januari 2005 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

d e hoogstraatse maand

MAANDBLAD

JAARGANG 21 NR.237 JANUARI 2005 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., oennoutseweg

4,

11uubIKAutr1

DANS DE NACHTEN WEG

Ei M i -

L .r1Jt

1

1

-

EN NATUURLIJK

DE BESTE WENSEN VOOR 2005

JOAN KEERIS MET PENSIOEN

PERSOVERZICHT HOOGSTRATEN 2004


COLUMN Volgens J.H. van Dale, schoolhoofd te Sluis, en zijn opvolgers, is een almanak een boekje met tijdrekenkundige en astronomische opgaven voor een jaar, vergezeld van andere praktische mededelingen en vaak van letterkundig mengelwerk. Een kalender is een lijst of tabel(len) die de verdeling van een jaar in zijn dagen (weken) en maanden aangeeft, al of niet met bijvoeging van astronomische bijzonderheden, feestdagen, enz. Een agenda is o.a. een chronologisch aantekenboek, tevens kalender, waarin bij alle data van een jaar ruimte is om het daarop betrekking hebbende op te tekenen. Zo weten we tenminste waarover we spreken. Heb je ook al een agenda voor 2005 gekocht? Of heb je hier of daar een exemplaar gekregen? Ik zag, voor iets meer dan 20 euro, een prachtige agenda in een boekhandel liggen, maar ook een vergelijkbaar drukwerk voor 2.80 euro in een supermarkt. Hoeveel kalenders heb je aan de deur gekocht? Scholen, verenigingen en natuurlijk ook de brandweer proberen zo elk jaar opnieuw wat extra geld te verdienen. Goede burgers hebben dan ook zeker twee of drie kalenders voor hetzelfde jaar. Ben je ergens een interessante klant? De kans is groot datje een mooie kalender of agenda krijgt. Maar wie heeft nog een echte almanak in huis? Zo'n eeuw geleden gingen bijna alle kinderen al naar de lagere school, de dorpsschool. De

Almanak meeste leerlingen bleven toch tot hun twaalfde jaar en konden dan ook redelijk lezen, schrijven en rekenen. Maar werd er buiten de school veel gelezen? De huisbibliotheek van een gewoon gezin was zeker heel beperkt misschien een vijftal boeken. Heel vrome gezinnen hadden waarschijnlijk een bijbel in huis en zeker een grote of kleine catechismus. Boeken met sterke volksverhalen waren ook populair. Maar in haast elk gezin vond je wel een almanak. Het was een bijzonder leerrijk boekje. Daarin stond o.a. wanneer volgens de Grieken de wereld was geschapen of hoeveel jaren geleden het buskruit was uitgevonden. Je wist alles over de komende zons- en maansverduisteringen, de kwartieren van de maan, de lezingen van de zon- en feestdagen, het lengen van de dagen, de sterrenbeelden, de liturgische kalender, een jaaroverzicht, spreuken en zegswijzen, plaats en datum van alle foren en kermissen, toekomende feestdagen, huis-, tuin- en keukentips, getij- en verkeersseinen, storm- en harde windsignalen, getijtafels, alles over de dagelijkse en wekelijkse markten, jaarmarkten, paarden-, vee en zwijnenmarkten, folkloristische merkwaardigheden van steden en gemeenten en 'wat de boer doet in ... januari op de boerderij': Gedurende deze maand zijnde werkzaamheden op het veld gering zodat er ruimschoots tijd is voor de verzorging van het vee op stal, het onderhoud van het ma-

terieel en vervo/making door het bij ...onen van korte cursussen, studieda gen en voordrachten. Het doorwerken van aller/ei landbouwlectuur kan eveneens nuttig zijn. Voor meikvee wordt hoofdzakelijk ingekuild gras/net ,na誰s of voederbieten met ingekuild gras gevoederd. Rapen en hooi kunnen ook nog worden gegeven. Dit moet natuurlijk worden aangevuld met krachtvoec/er volgens de nie/kgifte. Mestvee vereist meer zetmee/rijke voeders zoals ingekuilde ma誰s en aardappelen. Gedurende koude perioden moeten de biggen goed warm gehouden worden. Bij droog weer kan sta/mest en aal worden uitgevoerd op het veld doch niet te veel op gras/and. In een Nederlandse almanak vond ik ook nog een eeuwigdurende kalender, het spel-alfabet, de verklaring van Romeinse cijfers, weersvoorspellingen voor het ganse jaar met een uitgebreide natuurkalender (De natuur in januari. februari. .), een tabel met de maanfasen voor astrologisch tuinieren, uitleg over windkracht en windsnelheid, informatie over monumenten, stedelijk en landschappelijk schoon, verhalen over dwaallichten, een vissersopstand, enz. In mijn nieuwe agenda vind ik: Holidays 2005, distance chart, time zones, international dialling codes, conversion tables, planning 2005 en 2006. Ik moet toegeven: weinig nuttige informatie. Ik zal toch ook nog maar een almanak gaan kopen. (is)

Vreemde invloeden? 1---

--

uu KEBAB 2


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN

Fuiven, dansen, feesten Dansen en feesten zijn van alle tijden. Hoewel niet echt leeftijdsgebonden - ook senioren dansen en feesten graag - is het toch vooral een zaak van de jongeren. De wijze waarop de jongeren hun wekelijkse drang naar het gewoel invullen, varieert nogal in de loop der tijden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren het de kermissen en ook wel de danscafés, in de jaren 60 en 70 maakten jeugdclubs en bals in de dorpszalen furore. Na "Saturday night-fever" zijn dancings en discotheken de plaatsen waar het allemaal te beleven valt. Deze dagen is het een amalgaam van dat alles. Grote discotheken, hippe cafés, jeugdhuizen en, fenomeen van de laatste jaren, enorme tentfuiven, voor ieder wat wils. In Hoogstraten en omgeving is het allemaal te vinden en de jeugd maakt er elk weekend gretig gebruik van. Waar ze zoal naartoe trekken en wat daar dan te beleven valt wilden we graag weten. Hoogstraten biedt tele mogelijkheden, maar grosso mnodo vallen er drie grote categorieën te ontdekken, elk met zijn eigen, meestal trouw publiek. Ze durven wel een shoppen, maar wie zijn ding gevonden heeft, blijft daar dikwijls bij. Een groep zweert bij dejeugdhuizen, een andere groep zoekt steevast zijn vertier in de grote discotheken en nog een grotere groep is zo goed als iedere week te vinden op de tentfuii'en. 14'e trokken met iedere groep een keer mee op stap en laten u graag mee fuiven.

Naar de tent Enige jaren terug trof je de jongste uitgaanders elk weekend in Rijkevorsel aan. Er waren elke week wel één of twee fuiven in het Centrum of hij Den Bakker. Tussen halt één en zeg maar half twee stond het gemeenteplein vol met auto's van ouders die hun jonge kroost kwamen ophalen. Enkele oudere jongeren trokken voor een afzakker naar de cafés rondom en dan werd het weer rustig in het dorp Rijkevorsel. Datcircuit is helemaal stilgevallen. Sporadisch is er nog een grotere fuif in het Spiraal, niaar in de zalen niets meer. Het publiek is helemaal overgelopen naar de "tentfuiven", waarvan er wel elke week één in de gemeente georganiseerd wordt. Een fuif in een grote tent, met 'sound- and lightshow' en gekende en populaire 'deejays'.

Jong publiek Deze tentfuiven zijn bijzonder in trek bij het jongste uitgaanspubliek. Vanaf 15, 16 jaar vind je ze in en om de tent: 22. 23 jaar lijkt de bovengrens. Dat jonge publiek heeft veel te maken met de nabijheid van de fuiven, zo ongeveer heel het jaar door kunnen ze elk weekend in eigen gemeente

terecht. In de zomer gaan ze er dikwijls met de fiets naartoe en het is niet ver voor pa of ma om hen brengen en te halen. De fuiven beginnen meestal vroeger op de avond dan dc dancings,

dat is mooi meegenomen als je om één uur, half twee naar huis moet. Een andere reden is, dat de toegangsprijs en de prijs van de drankjes nog aan de redelijke kant zijn. In het begin was dat zelfs ronduit laag —50 Belgische frank - nu begint het langzaam aan wel duurder te worden, soms tot 6 euro voor een ticket.

Veel volk Het moet zijn dat er veel jong volk is in de streek,

want de fuiven trekken enorm veel feestvierders. In een doorsnee fuiftent kan 700 man binnen, maar met wisselend publiek - nogal wat ouderen komen als de jongste al naar huis gaan - kan het aantal feestvierders oplopen tot 1200, 1300 op een avond en nacht. Dat er veel volk naar de tentfuiven komt, maakt een van de aantrekkingspolen uit. Je vindt er altijd vrienden en bekenden. Velen spreken trouwens af om samen te gaan. Groepjes van de voetbal, van dejeugdbeweging. de buurt. Ze komen er andere groepjes tegen die ze kennen van school of werk, of van de vele vorige fuiven. Kortom, ze voelen er zich wreed op hun gemak. Waarschijnlijk daarom is het een heel trouw publiek.


Ç

pr-

r

I*wi ~

H. Bloediaan 285, HOOGSTRATEN -03

r

NIEt WJAARS zaterdag 1 januari 2005 21.00 uur

-

inkom gratis

P U R E ROC K& RO LL


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN

De cleejays, wereldberoemd in Hoogstraten en omgeving

Sfeer De vrienden en vriendinnen, één reden om ei gens naartoe te trekken. Er moet ook nog wat te beleven zijn. En dat is er, anders was het allang afgelopen met de tentfuiven. Een enorme lightshow die voor een discotheek niet moet onderdoen. De muziek is uiteraard op maat van de doelgroep gesneden: dance, trance, techno, electro, rap, pop, hits uit de top50 ... Tussendoor 'ambi' om er de ambiance in te brengen. K3, Plopdans, het kan allemaal. De deejay is dc man die het allemaal in handen heeft. Zijn keuze maakt of de avond geslaagd is of niet. 0 ja, het moet ook loeihard en met veel bas. Iedereen die in zijn buurt al eens een tenttuif op bezoek heeft gehad, kan er van meespreken, die heeft het meehelee(d. ook al lag hij in zijn bed. De laatste tijd is er nog een evolLitie te merken. Voor het iets 'oudere' publiek - die Plop ontgroeid zijn - staat er tegenwoordig een tweede, kleinere tent. Daar wordt de betere techno en R&B gedraaid en blijven ze wat later hangen.

Onmisbaar in hetcircuit van de tentfuiven zijnde 'deejays'. Het hangt van hen af of de fuivers op de fLuf af komen en nog meer dat ze ook blijven. De gekende Dj's genieten een grote populariteit, zij het uiteraard lokaal. De meeste deejays zitten onder de vleugel van een organisatie ot'een bedrijfje. De bekendste or ganisaties zijn Kodex en Music Services. Beiden hebben ze deejays beschikbaar voor alle soorten fuiven. party's en feesten. Een staalkaart van de bekendste discjockeys in het fuifcircuit:

Music Services Dj Alive (Bert en Mathijs), Dj Dance Factor (Pieter), Dj Techno Industries (Ruben), Dj Jean Pierre en Dj Versus (Toon en Stef, opkomende talenten).

Kodex Dj Nick, Dj Benny, Dj Koen, Dj Pol, Dj Twannie, Dj Yvan en Lj (lightjockey) Kurt.

Circuit In de loop van enkele jaren is er een echt fuifcirclut ontstaan. Waren er in de beginjaren vier of vijf fuiven per jaar, thans is er haast elke week één. Dat er voor de organiserende vereniging een flinke cent aan verdiend was, was al snel bekend.

Dus wil iedereen, die wat volk op de been kan brengen, ook een fuif organiseren. Het was zelfs zover gekomen dat sommige fuiven met mekaar in concurrentie dreigden te komen, wat nefaste gevolgen had kunnen hebben. Twee fuiven op dezelfde avond kan ervoor zorgen dat beide organisatoren er hun broek aan scheuren. 1-let gemeentebestuur heeft daar een regelende rol in gespeeld en nu is er een reglement dat bepaalt dat er slechts één fuif per weekend toelating krijgt en dat iedere vereniging aan bod kan komen. De kalender voor volgend jaar heeft ondertussen meer dan veertig fuiven op het programma staan. Via datzelfde reglement probeert het gemeentebestuur ook een spreidingsplan op te leggen, kwestie dat niet elke week dezelfde huurt uit zijn slaap wordt gehouden.

Partyfever De fuifgangers hebben de kalender van de gemeente niet nodig om te weten waar ze in het weekend naartoe moeten. Ze hoeven zelfs dc Ilashy affiches niet op de nieuwe zuilen. Interliet, dat is hun medium. De websites ' w.w.w. partyfever.be 'of' www.kodex..be geven alle informatie die de fuifganger nodig kan hebben. Data, locaties, deejays, toegangstickets. Boven dien staande sites vol met foto's, nieuwtjes, commentaren, berichtjes over de voorbije feesten. Je komt er alles te weten over je favoriete deejays, het zijn echte portals voor fervente fuifgangers in de streek. Ook verenigingen die een fuif willen organiseren kunnen er terecht voor professionelehulp. lnHoogstratenzijnertweegekende dienstverleners voor het organiseren van fuiven: Kodex (Nick Martens) en Music Services (Michel Stoffels). Je kunt bij hen terecht voor het inhuren van een deejay tot een volledige kant en klare organisatie met alles erop en eraan. Zij zijn trouwens de mensen achter de websites. Neem eens een kijkje, dan weet je ineens ook waar je liet volgende weekend naartoe kan. (jqf

--

!*JIr -

1r-J (VicI

Beit,ts'

10/

uI

k

il„


als "*V

3v

J Alle kantoren zijn gestoffeerd en voorzien van airconditioning,centrale verwarming en telefoonaansluiting

Nog enkele kantoren te huur met aansluitend een eigen aparte ruimte voorzien van douche, toilet en keukenunit Op 7 autominuten van Breda en 20 autominuten vanaf Antwerpen en met volop eigen gratis parkeerruimte Geopend voor onze huurders: 24 uur per dag zeven dagen in de week Bij ons vindt u diverse mogelijkheden tegen uitermate vriendelijke voorwaarden. Onze formule " acceptabele " prijzen per m 2 en flexibele huurtermijnen biedt u de mogelijkheid voor korte, lange of onbepaalde tijd de ruimte te huren die u wenst. Vanaf 22 m 2 tot tientallen meters en allemaal voor onze vriendelijke prijzen en zonder langlopende verplichtingen Voorbeeld: Uw eigen ruime kantoor van 22 m2 V.V. airconditioning, centrale verwarming, telefoon etc. etc. heeft u al voor:

â‚Ź 165,- per maand! (Exclusief BTW en servicekosten) 1

--

___

21

Voorlopige informatie en reservering

amvanbreugel@wxs.nl telefoon 0034639629575 of 0031640745592

L. '


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN

Hi25 Het jeugdhuis, een tentfuif en dé Highstreet. Dat was het uitgangspunt voor dit omslagverhaal. Zelf bijna tot het meubilair van een lokaal café behorend, wilde ondergetekende ook wel eens andere horizonten de Hi25, het verkennen. Het werd de Highstreet! Of om precies te zijn jongere broertje van de gekende discotheek. Onder het motto "Pleeg een jive in de Hi25", toog uw reporter naar de Sint-Lenaartsebaan. En moe maar tevree keerde hij weder. ...

Wie het in één tekst over Hoogstraten én uitgaan heeft, komt automatisch bij de Highstreet terecht. De discotheek is tot ver buiten de gemeente(en lands)grenzen gekend. Volgens Frank Raes leerde Gert Verheyen er zelfs zijn vrouw kennen. Onlangs vierde de Highstreet haar 20-jarig bestaan, hetgeen Lutbundig werd gevierd. Ongeveer gelijktijdig werd er ook een eerste kaarsje uitgeblazen voor de l-1i25. Deze iets kleinere feesttempel werd een jaar geleden aan de grote Highstreet gekoppeld en mikt op de iets oudere jeugd. Wij legden ons oor te luister hij RafPauwels, manager van de Hi25.

DHM: Wanneer zijn jullie eigenlijk open? Raf: Op vrijdag en zaterdag zijn zowel de Highstreet Arena (de grote Highsrreet', red.). de Hi25 en de 1-liChilI (een klein praate(feetje 01) liet gelijkvloers, red.) open. Met één gezamenlijk

inkomticket niagje dan overal binnen. 's Zondags kan je alleen in de Hi25 terecht. Maar daar kan je dan wel zo binnen.

DHM: Is er een verschil tussen het publiek van vrijdag, zaterdag en zondag? Raf: 's Vrijdags bestaat ons cliënteel naar schatting voor 75% uit Belgen en voor 25% uit Nederlanders. Van die 75% Belgen komt circa de helft uit de nabije omgeving en de rest uit de streek van Turnhout en het noorden van Antwerpen. 's Zaterdags is de verhouding precies andersom (75

Nederlanders en 25% Belgen). Vooral onder ons jolige publiek tellen we flink wat Nederlanders. Het 'oudere' publiek - zeker in de Hi25 - bestaat in hoofdzaak uit Belgen. 's Zondagsavonds krijgen we opvallend veel zelfstandigen en mensen uit de horeca over de vloer.

DHM: Tussen de Hi25 en de Highstreet is er dus vooral een verschil van leeftijd? Raf: De Highstreet zelf blijft een heel jong publiek aanspreken. De gemiddelde leeftijd ligt er tussen 16 en 22 jaar. Dat de klanten van 10. 15 jaar geleden zich minder goed thuis voelen tussen dat jonge volkje, valt ergens te begrijpen. Daarom besloot Fred (Van Ostaijen, red.) om met de Hi25 te starten. Met de Hi25 mikken we op een doelpubliek van 25 jaar en ouder, wat niet wil zeggen dat iemand jonger niet binnen mag. We draaien er in hoofdzaak muziek uit de jaren '80 en '90, al dan niet in remix.

DHM: Werd het beoogde doel bereikt? Raf: Dat denk ik wel. De gemiddelde leeftijd in de Hi25 ligt rond de 30 jaar. En er komen steeds meer mensen naartoe, die vroeger in de Highstreet kwamen, maar daar 8 of 10 jaar niet meer waren geweest. Op vrijdag en zaterdag is het trouwens vooral de muziek die het publiek verdeelt. In de vroege avond komen er altijd wel een deel jongeren een kijkje nemen in de Hi25. Maar vanaf een

Rol Pauwels, de manager van 11i25. uur of 1 zitten ze bijna allemaal beneden, in de Highstreet Arena. De oudere jongeren blijven meestal boven.

DHM: Volgens mij loopt jullie Organisatie gesmeerd. Hoeveel man werkt hier eigenlijk? Raf: Als je de Highstreet in zijn geheel bekijkt, kom je aan 75 personeelsleden. Daaronder vallen onder meer het barpersoneel, ophalers, vestiaireverantwoordelijken, toiletjuffrouwen, onderhoudspersoneel, DJ's, portiers en parkingwachters. Vanavond (zondag 12 decembe,; de

Highslreet Arena is dan gesloten, red.) is er 12 man aan het werk.

DHM: Organiseren jullie ook speciale evenementen? Raf: De 1-1i25 is tegenwoordig populair voor verjaardagen, hedrijfs- en familiefeestjes. We hebben zelfs al een bruiloft gehad. Eventueel in combinatie met de Arena kan er met enkele honderden mensen gefeest worden.

DHM: Nu we het over aantallen hebben, hoe groot is de capaciteit van de Hi25? En hoe zit het met de Highstreet? Raf: Voor de Hi25 is dat 500 tot 600 man. In de Highstreet Arena kan 1500 tot 1600 man binnen.

DHM: Hebben jullie veel vaste klanten

Een knap ontworpen interiew; met mooie lichtejieclen.

Raf: We hebben zeker een grote, vaste kern. Voor heel de High street hebben we toch zo' n 18000 leden. Zij worden van onze activiteiten op de hoogte gehouden door een mailing of per SMS. Wanneer zij verjaren, krijgen zij hier trouwens allemaal een fles champagne aangeboden.


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN \\l 1

t

Om u te dienen

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26 - Hoogstraten (Meerle) Tel = 03/315.75 31

Naar de Hi25 ga je normaal gezien om eens goed te feesten. Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Onder die werkers herkennen we opnieuw enkele Hoogstraatse gezichten. Wij vissen er Hans Vissers tussenuit. Voor velen geen onbekende, want Hans is al meer dan tien jaar actief in verschillende horecazaken in het Hoogstraatse.

sanitair l.. .TA

4 TJTEDRIJF

ä

onriepanelen

VAN DEN eERO

iverojai- rning

Bezoek ons ook op internet www.vdber2.be Openingstijden toonzaal

Electrabel@

Ma— vrij . 8h —12h 13h-1$h Donderdaaavond tot 21 h Zat. 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten

Email info©vdberg.be

1901

Bij ons drie troeven onder één dak! KWALITEIT. SERVICE PRIJS -

Alle herstellin gen van alle merken moforzagen

DHM: Hans, jij hebt al heel wat ervaring in de horeca. Kan je in een drukke zaak als de Hi25 nog een persoonlijke band met de klanten ontwikkelen?

LJ1J

Hans: Dat valt goed mee. Je hebt hier ook een vaste kern van klanten. Mensen die wekelijks komen, sommigen zelfs 3 dagen. Met een aantal onder hen gaje na een tijd sowieso vriendschappelijk om. —

:

- - -

Hans Vissers oiiiriiigd door loer collega's.

DHM: Is er een verschillend publiek naargelang de dag?

Nu verschillende types motorzagen

Hans: Op vrijdag en zondag ligt de nadruk op mensen uit de streek. 's Zaterdags komen de mensen van verder, ook uit Nederland. Opvallend voor de zondag is dat er dan heel wat zelfstandigen en mensen uit de horeca komen. Zij zijn 's maandags dikwijls Vrij en komen hier dan hun weekend inzetten.

IN PROMOTIE !!!

DHM: Wat wordt er nu het meeste getapt? Is dat vooral gewoon bier of valt de Hi25-ganger eerder voor cocktails?

Erkende dealer Voor de NoorderkempeÉ.

Hans: Gewoon bier verkoopt altijd goed. Maar toch het meest aan de mensen die op zaterdag komen. Op vrijdag en vooral zondag wil men ook wel eens wat sterkers. Daarbij is Vodka Red Bull veruit het populairst. Maar ook de Gin Gini wordt veel gevraagd.

-

MOTOR LAND

sToFFELs

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel.033144115-Fax03 314 1420

DHM: Hoe liggen je werkuren in de Hi25? Hans: We zijn meestal open van 22 uur tot een uur of 6. half 7. De grootste piek ligt gewoonlijk tussen half 2 en 4.

DHM: Dat valt te merken. Vlieg er maar gauw terug in, Hans! (dh)


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN

Klant is koning! En dat is te merken. Niet toevallig noemt bijna iedereen die we ondervragen naast de muziek en de sfeer de service als grootste kwaliteit van de Hi25. Wij laten een paar mensen aan het woord -

-

Voor Jef Schrauwen was het vandaag de laatste werkdag van de week. Zijn gekende eethuis 'De Blauwe Regen' is 's maandags gesloten.

DHM: Jef, waarom de Hi25? Overtuig ons! De Hi25 is de ideale plaats om je weekend in te zetten, na een zware werkweek. Gewoon je verstand op nul zetten en genieten van de goede muziek. Dit is pure ontspanning!

aantal onder ons in de horeca staat. Dan is het vrijdag en zaterdag dikwijls werken geblazen. Ikzelf ben maandag vrij.

DHM: Ik was hier blijkbaar wat te vroeg. Hoe laat kom jij toe en hoelang blijf je? Mathias: Tussen 2 en 4 is het hierop z'n drukst. Ik kom gewoonlijk maar vanaf een uur of 1. Dan is het natuurlijk al gauw 5uur, half 6 eer je naar huis gaat. Soms zelfs iets later

Misschien kennen de meeste mensen Mathias Francken van café De Gelmel. waar hij één van

DHM: Waarom precies Hi25? Wat zijn voor jouw de sterkste kanten?

de vaste waarden achter de toog is. Ook voor hem is de Ui25 de plaats bij uitstek om er na het werk eens goed in te vliegen. Samen met een groepje vrienden en vriendinnen is hij één van de vaste klanten op zondag.

Mathias: De inrichting. die is echt knap. En de bediening is in orde. Ook de muziek is goed, al verschilt dat natuurlijk van avond tot avond. Mijn favoriete muziekstijl is R & B.

DHM: Zijn jullie hier toevallig of spreken jullie op voorhand al? Mathias: De eerst keer zijn we hier toevallig beland. Een goed jaar geleden. De l-1i25 was nog niet lang open. We waren eerst met een aantal mensen in De Gelmel blijven hangen. Na sluitingstijd trokken we hier naartoe. En het zal ons wel bevallen zijn, want sinds de opening een goed jaar geleden, hebben we nog maar een zondag of S gemist!

DHM: Komen jullie altijd in groep? En altijd op zondag? Mathias: Eigenlijk wel. Vandaag zijn we met een man of vier. Soms zijn we met een paarman meer. De meeste zijn zo tussen de 20 en de 25 jaar. Dat we op zondag komen is vooral omdat een

DHM: Ga je altijd hier uit of kom je nog wel eens ergens anders? In een jeugdhuis bijvoorbeeld? Mathias: 's Zondags zit ik meestal hier. Soms ga ik wel eens naar Antwerpen of naar Het Spiraal in Rijkevorsel. Het is elke keer anders, maar dan pas je jezelf gewoon aan naargelang waar je naartoe gaat.

Leen moet 's maandags om 10 uur beginnen werken. Ze komt dan ook niet elke week, want je 10e/t dat toch een paar dagen

DHM: Is deze manier van uitgaan niet véél duurder dan bijvoorbeeld een fujI? 50 cent voor de verplichte vestiaire, 30 cent voor de toiletten, misschien nog een fooi voor de portier?

Marh jas Francken (links) en enkele .test vierders. Leen: Oké, het kost misschien wel wat, maar dat vertaalt zich wel in de kwaliteit! Hier krijg je geen lauwe pintjes of slijkvoeten! En dat je jas voor amper 50 cent in veilige handen is, vind ik eerder een geruststelling. Bovendien kan je hier tenminste naar een proper toilet gaan, wat in andere uitgaansgelegenheden alles behalve vanzelfsprekend is! Zelfs op vrijdag en zaterdag - wanneer je 7 euro inkom betaalt - krijg je waar voor je geld.

DHM: Maar wat is voor jouw nu dé reden om naar hier te komen? Leen: De muziek! Eindelijk nog eens een plaats waar je echt kunt dansen! Er komen verschillende stijlen aan bod en er is een goede afwisseling tussen oude en nieuwe dingen.

DHM: Bij het binnenkomen vallen meteen de danseressen op, die het l)este van zichzelf geven op een glazen loopbrug boven de toog. Zijn er zo nog dingen die net iets extra geven aan het uitgaan in de Hi25? Leen: Een paar keer per avond gaan ze met iets lekkers rond: besmeerde toastjes, een stuk meloen, En wanneer er iemand champagne bestelt - bij een veijaardag of zo - dan wordt de fles aangevoerd in een koelemmer, verlicht met vuurwerkstokjes. Dat heeft altijd iets feestelijks.

DHM: We gaan je laten, Leen. Geef er nog maar een goei lap op! Leen: Het zal er niet aan mankeren!

ALs je :elf niet iiiI

(/0115e!),

kan je iin altijd 10el(1jle1).


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN

Fuifbeest Eind 1998 begonnen enkele jongeren van het Jeugd-Rode Kruis met de voorbereiding van de jaarlijkse Parachute Party. Zij besloten om voor deze fuif een website te maken, wat in die tijd, in tegenstelling tot de hedendaagse cultuur. Vrij uniek was. Op deze website werd tevens, zij het zeer beperkt, een fuivenkalender opgenomen.Omdat de fuivenkalender echter vrij veel succes kende, besloten sommigen onder hen verder te gaan met een nieuwe site gebaseerd op deze kalender en samen richtten zij de vzw Fuif'beest op. Na de praktische en technische formaliteiten te hebben voltrokken, was in april 2000 www. fuifbeest.be een feit; een website opgericht door jongeren en gericht aan jongeren, met als doel hen een gemakkelijker en beter overzicht te geven van de fuiven in hun buurt. Als logo werd geopteerd voor een aap, een echt fuifbeest met andere woorden! Al vlug breidde de site uit met een forum, een handleiding voor het organiseren van fuiven en nog veel meer.,. Ook begon men met de wekelijkse verspreiding van een nieuwsbrief, een fuivenoverzicht per regio dat, nog steeds trouwens, elke woensdag verstuurd wordt en waardoor de echte fuifbeesten reeds op woensdag hLin weekend professioneel kunnen volboeken. Zo werd vzw Fuifbeest toonaangevend in de hedendaagse fuivencultuur. Inmiddels staat Fuifbeest niet stil. Zo werd ook een samenwerking met Utcpolis bedongen omdat jongerencultuur natuurlijk meer is dan enkel fuiven. Het is te hopen dat u ook eens een duoticket in de wacht sleept om een filmpje te kunnen meepikken! Op dit moment bestaat de crew van Fuifbeest uit een 15-tal medewerkers, die meer dan hun handen vol hebben om uw wekelijkse portie fuifnieuws aan u voor te schotelen. Op de website stond o.a. het volgende verslag: "New Highstreet-H125 - Amai, lang geleden da'k nog es een stapje in de wereld heb gezet!! Ik weet het, sla me dood, maar het was echt serieus lang geleden... Dringend tijd om dat goed te maken! Et voila,,. de vernieuwde Highstreet werd verwend met een bezoekje van mijnentwege (ahum)! De uitnodiging beloofde een vernieuwde look en de opening van een nieuwe club-binnen-Highstreet, H125... En werkelijk, mijnen eerste indruk van de buitenkant... wauw! Schoon vernieuwd,., echt wel flashy gemoderniseerd... Maar natuurlijk, van buiten kunde dat zo schoon aankleden als ge wilt, maar wat belooft de binnenkant ... ? Sjiek vernieuwde zilver-blauwkleurige inkom en de frituur ligt voortaan ook binnen Highstreet! (Ter info voor de immer-hongerige-menschen onder ons). Daarna de discotheek zelf binnengewandeld, maar daar blijkt niet echt veel veranderd te zijn. Dezelfde look, dezelfde goeie muziek, kortom: bangelijk!

LDJ

Maar dan eens gaan kijken in die nieuwe club,.. jawadde. wawasmeda! Van grootte te vergelijken met de Reflex-club, maar het interieur vind ik wel vele schoner gemaakt. Weerdat zilver-blauw dat de boventoon voert, met leuke bijbabbelzeteltjes langs de zijkanten, een brede trap naar boven, met nog meer uitrustzeteltjes... maar in het midden: de drukbezochte dansvloer! En wat werkelijk wel uniek was, ik kon mijn oren niet geloven... Bruce Springsteen, Simple Minds, de echte goeie oldies hebben hier een thuis gevonden! Van echte sfeerklassiekers tot het alom-bekende-ronddraai-clansje-van-de-Ç'M.. het werd

allemaal uit de boxen geknald! Dit is echt bedoeld voor de iets oudere discotheekgangers, die het soms wel beu zijn om tussen 'opvallend-geklede-snotneuzen' te staan,.. Gewoonweg mega-goed! Totaal het tegenovergestelde van Highstreet, maar het past helemaal in het totaal-pakket... Het enige nadeel: begot 2.30 euro voor een colalight! Vraag me nie naar prijzen van andere dranken,.. Het was werkelijk ongelofelijk goed, het feestbeest uitgehangen tot 5 uur 's ochtends... echt mensen, dit is een ongelofelijke aanrader! See you next weekend in Highstreet?" Voor liefhebbers is het de moeite waard om deze website eens te bezoeken. (dh)

lise Roeien uit Meerie is een echt j'uifbee.st'. Enkele van haar hobby's zijn dan ook: uitgaan, foto's maken eii jesteii. Zij is sinds december 2003 bij Fuitbee.vt vzst' waarvoor zij foto's maakt tijdens fiuiven in Hoogstraten en omgeving. E-mail il.se@fuifbeest.be - gs,n 0472 88 05 26 - propke2@hotmaii.com - wwwfiufbeest.he

I' HERIJGERS ih Bouwspecialiteiten lndustrjeweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 januari. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 12januari. Tot zondag 16januari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN

De Mussenakker Waar jonge mensen zich thuis voelen De cultuur van een jeugdhuis is een verhaal op zich. Zoals de term jeugdhuis laat vermoeden, is het niet enkel een gewoon café, het is een echt huis, waar de jeugd zich goed kan voelen. Het is bijna a way of life, zeg maar een manier van leven. Want naast plezier doe je er blijkbaar een hoop mensen en kennis op. Het logo van jeugdhuis de Mussenakker zegt het klaar en duidelijk. Het is een plek waar mensen zich jong voelen en waar jonge mensen zich thuis voelen. Kortom: iedereen is er welkom. De leeftijd van het Mussenakkerpubliek varieert van 15, 16 jaar tot mensen tussen (le 20 en 30 jaar. Wij stapten er op een kalme vrijdagavond binnen om uit te vissen wat de troeven van een jeugdhuis zoals de Mussenakker zijn. Via de website was voorzitter Raf zo vriendelijk geweest om de leden alvast voor te bereiden op onze komst. Waarop deze reactie van een lid te lezen was: "Seg voorzitter, dan mutte wel zorgen dat het verbruik van den alcool ni zo hoog ligt vandaag, want aiiders staat er op laatst nen hoop volk te lallen tegen dieje van De Hoogstraatse Maand en we willen gene slechte indruk maken hè!" Maar niets van dat alles, want in de tijd dat wij er waren, was er enkel schoon en nuchter volk dat ons welwillend een zeer heldere en doordachte uitleg verschafte. Een goede indruk van de Mussenakker.

Rol 1 on,ij

0/1

oct dc cind\ craniwoordcli jkhcid bi1 :iIlc o at er in het jeugdhuis georganiseerd wordt. Maar hij wordt bijgestaan door andere mensen. Zo zijn er deelverantwoordelijken, zoals die voor de taplijst, de kuislijst, de tinanciën en de optredens. Daarnaast is er een hestuursraad, bestaande uit mensen van liet dagelijkse bestuur. En er is de beheerraad. Deze bestaat uit oud-leden die nog steeds begaan zijn met het jeugdhuis. De beheerraad houdt een oogje in het zeil wat betreft het beheer, onder andere van de infrastructuur. De oud leden springen ook af en toe eens binnen, vooral bij speciale avonden zoals optredens en thema-avonden. Voorzitter wordt je niet zoniaar plotseling, het is eerder iets wat langzaam rijpt en in onderlinge T00/l VCI'/)ie/1

pers zoals Akkerpop, de verschillende fuiven en optredens en de Meervermaarde Bonten Avond zijn daar het bruisende bewijs van.

Tapster van dienst: Stéphanie Cools, 17 lentes jong "Tappen doe je als vrijwilliger. Ik doe dat omdat ik het graag wil, dus heb ik nie er voor opgegeven. Praktisch gezien open je om 20.00 uur. Een avondje tappen duurt tot ten minste twee uur nachts. Je staat er normaal gezien met z'n twee. Maar mijn collega is vanavond niet konien opdagen.Meestal is er wel een vervanger die je kunt opbellen. Op een rustige avond zoals nu (vrijdag, red.) is dat niet zo erg om alleen te staan. Na twee uur's nachts gebeurt het tappen volgens het 'jeugdhuisprincipe'. Iedereen niag 7ichzelf daarna bedienen. Dat systeem werkt heel goed.

Voorzitter Raf Laurijssen, 24 jaar Sinds enkele weken heeft de Mussenakker een nieuwe voorzitter. De vorige, Bart Brughmans, voelde dat het tijd werd om de fakkel door te geven. Raf had wel oren naar die job. Niet dat de functie van voorzitter zo serieus is als de naam doet vermoeden. Uiteindelijk heeft deze

afspraak niet de vorige geregeld wordt. De niinder prettige kantjes van voorzitter zijn, is de praktische rompslomp die het met zich meebrengt. Er kruipt best veel tijd in, bvb. het rondrijden oni materiaal op te halen of in de hoge telefoonrekening die alle afspraken niaken met zich meebrengt. Het leuke aan de functie is volgens Raf de voldoening die je krijgt wanneer het goed draait. En dat doet liet op dit moment. Top-


OMSLAG VERHAAL: UITGAAN Wij zijn een jeugdhuis. Je komt hier niet om te pikken. Wij vertrouwen elkaargewoon. De meeste mensen tappen hier sowieso ook regelmatig zelf. 't Is niet dat mensen die hier anders nooit komen zomaar ineens achter de bar gaan. Bier is de voornaamste drank die hier verkocht wordt. Maar we hebben een uitgebreide kaart met drank en snacks, zoals chips en zo. Op een avond zoals nu draai ik ook de muziek. Soms is dat wat ik zelf graag hoor, of ik houd rekening met wat de meeste bezoekers graag horen. Problemen als alcohol schenken aan min zestien jarigen zijn hier niet. Heel soms hebben we een beetje last met de jeugd bij grote optredens. Die jonge gasten weten meestal niet dat wij hier midden in een dorp zitten en maken soms lawaai buiten. Dan zorgen we ervoor dat ze rustig worden. Er is een goed contact met de buren en we willen ons jeugdhuis niet kwijt. Naast tappen organiseer ik ook wel eens iets mee. vrijwillig. Dat zit wel in mij, zo'n engagement. Van het eerste moment dat ik hier kwam wilde ik al meehelpen. Misschien wil ik later ook wel meer verantwoordelijkheid in de Mussenakker.

Programmaverantwoordelijke Toon Verboven, 24 jaar "De Mussenakker, dat is als een tweede huis voor mij. Sinds enkele jaren ben ik de podiumverantwoordelijke. We hebben één optreden per maand. In totaal zijn er dat eigenlijk 13, omdat er met Meer-kermis er twee optredens zijn. Het is maar één optreden per maand omdat we dat zo hebben afgesproken met de buren en de lokale politie, om de overlast te beperken. We proberen om zo veel mogelijk verschillende stijlen aan bod te laten komen. Ik bepaal niet altijd zelf wat en wie er komt optreden. Zo heb ik sommige mensen waar ik soms een beroep op kan doen, zoals Tommy Bruynen, RoeI Laurijssen en Bart Goetschalckx. Ik ben zelf nogal veel bezig met muziek en daarom vind ik een goeie programmatie erg belangrijk. Op topavonden komen hier tot 200 betalende mensen binnen. Dat is eigenlijk een beetje te druk, aangezien we hier een capaciteit hebben van 120 tot 150 mensen. Zo'n topavond levert dan

Ben \/jj GinIe/

;

Steftniie Cool.s

Stamgasten Ben Aerts, Thys Sterckens, Guy Kustermans en Seppe Van Gils, van 17 tot 18 jaar oud

-

Ik kom hier nu zo'n twee jaar. Mijn vader, Guy Cools, die heeft destijds mee de Mussenakker opgericht. Zo ben ik hier binnengeraakt. Ondertussen ken ik ook veel andere mensen die hier komen. In het begin ging ik net als iedereen wel eens naar tentfuiven. Maar da's niks voor mij. Ik kwam er al redelijk snel achter de Mussenakker mijn ding was.Alsje hier binnenstapt dan wordt je hier direct aanvaard. Het is hier vanzelfsprekend dat je erbij hoort. Dat is echt wel heel belangrijk voor mij. Naar het schijnt is er hier vroeger, ver voor mijn tijd, wel een periode geweest dat zeje buiten keken. Er zat toen voornamelijk een vaste kliek. Als nieuweling was je meteen een buitenstaander. Tegenwoordig is dat helemaal anders. De Mussenakker associeer ik vooral met leuke mensen en goeie muziek. Er hangt hier een nietpretentieuze sfeer, iedereen wordt aanvaard." 12

weel wel goed op. Maar dat is zeker niet de hoofdreden dat er optredens worden georganiseerd. Het is vooral om de jeugdige leden kennis te laten maken met zoveel moegelijk goede muziek. We programmeren van alles: van Rock 'mi Roll, Ska, Punk tot Speedrock, folk en hardcore. Er worden ook thema-avonden georganiseerd, zoals vorige week (II december) een Ierse Folk-nacht. Het was een perfect voorbeeld van een geslaagd Mussenakkeroptreden. Er kwamen twee groepen. Filthy Nelly en Rik Kaez. Naast een aangepaste act zorgden we ook voor verdere aankleding, zoals het Guiness van het vat. Met zo'n 120 man publiek, waaronder ook een ruim deel oud-leden, was de opkomst perfect. Genoeg volk om de zaal te vullen en toch nog genoeg ruimte om je wat te kunnen bewegen of te dansen tussen de mensen."

De vier heren beschouwen de Mussenakker ondertussen als hun vaste stek. Ze kwamen er enkele jaren geleden binnen als jonge broer van de oudere zus, of als kameraad van. Ilocwcl ze het jeugdhuis aanvankelijk gebruikten als uitvalsbasis om naar een tentfoif in de streek te trekken, merken 7 e dat ze er nu al vaker dan vroeger een hele avond blijven plakken. Zeker zoals nu, tijdens de examens. Waar ze aanvankelijk elkaar nog nodig hadden als reden om binnen te stappen (alleen durf je dat als je jong bent nog niet zo goed), voelen Ben. Thys, Guy en Seppe zich ondertussen goed thuis in de Mussenakker. Minpunten zijn er bijna niet, hoewel sommige mensen het gebouw soms nogal vies vinden. Maar ja, het is dan ook een jeugdhuis en de mensen werken er vrijwillig en doen nu eenmaal hun best. De pluspunten zijn voor hen de ontspanning in het weekeinde, sfeer en de gezelligheid van ons kent ons. Of andere troeven, zoals je in hun Mussenakker Top vijf terugvindt.

De Mussenakker Top-5 van Ben, Thys, Guy en Seppe Nrdr: Het samenstellen van deze top vijf gaat blijkbaar moeilijker dan verwacht. Er is zo nu en dan wal discussie over Wat

0

één moet en wat of vijf. Ook blijkt het inoeilijk voor de heren om zich tot vijf toppers te beperken. De lijst is dan ook rufin te inlerprere ren :je kmuit hein perfect omdraaien,

of zoals de jongens liet even zeiden: maak er maar een top 1 van - de Mu.ssenakker ton! court.


OMSLAGVERHAAL: UITGAAN Akkerpop Oudjaar vieren Nacht van de sansniaak Meer kermis Nen doordeweeksen avond

Vaste Mussenakker-ganger ,Joris Adriaensen, 24 jaar "Ik spring hier regeinratig binnen. Een jeugdhuis spreekt automatisch de iets meer alternatieve mensen aan. Ik denk dat je automatisch dan eens langskomt. Ik ben hier uit mezelf hinnengestapt. Ik was zo' ii vijftien jaar oud. ik mocht nog niet echt uitgaan maar toch wel eens een avond weg. Je hebt als je jong bent wel vrienden nodig om hier binnen te stappen. Zo' n jeugdhuis is natuurlijk wel een apart sociaal gegeven en iedereen is hier welkom. Maar iedereen hier kent elkaar. In het begin is het dan wel moeilijk om erbij te geraken. Hoewel we iedereen op zich natuurlijk welkom heten. Ik kom hier veel. Ik zeg niet bijna elke avond, maar als ik hier langskom stap ik toch wel even binnen. Efke.s een pintje pakken. Er staat altijd wel iemand met wie je kunt praten. Soms open ik ook wel eens. De regel is, hIs er iemand is, dan is de Mussenakker open. Niet dat iedereen een sleutel heeft. Er liggen op een paar vaste adressen sleutels. Op een gemiddelde avond kom ik toe rond een uur of tien, half elf. Echt afspreken doen we niet. Elke avond verloopt wel ongeveer volgens een vast stramien: je gaat in de hoek zitten enje buurt wat met elkaar. Maar er is altijd wel ander volk om mee te praten. Als ik zin heb dan tap ik mee, en soms draai ik wat. Meestal duurt zo'n avond tot een uur of twee, drie 's nachts. Soms gaan we ook wel van hieruit ergens anders naar toe, maar meestal blijven we hier. Ik denk dat ik hier nog een twee tot drietal jaren zal komen. Na verloop van tijd verandert je

7

hier terecht. Ondertussen is Ben hier toch zo'n acht tot negen jaar vaste klant. Naast de goeie muziek staat de Mussenakker voor Ben symbool voor het familiegevoel, zonder dit met soapseries te willen associëren. Maarer is gewoon een goeie hand met de andere mensen.

leefwereld toch, je krijgt een vast lief dat van ergens anders komt, of je trouwt, en dan kom je hier vanzelf toch iets minder. De Mussenakker is voor mij vooral belangrijk omwille van het sociaal contact. Het is ook een unieke basis om ervaring op te doen en jezelf te ontplooien."

Ten slotte, om te eindigen, een anekdote van fotograaf en tevens Mussenakker-insider Jef De Backker. Of hoe vreemd de weg van thuis tot de Mussenakker kan lopen. Jef wilde destijds heel graag naar Pukkelpop. Maar omdat hij platzak was ging dat feestje niet door. Tot hij op het laatste moment tickets voor het festival won en een vriend uit Meer meenam. Via die vriend maakte Jef op Pukkelpop kennis met een hele Mussenakkerbende en zo kwam hij uiteindelijk in het jeugdhuis terecht. Tot zijn grote tevredenheid.

Mussenakker-inwijkeling uit Minderhout, Ben Van Ginkel, 25 Ben Van Ginkel en zijn vrienden kwamen hier terecht uit halve noodzaak. Hun stamcafé in MinderhoLit, 'De Kwaadste niet' sloot zijn deuren. Hoewel dit café geen jeugdhuis was, maar eerder een bruine kroeg. trokken Ben en co toch naar cle Mussenakker. De optredens trokken hen aan, en via connecties met anderen kwamen ze

Wie meer wil weten over de Mussenakker kon altijd terecht op de websire www,nusse,iakker. , ofspring eens binnen: Donkstraat 10 in Meer. (,ns, foto '.s Jef De Bockker)

Bloemlezing uit de Mussenakkeragenda Vrijdag 31 december: OUDJAAR Zaterdag 15januari: BIERVOETBAL Zaterdag 22 januari: PUNKOPTRE.

4

DEN

Zaterdag 29januari: DORPSQUIZ.

T

vzw Mussenakker Meer ,.

..

.

çr . 'eV

7

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 U.

189

13


vanuit het stadhuis... Widar in de Casino, geen houten brug aan de Laermolen en onrust over het Structuurplan Ieder zijn mening Nu de Casino te Wortel-Kolonie is toegewezen aan Widar is er voor het gemeentebestuur weer een hele zorg van de baan. Ook de stadsbegroting kon positief afgesloten worden zonder de belastingen te verhogen. De goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten echter ging niet zonder discussie gepaard maar de beslissing over de brug aan de Laermolen zette eens te meer kwaad bloed. Tegendraads Soms vragen wij ons af wat het schepencollege en het gemeentebestuur bezielen om telkens de hogere overheid tegen de haren in te strijken. Want keer op keer krijgt ze het deksel op haar neus of komt de boernerang in het eigen gelaat terug. Er was de omstreden toewijzing van de rijkswachtkazerne en het aanvechten van de beslissingen van de gouverneur en de minister. Er was het totale negeren van de bindende adviezen van Monumenten en Landschappen bij de heraanleg van de Dreef in Meersel-Dreef. er waren de herhaaldelijke pogingen om de bouwovertreding op de Langenberg te regulariseren tegen alle adviezen en rechtsgangen in en nu is daar na maandenlang getouwtrek de beslissing over de brug aan de Laermolen. Geen zinnig mens die gelooft dat het gemeentebestuur daar mee weg komt.

verkeer tot 8,5 ton, waaraan de noodzakelijke herstellingen mogen uitgevoerd worden. Elk ander voorstel dat ooit geopperd werd, zoals een nieuwe brug in de onmiddellijke omgeving, verstevigen van de fundamenten van de oude brug, of een andere brug over de oude heen, valt hierdoor in het water. Monumenten en Landschap-

felle tegenwind. Voor raadslid Verhulst is dit onzinnig omdat er vlakbij nog een andere brug ligt (Pekelbrug) terwijl de schepenen Sprangers en Peerlinck nogmaals benadrukken dat Monumenten en Landschappen nooit toelating zullen geven. "Niet enkel de molen maar ook het landschap is geklasseerd."

Geen houten brug Het dossier over de brug aan de Laermolen sleept al een hele tijd aan. Na de afwerking van de restauratie en de officiële opening bleef erenkel nog een beslissing over de toekomst van de brug over. Volgens de vzw Laermolen en Monumenten en Landschappen was de enige oplossing een houten brug voor voetgangers en fietsverkeer. Zwaar verkeer zou trillingen in de bodem veroorzaken en de fundering van de molen beschadigen. Het schepencollege kon zich indertijd (7 oktober 2002) hierin vinden en gaf de architect opdracht om een houten brug te ontwerpen. Deze zou volledig gesubsidieerd worden door Monumenten en Landschappen. Reacties van een landbouwer in de buurt die door het wegvallen van de brug via een omweg naar zijn gronden moet, zet heel de planning op haar kop. Talrijke besprekingen en discussies zouden er op volgen tot er uiteindelijk slechts twee mogelijkheden voor Monumenten en Landschappen overblijven: de houten brug zoals het oorspronkelijk was vastgelegd of het behoud van de bestaande brug, geschikt voor 14

£/e/iflh!le/. - de brug bii de Laar,iiole,i blijfi behouden zoals die nu is en de 5'iichiing Kempens Landschap koopt de molen niet aan. Het stadsbestuur voorziet in de begroting de nodige middelen om de molen over le nemen.

pen zou hiervoor steeds negatief advies geven. Bijkomende eis van Monumenten en Landschappen is dan wel dat de herstellingswerken aan de brug geen nadelige invloed op de brug mogen teweegbrengen. En indien men opteert voor de oude brug verliest de gemeente de belofte van betoelaging voor de houten brug. Raadslid Jef Van Looy blijft evenwel aandringen om een nieuwe brug in de nabijheid maar krijgt

Het amendement van Van Looy, de houten brug én een nieuwe brug, wordt met 18 tegen 7 (enkel CD&V) verworpen. Hierna volgt de stemming over het behoud van de bestaande brug. CD&V en KVB stemmen voor, maar HOOP, Groen! en Jan Huybrechts stemmen tegen. Hierdoor is er een meerderheid voor het behoud van de oude brug en komt de houten brug niet meer ter sprake. De leden van vzw Laermolen verlaten ontgoocheld de zaal.


GEMEENTERAAD .1.

Widar in de Casino De kogel is eindelijk door de kerk. Widar, de leefgemeenschappen voor mentaal gehandicapten, krijgt nu ook de Casino van Wortel-Kolonie toegewezen. Hiermee komt een einde aan een lange zoektocht naar een geschikte kandidaat. In een vorige fase zag het er lange tijd naar uit dat de schuttersvereniging Sint-Joris uit Wortel, beter gekend als 'de Guld', het naar zich zou toetrekken. Toen deze uiteindelijk toch afhaakte werd een nieuwe oproep voor erfpacht door het gemeentebestuur gelanceerd. Ditmaal voor/jet het dossier het gebouw met de sportvelden er terug bij. Er kwamen zes kandidaturen binnen waarvan er ĂŠĂŠn zich na verloop van tijd als kandidaat terugtrok. De kandidaturen moesten wel voldoen aan een aantal strikte vereisten. Zo is de eigendom kadastraal ingekleurd als 'gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut'. Concreet betekent dit dat een project met een uitgesproken privaat en commercieel karakter geen vergunning kan bekomen voor verbouwing en uitbreidingen. Het karakter van het bestaande gebouw moet behouden of hersteld worden. Het terug bouwen van het volume van de vroeger afgebroken achterbouw is bespreekbaar. Monumenten en Landschappen zullen in deze zaak bindend advies uitbrengen. De kandidaten waren: Devaux Marco, die er een volwaardige tennisclub wilde uitbouwen met sporthal en opblaasbare hallen. Rekende sterk op ondersteuning -

t

1 r

1

4I

j Widar wil het Casino in zijn oot.sjnonkelijke toestand herstellen, zoals die aangegeven is op dit fragment uit een steendruk van 1904. In het hoofdgebouw komt er een cafrtaria, een frestzaal en vergaderlokalen. in de bijgebouwen wonen de begeleiders samen met een groep minder valide mensen. van het gemeentebestuur. Maar of tenten en opblaasbare hallen te verenigen zijn met het uitzicht en het karakter van het landschap, was voor velen een andere vraag. Gastro Catering wou vooral feestzalen en een brasserie in het gebouw onderbrengen. Zij stel-

-

de naar verluid ook nogal veel voorwaarden aan het stadsbestuur en de andere overheden voor de realisatie ervan. Deze kandidaat trok zich terug Jansens-Adams leverde een project dat goed zou passen in de doelstellingen van Wortel-

GARMIN GPS SYSTEMEN ,' .-, . ..,-,

0iIedig assojmeh1t!

SOFTCOMPUTER reva BVBA Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten Tel 03/315.09.09 info@softcomputer.be ,www.softcomputer.be

_

nn ~r~

15


GEMEENTERAAD Kolonie. Zij zouden ook het voetbalterrein behouden maar de visie en het financiĂŤle kaartje zouden nog niet volledig uitgewerkt geweest zijn. - Ook het voorstel van Frank Van Ouytsel bleek een aanvaardbaar project maar miste blijkbaar nog een financieel luik. - Hetzelfde kon gezegd worden van het voorstel van Leen Van Reussel maar zij plaatste zelf nogal wat vraagtekens bij de financiĂŤle kant van hei project en zocht toenadering tot het stadsbestuur. - Tot slot was daar Widar die al een tijd in bepaalde kringen als de ideale kandidaat aanzien werd. Dit project zou volledig passen in de doelstellingen van Wortel-kolonie, was het meest uitgewerkt en bevatte een duidelijke visie. Widar heeft intussen ook al de woningblok aan de overzijde en een aantal hectaren landbouwgrond toegewezen gekregen. Bij de discussie die de stemming voorafgaat, blijkt al duidelijk dat er binnen de meerderheid verschillende visies bestaan. Dit meningsverschil situeert zich echter uitsluitend in de partij van burgemeester Van Aperen. In de wandelgangen was het al langer een publiek geheim dat

schepen Van Ammel zich moeilijk kon verzoenen met een mogelijke toewijzing aan Widar. Alle partijen in de raad geven de voorkeur aan het project Widar. Schepen Roger Van Aperen en raadslid Frans Tackx, beide KVB, onthouden zich terwijl hun partijgenoten Marcel Van Amme], Jos Brosens, Marth Pemen en Leen Vermeersch tegenstemmen. De erfpacht loopt over 99 jaar. De erfpachtver goeding bedraagt 150.000 euro en binnen de tien jaar moeten een aantal noodzakelijke renovatiewerken uitgevoerd worden.

Moties: twee maten en twee gewichten? In de raadszitting van einde november werden twee moties ter ondertekening voorgelegd. De eerste was een motie tegen de privatisering van drinkwater, die door 11-11-11 aan alle gemeentebesturen werd voorgelegd. Het college opteerde de motie te laten ondertekenen door de gemeenteraadsleden individueel en niet door de gemeenteraad als geheel. De gemeenteraad zou enkel moties ondertekenen die louter van gemeentelijk belang zijn. De fractie Groen! zag het liever juist andersom omdat een standpunt van de gemeenteraad zwaarder doorweegt. "Drinkbaar water

is een mensenrecht en dat moeten we blijven waarborgen. De gemeente heeft een dienstverlenende functie naar de bevolking toe en moet daarom toezien dat een aantal basisrechten(zoals onderwijs, drinkwater) behouden blijven. Dit impliceert dat zulke diensten niet geprivatiseerd mogen worden, de gemeente mag dit niet uit handen geven. Als gemeente hebben we een signaalfunctie om in het geval van de GATS-onderhandelingen, die pleiten voor privatisering van de drinkwatervoorzieningen in een aantal derdewereldlanden. naar de regering toe te stellen dat water niet thuis hoort in deze onderhandelingen. Hoewel dit op liet eerste zicht geen gemeentelijke materie lijkt, heeft zij toch een weerslag op de mogelijkheden en bevoegdheden van lokale besturen. Wij moeten verder durven kijken dan morgen en de dienstverlening naar de bevolking toe niet uithollen." Alle 25 raadsleden ondertekenen de motie op individuele basis. De gemeenteraad als bestuur neemt geen standpunt in omwille van niet gemeentelij ke materie".

Gemeentelijk belang? De tweede motie van de avond doet echter de gemoederen even opladen. Niet zozeer de inhoud van de motie dan wel de manier van onderteke-

Een meerdei -Iieui ron de geineenieraad keurde een motie goed om Lie zogenaamde 'ecoduct' over de snelweg en de HSL-lijn NIET ie bouwen. De brug i'oor dieren is 100 neter lang. 60 meter breed en zou zo 'n 5 miljoen euro of 200 miljoen BEF gaan kosten. Zon brug zeggen de tegenstanders heeft enkel zin in bosrijke gebieden en niet tussen de weilanden.'

re


GEMEENTERAAD nen. De motie richt zich tegen de bouw van een ecoduct over de 1-ISL en de El 9. Deze brug is lOO meter lang en 60 meter breed met aan de zijkanten een planken wand van twee meter hoog. Voor de indieners van de motie, telkens één raadslid uit beide meerderheidsfracties, is deze brug een "aanslag op het landschap en voor het doel overbodig en nutteloos". Vooral de raadsleden van CD&V trekken van leer tegen het feit dat deze motie aan de raad wordt voorgelegd. "Dit is geen gemeentelijke materie, want de brug wordt gelegd op het grondgebied van Wuustwezel. Deze motie moet niet als gemeenteraad ondertekend worden maar aan de raadsleden individueel voorgelegd worden. Als de motie van 11-11-11 geen gemeentelijke materie is, dan is dit er ook zeker geen." Bij de stemming zal CD&V zich dan ook onthouden terwijl de meerderheidsfracties de motie goedkeuren. Groen! weigert deel te nemen aan de stemming. "Deze materie heeft niets met de gemeente te maken. De bouw van deze ecoduct kadert in het geheel van de bouw van de I-ISL en de compensaties die voor natuur en milieu worden opgelegd. Deze overeenkomsten zijn gemaakt tussen de Vlaamse regering en Tucrail in 2000. Hierin heeft de gemeente geen enkele bevoegdheid. Indien deze brug weggenomen wordt, worden de verhoudingen scheef getrokken. De ecobrug is er gekomen na concrete studies over de gevolgen voor het dierenbestand door de aanleg van de HSL. Groen! is dan ook van mening dat zo'n motie goedkeuren zonder zich te buigen over de argumenten pro en contra een goedkope vorm is van succes zoeken, en dat is bestuurders onwaardig.

middellijke omgeving van de industriezone De Kluis volgde aandachtig de bespreking over het GRS Hoogstraten. Vooral de transport/one, de mogelijke uitbreiding van de industriezone en een ontsluitingsweg voor het centrum van Hoogstraten, domineerden de gesprekken. Er waren tal van bezwaarschriften bij het gemeentebestuur binnengekomen maar deze werden door het college allemaal verworpen.De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO had de adviezen, bezwaren en opmerkingen gebundeld en een gemotiveerd advies gegeven aan de gemeenteraad. Het college neemt dit advies over met uitzondering van de Tennisclub Langenbcrg te Wortel. Het college houdt er, ondanks de bezwaren van GECORO en de alkeuringen in het verleden door de hogere overheid, toch aan deze terreinen in het structuurplan op te nemen. Volgens het college zijn tal van aangevochten onderwerpen louter Vlaamse materie. Oppositielid Baets vindt het hypocriet dat men in Hoogstraten enkele jaren geleden een serre van 15 ha wegstemt terwijl men nu een uitbreiding van het industrieterrein met 60 ha zou toelaten.

Waarom zouden we ze niet één voor één behandelen? Hij wil vooral uitgaan van de basisvraag: Is er meer industriegrond nodig en waar moet die dan komen? "De ligging zal steeds slecht zijn. Toch lijkt ons de regio van De Kluis dan niet de slechtste. Maar eerst moeten we nagaan in hoeverre er nood is aan nieuwe terreinen. Er moet een uitgebreide studie aan voorafgaan,juist zoals dit ook voor de mogelijke omleidingweg (tangentweg) noodzakelijk zal zijn. Daarnaast opteren wij voor een fasering in plaats van een totale onteigening teneinde verspilling tegen te gaan." Ook begrijpt het raadslid hoegenaamd niet waarom het college de omstreden sportterreinen op de Langenberg mee opneemt in het structuurplan. "Het is verworpen door de Minister en toch neemt ge dit hier terug op. Dit komt nooit goed." Meerderheid tegen oppositie keurt tenslotte het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten goed.

Begroting 2005 De begroting voor het jaar 2005 werd door

7,T,fï>r~

Toch terug bomen op de Dreef Of het nu het gezond verstand is geweest dan wel de wil van de Dreefse bevolking, het maakt niet uit maar er komen nieuwe bomen op de Dreef. Na het kappen van een rij van 26 beuken wegens ziekte, opteerde het gemeentebestuur ervoor geen bomen meer aan te planten en door middel van grasdallen een parkeerstrook aan te leggen. Raadslid Verhuist van Groen! kantte zich hier erg tegen en verweet het bestuur alle bindende adviezen van Monumenten en Landschappen en van de dienst Bos en Groen naast zich neer te leggen en hierdoor welbewust een flagrante bouwovertreding te begaan. Deze overheidsdiensten hadden immers de verplichting opgelegd nieuwe en grote bomen aan te planten en zeker geen grasdallen te plaatsen voor parkeerruimten. Gans de oppositie stemde tegen de plannen van het college. Burgemeester Van Aperen vermeldde evenwel dat hij advies zou inwinnen bij de dorpsraad van Meersel-Dreef over de mogelijke aanplant van de bomen. Nu deze zich uitgesproken heeft voor nieuwe bomen gaat het gemeentebestuur mee in deze denkpiste. Er worden voor 11.000 euro bomen aangekocht. Over de plaatsing van de grasdallen zijn de besprekingen naar verluidt nog aan de gang.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten Een zestiental land- en tuinbouwers uit de on-

De CD&Vfractie i'e,zet zich tegen een uitbreiding van de industriezone De Kluis. "Toen er plannen waren om in (leze regio een serre te bouwen schreeuwde iedereen moord en brand. Nu de industrie oprukt naar het centrum horen we geen bezwaren meel:" "De gemeente Rijkevorsel dient bezwaar in tegen de uitbreiding van de industriezone en hier in Hoogstraten worden 1200 bezwaarschriften gewoon van de kaart geveegd". CD&V dringt er op aan dat men eerst de leegstand op de transportzone zou aanpakken alvorens nog maar eens landbouwgrond te onteigenen." Wij dringen er op aan dat de gemeente toch zeker de suggestie zou doen aan de hogere overheid om de transportzone een herbestemming te geven. Het moet een "regionaal gemengd bedrijventerrein" worden. Nu al zijn er een aantal bedrijven gevestigd die niet als overslagbedrijf bekend staan. Een herbestemming zou al een groot deel van de problemen kunnen oplossen", aldus raadslid Baets. Raadslid Verhuist begrijpt ook niet waarom er geen overleg geweest is. Nu worden alle bezwaarschriften te gemakkelijk afgehandeld.

de gemeenteraad meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. De personenbelasting blijft onveranderd op 5% en de gemeentelijke opceritiemen op de onroerende voorheffing blijven eveneens zoals de vorige jaren op 1350. Het college is daarom fier om voor de vijfde maal op rij een sluitende begroting af te leveren zonder de belastingen te verhogen. Toch is er volgens schepen van financies Staf Peerlinck geen reden tot euforie Een eventuele verhoging van de interesten zou niettegenstaande de verkleinende schuldenberg voor de gemeente serieuze gevolgen hebben. Hij maant daarom iedereen aan om bij ieder dossier de financiële kant met argusogen te volgen. In ons volgend nummer komen wij graag terug op deze en andere punten uit de laatste gemeenteraadszitting.

17


INTERVIEW

Joan Keeris verlaat de financiële dienst

Op veertig jaar tijd is alles veranderd Sinds 1979 wonen we met zijn allen in de 'stad' Hoogstraten, een uit de kluiten gewassen KMO, die meer dan 120 bedienden en technisch personeel tewerkstelt, het onderwijzend personeel niet meegeteld. We kunnen ons nauwelijks nog voorstellen hoe het was voor de fusie der gemeenten. Toen moest elk van de vijf deeldorpen het stellen met de secretaris, die op enkele plaatsen kon rekenen op de hulp van één of twee bedienden. Joan Keeris was één van hen. Op 30 september ging hij met pensioen, als één van de laatste getuigen van de tijd toen elk van ons nog in een klein dorp woonde. Joan Keeris maakte deel uit van de financiële dienst, en werkte de laatste tien jaar op de eerste verdieping van het administratief centrum. Daardoor kwam hij minder in contact met het publiek en zullen niet alle lezers Joan kennen. Joan werd in 1940 in Turnhout geboren en heeft er altijd gewoond. ook al had hij een aantal jaren zijn domicilie in Hoogstraten. Dat was toen nodig wilde men in aanmerking komen voor een vaste benoeming. Vandaar. Joan was vanaf zijn 22jaar ambtenaar. Hij werkte eerst in Turnhout en daarna in Beerse, als ambtenaar verantwoordelijk voor een project in de huisvesting. Toen men in Hoogstraten dacht om een gelijkaardig project op te starten werd Joan naar hier gehaald. Joan: Nadat ik op 2januari 1964 in Hoogstraten begon is er over het huisvestingspro ject niet meer gesproken. Ik moest direct beginnen met de landbouwtelling. Die moest op 15 december al klaar zijn, maar blijkbaar was er hier een tekort aan volk en moest men er nog aan beginnen.

De collega's Joan: In die dagen was Rik Brosens burgeEneester en waren er nog twee schepenen: Jef Van Loock en Louis Mertens. Het was een totaal andere wereld. Louis Mertens was een brave man van o'n 80 jaar. We zagen hem soms een maand lang niet. Als hij iets moest komen tekenen moesten we hem - bij manier van spreken - aan de voordeur opvangen anders was hij al vertrokken. Louis Van Hoeck was secretaris en er werkte nog twee man op het stadhuis: Leon Houben,

f

BOEKHOUDING FISCALITEIT

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

II

-

'den ancien', en Fons Pans. De secretaris maakte heel eenvoudige notities van de gemeenteraad. Een echt verslag was er nooit, tot er controle kwam, dan was het kot te klein en moest iedereen inspringen. Leon Houben was een vlot man. Hij deed dienst van het moment dat hij thuis vertrok tot hij 's avonds thuis kwam. De mensen spraken hem onderweg aan voor - bijvoorbeeld - een nieuwe 'pas' en Leon bezorgde die dan thuis. Fons Pans vertrok al vlug. Hij ging naar Michoel toen de bediende van de notaris verongelukte. Fons werd vervangen door DréAerts. In het begin moesten de akten nog ondertekend worden met een pen die men moest soppen in een inktpot. We hadden één telefoon en de verbinding werd handmatig gemaakt. Men belde naar de centrale en vroeg aan Mimi Peeraer het nummer dat men moest hebben. Het gemeentehuis had nummer 7, de rijkswachtkazerne nummer 8. Een 'ontvanger' was er niet, dat WaS een gewestelijke ambtenaar. Hij kwam éénmaal per week. Half de voormiddag arriveerde hij en om 12 uur, half één was hij weg. Eerst was dat mijnheer Thery, later een zekere Buts uit Westerlo en na de fusie mijnheer Carette, maar die is er gewoon aan ten onder gegaan. Met drie bedienden konden we het werk wel aan, alleen het intikken van de aktes en het maken van de verslagen liep soms vertraging op. Er is veel veranderd. De mensen hadden toen nog meer geduld.

Veel diensten waren er nog niet? Joan: Nee, nee, nee, hoegenaamd niet, dat kon ook niet met drie mensen. Van de sportdienst, de jeugddienst of toerisme was natuurlijk nog geen

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad

Joan Keeris sprake, en van cultuur al evenmin. Juffrouw Denis amuseerde zich wat met muziekonderricht in een lokaaltje boven de oude brandweerkazerne. Den IKO is gestart in de oude vakschool op den hoek van de Karel Boomstraat. met Jos Adams. juwelier Jos Martens en nog een paar man, die zijn daar mee begonnen. Het was behelpen met alle mogelijke middelen. De ene had een tafel te veel, den andere een paar stoelen en de mannen die er les gaven brachten in de winter kolen mee van thuis. Begin de jaren '70 kwam er een nieuw bestuur met burgemeester Jos Van Aperen en Fons Janssen. Maar dat veranderde niet veel. Men was bang om belastingen te heffen, want dan kreeg men gans het dorp over zich. Er was nooit geld. Wij werkten op een oud Remington typemachine, een machine die je toen al in één of ander museum kon vinden.

Het fusiebeest En dan kwam de fusie der gemeenten eraan. Joan: Toen er sprake was van de fusie keek iedereen daar bang tegenaan. Hoe moest dat in Gods naam allemaal gaan. In Wortel zat secretaris Kimpe met Fons Fransen als tewerkgestelde werkloze. In Minderhout was er alleen secretaris Verlinden, die regelde alles 'op zijn eigen'. In Meer was de secretaris al maanden in ziekteverlof en kwam alles op Jan Verstraeten terecht. Daar is dan Els Lenaerts als tewerkgestelde bijgezet. In Meerle was Adriaan Van Boxel secretaris met René Vanderhenst en Monique Verhoeven. Meerle en Hoogstraten hadden hun eigen dektriciteitsregie. Dat was werk voor de secretaris zodanig dat, bijvoorbeeld in Meerle, René Vanderhenst toch dé man was.

Een moeilijke overgang dus. Joan: Ja, tussen de verkiezingen en de eigenlijke fusie gebeurde er in sommige dorpen niets meer. Het college vergaderde niet meer en de raad kwam niet meer samen. Op sommige plaatsen


INTERVIEW bleef alles gewoon liggen; briefwisseling, bouwaanvragen en noem maar op. Toen de fusie een feit was bleef iedereen op zijn eigen plaats en men deed maar wat.... ook wat bestellingen en zo betrof. De secretaris van Hoogstraten, Louis Van Hoeck, ging voor drie maanden in verlof. "Trekt uw plan". De eerste die naar hier kwam was Fons Fransen en daar hadden we eigenlijk geen plaats voor. Fons legde de begrotingen van de vijf dorpen naast elkaar, om toch enig zicht te krijgen op het geheel. Marcel Kimpe, de secretaris van Wortel, was de slimste. Die liet alles naar Hoogstraten komen en bleef zelf in Wortel zitten. Maar Meer of Meerle die kwamen niet.

Een onmogelijke opdracht voor het eerste bestuur. Joan. Ja echt.... niet te doen. Bijna onmogelijk.

plaats een gebouw zou optrekken waarin men de Latijnse school zou integreren. Dat is niet doorgegaan en dan werden de diensten ondergebracht in de vroegere Nopri, waar nu optiek De Bruyne is. Het was behelpen tot het nieuwe administratief centrum in gebruik werd genomen, nu zo'n tien jaar geleden. Ik heb ook nog enkele maanden in Meerle gezeten. Marcel Vanderbruggen was schepen van tinanciën en kreeg nogal wat kritiek omdat de 6nanciële dienst hier zat en hij altijd in de proeftuin in Meerle was. Hij had veel werk met de proeftuin en deed de omslagen van de dossiers van de gemeenteraad soms open op cle zitting zelf. Ja, op die manier vraag je natuurlijk om moeilijkheden. Iets voor de verkiezingen moesten wij dan maar verhuizen naar het gemeentehuis van Mecrle. Ikzelf samen met Guy Van Looveren, Greet Rombouts en de nieuwe ontvanger hebben toen een zestal maanden in Meerle gezeten. Toen Jos Van Aperen na zes jaar fusie goed en wel burgemeester was zijn we terug gekomen.

zeker voor de fusie, werden er beslissingen genomen die gewoon niet konden. De burgemeester en cle schepenen kenden de gemeentewet niet en vroegen niets aan de diensten. Nu zijn er meer bestuurders en meer ambtenaren. Dat heeft alleen maar voordelen, ook al wordt het soms moeilijk om nog tot een beslissing te komen. Maar al bij al is de fusie toch een weldaad geweest voor iedereen. Men spreekt nu zelfs al van grotere fusies, bijvoorbeeld met Merksplas en Rijkevorsel erbij. De politiei.one, met de groep van die drie gemeenten, is waarschijnlijk een voorteken van een volgende fusie.

En wie waren de beste bestuurders? Joan: Ge kunt de burgemeesters en de schepe-

bouw van het zuiveringsstation... hoeveel papier is daar niet aan vuil gemaakt. En nu komt men tot de ontdekking dat het niet op de juiste plaats staat. Ik wist dat toen al. Mijnheer Carette, de ontvanger, is daarbij uitgekomen, maar daar werd in alle talen over gezwegen. Het is zo'n 200 meter opgeschoven omdat dat beter uitkwam voor één of andere tuinder. Van de meetstaten die de aannemers maakten klopte op het einde niks meer. Maar iedereen zweeg als vermoord, ook al omdat het studiebureau onder tussen failliet was.

nen niet of moeilijk vergelijken. De tijden én de manier van besturen zijn veranderd. Ik heb nog geweten dat de negen raadsleden van de gemeente Hoogstraten "ja" zaten te knikken en dat men daarna met de kaarten begon te spelen. Een half uur gemeenteraad en dan tot één, twee uur met de kaarten spelen. Het was zeker goed dat er zakenmensen in het bestuur gekomen zijn, wie het ook waren: Jos Van Aperen op zijn niveau. Fons Jansen. Milia Horsten ... die hebben er toch een zekere drive ingebracht. Maar de verschillende burgemeesters vergelijken ........ ze hebben allemaal hun goede kanten en hun gebreken én het zijn en blijven politiekers. Ik schuif niet graag iemand vooruit. Misschien was Fons Sprangers de meest onderlegde, maar hij mankeerde dan weer het lef om tegen de ande ren in te gaan. Hij kon of hij durfde dat niet. Hij was misschien meer ambtenaar dan politieker.

Dat was in de voormalige Nopri, aan de overkant van de straat? Joan: Aanvankelijk wou men de diensten on-

Wat is er in de loop der jaren het meest veranderd? Joan: De burgemeester en de schepenen zijn nu

Ga je de Hoogstraatse politiek nog blijven volgen. Joan: Nee, niet echt. Politiek is soms zo'n ge-

derbrengen achter de oude brandweerkazerne. Er is Ooit een plan geweest waarbij men op die

veel meer bezig met hun werk en betrekken de diensten veel meer bij hun beslissingen. Vroeger,

leuter......ik ga me meer met mijn duiven bezig houden.

Tot de benoeming van Fons Sprangers als burgemeester, drie maanden na de eigenlijke fusie, was Jef Desmedt interim burgemeester. Hij was de oudste en hij wou het doen. Stan Verlinden werd aangesteld als secretaris, dat moest tenslotte ook iemand doen. De eerste maanden hielden die mannen bijna alle dagen schepencollege. Alles was nieuw en het was een heel moeilijke bevalling. Heel langzaam kreeg de administratie, of wat er voor moest doorgaan, vaste vorm. Rita Lambrechts kwam er bij voor de dienst bevolking en ik kreeg financiën, ook al had ik liever de technische dienst gedaan. Het heeft acht tot negen jaar, dus tot de helft van de tweede legislatuur, geduurd voor de fusie min of meer verwerkt was en de administratie min of meer in een goede plooi lag.

Welke waren de moeilijkste dossiers? Joan: Alle dossiers waren moeilijk ....... de

cI)C/)L'/l 51(11 i5ci/iii/s loco/t 0/11/0/ 011 iJU trouwe medewerke,; die op de foto luis poseert 11/55e!! de ondere lncdc crkers van de financiële dienst. Vi.n,,: stadsontvanger Herman Schellekens, Karin Embrechts en Sabine Snijers.


PERSOVERZICHT JULI De stad ontvangt 30 subsidie op de prijs die het betaalde voor de aankoop van de vroegere wasserij Groenewoud. De gebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwe klaslokalen voor het IKO. De stad geeft het goede voorbeeld en wast haar voertuigen voortaan met regenwater, dat opgevangen wordt van de daken van de stadsmagazijnen. Minderhout VV mag de voetbalvelden in de Heistraat inzaaien. De voetbalclub krijgt de gronden in erfpacht, maar de ondertekening van het contract laat nog even op zich wachten. Als leerkrachten van één en dezelfde school niet meer met elkaar praten moet men maatregelen treffen. Daarom beslist de gemeenteraad om het volledige team leerkrachten van de lagere school van Meersel-Dreef over te plaatsen naarverschillende andere lagere scholen in de stad.

juli - december

2004

Vlaams Blok wil dat de teksten, die omwille van hun internationaal karakter in het Engels opgesteld zijn, in het Nederlands vertaald worden. Die eis zal de belastingbetaler handenvol geld kosten. Tijdens een conditietraining ontsnappen drie ge detineerden uit de straflnrichting van Hoogstra ten. Twee van hen worden al vlug ingerekend, de derde blijft voortvluchtig. ln de vaten die in het voorjaar gedumpt werden langs een aantal Hoogstraatse wegen zaten producten die gebruikt werden bij de productie van synthetische drugs. Vermoedelijk zijn de vaten afkomstig van een Nederlands drugsiabo.

AUGUSTUS Een alleenstaande 64-jarige man uit 't Heike in Minderhout ondertekenteen document, waarmee hij in één klap veertien potentiële bouwgronden én zijn woning kwijtspeelt. In ruil krijgt de brave man één nieuwe woning. De tegenpartij - een

Augustus - Voor 7iiiië Re,nbout,s, liet steitimenkanon van de CD&V ishetde gelukkigste dag van haar leven wanneer ze met haar verloofde Wim in het huwelijk treedt.

Het bestuur gaat opnieuw op zoek naar kandidaat erfpachtnemers voor het Casino, de voormalige feLsizaal in Wortel kolonie. Ma een eerte rcpmep daagde er maar één ernstige kandidaat op en die haakte in laatste instantie af. Het ACW van Huogstraten gccft Lijn waardei iug.'.prijs van dit juur aan het tdheti'iir Het looft de initiatieven die de stad onderneemt in verband met voorzieningen voor de sociale huisvesting. In onze regio is 8,55 % van de beroepsbevolking ingeschreven als werkzoekende werkloze. De grotere steden, met Turnhout op kop, zijn de negatieve koplopers. Daar is 13,2 ",1 van de be volking werkloos. Hoogstraten scoort veel beter met (maar) 6,07 % werklozen.

stil s / U1/llllifl,flerr gaan een iia lii lang uit de /o'/ 0/) uol h bears cl? .. 'In/er de /ie. De nieuwe rage heet ''Crazv Showe,' Party" en de apparatuur slaat op.e.sîeld in discotheek Hi'h.st,'eet. lirt'I'

(/0111

De ministers van Binnenlandse zaken van België en Nederland gaan overleg plegen over een grensoverschrijdende samenwerking tussen hun respectievelijke brandweerkorpsen. De bestaande samenwerking tussen Hoogstraten en Breda kan als voorbeeld dienen. Hoogstraten en Breda willen samen acties ondernemen om de industriezone langs de grens te promoten. Raadslid Jan Huijbrechts van het 20

aannemer die vroeger in de buurt woonde - is zich van geen kwaad bewust en spreekt van een 'koopje'. De man beseft pas nu wat hem overkwam en dient een klacht in. De lokale politiezone. die Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas omvat, verlaat de bureelcontainers en verhuist naar non nieuwe lokalen. Het onthaal van het politiekantoor bevindt zich voortaan langs de Leemstraat.

Bij de gasontplofflng in Ghislenghien is een werknemer van het Hoogstraatse bedrijf Bolckmans om het leven gekomen. Karel Degreef volgde in opdracht van zijn werkgever de bouwwerken voor de firma Diamant Boart op. Karel woonde in Zoersel. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. De vzw Het Hof van het Stedelijk museum ontvangt van de minister van Cultuur een projectsubsidie van 18 200 € om mondelinge getuigenissen van belangrijke aspecten uit de geschiedenis te registreren. De eerste verhalen die men wil vastleggen hebben betrekking op de landlopers, de laatste begijnen en het grootgrondbezit.


PERSOVERZICHT Niet minder dan 84 sportliefhebbers telden 430 euro neer voor een verblijf van 15 uur in Athene, waar de Olympische spelen plaatsvinden. Ze maakten de leis om Karin Donckers en Dolf Desmedt aan het werk te zien tijdens de cross-country De gemeente Rijkevorsel gaat een bezwaar indienen tegen het geplande structuurplan voor Hoogstraten. In Rijkevorsel vreest men voor meer drukte in het dorp als de geplande omleiding rond l-Ioogstraten het verkeer in hLIn richting brengt. De tentoonstelling met werk van Köthe Kollwitz en Willem Vermandere brengt bijna 5 000 bezoekers naar het Stedelijk museum. Met gemiddeld 192 bezoekers per dag is het meteen de meest succesrijke tentoonstelling sinds de (her)opening van het museum.

Augustus - De Vrijleii kreeg een nieuw wegdek. De werken verliepen zo riot (lat de lioider voor de middenstand én de bewoners tot een minimum beperkt bleef: Op één week tijd was de klus geklaard.

SEPTEMBER

miljoen euro. De installatie kan 20 ton paprika's per uur sorteren.

Coda vzw, een instelling rond palliatieve zorgen in Gooreind, heeft van de Lionsclub Markland uit Hoogstraten een telefooncentrale gekregen. Lionsciub steunt Coda al langer. Voor dit project bracht de Lionsclub 7.500 euro bij elkaar. De leerlingen van het Spijker moeten vanaf dit schooljaar geen uniform meer dragen. "Het zag er heel wat kleurrijker uit" oordeelde Luc Meynen, directeur van VTI Spijker. In de veiling van Hoogstraten staat de grootste paprika sorteerinstallatie van Europa. Voor de coöperatieve gaat het om een investering van 2,2

Augustus - Er wordt, voor de tweede maal in korte tijd, ingebroken hij dagbladhande! - drukkerij Merjan. Ook nu moeten de inbrekers zonder buit op de vlucht. De daders hadden een lading sigaretten in een laken gegooid, maar nioesten cle buit achterlaten.

Tinne Romhouts, de kersverse CD&V politica, zal de start van het politieke jaar moeten missen. Tijdens een springwedstrijd in Leest komt ze zwaar ten val niet haar paard. Ze ligt op intensieve zorgen, het herstel zal lang duren. Nancy Meyers uit Hoogstraten is de 100.000ste bezoeker van de tentoonstelling 'NeanderthaIers in Europa' in het Gallo-romeins museum te Tongeren. De tentoonstelling is de grote broerén geïnspireerd op de tentoonstelling Flint&Stones, waarmee het Stedelijk museum twee jaar terug uitpakte.

Open Monumentendag brengt duizenden bezoekers naar de boerderij van Wortel-kolonie. maar Erfgoed Hoogstraten vraagt ook aandacht voor de zogenaamde 'trage wegen'. De vereniging (her)opent in samenwerking met het stadsbestuur het Stip-stappepad. Na het bericht dat de KBC bank haar filiaal in Wortel gaat sluiten, gaat gemeenteraadslid Herman Verlinden op zoek naar een andere en voor Wortel betere bank. In zijn zoektocht vindt hij Marc Melis die een filiaal van de Centea bank In1 openLil

ra

t yn 1 1• -'.

Sept mber Jou gercn leien zult uit 012 hun spiintei nieuwe skateplein in Wortel. Het bestuur is op zoek naar geschikte percelen om ook in andere deeldorpen een dci gelijke infra structuur uit te bouwen. 21


PERSOVERZICHT De tentoonstelling 'Hoogstraten in Groenten en Bloemenpracht' lokt meer dan 50.000 bezoekers naar het centrum. De bestuurder van een wagen met Poolse nummerplaat raakt bij een manoeuvre een ander voertuig en slaat in paniek. In zijn vlucht rijdt hij een parkingwachter en een bezoeker van discotheek Fortuin aan.

;oom / T

1 T

Bedrijfskleding Promotie kleding Textieldrukwerk Bord uurwerk Relatiegeschenken

Hoogsiraten kiest voor het 'diftar-huisvuilophaalsysteem'. Dat betekent dat de container met huisvuil gewogen wordt en de inwoner betaalt in verhouding tot het gewicht huisvuil dat hij meegeeft. Het systeem gaat vanaf 2007 in voege. In de Fax' heeft de beurs van 'het onuitgegeven boek' plaats. Het is een initiatief dat de amateurschrijvers de kans wil geven om hun schrijfsels onder de aandacht te brengen. Tijdens de Internationale Mechan i satie- en Demonstratiedag van het Proefbedrijf der Noorderkeipei'wordt een nieuwe teeltmethode voor aardbeien voorgesteld. De nieuwe methode moet een oplossing bieden voor het probleem van de wespen die schade aanbrengen tijdens de teelt.

OKTOBER Veehandelaar Louis L. uit Wortel wordt veroordeeld tot zes maanden ef fectieve celstraf en een boete van 2.500 euro, wegens de verkoop van namaak merkkledij. Het WEB, de zogenaamde WerkErvaringsBedrijven, opent een Kringwinkel in de Meerseweg 135 te Meer. Nog bruikbare spullen worden door het Web opgehaald na afspraak op het nummer 014 44 20 40. Het stadsbestuur laat zeven informatie- of affichezuilen plaatsen, één in elke deelgemeente en twee in Hoogstraten Centrum. Bij een Nederlander, die in Beveren een chocoladefabriek heeft, maar in Hoogstraten woont worden bij een huiszoeking zelfgemaakte toestellen gevonden om xtc pillen te maken. De man zou één van de spilfiguren zijn in een groot Belgisch-Nederlands drugsnetwerk. Hoogstraten is samen met Leuven de meest energiebewuste gemeente van Vlaanderen. De prijs wordt dit jaar voor het derde opeenvolgende jaar uitgereikt door de Vlaamse overheid. Erfgoed Hoogstraten heeft in samenwerking met het stadsbestuur een gedenksteen geplaatst voor Johanna van den Wijngaard, de laatste begijn die op het Floogstraatse hof verbleef. Ze overleed op 10 december 1972. Land- en tuinbouwers zijn bijzonder tevreden met de beslissing dat ze voortaan tegen een gunstig tarief een beroep kunnen doen op uitzendkantoren. Zo kunnen ze pieken in de vraag naar arbeidskrachten opvangen. Bij het maken van een inventaris van de inboedel van de kerk van Wortel blijkt dat er een grote hoeveelheid kunstschatten verdwenen is. Het is de provinciale erfgoedcel die de ontdekking doet wanneer ze haar inventarislijst vergelijkt met vroegere inventarissen. De preekstoel, de commu niebank en een aantal beelden zijn allicht vervreemd bij de restauratie in de jaren '60.

E&S Design bvba Hinnenboomstraat lbl 2320 Hoogstraten

tel 0032 3 314 95 57 info@es-design.be www.es-design.be

NOVEMBER In aardappelschillen, die gebruikt worden als veevoeder, afkomstig van het frietbedrijf McCain worden te hoge concentraties dioxines gevonden. In Meerle en andere gemeenten uit de regio worden in zeven varkens- en runderbedrijven proefsiachtingen uitgevoerd om de invloed vast te stellen. De Nederlander Theo Braat, die Alfred Ost nog goed gekend heeft, is tevreden over de manier waarop het Stedelijk museum de Ost-collectie ontsluit en schenkt een behoorlijk bedrag, waarmee het museum zeven werken van Alfred Ost kan aankopen.

22


PERSOVERZICHT Een aantal voetballers van Minderhout VV gaan uit de kleren om hun steentje bij te dragen in de kosten voor de bouw van een nieuw stadion in de Heistraat. Ze halen met hun naaktkalender zelfs het VRTI programma 'De Zevende dag' In de regio is er dringend nood aan opvang voor volwassen gehandicapten. Om aan die nood te verhelpen schenkt het OCMW bouwgrond aan de As en Markdal, twee vzw's actief in die sector. De 130 kleuters van Kiekeboe, de kleuterschool van Meer, betrekken vanaf 1 september hun nieuwe klaslokalen. Het bouwproject zal in totaal 3 miljoen euro (121 miljoen BEF) kosten, bijna 1 miljoen per kleuter.

'•I

September Aan de Markiteg in Meersel-Dreef is een aannemer begonnen met de boust' van de eerste van vier t'istrappen. In een later stadium komen er nog twee bij. Het is de bedoeling dat de vissen door deze vistrappen opnieuw de hele Mark gaan bevolken. Ellen Jespers uit Meerle is in het VDAB-opleidi ngscentrum Belgisch kampioen schilderen geworden. Ellen studeerde economie maarwil toch liever iets met haar handen doen. Vandaar. Het gemeentebestuur van Hoogstraten en Merksplas vieren feest. Op 11 december wordt het langverwachte fietspad tussen Merksplas en Hoogstraten plechtig ingereden. Het blokrijden van de fietsers onder begeleiding van de politie wordt stopgezet.

OI ioIcr— Een gepensioneerd echtpciar wint 2,4 miljoen euro (96,8 miljoen frank) met de lotto. "Datzi jn niet de eerste winnaars hier zegt DennisAerts van de Kiosk. "Een maand geleden heeft een andere klant 554.000 euro (22,3 miljoen frank) gewonnen."

De gemeenteraad keurt een motie goed waarin het bestuur pleit om af te zien van de bouw van de zogenaamde 'ecoduct'. Dat is een brug van 60 meter breed en 100 meter lang waarlangs het wild de HSL lijn kan oversteken. De brug tou 5 miljoen euro (201 miljoen BEF) kosten.

De Nederlandse arbeidsinspectie en de vreemdelingenpolitie vallen binnen in een aardbeibedrijf in Galder. Ze treffen er 12 illegalen en 41 uitkeringstrekkers aan, onder wie vier Belgen. Het stadsbestuur wil natuurvriendelijke landbouw stimuleren. Sinds 1998 voorziet deVlaamse Landmaatschappij in een aantal subsidies om activiteiten in de sector aan te moedigen. Het

stadsbestuur voorziet nu een bijkomende premie van 30 %. Dieven gaan tweemaal achter elkaar aan de haal met het busje van het VITO. Een eerste maal werd het busje terug gevonden in Luik. Toen men het daar ging ophalen bleek het opnieuw gestolen. Een man die in zijn tuin aan Achteraard aan het graven was stootte op een obus. De dienst Dovo kwam ter plaatse om het springtuig op te halen. Drie gewapende en gemaskerde mannen plegen een overval op de supermarkt Contact GB in Meer. De daders knevelen de vijf personeelsleden en gaan aan de haal niet zo'n 2.500 euro. Mohammed B. (25) wordt bij verstek veroor deeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden voor hormonenhandel in Hoogstraten.

De brug die nu bij de Laarmolen ligt hlijfÏ liggen. Er zullen enkel kleine onderhoudswerken uitgevoerd worden. De kans dat de Stichting Kempens Landschap de molen koopt wordt nu wel erg klein en dat is een streep door de rekening van de initiatienemers.

DECEMBER 1-let Casino van Wortel-kolonie wordt in erfpacht overgedragen aan de Dorpsgemeenschap Widar, die al twee woningen in de kolonie beheert. Widar wil de gehandicaptenzorg combineren met een horecazaak, een feestzaal en vergaderlokalen voor de verenigingen.

November - De Landelijke Rcmw.J is boos. in een pleidooi voor dc niih,cidoig 1012 dc 1/aolportzone in Meer zou de burgemeester gezegd hebben dat de landbouwers dik tevreden zijn als ze hun grond daar (duur) kunnen verkopen. De landelijke Raad ontkent dit en zegt dat het bestuur eerst werk moet maken van de leegstand in de transportzone. 23


HISTORIE

60 jaar later

Jan Green en Fritz Loth HOOGSTRATEN - Vieringen alom de laatste maanden en recentelijk in verband met de bevrijding op het einde van de Tweede Wereldoorlog en beroemde veldslagen die voor tienduizenden doden, militairen en onschuldige burgers, gezorgd hebben. Denk maar eens aan het wanhoopsoffensief van de nazi's, het Von Rundstedt-offensief, dat op 16 december 1944 losbarstte in de Ardennen. The Battle of the Bulge! Een honderdtal Amerikaanse oud-strijders keerden enkele dagen geleden terug naar het slagveld en verhaalden over dè nachtmerrie uit hun jeugd. Een meer vreedzaam verhaal, zonder bloed, tranen en gewelddaden, maar wel diepmenseljk gekleurd, hoorden we uit de mond van Mia Van Gestel uit de Jan Van Cuyckstraat, die vertelt over hun relatie met een Engelse soldaat en het raadsel rond het "boekje"!

A real gentleman Begin december 1944 kregen mijn ouders twee Engelse sergeanten ingekwartierd. Overdag aten ze hij hun manschappen in de oude meisjesschool in de Gelmelstraat. (De familie Van Gestel woonde daar recht tegenover.) In de loop van de avond zochten ze de warmte op van de kachel en sliepen ook bij ons. Eén van hen was een bijzonder man, ni. lan Green. Hij communiceerde met onze ouders via een klein zakwoordenboekje Engels-Frans. Ons moeder sprak wel wat Frans, dus dat was geen probleem. Na verloop van tijd ontstond er een hechte hand, zijn dochtertje was van mijn leeftijd en elke avond nestelde ik me op zijn knie. In januari 1945 trokken zij verder naar Duitsland en in december van dat jaar viel er een kerstkaart in de bus ten huize Van Gestel. De eerste van tot nu toe 58 kerstkaarten. Het contact bleef! Op school leerde ik Engels

24

en begon te corresponderen niet zijn dochter. In 1967 bezocht Jan zeeronverwacht onze familie in gezelschap van zijn echtgenote en jongste zoon. Een ontroerend weerzien! Onze zoon trouwde in 1996 en op de vooravond van zijn huwelijk wachtte mij de verrassing van mijn leven.Mijn man (Frans Snijers) en zoon hadden Pat. Jan's dochter, uitgenodigd op het feest. Voor het eerst in 38 jaar ontmoetten we elkaar. Sindsdien wordt er geregeld gependeld tussen Engeland en België en vice versa. Vorig jaar in september is "onze Engelsman" met dochter en schoonzoon op bezoek gekomen en hebben alle plaatsen nog eens bezocht die voor lan wat betekend hadden. Voor deze oude man was Hoogstraten totaal veranderd en veel herkenningspunten waren niet meer te bespeuren. Vorige maand hebben wij hem en zijn familie bezocht in Chichester waar hij nu woont. In januari wordt lan Green 90 jaar en hij is nog steeds een kranige "real gentleman"!

Fritz Loth: Prisoner of War nr. 595 734 Een heel ander oorlogsverhaal waar we toevallig ingetuimeld zijn en dat onze nieuwsgierigheid wekte is het volgende. In februari 2003 kwamen we in het bezit van een klein onooglijk boekje (7 hij 13 cm). In de nalatenschap van een oom. die blijkbaar in de naoorlogse periode als militair bewaker in de koolmijn van 1-louthalen was tewerkgesteld, van onze schoonzoon werd dit schrijfsel gevonden.Het bleek een hoekje vol herinneringen van een zekere Fritz Loth. een Duitse soldaat uit Düsseldorf, die in krijgsgevangenschap in de mijn van 1-louthalen had gewerkt. Hij beschrijft zijn wedervaren hij zijn laatste verlof, zijn laatste dagen als frontsoldaat, zijn gevangenneming en uverbrenging van Vilvoorde naar Houthalen. Onze nieuwsgierigheid was gewekt en we stelden alles in het werk om dit boekje terug te bezorgen aan de eigenaar of eventuele familieleden. De zoektocht kon beginnen! Contact opgenomen met de conservator van het betreffende mijnmuseum die ons prompt uitnodigde. Over eventuele krijgsgevangenen geen spoor te bekennen. Misschien wel in de archieven van het Ministerie van Landsverdediging? Deze manier van werken zinde ons echter niet en het internet werd onze grote hulp. Intussen was een kopie van het boekje. via Patrick Melis van Standaard Boekhandel,


HISTORIE hij Ivo Bovend'aerde beland, die ons een verta-

augustus, is de weduwe samen met haar zoon het

namen ze deel aan plotse controles van gevan-

ling bezorgde. Het was zeker geen gemakkelijke

boekje komen ophalen. Fritz Loth was in 1947

genenverblijven. Ze botsten af en toe op zulke

klus omdat het in potlood was geschreven en in

uit krijgsgevangenschap terug thuis gekomen,

dagboekjes. Van zijn overste in Wallonië moesten

een ietwat oude Duitse spelling. We vonden in de

maar heeft nooit veel verteld over zijn wederva-

zij die inzamelen en die werden steevast vernie-

omgeving van Düsseldorf 25 familienamen Loth

ren in Houthalen. in de loop der jaren is hij nog

tigd. Maar liet is ook niet zeker dat dit overal

maar geen enkele Fritz. Dan maar begonnen met

eens ter plaatse geweest, om dan te ontdekken

gebeurde. De Walen konden sowieso geen letter

alle Loth's in Düsseldorf zelf te contacteren via

dat er niets uit de oorlogstijd was overgebleven.

Duits lezen en dus vermoedden ze er in hun omi-

de telefoon en het derde telefoontje was raak:

in 1997 overleed hij aan een hartziekte. Hoe het

begrip allerhande Nazi- vriendelijke pmpaganda

een schoonzus van Fritz Loth. Zij kon ons met-

boekje bewaard gebleven is, mag wel een raad-

in. Dus vernietigen dat 1/alg!"

een al vertellen dat Fritz overleden was, maar

sel genoemd worden.

De weduwe van Fritz Loth stuurde ons ach-

zijn weduwe woonde nog in Düsseldorf.Op dat

Ivo Bovend'aerde vertelt hierover nog het vol-

teraf kopieën van nog twee schriftjes die haar

moment was ze echter opgenomen in het zieken-

gende! "In verband met dat boekje kwwn ik in

echtgenoot blijkbaar heeft kunnen redden van

hLiis. De schoonzus kon wel het telefoonnummer

gesprek met mijn nonkel (1925) die in 1945-

de bewakers. Volgend jaar, in 2005, gaan we in

van één van de twee zonen geven. Nog dezelfde

1946 in het Belgische leger (in verband met zijn

alle geval Fritz' familie bezoeken en zullen we

avond kwamen we in verbinding met de zoon

legerdienst) aangesteld was als krijgsgevan gen-

ongetwijfeld een bezoek brengen aan zijn graf.

die heel erg onder de indruk was. Vorig jaar, in

kampbenaardernabij een Waalse mijn. Geregeld

(Mia jjtn Geste//al)

Oorlogsherinneringen

n 1 GASTSTUhIE

'

9 4jy 'Deze foto werd genomen in het vooijaar van 1945. Kapitein Googins en een andere Amerikaan zijn in de weer in de 'Motor Pool' van het 1 84th Anti Aircraft Artillery Gun Battalion'. De juiste plaats is me niet bekend', vertelt Francis Huijbrechts maar het kamp moet zich ergens hij de N 146 aan de grens tussen Minderhout en Meer bevonden hebben. Dit Amerikaanse luchtafweerbataljon was overigens een van de meest succesvolle eenheden in de verdedigingsgordel rond Antwerpen en zijn belangrijke

Alle winferproducfen:

haven. Dit had natuurh jk ook een keertijde. Nogal wat van deVi 's die door hen werden

- starfkabels - anti-gel - sleepkabels - koeivloeistof - skiboxen - bagagedragers - werkhandschoenen - ruitenontdooier, enz...

onderschept, kwamen ergens in onze eigen omgeving terecht: vaak met flinke schade, soms met doden tot gevolg. Ik kreeg deze foto van een veteraan van de eenheid, sergeant Billy Haase.' Beste lezer, misschien heb jij ook nog 'oorIogsherinneringen'? Wij denken hierbij aan foto's en verhalen. Of ken je niensen die nog foto's uit die periode hebben? Of ken je

MAES

personen die wel willen vertellen over wat

NV BIJ AUTOTOEBEHOREN - ONDERDELEN Meerseweg 199A - Minderhout - 03/314 83 3

ze hebben meegemaakt? Laat het ons weten (tel. 03 3 145504)! In de lente van 2005 willen we graag wat extra aandacht schenken aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daarom zijn we nu al op zoek naar interessante plaatjes en praatjes. (s) 221

25


Meerledorp bijna vijftig jaar geleden

ZO IS HET

1'

•.' 4 3I1 'S

•.

.,•.

L

26


or si eve n Contactpunten DORPSNIEUWS

Grote bijval voor Hoogstraats kinderkoor

Hoogstraten: Dries Horsten. Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, e-mail horstendries @hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, e-mail marcel.adriaensen@skynet.be

Meerle: Jan Fret. Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03 315 8854, e-mail jan.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03 315 71 86, e-mail toon.verleve@pandora.be Ii-

Minderhout: Frans Snijders, Si.-Clemensstraat 25. tel. 03 314 49 03. e-mail franssnijders@tiscalinet.be

Wortel: Maart je Siehelink. Kerkveld 13 tel. 03 31467 09, e-mail dhmwortel@hotniail.com FOTO's: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. 2322 Minderhout. tel. 03 31449 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout. tel. 03 314 66 28, e-mail rene.Jaurijssen@bcleacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Minderhout. tel. + fax 03 3144903. e-mail franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27. 2320 Hoogstraten. tel. 0331451 03. e-mail Ernilia.Horsten@planetinternet.be SECRETARIAAT/DRU KWERKEN Jozef ScheI lekens. Loenhoulseweg 34. 2320 Hoogstraten. tel. & fax: 03 31455 04, e-mail: jozef.schellekens @ skynet.be

I-IOO(,STRA TEN - Op zondag 21 note,nbcr liej) de ijitnie zaal van het Klein ,S'en,niaric tol met belangstellenden voor het optreden van het kinderkoor Jubilate. Ze waren met 27 leden om één- en mee rstemmige liederen te zingen onder leiding van de kersverse muziekpedagoge Ann Leeman.s en vaardig begeleid door Annernie Ooms. Het programma was een keuze uit 'Musicerende Jeugd', echt op de kinciermaat geschreven en zeer genietbaar voor uiwoerders en luisteraars. Het geheel was een propagandamiddag voor het koor dat, naar men mag hopen, nog kan gni in sterkte en getal. Haifteeg het programma beloonde Sinterklaas groot en klein met een hartelijk bezoek, een grap/e en ccii .siiocpjt'.

Jiving Sister Fanny Nieuwjaarsdag in De Gelmel HOOGSTRATEN- 1 januari, nieuwjaarsavond. Hoeveel Hoogstraats volk trekt er dan niet - na het obligate familiebezoek - naar de Heilig Bloedlaan? Om er het kakelverse jaar met een stevig optreden in te zetten? Dit jaar zullen we genieten van niemand minder dan Jiving Sister Fanny. Een zevenkoppige Rock and Roll covergroep met haar roots in (af?) Meer. Het begon liefst 1 4jaar geleden in het rustige Gestel, waar een drietal jonge kerels het Rock and Rolihioed in hun aderen ontdekte. De eerste publieke optredens vonden plaats op Meer Markt, waarje voor 20 BEF een verzoeknummer aan kon vragen. Het oeuvre was daarbij allesomvattend: geen muziekstijl gingen ze uit de weg. Een eerste echte doorbraak kwam er onder de naam Paint Your Grandma Pink, kortweg P.Y.G.P. Een naar eigen zeggen "eerlijke,

poepstrakke en pij/snelle punkband . Wat volgt haalden we van hun website: "Een tiental naamsveranderingen, een vijftal ledenveranderin gen, een drietal stijiveranderingeri en een veertien tal lentes later besefte de groep dat het tijd werd om terug te keren naar de oude liefde, de rock and roll. Onder de groepsnaam Jii'ing Sister Fanny, naar het gelijknannge Stone,snummer, proberen de groepsleden als ware Rock 'ii Rollproft'ten. er wordt enkel en alleen gecot'erd, zij liet wel flat deze nummers zich eerst moeten onderwerpen aan een aan tal strenge criteria: dansbaarheid, compatibilueit met een gezonde conswnptiedrang, niet al te grote bekendheid en liet mysterieuze doch allesbepalende buikgevoel." De bezetting? Bert Dufraing (gitaar. zang). Stijn Vrijsen (zang). Koen Voeten (gitaar), Wim Dufraing (gitaar). Dolf Michielsen (bas). Sander Hercijgers (toetsen) en Toon Verboven (drums). Niet te missen dus! (Info: Café De Gelmel of JivingSisterFanny@hotmail.com )


HOOGSTRA TEN

De VS doorgelicht

Cecilia in het rusthuis

HOOGSTRATEN - Op woensdag 26 januari zal het Hoogstraatse Davidsfonds de Verenigde Staten doorlichten. Daarvoor halen zij gastspreker Hugo Paemen naar Hoogstraten. Ereambassadeur Paernen studeerde Germaanse Filologie en Politieke en Sociale Wetenschappen aan de K.U. Leuven. Momenteel is hij professor aan Georgetown University in Washington D.C. Daarnaast is hij onder meer Europees medevoor7itter van de European-American Businees Council. Hij publiceerde al verschillende bij dragen voor boeken en tijdschriften, aangaande internationale handel en diplomatie. Tijdens de gespreksavond zullen we te weten komen hoe Hugo Paemen Amerika en de Amerikanen ziet. Zal hij het stereotiepe beeld van de Amen kaan als "de domme dikkerd die graag een pistool op zak heeft" bevestigen oftegenspreken? Kan hij ons vertellen of Bush het bij het rechte eind heeft of zal hij ons zeggen dat we inderdaad schrik moeten hebben. Zullen we als Europese Unie wel een tegengewicht kunnen vormen? Het zijn maar enkele van de vele kwesties die aan bod zullen komen. Afspraak in het Klein Seminarie, op woensdag 26januari oni 20 uw: Inkom 5 euro. Info bijJoos Croes (031314.49.24 oJjoos croes@belgacom.

Ii

-

HOOGSTRA TEN - Kort maar goed. Zo kunnen we het concertje omschrijven dat de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia in het rusthuis bracht. Al heel wat jaren bezoekt de harmonie het rusthuis om ook voor onze oudere inwoners een f'estsfer te creëren. Vorig jaar speelden ze met Hoogstraten Kermis. Nu wilden zij er de komende feestdagen mee inleiden. Gedurende zon drie kwartier liet Sint-Cecilia de bewoners genieten i'an bekende klassieke en volkse melodieën. Er werd regelmatig meegezongen of —geneuried, hetgeen bewijst dat de bewoners dit jaarlijks bezoek van de harmonie wel appreciëren!

Het leven zoals het is Tinello, een amateur-theater (herneming) HOOGSTRATEN - Acht keer een uitverkochte zaal! Welk gezelschap doet hen dat na? En het was de moeite ook. Uw dorpsredacteur ging kijken en zag dat het goed was. Tinello speelde een amateur-theatergezelschap dal 'eindelijk eens een echt stuk' wil spelen: "The Mellowship Manor Murderer". En het werd een prachtig stuk, in een mooi decor en met prachtige kostuums. Gebracht door acteurs die perfect op elkaar waren ingespeeld. Met verschillende hilarische momenten en tal van grondig ingeoefende mislukkingen'! Ook toen alles was uitverkocht bleven er telefoons komen van mensen die het stuk koste wat kost wilden zien. Daarom beslisten de mensen van Tinello uiteindelijk om enkele bijkomende avonden te voorzien, op donderdag 13. vrijdag 14 en zaterdag 15januari 2005. De opbrengst van deze avonden wordt geschonken aan de Gehandicaptendag op het Klein Seminarie. Ook de extra avonden gaan door in hun vertrouwde stek, het gezellige theatertje "zaal St.-Cecilia', in de Gelmelstraat. Wie speelt daar opnieuw voor ii? Mieke Vervloet, Paul Driesen, Flilde Van Titelbooni, Ludo Wens, Sonja Magnus, Rita Bartholomeeusen, May Verbunt, Cis Verboven, Erik Sterck én de gekende Walter Smits, die tevens regisseur is. Reserveren is een must, op 03/3 14.34.36 (tussen 17 en 21 uur). Wees er nu tijdig bij!

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad 28

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken


HOOGSTRATEN

Instituut Spijker speelt Ecoman HOOGSTRATEN - Op IS en 19 november waren 27 leerlingen van het Instituut Spijker even baas van hun eigen bedrijf. De leerlingen speelden het bedrijfsspel Ecoman, een praktijksimulatiespel waarbij ze in drie groepjes, drie concurrerende bedrijven moesten leiden. Als een echt directiecomité moesten ze beslissingen nemen in een steeds veranderende economische context. Welke leerlingengroep het spel uiteindelijk won hing niet alleen af van het gevolgde ondernemingsbeleid. Ook de ethische waarden van het bedrijf, de presentatie van het ondernemingsbeleid en het werken in teamverband speelden een rol.

"Dit bedrijfsspel wil via een simulatu

leerlingen confronteren met de echte onderne-

vertelt Veerle Momaers van de Initiële Lerarenopleiding van Academische Niveau (ILAN), van de Europese Hogeschool EHSAL uit Brussel. Gust Luyten - directeur van het Instituut Spijker - vult aan: "Ecoman brengt de

min gswereld,"

leerlingen duidelijk meer inzicht bij in heel wat bedrijfseconoinische aspecten. Ook de ejtecten van allerlei onverwachte factoren leien ze veel beter inschatten via dit spel.' En 'Ook de reactiesnelheid van het individu en van de groep wordt via Econian grondig op de proef gesteld.'

weet leerkracht Kristel Verschueren, die liet spel coördineert. Als je weet dat ook de leerlingen het project erg hebben gewaardeerd, dan zal het niet verbazen dat liet wellicht ook in de volgende school jaren herhaald worden.

De deelnemende leerlingen met hun leerkracht economie, Kristel Verschueren.

De Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Miss Lulu White's Red Hot Creole Jazzband (NL) HOOGSTRATEN - Op 10 januari wordt het weer drummen om een plaatsje in zaal St.-Cecilia. Dan ontvangt de Marckriver Jazzclub er andermaal een knaller van een groep. De Miss Lulu White's Red Hot Creole Jazzhand is in Breda ontstaan na het uiteenvallen van de Original Heebie Jeehie Jassband in 1976. Kornettist Mart Mous grijpt deze gelegenheid aan om een orkest in elkaar te zetten dat geheel gericht is op de muziek van Joe " King" Oliver Creole Jazzband. Van die eerste bezetting zijn nog enkele muzikanten actief: Mart Mous (kornet). Martin Jacobs (piano) en Marcel van de Winckel (tuba). De band noemt zich naar het grote voorbeeld Joe Oliver: "Oliverdanthuis". Wat de jonge band van Joe Oliver zo speciaal maakte was de invoering van een tweede trompettist. Zo heeft overigens Louis Armstrong de stiel geleerd als 2 kornettist in dit orkest. In deze beginsamenstelling brengt de groep een cassette uit - die geheel in de sfeer waarin zich de eerste jaren afspelen - past als in een conservenblik. Daarom droegen ze een tijdje de naam: "King Oliver Creole Conservenblik". Na enige jaren vervangt Louis Armstrong-adept Tom Goosen Ad Houtepen, die meer blank georiënteerd is in zijn spel. Wil van Baarle neemt de klarinetplaats in van Bert Brouwers en de slagwerker verdwijnt geheel uit de band. Later

moet Tom Mous om gezondheidsredenen de band verlaten. Na enige tijd neemt Wouter Nouwens deze plaats in. Kenmerkend voor deze strekking in de New Orleans muziek is de collectieve iniprovisatie met korte solo's en breaks, waardoor elk instrument op elke moment naar voor kan geschoven worden. Ook de afwezigheid van een drummer is een bewuste keuze. Inmiddels is de band in Europa een graag geziene band. Het winnen van het "Concours International de Jazz NO." in Saint Raphaël (Frankrijk), is een belangrijke referentie. Er verschenen enkele Cd's, waarvan één onder het toonaangevende label "Stomp-Oft"' en diverse buitenlandse coryfeeën improviseerden lustig mee met de hand.

De niissionairc visie van de band uit zich in een regelmatige concertreeks die zij op eigen initiatief al enkele jaren houden in café "Oncle Jean" in Breda. Ook hier bewijst de band haar veelzijdigheid door een zeer gedifferentieerd thematisch aanbod en een pluriform solistenaanbod. Een aanrader. Bezetting? Mart Mous (kornet en leader), Tom Goossen (kornet), Wil van Baarle (altsa.v, klarinet), Bart Goossen (trombone), Mart Jacobs (piano), WouterNouwens (banjo, dobro), Marcel van Winckel (sousafoon). Waar en wanneer? 01) MAANDAG 10januari, aanvang 20 uur. Zaal Sint-Cecilia, Gelmeistraat (naast nr 6) in Hoogst raten.

BOLS Technics N.V. Elektriciteit - Beveiliging - Automatisatie - Verlichting Sanitair - Verwarming - Industriële Werken

Meerdorp 9 - 2321 MEER - 03/315 41 93 bolste@pi.be 220

29


HOOGS TRA TEN

Rode Kruis brevetuitreiking EHBO

1

HOOGSTRA TEN - [let Rode Kruis, ajdeloig Hoogrïoiîeii. Iga/useL ole ook Liii jaar neer een eu,-,sirs Eerste Hulp Bij Ongevallen. Er u'aren 17 deelnemers waarvan 13 personen het examen dienden af te leggen, vier personen volgden de nodige lessen om hun brevet opnieuw voor vijf jaar te i'erlen gen. Oprechte dank gaat uit naar de atdelingsverantwoordelijken leergan gen, de lesgevers, de simulanten en de vrijwilligeis die zorgden voor de drcink enz. en natuurlijk ook de cursisten voor hun inzet. Daarom tijdens de brei'etuirreiking een kleine receptie aan al deze mensen. Rode Kruis-Hooçstraten is blij dat enkele geslaagden cursisten zich geroepen voelen om vrijwilliger te worden in de afdeling Hoogstraten. Ben jij ook geïnteresseerd in een cursus EHBO? Wil jij meer info over Rode Kruis-Hoogstraten dan kanje steeds terecht via het secretariaat op tel.: 03 314 49 01 of kijk op de website httv.'//users.pandora.be/rkhoog/

1 •

441

IJ:]

Je weet wel, daar op de hoekin

HOOGSTRATEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314,52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng 99

30

1


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten in kerststemming HOOGSTRATEN - Sinterklaas was amper aangemeerd. of we begonnen ons al voor te bereiden op de komende kerstperiode. De sfeervolle lichtslingers in de eeuwenoude lindebomen lijken over het algemeen wel in de smaak te vallen. Zo ook de Kerstshopping van de plaatselijke winkeliers, op 18 en 19 december. Zeker sinds ze hier een aantal jaar geleden een Glühweinfestival aan koppelden. is het dan best koppenlopen op onze plaatselijke mini-Meir. Zondag 19 december maakten heel wat mensen terecht een ommetje langs de Mouterijstraat, waar al voor het 5` jaar op rij een Kerstmarkt plaatsvond. Voor het eerst kon je er in een verwarmde tent van live muziek genieten. De avond voordien was het al feest voor de koorliefhebbers. Zij konden in de Sint-Catharinakerk genieten van het tweejaarlijkse Kerstconcert van het Piuskoor, dat in samenwerking mei het kinderkoor Zingt J ubilate werd georganiseerd. Een bijzondere avond. Niet alleen omwille van de prachtige gezangen en de enorme opkomst, maar ook omdat het nieuwe koororgel er voor het eerst te horen was. Jos Bruurs, Paul Stoffels en Annemie Ooms speelden het instrument in. De opbrengst van het concert werd geschonken aan vzw De Slinger.

Het ireeIcud run 18 en 19 deccnihci oigciiu.eerde cle plucii.re/ijke niidcicii.aciiul haaiaar lijkse Kerst.rhopping. Wie liet koud kreeg tijdens liet winkelen, kon halt houden aan één van de vele stalletjes met Glühwein en chocomelk.

Op kerstavond verzorgde het Piuskoor in dezelfde kerk nog de jaarlijkse Kerstwake en de daaropvolgende eucharistieviering. En met Kerstmis vonden achtereenvolgens een Gregoriaanse mis en een kinderviering plaats.

De Kerstmarkt van de Mouterijstraat was al aan haar 51 editie toe. Verschillende verenigingen verkochten er kerstversiering, wenskaarten, kaarsen en zo veel meer In een ver warmde tent kon je bovendien genieten van aangename live muziek.

klam

-

'-

-

-

- - - -

-

Ook de kersistallen die wat uit het centrum staan - aan de Statie of achter het rust/luis (foto) - zijn uw oinmetje meer dan waard.

Ook na 25 december blijft de hele kerstsfeer nog even hangen. Zo blijven de kerststallen in onze gemeente meestal staan tot de zondag na Driekoningen. En er staan er heel wat. Binnen in de Katharinakerk en de Begijnhotlerk, vôér de Katharinakerk (met beelden naar ontwerp van Alfred Ost). aan de Statie en achter het OCMWrusthuis. In Meerle aan de Sint-Salvatorkerk en in Minderhout aan de Sint-Clemenskerk. In Meersel-Dreef werd de kerststal aan het Kapucijnenklooster volledig vernieuwd! En in Wortel zijn er opnieuw twee: één achter de kerk en een andere in de Kolonie, waar nog tot 5 januari levende dieren staan.

Op zaterdag 9januari wordt de kerstperiode afgesloten met de gezellige kerstboornverbranding. vanaf 19.30 achter zaal Pax.

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad 31


HOOGSTRA TEN

Erfgoed Hoogstraten presenteert eerste boek HOOGSTRA TEN - Er was zaterdag 11 december om 11 uur flink wat belangstelling voor de presentatie van het eerste boek van vzw Ertoed Hoogstraten in de raadzaal van het stadhuis. Mevrouw Ans Gunst-Jonkers, hier tussen gasrheei; burgemeesterA. Van Aperen, en Patrick Me/is, voorzitter van Erfgoed Hoogstraren, kreeg bloemen en applaus voor haar verhaal over het dagelijkse bestaan tussen 1648 en 1 748 in Hoogstraten. Het boek bevat nog twee andere ver/malen: 'Het hertogdom ''an Hoogst raten door J. Lievens (1803-1865) en 'De parochiegrens tussen Hoogstraten en Minderhout', geschreven door Dominiek Bolckmans. Hoogstraten tussen vrede en oorlog (264 pagina 's) is te koop bij de toeristische dienst in het stadhuis, in het stedelijk museum (begijnho.f), de boekhan dcl, krantenwinkels en natuurlijk ook bij De Hoogsiraatse Pers (20 euro).

Schenking voor het Stedelijk museum

Archeologische vondsten bij de HSL

[B •1

Van 15januari tot 20 maart toont het Stedelijk museum de resultaten van het archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen.

4-

-

'')

T

'

biA

Le Baiser, één van de werken geschonken door de familie Braat. Het Stedelijk museum heeft zeven werken van Alfred Ost aangekocht die de permanent tentoongestelde Ost-collectie vervolledigen. De aankoop van deze werken was mogelijk dankzij een schenking van de kinderen Braat-Dirken. Zij kennen het verhaal van de schenkingen van Alfred Ost aan verschillende steden als Mechelen. Antwerpen, Zwijndrecht. Roosendaal en Hoogstraten en zijn van mening dat het Stedelijk museum Hoogstraten ernstig werk maakt van de ontsluiting van het werk van Ost. Vandaar deze schenking als een vorm van erkentelijkheid. 1-Ierman Braat zorgde er destijds voor dat Alfred Ost een groot aantal werken aan de stad Roosendaal schonk. Zijn erfgenamen hebbenAifred Ost goed gekend en weten dat het zijn wens was, dat één van deze steden een museum rond zijn oeuvre zou uitbouwen. Hoogstraten doet dat volgens de kinderen Braat voortreffelijk. Vandaar hun bijdrage om de collectie uit te bouwen.

32

De hogesnelheidsljn trekt een spoor van 35 km lang en 50 meter breed door de provincie. Voor de aanvang van de werken werd gans het terrein door archeologen onderzocht. Dat onderzoek leverde in totaal zeven archeologische sites op tussen Ekeren en de Nederlandse grens. De oudste site dateert uit het Paleolithicum (de oude steentijd), in Brecht werden riederzettingen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de Karolingische tijd gevonden. In Meer ontdekte men de mysterieuze "man van Meer". een Pruisisch soldaat uit 1814.

De tentoonstelling werd samengesteld door de dienst Cultureel erfgoed van de provincie Antwerpen. Het Stedelijk museum zorgt voor een educatieve omkadering. Voor de scholen is een speciaal "doe-pakket" samengesteld. Leerlingen jagen zoals in de prehistorie, worden gekleed met huiden of zoals de eerste landbouwers, ze spinnen wol of lijmen scherven. In een volgende uitgave van 'De Maand' kan u meer lezen over deze opmerkelijke tentoonstelling. Info over de tentoonstellingen de educatieve omkadering voor scholen: Stedelijk museum Hoogstraten, Begijnhof 9 te 2320 l-Ioogstraten. Tel 03 314 65 88 ofmuseum@hoogstraten.be .

AHCIIEOLOa:SCmf ouE'LHSjLK (19 lIET HELTIia..'iiT IN L?E PHO'lfIGlE 0'E9p9.4


HOOGSTRATEN

Sarahs & Abrahams

H-i

HOOGSTRATE\ - /oiulag 28 i,oieiubcr ticiden de Sarahs en Abra/tams (gehore/t 1954) hun 50-jarig bestaan. Aatigezien Marc Vandersmissen ook bij die gelukkigen was, lag liet voor de hand dat Hof ter Sinisse iedereen gastvrij onthaalde voor een lekkere brunch en een goei pint. Natuurlijk werd er het een en het ander uit cle doeken gedaan én er werd besloten om geen halve eeuw ie wachten om nog iets dergelijks te organiseren. Wordt dus vervolgd. Vl.n.,: (boven): Jan Van den Bossche, Marc Vandersmissen, Ann Haseldonckx, Karel Pillot, Georges Michielsen, Frans Van Rie/, Mairel Rosiers, Marcel Gabriëls, May Hermans, Herman Van Gils, Warre Pa/mans, Roger Van Weereld, Luc Vanluffe/en, Jos Lenaerts, Marcel Verschueren, Michel Viskens, Maria Donckers (midden): Staf Bolckmans, Staf Coertjens, Frans Verinonden, Herman Houben, Theo Maenhoui, Lydia Dockx, Mian Oomen, Els Lenaerts, Joanna Kerstens, Jan Laurvssen, MavAerts, May Wi/le,se, ,, Pittou Willems, Rita Dingenen, Greei Sprangers, Det De Vrij, Marie-Louise Quirijnen, Marie-José Claessens, Sv/via Kro/s, Jeanneke Zagers, Frans Van den Langenberg, Kris Van Hoeck, May Schrauwen, Herman Wegne': Fred Mevvis (onder): Marc Janssens, Frank Croes, Wilfried Anciries, Mia Mich je/s, Guv Adriaensen, Neel Gysbrechts, Lea Lan rvssen, Wis Kinschots, Chris Van Hemelen, Jeannine Mariën, Thea ,Jacobs. (int')

Hoog bezoek voor glasramen Hoogstraten - De pas gerestaureerde glasramen in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten kregen donderdag 16 december hoog bezoek. 1-let stadsbestuur en de kerkfabriek ontvingen de vereniging "Corpus Vitrearum". Die vereniging op Belgisch niveau is opgericht in 1905 en bestaat uit deskundigen op het vlak van historisch onderzoek en restauratie van g las-in-lood. Dat hun jaarvergadering in Hoogstraten werd georganiseerd. heeft alles te maken met de recent gerestaureerde glasrameri in de Sint-Katharinakerk.

33


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Louis Meyvis en Jeanne Hereijgers Op 20 november dag op dag 50 jaar na de huwelijksinzegening - vierden Louis Meyvis en Jeanne Hereijgers hun gouden jubileum. Louis werd geboren in Minderhout op 12 december 1924. Jeanne kwam in Meerle ter wereld op 7 april 1930. Enkele jaren na haar geboorte verhuisde het gezin Herijgers voor korte tijd naar Minderhout om uiteindelijk in de Hoogstraatse 's Boschstraat terecht te komen. Na hun huwelijk op 20november 1954 woonde het paar eerst eenjaar in Wortel en daarna in de Molenstraat, in het middelste van de kleine huizen tegenover de windmolen. Enkele jaren later kochten ze een mooi stuk grond in de 's Boschstraat en ze bouwden het huis waar ze nu nog wonen. Vele jaren stond er maar een tweetal huizen voorbij de Postweg! Maar ook nu nog is het er - ondanks het toegenomen aantal huizen - nog redelijk rustig.

want zij is een verwoede verzamelaar van allerhande voorwei'pen. Zo heeft ze een mooie collectie van meer dan 400 eierdopjes in alle kleuren en modellen. Maar nog indrukwekkender is haar verzameling koffiemolens. Daarvan wist ze er in de loop der jaren enkele tientallen bij elkaar te brengen: oude en nieuwe, eenvoudige en uitbundig versierde. De Hoogstraatse Maand wenst Louis en Jeanne nog vele jaren samen in hun gezellige woonst aan de 's Boschstraat! (dh)

ri

Jeanne en Louis kregen vier kinderen. Maria woont in Hoogstraten, Harry in Rijkevorsel, Linda in Beerse en Frans in Kessel-Lo bij Leuven. Het gouden paar heeft ook vier kleinkinderen. Louis is altijd metser geweest bij aannemer Jansen. Jeanne heeft eerst een aantal jaar 'gediend' bij de familie Janssen, die op de hoek van de Postweg en de's Boschstraat woonde, in de hoeve die recent gerenoveerd werd. Later heeft ze nog een achttal jaar in de kleuterschool gewerkt. Ondertussen zijn ze allebei al heel wat jaren met pensioen. Dat wil echter lang niet Leggen dat ze niets om handen hebben, Integendeel. Zo heeft Louis altijd veel van bloemen gehouden, die hij trouwens zelf kweekt. Samen wonen ze ook heel wat koopavonden bij. Daarnaast gaan ze graag naar de rommelmarkt, onder andere in Heist-opden-Berg of met tweede paasdag in Merksplas. Vooral voor Jeanne is dat natuurlijk interessant,

S

Up 21), 11)1 /1

liefde ,tmilie.

Elektriciteit naar keuze HOOGSTRATEN - De KWB organiseert op dinsdag 18januari om 19.30 uur een info-avond met als thema 'elektriciteit naar keuze'. Volgende onderwerpen komen aan bod: energieconsumptie en energieproductie, hoe komt elektriciteit bij je thuis, de vrijmaking van de energiemarkt en de gevolgen voor de consument. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Iedereen is van harte (gratis) uitgenodigd, ook niet-KWB-leden, in zaal Pax, Dr. H. Versmissenstraat 3, Hoogstraten.

34

/

( / / 001

Ii i ç ()/UI

II /)U/I/ 111/? C('// /) /c/( /2 Ti

,

Jt'r.s 1 ()/)l/71lid door hiiii ie-

---,--

JEANNÊKELOUjSGAAfL5OJRARSAÎ1EN 000 HETLEVEN!ONDÏTTEV(EREN,WILLEN ZE EEN GEZELLIG FEESTGEVEN! WEES DUS 'JELKOM EN GEETEN,WPNT HIER VIN DiE MUZIEK, LEKKERE DRPNK EN HEERLLiK ETEN!


MINDERHOUT

"De Turnhoutse Snaar" en Kristine Hermans in de St.-Clemenskerk MINDERHOUT - Voor de II de keer op rij reeds organiseert Minarte Minderhout haar Lichtmisconcert, dat zal plaats vinden in de goedverwarmde St.-Clemenskerk op vrijdag 28 januari 2005 te 20.15 uur! In de loop der jaren

Hermans voor het voetlicht verwelkomen, die

mag Minarte zich verheugen op een trouw cliënteel en dat betekent zonder twijfel een morele steun en een extra stimulans om deze weg verder te blijven bewandelen. Het streven naar verscheidenheid heeft al heel wat muziekgenres op het podiuni gebracht. "Het Vlaams Radio Koor" vorig jaar mocht zeker bij de hoogtepunten genoemd worden. Wat wordt het op 28januari 2005? Het kamerorkest "De Turnhoutse Snaar"! Snaar verwijst duidelijk naar strijkers: violen, altviolen, cello's en contrabas. De groep bestaat nog niet zo heel lang. In 2001 staken een aantal amateurniusici uit Turnhout en directe omgeving de muziekinstrumenten hij elkaar en "De Turnhoutse Snaar" vierde haar geboorte. Hun eerste concert in 2001 oogstte meteen grote bijval bij het brede publiek en sindsdien concerteerden zij vooral in de omgeving van Turnhout en Antwerpen. Deartistieke leiding is in handen van EvaVermeeren, een professionele violiste en onder meer lid van de "Beethoven Academie".

Eva Vermeeren

In Minderhout presenteren zij een gevarieerd programma van lichte klassieke muziek en je hoeft helemaal geen muziekkenner te zijn om hiervan te kunnen genieten. Als zangsoliste mogen we die avond onze dorpsgenote Kristine

samen met het orkest enkele liederen ten beste zal geven en daar is Minarte toch wel bijzonder fier op!

De draaischijf van "De Turnhoutse Snaar" luistert ongetwijfeld naar de naam Eva Vermeeren. Zij concerteerde reeds op jonge leeftijd als violiste in orkesten, o.a. in Zwitserland, Italië, Japan en Amerika. Als soliste trad zij meermaals op en in 1988 kroonde zij zich tot laureate van de Belgische vioolwedstrijd "Jong Talent".Na haar eerste prijs viool en kamermuziek aan het conservatorium van Antwerpen en na een meestergraad aan het Brussels conservatorium bij P. Hirshorn vervolmaakte zij haar studies met een "Performance Diploma" in hetAmerikaanse Baltimore, waar zij zich bekwaamde in directie en pedagogie. Zij startte haar professionele carrière in "the Baltimore Chamber Orchestra" en als lid van "Chamher Orchestra Concerto Soloist's" en het "Elixir Quartet" in Philadelphia. Zij volgde ook heel wat masterciasses bij heel wat gekende meesters. Momenteel is zij lid van het kamerorkest "de Beethoven Academie" en werkt zij freelance voor verschillende bekende orkesten zoals het "Nationaal Orkest van België" en de "Filharmonie van Vlaanderen"! Wat zij en haar groep de Minarte-sympatisanten willen presenteren is ongetwijfeld een deugddoend muziekbad dat je zeker niet mag missen!

Nieuwjaar zingen MINDERHOUT - Op de laatste dag van het jaar komen de kinderen bij iedereen al zingend gelukkig nieuwjaar wensen. Het liedjesrepertoire is haast onuitputtelijk. Toch genieten de meeste mensen ervan dat ze nu nog de eenvoudige liedjes horen die ze ooit zelf gezongen hebben. Ontvang de kinderen dan ook gastvrij. Voor de veiligheid wordt de Minderhoutse straat die voormiddag afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Op de hoofdweg worden voldoende vrijwilligers voorzien om de kinderen veilig over de baan te helpen.

Kinderdisco MINDERHOU1' - De KWB opent het nieuwe jaar feestelijk met een echte kinderdisco voor groot en klein. Wie was de vorige jaren niet met zijn kinderen aanwezig op de spetterende kinderdisco? Jij niet? Dan heb je zeker wat gemist, want de kinderdisco slaat grandioos aan bij het jonge publiek. Op zondagmiddag 9 januari organiseert de KWB al voor de 9de maal een spetterende kinderdisco. Het Di-team zorgt tussen 14 uur en 17 uur voor een gezellige namiddag. Regelmatig staat de DJ-animator op de dansvloer om de kinderen dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Hun lichtshow en rookinstallatie zal gegarandeerd voor extra sfeer zorgen. Dansen en uitleven is die middag de boodschap. De aanwezige ouders worden regelmatig bij het dansen betrokken, waardoor de kinderen er nog meer plezier aan beleven. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. Praktisch: in het parochiecentrum, deuren open vanaf 13.30 uur, kostprijs 1,50 euro. Alle kinderen t/m 12 jaar, al of niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze dansinstuif; dus zowel voor KWB-leden als voor niet-KWBleden. Meer inlichtingen: Petrus van den Bogerd, Desmedtstraat 60, tel. 03/314.44.72

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens Inkoinkaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij de Dienst voor loerisnic te 1 loogstratcii

en op het telefoonnummer 03 314 48 99 Na het concert eventjes napraten in de kerk zelf met een hartverwarmend drankje. (rel)

Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wwts geudens. be

188

35


MINDERHOUT

Kerstconcert MINDERHOUT - De Koninklijke fanfare De Marckezonen vierde in 2004 het 125-jarig bestaan. Als laatste van een hele reeks activiteiten werd er besloten met ccii kerstconcert. Dit heeft

Quizavond

plaatsgevonden op vrijdagavond 17december in onze Sint-Clemenskerk. Na het concert was er nog de mogelijkheid om na te praten bij een glühwein, een warme chocomel of een frisdrank.

MINDERHOUT - Op vrijdag 18 maart richt de KWB een eerste algemene quizavond in. Om mee te doen met minimum vier personen en maximum acht kan je vanaf heden inschrijven. De deelnameprijs bedraagt slechts 10€ per ploeg. Gelieve bij inschrijving het volgende te melden: originele naam van uw ploeg. verantwoordelijke + zijn telefoonnummer, aantal deelnemers, afspreken betaling. Inschrijven kan telefonisch bij Tom Neefs, Desmedtstraat 52, tel. 03/321.30.59 of bij Luc Flerthogs, Lage Weg 33. tel. 03/314.74.21 of via email: luc.herthogs@tiscali.be Meer info over deze quizavond lees je in het volgend nummer van De Hoogstraatse Maand.

Dropping MINDERHOUT - Een dropping blijft een span-

Kerstmarkt MINDERHOUT - Het feestcomi td Sint-Clcmens, in samenwerking met diverse Minderhoutse verenigingen, richtte voor de eerste keer een kerstmarkt in op 18 december. Vanaf 17 uur waren de verschillende kraampjes geopend in de tent op het dorpsplein. Een hoogtepunt van deze kerstmarkt vormde zeker de lampionnenoptocht die begeleid werd door ccii hui ftar Cl] de musicerende fanfare Dc

Marcke,oncu. Nadien genoot jong en oud, opvallend hoeveel kleinere kinderen er aanwezig waren, van al het aangeboden lekkers. De hotdog kraam onder andere was in een mum van tijd uitverkocht. Gluhwein, erwtensoep warme chocomelk en niet te vergeten het spek met ei verdwenen in de hongerige magen. Moe en voldaan van al het aangeboden lekkers sloot men rond negen uur noodgedwongen de tent. Zo goed als alles was uit verkocht.

VAN HUFFEL VASTGOED IhhII74(

VA N W 1-1 U F FE L

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

36

nende activiteit. Niet alleen voor de leden van een jeugdvereniging, maar ook voor volwassenen. In Minderhout mogen wij hiervan getuigen. De laatste jaren hebben telkens een 100-tal volwassenen (en enkele kinderen) deelgenomen aan de jaarlijkse dropping van de KWB. Velen onder hen zien er al maanden naar uit. Een afgeplakte bus zorgt direct voor de stemming. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel het noorden kwijt. Na de bustocht wordt je in groepjes gelost op verschillende dropplaatsen. Uitgerust met reflecterende armbanden en jasjes en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaande droppers hun eigen weg om de afgesproken verzamelplaats te vinden. Hulpmiddelen, zoals kompas. venekijker. stafkaarten en poolster zijn uiteraard toegestaan. Dergelijke hulpmiddelen zijn te verkiezen boven het aanbellen bij het eerste beste huis dat men tegenkomt. Eens je weet waar je bent, is er een heel stukje van de sfeer weg. Loopje ondanksje slecht oriëntatievermogen toch verloren? Geen nood want elke groep krijgt immers een telefoonnummer mee voor het geval dat ze echt het noorden kwijt zijn. Op de verzamelplaats is voor elke deelnemer nog een warm hapje voorzien. De laatste jaren nemen steeds meer gezinnen met kinderen deel. Voor de kinderen (t/m geb. jaar 1993) is een speciale prijs voorzien. De groepen met kinderen krijgen daarnaast de voorkeur om met de eerste bus om 19 uur te vertrekken. Vertrek aan het gemeenteplein: Iste groep om 19 Liur. 2de groep om 20.30 uur. Deelnameprijs: KWB-leden 6€ en kinderen 4€. niet-KWB-leden 8€ en kinderen 6€. Spreek alvast af met je buren.je familie ofje vrienden. Het belooft weer een toffe avond te worden. Heb je niemand om mee te gaan? Geen probleem. Fons Muesen zal je wel een paar groepen voorstellen waarin je je wel zal thuis voelen. Meer info: Fons Muesen. tel. 03/314.55.69. Fons Aerts, tel. 03/314.38.92 of Tom Neefs, 03/321.30.59.

1851


MINDERHOUT

Donna fritjes Hoogstraten-N'Iinderhout - Onder die leuze mochten de luisteraars Van Radio Donna hun favoriete frietkot aanduiden. Twee bedienden van het boekhoudkantoor Profisk iii Hoogstraten. Christel Peeters en Nathalie Vertruyen, lijn hevige fans van Donna, die heel

de dag op kantoor voor de muziek hij het werk zorgt. Ondermeer terwijl ze de boekhouding doen van frituurPapillon van Minderhout. Omdat het een fijne klant is en omdat ze er ook goede friet verkopen, lieten ze dat aan Donna weten. Groot was hun verbazing toen Donna reageerde. Prompt werd aan de ganse firma Profisk een frit

met.. aangeboden op kosten van Donna. De dames werden op maandag 29 november op het werk opgepikt door Mark Pinte en een charmante collega van Donna waarna men naar de Papillon in Minderhout reed om daar de bestelling te gaan afhalen. Die werden vervolgens met de collega's van Proflsk en Exal verorberd.

kr

Chri stel en Naihiflie 1(11? / lo//d. 111(111 /1ntL ii olh 0 1'an Radio Donau liuuhlc ii 1 fluila hoop Ii / !j / i t!ui /1 (// Paul la/Jaen Lvnd van Papillon. Die gingen - e ve volgens samen met alle werknemers van Profisk en Eal op het indus-irieterrein De Kluis opeten.

apijten Vloerbedekking 1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, laminaat, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Vakkundig interieur- en kleuradvies door onze binnenhuisarchitecte maken een bezoek méér dan waard! ' S.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • Tel. 014 - 69 90 02 www.vandersluis.be • maandag gesloten 37


MEERLE

Wedstrijd met een jonge ontwerper uit Hoogstraten als laureaat.

Jan Geerts maakt een beeld voor het dorpsplein in Meerle Het stadsbestuur wil in elk deeldorp een kunstwerk plaatsen en gaf aan de cultuurraad de opdracht om een wedstrijd uit te schrijven om een ontwerper én een ontwerp te selecteren. Na een oproep in de pers en bekendmaking van het initiatief langs de academies uit de ruime regio, dienden tien ontwerpers een voorstel in. Op 4 oktober besliste de jury om de opdracht toe te kennen aan Jan Geerts uit Hoogstraten. In Hoogstraten staal het beeld van deken Lauwerijs. in Minderhout werd de papboer vereeuwigd en in Wortel brengt een kunstwerk in de 'boomkes' ode aan de landbouw én aan Wortel als eerste vestigingsplaats van wat nu de stad Hoogstraten is.

Tien kandidaten Voor het beeldhouwwerk in Meerle werd een wedstrijd uitgeschreven. Tien kunstenaars stelden een ontwerp voor, zonder dat de jury hun identiteit kende. De jury die bestond uit Gust Kinschots, als voorzitter van de Cultuurraad, Elly Geerts als afgevaardigde van de Dorpsraad van Meerle. Jef Martens en Luc Dockx als beeldend kunstenaars en Frans Horsten, de cultuurbeleidscoördinator, selecteerde in eerste instantie drie voorstellen. Pas na die selectie werd een omslag geopend en kende men de identiteit van de drie betrokken ontwerpers. In een tweede fase kregen de drie geselecteerde kunstenaars, Marc Van Beeck uit Zundert (NL), Marijke Karthaus uit Veldhoven (NL) en Jan Geerts uit Hoogstraten de opdracht om, tegen een realistische vergoeding, hun ontwerp technisch verder uit te werken. Op 4 oktober kregen de ontwerpers de kans om hun voorstel te verdedigen, waarna de jury be-

raadslaagde en Jan Geerts als ontwerper voorstelde. Op 22 november bevestigde de gemeenteraad deze keuze.

De ontwerper Jan Geerts woont in de St.-Lenaertseweg te Hoogstraten. Hij studeerde aan het klein seminarie te Hoogstraten en maakte zijn middelbare studies af in de kunsthumaniora te Antwerpen. Ondanks aanmoedigingen om zijn studies in de academie verder te zetten heeft hij bewust gekozen om dit niet te doen omdat er, naar eigen zeggen "omdat men vandaag evenveel wetenschappers en onopgeleiden in de professionele kunstwereld aantreft als werkelijke 'kunstenaars" Jan Geerts studeert nu al drie jaar geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Brussel en zit in de eerste licentie.

Over kunst en het kunstwerk Als alles normaal verloopt kan u het kunstwerk bij de opening van het toeristisch seizoen, de laatste zondag van april, bewonderen. Het is een abstract werk, ook al heeft het een duidelijk herkenbare vorm waarbij de ontwerper zich

inspireert op elementen uit de onmiddellijke omgeving. Het is een werk dat verwondert en vragen oproept en dat is één van de taken van hedendaagse kunst. Omdat het abstract figuratief is zal het bij een aantal mensen (te) vreemd overkomen. Daarom laten we de ontwerper zelf aan het woord. Hij geeft in onderstaande tekst zijn visie op hedendaagse kunst in het algemeen en op zijn ontwerp in het bijzonder. (ffi)

er 't Zal even wennen cijn. Een abstract -figuratief beeld, waarbij de oniocr/er ic/i 1(101 inspireren door elementen uit de onmiddellijke omgeving. Mei verwondering kijken naar het kunstwerk en mnet groeiende bewondering naar de kerk en het raadhuis.


MEERLE Een investering in cultuur is vandaag geen evidente onderneming. Het gros van de kunstenaars boetseert niet meer met klei maar met gedachten, met ideeën, ciie even snel vervliegen als ontstaan. Kunst is filosofie. Een heciendaags artiest blaast je met plezier onverhoeds omver met termen als concept', perceptie', 'postmodernisme', denotatie ' en zo voort. Dat zijn geenszins lege begrippen, maar wel nogal blasé buiten hun artistieke context. M.a.w. : Wat koop je daar nu voor als je spreekt over een plein in Meerle? Is er een middenweg tussen elitaire, intellectuele Kunst en ouboilige, tradi tionele, figuratieve kunst ? Wel, ik ben er van overtuigd dat die er is. De enige voorwaarde is dat elke toeschouweroi'ereen duidelijke uitleg moet kunnen beschikken, clie noch banaliteit noch diepgang schuwt. Taal is immers een doeltreffender com,nunicatiemiddel dan kunst. Daaroni volgt hieronder een klein exposeetje over de bedoeling van cüt kunstwerk. Ik heb niet geprobeerd om iets schoons te maken, omdat iedereen iets anders schoon vindt zou dat een onmogelijke opdracht zijn. Maar je mag het wel schoon vinden als je het toevallig schoon vindt. Wat ik poogde is om iets interessants te maken. Dat is trouwens wat cle meeste hedendaagse kunstenaars nu doen. Naar iets interessants kijkje eigenlijk meer met je hersenen dan met je ogen. Bijvoorbeeld : je staat voor een boom en je denkt 'tiens, straf dat er water in dat hout naar boven klimt, naar cle bladeren, die lucht zuiveren.' Je kan dat denken omdat je dat weet, niet omnclatje dat ziet. Da's een interessante boom. Als je anderzijds op een herfstdag vertederd bent door de kleurenschakeringen van cle blaadjes dan kijkje daarentegen naar iets schoon. Da's een schone booni. Wat je moet weten om dit beeld interessant te i'inden is dat ik in dit werk twee elementen verenig die op het plein staan, nl. het keiktorendak en het rciadshuis. Dat heb ik gedaan omdat het me opviel hoe veel verschillende dinges er op en rond liet plein van Meerle staan en ik een beetje eenheid wilde scheppen. Je hebt er zeer uiteenlopende architectuur, twee grote banen, een betonnen plein, een Chiro-teken, soms een camion, wat bomen en struiken, een kerk (die overigens ook een men gelmoes i'an stijlen is) maar het geheel is nogal onsamenhangend. Als er dus een autonoom kunstwerk zou staan dat geen aanspraak zou doen op de omgeving zou dat de chaos enkel nog vergroten. Dat is trouwens iets waar mensen in het algemeen zeer bedreven in zijn: in orde scheppen in chaos. Iedereen gaat naar zijn werk en doet niet zo maar wat, maar heeti een afgebakende taak, volgens de orde van de maatschappij. Om chaos te voorkomen gebruiken mensen zinnen die kloppen en spreken met twee woorden tegen mensen die meneer heten in de plaats van broei; maat of lummel. Zelf voor emoties is er een orde, denk aan lachen naar het vogeltje. Dan kan men zich afvragen of chaos iets afschuwelijk is waar men beter voor vlucht, of net een oorspronkelijke inspiratiebron. Ik zeg maar wat. Tot hier een kleine aanzet tot gedachten die een toeschouwer zou kunnen hebben als hij naar mijn werk kijkt. Natuurlijk is dit volledig vrijblijvend en zijn alle denkrichtin gen toegestaan. Het centrale idee is wel duidelijk, meen ik. Verder moet men enkel nog weten dat hedendaags kiinstenacimvjargon doorspekt is met moeilijke woorden en dat een prof'ssionele loopbaan in die branche enkel is weggelegd voor radde tongen ciie zich met vriendjespolitiek en selfmanagment een weg naar (le tol) banen. Het kunstfiloso/isch kruim zou mijn werk als volgt kunnen beschrijven : Een materiële man ifrstatie van de interpicturaliteit, door for'nele retrenties naar een externe 'singit'. Het is maar hoe je het bekijkt/bedenkt. Dit beeld te Meerle zou de appreciatie van een zeer ruim publiek moeten kunnen genieten en toch moeten kunnen worden gesitueerd tussen relevante hedendaagse kunst. Door alle naïviteit te mijden en toch niet te hoogdrcivencl te willen zijn kan dit culturele ciccent een ludieke én ernstige mneerwaarde betekenen voor het Kemnpendorp, Meerie.(Jan Geerts) 39


MEERLE

Hobbytentoonstelling van KAV en KWB

Kerststal feestelijk geopend

MEERLE - Naar goede gewoonte houden KAV en KWB Meerle weer hun tweejaarlijkse hobbytentoonstelling . Ook dit jaar zijn er weer verschillende deelnemers te bewonderen waarvan een heel aantal uit eigen dorp. Dit jaar te zien: een verzameling miniatuur auto's, houten vogelkastjes, een miniatuur beeldengieter, zandkunst, diverse mooie verzamelingen enz. Teveel om op te noemen, beslist de moeite waard om te zien.

•1 Je kan dit alles komen meemaken en bekijken op zaterdag 22januari van 16.00 tot 22.00 uur en op zondag 23 januari van 10.00 tot 19.00 uur in de parochiezaal van Meerle. De toegang is gratis. De fijnproevers vinden zonder twijfel weer de weg naar het "Bruin café" in de kelder, alwaar ze enkele speciale bieren en enkele lekkere wijnen in de kelder kunnen degusteren (beschaafd woord voor drinken). Op zaterdagavond wordt er een kaartwedstrijd (rikken) gehouden. Inschrijvingen vanaf 19.00 uur, eerste gift om 20.00 uur. Iedereen die graag een kaartje legt is welkom en iedere deelnemer heeft prijs. Ga gerust kijken, misschien doe je wel ideeën op voor je eigen vrije tijd. (jaf)

MEERLE —Na de hoogmis van 10 uur werden met de opening van de Meerlese kerststal de feestdagen ingezet. Het koor Cantate Do,nine bracht enige stemmige kerstliederen en de aanwezige dorpelingen werden door het kerststalcomité getrakteerd 0 warme chocomelk of glühwein. (af)

• Het absoluut vervormings en fltkkenngsvrtje 94-cm HD LCD beeldscherm in breedbeeldformat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-screen. • Geintegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar loewe-garantie. • Eveneens verkrijgbaar in 81-cmbeeldschermformaat: Xelos SL 32 HD. Xelos 37 HD, Tafelrnodel, Platina

Stimuate your senses.

JSELEXKN

LOOMEN

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)

40


MEEPLE

Dansen met Shilshoel MEERLE - Dansliefhebbers worden op 15 januari 2005 in grote getale weer in onze parochiezaal verwacht voor de I5 'Dansinstuif' van de Meerlese volksdansgroep Shilshoel. Het spreekt voor zich dat de dansgroepen van Shilshoel op deze avond graag hun kunnen willen tonen. Naar goede gewoonte speelt er ook een live-orkest, dit keerhet volksorkest 'Yia Soe'.Daarnaast is er uiteraard een hele avond gelegenheid om zelf een dansje te wagen.

Fraaie Kerstmarkt in de Klimtoren MEERLE –Je kon deze dagen overal te lande meemaken, LIC kerstmarkien. Voor de eerste keer ook in Meerle. Personeel, kinderen en oudercomité van onze school uw/den op zaterdagar'ond 18 december de gezellige koer van de kleuterschool omgetoverd in een stemmige kerstmarkt. Veel kraampes met eigen gemaakte kerstversiering, met lekkere eigenbak wafels en warme broodjes. Om cle bezoekers van binnen en buiten te verwarmen waren er kraampjes met heerlijke drankjes en stonden er i'uurkorven. Het kinderkoor stond in voor hartverwarmende kerstliedjcs. 1-let was er ç'oed toeven. (lat)

Dit alles vanaf 20 uur in Ons Thuis in Meerle. Inlichtingen op te!. 03/315.90.13 (jaf)

Algemene vergadering van de dorpsraad MEERLE - Hoe ver staat her mei de fietspaden langs groot Eyssel en voor wanneer een fietspad naar Strijbeek? En dat naar Meer, staat dat nog steeds op de planning? Dat kunstwerk op ons dorpsplein, hoe gaat dat er uitzien. Die mestfahriek, is dat definitief van de baan of niet? Dat en vele andere vragen over grote en kleine aangelegenheden - kan je komen stellen op de algemeue vergadering van de dorpsraad op maandag 17januari 2005, om 20 uui in de parochiezaal. Het bestuur van de dorpsraad geeft verslag van zijn bezigheden, toelichting over de prioriteiten van vorigejaren en verwacht voorstellen voor het volgende jaar. Leden van het college en burgemeester lichten hun beleid ten aanzien van ons dorp toe en luisteren naar de verzuchtingen van de burgers. Ook Jan Geerts, de jonge Hoogstraatse ontwerper van het kunstwerk dat binnenkort ons dorpsplein zal sieren, zal er zijn om zijn ontwerp aan de Meerlenaars toe te lichten. Kortorn,je steekt er altijd wat van op, van zo' n algemene vergadering. Er zijn is de boodschap! (jaf)

Ook iie Kers/oom kmm'anm em',m handje toesteken, hij zorgde voor de drcmiikbonnetjes en hield de kassa bij.

A —

Grensarbeid MEERLE - Op de hoogte blijven is de boodschap, want inzake sociale wetten en belastingen wijzigt er voortdurend iets. En als je er meer geconfronteerd wordt, komt je beter beslagen ten ijs. Voor hen die met 'grensarbeid' te maken hebben - en in een grensgemeente durft dat al eens voor te komen - richt ACV Meerle op dinsdag 18 januari om 20 uur in het parochiezaaltje van Meerle een info avond in. Wat komt er aan bod: wat is er veranderd voor de grensarbeiders vorig jaar, welke nieuwe richtlijnen zitten er aan te komen, wat als ik op brugpensioen wil gaan in Nederland. allerlei. Uiteraard is er ruim gelegenheid om om zelf vragen te stellen. Iedereen is van harte welkom. (jaf)

lu t4 Het kinderkoor hield de sremnnming er in moet mooie kerstliedjes.

El


Zwarte Piet in de doos

Herinnering aan Metje Smallenburg

T

Wortel - In de vorige Hoogstraatse Maand waarin het koorgezang uitvoerig aan bod kwam, werd ook de oprichting van het SMARTLAPPENKOOR vernield, een laatste initiatief van Metje Smallenburg. Anderhalf jaar geleden kwani ze, vanuit Nederland, in Wortel wonen samen met haar twee dochters. Ze was arts maar haar belangstelling ging uit naar zoveel meer en dat kwamen de Wortelse mensen al gauw te weten. Zonder enige opdringerigheid verkende ze het dorpsieven en sloot zich al vlug aan bij het kerkkoor. Haar huis en tuin in Poeleinde stelde ze open voor een zomerkamp voor mensen die moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen in hun leven hadden meegemaakt.

\ortcl - Op :ntt idog 27,ioi eniber ii as .Siniei/Jaa.s op bezoek in Wortel. Samen int 1 Pieten kwam hij lang S om het รง'rote kiniler/eest ter ere van hem mee le organiseren, liet fcevt is twee jaar g- let/en t en/iui.sd ton de Ie giote parochiezaal naar de kleinere en gezelligere ee/ier t an de lagere st hooi. Hoest eI deze onderIn vsen ook te krap oord/Niet dat er weer meer kinderen in hoe/el zijn, maar blijkbaar t nu/en de mama s en papa '.r het steeds leuker om gezellig mee te komen tee sten. De S in! kst am binnen t'e/;geze til ton twee pieten en een les ensgmle tloo t. Tot groot job/t van de kinderen bleek de doos lawaai te maken en te beste gen, en stal bleek eten later.. piet nummer drie was in Spanje slaap getallen en dus met doos en al naar lt7!1el t'ert oerd! En nu maar hopen dal 'een enkel Wjj/ kind die andere .vlaapjnet bij zijn schoen/je heeft aan getro/jen o,i zes decenibem: Van een tenins tin ge sooia ii.

Teerfeest fanfare

De vele Wortelse mensen die bij dit zomerkamp hielpen, leerde Metje kennen als een mens met een grote gemeenschapszin en een sterke geesteskracht; haar lichaam daarentegen had al zoveel van zijn kracht verloren. Al meer dan een jaar vocht Metje tegen de kanker en hoopte ze te kunnen genezen. Het heeft niet zo mogen zijn, op 10 december stierf ze in haar huis in Poeleinde. ze was 54 jaar. In de gedachtenisviering in de kerk, met zang en muziek door haar vele vrienden, beschreef de pastoor haar "als een komeet die aan het Wortelse lichtruirn verscheen", maar zoals het met de meeste kometen gaat, was haar verschijning indrukwekkend maar kort.(jof)

42

WORTEL - Op zaterdag 20 november teerde defiinftmre. Kort na de middag werd er aan de parochiezaal vertrokken naar de Nieuwe Buiten waar een eerste rustpauze werd genomen. Daarna trokken allen naar De Guld om daar opnieuw een serenade ten beste te brengen en de doms'tige kelen te stneren. De instrumenten werden veilig opgeboigen waarna het ganse gezelschap naar het Boiks Heike trok om de avond gezellig af te sluiten. (FS)


WORTEL

Kerst

Fietspad ingehuldigd WORTEL/MERKSPLAS - Op 11 december werd het fietspad van Wortel naar Merksplas officieel ingehuldigd. Wellicht tot opluchting van de omwonenden is de tijdelijke overlast van oinleidingen. verkeerslichten en zware machines daarmee voorbij. Nog veel groter zal de opluchting zijn voor de vele fietsers, die niet langer hun leven moeten riskeren op de smalle fietsstrook langs de rijweg. Om 14.15 uur knipten de burgemeesters Wilrycx en Van Aperen het lint door ter hoogte van de Papenvoortse Brug. Voor het recent aangelegde zuidelijke fietspad waren het overigens de gemeentebesturen van Merksplas en Hoogstraten die als bouwheer optraden. weliswaar met subsidies van de hogere overheid. Het fietspad aan de overkant werd door het Vlaams Gewest gerealiseerd. Na het officiële gedeelte fietste het ganse gezelschap nog naar de kapel van Merksplas Kolonie, waar een kleine receptie volgde. Leuk daarbij was de videomontage die burgemeester Van Aperen liet maken. Het achter elkaar monteren van de situatie v6& en de situatie na de werken, onderstreepte immers nog eens extra wat voor een vooruitgang zo'n nieuwe fietspaden kunnen betekenen. Wel een beetje jammer dat de Hoogstraatse delegatie zoveel kleiner was dan die van Merksplas. Vooral het quasi ontbreken van de middelbare scholen - toch een belanghebbende groep - viel daarbij op. Naar verluidt hebben zij de fietspaden wel al op een ander moment 'ingefietst', maar een kleine afvaardiging van elke school had toch wel mooi geweest, niet?

(dh) WORTEL - Eens dat de goed heilig man na 6 december vertrokken was naar Spanje duurde het niet lang of de kerstsfeer deed zijn intrede. Overal zijn er kerststallen te bezichtigen. Meestal gebouwd door vrijwilligers. Ouderen en jongeren hebben samen de kerstsfeer in het straatbeeld gebracht. Cindy De Vries symboliseerde kerstmis op haar eentje in De Guld in Wortel.

Kerstmarkt Wij sneus een succes

De Hoog.strciat.se delegatie 0/) weg naar de opening ... Hei ,schepencollege was goed vertegen woorc/igd en ook de oppositiepartijen GROEN! en CD& V stuurden een afvaardiging. Ook een aantal omwonenden fietste mee. 1

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Le nIOIJIeFÎI suprelne. De burgemeesters Wilrvcx en Van Aperen knippen het trico/ore lint dooi; geassisteerd door enkele schepen en. Vanaf nu zijn beide gemeenten ook voor de zwakke weg gebruiker verbonden.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566

189

Wortel - Op zaterdag 1 1 december kon je in Wortel opnieuw op een heuse kerstmarkt terecht. De speelplaats van de school aan de Boomkes was omgetoverd tot een gezellige plek met een podium, verschillende kraampjes, een bar, een kerststal en een hoek met verschillende dieren. De spulletjes die men er te koop aanbood waren hoofdzakelijk gemaakt door de leerlingen en leden van het oudercomité. Verder kon je er ook op temperatuur komen hij een warm drankje of een warme hap. En wie hem nog niet had staan, kon er zelfs een geschikte kerstboom op de kop tikken. De animalie op de speelplaats werd verzorgd door een bezoek van de kerstman en optredens van het Wortelse kinderkoor en de Brassband. De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede van de school en de leerlingen. Maar naast de mooie winst leverde de markt vooral een sfeervolle avond op.

43


MEERSEL-DREEF

Sinterklaas goed op Dreef MEERSEL-DREEF - Sinierklaas was weer in het land en eerst was hij te gast bij Bogers waar de kinderen hun verlanglijsten konden achterlaten en voorzien werden van snoep en ballonnen. Daarna kwam hij op zaterdag 27 november in "Bij de Pateizs" op uitnodiging van de EK-Moedersbond. Hij werd aan de grens hij Moskes opgewacht door de ftmnfare die hem met muziek naar de paters begeleidde. De kinderen stonden hein al op te wachten en her spel kon beginnen. Als animatie was er cle Jommekes-poppenkast en werd er duchtig gezongen en gedanst door de kinderen. Tenslotte bracht hij op vrijdag 3 december, enkele dagen voor z 'n verjaardag, ook een bezoek aan de kinderen van onze lagere school 't Dreefke. Dat liep niet zo direct van een leien dakje maar gelukkig liep het allemaal goed af En tenslotte ronde hij z'n bezoek af hij de KLI. (iv)

Kerstboomverbranding of winterkermis MEERSEL-DREEF Alweer ontelbare jaren en er zit geen sleet op. organiseert de Middenstand een Kerstboomverbranding. Dit jaar op vrijdag 14 januari. De kinderen worden gelokt met een kinderplaybackshow, die dan weer de ouders en grootouders lokt, want dat moeten ze gezien hebben. Het zit eenvoudig in elkaar maar het werkt wel. Rond zeven uur verzamelt zich groot en klein met de fanfare op kop, aan de kerk van de paters op de Dreef. De lampionnen en fakkels worden aangestoken en met muziek trekt men richting Markweg. In 't open veld gekomen moet je kijken waar je loopt want gegarandeerd valt dan ieders mond open bij het vuurwerkspektakel dat dan ten beste gegeven wordt. Vervolgens vliegende kerstbomen in lichterlaaie en wenkt de tent voor de kinderplayback en de gezellige praatjes met de mensen van 't dorp, onder het genot van een lekkere pintje of iets anders. Als iedereen wat los komt, is het tijd voor andere muziek en speelt men de pannen van het dak, tijd om de beentjes los te gooien. Opgepast! Plan geen zware geestelijke arbeid de dag nadien want dat valt meestal ferm tegen maar cen goeie winterkermis, is een geselsng waard.

,

S

En t'an de zwarte pieten zit op 't dak van het klooster niet een gekwetst been. Grote pech, hij kan er niet meer at Een andere piet gaat de kinderen van de lagere school om hulp vragen. Met ladders krijgen ze hem er niet af; dan de brandweer maar gebeld. Die komt met loeiende sirenes de Dreef op gereden en verlost de piet uit z 'n benarde situatie. Daarna trekken de kinderen met sinterklaas en de pieten naar school. Oef dat was even spannend!

HOOGSTRATEN 1

r

r

r

CarrosSEHE

ALLE MERKEN I

I:nnI; - ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalaaraae.be

Li Op de tonen van de fanfare wordt er gehost door de kinderen en enkele moeders, onder de goedkeurende blik van Sinterklaas en de voorzitster van de moedersbond Treza Goossens. (iv) 44


MEERSEL -DREEF

Slotviering 100-jaar fanfare "Voor Eer en Deugd"

• --.1• ('(}

pv AA

MEERSEL-DREEF - Zondag 12 dece,nber sloot onze Jan fare

Voor Eer en Deugd", z 'njubileumjaar af met een gezellige nainiddag in de St. -Luciakapel op Meersel. De leden met hun partners, de sponsors, de ere-bestuursleden en vertegenwoordigers van de bevriende muziekverenigingen waren uitgenodigd om, om 14 uur aanwezig te zijn. Eerst een .rlottoespraak i'an de voorzitte,; waarin hij het voorbije jaar even overliep en iedereen bedankte voor de inzet. Daarna speelde de BorderBrass, de regio Brassband onder leiding van dirigent Jef Vleugels, een gevarieerd programma. Het optreden viel bijzonder in de smaak, het klonk hemels in de stemmige St. -Luciakapel. Daarna viel, onder het genot van een glaasje en een hapje, het doek over IOO-jaarftmnfare. Het was druk maargoedgeweest, zeer goed geweest zelfs. Het hestuur, de commissie 100-jaar en de leden konden terugblikken op een gevuld programma. Voor de mensen van Meersel-Dreef Galderen Strijheek, werd ereen hoekje gemaakt over het voorbije jaar en de vele evenementen, gestoffeerd met veel frto 's, als herinnering aan 100 jaar fiinftire. (tv)

VAN HEMELEN /

..

L_Lj

_J VAN HEMELEN

BVBA

-

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

WybezoekçnV ak 5'aa:031314.74.14 www.versrnisseiy'anssens.be LOE-mail: versmnLssenjanssens@portimna.fie

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

w l

)

.

197

Bingo De leden van de fantare vaan met de Jaarwisseling, huis aan huis aankloppen met steunkaarten. Dit gebeurt al sinds mensenheugenis. Net daarvoor valt er een nieuwsbrief in de bus, dit jaar volledig in het teken van het voorbije jubileumjaar, met een overzicht van al de activiteiten van het voorbije jaar. Om de steunende leden te bedanken, organiseert de fanfare een bingoavond op zaterdag 29 januari om 20 uur. Samen met de steunkaart krijgt men een bingokaart om mee te spelen voor de hoofdprijs, dit jaar een DVD-recorder, het belooft weer een spannende avond te worden. Het bestuur en de leden, hopen op een grote opkomst!

MEERSEL-DREEF

45


MEER

Kringwinkel draait op volle toeren MEER - Voor wie van Meer is, kent nog de toonzalen van vroegere Tegelgigant langsheen de Meerseweg. Een nieuwe bestemming lijkt nu gevonden: "De kringwinkel". Op 30 oktober opende deze winkel en omdat het belangrijk is je nieuwe buren te leren kennen vonden we Joost Beukeleirs. Projectleider van Kringwinkel WEB, bereid wat uitleg te geven. Joost vertelt: "Een halfjaar lang werd er met man en macht aan gewerkt en nu al is hij te klein! De winkel is bedoeld voor iedereen die graag snuf feIt en leuke dingen op de kop tikt. U vindt er meubelen, kledij, brocante, huisraad, speelgoed boeken enz. tegen een erg interessante prijs. Bovendien verandert het aanbod in de winkel elke dag. Daaraan kan u meewerken: het is immers uw herbruikbaar afval dat in De Kringwinkel een tweede leven krijgt. Hoe gaat ditin zijn werk?Als u thuis spullen heeft waar u vanaf wil maar die te goed zijn om zomaar weg te gooien, helt u de gratis ophaaldienst van

WEB. De vrachtwagen komt binnen de week bij u langs en neemt uw herbruikbare goederen mee. U kan ze ook zelf langsbrengen in De Kringwinkel en met de eventuele afgekeurde goederen doorrijden naar het containerpark. De ingezamelde goederen worden door het personeel van De Kringwinkel gesorteerd, gepoetst, geprijsd en in de winkel te koop gezet. U verkleint zo de afvalberg en steekt het milieu dus een handje toe. En uw medemens, die in De Kringwinkel eindelijk vindt wat hij al zolang zocht De Kringwinkel lijkt dus een goed initiatief voor wie zijn herbruikbare spullen gratis kwijt wil. Voor wie in dat geval is, is de contact-informatie belangrijk. Aarzel niet en neem contact op met De Kringwinkel WEB op het nummer 014 44 20 40. Of beter, 11 kunt binnenspringen in de winkel te Meer en u laten verrassen!

De openingstijden zijn: Kringwinkel WEB, Meerseweg 135, 2321 Hoogstraten (Meer) van maandag rot vrijdag: lOu-1 7u30 en zaterdag 9i,-1600. (ma)

Wintertocht MEER - Voor de eerste maal verlegt Wandelclub De Noorderkeiripen haar wandeltraject naar een ander dorp. namelijk Meer, en naar een ander natuurgebied in meer westelijke richting, op zondag 6 februari. Zeker de moeite om ook dit te ontdekken. De startplaats van de wandeling bevindt zich in de dorpskern van Meer. Deze 15 wintertocht loopt via een agrarisch gebied naar een controlepost hij een tomatenkweker. Even verder kom je in een uniek natuurgebied 'De Krochten' en 'De Gooren', eigendom van het Nederlandse Staatsbosbeheer. Het totale gebied is 114 ha groot waarvan De Krochten ongeveer een vierde deel is. Het bestaat vooral uit door verstuiving ontstane vennen en stuifzandruggen. Het westelijk deel kent een aantal plassen die omgeven worden door broekbosvegetatie. In de Krochten zijn leuke planten te vinden, zoals de zonnedauw. Maar ook voor de fauna is het een interessant gebied: vooral de in grote getale voorkomende padden, kikkers en salamanders geven dit natuurgebied iets extra. Nadien naderen de wandelaars via de Maxburgdreef het kasteel Maxburg. Ineen nis in de haag ligt een ovale steen waar men even kan mijmeren over de diepere betekenis van de tekst op deze steen. Natuurlijk kan men ook even kijken naar de indrukwekkende werken voor de snelle trein. De deelnemers kunnen kiezen uit de volgende routes: 6,5 - 11,5 - 20— 25 of 30 km. Na deze tocht vol variatie wacht een stapel pannenkoeken, vermaard om het speciale eigen recept van de wandelclub. Iedereen is welkom in een - hopelijk - prachtig sneeuwlandschap. (rv)

DE HOOGSTRAATSE MAAND MEER - Het aann'e:ige personeel inn dc krnigloopnnikcl ninokre gi'nng eien rijd vrij voor de foto. Een slecht geweten hoeft u niet meer te hebben als u uw gebruikte spullen van de hand wil doen. Zij zorgen immers voor een nieuwe eigenaar en, mooi meegenomen, ook nog ton,' een beter milieu. (ma)

Ooievaars langsheen de John Lijssenstraat MEER - Deze prachtige vogels hielden in november even halt in de Meerse weilanden. Deze zwart-wit beesten passen perfect bij de zwart witte koeien in dezeitde wei. Alsof het alledaags is. Niets in echter minder waar. Jammer dat we zo 'n schouwspel maar zelden te zien krijgen. Via deze foto is dit unieke moment alvast bewezen en vereeuwigd. (ina)

46

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad

Vergadering dorpsraad MEER - Op 4 januari kunnen de Meerse inwoners weer rechtstreeks in gesprek komen niet het T-loogstraatse Schepencollege. Mis deze gelegenheid niet. Er is het afgelopen jaar heel wat gebeurd en wil u het in de toekomst wat kunnen volgen, is deze vergadering een unieke gelegenheid. Daarnaast kunt u rechtstreeks uw vragen kwijt. Bezorg ze via een papiertje. anoniem indien nodig, aan een van de bestuursleden. Hopelijk wordt het een boeiende vergadering. Zorg dat u er bent. (ma)


MEER

65-jarigen vieren

-

-. — w

MEER - Op vrijdagnainic/dag 10 december kwamen de 65—jarigen uit Meer bijeen in zaal Victoria. Na een heerlijke kop koffie met een koek overliep burgemeesterArnold Van Aperen, intussen zelf ook 65 jaar geworden, even het progranuna. Eerst werd er een groepsftto genomen waarna het ganse gezelschap, velen met partnel; op busreis vertrokken doorheen Meer De rit ging langs zoveel mogelijk huizen waar de jarige woont of gewoond heefi. In het vroeg van de avond was men terug in de Victoria waar men genoot van een warme maaltijd. Het ie:elli sanien:! ja Sloot lei cii'ond af

Huldiging bloedgevers

Viii»: (IEne/i) (is WiIIehrorJ. Eric Jiiii.seiis, Rik M uriei, . ,:l//iOlLl t »ii frans Verheven, Staf Laurijssen, Jan Braspenning (onder) Ria Tilburgs, Trinette Van Der Velden, Paula Boeckx, May Van Boxel.

MEER - Op vrijdag 26 november werden de verdienstelijke bloedgevers van Meer gehuldigd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. De hierna volgende personen kregen een diploma of ereteken uitgereikt voor respectievelijk 20-40-60-80 en 00 bloedgiften. 20 bloedgiften: Hilde Jansen, Marian Jochems, Nic Leuris, Marie-Louise Swaenen. Maria Tilhurgs, Marc Van Aperen. Jozef Van Den Ouweland, Carine Van Dijck, Paul Van Gils, Marc Van Opstal, Ludo Verschueren: 40 bloedgiften: Roger Koyen en Trinette Lodders: 60 bloedgiften: Paula Boeckx, Jan Braspenning, Jozef Van Gils en Frans Verheyen; 80 hloedgilften: Herman Van Boxel en 100 bloedgiften: Maria Van Boxel. Toen kregen ook nog twee bloedgevers, met name Melanie Bekers en Trinette Lodders, een speciaal aandenken uitgereikt omdat zij de leef tijd van 65 jaar bereikt hebben: de leeftijd waarop men moet stoppen met bloedgeven. Melanie Bekers kreeg daarnaast ook nog een huldiging voor 25 plasmagiften. Deze mensen kregen dan ook een speciaal woord van dank voor hun onbaatzuchtige inzet al die jaren. De avond werd besloten in gezellig samenzijn. (RM)

47


MEER

't Heidebloempje heeft grote plannen MEER - Het afgelopen Jaar was voor toneelkring 't Heidebloempje een schot in de roos. Met "Volzet", "De zegen van de Heer" en "De drie zwijntjes" was het een druk toneelseizoen. dat de grote massa naar de zaal Voor Kunst en Volk lokte. Nooit eerder kwam er op één jaar tijd zoveel volk opdagen. Dat publiek genoot met volle teugen van de toneelprestaties, maar ook van de prachtige muziek- en toneelzaal die "Voor Kunst en Volk" geworden is. En wat doe je met ijzer als het heet is? Inderdaad. Daarom smeedt cle toncelkring een vervolg om u tegen te zeggen aan haar winterseizoen. Eerst is er de dorpsquiz op zaterdag 29 januari om 19 uur stipt. Voor de eerste keer in haar bestaan in de zaal Voor Kunst en Volk in plaats van de parochiezaal. De reden voor deze plaatswissel is eenvoudig: in een quiz van de toncelkring moet uiteraard toneel gespeeld worden en daarvoor is het toneelpodium onmisbaar. Zo krijgt de dorpsquiz trouwens extra zuurstof, die het voortbestaan alleen maar kan bevorderen. Een maand later dan anders - door het drukke programma van Brassband Ste.-Rosalia - kondigt zich dan in maart het volgende toneelstuk aan. Hiervoor smelten de toneelkring en de brassband in feite samen en dat is uniek in de geschiedenis van beide zusterverenigingen. Het betreft de muzikale komedie "Vast in de kast!", een geheel eigen productie en geschreven door Jan Dufraing, Marc Koyen en Ney Michiels, die trouwens zelf zullen meespelen. Dit dekselse trio is daarmee niet aan zijn proefstuk. In het verleden pendcn zij de eerste tien Bonte Avonden van

vzw Mussenakker bijeen, met als hoogtepunt het onvergetelijke "E.Z.E.L." uit 1999. Omdat het jonge geweld toen met groot succes de fakkel overnam, konden zij daar hun ei niet meer kwijt en vonden zij in 't Heidebloempje een gewillige gastheer voor hun wilde fantasieën. Het gevolg was "De Zeven Sacramenten" uit 2002, waarin dehuismix van eigenzinnige humor, spanningen muziek opnieuw volledig tot zijn recht kwam. In het nieuwe "Vast in de kast!" is de humor nog eigenzinniger, net als de spanning, maar het grote verschil zit in de muziek. Terwijl de vorige keer nog een klankband gebruikt werd, krijgen we deze keer live-muziek van Brassband Ste.Rosalia, die zowel de gezongen als de muzikale nummers ter plekke live speelt. De repetities daarvoor zijn volop bezig en het belooft een absolute aanrader te worden. Daarom is het nuttig de speeldata nu al mee te geven: vrijdag 11, zaterdag 12, vrijdag 18 en zaterdag 19 maart om 19.30 uur in de zaal Voor Kunst en Volk. De plaatsen zullen beperkt zijn en er belooft veel volk te komen. Daarom maakt men best gebruk van de voorverkoop die zal starten op dinsdag 1 maart op het gekende adres van Stan en Emelie Stryhos-Kerstens. Daarmee zal een einde komen aan dit winterseizoen, maar vanaf november start alweer het volgende en ook dat belooft intens te worden, want naast de twee toneelstukken voor volwassenen, is er sprake van opnieuw niet kindertoneel op de planken te komen. Grote plannen inderdaad, maar dat houdt juist het beestje levend.

Kerstmarkt

Brassband Sinte-Rosalia: jubileumjaar 2005 MEER —Als vereniging 125 jaar bestaan, is niet iedereen gegeven. Het is dan ook geen jubileum dat Brassband Sinte-Rosalia ongehoord voorbij wil laten gaan. Omdat men heel wat activiteiten plant in 2005, maakt ze deze nu reeds bekend. U doet er misschien goed aan om ook eens naar uw kalender te zoeken en de activiteiten van deze Meerse vereniging-bij-uitstek alvast te noteren: - zondag 23 januari: opening feesijaar, om 9 uur, kerk, plechtige eucharistieviering, opgeluisterd door de brassband en om 10.30 uur, zaal Voor Kunst en Volk, receptie voor de hele Meerse gemeenschap. - zaterdag 19 februari: tent Meerseweg, Valentijnsparty. - zaterdag 26 februari: Lemmensinstituut Leuven. deelname Nationale Finale Vlamowedstrijd - zaterdag 5 maart: zaal Voor Kunst en Volk - zondag 6 maart: jaarconcert - 11, 12, 18, 19 maart: zaal Voor Kunst en Volk - toneelavonden van 't Heidebloenipje met live muziek van de brassband - zondag 1 mei: opening Meerse Markt - zaterdag 2juli: Feest op het Pleintje - zondag 10juli: bedevaart naar Scherpenheuvel - opluisteren eucharistieviering in de Mariahal - vrijdag 26 augustus: zaal Voor Kunst en Volk - barbecue, opening seizoen 2005-2006 - zaterdag 24 september: zaal Voor Kunst en Volk - zondag 25 september: antiek- en vlooienmarkt - zaterdag 15 oktober: Klein Seminarie Hoogstraten Play-in - zaterdag 5 november: kerk eucharistieviering voor de overleden leden - 4,5, 12 november: toneelavonden van 't Heidebloempje - zondag 20 november: Sinterklaasfeest - zaterdag 26 november: zaal Voor Kunst en Volk Feestzitting met huldigingen

Abonnement 2005

DE HOOGSTRAATSE MAAND MEER - KWB-KAV organiseerde 'ieeroni haar kerstmarkt. De gezellige omgeving van het Klooster was weerom het decor van dit gebeuren. Bij deze 4' editie werd er weer alles aan gedaan om liet plein gezellig in te richten en de bezoeker sfeervol te laten genieten van Gluwijn en andere smakelijke zaken. De ongewenste regen kon de echte inarktgangers gestolen worden. Voor volgend jaar zou sneeuw en strenge vorst op het programma staan. (ina)

W .

19,80 euro

733-3243117-49


MEER

40 jarigen komen bij elkaar

1

ii

1

I iI

MEER - Zijn ze nu jong ot oud ? Of eerder tussenin. llles Lv relatief ook de leeftijd. Op deze foto voelden de 40-jarigen zich in de fleur

van hun leven. Elkaar nog eens weerzien en oude belevenissen ophalen, meer moet dat niet zijn. De volledige namenlijst kregen we niet te pakken maar daarvoor laten we u raden. Wedden dat u er een heleboel i'an kent! (ma)

14 Beste Al

ttW

foffe foto's

ke..ize voor

foo ' s

in ek i ei Pvoj.

D cjHcvle beve vkhiq vtLiY

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

110

1

sevvce

Penfozskynt.b

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.3 49


mini 1 1 11L1

Sportnieuws: René Laurijssen, Desrnedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Sportlaureatenviering

Karin Donckers voor de zesde maal Zeker geen gemakkelijke opdracht voor de dames en heren van de keuzecommissie want heel wat sporters kwamen in aanmerking voor een eervolle nominatie. Wat denk je van 15 marathons lopen in 2004, 25 000 km wandelen, titels in de atletiek, turnen op hoog niveau enz.! Wat scoort het hoogst? In eer en geweten prestaties tegenover mekaar afwegen is geen sinecure en toch kwam de jury tot een eensluidend verdict dat in "De Welgezinde" openbaar werd gemaakt. Uit de volgende genomineerden werden de gekroonde hoofden gekozen.

Sportman 2004 Turner Jan Schroé Een zeer trainingsintensieve Sport mag je turnen zeker noemen. Mensen die de turners van 't Spagaatje nog nooit aan het werk gezien hebben, realiseren zich ook niet welke doorgedreven inspanningen moeten geleverd worden om resultaten te halen. Daarbij mag deze sport redelijk blessuurgevoelig genoemd worden en moet zeker niet door doetjes beoefend worden. Als 6- jarige sloot Jan reeds aan biij 't Spagaatje en stilaan groeide hij uit tot de atleet die hij nu is. Negen uur per week vind je hem in de zaal en daarbij komen wekelijks nog zes extra trainingsuren in Den Bosch in Nederland en dit om een op een nog veiligere manier moeilijke onderdelen te kunnen aanleren en inoefenen. Tijdens de vakanties wordt er verder getraind en samen met zijn jongere broer Kristof worden er in binnen- en buitenland stages afgewerkt. Sportman van het jaar werd Jan gekozen omwille van zijn schitterend palmares. In België won hij driemaal de eerste prijs in zowel Kempisch als Gouwkampioenschap Antwerpen en het Federaal Kampioenschap voor junioren. In het Nationaal Kampioenschap veroverde hij een tweede plaats. In Nederland: lplaats in de Heerenveen-cup, een 2de plaats in de 1 ste plaatsingswedstrijd junior 2A te Volendam en een 3de plaats op het Nederlands A-kampioenschap, junior; een selectie voor het Nationaal Kampioenschap toestelfinales junior 2 en een lste plaats op de vloer en bij de sprong; een 2de plaats aan de brug.

Kwetsuren en andere tegenslagen weet zij als geen ander te relativeren. In de paardenniiddens en dan vooral in de zware Eventing-discipline is zij zowel nationaal als internationaal uitermate actief en weet zij prestaties neer te zetten. Frankrijk. Groot-Brittannië, Polen, Griekenland, Duitsland, Amerika, Australie....Karin heeft er gepresteerd. Dit jaar won zij verschiltende wedstrijden, werd Belgisch Kampioen Eventing en vertegenwoordigde ze met haar paard Gormley België op de Olympische Spelen te Athene. Een kleine tegenvaller voor haar, ze had er meer van verwacht. Een 1 6de plaats individueel en met de équipe een 7de stek in het ploegenklassement. Kaviaar kan het echter niet altijd zijn. Karin, een dame die Hoogstraten op de wereldkaart weet te leggen!

Sportverdienste 2004 Henri Verschueren Vergroeid met het paard, dat is het minste dat je van deze laureaat kan zeggen. Sinds 1970 is hij gekoppeld aan de Hoogstraatse rijvereniging St.-Catharina. maar sedert 1950 beoefent hij de paardensport. Aljaren is hij de bezielde commandant van de ponyruiters die hij met raad en daad bijstaat en hen opleidt tot volwaardige rLiiters en amazones. De oefenstonden leidt hij met een eindeloos geduld. doet dit correct en kordaat zonder harde woorden. In dc klasse licht werd hij met het achttal van de ponyruiters provinciaal kampioen en later werd ook nog in dezelfde discipline de nationale titel in de wacht gesleept. (rel)

Sportvrouw 2004 Amazone Karin Donckers Slechts twee genomineerden bij de dames, maar wel twee kandidaten die al voldoende bewezen hebben hun mannetje te kunnen staan tussen de heren die de dezelfde sportdiscipline beoefenen en op presentjes hoeven ze zeker niet te rekenen. Karin verovert reeds voor de zesde maal de trofee van Sportvrouw en haar temperament kennende kunnen er zeker nog een paar bij komen. Sinds 1988 is Karin steeds van de partij. 50

Sportlaurearen van 1. naar r: Henri Verschueren, Gelvoc, Jan Schroë, Karin Don ckers.


SPORT

Sportvereniging 2004 Volleybalclub Gelvoc Een glunejaar voor de Hoogstraatse vol IcyhalIers van Gelvoc. Zo maar eventjes vier ploegen veroverden de kampioenstitel.nl. heren 1: kampioen eerste provinciale en promotie naar divisie: heren 2, behalen van de gewestelijke eindronde en promotie naar derde provinciale; dames 1, kampioen tweede provinciale en promotie naar Iste provinciale: dames 3, kampioen tweede gewest en promotie naar eerste gewest: meisjes Ejeugd, gewestelijk kampioen in de tornooireeks. Mijn lietje, wat wil je nog meer?Een duidelijk bewijs dat het volleybal met een grote letter geschreven wordt in de club en dat de beoefenaars zich niet laten pramen om knappe prestaties voor te leggen. Het is ook voor de eerste keer in de Floogstraatse volleybalgeschiedenis dat op iiiveau divisie zal gespeeld worden, hetgeen voor Gelvoc een serieuze uitdaging betekent. Daarnaast maakt de club zich ook verdienstelijk door het inrichten van jeugdtornooien en de Gelvocverantwoordelijken zijn er zich wel degelijk van bewust dat energie steken in de jeugd een wissel is op de Hoogstraatse volleybaltoekomst.

Wielertoerisme Kampioenschap van 't Stad MEER— Helemaal geen prestigieuze titel te winnen in deze race op het Meerse circuit! Alhoewel, het woord prestige mag je toch niet helemaal achter inje hersenpan wegdrukken en die blitze t-shirt met "Kampioen van Hoogstraten 2004" en die prachtige bos bloemen is zeker ook mooi meegenomen. Toch fraai om zien hoe een aantal fervente wielertoeristen en andere verslaaf den aan de tweewieler, die hun strepen in wegwedstrijden op Vlaamse wegen en cyelocross al ruimschoots verdiend hebben, hun jaarlijkse hrocderstrijd betwisten, om te bewijzen wie nu

uiteindelijk de sterkste Hoogstraatse kuitspieren in petto heeft. Geen capsones, geen doping, geen combines achter de rug, geen gekwak in de spurt of gooien met drinkbussen! Het gaat er puur aan toe en ieder voor zich! Toch telt de olympische gedachte "deelnemen is belangrijker dan winnen" in deze wedstrijd niet. "Winnen is belangrijker dan deelnemen!" Met die gedachte wordt de koers gestart, betwist, uitgereden met nadien een stevige proficiat en een hartic slok voor winners en vcrlie,ers! (rel)

Genomineerden Heren Jan Schroé: turner Kristof Schroé: turner Paul Eelen: kruisboog Herman Martens: cyclocross Bert Ter Harmsel: wielertoerist en renner Jan Brosens: wandelaar Corné Verbunt: hondendressuur Dolf Desmedt: ruiter

Dames Vicky Romhouts: kruisboog Karin Donckers: amazone

Sportvereniging Kon. St.-Jorisgilde Meer: kruisboog Ponyclub St.-Catharina Hoogstraten Volleybalclub Gelvoc Kon. Veloclub De Lustige Wielrijders

(onder) dc /nuilpioei/en 1(1/? zérIicvcn, Ru! i1vlcrtens, Paul Sneis, Bert Ter Harmsel, André Lauryssen (midden) cle nipt geklopten Jef Geerts, Luc Verhe'en (Meerle), Luc Snels, Chri,s Geerts (boven) burgeineesterA. Van Aperen, sponsor.s Willv Van den Ouwelan! ('ii JOS Stoops.

Succesvolle Toertocht HOOGSTRATEN - De Sanex Toertocht van 20 november jongstleden mag met haar ruim 800 deelnemers gerust een succes worden genoemd. De opkomst was weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de tocht viel nu eenmaal samen met

een mountainbike-evenement in De Mosten. De verantwoordelijken van de Lustige Wielrijders - Paul Versmissen en Guy Mertens - alsook hun voorzitter Paul Van Merode, mogen terecht fier zijn op de uitstekende organisatie.

Sportverdienste Hermans Martens: cyclocross Henri Verschueren: ruiter en trainer

DE HOOGSTRAATSE MAAND Gewoon onmisbaar Op (ii' //)0ci/)loUia inn lui 5ciiioiiiiie ii ciii ecu liue /iih

0

ode uui:cuo iii. 51


SPORT

KFC Meer blijft aanklampen Geen riant saldo, maar toch ook geen uitermate slecht, wat het pLintenaantal betreft, bij het afsluiten van de eerste ronde van de competitie. Het zal echter wel knokken geblazen blijven voor elk puntje, dit geldt niet alleen voor KFC Meer. niaar voor alle ploegen uit de tweede helft van het klassement. Mits een beetje meer winst in de thuiswedstrijden moet toch een zekere rust ingebouwd kunnen worden met het oog op een gunstige eindklassering.

KFC Meer - St.-Jozef 1 - 2 Een vlugge start van de bezoekers leidde reeds in de 8ste min, tot succes langs Van Gael die rustig binnentikte.lets voorbij het kwartier werkte KFC zich wat beterin de wedstrijd, maarecht vloeiend liep het niet. Koen Koyen miste een wenkende kans en in de 41 ste min, schoot Michiels Meer op een 0-2 achterstand. Op slag van rust terug wat leven in het Meerse kamp bij de aansluitingstreffer van Jan Aerts. Na de draai bleven de bezoekers de beste en gevaarlijkste ploeg. De stand veranderde echter niet meer. Scheidsrechter Verwimp leidde voor 275 toeschouwers.

partij, vooral van de thuisploeg die het spel thuis moeilijk kan maken.

KFC Meer - Lentezon 4-3 Een voorzichtige start van de gastheren mondde reeds in de 8ste min, langs Tim Jacobs op de 1-0. Enkele minuten later hingen de bordjes opnieuw gelijk. Even leek Meer van slag en een slordigheidje werd in de 20ste min. onverbiddellijk afgestraft. 1-2! Twee minuten later een haakfout op Nick Jansen, strafschop en 2-2. Nog was het niet gedaan, een knappe combinatie tussen de gebroeders Jacobs leidde tot 3-2. De partij ging verder gelijk op met wel de beste kansen voor de bezoekers. Die gingen na de verfrissing op hun elan verder en de 3-3 liet niet lang op zich wachten. In de 55st min. 4-3 langs Ringo Jacobs. De toeschouwers kwamen aan hun trekken in een toch spectaculaire wedstrijd. Lentezon werd nog bedacht met rood, maar met tien gaven ze zich helemaal niet gewonnen, Meer hield stand maar betaalde in de slotfase nog heel wat bibbergeld'? Een zege die op tijd kwam!

Merksplas - KFC Meer 1 - 1 RH Sportief - KFC Meer 1 - 2 Geen Tim Jacobs en Sander Laurijssen, allebei geschorst, aan de aftrap hetgeen toch voor een zekere verzwakking zorgde. Meer koos duidelijk voor de aanval, maar thuisspeler Slegers zorgde voor een valse noot in het scenario, 1-0! Tussendoor showde keeper Wes Lauryssen zijn klasse, Marc Godrie zorgde in de 24ste min, voor de gelijkmaker en de sfeer werd bitsiger. RH Sportief kreeg rood onder de neus na een aanslag op Koen Koyen. Ringo Jacobs zorgde in de 40ste min, voor opluchting na een verwarde fase, 12! Na de pauze verhoogde het tempo en ook de gemoederen op en naast het veld. De thuisploeg pakte nog een tweede keer rood, bleef echter nog fel aandringen, KFC sloot de deur en de drie punten waren binnen.

KFC Meer - Oosthoven 0— 1 De thuisploeg aasde op een vroege treffer, maar kreeg in de 4de minuut reeds het deksel op de neus; 0-1! Koyen en Schopenhouer dreigden wel, echter zonder noemenswaardig resultaat. Het was duidelijk dat Soffers en Godrie, geschorst, gemist werden en voor de rust was er geen lijn in het spel te bemerken. Nadien enkele kansen voor beide teams en een strafschop zo groot als een huis op Nick Jansen. die door de scheidsrechter genegeerd werd.Een zwakke

Attentie! Wilt u ook volgend jaar DE HOOGSTRAATSE MAAND op tijd in uw brievenbus? Vergeet dan niet het abonnement te betalen door storting of overschrijving van 19,80 euro op rek. nr. 733-3243117-49 van De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2329 Hoogstraten. 52

De flinke pandoering indachtig op het eigen Meerse veld bij het begin van de competitie liet KFC Meer zich bij promotiekandidaat Merksplas niet onbetuigd, haalde een knap gelijkspel uit de brand en kan opgelucht de winterstop ingaan. (rel)

Wedstrijden Zondag 9 januari 14.30 uur KFC Meer - SKS Herentals

Zondag 16januari

Hoogstraten VV hoopt op sterke terugronde Na vij0ien wedstrijden telde HVV vijf gewonnen, vijf verloren, vijf draws! In het vroegere tweepuntensysteem zou dat voldoende zijn voor 50% wat overeenkomt met een plaats in het midden van de rangschikking. Zoals de punten nu worden berekend is 20 punten op 45 niet voldoende voor 50% en kan men dus niet tevreden zijn over de behaalde resultaten. In Meldert, waar HVV gemakkelijk op 0-3 had kunnen staan, werd niet gescoord en het doelpunt op de valreep bezorgde de roodwitten een fameuze kater.Voor eigen publiek tegen Opstal Buggenhout rolde de bal dan wel voor HVV en met een afgetekende 4-1 overwinning kwam er weer adeniruimte.Op Rupel Boom, één van de titelkandidaten, pikten we via een late penalty één punt mee en voor een talrijk opgekomen publiek lieten we tegen Zwarte Leeuw weer twee plinten ut handen glippen. HVV was gedurende één helft de dominerende ploeg. Het verzuimde echter de 1-0, via Veldeman, verder uit te bouwen en kreeg dan op vijf minuten van het einde het doelptint tegen dat in de lucht hing. Zwarte Leeuw verdiende dit plint omwille van het laatste halfuur en zo ging voor HVV weer kostbare puntenoogst verloren in de slotfase. De verplaatsing naar SK Lebbeke op de laatste zondag voor de winterstop leverde een 0 - 0 gelijkspel op. Na de winterstop is de schorsing van Tom Symons. drie wedstrijden, voorbij en ook Raf Beyers zal na zijn knieoperatie weer beschikbaar zijn. (JoJe)

14.30 uur Vosselaar VV - KFC Meer

Zondag 23januari

Wedstrijden

14.30 uur KFC Meer - Poppel

Zondag 2januari

Zondag 30januari

15.00 uur Hoogstraten VV - Wuustwezel (vriendsch.)

14.30 Verbr. Balen - KFC Meer

Zaterdag 8januari

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

20.00 uur Hoogstraten VV - Kontich

Zondag 16januari 15.00 uur Berchem - Hoogstraten VV

Zaterdag 22januari 20.00 uur Hoogstraten VV - Jette

Zondag 30januari 15.00 tiur Londerzeel - Hoogstraten VV

EIKEN PLANKENVLOER 7/ J/

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

0177


SPORT

KVNA Wortel De thuiswedstrijd tegen SK Donk eindigde op een brilscore. Er waren voor beide ploegen enkele kansjes, maar te weinig opdat er een winnaar zou zijn. Laagland Merksem, één van de zwakke broertjes, kwam met een knap schot verrassend op voorsprong. Gelukkig scoorde Pieter Donckers tweemaal en Frank Janssen verhoogde de voorsprong. De thuisploeg maakte na één van de weinige aanvallen weer met een onhoudbaar vluchtschot de aansluitingstreffer (2 - 3). We moesten toen nog 60 minuten spelen. Het geruststellende doelpunt hing steeds in de lucht. We moesten echter wachten, mede door kiiappe reddingen, maar ook door overhaasting bij de afwerking, tot in de tachtigste minuut toen Pieter Donckes zijn derde doelpunt scoorde. Even later legde Ben Van Opstal de 2 - S eindstand vast. Dewedstrijdtegen Berendrechtbegonzeergoed. Pieter Donckers draaide zich knap Vrij Cfl het was 1 - 0. In de 8e minuut lobte Frank Janssen de doelman na een mooie actie met Dave Ver schueren (2 0). De bezoekers lieten zich niet onbetuigd, maar de beste kansen waren toch voor de blauw-witten. Tegen FC Merksem geloofden onze spelers niet echt in hun kansen. De thuisploeg. die nu aan de leiding staat, kon mij ook niet echt bekoren, maar kwam in de 15e minuut wel met een verschot op voorsprong. Daarna kregen ze nog enkele kansen. Zo was de stand bij de rust wel verantwoord. Voor de pauze en ook erna was er wel dreiging van VNA maar toch met te weinig gevaar. Dit kwam doordat de thuisploeg te veel de voorsprong verdedigde tot in de 82e minuut de maker van het eerste doelpunt een vrijschop inkopte. Zelfde speler deed dit nog eens over (3-0). Toch wel een zware nederlaag. Wortel handhaaft zich wel in de linkerkolom van de rangschikking, maar het team laat het in de belangrijke momenten, door gebrek aan routine wat afweten.

Wedstrijden Zondag 9januari 14.30 u VNA Wortel - Kalmthout Zondag 16januari 14.30u Luchtbalboys - VNA Zondag 23januari 14.30 u VNA - Minderhout Zondag 30januari 14.30 u Jong Merksem - VNA

Minderhout VV Ecn vruchtbare campagne voor MVV de voorbije maand, waarbij men op zeker ogenblik verrassend aansluiting kreeg bij de kop van het klassement, vervolgens weer even terug gleed na enkele nipte verliesmatchen, en opnieuw bij de top behoort na de winstmatch tegen leider Achterbroek. Luchtbalboys - Minderhout VV 0 - 2 Een hobbelig speelveld liet zeker niet toe om voetbal te spelen naar de letter. Een rommelige eerste helft met een minimum aan kansen kregen dc toeschouwers dan ook voorgeschoteld. Een iets beter schouwspel in de tweede 45 min. waarin MVV het laken naar zich toetrok met twee doelpunten van Dirk Beyens in evenveel minuten. Daarna sloeg de onzorgvuldigheid terug iii de rangen, de defensie sloot echter de rangen en de overwinning kwam nooit in gevaar. Olympic Antwerpen - Minderhout VV

0-4 Een belangrijk treffen tegen de op dat ogenblik leider van het klassement. Bij winst bleef MVV zeker zijn woordje mneespreken in het promotiedebat. Een knappe start en na twee minuten knalde Dirk Beyens binnen. MVV hield nadien de wedstrijd onder controle en met 0 - 1 werd van kamp gewisseld. De bezoekers bleven de forcing voeren en in de 51 ste en 69ste minuut verhoogde Benny Janssens de voorsprong tot 0 - 3. De wedstrijd was gespeeld, zeker toen Ben Bolckmans de 0 —4 eindcijfers vastlegde. Minderhout VV - Jong Merksem 10 - 0 Zeker geen partij tegen een zwakke tegenstander die geen voet aan de grond kreeg en zelfs twee own-doelpunten scoorden, om lang over na te kaarten Aan de rust had de scheidsrechter van dienst reeds de 7-0 opgetekend. MVV vond het welletjes hetgeen hen niet belette om de bezoekers dubbele cijfers aan te naaien. Verbr. Zwijndrecht - Minderhout VV 1 - 0 Pech voor Roei Hermans die na vijf minuten met

een spierblessure aan de kant moest bi ijven en die MVV zeker verzwakt achterliet. De thuisploeg ging furieus van start en het was alle hens aan dek bij de bezoekers. MVV herstelde het evenwicht en scoringskansen werden niet benut. Ruststand 0 - 0! Na de verfrissing druk van de thuisploeg met een doelpunt als gevolg dat uiteindelijk ook besliste over de drie punten. VE Stabroek - Minderhout VV 1 —0 Een wedstrijd die MVV nooit had mogen verliezen. Degelijk voetbal getoond, veldoverwicht over de ganse negentig minuten, kansen gecreeerd en tenslotte met lege handen naar huis. Voetbal kan onrechtvaardig zijn! Eén ogenblik concentratieverlies in de 28ste min, werd genadeloos afgestraft en MVV bleef met een fikse kater achter in de polder. Minderhout VV Achterbroek 3 —0 Tegen leider Achterbroek zou men hei eens bewijzen en hoe! Van bij de aanvang werd de kaart van de aanval getrokken en dat rendeerde volkomen, 1-0. In de 1 2de min, verkeek men de kans op een hogere score door het missen van een elfmetertrap. Hieruit putten de bezoekers enige aanvalskracht, maar MVV hield de nul op het bord aan de rust. in de tweede helft terug een gretige thuisploeg dat de 2-0 lukte en de boeken sloten helemaal voor de leider in de 83ste min. toen een owngoal de zege voor MVV volledig veilig stelde. De top drie ligt zeker terug in het bereik. (mei)

Wedstrijden Zondag 9januari 14.30 uur Bezemheide - Minderhout VV

Zondag 16januari 14.30 uur Minderhout VV - Ol.Essen

Zondag 23januari 14.30 uur Wortel - Minderhout VV

Zondag 30januari 14.30 uur Minderhout VV - SK Donk

X42J2J>Ogr;z aak

AAAîJ3A ZAA Openingsuren:

Dinsdag 09.00 - 21.00 Woensdag 08.00 - 18.00 Donderdag 09.00 - 21.00 Vrijdag 08.00 - 18.00 Zaterdag 08.00 - 16.00 Zondag & maandag gesloten.

TEL 03 - 315 15 25

53


SPORT

Kampioenen van de Noordervlucht en van de Noordhoek MEERLE — Naar goede gewoonte en wegens minder werk op het duivenhok, worden in de winter de duiven kampioenen van het voorbije seizoen gevierd. Tijdens een gezellige bijeenkomst in de parochiezaal op 18 december werden de kampioenen van de Noordervlucht Meerle van de nodige trofeeën voorzien. Tegelijkertijd werden ook de trofeeën uitgereikt voor de kampioenen van de Noordhoek (samenspel Hoogsiraten, Meer, Meerle en Minderhout) Zie hier cle erelijsten van 2004:

:.:.

•:.:

Kaniffiocnen iait de I'/oordervlucht Aleerle

Kampioenen van de Noordervlucht Winnaar keuri lig v 1 legvermogdn 2003: Adriaan Stoffelen Keuring vliegvermogen 2004: - l prijs oude duivers en 1 1 prijs oude duivinnen: Adriaan Stoffelen - l prijs jonge duivers en l prijs jonge duivinnen: Marcel Schrauwen Winnaar keuring vliegvermogen 2004 (over de 4 categoriën samen): Marcel Schrauwen Kampioenen Quiévrain - jonge: Luc Van Dijck - oude : Louis Van Bengen Kampioen oude en jaarse en algemeen Kampioen Quiévrain : Luc Van Dijck Winnaar van de zesdaagse Quiévrain : Luc Van Dijck en Jaak Bluekens Kampioenen Noyon - jonge : Jaak Bluekens - jaarse : Adriaan Stoffelen Winnaar van de zesdaagse Noyon: Willy Mertens en Antoon en Dirk Brosens Kampioen jonge Quiévrain. oude Noyon en winnaar van het Herfstcriterium: Harry en Wim Jansen Algemeen Kampioen Noyon: Antoon en Dirk Brosens Koning kampioen 2004 en tevens Keizer kampioen (wegens 2 jaar achter mekaar Koning Kampioen) : Antoon en Dirk Brosens

Kampioenen van de 'Noordhoek'

Kampioenen van de Noordhoek

Quiévrai n le getekend oude en kampioen jaarse: Eddy en May Poels le getekend jaarse : Corneel Leemans le getekend jonge : Jac Van Den Borgerd 2 eerste getekend en kanipioen oude: Francis Jansen 2 eerste getekend jaarse en 2 eerste getekend jonge, kampioen jonge en algemeen kampioen: Gerard Herrijgers Winnaar van het Herfstcriterium: Harry en Wim Jansen Noyon le getekend en 2 eerste getekend oude: Petrus Brosens le getekend jonge : Kinschots - Schrauwen 2 eerste getekend en kampioen jonge: Jozef Haest Kampioen oude,le getekend, 2 eerste getekend, kampioen jaarse en algemeen kampioen Noyon: Stanny Laurijssen. Koning kampioen Quiévrain en Noyon: Francis Jansen. ljafl

Kampioen tweespan pony De kampioen tweespan poll) S san Lie West-Brabant-competitie 2004 woont in Minderhout. Al enkele jaren rijdt Cis Van den Broeck aan de top van de tweespan pony's maar de titel van kampioen haalde hij telkens nét niet. Eindelijk mocht het nu toch lukken samen met zijn compagnons Marc Aerts uit Hoogstraten en Wim Michielsen uit Meer. Dit team dat zich nu "Het Fjordenhof" heeft genoemd behaalde door het vele trainen al heel wat overwinningen maar de titel van kampioen werd hun tot nog toe elke keer juist ontnomen tot op de jaarlijkse feestavond van 11 december. Eindelijk werden zij daar uitgeroepen tot kampioen van de tweespan pony's van de West-Brabantse competitie. Proficiat aan Cis, Marc en Wim.

54

(samenspel)

'

der

L


V.V.V. Hoogstraten dankt haar Partners 2004 Wij danken de Hoogstraatse ondernemers en instellingen die ons steunden in 2004 en wensen hen veel succes in 2005

Horeca Uitbatingen Café 't Verschil , Koffiehuis Martens Meersel-Dreef , Brouwershoeve Meersel-Dreef, Café den Bud Meersel-Dreef, Café Restaurant de Pelgrim Meersel-Dreef, Café de Dreef Meersel-Dreef , Café de Gelmel , Café De Guld Wortel Café de Velo, Café In Holland Castelré, Eetcafé-Zaal de Eiken Meer, Conferentiecentrum den Rooy Meerle, Brasserie-Feestzaal De Paerdekop Meer, De Douanier Meerle, Feestzaal -Taverne de Voorthoeve Meerle, De Zuuten Bek Mosten Meer, Discotheek Highstreet, Eethuis Roma, Frituur de Vredesboom Meer, Frituur Jan , Frituur 't Kartoffeltje, het Frituurke Wortel Tearoom-lJssalon Het Moment , Hof ter Smisse Feestservice, Restaurant Armiaen , Restaurant Begijnhof, Restaurant De Tram, Restaurant Noordland , Restaurant Roma, , Restaurant II Cielc Chinees Restaurant Emperor's Garden, Restaurant Bosanski Lonac, Brasserie De Gulden Coppe, Grand Café den Bottel, Tearoom-IJssalon de Blauwe Regen, Taverne de Jachthoorn, Taverne het Eglantierken ,Taverne den Engel, Taverne 't Knechtjeshuis ,Taverne Torenijzer, Taverne 't Heike Minderhout

Kamer met ontbijt Bergenhof Minderhout, De Bouwhoeve, De Griffioen, De Venhoef Minderhout, Beukenhof Wortel, den Heidries, Familie Sprangers Hoogstraten, Het Meuleken Wortel, Inn 't Hoog, Kasteel Maxburg

Winkels en Diverse Bakkerij Joost Muesen , Bakkerij Mathysen, het Chocoladehuis, Het Lindehoeveke, Baboe, Lingerie Belle, Bloemenboetiek, Bruurs Kleding, CM Productie, De Berrie, Doms Woongarnering, Fietsen Verschueren, Framandi Lederwaren-Schoenen Green House, Immo De Boer & Partners, Iris Bloemenatelier, Kempi Meubel, Kleding Keeroen, Knuffels, Liberty Interiors, Optiek Tom De Bruyne, Moriaenshooft, Penfo Fotografie, Pirouette, Schoenen Pillot, Dameskleding Studio Jess, Marccain exclusief, Schilderwerken Mertens, Standaard Boekhandel Stadsbestuur Hoogstraten, Veiling Hoogstraten, UNIZO Hoogstraten, VTI Spijker De Hoogstraatse Maand

Ho O straten 55


ii t;r:i ii [1Y1] iN.!.i ÏTI'I i iI nl 11! ivi Frans Snijders, tel. 03/3 14.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Grote kruisboog zes meter Bondsschieting te Meer Vier schutters, telkens met 99 punten, bepaalden de kop van de uitslag tijdens de tweede bondsschieting op zes meter die eind november doorging te Meer. Aan deze tweede bondsschieting namen 200 schutters deel. Frie Konings uit Sprundel, Adri Vermeiren uit Meerle, Jan Rombouts uit Meer en Jan Bartholomeeusen uit Minderhout schoten 99 punten. Jef Hendrickx uit Minderhout. Harry Vanderhenst uit Meerle, André Bols uit Wortel, Gust Brosens uit Meerle. Johan Van Dijck uit Loenhout, Jan Laurijssen uit Wortel, Fons Paulussen uit Minderhout, Gert Brosens uit Castelré en tenslotte ook Mark Govaerts uit Minderhout schoten 98 punten. Diane Verheyen uit Meerle schoot als eerste van maar liefst 19 schutters 97 punten. Verder in de uitslag staan er nog 17 schutters met 96 punten. Per ploeg was Minderhout nipt te sterk. Minderhout behaalde 587 en won met hel kleinst mogelijk verschil. Meerle eindigde immers op 586. Meer behaalde de derde plaats met 583 plinten gevolgd door Loenhout (581), Wortel (578), Hoogstraten en Castelré met 577 en Sprundel met 570 punten.

Bondsschieting te Castelré In Castelré heeft de derde bondsschieting plaatsgevonden in de wintercompetitie op de zes meter. 190 schutters lieten zich inschrijven. Zes schutters die eindigden met 99 op 100 bepaalden de kop van cle uitslag.

Kleine kruisboog

DirkBrosens Int Meer, Jan Gijshregts uit Meerle. Gery Dockx uit Meer. Adri Vermeiren uit Meerle, Frie Konings uit Sprwidel en ook Gert Brosens uit Castelré sloten af op 99 punten. Jan Stoffels uit Minderhout was de eerste van IS schutters die eindigden op 98 punten. Per ploeg was Meerle ditmaal de sterkste met 590 punten. Meer moest één punt prijsgeven. Minderhout eindigde op 586 voor Castelré met 581. Hoogstraten 579, Wortel en Loenhout met 579 en Sprundel met een totaal van 576 punten.

Tnssenstand na drie schietingen Na drie schietingen gehouden te Wortel, Meer en Castelré is er een eerste tussenstand opgemaakt in de wintercompetitie op zes meter. Na deze drie schietingen staanAdri Vermeiren uit Meerle. Frie Konings uit Sprundel en André Bols Int Wortel aan de leiding met 296 punten. Jan Rombouts uit Meer is de enige schutter met 295. Hij wordt gevolgd door Jan Gijsbregts uit Meerle en Jan Bartholomeeussen uit Minderhout met 294 punten. Koen Brosens uit Castelré, Gery Dockx uit Meer. Harry Vanderhenst uit Meerle. Rob Van Loenhout ook uit Meerle en twee schutters van Minderhout. Jef Hendrickx en Fons Paulussen, staan momenteel op 293 punten. Per ploeg heeft Meerle de leiding genomen met 1763 punten voor Minderhout met 1758. Meer staat op een derde plaats met 1 757 punten. Wortel, Loenhout en Castelré schoten 1743 plinten voor Hoogstraten met 1737. De ploeg van Sprundel is momenteel hekkensluiter met 1724 punten.

Ereprijs - Kris Bevers Schieting te Sint-Lenaarts De Sint-Jorisgilde van Sint-Lenaarts was de tweede gastheer in de Ereprijs Kris Bevers van dit seizoen. 93 schutters lieten erzich inschrijven. Alleen André Bols, aangesloten bij de Verenigde Vrienden Meer, schoot 100 op 100. André werd gevolgd door vier schutters die eindigden op 99 punten. In volgorde waren dat Jessica Rombouts van Sint-Joris Meer, François Gaignage uit Wortel, Robert Martens uit Hoogstraten en Herman Aernouts van Sint-Lenaarts. Zij werden gevolgd door zeven schutters met 98 punten waaronder vier schutters van Sint-Joris Meer: Jos Jacobs, Gery Dockx, Marc Bastyns en Paul Eelen. Verder schoten ook Frans Tackx en Staf Hendricks uit Minderhout, en Jos Van Dijck uit Sint-Lenaarts 98 plinten. Lucas Swannet van de Gulden Rinck Antwerpen was de eerste schutter van 10 die eindigden op 97 punten.

nT/?.-.-T7 0178

Viergeslacht - Schutter in wording? De kleine Emilio, slechts veertien dagen oud, maakte de familie Van Ginkel in Sint-Lenaarts dolgelukkig. Hij is de basis van liet nu ontstane viergeslacht. Over-grootvader Jos Van Ginkel (73) was in 1969 mede-grondlegger van de heroprichting van de kleine kruisboog te Sint-Lenaarts. Hij schoot driemaal achter elkaar de koningsvogel neer en draagt nu levenslang de titel van keizer. Grootvader Marc Van Ginkel (47) is van jongsaf nauw betrokken bij de gilde en werkt er heden als knaap. Tevens is Marc één van de verantwoordelijke in de winterschieting op zes meter in de Ereprijs Kris Bevers.

(jo/inJei il'Iai ln Ui,ilcl. (n'er-grootea(Ier Jos Van Ginkel met cie kleine E/nilio en vader Tom Van Ginkel.

recht.s 56

Zoon, en nu tevens papa Tom Van Ginkel is een verdienstelijke schutter in de gilde en zal zijn toekomst verder wel op een positieve manier invullen. Zoon Emilio schijnt het schuttersbloed al in zich te hebben.


natuurpunt Nieuwj aarswandeling Wortel-Kolonie Op zondag 9 januari organiseert Natuurpunt Markvallei een zondagswandeling in Wortel-Kolonie. De kolonie wordt meer een meer een toevluchtsoord voor planten en dieren. De waarnemingen van de laatste maanden liegen er in die context niet om. Wortel-Kolonie is ook een gegeerde plaats om de benen te strekken. Natuurpunt Markvallei nodigt daarom iedereen uit om op zondagvoormiddag nice op verkenning te gaan. Na de wandeling biedt Natuurpunt Markvallei de deelnemers een nieuw jaarsdrankje aan. Vertrek om 9 uur aan de boerderij van WortelKolonie.

de moeite. Uit de resultaten van voeren en heloeren blijkt dat één op de 10 tuinen bezoek krijgt van een snelle roofvogel : de sperwer. Komen in jouw tuin nog spreeuwen naar de voederplaats? Natuurpunt is erg geïnteresseerd in jouw waarnemingen. Door af en toe te tellen kan jij vergelijken welke vogelsoorten er in andere tuinen voorkomen. Dankzij de duizenden tellers kunnen we van jaar tot jaar liet aantalveranderingen in de vogelpopulaties opvolgen. Zo constateerden we

dat kauw en Turkse tortel sinds november 2000 jaarlijks in aantal toenamen. Sinds de winter van 2000-2001 verzamelen we vanaf 1 oktober tot 31 maart waarnemingen van vogels die de voederplaatsen bezoeken. Naast de maandelijkse tellingen nodigen weje ook uit om deel te nemen aan het nationaal telweekend op 5&6 februari 2005, dan wordt ook in Wallonië geteld. Zo krijgen we een goed idee over hoe de vogelpopulatie in een gemiddelde Vlaamse en Waalse tuin erint ziet. Wij nodigen je graag uit om nice te doen! Heb je een tuin of terras enje voedert vogels, dan moet je slechts even de tijd nemen om naar de voedertafel te kijken en per soort het maximale aantal te noteren. Het invulformulier kan je downloaden via de website van Natuurpunt. (www.natuurDllnt.he)

Nieuw Zeeland in het Jan Spannenburgmuseum Jorn Van Den Bogaert is wellicht één van onze leden die het actiefst is buiten de landsgrenzen. Eén van zijn meest indrukwekkende missies was een tocht in Nieuw Zeeland. Tijdens de diaavond op 15 januari laat hij ons kennismaken met de indrukwekkende natuur bij onze tegenvoeters. Tijdens de 7 weken durende rondreis door Nieuw-Zeeland ging Jorn vooral op zoek naar zeezoogdieren. Hij spendeerde veel tijd 01) het water op zoek naar dolfijnen, zeehonden en walvissen. Hij ging zelfs op zoek achter potvissen met een klein vliegtuigje, zodat hij luchtfoto's van deze soort kon maken. Verder werkte hij er mee aan een monitoringproject van de kleine, blauwe pinguïn en ging hij er op zoek naar de zeldzame en mysterieuze kiwi. Ook reusachtige albatrossen, en andere zeevogels, kwamen close in beeld. De prachtige natuur en de vele endemische vogelsoorten worden ook op deze dialezing belicht. Dia-avond Nieuw Zeelland-20 uur—Jan Spannenburgmuseuni

Eeit .s3ertter he:oeki een tuin in iV1eeisel-Disef. Tuoten :ijn clikiriLs een toerluc/ii,toord "oor tele soorten vogels. Op 5 en 6 februari organiseert Natuurpunt een nationaal telweekend.

Zakenkantoor

Van BavelmRoniniens

bvba

Zondagswandeling Lange Goren 0p zondag 6 februari zoeken we de wanten op en trekken we onze wandelschoenen aan voor een tocht in de Lange Goren. Het natuurgebied strekt zich uit langsheen de Belgisch-Nederlandse grens tussen dc gemeenten Meer en Zundert. Gids Jack Govaerts neemt ons op sleeptouw in een adembenemend mooi natuurgebied.. We verzamelen aan de Vredesboom in Meer om 09.00 uur.

Voeren en beloeren 1-let weekend van 5 en 6januari is ook het nationale telweekend voor tuinvo gels. Met extra aandacht naar je vogels in de tuin kijken loont echt

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANK & VERZEKERINGEN www..vanbavelrommens.be 180

57


KALENDER

MEER

Op stap in...

Dinsdag 4januari DORPSRAAD - algemene vergadering.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 8januari KERSTBOOMVERBRANDING - parking FC Meer, John Lijsenstraat, om 19.30 uur.

ZIE OOK: J WWW.FLAPUIT.BE (i

CL 0E

Zaterdag 15 en zondag 16januari

Vrijdag 21januari H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

10

IrnecIijezIuz

OPTREDEN - Soirée DBI2: Je m'en flsh Release Night, vanaf 21 uur in de Cahier. Vrijheid 84.

Zaterdag 22januari JUBILEUMVIERING 125 jaar Kon. Fanfare Sint-Catharina, zaal De Welgezinde, administratief centrum, om 15.30 uur, info Staf Brosens, tel. 03314 1546.

trijleib 183

031314 66 65 142

Vrijdag 31 december OUDEJAARSAVOND EINDEJAARSPARTY bij Hoogstraten VV, catering Vandersmissen. dj . Jac Voeten, van 20 uur tot 4 uur, info & inschrijven tel. 03 314 38 58. org . HVV-feestcomité.

Zaterdag 1 januari OPTREDEN - Jiving Skter Fanny, rock 'n roll in café De Gelmel 's avonds.

Zaterdag 8januari WANDELEN in Parijs met wandelclub De Noorderkempen (inschrijven), vertrek om 9 uur aan zaal Pax.

Maandag 10januari

Maandag 24januari RIESLINGWIJNEN proeven met Hans van Nyen om 20 uur in zaal Pax (inschrijven). org. Davidsfonds.

VELDRITTEN voor toeristen in het recreatiedomein De Mosten, vanaf 13 uur, org. Fietsclub De Vlinders.

Zondag 16januari MOUNTAINBIKEWEDSTRIJD in het recreatiedomein De Mosten vanaf 9.30 uur, org. Fietsclub De Vlinders.

Zondag 23januari RECEPTIE 125 jaar bestaan St.-Rosalia, zaal Voor Kunst en Volk, om 10 uur. org . Brass- en Drumband Sint-Rosalia.

Zaterdag 29januari DORPSQUIZ in zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur, org. 't Heidebloempje.

Woensdag 26 januari LEZING 'De V.S. doorgelicht' door Hugo Paemen om 20 uur in het auditorium Klein Seminarie, org. Davidsfonds. GROOTOUDERFEEST in de gemeenteschool. Gravin Elisabethlaan, van 9 tot 12 uur. ONTHAALDAGEN voor nieuwe kleuters, onthaalklasje, gemeenteschool, van 9.30 uur tot 12 uur.

Zondag 30januari MOSSELFEEST in zaal Victoria om II uur. org . De Snelvlucht. BI ER-WIJ NHANDEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 1900 uur Zondag en maandag gesloten

Zaterdag 29januari:

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49 2323 Hoogstraten-Wortel Tel..03J3145328-Fxx

OPTREDEN —The Bones,jazz, vanaf2l uur in de Cahier, Vrijheid 84.

JAZZCONCERT Miss Lulu White's Red Hot Creole Jazzband, zaal St.-Cecilia om 20 uur, org. Marckriver New Orleans Jazzclub.

hairstyling

c7

Donderdag 13januari

TONEEL 'Het leven zoals het is ... een amateurgezelschap, om 20.15 uur in zaal St.-Cecilia, org. theatergroep Tinello. Vrijdag 14januari QUIZ FC Statie, zaal Pax. Dr. H. Versmissenstraat. om 20 uur, org. FC Statie.

Zaterdag 15januari DIA-AVOND 'Nieuw-Zeeland' om 20 uur in het Jan Spannenburgmuseum, org. Natuurpunt.

Zaterdag 15januari tlm zondag 20 maart TENTOONSTELLING 'verloren voorwerpen' in het stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 uur tot 17 uur.

mode...

Uw kappersteam

KAARTAVOND 'rikken' in zaal Pax vanaf 19 uur (iedereen welkom), org. Landelijke Gilde.

Don. 13, vrij. 14 en zat. 15januari

143

'

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 www.kcmode.be

4GÏTRT HOOGSTRATEN

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTIN GAD VIES

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A.

ANSOMS ACCOUNTING Grauri Eirsaberhiaan 1 bus 0 . 2320 Hoogstraten Tel +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

65

0175

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Dinsdag 18 januari INFO 'elektriciteit naar keuze', om 19.30 uur in zaal Pax, org. KWB. 58

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 314 87 17

-

84


KALENDER

MINDERHOUT

MERKSPLAS

TAVERKE RESTAURAKT —

Zondag 9 januari KINDERDISCO (tlm 12 jaar) vanaf 13.30 uur in het parochiecentrurn, org. KWB.

Zaterdag 22januari

,,'L I4EUCE"

Zondag 23januari WANDELING 'kolonie', vertrek kapel om 14 uur, org. wandelclub Markdal.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout TeI./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30-2200 u - Zondag van 11.30-21.30e.

DROPPING - vertrek om 19 uur aan het gemeenteplein, org. KWB.

MEERSEL-DREEF

Vrijdag 28januari LICHTMISCONCERT in de Sint-Clemenskerk om 20.15 uur, org. Minarte. KW1SAVOND in het parochiecentrum om 20 uur. org . Minderhout VV.

Al 30 jaar een oase aan de Boofnkes

Donderdag 6 januari DRIEKONINGEN zingen door en ten voordele van het kinderkoor De Franciscaanse Zonnetjes.

Vrijdag 14januari KERSTBOOM VERBRANDING bij de tent aan de Oude Markweg.

Zondag 23januari KINDERVIERING om 10.30 uur in de kerk bij de paters, org. Werkgroep Kindervieringen.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: londerdag (20.00u), vrijdag. zaroraugjl9 OOuj en zondug 13,30v)

Zaterdag 29januari

MEERLE Zaterdag 15januari VOLKSDANS instuif om 20 uur in de parochiezaal, org. volksdansgroep Shilshoel.

Maandag 17januari DORPSRAAD - algemene vergadering om 20 uur in de parochiezaal.

BINGO-avond voor de steunende leden van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' in de zaal 'Bij de Paters' om 20 uur.

CAHIER

GRENSARBEID - info-avond in de parochiezaal om 20 uur, org. ACV.

W

0

f

Dinsdag 18januari

www.caluer.He

031314.32.64 199

Llsetro Os Jonhs

Zaterdag 22 en zondag 23januari HOBBYTENTOONSTELLING in de parochiezaal, zat. 16— 22 uur en zon. 10— 19 uur, org. KAV & KWB.

1 iioo,r,e,n 1

09/21L0 .6

047 12042.92

Frituur 't Kartoffeltje 202

' Van Aertselaerstraat 57 2322 Mincierhout Tel. • fax 03314 9758

WORTEL

Di. & woe. gesloten Tot ziens 4fl en Fran

218

KERSTBOOMVERBRANDING - pleintje achter parochiezaal, vanaf 19 uur, org. KWB. KVLV, Landelijke Gilde, Gezinsbond en Oudercomité.

vzw Mussenakker Meer in

Zaterdag 8januari

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Zondag 9januari

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdag-

WANDELING 'kolonie', vertrek aan boerderij van de kolonie om 9 uur, org. Natuurpunt. WANDELING 'kolonie', vertrek parochiezaal om 14 uur, org. wandelciub Markdal. VELDTOERTOCHT Poeleindc, inschrijven parochiezaal tussen 8 en 10.30 uur. org . WTC De Zwaantjes.

avond vanaf 18.00 a., zondagrnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

E £IKEN

cfe . rave je . ie es

John Lijsenstraat 26- 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

198

Vrijdag 28 en zaterdag 29januari TONEEL in de parochiezaal om 20 uur, org. toneelvereniging Willen is Kunnen.

Bescherm niet alleen uzelf Als de winter in aantocht is., halen we onze warme kleren boven om ons te beschermen tegen de kou. Maar hebt u ook al eens aan uw watermneter gedacht? Water heeft ininiers de bijzondere eigenschap dat het bij bevriezing uitzet. Voor watermeters en waterleidingen, clie in de winter niet beschermd zijn. kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Door de uitzetting van het ijs ontstaan scheurtjes in de leidingen. Na ontdooiing van het ijs zien we pas de schade en dc ellende die cle vorst heeft aangericht: lekken in de waterleiding met eventueel waterschade als gevolg. Vergeet dus niet dat ook uw waterleiding op sommige momenten best wat bescherming kan gebruiken. Enkele tips: Scherm de leidingen af van dc tocht van ramen, deuren of kelderluikcn. Breng zonodig beschermende isolatie aan tussen de buitenmuur en cle waterleiding. Bij extreme koudc es het in je eigen belang om isolatie aan te brengen rond cle leidingen zelf. Draai, voor je de woning voor ccii langere periode verlaat. de hoofdkraan dicht. Laat vervolgens de binnen leidingen leeglopen. Stilstaand water bevriest immers sneller. Is uw leiding toch bevrom-en? Is cle waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan geleidelijk aan te ontdooien (bv. met een haardroger). Te hevige opwarmnirig kan de leiding immers nog doen barsten. Stel je wel een leidingbreuk vast, sluit dan onmidclellijk cle hoofdkraan af, zodat er geen lekwater kan verloren lopen. Raadpleeg een loodgieter voor de herstelling van de hinnenleiding. Bevindt liet lek zich echter op het gedeelte van de Pidpa-leiding, of is de watenileter zelf stukgevroren, contacteer dan Pidpa via liet gratis tel. nummer 0800 90 300.

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

206

wei


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

7~1

Desniedtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450 -

137

1

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 -2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondagen maandag gesloten

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

22

HUISARTSEN --

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

7-~_71

Wild & Gevogelte

LOKALE POLITIE

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Indoor tennis squash snooker

APOTHEKERS

Tennisclub

Van 27 tot 31 december:

de VRIJHEID

vzw Achtelse,vtraat 72 2320 Hoogstraten Tel. 031314.37.76

APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. 144

114

Van 31 december tot 3januari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73.

Zaterdagvoormiddag 1januari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 033157773.

Van 3 tot 7januari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16,

Uw maat in je tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening en bestrating

Pyperpad 15-2321 Meer tel. 03/315.43.13 -

Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Van 7 tot 14januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 3146004.

Uodet

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

J

Lu

Martens1

Zaterdagvoormiddag 8januari: 145

APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 03 314 60 04.

SLAGERLJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di Om za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

Van 14 tot 21januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75.

Zaterdagvoormiddag 15 januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46.

handwerken naaigerei breiwol alle verstelwerken -

-

DE:T"öluOt 5, 2.1:25 '• ••..••ii nclerhout TeL/H: 03 / 3].• ••

Meerle. tel. 03315 73 75. 203

THUIS VERPLEGING WIT GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u. tel. 0 14 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECFIELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOU WEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHANADAMS (03/314.17.3I)en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76) -

60

Van 21 tot 28januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Minderhout. tel. 03 314 40 74.

Zaterdagvoormiddag 22januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Minderhout, tel. 03 3 14 4074.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 januari. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 12januari. Tot zondag 16januari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: L Brosens, Begijnhof27, 2320 Hoog.straten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.