september 2019 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 406 SEPTEMBER 2019

JAARGANG 35

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Tom De Houwer – Groenten & Bloemen

Van Hoogstraten naar de wijde wereld

Louis Geerts

Jacqueline Van Den Heuvel

foto Ivan Daems

De Zandstraat: industrie en popmuziek Jan Verscheuren skypet uit Zweden Een landschap vol windmolens en mestsilo’s ? Het nieuwe voetbalseizoen: vier ploegen, één reeks

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

1


COLUMN Ik hoop dat ik me vergis, maar ik vrees dat ik wel eens gelijk zou kunnen hebben... Eind 2018 telde het centrum van Hoogstraten in vergelijking met andere steden en gemeenten procentueel het laagst aantal leegstaande winkels en andere commerciële panden. Maar daar lijkt verandering in gekomen. Het zal wel niet de bedoeling zijn, maar we lijken voor een triest inhaalmanoeuvre staan wat leegstand betreft. Het toenemend aantal grote commerciële panden zou wel eens een belangrijke oorzaak kunnen zijn van meer leegstand. En dan vooral van leegstaande winkels. Horeca en diensten zijn daar minder gevoelig voor, omdat de grote panden zich in hoofdzaak op winkels richten. Hoogstraten telde eind vorig jaar 370 commerciële panden, samen goed voor een vloeroppervlakte van iets meer dan 42.000 m² of gemiddeld 113 m² per pand. En met maar 6,7 % procentueel dus veruit het minst aantal leegstaande panden van alle centrumsteden in de provincie Antwerpen. We willen u niet met cijfers vervelen maar

Leegstand uit door Unizo vrijgegeven statistieken blijkt er duidelijk een verband te bestaan tussen de oppervlakte van handelspanden en het percentage leegstand. Turnhout, waar de vloeroppervlakte gemiddeld 185 m² is, is de trieste koploper met 19 % lege panden. Je merkt dat ook meteen wanneer je er door de Gasthuisstraat en de aanpalende straten stapt. Maar ook in Hoogstraten is schaalvergroting troef. Er mag op de Vrijheid geen pand te koop staan of een projectontwikkelaar bouwt er een handelspand met een oppervlakte die zo groot is als het betrokken perceel maar toelaat. Op dit moment staan er in het centrum van Hoogstraten negen winkels te huur. Daarvan zijn er vijf met een oppervlakte tussen 370 en 1.000 m². Als je weet dat zo’n winkels gemiddeld verhuurd worden aan 8,5 euro per m², dan is de rekening vlug gemaakt. Kandidaat huurders moeten dan pakweg een bedrag van 3.500 tot meer dan 6.000 euro per maand neertellen. Begin er maar aan. Natuurlijk zijn er nu al een paar grote winkels, maar op enkele zeldzame ketens na, is de win-

kelier daar meestal ook zelf nog eigenaar van en dat maakt uiteraard een groot verschil. Bijkomend is er nog de concurrentie van de ons omliggende gemeenten. Hoogstraten kiest voor kernversterkende handelszaken. Ook Merksplas voert de slogan “Koop lokaal” in hun vaandel. Maar ondanks dit alles neemt de e-verkoop een steeds groter marktaandeel in en laat buurgemeente Rijkevorsel winkelcentrum Breebos rustig begaan. Daar kan je binnen afzienbare tijd voor letterlijk alles terecht. Van boeken tot en met auto’s, pal naast elkaar, maar liefst zes warenhuizen. Begin dit jaar was er voor de Vrijheid het project “Straat in het vizier”. Dat was een werkgroep waarin de middenstand meer dan goed vertegenwoordigd was. Die werkgroep opteerde voor een autoluwe historische kern met zoveel mogelijk speciaalzaken. Die hoeven geen honderden vierkante meter. Misschien zit daar dus wel meer brood in voor Hoogstraten wanneer het een levendige stadskern wil vrijwaren. Hoe actief zou het stadsbestuur daaraan kunnen en willen meewerken? (fh)

KORTER KAN DE KETEN NIET ZIJN

Jan Van Alphen stond met zijn serres voor de keuze. Zwaar investeren en heel groot worden of zoeken naar een alternatief. Nu teelt hij in zijn serres meer dan zeventig verschillende soorten groeten en fruit en verkoopt die in het ‘Groentenhuisje’ bij de serre. Zie verder in dit blad.

2

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TOERISME

Hoogstraten in Groenten & Bloemen Het derde weekend van september organiseert de VVV de 21ste editie van Hoogstraten in Groenten & Bloemen. Ook dit jaar is Tom De Houwer één van de drie ontwerpers die samen met 34 florale creaties een massa volk naar Hoogstraten brengen. Een evenement dat maar mogelijk is dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Wij spraken met ontwerper Tom De Houwer en met drie sterkhouders achter de schermen: Guy Rigouts, Louis Geerts en Jacqueline Van Den Heuvel.

Tom De Houwer

Van Hoogstraten tot wereldwijd floraal ontwerper In 2012 ontwierp hij zijn eerste monumentale florale creaties voor Hoogstraten in Groenten & Bloemen. Vorig jaar sloot hij zijn bloemenzaak in Beerse om wereldwijd ontwerpen te maken, demonstraties en cursussen te geven. “Etienne Van Nyen heeft Groenten & Bloemen groot gemaakt”, zegt Tom De Houwer, “en ik dank mijn internationale doorbraak aan dat evenement!” Tom De Houwer werd in 1974 als voorlaatste baby geboren in het moederhuis van Beerse dat daarna verbouwd is tot gemeentehuis. Hij groeit op de ouderlijke hoeve in de Pastorijstraat, in het centrum van Beerse. Tom is nu zelf eigenaar van die prachtige hoeve, die ooit ook nog van zijn grootvader was.

workshops met bloemen en de vonk sloeg over. Ik wist het meteen. Dit wordt het, noem het gerust een roeping. Trouwens er zijn veel gelijkenissen tussen florale vormgeving en grafische vormgeving. Je bent bezig met kleuren, vormen en compositie. Het is enkel een ander medium dat je gebruikt.”

Roeping

Het zou er niet bij blijven. “Ik weet nog precies waar en wanneer ik was toen ik de beslissing nam om met een bloemenzaak te beginnen. Die beslissing ook in realiteit omzetten was niet zo eenvoudig, maar als de droom groot genoeg is, het buikgevoel goed zit en je wordt verliefd op het idee, dan krijg je als mens veel gedaan!”

Hij studeerde grafische vormgeving in Sint-Lucas Antwerpen. “Die artistieke opleiding was een verademing na jaren Horito studies in Turnhout”, zegt hij daarover. “Ik was daar van mijn lichting artistiek één van de betere studenten. Maar het is niet omdat je ergens goed in bent dat je dat ook moet blijven doen, zeker niet als je voelt dat het niet voor de volle 100 % je ding is.” “Samen met mijn moeder volgde ik enkele

Begrip Hij heeft zich, samen met zijn moeder, een jaar lang voorbereid op de stap naar de praktijk. “Je mag haar mijn mental coach noemen. De bloeTom De Houwer menzaak was voor haar wellicht een droom die ze zelf nooit heeft kunnen waar maken… Maar helaas is ze drie jaar later gestorven.” De start van de zaak was ook het moment om een nieuwe invulling te geven aan de zeer authentieke hoeve achter de kerk van Beerse. Links woont Tom met zijn twee kinderen, centraal is er Brasserie Flor en rechts opende hij onder de naam Ambrosia in 1998 zijn bloemenzaak. Hij gaf mee vorm aan het geheel, ook aan de brasserie die overduidelijk de stempel van ontwerper Tom De Houwer draagt.

Tom geeft wereldwijd demonstraties en lessen.

Hij bouwt zijn bloemenzaak uit en neemt gaandeweg drie medewerkers in dienst, zodat hij zich zelf meer kan toeleggen op het artistieke werk. Ambrosia en Tom De Houwer worden een begrip in de regio, zeker nadat hij, als een soort portfolio, zijn boek ‘Floral Inspirations’

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

3


TOERISME uitgeeft. Dit boek met overwegend kleinere creaties voor alle gelegenheden in een mensenleven, zet de liefhebber ook aan om zelf aan de slag te gaan.

Fakkel In 2011 klopt Etienne Van Nyen bij Tom aan. Etienne is op dat moment 78 jaar oud, heeft twaalf jaar lang elk jaar opnieuw 40 ontwerpen voor Hoogstraten in Bloemen & Groen-

“Feeling is natuurlijk nog iets anders dan ervaring” ten gemaakt en wil nu fakkel doorgeven. “Wat Etienne daar twaalf jaar lang gedaan heeft is niet te onderschatten. Hij vormde samen met Louis Geerts een tandem die alles aanstuurde. Etienne als ontwerper, die ook de communicatie met de vrijwilligers verzorgde. Louis die als tussenpersoon tussen de ontwerper en de technische diensten van de stad. Etienne kent Tom. Hij gaf 45 jaar lang bloemschikken aan het IKO en organiseerde jaarlijks een demonstratie door een gekend floraal kunstenaar, zoals Daniël Ost. De moeder van Tom was telkens een vaste klant en op een bepaald moment kwam ook de zoon met zijn moeder mee. Etienne volgde Tom al langer en kende de kwaliteit van zijn creaties. Op dat moment maakte hij privé een moeilijke periode door, hij was er aan toe om zijn zinnen te verzetten. En alsof toeval bestaat: veertien dagen voor Etienne aanklopte, had uitgerekend Tom op een blad papier geschreven “Ik wil zoveel mogelijk mensen samenbrengen rond bloemen.” “Die vraag kwam dus juist op het goede moment en sloot perfect aan bij de ambities die ik op dat moment had”, kijkt hij terug. “Ik ver-

anderde van iemand die eerder intuïtief in zijn atelier en in opdracht van een klant iets creëerde, naar een ontwerper die vrij is en planmatig en gestructureerd moet werken aan een groot geheel. Eerder had ik al meegewerkt aan het project Fleuramour in Alden Biesen in Bilzen, maar Groenten & Bloemen was de kans om mezelf echt te ontplooien. In Hoogstraten kreeg ik de kans om aan een groot geheel met 40 florale creaties te werken. Dat op zich was al een enorme uitdaging.”

“Hoogstraten nog meer op de florale kaart zetten” Kippenvelmoment “Ik kwam er terecht bij een honderdtal mensen, die ik op dat moment niet kende, met een geweldige passie voor het project. Mensen die op drie dagen tijd vorm zouden geven aan ideeën en ontwerpen waaraan ik vaak weken had gewerkt. En al had ik vanuit mijn opleiding wel feeling met technische zaken, ik kreeg er de hulp van mensen zoals Louis Geerts die al de jaren voordien veel ervaring had opgebouwd. Want feeling is natuurlijk nog iets anders dan ervaring.” Het werd een enorme ervaring. “Ik kan je verzekeren dat het moment waarop ik in 2012 voor het eerst het geheel van 40 ontwerpen in het straatbeeld te zien kreeg, een echt kippenvelmoment was.” Voor zijn ontwerpen werkt hij zelden of nooit figuratief. De context van een werk is de belangrijkste bron van inspiratie. “Ik streef naar een synergie tussen wat er op een plaats is en dat wat ik er aan kan toevoegen. Veel floraal ontwerpers halen hun inspiratie uit de natuur, kunst, architectuur, enzovoort. Dat kan uiter-

aard, maar voor mij is dat te beperkend. Soms kan een werk neigen naar het figuratieve, zoals ‘de gewaden’, het werk in de Sint-Katharinakerk in 2016. Het zijn duidelijk figuren maar de bezoeker kan die zelf invullen. Zijn dat heiligen, is dat de verbinding van mensen, zijn dat geesten… de verbeelding van de toeschouwer blijft daar belangrijk in.”

Internationaal Vorig jaar in april besliste Tom om te stoppen met zijn zaak in Beerse. “De beslissing om de zaak te sluiten was vlug genomen en op zich niet zo moeilijk omdat ik de kans zag om internationaal te gaan werken en wereldwijd les te gaan geven. Het moeilijkste was het afscheid nemen van mijn medewerkers. Door de sluiting aan te kondigen op mijn website, met een doorverwijzing naar mijn medewerkers, hebben ze gelukkig vlug een andere job gevonden.” Er brak opnieuw een spannende en uitdagende tijd aan. “Door de sluiting van mijn zaak had ik als het ware mijn schepen verbrand. Mijn in-

“Door de sluiting van mijn zaak had ik mijn schepen verbrand” komsten van de bloemenzaak vielen weg. Het verhuur van mijn vastgoed kon dat gedeeltelijk compenseren, maar het kwam er dus op aan om me internationaal op de kaart te zetten. Met mijn ontwerpen voor Hoogstraten in Groenten & Bloemen, een indrukwekkend werk in Alden Biesen en in de Japanse tuinen in Hasselt, had ik materiaal genoeg om mezelf en mijn werk voor te stellen. Kort nadat ik mijn eerste beelden op facebook plaatste, kreeg ik al meteen

4

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TOERISME aanbiedingen uit verschillende landen zoals Engeland, Mexico en China om er maar drie te noemen.” Het was het begin van wereldwijde opdrachten en een promotour in verschillende landen. Belangrijk was een verblijf in Bali in februari van dit jaar. Hij werkte er een maand terwijl hij er verbleef in een groep van een 20-tal personen met 13 verschillende nationaliteiten en diverse achtergronden - een marketingspecialist, een IT-man en noem maar op. De coaches organiseerden er workshops over positionering in de markt, het bepalen van een levensdoel enz. Uit een groot aantal workshops maakte de deelnemer zelf een keuze.

“De context van een werk is de belangrijkste inspiratie” “Je wordt die maand elke dag getriggerd om een stapje te zetten in de richting van je einddoel. Het is een proces dat belangrijk is om uit je dagelijkse sleur te treden. Ik leerde er mensen kennen die me nu helpen om sociale media op te volgen, die videografie gedaan hebben en mee reisden naar Mexico, China en Korea om mijn creaties en lessen in beeld te brengen.” Ondertussen geeft hij demonstraties en les in Cohim, een privéschool in Peking en Hangzhou in China. Die zaken worden daar zeer profes-

sioneel aangepakt in een grote aula met een scherm van 10 op 10 meter. In maart gaf hij les in Mexico en daarna realiseerde hij een groot project in China, een werk van 9 meter diameter en 7 meter hoog waarin 6.000 lotusbladeren werden verwerkt. Na een week thuis ging het richting Korea voor demonstraties en lessen. Uiteraard gaat het om betaalde opdrachten, een aanzienlijk deel van de inkomsten wordt prompt geïnvesteerd in promotie. Tussendoor werkt hij aan de voorbereiding van zijn lessen. Hoe kan je mensen leren groeien in een artistiek project? Dat is de grote uitdaging.

En Hoogstraten? “Ik wil meewerken om Hoogstraten nog meer én internationaal op de florale kaart zetten. Hoogstraten heeft daar alles voor in huis. Alleen met zo’n groep enthousiaste medewerkers kan je zo’n resultaat halen. Ik wil in de toekomst ontwerpen van mijn studenten hier realiseren. Op die manier kunnen studenten belangrijke ervaring op doen. Een Chinees gezegde is ‘Wat je hoort vergeet je, wat je ziet onthoudt je, wat je doet dat begrijp je’. Daar zit veel waarheid in.” Dit jaar worden er, zoals vorig jaar, elf creaties getoond van elk van de drie ontwerpers, en een twaalfde werk van Tom in de kerk. “Het wordt een monumentaal werk waarin 10 tot 12.000 rozen en orchideeën verwerkt zijn. Het werk kreeg omwille van drie redenen de naam ‘Ver-

rijzenis’ mee. De eerste reden is omdat het in de kerk staat, dat is nogal logisch. Een tweede reden is omdat het een creatie is die eerder al in Alden Biesen stond, maar nu in totaal andere kleuren terug tot leven komt. En de derde reden is de verwijzing naar de toren van de Sint-Katharinakerk, die op dat moment helemaal gerestaureerd te voorschijn zal komen.”

Bamboe “Hoe lang ik aan Hoogstraten in Groenten & Bloemen werk?”, herhaalt Tom onze vraag. “Ontwerpen is een heel gefragmenteerd iets. Soms maak je verschillende draft ontwerpen op één dag, soms doe je drie weken over één tekening. De periode dat ik hier fysiek aanwezig moet zijn, is eerder beperkt omdat veel werk achter de computer gebeurt. Hoe beter de voorbereiding, hoe minder tijd ik ter plaatse moet investeren.” Uit ervaring leert een mens… “Ik heb ondervonden dat het goed is om zo’n creatief proces ook eens los te laten, daarom werk ik nu altijd in blokken. Enkele dagen aan Groenten & Bloemen , om dat vervolgens los te laten en enkele dagen nadien met andere ogen de draad terug op te nemen. Dan zie je zaken die je voordien niet zag. Ook het schrijven van de teksten bij de werken vraagt veel tijd. Je kan het creatief proces best vergelijken met een bamboe. Die zit 90 dagen onder de grond en groeit daarna één meter op een dag. Hoe lang heeft die bamboe er over gedaan om één meter te groeien?” (fh)

Elk jaar zorgt Tom voor een monumentaal werk in de Sint-Katharinakerk.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

5


6

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TOERISME

Hoogstraten in Groenten & Bloemen

Met dank aan meer dan 150 vrijwilligers HOOGSTRATEN - Dat we op 14, 15 en 16 september voor de eenentwintigste keer kunnen genieten van de 34 florale creaties van Tom De Houwer, Tania Huyghe en Jan De Ridder, hebben we op de eerste plaats te danken aan de meer dan 150 vrijwilligers die vorm geven aan wat de ontwerpers uit hun creatieve pen persen. We spraken met drie van hen: VVV-voorzitter Guy Rigouts; Louis Geerts, die onmisbaar is bij het technische gedeelte; en Jacqueline Van Den Heuvel, die de begeleiding van de vrijwilligers coördineert. “Sociaal contact en samenwerken vind ik belangrijk” Jacqueline Van Den Heuvel

Guy Rigouts: “Hoogstraten in Groenten & Bloemen ontstond in 1999, het jaar dat Het Convent op 2 mei een groot volksfeest organiseerde naar aanleiding van het einde van de restauratie van het begijnhof. Andere verenigingen sprongen op dezelfde kar met evenementen als ‘zeven zondagen’ muziek op het hof, een IKO-happening op de Vrijheid en op 4 juli een historische evocatie georganiseerd door VTB-VAB. Ook het stadsbestuur bleef niet achterwege en organiseerde op 18 en 19 september wat men noemde ‘Historisch Hoogstraten in Groenteen Bloemenpracht’. Aansluitend bij het thema ‘Alle Beghin is vrouwelijk’ van Het Convent stond bij dit bloemenproject Elisabeth Van Culemborg centraal.

Guy Rigouts

Voor de realisatie deed men een beroep op Gil Claes, toen bekend door zijn TV-programma ‘Leven en laten leven’ en op Regina Verstraeten, die haar sporen verdiende bij de Kasteelfeesten in Westerlo. Net zoals bij de begijnhoffeesten zag Hoogstraten zwart van het volk…”

Een boek voor u?

Bladjes plakken Louis Geerts: “Het eerste jaar waren het vooral figuren. Het aantal kunstwerken was nog beperkt en men kreeg het toen rond met een twintigtal vrijwilligers. Die moesten drie dagen lang bijna niets anders doen dan met dubbelzijdige plakband bladjes van bomen plakken op de linnen achtergrond van de historische figuren. Veel ander materiaal kwam er niet aan te pas. Maar het resultaat was mooi.” Na de eerste editie besliste het bestuur dat het een jaarlijks evenement moest worden, maar de organisatie kwam in de handen van de VVV. Guy: “Bij de evaluatie van het evenement, dat toch nogal wat centen had gekost, stelde we vast dat we Etienne Van Nyen, toch dé Hoogstraatse bloemschikker bij uitstek, over het

Louis Geerts

Liefhebbers van bloemschikken of gewoon van zeer mooi uitgegeven boeken kunnen dit prachtig werk uitgegeven door Tom De Houwer winnen. Het boek telt een 100-tal bladzijden en staat boordevol mooie florale creaties voor de versiering van uw woonkamer en voor elke andere gelegenheid, van geboortes, huwelijken tot grafstukken. U kan het boek winnen indien u de naam van de bloemenzaak die Tom tot begin vorig jaar in Beerse had te mailen naar redactie@demaand.be Succes.

Jacqueline Van Den Heuvel

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

7


TOERISME hoofd hadden gezien. De rekening was dan ook vlug gemaakt. Letterlijk en figuurlijk. Vanaf 2000 tot 2011 werd Etienne de vaste ontwerper. De eerste jaren zorgde hij niet alleen voor alle ontwerpen maar samen met zijn vrouw Magda coördineerde hij ook het werk van de vrijwilligers.”

“Echt grote toelagen van de stad krijgen we niet” Guy Rigouts

Bloemen prikken Jacqueline Van Den Heuvel: “Ja, ik ben er pas vanaf het derde jaar bij gekomen. Ik ging in 2000 op vraag van Annie Vlaminckx bij de VVV en Annie en ik zorgden meerdere jaren samen voor de vrijwilligerswerking bij Groenten & Bloemen Bloemschikken heb ik nooit gedaan, daar ben ik niet handig genoeg voor. Ik zorgde voor de administratie, zodat we de medewerkers een jaar later weer konden aanschrijven. Het aantal vrijwilligers nam elk jaar toe en we zorgden ook voor praktische zaken zoals een tas koffie en zo.” Louis: “Ik zorg er vanaf het eerste jaar voor dat de ontwerpen ook technisch haalbaar zijn. We bekijken samen de schetsen en passen die aan waar dat nodig is, zodat we ze in onze werkplaats kunnen maken. Ik probeer ook zoveel mogelijk onderdelen van de voorgaande jaren te hergebruiken en dat liefst op zo’n manier dat de bezoekers het niet merken. Als de ontwerpen technisch op punt staan, gaan de tekeningen naar Gust Goetschalckx. Hij is verantwoordelijk voor het werk in de werkplaats.”

Bij het afscheid van Etienne Van Nyen verscheen er een boek met een selectie uit zijn ontwerpen. V.l.n.r.: Etienne Van Nyen, Guy Rigouts, Louis Geerts en Tom De Houwer.

Zoektocht Louis: “Na 12 jaar was het goed geweest voor Etienne en ging hij op zoek naar een opvolger. Naar aanleiding van zijn afscheid werd toen een fotoboek uitgegeven met een selectie van zijn ontwerpen en een inleiding in vier talen. Etienne ging eerst op zoek in Hoogstraten zelf, maar van de mensen waaraan hij dacht, was er niemand die aan zo’n opdracht durfde beginnen. Daarom klopte hij aan bij Tom De Houwer uit Beerse, die onmiddellijk bereid was om de job over te nemen. Hij tekende alle ontwerpen in 2012, 2013 en 2014. Toen stelde Tom voor om versterking te zoeken en met een team van ontwerpers te werken.

Vanaf 2015 kwamen de 44-jarige Tania Huyghe en de 42-jarige Stijn Simaeys meewerken. De drie ontwerpers zorgden elk voor 11 creaties, Tom De Houwer maakte een 34ste ontwerp voor in de Sint-Katharinakerk. Maar een jaar later, op 23 juli 2016 overleed Stijn Simaeys totaal onverwacht in China, waar hij een demonstratie gaf. Stijn had al een aantal ontwerpen gemaakt voor de editie van dat jaar. Die werden door Jan De Ridder, een vriend van Stijn en Tom, afgewerkt en uitgevoerd. Dezelfde Jan De Ridder vulde vanaf 2017 de lege plaats van Stijn in het ontwerptrio in.”

Vrijwilligers Jacqueline: “De ontwerpen werden er jaar na jaar niet eenvoudiger op en dus hadden we meer hulp nodig. We begonnen met ‘s middags broodjes te geven. Terwijl de vrijwilligers voordien naar huis gingen om te eten en soms niet meer terug kwamen omdat het mooi weer was om te fietsen of ze iets anders te doen hadden, bleven de meesten daarna wel heel de dag.

“Ik probeer zoveel mogelijk onderdelen te hergebruiken” Louis Geerts

Vrijwilligers werken aan (één de laatste) een ontwerp van Stijn Simaeys, die in juli 2016 in China overleed.

8

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dat groeide verder en nu beschikken we in totaal over een 160-tal vrijwilligers, waarvan er elke dag of dagdeel een 100-tal komen helpen. Elke medewerker wordt gewaardeerd en beslist zelf wanneer en hoe vaak hij of zij komt helpen. Een halve dag is goed, twee dagen of


meer ook. Er komen ook steeds meer vrijwilligers bij, zelfs van buiten Hoogstraten. We nemen met heel de groep samen regelmatig een koffiepauze zodat de medewerkers elkaar beter leren kennen. En zo wordt het haast een groep vrienden die uitkijken naar het bloemschikken in september. Elk jaar vertrek ik van een lijst met alle vrijwilligers van de laatste drie jaar. Die worden allemaal aangeschreven en uitgenodigd. Naast de dagen van het bloemschikken zelf komen de vrijwilligers driemaal per jaar samen. Eerst een infovergadering waarin de ontwerpers hun ideeën en hun ontwerpen voorstellen. In de loop der jaren hebben zich spontaan groepjes gevormd van vrijwilligers die op elkaar ingespeeld zijn.”

Nachtwerk Jacqueline: “Vroeger was het vaak zo dat die groepjes zelf hun voorkeur uitspraken voor een bepaald ontwerp. Om dat te voorkomen, krijgen de groepen nu een nummer waarmee de volgorde wordt bepaald waarin ze een ontwerp mogen kiezen. Soms wordt er onderling nog wel verwisseld afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Maar al bij al verloopt dat zeer goed. De groepen hebben ook geen strikt vaste samenstelling en nieuwkomers worden zeer goed ontvangen en begeleid. Ze bepalen zelf wat ze liefst doen of best kunnen. Iedereen kan op zijn manier helpen. En ook ik krijg stilaan een ploeg rond mij die helpt, bijvoorbeeld bij

Op eigen benen?

de catering. Namen noemen is natuurlijk gevaarlijk, maar er zijn zeven vrijwilligers die er vanaf het eerste uur bij zijn: Ria de Nijs, Willy Jacobs en Jeanne Kerstens van Hoogstraten, Jeva Laurijssens van Minderhout en José Rombouts, Maria Rommens en Ria Van Dijck van Meer. De vrijwilligers worden een tweede maal uitgenodigd waanneer het parcours wordt ‘ingewandeld’. En dan is er nog een derde gezamenlijk moment, een soort dankvergadering met koffie en gebak en een fotomontage van het maken van de frames, het steken van de bloemen tot en met de resultaten langs de Vrijheid. We hechten veel belang aan het sociaal contact tussen de vrijwilligers.” Louis: “De week en vooral het weekend en de maandag voor Groenten & Bloemen wordt alles in de veiling in gereedheid gebracht. Vanaf dinsdagmorgen begint het eigenlijke bloemsteken. Omdat het op vrijdag zo druk is op de Vrijheid, streven we ernaar om alles op donderdagnacht al te plaatsen. Voor een aantal mensen wordt het op woensdag of donderdag dus nachtwerk. Eén ding moet duidelijk zijn: zonder de vrijwilligers en de medewerking en ondersteuning van de veiling en de stadsdiensten is er geen Groenten & Bloemen meer. Gelukkig kunnen we in de veiling terecht, precies in die korte periode waarin die hal van de veiling beschikbaar is.”

TOERISME

Guy: “De VVV draagt de financiële verantwoordelijkheid. De Stedelijke dienst voor toerisme verleent hand- en spandiensten als verkoopkantoor, maar echt grote nominale toelagen van de stad krijgen we niet. Wij halen onze werkingsmiddelen uit de verkoop van toeristische brochures, ook al zijn die met de komst van het internet in elkaar gestuikt. We zijn uitgever van de cadeaubonnen VVV en de brochures over Hoogstraten zoals die over de kerk en het begijnhof. Bovendien kunnen we rekenen op een groot aantal VVV-partners, sponsors op langere termijn of specifiek voor Groenten & Bloemen. De VVV zet graag initiatieven op de rails in de hoop dat ze na een inloopperiode op eigen benen verder kunnen. Dat heeft het voordeel dat je dan mensen kan aantrekken die zich specifiek voor een welbepaald initiatief willen inzetten, wat ze voor het grote geheel van de VVV wellicht niet zouden doen. Denk maar aan Begijntjes Laat Besluit en aan de beiaardconcerten. Twee voorbeelden van initiatieven die ontstaan zijn onder de vleugels van de VVV maar nu succesvol op eigen benen staan. Wie weet kan dat ook met Hoogstraten in Groenten & Bloemen. Het zou een mooi geheel vormen met de bloemenstoet in Zundert het eerste weekend, die in Loenhout het tweede en Hoogstraten in Groenten & Bloemen het derde weekend van september!” (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

9


VANUIT HET STADHUIS Hoge molens vangen veel wind...

Ook in onze achtertuin Drie jaar geleden, op donderdag 4 februari 2016, stonden drie energieke vrouwen op de Transportzone in Meer. Met een trotse blik in de camera’s drukten Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom, burgemeester Tinne Rombouts en gouverneur Cathy Berx de rode knop in voor de start van drie nieuwe windturbines van de firma Storm. Op dat moment de drie hoogste windmolens van het land. Iedereen fier, maar toch was er een hele storm aan voorafgegaan. Ook vandaag hangen er weer donkere onweerswolken over de plaatsing van nieuwe windmolens in Hoogstraten. Hoge bomen vangen veel wind, voor windmolens blijkt dit niet anders… Met het bewuste rodeknopmoment werd in 2016 de start gegeven van drie nieuwe windturbines langs de E19 aan het bedrijventerrein Meer. Zij zouden een jaarproductie leveren die voldoende zou zijn om alle Hoogstraatse gezinnen te voorzien. In dit project hadden 160 personen uit Zundert en Hoogstraten mee geparticipeerd via de coöperatie Storm CVBA. Daardoor kwam het aantal windmolens op Hoogstraats grondgebied op 10. In 2004 werden de eerste 6 geplaatst door Electrabel. Acht jaar later (2012) was het de beurt aan Aspiravi (1) en kort daarop (2015) bouwde Storm de bewuste drie. Deze 10 molens zouden samen een vermogen hebben van 24 MW.

Glastuinbouw Maar aan de bouw van deze laatste windmolens gingen heel wat discussies en bezwaren vooraf. Vooral CD&V verzette zich vanuit het college tegen de komst van nieuwe windturbines. Niet alleen de overlast van geluid en slagschaduw was het grote bezwaar. Maar vooral de vrees dat deze drie turbines alle transport- en opslagmogelijkheden voor nieuwe elektriciteit in beslag zouden nemen, deed het college twijfelen. Bijkomende windmolens zouden immers een belemmering zijn voor de werking van de steeds populairder wordende WKK’s (warmtekrachtkoppeling) in de streek die ook hun geproduceerde stroom op het net kwijt moeten. Die WKK’s zijn glastuinbouwbedrijven die via gasverbranding elektriciteit produceren dat in het net geïnjecteerd moet worden. De restwarmte en CO2 wordt dan in de serre gebruikt voor de groei van de planten.

Verzet In september 2008 reeds weigerde het college van Hoogstraten een exploitatievergunning af te leveren. Later ging zij in beroep tegen de beslissing van de Vlaamse Overheid die een stedenbouwkundige vergunning afleverde aan Air Energy voor de bouw van twee windturbines aan de E19.

10

Hoogstraten telt momenteel 10 windmolens op haar grondgebied. Maar er zijn plannen voor nog meer. De eerste zullen wellicht de twee van Aspiravi zijn aan de Krochtenstraat in Meer. Het college verantwoordde aanvankelijk deze stap door er op te wijzen dat er momenteel geen mogelijkheid was voor tuinbouwbedrijven met WKK om hun elektriciteit aan het net te kunnen leveren. Zolang dit probleem niet opgelost werd, zou het stadsbestuur zich verzetten tegen nieuwe windmolens op het grondgebied. Op de gemeenteraad van 24 augustus 2009 gaf de toenmalige schepen Baets tekst en uitleg over de bezwaren. “Er is overlast voor bepaal-

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de tuinbouwbedrijven en er zal door de nieuwe windturbines geen ruimte meer zijn voor de toekomstige WKK’s. Er zouden immers nog 24 windmolens gepland zijn” Vanop de oppositiebanken meende Groenraadslid Fons Jacobs getuige te zijn van een nooit te winnen strijd van Don Quichote tegen de windmolens. Volgens Jacobs moeten een Vlaamse volksvertegenwoordiger en een ere-senator, die beiden in het college zetelen,


VANUIT HET STADHUIS en onderstation had de Vlaamse overheid zijn bevoegdheden gedelegeerd aan de provincie.

Raar In het licht van deze evolutie was het opmerkelijk dat nu, in 2019, de vergunning voor nieuwe windmolens weer werd aangevochten. Aspiravi, een nv gespecialiseerd in windenergie en hernieuwbare energieprojecten, vroeg bij de provincie een vergunning voor de bouw van twee nieuwe turbines aan de Krochtenstraat in Meer. Deze zouden groene stroom kunnen produceren goed voor het jaarlijks verbruik van 8.000 gezinnen. Op 19 november 2018 organiseerde zij in Meer hierover een infomoment.

toch meer mogelijkheden hebben om het hogere niveau te sensibiliseren, om kabinetten aan te spreken of zelf parlementaire initiatieven te nemen, eerder dan dit noodzakelijk project voor meer groene energie te gijzelen. “Kan deze uitbreiding met 2 windmolens niet positief aangewend worden om de nodige uitbreiding van het netwerk te bekomen en/of de problematiek van de warmtekracht-koppelingen op de politieke agenda van de hogere overheid te plaatsen?”

Draagkracht “Wij willen niet dat de ruimtelijke draagkracht van onze gemeente wordt overschreden” reageerde schepen van Milieu Ward Baets. “Er staan al zes windmolens langs de E19, maar er lopen momenteel nog aanvragen voor 24 bijkomende. Wij willen hierover onze bezorgdheid uiten, zijn helemaal niet tegen het principe van windenergie en willen zeker de zaak niet gijzelen. Wij willen integendeel de windmolens ondersteunen maar het moet wel in een ruimer kader bekeken worden.”

zou te veel tijd vragen en bovendien een dure zaak zijn. Een betere oplossing werd gevonden in een overeenkomst met Eandis, waartoe distributienetbeheerder Iveka behoort en waarvan Hoogstraten aandeelhouder is. Elia zou hier een transformatiestation bouwen en van daaruit een nieuwe kabel ondergronds leggen tot Rijkevorsel. Eandis van zijn kant zou de ondergrondse verbinding maken naar een onderstation in Meer waar o.a. de windmolens hun energie zouden kunnen afleveren. Door de bouw van dit transformatiestation aan de Sint Lenaartseweg kwam er sinds 2015 dus heel wat capaciteit vrij voor nieuwe windmolens, WKK’s en andere groene stroomleveranciers. Dit verklaart het blije gezicht van voormalig burgemeester Tinne Rombouts bij de officiële start van de drie Stormturbines in februari 2016. Voor de bouw van deze elektrische verbinding

Het stadsbestuur en de diensten gaven tijdens de onderzoeksfase negatief advies, evenals het college op 28 februari. De aanvraag voldeed immers niet aan de opgelegde krachtlijnen van het college van burgemeester en schepenen van 30/09/2013 aangezien er “geen bundeling met bestaande lijninfrastructuur is”. Toch leverde de provincie de vergunning af. Het college ging hier niet tegen in beroep en dat zit de CD&V erg hoog. Op de gemeenteraadszitting van 27 mei vroeg raadslid Baets of het college in beroep gegaan was tegen de toekenning van de vergunning. Schepen Jansen bevestigde het beroep. Nadien bleek dat een vergissing te zijn, waarvan de raadsleden op de hoogte werden gebracht met een brief van de Algemeen Directeur Joke Verschueren. Het college besliste immers pas op 4 juni om niet in beroep te gaan tegen de provincie, nadat deze haar visie te kennen had gegeven. Ze trad de stelling van het provinciebestuur bij dat het in dit geval gaat over een inplanting in een cluster en dat de tweede lijn bijgevolg niet wordt aangetast voor verdere uitbreiding.

Wat dit ruimer kader inhield? “Er zijn plannen voor 13 windmolens tussen Brecht en Hoogstraten waarvan 1 op Hoogstraten. Electrabel voorziet nog een project aan de andere zijde van de E19 terwijl er dichter naar Hoogstraten nog plannen zijn voor 11 windmolens in het binnengebied tussen Hinnenboomstraat, Hemelrijksestraat en Kathelijnestraat.”

Transformatiestation Sinds die gemeenteraad in 2009 is er al heel wat stroom door het net gevloeid. Elia, de beheerder van het Belgisch hoogspanningsnet bleef niet bij de pakken zitten. In de beginfase waren er plannen om een transformatiestation te bouwen in Meer vanwaar de gewonnen elektriciteit via een hoogspanningslijn naast de E19 getransporteerd zou worden. Hiervan werd echter afgezien. Dit

Met een druk op de rode knop zetten minister van Energie Turtelboom, burgemeester Rombouts en gouverneur Berx op donderdag 4 februari 2016 de drie windmolens van Storm in gang.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

11


VANUIT HET STADHUIS

Zonder woorden

De bouw van dit transformatiestation aan de Sint Lenaartseweg uit 2015 bracht de oplossing voor o.a. de WKK’s die tot dan toe hun stroom niet aan het net kwijt konden.

De vrees voor de bouw van een tweede lijn windmolens verder van de snelweg verwijderd, zit CD&V echter erg hoog. In de gemeenteraad van 24 juni trekt raadslid Tinne Rombouts dan ook fel van leer tegen het college. Het onderwerp was niet op de agenda geplaatst, maar tijdens de mondelinge vragenronde belandde de kwestie plots op tafel.

van de E19, als een tweede lijn in het landschap naast de windmolens die al naast de E19 staan. Wil dit zeggen dat ook op de rest van het grondgebied van Hoogstraten deze lijn kan doorgetrokken worden aan de twee zijden van de E19? En is er dan ook ruimte voor een 3de en 4de lijn? Is er dan ook ruimte voor de windmolens tussen de Hinneboomstraat en de Katelijnestraat? Wat is de visie van het bestuur? Hiermee zet het bestuur de deur naar de wildgroei van windmolens in Hoogstraten wagenwijd open!”

Kar gekeerd Volgens raadslid Tinne Rombouts keerde het college haar kar. “Door niet in beroep te gaan tegen de provincie zet het bestuur de deur open om in heel Hoogstraten ongebreideld windmolens te plaatsen. Momenteel zijn windmolenparkontwikkelaars actief op zoek naar gronden tussen de Hinneboomstraat en de Katelijnestraat. Er is de laatste jaren een duidelijk ruimtelijk afwegingskader gemaakt rond windmolens en dit houdt rekening met drie belangrijke aandachtspunten. In de eerste plaats weten investeerders met een duidelijk afsprakenkader wat kan en niet kan. Hiermee stimuleren we investeerders om in Hoogstraten te investeren voor groene, duurzame energie. Ten tweede respecteren we het landschap en de open ruimte door windmolens te bundelen op een afstand van max. 300-400m langs de E19. En ten slotte zijn er extra afstandsregels voor woningen om de overlast voor buurtbewoners in te perken. Met o.a. dit beleidskader is het stadsbestuur er de afgelopen 12 jaar, met CD&V in de bestuursploeg, in geslaagd om de groene stroomproductie te verdrievoudigen. Waardoor we in Hoogstraten vandaag ongeveer 6x het verbruik van de inwoners aan groene stroom produceren. Hiermee staat Hoogstraten aan de top op vlak van groene stroomproductie.” Vooral de vrees voor verdere uitbreiding in het landschap zit de oppositiepartij erg hoog. “De nieuw vergunde windmolens staan op bijna 1km

12

Oude schoenen In de discussie wordt terug verwezen naar de situatie in 2007 en zo lijkt de geschiedenis zich te herhalen. “Nieuwe groene stroomproducties kregen 12 jaar geleden geen vergunning meer in Hoogstraten omdat de injectiecapaciteit op was. De geproduceerde stroom door WKK’s, zonnepanelen, kleine windmolens… kon men niet meer op het elektriciteitsnet plaatsen. Het heeft het toenmalig bestuur veel tijd en energie gekost opdat Eandis uiteindelijk het netwerk zou uitbreiden. Die uitbreiding was belangrijk voor lokale ondernemers die duurzame energie produceerden. Maar door deze twee (niet voorziene) windmolens op het elektriciteitsnetwerk te injecteren, slokken zij de ruimte bedoeld voor lokale ondernemers op. Wij zitten al bijna aan onze limiet. Tel daarbij de mogelijke uitbreidingen door een losgelaten beleidskader… daar moeten we geen tekeningetje bij maken. De remmen zijn los, maar des te strakker aangespannen voor onze eigen lokale ondernemers! Je gooit toch geen oude schoenen weg, voor je nieuwe hebt?” Aldus Tinne Rombouts. Zij dringt er op aan dat het college haar beslissing terug intrekt en toch in beroep gaat tegen de provincie.

Weerwerk Bij afwezigheid van schepen Michel Jansen

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

biedt vooral schepen Roger Van Aperen weerwerk aan de opmerkingen. Voor het college is de bouw van deze twee windmolens aan de Krochtenstraat zeker geen start voor een tweede lijn. “Wij zijn geen voorstander van ook maar één windmolen toe te laten in het gebied tussen de Hinnenboomstraat en de Kathelijnestraat. En ook met deze nieuwe molens maken we geen tweede lijn. Dit is voor ons een clustervorming aan de transportzone waarbij we een bundeling maken met de drie windturbines van Storm.” Ook burgemeester Marc Van Aperen stelt voor om het voorstel van CD&V niet goed te keuren en dus niet in beroep te gaan tegen de vergunning door het provinciebestuur. Fons Jacobs uit de andere oppositiepartij Anders ziet ook het nut van een stemming niet in. “Het zou interessant zijn als CD&V een dossier opstelt en dat in de volgende gemeenteraad naar voor brengt. Dan kunnen we hier met kennis van zaken over discussiëren. Nu zijn we niet geïnformeerd.” Ondanks alle verdere pogingen van raadslid Rombouts om de stemming te vragen besluit voorzitter Vissers niet tot stemming over te gaan en het college toe te laten dit dossier nog eens goed te bekijken. Wijzelf bleven met heel wat vragen achter en gingen op zoek naar verdere informatie. Klopt het inderdaad dat de capaciteit nu al bijna opgebruikt zou zijn? Zijn er concrete plannen om nieuwe windmolens te plaatsen richting Hoogstraten centrum? Worden de masten alsmaar hoger ? Wij legden deze en andere vragen voor aan woordvoerders van Elia, de provincie, Asperavi.

Elia: “Geen probleem” Bij Elia maakt men zich geen zorgen over nieuwe windmolens en WKK’s. “Er is geen enkel capaciteitsprobleem om WKK’s bij op het net te zetten. Er is nog voldoende ruimte en zelfs in de bestaande installatie kunnen er nog aanpassingen gebeuren waardoor we de capaciteit


VANUIT HET STADHUIS nog kunnen verdubbelen. Vroeger waren er inderdaad problemen, maar die zijn er nu niet meer met de nieuwe leidingen en het transformatiestation.”

Aspiravi: “Stevig dossier” Aspiravi maakt zich sterk dat zij een stevig dossier heeft en dit zowel ruimtelijk als milieutechnisch. Dit wordt duidelijk bevestigd door het feit dat de provincie hier een vergunning voor heeft afgeleverd, aldus de woordvoerder die ook wijst op de vele gunstige adviezen. “Deze vergunning is voor ons een sterk signaal dat deze locatie in Hoogstraten effectief geschikt is voor een dergelijk windenergieproject.” Zij hoopt op een bevestiging door de minister. Gezien de complexiteit van de procedure om een windenergieproject te realiseren en de fase waarin het project zich momenteel bevindt, kan men vandaag niet inschatten wanneer de bouw en exploitatie van de windturbines zal starten. “We hopen uiteraard, net als bij al onze projecten in vergunningsfase, om de voorbereidende werken binnen een redelijke termijn te kunnen aanvatten.” “De geplande windturbines hebben een maximale tiphoogte van 200m en een vermogen van 4,2 MW waarmee ze samen stroom kunnen produceren wat oevreenkomt met het gemiddeld jaarlijks verbruik van ongeveer 8.000 gezinnen. De stroom die onze windenergieprojecten produceren wordt via een middenspanningscabine op het net geplaatst en daarna door de netbeheerder verder lokaal verdeeld.” Op de vraag of Aspiravi in de nabije toekomst in Hoogstraten nog nieuwe windturbines wil bouwen en of er gedacht wordt aan zones die verder dan 400 m van de snelweg liggen (zoals de zone tussen de Hinnenboomstraat en de

Kathelijnestraat) blijft het antwoord vaag en diplomatisch. “Aspiravi volgt bij de ontwikkeling van al haar projecten het beleid van de Vlaamse overheid inzake het ontwikkelen van windenergieprojecten. De toepassing van dat beleid onderscheidt heel wat zones als mogelijke projectzones. Aspiravi onderzoekt het potentieel van die verschillende zones over gans Vlaanderen, en dus ook in de regio rond Hoogstraten.”

Provincie: “Tien bezwaarschriften” En dus namen we contact op met de provincie, wel bepaald de dienst windenergie. Zij zijn namelijk het dichtst betrokken bij de planning en de locaties van windenergieprojecten. In de toegekende vergunning lezen we : “Er werd door de provincie een vergunning afgeleverd voor de bouw van de twee windturbines van Aspiravi. Tijdens het voorafgaand onderzoek dat startte op 22 januari 2019 en liep tot 20 februari 2019 werden er 10 bewaarschriften ingediend. Deze gingen over de onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, de invloed op het milieu, de negatieve impact op fauna en flora, landschapsverstoring, het niet respecteren van de wettelijke afstanden tot bebouwing en beschermd landschap, het overaanbod aan windturbines in de omgeving, het ontbreken van advies van Agentschap Natuur en Bos en van Onroerend Erfgoed, bijkomende geluidsoverlast en slagschaduwhinder, waardedaling van onroerend goed, de onverenigbaarheid met het nabijgelegen windturbinepark en productieverlies, en de ongelijke verdeling van lusten en lasten. De stad Hoogstraten maakte bezwaar omdat dit project niet in overeenstemming is met het ‘af-

wegingskader’ zoals het op 30 september 2013 werd opgesteld. Hierin wordt een limiet van 300 naast de autosnelweg vastgelegd. Het college gaf op 28 februari 2019 ongunstig advies. De aanvraag voldoet immers niet aan deze krachtlijnen aangezien de bundeling met bestaande lijninfrastructuur meer dan 300 meter bedraagt: de afstand tot de E19 bedraagt circa 629 meter, de afstand tot de John Lijsenstraat circa 441 meter (voor perceel 303A) en de afstand tot de E19 bedraagt circa 892 meter, de afstand tot de John Lijsenstraat bedraagt circa 837 meter (voor perceel 291B). Door de voorziene inplanting ontstaat er een versnippering van het landschap en de open ruimte en is het ruimtelijk evenwicht met de bestaande lijnstructuur (E19) en de reeds bestaande en vergunde windturbines, helemaal zoek. “Deze mogelijke afwijking op de consensus zou de deur open zetten naar een wildgroei van windmolens met verregaande impact op de open ruimte, het landschap, de natuur en niet in het minst op de omwonenden buiten de geplande perimeter. Dergelijke ontwikkeling is niet gewenst,” aldus het bezwaarschrift van de stad Hoogstraten.”

Beroep Hoewel de stad Hoogstraten niet in beroep ging tegen deze vergunning, loopt er sinds 22 juli een andere beroepsprocedure bij de bevoegde minister. Het is dus wachten op deze behandeling of Aspiravi al dan niet groen licht krijgt. Op onze vraag naar andere projecten in de toekomst verder van de snelweg weg verwijst men ons naar de respectievelijke projectontwikkelaars. Momenteel zijn er geen andere procedures lopende. Afwachten dus hoe de skyline van Hoogstraten zal evolueren – en in welke mate de open ruimte kan worden gevrijwaard. (jh)

UW PARTNER VOOR ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN AAN UW CITROËN EN PEUGEOT Contacteer ons: Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten - Tel. 03 340 40 50 info@cp-hoogstraten.be - www.cp-hoogstraten.be

Member of Premier: www.premierinternational.org

Coaching en dieetadvies door diëtisten Minderhout, Meer, Hoogstraten, Rijkevorsel info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 www.dieetvoorlichting.be

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

13


14

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Jan Janssen en Inn Laurijssen Een gevoel thuiskomen wonen en van werken in Sydney Jan Verschueren, Resele, Zweden

Jan Verschueren, 57 jaar, is geboren in Hoogstraten en opgegroeid De wereld wordt steeds kleiner en steeds meer, vooral jonge mensen in Meer. Tot zijn 20 jaar woonde hij inHoogstraten Meerdorp. om Na voor zijn huwelijk is duur hij inofMerksplas gaan verlaten onbepaalde voor altijd in vaakwonen. In 2005 week hij met zijn tweede partner Nicole uitennaar Blankenberge, waar ze inmaand 2008 huwden. In 2012 verhuisde het verre landen te gaan wonen werken. Skype brengt ons elke koppel naar tot bij een vanResele hen. in het Zweedse Västernorrland. Jan en Nicole hebben in België in totaal 7 kinderen: Jan 3 en en Nicole 4, en ondertussen 8 kleinkinderen en 2+ kleinkinderen. Voorwaar een drukke bedoening als ze naar België komen! DHM: Wat deed je hier destijds?

We hadden toen de mooiste vakantie die je kan bedenken; overal met open armen ontvangen, gidsen meegekregen die ons de komunne’s lieten zien, de rust, de ongelofelijke natuur. Het deed me steeds weer denken aan mijn jeugdjaren in Meer, waar we heel vaak speelden in “den bemd”. DHM: Wanneer hebben jullie beslist er te gaan wonen? Zo zijn we steeds hoger op gereden in Zweden tot we in de Sollefteå kommun aankwamen. We stapten uit er overviel ons beide een echt gevoel van thuiskomen! Onze volgende vakantie was recht naar Sollefteå en raar maar waar, weer dat gevoel van thuiskomen. Toen rijpte het idee om naar Zweden te verhuizen.

Ik heb de bouwopleiding gedaan in de VITO in HoogstraNatuurlijk is er een grote maar. Ons werk opzeggen in België, de kinderen ten. Daarna ben ik begonnen en kleinkinderen in België, het is allemaal niet zo evident om dan die bij bouwbedrijf “Den Horgrote stap te zetten. Na veel wikken en wegen deden we dat toch. Eerst sten” in Wortel, die spijtig goed voorbereid, veelJan, infogeboren over hetinleven verzameld, zoon een huis 1965hier in Minderhout, genoeg stopmoment. zette, Dealles Rond nieuwjaar was het gezin van Jan en Inn dehetwerken geschikte vraag bleef evenwel gezocht en gekocht. Dat ging in enkele weken, onze verhuis vanallemaal Marcel niet Janssen en May Bastiaansen zodat ik iets anders moest gaan even terug in het land om met de familie Kerst komen. In 2002, Inn was toen zwanger van Wilwas wel overwogen. Inn, geboren in 1965 in Minderhout, dochzoeken. Op datenmoment heerste Jan Verschueren en Nieuwjaar te vieren. Hun eerste koude winter lem wilde haar job tijdelijk stopzetten, besloter van Jos Laurijssen en Jeanne Van Mirlo. een crisis in de sedert jaren, terwijl het in hun woonplaatserSydten we de bouwsector sprong te wagen. In 2003 vertrokken Ouders van Toon (17), Marie (16) en zodat werk in de bouw Half woord ney hoog zomer en strandweer was. wevinden naar Sydney met de bedoeling er twee jaar Willem (14) geen optie meer was. Zo kwam ik terecht bij de “Rovana”, destijds onder Jan heeft er de leiding over de afdeling Onderte blijven en dan terug te komen. We zouden Met heel het gezin in 2003 geëmigreerd leiding van Jos Van Aperen, later onder Roger Van Aperen. Ik heb daar zoek en Ontwikkeling van Cochlear, een Austerug in België zijn als de DHM: kinderen schoolplichWat bevalt jullie zonaar in Zweden? Sydney, Australië acht reuze jaren mogen meemaken als meestergast, ik nog steeds tralisch bedrijf met wereldwijde expertise op het tigwaar werden. met vreugde aan terug denk! Eigenlijk heel eenvoudig: in de eerste plaats was er het gevoel van thuisgebied van implanteerbare gehooroplossingen. komen, en in de was het deAntwerpen. natuur en vooral Wat de Inn: Jan maakte al snel promotie we tweede raakten plaats opzichte van Het is de ca.rust. 30 minuten Op een gegeven moment kwam er een plaats vrij bij het bedrijf van mijn hangennaar de mensen echt ik Wat was jullie voortraject? Sydney.nog Al is hetaan hierelkaar veel zoals groener er ook snel ingeburgerd ensamenleving besloten nogbetreft, even tehier rijden toenmalige schoonouders. Bij hen begon ik als vrachtwagenchauffeur om het vroeger kende in Meer. Een woord is genoeg om hulp te krijgen Jan: Na de Wetenschappelijke A aan het Klein dan in half de Antwerpse rand. We wonen aan de veevoeders te vervoeren, wat ik ruim 20 jaar gedaan heb. Toen kwam of te gaan helpen. Iedereen kent er zien wordtal veel lief en leed geSeminarie studeerde ik voor ingenieur in Antrand vaniedereen, de ‘bush’, wel eens een walibi onze verhuis naar Blankenberge waar ik in de jachthaven bij “Scarphout werpen en daarna haalde ik een diploma burgerin de tuin. Yachtclub” tweede havenmeester ben geweest. Ook zijn we nog enkele lijk ingenieur elektronica in Leuven. Voor mijn Na zes jaar verblijf kan je de Australische nati“We kunnen het iedereen jaren huisbewaarder geweest in Residentie Poseidon… thesis deed ik onderzoekswerk bij Philips Leuonaliteit verwerven en dat hebben we ondertusaanraden: kom eens ven. Ik kon er meteen na mijn studies aan de sen gedaan. Je moet er wel een test voor Radar slag. Toen Philips Antwerp Bionic Systems afleggen. vanonder de kerktoren.” kocht, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, kreeg er de leiding over. Is de inburgering gemakkelijk verlopen? DHM: Hoeikkwam Zweden op je radar? Inn: Ik volgde 3 jaar ASO in het Spijker en 3 Inn: Ja, dat heeft veel met het bedrijf te maken. Op bepaald moment hadden we Daarna eens vierbedagenblijven. vrijaf en niet we er een huis. Voor de jaareen Moderne Talen aan het H. Graf. Als je op die manier naar Australië komt, helpen In wilden 2006 kochten thuis bijlicentiaat ons was vertaler het steeds maar werken en was werken, we inmiddels hun wereld, ze haaldeblijven ik het zitten, diploma Franskinderen Sydney ze met de meeste zaken. Daarnaast vind je al wilden eens tussenuit. We besloten om als richtinggingen Zweden te rijden, al De redenen om te blijven Spaans erinnu Antwerpen. Ik kon aan de slag er naar school. snel landgenoten die er hun plaats gevonden was het putje winter.enZo gezegd zo gedaan, wij ‘s morgens de auto in enbelangrijker dan die om directiesecretaresse verantwoordelijke persohebben. Ik ben nu voorzitter van de Belgische waren ondertussen richting Zweden. Het wasineen trip vanWij zo’n kleine terug 1200 te kmkeren. enkel.En Waar neelszaken in een bedrijf Waarloos. kochClub in Sydney, die nieuwkomers de weg wijst. nu is die vraag helemaal naar we terecht tartte alle verbeelding: natuurlijk,verschoven, en de ten toen in 1994 een kwamen, huis in Antwerpen, dat we ook sneeuw Er komen nogal wat Belgen de laatste jaren. De de achtergrond de oudste zit in het rust en de natuur was zo zalig dat we besloten om zeker nog deze renoveerden. club houdt ook een aantal Belgische tradities in laatste jaar vankant het uit middelbaar en gaat volgend te gaan tijdens een volgende vakantie. jaar verder studeren. We hebben het meer geeer, zoals Sinterklaas met speculoos, de Belgische nationale feestdag. En we spreken Nederhoord van mensen die geëmigreerd zijn: de stap Ondertussen was er een Scandinavië-beurs in Hoevelaken (Nederland ). lands onder mekaar tijdens de bijeenkomsten. om te vertrekken is moeilijk, maar die om terug Vele van de kommune’s (dat is te vergelijken metteHoogstraten en zijn Thuis spreken we altijd Nederlands, zodat de komen nog veel moeilijker. deelgemeenten ) kwamen zich Bionic daar voorstellen. Jan: In 1996 werd Antwerp Systems We hebben er heel wat kinderen dat blijven kennen. Met de kinderen plaatsen geziendoor die we wilden Vanaf bezoeken ook contactgegevens verzaovergenomen Cochlear. het en begin Hoe is het leven daar? AN, onder mekaar nog Minderhouts. Dat promeld. Bijbaas de volgende vakantie tewerden eerst wat over vroeg de me naar Australië komen,er‘al is heel beren ze soms na te doen om ons te plagen, dat Jan: Wemails wonen in en St Ives, in de rand van Sydweer geschreven afspraken gemaakt. het maar voor eenenjaar’. Maar het was toen niet is best grappig. ney. Vergelijk het met Schoten of Brasschaat ten

De grote stap

12

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

15


SKYPE gewerkt heeft in zes jaar tot net onder de grote chef, dus dat loopt heel goed. Zelf startte ik een eigen bedrijfje op en doe kleine renovatiewerken, meubelen maken op maat en in de winter maak ik sparken, dat is een soort slede waar men hier in de winter mee rondwandelt, gaat winkelen, noem maar op. Ook sneeuwruimen met mijn kleine bulldozer is een van mijn taken in de winter hier in de buurt. Dus bijna altijd druk bezig. In de zomer doe ik ook rondvaarten met een boot op de rivier met toeristen, altijd leuk!

Jan en Nicole met achter hen in de verte hun ‘kommun’ Resele

“We hebben er speciaal op gelet om echt tussen de Zweden te wonen”

deeld. De oudere generatie staat eerder afwachtend tegenover buitenlanders, maar eens ze zien dat je je best doet, is alle ijs gebroken en ben je van harte welkom en ontvangen ze je met open armen. Echt zoals vroeger, zalig! DHM: Hoe is jullie leefomgeving en het wonen daar? Wij wonen in de Sollefteå kommun in Västernorrland. Ons dorpje heet Resele en heeft ongeveer 600 inwoners, dat komt overeen met 1,5 inwoner per vierkante kilometer. Er word hier ook vaak gezegd dat onze streek hier de poort naar Lapland is. We hebben hier echte winters tot - 30 °C en ook echte zomers, de laatste jaren met temperaturen tot 30°C. Hier konden we ondertussen het huis van onze buren bij kopen. Dat hebben we gerenoveerd tot vakantiehuis (www.villaragnasweden.com ). Met grote vreugde kan ik zeggen dat de we heel wat mensen uit de Kempen mogen ontvangen en hun kennis te laten maken met ons paradijsje hier. Het leuke is dat iedereen terug wil komen. We wonen echt in een prachtstreek! DHM: Wat zijn jullie bezigheden? Mijn vrouw heeft na een half jaar hier werk gevonden in de immo sector, waar ze zich op-

Putje winter is een quad een uitstekend vervoermiddel.

“Geen smogtoestanden maar echt nog de zuivere lucht”

Jan als lokale sneeuwruimer

16

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Lucht DHM: Wat zijn de wezenlijke verschillen met het Hoogstraatse? Het grote verschil met België is dat het er hier allemaal veel rustiger aan toe gaat. Je maakt het zo druk als je zelf wil, terwijl je in België altijd maar vooruit moet. Het aangename is dat je dit in een prachtige omgeving kan doen met zuivere lucht. Geen smogtoestanden hier, echt nog de zuivere lucht zoals we die in België spijtig genoeg niet meer kennen. We ervaren hier ook de gemoedelijkheid van de mensen zoals 50 jaar geleden in de Kempen. Aanvankelijk voelde het als een stap terug, omdat de mensen hier veel sneller tevreden zijn met wat ze hebben. Maar het is echt aangenaam leven hier. In de voedingswinkels vind je veel van wat we gewend waren in België of iets gelijkends, natuurlijk ook streekproducten of specialiteiten van hier. Het leven is qua kosten heel goed te vergelijken met België. Als je over Zweden spreekt, denken de mensen vaak: duur, ver en koud. Dat kan ik helemaal ontkennen, toch voor het dagelijkse leven. Als je naar hier komt om te


SKYPE feesten dan is het duur, dat klopt. Maar dat is in België ook niet gratis. Toen we op zoektocht waren om een huis te kopen hebben we er speciaal op gelet om echt tussen de Zweden te wonen, en dat is ons goed gelukt. Drie jaar geleden is een Nederlander in de buurt komen wonen, verder hebben we geen Nederlands sprekenden in de buurt en dat maakt het integreren en de taal leren veel ge-

Wel is het zo dat naar school gaan niets kost, zelfs ‘s middags warm eten en het vervoer van en naar school zijn gratis maar daar betalen we dan ook allemaal belasting voor natuurlijk. DHM: En de andere voorzieningen? De ziekenzorg kost ons maximum 120 euro per jaar als je die nodig hebt. Eens je boven dit bedrag gaat, is de zorg gratis. Ook hetzelfde bedrag geldt voor medicatie. Zulke zaken zitten dus voor een deel in je belastingen.

“Hier hangen de mensen nog aan elkaar zoals ik het vroeger kende in Meer” makkelijker. Wij wonen nu bijna zeven jaar hier en mogen zeggen dat we erbij horen hier. Dat doet wel deugd, het is een plezant gevoel. DHM: Hoe zit het met het onderwijs daar? Wat het onderwijs betreft, vind ik dat de kinderen veel vrijer zijn dan in België. Ze worden echt op handen gedragen, veel minder streng dus - wat niet altijd goed is, maar dat is mijn visie. De kinderen blijven tot hun 16 jaar in de “lagere” school en dan pas kunnen ze hun keuze maken welke richting ze uit willen. Verschillende trekken dan naar de grote steden zoals Stockholm om daar verder te studeren, maar dat wil wel zeggen dat ze vanaf hun 16 jaar op

SCHOOLJAAR 2019-2020

kot gaan, wat ik veel te jong vind, of word ik oud, kan ook ! De kwaliteit van het onderwijs is goed, maar over de manier waarop stel ik me toch vragen.

Voor een kleine zelfstandig scheelt het niet veel met de Belgische regels. Ik heb dezelfde ziekteverzekering als iedere andere ingeschreven persoon in Zweden en dat is oké. Maar om betaald thuis te kunnen blijven bij ziekte moeten er eigen verzekeringen worden afgesloten worden. Dat is ook zo om dop te krijgen als het mis zou gaan. Alles heeft zijn prijs en dat is hier ook zo. Profiteren van de ziekenkas is hier voor niemand gemakkelijk, ze zijn de laatste jaren super hard geworden in hun beoordelingen. Ook lang stempelen zoals in België is niet mogelijk. Uiteindelijk val je dan op een minimumuitkering via de kommun en dat gaat veel vlugger Praten over koetjes en kalfjes, als in België. Pensioen trekken doe van het Angèle kan het ook in ik het Portugees loon dat ik mezelf uitbetaal vanuit mijn bedrijfEn jij? je. Doe ik dat niet, dan geen Zweeds pensioen.

BEGELEIDER IN DE en (BUITENecim SCHOOLSE) Sp KINDEROPVANG

Praten over koetjes en kalfjes, SALES JEUGDENook in het Joris kan het Japans (POLYVALENT GEHANDICAPTENVERKOPER) ZORG En jij?

HUISHOUDHULP

imen

c Spe

nooit te laat voor een taal dankzij

OPLEIDINGEN www.lbconderwijs.be ONTHAALdag- en avondcursussen OUDERS

Mijn Belgisch pensioen zal dus niet te klein mogen zijn…

Missen DHM: Wat mis je het meest van het vaderland en hoe hou je contact? Wat we het meeste missen, zijn de kinderen en kleinkinderen natuurlijk. Daarnaast eigenlijk niet echt veel. Zo eens snel een frietje gaan halen of zondagvoormiddag een pintje gaan drinken op café, kennen ze hier niet, maar verder zijn er niet echt gemissen. Het contact met het thuisfront in België loopt heel goed. Tegenwoordig bestaan er van alle middelen zoals skype en zo blijven we op de hoogte. Wanneer we in België komen, gewoonlijk twee keer per jaar, dan is het altijd feest en hebben we een fantastische tijd samen! DHM: Zou je een terugkeer nog overwegen? We zeggen nooit nooit, dat is gevaarlijk maar zolang we het hier naar onze zin hebben en er geen rare dingen gebeuren, denk ik niet dat we nog terug komen. We voelen ons super goed hier. Bovendien hebben we geregeld gasten in ons vakantiehuis, winter en zomer, steeds weer een andere babbel en zo blijven we ook wel op de hoogte van wat in België gebeurt. Maar de Noorderkempen zit in ons hart en dat zal altijd zo blijven… (jaf)

MAGAZIJNIER

LOGISTIEK ASSISTENT IN DE GEZONDHEIDSZORG

KRAAMZORGLeen vindt zichzelf voortdurend uit En jij?

KOKEN

nooit te laat voor een taal dankzij

ZORGKUNDIGE

www.lbconderwijs.be dag- en avondcursussen

WIJNKENNIS

ICT-CURSUSSEN (OP PC, TABLET EN SMARTPHONE)

NIEUW!

NIEUW!

VOETVERZORGING /LICHAAMSVERZORGING

UITVAARTOPLEIDINGEN

@

NAAIEN

I

leerrijk | boeiend | creatief

ENGELS FRANS SPAANS ITALIAANS

opleidingen en cursussen overdag en ‘s avonds in Turnhout en Hoogstraten

leerrijk | boeiend | creatief

turnhout@lbconderwijs.be

www.lbconderwijs.be

Like us

AANVULLENDE ALGEMENE www.lbconderwijs.be dag- en avondcursussen VORMING jezelf blijven ontdekken dankzij

leerrijk | boeiend | creatief

f

W 014 47 13 18

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

17


OOGSTSTRATEN

OOGSTSTRATEN

Korter kan de keten niet zijn MINDERHOUT - Enkele jaren geleden stond Jan Van Alphen voor de keuze: zijn bedrijf uitbreiden of zoeken naar een alternatief. Nu verkoopt hij groenten en fruit die hij in zijn serres wint, rechtstreeks aan de verbruiker. Bij die serres is het heerlijk verpozen, binnen kan je kennis maken met een 70-tal verschillende soorten groenten en fruit. Of hoe economie, recreatie en educatie hand in hand kunnen gaan.

In de rubriek OOGSTSTRATEN maken we kennis met particulieren, verenigingen en bedrijven die werken aan een meer duurzame manier om met voedsel om te gaan. Dit betreft particulieren en organisaties die zelf produceren, duurzame kleinschalige landbouw, een sterker contact tussen producent en consument en de manier waarop we voedseloverschotten vermijden of er mee omgaan. Het concept sloeg aan en twee jaar geleden beslisten Jan en Linda om het roer definitief om te gooien. “Sindsdien leveren we niet meer aan Coöperatie Hoogstraten,” gaat Jan verder. “Nu kopen we er enkel nog een paar zaken aan die we zelf niet kweken, om ze hier te verkopen. Zo telen wij bijvoorbeeld geen aardbeien gewoon omdat er in de regio zoveel collega’s gespecialiseerde in zijn. Tot vandaag kopen we ook nog tomaten aan, maar op vraag van klanten gaan we nu zelf een zo groot mogelijk aantal verschillende soorten tomaten planten.”

Het Groentehuisje Momenteel telen Jan en Linda een 70-tal verschillende groenten en fruit onder glas om die te verkopen in hun “Groentenhuisje”, waar je bijna heel het jaar door, zeker tot kerstmis, verse producten kan vinden. Het is onbegonnen werk om het assortiment op te noemen, maar bij onze wandeling in de serres herkennen we meloenen, perziken, pruimen, komkommers, nectarines, een groot assortiment bonen, druiven, puntpa-

Jan Van Alphen en zijn vrouw Linda Sambre In 1985, nu bijna 35 jaar geleden, startten Jan Van Alphen en zijn vrouw Linda Sambre op de Achteraard een tuinbouwbedrijf in een 5.000 m² grote serre. Twee jaar later kwam daar nog 4.000 m² meter bij, zodat men van een voor die dagen best groot bedrijf mocht spreken. In het begin teelden ze tomaten, maar eind jaren ’80, begin jaren ’90 schakelden Jan en Linda over op komkommer als één van de eerste telers in de regio.

elk met zo’n twintig koeien, nu wordt dat één bedrijf met minimum 500, 600 koeien. Land- en tuinbouwbedrijven zijn echte fabrieken geworden. Ze werken met een warmtekrachtkoppeling, zo ontstaat er een win-win situatie en kunnen ze rendabel te blijven. De grotere bedrijven bieden ook een garantie voor de voedselbevoorrading. Zo is dat nu eenmaal. Van familiebedrijven in de ware betekenis van het woord is bijna geen sprake meer.”

Maar de tijden zijn veranderd. “Nu moet een bedrijf zoals het onze minstens 5 ha groot zijn, dat is het absolute minimum op dit moment. Op den Aard stonden vroeger een twintigtal boerderijen,

Offerblok

Het eerste blaad waaraan je deenkt!

Door die schaalvergroting stonden Jan en Linda op een bepaald moment voor de keuze: enorm investeren met schulden tot aan of over hun pensioen, of zoeken naar een alternatief. “Het idee ontstond al in 2010,” zegt Linda, “we hadden een kleine serre met kiwibessen en trostomaten. Onder de kiwibessen kweekten we allerlei groenten voor eigen gebruik. Maar dat ging zo goed dat we al vlug overschotten hadden. Zo ontstond het idee om die groenten in een soort tuinhuis te koop aan te bieden. Buren en voorbijgangers namen wat ze nodig hadden en betaalden in een soort offerblok.” Ook de druiven doen het goed.

18

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OOGSTSTRATEN

Bij goed weer is kan je iets drinken in Den Hof, als het minder goed is kan je in de serre terecht. prika’s om er maar enkele te noemen.

klanten, iets kunnen drinken.

In het Groentehuisje is de offerblok ondertussen vervangen door een betaalautomaat. Je kiest er zelf je groenten en fruit uit, rekent uit hoeveel het is en betaalt via die automaat. Jan kan alle bewegingen in het groentehuisje volgen op zijn iphone en de beelden worden ook opgenomen. Bij elke betaling krijgt Jan een signaal op zijn telefoon. “Maar ik neem enkel steekproeven”, zegt Jan, “we werken al twee jaar zo en het systeem werkt echt. Mensen zijn eerlijk.”

Bij iets minder weer kunnen ze terecht in de serre zelf. Om het bezoek ook voor kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, is er in de serre een gigantische zandbak gemaakt waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

Knooppunten Dat Achteraard 5A langs een druk bereden knooppuntenroute ligt, heeft zeker bijgedragen tot het succes van hun onderneming en voor extra mogelijkheden gezorgd. Bij de serres, onder schaduwrijke fruitbomen, staan een aantal tafels in “Den Hof ”. Het is een rustpunt voor fietsers die er, net zoals andere bezoekers of

Het educatieve aspect is er bij gekomen op vraag van leerkrachten van scholen en van een aantal klanten. Mensen die in ‘Den Hof’ kwamen verpozen, vroegen om eens in de serres te gaan kijken en leerkrachten van scholen vroegen om met hun klas op bezoek te komen. “We stippelden in de serre een pad uit waarlangs leerlingen en bezoekers kennis kunnen maken met de groei van een groot aantal groenten en fruit, die ze meestal enkel kennen van op hun bord thuis,” zegt Jan.

Trots “We zijn best trots op dat educatieve aspect,”

Je kiest zelf je groenten en fruit, berekent de prijs en betaalt via een betaalautomaat.

gaat Linda verder. “Er komen regelmatig scholen onze serres bezoeken en daar blijft het niet bij. Buiten hebben we een tuinklas gemaakt waar kinderen dingen kunnen planten. Ze kunnen dan altijd nog eens terugkomen om te kijken hoe hun plantjes het doen. Zo leren ze waar hun eten vandaan komt.” Jan, die nu 54 jaar oud is, en Linda zien deze manier van werken wel zitten en willen er nog veel jaren mee doorgaan. “Het is zeker zo hard werken als vroeger,” weet Jan. “Vroeger was het enkel fysieke arbeid, nu komt daar het sociaal contact, het omgaan met de klanten bij. Het is voor ons beslist de beste keuze.” Het Groentehuisje is alle dagen open van 6 tot 21 uur. Den Hof is geopend op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Scholen en groepen zijn welkom op afspraak. Voor elektrische fietsen is er een gratis oplaadpunt. (fh)

In 9.000 m² serres worden meer dan 70 verschillende soorten groenten en fruit gekweekt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

19


CULINAIR

Masterclasses van Mexico tot Japan en een delicatessenwinkel hartje Gent

Marijn Coertjens, meesterchocolatier met Wortelse roots GENT - Marijn Coertjens groeide op in Baarle-Hertog, zijn vader was van Wortel afkomstig en hij leerde bakken in VTI Spijker in Hoogstraten. Maar daarna volgde een onuitgegeven vervolg. Als meesterchocolatier startte hij zijn eigen zaak op in een prachtig 17e-eeuws pand in hartje Gent. Hij won goud op de Belgian Chocolate Masters en behaalde brons op de World Chocolate Masters. Hij maakte werken voor David Beckham, Elton John, Kobe Bryant, Hugh Jackman, Lewis Hamilton, Cindy Crawford en andere groten van onze wereld. Hij werkte voor grote luxemerken als Louis Vuitton, Tiffany, Rolex, Van Cleef & Arpels, Rolls Royce. Redenen genoeg om hem een bezoekje te brengen. Naam: Marijn Coertjens

Waterloo DHM: Hoe verliep het de eerste jaren nadien? Na mijn studies kon ik in 2002 aan de slag in een patisseriezaak in Brasschaat. Daar werkte ik drie jaar, in die periode nam ik ook deel aan de eerste vakwedstrijden. Ik werkte ’s avonds na het werk door om mijn stiel nog beter onder de knie te krijgen. In die tijd waren er geen sociale media en niet zo veel boeken, zelf kende ik geen heel goede patissiers waar ik dingen aan kon vragen, dus moest ik alles zelf uitzoeken. Ik dompelde mij onder in mijn vak…

Geboren: Turnhout 06-10-1981 Ouders: Johan Coertjens van Wortel, May Jansen uit Weelde Ongehuwd, vriendin: Vivian Zhou Studies: Brood en Banket in VTI Spijker in Hoogstraten Woonplaats: Gent Delicatessewinkel in de Burgstraat 151, midden in het centrum van Gent

Na de drie jaar bij Patisserie Manus ben ik in Brasschaat gaan werken in het opstartende restaurant Kasteel Withof. Dit was een prestigeproject, een kasteel omgebouwd tot restaurant, super de luxe, de chef en de souschef kwamen van Hof van Cleve. Maar in een restaurant werken was niet echt mijn ding. Toen ik een jaar later de kans kreeg om te gaan werken bij Marc Ducobu, een gerenommeerd patissier, verhuisde ik naar Waterloo. DHM: Alweer een stapje hogerop? Het was destijds een kleine zaak, ondertussen is het de zeer grote Patisserie Ducobu. Vijf jaar, van 2006 tot 2011, heb ik er gewerkt. Men was er streng, we werkten heel veel uren per dag

DHM: Op de schoolbanken koos je voor de richting bakkerij. Een bewuste keuze? Ik ging niet zo graag naar school en studeren was ook niet echt mijn ding. Toen ik een richting moest kiezen, wou ik kok worden. Waar dat vandaan kwam, weet ik eigenlijk niet. Ik was zelfs geen goede eter als kind. In het VTI Spijker in Hoogstraten kregen we in het eerste jaar in de praktijklessen van alles een beetje - koken, zaal en wat bakken. Ik lustte lang niet alles wat ik als kok zou moeten bereiden, daarom koos ik er in het derde jaar voor om brood en banket te volgen. Ik at wel heel graag zoet, daar kon ik mensen blij mee maken. Er volgde ook nog een zevende specialisatiejaar, wat ik met grote onderscheiding heb afgerond. Graag ging ik niet naar school, maar ik werd wel steeds fanatieker in de interesse voor mijn vak.

20

Marijn Coertjens aan het werk

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en zes dagen per week. Na de uren en tijdens mijn vrije dag maakte ik chocoladesculpturen, ijssculpturen, probeerde ik taartjes uit. Het was in die periode dat ik ben uitgegroeid tot een volwaardig patissier. Ik werkte dag en nacht en tijdens mijn zomervakanties ging ik in Japan werken. Het waren telkens drie weken durende stages bij de beste patissiers en chocolatiers van het land van de rijzende zon. Ik nam in die periode deel aan vele wedstijden en in 2007 werd ik beste chocolatier van België. In 2009 werd ik geselecteerd om België te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap patisserie. Ik was kapitein van het team van drie personen, dat brons won op het wereldkampioenschap.

Wereldsterren DHM: Je werkte ook 5 jaar in The Peninsula Hong Kong, één van de meest gerenommeerde luxehotels ter wereld. Hoe belandde je daar? Begin 2011 kreeg ik een mailtje vanuit Hong Kong. Ze zochten een goede chocolatier om een chocoladekeuken op te starten in het hotel. Via via kwamen ze bij mij omdat ik al wat naam had gemaakt in de wereld van de chocolade en patisserie. In augustus vlogen ze mij naar daar om er een presentatie te geven van allerlei cho-


CULINAIR coladeproducten voor het hele management en de keukenchefs. De volgende dag hebben ze mij een contract aangeboden. Zo vertrok ik in oktober naar Hong Kong. Het Peninsula Hotel Hong Kong is inderdaad een van de meest luxueuze hotels ter wereld. Ik startte er de chocoladekeuken op, creëerde een assortiment pralines en chocoladeproducten, trainde het personeel dat bij mij in de keuken werkte en had de leiding over de dagelijkse keukenbezigheden. We maakten chocolade voor de zeven restaurants, voor de drie bars, de winkel, de 300 kamers en voor de vele speciale evenementen. DHM: En zo mocht je werken voor bekende namen, niet? Heel dikwijls moesten er sierstukken in chocolade worden gemaakt voor wereldsterren. Zo maakte ik werken voor David Beckham, Elton John, Kobe Bryant, Hugh Jackman, Lewis Hamilton, enz. Eens maakte ik drie sierstukken voor Cindy Crawford en haar kinderen. Haar dochter Kaia Gerber en haar zoon Presley Walker Gerber waren toen net aan het doorbreken in de modellenwereld. Nu kom je ze overal tegen op billboards en reclamecampagnes. Ze bezochten toen mijn chocoladeatelier waar ik hen een rondleiding mocht geven.

Ik werkte er ook voor grote luxemerken als Louis Vuitton, Tiffany, Rolex, Van Cleef & Arpels,… Voor Rolls Royce ben ik in de fabriek in Engeland chocoladedemonstraties gaan geven aan potentiële klanten op een vierdaagse. Die werden van overal ter wereld ingevlogen. Mijn demonstraties behoorden bij het programma, maar ik hoorde zelf ook bij de genodigden. Vier dagen lang werden we ondergedompeld in pure luxe, we werden overal naartoe gebracht met de Rolls Royce, ‘s avonds een diner met de beste champagne, cognac en kaviaar. We mochten op een circuit gaan rijden met twee van hun auto’s onder begeleiding van een professioneel coureur. Dit was een fantastische ervaring!

Niveau DHM: Je bent dagelijks bezig met kunst. Wanneer heb je ontdekt dat je hiervoor talenten bezat?

Ik wist helemaal niet dat ik een gave had. En ik zie mij ook niet echt als talent. Ik vind meer dat ik er aanleg voor heb. Daarna is het hard werken om op een hoog niveau te geraken. Ik heb mij in mijn vak vastgebeten en heb er alles aan gedaan om bij te leren cursussen gevolgd, veel uren gewerkt, na de uren en in mijn vrije dagen van alles uitgeprobeerd, wedstrijden en stages gedaan… Ik mag zeggen dat ik alles uit de kast heb gehaald om te proberen op het hoogste niveau mee te kunnen draaien. Dat is de enige manier om er echt tussenuit te springen, denk ik. Dit geldt mijn inziens voor elke branche. Als je Tom Boonen wil zijn, moet je je op je beroep concentreren en er alles voor doen om je hoogste niveau te halen. Daar horen opofferingen bij natuurlijk. Zo ging ik niet meer veel uit, zag ik mijn vrienden en familie niet dikwijls, leuke vakanties veranderden in werkvakanties. Maar op die manier heb ik gehaald waar ik van droomde. De lat wordt constant hoger gelegd, ook nu nog trouwens. DHM: Je werd de beste chocolatier van België en je nam deel aan het WK. Vertel eens over de wedstrijden waaraan je deelnam. Ik werd tweemaal Belgisch kampioen, in 2007 en 2015. De eerste keer was ik nog zeer jong. Ik was er 26, had nog niet de ervaring maar werkte heel hard en dat maakte dat ik het kon halen. Ik deed overigens vaker mee aan wedstrijden in Nederland, België en Frankrijk. De chefs waar ik naar opkeek, leerden mij op die manier kennen. In die tijd was er nog geen Facebook of Instagram en wedstrijden meedoen was dus de manier om te laten zien wat je kon. Maar nog belangrijker is dat je verplicht wordt om met je vak bezig te zijn. Je spendeert er meer tijd aan, zoekt je grenzen op en leert zodoende bij. Als je mooie en lekkere producten kunt presenteren en goed kunt werken op zo’n wedstijd, dan val je op. Zo kom je bij de juryleden, meestal chefs, in de gratie. Ik verzamelde dus heel wat medailles en trofeeën tijdens mijn carrière. Naast die twee Belgische titels, was er ook tweemaal brons op wereldkampioenschappen. In 2011 was dat voor patisserie en in 2015 voor chocolade.

Valentijn

DHM: En dan ben je in Gent begonnen met een eigen zaak? Dat was in 2016. In december had ik vijf weken een pop-up in het pand waar ik nu zit. Dat kwam omdat de bouwvergunning nog niet in orde was. Daarna is hier alles uit het pand gehaald en heb ik alles vernieuwd, muren, vloeren, loodgieterij, elektriciteit,… Op 16 februari 2017 ging de nieuwe zaak open. Nu zijn we dus bijna twee en een half jaar open. De zaak heeft op dit moment drie pijlers. Eerst is er de winkel zelf. Daarnaast maken we pralines voor Valentijn in Japan en geef ik masterclasses overal ter wereld. Tijdens de Valentijnsperiode heb ik zes verkooppunten in Japan gedurende vijf weken. In Japan zijn ze gek van

chocolade. Vroeger waren het de vrouwen die pralines kochten voor hun man/lief, hun baas, hun vader,… Omdat pralines er duur zijn en ze meerdere dozen moesten kopen, was dit zeer kostelijk. Sinds twee jaar is de tendens aan het veranderen. De vrouwen kopen pralines voor zichzelf. In die periode ga ik altijd enkele dagen naar Japan om promotie te doen voor mijn producten. Ze vragen je om het pralinedoosje dat ze kochten te handtekenen. Japan werd een beetje een tweede thuis, ik was er eerst om te leren, nu om mijn eigen producten te verkopen, lessen en demonstraties te geven. Ik word dikwijls gevraagd om les te gaan geven in verschillende academies in de wereld. Zo ging ik al naar Singapore, Shanghai, Tokyo, Chicago, Mexico, Dubai,… Een masterclass duurt meestal drie dagen en is altijd een beetje anders. Naargelang van wat men van mij verwacht, doe ik chocolade sierstukken, pralines of patisserie. DHM: Wat is je grootste liefde: chocolade of patisserie? Ik ben een patissier die gespecialiseerd is in chocolade, zo verwoord ik het altijd. Ik vind beide leuk om te doen, maar chocolade is wel een beetje mijn paradepaardje.

Noorderkempen DHM: Je vader was van Wortel afkomstig. Kom je nog dikwijls in de Noorderkempen? Ik ben opgegroeid in Baarle Hertog, mijn ouders en vrienden wonen daar nog allemaal. Ik kom er niet meer zo veel. Ik ben er vertrokken toen ik 20 was. Ik zou mijn ouders en vrienden graag meer opzoeken maar heb zo weinig tijd dat het er amper van komt. Iedereen begrijpt mij wel en weet dat ik super gedreven ben in mijn beroep. DHM: Heb je veel contacten met andere collega ‘s? Mijn vrienden uit de patisserie/chocoladewereld zie ik niet zo vaak, want ieder woont in een andere uithoek van de wereld. Het belangrijkste contact met collega’s die ik heb, is die van respect voor elkaars werk. Het is natuurlijk super als de chefs waar je vroeger naar op keek, je komen zeggen dat ze fan zijn van jouw werk of dat die chefs nu vrienden zijn. DHM: Heb je nog tijd voor (andere) hobby ‘s? Ik heb niet echt tijd voor hobby’s, eerlijk gezegd. Als ik eens tijd heb, dan is mijn energie op. Het is iets waar ik de komende jaren toch wat meer aan moet werken. Ik moet terug balans in mijn leven brengen. Een beetje vrije tijd om van het leven te genieten zou wel tof zijn. DHM: Marijn, nog veel succes verder! En als we nog eens in Gent komen, springen we zeker binnen… (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

21


Zandstraat in Wortel Dit is onze straat

Een woonstraat met een vlek industrie

ZANDSTRA AT

WORTEL - Waar de naam van de straat vandaan komt, ligt voor de hand. De Zandstraat was destijds een onverharde landbouwweg van Wortel naar Keirschot, dat trouwens tot de parochie Wortel behoorde. En ‘destijds’ is niet zo heel lang geleden. De iets oudere mensen die we spraken, weten het nog. Industrie en popmuziek

Heleen Sanen

“De Kempen lokte ons terug” Nadat de melkerij afgebroken was, werden er meerdere kavels gemaakt en volgde de ene nieuwbouw na de andere. In één van die woningen woont Heleen Sanen met haar drie kinderen: Flor is 2 jaar, Janne 5 en Mien 7 jaar. Afkomstig van Minderhout, bleef ze na haar studies nog een tijdje in Antwerpen hangen. Ze woont nu al zes jaar in de Zandstraat. “Destijds gaf ik les in het Seminarie. Er waren kindjes en de Kempen lokte ons toch terug. Met de ouders dichtbij kwamen we terug ‘thuis’. In Minderhout was de grond prijziger en hier leek het best wo- Heleen Sanen en Mien nen. De kavels kwamen samen op de markt en trokken al vlug jonge gezinnen aan. Wij bouwden haast samen met onze directe buren, Miel Braspenning en Tinne Kimpe.”

Toen men er eind jaren ’30 van vorige een melkerij bouwde, was de Zandstraat een onverharde weg waar geen of slechts enkele huizen stonden. Die melkerij was maar iets meer dan vijf jaar effectief in bedrijf, want nadat de Duitsers ze tijdens de Eerste Wereldoorlog ontmantelden, werd ze niet meer opnieuw in gebruik genomen.

Heleen heeft er geen spijt van. “Het is hier goed wonen in een sfeer van ‘ons kent ons’. Ik spring regelmatig binnen bij de buren, zowel bij de jonge gezinnen als bij ouderen, zoals voorbeeld bij Melia Donkers die hier al lang woont. “We zitten hier goed hé Mien”, vraagt Heleen aan haar dochter en die bevestigt met een ‘dikke duim’…”

Het werd een magazijn, eerst voor de firma Horsten en daarna voor conservenfabrikant Rovana. Later was er de legendarische ‘First One’, volgens Piet-Jan Rombouts ‘Vorst nationaal van Wortel’. Tot het gebouw in april 2001 na een blikseminslag uitbrandde en in november 2003 afgebroken werd.

Jef Meyvis en Maria Vermeiren

Met de bouw van de melkerij werd de Zandstraat zo goed als het ‘industrieterrein’ van Wortel. Om die reden kreeg ook de firma Horsten in 1964 de toelating om er te bouwen en van Worteldorp 11 (nu apotheek Swaenen) naar de Zandstraat te verhuizen. In 1985 legde het bouwbedrijf de boeken neer en werden de gebouwen opgedeeld. Houzagerij Van Erck is er nog steeds, terwijl het in de andere gebouwen een komen en gaan was van verschillende ondernemingen.

Jef is van de kolonie afkomstig en Maria van Keirschot. Wanneer Maria in de loop van het gesprek zegt dat ze 53 jaar getrouwd zijn, is Jef duidelijk wat verrast. “Maar het is wel zo. Wij zijn in 1966 door pastoor Quets in Wortel getrouwd als het laatste koppel dat in de kerk trouwde voor die toen gerestaureerd werd. Daarna gingen de kerkdiensten door in de als noodkerk gebouwde parochiezaal.”

Ondertussen werd de Zandstraat een volwaardig uitgeruste straat, met een reeks nieuwbouwwoningen waar de melkerij stond en op de gronden voorbij zagerij Van Erck. Die nog hoger gelegen gronden grenzen aan de Markvallei. Daar organiseerde men in begin jaren ’70 een heus popfestival. Zittend op de helling kon men genieten van optredens op een podium bij de lager gelegen Mark.

22

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Sinds tien jaar heel veel nieuwbouw”

Na hun huwelijk woonden ze eerst één jaar bij Maria thuis in en kochten daarna het huis van Suske Strijbos, dat toen zo’n 15 jaar oud was. Hun huis, dat van Rik Vochten naast hen en nog enkele andere zijn dus in de jaren ’50 gebouwd. “Aanvankelijk bleef het aantal huizen in de straat vele jaren gelijk. Pas de laatste tien jaar is er enorm veel bijgebouwd. Tegenover ons huis, hier


STRAAT IN DE MAAND

moet helaas vertrekken”, zegt ze. Wanneer we verwonderd kijken doet ze haar verhaal.

Jef Meyvis op de rand van de Markvellei, stond toen geen enkel huis.” Jef begon zijn carrière als bediende in het gemeentehuis en eindigde die als econoom van het Klein Seminarie. Maar in Wortel kent iedereen hem was de man die jaren meer dan actief was in bijna alle Wortelse verenigingen en de duivel doet al van het betreurde ‘Worteltje’, het blad van en voor de Wortelse verenigingen. Nu is hij nog alleen actief als lid van het zaalcomité en is hij nog dirigent van het plaatselijk zangkoor.

Nancy Rosiers

“We kochten hier 18 jaar, samen met mijn man, een bescheiden woning. Die hebben we dan ook verbouwd. Maar drie jaar geleden zijn wij gescheiden. Het gevolg is dat ik hier binnen een jaar moet vertrekken, met pijn in het hart…”

“Ik kende hier iedereen en vind het heel erg, maar als je weg moet, moet je weg. Daar is niets aan te doen..”, eindigt ze haar verhaal.

Marie Lauryssen en Sim Vermeiren

Moeder en dochter zijn “goede geburen” We houden nog een laatste keer halt bij het laatste huis voor de brug, die de grens vormt met Rijkevorsel. Daar woont Sim (Simone) Vermeiren en haar man (boswachter) Kris Eggers. Sim heeft bezoek en zit gezellig te babbelen met haar 89-jarige moeder Marie Lauryssen. “En dat is ook onze buurvrouw, want zij woont naast ons in het voorlaatste huis van Wortel.”

Als we haar tegenkomen, zit Nancy op haar brommer en zegt dat ze gaat vertrekken. “Ik

Marie Lauryssen is afkomstig van Keirschot en kocht het huis van haar schoonouders Jan Vermeiren en Agnes Faes. “Hier woont ik nu al dertig jaar. En Simonne en haar man volgden dus.” Sim pikt hier meteen op in: “Het huis naast ons moeder stond te koop en vandaar dat

Nancy Rosiers

Marie Lauryssen en Sim Vermeiren

“Ik moet helaas vertrekken”

Ze zoekt dus momenteel ergens een huis voor haar en de twee kinderen, Tom van 12 en Sam van 9 jaar. Ze staan bij haar ingeschreven, maar gaan elke veertien dagen naar de papa.

wij het hebben gekocht… we zijn goede buren, moogt ge wel zeggen.” Wanneer is de weg verhard, willen we weten. Marie durft het niet met zekerheid te zeggen. “Ik kan me nog wel herinneren dat we toen we trouwden met de fiets van Keirschot naar de kerk in Wortel reden. De boordstenen lagen er al, denk ik, maar de verharding van de weg was er zeker nog niet.” “En”, besluit Marie, “vroeger kende ik iedereen hier in de straat. Nu bijna niemand meer. Ik kom dan ook minder op straat. Af en toe ga ik nog eens naar een bijeenkomst van OKRA in ’t dorp.” (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

23


MILIEU

Beroep tegen biogasinstallatie in Meer

Naar Brussel voor 10 minuten spreektijd MEER – Al wie beroep heeft ingediend tegen de plannen voor een vergistingsbedrijf in de John Lijsenstraat mocht het op dinsdag 13 augustus in Brussel gaan uitleggen. Een uitspraak is er nog niet, maar het uiteindelijke verdict zal wellicht (weer) afhankelijk zijn van de betrokken minister en diens achterban. Zo gaat dat blijkbaar in België. U vraagt zich misschien wel af waar dit over gaat? De betreffende gronden aan de John Lijsenstraat in Meer, naast het slachthuis en de firma Malvé, kregen destijds een nieuwe bestemming. De landbouwgrond werd industriegrond, zo zou er een biogasverwerking kunnen komen die meteen voor de energievoorziening van Malvé zou zorgen. Dat laatste gaat overigens nu al niet meer op doordat Malvé via een warmtepompinstallatie in zijn eigen behoefte voorziet. Maar dat terzijde. Dit perceel grond in de John Lijsenstraat, links voorbij de brug over de E19 richting Zundert, is al jaren voer voor discussie. Ongeveer tien jaar geleden diende Thenergo een aanvraag in voor

“In beginsel moeten mestfabrieken een bijdragen leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Helaas zijn ze omgeven door overlast en fraude” een mestverwerkingsinstallatie hier. Die vestiging kwam er nooit en Thenergo stond, naar we vernemen, vaak dicht bij een faillissement. Het dossier werd overgenomen door ABO-Group met een 10-tal dochterondernemingen, waaronder ook Binergy Meer. Zij dienden eind vorig jaar een nieuwe aanvraag in voor de bouw van een vergistingsinstallatie voor 133.000 ton op jaarbasis waarvan 80.000 ton mest en 53.000 ton biologisch afval.

Negatief advies Enkele betrokken adviesorganen zoals IOK leverden deeladviezen waarbij de conclusie voorwaardelijk gunstig was, er dienden dus een aantal voorwaarden vervuld. Maar het schepencollege beschikte over een resem argumenten op grond waarvan het een ongunstig advies uitbracht in november 2018. Het college voerde o.m. aan dat de aanvoer van biomassa en mest wel degelijk in grote lijnen via de secundaire wegen en de dorpskernen zou

24

Op dit perceel grond wil Binergy Meer een biogasinstallatie bouwen. gebeuren, terwijl het bestuur net probeert om de mobiliteitsdruk te verlagen. Een tweede argument is dat grootschalige mestverwerkingsbedrijven achterhaald zijn doordat er vaker gekozen wordt voor kleinere installaties die een veel geringere overlast veroorzaken. In onze regio zijn er al heel wat van dergelijke individuele verwerkingsinstallaties. Verder meent het college dat er onvoldoende informatie is over het type mestverwerking en het procedé dat wordt gehanteerd bij de verwerking. Bovendien worden de bepalingen in het betreffende Ruimtelijk UitvoeringsPlan niet nageleefd, o.m. niet respecteren van de groenbuffer. Kortom, het bestuur acht een dergelijke aanvraag niet opportuun.

Burgers Er klonken wel meer protesten van lokale bewoners. “Ik snap niet dat de inwoners van Meer niet massaal protesteerden,” zegt één van inwoners van de John Lijsenstraat. “De stank blijft heus niet boven het bedrijf hangen en het transport moet ook door Meerdorp. Binergy Meer stelt dat de mest wordt aangevoerd langs de E19, maar veel tractors met beerkarren heb ik daar nog niet zien rijden,” voegt de man er aan toe.

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“De opslag van enorme hoeveelheden zuren en gifstoffen, maakt het bovendien een risicovol project voor omgeving, grondwater, luchtverontreiniging en waterlopen, kortom: het milieu. En dat met aanpalend beschermd parklandschap en een dorpskern op ongeveer 1 km afstand. Geen goede keuze, lijkt me dat.” Er volgde dan ook een groot aantal bezwaren, bovenop het negatieve advies van het schepencollege. Maar dat mocht niet baten. In april 2019 kreeg Binergy Meer toch een gunstig advies van de bestendige deputatie van de provincie. Een aantal van de mensen die bezwaar indienden gaan in beroep tegen deze beslissing. “En hoe sociaal is het eigenlijk dat je blijkbaar meteen 100 euro moet ophoesten wanneer je een beroep aantekent?” Toch wel een pertinente vraag: je kan het bezwaarlijk sociaal of zelfs democratisch noemen wanneer het gaat om een daad waarbij een burger niks meer doet dan zijn recht uitoefenen. “En nu moeten we met zijn allen, voor een beslissing die in Antwerpen genomen is, op 13 augustus naar Brussel rijden. Niet bepaald milieuvriendelijk. Bovendien krijgen we daar maar tien minuten spreektijd, met de uitdrukkelijk


MILIEU vraag om het korter te houden”, zegt Gerrit-Jan Baars, een van de betrokken inwoners die een beroep aantekende.

Over de grens Volgens de betrokken persoon is afval hier echt een probleem aan het worden. “Op Hazeldonk/ Meer zou een groot deel van de hallen volgestouwd liggen met o.a. industrieel afval, slecht verwerkbare plastics, etc. Het heeft allang niets meer met werkgelegenheid of economische meerwaarde te maken. Het dreigt een soort dumpplaats te worden voor de logistieke ‘dienstverleners’, waar alleen nog allochtonen werkkrachten voor hongerloontjes in de rotzooi mogen werken”, klinkt het. “In Nederland worden dergelijke mestverwerkingscentrales niet meer vergund”, weet de man. “In beginsel moeten mestfabrieken, door de productie van biogas, een bijdrage leveren

om de klimaatdoelstellingen te halen. Helaas zijn de installaties ook omgeven door overlast en fraude. Men geeft bij de noorderburen ook toe dat er te veel vee is zodat er een mestoverschot is ontstaan. Door die mest te verwerken, hoeft men de veestapel niet in te perken.” “In Duitsland”, vervolgt hij, “wordt alleen nog kleinschalige biovergisting vergund en gesubsidieerd, indien ook de warmte volledig benut wordt voor verwarming en warm tapwater. Bijna 70% van de energie die vrijkomt bij dit proces is namelijk warmte en slechts 30% elektriciteit. Zulke centrale verstookt trouwens behoorlijke hoeveelheden aardgas - om daarna groene stroomcertificaten te verkrijgen. Dat lijkt me een vrij duidelijke vorm van greenwashing!”

Conclusie?

wanneer het gaat om allerlei milieunormen. We scoren o.m. hoog in het volume van onze veestapel, in luchtverontreiniging, in het verdwijnen van de open ruimte. Een vergunning toekennen om langs de John Lijsenstraat dus ook nog een groot mestverwerkend bedrijf te bouwen, lijkt dan ook geen goede zaak. De plaatselijke bevolking vreest overlast o.m. in de vorm van geurhinder en sterk toenemende verkeersdrukte. De lokale overheid gaat daarin mee. Gehoopt wordt dus dat het gezond verstand het uiteindelijk haalt en dat een dergelijk bedrijf er door toedoen van een hogere overheid ook deze keer niet zou komen. Maar het lijkt wel zoals het gaat met een rijbewijs. Je mag zo dikwijls proberen als je wil, ooit lukt het wel. Of komt er een minister die omwille van zijn achterban overstag moet gaan… (fh)

Onze regio doet het niet bepaald schitterend

Nog meer mestverwerking in schaarser wordende open ruimte

Landschap voortaan helemaal gedomineerd door mestsilo’s? MEER - Wie vanuit de Hinnenboomstraat richting Terbeeksestraat fietst, kon op de Achteraard nog genieten van een schaars wordend stuk open ruimte. Een kleine ‘kijk wijd’ zag je geen bebouwing en je genoot er nog van de relatieve rust. Maar daar komt binnenkort allicht verandering in, met een uitbreidingsvergunning voor een mestverwerking. Elders in dit blad leest u over de bezwaren tegen de vestiging van een grote mestverwerking in de John Lijsenstraat. Het houdt niet op!

Schaamteloos Deze streek is bij de ouderen uit de buurt bekend als de ‘Oude Hei’. Niet dat er hier nog hei te vinden is, op een natuur-relictje na (wat we liefst geheim houden). En ook de grutto’s, de ‘parels van de wei’, zijn er al verdwenen omdat ze steevast uitgemaaid werden. Maar toch, open ruimte, waar vind je dat nog? We herinneren ons nog het bord van de plaatselijke landbouwvereniging. “Dit mooie landschap wordt u aangeboden door onze land- en tuinbouw”. Evenals de gebalde uitspraak van politiekers op debatten en in folders: “open ruimte moet open ruimte blijven”. De praktijk is anders. Hoe schaamteloos en naïef kun je eigenlijk zijn!

De open kijk vanuit de Hinnenboomstraat behoort alvast tot het verleden. Wanneer houdt de aanslag op de schaarse open ruimte eindelijk op?

Papier

naar meer dan 10 000 varkens) bleek er sprake van enige ruimtelijk creativiteit: “De omgeving van de bedrijfslocatie wordt gekenmerkt door een vlak, open landbouwlandschap met dominantie van weiden en akkers”. En ook: “De gebouwen staan allen geordend en compact opgesteld. Een geordende inplanting van de structuren zorgt voor rust en evenwicht in het ontwerp, alsook voor de samenhorigheid van de gebouwen op het bedrijf. De gebouwen vormen één aansluitend geheel”.

In een vorige vergunningsaanvraag (uitbreiding

Papier is verduldig, zegt de volksmond. De ver-

Dat de open kijk vanuit de Hinneboomstraat en dit stukje open ruimte ook nu al is aangetast, is onmiskenbaar op de bijgaande foto te zien. Ondertussen is alles al behoorlijk dichtgebouwd.

gunningsverlenende overheid gelooft blijkbaar alles wat er geschreven wordt. Ga maar kijken hoe het er in het echt aan toe gaat. Van de zogenaamde rust en evenwicht, of van de samenhorigheid van de gebouwen is immers bitter weinig te merken. Met de uitbreiding mag het bedrijf met deze mestverwerking - en wie weet wat volgt daarna nog allemaal - de straat oversteken. Pal in de open ruimte dus. Met de groeten van de minister die hier zijn goedkeuring aan verleent. Niks aan te doen, zeker? (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

25


CULTUUR

Rijkevorselse concertzaal De Singer al jarenlang gevestigde jazzwaarde

Sterke programmatie lokt ook Hoogstraats volk RIJKEVORSEL – Al meer dan 15 jaar organiseert De Singer geregeld optredens met jazz, rock en blues, evenals stand up comedy avonden. 65 concerten per jaar is beslist niet onaardig. Deze Rijkevorselse club is ondertussen in Vlaanderen en omstreken wijd en zijd bekend, zeker voor de insiders. Reikt die bekendheid ook tot in Hoogstraten? Een kennismaking drong zich op, zo dachten wij. Onze gesprekspartners zijn Luc De Vrij, één van de initiatiefnemers en Jan Huybrechts, medewerker. Zij alleen houden de club niet draaiend, een grote groep vrijwilligers is de drijvende kracht achter De Singer vzw. In het magische jaar 2000 start Luc De Vrij in het feestzaaltje van zijn ouders (“Bij de Lik”) in Sint-Jozef Rijkevorsel (‘het cementfabriek’) ‘A Jazz Experience’ samen met onder andere wijlen Dirk Van Ammel en Jef Van Den Langenbergh. Eénmaal per maand toveren zij het zaaltje om tot een jazzclub. Dat vraagt telkens veel werk: tafels voorzien van romantische lampjes, een podium opzetten en een geluidsinstallatie huren. Nico Schepers, jazz trompettist speelt er als eerste. De organisatoren hadden wel hun sporen al verdiend in het jeugdclubwerk: Luc deed dat in De Bres in Sint-Jozef; Dirk, Inge (vrouw van Luc) en anderen in Spiraal in het centrum van Rijkevorsel. Jan Huybrechts was eerder een ‘Waaipaal’ uit Meerle. Nadat de ouders van Inge (Verdonck) gestopt waren met hun naai-atelier verhuurden ze hun pand nog enkele jaren. Daarna kwam dit fabriekje leeg te staan, en dat leek voor Inge en Luc de ideale kans om de maandelijkse jazzclub een permanent verblijf te geven. In oktober 2006 was het zover, Jef Neve mocht de spits afbijten in het verbouwde atelier aan Bavelstraat 35. Het tweede optreden was van Melanie Di Biasio - toen nog helemaal onbekend, ondertussen uitgegroeid tot de “Belgische Billie Holiday”...

Naaimachines Vervolgens werd ook de naam veranderd. ‘A Jazz Experience’ werd herdoopt tot De Singer - van de bekende naaimachines die in het atelier dienst hadden gedaan. Zo wilden ze de club opentrekken naar andere genres. Jazz was toen en is nog steeds eerder voor een kleine groep liefhebbers. Met De Singer mikten ze bewust op een groter publiek. Voor wie de website (www.desinger.be) bekijkt en een reservering maakt, oogt De Singer als een professioneel uitgewerkte cultuurtempel op administratief en muzikaal gebied. “En toch zijn wij allemaal vrijwilligers in de vzw, niemand wordt hier betaald. Wij vormen één groep, maar enkele subgroepen programmeren apart de jazz, rock en de laatste jaren werd ook stand up comedy erbij genomen.” “Ieder doet zijn inbreng,” vervolgt Luc enthousiast, “ieder heeft ook zijn eigen taak zoals het beheer van de sponsoring, de communicatie, de techniek, enz. Eénmaal per maand wordt er vergaderd, en spreken we af wie verantwoordelijk is voor welke avond. Die moet daarvoor dan ook alles regelen: tappers zoeken, artiesten ontvangen, inkom doen. Eigenlijk werken we zoals dat vroeger in de jeugdhuizen gebeurde, waar dan ook ons verleden ligt.” In juli en augustus blijft de zaak gesloten. Een adempauze voor de vrijwilligers is nodig.

Jazz “Voor de jazz optredens zaten we mee in een clubcircuit, maar daar zijn we uitgestapt omdat wij ondertussen veel ruimer programmeren in het

26

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

genre. En iedereen wil hier spelen, we krijgen aanvragen van overal. Boekingsagenten weten ons te vinden: jazzmuzikanten maken veelal tournees en een avond zonder optreden, wil zeggen geen inkomen. Omdat wij soepel kunnen inspelen op dergelijke vragen en de keet vol krijgen, hebben we veel krediet verworven.” Die aanpak loont. “We mogen wel zeggen dat we ondertussen een toonaangevend podium op jazzgebied zijn geworden. En waarom? Een aandachtig publiek, een warme en hartelijke ontvangst, een goede geluidsinstallatie, wat wil een muzikant nog meer? Zo hoorden we in juli nog John Zorn op Gent Jazz met een uitgebreid orkest van wel 40 muzikanten. Daarvan hebben er toch wel een 30-tal hier in De Singer al gemusiceerd.” Daar bleef het overigens niet bij. “Sedert vorig jaar zijn we dan een samenwerking aangegaan met De Warande in Turnhout, maar dan wel enkel voor jazz. De missie van De Warande is streekgebonden en zij misten de jazz in hun programmering. Aangezien wij de expertise hadden, vra-


CULTUUR gen ze ons om met hun budget 2 à 3 concerten per jaar te organiseren in De Warande. Dit heeft ook de poorten geopend om (Vlaamse) subsidies te krijgen voor onze jazz-optredens zodat de verhuur van de zaal voor feestjes kon stopgezet worden. Dat bracht te veel werk mee en soms wel eens overlast.”

werd de zaal met een halve meter verlaagd zodat het publiek beter zicht heeft op de uitvoerders.

Streekproduct

Staand kunnen 200 toeschouwers een optreden bijwonen, zittend aan tafel is de capaciteit beperkt tot 120. Momenteel wordt gedacht aan de aankoop van nieuwe stoelen om het zitcomfort te vergroten; de huidige plastic klapstoelen hebben hun tijd gehad. En er is gedacht aan ventilatie voor hete avonden of als de zaal bomvol zit.

De Singer werd doorheen de jaren beter en beter uitgerust. Een vast podium met vleugelpiano, een loge voor de artiesten met een keuken waar Jan Verdonck (vader van) met de regelmaat kookt voor de muzikanten, en een geluidsinstallatie om u tegen te zeggen. Enkele jaren geleden

En of De Singer ook volk trekt uit Hoogstraten? Een grafiek levert het antwoord. “Onder andere voor de subsidies wordt aan de inkom gevraagd naar de postcode van de bezoekers, kwestie te kunnen aantonen dat het publiek uit een ruime omtrek komt. Eén derde van de bezoekers komt

uit Rijkevorsel zelf; de tweede plaats met 7% nemen bezoekers afkomstig van Hoogstraten in. Daaronder volgen een twintigtal gemeenten vooral uit de provincie Antwerpen en de strook langs de Rupel tot in Brussel.” “Voor de echte jazz komen trouwe liefhebbers zelfs van over de landsgrenzen. Dat is dan ook weer goed voor de B&B’s in de omgeving waar bezoekers kunnen overnachten en ook muzikanten wel eens te slapen worden gelegd. Grotere groepen moeten we in Antwerpen onder brengen. En inzake stand up comedy maakten we met het GC Hoogstraten de afspraak dat wij try-outs te brengen en de volledige show aan de Rabboenizaal overlaten.” (ep)

Een (gedeeltelijke) groepsfoto van de vrijwilligers voor de indrukwekkende ‘wall of musicians’ die ooit in De Singer hebben gespeeld tijdens één van de verbouwingen. Links onze gesprekspartners Luc De Vrij, Jan Huybrechts en Inge Verdonck.

WWW.GEUDENS.BE VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

27


I N G AD T E K D I E -C PL d O R K S 3D n o a v D W O en I t S O LH o o g s t r a

ENE

N

Te

Duur van de opleiding is steeds 10 weken Start basistraining solidworks : 16 september 2019 Start vervolgtraining solidworks : september 2019 Deze opleiding is zowel toegankelijk voor professionelen als particulieren.

Training @ 3DCadworks .be

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

info@vanhuffelvastgoed.com 28

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03 314 16 99


Veelbelovend najaarsprogramma Zaal Cecilia HOOGSTRATEN – “Zaal Cecilia organiseert niet elke week of elke maand een concert of een voorstelling, maar als ze er één organiseren is het ook prijs”, zo zegt de volksmond. In het najaar 2019 staan er alvast naast twee toneelvoorstellingen van Tinello (oktober) en Plan B (december) nog twee spetterende voorstellingen op het menu.

misch effect heeft. In het geval van de Kevins is dat een understatement. Deze voorstelling zal namelijk, zoals al hun voorstellingen, absurd en levensbedreigend hilarisch worden. De Kevins spelen immers niet écht volgens de geplogenheden. Geld terug indien u na de voorstelling nog tekenen van leven vertoont. Ook hiervoor is het aantal plaatsen beperkt. Praktisch: Improvisatietoneelgroep De Kevins op vrijdag 20 september om 20 uur. Vvk: 10 euro, zaal 12 euro. Reservatie : info@zaalcecilia.be

The Fiddle Case In Ierland is de traditionele muziekcultuur springlevend. The Fiddle Case is daar een mooi voorbeeld van. Met respect voor de traditie speelt de band op eigentijdse wijze swingende tunes en sfeervolle songs. En omdat improviseren onderdeel is van de Ierse muziek kan het dak er tijdens een concert zomaar afgaan!! The Fiddle Case is Eoin O’ Neill, bouzouki, Jon O’Connell, contrabas/ zang, fiddler Adam Shapiro en Kieran O’Connell, zang/gitaar/bodhran. Het viertal wordt voor dit concert aangevuld met Job Cornelissen van de eigenzinnige Nederlandse folkband Maalstroom op percussie en zang. Reserveer snel, het aantal plaatsen is beperkt. Praktisch: The Fiddle Case, een spectaculaire Ierse folkband op zaterdag 7 september om 20 uur. Vvk 10 euro, zaal 12 euro. Reservatie : info@zaalcecilia.be

De Kevins

Tinello Toneelgroep Tinello brengt drie laatste weekends van oktober en het eerste weekend van november met ‘De Wolven’ een tragikomedie over een vader die iets met zijn onstuimige zoon wil bespreken, maar … het loopt anders wanneer twee onverwachte, vrouwelijke, passanten opdagen.

De Kevins is het eerste improvisatiegezelschap dat volledig bestaat uit Kevins. Daardoor staan ze garant voor top-entertainment en, uiteraard, top-Kevins.

Het stuk is gebaseerd op “The Melville boys” van Norm Foster en werd voor Tinello bewerkt door Cis Verboven. De regie is in handen van Mieke Vervloet. Acteurs zijn Cis Verboven, Florian Christiaensen, Katleen Siemons en Laure Meyvis.

Improvisatietheater is elke vorm van theater waarbij de spelers het verhaal, de personages en de dialogen ter plaatse verzinnen wat vaak een ko-

Reserveren is zoals bekend noodzakelijk via tinello@telenet.be. De ervaring leert dat je er snel bij moet zijn als je nog een datum wil kiezen… Speeldagen: Tinello op donderdagen 10-17-24-31 oktober, vrijdagen 11-18-25 oktober en 1 november en zaterdagen 12, 19,26 oktober en 2 november. Reservatie tinello@telenet.be. (fh)

Geheugentraining HOOGSTRATEN – Ook dit najaar wordt een lessenreeks geheugentraining ingericht. Ons geheugen gaat achteruit als we het niet genoeg oefenen. Deze training, die plaats vindt op maandagnamiddagen van 14 tot 15 uur, is bedoeld voor mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor personen met beginnende dementie. Inschrijven is mogelijk vanaf 2 september tot volzet. De kostprijs voor 12 lessen bedraagt 30 euro. Praktisch: Lessenreeks geheugentraining vanaf maandag 16 september van 14 tot 15 uur in LDC Stede Akkers Hoogstraten. Deelname 30 euro. Info: 03 340 16 30. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

29


DEZE MAAND

“De Kleine Strijders” wil verblijf in kinderziekenhuis veraangenamen En al was de levensverwachting aanvankelijk twee jaar. Maartje heeft er zich toch doorgeslagen. “Zij is nu bijna twee jaar en stelt het wel, ook al zal ze nog een reeks operaties moeten ondergaan tot ze volgroeid is.”

Rollercoaster

© InPrent Fotografie HOOGSTRATEN - Op 24 september 2016 werden Maartje en Lise, een tweeling van Toon Verheyen en Joyce De Sager geboren. Het geluk van de ouders kon niet op. Maartje en Lise moesten enkele dagen in een couveuse, maar op 11 oktober zou de tweeling mee naar huis mogen, na een laatste routinecontrole door een kinderarts.

Het verdict Maar het liep onverwacht helemaal anders. “Die arts hoorde bij Maartje een hartruis. Dat gebeurt blijkbaar vaker en stelt niet altijd iets voor”, zegt Joyce. “Er werd voor alle zekerheid toch een cardioloog bij gehaald. Die stelde bij Maartje een hypoplastisch linkerhartsyndroom vast. Dat betekent dat de linkerhelft van haar hart niet meegegroeid is. Niet naar huis dus, maar in een speciaal transport naar UZ Leuven. Haalt ze het? Geen idee... Alleen die woorden al...” Er volgt een maandenlang verblijf op intensieve en een reeks hartoperaties. “Even naar huis, weer een nieuwe reeks operaties. Een topteam in Leuven heeft een plan, maar het is een plan met heel veel als, als, als... Een plan zoals er nog nooit een geweest is....”

“Wat na die eerste vaststelling volgde, dat was een rollercoaster waarin je als ouders gaat, blijft gaan, onvermoeibaar blijft doorgaan... Je tijd verdelen over Maartje, tweelingzus Lise, de andere kinderen, je werk en af en toe ook nog elkaar”, kijkt Joyce terug. “Maar ook een gevoel van machteloosheid. Er wordt door een schitterend team zoveel voor ons kind gedaan, maar wij staan er machteloos bij en kunnen niets doen. Ik kreeg het gevoel dat ik iets terug moet doen. Toon volgde me daarin. Zo is het idee om de Stichting De Kleine Strijders op te richten.” Toon en Joyce verbleven zo vaak in het ziekenhuis en stelden vast dat een begeleiding voor de naasten van de kinderpatiënt minder vanzelfsprekend is. “Dat is zeker geen verwijt naar de dokters en de ziekenhuizen, laat dat duidelijk zijn”, zegt Toon. “Hun prioriteit ligt nu eenmaal bij het zieke kind, een terechte medische prioriteit dus. Daardoor kan er vaak minder aandacht zijn voor de omgeving waarin het kind verblijft en naar de opvang en informatie van de ouders en de andere familieleden.”

Kleine ingrepen En precies aan dit laatste wil de stichting wat veranderen. Het is de bedoeling om in overleg met de ziekenhuizen, de zorgervaring van het zieke kind voor de ouders en de naasten wat te veraangenamen. “Met vaak kleine ingrepen kan men de kamers minder saai en meer kindvriendelijk maken”, zegt Toon, “A.Z. Klina in Brasschaat is daar

een goed voorbeeld van, met kleurrijke figuren op de deuren enz.” “Eigentijds speelgoed, aangepaste knuffels en kleurrijke bedspreien hoeven ook niet zo duur te zijn”, gaat Joyce verder. “Voor kinderen die rust willen, is een knuffelruimte zeer aangenaam. Een duidelijk zichtbare dagplanning, een bord waarop precies staat wie wat en wanneer komt doen en wanneer welke onderzoeken plaats vinden, is eenvoudig te realiseren en van onschatbare waarde voor het kind en de familie.” Ook aan het verblijf van een van de ouders kan gewerkt worden. “Je verblijft zelf lang bij je kind in het ziekenhuis”, weet Joyce uit ervaring, “die situatie is ook zwaar voor ouders. Ze kunnen elk beetje steun gebruiken. Het kan gaan om simpele dingen als een aangename zetel, een goede matras, de mogelijkheid om koffie of thee te verkrijgen, mogen eten in de kamer, een rustige time-outzone. Dat zijn dus de dingen waar de stichting mee voor zou kunnen zorgen...”

Helpen kost geld De vzw wil op alle mogelijke manieren geld inzamelen. Door zelf dingen te organiseren en door sponsorwerving. Op 9 augustus nemen enkele sympathisanten deel aan de dodentocht, er komt een benefietconcert en er wordt nog aan andere evenementen gewerkt. De stichting rekent ook op bedrijven en particulieren. Men is dankbaar met elk bedrag. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt men een fiscaal attest. Giften kunnen gestort worden op de rekening BE41 0689 3410 8310 ten name van Stichting De Kleine Strijders in Hoogstraten. Verdere informatie vind je ook op www.dekleinestrijders.be en op de gelijknamige Facebookpagina. (fh)

Muzikale vertelvoorstelling ‘Lampje’ HOOGSTRATEN/WUUSTWEZEL - De muzikale vertelvoorstelling ‘Lampje’ van Annet Schaap en Fredrike de Winter staat op vrijdag 13 september garant voor een gezellig avondje voor het hele gezin. Samen met het meisje Lampje beleef je een fantastisch avontuur vol geheimzinnige zeewezens en piraten. Maar ook het Zwarte Huis van de Admiraal speelt een belangrijke rol want daar zou een monster wonen. En dat alles begon heel gewoon, toen de dochter van een vuurtorenwachter vergat om op tijd nieuwe lucifers te kopen. Deze vertelvoorstelling heeft plaats in GC De Kadans, Achter d’Hoven 15, Wuustwezel en is een samenwerking van de bibliotheken van Hoogstraten, Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Deelnemen kost 2,00 euro (drankje inbegrepen) Vooraf inschrijven aan de balie in de bibliotheek. (fh) Praktisch: Lampje, muzikale vertelvoorstelling op vrijdag 13 september in GC De Kadans Wuustwezel om 19 uur

30

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Annet Schaap schreef het bijzonder succesvolle ‘Lampje’.


DEZE MAAND

Reeks activiteiten naar aanleiding van de Werelddag Dementie ciale aandacht voor wie deze problematiek geconfronteerd wordt. Er zijn extra zorguren, per afdeling maakt men 2 extra uren per dag vrij (10 uur in totaal) om extra aandacht te geven aan bewoners met dementie. De zorg- en verpleegkundigen doen dit aansluitend op hun normale dienstrooster. Daarnaast is er EN-TV, een interactieve tafel ontwikkeld voor personen met dementie. Daarin spelletjes, video’s en muziek die verwijzen naar het verleden. De senioren worden op die manier zowel mentaal als motorisch gestimuleerd. Verder lezen voorlezers van de bibliotheek voor op de afdeling voor personen met dementie. Op dinsdag 17 september is er een dementie-ontbijt met speciale placemats en op woensdag 18 september worden in het lokaal dienstencentrum hulpmiddelen zoals deuralarm, dwaaldetectie, verduisteringsgordijn enz. tentoongesteld. Met deze acties wil men dementie meer bespreekbaar maken en taboedoorbrekend werken, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum Stede akkers. Tijdens het evenement Hoogstraten in Bloemen & groenten worden op zondag 15 september daarom geknoopte zakdoeken uitgedeeld met een stempel ‘Dementievriendelijk Hoogstraten’.

Woonzorgcentrum Ook in woonzorgcentrum Stede Akkers is er van maandag 16 tot vrijdag 20 september spe-

Dementiemars Vrijdag 20 september wordt de week afgerond met een dementiemars. Om 14 uur vertrekt de optocht onder begeleiding van de fanfare en de vendelzwaaiers richting begijnhof. De bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum, familieleden, vrijwilligers, scholen, ouderenverenigingen, enz. nemen er aan deel. Bij aankomst wordt het charter voor een Dementievriendelijk Hoogstraten ondertekend. De aanwezigen zwaaien met de geknoopte zakdoeken op het gekende nummer “Les Lacs

du Connemara” van Michel Sardou. Men sluit af met een receptie, aangeboden door de stad Hoogstraten. (fh) Praktisch: Dementiemars op vrijdag 20 september met vertrek om 14 uur aan het woonzorgcentrum.

Familiegroep De Hoogstraatse ‘Familiegroep (jong)Dementie’ van de Alzheimer Liga Vlaanderen nodigt regelmatig mantelzorgers en familieleden van personen met dementie uit op bijeenkomsten.

Contactkoor Resonanz Wil je iets leuks doen samen met je partner, ouder, grootouder of goede vriend met dementie? Kom naar contactkoor Resonanz. Luister samen naar muziek of zing de longen uit je lijf. Muziek verhoogt de kans dat mensen, die soms geen woorden meer vinden, weer een stem krijgen of een aangename herinnering beleven. Resonanz komt één keer per maand bijeen op zaterdagvoormiddag van 10 tot 11 uur in LDC Stede Akkers. De volgende bijeenkomst is op zaterdag 28 september. Voor meer informatie: Kim Michielsen 03 340 16 00 – kim.michielsen@hoogstraten.be of hoogstraten@alzhaimerliga.be

Ode aan de Mark HOOGSTRATEN - Tijdens het weekend van Hoogstraten in Bloemen en Groenten op 14 en 15 september zullen er in de Kapel van het Klein Seminarie foto’s tentoongesteld worden over de Mark vanaf de bron in Merksplas over Hoogstraten tot Breda. Meteen ook een ideale gelegenheid om vanop de Vrijheid de Eeuwfeestkapel van de school te bezichtigen. Een speciale focus is er voor het fietspad naast de Mark dat in Meer start en loopt tot Ginniken in Breda. De Mark was de levensader van de streek. Zonder de rivier waren Hoogstraten en Breda in de grensstreek wellicht niet uitgegroeid tot de levendige plaatsen die ze nu zijn. Water brengt leven en mensen op de been. Boeren beginnen de grond langs de oevers te bewerken. Er ontstaan nederzettingen waar handel het het eerste begin van een plaatselijke economie werd. In Hoogstraten, Breda en omgeving draaide het toen allemaal rond de Mark, die op enkele plekken de grens vormde tussen gemeenten, steden en landen.

Praktisch: Tentoonstelling Ode aan de Mark op zaterdag 14 en zondag 15 september van 10 tot 17.30 uur in de kapel van het Klein Seminarie. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

31


DEZE MAAND

De Kempense gilden hielden de traditie hoog in Meerle MEERLE – Het voorlaatste weekend van juni namen 44 Kempense gilden deel aan het Gildefeest van de Hoge Gilderaad der Kempen in Meerle. Op zaterdag waren er competitiewedstrijden met vijf verschillende wapens. Op zondag volgden een optocht door de straten van het dorp en wedstrijden dansen, vendelen en roffelen. Wij kijken terug op de prestaties van de acht Hoogstraatse gilden: zes kruisbooggilden, één handboog- en één buksgilde.

Wedstrijden Gilden zijn in oorsprong schuttersverenigingen die veelal ontstonden in de 14de eeuw ter verdediging van het land van de heren en graven van hun streek. Met de voetboog, de oudste vorm van de kruisboog, wordt in het Hoogstraatse niet geschoten. Aan die wedstrijd namen maar vier gilden deel, Nieuwmoer bleek de sterkste, Brecht eindigde als derde. In Hoogstraten schieten Hoogstraten en Meerle met de kleine kruisboog, maar zij namen niet deel aan de wedstrijd tussen vier gilden. Wuustwezel won voor Rijkevorsel. De Sint-Ambrosiusgilde van Meer schiet met de buks. Deze gilde eindigde tweede in een wedstrijd tussen zeven gilden, waarvan Sint-Christoffel Wuustwezel de beste was. Het grootst aantal gilden schiet met de handboog. In Hoogstraten is dat alleen de Sint-Sebastiaansgilde van Meerle. Zij eindigde 12de van de 22 deelnemende gilden. De grote kruis- of balansboog, waarmee men op 61 meter schiet, is in het Hoogstraatse het meest gebruikte wapen. Hun wedstrijd werd gewonnen door Sint-Joris Loenhout die het zestal won met 194 punten voor Meer (186), Wortel (181), Minderhout (179), Meerle (175), Hoogstraten (164) en Castelré (150).

In de rangschikking ‘Schoon inkomen’ eindigde de Sint-Jorisgilde van Minderhout als derde van de 32 deelnemers.

Antwerpen in twee wereldoorlogen HOOGSTRATEN – In november 2018 herdachten we dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde. Maar in feite begon op 11 november 1918 al het nieuwe conflict te smeulen dat nauwelijks een generatie verder als de Tweede Wereldoorlog ontbrandde. Beide oorlogen hadden een enorme impact op Antwerpen. Daarover verschenen twee nieuwe boeken ‘Antwerpen 14-18’ en ‘Antwerpen

40-45’ bij uitgeverij Vrijdag. Auteur Jan Huijbrechts probeert de complexe oorlogsgeschiedenis van de Scheldestad gestalte te geven met anekdotes, persoonlijke verhalen, gebouwen en monumenten. Ze bevatten tientallen, nooit eerder gepubliceerde foto’s en een originele WO I & WO II-wandeling op het Schoonselhof.

Schoon inkomen Op zondag namen 32 van de 44 gilden deel aan een optocht in de straten van Meerle. Daaraan is de prijs van het ‘Schoon inkomen’ verbonden. Wie het meest verzorgd en met voldoende leden opstapt, krijgt het hoogst aantal punten. De jury bekroonde de Sint-Sebastiaansgilde van Essen, gevolgd door Loenhout. De gilde van Minderhout eindigde op een verdienstelijke derde plaats. Traditiegetrouw zijn er daarnaast wedstrijden dansen, vendelen en roffelen. Sint-Joris Oostmalle heeft de beste dansgroep van de 14 deelnemende gilden. Meer behaalde een derde en Minderhout een vijfde plaats in het roffelen met 13 gilden. Bij de 11 kandidaten in het vendelen eindigde Meer achtste en Minderhout vijfde. (fh)

32

Bestelbaar in de boekhandel of bij de uitgeverij. ‘Antwerpen 14-18’ ISBN 978 94 6001 798 8, paperback 17 X 24 cm, 224 blz. kost 29, 95 euro; dezelfde prijs voor ‘Antwerpen 40-45’ ISBN 978 94 6001 799 5, paperback 17 X 24 cm, 256 blz. Beide boeken samen kosten 49,95 euro. (fh)

- SEPTEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Papier-maché technieken leren in aRtelier Wortel WORTEL – Beeldend kunstenaar Mathilde Mestrom organiseert in haar eigen aRtelier Wortel, Klinketstraat 27 een cursus van 10 lessen over de mogelijkheden met papier-maché. De eerste sessie heeft plaats op donderdag 19 september. “De cursus bestaat uit 10 lessen. De deelnemers kunnen naar keuze inschrijven voor sessies in de voormiddag of ’s avonds”, zegt Mathilde, “De cursisten leren er de mogelijkheden en de verschillende technieken van het werken met papier-maché, van het bereiden van papierpulp tot en met het decoreren en aflakken van je werkstuk”.

Voor alle info

www.elve-art.be Digidak start opnieuw

Papier-maché is een veelzijdig materiaal dat prima geschikt is om te decoreren, maar ook om kunstobjecten te creëren. Het biedt mogelijkheden waar je misschien niet zo meteen aan denkt – zoals het restylen van oude spiegels en lijsten van schilderijen, decoreren van lampen of het maken van objecten.

Begeleiding “De begeleiding wordt afgestemd op de individuele interesses en vaardigheden van de deelnemers. Daardoor is de cursus zowel voor beginners als voor gevorderden geschikt. Voor beginners ligt het accent op het leren hanteren van het materiaal, voor deelnemers die al enige ervaring hebben, ligt de nadruk op het proces van beeldend vormen”, besluit Mathilde. Deelnemen kost 150 euro per persoon voor 10

Schilderworkshops voor kinderen

HOOGSTRATEN - Digidak biedt ook dit jaar computercursussen in een prettige en ontspannen sfeer. De lessen worden in kleine groepjes gegeven. Ideaal voor wie nog nooit met een computer, tablet of smartphone werkte en dat graag wil leren, evenals voor wie meer wil weten over het internet, Facebook of de cloud… lessen. Dit bedrag is inclusief lijm, papier, verf, gebruik gereedschap, allerlei basisconstructiematerialen en koffie of thee. Voor meer informatie kan je terecht bij aRtelierwortel@gmail.com. Een inschrijving wordt definitief na ontvangst van de betaling. (fh) Praktisch: Cursus papier-maché. Tien lessen vanaf donderdag 19 september tot 5 december (behalve 31 oktober) ‘s ochtends van 10 tot 12.30 uur of ‘s avonds van 19.30 tot 22 uur.

Italiaanse liederen in de begijnhofkerk

Inschrijfmomenten Digidak bibliotheek (Lindendreef 1b, Hoogstraten) - vrijdag 20 september, 9.00 - 12.00 uur Digidak LDC Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten) - vrijdag 27 september, 9.00 - 12.00 uur Digidak Meerle (Gemeenteplein 3, Meerle) maandag 16 en 23 september, 13.30 – 16.30 uur Je betaalt per cursus een waarborg van 5 euro. Deze krijg je terug als je de lessen hebt bijgewoond. (fh)

HOOGSTRATEN – ‘Canzoni Italiane’ is de titel van de opvoering die Musica Divina - de nieuwe naam voor het festival van Vlaanderen - naar de Hoogstraatse begijnhofkerk brengt op zaterdag 5 oktober. Op het programma staan liederen van o.a. C. Monteverdi, G. Caccini. G.F. Sances en S. Landi. “Amore sola mi fa remirare, la sol mi fa sollecita”, dit is een van de raadsels die Leonardo da Vinci in zijn notitieboeken neerschreef. Via het namenspel van noten schrijft hij over het mysterie van de liefde. Dat werd het het uitgangspunt van de Canzoni Italiane, de Italiaanse liederen die te berde gebracht worden tijdens Musica Divina, met o.m. tenor Jan Van Elsacker. Treden op: Guy Penson klavecimbel, Jan Van Elsacker tenor, Dirk Vandaele viool, Herlinde Verheyden cello, Philippe Malfeyt theorbe/gitaar en Patrick Denecker blokfluit. Praktisch: Canzoni Italiane op zaterdag 5 oktober van 20 tot 21.45 uur in de begijnhofkerk. Prijs: 20 euro, reservatie en info 015 29 76 54. (fh)

Musica Divina op 5 oktober in de begijnhofkerk. © M. De Decker

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

33


DEZE MAAND

De lange, hete zomer HOOGSTRATEN – Ooit was het een veelbekeken televisieserie op de toenmalige BRT: ‘The Long Hot Summer’. Ondertussen werkelijkheid dus. U zal het geweten hebben. Juli was de warmste julimaand sinds de metingen vanaf 1830. Met de week van 22 juli als uitschieter en donderdag 25 juli in België dé warmste dag ooit. Tuinders begonnen veel vroeger te werken, het huisvuil werd bij manier van spreken ’s nachts opgehaald en de werknemers bezorgden hun personeel voldoende drank, want drinken was de boodschap. Zonnebrandolie en aircotoestellen verkochten als zoete broodjes, het waren drukke dagen voor de zwemvijver en de watersporten in De Mosten, terwijl het daar vaak té warm was voor fysieke inspanningen in het onlangs geplaatste klimpark. Verder was het rustig op straat. Wie niet buiten moest zijn, bleef binnen. En het was het heerlijk toeven in de Chillmill pop-upbar bij de watermolen, waar het vooral ’s avonds enorm druk was bij optredens van de gelegenheidsband met Luc Meyvis, Florean Verschueren en Rik Ooms of wanneer Martinus Wolf &Steph Van Uytvanck er optraden (foto onder) (fh)

Bij onze huisfotograaf was het in de Lokbosstraat in Meer op 25 juli om 16.16 uur binnen 30,9 en buiten maar liefst 40,4 graden.

DF staat voor een jaar lang cultuur HOOGSTRATEN - Op zaterdag 14 en zondag 15 september organiseert het Davidsfonds voor de negentiende keer op rij zijn opendeurdagen. Dat gebeurt onder de noemer ‘Vers geperst’ tijdens het weekend van Groenten en Bloemen. DF heeft een vrij unieke lidmaatschapsformule, voor u ledenbijdrage krijgt u meteen een return in de vorm van een keuze uit meer dan 1.000 boeken of cd’s voor alle leeftijden. Er is immers andermaal een erg ruim aanbod. Bovendien biedt de cultuurkaart, die u als lid

34

ontvangt, heel wat bijkomende voordelen zoals korting bij lezingen en DF-activiteiten of in allerlei musea. Speciaal voor de open deur zijn er enkele verrassingen voor ieder nieuw lid en voor wie ter plekke zijn keuzeformulier afgeeft en betaalt. Praktisch: Open deur Davidfonds op zaterdag 14 september van 13.30 tot 17 uur en zondag 15 september van 10 tot 18 uur in het administratief centrum. (fh)

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Repair Café HOOGSTRATEN – Het is ondertussen al een vertrouwd gegeven: het repair café waar je terecht kunt met herstelbare dingen, zoals een stoel waarvan een poot los zit, een kapot broodrooster, een wollen trui met gaatjes… Vrijwilligers met kennis van computers, elektrische apparaten, fietsen, kledij, enz. helpen je op zaterdag 21 september van 9 tot 12 uur in LDC Stede Akkers Hoogstraten. (fh)


DEZE MAAND

“Puur & Meer”, expositie en beleving

Thomas Smith komt tot de jaren van verstand

Door naar buiten te komen krijgen ze feedback van een geïnteresseerd publiek. Het gaat van een imker, steenkapper, schilder, boetseerder, mandenvlechter of wolbewerker, tot het vervaardigen van natuurproducten. Geen statische of louter tentoongestelde spullen, het is de beleving die telt. Het respect voor de natuur wordt ook doorgetrokken in de opbouw van het geheel en in het culinair aanbod: enkel natuurlijke sappen, ambachtelijke bieren en groenten van eigen bodem.

Enkel op uitnodiging MEER – Nee, “Puur & Meer” is geen tentoonstelling, geen ambachtenmarkt, geen verzameling workshops. Het is de tweede editie van een expositie en beleving van ambacht, toegepaste kunst, levende muziek, streekproducten en nog veel meer. Dat alles op 7 september in Kasteel Ter Meiren in een bijzondere atmosfeer en setting met meer dan 30 deelnemers wiens passie en vaardigheid moeten leiden naar een symbiose tussen mens, natuur en product. Let wel: het betreft een besloten event, waarvoor je een uitnodiging dient te hebben. Wat je daarvoor moet doen, lees je verder in dit artikel.

Een markttoneel De eerste editie bleek vorig jaar erg succevol. Ook nu mag de toeschouwer een heus arsenaal aan creatieve uitspattingen met oog voor natuur en traditie verwachten, in de vorm van het eeuwenoude markttoneel. In een mengeling van kunst, ambacht, natuurproducten krijgen mensen die niet ‘in de commerciële markt’ staan, een platform.

“Puur & Meer” heeft plaats op zaterdag 7 september in de prachtige tuin van Kasteel ter Meiren. Maj Christianen en Gerrit-Jan Baars kochten het domein in 2009 en herstelden het met veel aandacht voor het authentieke karakter. Het Kasteel Ter Meiren is overigens genoemd naar het waterrijk, moerassig gebied waar het in 1935 is gebouwd als jachtslot in opdracht van John Lijsen jr. Het is een besloten event en dus enkel op uitnodiging. Als bezoeker wordt van je verwacht de waarden van de initiatiefnemers te delen en oog te hebben voor natuur, de mens en zijn passies in puurste vorm. Bezoekers willen er genieten van wat de natuur en de lokale bodem te bieden heeft. Wie zich in dat profiel meent te herkennen, stuurt een mail naar maj@termeiren.be en je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging in de vorm van een flyer. Praktisch: PUUR & MEER op zaterdag 7 september vanaf 11 uur bij Kasteel ter Meiren, aan de John Lijsenstraat 58, 2321 Meer. (fh)

HOOGSTRATEN - Met zijn energieke publieksinteractie en sublieme gedachtesprongen maakt comedian Thomas Smith al 18 jaar de podia onveilig. In zijn voorstelling ‘de jaren van verstand’ komt hij geen levenslessen dicteren, maar neemt hij alledaagse zaken op de korrel en stelt hij hersenkronkels en gedragingen in vraag met de nodige hilariteit tot gevolg. Zoals gebruikelijk lijkt hij al improviserend in gesprek te gaan met mensen op de eerste rij. Daarbij koppelt hij sociale en spirituele beschouwingen vlotjes aan alledaagse gebeurtenissen en observaties. Luchtige zaken als twee cavia’s maar evengoed maatschappelijke thema’s als hongersnood, mensen met echte problemen, onze voedselketen en een piano… Praktisch: De jaren van verstand, comedy door Thomas Smith op vrijdag 4 oktober om 20.15 uur in GC Rabboenizaal Spijker. (fh)

Lekker actief in Sportoase HOOGSTRATEN - Het project ‘Lekker Actief’ loopt over twaalf weken waarbij deelnemers één keer per week, op vrijdag om 10 uur samen komen voor een groepsactiviteit en daarnaast ook individueel aan de slag kunnen gaan met stappen én krachttrainingsprogramma op hun maat. Zo werken ze aan een persoonlijke doelstelling in functie van gezonde voeding. Met de beweegwekker worden de deelnemers gestimuleerd om hun zitgedrag te doorbreken.

Puur & Meer in het park van het Kasteel ter Meiren. Foto’s Karl Musschoot.

Praktisch: Startmoment ‘Lekker Actief’ op vrijdag 27 september van 10 tot 11.30 uur in de polyvalente zaal van Sportoase. Organisatie gemeentelijke ouderraad. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

35


DEZE MAAND

Gekregen, gekoesterd en getoond HOOGSTRATEN – Tot 22 december loopt in het Stedelijk museum onder de titel ‘Gekregen – Gekoesterd – Getoond’ een tentoonstelling met een selectie uit 20 schenkingen aan het museum.

Collectie Twintig jaar geleden opende het vernieuwde Stedelijk Museum Hoogstraten. De basis van de museumcollectie was de verzameling van de voormalige Hoogstratens Oudheidkundige Kring. De nieuwe tentoonstelling toont een selectie uit de duizenden voorwerpen die in die twee decennia geschonken werden aan het museum. Soms kleine voorwerpen zoals een oude foto of bidprentje maar ook grotere zoals een 18de eeuwse kledingkoffer van de graaf van Hoogstraten. Sommige zaken zijn eeuwenoud zoals een 10.000 jaar oude bijl van vermoedelijk de eerste landbouwers in de streek of een urne uit de 7de eeuw. Andere voorwerpen zijn jonger maar daarom niet minder belangrijk: denk maar aan de typische Kempense mutsen of de schildersdoos van de Wortelse kunstenaar Jan Huet.

postkaarten, archiefstukken, grafiek, foto’s, affiches, … van kunstenaar Alfred Ost. In de periode 2015-2018 schonk de familie Mercelis veel Hoogstraats erfgoed afkomstig van de oud-conservator Jan Mercelis. Er werd ook een omvangrijke archeologische collectie opgebouwd, vooral over het begijnhof, de archeologische site Meirberg in Meer en de Slag van Hoogstraten in 1814.

Criteria Ook particulieren doen vaak schenkingen. Voor het museum gelden er verschillende criteria. Het eerste criterium is geografisch. Alle objecten die een sterke band hebben met Hoogstraten worden verzameld. Een tweede criterium is dat de objecten de collectie dienen aan te vullen of te vervolledigen. Voorwerpen die al in de col-

lectie zitten, worden niet meer verzameld of aanvaard. Maar voorwerpen die een reeks aanvullen zijn uiteraard wel belangrijk. Ook de herkomst van het object is belangrijk. Het mag niet gaan om gestolen goederen en de eigenaar moet effectief het recht hebben om het object te schenken. De herkomst geeft ook meer context aan het object. Tenslotte moet ook overwogen worden of het museumwaardig is. Of een object waardevol genoeg is om bewaard te blijven in een museum, wordt bepaald door de (kunst-)historische en culturele waarde ervan. Dit is vaak geen makkelijke opdracht. (fh) Praktisch: Tentoonstelling ‘Gekregen – Gekoesterd – Getoond’, van 3 augustus tot en met 22 december in het Stedelijk Museum, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur. Info 03 340 19 80.

De museumcollectie werd verder uitgebreid, vooral door schenkingen, in mindere mate ook door aankopen. Vooral de beeldcollectie (foto’s en postkaarten) groeide en er werd gestart met een audiovisuele collectie (interviews en films). Ook verenigingen schonken belangrijke stukken. Zo breidde de kunstcollectie sterk uit. In 2000 schonk de familie Huet honderden schilderijen en ontwerpen van glasramen van de Wortelse kunstenaar Jan Huet. Eind 2011 schonk de familie Carette meer dan 500 werken, honderden

Een zoektocht tussen de vele vaak waardevolle schenkingen aan het Stedelijk museum.

Sportouders over sportende kinderen HOOGSTRATEN - Als ouder heb je graag dat je kinderen aan sport doen. Bewegen is gezond, je kind heeft veel sociaal contact en leert vaardigheden die het ook buiten de sport kan gebruiken. Maar tegelijk komen er vragen. Traint je kind niet te veel? Hoe zit het met stress en de combinatie van schoolwerk en sport? Hoe ga je om met trainers? Mag je sportdrankjes of supplementen geven? Is een hartonderzoek nuttig? Over dit alles houdt Tom Teulingkx een lezing op 24 september. Hij is lid van de medische cel van zowel Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen als Sporta-federatie en is ook de auteur van het boek ‘Sportouders’. Hij biedt leerrijke tips over hoe je kind op een gezonde manier aan sport kan doen. (fh) Praktisch:Wat met sportende kinderen, lezing door Tom Teulingkx op dinsdag 24 september om 20 uur in hoofdbib. Deelname 3,00 euro. Vooraf inschrijven nodig.

36

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Sint-Luciakapel als open monument MEERSEL-DREEF – Elk jaar op de tweede zondag van september worden in heel Vlaanderen monumenten in de kijker gezet. In Hoogstraten is de bezoeker op 8 september welkom voor toelichting en een bezoek aan de kapel opgericht ter ere van Sint-Lucia en Sint-Quirinus in Meersel-Dreef. Deze kapel werd in het begin van de 15de eeuw opgetrokken in opdracht van Jan IV van Kuik, heer van Hoogstraten. De kapel in gotische stijl was vermoedelijk het centrum van de toen kleine Meerselse boerengemeenschap. Toegewijd aan Sint-Lucia, kan men er van oudsher de hulp afsmeken tegen oogziekten.

Martelaren Jan IV van Kuik liet in 1420 de kapel in Meersel bouwen. Ze werd toegewijd aan de martelaren Sint-Lucia en Sint-Quirinus. Op 28 april 1421 werd er de eerste mis opgedragen en werden de beelden van de twee martelaren geplaatst. Om de kapel van inkomsten te voorzien stichtte Jan IV van Kuik een eeuwigdurende cijns op de watermolen van Meersel. De heer nodigde ook iedereen uit rentes ten voordele van de kapel te stichten. In 1541-1542 werd besloten tot herstel- en verbouwingswerken van de kapel. Vermoedelijk werd toen de kapel uitgebreid met de huidige kruisbeuk en koor. In 1648, na het beëindigen van de 80-jarige oorlog, werd de Sint-Luciakapel een populaire bestemming voor katholieken van de protestantse Noordelijke Nederlanden, meer bepaald uit de regio Ginneken, Rijsbergen, Strijbeek en Ulvenhout. Ze kwamen er niet alleen naar de mis, maar lieten er ook hun kinderen dopen en huwelijken afsluiten. Later nam het Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef die rol op zich.

Restauratie In de jaren dertig van de 20ste eeuw was de kapel sterk vervallen. De wekelijkse eucharistievieringen waren al rond 1890 gestopt. Het water sijpelde door het dak, de kunstwerken raakten beschadigd en het wemelde er van het ongedierte. Ondanks oproepen daartoe nam niemand het initiatief voor de broodnodige restauratie. Tot E.H. Van Dun, de gewezen pastoor van Lembeke, zich in zijn geboortestreek Meersel vestigde. Hij zal de kapel in 1940 op eigen kosten herstellen, ondanks de Tweede Wereldoorlog. Op 13 juni 1941, de feestdag van Sint-Lucia, werd de geslaagde restauratie plechtig gevierd. Er werd een comité opgericht, dat zoveel mogelijk middelen moest verzamelen om het nodige onderhoud te verzekeren. Er werd ook een rijvereniging opgericht, die sinds 1946 elk jaar hun paarden liet wijden aan

de kapel. In 1953 werd het gebouw beschermd als monument.

dan toch gerestaureerd onder leiding van architect Jan Van Boxel. (lb/fh)

In de jaren ‘70 blijkt de kapel opnieuw in verval, in die mate zelfs dat men het torentje moet afbreken. Tussen 1977 en 1981 werd de kapel

Praktisch: Open Monumentendag. Sint-Luciakapel, Meersel 24 te Meersel-Dreef op zondag 8 september van 10 tot 17 uur.

Ook watermolens zetten poort open HOOGSTRATEN/MEERSEL-DREEF - Naar aanleiding van Open monumendag kan je een kijkje gaan nemen in de twee watermolens op ons grondgebied. De Laermolen in Hoogstraten is nog maalvaardig. Het waterrad buiten brengt door een constructie van houten raderen binnen in de molen de grote molenstenen in beweging om kleine zwarte koolzaadjes te pletten tot olie. De molen is tijdens Open monumentendag in werking van 10 uur. De Meerselmolen in Meersel-Dreef is een heel ander verhaal. Vanaf de 14de eeuw stond er al een watermolen, maar die werd na een brand vervangen door een molen met een uniek staaltje industrieel erfgoed. Hier worden de molenstenen in beweging gebracht door een horizontaal geplaatst metalen waterrad. Nu is het een van de mooiste plekjes van Meersel-Dreef, waar u in de tuin van de molen kan genieten van koffie met eigengemaakte appel- of notentaart. Praktisch: De Laermolen in Hoogstraten en de Meerselmolen in Meersel-Dreef zetten hun deuren open op Open Monumentendag op zondag 8 september van 10 tot 17 uur. (fh)

Volg

online

• www.demaand.be • twitter.com/de_maand • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

37


DEZE MAAND

Pareltjes en proevertjes van Natuurpunt HOOGSTRATEN - Heb jij snel doorgebladerd naar deze pagina? Dan ben je nog net op tijd om te lezen dat je dit weekend kan meedoen met de Europese Nacht van de Vleermuis in Meerle. Het is de ideale afsluiter voor de zomervakantie. Natuurpunt Markvallei is ondertussen volop bezig met de organisatie van de najaarsactiviteiten. Er zitten een paar pareltjes tussen die je zeker niet mag missen!

Vleermuis Op vrijdag 30 augustus is er een happening in het kader van de Nacht van de Vleermuis in Meerle. In ons land leven momenteel 17 verschillende soorten vleermuizen, maar een groot aantal daarvan is ernstig bedreigd. Nog te vaak worden deze dieren als negatief afgeschilderd, terwijl ze bijvoorbeeld heel wat muggen en motten voor hun rekening nemen. Een ervaren gids geeft vanaf 20 uur in Café De Posthoorn, Kerkstraat 4 in Meerle - (of buiten op het terras) uitleg over het leven van de vleermuis. Hij staat ook stil bij de bedreigingen en licht een tip van de sluier van het geheimzinnige leven van dit dier. Na een uurtje uitleg is de duisternis gevallen en staat een twee tot drie kilometer lange wandeling op het programma.

Naast Smisselbergen (Jacquemyns) zullen Den Rooy (Voortman) en ook Maxburg, Sint Jorisburg, Villa Lauwers Dupret, de Zwaelmen en Kasteel ter Meiren zijdelings aan bod komen. Deze rijke industriëlen uit Antwerpen, Brussel en Gent kochten gronden uit de erfenis van de hertog van Salm Salm (midden 19de eeuw). Mensen als Rolin, Jacquemyns, Voortman, Van Calmeyn, Dupret, Stas de Richelle, Bovie, Splingard, Gruben-Dubois, Maximiliaan van den Berghe bouwden riante kastelen, lusthoven, jachthuizen, als toevluchtsoord en statussymbool voor hun familie. Naast de woning kwam er soms ook een kleine nijverheid zoals brouwerij, jeneverstokerij of baksteenfabriek. Beernaert brengt het verhaal rond het landbouwproject van Edouard Jacquemyns (18061874) die samen met zijn oom Jean Voortman zorgde voor het ontstaan van twee recente verworven bosgebieden Den Rooy en Smisselbergen. Komen dus aan bod: Kasteel Den Rooy, Heerle’s Hof, de Vondelstede maar ook recentere gebouwen zoals Hof van Percy en Briqueterie et Tilerie de Heerle (voorloper van de Desta). Alleszins een boeiend cultuurhistorisch verhaal verweven met onze natuurgebieden.

Grensoverschrijdend Natuurverenigingen van beide kanten van de grens organiseren op zondagmorgen 29 september van 9 tot12 uur een gezamenlijke natuur- en klimaatwandeling. De natuur rond het Merkske is uitzonderlijk, maar ook kwetsbaar door allerlei ruimtelijke plannen zoals megastallen. De klimaatverandering stelt ook nieuwe eisen aan de natuur om de opwarming met droogte en heviger buien op te vangen. De wandeling wordt georganiseerd door de Vlaamse en Brabantse natuurverengingen Natuurpunt Markvallei, IVN Mark & Donge, Mark en Leij, Vereniging Markdal en Platform Red de Markvallei. De betrokken verenigingen willen de schoonheid en het belang, maar ook de kwetsbaarheid van onze valleien onder de aandacht brengen. Vrijwilligers van de zeisgroep geven ook een demonstratie van ambachtelijk natuurbeheer in de Halse Beemden. Start vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Hoogstratensebaan (ca 3 km ten oosten van Minderhout). Deelname is gratis. Meer info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Langs straten, perken, een stukje bos en tuinen gaan de deelnemers samen met de gids op zoek, de gids maakt daarbij dankbaar gebruik van bat-detectoren. Een stevige zaklantaarn is een handig hulpmiddel. Meer info: dimitri.vanpelt@ uantwerpen.be of info@natuurpuntmarkvallei. be

Proevertjeswandeling Proeven van de natuur, het is zo verrassend lekker! Natuurpunt Markvallei organiseert een proevertjeswandeling in de Kolonie om de deelnemers natuur en landschap op een heel andere manier te laten ontdekken. Brandnetelthee, berkensap, honing uit de Vallei van het Merkske, … allemaal smaken die terug te vinden zijn in onze prachtige natuurgebieden. Vertrek op zondag 1 september om 14 uur aan De Klapekster, Kolonie 4. Einde rond 17.00 uur. Voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven via de pagina op de website (www.natuurpuntmarkvallei.be). Deelnameprijs is 5 euro per persoon, ter plaatse te betalen. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Grootgrondbezit De Hoogstraatse archeologe en kunstwetenschapper Veerle Beernaert vertelt in een gratis lezing in de Klapekster op vrijdag 13 september om 20 uur over ‘Grootgrondbezit in onze contreien’. Zij zet zo de link tussen natuur en erfgoed stevig in de verf. Het grootgrondbezit is immers verbonden aan onze bos- en natuurgebieden.

38

Elk seizoen is er een gegidste natuurwandeling voor anderstaligen.

Wandelen en fotograferen

Wildlife

De vertrouwde gegidste wandeling in Wortel Kolonie heeft plaats op zondag 15 september. Daarbij maak je kennis met de geschiedenis van het beschermde landschap en met de nog aanwezige natuur. De wandeling start aan De Klapekster om 14 uur. Info: gidsenwerkgroep@ natuurpuntmarkvallei.be

Ook al aankondigen dat er op 4 oktober om 20 uur in De Klapekster een lezing is met topfotografen Wil en Marlies uit Eindhoven. Zij zijn gepassioneerd door de natuur in Zuid-Afrika en Zambia. Ze maakten prachtige foto- en filmbeelden van de zogenaamde big-five (luipaarden, leeuwen, olifanten, buffels en neushoorns) maar ook vele andere viervoeters en vogels.

De fotowerkgroep organiseert een fotocafé in de Klapekster op 20 september. Het thema is dit keer ‘kunstige natuur’. Deelnemers brengen enkel door henzelf genomen foto’s mee. Die worden onder elkaar besproken zodat ze heel wat opsteken over allerlei fotografische aspecten. Vijf foto’s over het thema en vijf andere natuurfoto’s mogen vooraf worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht worden op een stick. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ze loodsen de aanwezigen doorheen het Kruger National Park, minder bekende pareltjes zoals Sabi Sands met zijn populatie luipaarden, en South Luangwa National Park in Zambia. Zowel de fototechnische kant, hun filosofie en de verhalen achter de beelden komen aan bod. Je hoort ook hoe je als amateur je beelden kan terugvinden in televisiedocumentaires op Discovery Channel, Universiteit NL televisie, etc. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)


DEZE MAAND

Boys dont’t cry / Boys do hokje, vasthouden aan één bepaalde discipline? Daar moet Ilse Oostvogels niets van weten. Zij houdt zich continu bezig met het slechten van grenzen. Die tussen professioneel en non-professioneel speler verdwijnen bijvoorbeeld. Ze brengt ongehoorde verhalen op het toneel, ze trekt haar spelers over grenzen die ze normaal niet overschrijden.

Als theaterdocent/-maker studeerde ze in 2016 af aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg en won daarbij de Jacques de Leeuwprijs. Onder de vleugels van Het Zuidelijk Toneel maakte ze de jongerenvoorstelling ‘Een Ilias’ met jongeren met en zonder oorlogsverleden, waarmee ze ook in Hoogstraten op de planken stond.

Daarmee bereikt ze haar doel om haar publiek mee een grens over te helpen: ze krijgt het voor elkaar om publiek en spelers binnen het tijdsbestek van een voorstelling een verbinding aan te laten gaan met het onderwerp of de spelers die ze ten tonele brengt. Ze laat haar publiek én teamleden definitief anders kijken naar de wereld waarin ze staan. Waar ze in het dagelijkse leven niet over nadenken, is plotseling een onderwerp waarmee ze zich nu verbonden weten.

Sinds 2018 volgt Ilse een traject binnen Makershuis Tilburg. Naast deze in Hoogstraten zijn er in september ook voorstellingen in Tilburg en Arnhem. De première is al op zaterdag 7 september om 20.30 uur in De Nieuwe Vorst in Tilburg. Tickets daarvoor kunnen besteld worden via https://denieuwevorst.nl.

Ilse Oostvogels Als leerkracht werkt ze in het Klein Seminarie.

Praktisch: Boys dont’t cry / Boys do, een theatervoorstelling van Ilse Oostvogels op vrijdag 20 september om 20.15 uur in GC Rabboenizaal Spijker. Tickets via GC Hoogstraten (https://www.hoogstraten.be/gchoogstraten) (fh)

HOOGSTRATEN – De muzikale voorstelling ‘Boys don’t cry / Boys do’ van de Hoogstraatse theatermaker Ilse Oostvogels gaat over leven versus overleven. De gevluchte Sajad neemt je mee naar zijn werelden in Iran en in Nederland. Hij doet dit samen met Aziz, ook vluchteling en acteur Rob van Gestel. Het is de bedoeling dat deze drie mannen hun verhaal live vertellen, al is het onzeker of ze er alle drie zullen zijn... Want als je moet overleven in een jungle van regels, dan is niets zeker. Alleen dat je flexibel moet zijn.

Spanning Over koorddansen op grenzen, over verdwalen in regels, over de kracht van mama’s, over Iran en over Nederland, over opbouwen én afbreken. Daarover gaat deze voorstelling van Ilse Oostvogels | Compagnie UR, geproduceerd door Makershuis Tilburg. Credits Tekst & regie: Ilse Oostvogels. Ilse leerde Sajad en Aziz kennen in het maakproces van haar eerdere voorstelling ‘Een Ilias’ en raakte geïntrigeerd door hun verhalen en spelkwaliteiten. Als trajectmaker bij Makershuis Tilburg kreeg zij de kans om met hen verder te werken in samenwerking met een professioneel team. Ze dook in de geschiedenis van haar spelers en werd tegelijkertijd achtervolgd door de actualiteit. De continue spanning die hierdoor ontstond vindt haar weerklank in de documentaire vertelling die ons confronteert met onze hedendaagse en vaak keiharde realiteit; hoe overleven jongens zoals Aziz en Sajad in de onzekerheid die wij voor hen – én voor onszelf – hebben gecreëerd?

Verbonden Categoriseren, iemand proberen te vatten in een

Tekstschrijver en regisseur Ilse Oostvogels met acteurs Sajad, Aziz en Rob.

Lekker fietsen? HOOGSTRATEN - Tot 29 september presenteert het Land van Mark & Merkske nog de heerlijke culinaire fietsroute. Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau laten hun drie grootste troeven ontdekken: fietsen, gezellig tafelen én een groen decor. Met deze culinaire route geniet u niet alleen van de mooiste plekjes in omgeving, onderweg staat ook een viergangenmenu op het programma. Het aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert wordt steeds in een andere zaak op de fietsroute voorgeschoteld.

Om deel te nemen is vooraf reserveren noodzakelijk. Doe dit minstens twee dagen vooraf en vóór 15 uur bij Toerisme Hoogstraten. Om 15 uur worden de reservaties onherroepelijk afgesloten. Praktisch: Culinair fietsen, een tocht van 51 km door het Land van Mark & Merkse tot 29 september. Deelnemen kost 38 euro. Info: 03 340 19 55. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

39


DEZE MAAND

Kinder- en jeugdjury leesgroepen HOOGSTRATEN - Voor de kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar zijn de leesgroepen van de Kinder- en Jeugdjury (KJV) een echte aanrader. Lezen is leuk, maar wordt nog zoveel toffer en boeiender als je met andere kinderen kan praten over de boeken die je gelezen hebt. Daarvoor is de KJV hét middel bij uitstek. Als KJV-jurylid lees je acht boeken. Vier keer kom je met de juryleden van jouw leeftijd samen om telkens twee boeken te bespreken. Zo kijken we op het einde welk boek we in Hoogstraten het leukste vonden. Bovendien telt je stem mee voor de nationale jeugdjury.

HOOGSTRATEN - Van 1 tot 30 september is het de “Maand van de sportclub”. Ook in Hoogstraten zullen verschillende sportclubs activiteiten organiseren. Je vindt het gedetailleerde programma op www.hoogstraten.be/maandvandesportclub. Kies er één of enkele activiteiten uit om eens te proberen en wie weet vind je de

sportclub van je dromen. Doe mee aan de actie “Breng je sportclub naar school” en kom op woensdag 18 september in sportkledij naar school en promoot zo nog eens extra je sport en sportclub. Info: Sportdienst, tel 03 340 19 26. (fh)

GC Programma 2019-2020

Op het einde van het leesjaar volgt er een groot slotfeest met de jury’s van Wuustwezel, Kalmthout en Essen (groep 4) of een nationaal slotfeest (groep 5 en 6). (fh)

Het jaarprogramma 2019-20 van het gemeenschapscentrum:

Praktisch: Infomoment ‘Kinder- en jeugdjury leesgroepen’ op woensdag 2 oktober om 13.30 uur in de hoofdbib. Inschrijven is niet nodig; deelname is gratis.

Woensdag 30 oktober 2019 – 14 uur

Op locatie in de Begijnhofkerk

Meester Kikker (6+)

Donderdag 19 december 2019 20.15 uur

Donderdag 26 december – 14 uur

Morgen verse sneeuw – Yevgueni

Ernest en Célestine – Winterpret (4+)

Op locatie in de Sint-Katharinakerk

Woensdag 26 februari 2020 – 14 uur

Vrijdag 17 januari 2020 – 20.15 uur

HOOGSTRATEN - In september start een nieuw Koffiekrantjaar. De bibvrijwilligers verwelkomen je vanaf dan weer graag met een kop koffie of thee terwijl je de krant leest of met andere bezoekers een babbeltje doet. Tijdens de feestelijke startweek krijg je gratis een heerlijke verwenkoffie. Door de samenwerking met het lokaal dienstencentrum is dit initiatief ondertussen naar een andere locaties uitgedijd. Zo vind je voortaan ook Koffiekrantplekken in het lokaal dienstencentrum in Meerle, De Zevenster in Meersel-Dreef en De Feftig in Hoogstraten.

Rosie en Moussa (7+) Woensdag 8 april 2019 – 14 uur

Els De Schepper heeft besloten er geen eind aan te maken

De Hazenschool (4+)

Zaterdag 25 januari 2020 – 20.15 uur

Vrijdag 4 oktober 2019

Op locatie in het WZC Stede Akkers

Waar en wanneer?

De Jaren van Verstand – Thomas Smith

Vrijdag 28 februari 2020 – 11 en 14 uur

Zaterdag 19 oktober 2019

BOOM – Tal en Thee

Ligconcert: Mortal Bach – Cindy Castillo en Pierre Slinckx

Vrijdag 13 maart 2020 – 20.15 uur

Week van de koffiekrant

Bibliotheek, Lindendreef 1b, Hoogstraten van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12 uur

Ciné Kids

Voorstellingen en concerten Vrijdag 20 september 2019 – 20.15 uur Boys don’t cry – Ilse Oostvogels/Compagnie UR

LDC Stede Akkers Meerle, Ulicotenseweg 1 (Refter De Klimtoren) - dinsdag van 10 tot 11.30 uur, woensdag van 10 tot 12 uur

Op locatie in de Sint-Katharinakerk

De Feftig Gelmelstraat 50, Hoogstraten - zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur

Disney zonder toegevoegde suiker – Cools en Zoon

Taverne de Zevenster, Dreef 42, Meersel-Dreef - vrijdag van 10 tot 12 uur (fh)

Vrijdag 25 november 2019 – 20.15 uur

Zaterdag 26 oktober 2019 – 14 uur

25 years of Grace - Jeff Buckley Zaterdag 30 november 2019

www.demaand.be

Even voorstellen – Jasper Posson en Seppe Toremans Op locatie in de Gevangenis van Hoogstraten

40

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 7 december 2019 Zacht Lawijt – Schrijversgroep Yellow Art (met Flor en Florejan Verschueren)

Fwiet Fwiet – Begijn Le Bleu Op locatie in de Klapekster Zondag 9/2/2020 – 10 uur Een zoen van toen – Stokman en Vos

Oud IJzer – tg Wuivend Riet Zaterdag 28 maart 2020 – 14 uur Dierenplezier aan Zee – Mevr. De Poes Vrijdag 10 april 2020 – 11 en 14 uur Ver – Theater FroeFroe, Lize Pede en Annelies van Hullebusch Vrijdag 24 april 2020 – 20.15 uur Live in Nerdland: DNA – Lieven Scheire Vrijdag 15 mei 2020 – 20.15 uur Forever Young – Martine Prenen


HOOFDING

Kind & Gezin en de kansarmoede-index in Hoogstraten

12 % van de kinderen starten met te weinig kansen HOOGSTRATEN - Volgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin werd in 2018 in Hoogstraten maar liefst 12, 2 % van kinderen geboren in kansarmoede. Dat is beneden het Vlaams gemiddelde van 13,1 %, maar een forse stijging ten opzichte van 2017 toen men hier 7 % kansarmoede noteerde. Vijf jaar geleden werden nog maar 2,5 % kinderen met beperkte kansen geboren. Geboren worden in kansarmoede heeft niet enkel te maken met de financiële toestand van de ouders. Het heeft te maken met kansen of beter met het gebrek aan kansen dat een kind heeft vanaf zijn geboorte.

Criteria Bij het opmaken van de kansarmoede-index houdt Kind & Gezin rekening met zes criteria, waarbij slechts één criterium betrekking heeft op het inkomen van de ouders. De andere vijf criteria zijn de opleiding van de ouders, hun arbeidssituatie, hun huisvesting, de gezondheid van het gezin en de mate waarin het kind gestimuleerd wordt. Kortom het heeft te maken met een geboorte in een kwetsbaar gezin of situatie. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer van de zes genoemde criteria, oordeelt Kind & Gezin dat deze baby in kansarmoede wordt geboren.

ganisaties zoals ’t Ver-zet-je en De Toevlucht of door de diensten van het stadbestuur. In de provincie Antwerpen werden vorig jaar 18 % van de kinderen in kansarmoede geboren, ten opzichte van 14,10 % in 2013. Het percentage ligt (uiteraard) hoger in de grootsteden, maar de stijging is het grootst in de meer landelijke gemeenten. Wat de provincie Antwerpen betreft scoren Kalmthout en Hove met 2,5 % het best. In onze regio doet Oud-Turnhout het met 3 % erg goed. Opmerkelijk is ook dat slechts enkele gemeenten de (kans)armoede konden terugdringen. We denken dan bijvoorbeeld aan Ravels waar de index in 2018 met 5,1 % lager ligt dan de 5,9 % vijf jaar geleden.

Stijging In Hoogstraten steeg de kansarmoede van 2,5 % in 2013 naar 12,2 % vorig jaar en dat zowel bij

de lokale gezinnen als bij de gezinnen van nietBelgische origine. Er is hier wel veel werkgelegenheid, maar niet iedere job is even stabiel. Het maandinkomen en de arbeidssituatie van veel gezinnen zijn vaak onzeker. Daarnaast kan de opleiding van de ouders een obstakel vormen voor de kansen die de kinderen krijgen. Op deze criteria hebben hulporganisaties of een lokaal bestuur weinig impact. Hulporganisaties zetten sterk in op het begeleiden van kwetsbare gezinnen. Gezinnen die deel uitmaken van de doelgroep hebben hierdoor sneller vertrouwen in hulpverleners, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden gemaakt. Op die manier kunnen hulpverleners sneller en gerichter doorverwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden. Het jaarlijks trefmoment en een armoedeoverleg met alle partners die met kinderen, jongeren en gezinnen werken zijn daarbij zeer belangrijk. (fh)

Men kan de criteria die Kind & Gezin hanteert in twijfel trekken, maar omdat men in heel Vlaanderen dezelfde criteria hanteert, geeft het resultaat toch aan in welke gemeenten kinderen vanaf de geboorte minder of meer kansen hebben.

Realiteit Het is even schrikken van de hoge percentages kansarmoede, ook in Hoogstraten. Maar het wijst nog maar eens op de realiteit dat (kans)armoede vaak onder de radar blijft. Het gaat over verdoken (kans)armoede in situaties of gezinnen die vaak moeilijk bereikbaar zijn voor hulpor-

Een overzicht van de kansarmoede in de ons omringende gemeenten. Turnhout, Rijkevorsel, Hoogstraten en Beerse scoren het slechtst. Enkel in Ravels daalt de kansarmoede te opzichte van vijf jaar geleden.

Vrijwilligers van De Toevlucht stellen voedselpakketten samen. Samen met een initiatief als ’t VerZet-Je leveren ze prachtig werk, al blijft veel armoede onder de radar.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

41


DEZE MAAND

CoderDojo leert jongeren alles over websites, games, apps enz.

Gratis digitale workshops voor jongeren HOOGSTRATEN - Vanaf 7 september 2019 start CoderDojo Hoogstraten. Net zoals in een groot aantal andere steden en gemeenten in Vlaanderen wil een groep enthousiaste vrijwilligers jongeren van 7 tot 18 jaar klaarstomen voor de digitale toekomst. Elke eerste zaterdag van de maand is er een gratis digitaal knutselatelier. De coaches geven géén les, de nadruk ligt op proberen, opnieuw proberen en van elkaar leren. Hoe dat in zijn werk gaat, vroegen we aan Wannes De Loore uit Meer, initiatiefnemer en één van de coaches. Daarvoor gingen we op 15 juni naar basisschool Wijsneus in Wortel waar een zestal coaches met een 25-tal jongeren proefdraaiden. Vanaf september gaat men definitief van start, telkens de eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur in de bib in Hoogstraten.

Coderwat? Wannes De Loore: CoderDojo organiseert gratis workshops voor meisjes en jongens van 7 tot 18 jaar. Vrijwilligers begeleiden een Club of Dojo - een hip woord voor een bijeenkomst. Ze nemen de jongeren mee in de wereld van eentjes en nulletjes. Zo leren de jongeren programmeren en omgaan met technologie. Ze leren ook websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen,... DHM: Ben je zelf programmeur? Hoe kwam je ertoe om hier een CoderDojo op te starten? Wannes: Ik ben geen programmeur, maar kom beroepsmatig veel met hen in aanraking langs webdevelopment, ontwikkeling van apps enz. Een half jaar geleden vroeg mijn vrouw “Wannes, ik wil leren programmeren”. Oké, zei ik, dat kan en ik ging op zoek. Zo kwam ik bij CoderDojo terecht, een organisatie die in België met meer dan honderd clubs actief is. We beginnen met eenvoudige zaken in Scratch en gaan verder

Wannes De Loore, initiatiefnemer van CoderDojo Hoogstraten

42

met Microbits, Arduino, MakeyMakey, Mbots,... waar je echt spelletjes mee kan maken. Alles kan en alles mag. DHM: En vandaag is het een proefsessie? Wannes: Ja, een eerste sessie voor we in september echt van start gaan. De jongeren die hier nu zijn, komen langs de Wijsneus maar er zijn er ook van Rijkevorsel, Vosselaar, Essen enz. Als je een CoderDojo aanmaakt, komt dat op CoderDojo België en kan je waar en wanneer je best kan. Je bepaalt zelf je tempo, eenmaal per maand of minder.

Coaches DHM: Hoe bereikte je de vrijwillige coaches? Wannes: “Ik stuurde mails naar mensen die ik ken en bereikte veel mogelijke kandidaten langs social media. Het is een zeer verscheiden ploeg. Karel Bassez bijvoorbeeld is zelfstandig programmeur, hij werkt thuis en is blij met sociaal contact langs Dejo. Brent Blockx daarentegen heeft geen IT achtergrond, maar vindt het wel interessant en dat is genoeg. Je hoeft echt geen programmeurwonder te zijn om bij ons vrijwilliger te worden.” Tim Willekens is ook één van de coaches. “Ik kom niet uit de IT sector, maar het heeft me altijd geïnteresseerd. Indien ik vroeger zo’n sessie had kunnen volgen, was ik daar zeker op ingegaan”, zegt hij.

Evelyn Laurijsen heeft beroepsmatig ook niks met IT te maken. “Ik werd vooral geprikkeld door het idee om jongeren iets bij te brengen en samen met hen die wondere wereld te ontdekken”, zegt Evelyn. Jeroen van Den Bogerd is wel opgegroeid met IT. “Ik ben al heel vroeg begonnen met programmeren. Ik wist dat er zoiets bestond en toen Wannes me vroeg heb ik niet lang moeten nadenken.” Wannes: “Een coach moet vooral interesse hebben in technologie, zin hebben om dingen uit te leggen en nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen. Kinderen kunnen vaak heel veel zelf, maar hebben soms een andere blik of een klein duwtje in de juiste richting nodig.” Of dat ook lukt? De jongeren die we spraken zijn in ieder geval super enthousiast. Matthijs Van Looveren kent wel iets van computers en komt in september al zeker terug. Ward Van der Kaa vindt het super cool. “Normaal speel je spelletjes, maar nu leer je ze zelf maken”. Warre Bosmans kende al iets van computers maar heeft hier al heel wat bijgeleerd… Kandidaat coaches en jongeren die meer informatie willen of inschrijven googelen naar CoderDojo Hoogstraten. (fh)

Op 15 juni draaide CoderDojo proef, in september gaat men echt van start.

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

De gerestaureerde beiaard ingespeeld HOOGSTRATEN – Op zondag 4 augustus speelden stadsbeiaardier Luc Dockx en Jo Haazen, zijn voormalig docent aan de beiaardschool te Mechelen, de gerestaureerde beiaard van de Sint-Katharinakerk in.

Een stem als een klok

Voor het concert gaf Luc Dockx uitleg bij het hoe en het waarom van de restauratie van de bestaande beiaardklokken en de noodzaak om vier nieuwe klokken aan te brengen om het geheel een veel diepere en duidelijk zwaardere klank te geven. Of, zoals schepen van cultuur Arnold Wittenberg het zei: “De beiaard is met een zwaardere stem duidelijk uit de pubertijd. De klank is nu in verhouding tot de toren.”

Het klinkt zacht wanneer je de Hemonyklokken verwart met 24 jonge vogels die door de bomen ruisen.

Na het concert werd een gedenkplaat onthuld met de namen van de beiaardvrienden en sympathisanten, die een kleiner of groter bedrag sponsorden. Tot slot bracht stadsdichter Michiel Van Opstal een gedicht waarbij hij zich liet inspireren door de invloed van het weer op de beiaard. Hoe de klokken klinken als het regent, warm is of zelfs stormt. (fh)

Veel diepere en zwaardere klanken

Een stem huist in de lucht en verbindt zo de stad met haar toren.

Het klinkt luid wanneer de bastoon meer dan vier ton weegt en zijn stem tot ver in de velden nazindert. Het klinkt scherp wanneer het koud is en de koorden korten tot klepels aan de klokken kleven. Het klinkt woest wanneer het stormt en de beiaardier de bliksem van repliek wil dienen met een slotakkoord dat de donder evoceert. Het klinkt helder wanneer je de wereld laat dansen op het ritme van de uren. Eerst in re, nu in la mol.

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

In Hoogstraten zijn aardbeien nooit ver weg. Ook niet voor Luc Dockx en Jo Haazen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

43


Deelnemende handelszaken

Hoogstraatse CADEAUBON

€5

.........

.........

.........

.........

.........

.........

......

. ...... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... . . . ... .... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... PEL: . . . . . ......... ......... . . . . . STEM ......... tum . . . . . . .. .. .. . . . . ......... ......... ermelde da ver . . . . . . .. .. .. . . . . . . ......... ......... eldig t.e.m. . . . . . . .. .. .. . . . . . . ......... aubon is g egen geld. LLDIG TOT: .... .. .. .. . . . . . . . . . . GE . . . . . BIJ: . t Deze cade . . ....... .... ..... wisselbaar ht in alle ......... ch ......... ......... ......... en is niet in ze cadeaubon terech PEL: . . . . . ......... ......... t de ILD OP: tum . . . . . STEM . . . . . . .. .. .. . GERU U kuntt me e handelszaken. op: ING ......... . . . . . . .. .. .. . . . . . . e elde da verm ers vindt u ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . eldig t.e.m. deelnemend lijst van de deelneme : . g T . . is O . . T . on . G aub e ...... GELLDI ....... tegen geld. in alle Deze cade De volledig aten.be ......... . . . . . . BIJ: wisselbaar ht ch tr ......... ......... en is niet in ze cadeaubon terech www.hoogs PEL: . . . . . : ........ t de ILD OPda . . . . . STEM GERU U kuntt me e handelszaken. ING dt u op: elde tum ......... ......... . . . vin . . s e erm . . v . . er . . . me m. . end . . . . .. eldig t.e. deelnem de deelne T: ........ aubon is g egen geld. e lijst van ......... GELLDIG TO t Deze cade De volledig aten.be . . . BIJ: wisselbaar ht in alle ch tr ......... en is niet in ze cadeaubon terech www.hoogs ......... t de ILD OP: . . RU GE U kuntt me e handelszaken. op: ING u ers vindt deelnemend lijst van de deelneme e De volledig aten.be tr www.hoogs

AD Delhaize Hoogstraten Annie's Boetiek ATHOR Lutgart Laurijssen Beautyhuisje - Schoonheidssalon Bakkerij Joost Muësen Bakkerij Mathysen Bistro Het Eglantierken Bloemenboetiek Bloemisterij Mertens Brasserie HautRu Brasserie Manifest Broodplank Hoogstraten Bruurs Men Bruurs Women Café de Rijkswacht Carrefour Market Hoogstraten Carrefour Market Meer COLORA Hoogstraten De Bouwhoeve Ijs & Vakantieboerderij De Gulden Coppe Bistrobar De Jachthoorn De Pizzahoek Den Bottel Drankenhandel 't Bierhuis Eetcafé De Gelmel NIEU W FKT Horecashop Framandi Schoenen Fruitbedrijf Stoffels-Van Baelen Fruithuis bvba Haarbazaar Haarbazaar Deluxe Hair by M Hema Hoogstraten Hesco Tuinbenodigdheden- Bloemen Het Chocoladehuis Het Fortuin Café Feestzaal Evenementen Het Moment Het Vijfde Huis Het Wijnhuis W EU NI Het Zoete Begijntje High Hair Haarkappers 44

.........

€10 20 € O R: VOO

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

A : VAN

.........

.........

.........

.........

........ .........

O R: VOO A : VAN

O R: VOO A : VAN

gstraten bestuur Hoo e en stads gstraten

erking met in samenw Hoogstraten ever: VVV delijke uitg Verantwoor

Vrijheid 241 Heilig Bloedlaan 267 Kerkstraat 42 Vrijheid 134 Vrijheid 206 Vrijheid 7 Vrijheid 6 Vrijheid 1 Blauwbossen 20 Gelmelstraat 14 Vrijheid 118 Vrijheid 125 Vrijheid 102 Vrijheid 93 - 97 Vrijheid 167 Burg. J. Van Aperenstraat 9B Meerdorp 12 Heilig Bloedlaan 283 Bouwhoef 2 Vrijheid 173 Vrijheid 202 Gelmelstraat 80 Vrijheid 162 Van Aertselaerstraat 37 Heilig Bloedlaan 285 Gelmelstraat 92/12 Vrijheid 83 Bergenstraat 5 Desmedtstraat 76 Koestraat 16 Vrijheid 102 Vrijheid 65 Vrijheid 195 Meerseweg 38 Vrijheid 63 Meerdorp 13 Vrijheid 140 Vrijheid 67 Vrijheid 48 Vrijheid 114 Vrijheid 127

nizo Hoo gstraten, U

HoHo Hoo

2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2323 Wortel 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2322 Minderhout 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten


NIEU W

NIEU W

NIEU W

NIEU W

NIEU W

NIEU W

Hoela Hoep kinderkleding -schoenen Horta Meer - DeVo Hubo MariĂŤn Maison Thirion HunkemĂśller Hoogstraten ID Coiffures Infraligne IRIS Bloemen, Planten, Sfeerdecoratie JBC Hoogstraten Juwelier Tibax Kalisto Klavertje Vier Lauryssen Electronics Le Chaupain Limada Comfort Lola Liza Maes NV Massage, sportverzorging Brigitte Broers MC Fashion - Marccain Mega Jeans Store Mertens Interieur Mevrouw bvba Nina Vabox bvba Optiek Dominiek Van Den Bosch Optiek Tom De Bruyne Oud Hoogstraeten Oxfam wereldwinkel vzw Present Antiek & Interieur Restaurant Begijnhof Restaurant Noordland Resto 136 Resto Signatuur Schoenen Pillot Schoenen Torfs Standaard Boekhandel Steps Fashion BVBA Stoffels Tuinmachines Taeymans Espressobar Toerisme Hoogstraten Uw Tuin en Dier Laurijssen Vagabo Footwear Valentino Chocolatier Velvet Veritas Verschueren bvba ZEB ZENZA Schoonheidsinstituut Zig Zag-Naaiatelier

HOOGSTRATEN Vrijheid 209 Meerseweg 24 Sint-Lenaartseweg 20b Gelmelstraat 6 Vrijheid 107 Heilig Bloedlaan 269 Burg. J. Van Aperenstraat 9A b3 Vrijheid 187 Vrijheid 88 Vrijheid 38 Heilig Bloedlaan 265 Van Aertselaerstraat 22 Minderhoutdorp 29c Vrijheid 203 Vrijheid 130 Vrijheid 157 Meerseweg 199A Gestelsestraat 20 Vrijheid 122 Lodewijk De Konincklaan 290 Heilig Bloedlaan 277-279 Vrijheid 92 Vrijheid 215 Vrijheid 119 Vrijheid 184 Peperstraat 2 Vrijheid 100 Vrijheid 75 Vrijheid 108 Lodewijk De Konincklaan 276 Vrijheid 136 Vrijheid 208/2 Vrijheid 138 Sint-Lenaartseweg 22 Vrijheid 147 Vrijheid 235 Minderhoutdorp 4 Vrijheid 190 Vrijheid 149 Desmedtstraat 34-36 Gelmelstraat 2 Vrijheid 124 Gelmelstraat 4 Vrijheid 123 Vrijheid 150 Sint-Lenaartseweg 22 Groenewoud 5 Desmedtstraat 5

2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout

LET OP DE VERVALDATUM ! Bonnen tijdig inruilen... DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

45


HOOGSTRATEN

Nog een viergeslacht bij familie Den Haerynck

Nederlandstalige protestliederen HOOGSTRATEN – Onder de titel ‘Iedereen zingt zoals hij gebekt is’ organiseert Femma Hoogstraten op woensdag 18 september in zaal Pax een muzikale lezing over de geschiedenis van de Nederlandstalige muziek, waarin verhalen en liedjes mekaar afwisselen. Journalist Herman Van Doninck vertelt, zangeres Martine Dams illustreert het geheel met bijpassende liedjes. In de voorstelling vertrekken ze vanuit de protestsong. In navolging van Bob Dylan in Amerika waren er in de jaren zestig en zeventig ook bij ons heel wat artiesten die protesteerden tegen allerlei mistoestanden in de maatschappij. Ze rebelleerden tegen de oorlog, de uitbuiting van de arbeider, seksueel geweld, en noem maar op. De late jaren zestig waren weliswaar gekenmerkt door de vrije liefde, maar katholiek Vlaanderen keek erop toe dat ze geen grenzen overschreden. De openbare omroep censureerde destijds zelfs liedjes. Zo werd Will Ferdy na zijn outing als homo in 1970 zowat persona non grata verklaard door radio, televisie en organisatoren. De voorstelling wordt voorafgegaan door een etentje (koude schotel + drankje, in de prijs inbegrepen). Het programma loopt van 19.30 tot 21.45 in zaal Pax. Inkom 10 euro. Reservatie en info: annita.veholen@telenet.be. 0478 22 28 21. (fh)

HOOGSTRATEN - In januari toonden we al een foto van het tweede viergeslacht bij familie Den Haerynck met Ruben en papa Thomas. Omdat Noah geboren werd in Hong Kong konden we het eerste viergeslacht van de familie niet eerder plaatsen. Op dit beeld: Michiel met zoon Noah, vader Jeroen en pater familias Jozef. Noah is de zoon van Michiel Den Haerynck en Els de Sweemer; pater familias is Jozef; Jeroen woont in Hoogstraten. (rob)

Kijken naar brillen HOOGSTRATEN - Dianne Verheyen uit Minderhout heeft een collectie van maar liefst meer dan 300 voorwerpen die allemaal wat met ogen en kijken te maken hebben. Het gaat dan om brillen, monocles, neusknijpers, lorgnettes, oogbadjes en stereokijkers. Die stelt ze tentoon van 3 september tot 7 oktober in LDC Stede Akkers. Haar verzamelpassie ontstond toen ze als kind na het overlijden van haar grootmoeder in een schuif haar eerste bril met krulveren ontdekte. Een paar jaar later moest ze met haar ouders mee naar een rommelmarkt. Daar vond ze een neusknijper. Vervolgens vond ze er nog één… Tot haar veertiende ging ze op rommelmarkten zoeken naar deze items. Nadien hield ze het bij haar verzameling. Maar na dertig jaar, door in Frankrijk veel naar rommelmarkten te gaan, kwam de oude liefde volop terug en is ze weer met plezier op zoek. Een deel van haar collectie is deze maand te bezichtigen in de inkomhal van het dienstencentrum tijdens de openingsuren. (fh)

46

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Acrobatie op 50 meter hoogte HOOGSTRATEN – Op donderdag 18 juli werd de eerste wijzerplaat van het uurwerk van de Sint-Katharinakerk gemonteerd aan de kant van zaal Pax. Men wachtte bewust met die karwei tot de stellingen tot onder de galmgaten verwijderd waren. Zo kreeg men meer ruimte om te maneuvreren met de loodzware wijzerplaten, die een doormeter van 2,80 meter hebben. De arbeiders wisten al vlug hoe laat het was: men heeft echt wel tijd nodig om zo’n klus te klaren. Er kwam dan ook veel kunst- en vliegwerk bij te pas om door middel van touwtechnieken de wijzerplaat op haar juiste plaats te brengen, precies op de stang waarop de wijzers van het uurwerk gemonteerd worden. Op maandag 22 en dinsdag 23 juli werden de twee volgende wijzerplaten bevestigd. Op 31 juli kreeg ook de vierde wijzerplaat aan de noordgevel haar plaats.

IV of IIII Tot 31 juli stond een van de wijzerplaten tentoongesteld in de kerk. Pas dan kon je zien hoe immens groot zo’n wijzerplaat wel is. Belangstellenden merkten op dat het Romeinse getal 4 niet met het door ons vertrouwde IV symbool wordt aangegeven, maar als IIII wordt aangeduid. Aanvankelijk werd het getal 4 als IIII aangegeven en het getal 9 vaak als VIIII. Enkele eeuwen geleden werd afgesproken dat men bij Romeinse cijfers maar driemaal een zelfde teken achter elkaar mag gebruiken. Opmerkelijk is dat men hier het Romeinse cijfer IIII nog wel gebruikt, maar VIIII niet meer. (fh)

Derde Boerenmarkt in de Brouwerijstraat HOOGSTRATEN - Op zondagvoormiddag 8 september organiseert Comité De Zelfvoorziening voor het derde jaar op rij een Boerenmarkt. De organisatie heeft tijd noch moeite gespaard om een aantal standhouders bij te zoeken en dit is aardig gelukt. Wegens de grote belangstelling vorig jaar, zal ook dit jaar de scharensliep op de markt staan, met een prachtig gerestaureerde slijperij. Hèt moment om uw messen en scharen opnieuw mee naar de markt te brengen. Bovendien houdt de Sint Jorisgilde het terras open, waar de marktbezoeker kan genieten van een heerlijk drankje. (fh) Praktisch: Boerenmarkt op zondag 8 september van 9 tot 13 uur in de Brouwerijstraat.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

47


HOOGSTRATEN

Al 12.100 euro voor Kom Op Tegen Kanker HOOGSTRATEN - Op 13 juli wandelden Annie en May Michielsen ruim 60 km naar Scherpenheuvel. Zij lieten zich sponsoren ten voordele van Kom Op Tegen kanker. En dat is een geweldig succes geworden, want ze hebben dat formidabel gedaan! Ze vertrokken om 4.30 uur in de Katelijnestraat. Bijna licht, bewolkt, niet te koud, niet te warm dus ideaal wandelweer. En dat ideale weer bleef zo heel de dag op een paar regenbuitjes na. Op het einde kwam er zelfs de zon door. Marcel en Gust stonden hen op te wachten aan de basiliek: om 16.25 uur arriveerden ze, een klein beetje moe, zonder noemenswaardige blaren en spierpijnen. Een knappe prestatie, heet dat.

Samen Binnen de 12 uur, eten en stopplaatsen inbegrepen, nog wat omgelopen om de grote weg te vermijden, je moet het maar doen. Een dikke proficiat dus aan May en Annie. En dan mogen we Gust niet vergeten. Zwaar gehavend na een val eind mei, is hij met zijn fiets de stappers achterna gereden en heeft hen een paar keer opgewacht, om toch het samengevoel in stand te houden. Ook hij haalde het zonder problemen.

Woonzorgcentrum weer eventjes ‘moederhuis’ HOOGSTRATEN – In Woonzorgcentrum Stede Akkers loopt tot 30 september een tentoonstelling rond de geboorte. Daarbij wordt stilgestaan bij de evolutie van zwangerschappen, geboortes en de kraamtijd. De tentoonstelling is tijdens de openingsuren gratis te bekijken in de expogang.

May, Gust, Annie en Marcel voor de Basiliek bij aankomst Er is zo al meer dan 12.100 euro gesponsord ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Een gemeende dankjewel aan alle sponsors is dan ook op z’n plaats. Heb je de actie gemist en wil je toch nog spon-

soren, dat kan nog altijd op rekeningnummer 488-6666666-84 - IBAN: BE03 4886 6666 6684 – BIC code: KREDBEBB, op naam van Vlaamse Liga tegen Kanker, KOTK – 1210 Brussel. Mededeling: 110-024-328 gift. Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. (fh)

Een gedeelde eerste plaats voor OKRA HOOGSTRATEN – “Wat een prestatie, wat een feest”, klonk het bij Okra Hoogstraten in koor. In Poederlee behaalden ze op 20 juni de eerste plaats, met een gelijk aantal punten als de collega’s uit Meerle.

De vergaderzaal van het woonzorgcentrum is omgetoverd tot een ruimte waar materialen staan opgesteld die doen terugdenken aan de bevallingen en geboortes in de tijd van de bewoners. (fh)

Wandelen met de Diabetesliga HOOGSTRATEN - Sportclub Fun2Move organiseert in samenwerking met de Diabetesliga Hoogstraten/Turnhout, op zondag 8 september een afgepijlde wandeling van naar keuze 5 of 11 km. De wandeling is ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 13 en 17 uur aan de fitnessclub, Gelmelstraat 15. De deelname is gratis. Info 0476 55 89 80. (fh)

48

Op de foto herkennen we op de eerste rij: H. Verschueren, P. Nijs, J. Verbreuken, A. Antens, C. Braspenning, I.Van Looveren, L. Dox, M. Goetschalckx, J. Rombouts en F. Rombouts. Op de tweede rij: F. Huysegems, J. Mertens, W.G oetschalckx, R. Smouts, R. Kerstens, T. Rombouts, M. Jansen, J. Vinkx en J. Haest. (fh)

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Een dansuitdaging voor vrouwelijke gedetineerden HOOGSTRATEN - De Finse Vanaja-gevangenis gaf in 2018 het voorbeeld en maakte dansvideo. Ze daagden andere vouwengevangenissen uit om dat ook te doen. De Rode Antraciet vzw nam de handschoen op en klopte aan bij Seppe Baeyens van het internationaal dansgezelschap Ultima Vez. Het resultaat is een dansfilm waarin 24 gedetineerden dansen op de soundtrack van Nilufer Yanya’s “The Florist”. Ook vrouwen uit de strafinrichting van Hoogstraten namen daaraan deel. Samen met Baeyens gingen de gedetineerden op zoek naar hoe dans kan worden aangewend om hun vrouwelijkheid te (her)ontdekken. Filmmaker Pascal Poissonnier nam de choreografieën die daaruit voortvloeiden op en monteerde ze tot één geheel.

Opnieuw mens De videoclip portretteert op een intieme manier het vrouw-zijn in de gevangenis. De gedetineerden lichten zelf elementen uit waarmee ze net wel of niet te kampen krijgen binnen de muren, afgesloten van hun vrijheid.

© Pascal Poissonnier

Het project zet in op de noodzaak van maatschappelijk verbindende en versterkende waarden. Allemaal eigenschappen die nodig zijn bij een terugkeer naar de samenleving.

“Het is zo aangenaam dat er iemand de tijd neemt om te luisteren naar mij, iemand die mijn opinie ook naar waarde schat,” vertelt een deelneemster.

Twee KVLV-workshops

Wie meer wil vernemen over het project en het resultaat, vindt op You Tube de “European Prison Dance Challenge – Belgium - The making of”. (fh)

Verdwijnt de typische langgevelhoeve?

HOOGSTRATEN – KVLV organiseert in september twee workshops.

Decoratiestuk Op dinsdag 17 september om 19 uur is er in het groene zaaltje van de Pax een creatieve workshop waarin de deelnemers een mooie decoratie voor in een interieur maken. Het wordt een stijlvolle, blijvende creatie die iedereen kan maken naar eigen smaak en kleurenvariatie, passend in je eigen interieur. Leden van KVLV betalen 25 euro, niet-leden 28 euro. Info en inschrijven voor 10 september via kvlvhoogstraten@hotmail.com.

Handcrème Op dinsdag 24 september om 19 uur maakt men zijn eigen handcrème. Onder begeleiding van herborist Bieke Roovers maken de deelnemers een handcrème op basis van natuurlijke producten en etherische oliën, zonder risico op allergische reacties of ongewenste bijwerkingen. Leden van KVLV betalen 10 euro, niet-leden 13 euro. Info en inschrijven voor 10 september via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

HOOGSTRATEN – Nadat het schepencollege eerste een negatief advies uitbracht, werd de verbouwing van deze hoeve tijdens een volgend college onder druk van… (ja van wie?) opnieuw behandeld met een goedkeuring als gevolg. En dat is zonde. Deze in 1907 gebouwde, achterin gelegen hoeve, Loenhoutseweg 58 is een van laatste, misschien wel dé laatste, nog goed bewaarde langgevelhoeves van Hoogstraten. Uitgerekend deze langgevelhoeves waren typisch voor deze

regio. Hier met rechts het woonhuis in het midden de stal, die diende als buffer in geval er in de links gelegen schuur brand uitbrak. Hoogstraten loopt torenhoog op met zijn grootschalige monumenten zoals de kerken en herenhuizen, maar heeft veel te weinig aandacht voor het landelijk agrarisch erfgoed. Men zou toch, al was het maar één of enkele, van dergelijke hoevetypes moeten bewaren voor de volgende generatie. Wat verdwijnt, komt nooit meer terug! (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

49


HOOGSTRATEN

Muziek en woord-markt op 11 september laat je kennismaken

Wat is er nieuw in de Academie voor Muziek en Woord? HOOGSTRATEN - Er is heel wat veranderd in de Academie voor Muziek en Woord sinds de invoering van het nieuwe decreet op het Deeltijds Kunstonderwijs in september 2018. Zo gaan in de Hoogstraatse Academie de opleidingen Kleinkunst/Cabaret en koordirectie van start, is er meer samenwerking met andere verenigingen en verlaagde de instapleeftijd naar zes jaar. We staken ons licht op bij drie personen uit het academieteam: algemeen coördinator Philipp Baeken en leerkrachten Geert Dehertefelt en Eva Vermeren voor tekst en uitleg over de vernieuwingen. toegevoegd aan de onderwijsaanbod, zoals bij ons bv. Kleinkunst/Cabaret en Koordirectie. En voortaan kunnen leerlingen zich ook komen specialiseren ter voorbereiding van een studie Muziek of Theater in het hoger onderwijs. Wat heeft de Academie voor Muziek en Woord in Hoogstraten zoal te bieden? Philipp Baeken: In onze academie kan je lessen Muziek en Woord volgen. Denk daarbij aan tal van instrumenten, gaande van viool en dwarsfluit, over piano en gitaar, tot jazz-pop-rock drums en klassieke zang. Ook als je liever met een verhaal, toneelstuk of als presentator op het podium staat, ben je bij ons aan het juiste adres.

Er is nu ook een samenwerking mogelijk tussen de Academies en de HaFaBra verenigingen: wat houdt dat in? Philipp: Klopt, sinds het nieuwe decreet kunnen leerlingen bepaalde vakken volgen in de zogenaamde Alternatieve Leercontext, of ALC. Op die manier kan een leerling een gedeelte van zijn of haar opleiding afleggen in de eigen vereniging. Dit kunnen harmonie- of fanfare-orkesten en brassbands zijn, maar even goed koren en toneelverenigingen.

Naast de vele kinderen en jongeren die zich bij ons inschrijven, starten jaarlijks ook heel wat volwassenen met een opleiding. Gelukkig maar, want in ons artistiek pedagogisch project staat dat iedereen bij ons welkom is om er een kwalitatieve opleiding deeltijds kunstonderwijs te volgen en er gaandeweg zijn of haar eigen verhaal leert vertellen.

Welke twee nieuwe opleidingen starten vanaf september? Philipp: Er zijn er inderdaad twee. Zoals ik al zei, kent het DKO sinds het nieuwe decreet een breder en diverser onderwijsaanbod. Verschillende van die opleidingen zijn de zogenaamde ‘unieke opties’: richtingen en vakken die slechts enkele academies per provincie mogen inrichten. Vanaf september bieden we de opties Kleinkunst/Cabaret en Koordirectie aan, met voor elke opleiding zeer bekwame docenten.

Wat zijn de grootste veranderingen sinds vorig jaar het nieuwe decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in werking trad? Philipp: Er zijn er verschillende. In de eerste plaats denk ik aan de verlaging van de startleeftijd. Vroeger was je welkom vanaf de leeftijd van 8 jaar, terwijl je nu al op 6-jarige leeftijd met de Kinderacademie kan beginnen. In deze Kinderacademie laten we kinderen op een speelse manier kennis maken met Muziek en Woord, gemixt aangeboden in een wekelijks lesuur.

Geert Dehertefelt: Ik word de docent van Kleinkunst/Cabaret. In deze opleidingen focussen we ons op de prille makers. Volwassenen en jongeren die een noodzaak voelen om het podium op te kruipen, omdat ze voelen dat ze iets te vertellen hebben aan het publiek, die zullen zich zeker kunnen vinden in Kleinkunst/Cabaret. Ik daag studenten graag uit om ook buiten de geijkte hokjes te denken en de vraag “Wat wil ik vertellen op een podium?” grondig te onderzoeken.

Daarnaast hebben alle academies uit het Deeltijds Kunstonderwijs meer vrijheid dan vroeger in hun organisatie. We kunnen een diverser aanbod uitwerken voor onze leerlingen. Zo spelen we in op de noden van de tijd en de wensen van afzonderlijke leerlingen.

50

Het doet ons plezier dat de teller van het aantal ALC-partners voor volgend schooljaar verdubbelt. Een infosessie voor de toneelverenigingen en koren uit de regio staat volgend jaar op de planning. Op die manier werken we weer aan onze maatschappelijke integratie, nog een kerndoel uit ons Artistiek Pedagogisch Project.

Gloednieuw

Veranderingen

Tot slot zijn er ook heel wat extra opleidingen

We hebben hiervoor in het voorjaar van 2018 de nodige documenten opgemaakt en ingediend bij de onderwijsinspectie. Nadat er vanuit Brussel groen licht kwam, hebben we alle HaFaBra-verenigingen uit de Noorderkempen uitgenodigd om samen aan tafel te zitten. Nadien hebben we met twee orkesten een overeenkomst gesloten. Eén van die verenigingen is Koninklijke Fanfare Ste. Catharina uit Hoogstraten.

Leerkracht Eva Vermeren van Koordirectie en Geert Dehertefelt van Kleinkunst/Cabaret

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het fijne aan deze opleiding is, vind ik, dat ze de grenzen van Muziek en Woord overschrijdt. Zowel liedschrijvers, geboren cabaretiers en theatermakers zijn bij ons aan het juiste adres. Het is geen vereiste om muziek te verwerken in


HOOGSTRATEN Eva: Ik studeerde drie jaar geleden af als Master in de Muziek optie koordirectie in LUCA School of Arts campus Lemmens te Leuven. In het Lemmens werd de nadruk hoofdzakelijk gelegd op het dirigeren van volwassenen koren en meerstemmige koren, dus heb ik mezelf nog bijgeschoold voor kinderkoordirectie bij Koor&Stem. Intussen mocht ik al heel wat koren leiden: kinder- en dameskoren, een jeugdkoor, vocale ensembles en grote gemengde koren. Ook zangtechnisch blijf ik mezelf bijscholen, de knowhow over de stem vind ik heel belangrijk. Je werkt immers in een koor heel veel met stemmen. Het IKO is een instituut in Hoogstraten, de academie is minder bekend. Wat doen jullie om jezelf te promoten?

Coördinator Philipp Baeken je performance, maar het mag en het kan. We hebben de knowhow in huis. Dat is het fijne eraan. Eva Vermeren: Ik ga de opleiding Koordirectie leiden. Mensen die een koor dirigeren of graag een koor zouden willen leiden, kunnen bij ons terecht om de kneepjes van het vak te leren. In eerste instantie leren we de handeling van het dirigeren aan. Daarnaast wordt er ook gefocust op de aanpak tijdens een repetitie, de methodiek.

Philipp, Geert, Eva: De reguliere lessen, activiteiten en toonmomenten vormen de hoofdbrok van ons schooljaar. Hiernaast komen we tijdens drie momenten echt naar buiten. Bij de start van het schooljaar bezoeken we met verschillende collega’s alle lagere scholen in de zes gemeenten van ons wervingsgebied om leerlingen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar kort te laten kennismaken met de academie. Op hetzelfde moment ontvangen alle inwoners uit diezelfde gemeenten onze infofolder in de brievenbus. In februari wijken de wekelijkse lessen voor de Muziek- en Woordweek. Optredens, workshops en concerten staan dan centraal. Dit jaar proberen we zelfs iets nieuws uit tijdens die periode. Wat? Dat verklappen we pas later.

Muziek en Woord-markt op 11 september Heb je zin om les te komen volgen aan de academie? Kom dan naar de Muziek- en Woord-Markt op woensdag 11 september. Je kan er kennismaken met alle vakken die we aanbieden, instrumenten uitproberen, proeven van workshops Woord. Je kan er ook terecht met al jouw vragen en informatie krijgen over inschrijving en kostprijs van de opleiding. Muziek- en Woordmarkt in Academie Hoogstraten, woensdag 11 september van 19 tot 21 uur, Karel Boomstraat 44 in Hoogstraten. Meer info: www.amwn.be

Tot slot de derde pijler: de schoolvoorstellingen tijdens de laatste week van juni. Meer dan 1.600 kinderen uit de lagere scholen krijgen een voorstelling met muziek en toneel voorgeschoteld, door onze collega’s op maat van de leeftijd gemaakt. We mochten dit jaar in de Feestzaal van het Klein Seminarie optreden voor alle scholen uit groot-Hoogstraten. Het was de tweede keer dat we zo’n schoolvoorstelling organiseerden en met succes. De kinderen, hun juffen en meesters en wijzelf hebben er enorm van genoten! (MS)

Naast slagtechniek en methodiek verdiepen we ons ook in hoe je muziek uitvoert, bijvoorbeeld waarom een werk uit de barokperiode een andere aanpak krijgt dan een werk uit de romantiek. Verder zijn er nog verschillende subitems die aan bod komen tijdens de lessen koordirectie. Ook krijgen de leerlingen de kans om in het academiekoor te zingen. Hier beleven ze het koorleven vanop de “zangers-stoel”, maar krijgen ze ook de kans om het koor te leiden onder mijn toeziend oog. Tenslotte moet de theorie zo snel mogelijk vertaald worden naar de praktijk. Wie wil, kan ook pianobegeleiding krijgen bij onze pianocollega Olivier Thienpont. Hij is de vaste begeleider bij het Hoogstraatse Piuskoor.

Knowhow Welke expertise hebben jullie zelf in huis om deze opleiding in te richten? Geert: Negen jaar geleden studeerde ik af aan de richting Kleinkunst in Antwerpen (Conservatorium). Daar leerde ik eigen voorstellingen maken, zowel muzikaal als theatraal. Ik maak ook al enkele jaren mijn eigen voorstellingen. Ik hou ervan om grenzen over te steken en zowel muziek als theater te verwerken in mijn eigen werk.

Woordleerkrachten Valérie en Maartje speelden dit jaar “Mevrouwtje Ja en Mevrouwtje Nee” tijdens de schoolvoorstelling voor Hoogstraatse scholen in de Feestzaal van het Klein Seminarie.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

51


HOOGSTRATEN

Missiefeest op kermiszondag en -maandag HOOGSTRATEN – De werkgroep Missiekring Hoogstraten organiseert voor de 52ste keer haar jaarlijks missiefeest in parochiecentrum Pax, dit keer is dat op kermiszondag 22 en -maandag 23 september. Begin september krijgt eenieder nog een brief met alle info in de brievenbus. Er zijn verschillende manieren om onze missionarissen te steunen. Op zondag staan vanaf 12 uur de tafels gedekt en kan men er, in twee groepen, voordelig eten met een menu naar keuze. Dit kan ook maandag tussen 18 en 19 uur. Inschrijven is wel nodig ten laatste op maandagavond 16 september. Verdere info bij Jan Bruyndonckx 03 314 85 20 of janbruyndonckx@gmail.com. Zondag- en maandagnamiddag kan je vanaf 14 uur bij een drankje proeven van lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaai, broodjes of een koude schotel. Je kan onze missiewerkers op foto zien met een beschrijving van hun werkgebied. Doorlopend is er een altijd-prijs tombola met vijf schitterende hoofdprijzen, die maandagavond om 20 uur worden getrokken. Daarnaast kan je de werking ook steunen door storting op rekeningnummer BE 75 3631 3892 4551 van Missiekring Hoogstraten.

Stede Akkers hept bij hobby’s HOOGSTRATEN - Een hobby is om van te genieten door bezig te zijn met andere dingen dan je dagelijkse leven. Dat werkt ontspannend en stelt je in staat om de batterijen weer op te laden. Vaak leer je anderen kennen met dezelfde interesses, waaruit mooie vriendschappen ontstaan. Maar een hobby moet bij je passen. In het dienstencentrum Stede Akkers is er op verschillende manieren kans om van een hobby te proeven.

Op weg De centrumkrant bevat een maandoverzicht van de komende activiteiten. Voor sommige moet je vooraf inschrijven, voor een groot aantal ook niet. Ter kennismaking kun je gewoon eens langsgaan om te ondervinden of een activiteit je bevalt. Wat dacht je van line dansen, breien, zetelfietsen, petanquen, gezelschapsspelen, koffieleuten of zingen? We helpen je graag op weg. Starten met een hobby is ook een manier om nieuwe sociale contacten te leggen. Misschien ben je graag bezig met computers, een groot

dierenliefhebber, fan van een artiest, club of acteur, een boekenwurm of gewoon verzot op film of muziek, … Wie dat wil, kan hulp krijgen om een hobbyclubje (geen vereniging) van de grond te krijgen. Al was het maar om een kaartgroepje of een rummikubtafel te vormen. Het volstaat om je aan te melden en op te geven voor welke hobby je gezelschap zoekt. Zo hebben we momenteel personen die op zoek zijn naar andere geïnteresseerden om op regelmatige basis darts te spelen, te schaken of te sjoelen. In september staat een bord in de cafetaria van het dienstencentrum waarop je jouw naam en hobbyvoorkeur kan neerschrijven.

Tentoonstelling Wie op een leuke manier zijn hobby wil delen, kan dat ook doen in de vorm van een tentoonstelling met een (verzamel)collectie of eigen werkjes. Maandelijks stelt er iemand tentoon. Stede Akkers is nog op zoek naar mensen die vanaf de tweede helft 2020 iets willen tentoonstellen in het dienstencentrum. (fh)

Tweedehandsbeurs

De totale opbrengst van deze activiteiten wordt verdeeld tussen onze parochiale missiewerkers en enkelen met familiebanden in onze parochie. Ook iedereen van de parochie die op inleefreis of stage naar een ontwikkelingsland gaat, kan van de missiekring op wat steun rekenen. Praktisch: Missiefeest op kermiszondag 22 en maandag 23 september in zaal Pax. Op zondag diner vanaf 12 uur en op maandag vanaf 18 uur. Zondagnamiddag drank, gebak enz. Info Jan Bruyndonckx 03 314 85 20. (jb/fh)

Markant bezoekt Muscaris HOOGSTRATEN/MINDERHOUT – Markant brengt op woensdag 11 september een bezoek aan het wijndomein Muscaris in Minderhout (Vooraard 14 a). De deelnemers worden er verwacht tegen 18 uur voor uitleg over de druivenkweek en het maken van wijn. Er is ook gelegenheid om de technische installatie te bekijken. Tijdens het proeven van deze Hoogstraatse wijn en van originele hapjes wordt het nieuwe jaarprogramma van Markant voorgesteld. Leden betalen 15 euro, niet-leden 20 euro. Inschrijven voor 7 september bij Hilde 0474-516141. (fh)

52

HOOGSTRATEN - De gezinsbond van Hoogstraten richt opnieuw een tweedehandsbeurs in op zondag 29 september in zaal Pax van 10 tot 12 uur. Het gaat om een tafelverkoop in twee zalen, dat wil zeggen dat de verkopers zelf hun goederen verkopen. Wat kan je kopen of verkopen? Babyuitzet, kleding tot 12 jaar, speelgoed en fietsen. Uiteraard is de inkom gratis. Er is ook een cafetaria. Alle inlichtingen en verkoopinfo bij Bieke Roovers: tel. 03 314 66 43, of via mail bieke.roovers@ gezinsbondhoogstraten.be. Wie snel inschrijft, heeft de beste plaats. (fh)

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Akkerpop Tribute MEER - De herinnering aan Akkerpop wordt levend gehouden, ook nu het kloosterterrein helemaal ontmanteld is met het oog op de restauratie van de site zodat het festival in deze omgeving ook dit jaar weer onmogelijk is. Daarom organiseert JH de Mussenakker een tribute op zaterdag 31 augustus. Deuren om 20 uur, aanvang 21.30 uur. Een beperkte, doch stevige line-up zal voor een onvergetelijke avond zorgen. Voor de afterparty werd TBA gestrikt. Voordien wordt het podium onveilig gemaakt door :

Dikke Dennis & De Røckers

Verwacht veel Nederlandstalige nummers en eigen werk van Dikke Dennis & de Røckers. Maar uiteraard ontbreken ook klassiekers als Schoppenaas en R.A.M.O.N.E.S. niet. Jarenlang was de frontman de mascotte van Peter Pan Speedrock, toen zij stopten vond Dikke Dennis eindelijk zijn eigen band.

Foolsgold Drie heren uit de Noorderkempen die een mix brengen van blues en hardrock zonder zichzelf al te serieus te nemen. Dikke riffs, catchy melodieën en dansbare deuntjes die door zowel gothics als Tirolers te pruimen zijn. (ma)

Muziekfeesten bij De Eendracht MEER - Op zaterdag 21 september richt Fanfare ‘De Eendracht’ Meer in de refter van de lagere school ‘De Meerpaal’, Terbeeksestraat 6, haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar hebben heel wat muziekverenigingen uit de streek hun deelname bevestigd zodat opnieuw een fraai programma kan worden voorgeschoteld. De concerten beginnen om 14 uur en het einde is voorzien omstreeks 22.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis. Op het programma: 14.00 uur : Drumsectie Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer 14.30 uur : Kon. Harmonie ‘Sint-Antonius’ Oosthoven 15.30 uur : Kon. Fanfare ‘De Kunstminnaars’ - Kasterlee 16.30 uur : Kon. Accordeonclub ‘De Harmonikavrienden’ - Arendonk 17.30 uur : Kon. Harmonie ‘Sint-Amelberga’ Wechelderzande 18.30 uur : Djembégroep ‘Nokoos Percu’ Meer 19.30 uur : Kon. Fanfare ‘De Lindegalm’ - Retie 20.30 uur : Muziekvereniging ‘Wernhout Vooruit’ - Wernhout 21.30 uur : Muzikaal gezelschap ‘Tournée Générale’ - Zwijndrecht (fh)

Scheldebrouwerij valt in de prijzen MEER - Brussel Beer Challenge gaf zes bieren van de Scheldebrouwerij een onderscheiding. Deze professionele bierwedstrijd werd opgericht als antwoord op de groeiende interesse in de biercultuur in ons land. Zo biedt de wedstrijd aan de consumenten een kwaliteitslabel. Het was voor Peter van den Eynden, brouwer van de Scheldebrouwerij, dan ook een aangename verassing dat zes van de negen bieren die zij ingestuurd hadden, in de prijzen vielen. Bieren worden immers wereldwijd ter beooordeling opgestuurd naar de Beer Challenge. Het ging met name om de Strandgaper cat. Golden Ale, Krab cat. American Style Pale Ale, Knots cat. Herbs & Spices, Oesterstout cat. Imperial Stout, Knuppel cat. Specialty Beer Experimental en de Zeezuiper cat. Belgian Style Tripel. “In mei dit jaar vierde de Scheldebrouwerij haar 25ste verjaardag. Deze bekroning ervaren wij dan ook als het resultaat van het harde werk van vele jaren. Wij zijn daarom terecht trots om deze prijzen nu net in ons jubileumjaar te mogen ontvangen”, aldus Peter van den Eynden. (ma)

Peter (rechts) geeft uitleg aan de bezoekers tijdens rondleidingen n.a.v. het 25-jarig jubileum.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

53


MEER

Feestweekend 50 jaar Chiro Meer om te blijven kamperen op de camping. Inkom- en campingtickets zijn te verkrijgen via www.50jaarchiromeer.be.

Eettent Kampeerders kunnen op zondagmorgen 15 september genieten van een verkwikkend ontbijtje in de vorm van spek met ei. Ondertussen zal de feesttent worden omgetoverd tot een chique eettent waar iedereen kan komen smullen van lekkere mosselen (€21) op ons Mosselfestijn. Voor wie geen fan is van mosselen is er een kip- (€15), vegetarisch (€14) of kindermenu (€5) voorzien. Frietjes en het groentenbuffet zijn à volonté!

MEER - Na maandenlange voorbereidingen start op zaterdag 14 september het langverwachte feestweekend van Chiro Meer. De werkgroep met leiding en oudleiding heeft alles uit de kast gehaald om van dit 50-jarig bestaan een groot feest te maken met verschillende ingrediënten.

Vooraf reserveren is verplicht, dat kan via www.50jaarchiromeer.be of telefonisch via 0479 60 82 66 (Evelien). Aanmelden voor shift 1 kan tussen 11 en11.30 uur, shift 2 tussen 12 en12.30 uur, shift 3 tussen 13 en 13.30 uur en shift 4 tussen 14 en 14.30 uur.

Familiewandeling Vanaf 12.30 uur kan je ook deelnemen aan een familiewandeling geschikt voor jong en oud. Het blijkt dat een groot mysterie werd opgegraven bij de werken aan het klooster. Een brief van Pastoor Van Deyck (oprichter) maakt duidelijk dat de Merenaren en sympathisanten zich zullen moeten bewijzen… Wat volgt, is een gezellige interactieve wandeling van ongeveer 3 km. Dit met verschillende stops en leuke opdrachten die de deelnemer toelaten om dit mysterie op te lossen. Afsluiten doen we voor alle enthousiastelingen met een groot finalespel op het plein. Ondertussen is er ook op het plein randanimatie. Jeugdbewegingen en andere verenigingen kunnen zich wagen aan het Bumperball toernooi. Bij deze ludieke voetbalsport zitten de deelnemende teams in een grote opgeblazen bal. Team van 4 persodienen zich vooraf in te schrijven.

Optredens Het terrein opent zaterdag 14 september om 20 uur feestelijk met volkdans - hoe kan het ook anders bij de Chiro?! Meteen nadien wordt iedereen getrakteerd op rock-klassiekers door Desperated Company. DJ Rubenski en Herman Fortuin zullen het publiek helemaal opwarmen voor de headliners van de avond. Want Wim Soutaer en De Romeo’s zullen het dak van de XXL feesttent blazen. De afterparty wordt voorzien door Deejay Jenz! Helemaal in de Chiro-sfeer zal er ook een groot kampvuur worden aangestoken. En voor wie niet meer weg wil is er de mogelijkheid

De Romeo’s treden op zaterdag op in de grote feesttent.

Meirse Klinker Als klap op de vuurpijl is de werkgroep aan de slag gegaan met het brouwen van hun eigen jubileumbier. Dit blond bier van 6,5% alc. zal oa. verkrijgbaar zijn op zondag en heeft de naam “Meirse Klinker” gekregen. Echt Meirs bier voor ‘Klinkers’, zoals de inwoners van Meer vroeger genoemd werden in de wijde omtrek. Blijkbaar was dat het geval omdat ze de gewoonte hadden heel luid te spreken. Ga het zeker proeven want naar verluidt is het heel lekker! Al bij al meer dan voldoende reden om in het weekend van 14 en 15 september mee te vieren met de halve eeuweling! (DVB/fh)

54

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Tweede keer, goede keer MEER – In 1969 werd Chiro Meer opgericht op initiatief van pastoor Jan Van Deyk, alhoewel op de aansluitingsformulieren van de volgende jaren telkens ‘Aangesloten sinds 1970’ te lezen staat. Maar eerder al, in 1944 meer bepaald, werd er een Chiroafdeling opgericht op initiatief van pastoor Naveau. De toen 43-jarige Lode Verbist werd hoofdleider. De 24-jarige Herman Akkermans kreeg de leiding over 30 jongknapen tussen de 9 en de 11 jaar. Willy Janssens, ook 24 jaar oud, kreeg een groep van 30 knapen tussen 11 en 14 jaar onder zich en de 26-jarige Paul Akkermans had de leiding over 10 kerels tussen 14 en 17 jaar. Verder wordt de 22-jarige Jozef Snijders genoemd als ‘schaarleider’ wat dat ook precies moge betekenen (groepsleider?).

Wellicht door de oorlog kwam de afdeling nooit echt van de grond en moest men nog 26 jaar

80-jarigen halen herinneringen op

wachten tot pastoor Jan Van Deyk de draad terug opnam. (fh)

Dansen is fun

MEER - Op woensdag 7 augustus kwamen de 80-jarigen van postnummer 2321 samen voor een gezellig samenzijn. Het gaat dus om mannen en vrouwen die in 1939 in Meer of een gedeelte van Meersel-Dreef geboren zijn, er naar school gingen of er kwamen wonen. Zoals u weet behoort (behoorde) een gedeelte van Meersel-Dreef bij Meer en het grootste gedeelte bij Meerle, tot men sinds de fusie in 1977 Meersel-Dreef als een afzonderlijk geheel bekijkt. Naast deze 22 mannen en vrouwen van 1939 waren ook 12 van hun partners aanwezig in Zaal Victoria. De 34 aanwezigen hebben lekker gegeten, aangenaam en uitvoerig gebabbeld, een toelichting gevraagd en gekregen over Meer en de verschillende bouwprojecten waaronder de kloostersite waar veel van hen de kleuter- lagere-, of huishoudschool hebben doorlopen bij de Nonnekens, de zusters van het Heilig Graf. Vele herinneringen en sterke verhalen van vroeger werden uit de doeken gedaan. Rond 19 uur ging iedereen tevreden naar huis met de wens om volgend jaar opnieuw samen te komen en dit in de toekomst elk jaar te doen. De initiatiefnemers Toke, Martha en Arnold zullen deze wens van de aanwezigen waar maken.

MEER – Wie houdt van dansen, bewegen en fun, vindt helemaal zijn gading in de lessen van de Gezinsbond. Dat staat garant voor een wekelijks een uur sportief plezier op zaterdag in de turnzaal van lagere school De Meerpaal. De lessen lopen van zaterdag 21 september 2019 tot en met 9 mei 2020, uitgezonderd tijdens schoolvakanties. Deze lessenreeks kost voor de drie- en vierjarigen betalen voor (wekelijks 30 minuten les) 40 euro, voor niet-leden is dat 50 euro. Vanaf vijf jaar betalen de leden 70 euro voor (wekelijks één uur dans) en de niet-leden 80 euro. Bij de derde inschrijving uit een gezin is er 10 euro korting.

Wanneer De uurregeling ziet er wellicht als volgt uit: Van15.00 tot 15.30 uur Danskiddies van het 1 ste en de 2de kleuterklas. Van 15.30 tot 16.30 uur Discokids van het 3de kleuterklas. Van 13.00 tot14.00 uur Swingers van het 1 ste en het 2 de leerjaar Van 14.00 tot 15.00 uur Hiphoppers van het 3 de en het 4de leerjaar Van 12.00 tot 13.00 uur Teenies van het 5 de en het 6 de leerjaar Van 11.00 tot12.00 uur Freestylers van het 1 ste en 2 de middelbaar Van 16.30 tot 17.30 uur Jazzdans voor de 16-plussers September is proefmaand. Op de foto staande van v.l.n.r.: Frans Mertens, Jac Laurijssen, Bert Vermeiren, Toke Meyvis, Jef Pemen, Bert Krijnen, Hans Verloop, Fons Donckers, Martha Roos, Wim van Mook, Martha Leenaerts, Rik Sprangers, Liva Van Alphen, Frans Lambregts en Jan Dekkers. Zittend: Julia Aerts, Anna Stoffelen, Anna Goetschalckx, Jeanne Goetschalckx, Brigitte Herrijgers, Karel Vorsselmans en Arnold Van Aperen. (fh)

Meer informatie bij Marly Rennen, Beekakker 9, tel. 0470 97 01 62 of Kim De Bie, Terbeeksestraat 10a, tel 0472 06 61 04. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

55


MEERLE

Dansen met Shilshoel MEERLE – Shilshoel is een gevestigde naam in het Meerlese verenigingsleven en zelfs ver daarbuiten. De volksdansgroep heeft dan ook voor elk wat wils.

50-plussers Zo is er voor alle 50-plussers de uitnodiging om te komen volksdansen. Zij dansen voornamelijk in kring, het gaat daarbij om dansen uit verschillende landen, dus niet echt typisch Vlaams. Gezelligheid primeert, al is dansen ook heilzaam voor het geheugen en de conditie. Ook wie nooit eerder danste, is welgekomen. Op 9 en 16 september van 19 tot 19.30 uur kunnen geïnteresseerden vrijblijvend een kijkje komen nemen in de parochiezaal van Meerle, naast het Raadhuis op het Gemeenteplein. De lesgeefster Lianne wil kandidaat-dansers graag helpen om zo spoedig aan te sluiten bij de bestaande groep (mannen en vrouwen). Voor meer info: jacobs.tonia@gmail.com - tel. 0472.67 81 02.

Jong volk Ok de kindervolksdans begint op vrijdag 13 september aan het nieuwe seizoen in de kleuterschool van Meerle. Kinderen van het eerste tot

56

derde leerjaar dansen van 18 tot 19 uur, die van het vierde tot zesde leerjaar van 19 tot 20 uur. Voor jongeren vanaf het eerste middelbaar is er dansgelegenheid van 20 tot 21.30 uur, eveneens in de kleuterschool. Wie zin en tijd heeft om eens te gaan kijken, is van harte welkom. Je kan ook vrijblijvend enkele keren komen proberen – wellicht zal je ondervinden dat het fijn is om samen te dansen. Het repertoire is aangepast aan de leeftijd. Meer info over deze groepen bij Ilse Boudewijns. 0497 46 27 75 of boudewijnsilse@hot-

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

mail.com.

Dansjaar Het normale dansjaar start op maandag 2 september in de parochiezaal van Meerle. De 50plussers dansen van 18 tot 19.30 uur. Daarna de beginners van 19.30 tot 20.30 uur, en tenslotte de gevorderden die van 20.30 tot 22 uur de benen strekken. Meer info via chrisengust@hotmail.com of telefonisch bij Gust Koyen – tel. 0476.02.10.12. (jaf)


MEERLE

Open deur Brandweer

Belangrijk Bericht “Jolien, Jolien heb je dit berichtje gezien? Het kan je helpen misschien! 51.473967960770196,4.753426909446717 Succes!”

‘t Winkeltje is terug open

MEERLE – Een mooie zomerse zondag op 30 juni voor de opendeurdag van de Meerlese Brandweerpost. Die trok dan ook heel wat belangstellenden. De beschikbare plaats was iets krapper dan gewoonlijk, wegens de werken achter de voormalige jongensschool. Maar voor het Raadhuis was het net zo gezellig. En altijd een topper bij de jongsten op de open deur: een ritje met een echte brandweerwagen. Met een brandweerman achter het stuur, sirene en zwaailicht aan door het dorp! (jaf)

Achttal van Femma fietst naar Kevelaer

MEERLE - Nadat de nieuwe uitdaging die Bart en Vera waren aangegaan hen toch niet bracht wat ze ervan verhoopt hadden, keren ze terug naar hun vertrouwd Winkeltje in Meerledorp. Zij het in een andere vorm. Zo zijn de openingstijden wat ingekrompen, om toch nog een beetje ruimte te houden voor het familie- en sociale leven: maandag en dinsdag van 6u tot 14u, woensdag, donderdag en vrijdag van 6u tot 16u. Zaterdag en zondag blijft ‘t Winkeltje dicht.

MEERLE - Op 6 en 7 augustus fietsten acht vrouwen van de Femma naar het bedevaartsoord Kevelaer in Duitsland. Geen klein bier: 135km heen en 125 km terug. Het was heerlijk fietsen, zij het met wat wind op de terugtocht. De meesten deden dat niet voor het eerst, maar Kevelaer blijft een mooi stadje en de moeite om te bezoeken. Op de foto (vlnr): Tonia Jacobs, Jacqueline Gladinez, Greet Van Bavel, Maria Verbaeten, Maria Godrie, Maria Van der Kaa, Lydia Schellekens en Martha Voeten. (jaf)

Daar waar ze vroeger zowat alles verkochten wat een mens dagelijks kon gebruiken, richten ze zich nu uitsluitend op verswaren: brood en patisserie, charcuterie en kazen, belegde broodjes, groenten en fruit. De winkelinrichting is volledig aangepast aan het nieuwe concept. Er zijn ook enkele tafeltjes en stoelen, zodat je ter plaatse een broodje of een koek kan opeten. En belangrijk: je kan er ook weer terecht om De Hoogstraatse Maand te kopen. Nòg een goeie reden om langs te gaan bij Vera en Bart! (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

57


www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

HOGA bvba Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 58

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shutters Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


MEERLE

BRILJANT IN MEERLE

Karel Pauwels en Jeanne Van Dun MEERLE – Op zondag 21 juli was het dag op dag 65 jaar geleden dat Karel Pauwels en Jeanne Van Dun in het huwelijksbootje stapten. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. Want door hun inzet en verwevenheid met Meerle, zijn ze wellicht het meest aan het dorp gehechte koppel dat vandaag nog samenleeft op luttele afstand van waar ze lang geleden geboren werden. Beiden werden ze er geboren, brachten er hun jeugd door, en behoudens hun schooltijd in het internaat, zijn ze er altijd gebleven. Sedert 1957 wonen ze samen in het huis dat ze zich bouwden op de Hazenweg, waar ze hun zes kinderen grootbrachten. Die zorgden ondertussen voor 12 kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Het huis was ook de uitvalsbasis voor activiteiten in het dorpsleven. Zowel Jeanne – denk aan de missiewerking - als Karel waren daarin steeds bijzonder actief, en dit tot op hoge leeftijd. Het is nog maar kort geleden dat Karel gestopt is met spelen in de fanfare en dat hij de leiding van het Salvatorkoor heeft doorgegeven. Al durft hij nog steeds het dirigeerstokje te hanteren. En als het moment daar is, zal hij nog steeds het zijn woordje placeren. In het openbaar spreken is hem immers aangeboren. Het jubileumfeest werd op passende wijze gevierd met familie, vrienden en buren. Uiteraard werd er daarbij muziek gemaakt en gezongen. Het is het briljanten paar van harte gegund! (jaf)

Jeanne en Karel werden, fanfare op kop, rondgereden in een mooie auto die ook destijds heel populair was.

De grote familie Pauwels - Van Dun

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

59


MEERLE

Frank en Aloïs helpen Chiro meisjes al 30 jaar! MEERLE – Elk jaar als de chiromeisjes van Meerle op kamp gaan, is dat eigenlijk één grote volksverhuizing! Uiteraard moet er voor elk lid een bed, een valies en soms een fiets mee. Maar daarbovenop gaat er ook een vracht aan keukenmateriaal, spel- en knutselgerief, tenten en een shelter mee. Al 30 jaar lang zorgen Frank Jespers en Aloïs Broeckmans voor een en ander… Zo regelen zij het vervoer van al deze spullen naar de kampplaats en ook weer terug. Frank legt de contacten met de firma Verkooyen om een vrachtwagen te regelen en met de veiling om fruitbakken te lenen. Doorheen de jaren zorgde vooral Frank ervoor dat het inladen van de camion efficiënter verliep: hij kwam op het idee om alles in fruitbakken te laden, regelde folie en paletten, niette de groepsnamen op de fruitbakken, ... Op die manier is het materiaal gemakkelijk te stapelen en gaat er niets stuk onderweg. Zij maken er telkens een gezellig dagje uit van wanneer ze naar de kampplaats rijden: Aloïs zorgt voor een gevarieerd lunchpakket voor onderweg en Frank is chauffeur van dienst. Op de kampplaats laden ze samen met de oudste groep de camion uit en tegen dat de andere leden en leiding arriveren, staat alles al verdeeld over het terrein. Meestal hebben de heren er dan nog

Aloïs en Frank aan het (goede) werk… niet genoeg van, ze genieten stiekem wel van de kampsfeer, en helpen nog bij het rechtzetten van de shelter. De chiromeisjes zijn Frank en Aloïs enorm

Bij KLJ Meerle speel je niet in je ééntje MEERLE – Heb jij ook al die eendjes in het dorp van Meerle zien staan? En vroeg je je af waarom? Dat had alles te maken met KLJ die er zo de aandacht vestigde op dat je niet in je ééntje hoeft te spelen… Op zondag 15 september om 13.30 uur zijn alle kinderen van 9 tot 16 jaar welkom op een ‘mega-leuke-coole’ startdag. Tijd dus om af te spreken met je vrienden om samen naar de KLJ te gaan, die ervoor zal zorgen dat jullie na de activiteit door de ‘klj-taxi’ thuis weer worden afgezet. Ook voor de +16 is er een startdag, en wel op vrijdag 13 september 2019 om 19.30 uur. Voor info contacteer Tamara Van Haperen: 0472/75.69.82. (jaf)

Het eerste blad waaraan je denkt! 60

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dankbaar dat ze dit met heel veel goesting doen! Dus voor al die 30 jaar vrijwilligerswerk: een hele dikke merci van de chiromeisjes van Meerle! Waar wij ons heel graag bij aansluiten. (jaf)


MEERLE

Mjeel kermis in aantocht MEERLE – De jaarlijkse kermis op de tweede zondag van september blijft een ijkpunt in het dorpsleven. Enkele dagen onbezorgd plezier en vertier, met vrienden van nu en vroeger, die voor die gelegenheid nog eens afgezakt komen. Misschien thuis ook wel frikadellen met krieken komen eten.

Ice, discobar Krikke & Frakke, Drew, DJ Ing, Yannick & Yannick. Kaarten verkrijgbaar bij jongens- en meisjesleiding: vvk: €3, adk: €5.

De Posthoorn Er zijn drie avonden met optredens, met tussendoor ook eigen feestmuziek. Zaterdagavond vanaf 20 uur zijn er ‘Gouwe Ouwe met DJ Jan Venus’. Op zondag vanaf 15 uur is het de beurt aan The Michael Curly’s Rock N Roll Band. Op maandagavond vanaf 20 uur maken Yannick & Yannick hun opwachting.

Verder is er voor ieders wat wils: de paardjesmolen, botsauto’s, rups, foorkramen, en niet te vergeten smoutebollen voor heel de familie, de allerkleinsten inbegrepen. Daarnaast heel wat activiteiten voor jong en oud. Een – zij het waarschijnlijk onvolledig – overzicht van het aanbod.

Volksspelen

Kinderdisco 2019 Kinderen vanaf 6 jaar tem 14 jaar die nog eens een leuk feestje willen bouwen? Op zaterdag 7 september organiseert Chiro in de tent op het chiroplein naast hun jaarlijkse Kermisfuif ook dit jaar weer een kinderdisco. Vanaf 18 uur zijn de kinderen welkom om te dansen op de leukste plaatjes met daarbij ook een frisdrankje(s). Het DJ duo dat de kinderen zal entertainen tijdens deze kinderdisco is niemand minder dan Yannick & Yannick, die het vorig jaar zo leuk vonden dat ze dit jaar weer met véél plezier terug komen. De kinderdisco eindigt rond 20.30 uur.

Sinds mensenheugenis zijn er natuurlijk ook de volksspelen op maandag en dinsdag. Op maandag 9 september vanaf 13 uur: Trappistenbak bij Buurman & Buurman en Sjoelen bij De Posthoorn. Op dinsdag 10 september vanaf 13 uur: Ringwerpen bij De Posthoorn en Vogelpik met Fiets bij Buurman en Buurman.

Kermisfuif Chiro Meerle 2019

Wellicht heeft ook Buurman & Buurman nog enkele leuke optredens in petto, maar die waren bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet medegedeeld.

Ook al een traditie van jaren: de kermisfuif van Chiro Meerle. Op zaterdag 7 september is het weer zo ver. De line-up bestaat dit jaar uit: DJ

Vanaf woensdag 11 september rusten we of gaan we – in min of meer ordentelijke conditie – weer aan het werk! (jaf)

La Plasa (non) Tropical MEERLE – La Plasa Tropical leek onder een gunstig gesternte van start te zullen gaan. Een hele week tropische temperaturen zoals we wie nog nooit gekend hebben. De bouwers van het festivalterrein voor het Raadhuis hebben gezweet als paarden om het allemaal feestklaar te maken. Maar net op de dag dat het ‘Tropical’ feest begon, sloeg het weer om. Te beginnen met een stevig onweer op de avond van de BBQ. Gelukkig kon men nog snel verhuizen naar het nabije KLJ-lokaal. 135 eters lieten het niet aan hun hartje komen. De tweede dag waren de weergoden iets milder. Vooral toch in de namiddag, zodat de live-optredens een normaal verloop kenden. En in geval van enkele druppels konden de feestvierders schuilen onder een tentendorp. En ’s avonds en ’s nachts was het net de goede temperatuur voor een dansfeestje. Mooi gedaan van Den Dorpel. Vooral dank aan het La Plasa comité (Jens, Ruben, Thijs, Jonas, Rob) en aan bestuur, helpers, sponsors, zangtalenten en DJ’s die er aan meegewerkt hebben om van dit weekend een topweekend te maken. Op naar La Plasa Tropical 2020 met hopelijk doorlopend nog beter weer! (jaf)

Het Meerlese Kinderkoor onder leiding van Lynn Van Loenhout viel de eer te beurt de festiviteiten op zaterdag te openen. Ze deden dat met verve.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

61


MEERLE / MEERSEL-DREEF

10.000 euro voor De Klimtoren

Reik mij de hand MEERSEL-DREEF - Dit jaar wordt al voor de 43ste keer de actie “Reik mij de Hand” georganiseerd voor diverse goede delen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Ook dit keer gebeurt dat in speeltuin De Zevenster bij het klooster. Op zaterdag 14 en zondag 15 september, telkens vanaf 10 uur, is er zoals steeds de tombola, bloemenverkoop, verkoop van oude glazen en religieuze artikelen. De eersten hebben de meeste keuze natuurlijk. De meeste activiteiten hebben plaats op zondag.

Zondagprogramma - 11.30 uur: troubadours Jack & Wil spelen in de Taverne gezellige muziek onder het genot van een koffie of een drankje MEERLE – Tijdens de traditionele afscheidsreceptie voor de leerlingen van de lagere school op het einde van het schooljaar, had het oudercomité van De Klimtoren een ferme verrassing in petto voor directie en personeel. Ze overhandigden hen een cheque van maar liefst 10.000 euro. Dat bedrag werd de afgelopen jaren bijeen gespaard met de verschillende activiteiten. De laatste jaren waren ze spaarzaam, om nog wat achter de hand te hebben mochten er bij de bouw van de nieuwe school nog verrassingen opduiken,

zodat ze konden bijspringen indien nodig. Aangezien het project zo goed als afgerond is, kunnen ze nu dat bijeen gespaarde bedrag ter beschikking stellen voor de school (kleuter- en lagere school). Directrice Annelise, verrast door het fameuze bedrag, had nog geen concrete besteding in het hoofd. Daar zal in de loop van de volgende schooljaren samen met personeel en oudercomité over beslist worden. Er zijn immers altijd wel onverwachte kosten, of speciale activiteiten en dan is zo’n spaarpot heel handig! (jaf)

Vernieuwing in het Mariapark

- 12.00 uur: optreden Opleiding Jeugd Orkesten van Meersel-Dreef, Dorst en Chaam op het terras van de speeltuin - 12.50 uur: de Belgische en Nederlandse burgemeesters hijsen gezamenlijk de vlaggen - 13.30 uur: optreden blaaskapel “De Dorste Boerkes” uit Dorst - 14.00 uur: optreden blaaskapel “Hierzenwedan” uit Dongen - 14.35 uur: optreden blaaskapel “Toet Deugd” uit de Dreefse gemeenschap - 15.10 uur: optreden blaaskapel “De Lapzwansen” uit Prinsenbeek - 15.45 uur: optreden blaaskapel “Kiele Kiele” uit Terheijden - 16.20 uur: gezamenlijke opvoering van een lied door alle blaaskapellen - 16.30 uur: optreden smartlappenkoor “La Misère” uit Zevenbergen, met een zeer divers repertoire van het levenslied. - 17.00 uur: prijsuitreiking van de grote tombola - 17.15 uur: vervolg optreden smartlappenkoor “La Misère” - 17.45 uur: einde van de muzikale middag van Reik mij de Hand

MEERSEL-DREEF - In het Mariapark wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe kapel, op de plaats waar vroeger de Alvernoberg stond opgericht. Er wordt nieuwsgierig uitgekeken naar het eindresultaat, maar dat het een mooie kapel zal worden, daar mag je gerust van overtuigd zijn. (JJ)

62

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dit alles met het gezellige buitenterras. Iedereen is van harte welkom. Voor verdere inlichtingen, kan u contact opnemen met Lisette Huybrechts + 32.501.18.78 of email reikmijdehand@gmail. com . (JVB/JJ)


MEERSEL-DREEF

Markweg heraangelegd MEERSEL-DREEF - Als u dit leest, zijn in de Markweg grote werkzaamheden aan de gang voor de volledige heraanleg van deze landbouwweg tussen Dreef en Strijbeek. De werken zouden tot eind oktober duren. Dus dit wordt een tijdje omrijden voor diegenen die deze weg regelmatig gebruiken. Er is sprake van dat er ook fietssuggestiestroken zouden worden aangebracht. Afwachten maar wat er uiteindelijk uit de bus komt. (JJ)

Wat nu met KLJ Meersel-Dreef? MEERSEL-DREEF – Alle hens aan dek om het voortbestaan van KLJ Meersel-Dreef te verzekeren. En dat is meer dan nodig, getuige daarvan een open brief aan Dreveniers, oud-leden van de KLJ en sympathisanten. Enkele weken geleden genoten velen van ons nog van een geslaagde Meersel-Dreef Kermis, mede door de inzet van de KLJ. Helaas is de realiteit dat ondanks het succes van de activiteiten die de KLJ organiseerde tijdens deze kermis, deze vereniging het niet goed stelt in ons dorp. De ledenaantallen tijdens de activiteiten lopen enorm terug, bovendien blijken nog weinig jongeren bereid om de taken van de KLJ-leiding op zich te nemen. Door deze lage opkomst tijdens activiteiten en bij gebrek aan opvolging zat de huidige leiding met de handen in het haar. Ondanks hun inzet en creativiteit bij het bedenken van oplossingen, leek het einde steeds dichterbij te komen. Daarop besloten ze om de hulp in te roepen van de Dreveniers en oud-leden.

Samen denken… Iedereen werd uitgenodigd om op woensdag 31 juli samen te komen in het KLJ-lokaal om mee na te denken over de verdere toekomst. De opkomst was groot! Niet alleen een hart onder de riem voor de huidige leiding, maar ook een signaal dat jong en oud nog steeds erg begaan zijn met de KLJ. Er werd gebrainstormd, vragen werden gesteld en beantwoord, verhalen over vroeger verteld en vooral veel ideeën geopperd. Dit alles met dat ene doel om de KLJ te redden. De KLJ is immers veel meer dan een activiteit op vrijdagavond en zo nu en dan eens een leuk eve-

nement. Het is een bindingsmiddel dat mensen van het dorp dichter bij elkaar brengt en de jeugd het dorpsgevoel meegeeft dat het leven in Meersel-Dreef zo speciaal maakt!

lokaal en terrein, de administratie en financiën, enz. Hiervoor hebben we mensen nodig. Veel handen maken namelijk licht werk.”

Hoe nu verder? Er komen aanpassingen aan de KLJ-werking. Zo wil men het aantal activiteiten terugbrengen naar één activiteit per maand, komen deze op een andere dag dan de vrijdag, en kunnen kinderen zich al inschrijven vanaf het eerste leerjaar.

Hopelijk krijgt deze oproep een ruim gevolg. Hoe meldt u zich aan? Ga naar de website kljmeersel-dreef.webs.com of de website van Meersel-Dreef (www.meersel-dreef.be. Op die websites vindt u deze oproep. Klik op de link onderaan het artikel en u wordt doorverwezen naar een website waarop u uw gegevens kunt invoeren en kunt aangeven bij welke taken u bereid bent te helpen. Er zijn reeds enkele categorieën aangemaakt waaruit u kunt kiezen.

De leiding doet een oproep: “Daarnaast hebben we uw hulp nodig! Een jeugdvereniging houdt meer in dan het organiseren van activiteiten en evenementen. Er is ook nog het onderhoud van

Ligt de KLJ en alles waar het voor staat u na aan het hart, twijfel dan niet. Als u iets wil doen, hoe klein ook, geef u dan op! Wat ons betreft een onvervalste aanrader. Doen! (SL/JJ)

Samen doen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

63


MEERSEL-DREEF

Geiten en Heieinde winnen kermisspelen MEERSEL-DREEF - De kermisspelen 2019 voor jong en oud konden rekenen op het onontbeerlijke goede weer, en op een goede organisatie van de voorzitter van de kermisspelen Joeri Janssen, in samenwerking van de gebuurten Heieinde, Meersel, Dreef-Midden en Geiteneinde. Het blijft zonde dat ook dit jaar het gebuurte Moleneinde afwezig was. De terugkerende kinderspelen in de Sint Annastraat mochten rekenen op voldoende interesse, het is er veilig en rustig spelen, meer moet dat niet zijn. Een proficiat aan de organiserende ouders is hier wel op zijn plaats. Een welgemeende dank gaat zeker ook naar de jury bestaande uit oud Dreveniers, die alles op maandag en dinsdag weer in goede banen hebben geleid.

Rode lantaarn ‘s Maandags was het Geiteneinde die de andere gebuurten de loef afstak met oude herinneringen van café Moskes en een optreden van Laurel & Hardy. Een verdiende winnaar maar de andere gebuurten brachten ook mooie voorstellingen die een pluim verdienden. De deelname van oude Dreveniers uit hun gebuurten zorgen ervoor dat de belangstelling voldoende groot blijft.

Geiteneind kroonde zich tot winnaar op kermismaandag.

Op dinsdag won het Heieinde. Zij kunnen rekenen op een hele schare van deelnemers, dankzij veel nieuwe en jonge inwoners. De rode lantaarn, hoe kan het ook anders, ging weer naar Midden-Dreef, de geschiedenis blijft zich herhalen. Foto’s van deze dagen kan u terugvinden op facebook Meersel-Dreef Nieuws en website www.meersel-dreef.be. En nu alweer op naar kermisspelen 2020! (JJ)

Het gebuurte Heieinde haalde het op dinsdag.

Pater Arnold overleden

Zwerfvuil is van alle tijden MEERSEL-DREEF - Zwerfvuil is van alle tijden, zo blijkt. Ook nu nog zijn de glasbakken bij de speeltuin wekelijks jammer genoeg het toneel van hele zakken vol achtergelaten huisvuil. Gelukkig ruimt de technische dienst van de stad Hoogstraten snel de rotzooi op, maar het plaatselijk sluikstorten blijft een wederkerend en erg frustrerend fenomeen. Daar zal het ludieke toezicht van de waakzame burger op de foto niet veel aan veranderen... (JJ)

Het eerste blad waaraan je denkt! MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 6 juli heeft de kloostergemeenschap afscheid moeten nemen met pater Arnold van Gemert. Moge hij rusten in de vrede van de Heer. (JJ)

64

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Rinus Vervoort 50 jaar schutter en zoveel meer MINDERHOUT – Op vrijdag 26 juli werd Rinus Vervoort gehuldigd omdat hij vijftig jaar lang een trouw lid was van de Sint-Joris Minderhout. Maar over Rinus is beslist nog meer te vertellen… De gilde en de kruisboog zijn misschien dé grote passie van Rinus, maar als hij begint te vertellen, merk je al vlug dat hij zich ook voor andere verenigingen verdienstelijk heeft gemaakt. Zo was hij 12 jaar lang voorzitter van Ziekenzorg en 14 jaar lang coördinator van de CM gezondheidswandelingen in Minderhout.

De zij Geboren en getogen in Meer, ging Rinus ook daar naar school en moest daarna gaan werken. Zijn oudste broer Jan studeerde verder en dan hield het op voor de andere kinderen in een gezin. Zo ging dat in die dagen. Rinus begint dan aan een opmerkelijke beroepscarrière. Hij begint als bakkersgast en gaat na drie jaar werken bij crèmerie Schrijvers in Hoogstraten. Hij volgt avondlessen patisserie en grijpt de kans om met die kennis aan de slag te gaan tijdens Expo ’58. Een enorme ervaring. Na de expo gaat hij werken bij ‘de zij(de)’ in Holland. De naam van het bedrijf kan hij zich niet herinneren. “Is ook niet zo belangrijk omdat iedereen alleen over ‘de zij’ sprak”, zegt Rinus. Op dat moment had zijn schoonbroer in Wieze een biertoer met Callebaut bier, een ondertussen verdwenen brouwerij van de Callebautgroep, die we nu nog kennen van de chocolade. Zijn schoonbroer komt regelmatig naar de streek en brengt dan bier mee om te verkopen aan klanten, die hij ondertussen hier gemaakt heeft. Van het een komt het ander en Rinus begint ook hier met een eigen biertoer. De verkoop van huis aan huis gaat over in een Drankencentrale, waar nu het Klavertje vier is, en zo in handen van de broeders Lanslots.

V.l.n.r.: koning Louis Van Bergen, keizer Jan Stoffels, jubilaris Rinus Vervoort en hoofdman Marcel Floren

Acht vrouwen

naar aanleiding van de viering van het 90-jarig bestaan van fanfare ‘De Marckezonen’.

De drankcentrale wordt één van de vele Lansa winkels, onder de vleugels van Rinus. Op het moment dat ALDI de Lansa winkels overneemt, komt een groot deel van hun voorraad naar Hoogstraten. Rinus moet dat allemaal in goede banen leiden, samen met een team van acht vrouwen. “Ook niet simpel”, lacht hij… Naast het filiaal in Hoogstraten moet hij ook nog inspringen als dat in een andere Lansa zaak nodig is. Rinus was zo jaren filiaalhouder in een zaak die vaak zeven dagen op zeven open was. Op 58-jarige leeftijd is hij op. “Ik ging tot dan elke dag met de glimlach én plezier werken”, zegt hij, “maar toen was het figuurlijke vat leeg. Vanaf dat moment keek ik uit naar mijn pensioen op 60 jaar.”

Louis Doms leerde hen de dansen aan en al vlug volden er optredens in binnen- en buitenland. Een week in Wevelsburg in Duitsland, enkele dagen naar de ‘Midzomernacht feesten’ in het Zweedse Malmö en een deelname aan de Belgische feesten in Rijsel. Rinus was er telkens bij.

Schieten en dansen

De jubilaris had blijkbaar ook organisatorisch talent. Nadat enkele gilden beslisten om te starten met een wedstrijd tussen de gepensioneerden op woensdagnamiddag was Rinus ook van de partij. Meer zelfs, van 2003 tot 2017 nam hij de taak van voorzitter op zich. Van een mooi gevulde loopbaan van 50 jaar bij de gilde gesproken! (fh)

Maar we hadden het over zijn carrière binnen de gilde. Op 30-jarige leeftijd wordt Rinus in 1969 samen met zijn Marieke lid van de gilde, als schutter en als lid van dansgroep. Het was trouwens het jaar dat de dansgroep werd opgericht

Ook als schutter was hij heel actief. Na enkele jaren koopt hij een eigen boog en won kort daarop een eerste rozenprijs in Essen. Hij nam aan bijna alle bondschietingen deel. Maar deelname en vriendschap bleven veel belangrijker dan het resultaat. Vanaf 1985 maakte hij als deken vier jaar lang deel uit van het bestuur van de gilde. En toen in hetzelfde jaar het gildelokaal werd gebouwd, kon men altijd op zijn hulp rekenen.

schoonheidsinstituut

Skin Essentials Vrijheid 194 - 2320 Hoogstraten Tel. 0474 48 00 40

RES

NIEUW AD

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

65


MINDERHOUT

De grappigste dwerg der Lage Landen

MINDERHOUT – Juist, William Boeva komt op 26 oktober naar Minderhout en daar moet je op tijd bij zijn. Het aantal plaatsen is immers beperkt. De nu 30-jarige William Boeva geldt als “de grappigste dwerg der Lage Landen”. Met een handvol grappen trok hij in 2009 richting comedycafé The Joker in Antwerpen om er keihard op zijn bakkes te gaan. Maar William had van het podium geproefd en zette door. Hij schaaft zijn grappen, stak een jaar later de 123 Comedy Award op zak, werd in 2010 publiekslieveling op de Culture Comedy Award en won uiteindelijk ook Humo’s Comedy Cup. Na zijn eerste succesvoorstelling “Megalomaan”, ging het met zijn comedy-carrière helemaal de goede kant uit. Nu Boeva weer met beide voeten op de grond staat, is het tijd om de knop in zijn hoofd om te draaien, de boel te resetten en opnieuw op te starten. Wie daar getuige van wil zijn, aarzelt best niet te lang opm kaarten te reserveren. Na een voorprogramma van een klein half uurtje door Vincent Voeten, volgt de nieuwe avondvullende show van William Boeva als try-out. Halverwege is er een pauze voorzien om even de benen te strekken en een glas te drinken. (fh) Praktisch: William Boeva op zaterdag 26 oktober in zaal ’t Markenhof. Voorprogramma Vincent Voeten. Deuren om 18.30 uur, show om 20 uur. Inkom KWB leden14 euro, niet leden 18 euro. Inschrijven: lucherthogs@telenet.be, betaling via BE 90 0882 8634 7732.

66

Féline Maes zorgt voor een viergeslacht

MINDERHOUT – Op 14 juni 2019 werd Féline Maes geboren en zorgt zo voor vier vrouwen op een rij in de familie. Samen met haar 31-jarige mama Wendy Vorsselmans woont Féline in Minderhout. Haar 57-jarige grootmoeder Lisette Brosens woont in Meerle. Daar woonde ook de trotse 95-jarige overgrootmoeder Anna Bastijns, die nu in het woonzorgcentrum te Hoogstraten verblijft. (fh)

Lijndansen voor 50-plussers MINDERHOUT – Na het succes van vorig seizoen wil OKRA Minderhout de kandidaat lijndansers ook dit jaar de kans geven hun hobby te beoefenen. Lesgever is Jos Van Dun. Deelname kost 2 euro per les, een kop koffie of thee inbegrepen. De nieuwe lessenreeks voor beginners start vanaf dinsdag 3 september om 8.45 tot 11.15 uur in het Okra-lokaal. Deze staat open voor zowel dames als heren die in het gewest Hoogstraten wonen. Dansers die reeds eerder gestart zijn, kunnen de lessen uiteraard blijven volgen. Vanaf 10 uur sluiten de meer geoefende dansers aan. Er is ook de gelegenheid om aan kringdans te doen. De liefhebbers hiervoor zijn elke donderdag welkom van 9.30 tot 11.45 uur. Het Okra-lokaal vind je in Schoolstraat 6 in Minderhout. Voor meer info kan je terecht bij Lisa Bruynen, tel 03 312 38 81 of gsm 0475 57 67 94. (fh)

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Een schubkarper van 15,7 kg MINDERHOUT – Wesley Van Laere en Bart Rombouts uit Minderhout zijn samen met Kimberley Logghe, die de catering verzorgt, de drijvende krachten achter visclub Ambrosia Carp Baits. De club organiseerde eind juli en begin augustus twee initiatieweekends karpervissen voor jongeren in de prachtig gelegen visvijvers bij Desta, in de Goorkensdreef te Minderhout. Ook eerder waren er al twee dergelijke weekends in Antwerpen en een derde in Nieuwrode. Voor de vierde editie koos men voor Hoogstraten, omdat een aantal leden van de club uit het Hoogstraatse zijn.

Pop-ups en wafters De jongeren komen vrijdagmiddag toe, slapen in tentjes en blijven tot zondagmiddag. Op vrijdag leren ze hun hengels op te bouwen, hun tent te plaatsen en te koken bij het water. Zaterdagmorgen is er een workshop waarbij men aas voor karpers leert maken. Dat noemt men in visserskringen pop-ups en wafters. Pop-ups is aas dat drijft op het water, wafters zakken rustig naar de bodem. Wesly Van Laere en Bart Rombouts met zelfgemaakt aas, pop-ups en wafters, in de hand. Maar uiteraard is vissen zelf het belangrijkste. Het eerste weekend haalde één van de jongeren een karper van 15,7 kg boven. Van de vissen die men vangt wordt een foto genomen, het dier wordt voorzichtig behandeld en zonder kwetsuren terug in het water geplaatst. Dat is voor de clubleden zeer belangrijk.

Een nieuwe start Lars Robben is één van de jongeren van Hoogstraten. Hij leerde de club kennen via Bart Rombouts en ook via zijn broer, die wel meer op deze vijvers vist. Hij heeft al één karper van iets meer dan 5 kg gevangen en hoopt op nog meer. “Maar”, zegt hij, “ik heb mijn ding gevonden en kom zeker nog terug. Lars Robben heeft met vissen zijn ding gevonden.

Samen met Rob wil hij meewerken aan de uitbouw van een Hoogstraatse club. Alleszins een mooie ontspanning voor tijdens het verlof. (fh)

KSA kubbtoernooi levert 1.500 euro voor Akindo MINDERHOUT - Op zaterdag 22 juni organiseerde KSA Minderhout een kubbtoernooi voor het goede doel, namelijk Akindo, een organisatie die kampen organiseert voor kwetsbare kinderen in België. Twintig teams streden mee voor de titel. Het weer was de organisatie goed gezind en er was voldoende te eten en drinken om er een gezellige namiddag van te maken. Om de dag af te ronden was er ’s avonds een spetterend optreden van Silly Coincidence, een lokale band die optreedt in heel België maar dat nog niet eerder in Minderhout zelf. De organisatie kan terug kijken op een aangename sportieve en muzikale dag. Met dank aan de KSA-jeugd die zich inzette voor het goede doel. Zij overhandigden een bedrag van 1.500 euro aan Akindo. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

67


SPORT

‘Al meer dan 60 jaar bieden wij uitvaartzorg op maat en van de hoogste kwaliteit.’ Gilles Petre - Uitvaartondernemer

03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen

Hoe kunnen we ook na de uitvaart zorgen Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen wegnemen? • • • • •

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden snelle levering rouwdrukwerk dankzij eigen beheer drukwerk

Hoe kunnen we u helpen? We regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart. We maken ook tijd om te luisteren, zodat we rekening kunnen houden met de (uitvaart)wensen en het budget van de overleden dierbare en/of de nabestaanden. Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid. Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

Loenhoutseweg 4 | 2320 Hoogstraten Dorpsstraat 85 | 2990 Wuustwezel Kapellensteenweg 205 | 2920 Kalmthout hofmans@dela.be www.uitvaartzorg-hofmans.be Partner van DELA

Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabestaanden geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve verplichtingen. Wie moet er verwittigd worden? Werkgever, vakbond, ziekenfonds, bank, verzekeraars, enzovoort. Lopen er bepaalde abonnementen, wat met water en elektriciteit, met kinderbijslag, pensioenkas, nalatenschap? Wat met de kat of hond die achterblijft? Ook voor hen moeten er instanties op de hoogte gebracht worden van het overlijden van de eigenaar om de chip of registratie aan te passen. Professioneel advies in deze emotionele periode is geen overbodige luxe. De consulente nabestaandenzorg helpt de nabestaanden na de uitvaart en weet precies wat te doen bij elke situatie, omdat zij kan terugvallen op een enorme expertise. Onze consulente is er voor de nabestaanden met raad en daad en met correcte ondersteuning. En niet te vergeten, met een luisterend oor, om samen het leed en het verdriet te verzachten. Iedere uitvaart die we verzorgen, omvat steeds nabestaandenzorg.

60

DFA1 bvba - RPR 0412.937.710

jaar

68

Hilde Martens, consulente nabestaandenzorg - SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Sportieve familie Adams in halve triatlon MINDERHOUT - Op zaterdag 8 juni nam de familie Adams in Denemarken deel aan een halve triatlon, de Challenge Denmark in Herning. Alleszins een prestatie die er mag zijn… Bob ging voor het zwemmen, Paul voor het fietsen en Jolien voor het lopen. Ze behaalden een mooie 27ste plaats op 90 deelnemers in de reeks van de relais met een tijd van 5 uur 15 minuten. Stijn Adams deed het op zijn eentje en kwam binnen op 5 uur 55 minuten, net onder zijn deadline van 6 uur. Aangemoedigd door familie en vrienden, die het gezelschap compleet maakten, werd het een zeer mooie ervaring. “Na al die inspanningen samen over de rode loper door de finish mogen lopen, geeft elk van ons een euforisch gevoel”, kijkt Paul terug op de prestatie. “We kijken al uit naar een volgende halve triatlon om onze tijd te verbeteren. Sporten doet goed, het is een ontspanning voor lichaam en geest, daar doen we het voor!” (fh)

De vier deelnemers op een rij: Jolien, Paul, Bob namen elk een deel voor hun rekening, Stijn ging er alleen voor.

KVLV vrouwen met vaart

MINDERHOUT - KVLV Minderhout telt heel wat ‘vrouwen met vaart’. Het hele jaar is gevuld met allerlei verschillende activiteiten. De zomerperiode wordt vooral al fietsend en wandelend doorgebracht.

In juni ging de fietstweedaagse naar Nuenen in Nederland. In juli was er een daguitstap naar Scherpenheuvel, waar pastoor Bart de viering voorging. En wekelijks is er een rondje nordic walking en halen ze de fiets van stal om langs allerlei mooie

en rustige wegen de streek te verkennen. In september gaan ze met de fiets Antwerpen ontdekken. Vrouwen met vaart dus, zoveel is duidelijk... (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

69


WORTEL

Samana bezoekt mega tuinbouwbedrijf

Nostalgie in de parochiezaal

WORTEL - Samana organiseert op woensdag 18 september een bezoek aan de megaserres van Den Berk Delice, een Merksplas tuinbouwbedrijf. Men toont er een diamontage met voorstelling van het bedrijf en daarna een korte wandeling in de serres. De minder mobiele mensen brengen een wandelstok, rollator of wagentje mee. Om 11.30 uur vertrek men op het Vagebondplein met auto’s en de handicar naar Merksplas. Om 12 uur staat een maaltijd klaar in het zaaltje bij Slagerij Lenaerts-Mostmans met soep met een broodje, kroketten met worteltjes en schorseneren en biefsteak van de grill. Als dessert is er rijstpap. Om 14 uur begint de rondleiding in Den Berk. Rond 15.30 uur is de terugkeer naar Wortel voorzien. Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven bij de ziekenbezoeker of bij Herman Verlinden, tel. 03 314 68 57 en dat ten laatste op 10 september. (fh)

Eeuwenoude lindeboom gerooid

WORTEL- Op vrijdag 27 september nodigt OKRA jong en oud uit op een luister- en dansnamiddag. De Wortelse muziekgroep ‘Nostalgie’ zal daarbij zijn naam alle eer aandoen. Muziek- en dansliefhebbers welkom van 13.30 tot 17.30 in de parochiezaal. Gratis inkom. (fh)

Legermaten voor het leven

WORTEL – Eén van de twee monumentale lindebomen voor de kapelanie, die in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juni de helft van zijn kreun verloor, is een week later om veiligheidsredenen gerooid. De stam van de eeuwenoude boom had op 1 meter een doormeter van 105 cm en dus een omtrek van 3,30 meter. (fh)

70

WORTEL/MEERLE - Jos Voet uit Wortel, August Sprangers uit Meerle en Paul Moors uit het Limburgse Vlijtingen gingen op 19 jarige leeftijd in het leger. Ze genoten hun opleiding in Namen om vervolgens samen hun dienst uit te doen bij de genietroep in Hoogboom-Kapellen. Vanaf dag één werden ze goede vrienden. Meer dan 60 jaar later spreken de drie legermaten - ondertussen tachtigers - nog jaarlijks af om herinneringen op te halen. (fh)

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Erger…. dan een café zonder bier WORTEL – Zowel de uitbaters van café De Nieuwen Buiten als die van De Guld zijn failliet verklaard, nadat ze zelf de boeken neerlegden. Daarmee is er voorlopig geen café meer in een dorp waar men ooit in meer dan twintig cafés terecht kon. Eerder dit jaar sloot ook de bakker al zijn deuren. De grote verliezer lijkt het Wortelse dorpsleven… De Nieuwen Buiten Gust en Marie Van Opstal namen ooit café ‘De Nieuwe morgen’ over van Stanneke Voet en noemden het ‘De Nieuwen Buiten’. Ze maakten er samen met hun opvolgers Willy en Marleen Gorrens hét café van het dorp van, de eerste in combinatie met een biertoer, de tweede met een drankenhandel. Daarna volgde Ronny De Bie, Liliane Geysels en uiteindelijk Ed Vermeiren. Die huurde het café op naam van bvba Baranti. Ed verkocht zijn bvba aan Vasil, die de zaak op zijn beurt overdroeg aan Christiaan. Het is uiteindelijk deze laatste die de boeken neerlegde en op dinsdag 30 juli 2019 in faling ging.

Met dank aan Willy en Marleen Gorrens kunnen de Wortelse verenigingen zoals De Zwaantjes op zondag van 10.00 tot 19.00 uur nog terecht in De Nieuwen Buiten.

Café De Guld De Guld opende de deuren op 1 juli 1990 als lokaal van de Sint-Jorisgilde. Aanvankelijk werd het lokaal uitgebaat door leden van de gilde zelf, tot men in 1997 een uitbater zocht en vond. Het werd evenwel een komen en gaan van ‘goudzoekers’, waarvan er twee bewezen dat het café met zijn prachtig gelegen terras bij de kerk en de kapelanie rendabel kan zijn. Maar ook Dimitri en Emma Hazebroek, die de zaak huurden met hun bvba Zenith konden het niet waarmaken en legden de boeken neer. Zenith werd op 13 augustus 2019 failliet verklaard.

Uitbaters gezocht Nu is er dus (even) geen café meer in Wortel, alhoewel de zowel de ‘biersteker’ als de brouwerij bevestigen dat beide zaken rendabel moeten kunnen zijn, gelet op hun afname van dranken. Voor beide zaken hebben zich al nieuwe kandidaat uitbaters gemeld en kunnen ze zich ook nog melden. Maar hoe dan ook, in De Guld gaan de kruisboogwedstrijden gewoon door, Willy en Marleen Gorrens houden De Nieuwen Buiten voorlopig zelf terug open op zondag. (fh)

Het was een kale kermis zonder café bij de foor. Er wordt onderhandeld met nieuwe uitbaters maar zo lang die gesprekken niet afgerond zijn baten de gildeleden hun lokaal zelf uit.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

71


WORTEL

De 82-jarigen uit Wortel WORTEL- Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de ‘jongens en de meisjes’ die 82 jaar geleden in Wortel geboren werden een tijdje geleden samen bij Stan Govaerts. Daar werd ook de groepsfoto genomen, die we u niet wilden onthouden: staande v.l.n.r. Lizette Snels, Jos Fockaert, Lode Bolckmans, Frans Vermeiren en Willy Vannuffelen. Zittend: Gust Goris, Lieve Meyvis, Stan Govaerts en Karel Baeten. Ook nu werd het een deugddoende dag, dus alvast afspraak in 2020… (fh)

De Zwaantjes fietsten naar Kevelaer

WORTEL - Op zaterdagmorgen 22 juni stonden 27 leden van wielerclub De Zwaantjes klaar in Worteldorp om te vertrekken naar het Duitse Kevelaer. Niet op bedevaart, wel als bestemming voor hun jaarlijks fietsweekend. De renners reden in twee groepen, één op een snellere sportieve manier en een tweede tegen een gezapiger tempo. Deze laatste groep telde immers deelnemers die voor de eerste keer een

72

dergelijke afstand onder de wielen kregen. Het was prachtig weer, dus fietste iedereen vrolijk langs rustige binnenwegen tot de bevoorrading in Son en Breugel in de omgeving van Eindhoven. Na deze pitstop ging het via Kevelaer naar Weeze waar hun hotel gelegen was. Iedereen kwam er na een rit van 130 km welgezind aan, ook al reed men de laatste kilometers met een flinke wind op kop. Na wat gerstenat en een rijkelijke maaltijd was iedereen weer fit. Op zondag was er voor

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

beide groepen een rit in de omgeving van het hotel over een afstand van 70 en 120 km. Op maandag besliste men om vroeger naar huis te vertrekken omwille van de voorspelde hitte tot 33° en meer. Wat de deelnemers inderdaad ook gevoeld hebben... Maar geen nood, men hield regelmatig halt om de drinkbussen bij te vullen zodat iedereen zonder problemen terug in Wortel geraakte. (fh)


WORTEL

Na lang wachten is er eindelijk een parking in Wortel-Kolonie

Daar is zij, daar is zij… WORTEL - Eindelijk is zij er, de langverwachte parking in Wortel-Kolonie. De vele wandelaars en bezoekers van Bonte Beestenboel, Klapekster en Widar hebben wel even op hun honger moeten blijven zitten. Maar op dinsdag 2 juli was het zover en reed een glunderende burgemeester met een elektrische stadswagen de parking plechtig in.

Weg chaos De parking ligt recht tegenover de oude boerderij van de kolonie. Een ideale plek want hier is het kloppend hart van dit unieke wandeldomein met het bezoekerscentrum de Klapekster en de kinderboerderij Bonte Beestenboel. De Klapekster is erg in trek en geldt als één van de beste bezoekerscentra van Natuurpunt. Ook de Bonte Beestenboel ontvangt naast de kinderen in de week en de schoolvakanties ook heel wat feestvierders in het weekend.

Milieuvriendelijk Burgemeester Marc Van Aperen reed in gezelschap van een vertegenwoordigster van Kempisch Landschap de parking plechtig in met een elektrische wagen van de stad. Nadien werden pers en genodigden ontvangen in het bezoekerscentrum De Klapekster waar het project nog eens in de verf gezet werd. “We willen graag nog eens de aandacht vestigen op de unieke waarde van Wortel-Kolonie als natuurgebied en als cultuurlandschap. De opening van deze parking is een nieuwe stap in de ontwikkeling van Wortel-Kolonie als een toeristische trekpleister, waarbij we vooral de natuurliefhebber en de sportieve wandelaar aan zijn of haar trekken willen laten komen,” aldus de burgemeester. Hij gaat ook in op de technische kant van de zaak. “De parking is aangelegd met nieuwe, milieuvriendelijke technieken. Het is geen betonparking, wel een met een semiverharding in gestabiliseerde steenslag, zoals dat heet. Dat is gunstig voor de waterdoorlaatbaarheid. Ze biedt plaats aan 80 auto’s. Voor zeer drukke dagen of grote evenementen hebben we ook een zogenaamde overloopparking aangelegd, waarop nog een extra 60 auto’s kunnen staan.” En er is aan nog veel meer gedacht. “Er is ruime aandacht besteed aan parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. We hebben ook gedacht aan verlichting met een sensor, die enkel aangaat als er een auto arriveert en dus niet de ganse nacht zou blijven branden. Hoogstraten draagt duurzaamheid en energiezuinigheid hoog in het vaandel.”

De elektrische wagen van de stad staat netjes als eerste geparkeerd op de nieuwe parking van Wortel-Kolonie. En zoals dat tegenwoordig gaat, mag er gerust een selfietje bij.

Fietsparking De keuze van een elektrische wagen om de parking in te rijden was dus evenmin toevallig. Er is immers een oplaadpunt voorzien voor deze wagens. Maar heel veel bezoekers van Wortel-Kolonie komen met de fiets en daar is momenteel nog weinig infrastructuur voor voorzien. De vraag naar een goed uitgeruste fietsparking klonk de laatste tijd dan ook meer en meer. Het stadsbestuur denkt er alvast aan om een duurzame fietsparking aan te leggen. De exacte locatie daarvan is nog niet bekend, maar het zal volgens de burgemeester in elk geval in de onmiddellijke nabijheid van De Klapekster zijn. En om de toegankelijkheid van de Kolonie nog te verbeteren wil de stad eindelijk werk maken van de vernieuwing van het wegdek van de baan naar Staakheuvel. Al jaar en dag is dit een hobbelweg door weggezakte klinkers.

Werelderfgoed Met betrekking tot de kandidaatstelling van de Koloniën van Weldadigheid als Unesco-Werelderfgoed geeft de burgemeester het volgende mee. “In januari hebben de Koloniën een adviesproces met Icomos, het adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité, afgesloten. Tijdens dit proces is er bijkomende informatie aangeleverd en was er ook een bezoek door twee experten aan de zeven Koloniën.” Hoe gaat het nu verder? “Dit wordt afgerond met een rapport door Icomos waarmee we het dossier hopelijk een stap verder kunnen brengen. Maar we wensen eveneens aan te stippen,

dat we – ook zonder die status van Werelderfgoed – onze inspanningen in Wortel-Kolonie zullen verderzetten. We mogen daarbij niet vergeten dat Wortel-Kolonie het kwaliteitslabel van Vlaams stiltegebied voert. Een kwaliteitslabel dat maar acht gebieden in Vlaanderen hebben en dat een extra toeristische troef is.” De burgemeester herinnerde er aan “dat amper 22 jaar geleden Wortel-Kolonie en Merksplas-Kolonie op de lijst stond van 100 meest bedreigde erfgoedsites ter wereld. Het is een zeer goede beslissing geweest van de provincie Antwerpen en de betrokken gemeentebesturen om de vzw Kempens Landschap op te richten die sindsdien ijvert voor het behoud, de ontwikkeling en de openstelling van dit erfgoed.”

Niks vergeten? Tot slot was er nog een dankwoord voor alle medewerkers aan nieuwe initiatieven die zich engageren om Wortel-Kolonie te promoten als een Hoogstraatse toeristische trekpleister van internationaal niveau. In het bijzonder vermeldde de burgemeester ook de dorpsraad van Wortel en de inwoners van Wortel die zich actief inzetten in het Comité Wortel-Kolonie om deze unieke locatie te bewaren en te ontwikkelen naar een luisterrijke en duurzame toekomst. Niks vergeten? Wel, mijns inziens mag daar in de toekomst zeker ook steeds de vzw Het Convent bij vernoemd worden. Zij waren de eersten die hun nek hebben uitgestoken om dit unieke domein te vrijwaren van opsplitsing en verkoop. De mars op Wortel-Kolonie waar vele Hoogstraatse burgers aan deelnamen, was het startsein van een geslaagde reddingsoperatie. Waar wij nu allemaal de vruchten van plukken. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

73


SPORT

Nationaal Voetbal

HVV rekent op zijn sterke as

HOOGSTRATEN - Erik De Bie, sportief verantwoordelijke van de Seniors en medeverantwoordelijk voor de transfers, blikt terug op het geleverde werk. Hij is tevreden over de nieuwe spelers en schat de ploeg sterker in dan vorig jaar. Erik de Bie

HVV is ingedeeld in een van de twee Vlaamse reeksen in Tweede Amateurs. In 2B blijven de verplaatsingen zes keer in de provincie: KVV Vosselaar, Berchem Sport, Cappellen RFC, ASV Geel, KFC Duffel en SK Londerzeel. Het moet vier keer naar Vlaams-Brabant: Olympia Wijgmaal, Diegem Sport, KVK Tienen, Pepingen-Halle, en ook vier keer naar Limburg: Sporting Hasselt, Bocholter VV, Hades Hasselt, Spouwen Mopertingen. Er is ook een ploeg uit Oost-Vlaanderen: Eendracht Aalst. Wij peilden alvast naar de verwachtingen van Erik De Bie. DHM: Hoe kijk je terug op het voorbije seizoen?

Geboren te Hoogstraten op 30 januari 1972 Gehuwd met Kathleen Roos (verantwoordelijke Socio HVV) Vader van Yoran (23 jaar en jeugdtrainer bij HVV) en Eline (19 jaar) Woont in Hoogstraten Studies: accountancy-fiscaliteit Werkgever: SBB Accountants & Belastingconsulenten Spelerscarrière op 14-jarige leeftijd getransfereerd van KFC Meerle naar HVV debuut in het eerste elftal op 16-jarige leeftijd thuis tegen KV Turnhout 11 seizoenen bij HVV, 3 seizoenen bij KFC Meer en 3 seizoenen bij KVV Dosko

Trainerscarrière 2 seizoenen bij de jeugd van HVV en nadien jeugdcoördinator en jeugdverantwoordelijke bij HVV sportief verantwoordelijke van de Seniors (eerste elftal, beloften, U19 en postformatie) en lid van de pas opgerichte technische commissie.

74

Voor de derde keer op rij werd het seizoen gekenmerkt door ups en downs. Op een bepaald ogenblik stonden wij op enkele punten van de vijfde plaats, maar langs de andere kant stonden we ook maar enkele punten van een degradatieplaats. Op verdedigend vlak waren de transfers van Ruben Smet, Senne Van Dooren en Vincent Van Dijck absolute voltreffers. De transfers in het aanvallend compartiment brachten helemaal niet wat er van verwacht werd, net waar het schoentje wrong. Om dat op te lossen hebben wij tijdens de winterstop Jens Meeus gehuurd van Lierse-Kempenzonen, wat zonder meer een schot in de roos bleek. Het maakte dat HVV op enkele wedstrijden van het einde verzekerd was van het behoud. Ten opzichte van enkele seizoenen geleden is het budget van de club weliswaar sterk gedaald, iets waar zeker rekening mee moet gehouden worden. Want het financiële plaatje van de club moet blijven kloppen. DHM: Hoe verliep de transferperiode? In het tussenseizoen zijn er heel wat spelers vertrokken. De spelers die wij absoluut wilden houden zijn ook gebleven. Vanaf november zitten Jan Martens, Alfons Van Den Broeck en ikzelf meermaals per week samen om te onderhandelen met spelers om zo een volwaardige kern samen te stellen met de middelen die voor handen zijn.

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Er is bewust gekozen om de kern iets af te slanken maar tegelijkertijd wel een kwaliteitsinjectie door te voeren. Met Senne Van Dooren (definitief overgenomen van Waasland-Beveren), Jens Meeus (defintief overgenomen van Lierse-Kempenzonen), Ruben Tilburgs (één van de sterkhouders in Eerste Amateur bij Dessel die na drie seizoenen terug komt), Thomas Van Zantvoort (topschutter van City Pirates) en Senne De Fré (jonge doelman van Dessel en zoon van ex-HVV doelman Kris De Fré) is er zonder twijfel kwaliteit bijgekomen. Ondanks deze versterkingen hebben wij het budget intact kunnen houden. DHM: Kun je werken met talent uit de eigen jeugd? Ik denk dat wij het als club zeker niet slecht doen wat talentvolle jeugd betreft. Het voorbije seizoen stonden er iedere wedstrijd minstens vijf spelers uit de eigen jeugdopleiding op het wedstrijdblad. Zeker tien spelers uit de eigen jeugd hebben het voorbije seizoen één of meerdere selecties achter hun naam staan. Ik ben er zeker van dat dit niet veel ploegen uit het nationale voetbal kunnen zeggen. Misschien was niet altijd iedereen tevreden, maar uiteindelijk is het de trainer die de selectie maakt. Zeggen dat de eigen jeugd weinig of geen kans krijgt bij HVV, is dus wat kort door de bocht. Ik besef wel dat het in de positie waarin de club zich de voorbije seizoenen bevond, als jeugdspeler niet altijd gemakkelijk was. Maar op talent staat geen leeftijd, wie het nodige talent heeft, zal zonder twijfel de kansen krijgen om bij HVV door te breken. DHM: Kun je een prognose maken voor het komende seizoen? Iedereen is het er wel mee eens dat HVV versterkt is. Na de eerder magere seizoenen was een kwaliteitsinjectie ook meer dan nodig. Voor de jonge gasten is het ook iets gemakkelijker wanneer ze goed omringd zijn door kwaliteit en ervaring. Al moeten we wel op ons hoede zijn want de reeks is niet van de poes, veruit de zwaarste sinds vele seizoenen. De voornaamste ambitie van de club is om een rustig en zorgeloos seizoen te spelen, iets wat de voorbije seizoenen helemaal niet het geval


SPORT was. Een goede start zou dus meer dan welkom zijn. Vooral in de thuiswedstrijden moeten we attractief voetbal trachten te brengen zodat de mensen terug de weg naar het stadion weten te vinden. Om op die manier op een gezonde manier verder te bouwen aan een ploeg die binnen enkele seizoenen een plaats in de top 5 moet ambiëren. Een HVV met alle neuzen in dezelfde richting… (rob)

Beker van België Het bekeravontuur voor HVV is al voorbij. In de tweede ronde nam het gemakkelijk de maat van FC Molenbaix, maar kwam in de volgende ronde tegen Stade Brainois niet verder dan een 0 – 0 gelijkspel en werd uitgeschakeld met penalty’s.

Competitiewedstrijden Zondag 1 september 15 uur Bocholter VV – Hoogstraten VV Zaterdag 7 september 20 uur Hoogstraten VV – Olympia Wijgmaal Zondag 15 september 16.30 uur S.K. Pepingen-Halle – Hoogstraten VV Zaterdag 21 september 20 uur Hoogstraten VV – R Cappellen FC Zondag 29 september 15 uur KFC Duffel – Hoogstraten VV

Boven: Sieben Meeusen, Dario De Roover, Senne Van Dooren, Senne De Fré, Ruben Smet, Tim Hofstede, Eloy Smet, Thomas Van Santvoort Midden: T-keepers Paul Van Dijck, Dieter Bruyndonckx, Vincent Van Dyck, Nick Van Huffel, Quinten Meeusen, Jorne Lauryssen, Ruben Tilburgs, Jens Meeus, bestuurslid Erik De Bie, Onder: T2 Eddy Peeters, T1 Johan Lauryssen, Jeroen Meeuwis, Jasper Cox, bestuurslid Jan Martens, afgevaardigde Frank van den Broek, Bob Swaegers, Martijn Vermeiren, verzorgster Mie Fleerakkers en kine Naomi Goossenaerts.

losse thee 24 soorten yogi tea 60 soorten kruiden 26 soorten koffie & honing bio chocolade bio etherische oliën voedingssupplementen gemmotherapie fytotherapie

bachbloesems kaarten & cadeaus mineralen verdampers ABREED SSORTIM ENT spiritualiteit wierook & pendels ice tea fruitsappen bio beelden & schilderijen

www.hetvijfdehuis.be

Vrijheid 67 - 2320 Hoogstraten - 03 435.22.55 - het5dehuis@telenet.be

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag 9.30u - 17.30u - Zaterdag 9.30u - 17u

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

75


SPORT

BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES

183 g e w e s ten Meer a r t s g oo 2322 H

NIEUW

RS

EW

EG

BR ED AS

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

EE

EW

MEERLE MEER M

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be

VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be

76

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

FSMA:14593 A


SPORT

Provinciaal voetbal

Alle ploegen in dezelfde reeks

Het wordt een seizoen voor de geschiedenisboeken. Alle vier onze provinciale ploegen spelen in derde provinciale A. Dat zijn twaalf derby’s, goed voor de supporters, veel sfeer rond de velden. Goed ook voor de spelers die gemotiveerd zullen zijn, en uiteraard voor de nabespreking in de kantines zodat de clubs er allemaal beter van kunnen worden… Het fusietornooi op 13 augustus was een voorproevertje. Minderhout versloeg Meer met 3 – 0 en Wortel won van Meerle met 8 - 1. In de finale was het Wortel dat zich de beste mocht noemen. Ze versloegen Minderhout met 2 – 1.

Minderhout VV zet stapje terug Op grond van de mooie resultaten vorig jaar in de Beker Van Antwerpen, had MVV zich geplaatst voor de eerste ronde van de beker van België (Croky Cup). Tegen eerste provincialer KFC Kontich werd met 1 – 2 verloren. Na een moeilijk seizoen in 2e provinciale moet de club een stapje terug doen. De vernieuwde trainersstaf bestaat uit T1 Jeroen Liekens, T2 Jan van Meel en T3 Gaston Hendrickx. Jeroen Liekens vertelde ons in het artikel van DHM februari 2018 dat hij na een kruisbandletsel toch nog enkele jaren wilde spelen bij MVV. Hij behaalde intussen zijn trainersdiploma en maakte nu al de stap naar het trainerschap. Hij vertelt waarom. Jeroen Liekens: Ik had gehoopt om nog enkele jaren als voetballer aan de slag te gaan, maar in november scheurde ik tijdens de wedstrijd op Herselt voor de derde keer mijn kruisbanden. Die avond wist ik al dat mijn voetbalcarrière er op zat en ik me zou gaan toeleggen op het trainerschap. Wie mij kent, weet dat ik een voetbaldier ben. Enkele weken later, begin december, stopte de trainer van de provinciale reserven en de club vroeg mij om over te nemen. Daar moest ik niet lang over nadenken. Dat beviel me en omdat ook de spelers tevreden over me waren, stelde ik me kandidaat om T1 te worden in Minderhout. Ik ben de club heel dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij stellen en dat ik mijn trainerscarrière mag starten in een goed georganiseerde club, waar de faciliteiten om te trainen super zijn. DHM: Is vorig seizoen al helemaal verteerd? Op zich waren de beker van Antwerpen en de eerste tien matchen goed en stonden we ook aardig in het klassement. Na de tiende wedstrijd werd het een totaal ander beeld. Er kwamen langdurige blessures, de nederlagen stapelden zich op en bleven in de koppen steken. Iedereen deed zijn uiterste best, maar alles sloeg tegen en dat bleef zo, zodat degradatie uiteindelijk onafwendbaar was. DHM: Wat verwacht je dan van dit nieuwe seizoen? We zijn heel wat voetballers kwijt. Ik zelf moest

stoppen met voetballen en clubboegbeelden Kurt Hendrickx, Kristof Oninx en Martijn Hendrickx stopten met voetballen. Dat is jammer. Daarnaast stappen Mats Bluekens, Jens Koyen en Jort Keustermans over naar de buren van KFC Meerle. Ik wens hen veel succes bij hun nieuwe club. De club koos ervoor om jongens uit eigen jeugd te laten doorstromen en vier nieuwe jongens te halen: Maarten Sas komt over van Oud-Turnhout, Elyass Peeters uit de a-kern HVV, Dries Janssens komt van Merksplas en Jan Jochems van Loenhout. Zowel de nieuwe spelers als de jongeren doen het tot nu toe zeer goed en hebben zich snel aangepast binnen de groep. Als iedereen fit wordt en blijft, hebben we een sterkere

ploeg dan vorige jaar. DHM: Dus hebben jullie toch wal ambities? We hebben gezonde ambities. We willen graag een eindrondeticket behalen via de stand of via een periodetitel. Met de vele derby’s zal het wel een speciaal seizoen worden en dan moet je soms anders voetbal brengen dan dat je wil brengen. Ik kijk ernaar uit en dat verzacht een beetje de degradatie. We hebben mooie affiches dit seizoen en er zal met veel strijd en passie moeten worden gespeeld. Wij willen niet onderdoen voor de andere fusiegemeentes. Het belooft alvast een leuk seizoen te worden, met hopelijk veel steun van onze supporters.

KFC Meer begint opnieuw met veel goesting Trainer Raf Raaijmakers koos voor KFC Turnhout. Filip Pelckmans wordt de nieuwe trainer. Hij wordt bijgestaan door Sven Van der Auwera. Frans Boon blijft op positie als trainer van de doelmannen. Na een droomseizoen wil secretaris Marc Dufraing nu graag alle derby’s winnen. DHM: Na een droomseizoen blijven de verwachtingen hoog? Vorig seizoen was inderdaad een droomseizoen. KFC Meer eindigde op de vierde plaats, deed mee voor de titel tot de laatste wedstrijden en betwistte de eindronde. Voor zo’n seizoen wil ik elk jaar tekenen. Er zijn vier spelers van het eerste elftal gestopt namelijk Roel Hofmans, Glenn Verpoorten, Rik Aerts en Wout Janssens. Dit waren basisspelers, vaste waarden in ons elftal. Uiteraard zullen zij gemist worden . Ook de trainer is na 3,5 seizoenen vertrokken. Hij had het elftal daar kunnen brengen waar hij het wou hebben, alles liep gesmeerd. Maar niet getreurd, wij beginnen het nieuwe seizoen met veel goesting. Er zijn twee nieuwelingen namelijk Murat Er, van Netezonen en Lander Vanoirbeek, die van Wuustwezel komt. Verder rekenen wij op onze eigen jeugd. Trai-

ner van het eerste wordt Filip Pelckmans. Hij komt van KFC Turnhout . DHM: Durf je een prognose te maken? Het is moeilijk om uitspraken te doen voor dit seizoen. Het zal vast wat zoeken zijn in het begin, een nieuwe trainer die ook zijn accenten wil overbrengen, het inpassen van nieuwe spelers. Maar wij blijven optimistisch en hopen alleszins op een probleemloos seizoen. Wij willen graag een ploeg zijn die het alle tegenstrevers lastig maakt. DHM: En hoe kijk je naar de tegenstand in de reeks? We zitten nu in een reeks met dorpsgenoten Meerle , Minderhout en Wortel. Verder ook nog St. Jozef, Brecht en Dosko. Ik denk dat we ver moeten teruggaan om al deze ploegen in één reeks te vinden. Het zijn zulke derby’s die het seizoen kruiden, veel volk, voetbal op het scherp van de snee. Iedereen kent mekaar, en meestal is er een goede sfeer, wat de wedstrijden een bijzonder karakter geeft. Achteraf drinken we dan een pint wat de uitslag ook mag zijn. Natuurlijk hopen we dat KFC Meer deze wedstrijden allemaal mag winnen - maar dat zullen onze buren ook doen, niet?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

77


SPORT

KFC Meerle hoopt op een betere start Koen De Muyter en Ad Janssen gaan na vijf jaar terug samenwerken als T1 en T2. In het verleden werkten ze twee jaar succesvol samen bij Maria-ter-Heide. Stan Van Gestel maakt het trainerstrio compleet. Groenwit handhaafde zich zonder al te veel problemen in de derde provinciale afdeling. We polsten bij voorzitter Jan Verheyen of dit ook nu de verwachting is. DHM: Nog herinneringen aan het eerder wisselvallig seizoen van vorig jaar? We hadden een erg slechte start van de competitie met 2 punten op 36. 12 wedstrijden zonder overwinning, dat geeft natuurlijk niet veel vertrouwen aan de groep. Zo stonden we verschillende weken laatste in de rangschikking en velen zagen ons dan ook al degraderen, maar door hard te blijven werken door zowel trainers als spelers zijn we er toch in geslaagd om ons te redden. Uiteindelijk eindigden we nog 11de met 34 pun-

ten en lieten we vijf ploegen achter ons zodat we in derde provinciale bleven. Ik denk dat deze prestatie vrij uniek is in het Belgische voetbal. Maar een dergelijk begin van de competitie hoop ik niet meer mee te maken, want dit is ook voor het bestuur erg stressvol.

Keustermans en Jens Koyen over. Of we zo sterker zijn dan vorig jaar valt af te wachten. Ik hoop in ieder geval op een veel betere start zodat we een zorgeloos seizoen tegemoet gaan. Over echte ambities spreek ik mij voorlopig niet uit.

DHM: Is de ploeg sterk gewijzigd? Onze trainer Piet Van Bavel ging, na 4 seizoenen prachtig werk te hebben geleverd, naar onze buren uit Wortel. Zijn vervanger is Koen De Muyter. Hij komt over van St. Job.

DHM: Maar het is wel uitkijken naar de derby’s, toch? Met Meerle, Meer, Wortel en Minderhout in dezelfde reeks kijken we nu inderdaad al uit naar de komende derby’s. Ik denk dat ze sinds het bestaan van deze vier ploegen nooit eerder allemaal uitkwamen in dezelfde reeks. Ikzelf kan het mij alleszins niet herinneren.

Doelman Koen Verheyen verliet na 11 seizoenen onze club en gaat naar Gooreind. Jef Swaenen stopt met voetballen, ook Roy Michielsen stopt als speler van de eerste ploeg. Zij mogen zich altijd terug aanmelden, hoor… Nieuwe spelers zijn doelman Dennis Janssens van St. Job, Wout Michielsen van Loenhout en van Minderhout komen Mats Bluekens, Jort

Ik veronderstel dat iedereen tevreden is om eens in dezelfde reeks te spelen. Iedere ploeg wil natuurlijk de derby winnen. Maar na afloop is er altijd de derde helft waar uiteraard nagekaart word over de match en waar meestal samen een goeie pint gedronken wordt. En zo hoort het ook.

KVNA Wortel stunt in de beker van België Ook Wortel mocht deelnemen aan de Croky Cup. Tegen Racing Jette, dat vier reeksen hoger speelt, zagen de supporters een onvergetelijke wedstrijd. De match eindigde op 1 – 1 en er werd gewonnen met penalty’s. In de volgende wedstrijd werd Wortel door Oudenaarde uitgeschakeld. Al bij al een veelbelovend begin, secretaris Guy Donckers hoopt dan ook dat de club zich zonder te veel problemen kan handhaven in derde provinciale. DHM: Jullie kenden een mooi seizoen vorig jaar met promotie. Waarschijnlijk zal het seizoen 2018-2019 nog lang in ons geheugen geprent staan. Het was er een waar nog lang over nagepraat zal worden. We haalden niet alleen de promotie naar derde provinciale na een prachtige eindronde, maar ook onze reserven deden het onwaarschijnlijke door op de laatste speeldag kampioen te worden in hun reeks. En daar bovenop slaagden onze U17 & U15 er in om zowel deel 1 als deel 2 van hun competitie als kampioen af te sluiten. Dit was voor onze club een echt boerenjaar! DHM: Zijn er veel wijzigingen? Twee spelers stopten. Raf Tilburgs en Stef Bolckmans, die allebei veel aan het succes hebben bijgedragen. Raf als vaste titularis, inzetbaar zowel in achterlijn en middenveld. Stef als tweede doelman heeft er voor gezorgd dat onze doelmannen steeds scherp stonden - Stef miste haast geen training, waarvoor heel veel respect. Beiden zetten een stapje terug om de jeugd meer kans te geven, al zijn ze zelf zeker nog niet te oud. Ruben Pintens is voor studies uitgeweken naar Zuid-Afrika tot de jaarwisseling, als sterkhouder in het middenveld gaan we hem zeker wel mis-

78

sen. DHM: En de trainer? Roy Muesen maakte eind januari kenbaar een sabbatjaar te willen nemen. Voor het bestuur was dat op dat moment een verrassing, daarom moest een nieuwe trainer gezocht worden. Piet Van Bavel stond eerder al op ons verlanglijstje omwille van zijn palmares als trainer. Beiden zijn goed bevriend met elkaar en hebben dezelfde opleiding gevolgd. Dus over de manier van trainen en dergelijke moeten we ons weinig zorgen maken. Het zal wellicht nog wel zoeken worden om de juiste balans in de ploeg te krijgen, maar met de steun van hulptrainer Maarten Verhoeven die het reilen en zeilen in de club goed kent, moet dat wel lukken. DHM: Hoe ver reiken de abities voor dit seizoen?

KVNA Wortel won het fusietornooi.

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hopelijk maken de nieuwelingen de ploeg even sterk maken als vorig jaar. Stef Wuyts (Hoogstraten), Quinten Hermans (Vlimmeren) en Jolan Goossens (Zwarte Leeuw) werden aangetrokken. Spelers die bij hun club dicht bij het eerste elftal stonden, zouden zich probleemloos moeten kunnen aanpassen. De ambitie is om ons te handhaven in 3de provinciale. Linkerkolom zou heel mooi zijn, maar misschien is dit te hoog gegrepen. Als we niet tot de laatste speeldag moeten spelen om ons te handhaven, zou dat al heel fijn zijn. DHM: Geven de derby’s ook voor jullie extra kleur aan deze reeks? Natuurlijk. Voor zover ik weet is het nooit gebeurd dat de vier kleine (?) fusieploegen tegen elkaar uitkwamen in dezelfde reeks. Het belooft voor de competitie en het zal uitkijken zijn naar de derby’s. Als alles sportief en respectvol ver-


SPORT loopt, kan dit de competitie alleen maar mooier maken. Wie zich ploeg van ‘t stad mag noemen, zullen we volgend jaar wel zien. Extra motivatie gaat wellicht niet nodig zijn! (rob)

Beker van België (Croky Cup)

KVNA Wortel - R.SD. Jette A 1. – 1 (4 – 2) Minderhout VV – K. Kontich FC............ 1 – 2 KVNA Wortel – Oudenaarde................... 9 – 1

Beker van Antwerpen Speeldag 1 Dosko – Minderhout VV ......................... 1 – 2 Oud-Turnhout – KFC Meer .................... 3 – 2 KVNA Wortel – Ezaart ........................... 2 – 2 KFC Meerle vrij Speeldag 2. Minderhout VV – KVNA Wortel............. 2 – 1 KFC Meer – Poppel FC........................... 4 – 1 FC Gierle – KFC Meerle ......................... 3 – 1

Fusietornooi

Minderhout VV – KFC Meer .................. 3 – 0 KVNA Wortel – KFC Meerle.................. 8 – 1 KFC Meerle – KFC Meer (kleine finale)............................. 0 – 0 ( (5 – 4) KVNA Wortel – Minderhout VV (finale).2 – 1

Competitiewedstrijden Woensdag 28 augustus 19 uur KVNA Wortel – Minderhout VV KFC Meerle – Zandvliet Sport FC Sint Jozef – KFC Meer Zaterdag 31 augustus 19.30 KFC Meer – KFC Meerle 20 uur Exc Mariaburg – KVNA Wortel Zondag 1 september 15 uur Minderhout VV – K Brecht SK Zondag 8 september 15 uur Zandvliet Sport – KFC Meer KFC Meerle – Wijnegem FC KVNA Wortel – KFC Pulle Minderhout VV vrij Zaterdag 14 september 18 uur Minderhout VV – FC Sint Jozef Zondag 15 september 15 uur Borsbeek Sport – KFC Meer KVV Dosko – KFC Meerle Berchem Sport – KVNA Wortel Zaterdag 21 september 19.30 uur KFC Meer – Wijnegem FC Zondag 22 september 15 uur KFC Meerle – Minderhout VV KVNA Wortel – KFC Berendrecht

Volleybal

Vooral het damesvolley doet het goed

HOOGSTRATEN - Voorzitter Marc van Opstal vertelt met welke ploegen en ambities aan de volgende competitie wordt gestart. De Dames A van Gelvoc beginnen na twee opeenvolgende titels weeral een reeks hoger. In Tweede Provinciale wacht hen een stevige competitie. De ploeg is zo goed als onveranderd. Heren A, die vorig jaar aantraden in Tweede Provinciale, heeft zich niet opnieuw ingeschreven in deze reeks. De beste ploeg van Gelvoc komt nu uit in het Eerste Gewest.

Dames A De Gelvoc Dames A starten dit jaar weeral een trapje hoger, namelijk in Tweede Provinciale, nadat ze vorig seizoen met een kampioensfeest konden afsluiten. Coach Bert Van Ginkel blijft de trainer/coach van deze grotendeels onveranderde ploeg. Maar een derde opeenvolgende titel zal echt wel zo goed als onmogelijk zijn. De jeugdspeelsters zullen zich nog meer moeten ontwikkelen en moeten leren om de ploeg te dragen. Doordat ook zij weeral een jaartje meer ervaring hebben, zijn er toch meer automatismen ingeslopen waarop verder gebouwd kan worden. Doordat de competitie dit jaar pas eind september start omwille van de voorrondes van het Europees Kampioenschap dat o.a. in België wordt georganiseerd, is er meer gelegenheid om te trainen en alvast enkele oefenwedstrijden in te lassen. Dat laat toe om te wennen aan het hogere tempo in deze reeks. Vooral Mortsel Volley Antwerpen en VBC Zandhoven zijn te duchten tegenstanders met veel ervaring in deze reeks. Hopelijk kan de ploeg meedraaien. In de bovenste helft stranden, zou een goede basis leggen naar de komende jaren. De jonge spelers zullen bepalend zijn om op termijn verder te kunnen groeien. Op 7 september spelen de Dames A hun eerste bekerwedstrijd. De eerste competitiewedstrijd is op zaterdag 28 september in de sporthal van het Seminarie om 19 uur tegen VC Retie B.

Dames B Dames B start na de degradatie van vorig jaar nu in de Tweede Gewestelijke afdeling. Ook hier wordt verder gebouwd met een aantal doorgegroeide jeugdspelers, aangevuld met ervaren speelsters uit de eerste ploeg. Coach Dries Heylen neemt hen onder zijn ervaren vleugels. De ambitie is om dit jaar een goede basis te ontwikkelen en zo op termijn terug naar de hoogste reeks in de gewestelijke afdeling te gaan. Verder starten er nog twee ploegen in de derde gewestelijke afdeling. De ene ploeg is volledig nieuw en de andere reeds bestaande ploeg is vorig jaar op een zucht van een kam-

pioenviering gestrand. Zou het dit jaar wel mogelijk kunnen zijn?

Minder herenploegen Voor de Gelvoc Heren is het een heel ander verhaal. Enkele jaren geleden waren er nog drie seniorenploegen en één jeugdploeg. Vorig jaar speelden er nog twee senioren ploegen in competitie, maar na het vertrek van Trainer/ Coach Werner De Bie en van enkele zeer ervaren spelers zoals Sis Van Looveren en Kris Maes, volgde noodgedwongen de beslissing om de twee Herenploegen samen te voegen. Deze ploeg zal niet aantreden in de Tweede Provinciale afdeling, maar is ingeschreven in de gewestelijke reeks. Dat er nog maar één gewestelijke reeks is, toont ook aan dat niet alleen bij Gelvoc het herenvolleybal een moeilijke periode doormaakt. Verschillende clubs zagen in de loop der jaren jongensploegen verdwijnen in de jeugdcompetitie. Dat wreekt zich nu in het gebrek aan doorstroming naar seniorenreeksen en bijgevolg het verdwijnen daarvan. De ploeg die nog overblijft is dan wel een samenvloeiing van spelers die in Tweede Provinciale ervaring hebben, met onder andere Ruud Bols en Jef Versmissen, en spelers uit de vorige Eerste Gewest ploeg. Thijs Mertens begeleidt de ploeg als speler/coach. Hier is de ambitie om mee te doen voor de titel en later opnieuw aan te treden in de provinciale reeksen. Maar het zal aan de top waarschijnlijk een hevige strijd worden. Er dient ook rekening gehouden met de blessurelast bij de ervaren spelers. Aangezien er geen onderbouw is, moeten we niet zomaar rekenen op een verdere doorgroei van jeugdspelers ter versterking. Maar de ploeg kan wellicht nog verschillende jaren mee draaien.

Jeugdreeksen In de jeugdreeksen zijn er 8 ploegen van U11 tot U17, en dan nog een grote groep 2-tegen-2 spelers in een aparte competitie. Dit is de basis voor de toekomst. Op het succesvolle volleybalkamp eind augustus hebben ze alvast een eerste keer in hun nieuwe ploegen kunnen trainen en zo een goede basis leggen. Hopelijk levert het enkele Gelvoc ploegen ook dit jaar weer een kampioensbeker op. (Marc/rob)

Volg ons online

www.demaand.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

79


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be ®

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

Boekhouding en administratie B.T.W.- advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen Advies sociale wetgeving Ondernemingsnr. 0438.340.229

Van Aertselaarstraat 25a - bus 1

tel. 03.235.03.23

-

NIEUW ADRE S

2320 Hoogstraten

gsm. 0478.32.76.35

www.profisk.be - info@profisk.be

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

deejays www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83 80

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

& discobars

www.music-services.be


SPORT

Reddingssport

Goedgevulde zomeragenda van HRC Tijdens dit evenement kunnen leden en bezoekers in een auto een simulatieoefening doen. Deelnemers ervaren hoe het is om met een auto in het water te rijden en kiezen een van de drie verschillende situaties om de auto te verlaten. Wie het aandurfde, koos de moeilijkste simulatie waarbij men wacht tot de auto volledig onder water was gegaan. Pas als die auto zich volledig gevuld heeft met water, mogen de deuren geopend worden.

Reddingsopdrachten

HOOGSTRATEN - Deze zomer was de agenda van de Hoogstraatse Reddersclub (HRC) meer dan goed gevuld. Naast hun reguliere trainingen in SportOase bleven de leden erg actief. Recreatiedomein De Mosten is dan hun voornaamste uitvalsbasis voor openwater- en boottrainingen als voorbereiding op de reddingsopdrachten. De leden keken vooral uit naar de auto-te-water tijdens de jaarlijkse clubdag.

Bij publieke evenementen wordt er soms beroep gedaan op de reddersclub. Zo hielpen ze deze zomer aan enkele triatlons in de regio, waaronder de Meetria Triatlon in Meer, evenals in Retie en de Antwerpse haven. Men was ook aanwezig op Filcow in Oostende, een grote internationale wedstrijd binnen de reddingssport. Hiervoor beschikt de HRC over een reddingsboot waarmee hun redders toezicht houden, evenals reddingsplanken waarop ze dichter bij de atleten een oogje in het zeil houden. Meteen een uitgelezen kans om de aangeleerde technieken en disciplines in praktijk te brengen. Als voorbereiding werd de reddingsboot twee keer ingezet op de visvijver van De Mosten weer verschillende reddingssituaties werden ingeoefend, zoals het benaderen van een slachtoffer en het aan boord brengen van een drenkeling.

Zomertrainingen

Initiatiekamp

Het blijft een speciale ervaring om in een auto te water gaan en er vervolgens ook veilig uit te ontsnappen.

Een stralende zon of frisse wind? Dat weerhoudt de Reddersclub niet om voluit te gaan tijdens twee-uur-durende trainingen . De leden leren verschillende reddingstechnieken in een vreemde omgeving, in dit geval het open water. Met drijvende reddingsplanken en reddingsgordels oefenden ze verschillende reddingsacties. Daarnaast trainden ze ook enkele reddingsdisciplines op het droge.

Auto Te Water HRC doet er alles aan om hun leden een leuke dag te laten beleven tijdens de “Dag van de HRC”. Afgelopen jaar installeerde men een reuzenhindernissenparcours op de zwemvijver. Dit jaar was het de beurt aan de Auto Te Water (ATW) op zaterdag 3 augustus. Het was geleden van 2014 dat dit nog plaatsvond.

Voor de jongsten binnen de club waren er in augustus twee techniektrainingen. De geleerde reddingstechnieken van het afgelopen jaar konden worden ingeoefend. Voor nieuwe leden is er een Junior Rescue Bootcamp. Geïnteresseerde kinderen tussen 8 en 14 jaar kunnen dan kennismaken met de reddingssport. Deze initiatie leert de basistechnieken van de reddingssport en de aspecten in en rond het water. Deelname is volledig gratis. Nadien kan men kiezen om al dan niet lid te worden van de club. Het enige dat verwacht wordt, is een goede zwemstijl op een afstand van 200 meter. De testmomenten hiervoor worden gehouden op zondag 1 en 8 september. Inschrijven kan via www.hoogstraatsereddersclub.be. (Mette Stoffels/red)

Jongeren vinden echt wel hun weg naar de Hoogstraatse Redders Club.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

81


SPORT

Kruisboogsport MEER - André Bols en Igor Sevenants, twee Belgische schutters van Verenigde Vrienden Meer vertrokken samen met Belgisch ploegleider Arnold van Aperen naar Innsbruck om er deel te nemen aan de Austria Open. Op zich niet zo opmerkelijk, maar ze kozen om de verplaatsing eind juni te maken met een mobilhome. Arnold doet het verhaal van hun 2000 kilometer lange reis.

Op weg Op woensdag19 juni vertrokken we om 5 uur vanuit Meer via Luik, Luxemburg en Karlsruhe naar Innsbruck. We arriveerden er om 18:30 uur. België - wij dus - zou er deelnemen met twee individuele kruisboogschutters aan de World Cup en Austria Open van 20 tot 23 juni met een 10m Trophy kruisboog. André Bols en Igor Sevenans waren de twee, ikzelf was Belgisch ploegleider als nukb co-voorzitter. Alle drie zijn we lid van kruisboogmaatschappij de Verenigde Vrienden Meer. Innsbruck bleek een propere stad tegen de bergen die nog bedekt waren met sneeuw. André en Igor hadden de ijskast meer dan voldoende gevuld. We zouden niks tekort komen. Eenmaal onze honger gestild, gingen we op zoek naar de schietstand - de “Landes Hauptschieszstand” - om tegen 21u op de “Schwimmbad Camping” in Hall op 8 km van Innsbruck aan te komen. De mobilhome werd waterpas gezet en aangesloten op het elektriciteitsnet. Nog een douchke, wat rusten en tegen half twaalf lagen we in ons mobilhome bed.

Trainen Donderdag stond in het teken van verkenning en oefening. Om kwart over 6 stapt André in een stralende zon naar de douche. Een uurtje later is iedereen paraat voor het ontbijt en om 8 uur vertrekken we naar de overdekte schietstand met 48 automatische banen. De wapens en sportkledij worden gecontroleerd en er kan worden geoefend.

Met de mobilhome naar de Austria Open moet hij op de automatische baan zelf de pijl trekken en de kaart vervangen. Niemand mag hem helpen. Zijn resultaat mocht er zijn: 372 op 400 op een roos zo klein als een speldenkop. Een prachtig resultaat voor een eerste deelname en in de rangschikking uiteindelijk geëindigd voor de vier aanwezige Nederlanders. ’s Avonds in het campingrestaurant hadden de vermoeide schutters zicht op het zwembad met springplank en een kronkelende glijbaan. Op zaterdag stond de wekker nog vroeger. Om 6 uur op, douchen, toilet, ontbijt, afwas en om half 8 naar de schietstand. André, die op de eerste dag niet tevreden was over zijn score, schoot merkelijk beter. Igor behaalde opnieuw een behoorlijk resultaat, maar door problemen met zijn automatische baan behaalde hij 6 punten minder dan de dag voordien… Na de kampioenenhuldiging was er een aansluitend banket met schitterende Tiroler muziek. Om 22 uur vertrokken we terug naar België via Kufstein, München, Neurenberg, Köln en Aachen. Om half 10 ‘s morgens reden we Hoogstraten binnen - zodat ik nog net op tijd was voor mijn deelname aan de Heilig Bloedprocessie.

Terugblik Deze schuttersuitstap was een hele belevenis en een mooie ervaring. Een trip met ons drieën van meer dan 2000 kilometers, samen aan tafel met 150 deelnemers en hun ploegleiders van Oostenrijk, Hongarije, Nederland, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Rusland. Onze twee Belgische schutters werden door de Russische delegatie gevraagd voor deelname einde augustus 2019.

Met alle delegaties hadden wij hartelijke contacten en wellicht zullen meerdere Belgische kruisboogschutters volgend jaar deelnemen aan World Cup wedstrijden en zal België na 20 jaar afwezigheid zo terug zijn plaats innemen. Al die jaren was België lid gebleven van de I.A.U. (Internationale Armbrust Union, de internationale kruisboogvereniging met zetel in Zwitserland). Alle drie hebben we genoten van onze mooie tijd samen. Innsbruck hebben we spijtig genoeg niet kunnen bezoeken, maar toch hebben we een goed beeld gekregen van deze mooie stad in Tirol.

Burenderby Na deze reisimpressie toch ook nog terugkijken op de derby tussen Nederland en België. Deze interland kruisboogschieten, afstand 20m, had op 16 juni plaats in Zundert. Het is een jaarlijkse wedstrijd tussen 24 Nederlanders en 24 Belgen, dit keer gewonnen door Nederland. Individueel was er maar 1 schutter van de 48 met 100 op 100 punten, dat was Igor Sevenans. Bij de 5 beste Belgen waren 4 schutters van onze vereniging: Igor Sevenans (100), Michel Martens (97), Frans Goetschalckx (96) en Ronny Geudens. De Meerse schutters zijn hierdoor al zeker van de kampioenstitel per ploeg in de Kempische bond. Benieuwd of Igor ook weer hoge ogen gooit op zondag 29 september, dan is er de koningschieting zaal Victoria om 13 uur. De wip staat opgesteld op het oude voetbalveld waar de schieting doorgaat vanaf 14 uur. Info: arnold@van-aperen.be Arnold van Aperen, Meerdorp 66 Meer of 0495/570909. (rob)

De schietstand is mooi gelegen met een prachtig uitzicht op de stad. We besloten om aan onze 10m Trophy kruisbogen en een 30m matchkruisboog een grondig onderhoud-nazicht te laten uitvoeren door een technieker ter plaatse. Na nog een laatste oefenstonde keerden we terug naar de camping, genoten van een kleine maaltijd in campingrestaurant, nog even een korte bespreking en op tijd in bed, want morgen was het de grote dag…

De grote dag Vrijdag half 8 op weg. Igor begint aan zijn wedstrijd met 40 tellende schoten die op anderhalf uur dienen afgewerkt te worden. Na elk schot

82

Igor Sevenans geflankeerd door Arnold Van Aperen en André Bols

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Tennis

Twee ploegen van TC De Vrijheid provinciaal kampioen

HOOGSTRATEN - Twee competitieploegen van TC De Vrijheid zijn er in geslaagd om kampioen van Antwerpen te worden. Zowel de dames- als de herenploeg spelen in september voor de Belgische titel. Met drie tennisclubs in onze gemeente zijn we ook vertegenwoordigd in de tenniswereld. Na voetbal is tennis de sport die in onze gemeente het meest wordt beoefend.

Interclub In TC De Vrijheid, opgericht in 1985 en gelegen in de Achtelsestraat in Hoogstraten, zijn zo’n 240 spelers van alle leeftijden actief, zowel recreatief als competitief. Naast het vrij spelen op de club, zijn er competities en tornooien voor alle speelniveaus. Zo zijn zes ploegen actief in de Interclub-competitie, dit is de officiële competitie tussen teams uit verschillende clubs. Twee van hen zijn er in geslaagd om als sterkste uit hun reeks te komen: de damesploeg +25 jaar in de reeks tot 40 punten en de herenploeg +45 jaar in de reeks tot 210 punten.

Bovenste rij van links naar rechts: Peter Rombouts, Pieter Schellekens, Eddy Verboven, Wil Van Der Velden; onderste rij van links naar rechts: Jan Servaes, Danny Verheyen

Als kampioen van onze provincie starten beide teams begin september met de eindronde. De winnaar mag zich voor één jaar kampioen van België noemen. De Dames spelen op 1 september thuis tegen TC ‘t Broeksken (Hamme) vanaf 13 uur. De Heren spelen op 7 september op verplaatsing tegen RETC Lambermont in Verviers, eveneens vanaf 13 uur. Supporters en sympathisanten zijn meer dan welkom.

Nieuwe locatie? De huidige locatie van de club is vorig jaar verkocht. De tennisbanen moeten tegen 2021 plaats ruimen voor een nieuw woonproject. De huidige uitbaters, Caroline en Nico Van de Wijgaart, zijn momenteel samen met hun partners in gesprek met de gemeente Hoogstraten voor een nieuwe locatie. De club hoopt uiteraard dat de leden ook in de toekomst hun sport kunnen blijven beoefenen. (Pieter Schellekens/red)

Van links naar rechts: Debby Goedhart, Alette Van der Linden, Lieke Van Looveren, Miranda Verkooijen, Ellen Smolders, Katja Zondervan, Sofie Verschueren

Het eerste blad waaraan je denkt! DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

83


SEPTEMBER 1969

.

84

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: Hun dragers vangen veel wind maar maar het zijn lekkere herfstvruchten. 1 – Grootste jeugdvereniging van Vlaanderen 2 – Hulporganisatie die voedselpakketten bedeeld aan kwetsbare gezinnen (2,9) 3 – Leert jongeren alles over programmeren 4 – Rijkevorselse muziekclub (2,6) 5 – Een lange straat in Wortel, met relatief weinig bewoning 6 – Lokale producten zo snel mogelijk bij de consument brengen doe je met ... (5,5) 7 – Langeafstandsloop in Italië 8 – De leukste dwerg van Vlaanderen (7,5) 9 – Landelijke omwalde voormalige pastorie in Minderhout 10 – “De kleine ...”, nieuwe stichting die ziekenhuiservaringen helpt verlichten 11 – Belangrijke IMMO-zaak in Hoogstraten (3,6) 12 – Onder deze naam was het goed toeven bij De Laermolen deze zomer 13 – Buurgemeente van Hoogstraten

1

12 2

2

7

6

3

12

2

2

6

9

10

8

9 1

5

5

1

6

1

6

3 12 7

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V. Chris Peeters uit de Minderhoutsestraat vond het woord vanillestokje. Je cadeaubon komt er aan Chris! Je kan er deze maand weer een winnen, maar dan moet je je geliefde blad goed bestuderen! En ook nog enkele dingetjes gewoon weten. En ook een beetje geluk hebben.

2

12

6

8

8

6 10

6

4

8

8

10

3

2

10

9

10 2

8

7

8 7

13

5

1

11

13

8

7

4

4

5

5

5

1

5

13

10

10

5

11

5

€30

Wil je ook de prachtige cadeaubon winnen! Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Insturen mag tot 10 september

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

85


AGENDA

TENTOONSTELLING Van 3 augustus tot 22 december SCHENKINGEN ‘Gekregen – Gekoesterd – Getoond’, in het Stedelijk Museum. Van 3 september tot 7 oktober BRILLENCOLLECTIE van Dianne Verheyen in de inkomhal van LDC Stede Akkers. Vrijdag 13 tot maandag 16 september HOOGSTRATEN IN GROENTEN EN BLOEMEN. Zaterdag 14 en zondag 15 september FOTOGRAFIE ‘Ode aan de Mark’ in de kapel van het Klein Seminarie van 10 tot 17.30 uur. Tot 30 september TENTOONSTELLING materialen rond geboorte en kraamtijd in de expogang van LDC Stede Akkers.

HOOGSTRATEN Zaterdag 7 september DIGITAAL KNUTSELATELIER, org. Coderdojo, elke eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur in de bib in Hoogstraten. VOORLEESUURTJE , elke eerste zaterdag van de maand in de hoofdbib van 10 tot 12 uur. FOLKMUZIEK The Fiddle Case in zaal CecCilia om 20 uur. Zondag 8 september BOERENMARKT in de Brouwerijstraat van 9 tot 13 uur. OPEN MONUMENTENDAG WANDELING 5 - 11 km, org. Fun2Move en Diabetesliga 15 tussen 13 en 17 uur. Woensdag 11 september MUZIEK- EN WOORDMARKT in Academie Hoogstraten, van 19 tot 21 uur. Vrijdag 13 september MUZIKALE VERTELLING “Lampje”, org. Bib, in GC De Kadans Wuustwezel om 19 uur. Zaterdag 14 september OPEN DEUR Davidfonds van 13.30 tot 17 uur in het administratief centrum, ook op zondag 15 september van 10 tot 18 uur. Maandag 16 september LESSENREEKS geheugentraining in LDC Stede Akkers Hoogstraten van 14 tot 15 uur. Dinsdag 17 september WORKSHOP decoratiestuk, org. KVLV, in het groene zaaltje van de Pax om 19 uur.

86

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Woensdag 18 september MUZIKALE LEZING ‘Iedereen zingt zoals hij gebekt is’ door Herman Van Doninck en Martine Dams, org. Femma, in zaal Pax om 19.30 uur. Vrijdag 20 september INSCHRIJFMOMENT Digidak in de bibliotheek, Lindendreef 1b van 9 tot 12 uur. DEMENTIEMARS met vertrek aan het woonzorgcentrum Stede Akkers om 14 uur. IMPROVISATIETONEEL De Kevins in zaal CecCilia om 20 uur. TONEEL “Boys don’t cry / Boys do”, van Ilse Oostvogels/Compagnie UR in GC Rabboenizaal om 20.15 uur. Zaterdag 21 september REPAIRCAFÉ in LDC Stede Akkers Hoogstraten van 9 tot 12 uur. Zondag 22 september MISSIEFEEST (ook op maandag 23 september vanaf 18 uur) in zaal Pax vanaf 12 uur. Dinsdag 24 september WORKSHOP handcrème, org. KVLV, Pax om 19 uur. LEZING “Wat met sportende kinderen” door Tom Teulingkx in de bib, Lindendreef om 20 uur. Woensdag 25 september VOORLEESUURTJE , elke laatste woensdag van de maand in de hoofdbib, van 14 tot 16 uur. Vrijdag 27 september WORKSHOP ‘Lekker Actief’, startmoment, in de polyvalente zaal van Sportoase van 10 tot 11.30 uur. Zondag 29 september TWEEDEHANDSBEURS kinderartikelen, org. Gezinsbond, in zaal Pax van 10 tot 12 uur.

MEER Zaterdag 31 augustus OPTREDEN Akkertribute met Dikke Dennis & De Røckers, Foolsgold, afterparty TBA in JH de Mussenakker om 21.30 uur. Zaterdag 7 september PUUR & MEER kunst, ambachten, natuurbeleving, toegankelijk op uitnodiging, bij Kasteel ter Meiren, aan de John Lijsenstraat 58 vanaf 11 uur. Zaterdag 14 september OPTREDENS nav 50 jaar chiro aan de chirolokalen om 20 uur. Zondag 15 september MOSSELFESTIJN nav 50 jaar chiro. FAMILIEWANDELING 3 km met randanimatie nav 50 jaar chiro.


AGENDA Zaterdag 21 september DANSLESSEN verschillend beginuur per leeftijdscategorie, org. Gezinsbond, in de turnzaal van De Meerpaal vanaf 11 uur. MUZIEKFEESTEN van Fanfare ‘De Eendracht’.

MEERLE Vrijdag 30 augustus NACHT VAN DE VLEERMUIS met lezing en wandeling, org. Natuurpunt, in Café De Posthoorn, Kerkstraat 4 om 20 uur. Maandag 2 september DANSLESSEN Shilshoel voor 50- plussers om 18 uur, beginners om 19.30 uur, gevorderden om 20.30 uur in de parochiezaal. Zaterdag 7 september KINDERDISCO met Yannick & Yannick, vanaf 6 tem 14 jaar, org. Chiro, in de tent op het chiroplein van 18 tot 20.30 uur. KERMISFUIF met DJ Ice, discobar Krikke & Frakke, Drew, DJ Ing, Yannick & Yannick, org. Chiro, in de tent op het chiroplein om 21 uur. GOUWE OUWE met DJ Jan Venus in café De Posthoorn om 20 uur. Zondag 8 september OPTREDEN The Michael Curly’s Rock N Roll Band in café De Posthoorn om 15 uur. Maandag 9 september VOLKSSPELEN trappistenbak bij Buurman & Buurman en sjoelen bij De Posthoorn vanaf 13 uur. VOLKSDANS Shilshoel demonstratieavond voor kandidaat-leden in de parochiezaal (ook op 16 september) van 19 tot 19.30 uur. OPTREDEN Yannick & Yannick in café De Posthoorn om 20 uur. Dinsdag 10 september VOLKSSPELEN ringwerpen bij De Posthoorn en vogelpik met Fiets bij Buurman en Buurman vanaf 13 uur. Vrijdag 13 september DANSLESSEN Shilshoel, seizoensstart met ander beginuur per leeftijdscategorie, in de kleuterschool om 18, 19 en 20 uur. KLJ STARTDAG +16 in het KLJ lokaal om 19.30 uur. Zondag 15 september KLJ STARTDAG voor 9 tot 16-jarigen in het KLJ lokaal om 13.30 uur. Maandag 16 september INSCHRIJFMOMENT Digidak Meerle, ook op maandag 23/09 in LDC, Gemeenteplein 3 van 13.30 tot 16.30 uur. Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus AVOND-FIETSTWEEDAAGSE org. KWB Meerle, vertrek aan KLJ lokaal Meerle om 17.30 uur.

MEERSEL-DREEF Zondag 8 september OPEN MONUMENTENDAG in de Sint-Luciakapel, Meersel 24 en in de Meerselmolen van 10 tot 17 uur. Zaterdag 14 en zondag 15 september REIK MIJ DE HAND met o.m. tombola, bloemenverkoop en op zondag optredens in speeltuin De Zevenster vanaf 10 uur.

MINDERHOUT Dinsdag 3 september LIJNDANS org. Okra, lessenreeks voor beginners in het Okra-lokaal, Schoolstraat 6 om 8.45 uur (gevorderden vanaf 10 uur). Woensdag 11 september BEZOEK aan wijndomein Muscaris, inschrijven voor 7/09, org. Markant, Vooraard 14 a om 18 uur. Zondag 29 september NATUURWANDELING, org. Vlaamse en Nederlandse natuurverenigingen, vertrek op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Hoogstratensebaan om 9 uur.

WORTEL www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

Zondag 1 september PROEVERTJESWANDELING met gids, org. Natuurpunt, vooraf inschrijven, vertrek aan BC De Klapekster om 14 uur. Vrijdag 13 september LEZING ‘Grootgrondbezit in onze contreien’ door Veerle Beernaert in de Klapekster om 20 uur.

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Zondag 15 september KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur. Woensdag 18 september BEZOEK aan Den Berk Delice, vooraf inschrijven, org Samana, vertrek op het Vagebondplein om 11.30 uur. Donderdag 19 september CURSUS PAPIER-MACHÉ, eerste van tien lessen, org. Mathilde Mestrom, in aRtelier, Klinketstraat 27, van 10 tot 12.30 uur of van 19.30 tot 22 uur. Vrijdag 20 september FOTOCAFÉ ‘kunstige natuur’, org. Natuurpunt, in de Klapekster om 20 uur. Vrijdag 27 september LUISTER- EN DANSNAMIDDAG met Nostalgie, org. OKRA, in de parochiezaal van 13.30 tot 17.30 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2019 -

87


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN

Beautyhuisje - gelaatsverzorging - microdermabrasie - cryolipolyse - massage therapieën

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

Vrijheid 134, 2320 Hoogstraten

www.baborhoogstraten.be info&boeking: 0499-315.114

WACHTDIENST APOTHEKERS

T H U I SV E R PL E G IN G

090 39 90 00

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur.

www.apotheek.be

WACHTDIENST

Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0474 29 33 09 0478 42 49 34

Verpleegvrienden

-Achter de schermen van het evenement ........7

_ REDACTIE _

Skype met Jan Verschueren in Zwedenl........15

Vanuit het stadhuis.........................................10

redactie@demaand.be

Oogstraten – Het Groentenhuisje...................18

_ DORPSNIEUWS _

Meester chocolatier Marijn Coertjens............20

meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be

Zandstraat in De Maand.................................26 Biogasinstallaties en mestsilo’s in Meer........24 DEZE MAAND ............................................29 DORPSNIEUWS – Hoogstraten....................43 DORPSNIEUWS – Meer...............................53 DORPSNIEUWS – Meerle............................60

wortel@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef...............62

_ SPORTNIEUWS _

DORPSNIEUWS – Minderhout....................65

sport@demaand.be

DORPSNIEUWS – Wortel............................70

_ ABONNEMENTEN _

SPORT...........................................................74

abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

Een halve eeuw geleden.................................84 Filippine.........................................................85 Agenda...........................................................86 Wachtdiensten................................................88

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 26 SEPTEMBER 2019 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 10 SEPTEMBER

0494 86 93 84 0473 25 91 92

redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

p.a. Bogers Erika

88

Hoogstraten in Groenten & Bloemen -Gesprek met ontwerper Tom De Houwer......3

www.demaand.be

hoogstraten@demaand.be

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

Column.............................................................2

(1.50 euro per minuut)

Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

INHOUD SEPTEMBER

- SEPTEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.