneer die de natuur in onze regio aanbelangen, een bezoekerscentrum openhouden.

Natuur houdt zich niet aan landsgrenzen, het is dus logisch dat we samenwerken met onze buren

Chris: Maar wie in ons bezoekerscentrum binnenkomt, zal nooit aangespoord worden om toch maar lid of vrijwilliger te worden. Men voelt de betrokkenheid van wie hier werkt, en dat triggert blijkbaar interesse van mensen. Vrijwilliger zijn in onze vereniging is in belangrijke mate een sociaal gebeuren, de vrijwilligers voelen zich goed in hun vriendengroep. Een voorbeeld daarvan is de groep die elke maandagvoormiddag samen beheerswerken uitvoert in Den Rooy. DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- MEI MEI 2017 2017 --

55


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL

Achteruit DHM: Jullie maken je sterk dat je het verschil maakt, betekent dat dan dat de natuur in onze streek het goed doet? Drej: Dat is een heel moeilijke vraag, moet ik zeggen. Aan de ene kant hebben we een aantal zaken echt wel kunnen redden zodat ze als stuk natuur bewaard blijven. Aan de andere kant is het niet goed met onze natuur gesteld. Het is heel jammer om vast te stellen dat de biodiversiteit bijzonder snel achteruitgaat. Kijk maar naar de sterke terugval van de leeuwerik, kievit, grutto, wulp. Dat los je dus niet op door Den Rooy aan te kopen. Koen: De natuur doet het enkel in aaneengesloten gebieden als die aan het Merkske echt goed. Maar in het buitengebied is dat jammer genoeg helemaal niet zo. Er zijn te veel kleine landschapselementen verdwenen, de biodiversiteit lijdt daar erg onder. Om daar op termijn verandering in te brengen, moeten wij misschien nog meer gaan wegen op het beleid. Politiek wordt de zorg voor de natuur nog lang niet genoeg vertaald… DHM: Is dat de reden waarom Natuurpunt zo hard stelling neemt in de dossiers van de meststallen in de vallei van het Merkske? Drej: Ja, omdat dit zo’n belangrijke materie is. Het gaat om niks meer of minder dan de vrijwaring van een uniek stuk natuur. Het stroomgebied van het Merkske is 6000 hectare, waarvan 1500 hectare erkend is als natuurgebied. Zowel in Nederland als op Europees niveau erkent men het belang daarvan en zijn er beschermingsmaatregelen. Het vergunnen van de aangevraagde stallen is daar op geen enkele manier mee te rijmen. Koen: Het is dus jammer genoeg wachten tot de Europese overheid Vlaanderen stevig op de vin-

gers tikt omdat de natuurdoelstellingen echt niet gehaald worden. Er is een duidelijke kaderrichtlijn water die het Merkske tot speerpuntgebied maakt. De waterkwaliteit is er nog goed maar moet nog verbeteren. Daar zijn dwingende regels voor. Waar wachten de Vlaamse en lokale overheid dan nog op om de regelgeving toe te passen? DHM: Maakt dit jullie dan niet moedeloos? Drej: Dat mogen wij onze kinderen en kleinkinderen niet aandoen… Soms bekruipt je een dreigend gevoel van teleurstelling – maar gelukkig staat daar nog genoeg tegenover. De groeiende bijval die je ervaart van de mensen. De voorbeelden in Nederland die aantonen dat een goed ecologisch beleid wel degelijk kan. Jos: Voor wie van de natuur houdt, is opgeven geen optie. Men moet ook niet denken dat wij het gemunt hebben op landbouwers, Heel wat meer ruimte en licht in de nieuwe Klapekster; de toog en wel geloven wij dat er een de winkelruimte komen tegen de straatkant; daarnaast is er nog opander landbouwbeleid slagruimte wat veel praktischer werkt voor de vrijwilligers. moet komen. Ook een andere manier om aan landbouw te doen, moet verdienen zijn in de landbouw als er zo’n prijzen rendabel kunnen zijn. Hoe verklaar je anders dat gehaald worden? de prijzen voor landbouwgrond zo hoog blijven: 14 euro per vierkante meter in Meerle, 17 euro in Sint Lenaarts. Dan moet er toch nog geld te DHM: Hoe moeilijk is het om het succes van recreatie en toerisme in natuurgebieden te rijmen met een duurzaam beheer? Chris: We moeten blij zijn dat er alsmaar meer mensen de natuur opzoeken. In een gebied als Wortel-Kolonie kan recreatie perfect op de plaatsen waar dit opengesteld is. Het is de reden dat wij een heel aantal uitgestippelde wandeltrajecten met verschillende afstanden hebben. Maar men moet op de routes blijven, de honden aangelijnd houden en dus ook respecteren dat sommige kwetsbare gebieden niet toegankelijk zijn. Als een gebied voldoende groot is en we de bezoekers daarbinnen kunnen spreiden, dan blijft er voldoende evenwicht tussen zachte recreatie en goed natuurbeheer.

Vrijwilligers rollen de mouwen op voor het beheer van de verschillende natuurgebieden.

66

MEI2017 2017 -- DE DEHOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSEMAAND MAAND -- MEI

Toerisme

Jos: Als we een gebied aankopen, dan moet het ook wel de bedoeling zijn om dit toegankelijk te maken. Maar om de verscheidenheid aan soorten te vrijwaren, of om de eigenheid van een gebied in stand te houden, moet je mensen kunnen weghouden. Een mooi voorbeeld daarvan is een stuk hoogveen in Den Rooy, dat is veel te kwetsbaar om de wandelroute daar doorheen te sturen.


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL Drej: Dat klopt wel. Den Rooy is te klein om bijvoorbeeld naast een wandelpad ook nog eens routes te hebben voor ruiters of mountainbikers. Dit is gemakkelijker in een groot gebied met dreven zoals hier in de kolonie. DHM: Hoe ver reiken de ambities voor Natuurpunt? Drej: In de dingen blijven geloven en op die weg verder blijven groeien. Op naar de 1000 aangesloten gezinnen. Dat houdt ook in dat we ons blijven inspannen om waardevolle gebieden aan te kopen als er zich opportuniteiten voordoen. Koen: En hopen dat de natuur beter kan doen wanneer ons ruimtelijk beleid beter wordt. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat ook Vlaanderen en Hoogstraten de Europese regelgeving correct toepassen! Chris: Hoe klonk het ook alweer: voor iedereen op wandelafstand natuur hebben. Zo belangrijk voor de gezondheid van de mens. DHM: En voor de Klapekster als bezoekerscentrum? Chris: Eerst en vooral de verbouwing goed af-

ronden, daarna de mensen blijvend de weg laten vinden naar ons. Omdat ze voelen dat ze hier welkom zijn. Geld verdienen is hier niet het hoofddoel, wel de bezoeker of vrijwilliger plezier laten ervaren. De mensen dus in de natuur laten gaan. De Klapekster wil de mensen buiten!

Waar wachten de Vlaamse en lokale overheid dan nog op om de regelgeving toe te passen?

DHM: En om af te sluiten: hoe is die liefde voor de natuur bij jezelf ontstaan? Drej: Als zestienjarige de rechttrekking van de Mark zien, dat was het ergste dat ik ooit meemaakte. Dat lag mij echt na aan het hart. Ik vond het een verschrikking om te zien hoe overal de mooie stukken verdwenen, beemden, bosjes, natte stukken‌ In de plaats kwamen overal

landbouwvelden gekoppeld aan ruilverkaveling. Dat heeft mij nooit meer losgelaten. Jos: Ik denk dat ik grotendeels ditzelfde antwoord moet geven, ja. Al van kleinsaf had ik van de natuur leren genieten. Niet altijd vanzelfsprekend misschien: want eerst wel eens een konijntje gestroopt, ook wel gejaagd‌ om uiteindelijk een echte natuurliefhebber te kunnen worden. Dat is het verhaal van stroper en boswachter, zeker? Koen: Eigenlijk was het vanzelfsprekend om in de natuur te zijn. Ik woonde in Wortel, de vallei van de Mark was mijn achtertuin, de velden waren de speeltuin. En met vader mocht ik mee gaan jagen, dat ging nooit om veel schieten en doden, wel om het plezier van hele dagen in de natuur te wandelen en dingen te leren kennen. Chris: Ik ben een tuinbouwersdochter, van jongsaf leren werken in het bedrijf, maar ook nog zwemmen in de Mark, spelen in het bos naast het huis. Natuurliefde werd niet echt gestimuleerd, maar dat ging bijna vanzelf. Nadat ik Drej leerde kennen, werd dat nog meer vanzelfsprekend. Zo gaat dat met goeie dingen, die gebeuren gewoon, toch? (mdl)

DE WERELD TONGKLEVER VAN

DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- MEI MEI 2017 2017 --

77


GESCHIEDENIS GESCHIEDENIS

Over de opvang van landlopers in Wortel- en Merksplas-Kolonie

Het weinig fraaie verhaal van armenzorg In ons omslagverhaal hebben we het over de verbouwing van het bezoekerscentrum in Wortel kolonie, waar de natuurbeleving centraal staat. Vanaf 3 juni kan u in de grote boerderij van Merksplas terecht in een tweede bezoekerscentrum, waar de geschiedenis van Wortel- en Merksplas kolonie uit de doeken wordt gedaan. De renovatie van die volledige site zal ongetwijfeld een boost geven aan het toerisme in de regio, waar we in ons volgend nummer op terug komen. Hier schetsen we het weinig fraaie verhaal van de manier waarop men de twee laatste eeuwen met landlopers omging. Alsof het een misdrijf was om in armoede te belanden… In 1822 wordt Wortel Kolonie gesticht naar het voorbeeld van vergelijkbare instellingen in de veraf gelegen Nederlandse provincie Drenthe. Men wil ook in de Zuidelijke Nederlanden kolonies opstarten. De keuze valt op Wortel, maar het verwerven van de gronden gaat er niet zonder slag of stoot. De hertog van Salm-Salm en bankier / grootgrondbezitter Hennessy zijn wat blij dat ze hun 213 ha grond kunnen slijten, maar de gemeente Wortel wil dat niet. Er is zelfs een Koninklijk besluit nodig om hen daartoe te verplichten. Wortel wordt een vrije kolonie waar men 129 kleine hoeves ter beschikking stelt aan landlopers in de overtuiging dat ze door te werken op het land hun leven zullen beteren. Drie jaar later wordt Merksplas opgericht als onvrije kolonie. Daar verblijven de minst werkwilligen in een centraal gebouw.

Chaos en faillissement

Het loopt echter al vlug fout door de agrarische onkunde van de geplaatste kolonisten. Wanneer België in 1830 onafhankelijk wordt, is het hek helemaal van de dam. België wil immers niets weten van het Hollands project. De kolonies worden nog enkele jaren financieel in leven gehouden en bestuurd door de Nederlanders. De kolonies blijven zelfs eigendom van het Nederlandse vorstenhuis. Maar mede door het gebrek aan steun en belangstelling van België, zijn ernstige financiële problemen onvermijdelijk. Het idealistische project vervalt in totale chaos. In 1828 verblijven er in Wortel nog 372 kolonisten, dat aantal daalt al snel tot 175 in 1840. In Merksplas daalt het aantal nog spectaculairder van 955 tot 252. De Maatschappij van Weldadigheid voor de Zuidelijke Nederlanden gaat failliet. De landlopers en bedelaars die er verblijven, moeten naar de provinciale bedelaarsgestichten die Napoleon in elk departement had opgericht. Hoewel er landlopers zijn die toch in de kolonie blijven wonen, liggen de ruim 1000 hectare gronden met akkers, bossen, heide, vennen en gebouwen er grotendeels verlaten bij. Prins Frederik, voorzitter van beide maatschappijen ziet het met lede ogen aan en beslist om de gronden van de kolonies dan maar zelf te kopen MEI2017 2017 -- DE DEHOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSEMAAND MAAND 88 -- MEI

en wordt de enige eigenaar van de voormalige kolonies. In november 1847 worden in de Wortelse kolonie de laatste 30 nog resterende huishoudens uit hun woningen gezet. Zeven van deze gezinnen willen evenwel koste wat het kost in Wortel blijven. Om hen op te vangen stelt de gemeente grond ter beschikking; enkele vrome dorpsbewoners zamelen geld in om er voor hen eenvoudige huisjes op te trekken.

Openbare verkoop

De landlopers die wel naar de bedelaarsgestichten gaan, komen daar terecht tussen de voorzieningen voor opvang van ouderen, een verbeteringsschool voor minderjarigen en een strafinrichting voor gestraften en recidivisten. De scheiding tussen geslachten wordt niet altijd toegepast, met “verderfelijke gewoonten” tot gevolg. De Belgische regering grijpt in en stemt in 1848 een eerste wet over dit onderwerp. Voor minderjarigen komen er aparte instellingen en beide geslachten moeten apart opgevangen worden. Met provinciesubsidies emigreren tussen 1850 en 1856 vanuit Antwerpen een 600-tal mannen en vrouwen uit de bedelaarsgestichten naar Amerika. Doordat de Noord-Amerikaanse autoriteiten deze mensen liever niet zien komen, was

dit initiatief slechts een kort leven beschoren. Prins Frederik besluit ondertussen om de kolonie van Wortel- en Merksplas openbaar te koop te stellen. In 1865 kopen vier welstellende particulieren zo de meer dan 1000 hectare grond, evenals tientallen gebouwen, bossen, akkers, vennen… De Belgische overheid verstrengt een jaar later de zogenaamde wet op de landloperij met het oog op een betere scheiding van jongeren, mannen en vrouwen. De regering beslist om landbouwgestichten op te richten. In het bedelaarsgesticht in Hoogstraten - het kasteel van Hoogstraten was van in de Franse tijd gebruikt voor de opvang van bedelaars - wordt al aan landbouw gedaan, in een zoektocht naar meer gronden stelt architect Victor Besme voor om de gronden van de kolonies daarvoor te gebruiken.

Doorstart

Met dit doel voor ogen koopt de Belgische staat in 1870de domeinen aan. Dit is een feitelijke doorstart van het Nederlandse project. Vanaf dit moment zullen de gebouwen voortdurend worden uitgebreid in de vorm zoals we ze vandaag nog kennen. Dat alles gebeurt onder leiding van architect Victor Besme, een van de grootste urbanisten van België, die o.a. ook vorm gaf aan


GESCHIEDENIS GESCHIEDENIS het centrum van Brussel. Vanaf 1881 vormen het kasteel van Hoogstraten en de voormalige kolonies van Wortel en Merksplas samen een uitgestrekt interneringsoord voor landlopers en bedelaars. Minister Jules Lejeune voert in 1891 een nieuwe wet in. Die maakt een onderscheid tussen personen die niet kunnen, en zij die niet willen werken. Er komen drie types inrichtingen. Vooreerst zijn er de bedelaarsgestichten voor gevaarlijke en beroepslandlopers, mannen komen terecht in Merksplas en vrouwen in Brugge. Het tweede type vormen de toevluchtshuizen met een minder streng regime voor onvrijwillige landlopers, ook hier komen de mannen in Hoogstraten en Wortel, vrouwen in Brugge. Ten slotte zijn er de weldadigheidsscholen voor minderjarigen; in Ruiselede, Mol en St.-Hubert voor jongens en in St.-Servais voor meisjes.

De grote oorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden de deuren van de kolonies open gezet. 5400 kolonisten mogen vertrekken in burgerkledij met 5 frank zakgeld. 3000 van hen doen dat ook effectief. Na de oorlog hervat de werking maar het aantal landlopers blijft laag doordat er een betere sociale zekerheid kwam en vooral omdat er veel arbeidskrachten nodig zijn voor de heropbouw van het land.

met alle betrokken partijen, kan toenmalig minister Kelchtermans niet anders dan ingaan op de vraag tot bescherming van het landschap en een deel van de gebouwen van beide kolonies. In 1997 richten de provincie Antwerpen en 40 Kempense gemeentebesturen de vzw Kempens Landschap op. Deze vereniging krijgt als taak om de veiligstelling en het beheer van Wortel- en Merksplas Kolonie uit te werken, maar ook om andere waardevolle landschappen in de provincie Antwerpen te vrijwaren. De rest is recente geschiedenis en ook toekomstmuziek. Over de herbestemming van beide kolonies en vooral over het unieke restauratie- en herbestemmingsproject van de voormalige boerderij van Merksplas Kolonie, met een bezoekerscentrum, een hotel en verblijfsmogelijkheden voor jong en ouder, kon u al heel wat lezen in dit maandblad. Ook in onze volgende uitgave komen we er wellicht op terug. (red.)

Bij het terugtrekken van de Duitse legers worden heel wat Russische krijgsgevangenen achtergelaten, die na de Oktoberevolutie van 1917 niet naar hun land kunnen terugkeren. De Belgische regering brengt een 1.000tal Russische soldaten samen in “het 6e korps der Krijgsgevangenen” en plaatst deze in Wortel. Het zal tot in 1920 duren eer ze kunnen terugkeren naar hun vaderland, maar een deel van hen blijft definitief in België. Waren er in 1910 nog 5729 landlopers in Merksplas, in de naoorlogse jaren ligt dat aantal beduidend lager. In 1929 zijn er nog maar 1100 landlopers. Dat is onvoldoende om alle grote voorzieningen draaiende te houden. De kolonies van Wortel en Hoogstraten worden daarom buiten gebruik gesteld. Alle landlopers worden voortaan opgevangen in Merksplas. In 1933 verblijven daar 1113 mannen onder een streng regime en 904 in een vrijer regime.

Afschaffing van de Landloperij

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er opnieuw landlopers in Wortel. In 1943 zijn er dat 450. Wortel Kolonie wordt in 1955 zelfs onafhankelijk, krijgt een eigen directeur en er gebeuren heel wat verbeteringswerken. Op dat moment telt Wortel 410 landlopers. Een deel van Merksplas-Kolonie evolueert ondertussen naar een moderne gevangenis met half open regime. Al die tijd bleef landloperij volgens het strafrecht een vergrijp, alsof het een misdaad was om in armoede te belanden. Deze opvatting evolueert stilaan. De wet “op de beteugeling van de landloperij en de bedelarij” wordt in 1993 zelfs helemaal afgeschaft. Het nieuws slaat in Wortel en Merksplas in als een bom. In Wortel zijn er immers nog 250 landlopers en in Merksplas 400. Omdat er niet langer een wettelijke grond is om hen vast te houden, mogen zij vertrekken. Uit humanitaire overwegingen besluit men om ermee in te stemmen dat een restgroep ervoor kan kiezen om in de instelling te blijven.

Protest

De Federale regering zet de gronden en gebouwen van beide Kolonies te koop. De bevolking protesteert hiertegen de verkoop en wil de waardevolle groene en cultuurhistorische gebieden als een eenheid bewaren. Het Convent, dat ontstaan was om het Hoogstraatse begijnhof te redden, besluit om de schouders hier onder te zetten. Op 9 september 1995 organiseren Jef Martens, Frans Horsten en Luc De Backker van Het Convent een Mars op Wortel Kolonie. Meer dan 2.000 mensen stappen mee op en horen Guido Belcanto de ‘Colonieblues’ zingen.

E I N G AD T E K D I E O P L S 3D-C d n K a v o D W O Re n I t S O L ogstra

NEN

o Te H

Duur van de opleiding is steeds 10 weken Start basistraining solidworks : 18 September 2017 Start vervolgtraining solidworks : 24 April 2017 Deze opleiding is zowel toegankelijk voor professionelen als particulieren.

Zij zetten zo toenmalig Vlaams minister-president Luc Van Den Brande onder druk en organiseren een persconferentie in het Vlaams parlement. Van Den Brande gaat over stag en geeft aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om de kolonies in het voordeel van Vlaanderen te onteigenen. Tijdens een spraakmakende door Het Convent georganiseerde vergadering DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

99


MEERMARKT MEERMARKT

Jubileumjaar voor Meermarkt

Enthousiast marktcomité bereidt doorstart voor MEER – “En hoe zit dat nu met Meermarkt, nu de werken aan en rond het klooster eindelijk lijken te gaan beginnen?” Dat is wat de Merenaar zich op dit ogenblik afvraagt. Trouwens, niet enkel de Merenaar vraagt zich dat af, want Meermarkt trekt al jaren mensen uit de grote regio aan, én veel buren van over de grens. Bovendien is het voor de markt een jubileumjaar, want 25 jaar geleden werd het initiatief met succes nieuw leven ingeblazen!

De glazen voor de proefmarkt in augustus zullen het nieuwe logo dragen. Sabine Goetschalckx van het marktcomité stelt het zo. “Door de aan de kloostersite geplande restauratie- én nieuwbouwwerken, zitten we in een soort van overgangsfase. Vorig jaar wisten we al helemaal niet of de werken een aanvang zouden nemen of niet. Daarom beslisten we toen dat we de maandelijkse markten wel verder zouden laten plaatsvinden, maar zonder al de animatie errond. Het was immers eigenlijk niet mogelijk om afspraken te maken met verenigingen, muziekgroepen, artiesten,… Dus: geen terras op het zandplein, geen optredens daar, maar heel ‘basic’ de markt zelf in de Donckstraat en in het kloosterbos en op de weide.” Op die manier pakt het comité ook het nieuwe

marktseizoen aan. De eerste zondag van mei, juni, juli, augustus en september is het dus wel degelijk Meermarkt. “De proefmarkt in augustus willen we dit jaar wel opnieuw organiseren,” gaat Sabine verder,” daar komen de meeste fervente marktgangers én bekenden altijd heel graag naartoe. Het blijft een uiterst gezellige bedoening en het loopt ook altijd flink uit na het traditionele einduur op de middag. Dat blijven we dus zeker volhouden.” Dit jaar zullen er opnieuw leuke glazen ter beschikking gesteld worden, mét het nieuwe logo. En er zal die eerste zondag van augustus geen gebrek zijn aan hapjes en drankjes én er wordt voor de nodige muzikale omlijsting gezorgd. Als de omstandigheden van het terrein het toeGuy Herrijgers één van de initiatiefnummers van Meermarkt nu 25 jaar geleden. laten, zal de traditionele afsluiter in september, de boerenmarkt, ook nog georganiseerd worden. Ook die markt is een grote publiekstrekker en als het enigszins kan wordt dat ook dit jaar zo, eventueel met aanpassingen aan het terrein en invulling van de locatie.

Doorstart

Wanneer de werken op de kloostersite beginnen, zal de markt tijdelijk enkel in de Donckstraat plaats vinden.

10 10

MEI2017 2017 -- DE DEHOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSEMAAND MAAND -- MEI

Vanuit het comité klinken positieve noten en deze tijdelijke afslanking wordt er als een boeiende uitdaging gezien. “We merkten de jongste jaren een beetje een terugloop van de opkomst van vooral de Meerse mensen. Daarom komt deze overgangsperiode misschien niet eens zo slecht. We doen het even wat rustig aan en kunnen ons herbronnen. Tijdens de werken zullen de markten dus wel verder plaatsvinden en in de loop van de komende maanden hopen we dan zicht te krijgen op hoe het nieuwe terrein er zal gaan uitzien en


MEERMARKT MEERMARKT

Een archieffoto: De Landelijke gilde tijdens de Boerenmarkt welke opportuniteiten er dan voor Meermarkt nog zullen zijn. We zijn in elk geval met een enthousiaste groep en bereiden alles voor om een spetterende doorstart te maken!” En dat is maar goed ook, want het is voor Meermarkt een bijzonder jaar. Het is immers 25 jaar geleden dat, toen ook al, een enthousiaste groep jonge mensen Meermarkt nieuw leven inblies. Bij die pioniers hoorden Guy Herrijgers en Jan Van Dun. Beiden zijn geboren en getogen Merenaars en zij zijn nog altijd van de partij en zien met plezier hoe het jonge comité verder aan de kar trekt.

“We bereiden met een enthousiaste ploeg een spetterende doorstart voor”

Maar zij herinneren zich ook nog levendig de beginjaren van de markt. Er was al een kleine ‘voorloper’ geweest onder impuls van toenmalig schepen Jan Hoeck. De pas opgerichte dorpsraad nam dat in het begin van jaren negentig van de vorige eeuw weer op en in 1992 werd Meermarkt boven de doopvont gehouden. Jan en Guy: “Het is altijd een risico als je namen gaat noemen, maar we moeten toch zeker Jos Van Dyck, Jaak Leemans, Jan Dufraing, Marc Verschraegen, Jacques Verboven en natuurlijk de eerste voorzitter Jef Van Opstal vermelden” (en ze waren zelf ook bij de grondleggers, n.v. d.r.). Het was de bedoeling om voor de Meerse verenigingen een platform aan te bieden om zich voor te stellen, én de Merenaren de gelegenheid te geven eigen koopwaar aan te bieden. De SintJorisgilde, Radio Valencia, Fanfare Sinte-Rosalia waren er vanaf het begin bij en vele andere verenigingen volgden. In het begin stond er enkel een reeks kraampjes in de Donckstraat.

Culturele verdienste Met die basis kon er verder gebouwd worden en het comité pakte uit met themamarkten: Lentemarkt, Kindermarkt, Muziekmarkt, Bier-, kaasen wijnmarkt, Boerenmarkt. Elke markt creëerde zijn eigen publiek en in het eerste decennium van deze eeuw werden heel veel markten feesten die nog tot de verbeelding spreken. “Bij de Bier-, kaas- en wijnmarkt durfde het al wel eens uit de hand lopen, die duurden soms tot in de late namiddag”, getuigen Jan en Guy. Het leidde zelfs tot het winnen van de gemeentelijke prijs voor culturele verdienste in 2012. Het was toen vooral de in een middeleeuws jasje gestoken Kindermarkt, die veel lof oogstte. Een verjongde ploeg zette onder leiding van Jan Dufraing het werk van Jef Van Opstal met veel enthousiasme voort. De augustus- en septembermarkten waren de jaarlijkse hoogtepunten. Onder impuls van de Landelijke Gilde en de KVLV werd de Boerenmarkt ook een echt succes. Maar Jan en Guy stellen zonder meer: “Het succes van Meermarkt is niet op het conto van één iemand of één vereniging te schrijven. Het is echt het werk van de Meerse gemeenschap: het comité uiteraard, maar ook de participerende

De Kunstmarkt verenigingen, individuen, de sponsorende bedrijven en zelfstandigen, de tientallen standhouders, de duizenden bezoekers ook.” Uiteraard evolueerde een en ander doorheen de jaren. Leefde de markt vroeger op na de hoogmis en werd het een gezellige ontmoeting tegen de middag, dan is het nu vooral ’s morgens druk met koopjesjagers van diverse pluimage. “De Merenaar zelf is een beetje naar de achtergrond verdwenen”, betreuren Jan en Guy ook, “maar daar gaan we beslist nog aan werken!” Zij hebben het volste vertrouwen in de verjongde ploeg van het marktcomité, onder leiding van Ben Dekkers, en blijven ook nog graag zelf meehelpen. U, beste lezer, bent van harte welkom op de springlevende Meermarkt, de eerste zondag van mei, juni, juli, augustus en september en dus voor de eerste keer zondag 7 mei aanstaande. En het is meer dan waarschijnlijk dat het dan mooi weer is. Van de 125 keren dat Meermarkt op het programma stond heeft slecht weer er maar drie keer voor gezorgd dat de markt niet kon plaatsvinden, maken Jan en Guy zich sterk. (jav)

Er zal die eerste zondag van augustus geen gebrek zijn aan hapjes en drankjes... DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

11 11


Jan Janssen en Inn Laurijssen wonen en werken in Sydney De wereld wordt steeds kleiner en steeds meer, vooral jonge mensen verlaten Hoogstraten om voor onbepaalde duur of voor altijd in vaak verre landen te gaan wonen en werken. Skype brengt ons elke maand tot bij een van hen.

Rond nieuwjaar was het gezin van Jan en Inn even terug in het land om met de familie Kerst en Nieuwjaar te vieren. Hun eerste koude winter sedert jaren, terwijl het in hun woonplaats Sydney hoog zomer en strandweer was. Jan heeft er de leiding over de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Cochlear, een Australisch bedrijf met wereldwijde expertise op het gebied van implanteerbare gehooroplossingen. Wat was jullie voortraject? Jan: Na de Wetenschappelijke A aan het Klein Seminarie studeerde ik voor ingenieur in Antwerpen en daarna haalde ik een diploma burgerlijk ingenieur elektronica in Leuven. Voor mijn thesis deed ik onderzoekswerk bij Philips Leuven. Ik kon er meteen na mijn studies aan de slag. Toen Philips Antwerp Bionic Systems kocht, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, kreeg ik er de leiding over. Inn: Ik volgde 3 jaar ASO in het Spijker en 3 jaar Moderne Talen aan het H. Graf. Daarna behaalde ik het diploma licentiaat vertaler FransSpaans in Antwerpen. Ik kon aan de slag als directiesecretaresse en verantwoordelijke personeelszaken in een bedrijf in Waarloos. Wij kochten in 1994 een huis in Antwerpen, dat we ook renoveerden.

De grote stap Jan: In 1996 werd Antwerp Bionic Systems overgenomen door Cochlear. Vanaf het begin vroeg de baas me naar Australië te komen, ‘al is het maar voor een jaar’. Maar het was toen niet

12 12

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

het geschikte moment. De vraag bleef evenwel komen. In 2002, Inn was toen zwanger van Willem en wilde haar job tijdelijk stopzetten, besloten we de sprong te wagen. In 2003 vertrokken we naar Sydney met de bedoeling er twee jaar te blijven en dan terug te komen. We zouden terug in België zijn als de kinderen schoolplichtig werden. Inn: Jan maakte al snel promotie en we raakten er ook snel ingeburgerd en besloten nog even te

“We kunnen het iedereen aanraden: kom eens vanonder de kerktoren.” blijven. In 2006 kochten we er een huis. Voor de kinderen was Sydney inmiddels hun wereld, ze gingen er naar school. De redenen om te blijven waren ondertussen belangrijker dan die om terug te keren. En nu is die vraag helemaal naar de achtergrond verschoven, de oudste zit in het laatste jaar van het middelbaar en gaat volgend jaar verder studeren. We hebben het meer gehoord van mensen die geëmigreerd zijn: de stap om te vertrekken is moeilijk, maar die om terug te komen nog veel moeilijker. Hoe is het leven daar? Jan: We wonen in St Ives, in de rand van Sydney. Vergelijk het met Schoten of Brasschaat ten

Jan, geboren in 1965 in Minderhout, zoon van Marcel Janssen en May Bastiaansen Inn, geboren in 1965 in Minderhout, dochter van Jos Laurijssen en Jeanne Van Mirlo. Ouders van Toon (17), Marie (16) en Willem (14) Met heel het gezin in 2003 geëmigreerd naar Sydney, Australië opzichte van Antwerpen. Het is ca. 30 minuten rijden naar Sydney. Al is het hier veel groener dan in de Antwerpse rand. We wonen aan de rand van de ‘bush’, zien al wel eens een walibi in de tuin. Na zes jaar verblijf kan je de Australische nationaliteit verwerven en dat hebben we ondertussen gedaan. Je moet er wel een test voor afleggen. Is de inburgering gemakkelijk verlopen? Inn: Ja, dat heeft veel met het bedrijf te maken. Als je op die manier naar Australië komt, helpen ze met de meeste zaken. Daarnaast vind je al snel landgenoten die er hun plaats gevonden hebben. Ik ben nu voorzitter van de Belgische Club in Sydney, die nieuwkomers de weg wijst. Er komen nogal wat Belgen de laatste jaren. De club houdt ook een aantal Belgische tradities in eer, zoals Sinterklaas met speculoos, de Belgische nationale feestdag. En we spreken Nederlands onder mekaar tijdens de bijeenkomsten. Thuis spreken we altijd Nederlands, zodat de kinderen dat blijven kennen. Met de kinderen AN, onder mekaar nog Minderhouts. Dat proberen ze soms na te doen om ons te plagen, dat is best grappig.


SKYPE SKYPE

Hoe is de levensstandaard in Sydney? Jan: Al bij al is er niet zo veel verschil met België. De huizen zijn comfortabel, maar wel minder duurzaam gebouwd dan in België. De prijs van woningen is wel hoog, 700 tot 800.000 euro voor een vrijstaande woning in een ‘verkaveling’ zoals in Minderhout. Inn: De supermarkten bieden een ruim aanbod. Er zijn natuurlijk verschillen. Het brood, daar konden we moeilijk aan wennen. België is een echt broodland. In het begin bakten we ons eigen brood, maar inmiddels zijn we daarvan afgestapt. We zijn ondertussen gewend aan het aanbod van hier. Sydney biedt een hele waaier aan cultuur. Film, theater, muziek. Er is natuurlijk ook het strand en de oceaan. De eerste jaren dat we hier waren, gingen we regelmatig kamperen in het binnenland, om Australië in al zijn diversiteit te leren kennen. We dachten toen nog dat we niet zo lang zouden blijven. Zo hebben we meer van Australië gezien dan de meeste Australiërs. Voor jongeren draait alles om sport, dat bepaalt het sociale leven van de jeugd.

De ‘Janssen-family’: Willem (°2002), Inn, Jan, Toon (°1999) en Marie (°2000) Wat mis je het meest? Jan: De familie natuurlijk. Voor de rest niet echt veel, want het is goed leven in Sydney. Er zijn een paar dingen die we direct doen als we even in België zijn: grijze garnalen eten, frietjes van de frituur, wafeltjes, een pintje drinken op café. Enfin, die kleine dingen die je merkt als je weer voet op geboortegrond zet en die je dan ook echt waardeert. De seizoenen, dat blijft vreemd: Kerstmis in de zomer, Pasen in de herfst.

We wonen aan de rand van de ‘bush’, we zien al wel eens een walibi in de tuin. Hoe zit het met de school van de kinderen? Jan: Het onderwijs is van goede kwaliteit, het systeem is wel anders. Je hebt, ‘public’ en ‘private’ scholen. Er is een groot verschil in kostprijs. Voor de private scholen betalen de ouders mee, het bedrag hangt af van de reputatie van de school. In de lagere school gingen onze kinderen naar een Catholic School in de buurt, gewoon omdat dat de meest gemakkelijke oplossing was. Een private school, maar wel nog vrij bescheiden en betaalbaar, zo’n 2.000 euro per kind per jaar. Vanaf het middelbaar gaat het dan al snel naar minimaal 4.000 euro. Vanaf hun 18 jaar staan de meeste jongeren in Australië op eigen benen en werken ze zelf om hun studies te betalen. Er is ook een systeem van studieleningen.

Hoe verloopt het contact met het thuisfront? Inn: Jan is regelmatig in België voor zijn job en dan maakt hij van de gelegenheid gebruik om even in Minderhout dag te zeggen. Eén maal per jaar in de vakantie komen we met zijn allen drie weken naar België. Dat kan vanaf nu wel veranderen, als Toon gaat studeren. Tussendoor skypen en chatten we wel eens, het is iets van de laatste tijd. We merken dat de kinderen tegenwoordig ook zo een direct contact houden met nichtjes en neven. Het zijn dikke vrienden, ondanks de grote afstand. Ze voelen zich tijdens de vakanties vanaf de eerste dag echt thuis in België. En de toekomst? Jan: We hebben geen concrete plannen om terug te keren, maar zeg nooit nooit! Ook een ander buitenland behoort tot de mogelijkheden, gezien het internationaal karakter van het bedrijf. We houden een open geest. We kunnen het iedereen aanraden: kom eens van onder de kerktoren. Wanneer je uit je dorp weg trekt, speelt het eigenlijk geen rol meer of het Antwerpen is of Sydney. Wat ons betreft, zal het voor een tijdje nog van de kinderen afhangen natuurlijk, zeker zolang ze studeren. Maar ook zij hebben die open geest. Marie spreekt nu al van in Amsterdam en in Dubai te gaan studeren en/of werken. We zien wel waar het leven ons brengt. (jaf)

De skyline van Sidney

DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- MEI MEI 2017 2017 --

13 13


KERKENPLAN KERKENPLAN

In het ‘kerkenplan’ blijven de meeste functies behouden

De toekomst van de kerk van Minderhout wordt in vraag gesteld Omdat er steeds minder kerkgangers zijn verplichtte de Vlaamse overheid alle steden en gemeenten om een langetermijnvisie voor het gebruik van hun kerken op te stellen. Op donderdag 30 maart stelde het stadsbestuur het ontwerp van dit plan voor aan alle belangstellenden, om het op 29 mei ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor Hoogstraten verandert er weinig.

Stok achter de deur Wil een stad of een gemeente nog subsidies ontvangen voor de restauratie van één van haar kerken dan moet ze beschikken over een globaal kerkenplan én voor de kerk in kwestie over een beheersplan, een dossier met de te verwachten kosten over een periode van 20 jaar. Met de restauratie van de Sint-Katharinakerk en het herstellen van het dak van de begijnhofkerk in het vooruitzicht, was het dus kort dag. De premies mogen dan wel beloofd zijn, zonder een beheersplan én een kerkenplan komt de overheid niet met geld over de brug.

Mogelijkheden MEDEGEBRUIK

Men spreekt van medegebruik wanneer men het kerkgebouw ook ter beschikking stelt voor religieuze activiteiten van andere katholieke of

christelijke geloofsgemeenschappen. In Hoogstraten gebeurt dit in de begijnhofkerk, waar naast Rooms-katholieke diensten ook Roemeensorthodoxe vieringen plaats vinden.

NEVENBESTEMMING Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een multifunctioneel gebruik en een gedeeld gebruik. Multifunctioneel gebruik is een nevenbestemming in de tijd. Het kerkgebouw kan dan occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden gebruikt worden zoals lezingen, concerten, tentoonstellingen enz. door andere instanties dan de kerkelijke overheid. Gedeeld gebruik is een nevenbestemming in de

ruimte. Het kerkgebouw wordt architecturaal zodanig heringericht dat er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die permanent een andere bestemming krijgen. Dit veronderstelt dus dat de liturgische en de andere ruimten bouwkundig volledig van elkaar gescheiden zijn zonder dat de afzonderlijke activiteiten elkaar hinderen. Hier is de kerk van Sint-Jozef Rijkevorsel een goed voorbeeld. Daar wil men een kleine gebedsruimte behouden en de rest van het gebouw een andere functie geven.

HERBESTEMMING Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij definitief aan de eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie krijgen. Daarvoor moet de kerkrechtelijke procedure van ontwijding gevolgd worden. Dit gebeurde met de kerk in de Sint-Jozefstraat van Vosselaar. In dit eigentijdse gebouw wil men de bibliotheek, de jeugd- en sportdienst en andere onderbrengen. Een uitstekend voorbeeld van een nieuwe niet kerkelijke bestemming is de kapel van Merksplas-kolonie die nu een succesvolle evenementenhal is.

Nu plannen, morgen uitvoeren In het kerkenplan worden opties genomen die onmiddellijk of op een vooraf bepaalde langere termijn worden uitgevoerd. Zo wil men in Turnhout op termijn slechts drie kerken voor de eredienst behouden (St.-Pieterskerk, kerk St-Middelares en de kerk in Schorvoort). Vier andere kerken wil men binnen de vijf jaar een her- of nevenbestemming geven en voor nog drie andere neemt men 15 jaar tijd.

Een projectburo moet in 2017 de mogelijkheden van een neven- of een mogelijke herbestemming van de kerk van Minderhout onderzoeken.

14 14

-- MEI MEI 2017 2017 -- DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND

In Geel wil men aan vier van de twaalf kerken voor 2020 een andere bestemming geven. In Mol, een gemeente met veel woonkernen, wil men er ook vier voor de eredienst behouden en op iets langere termijn aan de zes andere kerken een nieuwe invulling geven.


KERKENPLAN KERKENPLAN

Niet enkel de dakconstructie (links) is in zeer slechte staat. Ook de constructie van de klokkentoren is totaal verrot.

En in Hoogstraten Hoogstraten telt zes parochiekerken. Het kerkgebouw van het klooster in Meersel-Dreef en de kapel van het Klein Seminarie vallen theoretisch buiten het bestek van het kerkenbeleidsplan maar behouden hun huidige functie. De zes parochiekerken wil men zoveel mogelijk voor de eredienst behouden. Dat heeft vooral te maken met de relatief grote afstanden tussen de kerkdorpen, vooral in het noorden. De Sint-Katharinakerk, de begijnhofkerk en de parochiekerk in Wortel worden nu al gebruikt voor concerten en evenementen. In Meer en Meerle gebeurt dat minder, maar die wil men toch behouden omwille van de grotere afstand tot een andere kerk. Op termijn zou enkel voor de Sint-Clemenskerk in Minderhout een andere bestemming gezocht worden. Een projectbureau krijgt vijf jaar tijd om de mogelijkheden naar medebestemming te onderzoeken.

St.-Katharinakerk in Hoogstraten In de Sint-Katharinakerk zijn op jaarbasis 86 vieringen. Er worden 31 kinderen gedoopt en er waren 4 huwelijken en 47 begrafenissen. De kerk scoort hoog wat het aantal niet kerkelijke evenementen betreft met 15 concerten, 5 tentoonstellingen, tweemaal per week orgelles enz. Nog dit jaar start de restauratie van de toren en de beiaard. Voor de restauratie van de toren staat in 2017 al 1.312.898 euro in de begroting, in 2018 nog 1.320.000 euro en in 2019 een bedrag van 660.000 euro. De Vlaamse overheid voorziet een subsidie van 2.820.850 euro.

Voor de restauratie van de beiaard voorziet men dit én volgend jaar telkens 550.000 euro. De Vlaamse overheid voorziet 743.783 euro subsidies. Voor deze kerk is er al een beheersplan.

Begijnhofkerk in Hoogstraten In de begijnhofkerk zijn er 260 Rooms-katholieke en 24 Roemeens-orthodox vieringen. Er was maar één doopsel, maar wel 10 huwelijken. Begrafenissen worden er niet gedaan en er zijn een 5-tal concerten per jaar. In de begroting 2019 staat er 160.000 euro voor de restauratie van het dak en 22.500 euro voor de restauratie van het interieur. Voor deze kerk wordt er gewerkt aan een beheersplan.

Sint-Jan Baptistkerk in Wortel In Wortel zijn er 58 vieringen, 8 doopsels, 2 huwelijken en 9 begrafenissen. Per jaar zijn er een drietal concerten. De stad is, wat de restauratie van het interieur betreft, wel zeer optimistisch. Zowel in 2018 als in 2019 staat er telkens 880.000 euro in de begroting. In een volgend nummer gaan wij in op de lijdensweg van dit restauratiedossier dat al jaren aansleept. Er is nog geen beheersplan

Sint-Clemenskerk in Minderhout In Minderhout zijn er 59 vieringen per jaar. Men telt 5 doopsels, 3 huwelijken en 22 begrafenissen. Gelet op de ligging, dichtbij de kapel O.L Vrouw in den Akker, de begijnhofkerk en de Sint-Katharinakerk is komt de Sint-Clemenskerk in aanmerking voor een andere bestemming. Een projectbureau zal in 2017 de

mogelijkheden van een neven- of mogelijke herbestemmingen onderzoeken.

Sint-Salvatorkerk in Meerle Er zijn nog 110 vieringen per jaar. Men telde 22 doopsels, 4 huwelijken en 25 begrafenissen. Voor de restauratie van het interieur werd een dossier ingediend dat op 6 maart 2015 ontvankelijk is verklaard. Het is wachten op de toekenning van subsidie, maar de stad voorzag alvast een bedrag van 500.000 euro in de begroting 2019. Er is nog geen beheersplan.

Kerk O.-L.-Vrouw Bezoeking in Meer Ook in Meer waren er, net zoals in Meerle, 110 vieringen. Er werden 19 kinderen gedoopt, 2 koppels gehuwd en 24 mensen begraven.. Er zou een dossier voor de restauratie van het interieur ingediend zijn. De stad voorzag alvast 500.000 euro in de begroting van 2018. (fh)

Enkele cijfers voor wat ze waard zijn:

kinderen werden ingeschre• 224 ven in de burgerlijke stand, 86 zijn gedoopt

73 koppels, waar• Ervantrouwden 25 voor de kerk inwoners zijn overleden, • 151 waarvan er 127 kerkelijk begraven werden

DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- MEI MEI 2017 2017 -DE

15 15


16

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ERFGOED ERFGOED

De ‘Kapel van het Gasthuis’

De renovatie en zachte herbestemming Op de site van het Hoogstraatse OCMW-Woonzorgcentrum (Campus Stede Akkers) staat sinds anderhalve eeuw een kapel. In de volksmond van oudsher ‘het kapelleke van ’t gasthuis’ genoemd. Bij de bouw van de ‘Witte Torens’ werd het in zijn voortbestaan bedreigd tot protesten de plannen deden wijzigen zodat het kapelleke uit de gulzige greep van de afbraakmachine bleef. De tand des tijds heeft ervoor gezorgd dat enkele goedmenenden een ‘beschermcomité oprichtten voor de restauratie en zachte herbestemming van dit uniek stukje erfgoed. Eigenlijk een armlastig huishouden dat dank zij gulle sponsoring (zie de sponsorlijst op de pagina hiernaast) via geld en werkuren in z’n opzet is geslaagd. En dat het kapelleke voor de toekomst officieel herdoopte tot de ‘Kapel van het Gasthuis’, gewijd aan de heilige Blasius.

De geschiedenis Al in de 13de eeuw is er in geschriften sprake van een gasthuis voor behoeftige en zieke Hoogstratenaren. In diezelfde geschriften is evenwel niks te vinden over het zogenaamde ‘oud gasthuis’ dat in de jaren 1860-1931 werd afgebroken om geleidelijk aan plaats te maken voor het huidige leegstaande H-vormige gebouw dat op een nieuwe bestemming wacht. Aan elk ‘gasthuis’ was in grotere of kleinere mate een kapel verbonden. Zo ook in Hoogstraten waar in 1883 op de site een kapel met Lourdesgrot werd gebouwd. Een algemene trend ten

gevolge van de verschijning van Maria aan Bernadette in 1859. Wie niet naar Lourdes kon afreizen, kon op beeweg gaan naar Hoogstraten. Een gebruik dat nu in de verdrukking geraakt, maar vervangen werd door de bewoners van het zorgcentrum die van de kapel het einddoel maken van hun dagelijks stapje in de wereld. Ze komen er stilletjes bidden en een kaarsje branden voor hun geliefden. Kaarsje? Zowat 1200 kaarsen per jaar. Meer dan voldoende reden om deze mogelijkheid blijvend aan te bieden.

de werkuren van vrijwilligers konden worden uitgevoerd. Al in 2014 werd het dak vernieuwd, en recent werden de buitengevels hervoegd.

De renovatie Zoals gezegd, de tijd had zijn werk gedaan en de kapel niet gespaard. De ramen dienden te worden vernieuwd, de grot stond niet op de ‘vaste’ en was losgescheurd van het hoofdgebouw, kunstlicht en warmte was niet aanwezig, evenmin een thermische isolatie en een degelijk plafond, een likje verf was meer dan noodzakelijk, de houten zitbanken moesten - na enige discussie binnen het comité - vervangen worden door meer comfortabele gerecupereerde zetels. Allemaal werken die dankzij de sponsoring en De kapel op de OCMW campus

BEJAARDENWONINGEN

DIERENSTAL

GROT

KAPEL

WOONZORGCENTRUM

DIERENWEIDE

VOLIERE

Plan van kapel en directe omgeving

Een fragment van de grot binnen in de kapel DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

17 17


Renovatie kapel van het Gasthuis 21 mei 2017

Onder auspiciën van het OCMW zorgde een beschermcomité voor de noodzakelijke instandhoudingswerken en omgevingsaanleg van deze kapel uit 1883. Hierbij konden zij rekenen op financiële of andere hulp van volgende sponsors. Het beschermcomité dankt hen allen voor hun milde steun.

Cato Schalk •••••••••

Cera Ocmw raadsleden Parochie H. Drievuldigheid Alfons Van Dijck Karel Aerts Gerard Van Den Bosch Coöperatie Hoogstraten cv Hospital Logistics Uit sympathie Optiek Dominiek Van den Bosch bvba Jos Martens Jansen Keukens Gemeentebestuur Hoogstraten Europese Auxilium vzw J.M.B. Michielsen Bedrijfsgebouwen Lions Club Hoogstraten Markland

••••••••• Okra Trefpunt Minderhout Landelijke Gilde Meerle / Meersel-Dreef Rigouts & Co BVBA Bart Van Delm Den Hoftuin Peter Voorbraak Rotary Hoogstraten Kempen Dakwerken Jos Stoops-Helsen Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs

Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Jos Matthé Koninklijke VVV Hoogstraten Karel Pauwels Horsten-Van Merode Wies Plasschaert Erfgoed Hoogstraten Jansen Schrijnwerkerij en Timmerbedrijf Aertsen & Partners

De Hoogstraatse Maand 18 18

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Zachte herbestemming Het is de bedoeling om de buitenruimte van de Campus Stede Akkers open te stellen en te benoemen als trefpunt in Hoogstraten voor activiteiten in openlucht. Waarbij de factor ‘bewegen’ voor lieden van alle leeftijden vooraan staat. Het OCMW gaat dit doen door te investeren in een doordachte inrichting en aangepaste infrastructuur. De Kapel van het Gasthuis met nieuwe omgevingsaanleg moet in deze doelstelling een meerwaarde creëren: een plek van bezinning, rust, vrede en ontmoeting. Het bestaande terras naast de kapel wordt wegens de gunstiger oriëntatie verplaatst naar de andere kant waar zicht wordt geboden op de dierenweide met de mini-schaapjes Pauline en Paulette die het gezelschap krijgen van streekeigen neerhofdieren. Een volière voor duiven en siervogels vervolledigen de neerhof-imitatie. Vitostudenten bouwen de volière en een kleine stal voor de dieren. Tijdens de Vito-opendeurdag wordt dit studentenwerk tentoongesteld, nadien gedemonteerd en in de dierenweide opgebouwd. De bijkomende verhardingen en de aanplantingen werden verzorgd door de groendienst van de stad Hoogstraten. Enkele vrijwilligers nemen het klein onderhoud en de verzorging van dieren en gevogelte op zich, samen met de bewoners van het nieuwe nabijgelegen Hoogmark, een woonhuis voor mensen met een beperking.

ERFGOED ERFGOED opwaardering kreeg toen in 2015 de Heilig Bloedprocessie er voor het eerst passeerde en er halt hield voor de zegening. Dat initiatief wordt door de bewoners van het woonzorgcentrum ten zeerste op prijs gesteld.

Feestelijkheden Op zondag 21 mei in de voormiddag zullen genodigden en sponsors getuige zijn van de feestelijke inhuldiging van de gerenoveerde kapel en haar omgevingsaanleg. OCMW-voorzitter

Jos Matthé verwelkomt, waarna Gerard Van Den Bosch namens het beschermcomité een overzicht geeft van de werkzaamheden met dank aan de sponsors. Oud-deken Fons Van Dijck zal vervolgens de kapel zegenen waarna Johan Ooms haar geschiedenis toelicht. Een kleine receptie sluit deze plechtigheid af. In de namiddag wordt het vijfjarig bestaan van Campus Stede Akkers gevierd. Het feestprogramma staat nog in de steigers. De kapel is dan wél uit de steigers en voor het grote publiek toegankelijk. (nad)

Het fasegewijs versterken van de fundering van de Lourdesgrot.

Er worden borden geplaatst met info over de geschiedenis van de kapel en de leefwijze van de aanwezige dieren in de toenmalige boerderijen. Bedoeling is om op termijn de kapel voor kleinschalige evenementen in te schakelen in het Hoogstraatse gemeenschapscentrum. Hiervoor zijn enkele bijkomende investeringen nodig. Het beschermcomité verkoos om even af te wachten en om te zien welke vragen zich aandienen en deze toekomstgericht te evalueren. Nog noteren dat de kapel eigenlijk al een flinke

De bouwers van de technische dienst leggen de funderingen van volière en dierenstal.

De vrijwilliger van het eerste uur was Jos Martens. Hij brak de vermolmde steunberen van de grot af, versterkte haar fundering, herstelde de bepleistering en bracht tegen de westgevel van de kapel een waterdichte leienbekleding aan.

Volière en dierenstal in volle opbouw in de schrijnwerkerij van het Vito. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

19 19


HULPVERLENING VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen.

Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.46.10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen ? Bel ons !

Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.16.99

info@vanhuffelvastgoed.com

VAN HUFFEL bvba

“ Je eigen bankier voor al uw bankzaken & waar service belangrijk is ! ”

Vrijheid 34 20

2320 Hoogstraten

vanhuffel@recordbank.be

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03/314.73.36


Gerikt en gejokt

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

Dertien verenigingen uit de omliggende gemeenten organiseerden als Kaartgroep Noorderkempen andermaal een tornooi ‘rikken en jokken’. Ook dit jaar gebeurde dat in een goede sfeer en met ruime deelname. De organisatoren zijn dan ook terecht blij met de hulp van de betrokken verenigingen. UITSLAG JOKKEN 2016 - 2017 Plaats Naam Gemeente Punten 1 Janssens Frans St. Job in ‘Goor 1987 2 Peemen Jos Rijkevorsel 1999 3 Maegh Luc Vlimmeren 2037 4 Sterkens Louis Rijkevorsel 2047 5 Brosens Roger Beerse 2057 6 Hermans Frans Rijkevorsel 2064 7 Marijnissen René Rijkevorsel 2067 8 Van Otten Willy Minderhout 2069 9 Renders Louis Rijkevorsel 2096 10 Eelen Staf Rijkevorsel 2101 UITSLAG RIKKEN 2016 - 2017 Plaats Naam Gemeente Punten 1 Brughmans Lea Wuustwezel 4008 2 De Clerck Leo Brecht 4006 3 Vermeiren René Hoogstraten 3988 4 V. D. Langenbergh Jos Rijkevorsel 3977 5 Verbunt Frans Hoogstraten 3974 6 V. D. Ouweland Marc Hoogstraten 3974 7 Snels Paul Turnhout 3969 8 Bosse Petra Minderhout 3925 9 Langers Werner St. Lenaerts 3919 10 Bosse Sandy Werkedam 3901

Elektrisch leren fietsen

In de Stede Akkers is er op 9 mei een praktijkopleiding rijden met een elektrische fiets. Je ontdekt de mogelijkheden van zulke fiets en leert de risico’s beter inschatten. Je leert de voornaamste vaardigheden om veilig te rijden en krijgt de kans om zelf te ervaren hoe een elektrische fiets rijdt met enkele eenvoudige oefeningen. Naast deze workshop is er ook een theoretische workshop op 4 mei. Hiervoor dien je apart in te schrijven. Een professionele rijlesgever geeft deze workshops. Praktisch: Rijden met een elektrische fiets op dinsdag 9 mei van 14 tot 16 uur in LDC Stede Akkers. Theoretische workshop op donderdag 4 mei.

De 235 Wereldwinkels van Oxfam zouden niet bestaan zonder de inzet van 8000 vrijwilligers. Yvonne Vlaminckx uit Hoogstraten is één van hen. Zij is al vijf jaar vrijwilliger voor Oxfam. Drie keer per maand verzorgt zij de permanentie in de Wereldwinkel in de Gelmelstraat. Ze neemt een deeltje van de administratie op zich, zet bestellingen klaar, brengt die samen met haar man rond en staat mee in voor de scholenwerking rond fairtrade. Daarnaast bezoekt zij scholen, verenigingen en bedrijven om hen aan te sporen om producten uit eerlijke handel te kopen. Dit laatste doet ze samen met Trice Van Merode.

Yvonne is eveneens vrijwilliger voor 11.11.11 dat zich inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Yvonne is ook hier bij de scholenwerking betrokken. ‘Oxfam-Wereldwinkels vzw’ onderneemt op drie fronten actie om de handel eerlijk te maken: door de verkoop, door te sensibiliseren en het beleid te beïnvloeden. In Hoogstraten is de afdeling al veertig jaar actief! Om dat te vieren organiseert Oxfam heel wat activiteiten. Wil je hierover meer info, zelf vrijwilliger worden of Oxfam steunen? Surf naar www.oxfamwereldwinkels.be! (SC)

Een fusie van Coöperatie Hoogstraten en BelOrta?

De groenten- en fruitveilingen BelOrta en Coöperatie Hoogstraten startten concrete gesprekken over een mogelijke fusie. Beide raden van bestuur gaven op donderdag 30 maart toestemming om een fusiecomité op te richten, waarin de onderhandelingen gevoerd worden. BelOrta en Coöperatie Hoogstraten werken momenteel al erg nauw samen, waardoor er niet veel moeilijkheden verwacht worden tijdens de gesprekken. De fusie zou er dus mogelijk al snel kunnen komen. “Op deze wijze wensen BelOrta en Coöperatie Hoogstraten samen hun doelstelling van duurzame afzet van groenten en fruit aan een faire prijs sterker en beter te verwezenlijken”, luidt het in een gezamenlijke persmededeling.

De omzet van BelOrta bedroeg vorig jaar 400,4 miljoen euro, die van Coöperatie Hoogstraten 218,7 miljoen euro. Een fusie zou dus een veiling met een jaaromzet van meer dan 600 miljoen euro opleveren. Samen zouden BelOrta en Coöperatie Hoogstraten daarmee twee derde uitmaken van de totale omzet van VBT, het Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties met een omzet van 926,4 miljoen euro. Het zou zeker niet de eerste fusie zijn in de Belgische veilingwereld. De laatste jaren smelten almaar meer veilingen samen. Zo is BelOrta zelf van het product van het samengaan van de Mechelse Veilingen, Brava, Greenpartners, Veiling Borgloon en Veiling Haspengouw. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

21


DEZE MAAND

Week van de amateurkunsten Onder het motto ‘Kunst achter de Schermen’ kan je naar aanleiding van de Week van de amateurkunsten kennis maken met optredens of het werk van een groot aantal niet professionele kunstenaars. Hieronder een overzicht van de deelnemende kunstenaar en de data wanneer ze hun atelier open stellen. HOOGSTRATEN Tot 7 mei Werk van DANIELLE VAN APEREN in LDC Stede Akkers. Op 29 april en 6 mei kan je Danielle aan het werk zien tussen 11 en 21uur. Zaterdag 29 april STRAFINRICHTING, meerdere kunstenaars van 12.45 tot 13.45 uur. Maximum 15 personen, reservatie noodzakelijk. Stuur een mail naar thomas. baeckens@derodeantraciet.be met vermelding van je volledige naam en rijksregisternummer. Zaterdag 29 april KINDERKOOR JUBILATO, open koorrepetitie van 18 tot 19.15 uur in de Kanunnikenzaal Administratief Centrum, (personeelsingang aan achterzijde gemeentehuis). Zaterdag 29 april en 6 mei PAULA TUYTELAARS met glasfusing en kalligrafie van 11 tot 17 uur in Koolhof 24 (2de verdieping). Zaterdag 29 april en 6 mei LIEVE BOEYKENS in haar grafiekatelier, Leemstraat 28 van 11tot 18 uur. Zaterdag 6 mei LUDO KNAEPKENS met figuratieve acryl- en olieverfschilderijen van 13 tot 18 uur in de Buizelstraat 5 bus 1. Zaterdag 6 mei IKO kennismaken met grafiek van 11tot 16 uur in IKO atelier Dr Versmissenstraat. Zaterdag 6 mei ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD open kot van 10 tot 12 uur in de Academie; van 12 tot 13 uur repetitie toneel +15; van 12.30 tot 14.30 uur repetitie muziek. MINDERHOUT Zaterdag 29 april STRAWBERRY JAZZBAND van 17 tot 21 uur in het Gildenhuis, Minderhoutdorp 29a. MEER Zaterdag 29 april en 6 mei MEERKUNST, tien verschillende kunstenaars aan het werk van 13 tot 18 in de Oude Melkerij, Meerdorp 75.

Allemaal Academie!

Open muziekweek en negende Woordweek MEERLE Zaterdag 29 april TALKE SIETSMA met juwelen van 6 mei van 11 tot 17 uur, Voort 79. Zaterdag 29 april en 6 mei SCHOOL VAN MEERLE werk van het kunstcollectief van 11 tot 21 uur, Heerle 86. Zaterdag 29 april en 6 mei FRANK JOOSEN met figuratieve kunst van 11 tot 21 uur in Groot Eyssel 20. Zaterdag 29 en zondag 30 april BUURTWERK zet de ontdekte talenten in de kijker op 29 april van 9.30 tot 17 uur en op zondag 30 april van 14 tot 17 uur in het Raadhuis. Zaterdag 6 mei GEERT MAES met demonstraties van schilderen op doek van 11 tot 17 uur, Voort 79. MEERSEL-DREEF Zaterdag 29 april en 6 mei CHRIS DE BIE werken in klei van 11 tot 16 uur, Heieinde 44. WORTEL Zaterdag 29 april en 6 mei MARCEL DE BRUYN met conceptuele fotografie van 14 tot 17 uur, Pater Schrijversstraat 4. Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 april VRHOEM! organiseert een driedaags feest van de folk in de Oude Pastorij van Dirk Sommen. Info: Leo.sommen@yahoo.com. Zaterdag 29 april en 6 mei RITA HILLEN stelt haar atelier open van 11 tot 17 uur, Pater Schrijversstraat 6. Zaterdag 29 april en 6 mei VIVIAN WELLING kunst in papier van 11 tot 18 uur, Klinketstraat 11. Zaterdag 29 april en 6 mei GEORGES PHLIPPEAU fotografie van 11 tot 18 uur, Klinketstraat 11. Zaterdag 29 april en 6 mei MARLEEN DAEMEN met poppen in klei van 13.30 tot 17 uur, Rooimans 46 Zondag 7 mei STRAFINRICHTING WORTEL voor maximum 15 personen. Reservatie noodzakelijk! Stuur een mail naar thomas.baeckens@derodeantraciet.be met vermelding van je volledige naam en rijksregisternummer.

Van zaterdag 6 mei t.e.m. zaterdag 20 mei zet de Academie voor Muziek en Woord uit Hoogstraten twee weken lang de deuren open. Kortom: de Academie toont het beste dat ze in huis heeft. De twee opendeurweken zijn dit jaar opgebouwd rond het thema: “Allemaal Academie!”. Tijdens de week zijn er kleine optredens, concertjes, workshops en open lessen. De grotere activiteiten volgen telkens in het weekeinde. Zaterdag 6 mei: OPEN KOT (WAKweek) vanaf 10 uur. Je kan kennismaken met het ruime aanbod aan instrumenten Muziek en met de cursussen Woord voor Volwassenen. Je kan ook een repetitie Toneel bijwonen of kijken hoe een les Samenspel Muziek verloopt. Zaterdag 13 mei: COMEDYCAFE met POP/ JAZZ om 19 en om 21 uur. Comedyavond afgewisseld met livemuziek, door de Toneeljongeren +15 i.s.m. de Pop/Jazzafdeling. Hat aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveer daarom je tafeltje om 19 of om 21 uur: 014 69 95 39. Vrijdag 19 mei: THEATERTOCHT vanaf 19 uur. Een geleide wandeling in groepjes met straatacts onderweg, gespeeld door de jongeren van Drama, Toneel en Verteltheater +12. Reserveer een plaatsje op een specifiek vertrekuur: 014 69 95 39. De toegang is gratis. Alles in en rond de Academie, Karel Boomstraat 44. Er is telkens gelegenheid om gezellig na te praten in het Muzieken Woordcafé in de hal en (bij goed weer) in de tuin. Het volledige programma vind je op de website van de Academie. Meer weten? www. amwn.be, info@amwn.be of op 014 69 95 39 (MS/fh)

22

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Fietszoektocht langs Hoogstraatse grenzen VVV en Toerisme Hoogstraten maakten voor het themajaar Grenzeloos een ontspannende fietszoektocht van 28 km. Vanop je stalen ros ontrafel je de geheimen die zich verborgen houden langsheen de Hoogstraatse grens. Zoek de foto’s, beantwoord de vragen en rijf de prijzen binnen. Geniet natuurlijk ook van de mooie en groene omgeving die het noorden van Hoogstraten te bieden heeft. Leuk extraatje: onderweg maak je kennis met het erfgoed en de geschiedenis van enkele bezienswaardigheden in Meer, Meerle en Meersel-Dreef. De fietszoektocht is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen en loopt van zondag 23 april tot en met maandag 18 september. Deelnameformulieren kosten 4 euro en zijn verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten en Brasserie De Mosten. Deze laatste is ook de startplaats. Brasserie De Mosten geeft een gratis consumptie per deelnameformulier. Bij de waardevolle prijzen is er o.m. een ballonvaart voor vier personen. Praktisch: Fietszoektocht langs Hoogstraatse grenzen tot 18 september. Deelname 4 euro, vertrek brasserie De Mosten Info Toerisme Hoogstraten (RB)

urBach - Première

HOOGSTRATEN – De combinatie van orgelmuziek met hiphop of andere urban stijlen, is op z’n minst verrassend te noemen. In ‘urBach’ denkt Helder Seabra outside the box en werkt hij buiten de grenzen van het theater door dans naar een zestal kerken te halen. Daarbij dus ook de Katharinakerk. Seabra selecteerde tijdens een auditie in de Warande 20 (semi-)professionele dansers en amateurs van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Deze groep combineert en confronteert urban en hedendaagse dansstijlen met klassieke muziek van Bach, live

uitgevoerd door organist Nico Declerck van orgelvereniging Octave en Mixtuur. Helder Seabra danste jarenlang bij de Vlaamse topchoreografen Sidi Larbi Cherkaoui en Wim Vandekeybus. Sinds enkele jaren maakt hij ook zelf succesvolle voorstellingen. Zijn twee eerste producties ‘In Absentia’ en ‘When The Birds Fly Low, The Wind Will Blow’ maakte hij in de Warande. Praktisch: urBach, dansvoorstelling op dinsdag 9 mei om 20.15 uur in de Sint-Katharinakerk. Een organisatie van GC Hoogstraten en de Warande. (fh)

Open deur bij brandweer Hoogstraten HOOGSTRATEN - Op 21 mei kan u weer een kijkje komen nemen bij de brandweer, vanaf 10 uur kan je kennis maken met het wagenpark, eerstelijnsvoertuigen met een elevator van 34 meter hoogte, het grote watertransport van 3 containers met slangen van diameter 200mm en een pomp van 11000 liter/min, poeder- en gaspakkencontainer. Verder zijn er verschillende demo’s. Voor de

kinderen zijn er rondritten met echte brandweervoertuigen, blusspelen en staan er twee springkastelen. Er is ook een hapje en drankje voorzien. Praktisch: Open deur brandweer Hoogstraten op 21 mei. Op 19 mei is er een algemene quiz. Inschrijven kan langs brandweerquizhoogstraten@telenet.be met vermelding van je ploegmaat. (fh)

L’étude (nu slaat de chaos toe) Shakespeare en vrouwen? In “L’étude” ontmoeten drie vrouwen elkaar en wagen ze zich aan een studie over Shakespeare. Ieder heeft zo haar eigen reden hiervoor. Ze drinken wijn, verliezen zich in taal en onderzoeken Shakespeares vrouwenrollen in zichzelf, gaande van Lady Macbeth tot de getemde feeks, van Portia tot Ophelia. Naarmate de studie vordert, vermengen de levens van de drie vrouwen zich steeds meer met de rollen van Shakespeare en omgekeerd, met alle gevolgen van dien… Een wervelende Shakespeare-trip, kortom, gebracht door drie rasactrices: Sien Eggers (Eigen Kweek, De Koe, Het Gevolg), Jessa Wildemeersch (Het Nieuwstedelijk) en Sofie Palmers (De Helaasheid Der Dingen). Praktisch: L’étude (nu slaat de chaos toe) op woensdag 10 mei om 20.15 uur in de Rabboenizaal. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

23


CULTUUR CULTUUR

Evenementen in samenwerking met de Warande

Groeten uit de Kolonies De Kolonies van Wortel en Merksplas zijn een unieke plek met een fantastische mix van natuur en architectuur. In dit bijzondere kader biedt de Warande in samenwerking met GC Hoogstraten in mei en juni een zomers programma aan met veel theater, dans, expo, muziek… Zo spelen de Roovers in de velden van Wortel de succesvoorstelling ‘Blue Remembered Hills’, Marokkaanse acrobaten brengen spektakel in de kapel van Merksplas, Vaast Colson bouwt een nest in de kapel, Skagen brengt Jezus terug op aarde, films van MOOOV en AR-TUR en nog veel meer…

Film De Kolonie De Kolonie (2011) is een film van Filip Lenaerts. Daarin maken we kennis met Stefaan en Arlette, die net hun zoon Jurgen hebben bezocht in de kolonie van Merksplas. We dringen tot diep in het privéleven van het gezin door. Na afloop van de film praten we na met betrokkenen. Praktisch: De kolonie op donderdag 4 mei om 19.45 uur in de kapel van Merksplas-kolonie. Een samenwerking van AR-TUR, MOOOV en De Warande. Inkom 5 euro.

De Schaar van de Tsaar (6+) Freek Mariën won in 2015 de Taalunie Toneelschrijfprijs. Samen met de fysieke spelers van Corpus Ca creëert hij een absurd-komische, bijwijlen groteske voorstelling over waarden, illusies en (zelf)bedrog. Wat als de wereld blijkt te bestaan uit luchtkastelen? Wat met baardbelasting, opblaasbare tanks en andere vreemde samenlevingsvormen? In het rijk van de tsaar waait een nieuwe wind. Het oude regime wordt overboord gegooid. Mannen willen naar de maan. Baardige burgers spreken nieuwe woorden. Dit is een nieuwe tijd! Leve de omwenteling! Maar dan blijkt de maan toch te ver, de baard te duur, de woorden te hol. Zal je springen naar de maan? Belasting betalen op je baard? Zwijgen tot je barst? Praktisch: De Schaar van de Tsaar (+6) op zaterdag 6 mei om 15.00 uur in de kapel van Merksplas-kolonie.

Vlaanderen uniek open regime. Gedetineerden en bezoekers van buiten bekijken samen de film en gaan daarna in gesprek. Praktisch: Bastøy, filmvoorstelling op zaterdag 5 mei om 14.30 tot 23.59 in de strafinrichting van Hoogstraten. De avond is deel van AR-TURs KEMPENLAB 1 Gevangen in beschermd landschap. Een organisatie met MOOOV. Inkom 5 euro.

Halka door Groupe Acrobatique de Tanger In Marokko bestaat er een traditie van unieke acrobatie. Groupe Acrobatique de Tanger bestaat voor een flink deel uit leden van klassieke acrobatiefamilies, gebaseerd op de Berbercultuur. Acrobatie is voor hen een vak dat van vader op zoon (en soms op dochter) wordt doorgegeven. Onder leiding van internationale topregisseurs trekken ze nu de wereld rond met hun duizelingwekkende kunsten. Groupe Acrobatique de Tanger brengt de voorstelling Halka met 14 artiesten, waarvan 12 acrobaten en twee muzikanten. Ze overtuigen met hun poëzie, kracht, muziek en spektakel. Praktisch: Halka door Groupe Acrobatique de Tanger op dinsdag 9 en woensdag 10 mei, telkens om 20.15 uur in de kapel van Merksplas-kolonie. Inkom 24 euro, 22 euro (60+) en 12 euro (-19 of student)

Film Bastøy In de open gevangenis Bastøy moeten de gedetineerden hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Op dit Noorse gevangeniseiland zijn geen cellen, camera’s of hekken. De gedachte achter Bastøy is dat misdadigers geen betere mensen worden als je ze maar lang en hard genoeg straft. De cijfers lijken dit te bevestigen: in West-Europa hervalt gemiddeld zestig à zeventig procent van de ex-gedetineerden. Op Bastøy is de recidive dertig procent. Bastøy (2010) is een film van Michel Kapteijns. We zijn te gast in het Gelmelslot in Hoogstraten. Deze gevangenis kent een voor

24 24

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

SKaGeN met Uw Rijk Kome SKaGeN presenteert een theatervoorstelling over de staat van de mens in een wereld beheerst door schijnbaar religieuze terreur. In ‘Uw Rijk Kome’ komt Jezus terug op aarde. Of althans iemand die beweert Jezus te zijn. Hij lijkt wat hooghartig, vermijdt elk conflict, en beweert de toekomst te kunnen voorspellen. Na de voorstelling kan je in gesprek gaan met de acteurs.

Praktisch: SKaGeN met Uw Rijk Kome op dinsdag 16 mei om 20.15 in de kapel van Merksplas-kolonie. Inkom 16 euro, 14 euro (60+) en 10 euro (-19 of student)

Schwalbe zoekt massa Schwalbe is een spannend Nederlands theatercollectief. Met woordeloze, extreem fysieke performances strippen dit jonge gezelschap de mens van al zijn franje. Voor ‘Schwalbe zoekt massa’ breidt het collectief zich uit met Warandepersoneel, vrijwilligers en inwoners van Merksplas. Praktisch: Schwalbe zoekt massa op vrijdag 19 mei om 20.15 uur in de kapel van Merksplas-kolonie. Inkom 17 euro, 15 euro (60+) en 10 euro (-19 of student)

HNDRD danst One Limited Space

Halka - Groupe Acrobatique de Tanger

HNDRD is de nieuwe danscompagnie van choreografe Min Hee Bervoets. Voor ‘One Limited Space’ werkt ze met vijf dansers die de activiteit van de hersenen weergeven en verpersoonlijken. Wat is het verschil tussen het brein van een man en dat van een vrouw? Wat gebeurt er als ze "samen” denken? Wegens groot succes boekte de Warande een


Evenementen in samenwerking met de Warande extra voorstelling op 23 mei. Dit is ook meteen de première! Min Hee Bervoets is bij het grote publiek vooral bekend als jurylid en choreografe van het VTM-programma ‘So You Think You Can Dance’. Haar choreografieën werden ook al gebracht in Duitsland, Nederland, Brazilië, Verenigd Koninkrijk… Praktisch: HNDRD met One Limeted Space op dinsdag 23 mei om 20.15 in de kapel van Merksplas-kolonie. Inkom 17 euro, 15 euro (60+) en 10 euro (-19 of student)

Dans en muziek Un Sacre du Printemps De Amerikaans choreograaf Daniel Linehan brengt in de kapel van Merksplas Kolonie een choreografie voor 13 jonge dansers op ‘Le Sacre du Printemps’. Pianisten Jean-Luc Plouvier (Ictus) en Alain Franco spelen de muziek van Igor Stravinsky live op vleugelpiano. Daniel Linehan focust niet op de bekende geschiedenis van ‘Le Sacre’, maar analyseert de muzikale structuur van de compositie.

Dennis Potter en zijn gelijknamige tv-film. Naast de vier Roovers spelen ook Koen De Graeve, Wouter Hendrickx en Günther Lesage. Het verhaal van Dennis Potter speelt zich af op het Engelse platteland in 1943. Een groep kinderen spelen oorlogje, maar de grens tussen spelen, plagen en echte oorlog wordt steeds kleiner. In ‘Blue Remembered Hills’ zie je de wreedheid bovenkomen die in ieder van ons te vinden is. Praktisch: De Roovers met Blue Remembered Hills op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni om/ 20.15 uur in Wortel-kolonie. Inkom 19 euro, 17 euro (60+) en 10 euro (-19)

Piknik Horrifik met Laika, theater der zinnen

De Roovers hernemen speciaal voor de Warande de succesvoorstelling ‘Blue Remembered Hills’. Ze laten zich in deze openluchtvoorstelling op sleeptouw nemen door

TENTOONSTELLINGEN

Karin Borghouts fotografeert gevangenissen Fotografe Karin Borghouts brengt de gevangenissen van Merksplas en Hoogstraten in beeld. De een in het landschap van de kolonie, de ander in het historische Gelmelslot. Ze zoomt in op de soms verrassende relatie tussen de gevangenissen en het landschap, tussen open en gesloten, tussen binnen en buiten. Deze tentoonstelling is deel van AR-TURs KEMPENLAB 1 Gevangen in beschermd landschap. Karin Borghouts (1959, Kapellen) is kunst- en documentair fotograaf. Haar werk positioneert zich tussen fotografie en beeldende kunst en is rijk aan verwijzingen naar de schilderkunst. Praktisch: foto’s van Karin Borghouts van 4 tot 28 mei in de kapel van Merkplas-kolonie. Te bezoeken voorafgaand en na afloop van voorstellingen tijdens het festival 'Groeten uit de Kolonies'

Het nest van Vaast Colson

De dansers moeten een manier vinden om op het compromisloze stuk van Stravinsky te blijven bewegen, ondanks het ontbreken van stabiele patronen. Hoe nieuwe strategieën vinden in het omgaan met snel veranderende omstandigheden, dat is de vraag die uit de radicale partituur naar boven komt. ‘Un Sacre du Printemps’ is een veeleisende en compromisloze onderdompeling in de collectieve energie van muziek en dans. Praktisch: Un Sacre du Printemps op zaterdag 27 mei om 19.00 uur inde kapel van Merksplas-kolonie.

De Roovers hernemen Blue Remembered Hills

CULTUUR CULTUUR

Deze apocalyptische picknick boordevol lekker eten neemt je mee naar een hemelse hel, geïnspireerd op het werk van Jeroen Bosch. PARADISE Inc., pionier in duurzaamheid, spaart kosten noch moeite om zijn nieuwste product voor te stellen: iets hemels lekkers, iets wat elke picknick verheft tot een onvergetelijke ervaring. Je ziet met eigen ogen hoe dit kwalitaeistvolle product wordt gemaakt. En dit op een desolaat terrein dat wordt omgetoverd tot een groene oase.

Voor ‘Groeten uit de Kolonies’ bouwt kunstenaar Vaast Colson een nest in de kapel van de Kolonie van Merksplas. Hij speelt daarmee in op de geschiedenis van de landloperskolonie van Merksplas en de psychiatrie in Geel. De kunstenaar die zijn jeugd in Merksplas doorbracht, stelde in het voorjaar van2016 solo tentoon in het Antwerpse MUKHA. Praktisch: werk van Vaast Colson van 6 tot 25 mei in de kapel van Merkplas-kolonie. Te bezoeken voor en na afloop van voorstellingen tijdens het festival 'Groeten uit de Kolonies'. (fh)

Na ‘Opera Buffa’ en ‘Pentamerone’ biedt Laika andermaal een zintuiglijke ervaring. ‘Piknik Horrifik’ speelt zich af op de grens tussen het paradijs van lekker eten en de hel van onze voedselproductie. Je komt terecht in een wereld geïnspireerd op het werk van de schilder Jeroen Bosch, wiens ‘Tuin der Lusten’ vandaag nog huiveringwekkend en fascinerend is. Groteske personages, absurde acties, surreële beelden: ‘Piknik Horrifik’ is Bosch in een hedendaagse variant. Praktisch: Piknik Horrifik op vrijdag 26 juni om 19.00 uur in de kapel van Merksplas-kolonie. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

25 25


Walid en Buthaina uit Syrië – Hopen op een nieuwe lente “Syrië was tien jaar geleden zo mooi, zo veilig. Wij waren er zo gelukkig en zouden er nooit aan gedacht hebben om naar Europa te komen.” De gruwel van de oorlog deden Walid Almir Asaad (33) en zijn vrouw Buthaina Ramadan (36) echter het land ontvluchten waarna ze uiteindelijk via tussenstappen in Libanon en Jordanië in Hoogstraten een nieuwe thuis vonden. Walid en Buthaina woonden aanvankelijk in een klein dorp vlakbij Damascus. Met een diploma business administration aan de universiteit van Aleppo was hij werkzaam als bankbediende. Zij had een universitair opleiding gevolgd in Engelse literatuur in Damascus en werkte in een medisch bedrijf. Buthaina is Koerdisch, afkomstig uit het Noorden van Syrië en Soeniet (87% van de bevolking), Walid komt uit de streek van Hama, is Arabisch en zijn familie behoort tot de Ismaëlieten (1,5 %). De oorlog bracht heel wat ellende over het land en meer dan 11 miljoen vluchtelingen (cijfers Amnesty International). Ook binnen beide families vielen er slachtoffers door bomaanslagen wat Walid en zijn vrouw deden besluiten om te vluchten naar Libanon en daarna naar Jordanië. Hier werd het de Syrische vluchtelingen echter niet gemakkelijk

26

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

gemaakt om er te wonen, laat staan te werken. Na tien maanden vertrok Walid alleen naar Griekenland over Turkije om via Macedonië, Servië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland in België toe te komen. Sommige delen werden te voet afgelegd, op andere momenten bracht de trein redding. Heel de tocht verliep illegaal. Bij controle werd hij gedwongen zo snel mogelijk het land te verlaten. Zo bereikte hij Brussel op 20 september 2015 waar hij officieel asiel aanvroeg. Het CommissariaatGeneraal voor Vluchtelingen stuurde hem na 1 dag door naar Hoogstraten waar hij via het OCMW een woonst in de Mouterijstraat kreeg toegewezen. Na twee uitgebreide gesprekken met het Commissariaat verkreeg hij op 1 juni 2016 officieel het statuut van vluchteling. Van dan af moest hij zelf op zoek naar een woning wat niet gemakkelijk was zonder een werkcontract. Na drie maanden lukte het hem

Syrië was vroeger zo'n mooi land toch een appartementje te huren op de Vrijheid, terwijl hij intensief Nederlands studeerde en werk zocht. Intussen deed zijn vrouw Buthaina bij de Belgische Ambassade in Jordanië een aanvraag voor gezinshereniging. Zes maanden later, na elkaar 16 maanden niet gezien te hebben, konden zij elkaar terug in de armen vallen. Beiden voelen zich nu heel gelukkig in Hoogstraten en beleven een nieuwe start in hun leven. Hoogstraten is voor hen een leuke plek, een rustig dorp met vriendelijke mensen. Beiden hopen op een goede en vaste job en dromen van een eigen zaakje in de toekomst. Buthaina volgt nu intensief Nederlands. Walid werkt intussen deeltijds, doet vrijwilligerswerk bij 't Verzetje en werkt intensief mee met de Hoogstraatse Samentuin. Een nieuwe lente is ook voor hen aangebroken.(jh)


HOOGSTRATEN

www.demaand.be

Slinger van Foucault in het Klein Seminarie

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand. be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel. 0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

HOOGSTRATEN - Vanaf 6 mei demonstreren wetenschapsleerkrachten van het Klein Seminarie een Slinger van Foucault. Het wordt een installatie met een lengte van 13,5 meter in de Eeuwfeestkapel. Er zijn sessies voor scholen en demonstraties voor alle belangstellenden. Het initiatief is gratis toegankelijk.

De aarde draait Trots en zelfverzekerd demonstreert Leon Foucault in 1851 in het Panthéon in Parijs in 1851voor het eerst zijn bewuste slinger. Daarmee beslecht hij definitief de discussie dat de aarde draait, een probleem dat de wereld eeuwenlang had beroerd. Meer dan 150 jaar later hernemen wetenschapsleerkrachten van de school deze elegante proef en proberen zo op hun beurt aan te tonen dat de aarde om haar as draait. De demonstraties van De Slinger van Foucault worden uitgevoerd door leden van Bèta, een groep enthousiaste wetenschapsleerkrachten die met diverse initiatieven probeert om regelmatig ‘wetenschap uit de klas te laten komen’. De Slinger van Foucault is het grootste project dat Bèta tot nu toe op poten heeft gezet. Voor de praktische uitwerking doet Bèta daarom een beroep op de hulp van ‘De Vrienden van De Slinger’. Bij de demonstratie wordt gebruik gemaakt van

een slinger met een lengte van 13,5 m en een massa van 27 kg. De slinger wordt niet magnetisch aangedreven en moet daarom regelmatig opnieuw in beweging gebracht worden. De slingerbeweging duurt echter lang genoeg om de rotatie van de aarde aan te tonen.

Slingerwetten De draaiing van de aarde wordt door een Bèta-medewerker gedemonstreerd met behulp van de slinger. Daarnaast is er een kleine tentoonstelling over het leven van Foucault, draaiing van de aarde, gyroscopen, godsdienst en wetenschap… De teksten op de infopanelen worden op aanvraag toegestuurd. Men voorziet ten slotte ook enkele eenvoudige ‘hands-on’-opstellingen waar u desgewenst enkele slingerwetten experimenteel kan afleiden. Meer inlichtingen bij Bart Engelen: bart.engelen@klein-seminarie.be of 0479876955. Praktisch: De slinger van Faucault met demonstraties voor het publiek op zaterdag 6mei om 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur; idem op zondag 7 mei, dan zijn er trouwens ook al demonstraties om 10.30, 11.30 en 12.30 uur. De opstelling is doorlopend toegankelijk, de inkom is gratis. Info bart.engelen@klein-seminatie.be of 0479 87 6ç 55. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

27


28

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


LITERATUUR

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

29


Rommens adv_71.pdf

1

10/04/17

10:00

HOOGSTRATEN

Feestweek voor vijf jaar Stede Akkers

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 - Fax 03/315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be

OPENBARE VERKOOP

van woning, bouwgrond en landbouwgrond onder HOOGSTRATEN / MEER Notaris Paul ROMMENS te Meer zal, met 1% instelpremie, openbaar verkopen:

HOOGSTRATEN – Vijf jaar geleden werd Stede Akkers in gebruik genomen. Het OCMW zet dit feestelijk in de verf in de week van maandag 15 mei. Orgelpunt moet het slotfeest op zondag 21 mei worden. Op de campus Stede Akkers biedt het woon- en zorgcentrum in de bekende witte torens een nieuwe thuis voor zorgbehoevende senioren. Er is een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. Nog verschillende zorgdiensten vonden er eveneens een onderdak.

Koop 1: een vrijstaand woonhuis, gelegen John Lysenstraat 32, groot 1.408 m². K.I. 927 euro. EPC 625 kWh/m²jaar (ref. 20170209-0001932845-1) VCRO: Vg 07/08/1979 (bouwen van woning en garage), Wg/Ag, Gdg, Gvkr, Gvv. Bezichtiging: elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Meer info en foto’s op Immoweb n° 6928875.

Zoals wij eerder al berichtten, zijn de plannen voor de campus daarmee nog niet af, het voormalige rusthuis (het H-gebouw) krijgt eerlang een nieuwe bestemming. In ’t Gastenhuys zou tegen 2019 een rist zorgpartners gehuisvest kunnen worden, zoals het onthaalbureau Kind & Gezin, de opvoedingswinkel, het Centrum Geestelijke Gezondheid, de thuiszorgwinkel, het jongeren adviescentrum en een nierdialysecentrum. Van de vroegere denkpistes om hier een culturele bestemming aan te geven, is niet langer sprake. Het programma voor het vijfjarige bestaan van Stade Akkers ziet er als volgt uit: Maandag 5 mei FEESTELIJKE opening – enkel voor bewoners van de campus. Dinsdag 16 mei AARDBEIENFEEST in de voormiddag met de Ghesellen van de Aardbei en een bezoek aan coöperatie Hoogstraten – enkel voor bewoners van het woon- zorgcentrum. RADIO en MUZIEKNAMIDDAG van 14 tot 17 uur in samenwerking met Radio Valencia in de tent op de campus. Woensdag 17 mei LINEDANCE HAPPENING van 13 tot 18 uur in de tent op de campus. Vrijdag 19 mei BURENPICKNICK van 12 tot 14 uur aan de tent op de campus. ZONDAG 31 MEI GROOT SLOTFEEST met een zeer gevarieerd programma van 13 tot 17 uur, met o.a. live muziek in de tent in samenwerking met Radio Valencia, opening van de gerenoveerde kapel op de site (zie ook elders in deze Maand) en diverse eetkraampjes op de site. Verder is er een fototentoonstelling, straattheater, een optreden van de fanfare, een rolstoel en duo-fietsen parcours, een fotozoektocht, kinderanimatie en om 15 uur een ‘Bal in de straat’. (fh)

30

- SEPTEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Koop 2: perceel bouwgrond, gelegen aan de John Lysenstraat, rechts van koop één, groot 943 m², breedte 16,61 m., voor open bebouwing. VCRO: Gvg, Wg/Ag, Gdv, Gvk, Vv (lot 2 dd 18.6.1979 – 051/112). Meer info op Immoweb n° 6928911. Koop 3: perceel landbouwgrond, palende aan de Werkhovensestraat, ter streke “Klein Werkhoven”, groot 1ha.20a02ca., gelegen achter kopen 1 en 2. VCRO: Gvg, Ag, Gdv, Gvkr, Gvv. Vrij van pacht en geen voorkooprecht. Meer info op Immoweb n° 6928937. Aanvaarding alle kopen: na betaling koopsom en onkosten.

ZITDAGEN: inzet op maandag 15 mei 2017 en toewijs op maandag 29 mei 2017, telkens om 16.00 uur in Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen en opmetingsplan ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.


HOOGSTRATEN

De werken aan het Seminarie zijn gestart

BLAUW

HOOGSTRATEN -Vzw LA:CH uit Hoogstraten staat er weer. Na de musicalproducties Gelmel (2010) en 1814, De Vergeten Veldslag (2014) staat deze jonge vereniging nu klaar met een muziektheatervoorstelling. BLAUW is opnieuw een volledig nieuwe productie.

In ons novembernummer 2016 stelden we het ontwerp voor waarmee de directie van het Klein Seminarie de voorgevel van de school wil verfraaien én meer bruikbaar te maken. Begin april zijn de werken gestart en als alles meezit zullen ze in juli klaar zijn. Voor het ontwerp werkte de school samen met de Vlaamse bouwmeester, nadat aNNo architecten eerder een masterplan van de campus voorbereidde. Na een selectieprocedure werd het ontwerp toevertrouwd aan een samenwerking van twee architectenbureaus: het Belgische bureau RE-

ST van Dimitri Minten en het bureau van de Italiaanse architecte Andrea Zanderigo. De roodbakstenen muur van de fietsberging verdwijnt zodat de Engelse tuin meer zichtbaar wordt. De bloembakken voor de gevels verdwijnen en maken plaats voor volumes waarop leerlingen kunnen zitten en staan, zodat het voet- en fietspad ontlast wordt. Het geheel blijft sober en sluit, wat karakter en kleur betreft, aan bij de vormgeving, de stijl en de kleur van het gebouw en het interieur. (fh)

Het verhaal is gebaseerd op het boek ‘Blauw voor Leonore’ van de Oostmalse schrijfster Linda Van Mieghem. Zij schreef samen met Erik Wouters de teksten, de muziek is van de hand van Flor Verschueren. 30 jonge acteurs/zangers uit Hoogstraten en omstreken werden in september gekozen na audities en repeteerden het hele schooljaar twee keer per week onder leiding van zangcoach Lut Goetschalckx en regisseur Erik Wouters. De live muziek wordt gespeeld door ensemble ViolAcc# met Flor Verschueren (accordeon), Els Van Miert (viool), Jan Meyers (contrabas) en Jan Otten (percussie). BLAUW is een muziektheatervoorstelling, geen musical. Verwacht je niet aan speciale effecten of technische snufjes. Het motto is – zoals de regisseur het benoemt – juiste eenvoud, eerlijkheid en engagement. ‘Wat niet nodig is, is overbodig.’ De thematiek van de voorstelling is op het eerste zicht zwaar. De zus van het hoofdpersonage verdwijnt op zee. Maar eigenlijk is dat niet het echte thema. Het gaat meer om hoe het hoofdpersonage dankzij vrienden zichzelf terugvindt en het verdriet een plaats geeft in haar leven. Het samenspel tussen muziek en spel maken van BLAUW een lichte en troostende voorstelling. Kaartjes kosten 19 euro voor volwassenen en 14 euro voor kinderen tot 12 jaar. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Tickets zijn verkrijgbaar via de website en via Toerisme Hoogstraten. BLAUW past in de programmering van het themajaar Hoogstraten Grenzeloos en kan dan ook rekenen op subsidies vanuit het Stadsbestuur. Verder zijn Provincie Antwerpen, CERA Foundation, Rotary Hoogstraten Kempen en Lions Club Hoogstraten Markland partners van het project. Hoofdsponsors zijn BEKO, Grondwerken en Dacar Printing. Praktisch: Blaauw door vzw LA:CH op vrijdag 19 mei om 20 uur, zaterdag 20 mei om 20 uur en zondag 21 mei om 14.30 uur in de Rabboenizaal. Info en tickets: blauw.vzw-lach. be en via Toerisme Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

31


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Deskundig Advies

Tel. : 0475/66.92.77

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. g Binnenzonwering en shutters. g Vloerbekleding en PVC-vloeren. g Boxsprings en matrassen. g Vakkundig opmeten en plaatsen. g g

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

DeHM2017-1.indd 1

08-01-2017 16:06:14

BADKAMERRENOVATIE van

tot

A dvies

Z alig genieten

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG V E R WA R M I N G

32

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

S A N I TA I R

Voort 26 • Meerle (Hoogstraten) • Tel: 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be V E N T I L AT I E

ZONNE-ENERGIE


HOOGSTRATEN

Benefietavond in Le Cirq Op vrijdag 19 mei organiseert Jef Michielsen een benefietavond in Le Cirq voor het Fietsproject Jef binnen de organisatie Born In Africa. Het muzikale duo Martens&Huet brengen er in première hun programma Indigo.

Toch is ‘INDIGO’ geen eenzijdig muzikale, nostalgische terugblik vol ‘tristesse’. Integendeel. Martens&Huet zoekt zijn muzikale weg in mooie songs die het leven kleur geven. Grote namen als Jacques Brel, Randy Newman en Leonard Cohen zijn voorbeelden maar zij brengen ook nummers van Arno, Emma Bale, 10CC en anderen. Bovendien brengen ze ook nieuw eigen werk en vertalingen. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijke avond waarbij je samen met je vrienden aan ronde tafels gezellig kan genieten van een uniek muzikaal evenement onder het nuttigen van een drankje en tussendoor een leuke babbel.

Voor het derde jaar gaat Jef Michielsen als vrijwilliger naar Zuid-Afrika voor de organisatie Born in Africa vzw om er in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay zijn fietsproject verder uit te bouwen. Jef heeft er voor gezorgd dat de materialen en de methodes om fietslessen te geven al ter plaatse zijn zodat de vrijwilligers in de vier scholen waar de organisatie werkzaam is verder kunnen oefenen . Geregeld heeft hij contact met Isabelle, de oprichtster en drijvende kracht achter de organisatie Born In Africa, over de vorderingen die de leerlingen maken. De fietsen die in elk van de vier scholen ter beschikking staan voor alle kinderen worden geregeld nagekeken en men gaat ook na of de geschonken fietsen nog wel aangepast zijn aan de grootte van de kinderen. “Met de ingezamelde fondsen heb ik al heel wat kinderen gelukkig kunnen maken”, zegt Jef, “de leerlingen mogen tweemaal per jaar een wensdroom op een post-it papiertje schrijven en die dromen komen geregeld ook uit. Wensdromen van de kinderen uit de sloppenwijk gaan van ‘geen lekkend dak’, een eigen bed, een fiets tot tandverzorging” verduidelijkt Jef. In januari dit jaar is er een nieuw schoolgebouw opgericht in de krottenwijk Kranshoek waar de kinderen van Born In Africa naschoolse begeleiding en opvang krijgen.

Mondiale vorming Jef geeft in verschillende basisscholen, zoals het Klein Seminarie, Schansdries in Beerse en de Klimtoren in Meerle, infomomenten waar-

mee hij op een aanschouwelijke manier mondiale vorming bijbrengt. Voor meer informatie over deze power-point voorstellingen kan men contact opnemen via jefmichielsen@telenet.be. Dit gratis aanbod geldt niet enkel voor scholen, ook voor organisaties en verenigingen.

Steun

Praktisch: Benefiet voor het ‘Fietsproject van Jef’ en Born In Africa op vrijdag 19 mei vanaf 20 uur in Le Cirq, met optreden van Martens&Huet met hun programma INDIGO. Om organisatorische redenen moet je vooraf inschrijven door betaling van 10 euro per persoon vòòr zaterdag 13 mei op rekeningnummer: BE21001806829003 van Jef Michielsen met vermelding Indigo en het aantal personen. (fh)

Om het Fietsproject Jef en de werking van Born In Africa verder te zetten is uw steun onmisbaar. Bij giften van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest. Daardoor recupereert u bij de belastingen 45% van het gestorte bedrag. Bankgegevens : Record Bank Robert Dalechamplaan 4 1200 Brussel IBAN: BE25 8845 0350 0182 BIC: HBKABE22 vermelding: “Fietsproject Jef”(niet vergeten!) Elke euro, of Zuid-Afrikaanse Rand, wordt goed besteed, alles gaat voor de volle 100% naar de verdere uitbouw van de organisatie Born In Africa, die volgend jaar 15 jaar werkzaam is.

Benefietavond

De winnaar is…

Op zoek naar sponsormogelijkheden kwam Jef Martens met een muzikaal voorstel. Samen met Charel Huet vormen zij nu een muzikaal duo. Martens&Huet brengen tijdens een benefietavond voor het project van Jef de première van hun programma INDIGO.

In onze vorige uitgave verscheen een gesprek met Sandra Kleipas over ‘beelddenkers’ en de gevolgen die dat meebrengt in ons onderwijs. Sandra schonk ons een set van drie uitgaven van haar hand, die wij mochten verloten onder de belangstellenden.

Indigo was het typische blauw van de vrijgevochten jeansgeneratie uit de hippe jaren zestig. Bijna vijftig jaren later hoeft het dus niet te verwonderen dat dit blauw bij deze twee ‘zestigers’ enige weemoed en melancholie oproept.

Door toedoen van een onschuldige hand zullen we de uitgaven bezorgen aan Paula Meësen van Hoogstraten en May Bastiaansen uit Minderhout.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

33


Brandgevoelig HOOGSTRATEN – In de nacht van donderdag 30 maart brak er brand uit in café Kokomo City. Voorbijgangers verwittigden de brandweer, maar die kon niet verhinderen dat de dakconstructie haast volledig in vlammen opging en er grote schade was op het eerste verdiep en het gelijkvloers. Men kon enkel verhinderen dat de brand oversloeg naar de achterliggende praktijklokalen van VITO en de bloemenzaak Cosa Fiori, naast Kokomo City. Het historisch gebouw, tot de Franse tijd een ‘Engels’ klooster, werd daarna de woning van de directeur van VITO en kreeg een horecabestemming met namen als het Keizershof, De Vos en het Torenijzer. Het gebouw ging ook eerder, op 23 augustus 1995, al in vlammen op. Ook toen ontstond de brand op de zolderverdieping. (fh)

34

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Tentoonstelling Raph Huet

Van Wortel naar Feltre en terug

Borderbrass in concert HOOGSTRATEN - Op 13 mei kan u in het gemeenschapscentrum terecht voor “Borderbrass in concert”. Na de fenomenale prestatie op de provinciale wedstrijd van november 2016, heeft Borderbrass bewust even diep adem gehaald. Heel even genieten van het behaalde succes. De datum (13 mei) en de locatie (G.C. Hoogstraten – Rabboenizaal) van het volgende concert lagen toen al vast, alleen het programma moest nog bepaald worden. Deze keer kregen de muzikanten de kans om zelf het programma voor een heel groot deel mee samen te stellen. Maar die muzikanten maakten het zich beslist

niet gemakkelijk. U mag zich zoals steeds verwachten aan brassbandmuziek van de bovenste plank waar de stukken van af vliegen, een flinke dosis bravoure en ontroerende melodieën. Het orkest staat onder de kundige leiding van Erwin Pallemans, de presentatie wordt verzorgd door Leslie Brosens. Praktisch: Borderbrass in concert op zaterdag 13 mei in de Rabboenizaal. Kaarten voor dit evenement kosten 8 euro en kan je kopen bij de muzikanten, de dienst toerisme Hoogstraten of telefonisch op het nummer 03/314.15.46. Aan de kassa kosten de kaarten 10 euro. (-16-jarigen betalen slechts 1 euro).

Warme Tuin voor HoogMark HoogMark biedt kleinschalige zorg voor personen met een beperking. Na de bouw van het woonhuis mocht een mooie tuin niet ontbreken. Landelijke Gilde Hoogstraten startte in 2016 met het project om er een “Warme Tuin” van te maken, met financiële ondersteuning van het Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 van de Provincie Antwerpen. Het was bestuurslid en tuinarchitect Luc Mertens die de plannen kon uitwerken. In een “Warme Tuin” moeten de bewoners zich thuis voelen. Bij het uittekenen van de plannen werden de bewoners van HoogMark dan ook nauw betrokken. Zij wilden een tuin met veel

kleuren en geuren en plaats voor een insectenhotel. Verder kwam er een tuinpad dat toelaat om door de tuin te wandelen; tuinbanken bieden rustplaatsen. In december en startte de effectieve aanleg van de tuin, de aanplantingen gebeurden in het voorjaar van 2017. Enthousiaste vrijwilligers staken daarbij de handen uit de mouwen. Boom per boom kreeg de tuin vorm, in de laatste fase werd een laag schors aangebracht om het onkruid een stap voor te blijven. De Landelijke Gilde mag fier zijn op het “warme” eindresultaat! (mdl)

HOOGSTRATEN - Zoals kunstenaars ten tijde van de renaissance op studiereis naar Rome meesterschap verworven over hun vak, zo vertrok glazenier Raph Huet van Wortel naar Feltre. De tentoonstelling behandelt zijn schilderwerken en grafische experimenten, evenals de inspiratie en het vakmanschap opgedaan in Italië. Zijn werk combineert eeuwenoude composities en technieken met een hedendaagse uitvoering en kleurengebruik. Kom zijn sluitstuk ‘Laat de engelen zingen’ bewonderen vanuit de binnenkant van de Sint-Katharinakerk en verrijk u met kennis over zijn bewogen leven. Praktisch: Overzichtstentoonstelling Raph Huet van 21 april tot 14 mei in de Sint-Katharinakerk, geopend van 13 tot 16 uur. (fh)

Garageverkoop HOOGSTRATEN - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook vol met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dan is een garageverkoop de oplossing! Inschrijven kost 3 euro voor de leden van de KWB Hoogstraten of van de Gezinsbond Hoogstraten. Niet leden betalen 6 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en dit kan tot en met 23 april www.gezinsbondhoogstraten.be of ds6@telenet.be . De organisatoren zorgen voor promotie. De deelnemerslijst is gratis af te halen op zondag 7 mei in de Pax Dr. Versmissenstraat 3 van 8.30 tot 10 uur , bij Dirk Schellekens Postweg 2, in de dienst Toerisme Vrijheid 149 van 10-12 en 13-15 uur en bij alle deelnemers. Praktisch: Garageverkoop op zondag 7 mei 2017 van 8.30 tot 15.00 uur, een organisatie van KWB en de Gezinsbond. Meer info Dirk Schellekens Postweg 2 Hoogstraten. 03 314 65 80 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

35


MEERLE

36

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

VIALTA en Michiel Van Opstal uitverkocht

Ruilen en restjes redden Swishing

HOOGSTRATEN - Op 26 maart liep de sfeervolle kapel van het Internaat Spijker vol voor een concert van kamerkoor Vialta in samenwerking met woordkunstenaar Michiel van Opstal. Michiel, opgegroeid en schoolgelopen in Hoogstraten, zag het poëtisch levenslicht in 2010. Na deelname aan het collectief NAKT ging hij solo. Hij betrad verschillende podia zoals Poetry International, Poëziebus, Ballonnenvrees en Boomtown. Een selectie van zijn gedichten is te vinden op de website &TOESPIJS. Vialta (vrije Latijnse vertaling van ‘Hoogstraten’ – Via alta) startte in 1989 als een bescheiden familiekoortje en groeide uit tot een volwaardig kamerkoor en een hechte groep vrienden. Recent was het koor nog even te zien en te horen op het VRT-nieuws naar aanleiding van een opgemerkt bezoek van minister Koen Geens aan de kerstviering in de gevangenis van Wortel; het is inmiddels een mooie traditie dat Vialta deze bijzondere viering bij de gevangenen jaarlijks opluistert. Nadat het koor enkele jaren geen publiek optreden meer verzorgde,

is de draad recent weer opgepakt onder de bezielende en enthousiaste leiding van dirigenten Sander Le Roy en Sara Van Opstal – bevriend sinds ze samen de opleiding koordirectie in Lier volgden. Eind augustus zal het koor ook optreden in Koksijde, waar het de viering in de kerk van OLV Ter Duinen zal opluisteren met o.a. de mooie vierstemmige mis van Jacob de Haan. Onder de titel And so it goes bracht Michiel Van Opstal een eigentijds liefdesverhaal dat door Vialta werd afgewisseld met een divers palet van stemmige liefdesliederen – van de barokperiode tot hedendaags. Het verhaal en de muziek versmolten mooi tot één geheel, dat sterk werd gesmaakt door een enthousiast publiek. Als klap op de vuurpijl kreeg één van de koorleden een huwelijksaanzoek meteen na de voorstelling. And so it goes… Het kader van een stemmige en akoestisch waardevolle kapel met een zonnige tuin waar het publiek kon nagenieten met drank en lekkere stukjes cake, droegen bij tot een onvergetelijke namiddag .(fh)

BiBdeuren dicht

HOOGSTRATEN - Elk jaar moet een belastingaangifte invullen, maar dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Daarom komen enkele medewerkers van de overheidsdienst Financiën naar

Praktisch: Swishing ruilmarkt op vrijdag 5 mei 2017 in het Gildelokaal, Dorp 47 te Rijkevorsel. Vanaf 19 uur kan iedereen modeaccessoires binnen brengen met een maximum van 5 per persoon.

Workshop koken: Red de restjes ! We gooien elk jaar 1,3 miljard ton eten weg. Zonde, toch?! KVLV Hoogstraten tovert op dinsdagavond 23 mei 2017 van 19 tot 22 uur in VTI Hotelschool Spijker overschotjes om tot creatieve gerechten en redt zo de restjes: een ovenschotel met brood en groenten, rijstsalade met gebakken kip, verloren rozijnenbrood met gebakken appeltjes en mokkaroomijs en wafels met rijst. Goed voor het milieu én je portemonnee. Praktisch: Workshop Koken met restjes op dinsdag 23 mei van 19.00 tot 22.00 uur in VTI Spijker. Deelnemen 10 euro voor KVLV leden, 13 euro voor niet KVLV leden.

Voorleesdag

HOOGSTRATEN - De bibliotheek is gesloten op maandag 1 mei (Dag van de Arbeid), donderdag 18 mei (sportdag OCMW en Stad Hoogstraten) en donderdag 25 mei (Onze Lieve Heer Hemelvaart). Op vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei is de bibliotheek wel open. (fh)

Zitdag belastingen

De KVLV afdelingen van gewest Hoogstraten organiseren, onder het motto ‘meimaand is deelmaand’, samen SWISHING, een ruilmarkt voor mode-accessoires. Fantasiejuwelen, riemen, sjaaltjes, zonnebrillen, handtassen en schoenen, die al lang in je kast liggen maar die nog wel in goede staat zijn, krijgen zo een tweede leven.

Meebrengen: identiteitskaart, je aangifte van vorig jaar, eventuele bewijsstukken

HOOGSTRATEN - Elke laatste woensdag van de maand kan je van 14 tot 15 uur in de hoofdbib een voorleessessie bijwonen. In mei staat dit voorleesuurtje in het teken van kinderrechten. Daarmee sluit BiB Hoogstraten aan bij de Grote Nationale Voorleesdag. In heel veel bibliotheken wordt op die dag uit dezelfde twee boeken voorgelezen: Rechtop met Obi en Odette van Kolet Janssen en Emy Geyskens en Verhalen uit de boomhut, een bundel verhalen door kinderen geschreven.

Praktisch: Zitdag belastingen op dinsdag 16 mei van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur in de BiB. Inschrijven niet nodig.

Praktisch: Nationale voorleesdag op woensdag 31 mei om 14.00 uur in de BiB. Gratis, inschrijven niet nodig.

de BiB en vullen samen met jou je belastingaangifte online in.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

37


HOOGSTRATEN

CINE HORIZON Young@Heart “Young@Heart” is een heel charmante muziekdocumentaire met een prachtige levensles. Sinds 1982 brengt het gelijknamige koor uit Northampton, Massachussets, een repertoire van rock, punk en rhythm-and-blues. De gemiddelde leeftijd van de leden is 80 jaar. Voor zijn film volgde de Britse documentairemaker Stephen Walker de 24 gepensioneerden en hun koorleider Bob Cilman 7 weken lang tijdens de repetities van hun nieuwe show, waarin ze liedjes brengen van The Clash, James Brown en Sonic Youth. Zo ontstaat een humoristisch en aangrijpend portret van een generatie die zelden het filmscherm haalt. Hij schenkt ook aandacht aan hun dagdagelijkse leven en volgde sommigen zelfs tot in het ziekenhuis, waarvan niet iedereen terug kwam... Maar de koorleden getuigen van hun indrukwekkende energie. Praktisch: Young@Haert, filmvoorstelling op vrijdag 5 mei om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud.

Wild Cheryl Strayed was een jonge vrouw die met zichzelf in het reine wilde komen na jaren van zelfdestructief gedrag en seksuele losbandigheid. Ze besloot impulsief om op haar eentje het Pacific Crest Trail te trotseren, een langeafstandspad in het westen van de VS van meer dan 4000 kilometer. Cheryl Strayed legde daarvan zowat 1700 kilometer af. De vele ontberingen die zij op haar louterende tocht ervoer, schreef ze in 2012 neer in het gevierde boek ‘Wild: from Lost to Found on the Pacific Crest Trail’. Steractrice Reese Witherspoon kocht de rechten en speelt nu de hoofdrol in de verfilming ervan.

Tinello presenteert Een midzomernachtdroom HOOGSTRATEN - In het magische woud van Oberon, de elfenkoning en Titania, zijn trotse koningin, zoeken vier jongelui naar de ware liefde. Tegelijkertijd bokst een amateurgezelschap een eerste échte tragedie in mekaar. Tegen wil en dank worden zij betrokken in de intriges van Oberon. Zo ontstaat er een kluwen van betovering en komische misverstanden. Dat is het uitgangspunt van het welbekende ‘Midzomernachtdroom’ van Shakespeare, dat door Tinello op de planken wordt gebracht in een regie van Peter Stax. Op het podium staan naast de “anciens” van Tinello een heel aantal jonge mensen. Zo wordt de rol van Oberon vertolkt door Brent Blockx, zijn vrouw Titania wordt gespeeld door Katleen Siemons en Ruben Mathé kruipt in de huid van de ondeugende Puck. Verder kon men ook drie elfen strikken : Gertjan Van Bavel, Koen Van Dun en Wout Joosen. De jongelui worden gespeeld door Michiel Van Opstal, Florian Christiaensen, Marjolein Fransen en Britt Lippens. De toneelspelers van het amateurgezelschap zijn Eric Van Tongel, Hilde Van Tittelboom, Erik Sterck, Mieke Vervloet, Chris Aerts en Cis Verboven. Licht en geluid liggen in de veilige handen van Dirk Lambrechts en Koen Van Opstal. Regieassistent is Sander De Bruyn. Praktisch: Tinello speelt ook nu in hun vertrouwde cultuurtempeltje zaal Cecilia op 20, 27, 28, 29 en 30 april en 4, 5, 6, 11 en 12 mei 2017 telkens om 20.00 uur. Tickets kosten 12 euro (incl. pauzedrankje) en kunnen besteld worden via tinello@telenet.be. (fh)

Jeugdorkest en fanfare brengen jaarconcert HOOGSTRATEN - Op zaterdagavond 29 april 2017 organiseert de Koninklijke Fanfare Ste. Catharina uit Hoogstraten haar eigen Jaarconcert in zaal Pax. Dirigent Eddy Chrisostomus en zijn muzikanten bieden een gevarieerd programma, met o.m. topwerken voor fanfare zoals The Witch and the Saint (Steven Reineke) en Lake of the Moon (Kevin Houben), maar ook populair werk zoals Life on Mars(David Bowie) en Hard Rock Hallelluia (Lordi). Verder mag u een solo verwachten van Johan Sysmans op bas en één van onze jongste muzikanten, Vic Van Deun, op bugel. De avond start om 19.30 uur met een optreden van JoCatHo, het jeugdorkest van de fanfare onder leiding van Cindy Kranen. Deze Jongerenwerking Sint-Catharina Hoogstraten bestaat niet enkel uit jongeren die hun opleiding bij de fanfare kregen, maar ook uit leerlingen van de Academie der Noorderkempen. Praktisch: Jaarconcert KF Sint Catharina Hoogstraten op zaterdag 29 april om 19.30 uur in zaal Pax. (deuren om 19 uur). Inkom 8 euro (gratis onder 18 jaar). Tickets in voorverkoop 6 euro bij muzikanten of Dienst Toerisme Hoogstraten of te bestellen via de website www.catharinahoogstraten.be (fh)

Midzomerconcert Piuskoor

Praktisch: Wild, filmvoorstelling op zaterdag 20 mei om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud.

Human Wat maakt ons menselijk? Dat is de hoofdvraag van filmmaker Yann Arthus-Bertrand in de film Human. Om het antwoord hierop te vinden besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van emotionele verhalen van meer dan 2000 mensen uit 60 verschillende landen, waarin thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. Deze film van de cineast van o.a. ‘Home’ biedt een kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met beelden van onze planeet. Praktisch: Human, filmvoorstelling op woensdag 31 mei om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. (fh)

38

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Na het algemeen bejubelde aperitiefconcert vorig jaar, heeft het Piuskoor dit jaar opnieuw gekozen voor de Begijnhofkerk met haar goede akoestiek. Het wordt een bijzondere uitgave met internationale toets, die volledig past in het thema Grenzeloos Hoogstraten 2017, want het koor wordt begeleid door het Amerikaans harpensemble AYHE (American Youth Harp Ensemble). Aan de piano Olivier Thienpont. Dirigent: Kaat Vissenberg. Praktisch: Midzomerconcert door het Piuskoor op zondag 25 juni om 15 uur in de begijnhofkerk. Kostprijs 10 euro (vvk 8 euro). (fh)


HOOGSTRATEN

Wereldkampioen... geen goed idee Tijdens een lezing in de bibliotheek vertelt Paul Van Den Bosch over zijn boek “Waarom wereldkampioen willen worden geen goed idee is: 40 tips & tricks om meer uit de ander én uit jezelf te halen”. Hij geeft blijk van een verfrissende kijk op coachen en motiveren. Paul Van Den Bosch geniet ruime bekendheid als coach van topatleten als Marc Herremans, Luc Van Lierde, Sven Nys,… Daarnaast schreef hij intussen ook heel wat boeken. Praktisch: Waarom wereldkampioen willen worden geen goed idee is, lezing door Paul Van Den Bosch op maandag 5 mei om 20.00 uur in de BiB. (fh)

Hoe besparen op successierechten HOOGSTRATEN - Waarom is een testament maken interessant? Vele redenen zijn aanwezig. Je ontdekt ze stap voor stap in deze gratis infosessie. Voornaamste reden is: als je geen testament maakt, bepaalt de wet naar wie wat gaat bij je overlijden. Regel je dit vooraf, beslis jij wat er gebeurt en zijn er mogelijkheden om successierechten te besparen. Tijdens deze sessie krijg je antwoord op zeer concrete vragen. Vragen zoals: hoe wordt mijn erfenis door de wet verdeeld? Hoe kunnen mijn erfgenamen besparen op successierechten via een duolegaat? Wat zijn successierechten en wat kost het voor mijn nabestaanden? Praktisch: Hoe besparen op successierechten op donderdag 18 mei van 14.00 tot 15.30 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18. (fh)

Sportieve ontmoetingsnamiddag 55+ Bewegen is belangrijk voor de gezondheid, zeker als je 55+ bent. Op een sportieve woensdagnamiddag krijgt u de kans om verschillende sport- en beweegactiviteiten aangepast aan uw leeftijd uit te proberen. Deelnemen en samen actief bezig zijn primeert. Er is keuze uit verschillende activiteiten zoals petanque, line dansen, beweegtuin, volksspelen, KUBB. Vooraf inschrijven is verplicht. Praktisch: Sportieve ontmoeting 55+ op woensdag 10 mei van 13 tot 16.30 uur in LDC Stede Akkers. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

39


MEER

Oproep Akkerpop Contest

Kloostersite nog dit jaar een bouwwerf?

MEER – Op 20 mei Is het weer Akkerpop Contest! Lokale en beginnende bands strijden voor een plaatsje op het Akkerpop podium. De winnaars worden gekozen aan de hand van een jury- en publieksprijs. Opkomend talent kan zich nog inschrijven tot 30 april. Muziekliefhebbers kunnen uiteraard hun favoriete band ter plekke aanmoedigen. De winnaar van de Akkerpop Contest valt de eer te beurt het festival te mogen openen. Akkerpop krijgt dit jaar overigens een jubileumeditie. De organisatoren bleven lang in het ongewisse of hun festival nog op het klooster zou kunnen doorgaan. Volgens hen zou dat nu toch nog net lukken vooraleer het terrein voor een langere tijd zal veranderen in een bouwwerf. Op naar 30 jaar Akkerpop aan het klooster dus!? (ma)

Garageverkoop Zoekt u iets, of snuffelt u graag rond? Kom dan eens kijken naar de jaarlijkse garageverkoop in de straten van Meer, waaraan vorig jaar een 60-tal gezinnen deelnamen. Zo’n garageverkoop is de ideale gelegenheid om zolder, garage of tuinhuis leeg te maken en zo het oude kastje of tafeltje, de dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier, kinderfietsje of andere spulletjes een nieuwe eigenaar te laten vinden. KWB Meer zorgt voor de praktische omkadering, zelf creëert u uw verkooppunt in de eigen garage; oprit of tuin. Praktisch: Garageverkoop op zondag 30 april van 9 tot 16 uur. De deelnemerslijst met een plannetje erbij kan je gratis ophalen bij Miriam Gommers, Meerleseweg 25a. Een organisatie van KWB Meer. (red)

Danslessen van 3 tot +16-jarigen MEER – Wegens het groot succes van de voorbije dansseizoenen organiseert de Gezinsbond Meer ook dit jaar voor het twaalfde jaar danslessen voor verschillende leeftijden, van 3 tot en met 16-jarigen en ook een Jazz-uurtje voor de +16 jarige. De lessen starten op zaterdag 16 september 2017 tot en met 5 mei 2018 (onder voorbehoud), uitgezonderd schoolvakanties. De dansjuffen Amy & Joyce zullen er ook dit jaar alles aan doen om het de deelnemers naar de zin te maken. Breng vriendinnen, vriendjes, nichtjes, en neefjes mee en kom elke week op zaterdag een uur sportief plezier beleven in de turnzaal van Lagere School De Meerpaal. Let op, het aantal plaatsen per groep zijn beperkt. Free Stylers: geboren in 2001tot 2005 van 11 tot 12 uur Teenies: geboren in 2006 of 2007 van 12 tot 13 uur Hip Hoppers: geboren in 2008 en 2009 van 13 tot 14 uur Swingers: geboren in 2010 en 2011 van 14 tot 15 uur Danskiddies: geboren in 2013, 2014 en 2015 van 15 tot 15.30 uur Disco Kids: geboren in 2012 van 15.30 tot 16.30 uur Cheerleaders: +16-jarigen van 16.30 tot 17.30 uur Info: Gezinsbond p/a Hilde Goetschalckx, hilde.goetschalckx@telenet.be (red)

40

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER - Tot 27 april liepen er openbaar onderzoeken in verband met de bouwaanvraag voor zowel de restauratie van de vier historische gebouwen, het bouwen van 11 sociale koop- en 6 huurwoningen én, als derde, de aanleg van het terrein van de kloostersite. Het opmaken van de dossiers, waarbij drie architectenbureaus en een 15-tal publieke instanties betrokken waren, was een moeilijke bevalling en heeft dan ook zeven jaar geduurd. Op 23 juni 2009 werd het project, na een open oproep aan kandidaten, toegewezen aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen en vzw Klooster Meer. Tijdens de dorpsraad was zowel Jos Matth&, voorzitter van het OCMW, als Tine Rombouts vol lof over het project. Zij zien, naast het begijnhof en de Wortel-kolonie op hun grondgebied een derde uitzonderlijk project, ontstaan en gedragen door de inwoners. De schoolgebouwen uit de midden vorige eeuw worden gesloopt. In de historische gebouwen komt er een Lokaal Dienstencentrum (OCMW), een B&B met tentoonstellingsruimten in het kloostergebouw en verder twee ateliers en burelen met een woning. Als de vergunningen administratief afgerond zijn, volgen de aanbestedingen en wordt de kloostersite nog dit jaar of begin volgend jaar een bouwwerf. (fh)

Dansshow MEER – De Gezinsbond organiseert op een dansshow waarop iedereen welkom is. De voorstelling heeft vindt plaats op zaterdag 13 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe. Het wordt een enig mooi optreden met de dansen die de deelnemers met volle overtuiging & inzet ingeoefend hebben tijdens het afgelopen dansseizoen. De inkom is gratis. (red)


MEER

Spektakelweekend bij de Chiro

Meerfeest zoekt groep MEER - Dit jaar gaat Meerfeest weer door op zaterdag 24 juni. Dit jaar werk de KWB hierbij samen met de ouderraad van de Meerpaal. De ouderraad organiseert een kinderzoektocht, die start 16.00 uur. Meerfeest heeft dit jaar plaats op de koer van de gemeenteschool in de Terbeeksestraat. De organisatoren zijn op zoek naar beginnend muzikaal talent uit de regio of Meer zelf, die willen spelen van 19.00 en 21.00 uur. Zoals steeds gaat de complete opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker. Meer info vindt men op www.meerfeest.be. In onze volgende editie kan u het volledige programma lezen. (fh)

MEER – Chiro Meer pakte uit met het jaarlijkse spektakelweekend om u tegen te zeggen. Op 7, 8 en 9 april was ook de oud-leiding present. Onder andere voor het spektakel parcours. Goed ook voor een gelegenheidsfoto. (ma)

Aardbeischieting bij de Verenigde Vrienden MEER - Op zaterdag 13 en zondag 14 mei organiseerden de Verenigde Vrienden Meer hun jaarlijkse Aardbeischieting Deze wedstrijd was meteen een selectieschieting voor kampioenschap van België op een afstand van 20 meter en de interland België – Nederland, die op zondag 25 juni betwist wordt. In de selectie van 24 werden 7 schutters opgenomen. . Op de foto zien we de trotse afgevaardigden van de zes winnende verenigingen. Staande André Bols, Igor Sevenans, Dirk Brosens, Gery Dockx, Peter Timmermans, Jef Hendrickx en Louis Van Bergen. Zittend: Frans Tackx, Luc Brosens, Jef Michielsen, Els Van Francken, Arnols Van Aperen en Gust Vissres (fh).

Beheerswerken in de Aschputten MEER - Natuurpunt Markvallei focust zich met haar maandelijkse beheerswerken (elke tweede zaterdag van de maand) op het natuurgebied De Aschputten. De vrijwilligers houden zich vooral bezig met de exotenbestrijding in het natuurgebied. De Pontische rododendron tiert immers ook hier welig. De ervaring opgedaan in natuurgebied Den Rooy zal goed van pas komen. Maar daarnaast zijn er nog tal van andere karweitjes. We verzamelen op 13 mei om 9 uur aan de personeelsingang van recreatiedomein De Mosten in Meer (Hoogeind 74). Info: luc.van.dun@telenet.be

Werken in de natuur is plezant! Af en toe even rusten natuurlijk. ( foto: Wim Verschraegen ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

41


MEERLE

Het verhaal van de Goede week MEERLE – Naar jaarlijkse gewoonte spelen de kinderen van het 1ste leerjaar de laatste vrijdag voor de Paasvakantie het Paastoneel voor de maxi-kleuters. De maxi-kleuters maken op deze manier al kennis met de leerkrachten van het 1ste leerjaar, want in september mogen ook zij naar de eerste klas. Na afloop eten ze samen het brood verder op en drinken ze allemaal van de kinderwijn. Nadien kunnen de kinderen nog even samen spelen. Ten slotte krijgen de kinderen van het 1ste en de maxi-kleuters als herinnering een boekje met foto’s van het Paastoneel mee naar huis. (svdo/jaf)

Palmzondag, een tafereel uit de goede week.

Grenzeloos door Halte Merlet MEERLE – Zoals sedert de oprichting van de vereniging de gewoonte is, organiseerde Halte Merlet tijdens het weekend dat de klok verzet werd weerom een fijne kunsttentoonstelling in het raadhuis. Heel wat Meerlenaars bezochten deze tentoonstelling van lokale amateurkunstenaars onder het thema ‘Grenzeloos’.

De deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling Grenzeloos in het Raadhuis.

De verschillende kunstenaars gaven in hun eigen discipline uiting aan het thema. En zoals je dat van artistiek talent mag verwachten, laten ze zich niet makkelijk begrenzen. Opvallend was ook dat meerdere onder hen zich aangesproken voelden door de actualiteit. Ze waren geïnspireerd door de vluchtelingenproblematiek, vooral door de vele Syrische vluchtelingen op de vlucht voor de vreselijke oorlog in hun land. Meerle mag dan een rustig dorpje zijn in een uithoek van ons land, het staat beslist niet los van de wereld rondom. (jaf)

Vroege vogelwandeling MEERLE – In het kader van de Expeditie Natuurpunt organiseert het team “Den Rooye Lantaarn” vier gegidste wandelingen in natuurgebied Den Rooy. “Den Rooye Lantaarn” bestaat uit zes leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool in Hoogstraten. Natuur en bewegen vinden ze heel belangrijk. Dit jaar staat het jaarthema in hun school in het teken van beweging met het thema “Spring vooruit”. Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen een reeks uitdagingen aan die ze tot een goed einde proberen te brengen. Als schoolteam konden ze zelf natuurlijk ook niet stil blijven zitten. Daarom gaat een Op zondag 14 mei staat hier een Vroege Vogelwandeling geprogrammeerd. Een natuurgids laat je kennismaken met de geluiden van vogels in het bos en uiteraard doen we moeite om zoveel mogelijk vogels te zien. Bijeenkomst aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg in Meerle op zondag 14 mei om 6 uur. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

42

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Enorme toeloop voor KWB-Garageverkoop MEERLE – Mede door het prachtige lenteweer kende de garageverkoop een groot succes. Vanaf ’s morgens – eigenlijk al lang voor het officiële aanvangsuur – was het een komen en gaan bij de vele deelnemers: ca. 110 verkopers hadden zich ingeschreven en verkochten op hun oprit spullen die nog een tweede of derde leven voor de boeg hadden. Veel leven in het dorp en ook de horeca kon daarvan een graantje meepikken. Want ook kopen maakt hongerig en dorstig. De terrassen waren goed bezet.

Meerle leeft, Meerle feest MEERLE – Al jaren is ‘Meerle leeft, Meerle feest’ de slogan van de Meerlese Pierendag. Volgens het feestcomité van de parochiezaal zal het ook op zondag 7 mei 2017 weer een groot dorpsfeest worden op het Gemeenteplein bij het Meerlese Raadshuis. Vanaf 13.30 uur start een pittige maar plezante ploegencompetitie die borg staat voor een royale portie Mjeels dorpsplezier. Meerdere ploegen van 6 deelnemers van divers Meerles pluimage vechten er een zeskamp uit van actieen estafettespelen. De spelen worden dit jaar mee bedacht door FC Staminee, de winnaars van vorig jaar.

Fraai… Vele gegadigden deden de toer door het dorp – toch niet zo uitgestrekt – met de auto. En die moest dan liefst zo dicht mogelijk tegen het verkooppunt parkeren, dikwijls met draaiende motor terwijl de bestuurder even ging kijken of er zaakjes te doen waren. Ook dubbel parkeren was voor enkelen geen bezwaar. Op sommige plaatsen was er daardoor soms geen doorkomen aan. Tel daarbij in de voormiddag op de grotere wegen de traditionele pelotons wielertoeristen die er door laveerden, en je begrijpt dat het hier en daar tot gevaarlijke toestanden leidde. Misschien is bij zoveel deelnemers aangepaste verkeerssignalisatie op de invalswegen geen overbodige luxe. Door de vele deelnemers leek op sommige plaatsen de garageverkoop meer op een heuse straatverkoop. Zoals hier op de Chaamseweg, waar het gezellig flaneren was.

Tijdens en tussen de spelen is er doorlopend kinderanimatie (met springkasteel) en een eeten drankstand. Meegenieten en supporteren kan dus. De toegang is gratis. Er is een uitgebreid terras met zicht op het actieterrein. Pret en sfeer gegarandeerd. Deze organisatie van het Feestcomité gebeurt ten voordele van de bouw- en renovatiewerken van de Meerlese Parochiezaal. Van harte aanbevolen! (jaf)

Stevig avondje Aspirock MEERLE – Vaste prik in het voorjaar: de Aspiranten van de CHIRO van Meerle presenteren Aspirock! Dit jaar gebeurt dat op zaterdag 6 mei 2017, op de vertrouwde stek aan de chirolokalen aan de Ulicotenseweg. Dit levert andermaal een avond op met een gezonde mix van veelbelovende groepen en groepen die hun strepen al verdiend hebben. Vooraleer het muzikaal geweld losbarst, kan je tussen 18 en 19 uur alvast in de juiste sfeer komen tijdens het Happy Hour. Vanaf 19 uur is het op het podium te doen. Op het programma: Mountain To Move, Break of Day (melodic hardcore punk van over de grens), Vuil Talloor (feestrock en vettige klap) en Smooth Lee (skapunk, skacore). De laatste twee bands passeerden al enkele keren op Aspirock en maakten er telkens een stevig feestje van.

… En minder fraai. (foto Tonia Jacobs)

Een stevig programma voor een stevig avondje rock met afterparty toe. Kaarten VVK: 5 euro, Kassa 7 euro. (jaf)

Blijkbaar vond een aantal verkopers het nodig om niet verkochte spullen zondagavond op het Gemeenteplein te dumpen aan de glascontainers en de kledingbakken. Nooit gehoord van de kringloopwinkel? Of van het containerpark? Gewoon schande. En voor mijn part mogen ze de sluikstorters, want daar gaat het hier over, een boete geven die hen de lust ontneemt ooit nog aan een garageverkoop deel te nemen! Gelukkig hebben de mensen van de technische diensten van de gemeente de zaak ’s anderdaags alweer netjes opgeruimd. Een pluim is hier op zijn plaats. Wist je trouwens dat je sluikstorten altijd mag signaleren aan het gemeentebestuur met een eenvoudige melding via de website. Zo wordt alles snel weer opgeruimd. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

43


MEERLE / MEERSEL-DREEF

De laatste loodjes… MEERLE – Enkele maanden vroeger dan oorspronkelijk gepland zullen de kinderen van onze school De Klimtoren kunnen verhuizen naar hun nieuwe schoolgebouw. De voorbije weken zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de verhuis vlotjes te laten verlopen.

DIAMANT IN MEERSEL-DREEF Peer en Anneke Vinckx-Verschueren

Op een woensdagvoormiddag en een maandagavond zijn ouders en vrijwilligers komen klussen in het nieuwe schoolgebouw. Net zoals wanneer je in je eigen nieuwe huis trekt, zijn er altijd nog een heleboel werkjes die niet door de aannemer gedaan worden, maar die je zelf moet opknappen. De vrijwilligers namen die taken voor hun rekening: poetsen van lokalen en kasten, meubeltjes in elkaar steken, zeepdispensers ophangen, oude prikborden opknappen en schilderen, kunstwerken van de leerlingen ophangen... Tijdens de paasvakantie kwamen ook de leerkrachten nog een hele dag klussen. De school is iedcereen heel dankbaar voor alle hulp.

Peer en Anneke Vinckx-Verschueren, diamanten huwelijksjubilarissen. MEERSEL-DREEF - Het is weer even geleden en niet alledaags, een diamanten huwelijksjubileum. Peer Vinckx en Anneke Verschueren, beiden Dreveniers en geboren in 1934, huwden in Meer op 4 mei 1957 en feestten daarna in de oude Stad Lourdes. Zij woonden sinds hun huwelijk in het ouderlijk huis op het Geiteneind. Peer begon al voor zijn veertiende te werken. Zoals gebruikelijk toentertijd als boerenknecht, nadien bij een kiekenpoelier-eierhandel, als smid, dan nog soldaat, daarna hoefsmid en uiteindelijk bij tractors Servaes in Hoogstraten. Anneke heeft voor haar huwelijk nog gediend zoals zoveel meisjes in die tijd.

Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren, Jan (°1959) en Stan (°1961). Peer werd zelfstandige fietsenmaker, smid, elektrieker en loodgieter, maar vanaf 1963 ging hij samen met Christ Van De Keybus (bedrijf Ipsam) putjes boren en droogzuigen, dat was werken van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Uiteindelijk koos hij ervoor om in 1994 op pensioen te gaan omwille van de wankele gezondheid van Anneke. Er werd een mooi nieuw huis gebouwd in de Kapelweg naast de school, waar zij nu nog altijd samen zelfstandig wonen. Bij deze van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum en nog vele Dreefse jaren toegewenst! (JJ)

Pater Luk twintig jaar kapelaan Op 3,4 en 5 mei volgt de echte verhuis. Het gemeentebestuur en een aantal vrijwilligers hebben hun medewerking al toegezegd. Dat is nodig, want dan worden de zware meubelen verhuisd. Er zijn nog veel helpende handen vandoen. Extra werkkrachten én materiaal zoals aanhangwagens zijn meer dan welkom. Kan je helpen, geef dan een seintje aan anne.koyen@deklimtoren.be. Maandag 8 mei is de eerste lesdag in het nieuwe schoolgebouw. Die dag wordt de nieuwe school geopend door de kinderen en de leerkrachten. Een historische gebeurtenis voor ons dorp, van die dag wordt al meer dan 20 jaar gedroomd! De plechtige officiële opening is voorzien voor begin volgend schooljaar. (ak/jaf)

44

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERSEL-DREEF - Zondag 9 april 2017 vierden alle verenigingen van het dorp samen met de familie en vrienden Pater Luk, die al 20 jaar lang de graag geziene kapelaan is. Na de viering van palmzondag om 10.30 uur was er een korte toespraak, een geschenk vanwege de verenigingen, gevolgd door een serenade van de fanfare en een receptie op het kerkplein. Het zonnige weer en heel wat enthousiaste mensen maakten er een onvergetelijk feest van. Pater Luk was duidelijk onder de indruk, verrast maar zeer dankbaar voor de waardering. (EH/JJ)

Pater Luk samen met zijn twee broers


MEERSEL-DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF Albert en Jeanne Verschueren-Van Aperen MEERSEL-DREEF - Albert Verschueren (1942) en Jeanne Van Aperen (1944) huwden in Meer op 31 maart 1967, dat is 50 jaar geleden en dus tijd voor hun gouden bruiloft. Albert was van het Heieinde en werkte eerst bij aannemer Huub Schrickx, daarna op de kunstzij in Nederland, vervolgens bij schoonbroer Peer Vinckx en nadien bij broer Gust Verschueren, om te eindigen bij bouwbedrijf Cosimco. Jeanne mocht tot haar 15de naar school gaan, maar moest daarna thuis werken. Zij was het vierde kind in een gezin van 11 kinderen in Meer, maar wel het eerste meisje en dus werd het haar taak om in dit grote huishouden mee te helpen, zelf had ze liever verder gestudeerd. Hun huwelijk werd bezegeld met twee kinderen, Stan (1968) en Francine (1969). Jeanne heeft nog zeven jaar lang (1995-2001) de Zevenster bij de Paters Kapucijnen nog uitgebaat. De uitbeelding van hun leven in de jubileumstoet, opgezet door het gebuurte Heieinde, kon hen beiden ontroeren en zij willen langs deze weg alle deelnemers van harte danken. Nog veel geluk, voorspoed en mooie jaren op het Heieinde worden u bij deze nogmaals toegewenst. (JJ)

GOUD IN MEERSEL-DREEF André en Wieza Huybrechts-Van Hogeloon Quercus Robur?

Nieuwe zomereiken op Strijbeek.

MEERSEL-DREEF - André en Wieza Huybrechts-Van Hogeloon vierden op zaterdag 18 maart hun gouden huwelijksjubileum, samen met hun kinderen Nancy en Ruud, schoonzoon Stan en kleinkinderen Niels en Jessie. Wij wensen hen nog vele en mooie jaren in de Nieuw Dreef. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Nu de werkzaamheden voor de aanleg van drukriolering op Strijbeek en de Markweg bijna voorbij zijn, werden de bermen van Strijbeek aan beide zijden opnieuw met bomen aangeplant. Het gaat hierbij om de quercus robur ‘Fastigiate Koster’ hoogstam, beter gekend als de zomereik. Deze zuileiken kunnen een hoogte bereiken van ca. 10 tot 15 meter. De bomen verdragen verharding goed, waardoor het een perfecte boom is voor smalle lanen en straten. Ook natte grond is goed verdraagbaar. Het is bovendien een onderhoudsvriendelijke boom, en dat is mooi meegenomen. Hoe minder werk, hoe goedkoper het onderhoud, dat scheelt in de geldbeugel van de overheid. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

45


MEERSEL-DREEF / MINDERHOUT

Paarden- en hondenwijding is trekpleister MEERSEL-DREEF - De paarden- en hondenwijding op zondag 2 april is een echte trekpleister geworden, mede dankzij het mooie zonnige weer. Meer dan honderd mensen wilden deze jaarlijkse gebeurtenis niet missen, en zoals altijd is Pater Luk in zijn element om alles en nog wat te wijden. Daarna kon nog gezellig worden bijgepraat met een koffiekoek, koffie en of een borreltje. Deze mooie traditie moet blijven bestaan. Om met de wijze woorden van Pater Luk af te sluiten: wie van dieren houdt, houdt ook van mensen. En daarmee is heel de boodschap gezegd. (JJ)

Pater Luk wijdt heel enthousiast zowel de dieren als hun begeleiders.

Kinderyoga

G-sport in Scharrel

Invitare organiseert vijf zondagen lang kinderyoga. Iedere keer is een thema of verhaal het uitgangspunt om hun fantasie de vrije loop te laten. Zo gaat men een keertje naar de oertijd of op ontdekkingsreis, maar ook een uitstapje naar de zee is mogelijk. Tijdens deze avonturen gaan de deelnemers bewegen en masseren, zingen en dansen, tekenen en ontspannen. Men is heel actief, maar leert ook tot rust te komen. Elke tocht leert bovendien iets over zichzelf en de anderen. Praktisch: Kinderyoga. Een reeks van vijf zondagen van 10.30 tot 11.30 uur bij Invitare, Bredaseweg 32. Info Leslie Brosens – Tierra Madre 0486 16 85 03 (fh)

46

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MINDERHOUT - Het vierde leerjaar van Scharrel in Minderhout werkt elk jaar rond het thema ‘Anders zijn’. Dit doen ze door een dag samen te werken met ‘Het Gielsbos’, een voorziening voor mensen met een beperking in Gierle. Op 20 februari konden de vierdeklassers op school zelf ervaren wat G-sport is. Ze deden aan rolstoelbasket (zoals u ziet op de foto),

curling, boccia en torbal. Zo ontdekten ze dat mensen met een beperking op hun eigen manier eveneens veel plezier kunnen beleven aan sporten! Binnenkort nemen de kinderen deel aan een inclusieve sportdag. Ze gaan dan een hele dag sporten in gemengde groepen, samen met jongeren met een beperking. Stuk voor stuk onvergetelijke levenservaringen! (SC)


MINDERHOUT / HOOGSTRATEN

Oeps! Te kort door de bocht

MINDERHOUT - Op vrijdag 7 april iets rond 16 uur ging een tractor met achteraan een mestkar te bruusk door de bocht van de Lage Weg richting Castelréweg. De gevolgen waren spectaculair. De beerton sloeg om en het weinig fraaie goedje liep in de gracht en de voortuin van een woning waarvan de bewoners niet thuis waren. Even werd er gevreesd dat het stinkende goedje langs het keldergat in de woning, zou stromen, maar dat kon men voorkomen. Vier wagens van de Civiele bescherming, de

Op naar de 100 marathons

politie, de brandweer en een takelwagen kwamen ter plaatse om de omgekantelde mestkar recht te takelen en de inhoud op te ruimen, voor zo ver dat mogelijk was. Het is al zo vaak gezegd en geschreven. De Koestraat, de Lage Weg en de Castelréweg zijn niet geschikt voor zwaar verkeer. Het bestuur wil vrachtwagens weren door een tonnagebeperking in te voeren. Alles goed en wel, maar dan moeten landbouwvoertuigen hun rijstijl aanpassen. Ook op een vrijdagavond. (fh)

Wandelen in De Halsche Beemden

GILZE – Jos Van Bavel uit Hoogstraten liep in Gilze (NL) op zondag 19 maart de 97ste marathon in zijn sportieve carrière. Zijn doelstelling is om bij leven en welzijn op 12 november 2017 in Kasterlee aan de start te staan voor zijn honderdste marathon. Veel succes bij deze. (JJ)

Garageverkoop MINDERHOUT - Op zondag 21 mei organiseert KWB een garageverkoop. Op veel plaatsen vind je tweedehands spullen aan voordelige prijzen. Fietsen, bankstellen, keukengerei, antiek, boeken, tuingerief enz. Voor een kleine prijs kunt je er een slag slaan. Een plattegrond met vermelding van de deelnemers en de voorwerpen die verkocht worden, kan je gratis afhalen van 8.30 tot 16 uur op de volgende adressen: de parochiecentrum in de Koestraat en verder in de Gemeentestraat 33 en de Hoge Weg 24. Info via Jan Meijer, telefoon 03/297.46.38 of 0468 359 833. Inschrijven als verkoper kan tot 6 mei. Deelname is gratis. (fh)

Ponytornooi Blauwbossen De ruiters van LRV Sint Catharina Hoogstraten organiseren op zondag 7 mei 2017 een ponytornooi in de Blauwbossen. Vanuit de hele provincie Antwerpen worden ponyruiters tussen de 6 en 16 jaar met hun supporters verwacht.

HOOGSTRATEN / MINDERHOUT - Op woensdagavond 17 mei 2017 kan je een mooi stukje natuur ontdekken samen met de dames van KVLV Hoogstraten en een gids van het Natuurpunt Markvallei, Marcel Verschueren. De Halsche Beemden is het oudste natuurgebied in de Markvallei, gelegen langs het Merkske in de buurt van het gehucht Hal in Minderhout.

parking aan “De Rode weg” (Hoogstratensebaan, de weg van Minderhout naar Baarle-Nassau). Voor deze prachtige natuurwandeling betalen KVLV leden 3 euro, niet leden 5 euro.

De deelnemers verzamelen om 18.45 uur op de

(fh)

Praktisch: Wandelen in De Halsche Beenden op 17 mei 2017, vertrek om 18.45 uur op de parking van de ‘Rode Weg’ Inschrijven via kvlvhoogstraten@hotmail.com voor 10 mei 2017.

Op een ponytornooi is er een groepsdressuur (achttal of viertal) en staan er spring- en dressuurwedstrijden op het programma. Maar er zijn ook ponyspelen waaronder het ‘stoelrijden’ voor de allerkleinsten. Daarnaast is er mogelijkheid tot drank en versnaperingen op verschillende delen van het terrein. Op het einde van de dag is er een prijsuitreiking voor de verschillende onderdelen van de dag. Elke deelnemer krijgt een dagprijs, voor de winnaars zijn er medailles. Iedereen is welkom om van deze unieke sfeer te proeven. Praktisch: Ponytornooi LRV op zondag 7 mei van 8 tot 18 uur in De Blauwbossen. Organisatie LRV Sint-Katharina. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

47


WORTEL

Wat met de loodsen en gronden bij de boerderij in de kolonie?

KLJ Fietszoektocht Op 1 mei organiseert KLJ Wortel haar jaarlijkse fietszoektocht. Inschrijven kan van 11.30 tot 14 uur in het KLJ lokaal, Worteldorp 13. Leden betalen hiervoor 3 euro, niet-leden betalen 5 euro. Voor de volwassenen loopt de tocht over 20 km, er is ook een kidstour van ongeveer 7 km. Een afwisseling van speuren en praktische proeven, gekoppeld aan een mooie fietstocht in de streek, vormt de ideale activiteit voor een zonnige dag in mei. Bovendien is er een prijs voor iedereen. Afsluiten kan je met pannenkoeken en een springkasteel. Iedereen is welkom! (fh)

AVN-OCHTENDJOGGING Hopelijk worden de weinig fraaie loodsen bij de boerderij in de kolonie gesloopt. De verenigingen die er nu gebruik van maken, vragen dan wel terecht een alternatief om hun materiaal op te bergen.. WORTEL - Vanaf 3 juni kan u terecht in het bezoekerscentrum van Wortel- en Merksplas-kolonie in de voormalige boerderij in Merksplas. Het wordt een uniek, eigentijds ingericht infolokaal, waarover u meer leest in onze volgende uitgave. Vanaf dat moment wordt die site zonder twijfel dé toeristische trekpleister in de regio. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de gemeente Merksplas wat de kolonies betreft in het verleden korter op de bal speelde dan de stad Hoogstraten. Met de erkenning als Unesco Werelderfgoed in het vooruitzicht en een duwtje in de rug door vzw Kempens Landschap start het stadsbestuur blijkbaar met een inhaalmanoeuvre. De boerderij van Wortel-kolonie is eigendom van de vzw Kempens Landschap. Die gaf het rechtse gedeelte in erfpacht aan De Bonte Beestenboel en het linker gedeelte met de gronden en de loodsen aan de noordzijde aan de stad Hoogstraten. De stad droeg de lokalen links vooraan naast de ingang van de boerderij, over aan De Slinger en aan Natuurpunt. Zowel De Bonte Beestenboel als Natuurpunt maakten er een succesverhaal van. Maar de linkervleugel, de loodsen en de gronden die in erfpacht bleven van de stad, liggen er al jaren troosteloos bij. De weinig fraaie loodsen werden vorig jaar gedeeltelijk ter beschikking gesteld aan verenigingen. Geen ideale oplossing, maar beter dan niets. Tijdens de algemene vergadering van de Dorpsraad op 23 februari deelde burgemeester Tinne Rombouts al mee dat men in 2017 de omge-

ving links van de boerderij wil verfraaien. Maar meer werd er niet over gezegd of gevraagd. Blijkbaar wil vzw Kempens Landschap daar nu werk van maken en vroeg aan het stadsbestuur om mee op de kar te springen. In ons maartnummer maakten we al melding dat Kempens Landschap in september vorig jaar een oproep deed aan jonge ontwerpers om, onder toezicht van de Vlaamse bouwmeester, op zoek te gaan naar een herbestemming van de leegstaande linkervleugel en de braakliggende gronden. Blijkbaar dient er zich nu een kandidaat aan die in de linkervleugel van de boerderij een stokerij met proeflokaal wil maken. De gronden daarnaast zouden dan ingericht worden als kruidentuin, toegankelijk voor het publiek. In dat geval zouden de weinig fraaie loodsen gesloopt worden. Het is niet uitgesloten dat men, zoals voorzien in het Ruimtelijk structuurplan, op een iets andere en betere plaats een gebouw mag optrekken met eenzelfde volume als de bestaande bebouwing. In het nieuw gebouwde lokaal ergens in de publiekstuin zou dan eventueel ook plaats zijn voor gemeenschapsvoorzieningen en een berging voor materialen van verenigingen. Voor hen is het een verhaal met veel eventueels en dus is het toch nog wat bang afwachten. Om dat alles te financieren zou vzw Kempens Landschap en de stad een project voor Plattelandsontwikkeling indienen om zo provinciale en Europese subsidies binnen te halen. Wordt vervolgd. (fh)

Koloniewandeling Natuurpunt Markvallei organiseert elke derde zondag van de maand een gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Wil je meer te weten komen over de geschiedenis van dit gebied of over de prachtige natuur, dan is dit zeker de gelegenheid. Meewan-

48

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

delen kan gratis. De gids van Natuurpunt Markvallei focust op de natuur en het historische erfgoed. Praktisch: Koloniewandeling op zondag 21 mei van 14 tot 16.30 uur, vertrek bij De Klapekster. (fh)

WORTEL – De ochtendjogging biedt een keuzemogelijkheid uit 5-10-15 km, met vrij vertrek tussen 8.30 en 10.30 uur. Een drankstop onderweg is inbegrepen, er zijn naturaprijzen voor elke deelnemer. Het parcours is 95% onverhard, verkeersluw en afgepijld. Er is mogelijkheid tot douchen. Dit traject is ook geschikt voor wandelaars. Praktisch: AVN-ochtendjogging op zondag 7 mei van 8.30 tot 10.30 uur, vertrek aan Trefpunt, de parochiezaal. Organisatie Atletiekvereniging Noorderkempen. (fh)

Jubilé Santé Zoals de traditie het wil, sluiten veel ploegen hun seizoen af met na hun laatste wedstrijd en een vaak spannende penalty-cup. Ouders, grootouders, familieleden… krijgen de kans om hun blauw-witte voetbalsterren een laatste keer aan te moedigen voordat de outfit in de kast gaat voor de zomerpauze. De vaste gast ‘Trees’ blijft dit jaar op stal, ze wordt vervangen door een enthousiaste groep oud-spelers die speciaal voor dit jubileum hun voetbalschoenen nog eens onder het stof uithalen. Een heuse all-star match van de heren die in het verleden met veel trots de blauw-witte kleuren verdedigden! Van sporten krijg je honger, daarom is er aansluitend een barbecue. Iedereen kan aanschuiven aan de barbecue van Slagerij Snels. Nadat de spieren zijn gestretcht en de magen gevuld is het tijd om de stoelen aan de kant te schuiven en alle remmen los te gooien! De VNA voetbaltempel wordt uitgebreid uit met een extra feestpaleis waarin jong en oud stevig uit de bol kunnen gaan op muziek van vroeger en nu. Leuke animaties zorgen daarbij voor amusement voor iedereen. Praktisch: Zaterdag 27 mei Jubilé Santé vanaf 12 uur op en langs de terreinen van KVNA Wortel.


WORTEL

Fotogroep ’t Slot is 40 jaar jong WORTEL - Toen Jos Matthé eind de jaren ‘70 van vorige eeuw de bestaande fotoclub nieuw leven inblies, had niemand kunnen vermoeden dat zijn initiatief zou verder gezet worden tot op heden. De succesvolle fotogroep ’t Slot is een onvervalste groep. Essentiële groepswaarden zijn openheid voor ieders mening en de onderlinge vriendschapsband. De periode 1977-2000 kenmerkte zich door de uitsluitende zwartwit fotografie. Tijdloze, expressieve analoge bariet-drukken waren de norm. In de periode 2000-2012 komen naast analoge ook digitale beelden aan bod. De uitbundigheid van kleuren, de expressie van het zwart-wit beeld, de barietdrukken vormen basiskenmerken van elk werk. In de periode 2012-2017 wordt de fotografie van Fotogroep ’t Slot gekenmerkt door diepgang en doorleving. Praktisch: 40 jaar Fotogroep ’t Slot op 4 en 5 juni (Pinksterexpo) van 10 tot 18 uur in de lokalen van ‘t Slot. Samen wordt ook het nieuwe project ‘Achter de horizon’ voorgesteld, dat Fotogroep ’t Slot tentoonstelt in het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout van 2 tot 24 september 2017. Info: Marcel De Bruyn gabber@telenet.be (fh)

Fotocafé over wolken en weer WORTEL – Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 19 mei een fotocafé in het bezoekerscentrum De Klapekster. Om 20 uur is iedereen welkom om het leerrijke aan het aangename te koppelen. Tijdens de fotocafés van de werkgroep ligt de focus niet alleen op de fotografie, maar ook op gezelligheid. Iedereen is welkom. Je brengt tien door je zelf genomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Op die manier leer je veel bij over sluitertijden, diafragmaopeningen, brandpuntafstanden… Het thema is dit keer “wolken en weer”. Vijf foto’s over het thema en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of worden meegebracht op stick. Praktisch: Fotocafé op vrijdag 9 mei om 20 uur in De Klapekster.

Fotografen van de fotowerkgroep aan het werk. Tijdens het fotocafé bekijken ze de resultaten.(Foto Wim Verschraegen)

Vroege Vogelwandeling WORTEL – Jaarlijks organiseert Natuurpunt Markvallei een vroege vogelwandeling in de vallei van het Merkske. De traditie wil dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om nadien te genieten van een heerlijk ontbijt in bezoekerscentrum De Klapekster. Ook dit jaar zit dit in het aanbod, al moet er een ontbijtalternatief gezocht worden omwille van de aan gang zijnde verbouwingen. In de vroege ochtend is er heel wat vogelgezang, bijzondere aandacht is er voor de nachtegalen in de vallei van het Merkske. Voor deze wandeling en het ontbijt is vooraf inschrijven nodig. Dat kan bij Marc Van Opstal: mvanopstal@telenet.be Praktisch: Vroege vogelwandeling op zondag 7 mei, vertrek om 5.30 uur of om 6 uur aan De Klapekster. Een ontbijt wordt geserveerd vanaf 9 uur. Kinderen betalen 5 euro, volwassenen 8 euro. Hiervoor inschrijven bij Marc Van Opstal: mvanopstal@telenet.be (ao)

Na de Vroege Vogelwandeling is er tijd voor een ontbijt dat natuurlijk nog beter smaakt dan anders. (Foto Wim Verschraegen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

49


50

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

HVV: dramatische resultaten Eén constante in de laatste wedstrijden: HVV slikt een of twee doelpunten in het eerste kwartier en moet telkens achtervolgen. Elke week drie tegendoelpunten, tegen Rupel Boom zelfs zes, en vier nederlagen op rij, dat zijn dramatische resultaten…

leegmaken zodat we opnieuw met de juiste mentaliteit en met hersteld vertrouwen aan de laatste wedstrijden kunnen beginnen. Zes punten in de laatste drie wedstrijden was het doel. We verloren van Boom, dan moeten we de volgende twee wedstrijden winnen. Met dat idee gaan we van start. Wedstrijdverslagen RC Hades – Hoogstraten VV

3–2

In de tweede minuut stond de thuisploeg al op voorsprong. Een slechte eerste helft werd afgesloten met 2 – 0. Na de rust nam Hoogstraten de touwtjes in handen en via Swaegers en Meyvis kwam het gelijk. Met dwingend voetbal leek de overwinning in zicht maar na een hoekschop kwam Hades opnieuw op voorsprong. Hoogstraten VV – Wijgmaal

0–3

Een bijzonder zwak Hoogstraten leed een duidelijke nederlaag. Het werd volledig overklast tegen een ploeg waar in de heenronde vlot tegen werd gewonnen met vier doelpunten verschil. Doelman Brosens stond voor het eerst dit seizoen in doel en redde in het eerste kwartier vier open doelkansen. Uiteindelijk moest hij zich drie maal gewonnen geven. Spouwen Mopertingen –

Juri Meyvis, Cédric Brosens, Jimmy Fockaert, Bob Swaegers, Gianni Vets Jeroen Meeuwis en Steven Van de Vreede lopen het veld op voor de wedstrijd HVV – Rupel Boom.

Nieuws in de rand Kim Vrints is ook volgend seizoen trainer van de doelmannen. Samen met het nieuwe trainersduo, Gino Swaegers en Nic Totori, vormt hij de technische staf voor het seizoen 2017 – 18. Frank van den Broek zal de nieuwe ploegafgevaardigde zijn. Na 10 seizoenen trouwe en uiterst punctuele dienst geeft Luc Strijbos die fakkel door. Luc blijft nog wel afgevaardigde van de U19/Beloften.

Eric Franken: “Het vertrouwen is wat zoek” DHM: Trainer, hoe verklaar je de mindere resultaten van de voorbije weken? Eric Franken: We konden op verschillende momenten de stap zetten naar de top vijf. Toen sloop de griep in de kleedkamer. De mensen die voor de doelpunten zorgden, waren steeds bij

de slachtoffers, Roy Van der Linden zelfs twee keer. Samen met wat pech zorgde dat voor mindere resultaten. De laatste weken werden ook onze zwakheden blootgelegd. We missen zuivere snelheid, handelingssnelheid en duelkracht. Iedereen moet al heel het seizoen op de toppen van zijn tenen lopen. Iedereen heeft veel werk met zichzelf zodat er niet echt een leider is, die rust kan brengen wanneer nodig en die ook de ploeg kan aansturen, aanjagen op andere momenten. Dat is geen verwijt, maar een vaststelling. Elke wedstrijdvoorbereiding wordt gemeld dat we vooruit moeten verdedigen. Maar het vertrouwen is momenteel wat zoek en de verdedigers lopen steeds achteruit met de verwachte gevolgen.

Hoogstraten VV

3–1

Met een goede mentaliteit en werklust wilden de Rooikens de teleurstellende nederlagen doen vergeten. Toch moesten ze opnieuw met een achterstand de kleedkamer opzoeken, waarna het zelfs 2 – 0 werd. Vets maakte de aansluitingstreffer, maar net daarna zou Glenn Van Der Linden de scheidsrechter hebben geraakt waardoor hij werd uitgesloten. De einduitslag was een te zwaar verdict. Hoogstraten VV – Rupel Boom

2–6

Na zeven minuten stond het al 0 – 2. Een sterk Boom vergat de kloof uit te diepen. Hoogstraten had terug in de wedstrijd kunnen komen, maar de scheidsrechter zag een duidelijke penalty niet. Na de rust werd toch de aansluitingstreffer gescoord maar een minuut later stond het 1 – 3 en was de wedstrijd gespeeld. Boom scoorde tegen een zwak Hoogstraten nog drie keer. Van de Vreede scoorde tegen.

DHM: Hoe moet het nu dan verder? Eric: We moeten gewoon verder doen. Er wordt op training heel hard gewerkt. Nogmaals, we moeten geen afbrekende kritiek geven. We zullen dit wel moeten verwerken, de kopjes

Laatste competitiewedstrijd Zondag 30 april 15 uur Hoogstraten VV – K. Londerzeel SK

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

51


SPORT

PROVINCIAAL VOETBAL Minderhout eindigt in linker kolom Geen degradatiezorgen voor Minderhout, dat het opnieuw meer dan behoorlijk deed in tweede provinciale. Erik Leffelaer neemt afscheid na zes mooie seizoenen. DHM: Mooie resultaten in deze periode maken dat jullie zullen eindigen in de linker kolom van de rangschikking. Daar kan je toch heel tevreden mee zijn. Erik Leffelaer: We hebben een zeer sterke tweede ronde achter de rug. Dat we na de winterstop maar een keer verloren, is toch wel bewonderenswaardig. Een knappe prestatie van een schitterende groep en een beloning van een heel jaar inzet. Uiteraard ben ik dan ook heel tevreden over de geleverde resultaten. Eindigen in de eerste 8 is iets waar iedere MVV-er trots op mag zijn. Ik denk dat spelers, trainers, supporters en bestuursleden allemaal deze mening zullen delen. DHM: Ik hoorde dat je Minderhout gaat verlaten. Hoe kijk je terug op jouw MVV periode en wat brengt de toekomst voor jezelf? Erik: Ik ben trots dat ik 6 jaar MVV heb kunnen leiden. Twee jaar deden we dat in derde provinciale met tweemaal een tweede plaats en promotie via de eindronde. Vier jaar hebben we dan in tweede provinciale doorgebracht. De eerste twee jaren behaalden we telkens de zesde plaats. Vorig jaar werden we achtste en dit jaar zal het de zevende of de achtste plaats worden. Met een groep die hoofdzakelijk bestaat uit eigen producten zijn dat mooie resultaten. Ik heb er als trainer zes mooie jaren beleefd. Volgend seizoen ga ik aan de slag als trainer van Loenhout SK, een nieuwe uitdaging. Sportief had Loenhout het dit jaar heel moeilijk met een degradatie als gevolg. In grote lijnen denk ik dat Loenhout goed te vergelijken is met Minderhout. Het zijn buurgemeentes die zowel qua visie als aanpak dezelfde stijl hebben. Ook bij hen moeten eigen producten de basis vormen van de ploeg. Loenhout heeft ook een mooie accommodatie en het is de ambitie van de club om snel terug zijn plaats in te nemen in tweede provinciale. DHM: Wat verandert er voor Minderhout volgend seizoen? Erik: Ik denk dat er weinig zal veranderen in Minderhout. De spelersgroep blijft intact en ik hoop dat de ingeslagen weg kan verdergezet worden. Ik heb deze club in de voorbije 6 jaar enkel maar zien groeien. Veel jongeren lieten zich van hun beste kant zien. Ik voorspel MVV

52

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dan ook een leuke en mooie toekomst. Het is een warme club die het verdient om in deze reeks te spelen.

KFC Meer is zeker van behoud Met het gelijkspel tegen Meerle kan Meer zich verzekeren van het behoud in derde provinciale. DHM: Het werd geen tweede overwinning tegen de buren. 2 – 2 is een mooie uitslag. Raf Raaijmakers: 2 – 2 tegen Meerle is een correcte weergave van de wedstrijd. De eerste tien minuten van Meerle waren heel gretig en dat resulteerde in een 0-2. Daarna werd de wedstrijd evenwichtiger. De tweede helft werd volledig gedomineerd door Meer dat een terechte 2 – 2 op het scorebord bracht. Conclusie: eerste helft voor Meerle en de tweede voor Meer. Iedereen was het er over eens dat dit een juiste uitslag was. DHM: Eindelijk nog eens een puntje na een aantal verloren wedstrijden. Tegen Turk Sport moet toch nog gewonnen worden? Raf: Na de wedstrijd Meer - Meerle blijkt dit punt door het verlies van Turk Sport voldoende te zijn om het behoud te verzekeren! Bij gelijke stand in punten tellen de gewonnen wedstrijden. Wij hebben 11 gewonnen wedstrijden, Turk Sport heeft er slechts 8. Maar natuurlijk willen we die laatste wedstrijd nog winnen. DHM: Zijn er bij KFC Meer wijzigingen voor volgend seizoen? Raf: Serge Heyrman vertrekt naar Rochus Deurne. De rest van de kern hebben we kunnen samenhouden. Zelf heb ik ook getekend voor een extra seizoen.

KFC Meerle eindigt mooi

Meer had voldoende aan twee kansen om reeds na 10 min in de tweede helft terug op gelijke hoogte te komen. Maar het was zeker een streekderby die naam waardig. Het was een zeer pittige match tussen 2 ploegen die elkaar met open vizier bekampten. DHM: Mooie resultaten in deze periode brachten jullie op een veilige tiende plaats. Met nog een overwinning tegen de laatste kunnen jullie zelfs nog een plaatsje opschuiven. Over het ganse seizoen kan je tevreden zijn, niet? Piet: Met nog een wedstrijd te gaan, staan wij op 40 punten. Dit is boven onze verwachtingen en we hebben alle reden om tevreden te zijn. We zorgden regelmatig voor een stunt. Meermaals wonnen we op verplaatsing tegen ploegen die op dat ogenblik aan de leiding stonden. Zo gebeurde het ook vorige week op verplaatsing bij titelkandidaat Hoboken. Wij hadden 5 wedstrijden niet meer kunnen winnen en Hoboken was 11 wedstrijden ongeslagen. Toch was er de overtuiging van mijn groep dat ze Hoboken een hak konden zetten, met een dik verdiende 0 – 2 zege als gevolg. De meegereisde supporters konden hun geluk niet op, het feestje in de kleedkamer was ongezien. Dan kan je als trainer alleen maar heel fier zijn. DHM: Wat verandert er volgend seizoen bij Meerle? Piet: We zijn er in geslaagd onze sterkhouders ook volgend seizoen in onze rangen te houden. Enkele spelers vertrekken terug naar hun club van oorsprong. Jasper Neelen van Achterbroek komt er bij. Verder zou onze kern nog wel verbreed moeten worden. Met de a-reserven hebben wij zelfs enkele malen forfait moeten geven en dat is uiteraard bijzonder jammer. Hopelijk slagen we er in om enkele Meerlese jongeren die in het verleden wegens omstandigheden stopten, terug aan het voetballen te krijgen.

Wortel sterk in de derde periode Met nog twee overwinningen en een gelijkspel behaalt Wortel een tweede of derde plaats in de derde periode.

Meerle stunt tegen Hoboken en eindigt de competitie op een mooie manier. DHM: Een gelijkspel tegen de buren uit Meer. Ben je er tevreden mee? Piet Van Bavel: Gezien het wedstrijdverloop mogen wij niet tevreden zijn. Na een bijzonder sterke eerste helft stonden we bij de rust met 0 – 2 voor. De score had nog hoger kunnen zijn.

DHM: Mooie overwinning tegen Berendrecht. In deze laatste maand sprokkelden jullie wel wat puntjes. Ben je tevreden over het ganse seizoen? Bart Wilmsen: Onze ambitie vooraf en tijdens het seizoen was plaats 5, omdat we overtuigd waren dat onze groep daar thuishoort. Tegen Westmalle (4de) halen we zes op zes, St Jozef (5de) vier op zes en ook tegen de vol-


SPORT gende ploegen in het klassement, Berendrecht en Brecht, werd een keer gewonnen. Op basis daarvan kan je inderdaad stellen dat dit niet zo ‘n zotte doelstelling was. Maar om bovenin mee te doen, moet je goed uit de startblokken schieten en regelmatig een reeks van overwinningen kunnen neerzetten. Dat zijn twee belangrijke dingen die we niet waargemaakt hebben. In de eerste periode hadden we slechts 10 punten. De tweede periode speelden we iets regelmatiger en behaalden we 19 punten. Met nog één wedstrijd te gaan zullen we trachten de derde periode af te sluiten met 20 punten, wat ons op een 2de of 3de plaats in deze periode kan brengen. Op basis van het klassement, plaats negen zit er nog altijd in, is het wel wat ontgoochelend. Ik ben mijn spelers dankbaar omdat ze er elke week voor bleven gaan en zo de club en de supporters toch wel een mooi seizoenseinde gegeven hebben met slechts 3 verliesmatchen in de laatste 11 wedstrijden. Ook dank aan de supporters voor de aanmoedigingen voor onze ploeg. Het was niet altijd makkelijk om toch serieus te blijven bij de vaak ludieke spreekkoren/ aanmoedigingen voor de ploeg! DHM: Wat voor veranderingen zijn er voor jou en voor Wortel volgend seizoen? Bart: Zoals eerder aangekondigd, stopt mijn verhaal bij KVNA na dit seizoen. Ik ben het bestuur heel dankbaar dat ze mij drie jaar geleden de kans boden om mijn eerste stappen als trainer “bij de grote jongens” te zetten. Dit smaakt zeker naar meer, maar momenteel is er voor mij niks concreets voor volgend seizoen. Er zijn sowieso wel opties indien ik op voetbalvlak werkloos zou zijn. Ik zal de trainerscursus afwerken, ik zou terug ergens een jeugdploeg onder handen nemen of terug een abonnement nemen bij KV Mechelen, allemaal zaken die toch minder combineerbaar zijn met het trainerschap van een eerste elftal. Ik wil ook tijd besteden aan mijn gezin. Mijn 5-jarig zoontje zal waarschijnlijk ook zijn voetbalschoenen aantrekken. Verder wens ik alvast de nieuwe trainer Roy Muësen en iedereen die met KVNA begaan is, volgend seizoen wél een goeie start en een schitterend seizoen toe! Competitiewedstrijden: Minderhout VV – Weelde

2–0

Linda Olen – Minderhout VV

2–2

Vosselaar – Minderhout VV

2–1

KFC Meer – KSK Wilrijk

2–3

KFC Meer – FC Merksem

1–4

KFC Meer – KFC Meerle

2–2

DOSKO – KFC Meerle

2–2

RVC Hoboken – KFC Meerle 0 – 2 KFC Meer – KFC Meerle

2–2

KVNA Wortel – Sint Jozef

2–2

Olympic Essen – KVNA Wortel

1–2

KVNA Wortel – KSV Wildert

0–1

KVNA Wortel – Berendrecht Sport

2–1

Gelvoc: Werner De Bie traint ook volgend seizoen Heren 1 Van de laatste vijf wedstrijden werden er vier gewonnen. Heren 1 van Gelvoc kan terugblikken op een mooi seizoen. Rest nog de wedstrijd tegen Blaasveld. Vorig jaar speelde men voor behoud in tweede. Nu is het eindresultaat een mooie vierde plaats. DHM: Met nog een wedstrijd voor de boeg staan jullie op een definitieve vierde plaats. Een verloren wedstrijd tegen Oxaco, de tweede in de stand en winst tegen Mortsel de nummer zeven. Je staat dus op de plaats die je verdient. Werner De Bie: Dit is een schitterend resultaat, zeker wanneer we dit vergelijken met vorig seizoen met quasi dezelfde spelerskern. We mogen immers niet vergeten dat Bob Jansen nog voor de terugronde gestopt is en dat Koen Koyen (schouder) en Kobe Peeters (werk) er te vaak niet bij konden zijn. Ook tegen Mortsel moest ik opnieuw schuiven door de afwezigheid van Koen. Zijn broer Jan deed het

goed en ondanks teveel fouten in receptie/verdediging en service behaalden we uiteindelijk toch nog de overwinning. We nemen het goede mee naar de laatste wedstrijd in Blaasveld, maar werken intussen aan wat minder ging. Als we in Blaasveld winnen, eindigen we op twee punten van plaats drie. Daar gaan we voor. DHM: Laat ons een blik werpen naar volgend seizoen. Blijf je trainer van Heren 1 of gaat er iets veranderen? Werner: Ik heb een goed gesprek gehad met voorzitter Johan Vermeeren en hoofdsponsor Ronny Bols. Gelvoc wil vooruit. Dat samen met de goede sfeer in de groep, maakt dat ik er opnieuw voluit voor ga. We werken aan versterking van de spelerskern en in tegenstelling tot vorig seizoen zijn er nu heel concrete pistes, spelers waar ik qua kwaliteit en mentaliteit in geloof. Aan mij om ze snel te integreren binnen de huidige spelerskern. Jonas Scheyen gaat ervoor zorgen dat hij werk en volleybal beter kan combineren. Het is tijd dat hij laat zien wat ik van hem verwacht. Ook de samenwerking met 185 (Marc Herremans) nemen we onder de loep met de bedoeling hier nog meer voordeel uit te halen.

Dames 1 speelt de finale van de Beker van Turnhout De samenwerking met Roland Demuth werd stopgezet. Gelvoc is op zoek naar een nieuwe trainer voor Dames 1, maar heeft die misschien al gevonden. Iedereen kijkt uit naar de finale in de Beker van Turnhout op 29 april. Wij stelden enkele vragen aan voorzitter Johan Vermeeren. Johan Vermeeren: Ondanks het behalen van de bekerfinale van Gewest Turnhout hebben we de samenwerking met Roland Demuth stopgezet omwille van een aanslepend meningsverschil tussen trainer en bestuur. Gelukkig neemt Bert Van Ginkel tot het einde van het seizoen de fakkel over. DHM: Dames 1 hebben ook de tweede confrontatie met Dames 2 gewonnen. Was het opnieuw een spektakelwedstrijd? Johan: De sfeer zat er weer in vanaf de eerste baltoets. De talrijk opgekomen supporters zagen twee gemotiveerde ploegen die elkaar natuurlijk door en door kennen. Na een blitzstart van Dames 2 in de eerste set zorgde de aanvalskracht van Dames 1 op het einde van de set nog bijna voor de ommekeer. In een zinderend slot trok uiteindelijk Dames 2 met 25-27 het laken naar zich toe. Een omgekeerd beeld in de tweede set met Dames 1 dat de druk voortdurend bleef opvoeren en waar de combinatie van ervaring en jong geweld voor een 25-22 overwinning zorgde. Het volume in de tribunes steeg in de derde set. Ondanks stevig weerwerk en de inbreng van nieuwe jonge krachten kon Dames 2 het tij niet meer keren en kaapte Dames 1 met 3-1 de zege weg in dit lokale prestigeduel. Beide ploegen toonden hun potentieel, maar ook hun zwakke punten waar volgend seizoen aan zal gewerkt worden. DHM: Wanneer de laatste wedstrijd gewonnen wordt tegen Zoersel eindigt de ploeg op de vijfde plaats. Graag een evaluatie.

Johan: Dames 1 speelde een wisselvallig seizoen waarbij verschillende factoren de stabiliteit en de groei van het team hinderden: het vinden van de aansluiting met de nieuwe trainer, de integratie van verschillende groepjes speelsters, blessures op cruciale momenten… In dat opzicht is de mogelijke vijfde plaats nog verdienstelijk, maar er had zeker meer in gezeten. Hoopvol is dat Gitte en Sara als jonge nieuwkomers bewezen hebben dat zij voor de ploeg de noodzakelijke aanvallende versterking betekenen. Een zege in de bekerfinale op zaterdag 29 april tegen Wegi, kampioen in het 1ste gewest, kan nog glans geven aan het seizoen. DHM: Zijn er wijzigingen voorzien voor volgend seizoen? Trainer, speelsters, .. Johan: We werken volop aan het volgende seizoen en zoeken in de eerste plaats een nieuwe trainer. Gelet op de goede resultaten is Bert hiervoor zeker in beeld. Daarnaast proberen we enerzijds de ploeg in de breedte te versterken, maar anderzijds ook op een aantal posities het aankomende jonge talent meer kansen en groeimarge te bieden. De ambitie blijft om terug een damesploeg in de provinciale reeksen te krijgen en we rekenen daarvoor op een mix van ervaren en jonge speelsters. Uitslagen VOS Schilde – Heren 1 1–3 Heren 1 – Oxaco 1 1–3 Heren 1 – K. Mortsel VC 3–2 Wegi 2 – Dames 1 3–1 Dames 1 – N.Kempen 3 3–1 Dames 1 – Dames 3–1 Dames 2 – Amigos 6 2 – 2 Dames 1 – Dames 2 3 – 1

29 april Finale Beker van Turnhout 14.30 Wegi 2 (1G) – Gelvoc1 (1G)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

53


MEI 1967

54

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DESPERATED COMPANY hoogstraten deze maand

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

55


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: Deze zomer zal hij ze op het droge houden in Wortel en Merksplas Kolonie. 1 – Buurgehucht van Hoogstraten 2 – Deze Minderhoutse heilige verliest misschien als eerste zijn kerk (4,7) 3 – Israëlisch woord voor regenworm, maar in Meerle dansen ze er rond. 4 – Educatief schoolproject in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika (4,2,6) 5 – Spiderman en Batman zijn het. Maar ook “elke vrijwilliger is een ...!” 6 – Belangrijk zomerevenement in Meer 7 – Hoofdstad van Australië 8 – Deze vereniging voor palliatieve thuiszorg verkoopt

1

2 4

4

1

1 7

3

1

13

“Bianca Castafiori is een van mijn favoriete zangeressen. Ik heb dan ook al haar platen”, ginnegapt Etienne Heylen uit Kontich ons nog snel toe.

1

4

2

11

10

7

10

6

9

2

6

6

10

5

8

11

10

8

4

6 10

10

10

10

1

6

2

10

4

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Lowie Brosens uit de Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten wist operazangeres te vinden. Proficiat! Hij mag de boekenbon van Standaard Boekhandel gaan ophalen en meteen consumeren (wel met één m!)

2

10

10 9

6

2

2

2

1

9

3

7

8

11

11

6

3 5

3

7

12

2 2

5 6 8

10

3

3

op zondag 21 mei bloemen in Turnhout

9 – Deze Leon had een slinger 10 – Zij gaan fuseren met Coöperatie Hoogstraten 11 – Voor haar werd door Hoogstraatse vrienden een foundation opgericht om kankeronderzoek te bevorderen (5,5) 12 – Zondag 4 juni 2017 13 – Alle sporten waar personen met een handicap of beperking aan kunnen deelnemen (1,5)

11

1

€35

Veel plezier met de opdracht van deze maand. En misschien win jij ook wel een boekenbon van Standaard Boekhandel! Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

56

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SARA ZAG

© SARA COERTJENS - HOOGSTRATEN

AMBER, 'T SPAGAATJE - 2017

INE MIENE MUTTE Ine Aerts woonde tot haar 18de in Meer en zakt nog geregeld af richting Hoogstraten. Soms glimlacht ze, soms fronst ze haar wenkbrouwen. Als ‘verwonderde toerist’ heeft zij de ideale positie voor een objectieve / subjectieve kijk! Het is gebeurd! Ik heb de hoogdrempelige Spijkerkrochten terug opgezocht om samen met mijn 'frindinnekes' en kroost aan cultuur-voorkleintjes te doen. De wachtkamer van dienst was onze voormalige refter alwaar de herinneringen als vanzelve opdoken. Bij het binnenkomen moest ik de neiging onderdrukken om mijn extreem verdunde tasje tomatensoep op te pikken links aan den toog. Ik was niet de enige die deze associaties maakte want ook deze vriendinnen uit Spijkertijd orakelden onmiddellijk over soep en vlaaien! Eenmaal per jaar bij de langverwachte vlaaienslag mochten ook wij vlaaien bestellen om deze als middagmaal te verorberen. Dit zag

Spijkergemijmer ik altijd als een uitgelezen kans om mijn stoere imago te bestendigen. In mijn beste jaar stak ik vlotjes anderhalve vlaai weg waarvan ééntje met kriek en een halfke nougatine bij wijze van toetje. Je begrijpt dat dit hoogdagen waren in deze soms kleurloze tijden. Hier zaten we dan, wij die na vele jaren de weg terugvonden naar onze heimat. Allen hadden we een fijne job en woonden we in een halfopen bebouwing, op z'n minst. Ieder van ons had twee kindjes waarvan minstens ééntje buitenbaarmoederlijk. Na enkele omwegen kozen we allen toch voor het geijkte pad en dat zou onze voormalige spijkerstaf zeker met enige trots vervullen. We passeerden nog even de jaarfoto's en even leek het mij een goede optie om deze gewoon aan diggelen te rammen. Ik maakte in het zesde jaar een duidelijke keuze: dit zou niet het jaar worden waarin ik de ware zou treffen. Op fysiek vlak kende ik kennelijk betere tijden en op deze foto zag ik dan ook dat 't Bagetje een heel goeie klant aan mij verloren was. Na schooltijd verblijdden wij onszelf graag met een viandelleke en die vleesjes waren duidelijk in de kaakjes gekropen. Dat in combinatie met de vlaaien deed mijn fysieke

voorkomen niet echt deugd. Toch maakte ik daarenboven nog de moedige keuze om mijn nek op te delen in twee nekjes door middel van een dikke zwarte veter. En veel zon hadden we dat jaar ook niet gezien wat ik blijkbaar wenste te benadrukken met een likje acajou op mijn weelderige haardos. En geloof het of niet, toch kwam de ware dat jaar langs en hij keek moeiteloos door deze foute keuzes heen. Met zijn arendsblik zag hij vermoedelijk veel ruimte voor verbetering. Tijd dus om na al dit Spijkergemijmer onze kroost te animeren met de voorstelling 'In oma's handtas!' Meestal ben ik maar matig geboeid door de inhoud van handtassen en ook deze brachten geen echte opwinding teweeg. Ook niet bij onze kinders, die wel zeer braaf en stil waren. En stil is weliswaar geen te-onderschatten-deugd op zondagvoormiddag. Geen van allen slaakten gilletjes, noch van enthousiasme noch van verbazing en bij het aansnijden van het thema 'dood' trok ook mijn positief doch kritisch kindje haar wenkbrauw even op. Maar net zoals ik kan genieten van een covergroep die na 'Summer of 69' naadloos overgaat in 'Killing in the name of', kon ik ook deze voorstelling best pruimen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

57


TENTOONSTELLING Tot 14 mei RAPH HUET – OVERZICHTSTENTOONSTELLING in de Sint-Katharinakerk van 13.00 tot 16.00 uur. Tot 25 juni FERME HOEVE. Tentoonstelling over architectuur van boerderijen in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Geopend woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak. Info: 03 340 19 80

HOOGSTRATEN Tot 18 september FIETSZOEKTOCHT langs Hoogstraatse grenzen. Info Toerisme Hoogstraten Vrijdag 2 juni PETER AND THE PETS in Cahier De Brouillon. 4, 5, 6 en 11 en 12 mei MIDZOMERNACHTDROOM door Theatergroep Tinello, telkens om 20.00 uur in zaal CeCilia Vrijdag 5 mei YOUNG@HAERT, filmvoorstelling om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud

Zondag 7 mei BORDERBRASS in de EUCHARISTIEVIERING om 10.00 uur in de Sint-Katharinakerk Zondag 7 mei GARAGEVERKOOP KWB, van 9.30 tot 15.00 uur. Info in zaal Pax. Maandagen 8, 15 en 22 mei DIGIDAK – Wegwijs in computergebruik telkens van 9.00 tot 12.00 uur in de BiB Dinsdagen 9, 23 en 30 mei DIGIDAK – Werken met Windows 10, telkens van 9.00 tot 12.00 uur in de BiB Zaterdag 6 mei DE SCHAAR VAN DE TSAAR voorstelling om 15.00 uur in de kapel van Merksplas-kolonie in samenwerking met De Warande. Zaterdag 6 en zondag 7 mei DE SLINGER VAN FAUCAULT demonstratie in de kapel van het Klein Seminarie Dinsdag 9 mei Rijden met een ELECTRICE FIETS van 14.00 tot 16.00 uur in LDC Stede Akkers Dinsdag 9 mei URBACH dans in de Sint-Katharinakerk om 20.15 uur. In samenwerking met De Warande

Vrijdag 5 mei SWIWHING ruilmarkt mode-accessores vanaf 19.00 uur in het Gildelokaal, Dorp 47 Rijkevorsel. Organisatie KVLV Gewest Hoogstraten

Woensdagen 10, 17 en 24 mei DIGIDAK, Wegwijs in het gebruik van je Android tablet, telkens van 9.00 tot 12.00 uur in de BiB DIGIDAK, Wegwijs in het gebruik van je iPad, telkens van 9.30 tot 12.30 uur in de LDC Stede Akkers

Vrijdag 5 t.e.m. zondag 7 mei TRENDY SUMMER DAYS, shoppen met cocktails, bubbels enz. in het centrum

Woensdag 10 mei SPORTIEVE ONTMOETINGSNAMIDDAG 55+ van 13.00 tot 16.30 uur in LDC Stede Akkers

Zaterdag 6 mei OPEN ATELIER bij verschillende kunstenaars in het kader van de Week van de amateurkunsten.

Woensdag 10 mei L’ETUDE (nu slaat de chaos toe), voorstelling om 20.15 uur in de Rabboenizaal

Zaterdag 6 mei BASTOY, filmvoorstelling van AR-TUR, MOOV in het kader van het festival Groeten uit de kolonies van de WARANDE om 14.30 uur in de strafinrichting, Gelmelstraat 131. Inkom 5 euro

Zaterdag 13 mei BORDERBRASS IN CONCERT om 20.00 uur in de Rabboenizaal. Info: 03 314 15 46

Zaterdag 6 mei DE SCHAAR VAN DE TSAAR voorstelling om 15.00 uur in de kapel van Merksplas-kolonie. Een organisatie van Gemeenschapscentrum Hoogstraten en de Warande.

Vanaf 13 mei NEGENDE WOORDWEEK van de Academie voor Muziek en Woord Van maandag 16 tot zondag 21 mei VIJ JAAR STEDE AKKERS, een week lang feest met een apotheose op zondag Dinsdag 16 mei ZITDAG BELASTINGEN van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur Donderdag 18 mei Hoe besparen op SUCCESSIERECHTEN, sessie van 14.00 tot 15.30 uur in jet lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 Donderdagen 18 mei en 1 juni DIGIDAK – Wegwijs in documentbeheer, telkens van 9.00 tot 12.00 uur in de BiB

58

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Vrijdag 19 mei BENEFIETAVOND IN LE CURQ ten voordele van het Fietsproject van Jef met optreden van Martens&Huet Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei BLAUW, muziekvoorstelling op vrijdag en zaterdag om 20.00 uur, op zondag om 14.30 uur in de Rabboenizaal Vrijdag 19 mei SCHWALBE ZOEKT MASSA, door theatercollectief Schwalbe om 20.15 uur in de kapel van Merksplas-kolonie. GC Hoogstraten i.s.m. De Warande Zaterdag 20 mei WILD, filmvoorstelling om 20.15 uur in het auditorium IKO Groenewoud Zondag 21 mei HWT WEGRIT wielertoeristen inschrijven van 8.00 tot 11.00 uur in café De Rijkswacht Dinsdag 23 mei KOKEN MET RESTJES, Workshop van 19.00 tot 22.00 uur in VTI Spijker, Gelmelstraat 62. Organisatie KVLV. Vrijdag 26 mei ROUWVERWERKING, bijeenkomst van lotgenoten van 10.00 tot 12.00 uur in LDC Stede Akkers Woensdag 31 mei NATIONALE VOORLEESDAG met om 14.00 uur voorlezen in de BiB Woensdag 31 mei HUMAN, filmvoorstelling om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud

MEER Zaterdag 29 april en 6 mei MEERKUNST, tien verschillende kunstenaars aan het werk van 13 tot 18 in de Oude Melkerij, Meerdorp 75 Zondag 7 mei MEERMARKT van 9.00 tot 12.00 in de Donckstraat en op de kloostersite Zaterdag 13 mei BEHEERSWERKEN in de ASCHPUTTEN, verzamelen om 9.00 uur aan De Mosten Zaterdag 13 mei DANSSHOW door jonge dansers van de Gezinsbond om 10.00 uur in de polyvalente ruimte van Kiekeboe Zondag 30 april GARAGEVERKOOP van 9.00 tot 16.00 uur. Deelnemerslijst bij Miriam Gommers, Meerleseweg 25a Zaterdag 6 mei DAG VAN DE GEVER van 9.00 tot 16.30 uur in de Kringwinkel Elke zaterdag #MULTIMOVE, wekelijkse turnles van 9.00 tot 11.00 uur in de sporthal van De Meerpaal.

MEERLE Zaterdag 29 en zondag 30 april TENTOONSTELLING ‘Grenzeloos talent in de buurt’ op zaterdag 9.30 tot 17.00 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 29 april OPEN ATELIER bij verschillende kunstenaars in het kader van de Week van de amateurkunsten. Zondag 21 mei PENALTYTOERNOOI van 13.00 tot 18.00 uur bij het KLJ lokaal Donderdag 1 juni DIGIDAK, Ontwerp je fotoboek van 13.30 tot 16.30 uur in de Hazeweg 4/2 Zondag 18 juni VERKOOP OUDE WERTUIGEN en materialen die met paarden te maken hebben door de trekpaardenvrienden, aanvang 10.00 uur, Oosteneind 9 Meerle

MEERSEL-DREEF Zaterdag 29 april en 6 mei CHRIS DE BIE werken in klei van 11 tot 16 uur, Heieinde 44 Zondag 30 april VLAAMSE MOLENDAG, in de Meerselmolen kan u terecht vanaf 10.00 uur

200

MINDERHOUT Zondag 7 mei PONYTORNOOI LRV Hoogstraten van 8.30 tot 18.00 uur in de Blauwbossen 7-9 Woensdag 17 mei WANDELEN in DE HALSCHE BEEMDEN, vertrek om 18.45 oor op de parking van de Rode Weg Zondag 21 mei GARAGECERKOOP van 8.30 tot 16.00 uur. Deelnemerslijst Gemeentestraat 33 Zondag 23 mei KINDERYOGA van 10.30 tot 11.30 uur bij Invitare Info Leslie Brosens 0486 16 85 03 Vrijdag 26 mei KRALEN met ingekleurd PORSELEIN van 18.30 tot 21.30 uur bij Invitare, Bredaseweg 32

WORTEL Maandag 1 mei KLJ - FIETSZOEKTOCHT, inschrijven van 11.30 tot 14.00 uur Zondag 7 mei AVN-OCHTENDJOGGING vertrek tussen 8.30 tot 10.30 uur aan de parochiezaal Zondag 7 mei VROEGE VOGELWANDELING, vertrek om 5.30 of om 6.00 uur bij De Klapekster Vrijdag 19 mei FOTOCAFE over WOLKEN EN WEER om 20.00 uur in De Klapekster. Zondag 21 mei KOLONIEWANDELING van 14.00 tot 16.30 uur, vertrek aan De Klapekster. Zaterdag 27 mei JUBILE SANTE, feest naar aanleiding van 75 jaar KVNA Wortel in de kantine en de feesttent

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2017 -

59


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brans / Ziekenwagen Administra. Brandweer 03 314 32

POLITIE

11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeusen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Leys Nele Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Vervoort Mia Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel Haest Vera Krols Anja Machielsen Kim Aerts Joke Verschueren Marijke

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26 0497 94 46 23 0495 23 02 43 0477 81 27 61 0471 62 42 45 0472 29 00 96

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Martens Sandra

60

0494 86 93 84 0473/25.91.92

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HUISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend 014/410.410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

APOTHEKERS voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

BEL 0903 99 000

(0.50 euro per minuut)

Zaterdagwacht Zaterdag 29 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 230 te Wortel, tel 03 314 51 50 Zaterdag 6 mei van 9 tot 12.30 uur Zie www.apotheek.be of bel 0903 99 000 Zaterdag 13 mei van 9 tot 12.30 uur Zie www.apotheek.be of bel 0903 99 000 Zaterdag 20 mei van 9 tot 12.30 uur Zie www.apotheek.be of bel 0903 99 000 Zaterdag 27 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48 te Meer. Zaterdag 3 juni Apotheek De Lindeboom, Hoek 16 te Rijkevorsel.

INHOUD MEI Column............................................................2 De klapekster, een succesverhaal ...................3 Landlopers en armenzorg in de Kolonies.......8 De doorstart van Meermarkt.........................10 Skype met Jan en Inn Jansen in Sydney.......12 Het kerkenplan 2017.....................................14 De ‘Kapel van het Gasthuis’.........................17 DEZE MAAND............................................21 Welkom in Hoogstraten................................26 DORPSNIEUWS - Hoogstraten...................27 DORPSNIEUWS - Meer..............................40 DORPSNIEUWS - Meerle...........................42 DORPSSNIEUWS - Meersel-Dreef.............44 DORPSNIEUWS - Minderhout....................46 DORPSNIEUWS Wortel..............................48 SPORT..........................................................51 Een halve eeuw geleden................................54 Filippine........................................................56 Sara zegt - INE Miene Mutte........................57 Agenda..........................................................58 Wachtdiensten...............................................60

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 1 juni 2017 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 16 MEI redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten