augustus 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWINTIGSTE JAARGANG, NR.232 AUGUSTUS 2004 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse nn a co n <J 1

n

si 4

DE NIEUWE PASTOOR VAN ST. CATHERINA

E.H. J. SMITS

28 AUGUSTUS

AKKERPOP!


Vakantiemannen maken plannen

COLUMN "Aha, eindelijk vakantie. En hebt ge plannen?" "Hoe bedoelt ge, plannen?" "Ewel. waar dat ge naar toe gaat van de vakantie." "Neeje, ik blijf eigenlijk liever thuis." Prompt valt een wat moeizame stilte tussen mijn gesprekspartner en mij. In zijn ogen lees ik iets dat het midden houdt tussen ongeloof en medelijden. Gelukkig komt de kelner net op dat moment langs. De bestelling wordt vakkundig opgenomen. Als Hoogstraatse ingezetenen kijken we ietwat verstolen rond naar de andere terrasgasten in zomeroutfit. Allemaal volijverig in gesprek gewikkeld. Zo simpel is dat om een babbel gezellig gaande te houden. Net schiet me weerte binnen waarom rnijncollegameeigenlijk die vraag stelde. Ik kwijt me nu dus ook maar van mijn taak: "En hoe zit dat niet jullie? Veel gepland. zeker?" De verloste blik aan de overkant van het tafeltje spreekt boekdelen. Mijn vraag heeft doel getrof fen. Eindelijk, zal hij wel denken. "Och niet speciaal eigenlijk. Volgende week naar de Provence voor een dag of tien. Dat doen we elk jaar, weet ge. Een dorp dat we goed kennen, gewoon voor de gezelligheid. We huren er een huis met een klein zwembad, zalig voor de kinderen. En 's avonds een tenaske met een goed glas wijn. Meer moet dat niet zijn. In augustus doen we dan nog wel eens een

midweek. We wachten wat af om te beslissen naar waar. Spanje misschien, dat is ondertussen weeral drie jaar geleden. Niet aan de kust hoor, ergens een beetje het binnenland in. Dan kunt ge in de voormiddag naar zee gaan voor de mannen en 's namiddags een of ander dorpje doen. Op 't gemakske allemaal. Niks toeristisch, want daar hebben wij een hekel aan. Als ge daar ergens de godganse dag moet liggen aan een propvol strand, om dan 's avonds als sardinekes door een paar straten te sjokken om te eindigen in een of andere disco, dan kunt ge al net zo goed thuis blijven. Daar pas ik voor." "Dat vind ik ook." "Maar meer zit er niet meer in nu. In 't najaar doen we nog wel iets. Misschien naar Ierland of zo. Zeker als de prijzen voor de vlieger weer zo laag zijn. Ge betaalt eigenlijk twee keer niks tegenwoordig en of ge daar nu voor naar Zaventem of naar Charleroi moet, dat maakt de zaak echt niet. Voor 't mindere comfort moet ge 't al niet laten, ge zit amper in 't vliegtuig. We wachten dus altijd zo'n superaanbieding af en beslissen helemaal op 't laatst wat en hoe. Zonder de mannen, die doen we dan bij de schoonouders. Da's pas plezant, jong. Ge weet niet hoeveel deugd dat kan doen." "Zijn jullie dit voorjaarook al niet weggeweest? In de paasvakantie? Of vergis ik mij?" "Och god, dat is nog waar ook. Maar dat stelde eigenlijk niet veel voor, zalle. Toen zijn we maar een week naar Zee geweest. Kwestie van erefkens

tussenuit te zijn. Maar verleden jaar, dat was pas een vakantie, man. Naar de Dominicaanse Repubi iek voor twee weken. Schoon dat het daar was, schoon, dat heeft geen naam. Daar zaten we in een sjiek domein, helemaal afgesloten, met een eigen strand. een binnen- én een buitenzwembad. Volpension, alles d'erop en d'eraan. En de natuur, dat had ge daar eens moeten zien. Dat zou pas iets \'oor u geweest zijn!" "Oh, ik heb mijn handen hier al meer dan vol genoeg. Reizen, dat doe ik wel in mijn hoofd. Dat heb ik eens gelezen in De Hoogstraatse Maand en eigenlijk is dat wel waar voor mij. Als ik hier in de streek eens ga fietsen of wandelen kom ik al ogen en oren tekort..." Mijn gesprekspartner kijkt op zijn horloge. "Oeioei, al zo laat? Tijd om op te stappen jong. Ik moet tegen vier uur thuis zijn, want ons Nancy vertrekt straks voor een vakantie met de CM. We moeten haar nog wegbrengen. Dat is zo niet kinderen tegenwoordig. Als ze niet voor drie dagen in Werchter zitten, dan zij ii ze wel op kamp. En als ze dan terug thuis is, dan zijn we met het gezin weg. 't Is precies of er iets verkeerd is met gewoon eens een weekske thuis zijn. Ik snap niet vanwaar dat eigenlijk komt, maar allé." "Vooruit dan. Zal ik de rekening betalen van keer?" "Dat komt dan goed uit, want ik zie dat ik niet veel meer zitten heb. De volgende keer is 't voor mij, ja? En amuseert u nog van de vakantie, hè." (mdl)

Net of de koekoek groter wordt Maar hij krijgt een hekel aan clie daki'loek. Net of de koekoek groter wordt.

1,// n,ui,.

I/e,,1u,,L (uit ',it,/e, Guii

C)t Stu/)

'Maar hij krijgt een hekel aan dat nekkie. Net ot het i'lekkie groter wordt.'

/

fi i

.

i Pl1

i Fh~,

1'; -. —

_Ui


OMSLAG VERHAAL

Over beiaard en beiaardier Volgend jaar hangt de Hoogstraatse beiaard 45 jaar in de St.-Catharinakerktoren. De 24 oudste klokken - uit 1654-1655 - hadden er destijds al een bewogen leven opzitten. De beiaardklanken kent iedereen, maar hoe het instrument er precies uitziet, of hoe het bespeeld wordt, is voor velen een goed bewaard geheim. Daar gaan we verder zeker op in. Eerst nemen we het verschijnsel 'beiaardier' eens onder de loep. Hoogstraten heeft nog maar twee stadsbeiaardiers gekend. Eerst Staf Mertens (째1937), die de functie meer dan 42 jaar heeft bekleed: van 1960 tot 2002. Daarna Luc Dockx (째1970), die Staf op 1juli 2002 heeft opgevolgd. Luc deed ons zijn boeiend relaas: over beiaard en beiaardier

Waar en wanneer kreeg de beiaardmicrobe jou te pakken? Mijn interesse voor beiaard is op heel jeugdige leeftijd begonnen. Toen ik als kind 's zondags met mijn ouders over de Vrijheid wandelde, werd mijn aandacht steeds weer getrokken door die monumentale toren waar dan op sommige momenten nog eens prachtige muziek uitkwam. Dat fascineerde mij sterk. Mijn vader vertelde dan over de geschiedenis van de toren, een geschiedenis die hij van dichtbij beleefd had. Zo vertelde hij dat de toren op zijn verjaardag (23 oktober 1944) gedynaniiteerd werd, dat hij als kind de dag nadien naar de enorme punhoop was gaan kijken. en dat hij, naarmate hij opgroeide, de wederopbouw van de toren kon volgen tot aan de voltooiing 1958. Je zult wel begrijpen dat zo'n getuigenis enorm veel indruk maakte.

Zoals ik dus al zei, vond ik het ook fascinerend hoe vanuit deze toren die mysterieuze klokkenmuziek werd verspreid over de omgeving. Ik ben er toen al van gaan houden. Wanneer we dan eens in de winkel van Staf Mertens foto's lieten ontwikkelen, zeiden mijn ouders: "Dat is nu de mijnheer die op de klokken speelt." Op die manier waren mijn eerste contacten met Staf gelegd.

Hoe zag jouw muziekopleiding eruit? Tijdens mijn schooltijd aan het Klein Seminarie volgde ik piano en orgel bij Jos Bruurs. Van Jos kreeg ik de muziekmicrohe te pakken. Hij heeft me altijd heel erg gestimuleerd om verder te gaan met muziek. En zo besloot ik om na mijn middelbare studies aan het Klein Seminarie naar het Lemmensinstituut in Leuven te gaan om kerkmuziek te studeren. Ik heb in Leuven op twee

ri . A

--

plaatsen op kot gezeten: eerst op de Keizersberg en daarna in de Dagobertstraat. Op beide plaatsen werd ik dagelijks met beiaardmuziek geconfronteerd. Op de Keizersberg hoorde ik de beiaard van Sint-Geertrui en in de Dagobertstraat de zware beiaard van de Universiteitsbibliotheek. Als ik dan door de straten liep en de beiaard hoorde spelen, heb ik dikwijls gedacht: Dat zou ik nog graag kunnen: /,eiaw'd spelen."

Maar nadat ik mijn graduaat kerkmuziek had voltooid, hen ik mij eerst gaan toeleggen op mijn andere passie: de beeldende kunst. Muziek, tekenen en beeldhouwen zijn voor mij altijd een onafscheidelijk geheel geweest. Het is een wisselwerking die ik ook nodig heb. Dat voelde ik toen al sterk aan. Ik ben dan een vietjarige opleiding begonnen aan St.-Lukas in Brussel, waar ik heeldhouwen volgde. Ik ben wel op kot gebleven in Leuven, waar ik me na al die tijd goed thuis voelde en waar ik ondertussen ook mijn vrouw Ilse leerde kennen. Ik pendelde met de trein op en neer tussen Leuven en Brussel, wat zeer vlot ging. Wanneer ik dan na de lessen weer in Leuven kwam, had ik steeds het gevoel van thuiskomen. De beiaardmuziek versterkte dat gevoel nog eens.

Wanneer ben je met beiaard begonnen?

Loo Doe/er. .s imols /juli 2002

de nieo no beiaardier

Na mijn studies kon ik direct aan de slag als leraar beeldhouwen in het IKO. Voor mij was het een enorme uitdaging om hiermee van start te gaan. Maar de droom van het beiaardspelen leefde nog altijd. Op een gegeven moment bracht ik een bezoek aan de Beiaardschool en dacht: "Ik


OMSLAG VERHAAL hen nu 25 jam: 't is nu of nooit.' Ik schreef me in als student van de Mechelse beiaardschool, waar Jo Haazen - stadsbeiaardier van Mechelen en directeur van de beiaardschool - mijn leraar voor beiaardspel werd. Er ging een wereld voor mij open. Jo heeft een heel aparte manier van lesgeven. Hij benadert het vanuit filoso6sch oogpunt, maar daarnaast is hij toch erg streng op technisch vlak: perfectie in het spel is van groot belang! Ik moet zeggen dat zijn aanpak me altijd erg gelegen heeft. Daarnaast kreeg ik ook les van Carlo Van Ulft, die campanologie of klokkenkunde gaf. Carlo is ondertussen uitgeweken naarAmerika, waar hij nu ful time beiaardier is. Beiaardgeschiedenis kreeg ik van Koen Cosaert, beiaardier van Roeselare, Harelbeke en Izegem. Mijn leraar harmonie, compositie en liedbewerking was Geert D'Hollander, diebekend is als beiaardier van Antwerpen, Gent. Lier en Sint-Niklaas.

ook een aparte techniek, die je niet zo gauw onder knie hebt. Je moet over een perfecte techniek beschikken om virtuositeit te ontwikkelen en veel praktijkervaring opdoen. Om thuis te kunnen oefenen schaften we in het begin van mijn studie een oefenklavier aan. 1-let ziet eruit als het stokkenklavier van een echte beiaard, maar de stokken en de pedalen zijn verbonden met klankstaafjes in plaats van met klokken. Regelmatig kon ik ook op een echte beiaard spelen. In die optiek heb ik veel te danken aan Staf Mertens. Hij heeft me niet alleen met veel interesse gevolgd en gesteund. Hij heeft me - als zijn stagiair - ook steeds de kans gegeven te gaan oetènen op onze beiaard wanneer ik maar wilde. Ik behaalde het laureaatdiploma aan de beiaardschool en op 1juli 2002 werd ik aangesteld als titularisbeiaardier van Hoogstraten. Beiaardier is en blijft voor mij een absolute droomjoh.

weidse omgeving, over de daken, de straten, de monumenten, de weilanden en de bossen. Het geeft je een gevoel één te zijn met de omgeving. Zoals je ook één lijkt te worden met de architectuur, zodra je de toren bespeelt. 1-let gebeurt regelmatig dat ik na een concert verder naar boven klim om van op de rondgang naar beneden te kijken. Dan aanschouw je de wereld, als miniatuur aan de voet van de toren. Je krijgt een overzicht. Je beschouwt de zaken van op een afstand, wat je leert relativeren. En elk seizoen is anders, zeker daarboven. Ik denk er vaak aan de woorden van Jo Haazen die een mooie toren als symbool voor een levensideaal stelt: "strei'en naar ongekende hoogtes, streven naar schoonheid, streven naar vrijheid". Dingen die vaak nog moeilijk te voelen zijn in deze materialistische, hectische tijden.

/ /

Loo

DH( /0V 0(10/11 II) 1/1) ()/) (('/7 (/0/0/Ik

Is een beiaardstudie

luier

?

Mijn studie aan de beiaardschool heb ik al die tijd gecombineerd met mijn werk als beeldhouwer en organist. Dat was niet altijd eenvoudig. Ook de beiaardopleiding zelf is arbeidsintensief! Een normale beiaardstudie duurt tussen 6 en 9 jaar. Mensen die zich enkel op het beiaardspeten richten en niets anders hijnemen, slagen er soms in de studie op 4 h 5 jaar te doen. Ikzelf heb er 8 jaar over gedaan. Beiaard spelen is 4

Het is zeker geen job als een andere. Het is toch iets bijzonder... Absoluut. Er gaat zelfs een bepaalde magie van uit. Elke keer opnieuw moet ik zo'n 250 trappen doen om bij te klokkenkamer te komen. Dat is trouwens al een heuse conditietraining. In de beiaardkamer aangekomen volgt clan het spelen. Een uur lang met de vuisten op het stokkenklavier slaan en daardoor muziek wtstrooien over de

Waaruit bestaat de taak van stadsbeiaardier? De kerntaak is natuurlijk het wekelijks bespelen van de beiaard. Gewoonlijk speel ik op zondag, meestal tussen 16 en 17 uur. Dit kan ook bij een speciale gelegenheid: bijvoorbeeld op een bijzondere feestdag. tijdens de maandelijkse markt of bij Hoogstraten in Groenten- en Bloemenpracht. Daarbij wordt er van de beiaardier verwacht dat


OMSLAG VERHAAL hij contact houdt met zijn publiek en - in de mate van het mogelijke - rekening houdt met hun suggesties en hemerkingen. Daarnaast is de beiaardier ook verantwoordelijk voor het inspelen van het automatische klokkenspel (uurwerk). Daarbij is de keuze van de melodieën van groot belang. Er moet een evenwicht zijn tussen verschillende genres van muziek. Ook pas je de liedkeuze best aan naargelang de tijd van het jaar, rekening houdend met het seizoen of een bepaalde gebeurtenis. Een Sinterkjaas- of kerstlied in december, het begijntjeslied bij Begijntjes-Laat-Besluit. Zelf vind ik het ook belangrijk echte Hoogstraatse liederen te programmeren, die de mensen anders nog zelden te horen krijgen: van de oude Heilig Bloedliederen tot zelfs een lied van de Spilzakken. Ik heb wel ondervonden datje een te bekende melodie niet te lang op de automaat mag laten staan: de mensen gaan het elke keer bewust of onbewust meezingen of neuriën, waardoor men het sneller beu wordt.

Geef je veel concerten in andere beiaarclsteden? Er is een uitwisseling met gastbeiaardiers die hier een concert komen spelen. Vaak word ik dan dooi deze gastbeiaardiers uitgenodigd om ook bij hen beiaard te konien spelen. Dit gebeurt vooral in de lente en de zomer, gemiddeld een vijftal keer per jaar. Er zijn ook beiaardiers die week na week ergens anders gaan concerteren, omdat ze geen eigen' toren hebben. Persoonlijk kies ik ervoor mijn werk in Hoogstraten voorrang te geven.

stokkenklavier (dat met de vuisten bespeeld wordt) of met de pedalen. Bij het automatische speelwerk slaan er hamers op de buitenwand van de klokken. Deze worden bij ons door een computer aangedreven. Bij veel oudere bejaarden gebeurt dit met een grote trommel. Daarbuiten worden vier beiaardklokken ook als luidklok bediend. Een 5de luidkiok speelt niet mee in de beiaard. Om te luiden worden deze klokken als het ware om een as gedraaid. Je herkent de luidklokken aan het verticale wiel' naast de klok.

Is de ene toren moeilijker of leuker te bespelen dan de andere? Eigenlijk is elke beiaard anders, zodat je bij elk concert even moet wennen. Je zou het kunnen

vergelijken met voor elke rit een andere auto nemen. Je hebt zware, middelzware en lichte beiaarden. Antwerpen en Mechelen zijn bijvoorbeeld zware bejaarden: respectievelijk 27.649 en 40.000 kilol Hoogstraten - met 11.777 kilo - rekenen we tot de middelzware. Er zijn 3-oktaafs- en 4-oktaafsheiaarden. Goed onderhouden en slecht onderhouden beiaarden. En er zijn bejaarden in verschillende stemmingen. Wanneer je op een zware beiaard als deze van Antwerpen mag spelen, in zo'n prachtige toren, dan geeft dat natuurlijk een speciaal gevoel. Dat is echt wel een eer. Ook de Hoogstraatse beiaard heeft zo zijn eigenaardigheden. Zo heeft onze beiaard de lage bes (si b) niet, maar wel een gewone si, die ze elders dan weer niet hebben. Daarnaast staat het instrument in een oude toonstemming, waardoor sommige moderne stukken niet zo gemakkelijk te spelen zijn. (dh)

Staf Mertens, beiaardier van het eerste uur Twee jaar terug, in juni 2002, besliste Staf Mertens oni een punt te zetten achter zijn carrière als stadsbeiaardier, een titel die hij 42 jaar lang mocht dragen. Staf Mertens werd op 24 mei 1937 in Hoogstraten geboren. In liet begin van de jaren '50 liet hij zich inschrijven aan het concervatorium te Antwerpen. Eerst voor notenleer en saxofoon en later ook voor trombone. Die opleiding zou hem goed van pas komen als dirigent van een viertal fanfares en later als beiaardier.. Want dat

gaf deken Lauwerys een hoekje van Ferdinand Timmermans, waarin hij beschreef hoe mensen ontroerd werden wanneer ze luister den naar het beiaardspel van Jcf Denijn. Dat boek sprak Staf zo sterk aan dat hij zich liet inschrijven als leerling aan de beiaardschool te Mechelen. Staf kreeg er les van Jef Van Hoof en van Staf Nees, dé beiaardier bij uitstek die de Mechelse stijl kon doorgeven aan de nieuwe generatie

Welke beiaarden heb je zoal bespeeld? Ik zal er niisschien enkele vergeten, maar dit zijn de belangrijkste: Mechelen, Antwerpen (kathedraal), Antwerpen-Kiet. Leuven (de bibliotheekbeiaard en Sint-Geertrui). Etten-Leur, Roosendaal, Grimbergen. Turnhout. Brakel, lzegem. Oostende en de reizende beiaard van Petit en Fritsen en deze van Eijsbouts.

Hoe worden de klokken naar boven gehaald? Zoals de meeste torens is de Hoogstraatse toren voorzien van klokkenluiken, tussen de verschillende verdiepingen. Daar werden de klokken met een katrolsysteem door naar boven getrokken. Eén van die klokkenluiken kan je binnenin de kerk zien: het ronde luik in het gewelf hoven het grote orgel. Tegenwoordig worden klokken vaak met een kraan of lift langs de buitenkant van de toren omhoog gebracht.

Worden de klokken bespeeld met hamers of met klepels? Bij een beiaardbespeling wordende klepels tegen de binnenwand van de klokken getrokken. De kabeltjes die dit doen, zijn verbonden niet het

Sint Meilens en Staf Nees bij het inspelen con cle Hoogstraatse beiaard (1 mei 1960) Staf in 1960 de eerste beiaardier van Hoogstraten zou worden sprak voor zich. Toen deken Lauwerys in 1957 plannen niaakte om een beiaard te laten plaatsen in de St.Katharinakerk. nioest hij ook op zoek naar een beiaardier. De deken droomde ervan dat de beiaard zou spelen in 1960. liet jaar dat de Hoogstraten 750 jaar stad en Vrijheid zou vieren. In zijn zoektocht naar een beiaardier

beiaardiers. Staf Nees was tenslotte leerling en opvolger van Jef Denijn, die de pionier was van liet beiaardonderricht. Op 14 juli 1965 legde Staf Mertens zijn eindexamen af en behaalde het diploma ven beiaardier niet onderscheiding. 1-tij werd de eerste beiaardier van Hoogstraten en zou het instrunient 42 jaar lang bespelen. (th)


OMSLAG VERHAAL

De beiaardopleiding Zowel Luc Dockx als Staf Mertens werden opgeleid in de Mechelse traditie. Beiden studeerden dan ook aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" in Mechelen. Luc kreeg er les van directeur Jo Haazen. Jo Haazen kreeg - net als Staf Mertens - les van Staf Nees. En Staf Nees was de eerste leerling van stichter Jef Denyn.

r jrr J -t •IU

r

k Ld

½

'

r-'rW

T

AL//ier de cha,n,ui,te ge'el inn »t Schip/ten huist Lie Mecheise Beiaardschool. Eigenlijk was de Mechelse beiaardschool de eerste echte belaardopleiding ter wereld. Voordien was beiaardier een vak dat bij wijze van spreken werd doorgegeven van vader op zoon. In het begin van de 20ste eeuw was het helaas ook een vak dat aan het verwateren was. Steeds meer beiaarden raakten in verval en er kwamen haast geen beiaardiers meer bij. Ook Jef Denyn (1862-1941), beiaardier sinds 1881 » merkte dit op en het feit verontrustte hem sterk. Na de dood van vader Adolf in 1894. had Jef Denyn immers diens rol als pleitbezorger van de beiaardzaak overgenomen. Daarbij had hij onder meer aan de basis gestaan van verschillende technische vernieuwingen in het bespelen van de beiaard. Omdat hij niet wilde dat de beiaardkunst verloren ging, richtte hij in augustus 1922 een beiaardschool op. Deze school zou de eerste echte beiaardopleidingen verzorgen. Daarnaast trachtte men er ook het beiaardgebeuren in het algemeen te stimuleren » onder meer door steden met een onderkomen beiaard aan te moedigen de noodzakelijke herstellingen door te voeren. In 1947 verhuisde de Beiaardschool naar zijn huidige stek: het historisch pand " » t Schipken". In 1954-55 richtte toenmalig directeur Staf Nees in een aanliggend pand nog een beiaardmuseum in. Pas later zouden er ook elders beiaardopleidingen komen, o.a. in Amersfoort (Nederland), in Douai (Frankrijk) en in Berkeley (Amerika). 1-let merendeel van deze opleidingen werd overigens opgericht door uitgeweken beiaardiers » die hun eigen opleiding in Mechelen hadden genoten, wat het belang van de Mechelse school natuurlijk nog eens extra onderstreept. Tegenwoordig telt de Mechelse Beiaardschool tussen de 30 en 40 leerlingen van allerlei nationaliteiten: o.a. Belgen. Nederlanders » Duitsers, Fransen » Russen, Engelsen, Japanners, Chinezen. Portugezen. enz. (dh-ld) Het beiaardmuseum is te bezoeken » op aanvraag bij de toeristische dienst van de stad Mechelen » of rechtstreeks via de Beiaardschool: Frederik de Merodestraat 63, 2800 Mechelen » info@beiaard.be 6


OMSLAG VERHAAL

Geschiedenis van de beiaard

Van klokken tot klokkenspel De oudste en belangrijkste functie van klokken is de signaalfunctie, zoals het aangeven van het uur door het juiste aantal slagen. Al vlug voelde men de noodzaak aan om het aangeven van het uur aan te kondigen door een zogenaamde 'voorslag'. of letterlijk 'wat voor de uurslag komt' Zo ontstond al in de eerste helft van de 14de eeuw een technisch hoogstandje dat het mechanisme van het torenuurwerk koppelcle aan de klokken in de toren. Zo evolueerde de 'voorslag' al vroeg tot een klokkenspel. Afhankelijk van het aantal klokjes was, in beperkte mate. melodisch spel mogelijk. Het oudst gekende voorbeeld van zo'n melodie op torenklokken is dit van de Parkahdij te Heverlee, waar de 'voorslag' in 1479 een Gregoriaanse melodie deed opklinken. Daarnaast bestond al langer de techniek van het "beieren", waarbij verschillende klokken door middel van touwen en klepels aan de binnenkant van de klok met de hand bespeeld werden. Tenslotte kende men vanaf de lOde eeuw ook al het zogenaamde cimhaalspel, waarbij kleine klokjes (of cimbalen) muzikaal gebruikt werden in kloosters, kerken en scholen.

De eerste bejaarden Uit deze drie technieken of gebruiken is de beiaard ontstaan. De oudst bewaarde duidelijke vermelding van een heus beiaardklavier vinden we terug in de stadsrekeningen van Oudenaarde in 1510. In de loop van de 1 ôde eeuw kende het stokkenklavier een snelle verspreiding in Vlaanderen en Nederland. Toch zou de techniek om zuiver gestemde klokken te maken nog meer dan een eeuw op zich laten wachten. Pils in de 17de eeuw bereikte de kunst om klokken te gieten een hoog niveau niet de gebroeders François en Pieter Hemony. De broers steniden als eersten hun klokken door ze op een draaihank te plaatsen en de binnenkant uit te vijlen. Zowel in het Noorden als in het Zuiden won de beiaardkunst in de 18de eeuw aan belang. In Vlaanderen waren Antwerpen en Leuven belangrijke centra waar liet klokkengieten zich concentreerde. In

Antwerpen inet de klokkengieters Melehior de Haze. Willem Witlockx en Joris du Mery en in Leuven met de familie vanden Gheyn.

Driehonderd miljoen muntstukken De Franse bezetting was het begin van een donkere eeuw voor de beiaardkunst. De Vlaamse klokken werden systematisch opgeëist. Met het tin dat men uit het brons verwijderde werden in totaal meer dan 300 miljoen Franse muntstukken geniaakt. Ongeveer 70 % van de klokkentorens werd leeggeroofd, een verlies dat nien nooit meer kon goedniaken. De beiaardkunst was bijna ten dode opgeschreven, ook al omdat de klokkengieters het geheim van het zuiver steninien van de klokken niet meer kenden. Het was wachten tot in het niidden van de 19de eeuw. Toen kwam er een heropleving dankzij de Mechelse stadsbeiaardier Adolf Denyn (1823 - 1894), die blijk gaf van een nieuwe kijk op liet beiaardspel. Zijn zoon Jef Denyn (1862 - 1941) zette het werk van zij ii vader verder en bracht verschillende technische vernieuwingen aan die vooral betrekking hadden op de manier waarop men de beiaard kon bespelen. De oprichting van de Mechefse beiaardschool in 1922. waarvan Jef Denyn de eerste directeur was, zorgde ervoor dat de beiaardkunst niet meer verloren ging. In 1941 werden de klokken opnieuw bedreigd, toen de Duitse bezetter de opdracht gaf om de Belgische klokken in beslag te nenien. Vooral de luidklokken moesten het ontgelden, maar gelukkig bleef het merendeel van de Vlaamse beiaarden gespaard. In de 20ste eeuw zijn de laatste klokkengieters in Vlaanderen actief geweest, niet de faniilies Michiels uit Doornik en de familie Sergeys uit Leuven. In 1980 verdween het eeuwenoude beroep van klokkengieter hier in Vlaanderen. Niettegenstaande dit feit is Vlaanderen nog steeds één van de belangrijkste plaatsen voor wat betreft de verspreiding en de promotie van de beiaardkunst. (fli)

Het beiaardboek van Johannes de Gruytters Op het concert van 30augustus zal Luc Dockx als derde lied de "Marche van de begijnen" spelen. Dit lied komt uit een manuscript van 1746, opgemaakt door een zekere Johannes de Gruytters, die in 1740 tot stadsbeiaardier van Antwerpen werd benoenid. Naast de stadsbeiaard bespeelde hij ook regelmatig de kerkbeiaard. Elders in dit nummer kunt u lezen dat een groot deel van deze kerkbeiaard nu dus in onze toren hangt. In zijn rnantiscript 'voorden hejart ofte klok-spil' neenit de Gruytters 194 nummers op waaronder 'andanten, niarchen, gavotten, ariaen, giuen, corenten.

contre-dansen, allegros, preludies, menuetten en trion' op. van Lully, Couperin. Hiindel en verschillende andere componisten. De Marche van de begijnen is één van de werken uit dat boek. Johannes de Gruytters speelde het wanneer er in Antwerpen processies uitgingen, waar ook begijnen in meestapten. Anno 2004 krijgt u ditzelfde nummer dus nog eens een keer te horen op de Hoogstraatse beiaard die destijds in Antwerpen hing en waarvoor het nummer ruim 250 jaar geleden gecomponeerd werd (dh-ld)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

21

De Gebroeders Hemony

De gebroeders Hemouv met Jacob Van Eyck (1 9de-eeuwse prent) De broers François (l 609-1667) en Pieter (1619-1680) Hemony waren Nederlandse klokkengieters van Franse afkonist. Rond 1643 vestigden ze zich in Zutphen, waar ze tot 1657 samenwerkten. In dat jaar vestigde François zich in Amsterdam. terwijl Pieter naar de ZLudelijke Nederlanden trok. In 1664 voegde François zich weer bij zijn broer in Cent, waar ze nog vele klokken hebben gegoten, maar ook beelden en oorlogsgeschut. Dc Hemony's waren de eersten die hun klokken in de juiste stemming konden gieten, zodat ze later minder bijgestemd moesten worden. Bovendien was liet gebruikte materiaal van uitstekende kwaliteit. Het is niet voor niets dat een Hemony-beiaard wel eens de stradivarius onder de beiaarden wordt genoemd. Hun makers werden voor generaties klokkengieters als voorbeeld gesteld. Het artistieke en historische belang van de Hemony's is enorni. Van de naar schatting 58 Hemony-beiaarden, zijn er overigens maar een kleine 30 bewaard gebleven. In België zijn er nog maar zes: Antwerpen. Mechelen, Gent, Diest. Hoey en natuurlijk Hoogstraten. (dh)


OMSLAG VERHAAL

Instrument of monument?

De Hoogstraatse beiaard De monumentenwereld stopt niet langer bij het Begijnhof en de grote kerk. Gelukkig maar. Want om echt van "Hoogstraten Monumentenstad" te kunnen spreken, is meer nodig. Ook andere waardevolle monumenten en landschappen verdienen dan aandacht. Eén van die verborgen schatten, bevindt zich hoog in de toren van de Sint-Catharinakerk! Het is de Hoogstraatse beiaard. Een beiaard met oude Hemony-klokken, en nieuwe maar waardevolle Michielsklokken. Wij doorbladerden de prachtige thesis van Luc Dockx en vatten samen hoe dit waardevolle instrument in Hoogstraten kwam. Tot aan de Franse Revolutie werden er in de O.-L.-Vrouwentoren van Antwerpen twee bejaarden bespeeld. Toen de stad in 1654 een beiaard bestelde bij Hemony, wilde de kerk niet onderdoen. Dus plaatste het kapittel er eveneens een bestelling voor een beiaard die een halve toon dieper en dus zwaarder werd. Beide bejaarden werden in 1654-1655 gegoten en in de toren gehangen. De stadsbeiaard kwam een verdieping hoger dan die van het kapittel (kerkbeiaard).

afgestaan aan Het Vleeshuis, waar het nog altijd te bezichtigen is. In september 1937 krijgt de kerkfabriek van Antwerpen een schrijven van (ie Provinciegouverneur, waarin deze uitdrukkelijk vraagt dat de kapittelbeiaard volledig behouden wordt en dat het "met het oog op Zijne goede bewaring te wensen ware dat het ineen of andere kerk geplaatst zou worden". Wanneer men na WO 11 echter opnieuw klokken begon te verspreiden, protesteerde ook

PmC/OJ).S telt t/ik til/t iie Jloogstrautse beiaard hij de [irma Michiels iii Dooriuk. Het geeft een mooie kijk 0 de opbouw van zon instrument.

voorslag ook effectief tot voorspel liet aanpassen, kon er een echt muziekje mee gespeeld worden. Tijdens de bouw van de 'nieuwe' kerk (15251550) werden de oude klokken neergehaald en 20 jaar later in de nieuwe toren wccr opgehangen. Tegen het einde van de 19de eeuw waren verschillende klokken gebarsten. De voorslag of rammel die het uur aankondigde was zeer gebrekkig ge worden, doch ... het rammelde en de mensen waren verwittigd. Naar verluid had de Hoogstraatse bevolking er een vunzig versje op maat bij verzonnen: "Het kind dat kakt. Wat kakt dat kind? ... Stront!". (Noblesse oblige, dh). In 1892 tot slot, werden de 5 gebarsten klokken hergoten tot 2 nieuwe.

Vernieling en heropbouw van de toren

De Heilig Bloei/klok en de 24 kleine klokjes, klaar voor dc u'ijding (13 ma(irt 1960). De instrumenten werden beurtelings bespeeld, naargelang het stedelijk of kerkelijk karakter van de gelegenheid. Met de Franse Revolutie had ook het Antwerps Kerkbestuur zware klappen gekregen, waardoor ook op het onderhoud van de beiaard bespaard werd. Na een tijdje werd alleen nog op de stadsbeiaard gespeeld en raakte de kerkbeiaard in verval. De toren was inmiddels staatseigendom. Na WO 1 werden verscheidene klokken uitgeleend aan behoeftige parochies, waardoor er in 1925 nog maar 31 van de40 op hun plaats hingen. Met uitzondering van de 8 luiklokken werden ze allemaal naar beneden gehaald en op de binnenkoer van de kathedraal gezet. Later verhuisden ze naar de doopkapel. Het oude klavier werd

de Mechelse Beiaardschool met klem, maar tevergeefs.

De Hoogstraatse voorslag Vermoedelijk beschikte de eerste Sint-Catharinakerk omstreeks 1430 al over enkele zware klokken, die tot ver hoorbaar waren. Daarnaast hing er toen ook een reeks van drie voorslagklokjes in de toren. Zij dienden om een signaal te geven. net voor de grote klokken het uur aangaven. De mensen hadden in die tijd nog geen uurwerken en mochten absoluut geen slag missen om het juiste uur te weten. Het aantal voorslagklokken klom tegen het einde van de 1 Sde eeuw tot 7 of 8. En zeker nadat het stadsbestuur in 1518 de oude

1-let verhaal van hct opblazen van de toren in 1944 is voldoende gekend. Bij die vernieling ncuvelden ook de overgebleven torenklokken: Catharina(1444) en Maria (1513). In 1943 had de bezetter de hergoten klokken uit 1892 al meegenomen. Vooral dankzij de niet aflatende ijver van toenmalig Deken Jozef Lauwerys, werden kerk en toren in de daaropvolgende jaren herbouwd. De kerk werd voltooid in 1954. De toren was klaar in de lente van 1958. Op 22juni gaven de Hoogstratenaren uiting aan hun vreugde met een prachtig torenfeest. Toch had Deken Lauwerys nog één droom: de toren voorzien van een beiaard.

De kroon op het werk Op 18 januari 1950 deelt Deken Lauwerys de beiaarddroom van hemzelf en de Kerkfabriek mee in een eerste brief aan Staf Nees, die alvast positief reageert. Wanneer de heropbouw van de toren in 1957 voldoende gevorderd is, schrijft Lauwerys een volgende brief. Daarin spreekt hij opnieuw over een beiaard. Een volledig nieuw


OMSLAG VERHAAL instrument zou onbetaalbaar zij ii. Maar cle deken heeft inmiddels met het bisdom gesproken, dat hem de raad gaf "te informeren naar de beiaard van het oud kapittel, die thans sedert meer dan 75 jaar buiten gebruik is en in de doopkapel staat zonder enig doel". Hij voegt er aan toe dat - na een bezoek door hemzelf en architect Stynen - het kerkbestuur "bereid werd gevonden deze beiaard ter beschikking te stellen, omdat daarin het beste middel gezien wordt om hem bijeen te houden, wat thans niet meer het geval is". Staf Nees is verheugd en laat weten dat hij enkele dagen later naar Antwerpen zal reizen om de klokken te onderzoeken en om na te gaan wat er nog aangevuld moet worden. Kort daarop stuurt de kerkfabriek van Sint-Catharina een document naar de kerkfahriek van O.-L.-Vrouw met daarin een hele lijst redenen om de bruikleengave van de beiaard te verantwoorden. De tekst eindigt met de expliciete vraag de kapittelheiaard in bruikleen te geven, "ten einde de homogeniteit van het klokkenspel te waarborgen".

bijgieten: 1 grote en 24 kleinere. Dit werk werd geadviseerd door Staf Nees en prima uitgevoerd door de Marcel Michielsjr. (1898-1962), die ook verantwoordelijk was voor de opbouw en het afstemmen van de beiaard. De 24 kleine klokken werden allemaal uit hersmolten Hemonybrons gegoten! Hiervoor gebruikte men de 2 gebroken klokken en een aangekochte, beschadigde Hemony-klok van de Antwerpse St.-Pauluskerk. Als 50ste klok schakelde men één van de nieuwe luidklokken van 1954 in, die al sinds 1957 in de toren hing. De andere klok uit 1954, werd alleen als luidkiok gebruikt en maakt geen deel uit van de beiaard.

de Beiaardschool en adviseur voor de Hoogstraatse beiaard. Daarnaast ook John Gebruers, stadsbeiaardier van Antwerpen, clie de bruikleen aan Hoogstraten gunstig adviseerde. Piet van den Broek, toen nog adjunct-directeur van de Beiaardschool en afkomstig uit Chaam. En tot slot een piepjonge Staf Mertens. Toen de beslissing omtrent een beiaard gevallen was, had Deken Lauwerys hem haast onmiddellijk aangesproken én overtuigd om de beiaardstudie aan te vatten. Staf werd de eerste stadsheiaardier van Hoogstraten. Een job die hij 42 jaar lang met veel passie heeft uitgeoefend, tot aan zijn pensioen in 2002. (dh)

De feestelijke inhuldiging

Met dank aan Luc Dockx, uit wiens boeiende thesis 'Hoogstraten, toren en beiaard' we onbeperkt mochten putten. Wie geïnteresseerd is in dit werk, moet zeker deelnemen aan de luisterwedstrijden van de beiaardconcerten. Dan zal er af en toe dcmn \ elloOt n(lCfl

Op 1 mei 1960 was het dan zover. Ter gelegenheid van 750 jaar stad Hoogstraten werd de beiaard plechtig ingespeeld. Aan het klavier /cI1 bekende n:inien. Stuf Nee. directeur :in

De overeenkomst met Antwerpen Op 7 april 1957 gaat de kerkfabriek van 0.L.-Vrouw in Antwerpen akkoord. Men wil de kapittelbeiaard in bruikleen geven aan de kerkfabriek Sint-Catharina. De Hemony-klokken blijven weliswaar eigendom van de Antwerpse kerkfabriek, maar het beheer ervan wordt over gedragen aan Hoogstraten. Oorspronkelijk is dat de Hoogstraatse kerkfabriek. Maar in de praktijk zal de gemeente al gauw het beheer en het onderhoud op zich nemen. Bij de 23 klokken waarvan eerder sprake was, komt nog één klok bij. die Antwerpen tijdelijk aan een andere parochie had uitgeleend. Doch om een mooiere reeks te hebben, had l-loogstraten nog graag 2 van de 5 overgebleven Antwerpse luidklokken gehad! Ook hier stemt men mee in, op voorwaarde dat de Hoogstraatse kerkfabriek twee zwaardere klokken in ruil schenkt (die qua toon overigens beter in het Antwerpse gelui zouden passen). De firma Michiels uit Doornik giet de klokken. Op 9 februari 1958 worden ze in de Antwerpse kathedraal door Deken Lauwerys gedoopt. En wie nu de Antwerpse toren bezoekt, kan deze klokken zien hangen en hun toepasselijke opschriften lezen (versjes van Deken Lauwerys): MIJN STEM ZAL U DANKEN BIJ ELK VAN HAAR KLANKEN ZO LANG TE HOOGSTRATEN G' UW BEIAARD ZULT LATEN. 'K LAAT HIER IN DE TOREN MIJN NIEUWE STEM HOREN WIJL TWEE VAN TE VOREN DE KEMPEN BEKOREN.

De toevoeging van Marcel Michiels jr. Bij het herstemmen waren 2 van de 26 Hemonyklokken gebroken. Om aan een beiaard van 50 te komen, moest men nog 25 klokken laten

L'n iiit/o'c.csic

0/1 u/C Hsu/dutiV/'

/oiooial (bio (ïïiulv llIo/lj/tI\aen).

Hoe ziet de toekomst eruit? Met een jonge beiaardier én een kersverse belangenvereniging, lijkt de beiaard voor de toekomst gevrijwaard. Toch valt niet te ontkennen dat toren én beiaard best een opkiiapheurt kunnen gebruiken. Wat de toren betreft hebben we zelfs geruchten over een restauratie horen circuleren. Moest dat er van komen, dan mag de beiaard in dit dossier niet vergeten worden! Al klinkt de term restauratie misschien nogal hard, wanneer het om onze beiaard gaat. Want bij een instrument van die uitzonderlijke waarde mag in geen geval aan de klokken of hun klankkleur worden geraakt. Laat dat duidelijk zijn! Ook de zeldzame middentoonstemming moet bewaard blijven. Anderzijds moeten er wel heel wat herstellingen en onderhoudswerken gebeuren. Zeker nu een rapport van de firma Clock'O'Matic een aantal gebreken op een rijtje heeft gezet. Als Hoogstraten een rol in de beiaardwereld wil blijven spelen, kan men niet

anders dan die gebreken op punt te stellen. Zo zit er flink wat roest aan de dragende poutrels, de ophangbouten en de klokkenstoel (met mogelijk stabiliteitsproblemen tot gevolg)! De bedrading en de veren moeten vernieuwd worden en het klavier speelt nogal stroef. Wil men dan echt mooi werk leveren, dan moet het instrument aangevuld worden. Men zou een lage bes (si b) kunnen aanschaffen, die onmisbaar is in de huidige beiaardliteratuur. Men zou er zelfs aan kunnen denken om de beiaard terug in zijn oorspronkelijke tessituur (toonhoogte) te brengen, door replica's te laten gieten van de basklokken die in Antwerpen gebleven zijn. (Die doen daar dienst als luidklokken.) Op deze manier zou onze beiaard verzwaren en meer op het formaat van de toren afgestemd zijn. Daar mee zijn dan eveneens de stemmingsproblenien weggewerkt, zonder te raken aan de waardevolle historische klokken. (dh-ld)


OMSLAG VERHAAL

De zomerconcerten voor beiaard Al jaar en dag vormen de beiaardconcerten een vaste waarde voor de Hoogstraatse zomer. Tot vorig jaar werd de kar getrokken door de plaatselijke VVV. En ook nu nog treden zij als medeorganisator op. Wij gingen eens langs bij Theo Vanderhallen, de vroegere VVV-voorzitter, die mee aan de wieg van de concerten stond. Hoe zijn beiaardconcerten ontstaan? De zomerconcerten zijn van start gegaan in 1977. Ik was nog maar net voorzitter van de VVV geworden, toen Staf Mertens me aansprak. 1-Jij wilde al lang concerten organiseren, en hij dacht dat zoiets mij ook wel zou interesseren. We zijn onmiddellijk van start gegaan en kort daarop was de eerste reeks een feit. Al die jaren stond Staf in voor de programmering en de contacten met de beiaardiers. Ik hield me meer bezig met de opmaak van de folder en het verdelen ervan. Gelukkig hebben we altijd veel steun gekregen. Zo zorgde Jozef Schellekens van uitgeverij De Hoogstraatse Pers elke keer weer dat het drukwerk in goede banen werd geleid. Je had de VVV-medewerkers die mee de permanentie verzorgden. En natuurlijk onze sponsors, die zorgden dat het ook financieel haalbaar bleef.

Hoe gaat zo'n beiaardconcert in zijn werk? Eigenlijk is er in de loop der jaren niet zo veel aan veranderd. Aanvankelijk ging er elke zondag van augustus één concert door, aangevuld met een concert voor moederdag. Afhankelijk van het aantal zondagen, waren er dus 5 of 6 concerten perjaar. Eénjaar zijn we ook in september voortgegaan. Het moederdagconcert is na een tijd wel weggevallen. Vorig jaar werd de overstap naar maandag gemaakt. Vanaf de eerste editie lieten we een programmabrochure maken. die we gratis verdeelden over de terrassen en op straat. In die brochure vond je telkens het programma met een korte biografie van de beiaardier. Om het drukwerk te betalen zijn we vanaf 1988 niet sponsors beginnen werken. Voordien werd alles betaald door de VVV en de Streek-VVV.

Is er verder nog iets veranderd? In 1991 voerden we de luistermelodie in. Dan speelde elke beiaardier als slot een bekend klassiek of volks melodietje, dat de luisteraar moest herkennen. Uit de juiste antwoorden werden enkele winnaars geloot, die met een mooie prijs huiswaarts konden. De felbegeerde eerste prijs was steevast een grote bak aardbeien van de Veiling. Ook de beiaardier en de mensen van het Koperensembie kregen trouwens zo' n geschenk Daarnaast hebben we ook een en ander uitgetest wat de luisterplaats betreft. Zo hebben we een aantal jaren stoelen klaargezet: een keer aan de PAX en een keer naast de kerk. Nog een andere keer hebben we het binnenpleintje van het IKO

mogen gebruiken. wat eigenlijk heel aangenaam was. De hoorbaarheid was prima en eventueel konden we er zelfs een drankje schenken. Het nadeel van de genoemde formules was dat er steeds een hele hoop afspraken gemaakt moesten worden: niet alleen over het klaarzetten, maar ook wat de sleutel betreft. Ook het vroegere Zwanenhof (een restaurant naast de kerk, waar nu Het Kruidvat is, dh) was lange tijd een prima luisterplaats. Zij hadden een groot terras, waar we regelmatig een groep uitnodigden om te komen luisteren. De laatste jaren zijn er gelukkig enkele mooie horecazaken bijgekomen, waar het ook prima luisteren is. Het was trouwens ook een van de bedoelingen van de VVV, om door niiddcl van beiaardconcerten de mensen wat meer naar de terrasjes te halen. Ook op muzikaal vlak hebben we wel eens iets uitgeprobeerd. In 1979 nodigden we het Antwerps Thebaans Kwartet uit. Van op de rondgang om de toren speelden de vier trompettisten dan in afwisseling met de beiaard. Héél bijzonder. En van 1978 tot en met 2001 was er jaarlijks een prachtig concert in samenwerking met het Hoogstraats Koperensemble. Zij beklommen mee de toren, waardoor Hoogstraten afwisselend van bronzen en koperen klanken mocht genieten. Hun 25ste deelname is door verschillende omstandigheden in het water gevallen, wat eigenlijk wel spijtig was.

Hoe is het aantal luisteraars geëvolueerd? Doordat de beiaardconcerten sterk van het weer afhangen, wil het aantal 'waarneembare' toehoor ders nogal eens schommelen. Wel hebben we in de loop der jaren een vaste kern opgebouwd. met mensen uit Hoogstraten en daarbuiten, die haast geen concert missen. Meestal staan er na afloop toch enkele tientallen mensen aan de voet van de toren. En wat men dan nogal vaak vergeet is dat daarnaast ook heel wat mensen niet plezier hebben geluisterd van op een of ander terras of vanuit hun eigen tuin.

Zijn er, naast de luisterwedstrijd en de folder, nog vaste waarden die blijvers zijn gebleken? We hebben altijd veel belang gehecht aan de illustratie vooraan op de folder. De eerste drie jaar gebruikten we een foto van de toren. Daarna kwam Staf met het idee elk jaar een plaatselijke kunstenaar te vragen iets over toren of beiaard te maken. Het eerste kunstwerkje verscheen op de folder van 1980 en werd gemaakt door Jeanne Snoeys, van de vroegere garage Snoeys (naast Staf Mertens, waar nu Dexia is. dh).

Theo Vanclerlmal/en

Ook de vroegere affiche in geel en zwart heb ik altijd erg geschikt gevonden. De Vlaamse kleuren geel en zwart maakten haar voldoende opvallend. En het mooie logo van Jan Bruynooghe uit 1982 zorgde dat de mensen haar direct herkenden.

Welke concerten zijn je bijgebleven? In de eerste plaats natuurlijk de concerten door grote beiaardiers als Piet van den Broek, Jef Rottiers of Leen 't Hart. Maar we hebben tientallen goede beiaardiers gehad, uit binnen- én buitenland. Meer dan eens ook een vrouwelijke beiaardier. Zo herinner ik mc Paula Van de Wide uit Brussel. een nicht van wijlen Zr. Elisabeth. Daarnaast heeft elke editie ook wel een anekdote opgeleverd. Zo herinner ik mcdie keerdat er plots een verschrïkkelijk onweer losbarstte, waardoor we in allerijl de kerk binnen moesten vluchten en pas na lange tijd naar huis konden. Of een keer dat het bloedheet was en ik iets vergeten te zeggen was tegen de beiaardier die speelde. Toen ik bovenkwam trof ik hem in zijn zwemhroek aan. Al de rest had hij uitgetrokken omwille van de hoge temperatuur. De belangrijkste beiaardgebeurtenis vind ik zelf de installatie van het automatische speelwerk in 1985. Het was vast één van de eerste 'computers' in de streek en de realisatie van het geheel was door de kostprijs van bijna één miljoen BEF lang niet vanzelfsprekend. Voor de VVV alleen was dit trouwens onbetaalbaar. We zijn daarom nog altijd blij dat zoveel Hoogstraatse burgers en verenigingen toen hun duit in het zakje hebben gedaan. Ook het stadsbestuur en de kerkfabriek waren toen een grote steun. Dat we nu elk kwartier van een beiaarddeuntje kunnen genieten, heeft Hoogstraten zonder twijfel meer stadsallures gegeven!

Hoe zie je de toekomst? Ik ben erg blij dat ons werk van destijds verder wordt gezet. Wat de VVV betreft heb ik alle vertrouwen in Guy Rigouts, die me daar enkele jaren geleden al is opgevolgd. Een betere voorzit ter kan de VVV zich eigenlijk niet wensen! En


OMSLAG VERHAAL wat de beiaard betreft ben ik gelukkig dat er nu een echte beiaardvereniging is. Ik weet zeker dat de concerten bij hen in goede handen zijn. Daarnaast is het voor hen natuurlijk aangenaam dat ze door de VVV geruggesteund blijven. En al blijf ik nog wel een tijdje van de partij, het geeft me wel de mogelijkheid het nu iets rustiger aan te doen. (dh) Theo Vanderhallen

Deelnemende kunstenaars 1977-1979: foto 1980: Jeanne Snoeys Jef Versmissen 1981: Jef Vermissen 1982: Karel Huet 1983: 1984: Alfred Ost Jef Versmissen 1985: Paul Verbeek 1986: Lief Boeykens 1987: Jos Martens 1988: Ronald Joosen 1989: Ann Segers 1990: Karel Huet 1991: Jef Versmissen 1992: Griet Anieeu 1993: Constant Van den Heuvel 1994: Frank Gys 1995: Luc Dockx 1996: 1997: Alex Nijs Alex Verhaeven 1998: Luc Verachtert 1999: Louis Fransen 2000: Thuur Eelen 2001: Leen Schrijvers (foto's) 2002: Luc Dockx 2003: Wendy Marjnissen (foto) 2004:

/

,

BEIAARDCONCERTEN en TORENMUZIEK zomer 1980 HOOGSTRATEN

De Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard Het is 1 september 2002: slotavond van de zomerconcerten. In het dankwoord na afloop spreekt men voor het eerst over een nieuw beiaardcomité. Een vereniging die de beiaardwerking ter harte wil nemen. En inderdaad: voor editie 2003 treedt deze groep al op als medeorganisator. Weliswaar nog samen met de VVV, die de concerten vanouds op zich heeft genomen. Ondertussen heeft het kind ook een naam gekregen: "De Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard". Een maand geleden zijn deze beiaardvrienden pas echt als vereniging van start gegaan. Wie zijn ze? Wat doen ze? En is er nood aan een beiaardvereniging? We legden ons oor te luister bij Luc Dockx, stadsbeiaardier en bestuurslid van de kersverse beiaardvereniging. Wie is op het idee van een beiaardvereniging gekomen?

Organiseert de werking enkel de zomerconcerten?

De voorzet werd gegeven door Guy Rigouts, voorzitter van de VVV. In de lente van 2002 opperde hij de vraag of het niet interessant zou zijn de beiaardwerking in een aparte werkgroep onder te brengen. Tot dan toe had de VVV ingestaan voor de Organisatie van de zomerconcerten. Maar binnen de drukke waaier van activiteiten, kreeg het beiaardgebeuren daar eigenlijk niet meer de aandacht die het verdiende. We merkten bovendien dat het aantal luisteraars weliswaar niet daalde, maar toch ook niet toenam. En dat enkele sponsors hadden afgehaakt, maakte de situatie er ook niet beter op.

Tot nu toe wel. De concerten zijn onze eerste concrete actie. Maar het is wel de bedoeling dat er activiteiten bijkomen. Een concert met de feestdagen bijvoorbeeld, eventueel in samenwerking met een koor. Daarnaast zullen we zeker een aantal bezoeken brengen: aan andere heiaardsteden, aan de heiaardschool, misschien zelfs aan een klokkengieterij. Door deze activiteiten willen we mensen meteen gezamenlijke interesse bijeen brengen. Eind september gaan we voor 't eerst op pad. Dan wordt de prachtig gerestaureerde beiaard van Lier plechtig ingespeeld. We willen ook

Door een aparte vereniging op te richten, hoopte Gu de heiaardwerking nieuwe energie te geven. En door op één activiteit te focussen zou vast een beter resultaat volgen.

Wie werkt er mee? Op 5 juli 2002 vergaderden we voor het eerst bij Gu Rigouts thuis. Naast Guy De /uo-concer telt van de Beiaardvrienden en De Vélo, bleken waren Theo Vanderhallen, in 2003 alvast een schot iii de i'oos. Dries 1-lorsten en ikzelf informatie over bejaarden bieden, door middel aanwezig. In de daaropvolgende vergaderingen van rondleidingen of lezingen. Voor het najaar hebben we versterking gekregen van Henri hebben we onze eerste nieuwsbrief gepland. Schaffels, Tom Bruurs. Raf en Frans Horsten en Trice Van Merode. Ook Staf Mertens wilde de beiaardwerking blij ven steunen. Wat is er al veranderd

Een aantal beiaardvrienden is of was ook lid van de VVV. Wat is het verband tussen beide verenigingen?

TflSCIflg

Joanno

SflO.Y5

De teken ing van Jeanne Snoeys, voor het concert van 1980.

De beiaardvereniging is bewust in de schoot van de VVV opgericht. In 2003 trok de VVV de kar nog, met de beiaardvrienden als medeorganisator. Dit jaar namen de beiaardvrienden het initiatief, maar verleent de VVV nog haar volle steun. In de toekomst zal het aandeel van deVVV beperkter worden.

met de komst van een beiaardvereniging? Om te beginnen hebben we het moment van de concerten aangepast: we verhuisden van zondag 19 uur naar maandag 19.30 uur. Eerst zag niet iedereen dat zitten, maar achteraf gezien is het echt meegevallen. In totaal zijn er zeker luisteraars bijgekomen. Blijkbaar hebbende mensen 's maandags minder verplichtingen dan 's zondags. En waar we in het verleden misschien meer toevallige luisteraars hadden, was het publiek vorig jaar grotendeels speciaal voor de beiaard gekomen. 11


OMSLAG VERHAAL

De 28ste beiaardzomer

Minstens even belangrijk was echter het aankoppelen van een tweede optreden, dat op de eigenlijke beiaardrecital volgde. Daardoor bleven heel wat beiaardliefhebbers langer napraten. En daardoor zijn er vast ook nieuwe luisteraars bijgekomen. De verdienste ligt hier grotendeels bij Luc Meyvis. Hij had zijn café in de Peperstraat nog maar enkele maanden geopend of hij wilde dit experiment al een kans geven. Vier weken na elkaar zocht hij mensen hij elkaar. Ditmaal geen beiaardiers, maar muzikanten uit verschillende genres, die de mensen op een aangename avond vergastten. Wij hebben deze duo-concerten als aangenaam ervaren en zijn blij dat Luc dit nog eens wil overdoen! De luisterwedstrijd blijft behouden. Dan speelt de beiaardier als laatste nummer een bekende melodie, die de luisteraars moeten herkennen. Uit de juiste antwoorden worden elke week enkele winnaars getrokken. Voor dit jaar willen we de prijzenkast van de luisterwedstrijd enigszins aanpassen. De hoofdprijs - een volle bak aardbeien - blijft natuurlijk. Daarnaast willen we ook andere dingen aanbieden: een beiaardboek, iets met streekspecialiteiten, enzovoort. Daarnaast werd de affiche vernieuwd. Als basis gebruikten we een prachtige foto die fotografe Wendy Marijnissen maakte van één van de I7de-eeuwse Hemony-klokken. Je hebt ze zeker al ergens zien hangen. Voor de toekomst willen we opnieuw voor een speciale afsluiter zorgen. In het verleden werkte Staf samen met het Koperensemble. Misschien willen zij nog wel eens terugkomen? Binnen een paarjaar willen we zeker eens een Thebaans Kwartet uitnodigen (vier trompettisten op het balkon van de toren). Ook het plaatsen van een camera in de beiaardkamer en een groot scherm beneden hoort tot de mogelijkheden. Voor dit jaar hebben we twee bekende buitenlandse beiaardiers kunnen strikken: Ana Elias uit Portugal en Sergej Gratchev uit Rusland.

Beiaardconcerten 2004 Op de concertavonden zelf worden er programma's verdeeld op de horecaterrassen en aan de voet van de toren. Daarnaast kunt u ze ook afhalen op de Stedelijk Dienst voor Toerisme. Voor editie 2004 hebben De Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard weer enkele grote namen kunnen strikken. Naast twee sterke buitenlandse gasten, zien we ook twee bekende namen uit de Belgische beiaardwereld: Pierre Ramakers uit Scherpenheuvel en onze eigen Luc Dockx. Het programma beslaat verschillende genres. Naast flink wat klassieke stukken is er ook plaats voor Kempense muziek, voor kleinkunst en zelfs voor een nummer van de Beatles. En voor 23 augustus staan naast andere Iberische liederen zelfs drie Portugese fado's op het menu. Wat de luisterplaatsen betreft zijn er verschillende mogelijkheden. Wie in stilte wil genieten, kan zich nestelen in het Rozenkranspark, of op het binnenpleintje achter het Administratief Centrum. Wie liever van op een terrasje luistert, kan daarvoor onder meer in de Peperstraat terecht. die voor de gelegenheid zelfs autovrij wordt gemaakt. Bij goed weer verzorgt Luc

Hoe word je lid van de Vrienden van de Beiaard? Dit is heel eenvoudig. We werken met steunkaarten van S euro. Wie zo'n steunkaart koopt, wordt een jaar lang op de hoogte gehouden van al onze activiteiten én is uitgenodigd op onze uitstappen. Wie meer informatie wil, kan altijd contact opnemen met Dries Horsten of mijzelf. U kunt ook tijdens de zomerconcerten een steunkaart kopen hij een verantwoordelijke van de vereniging.

DE WERELD VAN //

1

12

Meyvis er trouwens weer voor een boeiend muziekoptreden, aansluitend op het beiaardconcert. Florejan Verschueren is opnieuw van de partij. Daarnaast hoorden we ook de namen Karel Huet en Fanfare Sint-Catharina circuleren. Natuurlijk vormen ook de tuin- en straatterrassen van de zaken aan de Vrijheid een prima luisterplaats. Ook daar zijn trouwens zaken die overwegen iets speciaals rond de beiaard te doen. Als dit doorgaat, zullen ze het zeker nog kenbaar maken. Hou het in 't oog!

Programma: maandag 2 augustus (19.30u.): Pierre Ramakers (Scherpenheuvel) maandag 9augustus (19.30u.): Luc Dockx (Hoogstraten) maandag 16augustus (19.30u.): Sergej Gratchev (Rusland) maandag 23 augustus (19.3014.): Ana Elias (Portugal) maandag 30augustus (19.3011.): Luc Dockx (Hoogstraten)

Vorige maand schreven we al enkele mensen aan van wie we dachten dat ze geïnteresseerd zouden zijn. Het duurde toen maar enkele dagen of we hadden al enkele tientallen aanvragen binnen. Die grote respons is voor ons alvast een hart onder de riem. (dh) Info: Luc Dockx (Meerleseweg 38, 2321 Meer, 03 / 315.46.06, lucdockx@planetinternet.be ) of Dries Horsten (Vrijheid 98. 2320 Hoogstraten, 03 / 314.57.24, hb014992@be1gacom.net of horstendries@hotmail.com )

S VI \


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis... Zomersprokkels Rij kswachtkazerne voorlopig niet verkocht

Stadsbestuur krijgt Waarderingsprijs ACW

Na de vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing door Minister Van Grembergen om de vroegere rij kswachtkazerne te verkopen aan nv Immo-Noord staat het stadsbestuur voor een nieuwe opgave: een nieuwe koper zoeken of gans de procedure van verkoop opnieuw opstarten. Einde juni werd de verkoop terug op de agenda van de gemeenteraad gezet maar burgemeester Van Aperen zag zich genoodzaakt dit punt naar een latere datum te verplaatsen. Immo Noord heeft immers de nietigverklaring aangeklaagd bij de Raad Van State. Wat hiervan de juiste consequenties zullen zijn, was tot hiertoe nog niet duidelijk. Een behandeling via een spoedprocedure of een uitspraak ten gronde kan immers in tijd een hemelsbreed verschil uitmaken. Wordt dus zeker vervolgd.

Elk jaar reikt ACW een waarderingsprijs uit aan die mens, aan die vereniging, aan die instantie die verdienste heeft op één of ander sociaal gebied in onze samenleving. Het thema voor dit werkjaar is 'Betaalbaar Wonen'. Het ACW heeft deze prijs dit jaar uitgereikt aan het stadsbestuur omwille van haar inspanningen om betaalbare kavels of sociale woningen op de markt te brengen. De volgende cijfers maken duidelijk dat in de loop van de voorbije jaren zeker inspanningen werden geleverd om een sociaal woon- en bouwbeleid te realiseren.

Wegenwerken op de Vrijheid In de tweede helft van augustus zal de Vrijheid een aantal dagen voor alle verkeer afgesloten zijn. Dan wordt er immers een nieuw wegdek aangelegd tussen de Sint-Lenaartseweg en de Moerstraat. De werken starten op 17 augustus en lopen tot 27 augustus. Doorgaand verkeer is onmogelijk en daarom wordt er voorzien in een aantal omleidingen. Plaatselijk verkeer zal zoveel mogelijk beperkt blijven en van 23 tot 26 augustus volledig verboden zijn om het asfalt te laten uitharden. De omleidingroutes zien er als volgt uit: Verkeer vanuit Minderhout: Moerstraat-Kathelijnestraat-Loenhoutseweg-Hinnenboomstraatgrens Hoogstraten (voor Rijkevorsel: richting Rijkevorsel: Houtelweg-Gammel-Hoogstraatseweg, richting Merksplas: Bavelstraat-Bolksedijk-Bolk-Neerven-Hoogstraatseweg). Verkeer vanuit Rijkevorsel: omleiding via Bavelstraat-Bolksedijk-Bolk-Neerven-LangenbergWorteldorp-Gelmelstraat-Gustaaf Segerstraat (max. 30 km/uur)-Leemstraat-Molenstraat-Van Aerteslaarstraat. Verkeer vanuit Merksplas: richting Hoogstraten: Langenberg-Worteldorp-Gelmelstraat-Gustaaf Segerstraat (30 km/uur)-Leemstraat-Molenstraat-Van Aertselaarstraat. Richting Rijkevorsel en Sint-Lenaerts: Neerven-Bolk-Bolksedijk-Bavelstraat-Hoogstraatsesteenweg. Let wel: er is éénrichtingsverkeer in de Houtelweg, Moerstraat, Kathelijnestraat, Gustaaf Segerstraat, Leemstraat.

Aantal Sociale huurwoningen Sociale koopwoningen Sociale kavels Totaal

de schattingsprijs opgegeven door de ontvanger der registratie. bedroeg 132 euro per m 2 of 80 % van 165 euro per m 2 . Dit resulteerde in bouwgrondprijzen tussen 36.000 en 110.000 voor notariële kosten. Wij zouden graag zien dat deze ontwikkelingen worden bijgestuurd. En daarzijn zeker stappen gezet:' ACW wil zijn waardering uitspreken voor het unaniem goedkeuren in de gemeenteraad van 17 november 2003 van het 'Gemeentelijk raamakkoord voor het realiseren van sociale kavels'. Dit raamakkoord stelt dat minstens de helft van niet ontsloten kavels verplicht worden aangeboden als 'sociale kavels'. Dit wil zeggen, dat deze kavels worden verkocht aan 80 % van de schattingsprijs. Voor deze 'sociale kavels' dient de verkavelaar bijkomend een bedrag te storten in het gemeentelijk grondfonds van Hoogstraten. Dit bedrag komt overeen niet 10% van de schattingsprijs.

Idem in lOK% t.o.v. totaal aantal woningen werkingsgebied 4,8 3,2 3,9 11,9

6,4 5,1 4,7 16,3

416 336 308 1060

Deze gelden zullen worden gebruikt voor het verwerven van gronden of gebouwen kaderend in een verantwoord sociaal huisvestingsbeleid. Hierbij aansluitend wil ACW gemeente Hoogstraten zijn bezorgdheden bekendmaken: 1) blijvende aandacht voor de realisatie van sociale huurwoningen, vooral van sociale

Ondanks deze inspanningen blijven er volgens ACW echter nog grote problemen. "Een paar vaststellingen naar aanleiding van de toewijzing van 10 sociale kavels in de Steenbakkerstraat in Hoogstraten in februari 2004: voor deze 10 kavels waren meer dan 60 jonge mensen kandidaat: de verkoopprijs, vastgesteld op 80 % van

-

r

,/i Uc ( i iu lix, o'I:lI/t r 4CW-Hooi,'st,'aten, Burgemeester A. Uiii Aperen uim een kun.SIWL ik in de i onn 10fl een druppcl in gel?cikkL ii stcenbakkersklei. Met dit beehije ii ii het 4CW :ijn ii aardering uitspreken 100V het 'emeentehe.stuur dat 0/) 17 noi einber 2003 unaniem akkoord ging mei het 'i,'eineenielijk raamakkoord voor her realiseren ian sociale kaveLs

13


GEMEENTERAAD koopwoningen en het ontwikkelen van sociale bouwkavels, 2) bij de ontwikkeling van kleine en grote inbreidingsprojecten zorgen voor een goede mix van verschillende groepen en lagen in de maatschappij. 3) bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken oog hebben voor de zwakke weggebruiker en spel- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren en kinderen. 4) ACW vindt het ongehoord dat de belasting op onbebouwde percelen om woongelegenheid te creëren zo gemakkelijk kan ontdoken worden. Meer concreet de gronden, gelegen in woongebied en in gebruik door de landbouw. Een eenvoudig briefje als bewijs tot gebruik door de landbouw volstaat. ACW vraagt daarom met aandrang dat elke politieke partij werk maakt om deze ongerijmdheid zo vlug mogelijk uit de wereld te helpen. 5) ACW vindt het ongehoord dat de hogere overheid de ingevoerde belasting op leegstand voor 2002 en 2003 niet int. Bovendien zullen de volgende twee jaar geen aanslagen worden verstuurd. Dit is een vorm van slecht bestuur die vooral de speculanten ten goede komt.

MVV zaait gras in Heistraat De Minderhoutse Voetbalvereniging MVV mag al beginnen met het inzaaien van de nieuwe voetbalvelden in de Heistraat. Onlangs werd bekend dat het BPA Heistraat was goedgekeurd en niets meer de sportvelden in de weg staat. Toch blijkt de publicatie van dit BPA in het Staatsblad nog niet verschenen. De vraag

Ut

• ...iL• . .

..

t

•-

.-..

.

.. -

1) ., t/lt, t ,, /,, , . ,, , I_.',' c' •, (1, ,,/ nieuo e voetbalt eh/t'it. Het Bij:oniler Plan van Aanleg (BPA ) zou 'oet/'eheurc/ zijn maar i.S no' niet verschenen in hei S'taai sblad. van MVV om een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor deze gronden werd echter nog niet positief beantwoord. Alle gronden blijken nog niet volledig in eigendom van de stad te zijn en daarom kan er voorlopig nog niet op deze vraag ingegaan worden.

Regenwaterput Omdat de perceelsoppervlakte in nieuwe verkavelingen vaak kleiner is dan 200 m 2 wordt de regletnentering voor de opvang van het regenwater

aangepast. Bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woningen en gebouwen met een horizontale projectie van de dakoppervlakte groter dan 50 111 2 is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht een regenwaterput voor hergebruik te installeren met een minimale inhoud van 3000 liter. De gemeente gaat alvast het goede voorbeeld geven en plaatst aan de gemeentelijke magazijnen een regenwaterput. Dit water zal gebruikt worden om het wagenpark van de gemeente tijdig haar wasbeurt te geven. Het plaatsen van de regenwaterput en het aanpassen van de riolering op

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! ,11

4.11

50

14


GEMEENTERAAD de parking zal uitgevoerd worden door de eigen diensten. De andere werken worden uitbesteed en geraamd op 18.990 euro.

Nieuwe straatnamen Bij de beoordeling van nieuwe straatnamen voor enkele nieuwe verkavelingen heeft het gezond verstand gezegevierd en wordt het huiswerk overgedaan. Vooral de naam "Eligius van den Akerplein" zorgde voor de nodige hilariteit. Verscheidene raadsleden drongen er op aan om eenvoudige, korte en gemakkelijk uitspreekbare namen te kiezen.

Nieuw personeel Het personeelsbestand van de gemeente zal kortelings uitgebreid worden niet een viertal functies. Er komt een coördinator voor de afdeling burgerzaken (niveau A), een infomaticadeskundige, een toezichter voor de openbare werken en een werkleider. Deze laatste drie functies zijn van niveau B. Er wordt een vergelijkend aanwervingsexamen uitgeschreven en er zal een wervingsreserve aangelegd worden voor maximum drie jaar.

Schone dienstkleding De gemeenteraad keurde op 28juni een principebeslissing goed om in de toekomst nog enkel schone dienstkleding te huren of aan te kopen. Het bestuur vraagt de leveranciers na te gaan waar en in welke omstandigheden de kleding werd gemaakt en een verklaring te tekenen dat een aantal internationaal aanvaarde basisrechten van arbeiders worden gegarandeerd. Arbeiders moeten het recht hebben zich te verenigingen en er moeten collectieve onderhandelingen kunnen worden gevoerd over loon- en arbeidsvoorwaarden. Zij mogen niet werken onder dwang en niet verplicht worden tot buitensporige werkuren. De arbeidsomstandigheden moeten behoorlijk zijn. Discriminatie op basis van ras, godsdienst, geslacht... mag niet voorkomen. Er moeten leefbare lonen worden betaald. Kinderarbeid moet geleidelijk worden uitgebannen en schrijnende vormen van kinderarbeid moeten verboden worden.

Skaten in Meer Er is al langer vraag naar geschikte skate-terreinen in de verschillende dorpen van de gemeente. Maar de zoektocht is niet altijd even gemakkelijk. Toch is er nu ook in Meer een oplossing gevonden. De gemeente gaat een overeenkomst aan met KFC Meer om een deel van de parking te gebruiken om een skate-terrein in te richten. De gemeente moet wel een afsluiting plaatsen en een jaarlijkse vergoeding betalen. Deze vergoeding is gelijk aan de jaarlijkse huurprijs van één voetbalveld. In de raad werd er nogal gediscussieerd over deze huurprijs. Raadslid VerhuIst vroeg wat nieer goodwill van de voetbalvereniging vermits deze ook gronden huurt van de gemeente tegen

De biaznt'e

dag,

symbool s'oor gezonde en eemlige omlLspanning

redelijke voorwaarden. Uiteindelijk toen ook bleek dat deze grond eigendom van de vereniging zelf is, en iedereen het erover eens was dat er een oplossing vuurde skaters komt, keurde iedereen de overeenkomst goed. Beter iets meer betalen en een oplossing hebben dan helemaal niets, was het ultieme besluit.

Als het gras twee kontjes hoog is ... Het gemeentebestuur wijst er op dat ook het grasmaaien onderhevig is aan een bepaalde reglementering. Gras maaien (en het gebruik van andere niet motoren aangedreven toestellen) is op weekdagen enkel toegelaten tussen 7 uur en 20 uur. Op zaterdag mag het tussen 10 uur en 19 uur. Op zon- en feestdagen is het totaal verboden.

Multimediamateriaal in de bibliotheek Vanaf 1 juli kunnen de multimediamaterialen (CD - CD-ROM - DVD - Video) in de Hoog-

1fl

Lie Mo,vte,i.

straatse bibliotheek uitgeleend worden vanaf de leeftijd van 1 2jaar met een maximum aantal van 6 stuks per gebruiker.

Nieuw in de Mosten Enkele weken geleden haalde recreatiecentrum De Mosten liet nieuws met de belangrijke Europese onderscheiding "De Blauwe Vlag". Hiermee plaatste het Hoogstraatse centrum voor dagrecreatie opnieuw haar sterke troeven op de voorgrond: gezonde en veilige ontspanning in een natuurlijk kader. Vanaf 1 juli komen er een aantal nieuwe speeltoestellen hij die voldoen aan de nieuwste normen van speelveiligheid. Het nieuwe aanbod zijn het Avonturenpad en de Klauterrol. Het Avonturenpad bestaat uit een opeenvolging van verschillende speeltoestellen waarbij evenwicht en durfde basis vormen. Het is vergelijkbaar met een laag touwenparcours en geschikt voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Ook de Klauterrol biedt een waaier aan spelmogelijkheden. Kinderen kunnen er op klauteren terwijl de tol om haar as draait.

Er zijn weer

zmnebloemen! van den Wijngaart Strijbeekseweg 31b Strijbeek Nederland 15


16


Een tentoonstelling in het Stedelijk museum én de begijnhofkerk

Grafisch werk van Kathe Kollwitz en Willem Vermandere In augustus en september toont het Stedelijk museum werk van twee opmerkelijke kunstenaars: de Duitse expressioniste Kathe Kollwitz, die vooral bekend is omwille van haar emotioneel en pakkend grafisch werk en Willem Vermandere, graficus, schilder en beeldhouwer, die u zeker kent als uiedjesschrijver en zanger. Kathe Kollwitz (Königsberg 1867— Moritzbuig 1945) De Duitse kunstenares Kiithe Kollwitz, geboren Schmidt, werd op 8 juli 1867 geboren in Königsberg. Op 24-jarige leeftijd huwt ze met Dr. Karl Kollwitz waarmee ze samen een

j

(

dokterspraktijk opent in een arbeidersbuurt in noordelijk Berlijn. Naast het ontvangen van de patiënten van haar man houdt ze zich ook bezig met tekenen. Ze volgt schilderlessen aan de Academie in Koningsbergen en bij Ludwig Herterich in München en leert beeldhouwen in Parijs. Na

de geboorte van haar zonen Hans en Peter kent ze haar grote doorbraak als kunstenaar met sterk maatschappij-kritisch werk, vooral grafiek en beeldhouwwerk. Haar werk ontstaat vanuit haar belangstelling voor de sociaal-democratie, de vrouwenbeweging en het naturalisme in de literatuur. De sociale noden onder de patiënten van haar man én de verbondenheid tussen moeder en kind worden onderwerpen voor haar werk. Binnen de traditie van het Noord-Duitse expressionisme is het werk van Klithe Kollwitz krachtige kunst. Op een emotionele manier klaagt ze de massale armoede, de genocide en het nationalisme aan. Die passie en haar moederlijke betrokkenheid komen nog meer naar boven na het overlijden van haar zoon Peter, die als vrijwilliger meestrijdt in de Eerste Wereldoorlog. Peter Kollwitz sneuvelt in Vlaanderen en ligt begraven op het Duitse oorlogskerkhof in Vladslo, waar 'Het treurend echtpaar', ongetwijfeld haar meest gekende beeldhouwwerk, een plaats kreeg. Diep geraakt door het zinloze overlijden van haar zoon gaan de thema's dood' en 'moederkindrelatie' haar werk overheersen. Haar werk wordt eenvoudiger van vorm en abstract monumentaal. In de Nazitijd wordt haar werk zelfs

I

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 augustus. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 augustus. Tot zondag 15 augustus kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Optreden in de begij nhoflerk 14

Naar aanleiding van zijn tentoonstelling verzorgt Willem Vermandere op vrijdag 17 september om 20.00 uur een optreden in de hegijnhofkerk. Hij treedt op samen met zijn vaste begeleiders Pol Depoorter en Freddy Desmedt. Kaarten kosten 9 euro en zijn te verkrijgen in het Stedelijk museum (03 314 65 88) en het toeristisch infokantoor (03 340 19 55).

"entartet" (ontaard of gedegenereerd) genoemd en wordt Kollwitz verdreven van de Berlijnse academie, waaraan ze sinds 1928 verbonden was als hoogleraar aan de grafische afdeling. Vanaf dat moment zal ze zich nog alleen met tekenen en heeldhouwen bezig houden. Ze overlijdt in 1945 in Moritzburg.

Willem Vermandere (Lauwe 1940) Willem Vermandere, liedjesmaker, verteller, beeldhouwer, graficus en schilder is momenteel actiever dan ooit. Al deze facetten vullen mekaar aan. Wat hij niet onder woorden kan brengen kan hij kwijt in zijn beelden en schilderijen en, andersom, vindt hij in zijn beeldhouwen en schilderen inspiratie voor zijn muziek, zijn liedjes en zijn gedichten. Hij noemt zichzelf een kind van de Cobra-beweging, waar alles met improvisatie begint. Bij Willem Vermandere groeit het beeld onder zijn handen. Elk kunstwerk - schilderij, karikatuur, houtsnede of lino - is op die manier een ontdekki ngstocht waarbij het resultaat onvoorspelbaar, maar steeds het resultaat van zijn innerlijke zelf is. Als kind maakt hij beeldhouwwerken in grillige boomstronken, vandaag kapt hij grote stenen beelden. Ondertussen schrijft hij muziek en treedt hij op van Duinkerke tot Groningen. Hij maakte twaalf langspeelplaten en / of ed's. Kortom een veelzijdig man.

Grafisch werk van Kathe Kollwitz en Willem Vermandere in het Stedelijk museum van 11 augustus tot en met 26 september 2004, van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Info: 03 31465 88.


ERFGOED

Hoe een kleine instelling toonaangevend kan zijn....

Nieuwe projecten en erkenning voor het Stedelijk museum In april 1999 heropende het vroegere Ostmuseum zijn deuren in het Conventshuis van het begijnhof, met een nieuwe naam, een berg ambities en ..... één deeltijds tewerkgestelde medewerker. Nu vijf jaar later is het beheer in handen van de vzw Het Hof, een kleine ploeg gemotiveerde medewerkers die de vaste collectie en het archief op een vernieuwende manier ontsluiten. Het Stedelijk museum Hoogstraten heeft in overleg met Roger Van Aperen, de schepen voor Cultuur, op korte tijd een reputatie opgebouwd en kan dan ook rekenen op erkenning én projectsubsidies van de hogere overheid. Een gesprek met Piet Van Deun over de manier waarop het museum op een eigentijdse manier met het verleden omgaat. Piet Van Deun is licentiaat geschiedenis, gespecialiseerd in archiefbeheer. Na een vakantiejob in het museum, is hij er sinds 2000 deeltijds tewerkgesteld. De dagen dat hij niet in het museum werkt, kan je hem vinden bij de firma Duni. Daar maakt hij deel uit van de 'informatica helpdesk'. In liet museum werkl hij st men met iie en 1 fl111 the-

leidscoördinator, die de eindverantwoordelijke is, en met twee andere licentiaten geschiedenis die er. zoals Piet. deeltijds werken. Het museum is voor hen méér dan een job. Ze maken samen plannen en werken projecten uit, die op de waardering én financiële steun van het stadsbestuur en van de hogere overheid kunnen rekenen

Een rijk fotoarchief Piet Van Deun: "Vorig

"0

tI.

A

Piet lebii Dciin bekijkt de 16 mmJilni die hij op ilircriieî ilinii'îe. Achter hem, op het compurerscherm, steekt koster-organ i.s 1 René Voet zijn hoofd door hei luik van de boerderij . ..an Renders, die nu in Bokrijk staat.

W .

jaar ontvingen we een eerste projectsubsidie van het ministerie van Cultuur, met de opdracht om op zoek te gaan naar iie toekomst van musea waarvan de vaste collectie bestaat uit werk van één of enkele kunstenaars, zoals hij ons Alfred Ost en Jan 1-luet. We werken altijd in groep, ook al was dat project vooral het werk van Veerle Beernaert en van Leslie Brosens". 1-let eindrapport werd reer gunstig onthaald 'in Brussel', in die mate dat de museumconsulente nog deze maand komt onderhandelen over een verdere samenwerking en overeen mogelijke erkenning van het Stedelijk museum. Maar dat is een ander verhaal. Piet Van Deun is verantwoordelijk voor het beheer en de ontsluiting van het archief van het

De Landsche dag "De Landsche dag" toont het dagelijkse (hoeren) leven in Wortel, kort na de eerste Wereldoorlog. Het is een film gemaakt door de kunstenaar Jan 1-luet, naar een scenario van JozefTegenbos. De film is op verschillende locaties in Wortel opgenomen, zoals de vroegere hertogelijke hoeve, de boerderij van Renders, die nu in Bokrijk staat en de boerderij van Sus Govaerts langs de Beukendreef, die inmiddels verdwenen is. Tussen de volwassenen die we in de film zien herkennen we koster-organist René Voet, Mieke Verschueren en Janneke en Sieke Renders. De kinderen die in beeld komen hebben nu - op hun beurt - al kleinkinderen. Zo herkennen we Edith Lambrechts, Jos Voet en Leo Claes. Om alle landschappen en personen thuis te brengen rekent het museum op uw medewerking.

museum. Dat begint hij het behoedzaam bewaren van de archiefstukken in een veilige en zuurvrije omgeving tot en met het toegankelijk maken van het archief voor een zo groot mogelijk publiek. Het spreekt voor zich dat informatica en internet daarbij zeer belangrijk zijn. Piet Van Deun: "In juni 2002 zijn we gestart met een de site 'www.hoogstraeten.be'. Het is een site met duizenden foto's, prentkaarten en andere archiefstukken. De positieve reacties en het groot aantal bezoekers - op twee jaar tijd gemiddeld 106 bezoekers per dag - bewijzen dat er veel belangstelling is, voor ons archief en de manier waarop we het presenteren. Zo'n groot aantal geïnteresseerden kan je onmogelijk op een andere manier bereiken. Na de archieven van Brugge en Antwerpen was ons museum de derde Vlaamse instantie die haar archief op deze eigentijdse manier toegankelijk maakte". "We zijn nog altijd op zoek naar foto's en prentkaarten van Hoogstraten en zijn deeldorpen. We zijn vooral op zoek naar foto's van het 'gewone' leven, van verenigingen en beroepen of firma's die niet meer bestaan. Dat is een belangrijk deel van de geschiedenis van de regio, waarover we relatief weinig archief bezitten. De foto's of andere documenten worden door ons gescand. De eigenaar kan er zelfs op wachten en krijgt de originele prenten natuurlijk terug. We doen een oproep aan iedereen om op zoek te gaan in vergeten fotodozen en.... denk niet te vlug dat uw foto weinig of geen belang heeft".

Oude films op het net Het ontwikkelen en instandhouden van de site is een gigantische job. Het is een werk waarin Piet veel uren van zijn vrije tijd investeert, want


ERFGOED overdag is er het normale' werk in het museum: het voorbereiden, organiseren en opbouwen van een zestal tentoonstellingen per jaar. Gelukkig kan Piet rekenen op de hulp van Frank Pauwels, die als vrijwilliger bergen werk verzet voor het museum. Sinds een maand toont het museum ook enkele oude films op het net. Piet Van Deun: "Op dit moment staan er drie filmen op de site. De eerste is 'De Landsche dag", een film gemaakt door de Wortelse kunstenaar Jan Huet, naar een scenario van Jozef Tegenbos en dan zijn er nog twee filmen uit 1937, één over de Heilig Bloedprocessie en de 'foor' uit die dagen en een tweede over het Kempisch Congres.". Met dit project zorgt Hoogstraten voor een absolute primeur in Vlaanderen. Het Stedelijk museum slaagde er als eerste in om haar filmarchief on line te brengen en is daar terecht fier op. Piet Van Deun: Ik wilde er al aan beginnen toen we pas met de website startten, maar toen had ik er de kennis en de middelen niet voor. De jongste maanden heb ik er flink wat vrije tijd in gestoken en het resultaat bevalt me wel. We krijgen troLiwens nogal wat reacties van musea uit grotere steden, die ons vragen hoe we er in godsnaam in geslaagd zijn. "Wij kunnen zoiets niet betalen", laten ze ons weten, en het is ook onbetaalbaar als je er een firma voor moet aanspreken. "Met Roger Van Aperen, de schepencultuur. voor, onderzoeken we hoe we de filmen kunnen tonen aan wat oudere mensen, om zoveel mogelijk per sonen die in beeld komen te identificeren. Binnen afzienbare tijd weet niemand nog "wie wie is". Wat dit betreft is het vijf voor twaalf'.

"t Is te zeggen" Voor de medewerkers van het museum is dit project geen eindpunt, maar een begin van wat men een "geluidsarchiet" noemt. De vzw Het Hof ontving van het ministerie van Cultuur een projectsubsidie van 18.200 euro om zoveel mogelijk mondelinge getuigenissen die verband houden met de geschiedenis van de regio vast te leggen. Piet Van Deun: "Met de extra financiële middelen die we krijgen kunnen we kwalitatief goede opnameapparatuur en aangepaste computers aanschaffen. Dat zijn zaken die we ons zonder subsidie nooit zouden kunnen veroorloven. In juli en augustus willen we het project inhoudelijk uitschrijven, want het zal nodig zijn om de onderwerpen die we willen behandelen duidelijk af te bakenen. Maar het is bijna vanzelfsprekend dat we gaan spreken met de laatste landlopers en daklozen die in 1995 uit de kolonie moesten vertrekken. Ook verhalen over de laatste begijnen, het grootgrondbezit en de smokkelaars zullen allicht aan bod komen. Voor elk van deze thema's zijn er nu nog ooggetuigen, we moeten hun verhalen nu optekenen, anders dreigen ze verloren te gaan. U kan Piet Van Deun en de andere medewerkers van het Stedelijk museum telefonisch bereiken op het nummer 03 314 65 88 of per e-mail museum@hoogstraten.be (fh)

Erfgoedgidsen De Provincie Antwerpen start, in samenwerking met Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, een nieuwe reeks publicaties onder de titel Erfgoedgids. De serie opent met Van klei tot kerk. Baksteengotiek in de Kempen. Later dit jaar volgt een publicatie over de tuinen van het kasteel van Hingene.

Van monument naar erfgoed De Eifgoedgidsen beperken zich niet tot monumenten, maar verruimen het blikveld naar alle boeiende aspecten van het culturele erfgoed. Met dit initiatief onderstreept de provincie dat cultureel erfgoed toebehoort aan mensen en zin krijgt door de menselijke omgang er mee. Men kan het bewonderen, er van genieten en er iets mee 'doen': het gebruiken. als zingeving ervaren, ervan leren, er door wandelen, fietsen, varen ... Het is tegelijkertijd geheugen en inspiratiebron. Bovendien is cultureel erfgoed overal aanwezig. Het geeft onze steden en gemeenten, groot en klein, hun eigenheid en maakt hen uniek. Daarvan getuigt de eersteling in de nieuwe reeks. Deze publicatie maakt eveneens duidelijk dat de provincie kiest voor bredere thema's, voor samenhang en context. De Er/goedgidsen bieden toegankelijke informatie en zijn rijkelijk geïllustreerd met vaak ongekende documenten. Er verschijnen twee tot drie titels per jaar.

Baksteengotiek in de Kempen Toen de gotiek zich vanuit Frankrijk verspreidde, vertaalde elke regio ze naar een streekgebonden architectuurtaal. In de Kempen werd dat de baksteengotiek. In Van klei tot kerk vertelt Serge Migom het boeiende verhaal van de bouwgeschiedenis van de Sint-Servatiuskerk van Ravels, de Sint-Lambertuskerk van Geel-Bel, de SintPieterskerk van Mol, de Sint-Leonarduskerk van

Sint-Lenaarts, de kathedraal van de heide, Onderweg komt de lezer voorbij de Turnhoutse steenbakkers en de gloeiende veldovens in de tichelarijen en leemputten. Ook de oorsprong van de volkse naam 'papesteen' en de mysterieuze metselaarstekens krijgen aandacht. Zo geeft de gids een volledig beeld van de baksteengotiek in de Kempen. Verder vertelt de auteur over de rol die de beroemde bouwmeesterfamilie Keldermans in de Kempen heeft gespeeld en schets hij de bouwgeschiedenis van de abdij van Tongerlo, het kasteel van Jeanne de Mérode in Westerlo en van het stadhuis en de Sint-Catharinakerk in Hoogstraten. De gids neemt de lezer ook mee naar de negentiende eeuw, toen vele Kempense gemeenten en steden hun kerken moesten uitbreiden of restaureren. Het is een markant verhaal over de smaak van die tijd en de discussies tussen de architecten en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Vïiti klei tot kerk. Bnksreengotiek in de Keoipen laat kennismaken met unieke archiefstukken, prachtige plannen en vele onuitgegevcn foto's. Auteur Serge Migom is licentiaat kunstwetenschappen en master in de monumentenzorg. Hij is gespecialiseerd in de architectuur van de negentiende en twintigste eeuw. Serge Migom is verbonden aan de Dienst Cultureel Erfgoed van het Provinciebestuur Antwerpen.

Serge Migom, Van klei tot kerk. Baksteengotiek in de Keinpen, 88 blz., 17 x 23 cm, gebonden, honderd illustraties, volledig in kleur ISBN 9076099596, prijs 10 euro.

II,]


ERFGOED

Even ondergronds (2)

Brons en ijzertijd in Hoogstraten In een vorig artikel (DHM nr. 231, blz. 24 25) hadden we het al over een aantal ijzertijdboerderijen te Meer. In deze bijdrage gaan we een aantal oudere vondsten bekijken. -

Bronsdepot Een aantal bronsdepots werden bedolven rond 900 voor Christus, onder andere te Hoogstraten op "den Aard". Rond 1845 of 1846 vond men in de berm van de Vlamingstraat de opslagplaats van een bronssmid of koperslager terug. Dergelijke depots, soms was het schroot bestemd voor het hersmelten, zijn hier tamelijk zeldzaam. Men kent er een dozijn van. In Hoogstraten ging het over een twintigtal bron-D ELS-TIP,.FE zen bijlen. Zij werden — als oud koper verkocht Tf[Q» aan een koperslager in Hoogstraten. Een zekere Schayes kocht er 9 of 10 van voor een museum van l Brussel. Deze bijlen. met een buisvormige holte. berustten in verschillende \j j verzamelingen. Negen huLs.b,jl. ervan worden (vermoede lijk) bewaard in een museum aan het Jubelpark. Ook in het Steen en in andere Antwerpse musea worden er bijlen van Hoogstraten bewaard o.a. in het Vleeshuis. Het depot van Hoogstraten getuigt van economische banden tussen onze streek. Engeland en Frankrijk. En hoewel er in onze streken een natuurlijk gebrek is aan koper en tin de belangrijkste grondstoffen voor het produceren

van wapens en gereedschap bestond er toch een lokale productie van bijlen. Men ging zo een depot niet weg stoppen in een afgelegen gebied. Men deed dit in de buurt van een bestaande weg met de bedoeling om hct later termi op te halcu. wat in Hooeslraten njct

-

--

1ii 1 1 1 II

-

Bronzen bijl en lweekleppigegieri'orni, eveneens in brons. is gebeurd. Het was immers een grote rijkdom, die men liever niet overal mee naartoe nam. Metaal lag er toen zomaar niet voor het grijpen. En het verschil tussen goud, zilver, brons en ander metaal was toen niet echt duidelijk. Het was allemaal zeer waardevol omdat men er iets van waarde mee kon maken. Naarmate er meer brons beschikbaar was, kwam ook hier een bescheiden bronsindustrie van de grond. Kapotte of versleten werktuigen kon men omsmelten om nieuwe exemplaren te gieten. Men heeft tweedelige bronzen gietvormen gevonden, maar de meeste gietvormen werden uit

Tuitstuk (aardewerk) voor een blaasbaig uit de 6de eeuw voor Christus, gebruikt door een smid om de temperatuur van het vuur op te drijven. gebakken aarde gemaakt, die men bij het verwijderen van het object aan diggelen sloeg. Spijtig genoeg weten we praktisch niets over de giettechnieken van deze eerste smeden. Tot vandaag heeft men nog geen enkel atelier teruggevonden. De smeden genoten echter een bijzonder statuut. Dank zij hun vaardigheid om uit ruw materiaal wapens, gebruiksvoorwerpen of sieraden te smeden, hebben ze een bevoorrechte positie in hun gemeenschap bekleed. Uit de eerste platte. bronzen bijlen ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een efficiënte bijl met een holle achterkant. die goed aan een steel te bevestigen was. Deze bijlen waren algemeen in gebruik, toen men hier de techniek van het ijzersmeden leerde beheersen. Het is ook dit soort bijl dat men in het Hoogstraatse depot gevonden heeft. De bijlen zijn vaak verweerd en verteerd, maar naar vorm en versiering valt nog duidelijk op te maken dat ze uit éénzelfde gietvorm afkomstig zijn en ze derhalve een bepaalde reeks vormen. Van een gietvorm waarmee in Antwerpen twee

Zeg maar hoe je slapen wil t -, S

v.

auping

IEA6Pie.><' " g~ (

WHiIB1BJtflLfti1 20

99


ERFGOED bijlen werden gegoten, bezitten we nog een tiental afgietsels uit de depotvondst van Hoogstraten. Ook al moest het hier om twee zeer nauw verwante gietvormen gaan, dan blijft het toch een bepaalde interessante vaststelling. Ook op het gehucht Achtel. nabij Hoogstraten, ontdekte men in 1902 verschillende bronzen bijlen in de Moerkuil achter de Potherg, op een diepte van 3 meter. Over deze bij len kan ik verder niets vertellen.

Van brons naar ijzer Rond 700 voor Christus begon men hier langzamerhand de techniek van het ijzersmeden onder de knie te krijgen en werd ijzer een veelgebruikt metaal. De overgang van brons naar ijzer had het grote voordeel dat de bewoners niet langer afhankelijk waren van de soms onzekere invoer van grondstoffen uit andere streken. Bij ons worden in moerassen en heekdalen ijzerdeeltes uit hel 1

Interieur van een Galliselie woning, zoals deze te Meet: water neergeslagen en dit vormt dikke klompen. Dit ijzeroer was bruikbaar basismateriaal. Bij de ontwikkeling van het ijzersmeden kwam de kennis van de bronsbewerking goed van pas. De temperaturen die de bronsgieters konden bereiken, waren ook voldoende om ijzer uit het ijzeroer of erts te smelten. Stilaan kon een bekwame smid er bijlen, messen, zwaarden en ploegijzers van maken. Het smeden van ijzer is overigens moeilijker dan het gieten van brons. Het ijzer moet eerst in een oven uit het ijzeroer of erts worden gesmolten. Het kon niet worden gegoten, daarvoor bleef de temperatuur te laag. De smid moest door hameren en verhitten aan het voorwerp de juiste vorm geven. Spijtig genoeg roest het eindproduct tamelijk snel. We vinden deze voorwerpen dan ook niet overvloedig. L. Stroobant vermeldt rond 1930 het volgende: "De voorhistorische verzamelingen Bernayes en Hasse te Antwerpen. bezitten een ijzeren pijlpunt en een degen uit het ijzertijdvak, gekocht bij een oudheidkundige te Hoogstraten, waar ze zouden gevonden zijn. " Maar waar juist? Een bronzen bijl was na het gieten bijna klaar en kon niet roesten. Een zekere hoeveelheid arsenicum zorgde ervoor dat het brons wal harder was en dus niet al te zacht. Toch nam men de nadelen van het ijzer op de koop toe, omdat er zoveel van voorhanden was. Van een monopolisering van de grondstof, zoals

in de bronstijd het geval was, was er geen sprake meer. Het zorgde er ook voor dat de sociale verhoudingen fundamenteel wijzigden. Voor de gewone sterveling in onze streek veranderde deze overgang weinig. Het feit dat de productie van ijzer veel later op gang gekomen is dan die van koper, tin of goud, is in hoofdzaak te verklaren doordat de mens er geen aandacht aan schonk. Alhoewel het ijzeroer wijd verspreid was, vond men het zelden in zuivere toestand. Wanneer het bij toeval in een oven tot stand kwam, had het de vorm van een zwartachtige spons, die niets had dat de aandacht trok. De bronzen werktuigen die nog in omloop waren, werden stilaan omgesniolten tot sieraden en nog veel later tot nluntell.

Grafheuveltjes en urnen De bronstijd brengt in onze gewesten ook de doorbraak van de crematieritus. Gedurende de metaaltijden werden de doden, op weinig uitzonderingen na. verbrand. En de as van de doden werd in urnen gedeponeerd. Deze urnen zijn in de Kempen op tal van plaatsen in uitgebreide necropolen of kerkhoven gegroepeerd. Men heeft urnen gevonden in Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Baarle, Alphen, Goirle en andere plaatsen. De meeste graven zijn zeer arm en bevatten zelden meer dan de lijkurne. In de buurt van de Vlamingstraat vond men vroeger een twintigtal cirkelvormige heuveltjes van 1,1 meter doorsnede en 0,50 meter hoog.

vormige structuur op om de urnen met de assen van hun doden te beschermen; meestal langs een toegangsweg naar het dorp. Om het graf werden ringvormige greppels, wallen of kransen van houten palen aangelegd. Deze omcirkeling had een magische betekenis: de scheiding tussen de levende wereld en het dodenrijk werd ermee aangegeven. Familie werd in dezelfde heuvel bijgezet. Op de necropolen of kerkhoven in onze Kempen zijn ook andere vormen teruggevonden. Een soort van verlengde tuinbedden van meerdan dertig meter lang niet een breedte van vier meter die omringd zijn door een uitgegraven greppel. Het gaat duidelijk niet om grafconstructies, maar om moestuinen die hoogst waarschijnlijk voorde teelt van de groenten dienden die ter gelegenheid van begrafenismalen werden genuttigd. Wanneer men de inhoud van de urnen onderzoekt, ontdekt men dat er uiteenlopende verassingsmethodes gebruikt werden. Sommige urnen bevatten evenveel houtskolen van de brandstapel dan resten van de beenderen. De as werd vaak ook eenvoudig in een zak verpakt in plaats van in een vaas of urn. Heel uitzonderlijk treft men enkele door het vuur van de brandstapel verwrongen of gesmolten metalen voorwerpen aan. Er werden al tientallen necropolen uitgegraven, maar slechts weinige met de nodige zorg. L. Stroobant haalt rond 1930 nog meerdere plaatsen aan waar sprake was van mogelijke begraafplaatsen. Er schijnen hier een paar oude banen gelegen te hebben, waaronder deze die via Rijkevorsel over Hoogstraten richting Chaam en Alphen verder liep, waarlangs men begraafplaatsen met lijkurnen aantreft. Men zou eertijds ook urnen gevonden hebben op "den Aard", op het gasthuisgoed. Misschien weet iemand de juiste plaats ervan nog liggen.

De graf heuvel op de Rechte Heide bij Goirle (NL). De heuvel is voorzien van een paaikrans zoals toen gebruikelijk was. Waarschijnlijk is deze cirkelvormige omheining bedoeld als afscheiding tussen de wereld van de doden en de wereld van de levenden. Omstreeks 1864 deed men een ontdekking in het Heesbos - een 80 h 110 meter van de steenweg naar St.-Lenaarts - hij het ontginnen van een tamelijk hoge wal. Men vond er 30 tot 40 grote ui-nen van 60 tot 70 cm hoogte. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. Antwerpen en de Kempen werden door de afstammelingen van de 'Hilversumcultuur' bewoond. Ze richten heuveltjes met een cirkel-

Dit alles laat zien dat onze streek in die tijd bewoond was. De vondsten uit de steentijd op Meerberg laten een zelfs zeer vroege bewoning zien. Maar dat is een ander verhaal. Deze zaken, uit de brons - en ijzertijd, tonen dat er sprake is van een zekere continue bewoning in de Noorderkempen. Spijtig genoeg is men vaak niet erg secuur geweest met de vondsten en hun plaatsen, zodat onze kennis nogal summier is. (DB) 21


LEZERS SCHRIJVEN

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers. De inzender(s) en niet de redactie is verantwoordelijk voor tekst en inhoud. Anonieme bijdragen worden genegeerd. De redactie mag bijdragen inkorten, redigeren of weigeren.

Over de familie Salm-Salm, Napoleon en het Duitse leger Ik heb niet veel interesse de historische artikels in hetjuli nummervan 'De Maand' gelezen. Toch een paar opmerkingen. In liet artikel over Castelré wordt geschreven dat het Duitse leger op 7 augustus 1914 ons land binnenviel... Ik vraag mij af wat er dan tussen 3 augustus - de dag waarop volgens de officicle bronnen Duitsland de Belgische neutraliteit schond - en 7 augustus is gebeurd, want op 7 augustus bv. trokken er al een paar honderd hij Luik krijgsgevangen genomen Duitsers door de Lindendreef naar het Hoogstraatse Gelmelslot waar ze tijdelijk werden opgesloten... Ook vreemd is dat er in dit artikel wordt beweerd dat er in december alleen al 5000 jongemannen dienst namen in het leger via Nederland. maar dat het totale aantal van deze vrijwilligers op

3000 wordt geraamd... Wat vast staat is dat tussen oktober '14 en maart 15 - blijkens een naoorlogs rapport van de toenmalige gemeentesecretaris - ruim 2000 oorlogsvrijwilligers alleen al in Baarle-Hertog werden geregistreerd... Wat het artikel over de Salni-Salms betreft: De Slag bij Hoogstraten werd niet op 14 januari 1814. maarwélop 11januari 1814 uitgevochten. Napoleon bevond zich in april 1815 niet langer op Elba, want op 1 maart 1815 had hij terug voet op Franse bodem gezet, na zijn spectaculaire ontsnapping uit dit ballingenoord. Uit wat ik begrepen heb uit mijn onderzoek naar de familie Salm-Salm tijdens het Franse Keizerrijk was vorst Willem Florentijn al medio maart '15 - net als heel wat andere met de Keizer gebrouilleerde edelhieden - uit Parijs vertrokken. Hij was onder-

sseg naar liet voorvaderlijke slot te Anholt om er Lijn vrouw en zoontje te vervoegen. Weliswaar allemaal details, maar wat mij echt ergert, is dat opnieuw de mythe wordt bevestigd dat Flaminia de Rossi een nicht van Napoleon was... Deken Lauwerys schreef zelfs ooit dat de in Hoogstraten begraven Ehisabeth de Rossi een nicht van Napoleon was. Hieronder vindt u een nog niet gepubliceerde werktekst van mijn hand waarin ik de puntjes op de i heb proberen te zetten over de relatie tussen de familie SalmSalm en de familie Buonaparte. Ik wens u veel leesplezier toe...

Jan Huijbrechts, Meer. P.S. Felix, de jongste zoon uit het huwelijk van Willem Florentijn niet Flaminia de Rossi werd niet in 1823 te Anholt geboren, maar op 25 december 1828... Ik leg momenteel de laatste hand aan een uitgebreide biografie van deze erg fascinerende telg uit de familie Salm-Salm...

Het Hoogstraatse grafmonument van Napoleons nicht Eén van de - uit historisch standpunt - meest intrigerende grafmonunienten in l-Joogstraten bevindt zich net achter het gemeentelijk erepark, tegen de zuidgevel van de St.-Catharinakerk. Daar ligt namelijk een monumentale arduinen grafplaat met volgende inscriptie: -

Monument Erigé par Ie Prince et la Princesse héréditaire De Salm Salm En mémoire de Demoiselle Marie Elisabeth De Rossi, leur sur et belle seur Née á Ajaccio, morte i Anvers Le 23 Janvier 1822, i 1' âge de 20 ans R.I.P. Ineen aantal publicaties wordt beweerd dat Marie Elisabeth di Rossi een nicht was van Napoleon Buonaparte. Gefascineerd door dit verhaal ben ik op zoek gegaan naar meer informatie die de aanwezigheid van een dergelijk 'prominentengraf' in Hoogstraten zou kunnen verklaren. Al vrij snel ontdekte ik dat er inderdaad sprake was van een band met de familie Buonaparte, maar niet rechtstreeks met de omstreden keizer... De familie di Rossi behoorde, net als Napoleon, tot de kleine Corsikaanse landadel. Napoleon werd niet alleen in de thuishaven van de familie di Rossi. Ajaccio, geboren maar bovendien onderhielden beide families op regelmatige basis contacten. De vader van Marie Elisabeth di Rossi, graaf Nicolo di Rossi behoorde immers, net als Napoleons vader, tot de kringen rond de Corsikaanse nationalistische politicus Pascal Paoli. De moeder van Marie Elisabeth di Rossi 22

1)

)

d

it

\

\-s

/

was Angela Maria Bacciochi en met haar komen we op de familiale link naar de Bonapartes want haar broer Felix Pasquale. een gewezen officier van het Franse Régiment Royal de Corse, trad in 1797 in het huwelijk niet Eliza Buonaparte, de oudste zuster van Napoleon... De tante van de in Hoogstraten begraven Marie Elisabeth di Rossi was dus een zuster van de keizer, wat van haar weliswaar een verwante, maar nog geen nichtje maakt... Het had trouwens maar weinig gescheeld of er was geen sprake geweest van enige familieband, want toen Napoleon, die op dat ogenblik het leger in Italië leidde, het nieuws van de verloving vernam, verzette hij zich met hand en tand tegen het nakende huwelijk. Bacciochi was platzak en ondanks het feit dat hij al 35 jaar oud was had hij het tot dan niet verder geschopt dan kapitein bij

de artillerie... Niet bepaald de partij dus waarop Napoleon zat te wachtten voor zijn hievehingszuster. Pas nadat Napoleons moeder zware druk om hem had uitgeoefend gaf hij - nog steeds tegen zijn zin - zijn zegen aan dit huwelijk, dat op 1 mei 1797 werd gesloten. Bacciochi werd er beduidend beter van want zijn schoonbroer zorgde ervoor dat hij een blitzcarrière maakte die hem uiteindelijk de rang van generaal opleverde. Bovendien verhief hij - toen hij keizer was geworden - het paar in 1805 in de adelstand door hen hertog en hertogin van Lucca te maken. Alsof dat niet genoeg was verwierven ze in 1809 ook nog eens het groothertogdom Toscanië. De familie di Rossi profiteerde ongetwijfeld mee van de steile opgang van Fehix Bacciochi, want Napoleon verleende aan Nicolo di Rossi de titel van baron van het keizerrijk. In het gezin di Rossi-


LEZERS SCHRIJVEN Bacciochi werden drie kinderen geboren: Angelo (°1785), Flarninia (° 1795) en Marie Elisabeth (°1802). Angelo werd net als zijn oom officier en met Flaminia komen we op de Hoogstraatse connectie, want zij trad op 21 juli 1810 te Kassel in het huwelijk met Willem Florentijn van Salm Salm, de oudste zoon van de laatste hertog van Hoogstraten. Er bestaat een vermoeden dat dit huwelijk grotendeels 'gearrangeerd werd door de Buonapartes die voor hun verwanten permanent op zoek waren naar interessante huwelijkspartners - bij voorkeur - uit de oude Europese vorstenhuizen. Niet voor niets vond de burgerlijke huwelijksplechtigheid plaats in het kasteel 'Napoleonshöhe', de residentie van Napoleons broer Jerôme, de koning van Westfalen. Anholt bevond zich - weliswaar semi-autonoom - binnen deze Franse vazalstaat. Bovendien was erfprins Willem Florentijn op dat ogenblik al een paar jaar in dienst als officier in het met de Fransen collaborerende régiment de Berg. Een andere - ditmaal politieke - meerwaarde aan dit huwelijk was dat het ook de politieke banden met Frankrijk versterkte want de twee rijkjes Salm-Kyrbourg en Salm-Salm behoorden tot de 16 kleine Duitse vorstendommen die op 12 juli 1806 officieel de Rijnbond vormden, een politiek-militair samenwerkingsverband met het Franse keizerrijk. Midden 1813, toen de macht van de Buonapartes - zeker in de Duitse landen - begon te tanen. bood Willem Florentijn zijn ontslag aan en hield hij zich een paar jaar gedeisd, afwisselend in zijn herenhuis te Parijs en op het voorvaderlijke slot te Anholt. Begin 1817 ging hij echter opnieuw in militaire dienst, ditmaal van Willem!, koning der Nederlanden. Deels was dit uit onvrede met de entourage van zijn vader die hem in Anholt het leven zuur maakte. maar hoofdzakelijk was dit uit dankbaarheid omdat Willem 1, bij zijn troonsbestijging, de rechten van de Limilie van Salm Salm op haar bezittingen in de Nederlanden, opnieuw erkend had. Men mag immers nict vergeten dat bij de tweede Franse bezetting van onze gewesten in 1794, de Franse republikeinen de hertogelijke bezittingen en goederen hadden aangeslagen en verbeurd verklaard. Willem Florentijn hoopte door zijn indiensttreding dat de Willem 1 niet alleen in rechte maar ook in feite de aanspraken van de hertogelijke familie zou erkennen, temeer omdat ook in het Verdrag van Wenen (1815) was overeengekomen dat het hertogdom Salm-Salm in rechte zou hersteld worden. Na een kortstondig verblijf als kolonel bij de 7e infanteriedivisie te Deventer werd hij met ingang van 27 december 1818 aangesteld als commandant van de 15e legerafdeling in het garnizoen te Antwerpen. Het echtpaar verhuisde daarop naar een statige herenwoning die het huurde aan de Lange Nieuwstraat. Hun verblijf in Antwerpen, op een boogscheut afstand van het gewezen familieslot in Hoogstraten, was wellicht de reden waarom hij in maart 1821 van zijn vader het huis 'St.-Niklaas' aan de Vrijheid kocht. Willem zag in een permanente verblijfplaats in Hoogstraten wellicht een mogelijkheid om de oude banden tussen de familie en de Noorderkempen opnieuw

aan te halen en te verstevigen. Hij zou dan ook de volgende jaren frequent zijn Hoogstraatse woning als zomerresidentie benutten... Wellicht in dezelfde periode dat hij onderhandelde over de aankoop van de woning in Hoogstraten trok zijn schoonzus. barones Marie Elisabeth di Rossi bij hen in te Antwerpen. Lang heeft haar verblijf bij de familie Salm-Salm niet geduurd want ze werd aangetast door een slepende ziekte, wellicht tuherculose. Ze overleed, zoals blijkt uit de overlijdensakte die werd opgesteld door pastoor De Moor in het parochicregister van de St.-Jacobskerk, op 20-jarige leeftijd, op 23januari 1822 om 8 uur in de morgen, in de woning van de erfprins. Willem Florentijn en zijn vrouw wilden haar een waardig graf geven in Hoogstraten. Waarom zij per sé in Hoogstraten moest begraven worden. is mij een raadsel.of het moest zijn dat de SalmSalms dachten dat het nog steeds een prerogatief van de hertogeli jke familie was om daarbegraven te worden. Dit was echter buiten de waard, in casu de burgerlijke wetgeving gerekend, want op de dag van haar overlijden kreeg hij in l-loogstraten al te horen dat er geen sprake van was om haar stoffelijke resten bij te zetten in de momumentale graftombe van de hertogelijke familie in een zuidelijke zijbeuk van de St.-Catharinakerk. Een decreet van de Oostenrijkse keizer Jozef II van 1784 verbood immers nog bijzettingen in kerkgebouwen. Het kwam clan ook tot een confrontatie tussen de pastoor van Hoogstraten - die op de hand was van de Salm-Salms - en burgemeester de Bougne. Willem Florentijn gaf immers, zonder de toelating van de burgemeester, opdracht om nog diezelfde dag, ter hoogte van het familiegraf, aan de buitenmuur van de kerk een grafkelder te metselen. De tijd drong immers want zijn schoonzuster zou op zaterdag 26 januari om 15 uur ter aarde worden besteld... Hij probeerde de gemoederen te sussen door - nadat de werken al begonnen waren - een officieel verzoek aan het gemeentebestuur te richten: 4/• Eifprins van Salni-Sabn. Gezien liet overlijden van mejuffrouw Maria Elisabetli cle Rossi, onze ,çclmoonzuster Zinnens zijnde op liet kerkhof van de gemeente voor haar een afzonderlijke en afgesloten begraajftlaats te bekomen en daartoe cle nodige grond aan te kopen o,n er een grafkelder te bouwen; Ons schikkende naar de voorschriften van het clekreet van 14juni 1804; Verklaren en bevestigen door deze ons jegens het gemeentebestuur te verbinden ofn ten bate van de armen der gemeente een schenking te doen van 300 frank eens en voor altijd. Bovendien aan de gemeente ook nog een som van 300f,: te schenken voor afstand van de grond: Beloven en verbinden ons die schenking uit le voeren zodra Zijne Majesteit volgens liet bovenvermelde dekreet zijn goedkeuring verleent.' Er ontspon zich in de volgende dagen en weken een juridisch gehakketak over deze grafkelder tussen Willem Florentijn van Salm-Salm en de burgerlijke overheden. Een paar dagen na de

begrafenis wendde hij zich rechtstreeks tot de provinciegouverneur: Excellentie, nadat ik vorige zaterdag mijn schoonzuster te Hoogstraten in een particulier graf buiten de kerk heb laten begraven, wil ik thans die begraatftlaats aankopen. Ik moet uwe Excellentie daarbij kenmns geven van een geschil desaan gaande tussen de burgerlijke en de geestelijke overheid ter plaatse. Ik hen te kort gekomen aan de wettelijke voorschriften, omdat ik ze niet kende. Ik had een aanvraag moeten doen bij cle plaatselijke o ver/ieid alvorens de ommuurde en overwelfde grafkelder te doen maken, om alzo de toelating van cle hogere overheid te bekomen en de grond te kunnen aankopen. Ik verzoek uwe Excellentie mij de gunst te verlenen om die toelating te bekomen en mij aan te duiden welke wegen ik moet volgen om ze te bekomen.' Al op 27januari vatte P.J. Lievens, de vrederechter in Hoogstraten, in een brief aan het college van burgemeester en schepenen, samen wat de gouverneur geantwoord had: 'De Heer Procureur van de Koning bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnliout, werd door de Heer Stratprocureur te Antwerpen, de hoogte gebracht van liet overlijden der O schoonzuster van cle Prins van Salm-Salm, die te Hoogstraten zal begraven worden. Hi1 verzoekt mij er op te letten dat de wetten en voorschriften desaan gaande niet overtreden worden en beveelt mij l,ovendien zo spoedig mogelijk te laten weten wat er zou gebeurd zijn.' De gemoederen bedaarden blijkbaar de volgende weken, want op3 1januari werd cle gemeenteraad officieel op de hoogte gebracht en stemde deze twee maanden later, op 4maart om precies te zijn, in met een vergunning voor een grafkelder van 10 voet lang en 8 voet breed... De burgemeester, die als overtuigd orangist, niet bepaald geneigd was om het lijk van een familielid van de gehate Napoleon op zijn grondgebied te dulden, bleef echter dwars liggen. Dit blijkt althans uit een brief die de erfprins op II april naarde gouverneur stuurde en waarin hij zijn beklag dcccl over het feit dat de burgemeester van Hoogstraten weigerde oin de - Franstalige - grafzerk die de hertog inmiddels in een Antwerps atelier had laten beitelen, te laten plaatsen zolang de regering hiervoor geen uitdrukkelijke goedkeuring had verleend. Bij koninklijk besluit verleende Willem T op 14 april te 's Gravenhage zijn goedkeuring aan het ontwerp en de tekst. Besluit, dat op 3 mei officieel door burgemeester Debougne werd bezorgd aan de erfprins... De zerk werd drie dagen later in aanwezigheid van het prinselijke paar geplaatst en het graf werd afgesloten met een houten sierhekken. In 1854 was dit hekken echter volledig verrot en de provinciale architekt Gifé kreeg de opdracht een metalen hekken te ontwerpen. Wie de opdrachtgever voor dit ontwerp was, hoop ik binnenkort te kunnen achterhalen, maar het was waarschijnlijk niet de hertogelijke familie. Prinses Flaminia di Rossi was immers al op 20 december 1840 overleden en haar man stierf op 2augustus 1846 te Anholt... (JH) 23


LEZERS SCHRIJVEN

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers. De inzender(s) en niet de redactie is verantwoordelijk voor tekst en inhoud. Anonieme bijdragen worden genegeerd. De redactie mag bijdragen inkorten, redigeren of weigeren.

Toekomst Laermolen erg onzeker! Wie de prachtig gerestaureerde watermolen bezoekt en er de slagheien onstuimig op het oliehoudende zaad ziet kloppen voor het oog van de vele geboeid toekijkende toeristen, kan het zich nauwelijks voorstellen. Het probleem ligt bij de oude molenbrug die aan vervanging toe is. Ondanks de vele mogelijke alternatieven overweegt de gemeente de aanleg van een nieuwe betonnen brug die het tere gebouw een vernielende schokbelasting zal opleggen. Een 'brug voor alle verkeer' op minder dan een halve meter afstand van een 17de eeuws gebouw... Dit heeft bovendien als ongewild effect dat het oorspronkelijke gezonde financiële plan van de vzw Laermolen helemaal op de helling komt te staan. De leden van de vzw zijn nu al een persoonlijke lening aangegaan om het failliet af te wenden.

Hoe is het zover kunnen komen? Natuurlijk heeft niemand ooit de bedoeling gehad om zwaar verkeer toe te laten langs de gerestaureerde watermolen. Het beheer van Monumenten en Landschappen en de Stad Hoogstraten hebben zich van begin af aan sterk uitgesproken voor het volledig verkeersvrij maken van de brug. In een brief van 24 september 2001 laat het college van burgemeester en schepenen aan vzw De Laermolen weten dat de brug in de toekomst enkel nog maar door fietsers en voetgangers genomen kan worden. In een brief van 24 februari 2002 verzoekt het stadsbestuur de vzw De Laermolen om in de planning de aanleg van een nieuwe, historisch verantwoorde, verkeersvrije houten brug te voorzien. Daarmee is de start gemaakt van een mooie samenwerking tussen vzw De Laermolen (erfpachter van de molen) en de stad Hoogstraten (eigenaar molenbrug). Een mooi gerestaureerde watermolen verdient een mooie brug. Eentje in hout, want er hoeft toch geen verkeer over. Bovendien ontvangt de stad hiervoor ook subsidies van Monumenten en Landschappen (die gelden zijn reeds in de begroting voorzien). Op basis van deze planning is het restauratieproject van de watermolen goedgekeurd en heeft de vzw De Laermolen de bouwvergunning ontvangen. Zonder de garantie op een verkeersvrije omgeving zou dit nooit gekund hebben. Het restauratieproject is in maart 2003 van start gegaan en het gemeentebestuur heeft de architect opdracht gegeven een houten brug te ontwerpen. In de loop van 2003 kwam ook het financiële plan van de beherende vzw netjes op zijn poten terecht. Door de tegenvallende sponsoring van het Laermolen-project moest de financiering im24

mers herbekeken worden. De molenvereniging vond de perfecte partner in de intercommunale aankoopcommissie Stichting Kempisch Landschap (SKL) die bereid werd gevonden om de molen in eigendom te nemen. De molen is nu nog in privé-eigendom, terwijl de restauratiemeerwaarde toebehoort aan de erfpachter vzw De Laermolen. Het is voor iedereen duidelijk dat de molen uiteindelijk openbaar bezit moet worden. Gelukkig was hierover ook snel een akkoord met SKL.

Hoe is dit mooie plan kunnen mislopen? Wie de stad Hoogstraten wil prijzen voor haar consequente langetermij nvisie, moet nog even wachten. In de zomer van 2003 stelt het schepencollege voor om de al getekende bouwplannen van de houten brug in de prullenmand te werpen en in plaats daarvan een nieuwe, zware betonnen brug te plaatsen waar ook zwaar vrachtvervoer en landbouwverkeer over kan (zodat deze weg als volwaardige omleidingsweg gebruikt kan worden). De onverklaarbare bocht wordt op ongeloof en verontwaardiging onthaald. Stichting Kempisch Landschap stelt de aankoop van de watermolen uit: het monument heeft immers geen toekomst meer als er zwaar verkeer langs dendert. Monumenten en Landschappen is woedend: de overheid investeert 500.000 euro in een restauratieproject waarvan de fundamenten nu zware vrachtwagens te verduren zullen krijgen. Terwijl de stad Hoogstraten een jaar eerder met een collegebesluit verkeersvrije garanties had gegeven! In de zitting van 27 oktober 2003 neemt de gemeenteraad haar besluit: er zal toch geen houten brug komen aan de watermolen, er moet een brug voor alle verkeer komen. Het provinciebestuur kwam op de hoogte van dit onlogische gemeenteraadsbesluit. Op 7januari2004 wordt er samen met het bestuur van de Provincie Antwerpen overeengekomen dat een brug voor alle verkeer onmogelijk goedgekeurd kan worden en dat de gemeenteraad snel een verstandiger besluit moet nemen. In maart 2004 bestelt het schepencollege echter een voorbereidende studie voor een nieuwe betonnen brug. Deze studie heeft inmiddels aangetoond dat de ondergrond ter plaatse niet zonder meer geschikt is om een brug voor alle verkeer te dragen. Er zouden dure ingrepen moeten gebeuren om een voldoende fundering te kunnen maken. Kortom: het is technisch zeker niet vanzelfsprekend om het monument te vrijwaren van schadelijke bodemtrillingen.

Misschien wil het stadsbestuur ondanks die moeilijkheden toch in de eerste plaats investeren in de infrastructuur voor een verkeersintensieve omleidingsweg ten koste van historisch patrimonium. Of misschien ligt volgens het stadsbestuur het ideale toekomstbeeld in het combineren: waardevol erfgoed max i maal respecteren zonder het verkeer teveel te belemmeren. De vzw De Laermolen hoopt natuurlijk dat onze beleidsmensen uiteindelijk zullen kiezen voor het enige echte consequente langetermijnplan: gewoon geen verkeer toelaten langs de watermolen. We zijn nu toch al gewend om een omweg van vijf minuten te maken. En die omleiding zal ten vroegste in 2010 opgeheven worden, want pas in dat jaar voorziet de Afdeling Water de bouw van de tweede brug, die over de bijpas komt. Als we een verkeersvrije brug hebben tot in 2010, waarom dan ook niet na die datum? Welk langetermijnplan de stad Hoogstraten ook in petto heeft voor de watermolenbrug, ze moet er in elk geval snel duidelijkheid over scheppen want de onzekere toekomst van de watermolen weegt op het gemoed. De restaurateurs moeten nu met privémiddelen de intresten betalen van de schulden van het restauratieproject. Als ze wisten dat er geen verkeersvrije garanties komen, dan zouden ze de molen niet aan SKL maar aan een privé-eigenaar verkopen. Vindt het stadsbestuur de zware betonnen brug de beste optie, dan zal ze die visie trouwens met veel overtLligingskracht moeten verkopen. De bouwvergunning voor een nieuwe betonnen brug zal een jarenlange en bijna onmogelijke procedure worden: Monumenten en Landschappen geeft alvast een negatief advies; het lAP (Instituut voor Archeologisch Patrinionium) zal een voorafgaandelijk archeologisch onderzoek uitvoeren. Ook de tegenstand van de Provincie Antwerpen, de vzw De Laermolen en vele anderen staat garant voor vele bezwaarschriften. Wie de betonnen brug wil, moet vele jaren geduld hebben en veel tegenstanders overwinnen. Als het al zou kunnen, dan kan het alleen met een goed doordacht plan dat genoeg garanties biedt voor het vrjwaren van het monument. Is Hoogstraten een trotse stad die haar rijk monumentenpatrimonium verstandig beheert? Dan mag men van haar stadsbestuur toch een duidelijk toekomstplan voor de watermolen verwachten? Geen getalm meer maar een goed en duidelijk beleid. Anderen hebben al veel werk verricht, nu is het aan het stadsbestuur om keuzes te maken en actie te ondernemen. Ze heeft nu de unieke kans om de mooie watermolen van de ondergang te redden. Hoogstraten, laat zien dat je geleid wordt door goede en bekwame bestuurders! Jan Verheyen, Hoogstraten.


22ste editie Antilliaanse Feesten

Naar de Antillen zou ik wel willen! Maar zolang uw portemonnee of andere praktische problemen u dat niet toelaten zijn onze Antilliaanse Feesten een prima alternatief om, toch minstens enkele dagen, te proeven van die exotische sfeer der Antillen. En leest u vooral verder tot aan het eind van dit stuk want De Hoogstraatse Maand zou De Hoogstraatse Maand niet zijn als wij niet moesten gezorgd hebben voor twee handen vol vrijkaarten! Hoogstraten is, op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus, toe aan de 22ste uitgave van het evenement. "De Feesten" maken al jaren lang gratis promotie voor ons "stadje" in heel België en omstreken. Spreek bijvoorbeeld in Brussel, over Hoogstraten en uw gesprekspartner begint waarschijnlijk spontaan over "die Antilliaanse Feesten" of in tweede instantie "aardbeien", al zijn er nog altijd mensen die denken dat men 'Heilig Bloed" zal zeggen, van overschatting gesproken.

Programma De Organisatie heeft andermaal gezorgd voor een zeer gevarieerd programma. Het Belgische én lokale accent werd alweer sterker, een trend die we ook op andere festivals merken. Maar liefst 4 Belgische én 2 Nederlandse acts zorgen mee voor het podiumgebeuren. Bovendien wordende schijnwerpers iets meer gericht op de Cahier, de club waar de wieg van de Feesten stonden die met een massa volk het werk achter de schermen helpt opknappen. De Hoogstraatse club krijgt eindelijk een eigen, clubpodium met daarop de acts die meer gericht zijn op een jong(er) publiek en die minder een klassieke salsa-stempel krijgen.

Wie, wanneer en waarom? Vrijdag 13 augustus Krosfyah (Barbados - vr. 20u30, za. 02u30) Barbados, is na Trinidad, hèt eiland van de soca. Krosfyah debuteerde in '94, brak een jaar later door met hun Caribische hit "Pump me up". Vorig jaar verscheen hun 9de album "Enchanted". Zanger EdwinYearwood en toetsenman Michael Agard noemen hun groep "just a bunch of island guys who love to play music". Exclusief concert voor Europa. http://www.krosfyah.com.bb

Fernando Villalona (Dom Rep - vr. 22u30) Villalona debuteerde eind jaren '70 als "Fernandito" bij Los Hijos dcl Rey waarmee hij grote successen oogstte. Hij ging snel solo en behoort sindsdien tot de allergrootste artiesten

uit de Dominicaanse Republiek. "El Mayimbe". 49 ondertussen, is een uitermate charismatische zanger: in '93 stond hij al in Hoogstraten, met een been in het gips!

Gilberto Santa Rosa (Puerto Rico - vr. 00u30) Gilberto maakte zijn eerste opnames voor Combo Records, het label van Gran Combo maestro Raphael Ither. Vanaf 1990 kende hij enorm succes door zijn groots opgezette shows in San Juan, die zijn handelsmerk zouden worden. In '95 tekende "cl Caballero de la Salsa" voor Sony, en al zijn CD's werden nadien goud en platina. Gilberto Santa Rosa is één van de echte supersterren in de salsa. http://www.gilbertosantarosa.com

Ivan Villazon (Colombia - vr. 02u30) Na Binomio de Oro in '02 en los Diablitos in '03, is dit de derde grote naam uit de Colombiaanse vallenato op het Hoogstraatse podium. Ivan Villazon uit Valledupar, de bakermat van liet genre, bracht zopas zijn 20ste CD uit "El Gallo Fino", elk jaar één sinds '84. De jonge virtuoos Saul Lallemand is sinds vijf jaar zijn \aste accordeonist. Ivan Villazon en Saul LalIemand: Colombiaanse emotie recht uit het hart! http://www.ivanvillazon.com

Voung Cosje (Sur/NL - vr. 20u00) Kaseko is de populaire dansmuziek uit Suriname. Young Cosje bracht met hun CD "Soesa" één van de absolute klassiekers uit in het genre: krachtig ritme, magistrale backing zang, een pakkende melodie, roots-muziek niet een ontwapenende kracht. De groep zingt in de Surinaamse talen Sranantongo en Saramaccaans, de taal van de weggelopen slaven. Young Cosje en kaseko is here to stay!

Ricardo Lemvo (Congo/USA - vr. 21u30) Ricardo Lemvo groeide op in het Kinshasal Congo van de jaren 4 60 en kwam daar voor het eerst in contact met de Cubaanse en Congolese dansmuziek. Sinds zijn studies in deVS woont hij in Los Angeles. In '90 stichtte hij zijn groep Macina Loca, de debuut CD "Tata Masamba" dateert van '96. Twee jaar later maakt ie zijn Europees

podium-debuut in Hoogstraten. Lemvo weet op een magistrale manier Latino- en Afro-klanken te vermengem heel wat prachtige songs zijn van eigen hand. Zijn recente CD "Ay Valeria!" is zijn vierde nieesterwerk. Lemvo wordt live begeleid door o.a. de legendarische Congolese muzikanten Bopol Mansiamina en Miguel Yaniba. http://www.makinaloca.coml

Carimi (Haïti/USA - vr. 23u30) Carinii is zonder meer de populairste groep van het moment uit Haiti, met hun recente cd "Nasty Biznis". Carlo Vieux en Richard Cavé op toetsen en zanger Mickael Guirand, vormen het letterwoord Carimi. De groep brak door in 2002 met hun debuut CD "Bang Bang", in juni 2003 liep de Parijse Olympia vol voor de groep, vorige niaand was het de beurt aan de veel grotere Zénith die uit zijn dak ging! Nu opnieuw in Hoogstraten na hun magistraal concert in 2003. http://www.carimi.com

Awilo Longomba (Congo/FR - vr. 01u30.) Opgegroeid in Kinshasa, zijn vader Vicky die zanger was bij de Tout Puissant OK Jazz: Awilo was voorbestemd. Midden jaren '80 was hij drummer bij het orkest van Papa Wemba. Nadien trok hij naar Parijs en brak door als solo artiest met zijn debuut cd "Moto Pamba" uit '95. Volgden talloze tournees in Afrika en cd's "Coupe Bibamba" in '98, "Kafou Kafou" in 2000 en "Mondongo" in 2003. Awilo is een ras-performer en soukous is muziek voor de nacht!

The Internationals (B - vr. 21 u30) Instrumentale roots ska is het handelsmerk van de negen Antwerpse Internationals. Naar hun Janiaicaanse voorbeelden brengen ze creatieve eigen songs overgoten met de authentieke ska-groove. Hun CD "The People Love It" uit 2003 is van internationale klasse! http://www. internationals.be

Gabriel Rios (Puerto Rico/B - vr. 23u15) En plots was daar Gabriel Rios en zijn "Ghostboy" CD: een Puerto Ricaan uit Gent die opnames laat producen door Jo Bogaert van Pump up the JamlTechnotronic, een regelrechte radiohit en grote verkoopcijfers in België. Gabriel Rios is volstrekt uniek, zijn muziek verwijst naar zijn warme geboorteland maar is tegelijk cool/koel en afstandelijk. Onze excuses nu al dat de clubtent te klein zal zijn! http://www.gabrielrios.be

Squadra Bossa ft.Buscemi (B - vr. OluOO) Na zijn overdonderende live-set vorig jaar, nu terug. Dirk "Buscemi" Swartenbroekx als DJ: eclectic, warm and deep stylee! http://www . buscemi.be 25


Zaterdag 14 augustus Fruko y sus Tesos (Colombia - za. 20u30) Julio Ernesto "Fruko" Estrada begon als jonge snaak zijn carrière als percussionist hij Los Corraleros de Majagual. In 7 1 stichtte hij zijn eigen orkest en maakte talloze opnames voor Fuentes, het bekende label uit Medellin, dat hij trouw bleef tot zijn meest recente cd uit 2003 'Pa' Goza' con Fruko". Zijn explosieve salsa is de hemel voor alle salsa-dansers. Fruko, eerder in '94 in Hoogstraten, is een instituut in Colombia en ver daarbuiten Bienvenido!

Aventura (Dom. Rep./N.York - za. 20u30) Aventura of het onwaarschijnlijke verhaal van four guys uit de Bronx die de bachata wereldwijde bekendheid geven met hun nummer 1 hit

Ska Cubano (Cuba/UK - za. 19u30) Het buitenbeentje op het programma: Londenaar Peter Scott fantaseerde zich een ska-droom, trok naar Santiago de Cuba, verzamelde muzikanten rond zich en introduceerde de ska in een land waar het genre tot dan totaal onbekend was. In 2002 werden opnames gemaakt met o.a. zanger Benny Billy, de lokale streetcat met de stem van Benny Moré, en met enkele Lonclonse muzikanten rond Natty Bo van ska-band Top Cats. In april dit jaar kwam de prachtige CD "Ska Cubano" uit: roots ska gedrenkt in een Cubaanse sopa, met de onnavolgbare stem van se0or Benny Billy. De groep beleeft zijn Europese première op de Antilliaanse Feesten. http://www.lineal. com/ska.lum

Michele Henderson (Dominica - za. 21 u30) Een jonge, mooie en tengere Zangeres met een stem als de allergrootsten, uit Dominica, "the

.110/t c h' 11(1 It' i,t tJI zo goed beïnvloed door Eminem en Bob Marley. De schitterende succes CD "Soy Cubanito" is in europa uit bij Lusafrica. Cubanito 20.02 (spreek uit: veinte punto zero dos): the guerilleros of Ragga Cuhano. Belgische première.

Issac Delgado (Cuba - za. 01u30) Driemaal Cubaans, we keren terug naar de salsa! Issac zong in de jaren '80 o.a. in het orkest van PachitoAlonso, brak door als leadzanger van NG La Banda, het orkest van Juan Luis Cortes die de timba introduceerde en een revolutie ontketende in de Cubaanse muziek. Issac Delgado startte een solo-carrière in '91 en werd snel een razend populaire zanger. Talloze CD's en internationale tournées later, treedt hij eindelijk aan in Hoogstraten. Issac Delgado. El Chevere de la Salsa! http://www.issacenvivo.com

(1;! 1//)() l/(HI(1

Clan 537 (Cuba - za. 21 u30) "Obsesion" Aventura brengt in 2002 de CD "We Broke the Rules" uit en de bal ging aan het rollen. Hun nieuwe kijk op de traditionele Dominicaanse bachata was baanbrekend en modern. "Obsesion" werd een grote hit in LatijnsAmerika en daarna in de rest van de wereld! http://www. aventurafanclub.com]

Grupo Mania (Puerto Rico - za. 00u30) Grupo Mania is de populairste merengue hand uit Puerto Rico. Ontstaan in 1993 bracht de groep tot nu toe 9 CDs uit. "Latino" won in 2003 een Grammy Award. Elvis Crespo was lead zanger van de groep in de beginjaren tot hij in '97 de groep verliet. Het jaar nadien scoorde Elvis zijn wereldhit "Suavemente". Grupo Mania bleef populair met zijn huidige 4 zangers: de broers Hector "Banchi" en Oscar Serrano, Alfred Cotto en Reynaldo "El Chino" Santiago. 26

nature island of the Caribbean". Dominica is een soms vergeten parel van een eiland in de Caribische zee. met een trotse zwarte bevolking. Dominica: onafliankelijk, bedekt met regenwoud en met "The Boiling Lake" bezitter van een van de zeldzaamste natuurfenomenen op aarde en bovendien thuisland van een rijke muziekcultuur. Michele Henderson straalt deze mooie Creoolse traditie uit op het podium, met haar repertoire van zouk, cadence-lypso en bouyon. Het wordt haar eerste bezoek aan Europa, welcome in Hoogstraten. http://www.zoukfoto.com/michele_henderson.htm

Cubanito 20.02 (Cuba - za. 23u30) Hip Hop uit Cuha, noem het reggaeton of ragga cubano! Flipper.Whiteen El Doctor debuteerden in 2002 met enkele opnames die onmiddellijk overal op de Cubaanse radiostations werden gedraaid, vooral de hit "Matame". Dit is hetjonge geluid uit Havana, geworteld in de son maar net

Vorig jaar beleefde Clan 537 zijn Europees debuut op de Antilliaanse Feesten, de groep is sindsdien niet meer terug geweest in Cuba en adopteerde Italië als nieuw thuisland. Hun debuut cd staat nog steeds als een huis!

K-Liber & MC Farah (Suriname/NL - za. 23u15) Bubbling is de eigen Antilliaanse variant van de hip hop. K-LIBER is een trio dat door zijn debuut CD "P.l.a.m.a.t.o.r.i.a" en zijn energieke optredens werd omarmd door de Antilliaanse jeugd in Nederland. MC Farah is het vrouwelijke antwoord op dit bubbling geweld, samen staan ze sterk en geven ongetwijfeld van katoen in de clubtent! http://www.k-4life.com/

The Diii Brothers (B - za. OluOO) Zanger Chris Dockx en zijn apostelen brengen


ontwapenende en recht voor zijn raapse ska waar ze een patent op hebben sinds hun debuut CD "Kafou" uit '98. Ontelbare Bel gische en Nederlandse podia moesten eraan geloven. In Hoogstraten zijn z.e wereldberoemd http://www. dill-hrothers.com

Vrijkaarten! De redactie van De Hoogstraatsc Maand geeft ook dit jaar weer 10 vrijkaarten weg voor dag 1 vrijdag 13 augustus. Stuur als de bliksem (alles moet binnen zijn vèbr 10 augustus) een hoeft briefkaart voorzien van een priorzegel naar: De Antilliaanse Maand, p. a. Pater Schrijvers-

straat 11, 2323 Wortel. De onschuldigste hand die wij kennen, zal zorgen voor een eerlijke selectie uit de inzendingen. (jom)

Praktische info Datum en uren 22ste editie (steeds 2de weekend van augustus) op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus 2004: deuren open om 19 uur, live muziek vanaf 20 uur tot S uur, 11 groepen per avond. Voor de 'salseros' "El KBC-Palacio de la salsa" met een DJ-programnia tussen 19.30 uur en 2.30 uur.

Prijzen Dagkaart: in voorverkoop 26 euro, aan de kassa 30 euro; weckendkaart in voorverkoop 44 euro en aan de kassa 50 euro.

Voorverkoop Café De Gelmel, H. Bloedlaan 285, 2320 Hoogsiraten 03 314 83 11. café 't Verschil. Vrijheid 139, 2320 Hoogstraten 03 314 17 77. via dewebsite http://www.antilliaansefeesten. be/inhoud/hoogstraten/ticketsen.htm In België

via de KBC Ticket Shop 078/15 51 51 (mits 1.50 euro / ticket reservatiekosten).

Festivalterrein Festivaldorp in de "Blauwbossen" in Muiderhout - l-loogstraten in grote tenten en in openlucht. Regelmatige pendelbus verbinding tussen het Hoogstraatse stadhuis en het festivalterrein. Vol-, de bewegwijzering naar het terrein. Parkeren: gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein. Extra: Op zondagmorgen IS augustus om 6uur extra lijndienst naarAntwerpen, vertrek aan de kerk in Hoogstraten.

Varia: Infostand, ed-shop, vestiaire, telefoon, bank (afhalen geld met bankkaart, ook NL), exotische markt aan de ingang, biertent, wereldvermaarde cocktailtcnt, champagnebar met ook alcoholvrije

cocktails. champagnebar, Cubaanse Puros..., zeer uitgebreid aanbod van exotische snacks, veiligheidsteam voert controles uit aan de ingang: laat uw audio- en videomateriaal thuis, alsook voedsel en drank, geen voorzieningen voor kinderen, neem een oppas thuis en vlieg er nog eens in! Radio 1 maakt opnames van de concerten, waarvan later fragmenten worden uitgezonden in het programma "Tropical".

Camping (300m) Van donderdag II augustus om 16 uur tot zondagavond 15 augustus 19 uur. Toegang tot de camping: 5 euro per persoon (auto inbegrepen), caravans en grote mobilhomes betalen 5 euro extra. Sanitair, catering-tent met ontbijt, douches: 2 euro. Alle andere inlichtingen op de website http:// www.antilliaansefeesten.be

Dansschooi Bevers Terbeeksestraat 42 te Meer

OPEN DEURDAGEN

-t-vi

3 'Va'issch'ôt

1e t'crs

Zaterdag 4 en 11 september vanaf 20 uur Wilt u ook graag kunnen dansen op uw volgend feestje??? Wij leren u vlot dansen op een gezellige en ontspannen manier.

Kom vrijblijvend kijken en informeren! TOEGANG GRATIS!

Nieuwe dans/essen voor beginn5 (Quickstep, Swingen Chachacha en Wa/s) Starten op Vrijdag 24september

27


HOOGSTRA TEN

or si eve n De laatste van de meikboeren

Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, e-mail horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03315 90 40, e-mail marcel.adriaensen@skynet.be

Meerle: Jan Fret. Mgr. Eestermansstraat 7 tel. 03 315 88 54, e-mail jan.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 0331571 86, e-mail toon.verleye@pandora.be

HOOGSTRATEN - Stanny Laurijssen stopt met zijn dagelijkse meiktoer in Hoogstraten. Hij is de laatste melkboer in de Noorderkempen. Als je zestig wordt, dan is dat voorheel veel mensen ook het moment om met pensioen te gaan. Stanny is zestig en hij stopt met zijn melktoer. Het beroep zat overigens stevig in de familie ingebakken. 'In 1934 is mijn vader August Laurijssen - Gust van den Houvast - met een melktoer begonnen. Den Houvast is een gebuurte in Hoogstraten in de omgeving van de Heilig Bloedstraat. Op het einde van zijn carrière deed mijn vader de melktoer samen met mijn broer Jos. Onze Jos nam de toer van mijn vader in 1959 over. Zelf ben ik eerst een tijdje bij hem in dienst geweest. Nadien werkte ik ook nog een halfjaar in een houtzagerij in Antwerpen.' In 1965 heeft Stanny een deel van de toer van Jos overgenomen als zelfstandige melkboer. 'In 1966 ben ik dan gestart met de bedeling van de winkels. Ik had altijd dagverse melk bij me. De melk was afkomstig van mijn eigen koeien. Ik had die 's morgens nog gemolken', zegt Stanny trots. Hij moest uiteraard elke dag vroeg uit de veren. 'Dan is laat gaan slapen natuurlijk uit den boze', voegt hij er overtLiigd aan toe. Hij heeft dit werk altijd met heel veel plezier gedaan. Het wordt wel even wennen. Voor de talrijke klanten van Stanny Laurijssen wordt het een hele aanpassing nu de melkboer niet meer met de regelmaat van een klok langs komt. Vooral die klanten die pudding, rijstpap of andere lekkere dingen wilden koken van dagverse melk zullen met heimwee aan hem terugdenken. (AO)

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. tel. 03 314 49 03. e-mail fraiissniiders@tiscalinet.be

Wortel: Maartje Siehelink. Kerkveld 13. tel. 03 314 67 09. e-mail dhrnwortel@hotmail.com FOTO's: JefFloren. Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen. Desrnedtstraat 22. Minderhout. tel. 03 314 66 28, e-mail rene.laurijssen@beleacom.net GILI)EN- & SCHUTrERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03. e-mail franssnijders@tiscalinet.be

\TI

ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Florsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, e-mail Emilia.Horsten@planetinternet.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens. Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. tel. & fax: 03 314 55 04, e-mail:

28

_

j,

(

-.' Sîannv Laitrij.rs cii luoi/i i , 00r Lie iautstc keer melk tilt zijn Noordkempense meikboeren zijn niet meer (Jbto: Mia Uydens)

/Lii

in de A rit îei.s e.s t/no!. De


HOOGSTRA TEN Even voorstellen:

Jef Smits, pastoor van Sint-Catharinaparochie Het is in deze tijden van laagconjunctuur binnen het geloofsgebeuren in onze streken niet meer zo vanzelfsprekend dat bij het vertrek van de ene pastoor nog een andere in de plaats komt. Pastoor-deken Jef Cleymans had het enkele maanden geleden al aangegeven. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hij is er ondertussen 66, wenste hij zich terug te trekken om het wat rustiger aan te gaan doen. Hij vertrok dan ook terug naar zijn oude parochie in Ekeren, waar we hem alle goeds toewensen. Na enige interne consulatie op het bisdom werd toch een vervanger voor hem gevonden en dit in de persoon van Jef Smits.

Antwerpen Nog voor zijn officiële aanstelling, maar wel na zijn eerste misviering in Hoogstraten, sloegen wij ter kennismaking een babbel met hem zodat wij hem hierbij even kunnen voorstellen: Jef Smits is geboren en getogen in Antwerpen, meer bepaald in de wijk Stuivenberg. Met zijn 42 jaar is hij nog als jong te bestempelen en zo voelt hij zich ook bij de aanvang van zijn nieuwe taak in Hoogstraten. Zijn roots, in tweede lijn, liggen in Hoogstraten. Zijn grootvader werd er geboren en gedoopt maar week later uit naar Westmalle. Een tekening van de St.-Catharinakerktoren hing er wel altijd in huis. Op die manier kent Jef Hoogstraten, maar er echt geweest, is hij in het verleden nooit. Hij groeide op in de multiculturele wijk van het Stuivenbergplein. Vanuit die voeling met andere culturen groeide zijn geëngageerdheid binnen het kerkelijk gebeuren. Samen met anderen werd gevierd tijdens samenkomsten en gebedsdiensten. Het multiculturele boeide hem en maakten in hem de roeping wakker. Hij ging dan ook les volgen aan het seminarie te Antwerpen.

Santiago Na zijn studies theologie wenste hij enige ervaring op te doen en zo vertrok hij voor een paarjaar (1989-1991) naarChili als ontwikkelingswerker. Hij werkte een periode in de volkswijken van de hoofdstad Santiago en ook in de gevangenispastoraal. Dit alles tijdens het Pinochet-regime. Hoewel dit regine in die jaren reeds tanend was. liet Pinochet zich nog duidelijk gelden.

tel. Zij werden dan maar aan de parochie geschonken. Toch ontmoette let in Chili een zeer namische kerk ' heel veel jongel bij betrokken /ii ii Gevierd werd L)\ inkerkenalsinhoui,ii barakken. Kerkvie: gen worden ma. bijgewoond en er /lp]t talrijke roepin Toch is deze kLrL Vrij conservatiel le noemen, zeker telt aanzien van het beeld van een Zuid-Amerikaanse kerk dat wij hebben. Figuren als Dom Helder Camara. Romero en anderen zijn vergeten en de bevrijdingstheologie maakte plaats voor een zeker conservati sme. Juist door de talrijke roepingen staan in Chili jonge priesters te trappelen om taken op zich te nemen waardoor missionarissen in zekere zin overbodig worden.

Chili

Hoogstraten

Terug in België werd Jef op 24 mei 1992 tot priester gewijd. Al vlug na zijn wijding vertrok hij terug naar Chili, nu als priester-missionaris. Aanvankelijk terug in de volkswijken van Santiago met om en bij de 75000 inwoners. Nadien werkte hij op het platteland. Hier had hij 19 geloofsgemeenschappen onder zijn hoede. Deze lagen in een straal van 35 km rond zijn woonplaats en konden dus slechts éénmaal per maand bezocht wordent deels met de wagen, deels te paard. Van een concordaat met Napoleon of een kerkfabriek dat hem van een inkomen voorzag was hier geen sprake. Een zeker inkomen werd gegenereerd uit het vetmesten van stierkalveren. Voor de veehouderij waren of zijn die van geen

Begin 2004 keerde Jef dan ook terug naar België. Hier wachtte hem een nieuwe taak: pastoor worden van Hoogstraten. Hoe dit worden zal, is voor hem een vraagteken. In eerste instantie wil hij zich laten bevragen door de mensen. Mensen die vragen, zijn zoekende mensen. Wij helpen hen niet door pasklare antwoorden te geven dan wel door een stuk voor te leven zoals Jezus deed en zoals door Lucas beschreven wordt in zijn evangelie, hoofdstuk 24. Voor Jef is dit het Ieidniotief als priester. Hierin spelen cathechese, liturgie en diaconie een belangrijke rol: 'Kerk zijn moet men samen doen'. Jef hoopt hierin de kans te krijgen om dit te doen in Hoogstraten over alle leeftijden en groepen heen.

Dekenij Jef gaat wonen in de dekenij, hoewel hij geen deken wordt. Een reorganisatie van het bisdom dringt zich op en de dekenijen van Hoogstraten. Brecht en Essen worden samengevoegd met aan het hoofd Stan Dries, nu deken van Essen. In ieder geval was Jef aangenaam verrast om reeds bij zijn eerste contacten in Hoogstraten allerlei meubelen en huishoudspullen aangeboden te krijgen. Die vrijgevigheid, zonder erom te vragen, voelde hij aan als een warm welkom. Opgezet was hij ook met de tuin van de dekenij. Immers in de tuin werken, wat ook in Chili moest gebeuren om eten op tafel te krijgen, is een lievelingsbe7.igheid. Het contact met de aarde brengt immers contemplatie. Wij heten hem in ieder geval van harte welkom in Hoogstraten en wensen hem alle goeds toe. (pdn) 29


HOOGSTRA TEN

Vendeliers naar Wittenberg

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad

Hoogstraten schaakt HOOGSTRATËN - Je kon het horen kraken op zondag 4Juli: ZO hard werd er nagedacht op het 5de Open Schaaktornooi van de Hoogstraatse Schaakclub. Het Hoogstraats tornooi vond plaats in café De Gelmel en was één uit een reeks van vijf vriendschappelijke tornooien in de streek. De volgende speeldagen zijn op 22 augustus in de Wirwar in Turnhout en op 17 oktober in café Chapeau in Merksplas. Wuustwezel en Rijkevorsel zijn al aan de beurt geweest. HOOGSTRATEN/WITTENBERG - Na een deelname aan het festival in Wegrow (Polen) van 19 tot 23 mei, trekt een groep vendeliers van Hoogstraten in juni weerom richting Oosten. Ze hebben een uitnodiging op zak van FlbmingVlaanderen", een officieel geregistreerde verenigingdiegevestigd is in het Historische Rathaus in LuthersstadtWittenberg. U weet wel, het historische plaatsje waarde protestantse kerkhervormer Maarten Luther in 1517 zijn bekende stellingen aan de deur van de kloosterkerk spijkerde. "Fliiming-Vlaanderen" stimuleerde de relaties tussen hun regio (gelegen in de deelstaat SaksenAnhalt en Brandenburg) en Vlaanderen. "Vanwaar die interesse voor Vlaanderen," zult u denken. Wel, dan gaan we in de tijd terug tot de 1 2de eeuw, toen er een omvangrijke gebiedsuitbreiding plaatsvond ten voordele van de Duitsers. Deze begonnen een intensieve kolonisatie om het woud, de heide en de moerassen te ontginnen. Zij vonden immigranten in Vlaanderen.

De Gel,nelz t taaiers schi!terden in Witrenberg. 30

Omwille van de veelvuldige overstromingen van de Noordzee was daar immers een vermindering van de noodzakelijke levensruimte ontstaan. Het Vlaamse liedje "Naer Oostiand willen wij rijden, daer is een betere stee", dateert uit deze periode. Ter plaatse houden zowel plaats- als familienamen de herinnering aan de Vlaamse Heimat levendig. De vendeliers worden er plechtig ontvangen door deze vereniging en tekenen ook hun gulden boek. Zowel zaterdag als zondag, nemen zij met hun vlaggen deel aan de historische stadsfeesten die jaarlijks plaatshebben. Zowel de straten als de bevolking storten zich dan in middeleeuws decor. Het lijkt wel of Pieter Breughel de Oude er zopas zijn spreekwoorden heeft geschilderd. De Gelmelzwaaiers laten ook hier weer hun vaandels hoog waaien. Het is een beetje alsof ze voor verre verwanten vendelen en zo voelen onze gastheren het ook! (J.V.D.K.)

De Hoogsrraarse Schaakclub kan terugblikken op een geslaagd toernooi. Dit jaar namen 22 schakers deel. Heel wat gastschakers, maar ook een aantal mensen uit de Hoogstraatse club: Safet Zenuni, Koen Verschueren, Tom Verheyen, Luc Van Opstal, Dirk Michielsen, Willem Laurijssen, Toon Laurijssen, Hans Kuijpers en Paul Fockaert. Peter 'van P' uit Rijkevorsel eindigde eerste, gevolgd door drie mensen van Turnhout: Dragan Jokic (2de). Kurt Van Oproy (3de) en Victor Romik (4de). Op de drie volgende plaatsen komen we Hoogstraatse schakers tegen, met Willem Laurijssen (5de), Luc Van Opstal (6de) en Toon Laurijssen (7de). Ook Safet Zanuni eindigde met zijn 9de plaats binnen de top tien. Liefhebbers van de schaaksport blijven trouwens van harte welkom. De Hoogstraatse Schaakclub speelt twee keer per week in café De Gelmel aan de Heilig Bloedlaan: op woensdag van 20.30 uur tot 23 uuren op zondag van 15uurtot 17uur. Kom vrijblijvend een kijkje nemen of neem contact op met Dirk Michielsen (dirkmyriam@hotmail. corn).


HOOGSTRATEN

Centrum onderbroken

Oproep!

Wegenwerken aan de Vrijheid HOOGSTRATEN - Van 17 tot 28 augustus worden serieuze onderhoudswerken uitgevoerd aan het wegdek van Hoogstratens drukste verkeersas: de Vrijheid, de 1-leilig Bloedlaan en de Lodewijk de Konincklaan. Vanaf de grens met Rijkevorsel tol aan het Van Aertselaersplein wordt het wegdek integraal vernieuwd. Eerst wordt het bestaande wegdek afgefreesd om een andere onderlaag aan te kLmnen brengen. Daarna wordt een wapeningsnet aangebracht waarop uiteindelijk een nieuwe toplaag komt. In september tenslotte worden de riooldeksels terug op hoogte geplaatst. Tijdens deze laatste werken zullen de straten al opnieuw toegankelijk zijn, maar zal er nog wel plaatselijk hinder zijn. Dit kan zijn in de vorm van tijdelijke verkeerslichten of een kleine onileiding. Maar van 17 tot en met 28 augustus is Hoogstraicn centrum dus volledig afgesloten voor alle cckeer! Enkel fietsers en voetgangers krijgen nog doorgang. De wegen in kwestie zijn allemaal gewestwegen. Het is de Vlaamse Gemeenschap die deze wegen beheert. Zij plannen de werken, geven de opdracht aan een aannemer en betalen ook de factuur. Het stadsbestuur zegt blij te zijn dat de gewestwegen goed onderhouden worden. maar is tegelijkertijd bevreesd voor de nadelige gevolgen voor de plaatselijke handelaars, horeca en bewoners. Zij hebben geprobeerd dit probleem te beperken door een uitgebreide omlemding op te stellen. Bepaalde straten worden zelfs tijdelijk enkelrichting of Zone 30. Je vindt het volledige traject terug in de speciaal daarvoor uitgegeven folder. Deze folder is gratis mee te nemen bij tientallen handelaars en horecazaken of op het Toeristisch Infokantoor. Hij werd ook onder de betrokken inwoners verspreid.

Hoogstraten

ne

Het is onvermijdelijk dat deze werken hinder met zich meebrengen, maar al bij al mogen sve misschien blij zijn dat de grootste werken beperkt blijven tot een elftal dagen. En dat ze bewust tijdens de schoolvakantie werden gepland. En als het een troost mag wezen: een keertje meer le voet of met fiets, is misschien zo slecht nog niet. Hoogstraten is wellicht de enige stad waar mcii - zoals in een dorp - nog met de auto van de bakker. naar de beenhouwer, naar de krantenwinkel rijdt. Voor meer informatie kunt u steeds terecht

Beperkt zelf mee de verkeershinder. Neem uw fiets of ga te voet! En als u echt de auto in moet, wees dan voorzichtig. Matig uw snelheid! Voorde veiligheid van onze kleine (en grote) fietsers. En voor de leefbaarheid van de omleidingwegen! Zij hebben hierook niet om gevraagd. En wees geduldig. Het is voor iedereen wennen.

op de infolijn (bij toerisme Hoogstraten): 03 1 314.19.55 of op de website van cle stad www. hoogstraten.be . onder de rubriek WEGENWERKEN.

73 De bewoners von de GustoaJSegersslraat (en liet aanpulenlc Begijn/iof) houden nietteinili hun hart vast. Zij hebben al langer te kampen met trillingsot'erlast. Verschillende huizen hebben zelfs al scheuren opgelopen. De oorzaak ligt bij de slechte staat van het wegdek en enkele verzakte putdek,sels. De gemeente werkt naar eigen zeggen aan een oplossing, maar we moeten nog even geduld uiroefrnen. Voor augustus kan men er alleen maar hopen dat de 'omgeleiden' zich aan de snelheidsbeperking houden ... en een beetje naast de gaten kunnen mikken.

Matki

Le MurcilĂŠ

Hofmans

L.

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

.1

-

De Vrijheid wordt tijdelijk afgesloten t oor alle m e,keei: ALs liet outoloos zijn nu t alt, kun nen we ons blik op wielen nadien mmmiss hien eens wat vaker thuislaten. Zodat we ons nog eens echt vrij kunnen voelen op onze Vrijheid.

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 207

31


HOOGSTF?A TEN

't Vat van stad valt net niet in 't nat

t" Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie 192

Over Fugger en Fockaert Hoogstratcn—Regeo iooien liii liet vat. maar t'rijdagavond9julibieehergclukkigdroog op 'den blijk 'van het begijnhof Vijf muziekverenigingen trokken het muzikaal programma in het kader van de campagne Vlaanderen Feest op gang. Na het laatste gratis glas genoot het publiek, dat bij het heifstn'eer toch talrijk opgekomen was, van de optredens van de melodieuze klanken van The Jacks of Heart, het ingetogen duo Kwizien en de uitbundige tonen van Last Cail als afrluitcr (/h)

Vlaanderen feestte ook mondiaal HOOGSTRATEN - Op zondag 27 juni kon u de wereld proeven in de Mouterjstraat. De mondiale markt van buurtcomité 'De Mouterijstraat leeft!' bracht terecht flink wat volk op de been. Verschillende organisaties stelden zich voor met

optredens, workshops en animatie. Zo werd er djembé gespeeld, geknutseld, geschminkt, gekookt en zo meer. Er was ook een rommelmarkt en op regelmatige tijdstippen was er muziek te horen.

Ln van de mnuziekg roepen aan het werk in de te/it,

32

HOOGSTRATEN/HASSELT - Dat Karel - meester - Versmissen een bezige man is, moeten we niemand vertellen. Maar ook zijn broer August, die nu in Hasselt woont. kan er wat van. Hij maakte al verschillende werken over familiekunde. Sinds kort kunt u twee van zijn werken bestellen. Deel 1 - "Fugger, van wever tot wereidbankier" - vertelt de geschiedenis van een boerenzoon, Hans Fugger, geboren in Graben, die inAugsburg zijn loopbaan als wever startte. Eerst in de leer, daarna als meesterknecht en al op zijn dertigste als zelfstandige. Binnen de kortste keren leverde hij al 400 weeftoestellen aan de plaatselijke wevers van Augsburg. In 1469 had de familie Fugger 1.000 weefgetouwen in bedrijf. Boek III. behandelt "Vier eeuwen Fockaert" en loopt vanaf 1579 tot aan het recentste overlijden in 2004. Doorheen de registers van burgerlijke stand van verschillende gemeenten, ging Versmissen op zoek naar het verleden van de familie Fockaert, de familie van zijn vrouw. Zijn onderzoek bracht hem via Minderhout, Meer en Wingene tot in Ruislede en Brugge. Daar hebben de Fockaerts - afkomstig uit Augsburg (Duitsland) - in 1506 hun intrede gemaakt als "Fugger". Zo is meteen de link tussen beide werken gelegd. In de kantlijn van het eigenlijke onderzoek. neemt Versmissen een massa interessante inforniatie in zijn werken op. Zo lezen we er over de vaak barre levensomstandigheden van rond 1600. Over de koopdagen voor meiden en knechten in de 1 8de eeuw. En over het wel en wee van de Kempense familie Fockaert, door de eeuwen heen. Beide werken werden uitgegeven in eigen beheer en in beperkte oplage gedrukt. U moet er dus spoedig bijzijn. De boeken zijn schriftelijk of telefonisch te bestellen bij dhr. August Versmissen, Normandiëstraat 16,3500 Hasselt (tel. 011 / 27.41.31 of GSM 0494/37.50.05). Deel!. heeftu al voor 15 euro, deel III kost 25 euro. De boeken worden binnen de 14 dagen thuis afgeleverd.


MINDERHOUT

Kuipfeesten MINDERHOUT De zomer is weer in het land en zomer wordt in Minderhout reeds enige tijd geassocieerd met Kuipfeesten. Ook dit jaar zet de Koninklijke Fanfare De Marckezonen weer hun beste beentje voor om met de derde editie minstens de twee vorige te evenaren. Vorig jaar was een topjaar en dat had natuurlijk alles te maken met het schitterende zomerweer waarop we volop getrakteerd werden. Hopelijk zijn de weergoden deze feesten in 2004 even gunstig gezind zodat deze gezellige avonden weer een voltreffer worden. Aan de Organisatie en het programma zal het zeker niet liggen. Alle voorzieningen zijn getroffen om er weer een gezellig gegeven van te maken: gratis inkom, vlotte bediening van drank, een springkasteel voor de kinderen en voor diegene die het liever al zittend bekijken, zijn er stoelen en tafels voorzien. Vanaf 20 uur start de tap en muziek, tot ongeveer 23 uur á 23.30 uur. De Minderhoutse cafébazen zullen u achteraf vast nog graag zien komen. De Kuipfeesten brengen het volgende programma: -

Fast Forward (donderdag 5 augustus) De eerste avond is gereserveerd voor Fast Forward, een covergroep uit het noorden des lands. Ze brengen oudeen nieuwe funk. stomende rock-

covers, bloedmooie ballads en alles wat daartussen zit. Met een stomende bas (Guy Roelands), een retestrakke drum (Peter Nauwelaers), een solide slaggitaar (Danny Valgaeren). vlammende solo's (Hannes Cassiers) en een orkaan van een stem (Jef Broes). Laatstgenoemde Minderhoutenaar speelde ook al op de eerste editie van de Kuipfeesien met zijn toenmalige band Freaks. Hoogtepunt in het eerstejaar van hun bestaan was het optreden als headliner op de straatfeesten in Kalmthout eind mei. Debuteerden in Minderhout tijdens KSJ weekend.

ook Noord-Frankrijk door Et encore ontdekt en maken ze nog steeds plezier op diverse optredens om zo hun live reputatie keer op keer waar te maken. Kortom een veelzijdige band die gewoon plezier beleeft aan wat ze doen.

Detali (donderdag 19 augustus)

Een aantal folkliefliebbers kwamen in oktober 1995 samen en richtten de groep Et Encore op waarmee een eerder klassiek folkprogramma gemaakt werd, bestaande uit Ierse klassiekers en andere populaire nummers. In 1997 werd resoluut beslist om de klassieke folk grotendeels vaarwel te zeggen en werd overgeschakeld naar een mengeling van folk en folkrock. Vooral werd gestreefd om een leuke en dansbare set op te bouwen. In 2001 kwam voor Et Encore ook de eerste grote buitenlandse trip erbij toen ze voor 2 concerten uitgenodigd werden op het Skagen folk festival in Denemarken. Door het succes mochten te in 2003 tel Ondertussen \5 erd

Detali is een covergroep die de technische eigenschap van muziek zeker niet uit het oog verliest. In 2001 ontstaan als gelegenheidsgroep, werd het na een paar repetities al snel duidelijk dat ze op muzikaal gebied voor elkaar gemaakt waren en besloten als vaste groep door het leven te gaan. Detali is opgestart door vier mensen die uitgenodigd waren om een proklamatie muzikaal te verzorgen. Na de bekendmaking van de band bij de plaatselijke muziekopleiding kregen ze een half uur tijd om hun kunsten tentoon te spreiden, wat niet zonder succes voorbij ging want al snel rolde de optredens binnen. Ze spelen covers van Joe Cocker tot het Belgische Blue Blot en terug en proberen het swinggehalte zo hoog mogelijk te houden. Ze staan garant voor sfeernummers van de bovenste plank. In de geschiedenis is hun repertoire inhoudelijk niet zoveel veranderd met de uitzondering dat ze meer de disco en funktour opgegaan zijn wat meer sfeer in de keet brengt. neer iuR: www.kuipleesten.tk

Om het voor de deelnemers nog aantrekkelijker te maken, zijn onderweg nog een aantal leuke praktische proeven voorzien. Bij aankomst staat de gratis koffietafel klaar voor alle ingeschreven deelnemers. Nadien volgt nog de prijsuitreiking waarbij iedereen een prijs ontvangt. De kinderen rijden voor een afzonderlijk klassement. Jong en oud. KWB-lid of niet, al of niet woonachtig in Minderhout. Het maakt allemaal niet uit, want iedereen kan deelnemen

aan deze fietszoektocht. Praktische info: vertrek tussen 13 uur en 14 uur aan het parochiecentrum, Koestraat, Minderhout. Deelnamekosten: KWB-leden 3 euro, hun kinderen 1,5 euro, niet-KWB-leden 4.5 euro, hun kinderen 2 euro. Meer inlichtingen: Willy Mertens, 03/314.75.02, Koen de Bie, 03/314.81.30, Dirk Vermeiren, 03/315.00.46. Ad van Dun. 03/314.42.81, Johan van Dun. 03/314.49.44. Website http://users. skynet.be/kwh.minderhout

Et Encore (donderdag 12 augustus)

Fietszoektocht MIN DERHOUT Hou je van fietsen en wil je er wel eens een zondag tussenuit op de fiets -

in eigen streek? De KWB biedt u op zondag 8 augustus de mogelijkheid om deel te nemen aan de 23ste fletszoektocht in Minderhout. Het wordt een leuke, rustige trip langs landelijke wegen. De route gaat over een afstand van +-25 km. Onderweg worden een aantal vragen gesteld. Deze opdrachten zijn helemaal niet moeilijk. Zoeken en logisch denken primeert bij de KWB.

1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Een bezoek méér dan waard!!!

Wegens vakantie gesloten van 1 aug. tim 16 aug. Zo. 22 +29 aug. namiddag gesloten.

S /vd 0'\ \\

-luis

~

woondecoratie

Kapeistraat 6 • Baarle-Hertog • Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be maandag gesloten 33


MINDERHOUT

Tulip primeert te Mincierhout Op 9 juli ging te Minderhout in een prachtig landelijk kader - waar landbouw en natuur harmonieus samengaan - de jaarlijkse melkveeprijskamp door. Dit is een organisatie van VRV (Vlaamse Rundveeteelt Vereniging) regio Noorderkempen, onder het voorzitterschap van Emiel Hillen uit Rijkevorsel. Emiel volgde als voorzitter de alom gekende melkveefokker René Aerts op die ons allen, veel te vroeg, ontvallen is. René was een monument in de Vlaamse Melkveefokkerij die wij allen veel dank verschuldigd zijn. Het paste dan ook dat op de prijskamp van 9 juli René Aerts zaliger de nodige aandacht kreeg. Voor deze melkveeprijskamp waren 69 dieren ingeschreven, waaronder 21 zwart- en48 roodbont. Dit is toch wat minder dan vorig jaar toen de prijskamp was ingepast in de Europese / Militaire kampioenschappen van de landelijke ruiterij verenigingen. Waar vorig jaar de prijskamp doorging onder een verschroeiende zon (36 °C) leek het dit jaar eerder op een aankomende herfst.

Jan Aerts (Minderhout): 3 x Iste plaats. 2 x 2de plaats, 1 x 3de plaats, Kurt en Dirk Faes (Meer): 1 x 2de plaats, 1 x 3de plaats, Emiel Hillen (Rijkevorsel): 1 x Iste plaats, 1 x 3de plaats, Jos en Jan Kinschots (Meer): 2 x 2de plaats, 1 x 3de plaats, Jozef Koyen (Meer): 1 x 2de plaats. 1 x 3de plaats. Jozef Laurijssen (Merksplas): 1 x 3de plaats, Alfons Mertens (Minderhout): 3 x iste plaats, 1 x 2de plaats, 2 x 3de plaats. Dirk Mertens (Meer): 1 x 3de plaats, Jozef Tilburgs (Meer): 1 x Iste plaats, 2 x 2de plaats, Marc Verheyen (Merksplas) : 1 x 3de plaats. De prijskamp van de mooiste uiers werd gewonnen bij de vaarzen door: Zwarbont ULLA 2270 van Jan Aerts en Zwartbont GEMMA 993 van Jan Adriaensen. Bij de koeien ging deze beker naar: Zwartbont KATJA.ET van Jan Aerts en Roodbont EELIN 0489 van Alfons Mertens. Kampioenschappen (exterieur + uier) ongekalfde vaarzen: Zwarbont 0605 TANJA van Alfons Mertens en Roodbont EVELYNE van

Jan Adriaensen. Kampioenschappen (exterieur + nier) gekalfde vaarzen: Zwarbont ULLA 2270 van Jan Aerts en Zwartbont GEMMA 993 van Jan Adriaensen. Kampioenschappen (exterieur + uier) koeien: Zwartbont KATJA.ET van Jan Aerts en Roodbont EELIN 0489 van Alfons Mertens. U ziet, de dieren die de prijs van de mooiste uiers wegkaapten, behaalden later ook de kampioenentitel. Zeer opvallend is dat beide kampioenkoeien (KATJA.ET en EELIN) dezelfde vader hebben, nl. de stier "SUBLIEM TULIP". Wij vermelden nog dat het dier 7963 van Jozef Van Tilburg (Meer) de beker van de prestatiekoeien (+ 40.000 kg melk) in ontvangst niocht nemen. Het was een prachtige prijskamp met zeer goede dieren die bovendien op correcte wijze werden voorgebracht. Wij danken hiervoor alle deelnemers en helpers. Het bestuur houdt er ook aan alle sponsors van harte te bedanken voor hun steun die het mogelijk maakt om iederjaar deze prachtige prijskamp in te richten. Namens het bestuur, Frans Rombouts.

-, w m7,wï-

-.'

. S

Roodbont EELIN 0489 ton Alftms Mertens.

Zn'a, tbont KA TJA Er vaii Jan Aert.s. Hoe dan ook, landbouwers zijn gewend met wispelturig weerom te gaan en de wedstrijd werd dan ook volledig volgens het programma afgewerkt. De 69 dieren van 13 verschillende bedrijven werden ingedeeld in 11 reeksen, gaande van ongekalfde vaarzen tot oudere koeien, en zelfs tot koeien met + 40.000kg melkproductie. En dit zowel bij de rood- als bij de zwartbont dieren. De inzendingen waren stuk voor stuk dieren met een prachtige uitstraling. Duurzame dieren waar de jury (Jan Biesmans en Sara Van Dijck) een flinke klus aan hadden om een klassement te maken. Het moge nogmaals gezegd: "de prijskamp in Minderhout is toch één van de betere in Vlaanderen". De dieren waren prima in orde. Ook het dierenvervoer, de ontsmettingsmatten en de terreinen, werden door het FAF (Federaal Agentschap voorde veiligheid van de Voedselketen) als zeer goed in orde beschouwd. Hiervoor danken wij hartelijk de families Desmedt en Coenegrachts. In de II prijskampen werden de 3 eerste plaatsen verdeeld als volgt: Jan Adriaensen (Rijkevorsel): 3 x Iste plaats, 2 x 2de plaats en 1 x 3de plaats, Marcel Aernouts (Minderhout): 1 x 2de plaats,

34

Za ken kantoor

Van BavelmRommens

bvba

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANK & VERZEKERINGEN

www.vanbavelrommens.be 180


MEER

Akkerpop! zomer 2004 MEER De bloemetjes bloeien en de vogeltjes zingen, de barbecues braden en de toeristen verbranden, de Hollanders trekken massaal naar het zuiden en ook de bescheiden Belg trekt goedlachs sandalen en een T-shirt zonder mouwen aan. Wat niet in dit rijtje jaarlijkse zekerheden mag ontbreken is dat de kloosterweide in het anders zo rustige Meer, gerecupereerd is van de muzikale bom van Akkerpop 2003. De Organisatie koos dan ook deze mooie tijd om zijn nieuwe affiche voor te stellen. Op 28 augustus is het weer raak, zoals altijd gratis inkom en een stemmig sfeertje aan het klooster in Meer. Het belooft weer een luide zomer te worden. -

Beginnen doen we traditiegetrouw met lokaal geweld. De Hoogstraatse formatie Epos en de Wezelse bezetting van Ixion hebben al eerder met glans bewezen een publiek van formaat aan te kunnen. We zijn er dan ook gerust in dat hun trash/metalcore met als gezamelijke invloed groepen als Biohazard en Backfire ook de gemiddelde Akkerpopganger zal overtuigen. Aan dit kort rijtje lokale helden zullen bovendien later nog een aantal groepen toegevoegd worden. Vervolgens treedt het Metal-monument van Wuu:;twczcl aii. Bi iital Exposure. Hun brutale, bulderende en onverbloemde manier van musiceren hebben we al in de Mussenakker mogen aanschouwen en we constateerden toen al dat hun stijlomschrijving finn and poweiful trashcore' niet gelogen is. Vers van de pers is trouwens hun album 'No Tomorrow' waarop de reacties in de metalwereld enthousiast zijn. We blijven in dezelfde stijl met de eerste klepper van de dag: Bloodshot. Een Brusselse hardcore/ metal-formatie die met hun recentste album 'A pestilence called humanztv' als een stoomlocomotief door de desbetreffende scene scheuren. Hun death- and trash rnetal influenced hardcorestijl is op zijn minst obscuur en beenhard te noemen. Leuk weetje, hun albums worden telkens opgebouwd rond het concept van een bestaande serial killer. Per album dus één kleurrijke bandiet die model staat voor de ambiance die de nummers uitstralen. Stay Evil!

Van een adempauze is er zeker geen sprake, want uw haarwortels zullen nog niet bekomen zijn van het headbangen, als uw heupen al worden aangesproken om de onversneden 60's trash rock 'n roll van de volgende knalgroep ritmisch te ondersteutien. Typhonic 5 is weerom een band die 7ich al bewezen heeft in de Mussenakker Peter Pan Speedrock zelf, en hoe Swingende gitaren, zinderende riedels en onnoemelijke sing along-refreinen die de luisteraar een gevoel geven van: deze muziek staat als een huis. Wat trouwens ook kan gezegd worden van The Stitch. Naar eigen zeggen: 'Unintentionallv mixing dijft'rent sttles of ,nusic rather than copying the greats.' In een vorig leven nog met frontman Tim van de Plas wiens stembanden nu ingeruild zijn voor het al even omtloerste setje van Nick de Ruysscher. Hierbij komt nog een extra (solo)gitaar en natuurlijk de langverwachte nieuwe demo-CD 'Down your spine' die op de wereld zal worden losgelaten later deze zomer. Tijd voor de eerste topper: Hètten Dès. Bekend

en befaamd in België met hun ijzeren live-reputatie. De stijl is powercountrv, maar verwacht zeker geen line dance voor het podium of het zit er tegen. De groep swingt, rockt, beukt en galmt zonder scrupules, met een onvoorstelbare dynamiek en met respect voor de groten. Voorbeelden zijn o.a. Johnny Cash, Steve Earle, Hank Williams en Social Distortion. Ik heb het over nummers die de onoverkomelijke neiging hebben hardnekkig te blijven hangen en een setlist die u dagen later nog steeds niet onberoerd laat. Komt dat zien!

De tweede topper van Akkerpop! 2004 is de Nederlandse Rock 'n Roll-muur van Peter Pan Speedrock. Een groep die nauwelijk nog hoeft voorgesteld te worden. Met gemiddeld 200 optredens per jaar en festivals op hun erelijst als Noorderslag, Dynamo Open Air, Roskilde en Lowlands, zitten deze vrolijke Hollanders stevig op de weg naar de eeuwige roem. Albums als 'Pre,niu,n Qualitv Serie Lood', Speedrockcharrbusters' en recenter 'Luckv Basta rds' met de single 'Go Satan Go' zijn dijken van platen en worden grijsgedraaid in vrijwel elk zichzelf respecterend jeugdhuis in de verre omtrek. Ik kan nog alinea's lang liggen namedroppen, maar het zou toch allemaal maar op dezelfde boodschap neerkomen: als u dit mist, betekent dat een gat in uw cultuur. in uw zomer en in uw gezond verstand! Nauwelijks overdreven. We sluitende avond af met de lokale profeten van de rock 'mi roll: Jiving Sister Fanny. Een nieuwe set, een nieuwe bezetting, maar dezelfde sfeer en hetzelfde Heilige Vuur op het podium. Pretentieloos en nefast voor de feestvreugde sluit dit bolwerk van zeven ambitieuze muzikanten een grote avond in stijl af. Dansbare covers worden doodieuk het volk in gezwierd en dat is wat men nodig heeft op het einde van zo een topdag. Mag ik zeggen tot dan? Ik denk het wel! (WD) Meer info op http://www.akkerpop.tk

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

Hètten Dés

--

-

áä

Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - wwwipatinga.be Open van 9.00 lot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

206

35


MEER

Het windturbinepark MEER Vrijdag 2 juli is het windturbinepark officieel ingehuldigd. 's Anderdaags kon het publiek de plaats bezoeken en velen maakten van deze gelegenheid ook gebruik om eens een kijkje te nemen in een mast. Het windmolenpark bestaat uit zes windturbines met elk een nominaal vermogen van 2000 kW; in totaal dus 12 MW. -

Met een masthoogte van 78 meter en een rotor diameter van 80 meter, behoren deze machines tot de grotere windturbines. De volledige constructie weegt ongeveer 265 ton: de mast 165 ton, de gondel 62 en de rotor (3 wieken en een neus) 37 ton. De mast is opgebouwd uit vier delen. De delen zijn onderling aan elkaar verbonden door middel van bouten. De diameter van de mast varieert van ongeveer 4 meter aan de voet tot meter aan de top. Elke wiek heeft een lengte van 40 meter, is hol, opgebouwd uit polyester en weegt 7 ton. De complete gondel wordt in één keer naar boven gehesen en op de mast gemonteerd. De gondel bevat vier belangrijke onderdelen: de lagers die de rotoras ondersteunen, de versnellingskast, de generator en de transformator. De as drijft de generator aan. De energie uit de generator wordt door de transformator opgevoerd tot het spanningsniveau 15000V van het distributienet. Elke windturbine wordt gestuurd door een

2,3

vernuftig elektronisch systeem dat ervoor zorgt dat de machine steeds maximaal de beschikbare energie aanwezig in de wind benut, dit onder andere door de stand van de wieken te regelen. De machines van Meer produceren energie vanaf een windsnelheid van 14kmlh.Wanneerdewindsnelheid de 90 km/h overtreft, worden de windturbines automatisch stopgezet. De machines draaien op volvermogen (2MW) vanaf 65 km/h. Op het dak van de gondel staat een windmeter die continu de windrichting en windsnelheid meet. Dit toestel zorgt ervoor dat de rotor steeds loodrecht op de windrichting staat, m.a.w. dat de turbine steeds pal in de wind staat. De constructie van het windmolenpark verliep zeer vlot. De voorbereidende werken startten eind vorig jaar. In januari van dit jaar werd aangevat met de bouwwerken, de aanleg van de toegangswegen en de funderingen. De distributienetbeheerder zorgde voor de aanleg van de

EW

~

Grote belangstelling voor de hoge rnasten van deze windturbines. De werktrap en het liftje (voor 2 personen) in de toren mochten de bezoekers niet gebruiken. elektriciteitskabel tussen de cabine van het Lak in Meer en de nieuwe klantencabine van het windmolenpark. In de loop van de maand april kon gestart worden met de eigenlijke montage van de windturbines. Aan een tempo van twee per

/ r &îï

r

á'~

'_J

Tr i.... ,

36


MEER week stond na drie weken het volledige park recht. De bouw van één turbine nam slechts één dag in beslag. Vanaf half mei werd overgegaan tot de verdere afwerking van de turbines binnenin en de aansluiting ervan op het lokale elektriciteitsnet. Halfweg juni leverden de eerste turbines stroom. Vanafjuli zijn de windturbines operationeel en kunnen ze volop draaien als de wind meezit. In geval van technische problemen aan de installatie of aan het netwerk, worden de windturbines automatisch gestopt. Op dat moment nemen de wieken geen wind meer. Het windmolenpark wordt 24 uur op 24 uur van op afstand gevolgd door de constructeur en door de eigenaar Electrabel via een informaticasysreem. In geval van problemen kan de machine van op afstand terug herstart worden. Op deze manier is een hoge beschikbaarheid van de machines gegarandeerd.

Opening windmolenpark MEER— Het is een winderige avond op vrijdag 2juli. Onder de imposante. stilstaande wieken van windmolen 5 van het gloednieuwe park staat een reusachtige feesttent. De toegang is bekleed met een blauwe loper. De muzikanten van de Meerse Brassband Ste-Rosalia maken er zich op voor een concert. Nieuwschierig schuiven we naar binnen. Serveersters vangen ons onmiddellijk op met lekkere hapjes en champagne. Zo'n naar schatting 200 genocligden bezetten de stoelen voor het spreekgestoelte. Links staat nog een tentoonstelling over windenergie. Het is duidelijk. Voorde inhuldiging zijn door het electriciteitsbedrijf Electrabel kosten noch moeite gespaard. Onder de aanwezigen zijn de projectleiders van Electrabel, iedereen van het stadsbestuur, geburen en aangelanden van het windmolenpark. En dan volgen de onvermijdelijke speeches. De projectleider van Electrahel licht de technische gegevens van de windmolens toe. De voorspoedige samenwerking met stadsbestuur, geburen en belanghebbenden wordt geloofd. De directeur van Electrabel legt vooral de klemtoon op het dilemma om in de toekomst aan onze comfortbehoefte te kunnen blijven voldoen en de overheid die de stroombedrijven onder druk zet om groene stroom te produceren. De hurgemeesterziet dit project als een voorbeeld en wijst de kritikasters van windmolenparken met de vinger. Er zouden veel meer van dit soort parken moeten komen en hij pleit voor elke gemeente zijn windmolen(s). Om de attractie van het park te beklemtonen zal de logistieke toegangsweg van het park als drie meter breed fietspad geasfalteerd worden om fietsers in staat te stellen het park te bezoeken. En dan volgt een boeiend verhaal van Alain Hubert Dansercoers, een poolreiziger wiens expedities door Electrabel gesponsord worden. Hij vertelt over de elementen van de natuur en de zuinigheid en soberheid die hij bij een expeditie aan de dag legt om de natuur respectvol te behandelen. De theezakjes die zo tijdens een expeditie verbruikt worden, worden onder de eigen oksels gedroogd tijdens het slapen. Zo kunnen ze gewicht sparen om het afval mee terug naar de bewoonde wereld te nemen. Het verhaal Dancercoers is puur natuur en maakt indruk. Hij oogst een daverend applaus.

Dejaarlijkse gemiddelde productie zal ongeveer23 miljoen KWh of23.000 MWh bedragen, wat overeenkomt met het gemiddeld jaarlijks gebruik van 6000 gezinnen. De totale investering voor dit park bedraagt ongeveer 15 miljoen euro. De levensduur van de machines is voorzien op 20 jaar. Bij het beëindigen van de exploitatieperiode zullen de windturbines volledig ontmanteld worden en zullen de terreinen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

Na de speeches volgt de ceremonie buiten. De brassband geeft een smakelijk concert, gevolgd door een wapperende demonstratie van de vendeliers "de Gelmelzwaaiers". Twee stuntmannen dalen af aan een koord uit de windmolen en ontvouwen halverwege een vlag van Electrabel. De eigenlijke inwijding wordt hiermee bezegeld. Als de genodigden later na heel wat hapjes en drankjes voldaan huiswaarts keren, lijkt de wind nog toegenomen. Technici hebben de windmolen opgestart. Bij dit weer zal het aan elektriciteit niet ontbreken. De zaterdag daarna is het de beurt aan het groot publiek dat in grote getale afkomt op de opening. Het windmolenpark Meer is hiermee definitief in bedrijf genomen. (ma)

Oproep volleybaltornooi MEER - Voor de 17de keer organiseert de KWB hun jaarlijks Recreatief Volleybaltornooi. Iedereen kan hiervoor inschrijven (familie, vrienden, verenigingen enz...) Aparte reeksen voor: dames. gelegenheidsploegen en gevorderde ploegen. Datum en plaats van het gebeuren: 29 augustus aan het oud voetbalplein FC-Meer aan de Meerseweg. Ploegen dienen zich in te schrijven voor 10 augustus. Voor meer informatie kan je terecht bij Danny Gilles, tel. 03/3 14.46.59 of 0486/64 61 64 (na 18 uur) of e-mail tonyraats@skynet.be De eerste wedstrijden beginnen om 10 uur en de prijsuitreiking is voorzien rond 18 uur. Natuurlijk zijn supporters en sympathisanten van harte welkom. (ma)

De bras,s- en drunilxind Sinre-Rosalia verzorgde de muzikale omtijdens de inhuldiging van het windmolenpark.

lij.. ting

37


MEER

GOUD IN MEER Kees Verbunt en Lea De Bruyn Een Lievevrouwmeisje in de processie mag 's avonds niet gaan dansen op de kermis. Op3l juli zullen Kees Verbunt en Lea De Bruyn 50 jaar getrouwd zijn. Naar aanleiding van dit jubileum brachten wij hen een bezoek en werden er hartelijk ontvangen. Dochter Rosalinda was er ook bij evenals drie kleinkinderen die kwamen meeluisteren naar het verhaal van hun grootouders.

46 jaar plafonneerwerk Kees werd geboren in Meersel-Dreef. Zijn vader was er gemeentearbeider. 1-let gezin waar, behalve Kees, nog één dochter was, had het niet breed, vooral toen vader Verbunt eerst soldaat en later krijgsgevangene werd tijdens de oorlog. Vanaf zijn veertiende moest Kees dan ook meezorgen voor de kost en ging hij werken als boerenknecht in Meer. 'Het was een goeie boer en dat viel mee want daar moest ge geluk mee hebben. Toch heb ik de eerste weken veel heimwee gehad. Ik moest daar inslapen en pas op zaterdagavond mocht ik terug naar huis. Slechte herinneringen heb ik niet aan die tijd. We moesten vroeg opstaan en goed doorwerken maar 's avonds was er altijd tijd om te gaan buurten en een kaartje te leggen bij een boer in de omgeving.' Na enkelejaren ging Kees werken als plafonneur bij het bedrijf Bastiaansen in Meersel-Dreef. Eerst bij de vader, later bij de zoon. Bijna 46 jaar heeft hij daar gewerkt en dat heeft bij hem pijnlijke sporen nagelaten. 'Zware arbeid, dat plafonneren, volgens mij wel het zwaarste in de bouw en ik voel dat ook wel, vooral in mijn rug en in mijn benen.'

Midden in het dorp Lea werd gedoopt als Cornelia maar haar meter die dezelfde naam droeg. vond 'Kee' maar niks en wilde dat haar petekind Lea werd genoemd. Meters wil was toen nog wet en zo gebeurde, tot grote tevredenheid van Lea zelf trouwens die absoluut geen 'Kee' zou willen heten. Vader De Bruyn was fletsenmaker, één van de eersten in de streek en het gezin van zes kinderen woonde midden in het dorp van Meer. Behalve fietsen herstellen bekwaamde de handige vader zich ook in het vak van horlogemaker en verder verdiende het gezin ook nog de kost met tuinbouw. Toen de dochters - er waren er vijf— groter wer den, legden ze zich toe op het breiwerk. Er werd een breimachine gekocht en aan de voorkant van het huis werd een winkeltje ingericht waar de klanten allerlei breiwerk konden bestellen dat 38

door de dochters werd uitgevoerd. 'We hadden goed te doen en ik deed dat ook graag, zo samen met mijn zus. Ik heb tot voor enkele jaren heel veel gebreid. Toen zag ik hoe goedkoop sommige dingen zijn, op rommelmarkten en zo, dan loont het de moeite niet meer.' Zelfs als Kees en de kleinkinderen tegenwerpen dat er niets gaat boven 'eigen gebreid' is Lea niet van plan om terug te beginnen.

het huis uit mocht en Kees wist dan waar hij mij kon vinden. Dan liep het nog wel eens fout maar meestal lukte dat toch.' Lea laat het 'putteke' zien: een soort asbak in de vorm van een waterputje. 'Het is helemaal versleten nu maar ik zal het altijd bewaren. We hebben er te veel geniet van gehad.' Kees probeerde ccii andere truc. Zo ging hij op een keer een wekker kopen bij vader De Bruyn maar Lea was die avond spijtig genoeg niet thuis. Gelukkig ging de wekker herhaaldelijk stuk en fungeerde zo als alibi om nog vele keren bij huize De Bruyn aan te kloppen. 'Ach, wat waren we gelukkig als we alleen al maar eens met elkaar konden praten'. verzucht Lea.

Naar Meersel-Dreef Zoals gewoonlijk viel alles op de dutir in de plooi en op een warme zomerdag in 1954 trouwden de toen 24.jarige Kees met de 25-jarige Lea. Zoals toen gebruikelijk was de bruiloft bij Lea thuis

Het 'putteke' op de vensterbank Door zijn werk werd Kees vertrouwd met het dorpsleven in Meer en zo leerde hij ook Lea kennen al was het in het begin maar van ver. Want het was niet makkelijk om Lea ergens alleen te treffen. Uitgaan was er niet bij in de familie De Bruyn. 'Kermissen en bals, dat was voor ons verboden. Als ge op kermiszondag als Lievevrouwmeisje in de processie ging, kon je onmogelijk's avonds naar het kermisbal gaan. Deed je dat toch, dan was het gedaan met in de processie te gaan en daar waren vooral onze otiders niet blij mee.' Om elkaar te kunnen ontmoeten moesten er geheime afspraken gemaakt worden en hoe gaat dat in een tijd zonder telefoon of gsm? 'We hadden een geheim teken: als het 'putteke' op de vensterbank stond, wilde dat zeggen dat ik -

.

en Kees vertelt: 'Het was een plezante dag, veel gelachen en veel gedanst, tot op het koerke buiten op de tonen van een trekharmonica.' Kees en Lea trokken daags nadien naar MeerselDreef waar ze, na enkele maanden huren, een huisje kochten in de Nieuw Dreef. 'We kochten dat huis van iemand die naar Canada trok. Het was niet meer dan vier kamers met een platdak erop. Daar hebben we dan goed ons werk aangehad maar toen het jaren later klaar was, waren


MEER we er wel trots op.' Lea laat een foto zien waarop het vernieuwde huis: wel drie keer groter dan het oude huis en met verdieping en zadeldak. Kees en Lea kregen drie kinderen: Adri. Rosalinda en Stanny. De twee oudsten kregen elk ook drie kinderen: de jongste verkoos het om thuis te blijven. Behalve werken en kinderen opvoeden, hield de familie Verbunt zich ook bezig met honden. Het hele gezin deelde in dezelfde hobby: de hondensport. Verschillende keren per week trokken ze naar de hondenclub voor de training en tijdens het weekeinde werden er wedstrijden gespeeld. Dochter Rosalinda vertelt dat ze ooit een speciale beker wonnen omdat ze de grootste familie vormden die gezamenlijk aan hondensport deed. Tegenwoordig beperkt de hondenliefde zich tot een wekelijks bezoek aan de club en een dagelijkse wandeling met de twee honden van het gezin; toch een vijf รก zes kilometer stappen elke dag.

i hi.

-, - , ;โ ข "t

T

Valenciafeesten MEER - Zoals elk jaar worden de deuren van de studio's van Radio Valencia opengesteld voor het publiek met daarop in de grote feesttent naast de studio's optredens van bekende en minder bekende artiesten. Dit jaar gaan de 23ste Valenciafeesten en opendeurdagen door op zaterdag 21. zondag 22 en maandag 23 augustus. Zowel instrumentale als vocale muziek, Nederlandstalige en Engelstalige zang komen hier aan bod. Iedereen die de afgelopen jaren wel eens langs is geweest, staat versteld van het grote aanbod artiesten (een 35-tal in drie dagen) en nog steeds is de inkom gratis. Zaterdag starten we vanaf 20 uur met optredens van Henny Wymans (The New Four), Yves Segers, Lisa Dcl Bo, Luc Steeno, Willy Sonimers en vele andere. Zondagmiddag wordt de start gegeven om 13 uur met onder andere Tina Rosita, Dennie Damaro, de Vrijbuiters, Boogie-Woogie-man. Andy de Witt en nog andere.Voor de kinderen is er een springkasteel. Maandagavond sluiten we de Valenciafeesten af met optredens van Leen, Jolanda Somer. Anita (razend populair in Nederland). enz. ... en niet te vergeten: een grandioos optreden van het duo Milk Inc. De feesttent staat aan het Gaarshof 5. Iedereen is welkom!

VAN HEMELEN

t

3

-

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

-

-J,j---J VAN HEMELEN

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten -

1L2

TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

Provencaalse markt in Meer

Terug naar Meer Enkele jaren geleden besloot zoon Stanny om het ouderlijke huis van Lea in Meerdorp aan te kopen en te renoveren. Kees en Lea vonden dat een goed idee. Hun woning in Meersel-Dreef was trouwens voor hen te groot geworden. Het huis in Meer werd in twee gedeeld en helemaal opgeknapt zodat het er, achter de oude gevel, weer piekfijn uitziet. Want van bouwen, daar kunnen ze wat van, de familie Verbunt. Vader Kees verbouwde niet enkel zijn eigen huis maar bouwde er ook een voor zijn twee kinderen, telkens met hulp van andere gezinsleden. Dochter Rosalinda vertelt met gepaste trots dat haar vader alles kan: plafonneren natuurlijk, maar ook vloeren, betegelen, enz. Weer andere familieleden zorgen voor elektriciteit, waterleiding, timmerwerk en dakwerk. Ook de kleinzonen aarden naar hun vaartje want ze willen timmerman worden. En zo woont Lea weer in haar ouderlijk huis en Kees is haar met plezier gevolgd want zo zegt hij: 'We zijn echt kontent dat we zolang bij elkaar kunnen zijn, al vijftig jaar, en vooral nu we ouder zijn, kunnen we elkaar helemaal niet meer missen.' Zo is het Kees en Lea. We zouden het zelf niet beter kunnen zeggen. Wel gefeliciteerd. (jof)

De voorlaatste Meerse Markt van het seizoen staat in het teken van de geneugtes van het leven. Met de Bier-. Wijn- en Kaasmarkt kan u op zondag 1 augustus naar de Donckstraat komen om de innerlijke mens te verwennen met allerlei lekkers. Op het pleintje voor het klooster worden een tiental bier-, wijn- en kaaskraampjes verzameld rondom een voldoende aantal tafels en stoelen, zodat u in de beste omstandigheden kunt proeven en eventueel kopen. Aan de ingang krijgt u voor 4 euro een eigen proefglas en twee proefbons, daarna zijn de proefbons te koop aan 1 euro per stuk. Hiermee kunt u dan een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat u wil. Wie niet van alcohol houdt, hoeft niet te panikeren, want er zullen ook niet-alcoholische dranken beschikbaar zijn. Om het geheel een extra gezellig tintje te geven, zorgen de covergoep Silly Coincidence uit Merksplas en Radio Valencia ter plekke voor een flinke portie muzikale ambiance. Als de zon opnieuw van de partij is, zult u zich even op een terras in de Franse Provence wanen. Wie zich helemaal niet in de drank wil begeven, is evengoed welkom op de markt, want in de Donckstraat en de dreef komen de andere kraampjes te staan. De hoofdbedoeling blijft immers dat iedereen mag komen verkopen of ruilen wat hij of zij wil. Profiteer van de gelegenheid om overtollige spullen kwijt te geraken. Dat geldt ook voor de kinderen, zij kunnen op die manier misschien wat extra zakgeld verdienen. Voor hen zijn trouwens ook enkele attracties voorzien. De markt gaat door van 9 uur tot 12.30 uur, maar aan de standhouders wordt gevraagd zeker voor 8 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Een standplaats is volledig gratis en het is best om zelf een tafel of zo nice te brengen. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Jan Dufraing. tel. 03 315 86 80 of op de website www.meermarkt.be 39


MEER

Op naar de twintig MEER - Hei Aas voor dc nccniiuidc keer d.ti \dnuii Mcci mei hiihand Sinte-Rosalia cii parochie naar Scherpenheuvel op bedevaart werd getrokken. Van de gctarte oetgangers s isten uiteindelijk drie moedigen de nachtelijke buien te trotseren en de 64 kilometer helemaal vol te maken: Gert Rombouts, Rita Vermeiren en Hugo Vinkx. De fietsers hadden 's morgens wel wat beter weer voor de trip. In de Mariahal luisterde de brassband o.l.v. 1: ench i.tie\ie' inc ip. De kpiik n \o'I le to nii'ic uitgave volgend jaar werden al gemaakt! R:tri Van ( ).'.

dlo

lid

..:_

• Het absoluut vervormings- en flikkeringsvrije 94-cm-HD-LCD-beeldscherm in breedbeeldformat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP). Split-screen. • Geintegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar loewe-garantie. • Eveneens verkrijgbaar in 81-cm-beeldschermtormaat: Xelos SL 32 HD. Xelos 37 HD, Tafelmodel, Platina

Stimulate your senses.

LOEWEn

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout) 40

195


MEERLE

Stormwind en regen...

DE HOOGSTRAATSE MAAND

Gewoon onmisbaar

Missiefeesten

MEERLE - Het kan met alle jaren goed weer zijn, maar dit jaar was het wel heel erg. Echt storm bij de start van de vierdaagse, regen en kou de volgende dag. Vrijdag kon er mee door en zaterdag was droog tot de fietstocht begon. Geen wonder dat er heel wat minder deelnemers waren. Op donderdag trotseerden nog dertig dapperen de stormwind, de volgende dagen groeide het aantal aan tot 430 deelnemers. Volgend jaar allicht beter. (jafl

Vrije Kunst

MEERLE—Ook het initiatief van de gehuurten Dal Ten Dal II had afte rekenen meteen kwakkelende zomer. Met een grote tent en een vrolijk spelende accordeonclub 'De Vrije Kunst' werd dat euvel mooi opgelost. Volle bak en volop zomerse sfeer. Een fijn initiatief, voor herhaling vatbaar. (jafl

VAN HUFFEL VASTGOED IhhI.74%

VA N "ir H Ii F FEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

1851

MEERLE - Eind augustus, dan is het in Meerle Missiefeest. Daar kan je elk jaar vast van op aan. In Meerle hebben we nog vier echte missionarissen. Die worden in hun missiewerk flink gesteund door de opbrengst van de jaarlijkse missiefeesten. Maar dat is lang niet alles. Buiten deze hulp geeft de Meerlese Missiewerking ook aan de missieposten van Meerlese missionarissen op rust en aan missionarissen met naaste familie in Meerle. Verder steunt ze ook enkele kleinere projecten zoals Proma (opleiding van priesters in ontwikkelingslanden), Memisa en de Pauselijke Missiewerken. Om hiervoor de nodige gelden te verzamelen worden ook dit jaar weer grootse feesten opgezet. Op zaterdag 28 augustus en zondag 29 augustus verwelkomen ze u graag in de parochiezaal en de KLJ-lokalen van Meerle. Je kunt je hartje ophalen aan de zeer uitgebreide tentoonstelling met verkoop. In Meerle vinden we vele mensen die het ganse jaar hun hobby uitvoeren ten voordele van de missiewerking. Hun werkjes worden hier aan de man gebracht. Het gaat van haak-, brei- en kantwerk. Verder is er ruime keuze aan uitheemse kunst, juwelen, sierstukken, kleine meubels en kleinoden uit hout. ivoor, koper, enz. Velen vinden de wenskaarten- en posterbeurs een uitgelezen kans om hun jaarlijkse voorraad in te slaan. Op zondag kan je ook je voorraad inslagen bij de wereldwinkel. Wil je meer weten over het werk van onze missionarissen, dan kan je terecht op de infostand. Uiteraard kan je dorst gelest en je honger gestild worden in onze cafetaria. Tijdens het weekend draait ook het Rad van Fortuin met heerlijke lekkere kost. Verder kan je er ook deelnemen aan een omslagentombola en enkele attracties voor de kinderen. Vergeet ook de reuze tombola niet, hier kan je prachtige prijzen winnen. Dit alles gaat doorop zaterdag 28augustus van 13 uur tot 20 uur en op zondag 29 augustus van 10 uur tot 19 uur (in de voormiddag geen cafetaria). Voor de liefhebbers is er op zaterdag om 18.45 uur een eucharistieviering voor onze Meerlese missionarissen in de parochiekerk. Om alles nog meer luister bij te brengen, houden we zondag tussen 8 uur en 11.30 uur een overheerlijke brunch. Op het menu staan om. broodjes niet ham of kaas, groentetaart, pizza, groentesalade, cake, yoghurt. russisch ei,... Laat de kookpotten maar eens staan en kom mee genieten Hiervoor rnoetje vooraf inschrijven: tel. 03/315.92.09 of 03/315.86.30. Wil je onze missionarissen steunen en tevens heerlijk genieten van een gezellig dagje uit, kom dan naar de Meerlese Missiefeesten. (kvb) 41


MEERLE

1,2 W 2_~lt, -

GOUD IN MEERLE

Karel Pauwels en Jeanne Van Dun We zijn eigenlijk verrast als Jeanne ons aan de telefoon zegt dat Karel thuis is en dat we direct mogen aflomen voor een babbel. Niet verrast dat we mogen komen, Jeanne en Karel zijn sociale mensen, maar dat Karel thuis is de eerste keer dat we bellen. Wie hem kent weet dat zulks normaal gesproken een toevalstreffer is, zo'n bezige bij. Maar Karel herstelt van een geopereerde hernia en moet zich rustig houden. Het valt hem moeilijk, want hij voelt zich alweer prima, maar de dokter is streng. Nog enkele weken rustig aan en dan mag hij er weer tegenaan. Juist op tijd voor het grote feest, het gouden jubileum van Karel en Jeanne, de reden waarom we met hen zo graag een babbel wilden.

brandend. Brieven die nu, meer dan 50 jaar later, nog altijd bewaard worden. Na zeven jaar verkering zijn Jeanne en Karel samen in het bootje gestapt. Op 21juli1954, op de nationale feestdag. Dan had iedereen verlof en kon alleman naar de bruiloft komen. Het was prima weer, niet te heet, en ze vierden twee dagen feest bij Jeanne thuis. Een dag voor 'de getrouwden', de volgende dan voor het 'jong volk'. Jos Van Kuyck speelde op het accordeon ten dans. Het jonge paar kon ccn huis betrekken in de Dalweg, toen nog een pad waar een viertal huizen stond. Drie jaar later bouwden ze zich een mooi eigen huis in de toen nog nieuwe straat Hazenweg. "Ge kunt nergens beter wonen. Midden in 't dorp, bij kerk, zaal en school. En kijk eens wat een uitzicht!". Dooreen speling van het lot bleven de gronden aan de overzijde van de straat tot op cle dag van vandaag onbebouwd en heeft men er een uitzicht op Schuivenoord en het staatsbos van de Chaamseweg.

Echte Meerlese pieren

Vlaamse Kermis

Karel werd bijna 78 jaar geleden geboren op Klein-Eyssel. bijna op de grens met MeerselDreef, als tweede oudste in een gezin van twaalf kinderen. Hij ging in Meerle naar school en op Dreef naar de kerk. Als een van de oudsten in een boerengezin lag zijn toekomst normaal gesproken vast. Tot zijn 13e, 14e naar de dorpsschool en dan thuis werken, op de boerderij. Maar Karel kon 'goed leren' en daarom kwam pastoor Fonteyn bij vader Pauwels pleiten om hem naar het seminarie te sturen, zodat hij priester kon worden. Karel zijn echte roeping lag echter in het onderwijs en hij mocht naar de normaalschool in Mechelen. Hij slaagde in de toelatingsproef en maakte in vierjaar zijn opleiding tot onderwijzer af. Op zijn achttiende kreeg hij zijn diploma en kon hij onmiddellijk in de gemeenteschool van Meerle aan de slag. Hij zou er niet meer weggaan en heel zijn leven raakte op Meerle afgesteld, op het gemeenschapsleven.

In de zomer van 1947 ging pater Miel Rommens naar Congo vertrekken en naar goede gewoonte werd in het dorp een Vlaamse Kermis georganiseerd. Om het afscheid te vieren en om hem nog een centje voor zijn missie mee te geven.

Jeanne en Karel kregen zes kinderen: Lie, Jef, Lutt, Mark en de tweeling Frank en Els. Jeanne had er haar handen vol mee en hielp nog altijd bij vader en mocdcr met naaien. Ze bleef ookc t ef

Karel en Jeaiiiie in

En een halve eeuii late,:

Jeanne is nog 'Meerleser' van oorsprong. Haar wieg stond ruim 74 jaar geleden in de Kerkstraat en tot aan haar trouw zou ze er blijven wonen. Zij is de tweede dochter van Toontje Van Dun (de kleermaker) en Keeke Van Alphen. Jeanne ging naar de meisjesschool en na de lagere school op internaat in het Spijker. Hoogstraten mocht dan niet ver van Meerle zijn, toch mochten internen toen maar twee keer per trimester naar huis. De eerste keer met Allerheiligen, de volgende keer met Kerstmis. Zondagnamiddag mochten de ouders haar wel komen bezoeken in Hoogstraten. Na vier jaar Spijker bleef Jeanne thuis om te helpen in het huishouden. Vader en moeder hadden het altijd ferm druk met de kleermakerij. Ze maakten de kleren voor heel Meerle en Dreef. Buiten het huishoudelijke werk. hielp Jeanne met naaien en de afgewerkte kleren rondbrengen. Ze kende zowat alle mensen van het dorp. De schaarse vrije tijd ging naar de BJB als hoofdmeisje en later als leidster en naar het missiekransje, toen al! -

42

-

1954

Karel was ingeschakeld om kaarten te verkopen voor het 'wiel'. Omdat hij de verkoop niet kon bijhouden werd Jeanne erbij gehaald. Samen hebben ze nog meer kaarten aan de man gebracht, zo goed konden ze met elkaar overweg. En dat konden ze nog toen de Vlaamse Kermis al lang voorbij was en pater Rommens al lang in de Congo zat. Ze mochten mekaar dan graag zien, veel zagen ze elkaar niet in het begin. 's Morgens in de mis alle dagen ja, van ver dan. Vele brieven schrijven, zo hielden ze de vlam

Bezige bijen

in de missiewerking, waar moeder Van Dun de leiding van had. Toen zij in 1959 overleed, volgde Jeanne haar als vanzelf op. Tot op de dag van vandaag is ze een van de drijvende krachten van de Meerlese Missiewerking. Het organiseren van het jaarlijkse Missiefeesi, de gewone jaarwerking, de correspondentie met de missionarissen, het onthaal als ze naar Meerle op vakantie komen Ik heb er altijd mijn handen mee vol gehad maar doe het nog altijd even graag. Karel heeft dikwijls geholpen, maar dat is wederzijds, ik ben


MEERLE ook dikwijls ingesprongen als er wat te doen was bij de fanfare of het zangkoor". Karel heeft ook nooit stil gezeten. Syndicale werker in het onderwijs, landbouwonderwijzer in de avondschool, politiek, fanfare, zangkoor, kerststalcomité, gebuurte... Een lang verhaal dat je kunt nalezen in De Hoogstraatse Maand van juni 1998.

Leren zwemmen Hun bezigheden in het dorpsleven hebben nooit het familieleven in de weg gestaan. Integendeel. het gezin Pauwels is een hechte familie. Jeanne en Karel waren er altijd voor de kinderen. Zo heeft Karel al de kinderen én Jeanne zelf leren zwemmen. 'Wij zwommen vroeger in de Mark, in een wiel. We zagen dat van de ouderen, hoe dat ge uw eigen moest bovenhouden. Een soort borstcrawl. echt vooruit ging dat niet. Toen kocht ik een keer in Breda een boekje waarin 'zwemmen' goed stond uitgelegd. Schoolslag, rugslag, redden, wat je moest kunnen om een zwemdiploma te halen. Ik had dat allemaal op mijn eigen geleerd en dan in Holland mijn diploma's gehaald. Later heb ik dan iedereen van het gezin zwemles gegeven tot ze ook hun diploma's hadden. We gingen zo met allemaal zwemmen in Wolfslaar". Karel leerde Jeanne ook autorijden en samen volgden ze dansles bij de Dansliga. Met de kinderen reisden ze heel Europa af in de vakanties en later met zijn tweeën een groot deel van de rest van de wereld.

Te korte dagen In 1982 kon Karel na 37 jaar in het onderwijs

Son'

COMPUTER

Dejainilie Pauwels- Van Dun anita 2004.

met pensioen. Jeanne dacht hem dan meer thuis te hebben, maar Karel ging in de politiek. Twaalf jaar schepen en zes jaar fractieleider in de gemeenteraad. De drukste tijd van zijn leven. Jeanne: "Ja, opdat gebied heb ik me wel dikwijls moeten aanpassen. Want als Karel zich ergens voor engageerde, was dat voor het volle pond. Dan moest ik soms wachten. Maar ja, dat wordt je gewoon en nu merk ik dat niet meer". In 2000 heeft Karel de politiek vaarwel gezegd en nu doen ze veel samen. Jeanne is nog altijd wel actief in de Missiewerking en doet nog elke week yoga. Karel is nog altijd voorzitter van de fanfare, dirigent van het zangkoor en nog een

aantal dingen in het dorp die hij niet kan laten. Maar daarnaast is er tijd om te reizen, te gaan dansen, op uitstap te gaan. Ze gaan veel op bezoek en krijgen ook veel bezoek. Karel houdt zelfde grote tuin met bloemen en groenten bij en doet nog alle karweien in huis zelf. Jeanne hereddert nog steeds eigenhandig heel het huishouden. "Maar vddr alles zijn we nu oma en opa voor al onze kleinkinderen". Die zullen er zeker zijn op zaterdag 14augustus, als de gouden brLuloft gevierd wordt. Samen met de rest van de familie, de buurt, heel het dorp. Voor deze keer zal Karel het jubileumlied niet moeten schrijven. (jaf)

Digitale Kopieer Apparaten

ReVA

-

Col.lpI.jîERs TLISTWAkEKANT'RflU

u

-

4

...-

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten Te103/3150909 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

®BIS'f

. .•

4

KM 1500 Digitaal kopieer apparaat 15 kopie / minuut 16 Mb beeldgeheugen

KM 2030 Digitaal kopieer apparaat 20 kopie / minuut 64 Mb beetdgeheugen

196

43


MEERLE

De morgenstond MEERLE In de vakantie zit de KWB ook niet stil en daarom willen zejulhe een activiteit aanbieden die vorig jaar bij de deelnemers zeer goed onthaald werd, namelijk een 'dauwtrip' op zondag 22 augustus. In de vroege morgen om 6 uur kan je mee gaan wandelen, om de vogeltjes volop te horen fluiten en de dauw op het gras en de zon te zien opkomen terwijl de meeste mensen nog te slapen liggen. Dit jaar is een andere roLite uitgestippeld dan vorig jaar. Na een paar uurtjes wandelen staat het ontbijt, spek met eieren en koffie, klaar in Ulicoten bij cafetaria de Kneut. Na het ontbijt gaat het in rustig wandeltempo weer richting Meerle door de prachtige natuur die onze streek rijk is. Het ontbijt kost 6 euro per persoon voor de leden en huisgenoten (verzekering inbegrepen). Ook niet-leden zijn welkom aan de prijs van 8 euro per persoon. Verzamelen om 6 uur aan het Gemeenteplei ii.

Graag op voorhand inschrijven en betalen (ten laatste op zondag 15 augustus) bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15, tel. 03.315.80.55 of bij Jef Wouters, Heimeulenstraat 25, tel. 03.315.86.64. (jal')

Fietstweedaagse MEERLE - Ook dit jaar richt de KWB weer een fietsweekend in voor de fletsliefliebbers met een rechtstuur (de echte toeristen dus). Richtsnelheid is rond de 15 km gemiddeld per uur. Het fietsweekend heeft plaats van vrijdagavond 24 september en tot met zondag 26 september. De bestemming is Bergeijk (NL), 60 km van Meerle. Je verblijft er in de 5-sterren vakantiehoeve 'Putse hoeve', die we helemaal voor de fietsers gereserveerd hebben. Verblijf in tweepersoonskamers met we en douche. In het gebouw is er ook gelegenheid om te dartsen, pingpongbal spelen enz, er is een tv-salon en natuurlijk ook een gezellige bar waar de drank

aan democratische prijzen word getapt, omdat de deelnemers zelf gaan tappen. De tocht gaat door een mooie streek, o.a de grote heide, de malpie en opper heide enz. Het weekend zal er als volgt uitzien: vrijdagavond aankomst met avondeten, overnachting, zaterdagmorgen ontbijt, zaterdag avondeten, overnachting, zondagmorgen ontbijt en zondagmiddag eten. Zaterdag na het ontbijt een rondrit van ongeveer 80km en zondagvoormiddag rijden we ongeveer 40 km. Het hele weekend kost 105 euro per persoon: eten, verblijf en verzekering inbegrepen. Ook niet-leden zijn welkom en betalen 110 euro per persoon. Je kunt natuurlijk nog gauw lid worden van de KWB zodat je weeral wat euro's uitspaart. Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan zo vlug mogelijk in, maar ten laatste op 1 september. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij Petrus Geenen, Mgr. Eestermansstraat 4 - tel 03/315.91.79 of bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15 - tel 03.315.80.55. De ingeschreven deelnemers krijgen later nog meer gegevens.

Afscheid van lagere school MEERLE - Als de grote vakantie daar is, neemt traditiegetrouw weer een lichting afscheid van onze school 'De Klimtoren'. Voor hen zit de lagere school er voorgoed op. Naar goede gewoonte bood het oudercomité hen nog een feestelijk afscheid aan. Nog eenmaal samen op de foto cii dan laten ze Meerle achter en trek-

II

Ii Ii

44

ken verder, zij het nog niet heel ver. De meeste gaan na de vakantie naar Hoogstraten en een enkeling naar Turnhout. Naar 'instituten', grote scholen, waar ze voor een jaar terug de kleinsten zullen zijn. Dat mag, na een heel jaar de lakens te hebben uitgedeeld op de koer. Veel succes in Hoogstraten Jelkc, Marissa, Jef, Roy, Ben,

Bjorn. Jeffrey, Bart, Koen, Patrick, Lotte, Sofie, Lisanne, JilI, Leen, Chiel van 6A en Maarten. Hans, Bryan, Jan, Isabelle, Stef, Anne, Jens, Martijn, Inge, Brigitte. Roeland, Katrin, Bart, Tom en Ruth van 613. (jaf)

1 •

ir.,

.. -

.1v.

.s1


WORTEL

Fietszoektocht

Meer dan 500 meter rommel(markt)

WORTEL - De gezinsbond organiseert deze zomervakantie een fletszoektocht van 15 juli tot 15 augustus. De tocht is ongeveer 19 kilometer lang en leid je langs wegen en paden in en rond Wortel. Waar je precies allemaal langs fietst. moet je natuurlijk zelf uitzoeken aan de hand van de foto's die je in de fietsbrochure vindt. De foto's staan immers willekeurig afgedrukt en de meeste foto's tonen details. Maar dat wekt tenminste de nieuwsgierigheid. Gelukkig vind je in de folder ook een beknopte wegbeschrijving. Aan deze zoektocht hangen ook prijzen vast. De uitreiking ervan gebeurt op zaterdag 28 augustus om 16 uur tijdens de kinderrommelmarkt aan de parochiezaal. Mensen die zin hebben om te winnen of te fietsen kunnen deelneniingsforrnulieren allialen bij bakkerij Vermeersch in Worteldorp. Ze kosten slechts 1 euro. Daar vind je de zoekfoto's ook in kleur afgedrukt aan de etalageruit. En nu allemaal de fiets op!

Wortel - Deze 10/0 kano min al bijna int de oude doos. Ze hoorde thni,i in de vorige editie en geeft een beeld van het succes van cle tst'eede rommelmarkt, georganiseerd door de Vriendenkring van het personeel van de strafinrichting van Wortel, oj tweede Sinksendag. Tussen 6.00 uur 's morgens en 's middags was het een komen en gaan van duizenden kijken kooplusrigen. De initiatiefiiemers nodigen u nu al uit op de editie 2005. Gelet op het succes behouden ze de zelfde datum. (th)

JQI-

D KOMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Vlaanderen feest! WORTEL - Tradities ontstaan maar als je een gebeurtenis maar regelmatig herhaalt. En daar weten ie in het Kerkveld wel raad mee. Voor het derde opeenvolgende jaar maken de Kerkvelders dankbaar gebruik van de feestcheques om een gezellig feestje te bouwen met de huren. Het Kerkveld is daarmee ĂŠĂŠn van de weinige buurten in Hoogstraten die gebruik maakt van deze gelegenheid. Het thema van dit jaar was 'muziek', maar omdat de mensen van het Kerkveld geen zin hadden om een gelegenheidskoor te vormen werd de Wortelse Brassband gevraagd om enkele vrolijke deuntjes te komen spelen. Die vrolijkheid was nodig omdat het weer op 11juli de mensen in de kou en in het nat liet staan. Maar op het Kerkveld hebben ze dit niet aan het hart laten komen: diep weggestopt onder partytenten en met een warm barbecuevuur voor de verkleumde handen werd het toch een gezellige avond.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566

189

Tweede fietszoektocht van De Guld Wortel - Na hei succes van de toektocht van vorig jaar. heeft Ann van 'de Guld' opnieuw een fietstocht in elkaar getimmerd. Tot eind augustus kan u zich inschrijven in 'de Guld' en u zal ergeen spijt van hebben. Vorig jaar bracht de zoektocht de fietsers naar het noorden, dus richting Meer en Meerle. Dit jaar laat Ann u de andere kant op fietsen. Waar de tocht van ongeveer 30 km, langs aangename wegen, u brengt verklappen we niet. (fh)

De /3,',asbaitd :ori.'cle voor de muzikale toet.s op de Vlaanderen leest.' -barbeeue ton liet Kerki'eld. 45


WORTEL

Patriot van het Boiks heike deze eretitel na een hkse wandeling op kermiszondag. Ook deze wandeling maakte deel uit van een reeks van tien kermiswandelingen, een idee van wijlen meester Juul Noeyens. Met de wandeling naar het Bolks heike wil het Sportcomité van Wortel de legendarische vluchtpogingen over en onder de elektrische dodendraad tijdens de eerste wereldoorlog in herinnering brengen. Jef Meyvis friste het verhaal op en kende de titel van "Ere-patriot van het Boiks heide" toe aan Gust Snoeys van Castelré, de plaats waar de bewuste draad geplaatst werd. (ifi) Wortel - Met 83 zijn ze: de Patriotten van het Bolks heike. Ze verdienden

x,ø v

(

Â

1E7)

A\ V

V

'144jezoefenV na tetèfoniscfze afspraal Td:03131437.88 5a:031314.74.14

52

ziuui.versmLssenjanssens.be E-mad: versmnissen)anssens@portimna.e

:1

Bareel aan diggelen Wortel - De afdeling Bos cii Groen plaatste op vrijdag 9juli enkele barelen in de kolonie en sloot daarmee een aantal dreven af Geen 48 uur later waren de afsluitingen niet meer dan brandhout. Vandalisme en agressie i'an dit soort kunnen we nooit goedkeuren. Toch moetBos en Groen en cle afdeling Natuurde hand ook in eigen boezem steken. Ze zijn de kampioenen van de slechte communicatie en dat wekt agressie op. Niet goed te keuren, maar te verstaan. Informeer de bevolking over het wanneer en liet waarom van cle maatregelen, dan voorkoni je dergelijke toestanden. Er zijn voldoende kanalen om de bevolking te informeren, De Maand, het gemeentelijk InJblad, de stedelijke website, Flapuit, en andere meer (fit)

wil

zei

1* . "AI4

-


WM

1 I

L

I 1

rrt.' -

:.j

. .

-

-

ME E"s Schilder- & decoratiewerken Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

• Aanleren van verschillende verftechnieken. • Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 • 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 • Fax: 03/3 14 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194


MEERSEL -DREEF

Feestweekend fanfare MEERSEL-DREEF - Tijdens het weekend van 25 en 26 juni, organiseerde de fanfare z'n feestweekend ter gelegenheid van hun 100 jaar bestaan. Een hoogtepunt op hun activiteitenkalender van hun jubel jaar. Heel het complex "Bij de Paters"werd ingepalmd door de fanfare: speeltuin, zalen en taverne. Heel de week vooraf was er een ploeg aan het werk om alles op te stellen. Er werd een tent gezet, de nodige tapinstallaties voorzien en het feest kon beginnen. Zaterdagnamiddag palmden eerst de jongsten het podium in, met een leuke playbackshow. 1-let weer was goed en iedereen was dik tevreden. Voor's avonds waren er een paar bands besteld maar dikke pech, Nederland moest voetballen en deze wedstrijd hield heel de grensstreek aan de buis gekluisterd, het was muisstil en enkel hevige fanfaresupporters en voetbalhaters verschenen op het appèl. Het werd wel een feestje maar een duur feestje. Enfin niet getreurd, de zondag scheen de zon. Acht fanfares, harmonies of brassbands kwamen uit alle hoeken naar de speeltuin gestapt. Er klonk muziek langs alle kanten, ter ere van de jarige zustervereniging. Ze kwamen uit de fusie Hoogstraten. Alphen-Chaain en het voormalige Nieuw-Ginneken om te verbroederen en er werd verbroederd. De jubileumcommissie van de fanfare had voor iets anders gekozen, geen festival maar een zeskamp zou het worden met allerlei spelletjes en opdrachten. Elke deelnemende muziekvereniging had voor een ploeg gezorgd en dankzij de talrijke supporters werd het een geweldige namiddag. Iedereen genoot en het bleef spannend tot op de laatste moment. Na de zeskamp speelden er nog enkele blaaskapellen om het nabuurten nog wat op te vrolijken met blaasmuziek. De speeltuin zat goed vol, het weer bleef goed en zo werd de put van zaterdag weer gedempt. En kon de fanfare terugblikken op een geslaagd weekend, dat mocht ook wel want er was met man en macht aan gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. 's Maandags werd alles weer afgebroken en opgeruimd en kon men nadien op het terras bij Rien een diepe zucht slaken van opluchting en genieten van een dubbel en dik verdiend glas gerstennat. Ook de echtgenotes van de leden hingen de vlag buiten want na weken van voortdurende afwezigheid konden de fanfareleden weer even op adem komen in de huiselijke kring. Weer tijd voor iets anders. de kreet "t Is weer voor de fanfare zeker!" kon weer even in de kast verdwijnen. Aan iedereen die er was een hartelijk woord van dank en aan de vele helpers een extra woord van dank! (tv)

Kermis Meersel-Dreef, editie 2004 MEERSEL-DREEF - Terwijl ik dit schrijf is de nakermis nog volop aan de gang maar toch al een terugblik. De kermisinzet door de fanfare was goed verlopen, met veel trommelgeroffel en marsmuziek werd de goede mare verkondigd, de kermis is in 't land. 's Zondags rolden de euro's over de Dreef, naar de terrassen (koud maar droog). naar het lunapark, de botsauto's, de schiet-, vis-, werp-, eet- en andere kramen. De plaatselijke families van groot naar klein trokken met de stamoudsten naar de kermis en zagen dat het goed was. 's Maandag kwamen de volksspelen aan de beurt, veel deelnemers. matig veel toeschouwers maar toch de nodige ambiance ondanks de winterse temperaturen. Volgend jaar organiseren we de kermis weer in de zomer werd er geroepen. Enfin de jury noteerde één en ander en er waren weer winnaars

en verliezers, de Geiten kregen de rode lantaarn en het Moleneinde was eerst. Op dinsdag de fel geprezen verklede spelen. de vijf gebuurten hadden weer heel wat leuks in elkaar gestoken. Je kunt zien dat we nog roots in het toneelgebeuren hebben want met de nodige woorden, zwier en zwaai werd er veel fraais geshowd. Je moet het gezien hebben om te kunnen geloven, de Geiten hadden zich herpakt en wonnen. De jury werd na afloop niet gelyncht dus alles zal wel tot ieders tevredenheid verlopen zijn. Enfin wat we wel misten was het avondli jk gekuier over de Dreef. De lage temperaturen zorgden er toch voor dat een warme stek in een café te verkiezen was boven een rillende zitplaats op een terras. Enkel wie zich warm kon dansen bij den Bud of op het Moskes festival, bleef buiten. Maar gezellig was het wel en dat is wat telt. (tv)

'-

-

1

4' -.

L IL i.iaU"

fv --

.

' _.t .4-

1

De fanfare zette cle kermis in en al de oud-drwnbandleden mochten mee. Zeventien dapperen hingen de trommels nog eens om en trommelde, sommige zelfs na vijftien jaar niet meer gespeeld te hebben, de inarsen nog bijna fout/vos mee. Ze hadden er zo een zin in dat ze al inschreven voor volgend jaar. Het was een raar gevoel om na zoveel jaar weer eens met de drumband over Straat te trekken. Ze hadden clan ook seel bekijks.

De ploeg i an Sint ./an Baptist san Wortel iserd tijdens het feestu eekend de uiteindelijke vs innaar van cle zeskamp.

En


MEERSEL -DREEF

Kermis Meersel-Dreef, editie 2004 1

.

'

,'.

od

-

Meersel telt samen niet het Heieinde de meeste jeugdige deelmiemmiems. Zij hadden het in het festen gezien en voerden een heus frestteam aan, die spontaan begonnen te dansen en te zingen.

ĂŽ t (Ie, k mnusspelen op maandag zijn er alh mb i spc len, van gei hangen, c.staJ'lte, paapguvien. ivalcr.sp 1. planhlopen lot, ii ie si 'hilt er de lan '.stc appcl.schil../e ziet de uiterste corn ntratie hij dc deelnemers, op de handemi 'ckcken door dc juryleden. -.

.-.--.---

----------------------

Kermis Geitenkalender

PLA YBOKCA LENDAR

JJ Volgde u de lr-uizemiJmnLs n, boer zoc1 a'uis.' O' In / Ileieindc ku amen ze met een hele karlading In ie remulo 'liters al. De mnanm ten mochten dan no een kuil interview voor de Drce/Sre i'lei isie een t rouw uitkiezen. ,-llr speciale gast kit wn de paus naar MeecselDif

I

t GEITENEIND undressed

Wie niet genoeg had aan de striptease van de Geiten, kon nog lekker nagenieten met een vemjaardagskalender met elke maand een (bijna) blote geit. "Plavbokcalender - 't Geiteneind - undressed", de kalenders vlogen de (stal)deur uit. De geiten wonnen met al deze creativiteit de spelen op dinsdag.

;-

De uiteindelijke ii inmiaam' ton dc mmiaamn/a.,' spelen ii md In / '' /I4olencinde. Le fliu( 'hien de beker mee naar hui.s nemen.

1)1111,1

49


Kermis Meersel-Dreef, editie 2004...

/1

'

k o 1

0

èh

Die ron gehuimrt Dreef Midden luidden het orer tolerantie voor ieders sel.suele m'oorkeui: Het goede nionient om zich nog eens in i'rouwenkleren te steken. En het mag gezegd wor-

den, er liepen er heel knappe bij.

-

-

S

I)e plavhackers hij elkaai; het nos een spannende wedstrijd. Maar allemaal deden ze lom best, daarom staan ze hier samen op de foto.

I ,IAF HERIJGERS

IIIIL Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 Fax 03/314 80 65 -

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

MEERSEL-DREEF De Meersel-Dreefse middensstand organiseerde jaren geleden enkele avondmarkten. De formule was goed maar het weer 7a1 nooit mee en daarom doofde de markt uit. De fanfare had het plan om t.g.v. hun jubileum een avondrommelmarkt te organiseren. De middenstand sprong mee op de kar en zo bolde men naar een avondrommelmarkt op de zaterdag van de nakerruis. 17 juli. Dc fanfare kent alles van rommelmarkten, 17 jaar ervaring en de middenstand kent alles van eten, drinken en vertier, een ideale combinatie. De dag begon goed, de temperatuur steeg op enkele uren met tien graden, de eet- en drinkstandjes stonden klaar, le blaaskapellen hadden hun instrumenten opgeblonken, de bandjes hun stcrri gesmeeid en dc inarktkranicrs hun koopwaar ingepakt. Vanaf diii.. uurin dc namiddag begonnen de markramcrs hun koopwaar uit te tsIieii en om vier uur stuud iedereen en alles op z'n plaats, de zon scheen nog steeds. De kijk- en kooplustigen begonnen te komen en met hen de bewolking. Houden we het droog? Om 10 na zes werd het donker, niet normaal voor deze tijd van hetjaar want normaal gebeurt dat pas rond half elf. Jan Vermonden van lict Heieindc verklaarde me dat hij geheid had met "Mechelen'en daar was het flink aan het regenen. En gezien de windrichting is dat over een half uur hier, verklaarde hij met zekerheid. Hij had ongelijk, tien minuten later stak de wind op, donkere wolken verzamelden zich boven de Dreef. Met donder en bliksem, hevige windstoten en stortregens, werd de Dreef schoon gespoeld. Tentjes eis parasols gingen vliegen, tafels vlogen om, er was geen houden aan. Het was redden wat je redden kou, de koopwaar dreef over de straat. Een tornado had het niet beter kunnen doen. Het bleef regenen tot acht uur en toen kwam de zon er weer door. De mensen kwamen weer buiten, de meeste marktkramers waren naar huis gevlucht met een berg natte spullen of zaten te bekomen op cafĂŠ. Maar toch kwamen er nog mensen opdagen. de blaaskapellen begonnen weer te spelen, de eerste bands traden aan en we waren weer vertrokken. Het werd, ullji ssU uict druk, toch nog gezellig op straat, dc temperatuur bleef aangenaam, het bier smaakte en de sfeer was er. Jammer dat het niet meer had mogen zijn, weer niet. Rust er een weervloek op de Dreefse Middenstand? Komt er nog een vervolg? Of zakt de moed nu definitief in de schoenen? Stof om over na te denken... (ts)

11 ~G

MT1?=-jT

-

13 ".jr 50

Avondrommelmarkt spoelt weg


MEERSEL -DREEF

w

De speeltuin vernieuwd en beveiligd

Ç

;

MEERSEL-DREEF - Als u nog eens/net of zonder uw kroost naar de speeltuin in Mee rsel-Dreefkotnr, dan zult u merken dat er één en anderveranderd is. Alde speeltoestellen staan nu in een bed van zand ofkiezel, kwestie van een eventuele val te breken. Verder werden alle ruigen afgespannen met een plastieken ketting. En werden al de ijzeren constructies waaraan kindlief zich zou kunnen bezeren, vervangen door dikke touwen. Veiligheid voor alles! Zo werd er ook een schomnmnel geplaatst voor gehandicapten qf kleine kinderen waar ze bij normaal gebruik niet kunnen uitvallen. Waar is de tijd dat we onderde boot kropen, tussen de veren,jekon zoje vingers kwijtraken maar spannend ivas het wel. Op de foto de nieuwe "Vliegende Lfollamic/er, kom dat zien! (ti')

LW III

iCITROÜNI10 HOOGSTRATEN

WER ALLE MERKEN 1

ri

rOEI*E RENT W!1

u: ONDERDELEN

1

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

Gezinsfietstocht: "De Dreefse Trip"

TE.1

-

-

•1

I

'

Ig

rtr

vî1 A t,

-

4

MEERSEL-DREEF - Op zutei'dug 3 juli oigaiiisecide de Dree/sc Trapjwis een fietstocht ioorjong en oud, Lie Dreefe Trip. Vanaf de middag begon het te regenen en daardoor viel de opkom.st wat in het water Desondanks zijn er 74 deelnemers gestart voor een tocht langs Chaam, de Polderdreef door het bos van Dupret en terug naar de Dreet Een heel mooie tocht, jammer van het weem; waar hebben we dat al meer gehoord! De Dreefve Trappers willen toch al deze moedigen bedanken en volgend jaar beter Op de foto kun je zien dat de fietsclub flink aangroeit, dankzij de sponsors staan ze er netjes op. Die worden bedankt. Als u dit leest hebben ze al weer een trip achter de kiezen, zondag 25juli reden ze naar Scherpenheuvel. Zonder veteraan Jef Geerts, fietser in hart en nieren, want die vertrok die dag met de fiets naar Conipostella. (te) 51


Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV Na de Europese landenbeker en voetbalgekte in Lissabon, de Ronde van Frankrijk, binnenkort de Olympische Spelen in Athene, steekt koning voetbal al duchtig zijn horens uit. Wat HVV dit seizoen in petto heeft met een gedeeltelijk vernieuwd elftal valt nog af te wachten. Optimisme is echter troef in de HVV-rangen en men hoopt de supporters alleszins interessante en sportieve wedstrijden voor te schotelen. (rel)

Zondag 8 augustus

Oefenprogramma

Dinsdag 17 augustus

Zondag 1 augustus

Woensdag 18 augustus

16.00 uurS K Hoboken of St.Kat.Waver - Hoogstraten VV (Beker van België) Woensdag 4 augustus 19.30 uur Reserven - Wildert

Donderdag 5 augustus 19.30 uur Vlimmeren - Hoogstraten VV Vrijdag 6 augustus 20.00 uur Ploegvoorstelling

16.00 uur Match voor de Beker van België (verplaatsing)

Het oefenprogramma: zaterdag 31juli 18.00 u VNA - Oosthoven(beker) dinsdag augustus 19.30 u White Star - VNA zaterdag 7 augustus 19.00 u Poppel - VNA (beker)

52

Email: rene.laurijssen@belgacorn.net

DE HOOGSTRAATSE MAAND Gewoon onmisbaar

Woensdag 11 augustus 19.30 uur Gooreind - Hoogstraten VV

Zaterdag 14 augustus 16.00 uur Reserven - Reserven Kapellen 20.00 uur Hoogstraten VV - Antwerp (indien HVV vorige bekermatch wint), anders wordt er op zondag 15 augustus om 16.00 uur thuis vriendschappelijk gespeeld tegen Wuustwezel. 19.30 uur Hoogstraten VV - St.-Lenaarts 19.30 uur Dosko - Reserven

Zaterdag 21 augustus 14.00 uur Reserven - Reserven Rupel Boom 20.00 uur Hoogstraten VV - Zwarte Leeuw

Competitie Zaterdag 28 augustus 20.00 uur Hoogstraten VV - Hoboken

VNA Wortel Met goede moed zijn de spelers aan de voorbereiding van een nieuw seizoen begonnen. Om de neerwaartse spiraal om te buigen doen we beroep op de zeer jonge trainer Wim Braspenning. Enkele jaren terug was hij een veelbelovende speler, maar werd gedwarsboomd door kwetsuren. Het bestuur hoopt dat hij samen met zijn assistent Marc Smans nieuw vuur in de ploeg kan krijgen. Peter Martens en doelman Nic Mertens zijn vertrokken naar Minderhout. Wim Vermeiren uit Meer en Frank Janssens uit Meerle gaan trachten veel doelpunten te maken. Hopelijk gaat ook de doelman Steven Van Beek, na veel omzwervingen, al het goede bevestigen dat we vroeger in hem zagen. Wortel is ingedeeld in een heel andere reeks. Geen enkele ploeg van vorig seizoen werd behouden. We hebben nu verplaatsingen naar Essen, Zandvliet, Zwijndrecht enz.

luis iflhii1

zaterdag 14augustus 18.00 u VNA - Oostmalle (beker) zaterdag 21 augustus 18.00 u Minderhout - VNA (beker)

Competitie: Zaterdag 28 augustus 15.00 Berendrecht - VNA Ook de dames zijn begonnen aan de voorbereiding van een zwaar seizoen. Ieder jaar beginnen er veel nieuwe teams en de spelkwaliteit wordt zienderogen beter. De bekerwedstrijden: woensdag 18 augustus 19.00 u Dames - Westmalle zaterdag 21 augustus 18.00 u Meer - Dames woensdag 25 augustus 19.00 u Dames - Arendonk zaterdag 28 augustus 18.00 u Zandhoven - Dames Op zaterdag 7 en zondag 8 augustus hebben dan onze jaarlijkse jeugdtornooien voor preminiemen en miniemen plaats. Op zondag 15 augustus binden dan de allerkleinsten, de duiveltjes, hun voetbalschoenen aan. De wedstrijden beginnen telkens om 13 uur.

FC De Statie Gouden Schoen voor Junior Spannenburg Op donderdag 1 juli sloot voetbalclub FC De Statie het zeer lange seizoen af met een algemene vergadering, waarop naar jaarlijkse traditie, en dit al voor de 1 2de maal, de meest verdienstelijke speler van het voorbije seizoen gelauwerd werd. De laatste jaren kon geen enkele laureaat van de Gouden Schoen het jaar daarop zijn glansprestatie bevestigen, zodat het nu uitkijken was naar uittredend Gouden Schoen Dries Van Den Keybus, die echter tijdens het jaar enkele malen forfait moest laten gaan en daardoor zijn kansen al erg zag verminderen. FC De Statie, dat nog steeds tracht jong bloed in de ploeg te krijgen en met deze een oproep doet aan jonge spelers om zich aan te melden bij één van de verantwoordelijke van FC De Statie, kan terecht enigszins fier terugkijken op deze verjongingsoperatie. Niet alleen staan in de top drie twee spelers die nog een stuk onder de 20 jaar zijn, ook tussen de rest van de top tien staan nog een viertal jongeren te dringen om de fakkel over te nemen. Dat belooft voor de komende jaren. Gezien de onregelmatige aanwezigheden van enkele favorieten, bleef het een spannende aangelegenheid. Uiteindelijk bleek Junior Spannenburg meer dan verdiend de uiteindelijke winnaar. Wie Junior ooit aan het werk zag op een voetbalveld moet inderdaad respect opbrengen voor zijn blijvende werklust, zijn inzet en zijn karakter. Hoewel hij zeker niet tot de grootsten op een voetbalveld hoort, zorgt hij door zijn vechtlust er wel voor dat de grote tegenstanders vaak hun tanden op hem stuk bijten. Een terechte winnaar dus. Op een gedeelde tweede plaats komen ex-winnaar Dries Van Den Keybus en nieuweling Sam Jacobs, die echter het volgende seizoen zijn collega's bij de juniores van Minderhout terug gaat vervoegen. FC De Statie zet het nieuwe seizoen in met haar jaarlijkse mini-voetbaltornooi, dat plaats heeft op zaterdag 7 augustus vanaf 10.15 uur op het oude voetbalveld van FC Boskant, dat hiermee mogelijk zijn laatste tornooi op bezoek krijgt. Een sportperiode wordt ook hier afgesloten. Met 16 ploegen zal er opnieuw gestreden worden voor de overwinning, waarbij uiteraard alle supporters uitgenodigd worden om hun ploeg te komen aanmoedigen. (Fons Jacobs)


SPORT

Lustige Wielrijders en Hoogstraatse Spurters organiseren

Installatiebedrijf van den Ber Voort 26 - Hoogotraten (Meerle) Tel 031315.75 31

Nationaal Kampioenschap voor Aspiranten

sanitair

H000STRATEN - Een Kampioenschap van België inrichten - al is het dan maar voor aspiranten - is niet zo gemakkelijk als het op het eerste zicht wel lijkt. Dat ondervonden ook de Hoogstraatse Spurters, toen ze in 1997 het Belgisch Kampioenschap Veldrijden voor meerdere categorieën organiseerden. En dat ondervonden ook de Lustige Wielrijders wanneer ze vorig jaar het Kampioenschap van België voor Nieuwelingen en Dames Elite tot een goed einde brachten. Dit jaar mocht een club uit de provincie Antwerpen het nationaal kampioenschap voor aspiranten inrichten. De toewijzing gebeurt in zo'n geval door aanbesteding. De Hoogstraatse Spurters en de Lustige Wiclrijdcrs sloegen de handen in mekaar en deden met 3.801 euro het hoogste bod. Daardoor mogen we op zaterdag 14 augustus op de Thijsakker een ganse dag wielerspektakel verwelkomen. Het kampioenschap wordt verreden op de Thijsakker, omdat de reglementen voorschrijven dat de wedstrijden - om veiligheidsredenen voor de jongelui - op een gesloten parcours verreden moeten worden. Zaterdag 14 augustus krijgen we een ganse dag sport van de bovenste plank te zien. Tussen 8 en 9 uur komen ongeveer 50 meisjes en 130 jongens zich in het lokaal van de Sint-Jorisgilde inschrijven. Van 9 tot 10uur krijgen zij de kans om kennis te maken met de omloop. Maar vanaf 10uur wordt het bittere ernst. Om de beurt legt elk van de ruim 170 deelnemers één korte tijdrit van 1.700 meter af. Men vertrekt aan het begin van de Boxtelstraat en rijdt via de Moerstraat en de Kathelijnestraat naar de aankomstlijn in de Tinnenpotstraat. 's Middags krijgen alle deelnemers op het Klein Seminarie een lichte maaltijd aangeboden, waarna de spanning ten top zal stijgen. Om de beurt worden de 1 2-jarige. de 1 3-jarige en de 1 4-jarige meisjes de weg opgezonden voor een rit in lijn. Daarna is het de beurt aan de jongens van 12, 13 en 14jaar. die om beurten de strijd met hun leeftijdsgenoten zullen aanbinden. Rond 18 uur zal die strijd gestreden zijn en zal, tijdens de huldiging, het vaderlands lied weerklinken. Kampioen(e) wordt hij of zij die, door het samentellen van de tijdrit en de rit in lijn, de kortste tijd haalt. Zes deelnemers zullen de kampioenstrui omgord krijgen, achttien deelnemers zullen op het podium komen, want ook nummer twee en drie worden gehuldigd. Terwijl het Belgisch Volkslied zal weerklinken worden er ongetwijfeld veel traantjes gelaten, want het is geweten: vader, moeder, grootouders, familieleden en talrijke supporters komen met die heloftevolle jeugd mee in de hoop dat er uit hun idool later een nieuwe Merckx zal groeien. Kom je ook mee genieten van de krachtpatserij van dit jong geweld (P.V.M. / dh)

iNSTALLATtEEoRi1rIAN DEN DER15

77,

unhiepdneu

QI) \t .Il)U Ve Aannemer

vrwarmng

Bezoek ons ook op internet El &trabel@ www. vdber2. be

Openingstijden toonzaal: Ernail. info©vdberg ho

Ma—vrii. 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat 81- 1- 12h Zon —en feestdagen gestoten

190

!

4

Garage

F. GEUDENS bvba

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren

v7Iwjj.f,®

Meerseweg 8 -2321 Meer - Tel. 03 / 315.71.76

* Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www. geud(-,ns. he

Erkende dealer voor de Noorderkempen.

MOTOR STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03 314 14 20

191

53


RUITERSPORT

Karin en Dolf naar de OS in Athene MINDERHOUT - Bezig met de paarden van 's morgens tot 's avonds! Dat is Karin Donekers ten voeten uit!Waar moet je deze 33-jarige amazone dan gaan zoeken voor een babbel? Zonder twijfel in de manège waar ze instructies geeft aan enkele stagiairs die haar komen helpen bij het berijden en verzorgen van de paarden. Het gaat hier niet over één enkel paard. Op het bedrijf van vader Vic lopen zomaar eventjes vijfendertig soortgelijke exemplaren en die vragen allemaal hun individuele aanpak. Deze werkstudenten logeren ten huize Donckers op de Achteraard en moeder Lea fungeert dan als kookmoeder.Voor Dolf Desmedt, de jonge ruiter uit de Blauwbossen, gaat er vanzelfsprekend een heel nieuwe wereld open. Een ticket voor de OS op zak en pas afgestudeerd als veearts, ondanks deelname aan verschillende internationale wedstrijden de laatste maanden. Aan de Gentse Universiteit behaalde hij ook nog de onderscheiding voor de student die topsport en studie het best wist te combineren. Met hem praten we in augustus na de Olympische Spelen!

Gormley en Lamiceil Chumbawumba

het project afgeblazen. in 2000 Sydney. Aan deze laatste houdt ze wel heel wat nare herinneringen over. "Ik was goed bezig, maar op de laatste

opgesteld staan zonder omwegen. geen "chicken way" zoals de Engelsen zeggen. In heel wat wedstrijden kun je bij de zwaarste hindernissen voor bepaalde opties kiezen. Dan heb je vanzelf sprekend meer tijd nodig en krijg je strafpunten aangesmeerd, zodat het bijna onmogelijk is een goed klassement te rijden. De toppers pakken de hindernissen tout court. In Athene krijgen we een wedstrijd voorgeschoteld met opties zodat ook de mindere goden hun wedstrijd op hun tempo kunnen uitrijden.

Podium Hoe verloopt de wedstrijd nu in Athene? "Op 9 augustus vertrekken de paarden. 11 augustus is het de beurt van het Eventingteam (5 ruiters), 13 augustus is de openingsceremonie, 14 augustus vindt de veterinaire inspectie van de paarden plaats. (Deze moeten in optimale conditie ver-

Hoe dwing je nu zo'n selectie voor de OS af? Het BOIC (Belgisch Olympisch Comité) eist dat je tweemaal bij de top 8 rijdt in een periode gaande van eind mei 2003 tot eind juni 2004. Geen problemen voor Karin, want zij galoppeerde enkele veelvouden van twee in de top S bij mekaar. Vooral in het voorjaar betwistte ze heel wat nationale en internationale wedstrijden met succes en met verschillende paarden zodat haar ticket voorAthene al geruime tijd veilig opgeborgen lag. In Athene berijdt ze Gormley, het paard dat dit jaar de beste resultaten bij mekaar liep en sprong terwijl Chumbawumba in reserve gehouden wordt. Palmyra is echter haar beste viervoeter. Vorig jaar blesseerde het dier zich. dc revalidatie verliep goed, maar ze mist nog een beetje ritme. "Gormley heb ik in't vooijaar wai gespaard, maar nu wordt het volop menens mei het oog op Athene."

Badminton Karin kan al haar derde olympiade op haar palmares schrijven en ze miste op een haartie haar vierde. In 1992 Barcelona. in 1996 zou het Atlanta zijn, maar één dag voor het vertrek werd

Zoggeit Kciri;i emt GO//It/ee toor le t

# Q»

Dolf Lie,sniedî en l3ohl Actioit enorm gelukkig 1/tel cle selectie.

54

keren, zoniet krijgen ze onverbiddelijk startverbod.). 15 en 16augustus dressuur verspreid over twee dagen wegens het grote aantal deelnemers. 17 augustus de cross die nu nog uit één fase bestaat, vroeger uit vier, nI. de opwarming en de cross die iets korter geworden is, niaar met meer hindernissen. 18 augustus terug Ve.terinaire keuring. Isje paard nog altijd gezond en wel, dan magjc vertrekken voor de jumping en de twintig besten betwistten een bijkomende jumping voor het individueel klassement. Voor Athene heb ik wel een bepaald doel voor ogen, nI. beter doen dan mijn Sste plaats twaalfjaar geleden in Barcelona én op het podium komen, hetzij individueel, hetzij per team. Paardrijden is een leuke bezigheid, maar hoe verdient iemand als Karin het brood op de plank? Ik geniet van een Tewerkstellingsstatuut van


RUITERSPORT BLOSO (Commissariaat-generaal voor de bevordering van lichamelijke ontwikkeling, sport en openluchtrecreatie) met een bediendencontract, zodat ik me ten volle op mijn sport kan richten. Dit loopt voorlopig van 1 januari 2003 tot 31 december 2004 en of dat vernieuwd wordt hangt af van je prestaties. Verder kan ik vooral bouwen op een sterke achterban, mijn familie die me met hart en ziel bijstaat!"

Tussen de veertig en de vijftig Hoelang nog Karin? "Dat weet ikzelf nog niet. Soms begint het toch aan je te knagen, mentaal moet alles goed in evenwicht blijven en voor een topsporter is dat altijd niet zo evident, de voortdurende concentratie en het moeten presteren vergt toch heel wat op psychisch en fysisch vlak. Alhoewel de moeilijkste periode uit mij n carrière wel achter de rug is. Je kent de knepen van het

vak.je moet echter wel hmjblijven, want deze sport is ook voortdurend in evolutie. Een leerschool van twintig jaar pakt men echter zomaar niet af. Deze sport kun je echter lang blijven beoefenen als je bedenkt dat het podium in Sydney bestond uit ruiters tussen de veertig en cle vijftig jaar. Als je het zo bekijkt, heb ik nog een hele tijd te gaan. Maarja, het leven is nog wat anders dan paarden alleen? Maar nu. alles op Athene! (rel)

De Marcklopers

Tweede adem

Marcklopers

Bij het uittikken van de belevenissen van de Marcklopers kan ik me niet van de indruk ontdoen dat velen aan het einde van het voorseizoen op zoek zijn naar hun tweede adem. Deelname aan wedstrijden lijkt wat teruggevallen - of zijn de resultaten geen krantenkoppen meer waard. Moet ons dit onrustig maken met ook nog eens een traditioneel kalm zomerseizoen voor de boeg? Uiteraard waren velen present op de Hoogstraatse stratenloop en de Minderhoutse kapellekensloop. Hierover vinden jullie vast elders uitgebreide berichtgeving. Dat de Marcklopershond meeliep voor het goede doel, hebben de aanwezigen gemerkt. Zijn (of was het haar) snelheid en uithouding verbaasde velen. De opbrengst van deze pronostiek werd overhandigd aan de vereniging voor MS-patiënten. Jos Van Bavel mocht het weekendje Ardennen in de wacht slepen, wat hij heel loyaal wegschonk aan een van onze plaatselijke MSpatiënten. De 20 km van Brussel werden vanuit de Noorderkempen per bus bereisd om alle sportievelingen vlot ter plaatse te krijgen. Velen staken hiermee het project van Jan Koyen een moreel en financieel hart onder de riem. Jan trekt in augustus met en ten voordele van sporters voor Artsen zonder Grenzen naar Omsk in Rusland om in 'siberische' omstandigheden een marathon af te haspelen. Louis Onincx slaagde er als zestiger in om de klassieker in Brussel op een geaccidenteerd parcours - zoals dat dan heet wanneer er hellingen aan te pas komen - af te werken in een schitterende tijd van 1.23 uur. Ook in de halve marathon van Minderhout kon Louis zijn schitterende vroeg-pensioen-conditie niet verbergen met een eindtijd van 1.25 uur. Hij moest het slechts in de slotfase afleggen tegen de eerste - twintig jaar jongere - vrouw. Van Louis gaan we zeker nog horen. Lange afstand blijft enkele Mareklopers bekoren. Net zoals van roken, geraak je van deze microbe nooit meer verlost, ondanks alle dure eden van 'stoppen met lopen' die na elke urenlange marteling van lijf en leden weer worden gezworen. Jos Van Bavel, Jan Koyen en Griet Praet gingen op vrijdag 19juni - slechts enkele maanden na hun avontuur in de marathon van Rome - in een clruilerige en donkere zomeravond op zoek naar bevestiging voor geleverde trainingsarbeid. Jan en Griet finishten samen in een mooie 4.18 uur.

Voor Griet meteen een verbetering van haar eerste marathontijd met 20 minuten. Jos kwam fris als een hoentje over de streep in 3.47 uur maar kreeg zijn motor nooit in overdrive. Pat Leysen voltooide de marathon in 3.24 uur maar baalde volop omdat het in de bedoeling lag om 100km rond te maken. Dikke benen en het koude en natte weer beslisten hier anders over. Een niet verteerde loodzware marathon in La Roche, veertien dagen eerder, was hier allicht de oorzaak. Daar zette Pat als 1 7de op 140 deelnemers een eindtijd neer van 3.25 uur. Node zomer voor de deur staat, wordt het rustiger op marathonvlak (sic). Op 4juli wacht nog de Guldensporenmarathon en in augustus zullen wellicht enkele moedigen richting Monschau trekken. De grote clash barst weer los in september en oktober met Nieuwpoort. Beernem, Kustmarathon, Brussel, Huy. Belloeil en later ook nog Kasterlee. Keuze genoeg dus voor een marathondebuut in eigen land. Juli Cl] augustus zijn de ideale voorbereidingstijd. Pat geeft je graag alle informatie. Wekelijks staan er ergens in de omgeving ook kortere joggings op de agenda. Fons Aerts (de KWB-loop(pro)motor) wijst je hier de weg. Jan Vermeiren, Brigitte Wendrickx, Axel Aerts en consoorten missen ditjaar weinig wedstrijden van de natuurlopen 'challenge Delhalle'. Op 26 juni kunnen de liefhebbers inschepen voor het verre maar schitterende l-labay. Eindejuli is er de traditionele verbroedering in Louette-st-PieiTe. Onze eigen Hoogstraatse atletiekvereniging AVN organiseert een recreatieve natuuravondjogging over 5 of 10 km op donderdag 29juli aan café 'In Holland' te Castelré en op vrijdag 30 juli in de chirolokalen in Meerle. Het vertrekuur is vrij te kiezen tussen 18.30 en 19.30 uur. Meer info op tel. 03/3143892. En vergeten we eind augustus dan ook weer de 10 mijl in Wortel niet... Als ik dit allemaal zo neerschrijf, lijkt de in het begin aangekondigde rust toch erg relatief te zijn, nietwaar. Gelukkig maar! (Pat)

Van Hoogstraten naar de Ardennen Zaterdag 26 juni was het druk aan de Van Aertselaerstraat nr. 19. Een verhuis van Hoogstraten naar Dohan (nabij Bouillon) stond op het programma van Ward Blommaert en zijn vrouw Greet Aerts. Zij verlaten de stille (7) Kempen voor het nog stillere Dohan. Zij hebben ginds een nieuwe uitdaging aangegaan. Het uithaten van een gastenverblijf 'Le Courtil' in het hartje van de Ardennen. Beiden waren verschillende jaren actief in het Hoogstraatse volleybal-gebeuren. Het Hoogstraatse volleybal heeft alleszins veel te danken aan de tomeloze inzet van deze twee sportliefhebbers. Ward heeft daarzowat elke denkbare functie uitgeoefend. Van speler, trainer.jeugdbegeleider, coach, scheidsrechtertot voorzitter. Het recentste volleybal-jaar zal hij allicht niet snel vergeten: 4 kampioenstitels werden immers behaald. Ward was ook verscheidene jaren actief als Marckloper. Misschien hebben zijn loopuitstapjes naar de Ardennen zijn beslissing om zich ginder te vestigen wel versneld. Zijn afscheids wedstrijden als Marckloper in Hoogstraten en Minderhout moest hij echter van aan de kant volgen. Een opgelopen spierscheurtje tijdens de 20 km van Brussel (eind mei) was nog niet volledig genezen. Voor een fervente loper als Ward - hij had immers dit jaar de marathon van Londen al gelopen - was dit natuurlijk wel een flinke streep door de rekening. Tijdens de Kapellekensloop in Minderhout heeft hij de door hem geschonken hoofdprijs (een verblijf voor twee in Le Courtil) uitgereikt. Nadien werd hij door de Marcklopers nog eens flink in de bloemetjes gezet. Hij deed de belofte om volgendjaar, als het een beetje te combineren valt, een stratenloop hier in de vlakke Kempen mee te pikken. De Marcldopers zijn alleszins gewaarschuwd voor deze berggeit. Recente uitslagen: Wuustwezel Top Run 10 kin: Jan Vermeiren 42.48", Eddy Kenis 43.00". Rit van Aert 43.19". Rijkevorsel 11 km (II juli-loop): Johan Daems 38.53", Louis Onincx 42.39", Herman Martens 45.51". Jan Koyen 53.22", Griet Praet 54.00". Genk 15 km: Axel Aerts 1.13.06", J. Vermeiren .13. 10", R. Van Aert 1. 15 .00". Guldensporenmarathon Brugge: Pat Leysen 2.59.36" en J05 Van Bavel 3.53.51.

55


SPORT

Jeugdhengelwedstrijd in de Mosten op 15 en 20 augustus MEER - De hengellessen en de oetennamiddagen ingericht door de Hoogstraatse Sportvissers en Grabbelpas, kennen nog steeds een groeiend succes. Vissen doe je alleen of met vrienden en al snel krijg je dan een wedstrijdje, wie vangt de meeste vissen? Om eens te kijken wie er nu het best kan vissen, alhoewel geluk ook een rol speelt, worden er twee hengelwedstrijden georganiseerd. De jeugd van "Altijd Beet" organiseren op zondag 15 augustus een wedstrijd voor jeugd van 6 tot 1 6jaar, kostprijs 5 euro. Er wordt gevist van 11 tot 13u en van 14 tot 16u,je moet om 10 uur aanwezig zijn voor de loting. Info en inschrijvingen tel. 03.297.44.12. Op vrijdag 20 augustus organiseren de Hoogstraatse Sportvissers een jeugdwedstrijd van 1 4u tot 1 6u30, loting om 13u15. kostprijs 3 euro. Voor de jeugd van 8 tot 16 jaar. Info en inschrijven via Grabbelpas of Toon Verleye. tel.: 03.3 15.71.86.Er wordt telkens gevist in twee groepen: beginners en gevorderden. De beginners mogen nog geholpen worden, de gevorderden niet. Beide wedstrijden gaan door in de wedstrijdvijver van Altijd Beet in de Mosten. Erzijn mooie prijzen te winnen! Meer info op de website van Altijd Beet: http://users. pandora.hc/alt ij dheet/ 1 tv

'

1 1& '• •

•-- . '

---.

¼..

,:

..

;

1•'_'

-

De jeugd non het vissen

Vierde zege voor Cedric Van Lommel in Wortel

r 'f'

Wortel - Dc 25ste en laatste renner die zich liet inschrijven voor de traditionele wielerwedstrijd op kermismaandag was Shinya Ikemoto uit Japan, maar hij moest dan ook van het verst komen. De organisatoren warcn enigszins teleurgesteld met de beperkte opkomst, maar gelukkig met het wedstrijdverloop en de uiteindelijke winnaar Ccdric Van Lommel. Hij legde de 117 km af tegen een gemiddelde snelheid van 42,80km per uur. Ze iedcu Icuig ioct rijn drieën voorop, maar in de laatste van de 24 ronden liet Van Lommel .iijii LWLC medevluchtere David Verdonek en Peter Aerts achter zich. De Japanner toonde zich zeer consequent en bolde ook als laatste ovei de eindstreep. (fh)

7 5 -.

1

w

Ç

Cedric Van Lommel mocht de bloemen in ontvangst nemen van de plaatselijke schone, ons jongste gemeenteraadslid Leen Vermeersch.

EIKEN PLANKENVLOER

1 Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

___________

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

FIAT LANCIA SPECIALIST ALFA ROMEO

GARAGE HOGA B,VIA, 0177

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98 16

56


VAN

14OOGSIItTEN

DE WONDERBARE VISVANGST. Maandag hing op het erf bij Jan Mertens een dikke viskop aan een dun touwke uit te drogen. Een heel familie lollen vond het zeker leuk om in en uit de grote smoel te lopen en bestudeerde hoe zij best de prooi zou oppeuzelen. De rest lag in de pan te kissen. In de Schoorse Heide bestaat sinds jaren een vissersbond, waarvan de leden 's Zondags rond de vijvers samenscholen, niet zozeer om vis te vangen, want die moet nog groeien, zegt men, maar om oude verhaaltjes nog eens iii de overtreffende trap op te dissen. Soms werden zij dan toch gestoord door een escader reuze-karpers, die de lijnen niet haak, draad en stok in het water trokken. Het ging zelfs zover dat de Jaak zijn lijn naar liever ophaalde telkens hij blaasjes zag opstijgen. Maar voor Jan was dit olie op het vuur. Dikwijls zagen we hem onder het schof langs de kant lopen, als een vos rond een kippenhok. Vier maanden lang heeft hij die gure elementen nagegaan, zodat hij vÔÔr 14 dagen durfde beweren «Nu ik hun knepen ken, haal ik ze binnenkort boven water». Doch op 1 Oogst werd Jan gevloerd, want d. gulzige .dikkoppen beten gewoonweg de draad door. En dat was naar 't schijnt de 14e haak die zij meenamen. Wie laatst lacht, best lacht, dacht Jan. En verleden Zondag orim 6.43 mm. lachtte Jan in zijn baard,, want Mijnheer de Karper hing aanzijn lijntje, dat tuj zeer speciaal had toegerust. De eerste geruchten deden de ronde dat zijn vangst zo groot was als een big, maar, eerlijk gezegd, woog hij (of zij) 3,650 Kgr. niet een omtrek van 46 cm. Heel de Schoorse Heide bracht een beleefdheidsbezoek aan de krijgsgevangene, die 's avonds op 't schavot zou sterven. Jan zal zijn geheimen natuurlijk bewaren totdat hij de drie andere spitsbroeders ook aan wal heeft. Profiiiaf Jan, en laat ze sniaken HEERLIf NAKERMIS. Hoogstrafen-Heerle : 3-2. Alhoewel Lowieke de Z... zijn vigiliedag vierde niet een paternoster van regenvlagen, kwamem de Hoogstraatse kleppers niet veel geestdrift bij Leonieke aangezwaaid. Zij vroegen of er bloemen klaar lagen ? Begrijpt ge ? Te 2 u. blies J. Raets liet leven in de 22 spelers. De club van de Schoorse Heide, die eertijds door kwade tongen «Bal of Been» werd gedoopt, moest al dadelijk bukken onder de stormloop van de tegenstrevers, aangevoerd door kapitein J. Blockx. Na 13 minuten spel had J. Verschueren de goede richtmg gevonden en kegelde liet eerste doelpunt in de netten van Cor Koyen, die nochtans regelmatig zijn zweefvlucliterm uitoetende. Dit was schijnbaar niet genoeg want enkele minuten later geraakte de keper eventjes de kluts kwijt, zodat in een gewirwar van handen en voeten het Ieder in de kooi rolde. Doch de gastheren lieten zich niet bij de neus nemen, want zij antwoordden flink en langs de voet van Marcel van de Bogerd schoof het halleke in de andere goal binnen. En dan, de historische schop van M. Verbaeten de bal raakte bijna de wolken en viel, als bij wonder, juist achter de doelwachter binnen. Als 't lukt kalft de os, zegt men soms. Toen beide clubs als vrienden een beetje kracht gingen putten aan de toog, was de stand 2-2. Tijdens de tweede helft smefen de bezoekers al hun reserves in de weegschaal om toch maar te winnen. En nactat aan beide fronten enkele mooie kansen gemit waren, bracht de Hoogstraatse coalitie niet een derde doelpunt de genadeslag aan Heerle toe. Alhoewel sommige acteurs gewapend waren niet vaders grote handschoenen, werden na de operatie geen beenresfen teruggevonden. Hoogsrafen heeft deze mooie mafch verdiend gewonnen. Bravo jongens, en tot volgend jaar

4AMS \\\

EI

1Ïf

Meerle

FLINKE VANGST. Woensdagnarniddag haalde JunI Tackx, een der ijverigste vissers van de culb «Altijd Beet» een karper van 14 pond boven. Hij gelukte dit nadat hij enkele dagen te voren ook al een buitengewone vangst had gemaakt. Niet weinig trots was Juul cmi hij kreeg heel wat bezoekers om naar zijn flinke buit te komen zien.

LI T9IIiIiIi

VLAAMSE KERMIS. Qp Zondag 15 Augustus a.s. richt men te Wortel een grote Vlaamse Kermis in. Die dag zullen jong en oud aan de parochiale zaal hun hartje kunnen ophalen. Terwijl enerzijds de lege magen en dorstige kelen worden gespijsd en gelaafd, zal anderzijds roet bereidwilligheid gezorgd worden voor het ledigen van volle porte-monnaies. Niemand komt immers platzak naar de Vlaamse Kermis, te meer daar ieder weet dat de opbrengst aan Wortel zelf ten goede komt, nI. de hoognodige herstelling van de katholieke meisjessehool.

NOTiRIS2ERICHTEH Studie van Notaris J. MICHOEL te Hoogstraten Openbare verkoping van Goed en welgelegen HANDELSHUIS met TUIN TE MINDERHOUT Dorp Notaris J. MICI-IOEL te Hoogstraten, hiertoe in recht benoemd bij vonnis der Rechtbank van lste Aanleg te Turnhout, zal ten overstaan van de Heer Vrederechter van 't Kanton l-loogstraten, ten verzoeke van de Kinderen van wijlen Frans Meyers-Van Dooren, openbaar verkopen Een goed en welgelegen handelshuis met werkhuis en magazijn, thans uitgebaat als schrijnwerkerij, gestaan en gelegen te Mmmiderhout in 't Dorp nr. 76, ten kadaster bekend wijk B. nr. 1907V en 1901V, groot samen 6 aren, 55 centiaren. Begrijpende Grote winkel, gang, voorkamer, bureel, woonkamer, keuken, W. C., bergplaats. Afzonderlijke ingang. Werkhuis, magazijn niet verdiep en hof. Boven : 2 mansardekamers, opkamer en zolder. Kelder. Eigendom is voorzien van elketriciteit, pomp- en regenwater. Aanvaarding bij de veilvoorwaarden bepaald. Te bezichtigen : op Dinsdagen, Woensdagen en Zaterdags op betanielijke uren. ZITDAGEN: Voorlopig op Woensdag 8 September 1954, ter herberge van Alfons Jarisen, en definitief op Woensdag 15 September 1954, ter lierberge van de Kinderen Van de Mierop in 't Dorp te Minderbmout, telkens om 2 u. namiddag. ' 2304

Losse Krabbels NIET MINDERWAARDIG. De niet-katholieken gaan voort met hun lezers aan te zetten hun kinderen naar de vrije scholen te zenden. Ze beweren, dat de katholieken hun kinderen naar de Vrije scholen moeten zenden uit partijbelang. Steeds het oude liedje Ze beweren, dat hef Onderwijs en de opvoeding door de katholieken gegeven, volkomnen afwijkt van dit der officiële scholen. Dat is niet waar Hun onderwijs is evengoed als dat der officiële scholen ! Maar het is nog iets meer. 1-let officiële ondërwijs, zeggen de socialistische bladen, streeft niets anders na dan het hoogste goed voor eIkeen. Het vrij onderwijs, zo zeggen die bladen, is daarentegen ingericht door een bepaalde partij of godsdienst. Het doel der inrichfers is er liet maximum voordeel voor hun levensopvatting uit te halen. Alleen liet partijbelang komt in aanmerking Enfin, honderd keer weerlegd. Wanneer men al hun prietpraat moest geloven, dan zou men waarempel denken, dat de overgrote meerderheid der kinderen, die de vrije en de katholieke school volgen, min of meer geen goede Belgen meer zijn. 't Kotit er nog op aan dat ze tweede rangsburgers gescimolden worden Alleen het officiële onderwijs is volgens ben volwaardig. De wil der ouders dient geëerbiedigd. Hoe ,dikwijls is het al gezegd ? De katholieke scholen zijn geen partijscholen. De katholieke scholen komen niet tekort aan staatsburgelijke opvoeding. In dit opzicht hebben wij geen lessen te onvangen van de niet-katholieken. De niet-katholieke school zal nooit de nationale school zijn. Nooit zullen cle katholieken aanvaarden dat hun kinderen zonder godsdienst opgevoed worden. De katholieke school volgt het staatsprogramma, en het onderwijs is er niet minderwaardig." De uitslagen bewijzen dit ten overvloede. De leerlingen der katholieke school moeten in geen enkel examen onderdoen voor de leerlingen van de niet-katholieke scholen. De niet-katholieken hebben geen enkel. deugdelijk argument, geen enkele geldige reden om de katholieke ouders te bewegen hun kinderen naar de nietkatholieke shool te zenden. Plicht is het voor cle katholieke 'ouders hun kinderen naar de katholieke chool te zenden, en dit voor al de graden en voor iedere vorm van onderwijs. Wij weten, dat de katholieke ouders hun plicht begrijpen. Wij weten ook, dat vele niet-katholieken hun kinderen naar een katholieke school zenden, omdat ze meer vertrouwen hebben in de opvoeding, die daar wordt gegeven.

57


1 gildenieven & schuttersnieuws Frans Snijders, tel. 03/3 14.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Herdenking Jaak Backx Castelré Toen ook stilaan zijn vrienden van hun heen gingen, waaronder ook bijzonder Ward en Fons van 't Schoor, zijn beste maat gedurende zijn ganse leven, enige tijd geleden overleed, knapte er iets bij Jaak. Stilaan besefte hij dat ook zijn tijd gekomen was. Maar... hij was tevreden. Zachtjes is Jaak op 88-jarige leeftijd heengegaan van allen die hij liefhad op de manier waardoor ook zijn laatste wens in vervulling is gegaan. In samenspraak met familieleden werden deze woorden neergesclueveii vOor ecn doodgewone opmPT'kt-'lljlo-' iii;iii.

1 litslag schieting

Na een zeer kort ziekbed overleed Jaak Backx op 11 juni. Zijn wens was dat het einde geen langdurige lijdensweg zou worden. Jaak, geboren in Loenhout, bracht zijn jeugdjaren door op de Havelaart. Na zijn huwelijk met Marie Schrijvers gingen zij in Castelré wonen. Jaak hield van mensen en was ook erg graag onder hen. Paarden vond hij het mooiste edele dier van de schepping. Jagen kon Jaak als de beste, schieten met de handboog werd één van de hobby's en ook met de grote kruisboog werd hij een opmerkelijke schutter. In 1962 won hij een eerste rozenprijs te Loenhout. 1970 werd ongetwijfeld zijn topjaar; rozenprijzen in Loenhout en Wortel werden zijn deel. Bovendien schoot hij zich in datzelfde jaar met een totaal van 264 punten kampioen in de tweede categorie. In die tijd legde hij ook bij de handboog regelmatig beslag op een overwinning. Door zijn sociale instelling was Jaak al vlug bekend als een man die genoot van het leven. Hij dronk graag een borreltje, biljarten deed hij als de beste en hij genoot uitermate van "een goel sigaar". Maar het liefst van al buurte hij. Hij vertelde dikwijls zonder op de tijd te letten en toen hij niet zo goed meer uit de voeten kon was hij zéér blij als er eens iemand bij hem thuiskwam, gewoon even tijd nemen om met hem een klapke te doen. Trouw was voor Jaak zeker geen ijdel woord. Ook binnen de gilde. Op zondag 2 mei ontving hij namens de Hoge Gildenraad der Kempen de hoogste mogelijke onderscheiding, namelijk de Gouden Plaat. Dit voor 60 jaar ononderbroken lidmaatschap van de grote kruisboog. Zijn gezondheid liet echter niet meer toe om deze onderscheiding zelf in ontvangst te nemen.

58

Jaak Backx werd op 2 iiiei gehuldigd door de 1 Iogc Gildenraad der Kempen te Hongstraten. De Sint-Jorisgilde van Castelré bood Jaak hij deze gelegenheid een receptie i1 een feestschieting aan. Helaas ging Jaak iets vroeger van ons heen. In overleg met de familie besloot de gilde tot een herdenkingsschieting. Zo zou Jaak het zelf ongetwijfeld ook gewild hebben... Op de schieting, waaraan 175 schutters deelnamen, behaalden twee schutters beide in de ere reeks het maximum der punten. Vicky Rombouts uit Meer en André Bols uit Wortel. Vicky won

dankzij het beste kampschot de rozenprijs. Johan Van Dijck uit Loenhout, Harry Hendrickx uit Meerle, Jan Vergouwen (HZ) uit Sprundel, Jef Servaes uit Hoogstraten. Jan Bartholomeeusen uit Minderhout, Adri Vermeieren uit Meerle. Ludo en Eddy Van Hasselt uit Loenhout. Frans Tackx uit Minderhout, Harry Vanderhenst uit Meerle en tenslotte ook Frie Konings uit Sprundcl schoten allen 35 op 36. Jessica Rombouts uit Meer was de eerste van 12 deelnemers die eindigden op 34 punten. Patrick Ronibouts uit Loenhout schoot met 35 punten een clubbelslag. Met 5 rozen won hij onbedreigd de rozenprijs. Piet Adriaeiissen uit Rijsbergen. 1 nnis Van Bergen uit Minderhont, Î4rr Rast yns iii Meer en Marcel Verschueren uit Meerle sloten af op 34 punten. Jan Lenaeus uit Minderhiout eindigde als eerste van 8 schutters op 33 punten David Koenen, een beloftcvollc schutter uit Sprundel, schoot 34 punten in de B-reeks. Deze prestatie was goed voor een eerste plaats in de uitslag en voor dc rozenprijs in deze reeks. Wa1tr Michielsen uit Minderhout, Tom Servaes uit Hoogstraten en Hans Evers uit Rijsbergen schoten 33 punten. Frans De Roover uit Hoogstraten, Eef Snijders uit Meer en Ludo Bogaerts uit Loenhout eindigden op 32 punten. JefVermeiren uit Loenhout was de eerste van 6 schutters die eindigden op 31 punten

Hoge Gildenraad Gildenfeest te Vosselaar Eénmaal per jaar wordt er een gildenfeest ingericht onder auspiciën van de Hoge Gildenraad der Kempen. Ditmaal werd deze gebeurtenis toegewezen aan de Sint Sebastiaansgilde uit Vosselaar. Op zaterdag traden de schutters aan; op zondag vond het Schoon Inkomen plaats waarna op het feestterrein de wedstrijden van het dansen vendelen en roffelen plaatsvonden. Een overzicht van de behaalde resultaten van de gilden uit onze gemeente: Zaterdag - schieten: handboog 15) Meerle Sint-Sebastiaan; Sint-Jansboog 1 )Meer, 2) Loenhout 3) Minderhout, 4) Wortel, 5) Meerle, 6) Hoogstraten. 7) Castelré: buks 4) Meer SintAmbrosius. Zondag - Schoon Inkomen: 7) Meer Sint-Joris, 9) Hoogstraten Sint-Joris. 12) Minderhout SintJoris, Meer Sint-Ambrosius, Castelré Sint-Joris,

Meerle Sint-Joris. Wortel Sint-Joris: roffelen: 7)Minderhout Sint-Joris, 9) Meer SintJoris; vendelen: 3) Hoogstraten Sint-Joris, 4) Meer Sint-Joris: gildendansen: 4) Minderhout Sint-Joris, 10) Meer Sint-Joris. Een cyclus van vijf jaar gildenfeesten wordt besloten met een Landjuweel. De vorige winnaar, de Sint-Jorisgilde uit Meer, richt het eerstvolgende Landjuweel in op 25 en 26 juni 2005. Na het gildenfeest te Vosselaar werd er ook een tussenstand bekendgemaakt voor het landjuweel: Vhimmeren Sint-Sebastiaan 6207,00 punten, Nieuwmoer Sint-Joris 6140,40 punten, 3) Meer Sint-Joris 6081,58 plinten, gevolgd door Minderhout Sint-Joris, Meerle Sint-Joris, Hoogstraten Sint-Joris, Meer Sint-Ambrosius, Wortel Sint-Joris, Meerle Sint-Sebastiaan, Castelré SintJoris, Hoogstraten Sint-Sehastiaan.

Karabijn Kringschieting Meersel-Dreef In de A-reeks waren drie schutters aan elkaar gewaagd met 156 punten, onder andere Stafke Goetschalckx uit Meer. In de B-reeks schoot Fons Geerts uit Meer 155 punten. Vie Swaenen

en 1-hilda RoeIen beiden uit Mcci' sloten af op 154 punten. In de C-reeks eindigde Jan Martens uit Meer op 154 plinten voor Jos Oomen uit Meersel-Dreef. Mike Van der Stap en Jef Van Boxel, beiden uit Meersel-Dreef behaalden, 151 punten.


SCHUTTERSNIEUWS Feestschieting te Minderhout

60 jaar schutter Fons Van Erck Minderhout. Jefferey Segeren uit Sprundel, Eddy Van Hasselt uit Loenhout, Harry Vanderhenst uit Meerle. Hans Joosen uit Minderhout en tenslotte ook André Bols uit Wortel. Johan Van Dijck uit Loenhout was de eerste van 14 schutters die afsloot op 34 punten. Eddy Van 1-lasselt kampte het beste voor de rozenprijs. Patrick Rombouts uit Loenhout zette een huzarenstukje neer in de A-reeks. Als enige van alle deelnemers sloot hij af op 36 op 36. Uiteraard won hij ook de rozenprijs. Piet Adriaenssen uit Rijsbergen en Harry Lazeroms ut Sprundel schoten nochtans 35 punten. Robert Martens uit Hoogstraten. Guy Snijders uit Meer en Marc Bastyns ook uit Meer, eindigden op 34 punten. Ed Van Haperen uit Meerle

was de eerste van 5 schutters die eindigden op 33 punten. In de B-reeks behaalde Lauran Segeren uit Sprundcl de zege met 35 punten. Ook legde hij beslag op de rozenprijs. Lars Bleys uit Hoogstrateri en René Van Dijck uit Loenhout schoten 33 punten. Chantal Bruyndonckx uit Minderhout, Jacques Roos uit Hoogstraten en Adriaan Braspenning uit Minderhout eindigden op 32 punten. Marcel Swaenen uit Wortel was de eerste van 10 schutters die eindigden op 31 punten. De rozenprijs voor Keizers, koningen en hoofdmannen werd geschoten door Fons Van Hasselt uit Loenhout met 5 rozen. Harry Lazeroms uit Sprundel sleepte de rozenprijs in de wacht bij de plus 70-jarigen met 5 rozen.

Grote kruisboog MINDERHOUT - Op zaterdag 3 juli feue de Sint-Jorisgilde van Minderhout Fons Van Erck in het middelpunt van de belangstelling. Aanleiding hiertoe was het 60-jarig jubileum van Fons. Gildenleden en genodigden maakten hun opwachting in de Minderhoutse gildenkamer. De jubilaris kwam samen met zijn vrouw iets later, dit geheel buiten hun wil om. Toen Treza haar man Fons binnenreed in de rolstoel ontvingen zij een hartelijk applaus. Even later blikte Frans Tackx namens de gilde, terug op de verdienste van Fons. Fons sloot aan bij de gilde in 1944 onder invloed van Gust Brosens, de toenmalige hoofdman, die naast Fons woonde. In 1950 schoot Fons voor een eerste keer koning van de gilde. In 1956 kon hij zijn titel voor een nieuwe termijn van zes jaar verlengen. Bewijzen hiervan zijn de twee koningsbreuken die in de gilde bewaard worden. Als koning had Fons nogal wat werk, toen moesten de blazoenen zelf nog geverfd worden. Fons schoot jarenlang een boog die veel "jacht' had. Hij was één van de weinigen die toen schoot met een pijl van 35 gram. Dit resulteerde in een kampioenstitel in 1962. Sinds het Verbond van Sint-Jorisgilden de pot- en panprijzen verving door rozenprijzen, kon Fons driemaal beslag leggen op zo'n begeerd kleinood. In 1975 te Rijshergen, in 1980 te Wortel en in 1995 te Castelré. Ter gelegenheid van het 60-jaar schutter zijn van Fons Van Erck richtte de Sint-Jorisgilde uit Minderhout een feestschieting in voor het Verbond der Sint-Jorisgilden. Op deze schieting. waaraan 177 schutters deelnamen, werd er opvallend genoeg slechts éénmaal 36 op 36 geschoten en dan nog wel in de A-reeks door Patrick Rombouts uit Loenhout. Wél waren er in de ere reeks zeven schutters die afsloten op 35 punten. Jef Hendrickx uit

Bondsschieting Meerle Bij de Sint-Jorisgilde te Meerle heeft er de vijfde bondsschieting plaatsgevonden met de grote kruisboog. 215 schutters lieten er zich inschrijven. Twee schutters in de Ere reeks, Vicky Roniboots en Gery Dockx, beiden uit Meer, begonnen en eindigden op 36 punten. Vicky schoot een iets beter karnpschot voor de rozenprijs. Luc Anthonis uit Hoogstraten. Peter Franken uit Meerle, Frank Pellens uit Rijsbergen. FransAarts uit Sprundel, Diane Verheyen uit Meerie. André Bols uit Wortel. Johan Van Dijck uit Loenhout en tenslotte ook Mii Van Beeck uit Hoogstraten eindigden allen op 35 punten. Bert Eelen uit Meer was de eerste van 16 schutters die afsloten op 34 punten.

In Je A-ieeks waren er maar liefst vijt schutters aan elkaar gewaagd met 34 punten. Zij waren Koen Brosens uit Castelré. Lef) Gabriëls uit Minderhout - tevens ook de winnaar van de rozenprijs - François Gaignace uit Wortel. Louis Van Bergen uit Minderhout en Willy Gorrens uit Wortel. Danny Van Dun uit Castelré was de eerste van zes schutters die 33 punten schoten, Fons Jansen uit Castelré en Hans Evers uit Rijshergen bepaalden de kop van het klassement in de B-reeks met 34 punten. Hans plaatste het beste kampschot voor de rozenprijs. Jan Soffers uit Rijsbergen. Dirk Christianen uit M inderhout, Lars Bleys uit Hoogstraten, Lauran Segeren uit Sprundel en Christ Hereygers, ook uit Sprundel schoten 32 punten. Cor Van Gils uit Castelré was de eerste schutter met 31 punten.

Gilde St.-Joris Rijsbergen heeft een nieuwe Hoofdman Zondag 20 juni was er in het gildenlokaal van Sint-Joris aan het Rijkepad te Rijsbergen een feestelijke aangelegenheid. Na 42 jaar hoofdman te zijn geweest, droeg Kees Peliens de hoofdmanstaf en het hoofdrnanschild over aan zijn gildenbroeder Jan Soffèrs. De functie van hoofdman heeft de nu 70 jarige Kees Peliens 42 jaar vervuld. Op 28-jarige leef tijd heeft Kees, na het overlijden van zijn vader Frans Pellens. opgevolgd. Ook de grootvader van Kees was hoofdman van gilde Sint-Joris. Kees heeft vele verdiensten binnen de eigen gilde maar ook in een groter gildenverband zoals bij de Kring van Schuttersgilden Baronie en Markiezaat. waar Kees vele jaren en nu nog steeds leiding geeft aan de vendelcommissie. Gilde Sint-Joris Rijshergen is ook aangesloten bij Het Verbond van Sirit-Jorisgilden in de Noor-

derkempen van België. Ook hier heeft Kees zijn sporen verdiend door alle vergaderingen van dit Verbond bij te wonen en heeft hier ook in de besluitenvorming zijn steentje bijdragen. Kees is dan ook voor al deze activiteiten destijds met een Koninklijke onderscheiding voor geëerd. Gildenbroeder Jan Soffers, sinds 1982 lid van Sint-Joris, is door de gildenbroeders als nieuwe I-Ioofdman gekozen en neemt hierdoor de taken van Kees Pellens over. Gilde Sint-Joris zal in Jan Soffers een gedreven hoofdman hebben die op zijn eigen wijze het gilden-gedachten-goed met al zijn tradities en historische waarden zal uitdragen. Kees Pellens wordt als dank voor bewezen diensten benoemd als Ere-Hoofdman van Gilde Sint-Joris Rijsbergen. 59


natuurpunt

een goedgekeurd bermbeheersplan opgemaakt. Ook heeft de Stad I-loogstraten al twee percelen in beheer gegeven om als pimpernelhooiland te beheren. Daarnaast subsidiëren zij aankopen van onze afdeling. Een tweede en minstens even belangrijke partner is de Afdeling Natuur van de Vlaainse Gemeen-

Plan Pimpernel: een eerste evaluatie Jaren geleden werd het plan Pimpernel opgestart door Tom Verschraegen, nu Natuurwachter in het verre Limburg. Het plan werd overgenomen door de toenmalige Natuurwerkgroep Markvallei en na de fusie tussen Wielewaal en Natuurreservaten door Natuurpunt en de plaatselijke Natuurpuntafdeling, uiteraard altijd met de steun van JNM Markvallei. Wat begon als een denkoefening om de Markvallei terug te herwaarderen, met als kapstokken de Grote Pimpernel en de eventuele herintroductie van het Pimpernelblauwtje, mondde snel uit in het werkelijk aankopen van gronden en het vinden van partners.

Stand van zaken Momenteel is er al meer dan 15 ha aangekocht als reservaat met als doel een groot pimpernelreservaat te vormen en stapstenen te ontwikkelen tussen de Belgisch-Nederlandse Grens en de vallei van het Merkske. Deze stapstenen zijn kleine reservaten die verbonden worden door de oevers van de Mark en verscheidene pimpernelrijke bermen. Voor deze percelen en de vallei van het Merkske hebben Natuurpunt Markvallei en de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap een beheersplan opgemaakt. Dit plan ligt bij het kabinet ter goedkeuring en zal dienen als uitgangspunt voor de erkenning als Natuurreservaat. Natuurpunt Markvallei was zich snel bewust van het feit dat voor het plan partners nodig waren. De Stad Hoogstraten werd de eerste.

T

-

De werhgmej natimijolograjie Wi/l IV(/tUié/ptIIit Marktallei hok OJ) 30 mei met de camera door Wortel-Kolonie. Het leverde in ieder geval deze prachtige fr.to van een margrieren in bloei op. Hoogstraten heeft er zich toe verbonden om de bermen waarop pimpernelplantjes staan aan een specifiek beheer te onderwerpen zodat de Grote Pimpernel zich ten volle kan ontwikkelen en eventueel later een herintroductie van het Pimpernelblauwtje te overwegen. Hiervoor werd

IarccRAI=I

Andi6 B.0

toffe foto's

LA Beste keL4ze voo, IeI4ke

Al

uW fo±o's afsewekf in eisev Prof lobo Diifle bewevkioo

1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel 03/3 14 13 13

i&LiV

Ook zij kopen gronden aan in de vallei van de Mark en hebben momenteel 8 ha in beheer waaronder de prachtige Grote Meander in Groot Eyssel. Daarnaast zorgt de afdeling Natuur er voor dat het plan meer bekendheid krijgt in de ver schillende grensoverschrijdende vergaderingen tussen de administraties. Het grensoverschrijdend stroombekkencomité van de vallei van de Mark is daarvan de belangrijkste. De afdeling Natuur heeft haar gronden al laten erkennen als Vlaams Natuurreservaat. Daarnaast heeft de afdeling Natuur nu een wetenschappJijke studie uitge• 1 hreven die moet iiaeaan of berm1 '• iroductie van het -. Pimpernelblauwtje

SeVVCe

P.nIoaskn the

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel 014/61 3 37

waarden.

De afdelin g Water heeft ook een studie gemaakt naar de mogelijkheden in de vallei van de Mark naar natuurherstel en het waterbergend vermogen. Hieruit blijkt dat er heel wat mogelijkheden zijn. Een minimumvereiste is dat de oevers van de Mark als verbindingszone zullen fungeren.


NATUURPUNT BOEKHOUDING FISCALITEIT

Koken kost geld - Kok Krahé Natuurpunt Markvallei is niet zo rijk. Gelukkig konden wij na moeizame onderhandelingen de steun krijgen van het Fonds Kok-Krahé van de Koning Boudewijnstichting. Tot op heden zorgen zij voor de restfinanciering, dit wil zeggen dat deel dat niet gesubsidieerd wordt door de overheid. Nu geeft zo een stichting uiteraard niet zomaar al dat geld. Elke eurocent moet verantwoord worden en de Stichting Kok Krahé vraagt ook dat er bekendheid wordt gegeven aan het plan en eist dat het gebied toegankelijk wordt gemaakt. Daarom voerden we op 18 juni besprekingen met de KB-stichting over een ontsluitingsplan, een cominunicatieplan en een prioriteitennota. De grote lijnen van het ontsluitingsplan is dat in de vallei van het Merkske het Laarzenpad langs en door het reservaat zal gaan en dat er aan de Mark infoborden komen ter hoogte van de stuw van Groot Eyssel en aan het Paterswiel. Ook blijven we proberen een natuurleerpad in het gebied aan te leggen. Het communicatieplan houdt in dat we onze acties moeten bekendmaken hij het bredere publiek, de belangengroepen en de overheid. Hiervoor organiseert Natuurpunt Markvallei geleide wandelingen ,waaronder een perswandeling samen met het gemeentebestuur op 21 augustus en hebben we een powerpointpresentatie gemaakt. Deze werd getoond op de nationale Studiedag van Natuurpunt en op de Milieuraad van Hoogstraten. Ook verschijnen er op geregelde tijden persartikels. Dit jaar zal er in het jaaroverzicht van ANKONA - de natuurkoepel van de provincie Antwerpen - een artikel over het Plan Pimpernel verschijnen. Ti het nieuwe natuurhuis van Wortel-kolonie voorzien we een stand over het plan Pimper-

nel, met toelichting over het fonds en over het beheer.

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

-

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

184

En verder in onze agenda... Insectentocht

Het beheer Al deze gebieden moeten beheerd worden. De afdeling Natuur heeft hiervoor een deskundig team ter beschikking. Natuurpunt Markvallei schakelt hiervoor haar vrijwilligers in. Drie conservators zorgen in onderling overleg voor het beheer: Bart Hoeymans leidt de werken rond de Aschputten. Guy Segers aan de Beek te Meer en Drej Oomen ontfermt zich overhet Paterswiel. Tom Verschraegen blijft ondertussen conservator van het Merkske. Alles wordt gecoördineerd door de werkgroep Beheer, die hiervoor vergadert en plaatsbezoeken aflegt.

De toekomst De oppervlakte reservaat moet nog minstens verdubbelen en ook moeten er nog veel stapstenen aangelegd worden. Hiervoor geeft Natuurpunt Markvallei zich ongeveer 10 jaar tijd. De studie zal uitwijzen of het Pimpernelblauwtje kan geherintroduceerd worden en dat zal ook bijkomende werken en acties vereisen. Om alles te laten lukken hebben we vooral de steun van alle leden nodig en blijft de assistentie van Kok Krahé onontbeerlijk. (Met dank aan de plantrekker: Jef Leestmans)

Op 25 juli organiseert Natuurpunt Markvallei een insectentocht in het reservaat De Halsche Beemden. Om 14 uur komende geïnteresseerden bijeen aan de kapel in Hal (Minderhout). De gids van dienst is Wim Verschraegen. Hij verdiept zich al jaren in het leven van de insecten en zal er ongetwijfeld een boeiende tocht van weten te maken.

Batcafé In de boerderij van Wortel- Kolonie organ 1 sercn we op 27 augustus een vleermuizenavond. De avond kadert in het initiatief van de "Nacht van de Vleermuis". De deelnemers verzamelen in het voor de gelegenheid ingerichte bat-eafé. Van daaruit wordt omstreeks 22.00 uur een anderhalf uur durende tocht gemaakt in Wortel-Kolonie, uiteraard met aandacht voor de vleermuizen. Jorn Van den Bogaert wordt de gids van dienst. Hij is een ervaren zoogdierkenner en per toeval terug in België. Hij kende Wortel-Kolonie als zijn broekzak en zal met de nodige kennis van zaken tekst en uitleg verschaffen bij de waarnemingen in het duister.

Voerstreek Natu urpu fl1 Mark vallei onniniseert op 29 ii Lig fl5tus een uitzonderlijke busreis naar de Voerstreek. Het is de bedoeling om in het verre Limburg op zoek te gaan naar de prachtige natuur. Ver zullen we niet moeten zoeken. Natuurpunter Bart Hoeymans is sinds een jaar natuurwachter in de Voerstreek. Hij zal de deelnemers wegwijs maken in het prachtige werkgebied. We vertrekken om 8 uur aan het Jan Spannenhurgmuseum. Inschrijven hij Jaak Brosens: 03-315 74 41

..;. '

flip

11V

III

m4

tL

offi -

In dit ç'edeelte i'an de boerderij ton Wortel-Kolonie :al Notuurjmni Markiallei liet Jan Spannenburgînuseu,n onderbrengen. Het is de bedoeling dat Natuurpunt Markvallei, met steun van liet Stadsbestuur van Hoogstraten, hier een natuur/muis uitbouw!.

Open Monumentendag Op zondag 12 september verleent Natuurpunt Markvallei haar medewerking aan de Open Monumentendag. Dat zal gebeuren in het gedeelte van de boerderij van Wortel-Kolonie dat door het stadsbestuur principieel wordt voorbehouden aan Natuurpunt Markvallei om er het Jan Spannenburgmuseum in onder te brengen. In het volgende nummer van de Hoogstraatse Maand vertellen we er graag nieer over. (ao)

om


KALENDER

Op stap in...

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 0313143583

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

HOOGSTRATEN LAERMOLEN in werking 2de en 4de zondag van de maand van 14 uur tot 16 uur en de dinsdagen daaropvolgend van 19.30 uur tot 21.30 uur.

tlm donderdag 30 september FIETSZOEKTOCHTEN van verschillende verenigingen, inschrijving, formulieren en informatie: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149. tel. 03 340 19 55.

Tot dinsdag 31 augustus

.EN NOG VEEL MEER 201

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

) (

rL CA 9E

Zondag 22 augustus BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, folkloristisch kinderfeest, voor het stadhuis, vanaf 13.30 uur, org. Vereniging BLB.

BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren om 19.30 Liur.

Woensdag 25 augustus

Tot zondag 1 augustus

KEMPENDAG, groot fietsevenement SchakelNoord, info: Toerisme Hoogstraten. VOERSTREEK-uitstap, vertrek om 8uur aan het Jan Spannenburgmuseum, org. Natuurpunt. MOLENDAG, de Laarmolen is in werking van 10 uur tot 18 uur.

Zondag 1 augustus GELMELWANDELTOCHT, vertrek tussen 8 uur en 15 uur, zaal Pax, org. KVG.

Maandag 2 augustus BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren om 19.30 uur.

Maandag 9 augustus

Zondag 29 augustus

Maandag 30 augustus BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren om 19.30 uur.

TENTOONSTELLING 'Klithe Kollwitz & Willem Verniandere'. stedelijk museum. woensdag t/m zondag van 14 uur tot 17 uur.

JEUGDHENGELWEDSTRIJD in de vijver 'Altijd Beet' aan de Mosten van II tot 16 uur, loting om 10 uur (info/inschrijven: Toon Verleye, 03 315 71 86).

Vrijdag 20 augustus JEUGDHENGELWEDSTRIJD in de vijver 'Altijd Beet' aan de Mosten van 13.45 tot 16.30 uur, loting om 13.15 uur (info/inschrijven: Toon Verleye, 03 3157186).

HOOGSTRATEN

[ketro D Jonh

Zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 augustus

IIoo,t,,

VALENCIAFEESTEN in de feesttent aan het Gaarshof 5: zat. vanaf 20 uur en zon, vanaf 13 uur.

0477/20.41.9?

202

Maandag 16 augustus

62

143

Zondag 15 augustus e5

GÏTRT

MOEDERDAG - Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming.

MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur.

Worteldorp 49 2323 Hoogstraten-Wortel TeI03/3145328-Fax03/3149346

mode... Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.; 014/6331 99 www.kcmode.be

02/110.0 .2'6

Dinsdag 17 augustus

GORRENS WILLY-VERVOORT

BIER-. WIJN- en KAASMARKT aan het klooster en de Donckstraat van 9uur tot 12.30uur, org. Meerse Marktcornité.

Zondag 15 augustus

BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren om 19.30 uur.

LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 1900 uur Zondag en maandag genlolen

Zondag 1 augustus

Zaterdag 14 augustus BELGISCH KAMPIOENSCHAP 'Aspiranten' om 10 uur aan de Thijsakker, org. Kon. Lustige Wielrijders & Hoogstraatse Spurters.

BI ER-WIJ NHAN DEL

GORRENS WILLY

hairstyling

BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren om 19.30 uur.

Woensdag 11 aug. tlm zondag 26 september

MEER

BLOEDGEVEN Rode Kruis, van 17.30 uur tot 20.30 uur, lokaal Brouwerijstraat la.

Zaterdag 7 augustus ERFGOEDARRANGEMENT exclusief bezoek aan het hegij nhof om 14 uur, reservatie: Toerisme Hoogstraten.

10

Maandag 23 augustus

ZOMERZOEKTOCHT in het teken van Neruda en Chili, deelnameformulieren gratis bij toeristische dienst, de bibliotheek en de wereldwinkel. org . mondiale raad en openbare bibliotheek.

ZOMERTORNOOI enkel & jeugd. Kathelijnestraat 70-72, urg. Hoogstraatse Tennisclub.

H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabelhtaan 1 bus 6 2320 Hoogstraton Tel *32(0)336665 11 . Fax *32(0)336665 12 Gam +32(0)496 10 36 74 0175 -- -

Zaterdag 28 augustus AKKERPOP! festival vanaf 13 uur aan het klooster (Donckstraat), gratis inkom. org . Mussenakker.

Zondag 29 augustus VOLLEYBALTORNOOI recreatief, oud voetbalveld Meerseweg. van 10 tot 18 uur, org. KWB.


MEERLE

CAFIO-BRASSERIE

Nerudaj aar

DeGuldenCoppe

Vrijdag 30juli AVONDJOGGING recreatief, inschrijven tussen 18.30 uur en 19.30 uur, Chiro-lokaal, Gemeenteplein. org . AVN.

Gratis zomerzoektocht Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94-Fax: (03) 314 h7 17

84

Zondag 22 augustus DAUWTRIP met ontbijt, vertrek om 6 uur aan het Gemeenteplein. org . KWB.

WORTEL

Zaterdag 28 augustus

tlm zondag .15 augustus

MISSIEFEESTEN van 13 uur tot 20 uur in de parochiezaal en KLJ-lokalen. org . Missiewerking.

FIETSZOEKTOCHT. deelnemingsformulieren bij bakker Vermeersch, Worteldorp 23, org. Gezinsbond.

Zondag 29 augustus

Donderdag 29juli

MISSIEFEESTEN van 10 uur tot 19 uur (met brunch tussen 8 en 11.30 u.) in de parochiezaal en KLJ-lokalen. org . Missiewerking.

AVONDJOGGING recreatief, inschrijven tussen 18.30 uur en 19.30 uur, Schootsenhoek, café In Holland, org. AVN.

MINDERHOUT

Zaterdag 7 & zondag 8 augustus JEUGDTORNOOI, voetbalveld Poeleinde. vanaf 13 uur. org . KVNA Wortel.

Donderdagen 5. 12 en 19 augustus KUIPFEESTEN in het centrum - dorpsplein - van 20 uur tot 23 uur, org. Kon. Fanfare De Marckezonen.

Vanaf 15 juli tot 31 augustus organiseren de mondiale raad en de openbare bibliotheek in samenwerking met Unizo. Hoogstraatse horecazaken, verenigingen en bedrijven een zoektocht. De zoektocht laat je kennismaken met leven en werken van Neruda en de geschiedenis van Chili en de actualiteit. Deelname6rrnulieren zijn te verkrijgen bij de toeristische dienst op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, bij de openbare bibliotheek in Hoogstraten (gesloten van 12 tot 24juli), in de wereldwinkel: woensdag tot vrijdag van 14 tot 17 uur en zaterda g van 10 tot 17 uur. Er zijn leuke pi -ijzen te winnen: kaartspelen, boekenbons, Chileense wijn en fllmtickets. A quién ie puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? Por qué inc muevo sin que-

Zondag 15 augustus

rer? Por qué no puedo estar inmévii?

JEUGDTORNOOI, voetbalveld Poelei nde. vanaf 13 uur. org . KVNA Wortel.

Aan wie mag ik vragen wat ik op deze wereld

Maandag 23 tlm vrijdag 27 augustus

Pa bio Neruda - Libre de las preguntas

Zondag 8 augustus

kwam doen? Waarom beweeg ik zonder het te willen? Waarom kan ik niet onhen'eegii,ik zijn?

FIETSZOEKTOCHT, vertrek tussen 13 uur en 14 uur aan het parochiecentrum, org. KWB.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN vanaf 19 uur aan de Blauwbossen.

TENNISOMNISPORTKAMP van 10 uur tot 16 uur, org. TC De Langenberg.

Vrijdag 27 augustus LANDLOPERSJOGGING. inschrijven vanaf 17.30 uur. start 19 uur, parochiezaal Poeleinde. VLEERMUIZENAVOND, om 22 uur aan de boerderij van Wortel-Kolonie. org . Natuurpunt.

Poëziewandeling Van 17 september tot 10 oktober nodigen wij u uit voor een wandeling in het bos Den Elsakker in Meerle. 15 borden met fragmenten uit de gedichten van Neruda brengen u in herfststemming. U kunt vertrekken op Strijbeek, aan de Strijbeekseweg of aan de Chaamseweg.

Zaterdag 28 aug. tlm zondag 5 september TENNISTORNOOI open dubbel, org. TC De Langenberg.

Ik weet niet of ik het begrijp: wanneer van. boven de nacht nadert, wanneer de eenzame dichter aan liet raam liet paard van de herfst hoort dra een

vzw Mussenakker Meer

en de bladeren van de vertrapte t'ree.v kraken

Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

in zijn aderen,

bE EIKEN

ligt er iets over de hemel, iets als een ossen-

ve te la ve me . t vvd zaal

tong,

vridagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 1800v., zondagnamiddag vanaf 14.00 u, zondagavond vanaf 20.00 Geopend:

John Lijaonsfraat 26- 2321 Meer TeI.&Fax:033157429

dikkig, iets in de twijfel van hemel en lucht 198

169

MEERSEL-DREEF Tot september ROMMELMARKT elke zondag in openlucht, Dreef Geiteneinde, vanaf 8 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd.

HEIKES KERMIS 2004

CAHIER ~

0

30,31 JULI EN 1 AUGUSTUS VRIJDAGAVOND: Rommelmarkt 18.00 uuir Artiestengala 20.00 uur

W

www.cahier.De 031314.32.64

ZATERDAGAVOND:

Zondag 1 augustus

Artiestengala 20.00 uur

SINT-LUCIAKAPEL opendeurdag van 14 uur tot 18 uur. Meersel. org . St.-Luciacomité. WATERMOLEN opendeurdag van 10uur tot 17 uur. Dreef, org. H. Snel.

Zondag 29 augustus Provinciale MOLENDAG, Watermolen, Dreef 2.

ZONDAGMIDDAG:

1uwdijez1uiz ,

Artiestengala + Volksspelen 14.00 uur

brij1rii 183 htrnetratrn 03131466 65 142

Aritesten Gala i.s.m. Radio Valencia en Artiestermhuro Rene de Vee Steeds in de feesttent bij Taverne Restaurant 't Heike Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout 63


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

HUISARTSEN

7 1~71 APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

bvba

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

00

Tennisclub de

APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, SintJozefRijkevorsel. tel. 03312 1220. APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 3146004. Van 6 tot 9 augustus: APOTHEEK DE VOLKSMACI-IT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03 31462 25. Zaterdagvoormiddag 7 augustus: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73.

VRIJHEID

vzw

Achtelsestraat 72 2320 floogstraten Tel. 031314.37.76

Zaterdagvoormiddag 31juli: 144

114

Indoor tennis squash snooker

Van 30juli tot 6 augustus:

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Noorderkempen

22

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

161

Lu

Martens1 Uw maat inje tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening en bestrating Pyperpad IS - 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

Van 9 tot 13 augustus: APOTH EEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Van 13 tot 20 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 03 31457 24.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, iizer, brons...), antiek, brokante en curiosa

klรกi

tร .t

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495157.48.52-www.krisvoeten.be

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 03/314.50.93

Zaterdagvoormiddag 14 augustus:

orllt*

APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 20 tot 23 augustus: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24.

THUIS VERPLEGING

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

Zaterdagvoormiddag 21 augustus: handwerken naaigerei breiwol alle verstelwerken -

-

2.22 ...1'1derHoL;1 2031

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.sehellekens@skynet.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103 Verantwoordelijke uitgever:

F Brosens,

Begijnho.f27. 2320 Hoogstraren

64

APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 03 31451 50. Van 23 tot 27 augustus: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 27 augustus tot 3 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68.

Zaterdagvoormiddag 28 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68.

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 augustus. Alle kopij voor deze editie verwachten wij

ten laatste op woensdag 11 augustus. Tot zondag 15 augustus kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

EIGEN HAARD: me Van der Eiken, tel. 03315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 01443 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 0 14 40 92 44.

Zelfstandige verpleegkundigen:

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOIJWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (0313 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99 205


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.