april 2013 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 336

JAARGANG 29 APRIL 2013 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

NIEUWE AANPAK IN DE MOSTEN

JOS, BRAM EN SIMON LENAERTS

DORPSRADEN - MEER - MEERLE - MEERSEL-DREEF - MINDERHOUT

JEF

'RABA

S' MERTE

DEEL

1

NS


COLUMN In de bossen rondom Veldhoven (Eindhoiven) kun je het Duitstalige gedicht over das Touri-schwein of das Zweibeinschwein opgeprikt tegen de bomen vinden, het picknickzwijn als het ware. Het is een manier om het achtergelaten afval in de natuur aan te klagen. Onze lezer Frans Van Bergen (Wortel) maakte er een vrije vertaling van, geënt op onze plaatselijke situatie. Reeds jaren heeft zich hier te land naast ganzen, reeën en fazant Te midden Wortels bos en veld een nieuwe diersoort aangemeld. Hij wordt door ‘t wild alom gemeden heeft bos en paden platgetreden, Van ver z’n ringtone en een twiet: het gaat hier om de Koloniet!

OPGEPAST voor de KOLONIET! De Koloniet, de Koloniet, je weet niet wat je ziet, twiet twiet! De Koloniet, de Koloniet, Wie banjert vloekend door het riet? Het is de Wortel-Koloniet! Hij komt met tas en zak hier toe valt dan daar op dat bankje, moe. Scheurt koek en eten ruim verpakt voordat het in zijn buikje zakt. Rijdt hij dan verder, rond gegeten je ziet wel waar hij heeft gezeten: Plastieken zakjes, fles en dop die laat hij achter, ruimt niet op. De Koloniet, de Koloniet, je hoort hem maar je ziet hem niet! De Koloniet, de Koloniet, hij was er, kijk maar wat hij achterliet: Hier zat een Wortel-Koloniet!

Want kwam hij hier, zo zwaarbepakt naar huis gaat ‘t licht, gans leeggekakt! Zo blijft al ‘t afval in het bos je ziet dan, ja, de Koloniet loopt los! ‘t Dringt bij dat groot tweebenig dier maar traag door ‘t dikke pantser hier, Dat straks op deze mooie plek hij zelf zit in z’n eigen drek! Pas op, pas op, de Koloniet! hij is hier nog zo zeldzaam niet. De Koloniet, de Koloniet, ja, zie maar hoe hij nu van kleur verschiet! Dan toch nog hoop voor de Koloniet...? (fvb- zeer vrij naar ‘Das Touri-schwein’)

HET COLLEGE OP TOURNEE

Het kersverse schepencollege werkte een tournee af langs parochiezalen en refters van dorpsscholen: de algemene open vergaderingen van de dorpsraden zijn er weer. In dit nummer een verslag van de dorpsraad in Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Minderhout. Hoogstraten en Wortel komen in onze volgende uitgave aan bod.

2 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Een nieuwe start voor recreatiecentrum De Mosten

Jos Lenaerts zendt zijn zonen uit Vijf jaar geleden namen Jos en Simon Lenaerts het buitensportcentrum aan De Mosten in concessie. De plannen van het stadsbestuur om gans dit gemeentelijk recreatiedomein af te stoten bracht echter heel wat onzekerheid teweeg in Hoogstraten. Niet in het minst ook bij de Horeca-uitbaters op De Mosten en de initiatiefnemers van Buitenspel. Met de nieuwe concessie voor 9 jaar oogt de toekomst weer schitterend. Jos en Simon, maar ook Bram Lenaerts kijken uit naar een nieuwe uitdaging om avontuurlijke sportdagen en teambuilding te organiseren aan het mooie recreatiedomein De Mosten. … De familie Lenaerts of het relaas van een geslaagde mix van sport, ontspanning, en teamwerk. Het is eind 2007 wanneer Jos en Simon Lenaerts zich inschrijven voor een contract met de gemeente Hoogstraten voor de uitbating van het buitensportcentrum aan De Mosten. Simon was enkele jaren voordien afgestudeerd als regent Lichamelijke Opvoeding met als optie Bewegingsrecreatie. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader die eveneens van sport niet alleen zijn hobby maar ook zijn beroep gemaakt had. Jos is steeds een geëngageerd sportleraar geweest aan VTI Spijker in Hoogstraten. Een ervaring die hem geen windeieren legde bij het opstarten van het nieuwe project Buitenspel. Jos: Toen de concessie van het buitensportcentrum op De Mosten einde 2007 vrijkwam hebben Simon en ik alle mogelijkheden overlopen. Het is een prachtig domein dat door de medewerkers van de gemeente zeer goed wordt onderhouden. Simon was vanaf het begin heel geïnteresseerd. Tot dan had Luc Segers uit Weelde hier gelijkaardige sportactiviteiten voor scholen en groepen ingericht, maar hij diende geen nieuw bod in. Wij bleken uiteindelijk de enige kandidaat te zijn. Zo is onze organisatie Buitenspel aan de Mosten ontstaan. Simon: Door mijn specialisatie bewegingsrecreatie was dit voor mij een unieke gelegenheid. Ik had voordien ook al wat stage gelopen in de Ardennen, maar ik besefte vroeger niet welke mogelijkheden De Mosten had. Ik was een tweetal jaren afgestudeerd en werkte als leraar Lichamelijke Opvoeding in de basisschool van Hoogstraten toen deze concessie voor drie jaar opengesteld werd. Ik heb er dan voor gekozen om halftijds les te geven en deze job te combineren met Buitenspel. Dit vind ik nog altijd een heel plezante combinatie. Samen met mijn vader hebben we dit nu vijf jaar gedaan. De eerste drie jaar in een vast contract, de twee volgende jaren telkens in een jaarlijkse hernieuwing. Dat was de periode dat de stad op zoek was naar een andere oplossing voor de Mosten. DHM: Het stadsbestuur was De Mosten op zeker moment liever kwijt dan rijk. De kosten zouden te hoog oplopen en men wilde

Voor Bram, Jos en Simon Lenaerts worden het weer boeiende jaren aan De Mosten. Buitenspel staat de volgende 9 jaar weer garant voor een stevige mix van teamwerk, sport en ontspanning. besparen door de Mosten in erfpacht van de hand te doen. Hebben jullie er aan gedacht om De Mosten in zijn geheel in erfpacht over te nemen? Jos: Nee, daar hebben we geen moment bij willen stilstaan. Dit zou ook helemaal boven ons petje geweest zijn. Wij hebben altijd heel bewust voor sport en spel gekozen. De uitbating van een cafetaria of restaurant heeft ons nooit aangetrokken. Wij hadden een contract voor 3 jaar, met de hoop op een verlenging. Die drie jaar hebben wij goed gewerkt maar toen kwam dat idee van een erfpacht en werd het voor ons allemaal heel onzeker. We hebben nog twee seizoenen kunnen verder werken, telkens met een contract van één jaar. Nu we een concessie voor 9 jaar hebben is de onzekerheid weg en kijken we positief naar de toekomst. Hopelijk ontstaat er nu een nieuwe dynamiek en kunnen we samen met de stadsbestuur , het personeel aan de Mosten en de nieuwe uitbaters van de horecazaak het recreatiedomein verder uitbouwen tot een trekpleister in de Noorderkempen. DHM: Wat heeft “Buitenspel” eigenlijk te bieden? Simon: Buitenspel organiseert avontuurlijke sportdagen en teambuildings aan de Mosten, zo-

wel op het domein binnen de draad als in de bossen rondom en aan de oevers van de vijvers. Onze doelgroep is heel ruim. Dat gaat van scholen tot bedrijven, van families tot vriendengroepen, van verenigingen tot sportclubs. Wij bieden een 15tal activiteiten aan waaruit men kan kiezen, van pittig avontuurlijke proeven tot rustig recreatief. Wij stellen programma’s samen afhankelijk van de leeftijd, de sportieve ingesteldheid, de grootte van de groepen, enz. Dat gebeurt allemaal in overleg met de klanten. Geïntereseerden kunnen vooraf best eens een blik werpen op onze website (www.buitenspel.be) waar we gans het aanbod beschrijven. Vorig jaar zijn we ook gestart met een vlottentocht op de Mark tussen Meer en Meersel-Dreef. Onder leiding van een ervaren sportinstructeur van Buitenspel maak je een avontuurlijke trektocht tot aan de rivier. Aan de oevers van de Mark bouwt elk team - van 4 spelers - zijn eigen vlot met het terbeschikking gestelde materiaal. Als het vlot klaar is wordt het te water gelaten en na een korte proefvaart en goedkeuring van de instructeur kunnen de teams vertrekken richting Meersel-Dreef. De vlottentocht is geen wedstrijd, maar een rustige happening in de schilderachtige vallei van de Mark. Halverwege de tocht zoeken we een mooie plek voor onze picknick. Niet-deelnemers kunnen de activiteit al wande-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 3


DE MOSTEN lend of fietsend meebeleven op het fietspad langs de rivier. De start van dit project werd gegeven in het kader van Hoogstraten Buitengewoon Charmant. Beslist een aanrader. DHM: Ik veronderstel dat jullie je vooral op scholen toespitsen voor sportdagen? Simon: Nee, niet speciaal, maar scholen zijn wel de meerderheid van onze klanten en dan vooral de middelbare scholen. Basisscholen zijn gebonden aan een maximumfactuur voor sportieve en culturele uitstappen en de kostprijs van het busvervoer weegt altijd sterk door. Dat is één van de redenen dat we minder lagere scholen als klant hebben. Als de Mosten bereikbaar zou zijn met het openbaar vervoer, zou dat een enorm voordeel zijn voor de algemene exploitatie van het domein en ook voor de horecazaak en Buitenspel. Gelukkig voor ons komen alle middelbare scholen van Hoogstraten en ook enkele uit Breda met de fiets naar De Mosten. Hoogstraatse basisscholen krijgen net als alle scholen uit het Bijzonder Onderwijs een korting van 20 %. DHM: Van waar komen de meeste groepen? Jos: Wij hebben scholen van gans de provincie Antwerpen maar ook van Mechelen en Brussel. Scholen uit de regio Antwerpen en Breda zijn wel het sterkst vertegenwoordigd. We hebben zelfs al een school uit Waregem gehad, maar dat is wel uitzonderlijk. DHM: Jullie richten je ook wel tot bedrijven. Is dat een succesformule? Jos: Vermits Simon en ik onze handen vol hadden met de scholen, verenigingen, kinderfeestjes, enz. hebben we nog niet veel publiciteit gemaakt naar bedrijven toe. Toch hebben we al mooie organisaties gedaan voor het personeel van een aantal Hoogstraatse bedrijven zoals : Van der Velden Bouwmaterialen en KA Construct uit Meer , DHL en Special Fruit van de transportzone. Dat zijn groepen tussen de 30 en 80 deelnemers. We hebben ook al een aantal grote bedrijven op bezoek gehad zoals havenbedrijf Smit URS uit Rotterdam / Antwerpen en Telecombedrijf ORANGE. Dan organiseren we een sportdag voor groepen tot 200 deelnemers. Morgen geven we bijvoorbeeld een teambuilding-sessie voor een groep van 45 leerkrachten en personeelsleden van het Koninklijk Atheneum van Brasschaat. Zij combineren een halve dag sportieve inspanning en ontspanning met een etentje in Bistro aan de Mosten. Op deze formule hebben we al heel veel positieve reacties gekregen. Deze samenwerking is ook een belangrijke troef voor de toekomst voor beide concessionarissen. De combinatie van een beperkt tot uitgebreid etentje is ook mogelijk met verjaardagsfeestjes, vrijgezellenfeestjes, teambuilding voor verenigingen en families. Hier liggen nog heel wat mogelijkheden in het verschiet. In het

4 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Met het ‘microklimaat’ op De Mosten is teambuilding op het water een heerlijke ervaring voor de tientallen scholen en bedrijven die het recreatiedomein bezoeken.

begin kregen wij al eens sporadisch een verjaardagsfeestje van Nederlandse kinderen, maar die rage is nu helemaal naar hier overgewaaid. Voor kinderfeestjes bieden wij een pakket aan vanaf 9 jaar. Een feestje duurt ongeveer 3 uur waarin 5 verschillende activiteiten aan bod komen, waaronder speleobox, klim- en klauterparcours, boogschieten, bouwvakkersrace en kanorace. DHM: Wat bieden jullie de scholen en de verschillende groepen aan? Simon: Wij hebben een ruim aanbod van een vijftiental proeven, die we kunnen aanpassen aan leeftijd, fysieke conditie, samenstelling van de groep, enz. Voor de lagere scholen voorzien we twee grote activiteiten, één in de voormiddag en één in de namiddag. Voor de eerste graad is dat in de voormiddag een spellencircuit aan de waterkant en in de speeltuin en in de namiddag de spoorzoekertocht. De tweede graad doet een halve dag Vikingspel en neemt in de namiddag drie activiteiten uit de avonturendag, terwijl het vijfde en zesde leerjaar 6 activiteiten kiest uit het programma van de avonturendag. Ook de middelbare scholen maken hier een keuze uit. De hele dag staan klasgroepen tegenover elkaar voor spannende, groepsbevorderende uitdagingen. Je kan kiezen uit volgende proeven: klimen klauterparcours, run & bike, cross-country, boogschieten, speleobox + paallopen, kanorace, bouwvakkersrace, zandsurfen, oriëntatieloop, tonsurfen, fierljeppen, A-loop, de muur, … De omschrijving van deze proeven vind je allemaal op onze website. Bij elk van deze activiteiten staan wij borg voor een goede en deskundige begeleiding. Voor verenigingen, sportclubs, families en bedrijven stellen wij in overleg een pakket samen van 3 of 6 activiteiten wat overeenkomt met een halve of een ganse dag. Meestal is dat een goede mix van rustige en actieve opdrachten. Wij proberen steeds proeven aan te bieden die je

elders niet vindt. Wij zoeken vooal naar originele proeven met een hoge amusementswaarde. DHM: Hebben jullie grote investeringen gedaan op het terrein? Jos: Luc Segers is indertijd met deze buitensporten begonnen aan De Mosten. Hij heeft dat hier 8 jaar uitgebaat. Toen wij de concessie hebben verworven, hebben wij alle constructies op het terrein alsook het losse materiaal en het klantenbestand van hem overgenomen. Wij hebben de bestaande infrastructuur aangepast en nieuwe proeven uitgewerkt. De voorbije 2 jaren konden wij echter geen grote investeringen doen omdat onze toekomst aan de Mosten onzeker was. Nu wij een overeenkomst hebben voor de volgende 9 jaren, kunnen wij onze investeringen spreiden en nieuwe boeiende proeven uitwerken. DHM: Jullie hebben ook de concessie op de grote vijver in handen gekregen? Jos: Die concessie hadden we vroeger ook al wel. Dat zat samen met het buitensportgedeelte in één pakket. Maar hiervoor konden wij geen definitieve plannen maken of in investeren vermits de periode te beperkt was. Ik denk dan aan de aanschaf van boten, waterfietsen, surfmateriaal, enz. De toekomst was daar te onzeker voor. De voorbije jaren hebben we alleen “fierljeppen” op de visvijver gedaan. De stad heeft een aparte concessie voor de grote vijver uitgeschreven en ook die hebben wij nu in handen. DHM: We hebben links en rechts al wat geruchten opgevangen. Wat wordt het nu echt? Simon: Voor de activiteiten op deze plas hebben we al heel wat ideeën maar die zitten nog in een ontwikkelingsfase. Eén van die projecten werd aangedragen door onze Ruud (de oudste van de


DE MOSTEN drie zonen) en als dat lukt, zal dat ook het moment worden dat hij mee in de zaak stapt. We geloven er enorm in en ook de gemeente is enthousiast. Indien dit doorgaat zal het beslist een nieuwe trekpleister zijn in Hoogstraten en een win-win situatie voor gans De Mosten. Helaas kunnen we nog niet meer onthullen, maar van zodra er zekerheid is, krijgt De Hoogstraatse Maand de scoop! DHM : Jullie toekomst ziet goed uit aan De Mosten? Vader en zonen samen in een project, dat moet toch een droom zijn? Jos: Ja, dat is wel zo. Wij hebben al vijf boeiende jaren achter de rug en wij hebben de indruk dat onze klanten heel content zijn. We hebben heel wat plannen en gaan ook een aantal nieuwe activiteiten inlassen. Onze Bram, die de website en de communicatie van Buitenspel verzorgt, zal zich vanaf nu ook meer integreren in het geheel van ons buitensportcentrum. Het wordt dus een echte familiezaak want ook Annita springt regelmatig in en helpt samen met onze Ruud mee achter de schermen. En ... daarnaast hebben wij

ook een enthousiaste groep van een 30-tal losse medewerkers waar wij op kunnen rekenen om de begeleiding van onze groepen in goede banen te leiden. Dat is een hele heterogene groep van jong-gepensioneerden, studenten, stagiaires en leraren Lichamelijke Opvoeding, kortom sportieve vrouwen en mannen met het hart op de juist plaats. Die leeftijd schommelt van 18 tot 68 jaar en dat klikt allemaal heel goed. Op die manier kunnen werken is ook voor ons een zaligheid. DHM: Wat zijn zowat de mooiste ervaringen in de voorbije periode? Jos: Wij krijgen veel goede commentaren van onze klanten en dat doet altijd deugd. Sport & spel organiseren voor jong en oud is een dankbaar werk en als het weer een beetje meezit is het heerlijk vertoeven aan De Mosten. Wij hebben dikwijls het gevoel dat hier een microklimaat heerst en het weer aan de Mosten altijd beter is dan elders. En ... wat ook wel eens mag gezegd worden, is dat het gras er altijd groener is dank zij de goede zorgen van de medewerkers van de stad die het domein onderhouden.

Een leuke anekdote uit ons eerste werkjaar: het Theresiacollege uit Kapelle-op-den-Bos kwam in mei met 150 leerlingen naar de Mosten. Het regende pijpestelen vanaf ’s morgens tot half twee ’s middags, maar het was gelukkig niet koud. Iedereen zat ’s middags kletsnat in de cafetaria. Een groep verkoos om naar Hoogstraten te gaan fitnessen, spinnen en dansen in Fun 2 Move, een andere groep bleef binnen in de cafetaria om spelletjes te spelen en de derde groep bleef gewoon verder sporten in de regen. Om 13.30u kwam de zon erdoor en werd het stralend weer. En om 14u ... zat iedereen in de zwemvijver. Die school is altijd blijven terugkomen. Zin in een avontuurlijke dag aan de Mosten? Kijk op www.buitenspel.be of bel 0474 91 65 19 DHM wenst Jos, Simon,Bram, Ruud, Annita en alle medewerkers veel succes in de volgende 9 jaar. Hopelijk groeit de samenwerking met het stadsbestuur,het gemeentepersoneel en de mensen van de horeca, uit tot een nieuwe start van het recreatiedomein De Mosten. De stad en de mensen van Hoogstraten kunnen er alleen maar goed bij varen. (jh/rb)

Sinds vorig jaar richt Buitenspel ook vlottentochten in op de Mark tussen Meer en Meersel-Dreef, ‘een rustige happening in de schilderachtige vallei van de Mark’.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 5


DE MOSTEN Bistro aan de Mosten: Een

nieuwe wind

In tegenstelling tot het buitensportcentrum Buitenspel krijgt het Horeca-gedeelte aan de Mosten wel een nieuw gezicht. Niet alleen de naam ‘DEMO aan de Mosten’ maar ook de vroegere uitbater Mark Sträter verdwijnen uit beeld. Voortaan ligt de uitdaging bij Harry Borremans en Lynn Swysen met hun vernieuwde zaak ‘Bistro aan de Mosten”. Op 3 januari 2013 kregen Harry Borremans en Lynn Swysen de sleutel van het Horeca-gebouw aan de Mosten. Zij hadden het hoogste bod binnengebracht voor de uitbating van deze stedelijke eigendom. De vorige uitbater Mark Sträter moest tot zijn grote spijt de concessie aan zijn opvolgers overlaten. De vraagprijs van het stadsbestuur was ook vastgelegd op minimum 2.100 euro per maand. Het uiteindelijk bedrag zou heel wat hoger zijn. De nieuwe concessie loopt, net zoals voor de buitensportzone, over een periode van 9 jaar. Misschien handig om de nieuwe uitbaters even voor te stellen. Lynn Swysen is 26 en afkomstig uit Halle-Zoersel. Zij volgde Hotelschool in Hoogstraten en studeerde af in 2009.Tijdens haar studies en de jaren nadien deed ze 10 jaar ervaring op in de horeca via weekenddiensten. Tot zij door Harry Borremans gevraagd werd om samen deze zaak uit te baten was zij nog nooit op De Mosten geweest, en had zij er amper iets over gehoord.

De uitbaters: Harry, Lynn, Deborah en Diandra (Stefan niet op de foto) Harry Borremans is eveneens kok van opleiding. Hij studeerde in Antwerpen aan de Charlottelei wat later PIVA zou worden. Na een rijk gevulde carrière op plaatsen als Century Hotel, Restaurant Memling, Lido in Westmalle,enz., kwam hij uiteindelijk in Meer terecht waar hij drie jaar eethuis De Eiken uitbaatte. Hier werkte hij sa-

men met zijn dochter Deborah die nu ook wel in Bistro aan de Mosten komt meehelpen. Lynn: “Harry is eigenlijk de initiatiefnemer. Hij heeft mij gevraagd om mee in deze zaak te

De nieuwe uitbaters van Bistro aan De Mosten zien heel wat toekomst in een goede samenwerking met het buitensportcentrum Buitenspel.

6 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

stappen. Samen zullen we stilaan de zaak terug opbouwen en verder uitbouwen. Voorlopig hebben we de feestzaal helemaal al vernieuwd, een nieuwe keuken gezet, we gaan binnen ook nog wat schilderwerken uitvoeren. De gemeente heeft de toezegging gedaan om de buitenzijde van het gebouw te renoveren. Er komen nieuwe platen tegen de gevels. Onze voornaamste bedoeling is de zaak zo op te bouwen dat we niet meer afhankelijk zijn van de zomer maar dat we gans het jaar door kunnen werken. We willen ons bewust niet blind staren op de zomer, want als het weer tegenzit, is ook gans je seizoen verloren. Wij denken vooral aan de uitbouw van ons restaurant, maar ook aan een goede bistro waar mensen kunnen binnenspringen voor een hapje en een drankje. Daarnaast willen we ook broodjes aanleveren aan bedrijven. Er zijn hier in de omtrek tal van bedrijven op de Transportzone, maar ook op Haseldonck en in Zundert. Daar willen we ons ook op focussen. Tijdens de middag zijn er al heel wat mensen uit deze bedrijven die hier komen eten, maar die mogelijkheid willen we nog verder uitbreiden. Daarnaast zien we hier dagelijks heel wat bussen passeren over de E19 op uitstap naar Nederland of omgekeerd. Bij die busmaatschappijen gaan we ook speciale promotie maken zodanig dat ze


DE MOSTEN hier een stop kunnen inlassen om iets te drinken of om een snackje te eten. De mensen kunnen dan hier ook een wandelingetje maken vooraleer verder te rijden. Ook wandelclubs zouden hier kunnen vertrekken of een stop inlassen. We zien het allebei wel zitten.”

Samenwerking Lynn: “Het is hier eigenlijk een paradijs voor iedereen, maar vooral voor kinderen. Hier is een massa ruimte om vrij te spelen. Er is de speeltuin, waarin de gemeente nu ook enkele nieuwe investeringen gaat doen. Het pit-pat spel gaat weg en er komt waarschijnlijk een skatepleintje. Dit behoort allemaal bij het Horeca-gedeelte waarvoor dus niet moet betaald worden. Maar in de nieuwe regeling is ook het omheinde gedeelte in de winterperiode (van 15 september tot 30 april) gratis toegankelijk van 13.00 u. tot 17.00 u.. Ideaal dus voor mensen met kinderen om wat te wandelen, te spelen en dan iets te gebruiken. Ook met de gemeente hebben we goede afspraken. Zij heeft nu de oude containers op het terrein weggehaald en op die plaats gaan wij een houten chalet plaatsen voor bediening op het terrein. Dat wordt dan ons verkooppunt voor dranken en broodjes aan de zwemvijver. Ook met Buitenspel zijn er heel wat mogelijkheden. Zeker voor activiteiten met

bedrijven, families en volwassenen is er hier wel toekomst voor ons. In de voormiddag recreatiesporten of teambuilding met Jos en Simon en in de namiddag bij ons aanschuiven voor een gezellig etentje. Vandaag hebben we een groep leerkrachten en personeel van het Koninklijk Atheneum van Brasschaat die op het terrein komen sporten en daarna bij ons een bbq komen doen. Ook familiefeesten en communiefeesten zijn erg in trek. Als dan het weer wat meezit is dat een schitterende plek hier.”

Aanbod Lynn:” Wij hebben een feestzaal waar 120 mensen kunnen zitten. Als we een walking diner houden dan kunnen we dat doen voor max.250 mensen. In de bistro is plaats voor 42 mensen. Alles kan naar eigen wens ingevuld worden met een BBQ, een menu, of wat men ook maar wil. De kaart is redelijk ruim, van kleine hapjes tot vlees - en visgerechten. Je kan het zo klein of zo groot maken. In de dranken hebben we vooral een ruim assortiment aan trappistenbier genomen. De schoolkinderen eten ’s middags buiten op het terrein of op het terras hun boterhammetjes op. Maar we hebben met Buitenspel afgesproken dat zij gebruik kunnen maken van de feestzaal in ruil voor een consumptie als het heel slecht

weer is. En op het terrein hebben we binnenkort dan onze chalet met drank,broodjes, ijsjes en ook wel een frietwagen. “

Toekomst Lynn: ”We gaan er voor. In het begin is het voor ons natuurlijk belangrijk om er wat nieuw leven in te blazen, laten horen dat er nieuwe uitbaters inzitten en er een schwung aan te geven. We zullen zeker goed promotie moeten maken, want ik heb de indruk dat deze zaak niet echt bekend is in Hoogstraten. De meeste mensen weten wel dat er iets is op De Mosten maar beseffen niet dat je hier ook een feestje of een ruim feest kan geven. Daarom zullen we ook nog heel wat promotie maken via de Toeristische dienst en het VVV. Op 3 januari 2013 hebben we de sleutel gekregen maar we hebben eerst heel wat energie gestoken in het opknappen en aanpassen zodanig dat we pas op 26 januari zijn opengegaan. We hebben een nieuwe keuken geplaatst, gepoetst en terug geschilderd, leidingen verlegd, de infrastructuur aangepast en dit allemaal in functie om een snellere werking te kunnen bekomen. De volgende stap zal de opknapbeurt zijn van de verschillende terrassen. Wij zijn er helemaal klaar voor. Tot binnenkort in Bistro aan De Mosten?” (jh/fh)

Ambiance verzekerd

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 7


DE MOSTEN

Ook stad aan zet Nu de erfpacht definitief van het toneel is verdwenen en de nieuwe concessies zijn uitgereikt, past ook de stad haar reglement aan. Om het geheel aantrekkelijker te maken maar ook om de exploitatie te verbeteren en te besparen op de uitgaven komen er ruimere openingsuren, de inzet van het personeel wordt aangepast en de inkomprijzen worden verschillend naargelang de bezoekers al dan niet inwoners zijn van de gemeente.

Nieuwe openingstijden Het recreatiecentrum De Mosten binnen de omheining zal voortaan bijna gans het jaar door geopend zijn. De stad voorziet drie periodes met verschillende openingstijden. Tijdens het zomerseizoen, dat loopt van de laatste schoolweek in juni tot 31 augustus, is het omheinde gedeelte met de zwemvijver dagelijks open van 10.00 u. tot 18.00 u. Als het echt zwemweer is kan de domeinverantwoordelijke het sluitingsuur verlaten tot 20.00 u. Iedere bezoeker moet langs de kassa passeren. De groene vlag hangt uit, teken van zwemtoelating, en de redders zijn op post. Het laagseizoen loopt van 1 mei tot 22 juni en van 1 september tot 15 september. In die periode is het domein toegankelijk van 13.00 u. tot 18.00 u. De rode vlag hangt uit aan de zwemvijver en het eigen personeel houdt toezicht. Elke bezoeker passeert de inkom en betaalt. Bij zwemweer op woensdag, zaterdag, zondag, een feest- of brugdag en vakantie in België en Nederland kan er gezwommen worden als de groene vlag uithangt. De domeinverantwoordelijke kan op die momenten ook beslissen om de openingsuren te verlengen tot 20.00 u.

gebruiken. Al deze aanpassingen zijn ingegaan op 1 januari 2013.

Nieuwe investeringen Ondanks de nieuwe concessies en de besparingen doet het stadsbestuur een aantal nieuwe investeringen op het terrein . Vooreerst wordt de gevel van het horeca-gebouw gerenoveerd. De gevelplaten worden vernieuwd. Daarnaast zijn er plannen voor de aanleg van een skate-terrein en van een beachvolley-plein. Er komen enkele nieuwe speeltoestellen en de omroepinstallatie zal vernieuwd worden. In het najaar krijgt de zwemvijver een grote opkuisbeurt en wordt een deel van het zand vernieuwd. De stad voorziet ook een aantal extra activiteiten op het terrein zoals de buitenspeeldag op 27 maart in samenwerking met de jeugddienst. Op 19 mei geeft de Hoogstraatse Reddersclub een initiatie in het kader van de watersportdag. En op 21 augustus kan men terug genieten van een openluchtcinema. Intussen blijft de grote troef van De Mosten , de veiligheid en de kindvriendelijkheid op het terrein en de netheid van het zwemwater. Hiervoor kreeg zij ook vorig jaar weer de Blauwe Vlag, een Europese onderscheiding. De zwemvijver met biologische waterzuivering heeft duidelijke afgescheiden zones van peuterbad tot een zone van 2.20 meter diep. Deze Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitskeurmerk dat in Vlaanderen wordt uitgereikt door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Foundation for Enviromental Education (FEE) en staat garant

voor ”kwaliteitsvol duurzaam toerisme aan de kust en binnenwateren”. Jachthavens en zwemvijvers kunnen zich hiermee onderscheiden op het vlak van waterkwaliteit, interne milieuzorg, milieueducatie en veiligheid.” Kiezen voor de Blauwe Vlag vraagt een blijvende inspanning van de uitbaters, het kwaliteitslabel dient immers elk jaar hernieuwd te worden “, aldus Rie Voet van de stedelijke sportdienst en verantwoordelijke voor de organisatie op De Mosten.

Breed gamma Het recreatiecentrum De Mosten biedt naast de zwemvijver nog een breed gamma aan voor sport, spel en recreatie. Op het terrein vinden we twee beach-volleybalpleintjes, een basketbalplein, een terrein voor mini-voetbal, 2 tafels voor tafeltennis en 2 badmintonveldjes. Daarnaast zijn er nog allerlei speeltoestellen voor kinderen. Op het gemeentelijk terrein buiten de omheining zijn er ook enkele clubs gevestigd. Het zijn de petanqueclub en de vissersclub. De ruiterijvereniging Sint Joris van Meer heeft hier haar stek en ook verschillende wielerclubs maken gebruik van de bossen en de omgeving om fietstoertochten of cyclocross te beoefenen. In het verleden hadden op De Mosten ook serieuze sportevenementen plaats zoals de Zundertse triatlon en de gekende cyclocross wedstrijden. Het recreatiecentrum heeft zijn sporen al wel verdiend maar blijft misschien nog iets te weinig echt gekend. 2013 betekent misschien een nieuwe boost. Wij duimen mee.(jh)

De overige periode, van 15 september tot 30 april is het winterseizoen. Dan is het omheinde gedeelte tijdens de weekdagen open van 13.00 u. tot 17.00 u. met uitzondering van de periode tussen 15 december en 15 januari. Het college kan in die periode evenwel een uitzondering maken , bijvoorbeeld bij schaatsweer. Er moet in de winterperiode geen inkom betaald worden. Het eigen personeel houdt toezicht en de rode vlag aan de vijver hangt uit. Is het echter toch zwemweer in die periode dan kan op woensdag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen en vakantiedagen de groene vlag gehesen worden en mag er dus gezwommen worden. In dat geval passeert iedereen langs de betalende inkom. Het niet omheinde gedeelte van het terrein is gans het jaar vrij toegankelijk. In de bossen is men wel verplicht de bestaande wandelwegen te

8 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Deze zomer wordt het wellicht weer koppen lopen zijn op DeMosten.


DE MOSTEN

De Mosten forever ? We herinneren het ons nog als gisteren, die persconferentie van het schepencollege. Het was 14 december 2009 en de boodschap was duidelijk: ”De Mosten kosten te veel !” In het licht van de grote investeringen die de stad Hoogstraten te wachten stond had het bestuur haar rekening gemaakt. Een kostprijs van jaarlijks 250.000 euro (uitgaven min de inkomsten) was er te veel aan. De stad had immers niet alleen gekozen voor een nieuw Woon-en Zorgcentrum maar eveneens voor de bouw van een overdekt zwembad in Hoogstraten. En dus kon men maar beter besparen. Eén simpele oplossing: De Mosten in erfpacht van de hand doen. Men zou eigenaar van het domein blijven en dus toch nog een vinger in de pap houden, de jaarlijkse kosten zouden wegvallen en door de erfpachtvergoeding werd de stadskas gespijsd. Drie vliegen in één klap. Maar het draaide anders uit. De erfpacht mislukte en de Achillespees van gans het dit domein werd nog eens pijnlijk blootgelegd. Maar wat dan? Uit de vele reacties kwam duidelijk tot uiting dat de Hoogstraatse bevolking geen grootschalige Mosten wil waarin de eigen bevolking zich niet meer thuis voelt of niet meer welkom is. Dus zocht en vond het stadsbestuur een oplossing. Er kwamen nieuwe concessies met hogere inschrijvingsgelden en aangepaste reglementeringen. De toekomst voor de stad lijkt weer zonnig boven het Hoogstraats recreatiedomein. Maar is alles wel wat het lijkt? In de 28 jaar dat de Mosten bestaat heeft zij reeds een hele evolutie doorgemaakt, met wisselende uitbatingen en wisselend succes. De Hoogstraatse sportievelingen, kinderen en gezinnen, zonnekloppers

en zwemliefhebbers, zij kunnen allen weer genieten van dit prachtige domein, een propere en veilige zwemgelegenheid en een unieke service. Maar of de financiële bekommernis voor de stad hiermee verholpen is zal de toekomst uitwijzen. Mosten, quo vadis ? Een korte terugblik.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Zandwinning We schrijven 1 januari 1972. De snelweg E10 (huidige E19) tussen Antwerpen en Breda wordt plechtig geopend. Maar om deze snelweg te verwezenlijken moest er zand aangevoerd worden, veel zand. En dat vond men in de twee zandwinningsputten in Meer en Minderhout. In Meer werden de gemeentebossen ontbost en een 12tal hectare werd in 1971 uitgegraven tot op een diepte van ongeveer 6,5 meter. De gemeentekas is er wel bij gevaren. Meer bleef achter met een grote vijver, een zomers genot voor tientallen zonnekloppers en moedige zwemmers die zonder toezicht verfrissing zochten in de nieuwe put. Enkel het speurend oog van de Meerse “garde” maakte de regelmatige naaktstranders zenuwachtig.

Prille begin In 1977 werd de fusiegemeente Hoogstraten geboren en bleven allerlei ideeën over de toekomst van dit gemeentelijk domein de kop opsteken. In 1983 maakte de toenmalige sportfunctionaris Paul Janssens samen met Luc De Busser een studie over de uitbouw en werking van deze E10put in Meer. Dit leidde in 1984 tot het graven

van een aangepaste zwemvijver met een aantal voorzieningen errond. De start van het gemeentelijk recreatiedomein De Mosten was een feit. Op 1 september 1985 vindt het eerste Mostenfeest plaats met optredens van bijna alle fanfares uit de fusiegemeente, barbecue, wedstrijden, vrije radio’s en tot slot een groot optreden van De Spilzakken & co. De catering is oorspronkelijk in handen van de firma Bevers en zal later overgaan naar Danny Engels uit Hoogstraten.

Groei Het recreatiedomein De Mosten groeit met de jaren in interesse en het aantal bezoekers stijgt. Toch blijft het succes afhankelijk van de zomerse weersomstandigheden. In 1995 telt De Mosten 58.161 bezoekers, een recordaantal, 2007 wordt dan weer een dieptepunt met 18.472 bezoekers. Gemiddeld heeft de Mosten een bezoekersaantal van 38.735 personen. In 2000 wordt de nieuwe Mosten boven de doopvont gehouden. Er komt een echte cafetaria. Het huidige horeca-gebouw rijst uit de grond en Jef Van Beek en Mie Aerts zullen de uitbating voor hun rekening nemen. Luc Segers begint met buitensportanimatie onder de naam Hoppa. Hij zal dit blijven doen tot Jos en Simon Lenaerts in 2008 de concessie overnemen. Dan gaat ook de horeca over in andere handen. Marc Sträter wordt de nieuwe uitbater. Deze concessie loopt over drie jaar. Een verlenging voor langere duur zit er daarna niet meer in. Het stadsbestuur is immers op zoek naar andere en kostenbesparende oplossingen voor haar recreatiedomein en zal nog slechts twee tijdelijke termijnen van telkens één jaar toestaan. De zoektocht naar een erfpachtnemer is intussen begonnen.

Erfpacht

Het buitensportcentrum is naast de zwemvijver de grote troef aan De Mosten.

Op 1 januari 2007 treedt het nieuwe gemeentebestuur aan. Het zijn woelige tijden door de tweestrijd tussen Arnold Van Aperen en Tinne Rombouts. Van Aperen wordt uiteindelijk terug burgemeester, de eigenlijke macht komt bij

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 9


DE MOSTEN

De geringe verhoging van de toegangsprijzen zal het grote publiek niet afschrikken. Het is vooral hopen op een schitterende zomer. CD&V terecht, maar de sfeer is erg verzuurd. CD&V heeft in haar verkiezingsbelofte geen geheim gemaakt van haar streven naar een echt zwembad in Hoogstraten. Dit belooft echter een zware investering te worden zeker omdat er ook al plannen zijn voor een nieuw rusthuis. Zuinig beheer en besparen is de boodschap en zo komt op zeker ogenblik ook de Mosten in het oog. De uitbatingskosten voor dit recreatiecentrum vindt het nieuwe bestuur te hoog en dus gaat ze op zoek naar een oplossing. Die denkt men uiteindelijk gevonden te hebben in het uitbesteden van het domein in erfpacht. Om de rendabiliteit te verhogen mag de erfpachtnemer een aantal initiatieven nemen zoals o.a. een uitbreiding naar een verblijfsrecreatie. Er dagen slechts twee kandidaten op waarvan er al vlug slechts één overblijft. Wanneer er geruchten de ronde doen over een bepaald soort bewoning met mogelijke overlast is het hek van de dam. Spandoeken, zwarte vlaggen, petitieacties, geldinzameling voor advocaten zijn het gevolg. Het gemeentebestuur komt onder vuur te liggen en blaast uiteindelijk de ganse erfpachtprocedure af. De afgewezen erfpachtkandidaat voelt zich onheus behandeld en eist een schadeclaim van het gemeentebestuur. In een telefonisch gesprek bevestigde de heer Plompen ons kortelings nog dat de gesprekken met de advocaten nog steeds aan de gang zijn en

dat er wellicht begin april een conclusie zal volgen. De eis betreft een schadeloosstelling voor alle gemaakte kosten, zo niet een schadeclaim voor het niet kunnen uitbaten van De Mosten voor de periode van 50 jaar zoals in de erfpacht voorzien was.

Nieuwe concessies Het stadsbestuur moest dus noodgedwongen terug op zoek naar een andere oplossing voor De Mosten en schrijft nieuwe concessies uit. Dit maal moet er echter meer boter bij de vis om de kosten te drukken en het domein rendabeler te maken. Van een visie, een masterplan of originaliteit is geen sprake in de selectievoorwaarden. De enige bepalende factor voor de toewijzing is het bedrag. Drie concessies worden er uitgeschreven: één voor de horeca, één voor de buitensporten en één voor de grote vijver. In het verleden was er slechts sprake van twee concessies. De grote vijver zat sowieso in het contract voor de buitensporten. Voor elk van deze concessies wordt een minimumbedrag vooropgesteld. De biedingen moeten in een gesloten omslag binnengebracht worden. Er komt één bieding binnen voor gans het geheel, de drie concessies samen. Dit bedrag is echter niet hoger dan de optelling van de drie afzonderlijke biedingen van de an-

10 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dere kandidaten. Deze kandidatuur komt dus niet in aanmerking. Voor de horeca zijn er daarnaast twee biedingen, namelijk de vorige concessionaris Marc Sträter en Harry Borremans. Deze laatste doet het hoogste bod met 3.000 euro per maand (minimum vereiste vergoeding was 2.100 euro). Voor het buitensportcentum stelt de gemeente een minimum van 8.100 euro per jaar voorop. Er is slechts één kandidaat met een bod van 12.101 euro per jaar. Tot slot zijn er twee kandidaten voor de uitbating van de grote vijver, namelijk Buitenspel en de nieuwe uitbater van de Horeca. De minimum vergoeding bedroeg 2.000 euro per jaar. Buitenspel verwerft de concessie voor een bedrag van 2.501 euro per jaar.

Definitieve oplossing? Met de toekenning van de nieuwe concessies lijkt de rust rond De Mosten weergekeerd. Gedurende 9 jaar lang kunnen de nieuwe uitbaters hun toekomst uitbouwen. De gemeente neemt een aantal besparende maatregelen maar blijft intussen ook investeren in het geheel. Door de hogere concessievergoedingen probeert zij het kostenplaatje voor de stad terug te dringen. “Een gemiste kans “ vindt Ben Van den Zegel die samen met Fred van Ostaeyen en Herman Herrijgers een bod deden op het geheel. Hij gaat


DE MOSTEN er van uit dat de maandelijkse verhoging met 1000 euro voor de huur van het horeca-gebouw in wezen niets uitmaakt voor de stad wanneer deze er jaarlijks meer dan 200.000 euro inpompt. “Het was veel zinvoller geweest een duurzame oplossing te vinden voor De Mosten. Beter een goed project op lange termijn dan nu een betere huur. Het huidig bod voor de horeca lijkt mij ook heel onrealistisch. Wij hebben met ons drie de mogelijkheden bekeken en samen een bod gedaan op het geheel. Wij zouden geen hogere prijs geboden hebben, maar wel met een duidelijker visie naar voor gekomen zijn. Maar dat was niet aan de orde. Toen wij contact opnamen met het stadsbestuur waren de selectievoorwaarden al goedgekeurd in de gemeenteraad. We hebben het niet meer kunnen ombuigen. Toch blijven wij kandidaat voor binnen 9 jaar of vroeger als de gelegenheid zich voordoet. De Mosten kunnen immers rendabel zijn zonder er een massa geld in te pompen. Maar dan moet het project zomer en winter kunnen draaien, gans de week door. Wij hadden een combinatie van entertainment en ontspanning op het oog. Dit zou voor Hoog-

straten, zowel voor de financies van de stad als voor de bevolking, veel beter geweest zijn. Maar zulk project bouw je niet in een tijdspanne van 9 jaar. Hiervoor heb je eerst al een jaar of vijf nodig om alle plannen te maken en vergunningen te krijgen. Intussen zouden wij de zaak goed draaiende houden en zeer goed onderhouden. Fred, Herman en ik hebben alle drie een goed draaiende zaak maar toch steken we dit project niet terug in de kast. Vroeg of laat proberen we dit nog waar te maken.”

inkomprijzen. Op de gemeenteraadszitting van 25 maart 2013 zullen deze wellicht goedgekeurd worden. Voor de Hoogstraatse inwoners zou de inkomprijs (nu 2,5 euro boven 14 jaar) opgetrokken worden naar 3 euro waar niet-inwoners 4 euro zullen moeten betalen. Deze prijsstijgingen zouden evenwel ingaan op 22 juni teneinde de bevolking hiervan nog tijdig te verwittigen en alles nog praktisch te organiseren. Daartegenover worden er dit jaar investeringen uitgevoerd voor 75.000 euro.

De balans

Dit alles maakt dat het financiële gat met deze maatregelen zeker niet dichtgereden zal worden. Of dit nu echt een probleem is moet de Hoogstraatse bevolking en haar bestuurders maar uitmaken. Er zijn in de stad ook andere diensten die geld kosten en waarover niet gediscussieerd wordt. Feit is dat duizenden mensen uit de stad genieten van een prachtig domein en een schitterende zwemgelegenheid. En dat mag misschien iets kosten?

Toen het college in 2009 het idee van de erfpacht aankaartte schoof zij een kostenplaatje van 250.000 euro per jaar naar voor. Een alternatief voor de erfpacht zou een beter management, hogere concessies, hogere inkomprijzen maar ook extra investeringen en grotere risico’s met zich meebrengen. De eerste stap is gezet. De hogere concessies zullen ongeveer 21.000 euro extra opbrengen (50.000 euro tegenover 29.000 euro). In het personeelsbestand blijken geen wijzigingen doorgevoerd. Rest er dan nog de hogere

Wordt vroeg of laat wellicht toch nog vervolgd. (jh)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 11


12 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Sportlaureaten 2012 Elk jaar opnieuw staan de vele aanwezigen op de sportlaureatenviering versteld van het hoge niveau van de geleverde prestaties van de Hoogstraatse sporters. 9 ploegen en 45 laureaten in verschillende disciplines mochten het podium opstappen om felicitaties in ontvangst te nemen. De kandidaten voor sportman, sportvrouw en sporttiener van het jaar 2012 behoorden stuk voor stuk tot de besten van België in hun categorie. Sportman -

Kristof Schroé

Kristof Schroé mocht zich in 2012 de beste turner van België noemen. In Sint Niklaas werd hij Belgisch kampioen Artistieke gymnastiek bij de heren. Vorig jaar nog pakte hij net naast een ticket voor de Olympische Spelen. Op de internationale wedstrijd in Gent, de Challenger cup, behaalde hij een 6de plaats op het rekstok, een wedstrijd die gewonnen werd door Epke Zonderland, de Nederlandse wonderturner die goud behaalde op de OS in Londen. Ook het paard met bogen is een favoriet toestel van Kristof. Van beide disciplines werden prachtige beelden getoond. Kristof turnt al 17 jaar, is lid van ‘t Spagaatje’, maar moet zijn trainingen doen in Den Bosch in Nederland omdat hij daar over de nodige accommodatie beschikt om dit hoog niveau te behalen. Hij ging ook met de Belgische nationale ploeg naar het Europees kampioenschap in Montpellier. Zijn ambities voor 2013 zijn het Europees kampioenschap in Moskou eind april en het wereldkampioenschap in Antwerpen begin oktober, waar hij erg naar uitkijkt. Daar wil hij ook een topprestatie leveren en hij droomt van een deelname aan de Olympische Spelen in Rio De Janeiro in 2016. Reginald Kools is een handboogschutter van ‘De Noordervrienden’ Minderhout. Reginald is pas 19 jaar en hij werd Belgisch kampioen indoor bij de junioren en bij de senioren. Dolf Desmedt beoefent paardensport met als tak ‘Western Pleasure’. Hij behaalde een 2de plaats op het Europees kampioenschap. Jens Hendrickx is dan weer een motorcrosser. Hij is lid van BETEMO en werd Belgisch en Provinciaal kampioen bij de nationalen MX2.

Sportvrouw - Karin

dit meteen het einde van een indrukwekkende carrière, maar Karin kijkt reeds vooruit naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ze nam al vijfmaal deel aan de Olympische Spelen en Rio zou haar 6de deelname worden. Wie doet haar dit na. Tinne Bax is een paardenmenster. Zij werd met team Bax Belgisch kampioen in het 4-span ponymennen. Ook de beker van België mocht ze op haar naam schrijven en ze won enkele internationale wedstrijden. Over Tinne Bax werd uitvoerig geschreven in DHM 333 van januari dit jaar. Eline Pemen beoefent het handboogschieten, is lid van ‘De Noordervrienden’ en behaalde de titel van sportvrouw in 2011. In 2012 werd ze provinciaal kampioen en 2de in het Belgisch kampioenschap indoor jeugd. Ze won ook een Europese wedstrijd.

Sporttiener - Lisse

Ceulemans

Lisse Ceulemans doet aan oriëntatielopen. Zij is slechts 11 jaar en werd Belgisch en Vlaams kampioen op de middellange en de lange afstand in de categorie tot 12 jaar. Zij houdt ervan om door de bossen te hossen en met kaart en kompas verschillende posten te zoeken. Ze vind lopen leuk maar wil niet altijd op de paadjes blijven. Door deze sport te beoefenen, heeft ze ook de kans om een stukje van de wereld te zien. Zo nam zij deel aan enkele 3-daagse wedstrijden

in het buitenland. Ze werd 3de in Duitsland, 2de in Tyrol in Oostenrijk en 1ste op het tornooi in Praag, Tsjechië. In 2013 gaat ze meedoen aan wedstrijden in Portugal, Frankrijk, Duisland, Kroatië en Hongarije. Elise Anthonissen doet aan veldrijden en fietst ook op de weg en op de piste. Zij werd dit jaar opnieuw Belgisch kampioen veldrijden bij de aspiranten 13-jarigen. Zij werd ook provinciaal kampioen veldrijden en ook provinciaal kampioen op de piste en op de weg. Elise werd vorig jaar verkozen tot sporttiener. Nele Revyn is 15 jaar en paardrijden is haar hobby, dat doet ze intussen al 10 jaar. Ze beoefent de 3 verschillende disciplines. Zowel bij dressuur als bij springen behaalde ze mooie resultaten, maar ze heeft een voorliefde voor eventing. In deze discipline behaalde ze 4 eerste plaatsen en voldeed ze aan de selectienormen voor het Europees kampioenschap. (RB)

Trofee van sportverdienste voor Marcel Goetschackx Marcel Goetschalckx is al bijna 60 jaar ruiter en dat klinkt misschien nog niet zo bijzonder maar de laatste dertien jaar is hij vrijwillig actief in het dienstenverleningscentrum ’t Zwart Goor in Merksplas. (RB)

Donckers

Ruiter Karin Donckers behaalde de titel van sportvrouw van het jaar al heel dikwijls. Ook in 2012 met haar prestaties op de Olympische Spelen in Londen verdiende zij deze titel. Met haar merrie, Gazelle de la Brasserie, behaalde zij een mooie vijftiende plaats in de eventing. Karin zwaaide lof voor haar merrie die al 18 jaar oud is en die moest revalideren van een zware kwetsuur. De 15de plaats vond ze een zeer mooi resultaat. Soms heeft de eventing plaats ver van de andere Olympische wedstrijden maar niet in Londen, daar was alles gecentraliseerd. Zij was dan ook erg enthousiast over de sfeer in het Olympisch dorp, over leven en wonen met de andere atleten en topsporters. Voor haar 18-jarige merrie was

Voorzitter van de sportraad, Raf Desmedt, schepen van sport, Roger Van Aperen en burgemeester Tinne Rombouts op de foto met Marcel Goetschalckx (sportverdienste), Karin Donckers (sportvrouw), Lisse Ceulemans (sporttiener) en Kristof Schroé (sportman).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 13


Uit de vele levens van... de RABAS Vooruitgang eist zijn tol. Nostalgie moet plaatsmaken voor winkels, appartementen en moderne gevels. Waar nu een groot gat gaapt op de Luizenmarkt in de Vrijheid, stond voor enkele weken nog het werkhuis van timmerman Jef Mertens, in Hoogstraten en de regio beter gekend als ‘de Rabas’. Hij is een man van 12 stielen en 13 hobby’s, gemaakt uit onverslijtbaar materiaal van een andere planeet. We kennen hem als timmerman, klusjesman, luizenmarkter, sjotter, mister Los Camarados, klaroenspeler, koorzanger, drummer, solist, fanfaremuzikant, tamboer, vogelkweker, visser, kweker van allerlei gevogelte en konijnen, pompier, coureur, brandweerkampioen van Vlaanderen, wielertoerist, fotomodel, gelegenheidsspilzak, enz. Nu zijn ouderlijk huis en timmermagazijn met de grond gelijk zijn gemaakt, voelt hij zich wat ongemakkelijk en verweesd. “Es geht alles vorüber”, zong lang geleden Freddy Quinn op de jukebox van de oude Roma. Regelmatig zie ik hem in het centrum van de stad aarzelend op zijn fiets voorbij zijn vroegere biotoop rijden. Hoe dikwijls hebben zijn kameraden en kornuiten in de winter niet staan buurten rond het gloeiend houtstoofke in zijn atelier. Daar zijn ongetwijfeld heel wat straffe verhalen over de tong gegaan. Hoog tijd dus om dit Hoogstraatse kopstuk zelf aan het woord te laten over enkele sappige anekdotes uit zijn rijk gevuld leven.

Rabas in ‘kort

Hoe Jefke Rabas werd

Jef ‘Rabas’ Mertens is geboren in1933. Als ik goed kan tellen, is hij onlangs 80 jaar geworden, op 2 maart om precies te zijn. Hij is getrouwd met Gisella Knaepkens in 1960 op 23 februari in 1960 en het verslag van zijn gouden bruiloft heeft nog in de Hoogstraats Maand gestaan. Jef en Gisella hebben 3 kinderen (Els, Luc en An) en 5 kleinkinderen, allemaal jongens (Ben, Cedric, Lars, Wannes en Senne). Zij wonen al jaar en dag in de Gelmelstraat op het nr. 11 in Hoogstraten. En tot voor kort had Jef dus zijn werkhuis in de Vrijheid naast De Blauwe Regen.

Van kindsbeen af heb ik gedacht dat de naam Rabas een afkorting was van Barabas. Was dat niet de naam die het volk scandeerde toen Pilatus vroeg: “Wie zal ik vrijlaten, Jezus of Barabas?” In mijn kinderlijke fantasie gaf dat extra aureool aan die imposante baardmens die wij de Rabas noemden. Nu ben ik er echter achtergekomen dat het verhaal van zijn bijnaam heel anders in mekaar steekt. Toen hij nog een aankomende puber was, hadden zijn oudere kameraden -niet voor een grap verlegen-hem wijsgemaakt dat zij een uiterst zeldzame vogel gezien hadden in een pattatenveld. Het zou gaan over een ‘Rabaskopkakkeluutkawauw’, kortweg Rabas genoemd.

Rabas tijdens de oorlog Jef, ik heb daar nooit bij stil gestaan. Maar toen de oorlog van ‘40 uitbrak, was jij amper zeven jaar? Inderdaad, ik ben er ‘ene van voor den oorlog’. Wij hebben dikwijls genoeg met allemaal thuis in de kelder gezeten tijdens de beschieting: vader, moeder, ik en onze Staf, grootvader en grootmoeder Van Den Heuvel en heel de familie Wuyts van neffen1 ons. Sliepen jullie dan ‘s nachts ook allemaal in de kelder? Ja, onze vader had tegen de kant, in de nissen en in de patattenbak2 allemaal bedden gemaakt voor de kinderen en voor de volwassenen. Heel onze kelder lag vol. Onze vader had dat ferm voorzien. Het plafond van de kelder was ondersteund met eiken balken voor het geval er een bom op ons huis zou vallen en de boel boven onze kop zou inzakken. Elke keer als de sirenes gingen, doken wij als de weerlicht de kelder in. Het gezin Wuyts kwamen meestal in paniek aangerend terwijl de beschietingen al bezig waren. Vader Wuyts, die gewoonlijk als laatste de kelder kwam in gesloft, zeulde steevast een valies met zich mee. Wij dachten natuurlijk dat al zijn geld daar in

zat. Tot zijn koffer eens openviel. Propvol met beelekes3 van de Liebig4 en met postzegels. De vader van Toon Wuyts was namelijk een hevige postzegel- en prentjesverzamelaar. Zijn collectie wou hij voor geen geld achterlaten. Uit compassie heeft onze vader voor hem een kastje gemaakt in de kelder waar hij tijdens de oorlog zijn valies met kostbare inhoud veilig kon opbergen achter slot en grendel. Wat moet ik me voorstellen bij de Duitse bezetting? Hoe heb jij dat als kind ervaren? Wel op zekere morgen kropen wij nog half slapend uit de kelder en heel onze living zat keivol

14 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Omdat de vogel zich enkel liet zien bij valavond en hij op de geur van verbrand pattatenloof afkwam, heeft Jef op zekeren dag een hele avond lang de wacht gehouden bij een smeulend vuur op die verlaten pattattenakker. Eén voor één dropen zijn kwelduivels af, zonder dat Jefke iets in de smiessen kreeg. Om hem uit zijn lijden te verlossen, kwam de kliek wat later toch nog eens poolshoogte nemen. “En Jef, nog gene Rabas zien zitten?” Waarop Jef dapper gebaarde: “Njet jom, ik denk dat ‘em wa schouw27 is”. Waarop zijn kameraden het uitproestten: “Wij zien hem pertang47 wel. Want hij zit hier al heel de avond te koekeloeren bij het vuur!” Waarop iedereen over de grond rolde van het lachen. Sindsdien heet hij ‘de Rabas’.


INTERVIEW Duitse soldaten. Overal machines en apparatuur en een wirwar van kabels. Buiten liepen er elektriciteitsdraden los door het werkhuis, door de hof, door de bonenstaken en over onze fietsen die wij daar hadden verstopt voor de Duitsers. Ze hadden een transmissielijn getrokken recht naar den Aard waar hun kanonnen stonden opgesteld. Boven in de toren zaten Duitse soldaten op uitkijk. Bij de minste onraad kwam een koerier briefjes met richtlijnen afgeven aan de mannen in onze living. Die seinden die gegevens door naar de Aard waar de kanonnen dan even later begonnen te blaffen naar de overkomende vliegtuigen van de geallieerden. Ik weet nog goed hoe nadien één van die Duitsers altijd die geheime briefjes in onze living opstookte. Al die vijandige soldaten in huis, was dat niet gevaarlijk? Ja, want ons moeder werkte bij ‘den telefoon’ en verstond de morse codetaal die de Duitsers gebruikte. Zij neep ze vandeeg5 voor het geval ze daar achter zouden komen. Dat was me bij ons een drukte, man. Overal in en achter het huis zaten soldaten. Wij konden zelfs niet meer naar de WC gaan. Dat werd al gauw onhoudbaar. Uiteindelijk is ons moeder gaan onderhandelen met hun chef en na drie dagen is heel die soldatenkliek met al hun rommel verhuisd naar het huis van brouwerij Brosens, een beetje verder in de straat. Je moet weten dat bij ons nog mensen van Van Pelt logeerden die in Antwerpen gaan lopen

waren voor de beschietingen. Later zat er op de bovenverdieping ook nog een ploeg Canadezen van het rood kruis. Hun ambulancewagens stonden allemaal voor ons deur geparkeerd. Voor een aankomende puber gelijk gij was dat dus eigenlijk wel een avontuurlijke tijd? Inderdaad, wij kenden nog geen gevaar en voor een bengel zoals ik viel er elke dag van alles te beleven. Ik herinner mij dat er een kabel kapot gereden was die helemaal los hing aan de poort van brouwerij Brosens. Ik en onze Staf hadden die kabel verder naar beneden getrokken en op de duur hadden wij een stuk opgerold van ons tot voorbij Oscar Engels (nu beenhouwerij Hofkens). Toen ik heel frjet6 met mijn rol draad bij onze vader aankwam, sloeg de schrik hem rond het hart. Wij hadden zonder het te weten de transmissielijn van de Duitsers gesaboteerd. Er was gewoon een stuk tussenuit. Onze vader is diezelfde nacht stiekem die rol gaan dumpen in de verwilderde angelic7 achter de hof van Croes (nu Kleding Keëroen). Konden jullie tijdens de oorlog nog naar school gaan? In het begin wel, maar op het einde van de oorlog niet meer. Op een gegeven moment werden de gebouwen van de jongensschool (nu muziekacademie) opgeëist door de Duitse bezetter. De frontlinie lag toen tussen Hoogstraten en Rijkevorsel ter hoogte van de Hees en de jongensschool

werd een Duits oorlogshospitaal. Langs de achterkant van de Bonenstraat (Karel Boomstraat) werden zwaargewonde soldaten in legercamions aangevoerd. Daar waren dikwijls afgrijselijke taferelen bij. Eventjes zijn wij met alle klassen verhuisd naar de toenmalige meisjesschool in de Gelmelstraat. Dat heeft niet lang geduurd. Het werd ook te gevaarlijk met al die beschietingen en vliegende bommen. Zo zat ik eens als bengel bij Servaes (nu kantoren Randstad) te kaarten in de veranda toen ineens de achterbouw uit zijn voegen knalde en al het glas in het rond vloog. Iedereen sloeg tegen de grond en we wisten totaal niet wat er gebeurd was. Even later bleek er enkele huizen verder in de Vossegang (tegenover het Klein Seminarie) een V1-bom gevallen te zijn waarbij verschillende bewoners omkwamen. Op enkele schrammen na was van onze kliek als bij wonder niemand gewond. Hebben jullie ook veel honger geleden in de oorlog? Niet echt. Onze vader had regelmatig timmerwerk te doen voor één of andere boer en dat werd meestal in natura betaald met melk, graan of vlees. Ook mijn nonkel Nelis (Knaepkens) zorgde op tijd en stond voor voldoende eten op tafel. Terwijl heel Hoogstraten vol Duitsers zat, ging hij met een grote kit om melk naar de Bosuil, onderweg naar Castel8 waar boer Herreygers woonde. Die man bleek geweldig anti-Duits gezind te zijn en hij verstopte in zijn boerderij (zo

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 15


INTERVIEW lige kapelaan van het Begijnhof) gaan klappen11 en zo ben ik uiteindelijk toch naar de vakschool in Hoogstraten mogen gaan.

vernam ik later) Engelse piloten die uit de lucht waren geschoten. Als puber mocht ik regelmatig met nonkel mee. Dan moest ik wel om onverklaarbare redenen vijf of zes truien aandoen met daarover nog een frak9 van onze vader die tot over mijn knieën hing. Ik begreep daar niks van want zo kou was het niet. Als wij dan bij die boer aankwamen, moest ik al die grote truien en mijn frak uitdoen en kreeg ik melk, graan en vlees mee naar huis. Soms als er in de wei een koe gesneuveld was door een verdwaalde kogel, dan was het extra feest. Neen, honger hebben wij niet geleden. Ik ben ooit naar huis gekomen met bottinnen over mijn schoenen aan. Dat waren er met elektrische verwarming in, speciaal voor nonkel Nelis. Pas na de oorlog heeft men mij verteld hoe de vork aan de steel zat. Ook dat nonkel regelmatig ‘s nachts Engelse piloten was gaan ophalen om ze via het netwerk van het verzet te repatriëren. En Jef, hoe heb jij het springen van de toren meegemaakt? Toen dat gebeurde, lagen wij allemaal in de kelder te slapen. Iedereen schoot tegen de morgen wakker van een enorme knal. Die was zo hevig dat wij allemaal letterlijk uit bed vlogen. Het was een geweldige schokgolf die door de grond en door het huis ging. Wij wisten onmiddellijk dat de toren ontploft was. Met de frontlinie zo dichtbij was die hoge uitkijkpost van strategisch belang voor de Duitsers en een doorn in het oog van de geallieerden. De Engelsen die aan de Hees werden tegengehouden, hadden al herhaaldelijk geprobeerd om het houten gebinte van de grote en kleine bol in brand te schieten met brandbommen om alzo de vijandige uitkijkpost op de toren uit te schakelen. Dat lukte echter niet. Wel zijn er in de kolonie een aantal huizen afgebrand door verdwaalde brandbommen die eigenlijk voor de toren bedoeld waren. Toen het tij voor de Duitsers begon te keren, kreeg iedereen in Hoogstraten het bevel om te vertrekken of te gaan schuilen want de bezetter ging de toren laten springen om de aftocht te dekken. Het was bang afwachten. Na die verwoestende knal, kwam de buurt voorzichtig buiten kijken, maar er hing zo’n zwaar stofgordijn over de Vrijheid dat je geen hand voor de ogen zag. De vreselijke werkelijkheid werd pas duidelijk toen de mist langzaam optrok en er een reusachtig puinhoop zichtbaar werd op de plaats waar ooit de toren en de kerk hadden gestaan. De ravage was onbeschrijfelijk. Nu de Duitsers de aftocht hadden geblazen, konden de Engelse troepen oprukken. Dat ging snel. De laatste Duitse soldaten waren nog maar in de Minderhoutsestraat, of de Engelsen en Canadezen kwamen al binnengereden vanuit Rijkevorsel. Die begonnen vrij snel met man en macht puin te ruimen en de doortocht vrij te maken. Alles lag plat. Alleen het voorste gedeelte van de kerk stond nog recht. Het monumentale kruis met de levensgrote Christusfiguur hing als bij wonder ongeschonden in het voorschip dat merkwaardig genoeg helemaal intact was gebleven. Het leek een teken van hierboven. Dat beeld vergeet ik nooit.

Om dan nadien direct thuis mee te draaien in de schrijnwerkerij? Meer nog, ik ben al tijdens het laatste schooljaar thuis moeten blijven om mee te helpen. Onze vader werkte toen met drie gasten, waaronder Jos van nonkel Louis en Marcel Rom. Die mannen hadden echter ook meegedaan aan een examen voor de staat en ze waren er alle drie door. Twee konden direct beginnen als facteur en de derde werd koerier voor de belastingen. Onze vader stond er alleen voor en ik moest er onmiddellijk mee in vliegen. Ik ben dan nog wel een jaar lang elke week een dag les gaan volgen in Turnhout om mijn diploma te halen.

Als ik nu door de Vrijheid loop, kan ik me nauwelijks voorstellen wat een immense verwoesting dat moet geweest zijn. Ik neem aan dat de omliggende huizen ook meegedeeld hadden in de klap? Het centrum van Hoogstraten was helemaal verwoest. Van overal kwamen ramptoeristen vol ongeloof kijken naar de gevelde kerk en toren. In een ruime straal was alles in één klap vernield. Aan ons huis, toch een paar honderd meter van de kerk verwijderd, was ook heel wat schade. Verschillende brokstukken waren door ons dak gevlogen waaronder ook een stuk balk uit het torengebinte. Uit dat hout heeft onze vader later een sierstuk gemaakt met een Mariabeeldje dat sindsdien bij mij thuis in de living hangt.

Rabas in Oostakker Wij kennen jou ondertussen in Hoogstraten als all-round timmerman en klusjesman. Ik neem aan dat gij na de oorlog uw broek versleten hebt in de vakschool? Ja, maar aanvankelijk niet in Hoogstraten. Omdat ik heel handig was, stuurde onze vader mij naar de vakschool bij de broeders in Oostakker voor de afdeling meubelmakerij. Ik was daar intern en mocht maar drie keer per jaar naar huis. Dat viel niet mee. Alle dagen bidden en misdienaartje spelen. Die paters wilden van mij ‘een broeder’ maken. Ziet ge dat al gebeuren? Hoe lang heb jij dat daar uitgehouden? Na drie jaar was ik het in Oostakker beu. Toen ik met de grote vakantie naar huis kwam, zei ik tegen ons moeder dat ik niet meer terug naar Oostakker wou want “dat ik geen pater wou worden”. Maar er viel niet over te ruttetutte10. “Gij zult na de vakantie terug naar ginder gaan!” bezwoer ons moeder. Waarop ik dreigde: “Dan stap ik in Sinterklaas van de trein en kom ik niet meer terug”. Ons moeder en onze vader zijn ten einde raad eens rustig met Van Reuzeltje (de toenma-

16 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Waaruit bestond het werk? Wij deden algemene timmerwerken. Dat ging van ramen en deuren plaatsen tot ingebouwde kasten maken, valse plafonds leggen en daken timmeren. In die periode was het ook de gewoonte dat elke schrijnwerker van het dorp om de beurt de opdracht kreeg om bij een overlijden de doodskist te maken en de overledene te kisten. Wij moesten dan bij de mensen thuis gaan en dikwijls was dat ook werken op zaterdag en zondag. Ik ging in die tijd nog naar de vakschool toen ik al moest meehelpen.

Rabas als begrafenisondernemer Gij hebt als aankomende bengel toch geen overledenen mee moeten gaan kisten? Goh, ik moet een jaar of zestien-zeventien geweest zijn toen er in de geburen iemand overleden was. Wij zaten ‘s zondags op een communiefeest bij Servaes en onze vader zei: “Komaan Jef, ’t is tijd, we gaan die mens in de kist leggen”. Mijn nonkel sakkerde tegen onze vader dat ik toch nog veel te jong was voor dit soort werk. “Wasut12, hij moet het maar leren”, mompelde onze vader. Volgens hem was ik sterk genoeg, ik zou dat wel kunnen, hij zou mij wat meer prej13 geven, en si en la14. Ik dus nietsvermoedend met onze vader op pad. Wij komen daar aan en traditiegetrouw werden in het huis van de overledene eerst een paar borreltjes gedronken. Terwijl deed de bedroefde familie het hele verhaal van het overlijden en van hun verdriet uit de doeken. Als het zover was, ging iedereen uit de kamer en werd de kist tegen het bed geschoven zodat wij de dode er gemakkelijk konden inleggen. Onze vader zei: “Pakt gij hem aan zijn schouders, dan pak ik hem bij zijn voeten.” Maar mee dat ik dat lijk optilde, zuchtte die luidop: bweuhhhhh! Ik verschoot mij nen aap15, liet van schrik dat lijk vallen en vloog in paniek naar de deur. Onze vader kon mij nog net op tijd bij mijne kelej scheire16. Achteraf vernam ik dat zoiets vaak gebeurde als er nog lucht in de longen van de overledene zat. Ik weet nog heel goed dat, toen het lijk eenmaal in de kist lag, ik als de bliksem het scheel heb dicht gedaan en er met mijn knieën op ben gaan


INTERVIEW zitten, waarschijnlijk uit schrik dat hij er terug uit zou komen. Heb je daar als jongeling geen trauma’s of nachtmerries aan over gehouden? Njet ommes17, want kort nadien heb ik samen met onze vader op veertien dagen tijd wel een dode klant of vier moeten afwerken. Dan word je dat werk gauw gewoon. Op zekere dag moesten wij een menske gaan kisten dat boven op een opkamertje lag. Wij konden met de kist op dat smal trapje niet gedraaid geraken. Er zat niet anders op dan dat dood vrouwke zo naar beneden te dragen. Onze vader had het er niet mee en vroeg zich af hoe dat we dat gingen doen. Uiteindelijk heb ik ze onder haar armen gepakt terwijl hij haar benen vasthield en zo zijn wij met drieën dat trapje afgesukkeld. ...? Tja, wat wil je. Veel ander oplossingen waren er meestal niet. Een paar maanden later was er in Wortel een tanteke gestorven en dat lijk moest naar Hoogstraten gehaald worden. Nonkel Nelis (Knaepkens) had een auto en die zou met mij meerijden. Daar aangekomen, vroeg nonkel zich af hoe we de overledene best konden vervoeren. Uiteindelijk besloten we het overleden vrouwke op de achterzetel te zetten met mij ernaast om ze recht te houden. Zo zijn we naar Hoogstraten gereden waar we ze terug in bed hebben gelegd en waar dat menske nadien kon worden gekist.

Jef, nu zijt gij aan ’t zwanzen hé? Bijlange niet, het verhaal is nog niet gedaan. Bij de begrafenis in de kerk kwam de toenmalige onderpastoor Vlaminckx naar mij toe en vroeg “of de papieren in orde waren”. Ik wist van niks en vroeg: “Welke papieren?” “Awel... de papieren met de officiële toelating om dat lijk van Wortel naar Hoogstraten te mogen brengen,” fluisterde onderpastoor Vlaminck. En hij ging verder op gebiedende toon: “Als die papieren niet in orde zijn, kunnen wij dat menske hier niet begraven”. “Mijnheer de onderpastoor, da’s ommes7 niet erg”, flapte ik eruit, “in dat geval zullen wij ons tanteke wel in onze hof begraven”. Waarop de verbouwereerde onderpastoor naar adem hapte en donkerrood werd van colère19. Hij draaide zijn eigen20 om en verdween in de sacristie. De begrafenis is gewoon door kunnen gaan en er heeft verder geen haan over gekraaid. Als ik het goed begrepen heb, werden die lijkkisten elke keer op maat gemaakt. Dus moesten jullie vooraf ook het lijk gaan opmeten? Natuurlijk, want voor een dikke mens moest het allemaal wat groter en sterker zijn, anders kreeg je de overledene er niet in. En als de kist te groot was, dan knotste dat lijk van hier naar ginder. Onze vader had daar een hekel aan. Als hij moest gaan meten, dan kuchte hij dikwijls in mijn richting: “Is die mens niet ongeveer even groot als gij?” En dan was hij er van af hé.

Werd voor het maken van een lijkkist speciaal hout gebruikt? De meeste kisten werden gemaakt uit canadahout. Daarvoor ging ik met de stootkar canadaplanken halen, een boom of twee, in de zagerij bij Van Herck in Minderhout. Thuis werd dat hout gestapeld om te drogen zodat het niet krom trok want anders kon je daar geen fatsoenlijke kist mee maken. Bij pottenbakkerij Van Dongen (waar nu firma Stijl gevestigd is) werd een brok kleileem gehaald die thuis werd ingepakt in een jutezak, werd nat gegoten en in een put in de grond bewaard. Met die leem werd de kist van binnen zorgvuldig ingesmeerd om ze waterdicht te maken. Vervolgens kwam er een laag houtkrullen op de bodem en werd de binnenkant afgewerkt met wit papier en een zwart lint. Bovenop het deksel kwam dan nog een kruisbeeld en de buitenkant werd voorzien van het nodige beslag. Tenslotte naaide ons moeder van een oud laken nog een kussentje dat opgevuld werd met houtkrullen om onder het hoofd van de overledene te leggen. Ik wist niet dat er zoveel vakmanschap en ervaring kwam kijken bij het maken van een simpele lijkkist. Nu is dat veel gemakkelijker natuurlijk. Je bestelt zo’n kist en ‘s anderendaags wordt die geleverd bij wijze van spreken. Maar zo ging dat vroeger niet hé. Kunststof lijkzakken waren er nog niet. Silicone moest nog uitgevonden worden. Wij trokken onze plan met de ambachtelijke materi-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 17


INTERVIEW

Rabas en zijn Los Camarados

Los Camarados met v.l.n.r.: Achiel De Houwer, Jef 'Rabas' Mertens, Frans Meyers, Frans Pinxteren alen die 60-70 jaar geleden voorhanden waren. In de winter moest de kleileem vorstvrij bewaard worden anders was dat materiaal niet te verwerken. Daarvoor had onze vader een speciale afgedekte put gemetst om de leem in te bewaren. Liep dat nooit eens fout? Ik kan me voorstellen dat als die naden niet waterdicht waren... Wij moesten niet proberen om hier en daar maar een mopje tegen te plakken. Dan was het kot te klein 21. Naar het schijnt is er ooit eens tijdens een begrafenis lijkvocht uit een kist gesijpeld. Dat wil je dus niet meemaken... Ik heb het eens met Peter Hofmans (van Uitvaartcentrum Hofmans in Hoogstraten) gehad over hoe lijkkisten vroeger werden gemaakt. Die kon zijn oren niet geloven. Voor speciale (zeg maar: rijke) klanten werd de kist niet in canadahout maar in eiken gemaakt. Soms moest de lijkkist worden uitgevoerd met binnenin een waterdichte zinken bak. Eenmaal de overledene daarin was gelegd, werd die bak volledig dicht gesoldeerd. Daarvoor deden wij meestal een beroep op Bertje Van den Heuvel.

trouwring kwijt was. “Die moet tussen de houtkrullen gesukkeld zijn van het kussentje dat ik deze namiddag gemaakt heb”, lamenteerde zij. Helaas lag dat ondertussen al wel in de gesloten kist onder het hoofd van de overleden begijnhofbewoner. Er zat dus niet anders op dan voor de begrafenis onze dode klant nog eens te gaan bezoeken. Ik bel aan met een smoes ‘dat voor de begrafenis het deksel van de kist nog moet aangedraaid worden’. De meid laat mij alleen in het dodenkamertje waarop ik vliegensvlug het scheel23 van de kist af vijs. Ik frutsel dat kussentje onder het dode hoofd onderuit, scheur de stof open, schudt de krollen uit op de buik van de overledene en... jawel, daar lag plots de trouwring van ons moeder te blinken tussen de houtsnippers. Vlug al die rommel terug in de kist, deksel er op en alles weer in orde. Dat was dan ook de eerste en enige keer dat we iemand naar de hemel hebben moeten laten vertrekken onder de houtkrullen en zonder kussentje om op te rusten.

Toen ik onlangs mijn atelier aan het opruimen was, heb ik op zolder nog enkel kratten gevonden vol oude attributen voor lijkkisten, zoals engeltjes, kruisbeelden, sloten, handvaten en hengsels in alle soorten en maten. Allez, als ik het zo hoor, konden de overledenen in jullie kisten comfortabel naar het hiernamaals vertrekken. Zeg dat wel. Maar één keer hadden we toch iets vervelends aan de hand. Op het Begijnhof ging er iemand dood en wij moesten de kist maken. Alles verliep zoals gewoonlijk en daags voor de begrafenis waren onze vader en ik het lijk gaan kisten. Tot ‘s avonds tijdens het koffiedrinken22 ons moeder plots in paniek bemerkte dat ze haar

18 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Laten we de doden rusten en eens even aan de zonnige kant van het leven gaan kijken. Music maestro please. Hoe is dat begonnen? Om te beginnen was er veel muziek in huis. Onze vader was bij de fanfare van ‘Den Bond’ en ik ging mee. Zo gaat dat meestal. Onze Staf werd later orgelist, beiaardier en dirigent van verschillende fanfares. Om maar te zeggen dat muziek bij ons in de genen zit. Ik kon goed zingen, had veel gevoel voor ritme en was graag met muziek bezig. Voor de beginnelingen van de fanfare werd in het verfkot bij schilderwerken Mertens 1 avond per week muziekles en repetitie gegeven. Ik was daar rap mee weg en heb zo in korte tijd bugel leren spelen. Toch ben ik met dat instrument maar één keer mee opgestapt door de Vrijheid naar de Nele. Die zaal (nu appartementen achter de Broodplank) was toen nog niet afgebrand, herinner ik mij. Rond die tijd gaven drie tamboers in de fanfare hun ontslag. Om de zaak een beetje vooruit te helpen ben ik dan maar beginnen trommelen. Onze vader sloeg de ‘grosse caisse’. En toen hij daar mee gestopt is, heb ik die ook mee overgepakt. En vervolgens kwam Los Camarados op de proppen. Met enkele kameraden van de fanfare, zoals Sus Meyers, Guy van den Heuvel, Frans Pinxteren, Herman Mertens, samen een man of vijf-zes, hadden wij een gelegenheidsorkestje gevormd dat wat Oberbayern muziek speelde. ‘Den Bond’ organiseerde elk jaar rond kerstmis een bonte avond waar veel volk op af kwam. Als afwisseling tussen de schertskens24 en de nummertjes mochten wij met ons groepje het muzikale intermezzo verzorgen. Wij hadden een speciaal podium gemaakt in drie niveaus. Frans Pinxteren zat met zijn bombardon fier als een gieter helemaal bovenaan. Toen hij op het einde met veel zwier ging rechtstaan voor de grote finale, sloeg hij met zijn klikken en klakken25 achterover van het podium. De mensen dachten dat deze halsbrekende stunt bij de show hoorde en het applaus was overweldigend. Nog diezelfde


INTERVIEW

Het groot-Hoogstraats dialectwoordenboek Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. De typische woordenschat en zinswendingen van het dialect geven extra kleur en charme aan onze samenleving. Dit stukje authentieke cultuur dreigt echter verloren te gaan. In het interview gebruikt de Rabas een aantal authentieke Hoogstraatse dialectwoorden en gezegden die we bewust hebben laten staan. Sommige woorden hebben daarbij een wat vreemde afwijkende schrijfwijze gekregen. Dat is een populaire fonetische benadering zodat je de uitspraak van het dialectwoord gemakkelijk kan reconstrueren. Onderlijnde lettergrepen hebben de klemtoon. Als grappig tussendoortje moet je eens proberen om die woorden luidop te lezen. De juiste betekenis ervan vind je via de nummering in bijgevoegde dialect woordenlijst. Veel plezier ermee. Help ons en stuur via de website van de Hoogstraatse Maand uw originele groot-Hoogstraatse dialectwoorden en gezegdes in voor de toekomstige uitgave van ons groot-Hoogstraats dialectwoordenboek. avond kwam May Braekeleers vragen of wij op haar bruiloft in Turnhout ook niet wat ambiance nummertjes konden komen spelen. Wij kenden amper een liedje of zeven en die hebben we er dan van armoei26 maar een keer of vier doorgedraaid. Zo is dat begonnen. Had dat groepke toen al een naam? Njet, wij waren gewoon zomaar een kliekje van de fanfare met wat Vlaamse-kermis-muziek. Wij traden hier en daar op voor de gepensioneerden, in het rusthuis en zo. Meer was dat niet. Op zekere dag speelden wij in Minderhout in de parochiezaal en Jos Bruurs was conferencier van dienst. Toen hij ons ging aankondigen, vroeg hij op de valreep hoe ons bandje heette. Sus Meyers riep al zwanzend: ‘De Broekhoesters’. Zo werden wij dan ook aangekondigd. Nadien zijn we eens serieus gaan nadenken over een fatsoenlijke naam voor ons djazke27. Sus Meyers die in Antwerpen op een bureau zat waar veel Spaanse gastarbeiders passeerden, had een lumineus idee. Wij zijn toch vrolijke vrienden, lachte hij. Laten we ons daarom Los Camarados noemen. En zo is het gebleven. Was jij van in het begin de drummer van dienst? Drummer was toen een groot woord. Een echt drumstel had ik niet. Wij speelden in het begin met instrumenten van de fanfare. Mijn batteréj28 bestond uit de ‘grosse caisse’ van Sint-Katharina waaronder ik twee pootjes had gemonteerd met een pedaal, een scheel29 en wat toeters en bellen. Het moest vooral indruk maken. Het grootste probleem was echter om een goede drumstoel te vinden. Van alles heb ik uitgeprobeerd, o.a. met een zadel van een motsiklet30. Het deugde echter allemaal niet. Uiteindelijk heeft Jef Servaes een spel ineen geflanst met een zitschep31 van een maaimachine. De zitting werd door ons

moeder bekleed met aaneengenaaide rode zakdoeken-met-witte-bollen. Toen ik daarmee de eerste keer gingen spelen, durfde ik dat gevaarte niet zelf binnendragen. Dat liet ik onze showman Sus Pinxteren doen. Toen hij met veel zwier als laatste zijn entree maakte met mijn gloednieuwe drumstoel op zijn schouder hoor ik de mensen in de zaal nog tegen elkaar zeggen: “Ik denk dat er acrobaten bij zijn, want ze hebben allerlei circusmateriaal bij”. Ik neem aan dat er op zeker moment nood was aan degelijk orkestmateriaal voor Los Camarados? Met al die rommel, dat was inderdaad geen avance. Dus wij op zekere dag naar de muziekwinkel van Tom Van Sas in Turnhout voor het allergoedkoopste drumstel dat in de winkel te vinden was. Als geluidsversterking speelden wij in het begin met een Geloso-versterker en een paar microfoons van Willy Loos. Later toen onze installatie aan verbetering toe was, zijn we met Swakke Van Camp in zijn Lancia-décapotable naar Dynacord in Brussel gereden voor de aanschaf van fatsoenlijke boxen en versterkers. Swakke moest het dak van zijn sportkeir32 openleggen om alles te kunnen laden. Op de terugweg zat de Pinxteren op de achterbank geprangd tussen al dat nieuw materiaal met zijn Elviskuif wapperend in de wind. Iedereen was goed ingepikt maar ik met mijn drumstelleke-van-keske-schiet33 viel al gauw uit de toon. ‘Als ge over de hond kunt, moet ge ook over zijne steirt kunnen’34. Dus werd de portemonnee nog eens opengetrokken en enkele dagen later zat ik eindelijk voor de eerste keer in mijn leven achter een echt volwaardig drumstel.

Het tweede deel van het verhaal van de RABAS kan u volgende maand lezen.

Verklarende dialectwoordenlijst neffen = naast pattatenbak = gemetselde bak in de kelder om aardappelen in te bewaren beelekes = (verzamel)prentjes Liebig = oud bekend merk voor soep en specerijen zij neep ze vandeeg = zij had erg veel schrik frjet = trots angelic = engelwortel (angelica archangelica) Castel = Castelré frak = jas ruttetutte = praten, discussiëren klappen = praten, overleggen wasut = wat zou het, bijlange niet prej = loon, zakgeld en si en la = enzovoort ik verschoot mij nen oap = ik schrok heel hard bij mijne kelej scheire = bij mijn kraag vatten njet ommes = bijlange niet ommes = immers colère = woede zijn eigen = zich dan was het kot te klein = dan zat het er fameus tegen koffiedrinken = avondeten (was vroeger meestal koffiemaaltijd) scheel (het) = deksel schertskes = komische toneeltjes met zijn klikken en klakken = met al zijn hebben en houwen van armoei = uit armoede, uit noodzaak djazke = orkesten, muziekbandje batteréj = slagwerk scheel = cymbaal motsiklet = motocyclette, motorfiets, motor zitschep = metalen voorgevormde zitting met verluchtingsgaten sportkeir = sportwagen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 19


dorpsleven www.demaand.be

Opnames over het verhaal van Heilig Bloed

REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout. tel.: 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - De Associatie van de processies van de Noorderkempen heeft in het kader van een Leader dossier een belangrijke subsidie gekregen. Ook het stadsbestuur van de stad Hoogstraten en het kerkbestuur doen een duit in het zakje. Naast de restauratie van diverse processievaandels is er ook een groot bedrag gereserveerd voor een educatief luik bestemd voor scholen. Eerst werd er gedacht aan een eenvoudig lessenproject maar de werkgroep die zich hierover ontfermde werd zo enthousiast dat ze na vele vergaderingen besloten modernere media te gebruiken. Leerkrachten van het Spijker, Annemie van Mol, Mieke Bols, Lieve Jageneau en Carine Sledsens zorgen samen met Luc Vinckx voor de inhoud van een educatieve website. Veerle Beernaert van het Stedelijk Museum dook in de archieven om het gepaste bronnenmateriaal te verzamelen en Johan Ooms van de Heilig Bloedstichting houdt een gepast oogje op de financies. Om de website, in handen van multimedium uit Hoogstraten, nog aantrekkelijker te maken wordt één onderdeel gereserveerd voor een film die de legende van Heilig Bloed weergeeft. De film wordt opgenomen op begijnhof, in de kerk van het begijnhof en aan de watermolen op woensdag 3 en donderdag 4 april. Tinello en het Heidebloempje zorgen voor acteurs en er zijn ook talrijke figuranten aanwezig die gebruik kun-

20 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

nen maken van de kleding die voor de musical de Gelmel werden ontworpen. De opnamen en de regie van de film zijn in handen van Stef Van Huffel van Cinehouse te Merksplas.

De vijf verschillende scénes worden opgenomen op: Scène 1 : Oma met kleinkind met Lief Jageneau als oma en Eva Vinckx als kleinkind bij een smoutebollenkraam op donderdag 4 april vanaf 13 uur op het begijnhof. Scène 2 : Omstoten kelk en opruimen doek bij het zijaltaar in de begijnhofkerk op woensdag 3 april om 9.30 uur. Scène 3 : Uitwassen doek door de priester en een molenaar in de buurt van de Laermolen op woensdag 3 april om 6 uur Scène 4 : Biecht met twee priesters bij een alkoof in een van de huizen op het begijnhof op woensdag 3 april in de namiddag Scène 5 : koffertje aan de deur van de kerk. Aan de deur sacristie van de sacristie van de begijnhofkerk op donderdag 4 april vanaf 19 uur. Scène 6 : Beeldenstorm door leden van de toneelgroepen Thinello en Heidebloempje in de begijnhofkerk op donderdag 4 april vanaf 19 uur (vb/fh)


Meester Alfred Ost - DE

SCHENKING CARETTE

Van 30 maart tot 23 juni 2013 exposeert het Stedelijk Museum Hoogstraten de schenking Carette. Eind 2011 schonken de kleinkinderen van Joseph Carette meer dan 500 werken, honderden postkaarten, archiefstukken, grafiek, foto’s, affiches, … van Alfred Ost aan het Stedelijk Museum Hoogstraten. Alfred Ost (1884-1945) en Joseph Carette (1883-1950) Joseph Carette was sinds 1933 een vriend en de ‘schutsengel’ van Alfred Ost. Carette was kleermaker en leerde Ost kennen toen hij gevraagd werd om voor hem een kostuum te maken. Joseph Carette en Alfred Ost werden vrienden voor het leven en Carette zou Ost zelfs bijstaan op zijn sterfbed. Al tijdens zijn leven kreeg Carette regelmatig kunstwerken cadeau die hij zorgvuldig bewaarde samen met alle andere aandenkens aan Meester Alfred Ost, zoals hij hem noemde. Op de tentoonstelling ‘Meester Alfred Ost’ wordt een selectie van de geschonken werken getoond. Opvallend is dat de kunstwerken dikwijls in reeksen werden uitgevoerd en bijzonder kleurig zijn. Ook een serie ontwerpen voor doopkaartjes

Gedurende vele jaren kwam Ost naar de Heilig Bloedprocessie te Hoogstraten, de eerste en de tweede zondag na Pinksteren. Meestal kwam hij met de fiets, soms met de tram. Hij kende de processie van in zijn studententijd op het Klein Seminarie. Veel volk kwam er in die tijd naar Hoogstraten op bedevaart. Mensen uit Nederland en diep uit Vlaanderen stroomden toe, Kempische boerenkappen, heren en dames uit de stad, sukkelaars en bedelaars, gemijterde kerkvaders en kermisvolk. In 1937 wil Ost een deel werken aan Hoogstraten schenken, maar de schenking komt al snel in het gedrang. Deken Senden wil aan de Sint-Katharinakerk immers een sacristie aanbouwen. Ost vindt dit een verminking van het kerkgebouw en komt samen met enkele Hoogstratenaren in het verweer. Ost stelt als voorwaarde voor de schen-

king dat de plannen voor de sacristie eerst van de baan moeten. De ‘Monumentenstrijd’ lukt: de bouw van de sacristie gaat niet door en Ost schenkt in 1938 zijn werken aan Hoogstraten. In 1939 wil hij terugkomen op de schenking, vermoedelijk omdat de voorste gebouwen van het Klein Seminarie zullen worden afgebroken. Hij vindt voor deze strijd evenwel geen medestanders in Hoogstraten en bovendien weigert men hem zijn schenking terug te geven. Meer info | Stedelijk Museum Hoogstraten |Begijnhof 9 |museum@hoogstraten.be | 03 340 19 80 | http://museum.hoogstraten.be | Het Stedelijk Museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

en een reeks geïllustreerde speelkaarten worden tentoongesteld.

Alfred Ost en Hoogstraten Alfred Ost liep enkele jaren school in het Klein Seminarie maar studeerde er niet af. Later vertelde hij hierover dat hij er gras had moeten eten! Tijdens die jaren leerde hij het Heilig Bloed kennen. Het was toen de gewoonte dat alle studenten in de processie opstapten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 21


Vzw Graanschuur in het klooster van de Ursulinen Een herbestemming zoals de zusters het zouden willen Met een polyvalente zaal voor ….personen, de voormalige kapel een zaal als zaal voor ….. personen, de opvang voor jongeren in crisis en een dag- en nachtopvang voor tien personen met een geestelijke beperking, hebben de lokalen van het voormalige klooster van de Ursulinen een herbestemming gekregen met een grote meerwaarde voor Hoogstraten. Na het vertrek van de zusters Ursulinen van Tildonk in 2005, werd er gezocht naar een zinvolle herbestemming van hun kloostergebouwen. Het gebouw werd in 2010 aangekocht door vzw Spijker Internaat, die het beheer van de helft van het gebouw in erfpacht overdroeg aan vzw Graanschuur. Nu drie jaar later, op 1 maart om precies te zijn, werden de lokalen plechtig in gebruik genomen.

Vzw Graanschuur DHM: Vanwaar de naam vzw Graanschuur? Luc Aerenhouts (directeur van vzw Spijker Internaat): Dan moeten we even terug in de tijd. Het verhaal van het kloostergebouw langs de Gelmelstraat begint ergens halverwege de jaren 1500. Toen liet Graaf de Lalaing twee nieuwe Speichers bouwen omdat de oude schuren in Rijkevorsel verouderd waren en hij de nieuwe graanzolders dichter bij het kasteel wilde hebben. Later in 1690 werden de gebouwen toevertrouwd aan de minderbroeders die er gedurende 100 jaar een klooster hebben uitgebouwd. Nadat de minderbroeders verjaagd waren tijdens de Franse Revolutie bleven de gebouwen leeg staan tot 1832, het moment dat onder impuls van pastoor Lambertz de Ursulinen van Tildonk er hun intrek in namen. De naam Spijker verwijst naar de voormalige

De polyvalente zaal Graanschuur, een zaal met veel mogelijkheden voor de verenigingen van Hoogstraten en ver daarbuiten. Speichers. In dit verlengde is de keuze van de vzw Graanschuur een logische stap.

Polyvalente zalen DHM: Welke functies heeft vzw Graanschuur in de gebouwen ondergebracht?

Luc Aerenhouts: Op de eerste plaat of beter het meest bruikbare voor de inwoners en verenigingen van Hoogstraten zijn onze twee polyvalente zalen. De voormalige kapel is nu een zaal voor 120 tot 150 personen en de zaal Graanschuur is met 80 m² goed voor 50 tot 80 personen, als ze aan tafels zitten. Die zalen verhuren we voor culturele en socio-culturele activiteiten, concerten, lezingen, cursussen enz, kortom voor alle activiteiten die niet in conflict komen met de oorspronkelijke bestemming van het gebouw en niet voor overlast zorgen. Door samenwerking met “De Poperinge groep”, een vereniging van schilders die jaarlijks in de Graanschuur komen werken, hangt er prachtig werk in de zaal. De belangstelling van verenigingen voor de zalen is groot omdat de stad geen infrastructuur ter beschikking stelt.

’t Zwart Goor in Hoogstraten

De vroegere spreekkamers van de zusters wordt nu de leefruimte voor tien mensen met een geestelijke beperking: ’t Zwart Goor in Hoogstraten

22 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Luc Aerenhouts: Het gebouw heeft, naast de twee zalen nog veel meer ruimtes en mogelijkheden. Door contacten met Paul Maes, algemeen directeur van ’t Zwart Goor, hebben we samen beslist om ook hier een project op te starten voor de opvang en begeleid werken van tien mensen met een geestelijke beperking. Twee van die mensen werken hier al zes jaar, uiteraard sterk begeleid, in de keuken. Door een goede begeleiding en een sterke bevestiging van die mensen,


De grafkelder, ontdekt bij de werken in 2011, is de laatste rustplaats van 16 zusters Ursulinen. kom je tot goed resultaten. Onze mensen in de keuken en poetsvrouwen kunnen daar erg goed mee omgaan. We willen mensen met een handicap, die een bepaald niveau halen, zo zelfstandig mogelijk integreren in een normale maatschappij. Door die aanpak, het feit dat ze waardig voelen en kunnen werken, wordt hun niveau opgekrikt. Begin april komen die tien mensen hier wonen, dag en nacht, 24 uur op 24 en zeven dagen in de week begeleid. De vroegere spreekkamers van de zusters wordt hun leefruimte en daarboven, in het gebouw langs de Gelmelstraat dus, hebben ze elk hun kamer.

Talita Koemi Luc Aerenhouts: In andere lokalen hebben we het project Talita Koemi ondergebracht. Talita Koemi is een Hebreeuwse uitdrukking en betekent: ‘meisje, sta op!’. Met Talita Koemi zorgen we voor tijdelijke opvang voor jongeren in crisis, zowel in de thuissituatie als in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Deze opvang sluit structureel aan bij de opvang en begeleiding binnen het internaat. De vroegere directie woning, de nieuwbouw die in de jaren ’90 vooraan tegen het klooster werd aangebouwd, hebben we verhuurd aan een groepspraktijk van twee kinderpsychiaters en enkele psychologen. Een dienst waarin in Hoogstraten nood aan was en past in het concept van vzw Graanschuur.

Vakantiewerking Luc Aerenhouts: Tijdens de schoolvakanties kunnen we ook de infrastructuur van het internaat bij onze werking betrekken. Dan worden hier bijvoorbeeld jongerenkampen, gezinswerkingen georganiseerd. In de kerstvakantie komen hier eerstejaars universitaire allochtone studenten voor zover ik dat woord nog mag gebruiken - studeren onder begeleiding van studenten van het laatste jaar. Vorig jaar waren er een 60-tal, dit jaar verwachten we een dubbel aantal studenten. Omdat het gebouw van het internaat meer capaciteit heeft dan er nu leerlingen verblijven, denken we eraan om een aantal kamers in te richten voor mensen die Hoogstraten willen bezoeken. Een Bed & Breakfast zeg maar. Het zijn allemaal zinvolle activiteiten, die het ons mogelijk moeten maken om het hoofd boven water te houden, want de subsidies zullen eerder dalen dan stijgen. En dan is er uiteraard nog de grafkelder. Daaraan heeft uw blad in juli 2011, nadat we kelder ontdekt hadden, ruim aandacht aan besteed. We hebben de ruimte, waarin 16 Ursulinen begraven werden die gestorven zijn tussen 1837 en 1879, toegankelijk gemaakt. Die grafkelder bezoeken is toch iets speciaals voor mensen die hier iets organiseren. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 23


HOOGSTRATEN

Tien jaar Erfgoed Hoogstraten

HOOGSTRATEN / MEERLE – De vzw Erfgoed Hoogstraten vierde op zondag 17 maart haar tienjarig bestaan. De jaarlijkse algemene statutaire vergadering werd in een extra feestelijk kleedje gestoken in de lokalen van Den Rooy in Meerle. Na de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting werd terug gekeken op de werking van de verschillende werkgroepen, zoals het “Funerair erfgoed”, de “Werkgroep Trage wegen”, de “Werkgroep monumenten”, de groep “Op het oorlogspad” en de “Werkgroep Levende geschiedenis”. Daarna bezochten de aanwezigen het domein, maar eerst gaf Josee Verbreuken tekst en uitleg over het grootgrondbezit in Meerle. En daarna was het feest met voor de talrijk opgekomen leden een heerlijke Kempense koffietafel en veel meer lekkers. (fh)

Jiving Sister Fanny en Ciné Café

HOOGSTRATEN - Op Erfgoeddag moet je in zaal Cecilia zijn! Op zaterdagavond, op de vooravond van Erfgoeddag, treedt Jiving Sister Fanny op voor eigen publiek. Op Erfgoeddag zelf kan je genieten van Hoogstraatse erfgoedfilmpjes in het Ciné Café bij een warm of fris drankje. Erfgoeddag is intussen aan haar 13de editie toe. Dit jaar staat in het teken van “Stop de tijd”. Zaal Cecilia vzw en vzw LA:CH zetten de tijd dus even stil en nemen je zelfs mee terug in de tijd naar de jaren ’50. Dans op zaterdagavond mee op de rock’n roll en rockabilly beats van Jiving Sister Fanny, laat je fotograferen in een uniek fifties decor, drink een

frisse pint en laat je de hele avond lang meevoeren op de echte Rockabilly-dansmuziek! Las op zondag een pauze in tussen je bezoekje aan Wortel kolonie, de tentoonstelling “Brieven uit archieven” in de Klapekster en de tentoonstelling “Eén minuut in 1944” in de St. Katharinakerk. Drink gezellig iets in ons Ciné Café en geniet van unieke Hoogstraatse erfgoedfilmpjes vanaf de jaren ’30. Zaterdag 20 april, Jiving Sister Fanny, 20.30 uur. Tickets: VVK 5 euro / Kassa 7 euro Zondag 21 april, Ciné Café, 13.30 tot 18 uur. Inkom gratis

24 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Veilig verkeer

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 21 februari verdeelde Veilig Verkeer Hoogstraten dertig VictorVeilig-oversteekmannetjes onder de basisscholen van groot-Hoogstraten. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij haar sponsors Jansen en Jansen, Hyplast, Comeco, Lowie-Ballon, bouwbedrijf Woestenborghs en IJsklompje. Victor Veilig kwam overgewaaid uit de VS naar Nederland en maakt nu een opmars in België. Deze figuurtjes worden gebruikt bij verenigingen en scholen maar ook in speelstraten. Door de gele kleur heeft Victor Veilig een hoog attentiegehalte voor automobilisten en andere weggebruikers en maakt hen alert op de aanwezigheid van kinderen in het verkeer. Met deze actie wil Veilig Verkeer het belang van veilige oversteekplaatsen voor onze kinderen benadrukken en weggebruikers aanmanen te vertragen in de buurt van oversteekplaatsen. Hun mascotte Fluo Floren bestaat volgende maand 1 jaar, vandaar dit cadeau. Maar ze doen nog iets extra : ze organiseren een wedstrijd waarbij elke klas van iedere school iets creatiefs mag doen met of rond het verkeerslied van veilig verkeer Hoogstraten en Victor Veilig ; dit kan een klassikale tekening zijn, foto, flashmob… Uit iedere school kiezen we twee winnende klassen, één uit de lagere school en één uit de kleuterschool. De winnende klassen worden beloond met iets extra. Meer info: www.veiligverkeerhoogstraten.be (lvr)

LEES


HOOGSTRATEN

Het Antwerps Barokorkest opnieuw in Hoogstraten werk van Schmelzer en Fischer aan bod komt. Het geheel staat onder de leiding van Emmanuel Van Kerckhoven.

Nieuws uit de Bib

Inspiratiebron

De digitale week Tijdens de Digitale week, van zaterdag 20 tot en met vrijdag 26 april, kan je gratis aan allerlei activiteiten deelnemen rond het gebruik van computers, internet, games, … In Hoogstraten starten we op Erfgoeddag, zondag 21 april, met het project duivenpost. In de oorlog was duivenpost vaak de enige veilige manier om boodschappen te versturen. We gaan dat opnieuw proberen. We schrijven samen een verhaal en sturen het met de duivenpost op. Iedere duif krijgt maar één zinnetje mee van het verhaal. Als ons verhaal af is, seinen de telegrafen met een authentiek telegraaftoestel in morse de verhalen naar elkaar door. De mensen van Digidak zorgen er dan weer voor dat ook de nieuwste communicatiemiddelen, internet en skype, worden ingezet. Wil jij als echte codekraker de boodschap ontrafelen? Kom dan op Erfgoeddag naar de schrijfworkshop Duivenpost om 11u in de gemeenteschool van Berlaar of om 13u30 in het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie. In het Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt geeft Dhr. Beirens, gewezen hoofdcommissaris federale politie en deskundige in bestrijding computercriminaliteit, meer uitleg over hoe je je computer veilig kan gebruiken. Je leert specifieke gevaren kennen en krijgt tips om bijvoorbeeld bedrijfsspionage tegen te gaan of om te voorkomen dat je (klein)kinderen de computer onveilig gebruiken. Ben je geïnteresseerd, kom dan op donderdag 25 april om 18u naar het Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten. Puzzelen, ‘t brein trainen, kaarten... Even een spelletje doen op de computer is heel ontspannend. Je kunt in je eentje een potje patience spelen of een puzzel maken, maar nog leuker is de competitie met andere mensen aangaan. Er is keuze genoeg! Heb je zin gekregen om ook aan de slag te gaan? Of speel je al spelletjes en wil je meer leren en/of nieuwe spelletjes leren kennen? Bezoek dan tijdens de Digitale week een van de Digidaklocaties: - Maandag 22 april van 13u tot 16u30 in ‘t Meels Buurthuis ‘Oude Melkerij’, Hazenweg 4/7 - Woensdag 24 april van 14u tot 16u30 in ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4 - Donderdag 25 april van 13u30 tot 16u30 in de bibliotheek, Lindendreef 1b - Vrijdag 26 april van 13u30 tot 16u30 in de bibliotheek, Lindendreef 1b In ’t Gebuurt kan je leren bowlen met de Wii, in de bibliotheek kan je allerlei games uitproberen.

Na een gesmaakt concert in de Begijnhofkerk op 16 november 2012, besloot Het Antwerps Barokorkest ook zijn volgende programma op deze schitterende locatie te brengen.

Noord-Duitse cantates en muziek uit de vroege barok Tot op vandaag specialiseert Het Antwerps Barokorkest zich in de uitvoering van Bachcantates, maar het breidt nu zijn repertoire uit met cantates van de Noord-Duitse componisten Dietrich Buxtehude en Franz Tunder. Solist is de jonge sopraan, Astrid Stockman. Het vocale gedeelte wordt afgewisseld met Duitse en Oostenrijkse muziek uit de vroege barok waarbij ondermeer

Laat je door de Digidakvrijwilligers informeren en begeleiden. Misschien gaat er een nieuwe (game)wereld voor jou open. Bovendien speel je gratis mee en maak je kans om een kadobon van de gemeente Hoogstraten te winnen. En … de koffie en iets lekkers staan klaar. Breng je vrienden/vriendinnen mee en maak er een leuke namiddag van. Meer info: tel 014 71 11 03

Ontspannen paasvakantie De paasvakantie komt eraan. Je kan van een lang weekend genieten en misschien heb je zelfs één of twee weken vakantie. Zowel tijdens de Koffiekranturen, van 9 tot 12u, als tijdens de gewone openingsuren kan je in de hoofdbib terecht om een krant te lezen of op internet te surfen. Probeer ook eens een van de tabletcomputers die je gratis in de bib kan uittesten. Of leen in een van de zes Hoogstraatse bibvestigingen een nieuwe roman om gezellig in je zetel of tuin te lezen. Een vrije dag is ideaal om een van de sprinters ter hand te nemen. Deze topboeken zijn een week na verschijnen al in de bibliotheek uitleenbaar. Je mag ze twee weken gratis lenen zodat ze niet enkel van uitgeverij naar de bibliotheek, maar ook van lezer naar lezer sprinten. Nog meer tips vind je op de lievelingensite van de bibliotheek, https://sites.google.com/site/lievelingenhoogstraten/.

“Bach blijft de ultieme componist bij uitstek wanneer we over cantates spreken”, zegt Van Kerckhoven, “maar ook hij heeft zijn inspiratie ergens vandaan moeten halen. Zijn grote voorbeeld was Buxtehude; hij heeft er in 1705 zelfs een voettocht van 400 km voor over om hem te zien en horen spelen. De keuze voor dit programma is dan ook een eerbetoon aan Bach’s inspiratiebronnen.” In dit bijzondere programma vormt de combinatie van het vocale en de typische instrumentatie in de vroege barokmuziek, bijvoorbeeld het gebruik van een viola da gamba, een symbiose tot een aparte intimiteit. De Begijnhofkerk van Hoogstraten leent zich dan ook erg goed tot het verklanken van deze intimistische sfeer. Waar: Begijnhofkerk Sint-Jan de Evangelist (Begijnhof 39, Hoogstraten) Wanneer: Woensdag 1 mei om 20 uur. Inkom: € 15 Info: info@muziekcentrumzurenborg.be of 0476 / 573 907 U kan reserveren door ons te bellen, een e-mail te sturen of door het gepaste bedrag over te maken op BE48 7310 2250 9227 met vermelding van uw naam, de concertdatum en het aantal tickets. (fh)

Als het weer meevalt, haal je misschien graag je fiets uit de garage. In de knooppuntengidsen vind je prachtige fietsroutes in Vlaanderen. Ook als je verder weg trekt, kan een van onze reisgidsen een handig hulpmiddel zijn. Wist je trouwens dat je tegelijk zes boeken of tijdschriften en zes dvd’s of cd’s mag lenen? Zo heb je genoeg lees-, kijk- en luistervoer om de vakantie door te komen.

Ganzenbord Tijdens de jeugdboekenweek van 2012 heeft de bibliotheek een wedstrijd voor de Hoogstraatse basisscholen georganiseerd. Alle klassen mochten een ganzenbord ontwerpen. De inzendingen werden enkele weken in de jeugdafdeling van de hoofdbibliotheek tentoongesteld. Bezoekers mochten stemmen, maar ook een professionele jury gaf haar oordeel. De gemeenteschool van Hoogstraten bleek uiteindelijk het winnende spelbord ontworpen te hebben. Hun prachtige creatie dient als basis voor het Ganzenbord dat de derde klassen van de basisschool na de paasvakantie in hun plaatselijke bibliotheek spelen. Op een educatieve, maar ook ludieke manier leren de leerlingen de bib kennen. De nadruk ligt op het zoeken en vinden van boeken, in het rek en via de computer. (RA/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 25


HOOGSTRATEN

Schoolfeest Basisschool Spijker

STAP JE FIT

“Spijkeren aan kunst”

GROOT-HOOGSTRATEN - Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor je gezondheid. Bewegen kan je op een eenvoudige en aangename manier integreren in het dagelijks leven door met een stappenteller je activiteit te meten. Met de actie “Stap je fit” willen we je alvast op het juiste pad zetten maar stappen moet je zelf doen.

Stappenteller leren gebruiken HOOGSTRATEN - Het jaarthema van het schooljaar 2012-2013 is “Spijkeren aan kunst.” Op maandag 3 september is “Spijkeren aan kunst” van start gegaan in kleuter- en basisschool, mee ondersteund door het jaarthemalied gecomponeerd door meester Ruud. Doorheen het ganse schooljaar wordt ijverig gewerkt aan “kunst” in de meest brede vorm: culturele uitstappen, project met IKO en Academie van woord en muziek, een studiedag rond kunst voor de leerkrachten in De Warande en binnenkort een muzische week en de opendeur in het thema van “Spijkeren aan kunst”.

De Rabboenizaal zat afgeladen vol voor het schoolfeest van zondag 3 maart. Op het programma alle mogelijke kunstvormen: van jazz naar moderne dans met stoelen, van Mondriaan naar Jackson Pollock van schilderkunst naar architectuur met La Sagrada Familia. Heel stil werd het toen Mai-Li (finalist van junior eurosong) en Ans (Annie) live het prachtige Alegria van Cique du Soleil zongen: adembenemend! Aan de betrokkenheid van de kinderen was het goed merkbaar: “Spijkeren aan kunst” is een schot in de roos. (fh)

De gemeentelijke sportdienst, cm gezondheidswandelingen en lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt nodigen je uit om mee te doen aan de actie “stap je fit”. Op donderdag 18 april om 14 uur beginnen we met een gratis infomoment in dienstencentrum ‘t Gebuurt. De gemeentelijke sportdienst leert je bij een kop koffie of thee hoe je een stappenteller gebruikt en je krijgt er praktische tips om meer te bewegen in je dagelijks leven.

Wandelingen Wil je daarna in groep samen op stap gaan, dan kan je deelnemen aan vier begeleide wandelingen op de donderdagen 25 april, 2 mei, 16 mei en 23 mei. De start is telkens om 14 uur in de cafetaria van ’t Gebuurt. Er wordt elke keer in een lus over Hoogstraatse wegen gewandeld naar een andere windstreek. De wandelingen duren één tot anderhalf uur zodat we op tijd terug zijn in het dienstencentrum om er af te sluiten met een drankje. De begeleiding is in de ervaren handen van vrijwilligers van CM-gezondheidswandelingen. Wie de smaak te pakken krijgt, kan nadien bij deze vereniging blijven wandelen. Meer uitleg krijg je tijdens het infomoment van 18 april.

Inschrijven Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 3401630, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be Inschrijven voor het infomoment kan ter plaatse, telefonisch of via mail tot 15 april 2013 en is gratis. Inschrijven voor de wandelingen kan enkel ter plaatse tot 18 april 2013. Dit kost 5 euro (contant te betalen) voor de vier wandelingen en dan is er een drankje inbegrepen. Meer info: Sportdienst, Vrijheid 19, 2320 Hoogstraten, 03 340 19 51, sport@hoogstraten.be

26 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jaak Vinckx en Catharina Rombouts

HOOGSTRATEN – Op 2 januari waren Jaak en Toke (Jacobus en Catharina) 50 jaar getrouwd. Allebei zijn het Hoogstratenaren maar ze woonden wel 13 kilometer van mekaar. Toke werd geboren in de buurt van De Hees, op de grens met Rijkevorsel. Jaak komt van Groot Eyssel in Meerle. Zij waren beiden 5de en 6de in een groot gezin. De festiviteiten van Heilig Bloed bracht hen definitief samen hoewel ze mekaar al langer kenden. Heel hun leven hebben ze hard gewerkt en altijd waren ze aan het bouwen. Ze begonnen een landbouwbedrijf van koeien en varkens in de oude gebouwen van thuis in Groot Eyssel in Meerle. Ze bouwden een stal, daarna een huis, dan opnieuw een stal en tenslotte bouwden ze een huis in Hoogstraten in de Heilig Bloedlaan, waar ze nu al 14 jaar genieten van hun pensioen. Ze wonen in een heel rustige buurt en kunnen met de fiets naar ’t centrum. Ze hebben het er erg naar de zin en zijn graag tussen de mensen. Gaan helpen in het rusthuis en bij de missiekring, groenten en bloemen en ander vrijwilligerswerk horen tot hun wekelijkse bezigheden. Jaak is penningmeester bij OKRA Hoogstraten en lid van het dagelijks bestuur. Een hobby van Jaak is om smeedijzeren bloementafels te maken. Zo maakte hij al enkele modellen voor de Sint Catharinakerk en het begijnhof. Toke houdt van bloemschikken en samen werken ze in de tuin en gaan ze fietsen. Ze hopen nog lang gezond te blijven, zodat ze kunnen blijven wonen in hun laatste bouwwerk en te genieten van hun kinderen, kleinkinderen, hobby’s en vrijwilligerswerk.

28ste Hoogstraatse Oldtimerbeurs & Fifties lifestyle MEER – Op deze beurs kan je een 200 tal oldtimers zien waaronder Amerikaanse auto’s uit de jaren jaren ‘50 en ‘60, de topjaren van de cabrio’s en USA cars.

Scholten: Bouke Scholten zet het retro gebeuren in een speciaal daglicht. De spots zijn gericht op de jaren 50 & 60; geen imitator, wel iemand met zangtalent uit het Elvis repertoire.

Daarnaast zijn er ook nog andere klassiekers, vooroorlogse voertuigen, motoren, bromfietsen, Bennies Fifties met jukeboxen en ‘50 en ‘60 lifestyle entourage, Elvis Matters met Bouke

Verder de KMYCA modelbouw club, 5 oldtimer clubs, lifestyle corner met retro-mode artikelen, onderdelen, miniaturen, boeken, gereedschappen, etc., 2 cafetaria’s met heerlijke hapjes en

drank, een Italiacorner, kinderanimatie. Er is gratis parking en een vip-parking voor oldtimereigenaars, geen probleem voor rolstoelgebruikers. Zaterdag 20 en zondag 21 april Oldtimerbeurs van 10 tot 18 uur in de gebouwen Bolckmans, Europastraat 30 Inkom 10 euro (-13 jaar gratis) Inkom: 10 €. Kinderen tot 13 jaar gratis.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 27


Erfgoeddag op zondag 21 april

“Stop de tijd!” HOOGSTRATEN / WORTEL - Op zondag 21 april is het Erfgoeddag en wordt er zoals elk jaar ons plaatselijk erfgoed eens in de kijker gezet.Het nationale thema is dit jaar “Stop de tijd!”. Zoals elk jaar is er ook in Hoogstraten een uitgebreid programma voorzien. Er zijn vier verschillende activiteiten in Hoogstraten. Eén minuut in 1944 De restauratie van het kerkinterieur

Ciné Café in Zaal Cecilia

Treed binnen in het unieke decor van een cinemacafé uit de jaren ’50. Geniet van een pauze tijdens Erfgoeddag en bekijk doorlopend de originele Hoogstraatse erfgoedfilmpjes die geprojecteerd worden op groot scherm. De filmpjes die te zien zijn, zijn belangrijke tijdsdocumenten vanaf de jaren ’30, verzameld door de vzw Erfgoed Hoogstraten en het Stedelijk Museum. Van harte welkom!

Hoogstraten werd aan het einde van de tweede wereldoorlog zwaar getroffen: bij hun terugtrekking dynamiteerden de Duitsers de toren van de Sint-Katharinakerk. In de jaren ‘50 werd de toren minutieus heropgebouwd. Op erfgoeddag kan je de restauratie van het interieur van de SintKatherinakerk herbeleven met een tentoonstelling in de kerk. Vele nooit eerder getoonde unieke kunstobjecten zullen werden tentoongesteld. De tentoonstelling loopt nog tot 21 mei! Tijdens de tentoonstelling worden er ook twee nieuwe boeken verkocht: In geen tijd. Een alternatieve geschiedenis van de tijd van Kris Merckx, een uitgave van het Davidsfonds ter gelegenheid van Erfgoeddag 2013 en Ik was 19 en dwangarbeider in Hitlers Duitsland van Luc Van Cantfort over de deportatiegeschiedenis van Marcel Van Cantfort. Eén mimuut tijd, tentoonstelling van 13 tot 18 uur in de Sint-Katharinakerk, Vrijheid, Hoogstraten, info: Johan Ooms (johan.ooms1@ telenet.be) of Piet Van Deun ( museum@hoogstraten.be, 03 340 19 80)

28 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ciné Café van 13.30 tot 18 uur in Zaal Cecilia - Gelmelstraat - Hoogstraten, info: Ann Leemans (0479 417 288, ann@vzw-lach.be)

Brieven uit archieven ‘Brieven uit Archieven’ zijn acht tentoonstellingen in acht gemeenten met telkens vijf of meer brieven van historisch belang voor de plaatselijke geschiedenis. Brieven komen zelden uit archieven terug naar boven. Het zijn kwetsbare papieren voorwerpen die je beter niet te vaak vastpakt, of aan licht en vocht blootstelt. Toch zijn het ook getuigen van een periode, haast emotioneel geladen tijdscapsules. Na al die tijd, vaak na eeuwen, bezitten brieven de unieke eigenschap dat ze ons nog steeds kunnen raken. In tegenstelling tot pakweg de ambtelijke stukken uit het dossier waarin ze zich door omstandigheden bevinden. Omdat ze persoonlijk, grappig, ontroerend of net heel plechtig zijn. Brieven uit archieven van 10 tot 17 uur in De Klapekster – Kolonie 41, 2323 Wortel


Vroeger was post Dui(f)vels snel: over duivenpost Een laatste activiteit draait rond postduiven. Met postkoetsen en duiven worden op erfgoeddag berichten in de Noorderkempen rondgestuurd. Weet jij hoe snel een duif kan vliegen? Kom het ontdekken op Erfgoeddag met een uniek experiment: estafettepost met duiven. Op Erfgoeddag gaan we dat eens opnieuw proberen. We schrijven samen een verhaaltje, en sturen het op met de duivenpost. Om het wat spannender te maken krijgt iedere duif maar één zinnetje mee van het verhaal. De vlucht vertrekt in Berlaar naar Wortel. Niet alle duiven zullen op tijd aankomen (of ‘vallen’ zoals dat heet). Daarom ontbreken er ongetwijfeld een paar zinnetjes van ons verhaal. Maar samen komen we er wel uit. Als ons verhaal af is, seinen onze telegrafen van dienst de verschillende verhalen naar elkaar door. Met een authentiek telegraaftoestel en in morse, dat spreekt.

In memoriam

Fernand Bilcke (1930 – 2013)

Wil jij mee schrijven aan dit verhaal en zien hoe snel duiven door de Kempen reizen? Wil jij als echte meester – codekraker de boodschap ontrafelen? Van 13.30 tot 16.30 u. in Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie, info: Erfgoedcel Noorderkempen, www.erfgoedcelnoorderkempen. be, 014 44 33 62 Meer informatie over Erfgoeddag: Stedelijk Museum Hoogstraten (museum@hoogstraten.be of 03 340 19 80) zie ook www.erfgoeddagnoorderkempen.be

Fernand Bilcke is geboren te Deurne op 8 december 1930. Samen met zijn broers en zussen Karel, Michel, Mirèse, May en Luc woonde de familie Bilcke aan de Lindendreef in Hoogstraten. Al vanaf zijn prille jeugd was hij goed in het fantaseren. Zo vertelde hij dat hij met God sprak: ‘En wat zeg je dan tegen God? Dag God. En wat zegt God dan terug? Dag Nandje.’ Op ‘de dreef’ wonen was toen een voorrecht voor de jeugd: geen auto’s, tussen het groen en ideaal om te ravotten. Na het Klein Seminarie ging hij naar de koksschool. Dat kwam hem goed van pas toen hij later op de Congoboot belandde. Hij bleef dan maanden weg en René Van Delm was zijn ‘behoeder’. Elke keer dat hij in een haven aanmeerde, lag er een brief van René te wachten met goede raad en wat dorpsnieuws. Daar is de Nand steeds dankbaar voor gebleven. Over het leven op de Congoboot vertelde hij straffe verhalen, maar daar mochten we niet alles van geloven. Toen Fernand Bilcke met Theresa Brughmans trouwde, kwamen ze op de ‘Luizenmarkt’ wonen, tussen de Sint-Katharinakerk en het begijnhof. Hij was een tijdje voorzitter van het gebuurte en met een groep vrolijke bestuursleden was het er gezellig wonen. Maar Fernand bleef niet gespaard van beproevingen. Hun eerste kindje, Kathelijn, stierf bij de geboorte en enkele jaren later stierf Rafke aan wiegendood. Zijn fleurige echtgenote Treza, zoals we haar allemaal kenden en waardeerden, werd ernstig ziek en overleed in 1987, het jaar dat ze vijftig werd. Lea Kustermans woonde al vanaf haar 15de jaar bij het gezin Bilcke. Zij nam de taak van moeder Treza over en was de grote steun van Fernand en de kinderen Detty, Johan, Tom, Ula en Gerdje. Maar ook Lea overleed op haar vijftigste in 2005. De Luizenmarkt en de bijeenkomsten van de ‘Duizendpoot’ kon hij niet missen. Zo kwam hij regelmatig met de lijnbus, twee halten verder, naar de afspraken. Weer een straatbeeld dat we zullen missen. De laatste jaren ging het niet goed meer met Nand. Gelukkig heeft de pijnlijke strijd niet lang geduurd en is hij gestorven op vrijdag 8 maart in het bijzijn van zijn kinderen in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout. (DPT)

(nvdr. In De Hoogstraatse Maand, nr. 64, augustus 1990, pag. 3 – 6: Vijf heren van Hoogstraten, ‘Tante Fien over de Duzendpoot’ (René Van Delm, Juul Druyts, Jos Martens, Jos Bruurs, Nand Bilcke).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 29


GOUD IN HOOGSTRATEN Edmond Vermeiren en Christina Michielsen

60 jaar getrouwd en 10 keer verhuisd Edmond Vermeiren en Christina Michielsen vierden op 31 januari 2013 hun 60ste huwelijksverjaardag. Mon en Stina zijn geboren en getogen in Meerle.

doet Mon een tijd aan wielrennen, maar omdat zijn ouders het werk op de boerderij niet gedaan krijgen, laat hij het wielrennen vallen om hen te helpen.

Mon wordt op 13 oktober 1929 geboren als zoon van Joanna Adriana Van Loon en Adrianus Vermeiren. Hij is de tweede in rij van 5 jongens. Stina komt op 2 februari 1933 ter wereld als dochter van Alouis Michielsen en Maria Van Boxel. Zij heeft nog 2 zussen en 2 broers.

Stina helpt mee in de kruidenierswinkel van haar ouders in de Kerkstraat. Het is daar dat Mon als klant Stina leert kennen. Stina naait, haakt en breit ook veel en graag. Op school kiest ze om voor naaister te leren.

Op 31 januari 1953 stappen Mon en Stina in het huwelijksbootje. Ze huwen in Meerle. Net die avond kampt Nederland met de grote watersnood. Ook in BelgiĂŤ stormt het en de stroom valt regelmatig uit op het huwelijksfeest. Er wordt gefeest met kaarslicht. Vanaf zijn twaalfde speelt Mon accordeon. Tot op vandaag is accordeon spelen nog een dagelijkse bezigheid. Als Mon 15 is, begint hij te voetballen bij de jeugd in Meerle. Op zijn 17de staat hij in het eerste elftal tot rond zijn 33ste. Daarnaast

Mon begint te werken in de koolmijnen wanneer hij 21 is. Omdat hij ziek wordt van het werk in de koolmijnen, vertrekken ze naar Canada om er in de tabak- en bietensector te werken. Werk vinden is immers niet gemakkelijk. Dit avontuur duurt 8 maanden. Terug in Meerle werkt Mon nog als stukadoor, in de slachterij en bij NV Volt te Oosterhout. Uiteindelijk starten ze met tuinbouw op de Voort. Stina zorgt intussen als goede huisvrouw voor hun 7 kinderen: Adri, Jeanine, Maria, Lisette, Eddy, Jos en Marc.

30 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Edmond en Christina 50 jaar geleden. Begin jaren ‘80 slaat het noodlot toe. Stina wordt alsmaar zieker. Haar lever blijkt voor 2/3 verhard te zijn. Een transplantatie is noodzakelijk, maar in die tijd nog niet zo evident. In september 1989 vindt de transplantatie plaats. Het geluk staat jammer genoeg niet aan haar kant, de lever wordt


HOOGSTRATEN afgestoten. Binnen de 4 dagen moet er een nieuwe lever gevonden worden, anders is het te laat. En net op het laatste nippertje wordt er een geschikte donor gevonden in Oostenrijk. Dit keer slaagt de transplantatie. Na hun 50ste gaan Stina en Mon elk weekend dansen in de Gilde en kruisboogschieten. Mon is intussen ook duivenmelker geworden. Daarnaast treedt hij regelmatig op in rusthuizen met zijn accordeon. Hij is er een zeer graag geziene gast. Stina en Mon verhuisden in hun drukke leven tot nu toe zo’n 10 keer. Hiervan zo’n 6 keer in Meerle, nog een keer naar Canada, dan 2 keer in Hoogstraten, en tot 3 jaar geleden woonden ze in Minderhout. Daarna namen ze hun intrek bij hun zoon Jos in Zulte bij Machelen. Daar wonen ze als echte Hoogstratenaren ook heel graag. Ze genieten er van de rust, maar komen heel vaak naar Hoogstraten voor een bezoekje bij hun vrienden, kinderen, 14 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. (CV/red)

De kinderen van Edmond en Christina v.l.n.r. Marc, Eddy, Adri, Maria, Listte en Jos

en de klein- en achterkleinkinderen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 31


HOOGSTRATEN

Koffiestop van Broederlijk Delen

Raad eens HOOGSTRATEN - Uitgezonderd theater en Basisschool Klein Seminarie presenteren een muzikale voorstelling gebaseerd op de bestseller van Sam McBratney en Anita Jeram Hazeltje en Grote Haas proberen hun liefde voor elkaar te meten. Ze houden veel van elkaar… heel veel…Maar hoeveel precies is blijkbaar moeilijk uit te drukken. Hun speelse zoektocht doorheen de seizoenen brengt hen zelfs tot aan de maan – en terug’ Anne Van Opstal, Michaël Zanders en Jolijn Antonissen brengen deze interactieve musical boordevol aanstekelijke liedjes, grappige spelletjes, kleurige poppen, adembenemende kostuums en humor op maat van de allerjongsten.

HOOGSTRATEN - Vrijdag 22 februari organiseerde Broederlijk Delen zijn koffiestop in Hoogstraten. De ganse dag schommelde de temperatuur rond de nul graden. Dat vormde geen beletsel voor een groep vrijwilligers om bezoekers van Colruyt Hoogstraten te informeren rond de projecten van Broederlijk Delen in het Noorden van Oeganda. Affiches met de stralende Molly Ebang vormden het begin van vele gesprekken over de situatie van boerenfamilies die hun akkers opnieuw vruchtbaar proberen te maken om alzo de honger te bestrijden. Ondertussen kregen de mensen een lekker war-

me tas fairtrade koffie of thee aangeboden oftewel eerlijk fruitsap, dit alles gesponsord door partner Colruyt.

Op zondag 21 april om 15.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie Reservatiemogelijkheden: Telefonisch 03/3404045 (tijdens de schooluren). Via mail: basisschool@klein-seminarie.be. Op het schoolsecretariaat van de basisschool, Vrijheid 234 te 2320 Hoogstraten Tickets: € 10 voor volwassenen, € 6 voor kinderen.

Passanten kregen ook de kans de projecten financieel te steunen. Liefst 335.00 euro werd ingezameld wat integraal wordt overgemaakt aan Broederlijk Delen.

Een voorsmaakje? www.raadeens.be (fh)

Van harte dank aan alle luisterende oren, milde schenkers en moedige vrijwilligers vanwege de inrichters: de plaatselijke parochies, CM en ACW Hoogstraten, Welzijnsschakel ‘t Ver-Zetje. (fh)

HOOGSTRATEN - SpEUrnEUs 2013 is een wedstrijd voor alle leerlingen uit de derde graad van het Vlaamse basisonderwijs. De Basisschool Klein Seminarie heeft zich dit jaar ingeschreven met het zesde leerjaar. De leerlingen lossen tussen 17 februari en 25 maart 2013 opdrachten op over het thema ‘Europa’. Wie met de klas alle opdrachten (levels) tot een goed einde brengt, maakt kans op de titel ‘Europese klas van het jaar’. Per deelnemende provincie wint 1 klas een daguitstap naar Duin en Zee in Oostende.

SpEUrnEUS

Deelnemen kan van 17 februari tot 25 maart. Klassen kunnen in deze periode op elk moment instappen in de wedstrijd. De scholen kunnen de wedstrijd op eigen tempo afwerken. Op 14 maart stonden onze klassen op de eerste en de vierde plaats in onze provincie. Hopelijk blijft dit zo tot 25 maart en dan kunnen we op uitstap, maar dat melden we u in een volgende uitgave. (fh).

32 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Nieuw aardbeienseizoen is weer gestart HOOGSTRATEN – Begin maart konden we een week genieten van heerlijk lenteweer. Er is natuurlijk geen beter moment om het nieuwe aardbeienseizoen te openen. Op dinsdag 5 maart werden de eerste aardbeien in de veiling van Hoogstraten verkocht. Vooruitzichten Veiling Hoogstraten verkocht in 2012 zo’n 31.000 ton aardbeien, voornamelijk van de variëteit Elsanta en dat was een absoluut record. Voor dit jaar wordt er opnieuw een lichte stijging van de aanvoer verwacht.

Een doos met 2 kg aardbeien van de variëteit Clery werd aangevoerd door teler Frank Boeren uit Meerle. De eerste koop van het nieuwe aardbeiseizoen ging naar Carrefour aan de prijs van 400 euro per 200 gram. Traditiegetrouw stond de producent ook dit jaar weer de opbrengst van zijn primeur integraal af aan een goed doel. Door inbreng van de veiling, in naam van alle aardbeitelers, werd deze op-

Het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten vertelt al vele jaren tijdens talrijke ontmoetingen dat men in Hoogstraten in elk seizoen aardbeien teelt. Maar de ambitie gaat nog verder. Men wil niet alleen aardbeien kunnen aanbieden in elk seizoen, maar elke maand, elke week en als het even lukt ook alle dagen van het jaar. Niet alle aardbeitelers delen deze ambitie. Enkele maanden zonder aardbeien kan voor een bedrijf ook een aangename pauze zijn. Maar er zijn ook telers die extra

Primeurproducten Peter Leenaerts van de firma Ledewi leverde de eerste mini komkommers aan. Deze worden verpakt in het gekende handige snackpotje. De eerste paprika werd aangevoerd door Growers bv. Een sortering +85 werd verkocht aan 1,46 euro/kg. 303 kisten van de eerste tomaten uit het segment ‘Tros zeer fijn +7 Flandria Gap’ uit de serre van Ruud de Jong van de firma De Sprong werden verkocht aan 2,51 euro/kg. Op vrijdag 15 februari leverde Peter Leenaerts (firma Ledewi) de eerste komkommers aan. Deze werden verkocht aan 0,50 euro/kg. Op dinsdag 26 februari leverde Jos Jochems de eerste courgettes aan.

investeringen hebben gedaan om het ganse jaar aardbeien naar de veiling te brengen. Ook op de veiling zit men niet stil. Oude daken worden vernieuwd en beter geïsoleerd en oudere loodsen worden gemoderniseerd. De veiling is ook actief betrokken bij ‘Hoogstraten Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land 2012-2014’. Enkele belangrijke data om te onthouden: zondag 28 april, opening van het toeristisch seizoen in Hoogstraten én grote aardbeienfeesten op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni in Meer en Meerle.

Naar jaarlijkse gewoonte vormen de Ghesellen van de Aardbei het decor voor de verkoop van de eerste aardbeien. Vooraan zien we v.l.n.r. aardbeiteler Frank Boeren, Gaston Opdekamp, directeur Veiling Hoogstraten, Hilde Lamers, directeur Vlaamse Alzheimer Liga, twee vertegenwoordigers van Carrefour en Ward Baets, voorzitter van het Hertogelijk Genootschap.

Na de verkoop van de eerste aardbeien op dinsdag 5 maart, hielden de Ghesellen van de Aardbei de traditie in eer door een kist van deze primeuraardbeien te bezorgen aan Koning Albert. Dit gebeurde op maandag 11 maart. Het Belgische Hof ontvangt elk jaar deze primeur en stelt dit zeer op prijs. Het aanbieden van de eerste aardbeien staat, juist zoals de verkoop van de eerste aardbeien, symbool voor de start van het aardbeienseizoen. (js)

brengst verdubbeld. Het bedrag van 8000 euro werd overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Vlaamse Alzheimer Liga, een vereniging van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met dementie. Naast de verkoop van de eerste aardbeien werd bovendien het Hoogstraatse aardbeitaartje voorgesteld door vzw Kroonbakkers. Zij verzorgden met een mooi buffet het ontbijt tijdens de verkoop van de eerste aardbeien.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 33


HOOGSTRATEN

Muzische workshops derde leerjaar

LEZERS SCHRIJVEN Als een ster-acteur zijn toeschouwers kan betoveren, Als een top-voetballer een stadion in vervoering kan brengen , dan kan een schrijver een dag- of maandblad op een hoger niveau tillen. Waar blijven de pareltjes van Rosette Servaes om van weg te dromen? Leo Vanhaute

Noord-Ditse Cantates

HOOGSTRATEN - Onlangs mochten de leerlingen van het derde leerjaar van het Spijker opnieuw proeven van het boeiende aanbod van de Academie voor Woord & Muziek en het IKO. Dankzij de financiële hulp van de stad konden deze workshops gratis aangeboden worden aan de leerlingen. Een woordje van dank aan het stadsbestuur is hier zeker op zijn plaats. Het waren alleszins bijzonder interessante en creatief - muzische momenten. In het IKO werden heuse Afrikaanse maskers gemaakt. Tijdens de eerste bijeenkomst werden deze maskers ontworpen en in klei vereeuwigd. De tweede sessie diende om de ‘finishing touch’ toe te dienen aan de ondertussen ‘in de oven gebakken’ maskers. Een likje acrylverf, enkele pluimen, wat kralen en schelpen hier en daar, …

Het maakte de Afrikaanse maskers levensecht. Tijdens de workshop woord werd, na de leuke opwarmingsoefeningen, een bijzonder fijn toneeltje naar voor gebracht, gebaseerd op de inspiratie van de leerlingen zelf. Iedereen kon genieten van het aanwezige verbaal talent. De lessen muziek deden ons kennis maken met slagwerk. De pauken, de xylofoons en andere drumtoestellen werden lustig bespeeld. Er ontstond een klein orkestje dat een ritmisch stuk tot een goed einde bracht. Ook het alom gekende smurfenlied werd in een fonkelnieuw kleedje gestopt en voorzien van de nodige begeleiding met behulp van het aanwezige instrumentarium.

Dit concert gaat door op 1 mei om 20 uur in de Begijnhofkerk. Organisatie Muziekcentrum Zurenborg Info 0476 57 39 07 (fh)

Stuk voor stuk leuke, leerrijke en onvergetelijke ervaringen! (fh)

Demonstratie spelconsole ‘Wii’

Wandelconcert HOOGSTRATEN – De Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen, een initiatief van de gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel, organiseerde op zaterdag 9 maart een wandelconcert in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. Jaarlijks brengen de leerlingen van de academie een voorjaarsconcert. Op een vijftal plaatsen in de kerk werd beurtelings muziek gemaakt. Zo’n 70-tal aanwezigen konden al wandelend tussen de verschillende locaties genieten van de muziek én het mooie interieur van de kerk. De volgende klassen speelden enkele stukken onder leiding van hun leerkracht: accordeonklas, orgel-, fluit-, piano-, saxofoon-, harp-, gitaar- en zangklas. Met een warm applaus werden de leerlingen en leerkrachten bedankt voor deze fijne namiddag. (js)

HOOGSTRATEN – Het Antwerps Barokorkest onder leiding van Emmanuel Van Kerckhoven brengt enkele Noord-Duitse cantates van Buxtehude en Bruhns, afgewisseld met instrumentale en vocale muziek uit de vroege barok van componisten als Erlebach, Fischer en Schmelzer.

HOOGSTRATEN - De Wii (uitspraak: Wie) is een succesvolle spelcomputer van Nintendo. In veel families is dit een gegeerd stuk speelgoed waar jong maar ook oud zich mee kan amuseren. Bijzonder aan het spel is dat de speler zelf mee moet bewegen. Wie wil tennissen bijvoorbeeld moet een echte slagbeweging maken en niet op toetsen drukken. Het is een erg leuke manier om te zorgen voor dagelijkse beweging of om dingen samen te doen met je kind of kleinkind. Op 24 april sluiten we om 14 uur in ‘t Gebuurt een Wii aan en krijg je uitleg hierbij en kans om je vaardigheid zelf eens te proberen. Er is koffie en een cake voorzien voor de actieve deelnemers.

Paulien Buskens en Frenk Casteleijn, gitaar. (foto: Stefan van Kaam)

34 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Demonstratie spelcomputer ‘WII’ in ’t Gebuurt op woensdag 24 april van 14 tot 16 uur. (fh)


HOOGSTRATEN

Juffen en meesters op de schoolbanken. HOOGSTRATEN - In de gemeenteschool van Hoogstraten leren niet alleen kinderen graag van elkaar. Ook de leerkrachten maken graag gebruik van elkaars expertise. Zo kwamen alle juffen en meesters op een avond terug naar school en namen plaats op de schoolbanken. De ICTcoördinator van de school had een goed gevuld programma opgesteld. De aandachtige leerlingen testten graag de interessante educatieve apps uit en kunnen nu zelf enthousiast aan de slag in hun eigen klas. (fh)

Aandacht voor studiekeuze HOOGSTRATEN - De kinderen van het 6de leerjaar zetten binnenkort een grote stap. Zij verlaten de vertrouwde klaslokalen, gangen en speelplaats van de basisschool. In de gemeenteschool van Hoogstraten besteden we veel belang aan een juiste studiekeuze. Het op zoek gaan naar interesses en talenten van de leerlingen vinden we minstens even belangrijk als het beoordelen van resultaten en rapporten. De jongens en meisjes van het 6de leerjaar bezoeken dan ook graag de technische scholen van Hoogstraten. Zowel in de VITO als in het VTI Spijker maken ze kennis met de verschillende boeiende richtingen. Een tijdje geleden gingen ze zelfs op bedrijfsbezoek. Ronny Bols van Eribel nam de tijd om de jongeren rond te leiden en gaf enthousiast uitleg over het bedrijf. (fh)

Dank u, bloedgevers HOOGSTRATEN – Een tafereel zoals we er gelukkig veel mogen meemaken. Anonieme bloedzevers zorgen er voor dat u en ik, als het eenmaal nodig is, bloed kunnen krijgen. Uit statistieken blijkt dat 70 % van ons ooit bloed nodig heeft….. maar slechts 3 % geeft bloed. Ludo Aernouts geeft wat dat betreft het goede voorbeeld. Hij gaf voor de 100 ste maal bloed. Proficiat Ludo. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 35


WORTEL

LANDLOPERS ‘ON TOUR’ In februari stelde Toon Horsten zijn nieuwe boek ‘LANDLOPERS’ voor in de Bonte Beestenboel - u kon er in dit blad al over lezen. Vrijdag 15 maart deed hij dat nog eens uitgebreid over op uitnodiging van KWB Wortel. Dit gebeurde in de kelder van SATAQA bij Roger en Mieke Mariën aan De Diept.

Elfde solidariteitsquiz WORTEL / HOOGSTRATEN - ACW Hoogstraten verdeelde tot op heden al meer dan 11 000 euro onder tientallen goede doelen en honderden vrijwilligers in tien quizavonden. Reden genoeg dus om op zaterdag 4 mei om 20 uur haar elfde solidariteitsquiz in parochiezaal Trefpunt in Wortel te organiseren.

Ruim 200 jaar gelden kwamen de eerste landlopers naar Hoogstraten, ze vonden daar een onderkomen in het kasteel. En zo kreeg Hoogstraten een niet al te beste faam in dit land (of dat nu Nederland of later België heette). En juist 20 jaar geleden sloten Wortel en Merksplas hun deuren. Of moet ik zeggen: zetten ze de deuren open ... Want door de nieuwe wetgeving kon men niet meer gestraft en opgesloten worden omdat men arm en dakloos was. Zij hadden natuurlijk ook niet zo’n goede naam. Als je zegt dat je in Wortel woont, kijken mensen soms nog raar op. In Merksplas spreekt men ondertussen wel al over ‘onze vagebondjes’ (zie de infoborden bij bv. het kerkhof), dan hoor ik al bijna Jenny in THUIS bezig ...: “Maar allee se, ziet dat hier, och armkes toch die vagebondjes ...” Dat gaat wel een heel andere richting uit. Ondertussen ... zitten er nog steeds enkele oude landlopers, leerden we die avond.

En misschien deed Toon er weer wel wat materiaal op voor een vervolg. Want er zijn nu nog ‘levende getuigen’ natuurlijk, personeel en hier en daar nog een oud-bewoner van een Kolonie. En verder zijn er blijkbaar honderden meters archief ... wie ‘dat stof’ wil trotseren om zich in ‘die stof’ vast te bijten ... mag zich één van de volgende jaren verwachten aan een uitnodiging van KWB-Wortel!

Vindt u dat deze mensen een financieel duwtje in de rug verdienen? Spreek dan af met een groepje vriendinnen en vrienden van 4 tot maximaal 6 personen. Dat kunnen familieleden zijn, buren, leden van je vereniging of sportploeg. Je kiest tevens een goed doel waar je voor speelt. Je deelt deze gegevens voor zondag 28 april mee aan Jef Vinckx John Lijsenstraat 40 te Meer tel. 03 315 88 26 of jef.vinckx@telenet.be

Toon Horsten is een vlotte prater, het publiek luisterde geïnteresseerd. Dat is natuurlijk een goede combinatie. Terwijl hij ons vertelde hoe het boek tot stand kwam en de grote lijnen doornam, vloog de tijd om. Na de pauze bracht Charel Huet nog een toepasselijk lied om ons weer bij het verhaal te brengen.

Heb je deze 6e vertelavond gemist wegens volgeboekt (al zat de kelder dan niet helemaal vol door enkele laattijdige afzeggingen, of vergeten?) dan kun je op 26 april a.s. nog eens proberen in de KLAPEKSTER in de Kolonie. Begin om 20.00 uur - toegang gratis. Het boek zelf is al aan een tweede druk toe. (fvb)

We verwachten je op zaterdag 4 mei ten laatste om 19.45 uur in parochiezaal Trefpunt te Wortel zodat we om 20.00 uur stipt kunnen beginnen. Je betaalt ter plaatse het inschrijvingsgeld van 10,00 € per ploeg. Wij zorgen voor 6 vragenreeksen van 15 vragen: gevarieerde kost, geen specialistenwerk voor bollebozen of beroepsspelers. We maken er een gezellige avond van. Rond 22.30 uur kennen we de winnende ploeg. Zij ontvangt van ons 300,00 € voor haar goed doel. Verder worden 6 ploegen uitgeloot die elk 150,00 € ontvangen voor hun goed doel. Zowel de tweede als de laatste ploeg maakt dus evenveel kans op deze prijzen.

Geen superprestige-toestanden à la ‘Quiz me quick’. Je kiest vooraf een goed doel waarbij liefst plaatselijke mensen betrokken zijn: een familielid, buurman of –vrouw, een kennis of organisatie die zich inzet voor een goed doel. Dikwijls met weinig middelen, onbaatzuchtig, met veel enthousiasme en energie, vastberaden om goed te doen voor de medemens. Soms dicht bij huis, soms aan de zuidkant van onze wereldbol.

Kortom: ACW Hoogstraten zorgt voor 1200,00 euro geldprijzen ter ondersteuning van de ontelbare hartverwarmende initiatieven die onmisbaar zijn in onze individualistische samenleving. Een uniek initiatief. Voor nog meer informatie kan je terecht bij Vic Cornelissen Achtelsestraat 52 te Hoogstraten tel. 03 314 40 01 of bij René Sprangers Prinsenweg 5 2323 Wortel tel. 03 314 68 77 (fh)

36 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Een schilderij van een groot acteur, geboren in Wortel Een geschenk van Robert Marcel aan zijn geboortedorp WORTEL / MALLE – De naam Robert Houtmans zegt u niets. Het is de rasacteur die onder de naam “Robert Marcel” vooral in de jaren ’60 en ’70 naam maakte met zijn rol in Slisse en Cesar, Jeroom en Benjamien, Wij Heren van Zichem, de Paradijsvogels om er maar enkele te noemen. Zijn zoon, Walter Houtmans, schenkt een schilderij aan de inwoners van Wortel. Robert Marcel, pseudoniem van Robert Houtmans werd op 24 februari 1900 in Wortel geboren als tweede zoon van een bediende in de kolonie. Zijn ouders kwamen van Brussel en vonden het iets te rustig in de kolonie en het landelijke Wortel. Dat was meteen de reden waarom vader Houtmans zijn overplaatsing aanvroeg en het gezin terug naar Brussel verhuisde op het moment dat Robert drie jaar oud was. Na vier jaar Brussel verhuisde het gezin in 1907 naar Antwerpen. Al vlug bleek dat Robert artistiek talent had. Van zijn negende tot zijn achttiende volgde hij teken- en schilderlessen aan de kunstacademie in Antwerpen en droomde hij van een carrière als beeldend kunstenaar. Uit die periode, Robert was toen 27 jaar oud, dateert het werk “De voetwassing”. Het werk dat zijn zoon Walter langs de parochie aan de inwoners van het geboortedorp van zijn vader wil schenken. “De voetwassing” is een sterk expressief werk, dat beantwoord aan alle stijlkenmerken van die tijd en verraad dat Robert Houtmans beslist een getalenteerd schilder had kunnen worden.

Maar zijn carrière nam als bij toeval een totaal andere wending. Zijn vijf jaar oudere broer was souffleur in het theater De Hypodroom in Antwerpen. Toen hij hoorde dat men er mannen en vrouwen zocht voor bescheiden rollen, dacht hij meteen aan Robert, die op die manier wat kon bijverdienen. Maar al vlug merkten de regisseurs zijn acteertalent op en maakten de bijrollen plaats voor een indrukwekkende reeks hoofdrollen in theater, film en TV. Op aanraden van de directie van de Hypodroom koos Robert Houtmans in de jaren ’40 een artiestennaam. Dat werd Robert Marcel, omdat die naam goed klonk maar vooral ter nagedachtenis aan zijn broer Marcel die in 1938 op 43 jarige leeftijd overleed. Robert Marcel werd een gevierd acteur, die speelde met alle grote namen uit die dagen en ook regelmatig met Maria Van den Bosch, een getalenteerde operazangeres waarmee hij in het huwelijk trad. Acteurs hadden in die dagen het statuut van ambtenaar, waardoor Robert Marcel in 1972

Robert Marcel verplicht op pensioen moest en in een zwart gat terechtkwam. Acteren was zijn leven en dat werd hem ontnomen. Verweesd, met een glas in de hand, bleef hij achter in zijn woning in Schilde. Om een nieuwe zin te geven aan zijn leven, deed zijn zoon Walter er alles aan om vader opnieuw aan het schilderen te krijgen. Ook uit deze periode liet hij een aantal werken na die getuigen van talent. Robert Marcel overleed op 3 maart 1987 in de kliniek te Malle. De schenking van het werk van Robert Marcel heeft plaats op zaterdag 27 april tijdens de misviering van 18 uur. Naar aanleiding van de schenking worden er foto’s van de carrière van Robert Marcel getoond en kan u werk van andere niet professionele schilders van Wortel bewonderen. De tentoonstelling wordt geopend met een receptie op zaterdag 27 april aansluitend op de misviering van 18 uur. De tentoonstelling is verder vrij toegankelijk op zondag 28 april, op zaterdag 4 en op zondag 5 mei telkens van 14 tot 17 uur. (fh)

‘De voetwassing’, een werk van Robert Marcel uit 1927

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 37


WORTEL

Jaarconcert Brassband terug op zaterdag

WORTEL - Vorig jaar organiseerde brassband Wortel zijn jaarconcert op zondagmiddag omdat er geen geschikte avond gevonden kon worden. Hoewel er vrees was voor het bezoekersaantal was het een succes. Dit jaar verhuizen we weer naar de traditionele zaterdagavond, hiervoor werd gekozen voor 27 april 2013. De nieuwe jeugdbrassband Brasskids zal de avond openen met een spetterend optreden. Hiervoor zijn ze hard aan het repeteren en zij zullen het super goed doen.

Daarna is het aan de brassband, die een gevarieerd programma zal brengen. Solo’s, pop, klassiek, marsmuziek, concertwerken, techno en zo voorts, het zal allemaal de Wortelse revue passeren. Dit concert staan onder leiding van Jan De Maeseneer, die ieder jaar opnieuw het beste uit de muzikanten weet te halen. Zaterdag 27 april 2013, zaal TrefPunt Wortel Poeleinde 2 te 2323 Wortel om 20.00u. Deuren open vanaf 19.30u. Inkom: vrije gift. (DO/lvr)

De Wijsneus schenkt koffie

Brasskids in blauw polo’tje

WORTEL - Vorig jaar gaven ze hun primeur op het jaarconcert van de brassband, de nieuwe Wortelse jeugdbrassband BRASSKIDS. Iedere week op dinsdag zijn ze om 18.00u aan het repeteren in TrefPunt Wortel en ze vinden het super leuk. Jan De Maeseneer dirigeert en zoekt de ideale mix tussen lol, repeteren en veel bijleren. Dat de jeugdmuzikanten van Wortel het leuk vinden zie je gewoon, ze lachen, spelen verstoppertje en toeteren erop los. Af en toe verzorgen ze zelfs zelf met een paar klasgenootjes concertjes op school of voor de familie. Dat enthousiasme mocht beloond worden met een mooie polo. Laura Van Boxel zorgde voor een logo en na wat passen en kiezen waren ze net op tijd klaar voor het tweede concert op de kerstevocatie. En trots dat ze waren in hun nieuwe outfit ! Het zag er dan ook heel mooi uit en de ouders en familie waren ook duidelijk fier op hun muzikantje. Binnenkort zullen ze hun outfit alweer tonen op het jaarconcert van 27 april 2013 en op de Kanwashow, een talentenshow georganiseerd door basisschool De Wijsneus te Wortel. Deze vindt plaats op zaterdag 22 juni 2013. (DO/lvr)

WORTEL - Op 22 februari organiseerde “De Wijsneus” een koffiestop op hun speelplaats in Worteldorp ten voordele van Broederlijk Delen. Om 15.30u stonden de leerkrachten en de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar klaar om ouders, grootouders en sympathisanten een kopje koffie, thee of fruitsap aan te bieden tegen een vrije bijdrage. De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar namen het initiatief om ‘s middags boterhammen klaar te maken voor alle kinderen van de school. Hiervoor konden de kinderen ook een vrije bijdrage deponeren in een collectebus. Dit alles bracht € 393.52 op! Bedankt aan iedereen die meehielp! (DVG/red)

38 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Langs Frederiksoord op weg naar het Unesco Werelderfgoed

WORTEL / MERKSPLAS / DRENTHE – Afgevaardigden van de Bestendige deputatie van de provincie Antwerpen, het stadbestuur van Hoogstraten en de gemeente Merksplas brachten op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart, samen met leden van de “Stuurgroep koloniën van Weldadigheid op weg naar Werelderfgoed” een bezoek aan de koloniën in de Nederlandse provincie Drenthe. Het dossier, met de voordracht van vier Nederlandse en twee Belgische koloniën, wordt opgemaakt door een stuurgroep onder de leiding van het Nederlandse onderzoeksbureau SteenhuisMeurs uit Schiedam en het Belgische bureau Karvansera uit Mechelen. Deze stuurgroep

met lokale en thematische deskundigen, heeft de opdracht om de uitzonderlijke waarde (de Outstanding Universal Value in Unescotermen) van de koloniën te beschrijven. De uiteindelijke voordracht, het indienen van het dossier bij Unesco, gebeurt door de lokale, de provinciale en Vlaamse overheid. Om in aanmerking te komen voor erkenning door Unesco moet een site voldoen aan twee van de tien criteria die Unesco hanteert. Het feit dat het een grensoverschrijdende aanvraag is, is ook een enorm pluspunt. De Stuurgroep, die in Amersfoort of Utrecht vergadert, wil de kolonies voordragen omwille van hun gedachtengoed en de ruimtelijke erfenis van de Maatschappij van

Weldadigheid. Wat de Koloniën bijzonder maakt, is het verhaal én de neerslag ervan in het landschap. De sporen en de structuur in het landschap zijn een spiegel van de organisatie en het leven in de landschappen van verheffing en repressie. Om na te gaan of de Stuurgroep al dan niet “goed bezig is”, bracht een afvaardiging ervan op 1 februari een bezoek aan het werelderfgoedbureau van Unesco in Parijs. Om de politici op de hoogte te brengen van de stand van zaken van het dossier, bracht men samen een bezoek aan de Nederlandse koloniën en was er na de middag overleg. (fh)

Landlopersjogging 2013 WORTEL - De KWB organiseert dit jaar de elfde editie van haar Landlopersjogging. Na het grandioze lustrum van vorig jaar gaan de organisatoren ervan uit dat de 11e editie er niet voor onder hoeft te doen. De Landlopersjogging van Wortel is een sportmanifestatie van formaat, een vaste waarde binnen de joggingcriteria van de regio. Het groeiend aantal deelnemers en de toename van jeugdige lopers en loopsters is daarvan het bewijs. En zoals de voorgaande jaren willen de organisatoren ook dit jaar een goed doel ondersteunen. Dit jaar is gekozen om de Jeughuis ‘t Slot in haar werking te steunen. Het Slot wil met de steun haar sanitair aanpassen aan de eisen van de tijd. Vandaar een warme oproep om vanaf vandaag te starten met de opbouw van uw conditie, zodat met uw deelname de Landlopersjogging op 30 augustus opnieuw een sportieve Wortelse happening wordt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 39


WORTEL

Wortel carnaval 2013, een geslaagde editie !

Spannende finale 2-daagse koers op rollen WORTEL – Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari was het weer zover. De parochiezaal van Wortel was weer omgetoverd tot een ware sporttempel waar 12 ploegen streden om de titel in de discipline koers op rollen. Op vrijdag 22 februari werd het startschot gegeven voor dit sportieve en amusante gebeuren. De premies vlogen al snel in het rond, waardoor de renners een versnelling hoger schakelden. Het bleef spannend tot zaterdag, het moment dat men weet welke vier van de twaalf ploegen de finale zouden halen.

En die finale was uiterst spannend. De strijd werd gestreden en uiteindelijk noteerden we volgend klassement: op de vierde plaats ‘Café in Holland’, gevolgd door ‘Gerto-fourage en Topslagerij Rudi Snels op een knappe derde plek, ‘Keukens Van Lommel’ greep net naast de titel, deze werd behaald door ‘WTC De Zwaantjes KWB Wortel’. Het was een leuke avond en de organisatoren de KLJ Wortel kijken met veel plezier terug naar deze tweedaagse en dankt iedereen die er bij betrokken was. (fh)

WORTEL - Het is alweer even geleden dat de Brassband het mooie landelijke Wortel omtoverde tot een bonte carnavalboel. De editie van 2013 was dan ook één van de betere, veel lol en plezier en lachende gezichten. De opbouw is voor de Brassband altijd een heel werk, dit jaar nog bemoeilijkt door de, de vrieskoude en de ijzel . Chapeau aan iedereen! Zaterdag begon rustig met het kindercarnaval maar veel kinderen en ouders wilden het kinderdisco en clown JabbeDabbeDoe. Zo kregen ze een recordaantal kinderen in de tent en een gezellige carnavalssfeer. Prins Jan II en zijn raad van 11 kregen op kindercarnaval van de brassband de spreekwoordelijke macht, mét decoraties, over het mooie Wortel. Op zondag klaarde de hemel weer op, zoals altijd met Wortel carnaval. De edities met slecht weer tussen 14.00u en 18.00u zijn op één hand te tellen. Burgemeester Tinne Rombouts opende de optocht en gaf de sleutel met de macht voor één dag over aan prins Jan II en zijn raadsleden. Vele kijklustigen waren afgezakt naar Wortel. De optocht begon mooi met de Wortelse reuzen Suske en Wiske en Dweilband Schwoon van weid, weid van schwoon. Waarna enthousiaste Wortelse mensen volgden met zorgvuldig in elkaar geknutselde wagens, waarbij de kinderen op de eerste plaats kwamen. Zéér mooi om te zien. Ook werd er door vele wagens snoep uitgedeeld, die de confetti vervangt. Veel positieve reacties en blije gezichten langs de kant van de weg. Het bal erna werd eveneens druk bezocht en er werd gefeest in de zaal en tent. Rond 01.00u werd het weer rustig in Wortel en maandagochtend startten de eerste vrijwilligers met het opkuisen. Om 12.00u was de tent opgeruimd en traditioneel kon er nagebabbeld worden met spek met eieren. Brassband Wortel bedankt alle vrijwilligers, prins Jan II en zijn raadsleden en stadsbestuur Hoogstraten voor deze mooie editie! (DO/lvr)

Op de foto v.l.n.r.: Dietrich Dils en Chris Heylen van Keukens Van Lommel, Wim van Schaeren en Jasper Jespers van WTC DE Zwaantjes en KWB-Wortel en Wim Snels en Nick Snoeys van Gerto fourage en topslager Rudi Sels.

Voor het Guinnes book of records ?

CASTELRE – Tijdens de viering van 25 jaar competitie met de kleine kruisboog op zes meter, op zaterdag 9 maart, staken 122 deelnemers de benen onder tafel, 32 onder hen aten samen 160 frikadellen. De 90 anderen waren goed voor 430 gebakken eieren met hesp, de specialiteit van het huis In Holland. Net wel of juist niet genoeg voor het beruchte Guinnes book of records ? (fh)

40 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Zitpenningen voor ‘De Slinger’ WORTEL / HOOGSTRATEN - De gemeenteraadsleden van HOOGSTRATEN LEEFT hebben een cheque ter waarde van 1.350 euro geschonken aan ‘DE SLINGER’. Deze Hoogstraatse jongerenvereniging, met hun lokaal in de voormalige boerderij van Wortelkolonie, organiseert op regelmatige basis ontspanningsnamiddagen voor kinderen met een beperking vanaf 3 tot en met 21 jaar en voor hun zusjes en broertjes. Op de gemeenteraad van 31 januari, die was bijeengeroepen door de verenigde oppositie (HOOGSTRATEN LEEFT en Anders), waren alle gemeenteraadsleden overeengekomen om hun zitpenning te schenken aan een goed doel. Wij komen ons engagement met veel plezier na en hebben ervoor gekozen om de 1.350 euro (9 raadsleden X 150 euro) die we hiervoor netto ontvangen, te schenken aan DE SLINGER.�

Marleen Bastiaansen, Elien Brosens en Freek Broers van DE SLINGER worden geankeerd door Marc Van Aperen en Katrien Brosens, gemeenteraadsleden van HOOGSTRATEN LEEFT

“We kunnen dit geld erg goed gebruiken en we zullen het nuttig besteden aan de afwerking van ons lokaal in Wortel-Kolonie,â€? zeggen Marleen Bastiaansen, Elien Brosens en Freek Broers in koor. “We nodigen jongeren met een beperking graag uit om lid te worden van DE SLINGER en we zoeken ook nog steeds jonge, dynamische begeleiders en begeleidsters om ons team te versterken en de jongeren te begeleiden. GeĂŻnteresseerden kunnen ons contacteren via deslinger@ live.beâ€? (fh)

GORDIJNENÂŹsÂŹSHUTTERSÂŹsÂŹZONWERING TAPIJTENÂŹsÂŹVLOERBEKLEDINGÂŹsÂŹLAMINAAT BEHANGÂŹsÂŹVERFÂŹsÂŹKLEURADVIES BED ÂŹENÂŹBADMODEÂŹsÂŹBOXSPRINGS ÂŹETC

+APELSTRAATÂŹ ÂŹsÂŹ"AARLE (ERTOGÂŹsÂŹ4 ÂŹ ÂŹ ÂŹ WWW ÂŹVANDERSLUIS BE 'EOPEND ÂŹ$IÂŹT MÂŹVR ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU :AT ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU ÂŹÂŹ:ON ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 41


MEER

DORPSRAAD MEER

Van het Pijperpad en het Arnold Van Aperenplein MEER – HĂŠt grote verschil met de algemene vergadering van de dorpsraad van vorig jaar is het aantal en de samenstelling van het schepencollege. Voor het overige passeerden nogal wat onderwerpen de revue, die ook vorig jaar aan bod kwamen en waarover weinig nieuws te rapen valt. ’t Is koud buiten en we zitten lekker warm.. ... Pas wanneer het aanslepende dossier van het “Pijperpadâ€?, een trage weg, en het pas ontsproten “Arnold Van Aperenpleinâ€? ter sprake komt wordt de avond echt boeiend. We gaan het dus niet hebben over de samenstelling van het college of over het belang van de dorpsraden en de “activiteiten van Vlaanderen Lekker Landâ€? Daar kon u in dit blad op een ander moment al veel over lezen We hebben het ook niet over het zwembad, waar men al jaren over onderhandelt en waarvoor hier in Meer ogenschijnlijk weinig belangstelling bestaat. We hebben het ook niet over het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Meer Oost waarvan men, na de goedkeuring door de Bestendige deputatie van de provincie wacht op goedkeuring van Stedenbouw en publicatie in het Belgisch staatsblad. We hebben het zeker niet over De Mosten. Daar kan u alles over lezen in het omslagverhaal vooraan in dit blad. Wat hier ook niet aan bod komt is de stand van zaken van “het serregebiedâ€?, een provinciaal plan waarin men op zoek gaat de plaatsen “waar welk soort tuinbouw het best pastâ€?. Meer zal daar zeker zijn deel van krijgen, maar daarover is nu nauwelijks iets te melden. Hier is het wachten op het PRUP (Provinciaal Uitvoeringsplan) dat dit of volgend jaar vorm zal krijgen.

Ook de “huisartsen wachtpost� komt hier niet aan bod. Gewoon omdat zo’n wachtdienst voor Hoogstraten niet betaalbaar is. Het RIZIV (Rijksdienst voor ziekte en invaliditeit) komt maar tussenbeide bij een wachtdienst voor minimum 100.000 inwoners, vandaar.

Begroting We haken pas in op het moment dat Marc Haseldonckx, de schepen van ďŹ nanciĂŤn, een overzicht geeft van de begroting en speciaal van die werken die men dit jaar in Meer wil laten uitvoeren. De “gewone dienstâ€?, zeg maar de werkingskosten van de stad, interesseren ons minder. Daar spreekt men van 26.108.966 euro uigaven tegenover 27.074.048 euro inkomsten. Als dat zo blijft is er een overschot van 965.082 euro. In de “buitengewone dienstâ€?, de investeringen, voorziet men 4.206.176 euro uitgaven Voor Meer zijn dat s EURO VOOR ONTEIGENINGEN lETSPAD Mosten-Meersel-Dreef. s EURO OM HET VROEGERE GEMEENTEHUIS meer toegankelijk te maken.

Door de lange winter hebben de werken aan het chirolokaal vertraging opgelopen.

42 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De dorpsraad van Meer was meteen de eerste voor communicatieambtenaar Klara Koyen. s EURO VOOR DE HERAANLEG VAN DE $ONCKstraat. s EURO VOOR KADENUMMERING IN DE TRANSportzone. s EURO VOOR BEKLEDING VAN DE GOTEN VAN de bib. s EURO VOOR HET VEVANGEN VAN DE RAMEN in de pastorij s EURO VOOR EEN PERSONEELSRUIMTE BIJ HET kerkhof. s EURO VOOR ONDERHOUD VAN HET KERKHOF s VOOR CAMERABEWAKING VAN HET OPENbaar domein. s EURO VOOR EEN SPEELTUINPLAN VOOR $E Mosten s EURO VOOR EEN OMROEPINSTALLATIE VOOR De Mosten s EURO VOOR NIEUWE SPEELTOESTELLEN VOOR De Mosten s EURO VOOR HET REINIGEN VAN DE ZWEMvijver van De Mosten En dan zij er nog kosten die gedeeltelijk in Meer geĂŻnvesteerd zullen worden zoals


MEER

DORPSRAAD MEER s EURO VOOR AANVULLING VAN DE UITLEENdienst s EURO VOOR HET RAAMCONTRACT WEGENwerken s EURO VOOR ONDERHOUD WEGEN EN VOETpaden

Vzw Mortel

Vzw Klooster Meer

Vorig jaar toonde de Chiro ons de plannen van hun nieuwbouw op het vroegere voetbalveld. Nu staat het gebouw net niet onder dak. Financieel kan de chiro rekenen op niet onbelangrijke steun van de parochie en de kerkfabriek en op 50.000 euro subsidie en een renteloze lening van de stad. Toch zoekt de chiro nog steeds sponsors.

De vzw Klooster Meer werkt op dit moment, samen met Bouwmaatschappij De Noorderkempen, aan een masterplan voor de kloostersite met twintig nieuwbouwwoningen en de herbestemming van de vijf historisch meest waardevolle gebouwen. Enkele functies lagen al langer vast. Zo zal OCMW er een dienstencentrum uitbouwen. Die lokalen zullen ’s avonds en tijdens het weekend een mooie locatie zal zijn voor u en uw verenigingen. We wisten ook al langer dat er kinderdagverblijf komt

Het gebouw wordt opgetrokken door leerlingen van het VITO en die hebben, net als alle bouwvakkers, af te rekenen met een barslechte winter. Daardoor en door de examens en stages van de leerlingen staat men achter op de planning zoals die voorzien was. Pas tegen het verlof zal men het einde van de werken kunnen inschatten. Intussen kunnen de inwoners van Meer de bouwwerken volgen langs de “bouwkrant� die de chiro uitgeeft.

Nieuw is dat de vzw Klooster Meer in zee gaat met een partner die op de site een polyvalent crealokaal en textielatelier zal uitbouwen samen met een vakantieverblijf voor een gezin. Op dit moment krijgt ook u de kans om in een coĂśperatieve vereniging te stappen Die vereniging van mensen met een hart voor Meer, wil in het kloostergebouw een loft, een Bed & Breakfast en een aantal publieke of semipublieke lokalen inrichten. Op die manier wil men het kloostergebouw een functie geven die een meerwaarde zal betekenen voor de inwoners en verenigingen van Meer en zijn bezoekers.

Veiligheid Korpschef Marc Snels geeft uitleg over de werking van de politiezone. We onthouden vooral dat uit een enquête blijkt dat de mensen vooral wakker liggen van (in volgorde) overdreven snelheid, sluikstorten en woninginbraken. Wat de snelheidsbeperking betreft zal men op termijn de snelheid van wagens meten met een trajectcontrole. Men meet de tijd die een wagen aegt tussen twee camera’s en bepaalt zo zijn snelheid.

Van zo’n camera’s, die een nummerplaat kunnen lezen, komen er drie in Hoogstraten. Langs de John Lijsenstraat in Meer en de Loenhoutseweg in Hoogstraten, de vluchtwegen naar de E19, en een derde richting Turnhout. Om inbraken op te lossen wordt er al vlugger een “ANPR netwerkâ€? (Automatic number plate recognition) opgestart. Er komen drie camera’s die nummerplaten van auto’s kunnen lezen en aangeven wanneer het om een gesignaleerd of een niet verzekerd voertuig gaat. In het verleden heeft men op die manier al inbraken kunnen oplossen. In Meer komt er een camera langs de John Lijsenstraat, dĂŠ vluchtweg naar de E19.

Geen vijf, maar ĂŠĂŠn minuut politieke moed en het Pijperpad is opnieuw een veilig alternatief voor ďŹ etsers en een lust voor de wandelaars.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 43


MEER

DORPSRAAD MEER Om inbraken te voorkomen is er het zogenaamde “BIN netwerk” (Buurt Informatie Netwerk). Daarmee verwittigen buren elkaar bij verdachte bewegingen in hun omgeving. Op dit moment zijn er 28 gezinnen uit de John Lijsenstraat en de Zundertseweg aangesloten.

Een van de aanwezigen wil weten hoe dat nu zit met de parenclub. Tinne Rombouts verduidelijkt dat de stad eind vorig jaar een reglement goedkeurde om de komst van zo’n soort clubs tegen te gaan. Maar de uitbater van de bewuste club stapte naar de Raad van staten en kreeg gelijk.

Het Pijperpad

Op dit moment beschikt de man over een milieuvergunning, de bouwvergunning is hem geweigerd, maar daar tegen heeft hij beroep aangetekend bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Dat wordt dus afwachten.

Het Pijperpad (buurtweg 42) mag dan wel een trage weg zijn, de procedure om het pad opnieuw te openen is heel eenvoudig en zou snel kunnen gaan. Maar ondanks het feit dat het Pijperpad wettelijk en zonder discussie terug open moet, kiest het college voor overleg. Dat bevestigt burgemeester Tinne Rombouts. Die overbodige onderhandelingen met één van de aanpalende eigenaars duren nu al bijna een jaar. Vier andere eigenaars van gronden gelegen naast het pad zijn akkoord om de veilige wandelweg terug open te stellen. Ook gouverneur Cathy Berx is niet gelukkig met de gang van zaken. In een brief van 16 oktober schrijft ze “de gemeente hoeft helemaal niet te onderhandelen en er is ook geen overeenkomst nodig met de aangelanden” en verder “De zachte aanpak van gemeente mag niet uitmonden in een eindeloos uitstellen, omdat de aanpalende landbouwer anders de indruk krijgt dat zijn handelwijze gedoogd wordt” aldus de gouverneur. Men voelt duidelijk dat de aanwezigen niet snappen waarom de gemeente het zichzelf moeilijk maakt en niet gewoon de wet toepast. Veel van de aanwezigen waren er vorig jaar op 21 oktober bij, toen het Pijperpad op de “dag van trage wegen” één dag geopend werd en vragen zich af wie tegen veilige fiets en wandelwegen is of kan zijn. Een van de schepenen voelt dat blijkbaar aan en zegt “we weten wat we moeten doen”.

Vragen van het publiek Een eerste vraag heeft betrekking op het verdwijnen van de buurtwinkels in het dorp. Schepen Haseldonckx schetst die evolutie als een algemeen fenomeen. We gaan met zijn allen meer shoppen in grote winkels, zelfs over de grens, waardoor de leefbaarheid van die kleine winkel verdwijnt.

Het Pijperpad terug open Uit “doorgaans welingelichte bron” vernemen we dat het schepencollege op maandag 18 maart de beslissing zou nemen om de boer te verbieden om op de plaats waar het Pijperpad ligt nog langer maïs te planten. Dit zou dan het begin van de openstelling moeten betekenen.

Iemand meent te weten dat er een nachtwinkel komt. De burgemeester maakt duidelijk dat het geen nachtwinkel is, maar een bestaande zaak die ’s avonds heel laat openbleef. Die handelaar heeft een vergunning voor een nachtwinkel ingediend maar dat is geweigerd.

Wij vroegen een reactie aan de Werkgroep Trage wegen van vzw Erfgoed Hoogstraten die, naar eigen zeggen, het algemeen belang en de belangen van de zwakke weggebruiker en de wandelaars verdedigt.

Een andere vraag heeft betrekking op de plaatsing van drie windmolens langs de Krochtenstraat. De plaatsing daarvan is in openbaar onderzoek, maar de stad is eerder negatief, omdat de plaatsing van opgewekte stroom op het net nog altijd een probleem is.

Hun reactie: ‘we blij zijn dat het College eindelijk haar wettelijk taak van toezichthouder op alle buurtwegen opneemt en -zoals de wet voorziet- inbreuken op en beschadigingen van de voetwegen zal aanpakken.

Naast het reeds besproken Pijperpad is er nog een vraag over de toekomst van het Vondelpad (buurtweg 46). Volgens het nieuwe RUP Meer Oost moeten er trage wegen voorzien worden om het gebied vanuit de projectzones (brouwerij Sterkens en veiling Meer) te ontsluiten. Schepen Baets bevestigt dat dit zal gebeuren in overleg met de betrokken eigenaars maar dat nu nog niet duidelijk is waar precies deze wegen zullen komen. Vanuit de dorpsraad komt het voorstel om die buurtweg die over de brouwerijsite loopt te verleggen naar de perceelsgrens van de projectzone met de open ruimte. Schepen Baets bevestigt dat deze buurtweg op de plannen voortkomt en dat deze mogelijkheid tot verlegging naar de perceelsgrens zeker zal bekeken worden.

De werkgroep Trage Wegen heeft nooit de bedoeling om landbouwers te stigmatiseren, integendeel we verwachten van het College dat ze de wet correct toepast en ELKE eigenaar (of dit nu een landbouwer is of niet), aangelande of pachter over dezelfde kam scheert, zonder uitzondering. Deze beslissing is nu alleszins een duidelijk signaal en nu rust uiteraard de belangrijke taak op de schouders van de schepen van openbare werken om te zorgen dat deze voetwegen ook onbelemmerd en veilig kunnen gebruikt worden door jong en oud, voetganger en fietser’.

Arnold Van Aperenplein Een laatste vraag gaat over een pas opgedoken Arnold Van Aperenplein bij de vroegere Veiling van Meer. Burgemeester Rombouts zegt dat ze niet op de hoogte is van het bestaan van dat plein. De naamgeving van nieuwe straten gebeurt op voorstel van het archief en in overleg met de Cultuurdienst en de dorpsraad. Meestal zijn de stratennamen historisch geïnspireerd. Wanneer het om personen gaat is de regel dat enkel mensen die overleden zijn in aanmerking komen. “Dat is hier dus niet zo”, zegt de burgemeester “ik weet ook niet of het straatbord op privaat eigendom staat. Als dat zo is kunnen we dat niet verhinderen, tenzij het bord zichtbaar is van op de openbare weg en sterk gelijkt op een officieel bord”, gaat Tinne Rombouts verder, “In zo’n

44 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

geval moeten we optreden. Het is te gevaarlijk. Als iemand tijdens het weekend de hulpdiensten belt komt hij in Turnhout terecht en zeker daar weet men niet waar dat plein dan wel is. Dat kan natuurlijk niet”. (fh)


MEER

Groeiend aantal deelnemers op de kloosterloop

MEER – Als u dit leest zijn deze lopers intussen allemaal aangekomen. Wie er won? Google eens “kloosterrun” of “Meetria” en je komt het vast te weten. De Meerse kloosterloop kent een groeiend aantal deelnemers. Hier vertrekken meer dan 160 lopers voor 3, 7 en 10,5 km. Voor veel deelnemers is de vroege wedstrijd de start van een nieuw seizoen met 10 miles, 20 km Brussel, Kapellekesloop en andere wedstrijden in het verschiet. En voor de gelegenheidsloper is het een jogging-parcour langs de mooie Meerse plekjes, met de omgeving van het klooster als middelpunt. (ma)

Garageverkoop KWB

Akkerpop Contest 2013

MEER - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt, … of wat voor spulletjes dan ook. Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of nog te goed om zomaar weg te doen. Dan heeft KWB Meer voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met onze garageverkoop. Deze garageverkoop vindt plaats op zondag 28 april 2013, van 9u00 tot 16u00. Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan inschrijven tot 14 april bij Miriam Gommers of Roger Embrechts, later is niet mogelijk! Deelname kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen een week op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Voor meer info en inschrijvingen kan U terecht bij Roger Embrechts : Lokbosstraat 16, tel. 03 315.02.98, mailadres roger.embrechts@telenet.be of bij Miriam Gommers ; Meerleseweg 25a 03 315 94 79, mailadres paul.rombouts@ skynet.be

MEER - Binnenkort is het weer zover. Op zaterdag 20 april wordt de jaarlijkse Akkerpop Contest georganiseerd in jeugdhuis de Mussenakker in Meer. Hierbij krijgen beginnende bands de kans om te laten zien wat ze waard zijn en kunnen ze eveneens hun podiumervaring verrijken. De trotse winnaar van deze contest krijgt de eer om Akkerpop 2013 te openen. Bij deze stellen we u graag de kandidaten voor die zullen strijden voor een plaats op dit lokaal festival dat overigens zal plaatsvinden op de kloostersite in Meer op zaterdag 24 augustus.

bandleden belooft dit zeker het nodige geweld! Een andere groep die het podium zal betreden is Mountains to Move. Zij zijn afkomstig uit Rijkevorsel en zullen full pop punk spelen. A Strange Aliance bestaat uit vier bandleden en zullen een mengeling spelen van punk, metal en een tikkeltje hardcore. Misschien wel de meest geoefende band is After Leo. Met hun roots uit verschillende hardcore bands zullen zij voor u een muzikaal geheel van punk brengen. Inclusief de 2 bands die nog worden aangekondigd komt onze affiche op 6 bands te staan!

Witch Trail zal u naar eigen zeggen ‘blackened speed metal’ brengen. Verzorgd door vier

Voor de actuele line-up en meer informatie, surf naar www.akkerpop.be.

KWB Meer organiseert tal van activiteiten zoals infoavonden, koken voor mannen, sporten (wandelen, fietsen, volleybal), gezinsactiviteiten, enz. Voor meer info of een folder met het jaarprogramma kan u terecht bij voorzitter Frank Voet, 03/315.43.88 of frankvoet@skynet.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 45


MEER

Chiroweekend Meer MEER - Traditiegetrouw organiseert Chiro Meer in het voorjaar een chiroweekend. Gedurende het weekend van 5, 6, 7 april 2013 zullen vele activiteiten plaatsvinden aan het klooster in Meer. Met de opbrengst van het weekend wordt de werking van het chirojaar gefinanciëerd, maar de laatste jaren wordt het geld vooral geïnvesteerd in de bouw van onze nieuwe lokalen. In september 2012 is VITO Hoogstraten gestart met de bouw aan het Oud-voetbalplein in Meer. Momenteel wordt er gewerkt aan de nok van de ruwbouw. Door de lange winter staat VITO een beetje achter op schema. Toch is het de bedoeling dat in januari 2014 Chiro Meer kan verhuizen naar de nieuwe lokalen. Om dit allemaal te financiëren nodigt Chiro Meer iedereen uit op hun chiroweekend. Op vrijdagavond 5 april gaat het chiroweekend van start met “Golden Oldies”, optredens van Jack Mclain en Blue Thrill. In 2007 is Jack Mclain verkozen tot “beste band van Wuustwezel”. De drie mannen spelen strakke rock ’n roll met invloeden van blues. Blue Thrill is een gegeerd coverband dat in België en Nederland de meest geliefde nummers van elke muziekliefhebber speelt. Als afsluiter van de avond is er een DJ-set met de beste rockhits.

Antiek- en Vlooienmarkt van De Eendracht MEER - Ten voordele van Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer wordt in de Parochiezaal, Donckstraat te Meer de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 20 april van 14 tot 18 uur en op zondag 21 april van 9 tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de antiek- en vlooienmarkt. In voorverkoop worden dan overigens reeds geprijsde voorwerpen te koop aangeboden. Op zondag 21 april om 13.30 uur stipt begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal. Heeft u nog materiaal staan voor de vlooienmarkt ? Laat het dan alleszins weten aan één van de volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, 03/315.00.96 ; Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Ook in de loop van het jaar is alles welkom en kan u iets laten weten. Alvast dank bij voorbaat en tot in de parochiezaal. Het loont zeker en vast de moeite om eens te komen zien ... en te kopen .... (ma)

Zaterdag 6 april worden eerst de kinderen van de lagere school verwend met een spelnamiddag en hotdogs. Als katholieke jeugdbeweging zal Chiro Meer die avond een chiromis organiseren in de Onze-Lieve-Vrouw bezoeking te Meer. Vervolgens kunnen alle kinderen zich uitleven op de kinderfuif op de muziek van K3, Junior Eurosong Festival, Ketnet, … . Om 21uur begint de fuif voor de oudere jeugd: “Frisco in den Disco”. DJ Paranoya, DJ Jenz en DJ Heartbeat zullen de tent in vuur en vlam zetten. Sinds dit jaar zijn er ook feestbussen. De stopplaatsen en busuren zijn te vinden op onze site (www.chiromeer.be) en op facebook. De volgende dag is er geen tijd om uit te slapen. Zondag 7 april kan iedereen vanaf half 12 komen eten op ons “Eetfestijn”. U kiest voor stoofvlees of videe met frieten en een groentebuffet. U kan nog zeer snel inschrijven via weekend@chiromeer.be. In de namiddag kan u blijven hangen en genieten van de “spektakelnamiddag”. Telkens leggen 4 ploegen van 5 personen een estafetterace met verschillende hindernissen af om uiteindelijk te strijden voor de trofee. Inschrijven voor de spektakelnamiddag kan ook via weekend@chiromeer.be of op die zondag voor 13 uur. Meer informatie over het chiroweekend Meer staat op www.chiromeer.be. Behalve het chiroweekend organiseert Chiro Meer nog meer activiteiten om de nieuwe lokalen te bouwen. Op 8 mei 2013 rijden de Chirojongens rond in Meer om oud ijzer op te halen. Leg al het oud ijzer opzij en ze zullen u dankbaar zijn. Chiro Meer nodigt u van harte uit op het chiroweekend van 5 – 6 – 7 april, want we hebben u nodig. (JVB)

Fashionweken in De Kringwinkels MEER / REGIO - Dankzij de huis-aan-huis-inzamelingen van textiel in verschillende gemeenten, en dankzij de grote hoeveelheid kwaliteitsvol en herbruikbaar textiel dat mensen bij de kringwinkel binnenbrengen, zijn de kringwinkels WEB steeds voorzien van een uitgebreid aanbod kwaliteitsvolle tweedehandskleding. Om deze kledingafdeling en u extra in de kijker te zetten, organiseert men in drie van de vier kringwinkels een heuse fashionweek van zaterdag 20 t.e.m. zaterdag 27 april. In de kringwinkel WEB in Meer is er de “Week van de Lingerie” met een aantrekkelijk en mooi aanbod lingerie. In “La Ganga” in Turnhout, Korte Gasthuisstraat 39 is er de “Week van de Handtas” en in de kringwinkel in Retie is er een “Fashionweek”. Als klant in één van deze winkels kan je die week ook een kledingbon of een outfit van vijf zelf uit te kiezen kledingstukken winnen. (fs)

46 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dansshow MEER – De Gezinsbond deelt mee dat er een heuse dansshow wordt georganiseerd op zaterdag 27 april van 10 uur tot 12 uur in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe. Men toont de dansen welke steeds met volle overtuiging en inzet ingeoefend werden tijdens het afgelopen dansseizoen. Iedereen is welkom om te komen kijken naar de resultaten van de danslessen. (Hilde Goetschalckx)


Dagboek van een inbraak Meersel-Dreef en omstreken Een inbraak, je leest er dagelijks over in de krant en maandelijks in onze rubriek Ook dat nog! Ver weg voor de meesten onder ons. Niet voor een van onze medewerkers die de ongenode gast(en) op bezoek kreeg. Lees zijn verhaal. En trek er uw les uit. Zo dat al mogelijk is…(lvr) Facebook-melding, opnieuw doorgegeven. - Ook nog een verjaardag. Bijna slechts één gespreksonderwerp: de inbraak bij nacht in een bewoond pand. Bij ons verdomme!

Zondagmiddag 3 maart: - We gaan te voet naar vrienden, die een week geleden een inbreker over de vloer kregen. - Een hart onder de riem steken, want dergelijke huisvredebreuk met ontvreemding van persoonlijk goed kruipt toch niet in de koude kleren. Zeker niet als het gebeurt tijdens de gedenkmis van haar recent overleden vader. - Ons zou zo’n inbraak waarschijnlijk niet overkomen, want wij denken dat wij niet strategisch genoeg wonen voor deze snoodaard(s). - Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Maandagochtend 4 maart 6.00 a.m.: - Mijn vrouw komt aan mijn bed met de melding dat er ingebroken is geweest. ‘t Is toch niet waar, zeker! - Aan de ontbijttafel vond zij het al vreemd dat zij de voorbijrijdende auto’s zo goed hoorde en dat het ook zo koud was in huis. - Het raam van de speelkamer stond helemaal open. - Gaatje was in het raamkozijn geboord, klink omhoog geduwd, en hupsake, vanalles weg. - Niks gezien, niks gehoord. - Heel de winter alle lichtpunten rondom het huis aangestoken, dat hebben dieven niet graag. - Grindpad rond het huis, want dat maakt veel lawaai, zeker tijdens een stille nacht. - Slapen met open venster boven het bewuste venster : niks gemerkt dus. - Politie verwittigd die er vrij snel zijn: wij zijn niet de enigen die nacht. - Kinderen staan er sprakeloos bij, de jongste huilt. - Weg laptops, weg notebook, weg gsm’s, weg iPod. Weg, weg, weg ! - Vaarwel verjaardagsgeld, vaarwel geld van nieuwjaarke-zoete, vaarwel klusjesgeld, allemaal geld waar de kinderen de ontvreemde spullen mee hadden betaald. - Politie maakt wel een link met kandidaat-inbrekers maar er is geen tastbaar bewijs. - Waar blijft de strafuitvoering ? ‘s Morgens opgepakt, ‘s middags weer vrij! Maandagmiddag 4 maart: - Politieman komt langs voor sporenonderzoek, maar weinig bruikbaars. - Verzekering gebeld, alles wordt alvast genoteerd. - Mobiele telefoons laten blokkeren, hopelijk valt het beltegoed nog te redden. Maandagnamiddag 4 maart: - Je bent ontregeld, handelingen die je normaal automatisch

Donderdag 7 maart: - Nieuwe sim-kaarten gekocht, kunnen gelukkig zelfde nummers behouden. - Facturen van het gestolen goed al binnengebracht bij de verzekering. - Bestek van timmerman mogen ontvangen. - Nu nog wachten op politierapport en dan maar duimen op een goede medewerking (lees: financiële vergoeding) van de verzekeringsmaatschappij.

De gaatjesboorder is geruisloos aan het werk geweest : u bent verwittigd.

doet, lopen nu in het honderd. - Ontreddering ? - Wraak!? Ja, er zijn wraakgevoelens. Maandagavond 4 maart: - De eerste telefoontjes van familie en bekenden stromen binnen. Verwondering en medeleven. - Er is op facebook nog een melding gekomen op één der laptops van de kinderen dat er aangemeld is vanuit Morkhoven: “We hebben opgemerkt dat er om maandag 4 maart 2013 om 20:11 is aangemeld bij je account vanaf een onbekend apparaat.” doorgegeven aan politie. Dinsdag 5 maart: - Politie komt langs en is ten zeerste geïnteresseerd in de Facebook-melding. - Timmerman komt langs om schade op te meten en om een bestek op te maken. - Nieuwe laptop via internet besteld: het leven gaat weer door. Woensdag 6 maart: - Opnieuw iPod gekocht voor de jongste: het meeste was betaald met zijn geld dus heeft hij recht op een nieuwe. - Weer een

Vrijdag 8 maart: - Politie belt mij op dat het P.V. van de inbraak per post wordt opgezonden en dat het volledige dossier is overgemaakt aan de Federale Gerechtelijke Politie, omdat het een grensoverschrijdende aangelegenheid met Nederland is. - Ook aan de Nederlandse kant van de grens zijn er de laatste tijd namelijk veel inbraken en inbraakpogingen. Zaterdagnacht 9 maart: - Jongste heeft zijn eerste nachtmerrie over de inbraak: ziet gemaskerde inbrekers met fluo-hesjes. Drama en humor hand in hand. Eind goed al goed ? - Wij zijn blij dat we niet wakker zijn geworden van de inbraak, dat had alles maar erger gemaakt, zeker emotioneel. Bovendien weet je nooit hoe je zal reageren: de fysieke confrontatie of poep in de broek ? Er is ‘s nachts in politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas) één politiecombi ter beschikking, dit zijn bijna Afrikaanse toestanden. Weg met die folkloristische politiepaarden die onze straten onderschijten, geef ons een politiedienst met meer slagkracht ! En van het BIN (BuurtInformatieNetwerk, nvdr) ? Amahoela ! Weer niks gehoord, ondanks de lovende woorden van de korpschef op de Algemene Vergadering van de dorpsraad. Het vertrouwen in onze medemens is voor lange tijd verstoord. (JJ)

Kruispunt Markweg – Strijbeek MEERSEL-DREEF - Het kruispunt MarkwegStrijbeek is na aanleg van het fietspad niet veiliger geworden. Er zou thans geopperd worden om 4 van de 6 schampblokken te verwijderen voor het veiliger in- en uitrijden van de Markweg. De huidige vernieuwde verkeerssituatie gaf na-

melijk al aanleiding tot materiële schade aan meerdere voertuigen. Verder heeft de gemeentelijke groendienst enkele meters van de sloot ingebuisd zodat er weer plaats is voor het Maria-kapelletje op de hoek van beide straten, zoals dit voorheen ook was.

Buurtbewoners hebben het kapelletje ondertussen opgeknapt en eerstdaags zal het dan worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke plaats. De groendienst zou voor de noodzakelijke aanplanting zorgen. Eind goed al goed, en zo hoort het ook. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 47


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Blijven wonen en veilig fietsen in eigen dorp De openbare vergadering van de dorpsraad had plaats op dinsdag 26 februari 2013 bij de Paters. Het College van Burgemeester en Schepenen was voltallig, aangevuld met de heer Jos Matthé, Schepen en OCMW Voorzitter, en de heer Marc Snels, korpschef van Politiezone Noorderkempen, alsook gemeenteraadsleden Thérèse Coppens en oud-Drevenier Fons Jacobs. Verder waren er ook nog een 50-tal geïnteresseerden, wat niet weinig is voor een kleine dorpsgemeenschap. De interesse van de gemeenschap voor de gemeenschap is er nog wel degelijk en dat is deugddoend. Begroting Na een toelichting over het belang van de dorpsraden, de beheers- en beleidscyclus, De Mosten en “Vlaanderen Lekker Land”, zaken waarover u in dit blad al vroeger kon lezen, geeft schepen van Financiën Marc Haseldonckx een opsomming van geplande kosten in de fusiegemeente. Voor Meersel-Dreef zijn er volgende investeringen voor 2013 ingeschreven: - 320.000 euro voor de onteigeningen voor de aanleg van een fietspad de Mosten / MeerselHeieinde. - 27.000 euro voor vloerbekleding en zonnewering, muziekinstallatie en digiborden in basisschool ’t Dreefke. - 10.000 euro voor de ontwerper van de restauratie van de St-Lucia kapel En net zoals u ook in het verslag van andere dorpsraden zal lezen 400.000 euro voor onderhoudswerken wegen en voetpaden in gans de fusie en 75.000 euro het raamcontract voor onderhoud van wegen.

Fietspad Mosten / Meersel-Heieinde Schepen Marc Haseldonckx geeft toelichting: op 21 januari 2013 werd door het schepencollege de startnota van het project (noodzakelijk voor subsidiëring) besproken. Deze startnota werd daarna besproken in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie op 25 januari 2013. Tijdens deze vergadering werden nogal wat verkeerstechnische bemerkingen en aandachtspunten geformuleerd. De conclusies van deze vergadering worden momenteel verwerkt in een definitieve startnota. Prognose verder verloop van dit dossier: - opmaak rooilijn- en onteigeningsplan - ministeriële onteigeningsplannen - goedkeuring ontwerpplannen voor de aanleg van het fietspad - aanleg rioleringswerken. Er worden ook informatiemomenten ingebouwd: een aantal zijn vrij in te richten door het stadsbestuur en een aantal ervan zijn verplicht in het

kader van de te volgen onteigeningsprocedures. De dubbele fietspaden worden 1,75 m breed, afgescheiden van de rijweg met een haag. Het budget voor grondonteigeningen bedraagt 320.000 euro. Binnen de bebouwde kom, zal het fietspad op een verhoogd platform komen, omdat er te weinig breedte is voor het planten van een afscheidingshaag. De aanleg is voor 80% gesubsidieerd omdat het fietspad deel zal uitmaken van een bovenlokaal fietsnetwerk. In de bebouwde kom is er de klassieke snelheidsbeperking van 50 km/uur en buiten de bebouwde kom zal dit 70 km/uur zijn. Er wordt geen termijn vastgepind op de hele procedure, m.a.w. geduld zal ook hier weer een schone Dreefse deugd worden.

Fietspad Strijbeek-Dreef Er zijn 2 mogelijkheden, enerzijds via de Markweg (landbouwweg) en anderzijds via Klein Eyssel (dubbele rijstrook). Schepen Marc Haseldonckx is echter klaar en duidelijk: er wordt geen gemeentelijk initiatief genomen voor de aanleg van een dergelijk fietspad, omdat hiervoor ook geen onmiddellijke subsidiëring is voorzien.

Eerst zullen verkeers- en fietstellingen duidelijkheid moeten geven over de frequentie van het verkeer over dit traject. Daarna zal de provinciale overheid afwegen of de gemeten frequenties voldoende zijn om hier een zware financiële inspanning te verantwoorden. Verder is nog een bijzonder aandachtspunt: de pimpernel zou in de bermen groeien. De aanwezigheid van deze plant langsheen dit traject zal de aanleg van een fietspad langsheen Klein-Eyssel zwaar hypothekeren. Verder geeft de schepen van mobiliteit mee dat andere trajecten op dit ogenblik eerder in aanmerking komen wegens grotere drukte en/of gevaar voor de zwakke weggebruiker. Jammer, een gemiste kans, want dit is de enige verbindingsweg tussen twee deeldorpen van Hoogstraten waar geen fietspad zal liggen, als de verbinding Meer/Meersel-Dreef (De Mosten/ Meersel) niet wordt meegerekend die er ook nog altijd niet ligt.

Blijven wonen in eigen dorp Voorzitter Huybrechts legt de vinger nog eens aan de pols. Schepen Baets legt uit dat de IOK-verkaveling bij

Hoe veilig fiets je hier? Toegelaten snelheid: 90 km/uur. VROEMMMMM !!!

48 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

de Jan de Wysestraat zich in zijn eindfase bevindt. Er komen 14 bouwkavels van 300 à 355 m², alsook een sociaal woonproject bestaande uit 5 wooneenheden (woonerf). De gronden worden verkocht worden aan 80 procent van de schattingswaarde. De aanvraag tot verkavelingsvergunning zal in de periode maart - april ingediend worden en zal kenbaar gemaakt worden met een affiche ter plaatse. Dan volgt er het openbaar onderzoek, waarbij het inkijken van het ontwerp gedurende 30 dagen mogelijk is, met eventueel de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren. Daarna volgen realisatie en aanbesteding wegeniswerken. Van de 14 kavels zullen er 13 te koop aangeboden

worden via het gemeentelijk inschrijvingsreglement. Eén kavel blijft particulier. Dus er zijn gunstige vooruitzichten voor 2014.

Veiligheid – inbraken Korpschef Marc Snels geeft een algemene toelichting en overzicht betreffende verkeersveiligheid, misdaden, en sluikstorten/zwerfvuil. Het groot aantal BIN-leden is eveneens een lichtpunt. Echter naar aanleiding van meerdere inbraken, blijkt het informatienetwerk niet naar behoren te werken, want er werd geen enkele telefonische verwittiging naar de leden uitgebracht. De korpschef weet hier geen passend antwoord op en belooft na te gaan wat hieraan verbeterd

kan worden en na te vragen waarom geen informatie werd doorgegeven. De vraag naar plaatsing van BIN-borden bij de agglomeratieborden blijft eveneens onbeantwoord. Aansluiten bij het Buurt Informatie Netwerk kan nog steeds, maar ja, ….

Vragen - Een grondig onderhoud van de Leiloop in het Mariapark dringt zich op maar dat is een werk van de Watering “De Beneden Marck”. - De plaats van de GSM-mast is niet voor iedereen optimaal: bezwaarschriften konden

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 49


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF ken) op het kruispunt Markweg – Strijbeek, dit is een verkeersgevaarlijke situatie. Ondertussen zou bekend zijn dan 4 van de 6 schampblokken worden verwijderd.

geldig worden ingediend, m.a.w. aangetekend, schriftelijk, ondertekend met afzender, en aan het stadsbestuur gericht. - Ontbossingen zijn vergunningsplichtig. De vraag is alleen : hoe ver moet een dorpsraad zich inmengen in een privéaangelegenheid ? U kan altijd als individu zelf een bezwaar/ klacht indienen, zonder zich te verschuilen achter de dorpsraad, die zich altijd heeft geëngageerd zich niet te mengen in privéaangelegenheden. Maar het College volgt dit natuurlijk zelf ook op, met eventuele herstelmaatregelen waar nodig.

- Riolerings- en middendrukleiding voor aardgas is gekoppeld aan het fietspad De Mosten / Meersel-Heieinde, ook voor de Maaihoek, de Meerselsche Bergen (villawijk), Strijbeek, en Heieinde tot aan de Nederlandse Kerzelseweg. Alleen hangt het een en ander af van budgettering en planning van hogerhand waar we voorlopig geen duidelijk antwoord op kunnen geven, aldus de schepenen. Voel ik hier weer nattigheid ?

- Pater Arnold stelt, naar jaarlijkse gewoonte, het ontbreken van grensoverschrijdend ziekenvervoer aan de kaak, en hij moet weer, naar jaarlijkse gewoonte, teleurstellende antwoorden aanhoren. Sorry, Pater Arnold. - De plaatsing van een AED-toestel (defibrillator) is een heikel punt. Het antwoord is m.i. vrij zwak: de gezondheidsraad moet dit opvolgen, het toestel bevat beperkte risico’s, een voorstudie voor de plaatsing, een info-campagne bij plaatsing, het is te gek voor woorden. Over de grens bij gemeenschapshuis De Leeuwerik te Galder heeft men het nut al lang naar zijn waarde weten te schatten naar aanleiding van enkele calamiteiten. Hier gelden maar twee woorden: INITIATIEF en VERANTWOORDELIJKHEID. - De inname van openbaar domein bijvoorbeeld door werkbusjes bij bouwwerven: hiervoor is er een gemeentelijk reglement. - Hondenpoep: elke eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep. Een hondentoilet is dan ook niet aan de orde. - Auto’s op fietspad langs de Mark: probleem wordt doorgegeven aan de verkeersraad.

- Drugstrafiek op eenzame plaatsen: de korpschef is verrast dat dit probleem weer de kop op steekt, en vraagt om verdachte voertuigen/ personen steeds te melden.

Het AED-toestel bij gemeenschapshuis de Leeuwerik (Galder) is al enkele jaren ter beschikking en onmiddellijk gebruiksklaar.

- Het postnummerprobleem van MeerselDreef: het wordt een beetje hilarisch en ongeloofwaardig. Een goede raad: gebruik gewoon 2320 Hoogstraten of 2320 MeerselDreef. Alle straten in groot Hoogstraten zijn uniek en uw post komt gegarandeerd aan, het laatste cijfer van uw postnummer is al lang achterhaald voor de post, en het postnummer wordt alleen gebruikt door externe bedrijven en/of diensten als classificatiesysteem. Gewoon niet aan meedoen. - Fiets-suggestiestroken op Klein Eyssel: deze zijn niet wettelijk in België, en geven ook geen wettelijke bescherming voor de weggebruikers. - Betreft de wegmarkeringen (schampblok-

Love 2 heal

- De parkeerproblematiek aan de schoolpoort wordt aangekaart, maar wordt dit niet door ouders veroorzaakt? De draad langs de zuidkant van de Kapelweg is niet de oorzaak van de problematiek, maar zou wel eens een gevolg kunnen zijn van niet-reglementair parkeren. - Verkaveling De Meester op Klein-Eyssel : een tweede woonhuis is in opbouw. Dit onderwerp is vroeger al besproken en de gerechtsprocedures zijn nog steeds lopende. Verder kan daar niets over gezegd worden. Er wordt een kennisname gedaan van de kandidaturen voor lidmaatschap van Dorpsraad Meersel-Dreef. Verschillende verenigingen en één individueel persoon hebben zich aangemeld om de volgende zes jaar te zetelen in onze dorpsraad. Enkele verenigingen zijn nog niet aangemeld en dat is wel spijtig, maar dit kan alsnog. Tenslotte dankt de voorzitter alle aanwezigen in zijn gekende stijl. Tot ziens, in de straat of op een terrasje hier in Meersel-Dreef! (JJ)

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 50 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Line Dance en pannenkoeken MEERSEL-DREEF - Line Dance Club de RoMar Dancers organiseert op zondag 14 april een Pannenkoekendag met een wandeltocht. Je kan deelnemen aan een kleine (6 km) of grote (11 km) wandeling. Het is een uitgestippelde natuurtocht waar men ook langs de meeste bezienswaardigheden van het mooie Meersel-Dreef zal passeren. Ook gezinnen met kinderen in buggy’s kunnen deelnemen aan beide wandelingen. Inschrijven kan in het lokaal, Dreef 8 te Meersel-Dreef, van 9:00 uur tot 15:00 uur. Volwassenen betalen 1 € bij inschrijving en kinderen van 3 tot 12 jaar betalen 0,50 €. Een duidelijke beschrijving van de wandeling wordt overhandigd bij vertrek. Na de wandeling kan u nog een puntenkaart vol maken via de volksspelen, voor de kinderen van 3 tot 12 jaar zijn deze spelen gratis en voor de volwassen bedraagt dit 2,50 € voor een puntenkaart. Een volle kaart is een geschenkje waard voor elke kind. Op het einde van de middag maakt u dan kans op een mooie prijs. U kan uiteraard ook genieten van een lekkere pannenkoek en warme drank aan zeer democratische prijzen. Er zal in de namiddag twee keer een demo/workshop worden gedaan zodat u kan kennismaken met Line Dance en natuurlijk mag u meedoen als u dat wil. Verder is er nog een springkasteel en een trampoline, alsook kunnen de kinderen mooi geschminkt worden! Maak er een leuke dag van en kom ook langs! Van harte welkom bij de RoMar Dancers, Dreef 8 te Meersel-Dreef. Voor meer inlichtingen: Lisette Huybrechts - lisette.huybrechts@telenet.be of GSM 0494.131526. I

A-mee-zing-festijn – België - Nederland

MEERSEL-DREEF - Fanfare Voor Eer en Deugd organiseert een concert met zangers, band en popkoor onder leiding van dirigent Gerard de Krom, op zaterdag 20 april, aanvang 20.00 uur, in de taverne Bij De Paters in Meersel-Dreef, een “a-mee-zing-festijn” - Nederland vs. België. Zorg dat je tijdig kaartjes hebt want zo’n super gezellige avond wil je absoluut niet missen! Dit jaar is het jaarconcert van de fanfare Voor Eer en Deugd in een geheel nieuw concept gegoten. Het wordt een mee-zing-festijn. Er zijn extra repetities ingelast om dit zangfestijn met een hoge muzikale kwaliteit te presenteren. Aan dit concert werken naast de muzikanten van de fanfare Voor Eer en Deugd ook mee: een gitarist, een pianist en zangers uit onze eigen regio. Het wordt een fantastische avond met bekende nostalgische Nederlandse en Belgische hits die iedereen uit volle borst mee kan zingen. U ontvangt bij binnenkomst een prachtig Sing-a-Long-songbook met de teksten van alle 24 nummers. Enkele voorbeelden zijn: De Hoogste Tijd van André Hazes, Het Dorp van Wim Sonneveld, Malle Babbe van Rob de Nijs , De Lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen, Margrietje van Louis Neefs of wat dacht u van Eenzaam zonder jou van Will Tura. Om de ambiance nog te verhogen vragen wij de Belgen in het rood gekleed te komen en de Nederlanders in het oranje. De toegangskaarten voor deze avond vliegen de deur uit en er zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar dus ga snel bestellen via de website www. vooreerendeugd.be of via de voorzitter bertdamen@skynet.be . Ambiance verzekerd. (NdG/JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 51


MEERSEL-DREEF

KLJ bouwt

Paardenwijding MEERSEL-DREEF - Zondag 7 april is er om 11.30 uur de St. Quirinusviering in de St Luciakapel op Meersel. Aansluitend wordt de jaarlijkse paardenwijding gehouden, maar ook andere dieren zijn er welkom. Het is steeds weer een mooi spektakel, dus kom dat zien en geniet mee van deze traditionele folklore. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Voordat de KLJ kan bouwen aan haar nieuw jeugdlokaal, moet eerst de oude barak en haar omgeving bouwrijp worden gemaakt. Velen handen maken licht werk, getuigen de talrijke vrijwilligers op zaterdag. Wij zijn nu al benieuwd naar het eindresultaat. (JJ)

Wie is van 1963

MEERSEL-DREEF - De 50-jarigen, geboren in 1963 en afkomstig van Meersel-Dreef, zoeken elkaar dit jaar op. Alleen ontbreken van sommigen hun adres, want het zijn maar enkelingen die op de ouderlijke woning zijn blijven wonen. Daarom, Abraham’s en Sara’s van het jaar 1963, maak u kenbaar aan Chris Schrickx, Burg. Brosensstraat 21, 2320 Hoogstraten, tel. 0472/789 087, of email meerseldreef1963@hotmail.com . En als je iemand herkent en weet waar hij/zij woont, laat het dan eveneens weten. De uitnodiging tot de reünie volgt dan automatisch later. Herinneringen en anekdotes zullen dan in sneltempo elkaar opvolgen. Als geheugensteuntje hierbij de foto van ons H. Vormsel op 19 april 1975 toen wij 12 jaar waren. (JJ)

52 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Viergeslacht

“Meerle door de eeuwen heen” Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de fanfare Sint Cecilia maakte Karel Pauwels een boek dat een historisch overzicht geeft van het reilen en zeilen van deze vereniging. Hij heeft nu het plan opgevat een boek te maken over alle verenigingen van ons dorp. De laatste keer dat dergelijk overzicht verscheen, was in 1922 in het boek ‘Meerle door de eeuwen heen’ van de hand van kanunnik Jansen en burgemeester Van Nueten. Daarom deed Karel op de vergadering van de dorpsraad een warme oproep aan de aanwezige leden van de vele Meerlese verenigingen om hem een historiek van hun vereniging te bezorgen. Het liefst kreeg hij een uitgeschreven overzicht in maximum een 10-tal bladzijden en uiteraard foto’s of andere illustraties. Een oproep die we graag hier herhalen! Alles welkom bij Karel Pauwels, Hazenweg 1, Meerle – tel. 03/315.72.62 – karel.pauwels2@pandora.be. Je kan er ook terecht voor meer informatie. (jaf)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

MEERSEL-DREEF - Yana Daems uit Rijkevorsel komt voor het eerst in haar prille leven in het nieuws als vierde van een vrouwelijk viergeslacht. Zij is te Turnhout geboren op 13 september 2012 als dochter van Cindy Bastiaansen, 32 jaar, die afkomstig is van Meersel-Dreef. Verder op de foto de trotse oma Hennie Van Dun, 56 jaar, uit de St Annastraat, met overgrootmoeder Sjeanne van Dun-Bastiaansen, 80 jaar, uit het Nederlandse Strijbeek. Proficiat aan deze vier dames. (JJ)

Nieuwe straat?

MEERLE – Of je via deze omleiding ook naar het Slikgat geraakt, zou ik niet weten. En in het Silkgat moet niemand zijn, vrees ik. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 53


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE

Een ‘Masterplan’ voor de Meerlese dorpskern MEERLE – Een volle parochiezaal voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad, zo zijn we dat gewoon. Het is voor het bestuur van de dorpsraad wellicht een hart onder de riem, dat vele Meerlenaars benieuwd blijven naar wat er reilt en zeilt. Dat ze graag weten wat het gemeentebestuur voor het dorp in petto heeft en dat ze de kans hebben daarover rechtstreeks met onze bestuurders in discussie te gaan en vragen te stellen. Het meest prangende was, net zoals vorig jaar, de kwestie van het openbaar vervoer, het wellicht belangrijkste onderwerp voor de toekomst was de bouw van een nieuwe school en een masterplan voor de Meerlese dorpskern. Na kritiek op de vorige edities, waar het gemeentebestuur te veel aan het woord was en de burgers te weinig en niet altijd niet de informatie kregen die ze graag gehoord hadden, is het verloop van de vergadering aangepast. En zeer ten goede. Afwisselend gemeentebestuur, bestuur van de dorpsraad, andere geledingen uit het dorp en de inwoners zelf die het woord en soms ook wederwoord kregen. Het maakte van de algemene vergadering een interessante en geanimeerde avond. Op schepen Roger Van Aperen na, die verhinderd was, was heel het schepencollege present. Inclusief OCMW-voorzitter Jos Matthé, die krachtens de nieuwe wetgeving deel uitmaakt van het college van B&S. Ook de korpschef van

de politiezone Noord was aanwezig voor een toelichting over het veiligheidsbeleid. Tenslotte een pluim voor de nieuwe informatieambtenaar Klara Koyen, die voor verzorgde en overzichtelijke presentaties had gezorgd.

Toelichtingen van het bestuur Natuurlijk waren er nog mededelingen vanuit het stadsbestuur die in alle dorpsraden gedaan werden en die we ook al via andere kanalen aan de weet komen, zoals informatieblad en website. De voorstelling van het nieuwe stadsbestuur, het gehele budget voor 2013, de werking van beheers- en beleidscyclus, de stand van zaken van

Masterplan voor de Meerlese dorpskern

54 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

het zwembad, het veiligheidsbeleid, Hoogstraten ambassadeur Vlaanderen Lekker Land. Het passeerde ook in Meerle de revue. Wij focussen op de specifiek Meerlese zaken.

De begroting Naast de algemene beschouwingen over de begroting, licht schepen Marc Haseldonckx de belangrijkste posten in de begroting toe die betrekking hebben op Meerle: 8.000 euro voor aanpassing aan het schoolgebouw 35.000 euro voor aankopen gronden fietspaden Ulicotenseweg


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE 40.000 euro voor aanleg van recreatieve buitenaccommodatie voor de jeugd 10.000 euro voor onderzoek inrichting lokaal dienstencentrum deel Meerle 16.250 euro voor kosten ontwerper opmaak Masterplan omgeving Raadshuis 400.000 euro voor onderhoud wegen (globaal voor de fusie) 75.000 euro voor raamcontract wegenwerken (globaal voor de fusie)

Masterplan voor Raadhuis en omgeving Schepen Baets licht het plan van aanpak toe dat het gemeentebestuur heeft opgevat om het beoogde gebied (school, raadshuis, bib, IKO, turnzaal) in zijn geheel te laten bestuderen en voorstellen te laten doen voor een globale invulling. Aanleiding is de nakende bouw van een nieuwe school, waardoor de huidige gebouwen vrijkomen, en het leegstaande raadshuis, waarvoor geen permanente invulling gevonden is. Daartegen staan de noden aan lokalen voor de meisjeschiro, jeugdhuis Den Dorpel, kinderopvang Stekelbees (die nu in oude klascontainers huizen), en een lokaal dienstencentrum. Er moeten in de nabije toekomst dus belangrijke beslissingen worden genomen. Het stadsbestuur wil dat niet boven de hoofden van de Meerlenaars doen en hen laten participeren in de besluitvorming. Op dit ogenblik heeft het gemeentebestuur de eerste stappen gezet voor de opmaak van een masterplan. Doelstellingen van de aanpak zijn de opmaak van een masterplan voor de ganse dorpskern. Daarin wordt bekeken hoe alle functies op een gestructureerde manier te ordenen in de dorpskern, het optimaliseren van een aantal mogelijkheden (Raadhuis, bouw van de school, vrijkomen van de schoolgebouwen, melkerij,…). Na organisatie en structureren van de ideeën, met het bieden van mogelijkheden om te werken van onder uit (Leader gedachte), is het doel de bevolking te laten participeren in het ontwikkelingsproces. Het ‘Plan van aanpak’ vertrekt vanuit de inventarisatie van de gegevens (situering, context), de organisatie van de inspraak van de bevolking en tenslotte in de opmaak van een ontwerp voor de ganse dorpskern. Het stadsbestuur staat er niet alleen voor. Het vond partners in RURANT vzw (van de Provincie Antwerpen die promotor wordt van het project), de Vlaamse Bouwmeester, de Provinciale dienst Welzijn en Gezondheid (sociale wijzer). De looptijd voor de opmaak van het plan is vastgelegd op 2 jaren (1/1/2013 t/m 31/12/2014). De totale kosten zijn begroot op 92.628 euro, waarvoor 60.208 euro steun is gevraagd vanuit Leader. Bijgaande situatieschets geeft een goed zicht van

In deze tuin van de kleuterschool moet de nieuwe lagere school een plaats krijgen. het beoogde gebied en de belangrijkste lokaties daarin. Een project om te volgen!

Nieuwe schoolgebouwen Christ Christianen, voorzitter van het schoolcomité van de Meerlese basisschool, gaf toelichting over de geplande bouw van nieuwe schoolgebouwen. Dat het gebouw van de vroegere meisjesschool helemaal uitgeleefd is en niet meer bruikbaar is voor een hedendaagse school, hoeft geen betoog. Dat weet iedereen die het gebouw een beetje kent. Daarom heeft het schoolbestuur al vele jaren terug een aanvraag ingediend bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) voor de bouw van een nieuwe school, in de tuin van de huidige kleuterschool. Die terreinen zijn eigendom van de parochiale werken. Doel is alle klassen en diensten van de school (uitgezonderd de gemeentelijke turnzaal) op één plaats te concentreren, wat kostenbesparend moet werken. De wachtlijst voor betoelaging is wegens gebrek aan middelen echter lang en groeit nog steeds aan, de perspectieven voor Meerle waren bijzonder klein. Daarom koos het schoolbestuur voor de nieuwe formule van PPS (publiek-privatesamenwerking). Dit systeem van de Vlaamse Regering, dat ‘Scholen voor Morgen’ werd gedoopt, doet beroep op private middelen en moest de achterstand helpen wegwerken. Het is via dit systeem dat de Meerlese school zal gerealiseerd worden. ‘Scholen voor Morgen’ ontwerp, bouwt, financiert en onderhoudt de schoolgebouwen (DBFM-formule). De normale toelagen van de overheid gaan rechtstreeks naar de private partner. De inrichtende macht (i.c. het schoolbestuur) betaalt daarnaast uit de werkingsmiddelen gedurende 30 jaar een beschikbaarheidsvergoeding aan de private partner. Het schoolbestuur heeft voor zich een maximum bedrag bepaald dat het daar jaarlijks aan kan spenderen, zonder de verdere werking van de school in het gedrang te brengen. Het te spenderen bedrag

houdt rekening met een aantal gunstige effecten op de werkingsmiddelen, zoals de centralisatie, de doelmatigheid van de inrichting (minimaal ruimtegebruik), sterke reductie van de energierekening… Een aantal moderne inrichtingen zoals digitale schoolborden, sensorverlichting, enz. zijn in het bouwbudget opgenomen. Het eerste en meest optimale plan moest wegens stedenbouwkundige voorschriften aangepast worden, een aangepast plan is in opmaak en het schoolbestuur wil nog dit jaar de bouwvergunning aanvragen. De bouwtijd wordt op 18 maanden geraamd. Op 1 september 2016 wil men de nieuwe schoolgebouwen graag in gebruik nemen. De school krijgt als adres Rondeelweg, maar de toegang voor de kinderen is langs het Kerkhofpad gepland. Het schoolbestuur wil alle verkeer in de Rondeelweg vermijden; er is in het dorpscentrum meer dan voldoende parkeerruimte voor wagens van personeel en ouders. Het wordt dus geen ‘drive-in’ school zoals de wijkagent opmerkt. Wat met de oude meisjesschool? Gebouw en terreinen zijn eigendom van de parochiale werken en zullen na de verhuis naar de nieuwe school te gelde gemaakt worden. De opbrengst dient voor de financiering van de nieuwbouw. Welke bestemming de oude gebouwen zullen krijgen, is een zaak voor het gemeentebestuur. Schepen Baets stelt dat dit deel uitmaakt van het eerder besproken masterplan.

Openbaar vervoer met of zonder De Lijn Nog steeds het meest prangende probleem bij de Meerlese bevolking, vooral bij de jongeren, is een voldoende aanbod aan openbaar vervoer. Schepen Haseldonckx schets de bestaande situatie en de historiek ervan, die eigenlijk niet verschilt van wat vorig jaar uit de doeken werd gedaan. Geen reguliere rechtstreekse verbindingen buiten het scholierenvervoer (2 ’s morgens en 2 ’s avonds), geen enkele dienst tijdens het weekend; de gebrekkige werking van de belbus, die volgens de Lijn moet instaan voor basismobiliteit (ontsluiting binnen 750 m).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 55


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE Tijdens diverse besprekingen in de verkeersraad en het college, met daaraan gekoppeld overleg met De Lijn, werden meerdere pistes uitgedokterd. Helaas botsten die steeds op een njet van De Lijn. Niet haalbaar wegens opgelegde rijtijden, extra bussen zijn te duur en er is volgens onderzoek te weinig potentieel… Bovendien blijft de Lijn erbij dat voor Meerle voldaan is aan hun decretale opdracht te voorzien in ‘basismobiliteit’. De Lijn blijft er bovendien bij dat het aantal klachten over de belbus verwaarloosbaar is (2,69 % weigeringen).

vinciale adviescommissie gepasseerd, maar de projectnota is door de Vlaamse overheid teruggestuurd. Die twijfelt over het nut van de aanleg van fietspaden in de bebouwde kom, zijnde het gedeelte vanaf het dorp tot aan de kruising met de Lage Rooy. Het aantal fietsers is te laag in aantal, gemengd verkeer is volgens hen in dat geval een betere oplossing. Het stadsbestuur houdt vast aan het principe van vrijliggende fietspaden en wil dat met nieuwe cijfers ondersteunen. Voor het gedeelte vanaf de Lage Rooy tot aan de grens is er geen probleem.

Net zoals voorheen, zijn de Meerlenaars het met die zienswijze niet eens en krijgen ze de steun van het college. Alle standpunten werden recent tijdens een overleg met De Lijn in februari 2013 nog eens doorgesproken. Vertegenwoordigers van de dorpsraad en van alle fracties van de gemeenteraad waren daarbij aanwezig. Hun opdracht aan de Lijn is duidelijk: verbetering bereikbaarheid belbuscentrale; verbetering aansluiting belbus met reguliere verbindingen met centrum Hoogstraten (Antwerpen -Turnhout); bij weigeringen voor een belbus zou belbuscentrale alternatief moeten aanbieden (andere uren) aan de aanvrager; een initiatief vanuit De Lijn om bijkomend voor een betere ontsluiting te zorgen via bvb een taxidienst, georganiseerd vanuit De Lijn.

Parkeren in de Kerkstraat

Daarnaast wil het gemeentebestuur andere pistes bewandelen, buiten De Lijn. Maar, zoals Elsschot al zo mooi wist te verwoorden: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren”. Het gemeentebestuur wil alvast enige mogelijkheden onderzoeken. Een taxidienst die in opdracht van de gemeente werkt, een buurtbus (huurbus met chauffeur) ingericht door de gemeente. Daar botst de gemeente echter op de wet en de praktische bezwaren: alleen De Lijn mag in Vlaanderen betalend openbaar vervoer organiseren. Om in regel te blijven zou de gemeente die diensten dus gratis moeten aanbieden, waarmee ze dan de betalende klanten van het openbaar vervoer benadeelt. Een patstelling, die mogelijk alleen kan doorbroken worden als het bestuur “burgerlijk ongehoorzaam” zou handelen en toch zelf diensten gaat aanbieden. Geen eenvoudige beslissing!

Parkeren in de Kerkstraat blijkt vooral voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens nogal wat problemen op te leveren. Op meerdere plaatsen is het voetpad te smal en is doorgang onmogelijk als er wagens op de parkeerstrook staan. De politie heeft die problemen vastgesteld, ook zonder dat er overtredingen worden gepleegd. Het bestuur heeft de zaak bekeken. Voor een goede ruimteverdeling van een straat is 13,6 meter breedte nodig (2 parkeerstroken van 2,5m + 2 voetpaden van 1,5m + rijwegverharding van 5m + 2 goten van 0,3m). Die ruimte is er niet in de Kerkstraat. Een aanpassing kan alleen door reductie van het aantal parkeerplaatsen. Men zal dat bekijken. De eigenaar en beheerder van de weg is het Vlaams Gewest, zij zullen inbreng hebben in eventuele aanpassingen.

Fietspaden Voor het eerst sedert meer dan tien jaar niet op de agenda: het fietspad op de Strijbeekseweg is af en daar is zowat iedereen blij mee! Ondertussen duiken wel de eerste problemen op aan het oudere gedeelte van het fietspad vanaf Meerledorp tot Klein Eyssel. Barsten en bobbels door wortelvorming van de bomen. Voor het fietspad langs de Ulicotenseweg zijn er minder goede berichten. Het dossier is de pro-

Parkeren of voldoende breed voetpad in de Kerkstraat: het beeld spreekt voor zich.

56 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Recreatievelden en jeugdaccommodatie Het speelplein achter de jongensschool kan een opfrissingsbeurt gebruiken. Daarover is er met de gebruikers overleg geweest in juni 2012, dat tot een eerste ontwerpplan geleid heeft. Daarin staan de aanleg van een beachvolleybalveld, nieuwe palen voor volley en tennis, voetbaldoelen en extra zitgelegenheid. Ook een pingpongtafel, een Fit-o-meter en een finse piste worden in overweging genomen. De heraanleg zal ook bekeken worden in het masterplan voor de dorpskern.

Vragen vanuit het publiek Tijd voor een ruime ronde voor behandeling van schriftelijke en mondelinge vragen van de inwoners. We halen er de belangrijkste uit: - een jeugdhuis voor de Meerlese jongeren: de vraag van vorig jaar om één van de leegstaande klassen in de jongensschool als eigen stek te mogen inrichten wordt herhaald. Het bestuur houdt zich aan het beoogde masterplan. - huurprijzen voor de assistentieflats van het OCMW worden sterk verhoogd: schepen Matthé geeft toelichting omtrent de oorzaak van deze prijsaanpassingen - leegstand van het voormalige café De Bombardon: het gemeentebestuur werkt aan een leegstandsregister en daaraan gekoppeld maatregelen om langdurige leegstand tegen te gaan (aanmanen van de eigenaar tot invulling, voorkooprecht voor gemeente, toekenning aan OCMW, …) - sluikstorten: in Meerle een groter wordend probleem op de vele stille landwegen. Sensibiliseringsactie is nodig. Het bestuur vraagt alertheid van inwoners om daders van sluikstortingen steeds door te geven. De politie onderzoekt nauwgezet elk geval, om daders te bestraffen en zo ontradend te werken. Onderzoek van de vuilzakken zelf kan ook tot identificatie van daders leiden. De gemeentediensten stellen alles in het werk om gemelde sluikstorten zo spoedig mogelijk op te ruimen - sociale bouwgronden voor eigen jongeren: een terugkerende vraag waar geen instant oplossing voor bestaat. Schepen Baets haalt eventuele mogelijkheden aan in kader van het masterplan voor de dorpskern aan (site van de oude meisjesschool en de oude lokalen van meisjeschiro) - meer fietsstallingen: kan onderzocht worden, bestuur wil graag suggesties waar en hoeveel. - buurthuis in de voormalige melkerij: bewoners maken zich zorgen wegens geruchten omtrent een nakende afbraak van de melkerij. Daar is in de nabije toekomst geen aanleiding tot onrust. Kijk ook daar naar het masterplan. - lokaal dienstencentrum: het OCMW heeft 2 deelposten op het oog, in Meer (kloostersite) en Meerle. In Meerle was weinig enthousias-


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE

Ons dorp… je weet nog hoe het was

me. Schepen Matthé wil daarover opnieuw samenzitten met dorpsraad en verenigingen. Hij is overtuigd dat een lokaal dienstencentrum voor Meerle een meerwaarde kan betekenen. - trage wegen: er was enige commotie ontstaan tussen werkgroep trage wegen, college en de dorpsraad omtrent het gebruik door schoolkinderen van het Heimeulenpad. Bij de uitritten is er door hoog opgeschoten hagen geen zicht op de straat, zodat het niet echt veilig is voor de kinderen-gebruikers. Het meningsverschil tussen bestuur van dorpsraad en de werkgroep trage wegen is ondertussen uitgeklaard. Van afschaffing van het pad is geen sprake, voor gebruik door scholieren is een verbetering van de kruisingen met Dalweg en Heimeulenstraat noodzakelijk. Er moet voor een vrij uitzicht gezorgd worden door de hagen te snoeien. Schepen Michel Jansen gaat de zaak bekijken. Voor de buurtweg 22 (Kruysweg = deel van wandelweg Mgr. Eestermanspad, dat de verbinding maakt tussen de Ulicotenseweg en Elsakker) nl. De overgang over erf aan Elsakker en de officiële verlegging van de buurtweg op het perceel aan de Ulicotenseweg is overleg en onderzoek door de diensten aan de gang. Burgemeester Rombouts meldt dat daaromtrent nog verschillende zienswijzen zijn tussen gemeentebestuur en de werkgroep trage wegen. Wordt dus vervolgd.

MEERLE – Iedereen herkent deze woorden uit het melancholische liedje van Wim Sonneveld, die je steevast terugbrengen naar je eigen dorp van vroeger. Toen minder meer was, iedereen mekaar kende, het leven trager, onze wereld kleiner en overzichtelijk. De minder aangename kanten van ‘vroeger’ zijn we vergeten en dat mag in mooie liedjes. De zin uit het liedje is het leidmotiv van de het tweede initiatief van Halte Merlet, na hun mooie fototentoonstelling van oktober vorig jaar. Onder de titel “Ons dorp...je weet nog hoe het was” met ondertitel “ De muzikale levensloop van Kee en Joan” gaat een muzikale avond schuil. Er zal worden verteld over het leven van vroeger en doorheen de verhalen worden vrolijke smartlappen gespeeld. Muzikanten van dienst zijn Colette op accordeon en Johan op gitaar. Meezingen mag! Zaterdag 13 april, van 19.00 tot 21.30u in het oude Raadhuis van Meerle. Er zijn maximaal 50 plaatsen en vol=vol! Informatie en inkomkaarten aan 5 euro via haltemerlet@hotmail.be of bij Ann Van Aelst 03/3150623 of 0498/454342. (ml/jaf)

Het is na elven wanneer voorzitster Myrna Stevens de vergadering kan sluiten met een bedankje aan iedereen die eraan meegewerkt heeft en aan het publiek voor de betoonde aandacht. (jaf)

OKRA Meerle bakt ze bruin … MEERLE – Goudgeel en lichtbruin, zoals dat moet met wafels en smoutebollen. Goed heet en poedersuiker, het water komt me in de mond terwijl ik het schrijf. Naar jaarlijkse gewoonte kan je ze op zondag 7 april 2013 gaan eten of afhalen tijden de grote wafel- en smoutebollendag. Vanaf 11.30 uur tot 18 uur kan je in de parochiezaal terecht. Smoutebollen en wafels naar aloud recept, waarvoor OKRA Meerle bekend staat. Je hoeft 's middags geen dessert te maken, kom beter naar de parochiezaal. De leden van OKRA zullen U graag bedienen. Natuurlijk is er een lekkere kop koffie of een goed biertje voorzien. Je steunt er meteen de vereniging van actieve 55-plussers mee. Iedereen van harte welkom! Inlichtingen bij: Louis Verbreuken tel: 03/315 73 47 – louis.verbreuken@telenet.be. (jaf)

Colette en Johan

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 57


58 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Saartje Anna Monique maakt “Vier op een rij”

Mjeelse Kubbdag MEERLE – Op zondag 19 mei houdt de KWB zijn 3e Kubbtornooi op het plein achter de lagere school te Meerle. Er wordt gespeeld met ploegen van min. 2 en max. 6 personen. Starten om 13.30 u. met een demonstratiespel en daarna begint het tornooi. Het einde is voorzien rond 17 u. De winnaars krijgen een leuke prijs. Ook kijkers en supporters zijn welkom op het Kubbtornooi. Er is een drankje voorzien om de kelen te smeren. Het spel kubb is afkomstig uit Zweden. De romantici beweren dat dit een oud Vikingspel zou zijn. Anderen zeggen dat dit spel ooit begonnen is tijdens het verzamelen van brandhout, en dat men zo begon met stokken te werpen. Kubb is een gezelschapsspel dat buiten wordt gespeeld met 2 tot 12 deelnemers. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Vooraf zijn er twee oefenavonden, op de dinsdagen 16 en 30 april, telkens om 19.30 uur op het speelplein aan de Heimeulenstraat (wijk Dal 2). Tijdens deze avond kan je het spel leren en alvast oefenen. KWB zorgt voor de nodige uitleg en spelmateriaal. Je mag met enkele buren of vrienden komen, of individueel. De ploegen worden ter plaatse verdeeld. Deelname aan deze oefenavonden is gratis. Ook daar is een drankje voorzien aan een schappelijke prijs. Er zijn ook enkele Kubbspelen die je gratis kan ontlenen bij de KWB om te oefenen of te spelen met buren of familie. Het spelreglement wordt meegegeven.

MEERLE / MEER - Kim Martens woont in Rijkevorsel en is de gelukkige moeder van Saartje Anna Monique Servaes geboren op 29 janauri 2013. Haar grootmoeder Anna brosens woont in Meer en haar moeder Hilde Martens woont in Meerle. Samen vormen ze een vrouwelijk viergeslacht.

Omdat het een viergeslacht is heeft Saartje haar tweede naam gekregen van haar overgrootmoeder. Haar derde naam ‘Monique’ heeft men Saartje meegegeven als herinnering aan ‘tante Monique’, die gestorven is toen Kim net zwanger was en de geboorte van Saartje niet heeft mogen meemaken. (fh)

Wanneer en hoe inschrijven lees je later nog. Meer info bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 – tel. 03/315.92.09 – e-mail: jos-van-bavel@ skynet.be en Cois Christiaensen, Thornstraat 2 – tel. 03/315.86.70 – e-mail: cois.christiaensen@ telenet.be (jvb/jaf)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 59


MEERLE

50 jaar rock’n roll in Meerle Op een mooie zaterdagmiddag kom ik aan bij Jack Nobelen. Hij is net zijn bestelwagen aan het uitladen want hij heeft zopas een volledige nieuwe P.A.-installatie gekocht. En of hij er trots op is! Na het uitladen komt Piet Van Bavel aan en zo kunnen we beginnen aan het dubbelinterview. Piet Van Bavel staat met Peter en z’n Botsotto’s al 30 jaar op de planken en Jack Nobelen treedt al 20 jaar op met Stiletto. Op 13 april wagen ze zich aan een groot concert onder de geweldige naam: 50 jaar rock’n roll in Meerle. DHM: Maar laten we maar beginnen bij het begin: hoe is het ooit allemaal begonnen, heren? Jack: Ik speelde eerst al in verschillende groepjes. Jan, onze huidige bassist, speelde daar ook bij. Vienna was zo’n groepje, daarmee speelden we geen covers maar maakten we eigen nummers. Dan heb ik verschillende mensen ontmoet waarbij ik direct een goed gevoel had. Daaruit is Stiletto gegroeid, de naam komt van de hoge naaldhak van onze zangeres. Verder heeft dat maar weinig betekenis. Piet: 30 jaar geleden was er een groepje dat ‘De Botsotto’s’ heette. Zij hadden al een hele tijd gerepeteerd en zouden een eerste keer optreden in café De Kroon in Meerle. Een week voor dat optreden verliet de zanger plots die groep en toen ben ik ingevallen. Zonder enige muzikale ervaring ben ik daar ingesprongen en erbij gebleven. De naam is toen veranderd naar Peter en z’n botsotto’s. Was het direct duidelijk dat jullie enkel covers gingen spelen?

Piet Van Bavel en Jack Nobelen

Jack: Wij hebben enkel maar covers gespeeld. We hadden geen zin en tijd om uren en dagen in het repetitiekot te slijten om eigen nummers te maken waar geen kat op zit te wachten. Bovendien, als je toen eigen nummers maakte moest je al airplay op de radio krijgen om optredens te krijgen. Nu is dat natuurlijk anders met het internet, je kan je bekendheid via het internet verwerven. Piet: Wij hebben eerst heel wat eigen nummers gespeeld maar uiteindelijk zijn we geëvolueerd naar covers. Ook omdat we geen zin hadden om ons dagenlang op te sluiten in ons repetitiekot om eigen nummers te maken. Het is leuker om nummers in te oefenen.

DHM: Hebben jullie al eens zelf een optreden van elkaar meegemaakt? Wat vonden jullie ervan?

DHM: Was het meteen een schot in de roos? Piet: Wij hebben de eerste 10 jaar enkel in Meerle opgetreden; met de kermis en met nieuwjaar. Geleidelijk hebben we dan wat meer optredens gekregen, maar steeds in de buurt van Meerle. Jack: Dat is ook het leukste en beste zo. Elke regio heeft zijn ‘lokale helden’ en zo is het goed. Je kan wel een paar keer ergens anders gaan spelen. Wij spelen af en toe wel eens tegen de Franse grens en dat is heel leuk. Maar ook wij spelen het meeste in deze regio; Meerle, Chaam…

Piet: Ik heb, en Jack weet dat, enorm veel bewondering voor Jack als mens maar ook als muzikant. Hij is een zeer begaafde gitarist en hun groepje is muzikaal ook echt heel sterk. Jack: Als ik bij Peter en z’n botsotto’s de P.A. doe, luister ik op een andere manier. Ik voel me dan meer de 6de botsotto. Ik probeer telkens het beste uit hun geluid te halen en ook dat is heel belangrijk. Je mag nog zo goed spelen als je wil, maar een slechte technicus kan alles verknallen. Piet: De nachtmerrie van elke muzikant; als je slechte klank hebt is je optreden naar de vaantjes bij wijze van spreken. Jack heeft trouwens eenmalig onze gitarist vervangen toen die ziek was. Hij had nog nooit met ons gespeeld of gerepeteerd en toen was hij daar plots. Dat was geweldig! Jack: Ik vond dat ook super! Ik voelde me even een echte botsotto! Maar over Peter en z’n botsotto’s; de sfeer die ze telkens meebrengen is wel echt iets heel speciaal. DHM: Hoe bepalen jullie welke covers jullie spelen?

60 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jack: Bij ons kan iedereen een nummer voorstellen. Een voorbeeld: ik zat eens in de auto op een maandagmorgen toen ik het, destijds, nieuwe nummer van Marco Borsato hoorde: rood. Na het horen van dat nummer belde ik direct naar Heidi (de zangeres): ‘Heb je dat nummer gehoord?!!’ Zij vond het ook top en iedereen studeerde die week de partituur in en diezelfde week hebben we dat nummer gespeeld op een optreden, zonder het ook maar één keer te repeteren. Piet: Bij ons gaat het iets anders. Iedereen kan een voorstel doen, we kunnen dat repeteren en dan zien we of we het gaan spelen. Bij ons moet het ook echt klikken, het gevoelsmatige is belangrijk. Voelt dat nummer goed voor ons? DHM: Zitten jullie na 20 en 30 jaar optreden en repeteren nog elke week in het repetiekot? Jack: Bij ons spelen we vaak nummers die we nooit samen hebben gerepeteerd. Wij wonen allemaal nogal ver uit elkaar dus is repeteren geen evidentie. Als je zo’n nummer voor de eerste keer speelt, is dat wel echt spannend, hoor. En soms kan het al eens fout lopen, maar dat maakt het ook net leuk. Piet: Bij ons is het wel belangrijk om elk nummer te repeteren. Zoals ik al zei: het gevoel moet bij


MEERLE ons goed zitten. En ik weet ook graag wanneer er interactie met het publiek mogelijk is, daarom is repeteren belangrijk voor ons. Maar ik moet ook zeggen dat we niet elke week repeteren. 15 keer per jaar misschien… DHM: Zijn jullie je bandleden nog niet beu geraakt? Jack: Als je al zo lang speelt met een groepje, dan wordt dat echt een familie. Je beleeft zoveel met elkaar. Na al die jaren weet je ook perfect wat je aan elkaar hebt. Piet: Ik kan dat alleen maar beamen. We hebben al zoveel mooie momenten met elkaar gehad, ook wel enkele mindere momenten. DHM: Een opmerkelijk verschil tussen de 2 bands is dat er bij Stiletto ook vrouwen spelen en zingen, terwijl erbij Peter en z’n botsotto’s enkel een hoop testosteron aanwezig is. Geeft dat een groot verschil? Jack: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar een vrouw moet je ook respecteren als vrouw. Voor een optreden hebben ze vaak een aparte

kleedkamer nodig of moet er nog een makeuplaagje op en dat moet je dan ook respecteren. Piet: Ja, ik weet niet of dat bij ons zou pakken, een vrouw. Al ben ik er wel van overtuigd dat een achtergrondzangeres bij ons een echte meerwaarde zou zijn. Je krijgt er zo’n andere klank door. Maar zoals gezegd, ik denk niet dat dat past in de groep. DHM: Hoe hou je, na al die jaren, de sfeer er nog in? Hoe hou je het uitdagend? Piet: Na al die jaren doe je het maar voor één ding: omdat je het gewoon tof vindt. Als je 2 maanden niet moet optreden, dan begint dat ongelooflijk te kriebelen en wil je terug op een podium. Jack: Zo is dat. Je wilt elke keer met je groep op een podium. Dat geeft je zo’n goed gevoel. DHM: De Rolling Stones vierden hun 50-jarig bestaan. Daar zijn jullie nog lang niet, hoelang zien jullie jezelf nog doorgaan? Jack:Datismoeilijktezeggen.Ikdenknietdatikhet ooit zou kunnen missen. Ik doe het echt ongelooflijk graag en we voelen ons als groep enorm goed.

‘Heimeulenstraat’ wint dorpsquiz

Piet: Ik denk niet dat ik ooit die groep zou kunnen opdoeken. Zolang ik leef zou ik het nooit over mijn hart kunnen krijgen om ermee te stoppen. DHM: Op 13 april treden jullie samen op in de Parochiezaal in Meerle. Wat mogen we verwachten en hoe gaan jullie dit aanpakken? Jack: We gaan allebei een apart optreden geven maar we gaan zeker ook iets samen doen. Wat het gaat worden, daar zijn we nog niet helemaal uit maar het gaat zeker formidabel worden! (kris hendrickx)

50 jaar rock’n roll 50 jaar rock’n roll gaat door op 13 april in de Parochiezaal in Meerle. Vanaf 20u zijn jullie welkom voor een avond die zal volsteken met muzikale hoogtepunten. Je kan een kaart kopen voor 4 euro bij bestuursleden van Den Dorpel of aan de toog van Den Dorpel, leden mogen voor 4 euro binnen. Aan de kassa betaal je 6 euro. (kh)

Garageverkoop

MEERLE – Met 32 ploegen zat de parochiezaal afgeladen vol voor weer een leerrijke, leuke en spannende dorpsquiz van het oudercomité van onze school ‘De Klimtoren’. Veelvoudig winnaar ‘De Mol’ moest in het team van de Heimeulenstraat zijn meerdere erkennen. De ploeg ‘Heimeulenstraat’ won voor de eerste maal de dorpsquiz en dit met een ‘straat voorsprong’ (138 punten) op ‘De Mol’ (119 punten). ‘B-Reserven’, ook al een ex-winnaar, werd met één puntje minder dan De Mol derde. (jaf)

MEERLE – Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt.... Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of is het nog te goed om zomaar weg te doen. Dan hebben wij voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met de garageverkoop van KWM-Meerle op zondag 14 april 2013. Vooraf inschrijven is verplicht. U kan inschrijven tot en met zondag 31 maart, later is niet mogelijk! Als je snel bent, kan je nog meedoen. Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Deelname kost 3 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Tips voor mensen die ‘verderaf’ wonen: u kan ook verkopen bij vrienden of familie die meer in het centrum wonen. Natuurlijk kan je die zondag ook gewoon de garages aflopen om een koopje te doen, misschien dat hebbeding op de kop te tikken waar je al lang naar zocht of gewoon iets tegenkomen dat je voor die prijs echt niet kan laten liggen.

Het team ‘Heimeulenstraat’, overtuigende winnaars van de Meerlese dorpsquiz

Info en inschrijvingen: Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26 – tel. 03/315.90.54 of Edwin Schapendonk, Kerkstraat 29, tel. 03/315.44.59 - E-mail: edwintanja@skynet.be. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 61


MINDERHOUT

DORPSRAAD MINDERHOUT

Ergernis voor de site Van Erck blijft Stipt om 20.00 uur op donderdag 14 maart hanteerde voorzitter Gert Van Den Bogaert de hamer en verklaarde de openbare vergadering van de dorpsraad voor geopend, met eerst een dankbetuiging aan oud-voorzitter Gust Desmedt, die jarenlang de dorpsraad met vaste hand wist te leiden. Vooraan in het vergaderlokaal veertien personen: burgemeester en schepenen, korpschef van de politie en de leden van de dorpsraad. Op de tweede rij 25 aandachtige Minderhoutenaren die zeer benieuwd waren wat onze nieuwe bestuursmensen zoal achter de hand hadden. Rol van de dorpsraad

Begroting 2013

Na de voorstelling van het nieuwbakken stadsbestuur werd de agenda van de avond aangesneden met als eerste en belangrijk punt: het belang van een dorpsraad. Burgemeester Rombouts hield een heel betoog over dit item en dit komt in ’t kort op het volgende neer. Een dorpsraad heeft een belangrijke rol te vervullen. Het is een adviesorgaan dat een aantal antennes heeft en deze ook weet uit te steken in het actieve dorpsleven, maar deze doorgeseinde signalen moeten dan ook ernstig genomen worden. Hoe meer uitgestoken voelhoorns, hoe vlugger men bepaalde dingen kan bijsturen. Men ziet de dorpsraad als een partner en de betrokkenheid college-dorpsraad moet op een solide betrouwvolle basis berusten. In die raad moet men tevens een goede weerspiegeling van het dorpsleven terugvinden met een vertegenwoordiging van alle groepen. Hoe kan een dorpsraad goed functioneren? Dat hangt grotendeels af van de leden die zich tenvolle willen engageren en van een bestuur dat deze raad met de nodige serieux behandelt. De hoop werd dan ook uitgedrukt op een vruchtbare samenwerking voor de volgende zes jaar.

Een aantal investeringen voor Minderhout! Gronden voor bufferbekkens (voor aanleg riolering in de Minderhoutsestraat). 110 000 euro; wegenis verkaveling en voorzieningen Hoge Weg –Treslong 400 000 euro; aanleg voet-fietspad Akkerloopstraat-Venhoefweg 42 000 euro; uitbreiden openbare verlichting fusie Hoogstraten 15 000 euro; ereloon en ontwerpkosten renovatie pastorij 15 000 euro; restauratie muur kerkhof 30 000euro; wegenwerken algemeen raamcontract(herstellen van voetpaden, parkings, riooldeksels…) 75 000 euro; onderhoudswerken wegen- en voetpaden fusie Hoogstraten 400 000 euro. Voor bepaalde realisaties zal het stadsbestuur de aangelanden actief betrekken bij de genomen initiatieven..

Beheers- en beleidscyclus (BBC) vanaf 2014 Overheden krijgen vanuit diverse hoeken de kritiek dat hun huidige verslaggeving onverstaanbaar, niet bruikbaar, te uitgebreid, soms tegenstrijdig en te complex is. Er is dus een

Gert Van Den Bogaert, de nieuwe voorzitter van de dorpsraad behoefte aan een degelijke beleidsrapportering. Vanaf 2014 moet de verplichte Beheers-en Beleidscyclus daar bij helpen. Transparante en betrouwbare beleidsrapportering laat toe om zowel tegenover de bevolking als tegenover interne en externe controle-instanties verantwoording af te leggen. Degelijke rapporten moeten de basis vormen van het beleid, toelaten dit te sturen , op te volgen en zullen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen de besturen. Op 1 januari 2014 zal het in werking treden en dit voor de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Hierover zal later nog wel gecommuniceerd worden!

Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland 2013-2014

De site Van Erck is nu opgeruimd maar blijft een kankerplek in het dorp

62 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hoogstraten is de plek bij uitstek om aardbeien te proeven en stelt deze zomerse, rode vrucht ook voor als culinaire troef bij uitstek. Een uitgebreid pakket van streeklekkers wordt aangeboden met als rode draad de “Hoogstraatse koningin” en dit gebeurt in samenwerking met 25 horeca-zaken van de stad. Allerlei initiatieven staan er op stapel, zoals aardbeifeesten, gerechten met aardbeien, toeristische arrangementen…! Verenigingen die initiatieven uitwerken worden beloond met een activiteitensubsidie. Voor alle info hieromtrent staat de Dienst voor Toerisme (toerisme@ hoogstraten.be ; tel. 03 340 19 55) van de stad Hoogstraten tot uwer beschikking!


MINDERHOUT

DORPSRAAD MINDERHOUT Veiligheid Korpschef Marc Snels van de politiezone Hoogstraten-Rijkevorsel-Merksplas gaf meer uitleg bij een enquête uit 2011 over de (on)veiligheidsgevoelens van de Hoogstraatse bewoners. 1700 vragenlijsten werden verspreid en dit waren de items waaraan de mensen zich het meest stoorden: 1. Onaangepaste snelheid: 70,2 % (t.o.v. zonaal 66,4 %) 2. Woninginbraak: 53,4% (t.o.v. zonaal 43,3%) 3. Sluikstorten en zwerfvuil: 39,8% (t.o.v. zonaal 42,7%) Voor de politie is de verkeersveiligheid vanzelfsprekend ook prioritair: 395 ongevallen in 2012 en 401 in 2011 zonder lichamelijk letsel; 173 in 2012 en 146 in 2011 met lichamelijk letsel. In 2012 werden 363 snelheidscontroles uitgevoerd. In de zone Noorderkempen werden 180 321 wagens gecontroleerd en 4988 waren in overtreding; in Hoogstraten moesten 77 437 chauffeurs even aan de kant en 2860 waren in overtreding. Per maand worden 3 grote WODCA-acties gehouden in de zone: in 2010 werden 58 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken en in 2012 moesten 30 chauffeurs hun rijbewijs inleveren; ook het druggebruik werd nagetrokken en daar vielen 67 positieven. In Minderhout telde men in 2010 11 inbraken, in 2012 kreeg men een verdubbeling met 22 inbraken. Men wijt dit wel duidelijk aan rondtrekkende dadergroepen uit het Oostblok, de nabijheid van de snelweg en de grens. Binnenkort, en men hoopt dat in de zomer kan gebeuren, worden er camera’s geplaatst voor nummerplaatherkenning: aan de afrit van de snelweg in de John Lijsenstraat, Loenhoutseweg, Oostmalsesteenweg in Rijkevorsel en tussen Hoogstraten en Merksplas. De korpschef gaf enkele voorbeelden van gemeenten die al verschillende successen geboekt hebben met dit soort van camera’s.

is men bezig met het archeologisch onderzoek van de gronden, maar het plonsen in het zwembad zal nog wel geruime tijd op zich laten wachten.

Cultuur Een vraag naar een cultuurcentrum! Er zijn nog heel wat financieringen waaraan voldaan moet worden: het WZC (Woon-en Zorgcentrum), het zwembad! De cultuurtempel zal nog niet voor de nabije toekomst zijn tot spijt van wij het benijdt.

Site Van Erck Heel wat mensen denken dat het zootje, dat er al jaren als een oorlogstafereel bijligt, eindelijk zal opgeruimd worden, komen wel bedrogen uit. Een gedeelte van de site gaat bebouwd worden, maar het andere deel zal ongerept blijven liggen. Het stadsbestuur gaat wel aandringen dat de eigenaar het netjes houdt.

Gedeelte Lage Weg Er is vraag naar een stoep! Nu kunnen daar wel auto’s parkeren, maar als er stoepen liggen dienen die zeker niet voor parking! Dus…!

Vervuilde gracht in Vekenakker Wie moet die reinigen! Eén antwoord: de eigenaar!

Nog verkavelingen in Minderhout

Een ring rond Hoogstraten! Vergeet het! Zwaar vervoer…! Dit werd eerder al uitvoerig behandeld in De Hoogstraatse Maand van februari 2012!

In Treslong treedt de derde fase in werking! Het verkavelingsplan is klaar, het archeologisch onderzoek is lopende en de voorzieningen zullen in de nabije toekomst aangelegd worden. Bakkerij Van Kuyck: aan de straatkant komen er woningen en achteraan een aantal kleinere huizen. In de Venhoef en de Minderhoutsestraat !

Parkeren van vrachtwagens

Desmedtstraat

Het parkeren van vrachtwagens in woongebieden is voor heel wat inwoners een stekelige doorn in het oog. Al heel wat jaren is dit item op de dorpsraad besproken, maar de kwaal wordt hoe langer hoe erger. Met de korpschef zal men bespreken hoe men dit gaat aanpakken.

Enkele jaren geleden werden de platanen langs deze straat verwijderd omwille van de schade aan het fietspad. Vanuit het stadsbestuur werd beloofd om de situatie in verband met de verfraaiing te bekijken. Tot nu toe nog geen resultaat, maar volgens de schepen van ruimtelijke ordening is men de zaak aan ’t bekijken.

Mobiliteitsplan

Verkeersdrempel in de Gemeentestraat Het verkeer afremmen is de bedoeling, maar volgens sommige chauffeurs is hij veel te hoog en worden er auto’s beschadigd. Sommige bestuurders gebruiken zelfs het voetpad om de drempel te mijden. Zou snelheid matigen al een eerste oplossing kunnen zijn?

Om half elf de laatste hamerslag en iedereen tevreden, of niet tevreden, terug naar de haard en hoopvol kijken naar de toekomst! (rel)

Achteraard Een zekere ergernis bij de bewoners van dit gebied. Geen riolering, geen aardgas, maar wij betalen toch ook belastingen?

Zebrapad in Minderhoutdorp

Zwembad

Wordt terecht als gevaarlijk beschouwd! Auto’s parkeren tot dicht tegen de ingang van de Koestraat, vandaar een slecht zicht om op de weg te komen. Er zou aan een aantal zebrapaden gewerkt moeten worden om een betere zichtbaarheid te bekomen. Men zoekt naar oplossingen!

Er is nog heel wat werk aan de winkel, momenteel

Verkeer Koestraat-Lage Weg

Vragen uit het publiek

Een oud zeer waar ook geen oplossing voor komt! Teveel zwaar verkeer zonder twijfel! Men heeft al geprobeerd deze vrachtwagens te weigeren, maar dan moet men een alternatief bieden en die schijnt niet voor handen te zijn. Toch wordt eind juni een vergadering belegd met het gemeentebestuur van Baarle-Nassau! Hoop doet leven!

Enkele verkeerstellingen (De bewoners van Lage Weg maken zich zorgen over de hoge snelheid in hun straat en die van de Koestraat over het drukke zware verkeer. Men heeft enkele tellingen en controles gedaan met de volgende resultaten!) Verkeerstelling Lage Weg 41 (31 augustus 2012 – 6 september 2012)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 63


MINDERHOUT

Van Big Bang tot Digi met Kon. Fanfare “De Marckezonen” MINDERHOUT - Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart trok de Kon. Fanfare “De Marckezonen” weer alle registers open op haar jaarconcert. De talrijke toeschouwers mochten genieten van een muzikale reis doorheen de geschiedenis. O.l.v. Stephanie Bartholomeeusen trokken de jonge muzikanten van de eerste jaren notenleer de avond op gang en voor zo’n groot publiek voor het voetlicht treden betekent toch heel wat. Vervolgens mocht het klein en groot instaporkest zijn kunsten tonen o.l.v. Kevin Absillis om dan verder te gaan met de drumband o.l.v. van de nieuwe leraar Seppe Devolder, die op korte tijd al een paar leuke nummers ingestudeerd kreeg. De kers op de taart werd natuurlijk geplaatst door de Kon. Fanfare “De Marckezonen” zelf o.l.v. Kevin Absillis. Een gevarieerd programma met o.a “The Flintstones”, “Fire” en “Brilliant Beatles” mochten op heel wat applaus rekenen. Van een big bang gesproken! Ook de solisten kwamen aan bod! Eveline Brosens wist met haar bugel het publiek te charmeren met “Me and Mrs Jones” en Stef Joosen showde zijn komische talenten en slagwerkkunsten met het gekende “The Typewriter”. Last but not least deelde Emmelien, de charmante presentatrice van dienst, in het succes van deze hoogstaande en gevarieerde muziekavond. Toekomst zit er alleszins in “De Marckezonen”, want welke muziekmaatschappij kan deze dagen nog rekenen op meer dan 80 mensen? (rk/rel)

Oud ijzer genoeg MINDERHOUT – Naar jaarlijkse gewoonte togen de KLJ’ers tijdens het weekend van drie maart weer op pad om de bewoners van alle overtollige metalen te bevrijden die her en der verspreid lagen op zolder, tuin, garage, schuur… en waarmee men niet direct blijf wist. Het containerpark is natuurlijk ook een optie, maar de KLJ kan er nog een flink centje mee bijverdienen en dat kan alleen maar ten goede komen voor hun werking. Een aantal containers in de Kuip werden boordensvol gevuld en voor hen betekende het kassa kassa! (rel)

64 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Viergeslacht te Minderhout Fiets/wandelcafé - terras - feesten en partijen

Het mooie weer komt eraan! Nieuw bij de Castelhoeve: Barbecueën op de mooiste locatie van de Kempen! Al onze menu’s worden uitsluitend met verse ingrediënten en vakkundig bereid. Reserveer voor 15 april 2013 en krijg een gratis welkomstdrankje (huisgemaakte punch). Zie www.decastelhoeve.nl voor onze menukaart. De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

Gehuchtentocht MINDERHOUT – Op zondag 21 april a.s. organiseren de KLJ-jongens en meisjes hun jaarlijkse gehuchtentocht, een fietstrip voor jong en oud waarin een vijftal gehuchten bezocht worden. Daar heb je dan telkens de gelegenheid om deel te nemen aan een spel waarmee punten te verdienen vallen, die dan weer kunnen uitmonden in een leuke prijs. Een aanmoediging voor de deelnemende kinderen is voorzien, want zij hebben altijd prijs. Genieten van een hapje en een drankje kan je zonder problemen met hoeve-ijs, pannenkoeken en verse Hoogstraatse aardbeien. Een springkasteel voor de kinderen maakt het voor hen nog een stuk gezelliger.

MINDERHOUT - Op 16 november 2012 werd Liza Thielemans geboren. Het eerste (achter)kleinkind van de familie Thielemans - Pieters zorgde meteen voor een viergeslacht. Op de foto staat de intussen 4 maanden oude Liza (Minderhout) met de 26-jarige mama Aranka Pieters (Minderhout), 51-jarige 'moeke stad' Ingrid De Decker (Antwerpen) en 83-jarige grote-moe Marguerite Peeleman (Hoboken). (fh)

Inschrijven kan je in een van de vijf stopplaatsen en dit tussen 11.00 en 14.00 uur. Volwassenen betalen 3 euro en kinderen tot 12 jaar halen 2 euro uit de geldbeugel. Ten laatste om 17.00 uur worden alle scorebladen verwacht bij een van de deelnemende gehuchten, zodat men rond 17.30 uur de prijsuitreiking in het PC mag verwachten. Voor de duidelijkheid nog even de rustplaatsen vermelden: 1. Parochiecentrum; 2. Castelré, de Castelhoeve; 3.Hal, Bloemisterij Mertens; 4.Bergen, familie Van Gestel; 5. Achteraard, familie Rood. (rel)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 65


Eind februari - De politie was hoopvol na 180 tips, maar na drie maanden onderzoek lijkt de aanrander die zich als schilder voordoet, spoorloos. De exhibitionist sloeg vijf keer toe in Hoogstraten tussen september en december en in januari deed hij dat drie keer in Brasschaat en Schoten. Vijf maanden lang hebben de speurders alles op alles gezet maar het leverde niets op. Zondag 24 februari - Op de Sint-Lenaartseweg liep een man rond 15.13u volgens een anonieme verkeersploeg van de politie Noorderkempen nogal in de kijker door zijn verdachte gedragingen. De inspecteurs spraken hem aan en ontdekten dat hij een speciaal geprepareerde tas bij zich droeg. Daarmee had hij luttele momenten voordien zonder te betalen drie jeansbroeken voorbij het elektronisch alarm van kledingwinkel Zeb gesmokkeld. Wat verderop werd van hem een kompaan aangetroffen die zat te wachten in een auto. Maandag 25 februari - Aan de Maxburgdreef in Meer is in de nacht een bestelwagen van het merk Mercedes gestolen. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit. Woensdag 6 maart - Een schuur in de Hollandseweg in Loenhout is woensdagmiddag volledig uitgebrand. Omdat de schuur niet ver van de E19 ligt, werd even gevreesd voor verkeershinder. Er waren geen mensen of dieren aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweer van Wuustwezel kreeg hulp van de korpsen van Brecht en Hoogstraten. Begin maart - Het terrasseizoen is in aantocht maar bij café Bizar kregen ze te horen dat het stadsbestuur hen een terrasvergunning weigert omdat het café van uitbater is veranderd. Dinsdag 12 maart - De uitbater van café In Dreef in Meersel-Dreef ontdekte ‘s ochtends om 9u dat onbekenden het slot van de achterdeur hadden opengebroken en een partij sigaretten hadden ontvreemd. De kraak moet ergens tussen maandagmiddag 14u en dinsdag 9u hebben plaatsgevonden. Maandag 11 maart - Bij een ongeval bij Martens Glasindustries kwam de 40-jarige Freddy Martens, werknemer, tragisch om het leven. Medio maart - Vier Roemenen hebben elk acht maanden gevangenisstraf en 600 euro boete gekregen voor een reeks diefstallen in winkels bij benzinestations aan de E19-snelweg. Ze hadden het gemunt op drank en voedsel. Bij hun buit behoorden vooral blikjes Red Bull, flesjes cola en sixpacks Jupiler, maar net zo goed brood, chocolade en gehaktballen. Ze brachten op 17 januari ook een bezoek aan het Texaco-station in Hoogstraten-Meer. Van de reeks diefstallen zijn camerabeelden gemaakt. Zo kon de politie de Roemenen eind januari arresteren. Vrijdag 15 maart - De raadkamer in Turnhout heeft Abdelhamid K. uit Hoogstraten onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. De man wordt verdacht van slagen en verwondingen aan zijn buurman. De feiten zijn aanvankelijk gekwalificeerd als poging tot doodslag, maar nadien afgezwakt tot slagen en verwondingen. (lvr)

66 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hanneke Stoffels Absurde en ludieke artikels van in en rond Hoogstraten. Vat het niet te serieus op, het zijn allemaal verzinsels!

Meteoriet valt net niet op Hoogstraten Hoogstraten - De vroege vogels die woensdagochtend rond half acht al wakker waren, zullen het wel gemerkt hebben, de lucht zag dramatisch rood. Vele Hoogstratenaren vonden dit hoogstwaarschijnlijk een zeer mooi fenomeen, maar heel even was er paniek. Experts zeggen dat een lucht als die van woensdagochtend een grote kans op meteorietenregens voorspelt. Niet veel mensen weten het, maar Hoogstraten heeft een eigen sterrenwacht. Elke maandagavond klimmen ze met hun telescopen de Katharinakerk op om de geheimen van het heelal te ontdekken. Wij spraken met Danny Sterrekens,

voorzitter van vzw de melkweg, ‘toen we maandagavond 4 maart de kerk opklommen, hadden we nooit gedacht dat we zo’n ontdekking zouden doen. We konden duidelijk zien dat er iets tegen enorme snelheid op de aarde afkwam. Ik kan u zeggen dat we nog nooit zo’n hartkloppingen gehad hebben. We dachten echt dat we onze laatste dagen ingegaan waren.’ Gelukkig is het zover nooit gekomen. Op het laatste moment veranderde de meteoriet van koers en konden de leden van sterrenwacht vzw de melkweg weer opgelucht ademhalen. ‘We mogen blij zijn dat Hoogstraten er nog staat! De volgende keer zullen we goed voorbereid zijn!’ (hs)

Foto genomen op 6 maart in de Karel Boomstraat in Hoogstraten.

Voor een tentoonstelling in het najaar van 2013 is het Stedelijk Museum op zoek naar oude foto’s, voetbal- of wielertruitjes, oude lidkaarten, trofeeën en medailles en ander materiaal uit het gouden sportverleden van Hoogstraten. Voetbal, wielrennen, tennis, duivensport of paardensport, bedenk het maar,... alles is welkom. Heb jij op zolder de sportschat die zij zoeken uit de periode van vóór 1960? Bel snel naar 03 340 19 80 of mail museum@hoogstraten.be Net als het voetbal komt ook het tennisspel uit Engeland overgewaaid. In Hoogstraten is het wachten tot het begin van de jaren ‘40 vooraleer er in clubverband zal gespeeld worden. De jonge advocaat William De Wilde, centraal op de foto, was een grote promotor van deze ‘elitaire’ sport. In Hoogstraten werd gespeeld op een terreintje in de toenmalige ‘Bonenstraat’ en in 1942 werd een nieuw veld aangelegd bij de familie Mathieu in Minderhout.

Game, set, match … tennishistorie in Hoogstraten

WIN EEN BOEKENBON VAN € 20.00 Los van vorige vraag hebben we nog een PRIJSVRAAG: Wat is bij tennis het beroemdste grastoernooi? US Open, Roland Garros of Wimbledon? Antwoord op papier naar ons redactieadres of digitaal naar redactie@demaand.be

De familie Mathieu speelde een cruciale rol in het bestaan van het Hoogstraatse tennis. Wie bezorgt ons nog originele foto’s van tennis bij Mathieu? En wat met Meer, Meerle, MeerselDreef en Wortel? Kortom, alle verdere informatie, foto’s en leuke anekdotes van vóór 1960 zijn welkom!

Vorige wedstrijd - De winnaar werd May Coertjens (Minderhout). Zij wist dat vroeger (en nu nog soms) de constateur gebruikt werd om de aankomst van de duiven te ‘constateren’ Je boekenbon komt er aan, May. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 67


GLUREN BIJ DE BUREN Zestig jaar Veusselse Dorpsbladen RIJKEVORSEL - In het Aster Berkhofmuseum in St.-Jozef Rijkevorsel loopt tot 26 mei de tentoonstelling “Veusselse Dorpsbladen”. We gaan terug naar het voorjaar van 1953….. een periode waarin de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen ligt en de Koude Oorlog volop woedt. Belgische strijdkrachten zijn gelegerd in West-Duitsland om een mogelijke communistische aanval een halt toe te roepen. Als gevolg hiervan zijn vele soldaten meerdere maanden van huis. Om de soldaten een hart onder de riem te steken worden her en der soldatenbladen opgericht. Zo ook in Rijkevorsel. Op 8 maart 1953 verschijnt de eerste editie van Band, een tijdschrift om de band met het thuisfront aan te halen. De eerste jaren wordt het blad verkocht aan de kerk van Sint-Jozef. Onder impuls van Milac, de katholieke vormingsbeweging in het Belgisch leger, was een jaar eerder in het centrum van Rijkevorsel reeds het soldatenblad De Brug opgericht. De titel van het blad verwijst ook duidelijk naar de gelegerde soldaten in West-Duitsland. Met het tijdschrift wil men immers een brug slaan tussen de bewoners van Rijkevorsel en hun dorpsgenoten bij het leger. De eerste uitgave verschijnt in januari 1952 en wordt eveneens aan de kerk verkocht. Twintig jaar lang is het soldatenblad De Brug een succes, tot het in 1972 ter ziele gaat.

De verrijzenis van De Brug Terwijl de edities van Band van de persen blijven rollen, is er in het centrum van Rijkevorsel gedurende enkele jaren geen dorpsblad te bespeuren. Tot in 1976 enkele enthousiastelingen de handen in elkaar slaan en besluiten om de traditie van het uitgeven van een dorpsblad in ere te herstellen. De benaming van het tijdschrift is dezelfde als voorheen, ondanks het feit dat de redactiemedewerkers deze keer geen banden hebben met Milac. De Brug wordt een socio-cultureel en informatief volksblad, waarbij het de opzet is om hechte banden te smeden tussen de uitdijende interessegroepen en leefgemeenschappen van Rijkevorsel. Dit lijkt ook te lukken. Met een oplage van meer dan duizend exemplaren wordt De Brug een vaste waarde voor veel inwoners van Rijkevorsel. In 2006 mogen de medewerkers van De Brug de cultuurprijs van Rijkevorsel in ontvangst nemen. Enkele jaren later besluiten de vrijwilligers om De Brug in schoonheid op te doeken.

De huidige lichting: Band en De Nieuw Brug Band blijft tot 1994 een tijdschrift dat voor de soldaten van Sint-Jozef bestemd is. Maar bij het afschaffen van de dienstplicht wordt luidop de vraag gesteld of het nog nut heeft om het blad verder te publiceren. De aanmoedigingen van de lezers om niet te stoppen met Band, motiveren de medewerker om door te gaan. Net zoals bij De Brug transformeert Band van een soldatenblad naar een echt dorpsblad. Band wordt nog steeds maandelijks uitgegeven en dit al gedurende 60 jaar, in totaal goed voor maar liefst 640 edities. Nog geen half jaar na het verdwijnen van De Brug wordt het volksblad, door een mix van oude rotten en dynamische jonge leeuwen, in een andere en meer kleurrijke vorm opnieuw tot leven gewekt. Het eerste nummer van De Nieuw Brug verschijnt in augustus 2010 en is binnen de drie weken uitverkocht. De Nieuw Brug wordt nadien tweemaandelijks uitgegeven. De medewerkers van De Nieuw Brug mikken niet op een specifiek publiek. Het blad richt zich op iedereen die iets meer wil weten over het reilen en zeilen in Rijkevorsel en dat op een open, onafhankelijke en sappige manier.

Tentoonstelling Vele inwoners van Rijkevorsel en omstreken hebben jarenlang uren leesplezier beleefd aan de talrijke edities van deze dorpsbladen. Meer nog, de

68 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bladen hebben een aanzienlijke schat aan informatie opgeleverd, waardoor ze – bedoeld of onbedoeld - meegewerkt hebben aan de geschiedschrijving van Rijkevorsel en Sint-Jozef Rijkevorsel. Redenen genoeg voor het gemeentebestuur om een tentoonstelling over de dorpsbladen in te richten. In deze expositie, getiteld “60 jaar Veusselse Dorpsbladen”, zijn zo goed als alle uitgaven van de verscheidene dorpsbladen beschikbaar ter inzage. Straffe verhalen, frappante voorpagina’s, opmerkelijke foto’s en prachtige illustraties zijn opgediept uit de archieven en worden opnieuw voor het voetlicht gebracht. De tentoonstelling 60 jaar Veusselse Dorpsbladen kan bezocht worden in het Aster Berkhofmuseum in Sint-Jozef van 11 maart tot en met 26 mei. Dit kan tijdens de openingsuren van het museum: - elke woensdag van 13u tot 17u - de tweede maandag van de maand van 17u30 tot 19u30 - en de laatste zondag van de maand van 13u tot 16u30. De expositie is ook te bezoeken op afspraak door contact op te nemen met de cultuurdienst: cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37. De inkom is zoals steeds gratis. (ms/fh)


GLUREN BIJ DE BUREN Na 1830 was er weer een grens Heemkundekring Paulus van Daesdonck (Ulvenhout - GINNEKEN) besteedt het komend half jaar veel aandacht aan het feit dat Nederland sinds 1813 een koninkrijk is. In de tentoonstelling ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ krijgt ook de grens tussen België en Nederland extra aandacht. De vereniging organiseert lezingen en een bijzonder informatieve tentoonstelling met foto’s, teksten, historische objecten, uniformen en officiële documenten. Ze richt de schijnwerper vooral op ontwikkelingen in de streek ten zuiden van Breda. De tentoonstelling zoekt een antwoord op de vraag welke gebeurtenissen in deze streek konden plaatsvinden door het feit dat men een deel van het Koninkrijk der Nederlanden was geworden. In de tentoonstelling wordt ook duidelijk dat de grens met België, na de Belgische opstand en scheiding in 1830, voor heel specifieke situaties heeft gezorgd. Verschillende oorlogen en conflicten waren bedreigingen voor de soevereiniteit en wat waren de gevolgen voor deze regio. Er is ook aandacht voor de economische en democratische ontwikkelingen in die 200 jaar. Een doorlopende powerpointpresentatie geeft een overzicht van wat er in twee eeuwen elke tien jaar voorviel. De tentoonstelling ‘200 jaar Koninkrijk’ geeft inzicht in veranderingen, aanpassingen, bedreigingen, oplossingen, vrolijke en droevige episoden.

Het museum van de heemkundekring Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout is open op de 1ste zondag van de maand van 14 tot 16 uur, elke woensdag van 14 tot 16 uur

en voor groepen op verzoek (Kees Leijten, tel. 00.31.76.561.27.42). De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 1 september. (js)

De rijksgrens tussen België en Nederland in 1930 te Meersel-Dreef (foto: Stedelijk Museum, Hoogstraten).

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 69


Hoogstraten VV

Achtervolgen op Racing Mechelen Begin februari kon HVV in Coxyde nog een keer 3 punten sprokkelen. Dat gebeurde te weinig de laatste tijd. Na een gelijkspel in Cappellen volgde een spectaculaire en veel besproken wedstrijd tussen de 2 koplopers in derde A, die verloren werd. Een week later miste HVV de kans om dichterbij te komen omdat Mechelen slechts gelijkspeelde. En één ding is zeker: aan de reacties van trainer, spelers en bestuursleden na de bewogen wedstrijd tegen Racing Mechelen is duidelijk te merken dat Hoogstraten VV de rechtstreekse concurrent wilde verslaan en vol wil gaan voor de titel en promotie. Het wordt dus achtervolgen, de competitie is nog lang niet afgelopen en in de laatste 9 wedstrijden mogen er maar liefst 6 thuis worden gespeeld Cappellen – Hoogstraten VV 0–0 Jan Ceulemans had zijn spelers het veld ingestuurd met een erg behoudende instelling. Op verplaatsing beginnen de mannen van Van Acker traditioneel ook voorzichtig aan de wedstrijd. Bij de eerste aanval moest Yuri Meyvis het veld al verlaten met een gebroken neus na een onbestrafte elleboogstoot. Het veld lag er zwaar bij zodat beide ploegen weinig kansen creëerden en geen aanspraak konden maken op een overwinning. 0 – 0 was een logische uitslag Hoogstraten VV – Racing Mechelen 2 – 3 De openingstreffer van Laurent 0 -1 was erg omstreden. Scheidsrechter Virant was ‘de kop van jut’. De gelijkmaker kwam van Swaegers en met het doelpunt van Van Gansen dat van zeer mooie makelij was kwam HVV op voorsprong. Mechelen dat toch wel sterk voor de dag kwam

scoorde nog 2 keer en Hoogstraten ging nadien fel op zoek naar de gelijkmaker. In de slotminuten werd de thuisploeg nog 2 maal een strafschop onthouden. Hoogstraten en zijn spelers waren furieus op scheidsrechter en grensrechters. Bij deze wedstrijd waren er 600 socio-eters, de tribune was veel te klein, en er waren ruw geschat 2300 toeschouwers. SK.Ronse – Hoogstraten VV 1–1 HVV begon sterk aan de wedstrijd. Zij wilden inlopen op Racing Mechelen dat de avond voordien thuis slechts kon gelijkspelen. Rond de 20ste minuut maakte linksachter Van Gansen, hij opnieuw, 0 – 1, en men creëerde kans na kans maar vergat af te werken. Bij de rust kon de wedstrijd gespeeld zijn. Nadat Ronse tegen scoorde in het 4de kwart deden de spelers nog hun uiterste best, maar het bleef opnieuw bij een gelijkspel. (RB)

Wedstrijden Zaterdag 16 maart 20 uur Hoogstraten VV – K. Rupel Boom FC Woensdag 20 maart 20 uur Hoogstraten VV - K. SV Temse (uitgestelde wedstrijd) Zondag 24 maart 15 uur K. FC Izegem – Hoogstraten VV Zaterdag 30 maart 20 uur Hoogstraten VV – K. Racing Waregem Zaterdag 6 april 20 uur Hoogstraten VV – Torhout 1992 KM Zaterdag 13 april 20 uur K. MSK Deinze – Hoogstraten VV

Scheidsrechter Virant kop van jut (Hoogstraten – Racing Mechelen) Groot tumult bij Hoogstraten – Racing Mechelen bij het eerste doelpunt. Scheidsrechter Virant die al vele wedstrijden floot in eerste nationale keurde het eerste doelpunt af wegens buitenspel door aangeven van de grensrechter. Groot was de verbazing dat de andere grensrechter, die op 50 meter afstand de fase had gezien, aangaf dat het een geldig doelpunt was. De scheidsrechter keurde het doelpunt goed. Op aangeven van de verbouwereerde Hoogstraatse spelers begaf Virant zich dan naar de enige grensrechter die de fase ècht kon beoordelen. Na deze bespreking ging de scheidsrechter opnieuw richting bal die nog altijd in de buurt van het doel lag. We zagen een duim omhoog bij Dirk Mathijssen, dus het doelpunt werd afgekeurd. Even later maakt hij een bocht richting middenstip, waarschijnlijk omdat de grensrechter, die van de 50 meter, iets in het oortje had gefluisterd. Het doelpunt werd opnieuw goedgekeurd. De discussie bij het doelpunt ging over 2 fasen. In de 12de minuut wilde Bob Swaegers een bal ontzetten maar trapte de bal recht in de voeten van een Mechelse speler die in buitenspel stond.

De grensrechter van de 50 meter kon beoordelen, net als alle supporters, dat dit dus geen buitenspel was omdat de bal werd aangespeeld door een speler van Hoogstraten. Fase 2 begint exact 3 seconden later. Een voorwaartse pas van op de rand van de backlijn wordt gegeven naar Laurent (11), die buitenspel stond zowel in fase 1 als in fase 2. Fase 2 kan de grensrechter van 50 m nooit correct beoordelen. Aan de hand van RTV-beelden kan worden bewezen (voor 95%) dat Laurent buitenspel stond. Door de schaduwen te bekijken van de verschillende spelers in die 3 seconden durende spel fase kan men bewijzen dat Laurent werkelijk in buitenspel stond. Het doelpunt moest worden afgekeurd. Voor de geïnteresseerden geven we de links naar de beelden. livestreambeelden van (quasi) volledige wedstrijd door www.nr10.be . Enkel fase van eerste doelpunt ontbreekt door technisch mankement. www.youtube.com/watch?v=u7hzx_2nBqM Verslag RTV in “Sport op zondag” d.d. 03/03/2012.

70 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.rtv.be/artikels/sport/sport-op-zondag/2013030311220851_racing-wint-de-topper-tegen-hoogstraten Verslag RTV in “Match van de maandag” d.d. 04/03/2012. www.rtv.be/artikels/sport/matchvan-de-maandag/2013030307374935_racingwint-6-puntenmatch-tegen-hoogstraten Het tweede doelpunt was er ook een met buitenspelsituaties en dan waren er nog de 2 geclaimde penalty’s in het wedstrijdeinde. Was eersteklasserscheidsrechter Virant bang van de racingsupporters, hij heeft ze in elk geval niet benadeeld, integendeel. (RB)


SPORT

Koen Gommers : 250 wedstrijden in rood-wit Zaterdag 16 maart speelde Koen Gommers thuis tegen Rupel Boom zijn 250ste officiële wedstrijd voor ‘de Rooikens’. HVV heeft zijn jubilaris op gepaste wijze gevierd. Koen, geboren op 9/12/1985, kwam in de zomer van 2004 over van R. Antwerp FC. Scouts merkten hem al vroeg op bij Wuustwezel, waar hij zijn eerste voetbalpasjes zette. Hij verkaste naar het toenmalige Germinal Ekeren, het latere Germinal Beerschot, en speelde er bij de nationale miniemen nog samen met huidig Rode Duivel Thomas Vermaelen, die getraind werden door Simon Tahamata (techniek) en veldtrainer Danny Veyt. Op zijn 16de is hij dan naar de UEFA’s van RAFC vertrokken. Het seizoen 2003-’04, toen ‘den Antwerp’ naar tweede klasse degradeerde en hij onder René Desaeyere als 17-jarige de voorbereiding bij de ‘elite’ mocht meemaken, speelde hij er voornamelijk, tussen de profs, bij de reserven. HVV zocht een rechtsback en kwam zo bij Koen terecht… René Van Gorp, de vervanger van zijn eerste trainer bij HVV, Marc Janssens, speelde Koen als rechtsmidden uit en dat pakte redelijk goed uit. Onder tacticus Yves van Borm en Frank Braeckmans werd hij de éne keer geposteerd als rechtsback, de andere keer als rechtsmidden. Door trainer Bart Wilmssen werd hem de ‘echte’ winnaarsmentaliteit bijgebracht, maar het meeste stak/steekt hij op van zijn huidige coach Regi Van Acker. “Positiespel, tactiek, slim en volwassen spelen,… noem maar op. Elkeen, zowel de jongeren als de ‘ouderen’, steekt veel van hem op. Hij is altijd correct en eerlijk tegen iedereen en dat kan niet van alle trainers gezegd worden”. Het seizoen 2009-’10 speelde Gommers bij bevorderingsclub Duffel, met Bart Wilmssen als trainer, voor ze beiden naar HVV kwamen. “Na 5 jaar Hoogstraten had ik het gevoel dat ik aan iets nieuws toe was en Bart Wilmssen zijn enthousiasme over het project bij Duffel sprak me erg aan. Ik dacht dat ik onder hem meer zou bijleren dan onder Frank Braeckmans bij HVV in 3de klasse. We hadden een super-seizoen in Duffel en samen met Bart Wilmssen ging ik (terug) naar HVV, waar ik nu toch al drie prachtige seizoenen op een rij meemaak. M’n tweede seizoen bij Hoogstraten, toen we ei-zo-na degradeerden, is er één om snel te vergeten, maar toch was er met de overwinning in de degradatie-barrage nog een happy-end. Ik scoorde trouwens in die wedstrijd, wat het nog leuker maakt”. “Verder heb ik enkel goede herinneringen aan HVV. Hierbij denk ik vooral aan het seizoen dat we kampioen speelden en promoveerden naar derde. Onvergetelijk is de wedstrijd dat we kampioen speelden in Leopoldsburg, waar alles rood en wit gekleurd was. Ook de eindrondes voor promotie vergeet ik niet meer, maar helaas was het telkens van ‘net niet’. Net daardoor is er de enorme ambitie om dit seizoen HVV naar tweede te brengen, liefst rechtstreeks met de titel op zak. Dit seizoen hebben we het gevoel dat de sfeer in de groep nog beter is dan voorgaande jaren en dat iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan! Ik ben enorm graag in HVV en blijf ook volgend seizoen. De accommodatie, omkadering, technische en medische staf zijn top en het is een plezier om in Hoogstraten te voetballen”. Ook proficiat aan ma Thea en pa Jos, trouwe HVV-supporters en Koens grootste fans! (Patrick Van den Bogaert)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 71


SPORT

Minderhout VV Twee gevaarlijke kleppers, Vrij Arendonk en St.Jozef werden de drie punten afhandig gemaakt en tegen FC Gierle werd in extremis nog een puntje meegepakt. Ook het in puntennood verkerende Dosko moest er aan geloven. MVV verkeert in goede doen en kijkt nog steeds omhoog in de richting van de titel, want huidig leider FC Turnhout heeft ook enkele steekjes laten vallen. De topper in de Heistraat tegen Vrij Arendonk moest gewonnen worden met het oog om een veilige voorsprong te behouden op de derde geplaatste in het klassement. Al na vier minuten gejuich als Fonny Vermeiren voor de openingstreffer zorgde en vijf minuten later zat MVV al bijna op rozen als dezelfde speler nummer twee binnenlegde. Nog voor de rust zorgfde diezelfde Fonny voor een geruststellende nummer drie en vier. Vier doelpunten door dezelfde speler in één helft, je ziet het maar zelden. In de tweede helft een ander Vrij Arendonk! Agressief en sterker in de opbouw. Tom Deckers was op zijn hoede, maar in de 75ste minuut moest hij zich toch gewonnen geven. De bezoekers bleven nu drukken, scoorden nog een tweede maal, maar MVV vond dit voldoende en haalde de volle buit binnen. De derde geklas-

seerde, Gierle, verloor en dit betekende meteen een goede zaak voor MVV. Dan een volgende topper thuis tegen Gierle! Verliezen mocht in geen geval tegen een op papier verzwakte bezoekersteam dat met een aantal gekwetsten en schorsingen moest rekening houden. MVV speelde geen denderende eerste helft. Jan De Roover trof wel de lat, maar de bezoekers zaaiden verwarring bij verre inworpen en corners. Op vrijschop viel dan de 0-1 en de thuisploeg kon dan maar hopen op een betere tweede helft. Gierle verdubbelde echter de voorsprong in de 65ste minuut en voor MVV betekende dit meteen doffe ellende. De gastheren namen nu risico’s en krijgen ei zo na een 0-3 aan hun broek. Een wedstrijd duurt echter 90 minuten. In de 87ste minuut wist Vermeiren te milderen en één minuut later tikte zelfde speler de 2-2 op het bord. MVV bleef er voor gaan en had zelfs nog kijk op de overwinning, maar dat zou van het goede wel teveel geweest zijn. De gevreesde verplaatsing naar St.-Jozef kende een goede afloop! Toch weer een moeilijke start voor groenwit met allerlei onnauwkeurigheden zodat de thuisploeg niet in gevaar kwam. Op

vrijschop stond Tom Deckers op de juiste plaats en in de 24ste minuut lukte Thomas Mertens het enige doelpunt van de partij. Na de rust controleerde MVV de wedstrijd en Fonny Vermeiren miste nog de kans voor de 0-2. De drie punten waren echter binnen en door het gelijkspel van FC Turnhout nadert MVV terug op vier punten. In de thuiswedstrijd tegen het in degradatie verkerende Dosko won MVV met 4-2 cijfers, ook FC Turnhout won zodat de kloof onveranderd blijft! (rel)

Wedstrijden Zondag 31 maart 15.00 uur Zwaneven – Minderhout VV Zondag 7 april 15.00 uur Minderhout VV – FC Ekeren Zondag 14 april 15.00 uur Minderhout VV – Kalmthout Zondag 21 april 15.00 uur FC Merksem – Minderhout VV Zondag 28 april 15.00 uur Horendonk – Minderhout VV Woensdag 1 mei 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle

KVNA Wortel KVNA Wortel - Kalmthout 0 - 2 Alhoewel de bezoekers massaal terugplooiden speelde Wortel enkele zeer goede kansen bij elkaar. Wanneer de bezoekers in de 16e minuut bij hun eerste aanval van een aarzeling profiteerden om de score te openen waren de blauw-witten even het noorden kwijt. Toch waren ze voor de rust nog meerdere keren gevaarlijk, maar de pogingen waren te onzuiver of ze stuitten op een kwikke doelman. Na de pauze zagen we nog enkele goede aanvallen maar op het uur stokte de motor. De bezoekers drongen nu meer aan en in de 75e verzilverden ze een vrijschop. Ze hadden ook veel meer loopvermogen. Dat was ook zo in de heenwedstrijd. Daarbij kwam nog dat enkele spelers van Wortel niet 100 % fit waren. DOSKO - KVNA Wortel 0 - 2 Tijdens de eerste periode noteerden we voor ieder team slechts één noemenswaardige doelpoging. Na de rust was er meer animo. In de 50e minuut trapte Maarten Adriaensen de afgeweerde bal na een mooie aanval van dichtbij binnen. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker en was driemaal zeer gevaarlijk. In de 70e minuut stelde een verdienstelijke Geert Snoeys zich aan de zijlijn goed op, zijn voorzet was op maat en een thuisspeler maakte een duwfout met penalty tot gevolg. Het schot van een anders sterk spelende Raf Tilburgs werd gestopt. Omdat een speler van DOSKO te vroeg in de grote back area liep moest de penalty hernomen worden. Dit gebeurde onder veel protest ook omdat nu Hans Van De Mierop

achter de bal ging staan. Deze trapte de bal zuiver in de hoek. Willem Pleysier kwam nog alleen voor doel maar strandde op de keeper. Door de scheidsrechtelijke beslissingen, die correct maar niet altijd gefloten worden, geraakten de spelers van DOSKO over hun toeren en hun kapitein kreeg nog een rode kaart. Na de ontgoocheling van vorige zondag tegen Kalmthout deed deze overwinning veel deugd zeker omdat ook enkele Wortelse jongens bevredigend acteerden. KVNA Wortel - Merksem 2 - 3 Al in de 3e minuut kopte Willem Horsten een hoekschop van Raf Tilburgs onhoudbaar binnen. De vaardige bezoekers waren sterk aan de bal tot Willem Pleysier in de 18e minuut zijn tegenstrever in de wind zette .Hans Van De Mierop kon zijn zuivere voorzet rustig intrappen. Tussen de 22e en 28e minuut beslisten de bezoekers de wedstrijd. Tweemaal werd een knappe dribbel van dichtbij afgerond en een vrijschop verdween in doel. De Merksemnaars controleerden daarna met hun technisch meesterschap. De tweede helft was van veel minder niveau. De bezoekers waren vermoeid, ze trachten de bal zoveel mogelijk te monopoliseren en gebruikten alle trukken om tijd te winnen. De jonge Wortelse spelers, voor de gelegenheid in het geel , vonden nooit een oplossing om de bezoekers in verlegenheid te brengen. Het wordt nu wel heel moeilijk om zich te handhaven in derde. Er waren en zijn veel gekwetste spelers maar daar sukkelen de meeste teams mee.

72 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

We slikten wel veel , vooral op stilstaande fases, vermijdbare doelpunten en de afwerking was ruim onvoldoende.

De wedstrijden Zaterdag 30 maart 15.00u St. Jozef – KVNA Wortel Zondag 7 april 15.00u KVNA Wortel – Weelde Zondag 14 april 15.00u KVNA Wortel – FC Turnhout Zondag 21 april 15.00u Zwaneven - KVNA Wortel Zondag 28 april 15.00u Ekeren - KVNA Wortel (frbr)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu


SPORT

KFC Meerle

KFC Meer

Uitslagen

Uitslagen

KFC Meerle – FC Ekeren 1 – 1 KFC Meerle – Vrij Arendonk 3 – 2 Zwaneven – KFC Meerle 0 – 2 KFC Meerle – FC Gierle 1 - 3

SK Donk – KFC Meer 0 – 2 VE Stabroek – KFC Meer 0 – 5 KFC Meer – Achterbroek 2 – 2 Sparta Linkeroever – KFC Meer 2 - 7

Wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 31 maart 15.00 uur Wildert – KFC Meerle Zondag 7 april 15.00 uur KFC Meerle – Kalmthout Zondag 14 april 15.00 uur KFC Meerle – Weelde Zondag 21 april 15.00 uur Oud Turnhout – KFC Meerle Zondag 28 april 15.00 uur KFC Meerle – Dosko Woensdag 1 mei 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle

Zondag 31 maart 15.00 uur KFC Meer – Olympic Essen Zondag 7 april 15.00 uur Heibos – KFC Meer Zondag 14 april 15.00 uur Burcht – KFC Meer Zondag 21 april 15.00 uur KFC Meer – Zandvliet Zondag 28 april 15.00 uur KFC Meer : vrij Woensdag 1 mei 15.00 uur KFC Meer - Schilde

Juniorenelftal van HVV 1973 opnieuw samen Na 40 jaar vond er op 16 maart 2013 tijdens de wedstrijd H.V.V. tegen Rupel Boom een reünie plaats van de succesvolle juniorenlichting die rond de jaren 70 verschillende gewestelijke en provinciale titels behaalde. Op bijgaande foto’s de ‘helden’ van vroeger en nu. Zoals je kan vaststellen zijn ze er, naar eigen zeggen, allemaal wat op ... achteruitgegaan. Gelukkig maken de mooie ervaringen veel goed. Naargelang de avond vorderde werden de verhalen en herinneringen mooier en heldhaftiger. Hoeft het gezegd dat sommigen reeds verlangend uitkijken naar de volgende bijeenkomst. Welnu opnieuw veertig jaar wachten hoeft echt niet. (fh)

Het juniorenelftal van HVV, kampioen en provinciaal kampioen in het seizoen 1972-1973 met bovenaan v.l.n.r.: doelman Willy Verhoeven, Gust Lenaerts, Staf Coertjens, Paul Verschueren, Guy Rigouts met elftalbegeleider Frans Goetschackx, Jos Lenaerts, Fons Schoenmaekers, Marcel Verschueren met elftalbegeleider Richard Paepen, Theo Wils, Stan De Roover en Louis De Roover. Onderaan v.l.n.r.: Ludo Verstraelen, Jan Swaenen, kapitein Fred Mayvis, Luc Verschueren, mascotte Paepen en Roger Van Weereld.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 73


SPORT

De Hoogstraatse Tennisclub (HTC) viert Al meer dan 30 jaar aardbeien bij de Hoogstraatse Tennis Club De Hoogstraatse Tennisclub (HTC) staat in het begin van haar 31ste levensjaar. Het zal in de maand mei al voor de 30ste keer het Hoogstraatse aardbeientornooi inrichten. Een terugblik 1982. Stan Pauwels was voorzitter van de sportraad in Hoogstraten. Deze wilde de mensen begin de jaren tachtig in beweging krijgen en gaf hen de kans om initiatielessen te volgen in verschillende sporten zoals tennis en petanque. Stan wilde ook een tennisveld aanleggen voor zijn kinderen achter zijn woning in de Katelijnestraat. Jef Desmedt, toenmalig schepen van sport, suggereerde aan Stan dat hij er dan beter ineens 2 kon aanleggen, dan konden de mensen daar komen tennissen. Dat was het begin van de Hoogstraatse Tennisclub. De nood om te kunnen tennissen was groot. Magda Aerts, weduwe van Stan: “Op een woensdag mochten de mensen zich komen inschrijven in de nieuwe tennisclub. Binnen de kortste keren waren de 150 beschikbare plaatsen ingenomen. Op diezelfde dag kwamen nog eens meer dan 300 leden op de wachtlijst. Daarom werden er later nog 2 velden bij aangelegd. We hebben in die periode altijd meer dan 400 leden gehad. Ook 2 velden werden aangelegd om petanque te kunnen spelen.” Magda: “Niet iedereen in de buurt was even blij met de tennisvelden. Waar een schuur had gestaan mocht opnieuw een ander gebouw komen en het zou voor de club fantastisch zijn om een clubhuis (kantine) te bezitten, waar men kon inschrijven voor tornooien en waar men bij pot en pint de wedstrijden kon bekijken en nabespreken. Maar er was het gevoel dat hiertegen weleens protest zou kunnen komen. Een echte stunt was het toen we op één woensdagnamiddag met 20 vrijwilligers het houten chalet plaatsten.” Magda: “Nu is er een algemene goedkeuring. Alles is nu netjes in orde. Destijds waren er plannen bij het gemeentebestuur om een ring aan te leggen rond Hoogstraten die dan dwars over de tennisvelden zou komen. Die plannen zijn opgedoekt.” Momenteel zijn er in Hoogstraten 3 tennisclubs. Eén in Wortel (TC De Langenberg) en twee in Hoogstraten (HTC en TC De Vrijheid/indoor). Stan had destijds ook het idee om indoor te kunnen tennissen. In de Achtelsestraat stond een groentenhal te koop waar dit zou kunnen, maar de onderhandelingen sprongen af. 4 leden van de Hoogstraatse middenstand, die ook lid waren van HTC, namen het initiatief en richtten “Indoor Tennis” op. Sindsdien zegt men in Hoogstraten: “Speelt gij tennis? In de Achtelsestraat of bij Pauwels?”

Jaak Geens werd de eerste voorzitter van De Hoogstraatse Tennisclub, aangesloten bij VTV. Jaak, oprichter van De Ster, kon maar enkele jaren genieten van het tennis. Hij overleed bij een verkeersongeval op de E10 (E19). We schrijven dan 1985. Jaak was slechts 44 jaar. Jan Michoel, in wiens tuin eerder al een kleinschalig tennisclubje (De Beek) was opgericht, nam zijn taak als voorzitter over. Tien jaar later sloeg het noodlot voor de club opnieuw toe. Stan, initiatiefnemer, animator, kantine-uitbater, tornooiverantwoordelijke, … verliet ons onverwacht op 56-jarige leeftijd. Hij had nog zoveel plannen. Magda en de kinderen Pauwels namen de taken over. Het levenswerk van haar echtgenoot en hun vader zou verder uitgebouwd worden. Nu is Filip Michoel de nieuwe voorzitter, nadat vader Jan de taak meer dan 25 jaar had opgenomen. En de club floreert nog steeds.

Stan Pauwels

Een constante uitdaging Een tennisclub in leven houden, een tennisclub besturen, het wordt alsmaar moeilijker. Van 2 tot 10 maart was het de week van de vrijwilliger. Het gemeentebestuur wil dan de vrijwilligers bedanken omdat het moeilijker wordt mensen te vinden die zich willen engageren. Zo ook bij HTC: de leden willen wel tennissen maar het is niet meer zo eenvoudig om hen warm te maken om het clubleven mee te organiseren. Ten tijde van Stan Pauwels was de kantine van HTC één van de beste drankgelegenheden van Hoogstraten. Nu is het zoeken naar mensen die de uitbating van de kantine op zich willen nemen. En ook het zoeken naar sponsors wordt er in deze

crisistijden niet gemakkelijker op. De vereisten van het VTV (Vlaamse Tennisvereniging) worden steeds strenger. Het eisenpakket dat opgesteld wordt om een tornooi te mogen organiseren of om trainingen of initiaties te mogen geven wordt steeds uitgebreider. En dan is er de veranderende wetgeving. Van sportclubs over carnavalsverenigingen tot toneelgroepen, allemaal zijn ze BTW-plichtig. De fiscale administratie heeft de laatste tijd heel wat grondige controles doorgevoerd bij deze verenigingen, die in vele gevallen niet altijd volledig de regeltjes volgen. De boetes die dan worden opgelegd kunnen in bepaalde gevallen de financiële doodsteek zijn, zeker voor kleine verenigingen.

Een foto uit de oude doos met vlnr Marcel Leunen, Leo Horsten, Jaak Geens, Manu Peeters en fotograaf Stan Pauwels

74 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

HTC gaat er voor! Om de continuïteit te kunnen verzekeren en om aan de wetgeving van een goede vzw te voldoen, werd 2 jaar geleden het roer volledig omgegooid. Er kwam een nieuw bestuur met nieuwe statuten. Er werden nieuwe contracten afgesloten en er kwam een nieuwe uitbating voor het clubhuis. HTC: “Wij zijn blij dat we vanaf dit jaar in zee kunnen gaan met Jan en Rie Dieleman. Zij zijn de nieuwe enthousiaste uitbaters van de kantine. Ons bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. We

30ste aardbeientornooi van 4 tot 12 mei. HTC: “Ons dubbeltornooi (het aardbeientornooi) is wijd en zijd bekend en wordt alom geprezen in de regio. We kunnen elk jaar trots zijn dat we zoveel reeksen kunnen organiseren en dat er zoveel inschrijvingen zijn. De gratis aardbeien voor elke deelnemer geven een extra waarde aan het tornooi en we zijn erg blij dat we het 30-jarig jubileum van het aardbeientornooi mogen vieren terwijl Hoogstraten de Ambassadeur is van Vlaanderen Lekker Land. De sfeer op het tornooi is altijd opperbest. Er worden rijkelijk cava en Hoogstraatse aardbeien geconsumeerd. En op de finaledag, dit jaar op 12 mei, dompelen we de aardbeien in de witte chocola en kan iedereen komen genieten van het beste tennis en deze heerlijke Hoogstraatse pracht.” HTC: “De officiële opening van het tennisjaar vieren we op 13 april 2013 met tennis, een hapje en een drankje, en iedereen is welkom! Eind juli is het groot-open enkel- en jeugdtornooi ingepland. Op het einde van het seizoen hebben we ons clubkampioenschap, maar tussenin zijn nog tal van evenementen georganiseerd voor zowel jonge als oudere leden, voor goede en minder goede tennissers en dit gaat veel verder dan tennis alleen. Er zijn 3 tenniskampen voor de jeugd, een winterwandeling, de kindertour, de speurtocht en een uitstap naar Bobbejaanland om maar enkele dingen te noemen.” Besluit: HTC viert en HTC leeft!

hebben een jeugdcoördinator die in het enthousiaste jeugdbestuur kan samenwerken met heel wat vrijwilligers. Ook tijdens tornooien zijn er altijd vele helpende handen.

Jeugdvriendelijke tennisclub Voor het seizoen 2013 behaalde de club opnieuw het kwaliteitslabel Jeugdvriendelijke Tennisclub! Dat is een hele prestatie; deze titel is immers steeds voor minder tennisclubs weggelegd omdat de normen elk jaar strenger worden. Om het kwaliteitslabel te bekomen moet een lijvig dossier worden ingeleverd. De club moet voldoen aan 15 verplichte criteria. Een minimum aantal jeugdleden moet een minimum aantal lessen

aangeboden worden, lessen die gegeven worden door hoog gekwalificeerde en bijgeschoolde VTV-trainers. De leden moeten meedoen aan tornooien en de club moet zelf ook een VTV tornooi organiseren.

Een groepsfoto van de kinderen die deelnamen aan een jeugdtornooi

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 75


SPORT

Kruisboog zes meter - 25ste kampioenenviering De wintercompetitie van het Verbond van StJorisgilden, op een afstand van zes meter, bestaat 25 jaar Het bestuur van deze competitie, met Frans Tackx op kop, kon dit niet ongemerkt voorbij laten gaan Daarom organiseerde men in de zaal bij café In Holland een wedstrijd op een geluksblazoenen en een maaltijd als voorspel op de bekendmaking en viering van de kampioenen 2012 – 2013 Voor de bekendmaking van de kampioenen dook Frans Tackx in zijn boek met statistieken. In totaal namen 217 verschillende schutters aan de competitie deel. Uiteraard nemen deze 217 schutters niet aan elk van de acht wedstrijden deel. Gemiddeld kwamen er 163 schutters per wedstrijd Dat is tien minder dan vorig jaar, wat op zich geen goed nieuws is.

De foto van de kampioenen vlnr Bert Eelen, afgevaardigde van Meer, winnaar van het ploegenklassement, de 22-jarige Glenn Brosens algemeen kampioen, André Bols eerste jaar senior en meteen de beste en de 15-jarige Jan Van Dijck van Loenhout de beste jongeren.

De jeugd komt eraan St-Joris Minderhout won wel het zestal, maar eindigde pas vijfde in de rangschikking per ploeg achter Meerle, Sprundel, Loenhout en winnaar Meer. Bij de senioren was André Bols van Wortel de beste met 686 punten, evenveel als Jan Rombouts (Meer) en tien punten meer dan Frans Tackx (Minderhout) die derde werd. Jan Van Dijck van Loenhout was met 668 punten de beste bij de jongeren. In die reeks was Tim Van Oorschot van Sprundel tweede met 662 punten en Jonas Aerts van Meer derde met 645 punten. Met Glenn Brosens haalde Meer ook de algemene kampoen in huis Glenn behaalde 669 punten, een gemiddelde van 99 op 100 punten. Frie Knings (Sprundel) was met 692 tweede en Gery Dockx ook van Meer derde met 691 punten. (fh)

Zij moeten voor de aflossing van de wacht zorgen. Het podium bij de jongeren met v.l.n.r. de 12-jarige Jonas Aerts van Meer pakte brons, de 15-jarige Jan Van Dijck van Loenhout behaalde goud en de 15-jarige Tim Van Oorschot, die zilver behaalde.

Kruisboog 6 meter - Kempen – AKV In de jaarlijkse uitdaging tussen de schutters van de Kempen, aangesloten bij het Koninklijk Verbond van Sint-Jorisgilden, met het Antwerps Kruisboog Vereniging, op een afstand van zes meter, was dit jaar de gilde van Minderhout gastheer. Verleden jaar hadden de schutters uit de Kempen zich enigszins laten verrassen door de tegenstander. Dit jaar traden de Kempense schutters zo zelfzeker aan dat ze bij aanvang van de wedstrijd de leiding namen om deze niet meer af te staan. Na de tiende schutter was er reeds een voorsprong uitgebouwd van 32 punten. Het Antwerps Verbond kon deze achterstand nog gevoelig verminderen zodat de eindstand 16 punten verschil bedroeg in het voordeel van de Kempen. Sint-Joris Meer vaardigde twee van hun jongste schutters af die meewerkten aan de overwin-

76 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ning. Jonas Aerts, woonachtig in Minderhout, links op de foto, zoon van Geert Aerts en Vicky Rombouts, kleinzoon van keizer Jan Rombouts, schoot in de vierde gang 91 punten. Jonas is twaalf jaar en voor het eerste jaar jeugdschutter in het Verbond waar hij in de totaalstand eindigde op een derde plaats met 654 punten. Jens Vervoort is 13 jaar en voor het tweede jaar jeugdschutter in het Verbond van Sint-Jorisgilden. Jens schoot in de vierde gang 92 punten. Jens is de zoon van Jan Vervoort en Ellen Van Oers uit Meer en behaalde dit seizoen een vierde plaats als jeugdschutter. Beiden pronken fier met de gewonnen wisselbeker. (FS)


SPORT

Handboog - “De

Noordervrienden” fier op jeugdkampioenen

MINDERHOUT- Handboogverenigiging “De Noordervrienden”uit Minderhout mag terecht fier zijn op haar jeugdwerking. Een grote attractiviteit heeft deze sport op de jeugd zeker niet, maar degenen die ervan geproefd hebben laten ze nog moeilijk los. Het is en blijft een toffe sport die heel wat concentratie en zelfbeheersing vergt. “De Noordervrienden” heeft zo een aantal jeugdigen in de rangen die genieten van pijl en boog , die ook streven naar resultaten en die behalen ook. In de jongste Vlaamse kampioenschappen, waaraan 200 schutters deelnamen, op 3 februari behaalden vijf van de jeugdboogschutters de kwartfinale en als klap op de vuurpijl schitterden er na afloop drie met een gouden plak. Je moet het maar doen en dat de oudere clubgenoten fier zijn op hun pupillen kan je wel raden.

voor de jeugd behaalde ze een knappe tweede plaats en samen met de volwassenen een vierde. Onlangs behaalde ze dan de Vlaamse titel bij de Recurve Dames Juniores. Reginals Kools , ook nog maar 19, hanteert pijl en boog sinds zes jaar en is er ook via familie ingerold. Hij heeft al een serieus palmares bijeengeschoten. 80 medailles in diverse wedstrijden en reeds een zestal butenlandse zendingen mag hij achter zijn naam schrijven. In Amerika, Italië, Cyprus, Duitsland, Polen, Denemarken heeft Reginald zijn strepen al verdiend. Ook mag hij zich de trotse bezitter

noemen van een wereldrecord, nl. de hoogste score in de 60 m afstand olympische ronde. In het Vlaams kampioenschap Compound Heren Juniores behaalde hij de titel en tijdens het weekend van 16 en 17 februari deed hij er nog een flinke schep bovenop door zich tot Belgisch kampioen in zijn categorie en daarbij ook de titel bij de senioren op zijn palmares bij te schrijven. Zonder twijfel is de opvolging bij “De Noordervrienden” met deze talentvolle jongeren verzekerd! (rel)

Kampioenen Met zijn 10 jaar is Senna Roos wel de benjamin van het gezelschap.. In november 2012 kreeg hij voor de eerste keer het schiettuig in de handen gestopt. Waarom juist aan boogschieten beginnen? Voetbal lag hem niet zo erg! “Te wild,” volgens Senna “en zo via een kameraad bij de handboog terecht gekomen!” Om te beginnen kreeg hij een boog in leen van de club om daarna een eigen exemplaar aan te schaffen dat toch al direct een 400 euro inhoudt. Na enkele maanden betwistte hij zijn eerste kampioenschap en direct een pijl in het midden van de roos. Vlaams kampioen bij de Recurve Heren Pupillen. “Dat had ik zeker niet verwacht, ‘k had geen last van de zenuwen, maar was wel uiterst tevreden met het resultaat!” Eline Pemen (18 jaar) kennen we langer, want vorig jaar werd ze nog verkozen tot Sportvrouw van de Stad Hoogstraten. Al negen jaar is ze actief in deze discipline. Liever had ze de voetbalshoes aangebonden, maar ze stootte op het njet van haar ouders die het niets voor meisjes vonden en bang waren van kwetsuren. Boogschieten is Eline wel met de paplepel ingegeven, want haar ouders en grootouders kennen de knepen van het schieten. Van ambitie is Eline niet gespeend! Dolgraag zou ze naar de Olympische Spelen willen, maar zij beseft ook dat deze droom zo maar niet in realiteit kan omgezet worden. Deze jonge dame schiet niet alleen in wedstrijden rond de toren. Gans Vlaanderen, ook in Wallonië en Nederland wordt aan wedstrijden deelgenomen en zeker ook het buitenland niet vergeten. Haar eerste buitenlandse zending was naar de Junior Cup 2011 in Paphos (Cyprus) waar ze afsloot op een negende stek. In het Belgisch kampioenschap

Eline, Senna en Reginald schietensklaar en getooid met de gouden plak

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Handboogsport De handboogsport is goed gekend in onze regio en ver daarbuiten. Wil je alle uitslagen en inlichtingen opvolgen surf dan naar www.dehandboogsporter.be (fs)

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 77


SPORT

Kruisboof 6 meter - Minderhout wint nipt het zestal Op zondag 23 februari werd bij St-Joris Minderhout het jaarlijks zestal op de afstand van zes meter georganiseerd. De gastheer kon uiteindelijke de zege behalen met het kleinst mogelijk verschil. In de eerste ronde zette Fons Paulussen Minderhout in het juiste spoor door te eindigen met 99 punten op 100. Meerle en Meer moesten maar één puntje prijsgeven. In de tweede ronde schoot ook Frans Tackx voor Minderhout 99 op 100 punten. Loenhout, Sprundel en Meer eindigden op 97 punten. In de derde ronde kwam Sprundel met Frie Konings zich mengen in de strijd. Frie sloot af op 99 punten voor Loenhout en Meer met 98. Half wedstrijd had Minderhout met 295 punten een kleine voorsprong op Meer met 292 punten. In de vierde ronde keerde de wedstrijd. Meerle en Sprundel behaalden op 98 punten en Minderhout moest de rol lossen met 92 punten. Plots werd het terug spannend met Sprundel aan de leiding met 389 punten voor Minderhout en Meer met 387. In de vijfde ronde kon Jan Lenaerts voor Minderhout orde op zaken stellen met een 99 op 100. Bij aanvang van de zesde en laatste ronde stond Minderhout één punt voor op Sprundel en

twee op Loenhout. Nagelbijtend werd de strijd gevolgd toen de schutters aan de laatste ronde begonnen. Na tien spannende schoten eindigden Sprundel én Minderhout op 98 punten. Loenhout, Wortel, Meerle en Meer schoten 96 punten. Met slechts één punt verschil kon Minderhout de zege behalen. Minderhout behaalde de zege met een totaal van 584 punten voor Sprundel 585, Loenhout en Meer met 580, Meerle met 578,

Kruisboog 6 meter - Wisselbeker Arnold Van Aperen Voor de vijfde maal werd de wisselbeker Ere-senator Arnold Van Aperen betwist. Met de kleine boog op een afstand van zes meter is dit een ploegenwedstrijd waar de vijf beste resultaten per gilde of maatschappij de overwinnaar bepalen. St-Joris Minderhout schoot het beste met 492 punten voor St-Joris Wortel met 488. Castelré behaalde 484, Meer 480, Rijkevorsel 477, de Verenigde Vrienden uit Meer 473 en tenslotte Loenhout met een totaal van 464 punten. Enkele persoonlijke resultaten willen wij u niet onthouden. Jan Roeffen uit Minderhout en Peter Franken uit Meerle behaalden beiden de maximum score van 100 op 100 punten. André Bols schoot voor de Verenigde Vrienden als eerste van zes schutters 99 punten. Staf Van Herck uit Wortel was de eerste van vier schutters die eindigden op 98 punten. Na de bekeruitreiking op zondag 17 maart mochten de schutters van Minderhout de wisselbeker voor één jaar mee naar hun lokaal nemen. (fs)

78 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Castelré met 572, Wortel met 571 en tenslotte Hoogstraten met 567 punten. Het was reeds vijf jaar geleden dat de schutters van Minderhout deze zege mochten vieren. Hiervoor waren verantwoordelijk: Frans Tackx (99), Jan Roeffen (92), Harry Aerts (97), Jef Hendrickx (98), Fons Paulussen (99), Jan Lenaerts (99) en tenslotte koning Louis Van Bergen met de tinnen schotel als herinnering. (FS)


SPORT

Marathon des Sables 250 km zwoegen door de woestijn voor Erik Scharpé MINDERHOUT – Een hekel aan strandvakanties? Dan ben je ongetwijfeld een geschikt persoon om deel te nemen aan de “Marathon des Sables”, die bekend staat als de zwaarste loopwedstrijd ter wereld. Dit extreem loopavontuur wordt door de meeste mensen dan ook als “gekkenwerk” bestempeld. Erik Scharpé, amateur tri-atleet uit Minderhout, houdt van uitdagingen en hij zal op 5 april a.s. aan de start te vinden zijn in de Saharawoestijn in Zuid-Marokko. 252 km, goed voor zes marathons, dient men te overbruggen in welgeteld zeven dagen. Geen peulschil en dat men over een ijzeren conditie en dito gezondheid moet beschikken om deze race tot een goed einde te brengen vraagt zeker geen bijkomend tekeningetje. Trouwens, elke deelnemer ondergaat strenge medische testen, waarvan men de uitslag dient voor te leggen om tot de start toegelaten te worden. Erik is niet aan zijn proefstuk toe en in een recent verleden haspelde hij nog een aantal Ironman-wedstrijden af in het buitenland. Deze wedstrijd in Marokko kent zes etappes, die men in een tijdspanne van zeven dagen moet afleggen, de koninginnenetappe bedraagt zelfs 84 km non-stop. Degenen die in hun jeugd het vaderland gediend hebben weten beslist wat het is te lopen of te marcheren met algehele wapenuitrusting. Dit laatste geldt nu niet voor de MDS-deelnemers, maar ieder moet toch zijn voedsel en andere uitrusting meetorsen, zoals slaap- en kookgerief, kleding… en dit alles in een rugzak en dit voor de hele week. De organisatie zorgt dan wel voor het nodige vocht, zo’n elf liter water per dag per deelnemer en vocht is in de woestijn van het allergrootst belang. De uitdaging om dit evenement mee te maken en succesvol te eindigen is enorm groot. Men ontmoet er een extreem gevarieerd terrein – zand en duinen, steile bergen, steenachtige heuvels, zoutvlakten, grind, stenen… - en een uiterst uitdagend klimaat met regelmatige zandstormen waarbij men geen hand meer voor ogen ziet. Neem daarbij de hoge temperaturen, overdag kan de hitte oplopen tot 50° Celsius en ’s avonds riskeert men het vriespunt te ontmoeten. Daarbij is deze race een oriëntatiewedstrijd waarbij elke deelnemer bij de start een gedetailleerd roadbook voorgeschoteld krijgt om met behulp van het kompas de juiste route te vinden. Ooit verdwaalde een Italiaanse ultraloper tijdens een zandstorm. Meer dan negen dagen zwierf hij rond door de woestijn en werd uiteindelijk 200 km buiten het parcours teruggevonden. Toch probeert men de deelnemers zoveel mogelijk bij te staan bij onvoorziene omstandigheden, want de “Marathon des Sables” staat wel borg voor een perfecte organisatie. In een van de volgende edities van De Hoogstraatse Maand verneem je ongetwijfeld meer over het verloop en de avonturen van Erik in de Marokkaanse Saharawoestijn! (rel)

Erik Scharpé kan je 7 dagen lang op de voet volgen via http://www.darbaroud.com via de ingave van zijn rugnummer 217 en via die site kan je ook mails naar hem sturen door zijn naam, voornaam en rugnummer in het onderwerp te plaatsen en deze worden dan afgeprint aan hem bezorgd. Een steuntje in de rug!

Erik Scharpé

50° Celsius boven je hoofd en nog zoveel kilometers te lopen/gaan! Niet voor watjes!

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 79


SPORT

Turnen - ’t Spagaatje” in de prijzen Gymclub “’t Spagaatje” heeft de voorbij periode zijn jeugd weer uitgezonden naar een aantal wedstrijden waar niet alleen flink gepresteerd, maar ook veel geleerd werd. In de provinciale kampioenschappen veroverden de AB-Gymnasten zilver en brons en senior Kristof Schroé werd tot Hoogstraats “Sportman van 2012” uitgeroepen wegens zijn prestaties op het Belgisch kampioenschap AGH (Artistieke Gymnastiek Heren), waarin hij met glans goud behaalde, en ook voor zijn klinkende prestaties in een aantal wereldbekerwedstrijden. Tijdens het weekend van 26 en 27 januari grote bedrijvigheid voor de Hoogstraatse gymnasten in hun eerste provinciale voorronde te Leuven, voorbehouden voor de categorie Miniemen 1A en Beloften B en dit in de discipline Artistieke Gymnastiek Dames. Demy Van den Heuvel en Louka Luquili zetten hun beste beentje voor bij de miniemen. Een aantal nieuwe elementen in hun oefeningen zorgde wel voor de nodige stress, maar je merkte duidelijk de fierheid in hun verschijning dat ze hun nieuwe vloeroefening aan jury en publiek mochten tonen. Het was hun eerste wedstrijd van het seizoen en progressie zit er ongetwijfeld in. Louka eindigde op een eervolle elfde en Demy op een zestiende plaats. In de categorie Beloften B traden Femke Kenis en Mauranne Baeyens op de mat en deze meisjes hadden duidelijk ook last van de zenuwen. De moeilijkere acrobatische elementen hadden ze duidelijk onder controle, maar brug en balk zorgden wel voor enkele probleempjes. Femke eindigde als veertiende en Mauranne als zeventiende.

Minder zenuwen voor Demy en een betere prestatie op sprong, balk en vloer. De brugoefening was nog wel voor verbetering vatbaar, maar een bronzen medaille betekende toch een mooie beloning. Bij Louka vlotte het iets minder, de balk

Carolina Ameling

Nette Bruyndonckx, Benjamin A, tijdens haar oefening op balk te Mortsel

De derde proviniale voorronde AB op 23 februari kende zijn verloop in Assebroek en Carolina Ameling wist zich in de categorie Senior B naar een prachtige tweede plaats in het open klassement te werken. Een dubbele schroef, een gehurkte tsukahara en een zuivere brugoefening leverden een mooi resultaat op. Amber Luquili trad bij de Juniores B aan en ze voelde zich duidelijk beter in haar sas dan de vorige wedstrijd. Een prachtige balkoefening, de moeilijkheidsgraad mag wel iets verhogen in de toekomst, één val op brug met wel een verhoging van de afsprongmoeilijkheid, op sprong viel de keuze op een eenvoudige overslag en op vloer is nog heel wat vooruitgang te boeken. Een mooie elfde plaats ontgoochelde haar niet. Femke Kenis toonde haar capaciteiten bij de Beloften B. In de loop van de week wel eventjes het slachtoffer van een valpartij en daar ondervond ze duidelijk in de discipline vloer en sprong wat hinder van. Een zuivere brugoefening volgde en balk mocht er helemaal zijn met voor het eerst een flik-flak in haar oefening. Een zeventiende plaats was het eindresultaat. (rel)

seerd worden. Maar ook nu willen we er opnieuw een mooie maar vooral gezellige dag van maken voor iedereen met een “hart voor paarden”. Een rally van 25 km inclusief tussenstop met daarna

een spelletje voor zowel aangespannen als onder zadel met ook dit jaar drie prijzen. Een heus springkasteel voor onze allerkleinsten. Eten en drinken à volonté, allemaal gratis. (fs)

Driemaal zilver, tweemaal brons Flinke resultaten boekte men tijdens het weekend van 9 en 10 februari in Mortsel in het provinciaal kampioenschap voor A- en B-gymnasten. Nette Bruyndonckx, na een inactiviteit wegens blessures en griep, turnde een mooie wedstrijd en behaalde een bronzen brevet in de categorie Benjamins A. Voor Demy Van den Heuvel en Louka Luquili werd het de tweede wedstrijd van het seizoen en dat was hen duidelijk aan te zien.

was bij haar zo’n beetje de dooddoener. Goud was iets te hoog gegrepen, maar zilver maakte haar ook gelukkig. Ook voor Amber Luquili lag een zilveren medaille klaar, al voelde ze zich niet helemaal fit en Carolina Ameling, geplaagd met een contractuur in het bovenbeen, wist ook een zilveren plak te versieren.

8ste Fjordenhofrally In 2012 moest het menteam Fjordenhof trachten om een nieuw vierspan samen te stellen, na het overlijden van “Crack In ’t Veld Ward”. Vandaar het minder gereden wedstrijden. Maar….2013 zal een jaar worden om alles rustig terug op te bouwen, opnieuw beginnen, een nieuwe start na het afsluiten van jaren Fjorden plezier, jaren die we nooit zullen vergeten. We hebben nu iets nieuw om naar uit te kijken. Een hele uitdaging staat ons te wachten maar als team zijn we er echt wel klaar voor en dit willen we graag aan jullie voorstellen tijdens onze 8ste Fjordenhofrally op 7 april vanaf 10.30 uur. Dit jaar wordt het evenement voor de laatste maal georganiseerd in en rond de stallen van ’t Fjordenhof aan ’t Groeske 3 in Castelré. Vanaf 2014 zal dit evenement op een andere plaats georgani-

80 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Atletiek – Jan Vlamings Belgisch kampioen 60 meter horden Op zaterdag 9 maart behaalde Jan Vlamings de titel van Belgisch kampioen bij de masters M55 over de 60 meter horden indoor. Jan is niet aan zijn proefstuk toe want op de 60 m horden is dit reeds zijn 4de titel en ook outdoor behaalde hij er 3. Ook op het hinkstapspringen behaalde hij een verdienstelijke 2de plaats. Verder kwaliďŹ ceerde hij zich ook voor de Europese indoorkampioenschappen voor masters, die plaatsvinden in San Sebastian (Spanje) van 19 tot 24 maart. Hij hoopt ook daar enkele mooie prestaties neer te zetten. Hij zal strijden op de 60 m horden en de 60 m vlak. Jan woont in Hoogstraten, werd begin maart 55 en werkt bij Elster in Essen als consultant. (RB)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 81


AGENDA

Zaterdag 4 mei KINDERKOOR JUBILATE met “Dromen te koop” om 19.30 in zaal Pax

TENTOONSTELLINGEN Van 31 maart tot en met 26 juni Meester ALFRED OST – DE SCHENKING CARETTE, Honderden schitterende werken in gouache, olieverf, pastel die voor het eerst aan het grote publiek worden getoond in het Stedelijk museum Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Van 1 april tot 31 oktober VLOTTENTOCHT op de MARK Meer info bij Buitenspel, info@buitenspel.be; 0474/91.65.19 Van 1 april tot 30 september BIERPROEFROUTE. Een brochure brengt je langs cafés in Hoogstraten, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Merksplas. Info Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55 Van 18 april tot 23 mei STAP JE FIT, vier begeleide wandelingen in samenwerking met de Sportdienst. Infomoment op 18 april in ’t Gebuurt. Info 03 40 16 30 Vanaf 19 april CURSUS NATUFOTOGRAFIE voor beginners. Cursus op 19 april, 3 mei en 17 mei telkens van 20 tot 22 30 uur n De Klapekster. Praktijklessen op 4 mei en 1 juni Deelname 30 euro voor leden en 45 euro voor niet leden

MEER 199

Zaterdag 20 en zondag 21 april OLDTIMERBEURS en Fifties lifestyle van 10 tot 18 uur in de hal van Bolckmans, Europastraat 30 Zondag 21 april ERFGOEDDAG met volgende evenementen EEN MINUUT IN 1944, De restauratie van het kerkinterieur, tentoonstelling in de St.-Katharinakerk van 13 tot 18 uur. CINE CAFE in zaal Cecilia van 13.30 tot 18 uur. Een organisatie van vzw LA:CH BRIEVEN UIT ARCHIEVEN tentoonstelling in De Klapekster van 10 tot 17 uur. OVER DUIVENPOST, activiteit in De Klapekster van 13.30 tot 16.30 uur Zondag 21 april SCHOOLFEEST GEMEENTESCHOOL Gravin Elisabethlaan 21 Woensdag 24 april DEMONSTRATIE WII van 14 tot 16 uur in ’t Gebuurt bij het Woon- en Zorgcentrum.

Zaterdag 20 april JIVING SISTER FANNY in zaal Cecilia vanaf 20.30 uur. Een organisatie van vzw LA:CH

Zondag 7 april PAASEIERENZOEKTOCHT ten voordele van kansarme kinderen, van 14 tot 18 uur op het speelplein in de Lokbosstraat Zondag 7 april AUTOCROSS van 8 tot 18 uur in de Krochtenstraat, een organisatie van Marjos Info tel.: 0479/429.340 Zaterdag 13 april WINDMOLENKOERS. Van 13.30 tot 17.30 uur organiseert WTC De Vlinders een wielerwedstrijd in de omgeving van de windmolens. Vertrek op Hoogeind 74 Zaterdag 20 en zondag 21 april ANTIEK- & VLOOIENMARKT, zaterdag van 14 tot 18 uur, zondag van 9 tot 12 en van 13 30 tot 19 uur in de parochiezaal. Info 03 315 77 76

Vrijdag 26 april VERLICHTE AVONDMARKT in het centrum

Zaterdag 20 en zondag 21 april 28 STE OLDTIMERBEURS van 10 tot 18 uur in de gebouwen Bolckmans, Europastraat 30 Inkom 10 euro (-13 jaar gratis)

Zondag 28 april WEGRIT voor WIELERTOERISTEN van 65 of 75 km. Verrek tussen 8 en 10 uur bij café De Gelmel.

Zaterdag 27 april DANSSHOW van de Gezinsbond van 10 tot 12 uur in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe

Zondag 28 april OPENDEUR CAMPUS SPIJKER van 10 tot 17 uur in het kinderdagverbljf, de basisschool, ASO Spijker, VTI Spijker en Internaat Spijker.

Zondag 28 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur. Organisatie KWB

Zondag 28 april KUNST- & AMBACHTENMARKT van 10 tot 17 uur in het administratief centrum, Vrijheid 149. Deelname gratis.

HOOGSTRATEN

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april GOLDEN OLDIES, FRISCO IN DEN DISCO en KIPPENFESTIJN. Vrijdag en zaterdag van 20 tot 03 uur, zondag van 12 tot 17 uur.

Dinsdag 30 april BINGONAMIDDAG van 14 tot 16 uur in dienstencentrum ’t Gebuurt Woensdag 1 mei NOORD-DUITSE CANTATES door het Antwerps Barokorkest om 20 uur in de begjjnhofkerk. Info 0476 57 39 07

82 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


AGENDA SPORT

MEERLE Zondag 7 april WAFELS & SMOUTEBOLLEN van 11 tot 18 uur in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Een organisatie van OKRA Zondag 7 april PAAPGOOIEN van 13 tot 18.30 uur langs de Ulicotenseweg 2. Organisatie Paapclub ’t Zoaltje Zaterdag 13 april ONS DORP… JE WEET NOG HOE HET WAS, vertel en zangavond van 19 tot 21.30 in het raadshuis. Een organisatie van Halte Merlet. Info en kaarten aan 5 euro bij Ann Van Aelst tel.: 03 315 06 23 of 0498 45 43 42.

Dinsdag 16 april SUCCESIEPLANNING een infosessie van 14 tot 16.30 uur bij De Paters. Organisatie OKRA Info 03 340 16 30 Zaterdag 20 april MEERSEL-DREEF zingt vanaf 20 uur, een organisatie van Fanfare voor Eer en Deugd Inkom 5 euro.

Vrijdag 26 april LANDLOPERS, lezing door Toon Horsten naar aanleiding van de uitgave van zijn boek, om 20 uur in De Klapekster. Woensdag 1 mei FIETSZOEKTOCHT & PANNENKOEKENFEEST van 11 tot 14 uur in KLJ lokaal

Zondag 28 april VLAAMSE MOLENDAG open deur in de Meerselmolen van 10 tot 17 uur

MINDERHOUT Zondag 21 april PLOEGEN met TREKPAARDEN bij de gebroeders Stoffels Minderhoutsestraat. Org.De Trekpaardvrienden Zondag 21 april GEHUCHTENTOCHT, een fietstocht langs een vijftal gehuchten. Vertrek tussen 11 en 14 uur op een van de vijf stopplaatsen, zoals aangegeven in de dorpsrubriek in dit nummer.

Zaterdag 13 april 20 jaar STILLETTO & 30 jaar PETER en z’n BOTSAUTO’S van 20 tot 04 uur de parochiezaal. Organisatie Den Dorpel vzw. Inkom vvk 4 euro, kassa 6 euro Zondag 14 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur Info op het Gemeenteplein Info 03 315 47 62 Zaterdag 27 april ASPIROCK van 18 tot 04 uur in de Chirolakalen, Ulicotenseweg 1

MEERSEL-DREEF Zondag 7 april PAARDENWIJDING om 11.30 uur aan de St.Luciakapel Zondag 14 april PANNENKOEKENDAG met wandeltocht. Een organisatie van de Line Dance Club. Inschrijven in het lokaal, Dreef 8, tussen 9 en 15 uur.

WORTEL Zaterdag 20 april SQUADRA, om 21.30 uur De fuif van de Noorderkempen in de feesttent langs de Grote Plaats. Organisatie KLJ Wortel.

Woensdag 10 en 24 april PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur Maandag 15 april FIETSTOCHT van 38 km over een halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur richting Chaam. Na 23 km stop in eetcafe De Kluis” Dorpsstraat 32a in Ulicoten. Woensdag 24 april KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN opvoering van “The return of Ulysses” om 15 uur in de Vlaamse Opera te Antwerpen. Dinsdagen 2, 9, 16, 23 en 30 april KAARTEN/BILJARTEN in het lokaal van StJoris Hoogstaten van 1330 tot 1730 uur Dinsdagen 2, en 16 april RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Woensdagen 03-10-17 en 24 april ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 3, 10, 17 en 24 april AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur Donderdagen 4, 11, 18 en 25 april NORDIC WALKING van 9.30 tot 12.30 uur, bijeenkomst in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2013 - 83


AGENDA

BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be De telefoon wordt bemand door een operator van het Rode Kruis, dus geen computersysteem. handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen:

ZATERDAGWACHT De zaterdagwacht is een onderlinge afspraak tussen de apotheken van de fusie Hoogstraten en zit dus niet mee in het Geowacht-systeem. Zaterdag 30 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 69 Zaterdag 6 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 13 apil van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 20 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerledorp 46 te Meerle. tel.: 03 315 73 76 Zaterdag 27 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04

Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

84 - APRIL 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 24 april

OPGELET Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 9 APRIL Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.