maart 2005 - De Hoogstraatse maand

Page 1

UP

Jfl

!

MAANDBLAD JAARGANG 21

AFGIFTANTOOR.

e hoogstraatse rn aan d d

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34,2320 HOOGSTRATEN

BOEIENDE BE~NOEPEN HOOGSTRATEN

MAAR NIET ZONDER RISICO

DUWDE DRUKKER

PLANTIJN IN HET FAILLIET -~

NIEUWE DEKENATEN EN

ge C~a ;,

PAROCHIEFEDERATIES

DORPSRADEN HOOGSTRATEN MEERLE MEERSEL-DREEF

___

.- J


COLUMN We weten het eigenlijk allemaal wel: een mens is niet gemaakt om te werken. Maar we kunnen het ook niet laten. Bijna alle mensen die werk hebben en gezond zijn. werken ongeveer de helft van hun leven vijf dagen per week en zo'n acht uurperdag.ofmeer. Sommige mensen zijn zelfs verslaafd aan het werk. Naast het hoofdberoep hebben ze dikwijls nog een bijberoep. Waarom? Het werk bepaalt een stuk van onze identiteit, verschaft respect en waardering, geeft ons soms zelfs enig aanzien en ... we worden (meestal) voor het gepresteerde werk ook betaald. Dat geld is heel belangrijk. Niet alleen omwille van de kosten van het dagelijkse bestaan, maar ook voor onze uitgaven wanneer we niet werken, voor de financiering van onze vrije tijd. Zo ongeveer tussen ons 20 en 60'' jaar willen we wel werken, maar ook niet weer alle dagen. We gaan graag met pensioen wanneer we ons nog redelijk goed voelen. En in afwachting van dat moment kijken we toch uit naar de verlofdagen die we jaarlijks hebben. In de winter verzamelen we reisbrochures om onze zomervakantie te plannen en in de zomer snuffelen we in allerlei programma's van culturele centra, theaters, e.a. voor een aantal leuke dagen en avonden in de winter. We weten ook heel precies wanneer er

Uitwinkel een 'lang' weekeinde is en dan moeten we toch ook iets ondernemen. Maar zelfs op een gewone avond in de week of tijdens het weekeinde willen we niet altijd thuis zitten. Er is ook zoveel te doen. Uitnodigingen, affiches, persartikelen, ... vragen aandacht voor allerlei evenementen. De meeste dorpen in onze streek hebben een druk verenigingsleven. Veel mensen zijn ook lid van één of meer verenigingen. In dit blad, maar ook elders, vind je een agenda met een ruim overzicht van activiteiten. Al deze initiatiefnemers verwachten ook publiek. Kies maar uit! Maar dan wordt een mens soms (te dikwijls) geconfronteerd met een probleem. Waar ga ik heen? Erfgoed Hoogstraten, de bibliotheek, de VVV, het Davidsfonds. de KWB, de dienst voor toerisme, een sportvereniging, het museum, de Landelijke Gilde, enz. hebben allemaal interessante programma's maar waarom vallen nu die twee zaken die ik allebei boeiend vind, juist op dezelfde dag? Waarom spreken ze dat onderling niet beter af? Kan dat niet binnen een gemeentelijke cultuurraad? Voor sommige activiteiten moet je vooraf inschrijven of een formulier gaan halen. Dat kan dan soms maar op één plaats. Niet fijn wanneer je toevallig in een ander dorp woont. Je wilt tickets hebben, je wenst meer informatie of

je hebt nog andere vragen en wensen, maar wie kan mij waar, wanneer en hoe helpen. We hebben veel vrije tijd en we geven ook flink wat geld uit aan allerlei activiteiten. Als burger van deze welvaartsstaat verwacht je dan ook een prima dienstverlening. Recreatie en toerisme zijn al lang belangrijke onderdelen van onze economie, ook op lokaal vlak. Dus heeft onze gemeentelijke overheid up dit gebied een belangrijke taak. Het stadsbestuur zou het initiatief kunnen nemen om een vrijetijdsloket te voorzien in elk dorp van onze gemeente. Eén plaats waar één persoon je onmiddellijk alle gewenste informatie kan geven. Zo een onthaaldienst vuurde vrije tijd kan zowel functioneren voor de toerist, de bezoeker van onze gemeente, als voor de plaatselijke bevolking. Dergelijke servicepunten voor de mensen die er eens "uit" willen zouden perfect geïnstalleerd kunnen worden in de verschillende uitleenposten van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Een loket waar je informatie vindt over cultuur, toerisme en recreatie noemt men in Nederland een 'uitwinkel'. Enkele (grotere) Vlaamse steden starten dit voorjaar met een proefproject. Waarom zou dat ook in Hoogstraten niet kun-

nen? (j.r)

• Het absoluut vervormings- en flikkertngsvrije 94'cm-HDLCD-beeldscherm in breedbeldformaat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-screen. iGeintegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar Loewe-garantie, • Eveneens verkrijgbaar in 81 -cmbeedschermforrnaat Xe)os SL 32 HD. Xelos 37 HD, Tafelmodel, Platina

Stimulate your senses,

ÇU'9N

LOOMEN

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO

Een leven lang op het dak

Jos Stoops Van 'felle beroepen' zeggen ze dikwijls dat je ze maar een paar jaar kunt volhouden. Dat maakt de prestatie van Jos Stoops wel héél uniek. 54 jaar is hij als dakwerker actief. Ruim 50 jaar is hij zaakvoerder van zijn eigen lijkt Jos voorlopig nog niet dak- en torenwerkbedrijf. Maar aan stoppen te denken. ...

30 oktober 1954 werkte hij samen niet vader aan de kerktoren van Kwaadmechelen, toen de stelling onder hun voeten bezweek. Vader Louis viel 55 meter naar beneden en was op slag dood. Jos kon nogjuist een ladderhaak vastgrijpen. 1-Jij moest bevrijd worden door de mannen van aannemer Jansen. die mee aan de kerk werkten. DHM: Wilde je na die verschrikkelijke ervaring niet liever iets anders gaan doen? los: Esen heb ik wel getwijfeld. Gelukkig kreeg ik toen de steun van veel mensen. In de eerste plaats 'an mijn moeder en mijn zusters. Daarnaast heb ik veel aan aannemer Jansen gehad. En ers's aren heel wat mensen, zoals meesterBrosens. die me raad lie hben gegeven.

Jos Stoops werd geboren in Hoogstraten op 14 maart 1937, alsjongste van drie kinderen. Het gezin van vader Louis en moeder Bertha Laurijssen woonde in de Gelnielstraat, in het huisje rechts van cle huidige woning van J0's. Vader Louis was een bekwame schaliedekker, net zoals Jos' grootvader Adriaan. Adriaan Stoops was een sterke man met veel energie, die tot zijn 76 jaar op het dak heeft gewerkt! De zusters van Jos zijn naar het Antwerpse getrokken. Zelf is hij altijd in l-Ioogstraten blijven wonen. Na zijn lagere schooltijd ging hij op zn 12 naar de Handelsschool in de Karel Boomstraat.Jos herinnert zich noct levendig dewiskundcl essen van in ij nheer Vai i \1 erode Leo cl

'1

— VIL

m( os. maar cii s/rel!-

'e 6 ma,: Ik moes t re çe 101(1 ti1

aan It i

hard kanu /i oni oe 6 itiiic'it a/) le lo.vscii

. .

.

.

(Ii !/c/! !a!l( /k maal

ec.I

1

/.c,t tellen, want

/zaofdIL/nc

1

hec .

je

IO

1? 1,1)111 Ilic

cIcil. Dat k,ïjm.'

t

.

(

(t/S jC tCI 1 or Itt!

t/al. ,nc 'cl he,e ene,i: opieri1ccI.ie s (1

hoe-

ile,t.... Ln (1(11) IleI)jt

{'

—-

/Il('(lCiI 1,1/t Iittttt!1-

. - . ui

, - .-.,

/t(i!illiiIij1 cee;m icI.ent/la, Iuite Iit.' Het ss as

;J

is

v

.

Het torentje aan de vijver Een 7-tal .1 aar geleden werd in Ant 's e pen het vroesiere eehouo 'san de Gaiet Van A nt e pen gesloopt. Ii s kocht het oude torentje en bracht het naar Hooestraten. Inmiddels heefi liii het e restali reerd met 4(0 jaar oude. paarse schalies uit [uina\ aFkomst ie san hei oude dak van dc kerk in Wortel. (1/t

icker niet slecht op de F1 andelssehool. maar al die theorie kon Jos toch niet io boeien Vader Louis merkte datookopennamhem dan maar nice om al-. pannendrager te hel-

-

. -

. -

7,1

S•

.h

--

.-.

•51.

.-

jk

.10.5 I'II /1/la//t 'Ioo/)s I/ciSt //..')a,/t, italtc II /0/1/1111//t Iii t /0, Cl t//t de straF school san het te1ijkiianiige dak- en Iorenn crljredr,jf. Hoogstraten-Kolonie trok, om er de histoIk ben eerst nog een paar jaar thuis blijven worische daken mee te vernieuwen. Moeder wist nen. Omdat ik ingeschreven werd als steun voor aanvankelijk van niets. Tot ze in de zaal zat hij moeder' en 'onmisbaar in het bedrijf', mocht ik de proclamatie van het 2 1 jaar, en haar zoon niet ook niet trouwen voor ik 25 was. Daarom heeft wei-d afgeroepen! het nog tot augustus 1962 geduurd eer ik met Na 3 prachtige jaren zou een tragische gebeurteLiliane ben getrouwd nis liet leven van Jos ingrijpend veranderen. Op

3


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO

4

De toreniverker hee/t hc ci c,'een hoo,ç'ies'ree. JJc net/t mi .ie je ons stadhuis en het schip van de Katharinakerk. (Foto Jan Martens, 1988)

Ons Liliane heeft altijd keihard gewerkt. Ze is al die jaren medezaakvoerder geweest. Ze verzorgde bijna al de administratie en deed de boekhouding. Tegelijkertijd was ze een prachtmoeder voor onze 4 kinderen: Edith, Nicole. Pascal en Isabelle. DHM: De laatste jaren kampt Liliane opnieuw imlet serieuze gezonclheidsproblemen, waardoor ze het noodgedwongen kalmer aan moet t/een. Gelukkig kan ze al jaren vertrouwen op de steun m'anAngeline Verineiren. "Een prima werkvrouw,

een goede vriendin en een steunpilaar. Dankzij haar hulp kan ik toch nog min of meer de boekhouding blijven verzorgen,' aldus Liliane. Liliane is een moedige vrouw, die nog maar eens aantoont dat achter elke sterke man ook een sterke vrouw staat.

DHM: Wie werkte verder nog in het bedrijf? Jos: Toen ik bij vader begon, was daar buiten mij nog één gast in dienst. Later heb ik meestal met 3 of 4 man gewerkt. Dat lijkt niet veel, maar als dakwerker werkje dikwijls met collega's samen. Daarnaast wordt er heel wat in onderaanneming gegeven. Zo werk ik al meer dan 40 jaar met dezelfde loodgieters.

4

•/o 5100/ , iii 1988, hij cle nt eisen aan de toren. Van die hoogte gezien, lijkt Hoogsiraten wel Maduroda,'n. (Foto Jan Martens)

We hebben altijd goed personeel gehad, dat meestal lang is gebleven: 23, 24, 27 en 31 jaar! Dat een aantal onder hen op de duur voor zichzelf is begonnen heb ik altijd wel verstaan.

DHM: Toen ik binnenkwam, keek je aandachtig naar het weerbericht. Maakt vooral het weer je werk zo zwaar? Jos: Het weer bepaalt natuurlijk veel. Regen en wind, koude, maar ook hitte maken het er niet makkelijker op. Daarnaast is en blijft het vooral een gevaarlijk beroep. waarbij je continu geconcentreerd moet blijven. En lichamelijk magje het zeker niet onderschatten. Je moet je de hele dag schrap zetten. Je zit dikwijls schuin tegen het dak aan. Vooral je knieën en armen hebben daar flink onder te lijden. Vroeger kwam daar het pannen dragen nog bij, wat gelukkig voor een deel door kranen werd overgenomen.

DHM: Hoe lang duren jouw werkdagen? Jos: Vroeger was ik op zijn minst van 7 tot 18 uur op pad. 11 uur per dag dus, en dat 6 dagen per week. Ik geef toe dat ik het nu wel iets rustiger aan doe.

DHM: Dan moeten er vast leuke kanten aan zijn, als je dat zolang volhoudt! Jos: Als dakwerker zit je veel in de buitenlucht en zelden tussen 4 muren. Daarnaast heb je flink

Jos ontvangt een beker ''oor zijti prestatie in de Werelcibekerwedstrijd i'oorSenioren in 1994. In St. Johann (Tirol) behaalde hij toen de 18" plaats op 124, met een gemiddelde snelheid van 41 k,n/u!

. ,

wat afwisseling: 2 dagen hier, 5 dagen daar. Je leert enorm veel mensen kennen: bouwheren, architecten, aannemers, ... En je komt op veel plaatsen. Nu moet ik wel zeggen dat ik niets meer aanneem in Brussel of zo. Dan zit je véél te lang in de auto en dat wil ik niet meer. Ik probeer nu in eigen streek te blijven, waarbij Antwerpen of Lier zowat het verste is.

DHM: Wat is er in de loop der jaren veranderd? Jos: Sinds eenjaarof 10 doe ikook pannen daken. Voordien werkte ik vooral met leisteen. Natuurleien, maarook kunstleien van Eternit. Bij Eternit (die in januari precies 100 jaar bestonden, red.)

werd ik onlangs nog gevierd, omdat ik 50 jaar hoofdverdeler ben. Daarnaast is de GSM voor mij een prachtige uitvinding geweest. Bij vragen kan ik de architecten onmiddellijk bereiken. En wanneer ik dringend iets nodig heb, bestel ik het van op het dak! Vroeger moest ik wachten tot thuis en dan waren sommige bedrijven al gesloten. Ook de stellingbouw is sterk veranderd. Vroeger staken we zelfeen stelling door de toren. Een eenvoudige constructie met houten juffers, waarop gewoon losse planken werden gelegd. En toch

Jos Stoops en Jan Geenen, hij de restauratie t'an liet torentje in Meersel-D reef (2004). De natuurleien worden niet roestvrij stczlen haken en koperen nagels op de houten bebording bevestigd.


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO hebben we ons nooit vastgemaakt met touwen of zo. Tegenwoordig laten we de meeste stellingen door gespecialiseerde firma's zetten. DHM: Hoeveel daken heb je naar schatting gedekt? Jos: Daar kan ik echt geen getal opplakken. Maar wanneer ik door cle Kempen rijd, herinner ik ze me allemaal, met het jaartal erbij. Destijds werd er op een jaar per dorp gemiddeld één villa met schalies gezet. En omdat ik 25 jaarde enige scha1 iedekker in de streek was, heb ik er daar veel van gedaan. Dat was gewoonlijk een viertal weken werk en dan onthoud je dat wel. Ik heb het altijd bijzonder gevonden wanneer ik voor 2 generaties mocht werken: vroeger het dak van de ouders en wanneer de kinderen bouwden ook bij hen. Af en toe gebeurt het zelfs dat ik al voor de 3' generatie werk. Zo legde ik in '64 het dak hij grootvader Van Wellen. in '85 bij zijn zoon en in 2004 hij kleinzoon Louis, aan de watermolen. DHM: Welke projecten zijn je nog bijgebleven? Jos: De Strafschool in Hoogstraten was één van de eerste. Later hebben we nog andere kastelen gedaan: het kasteel van Westmalle en van Brasschaat, het kasteel de Renesse in Oostnialle, een deel van liet Withof, ... Daarnaast werkten we voor verschillende scholen, als het Klein Seminarie, liet Spijker en het Heilig Graf in Turnhout. Eén van de grootste werken gebeurde in 1968: 14 hectare dak, op de meubelfabriek van Mintjens! De mooiste herinneringen heb ik misschien wel aan de kloosters en de abdijen. Zo mocht ik regelniatig werken voor de Trappisten in Westmalle en voor de Trappistinnen in Brecht. En vorigjaar nog heb ik torentje van de kloosterkerk in Meersel-Dreef gerenoveerd. Verder van huis denk ik aan het niooie kiooster van Huldenberg, dat ik ooit helemaal vernieuwd heb. Aan het Klein Begijnhof in Leuven, maar vooral aan het poortgebouw van de Abdij van het Park in Heverlee. DHM: Naar het schijnt heb je ook veel aan kerken gewerkt. Jos: Verschillende kerken, meestal in samenwerking met aannemer Jansen. Ik denk onder andere aan Kwaadmechelen, Kessel-Statie. Balen-Neet en het Zwaneven in Oud-Turnliout. Dichter bij huis de kerk van Wortel. Dat was in 1972, nog in samenwerking met Jan Horsten. En in 1992 de gerestaureerde kerk van Minderhout.

DHM: Wat is het hoogste gebouw waar je aan gewerkt hebt? Jos: De toren van Hoogstratcn (105 nieter). Zondertwijfel. In 1988 stond het bovenste stuk van de toren in de steigers. Aannemer Borghmans moest heel wat witte steen en voegsel vervangen. Wij werkten de leisteen van de 2 bollen bij. En we plaatsten de torenhaan terug. nadat Jos Martens hem opnieuw had verguld. Jan Martens heeft daar nog knappe foto's van gemaakt. DHM: 54 jaar hard gewerkt ... Denk je nog niet aan stoppen, Jos? Jos: Voorlopig doe ik het nog veel te graag. Ik zou dan natuurlijk meer kunnen fietsen en vissen, niaar wat zou ik in de winter doen? En misschien maar goed dat de zelfstandigen niet te vroeg stoppen, want dan zou liet toch maar stilletjes zijn in onze gemeente! Ik wil het zo lang mogelijk volhouden. Als de fysiek het toelaat natuurlijk. DHM: Heb je ooit tijd voor hobby's? Jos: Ik rijd bij de Vlinders, een groep wielertoeristen. 25 tofte mannen. Van maart tot december iiiaken we elke dinsdag- en donderdagavond - na de dagtaak - een toer van minstens 70 kilometer. En 's zondags rijden we naar Scherpenheuvel. 135 kilometer. We vertrekken om 7 uur 's

morgens en zijn om half 12 terug. We zijn ook al meer dan eens in Frankrijk gaan fietsen: naar Lourdes of de Mont Ventoux. Schrijf niaar dat ikzelf en de Schepen van Sport (Roger Van Aperen, red.) liet meeste afzien (lacht). Nu ja, ge moet wel weten dat daar verschillende 30-ers en 20-ers hij zijn. De jongste is 25. Anderzijds, dokter Jean-Marc Vermander kan perfect mee. Die geeft nooit op. We noemen hem wel eens de kannihaal op de fiets. Van De Lustige Wielrijders was ik vorig jaar 50 jaar lid. In 1966 werd ik er in het bestuur opgenomen. De laatste jaren heb ik daar wel minder tijd voor dan vroeger. Liliane en ik hebben de 'veloclub' altijd een buitengewoon gezellige vereniging gevonden, met een hardwerkend bestuur. DHM: Is er een moment dat je niets doet? Jos: Ik ga meestal naar de thuismatchen van HVV kijken. En als ik echt wil ontspannen. clan wandel ik ndar de vijver. Soms ga ik daar vissen. Of gewoon genieten, niet uitzicht 01) liet groen en met de kerktoren op de achtergrond ... En met een 'wijn van de Kempen' (Trappist, red.) voor mijn neus natuLirlijk (lacht) . . . Op zo'n moment kom ik echt tot rust. (dii)

1

Van een leien dakje Dakpannen worden op pantatten gelegd. Natuurleien nagelt men op een houten bebording. Daarvoor gebruikt de dakwerker roestvrij stalen haken en koperen nageltjes. Vooraf zal hij cle leien sorteren. De lichtste leien komen bovenaan, de halfzware in het midden en de zwaarste onderaan. Daar is de invloed van het afstromend water het grootst. Dikke leien bieden een betere bescherming tegen de erosie. (dli)

DE HOOGSTRAATSE MAAND

GEWOON ONMISBAAR

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

-

-

áä

Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

206

5


Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 HOOG$TRATEN TeL 031314.51.77- Fax 03131465.56 Email: info@notarismichoel.be

OPENBARE VERKOPING VAN TWEE PERCELEN WEILAND EN EEN PERCEEL BEEMD GELEGEN TE 2323 H000STRATEN/WORTEL TER STREKE "DE BLAEKEN" EN LAERHEIKEN (BOSUIL)

OPENBARE VERKOPING VAN EEN MOOI GELEGEN LANDHUIS TE 2323 HOOGSTRATENIWORTEL, LANGENBERG 13 Geassocieerde notarissen Jan en Filip Michoel te Hoogstraten zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Wortel Een mooi gelegen landhuis, Langenberg 13, groot 779m2 Omvattende: - gelijkvloers: hal, grote living, keuken, berging met wc en kleine badkamer, veranda bergplaats en garage - boven: 4 slaapkamers, badkamer en zolder. - in de tuin achteraan: grote bergplaats Voorzien van alle nutsvoorzieningen; verwarming met stookolie Alles in zeer goede staat Gelegen volgens het gewestplari in woongebied Kadastraal inkomen: 701 (onder voorbehoud van herziening). Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

ZITDAGEN: - inzet op maandag 14 februari 2005 - toewijzing op maandag 28 februari 2005, telkens om 16 uur in café "Den Nieuwen Buiten" te Wortel, Langenberg 14

Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur

Geassocieerde notarissen Jan en Filïp Michoel te Hoogstraten zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten vijfde afdeling Wortel KOOP 1: Een perceel weiland, gelegen ter streke "De Blaeken". kadastraal bekend sectie A, nummer 279 met een oppervlakte van 52a SOca. Kadastraal inkomen 17

KOOP 2: Een perceel weiland, gelegen ter streke "De Blaeken", kadastraal bekend sectie A, nummers 256 en 257 met een oppervlakte van 69a 2Oca. Kadastraal inkomen 22

KOOP 3: Een perceel beemd, gelegen ter streke "laerheiken", kadastraal bekend sectie A, nummers 40, 41 en 42 met een oppervlakte van 1 ha, 25ca Kadastraal inkomen 32

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN HOEVE TE HOOGSTRATEN/MEER, GESTELSESTRAAT 36 EN MOOI PERCEEL AKKERLAND

Gelegen volgens gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Beschikbaar: Onmiddellijk mits betataling van koopprijs en kosten.

ZITDAGEN: - inzet op dinsdag 15 februari 2005 -toewijzing op dinsdag 1 maart 2005, telkens om 16 uur in café "De Guld" te 2323 Hoogstraten/Wortel, Poeleinde 2/A.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarisNotaris Jan Michoel te Hoogstraten zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechter van het kanton Hoogstraten, openbaar verkopen:

sen. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

KOOP 1: Een hoeve met grond en aanhorigheden te Hoogstraten/Meer, Gestelsestraat 36 (kadastraal gekend Hoogstraten, derde afdeling Meer, sectie C nummers 4241B en 424/C), met een totale grondopp. van lha, 59a, ica Kadastraal inkomen: 511 euro (onder voorbehoud van herziening) Ingedeeld als volgt: - voorplaats, grote liging en veranda, 2 kleine kamers, keuken, badkamer en kleine berging - stallingen en berghokken - kelder en zolder Alle nutsvoorzieningen aanwezig.

KOOP 2: Een perceel grond te Hoogstraten/Meer, ter streke Verloore Kosten, (kadastraal gekend Hoogstraten, derde afdeling, Meer, sectie 0 nummer 426/13), met een totale opp. van 1 ha, 95a, 7ca (kadastraal inkomen 78 euro)

Beschikbaar tegen betaling en onkosten Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur Zitdag onder voorbehoud van hoger bod - inzet op 15 maart 2005 om 16 uur in zaal 'Victoria" te Hoogstraten/Meer, Meerlseseweg 4. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN EEN HANDELSPAND GELEGEN TE HOOGSTRATEN/MEERLE, DREEF 49 Geassocieerde notarissen Jan en Filip Michoel te Hoogstraten zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten/Meerle Handelspand, Dreef 49 groot 383m 2

.

Omvattende: - op het gelijkvloers: handeisruimte met toilet, bureel en bergruimte, living, wc, garderobekast, keuken; - op de eerste verdieping: hal, cv-ruimte, 3 slaapkamers, badkamer en wasruimte en zolder Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied (eerste 50m) en woongebied met landelijk karakter (na eerste 50m) kadastraal inkomen 855 Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

ZITDAGEN: - inzet op woensdag 16 februari 2005 - toewijzing op woensdag 2 maart 2005, telkens om 16 uur in café "Het Jachthuis" te Hoogstraten/Meerle, Dreef 63. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO

De gevaren van de wegenbouw...

Geen respect voor signalisatie Marc Rameysen en Marcel Swaenen. Ze wonen alle twee in de 'witte wijk' in Wortel, ze werkten vroeger alle twee bij 'den Horsten'. Nu doen ze vergelijkbaar werk bij wegenbouwer Van Wellen. Ze leggen asfalt. "Bij de aanleg van pleinen, parkings en nieuwbouwwegen is het risico beperkt, maar bij het herstellen van wegen is het oppassen geblazen".

den. Daar heeft men niet liet minste respect voor signalisatie. Daar gebeurt het dat nien tussen de asfaltmachine en de wals tussendoor rijdt. Ongelooflijk. En, het zijn vooral de moeders die kinderen naar school brengen die het minst respect opbrciigen. Ongelooflijk niaar waar. Marc: Het aanbrengen van de nutsvoorzieningen is ook gevaarlijk. Er zijn natuLirl ijk wettelijke bepalingen. Wanneer men een sleuf niaakt vaii diie meter diep, nioet de opening bovenaan bijvoorbeeld vier meter zijn. In theorie is dat prachtig, maar in de steden is dat gewoon niet te realiseren. In zo'n situatie moeten de mensen die in de sleuf werken in een soort open metalen koker werken, maar zelf dan is het soms een hachelijke situatie.

Hebben jullie een gevaarlijk beroep? Marc: Wat is gevaarlijk? Bij bouwvakkers en wegenbouwers ligt het risico op arheidsongevallen natuurlijk hoger dan bij de meeste andere beroepen. In "den bouw" lopen de bekisters het grootste risico. Wij werken met enorme machines. maar het risico is het grootst door de omstandigheden waarin we moeten werken. Het herstellen van wegen blijft gevaarlijk. De veiligheidsvoorschriften zijn cle laatste jaren veel verbeterd, maar daar staat tegenover dat de werkdruk nu veel groter is. Tijdsdruk en stress verhogen het risico op ongevallen.

Wat doen jullie bij Van Wellen? Marcel: We werken alle twee in een vaste ploeg van vijf man die asfalt aanbrengt. Marc is ploegleider van één van die ploegen, ik werk in een andere ploeg. Marc controleert het asfalt dat gegoten wordt door de grootste machine vooraan. Ik rij met de wals achter die machine. In principe zijn dat vaste ploegen, we zijn op elkaar ingespeeld en dat verhoogt natuurlijk het rendement.

Gebeuren er veel ongevallen? Marc: Iedereen moet een veiligheidscursus volgen. Maar na een tijd treedt er toch routine op. ook al zijn en blijven het grote gevaarlijke machines waarmee we werken. Regelmatig geraakt er iemand geklemd tussen die machines of gekwetst wanneer hij uit zo'n machine springt. De overheid hanteert sinds geruime tijd een

Marc Ramevsen

Jh4arcel Swaenen

zogenaamde ISO-norm, een soort barometer van werkonbekwaamheid door arbeidsongevallen. Hoe hoger liet percentage hoe beter. De wegenbouw scoort daar nog niet zo goed. Dat heeft enerzijds te maken niet het gevaar, niaar anderzijds ook liet het feit dat wij, voor iemand die licht gekwetst is, geen alternatieve job hebben. Gekwetst is thuisblijven, ecn alternatief is er niet.

Waar liggen de gevaarlijkste opdrachten? Marcel: Zeker bij overlappingen van asfalt en

Het is niet de eerste keer dat zo"n sleuf inkaift, bijvoorbeeld wanner men de nutsvoorzieningen van de woningen aansluit op cle hoofdleiding. We hebben liet ooit meegemaakt dat iemand volledig onder het zand terecht kwam. Gelukkig hebben we die nian kunnen redden, al blijft hij gehandicapt omdat zijn hersenen een bepaalde periode zonder zuurstof bleven. Voor zover ik weet is er nog maar één dodelijk ongelijk gebeurd. toen ieniand geklemd geraakte tussen de niacliines.

bij werken die we moeten Lutvoeren in de ste-

En werken op de autosnelweg?

'--

1;

i= r vr

-

1

-

t .

.

-

1

/

Marc Rainevsen (rechts): herstellen van her wegdek is en blijft gevaarlijk. Te veel autoinobilisten negeren de signali.rarie.

Marc: Men mag de beste signalisatie aanbrengen, als de automobilist ze negeert blijft het gevaarlijk. Op autostrades mag nien rustig borden van 60 km per uur plaatsen, dan nog komen er veel auto's tegen méér dan 100 kin per uur vlak naast ons voorbij gescheurd. Op gewestwegen is liet al niet veel beter. Een groot aantal bestuurders trekt zich niets aan van snelheidsbeperkingen of van wegomleggingen. Bij 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' moet iedereen iets verder in nummer 15 zijn. We moeten altijd oppassen.

Blij dat het vrijdagavond is? Marc: Ja en dan is er de goede gewoonte om sanien een pint te gaan drinken. Ook dat is belangrijk. We werken tenslotte dag in dag uit met vijf mensen op een beperkte oppervlakte en onder druk, want 'liet werk moet af'. Vrijdagavond drinken we de stress eraf en worden de plooien glad gespoeld (Oh).


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO

De andere kant van de medaille

.'

Uit de statistieken blijkt dat de bouw geen ongevaarlijke sector is om in te werken, er komen veel en ernstige arbeidsongevallen voor (zie kader). Statistieken zijn anoniem, cijfers, je kunt er geen gezicht op plakken, het blijft een abstract verhaal. Nu werken er veel mensen uit de regio in de bouwsector, in zowat alle afdelingen ervan: de woningbouw, industriebouw, constructie, dakwerken, afwerking. Haast iedereen uit onze gemeente heeft dus wel familie of vrienden die in de sector werken. Je kunt met gerust geweten zeggen dat de bouw een bron van welvaart is voor onze regio. De logica is dat we ook met de andere kant van de medaille geconfronteerd worden. dat er in onze omgeving regelmatig slachtoffers van ongevallen in de bouw te betreuren vallen. Wij spraken met één van hen, Gust Van Aelst uit Meerle. Anderhalf jaar geleden werd hij het slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval tijdens zijn werk in de bouw. Een gezicht achter de naakte cijfers. Goede stiel Zoals veel jongeren in die tijd, ging Gust werken zodra de schoolplicht hem niet op de schoolbanken kon houden. Op 1juli 1970, recht van het Vito ging hij op 1 6-jarige leeftijd in dienst bij bouwondernemer Geert Brosens uit Meerle, vooral actief in dc woningbouw, kleine industriebouw en karweiwerken. "Een goede baas, ik heb er altijd graag gewerkt. Eerst onder Geert, later onder lijn zoon Albert. Ik heb er de stiel geleerd, van diender tot metscr. Goede collega's ook, fijn om mee te werken. 33 jaar lang ben ik haast nooit met tegenzin vertrokken 's morgens. Ja, als je je een keer niet zo fris voelde, een verkoudheid of een gnepje, ge kent dat wel. Nee, gaan werken was voor mij geen probleem en ik vond de bouw alles bijeen genomen een goede stiel".

Fatale val In zijn 33-jarige loopbaan had Gust nooit een ernstig ongeval gehad. "Een schram hier of daar, een keer op mijn duim geklopt. Niets ernstig. Ik heb bij Geert en Albert trouwens nooit een ernstig ongeval weten gebeuren, met niemand van de collega's". Tot 19juni 2003. Gust deed samen met enkele werkmakkers een grote karwei in Meerle: het dak van een schuur herstellen. Marleen, de echtgenote van Gust, had hem 's morgens nog gevraagd of hij wel zou vertrekken, hij was geplaagd door een zomergriepje. Maar hij was toch maar gegaan.

EIKEN PLANKENVLOER

J/

\\

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

"We waren pannen aan het leggen en waren aan de nok bezig. Honderden keren heb ik dat gedaan. Ik misstapte me en viel tussen de kepers door naar beneden, vijf meter lager. Op de vloer van de schuur kwam ik met mijn rug op een steen terecht die daar lag. Wat daarna gebeurd is, is maar flauw tot mij doorgedrongen. Ik was niet echt bewusteloos, maar wel van de kaart. Nochtans had ik onmiddellijk het besef dat het niet goed zat, ik voelde dat ik verlamd was".

D6 De MUG kwam ter plaatse en Gust werd 'gestabiliseerd' zoals dat heet. Daarna werd hij naar St.-Elisatheth gevoerd, waar hij op 'intensieve' terecht kwam. Enkele ruggenwervels bleken verbrijzeld, een dwarslaesie D6. Gust was verlamd vanaf de onderzijde van de ribben. "Gedurende tien dagen was ik zwaar verdoofd en drong er weinig van de wereld rondom tot mij door. Maar nog voor de operatie had ik voor mezelf uitgemaakt dat de verlamming definitief was. Al had ik geen enkel idee wat dat inhield." Na tien dagen werden de wervels geopereerd en vastgezet. Na een maand St.-Elisabeth werd Gust naar het revalidatiecentrum van het UZGent gebracht.

Lange revalidatie In het revalidatiecentrum moest Gust leren omgaan metzijn nieuwe situatie, proberen zijn leven

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

-

/..•

Gort Vaii A cl.s t

weer op te nemen maar dan met zijn handicap. Leren met een rolstoel rijden, in en uit had, douchen. in en uit bed. De dagelijkse dingen, alles wat nog binnen je mogelijkheden ligt. "Je moet helemaal van nul beginnen enje komt tot de vaststelling dat veel zaken niet vanzelfsprekend zijn zoals je vroeger gedacht hebt. Ik kan bijvoorbeeld mijn buikspieren niet meer gebruiken, waardoor het niet evident is om gewoon te zitten. Ik moet altijd zien dat ik rondom steun heb, anders val ik om. Iets vastnemen dat op tafel staat is daardoor heel moeilijk. Als het verder dan 20cm van de rand staat, lukt het gewoon niet. Probeer zo maar eens gerust te eten en te drinken. Zolang een mens over al zijn mogelijkheden beschikt, sta je daar niet bij stil". Ook mentaal is liet een heel zware periode: "Het besef dat je voor de rest van je leven aan een rolstoel gekluisterd bent, dat je nooit meer zal lopen, dat je een hele hoop dingen die tot voor kort heel normaal waren, niet meer kan, dat besef komt heel geleidelijk. Dan kom je in een heel diep dal terecht". Daar wordt tijdens de revalidatie gelukkig veel aandacht aan geschonken. "Marc Hermans, de triatleet die ook een dwarslaesie heeft, is me toen komen bepraten. Dat heeft me veel goed gedaan". In het revalidatiecentrum is men dan gestart met een praatgroep, zo'n tiental mensen in een gelijkaardige situatie als Gust. "Oudere mensen, er was een man bij van 79, maar meer jongeren, dikwijls slachtoffers van het verkeer. Dat heeft me veel geholpen. Ik trok mezelf op aan de vaststelling dat er nog veel ergere gevallen zijn dan het mijne. Mensen, jonge mensen, die tot aan hun nek verlamd zijn, die haast niets meer kLinnen. Ik weet dat veel dingen voor mij voor altijd gedaan zijn, maar ook dat er nog veel is dat wel mogelijk is".

Terug thuis

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99 0177

In december 2003 mocht Gust terug naar huis. Gelukkig is zijn huis redelijk oké en waren er niet al te ingrijpende veranderingen nodig. Alles is gelijkvloers en met een aantal technische ingrepen is het vrij goed aangepast voor de nieuwe toestand van Gust. Mogen de technische


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO ingrepen dan Vrij beperkt zijn, het leven in huis verandert totaal, getuigt Marleen, "Mijn living staat altijd vol. Ziekenhuisbed, rolstoel, verzorgingsproducten, medicijnen, hulpmiddelen. Het is net een apotheek. De tafel is verhoogd voor de rolstoel, de tapijten moesten het huis uit. Een gewoon huis is het niet meer".

Ander leven Is het leven aanpakken met een handicap niet simpel, ook voor de huisgenoten is het niet gemakkelijk. Het huishouden en de dagindeling zijn noodgedwongen voor een groot deel afgestemd op Gust. Gust was vroeger een echte buitenmens: het bos en de jachthond, het was zijn lange leven. Zijn tuin, die heeft hij voor het grootste deel tot kippenren laten maken. Groenten winnen, zoals hij altijd gedaan heeft, is niet meer mogelijk. "Wie moet anders voor het onderhoud instaan?" Gust maakt zich soms druk omdat hij dat niet meer kan. Dat hij zoveel alledaagse, gewone

dingen, niet meer alleen dan. Dat brengt wel eens spanningen mee. Gelukkig krijgen Gust en Marleen ook veel steun: "Vooral mijn zus Lies en haar man, daar hebben we veel hulp aan. Zij kan ons goed opkrikken als we een beetje in de put zitten". Lies helpt hen ook in de doolhof van de adminstratie en ze heeft hem een beetje wegwijs gemaakt op de computer. In het revalidatiecentrum stonden er enkele PC's ter beschikking en het is een van de dingen die Gust kan doen. "Maar ook de rest van de familie, de vrienden, de kameraden van vroeger. Allemaal hebben ze ons zeer goed opgevangen. Ook mijn baas, Albert, die heeft al het mogelijke gedaan om me te helpen. Die heeft er ook veel last van dat ik dat ongeval heb meegemaakt, terwijl hij er niets aan kon doen".

Live goes on Maar het leven gaat verder en Gust en Marleen en Nick proberen daar het beste van te maken. Gust heeft een aangepaste auto gekocht en daar

Statistiek van arbeidsongevallen 2003 Aantal werknemers

Sector

Aantal uren blootstelling

-

was hij snel mee weg. "We kregen lessen tijdens de revalidatie en toen ik mijn auto ging ophalen, heb ik twee toertjes op het fabriekterrein gemaakt en dan meteen de weg op. Van Sint-Niklaas naar hier, zonder problemen. En nu rijden we al eens gemakkelijker weg dan vroeger, zoals naar de familie van Marleen in Lille. Vroeger had ik daar geen tijd voor, toen zat ik altijd in het bos". Gust zijn vader was vroeger boswachter bij Van den Bogaerde, Gust is hem opgevolgd en is dat blijven doen tot aan zijn ongeval. Met zijn handbike probeert hij alle dagen een toer te maken, kwestie van een beetje in conditie te blijven. In de winter een kleine toer van 5-6 km, als het goed weer is een grote toer van 9-10 km. Met zijn bike kan hij wel niet op zand- en boswegen komen, maar daarvoor heeft hij zich een quad aangeschaft. Zo kan hij tenminste nog in de bossen waar hij heel zijn leven heeft doorgebracht. Want dat is wat hij het meeste mist, het echte buitenleven. (jaf)

Algemene overzichtstabel

Aantal ongevallen

DO *

OBO

FG *

VI)

WEG *

GEG *

Bouw

70.961

102.932.092

5.910

584

7

29

57,42

1,67

4,70

Hout

15.240

22.238.117

1.222

61

0

23

54,95

1,28

2,28

Metaal

143.811

202.313.924

7.920

561

4

22

39,15

Chemie

58.640

89.920.837

1.210

54

3

19

13.46

235.100

338.386.866

12.068

567

5

22

Andere industrie

0.86

2.10

0,26

0,84

35.66

0.78

1.63

1

Tertiair

1.291.339

1.702.148.930

40.450

1.374

20

23

23,76

0,54

0.95

Totaal

1.815.091

2.457.9411.766

68.780

3.201

39

23

27,98

0,64

1,30

Ongevallen van en naar het werk

15.733

-,

Verklaring (*)

OBO DO VD FG WEG GEG

ongeval met blijvende ongeschiktheid dodelijk ongeval aantal verloren dagen frequentiegraad (aantal ongevalen per miljoen uren blootstelling) werkelijke ernstgraad (aantal verloren kalenderdag per duizend uren blootstelling) globale ernstgraad (aantal werkelijk verloren kalenderdagen + aantal forfaitair verloren kalenderdag per duizend uren blootstelling) (forfaitaire ongeschiktheid: indien een ongeval de dood of blijvende ongeschiktheid veroorzaakt worden hiervoor forfaitaire dagen aangerekend volgens een welbepaalde tabel)

Werken kan je gezondheid schaden We weten het, van leven ga je dood. Het leven is niet zonder risico, werken zeker niet blijkens de statistieken. In BelgiĂŤ gebeuren jaarlijks tienduizenden arbeidsongevallen, met bijna vijftig dodelijke slachtoffers en enkele duizenden met blijvende arbeidsongeschiktheid. Uiteraard is niet elk werk even risicovol. Op een kantoor zal je niet zo snel iets overkomen als in een metaalbedrijf of een bouwwerf. Tenzij op de weg van en naar je werk, die houdt voor iedereen evenveel gevaar in. De bouw is in BelgiĂŤ echter de sector waar je het meeste kans maakt op een arbeidsongeval. Zowel naar frequentie (aantal ongevallen per uren blootstelling) als naar ernstgraad (aantal dagen arbeidsongeschiktheid) scoort de sector zeer hoog. Met goed 4 % van het totale aantal werknemers en van het aantal uren blootstelling (werkuren), haalt de bouwsector meer dan 8% van het totaal aantal ongevallen, 18% van het aantal blijvend invaliden en 18% van de dodelijke slachtoffers. M.a.w. als je in de bouw werkt heb je twee maal meer kans op een ongeval en vier maal meer kans op fatale gevolgen, dood of blijvende arbeidsongeschiktheid. Volgens de laatste cijfers over het jaar 2004 (Gazet van Antwerpen van 29/01/2005), vielen er liefst 30 dodelijke slachtoffers te betreuren, vier maal meer dan in 2003. De toenemende werkdruk wordt als belangrijkste reden voor de stijging gezien. Ook de veelvuldige inzet van onervaren uitzendkrachten speelt mee.


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO

Wegenwachter Jacq Vermeiren

De gele hoop op de weg MINDERHOUT - Wis en zeker mag je een auto een comfcrtabel en praktisch vehikel noemen! Voor velen louter een gebruiksvoorwerp onontbeerlijk voor het uitoefenen van de job, voor anderen een troetelding om naar bakker en slager te snorren. Groot alarm echter wanneer die mechanische vierwieler, volgestouwd met elektronica het vertikt van nog een meter verder te bollen, midden op de rijweg de ezel uithangt of in de garage geen vin meer verroert en geen enkel decibelletje meer wil produceren. Daar verschijnt dan de ultieme rots in de branding, de gele wegenwachter van VAB of Touring Wegenhulp.

Jacq Vermeiren Jacq Vermeiren uit de Venhoefweg heeft er al een serieuze staat van verdiensten opzitten. Rees 17 jaar toert hij rond met het TW-embleem, tot het eind van de jaren tachtig met het overbekende gele R4'ke van Renault en de onontbeerlijke kepie op het hoofd. In de beginjaren was TW nogal militaristisch ingesteld. Nu depanneert Jacq met de even gele Kangoo van Renault, volgepropt met allerlei voorzieningen om de in nood verkerende en om hulp smekende chauffeur terug een glimlach op het gelaat te toveren. Vorig jaar hielp TW heel precies 442 035 mensen en steeds vaker gaat het om computerfouten of—storingen

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstrciten-Meer Tel. 03/315 7566

WE

189

die veel moeilijker op te sporen zijn. In 16% van de gevallen is de panne ook te wijten aan een vergissing van de bestuurder. Veel defecten zijn ook het gevolg van besparingen op het onderhoud van de auto. Vijftig jaar geleden volstond een Engelse sleutel, een ijzerdraad en een pot vet voor de wegenwachter! De tijden zijn wel degelijk veranderd

Meest voorkomende storingen Na 17 jaar in een garage gewerkt te hebben, solliciteerde Jacq bij TW en een maand later stond hij reeds volledig in het geel om de zone Antwerpen-Noord (haven, Zandvliet. Kapellen. Kalmthout ... ) van pechvogels te vrijwaren." In die zone kon men je oproepen. Dit is echter achter de rug." Jacq heeft als teruglooppunt Schoten, d.w.z. als er niets te depanneren valt, is dat zijn uitvalsbasis.Er wordt steeds in twee ploegen gewerkt: de vroege van 7 uur tot 15 uur en de late van 14.30 tot 22.30 uur. 's Nachts worden de oproepen uitgevoerd door privé firma's. In het personeelsbestand van TW is enkele jaren geleden ook flink gesnoeid en alle 55-jarigen werden met een gouden handdruk wandelen gestuurd. "Minder personeel betekent automatisch meer werk? Daarom niet altijd! Je moet er wel rekening mee houden dat de auto's veel veiliger en beter zijn geworden. De chauffeurs daarom niet, want een sterke wagen creëert dikwijls een vals gevoel van veiligheid. Men denkt alles onder controle te hebben omdat men ABS heeft en men wordt overmoedig. De weersgesteldheid lag dikwijls aan de basis van storingen.Bij nat weer een vochtige ontsteking en platte batterijen. Deze laatste storing treffen we nog wel veel aan bij buitenslapende wagens bij extrenie temperaturen. Problemen niet het alarm, vooral bij wagens waar het later is ingebouwd. Diesel getankt in plaats van benzine. Lekke banden bij zowel mannen als vrouwen. Men maakt zich ook

niet graag meer vuil, maar een wiel veranderen is ook niet meer zo evident. In de garage worden die moeren pneumatisch aangedraaid, probeer ze dan maar eens los te krijgen. Met een sterke kruissleutel en veel kracht kan dat lukken en dan is de wegenwachter de helper in nood."

Veiligheid Hiervoor wordt natuurlijk veel gedaan! De snelheidsbeperkingen met flitspalen. megaboetes...! Dit alles om de chauffeur tot betere inzichten te brengen. "Ook bij ons staat veiligheid hoog in het vaandel en dan vooral op de snelweg. Een lekke band herstellen of een lege tank kan op de pechstrook verholpen worden. Moet men een zoektocht beginnen naar een of ander defect, dan wordt de wagen zo vlug mogelijk naar een afrit of parking gesleept." Echte accidenten van betekenis heeft Jacq nog niet meegemaakt, wel één keer een flinke engelbewaarder mogen ervaren. "Bij een depannage vraag ik altijd om de versnelling te ontkoppelen. Soms zijn de mensen zo zenuwachtig dat ze verkeerde handelingen verrichten en zo geraakte ik eens geklemd tussen twee bumpers toen een man zijn wagen startte, die nog in versnelling stond. Een hokkensprong naar voor en ik zat geklemd tussen de pechwagen en mijn eigen TW-auto. Gelukkig stond deze laatste in Vrij efl kon ik hem nog een duwtje geven zodat de kwetsuren nog meevielen."

Dankbaar publiek "Boze klanten komen we nooit tegen. Soms wordt er weleens gebromd omwille van te lange wachttijd, maar dat hebben wij zelf ook niet altijd in de hand. Een lekke band herstellen is geen probleem. maar vlug een oplossing zoeken voor falende elektronica ligt altijd niet zo voor de hand. In principe proberen we altijd binnen het uur ter plaatse te zijn. Gewoonlijk zijn de mensen opgelucht als ze de gele wagen


OMSLAG VERHAAL: BEROEPEN MET RISICO wel voor ons. Zo riep men me op bij een vrouw op leeftijd. Zij had in de winter over de motor, onder de kap, een deken gelegd. 's Morgens van de prins geen kwaad bewust, gewoon gestart en dat deken overal tussengeklemd. Het schenkt je toch voldoening om zo iemand te kunnen helpen en dat kopje koffie nadien smaakt enorm goed en neem je met veel graagte aan. temand die niet meer achteruit uit zijn garage durfde te rijden ben ik ook eens tegengekomen. Een neger die met panne op de pechstrook stond en bij mijn aankomst lekker een uiltje zat te vangen. Bij nader toezien bleek hij flink beneveld te zijn. Ik probeerde hem weg te slepen door een baar aan te koppelen, maar dat werd een levensgevaarlijke

zien naderen, alhoewel teleurstellingen ook wel opgetekend worden. TW is geen garage en dat verliezen sommige mensen wel eens uit het oog. Als ze gedepanneerd zijn, denken ze dat alles opgelost is. Zo werkt het echter niet. Voor serieuze defecten kan een vervangwagen opgetrommeld worden, maar een auto die binnen de 24 uur kan hersteld worden, heeft geen recht op zulk een voorrecht.Een fooi wordt soms ook wel toegestoken, vooral oudere mensen doen dat, de jongeren houden zich daar veel minder mee bezig. Die denken: we hebben lidgcld betaald en wij moeten maar geholpen worden. In feite hebben ze nog gelijk ook. Soms komje toch wel grappige gevallen tegen, niet zo leuk voor de pechvogels,

karwei Ik merkte onmiddellijk dat hij de snelweg opzwenkte, ben gestopt en een poly (een kleine sleepwagen) opgebeld."

Big brother Vanuit de centrale in Brussel worden de wegenwachters op de hoogte gehouden van hun interventies. Vanaf volgend jaar krijgen ze in hun wagen een laptop met daaraan een GPS-systeem gekoppeld zodat de centrale van minuut tot minuut kan controleren waar de interventiewagens zich bevinden. Dit alles niet alleen voor een betere controle van de wegenwachter, maar vooral voor een betere en snellere hulpverlening. Big brother is overal!

_.; Leuke job

1.

Zo' n 150 kni per dag legt wegenwachter Jaccj af met een gemiddelde van acht interventies. De dagelijkse afwisseling, dc sociale omgang (met alle lagen van de bevolking), een zekere vrijheid die je geniet, de dankbaarheid van de mensen, maakte deze job toch wel aantrekkelijk. Je moet echter wel in alle omstandigheden kalm en rustig kunnen blijven, een luisterend oor hebben, je plan kunnen trekken en feeling hebben om problemen op te lossen, want de wegenwachter beslist zelf hoe hij de klant best kan helpen. Eens de klus geklaard, een bijzonder gevoel van opluchting! (rel)

A

1

DE WERELD VAN / 0

-'

( t

/ 1

c

' - -9evQrJke

eroeeri

4d1oeh11oker

yje.

et5t

,-

)

-


GEMEENTERAAD

-la

vanuit het stadhuis...

Gemeentelijk circus op doorreis Publiek kan er niet om lachen Op 24 januari zat de raadszaal van het gemeentehuis propvol. Een twintigtal boe ren ontvouwden hun spandoek tegen de uitbreiding van de industriezone De Kluis. "Met onze gronden moet je zuinig zijn Onze open ruimte is nu al te klein Voor je de Kluis verpand Ve rmijd je beter de leegstand" Twee weken en vier oproepen voor de gemeenteraad later zitten zij er nog, hun spandoek in de hand en met een wrange trek om de mond. Drie maal konden zij onverrichterzake huiswaarts keren.. De vierde maal werd wel de uitbreiding van het industrieterrein De Kluis behandeld, maar de landbouwers bleven met een wrang gevoel zitten en verlieten onvoldaan de raadszaal. Veel wijzer zijn ze er niet uit geworden, het circus kregen zij er gratis bij.

'Circus' in het stadhuis Op veertien dagen tijd werd de Hoogstraatse gemeenteraad vier maal bijeengeroepen. De eerste maal, op maandag 24 januari, verliet de meerderheid de raadszaal zonder dat ze de 11 punten van de oppositie wilden behandelen. De 14 punten uit de geheime zitting met tal van benoemingen werden eveneens gelaten voor wat ze waren. Daarop riep de oppositie de gemeenteraad bijeen voor woensdag 2 februari met haar 11 punten en de agenda voor de geheime zitting. Maar de meerderheid daagde niet op. De secretaris mocht de kastanjes uit het vuur halen en samen met het langst zetelend raadslid Herman Verlinden vaststellen dat er onvoldoende raadsleden aanwezig waren om geldig te vergaderen. Een nieuwe poging voor enkele dagen later gaf ons het zelfde scenario. Intussen was de meerderheid de oppositie weer een stapje voor want zij riep op haar beurt de raad samen op maandag 7 februari. De gemeentewet leert ons dat bij een derde bijeenroeping van de gemeenteraad deze wettelijk kan vergaderen ongeacht het aantal aanwezigen. Op maandag 7 februari werd er dan eindelijk toch terug vergaderd en hoorden de oppositiepartijen een heknopt antwoord op hun vragen. Intussen heerst er weer onzekerheid over de wettelijkheid van deze laatste vergadering maar deze discussie willen wij u besparen. Het was zo al erg genoeg. De volhouders bij het publiek waren vooral de landbouwers en bewoners uit de streek van de Loenhoutseweg die door een mogelijke uitbreiding van het Industrieterrein De Kluis een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gans het tumult rond deze gemeenteraadszittingen vindt zijn oorsprong in de beslissing over het 12

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Op 13 december 2004 werd dit GRS in de geineenteraad definitief goedgekeurd. Dit GRS is een verplichting vanuit de hogere overheid om, zoals het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ook voor de gemeenten een structuur te bepalen voor de volgende decennia i.v.m. de afbakening van woonzones, industriezones, landbouwzones, natuurzones, enz. Tijdens het openbaar onderzoek in de periode van 24 mei 2004 tot 21 augustus 2004 werden 36 bezwaarschriften binnengebracht. Een groot deel hiervan heeft betrekking op de mogelijke uitbreiding van het industrieterrein De Kluis naar de Loenhoutseweg toe. De gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening GECORO bundelde alle bezwaren en bracht advies uit aan het gemeentebestuur. In haar advies verwerpt GECORO alle bezwaren met uitzondering van dit over tennisclub Langenberg te Wortel. En hier wringt wellicht het schoentje bij de meerderheid.

Langenberg Tegen de opname van dit zonevreemde sportterrein in het GRS werd bezwaar ingediend door de Landelijke Raad van Hoogstraten. CD&V Hoogstraten en Groen! Hoogstraten. Deze tennisterreinen zijn in het verleden reeds verscheidene malen de gemeenteraad gepasseerd. Geen mens die de enthousiaste tennisclub en haar talrijke spelers zou willen benadelen, maar er ligt een zware hypotheek op deze velden. Illegaal gelegen in de landbouwzone en reeds verscheidene malen veroordeeld wegens flagrante bouwovertreding is dit dossier uitgegroeid tot een symbooldossier. De oppositie heeft het college steeds voorgehouden dit dossier niet mee op te nemen in de regularisatie van zonevreemde terreinen (BPA zonevreemde recreatie) omwille van de

De Kluis industriewe g 4-

dLlidelijke gerechtelijke uitspraken. Op die manier zou gans het geheel van regularisering wel eens een maat voor niets zijn. Het college heeft echter nooit oren gehad naar deze mening en de meerderheid is haar hierin steeds gevolgd. In de voorbereiding van het GRS schaart ook het GECORO zich achter het bezwaar om de Langenberg in het dossier op te nemen. Het college stelt echter in de gemeenteraad van 13 december 2004 voor dit bezwaar te verwerpen en de tennisterreinen Langenberg op te nemen in het GRS. De oppositie CD&V en Groen! stemmen tegen.

Verslag Bij de start van de eerstvolgende gemeenteraadszitting van 24 januari blijkt dat de motivering van de tegenstemmen van de oppositie niet in dit verslag werden opgenomen. Er volgt een discussie tussen college en oppositie over het al dan niet laattijdig binnenbrengen van de motivering en de afspraken hieromtrent tussen de fractieleiders van de verschillende partijen in de raad. Hierop leest raadslid VerhuIst gans de motivering van de tegenstem nog eens aan de raad voor. De raad gaat daarna rustig verder tot de punten van de oppositie aan bod moeten komen. Na een korte onderbreking keren de meerderheidspartijen niet meer terug naar de raadszaal. Verrassing alom en zeker niet in het minst bij de tientallen toehoorders waaronder heel wat landbouwers die door hun aanwezigheid aandacht kwamen vragen voor hun moeilijke en onduidelijke situatie bij de uitbreiding van De Kluis.

De Kluis In het GRS Hoogstraten staat ook de uitbreiding van Industriezone De Kluis ingeschreven. Deze mogelijke uitbreiding zou 60 ha bedragen en zich uitstekken richting Heuvelstraat en Loenhoutseweg. Tegen deze uitbreiding werden 22 bezwaarschriften ingediend waaronder een petitielijst met 1594 handtekeningen. Deze petitielijst werd op vrijdag 20 augustus 2004 overhandigd aan schepen van Ruimtelijke Ordening Marcel Van Ammel. Ook de gemeente Rij kevorsel diende bezwaar in tegen de uitbreiding van De Kluis omdat zij vreest voor verkeersoverlast langs haar gemeentewegen en in het centrum van Rijkevorsel.


GEMEENTERAAD Naast de uitbreiding van De Kluis wordt ook de uitbreiding van de Transportzone aan de El9 in het RSC ingeschreven. Ook hiertegen kwamen een zestal bezwaarschriften binnen. Vanuit de oppositie wordt er vooral op gewezen dat er geen ernstig behoefteonderzoek gebeurd is naar de noodzaak van zowel de mogelijke uitbreiding van De Kluis als die van de Transportzone. De Transportzone zou eerder te kampen krijgen met leegstand zodat een hervorming van Transportzone naar een gemengde bedrijvenzone een oplossing zou kunnen bieden voor de toekomst. Volgens het college kan de gemeente enkel een aantal suggesties aanbieden maar zijn zowel de Kluis als de Transportzone een bovengemeentelij ke materie waarin de provincie of het Vlaamse Gewest de doorslag geeft.

Bezwaren Vanuit de landbouwkringen is er heel wat bezwaar op de uitbreiding van De Kluis. Een aantal jonge landbouwbedrijven voelt zich bedreigd in hun bestaan. Momenteel zijn er in deze zone nog vijf actief, waarvan er drie met mogelijke opvolgers. Zij voelen zich in de steek gelaten en weten hoegenaamd niet waar zij aan toe zijn. Waarom zijn de resultaten van het zogenaamde behoefteonderzoek nooit kenbaar gemaakt? Wordt gans het gebied in ĂŠĂŠn fase onteigend of geleidelijk aan, waardoor hun bedrijf meer en meer ingesloten wordt door de industrie? Kunnen er nog investeringen gepland worden in de toekomst? Zijn er gronden voorzien voor een hervestiging en tegen welke prijs? Dekt de onteigeningsprijs de aankoop van nieuwe gronden die de laatste tijd fel de hoogte ingegaan zijn mede door de aankooppolitiek van Belgicaplant? Afgevaardigden van VLM hebben gesprekken gevoerd met deze landbouwers en een herlokalisatie van het bedrijf in het vooruitzicht gesteld. Daarnaast werderook gesproken over de oprichting van een grondbank voor ruiling met onteigende gronden. Hierin hebbende betrokken landbouwers echter weinig vertrouwen. Tien jaar geleden werd deze grondbank reeds aangekondigd voor landbouwers die zouden onteigend worden voor de aanleg van dc hogesnelheidslijn. Vandaag de dag bestaat deze nog steeds niet, aldus de ongeruste boeren. De Landelijke Raad had in december al opgeroepen het Structuurplan in deze vorm niet goed te keuren. "De landhouwsector heeft zich de laatste jaren steeds moeten aanpassen en er niets voor in de plaats gekregen. Ook nu weer staan er tal van negatieve elementen te wachten voor onze landbouwbevolking". aldus de Landelijke Raad. CD&V en Groen! hadden zich op 13 december al tegen het GRS gekant. Beide wezen er op dat er dringend een behoefteonderzoek moest komen vooraleer zulke beslissing te nemen. Groen! sprak zich in oorsprong niet uit tegen een mogelijke uitbreiding van De Kluis. Als er toch een noodzaak zou zijn voor Lutbreiding van industrie leek haar de vooropgestelde gronden niet onlogisch. In haar toelichting in de gemeenteraad van 7 februari eist zij dat, wanneer de Provincie Antwerpen toch opteert voor een uitbreiding van De Kluis, er maximaal aandacht besteed wordt aan de rechten van de huidige bewoners en gebrui-

kers van deze zone. Zij moeten bij de afbakening van het nieuwe terrein betrokken worden in de planningsfase. De nodige onteigeningen voor het geheel moeten meteen uitgevoerd worden zodanig dat de betrokkenen al in het vroegste stadium weten wat hun toekomst zal zijn. Erdient gezocht naar een herlocalisatie van de bedrijven. Zij moeten op dezelfde basis als hun huidige situatie kunnen starten op de nieuwe locatie en zij moeten hierbij kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning van de betrokken overheden.

Naar Transportzone? Buiten de eis van alle oppositiepartijen om eerst de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen aan te tonen, wijzen zij vooral op de herbestemming van de Transportzone. De laatste tijd is er een leegstand vast te stellen op de Transportzone. Bij lOK wijt men dit voor een gedeelte aan de werken voor de HSL en de werken aan de ring van Antwerpen maar houdt men toch ook wel rekening met mogelijk structurele redenen. Er gaat ook het gerucht dat de firma De Rijke de Transportzone zou verlaten, maar dit wordt vanuit de directie ten stelligste ontkend. Een herbestemming van Transportzone naar gemengd bedrijventerrein zou een oplossing kunnen bieden en een uitbreiding van De Kluis overbodig maken. Maar dit is alvast een politieke beslissing die hogerop zal moeten genomen worden. Groen! wijst er verder opdat. aangezien het om een regionaal bedrijventerrein gaat, men zich voor mogelijke alternatieven niet mag beperken tot het Hoogstraatse grondgebied maar dat dit ook in de ruimere regio moet bekeken worden. Groen! denkt hierbij vooral aan de zone langs het kanaal in Oostmalle, Beerse en Rijkevorsel. Hier bevindt zich nog heel wat braakliggend

verlies van open ruimte hij het binnenrijden van Hoogstraten, de verkeersoverlast zonder afspraken met de buurgemeenten, de wateroverlast "Waar is nu de logica gebleven?" vraagt raadslid Baets zich af. Ook tal van andere bezwaren komen tijdens het vooronderzoek aan bod. Het zou ons te ver leiden ze allemaal op te sommen, maar toch willen we er enkele niet aan u onthouden: de vrees voor waardevermindering van de woning en een beperkte woonzekerheid vooral in de Heuvelstraat, lawaaioverlast en geurhinder vlakbij de woonzone, verdwijnen van de groene buffer tussen wonen en werken en gebrek aan ontsluiting in oostelijke richting.

Geen voldoening Uiteindelijk komt in de raadszitting van 7 februari De Kluis aan bod. Jan Fluybrechts verliet bij het begin van de gemeenteraad de zitting met de vermelding dat hij een klacht heeft ingediend tegen de werking van dit gemeentebestuur. De andere oppositiepartijen brengen nogmaals hun bezwaren tegen de uitbreiding van het industrieterrein naar voor. Schepen Van Ammel geeft te kennen dat het college de bezorgdheid van de landbouwers en omwonenden meedraagt maar dat zij geen garantie kan geven over het verloop. is een bovengemeentelijke materie, de provincie heeft hierin het laatste woord. De provincie heeft immers de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht gegeven de inwoners te bevragen. Toch zal het college haar uiterste best doen om de zaak zo goed mogelijk op te volgen." Hierop reageert raadslid Haseldonck fel: "Jullie ondernemen niets, je laat maar begaan!" Burgemeester Van Aperen tracht de gemoederen te bedaren en verwijst naar twee landbouwbedrijven die tijdens de laatste uitbreiding van de

BEHOUDEN industriegebied. Tevens biedt de nabijheid van het kanaal heel wat bijkomende vervoersrnogelijkheden over het water.

Veiligheid Niet enkel de landbouwers maar ook andere omwonenden rond De Kluis voelen de hete adem van de industrie in hun nek. Onveiligheid enoverlast zijn de meest gehoorde bezwaren. CD&V vindt het hypocriet dat men enkele jaren geleden de inplanting van een serre van 10 ha (mogelijke vestiging Belgicaplant, jh.) weigerde en nu een industrieterrein van 60 ha in de naaste omgeving wel zou toelaten. Dezelfde argumenten van toen blijven ook vandaag nog steeds van kracht: een industrie op amper 500 m van het centrum, het

Transportione untcigcnd werden. "Wij hebben hen de gelegenheid gegeven zich eerst opnieuw te vestigen op een andere locatie. Als deze uitbreiding van De Kluis doorgaat, zullen wij het op dezelfde manier doen zodanig dat zij op dezelfde wijze hun activiteit zullen kunnen verder zetten of we zullen ze goed vergoeden." Iedereen is opgelucht wanneer er bij het einde van deze raadszitting ook een einde komt aan het circus dat twee weken geduurd heeft, maar de betrokken landbouwers verlaten toch de raadszaal met een onvoldaan gevoel. Zij zijn concreet nog geen stap dichter gekomen in hun vraag naar meer zekerheid. Het laatste woord is nog lang niet gezegd in dit dossier. De spandoek wordt best nog enkele tijd bijgehouden. (Jh) 13


HISTORIE

Hoogstraten en het failliet van Plantijn Sla er uw vaderlandse geschiedenis op na, zoek het op in een encyclopedie of vraag het aan de eerste de beste geschiedenisleraar die uw pad kruist: na Gutenberg is de Antwerpenaar Christoffel Piantijn (1520-1589) zonder twijfel de invloedrijkste drukker-uitgever aller tijden. Niet dat het de man bij leven goed geld heeft opgebracht. Plantijn kampte zijn hele loopbaan met chronisch geldgebrek, en balanceerde tot op hoge leeftijd op de rand van het bankroet. De argeloze lezer die zich zoveel honderden jaren later onderdompelt in het relaas van Plantijns financiële besognes, bevindt zich plots op wel heel bekend terrein: in Hoogstraten. 1555. Troebele tijden. Europa staat in brand. Wat begon als een kleine onenigheid over de noodzakelijkheid van een kerkhervorming, dreigt helemaal uit de klauwen te lopen; de opmars van de protestanten lijkt niet te stuiten. Zowel politiek als maatschappelijk is de dreiging van de tikkende religieuze tijdbom enorm. Niemand die weet waar en wanneer die zal ontploffen. Maar ook in troebele tijden moet een mens zijn brood verdienen en daarom vestigt de 35-jarige Christoffel Plantijn zich - na een korte carrière in de leerlooierij en de boekbinderij - als drukker en uitgever in Antwerpen.

Geen voor de hand liggende keuze. Zeker als je - zoals Plantijn - van bij het begin ook meteen theologische publicaties op de markt brengt. De grens tussen ketterj en wat een vroom en trouw katholiek op eigen houtje mag denken en schrijven, is op dat moment erg vaag. Wat voor de ene een uiting van vroomheid is, geldt voor de andere als een onvervalste ontrouw aan het ware geloof. Plantijn zal het spoedig aan den lijve ondervinden. In 1562 wordt hij - op basis van zijn publicaties - voor het eerst van ketterij beschuldigd. Om zijn hachje te redden, vlucht hij naar Parijs; hij keert pas terug nadat hij officieel is vrijgesproken. Voortaan gaat hij in geloofszaken erg omzichtig te werk en overlegt nauw mei kerkleiders en gezagsdragers over

RFI

zijn publicaties, wat niet belet dat hij later nog twee keer van ketterij wordt beschuldigd. Zonder gevolg, dat wel. Ook de keuze van zijn wapenschild geeft aan dat Plantijn over eieren loopt: hij kiest voor een kompas, met daaronder zijn lijfspreuk: Labore et Constantia. Het vaste punt van het kompas symboliseert de Constantia, de standvastigheid, de veranderende wijzer staat voor Labore, dearbeid. Uit wapeoschild en devies spreken meteen ook zijn vaste wil om het rechte pad te blijven bewandelen, vooral in religieuze zin. In 1559 rolt - na enkele kleine, voorzichtige succesjes - de eerste grote publicatie van Plantijn van de persen, een erg fraai boek over de grote herdenkingsplechtigheid voor Keizer Karel V die één jaar eerder in aanwezigheid van diens zoon en troonopvolger Filips II in Brussel gehouden is. Het is het begin van een lange en vruchtbare samenwerking van de drukker met de Spaanse vorst en zijn vertegenwoordigers.

Bij bel In 1566 start Plantijn een gigantisch project, één van de belangrijkste en invloedrijkste uitgaven uit de geschiedenis van het boek: een meertalige Bijbel. De Bijbel is op dat moment alleen beschikbaar in de zogenaamde 'Editio Vulgata', de uitgave voor het volk. Meteen ook de enige door de rooms-katholieke kerk officieel aanvaarde

Cliristojtel Fluit tijn, geportretteerd door zijn stads genoot Rubens. Latijnse bijbelvertaling, voor het overgrote deel het werk van de heilige Hiëronymus. Geld om zo'n omvangrijk project tot een goed einde te brengen heeft Plantijn niet en hij richt een bede tot Kardinaal Granvelle, de vertrouwensman in de Nederlanden van Filips II. Granvelle kent de publicaties van Plantijn (hij houdt hem in de loop der jaren herhaaldelijk de hand boven het hoofd) en speelt de vraag door aan het Spaanse Hof. Op voorspraak van Granvelle kent Filips II Plantijn een lening toe van 12.000 fiorijnen, die later terugbetaald moet worden in bijbels, niet in baar geld. Om Plantijn bij te staan stuurt Filips bovendien zijn eigen aalmoezenier Arias Montanus naar Antwerpen, die nauwgezet op de totstandkoming van de polyglotte bijbel-editie dient toe te zien. Montanus omringt Plantijn niet de belangrijkste theologen en filologen van zijn tijd, zodat de Plantijn-Bijbel een van de eerste wetenschappelijke Bijbeluitgaves aller tijden wordt. Het duurt uiteindelijk vanjuli 1568 tot 31 mei 1572 vooraleer het erg omvangrijke werk klaar is.. Naast alle Bijbelteksten in hun oorspronkelijke taal (voor zover die bewaard zijn) bevat de Plantijn-editie

Cornrnunie a

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten

Tel.: 031314.13.13 14

www.iuiri.It' Penfoskynet.be

Lindenlaan 14

2340 Beerse Tel.: 014161.35.37

2


HISTORIE ook alle op dat moment bekende vertalingen.

Paus Om de Plantijn-Bijbel zonder problemen op de markt te kunnen brengen. is pauselijke toestemming een absolute noodzaak. Aanvankelijk komt die er niet. Paus Gregorius XIII (I502-15$5 paus van 1572 tot 1585) lijkt niet meteen haast te maken met de approbatie, de pauselijke goedkeuring. Pas wanneer Arias Montanus persoonlijk naar Rome trekt voor een onderhoud met de kerkvader, gaat Gregorius XIII overstag. De pauselijke goedkeuring komt er in de vorm van een brief van Gregorius aan Filips II. Doorslaggevend bij de besluitvorming van de paus zijn 's mans goede contacten met de Spaanse koning, een restant uit de tijd dat hij zelf nog gezant van de Heilige Stoel in Spanje was. Gregorius(vooral bekend als de man die de Gregoriaanse kalender instelde, die wij ook vandaag nog gebruiken) zal tijdens zijn volledige pontificaat altijd Filips' plannen om de Anglicaanse Koningin Elisabeth van Engeland ten val te brengen met volle overgave bI i en steunen.

theologische publicaties, missalen en brevieren, geeft de Antwerpenaar tussen 1563 en 1583 ook tal van wetenschappelijke titels (onder meer van Rembert Dodoens, Abraham Ortelius, Esteban de Garibay en Louis Guicciardini) en een pak Latijnse en Griekse klassieken uit. Niet dat het hem daardoor financieel voor de wind gaat. De uitgaven van Plantijn brengen in de regel nooit genoeg geld in het laatje, de drukker blijft afhankelijk van subsidies van allerlei slag. De Spaanse koning Filips II (1527-1598) is en blijft zijn voornaamste linancier. Via Arias Montanus en Granvelle is Filips vertrouwd met de precaire financiële situatie van Plantijn. De Spaanse koning is zodanig onder de indruk van de Plantijn-bijbel dat hij de drLikkereen gunst wil verlenen. Filips is niet alleen een devoot, zelfs rahiate katholiek, de man die de Inquisitie tot bloei brengt en op meedogenloze wijze ten strijde trekt tegen de goddeloze Turken. de Engelsen en de opstandige prcvincies in de Nederlanden: hij is ook een verwoede kunstverzamelaar, bibliofiel en mecenas. Ten noorden van Madrid laat hij El Escorial bouwen, een gigantisch paleis, waar hij

Filïps /1, door Lucas D 'Heere.

Enkele Spaanse theologen zijn minder makkelijk te overtuigen. De polyglotte Bijbel van Plantijn is zonder meereen ketterij, een heidense uitgave. vinden ze. Alleen de vulgaatversie, de officieel doorde rooms-katholieke kerk erkende vertaling. is van tel. Andere vertalingen of versies (zelfs als het cle 'moeder' -versie van de tekst is) mogen niet verspreid worden. De Plantijn-editie is volgens hen niet in overeenstemming te brengen met de officiële leer van de Kerk. De gemoederen lopen hoog op, tot in 1580. Maar Arias Montanus trekt fors van leer en haalt uiteindelijk op alle fronten zijn slag thuis. De achidelige Bijbeluitgave in vijf talen van Plantijn zet de standaard voor alle daaropvolgende Bijbeluitgaven.

El Escorial Met deze Bijheleditie - de 'Koninklijke Bijbel' noemt hij het boek zelf - vestigt Plantijn in één klap Lijn naam als de toonaangevende drukkeruitgever van zijn tijd. Naast een hele reeks andere

Een portret ivni Fihip.v II uit de rijke m'erzame/ing van El Escorial.

een indrukwekkende bibliotheek en kunstverzameling in onderbrengt. Alle grote kunstenaars van zijn tijd. van Bosch over El Greco tot Titiaan, zijn vertegenwoordigd en zijn verzameling vormt de basis voor de collectie die eeuwen later in het Prado in Madrid te zien zal zijn. De bibliotheek

van El Escorial bevat zelfs titels die in die dagen op de zwarte lijst van de Inquisitie staan. Voor wetenschappers en kunstenaars die hij bewondert. gaat Filips nog een stuk verder dan de aankoop van hun kunstwerken of boeken. Aan verschillende mensen kent hij dotaties en pensioenen toe. Vooral Spanjaarden, maar in onze contreien delen ook Justus Lipsius. Ortelius en Plantijn, in de gulheid van de monarch. Plantijn krijgt een pensioen toegekend als openlijke blijk van waardering voor zijn Bijbel.

Dooie mus Dat pensioen heeft niet onmiddellijk de vorm van een gelclsorn. Fi tips schenkt Plantijn alle toekomstige inkomsten uit de geconfiskeerde eigendommen van de seigneurie Hoogstraten, de heerlijkheid Hoogstraten. Alle taksen en alle leengeld die voor de eigendommen in Hoogstraten worden betaald, belanden voortaan rechtstreeks in de geldbuidel van Plantijn. De heer van Hoogstraten (graaf de Lalaing) had in het conflict tussen de Staten-Generaal van de Nederlanden en Spanje, openlijk partij gekozen voor de opstandelingen en tegen Filips II. Daarmee schaarde hij zich aan de zijde van de opstandige edelen Egmont. Hoorn en Willem van Oranje. Niet lang daarna kwam hij bij schermutselingen in de buurt van Diest om het leven en liet Filips beslag leggen op een aanzienlijk deel van zijn bezittingen, onder meer in Hoogstraten. De inkomsten uit Hoogstraten moeten Plantijn in staat stellen om voortaan zonder geldzorgen van een rustige oude dag te genieten en zich voltijds aan zijn grote passie te wijden: tuinieren. Plantijn ziet nooit geld uit Hoogstraten. Net op dat moment barst het conflict tussen Spanje en de opstandelingen in het Noorden iii alle hevigheid los. Hoogstraten en omgeving zijn plots het strijdtoneel bij uitstek. De oorlog zorgt ervoor dat de streek leegloopt, dat er wordt geroofd en geplunderd en dat er niks meer te rapen en te innen valt voor de oude drukker. Plantijn belandt opnieuw in ernstige financiële moeilijkheden. Het geschenk van Filips II blijkt niet meer dan cle spreekwoordelijke dooie mus. Wanneer Filips II weet krijgt van cle hernieuwde t) nanciële problemen van Plantijn, onderneemt hij meteen actie. Op 12 oktober 1588 schrijft de monarch vanuit Spanje een brief aan de hertog van Parma, zijn neef Alexander Farnese, op dat moment landvoogd van cle Nederlanden. De Spaanse koning vraagt Farnese te onderzoeken wat hij voor Plantijn kan doen. Veel blijkt dat niet te zijn. Plantijn krijgt nog een paar duizend Ilorijnen van Farnese, maar sterft uiteindelijk een jaar later. Berooid. (th) Selectieve bibliografie - Cohin Clai,: Christopher Plantin, Cassel & Co,npanv Ltd Loo don, 1960. - Iran Cloulas, Philippe 11, Fayard Paris. 1992. - Richard P IVlcBrien, De Pause,i. Van Petrus tot Johannes Paulus H. Goitnie,: Haarlem, 1998. - Max Rooses, Plantin (Chri,stophe), In: Biographie Nationale. 15


ACTUEEL

Bisdom Antwerpen

Nieuwe dekenaten en parochiefederaties De parochie is de plaats waar mensen leren geloven, waar ze voeling vinden voor hun geloof en waar ze hun leven als gelovige concreet gestalte kunnen geven. Hiertoe nemen de parochies verschillende taken op. De geloofsgemeenschap wordt er opgebouwd o.a. door goede structuren zoals een parochieteam en diverse werkgroepen. Vandaag is duidelijk dat vele parochies de hun toevertrouwde opdrachten moeilijk nog alleen kunnen vervullen. Zij moeten ondersteund worden. Een en ander uit de beleidsnota van het bisdom Antwerpen bespraken we met de federatiecoördinator van Hoogstraten-Rijkevorsel, A. Soontjens, pastoor van Meerle en Meer. De herindeling van het bisdom — 300 parochies en 9 kapelanijen — in 48 federaties en vijf dekenaten is van kracht geworden op 1 januari 2005. Met deze reorganisatie wil men de levenskansen van de parochies versterken. Ook in de nieuwe structuur bi ijft de parochie de plaats waarde pastorale zorg en de gemeenschapsvorming concreet gebeurt. De parochie is een unieke vorm van kerkorganisatie, een open gemeenschap waaraan men op verschillende wijzen en op een verschillend tempo kan toebehoren. In de parochie wordt liturgie gevierd, er worden sacramenten toegediend en men komt er samen in gebed. De parochie is ook de plaats van verkondiging en catechese. Zij verricht dienstwerk en zorgt voor de medemens met bijzondere aandacht voor de meest gekwetste en behoeftige mens.

Reorganisatie Vandaag zijn er vele parochies die de hun toever trouwde opdrachten moeilijk nog alleen kunnen vervullen. Een aantal parochies krijgen het financieel ook moeilijk. Om hen de mogelijkheid te geven hun taken te blijven vervullen, moeten zij worden ondersteund. De structuur van federaties van parochies en nieuwe dekenaten wil hierop een antwoord zijn. De reorganisatie is ook nodig om de situatie voor de pastoraal werkenden (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) leefbaar te houden. Het aantal priesters blijft afnemen en de gemiddelde leeftijd van de actieve priesters neemt toe. Met de Organisatie in federaties is het mogelijk de taken te verdelen volgens wat voor ieder haalbaar is. Jarenlang werd de samenwerking op dekenaal niveau gestimuleerd. Dat heeft op vele plaatsen goed gewerkt. De diocesane diensten vonden in de dekenaten goede aanspreekpunten. Toch is gebleken dat een aantal dekenaten te groot en te verscheiden is om tot een intense, gezamenlijke aanpak te komen. De nieuwe federatie moet een vollediger aanbod kunnen bieden om elkaar te ondersteunen doorheen de verscheidenheid aan mogelijkheden en beperkingen die er zijn. Het is ook mogelijk dat er in de toekomst nog verdere verbanden van samenwerking groeien met naburige federaties. Bovenop de groepering in federaties is er de oprichting van vijf nieuwe dekenaten. De tus-

IE

senschakel van de vroegere 32 dekenaten gaat op in de federatiewerking en de bestuurlijke omkadering gebeurt niet langer in drie streken maar in vijf dekenaten (zie kaart). Deze vijf dekenaten kunnen beter hulp bieden aan de pastoraal werkenden en kunnen de kwaliteit van het pastorale werk helpen verbeteren. Zij moeten het mogelijk maken om de bekommernissen

van het diocesaan be-

bepaalde pastorale projecten en is tevens het aanspreekpunt voor de diocesane diensten. Aan het hoofd van een dekenaat staat een deken, priester, die zich laat bijstaan door een dekenaal team. De deken wordt door de bisschop voor vijf jaar benoemd, waarna een herbenoeming mogelijk is. De deken is ook lid van de bisschopsraad. Hij biedt ook hulp aan de federatiecoördinatoren bij het vervullen van hun opdracht. Io

-

\_'

,

.' -

....'

.

..

.

.

. R.p.1

.

/

Het bisdom Antwerpen (herop,erieIii iii 1961) met de vijf nieuwe

leid enerzijds en van dekenaten: Antwerpen, Noorderkempen, Kempen, Zuiderkempen de plaatselijke pastoen Rupel-Nete. (© Bisdo,n Antwerpen) raal anderzijds op een haalbare manier dichter bij mekaar te brengen De deken stelt een dekenaal team samen om hem te helpen bepaalde aspecten van zijn taak mee uit te voeren. Maar de deken blijft wel de eindverantwoordelijkheid dragen.

Namen en taken

Een parochiefederatie is een intens samenwerkingsverband van naburige parochies. In een federatie worden de pastoraal werkenden ook benoemd voor de ondersteuning van alle parochies in de federatie en wordt het werk verdeeld tussen de benoemde priesters, diakens en parochieassistenten. De federatie zorgt ervoor dat de parochies hun opdrachten (zoals liturgie, verkondiging en gemeenschapsvorming) zo goed mogelijk gestalte geven. De federatie verleent haar diensten voor taken die een parochie niet alleen aankan. Elke federatie werkt met en vanuit een federatieteam. Zo een ploeg bestaat uit een federatiecoördinator, de verschillende parochieteams en de pastoraal benoemden die werken in de parochiepastoraal. De federatiecoördinator zorgt voor de goede werking van het federatieteam. In overleg met de deken is deze coördinatorde contactpersoon voor de parochies. het dekenaat en het bisdom. Een dekenaat is een groepering van parochies die samenwerken in federaties. Het dekenaat werkt mee aan de opbouw en ontwikkeling van de federaties. Het zal ook mee sensibiliseren rond

Concreet De Federatie HOOGSTRATEN-RIJKEVORSEL omvat de volgende parochies: Allerheiligste Verlosser (Meerle), Sint-Catharina (Hoogstraten), Sint-Clemens (Minderhout), Heilige Drievuldigheid (Meersel-Dreef), Sint-Jan Baptist (Wortel), Sint-Jan Evangelist (Begijnhof Hoogstraten), Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking (Meer), Sint-Jozef (Rijkevorsel) en Sint-Willibrordus (Rijkevorsel). De Federatie Hoogstraten-Rijkevorsel behoort tot het Dekenaat NOORIERKEMPEN. Het dekenaat telt negen federaties, samen goed voor 56 parochies en 5 kapelanijen.

Lezen is denken met andermans hoofd.

Schopenhauer


Heilig Bloediaan, jaren '20 '

(Eertijds Boereneinde of Gasthuiseinde)

s

iiL

13. Hoogstraaton - GshuIs ende

17


or s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 31457 24, e-mail horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, e-mail inai-eel.,tdriaeiiseii@skviiet.be

Verloren voorwerpen, geen verloren tijd Nog tot 20 maart kun ii in het Stedelijk museum een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Verloren voorwerpen". Deze tentoonstelling, over het archeologisch onderzoek langs de HSL-lijn in de provincie Antwerpen kan op veel belangstelling rekenen. Ook de scholen tonen erg veel interesse. Ruim 1400 leerlingen schreven in voor een bezoek onder leiding van een gids en een boeiend educatief programma aangepast aan de leeftijd van de verschillende klasgroepen. De leerlingen moeten niet alleen luisteren, ze mogen ook proberen om graan te malen met een maalsteen, wol te spinnen met een spinschijfje en te jagen zoals in de prehistorie met de speerdrijver of met pijl en boog.

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03 315 88 54, e-mail jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. te!. 03 315 71 86, e-mail toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25, tel. 03 3144903, e-mail fratissiiiiders@tiscaliiiet.be Wortel: Maart je Siebelink. Kerkveld 13. tel. 03 314 67 09, e-mail dhmwortel@liotrnail.com FOTO's: JefFloren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. 2322 Minderhout. te!. 03 31449 03. SPORTNIEUWS: RenĂŠ Laurijssen. Desmedtstraat 22. Minderhout. tel. 03 314 66 28. e-mail rene.lauriissen@belgacom.net GILDEN- & SCI-IUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, e-mail franssniiders @tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENT[ES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten. tel. 03 31451 03. e-mail Emilia. 1-lorsten @planetinternet.he SECRETARIAAT/DRU KWER KEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. tel. & fax: 03 314 55 04. e-mail: jozef.schellekens@skvnet.be 18

Het allerleukste vinden ze het kledingproject. Leerlingen worden gekleed zoals de mensen dat vroeger deden doorheen de geschiedenis. (V.l..n.r. op de foto boven) De jager-verzamelaar in dierenhuiden, lekker warm om zich te beschermen tegen de koude winden gedurende de ijstijden. Een meisje in denim-leer illustreert de kleding uit het Mesolithicum, een periode dat het klimaat wat verbeterde en de temperaturen stegen. In het midden een jonge dame in een linnen pakje. Het is de periode waarin de eerste boeren in onze streken kwamen wonen en ook uit planten zoals vlas en papaver of uit bast van bomen kleding begonnen te weven. In de Bronstijd kweekte men bruine schapen, niet enkel voor de voeding maar ook voor de wol. In graven in Denemarken en Nederland heeft men uit die tijd. rond 1400 v.C, heel wat kleding voor mannen en vrouwen gevonden. De jongen met het hoedje heeft een jas en een soort kleed in bruine schapenwol en komt recht uit de Bronstijd. Uiterst rechts een jonge man uit de IJzertijd. Door verbeterde kweektechnieken kon men witte schapen kweken en dus ook witte wol verkrijgen. De Kelten die hier toen woonden verfden de draden in mooie kleuren vooraleer ze te weven tot wollen stoffen. Broeken, tunieken en capes kregen zo spikkel- en ruitpatronen. Kleuters, lagereschool kinderen, leerlingen uit het middelbaar en hun leerkrachten keren enthousiast terug naar hun scholen na hLin bezoek aan het museum. Het dagelijks leven van onze verre voorouders is toch niet zo ver weg als eerst gedacht. "Wat doe ik vandaag aan?" is blijkbaar een zeer oude vraag. Info en inschrijving : Stedelijk museum Hoogstraten. begijnhof 9, 2320 Hoogstraten. 03 314 65 88 of museum@hooestraten.be (VB)

Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.


HOOGSTRA TEN

Dorpsraad Hoogstraten HOOGSTRATEN - Maandag 31januari mocht de Hoogstraatse dorpsraad de jaarlijkse reeks van openbare vergaderingen afsluiten. Met een kleine 100 aanwezigen kon je op zijn minst van een ruime belangstelling spreken. Zoals vanouds kwamen de vorige én de nieuwe prioriteitenlijst aan bod. Daarbij werden verschillende items grondig doorgesproken. Er werden nuttige vragen gesteld en over het algemeen degelijke antwoorden gegeven. Als tussendoortjc' kon je nog luisteren naar een extra item over oude \oct\\ egei i. gebracht door dc mensen van de Werkgroep Erfgoedprojectcn. De vergadering werd geleid door dorpsraadvoorzitterAloïs Ruts en zijn secretaris JefVerheyen. Het college werd vertegenwoordigd door burgemeester Arnold Van Aperen en de schepenen Roger Van Aperen, Jos Martens en René Sprangers. Schepenen Peerlinck en Van Ammel waren verontschuldigd. Communicatieambtenaar Leo Sprangers zorgde zoals altijd voor de logistieke ondersteuning. In de zaal waren ook de Hoogstraatse wijkagenten aanwezig.

Prioriteitenlijst 2004 Over de vroegere Rijkswachtkazerne geeft de burgemeester tekst en uitleg. Hij vertelt dat de gemeenteraadsbeslissing om het gebouw te verkopen vernietigd werd. Voor 2005 staat de verkoop opnieuw in de begroting genoteerd. Een 'publieke verkoop met voorwaarden' wordt opgenomen in de agenda van de gemeenteraad van maart. Wat het Van Aertselaarplein betreft, kan Schepen van Verkeer Roger Van Aperen meedelen dat het college hier zeker aan blijft werken. Er werd al meermaals met de betrokken instanties gekeken naar wat mogelijk is. De schepen benadrukt

dat ook hij hoopt dat er binnenkort S( hot k iii in dit moeilijke dossier. Beter nieuws is er te melden over de Lindendreef. De eerste bordjes die de 'Zone 30' aangeven werden onlangs geplaatst. Daarnaast weet schepen Van Aperen dat de politieverordening voor deze zone volop in de maak is. Dat er in het eerste stuk van de Heilig Bloedstraat te hard gereden wordt, weet het college ook. Eén van de volgende weken zullen er verkeerstellingen en misschien ook snelheidsmetingen uitgevoerd worden. In het verleden is overigens gebleken dat heel wat snel verkeer er wel bestemmingsverkeer is. mensen uit de buurt zelf dus. Dat men ook wil onderzoeken om enkelrichting in te stellen wordt op gemengde gevoelens onthaald. Een 5 1 prioriteit biedt flink wat gespreksstof: de zuidelijke tangent (omleidingweg) die Hoogstraten-centrurn moet ontlasten. Deze zou gevormd worden door het zware verkeer vanuit de Loenhoutseweg af te leiden langs de Hinnenboomstraat, de St.-Lenaartsebaan en dan over de huidige parking van de Highstreet naar de Rijkevorselsesteenweg. Om het centrum volledig te ontlasten zou er van daar uit nog een doorsteek

-.

ft

Door een deel tuit de Ii, niet idee! int •/ toe 30' 01fl te l'Oïi/iCii, z•al tle Fel'keeï.Vi'cili('Iieid in tleze .chooloin,i,'ciiii4 zeker toenemen.

naar Duni moeten komen. Schepen Van Aperen licht de complexiteit van het dossier toe. Zo moet men rekening houden met 3 verschillende studiebureaus die rond de zuidwesthoek van Hoogstraten werken. Daarnaast zijn er in het kader van het openbaar onderzoek rond het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) heel wat bezwaren binnengekomen. Naast de Landelijke Raad, CD&V en de Vlaamse Groenen brachten ook heel wat particulieren hun grieven binnen. Vooral het zuidoostelijke stuk naar Wortel lijkt daarbij kop van jut. Hierover sprak CD&V naar verluid zelfs van "verkeerstechnische onzin en

liet i 'erplaatsen van het probleem naar Wortel en Merksplas". En dat de gemeenten Merksplas en Rijkevorsel de omleidingweg niet gunstig gezind zijn is al langer geweten. Ondanks de moeilijkheden in het dossier bevestigt schepen Van Aperen dat de meerderheid hier wel aan verder werkt. Dorpsraadvoorzitter Rots hoopt dat wie bezwaar indiende ook alternatieven heeft voorgesteld.

Op zoek naar nieuwe prioriteiten

De recente to,tnageheperkin,t zul liet trillingsprobleem in de Gusraaf Segersstraat zeker doen efitenien. De omwonenden juichen dit toe, maar vragen zich «f qf men ook aan de 'S Boschstraat heeft gedacht. 01) langere termijn hopen ze dat het opnieuw 2 echte woonstraten worden, in de stijl van de Karel Boomstraat. Op defto van enkele maanden geleden vervangen de gemeentewerkmannen de oude riooldekseis door nieuwe exemplaren.

Na een informatief intermezzo over oude voetwegen (zie kader) volgt het 3 deel, waarin het dorpsraadbestuur enkele vragen voor het college heeft. Op de vraag over de fietspaden langs de Loenhoutseweg en de St.-Lenaartsebaan, antwoordt Schepen van Openbare Werken Jos Martens dat de grondverwerving kortelings van start gaat. Daarbij zal men in de mate van liet mogelijke met minnelijke schikking werken. Eens de grondverwerving rond is, zouden de eigenlijke werken slechts een jaar in beslag nemen. Burgemeester Van Aperen vult aan dat men daarbij de nutsleidingen in de mate van het mogelijke ondergronds wil brengen. Alleen het al dan niet aanleggen van aardgas hangt nog van IVEKA af.


HOOGSTRA TEN legd. Daar zullen vooral Hoogstraatse bedrijven komen, onder andere uit de sector van de groenten- en fruitverwerking. Tegen de St.-Lenaartseweg konien wellicht de HIJBO en een Colruyt.

Langs oude voetwegen Komen we de Werkgroep Erfgoedpro jecten tegen. Nadat zij eerder al in Meer te gast waren, krijgen ze vanavond in Hoogstraten een forum aangeboden. Coördinator Gust I..auryssen bijt de spits af. Hij vertelt over het belang van de oude voetwegen: op eultuurhistorisch vlak, maar ook met de verkeersveiligheid in het achterhoofd. Daarna leert hij ons (lat CCO voetweg die in dc Atlas san de Buurtwegen (uit 1841) staat ook officieel nog bestaat, tenzij hij ooit door de gemeenteraad werd afgeschaft. Maar ook paden die na 1841 zijn ontstaan kunnen officjeel zijn. Gewoon doordat ze lange tijd door de gemeenschap gebruikt werden! Voor veel luisteraars is deic zogenaamde 'verkrijgende verjaring' wel nieuw. Coördinator Lauryssen sluit 7ijfl bevatteli jkè uiteenzetting af door met enkele herkenbare voorbeelden in te gaan op de soorten 'trage wegen' die er bestaan: kerkpaden, bospaden, jaagpaden, molenpaden en dergelijke meer. Dan is het de beLirt aan secretaris Dries Horsten, die os er de totstandkoming van het Stip Stappenpad vertelt. Over het gevoerde archief sserk. Over de gesprekken met de gevangenisdirectie, als eigenaar van de grond. En over de geslaagde samenwerking met het stadsbestuur en cle Technische Dienst van de stad, die de heraanleg van liet pad op uitstekende wijze volbrachten. Ondersteund door een powerpointpresentatie mei foto's, licht hij vervolgens de toestand in Hoogstraten-centrum toe. Het oostelijke 'achtersiraatje' tussen dc Witherenweg en de Heilig Bloedsiraat is op 2 onderbrekingen na intact gebleven, al zijn enkele stukken wel lot Straat verbreed. Van de

Er komt ook een vraag over de vermindering van het zwaar verkeer én van liet school- en busverkeer in de Vrijheid. Schepen Van Aperen benadrukt dat dit allesbehalve eenvoudig is. In een deelgemeente met 5500 inwoners en 5000 leerlingen kan het verkeer niet anders dan druk zijn. Daarnaast zitten we met heel wat doorgaand verkeer dat van Meer of Loenhout naar Turnhout moet. En met vrachtwagens die Duni bevoorraden. Wat het schoolverkeer betreft werd al geprobeerd een halte te ontwerpen op het terrein van één van dc scholen. Dit ging niet door omdat de school haar parking moeilijk kon verleggen én deze school ook niet als vertrekpiaats voor scholieren van andere scholen wilde dienen. Het aanwerven van een verkeersdeskundige - zoals voorzitter Ruts suggereert - is volgens de schepen nog niet voor vandaag. Er worden in 2005 al 4 personeelsleden extra aangenomen: een werkleiden een toezichten een jurist en een ICTman. In 2006 komt er mogelijk wel iemand voor mobiliteit en ruimtelijke ordening bij. De dorpsraad wil nog weten svat de invloed van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op de bebouwing zal zijn. Volgens bur20

ewW

Gustaaf Segersstraat Marc Wouters - voorzitter van gebuurte Begijnhof— licht de problemen in de Gustaaf Segersstraat en de 's Boschstraat toe. Allereerst is er een probleem met de oude klinkerbestrating, die voor heel wat geluids- en trillingsoverlast zorgt. In een deel van de 's Boschstraat komt daarbij dat heel wat wagens op de stoep parkeren. Misschien wel het belangrijkste is de verkeersonveiligheid: zowel in de Gustaaf Segersstraat als in de 's Boschstraat en meer nog aan het kruispunt niet de Postweg. (Hier heet) de stad enkele dagen na de dorpsraad al een maatregel getrojfrn: duidelijke wegniarkerin gen geven nu aan waar de fietsers oversteken, dli)

:T -

-

.,

Heel wal itein,v 0/) de dorpsraden liandeleo over verkeersveiligheid. Voor een aantal problemen kunnen de trage t'egen van de Werkgroep Erfgoedprojecien een uitweg bieden. (jto.' voetweg 24, tussen (Ie Buiz'.elstraat en de Achtelsestraat). voeteg die ten westen van de Vrijheid loopt bleef minder bewaard. Het bekendste dccl is waarschijnlijk liet paaci je achterliet Seminarie en liet rusthuis, dat intensief gebruikt wordt door onze scholieren en door mensen die naar de voetbal gaan. Na afloop krijgen de mensen van deWerkgioep Ertgoedprojecten een waim applaus. een teken dat de bevolking zeker niet afkerig staat tegenover het behoud van de voetwegen. (dh)

gemeester Van Aperen zal het zogenaamde kleinstcdelijk gebied grosso modo uit de deeldorpen Hoogstraten en Minderhout bestaan. Dat houdt onder nieer in dat men daar aan 25 wooneenheden per hectare moet komen, waardoor nieuwe kavels steeds kleiner zullen worden en er wellicht ook meergezinswoningen (appartementen) zullen bijkomen. Ook de geplande uitbreiding van Industriezone De Kluis vloeit Lot de ruimtelijke structuurplanning voort. De burgemeester begrijpt de ongerustheid van de aangrenzende bewoners, maar beklemtoont dat het stadsbestuur hier niet veel in de pap te brokken heeft. Het vastleggen van het kleinstedelijk gebied is provinciale materie en wordt door een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) geregeld. Volgens de burgemeester wil het college er mee voor ijveren dat de mensen cor rect behandeld worden. Hij hoopt ook dat de provincie snel duidelijkheid schept omtrent de toekomst van het gebied. Wat de kleinhandelszone in de St.-Lenaartsebaan betreft verlopen de onderhandelingen vlot. De nieuwe zijstraat wordt kortelings ge-

Wouters wil de stappen die al gezet zijn zeker toejwchen. Zo liet de stad de riolering onderzoeken. Deze bleek nog ingoede staat te zijn. niet uitzondering van de riooldeksels. Deze werden inmiddels vervangen door trillingsarme exemplaren, hetgeen een merkbare verbetering met zich meebracht. Tegelijkertijd werden de slechtste delen van het wegdek uitgebroken en herlegd. Maar nien is vooral blij met de recente gemeenteraadsbeslissing, die zwaar verkeer (+ 3.5 ton) in de Gustaaf Segeisstraat voortaan verbiedt. Dat men een uitzondering maakt voor schoolbussen en bij tijdelijke omleidingen, kunnen de huren nog begrijpen. Anderzijds vinden zij het jammer dat de tonnagebeperking niet geldt voor de 's Boschstraat, terwijl het landbouwverkeer dat daar passeert beter over gewestwegen zou rijden. Daarnaast hopen ze dat de trillingen - die verminderd maar niet verdwenen zijn - verder onderzocht worden. Op termijn hopen ze dat de straat eens helemaal heraangelegd wordt, in de stijl van de Karel Boomstraat. De burgemeester belooft OCW te contacteren, die de trillingen verder zal onderzoeken. Een heraanleg wil men in het achterhoofd houden, al zit men nu natuurlijk nog met het probleem van de brug aan de watermolen. Het verkeer dat daar vroeger langsreed moet nu allemaal langs de 's Boschstraat.

Vragen uit het publiek Zoals altijd kreeg het publiek de kans aol vragen te stellen. Omdat het onino gelijk is overal op in te gaan, halen we er de interessantsle uit. Heel wat vragen handelen over praktische zaken: verzakkingen in het wegdek, parkeerproblemen, het ruimen van sloten of het plaatsen van een spiegel aan de uitrit van de Heilig Bloedstraat. Over dit laatste meldt schepen Martens dat de stad al meer dan eens een aanvraag deed, maar dat de bevoegde Administratie voor Wegverkeer hier niet voor is. De voorzitter van de Venhoef maakt zich zorgen over het snelle verkeer in de wijk. ''Besturen is inoeil(jk en goed doen voor

iedereen ook,' antwoordt schepen Van Aperen. "We hebben ooit al liet voorstel 'Zone 30 'geopperd, maar de dorpsraad lan Minderhout zag dit


HOOGSTRA TEN Niettemin belooft de schepen dat het opnieuw bekeken zal worden. Hij heeft overigens nog goed nieuws voor de Venhoef. Er zijn onderhandelingen met de Turnhoutse Bouwmaatschappij aan de gang om een nieuw, centraal gelegen speelplein aan te leggen. Wat de stand van zaken omtrent het nieuwe IKO betreft, weet de burgemeester dat de plannen wellicht nog een keer gewijzigd worden door een beslissing van Stedenbouw. Dat er geen containers voor snoeiafval meer worden geplaatst, wordt uitgelegd door Schepen van Milieu René Sprangers. Ten eerste werden er regelmatig andere zaken zoals steenpuin in gedeponeerd. Daarnaast is het meer dan eens gebeurd dat één van de buien van dc gelegenheid profiteerde om heel zijn tuin opnieuw aan te leggen en dan zodanig veel deponeerde dat er voor de anderen geen plaats meer was. Over de gekende rioleringsproblemen in de Minderhoutsestraat meldt schepen Martens dat het rioleringsplan bijna klaar is. Dan kunnen de subsidies pas aangevraagd worden, waardoor het alles bij elkaar nog wel even kan duren vooraleer de werken van start gaan. Dat men het versleten wegdek nog niet opnieuw geasfalteerde, heeft ook te maken met de 01) til zijnde rioleringswerken. toen niet zitten."

4 (leen liet einde van deze verder rustige dop.i road wa.v een beetje wrang.

Trendsetter in eigentijdse interieurs

I

0

De hogere overheden willen al langer een rotonde aanleggen op het kruispiffl lan de Hinnenhoomstraat en de St. -Lenaart,vebaan. Om redenen i'an

verkeersveiligheid ijvert de stad daarnaast om ook liet kruispunt van de Hinnenboo,n,vtraat met de Loenhoutseweg door een rotonde te vervon gen. Desnoods niet eigen niidde/e,i.

Burgemeester Van Aperen drukt een verontruste bewoonster op het hart dat men de rotonde aan de St.-Lenaartsebaan probeert aan te leggen zonder dat haar huis afgebioken moet worden Het huis van haar schoonouders - op de hoek van de Loenhoutseweg - moet helaas wel weg. De burgemeester vindt dit ook heel erg voor die mensen en hoopt dat zij voldoende vergoed worden. Terwijl de vrouw eerder rustig reageert, kan een man wiens voortuin kleiner wordt zijn woede niet wegstoppen. "Hoe zit liet nu tnet ottin voortuin? En waarom licht gij niet teruggehe1d7 " Niettemin zal de man nog even up ccii aniWoör(l moeten wachten, aangezien de definitieve ligging van de iuionde nog niet vastligt. (clii)

Viergeslacht

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen.

HOOGSTR.4 TEN - 01) woensdag 19januari is Frauke Willems geboren, achterkleindochter van Maria Swaegers (01926), klein dochter van Den ise Jansen (01955) en dochter van Bart Willeins en Kim Wouters (01978) uit Turnhout.

21


HOOGSTRA TEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN

Frans Renders en Maria De Winter Aan de St.-Lenaartseweg, bijna aan de rand van Hoogstraten. wonen Frans Renders en Maria De Winter, allebei afkomstig uit Wijnegem, maar na een druk leven hier verzeild in 1977. Op 7 maart vierden ze hun diamanten bruiloft in het dorp van hun jeugd waar het merendeel van hun familie nog steeds woont. We gingen hen opzoeken in hun huis waar nog een feestelijke sfeer hing: vol bloemen en wenskaarten en tevreden gezichten. Heel lang geleden Frans werd in 1920 geboren in Wommelgem maar hetgezin verhuisde in 1936 naar Wijnegeni. Daar stond hun woonst, omringd met weilanden waarin grazende koeien. Die koeien verschaften de melk die vader Renders elke dag ging verkopen in Antwerpen-stad. Hij deed dat met paard en kar en vanaf zijn 13' ging Frans mee met zijn vader op melktoer. "In die tijd had je veel wat men noemde "koeiboeren"; heel Anwerpen rond, in Deurne. in Borgerhout, waren zulke boeren die hun melk in de stad gingen verkopen. Ik deed dat graag, zo op en af de kar en dan met mijn melkstoopke langs de huizen gaan." Maria werd in 1919 geboren in Wijnegem in een gezin van 6 kinderen. Toen de jongste nog een baby was, stierf haar moeder en Maria moest samen met haar zus, het huishouden beredderen. Ten huize De Winter was dat niet enkel de was en de plas en het eten koken maar ook café houden. Het gezin woonde in een huis aan de Turnhoutse Baan waarin een woonst, stallingen èn een café "De Veehandel" want vader was veehandelaar. Ook daar werd melk verkocht maar dan aan huis. "Onze vader deed zijn commerce per fiets: hij reed zo tot in Sint-Lenaarts, dat was zowat de grens van zijn gebied. Als hij dan vee gekocht had, moest het nog tot bij ons geraken. Dan moesten alle kinderen meehelpen, ik reed nice op de buis van vaders fiets. De aangekochte beesten werden door de boer gebracht tot ongeveer halfweg en daar - meestal aan een brug langs de vaart - werden ze aan ons overhandigd. Een touw hadden de dieren al aan, daarvoor had de boer zijn meest versleten zeel gebruikt want dat was hij ook kwijt. En zo gingen wij niet de dieren naar huis, soms meer dan 20 kilometer te voet, gewoon over de grote weg, dat kon toen nog. Daar werden we dan wel moe van, maar de beesten toch nog meer.

Onder de bommen Frans en Maria leerden elkaar kennen in het begin van de jaren 40, te midden van de oor log. Maria was niet moeilijk te vinden voor een jonge gast die al eens een pintje kwam pakken in café De Veehandel. Hij bleef daar al langer hoe meer hangen, niet zozeer voor het bier als wel voor de mooie ogen van Maria en zo begon de verkering. Frans had inmiddels een andere job gevonden: door de oorlog was de verkoop van melk aan huis sterk teruggelopen en vader Renders, samen met Frans, gebruikten hun paard en kar om vervoer te doen voor het Amerikaanse 22

leger, een meer winstgevende bezigheid en zo kon er aan trouwen gedacht worden. Een week voor het trouwfeest giiig Maria een varken bestellen dat voor de bruiloft geslacht zou worden. Terwijl ze in de winkel stond, viel er een zware boni op de Turnhoutse Baan. Die vernietigde niet enkel 15 huizen met één klap maar doodde ook 28 mensen. 'Ik had even goed dood kunnen zijn, ik herinner nie nog dat ik naar huis ging met rondom mij alles in puin. Ons trouwfeest in het eigen café was maar kort want de mensen mochten toen 's avonds niet meer buiten komen en onze huwelijksnacht brachten we door in de kelder - uit schrik voor de bommen - samen met de andere huisgenoten.

Paardenbeenhouwerij In de eerste jaren na hun huwelijk bleven Frans en Maria thuis inwonen bij liet gezin De Winter. Frans ging dan samen met de vader de boer op om commerce te doen in de veehandel; niet langer met de fiets niaar met een legerjeep die ze na de oorlog op cle kop konden tikken. Na een tijd wilde het jonge paar toch liever op eigen benen staan en Frans dacht aan het beenhouwersvak. Om dat te leren ging hij op stap niet een bevriende beenhouwer-slachter. "In die tijd werd er nog veel bij de boeren aan huis geslacht, ik ging dan mee om te helpen en zo heb ik de stiel geleerd." Met veel ondernemingszin gingen Frans en Maria op zoek naar een geschikte plaats om te beginnen. Die vonden ze in de Lange Ridclerstraat in hartje Anwerpen. Ze kochten daar een gewoon huisje, verbouwden dat tot winkel en slagerij en begonnen eraan. "Wij hadden een paardenbeenhouwerij, iets wat voor de oorlog bijna niet voorkwam maar de mensen hadden dat leren eten en vonden dat heel gewoon. Trouwen'.. al iii ij n hroer i in later ook beenhouwer geworden, vooral in paardenvlees. In ieder geval, onze zaak tioreerde goed, er waren jaren dat ik tot 15 kwartieren per week verwerkte. Toen begonnen we ook aan kinderen te denken en in 53 is onze enige zoon geboren, Rudy.. Hij heeft dan weer voor Dagmar gezorgd, onze kleindochter die al-

weer 24 jaar is en afgestudeerd. Midden jaren 70 besloten Frans en Maria dat ze genoeg gewerkt hadden; ze vonden een overnemer voor hun beenhouwerij en gingen rentenieren.

Naar Hoogstraten Drie broers van Maria werden veehandelaar, in navolging van hun vaderen twee van hen gingen wonen in Hoogstraten, aan de St.-Lenaartseweg. Toen er daar nog een oud boerderijtje te koop kwam signaleerden de broers dat aan Frans en Maria en die gingen daar op in. Ze verbouwden liet tot een gezellig huis en in '77 kwamen ze definitief naar Hoogstraten. Op hun leeftijd was het wel even wennen: van de stadsdrukte naar de boerenbuiten, maar dat ILikte wel. Maria werd al gauw lid van de KVLV en dat hielp prima hij de inburgering. Frans legde er zich op toe om het omringende weiland te veranderen in een grote hof. Vele jaren lang hadden ze ook nog twee auto's en konden zo geregeld bij familie en vrienden op bezoek. "Maar nu. besluit Maria, doen we liet wat rustiger aan al ga ik nog veel en graag wandelen. Als we nog een tijd gezond mogen blijven, zijn we al dik tevreden". En het moet gezegd. ze zien er allebei voor hun leeftijd nog fantastisch uit en vinnig en kwiek zodat hun wensen wellicht werkelijkheid wor(le ii. Wij hopen het ii et hen. (Jof)


CAFL 1*4rj qEwL Kl L H. BLOEDLAAN 285 HOOGSTR

zondag 6 maart vanaf 21 .00u

gie

flup

jan

met a capella en ander f raais meer info: 03 314 83 11 23


HOOGSTRATEN

Rikken en jokken

Opbrengst kerstconcert

HOOGSTRATEN - Op initiatief van Karel Versmissen worden er in Hoogstraten al jaren kaartprijskampen georganiseerd. Van de 6 avonden zij ii er inmiddels al 3 gepasseerd: van de KWB, de gemeenteschool en de Kasteelvrienden. De belangstelling was over het algemeen nog groter dan voorgaande jaren. Wie wil kan nog altijd inpikken, voor de beperkte prijs van 2,5 euro per avond! Op vrijdag 25 februari is er nog een wedstrijd in het zaaltje van St.-Cecilia in de Gelmelstraat. Vrijdag 4 maart bent u van harte welkom in het lokaal van De Blauwe Duif, vooraan de Tinnenpotstraat. En op 11 maart wordt de reeks afgesloten aan de Statie, wanneer daar in De Wachtzaal de kaartavond van de Veloclub plaatsvindt. Er is vast wel een prijsje voor elke deelnemer. Voor de hoogste eindrangschikking kan je zelfs € 150 winnen. Inschrijven kan telkens vanaf 19 uur. Om 19.45 uur geeft men het startschot.

Lisztomania

HOOGSTRA TEN - nt harte gejeliciteerci aan liet Piuskoor en het kinderkoor roor het prachtige kerstconcert in de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten. Harteli k dank namens het Katholieke Verbond van Gehandicapten —jeugdwerking De Slinger - voor de gift van 1250 € ( 1(111 on:e 1ereniging. De sliigerleidiig.

Van Pythagoras, Einstein & Bohr

HOOGSTRATEN - Vrijdag 1 maart kunt u in het Klein Seminarie genieten van de geacteerde vertelling Lisztoinania, gebracht doorJos Meersmans. Meersnians acteert, citeert en schetst een aangrijpend componistenportret van Franz Liszt, die tegen de achtergrond van de 19 eeuw gerust als een eerste soort popster' bekeken mag worden. Franz Liszt (1811-1886) vestigt zijn weergaloze faam als virtuoze concertpianist. De idolenhysterie duikt op en vrouwen hebben het Liszt niet gemakkelijk gemaakt! Maar er is toch vooral de muziek van deze kunstenaar. Vol bravoure, exuberant in zijn jonge jaren, later uitgepuurd tot spirituele diepten. De rijzige abbé Liszt' zwerft dan rusteloos door Europa. Overtuigende muziekfragmenten maken van deze avond een intense belevenis. (Een Organisatie van het Davidsfonds)

HOOCSTRATEN - In februari en maart verkent het Davidsfonds Hoogstraten de wereld van de fysica. Vrees niet, er zit geen examinator aan de ingang die u axioma's en stellingen allerhande zal vragen. Neen! Het wordt een leerzame, maar ontspannen lessenreeks waarin wordt ingegaan op de evolutie van onze kijk op wetenschap. In deze cursus vertelt professor Alfons Dupré ons de boeiende geschiedenis van een allesbehalve saaie wetenschap. Wat is het verband tussen muziek en natuurkunde bij de Pythagoreeërs? Waarom bleef het wereldbeeld van Aristoteles 2000 jaar onveranderd? Op welke manier realiseerden Galileï, Copernicus en Kepler een radicale verandering in dit beeld? Hoe ontstond de moderne fysica

met Newton. Einstein en Bohr? Vandaag gaat de natuurkunde met een sneltreinvaart vooruit, maar er komen nieuwe en vreemde problemen om de hoek kijken. Waar? In het auditorium van het Klein Seminarie. Vrijheid 234. Wanneer? De donderdagen 24 februari en 3. 10, 17 en 24 maart, telkens van 14 tot 16 uur. Onkosten? 50 euro voor niet-leden, 45 euro voor leden va het Davidsfonds of houders van een lerarenkaart. Koffie én het cursusboek De strijd tegen schijnbare zekerheden. Geschiedenis van de wetenschappelijke vooruitgang' zijn in de prijs begrepen. Info? Bij Fons Livens (031314.54.52 of alfons.livens @pandora. be ) of rechtstreeks bij Universiteit Vrije Tijd (016131.06.70 of info@universiteitvrijetijd.be ).

't is te zeggen Op zoek naar verhalen van landlopers en begijnen

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudens.be 24

188

In het najaar 2004 kende het ministerie van Cultuur een projectiesubsidie van 18.200 euro toe aan het Stedelijk museum Hoogstraten, met de opdracht om zoveel mogelijk verhalen over het leven van de begijnen en landlopers in Wortel-kolonie te verzamelen. Woonde u op de Vrijheid en kende u begtjnen op het hof? Ging u 's zondags naar de mis in de begijnhofkerk of kende u één of meer pastoors van het begijnhof? Kortom, weet u iets over het dagelijks leven op het begijnhof, toen er nog hegijnen woonden? Dan zouden wij graag uw verhaal kennen en optekenen. Het zelfde geldt voor het leven van de landlopers. We zijn op zoek naar de verhalen van hun komen en gaan in Wortel-kolonie, van hun verlofperiodes' en hun bezoek aan de kroegen in 't stad. Van het leven in de kolonie en het werk op de boerderij. Juist,we zoeken bewaarders die de kolonie in volle bloei gekend hebben. Zowel de verhalen over de landlopers als die van de laatste begijnen dreigen verloren te gaan en dat mag niet gebeuren. Het Stedelijk museum wil ze registreren nu het nog kan en vraagt uw hulp. Kent u verhalen en weet u bij wie we moeten aankloppen? Neem dan contact op met het Stedelijk museum 03 31465 88, met Piet Van Deun 047452 1748 of met Frans Horsten 0495 25 25 05. e-mail museurn@hoogstraten.be


HOOGSTRA TEN

Ledenfeest Davidsfonds HOOGSTRA TEN - Zaterdag 5frbruari hield (le plaatselijke afdeling van hetDavidsfkmds haarjaarlijks ledenteest. Na een avondinis waarin de overleden leden werden herdacht, trok het gezelschap naar de Rabboenizaal van Het Spijker waar zij mochten genieten van een boeiende spreker in de persoon van Rik Deweerdt uit Weekje. Eigenlijk is Rik Deweercit ook een halve Hoogstratenaar. Hij gaf ooit les aan liet Klein Seminarie en het VITO. Ondertussen is hij al vele jaren een graag geziene leraar Klassieke Talen aan liet Instituut Spijker Kun je in Weelde leven en houden van Hoogstraten? Her antwoord was 'ja '. (foto: Heidi Bekaert)

Wandelen door 16-eeuws Hoogstraten HOOGSTRA1'EN - Dit jaar sluit Davidslnds Hoogstraten aan bij de Nacht van de Geschiedenis, een initiatief van Davidsfonds Nationaal. Op 22 maart zullen de medewerkers van het Davidsfonds ons terugvoeren naar de 16 eeuw. Daar laten ze ons kennismaken met de personen die onze Vrijheid uitstraling en welvaart bezorgden. Maar we leren ook hoe het einde van die eeuw ongeluk en kommer bracht. Graaf Antoon II de Lalaing en de hofmeesteres van het Begijnhofbegeleiden ons langs de straat, halt houdend bij de gebouwen uit die tijd of die er toch mee verwant zijn. 1-let stadhuis en de kerk worden daarbij niet vergeten. We worden op oude gezangen vergast en vertellers langs het parcours zullen voor ons een beeld uit die tijd schetsen. Als u aan dit unieke evenement wil deelnemen, reageer dan nu. Want het aantal deelnemers is beperkt tot 50! Geef een seintje aan John Janssens (03/314.51.15) en stort als Davidsfondslid 5 euro, als niet-lid 7 euro per persoon, op rekening van Davidsfonds Hoogstraten: 414-6050281-39. Uw betaling geldt als toegangsbewijs. Aanvang om 19.30u.

Tijdens het ledenfeest van het Davidsfonds Hoogstraten (zaterdag 5 februari) sprak Rik Deweerdt over zijn dubbele relatie met Hoogstraten: Wie in Weelde leeft, houdt niet van Hoogstraten & Ook wie in Weelde leeft, moet tenslotte van Hoogstraten houden. Hij besloot zijn uiteenzetting met deze ode.

Ode aan Hoogstraten Ook al leiden misschien alle wegen naar 't eeuwige Rome, al nam onze geest ook een vroegere vlucht aan de oevers van Tigris en Eufraat en Nijl en Ilissus en Tiber, en aan het hoogheiligste water van al. de Jordaan, welke dwaas zou de latere, tragere Mark mogen minachten, die van zijn boorden jouw geest heeft zien opwieken, Hoogstraten, hoog: op een kruising van welvaart en wegen verbind jij hier steden, jij deelt als mild tronende moeder je brood enje zegen. jij houdt ons je veilige handen boven het hoofd, jij wijst OflS de weg naar de hoogte, want al wie de wind heeft gevoeld die van bovenaf aanwaait rond jouw hoge toren, heeft weet van de hemel en staat op de vlakte niet langer hulpeloos onder de koepel der eeuwigheid.

Op 22 maart voert liet Davidsfonds ons terug naar de 161 eeuw.

Geniet van het leven. 1-let is immers gĂŠĂŠn repetitie. Geo,'e Bernard S/inn, BrOs toneelschrivem: 1856-1950

Wie mensen hebben geen advies nodig: dsvazen willen er geen Benjamnin Franklin. Amerikaans schrijver en diplomaat. 1706-1790

25


HOOGSTRA TEN

Eerste Flandria Elite Trostomaten

Carnaval in het Seminarie

HOO(;STRATEN/RIJKEVORSEL - Het jaar 2005 was amper 3 weken oud of de Veiling van Hoogstraten had haar eerste oogst trostomaten binnen. Het lijkt stilaan een trend om ook in België het seizoen te verlengen. De consument vindt immers steeds vroeger Belgische trostomaten in de winkelrekken. Op 21januari had teler Paul Stoffels uit Rijkevorsel de primeur. Die dag kon hij al 340 kisten van 5 kilo trostomaten aanvoeren. Deze eerste oogst werd verkocht aan NV Dhuygelaere. NV M. Smetsers en Zonen en NV Euro Gijbels voor de gemiddelde prijs van 3.40 euro per kilo.

Folkiorefestival zoekt gastgezinnen GROOT-HOOGSTRATEN - Liefhebbers van volkskunsl

Cl] folklore staan deze zomer weer mooie tijden te wachten. De vendeliers Lot Hoogstraten, alom gekend als de Gelmelzwaaiers, organiseren op 29, 30 en 31 juli immers al voor de 6 keer hun Internationaal Folklorefestival. Net als bij vorige edities zLillen de dansgroepen bij gastge zinnen logeren om alzo de culturele uitwisseling te bevorderen. Wie zich geroepen voelt om tijdens de festivaldagen één of meer dansers logement aan te bieden, kan zich nog steeds melden bij de organisatoren (infopunt gastgezinnen: Dirk Lambrechts 03/3 t 4.79.32, eventueel ook bij J05 Van Den Kieboom 03/314.56.33 of Staf Van Aert 03/3 t 4.25.73).

KWB, doe er wat mee!

26s1e

HOOGSTRATEN - De plaatselijke KWB heeft zoals steeds weer een druk programma. Na de succesvolle kookcursus voor mannen, de begeleiding voor rijlessen, de samenaankoop van potgrond én de hobbytentoonstelling, wacht hen op zondag 27 februari een ontspannende bowling. En ook in maart zetten zij zich weer in de startblokken. Op 6 maart om 6 uur in de vroegte een dauwwandeling met spek en eieren ergens tevelde. Op 20 maart de inmiddels gekende actie "Ontbijt aan huis". Let op: je moet deze heerlijke onthijtpakketten bestellen vbdr 13 maart. Jos Smouts is hier de contactpersoon (03/314.31.37). En na eens goed gegeten te hebben, lopen we alles er weer af. Daarvoor organiseert de KWB het "Joggen voor beginners en gevorderden", op de atletiekpiste van het Klein Seminarie, Op de vrijdagen 1.8. 15,22 en 29april. En in mei op de vrijdagen 6. 13 en 20 en op de dinsdagen 10 en 17 mei, telkens om 19.30u. Voor 10 euro kunt u al deelnemen. Voor informatie of inschrijvingen kunt u terecht bij Gert Voeten (03/3 1157.96). Het bestuur van de KWB wil ook al de aandacht vestigen op hun topper van het jaar: de weekreis naar Kirsberg (Oostenrijk). van II tot 17 juni. Bij interesse: graag een seintje aan Jos Smouts (03/314.31.37). de KWB zal er altijd voor u zijn.

BOEKHOUDING FISCALITEIT

jwu BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYÎER BVBA

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be 26

-

1

HOOGSTRATEN - Vrijdagnanii/dag 4 februari was liet carnaval in de lagere school van liet Klein Seminarie. De leerlingen van de verschillende leerjaren voerden toneeltjes en doosjes op en maakten er een leuk feest van. Op defbto ziet u de kinderen van her 3" leerjcmai: met een toneeltje oi'er Harry Putte,: (Foto Paul Hermans)

hobbytentoonstelling een succes

S

d.

•f

jL lid, i/i

ei, W ) lfs o 'ii ihel toonde haar kerumiekkunst: i'an originele serviezen en prachtige vazen tot heuse 'pop art' voorwerpen.

Elk/oor ,'erbaa.si liet ons neer dat er zulke uiteenlopende hobby's bestaan.

HOOGSTRATEN - De tentoonstelling 'Hobby

Uitslag tombola

& Creatief' van de plaatselijke KWB en KAV was zoals steeds de moeite waard. 5 en 6 februari kregen we de meest uiteenlopende verzamelingen te zien: rruniatuurbrommers, schilderijen, houten beelden en nog veel meer. Er waren ook heel wat mensen actief aan het werk: wenskaarten maken, manden vlechten, lotusbloemen vouwen, kaarsen maken, keramiek bewerken, Daarnaast toonden ook enkele verenigingen hun activiteiten: KWB en KAV zelf natuurlijk, maar ook de KBG en CM Ziekenzorg.

01522 04317 04583 04845 05703 05877 01610 04449 04847 05088 05759 05928 04489 04662 04870 05137 04073 04517 04704 04895 05801 04165 04528 04730 05195 05807 04237 04567 04964 05363 05810 04293 04843 05065 05692 05841

05074 04622 04042 05792 05167 04915 04806 04577

De prijzen zijn af te halen voor 15 maart 2005. bij Jos en Roberta Vermeiren - Van Opstal, Minderhoutsestraat 15 in 1-Ioogstraten. Telefoon: 03/3 14.34.59. Liefst in de namiddag rond 16u.


HOOGS TRATEN The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

The Midlife Revival Jazzband

HOO(.SII(VFEN - Up 14 maart ieaIuccri The MarckriverJazzclub alweerhaar6optreden van dit seizoen. The Midlife Revival Jazzband speelt dan muziek die hoofdzakelijk is geïnspireerd door de oorspronkelijk New Orleans stijl en de New Orleans Revival stijl. De leden van het orkest hebben ieder hun sporen verdiend in verschillende jazzcomhinaties. Inspiratie werd

opgedaan hij de opnaines van onder meer George Lewis en Kid Ory. Het repertoire - waarbij de oude jazz van de twintiger jaren centraal staat - wordt gepresenteerd in eigen arrangementen, waarin ook het entertainmentgehalte duidelijk aanwezig is. Hierdoor mLisiceert het orkest ook in de traditie van veel Engelse orkesten en zou de hand het etiket "Eng-

!ish Trad" bepaald niet misstaan. De uitstraling en de geheel eigen sound van het orkest resulteerde al in vele concerten op Jazzfestivals en in jazzclubs, zowel in binnen- als buitenland. Na de oprichting (1997) werd al snel de 1 CD "Up To New Orleans" uitgebracht. In april 2000 stond het orkest geprogrammeerd voor het wereldberoemde "French Quarter Festival" in New Orleans (USA). De daarbij opgedane ervaringen vormden een goede basis voor de 21 CD "Back from New Orleans", een meeslepende aaneenschakeling van o.a. blues, gospels, spintuals, latin en marsen. Deze CD werd in het 1 lustrumjaar op 13 april 2002 gepresenteerd tijdens de 75' reünie van Doctor Jazz in Wageningen. In mei 2004 behaalde het orkest een 2 prijs tijdens het "Highest Mountain Award"-jazzconcours in Vaals. De 6-mans-formatie, met banjo, bas en slagwerk in de nitmesectie, staat garant voor een enthousiast optreden. Kortom: het orkest weet wat sfeerscheppen en muziek maken betekent... Bezetting: Peter Heijen (cornet/vocals), Jan Maas (trombone), Arnold Wildschut (klarinet). Ari van Mensvoort (banjo), Piet van Bloppoel (bas), Piet Reuser (slagwerk). Waar en wanneer? In het vertrouwde muziektempeltje 'St.-Cecilia' in de Gelmelstraat (naast nummer 6). Op maandag 14 maart. aanvang 20 uur.

Cahier genomineerd voor Vlaamse Cultuurprijs! HOOGSTRATEN - Op 21 februari worden in

zoals de l nti/liaanvc Ïeeten (ooit begonnen als een 'feestje' in de tuin van de cahier) of3 voor 11 (een project ten voordele van 11.11.11). Onlangs nog engageerde men zich om een reeks hippe fuiven in elkaar te steken, Les Soirée,v DB.

het Concertgebouw van Brugge de 10 Vlaamse Cultuurprijzen uitgereikt, verspreid over evenzoveel categorieën. Daarmee wil de Vlaamse Gemeenschap een blijk van erkenning geven aan organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of bijzondere verdiensten een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. We moesten best wel 2 keer kijken toen we de lijst van genomineerden doornamen, die minister Anciaux op 3 februari bekendmaakte. Bij de Vlaamse Prijs voor de Vrijwilliger —een nieuwe categorie - stond naast de organisaties Kif Kif en Dag van de Jeugdbeweging, ook ons eigen jongerencafé Cahier de Brouillon te pronken Een opmerkelijk tèit, maar vooral een beloning voor 25 jaar volgehouden inzet van tal van vrijwilligers. In september 2004 vierde de jeugdclub nog 25 jaar ManiJst". Want 25 jaar geleden schreven enkele jonge mensen, die hun draai niet konden vinden in het toenmalige aanbod van jeugdhuizen in de fusiegemeente, hun plannen neer in een schoolschriftje (cahier de brouillon). Een jaar later was de vzw een feit, en nog een jaar later werd in de Vrijheid een eigen café geopend. Door henzelf meestal (én terecht) "een haken in

paar miamnen op te plakken, maar die personen

de Kempen op liet gebied van muziek" genoemd.

ontkennen. Het doet er echt niet toe. We verdie-

Muziek was al diejaren dan ook van groot belang. Daarnaast werden initiatieven allerlei opgestart,

nen dit gewoon,"

Meer in to op onderstaande internetadressen www.cu ltuurprijzen.be www.cahier.be www.3voorl l.be www.antilliaansefeesten.be

In het verslag van de vakjury lezen we over Cahier de Brouillon: "Hetjeogdhuis betrekt nieuwe en jonge mensen bij de werking, een permanente beko,nmernis. Om dit iii goede banen te leiden is er de ongereinergadering ': een laagdrempelig initiatief om jongeren gewend te maken aan liet organiseren van activiteiten en hun engagement aan te moedigen. Cahier de Broudion overleeft sterke,; draait geweldig goed, zonder enige vorm van gemneentesubsidie, door de prestaties van een hoop vrij. ...illiger.s die doorlopend hun handen uit de mouwen steken en vooral goesting hebben om van alles te doen."

Al hopen we natuurlijk met hen mee dat ze de prijs ter waarde van 12.500 euro in de wacht slepen, eigenlijk is de nominatie op zich al heel bijzonder. Op de vraag wie hen heeft voorgedragen. heeft het bestuur van de cahier voorlopig nog geen antwoord: "Niemand weet wie on.s heft voo,gedra gen. We hebben al geprobeerd er een

aldus Roei Everaert in Gazet Van Antwerpen. Proficiat Cahier! (dli) 27


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Willy Massez en Cecilia Herrijgers Tussen heide foto's ligt, zoals dat bij een gouden bruiloft past, precies 50 jaar. Een heel leven dus. Willy Massez werd op 7 april 1931 geboren te Merksplas maar vond al heel jong zijn thuis in Hoogstraten. Cecilia Herrijgers zag het levenslicht in Gooreind op 23januari 1932. Na hun huwelijk op 19 februari 1955 vestigden zij zich in Hoogstraten. Twee dochters, Sonja en Wendy maakten het gezin compleet. Zijn carrière lang was Willy werkzaam als schrijnwerker. Cecilia leerde als "Madame Massez" haar volk naaien. Immers in die tijd was hei

niet gebruikelijk voor een gehuwde vrouw dat zij nog in het onderwijs stond. Dan maar uitgekeken naar een andere bezigheid en die werd gevonden in de privé-naaischool op de hoek van de Gelmelstraat en de Antoon de Lalaingstraat. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die bezigheid maar enkele jaren te doen maar ondertussen is het een loopbaan van meer dan 40 jaar geworden. Ieder jaar waren er toch om en bij de 30 meisjes die zich mde privé-school inschreven. Zij kwamen uit Hoogstraten en de wijde omgeving. 's Avonds werd dan nog les gegeven aan dames die zich in het naai- en verstelwerk wat wilden bekwamen. Op die manier werd Cecilia zowat het mode-begrip van Hoogstraten.Voor andere activiteiten zal men het paar niet vlug huiten treffen. Stil en teruggetrokken genieten

t

-

zij nu van een welverdiende rust. Samen met de kinderen en de twee kleinkinderen, en misschien op de valreep nog met een derde kleinkind erbij. zullen zij hun gouden huwelijksjubileum in alle bescheidenheid vieren. Wij wensen hen in ieder geval alle succes toe. (pdn)

VAN HEMELEN T VANHEMELEN

BVBA

EL ECIRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TAN KCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

Vandalenstreken

S

-

II 9.3

- - -

Begiafemssen Crematies

Rouwcentrum

TfL j

Grafzerken

HOOGSTR,4TL'N - OnIan's werden de zit banken naasi cle Katliarinakerk nog maar eens vernield. De mooie omgeving van de kerk was trouwens al vaker het doelwit van vandalen! Verder werd bij de achteringang van hetAdmini.rtratief Cent runt het bordje Verboden te skaten 'besmeurd. En op de parkeerst roken langs de Vrijheid liggen bijna elk weekendkapotte glazen offlesjes, dikwijls met voorbedachte rade achter de autobanden gelegd. Wat een ondankbaarheid! Niet in het minst tegenover onze gerespecteerde groendienst, die altijd zo haar best doet om alles in orde te houden! Of tegenover de verenigingen, die in samenwerking toet de milieudienst zweifvuilacties organiseren. Heeft men dan geen respect voor hun werk? Denkt men zich zo te moeten manifesteren in cle gemeenschap ? Kan men echt niet op een andere manier oni aandacht vragen?


HOOGSTRATEN

Spijkerkoppen doen het weer!

Knap leerkrachtenfeest HOOGSTRATEN - Alles samen volgen er in Hoogstraten ruim 4.0(X) leerlingen middelbaar onderwijs, verspreid over vier scholen. Nu weet u net zo goed als ik dat goed onderwijs eerder een kwestie van kwaliteit is dan van kwantiteit. Maar ook daar zit het snor. De uitstekende reputatie van ons onderwijs is terecht tot ver in de provincie gekend. En het mag eens gezegd worden dat deze goede naam voor een groot stuk te danken is aan een gemotiveerd lerarenkorps. De leerlingen van ASO Spijker weten dit trouwens al lang. Al van in de jaren '60 organiseren ze zelfs een heus feest om hun leerkrachten daarvoor te danken. Dit Leerkrachtenfeest (LKF) is een unieke activiteit, waar de Spijkerkoppen jaren later nog over spreken. Op het einde van liet schooljaar wordt er uit de leerlingen van het 5' jaar een bestuur gekozen voor het volgende leerkrachtenfeest. Dit bestuur zal de verhaallijn coördineren, een algemene regie opstellen en waken over de financiële zijde. 1-let bestuur schiet al in de vakantie in actie. Want begin september moeten ze het verhaal aan hun jaargenoten overbrengen. Dan lichten ze meteen de 'rode draad' toe. Deze wordt gebracht door de hoofdpersonages, die liet werk van de groepjes aan elkaar praten. In de daaropvolgende weken worden al de 6-jaars over de deelgroepjes verdeeld. Daarna gaat men op zoek naar figuranten uit de andere studiejaren van de school. Het hele gebeuren wordt geheim gehouden voor de leerkrachten. In totaal doen vele tientallen leerlingen aan het feest mee. Eens de groepen zijn samengesteld gaat men aan het werk. Er worden scripts bedacht, audities gehouden, kostuums en decors gemaakt en vooral eindeloos gerepeteerd. De grote lijnen blijven dezelfde, maar de invulling is telkens anders. Editie 2005 ging door op donderdag 3 februari. De avond voordien kon de familie van öe lrorlingen naar dc generale repctiti.. kunicii. De voorstelling werd opgebouwd rond de rode draad van een circus. Gobriël, een welopgei'oede tienel; i'oeIi zich met thuis in zijn om geinig. Hij zoekt zijn toevlucht in alles wat met circus te maken heeft. Als op een dag een echt circus neerstrijkt in de stad, is het voor Gabriël alsof zijn droom werkelijkheid wordt. De acrobaten, de clowns en de wilde dieren fascineren hem. Hij leert Anno Rok kennen, de eigenares van liet circus, en liaarkleindochterlVena. Gobriël denkt ei,idelijk ccii nieuwe thuis gevonden te hebben, moor don sloot liet noodlot toe: Anno Rok overlijdt. Om liet circus te helpen nier/even loot Gabriël alles en iedereen achter en trekt hij met hen mee. Door omstandigheden kon lnj zijn thuis niet l,ereiken en duurt liet nog jaren eer /uj hen opnieuw tegenkonit.

Ook De Maand was van de partij. En ik nioet zeggen dat we genoten hebben van de verschillende toneelstukjes, maar net zo goed van de zang, de dans en de Big Band natuurlijk! Ook het decor en de kostuums zagen er prima uit. Een van de indrukwekkendste taferelen vond ik persoonlijk dc onvervalste scherniscènc. Mede door de speciale belichting werd hier een heel bijzondere sfeer gecreëerd. Toch wel knap. dat de leerlingen buiten hun serieuze studiewerk de tijd en de energie vinden om hun leerkrachten zo uit gebreid in de bloemetjes te letten.

'144) bezoekçn 't! na te(efoniscfie afspraal 'Tet:03/31437.88 Faa:O3/314.74.14 www.versmissenjanssens.fie CE-maif: versmissenjanssens@portima.Se 29


HOOGSTRATEN

Reuzeorder voor Wereidwinkel

McC+ HOOGSTRATEN - Hoezo, u weet niet wat dat betekent? Een formule Lot de fysicales? Neen! McC+, dat zijn Martens (Guy), croes (Hup) en Croes (Jan). En de plus staat voor Sjorrel (Huet), die het drietal versterkt met trekzak en/of piano. Heel wat bekende namen dus, die bij velen onder ons herinneringen oproepen aan de Spilzakken, Cardo Saxi en andere kwaliteit uit de Kempen. Onlangs nog schitterden zij op een benefletavond ten voordele van Marta Macz Pacay en Fons Huet. Nu geven ze een avond ten beste voor het grote publiek. We horen dan a capella, maar ook ander fraais. Op zondag 6 maart. om 21 uur, in cafĂŠ De Gelmel. Mis dit niet!

HOOGSTRATEN Het weekblad Trends verkoos Ajit Shetty, de afgevaardigd bestuurder van Janssen Pharmaceutica tot Manager van het Jaar 2004. Oxfam-Wereidwinkels deelt in de feestvreugde. Met dank aan de wereidwinkel van Hoogstraten -

nT/?, T

r

.-7. -

-

Vrijwilligers van Wireldoinkel Hoogstraten vouwen de folders die bij de pakketten oor den gevoegd.

Osama in The Movie HOOGSTRATEN - Na een succesvol Nerudajaar, werkt de Mondiale Raad dit jaar rond het thema wereldsol idariteit voor vrouwen. De jaarwerking vangt aan met een filmvoorstelling op de Internationale Vrouwendag. De film Osama is de 1 Afghaanse filmproductie na de val van het Taliban-regime. Een tegelijkertijd huiveringwekkend en humaan portret. In Afghanistan besliste dit regime dat geen enkele vrouw zonder begeleiding van een mannelijk familielid op straat mag komen. Uit wanhoop beslist een moeder haar dochtertje in een jongen te vermomnien. Zo kan haar dochtertje aan het werk bij een vroegere vriend van haar overleden echtgenoot en hebben ze nog een klein inkomen om te overleven.

I

' '

1-1 ER1JGERS Bouwspecialiteiten

WATERZUIVERING IN KUNSTSTOF EN BETON

De 'schuldige' is Stef Lauryssen, gelegenheidsmedewerker van Oxfam-Wereldwinkel Hoogstraten en werknemer van het Keinpense bedrijf met wereldfaani. Stef werkt er als 'catering manager' en organisator van evenementen. Op die manier was hij van dichtbij betrokken bij het feest dat het bedrijf voorbereidde om de 58-jarige Ajit Shetty te vieren naar aanleiding van zijn verkiezing tot manager van het jaar. Stef wees zijn bedrijf op het 'duurzaamheidsverdrag' dat het enkele jaren geleden had opgesteld: "Als je een geste voor het personeel wil doen, doe het dan in de lijn van dat verdrag en biedt producten van eerlijke handel aan. Het bedrijfschenkt trouwens al een paar jaar koffie van eerlijke handel: Fortkoffie met het keurmerk Max Havelaar." De directie van Janssen Pharmaceutica ging akkoord. Producten van dc wereldwinkel en pralines van een atelier voor autistische kinderen, dat zou elk personeelslid cadeau krijgen.

Cuba-verbod "En zo kwam op een dag iemand van Janssen

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten TeI:033144755 Fax: 03 314 80 65 -

.....

-

Voor we? ZI

Wij kunnen uadvies geven voor het juiste type

30

-

Pharmaceutica onze wereldwinkel binnengestapt", vertellen Hilt Rigouts en Dieter Croos van Oxfam-Wereldwinkel Hoogstraten. wilde 5.000 geschenkencheques bestellen." De cheques werden algauw "iets tastbaarders: een geschenkdoos ter waarde van 25 è 30 euro. Maar er waren wel een paar beperkingen: geen chocolade (vanwege de pralines), geen alcohol en geen Cubaanse producten." Dat laatste was een verzoekje van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson, het grootste bedrijf op het vlak van de gezondheidszorg ter wereld, waarvan Janssen Pharmaceutica deel uitmaakt. "Anderzijds wilden ze wel een paar speciallekens, zoals ananasconfituur. Dat veroorzaakte dan weer paniek in het magazijn in Gent: '5.000 potten? Zoveel hebben we niet in stock!"

Wie vult? Na twee weken onderhandelen tussen Hoogstraten. Gent en Janssen Pharmaceutica was de doos naar ieders smaak en voldoening samengesteld. "We waren intussen ook aan het uitzoeken of we die dozen zelf zouden vullen", vertellen Hilt en Dieter. "Het ZOLi logistiek geen klein bier geweest zijn, zelfs met als de wereldwinkeliers van Beerse zouden meewerken." Want Oxfam-Wereldwinkel Beerse was intussen ook betrokken bij het project. Het bedrijf Janssen Pharrnaceutica ligt immers op het grondgebied van Beerse. Uiteindelijk werden de 5.000 dozen de eerste week van februari gevuld in een beschuttende werkplaats in Gent. "Zowel wij als Beerse hebben wel een marge op de verkoop. Dat bespreken we nog met het nationaal secretariaat." Half februari waren alle dozen keurig afgeleverd, in de hoofdzetel van Janssen Pharmaceutica in Beerse en in diverse kleinere vestigingen van het bedrijf in Vlaanderen. (cc. WW-Krant)


HOOGSTRATEN

The Old Lady Stil! Swings!

125 jaar Sint-Catharina HOOGSTRATEN - In 2005 viert de Koninklijke Fanfare Sint-Catharina haar 125-jarig bestaan. In 1880 staken enkele notabele inwoners van Hoogstraten de koppen bij elkaar waarna ze beslisten een eigen 'Katholieken Kring' te stichten, als alternatief voor de destijds eerder liberale Harmonie St.-Cecilia. De stichters van Sint-Cathari na hebben wel licht nooit vermoed dat hun werk 125 jaar later nog steeds verder wordt gezet door een groep enthousiaste leden. Het is dan ook niet iedereen gegeven zon respectabele leeftijd te bereiken. Niettegenstaande haar 1 25 jaar is Catharina echter nog levendig en fris. Het thema van het feestjaar - 'The Old Lady StilI Swings" - is dan ook goed gekozen. Op 22 januari ji. werd het feestjaar alvast met veel luister ingezet. De muzikanten stapten van de Statie naar het stadhuis, waar ze nog een aantal nummers ten beste gaven. Daarna verplaatste het gezelschap zich naar Zaal De Welgezinde, waar het officiële gedeelte kon beginnen. De aanwezigen werden verwelkomd door een 'wel heel oude jonge muzikant', die het allemaal nog had meegemaakt. Later volgden er nog speeches van voorzitter Hugo Vinkx. burgemeester Van Ape ren en iemand van het Muzickvcrbond. Dit ullcs werd afgewisseld door 2 mooie filmpjes, waarin enkele jonge muzikanten het ontstaan van 'dcii Bond' op ludieke wijze naspeelden. Men had deze films in het witzwart gedraaid en een oud uitzicht gegeven, hetgeen een heel origineel ef fect gaf. Mooi werk van het fcestcomité! Eveneens de moeite waard was de huldiging van de

verdienstelijke leden, waarvan u er vast heel wat zult kennen (zie kader). De t'eestnamiddag werd afgesloten met een smakelijke receptie. Op 19 februari was er al een volgende activiteit in de Rabboenizaal, waar voor een volle zaal geconcerteerd werd. En op 20 maart verzorgt de fanfare een concert in Merksplas. Maar ook daarna zullen we nog van hen horen. Wij wensen de fanfare een uitstekend feestjaar toe. (dlï)

Hu!diging van de jubi!arissen Tijdens de academische zitring n'erden liefst 32 i'erdienstelijke leden met een ereteken van de Vlaaoise Mii:iekom:ganisatie gehuldigd. 15 jaar: Annick Vandenbergh, Jef Jansen. Roger Lannoye, Michel Van Deun, Bart Van Reeth en Kim Oostvogels. 25 jaar: Gert Huybrechts, Kristel Rombouts, Ann Verhoeven, An Wilmssen, Eddy Meeuwesen, Luc Rombouts, Johan Sysmans, Paul Vanderhallen, Hugo Vink, Lieve Mertcns en Jan Miclioel. 35 jaar: Liie Meyvis en Peter Roovers. 40 jaar: Staf Brosens en Jos Verhoeven. 45 jaar: Frans Van den Heuvel. 50 jaar: Karel Oprins en Louis Tuytelaars. 55 jaar: Stan Bruyndonckx, Gust Kox, Jozef Mertens, Herman Mertens, Stan Van 1-lemelen en Leo Mertens. 60 jaar: Jef Mertens en André Huybrechts (deze laatste werd reeds gehuldigd bij het 120-jarig jubileum in 2000).

,JefMerlens spande samen met André Huvbrechts cle kroon: zij namen een ereteken voor '60 jaam' verdienstelijk lid' in 0/Itvangst.

De jou/are Sini-Cculucahui kon op een ruime helcuigstellimig rekeneui hij hun 125-jcuig bestaan. 31


MEERLE ;;••,

Algemene vergadering dorpsraad

?

...,

Fietspad op Strijbeek: met of zonder bomen?

:-'

MEERLE Geeti grote lwistpunten op de dagorde san de Meerlese dorpsraad, tenminste toch niet tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Meerle. Toch waren ruim 50 belangstellenden opgedaagd voor de algemene vergadering. Om te vernemen wat onze bestuurders voor ons dorp in petto hebben, vooral hoe het nu zit met dat beloofde fietspad op de Strijbeekseweg. En dit jaar waren ze er wellicht ook om te luisteren naar Jan Geerts, de jonge Hoogstraatse kunstenaar die de opdracht kreeg een kunstwerk voor het Gemeenteplein te ontwerpen en uit te voeren.

Kunstwerk op gemeenteplein Het Liet er naar uit dat de inwoners van Meerle tegen de zomer een kunstwerk op het gemeenteplein kunnen inhuldigen. De door de jury geselecteerde kunstenaar, Jan Geerts uit Hoogstraten, kwam zijn project voorstellen. Hij werd ingeleid en voorgesteld door Frans Horsten, cultuurcoördinator van de gemeente Hoogstraten, die voor de goede orde uitleg gaf over de gevolgde selectieprocedure. De kunstenaar zelf, Jan Geerts, lichtte zijn ontwerp toe. Kunstenaars vertrekken van een idee en het kernidee dat Jan Geerts tot zijn ontwerp bracht, is een eenheid creëren tussen twee belangrijke maar afzonderlijke elementen van het centrale dorpsplein, nI. de kerk en het raadshuis. Het kunstwerk symboliseert dit idee, het brengt beide elementen samen in één object. Het kunstwerk is vier meter lang, anderhalve meter hoog en wordt uitgevoerd in staal en Ieder, beide weerbestendig. De prent van het raadshuis is in de stalen plaat uitgefreesd. Het maximale budget dat voorzien is bedraagt 12.500 euro. De jury die de kunstenaar heeft geselecteerd, gaat de uitvoering van het kunstwerk opvolgen. Als alles goed gaat, kan de Meerlese bevolking tegen de zomer het kunstwerk plechtig - en hopelijk ook feestelijk - inhuldigen.

Jan Gei S! S legt sla/t s/s' .'tleei/eiiaars het hoe en het waaroni uit van zijn ontwerp i'oorhet kunstwerk op het Gemneenteplein.

Prioriteiten van vorig jaar Vervolgens kregen de aanwezigen uitleg over de stand van zaken over de vorig jaar door het bestuur gestelde prioriteiten. 32

- Fietspad op dc Strijbeekseweg van Klein Eyssel tot de grens: het aanvankelijk voorgestelde ontwerp - een wegproflel gelijk aan het gedeelte vanaf Meerledorp tot aan Kleyn Eyssel - stuit op verzet van de afdeling Bos en Groen van de Administratie van de Vlaamse Gemeenschap. Bij dit ontwerp worden de huidige bomenrijen gerooid, Bos en Groen vindt die bomenrjen te waardevol en wil dat ze behouden blijven. Het gemeentebestuur heeft zo zijn bedenkingen bij dit bezwaar. Het vreest dat, bij een ander wegproflel met behoud van de bomen, de bomen uiteindelijk toch zullen afsterven. Bovendien wordt het profiel van de weg een heel stuk breder en zijn er meer onteigeningen nodig. Ook loopt het plan hierdoor heel wat vertraging op. Als het plan gewijzigd wordt, dient de Provinciale auditcoinmissie zich er opnieuw over uit te spreken. Het gemeentebestuur onderhandelt met de betrokken partijen, maar is niet optimistisch over een snelle afloop. In de begroting van Hoogstraten zijn in ieder geval kredieten voorzien voor de aankoop van de gronden. - Fietspaden op Groot Eyssel vanaf de Strjbeekseweg tot aan het rond punt: de onteigeningen van de benodigde gronden Lijn zo goed als afgerond en de werken zijn aanbesteed. De start van de werken is voor 1 maart voorLien. Er komt een fietspad langs beide zijden van de weg. Lual,ç dat nu loopt van het rond plint tot Meer. - Betonstrook naast de Ulicotensewcg: hoewel de uitvnering al voor 2004 gepland was, is dat niet geheurd. De Administratie van Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van de weg, beschikte over onvoldoende kredieten en de uitvoering is naar 2005 verschoven. - Een fietsstrook imoast de Ulicotenseweg (achter de bomenrij): hiervoor is op dit ogenblik geen financiële ruimte. Schepen Martens heeft gesprekken aangeknoopt met de gemeente Baarle-Nassau om te onderzoeken of voor de aanleg van een toeristisch fietspad van Baarle naar Meersel-Dreef geen Europese subsidies zouden kunnen vrijgemaakt worden. Maar ook Baarle Zit momenteel slecht bij kas en houdt de boot even af. Het genieentebestuur probeert verder beweging in de zaak te krijgen. - Restauratie van de kerkhofmuur: aangezien deze deel uitmaakt van een geklasseerd monument, wordt hiervoor een dossier opgestart met Monumenten en Landschappen. Ditjaar wordt een ontwerper aangesteld. Gezien het een eerder klein restauratieproject betreft, hoopt het gemeentebestuur dat hei snel Zijn beslag zal krijgen.

De bomen aan de Slrijbeeksemveg: blijeen ze of gaan ze tegen de t/akte? En hoelang gaat het getouwtrek nog duren?

Begroting 2005 Zoals gebruikelijk, wenste de dorpsraad te weten wat in de gemeentebegroting voor Meerle voorzien is. Fmnanciënschepen Peerlinck gaf tekst en uitleg. Naast gelden voor het uitvoeren van het kunstwerk op liet gemeenteplein, de aanleg van de fietspaden op Groot Eyssel en de onteigeningen voor de fietspaden langs de Strijbeekseweg. worden middelen voorzien om de schouw van de school volledig te heropmetsen en een aantal herstellingswerken uit te voeren, voor het restauratieproject van de kerkhofmuur en voor het ontwerp van het 'Ruimtelijke uitvoeringsplan' (RUP) voor het centrum van Meerle. Een RUP is de volgende fase in het gemeentelijke structuurplan, waarin de bestemming van de beschikbare ruimte wordt aangeduid. Het geplande RUP voor de dorpskern van Meerle moet een wettelijke basis geven voor de bestemming van wat er nu is (plein, scholen, lokalen van verenigingen ... ) en eventueel nog gewenst wordt. De bestemmingen die aan de ruimtes in het Centrum gegeven werden door de gewestplannen kunnen daarbij gewijzigd worden en zo aan de bestaande en de gewenste toestand worden aangepast. De afbakening van het gebied voor liet RUP is al gedaan. Het gaat om het gebied dat gelegen is tussen het Gemeenteplein. de Chaamseweg. de Rondeelweg en de voetbaipleinen van KFC Meerle. Voor hen wordt in het RUP ruimte vooriien voor ccii dci de volwaardig plein. Tevens wordt de nmugelijkheid onderzocht om in de Rondeelweg ruimte te voorzien voor een beperkte sociale verkaveling. Het RUP voor Meerle centrum zal het eerste zijn dat in de fusie wordt opgesteld.

Vragen van het bestuur van de dorpsraad Het bestuur zit nog met enige vragen: - om. of het gemeentebestuur meer weet over de vereniging "Belangenbehartiging". Blijkt dat niemand van het bestuur er ooit van gehoord heeft een ook bij de andere aanwezigen is er niets van bekend. - of er aan de ingang van de sportzaal, naast de hib een nieLmw lichtpunt geplaatst kan worden. Dit blijkt de voorbije dagen al uitgevoerd. - of er nog sociale verkavelingen in het verschiet liggen in Meerle: wegens gebrek aan beschikbare gronden, zijn hiervoor geen plannen. Burgemeester en schepenen willen de mensen hier ook geen illusies voorspiegelen:


MEERLE de volgende lOjaar zullen er geen nieuwe sociale verkavelingen komen. Dat is het gevolg van de structuurplannen. De wetgever heeft daarbij gesteld dat 60 % van de bewoning in het stedelijke of kleinstedelijke gebied moet en 40 % in het buitengebied en dat alvorens nieuwe bouwzones worden aangesneden, het overschot aan onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen grotendeel moet opgebruikt zijn. Meerle ligt in het buitengebied en er liggen nog heel wat onbebouwde kavels. Die zijn in privé-handen en daardoor niet beschikbaar voor het gemeentebestuur om er sociale bouwkavels van te maken. Dat dit voor een dorp als het onze verstrekkende gevolgen kan hebben, ligt voor de hand. Minder bevolking van lokale scholen, minder leden voor verenigingen, minder klanten voor de middenstand en dus minder middenstanders op termijn... Maar als we onze schaarse ruimte behoorlijk willen benutten, kan het niet anders. Anderzijds heeft centralisatie ook voordelen, o.a. betere beschikbaarheid van openbare diensten en sociale voorzieningen. Meer bijeengebracht kosten ze minder en zijn ze voor meer mensen beschikbaar. of er nog plannen zijn voor ons raadshuis? Daar zijn momenteel geen concrete plannen mee.

Vragen van het publiek Uit de schriftelijke vragen heeft de voorzitter een aantal geselecteerd waarop de bestuurders misschien hun commentaar kunnen geven. Ook dit jaar zijn er nog vragen die eigenlijk bestemd zijn voor een melding aan de diensten, zoals het vervangen van plastic vuilbakken in de Dalwijk. - De verbetering van de weg (opvullen randen) op Elsakker en Oosteneind zit in het budget voor onderhoud van de wegen in 2005. - De vergunning voor een mestverwerkingsbedrijf op Groot Eyssei is door de minister geweigerd. - Op de Dalweg werd door particulieren houten hekwerk op de stoepen (= op gemeentegrond) geplaatst. Kan dat niet verwijderd worden? - Is de bijdrage voor grof huisvuil vanaf dit jaar (25 euro voor 2m 3 ) niet te hoog gesteld? Schepen Peerlinck zegt dat ingrijpen op dit vlak meer dan noodzakelijk was en is. In 2004 werd in de gemeente 178.000 kg in het voorjaar en 150.000 kg in het najaar aan grof huisvuil opgehaald. Als je weet dat het storten alleen al 6 Bef per kg kost, dan is de som snel gemaakt. Dit is voor de gemeente onbetaalbaar geworden. In de meeste gemeenten wordt het niet of tegen betaling opgehaald en zo zal het ook bij ons zijn. Bovendien bestaat er nog altijd de mogelijkheid om je grof vuil naar het containerpark te brengen, tot 400 kg is dat gratis. - Mogelijkheid voor begeleid wonen voor andersvaliden in de gemeente: in Meerle is daar inderdaad geen mogelijkheid voor. In Hoogstraten zijn er een aantal woningen voor ze 1fstandig wonen en de "AS" bouw op gronden van het OCMW een woongelegenheid voor 10 personen met permanente begeleiding. Er zijn bij het OCMW wel heel wat mogelijkheden

voor ondersteuning, zoals Je poetsdienst en de bedeling van maaltijden - Lange wachttijd bij een oproep van het alarmnummer 101 . In een welbepaald geval duurde het meer dan een uur alvorens de politie ter plaatse was. De burgemeester kan een dergelij ke zaak onderzoeken, maar dan moeten hem de details bekendgemaakt worden. Algemeen blijkt uit de verslagen dat de reactietijd zeer kort is, zelfs bij nacht. De oproepen gaan naar de centrale dispatching en het is niet denkbaar dat die centrale in voornoemd geval overbelast is geweest. - Belbus is groeiend succes. Na goed een jaar werking, werd het functioneren van de belbus door gemeentebestuur en De Lijn grondig geevalueerd. Ondanks kleinere haperingen, kan je niet anders dan concluderen dat het systeem over heel de lijn een succes is. Voor Meerle is de basismobiliteit - een doelstelling van gemeenten en openbare vervoersmaatschappijen - sterk toegenomen. Dat mag blijken uit het aantal bediende klanten. Over heel het jaar maakten 9135 klanten gebruik van de belbus en in een steeds stijgende lijn (van 546 gebruikers in januari 2004 tot 1063 in december 2004). Daarmee hoort onze regio bij de vijf beste van heel Vlaanderen. De meest gebruikte opstapplaats is de stelplaats in Hoogstraten, gevolgd door Meerle kerk. Naar aanleiding van de evaluatie werd het aantal opstapplaatsen verhoogd van 49 naar 53. Daar komen binnenkort nog 2 plaatsen bij, o.a. Heerle. Een volgende evaluatie is voorzien in april 2005. Het spreekt voor zich dat er af en toe nog haperingen zijn, zoals de communicatie tussen klant en de centrale (niet altijd bereikbaar) en tussen de centrale en de belbus. Ook aansluitingen lopen niet altijd vlot, vooral als de lijndiensten vanuit Turnhout of Antwerpen vertraging hebben, wat de laatste nogal eens het geval is tijdens de spitsuren. Maar algemeen kan je niet anders dan stellen dat de hellius voor Meerle een zegen is.

Nieuwe prioriteitenlijst De voorzitter geeft lezing van de diverse voorstellen die voorliggen en waaruit door het bestuur de nieuwe prioriteiten zullen aangeduid worden op de eerstvolgende vergadering: - snelheidsbeperking tot 70 km per uur op de gewestweg naar Minderhout - snelheidsbeperking tot 50 km per uur op de gewestweg Chaamseweg - een fiets- en wandelpad op de Chaamseweg - rooien en snoeien van grote bomen op de speelpleinen in Dalwijk 1 en II - plaatsen van bloembakken in de Dalweg - instellen van een belasting op hondenpoep in de bebouwde kom - kruispunt Hazenweg / Gemeenteplein zou moeilijkheden opleveren voor de bussen van de Lijn Tenslotte gaf voorzitter Christ Sterkens een overzicht van de werkzaamheden van de dorpsraad van het voorbije jaar, waarna de aanwezigen nodig aan een drankje toe waren. Tussen pot en pint werd met onze bestuurders nog even nagepraat. (jaf)

Zo zag u de Zoo nog nooit MEERLE - Wellicht hen jij ook een trouwe kijker van 'Het leven zoals het is in de Zoo', dat momenteel hoge ogen gooit op onze nationale zender. Een mooi programma, dat ons een betere kijk geeft in de Antwerpse Dierentuin. TV is mooi, in het echt is het nog mooier. Op maandag 28 maart (paasmaandag) gunt De Bond voor alle gezinnen zijn leden een blik achter de schermen van de Antwerpse Dierentuin. Onder begeleiding van een zoo-gids kan je om. een kijkje nemen in de dierenkeuken, het aquarium, de kooien van de tijgers. Een rondleiding van 2 uur. Om de uitstap nog mooier te maken, gaan ze met de trein. De Zoo ligt immers pal naast het Centraal station en zo heb je geen parkeerproblemen. Vertrek aan het station in Kalmthout om 11.50 uur, de terugkeer in Kalmthout is rond 17.10 uur gepland. Achter het station is gratis parkeermogelijkheid. Een combiticket trein + zoo kost voor deze gelegenheid de gunstprijs van 11,70 euro voor + 12-jarigen 9,00 euro voor -12 jarigen. Snel inschrijven (ten laatste 28/02/2005) bij May Koyen, Ulicotenseweg 26, Meerle. (jaf)

•IV±.V±

r

HOOGSTRATEN

L.

i[ ti - ALLE MERKEN I111 7 rd c.& RENT

70

ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalciaracie.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad 33


KAV sportief

Zeven medailles voor 't Zolderke

MEERLE - De zomer is in aantocht is en bij KAV vinden ze dat het hoog tijd is om iets aan onze sportieve conditie te doen. Omdat het niet altijd lopen of fietsen moet zijn, dachten ze aan skeeleren. Ze hebben dan ook het plan opgevat om enkele lessen in het skeeleren aan te bieden en ze hebben iemand bereid gevonden om dat komen aanleren aan een zeer gunstige prijs. Om te weten of er voldoende interesse is van de Meerlese KAV-dames (en partners en andere - liefst volwassen - inwonende leden) hadden ze graag geweten wie er aan deze lessenreeks wil deelnemen. Het gaat om een 5-tal lessen, telkens op woensdagavond vanaf eind maart. Leeftijd speelt echt geen rol. De lessen starten vanaf nul, maar skeelers met wat ervaring zijn ook welkom.., je leert immers altijd iets. Exacte info volgt later. Heb je interesse of vragen, laat dan even iets weten aan Tonia Jacobs. Heimeulenstraat 41, graag zo spoedig mogelijk. P.S. Noteer alvast op zaterdag 2juli skeelertocht in Meerle. Ca. 20 km, vertrek parochiezaal. Wie weet ben je tegen dan al een geoefende skeeIer. (jaf)

Smoutebollen en wafels MEERLE - Naar goede gewoonte en beproefd

K` ML'El?LE - Dc trampolinesprini,'cr.r van de turnkring t Zoldcrke waren goed op dreef tijdens de provinciale kampioenschappen van Turnspori Antwerpen. Een splinternieuwe trampoline en veel oefenen leveren resultaten: liefst zeven medailles brachten ze mee naar Meerle. Gouden medailles voor Ruth en Griet Van Alphen en voor Marck Franken, een zilveren plak voor Karolien Meeusen en Geerr Geenen en brons voor Sarali Cievinans en Elien Leemans. (jf

Zeer

maar hoe je slapen wil S

13LWO 34

recept zullen de leden van de KBG-Meerle op zondag 13 maart weer heerlijke wafels en smoutehollen bakken. Vanaf 12 uur kan je ze komen nuttigen in de parochiezaal. Je kunt er een lekkere koffie bij drinken of een biertje. Komen afhalen kan ook. Heerlijk om na een middagwandelingetje met heel de familie of met vrienden te genieten van een wafel of een paar smoutebollen. Tot welzijn van onze maag en de kas van de KBG. Profiteer er van! (jqf)

•

au ng 99


MEERLE

Hobbytentoonstelling KWB en KAV 1\'IEERLE - 30 Lïiosan1e, i iiiet ei'eiii'eel rer,si /iillclid( hobby ',s mochten 0/) de tweejaarlijkse hobbvtentoonsrelling van KWB en KAV Meerle op heel nat he/anc,' stel/in relc'nen. (juf)

Installatiebedrijf van den Berg Voox't 26- Hoogstraten

eerle) Tel 03i'315 75.31

sanitair

1. JLf INSTALLATIEBEDRIW VAN DEN BERG

E oHE1pdneien

QiJ\I.IIiOtiW Aannemer

.

verwarming

Bezoek ons ook op inteînet vdberg.be

Openmgstijdentoonzaal

EmaU info©vdberg be

Electrabel@ 1

1

Ma - vrij 8h-12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat 8h- 12h Zon -en feestdagen gesloten

1•

tandwie!eza;b laden 9olie, kiiefhamers

Liesbeth Broekmans, leunend op haar eigen gemaakte marmeren schouw. Vakwerk hooi:

V

Bij ons drie troeven onder één dak! KWALITEIT- SERVICE. PRIJS

Alle herstellin gen van alle merken motorzagen

- 111 A 4

Nu verschillende types motorzagen

IN PROMOTIE !!! 111 11 Mon Jacobs, sinds mensenheugenis lid van de KWB, viel de eer le beurt na de receptie het lint te mogen knippen. Zelf was Mon evp. sant met een imposante verzameling oude grammojoons.

Erkende dea!er voor de Noorderkempen.

LMOTOR STOPPELS WAND

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Te10331441 15-Fax033141420

35


WORTEL

Carnaval

7

1

uirn

T T

Bedrijfskleding Promotiekleding Textieldrukwerk Bord uurwerk Relatiegeschenken

WORTEL - De 33 1e editie van Wortel Carnaval. Een week lang feesten: kindercarnaval, een prinsenbal en als hoogtepunt de carnavalstoet op zondagmiddag. Hoewel de weergoden hun best deden om in de voormiddag roet in het eten te gooien met regen- en sneeuwbuien, bleef het tijdens de optocht zelf gelukkig droog en zonnig. De stoet werd geleid door een nagelnieuwe Prins Carnaval: prins Dirk de eerste, en na een jaartje van afwezigheid openden de reuzen Suske en Wiske de namiddag. Maar wat voor optocht was het eigenlijk:

jJ Een hout en pcl/ettenstoet (de Mookers uit Meer met de niIetteniroç'en )

/ en /i in/t en

E&S Design bvba Hinnenboomstraat ibi 2320 Hoogstraten

Z1 iip. Un

/ ( KLJ Merksplas ,n

1

tel 0032 3 314 95 57 infoŠes-designbe www.es-designbe

Een CaIfln1nR1oe1 De Redeiije,.s liii Rijkero/seI) 36


WORTEL WORTEL Op zaterdagS februari werd Maria, -

Lang leve Maria!

woonachtig op de Langenberg, eens stevig in de bloemetjes gezet. Maria, of voluit 216 Maria 6, is iie oudste meikkoe die de familie Peeters op hun boerderij hebben.De dertienjarige dame heeft in haar hele leven zomaar eventjes 100.000 liter melk voortgebracht. En dat is een hoogst uitzonderlijke prestatie! Zeker als je weet dat een koe gemiddeld 11.000 liter melk geeft op een heel leven, en dat zo' n leven gemiddeld zes jaar duurt. Het landbouwbedrijf van de familie wordt gerund door Fons en Magda Peeters, samen met oudste 70011 Stefaan en zijn vrouw Carine. Een koe met zo'n palmares, dat moest gevierd worden. Overdag met een receptie en 's avonds met een drink. En Marie zelf, getooid met een lauwerkrans om haar nek, die kon het blijkbaar allemaal niet zoveel schelen.

Actie Tsunami 12-12 WORTEL

:•

•'i

Ook in Wortel zamelde men geld in ten bate van de slachtoffers in Zuid-Oost Azië. Bij buurtwinkel Supra van de familie Van OpstalStoffels nam men het initiatief om aan de kassa een bokaal te plaatsen waar passerende klanten een bijdrage in konden storten. Op 2 februari werd, onder toeziend oog van twee mensen uit de huurt, de bokaal geopend en het geld geteld. Men kwam in totaal aan een bedrag van 562,72 euro. Een mooi resultaat. -

VInr: Fon.s Peeter.v, .tèesîkoe Maria en Stetaan Peeter.s.

GARMIN GPS SYSTEMEN

ass ortiment!

SûifCOMPUTER reva BVBA Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten Tel 031315.09.09 info@softcomputerbe,www.softcomputer.be

n ne ~

37


MINDERHOUT

KSJ MINDERHOUT - Over enkele weken is liet Pasen. De KSJ biedt u paaseieren te koop aan op zaterdag voormiddag 19 maart vanaf 10 uur. Aan een schappelijk prijsje en voorzeker heel lekker wordt bovendien de KSJ werking hiermee financieel ondersteund.

De Slinger MINDERHOUT - De Slinger is de naam van

MINDERHOUT - Zondag 6 maart organiseert

de jeugdwerking van het Katholiek Verbond van Gehandicapten. Zij hebben hun werkgebied binnen de gemeente Hoogstratcn en de ons vast omringende gemeenten. Op zondag 13 maart organiseert deze jeugdwerking een zondagmiddagprogramma voor minder-validen van 3 tot en met 16 jaar. Uiteraard zijn ook broers en zussen welkom. Deze bijeenkomst gaat door op het Mariaveld. Bredaseweg 39 te Minderhout vanaf 14 uur. Meer info op het nummer 03 / 314.32.22.

de KWB voor de 7'° maal een wandelzoektocht. Tijdens de wandelzoektocht van 4 ti 5 km dienen een aantal vragen opgelost te worden. Hoofdbrekende vragen zullen het zeker niet zijn. Bij de KWB primeert immers het zoeken en de deelname boven het winnen.

Info-avond voor joggers MINDERHOUT - De KWB start op woensdag 16 maart weer met de jogging voor beginners en volhouders. Om u hier alvast wat op voor te bereiden wordt er een infoavond georganiseerd op vrijdag 11 maart in de parochiezaal om 19.30 uur. Op deze avond zal door Winy Knippen wat uitleg worden gegeven over dingen die belangrijk zijn bij het joggen, zoals: joggen goed voor de gezondheid, zelfs voor mensen niet een ziekte; belang van een warming-up en coolingdown: het lopen op goede schoenen en wat zijn goede schoenen: kleding tijdens het jog-

Wandelzoektocht

gen; kan ik afvallen door het joggen: hoe voorkom ik blessures; hoeveel keer per week moet ik trainen en eventuele andere vragen. De avond zal worden afgesloten met een korte uitleg over de Kapellekensloop. Diegenen die nog twijfelen om deel te nemen aan de reeks "Joggen voor beginners en volhouders vanaf woensdag 16 maart", kunnen die avond alsnog inschrijven. Kosten: voor leden KWB-Minderhout € 1 voor niet leden € 2. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Fons Aerts, Meerseweg 86, telefoon 03-3 143892 en hij Winy Knippen, Lage Weg 56. telefoon 03-3142594.

Om het aantrekkelijk te maken voor de gezinnen met kinderen zijn voor de kinderen (-12 jaar) opnieuw aparte, kindvriendelijke vragen opgesteld die onderweg gezocht moeten worden. De opdrachten gaan over sprookjes, televisie, strips, De kinderen zullen ongetwijfeld genieten van deze wandelzoektocht. U kunt vertrekken tussen 13 uur en 14 uur aan de paroehiezaal. Na de wandelzoektocht kunt u rustig genieten van heerlijke pannenkoeken. Tussen 17u30 en 18 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Alle kinderen gaan met een prijsje naar huis. Bij de volwassenen worden 1 op 3 deelnemers bedacht niet een prijsje. Voor de prijs hoef je het echt niet te laten. Voor slechts 1,50 € per persoon (2,50 € voor niet KWB-leden) kan je al deelnemen.

Wat gebeurde er in 1974?

MIATDERHOUT - De 30-jarigen ktt'a,nen op zaterdagavond 4 december bijeen in liet KLI-lokaal voor een warme maaltijd en een gezellige babbel. Tot in de vroege uurtjes werden herinneringen opgehaald van de kleuter- en lagerescliooltijd. 'Zeker voor herhaling vatbaar', hoorde men verschillende keren. Dat zal er zeker niet aan nanke ren ... v.l.n.i: (boven) Els Stoffels, Natasja Fockaert, Maarten Mostinans, Annemie Mevers, Anja Fockaert, Ilse de Bie, Tom Jacobs, Gert Hillen, Mieke van Baden (midden) Luc Goos, Heidi Brosens, Lieve Backx, Cindv Quick, Veerle Brosens (onder) Dirk Verineiren, Gerd Ee/en, Ben Floren, Tom Laurvssen, Toon Desmedt, Marc Goos en Johnnv Roinbouts.

38


MINDERHOUT

Castelhoeve: overdracht en opendeurdag Tijdens de overdrachts-receptie van de Castelhoeve op II februari kreeg iedereen de gelegenheid om het beste toe te wensen aan Ad en Ans Rood. Tevens werden de nieuwe uithaters van de Castelhoeve voorgesteld aan de gasten. Ook wij maakten kennis met Ans Manders. Frank Diekei. zoon Bas en dochter Maartje. Het gezin, afkomstig van Middelbeers in Nedci land, ergens tussen Tilburg en Eindhoven, is sinds 15 december 2004 eigenaar van de Castelhoeve te Castelré. Ans bouwde een jarenlange ervaring op bij een tante van haar die een soortgelijke zaak had in de omgeving van Middelbeers. Toen die zaak overging in andere handen bleek Ans haar interesse en ervaring voldoende om zelf zo'n zaak op te zetten of over te nemen. Gesteund door haar gezin begon Ans uit te kijken wat de mogelijkheden waren en vooral wat er haalbaar was. Via een kennis die het intenlet afschuimde kwamen zij bij de Castelhoeve terecht. De eerste keer dat het gezin de Castelhoeve bezocht, of heter op zoek gingen naar, dach ten zij dat ze verloren gereden waren. Na een ganse rit van Baarle naar Castelré kwamen de kerktorens van Hoogstraten en Minderhout in het gezichtsveld. En daar, aan het einde van de wereld vonden zij toch nog de Castelhoeve. Onvoorstelbaar dat zo'n stukje natuur nog bestaat. Deze eerste ontmoeting, in april 2004, met Ans en Ad .- toenmalige uitbaters - verliep zo voorspoedig dat Ans - van Frank - enkele dagen later reeds terug naar Castel kwam om de omgeving verder te verkennen. Midden in alle drukte van de huidige samenleving vond dit gezin een rListpunt in Castelré.

(]AS1'ELRE - Ad cii Aus Rood, beter gekend als de uiibaters van de Castelhoei'e, kochten enige tijd geleden een woning in het nabijgelegen Minderhout en blijven op deze manier betrokken bij liet sociale leven wat zij hier hebben opgebouwd. / 7 jaar een zaak uibaten is natuurlijk een stuk van je leven. Tijdens deze periode hebben zij steeds hart voor de zaak gehad en gelukkig werden er ook tal van foto's gemaakt. Van al deze prenten werd een collage gemaakt en geschonken aan de nieuwe uitbaters, Aus en Frank, tijdens de overdrachts-receptie die heeft plaatsgevonden 0 11 frbruari 2005.

De gemoedelijke sfeer van de omgeving en het kleinschalige van Castelré vonden we een belangrijk gegeven in deze aankoop. Na de onderhandelingen over de aankoop werd de akte voor de notaris verleden op 15 december.

Met deze aankoop ging een droom van Ans in vervulling. Frank blijft werkzaam bij het Nederlandse bedrijf als service monteur, zoon Bas zet zijn studies in Eindhoven als kok verder en leeft zich intussen uit in de keuken van de Castelhoeve waar pa of ma zelden koken als zoonlief thuis is. Dochter Maartje studeert in Baarle waar ze nog minstens een loopbaan van drie jaar voor zich heeti. Op 26 en 27 maart, telkens vanaf 10 uur in de voormiddag, organiseert de familie opendeurdagen op de Castelhoeve. Tijdens deze twee dagen wordt de ganse accommodatie opengesteld voor elke geïnteresseerde. Beslist een bezoekje waard aan een minder bekende vakantiemogel ijkheid in onze streek. Of kijkt u op het internet naar www. decastelhoeve.nI

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. ('ASTELRE - Vanat de opendeurdagen op 26 en 27 maan is de Castelhoeve elke dag geopend vanaf 10 uur Ans, zoon Bas, dochter Maartje en Frank zoiTen voortaan dat het u aan niets ontbreekt.

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98 16

39


MINDERHOUT

Jogging voor beginners en volhouders MINDERHOUT Vorig Jaar zijn velen an ons gestart met het joggen, sommigen bij de beginners en anderen hij de volhouders. Allen waren ze het er over eens dat het joggen goed was voor de conditie, de gezondheid en het sociaal samen zijn. Onderzoeken wijzen dan ook uit dat wie regelmatig aan sport doet, meer kans heeft om langer gezond te blijven. Instinctief weten we dit, maar de praktijk laat vaak te wensen over. We vinden of niaken geen tijd om te sporten, of weten niet hoe er aan te beginnen. Daarom willen wij als KWB met Joggen voor beginners en Joggen voor volhouders jullie op een aangename en gezonde manier aan het bewegen krijgen of aan het bewegen houden. Jogging voorbeginners is op maat gesneden voor mensen die willen starten met joggen. Voor deze beginnende joggers is door deskundigen een schema opgesteld waardoor ze na 14 weken in staat zijn 5 km te kunnen joggen. Buiten dit trainingsschema worden er ook concrete tips gegeven betreffende een goede warming-up, loopscholing en cooling-down. Indien je deelneemt gaat niet alleen je conditie en gezondheid erop vooruit, maar leer je ook weer nieuwe mensen kennen waarmee je samen op weg gaat om aan het einde 5 km te kunnen joggen. Ook voor de volhouders hebben we ditjaar weer en gevarieerd trainingsprogramma. Volhouders zijn mensen die al langer joggen en minimaal 30 minuten ononderbroken kunnen joggen. Deze volhouders die allemaal al eens 5 km hebben -

twee zeer ervaren trainers, namelijk Fons Aerts

en Winy Knippen. De start zal zijn op 16 maart. Iedere deelnemer wordt dan om 19.15 uur verwacht bij het voetbalplein van MVV aan de Hoge Weg. Om de beginnende joggers goed op weg te helpen, trainen we de eerste twee weken liefst drie maal samen met de groep. Op woensdagavond, eraan, het hoeft geen drie keer, maar het is wel verstandig om te doen. De 12 daarop volgende weken zal het joggen onder begeleiding telkens alleen op woensdagavond zijn en er wordt verwacht datjullie tijdens de week nog twee maal joggen. Ben je niet gemotiveerd genoeg om alleen te lopen. Geen probleem. Ervaring wijst immers uit dat deelnemers onderling afspreken om samen te joggen.

Broederlijk DeleoD

De kostprijs voor beginners en volhouders (zij-

HOOGSTRATEN Naarjaarlijkse traditie gaan

nde lid van de KWB-Minderhout) bedraagt

de mensen van de Wereldwinkel weereen lekkere

slechts 15 € voor 14 trainingsavonden inclusief

exotische maltijd klaar maken voor ieder die daar

trainingsschema, startbewijs voor de Kapelle-

zin in heeft. Ze zijn zo stilaan specialist aan het

-

kensloop en een T-shirt. Voor niet leden bedraagt

worden in de wereidkeuken en oogstten elk jaar

de inschrijving 25 € inclusief trainingsschema.

weer lof voor hun kookkunst. Op 12 maart kan

startbewijs Kapellekensloop en een T-shirt. Deze

iedereen weer komen proeven in de Pax.

jogging voor beginners en volhouders staat open

De opbrengst van het etentje is deels voor de

voor zowel mannen, vrouwen en jeugd. Mini-

eigen werking en deels voor Broederlijk Delen.

mum leeftijd 8 jaar. Voor een goede verzekering

Die Organisatie besteedt dit jaar haar geld aan de

zal je zelf moeten zorgen. De KWB wil voor

mensen van Kongo. Daar steunen ze hoerenge-

geïnteresseerden echter wel een verzekering af-

meenschappen en verenigingen die werken aan

sluiten. Voor zowel de beginnende als de ervaren

mensenrechten en de democratisering.

jogger kanje een jaarverzekering afsluiten voor

Op zaterdag 12 maart kan men in de Pax aan tafel schuiven om 17.30 uur of om 20 uur om origineel en lekker te eten aan schappelijke prijzen en tegelijk ook de mensen uit Kongo te steunen. Men dient wel in te schrijven voor 7 maart: via e-mail Hoogstratenaoww. be of via tel.03/3144924 of in de Wereldwinkel. Het menu is te bekijken op www.oww. be.Hoogstraten

10€. Je bent dan tot 31 december verzekerd voor de joggingavonden en andere loopwedstrijden.

grenzen te verleggen en de te joggen afstand

Om de voorbereiding en de verzekering tijdig

te vergroten naar 10 km of zelfs 15 km. Of hun

in orde te brengen. verwachten wij dat geïnte-

voor 11 maart aanmelden en

prestaties op de 5 km te verbeteren.

resseerden zich

De trainingen voor de beginners en volhouders

betalen bij Fons Aerts, Meerseweg 86. telefoon

zullen iedere woensdagavond van 19.30 uur tot

03-3143892 of bij Winy Knippen, Lage Weg 56.

20.45 uur plaatsvinden en worden gegeven door

telefoon 03-3 142594.

apijten Vloerbedekking

/ _____ •

wlim

wii groeien

vrijdagavond en op zondagvoormiddag. Denk

gejogd, gaan in deze 14 weken proberen hun

iig

Lekker eten met cle Wereidwinkel

-

.

1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, laminaat, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Vakkundig interipijr- en kleuradvies door onze binnenhuisarchitecte maken een bezoek méér dan waard!

10

000 1 1>'Vd

00\~O

~

d/'

• woondecoratie

Kapeistraat 6 . Baarle-Hertog Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be . maandag gesloten -

40

215


MEERSEL-DREEF

Carnaval MEERSEL-DREEF Als ik /eg dat carnaval in onze v indstreken vooral vanuit Nederland iskomen aanwaaien, dan lieg ik zekerniet. Meersel-Dreef kreeg lang geleden de ziekte over van z'n Galderse en Strijbeekse broers en zusters en vormden samen het Maerkrattenland. De Meersel-Dres e niers gaan graag uit hun bol met de kermis en dit in eender welke oullit maar met carnaval kwamen ze niet echt los. De laatste jaren kwam er ech ter weer meer beweging aan het carnavalsfront. Vooral de jeugd nam hei voortouw in handen. De groep CV De Leutenieute bouwt met hun groep al weer enkele jaren een wagen en behaalden enkele keren de eerste prijs. Zij worden echter al weer een jaartje ouder, de middelbare schooltijd zit er (bijna) op en wat dan? Beginnen werken en geen verlof? Of verder studeren en op kot? Enfin, vragen voor de toekomst maar dit jaar kwamen ze nog goed uit de verf met een tweede plaats op Galder en een negentiende plaats in de stoet te Chaam. Hun wagen mochten ze bouwen bij Hans de Roover op Strijbeek. Maar er is opvolging, er ontstond een nieuwe groep: "CV Ge hed het of ni?" Een groep van Dreefse tieners die dit jaar voor de eerste keer zelf een wagen in elkaar staken. Met nadruk op zelf, de pa's en ma's waren niet weinig trots, ze deden alles zelf, van het begin tot het einde. Ze bouwden hun wagen in een schuur bij Rien Aerts, waar ze heel wat uurtjes versleten. Met hun wagen met de uitbeelding van "den dikke en den dunne" kaapten ze een derde prijs weg op Galder en een dertigste prijs in Chaam. Volgens de jury was ook hun presentatie enthousiaster en vrolijker dan dat van de meeste andere groepen. Ze waren niet weinig trots op hun uitslag. En ie bruisen alweer om aan hun wagen van volgend jaar te beginnen. En dan mag ik ook zeker CV De Dreefse Prullekes" niet sergeten, waarbij de jongsten met hun enthousiaste pa's ook elk jaar in de stoet van de partij zijn. Verder was er op Dreef nog een pyjamabal in café 't Jachthuis. waar het vrolijk aan toe ging. Enkel voor éne Tom VO liep het slechter af, bij het tafeldansen sloeg hij omver met z'n achterste door een ruit. Enkele hechtingen op de spoedafdeling waren nodig om z'n zitvlak weer in de plooi te krijgen. Ook bij Rien Aerts was het feest tijdens de spelnamiddag voor al de CV's, oja, CV staat hierbij voor Carnavalsvereniging. Het werd een levend ganzenbordspel met wel een dertigtal spelletjes en opdrachten. En dat het toch allemaal wel een grote inspanning vraagt, merkte ik aan m'n tipgevers, de éne viel in slaap op z'n stoel en de andere kon van heesheid amper praten. Maar ja, een goede carnavalsviering is een geseling waard... Zie ook: http://groups.msn.comldreveniers (info: Niels Roovers en Rob Van Dun. te)

F

rP '•i ':

De lagere schoolkinderen zette de carnai'alsfeesîelijkheden net voor de vakantie in gang 1oct een verklede optocht overde Dreet. Ze hielden halt hij snack Martens waar ze sierden getrakteerd, rot groot jolijt. En natuurlijk op muziek een polonaise door de zaak.

,.

\

\

.,:

•:

.f

f

J ' De jongste Dreefse stoetdeelnemers: CVDe Dreefse Prullekes. De carnaval.rstoet over Strij/,eek, Meersel-Dreef en Galder verliep aangenaam en vlot. 1-let 'acer 'aas prachtig, veel zon en geen wind en aangename temperaturen. Het is ooit anders geweest.

-

De kers ierse earnatalsgroep Ge lied herof ni'. poseert trots voor hun creatie, den dikke en den dunne. Ze kijken al uit naar volgend Jaar ('11 (la/t i/O t-di het tast lveer 1/100W ei

Geluk is als een vlinder: wanneer je hem tracht te grijpen blijft hij altijd net buiten je bereik: maar wanneer je rustig blijft zitten komt hij misschien op je hand zitten. Natlianiel Hawthorne, A nierikaans schriji'e; 1804-1864

Dc h uieiui'ule laaiden it eer een mooie wagen met drie inuziekmakende clowns en als motto.' "Wij blazen uit de maat trant onze dirigent is steeds te laat ". Het ramen bouwen aan de wagen is voor hen een andere manier ont elkaar te ontmoeten en te verbroederen. 41


Algemene Vergadering Dorpsraad MEERSEL-DREEF —Als u om één of andere reden niet aanwezig kon zijn op de dorpsraad, dan kunt u hier het kort verslag lezen. Een doktersbrief'je is wel verplicht. Enfin, er was niet echt veel volk op de vergadering, minder gezellig voor de leden van de dorpsraad. Of een teken aan de wand is dat het allemaal wel goed zit in Meersel-Dreef? U kunt het bekijken zoals u wilt.

telijk nog eigenaar van de wegen zelf. Al deze gronden moeten eerst worden afgestaan vooraleer de gemeente met de werken kan beginnen. Door de voortdurende koop en verkoop van gronden, zijn de feitelijke eigenaars niet altijd op te sporen. Er is goede hoop dat dit in maart kan opgelost zijn.

Begroting 2005 voor Meersel-Dree,f voorzien: Voorzitter Jos Fluybrecht benadrukte in i'n openingswoord het toeristisch belang van MeerselDreef en vroeg daarom aan het aanwezige co! lege van burgemeester en schepenen om oog te hebben voor de toeristische troeven. Het paters wielproject. nu het schoolhuis verkocht is en het KLJ-lokaal een vaste plaats kreeg, kan men starten met de verdere afwerking van het plein. Tot de 50 meter lijn zal het plein verhard worden als parkeergelegenheid voor een 30-tal wagens. Dit plein zal ook plaats bieden aan een skatepleintje met verwijderbare hindernissen (naast het KLJ-lokaal). Dit viel bij sommige buren niet in goede smaak. Ze hebben schrik voor overlast en vandalisme. Maar volgens de dorpsraad is het de enige geschikte mogelijkheid in Meersel-Dreef en moeten we de jeugd ook de kans bieden om zich uit te leven. Het parkeerplein zal daardoor wat groter worden en zo in juli meer ruimte bieden voor de kermis. Als het kan zal het lunapark daar ook een plaatsje krijgen zodat de Markweg niet meer hoeft afgesloten te worden. Fietspad Mosten-Meersel, er werd 100.000 euro voorzien voor het opmaken van een rooi- en onteigeningsplan en voor het verwerven van de nodige gronden. In 2006 zal er normaal een ontwerper worden aangesteld. Het fietspad zal lopen van de Mosten tot aan de grens op 't Heieinde. Tekenschool IKO, om eventueel ook tekenlessen in Meersel-Dreef te kunnen laten geven, zal er door de dorpsraad eerst een behoefte-enquête gehouden worden onder de kinderen van de lagere school. Infrastructuur 't Dreefke. De gemeenteraad keurde eindelijk de verbouwing van de zolder goed. Er komen drie klaslokalen op zolder, het dak wordt volledig geïsoleerd en vernieuwd en van velux-ramen voorzien. Er komt een brandtrap en een traphal. Goed nieuws voor de school die al langer om ruimte verlegen zit en ook kon aantonen dat het de komende jaren alleen maar erger zal worden. De verbouwing zou tegen 1

september, het begin van het nieuwe schooljaar, klaar moeten zijn. Ook het Diego-dossier tot het verkrijgen van subsidie voor het aanboLiwen van een nieuwe schoolafdeling ter vervanging van de prefabs, is nog steeds lopende en het één vervangt het ander niet.

Riolering Meersel-Heieinde- Waterniolen wegScheurdekousweg- Villapark. Ter opfrissing: de stad bereidt een pilootproject voor om al de niet van riolering voorziene delen van MeerselDreef van riolering te voorzien. Het zou daarbij gaan om drLikriolering, waarbij het afvalwater via dunne buizen wordt afgevoerd. Voordelen zijn dat dit in de berm kan gebeuren, wegen hoeven niet te worden opgebroken en de staat draagt de volledige kosten. Momenteel zit de knoop in het villapark, bij de overdracht van de wegen en bermen naar de gemeente is dit niet volledig gebeurd. Sommige eigenaars zijn fei-

Paterswielproject (parking) 12.500 euro. fietspad Mosten-Heieinde 100.000 euro, verbouwing zolder school: 135.000 euro. skateplein: 5.000 euro, fietspad Strijbeek: 43.900 euro en bomen paters: ongeveer 11.000 euro. Bomen en grastegels paters. Er wordt momenteel prijs gevraagd voor 26 bomen, te planten aan de kant van het Mariapark, tussen café de Dreef en de ingang van het park. Er is een strook van 4,20 meter vrij. Daarop zou ook mogen geparkeerd worden, mits de aanleg van grastegels (open tegels waardoor gras kan groeien). Deze grastegels moeten ervoor zor gen dat de kanten niet direct stuk worden gereden en vormen zo ook een bescherming voor de boomwortels. De bouwvergunning is in aanvraag, monumenten en landschappen zou nu toch akkoord kunnen gaan. De bomen zullen in het vooijaar worden geplant.

Dc heren lwj nneit en liirgenteester Zaten t! /l()tlI erit 1 hij. en driikkiitgiinepeii in i/ wezig en geen hete onderwerpen 0/) de agenda. Maar toch werden we heel wat wijzer! Proef onkruidbestrijding. Momenteel expe-

De zolder van onze lagere school 't Dreefke wordt verbouwd en er komen drie klaslokalen bij. Het uitzicht van het gebouw zal echter niet veranderen 42

rimenteert men in Meersel-Dreef op bepaalde stukken om met minder onkruidverdelgers en meer manuele arbeid de beplantingen en bermen, vrij te houden van onkruid. Dit lijkt goed te lukken, niemand van de aanwezigen had opmerkingen. Fietspad Strjjbeek. Men wil een nieuw fietspad op Strijbeek, vanaf de Strijbeekseweg tot aan de grens. Het huidige fietspad ligt er zeer hobbelig en gevaarlijk bij. De boomwortels drukken het fietspad omhoog. Mogelijke oplossingen: bomen weg en een dubbel fietspad, bomen laten staan en een enkel fietspad aan de westkant van de weg


MEERSEL —DREEF (kant kasteeltje). Een enkel fietspad heeft als nadeel dat de fietsers tweemaal zullen moeten oversteken. De algemene vergadering kiest voor een dubbel vrijliggend fietspad en vanwege de veiligheid liefst zo snel mogelijk. De gemeente stuurt een brief om een oplossing voor dit dossier te bespoedigen.

Veel volk op de bingoavond van de fanfare

Obstakels op de bermen en parkeerstrokeii.

Sommige mensen nemen een deel van de openbare ruimte in door een aanplanting te voorzien of door hindernissen op te werpen (bijv. grote keien) op de parkeerstroken of bermen, om zo het parkeren van voertuigen voor hun huis of voortuin te ontmoedigen of te verhinderen. Dit mag echter niet. Er werd op vraag van de algemene vergadering, opdracht gegeven aan de politie om daar streng op toe te zien en wanneer dit niet helpt, verhaliserend op te treden. Ook werd er gevraagd om harder op te treden hij parkeerovertredingen aan de Markweg (verbod parkeren Noordzijde). Liclitarinaturen. De rustieke lantaarns zijn \ sleten, ze zullen vervangen worden door ni ii we maar enkel bij de beschermde monumenten (klooster, kapel, watermolen) en niet bij de gewone huizen. Daar komen gewone armaturen. Betonstroken. De Oude Tramweg zal ook voorzien worden van een betonstrook naast de weg. Er zal tevens nagekeken worden waar de wegwijzers gebleven zijn, die stonden aan de hoek van Klein-Eyssel en Strijbeek. Voorrangsweg. De verkeersraad besliste om het Hoogeind-Meersel, de weg Meer - Meersel via de Mosten, helemaal voorrangsweg te maken tot aan de bebouwde kom op Meersel. Nu is dat nog maar van Meer tot aan de weg Dc Mostcn (afslag transportzone). Dit om onduidelijkheid te voorkomen. (/r)

7

41

MEERSEL-DREEF - Op de formule van de bingoavond voor de steunende leden van de .

ftipfare zit nog geen s/eet. Meer dan 180 lfrthebbers kwamen opdagen om mee te dingen naar de verschillende mooie prijzen. Alles verliep op rolletjes en Rita Van Gestel van de Dreef kaapte de hoofdprijs, een DVD-recorde,; weg. (te)

Net geen tsunami

Wees vriendelijk tegen uw kinderen, zij kiezen later uw tehuis!

5

040029.

1

MEERSEL-DREEF - De heraanleg van de Mark, liet over de grens. 1/let CCI1 grote portAIiI

r

j

1 II

Broederlijk DelerKD

tie nieuwe kronkels en de dammen, moeten de Mark weer natuurlijker maken. Zo kan hij weer meer water bergen en vermindert de kans op 01e/stromingen in Breda omdat het water langer wordt tegengehouden. Dat dit aardig lukte, zagen we na enkele dagen van .torse regenval half ft'bruari, het waterpeil steeg flink. Dit leverde enkele mooie plaatjes op. Volgens de Dreveniers Jan Van Hani en Toon Van Boxel, die met lilimi neus aan de Mark op groeiden, begint de Mark weer aardig te lijken op de Mark san hun kinderjaren. Toen overstroomden de beemden ook bij hevige regenval. Zelfs de vistrappen leken meer op visroltrappen, dat moet echt een pretpark zijn daar one/er water. Net geen tsunami, maar zoals vorige maand vermeld, bracht de kersrboomni'erbranding van de middenstand meer op dan verwacht. Geen 750 euro maar 2.000 euro, meldde Koen Buts trots. Deze vlogen recht naar enkele goede doelen in Sri LaĂŻtloi. (te)

Een lafiard is een held met een vrouw, kinderen en een hypotheek. Kitman 43


MEER

Vast in de kast! MEER - Op de laatste redactieraad kreeg ik de opdracht om een interview te maken met Marc Koyen. René 'Nonkel Ney' Michiels en Jan Dufraing omdat dit trio opnieuw een toneelstuk heeft geschreven, dat binnenkort opgevoerd wordt door 't Heidebloempje in Meer. Dat leek me best een aangenaam werkje, maar ik heb er mijn handen aan vol gehad. Zo kon ik hen aanvankelijk niet vinden. Pas na heel wat getelefoneer en geloop ontdekte ik hen in het dorpje Gembes in de Ardennen, waar de heren zich met hun dames hadden teruggetrokken in een vakantiewoning. Na een autorit van twee uur kon ik uiteindelijk de micro onder hun neus duwen. DHM: Waarom zijn jullie hier weggekropen?

Ney: Toen was ik een cafébaas, maar nu iets heel anders.

Ney Om te vermijden dat De Hoogstraatse Maand allerlei vragen komt stellen, maar dat heeft blijkbaar niet geholpen. Kom, zeg eerst maar eens wat ge wilt drinken. Wijn, wijn of wij ii?

DHM: Jullie spelen alledrie zelf mee, maar wie nog?

DHM: Rode wijn graag. Maar serieus, moeten jullie niet volop repeteren? Jan: Toch wel, maar we hebben een paar dagen vakantie genomen. Marc: Via de Ney konden we dit huis huren en hier schaven we ons toneelstuk nog een beetje bij. Ney Vanaf volgende week gaan we alles geven. Ge komt toch kijken?

DHM: Waarover gaat het stuk eigenlijk? Marc: Over drie koppels die samen op reünieweekend gaan in de gerenoveerde portierswoning van een oud kasteel in de Ardennen. Ney: Een beetje zoals wij nu. Marc: Ter plaatse bevindt zich een oude boekenkast en daarin zit iets vast. Ney: Vast in de kast. Marc: Na een tijdje ontdekt iedereen wat dat is en vanaf dan verandert hun leven kompleet. Jan: Meer gaan we over de inhoud met zeggen.

DHM: Ik lees op de affiche dat het een muzikale komedie is? Ney: Goed gelezen, d'r zit inderdaad heel wat muziek in en die wordt live gespeeld door Brassband Ste.-Rosalia. Jan: Zowel de muzikale als de gezongen nummers. Marc: In al onze stukken speelt muziek een belangrijke rol, maar het is wel de eerste keer dat we samenwerken met de Brassband. Ney: Da's vrij uniek en ik hen heel benieuwd wat dat gaat geven. Jan: Daar komt bij dat Brassband Ste.-Rosalia ditjaar haar 125-jarig bestaan viert, dus dat komt ook mooi uit.

DHM: En hoe moeten we 'komedie' begrijpen? Ney:Dat het voor te lachen is. Marc: Dat hopen we toch. Jan:De humor is iets absurder dan de vorige keer, meer de humor die we vroeger voor de Bonte Avonden van de Mussenakker gebruikten.

DHM: Hoeveel stukken hebben jullie al geschreven? Jan: Al heel wat, maar dit is de tweede keer dat we iets maken dat bestemd is voor 't Heidebloempje. Marc: Vorige keer was dat 'De zeven sacramenten'.

44

Jan: Peter Vinckx, Annemie Dufraing, Mieke Meyvis, Jef Van Bavel, Ilse Arnouts, Jos Cools, Fred de Gruyter en Tilly Hessels. Een vrij jonge groep, die perfect geassisteerd wordt door de vaste technische ploeg. Ik ben veruit de oudste. Marc: Dat kunt ge goed genoeg zien. Ney: Kom, ik zal nog eens inschenken.

DHM: Wanneer gaat dit allemaal plaatsvinden? Jan: Op vrijdag 11, zaterdag 12, vrijdag 18 en zaterdag 19 maart om 19.30 u in de zaal Voor Kunst en Volk. Marc: Een prachtige zaal om zoiets te doen. Ney: Ik krijg goesting om te gaan wandelen.

DHM: Nog even. Hoe geraken we aan kaarten? Jan: Op het vaste voorverkoopadres van Stan en Emelie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49. (03/3158344). Marc: Ze zijn te koop vanaf dinsdag 1 maart en kosten 5 euro. Ney: Geen geld voor een avond vol toneel, muziek, zang en dans. Halleluja. Zijn we weg of wat?

DHM: Nog één vraag tot slot. Geef ons één reden om te komen kijken. Marc: Geef ons één reden om niet te komen kijken. Jan: Ik denk dat alleen al de unieke combinatie toneel-brassbandmuziek reden genoeg is, maar het is lang niet de enige. Ney: Als ge niet komt kijken, zult ge mij ook niet meer toneel zien spelen, want ik stop ernice. Nooit meer.

DHM: Hoe komt het? Ney: Geen tijd genoeg en daardoor ook geen goesting genoeg. Marc: Zeg nooit nooit. Ney: Nee, 't is definitief. Kom, drink uw glas uit, dan gaan we wandelen. Gaat gij ook mee?

DHM: Nee, dank u. Ney: Ge weet niet wat ge mist.

Deze Amerikaanse regisseur maakte beroemde films als 'Jaws, 'E.T.', 'Gremlins' en 'Jurassic Park'. Hij kreeg een Oscar voor de oorlogsfilm 'Schindlers List. Wie is hij'? .'l,,ht'oord:

>f 1. 1 1-1

fJlf 1 '4.fl)

yffl) >j

De Mussenakker: live in de lente! MEER - Sneeuw meIt. s interslapers ontwaken, gemoederen ontdooien, de optimist haalt haast de vliegendeur van de zolder, de burger komt weer buiten niet een gevoel van "let the good times roll". Kortom, de Mussenakker deelt de zoveelste keiharde trap uit in het kruis van alle affiches die zich rond de aankondigingen van de Meerse rock 'n roll-tempel durven scharen. Het voorjaar belooft dus niet onbewogen te blijven. Naast een waslijst niet-muzikale activiteiten, kondigen twee woodstocks van optredens zich aan. Op zaterdag S maart wordt de laatste prut uit uw ogen geploeterd door de Amerikaanse schone Scarlett Lee Moore. Begeleid door drie Belgische profmuzikanten die zich in de Europese jazzwereld reeds meermaals bewezen, komt deze ebbenhouten frontlady haar missie "To promote Ajnerican Music around the world' na Anierika. Azië en Europa, nu ook in het continent Meer kracht bijzetten. Met een stem als de Moerdijk nagelt ze covers van o.a. Duke Ellington, Neil Young, Sheryl Crow en Stevie Wonder als zesduimers in de gemiddelde trommelvlies. Anders gezegd jazz, blues en R&B gemusiceerd in een subtiele pot klasse. Dat moeten ook Rod Stewart en Ray Charles gedacht hebben toen ze haar hun voorprogramma lieten verzorgen. Tussen ons gehouden, niet alleen haar stembanden, maar ook haar oren en poten hangen op de juiste plaats. Op zaterdag 9 april is het weer tijd voor het hardere werk. Op de spijskaart staan drie gangen puur geweld zonder saus. Over twee van de drie kan ik u iets meer vertellen. To the Bone is een Antwerps trio met een legendarische en granieten live-reputatie, lees: zo zot als een schuifdeur. Met invloeden als Husker DO, NoMeansNo en the Stooges combineren ze op verbeten wijze seventies punk met early grunge. Tussendoor nog een scheet Lcd Zeppelin en het geheel blaast en dondert als een lage drukgebied niet hagelbollen in menhirformaat. Net als u denkt dat het niet luider kan. betreden The Bad Preachers de bühne. Naar eigen zeggen: "It'.s loud, it'.sfilrhs; it's cvii, it's violen t, it's fucking excitement!" We zullen het maar geloven zeker. Met een aantal albums waaronder 'Kili 'n Desi rov' en de recentste 'Powerdealer' hebben ze hier en daar al eerder hun mannetje gestaan, onlangs nog in de Lintfabnek en later op het jaar zullen ze dit nog doen op de Gentse Feesten en het gerenomeerde Frontstage Festival in Lille. Eenvoudiger is om gewoon de Mussenakker niet uw aanwezigheid te verblijden. U zou er overigens ook uw bankrekening en uzelf een plezier mee doen. Spring is in the air, the good times staan wel degelijk op het punt om on the roll te gaan. Er rest mij enkel nog le /.evgell: tot dan. Hr/:

Kardinalen zijn de mannen die os eihi ij ven

als de paus gekozen is. Bomans


"Celebration 125" met Sinte-Rosalia

Gezinsontbijt MEER - Op zondagmorgen een lekker en rustig ontbijt met het ganse gezin in een ontspannen sfeer? Het kan! De Gezinsbond organiseert een gezinsontbijt in de parochiezaal gelegen aan de kleuterschool voor al hun leden op zondag 20 maart. Tussen 9 uur en 11 uur kun je die dag beginnen aan een kant en klaar gedekte tafel. Terwijl de ouders nog willen genieten van koffie en dessert worden de kindjes speels beziggehouden door enkele babysitters van de kinderoppasdienst. Een ideaal begin van een rustige zondag! Voor de prijs van 3 euro/persoon en max.8 euro/ gezin kan je komen aanschuiven. Schrijf je vlug in voor 6 maart bij één van onderstaande bestuursleden of bij je eigen bestuurslid. Agnes Adams, Meerleseweg 73 A, tel. 03/315.91.28 - Leen Jacobs, Terbeeksestraat 41, tel. 03/315.87.31. Tot dan!

MEER - Brass- en Drumband Sinte-Rosalia zetten de viering van het 125-jarig bestaan van de vereniging voort met het jubileumjaarconcert. Zaterdag 5 en zondag 6 maart is de zaal Voor Kunst en Volk het decor voor de uitvoering van "Celebration 125' one t(w)o five", want die titel kreeg het concert mee. Dirigent Bart Van Ossel selecteerde een programma met pit: Ghostbusters. And all that Jazz, Carnaval de Paris, Eveiyhody needs Somebody,... Het zijn maar enkele titels van de werken die uitgevoerd worden, maar zij geven wel aan welke richting het concert uitgaat. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de werken waarmee de brassband de week voordien heeft aangetreden in liet nationaal Vlamo-kampioenschap in Leuven. Een van de hoogtepunten van de avond wordt de creatie van de mars "One t(w)o Five", die dirigent Bart Van Ossel voor het jubilerende Sinte-Rosalia coniponeerde. Met niet minder enthousiasme wordt de concertavond voorbereid door de percussionisten van de drumband. Instructeur Fons van Aert zorgt voor een verrassende muzikale inbreng van zijn ensemble. We zetten nog even de concrete gegevens op een rijtje. Sinte-Rosalia concerteert, o.l.v. Bart Van Ossel en Fons van Aert, in zaal Voor Kunst en Volk, Meerseweg, zaterdag 5 maart om 19.30

u. en zondag 6 maart om 14.30 u. Jan Dufraing presenteert het concert en Carlos Martens staat in voor de belichting. De toegang is gratis.

Feestelijke receptie Met het jubileumconcert zet Sinte-Rosalia de viering van het 125-jarig bestaan voort. De feestelijkheden werden zondag 23 januari ingezet met een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk, die door de brassband muzikaal werd opgeluisterd. Na de mis woonden een 350-tal Merenaars en andere genodigden de feestreceptie in zaal Voor Kunst en Volk bij. In het jubileumgastenboek, dat bij elke activiteit tijdens het feestjaar beschikbaar zal zijn om er wensen en bemerkingen in te noteren, werden veel felicitaties, maar vooral, en dat is nog belangrijker, veel wensen voor een voorspoedige muzikale toekomst genoteerd.

Live muziek bij toneel Na de concerten volgen er nog twee zeer drukke weken voor de muzikanten van Sinte-Rosalia. Zij zorgen dan namelijk voor de live muziek bij de opvoeringen van de muzikale komedie "Vast in de kast", die in de schoot van zustervereniging toneelkring 't Heidebloempje geschreven werd. Dit wordt beslist een uniek project, dat niemand mag missen. U leest er elders meer over.

Openingsuren

Dinsdag 09.00 - 21.00 Woensdag 08.00 - 18.00 Donderdag 09.00 - 21.00 Vrijdag 08.00 - 18.00 Zaterdag 08.00 - 16.00 Zondag & maandag gesloten

03-315 1525

B oerenbuitentocht MEER - ()p i indag 13

fl1 aurt organiseert dc KWB hun jaarlijkse wandeltocht. De afstanden bedragen voor de gezinswandeling 8, 10 of 15 km (rustplaats met drank halverwege). De deelnamekosten zijn beperkt tot 1 euro (verzekering inbegrepen). Inschrijven kan bij café-feestzaal De Paerdekop, Meerdorp 19, van 8.30 uur tot 14.30 uur. Voor meer info kun je terecht hij Erik Janssens: 03 / 315.06.02. (ma)

Familie Lambrechts 1\IEER - Wie in dc omge\ ing v:in Hoogsiraten. Meer of Minderhout heeft de lam ilienaam Lambrechts en doet onderzoek naar zijn stamboom? Het is nu 300jaar geleden dat Petrus Lambrechts huwde in Meer op 10 februari 1705 niet Catharina Egidius Jacobs (Janssens) in de kerk van OnzeLieve-Vrouw Bezoeking. Zij kregen zes kinderen: Marinus, geboren op 30 december 1705. gehuwd met J.J. Bergman: Arnoldus, geboren op 15 november 1707, gehuwd met Elisabeth Gerardus Hendrickx op 21 mei 1739: Cornelia, geboren op 25 mei 1710; Joannes, geboren op 1 augustus 1712, gehuwd met C. van Ackvoort; Maria, geboren op 20juli 1715 en nogmaals Maria, geboren op 21 november 1716. Jan H. Lambrechts, Klitsert II, NL - 4834 BH Breda, jaly-lambo@hetnet.nl zou graag in contact komen met mensen die dezelfde familienaam dragen en (eventueel) ook bezig zijn met hun familiegeschiedenis of interesse hebben voor stamboomonderzoek.

Fons Radernaker kreeg als eerste Nederlander een Oscar. Dat was voor de film 'De Aanslag. Na hein wonnen twee andere Nederlandse films ook een Oscar. Welke films waren dat? ,-lntii'oord:

T>774 F1F

1

Grote geesten hebben doelen; kleine geesten hebben wensen. Wa.shingion Irving, Amerikaans schriji'e: / 783-1859

45


MEER

Er roert zich wat aan het klooster! MEER - Ze haalden de televisie, de Chiro van Meer. In een boeiende reportage van de onibusdsman konden we zien wat men in Meer al lang weet. De wondermooie omgeving van het klooster, niet bos en geklasseerde gebouwen is na het vertrek van de kleuterklassen aan grondige renovatie toe. Iedereen vraagt zich af hoe dat gaat gebeuren en wat gaat er voor verenigingen nog kunnen. De gemeente hield tot nu toe de boot af maar zegde wel in de laatste dorpsraadsvergadering vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen van de eigenaars. In de uitzending zagen we de burgemeester de toezegging doen toch een initiatief tot overleg te willen nemen. We vroegen de Chiroleiding om tekst en uitleg bij hun initiatief en kregen een verhaal wat het gevoel van de jeugd in Meer prima beschrijft: "Wanneer het huurcontract van de kleuterklassen in Meer door de gemeente wordt opgezegd binnen afzienbare tijd, wordt het voor de Cliiro van Meer ook hoog tijd dat ze te weten komen wat er niet hen in de toekomst staat te gebeuren. Zodra de eigenaars van de kleuterklassen, die ook eigenaar zijn van het klooster, kunnen beschikken over deze gebouwen, dreigen ze verkocht te worden en opnieuw ingericht als sociaal woonproject. Dat gegeven leeft al jaren in Meer, maar verder is er in de loop der tijd nooit meer over gezegd geweest. Het mag duidelijk zijn dat er plaats nodig is waar de jeugd zich kan gaan huisvesten. Bouwgronden zijn eenmaal duur geworden en betaalbaar wonen is een probleem van deze tijd. Toch blijft jeugdwerk een enorm belangrijk gegeven voor de toekomst van het dorp. Met de start van het nieuwe werkjaar van de chiro in september maakten de verse groepsleiders Wannes en Jelle er meteen werk van te achterhalen hoe het met de toekomst van hun lokalen gesteld staat. Ze gingen op zoek naar de betrokken partijen en stuurden hen e-mails en brieven vragend naar de situatie. Telkens werd hen gezegd dat er een oplossing wordt voorzien, zijnde de kleuterklassen die zich achterhet klooster bevinden. Sinds het bestaan van de Chiro in Meer, 35 jaar ondertussen, zijn hun lokalen gehuisvest in het klooster. In al die jaren heeft de Meerse Cliiro zich vereenzelvigd met het klooster, maar dal blijkt binnenkort te veranderen. De Chiro ziet als nieest utopische oplossing dan ook het behoud van het klooster als hun lokalen, maar beseft dat het in praktijk amper droombaar is. Het nioet dan ook duidelijk gesteld worden dat ze zeer blij zijn met het aanbod de leegstaande kleuterklassen aan te passen aan hun noden. Hierboven werd gezegd dat een jeugdbeweging mee in de toekomst van een dorp voorziet. Dat is een van de redenen waarom ze geen genoegen nemen met een antwoord in de zin van 'geen paniek, er wordt voor jullie gezorgd'. Wanneer er uiteindelijk een sociaal woonproject zou gerealiseerd worden in Meer, brengt dat gevolgen mee voor het ganse dorpsleven. Misschien beseffen vele mensen niet dat bij de verkoop van de tot nu toe besproken gebouwen ook de speelplaats van de kleuterschool inbegrepen zit. Deze speelplaats wordt gedurende het hele jaar meermaals als 'dorpsplein' gebruikt. Daarnaast zal een sociaal woonproject onrechtstreeks gevolgen hebben voor het gebruik van het grasveld naast 46

het klooster, waar meerdere Meerse tradities in stand worden gehouden, zoals Akkerpop, het Chiroweekend en Meermarkt. De jongens en meisjes van de Chiro opperen daarom voor duidelijkheid in het hele project omdat tot hiertoe nog nooit ccii officiële informatiedoorstroom naar het Meerse volk plaatsvond. Met hun media-actie is de Chiro te weten gekomen dat het bouwbedrijf dat zich niet het project bezig houdt tegen eind februari een plan van de architect wil voorleggen aan Monumenten en Landschappen van provincie Antwerpen. Zij moeten hun akkoord geven over de inpassing van het plan in de klassering van het klooster en zijn omgeving. De Chiro vreest dat na de goedkeuring van de plannen het te laat zal zijn om als Meerse vereniging nog inspraak te krijgen

in het gebeuren. Maar omdat de Meerse cultuur dreigt te veranderen niet het verdwijnen van een dorpsplein, lijkt het hen toch nodig om zeggenschap te krijgen in de beslissingen of ten minste geïnformeerd te worden over de plannen voor de werken starten. De Chiro van Meer heeft alle betrokken partijen daarom uitgenodigd op een vergadering die plaats had op zaterdag 5 februari om rond de tafel te komen zitten. Die dag bleek er weinig volk opgedaagd. Uit deze lage opkomst en de briefwisseling tijdens de maanden voorafgaand aan de vergadering konden ze besluiten dat Meer niet klaar is om in dialoog te treden met de jeugd. Ze vragen daarom een kleine nientaliteitswijziging van het Meerse volk, waardoor diegenen die zich belangeloos inzetten voor de jeugd toch gehoord kunnen worden als volwaardige gesprekspartners en willen de aandacht van het probleem opentrekken voor heel de Meerse gemeenschap. Het wordt een groot project dat Meer zal veranderen en zou voor iedereen bespreekbaar en inzichtelijk moeten worden. In een volgende stap probeert de Chiro de betrokken partijen nog eens rond de tafel te krijgen en later zullen door de chiro ook alle andere Meerse verenigingen bij de zaak betrokken worden. (JW, groepsleicler Chiro Meer)" (ina)

Ombudsman aan het kloosterplein -

1' ---

-- - - -

)) ;F-

\!' -

Za

MEER - De opnamen voor het programma van de ombudsman in volle aktie. De Chi,ojongens gaven een duidelijke boodschap. Ze willen betrokken worden bij het overleg over de toekomst i'an liiiii lokalen. (ma)

Reggae-muziek is genoemd naar 'Do the Reggay', een nummer van een man die 'The Godfather of Ska' wordt genoemd. Hij heet Fred Hibbert en Bob Marley is in zijn band begonnen. Hoe heet die band?

Anovoord:

XLI VUT 11T1l( I-HT IH7'Ç2 T O EI -i2>40


MEER

DIAMANT IN MEER Sooike De Gruyter en Nelleke Boeren Zondag 23 januari. Op de dag af zijn Sooike De Gruyter en Nelleke Boeren dan 60 jaar gehuwd. Familieleden, vrienden en kennissen zijn uitgenodigd op de receptie die plaatsvindt in zaal Victoria in Meerdorp. Kort na de middag nemen de dichtste familieleden plaats aan de feestdis. Sooike de Gruyter werd geboren in Minderhout, woonde op zeer jonge leeftijd enkele jaren in Meerle om vanaf zijn vijfde levensjaar te gaan wonen in Meer: in het huis waarhij nu nog w000t. samen met Nelleke. Nelleke is echt helemaal af Meir! Daar werd zij geboren en bleef ze ook altijd wonen. Toen zij als jonge dienstmeid kwam werken bij de geboren van Sooi thuis groeide en bloeide er niet alleen een haag maar ook de liefde tussen twee jonge mensen. En hier stopt mijn verhaal! Tijdens de receptie bracht kleindochter Marleen, op een zeer gezwinde weergaloze wijze. het leven van Sooi en Nelleke op deze manier in beeld i'oor de tekst): 't Was op den 23'' januari van het jaar 1945. Een

(met dank

gure winterdag in het Kenipense dorpje Meir. Den oorlog woedde nog over de lage landen. Achter de zaal Voor Kunst en Volk stond nog één van de batterijen om VI bommen te onderscheppen. Vijf VI 's werden die dag naar beneden gehaald. t-let sneeuwde en 't vroor dat het kraakte. Maar wie heel goed keek, zag twee vlammekes heel hard branden!

K.F.C.

't Was op den 23` januari van het jaar 1945, toen Sooi en Nelleke "ja" zegden tegen mekaar. Ze trouwden in het Kempens dorpje Meir. Rodc kool en worst mochten op het huwelijksmcnu niet ontbreken. We waren er wel niet bij, maar we kunnen ons wel voorstellen hoe hard ze hchben genoten. Den oorlog liep ten einde, de zomer kwam terug in het land, de dagen werden langer en dan ook weer korter. Wat hoorde men daar op die februaridag in 1946? Kindergeschrei kwam uit het huis van Sooike en Nelleke. May was geboren en... hij eentje zou het niet blijven. Marcel kwam ook, dan Rik, daarna Luce en de Fred die mocht het rijtje sluiten. Al die tijd was Sooi van corvee. Eerst metseldienen bij zijn vader, dan bij broer Rik. en bij diens zoon Jaak ging Sooike op pensioen. Nelleke die heeft ook niet stilgezeten. Naast het huishoLiden en vijf kinderen heeft ze hee] wat uurtjes tussen de aardbeien en de augurken gesleten. En zo kabbelden de jaren voort. Kleine kindjes worden groot, trouwen en krijgen zelf kinderen. Wat wordt de hoop al groot met vijftien kleinkinderen, allez 22, hun partners niet vergeten en twee achterkleinkinderen. Met z'n

MEER 7'

36-en nu in totaal. En allemaal, één voor één, zijn we welkom hij Moe en Va, Moeke en Vake, Moemoe en Vava. Gewoon voor een zondagse kom koffie, voor groenten uit den hof of voor nen habbel in de zomer 'op 't vloerke'. 't Is den 23 januari van het jaar 2005. 't Gaat sneeuwen heeft de weerman voorspeld. Buiten is het koud. Maarwie heel goed kijkt, ziet hiernaast mij twee vlammetjes branden. Na 60 jaar nog altijd even hard. Voor Sooike en Nelleke. voor Moe en Va, voor Moeke en Vake, voor nioemoe en Vava driemaal welgemeend hip, hip. hoera.

Kleindochter Marleen.

Ieder van de aanwezigen was muisstil tijdens de woorden van kleindochter Marleen toen zij deze woorden uitsprak op de receptie. Spijtig dat de manier waarop ze dat zo schitterend deed niet te beschrijven is. Maar het was af! Sooike en Nelleke zag ik mijmeren tijdens de woorden van Marleen. Ongetwijfeld terugden kend aan hun leven. Het leven dat voor hen zeker nog wel een aantal jaren in petto heeft zodat de familie dan weer haar beste beentje kan voorzetten om een feest voor 65 jaar huwelijk in elkaar te boksen. En ook Marleen is dan weer van de partij. zeker weten.

r3i2ï4~2 U Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Sooike en Nelleke

511/7/en /77(1 /711/) 71J kI/ldc/e/l.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/3 15 7566

189

47


MEER

Chiro-jongens winnen dorpsquiz

Lenteconcert fanfare De Eendracht MEER - Fanfare De Eendracht' nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert op zaterdag 12 maart om 19.30 uur in de parochiezaal. Donckstraat. Tijdens deze concertavond wordt een zeer afwisselend muzikaal programma naar voor gebracht met optredens van het Meerse Jongerenkoor 'Cantanimo' onder leiding van dirigent Luc Dockx en van fanfare 'De Eendracht' onder leiding van dirigent Marleen Proost. Na de concerten wordt dc avond feestelijk verder gezet met accordconist Jos Jansen en Iedereen is van harte welkom op deze ge7ellige concertavond (ma)

MEER - Eind januari waren dertien Meerse verenigingen te gast in de zaal Voor Kunst en Volk om er deel te nemen aan de traditionele dorpsquiz. Dit jaar was de organisatie in handen van toneelvereniging 't 1-leidebloempje en het kon dan ook niet anders of er moest geacteerd worden. Zo moest van elke vereniging iemand onvoorbereid meedoen in een sketch, waarvan iedereen, behalve de kandidaat, wist waarover die ging. Het was dus kwestie van iniproviseren en dat zorgde uiteraard voor hilarische taferelen. Voor de beoordeling van de acteerprestatie had men als jury twee pikante drag-queens uit het Spookhuis uitgenodigd en die waren niet op hun mond je gevallen. Op de koop toe gaven ze ook nog enkele playbacknummers ten beste en dat zorgde voor een hoog spektakelgehalte. Kortom, het was een quiz die we niet makkelijk zullen vergeten en die resulteerde in de volgende einduitslag: 1 Chiro jongens 69 punten, 2 Poepieboys 65, 3 Sint-Ambrosiusgilde 63, 4 Brassband SinteRosalia 61, 5 Sint-Jorisgilde 60 en KAV 60, 7 Mussenakker 58, 8 Turnkring 54, 9 KVLV 52, 10 Landelijke Gilde 51, 11 Chiro meisjes 48. 12 KWB 46 en 13 KFC Meer 34 punten.

Zo was Meer Zo is Meer MEER - Waar blijft Mcci in de rubriek "Zo was van De Hoogstraatse Maand? Die vraag werd me nog niet gesteld. maar ik verwacht ze elk moment. Want inderdaad, jullie mooie dorp kwam hier nog niet aan bod. De ene maand stond er een vrachtwagen in het zicht geparkeerd, de maand daarop liep er iets mis met het scannen van de oude postkaart en deze maand ... kwam de veel te felle zon met haar lange schaduwen de pret bederven Wanhoop echter nog niet, beste Merenaars. want het komt er aan! (dli)

liet窶配o is het",

48


KVNA Wortel De lang verwachte derby tegen Minderhout werd bijgewoond door vele supporters. De bezoekers waren misschien het meest aan de bal maar konden onze doelman Steven Van Beek nooit echt bedreigen. De beste kansen waren voor de blauw-witten: tweemaal voor Wim Vermeiren en tweemaal voor Pieter Donckers. Deze derde confrontatie eindigde voor de derde keer op een gelijkspel. Zoals het hoort was er na de match nog lang en veel plezier in de kantine. Tegen de hekkensluiters Jong Merksem werd met 0 - 3 gewonnen na een niet zo goede wedstrijd. De doelpuntenmakers waren Jet Janssens, Dave Verschueren en Wim Vermeiren. In de thuiswedstrijd tegen Zwijndrecht zagen we aanvankelijk weinig doelgevaar. Na 30 minuten werd een gekwetste Hans Van Opstal vervangen door Bram Quaars. Vlak voor de rust kreeg een verdediger van de bezoekers terecht rood. Na de rust aanvankelijk hetzelfde spelbeeld tot in de 60 minuut de bezoekende doelman een schot van de ingevallen Bart Meulders loste en Bram Quaars de doelman lobde. Zelfde speler trapte nog op de paal. Een kwieke Maarten Sprangers maakte er 2 —0 van en Bram Quaars legde met een strak schot de 3 - 0 eindcijfers vast. In Stabroek kreeg ons goed middenveldspel vooraan geen verlenging. De thuisploeg scoorde na hun eerste echte gevaarlijke aanval na een snedige actie. De blauw-witten bleven goed combineren maar stuitten op een sterke verdediging die wel veel fouten moest maken. Vlak voor de rust bracht Bram Quaars met een sublieme pas Wim De Gruyter alleen voor doel, maar de doelman redde tweemaal knap. Een goed spelende Dave Verschueren bleef tijdens de rust in de kleedkamer. In zijn plaats kwam een bedrijvige Pieter Donckers. We kregen hetzelfde spelbeeld tot de thuisploeg een tweede keer scoorde. Dit doelpunt kwam tot stand in een sneeuwstorm. Doelman Van Beek zag met de sneeuw in de ogen de bal niet komen en kon zich niet verdedigen. Het zag er nu bij een 2 —0 zeer slecht uit. Onze spelers gaven zich niet gewonnen. Raf Braspenninckx en Patrick Janssens brachten de score in evenwicht 2 - 2. Het seizoen heeft zeker al gebracht wat we er van verwacht hadden. We blijven in de running voor een ereplaats. Het geleverde spel is zeer behoorlijk. De trainer Wim Braspenning heeft bijgetekend voor volgend seizoen. Met dejonge spelers - zeer veel eigen kweek - moet het mogelijk zijn om te groeien, zodat we de volgende seizoenen kunnen dromen van een hogere reeks.

Ludo Verschueren werd gehuldigd omdat hij al 40 jaar lid is i'an de club. Eerst als speler en nu al vele jaren als bestuurslid. In deze functie staat hij altijd op de eerste rij als er moer gewerkt worden. Hij onderhoudt de velden, is verzorger bij het eerste elftal,... Kortom, teveel om op te noemen. Voor deze gelegenheid mocht hij samen met zijn echtgenote een geschenk in ontvangst nemen.

vtb een plezante ploegsport voor klein en groot!

K.VNA Wortel is op zoek naar

Wij vragen: - jonge mensen met een goede ingesteidheid; - spelers vanaf 5 jaar tot maar vooral 9 en 10 jarigen (preminiemen). Wij bieden: - aan iedereen evenveel speelgelegenheid; - verschillende activiteiten buiten het voetbal; - 3 mooi verzorgde speelvelden; - laag inschrijvingsgeld.

Interesse: Kom eens kijken op een zaterdag of een zondag in onze kantine aan Poeleinde in Wortel, of neem contact op met Paul Verschueren, Pater Schrijversstraat 15 te 2323 Wortel, 03 314 34 21.

De wedstrijden Zondag 6 maart: 15 u VNA Wortel - Achterbroek. Zondag 13 maart: 20 u Olympic - VNA Wortel Zondag 20 maart: 15 u Donk - VNA Wortel

191

.5

-

49


SPORT

KFC Meer werkt zich uit de bedreigde zone Nog eventjes volhouden en de Meerse geelïwarten mogen zich definitief gered wanen, alhoewel, het vel van dc beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is. Enkele knappe overwinningen heeft het vertrouwen flink opgevijzeld en de steun van een hele schare, trouwe supporters kan wonderen verrichten. KFC Meer - FC Poppel 1 - 0 Een sterk geelzwart begin dat in de 4 minuut reeds kon juichen hij een kopbaldoelpunt van Rik Aerts. Gejaagd door de felle noordenwind toonde Poppel zich enkele keren niet verre passen gevaarlijk, maar doelman Wes Lauryssen toonde zich attent. Toch bleef Meer de meest dreigende ploeg, maar tot scoren kwam het vooralsnog niet meer. Na de koffie Meer met de wind als bondgenoot. Poppel toonde het voetballend vermogen en Ringo Jacobs zag zijn afstansschot gekeerd door de lat. De bezoekers dreigden nog, maar de thuisploeg liet zich niet meer vermurwen. Een zwaarbevochten zege met een sterke collectieve Meerse prestatie. Verbr. Balen - KFC Meer 1 - 1 Geen al te vriendelijke ontvangst voor de Meerse delegatie in Balen. Dan maar op het terrein van antwoord dienen. Reeds in de 9 minuut keek Meer tegen een 1-0 achterstand aan en was het op achtervolgen aangewezen. Het spel golfde op en neer met een licht overwicht van de thuisploeg en kansen voor beide teams. Toch veranderde de stand niet meer voor de rust. In de 64' minuut speelde Ringo Jacobs zich knap vrij en vanop zo'n achttien meter knalde hij de gelijkmaker tegen het net. Balen ging nog voor de zege, maar de KFC liet zich dit ene puntje niet meer afhandig maken. Een zwakleidende scheidsrechter amuseerde 140 kijkers waarvan de helft uit Meer. Zwaneven - KFC Meer 0-4 Een elftal met een gemiddelde ouderdom van 22.4 jaar had de 1-4 thuisnederlaag van de heenronde nog fris in het geheugen. Het geelzwarte gevaar kwam in de beginperiode van Koyen en Godrie, maar de thuisploeg kwam toch het dichtst bij de openingstreffer. In de 36 min rood voor de gastheren, even later rood voor de gastheren. Zwaneven met negen en Nick Jansen scoordde de 0-1 in de 43 minuut. Een moedige thuisploeg, dat moet gezegd. plooide zich dubbel in de tweede helft en kreeg bijna de verdiende haver. RikAerts werd geveld binnen de zestien en Nick Jansen trapte de penalty binnen. De genadeslag voor de thuisploeg Even later besloot Ringo Jacobs op de paal en Mo Schopenhouerzorgde voor 0-3. Koen Koyen leverde een goede prestatie en beloonde zichzelf met de 0-4. (rel)

Wedstrijden Zondag 6 maart 15.00 uur KFC Meer— Branddonk

Zondag 13 maart 15.00 uur Berg en Dal - KFC Meer

Zondag 20 maart 15.00 uur St.-Jozef- KFC Meer 50

Hoogstraten VV was bezig aan een sterke reeks Hoewel dit in puntenoogst niet 70 duidelijk naar voren komt, was HVV bezig aan een sterke reeks. Op verplaatsing naar Rupel Boom, SK Lebbeke. Berchem en Londerzeel werd geen enkele keer verloren. In de Katelijnestraat werd gewonnen tegen Opstal en Jette en tegen Zwarte Leeuw en Kontich werd het tweemaal een gelijkspel. Indien de match tegen Dilbeek de volle pot zou opleveren, zou HVV in de linkerkolom plaats nemen. Deze veronderstelling kwam echter niet uit, want HVV ging thuis de boot in met 0-3 zodat men in de tweede helft van het klassement verzeilde. De financiële problemen, met het faillissement als gevolg, hebbende klassering behoorlijk overhoop gegooid. Alle matchen tegen Hoboken worden beschouwd als niet gespeeld. Omdat HVV al tweemaal tegen deze ploeg speelde, kost dit grapje ons zo maar eventjes vier punten én één gewonnen wedstrijd. Bij HVV is men helemaal niet blij met deze gang van zaken, doch op sommige gebeurtenissen en beslissingen heeft men geen vat en daar moet men zich bij neerleggen. Met nog zes thuismatchen en vier verplaatsingen voor de boeg moet roodwit voldoende punten kunnen oogsten om zich probleemloos uit de gevarenzone te houden. (Jofe)

Wedstrijden Zaterdag 26 februari 20.00 uLir Hoogstraten VV - Wilrijk

Zondag 13 maart 15.00 uur Verrewinkel - Hoogstraten VV

Zaterdag 19 maart 20.00 uLir Hoogstraten VV - Meldert Zaterdag 2 april 19.30 uur Opstal - Hoogstraten VV

KFC Meerle

Minderhout VV blijft aanklampen Opletten voor MVV om in de resterende wedstrijden geen steken meer te laten vallen. De derde plaats ligt nog altijd in het bereik en dat moet toch zeker een objectief worden. Een mooi afscheidsgeschenk misschien voor trainer Jos Fransen, die dit seizoen een punt zet achter zijn lange trainerscarrière. Wortel - Minderhout VV 0 - 0 Een typische derbyuitslag waarmee vriend en tegenstander zich uiteindelijk konden verzoenen, alhoewel MVV de ganse wedstrijd een steriel veldoverwicht aan de dag legde zonder echt te dreigen. Een rustige namiddag ook voor de twee doelmannen die weinig aan de kaak gesteld werden. 0 - 0, zo was ook het vertoonde schouwspel. Minderhout VV - SK Donk 3 - 1 Een verdiende zege voor groenwit die het echter niet op een presenteerblaadje voorgeschoteld kreeg. MVV claimde het eerste kwartier, maar tegen de gang van het spel in klommen de bezoekers op voorsprong. Even naar adem happen en in de 24' minuut viel de gelijkmaker via Nick Wilmsen. Een lobbal van Benny Janssens ontmoette de lat en een knappe poging van Dirk Beyens verdiende een betere beloning. Na de pauze behield MVV het veldoverwicht zonder kansen vooralsnog. De gasten kwamen beter en beter in de wedstrijd. MVV reageerde rustig en wachtte het juiste moment af. Kris Fransen zag dit moment en MVV leidde met 2-1. Een sterk slotoffènsief van de bezoekers leverde niets op terwijl Benny Janssens in de 88 minuut de boeken definitief sloot en de 3-1 liet optekenen. Laagland Merksem - Minderhout VV 0 - 9 Geen partij voor MVV, de hekkensluiter uit de reeks. MVV gaf duidelijk de toon aan, voetbalde een resem kansen hij mekaar tot frListratie van enkele thuisspelers. Je zou echter wel voor minder. De score machine werd op gang gebracht door Olivier Gorremans (2x) ,gevolgd door Dirk Beyens (4x). Benny Jansssens, Seppe De Bont, Geert Mertens. (rel)

Wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 6 maart

Zondag 6 maart

15.00 uur Dosko - KFC Meerle

15.00 uur Kalmthout Minderhout VV

Zondag 13 maart

Zondag 13 maart

15.00 uur KFC Meerle - Herenthout

15.00 uur Minderhout VV - LLtchtbalboys

Zondag 20 maart

Zondag 15 maart

15.00 uur KFC Meerle Halle

15.00 uur Minderhout VV - Olympic

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties.

IU wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

H u F iÈ L

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185


SPORT Voetbalvierdaagse

Cyclocross

Met Sport City op kamp

Erwin Vervecken bij de profs en knap werk van Joeri Adams en Raf Pluym bij de nieuwelingen MEER - 1-let prachtige weer lokte duizenden toeschouwers naar de spectaculaire zandomloop in en rond het recreatiecentrum "De Mosten". Alle grote kanonnen uit het toch beperkte cyclocrosswereldje tekenden present en die zorgden dan ook voor een boeiende wedstrijd begeesterencl gadegeslagen door dolenthousiaste supporters. Wereldkampioen Sven Nys toonde zich lange tijd de beste man in koers, maar een ongelukkige, wel spektakelvolle. valpartij na een stuurfout, waarin hij ook de Italiaan Franzoi meesleepte, sloegen hem alle troeven uit handen. Het viertal Vanthourenhout. Vervecken, Commeyne. Groenendaal keken niet meer achterom en zagen hun kans schoon om zich van Nys te ontdoen. Op de laatste zandheuvel ontbond Vanthourenhout al zijn duivels, alleen Vervecken kon aanklampen. In een spurt met twee flitste Vervecken als eerste over de meet. Na Koksijde en Diegem zijn derde grote overwinning dit seizoen. Enkele seconden later versloeg Commeyne de Nederlander Groenendaal voor de derde podiumplaats. Enrico Franzoi plaatste zich nog vijfde, vlak voor Nys en Wellens. Bij de nieuwelingen waren alle ogen gericht op de Belgische kampioen uit Minderhout Joen Adams en Raf Pluym uit Meer. Beiden reden een sterke wedstrijd, maar voor eigen volk met de zegepalm zwaaien zat er niet voor Joeri, die in Bart Hermans zijn meerdere moest erkennen. Raf Pluym behaalde een verdienstelijke vij fde stek in een lot van 37 deelnemers. (rel)

Rat I/1l

/1/

TT \ - -

1;

Joei'i Ada,n,s

1

โ ข

Een groot succes mocht je het wel noemen. de Sport City Voetbalkampen tijdensdeeersteweek all de paasvakantie met 285 en de eerste week de zomervakantie met 140 deelnemers vorig jaar. Op maandag 4april is het weerzoveren wordcii de 6 tot 12-jarigen opnieuw uitgenodigd tot deelname aan een voethalkamp op de jeugdterreinen van Lichtaart Sport of SK Merksplas. Uit t\vee verschillende kampplaatsen kan de keuze gemaakt worden. Gedurende vier dagen (4, 5, 7 en 8 april) staat alles in het teken van voetbal vror max i maal deel nemers. Het programma voorziet een technische training, een voetbaltest, een doelschutterscompetitie, een penalty-cupen een tornooi afgewisseld met leuke nevenactiviteiten. Ook andere facetten van training kooien aan bod en de doelmannen krijgen de ganse tijd een specitieke training. Ook een aantal spelers uit onze eerste nationale afdeling maken hun opwachting om het jonge volkje met raad en daad hij te staan. Tijdens de middag is een stevige maaltijd voorzien en het vieruurtje sluit de dag. Iedere deelnemer ontvangt een wedstrijdbal, een evaluatiehundel, een aandenken, een toegangsticket voor Bobbejaanland en 50 % korting op een inkomticket bij Mega Speelstad Wechelderzande. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro en een korting van 12.50 euro is voorzien vanaf de tweede deelnemer uit hetzelfde gezin. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 0478/45 94 50 of via de website www. sportcity.be .

Duivenkampioenen HOOGSTR4 TEN - Op :oterclaรง' 22 jwnlari je rde de Hoogstracitse Dni"e,,bond 'De l3Iaune Duif 'haar nieuwe kampioenen. Boienaan links: Mac (e(-htgenote Eddv) Poels uit Hoogstraten: Kampioen 1 " Getekende Oude Quiet'rai,i. Boenaan rechts: .Jef Hoest int Wortel: Algemeen Kampioen Jo,ige ton Novon. Onderaan links: Gerard Herrijรง'ers uit Meerle: 4igemeen Kam/noeii Qnierain en Koning-Kainiioen. Onderaan rechts: Stannv Laurissen uit Hoogstraten: .%lรง'e,neen Kaoipioen ia,i Novon. Pm ficiat alle,naal!

ib bc Op het ereschat'ot tin.,: Sten Vanrhouren/,out, Erom Veri'ecken, Daiv Coin,ne't -ne

51


NHOOGST EN VtAÂMS

'f

Waarheen deze week? Wie heeft ooit dit mooie boek gelezen of vroeger jaren deze schoonste o arlogs film gezien, waarvan nog iedereen spreekt en die ieder nogmaals wil zien?

Ik had vijf zoner 1 Cinema Roma Wed. J. De Koninck,

Vrijheid 190, lloogstraten

zal deze film vertonen op

Zondag 13, Zaterdag 12, om 2 u. en 7.30 u. om .7.30 u. Vooraf DAGBLAD.

Maandag 14 Febr. om 7.30 u.

Alsdan een der schoonste filmen ooit gedraaid

met de beroemde artisten ANNE BAXTER - THOMAS MITCHELL. HET MEEST AANGRIJPENDE DRAMA ONZER MODERNE TIJDEN. BROEDERLIEFDE, FAMILIETROTS EN

VADERLANDSLIEFDE WORDEN SYNONIEMEN. VERENIGD TQT IN DE DOOD!

Een Epos van Broederliefde. (Kerkelijk Leven, 23/1/1955). Om alle misverstand te voorkomen.

Weigering der Kerkelijke Begrafenis. Vooreerst de algemene kerkelijke wetgeving nopens dit punt De kerkelijke begrafenis mag niet worden toegestaan aan mensen, die niet gedoopt zijn. Oedoopten moeten kerkelijk begraven worden, uitgezonderd sommige groepen van mensen. Welke zijn die ?

Zij, die bèkend staan alá afvalligeni van het christelijk geloof, als aanhangers van ketterse of schismafieke secten, als leden van de vrijmetselarij of andere anti-kerkelijke verenigingen. Zij, die in de kerkelijke ban gestorven zij II. Zij, die in een duel of tengevolge van daarbij opgelopen wonden gestorven zijn. Zij, die opdracht gegeven hebben dat hun lijk moet ver-ast worden. Zelfmoordenaars, als zij met voorbedachte rade gehandeld hebben. Dit laatste is echter niet altijd heel zeker. Daarom wanneer liet gaat over mensen die zelfmoord gepleegd hebben, moet het geval altijd nauwkeurig onderzocht worden. Allen, die als publieke zondaars bekend staan. Als publieke zondaars moeten beschouwd worden

52

- Zij die jarenlang hun Paasplicht verwaarloosd hebben. - Zij die de laatste sacramenten weiger den te ontvangen, ofschoon zij zich van de aanstaande dood bewtist waren. Zij die in concubinaat leven of alleen burgerlijk gehuwd zijn. Het is een feit dat een groot getal mensen leven in concubinaat. Het moet ten strengste veroordeeld worden. Hoe is de wet van de Kerk tegenover dii' mensen ?

lndien.zlj v6ér hun dood tekens van berouw gegeven hebben, kan hun de kerkelijke begrafenis niet geweigerd worden, maar om ergernis te vermijden moet de 1 1 1kdienst tot de minste rang worden herleid - Door één priester en niet na negen uur. - Het berouw van de overledene bekend maken. - De andere partij mag niet aanwezig zijn (in geval van concubinaat).

januari1955

Meer OPENBARE BOEKERIJ.

Het nieuwe leesjaar 1955 werd schitterend ingezet. Er werden lijdens de maand januari '55 ruim 200 boeken meer gelezen dan tijdens de maand januari '54. We zijn ten zeerste verheugd over de opkomst van onze kinderen. Dit kan echter niet gezegd worden van de grote mensen. Te veel lezen is niet goed, te wenig lezen ook niet. Ik zou •haast durven zeggen : onze volwassenen lezen niet. En dat zou niet mogen zijn. Voor hen worden jaarlijks voor duizenden franken boeken aangekocht. Laat ons hiervan profiteren a.u.b. Nu we nog een paar wintermaanden door te maken hebben en er nog lange avonden zijn, doen we een warme oproep tot onze grote mensen om naar de boekerij te komen 's Zondags vanaf half elf. Alzo werkt u mede aan de bloei van onze boekerij en wat het voornaamste is Uzelf kunt u ontspannen op een gezonde wijze en verrijkt hiermee uw kennis. MEER F. C. Er is in ons leven een tijdperk van juichen en jubelen maar ook een van teleurstellingen en tegenslagen, Ook in onze voetbalsport. Een voetbalseizoen duurt negen maanden en binnen die tijd kan er veel gebeuren. Do vorige Zondagen konden we onze blijdschap uitjubelen na de prachtige overwinningen in de derby's tegen Wortel en Meerle. Verleden Zondag was het een teleurstelling, vermits onze beide ploegen op eigen veld een zware afstraffing kregen. Ik ga over de wedsirijden niet verder uitwijden. Onze tegenstanifers waren veel beter. Dit wil echter nog niet zeggen dat de besten altijd winnen. De falctor geluk kan in de sport niet uitgeschakeld worden. Men spreekt dikwijls over liet«psychologisch moment» in een wedstrijd. Veronderstel dat Zwarte Leeuw 90 minuten lang voor onze kooi genesteld zou zijn zonder één maal te doelen en Meer een paar minuten véôr tijd kon doorbreken en een doelpunt aantekenen, dan zou Zwarte Leeuw totaal gedemoraliseerd zijn, terwij Meer niet een onuitputtelijke moed zou ver der spelen. Wat een verandering er in één seconde tijd in de gemoedstoestand van de spelers kan teweeg gebracht worden 1 Zo zoLiden wij kunnen winnen van een sterkere ploeg cii verliezen tegen een zwakkere. Men spreekt dan van verrassingen. Onze spelers en supporters hebben dat al genoeg meegemaakt. En 't seizoen gaat verder... Na regen komt zonneschijn, zegt het spreekwoord. 1oekornende Zondag gaan we naar Brecht. Vertrtk om 2 u. Zal het ditmaal regen of zonneschijn zijn ? Ons sterkste wapen is het oplimisme. En vergeet het niet : «Laat ons al'emaal aan, één en 't zelfde zeel trekken»!

Waarom moet de Kerkelijke begrafenis in sommige gevallen geweigerd worden ?

De H. Kerk respecteert de vrijheid van de mensen. lnditn' zij; tot f6 dê dood, niets met haar willen te maken hebben, heeft het geen zin dat de Kerk hun na hun dood de officiële plechtigheid van de christelijke begrafenis toestaat. Het zou ten andere tot ergernis strekken van de meeste gelovigen en verwarring brengen in hun opvatting over het christelijk leven en de Kerk. De gelovigen moeten nochtans weten, dat de Kerk altijd zéér voorzichtig is in haar oordeel oni iemand uit te sluiten van de kerkelijke begrafenis.

MOOIE UITSLAGEN.

Op de nationale prijskamp voor Ciarneren, ter gelegenheid van de «Vette Week» te Antwerpen, behaalde Mej. Augusta Swaegers 2 ereprijzen, 2 tweede prijzen en 2 derde prijzen, de Schaal van de Landsbond der Beenhouwers, de Schaal van de Oud-leerlingenbond van de garneercursus en liet Diploma met d.e grôotste onderscheiding en de hr Leon Engels 1 eerste prijs, 3 tweede prijzen en Diploma met de grootste onderscheiding. Aan beiden hartelijk proficiat


lief XXXVIsfe Eucharisfisch Wereldcongres van Rio De Janeiro, hoofdsfad

van Brazilie.

l- t is de uitgesproken wens van Z. Em.

Kardinaal van Roey, dat ons land overtallig tegenwoordig weze

AARTSB!SDOM MECHELEN. Mechelen, 20 December 1954. Het 36e Eucharistisch Wereldkongres zal te Rio de Janeiro plaats vinden van 17 tot 24 Juli 1955. Ondanks de geweldige afstand, welke ons land van Zuid-Amerika scheidt, is het wenselijk dat België er goed vertegenwoordigd w eze. Ons land, katholiek bij uitstek, dient er met de gelovigen van de gehele wereld samen te komen, om er, niet de andere afgevaardigden, hun gebeden te richten tot Hem, die de Koning van de Vrede is en dit bijzonder op dit ogenblik, nu onze wereld tevergeefs materiële oplossingen zoekt om tot een internationaal vredesvergelijk te komen. Ook wensen wij er de gelovigen toe aan te zetten, in de mate van het mogelijke, naar Rio de Janeiro te reizen, teneinde aldaar voor cle meerdere glorie van de H. Eucharistie te bidden, opdat op onze aarde de door de mensen zo hetrachte vrede moge benaderd worden. J. E. Kard. VAN ROEY Aartsbisschop .van Mecheen. Personen, die geïnteresseerd zi]n aan • de Nationale Belgische Bedevaartreis naar Rio de Janeiro deel te nemen, kunnen zich richten tot E. P. Hilarius \Vijteti, Missie-Procurator der Abdij, Averhode. Verder kunnen technische inlichtingen versterkt worden door het: Reisbureau Wirtz, 44, De Keyzerlei, Antwerpen.

FILM LEIDING Ronia : Te

VOOR ALLEN. jong om te kussen.

-

Mcmi-

kale komedie. Historische Alma (St. Len.) lvanhoe. reconsti tu lie. Sport (St. Len.): De Gevangenen van de Exotische film. L. vbh, Casbah. -

-

Toontje Post In 1808 erden cle behandelingen van hric'ven in het postkantoor en de abonnementen op dagbladen ingesteld. Het land telde toen 123 postkantoren met 240 brievenbestellers. In 1831 stelde het Voorlopig Bewind een nationale postdienst in: postkoetsen met tweespan vervoerden de spoedbestellingen tegen 15 km per uur. De eerste Belgische postzegel werd in 1849 uitgegeven. De spoorwegen met de postwagons zouden al vlug de postkoetsen gaan vervangen. Maar dit alles was ver verwijderd van Hoogstraten en omgeving.

kwaliteit en prijs

ii zijn onze

rk

3

Vooraan in de 's-Boschstraat stond reeds in 1514 de Wittebroodshoeve (Witbrootshoff). Deze hoeve gaf haar naam vroeger aan het straatje tussen de Gelmelstraat en de Boschstraat. Thans wordt dit pad de "Postweg" genoemd en loopt door tot de Leemstraat. Het werd genoemd naar 'Toontje Post", Antoon Pelckmans, een van de eerste briefdragers in de jaren 1860-1880. Hij vertrok iedere nacht om drie uur naar Turnhout en ging langs deze binnenweg om de brieven af te halen. Tegen 9 uur was hij terug in Hoogstraten, om ze dan te voet rond te dragen naar Minderhout, Meer en Meerle, tegen een dagloon van 1,8 frank. Nu was dat in die jaren geen slecht loon. Een goede dagloner kreeg in de zomermaanden, wan-

neer de dagen het langste waren, in 1880 ook zoveel. Maar deze maakten dan ook zeer lange dagen. De vrouwen kregen 1,2 frank. In de winter was dit loon slechts 0.8 frank voor de vrouwen en 1,2 frank voor de mannen, omdat de dagen veel korter waren en men niet over een degelijke verlichting beschikten. De postbedeling was nog niet zo snel als nu het kwam niet op een dag aan zodat hij waarschijn-

-

Opvallend van lijn,

--.-,--

mi,~ 1W Een landelijke /riei 'enbestelle,: Ook Toontje droeg dit unijbrin als postbode. lijk de Post voor bepaalde delen liet sanienkomen en niet elke dag alles deed. Anders waren zijn dagen wel extra lang. Met de komst van de tram werd dit alles ook hier aanzienlijk versneld. (db)

Voorj aarstuin Een aantal heesters en bomen trekken speciaal in het vroege voorjaar alle aandacht met hun overweldigende kleurenpracht. Niemand kan aan een bloeiende magnolia voorbij lopen zonder tenminste even nar die boom te kijken en iets van geluk te voelen. Pure, gulle weelde! En zo is er meer. Wie even zoekt vindt allerlei vroege, fleurige kleurmakers, ook soorten die zelfs in de kleinste tuin passen. 1-let zijn niet alleen vroege bloemen die de aandacht trekken: ookjuichende bladkleuren komen verrassend vaak voor. Jong lenteblad is soms ongelooflijk mooi. Heel wat planten worden daar speciaal op geselecteerd en aangeboden. Vooral de laatste jaren is op dat gebied veel gebeurd.

RBPDIN voor Dames en Heren

LODENS

Huis A. Biuuis-Poor3or

Mick Jagger krijgt goede kritieken voor zijn acteerwerk in de film 'Freejack'. In 2002 produceert hij een film, die gaat over de Engelse inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe heet die film?

53


KALENDER

CAHIER

Op stap in...

~

HOOGSTRATEN Tot en met zondag 20 maart TENTOONSTELLING 'verloren voorwerpen' in liet stedelijk museum, woe. t/nl zon. van 14 uur tot 17 uur.

1>

0

wwwcaflier.he 031314.32.64 ZIE OOK: J WWW.FLAPUIT.BE (J

Ietro D Jonh II.., ) Coogeut.r

1

1'•' Donderdag 24 februari tJVT Van Pythagoras tot Einstein en Bohr in het auditorium van het Klein Seminarie. 14-16 uur. org . Davidsfonds. Vrijdag 25 februari SPIJKERQU[Z in de Rabboenizaal. Antoon de Lalaingstraat. om 20 uur. CURSUS RIJBEWIJS, zaal Pax, 19.30 uur. org . KWB. Zaterdag 26 februari OPTREDEN White Circle Crime Club, cd ielease van 'Written in Black'; afterparty met Flip van Concrete Cdl en Cliff Barnes in de Cahier. Zondag 27 februari PANNENKOEKENDAG & kegelen, zaal Pax, 13 - 18 uur. org . KVG Hoogstraten-Minderhout-Wortel. SCHOOLFEEST basisschool Spijker, Rabboenizaal. Ant. de Lalaingstraat, 14 uur.

02/21.0 .96

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabeltilaan 1 bus 6 2320 Hoogslralen Tel +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsrn *32(0)496103674

202

0175

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenC oppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

84

Zaterdag 5 en zondag 6 maart LENTEFEEST Spijker - hotelschool. Gelmelstraat 62, zat. 18 uur & zon. 11 uur, org. VTISpijker.

Woensdag 2 maart LEERLINGENVOORDRACHT pianoklas, voormalige gemeenteschool, Karel Boomstraat 44, om 15 Liur, org. Academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen.

Zondag 6 maart DAUWWANDELING, vertrek zaal Pax om 6 uur, org. KWB. OPENDEURDAG 'kegelen', zaal Pax. 10-18 uur. org . KBG. WIELERWEDSTRIJD Dames, Gelmelstraat Spijker, 13 uur, org. De Snelle Wielen. OPTREDEN van McC+ om 21 uur in café De Gelmel.

Vrijdag 4 maart LISZTOMANIA, auditorium Klein Seminarie, Vrijheid 234. om 20 uur. org . Davidsfonds.

Dinsdag 8 maart FILMVOORSTELLING 'Osama' in filmzaal The Movie om 20 uur, org. Mondiale Raad.

Vrijdag 4 tlm zondag 6 maart OPRUIMACTIE zwerfvuil, voor scholen en verenigingen, org. stadsbestuur milieudienst.

Donderdag 10 maart KAARTAVOND 'rikken' in zaal Pax vanaf 19 uur, org. Landelijkse Gilde.

Maandag 28 februari MOSSELFEEST. org . KSJ.

CAL Dr-

Vrijdag 11 maart KAARTPRIJSKAMP in café De Wachtzaal, Van Aertselaerstraat 2. om 19.30 uur, org. Kon. Veloclub De Lustige Wielrijders. OPTREDEN Dead Stop —Risc And Fali - Reproach, hardcore night in de Cahier.

1*4wj

qLLMLL

H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel.03/314.8311

10

hndijezIuiz

nrRT

brijbii 183 03/314 66 65

HOOGSTRATEN

142

54

047 /20.41.92

Zaterdag 12 maart GELMELRIT, vertrek café De Gelmel, Heilig Bloediaan 285, 13— 15.30 uLir, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. ETENTJE ten voordele van Broederlijk Delen & Oxfam Wereldwinkel. zaal Pax om 17.30 en 20 uur, org. Solidariteitsfonds. Maandag 14 maart JAZZBAND Midlife Revival, zaal Sint-Cecilia, Gelmelstraat. om 20 uur, org. Marckriver New Orleans Jazzclub. Dinsdag 15 maart MARKT in het centrum van 8 tot 12.30 uur. Vrijdag 18 maart SPORTQUIZ oni 19.30 uur in lokaal HVV. Katelijnestraat 29. org . HVV. Zaterdag 19 en zondag 20 maart LENTE-opendeurweekend van de winkeliers tussen 10 en 18 uLir, org. Unizo. Zondag 20 maart RONDRIT Hoogstraten en omstreken, vertrek café De Velo. Peperstraat, tussen 8 - 10 uur, org. KAWS. BRUNCH lagere school Klein Seminarie, feestzaal om II uur, org. Oudercomité. ONTBIJT aan huis. 8 - 10 uur. org . KWB. Dinsdag 22 maart PAASVIERING in zaal Pax. 14— 18 uur. CMZiekenzorg. NACHT van de GESCHIEDENIS, stadhuis Vrijheid om 17.30 uur. org . Davidefonds. Woensdag 23 maart ONTHAALDAG voor nieuwe kleuters in de gemeenteschool. 9.30 - 12 uur. PROEFAVOND in de Wereldwinkel. Gelmelstraat, om 20 uur. CONCERT in de voormalige gemeenteschool. Karel Boomstraat. oni 19 uur. org . Academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen. Zondag 27 maart PASEN PAASEIEREN RAPEN aan de Laermolen. Molenstraat 19, 14-16 uLir, org. vzw De Laermolen.


KALENDER

vzw Mussenakker Meer 7

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

- -

MEERLE

MEERSEL-DREEF

Vrijdag 25 februari KAARTWEDSTRIJD 'rikken' in de parochiezaal, inschrijven vanaf 19 uur, start 20 uur, org. zaalcomité.

Zondag 27 februari KINDERVIERING in de kerk bij de paters om 10.30 uur, org. werkgroepen Kindervieringen Franciscaanse zonnetjes.

Zondag 27 februari WANDELEN, vertrek Gemeenteplein om 13 uur. org . KWB. Zondag 13 maart

SMOUTEBOLLEN- & WAFELdag, parochie zaal. 11.30 18 uur. org . KBG.

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 ii.

-

Maandag 28 maart KINDERVIERING Eerste Communie, in de kerk hij de paters om 10.30uur, org. werkgroepen Kindervicringen en l- ranL- Iscaansc /onhletjeS.

WORTEL

-

169

Frituur 't Kartoffeltje Van .Aertselaerstrcuit 57 2322 Minderhout Tel. fax 03 314 9758

DE EIKEN

Tot ziens

An en Fran John Lijsenstraat 26- 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

Zaterdag 26 februari OPTREDEN van De Kreuners in de parochiezaal. org . 't Slot.

Di. & woe. gesloten

Oefa-t,worr,e-fooezae

218

TJWERKE RESTAURAKT -

MEER Zaterdag 26 en zondag 27 februari

BONTEN AVOND in de parochiezaal. org . Chiro.

Zaterdag 5 maart

OPTREDEN van Scarlett Lee Moore in de Mussenakker. Zaterdag 5 en zondag 6 maart JAARCONCERT drum- en brassband Sint-Rosalia, zaal Voor Kunst en Volk. zat. 19.30 uur cii zon. 14.30 uur. Zondag 6 maart WANDELING 'De Lange Goren', vertrek aan Vita Nova, John Lijsenstraat. om 14 uur, org. wandeiclub Markdal. Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart TONEELOPVOERING 'Vast in de kast' om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk, org. toneelkring 't Heidebloempje. Zaterdag 12 maart LENTECONCERT om 19.30 uur in de parochiezaal met jongerenkoor Cantanimo en fanfare De Eendracht. Zondag 13 maart BOERENBUITENTOCHT, vertrek zaal De Paerdenkop, Dorp 19, tussen 9 en 14.30 uur, org. KWB.

,,'L WEIKIE 9 Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout TeI./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30-22.00 u

-

Vrijdag 25 februari R 'N B & HIP HOP nachtje met optreden van Spittire en dj Hitch in jeugdhuis 't Slot.

Zondag van 11.30-21.30

MINDERHOUT Donderdag 3 maart KAARTPRIJS KAMP gewestelijk. KBG-lokaal. Schoolstraat, 12.30 18 uur, org. KBG.

Vrijdag 4 maart SMOKKELTOCHT 'geen volle maan', vertrek café In Holland (Castelré) om 19 uur. org . Tejater de Lepe hoek & VVV. Zaterdag 19 maart IERSE NACHT met Guinness van 't vat en folkrockbende Blunt in jeugdhuis 't Slot. Donderdag 24 maart INFO-AVOND 'isoleren van een dak', basisschool De Wijsneus. Kerkepad. om 20 uur, org. Velt-Noorderkempen.

-

Zondag 6 maart WANDELZOEKTOCHT, vertrek parochiezaal tussen 13 en 14 uur, org. KWB. Vrijdag 11 maart INFO-AVOND voor joggers in de parochiezaal om 19.30 uur, org. KWB. Zaterdag 12 maart BLOEMEN VERKOOP om 9.30 uur. org . Minderhout VV. Zondag 13 maart ZONDAGMIDDAG programma voor mindervaliden, Mariaveld, Bredaseweg 39, org. De Slinger.

T5

hairstyling

~2 mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 www.kcmode.be

65

BI ER-WIJN HAN DEL

GORRENS WILLY Vrijdag 18 maart QUIZ algemeen, parochiezaal om 20 uur, org KWB.

LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN VOfl 910119.00 UU[ Zondag en maandag gesloten

GORRENS WILLY-VERVOORT

Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart TONEELOPVOERING 'Vast in de kast' om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk, org. toneelkring 't Heidebloempje. Zondag 20 maart GEZINSONTBIJT in de parochiezaal tussen 9 en II uur. org . Gezinsbond.

Zaterdag 19 maart PAASEIEREN te koop vanaf 10uur. org . KSJ. Maandag 28 maart VOETBALTORNOOI Juniors, voetbalterrein Hoge Weg, 10— 16 uur.

Worlxlclo,o-19 - 2323 Hxcctslralen-Wortel Tel 1)3, 4115328- Fax (13 3149346

143

RIJKE VORSEL Vrijdag 25 februari JAZZconcert met het Chris Joris Quartet om 21 uur in zaal Alma. Stevennekens 218. org . A Jazz experience. 55


5

1Z

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

22

163

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

- 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

Desnsedtstraat 36

~L

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

114

137

n 7_~~ APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

©

Van 18 tot 25 februari:

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 0313157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

00

144

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38. Van 25 februari tot 4 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 31457 24.

de VRIJHEID v zw Achtelsestraal 72 2320 Hoogst raten

Tel. 031314.37.76

161

Zaterdagvoormiddag 26 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 3145724.

Lu

Martens1

Van 4 tot 11maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II. Wortel. tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 5 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

klái

Van 11 tot 18 maart: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 31451 50.

U&,1

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

Zaterdagvoormiddag 12 maart: 145

APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 31451 50.

Uw maat inje tuin!!! Tuinaanleg-onderhond/Beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2321 Meer - tel. 03/3 15.43.13

SLAGERIJ _______

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: t/m za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten Di

-

-

-

Van 18 tot 21 maart: APOTHEEK SCHEVELENBOS. Tienoondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24.

Zaterdagvoormiddag 19 maart: handwerken naaigerei breiwol alle verstelwerken -

-

Des;

. 1/st... ,int

23 1 2 MIndEIs ho'. it

THUIS VERPLEGING

APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. tel. 03 315 73 75. Van 21 tot 25 maart: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61. Meer, tel. 033157773. Van 25 maart tot 1 april: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, SintJozefRijkevorsel. tel. 03312 1220.

Zaterdagvoormiddag 26 maart: WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG. 2411/24u. tel. 01440 9244.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63)

JORIS BUYLE

(03/314.13.08)

LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39). MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

56

APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-niail:.iozef.schellekens@skynct.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 maart. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 16 maart. Tot zondag 20 maart kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogst raten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.