september 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

AF

NR.233

PRIJS:

d e hoogstraatse nn a a n d

?)I J

De Hoogstraatse Pers

101112 SEPT.

Kris Meeuwesen

JAAR 25 I3UIZELHOEK

25 JAAR OUD

rwj ~

Frans en Mrt Sprangers-Martens -

raa

t

••

•r

25 JAAR GETROUWD EEN ORGEL INDE STEIGERS

TOM DE BRUYNE NIEUWE VOORZITTER VAN UNIZO


COLUMN

Centralisering, de nieuwe trend De voorbije jaren zien we dat steeds meer functies zoals de post, de bibliotheek, de ziekenfondsen, diensten in het gemeentehuis, de politie. enz. .. en zelfs bankkantoren uit de buurtdorpen verdwijnen en gecentraliseerd worden in Hoogstraten zelf. Natuurlijk spaart het geld, dat weten we. Maar realiseren we ons voldoende wat er nog gebeurt? Gaat er niet een stukje leven mee weg uit deze dorpen? En wat kunnen we er aan doen? Of brengt het ons juist de zo noodzakelijke rust, zodat we er kunnen onthaasten? Welke gevolgen heeft het voor het dorpsleven binnen de gemeente? We gaan eens kijken. Wat wordt het: centraliseren of decentraliseren? We zien het gebeuren in vele bedrijven, sectoren en het management, ook het bibliotheekwezen is er zeer gevoelig voor evenals het onderwijs en de (openbare)diensten. Vaak is het een pendelbeweging: dan weer meer het een en vervolgens weer meer het andere. Hoogstraten is een typische Vlaamse gemeente met verschillende woonkernen waarvan Hoogstraten zelf 'van nature' de centrumfunctie heeft. In de gemeente werd gekozen voor een centrale bibliotheekadministratie en -verwerking, maar voor decentrale dienstverlening. Toch zien we dat vele volwassenen uit Wortel en Minderhout naar de hoofdbibliotheek in Hoogstraten komen, dit in tegenstelling tot de kinderen, die wel meer gebruik maken van de plaatselijke bibliotheken. Met het centraliseren komen bijkomende veranderingen onze gemeente binnen. We beginnen het te voelen. Verdwijnt er niet een stukje dorpsleven in de buurtdorpen? Vinden we dit erg? Of hebben we het liever wat rustiger na een week

hard werken in de grote drukte? Als we deze rust liever hebben, dan nog moeten we er voor zorgen dat de dorpskernen leefbaar blijven. Het dorpsleven mag er niet verdwijnen. Maar ook het noodzakelijke groen is er nodig, om behoorlijk te kunnen onthaasten of naar behoren te kunnen wonen. Mensen werken om te leven en mensen willen gezond leven! Het komt er dus op aan om een goed evenwicht te vinden tussen economie en ecologie. Gezonde lucht, zuiver water, een propere bodem, voldoende rust en groenvoorziening, meer moet dat niet zijn. Misschien zijn dan meer landelijk gebleven dorpen als Wortel, Meerle en Meersel-Dreefjuist wel datgene waar men naar op zoek is en dienen ze ook zowat te blijven. Deze open ruimte kan een meerwaarde geven aan onze gemeente door haar toeristische aantrekkingskracht voor wandelaars, fietsers en 'historische' dagjestoeristen. Een gezond milieu is een eerste vereiste. Hoe gezonder onze leefomgeving, hoe gezonder wijzelf zijn. Met wat gezond verstand is dit niet in tegenspraak met de economie in de streek. Of mag het toch nog iets meer zijn, namelijk nog voldoende sociaal contact! En hoe geven we er vorm aan? Onlangs hoorde ik iemand zeggen: "In de dorpen zijn er geen winkels meer en de laatste melkboer is ermee gestopt. Men kan niet zonder auto. Ik ben 78 jaar en als men mijn rijbewijs intrekt, wordt het moeilijk om mezelf te redden of ik moet verhuizen." Het alternatief is dan verhuizen naar het centrum van Hoogstraten. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar! Dit probleem wordt nog groter nu ook de banken deze tendens van centraliseren volgen. Geen banken! Hoe moet men aan zijn geld geraken

om te kunnen winkelen? Als iemand contant geld moet hebben. zou hij eerst naar Hoogstraten moeten gaan om geld af te halen om vervolgens in Meerle, Meer, Wortel of Meersel-Dreef iets te gaan kopen. Toch een iets of wat rare situatie. Een geldautomaat (hankcontact) lost dat vaak weer op. De banksector wil dit zo. Steeds minder personeel, meer selfbanking of homebanking, proton of hankcontact. Wie er mee overweg kan. vindt het vast een goede zaak, andere zijn er tegen en wel om verschillende redenen. Eén van de belangrijkste reden om er tegen te zijn, is het verlies aan sociaal contact. We verarmen erdoor op relationeel gebied. Het contact met de loketbediende verdwijnt met het kasgeld. Alles wordt onpersoonlijker. Een geldautomaat is immers geen gesprekspartner. Bij het invoeren van de "assignaten" of het papieren geld, waren de mensen er ook niet blij mee, maar het is er wel gekomen. Waarschijnlijk zal dit ook met het elektronisch bankieren zo zijn. En als dit zo is, dan moeten we de leemte aan sociaal contact anders invullen, door bijvoorbeeld een multifunctioneel buurthuis. De meeste dorpen bezitten nog een (voormalig) gemeentehuis of een parochiezaal. De vraag is of men er geen buurthuis van kan maken waar geregeld diensten worden aangeboden zoals beperkte postdiensten, de bibliotheek, het ziekenfonds en de mogelijkheid om een krant te lezen of ander nieuws, enz. ? Mensen zouden er ook terecht kunnen voor een babbel, een kop koffie, postzegels, afvalzakken, beperkte toeristische informatie of om een kaartje te leggen, te biljarten, een bingo-avond, en,... Het zou het tekort aan sociaal contact kunnen opvangen. (DB)

ZO ZIJN VANDAAG ONZE VLAGGEN - Pablo Neruda 31

• -

'4

Zo zijn vandaag onze vlaggen. Het volk borduurde ze met tederheid, Naaide de lappen aan elkaar met zijn lijden. Plantte de ster met zijn brandende hand. En sneed, uit hemd of firniarnent, blauw voor de ster

.•

Het rood, druppel na druppel, weij geboren.

j

2

:". -

Pablo Neruda


Uitgeverij De Hoogstraatse Pers (1979-2004) HOOGSTRATEN - Ruim 25 jaar geleden, in de winter van 1978-1979 is uitgeverij De Hoogstraatse Pers geboren. Vrijdag 29 december 1978 bracht de postbode het laatste exemplaar van de Gazet van Hoogstraten en 42 dagen later, vrijdag 9 februari 1979, kregen de mensen het eerste exemplaar van De Hoogstraatse Gazet. Dankzij het initiatief van een kleine groep vrijwilligers bleef deze traditie bestaan. In de lente van 1985 werd het weekblad vervangen door een maandblad, De Hoogstraatse Maand. Tot op heden wordt al het werk van deze uitgeverij door vrijwillige medewerkers gerealiseerd. Vrijdag 29 december 1978 schreef Gazet van Antwerpen: 'Weekbladpers in de Kempen beleeft moeilijke tijden. Ook Gazet van Hoogstraten stopt er mee. Vandaag verschijnt Gatet van I-loogstraten voor de laatste maal. Na nummer 52 van de 86 jaargang houdt dit Kempisch weekblad op met verschijnen. De drukkerij Haseldonckx van Hoogstraten zal haar andere activiteiten even wel normaal voortzetten.

112 jaar geleden (1892) Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw had elke stad en elke gemeente van enige omvang zij n eigen weekblad: Turnhout, Geel, Herentals, Mol, enz. Deze weekbladen ontstonden bijna al leniaal in het laatste kwart van de 1 9k eeuw. Dagbladen verschenen meestal in hei Frans en waren te

Drukkers in verschillende gemeenten startten een weekblad (goedkoper dan een dagblad) met veel lokaal en regionaal nieuws, aangevuld mcl wat nationaal en internationaal nieuws dat men uit de dagbladen haalde én natuurlijk ook een huis-, tuin- en keukenrubriek en als het even kon nog een vervolgverhaal.

JW

Ook in Hoogstraten. In 1892 begint drukker (en papierhandel) Louis Van Hoof met de Gazet van Hoogstraten. In 1913 neemt zijn neel Jozef Haseldonckx drukkerij en uitgeverij over. Hij overlijdt in 1943 en zijn zonen zetten het bedrijf verder. In de jaren zestig van de voorbije eeuw is het meeste oorlogsleed vergeten, de wederopbouw van het land is voltooid en na de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel kent het land een stijgende welvaart én de ontwikkeling van een sterke consumpliecultuur. De mensen heb-

-11

Her adres ean de gazet': bij Jef en Toos Sche/lekens-Roelen (Loenhoutseweg). Lijn er in de Kempen - na het verdwijnen van Gazet van I-loogstraten - nog twee plaatselijke weekblade ii.

Zes weken volstaan!

De redactie bekijkt her eerste nummer vers van de pers' in drukkerij De Jong te Baarle. Vl.n.r. José Fransen, Leo Hermans, Jan Michielsen, Fons Goos en Jozef5'chellekens. (1uur voor de meeste mensen. De pastoor en de notaris waren dikwijls de enige dagbladlezers op het platteland. Door de uitbreiding van het lager onderwijs konden steeds meer mensen behoorlijk lezen en schrijven. De opkomst van de sociale organisaties en de ontwikkeling van het stemrecht hadden een emancipatorisch effect. Er groeide een 'markt' voor een eenvoudig nieuwsblad.

ben weer geld om allerlei zaken te kopen. De advertentiemarkt groeit en er ontstaan overal in het land gratis huis-aan-huis reclamebladen. De (niet-gratis) weekbladen verliezen steeds meer inkomsten uit advertenties en het aantal betalende abonnees vermindert. Ook de markt van de dagbladen is gegroeid - ongeveer 60 % van de gezinnen - en zij hebben ook heel wat aandacht voor het regionale nieuws. Eind 1978

In dejaren zeventig schreef Jozef Schellekens zo nu en dan een artikeltje voor Gazet van Hoogstraten. Door zijn goede contacten met drukker Wies Haseldonckx wist hij ook al enige tijd dat de gebroeders Haseldonckx met het blad gingen stoppen. Maar dat was voor deze gelegenheidsmedewerker moeilijk te verteren. Hoogstraten moest een weekblad met lokaal en regionaal nieuws behouden. Daarom ging J. Schellekens op zoek naar mensen met dezelfde mening én die er ook wat wilden voor doen: enerzijds vrijwilligers die een weekblad kunnen en willen maken en anderzijds mensen die het project financieel kunnen en willen steunen. Om het een en het ander voor te bereiden kwamen de eerste geïnteresseerden - Frans Brosens, José Fransen, Fons Goos, Wies l-Iaseldonckx. Leo Hermans, Jan Michielsen, Gust Michielsen en Jozef Schellekcns - al op woensdag 27 december 1978 samen. Iedereen, uitgezonderd Wies Haseldonckx, was overtuigd dat het voorstelSchellekens een kans had, maar 'de tijd zonder gazet' mocht niet te lang zijn. Men besloot dat het eerste exemplaar van De Hoogstraatse Gazet zeker begin februari 1979 moest verschijnen. Elke woensdag werd er vergaderd. De voor-


OMSLAG VERHAAL

'Wij zijn geen Jehova's Getuigen' Zondae 18 februari 1979 zijn de redactieleden van De Hoogstraatse Gazet gestart met het actief werven van abonnementen. Men had per dorp lijsten gemaakt met de namen van straten en daarop de huisnuinmers aangeduid die nog niet geahonneerd waren. Elke zondagmorgen opnieuw - gedurende heel wal weken - kwam men samen in een dorp en verdeelde dan onder elkaar de straten. Alleen of met twee ging men aanhellen bij elk huis dat nog geen abonnement had met de vraag om toch een abonnement te nemen. Soms loerde een bewoner van achter het gordijn en (leed de deur niet open. Waarschijnlijk dacht hij dat het Getuigen van Jehova waren. Dikwijls werden de mensen ook echt vriendelijk ontvangen Straat na straat, dorp na dorp werd op deze wijze bezocht. Het was een éénmalige actie. De abonnementenwerving door de redactïe werd afgesloten tijdens de Hoogstraatse avondmarkt, de vrijdag voor de 1 mei van 1979. Resultaat: al na enkele maanden verdubbeling van het aantal poslahonnementen. Het was de moeite waard geweest.

naamste puilen waren: de oprichting van een uitgeverij, de samenstelling van een bestuur, de vorming van een redactie, vorm en inhoud van het nieuwe weekblad, de taakverdeling, het zoeken van een geschikte drukkerij, de organisatie van abonnementen- en advertentiewerving, de postdistributie en de losse verkoop, het verzamelen van een redelijk startkapitaal, de contacten met het verenigingsleven, vrijwilligers die zich wekelijks willen inzetten voor teksten en foto's. enz.

Stichtingsvergadering Tijdens de derde bijeenkomst, op woensdag 10 januari 1979, werd Uitgeverij De Hoogstraatse Pers pvha officieel opgericht met als beheerders: Frans Brosens, Willy De Greef, Gust Michielsen, Jan Van Boxel en Harry Van der Pas. Gazet van Hoogstraten bestond niet meer: het nieuwe weekblad kreeg als titel De Hoogstraatse Gazet. De eerste redactie telde vijf medewerkers: José Fransen, Fons Goos, Leo Hermans, Jan Michielsen en Jozef Schellekens. "De beheerders bekommeren zich uitsluitend om de financiële kant van het project (uitgeverij) en de redactie van het weekblad werkt volledig onafhankelijk." Dat waren cle afspraken.

De volgende dagen en weken werd alle vrije tijd gevuld met het bespreken van drukoffertes, het bepalen van een abonnementsprijs, de verkoopprijs voor een los nummer, het maken van een advertentietarief, liet zoeken van verkooppunten in de ganse gemeente. besprekingen met de Post, het aanvragen van een bank- en postrekening, een nummer bij liet handelsregister en de BTW, een erkenning als uitgever. ... en de voorbereiding van het eerste nummer. OP 17januari werd een brief geschreven aan alle verenigingen, instellingen, gebuurten en andere organisaties in de hele gemeente met de volgende boodschap: We willen aankondigen en verslaggeving doen van uw activiteiten én ... er is ook ruimte voor uw eigen mening.' De 24"januari waren alle officiële documenten klaar en werd alles in een plechtige akte genoteerd en ondertekend bij notaris Jan Michoel.

Nummer 1 Hoe verliep de planning van het eerste numnier? Zondag 4 febrLiari: de redactie bespreekt de inhoud van het nummer en verdeelt het werk; maandag 5 februari: afwerking van de laatste teksten en foto's: dinsdag 6 februari: alle kopij gaat

vroeg naar de drukkerij; woensdag 7 februari: nakijken van de vormgeving, verbeteren van de drukproeven én drukken; donderdag 8 februari: liet weekblad De Hoogstraatse Gazet naar de post brengen en vrijdag 9 februari ligt 'de gazet' in alle brievenbussen van de ganse gemeente. Vrijdag 29 december 1978 bracht de postbode liet laatste exemplaar van Gazet van Hoogstraten en 42 dagen later kregen de mensen het eerste exemplaar van De Hoogstraatse Gazet. De geboorte van het nieuwe weekblad werd gevierd niet een geweldige receptie op donderdagavond 8 februari in de Antoon de Lalaingzaal van hotelschool Spijker. Ook kwamen er vrijwel onmiddellijk enkele medewerkers bij, o.a. Jan Bruynooghe, Karel Huet, René Laurijssen, August Laurjssen, Jan Schellekens, Marc Van Aperen, Frans Van Bergen, e.a. Drie weken na elkaar kreeg iedereen (elke brievenbus) het weekblad gratis. Daarna nog alleen zij die een abonnement hadden betaald. De weekplanning - zoals hierboven vermeld was voor de redactie het vaste werkritme gedurende iets meer dan zes jaar. tot 20maart 1985.

De crisis van 1985 In januari 1979 zei Wies Haseldonckx: 'Het zal niet lang duren met De Hoogstraatse Gazet. Eén, misschien twee jaar. zeker niet langer.' In de loop van 1984 leek het einde nabij. De kostprijs van liet weekblad werd te hoog. Een aanvaardbaar abonnementsgeld was niet meer voldoende. In 1985 zijn er nog 13 nummers uitgegeven maar de verliezen werden te groot. Lange avonden en vele discussies werden gevuld met het zoeken van antwoorden. Stoppen of een andere formule proberen? Even werd ook gedacht aan een gratis huis-aan-huis reclameblad. Maar noch de vaardigheid, noch het enthousiasme was groot voor zo een oplossing. Niet zonder aarzelen werd gekozen voor een maandelijks magazine. Een maandblad staat verder van de actualiteit dan een weekblad. Zowel

Een groep medewerkers en enkele hesn,u,sledeit tijdens de vieriiig tuit het eerste Itisirtim, begin 1984. Lint: (boten) Karel Huet. Leo van Riet, Fons Goos, Frank i'an Gompel, Wilir de Greef Jan Michoel, Felix Vleugels, MavAerts, Leo Vleugels, Jos Marthé (onder) René Lan rijssen. Leo He,',jians, Frans Brosens, Toos Roeien, Jozef Schellekens, José Fransen, Miehel de Laet, Jan Michielsen en Marcel Laurijssen. (Niet iedereen was aanwezig voor deze Jbto.)


OMSLAG VERHAAL

Januari 1989 - 10 jaar De Hoogst raatse Pers. Karel Huet tekende een slinger van 20 medewerkers die de t'oorbi je jaren actief waren. Wie herkent ze nog? Frans Brosens, Michel de Laet, Paul Driesen, Jan Dufraing, José Fransen, Leo Hermans, Frans Horsten, JefHuet, Karel Had, René Laurmjssen, Marcel Lauri,jssen, Jos Matthé, Jan Michielsen, Ju.,ef Schellekens, Mark Sprangers, Frans i'an Bemgcii. Leo van Riel, Cvriel Verboven, Toon Verleve en Felix Vleu gek.

iilioudelijk als vormelijk moest men zich volledig heroriënteren. Maar ccii maandblad is veel goedkoper - en veel minder werk - dan een weekblad. Bijna alle medewerkers waren akkoord en waagden een nieuwe poging. Er was voldoende motivatie voor het nieuwe project. De vrijwillige medewerkers hadden nu flink wat meer tijd voor hun werk en de wekelijLe redactieraad werd een maandelijkse vergadering. In mei 1985, vijf weken na het laatste weekblad De Hoogstraatse Ga/el. verscheen het eerste maandblad De Hoogstraatse Maand. Een los nuninter kostte toen 1 euro voor 24 pagina's, vandaag, bijna 20 jaar later, is dat 2 euros voor io'n 60 pagina's. U leest momenteel nummer 233 (twintigtc na r nog t.

Vandaag Nu, hij het begin van dc 2 t eeuw, is De 1 lo gil raatse Pers nog 22n \ an de zeldzame uitgevers van een lokaal blad. Naar het schijnt zijn er in heel Vlaanderen nog een tiental. Zolang er genoeg vrijwilligers zijn om dit blad te maken en zolan g er genoeg lezers zijn die het ook kopen, k'an dit maandblad blijven bestaan. Dit is niet zo vanzelfsprekend: iets graag. regelmatig én gratis doen! Vrijwilligers zijn minder (dan vroeger) geneigd om zich voor een langere termijn te engageren. De Hoogstraatse Maand heeft ook geen exclusiviteit wat betreft het nieuws uit de eigen streek. ,Ie eigen gemeente. De lei,er beslist over het lot van een blad. Tot op heden is het aantal pi.i abonnementen alsook de losse verkoop in de winkels nog nooit gedacht. De redactie krijgt weinig kritiek en zo nu en dan ook complimenten your cle kwaliteit van het werk. Dat geeft de medewerkers toch het gevoel dat men goed bezig is. De leden van de redactie zijn zeker de meest kritische lezers want 'alles kan altijd nog beter'. De grootste zorg is misschien wel dc aflossing-oprelatiefkorte termijn - vande vrijwilligers 'van heteerste uur Als er geen vrijwilligers meer zijn, houdt alles op, ook dit maandblad. Maar beste lezer, betaal met gerust gemoed in het najaar het abonnementsgeld voor 2005. Nu al wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de 21 jaargang.


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

De wereld in 1979 Veel ankerpunten zijn er niet in 1979. Waar 1977 en 1978 in de ban was van Rote Armee Fraktion (moord Schleyer) en andere ontvoeringen om de politiek (Aldo Moro) of om het geld (baron Empain en baron Bracht), is 1979 er eerder het begin van 'grote' politieke stromingen. Op verschillende vlakken kan men er tendensen voelen die anno 2004 grote thema's of zelfs reeds een feit geworden zijn. In januari verlaat de Siah van Perzië zijn vaderland Iran voor 'een sak ntie' in Egypte. 1 1-let is een begin van een roerende periode in Iran met de terugkeer uit zijn ballingsoord Frankrijk van de ayatollah Khomeiny clie er de lslaniitisch Re\ 011111e aat leiden. Later op het jaar worden Amerikanen gegijield in ruil voor de uitleering van de Sjah. Tegeijkertijd bezoekt de nieuwe Chinese leider Deng Xiaoping. opvolger van de legendarische Mao. de Verenigde Staten van president Carter en luidt daarmee de detente in tussen heide grootmachten. Een ankerpunt is wel het ongeluk in de kerncentrale van Three Miles Island in maart. Vanaf toen, en zeker later niet Chernobyl. laaide de discussie omtrent kernenergie hoog op. ldi Aniin wordt verdreven. 'keizer' Bokassa wordt onttroond, Tatcher wordt premier van Engeland en Griekenland treedt toe tot de EG. De net verkozen paus Karol Woytila (oktober 1978) bezoekt in juni zijn vaderland Polen. De onomwondenheid waarmee de paus spreekt over -

arbeiders en politieke systemen, wekt bezorgdheid hij de Poolse partijleiding. In het naburige Praag wordt de bekende toneelschrijver en latere president Vbclav Havel veroordeeld tot ruim 4 jaar gevangenisstraf. 1979 is ook het jaar van de Vietnamese bootvluchtelingen en van de Sandinistische os ei \ inning in Nicaragua. In België vormt Wilfried Martens na lange onderhandelingen een regering. de eerste in ccii lange rij. In Voeren zijn er de fameuze T\KwandelineL ii die ontaarden in seherniutset lingen met dc Rijkswacht. In Brussel neenit de NAVO hei zogeheten Dubbelbesluit waarbij WestEuropa ,ich verbindt 5 72 raketten te plaatsen en lege lii ke rt i Id onderl i,i ide lingen te starten niet het Oosthlt ik om het aantal te verminderen of zelis v e te \ erken. Freddy Horion vermoordt een ge/in in SintAmandsberg en Karel Dii ten sticht niet Pieter Boeken het Vlaams Blok. Louis Paul Boon sterft, maar ook Sid Vicious en John Wayne. MoederTheresa krijgt de nobelprijs voor cle vrede. Legendarische films in 1979 zijn Kramer vs. Kramer en Apocalypse Now. Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk en

J

-'

-

-

de Nederlanderian Raas wordt wereldkampioen snel fietsen. Bjorn Borg wordt voor de vierde maal Winibieclon-kampioen. Hoewel de zeventiger jaren, behalve de punk, geen interessante muziekstromingen kennen. levert 1979 toch een rist leuke klassiekers op: Do Ya Think I'ni Sexy? (Rod Stewart) - 1 Don't Like Mondays (Boomtown Rats) - Message In A Bottle, Walking On The Moon (The Pclice) - Hit Me With Your Rhythni Stick (lan Dury & The Bloekheads) - Video Killed The Radio Star (The Buggles) - Another Brick In The Wall, Part II (Pink Floyd) - My Sharona (The Knack) - Chiquitita (Abba). Verder wordt er nog goed werk afgeleverd van inc Jackson, Elvis Costello and the Attraetions. Queen. Roxy Music, Dire Straits, Talking Heads, Marianne Faithfull en vele anderen. T In Nederland splitst Neerlands Hoop zich in Freek De Jonge en Bram Vermeulen. In ... Vlaanderen drijven The Kids. Once More en Van liet Groenwoud 1979 binnen maar dehuteren enkel Give Buzze en Rick Tubbax en the Taxis. Will Tura zingt 'In mijn Caravan' (spreek uit 'kerreven'). Dan toch liever Telex uit het Walenland met Twist á Saint-Tropez. Ach, er gebeurde in 1979 dus toch nog wat op wereldvlak. En dan nog die oprichting van De Hoogstraatse Pers... (lui)

ijten Vloerbedekking 1 500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Een ervaren team adviseurs, naaisters en plaatsers zorgen voor een perfect

eindresultaat. Een bezoek méér dan waard!

v

11 p

oplew 0

woondecoratie Kapeistraat 6 ' Baarle-Hertog • Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be • maandag gesloten

0179


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VUFENTWINTIG JAAR GELEDEN

De stad, kort na de fusie van gemeenten

Hoogstraten vijfentwintig jaar geleden De vijfentwintig ingebonden jaargangen van de Hoogstraatse Gazet en de Hoogstraatse Maand zijn evenveel tijdsdocumenten. Ze vertellen het verhaal van 'de stad' en zijn bestuur, van de verschillende kerkdorpen, zijn verenigingen en zijn inwoners. Wij bladerden in de eerste jaargang: honderd vierenzestig bladzijden dik, groot formaat, met enorm veel en lange teksten en opvallend weinig foto's of illustraties. We noteren hoe Hoogstraten was, vijfentwintig jaar geleden. De stad is twee jaar oud. De fusie van gemeenten is sinds '77 een feit, maar is nog lang niet verteerd. De dorpel van het 'stadhuis' ligt veel hoger dan die van de vroegere gemeentehuizen. In het dorp kende elke inwoner alle raadsleden. Nu is dat anders. Voor de inwoners van Minderhout blijft een burgemeester uit Meer 'vreemd' en voor de mensen van Wortel ligt Meersel-Dreef ver weg en omgekeerd. Natuurlijk kennen de Dreveniers de raadsleden die in Hoogstrateri of Wortel wonen niet.

Snijders, Jos Van Aperen, en Louis Van Laer, van de lijst KVB (Kristelijke Volksbelangen) van Jos Van Aperen. De vergaderingen van de raad duren dikwijls tot een kot in de nacht, want het politieke spel wordt

de stad zou het gebouw kunnen kopen voor 8 miljoen. Wat de bestemming betreft denkt liet bestuur op dat moment aan een riunite voor de elektriciteitsdienst, voor het wagenpark, voor de jeugddienst enz. De oppositie vindt het geen goed idee en stelt voor om de melkerij van Wortel te kopen. Dat gebouw zou maar 4 miljoen kosten en nieer mogelijkheden bieden. Een ander belangrijk dossier is de bouw van het zuiveringsstation in Minderhout. In het voorjaar worden de grondwerken uitgevoerd, zodat de eigenlijke bouw na het verlof kan beginnen. Maar veel van de nachtelijke vergaderingen gaan over de aanleg van voetbalvelden bij liet Klein seminarie en het behoud van de pleinen van HVV op de Thijsakker. Het is een dossier dat de gemoederen hoog doet oplopen.

rij

Groeipijnen De zogenaamde 'Dorpsraden' moeten de pijn verzachten. Maar het is allemaal nieuw en het moet wennen, ook al doen de voorzitters van de inspraakorganen' hun uiterste best: Frans Mey ers in Hoogstraten, Jef Haeseldonckx in Meer. Constant Viaminckx in Meerle, Jan Hendrickx in Meersel-Dreef, Alfons Desmedt in Minderhout en RenĂŠ Sprangers in Wortel. Maar ook voor de bestuurders is het wennen. Fons Sprangers is de eerste burgemeester van de stad Hoogstraten, die in 1979 in totaal 14.120 inwoners telt. De meerderheid wordt gevormd door Fusiebelangen, de partij van burgemeester Sprangers met 3 zetels, en door de CVP van schepen Jef Desmedt met II zetels. De derde partij, die van J05 Van Aperen, heeft 9 zetels en zit in de oppositie. De gemeenteraad telt 23 leden, 7 van Hoogstraten, 5 van Minderhout en 5 van Meerle en Meersel-Dreef, 4 van Meer en 2 van Wortel. Naast burgemeester Sprangers zijn er vijf schepenen: Jef Desmedt, Xavier Brosens, Marcel Vanderbruggen en Jan Jacobs van de CVP en Milia Horsten van Fusiebelangen. Verder zijn er 17 raadsleden: Ludo Koyen van Fusiebelangen, Frans Hessels, Raf Jansen, Jaak Huybrechts, Fons Pemen, AloĂŻs Ruts, Theresa Van HerckChristiaensen en Fons Van Huffel van de CVP en Karel Aerts, Staf Eist, Marcel Janssens, Jacques Lanslots, Geert Marynissen, Mon Matthieu, Jaak

Prins Cel de eerste neemt de sleutel van de stad in ontvangst van burgemeester Fons Sprangers en schepen Milia Horsten. Krijgt Marcel Van Ammel hier de bestuurlijke smaak te pakken. soms hard gespeeld. Met de regelmaat van een klok roept ook de oppositie een gemeenteraad samen en even regelmatig stelt de burgemeester dan vast dat de leden van de meerderheid afwezig zijn en dat de raad daarom 'onvoldoende in getal is' om geldig te vergaderen

Thij sakker, Kela en E-10 put Zo kort na de fusie moeten er onnoemelijk veel en belangrijke beslissingen genomen worden. De stad kan de vroegere Kela gebouwen, waar nu het IKO is. aankopen. De waarde van de eigendom wordt geraamd op 11 miljoen BEF, maar

Het meest besproken onderwerp van 1979 is misschien wel de toekomst van de ElO put in Meer, die we nu als De Mosten kennen. Op het einde van het jaar worden alle voorstellen van verenigingen en dorpsraden gebundeld in een informatie-nota. Alle belangstellenden kunnen de nota aanvragen, maar een beslissing wordt er nog niet genomen. Minder spraakmakend, maar ook belangrijk, is de toekomst van de eigen elektriciteitsregie die er alleen in Hoogstraten en Meerie is. Tussendoor is het een ouderwets strenge winter en regent het lezersbrieven in De I-loogstraatse Gazet. Elke week grijpen drie of vier lezers of groepen lezers naar de pen. De l-loogstraatse


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

IE De gilden sc/iriji'en verder aan hun eeuwenoud verhaal. Jos Schrijvers begint aan zijn derde ambtstermijn als koning van St-Joris Hoogstraten en de schutters van Meer nemen hun nieuw gilden lokaal in gebruik. Hooft/man Jef Van Opstal geeft tekst en uitleg (foto) Maand die nu verschijnt moet het niet veel minder brieven doen. Ondanks een harde oppositie kunnen een aantal plannen van de meerderheid rekenen op erkenning op Vlaams niveau. Begin mei is burgemeester Sprangers als studiogast uitgenodigd in een programma op BRT 1. Hij geeft er uitleg bij de 'ongewone verkeersplannen' in Meer. Een Nederlandse verkeersingemeur inspireerde het bestuur om er een plan uit te werken waarbij het verkeer traag maar vlot door de dorpskom kan rijden.

Dure bouwgrond Wonen was ook in '79 al een probleem. De prijs van de houwgrond rijst de pan uit en is tussen 1970 en 1979 gemiddeld gestegen van 260 tot 950 BEF, een stijging van maarliefst 276%. Eén van de projecten om goedkopere woningen ter beschikking te stellen is nieuwbouw of renovatie van de bestaande woningen van het Hoefijzer. De gronden worden duurder, maar 1-loogsiraten breidt uit dat liet een lieve lust is. Zo ontstaan

1 Itty

er nieuwe wijken en wijkcomité's, zoals de 'Buizelhoek'. die dit jaar hun 25-jarig bestaan kunnen vieren. In Meerle geeft de grond zijn geheimen prijs. Bij graafwerken achter de parochiezaal stoot de aannemer op twee drinkwaterputten. Ze maakten vermoedelijk deel uit van een gebouw dat er eeuwen stond en rond 1900, bij de Lutbreiding van liet kerkhof, afgebroken werd. De inspraakorganen en adviesraden krijgen stilaan vaste vorm. Het college beseft dat het niet op elk terrein deskundig kan zijn en neemt zelf initiatieven om advies in te winnen. Zo is er de werkgroep architecten, die advies moet geven bij 'moeilijke' bouwaanvragen. De werkgroep bestaat uit vier architecten die in Hoogstraten als zelfstandigen werken: Luc Brosens van Hoogstraten, Raf Horsten van Wortel. Yves Van Den Brande van Minderhout en Omer Van Agtmaal van Meer.

Geen rozengeur Maar niet iedereen vindt dat alles rozengeur en

maneschijn is. Dc werkgroep LENK (Leefbaar Noorderkempen) neemt het op voor het milieu. Ze willen liet blijkbaar grondig doen want ze organiseren een cursus Milieubeleid onder de slogan 'Toekijken hoe het allemaal verkeerd gaat ('ft'. Vijfvrijdagavonden worden gevuld met onderwerpen als Milieubeleid in België. Ruimtelijke Ordening. Milieu en economie, Natuurbehoud en Engagement voor liet leefmilieu. Leuk komt regelmatig op straat. Hun leden zullen zeker deelgenomen hebben aan het massaal protest tegen de vestiging van Agrichem op zaterdag 17 november. Het bedrijf werkt in Rijsbergen onder de naam Brabant Chemie en houdt zich bezig met het verwerken en verpakken van chemische producten. Na een negatief advies van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid is het er niet langer gewenst en wil het zich op het industrieterrein De Kluis vestigen. De fusie is een feit, maar elk kerkdorp blijft toch zelfstandig en zonder veel overleg werken. Naar aanleidin g van 'het jaar van het kind' vergaderen de verenigingen van Hoogstraten. Wortel en Meersel-Dreef en werken elk afzonderlijk een programma uit. In Minderhout organiseert uien voor de vijftiende maal Kapellekenskermis, een wedstrijd tussen de verschillende gehuchten met als eindprijs de wisselschaal O.L.Vrouw van de Akker'. Ook in Meersel-Dreef weet men wat feesten is. Na een succesrijk missiefeest en een jubileum van de fanfare: is er begin oktober het jaarlijkse dorpsfeest.

De Ferre en Herman Brood Omdat de fanfares van de verschillende kerkdorpen rond dezelfde periode gesticht zijn, is het niet alleen feest in Meersel-Dreef. Ook de Marckezonen van Minderhout vieren hun 100jarig bestaan. In Wortel organiseert de fanfare elk jaar karnaval. Karel Verboven was zes jaar lang de Wortelse Prins en wordt opgevolgd door

F7#7 I0cflh6FIE ',

LA Besfe ke14z8 voot

1

lei..tke

rt foffe fofo ' s

riw foto ' s csfc j ew vkf in eigen Prof. Ioio

D EJifoIe bewerkiieii

1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

M.

L t Ltr SOVV1CC

Penfoskvnct.be

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

WIM


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Op 17 februari wordt Piet Convents. cie zoon van dokter Convents, in Oud-Heverlee tot priester gewijd, om daarna opgenomen te worden in de gemeenschap van de paters Salesianen van Don Bosco. Op 18 maart draagt hij een dankmis op in Meer.

1

Dromers en dichters !)'l

rjfl

ik

1*

_J Dokter— dichter Hendrik Versmis.ren wordt gehuldigd met een publicatie van zijn gedichten en een rustbank in het Rozenkranspark. Deken Lauwervs spreekt de genodigden toe bij de inhuldiging. Prins Cel den eerste, nu beter gekend als schepen Van Ammel. De KLJ van Wortel neemt de gebouwen van de vroegere gemeenteschool in gebruik. Wortel lijkt de 'place to be' voor liet jonge volk. In de First One, ondergebracht in de inmiddels verdwenen melkerij, zijn er optredens van Herman Brood, Ferre Grignard en andere gekende namen. Het Slot bestaat al tien jaar en geeft kansen aan jong talent zoals 'de Scheuren' en 'de Veulpoepers'. Voor de iets ouderen is er minder goed nieuws. In Wortel is er weer een café minder. Na een stille dood van café Eglantier van Piet-Jan, sluit ook Ivo De Clerck zijn café 'In de Verzekering tegen de dorst' In Hoogstraten is er de Skalden en is Jeugdclub de Tinnen Pot nog actief. Het jeugdhuis ontleent zijn naam aan een prachtig gebouw langs de Vrijheid dat inmiddels verdwenen is. Er verdwijnen nog nieer niooie panden langs de Vrijheid. De Christelijke Mutualiteiten (CM) nenien hun intrek in een nieuwbouw, die er maar kan komen na de sloop van een enig mooi herenhuis.

Foto's, filmen en feesten De Salm-Salm molen is er nog wel. Met de 'molenfeesten' wordt de derde verjaardag van de restauratie van de molen herdacht. Met optredens van de vendeliers de Klauwaerts, de volksdansgroep 'De Lindelei 'en een toeristische zoektocht richt nien zich tot een iets oudere doelgroep. Er verdwijnen niet alleen gebouwen. Er zijn ook verenigingen die niet meer bestaan, zoals de Hoogstraatse Filmcluh, meto.a. XavierBrosens, Roger Michiels, D. Swolfs en Jef Schellekens. In '79 organiseerden ze een lessenreeks waarin vol-

gende onderwerpen aan bod komen: titels maken, camerawerk, beeldcompositie, montage enz. Misschien maakte de hlmclub wel beelden van de plechtige opening van het VVV kantoor, dat vanaf 7 april zijn deuren opende in de raadskelder van het stadhuis. Ook bij de gilden is het feest. De Sint-Jorisgilde van Meer neenit haar intrek in hun nieuw gildenlokaal langs de Donckstraat en in I-Ioogstraten schiet Jos Schrijvers zich voor de derde opeenvolgende maal tot koning. Na een eerste bescheiden poging in 197 wordt in '79 de eerste grote 'Dag voor mindervalide kinderen' georganiseerd in het Klein seminarie.

De theatergroep Kopspel vzw pakt uit met een bijzondere productie. Vanuit gesprekken met de Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg, dat zijn mensen die niet gehandicapten werken, schrijft Ene Nagels het toneelstLik 'Hoera Gehandicapt'. Flor Verschueren schrijft de muziek. Ene Nagels woont in één van de huizen van het begijnhof en is initiatiefnemer van een Open brief aan het OCMW. waarin de bewoners de slechte toestand van de woningen aanklagen. In 1979 herdenkt men dichter dokter Hendrik Versniissen. Er verschijnt een dichtbundel met zijn werk en de V.T.B. afdeling Hoogstraten plaatst, als herinnering aan de dichter, een rustbank in het Rozenkranspark. Het is een ontwerp van architect Freddy Daclemans, niet een bronzeii niedaillon van de hand van Jef Martens. Er krijgen nog meer kunstenaars een kans in '79. Het OCMW organiseert een wedstrijd voor een beeld dat een plaats zal krijgen voor de nieuwe vleugel van het rusthuis, het vroegere moederhuis. Het bekroonde ontwerp is van Jeanine Taillieu uit Merksplas en zal uitgevoerd worden in roestvrij staal. Een andere kunstenaar, JosAdams, geeft zijn ontslag als directeur van het IKO. Pas na dejaarwisseling zal Jef Martens als zijn opvolger benoemd worden. Deze laatste maakt ook deel uit van de Spilzakken, die een nieuwe single uitbrengen met de beruchte nioordgeschiedenis "De Muzementen" en "Jan zocht een meisje". (fh)

Ii Snioketonii St/of treedt fege/mnat/ç op in het Hoogst roaf,sc. Viiie. Picie,' (.J,oe,n'ehl. Petej' Van Evck, .Jet' Van GooI, Jan Michielsen


OMSLAG VERHAAL DE HOOGSTRAATSE PERS 1979

-

2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Hoe groener hoe liever Bladerend door dc eerste jaargang van De Hoogstraatse Gazet, valt het op hoe veel pagina's gewijd zijn aan wat men nu het groene gedachtegoed noemt. De toenmalige milieuvereniging LENK gebruikte de gazet om de lezers een groen geweten te schoppen. Alhoewel, schoppen was

Nederland werd aangebracht. Lenk organiseerde natuurkuisdagen en kloeg de overheid aan die er zelf niet voor terugschrok om al eens illegaal te dumpen. Stel je voor dat er toen geen fietspaden waren langs de grote wegen waarop elke dag zoveel kinderen naar school gingen. Lenk gaf de

dci

E

44t Z41t

In die tijd dacht men - en de mensen van Lenk ook al eens - dat het allemaal wat idealistisch om niet te zeggen utopisch was. Maar kijk nu hoe mooi onze dorpspleinen erbij liggen, hoeveel bomen er langs de wegen staan, hoeveel fietspaden zijn aangelegd. Het Hoefijzer bestaat nog, het Begijnhof floreert, de Mosten is open Dank zij Lenk? Ach nee, dank zij de groene tijdsgeest die zij misschien iets vroeger heeft aangevoeld. En natuurlijk heeft het ook te maken met geld; we werden zoveel rijker en konden het ons permitteren om al die mooie plannen te verwezenlijken. Staan we nu op een keerpunt? Vinden velen niet dat het welletjes is geweest met die vergroening, versmalling en verkleining? Het zou kunnen maar laat ons hopen van niet. (jof)

=-

6.

'l•'

.

t •

''

.

'

'

__4, ,-(

.' .' -AWI

h l

Week na iveek voerde Lenk 'HET VUILKSKE" op in De Hoogstraatse Gazet: een manneke dat zich bezondigde aan de meest milieuonvriendelijke zaken en wilde zo de lezers een groen geweten schoppen. er niet echt bij tenzij tegen de schenen van de gemeentelijke politiekers. Die speelden het spel dan ook wel eens echt grof, zoals onze schepen van openbare werken. Die bestond het om het door de gemeente opgehaalde grof huisvuil af te voeren naar een illegale stortplaats; een andere keer liet hij het opgehaalde oud papier dumpen op het gemeentelijk stort. Het valt ook op dat de toenmalige groenen het vooral politiek speelden. Ze hielden zich niet zo bezig met het bestuderen van plantjes en diertjes - misschien kenden ze daar ook niet zo veel van eerder met wat toen met een nieuw woord "ruimtelijke ordening" heette. Stel je voor dat er toen nergens een voor kinderen ingerichte speelruimte was zoals nu in vele wijken wel het geval is. Daarom ijverde Lenk voor een speelruimte, tenminste in elk dorp en maakte plannen om in elke nieuwe verkaveling speelruimte voor te behouden. Stel je voor dat De Mosten toen nog een gewone El 0-put was en dat er plannen bestonden om het gebied te verkopen aan bouwpromotoren. Lenk maakte een plan om de zone om te bouwen tot een recreatiepark voor de eigen inwoners met zwem- en speelgelegenheid op een mens- en natuurvriendelijke manier (zo heette dat toen). Stel je voor dat het Hoogstraatse toen bezaaid was met sluikstortplaatsen waar ook afval van -

10

aanzet om ook hier werk van te maken. In een tijd van verbreding van wegen en van het wegwerken van bochten om de auto ruim baan te geven, kwam Lenk af met ideeën voor versmalling, voor meer bochtenwerk en voor meer bomen langs de weg. In een tijd waar grootschaligheid het goed deed, was Lenk voor verkleining: inspraak van de buurtbewoners, behoud van de dorpsschool, bewaren van voetpaadjes. Ineen tijd van kaalslag wilde Lenk meer bomen, langs de weg en op de dorpspleinen; ijverde voor het behoud van Hoefijzer en Begijnhof.

Het kan verkeren

L.

sJi*._

: ,.,

.

.

Be , ,J n j a ren 70 v oe nleLe nk 1 cii ii /l'ti 0 sii , id tc ( /t deplannen v an de r uiN erAuve lillo o ln de Mark te kanaliseren. De strijd werd verloren hoewel enhele ineanders bewaard bleven. In i','cdcrlond ii as de Mark al veel vroeger iv clii etivkken: nu is orclr de rit ier in .Srrijheek neer soor een gedeelte lerui ''krom omwille van de natuurbescherming. ~

"


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTtG JAAR GELEDEN

Kris Meeuwesen, 25 lentes jong: een contente mens 1 H

el Baby l,5jr in 1979.

In de registers van de burgerlijke stand staat het te lezen. Kris is geboren op donderdag 8 februari. Hij is de zoon van Alphonsus en Elisa Meeuwesen-Bruynen. Ze wonen aan de Bredabaan op nummer 16 in Minderhout. De Bredabaan is ondertussen veranderd in Bredaseweg en de enige Meeuwesen die in het telefoonboek vermeld staat in de Bredaseweg woont op nummer II. Maar is het toeval of geluk? Bij het eerste telefoontje naar dit adres krijg ik onmiddellijk een Kris aan de lijn. De juiste Kris. Hij bestaat dus echt, verkeert in goede gezondheid en wil graag vertellen hoe het hem vergaan is de voorbije 25 jaar. De moeder van Kris weet zich nog goed te bermneren dat het vreselijk slecht en gevaarlijk glad winterweer was, de dag van de geboorte. Kris kwam ter wereld in het oude moederhuis van Turnhout in de Korte Begijnenstraat. Het weer was zo bar dat de vader van Kris. werkzaam in de bouw, dat jaar vorstverlet kreeg tot aan Pasen. Kris kwam als jongste terecht in een gezin van drie kinderen. Hij heeft twee oudere broers Jeff en Jan. Van zijn kindertijd herinnert Kris zich zijn hele fijne jeugd: veel tijd om te spelen met vriendjes uit de buurt. Vooral buiten ravotten in de Beemden en in de Krekelstraat, toen nog open gebied zonder containerpark. Maar Kris was wel een lustig kind. Behalve dan die ene keer dat hij bovenop het kot achter in de tuin was geklauterd met de ambitie eraf te springen. Kris was vooral een bezig kind, vooral in de weer met BMX-jes en Gocarts en vooral met zijn grote interesse: het maken van allerlei constructies. Kris wist eigenlijk al vlug wat hij later wilde doen: iets met bouwen. Hij ging in Minderhout naar de lagere school, iets wat hij graag deed. En juffrouw Carine was zijn grote idool, zo voegt zijn moeder eraan toe. Zijn middelbare opleiding kreeg Kris in twee delen: eerst ging hij naar het Seminarie, de laatste twee jaar volgde hij de richting bouwkundig tekenen aan het VITO. Kris wilde verder de bouwkundige richting in en trok naar Cent, naar het HIKO. Hij

ÂŤ<

Grole Kris anno 2004. volgde aan deze hogeschool een ingenieursopleiding. 1-Jij hield het er twee jaar vol. Een leuke tijd. zo zegt ie zelf, maar hij kreeg er teveel theorie en wiskunde. Daarom verhLusde Kris naar het KAHO in Aalst om er Graduaat bouwkunde

te volgen. Deze meer praktijkgerichte opleiding volbracht Kris met glans. Sinds een jaar werkt hij als werileider hij het Hasseltse bouwbedrijf DEMOCO. Een job die hem veel voldoening schenkt. Kris woont op dit moment nog thuis bij zijn moeder, wat ze allebei heel fijn vinden. Zijn vader is helaas vorig jaar gestorven. Kris heeft plezier in zijn leven samen met zijn vriendin Jo. Verder amuseert hij zich met het groepje Bekman en zijn muilezels, enkele jaren eerder opgericht met enkele vrienden. Goede vrienden hebben is trouwens een van de belangrijke dingen die Kris heeft ontdekt in zijn 25-jarig bestaan. Wat de toekomst hem zal brengen! Dat weet hij allemaal nog niet precies, zoals het nu gaat is Kris een contente mens. Wij zijn alvast nieuwsgierig en staan vast en zeker opnieuw bij Kris op de stoep rond 8 februari 2029. Benieuwd om dan te horen hoe het hem in de volgende 25 jaar zal zijn vergaan! (ms)

25 jaar getrouwd

Frans en Mart Sprangers-Martens Exact even lang getrouwd als De Hoogstraatse Pers oud is, tot op dc dag. Op vrijdag 9 februari trouwde toenmalig burgemeester Fons Sprangers hen op het Hoogstraatse stadhuis voor de wet. In april van dat jaar trouwden ze voor de kerk. Mail Martens is afkomstig van dc Meerse Zandbergen. Frans is geboren en getogen op Groot Eyssel. nummer 3 1 . Ze kennen elkaar via de broer van Mart, met wie Frans bevriend was. Ze kennen elkaar al vanaf hun zestiende, maar aanvankelijk klikte het niet zo heel goed. De vonk sloeg een paar jaar later pas oven in cafĂŠ De Blauwe Frans 'n Mart 01) hun zilveren huwelijksft'est. Schelp in Meer. dingen te doen die ze leuk vinden. Frans zit sinds Het pasgehuwde koppel gaat wonen op Groot acht jaarop Jiujitsu in Hoogstraten. Verder houdt Eyssel 29 a, naast de ouders van Frans. Ze bouwhij van motorcrossen. Dat doet hij in Alphen bij den er een eigen huis. In de voorbije 25 jaar is Baarle. Mart houdt zich in haar vrije tijd bezig er niet veel veranderd wat het adres betreft: enmet Spinning. een vorm van conditietraining op kel het huisnummer. Ze wonen nu op nummer muziek op een vast fletstoestel. Dat doet ze al 53. En de gezinssituatie is ook flink veranderd. vele jaren in Zundert. Frans en Mart hebben ondertussen drie volwasDe eerste 25jaar die Frans en Mart samen hebben sen kinderen. De oudste is Debby, geboren in doorgebracht waren goede jaren vinden ze, zij 1980. Dan komt Sandra, een jaar jonger dan het dat cle tijd eigenlijk veel te snel gaat. Maar haar zus. De jongste in het gezin is Wim, gebonu hebben ze een goed leven: ze wonen op een ren in 1984. Frans en Mart hebben een land- en plek waar ze graag wonen en zijn blij dat hun tuinbouwbedrijf: naast varkens hebben ze ook kinderen goed zijn terecht gekomen. Wij wensen aardbeien. Naast het harde werken in hun eigen hen hetzelfde toe voor de toekomst. (ins) bedrijf heeft het koppel gelukkig nog tijd om


OMSLAG VERHAAL DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Het Hoefijzer, zo kan het ook! Een geslaagde herbestemming In 1931 werd het Hoefijzer aan de Lindendreef gebouwd. Het waren woningen ten behoeve van het personeel van de strafschool. het Penitentiair School Centrum; of zoals men het gewoonlijk noemt: de kolonie. Jarenlang woonden daar de "surveillanten" met hun gezinnen in 26 woningen, gegroepeerd in zes blokken van vier woningen en een blok van twee woningen. Het was een hechte gemeenschap. Aanvankelijk bleef men er vast wonen. Later, voor een aantal jaren, tot men zelf kon bouwen. Het werd er heel anders door. Alle nutsvoorzieningen waren er al zeer vroeg aanwezig, water en elektriciteit, via de kolonie. In de jaren zestig konden deze woningen niet meer voorzien in de met de welvaart gegroeide woonbehoefte. In een huis moest plaats zijn voor een auto, een diepvrieskast, een vaatwasmachine, voor meer en grotere meubelen en voor dat alles was geen plaats in de kleine behuizing op het Hoelijzer. Als men het zich kon veroorloven, wilde men ook liever in een eigen huis wonen, met eigen garage en eigen voor- en achtertuintje. De bewoners van het Hoefijzer verlieten hun huizen en de eens zo drukke en gezellige buurt viel stil. De verzorgde bloemperkjes en de groentenhofkes verwilderden tot een ware woestenij rond de vaak haifgesloopte huizen. Tot in 1971 waren de woningen eigendom van het Ministerie van Justitie die ook het Penitentiair Schoolcentrum beheert; daarna kwamen zij in het bezit van het Ministerie van Openbare Werken. Ook de nutsvoorzieningen dienden ontkoppeld te worden. Het gevolg was dat men zonder water kwam te zitten. De huizen die leeg stonden, werden niet meer verwarmd en leden veel van de vorst. Hier en daar stonden muren open en kon men gewoon binnen kijken. Ook de vloeren waren op sommige plaatsen al weggerot. De laatste bewoners zijn er vertrokken omstreeks 1977. Zij zijn er vast zolang blijven wonen met de goede herinnering aan vroeger en de lage huurprijzen. Had men de huizen tijdig opengesteld voor iedere huurder, was de schade vast minder groot geweest. Leegstand doet een wijk immers snel verkommeren. Het Ministerie van Openbare Werken wilde aanvankelijk een gedeelte van de woningen- die toen al erg gehavend waren - herstellen. Dit gebeurde niet en in 1978 werd besloten het Hoefijzer te verkopen. Deze verkoop was niet naar de zin van vele mensen uit het Hoogstraatse. Wellicht zouden de huizen gesloopt worden. de lindebomen geveld, het oude vertrouwde Hoefijzer weg... Zou daar niets aan gedaan kunnen worden? In juni 1978 kwamen verschillende mensen bij elkaar om samen te overleggen. Mensen van LENK, van het ACW, van de dorpsraad. de jeugdraad en van de werkgroep architecten 12

spraken zich uit voor het behoud van het Hoefijzer als woonwijk, elk vanuit hun eigen gezichtspunt. De dorpsraad van Hoogstraten en het ACW zagen in het (herstelde) Hoefijzer een geschikte sociale woonwijk; zowel de bijzonder goede ligging van de wijk - rListig en toch dicht bij de dorpskern - als de groeiende woonbehoefte - overal in de gemeente schoten de nieuwe woonwijken als paddestoelen uit de grond waren voor hen argumenten voor het behoud van het Hoetijzer.

1-let zag ernaar Llitdat het I-Ioefijzerals woonwijk zou bewaard blijven. Tot nu toe is er echter nog niets gebeurd. De huizen worden meer en meer bouwvallig en zo wordt vernieuwing moeilijker en duurder", aldus De Hoogstraatse Gazet van vrijdag 12 oktober 1979. "Nu is het november 1979 en niets is er gebeurd. Enkel het Hoefijzer veranderde: de huizen worden meer en meer bouwvallig, de strenge winter van '78-'79 heeft veel schade toegebracht aan de daken, het gras op het pleintje is lang geworden en probeert nu ook in cle vroegere woonkamers

Het behoud van cle wijk het Hoetijzer aan de Lindedreef was een actiepunt waar LENK al geruime tijd mee bezig was. Wat gedaan om het Hoefijzer te redden? Actie voeren (theater Kopspel maakte het liedje "Het Hoefijzer moet blijven" dat door de kinderen gezongen werd tot ver buiten de Hoogstraatse grenzen), brieven schrijven, krantenartikels publiceren. Alles en iedereen die wat in de pap te brokken had bij de aan- of verkoop van het Hoefijzer werd aangesproken en aangeschreven. En inderdaad, er kwam beweging in de zaak. Staatsecretaris De Wulf. zo begaan met vernieuwbouw (herstellen en heruitrusten van oudere woningen) beval aan de Nationale Maatschappij voor Huisvesting eens naar Hoogstraten te gaan en daar de huizen van het Hoefijzer te bekijken om uit te maken of herstel nog mogelijk was en hoeveel dat zou kosten. Het gemeentebestuur was ook van goede wil en legde een principeverklaring af dat zij het Hoefijzer zou kopen mits hiervoorsubsidies beschikbaarwaren. De Turnhoutse Bouwmaatschappij - die vroeger de huizen gebouwd had - verklaarde interesse te hebben voor het opknappen van die huizen en er een sociale woonwijk van te maken. Alle gaven blijk van veel goede wil, hadden goede voornemens en deden in juni 1978 mooie beloften. "In het begin van dit jaar (1979) zag het er goed uit: de werkgroep architecten sprak zich positief uit voor de mogelijkheid van sanering van de bestaande woningen: de gemeente en een maatschappij voor sociale woningbouw waren ge誰nteresseerd in de aankoop van het Hoefijzer.

te groeien, alles wat niet te heet of te zwaar was, werd van de huizen afgehaald en meegenomen. In de zomer is het er nog mooi, dan wonen er heel veel vogels en is het er zo groen dat de huizen nog best bewoonbaar lijken." (DHG 30 noc: '79) Deze zomerse aanblik was een vooruitblik op een mooi en goed wonen op het Hoefijzer. Als men niet alles laat verkommeren. "Waarom moet dit zo lang duren? Zo lang tot cle huizen tot ru誰nes vervallen, of is dat misschien de bedoeling? Het opknappen van ru誰nes is een kostbare zaak en misschien financieel niet haalbaar, waardoor enkel afbraak overblijft... De winter staat voor ons aller deur maar zeker voor de deur van de huizen van het Hoefijzer waarin de regen, de wind en de sneeuw ongehinderd naar binnen komt en de afbraak verder gaat." (DHG 30 om: '79) 't Zou spijtig geweest zijn! LENK en andere hoopten en maakten er werk van, zodat de huizen niet gesloopt werden. De gedane beloften werden gehouden. Het 1-loefijzer is een sociale woonwijk geworden en wat voor een. Het is er goed toeven op het Hoefijzer als men de sfeer er goed houdt. Aan de andere kant van de Lindedreef, tot tegen de eigendom van het Spijker, stonden aanvankelijk alleen maar huizen van de kolonie. Velen ervan is het minder goed vergaan dan het Hoefijzer. Het Hoelijzer is een goed voorbeeld van hoe het ook kan: een bijdrage aan een leefbaar historisch stadje. Verpruts het niet met wangedrochten of om uwe zak te vullen, maar bouw en behoud het met en in stijl. Ook dat is mogelijk zoals je ziet. (DB)


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Het Begijnhof in verval HOOGSTRATEN - De werken mogen dan al ruim vijf jaar zijn afgerond, het Hoogstraatse hegijnhof hlijt't een massa bezoekers aantrekken. Ontelbare toeristen kwamen de prachtige restauratie al met eigen ogen bewonderen. En ook de plaatselijke bevolking draagt de site in haar hart. De successtory van vzw Het Convent zal onderhand wel gekend zijn. In het geboortejaar van onze Gazet (1979) moet echter nog een lange weg afgelegd worden, hetgeen verder uit een lezersbrief zal blijken.

Eerdere acties

(DHG —27 april 1979, lezersbrief op p. 2)

lokken. ... Schrikbarend zijn ook de elektrische leidingen: zij zijn niet alleen ontoereikend voor een hedendaags gezin, maar leveren ook een reëel brandgevaa. ... Met (leze brief willen we u ook wijzen op het kit dat de prikdraad rond degrasperkjes niet bi jdraagt tot liet vriendelijk' karakter i 'ah liet Begijnliof We begrijpen dato liet gazon wilt beschermen, maar we zijn ervan overtuigd dat hiervoor andere manieren bestaan dan deze gevaarlijke prikclraad. Leven we trouwens

"Wat verder volgt een reeks vragen tot verbetering om dan te eindigen met het besluit: nu niet in herjaar van liet kind?

hot werd door die jonge mensen op individueel initiatief wat opgekalefaterd en er ontstond een plezierige gemengde buurtsfeer.

DHM: Hoe zijn jullie ertoe gekomen de brief te schrijven? Voor zover ik me kan herinneren groeide er bij avondlijke gesprekken 'over de haag' het idee dat de eigenaar het grootser Zou mogen aanpakken. Vandaar de brief. Hoewel ik me niet meer juist herinner wat er in die brief stond, weet ik nog wel dat het een spontane oproep was van de mensen die er woonden om de huurt nieuw leven

Uit de gegronde

Nu was Het Convent niet de eerste groep die de schandelijke toestand van het begijnhof heeft aangeklaagd. Denken we onder meer aan de actiegroep "Red het Begijnhot" uit 1988. met Piet Jan Romhouts als drijvende kracht. De groep laat een video maken die de nlïne prachtig in beeld brengt en laat geen gelegenheid voorbij gaan om de wantoestand aan te klagen. Maar de tijd lijkt nog niet rijp voor het project, waardoor het na een paar jaar helaas uitdooft. Niettemin heeft "Red het Begijnhof" vast heel wat mensen wakker geschud. Voor sommigen is de 'hegijnhofliefde' wellicht nog eerder ontkienid. Want ZO lezen we dus in De Hoogstraatse Gazet van 27 april 1979 een stevige lezersbrief, ondertekend door Erik Nagels, in naam van de 24 gezinnen die het hof op dat moment bewonen. In de brief wordt de schrijnende toestand van de site aangehaald en wijst men het OCMW op de hoogdringendheid van een oplossing. De brief dateert uit een periode die wat het begijnhof betreft vaak vergeten wordt, hetgeen in teite jammer is. Want hoewel de bouwvallige staat van de huizen en de armoede van sommige van haar bewoners het leven er niet altijd gemakkelijk maakt, heerst er een aangename gemoedelijkheid. De bewoners praten vaak met elkaar, ook over het begijnhof. Verschillende bewoners trachten hun huisje zo goed en zo kwaad mogelijk in stand te houden, vaak met eigen middelen.

klachten die wij hier aanhalen, blijkt dat ii, liet OCMW gedurende jaren schandelijk in gebreken is gebleven. We vinden het de hoogste tijd dat u nu daadwerkelijk aan deze toestanid iets gaat doen. We staan er dan ook op dat er binnen de maand nadat u dit schrijven licht ontvangen, stappen moeten gezet zijn waaruit blijkt dat ii cle zaak ernstig neenit. Wij blijven niet wachten

op restauratie

Het Beg ijtihof zoals het er s'66r de restauratie uitzag. Ondank.v de

Hoe groot de impact slechte staat van de huizen, koesteren verschillende bewotiers ook van de brief is geweest mooie herinn erin gen aan deze periode. weet niemand. Maar dat we verschillende van de toenmalige bewoners in te blazen. Er is nooit contact geweest tussen terugzien. bij latere acties rond het hof cii zelfs die eerste 'spontane opwelling' van herwaardebij de eigenlijke restauratie, is wellicht niet toeringsdrang en de latere renovatie, denk ik. Wel vallig. De briefschrijver zelf. Erik Nagels, is al Zijn een aantal mensen 'van het eerste uur' ook een tijdje uit Hoogstraten weg. De Hoogstraatse initiatiefnemers gebleken bij de eigenlijke resMaand nam contact met hem op en vroeg hem wat tauratie of toch bij latere acties. Ik denk dan aan hij zich nog herinnert van de brief die hij schreef. mensen als Jef Martens en Mark Vanluffelen. En hoe hij terugkijkt op die periode. DHM: Misschien hadden jullie zelf een bepaald

25 jaar later

Enkele fragmenten

DHM: Wanneer woonde je op liet begijnhoJ'? En hoe was het er toen?

"Ondergetekendemi. bewomieec van liet Begijnhof

Ik woonde in liet begijnhof nummer4 vanaf 1974. Ik ben er weggegaan in 1984. tk was een van de eerste jonge mensen die liet begijnhof als een aangename plek om te wonen ervaarde. Het begijnhof was eigendom van liet OCMW, en werd o.a. gebruikt voor sociale huisvesting. Er verbleven ook enkele dorpsfiguren. Het was in elk geval een volkse wijk. Dat leek me fascinerend. Heel snel nadat ik er mijn intrek had genomen kwam er een echte golf van nieuwe bewoners op gang. Net zoals dat met straten vaak gebeurt, veijongde de 'wijk' in zijn geheel. Jef Rombouts, Jef Martens, Greet Martens, en nog vele anderen. Het

willen luermede hun ongenoegen uiten over hun weinig leefbare woonsituatie. De toestand van onze huisjes i.s ronduit erbarmelijk te noemen: daken, goten en bijgevolg ook de zolderin gen zijn verregaand verwaarloosd, de touren schi,nmnelen, de ramen zijn tachtig en rot. In deze situatie leien ook bejaarden en kleine kinderen. Slechts weinig huisjes zijn aangesloten op het rioleringsnet en er bestaat geen voldoende afwatering. We zitten werkelijk opgescheept met open riolen. Deze weinighvgiënische omnstandigheden kunnen toet anders dan ratten en ongedierte

plan of voorstel tot restauratie opgesteld. Inimziddels is het begijnhof gerestaureerd. Welke elementen van de restauratie zou jullie groep wellicht toegejuicht hebben? Ofjuist niet? Nee, een groots plan was er toen niet: wel een gevoel dat het hegijnhof een eigen sfeer uitstraalde die ook goed paste in de vrijbuiterige sfeer die er in die tijd hing. Ik heb geen duidelijk beeld van de inhoudelijke kanten van de uiteindelijke renovatie, maar ik vinci wel dat er op architecturaal gebied zeker prachtig werk geleverd is. Ik woon nu in Antwerpen en hen liet contact met de regio een beetje kwijtgespeeld. Als ik nog eens een bezoek breng aan het begijnhof, vervult me dat met nostalgie en heimwee. Mijn begijnholjaren waren zoals Bruce Springsteen zingt: "Glory Days". (dli) 13


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979

-

2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Een zilveren gebuurte: De Buizelhoek In de grote dikke Van Dale wordt gebuurte omschreven als: de huizen die in de omgeving staan. Aan huizen op zich is niet veel te beleven. Belangrijker zijn volgens ons de mensen die in die huizen wonen en zo in elkaars omgeving zijn, er samen leven in goede en in kwade dagen. Dit lijkt wel op een huwelijk maar je kiest je geburen niet zelf. Toch is een goede buur belangrijker dan een verre vriend, zoals het spreekwoord zegt.

SR?

JHED

ton Weereld Ll! lii Torremans 1980 - / a leo/en L1C .sloef in Ier ,ee/eç'en/ieu/ ron Lie gouden brui/of! 1//n Loui.r en Loui.a Borrenian.s Gebuurte Buizelhoek, één van de zovele gebuurten in l-Ioogstraten, is samen met ons aan zijn zilveren jubileum toe. Dat het zo is, zullen de geburen geweten hebben want een heus feestweekend met allerlei activiteiten werd in elkaar gestoken. Redenen genoeg voor ons om er eens op af te stappen. De Buizelhoek situeert zich grosso modo tussen de Achtelsestraat, de Vrijheid en Buizeistraat, met daartussen allerlei andere straten, de ene al wat ouder dan de andere. Nieuwe verkavelingen werden er de laatste decennia gerealiseerd en maken zo van dit gebuurte een vrij heterogeen gebeuren. Zowel oudere als jonge gezinnen met kleine kinderen hebben er hun stek. Wie er wil gaan bussen zal toch om en bij de 460 stuks moeten meenemen want ongeveer zoveel brievenbussen zijn er te vullen. Omgerekend zal dit ongeveer neerkomen op om en bij de 1500 bewoners of buren van elkaar. Natuurlijk bestaat de Buizelhoek al veel langer dan 25 jaar. Vroeger had het de benaming "Achtelsestraat - Seminarie" maar dat werd 25 jaar geleden te oubollig gevonden en met een officieel schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, werd op 17 september 1979 gevraagd om een naamsverandering. Die naamgeving was niet zomaar lukraak gekozen. Ere-deken Lauwerys spendeerde er wat opzoekingwerk aan: De naam "Busel" werd reeds in 1400 in Hoogstraten vermeld. Wat het 14

echt betekent weet men niet, maar misschien is het een verwijzing naar dc persoon die er wnonde. In 1388 is er sprake van "de erfgenamen van Margriet van Busele". Later vindt men een schrijfwijze 'Van Buysele" terug en in 1460 kan ii&ii van via "Het Bultraaiken' naar d "Buysselakker" rijden om er bonen te planten. In die tijd was het een vrij uitgestrekt gebied en sprak ileil zelfs an ecn "oorvie" Pn n 'achterse" Buysele en was het "hof van Buysele" ecn leengoed van de heren van Hoogstraten. De geschiedenis van dit hof is te volgen in de leenboeken van Hoogstraten. Het spreekt dan uuk vuui Lich dat bij een naarnkriize voor een gebuurte de oude benalililig up dL voorgrond kwam. De henarnjni' "Buielhock" is dan ook een eerbetoon aan de vroegere bewoners. Prompt werd die naamskeuze door het college goedgekeurd. Het toenmalige bestuur werd voorgezeten door Juul Sterkens en Viviane Torremans-Driesen verzorgde het secretariaat. Op de dag van vandaag is Dirk Lambrechts voorzitter en Peter de Beck secretaris. Doorheen de jaren is het een bruisend gebuurte gebleven. Beginjaren negentig kende de werking een hoogtepunt. Tal van nieuwe initiatieven werden uit de mouwen geschud van het dynamische bestuur en vonden hun weg naar alle bewoners. Ook nu nog is dat zo het geval. Zowel aan groot als aan klein wordt gedacht. Net zoals in andere gebuurten van Hoogstraten is "Begijntjes Laat Besluit" een jaarlijks hoogtepunt voor de kinderen. Maar daar blijft het in de loop van het jaar niet bij. Wij plukten volgende items uit het programmaboekje: "Muurklimmen": nieuw vanaf dit jaar maar de juiste datum is nog vast te stellen. "Fotozoektocht": aan de hand van foto's moet men zijn juiste weg vinden door het stratenlabyrint. Zo leert men zijn gebuurte kennen en kan men nog prijzen winnen ook. Jaarlijks is er ook een dropping voor kinderen met een versnapering. Voor de groten is deze activiteit om de twee jaar en de versnaperingen onderweg zijn ook van een andere aard. "Geburenbal" is jaarlijks terugkomend en een ideale gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. 'Het kerstfeestje" is er om het jaar af te sluiten en om elkaar het allerbeste toe te wensen. Samen deelnemen aan activiteiten is een goed bindniiddel want tenslotte is toch de onderlinge samenhang zo belangrijk voor een gebuurte.

O

CUVCKST

1

Een gebuurte kan immers werken als een sociaal vangnel waarin iedereen terecht kan in geval van nood. Want ook in kwade dagen moet men zorg voor elkaar dragen. Die samenhang kan men enkel maar hekomen door mensen aan te spiekeii. uit te nodigen. De Buizelhoek is op dit ogenblik wel het grootste én meest aLtiLv,. gebuurte van Hoogstraten. Zij springen ook op een andere manier uit de band. Hier ziet men immers stripfiguren langs de kant van de weg staan die ons aanmanen voorzichtig te zijn voor spelende kinderen en onze snelheid te matigen. Een initiatief dat al heel wat belangstelling kende, zeker ook vanuit andere gemeenten. Om nu het "zilveren jubileum" te vieren, werden kosten nog moeite gespaard. Een heus feestweekend werd in elkaar gestoken. Gestart wordt op vrijdag 10 september met een gezellige quizavond in de feesttent aan de Jan van Cuyckstraat. Zaterdag 11 september is voorbehouden aan de kinderen met een animatienamiddag. 's Avonds kunnen zowel groot als klein zich uitleven tijdens een groot bal met orkest. Op zondag 12september kunnende buurtbewoners vanaf 11 uur aanschuiven voor een gratis brunch. Tijdens de namiddag is er een volksspelencompetitie en kan men zijn buikje rond eten met spek en eieren. Ondertussen heeft wel het hoogtepunt van de viering plaats. Op de hoek van de Buizeistraat en de Dr. H. Versmissenstraat zal op zondag 12 september een monumentje ter gelegenheid van 25 jaar Buizelhoek worden onthuld als een blijvend gedenkteken voor deze bruisende geburenwerking. Het beeldhouwwerk werd ontworpen door Luc Darquennes en werd gemaakt door Piet Sommen, beiden buurtbewoners. Zilver vraagt om goud, maar daar moet dan wel nog 25 jaar up gewacht worden. Gemeten aan het huidige enthousiasme zal het heus geen moeite zijn om dit te halen. Ondertussen onze felicitaties voor een zilveren gebuurte. (pdn)


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Agrichem, meer werk? Alleen voor graf en zerk!

Hoogstraten zegt NEEN!

Deze en tientallen andere slogans op spandoeken en borden kleurden de Vrijheid op clie bewuste zaterdagnamiddag 17 november 1979. Meer dan 750 betogers en tientallen tractoren trokken vanuit het industrieterrein onder politiebegeleiding naar het stadhuis. Hoogstraten moest duidelijk niet weten van de mogelijke vestiging van het Nederlandse chemisch bedrijf Agrichem op het Industrieterrein aan de Sint-Lenaartseweg. Het was het toenmalige raadslid Fons Jansen die in de gemeenteraad van 16 maart 1979 de kat de bel aanbond en waarschuwde voor de komst van dit chemische bedrijf naar Hoogstraten. Toch zou het nog duren tot het najaar vooraleer de globale mobilisatie op gang kwam. Deze Nederlandse firma die gevestigd was in Rijsbergen kreeg geen verdere uitbatingsvergunning meer omwille van het gevaar voor de omwonenden en de milieuvervuiling. Agrichem of BrabantChemie zoals het in Nederland heet, verwerkt en verpakt bestrijdingsmiddelen en sproeistoffen voor land-en tuinbouw. Het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid trad de bezwaren van de gemeente Rijsbergen hij en zo ging Brabant Chemie op zoek naar andere vestigingsplaatsen. Ook in Bergen-op-Zoom en in Etten-Leur kwam

ze van een kale reis terug. De andere zi cle van de grens lonkte en ZO deed de firma Agrichem een aanvraag voor een bouwvergunning en een uitbatingsvergunning in de gemeente Hoogstraten. De gemeente speelt op zeker en vraagt advies en een uitgebreid onderzoek aan bij de provincie. De firma's Kela en Friswit gaan in het verweer en dienen een bezwaarschrift in. Zij vrezen voor besmetting van de eigen producten. Het Minislerie van Volksgezondheid besluit na onderzoek dat er geen bezwaren zijn tegen een vestiging in Hoogstraten en de provincie verleent een bouw-toelating en een uitbatingsvergunning mits uitgebreide veiligheidsvoorwaarden. Intussen is er in Hoogstraten een stevig actiecomitĂŠ gevormd. Het laatste redmiddel is voldoende druk leggen op de lOK opdat zij geen industriegrond zou verkopen aan deze firma. Na verscheidene voorbereidende vergaderingen en een protestvergadering in de toenmalige Meulen zou de protestmars van zaterdag 17 november 1979 de doorslag moeten geven. Het werd een denderend succes, met bijna 1000 betogers, tientallen tractors, tientallen spandoeken en borden en een zee van creativiteit om cle afkeer van Hoogstraten voor dit "chemisch gevaar" onder woorden te brengen. De Hoogstraatse Gazet volgde gans

dcie onl\s ikkeline op de %oet, was een spreekbuis voor de actievoerders, liet ook de firma Agrichem in een uitgebreide lezersbrief aan het woord maar bracht vooral verslag uit van deze unieke gebeurtenis in Hoogstraten. Mede dank zij deze massale mobilisatie, de politieke druk en het lobbywerk van een aantal bedrijven, vond Agrichem uiteindelijk geen vestigingsplaats in Hoogstraten. De firma is momenteel gehuisvest in het Nederlandse Oosterhout. Die zaterdag blijft voor altijd in de Hoogstraatse analen gegrift, mede door de verslaggeving in de toenmalige "De Hoogstraatse Gazet". (j/i)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98 16

15


OMSLAG VERHAAL DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Het waterzuiveringsstation "Weldra een iuiveringsstatlon te Minderhout", werd er gezegd in De Hoogstraatse Gazet van 1979. Aan het rivierwater en oppervlaktewater zit en zat een kwalijk geurtje. We latende gazet van toen nog eens aan het woord. "Ook vroeger liep veel van ons vuile water in de greppels en beekjes en zo naar de rivieren. Het schone water in die rivieren kon dat vuile water verwerken en opnieuw schoon maken. In het water zit namelijk een heel legertje bacteriën dat de afvalstoffen als het ware opeet met behulp van de in het water aanwezige zuurstof. Nu is het zo geworden dat het water dit werk niet meer aankan. Er is zoveel meer afvalwater gekomen en het is z6 vuil geworden dat de zuurstof en de bacteriën het niet meer kunnen bijhouden en zo is het zelfreinigende vermogen van het water in vele beken en rivieren o.a. in de Mark, bijna geheel verloren gegaan. Het water wordt rot, het stinkt. ... Daarom is er een zuiveringsstation nodig. Dit kost ons heel veel geld, bijna een half miljard, dat is dan de prijs die we moeten betalen voor het vuil maken van zoveel water. Het zuiveringsstation zal gebouwd worden in Minderhout. Men is er bezig met de grondwerken die zullen duren tot juli en in augustus zal men met de bouw beginnen. Eind 1980 zal het helemaal klaar zijn. Het zuiveringsstation zou de hele Markvallei moeten zuiveren van afvalwater; de rioleringen van de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel monden allen uit in het station. Toch bereikt niet al het rioleringswater het zuiveringsstation: als er veel regenwater valt komt er ook veel water in de riolering, meer dan het station kan slikken. Daarom zijn er op de lange rioleringsweg - van huis tot zuiveringsstation - enkele plaatsen waar het afvalwater (sterk verdund met regenwater) wordt gestort in de Mark, de zgn. 'overstorten". Ook bij het zuiveringsstation is er een overstort. Als het afvalwater vijfmaal verdund is door regenwater wordt een gedeelte rechtstreeks in de Mark geloosd. Als het afvalwater in het zuiveringsstation aankomt, passeert het eerst enkele roosters die het grove vuil tegenhouden: dan gaat het naar de zandvanger: het water wordt daar op een lage constante stroomsnelheid gehouden zodat het zware zand bezinkt. Daarna gaat het in grote tanks waar het water zo traag verder gaat dat ook het slib bezinkt; nu is het afvalwater al voor 39% gezuiverd. Na deze zuivering, die mechanische zuivering wordt genoemd, begint de biologische zuivering. Dat gebeurt in grote bakken die gevuld zijn met lavasteen. Het water wordt over die steen gesproeid en druppelt langzaam naar beneden. De noodzakelijke bacteriën zitten als een

slijmlaag op het oppervlak van die stenen: ze trekkende afvalstoffen uit het langs druppelende water en verteren ze. De zuurstof die hierbij nodig is, komt door luchtgaten in de zijwanden van de tanks. Deze biologische zuivering is precies dezelfde als in een natuurlijke waterloop: het water dat zichzelf reinigt door de daarin aanwezige bacteriën en zuurstof. Het afstromende water is dan volledig biologisch zuiver en wordt zo in de Mark geloosd. Er blijft echter nog heel veel slib over. Ook dat wordt biologisch verteerd door bacteriën en heet slijkgisting. Het slijk komt in tanks terecht waar het wordt afgebroken tot water en methaangas: dit methaangas levert de energie waarop het zuiveringsstation moet draaien (drijfkracht voor de machines): een mooi staaltje van energieverbruik in kringloop. Het uitgegiste slijk komt in een persfilter waar het meeste water er wordt uitgedrukt en daarna wordt het uitgespreid op een droogbed Dit eindproduct is dan nog bruikbaar als meststof. De werking van dit zuiveringsstation. met 7 8 mensen die het bedienen, kost jaarlijks 500 fr. per inwoner. Deze kosten zullen volledig door de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel moeten betaald worden. De bouw van het station wordt met staatsgelden betaald.

Toch zijn met het in werking stellen van dit zuiveringsstation niet alle problemen van waterbezoedeling opgelost. De reinigende werking beperkt zicht tot gewoon rioolwater. Giftige afvalstoffen, vooral van industriële en bio-bedrijven moeten hun giftig of sterk besmet afvalwater eerst in een eigen zwveringsstation verwerken vooraleer ze dit in de riolering mogen lozen. Om weer heldere zuivere beekjes en rivieren te krijgen is het nodig dat iedereen aansluit op de riolering: geen sterfputjes meer, geen afwatenng naar het slootje in de tuin of naar een lager gelegen stukje grond, al het vuile water moet de riolering in en zo naar het zuiveringsstation." (De I-Ioogstraatse Gazet. 20 april 1979)

"Enkele dagen geleden lazen wij in een Nederlands dagblad dat de vissers uit het Bredase hopen dat vanaf 1985 de Belgische Mark zuiver water zal aanvoeren zodat het visgenot niet meer bedorven wordt door allerlei besmettingen. Ook onze plaatselijke vissersbond "Altijd beet" heeft reeds grote partijen vis klaar zitten op diverse vijvers om 'straks' op de Mark te kunnen zetten. Maar waarschijnlijk wachten niet alleen de vissers op proper water." (De Hoogstraatse Gazet, i'rijdag 31 augustiis 1979)


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Feestelijke opening van het VVV-informatiekantoor HOOGSTRA1'EN - Op 7 april 1979 opent de VVV haar kantoor in de kelder van het gemeentehuis. Voortaan kunnen toeristen daar terecht wanneer zij informatie over onze gemeente wensen. De Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer zelf bestaat al sinds 1957. Onder andere Jos Wouters en Fons Pans verrichten er— als secretaris - knap werk. Maar onder meer de beperkte interesse vanwege de andere gemeenten in de streek, noodzaakt deze pioniers om de werking op een lager pitje te zetten. Tot Deken Lauwerys in 1966 opnieuw enkele mensen hijeenbrengt om de groep nieuw leven in te blazen. Dit kersverse bestuur bestaat uit volgende personen: Deken Lauwerys zelf als erevoorzitter, Adriaan Van den Bossche (voorzitter). Renaat Soetewey (secretaris) en verder Jos Bruurs, Jos Martens, Louis Croes, Leon en Louis Doms en onderpastoor Verstraelen. Aanvankelijk spitst de werking zich vooral toe op het kerkgebouw en op het gidsen ervan. In de loop der jaren zal - samen met het takenpakket - ook het aantal medewerkers uitbreiden. Met het ontstaan van de fusiegemeente wijzigt de naam VVV Noorderkempen in VVV Hoogstraten, en treedt er een vernieuwd bestuur aan onder het voorzitterschap van Theo Vanderhallen. De vereniging stippelt inniiddels wandelingen uit, verhuurt fietsen en start verschillende activiteiten rond de tuinbouw op. Daarnaast verleent men nog medewerking aan activiteiten van anderen,

voor een oceasionele tentoonstel Ii ng. maar vooral als berging. Het gemeentebestuur laat het lokaal opknappen en voorziet het zelfs van een mooie toog en van een telefoonaansluiting. Naast de inrichting biedt de stad nog extra hulp door het kantoor deels met gemeentepersoneel te bemannen. We lezen onder meer de namen van Leon Houben. May Kerstens en Jan Miehielsen. Later zal vooral Karel Boeckx de permanentie verzekeren. De overgebleven uren vult men op met jobstudenten en met vrijwilligers van de VVV. En gelukkig beschikt de VVV in '79 over flink wat medewerkers. Naast voorzitter Theo Vanderhallen zijn dit Jan Hoeck (secretaris). Jos Bruurs, Jean-Pierre De Paepe. Leon l-lnuben. Jan Aerts. Christ Sterkens. Gust Michielsen, Karel Vlaminckx, Joos Croes. Juul Noeyens, Lou Van den Bossche, Deken Lauwerys en Xavier Brosens als schepen van toerisme. In 1985 zet de VVV een belangrijke stap door via een DAC-project (Derde Arbeids Circuit, nvdr.) Tin Martens als eerste vaste medewerker aan te werven. Tin gaat van de start in dienst van de VVV, en zal pas later officieel voor de stad gaan werken. We schrijven 1987 wanneer de stad het VVV kantoor ook officieel overneemt en omvormt tot een stedelijke dienst. Tin krijgt nu bijstand van twee deeltijdse krachten. Enige tijd later vervoegt Linda Bevers het kantoor, die vele jaren een toeristisch tandem met Tin zal vormen. Tin heeft het kantoor een tijd terug

L)e opr'Inng iaii liet toercsti.sche seizoe,t i een iwi de vele activiteiten waarop de VVV en de Dienst voor Toerisme samenwerken.

zoals Begijntjes Laat Besluit. In dit laatste mag vooral het aandeel van Jos Bruurs niet onderschat worden. Op het einde van de jaren zeventig woi'den de eerste stappen gezet om een eigen lokaal uit te bouwen. Men overlegt met het college van burgemeester Sprangers. dat besluit om de kelder van het historische stadhuis ter beschikking te stellen. Tot dan toe wordt deze ruimte gebruikt

verlaten. Linda werkt nu samen Heidi en Carin. In de loop der jaren is het takenpakket van de Dienst voor Toerisme sterk uitgebreid. Vooral de promotie tot Vlaanderen Infokantoor in 1994 en de restauratie van het begijnhof betekenden een enorme stimulans. Na 25 jaar trouwe dienst zijn de plus- en minpunten van de huidige locatie duidelijk aan het licht gekomen. Positief is zeker de centrale lig-

De beschrijving van de opening in de Gazet van 13april '79 schetst een mooi beeld van de openingsplechttgheid. "En het nas een edu ,te.vt. Er nerdinuziekgeniaaktdaorhet Koperen.veinble i'a;i Staf Mertens, er werden echte aardbeien rondgedeelci door de 'Ghesellen van de aardhei ':je kon lekkere drankjes drinken en boerenbrood me! Keinpisch beleg eten en vooral kon je er aardige toespraken beluisteren." Sprekers van dienst waren voorzitter Theo Vanderhal en. secretaris Jan Hoeck (die de toespraak voorlas van schepen van toerisme Xavier Brosens. die 01) dat moment op reis was), bestendig afgevaardigde Frans Van Gael en burgemeester Fons Sprangers. De burgemeester overhandigde de sleutel en vertelde toen in fraaie bewoordingen over al het moois dat de streek van Hoogstraten te bieden heeft. "Dat is heel lat: de kerken, het begijnho,f en de kapelletjes, het kasteel en de kasteeltjes en vooral het groene landschap met veel weiden en bomen: een landelijk rustig gebied waar het goed "toeven " is, Al deze goede dingen naar je van houdt, nilje ook gi-aag aan anderen tonen, en jaar<,,,, dit VVV-kantoor dat de mensen van elders helpt bij hun verkenningstoeht in het 'Land van Hoogst raten '". (dli)

ging en het bi storiche kaden dal po na bij het erfgoedstadje Hoogstraten past. Ook de ruime berging en nieuw meubilair ervaart iedereen als positief. Eigenlijk is er maar één groot nadeel: de toegankelijkheid voor andersvaliden. Hoewel het kantoor dus al 17 jaar door de stad wordt beheerd, blijft de VVV er kind aan huis. Want hoewel de Dienst én de VVV ook elk hLin eigen activiteiten hebben, wordt er op andere vlakken regelmatig samengewerkt. Zo zijn er al meerdere brochures door onderlinge samenwerking tot stand gekomen. En bij toeristische beurzen, wordt de permanentie door het stadspersoneel soms met vrijwilligers aangevuld. Als we de uitstekende reputatie van het kantoor bij de toeristen in het achterhoofd houden, mogen we hopen dat de constructieve samenwerking tussen de Dienst en de v.z.w. VVV nog jaren mag doorgaan. Het VVV-bestuur ziet er momenteel als volgt uit: Guy Rigouts (voorzitter). Jaak Brosens-Peeters (secretaris), Jozef Bosch (ondervoorzitter), Theo Vanderhallen (erevoorzitter-penningmeester). Marcel Van Ammel (schepen van toerisme). Linda Bevers (Dienst voor Toerisme), André Aerts, Marc Buyens, Gerard De Backer, Jean-Pierre De Paepe, Luc Dockx, Dorien Floren, Jan Fransen, Louis Martens, Aloïs Ruts, Jacqueline Van den Heuvel. Luc Vanluffelen, Annie Vlaminckx en Gerard Vorsselmans. In de nabije toekomst komen wellicht ook Paul Driesen en J05 Van Bavel de VVV versterken. (dh) 17


OMSLAG VERHAAL

DE HOOGSTRAATSE PERS 1979 - 2004 HOOGSTRATEN VIJFENTWINTIG JAAR GELEDEN

Burgemeester Sprangers kijkt terug op zijn verkeersplannen Begin jaren '70 startte het voormalige gemeentebestuur van Meer met een eerste fase riolering in het centrum van Meer. De plannen daartoe werden ontworpen door de technische dienst van de Provincie Antwerpen. Ook de straten, vooral de Dorpsstraat zouden opnieuw worden ingericht. Aan een bevriend verkeersingenieur liet ik toevallig dit wegenplan zien en die man zei me letterlijk: "burgemeester, je moet beletten dat dit plan wordt uitgevoerd. Men verknoeit je dorp voor 20 d 30 jaar". Met veel moeite en miserie werd dan door het gemeentebestuur, vooral voor de Dorpsstraat een voor die tijd zeer modern wegenplan voorgesteld. Je kan begrijpen dat de ingenieurs van de Staat en de Provincie met deze nieuwe kijk op wegeninrichting niet zo gelukkig waren. Zij lieten dan ook geen ge-

legenheid voorbij gaan om aan dit goede plan te prutsen. Een paar kruispunten werden geheel uit hun verband gehaald, een goed gestructureerde beplanting kwam erniet, evenmin als de verfraaiing rond de Vredesboom. waarvoor de gekende landschapsarchitect wijle Frans Geerts uit Meersel-Dreef een prachtige schets had uitgewerkt. Om dan nog niet te spreken van een "poorteffect" dat voorzien was aan "De Beek". neen Koning Auto moest ongehinderd doorkunnen. Omdat er in de Dorpsstraat geen ruimte genoeg aanwezig is om Veilige Vrij liggende fietspaden aan te leggen werd gekozen om de fietser in het motorisch verkeer te brengen. Met deze zienswijze ben ik altijd akkoord gegaan en dit heb ik ook gezegd in een interview met de toenmalige BRT ongeveer mei 1979. Tot de dag van van-

Zomaar een voetpad? In De Hoogstraatse Gazet van 1979 vond ik het volgende artikel over het verdwijnen van oude paden. Er is niets nieuws onder de zon. "Er zijn al veel voetpaden verdwenen. lii vroegere gemeente-atlassen kan je zien dat er vroeger in elk dorp een wirwar van zandwegeltjes bestond, sommige vele kilometers lang. Ieder gehucht was verbonden met de dorpskern door een voetpad en ook in de dorpskom liepen kleine wegen tussen de huizen door. Toen de auto kwam, moest die ook overal kunnen rijden en daarom werden bredere verharde wegen aangelegd. De voetpaden werden minder gebruikt, sommige helemaal niet meer en op de duur werden ze ingepalmd door de omliggende wei- en akkerlanden. Zo zijn er bijna geen volledige voetpaden meer te vinden, enkel nog gedeelten ervan, meestal omdat die "wegenis" geven naar akkers en weilanden. De voetwegeltjes die hier en daar nog voorkomen, liggen dikwijls in de oudere dorpskern: die paden worden meestal ook nog veel gebruikt, vooral door kinderen voor wie het een veilige en plezierige weg naar school is. Het voetpad dat nu dreigt verloren te gaan is een pad dat loopt tussen de Moerstraat en de Thysakker; het is ongeveer 100 m. lang en omzoomd met beLikenhagen. Het is niet zomaar een stukje grond dat daar ligt en er even goed niet zou kunnen zijn. Het is een gedeelte van een pad dat rond de dorpskom van Hoogstraten liep, evenwijdig met de Vrijheid; ook aan de andere zijde van de Vrijheid liep er zulk pad. Deze paden, die als het ware een kring rond Hoogstraten-centrum vormden, zijn zeer oud en bestonden vermoedelijk al in de middeleeuwen. In die tijd werden ze wellicht ook druk belopen: er is immers een tijd geweest dat ieder die over de Vrijheid wilde gaan hiervoor tol diende te betalen en zo waren die

"ringlaantjes" rond de Vrijheid erg nuttig voor wie dat liever niet betaalde. Dit pad, dat op de gemeenteraad van 11 juni 1979 zo achteloos werd afgeschaft, heeft niet enkel historische waarde; het wordt ook nog steeds gebruikt. Er zijn nog heel wat mensen, vooral jongeren, die er met de fiets rijden op weg naar school. Elk voetpad, ook dit, heeft een landschappelijke waarde; in het geheel van een dorpsgezicht vormt het een mooi en aantrekkelijk stukje landschap van zand en groen. Er is al veel verdwenen wat vroeger waardevol was: monumenten en merkwaardige gebouwen worden beschermd en dikwijls gerestaureerd omwille van hun historische betekenis of fraai uitzicht. Bijna iedereen is het er over eens dat dit belangrijk is, ook al kost het vaak vele miljoenen. Voetpaden waren eens zeer nuttig, nu veel minder. Zij hebben echter, behalve de gebruikswaarde, dikwijls ook een historische betekenis en zijn bijna altijd een mooi stukje landschap. Het behoud en de heraanleg van een voetpad kost ook helemaal niet veel geld. (Sommige gemeenten hebben verleden jaar - Jaar van het Dorp - voetpaden aangelegd). Wij vinden het erg spijtig dat de geachte raadsleden aan dit alles blijkbaar niet hebben gedacht of het van ondergeschikt belang achtten en in enkele minuten zittingstijd het voetpad nr. 27 naar de vergetelheid stuurden, zo maar weg en voor altijd. samen met de beukenhagen die er langs staan. Meestal zijn onze vroede vaderen toch niet zo ijverig, maar ja. iets afschaffen is zo veel gemakkelijker dan opbouwen.. (uit: DHG van 22juni 1979). De vzw Erfgoed Hoogstraten heeft momenteel een werkgroep 'oude kerkpaden'. Het geeft de actualiteit aan van dit artikel, 25 jaar geleden. (DB)

daag is mijn zienswijze in deze nooit veranderd. Men kan dan ook niet zeggen dat al die tijd in het Dorp van Meer echt zeer zware ongelukken zijn gebeurd. Wel is het zo dat het autoverkeer t.o.v. dertig jaar geleden enorm is toegenooien. Dit schept voor de zwakke weggebruiker vaak een gevoel van onveiligheid. Dit drukke en zware verkeer weghouden uit ons dorp zal niet gemakkelijk zijn, zeker niet wanneer men de opritten van de autoweg netjes in orde maakt, zodat nog meer vrachtwagens worden aangetrokken. 1-let initiatief van de ouders om in dit drukke verkeer hun kleinere kinderen onder begeleiding naar school te brengen verdient dan ook alle lof. Persoonlijk meen ik dat nog veel meer kan gedaan worden om de straat in Meerdorp aantrekkelijker en meer woonvriendel ijk te maken. Misschien zou dat een eerste stap kunnen zijn om het verkeer dat hier niet noodzakelijk moet zijn weg te houden. Zeker de moeite waard om hierover met zijn allen eens na te denken. (FS)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98 16

D KOMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


* -I 040 _

t

Y vl ii t


vanuit het stadhuis... Het was ooit anders

Ook een gemeenteraad evolueert op 25 jaar De gemeenteraadszitting van 26 juli 2004 heeft de toehoorders weinig boeiends te bieden. Buiten een lange uiteenzetting van een woordvoerder van een studiebureel verloopt de zitting snel en correct. Het is ooit wel anders geweest en dan denken we o.a. terug aan die eerste jaren na de fusie van de gemeenten. Ook toen al was De Hoogstraatse Gazet present en noteerde onze man ter plekke alles tot in de puntjes. Reden genoeg om eens 25 jaar terug te bladeren. Fietspad Vooreerst is er een erg lange uiteenzetting over het nieuw aan te leggen fietspad langsheen de Loenhoutseweg. De gemeente Hoogstraten zal de nodige gronden aankopen en daarna overdragen aan het Vlaamse gewest. Heel wat raadsleden hebben vragen over de inplanting aan het kruispunt Hinnenboomstraat. Voorlopig wordt alles gepland en wellicht ook uitgevoerd zonder het gehoopte of verwachte rond punt.

In beroep Het college wil in het dossier van de voormalige rijkswachtkazerne beroep aantekenen hij de Raad van State. Een rare beslissing vermits nv Immo Noord onlangs zelf naar de Raad van State getrokken is als verzet tegen de nietigverklaring van de verkoop door Minister Van Grembergen NV Immo Noord kreeg van een meerderheid in de gemeenteraad de aankoop toegewezen maar zowel de provincie als de Minister vernietigden deze aankoop. Volgens schepen Peerlinck gaat ook het gemeentebestuur in beroep bij de Raad van State om mogelijke financiële consequenties in de toekomst te vermijden. Niet alle stLmkken zitten evenwel in het dossier en daarom wordt dit agendapunt verschoven naar de zitting van einde augustus.

positief, want nieuwe kandidaten zouden reeds van zich hebben laten horen. Het linker gedeelte van de voormalige boerderij zal door Natuurpunt ingericht worden als "Natuurhuis". Dit past in de planning van Stichting Kempens Landschap, die eigenaar is van de boerderij. De gemeente Hoogstraten heeft hiervoor een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar afgesloten. Het rechtergedeelte zal ingericht worden als een edLmcatieve boerderij voor allerhande groepen en scholen. Deze perspectieven hebben nu hopelijk ook een positieve weerslag op de toekomst van het casino. Het casino kan nu weer terug in erfpacht genomen worden met inbegrip van de hier rond gelegen sportterreinen (in totaal 3,5 ha). In de vorige onderhandelingen werd afgestapt van het principe om casino en sportvelden als één geheel in erfpacht te geven. De toekomstige erfpachter zal nu wel zelf kunnen bepalen wie er van het voetbalveld gebruik kan maken. Het blijft evenwel een voetbalveld. Het casino zal in het herbestemmingsplan van Wortel-Kolonie

De groene burgemeester van Meer, Fons Sprangers, stapte met zijn Fu.viebelan gen in de coalitie en kreeg de eerste burge!nee.vtersjer/) van de nieuwe fusiegeineente Hoogstraten. Het zouden moeilijke jaren worden oni alle vroegere admin istraries en werkmethodes op elkaar af te stellen

een tunctie moeten krijgen als taverne of een gelegenheid voor zachte recreatie en toerisme. De erfpachtvergoeding bedraagt 150.000 euro en binnen de tien jaar moeten een aantal nood-

Nieuwe erfpachters gezocht voor casino Wortel-Kolonie Er moet terug op zoek gegaan worden naar nieuwe erfpachters voor het casino van WortelKolonie. Het zag er lange tijd naar uit dat de Sint-Jorisgilde van Wortel de zaak in erfpacht zou nemen. Maar uiteindelijk gaf zij erbegin februari van dit jaar de brui aan. Er waren oorspronkelijk wel wat geïnteresseerden maar slechts een drietal toonden zich ernstig kandidaat. Uiteindelijk liet ook de laatste het afweten en dient men van voor af aan terug te beginnen. Blijkbaar werken de toekomstperspectieven voor de boerderij

(1

((1 / (1(17

('II / (11 I (1/

101))

(7/7 (II «(7(71'

('111('c/7 1C/(1( 1(1 (1/

It cl ce isle . 1 Iu' 'ei t o1/e « /

017

mia de fusie der gemeenten in 1977. Op deze foto ontvangt burgemeester Fons Sprangers en raadslid Peemen cle ftmftmre van Wortel. 19


GEMEENTEPOLITIEK zakelijke renovatiewerken uitgevoerd worden. Tot 28 augustus kunnen de kandidaturen binnengebracht worden op het stadhuis.

Lange zittingen? Buiten de uiteenzetting van de vertegenwoordiger van studiebureel Stabo verliep de raadszitting in een erg snel tempo. Enkele maanden geleden hadden wij ons geduld danig op de proef moeten stellen toen de zitting pas eindigde om half één. Toen moest de geheime zitting nog beginnen. Dit is echter een uitzondering. De laatste jaren verlopen de gemeenteraden vrij vlot en rest er voor toehoorders en raadsleden nog wat tijd om in één van de gezellige Hoogstraatse cafi.s nog wat na te babbelen. Nadeel is dan weer dat heel wat raadszittingen weinig sprankelend nieuws bevatten. Hevige discussies worden nog weinig gevoerd. Dit is ooit wel anders geweest. Als we er De Hoogstraatse Gazet van het beginjaar 1979 op nakijken, komen we wel wat anders tegen. Lange raadszittingen (het record dat jaar op 16 maart '79: 1.45 u. in de morgen), vinnige discussies, extra raadszittingen van de oppositie. enz. Het waren bewogen jaren. Even een korte terugblik.

Op eieren en zere tenen lopen Het is de eerste legislatuur van de nieuwe fusiegemeente. De eerste verkiezing van 1976 werd in Hoogstraten wegens onregelmatigheden vernietigd en dus moesten de Hoogstratenaren in 1977 terug naar het stemhokje. Er werden toen 23 raadsleden verkozen. Momenteel zijn er dat 25 omdat het bevolkingsaantal in Hoogstraten in de loop der jaren fel is gegroeid. De coalitie werd gevormd door de toenmalige partijen CVP en Fusiebelangen. Het waren geen eenvoudige jaren. Vijf verschillende gemeenten die tot één oehee 1 moestensamengrocien. ieder niet haar ei -

LoIc/d IcoOic'ii 111/CIC tociiiiioligc /lICCIdld 1heidR/)11r11j ('VP: (i'/or) lef 1)c.soii cli, luit ,lcicob,

Fons Van Hufiel en Marcel Vanderbruggen. gen historiek, haar verworvenheden en gebreken, haar al dan niet gezonde financiële situatie, haar kleine politieke kantjes, eni. Hoogstraten droeg met burgemeester J05 Van Aperen, nonkel van de huidige burgemeester Arnold Van Aperen en vader van schepen Roger Van Aperen, een stevige blauwe stempel terwijl de andere gemeenten overwegend een CVP-signatuur hadden. Verscheidene burgemeesters en schepenen uit de voormalige gemeenten kwamen in de nieuwe gemeenteraad terecht. De toenmalige KGB van de ex-burgemeester van Hoogstraten belandde in de oppositie. De burgemeester van de nieuwe fusiegemeente werd Fons Sprangers, die voordien al burgemeester was in Meer. De eerste schepen werd de ex-burgemeester van Minderhout. Jef Desmedt, de vader van huidig raadslid Annie Desmedt. Fons Peemen, ex-burgemeester van Wortel zetelde als CVP-raadslid. Zoals gezegd, niet alle gemeenten hadden een

even gezonde gemeentekas, niet in elke deelgemeente stond de gemeentelijke administratie op punt en ook elk dorp had zijn eigen manier van werken. Dit tot één geheel brengen zou een heel huzarenstuk worden en het was dan ook logisch dat dit niet in één twee drie geklaard was.

Minderhout sport Wanneer we het eerste nummer van de eerste jaargang van De l-loogstraatse Gazet openslaan worden we al direct met onze neus op de feiten gedrukt. De begroting voor liet jaar 1979 wordt pas op de gemeenteraad gebracht op IS januari '79. De discussie zal uitlopen tot dinsdagmorgen 1 .30 uur. Gelukkig kregen de aanwezige toehoorders tijdens de pauze een kopje koffie aangeboden. Uit de gegevens van de begroting onthouden we dat Hoogstraten toen 14.120 mwoners telde. De doortocht van Minderhout zou 5.3 miljoen frank kosten op een totaal van 32 miljoen voor verkeer, wegen en watei lupen. Voor de aanleg van sportvelden en de aankoop van gronden in Meerle, Wortel en Meer voorzag het gemeentebestuur 10 miljoen frank. Na aandringen van de oppositie werd er 5,5 miljoen extra uitgetrokken voor Hoogstraten. Schepen Desmedt liet hierop verstaan dat Minderhout binnenkort ook wel eens aan de beurt mag komen. Vandaag, 25 jaar later, is het BPA voor de Minderhoutse sportterreinen eindelijk een feit. Volgend jaar rolt wellicht de eerste hal in de Heistraat.

Mag het nu een eentje meer zijn?

De oppositiebanken in 1979, toen her nieuwe gemeentebestuur nog alle handen vol had om de fusie van de vut gemeenten in goede banen te leiden. Helemcial rechts herkennen we de voormalige Hoogsrraatse burgemeester Jos Van Aperen met naast hem Fons Jansen. 20

Interessant is misschien toch wel om enkele cijfers uit de begroting 1979-2004 naast elkaar te leggen. De inkomsten van de gemeentebelastingen bedroeg in 1979 ongeveer 47 miljoen waarvan 20.4 miljoen uit de onroerende voorheffing (1700 opcentiemen). 21 miljoen uit de personenhelasting (69'c), en 5 miljoen als winst uit het elektriciteitsbedrijf. De waarde van een opcentiem bedroeg toen 12.182 Fr. 25 jaar later zien de


GEMEENTERAAD bedragen er lichtjes anders uit. De gemeentebelastingen zijn goed voor 8.454.250 of in oude Belgische franken een goede 340 miljoen. De opcentiemen (1350) zijn goed voor 5.324.690 euro en de personenbelasting (5%) goed voor 2.063.332 euro. Leggen we de twee cijfers naast elkaar dan stellen we vast dat er in 1979 zo'n 275 miljoen via de gemeentekas passeerde. 25 jaar later is dat bedrag opgelopen tot 27.9 miljoen euro of zo'n 1.1 1 miljard oude Belgische franken.

Lange zittingen De tweede raadszitting van 1979 werd ook weer een marathonzitting en eindigde ook dit keer een stuk na middernacht. Wij vonden er enkele interessante onderwerpen in terug die tot op vandaag nog sporen hebben nagelaten.

Aankoop Kela-gebouwen In 1979 kocht de gemeente Hoogstraten de oude Kela-gebouwen tussen de Vrijheid en de Dokter H. Versmissenstraat voor een bedrag van 8 miljoen. In deze gebouwen zouden de gemeentelijke diensten voor elektriciteit, openbare werken, jeugd, enz. zich huisvesten. Later werden deze

Binnenkort mag Minderhout ook wel eens aan de beurt komen voor nieuwe sporrt'elden, opperde voormalig .rchepen JefDesmedt in 1979. Het zou nog duren rot 2004 vooraleer die droom werkelijkheid zou worden. Met de regelmaat van een klok heeft MVV van zich laten horen om hun eigen voetbalterrein van de stad te verkrijgen. Hier een actie van de jeu gdspelertjes in 1997.

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Jaar

1979 (BFr.).

2004 (Euro)

1979 (BFr.).

2004 (Euro)

1979 (BFr.).

2004 (Euro)

Gewone Dienst

180.374.754

19.103.341

173.248.489

18.319.370

7.125.265

783.971

95.021.050

8.834.772

94.924.378

8.737.247

96.671

97.525

Buitengewone Dienst

gebouwen omgebouwd tot IKO. het Instituut voor Kreatieve Opvoeding. Anno 2004 blijken deze ruimten te klein om alle ateliers op een goede manier te huisvesten en is men overgegaan tot de aankoop van de vroegere wasserij Groenewoud. Deze wasserij wordt afgebroken en er komt een bijkomend en nieuw IKO-gebouw voor de afdeling beeldhouwkunst. De planning om hierbij twee appartementsgehouwen in te lassen leidde enkele maanden geleden tot heel wat discussie binnen de raad.

Voetbalvelden Ook in 1979 startte een onderzoek naar een mogelijke aanleg van gemeentelijke sportvelden op het Klein Seminarie. Deze principebeslissing stuitte op felle tegenkanting van de oppositie bij monde van de Hoogstraatse raadsleden Fons Jansen en Jos Van Aperen. Zij bleven opteren voor de vestiging op de Thijsakker met uitbreiding van bijkomende voetbalvelden. Toenmalig raadslid Aloïs Ruts vond dat er geen vergelijking mogelijk was vermits Thijsakker slechts 3.5 ha mogelijkheden bood terwijl dat op het Seminarie

10,5 ha was. Vandaag 25jaar later speelt HVV op de terreinen van het Seminarie en verandert het vroegere voetbalveld in een grote bouwwerf.

Meersel-Dreef In de geheime zitting van 12 februari '79 werd Ronny Verdonck in een openstaande betrekking van hetgemeentelijk onderwijs aangesteld. Twee maanden geleden,juni 2004, wordende vier leer krachten uit de lagere school in Meersel-Dreef gesanctioneerd door het huidige gemeentebestuur en overgeplaatst naar andere vestigingen. Ronny Verdonck is één van hen. Hij heeft zich enkele jaren geleden al eens moeten komen verantwoorden voor een gesloten zitting van de gemeenteraad. In een open brief in het zelfde nummer noemde de toenmalige CVP de bouw van een openbaar zwembad in Hoogstraten een actiepunt bij voorrang.

Bijkomende agenda Er gaat bijna geen gemeenteraadszitting voorbij of er is wel een bijkomende agenda van de op-

positie. Hiermee kan deze bijzondere punten op de agenda plaatsen die dan besproken of op zijn minst toegelicht kunnen worden. Een redelijke manier van werken. 25 jaar geleden zag het er wel enigszins anders uit. De gemeenteraad was amper beëindigd of de oppositie diende al een agenda in voor een volgende aparte raadszitting. Met als gevolg dat de meerderheidspartijen niet opdaagden en er een tweede aanvraag werd ingediend. De derde hijeenroeping had kracht van wet onafhankelijk van het aantal aanwezigen zodat iedereen in die derde raadszitting wel aanwezig was. Dc agendapunten van de oppositie werden meestal in een mum van tijd afgewerkt, met als gevolg dat er weeral snel een nieuwe aanvraag op volgde. Gelukkig is de hotïelijkheid in de loop der jaren er heel wat beter op geworden.

Zonnebankcenter

-

-

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen ____ Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten 206

21


GRENSNIEUWS

Herdenking 60 jaar bevrijding CASTELRE In Castelré (gemeente Baarle-Nassau) herdenkt men op zaterdagmiddag 18 september dat 60 jaar geleden een Amerikaanse Liherator bommenwerper een noodlanding moest maken en verongelukte langs de Hoogstraatsebaan. Daarbij kwam de 24-jarige radio-operator William (Bill) Kirlin om het leven; de enige Amerikaan die op Baarles grondgebied is gesneuveld. Hij stierf bij de noodlanding omdat hij de keuze maakte bij zijn captain Larry Hewin te blijven die zwaargewond was ten gevolge van de beschieting van het vliegtuig waarin zij zaten. Door het geven van het hoogste goed, zijn eigen leven, redde hij het leven van zijn captain. Over dit feit publiceerde De Hoogstraatse Maand al bijdragen in 1994 (feb., sep. en nov.) en in 1999 (okt. en nov.). -

In september 1994 is er een monument heropgericht op de plaats waarde noodlanding plaatsvond in aanwezigheid van enkele Amerikaanse gasten. Het werd onthuld door de zuster van de omgekomen Wi Iliam Kirlin. mevrouw Gertrude Stuher-Kirlin. Ook enkele bemanningsleden die de noodlanding hadden overleefd, waren aanwezig: de tweede piloot Richard Scott en diens vrouw, de hommenrichter George Sadier en de schutter ELigene Shabatura. Helaas zijn deze laatste drie overleden. Nu, in september, zal Gertrude Stuber-Kirlin weer aanwezig zijn (inmiddels 87 jaar) samen met haar zoon Dr. Ronald Stuber, diens vrouw Sue en Clyde Hoffa, een huisvriend. De laatste twee waren al eerder bij vorige herdenkingen. Zaterdag 18 september start het programma om 14 uur met een bijeenkomst in zaal De Zwaan te Castelré waar men een kleine tentoonstelling met enkele foto's van de bemanning en het vliegtuig kan bekijken. Verder liggen er ook nog onderdelen van het vliegtuig en persoonlijke bezittingen van de omgekomen radio-operator, alsook het uniform van de eo-piloot Richard Scott. Voor de geïnteresseerden zal enige uitleg worden

gegeven over de noodlanding, het vliegtuig, de operatie waaraan zij deelnamen, over de bemanningsleden van het toestel. enz. Omstreeks 15.30 uur vertrekt men in optocht naar het monumentje aan de Hoogstraatsehaan. De rijvereniging van Castelré zal de stoet voorafgaan en de brassband van Ulicoten zal volgen alsmede de beide gildes van handhoog en kruisboog. De genodigden nemen plaats in een originele Amerikaanse Staf Car uit de oorlogsjaren. De plechtigheid aan het monument begint om 16 uur met een verwelkoniing door cle ceremoniemeester. Daarna volgen een toespraak van de burgemeester, het blazen van 'The Last Post', een minuut stilte, het Amerikaanse volkslied en het Nederlandse Wilhelmus. De bijeenkomst wordt afgesloten met kransleggingen door Mrs. Stuber, namens de crew door de reisgeiel van Mrs. Stuber, de burgemeester van Baarle-Nassau en bij (eventuele) aanwezigheid, ook door een afgevaardigde van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Nadien is er gelegenheid voor een bloemenhulde door overige belangstellenden. Tot slot zal nog een woord gesproken worden door Mrs. Stuber.

T1:J! 1

It Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 192

Iedereen is van harte welkom om in de persoon van deze Amerikaanse gasten onze bevrjders van weleer te herdenken. We hebben al 50 en 55 jaar herdenking mogen vieren. Menselijkerwijs kan het nu echt wel de laatste keer zijn dat men de mogelijkheid heeft om dit te doen, samen met de mensen die het allemaal nog meegemaakt hebben. Ter gelegenheid van de viering en herdenking van de bevrijding van Baarle en omstreken - 60 jaar geleden - vinden er nog herdenkingen plaats tijdens het eerste weekeinde van oktober. Het is dan 60 jaar geleden dat Baarle-centrum en Zondereigen werden bevrijd door de Polen. Ter gelegenheid van dit feit zullen er herdenkingen zijn in aanwezigheid van een aantal Poolse oudstrijders die speciaal voor deze gelegenheid uit Polen zullen komen. Een passend programnia voor deze herdenkingen zal de komende tijd worden gepresenteerd. Hetzelfde voor een weekend in de tweede helft van oktober. Donderdag 28 oktober is het precies 60 jaar geleden dat onze omgeving werd bevrijd door Engelsen en Canadezen. Het is op dit moment nog niet bekend of voormalige Engelse bevrijders de herdenking zullen bijwonen. In ieder geval zullen hun gesneuvelde kameraden, welke op de Baarlese kerkhoven begraven liggen, op gepaste wijze worden herdacht en geëerd in oktober. (Jos van Roozeizdaal)

nrl?.-.-T Onthulling t'a;i het inonwnent in 1994. 22

01


OPEN MONUMENTEN

Zondag 12 september Open Monumentendag

De kolonie en de 'trage wegen..... van nature een monument Een 'Natuurhuis' in de kolonie NatuurpLint Markvallei verleent haar medewerking aan de Open Monurnentendag. Dat is niet ZO verwonderlijk omwille van twee redenen. Vooreerst is er het thema dat er mce voor gezorgd heeft dat Natuurpunt in heel Vlaanderen als mede-organisatoroptreedt. Daarnaast is erhet feit dat Natuurpunt Markvallei haar engagement uitgesproken heeft om in een gedeelte van de voormalige boerderij van Wortel-Kolonie een Natuurhuis uit te bouwen met medewerking van het Hoogstraatse stadsbestuur. Op 12 september zal Natuurpunt Markvallei dan ook het gedeelte dat de gemeente in erfpacht zal nemen van de Stichting Kempens Landschap aan het publiek tonen. Van de gelegenheid zal gebruik gemaakt worden om de plannen van Natuurpunt Markvallei toe te lichten aan de hand van enkele plannen. Erfgoed Hoogstraten vzw zal de geschiedenis van de boerderij en de kolonie toelichten aan de hand van een kleine tentoonstelling en de werkgroep natuurfotogralie zal een presentatie verzorgen waaruit blijkt dat natuuruit onze eigen omgeving "monumentaal" kan zijn. Uiteraard zorgen we voor een drankje. Maar vooral willen we de geïnteresseerden een blik gunnen in het oude gebouw. Dat gebouw wil Natuurpunt Markvallei uitbouwen tot een ontmoetingsriumte voor iedereen die op één of andere manier interesse heeft in de natuur om ons heen. Als alles volgens plan verloopt

is het ook de bedoeling dat het Jan Spannenburgmuseum hier een plaats krijgt. Op dit ogenblik zitten we te eng behuisd om liet museum echt tot Lijn recht te laten komen. Natuurpunt hoopt op deze maniereen constructieve bijdrage te kunnen leveren aan liet behoud van ons patrimonium. Als iemand wil helpen of advies heeft, aarzel niet Natuurpunt Markvallei te contacteren of kom zondag 12 september gewoon langs.

Erfgoed Hoogstraten en het Stip Stappenpad Binnen de vereniging Erfgoed Hoogstraten is er een werkgroep bezig niet de inventarisering van alle bestaande en verdwenen voetwegen in groot Hoogstraten. Die zogenaamde 'trage wegen' zijn de soms vergeten voetpaden, die vaak ten onrechte ingenomen werden door de aangelanden. Toch is het duidelijk dat deze wegen onvervreemdbaar zijn, zoals ook professor Anne Mie Draye aantoont in haar studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Naar aanleiding van de Open Monumentendag stelt de werkgroep het 'Stip Stappenvoetpad' terug open. In een uitgebreide brochure kan de wandelaar of de fietser het pad volgen dat vertrekt bij de Sint Clenienskerk in Minderhout en verder loopt langs de Kapel van Onze-LieveVrouw in den Akker, het Withof, de Laarmolen, en het Gelmelslot. Daarna kan de wandelaar

Op liet einde van cle Molenst,'aat, richting Gelmelsloi, ligt het Stip Stappenpcid. Naar aanleiding van Open Monumentendag wordt het terug opengesteld. terugkeren of verder wandelen naar de Sint-Jan Baptistkerk in Wortel of de Sint Katharinakerk in Hoogstraten.

Watermolen van MeerselDreef Op zondag 12 september is ook de watermolen van Meersel-Dreef opengesteld voor liet publiek. Het huidige gebouw uit 1910 staat op de plaats waar de hertogelijke molen uit 1470 stond, De gerestaureerde metalen maalinstallatie is een voorbeeld van industrieel erfgoed uit liet begin van de 20'11 eeuw. (fh)

Programma Open Monumentendag ZONDAG 12 SEPTEMBER Van 10.00 tot 18.00 uur

INFOCENTRUM Stedelijk museum. Begijnhofnr. 9 te 03 314 65 88

HET NATUURHUIS Een gedeelte van dc boerderij van Wortelkolonie. Tentoonstelling natuurfoto's enz. Vrij toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uui.. Gratis rondleiding om 14.00 en 16.00 uur. Vertrek hij het Natuurhuis, in de boerderij van cle kolonie.

STIP STAPPENPAD

in dit gedeelte van de boerderij komt het Natuur/muis. Op zondag 12 september stelt Natuurpunt hei project aan u voor

In het Irifocenter en hij het vertrekpunt aan de Sint-Clemenskerk kan een gratis biochure opgehaald worden

DE MEERSELMOLEN Toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.

23


Tom De Bruyne nieuwe Unizo voorzitter

Genoeg werk aan de winkel! HOOGSTRATEN - Sinds enige tijd heeft de Hoogstraatse Unizoafdeling een nieuw bestuur, en dus ook een nieuwe voorzitter. Tom De Bruyne zal die taak de volgende jaren ter harte nemen. Hij wil ervoor dat het Hoogstraatse winkelcentrum nog nadrukkelijker zijn troeven kan uitspelen. Samenwerking en bereikbaarheid moeten de sleutelwoorden van hun werking vormen. De Bruyne zelf is overigens geen geboren en getogen Hoogstratenaar - vanuit Brasschaat belandde hij bijna een kwarteeuw geleden hier, waar hij momenteel als opticien een zaak uitbaat in het voormalige administratief centrum. DHM: Een nieuw Unizobestuur, meneer de voorzitter? Tom De Bruyne: Dat klopt, ja. Als Unizo - u weet wellicht dat dit staat voor Linie van zelfstandige ondernemers - hebben we sinds mei een nieuw bestuur dat bestaat uit negen vrijwilligers die ieder een deel van het werk en de verantwoordelijkheden op zich willen nemen. Bestuursleden, zoals dus ook de voorzitter, hebben in principe een vierjarig mandaat. Om de twee jaar is er evenwel een herkiezing voor de helft van het bestuur.

DHM: Er zijn telkens nog genoeg kandidaten hiervoor? In principe kunnen alle aangesloten winkeliers zich hiervoor beschikbaar stellen. Het is echter niet makkelijk om nieuwelingen te vinden, omdat men wel beseft dat de werkdruk wel eens kan tegenvallen. Er komt ook heel wat werk bij kijken, mag ik wel zeggen. Gelukkig beseffen de meeste winkeliers dat een vereniging noodzakelijk is, om meerdere redenen overigens. Als groep sta je immers altijd sterker dan als individu. Alleen nieuwkomers willen nogal eens de boot afhouden in het begin, begrijpelijk overigens want zij hebben al heel wat zaken aan hun hoofd natuurlijk. Maar gewoonlijk groeien zij heus wel naar ons toe iii de daaropvolgende jaren.

DHM: Waarom is iets als Unizo eigenlijk nodig? Zoals ik daarnet al zei, om meerdere redenen. In de allereerste plaats omdat je zo gezamenlijk naar buiten kan komen als winkelcentrum. Op die wijze kun je praktisch en financieel heel wat meer verwezenlijken. Je kunt een naambekendheid opbouwen waardoor je een ruimer publiek kan bereiken. verder is het belangrijk om gezamenlijk gesprekspartner te kunnen vormen voor de lokale overheid en voor de andere verenigingen. Als winkeliers hebben we immers vaak gelijklopende belangen, het is echter nodig om daar voor op te komen op dejuiste momenten en plaatsen. Dat blijkt bijvoorbeeld in initiatieven van de toeristische dienst, hoezeer zij ook een andere doelstelling voor ogen hebben, toch biedt dat soms ook commerciële mogelijkheden die voor ons van belang zijn.

Concurrenten DHM: Anderzijds blijven jullie onderling ook concurrenten van mekaar, niet?

A1io I/aIigI/e1(I c// gezellig/icul met een ruime uitstraling... 24

/c)Z00//C//

Dat is zo wanneer je hetzelfde artikel hebt. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat dit echt problemen gaf binnen de activiteiten die we met Unizo willen brengen. Het is ook zo dat we binnen Unizo vooral algemene, overkoepelende onderwerpen aanpakken. Wij hoeden er ons echt

101H

1) lI;i\i

1/101111 51/1(1.1 Il/Ci

(Ie Uiiio-

voorzitters hamer in handen. wel voor om in alles een neutrale opstelling aan te nemen tegenover eenieder. Iedereen heeft recht op een lidmaatschap en heeft derhalve ook evenveel rechten. Diezelfde neutraliteit betrachten we niet alleen onderling, ook naar de buitenwereld staan we daarop. De destijdse wijziging van NCMV naar Unizo mocht men vanuit dezelfde hoek bekijken, het was geen goede zaak dat we met één bepaalde partij vereenzelvigd werden.

DHM: Zijn er toch geen onderlinge strubbelingen tussen enerzijds de horeca en anderzijds de andere winkeliers? Neen, dat is zeker niet meer het geval. Ik weet dat dit ooit wel eens anders is geweest, er was misschien niet altijd evenveel begrip voor mekaar. Maar ik durf nu niet de hand op het hart zeggen dat we dat heus achter ons hebben gelaten - binnen heel wat activiteiten treden we samen op. Een horeca uitbater weet ook wel dat hij goede zaken kan doen wanneer wij er bijvoorbeeld voor een opendeur in slagen om heel wat volk over de vloer te halen. Bij een wisselwerking vaart iedereen wel, en dus heb je ook alle redenen om de handen in mekaar te slaan en solidair een steentje bij te dragen.

DHM: Zelf bent u geen Hoogstratenaar... Niet van oorsprong alleszins. Maar wij wonen hier toch al 24 jaar, waarvan we 12 jaar onze zaak hebben tegenover kerk en stadhuis. Daarvoor zaten we in het pand waar nu Boschmans reizen gehLnsvest is, vlak naast De Tram. Ik was afkomstig uit Brasschaat en leerde Hoogstraten kennen via mijn zus die les gaf in het Spijker. Er leken goede mogelijkheden om hier een zaak te beginnen, onder meer doordat we het klantenbestand van de toenmalige optiek Martens konden overnemen. We hebben daar nooit spijt van gehad, integendeel. Met mijn echtgenote Marina Vandeperre en onze tweeling Kim en Julie is het goed wonen en werken hier...

DHM: Hoe zou u zelfde troeven van het Hoogstraatse winkelcentrum omschrijven? Enerzijds hebben we vooral een sterke aantrekkingskracht op lokaal of regionaal vlak, onder


INTERVIEW meer dank zij het gevarieerde aanbod gekoppeld aan de vlotte bereikbaarheid, zelfs fietsend winkelen kan hier nog op een veilige manier. Anderi.ijds is het winkelaanbod hier dermate groot dat we wel genoodzaakt zijn om klanten aan te trekken uit een grotere omgeving. Een zeer sterke troef daarbij is de uitstekende parkeergelegenheid - waar men in grootsteden alsmaar vaker problemen ondervindt om de winkels te bereiken, kan men hier hij wijze van spreken nog voor de deur van de winkel parkeren. Dat is iets dat we zeker moeten vrijwaren in de toekomst. Wat ons eveneens onderscheidt is de charme van een kleine stad als Hoogstraten: klanten krijgen daardoor veelal nog een persoonlijke service, er is een nauwere binding met de winkelier die vele van zijn klanten nog bij naam kent. Ik durf ook de goede samenwerking tussen de winkeliers als één van onze grote troeven aanhalen: op die manier slagen we er toch maar in om een zestal opendeurdagen per jaar te houden met telkens wat extra te beleven voor de klanten - iets als straatanimatie. hapje-tapje. Mede door de samenwerking met de horeca kun je hier dan vaak over de koppen lopen! DHM: Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van Unizo Hoogstraten? Deels kwamen die bij de vorige antwoorden al aan bod. Als ik alles op een rijtje zet, moet ik als eerste vermelden dat we een goede samenwerking met lokale overheid en belangenverenigingen moeten realiseren. Hoe verschillend ook de i nvalshoeken. de belangen zijn uiteindelijk gelij klopend. vandaarook dat onze bestuursleden geregelde contacten onderhouden met gemeentebestuur, milieuraad, verkeersraad, dorpsraad, cultuurraad en dienst voor toerisme. Een erg belangrijk aandachtspunt blijft de parkeercapaciteit in het centrum, waarover regelmatig overleg noodzakelijk blijft. Dit moet ook dienstig zijn aan wat ik als de hoofddoelstelling op langere termijn wil omschrijven: het winkelcentrum nog verder laten uitgroeien. met evenwel het

Imago DHM: Wat kan daarbij de persoonlijke bijdrage van Tom De Bruyiie als voorzitter zijn? Oei, dat is niet ZO simpel te beantwoorden. Want in de allereerste plaats moet ik wijzen op de grote verdiensten van mijn voorganger Dirk Menens, die gelukkig nog als bestuurslid actief wou blijven. Gewoon proberen even goed te doen, lijkt me al een ferme uitdaging. Met het nieuwe bestuur hebben we toch al een aantal krachtlijnen uitgetekend waar we werk van willen maken opdat de goede samenwerking kan blijven bestaan. Praktisch willen we als bestuur nog meer bereikbaar zijn voor alle leden, waarvoor we het centrum hebben opgedeeld in een regio voor elk bestuurslid. Ik wil zeker zelf ook proberen om voldoende aanspreekbaar te zijn voor alle collega's. Verder staat de uitbouw en de restyling van onze website op het programma. Via www.winkelcentrumhoogstraten.be willen we nog beter informeren over alles wat met winkelen hier te maken heeft. Bedoeling is onder meer om een email adressenbestand te creëren. En uiteraard willen we blijven meewerken aan de uitstraling van het centrum - onder meer door de bevlagging tijdens de H. Bloedfeesten, de kerstverlichting, de medewerking aan Groenten & Bloemen, de dag van de klant enzovoort. DHM: Zijn jullie tevreden over de samenwerking met het stadsbestuur? Heel zeker, we hebben echt wel het gevoel dat we gehoord worden met onze vragen of voorstellen. Er zijn regelmatige contacten met schepen Roger Van Aperen, en dat is zonder meer een goede zaak. Ik heb het gevoel dat de weder-

'4IJ

tW •..

zijdse bereidheid daartoe de laatste jaren alleen maar gegroeid is. Een goede communicatie is bijzonder belangrijk. Een voorbeeldje maakt dit onmiddellijk duidelijk: voor een winkelier is het van zeer groot belang om goed en tijdig op de hoogte te zijn wanneer er bijvoorbeeld een straat wordt afgesloten voor een evenement of voor werkzaamheden. Wat zulke zaken betreft, mogen we heus wel tevreden zijn, meen ik. Zijn er dan helemaal geen punten meer die nog beter zouden kunnen? Natuurlijk wel, dat is overal en altijd het geval. Ook hiervan een voorbeeldje: de laatste jaren was er nogal wat te doen over de kerstverl ichting. Men mag niet onderschatten wat de plaatselijke middenstanders al heel wat investeren hierin, onder meer voor bekabeling en de hoogtewerker. Misschien zou de gemeente op dat moment nog voor wat meer logistieke steun kunnen zorgen, die zou zeker welkom zijn. DHM: Nog andere voorzittersambities? Ik heb lang getwijfeld eer ik voor dit mandaat in aanmerking wou komen. Het is maar doordat mijn echtgenote eerder al een tijdlang het secretariaat van tinizo waarnam, en ikzelf toch al in diverse werkgroepen actief was, dat we meenden dat het toch wel doenbaar moest ï.ijn. Zoals gezegd, ik wil er persoonlijk zijn voor wie er nood aan heeft. Op termijn zijn er nog wel andere plannen, maar die vergen steevast tijd en geld, dus we zien wel wat ervan komt.

behoud van de zo typerende eigenheid ervan - we moeten dus blijven proberen om de kleinschaligheid en gezelligheid te verzoenen met een ruime uitstraling.

•:\

1

Misschien toch dit nog: ik zou er zeker mijn steentje toe willen bijdragen om het imago van de middenstand nog meer op te krikken. Voor sommige mensen heeft dat soms nog te veel de bijklank van het louter commerciële, terwijl ik uit ervaring weet dat we echt verder kijken dan dat. Dc mensen weten nog te weinig wat wij effectief doen, en als ik die betrokkenheid en interesse kan vergroten, dan zou dat misschien al een goeie stap zijn. je ziet het, werk genoeg aan de winkel! (mdl)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

44

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil -zn;/

12j6rie>c .

k-Wi

TjRB1IflIûi1

auping 99

25


or sleve n Contactpunten

-

DORPSNIEUWS

Grote belangstelling voor Kollwitz en Vermandere

Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, te!. 03 31457 24, e-mail horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen. Venncweg 2, te!. 03 315 90 40. e-mail marcel.adriaensen@skynet.be

bi

Meerle: Jan Fret. Mgr. Eestermansstraat 7, te!. 03 315 8854, e-mail ian.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 31571 86, e-mail toon.verleve@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. tel. 03 31449 03, e-mail fraiissnijdei-s@tiscaliiiet.be Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13. tel. 03 314 67 09, e-mail dhmwortel@hotmail.com FOTO's: Jet Floren. Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-C!emcnsstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 31449 03. SPORTNIEUWS: René Launjssen, Desmedtsiraat 22, Minderliout. tel. 033146628. e-mail rene.Iaurijssen @ belvacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 3144903. e-mail franssnijders@tiscalinet.be ABONNEM ENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, e-mail Emilia.Horsten@Dlanetinternet.be SECRETARIAAT/DRU KWERKEN Jozef Sche!lekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel. & kix: 03 31455 04, e-mail: jozef.schellekens@skvnet.be 26

4

—21

22

Hoogsrraten - Tijdens de eerste vijf dagen bezochten 293 belangstellenden de tentoonstelling rond liet werk van Kiithe Kollwitz en Willem Vermandere. Dat de waardering voor deze uitzonderlijke tentoonstelling groot is blijkt uit de tijd clie de bezoekers in liet museum verblijven en, uiteraard, uit hun reacties na hun bezoek.. Uitzonderlijk veel bezoekers zijn geboeid door de video 012cr liet leven en werk van de Duitse kunstenares.

Woordiessen voor Volwassenen. Hoogstraten - Vanaf dit schooljaar richt de academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen een cursus WOORD in voor VOLWASSENEN. Vanaf 15 jaar behoor je in het DKO bij de volwassenen. De lessen gaan door in de Hoogstraatse afdeling. Karel Boomstraat 44. Heb je altijd al een correcte uitspraak gewild? Wil je leren om vlot en beheerst te spreken voor een groep? Wil je leren toneelspelen? lmproviseren? Zelf een voorstelling in elkaar steken? Dan is WOORD misschien iets voor jou. Meer uitleg krijg je in de Academie voor Muziek cii Woord. Pastoor de Katerstraat 5 in Baarle-Hertog, telnr. 014/69.95.39., e-mail: madn@pi.be. Inschrijven kan vanaf 18 augustus.

Algemene Quiz HOOGSTRATEN - De 2022 editie van de bibliotheekweek gaat door van 16 tot 24 oktober 2004. De week staat in het teken van "Beleving". We starten de week met een verwendag op zaterdag 16 oktober. Als afsluiting van de bibliotheekweek organiseert de Hoogstraatse bibliotheek zijn 2" algemene quiz op vrijdag 22 oktober om 20 uur in de kantine van HVV aan de Katelijnestraat. Stel een ploeg samen (max. zes leden) en schrijf je in voor deze quiz aan de balie in de bibliotheek van Hoogstraten. Aarzel niet te lang want slechts 25 ploegen kunnen deelnemen. Bezorg het inschrijvingsstrookje aan de balie van de Hoogstraatse bibliotheek in de Lindendreef 1 B, ten laatste zaterdag 9 oktober. Inschrijving enkel geldig na betaling van IS euro per ploeg.

DE HOOGSTRAATSE MAAND

Gewoon onmisbaar


HOOGSTRA TEN

Toerisme topt

Kom dat zien!

GROOT HOOGSTRATEN - Het toeristisch seizoen mag dan op zijn eind lopen, in onze bruisende grootstad is daar niets van te merken. Zo bracht augustus alvast een massa volk op de been. De 22ste Antilliaanse Feesten, het Erfgoedarrangement, Begijntjes Laat Besluit, 5 beiaardmaandagen, fietstochten allerhande en ga zo maar door. Maar ook de nazomer zal toeristen bekoren.

('J

v

Fietshappening De Schakel Wie de zomer sportief wil afsluiten, kan als vanoLids gaan schakelen. Op zaterdag 28 augustus fietsen we tussen de noordertuin van Antwerpen en onze noorderburen: van Kapellen. Brecht en Essen tot Woensdrecht. Bergen-op-Zoom en Nispen. Zondag 29 augustus staan de Noorder- en Zuiderkempen centraal. Je kan kiezen lui verschillende trajecten en startplaatsen. Maar waar je ook rijdt, je komt altijd langs mooie groengchieden en toeristische bezienswaardigheden. Het traject Schakel Noord loopt ook door 1-loogstraten. Als startplaats voor onze gemeente werd Meerle weerhouden. Tussen 8 en 14 uur kan je er inschrijven in de "Mjeelse Hot", in de Klimtoren aan de Ulicotenseweg. Wie dan helemaal geen tijd wil verliezen - het is ten slotte vakantie - kan vooraf al binnenlopen bij Toerisme Hoogstraten voor een inschrijvingsformulier. (inschrijvingsprijs 2 euro. 1,5 euro in VVK. Kinderen tot 14 jaar betalen 1 euro) Voor wie fietsen niet ziet zitten, is er trouwens ook van alles te beleven. Verspreid over de Antwerpse Kempen gaan immers "Kempendagkrakers" door. Gedetailleerde informatie is te verkrijgen bij ons onvolprezen Toeristisch Infokantoor in de raadskelder van het stadhuis!

Hoogstraten in Groenten en Bloemen Het 3de weekend van september slLiit Hoogstraten het toeristisch seizoen af met "Hoogstraten in Groenten & Bloemen", al weer enkele jaren een publiekstrekker van jewelste. Dan wordt de Vrijheid op indrukwekkende wijze versierd met tientallen bloemstukken, wandtapijten tot heuse bloenisculpturen. Dit jaar wordende sculpturen 's avonds ook verlicht. Het wordt wellicht koppenlopen, zeker als je bedenkt dat de plaatselijke middenstand dan ook haar jaarlijkse herfstopendeur houdt. De groenten- en bloemenpracht is te bewonderen op zaterdag 18. zondag 19 en maandag 20 september. De opendeurdag begint al op vrijdag 17 september: dan blijvende winkels open tot 21 uur.

ço (

J

praak

J

gtzrjO3/314.74.14 wuw.veimissenjanssens.e ÂŁ-mai(: versmissenjanssens@partima.fie

Festival van Vlaanderen-Mechelen-Kempen

LA CACCIA CONSORT in Hoogstraten Begijnhofkerk Hoogstratcn iaterdag 16 oktober 2004 - 20 uur Het begijnhof en haar rustige omgeving ontvangt op zaterdag 16 oktober e.k. om 20 uur het ensemble La Caccia Consort. Het orkest staat onder de artistieke leiding van Patrick Denecker. Het ensemble La Caccia Consort focust zich op het laat-middeleeuws en renaissance repertoire voor alt en bas. Het programma dat ze in Hoogstraten brengen draagt de titel 'Antonio Vivaldi - Concerti e Sinfonie'. Een boeiende selectie instrumentale barokmuziek van de grootmeester Antonio Vivaldi en dit gebracht door Patrick Denecker(blokfluit). Luis Otavio Santos (viool), Michiyo Kondo (viool), Hans De Volder (altviool), Jan Bontinck (cello) en Guy Penson (klavecimbel) zal deze herfstavond niet snel doen vergeten. Toegangsprijzen: kassa: 14 EUR. voorverkoop 13 EUR, -26 jaar 9 EUR. Organisatie: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voorde Kempen (lOK) en stadsbestuur van Hoogstraten.

Van 17 rot en iiie! 20 september wordt de Vrijheid opnieuw onde,'gedompeld in een prachtig kleed van groente, f'uir en bloemen.

Informatie en kaartverkoop: Secretariaat Festival van Vlaanderen-Mechelen-Kempen,p/a lOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. Telefoon 014.56 27 83 - fax 014-58 97 22 of bij Toerisme }loogstraten (03 340 1955). (th) 27


HOOGSTRA TEN

G. Segersstraat hersteld

Kon. Fanfare St.-Catharina HOOGSTRATEN

Op vrijdag 6 augustus 2004 werden de inwoners van de Burgemeester Brosensstraat. de Mouterijstraat en de Moerstraat aangenaam verrast door fanfareklanken. Fanfare St.-Catharina uit Hoogstraten hield die dag haar jaarlijks wandelconcert. Bij de leden die in die buurt wonen werd halt gehouden. Als nevenactiviteit kregen de muzikanten per halte quizopdrachten om zo hun Catharina-IQ te testen. De winnende groep kreeg een snoepzak. Niettegenstaande enkele regenbuitjes zat de sfeer er goed in, bij zoweljong als oud. Volgend jaar zal weer een andere wijk in het centrum onverwacht bezoek krijgen van de fanfare.

Wegwerkzaamheden HOOGSTRATEN Van half augustus tot ergens in september, vernieuwt de Vlaamse Gemeenschap het wegdek van onze Vrijheid. Het stadsbestuur van haar kant zette een uitgebreide campagne op touw om de bevolking te informeren. Ze stippelde ook een omleiding uit om de automobilisten zo goed en zo kwaad mogelijk op weg te helpen. Maar beter nog is dat u waar mogelijk de fiets of de benenwagen neemt om uw inkopen te doen. Zo helpt u de verkeersoverlast mee beperken en het is nog gezond ook! Als degene die toch de auto in moet zich dan extra aan de regels houdt, dan zal het uiteindelijk nog wel meevallen. -

-

Op 16 augustus was de fanlare te gast bij haar muzikant Luc Meyvis, van Café De Vélo in de Peperstraat. Daar zorgde ze voor het muzikale extraatje als afsluiter van het mooie beiaardconcert door Sergej Gratchev. Alleen het slechte weer gooide enigszins roet in het eten op deze aangename avond. Zondag 22 augustus tot slot zorgde Catharina ook voor de opluistering van kinderfeest Begijntjes-Laat-Besluit. Van 14 tot 15 uur bracht zij verschillende populaire melodieën ten gehore: van Amerikaanse jazz, over gospels tot popmuziek. (dh)

Jeugdopleiding Vanaf september start de fanfare opnieuw met de opleiding van jong talent. Nieuw voor dit jaar is de samenwerking met de Muziekacademie van Hoogstraten. De lessen notenleer neemt de Academie voor haar rekening, terwijl de fanfare instrumenten ter beschikking stelt en zal zorgen voor de integratie van de jongeren binnen de fanfare. Voor verdere info kan u terecht bij voorzitter Staf Brosens (0479/93.74.89) of dirigent Bart Van Ossel (0495/68.13.35).

Voor de mensen uit de Gustaaf Segersstraat één van de omleidingswegen was er overigens vooraf al een meevaller. Een verzakt riooldeksel en enkele putten in het klinkerwegdek zorgden er al vele maanden voor geluidshinder en trillingen. In ons vorig nummer hadden we nog de vrees geuit, dat de door de stad beloofde herstellingen niet tijdig klaar zouden zijn. We hebben ongelijk gekregen! Eind juli en begin augustus heeft men de grootste mankementen hersteld. Daardoor zullen de trillingen toch al voor een deel verzwakken. Hopelijk kunnen de omwonenden weer op hun 2 oren slapen. (voor meer info over de omleidingen, kunt u steeds terecht onder de rubriek kiosk op de stedelijke website www.hooestraien.be

-

-

50 jaar kloosterjubileum HOOGSTRATEN

Zondag 5 september is er 17.10 uur een eucharistieviering in de kerk van het hegijnhof. E.H. Frans Van Dongen, pastor, zal voorgaan in de dankmis die gehouden wordt naar aanleiding van 50 jaar kloosteijubileum én de elfde afreis naar Congo van Zuster Alice Meeusen f.f.m. (Loenhout). De viering 7L1l opgeluisterd worden door het instrumentaal -

om

en vocaalensemble 'Jheronymus Bosch' (familie S. Van Aken). Zij vertolken werken van J S. Bach, W.A. Mozart, Clemens non Papa, Th. L. da Vittoria, L. de Vocht. E. Wambach en G. Fr. Hdndel. Uw meevieren en eventuele bijdrage voor haar missiewerk zullen met veel waardering en dank aanvaard worden. .

:3

• Het absoluut

t

vervormirigs-

en flikkeringsvrije 94-cm-HD-kCD-beeldscherrn

in breedbeeldformaat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Spltt-screen. • Geintegreerde Photo Vrewer (voor 6 verschillende kaarten)

•3

jaar Loewe-garantie

• veneens verkrijgbaar in 81 -cm-beeldrcherrnformaat Xelos SL 32 HD Xdos 37 HO, Tafelmodel, Platina

Stimuate your senses.

;~~ SELIE>G iON

LOEWER

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)

28

Al


HOOGSTRA TEN

Een orgel in de steigers Op het moment dat de meeste orgelbouwers zich vooral inlaten met de restauratie van orgels, plaatst een gespecialiseerde firma een nieuw 'koororgel' in de St.-Katharinakerk van Hoogstraten. Het initiatief gaat uit van het "Orgelfonds Jos Bruurs", dat naast de bouw van het nieuwe orgel, de orgelkunst in de streek van Hoogstraten wil promoten.

'II 91

Kerken en kloosters en hun weldoeners zijn altijd - vooral in het verleden - opdrachtgevers geweest voor kunstvoorwerpen die nu deel uitmaken van ons kunstpatrimonium. De laatste jaren is dit niet meer zo vanzelfsprekend. De meeste kerkfabrieken zitten met de handen in het haar, omdat het onder houd en de restauratie van hun roerend en onroerend erfgoed bergen geld kost. Voor de kerkfabriek van St.-Katharina is dat niet anders. Als de kerk in deze tijden hun patrimoniurn nog willen uitbreiden, dan kan dit enkel door de inzet van een aantal of enkele weldoeners. Zo ontstond voor enkele jaren het 'Orgelfonds Jos Bruurs'. Een initiatief van enkele mensen die de oroelkunst een \sarm hart toe dragen en iieh s illeti iniei ten voor de JiIiinlli(lu en dc oiolei lcunlnc \un otclkuut en haal uitvoerder

•;

1-let 'OtgeHond votdt beheerd Litlol de Koning Btiudeo ijnvtichtlne en is op de eerste plaats opgericht om een koororgel in de St.-Katharinakerk te financieren. Zo'n tweede orgel vooraan in de kerk, in de omgeving van het hoogkoor, is zeker niet ongewoon. In een groot aantal monumentale kerken uit de 16 11 en 17 eeuw treffen we zo'n orgel aan. Het nieuwe orgel wordt gebouwd door de gespecialiseerde firma "Manufacture d' Orgues A. Thomas" uit Francorchamps-Ster. Het pijporgel heeft 14 registers, 2 manualen (klavieren) en pedaal. Wat vorm en klank betreft leunt het instrument aan bij de Duitse baroktraditie en is dan ook uitermate geschikt voor de interpretatie van het oeuvre van Bach en zijn tijdgenoten. Het orgel hangt tegen de rechter kolom naast het centraal geplaatste altaar, op een hoogte van ongeveer twee meter van de grond en is zeven meter hoog. Dat lijkt enorm groot, maar komt binnen de enorme afmetingen van de kerk zeker niet (te) bombastisch over, integendeel. Het instrument zal gebruikt worden bij vieringen rond het altaar, bij avondwaken daags voor een begrafenis, bij kindervieringen en op grote feestdagen in samenspel met het grote Pels-orgel, dat zich achteraan in de kerk bevindt. In één van de volgende uitgaven van de maand komen we zeker nog terug op deze realisatie én op andere initiatieven van het Orgelfonds', dal zich wil inzetten voorde opleiding van organisten en een driejaarlijkse orgelprijs voor jongeren wil organiseren. (1h)

4

-_

WERELD WIN KEL HOOGSTRATEN ORGANISEERT

Op donderdagavond in de gemeentelijke basisschool Hoogstraten (Gravin Elisabethlaan 21) van • 19.00u tot 20.00u voor beginners • 20.00u tot 21 .00u voor gevorderden De reeks van 10 lessen kost 5500 Euro (inclusief gebruik van de Djembé) Lesgever Jules M'Eengue (Senegal)

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 september. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 september. Tot zondag 19 september kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Inschrijven

kan vôôr woensdag 22september v a

Tel: 03-31 48955 of 03-3143920 of erik,smithpi.be De data van de lessen zijn als volgt. Donderdag 23 30 september, 7, 14, 21,28 oktober. 18 25 november, 2, 9 december Vee ,l.00, S ei,ii,t it Qtv t,

Ei, 5,5, eu,9JV.,, flp&t,,t,.at 72320 MoogsI,ate

29


HOOGSTRA TEN

2

i

GOUD IN HOOGSTRATEN

Pol Verhoeven en José Van Looveren

50 jaar eenvoudig gelukkig samen Sedert een zestal jaren wonen zij aan de Moerstraat 22 te Hoogstraten, na jarenlang een boerderij te hebben uitgebaat op den Aard in Minderhout. Hier genieten zij nu van een welverdiende rust. Pol werd geboren op 18 maart 1928 te Loenhout maar reeds op éénjarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders, broers en zussen naar de boerderij op den Aard. Thuis waren zij met vijf en school werd er gelopen tot 14 jaar. Daarna was werken op de boerderij de boodschap. Als soldaat heeft hij na de oorlog niet moeten dienen. Wel werd hij verplicht om gedurende meer dan zes jaar een soort van militaire opleiding te volgen, telkens op zaterdagavond in de jongensschool van Hoogstraten. Er werd dan enige dril en wapenkunde gegeven. Jaarlijks trokken zij voor enkele weken op kamp. Het leek wel een soort jeugdbeweging maar dan met een verplichting om deel te nemen.

of in Wortel en José was jarenlang lid van de KVLV. Nu is fietsen en gezellig thuis zijnde boodschap. Echte grote hobby's of liefhebberijen zijn er niet. Samen gelukkig zijn is de boodschap. Dit gegeven, samen gelukkig zijn, vierden zij met familie en buren en vrienden op 21 augustus. Welgemeende felicitaties zijn dan ook op zijn plaats. (pdn)

50 jaar geleden

José zag op 20 januari 1932 het levenslicht te Achterbroek. Zij stamt ook uit een boerenfamilie waar zij de zesde in de rij van tien kinderen was. Ook zij liep school tot haar veertiende en ging dan uit werken bij familie, als kinderjuifrouw of als winkelbediende. Haar jeugdjaren wijdde zij aan de boerenjeugd en bracht daar heel wat aangename uren door. Op de bruiloft van een familielid, in 1949, leerden Pol en José elkaar kennen. Goed aan was het nog niet direct. Zij verloren elkaar wel niet echt uit het oog maar het zou nog wel enkele jaren duren voordat van een echte vrijage sprake was. Dit gebeurde pas in 1952 op Pasenmarkt te Brecht. Op 28 augustus 1954 werd het huwelijksbootje dan van de kant geduwd. In 1955 kwam Jack er als eerste bij in zitten, later gevolgd door Fons in 1958, Luc in 1962, Ria in 1967 en ten slotte Dirk in 1972. Ondertussen is het al een heus schip geworden want ook 11 kleinkinderen kwamen de bemanning vervolledigen.

EIKEN PLANKENVLOER

30

UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN

/7 '/ 7/

7/ J/

Een boerenstiel, zeker op een gemengd bedrijf van zowel melkvee als varkens als gewassen en tuinbouw, slorpt een mens helemaal op. Zo gebeurde ook met Pol en José en voor andere activiteiten naast bedrijf en gezin was er weinig of geen plaats of tijd. Af en toe trok Pol wel eens als toeschouwer naar de voetbal in I-loogstraten

- PRACHTIGE NATUURLIJKE

- LAMINAAT PARKET

\\

f' Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177


HOOGSTRA TEN

Vandalisme

Vrijwilligers gezocht

Opleiding 'mondelinge geschiedenis' In onze vorige uitgave maakten we al melding van het initiatief van het Stedelijk museuni om te starten met de registratie van 'mondelinge geluigenissen'. Het leven van de laatste begijnen, het komen en gaan san de landlopers, liet grootgrondhezit in Mecrle, Meer en Minderhout, al die verhalen moeten we nu optekenen. omdat de mensen die liet meegemaakt hebben het nog kunnen vertellen. Het Stedelijk museum zoekt vrijwilligers om mee op pad te gaan. Maar, de manier waarop men vragen stelt kunnen de antwoorden 'kleuren'. Om de gesprekken op 'wetenschappelijk verantwoorde' manier te soeren en te registreren, organiseert het Stedelijk museuni in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkskunde (VCV) een dde uur durende op]eiding mondelinge geschiedenis'. Bjdrn Rzoska van het VCV stelde het programma als volgt samen: • Mondelinge geschiedenis als discipline: een inleiding op de mondelinge geschiedenis als onderzoeksmethode, volgens het stramien van de uitgase 'Gestemd verleden. Mondelinge geschiedenis als pro kui jl (Brussel. 2003) en na de pauze • Interviewtechnieken: het belang van non-verbale communicatie. De deelnemers krijgen praktische tips cii voorbeelden van hoe ie zich als interviewer moeten positioneren in een interviewsitualie. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende stappen in een prolect mondelinge geschiedenis en de verschillende randdocumenten die inherent zijn aan elke fase. De opleiding heeft plaats op zaterdag 25 september vanaf 13.30 uur in het Stedelijk inuseum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. De deelname is kosteloos, maar de deelnemers moeten zich vooraf inschrijven. Info en inschrijvingen 03 314 65 88.

Een uitje met de Landelijke Gilden HOOGSTRATEN/MINI)ERHOUT Het laatste weekend van september trekken de Landelijke Gilden naar Amsterdam en Noord-Holland. Op zaterdag worden de mooiste hoekjes van de Nederlandse hoofdstad aangedaan: de Waag, liet stadhuis. de Jordaan en nog zoveel meer. Bijzonder is zeker ook de lunch op een rondvaarthoot, zodat je ook tijdens het eten nog wat moois te zien krijgt! 0p zondag rijdt nien naar Flevoland, de l 2de Nederlzmdse provincie,

die ontstaan is door zand op te spa iten \s nardoor een deel van de Zuiderzee land werd. In het charmante stadje Enkhuizen gaat men naar het Zuiderzeemuseum, met zijn traditionele klederdrachten, oude vissersu itrusting en niet eeuwenoude ambachten. Wie graag meer informatie wenst over deze activiteit, neemt contact op niet Leen Geysen (03/314.34.20) of met Danny Hereijgers (0495177.68.59).

Oproep 'Antilliaanse' Vrij kaarten De tien winnaars zijn: Leen Laurij ssen (Antwei'pen), Annemie Van den 1-leuvel (Minderhout), Sabine Jansen (Hoogstraten). Dorien Vandepas (Beerse), Jef Pelkmans (Wortel). Sofie Van der Linden (Hoogstraten). Hanne Op de Beeck (Hoogstraten), Toon H net (Hoogstraten). Sarah De Beider (I-Ioogstraten) en Kristof Godrie (Meerie).

FANFARE OP FOTO? HOOGSTRATEN - In 2005 bestaat Fanfare St,-Catharina uit Hoogstraten - "Den Bond" - maar liefst 125 jaar! Uiteraard zal dit op gepaste wijze gevierd worden. Naast vele andere activiteiten zal de fanfare ook een fototentoonstelling houden. Het bestuur doet een oproep aan iedereen die foto's of andere attributen heeft die ook niaar iets niet de fanfare te maken hebben. Zij zouden deze (Iraag willen lenen voor de tentoonstelling. Het spreekt voor zich dat u liet materiaal in dezelfde staat terugkrijgt. Neem vrijblijvend contact op niet Piet Van Deun (03/314.08.34 of nietvandeun @ tiscalinet.corn ) of Leslie Brosens (0486/16.85.03).

-

-

--

. .-

..

-. - ---- -: 3 -.....

BOD i: -ATEN HOOGSTRA TEN - De mooi aangelegde omgeving t'an de St.-Carhariitakerk was al meermaals her nukpunt ton vandalen. De mooie rustbanken cii de vuilbakken werden al ineei' dan eens vernield en kort geleden werd ook liet bordje verboden te skaten beschadigd. Het heeft er amper enkele dagen gehangen. Wie doet nu zoiets? En waarom? Bestaat er nog respect in onze samenleving?

S

WEEHOT

OGSTRATEN

W(W1 '-1f r W

__ALLE MERKEN wo

wIF11[ .RENT

r

7010

ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www,totaalaaraae,be


HOOGSTRA TEN

Muzikale maandagen

Beiaardconcerten: een voltreffer HOOGSTRATEN - Vorige maand kon u uitgebreid lezen over de oprichting van de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard. Voor het 2de jaar op rij nam zij de organisatie van de zomerconcerten in handen. Ook nu weer werd de Peperstraat als luisterplaats ingericht. De Beiaardvrienden waren blij dat Luc Meyvis opnieuw van de partij was. Het extra optreden. dat hij na het eigenlijke beiaardconcert organiseerde, zorgde er immers weer voor dat de aanwezigen een volwaardige muzikale avond aangeboden kregen. In vergelijking met vorig jaar is het aantal toehoorders nog toegenomen, zowel voor dc hciaardconccrlen als voor liet conceri in de Peperlr:cit. Idee mooi mi atiel. waar men nog jaren mee door mag gaan

Gerd Lwnbrec/its en Karel 1-luet wisten hoe ze het publiek konden beroeren. Maar ook de andere maandagavonden mochten we genieten van muziek van de bovenste plank.

Boottocht

Taalcursussen HOOGSTRATEN - Op dinsdag 14 september om 20 uur hervatten - in de lokalen van Spijker Humaniora - de avondlessen Frans. Engels, Duits. Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden. De nadruk bij deze lessen wordt gelegd op het inoefenen van de dagelijkse woordenschat en op de spreekvaardigheid. Er worden aan het einde van de lessenreeks geen examens afgenomen. De lessenreeks duurt 22 dinsdagavonden van 20 tot 22 uur. De deelnemingskosten

I,APr Ih

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

bedragen slechts 75 euro voor volwassenen en 65 euro voor studerende jeugd. Aan het einde van de eerste les kunnen de inschrijvingskosten aan de lera(a)r(es) worden voldaan. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De cursus eindigt op 15maart 2005. Samenkomst in de Rabboenizaal, A. de Lalaingstraat te Hoogstraten op 14 september om 19.45 uur. Organisatie: Lions Club Hoogstraten - Markland. Info: telefoon/fax 03.314.56.64, e-mail tvdh@yucom.be

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

,'

-•H

HOOGSTRATEN - Wandeiclub De Noorderkempen is 15 jaar jong en dat wordt o.a. gevierd met een boottocht op het kanaal SchotenDessel op zondag 12september. De boot vertrekt om 13 uur aan de oude kaai (bloemmolens Joosen-Luyckx) in Turnhout. Met de Corsendonk' vaart men dan van Turnhout naar Retie met even tussendoor een wandeling van 8 km door de bossen van Postel met een pauze aan de abdij. Op de terugvaart kunnen de deelnemers genieten van een barbecue. Einde van deze activiteit omstreeks 20.30 uur. Leden van de wandelclub betalen hiervoor 15 euro en niet-leden 25 euro. Voor meer inlichtingen en/of inschrijving (voor 5 september): secretariaat: Bredaseweg 8, 2322 Minderhout. tel. 03 314 66 58 of via wcdenoor derkem12eii@pandora.be

Fi Ç fl

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/3 1 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be 32

184


MEER

Bezoek aan Oeganda MEER - Sofie Willibrords is studente Menswetenschappen en had op Studio Brussel gehoord dat men zes jongeren zocht om met een vereniging (jeugd en vrede genaamd) naar Oeganda te trekken om alles over Oeganda te leren. Na een drietal selecties werd zij dan uiteindelijk een van de gelukkige zes. Het hoofdthema was kindsoldaten, maar er werd ook nog aan gezondheidszorg en familieleven gewerkt. Het kaderde perfect in de studies als menswetenschapper en het was een enorme levenservaring. -

Men organiseerde dit vanuit jeugd en vrede om het onderwerp terug actueel te maken zodat de ex-kindsoldaten misschien terug konden rekenen op steun uit de westerse, rijke landen. Omdat Sofie nu meer dan ooit beseft dat deze kinderen die steun ook echt nodig hebben en verdienen, probeert ze zoveel mogelijk projecten te doen in Meer en verdere omstreken om geld in te zamelen en de mensen bewust te maken. Hier volgt haar boeiende, levensechte verhaal

Kindsoldaten Ik spreek met Moses, een jongen die ontvoerd werd toen hij 16 jaar oud was. "Samen met mijn broer werd ik op een morgen uit het huis

Grace

Bent u begaan met het lot van de kindsoldaat dan kan u hem een nieuwe toekomst geven. Alle info kanje vinden op www.childsoldiers.net ofwww. jeugdenvrede.he. /Sofie Willibrords (ma)

"Wij zijn blij"

Het is verbazingwekkend hoe al deze jongeren ons met een lach en luid handgeklap toejuichen. Iedereen lijkt gelukkig, maar dat beeld wijzigt snel wanneer ik besef wat al deze kinderen, een voor een, meegemaakt hebben.

In de afgelopen twee jaar zijn er 12000 kinderen op vijtjarige leeftijd gekidnapt door het LRA. 90 % van de soldaten in het rebellenleger zijn ontvoerde kinderen.

Een van de 'social workers' die ik ontmoet heb in het opvangcentrum is Grace. Grace is inmiddels 24 jaar oud en doet aan traumabegeleiding van de ex-kindsoldaatjes die in het opvangcentrum leven. Maar ook zij heeft een bewogen geschiedenis achter haar naam staan. Ze werd ontvoerd toen ze 15 jaar oud was en is 7 maanden in het leger gebleven. Ze heeft mensen moeten doden, mensen moeten overvallen en ze heeft tot tweemaal toe zelfmoord proberen plegen. Maar dit alles heeft ze overleefd en Grace stelt het goed nu. Zij is een ideaal voorbeeld en streefdoel voor de kinderen in het Centrum en een levend bewijs van de hoop op een toekomst voor kindsoldaten. Ze is afgestudeerd aan 'Mocono Univercity', vlakbij Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Dit kon ze doen dankzij het sponseringsprogramma "Sponsering Kinderen Oeganda", dat ervoor zorgt dat ex-kindsoldaatjes opnieuw naar school kunnen gaan en een beroep kunnen leren, maar ook terug mee op weg in liet gewone leven worden geholpen.

Sinds jaar en dag wordt er in Oeganda een wrede strijd geleverd tussen het LRA (Lord's ResistanceArmy) en het regeringsleger onder leiding van president Museveni die in 1986 de macht greep. Kony, de leider van het LRA, wil volgens eigen zeggen een bijbelse staat stichten op basis van de oudtestamentische tien geboden, het vijfde gebod 'gij zult niet doden', wordt hierbij gemakshalve even over het hoofd gezien. Daarenboven deinst Kony er niet voor terug om onschuldige kinderen bij zijn meedogenloze strijd te betrekken.

"Cwiny wa yom ayoma cwiny wa yom cwiny wa yom." Ongeveer 100 ex-kindsoldaten wachten ons luid zingend op wanneer we arriveren in het Rachele Rehabilitation Centre te Lira. Samen met vijf andere jongeren, twee cameramannen, een journalist en radiopresentator Wim Oosterlinck van Studio Brussel kijk ik mijn ogen uit wanneer we de poort binnenstappen die toegang geeft tot de grote gele gebouwen wa'rin al deze jongeren een veilig onderdak vinden. Els de Temmerman, een Vlaamsejournaliste. richtte dit tehuis op in oktober 2003. Een initiatief dat net op tijd kwam, in de legerkazerne van Lira zaten op dat moment meer dan 100 bevrijde kindsoldaten voor wie geen opvang was.

dat ze haar eigen lippen en neus heeft moeten afsnijden en opeten omdat ze ongehoorzaam was. Terwijl een koude rilling langs mijn ruggengraat kruipt en ik met moeite mijn tranen kan bedwingen, besef ik dat hier gewoon geen woorden voor zijn.

Even knuffe/en niet 1 inn de kinderen. ontvoerd. We moesten dagen en nachten doorlopen zonder eten of drinken. Ieder kind dat te traag wandelde of probeerde te ontsnappen, werd koeibloedig met stokken vermoord. Ook ik werd door mijn commandanten gedwongen deel te nemen aan die afslachtingen." Terwijl hij zijn verhaal vertelt, toont hij mij het litteken cp zijn rug en gebaart me er aan te voelen. Met tranen in mijn ogen wrijf ik niet mijn vingers over het dunne velletje dat over de wond gegroeid is die bijna heel zijn rug bedekt. "Constant moest ik een zware accu van minstens 25 kilogram dragen. Als ik moest vechten, wandelen, eten of rusten: altijd droeg ik die last op mijn rug. Gelukkig is het met mij goed afgelopen en ben ik kunnen ontsnappen. Mijn broer is vermoord tijdens een van de slachtpartijen tegen het regeringsleger." Nog steeds is Moses zijn verhaal uit de doeken aan het doen wanneer Stella plots binnenkomt. Een meisje van ongeveer 13 jaar wiens gezicht er afschuwelijk uitziet. Er wordt mij toegefluisterd

Sofie Wil/ihrord.s hezochi iii Oeganda de bevrijde kindsoldaten in het Rachele Rehabilitation Centre te Lira. 33


MEER

Muziekfeesten hij Fanfare 'De Eendracht' MEER - Voor Fanfare 'Dc Eendracht'-Meer wordt september alleszins een drukke maand. Om te beginnen geven de muzikanten een concert ter gelegenheid van de laatste Meer-markt van het seizoen, namelijk op de Boerenmarkt van zondag 5 september. Op zaterdag 18 september is er de vlaggenwijding tijdens de misviering van 17.45 uur. De nieuwe vlag is ontworpen door de Meerse kunstenaar Luc Dockx. In deze misviering, die in het teken staat van de wijding van de nieuwe vlag, zal dit enig mooi werk voor het eerst openbaar te zien zijn. Bovendien zal de Fanfare onder leiding van dirigent Marleen Proost de viering volledig muzikaal verzorgen. De zaterdag nadien, zaterdag 25 september. zijn er muziekfeesten die plaatsvinden in de Parochiezaal, Donckstraat te Meer. Verschillende maatschappijen nemen deel aan deze muziekfeesten en brengen telkens een concert van een ongeveer drie kwartier. Ziehier het programma: 18.00 u. : Kon. Fanfare 'Vreugd in Deugd - Lichtaart 18.45 u. : Kon. Accordeonclub 'De Harmonicavrienden' - Arendonk 19.30 u. : Kon. Fanfare 'Nut en Vermaak' - Ravel s 20.15 u. : Accordeonclub De Verenigde Vrienden' - Kasterlee 21.00 u. : Kon. Harmonie 'Sint-Remi' - BaarleHertog en Baarle-Nassau 21.45 u. : Kon. Toon- en Toneelmaatschappij 'Sint-Cecilia' - Hoogstraten

Tweedehandsbeurs

Vlooienmarkt

MEER - Zondag 17 oktober organiseert de Gezinsbond een tweedehandsbeurs kinderartikelen - kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar - van 13 uur tot 15 uur in de parochiezaal aan de Donckstraat, bij de kleuterschool Kiekehoe. Iedereen is welkom!

MEER - De muzikanten van Brass- en Drumband Sinte-Rosalia hebben het nieuwe seizoen alweer ingezet. De hele Rosaliafamilie was vrijdag 27 augustus present in zaal Voor Kunst en Volk voor de gezellige harbecue. Via deze weg zal u ook het volgende seizoen op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. Het wordteen bijzonder seizoen want Sinte-Rosalia bestaat volgend jaar 125 jaar! Dc kalender met festiviteiten krijgt vorm. U hoort er weldra meer van. Maar eerst is er de vlooienmarkt. Tijdens het weekeinde van 25 en 26 september wordt de zaal Voor Kunst en Volk omgetoverd tot een verkoophal met ontelbare leuke, bruikbare én waardevolle spullen. De kenners zullen er beslist zaken vinden die de moeite waard zijn, maar er is voor iedereen wel iets. Zaterdag gaande deuren open om 13 uur en blijft de zaal open tot 17 uur. Dan worden duizenden geprijsde artikelen te koop aangeboden. Deze markt, die ook in enkele tenten rond de zaal plaatsvindt, wordt zondagmorgen voortgezet van 9.30 uur tot 12 uur. Na de middag, om 13.30 uur, start de verkoop hij opbod van de meest waardevolle voorwerpen. Een lijst kan u zaterdag of zondag in de zaal verkrijgen.

Je wilt kopen? Je kunt terecht in de parochiezaal van 13 uur tot 15 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa. Toegang gratis.

Je wilt laten verkopen? Je moet vooraf inschrijven op zaterdag 25september of zondag 26 september van 9 uur tot 12 uur en tot uitputting van de lijsten bij May Boeren, Terheeksestraat 18. tel. 03/315.81.31. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2.5 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden (lidkaart meebrengen). Op de dag zelf hoefje de artikelen enkel te brengen en op te halen. Wij verzorgen de verkoop.

Gezichtsbedrog

%

Met deze zes muziekmaatschappijen is de avond meer dan gevuld. Bovendien brengen alle maatschappijen aangename muziek waarin iedereen zijn gading kan vinden. Alle muziekliefhebbers worden daarom verwacht op zaterdag 25 september vanaf 18.00 uur in de parochiezaal. (ma)

-

t

0 MEER - Enige tijd geleden werd het windmolenpark in gebruik genomen. Velen hebben

nT'?,.-..-T

er al een.r gaan kijken hoe men nu ins'e.rteert in het maken van groene elektriciteit. Het lijkt wel dat één san de molens geplaatst is in het midden van de weg, maar (lat is puur gezichtsbedrog.

VAN HUFFEL VASTGOED IIdt.Y. VA N HUFFEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com 34

185


MEER

35 Jaar de Schutters wordt gevierd met jeugdfuif en penaltytornooi MEER - De oudste caLvocthaIploeg van Meer viert feest. Organisator Kurt Voet, wil dit moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan: "Ter gelegenheid van 35 jaar jubileum voetbalploeg PC Valencia Schutters wordt er een grote fuif gegeven in het gehucht Looi langs de Meerleseweg. En om het feest een voetbaltintje te geven organiseren we een penaltytornooi voor iedereen." Oud gediende Roger Embrechts herinnert zich nog wat historische momenten. "De Schutters werden opgericht in 1969 onder de naam FC SIEGO (Bij Siemons-Het Hoekske). Door de jaren heen is er echter wel een paar keer een naamsverandering gekomen. KWB Meer en De Schutters Meer (Cafe Schuttershof), uiteindelijk werden we FC Valencia Schutters (Radio Valencia) waar we momenteel al 12 jaar als thuisploeg ons lokaal hebben. Onze wedstrijden die wij spelen op zondagmoi gen bestaan louter uit vriendenmatchen. We pelen ongeveer +- 35 matchen per seizoen van eind aug tot half mei. En dat al 35 jaar lang". Het feest ziet er praktisch als volgt uit: Zaterdag 25 september 2004 een groot jeugdbal (vanaf 21.00 uur) met Discobar Soundbreaker (DJ Skinnie) - aranoya — Kodex. Zondag 26 september een penaltytornooi (inschrijven kan tot 13.30 uur) voorinschrijving is ook mogelijk door 10 euro te storten op rekeningnummer 931-0659989-44 (naam v/d ploeg + verantwoordelijke vermelden!!) (min 5 personen) Kinderanimatie is voorzien. Voor wie in Meer toekomt is bewegwijzering voorzien en voor meer informatie kunt u terecht bij Roger Ënihreehts : 03 / 315.02.98

(EmbrechtsR(avt4.net ), Dirk Krijnen : 0473 / 8658 79, en Kurt Voet : 03 / 605.81.05. Ook vind je alle info op de website van KWB Meer http:/Iusers.pandora.he/kwb-meer/ : en klik vervolgens op allerlei.. Voor de fuif wordt een tot nu toe onbekende lokatie genomen. In het rustige Looi langsheen de oude Meerleseweg zullen voor 1 keertje de stoppen doorslaan in het weekend van 25 september. Daarna zal de rust weerkeren en moeten de schutters eventjes bekomen van de inspanning. Vervolgens zal de cafévoetbalploeg de grasmat weer betreden zoals ze dat gewoon is. Sportief en met plezier, dat houdt het langste vol.

(ma)

F,

35Jear F.0 VALENCI

e

l .I n

Pc

MEER — 3 Oudgedienden, Kurt Voer, Roger Einbrechts en Dirk Krijn en i'an de ValentiaSchutter.r zien de ft?estf iuf wel zitten. In her Looi Iangslieen de oude Meerleseweg slaan ze hun tent op "oor het grote Schutrersfeest niet Juif en PelI(lll\'tO/7700i.

8e editie van Ipenrooi-kermis zit er op MEER Op vrijdag 23 juli kwam Luc De Vos en zijn groep Gorki afgezakt naar de Ipenrooise weide. De volkstoeloop was nooit eerder gezien tijdens 1 van de vorige edities. Voor een volle tent gaf hij een sterk concert waar bij vele nummers uit hun nieuwe CD, plan B, en alle grote klassiekers de revue passeerden. Met de gepaste afsluiter 'Mia" ging de volledige tent compleet uit de bol. Op zaterdag 24 juli was er een jeugdtuif met Soundbreaker, Skinnie, Kodex en Paranoya. Ook nu was de tent wederom goed gevuld en amuseerde het plubiek zich kostelijk. Op zondag 25juli was er het klassieke penaltytornooi. Alhoewel het weer het liet afweten, was er wel een record aantal inschrijvingen (38). De Organisatie had zich echter goed op het slechte

weer voorbereid door drie goals in de tent te plaatsen. Winnaar van het tornooi werd uiteindelijk The locals. Zij gingen met 40 euro en 25 drankjetons aan de haal. Op de tweede en de derde plaats eindigden De ideale schoonzonen en ploeg Jan Koyen. Ook voor hen waren er nog geld en drankprijzen. Verder wil de organisatie van Ipenrooikermis nog een oproep doen om ideeën door te geven die Ipenrooikermis nog aantrekkelijker kunnen maken. Ideeën kunnen doorgestuurd worden naar de IK mailhox: ipenrooi@hotmail.com . Elk idee zal in overweging genomen worden om uiteindelijk volgend jaar opnieuw met een sterk programma voor de dag te komen. Want na deze meest succesvolle IK ooit, zal de uitdaging voor volgend jaar eerder zijn om even goed te doen dan dit jaar, dan wel beter.

(ma).

Boerenmarkt sluit Meers marktseizoen af De twaal dcjaargang van de Meerse Markt zit er bijna op en was opnieuw een schot in de roos. Het weer was goed en zowel standhouders als bezoekers kwamen weer massaal opdagen. Een betere motivatie om volgend jaar door te gaan, is er niet. Maar eerst nemen we in schoonheid afscheid van 2004 en hoe kan dat beter dan met de traditionele Boerenmarkt op zondag 5 september. De Landelijke Gilde is uiteraard de grote motor achter deze Boerenmarkt. Zij zal met enkele grote verkoopsstanden aanwezig zijn, waarin groenten, fruit, vlees en zuivelproducten aangeboden worden. De Hoogstraatse Aardbeikring is een vaste waarde: ze zijn er steeds niet hun lekkere aardbeien en bovendien vindt aan hun stand om 11 uur de prijsuitreiking plaats van de ballonwedstri jd van de Kindermarkt. De stand van de Meerse Bloemenvrienden kent altijd een groot succes en gelukkig zijn ze er weer om hun bloemschikstukjes aan de man te brengen. Het boerenmarktthema zal verder vooral aan bod komen in het park aan het klooster, waarde Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de verkoop van eten en drank. Tegelijkertijd biedt ze naast de tent heel wat animatie aan: een amhachtendemonstratie, het beslaan van paarden, hondendrcssuur, een springkasteel, fanfare De Eendracht, enz... Deze Boerenmarkt vindt plaats op zondagS september aan de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur. Iedereen die wil, mag komen verkopen en een standplaats is volledig gratis. Wel wordt aan de standhouders gevraagd tijdig aanwezig te zijn om alles klaar te maken. Best is zelf een tafel of zo mee te brengen. Natuurlijk zijn ook de kraampjes die niet direct aan)eunen bij het thema, even welkom als altijd. Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan u contact opnemen met Jan Dufraing 03/3 IS 86 80) of Jan Van Dun ( 03/315 84 51) en u kunt natuurlijk ook terecht op de website van de Meerse Markt: www.meermarkt.be

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 192

35


WORTEL

Daniël zegt 't Worteltje gedag Na negen jaar vond Daniël Sysmans het welletjes. Zijn huurcontract liep af, en het leuke aan winkel houden was er stilaan echt wel afgesleten. Op zaterdag 26 juni hield Daniël Sysmans zijn buurtwinkeltje voor de allerlaatste keer open. Hij stopte met de winkel en met hem stopte de winkel ook. Tijd voor wat anders. Na eerst de boeken definitief te hebben gesloten en eens goed op vakantie te gaan, vond Daniël de tijd om even terug te blikken op negen jaar wel en wee in 't Worteltje. Wortel - Hoewel Daniël zich de meeste jaren heeft geamuseerd in zijn winkel, is het toch zwaar voor een alleenstaande om een winkel te runnen, zo vertelt hij. De eerste zes jaren viel het allemaal wel mee, maar vanaf dan begonnen de lange dagen en het zware werken toch wel door te wegen. zeker omdat Daniël in zijn beginjaren de winkel zeven dagen op zeven openhield. Iedere dag vanaf zeven uur 's morgens. Enkel maandagnamiddag had hij vrij. Maar je moet gewoon ophouden voor het te laat is, zegt Daniël. Nu is hij nog jong genoeg om aan iets anders te beginnen. Veel slechte herinneringen heeft hij niet aan z'n winkel, behalve dan aan het uitkuisen van de winkel en planken. Hoewel Daniël dat handig had uitbesteed aan z'n moeder. Ook het weinige aan vrije tijd die hij had was minder prettig. En als hij dan eens een paar dagen vnjaf nam, om bijvoorbeeld Wortel kermis te vieren, werd hem dat soms nog kwalijk genomen ook. Maarje kan nooit voor iedereen goed doen.

Schappen uitkuisen en gesneden droogkuis Gelukkig bewaart Daniël vooral goeie herinneringen aan 't Worteltje. Vooral de kwajongensstreken en de straffe stoten die werden uitgehaald

blijven bij. Zoals die ene keer dat Daniël het rek met kleding wat terug was gekomen van de droogkuis net iets te dicht bij de broodsnijmachine had opgesteld. En terwijl hij een brood snijdt valt het Daniël ineens op dat het brood er met sneden plastic en stof uitkomt. Een versgestoomde damesjas was mee tussen de messen geraakt. Gelukkig werd het probleem keurig opgelost en konden klant en winkelier er later hartelijk mee lachen. Wat Daniël ook hard zal missen is het persoonlijke contact met de mensen. Hij heeft er veel mensenkennis aan opgedaan. Negen jaar in de winkel staan hebben Daniël vooral geleerd hoe belangrijk een buurtwinkel is om een dorp levendig te houden. De winkel zelf mist hij niet zo erg. De laatste tweejaar stakende werken aan het fietspad wel enorm tegen. Vooral de hele slechte communicatie vanuit het stadsbestuur werkte ergernis. Hoe minimaal de werken misschien ook leken, ze leverden vooral veel verlies op. De winkel is ondertussen door de eigenares verkocht. Waarschijnlijk worden er appartementen in ondergebracht. Geen Worteltje meer. Dejeugd ziet het niet meer zitten om nog lange dagen hard te werken, denkt Daniël. Hijzelf solliciteert ondertussen naar een baan van commercieel vertegenwoordiger buitendienst. Hij wil toch graag met mensen in contact blijven komen. Wie weet zien we Daniël binnenkort wel op de baan.

KBC doet aan nazorg Wortel - Twee nummers terug kon u lezen over de zoektocht van CD&V-gemeenteraadslid Herman Verlinden naar een bank om in Wortel een filiaal te openen. Hoewel de reacties groot waren, viel het uiteindelijke resultaat wat tegen. De grote, zeg maar klassiekere banken bleken niet geïnteresseerd om in Wortel een filiaal te openen. Daar zou het dorp niet rendabel genoeg voor zijn. De kleinere banken, zoals Centea en AXA-bank, vaak gerund door zelfstandigen die dit werk voor en na doen, toonden op zich wel interesse. Helaas ook hier het zelfde verhaal, om een echt bankfiliaal te openen met loketbediening en een geldautomaat is Wortel te klein. Wel heeft de AXA- bank via zijn kantoor in Meer interesse getoond voor een kleine bank aan huis. Jef Van Bavel uit de zandstraat in Wortel en zoon van de AXA-bankier uit Meer, heeft besloten om bij hem thuis een AXA-kantoor te openen. Ondertussen was de KBC nog zo fijnzinnig om de volgende advertentie te plaatsen in het blaadje van Voetbalclub VNA Wortel. ,uitgegeven n.a.v hetjeugdvoetbaltornooi begin en midden augustus. De sponsering is waarschijnlijk veel eerder toegezegd, helaas werd het boekje eind juli pas verspreid.

WE HEEFT HET VOOR U IN WORTEL?

KBC BANK & VERZEKERINGEN Worteldorp 26 - 2323 Wortel Tel: 03.340.25.00 Fax: 03.340.25.0 1 Vooral dankzij de goedgekozen slagzin, komt deze advertentie een ruime maand na sluiting over als mosterd na de maaltijd. Want wie heeft liet voor u in Wortel? Alles cii iedereen, helaas geen KBC sinds 18juni.

DE HOOGSTRAATSE MAAND Gewoon onmisbaar Daniël Svsnians in volle actie

36


WORTEL

Rudi Vindevoghel, een geluksvogel ----

-

:

FOLDNO SOXES r ; an stjjfifll'

(riI

Rtidv hLcI111tI LiO

1/17/til1 001

de

'ljLl

Belcjié

117 / /'ijlleil/.

WORTEL Vrijdagvoormiddag, begin augustus, parkeert dé Rudy zijn ouwe trouwe diesel in de Vrijheid. Zoals enkelen legt ook hij zijn parkeerschij f! Na boodschappen gedaan te hebben, stapt hij terug naar zijn wagen. Zijn vehikel wordt bekeken door een hem totaal onbekende persoon. -

Die vraagt aan Rudy of dit zijn wagen is, waarop Rudy bevestigend antwoordt. Direct daarop feliciteert de vraagsteller de Rudy: Proficiat, u hebt een nieuwe wagen gewonnen! Rudy straalt ongeloof uit en beseft niet goed wat de man zegt: een nieuwe wagen, ikke, gratis voor niks, voor mij? Gij zijt zot zekers?

Nadat de Rudy van zijn verbazing is bekomen en beseft dat hij niet door candid camera in het ootje is genomen. wordt hem alles verteld. Op zijn wagen hangt een sticker van Radio 2. Vijf dagen achter elkaar geven die één wagen ten geschenke. Hij is één van de vijf gelukkigen. Als tegenprestatie moet hij meewerken aan een liveprogramma van Radio 2 tijdens diezelfde namiddag. Tot daar het simpele van het verhaal. Intussen is het half twaalf 's middags. Een locatie vinden voor Radio 2 voor de rechtstreekse uitzending van twee tot vijf! Zelf in ploegen werken en met de late staan! En toch moet dat mogelijk zijn of je wint géén wagen! Los dat eens even snel op! Rudy neemt contact op met R&F Folding Boxes te Meer waar hij werkzaam is. De grote baas wordt ergens onderweg opgebeld en verleent toestemming om de uitzending te doen vanuit het bedrijf te Meer. Radiowagens en technici verzorgen vanuit Meer een rechtstreekse verbinding naar Brussel. Alles wordt getest en is tijdig klaar. Intussen komen de mensen van de late ploeg aan op het bedrijf. Uiteraard beseften zij niet wat er gebeurt. Al vlug gaat het nieuws rond als een lopend vuurtje. De Rudy heeft een nieuwe auto gewonnen. Is zelfs eregast in de live-uitzending van deze namiddag. Iemand zoekt de juiste Post op de bedrijfsradio zodat ook iedereen kan volgen wat er gezegd wordt. Een rechtstreekse bedrij fsuitzending vanuit Meer gebeurt zelden en een auto wordt bijna nooit gewonnen door iemand uit onze gemeente.

Dansschooi Bevers Terbeeksestraat 42 te Meer

c~

w

'VaFl55c/øÔt

1e

OPEN DEURDAGEN Zaterdag 4 en 11 september vanaf 20 uur Wilt u ook graag kunnen dansen op uw volgend feestje??? Wij leren u vlot dansen op een gezellige en ontspannen manier. Kom vrijblijvend kijken en informeren! TOEGANG GRATIS! Inlichtingen en inschrijvingen BEL ONS of KOM GEWOON LANGS!!!

TeI.03 315 7682

Nieuwe dans/essen Voor begin5 (Quickstep, SWingen Chachacha en Wak) Starten op Vrijdag 24september

208

37


WORTEL

Bouwkamp VZW Arnica groot succes

Viergeslacht

Wortel - Ondanks de mmdere start - de Ierse Jongeren konden met naar

België komen wegens onlusten in Belfast - was het twee weken durende bouwkamp een geslaagd avontuur. De eerste week werd er met succes geld ingezameld om de Ieren een nieuw vliegtuigticket richting Wortel te bezorgen. Verder bleken de Wortelse - en Hoogstraatse inwoners nog op andere vlakken enorm behulpzaam en genereus. Zo werd het ARNICAt'eest op 22juli met zon 120 man een groot succes, weeral dankzij de steun van de vele vrijwilligers. De eerste week werd ook al begonnen met de heropbouw van de versleten schuur van Metje Smallenburg. Toen de Ieren uiteindelijk op 20 juli arriveerden kon men pas goed op volle kracht aan de slag. Precies op de laatste dag, 30juli, raakte dc schuur helemaal afgewerkt. De veertien dagen waren voor alle deelnemers enorm leuk en leerrijk. Volgend jaar volgt er opnieuw ergens in het Hoogstraatse een tweede editie van het bouwkamp.

1

WORTEL - Op deze mooie ftlto van deftinulic Sterkens - Christiaensen zien iie: Moemnoe Louisa Christiaensen-Swaenen (°1921) Poeleinde 4, bonmnma Rita Sterkens-Christiaensen (°1 943) Poeleinde 6, mama Catherine Schrijvers-Sterkens (°I 971) Consciencestraat 3, Merksplas en dochter folie Schrijvers, geboren 11 oktober 2003.

VAN HEMELEN --

-

-t—--

De nieuwe numum: immer her en der mle iii gemetselde eerste s/een man iedere deelnemnem Zelf versierd en beschilderd staatdesteen svmnbool voor een nieuw begin van de mneer, jezelf en de wereld.

BVBA

ELECTRI CITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TAN KCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

-•:•

1.,

VANHEMELEN

Minderhoutsestraat 19

-

, ?

2320 Hoogstraten

TeL/Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

1

DE HOOGSTRAATSE MAAND...

25 JAAR!!! 't Is nie niks... 38

w

De

/u

/1

.-d

bende lul eIlaar op de /aalste kampdag


WORTEL Initiatie kruisboogschieten voor kinderen en volwassenen DE HOOGSTRAATSE MAAND

Opendeurdag bij Sint Joris Wortel Wortel - Op zondag 5 september is het feest bij de St.-Jorisgilde van Wortel. Op die dag, tussen 14.00 en 18.00 uur, worden alle belangstellenden uitgenodigd om kennis te komen maken met de gilde en met de kruisboogsport. In de parochiezaal staan er kleine doelen en mogen de kinderen schieten met (bijna) echte kruisbogen. Volwassenen kunnen er schieten met de kleine kruisboog op een afstand van 6 meter. In de Guld zelf is de 'echte' schietstand van de gilde. Daar kan iedereen kennismaken met het zware geschut: de St.-Jansboog waarmee men schiet op een afstand van 61 meter. Tussendoor is er voor elk wat wils. Zo kan u zichzelf laten tekenen duur de gckcndc karikatuurtekenaar NESTEN. Er i muziek en er wurdcn gildendansen uitgevoerd.

r -

L7))

De gekende karikatuurtekenaar NESTEN komt op zondag 5 september naar de 'Gold'. Iii de parochiezaal kan ii zich door hem laten portretteren.

SOFT COMPUTER R'VA ',3'.1 COHPu-rou - TILu-O5Ei

ScfrwA

-

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten Tel 031315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad

Landlopersjogging: 2 & editie Wortd - Op vrijdag 27 augustus gaat de tweede editie van de landlopersjogging van start. Deze jogging wordt georganiseerd door de KWB in samenwerking met een vereniging die ijvert voor een goed doel. Vorig jaar was dit de VZW ARNIC'A, dii jaar is dat gehandicaptenvereniging De Slinger. Net zoals vorigjaarzijn er verschillende afstanden te lopen voor verschillende doelgroepen. Om 18.50 wordt het startschot gegeven voor de kinderen. Zij lopen 1 kilometer. Vanaf 19.00 uur vertrekken de volwassenen en de rolsioeljoggers. Zij kunnen kiezen tussen 3, 6 en 9 kin, lopen. Er is ook een 10 mitl jogging. zij het dat deze dit jaar ietsje langer is geworden na een herherekening. Ook gewijzigd is de plaats van vertrek: niet meer m het Kerkpad naar aan de Paroehiezaal. Vanaf 19.00 uur is er een afsluitend feest in deze zaal, georganiseerd door De Slinger. Hier gebeurt ook de prijsuitreiking.

Technische dienst: -Installaties -Herstellingen -Interventies -Opleidingen -Advies

Wij zijn erkend voor opleiding- en advieschegues!

9

2000 0

l4 BIASS

'

196

39


MEERLE

.5; .,

....

GOUD IN MEERLE Jos Edam en Anna De Bruyn Einde juli was het feest op het Heike, in het eerste huis op Meerles grondgebied, net over de grens met Minderhout. Jos en Anna hebben er haast heel hun leven gewoond en zijn er graag gezien. Dat kon je merken aan de fraaie versieringen aan hun huis en straat toen het jubileum gevierd werd. Jos (officieel Adrianus, vandaar Janus, Janos, Jos) Edam werd in 1930 in Etten-Leur (NL) geboren, maar stak al jong met zijn grootouders de grens over. Zij kwamen in Maxburg boeren. Tot aan de oorlog liep hij school in Wernhout, maar toen de grens dichtging, werden alle kinderen van Maxburg en omgeving in één klas samengezet en kregen ze les van meester Janneke Lauwe. Het klaslokaal was een deel van de remise van het kasteel, naast de kapel. In 1944 verhuisde de familie naar de Voort, naar de boerderij waar 'Toon Meire' nu woont. Tot aan zijn trouw zou Jos thuis blijven werken.

Anna kwam in 1932 in Meer ter wereld, maar verhuisde als peuter in 1935 mee naar Meerle, op de Voort, waar haar ouders een nieuwe woning betrokken, op de grens met Minderhout. Zij liep, letterlijk want te voet, school in Meerle. Op haar 14de trok ze nog enige jaren naar de naaischool van Hilda Vanhautte in Wortel. Daarna was er thuis meer dan werk genoeg.

Aangezien ze op luttele afstand woonden, kenden ze elkaar van jongsaf. Het begin van de verkering heeft te maken met de goede prestaties van Sooi Vermeire als 'coureur'. Die wilde zijn vele overwinningen in het jaar 1950 vieren met geburen en vrienden en gaf thuis een Ueest. Daar was muziek en daar werd gedanst. En Jos en Anna die dansten met elkaar. Het vervolg laat zich raden. Op een mooie zomerdag in juli 1954 stapten ze samen in het bootje. Hetjonge paarging eerst in Meerledorp wonen en daarna in Meer. Maar de band met de oude buurt was te sterk en in 1960 bouwde het gezin zich een mooie woning op de Voort, op het Heike. Jos werkte eerst in het hout en wegenbouw en later in de bouw. 1-Jij heeft zijn huis zelf mee gezet. Hij bleef metser tot aan zijn pensioen. Anna zorgde voor dejonge spruit Hilda, voor het huishouden en voor de aardbeien die ze er nog bij hadden. Ze bleef dat doen tot 1-lilda het huis

ly

Jos en Aiiiia in 1954 uitging. Om zich te ontspannen keek en kijkt ze graag TV. Jos deed en doet nog altijd zijn mooie tuin en is reeds lang een gevierd schutter bij de handboogmaatschappij in 't Heike. Hij is onder tussen de oudste schutter die nog steeds in het eerste zestal schiet. Om zijn conditie op peil te houden en voor de gezondheid wandelt hij graag en veel. Bovendien is hij de maat van zijn kleinzoon Ruud, die geboren werd op de dag dat J05 met pensioen ging. En vermits Hilda naast haar ouders was komen wonen - ook bij haar was de band met de Voort te groot om elders te wonen - heeft Jos alle dagen van het leven van Ruud meegemaakt. Ze zijn mekaars dikke vrienden. Samen met familie, vrienden en heel het gebuurte werd op 31 juli de gouden bruiloft gevierd met een fijn feest. Jos en Anna hebben ervan genoten. Ook van ons van harte gefeliciteerd en nog vele jaren samen. (ja f)

n~9a;29

91,

Garage

'; 71

1L .

...-

,. 'ii

—L .

•:

.....

De familie Lilain, iln: dc IlcinIinde,cn Ruud, Nadiiic en /Jjoiii ( criend nu .\ udine), Anita en Jos, de jubilarissen, dochter Hilda en haar man Jos.

We

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' vvwtt'.geudens.be

188


MEERLE

Vroeger en nu wijls het spijtige gevolg dat wij er in deze tijd aan geven.

MEERLE - Het beeld van een dorp is geen eeuwig leven beschoren. Soms verandert het snel, door ingrijpende wijzigingen, zoals met de bouw van appartementen. Soms traag. als er een eerder onopvallende won ing wordt afgebroken. Hoewel die er soms meer dan 100 jaar staat en niemand er nog echt erg in had dat ze niet bewoond werd en daardoor in verval geraakte. Afbraak is dik-

Zo geschiedde onlangs met een woning in Meer ledorp, aan de wissel. Van cle foto uit het fotoboek De Noordhoek weten we dat ze er al stond rond 1900 en dat ze toen al geen nieciwe woning meer was. Jaren stond ze leeg en nu is ze voorgoed weg. Met de afbraak van het huis kregen we wel een

1

zicht op de tuin en de schuur, zicht dat al diejaren aan het oog ontrokken was, maar dat we slechts even te zien zullen krijgen... Een oude schuur, waarde tijd als het ware is blijven stilstaan toen de laatste bewoners het pand verlieten. Met een oude stoel, een boerenkar die reeds tientallen jaren geen paard meer gezien heeft. Stille getuigen van vervlogen tijden. Nog een afdruk in ons blad en clan is het weg. voorgoed. (/oO

4t.

-

-.

-

-

Hctdor,

,

: Ii

a,

4

-

. A7-

De oude sehuur ai hier de iwnin

Woning aan de wissel rond 1900

))/OL1L ii

rui/iic

. Liie (,nderiu.sen ook plaats heeft

Ii

Jaarlijkse trekparade LOENHOUT - Reeds meer dan tien jaar organiseert "Het Aangespannen Trekpaard" ergens in Vlaanderen een tocht uitsluitend voor Belgische trekpaarden. Deze paarden moeten kort van staart zijn. Enkel authentieke wagens met houten wielen en ijzeren beslag kunnen deelnemen. Dit jaar namen er 27 rijtuigen deel, getrokken door een 40-tal Belgische trekpaarden. Samengekomen werd er bij Frans Van Dijck in Loenhout, zelf een fervente liefhebber van deze hobby. Reeds vlug kwam men via landelijke wegen in Hoogstraten. Na een middagstop belandde het ganse gezelschap op de Venneweg te Meer waar ze gastvrij ontvangen werden op de terreinen van Jaan Simons. Paarden konden hun dorst les. sen; ook voor de andere leden van het gezelschap was er ter plaatse een verfrissing voorzien. Na een verdere rondrit verdienden paarden en menners een welverdiende avondrust op het Bergenhof van J05 Van Hasselt te Minderhout. De eerste dag van 31 km werd besloten met een heerlijke warme maaltijd waarna de bedstee werd opgezocht. Anderen, niet zozeer vermoeide deelnemers, maakten gebruik om Heikes Kermis niet een bezoek te vereren. Zaterdagmorgen omstreeks 10 uur gebeurde de verderzetting van de tocht richting Meerle, waarna er gerust werd op het loonhedrijf van Geerts-Van Opstal te Ulicoten. Ook daar was

de aangeboden verfrissing welkom voor paard en mensen. Vandaar ging de tocht tercig naar de kampplaats Bergenhof te Minderhout. Ook op zaterdag werden er een 30-tal kilometers gereden. Om 10 uur zondagmorgen klonk weerom het vertreksein. Langsheen het Paterspad begaf het ganse gezelschap zich richting CastelrĂŠ waar na

een tiental kilometers de middagstop plaatsvond. Na het eten door mens en dier begaf men zich richting Wortel waarna men op Kleine Gammel genoot van een heerlijk ijsje. Via Laboureur kwam men terug naar Loenhout bij de vertrekplaats van Frans Van Hasselt. Een heerlijke harbecue besloot dit samenzijn, waarna ieder huiswaarts trok.

4

Ar

_q_ • -

-

41


MINDERHOUT

Rijlessen met Vrije begeleiding MINDERHOUT - Het is weer bijna zover. In september gaat in Minderhout de cursus voor het behalen van een rijbewijs van start. De KWB-rijlessen met vrije begeleiding zijn een eenvoudig, goedkoop en toch degelijk systeem om zich voor te bereiden op het examen voor het behalen van een rijbewijs. De lessen gaan door in het parochiecentrum op de zaterdagen II, 18, 25 september en 2. 9 en 16 oktober. Tijdens deze lessen bereidt men je voor op het theoretische examen. Na het behalen van het voorlopige rijbewijs mag je onder begeleiding op de baan om rijervaring te bekomen. Daarna moet je nog een praktisch examen afleggen. Er zijn ook een aantal oefenparcours. Het is absoluut nodig dat zowel de leerling als de begeleider de rijlessen volgen. Voor meer informatie neem je contact op met Juul Verhuist. tel. 03/314.58.53 of Marc Verschueren. tel. 031315.04.76.

Kermisprogramma Minderhout

.9< /

TE SNEL? IN DE CEL

Op de eerste zondag van september is het traditiegetrouw kermis in Minderhout. Drie dagen lang wordt het verkeer om veiligheidsredenen omgeleid, zowel op zaterdag-, op zondag-, als op maandagnamiddag 4, 5 en 6 september. De wegomleiding is duidelijk aangegeven, ook voor het verkeer naar Baarle. Hopelijk is dit jaar iedereen sportief genoeg om de aangegeven wegomleiding te volgen, zeker op zaterdagmiddag tijdens de volksspelen

00

Kermisprogramma M1NDERHOIJT - De bewoners ton de Veniwej zijn creatief in het bedenken van spreuken. Te snel? in de cel! is één van de borden die je opmerkt als je de woonhuizen nadert. Misschien een beetje drastisch, maar helemaal ongelijk hebben ze toch niet.

Papillon: uitbetaling spaarkas, muziek met dj

't Withofke: inzet kermis met dj

VRIJDAG 3 SEPTEMBER

Kapellekenswandeling MINDERH0UT - Tijdens het ganse jaar hebben de mensen via de KWB de gelegenheid om deel te nemen aan diverse wandelingen die opgenomen zijn in het KWB-wandelcriterium 2004. Ook de Kapellekenswandeling van KWB-Minderhout op zondag 26 september maakt hier deel van uit. Op die dag zal je dan opnieuw vele wandelaars door Minderhout en omgeving zien wandelen. Alle wandelliethebbers zijn welkom. Alleen, in groep. met het gezin, wel of geen KWB-lid. Je hebt de keuze uit verschillende afstanden. nI. 7 km. 15 km of 20 km. Je kunt vertrekken tussen 8 uuren 14 uur aan de parochiezaal van Minderhout. De deelnameprijs bedraagt slechts 1 euro. Kinderen —12 jaar mogen gratis deelnemen. Na de wandeling kan je nog genieten van heerlijke pannenkoeken en verse soep aan democratische prijzen. Meer info: Fons Muesen tel. 03/314.55.69.

DONDERDAG 2 SEPTEMBER:

Fanfare: Jeugdbal in de tent op vrijdag en zaterdagavond. Papillon: feesten als de beesten fuif 't Withofke: tropical party met exotische drinks De Rising: muziekcafé en mogelijk Karaoke

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

ZATERDAG 4 SEPTEMBER Papillon: muziek uit 70-80-90 jaren 't Withofke Hot Night Party with specials

Tel. 03 / 315.71.76

acts

Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens

De Rising: muziekcafé met mogelijk karaoke

Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wwwgeudens.be

188

Zakenkantoor

ZONDAG 5 SEPTEMBER Papillon: kindernamiddag springkasteel, schmink, muziek met dj 't Withofke Far Fun after party De Rising: muziekcafé met mogelijk karaoke

MAANDAG 6SEPTEMBER De Rising: inschrijven volksspelen, mu-

Van BavelmRoniniens

bvba

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

TJWERUE RESTJ4URAKT -

BANII( & VER.ZEKER.INGENI www.vanbavelrommens.be

,,'

WEIKE99

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten 180

42

ziekcafé met mogelijk karaoke Parochiezaal: volksspelen en uitbetaling van de volksspelen Papillon: volksspelen met muziek dj 't Withofke volksspelen met muziek 70-8090 en s avonds optreden Fast Forward met aansluitend muziek dj

Keuken open 11 .3022.00 u . Zondag van 11.30-21.30 u. 210


MINDERHOUT

Heikes kermis op nieuwe leest geschoeid MINDERHOUT - Een traditie van meer dan zestig jaar mag zo maar niet verloren gaan, dachten de uitbaters van taverne 't Heike. Feestvieren moet blijven kunnen. Het laatste weekend van juli ging Heikes kermis nogmaals door. Door omstandigheden veranderde echter de opzet van de kermis. Dc plaats waar er sinds jaar en dag gevoetbald werd tijdens de kermis is volgebouwd. Daarom werd er een tent voorzien op de parking van liet Heike waar diverse optredens plaatsvonden tijdens de drie avonden van de kermis. Op een schitterende locatie heeft er op vrijdagavond een rommelmarkt plaatsgevonden. Op zondagmiddag kregen de kinderen de gelegenheid zich uit te leven op een springkasteel. De groteren namen deel aan een initiatie schieting met de handhoog. begeleid door de mensen van Vermaak Na Arbeid. Mocht het allemaal wat rustiger bli jven, dan beperkte men zich tot het nuttigen van een fris drankje.

1,0

-'?

....

.

v

t

.

k

.s

hitten',ule locatie ii as er te weinit helan'sicllin ' O,u/an1. voor de rom,ncl,narkt.

stt

Genietend icin een fris drankje tijdens Heikes kermis.

43


MEERSEL-DREEF

2x25: gouden priesterjubileum pater Pascal, Jozef Teuns MEERSEL-DREEF - AALST - Op zondag 1 augustus 2004 vierde Jef Teuns of Pater Pascal, zoals z'n kloosternaam luidt, z'n gouden priesterjubileum. JefTeuns werd geboren op 30mei 1928, als zoon van schoenmaker Frans Teuns en Mina Nuyten. Ze woonden in de tweewoonst op het Geiteneinde naast nonkel Jef Van Boxel en tante Mieke Teuns. Jef was de oudste zoon van acht kinderen. In Meersel-Dreef en omgeving hadden de paters een grote invloed. Het was dan ook een grote eer voor de familie, wanneer één van de zonen of dochters in het klooster ging. Bij de Teunsen zat het erin want ook twee broers van vader Frans waren tot de Kapucijnenorde toegetreden. pater Pascal en pater Marcial. Jef studeerde bij de paters in Lommel-Werkplaatsen en later teAalst. Hij besloot in te treden en volgde het noviciaat in Edingen en vervolgens filosofie in Brugge en theologie in Izegem. Na hem volgde ook z'n neef Jan Van Boxel, de huidige gardiaan van het klooster te Meersel-Dreef en z'njongste broers Stan en Kamiel de weg naar het klooster. Jef werd op 1 augustus 1954 tot priester gewijd in Izegem, de plechtige Eremis volgde een week later in de paterskerk op de Dreef. Een groot feest waaraan jong en oud deelnam. Z'n eerste aanstelling, bracht hem naar Izegem waar hij 26 jaar lang vooral werkt als pastoraal jeugdbegeleider. Een taak die hij met veel enthousiasme volbracht en die een belangrijke band schiep met de mensen van Izegem en de jeugd in het bijzonder. In 1982 wordt hij overgeplaatst naar het klooster te Meersel-Dreef om daar de populaire pater Jozef Crombez op te volgen als kapelaan. Geen eenvoudige taak want niemand is Sant in eigen land. Maar al snel voelt hij zich weer thuis in Meersel-Dreef en hij maakt een hernieuwde kennismaking met al de inwoners door ze huis na huis, allemaal te gaan bezoeken. Vooral z' n organisatietalent, z' n gedrevenheid en z'n verzorgde vieringen werden alom geroemd. Hij werkte actief mee in de verenigingen en de dorpsraad en drukte zo z'n stempel op Meer-

sel-Dreef. Z'n organisatietalent kwam ook van pas bij het organiseren van het 300 jaar bestaan van het klooster in Meersel-Dreef. Dat feit werd uitgebreid gevierd en herdacht met verschillende evenementen, acties en vieringen. Ook de kerk en het klooster kregen ter gelegenheid van dit feit een grote beurt. Een ander belangrijk wapenfeit was de oprichting van een parochiaal team. Bij de Kapucijnen wordt er door het hoofdbestuur driejaarlijks een vergadering of anders gezegd een kapittel gehouden, daar wordt bekeken hoe het met de kloosters gesteld is in de Vlaamse provincie en worden er paters en broeders verhuisd of elders aangesteld naargelang de noden of wensen. In 1997 werd besloten om pater Pascal over te plaatsen als gardiaan (overste) naar het klooster te Aalst. Dit kwam onverwacht en hard aan in Meersel-Dreef, waar hij inmiddels 15jaar parochieherder was. Met pijn in het hart nam hij afscheid van Meersel-Dreef en de MeerselDreveniers van hem. In Meersel-Dreef doopte hij in die 15 jaar. 300 kinderen, zegende hij 150 - T-

t

-

OkA

De aanwezige broers, :uslc'rs, neven en tochten. Alsraninielinç'en von Frans en Mieke Teuns, uit de DreeJe lweewoon naast de beenhouwer op het Geiteneinde.

44

-

Vier paters Kapucijnen, de drie broecs Sta,i, Pascal en Kantjel en neef Jan Van Boxel.

vlg

:s

huwelijken in en begeleidde hij 1 10 mensen naar hun laatste rustplaats. In Aalst bleef hij echter niet stilzitten, hij gaat helpen in de parochies in de buurt en hij heeft z'n taken als overste. Zo werd het grootste gedeelte van het klooster inmiddels verkocht en werd een gedeelte aan de :'- •a..

straatkant verbouwd tot een kleinere leefeenheid. Daar kwam heel wat bij kijken. Verder is hij veel bezig met een andere passie, zijn Italië-reizen zijn wijd en zijd gekend. Elk jaar organiseert hij een reis naar de heilige plaatsen in Italië, daarbij kunst en cultuur niet vergetend. Veel mensen van Meersel-Dreef en omgeving maakten met hem de reis mee. Hij kent het land ondertussen op z'n duimpje maar toch weet hij elk jaar nog nieuwe dingen te ontdekken. Dit jaar gaat hij voor de vijftigste maal. Op zondag 1 augustus nodigde hij familie, vrienden en kennissen uit naar Aalst voor het vieren van z'n jubileum. Na een mooie viering in de stemmige kloosterkerk, was er een receptie in de zaal het Kapucijntje, gevolgd door een feestmaal in de refter van het college. Door verschillende sprekers werd hij geroemd voorz' n verdiensten. Zolang zijn gezondheid het toelaat wil hij z'n activiteiten nog verder zetten. 1-let is hem gegund... (te)


MEERSEL -DREEF

3x25, de vijfenzeventigjarigen bij elkaar MEERSEL-DREEF - Donderdag 21 juli, nationale feestdag. was voor ons 75-jarigen een feestelijke dag. 1-let deed deugd aan het hart, elkaar na zoveel jaren nog eens te mogen ontmoeten. Iedereen verscheen op de afspraak, toch wel een duidelijk teken dat men ervan houdt, elkaar als klasgenoten te mogen terugzien. Om 1 3u30 was het verzamelen geblazen in de zaal "Bij de Paters", om een glaasje te drinken op elkaars gezondheid en het heerlijk vocht liet zich smaken. Dan volgde de maaltijd. de frikadellen, worsten en kippenhillen vonden hun weg naar de hon-

-1

gerige wagen en ondertussen werden ontelbare herinneringen opgehaald. Het verleden werd opnieuw een stukje heden. Daarna brachten we een bezoekje aan de grot. Pater Pio kwam eerst aan cle beurt, we hebben samen een gebed tot de Heilige gebeden en iedereen had de gelegenheid en kaars je te offeren en te bidden voor zijn of haar persoonlijke intenties. Bij de grot herdachten we speciaal de overleden klasgenoten en al keuvelend lijn we terug naar de zaal gewandeld waar er nog een kleine verrassing wachtte, een tasje heerlijke koffie met een

!

appelfiap. Dat het een gezellige bijeenkomst was, bewees liet feit dat niemand gehaast was om naar huis te gaan. Rond acht uur liep het feest ten einde en ging iedereen zeer tevreden huiswaarts. Er werd reeds afgesproken om in 2006 terug samen te komen. (men zou erover nadenken) want wachten tot we tachtig zijn, leek wat veraf. Wij danken het bestuur voor hun inzet, ze hebben ons een heerlijke dag bezorgd. Proficiat! (Pater

Jan Van Bo.rel, ti')

L1

1 (1

•!

.

De 75-jarigen met echt çcno(o)t(e), reranield in Lie tuin lan het klooster voor een gtOepstoto.

Jeugdviswedstrij d MEER - De Hoogstraatse Sportvissers en Altijd Beet sloten hun jeugdwerking dit seizoen af met een jeugdviswedstrijd. De koepel dc Hoogstraatse Sportvissers met Altijd Beet cle Mosten en De Schepzak Desta organiseerden voor de 8ste maal initiaties vissen voor de jeugd en nog steeds is de belangstelling groot. Je ziet het jonge volkje steeds meer aan de waterkant in de Mosten. De Desta of aan de Mark. Het moet ergens geleerd worden en vroeger ging dat over van (groot)vader op zoon maar dat is nu niet meer altijd liet geval. Vandaar dat de lessen in een behoefte voorzien. Om ook liet wedstrijdelement aan bod te laten komen, organiseerden ze twee wedstrijden, op zondag 15 augustus en op vrijdag 20 augustus. Telkens een reeks voor beginners en één voor gevorderden. De jeugd was zelf rond geweest om voor sponsoring te zorgen en ze kregen een mooie prijzentafel bij elkaar. Dat maakte het extra spannend. De prijzen werden vooraf al grondig gekeLird maar natuurlijk liet geluk speelt ook een rol, alhoewel de betere vissers toch wel komen bovendrijven. Je merkt dat ze het steeds beter onder de knie krijgen dan kun je al eens een andere techniek demonstreren, een andere nianier van knopen leggen enz. Met kans op meer succes, je kunt er zo ver in gaan als je ielf wilt, als het maar spannend en plezierig blijft.

ui

De deelnemers aan de ,'eugdi'iswedstrijd o, moederdag, niet in liet midden de winnaars, achteraan op liet schat'ot de 1,2,3 ran de beginners: Nick Adriaensen, Slijn Vissers (toep(isselijke naam) en Bart Ronibouts. Aan hun roeten de 1,2,3 i'an de ges'omdercien Ruben Decker.s 13.7kg, Kevin VD. Linden 10,4kg en Bjorn Teumis met 7,060kg vi.s gevangen. Pro/icicit mannen,

45


MEERSEL-DREEF

De KLJ verhuist... MEERSEL-DREEF - De KLJ huist weeral enkele jaren in een prefablokaal in de tuin van het oude schoolhuis. Dit schoolhuis deed al heel wat stof opwaaien, het zou ons nieuwe dorpshuis worden. Er werden veel plannen gemaakt, de fantasie sloeg dikwijls op hol maar uiteindelijk werd het plan afgeblazen. Het pleintje is eigenlijk het enige stuk gemeentegrond dat de gemeente in Meersel-Dreef rijk is. Het wordt gebruikt voor de kermis, als parking en verzameiplaats van glas en oud-papier. Enfin het pleintje blijft maar het oude schoolhuis zal worden verkocht met als voorwaarde dat het buitenuitzicht moet behouden blijven. De KLJ stond er netjes in de tuin en moet daarom verhuizen. De gemeente breidde echter het plein uit naar achter, richting

heemden. waarna het lokaal zal verplaatst worden achter de huidige tuin. Op dit moment staat alles klaar voor de verhuis en werd het lokaal ontruimd. Hopelijk krijgt de KLJ daarmee een vaste plaats en men droomt ondertussen ook van wat extra ruimte door een uitbreiding. Maar daarvoor is er geld nodig en ook de verhuis brengt kosten met zich mee. Daarom organiseren ze een zonierfestival met een live optreden van de band "Witte Mok" op vrijdag 27 augustus 2004, vanaf 2 1 uur, op het pleintje naast het oude schoolhuis. Hopelijk werkt alles mee en wordt het een financieel succes en kunnen ze de verhuisperikelen daar financieel mee opvangen. De KLJ groeit en voorziet zeker in een behoefte. De jeugd vindt er elkaar en ze kunnen zich uitleven in sport en spel, iets wat ze hun hele leven niet meer zullen vergeten. Een dikke proficiat voor de inzet van de leiding! (lv)

Word lid van

ERFGOED HOOGSTRATEN familiekunde verzamelingen volksgebruiken funerair erfgoed archiefonderzoek -. .

monumentenzorg

OP ZOEK NAAR HET VERHAAL VAN EEN STAD

....

.

'

•.. -.

/

1h

II

t olldc.schooffiiii,s

In / A L,l-/oaal al kooien \linin. De/unilerin'

25 ste editie missiefeest Reik Mij De Hand

lii.ti i/

Ludieke fietsciub

MEERSEL-DREEF - Meersel-D reef was en is in trek. 's Zondags zie je van alles, is liet geen oldtimers- of inotorciub dan is het wel een ander bont gezelschap. 01) zondag 15 augustus, moederdag, was er een club fietsers te gast. Geen gewone fietsen niaar in allerlei modellen, ze hadden in ieder geval heel wat bekijks. En dat znaakt het "terraskes " doen o zo aangenaam, niet dat ik er zat, want ik had huisarrest, schrij ...en voor de Hoogstraatse Maand. Wat een clorpsredacteur lijden kan.

gei

MĂ‹ERSEL-DREEF Alhoewel het missiefeest enkele jaren geleden haar 25ste editie vierde, ging het op zondag 16 september 1979 voor de eerste keer door onder de naam "Reik Mij De Hand". Ditjaar bent u welkom op zaterdag 18 en zondag 19 september in de speeltuin "De Zevenster" bij de paters te Meersel-Dreef. Op zaterdag opent de rommelmarkt van Piet en Koosje met hun helpers, vanaf 10uur. Ook wordt er na de misvieringen bloemen verkocht t.v.v. de actie en bent u welkom op de koffie in de taverne. 's Zondags gaat de bloemenverkoop verder en wordt het missiefeest om 1 3uur officieel geopend door de afgevaardigden van de gemeente Hoogstraten en Alphen-Chaam en de fanti.re. De hoofdmoot wordt ingenomen door de rommelmarkt en het blaaskapellenfestival. Verder nog heel wat randanimatie zoals een tombola met als eerste prijs een fiets, een ballonwedstrijd en een gratis luchtkasteel voor de kinderen. NatuLirlijk kunnen ze ook nog spelen in de speeltuin, is er een snoepkraam en bakt men aan de lopende band pannenkoeken. Zo is er iets voor groot en klein, bijna altijd is het mooi (droog) weeren is de sfeer opperbest en zo wordt het ook dit jaar vast een aangename dag. Van harte welkom. De opbrengst gaat naar de projecten van de nlissionarissen van Meersel-Dreef. Galder en Strijbeek.


Ganzenvenloop GALDER - De 10e Ganzenvenloop wordt dit jaar gehouden op zondagmiddag 12 september. Het uitgestippelde parcours leidt weer door de mooie contouren van het dorp Galder. De start en finish vindt in het centrum van het dorp bij ontmoetingscentrum De Leeuwerik plaats. De lopers zelf lopen over een autovrij parcours waarvan ongeveer 80% verhard is en 20% door het Galderse bos. Het principe van de loop blijft onverkort hetzelfde. Dit wil zeggen dat het een prestatieloop is waarbij meedoen belangrijker is dan winnen. Dit houdt in dat alle recreatieve lopers op zondagmiddag 12 september van harte welkom zijn bij de Ganzenvenloop. Gezien de grote belangstelling en de lovende reacties van de vorige edities met betrekking tot het parcours en de Organisatie van dit evenement wordt er dit jaar weer een grote opkomst van deelnemers verwacht in Galder. De afstanden bedragen voor de kinderen 1 of 2 kilometer en de overige deelnemers kunnen kiezen uit 6 ½ of 13 kilometer. De dames starten bij de Ganzenvenloop 10 ininuten eerder dan de heren. De heren

tZF:j\VAN -

Het eerste startschot wordt gelost door Kees van der Made, directeur van de Matteusschool. Dit gebeurt om 13.15 uur met de start van de kinderloop met de afstand 1 km. Vervolgens geeft Kees om 13.35 uur het startschot voor de kinderen die twee kilometer lopen. De rest van het programma is als volgt: 14 uur start dames en 14.10 uur start heren. Het inschrijfgeld

Na het finishen van de laatste loper/loopster worden er bloemen uitgereikt aan nummer 1. 2 en 3 in elke categorie. Tevens is er voor iedere loper een herinnering. Kortom, het wordt dus weer een spektakel op 12 september in Galder. U bent als deelnemer of als toeschoLiwer op deze dag van harte welkom.

AMS \ \E1Ç

HET GOUDEN AMBTSJUBILEUM VAN BURGEMEESTER ALFONS DESMEDT

Het mag wel een unicum heten een burgemeester die zijn gouden ambtsjubileum kan vieren. Dergelijke uitzonderlijke gebeurtenis maakte de feestviering uit, die verleden Zondag te Minderhout plaats had. Gans Minderhout stak in feesttooi toen rond 10 uur de jubilaris werd afgehaald door de voltallige gemeenteraad, een afvaardiging der verenigingen met vaandel en fanfare « De Marckezonen , en naar de kerk werd geleid, waar Z. E. H. Pastoor Verwimp hem verwelkomdr en een plechtige dankmis werd opgedragen, tijdens welke Mgr. Brasseur, missiebisschop, een treffend gelegenheidssermoon hield.

TT1 (J

A BuursPeeraer HOOGSTRATEN

Programma:

bedraagt voor de kinderen € 1.50 en voor de overige deelnemers bij voorinschrijving € 3 en ter plaatse € 3.50. Voorinschrijven kan tot 5 september door aanmelding bij het secretariaat van de Stichting Ganzenvenloop. Bosakker 16, 4855 HB Galder, tel. 076-5650868 of 5651095 voor België: Jef Jacobs. tel. 03-3157364, e-mail: ganzenvenloop@wanadoo.nl Het bankrekeningnummer is 1867.01.497. Meer informatie kunt u eventueel vinden op de website: horne.wanadoo. nl/c.nuyten In De Leeuwerik in de Sint Jacobstraat is douche- en kleedrLumte aanwezig. Hier is tevens het secretariaat waar het startnummer afgehaald kan worden en de na-inschrijving plaatsvindt. Op het parcours zijn er EHBO- en clrinkposten.

HOOGS;

IIINIÏZde!:ho!itlJ

ii

kunnen dus weer op jacht naar cle dames. De Organisatie zorgt wederom voor extra sfeeractiviteiten voor de toeschouwers en kinderen. Daarnaast is er voor de lopers een centrale warming-up. Voor zowel de kinderen als de volwassenen is er de mogelijkheid om onder professionele begeleiding op de maat van muziek de warming-up te doen. Dit jaar wordt voor de deelnemers op de 1 en 2 kilometer een gratis ballonnenwedstrijd georganiseerd. Hiermee zijn cadeaubonnen te winnen die in te wisselen zijn hij speclgoedparadijs Bart Smit. De eerste prijs is een bon van € 50 en de tweede en derde prijs een bon van € 25.

7108

TE N

tI-

's Namiddags, na een plechtig lof, begaf burgemeester Desmedt zich niet de genodigden naar de tribune, waarlangs de stoet zou voorbijtrekken. Door verschillende.wagens en groepen werd het weIgvrrk1e leven van de burgemeester treffend uitgebeeld en bracht de bevolking zijn eerbied, verkleefdheid en dankbaarheid tot uiting jegens de heer Desmedt, die in zijn kenschetsende eenvoud, doch met wijze hand en vooruitstrevende geest zijn dorp zowel in vreugdedagen als in kommervolle tijden gedurende vijftig jaar heeft bestuurd. Doch tevens ging deze hulde naar zijn pionnierswerk dat tot ver over Minderhoutse grenzen heen schreed en vooral op landbouwgebied de basis legde voor de standing, die de boer zich thans in de Kernpen heeft kunnen verwerven. Na een hulde aan de schone familie Desmedt sloot deze betekenisvolle stoet met een prachtige jubelwagen. Op het kerkplein werd dan een grootse hulde gebracht aan burgemeester Desmedt hij geschenken en toespraken door dhr. Hoet, voorzitter van het feestcomité, door Mgr Brasseur, door dhr Spillemaekers, bestendig afgevaardigde namens dhr gouverneur der provincie, door dhr Burgemeester van Baarle-Nassau, door oudminister De Boodt, door dhr A. Rommens, voorzitter van de provincieraad, door schepen Constant Snoeys, door dhr Jos Tackx namens de bevolking, doorA. Aerts namens de boerengilde

augustus1954

X

Hoo9straten VETERANENKOERS

Zaterdag, 25 September, zetten de Noorder- en Zuidervrienden de kermis in met een wielerkoers, voorbehouden aan de renners boven de 35 jaar. Aan strijd zal liet hier niet ontbreken. Dat oude geweld kan nog aardig met de pedalen overweg. In de jongste categorie zullen de Nederlanders heel wat last hebben niet Verbraeken bij de mannen boven de 45 is Suske Floren de te kloppen man, en boven de 55 zal de 66jarige Jan Braspenninckx weer zijn parten spelen. Het vertrek heeft plaats te 2.30 u. bij Constant Roos, de aankomst rond half vijf bij Fons Van Bergen. In beide lokalen hangen steunlijsten om de inrichting van deze koers mogelijk te maken. De renners rijden 8 ronden over de vroegere acht van Hoogstraten.

De laatste nieuwigheden voor sportvestons in alle tekeningen, met effen broek in modekl-.ur bij: JOS SWOLFS Vrijheid 214 H000STRATEN 5863 47


Sportnieuwv

René 1 allrijssen. Desmedtstraat 22. Minderhout

Tel.: 03-3 14.66.28

Verandering van spijs voor Hoogstraten VV Om elders waarschijnlijk meer geld mee te graaien en misschien meer geluk te beleven in het beoefenen van hun gelieftle sport, verlieten een 14-tal spelers vorig seizoen de roodwitte stal. Een aantal waardige vervangers werden gezocht en gevonden. Frustrerend moet het komen en gaan van spelers zonder twijfel werken voor vele clubbesturen, want tenslotte zijn zij het die elk seizoen een degelijk elftal binnen de lijnen moeten krijgen. Ook geen plezierig vooruitzicht voor de echte, trouwe supporters die voortdurend aan nieuwe gezichten moeten wennen. Maar ja. zo steekt het huidig voetbalwereldje momenteel in elkaar. Hoogstraten VV speelde vorig seizoen lange tijd een hoofdrol in de competitie, alleen de laatste periode mocht een fiasco genoemd worden waardoor het ook een plaats in de eindronde teloor zag gaan. Niet dat men zo gebrand is op deze nacompetitie, want alleen de winnaar promoveert en voor dc andere teams blijven de windeieren over. Dit seizoen zal men een aantal nieuwe tegenstrevers in het HVV-stadion ontmoeten. Ploegen waartegen rood-wit nog nooit gespeeld heeft of jaren geleden. Dat maakt het natuurlijk ook boeiend. Verandering van spijs doet eten en dat kan voor spelers en supporters wel voor een opkikkertje zorgen. Het contract van trainer Van De Ven werd niet verlengd en -

zijn plaats wordt ingenomen door Marc Janssens uit Bi-echt, die met een uitgebalanceerd elftal waarin een mix van jeugd en ervaring de HVVfamilie hoopt gelukkig te stemmen. In de Beker van België werd HVV al in de eerste ronde met penalty's uitgeschakeld door eersteprovincialer Bel Edegem en de daaropvolgende oefenmatchen blonken ook niet uit in schotvaardigheid. Assistant-coach Rob Brosens:'Niet wanhopen, er steekt muziek in dit elftal, hier en daar klinkt nog een valse noot, eens die eruit wordt het een mooi concert!"

Email: i-ene.laui -ijsseii@belgacom.net 3 september: Familiebarbecue aan dejeugdkantine van HVV 5 september: Fietshappening vanaf 08.00 uur voor wielertoeristen en recreanten met uitgestippeld parcours van 30 en 75 km; inschrijven in de HVV-kantine vanaf 08.00 uur

Wedstrijden Zaterdag 28 augustus 20.00 uur Hoogstraten VV - KSK Hoboken Zondag S september 15.00 uur Kontich FC - Hoogstraten VV

Zaterdag 11 september 20.00 uur Hoogstraten VV - Berchem Sport

Het jeugdcomité rust ook niet op zijn laLiweren! Om de jongeren een nog betere opleiding te kunnen garanderen stelde het een tweedejeugdcoördinator aan en doet het beroep op gekwalificeerde trainers. 18 jeugdploegen, 2 damesploegen een ploeg gewestelijke reserven vallen onder hun bevoegdheid en zijn zeker in goede handen. Stiekein hoopt het comité op een promotie van het eerste elftal naar derde nationale zodat ook de jeugd terug nationaal voetbal kan aangeboden worden. (rel)

Feesten 2 september: Parkfeesten opgeluisterd door Peter en zijn botsotto's

90

Zondag 19 september 15.00 uur RSD Jette - Hoogstraten VV

Zaterdag 25 september 20.00 uur Hoogstraten VV - Londerzeel SK

KFC Meer Vorig SCiLOefl gepromoveerd naar 2de provinciale! Een hele stap voor de KFC Meer! De oefenwedstrijden en de Beker van Antwerpen vertoonden hoopgevende resultaten en de Meerse voetbalfamil ie kijkt dan ook reikhalzend uit naar de eerste confrontatie van de nieuwe conipetitie.

Wedstrijden Zondag 29 augustus 15.00 uur Lentezon Beerse - KFC Meer

Zondag 5 september 15.00 uur KFC Meer - Merksplas

Zondag 12 september 15.00 uur SKS Herentals - KFC Meer

Zondag 19 september 15.00 uur KFC Meer— Vosselaar VV

Zondag 26 september 15.00 uur Poppel - KFC Meer

VNA Wortel De bekerwedstrijden zijn achter de rug. Tegen teams uit hogere afdelingen werd er met veel wisselende spelers steeds behoorlijk gevoetbald. De trainingen werden goed bijgewoond. Dit alles laat het beste verhopen bij de start van een seizoen tegen allemaal, op uitzondering van Minderhout, onbekende ploegen. S,

13e HVV-aanwinsten tin. , Marc Janssens (trainer), Jinunv Fockaert(St. -Lenaarts), Mario Van Ginneken (Zwarte Leeuw), Ste''e Daem.v, Jan Mertens (Turnhout), Koen Gommer.s (Antwerp), Yves Van Benen (Dessel), Dieter Branspennincx (Geel), Kurt Moons (VVillebroekMeerhoj), Joris Berghmans (Westerlo), Lieven Bosmans (Antwerp), Tom Vandersmissen, Rob Brosens (assi.stant-trainer)

48

Wedstrijden zondag 29 augustus 15 u Berendrecht - VNA zondag 5 september 15 u VNA - FC Merksem zondag 12 september 15 u Kalmthout - VNA zondag 19 september 15 u VNA - Luchtbal Boys zondag 26 september 15 u Minderhout - VNA


SPORT

Hoogstraten - Gerolstein - Hoogstraten

Minderhout VV Met een nieuwe lei starten na 34 jaar competitievoetbal! Dat is de situatie voor MVV! Men start terug in 4de provinciale en waarschijnlijk speelt men ook het laatste seizoen op het vertrouwde terrein aan de Hoge Weg. Hopelijk zijn de perikelen voor de nieuwe terreinen aan de Heistraat definitief achter de rug en kan men zich meer concentreren op het sportieve element. In de Beker van Antwerpen boekte MVV geen onaardige resultaten en hongerig kijkt het de competitie tegemoet.

aciiyan oo rciuuratolier

Wedstrijden Zondag 29 augustus 15.00 uur Minderhout VV - Stabroek Zondag 5 september 15.00 uur Achterbroek - Minderhout VV Zondag 12 september 15.00 uur Minderhout VV - Bezemheide Zondag 19 september 15.00 uur Dl. Essen - Minderhout VV Zondag 26 september 15.00 uur Minderhout VV - VNA Wortel

't

17

Geen ophefmakende wielergeheurtenis in vergelijking niet andere wielertoeristenexploten. Zo beschouwen het ook de "I-loogstraatse Wielerroeristen ". Geen Rome, Santiago de Coinpostela, Lourdes, Fatima of andere in het oog springende of toeristische trekpleisters. Gewoon zes dagen richting Eifelgebergte en terug (950 kin) in een rustig tempo (is natuurlijk relatief) en liet oog gericht op sportieve, cuimaire en culturele activiteiten. Met elf vertrokken ze, plus een inaii in de voigwagen en de shirts van sponsor borduuratelier Mac Rvan uit Minderhout.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvb.

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

10

49


gildenleven & schutfersnieuws GROTE KRUISBOOG Feestschieting Jan De Bie De Sint-Jorisgilde uit Meerle richtte een feestschieting in ter ere van het 60-jarig schutter zijn van Jan De Bie. Een feit waarvoor de man op de eerste zondag van meijongstieden de hoogste onderscheiding. de Gouden Plaat, ontving namens de Hoge Gildenraad der Kempen.

-

,

Aan dc lccicIiictine namen er 173 schutters deel. Vier schutters in de ere-reeks begonnen en eindigden met het maximum der punten. Frie Konings en Jan Vergouwen uit het Nederlandse Sprundel namen de eerste twee plaatsen in beslag, gevolgd door Gust Tobé uit Castelré en John Van Haperen uit Meerle. Gust Tobé kampte het beste voor de rozenprijs. Jimmy Baelemans en Jan Rombouts uit Meer en ook André Bols uit Wortel en Diane Verheyen uit Meerle schoten 35 punten. Gust Brosens uit Meerle was de eerste schutter van 13 die eindigden op 34 punten. Ook in de A-reeks werd de eerste plaats ingenomen met het maximum der punten. Leo Marijnissen uit Rijsbergen was hiervoor de verantwoordelijke. Ene Matthé uit Meer sloot af op 35 punten. Louis Van Bergen schoot als enige 34. Danny Vorsselmans uit Hoogstraten was de eerste van maar liefst 12 schutters die eindigden op 33 punten. Walter Michielsen uit Minderhout, Marinus Vervoort ook uit Minderhout, René Van Dijck uit Loenhout en Jaques Roos uit Hoogstraten waren in de B-reeks de koplopers met 33 punten. Cor Van Gils uit Castelré, Lars Bleys uit Hoogstraten, Adriaan Braspenning uit Minderhout. Jan van Riel uit Meer. Ludo Van Loon uit Castelré en tenslotte ook Jan Jochems uit Meerle schoten 32 punten. Armand Fleerakkers uit Wortel was de eerste schutter met 31 punten. De extra voorziene rozenprijs voor hoofdmannen, koningen en keizers werd geschoten door Frie Konings uit Sprundel. De rozenprijs voor de deelnemers van 70jaar en ouder ging naar Harry Lazeroms ook uit het Nederlandse Sprundel. 50

650 jaar Sint-Jorisgilde te Loenhout Met verschillende activiteiten, gespreid over het ganse werkjaar. viert de Sint-Jorisgilde uit LoenhoLit haar 650-jarig bestaan. Op de academische zitting heette hoofdman Frans Van Hasselt iedereen welkom. Dat de schuttersgilden eeuwenoud zijn is bekend. Hoe oud zal niemandjuist kunnen bewijzen. Voor de gilde uit Loenhout is het gildenvaandel een eerste aanknopingspunt. Dat vermeldt immers het jaartal 1354. In 1374 bezat de gilde reeds een altaar in de parochiekerk. De gilden leefden niet hoogten en laagten in de loop der eeuwen. De Franse Revolutie bracht het bestaan van onze Kempense gilden ernstig in gevaar. Toch waren velen gilden creatief genoeg om ook deze klip te omzeilen. Na de Franse Tijd evnliieerden de gilden naar een pure ontspanningsvorm. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog viel er een bom op het schutterslokaal te Loenhout waarbij de uithater gedood werd. Talrijke bezittingen van de gilde gingen voorgoed verloren in het puin van het schuttershuizeken. Ook nu weer begon de gilde aan het zoveelste leven in het eeuwenoude bestaan. Ook nu kwamen zij gestaag tot de huidige bloei. Enkelejaren geleden opende ook deze gilde een eigen sehutterslokaal. De viering van het 650jaar bestaan is beslist een mijlpaal, maar is tevens een voortzetting van het eeuwenoude bestaan. Aan de feestsehieting. ter dezer gelegenheid ingericht, namen 172 schutters deel. Slechts één onder hen en dan nog wel B-sehutter Mark Rameysen uit Wortel begon en eindigde met het maximum der punten. In de Ere-reeks waren er maar liefst zeven schutters die afsloten met 35 op 36: Fons Van Hasselt uit Loenhout, Paul Adams uit Minderhout. Gery Dockx uit Meer. Gust Brosens uit Meerle. Frie Konings uit Sprundel. Eddy Van Hasselt uit Loenhout en ook Wim Druyts uit Wortel. Jessica

Rombouts uit Meer was de eerste van 14 schutters die eindigde op 34 punten. Gert Brosens uit Castelré schoot 34 punten met vijf rozen maar kampte wél het beste voor de rozenprijs. In de A-reeks schoot Pat Rombouts uit Loenhout het beste met 35 punten. Als thuisschutter mag hij echter niet meekampen voor de rozenprijs. Johan Bastiaansen uit Meerle, Mareel Versehueren ook uit Meerle, Leo Gabriëls uit Minderhout, Louis Van Bergen, luj kampte het beste voor de rozenprijs, ook uit Minderhout en twee schutters uit Meer. Paul Eelen en Guy Snijders eindigden op 34 punten. Ene Matthé uit Meer en Anne-Marie Remeijsen uit Hoogstraten schoten 33 punten. Frans Van Dijek uit 1,oenhout was de eerste schutter met 32 punten. In de B-reeks v as Mark Rameysen t' uit Wortel heer en meester. Als enige schoot hij het masiiuuiii dei P11 111L ii Lii legde zonder enige bedreiging 1)0k nog % 4 'beslag op de rozen prijs.DavidKoenen uit Sprundel schoot 35 punten. Jos Jan- sen uit Hoogstraten Rame.vsen en JefVermeiren uit Loenhout sloten af op 34 punten. Ludo Van Dun uit Castelré schoot als enige 33 punten. Leo Van Hasselt uit Loenhout, Walter Michielsen uit Minderhout en Cor Van Gils uit Castelré schoten 32 punten. Lars Bleys uit Hoogstraten was de eerste schutter met 31 punten. De rozenprijs voor koningen, keizers en hoofdmannen werd geschoten door Frie Konings uit Sprundel. Bij de plus 70-jarigen kampte Cees Pellens het beste voor de rozenprijs.

7

-

KLEINE KRUISBOOG Bondsschieting Meerle De achtste bondsschieting met de kleine kruisboog bracht 127 schutters naar Meerle. Adri Vermeiren uit Meerle schoot in de Ere-reeks als enige 119 punten. Kurt Van de Locht uit Meer sloot af op 118 punten. Hij plaatste het beste kampschot voor de rozenprijs met tien rozen. Louis Verbeeck uit Meer was de eerste van acht schutters die eindigde opl 17 punten. In de A-reeks schoot Suske Goetsehalckx uit

Meer. Eddy Lenaerts ook uit Meer en Staf Van Herek uit Meerle 115 punten. Jef Joris uit Hoogstraten eindigde in de B-reeks op 115 punten. Gust Tobé uit Meer was de eerste schutter met 113 punten. Eddy Geets uit Meer behaalde in de B-reeks 110 punten. Frans Simons uit Hoogstraten was één van de drie koplopers in de D-reeks. Cor Van Gils uit Meer was de eerste schutter die afsloot op 115 punten.


GILDEN EN SCHUTTERS

Ere-prijs Van den Bossche

Insl:allaliebedrijf 'van den Berg Voort 26— Hoc'gstraten v1eerle) Tel 031315.75 31

In de onuitgegeven formule van twee Ere, twee A en twee B-schutters werd op zondag S augustus de Ereprijs Van den Bossche betwist iliet de grote kruishoog. De Sint-Jorisgilde uit het Nederlandse Rijsbergen was gastheer voor de negen verschillende zestallen.

sanitair ---..

In de eerste ronde namen Loenhout door Johan Van Dijck en Josephine Emhrechts uit Wortel de leiding doorte eindigen op 33 punten. Hoogstraten. Meer en Meerle schoten 32 punten. Eef Snijders uit Meer schoot als enige B-schutter vier rozen en mocht met haar 32 plinten gelijk kampen voor de rozenprijs. In de tweede ronde nam Meer door Paul Eelen het voortouw door 33 punten te schieten. Hoogstraten. Meerle en Castelré moesten één punt prijsgeven. In de derde ronde schoot Frie Konings uit Sprundel het maximum zijnde 36 op 36. Tevens kampte hij voor de rozenprijs in deErereeks. Castelré eindigde in deze ronde op 34, Meer op 33 punten.

1

/P.

II, T;, L:_;, TI F.r,1 l)kijF 'JAN

ctr

31RC

Mep

--mmm

4 .

•'.

=-.

..

_--vciwarming

*:

Bezoek ons ook op internet El ectrabe l@ www.vdberg.be

Q

•H1.•

Ma vrij 8h —12h 1 3h- 1 8h Donderdagavond tot 21 h Zat. 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten

Openingstijden toonzaal .

Email: info©vdberg be

Willv Ge/rel/s /'e:eli/)rlJ.. outnaar in A-reeks.

190

Eef Snijders rozenprijswinnaar in B-reeks.

Halfweg dit zestal had de gilde van Meer de leiding veroverd met 98 punten. Sprimdel stond toen op 95 voor Hoogstraten en Loenhout met 94. Castelré had 93 punten voor Wortel 87. Meerle en Rijsbergen 86 en tenslotte Minderhout met 83 punten.

,

1

In de vierde ronde schoot Lauran Segeren voor Sprundel 33 punten. Wortel sloot afop 32 voorLoenhout. Castelré en Rijshergen telkens met3 1 punten. In de vijfde ronde kwam Wortel sterk opzetten. Willy Gonens eindigde op 35 punten en kampte met vijf rozen voor de rozenprijs in de A-reeks. Loenhout klampte het beste aan met 33 punten voor Rilsbergen met 32 en Minderliout en Castelré met 31 punten. Met nog één schutter te gaan stonden Sprundel en Loenhout gelijk met 158 punten. Castelré had toen 155 en Meer stond op 154 punten. De andere gilden leken geen rol meer te kunnen spelen voor de eindzege. In de laatste ronde eindigden Hoogstraten. Loenhout. Meer en Castelré op 34 punten. Sprundel en Rijsbergen op 33. Loenhout veroverde de eerste plaats en de prachtige ereprijs uitgereikt door dhr. A. Van den Bossche zelf met 192 plinten geschoten door Jan Van Hasselt (33). Pat Romhouts (30). Johan Van Dijck (31), Jos Van Dijck (31). JefVermeiren (33) en Ludo Bogaerts (34). Sprundel werd tweede met 191 punten voor Castelré met 189. Meer behaalde 188 punten voor Hoogstraten 183, Rijshergen 181 Wortel 179, Meerle 175 en tenslotte Minderhout met 174 pLinten. De drie rozenprijzen werden gewonnen door Frie Konings uit Sprundel in de Ere-reeks met zes rozen, door Willy Gorrens uit Wortel in de A-reeks met vijf rozen en door Eef Snijders uit Meer in de B-reeks niet vier rozen.

NU G RA TIS S

'

0

)

KOFFER

-

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uit-

5n7IjjufLup

Erkende dealer voor de Noorderkempen.

kMOTOR 1%LAND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel.0331441 15 - Fax 03 314 14 20

191

51natuurpunt De vakantie zit er bijna op. Voor Natuurpunt Markvallei breken nu weer drukke tijden aan. Nu iedereen weer terugkeert uit verre landen of nabijgelegen natuurgebieden wordt het tijd om dc pijlen te richten op het eigen werkgebied.

Batcafé In de boerderij van Wortel-Kolonie organiseren we op 27 augustus een vleermuizenavond. De avond kadert in het initiatief van de "Nacht van de Vleermuis". De deelnemers verzamelen in het voor de gelegenheid ingerichte bat-café. Van daaruit wordt omstreeks 22.00 uur een anderhalf uur durende tocht gemaakt in Wortel-Kolonie, uiteraard met aandacht voor de vleermuizen. Jorn Van den Bogaert zou ons gidsen. Maar hij zit in Italië om ooievaars te ringen. We zullen de ervaren zoogdierkenner moeten missen, tenzij hij per toeval toch voor een korte periode terugkomt. In het andere geval zullen we ons behelpen. Iedereen welkom.

Voerstreek wordt Limburg! Natuurpunt Markvallei organiseert op 29 augustus een uitzonderlijke busreis naar Limburg. Het is de bedoeling om in het verre Limburg op zoek te gaan naar de prachtige natuur die mee wordt beheerd door de Minderhoutse natuurwachter en lid van Natuurpunt Markvallei, Bart Hoeymans. Omdat de Voerstreek maar een klein stukje is van zijn werkingsgebied zal hij zich vooral richten op een aantal andere heel interessante gebieden. We vertrekken om 8 uur aan het Jan Spannenburgmuseum. Stevige stapschoenen zijn aangewezen. Inschrijven hij Jaak Brosens: 03-315 74 41

Terug zondagswandelingen: De Elsakker Op 5 september, na twee maanden inactiviteit. start Natuurpunt Markvallei weer met de traditionele zondagswandeli ngen. Elke eerste zondag van de maand verkennen we een gebied in de eigen regio. of iets jes er buiten. Zondag 5 september staat De Elsakker iii Meerle op het programma. Ria VanAelst en dochter Ingrid Brosens leidende wandelaars doorheen het prachtige gebied dat eens deel uitmaakte van een landgoed, ternauwernood uit de klauwen van privéverkavelaars gered kon worden en nu beheerd wordt door de dienst Bos en Groen van AMINAL (Administratie Natuur en Leefmilieu). We verzamelen om 09.00 uur aan de kerk in Meerle.

Siervruchten Het enige doel van bloei is: zaden en vruchten vormen en zo nieuw leven doorgeven. In onze streken betekent dat: voor de winter klaar. Veel tuinplanten doen er tot onze grote vreugde alles aan om dat ook voor elkaar te krijgen. Na onopvallende of schitterende bloei volgen vaak fantastische siervruchten: peulen, bessen, wollige pluizen, knallende wegspringers en rammelende doosjes vol zaden. Te veel om te benoemen in alle denkbare vormen en kleuren. Zo zijn siervruchten een mooie toegift van de zomer.

Open Monumentendag

Van nature... een monument Elders in ons maandblad lees je over de deelname van Natuurpunt Markvallei aan de Open Monumentendag. Op 12 september willen we iedereen graag ontvangen in een gedeelte van de voormalige boerderij van Wortel-Kolonie. We lichten er graag onze plannen toe en hopen uiteraard op heel wat bijval en goede raad.

Zondagswancleling bis We schrijven 3 oktober 2004: In de Krochten van Meer, in de schaduw van het kasteel van Maxburg, maken we kennis met een stuk ongerepte natuur. Onze gids van dienst: Jack Govaerts! Om 9 uur verzamelen de wandelaars aan het kasteel in Maxburg.

Proper Hoogstraten Onze gemeente is 10.535 ha groot, telt meer dan 350 km wegen en 60km lietspaden. 1 1 1 km watcrlopcn en een riolcringsnct van 166 km Deze infrastructuur in orde houden is geen kinclerspel. Het stadspersoneel krijgt regelmatig een pluim van de bevolking. Toch kan er soms nog wel eens iets mislopen, of wordt een bepaald mankement niet tijdig opgemerkt. U mag dat altijd signaleren met een nieldingsblad of een e-mailtje. Maar eigenlijk kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Zeker nu de diensten de handen vol hebben tijdens liet groeiseizoen. Zand in de straatgoot? Met een harde borstel is dat zo weg en worden verstoppingen en eventueel wateroverlast vermeden. Werd een vuilzak fout buitengezet of niet opgehaald? Als we hein laten staan wordt hij misschien stuk gereden en dan zit dc huurt pis niet een probleem! Ligt er een leeg blikje of flesje in de graskant? Je kan het natuurlijk laten liggen. maar dan ligt het er morgen en volgende week misschien nog. Maar rap oprapen en in de juiste vuilbak deponeren is misschien ook geen onoverkomelijk werk? En wat belet ons oni een plantsoentje. dat er vuil bijstaat, zelf mee in orde te houden? Als iedereen zoals vroeger, af en toe eens voor de eigen deur keert - figuurlijk maar ook letterlijk - dan wordt onze gemeente vast nog mooier dan ze nu al is! cl

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 207

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad 53


KALENDER

Op stap in.,.

°

mode... Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

HOOGSTRATEN LAERMOLEN in werking en 4` zondag van de maand van 14 uur tot 16 uur ende dinsdagen daaropvolgend van 19.30 uur tot 21.30 uur. t/m zondag 26 september TENTOONSTELLING 'Kiithe Kollwitz & Willem Vermandere'. stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur. tlm donderdag 30 september FIETSZOEKTOCHTEN van verschillende verenigingen, inschrijving, formulieren en informatie: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149. tel. 03340 19 55. Tot dinsdag 31 augustus ZOMERZOEKTOCHT in het teken van Neruda en Chili, deelnameformulieren gratis bij toeristische dienst, de bibliotheek en de wereldwinkel, org. mondiale raad en openbare bibliotheek. Zondag 29 augustus KEMPENDAG, groot fietsevenement SchakelNoord, info: Toerisme Hoogstraten. VOERSTREEK-uitstap, vertrek om 8uur aan het Jan Spannenburgmuseum. org . Natuurpunt. MOLENDAG, de Laarmolen is in werking van 10 uur tot 18 uur. Maandag 30 augustus BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren om 19.30 uur. Zondag 5 september 50 JAAR KLOOSTERJUBILEUM Zr. Alice Meeusen. eucharistieviering begijnhofkerk om 17.10 uur. Maandag 6 september EHBO-cursus, lokaal Brouwerijstraat, org. Rode Kruis. Woensdag 8 september JUDO, gratis promotie-trainingen. org . Judoclub De Bres. Vrijdag 10 t/m zondag 12 september BUIZELHOEK-feesten 25 jaar, tent Jan van Cuyckstraat. org . Gebuurte Buizelhoek. Zaterdag 11 september OPTREDEN Believo + Agony Of Choice + Confuse The Cat, ex-Reiziger pop/rock om 2 1 uur in de Cahier. Zondag 12 september OPEN MONUMENTENDAG, org. vzw Erfgoed Hoogstraten, Dienst Cultuur en het Stedelijk Museum. BOOTTOCHT viering 15 jaar wandeiclub De Noorderkempen, om 13 uur aan de oude kaai in Turnhout.

54

hairstyling

www.kcmode.be

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

65

J

Vrijdag 17 september SOIREE DB 08 - Funky deep house/house/breakbeats. Regis. Culture Club News-Food + Flow resident in de Cahier. OPTREDEN Willem Vermandere om 20 uur in de begijnhofkerk, org. stedelijk museum.

HOOGSTRATEN

'tro De Jon Miv, 1 lIaogitivlri

Zaterdag 18 t/m maandag 20 september Hoogstraten in GROENTEN en BLOEMEN en OPENDEURDAG Winkeliers in het centrum van 10 tot 18 uur.

1

0477/20.49.92

Dinsdag 21 september MARKT in het centrum van 8 tot 12.30 uur. Donderdag 23 september COOPERTEST achter het Klein Seminarie, org. AVN. DJEMBE start cursusreeks in de gemeentelijke basisschool, org. Wereldwinkel. Vrijdag 24 september CAHIER INTEELT FESTIVAL, The Stitch + dj Pinkie + Jacks Of Heart + Party Faux-Nique Crew + dj III Figure (= ex-Ezra) & Flow in Vrijheid 84. Zaterdag 25 september DAG van de KLANT van 10 tot 18 uur. Zondag 26 september KERMIS Zondag 26 en maandag 27 september MISSIEFEEST in zaal Pax, zon. vanaf 11.45 uur en maa. vanaf 14 uur. org . Missiekring.

De tien winnaars zijn: Leen Laurijssen (Antwerpen), Annernie Van den Heuvel (Minderhout), Sahine Jansen (Hoogstraten). Dorien Vandepas (Beerse). Jcf Pelkmans (Wortel). Sofie Van der Linden (Hoogstraten). Hunne Op de Beeck (Hoogstraten). Toon 1-luet (Hoogstraten). Sarah De BeIder (Hoogstraten) en Kristof Godrie (Meerle).

3

ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisahethiaari 1 bus 6- 2320 Hoogstraten Tel. +32(0)3 366 6511 - Fax *32(0)336665 12 Gym v32 (0)496 103674

0175

WORTEL T/m vrijdag 27 augustus TENNISOMN1SPORTKAMP van 10uur tot 16 uur. org . TC De Langenberg. Vrijdag 27 augustus LANDLOPERSJOGGING, inschrijven vanaf 18 uur, start 19 uur. parochiezaal Poeleinde. VLEERMUIZENAVOND. om 22 uur aan de boerderij van Wortel-Kolonie, org. Natuurpunt. Zaterdag 28 augustus tlm zondag 5 september TENNISTORNOOI open dubbel, org. TC De Lange nberg.

'Antilliaanse' Vrij kaarten

GÏ.OFfl.OUTS

Zondag 12 september BOERDERIJ van de Kolonie: uitleg over de plannen van Natuurpunt Markvallei. Zaterdag 18 en zondag 19 september HOBBYTENTOONSTELLING in de parochiezaal: zat. vanaf 14 uur en zon, vanaf 10 uur, org. KBG.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenC oppe

VED(IOOIIIITIIIIT t 22l flittl

2)

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

O-i I2

.2 ),, :

0

1RJ1

Zo

e

213

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

84


KAL ENDER

MEER

0Z0 bE EIKtN

Zaterdag 28 augustus AKKERPOP! festival vanaf 13 uur aan het klooster (Donckstraat), gratis inkom, org. Mussenakker.

Tot september ROMMELMARKT elke zondag in openlucht. Dreef Geiteneinde, vanaf 8 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd.

café taaercatc,cata.aa]

JL-

John Lijsenstraat 26 -2321 Meer TeI&Fax:033157429

Zondag 29 augustus

VOLLEYBALTORNOOI recreatief, oud voetbalveld Meerseweg. van 10 tot 18 Liur. org . KW B. Zondag 5 september BOERENMARKT aan het klooster en de Donckstraat van 9 tot 12.30 uur. org . Meerse Marktcomité. WIELERWEDSTR IJ DEN 'aspiranten', vertrek 14 uur, zaal Victoria, org. Meerse Supportersclub. Zaterdag 11 september TRIATLON aan het recreatiedoniein De Mosten om 12.30 uur. Zaterdag 18 september Vlaggenwijding tijdens de misviering van 17.45 uur. Fanfare de Eendracht. Zaterdag 25 september MUZIEKFEESTEN om 18 uur in de parochiezaal, org. fanfare De Eendracht. VLOOIENMARKT in zaal Voor Kunst en Volk van 13 uur tot 17 uur, org. brass- en drumband Ste.-Rosalia. VALENCIA-SCHUTTERS-JEUGDBAL (vanaf 21.00 uur) met Discobar Soundbreaker (DJ Skinnie) aranoya Kodex. Terrein langsheen de oude Meerleseweg. -

MEERSEL-DREEF

-

Zondag 26 september PENALTYTORNOOI (inschrijven kan tot 13.30 uur). Organisatie Valenciaschutters. Zie artikel. WIELERWEDSTRIJDEN wielertoeristen en nieuwelingen, zaal Victoria om 13.30 uur. org . Meerse Supportersclub. VLOOIENMARKT in zaal Voor Kunst en Volk vanaf 9.30 uur, om 13.30 uur start verkoop bij opbod, org. brass- en drumband Ste.-Rosalia. Woensdag 29 september RODE KRUIS bloedgeven van 18 uur tot 20.30 uur in de lagere school. Tcrbeeksestraat.

198

Provinciale MOLENDAG, Watermolen, Dreef

C

'1

AHIED>R

www.cahier.IJe 03131432.64 199

,,w

\/

Zondag 5 september SINT-LUCIAKAPEL opendeurdag van 14 tot 18 uur, org. St.-Luciacomité. WATERMOLEN opendeurdag van 10 tot 17 uur. Zaterdag 18 en zondag 19 september MISS1EFEEST 'Reik mij de hand' aan De Zevenster, org. Missiecomité.

knedtI1uiz ttrijijeii 183 /

}!noSetratt!u 031314 66 65 142

Zondag 26 september KINDERVIERING in de kerk bij de paters om 10.30 uur, org. werkgroep Franciscaanse zonneij es.

MINDERHOUT

Al

Zondag 5 september KERMIS Zondag 12 september OPEN MONUMENTENDAG wandelen langs het Stip Stappenpad niet vzw Erfgoed. Zondag 26 september KAPELLEKENSWANDELING, vertrek tus sen 8 en 14 uur aan het parochiecentrum. org KWB.

N

PflJT

30 jaar een oase aan de Booinkes

I

LLTFEEE1

jongerencafé zonder pretentie

g Ope,:d ~ nd ~ S,d„g (20.00u), vrijdag, zalerdeg(19.00u) en zondag 13,30u)

CAL 0E. H. Bloediaan 285, Hoogstraten teLO3/314.83.11

10

MEERLE

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel/Fax 03-315 75 36 E-mail: sportltrof.beererrs@belgacom.net

Zaterdag 28 augustus MISSIEFEESTEN van 13 uur tot 20 uur in de parochiezaal en KLJ-lokalen, org. Missiewerking.

CASTELRE Zaterdag 18 september HERDENKING '60 jaar bevrijding' om 14 uur in zaal De Zwaan.

vzw Mussenakker Meer - -----

Zondag 29 augustus

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Zondag 29 augustus MISSIEFEESTEN van 10 uur tot 19 uur (met brunch tussen 8 en 11.30 u.) in de parochiezaal en KLJ-lokalen, org. Missiewerking. Zondag 5 september WANDELING in De Elsakker, vertrek om 9uur aan de kerk, org. Natuurpunt.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondaginamiddag vanaf 14.00 u.,

Zondag 5 september PAAPGOOIEN Parochiezaal inschrijven vanaf 13.00 uur, start om 13.30 uur, org. KWB.

zondagavond vanaf 20.00 u. 169

-

BI ER-WIJNHAN DEL

SUPRAVINS

GORRENS WILLY

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL rEL 031314 35 83

Zondag 12 september KERMIS

LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9101 1900 uur Zondag en maandag gvsloten

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DE RHONE

GORRENS WILLY-VERVOORT

...EN NOG VEEL MEER 201

Worlelclorp 49 - 2323 Hoogslralen-Wortel Tel. 03 / 314 53 28 - Fax 03 / 314 93 46

-

143

Maandag 20 september RODE KRUIS bloedgeven van 17.30 uur tot 20 uur in de kantine van FC Meerle.


-

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

22

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

77~_1

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

APOTHEKERS

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 144

snooker

Tennisclub

de VRIJHEID rzw Achtelse.straat 72

Wortel. tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 28 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II. Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 3 tot 10 september: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 03 3 14 51 50.

2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76

161

Lu

_1. Martens1

Zaterdagvoormiddag 4 september: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogsiraten, tel. 0331451 50.

114

Indoor tennis squash

Van 27 augustus tot 3 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11,

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

CONTAINERDIENST

Uw maat inje tuin!!! Tuinaan!cg.octderhoudlBeregcning

Pyperpad 15-2321 Meer

-

en bestrating

tel. 03/315.43.13

Van 10 tot 17september: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef-Rijkevorsel, tel. 03 312 1220.

Speciaalzaak in greneri en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

klรกj

Zaterdagvoormiddag 11 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Minderhout, tel. 03 314 40 74.

Uoe&4t

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Rijkevorsel

Van 17 tot 20 september:

-

Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

SLAGERIJ

145

APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25.

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di Om za: 8.30 18.1)0 uur 8.30 12.31) uur- Maandag: gesloten -

Zo.:

-

166

Zaterdagvoormiddag 18 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. tel. 03 315 73 75.

THUIS VERPLEGING

Van 20 tot 24 september: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73.

handwerken naaigerei breiwol alle verstelwerken -

-

Dsrni xitrn ol 5. 2322 li/ nii Te' ..i ....

.

314.51 iS

Uitgeverij DE HOOCSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243 117.49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103 \'erait twoordelz/kL'

uitgever:

E Bm.seit.s, Begijnhof 27, 2320 Hoogstiaren

56

Van 24 september tot 1 oktober:

ri 203

APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 3144074. Zaterdagvoormiddag 25 september: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp 40. Mindeihut. tel. 03 314 40 74.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 september. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 september. Tot zondag 19 september kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken, tel. 03315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 0 14 43 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG. 24u/24u, tel. 0 14 40 92 44.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS. LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE(03/314.l3.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en IILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST(03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHANADAMS (03/314.17.31)en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat.

Bel Mireille 0477 40 36 99 205


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.