juli 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWINTIGSTE JAARGANG, NR. 231 JULI 2004 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

<JOB hoogstraatse

nnao ncl LAG ENWIMPEL AKANTIE IN WltK

't..,

OP BEZOEK BIJ BILL WYMAN


FOTO VAN DE MAAND

11

Heilig Bloedprocessie, Hoogstraten 2

m


OMSLAG VERHAAL

Jeugd in beweging De jeugdbewegingen van Hoogstraten Als je meer wil te weten komen over de jeugdwerking in Hoogstraten, of in het bijzonder over jeugdbewegingen, bestaat er een heel handig boekje: 'DE JEUGDG!DS'. Het is uitgegeven door het Stadsbestuur van Hoogstraten. Je kunt het gratis krijgen in het administratief centrum en in de Bib. Het is een zeer volledig naslagwerkje. waarin je van A tot Z alles te weten komt over iedere beweging of vereniging die iets met jeugd te maken heeft. Inderdaad, zoals u kan lezen bestaan erjeugdbewegingen ènjeugdverenigingen. Dit DHM-nummer gaat over jeugdbewegingen. En er zit een verschil tussen de twee. Maar wat het verschil precies is, blijkt niet zo eenvoudig om uit te leggen. En vooral ook, wie of wat bepaalt of je een vereniging bent, dan wel een jeugdbeweging? Ronny Pijpers, werkzaam op de jeugddienst van het stadhuis, doet een poging. Een jeugdbeweging, zo legt hij uit, is vaak een lokale afdeling van een regionale of landelijk overkoepelde Organisatie. Een ander typisch kenmerk van een jeugdbeweging is dat deze op regelmatige basis activiteiten organiseert. Een vereniging heeft vaker een vertegenwoordigende functie. Zo blijken verschillende Hoogstraatse politieke partijen een jongerenafdeling te herbergen. zoals Jong CD&V, Jong VLD en Jong Groen!. Ook de jeugdhuizen, zoals 't Slot, de Cahier en de Mussenakker vallen onder deze categorie.

Verder vindt u in de JEUGDGIDS, naast de jeugdbewegingen uit de onderstaande tabel. twee Hoogstraatse kinderkoren terug, De Fransiscaanse Zonnetjes uit Meersel-Dreef en Kinder en Jongerenkoor Wortel. Ook vindt u Hanneke Tanneke in de gids, de enige Volksdansvereniging voor kinderen en jongeren die Hoogstraten rijk is. Over de Groene Kring VZW, een vormingsbeweging voorjonge boeren en tuinders, Prullebak vzw, een jeugdwerking die zomerkampen voor kinderen organiseert, en JOZIB, dejeugdpastorale werking van de regio Hoogstraten, komt u ook meer te weten. Tenslotte vermeldt de gids De Slinger en KVG Jong-Noorderkempen, twee verenigingen/bewegingen die activiteiten speciaal voor kinderen en jongeren met een handicap organiseren. Over deze laatste twee leest u meer in onderstaand kaderstukje.

Wij hebben in dit nummer in ieder geval zo goed mogelijk getracht om dejeugdbewegingen uit de hele lijst te selecteren, zonder daarbij de pretentie te hebben dat we het bij het rechte eind hebben. Ten slotte willen we vooral laten zien wat er leeft bij de jeugd en hunjeugdbewegingen, zonder daarbij een inventaris in Hoogstraten te willen maken. Vandaar dat u in de uitgebreidere artikels en interviews verderop een selectie vindt van diverse jeugdbewegingen uit diverse deelgemeentes. Maar eerst, voor de volledigheid, de feiten. De Hoogstraatse jeugdbewegingen en hun ledenaantal. 190 á 200 KSJ Hoogstraten 120 á 125 KLJ Hoogstraten 70 Plussers Hoogstraten 40 JNM 110 KLJ Wortel 160 KSJ Minderhout 140 KLJ Minderhout 100 Chiro Jongens Meer 120 Chiro Meisjes Meer 70 KLJ Meerle 115 Chiro Jongens Meerle 110 Chiro Meisjes Meerle KLJ Meersel-Dreef 55 á 60 De totaalsom leert ons dat er in de gehele gemeente een 1340 kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar (en soms nog ouder) in een jeugdbeweging actief zijn. * De meeste aantallen zijn bij benadering. Het kunnen er soms vijf ,neer of minder zijn.


OMSLAG VERHAAL

tenslotte de + 16 waarbij ook de leiding hoort. Het hoogtepunt van hetjaar is zeker en vast het kamp dat traditioneel plaatsvindt van 3 tot 10augustus. Alle leeftijden gaan samen op kamp hoewel de allerkleinsten enkele dagen later toekomen. De leiding gaat uiteraard enkele dagen vooraf op voorkamp om het terrein in orde te brengen, de tenten op te stellen, enz. Ook gaan er telkens een zestal koks mee, meestal oud-leiders. Het kamp staat steeds in het teken van ecn bepaald thema en daar wordt hard aan gewerkt. "Het is niet om

te stoefen". vertelt ons Katrien Vissers," maar qua inkleding doen wij ontzettend veel op kamp. Wij steken heel veel werk in het verkleden, het schilderen van plakkaten, het uitbeelden van ons thema. Maanden van te voren beginnen we al een thema uit te werken en alle spelen en activiteiten staan in dat teken. De dialogen van onze toneeltjes die we 's morgens opvoeren, worden zelfs vooraf uitgeschreven.We zijn wel met velen mde leiding, maar iedereen heeft zo zijn taak. Veertien dagen voor we op kamp vertrekken wordt alles nog eens kritisch doorgenomen en dan zijn we er klaar voor." Vol enthousiasme vertellen zij verder over het thema 'oertijd' van vorig jaar: heel het kampgebeuren was aangekleed zoals in de oertijd, met neprotsen en aangepaste kledij. Ook de koks dragen hun steentje bij tot de sfeer. Zij zorgen voor de inkleding van het eten. "Zo voerden zij vorig jaar, als holbewoners, een kok verkleed als varken als jachtbuit op. Hilariteit alom. Ze hebben ooit zelf eens een oventje gemaakt en daar toen voor iedereen pizza's in gebakken. Een andere keer hebben ze zelfs een eigen sauna gemaakt in een tent waarin een put werd gegraven en volgestouwd met hete stenen. Gewoon zalig Het zijn vermoeiende dagen, want het is hard werken voor de leiding, maar toch bekennen zij dat zij er zelf minstens even veel plezier aan beleven dan de kinderen zelf. Als alle kinderen slapen is er nog wel tijd om de volgende dag voor te bereiden en gezellig bij elkaar te zitten terwijl de "camp watch" zich in het midden van het kamp nestelt om permanentie te doen. Meestal wordt er op kamp gegaan in de Ardennen, zo ver mogelijk weg van de bewoonde wereld. Niemand heeft dan last van deze vrolijke en zingende bende en de natuur is dan zo dichtbij. Tochten en bosspelen zijn dan ook de vaste ingrediënten van het kamp. De oudsten trekken ook op tweedaagse tocht. Met een slaapzak en een matje gaan zij op zoek naar een plaats voor de nacht, wat eindigt ineen garage ,een parochiezaal, maar soms ook in open veld. "Eigenlijk is dat bangelijk, he. Gij zijt met een groep optocht en dan gaat ge ijskoud, totaal niet comfortabel in een wei slapen, nat, kou, noem maar op... Dit is gewoon keileuk !"

Een kinderliand is vlug gei'uld. ool op

Lvii z(ikje

KSJ Minderhout, een enthousiaste bende Het is vrijdagavond op de vooravond van de examens wanneer ik Evelien, Katrien, Nancy en Loes ontmoet in het KSJ Lokaal van Minderhout. Ondanks de schaarse tijd in deze blokperiode hebben zij er duidelijk zin in. Tussen het gegibber en de vrolijke anekdotes in vertellen zij gepassioneerd over hun vereniging, het rijke kampleven en vooral over het goed gevoel om bij te dragen aan de dvnanuek van hun KS.J.

Nancy, Evelien, Katrien en Loes, met zijn allen gezellig onder de vlag van KSJ-Minderhout. KSJ Minderhout vierde vorig jaar haar 25-jarig bestaan. Het jublileumweekend voor al wie ooit bij de jeugdvereniging geweest was, werd één van de hoogtepunten van het feest. Met zijn allen trokken ze nog eens op kamp, net zoals het vroeger was. Vaders en moeders die hudo's sjorden, tenten opzetten, in de bossen speelden en op tocht gingen in de diepe nacht , het was er allemaal bij. De huidige leiding voelde zich in haar sas om de rollen eens te kunnen omdraaien en "baas te spelen" over hen naar" wiens pijpen zij jaren geleden moesten dansen". Het was een geweldig initiatief. Zo zat de oudste van de deelnemers in de groep van het eerste leerjaar. "Eigenlijk waren wij allemaal stikjaloers dat we zelf niet met die spelletjes mochten meedoen" vertelt ons Evelien Jansen, verantwoordelijke voor Joro 6 (kinderen uit het zesde leerjaar.) "Ik hoop dat ze dat binnen tien jaar nog eens doen, dan kunnen wij ook mee als "kind". Deze anekdote typeert vooral de sfeer binnen KSJ-Minderhout. De leiding bestaat uit een hechte groep van wel 25 leden die de vereniging draagt. Momenteel zijn er een goede 160 leden in deze jeugdvereniging die het ganse jaar door in leeftijdsgroepen om de veertien dagen hun activiteit hebben. Er zijn vooreerst de kleinsten. de Joro's. Ze zijn onderverdeeld in groepen. Joro len 2, Joro 3, tot Joro 6 afhankelijk van het leer jaar uit de basisschool. Daarna heb je de Knim (12 en 13—jarigen), de Sjo (14 en 15 jaar) en 4

riuiiip.

/)OCOï1i

voor Java / + 2.


OMSLAG VERHAAL "Ieder van ons heeft zijn eigen taak op kamp", verteltons Loes Jacobs. "Wij werkennietmeteen hoofdleiding. Wij zijn allemaal samen als groep verantwoordelijk. Iedereen is gelijkwaardig, alles wordt democratisch beslist. Tijdens het jaar worden onze vergaderingen ook telkens door iemand anders geleid." Hoewel het kamp als het hoogtepunt van het jaar wordt aanzien, is ook de werking tijdens het schooljaar een topper binnen KSJ-Minderhout. Alles begint er na de kermis. De tweede week van september is er traditioneel het hegeleidersweekend waar de voornaamste afspraken gemaakt worden en de taakverdeling op punt gezet wordt. Daarna volgt er de startdag voor alle leden met o.a. een Mis en dat is volgens de vier vrouwelijke gesprekpartners misschien wel het enigste katholieke actiepunt dat er in de vereniging nog leeft. Niemand heeft daar echt prohlemen nice hoewel zij toch wel hei gevoel

enthousiasme is groot bij de leiding. Hoewel, de accomodaties laten volgens onze dames wel heel wat te wensen over: "Ons ledenaantal breidt elk jaar verder uit en we hebben maar twee lokalen. Wij hopen altijd maar op goed weer, maar ook onze buitenterreinen zijn beperkt voor onze 8 groepen. Wij dromen er van om hier een nieuwe bouw te zetten, maar dat is allemaal niet zo simpel. Daarom hebben we een bouwgroepje gesticht. Als je ziet wat ze in andere regio's soms krijgen, dan is het hier wel wat triestig. We zouden blijkbaar subsidies kunnen krijgen maar we moeten eerst een plan hebben. Het is echter niet gemakkelijk om de juiste informatie te verkrijgen en dikwijls worden we van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke diensten zijn buiten de maandagavond ook alleen maar open tijdens de werkuren en voor studenten is dat niet altijd even gemakkelijk." "Ondanks deie niimteprohlernen zijn wij echter

Anouck en Gitte toe/en zich wel in hun sas op kamp.

Iedereen gelukkig in de tent tijdens deshon van .Joro. hebben dat sommigen op dat vlak toch wel iets meer van hen verwachten. "Er staat inderdaad nog altijd een K in onze naam, en daar kunnen we ook nog wel achter staan. Wij houden nog wel aan onze christelijke waarden maar we gaan zeker niet betuttelen." Om de veertien dagen organiseert KSJ voor haar leden een activiteit. Die kan gaan van een spelletjesnamiddag of knutselactiviteit tot een heus bosspel of een speurtocht. Enkele keren per jaar worden er ook activiteiten gehouden voor alle leden samen. Zo gaan ze elk jaar op groepsreis. er is een 'stuntdag' en ook een ouderfeest waarbij de leden hun kunnen in toneeltjes laten zien. In de maand augustus organiseert ze ook twee avonden voor alle kinderen van Hoogstraten met allerlei spelletjes. Dit is een traditie van jaren en niet direct bedoeld als werving. Ook een paaseierenverkoop staat jaarlijks op het programma. De leiding is daarbuiten nog volop actief in aparte activiteiten zoals de 11.11.11- actie, zwerfvuilactie, pannenkoekenbak voor de zangertjes met "Nieuwjaarke zoete ", een fuif met Minderhoutkermis voor de ouders, een kermiscafĂŠ op het dorpsplein tijden de kermis, enz. Om de twee jaar nemen de Sjo'ers deel aan de Joepie-rally en aan Crazy Tour, een vierdaags avonturenkamp in de Ardennen. Ook is er nog de tweejaarlijkse provinciale vierdaagse fietstocht Trip-Trap. De kleinsten hebben hun Babbelut en de Knimmers komen ook aan de bak op hun midweekkamp. Zo te zien dus een erg gevuld programma en het

heel content en vooral heel enthousiast", zeggen Katrien. Evelien. Nancy en Loes haast in koor. "Het is gewoon heel leuk om bij deze groep te horen. Het groepsgevoel leeft heel sterk bij ons. Op kamp zijn wij vaak keimoe, maar wel heel voldaan. Die ervaring met kinderen, dat pakken ze ons nooit meer af Wij zijn als het ware in de leiding ingerold als een logische evolutie. Als leiding moet ge veel verantwoordelijkheid nemen en goed voor de kinderen zorgen, maar daarnaast vormen wij zelf onder elkaar een ge-

i.

KSJ -lokaal.

C/IS,

weldige groep die soms ook wel eens volledig uit de bol kan gaan." De toekomst voor KSJ Minderhout zien onze leidsters wel heel positief tegemoet. Het is niet alleen een enthousiaste groep maar er zijn de laatste jaren heel veel jonge gezinnen bijgekomen in Minderhout. Ook het feit dat er niet elke week activiteit is draagt er toe bij dat de stimulans groot blijft. "Ge steekt er immens veel tijd in maar daarnaast heb je ook nog een school en andere hobby's. Nu hebben we toch om de veertien dagen nog een vrije zaterdag voor onszelf, en dat maakt het allemaal wel doenbaar" besluit Nancy ons gesprek. De tijd was voorbijgevlogen, de examens werden met plezier even uit het hoofd gezet. Het was mij duidelijk dat het hart hier even op de tong gelegen had. KSJ Minderhout mag zich gelukkig prijzen met zulke enthousiaste leiding. En dat waren er deze keer nog maar vier van de 24. Dat belooft alvast voor de toekomst. Wie meer wil weten over KSJ Minderhout surft best naar www.ksjminderhout.be (jh)

Lte/icit .Iait.s (/t, Aou v luit Dun cit Loc,s

10(01)5

1/t loot itopics

t

oor Ituii


OMSLAG VERHAAL DHM: De K van KLJ staat voor Katholiek. Wat betekent deze K vandaag de dag binnen jullie jeugdbeweging?

De KLJ van Wortel Vorig jaar vierde de Wortelse KLJ haar 75-jarige bestaan. Ze is met deze leeftijd slechts een jaartje jonger dan de landelijke KLJ. Je kan dus wel zeggen dat de Wortelnaren er destijds als de kippen bijwaren met hun jeugdbeweging. Oorspronkelijk was er enkel een KLJ-werking voor meisjes, zo legt Els van Schaeren uit. Zij is de huidige hoofdleidster van de KLJ. Pas later volgden de jongens. Pas later werd het gemengd, vult Niels Fockaert aan. Hij is leider bij de KLJ en tevens contactpersoon naar de buitenwereld. De KLJ-jongens zijn ook nog even gestopt jaren geleden, maar gelukkig ook weer opnieuw begonnen. DHM vroeg Els en Niels het een en ander over hun KLJ. DHM: Hoe ziet jullie werking er uit? Niels: "We hebben in de KLJ drie groepen: ten eerste 'de sprinkhanen', voor kinderen jonger dan 9jaar.dari zijn er de daltons', voor de -12 jarigen. Daarna komen 'de kleppers', dat is de groep van 12 tot 16 jaar en tenslotte heb je nog de 'Plus 16.

DHM Welke typische KLJ - activiteiten doen jullie zoal doorheen het jaar? Els: "De typische activiteiten zijn natuurlijk ten eerste de klassieke bosspelen, dorpsspelen, balen pleinspelen die we elke twee weken houden. Om onze kas te spijzen organiseren we ook jaarlijks een spekkenverkoop en een tietszoektocht die, uitgezonderd dit jaar, steeds op 1 mei valt. Andere jaarlijks weerkerende activiteiten zijn het sinterklaasfeestje, zwemmen met 'de daltons', het teerfeest van de '+ 16', de daguitstap en natuurlijk het, overigens niet te missen, kamp. Sinds enkelejaren gaan we ook met de drie oudste groepen op weekend. Bij de kleine sprinkhaantjes is dit vervangen door een daguitstap. We zijn dit jaar ook toe aan een tweede megabarbecue. Hierop worden alle leden en hun familieleden uitgenodigd. Om de drie jaar is er ten slotte nog de in Wortel bekende 'koers op rollen', wat we in samenwerking met de KWB organiseren.

we de laatstejaars kleppers aan. 1-let gebeurt ook wel dat mensen in de leiding komen die zelf nooit lid zijn geweest. zoals Stijn Fransen en Bart Van Bavel. Op de planningsdag wordt dan bepaald wie over welke groep leiding wordt:' Natuurlijk is het leiding zijn leuk, anders hou je het geen jaren vol. Er zijn natuurlijk ook minder positieve kanten aan het leiding zijn en zeker aan het hoofdleiding zijn. Je draagt een continue verantwoordelijkheid op je. Het is ook niet altijd even eenvoudig om dit te combineren

Niels: "Elk jaar is er een misviering voor onze jongeren en ook tijdens het kamp besteden wij een uurtje aan bezinning. Hier wordt niet meteen verwezen naar God of Jezus maar gaan we iets dieper in op vriendschap, samenwerking, vertrouwen. pesten, enz. Voor en na het eten doen wij ook altijd nog een gebedje." Els: "Op kamp houden we ook jaarlijks een bezinningsmoment. Maardat het christelijke aspect vandaag de dag minder opvallend aanwezig is dan vele jaren terug, zal niemand verwonderen. Toch is het christelijke aspect nog op andere manieren aanwezig. In een jeugdbeweging wordt er gewerkt aan christelijke waarden zoals vriendschap, samenwerking, verdraagzaamheid. Ook de zwakkeren uit de samenleving krijgen in de jeugdbeweging een kans om zich te ontplooien."

DHM: Hoe verloopt de werking met de andere jeugdbewegingen en verenigingen in Hoogstraten en met andere KLJ's? Els: "Samenwerking met andere verenigingen verloopt op verschillende manieren. Ten eerste kan je samen een evenement organiseren, zoals

DHM: Doen jullie ook mee aan landelijke activiteiten, zoals het sportfeest? Niels:"Ja het sportfeest is er elk jaar opnieuw weer bij, en we scoren elk jaar weer goed. We zijn de laatstejaren telkens bij de derde beste geeindigd. Vorigjaar hebben we het naar aanleiding van ons 75 jaar zelf georganiseerd. Els: "In juli zijn we met z'n allen in de weer om de dansen aangeleerd te krijgen. De dag van het sportfeest zelf wordt gevuld met de demonstratie van de dansen, volksspelen en atletiek. Er zijn ook nog andere activiteiten zoals de actie dag en de Opkikker." Niels: "Dat zijnde trainingsdagen voor de nieuwe leiding, en een provinciaal-nationale fuif." Els: "Maar of we hieraan deelnemen, hangt af van de plaats, het programma en de interesse."

DHM: Waarom hebben jullie eerder besloten om in de leiding te stappen? Els: "Leiding word je wanneer je graag met kinderen omgaat. Je moet je ook willen inzetten voor het vrijwilligerswerk. Na het kamp spreken

De Wortelse KLJ tijdens één van hun activiteiten, met de studies en het kotleven. Toch worden deze negatieve kanten volledig door de positieve gecompenseerd. Ten eerste zijn er de leden die het echt wel de moeite waard maken om er zo veel tijden energie in te steken. Ten tweede is er de gezellige, vriendschappelijke band met de leidingsploeg. Tot slot heeft een jeugdbeweging ook z'n eigen, gezellige sfeertje. Tijdens activiteiten is iedereen in een vrolijke vrijetijdsstemming. Een jeugdbeweging is trouwens ook één van de weinige plaatsen waar jongeren niet onder druk moeten presteren. Dat alles maakt het leiding zijn echt wel leuk.

dat het geval is met 'koers op rollen'. Een meer frequente vorm van samenwerking is het gebruik van materiaal of gebouwen. Zo mogen wij al eens een activiteit in 't Slot laten doorgaan zoals een swingpaleis en mogen we materiaal van de lagere school gebruiken. Andersom vragen andere verenigingen of ze van ons lokaal gebruik mogen maken. Zo dient het als kleedruimte voor de groepen die niet de kermis optreden, of om een sinterklaasfeestje te organiseren. Je moet ook wel rekening houden met de activiteiten van andere verenigingen, zoals voetbalmatchen, schoolfeest."


OMSLAG VERHAAL Niels: "Er is binnen de lokale klj bewegingen een echt hechte samenwerking. We hebben elk onze vertegenwoordigers in de organisatie van het Gewest Hoogstraten. Zij organiseren elk jaar een volleybal, voetbal, barbecue, enz. Aangezien er in Wortel maar een jeugdbeweging is, is er voor de rest niet echt sprake van concurrentie." Els: "Samenwerking binnen de fusiegemeente gebeurt vooral via de gewestraad. Eén keer per maand vergaderen de gewestverantwoordelijken van de verschillende KLJ's uit het gewest Hoogstraten. Voor Wortel zijn dat John Van Der Flaas en Wannes Geysen. Zij organiseren ook verschillende activiteiten.

DHM: Hoe verloopt de samenwerking met de stedelijke jeugddienst? Els: "We hebben binnen onze afdeling twee verantwoordelijken voor de jeugddienst. Dit jaar zijn dat Wim Braspenning en Bart Van Bavel. Zij vergaderen ook éénmaal per maand. We krijgen van de gemeente subsidies voor het jeugdwerk dat we leveren. Hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik niet. Wel weet ik dat je extra subsidies kan krijgen wanneer je grote evenementen, zoals een sportfeest, organiseert of wanneer je aan kaderopleiding doet. Kaderopleiding houdt binnen de KLJ in dat de nieuwe leiding de kans krijgt om 'trainingsdagen' te volgen. Niels: "Wat ook wel gemakkelijk is, is de uitleendienst. Hier kunnen we partytentjes, volleybal setjes en zo huren. Tijdens de drie jaar dat ik nu leiding ben, heb ik wel het gevoel dat er meer aandacht besteed wordt aan dejeugdbeweging. Ik geloof dat men een boekje gaat uitgeven met de jeugdbewegingen van de streek (wat ondertussen al is gebeurd, red.). Wel is het jammer dat sommige bewegingen hun lokaal kwijtspelen."

keerde trein gestapt, eten we nog steeds spaghetti zonder bestek en woont er een bewaker met een bazooka in een watertoren die zowel een reservoir voor warm als voor koud water heeft. We hebben wel eens iets onvergetelijks meegemaakt op kamp met de +16 in Butchenbach. We waren 's avonds in een dorpskroegje iets gaan drinken. Niets verdachts te merken, tot we teruggingen naar onze kampplaats. Drie lugubere types uit het café begonnen problemen te zoeken met ons. Wij wilden de situatie gewoon negeren en zo snel mogelijk de kampplaats bereiken. Maar die drie jongens dachten er echter anders over en begonnen ons te slaan en stampen. Al bij al is het toen nog goed afgelopen. Een bang en minder aangenaam voorval dus, maar zeker eentje dat valt onder de categorie 'straffe verhalen' Niels: "Het plus 16 kamp zit altijd wel vol avontuur: bergbeklimmen, canyoning, kajakken, en nog van alles. Ook tijdens gewone activiteiten vallen er avonturen genoeg te beleven. Misschien kanje eens op onze website, www.22.brinkster. comlkljwortel kijken bij de wist-je-datjes.

deringen binnen onze KLJ. Het lokaal is net herschilderd, dus ook dat blijft even zoals het is. De toekomst van een jeugdbeweging is ook heel moeilijk te voorspellen omdat je leidingploeg zo snel verandert. Niels: De voorbije jaren is ons aantal leden altijd constant gebleven: we zitten altijd iets boven de 100 leden. Wel spijtig dat de lagere schoolklasjes in Wortel alsmaar kleiner en kleiner worden: eerste en tweede studiejaar tellen beiden slechts 14 leerlingen. Ook wordt onze leidingploeg volgend jaar weer vernieuwd en verjongd, waardoor de gemiddelde leeftijd tussen 17 en 18 jaar ligt. Dat is toch wel jong in vergelijking met veel andere KLJ's uit de streek.

DHM: Hoe zien jullie de toekomst van de KLJ?

Wie nieuwsgierig is geworden kan een kijkje nemen op de website van KLJ Wortel www.22. brinkster com/kljwortel (ms)

Els: Ik verwacht geen spectaculaire veran-

Els: Wat we tot slot nog kwijt willen is dat alle jongeren vanaf 6 jaar van harte welkom zijn in onze KLJ! Niels: De KLJ is gewoon 'mega bangelijk': het is echt een aanrader voor elkejongere en het is zeker altijd het proberen waard. Ik ben tenminste heel blij dat ik er 7 jaar geleden ben ingegaan.

DHM: Zijn er dingen die je in het verleden hebt meegemaakt die de sfeer binnen de KLJ typeren, of die gewoon een onvergetelijke indruk hebben nagelaten? Els: "Na een kamp komen de leden steeds thuis met een berg straffe verhalen en grappige stoten. Zo zijn we ooit met een hele bende op de ver-

t LA Beste ket4ze

1

L

voor' Iet.ike ert toffe foto's

sw fol- o's cfcewevk in eicjert Prof. loho

PiElifcde bewevkinen 1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

L'LV

SeY'VICe

penfoi;skyni.be

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

/ 0176


OMSLAG VERHAAL

Vakantiekampen met gelij ken

Prullebak, een organisatie voor kansarmen Zo'n 3 jaar terug werd de vzw Prullebak opgericht. Het doel was om kansarme kinderen, die geen enkele mogelijkheid tot een normale vakantie hadden, een kamp aan te bieden. Intussen is de beweging uitgegroeid tot een volwaardige jeugclbeweging van Hoogstraten die in de vakantiemaanden zowel kinderkampen als andere activiteiten inricht. Vernedering en uitsluiting zijn dan ook twee woorden die heel centraal staan hij kansarmen. Omwille van de niet geboden kansen staan ze vaak heel laag op de maatschappelijke ladder, wat kan leiden tot sociale uitsluiting. De kinderen zijn hier meestal de dupe van. Bij een echtscheiding van de ouders bijvoorbeeld mogen ze door de politie verhoord worden. De kinderen worden de speelbal van het gerechtelijke apparaat. Bij de toewijzing aan één van de ouders wordt niet altijd rekening gehouden met de wensen van de kinderen. Ze verliezen hun gevoel van eigenwaarde met leermoeilijkheden tot gevolg. En dan is het niet moeilijk meer om de cirkel rond te maken. Op deze manier komen kinderen en familie vaak in het straatje van de hulpverlening terecht. Ook Prullebak behoort in wezen tot deze categorie. De Organisatie richt kinderkampen en speelnamiddagen in. die eventjes alle zorgen en ellende doel) vergeten. Op deze vakanties krijgen de

kansarmen de kans om volledig tot zichzelf te komen. Het unieke aan de Organisatie 5 echter dat ze de breukl ijn tussen hulpverlener en hulpvrager zoveel mogelijk probeert te vermijden. De vakantiegangers worden niet als apart beschouwd. "De mensen die meegaan meteen Pru Ilebakkamp zijn niet anders dan ons, alleen hebben ze niet de kansen gekregen zoals wij". In 2001 groeide Prullehak uit tot een vereniging die vakantiekampen inrichtte voor instellingskinderen. Het idee was om niet alleen kinderen uit een instelling, maar ook andere kansarme kinderen op kamp te laten gaan. Verschillende onder hen waren ook betrokken bij de bas iscur sus van Spelewei en Crefi. Het eerste kamp ging door te Essen. De reacties van zowel kinderen als monitoren waren positief. Er werd besloten om uit te breiden. Zo ontstond het jaar erop een gezinsvakantie en nog een jaar later werden de eerste filmavonden en speelnamiddagen ingericht.

Op elk van de kinderkampen die ieder jaar ingericht worden, vertrekken ongeveer een twintigtal kinderen. De deelnemers worden gevonden via buurthuizen, OCMW's en scholen. Deze intensieve begeleiding is nodig omdat sociaal en emotioneel verwaarloosde kinderen vaak heel veel aandacht vragen. Er wordt gewerkt met een strikte dagindeling, die ervoor zorgt dat de kinderen een vaste structuur geboden wordt. De activiteiten op een kinderkamp kunnen samengevat worden in drie soorten: gemeenschappelijke activiteiten die met alle kinderen samen gespeeld worden, de vrije activiteiten die met groepjes afzonderlijk doorgaan en de zogenaamde keuzaks waarbij de kinderen kunnen kiezen uit een brede waaier van keuzeactiviteiten. Migrantenkinderen gaan voorlopig nog niet zo vaak mee op een Prullebakkamp. We doen geen actieve werving bij organisaties die zich specifiek richten op migranten, maar als er een buitenlands kindje wordt ingeschreven door een buurthuis bijvoorbeeld, dan gaat het uiteraard mee op vakantie. Voor informatie of inschrijven: Prullebak vzw, t.a.v. TimBruynen,Meerseweg 147,2321 Hoogstraten, e-mail: prulle@prullebak.be

• Het absoluut vervorrnings- en flikkeringsvrije 94-cm-HD-LCD-beeldscherm in breedbeeldfnrmaat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-screen. • Geintegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar Loewe-garantie. • Eveneens verkrijgbaar in 81 -cm-beeldschermforrnaat: Xelos SL 32 HD, Xelos 37 HD, Tateirnodel, Platina

Stimulate your senses.

LdON

LOEWER

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)

195


OMSLAG VERHAAL

Jongens en meisjeschiro in Meerle

Verbonden met het dorp De jongenschiro in Meerle zal binnen enkele jaren een halve eeuw bestaan en dat is een opmerkelijke leeftijd voor een Chiro in deze streek. Pater Celis van Meersel-Dreef is er indertijd mee begonnen, een enthousiaste oprichter die de startkosten gedeeltelijk uit eigen zak betaalde. De meisjeschiro vierde pas haar 35-jarig bestaan. De beide verenigingen zijn nog altijd apart, dus niet gemengd en daarom spraken wij in dit interview met DRIES KUSTERMANS, een van de leiders van de jongens en AN PAUWELS, een meisjes-leidster.

Hoe word je leider en waarom? Dries: Voor mij was leider worden het logische gevolg van opgroeien in de Chiro. Dat ging vanzelf, ik zou niet anders gewild hebben, al vanaf het begin dat ik er bij was. An: Ik ook wou altijd al leidster worden maar ik heb die stap toch vooral gezet omdat er een tekort dreigde aan leiding. Ik dacht: zo kan de Chiro niet blijven bestaan en dat wou ik absoluut niet. En ja, vooral op kamp vind ik het toch nog altijd heel plezierig om zo 10 dagen intens met die kinderen samen te zijn. En ook de vriendschap in de leidersgroep, dat zou ik niet willen missen. Over leiderschap hebben we het meest geleerd in onze eigen kindertijd bij de Chiro; we zijn er groot geworden en weten zo wat kinderen aantrekt, wat hen interesseert. Je kunt ook kadervorming volgen maar dat hoeft eigenlijk niet en

Waarom niet gemengd? An: We zijn dat zo gewend en voelen geen noodzaak om het anders te doen, we zijn ook niet de enigen die nog apart zijn. De belangrijkste reden is wel dat zowel de jongens- als de meisjesgroepen groot genoeg zijn. De jongenschiro heeft 115 leden. de meisjes om en bij de 110. Daarbij geteld zijn ook de 13 leiders en de II leidsters. De hele Chiro is verdeeld in een 5-tal leeftijdsgroepen. Dries is leider bij de jongsten: de Speelclubbers (vanaf 6 i 7 jaar) en An bij de oudsten: de Tippers (van 12 tot 14 jaar). Vanaf 12 jaar kan de jeugd in Meerle terecht bij de KLJ, die is wel gemengd en op die leeftijd is er wel wat concurrentie met de Chiro. De laatste tijd zijn er nog weinig meisjes die naar KLJ gaan. Als de groep goed samenhangt blijven ze gewoonlijk tot hun 14de bij ons. Die meisjes zitten dan al in het middelbaar en zien elkaar zo niet meer tijdens de week; daarom vinden ze het plezant om in de Chiro hun vroegere schoolmaatjes terug te zien. Dries: Als de grotere jongens naar de KLJ gaan, heeft dat veel te maken met hun familie; hun ouders zijn erbij geweest, hun broers en zussen nu, en dan willen ze daar zo gauw mogelijk ook bij zijn.

Hoeveel CH zit er nog in CHiro? Dries: Niet zo veel meer. Zo is er lang geen proost meer. Maar we hebben wel een goed contact met

•1

An Pauwels

Dries Kusternuans

de pastoor, die gaat altijd mee naar het kamp en doet daar elke dag een viering. An: Van het kristelijke van vroeger is er niet veel meer overgebleven, wel beginnen we elke samenkomst met een formatie ',een bezinningsmoment en dat kan ook een liedje zijn. Met het feest Kristus Koning gaan we allemaal samen naar de mis, dat is zo de traditie.

dat kost ook nogal wat tijd. Veel leert ge er niet mee, hoorden we van anderen die zo'n cursus gevolgd hebben. Dries: Je kunt er wel subsidies voor krijgen maar voor ons hoeft het niet. Eigen ervaring en de raad van de leidersgroep, meer heb je niet nodig, vind ik.

En valt dat nogal mee, dat leiderschap? Dries: Elke zondagnamiddag komen de jongens

De Speelciub (2003) met achteraan de 3 leiders. Dries vind je links.

spelen, als het enigszins kan, buiten; het moet al heel slecht weer zijn als we binnen blijven. Zo'n spelnamiddag wordt vooraf gepland op de wekelijkse leidersvergadering. Daar brengen we onze ideeĂŤn bij elkaar: allerhande sporten, bosspelen, e.d. We krijgen ook inspiratie uit spelboekjes, contacten met andere jeugdbewegingen, enz. An: Ik heb een groep van grotere meisjes waarvoor 2 leidsters instaan. Bij Dries zijn ze met 3 leiders. Verleden jaar stond ik bij jongere kinderen en dat viel niet altijd mee, die kunnen soms ferm zagen. De groteren zijn dan weer veel kritischer, die hebben al over alles hun mening en gaaii bijlange niet altijd akkoord met onze voorstellen. Dries: Onze groep, de Speelclubbers, zijn vooral heel actief, die moetje altijd bezig houden. Vooral


OMSLAG VERHAAL op kamp moet er actie zijn van s morgens tot 's avonds, anders krijgen ze heimwee. Na zo'n kamp zijn wij, de leiding, dan ook echt kapot. Er zijn er natuurlijk bij die niet makkelijk content zijn, die altijd wat anders willen dan wat wij voorstellen; of mannekens die zich liever met twee afzonderen, niet meedoen met de groep. En dan het pesten, daar moet je ook op letten en dat merk je niet altijd; dat gebeurt dikwijls stiekem en ze komen het meestal niet aan ons vertellen. An: Dat plagen en pesten heeft altijd bestaan, vroeger zowel als nu en wij kunnen daar maar weinig aan doen. Het begint al in de school en ze brengen dat dan mee naar de Chiro: maar wat er op school gebeurt daar weten wij weinig van. Dries: Straftèn gebeurt niet zo veel, wel uitkafferen natuurlijk maar zeker geen uitsluiting uit de groep; dan ga ik liever eens met de ouders praten.

Hoe staan de ouders tegenover de Chiro? Dries: Ze staan er zeker positief tegenover, sommigen misschien meer dan hun kinderen: ik denk dat er zo'n kleine helft van onze groep van hun ouders naar de Chiro moet komen. Niet dat de kinderen er zich niet amuseren maar er is de concurrentie van teevee en playstation. En dan zijn er natuurlijk ook kinderen die liever alleen of met een vriendje spelen, die zich niet zo goed in een groep voelen. Voor veel ouders is de Chiro ook een makkelijke en goedkope babysit natuurlijk waardoor zij een rustige zondagnamiddag hebben. An: De laatste jaren zijn er meer en meer Nederlandse kinderen bij. Je kunt aan hun ouders merken dat ze de Chiro niet kennen; in het begin sturen ze hun kinderen in hun beste - of bijna beste - kleren naar de spelnamiddag en ze kunnen zich daar vuil maken, dat kun je denken. Verder willen die ouders altijd veel uitleg over onze bedoelingen, hoe het er aan toegaat in de groep, enz. Met Nederlandse kinderen erbij is er ook kans op meer conflict: als er ook maar iemand afwijkt van het gemiddelde is de kans op pesten weeral zoveel groter. Maar uiteraard Lijn die kinderen bij ons even welkom natuurlijk.

Nieuw onderkomen

Ak -

,

Heikel punt bij vele jeugdserenigingen is de huisvesting. Goede lokalen op de juiste plaats is geen evidentie. De jongenschiro van Meerle is uiktekend gehuisvest. Ze beschikken over voldoende en ruime lokalen en een mooie speelplein. Maar daar moeten ze zelf ook wat koor doen, Vorige vakantie kon de chiru een nieuw blok in gebruik nemen ter vervanging van het oude Uit hetonplaten opgetrokken gebouw dat volledig versleten was. Leiding en aspiranten ruiniden het oude op en met de hulp van talrijke vrijwijlligers werd een fraai en functioneel nieuw blok gebouwd. Ouders en sympathisanten offerden er vele vrije uren voor op. Daardoor kon de bouw gefinancierd worden met eigen middelen, aanges uld met in dank aanvaardbare bouwsubsidie uit de jaarlijkse jeugdwerksubsidie van het gemeentebestuur. Dit jaar wordt - ohi dezelfde wijze - het sanitaire blok vernieuwd en aangepast aan de noden van de tijd. (af)

En hoe gaat het op het kamp? An: Het kamp in de vakantie is echt het hoogtepunt van het jaar en tegelijk is het een afsluiting, een afscheid ook. Onder hetjaar werkje daarecht naartoe; door al die zondagnamiddagen samen worden ze stilaan een groep en op het kamp waar ze zo'n 10 dagen dag en nacht samen zijn, komt dat het meest tot uiting. Zo'n jaarlijks kamp wordt dan ook degelijk voorbereid. Zo gaan we tijdens het jaar gedurende een weekend op stap, de ouderen buiten Meerle, de jongsten in het eigen lokaal. Dan kunnen ze al eens ondervinden wat het betekent van huis weg te lijn, van pa

en ma, en ook van teevee en computer. Na die ervaring haken sommigen dan ook af en gaan liever niet mee. Ik heb de indruk dat dat meer gebeurt dan vroeger. Toen gingen ze gewoonlijk allemaal mee. Dries: Ook voor mij is het kamp het hoogtepunt van het Chiro-jaar. Tien dagen samen met de kinderen en de leidersgroep, het is beestig plezant. Er zijn natuurlijk ook mindere momenten: slecht weer is al van het ergste, minder erg zijnde mannekens die 's avonds niet stil te krijgen zijn tot ge de grootste lawaaimaker oppakt met bed en al en elders laat slapen. Maar als die gasten dan 's avonds voor het slapengaan hun chocolademelk komen halen en ge ziet ze één voor één, dan zeggen ze t Is een goei kamp, hé' of 't is hier plezanf, wel dat doet mij heel veel plezier. Ook op het einde, als iedereen weer naar huis moet, dan worden er toch traantjes weggepinkt, ook door de leiding. Dan weet ge het weer: het is de moeite en de tijd waard geweest.

Past de Chiro nog in jullie toekomstplannen?

-

-o

Enkele Rakkers', de tweede leeftijdsgroep bij de jongens. 10

An: Misschien wel maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. Volgend jaar start ik met de studies voor licentiaat lichamelijke opvoeding, ik ga dan op kot en of ik dan in het weekend nog zoveel tijd aan de Chiro kan besteden, dat weet ik nog niet. Het is wel een opdracht, zo elke week opnieuw en je kunt moeilijk iets anders plannen. Ik zie dat ook bij de andere leidsters als ze wat ouder zijn en meer en meer beginnen uit te gaan, dan wordt het toch moeilijker. Dries: Ik heb me voorgenomen om toch zeker


OMSLAG VERHAAL

KVG JongNoorderkempen en De Slinger

De quiks' /() tot /2/.) op mum uoltim,'e Jump. LoI/sc, .ouo.s.seum en presseli.

nog 2 3 jaar als leider in de Chiro te blijven. Ik weet dat het moeilijk zal zijn, ik begin volgend jaar mijn studie voor maatschappelijk werker en ik hoop dat dat samen met de Chiro zal kunnen. Ik zou die jongens echt geweldig missen, ik kan me moeilijk voorstellen dat ik dat niet meer zou doen. En ook de leidersgroep zou ik erg missen.

Geen problemen met de financies bij de Chiro? Dries: We mogen niet klagen. Om te beginnen hebben we een heel goed contact met de gemeentelijke jeugddienst die ons helpt met raad en daad; zo o.m. bij het invullen van de paperassen voor het verkrijgen van de subsidies. Wat die subsidies betreft, die zijn heel welkom maar we komen er niet mee toe. We verdienen meer met de activiteiten die we zelf opzetten, vooral met de zeer populaire kermisfuif, en zo redden we het wel.

Jullie hebben heel veel leden, zeker in vergelijking met het totaal aantal schoolgaande kinderen. Hoe komt dat, denk je? Dries: Dat heeft veel te maken niet de plaats waar we zitten, pal in het centrum van het dorp. voor iedereen zichtbaar. De mensen zien gewoon alles wat we doen en leven met ons mee. Dat nierk je aan de steun die we krijgen bij de activiteiten die we organiseren. An: Als er zoveel kinderen lid zijn, en in sommige klassen zijn bijna alle kinderen bij de Chiro. dan kan het niet anders dan dat er heel veel mensen zich bij ons betrokken voelen en dat al van generatie op generatie. Je kunt dat zien aan de vriendengroep van de vroegere leiding, die hebben een band diejaren lang meegaat. Die doen ook heel wat dingen samen en staande Chiro van nu ook bij met hulp als we het vragen.

Het geld dat we nodig hebben gaat vooral naar het onderhoud van de lokalen en de aankoop van nieuw spelmateriaal, een dure zaak trouwens. Wat die lokalen betreft, die hebben we vorig jaar op eigen kracht helemaal vernieuwd, daar zitten we nu goed mee, ook dankzij een ruime bouwsubsidie van de gemeente. Het lidgeld van de Chiro is 20 euro per jaar en gaat voornamelijk naar de verzekering. Voor deelname aan het kamp vragen wij 100 euro wat in feite niet duur is voor 10 dagen sport, spel, eten en drinken, onderdak en begeleiding. Toch verschieten sommige ouders daar nog van. Wij als leiding, betalen dezelfde prijs. Alleen de koks en andere helpers gaan uiteraard gratis mee. An: Met onze lokalen staat het minder goed om niet te zeggen dat ze helemaal versleten zijn. Ze zijn eigendom van de gemeente maar kunnen eigenlijk niet meer opgeknapt worden. Voor de toekomst denkt men aan klaslokalen die eventueel zouden vrijkomen.

De KVG Jong-Noorderkempen is dc jongerenafdeling van de landelijke KVG, zo legt Ellen Verdonck uit. Ellen is de contactpersoon van Jong KVG. De KVG, dat is de Katholieke vereniging voor gehandicapten. De jongerenafdeling beoogt de integratie van jongeren met een handicap in onze maatschappij. Jong KVG is dus actief in de Noorderkempen, met name in Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Turnhout, Vosselaar, etc. Ze hebben om de 14 dagen op zondagnamiddag hun afspraak. Ze hebben geen specifiek lokaal ter beschikking. omdat ze vaak activiteiten ier plaatse organiseren, zoals bvh. een bowling. Af en toe wordt er een ruimte gehuurd voor een knutselactiviteit of iets dergelijks. Volgens Ellen is Jong KVG dus wel degelijk een jeugdbeweging, en geen vereniging, aangezien ze landelijk georidnteerd is - in Leuven is er bvb. ook een Jong KVG - en omdat ze op iegelmange basis activiteiten organiseert. In Hoogstraten bestaat een dergelijke beweging: De Slinger. Het is een groep vrijwilligers die elke tweede zondag van de maand bijeenkomen in een lokaal van de vroegere Duitse Nonnen. De Slinger richt zich tot kinderen met een handicap en de broers en zusscn van deze kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Ze zorgen er voor met hun activiteiten en uitstapjes, dat de kinderen in kwestie een leuke namiddag hebben en dat hun ouders zo eventjes ontlast worden.

ss

De tippers'(12 tot 14j.)

0/)

tuin thenmtudag.

t.i


OMSLAG VERHAAL

KLJ — Meersel-Dreef Onze jeugdvereniging werd in 1931 opgericht, dat wil zeggen dat wij in 2006, vijfenzeventig jaar bestaan. Over twee jaar zal dit gevierd worden en daarvoor zijn we momenteel druk bezig met het opstellen van de levensloop van onze KLJ. Bij deze een oproep: wie er ooit in KLJ Meersel-Dreef heeft gezeten en hier nog informatie of foto's over heeft, laat het dan ons alstublieft weten. Vandaag de dag tellen we 53 (zeer actieve) leden en 15 leiding. De laatste jaren zijn we sterk in aantal gegroeid en het ziet er naar uit dat deze tendens zich de komende jaren nog wel zal voort zetten. Wij hebben drie leeftijdsgroepen: -12, +12 en +15. De eerste twee groepen hebben om en om op vrijdag een activiteit van 19u30 tot 21u30. De activiteiten bestaan uit: quizzen, bosspelen, dorpsspelen, balspelen, vuile spelen, creatieve spelen, bingo, zwemmen, bowlen, enz. Voor de +t5 groep zijn de activiteiten gelijkaardig maar op een manier die bij hun leeftijd past en dit elke maand 1 keer, tussendoor sluiten zij aan bij de + 12. Bij ons mag men als leiding starten vanaf 1 6jaar tot ... (liefst zolang mogelijk). Zoals iedereen weet staat de KLJ voor Katholieke Landelijke Jeugd. Katholiek, bij ons is het christelijke aspect vandaag de dag niet zo zeer zichtbaar maar wij trachten wel volgens christelijke waarden te werken. Een samenwerking met andere verenigingen binnen ons dorp bestaat er niet echt maar we weten wel dat wij als verenigingen op elkaars steun kunnen rekenen. Onze contacten met andere KLJ's verlopen voornamelijk via de gewestraad en de jeugdraad. Indien mogelijk proberen wij zoveel het kan aan gewestelijke en nationale activiteiten van de KLJ mee te doen. Ook hier kunnen wij indien nodig de nodige steun vinden. Tenslotte verloopt de samenwerking met de gemeente en de jeugddienst vlot. Onze KLJ heeft een goede werking, alleen hebben wij de laatste 10 jaar een "lokaal" probleem dat zich eindelijk stilaan

aan het oplossen is. Ongeveer 10 jrar geleden kwamen wij zonder lokaal te zitten en stonden we dus op straat. Tot 2 jaar terug hebben wij rondgezworven tussen de gemeenteschool 't Dreefke en de Paters. Na veel zwoegen en zweten en met de hulp van de hele Meersel-Dreefse bevolking hadden we eindelijk een mooi eigen plaatsje met lokaal maar spijtig genoeg wordt

0

—

(

weer voor de deur, ons lokaal wordt een beetje te krap. Aan een oplossing hiervoor word gewerkt. Hopelijk schept dit een beeld van ons, anders kan je in 2006 bij ons 75 jaar bestaan een kijkje komen nemen (verdere info volgt). Wij zijn trots op onze KLJ Groetjes KLJ - Meersel-Dreef (Dorien van Boxel: 0478/70. 17.41, Wendy Stoffels: 03/315.89.61).

1

Irot,s po.eerde Lie toenmalige leiding oor hun :eIJ opgeknapte lokaal. het plaatsje verkocht. Dus moeten wij binnenkort verhuizen. Gelukkig helpt de gemeente ons te verhuizen naar een mooiere en grotere plaats. Opgelucht kunnen we zeggen dat dit probleem bijna achter de rug is, maar het volgende staat al

HOOGSTRATEN

r

wi ti s I

ALLE MERKEN

r

wI11r LRENT

MONDERDELEN

h Vrijdag 20 .eJ)1eI111)er 2002

lokaal werd plechtig geopend. 12

ILCI

CCO

hOOgL/Ltg loo)

0-11((I)rl-I))er/. OILS 1M l/iie

1

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be

193


OMSLAG VERHAAL

De Plussers van Hoogstraten 'De Plussers': iedereen heeft er wel eens van gehoord, sommigen kennen mensen van de Plussers of zitten er misschien wel bij. Maar in tegenstelling tot de vele KLJ's, KSJ's, waarvan we min of meer een idee hebben van wat ze doen, is dat bij de Plussers misschien minder duidelijk. Op deze zoektocht naar een woordje uitleg, kom ik bij de oudste der Plussers uit, de opperplusser, denk ik dan. Maar daar wil Joachim Swaenpoel duidelijk niks van weten. Hij is geen hoofdleider, wat hij verderop ook zal uitleggen. Hij is enkel de oudste en langst meedraaiende, en weet er dus ook het meeste van. Hieronder komt u alles te weten over het wat, wie waar en wanneer van de Hoogstraatse Plussers. DHM: Hoe en wanneer is jullie jeugdbeweging ontstaan? "Onze jeugdbeweging is 15 jaar geleden ontstaan. Overal in België ontstonden Plusserverenigingen, en onze parochie zag dat ook wel zitten om zon vereniging in huis te hebben. Ze hebben toen Nancy Krols en Kristel Rombouts aangesproken met de vraag of ze dit zagen zitten. De eerste activiteit was nog in de veranda van de pastorie, en ik denk niet dat er toen al veel volk is komen opdagen. Ik weet in ieder geval dat ze 's ochtends nog iemand uit z'n bed zijn gaan bellen om mee te komen doen. Na dat eerste jaar is er een tweede jaar bijgekomen, en zo is de hal aan het rollen gegaan. In het begin waren er niet zo veel leden, maar een aantal jaren terug heeft ons ledenaantal een 'boost gekregen. Waarom weet ik niet precies, maar opeens gingen we met zo'n 15 man meer op kamp en dat is nooit meer veranderd. Hoewel, we zullen toch maar hout vasthouden!"

en proberen daar op een ludieke manier op in te spelen. Dit vraagt natuurlijk veel voorbereiding. Daarom komen niet elke week samen, maar eerder om de drie ii vier weken. Er zijn ook activiteiten die we met de hele groep doen. Er is een startactiviteit, een slotactiviteit, een kerstfeestje, een ouderavond en een jaarlijkse Plussersmis. Bovendien doen we ook ieder jaar mee met de Damiaanactie. Ik denk trouwens dat heel Hoogstraten ondertussen al van die stiftjes heeft gekocht. Natuurlijk is er ook ons jaarlijkse kamp. In de eerste week van juli trekken we er vijf dagen op uit om zowel in de grote groep als in kleine groepjes een fantastische week te beleven. Ik weet het, vijf dagen is niet veel, maar die dagen zijn zo volgepropt, dat iedereen na afloop echt bekaf is. Het kamp is altijd het hoogtepunt van het jaar, en iedereen kijkt er al vanaf de startactiviteit naar uit."

pret Pracht probleem Lachen lief leed unaniem uitlaat Uniek stoeien spoor Spel spiegel Spreken super Echt eerlijk even rust rilling Ruimte Samen swingen spannend Plussers Ieder woord zijn verhaal Het spiksplinternieuwe logo van de Plussers. voor de leiding, waarin specifieke aspecten van het Plussersleiderschap onder de loep genomen worden. Deze initiatieven zijn mede ontstaan onder impuls van de Plussers van Hoogstraten en Rijkevorsel. Tot voor enkele jaren was er namelijk heel weinig contact tussen de verschillende Plussergroepen. Overal in België waren wel Plussergroepen opgericht, maar er bestond geen overkoepelende organisatie zoals de andere grote jeugdbewegingen die hebben. Nu is die organisatie er wel, namelijk de IJD, de Interdiocesane Jeugd Dienst. Zij zijn het die bijvoorbeeld de jeugdpastors op pad sturen, en ze geven ook vorming allerhande. Alle Plussergroepen zijn door hen ook benaderd geweest om zich aan te sluiten en zich te verenigen. De Hoogstraatse Plussers zijn echter geen lid van het IJD, omdat we graag onze onafhankelijkheid willen bewaren. We werken wel nauw samen, en we zijn ook altijd welkom op grote Plusserdagen."

DHM: Waarom wordt je eigenlijk leiding of hoofdleiding? Is het leuk?

u.- -

De complete —verklede- Plusserleiding. DHM: Welke typische Plusser-activiteiten doen jullie zoal doorheen het jaar?

DHM: Hebben de Plussers ook regionale of landelijke activiteiten?

"De Plussers zijn opgedeeld in leeftijdsgroepen, variërend vanaf 13 t.e.m. 18 jaar. Met de leeftijdsgroepen komen we regelmatig samen voor wat wij noemen 'kleine' activiteiten.Tijdens deze activiteiten doen we van alles, maar meestal zit er een boodschap achter. Het is niet de bedoeling om gedurende 6jaar 'Dikke Berta' te spelen. De leiding gaat ieder jaar op zoek naar activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van de leden,

"Het landelijke gedeelte van de Plussers wordt geregeld in de Plussers Contact Groep. de PCG. Hierin zitten een aantal decanaten uit onze regio. Er is ook een RPCG, een regionale PCG die de zaken wat groter bekijkt en die probeert het contact tussen de verschillende Plussergroepen van het bisdom Antwerpen te verbeteren. Ieder jaar zorgen zij voor ofwel een groot spel voor alle aangesloten groepen, ofwel een vormingsaanbod

Plusserleider of -leidster worden is een heel speciaal engagement. Zoals ik al gezegd heb, ja kan voor zes jaar lid zijn van de Plussers, van het eerste tot het zesde middelbaar. Het speciale aan de Plussers is echter dat de leiding die je aan het begin van het jaar voorgeschoteld krijgt, je de komende zes jaar blijft volgen. Het is dan ook de bedoeling dat je 6 jaar leiding bent. Dit vraagt natuurlijk een grote inspanning, maar de respons die je terugkrijgt van de leden is enorm. Je bouwt immers een grote vertrouwensband op met je leden, en vaak zijn leden en leiding nog goede vrienden jaren nadat hun plussercarrière erop zit. Na die zes jaar moet je er ook mee ophouden. Dit is een heel gezonde regeling, want op die manier is er elke zes jaar nieuwe leiding, wat ook voor nieuwe ideeën zorgt."

DHM: Hoe wordt je leider of leidster? "Door je kandidaat te stellen. De begeleidingsgroep beslist dan of ze ermee akkoord gaat of niet. We putten meestal nieuwe leiding uit de groep die aan hun laatste jaar bezig is, maar het 13


OMSLAG VERHAAL gebeurt ook regelmatig dat iemand van buitenaf mee in de boot stapt. Een echte hoofdleiding is er niet bij de Plussers, een voorzitter hebben we enkel op papier. NatLiurlijk zijn er mensen die meer ervaring hebben dan anderen, dat is logisch, maar daarom hebben zij niet persé meer inspraak dan de rest. Momenteel zitten we met 21 mensen in de leiding en alle beslissingen worden in groep besproken. Aan het begin van het jaar gaan we op leidingweekend, en daar wordt afgesproken wie de vergaderingen gaat regelen. In principe zijn dit voor elke vergadering twee andere mensen. Bij ons zijn het gewoon de mensen die het initiatief nemen, die de meeste verantwoordelijkheden op zich nemen."

DHM: Wat is het 'Christelijke' aspect vandaag de dag bij de Plussers? "Bij onze Plussers heeft het christelijke aspect meer te maken met waarden dan met het interpreteren van de bijbel. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van de Plussers. Zo hadden we laatst de inwijding van onze vlag in de kerk, en iemand een rij achter ons fluisterde tegen zijn buurman iets in de aard van 'de Plussers, dat zijn die gasten die elke week bijeen komen om in de bijbel te lezen". Natuurlijk lezen wij niet elke week in de bijbet, maar we willen onze leden wel doen nadenken over sommige dingen. Over verliefdheid, of homoseksualiteit, maar ook over dingen zoals naastenliefde en goed doen voor elkaar. Ik denk echter dat je jongeren niet kan aanspreken als je

hen zegt: 'Kom, we gaan eens in de bijbel lezen'. Dan haakt iedereen af voorje ook maar één woord gelezen hebt. In plaats daarvan vertrekken we vanuit de leefwereld van de Plussers. En vaak kan je de link leggen naar wat er in de bijbel staat, want de inhoud is toch redelijk universeel denk ik. Je moet ook niet gedoopt en gevormd zijn om bij de Plussers te komen. Iedereen is welkom, anders zou het toch maar eens saai boeltje zijn. Wat wel het geval is, is dat je bij de Plussers niet beschaamd hoeft te zijn om te zeggen: 'Ik geloof'. Het geloof heeft wel eens speciaal plaatsje binnen de Plussers, maar het is niet onze bedoeling om iedereen te overtuigen en zieltjes te winnen. We willen gewoon iedereen zichzelf laten zijn. Ook niet iedereen van de leiding is even gelovig, maar we dragen wel de christelijke waarden hoog in ons vaandel."

DHM: Hoe verloopt de werking met andere verenigingen in Hoogstraten? "De verhouding met andere jeugdbewegingen in Hoogstraten was in het begin nogal stroef. Wij waren een nieuwe jeugdbeweging in Hoogstraten, en dan nog wel een van de Kerk. We hebben vaak met vooroordelen te kampen gehad, maar dat is nu bijna voorbij. We doen nooit samen activiteiten, maar ik voel toch dat er wel respect is voor ons. Concurrentie is er echter nooit geweest. In het begin dat de Plussers bestonden, konden we niet concurreren met andere jeugdbewegingen, omdat we te klein en te onbekend waren, en daarom was het zaak om te zorgen dat

onze activiteiten niet te veel samen vielen met die van een andere jeugdbeweging. Nu houden we ons aan die keuze, want veel jongeren die bij de Plussers komen, zitten al enkele jaren in de KSJ of gaan naar de muziek- of tekenschool. We zouden niet willen dat ze moeten kiezen tussen de Plussers en datgene waar ze al jaren mee bezig zijn."

DHM: Werken jullie ook samen met andere Plussergroepen? "Wat betreft de andere Ptusserverenigingen, daar zijn de contacten redelijk goed. We ontmoeten elkaar regelmatig bij dc regionale initiatieven, en proberen ook andere kleinere groepen te helpen. De Plussers van Hoogstraten zijn bij de grootste van ons decanaat. Wij hebben ongeveer 70 leden, maat' de meeste groepen hebbenjuist heel weinig leden. Groepen met 10 man zijn geen uitzondering. Dit heeft vaak te maken met dat negatieve 'Katholieke' imago van de Plussers. We proberen dan ook om andere groepen op de goede weg te helpen, al bestaat er geen succesformule. Een grote portie geluk is echt wel nodig, wil je veel leden hebben."

DHM: Hoe verloopt de samenwerking met lokale overheid, in het bijzonder de stedelijke jeugddienst? Krijgen jullie subsidie? "Voor zover ik weet, levert de jeugdraad in Hoogstraten goed werk. Het is een plaats waar we regelmatig in contact komen met andere jeugdbewegingen en waar we de kans krijgen om samen eens iets te doen. Ook de subsidies worden

Garage Luc RyverS

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 Fax. 03/315 89 01 "

Als u van Service houdt!! -

-

-

/

TA 50

'Til


OMSLAG VERHAAL Vroeger konden we nog een sportkoffer lenen om op kamp te -. gaan, nu gaat dat niet meer. Voor ons is dit heel lastig, omdat wij in het jaar eigenlijk nooit sportmateriaal -, gebruiken, en het dus gewoon niet hebben. Ieder jaar als we op kamp gaan, is het dan , weer rondvragen bij

groeien. Natuurlijk heb ik geen glazen bol om in de toekomst te kijken, maar zoals het nu is, is het eigenlijk goed. Wanneer je probeert om van een leeftijdsgroep een groep vrienden te maken die elkaar echt vertrouwen, dan is dat gemakkelijker als er geen 30 jongeren zijn maar slechts tien.

materiaal kunnennisscn, want zeg nu zelf, om voor 5 dagen op kamp te gaan, ga je toch geen leren voethal, basketbal, tennisraketten kopen. Verder worden we ook gesteund door onze parochie. Al 15 jaar mogen we gratis een jl.Jei enige trots tonen (Ie I-looç vtraatse plu.s çers hun nieuwe i'lug. lokaal gebruiken in de PAX dat exclusief aan ons is voorbehouden. Het er mooi verdeeld. Hoeveel subsidies je krijgt van is niet zo groot, maar eigenlijk mogen we wel het aantal leden dat je hebt, het aantal activiteiten gelukkig zijn, als je ziet dat erjeugdbewegingen dat je doet, ofje sociaal getinte activiteiten doet, zijn die zelf hun lokalen moeten bouwen of er bijvoorbeeld eens op bezoek gaan in het rusthuis, gewoon geen hebben. Bovendien hebben we dit of je op kamp gaat enzovoort. Deze subsidies jaar voor ons 15 jarig bestaan een vlag gekregen zijn zowat onze enige bron van inkomsten. We van de parochie, iets waar we zelf absoluut geen vragen niet veel inschrijvingsgeld, 5 euro voor geld voor hadden:' een jaar, en aan ons kamp houden we ook niet veel over. Daarom is het geld dat we van de DFIM: Hoe ziet de toekomst er voor de Plussers gemeente krijgen heel handig. uit? Willen jullie nog verder uitbreiden? Wat wel spijtig is, is dat een jaar of twee ge"Ik denk niet dat de Plussers nog veel zullen leden de uitleendienst grondig hervormd is.

DHM: Zijn er typische Plusserverhalen over dingen die jullie hebben meegemaakt die de moeite zijn om te vertellen?

-

-

.1

Maar toch blijft ons motto: 'Hoe meer zielen hoe meer vreugd'. Wel hebben we een groter lokaal of een tweede lokaal nodig, als er nog Plussers bijkomen. Het is niet altijd evident om één lokaal te delen met zes groepen, en het materiaal dat je verzamelt moet je ook ergens kwijt."

"Straffe verhalen vertellen is altijd gevaarlijk, want meestal klinkende dingen niet zo spectaculair als je ze vertelt. Maar ook wij komen dingen tegen, voornamelijk op kamp, waar we meer dan eens zijn lastiggevallen door lokale pubers die wel eens een frats wilden uitsteken. De strafste dingen die we zelf hebben gedaan, zijn onder meer een legerspel op kamp, waarbij alle leden gevangenen werden en de leiding een hele dag in legeruniform iedereen afblafte die niet in het rijtje liep, totdat de leden in opstand kwamen en zelf het heft in handen namen, wat natuurlijk de bedoeling was. We zijn ook een keer op kamp vertrokken en bij aankomst bleek dat we niet genoeg tenten hadden. Enkele begeleiders hebben dan zelf maar een tent in elkaar gestoken van 15 meter lengte, die trouwens nog steeds dienst doet. In ieder geval, als je zes jaar in de begeleiding van de Plussers bent, kan je zeker genoeg straffe verhalen vertellen." (ms)

jI1Ti!1;1

w [ZWEP 9 I

01

j


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis... _z Ook Minister schorst twee omstreden gemeenteraadsbeslissingen

Tennisclub Langenberg mobiliseert zijn spelers Na de schorsing door de gouverneur heeft nu ook Minister Van Grembergen de verkoop van de voormalige rijkswachtkazerne en de omstreden jeugdsportsubsidiĂŤring vernietigd. Terwijl de verkoop van de kazerne van voor af aan zal moeten beginnen, krijgen alle aanvragers van de jeugsportsubsidies hun volledige 100 % . Intussen wachten enkele tientallen supporters en spelers van de Tennisclub Langenberg bang af of hun vraag voor regularisatie door de gemeenteraad zal gesteund worden. Zij keren met gemengde gevoelens huiswaarts want ook de knoop in dit dossier zal uiteindelijk door de hogere overheid moeten doorgehakt worden.

Verkoop Rijkswacht Net zoals in hogere discussie had het Povinciebestuur bij hoofde van gouverneur Paulus de gemeenteraadsbeslissing van 29november2003 waarbij de voormalige rijkswachtkazerne zou verkocht worden aan Immo Noord, opgeschort. Het gemeentebestuurbesliste daarop haar beslissing te rechtvaardigen bij de verantwoordelijke Minister in de Vlaamse Regering. Maar ook in dit geval volgt de Minister de eerder

JeugdsportsubsidiĂŤring In navolging van het provinciebestuur heeft nu ook Minister Van Grembergen de beslissing van de Hoogstraatse gemeenteraad vernietigd. De beslissing van 17 november 2003 om een aantal sportverenigingen 25 % minder subsidies toe te kennen wegens het laattijdig indienen van hun aanvraag wordt hiermee nietig verklaard. De Minister beroept zich op dezelfde argumenten die ook de Provincie gebruikte: er is in het bewuste subsidiereglement geen termijn voorzien voor het indienen van de aanvragen en er is evenmin een sanctie voorzien bij laattijdige aanvraag. Het gemeentebestuur had zich na het besluit van de Provincie op Ii februari 2004 gericht naar de Vlaamse Regering om hier alsnog haar gelijk te krijgen. Met deze beslissing is haar dat nu geenszins gelukt. Alle aanvragers zullen de volledige 100 % van de subsidies ontvangen.

Enkele tientallen spelers van Tennisclub Lan genberg hadden past gevat voor liet stad/wis hij het begin van de gemeenteraadszirting van 24 mei. "Tennisclub Lan genberg leeft!! 350 actieve tennissers, 120 kinderen en 200 beachvollevballers rekenen op uw steun ! Wij vinden hen de moeite waard! U toch ook ???" Maar niet enkel de Hoogstraatse gemeenteraad zal zich hierover moeten uitspreken. genomen beslissing van het provinciebestuur. Hij is van oordeel dat het gemeentebestuur in haar toewijzing van de kazerne haar eigen spelregels niet heeft gevolgd en dus " de regels van behoorlijk bestuur had geschonden". Vooral de hogere score door de beoordelingscommissie van het project Veiling en het ontbreken van elke vorm van motivering voor de toewijzing aan Immo Noord waren de doorslaggevende argumenten in dit besluit.

Minister Van Greinbergen vernietigde de verkoop va de rijkswachtkazerne aan Immo Noord omdat de gemeenteraad haar eigen reglemenrering niet zou gevolgd hebben. Binnenkort moet de gemeenteraad zich terug uitspreken over de voorwaarden van een nieuwe verkoop. 1119

Het gevolg van dit besluit is dat gans de procedure van verkoop opnieuw zal worden opgestart. Of de twee vorige kandidaten nog hun opwachting willen maken en of er nog andere gegadigden zich zullen aanbieden is ons momenteel nog niet bekend. Bij welke vorm van verkoop ook zal de toekomstige eigenaar zich steeds moeten schikken naar de richtlijnen van Monumenten en Landschappen die de kazerne heeft geklasseerd.


GEMEENTERAAD

Langenberg in beroering De tennisclub Langenberg is ongerust, erg ongerust zelfs. Met een sterke delegatie vatte zij post aan het stadhuis voor het begin van de gemeenteraad van mei jongstleden. De gemeenteraadsleden moesten zich uitspreken om enkele zonevreemde sport- en recreatieterreinen in een bijzonder plan van aanleg op te nemen om alzo een regularisatie van deze terreinen te bekomen. Het gaat om twee voetbalterreinen in Wortel en Meer en de tennisterreinen aan de Langenberg in Wortel. Dit dossier is al meerdere keren aan bod gekomen in de gemeenteraad maar ditmaal lag de definitieve aanneming ter goedkeuring voor. Van 2 februari tot 2 maart werd er een openbaar onderzoek gehouden waarbij een drietal bezwaarschriften binnenkwamen. Deze werden vervolgens door de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) besproken. GECORO gaf gunstig advies aan de recreatiegebieden in Meer en Wortel maar negatief over Langenberg, omwille van de illegaliteit van deze tennisterreinen. Het schepencollege besliste op 10 mei 2004 dit ongunstig advies van GECORO te weerleggen en de drie sport- en recreatiedomeinen in één pakket in het sectoraal plan van aanleg op te nemen. Enkel de twee meerderheidspartijen keuren het voorstel goed. De oppositie stemt tegen of onthoudt zich. Raadslid Baets begrijpt niet goed waarom het college zijn voorstel van vorige keer om de drie zaken te splitsen niet opgevolgd heeft. Op deze manier wordt wellicht het ganse pakket afgekeurd omwille van de onmogelijkheid voor de Vlaamse overheid om het dossier van de tennisclub goed te keuren. Hier rusten immers een aantal gerechtelijke uitspraken op waar men niet zomaar langs kan. Veel beter ware het volgens Baets om elk dossier zijn eigen weg te laten gaan. Ook raadslid Huybrechts vindt dit een gevaarlijke situatie voor de sportterreinen van Wortel en Meer. Hij is dan ook voorstander van twee aparte raadsbesluiten. Raadslid Verhuist houdt er aan te benadrukken dat zijn partij zeker wil dat deze sportgelegenheid blijft, maar niet op die plaats. Wel op een plaats waar zij thuishoort. De gemeente heeft terreinen gecreëerd op andere plaatsen. Het is daar dat ook deze tennissport zich zou moeten vestigen. "Men heeft hier zelf de onwettelijkheid gecreëerd en later nog eens verstevigd. Sommige schepenen van nu hebben door hun aanwezigheid op de opening deze illegaliteit nog gestimuleerd. Alle hogere overheden hebben dit afgekeurd. Nu gaat ge hiermee nog eens met uw hoofd tegen de muur lopen. Ge blijft maarbotsen en botsen en intussen maar hopen dat ge er doorgeraakt." Schepen Van Ammel neemt het op voor het bestaan van de tennisclub. "Er is een veilig fietspad, er zijn parkeerplaatsen en er is een groenbuffer aangelegd. Het zou zeer jammer zijn als dergelijk goed verzorgd sportterrein zou verdwijnen. Elk deeldorp heeft recht op zijn sportterrein. De aangelanden hebben nooit een negatief bericht gelaten. Deze kleinschaligheid is op maat van de Wortelse gemeenschap. Ik vraag daarom alle raadsleden eensgezind achter deze zaak te staan!"

Raadslid Verhuist stelt de schepen voor deze toespraak naar het Ministerie op te sturen. Met 14 v66r, 3 tegen en 8 onthoudingen worden de drie terreinen in één pakket ingediend. Het is nu afwachten op antwoord van de bevoegde overheid.

Nieuwbouw IKO uitgesteld De architecten van het nieuw te bouwen IKO gebouw aan het Groenewoud hebben hun huiswerk klaar. De plannen en het bestek werden voorgelegd aan de gemeenteraad, maar deze had heel wat vragen over de prijs en de functies binnen het nieuwe gebouw. Vooral de twee appartementen

men eerst verbouwen, daarna volgde er een plan van afbraak en de bouw van een loods. Nu staan we al weer heel wat verder en duurder doordat er ook twee appartementen in het gebouw voorzien zijn. Wat is hiervan de bedoeling en moeten wij vooraf ook geen reglement opstellen om demogelijke overlast voor de wijk te beperken?" Raadslid Huybrechts heeft dezelfde bedenkingen. " Er is ook nooit toelating gegeven voor de bouw van twe appartementen. Het IKO heeft plaatsgebrek en nu gaan we nog ruimte afgeven voor twee appartementen. Is er wel voldoende tegemoetgekomen aan de verzuchtingen van de directie van IKO ?"

De oude wasserij Groenewoud anno 2004. Binnenkort beginnen de afbraakwerken on plaats te maken voor nieuwe ateliers van IKO. De bijho rende appartementen roepen echter heel wat vragen op. riepen heel wat twijfels op. Uiteindelijk besliste de raad om het voorstel teru g te nemen en tijdens een volgende raadszitting terug ter goedkeuring voor te leggen. Een korte schets. Door het gebrek aan ruimte in het IKO gebouw nam de gemeente enkele jaren geleden de beslissing om de oude wasserij "Groenewoud" aan te kopen en te verbouwen tot een atelier voor de beeldhouwkunst. Nadien wijzigde deze visie en opteerde men voor een gehele afbraak en het optrekken van een volledig nieuwe ruimte. Zeker niet alle raadsleden konden zich in deze visie vinden, vooral omwille van het hoge prijskaartje. In deze optiek was het een publiek geheim dat de opbrengst van de voormalige rijkswachtkazerne zou gebruikt worden voor de bouw van de nieuwe IKO-afdeling. De verkoop van de rijkswachtkazerne is echter tenietgedaan door een uitspraak van Minister Van Gremhergen. Nu wordt ook de beslissing over de bouw van de IKO uitgesteld. Maar hier spelen andere redenen mee. De kostprijs voor de nieuwbouw wordt geraamd op 990.606 euro buiten de aankoopsom en de kosten voor afbraak. Vanuit de oppositie komen er daarom heel wat vragen. Raadslid Pans wil het IKO zeker de ruimte geven die het nodig heeft, maar er moeten wel voorwaarden gesteld worden aan de kostprijs en de impact op de omgeving. "Oorspronkelijk wou

Raadslid Haseldonckx vraagt zich af wat de meerwaarde van deze appartementen is en of er inderdaad wel voldaan is aan de eisen van IKO. Wat de parkeerproblematiek betreft oppert hij de bedenking of het niet zinvol zou zijn voor de gemeente om de binnengronden aan de Vossengang aan te schaffen voor parkeerruimte. Deze zou dan kunnen gebruikt worden voor de cursisten van IKO maar evenzeer voor bezoekers van de Vrijheid. Raadslid Tackx uit de meerderheid heeft ook moeten vaststellen dat de grootte sterk uitgebreid is en de kostprijs daardoor hoger ligt. Schepen Van Ammel tracht de kritieken een beetje te nuanceren. Wat de kostprijs betreft moet hij toegeven dat die hoger ligt dan oorspronkelijk voorzien. De huurprijzen voor de appartementen zullen uiteindelijk weide kosten terugverdienen. Er is in het gebouw een polyvalente ruimte voorzien en hier kon zonder problemen een verdieping bovenop gebouwd worden voor bewoning. Bewoning zal daarenboven het gebouw enkel maar kunnen beveiligen. Wat de parkeerruimte betreft: de cursisten zullen moeten parkeren op de parking van de Pax. Het aantal cursisten in het nieuwe complex wordt geraamd op 30 á 40 per sessie. Een bijkomende parkeerruimte aan de Vossengang is vroeger al wei eens bekeken door het college, maar is nooit gelukt omwille van de eigenaars.

V1


GEMEENTERAAD Raadslid Verhuist repliceert op de uiteenzetting van de schepen door te stellen dat men door de bouw van de appartementen elke mogelijke latere expansie verhindert. Uiteindelijk acht burgemeester Van Aperen het dan toch geraadzamer om de beslissing uit te stellen naar een latere gemeenteraadszitting waardoor men tijd wint om gans het concept en de kostprijs nog eens te herzien. Intussen wordt wel al het lastenboek voor de afbraak van de vroegere wasserij goedgekeurd.

Gemeente krijgt Vlaamse Milieuprijs Vlaams Minister van Leefmilieu Jef Tavernier heeft donderdag een cheque van 5.000 EUR overhandigd aan het stadsbestuur van Hoogstraten. De gemeente Hoogstraten won de prijs voor "creatiefste milieugemeente" binnen de deelvricp \,Ilc lol1n''. De gemeente '. ordt op

die manier beloond voor haar beleid aangaande afval en het gebruik van duurzame producten. Hoogstraten werd geselecteerd door haar gunstige resultaat voor inzameling van restafval. In 2002 zamelde Hoogstraten 108,95kg restafval in per inwoner (gemiddelde voor Vlaanderen 169.19 kg/inw). Dit resultaat werd bereikt door het invoeren van selectieve inzameling, goede werking van het containerpark en de ophaaldiensten. Ook werden tal van initiatieven genomen om de bevolking te sensibiliseren en te belonen voor haar gedrag aangaande preventie en sorteren van afval. Denken we aaneen belastingsvermindering voor inwoners die zelf hun GFT-afval composteren, subsidies voor herbruikbare luiers, het ter beschikking stellen van anti-reclamestickers.... Daarnaast wordt binnen de gemeente Hoogstraten gestreefd naar het gebruik van duurzame producten: milieuvriendelijke poetsmiddelen, zitbanken uit gerecycleerde kunststof, gebruik van recyclagepapier en milieuverantwoord kantoormateriaal....

Erfpacht boerderij WortelKolonie De stad Hoogstraten gaat een erfpachtovereenkomst aan voor de termijn van 99 jaar voor een gedeelte van de boerderij van Wortel-Kolonie. Het kost de gemeente 41.152 euro te verminderen met de bijdrage van 10% die de stad reeds betaalde op dit deel van de boerderij. Dit deel van de boerderij, links naast de inkompoort, zal door Natuurpunt ingericht worden als "Natuurhuis". Dit past in de planning van Stichting Kempisch landschap, die eigenaar is van de boerderij, om een natuureducatief centrum te realiseren als herbestemming. Door de verhuis van Natuurpunt komen er lokalen vrij in dc vroegere gemeenteschool in de Karel Boomstraat. Natuurpunt heeft momenteel deze lokalen in gebruik als gevolg van een notariële acte waarbij de collectie Jan Spannenburg in hrui kleen wordt overgedragen aan de stad.

Vlaams minister in Hoogstraats rusthuis :!

r

No de oi'erhwuligiiiç' von de geldjnij.s voor de stad Hoogstroien ondertekent Minister van Milieu Jef Tavernier het gastenboek onder het goedkeurend oog van burgeineesterArneld Van Aperen en schepen van Milieu René Sprangers.

Er zijn weer

zmnebloemen! van den Wijngaart Strijbeekseweg 31b Strijbeek Nederland 0174

18

Hoogstraten - Op 8juni werd het OCMW van Hoogstraten vereerd met een bezoek van Vlaams minister Byttebier (GROEN!), tot 13 juni minister van Welzijn, Gezondheid en Gehjke Kansen. Het bezoek kaderde in de plannen die het OCMW al een tijdje ontwikkelt in verband niet het nieuwe woon-en zorgcentrum en in verband met het nieuwe dienstencentrum. Eerst kreeg de minister tekst en uitleg over de bestaande toestand van het huidige rusthuis. Daarna mocht zij ook de nieuwe plannen nkijken, ontwikkeld door architectenbureau FDA Uit Antwerpen en tijdens dit bezoek vertegenwoordigd door architect Hilde Vermolen, zelf afkomstig van Minderhout. De minister had trouwens nog een aangename verrassing in petto. Zij mocht meedelen dat hel zorgstrategisch plan dat door het Hoogstraatse OCMW was ingediend om het lokale dienstencentrum verder te kunnen ontwikkelen, ondertussen was goedgekeurd. Enkel het formele 'papiertje' ontbrak nog. maar minister Byttebier maakte zich sterk dat dit de eerstvolgende weken zou worden afgeleverd. Nadien kreeg mevrouw Byttebier een rondleiding doorheen cle verschillende diensten. Zij bezocht het administratief centrum. een hejaardenwoning en een serviceflat, en ging op bezoek hij enkele rusthuishewoners. Daarbij was ze zeer getroffen door cle sfeer, de openheid en liet enthousiasme bij de bewoners en het personeel. Hoewel de minister slechts korte tijd aanwezig kon zijn, bleek na haar vertrek dat zij toch wel een indruk had nagelaten bij de aanwezige bewoners. personeelsleden en raadsleden. Laat ons nu alleen nog hopen dat dci nteresse van hugerhand. het dossier no echt in een stroomversnelling mag brengen.


VLAAN DEREN„.FEEST! TER GELEGENHHD VAN 11JULI

met het derde

'Vat van 't Stad' Hoogstraten - Het wordt stilaan een traditie. 0p vrijdag 9julifi'es! Hoogstraten naar aanleiding van de Vlaanise feestdag. Vanaf] 9.00 uur bent welkom op den blijk' van het begijnhof en ii zal er nier alleen zijn.

The Jacks (t "" Een vijftal ftinfares stappen op door het centrum van Hoogstraten en blazen verzamelen op het begijnhof voor het derde 'Vat van 't Stad'. Van 20.00 tot 21.00 uur is er een optreden van THE JACKS OF HEART, een groep die gekend is bij de Hoogstraatse jongeren, net onder andere Guv Brees, Maarten en Rienk Michielsen, Joos Vollebregt en Sarah Rombouts. Daarna zorgtKUIZINE, niet Cha rel Huet en GerdLamhrechts voor een rustig intermezzo in de tuin van het Stedelijk museum, tot de Antwerpse covergroep LAST CALL plaats neemt op het podium. Zij zorgen vanaf 22.00 voor een swingende afsluiter Om 23.30 uur blazen ze hun laatste tonen en keert de rust op het begijnhof terug.

Lui C all Vlaanderen Feest, met het 'Vat van 't Stad', op vrij'•dag 9juli vanaf 19.00 op het begijnhof


VERKIEZINGEN

Hoogstraten heeft gekozen! Op zondag 13juni is ook Hoogstraten massaal naar de stembus getrokken. Het kon ook moeilijk anders, want stemmen is nog altijd verplicht. Sommige resultaten in Hoogstraten liggen in dezelfde lijn als deze voor het ganse Vlaamse land, andere wijken daarentegen sterk af. Vergelijken is altijd een beetje delicaat. Er zijn de harde cijfers maar tal van aspecten kunnen meetellen in de beoordeling. Moet men de uitslag van 13 juni vergelijken met de laatste verkiezingen voor de Vlaamse Raad, vier jaar geleden, of eerder met de federale verkiezingen van vorig jaar? Ook plaatselijke namen op de lijsten, al of niet op een verkiesbare plaats, kunnen hun invloed hebben. Hieronder krijgt u van ons een korte terugblik.

CD&V-NVA scoort De grootste winnaar in het kanton Hoogstraten is alvast het kartel CD&V - NVA dat 35,7 % van de geldige stemmen binnenhaalt. Dat is een hogere score dan in Vlaanderen (26,1 %) en in Antwerpen (25,1 %). Dit betekent dat in het kanton Hoogstraten 1 kiezer op 3 voor het kartel stemt. Dit is een stijging met 5,36 % tegen vier jaar geleden bij de vorige verkiezing van het Vlaams parlement. Toch moeten we dit ook relativeren. In 1999 was er van NVA nog geen sprake. VU-ID, dat toen nog niet uiteengevallen was in Spirit en NVA. was toen goed voor 10,36 % . Vorig jaar bij de federale verkiezing dienden beide partijen nog een afzonderlijke lijst in en scoorde CD&V 29,43 % en NVA 3,36 %. Deze twee samengeteld zou 32,79% betekend hebben. Op die manier wint het kartel er dus 3 % bij. Op de CD&V-lijst stond één kandidaat uit de gemeente Hoogstraten. Tinne Rombouts uit Meerle kreeg de tiende plaats ('Tinne op 10') en slaagde er in om verkozen te worden met 16.168 voorkeurstemmen waarvan 2.879 uit het kanton Hoogstraten. Hiermee kreeg zij de op vijf na meeste voorkeurstemmen op de CD&V lijst in Antwerpen.

was dus alles of niets voor Groen! om dit maal boven de gevreesde kiesdrempel van 5 % uit te komen. Het is ze ook gelukt en in vergelijking met de score van vorig jaar gaat Groen! er in Hoogstraten met 3 % op vooruit. Hoogstratens gemeenteraadslid Lief Pans heeft met haar plaats bij de opvolgers haar steentje bijgedragen in dit succes. Zij kreeg 1.709 voorkeurstemmen achter haar naam waarvan er 269 uit het kanton Hoogstraten afkomstig zijn.

VLD status-quo? De VLD gaat er in Hoogstraten lichtjes op voorruit, van 23,90% in '99 tegenover 24,11 % nu. Toch moeten we rekening houden dat VLD nu in een kartel met Vivant naar de kiezer trok. Vivant haalde vier jaar geleden in het kanton Hoogstraten 1.27 %. In feite is er voor de VLD op zich een kleine achteruitgang. Toch ligt de score voor het kartel in Hoogstraten beduidend hoger dan

Kanton Hoogstraten

Deelnemers Blanco-ongeldig

-

Tinne Rombouts wordt vlaams parlenîenrslid. die voor het ganse Vlaamse land (19,8 %) en de kieskring Antwerpen (17,1 %). Als we het echter vergelijken met de federale verkiezingen van vorig jaar dan verliest het kartel in Hoogstraten 4,5 %. Vorig jaar lag burgemeester Arnold Van Aperen volop in de running om zijn mandaat van federaal volksvertegenwoordiger te verlengen. Hij bezette toen de zesde plaats maar werd toen niet verkozen. Dit maal vonden we hem terug als steun aan de lijst op de voorlaatste plaats. Hij behaalde 6.381 voorkeurstemmen in de kieskring Antwerpen waarvan 1.982 in het kanton Hoogstraten. Dit is heel wat minder dan vorigjaar toen hij nog goed was voor 12.423 voorkeurstemmen in het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en 3.670 in het kanton Hoogstraten. In 1999 was de Hoogstraatse burgmeester nog goed voor 16.972

Uitslagen verkiezingen Vlaams Parlement

Stemmen 2004 24544

Stemmen 1999 24233

% 2004 94,42

% 1999 95,06

1 416

1 445

5,77

5.96

-0,19

66

---

0,29

---

---

5 577

5447

24,11

23.90

+ 0,21

---

290

---

1,27

---

2 292

1 483

9,91

6,51

+ 3,40

---

2 361

---

10,36

---

8 259

6917

35,71

30.35

---

---

---

---

+I Stemmen 2003 -0,64 24813

% 2003 95,36

953

3,84

6 858

28,74

3 863

16,19

+ 5,36

7021

29,43

---

801

3,36

6,86

1109

4,65

Vlaams Blok monsterscore Vooral het Vlaams Blok maakte een grote sprong voorwaarts. Bij de verkiezingen in 1999 voor de Vlaamse Raad behaalde zij 11,94 %. Vorig jaar bij de federale verkiezingen deden zij daar een kleine 4% bij en eindigden op 15,75 %. Dit maal klopt zij af op 21,48. Dit betekent concreet dat momenteel 1 kiezer op 5 in het kanton Hoogstraten op het Vlaams Blok stemt. In vergelijking met de verkiezingen van 1999 betekent dit dus een stijging van bijna 10 %.

FN VLD Vivant Vivant Sp.a

-

spirit

VU - ID CD&V - NVA N-VA

Groen! gelukkig

GROEN !

1 748

3 287

7,56

14,42

De uitslag van Groen! werd binnen deze partij algemeen op gejuich onthaald. Voor gans het Vlaamse land was de score 7,6 %, voor de kieskringAntwerpen 7,9% en voor het kanton Hoogstraten 7,6 %. In vergelijking met de verkiezing voor de Vlaamse Raad in 1999 is dit een verlies van 6,8 %. Toen scoorde het toenmalige Agalev uitermate hoog na de dioxine-crisis. Vorig jaar bij de federale verkiezingen haalde Groen! de kiesdrernpel van 5 % niet meer en verdween op die manier uit het federale parlement. Het

VLAAMS BLOK

4968

2720

21,48

11.94

+ 9,54

3758

15,75

108

99

0,47

0,43

+ 0,04

56

0,23

PvdD

35

---

0.15

---

---

BELG UNIE

29

---

0,13

---

---

36

0,15

SoLiDe

28

---

0,12

---

---

---

MDP

18

---

0,08

---

---

---

Andere

---

184

---

0,82

---

---

ITI

PVDA+

-


VERKIEZINGEN voorkeurstemmen toen hij de eerste plaats bekleedde op de Kamerlijst binnen het kiesdistrict Mechelen-Turnhout. In het kanton Hoogstraten behaalde hij toen 4.765 voorkeurstemmen.

Sp.a-Spirit moet passen Sp.a-Spirit haalde in het Vlaamse land 19,7%, in de kieskring Antwerpen 18,1% en in het kanton Hoogstraten 9,91 %. Voor Hoogstraten is dit een winst van 3,40% tegenover 1999 maar toen was er nog geen sprake van een kartel en scoorde het toenmalige VU-ID, waaruit Spirit later zal ontstaan, nog 10,36%. Om een duidelijker zicht te hebben over de evolutie van het kartel moeten we teruggaan naar de federale verkiezingen van vorig jaar waar het kartel in Hoogstraten nog een score haalde van 16,9%. In vergelijking met deze uitslag gaat Sp.a-Spirit er met 7 % op achteruit. Geen enkele plaatselijke kandidaat fleurde dit maal de lijst op.

Blanco en ongeldig Ondanks het elektronisch stemmen slaagt toch nog 5,77 % van de kiezers er in om blanco of ongeldig te stemmen. Het gaat hierbij toch om 1.416 kiezers op een totaal van 24.544.

Tinne Rombouts heel gelukkig Hoogstraten heeft terug een volksvertegenwoordiger in de Vlaamse Raad. Toen Jef Van Looy er na twee ambtstermijnen de brui aan gaf enArnold Van Aperen vorig jaar niet meer verkozen werd voor het federale parlement wees alles er op dat Hoogstraten het een tijdje zonder parlementariër zou moeten stellen. Wie zou er immers kunnen vermoeden dat een vrij onbekende 24-jarige er in zou slagen om vanuit een tiende plaats op de lijst

Soiï

COMPUTER CO.1PU1ERS - Tu Fi.II. SWTWAI&6 - KkN"*,<FZ 1fl1ÂI

voldoende stemmen binnen te halen om verkozen te worden? Toch werd het een voltreffer. Tinne behaalde meer dan 16.000 voorkeurstemmen en plaatste zich hierbij zesde op haar lijst v66r gevestigde waarden zoals de burgemeesters Katrien Schrijvers en Kris VanDijck. Haarbetrokkenheid bij het landelijke leven, het werk in de Groene Kring en de steun van Vlaams Raadslid Jef Van Looy zullen hierbij wellicht sterk hebben toe bijgedragen. Wij wensen Tinne Rombouts alvast heel veel geluk bij haar nieuwe taak. Binnen afzienbare tijd willen wij graag eens een uitgebreide babbel doen met het jongste raadslid uit de Vlaamse Raad. Het lijkt bijna een traditie te worden want een jaar of tien geleden legde haar zus Karin de eed af als jongste gemeenteraadslid. Wij vroegen Tinne alvast om heer eerste indrukken. "Ik had helemaal geen verwachtingen, maar toch wilde ik niet zomaar deelnemen om de groep te vergroten. Ik wilde het goed doen, goed campagne voeren en er alles voor doen om goed te scoren. Ik ben er ook pas heel laat bij gekomen. Het is dus allemaal heel snel moeten gaan. Foto's en folders maken, borden timmeren en bij de mensen brengen, veel contacten leggen, enz., en dat allemaal tussen mijn eigen werk door. Dan weet ge wel dat het een hele drukke tijd was. Het was heel zwaar. Maar het resultaat valt mij wel heel erg mee. Ik denk dat ik dat te danken heb aan een combinatie van factoren. Vooral de grote groep die achter mij staat en die campagne voor mij gevoerd heeft. Ik denk dat ik ook heel wat stemmen van Jef Van Looy gekregen heb. Dat hoop ik alvast. We hebben ook een beetje dezelfde achterban, en dan bedoel ik niet enkel de landbouw maar veel ruimer. Ik richt mij vooral

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 192

naar het platteland in al zijn aspecten. Daarnaast heb ik ook wel wat kunnen rekruteren onder de jongeren. Ik ben zelf ook nog jong. Ik hoop in ieder geval dat de mensen gekozen hebben voor mij als persoon en voor wat ik sta. Ik ga alle energie steken in het mandaat dat ik nu gekregen heb. Daarom heb ik mijn werk bij de Groene Kring opgezegd. Het zou ook niet samen gaan omdat dat ook voor een stuk een syndicaal werk is, niet combineerbaar is met politiek en ook meer tijd vergt dan een normale job. De drukte blijft voorlopig nog. Dit laatste kunnen wij alleen maar bevestigen want het was even zoeken om Tinne aan de lijn te krijgen tussen allerlei drukke bezigheden. Gelukkig had ze na de Zevende Dag op VRT nog even tijd voor dit korte gesprekje.

Digitale Kopieer Apparaten ,-.

SOFTCOMPUTER 2322 Hoogstraten Tel 031315.09.09

.

4

info@softcomputer.be www.softcomputer.be

0

130 Meff

KM 1500 Digitaal kopieer apparaat 15 kopie / minuut 16 Mb beeldgeheugen

KM 2030 Digitaal kopieer apparaat 20 kopie / minuut 64 Mb beeldgeheugen

196

21


HISTORIE

Van de Lalaing naar Salm Salm IV. Kandidaat-koning van België Toevallig bracht de Slag bij Hoogstraten op 14januari 1814 mede een keerpunt in de heerschappij van Frankrijk en Napoleon. Reeds vanaf 15 februari dat jaar bestond er een plan van de Engelsen om de zo geheten 'Belgische provincies' van de voormalige Oostenrijkse Nederlanden af te staan aan Oranje. In die tijd verbleef vorst Konstantijn van Salm Salm met zijn gezin in het aloude slot van Anholt. Maar in april van het jaar 1815, toen Napoleon op Elba verbannen leefde, woonde Konstantijn te Parijs. Daar vernam hij, dat hij via de Prins van Oranje, zijn goederen terugkreeg. Tijdens de '100 dagen' in 1815, die de teruggekeerde Napoleon op het vasteland doorbracht tot en met de Slag bij Waterloo, verbleef Konstantijn weer te Anholt. Ook daarna had het nog veel voeten in de aarde, vooraleer vorst Konstantijn, derde hertog van Hoogstraten, al zijn goederen weer echt in bezit had of vergoed kreeg. Konstantijn, zijn echtgenote en zijn kinderen, verbleven vanaf 1820 definitief te Parijs in de Nieuwe Luxemburgstraat 35. Zijn oudste zoon, prins Willem Florentijn, duidde hij per testament aan tot familiehoofd. In 1826 werd Konstantijn tot ieders verbazing nog even protestant. Hij overleed te Karlsruhe de 25 februari 1828 in de ouderdom van 65 jaar.

(de) Rossi Zijn oudste zoon. Willem Florentijn van Salm Salm, volgde hem op. Die was toen 42 jaar. Hij was opgevoed te Praag bij zijn peter en grootoom, die van 1794 tot 1804, in moeilijke tijden, daar aartsbisschop was. Vanaf 1805 was Willem Florentijn in het leger van de broer van Napoleon. Jeroom Bonaparte, de koning van Westfalen, gestapt. Na vijf jaar had hij het al tot kolonel gebracht. Toen hij in Kassel gelegerd was, leerde hij daar Flaminia Rossi kennen, later door Napoleon geadeld tot 'de Rossi'. Zij was via haar moeder afstammelinge van een Genuees adellijk geslacht de Baciocchi én zij was een nicht van keizer Napoleon via haar vader Nicolao Rossi. Evenals Napoleon was zij te Ajaccio op Corsica geboren opde 131e juli 1795. Zij was 15 jaar toen zij de2Vejuli 1810metde latere vorst Willem Florentijn van Salm Salm, die toen 24 geworden was, in het huwelijk trad te Kassel. Haar 25-jarige broer, majoor Angelo Rossi, vriend van haar man, trad op als getuige. De halve familie Napoleon was tijdens dat huwelijk in Kassel aanwezig. Het echtpaar ging te Anholt wonen en kreeg heel wat kinderen. Maar slechts drie zonen zouden uiteindelijk in leven blijven. In Anholt zou de oudste overlevende zoon Alfred in 1814 geboren worden. De tweede zoon Emiel te Antwerpen in 1820. De derde zoon Felix weer te Anholt in 1823. Ondertussen had het gezin in 1817en 1818 te Deventer gewoond. Vader vertoefde daar toen als kolonel in het Hollandse leger onder Willem 1, koning der Nederlanden. Te Antwerpen, in een ruim huurhuis aan de Lange Nieuwstraat, verbleef het gezin tien jaar lang tot 1828. Toen vader Konstantijn overleed, werd Willem Florentijn het familiehoofd van de Salm Salm en 22

ging hij definitief, tot aan zijn dood in 1846, te Anholt wonen.

Huis Sint-Niklaas In 1821 woonde Willem Florentijn van Salm Salm even in het huis Sint-Niklaas aan de Vrijheid te Hoogstraten. Dat huis was toen van zijn vader, vorst Konstantijn. (Ook te Senones was hij in die tijd even op bezoek.) Toen hij te Hoogstraten verbleef, woonde schoonzus Elisa (de) Rossi kort bij het gezin. Zij werd zwaar ziek en overleed op 23januari 1822, slechts 20 jaar oud. Zij kreeg te Hoogstraten een waardige begrafenis. In de famil iegrafkelder van de Sal m Salm in de kerk te Hoogstraten mocht zij wettelijk niet begraven worden. Dus werd zij aan de buitenkant van de kerk tegen de muur naast de grafkelder, die binnen in de kerk lag, begraven. Haar grafsteen ligt er netjes gerestaureerd nu nog steeds tegen deze kerkmuur. Prins Willem Florentijn woonde met zijn gezin in 1822 zes maanden in het huis Sint-Niklaas te Hoogstraten. Hij werd tijdelijk plaatsvervanger te Antwerpen van de later zo beruchte Hollandse generaal Chassé. Hij was dan bevelhebber over alle vestingen in en rond Antwerpen. De 6 december 1824 diende hij echter ontslag te nemen uit het Hollandse leger. Hij was in zijn functie het slachtoffer geworden van een frauduleus voorval met moord. Als opperbevelhebber werd hij mede verantwoordelijk gesteld 'voor het gebrek aan voldoende toezicht'. Einde 1824 woonde het gezin te Anholt. Toch had hij in 1826 opnieuw plannen om naar Hoogstraten of Antwerpen te gaan wonen. Hij bleef in Antwerpen trouwens huur betalen voor het huis aan de Lange Nieuwstraat. Dat jaar had hij een grote reis ondernomen in Italië, waar zijn vrouw als 14 jaar niet meer geweest was. Ondertussen

1846) was het huurhuis te Antwerpen verkocht aan een nieuwe eigenaar, die er zelf kwam wonen. De Salm Salm meubelen en andere inboedel werden naar Anholt verscheept.

-

1830

-

De 27e september 1830 brak in Brussel de opstand tegen Holland uit. Op 22 november van dat jaar was de toestand zodanig geëvolueerd dat in Brussel over een grondwet voor een onafhankelijke staat werd vergaderd. Tegelijk werd gekozen voor een grondwettelijke monarchie ter vervanging van de van de troon ontslagen Willem 1 van Holland. De Antwerpse afgevaardigden in deze vergadering stelden vorst Willem Florentijn van Salm Salm, die in Anholt (Westfalen) woonde - maar die veel 'wortels' in België koesterde - voor als kandidaat voor het Belgische koningsschap. In de Belgische pers werd in verband met de kandidaten een ruime polemiek gevoerd. De schoonbroer van Willem Florentijn, Angelo de Rossi, was toen commandant van het Frans garnizoen in Valenciennes. Dat werd ook uitgespeeld. Prins Joris van Salm Salm, een oom van Willem Florentijn en belangrijke Franse oud-militair, wendde ook enige invloed aan te Brussel. De 24,11 februari 1831 was in België de keuze gevallen op de zoon van de Franse koning Louis Philippe. de hertog van Nemours. Die weigerde echter, op aandringen van zijn vader, de aangeboden kroon van België. Uiteindelijk werd het dan op 7juni 1831 definitief prins Leopold van Saksen Coburg. In 1832 beschoot de reeds eerder genoemde Hollandse generaal Chassé vanuit de zuidelijke burcht de stad Antwerpen. Hij zat daar al meer dan een jaar nog flink verschanst. Einde van het jaar capituleerden eindelijk de Hollanders in Antwerpen. In 1836 herstelde vorst Willem Florentijn van een beroerte en begaf hij zich met veel moeite naar Roeulx in Henegouwen. Daar huwde zijn zoon


HISTORIE

Flamiiiia de Roi (1 /)- 1;40)

-(/ji'd 1 ewi Salm Salin (1814-1886)

erfprinsAlfred van Salm Salm op 6juni 1836

op de kap van de familiebezittingen, waarover Willem Florentijn familiehoofd was.

met prinses Augusta de Croy Dülmen, prinses van Solré, nichtje van de aartsbisschop van Rouen. Deze zegende het huwelijk in waarop niet minder dan 15.000 personen zouden aanwezig geweest zijn. De 20 december 1840 overleed Flaminia de Rossi, de echtgenote van vorst Willem Florentijn, op 45-jarige leeftijd. Zij had altijd een wankele gezondheid gehad. Zij had meerdere misvallen doorgemaakt en zij was sinds haar vast verblijf in Anholt, sedert 1828, haast aanhoudend ziek geweest. Haar zuiderse natuur had het ruwere noordelijke klimaat nooit goed verdragen. Van de drie overlevende kinderen waren er in 1840 nog twee minderjarig.

De verkoop van de eeuw Het huis Sint-Niklaas met inboedel en al te Hoogstraten werd verkocht aan L. Brosens-Boom. De verkoop van alle Hoogstraatse goederen van de familie Salm Salm hing in de lucht. De familie was zodanig groot en complex geworden, boordevol profiteurs, die allen in grote stijl leefden

In 1845 werd 'de verkoop van de eeuw' een feit. Ook toen vorst Willem Florentijn de 21 augustus 1846 op 60-jarige leeftijd in Anholt overleed, ging de verkoop gewoon verder. Hij werd naast zijn vrouw Flaminia in de crypte te Anholt bijgezet. Tot ieders verrassing staat daar op zijn gedenksteen enkel vermeld 'Willem Florentijn, hertog van Hoogstraten' en niets van vorst, prins of de andere titels. Erfprins Alfred volgde zijn vader op als hoofd van alle families Salm. Uit zijn huwelijk met Augusta de Croy Dülmen zouden acht kinderen voortkomen. Behalve de verkopen in 1845 tot en met 1847 werden de meeste eigendommen te Hoogstraten en elders verhuurd. Ook in 1853 en 1854 grepen sporadisch nog verkopen van Salm Salm eigendommen plaats.

Vorst Alfred van Salm Salm, die in 1846 zijn vader opgevolgd was, overleed op 72-jarige leeftijd te Anholt. Zijn echtgenote Augusta de Croy Dülmen was eerder in hetzelfde jaar op 71-

Nikolaas Leopold Ii van Salm Sal,n (1838- Emn1anuel van Salm Salm (1871 -1916) 1908)

jarige leeftijd heengegaan. Zij waren in Anholt de meest loyale weldoeners Ooit geweest. Zij lieten er een katholieke kerk en een katholiek ziekenhuis bouwen. Vorst Alfred werd in 1886 opgevolgd door zijn toen reeds 50-jarige oudste zoon Nikolaas Leopold II. Die was gehuwd met de 19 jaar jongere Eleonora de Croy. Leopold van Salm Salm werd een gekende natuurkundige. Hij verrijkte Anholt met een indrukwekkende natuurhistorische verzameling. Zijn vrouw overleed op 48-jarige leeftijd in 1903 en hij op 72-jarige leeftijd in 1908 te Anholt waar zij bijgezet werden. Zij hadden geen kinderen. Dus werd de vorst opgevolgd door zijn tien jaar jongere broer, vorst Alfred II. Deze was gehuwd met Rosa von Lützow. Hij werd een gekende historicus en hij maakte het Salm Salm familie-archief tot één der beste van Pruisen. Hij herbouwde in 1912 het kasteel te Anholt. Vorst Alfred II overleed in 1923 op 77-jarige leeftijd en de vorstin in 1927, eveneens 77 jaar oud. De erfprins Emmanuel, die in 1871 geboren was, sneuvelde in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog als Duits officier aan het Russische front. Hij was zeer hoog gehuwd met prinses Christina, aartshertogin van Oostenrijk (18791962). Zij, en de later gerepatrieerde resten van haar gesneuvelde echtgenoot, werden in Anholt bijgezet in de crypte. Omdat Emmanuels zoon nog minderjarig was, volgde hij pas in 1927 zijn gesneuvelde vader op. Hij was in 1906 in Potsdam geboren. Een kleinzoon. Nikolaas Leopold van Salm Salm, die de titel van hertog van Hoogstraten verder droeg, was in 1976 en 1980op uitnodiging aanwezig tijdens diverse historische vieringen te Hoogstraten. De waterburcht Anholt in het huidige Isselburg, net voorbij de Nederlands-Duitse grens gelegen, nabij Bocholt in het Duitse Westfalen, werd sedert 1966 ingericht als museum en is nu gedeeltelijk een gerenommeerd hotel en restaurant. De huidige vorst Nikolaas Leopold van Salm Salm woont weer sinds enige tijd in het kasteel Anholt. (Slot)

Ivo Bovend'aerde (Bron: diverse HOK-jaar-

boeken)

Alfred 11 van Salm Salni ( 1846-1923)

23


ERFGOED

Even ondergronds

Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in het Land van Hoogstraten Archeologen zijn een raar volk. Ik heb ooit een gids horen vertellen 'dat hij liever onder de grond was gebleven dan dat hij weer boven kwam'. Zo typeerde de gids de archeologen. Zij hebben vaak ook zeer rare vondsten, die echter zeer belangrijk kunnen zijn voor de geschiedschrijving. Zo ook te Hoogstraten. De dienst Cultureel Erfgoed heeft gedurende de periode 1999 - 2002 opgravingen uitgevoerd op het HSL-traject, onder andere te Meer naast de E19. Hier werden nederzettingssporen uit de ijzertijd blootgelegd. De vindplaats bevindt zich op de "Hoge Akkers" of het "Hoog Eind" aan de Zwaluwstraat. Ten noordoosten van de huidige locatie werden vroeger reeds enkele ijzertijdsporen aangetroffen. naast resten van Merovingische graven. Mogelijk gaat het hier om een en dezelfde iiederzetting. Deze site beslaat slechts een deel van een nederzetting uit de ijzertijd en bestaat uit drie hoofdgebouwen, veel bi jgebouwtjes en restanten van een rechthoekige omheining. De drie hoofdgebouwen waren NO/ZW georiënteerd en lagen min of meer parallel met de noordoostelijke zijde van de omheining. Ze zijn van het type Haps, met twee tegenover elkaar liggende ingangen in het midden van het tweebeukige gebouw. De lengte schommelt tussen de 13 en de 15 meter, de breedte tussen 6,5 en 7,5 meter. Op de site bevonden zich twee waterputten, waarvan er een binnen de omheining lag en de andere enkele meters erbuiten. De waterput buiten de omheining had vermoedelijk een vierkante constructie van aangepunte planken die werden ingeheid tot in de wateraanvoerende laag die zich onder een leemlaag bevindt.

Aardewerk en glas Beide waterputten bevatten een vrij grote hoeveelheid aardewerk. Verder werd nog een groot fragment van een driehoekig weefgewicht gevonden en een stukje van een vijfribbige, doorschijnende glazen armband met binnenin

een gele pasta. In de zuidoostelijke zijde van de omheining was er een ingang. De meeste aardewerkvormen uit de waterputten kunnen in de tweede helft van de middenijzer-

Deze fragmenten van armbandjes van het zogenaamd La Tène-glas worden meer gevonden. La Tène is cle aanduiding voor een Keltische cultuur ten noorden van de Alpen en is vernoemd naar de eerste vindplaats in Zwitserland. La Tène-armbandjes werden waarschijnlijk over de onderarm of bovenarm gedragen en alleen door vrouwen en mogelijk ook door kinderen. Voor het maken van dit glas werd zilverzand, kalk, hout en kaliumkarbonaat gebruikt. Dit laatste kon uit planten-as worden gewonnen en werd gebruikt om de smelttempe-

S

'

S 1

S

1

%

%

de

4,

0

1

0

2Meterl

MEER Zwaluwstraat: Ifzertijdboerderij. Men graaft de grond weg tot op de gele zavel, waarin men de paalresten vindt van een hoeve. Zij is van het rtpe Haps met in het midden (boven en onder) de twee ingangen.

tijd worden geplaatst, in de 3de eeuw voor Chr. Enkele vormen lijken in de late ijzertijd thuis te horen. Glazen armbanden komen voor vanaf 250 voor Chr., maar worden pas courant aangetroffen vanaf 200 voor Cbr. De productie van vijfribbige doorschijnende armbanden ligt tussen 175-125 voor Chr., hoewel de vroegste exemplaren rond 200 voor Chr. gedateerd worden.

ratuur te verlagen tot zo'n 700 á 800 C. Bij transparante exemplaren is meestal een gele 'glasfolie' aan de binnenzijde aangebracht. Door deze samenstelling vergaat het La Tène-glas vrijwel niet door inwerking in de bodem en iriseert het nauwelijks. Er worden verschillende typen armbanden onderscheiden naar het aantal ribben die in een doorsnede te tellen zijn. Typen met 1

-

Maquette van een boerderij met halfipen aanzicht.

NE

De reconstructie van dergelijke boerderij.


ERFGOED lIET «ALLISCHE DOR.P

Ar

•4•

'N

i

S

LASJ3AN10& S

\BEAO

) -

-,

Een nieuwe plaar.rbepaling voor hei dorp van Asterix de Galliër.

Een dorpje iiiet omheining en vierkante akkers, meestal ongeveer 40 meter bij 40 merel; dicht bij een rivier waar de gronden beter zijn.

of 5 ribben komen algemeen voor. Het voorkomen van La Tène-glas hangt nauw samen met de cultuur van het volk der Eburonen. Na de komst van de Romeinen omstreeks 50 v.C. verdwijnt het gebruik snel. Vragen blijven er nog genoeg! Hoe werden ze geproduceerd? Wat was de maatschappelijke betekenis ervan. In afwachting van diepgaander onderzoek kunnen we de bewoning plaatsen op het einde van de middenijzertijd, of anders gezegd, de tweede helft van de 3de eeuw voor Chr. met een mogelijke bewoning tot in de late ijzertijd (tot 12 voor Chr.).

Hij bouwde zijn huis op de droge gronden bij het eikenbos, waar de natuur hem volop hout leverde. In dorpjes van drie tot zes boerderijen ontstonden huizen van verschillende types: het tweeschepige type en het drieschepige type. Het tweeschepige type wordt ook Hapshuis genaamd (naar de vondsten bij Haps, van omstreeks 500 v. Chr).Het drieschepige type wordt ook wel Osshuis genaamd naar de vondsten uit Oss. Dit type was meer op veeteelt ingericht en vindt men vooral in de eerste eeuw n.Chr. In het huis treft men een vloer aan van leem, een vuurplaats, een maalsteen, een weefgetouw, een broodoven en een compleet servies van aardewerk: kopjes, bekers, schalen en kommen, kookpotten en grote voorraadpotten. Het stalgedeelte is meestal ruimer dan het woongedeelte en is in het drieschepige type vaak verdeeld in boxen. In Meer vinden we het tweeschepige type. Boven was vermoedelijk een opslagruimte voor hooi en stro. Allerlei gebouwtjes vullen het geheel aan. Zij ontginnen akkers waarbij zij boomstronken en kreupelhout kappen. Dit gerooide materiaal wordt op hopen langs de kant van het ontgonnen perceel gegooid. Alles wat er bij het ploegen aan wortels en stenen uit de akker komt, wordt ook aan de kant gegooid. Door het kriskras ploegen met het eergetouw ontstaan vierkante akkers van circa 40 hij 40 meter. De hopen ontginningsafval werden al vrij snel massieve, lage walletjes, doordat er zand inwaaide en ze met gras en struiken begroeid raakten. Dat had een gunstig effect: de walletjes fungeerden als windschut dat uitstuiving van de akkers voorkwam. Een kwart van de akkers wordt bebouwd, terwijl op de rest van de grond vee wordt geweid. Ieder jaar kon men op die manier nieuwe, bemeste kavels in gebruik nemen.

Een eergetouw qtprimitieve ploeg. Hiermee kon men de grond scheuren.

Een reconstructie Toen de Romeinen de Noorderkempen binnentrokken, troffen zij er een dunbevolkt gebied aan met arme zandboeren, die leefden van hun akkerbouw en wat veeteelt voor eigen gebruik op de hoge zandgronden van het Kempense plateau, doorsneden door de Mark en haar vele zijriviertjes met een gevarieerde begroeiing. Op de laagste plaatsen groeide een bos met wilgen, elzen, gagel en andere waterminnende struiken in de drassige veengrond, soms ook wel kleiachtige grond, waar beken steeds wisselende beddingen vinden. Verder van de rivier ligt het gemengde eiken-beukenhos, waar bouwhout in overvloed is en waar de grond vochtig genoeg blijft voor akkerbouw. De hoogste gronden kennen een berkenbos en dennenlandschap, afgewisseld met uitgestrekte vennen en moerassen. Bij de rivieren vindt de boer soms (rode/gele ijzerhoudende) klei voor het bakken van potten, of leem om vloeren aan te leggen. Soms treft hij ijzeroer aan, waaruit hij enkele gebruiksvoorwerpen probeert te smeden.

We zien dat het Land van Hoogstraten ook in de ijzertijd bewoond was. Zou deze bewoning zijn blijven bestaan onder de Romeinen of hebben zij het onderspit moeten delven zoals Gaius Julius Caesarbeschrijft in "de bello Gallico"? Wie weet. Hij was in ieder geval ook onder de indruk want hij zei: "Onder hen allen zijn zij de dappersten". Misschien komen we in de komende jaren nog meer te weten en kan men er de geschiedenis van gaan schrijven. Waarschijnlijk moet de plaats-

Asterix en Obelix met een steen in de maag', als echte Belgen. bepaling van Asterix en Obelix met hun dorpje herzien worden. Het zou wel eens in Meer bij Hoogstraten gelegen kunnen hebben. En blijft er nog iets over van de toverdrank? Misschien moeten we daarvoor bij een plaatselijke brouwerij zijn! (DB)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

25


REIZEN

De geest van Bill Wyman door Wendy Marijnissen

Reisverslag van de winnaar van 'Ik-kwam-het-dichtst-bij-de-Stonesmaar-het-mag-ook-iemand-anderszijn , .

Ik was aangenaam verrast toen ik via De Hoogstraatse Maand vernam dat ik de wedstrijd omtrent Bill Wyman had gewonnen. Geheel onverwacht zou ik dankzij Herman Brood en De Hoogstraatse Maand natuurlijk, naar Londen kunnen gaan. Een stad die ik goed ken, maar die me nooit verveelt. Ik blijf er nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe plekken ontdekken. Verleden maand was het dan zover en sertrok

ik. samen met mijn zus, met de Eurostar richting Waterloostation, Londen. De eerste keer onder het kanaal door. Het was een ontspannen manier van reizen en na tweeenhalf uur beland je in hartje Londen. Een echte aanrader dus. Die dag hebben we nog de bekende Portobelloroad Market bezocht. Een antiek- en rommelmarkt waar je van alles kan vinden: van kleding en fruit tot sieraden en schilderijtjes. De buurt is gezellig, met vele winkeltjes vol bric h brac en trendy spulletjes. Terwijl we van kraampje naar kraampje slenterden, viel mijn oog plots op een boek. Het was de biografle van Bill Wyman. Toeval? Later die dag zaten we in een cafeetje in Notting Hill iets te drinken. Ik tuur wat in het rond en kijk recht op een poster van een Stones tribute band. Natuurlijk ook met een Wyman look-a-like. Nu begin ik het toch een beetje raar te vinden. Het lijkt alsof hij ons deze reis een beetje begeleidt. Bij de National Portrait Gallery zijn we naar een tentoonstelling van de fotograaf Cecil Beaton gaan kijken. Deze meesterportrettist heeft van de jaren 20 tot en met de jaren 70 zowat iedereen met naam gefotografeerd. Dankzij contracten bij o.a. 26

Vogue en Vanity Fair fotografeerde hij bijvoorbeeld Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Queen Elizabeth en natuurlijk ook Mick Jagger. Na een goede nachtrust in een eenvoudig hotelletje en een typisch Engels ontbijt van toast met spek en eieren, konden we terug de stad in trekken om onze laatste dag te beleven. Natuurlijk moet je in Londen kunnen winkelen. Als er dan één warenhuis is dat je eens gezien moet hebben, dan is het wel 1-larrods. Alleen de voeding- en eetwarenafdeling is een attractie op zich. Aanschuiven voor Sushi, kreeften kiezen uit een aquarium of onze eigenste Belgische pralines kopen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het er wel tegen. Vandaar namen we de metro op zoek naar Stickey Fingers, het restaurant/café van Bill Wyman. Al was hijzelf natuurlijk nergens te bespeuren. In de Photogaphers' Gallery, een must voor fotografieliefhebbers, zagen we een expositie met werk van Li Zhensheng. Deze fotograaf heeft tijdens de culturele revolutie in China zeer beldemmende foto's gemaakt voor een communistische krant. Zijn foto's tonen de waanzin van die tijd, de demonstraties, de publieke veroordelingen en executies. Een uniek stukje geschiedenis van China dat altijd verborgen was gebleven. Zeer aangrijpend werk dus. Via het bekende Piccadilly Circus en Regent Street kwamen we terecht op Oxford Street. Nog een laatste beetje winkelen tot het

nL

p

Wendy Marijn issen

weer tijd was om naar huis te gaan en onze reis toch op een luchtige manier te eindigen. Het waren twee fantastische dagen en dankzij Bill hebben we weer een nieuw stukje Londen leren kennen. Dus nogmaals, Bill, Herman Brood en De Hoogstraatse Maand: Bedankt!

Zakenkantoor

Van BavelmRoniniens

bvba

tel 03 315 72 54

BANK & VERZEKERINGEN www.vanbavelrommens.be 180


Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers. De inzender(s) en niet de redactie is verantwoordelijk voor tekst en inhoud. Anonieme bijdragen worden genegeerd. De redactie mag bijdragen inkorten, redigeren of weigeren.

Li EZIEIRS S iIIIRIJVFN Het Chaams hoen Kennismaking met een (vergeten) hoenderras door Ad Taks

CHC is heel bewust op allerlei maatschappelijke terreinen actief, dus niet alleen binnen de kleindierensport. Als iedereen iets over het Chaams hoen hoort of ziet dan leidt dit automatisch tot grote naamsbekendheid. Activiteiten zijn in aanvang meer regionaal gericht maar worden ook Landelijk. De CHC krijgt erg veel ondersteuning en advies van de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, sier- en watervogelhouders (NHDB), Nederlandse Hoender Club (NHC). Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en kleindierenvereniging Bredania. Er is een website geopend www.chaamshoen.nl waarin alles over het Chaams hoen terug te vinden is. Door deze benadering heeft de Chaamse Hoender Club inmiddels al meer dan 250 leden.

Klassieke Vogelpest (Al)

Een hoenderras uit Midden & West-Brabant is terug van weggeweest Het Chaams hoen, plaatselijk de "Kaamse kiep", werd tot begin vorige eeuw ten zuiden van Breda op vele boerenerven gehouden als nuthoen. Het Chaams hoen stond bekend als een zeer gehard ras wat zich op de schaarse Brabantse zandgronden goed wist te handhaven. Naast een relatief hoge eierproductie stonden vooral de kapoenen (gecastreerde banen) bekend om hun fljnvlezigheid en hun specifieke overheerlijke vleessmaak. Het Chaams hoen raakte in de vergetelheid en werd eind vorige eeuw zelfs met uitsterven beympath dreigd. Door de inzet van steeds meer si santen neemt de populariteit van dit ras gelukkig weer toe. Langzaam maar zeker kan men, vooral in Chaam & omstreken, dit fraaie landhoen weer in volle glorie aanschouwen.

Rasbeschrij ving Het Chaams hoen is een fors, nauwelijks middelhoog gesteld landhoen, gestrekt van bouw met goed geronde, naar voren gedragen borst en met een vol achterlijf. Het standaard gewicht is voor de haan 2,75 tot 3,25 kg.; bij de hen 2,25 tot 2,75 kg. Het Chaams hoen is dus een fors ogend nuthoen welke toch sierlijk en elegant van bouw is. De enkele rechtopstaande kam is middelgroot waarbij de kamhiel van de hen aan de achterkant enigszins omvalt. De oogkleur bij het Chaams hoen is oranje en de oogranden zijn bleek. Pigmentatie (zwart in rode kam en witte oogranden) is een ernstige fout evenals grove kopversierselen. De oorlellen zijn wit wat tevens duidt op het leggen van Witte eieren. Snavel en pootkleur zijn leiblauw. De staart wordt vrij hoog

gedragen en de bevedering ligt gesloten aan. Het Chaams hoen komt voor in twee kleurslagen, namelijk zilverbandpel en goudbandpel.

Speciaalciub Door goed gebruik te maken van de media groeide het enthousiasme om het Chaams hoen te redden. Naast een groep enthousiaste fokkers bleken er ook veel sympathisanten te zijn. De roep om zich te verenigen werd steeds groter en op29 november 2001 werd de Chaamse Hoender Club opgericht in het gehucht Grazen, gemeente Alphen-Chaam. Deze speciaalclub heeft als primair doel het terugfokken en behouden van het Chaams hoen. Maar het plezier in het houden van kippen wordt eveneens algemeen uitgedragen. De onderlinge sfeer en prettige contacten staan bij deze vereniging ook hoog in het vaandel. De

I,AFr

h

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Even dreigde de gehele reddingsoperatie van het Chaams hoen letterlijk in de kiem te worden gesmoord door het uitbreken van de klassieke vogelpest. De dreiging werd in de regio Chaam erg groot toen men, eerst over de grens in België en later in gemeente Zundert, pluimvee moest ruimen. De meeste fokkers van het Chaams hoen wonen in deze regio en men zag de donkere wolken boven hun hoofden samentrekken. Na intensief overleg kwam er uiteindelijk een ministeriële beslissing om het Chaamse hoen te plaatsen op de ministeriële lijst van zeldzame rassen welke voor ruimingen bespaard zouden blijven. Uiteindelijk is slechts bij één liefhebber in België dit ras geruimd. Fokkers en sympathisanten konden weer opgelucht ademhalen toen alle maatregelen en beperkingen opgeheven werden. Het Chaams hoen lijkt momenteel dus werkelijk terug te zijn van weggeweest en is op weg om weer een vaste plaats tussen de huisdierenrassen in te nemen. Voorgoed, als het aan de fokkers en sympathisanten ligt. Iets wat dit mooie en fraaie ras toch zeker verdient!

Voor informatie kunt u het secretariaat van de Chaamse Hoender Club bellen (0032 16149 2512).

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

27


HOOGS TRA TEN

or s leve n Contactpunten

Vrijwilliger Jos Francken gevierd -

DORPSNIEUWS

1000 ritten voor de Minder Mobiele Centrale

Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, e-mail horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03315 9040. e-mail marcel.adriaensen @ skynet.bc

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03315 8854. e-mail jan.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 0331571 86, e-mail toon.verleye@pandora.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 31449 03, e-mail franssniiders@tiscalinet.be

Wortel:

De gevierde Jos Eraneken met :ijn ee/It genote.

Maartje Siebelink, Kerkveld 13. tel. 03 314 67 09, e-mail dhmwortel@hotmail.com

Hoogstraten - 1juni 2004 was een bijzondere

FOTO's: Jef Floren, Dorp 3912, 23 10 Rijkevorsel. tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, e-mail rene.laurijssen @ belgacom.net GILI)EN- & SCHUYFERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, e-mail franssniiders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijuhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 3 14 51 03. e-mail Emilia.Horsten@planetinternet.be SECRETARIAAT/DRIJKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel. & fax: 03 314 55 04, e-mail: jpzef.schellekens @ skynet.be

28

dag voor de Minder Mobiele Centrale (MMC) van Hoogstraten. Die dag reed vrijwilliger Jos Francken er zijn 1 000ste rit! Sinds de oprichting van de MMC in 1998, staat Jos steeds klaar om mensen die zich nog moeilijk zelf kunnen verplaatsen, naar hun bestemming te brengen. In feite gaat zo'n engagement nog verder! Want wanneer mensen niet meer goed te been zijn, haalt hij hen persoonlijk aan de voordeur op en begeleidt hij hen naar de auto. Het is dan ook

goed te begrijpen dat Jos voor veel mensen een zeer gekend en geliefd persoon is geworden. Als dank hiervoor werden Jos Francken en zijn vrouw op 3juni op het OCMW uitgenodigd en in de bloemetjes gezet. Ook enkele van zijn vaste passagiers waren er bij om hem te feliciteren. Het OCMW-bestuur en de vele gebruikers van de Minder Mobiele Centrale zijn hem terecht dankbaar. Samen met hen hopen ook wij dat Jos nog vele ritten mag rijden. Proficiat, Jos!

Radiomis 11 juli HOOGSTRA1EN - De Vlaamse faesiilag - zondag 11juli - staat dit jaar in het teken van de muziek. De plechtige hoogmis om 10 uur in de Sint-Catharinakerk zal worden opgeluisterd door het Vlaams Radio Koor onder leiding van Johan Duyck. Aan het orgel zit Kris Wittevrongel. Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden

(1uur Radio 1 'vRT). Het programma: 1. Missa In Honorum Beatae Mariae Virginis de Lourdes. Opus 41, Edgar Tinel, 2. Prière (orgel), Jaak Nikolaas Lemmens, Praise ye the Lord, Jaak Nikolaas Lemmens, Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, Lodewijk de Vocht en 5. Pater Noster, Roland Coryn.

Een nieuwe herder HOOGSTRATEN - Met een mooie dankviering op zondag 27 juni heeft pastoor-deken Jef Cleymans afscheid genomen van de St.-Catharina-parochie. Hij gaat met pensioen en verhuist

naar Kapellen. De heer Jozef Smits is benoemd als opvolger. Hij werd geboren te Westmalle in 1961 en priester gewijd in 1992. De nieuwe pastoor werkte voorheen in San Fernando, Chili.


HOOGSTRA TEN

Buitenlands bezoek voor de gemeenteschool

Zoektochten allerhande

-

D nidcrdiig 2 / 1/It'! IlCItIt'II 1/t' /)IlIIt'II/tIIl(L/ c gI. kil i'ii tie /llascortk/ opgeiunclii win de schoolpoort. Met .zelj'emaakte vlaggetjes verwelkoinden de kleuters hen aan de schoolpoort. Hoogstraten - Na de lagere school van Minderhout mocht nu ook de Gemeenteschool van de Gravin Elisabethiaan buitenlands bezoek verwelkomen. De basisschool neemt immers deel aan het driejarig 'Comenius-project', samen met vier andere scholen, respectievelijk uit NoordIerland. Duitsland, Italië en Spanje. Elke school heeft ecn mascotte die van de ene school naar de andere reist. Vanuit de buitenlandse scholen stuurt deze mascotte (met hulp van de gastschool) berichten en foto's naar de eigen school. Twee maal per jaar komen leerkrachten van de verschillende scholen bij elkaar. Eén keer om de werking van het voorbije jaar te evalueren en één keer om de werking voor het volgende schooljaar te bespreken. Van 26 tot 30 mei kwamen telkens twee leerkrachten uit elk van de buitenlandse scholen in Hoogstraten op bezoek. Ze kregen een gevarieerd programma aangeboden. Allereerst

kregen ze een uiteenzetting over Vlaanderen en het Vlaamse onderwijssysteem. Daarnaast bezochten ze de eigen school en de Hotelschool. Ze brachten een toeristisch bezoek aan de eigen gemeente en aan Antwerpen. En er waren allerhande workshops en activiteiten, samen met de Hoogstraatse kinderen: boetseren, volksdansen, vendeizwaaien, aardbeienmilkshake maken en nog veel meer.

Hoogstraten en omstreken - Al een aantal jaar organiseren verschillende verenigingen tijdens de zomermaanden een zoektocht. Onder meer de fietszoektochten zijn uitgegroeid tot een zeer populaire en aangename vrijetijdsbesteding in deze periode. Onder het motto "Wie zoekt, die vindt", hebben de KWB van Hoogstraten en Meer, VABS Hoogstraten, het parochiecentrum van Meerle en de VVV van Brecht weereen leuke tocht utgestippeld. Wie het graag eens wat verder gaat zoeken, kan in het Toeristisch Infokantoor terecht voor één van de zoektochten van ACW-Kempen. Zij tekenden vijf 'fietslussen' uit met als thema 'betaalbaar wonen': Hoogstraten-Rijkevorsel-Merksplas, Oud-Turnhout-Ravels-Arendonk, Mol-Geel, Herentals-Olen-Herenthout en Westerlo-Her selt-Laakdal. Naast de routebeschrijving bevatten de mooi uitgegeven brochures ook heel wat achtergrondinformatie over het al dan niet betaalbaar wonen in de streek. Sinds vorigjaar is er ook de wandelzoektocht 'Op zoek naar de kleine geheimen van Hoogstraten'. Deze recreatieve speurtocht is 1,5 kilometer lang en bevat een goede afwisseling van wandelen, zoeken, tellen en puzzelen.

Glas op het hof

De gastleerkrachten waren erg onder de indruk van de school: "een grote school, met veel mogelijkheden en met veel aandacht voor leerlingen met speciale noden." Wat hen tot slot nog opviel, was dat er hier zoveel fietsers rijden in vergelijking met hun thuisland! Ook over hun verblijf in de gemeente waren ze erg te spreken: interessant. lekker, ... en prachtig weer! (Maar dat laatste zal wel een toevalstreffer geweest zijn).

PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING KASTEELVLOEREN GRENEN - LAMINAAT PARKET

EIKEN PLANKENVLOER

-

-

-

I.1 1T1;Il Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

ii

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99 0177

Tot en met 1 augustus kan u in én rond het Stedelijk museum terecht voor een tentoonstelling met werk van 13 glaskunstenaar.r. Met uitzondering van het klassieke glas-inlood komen alle verschillende technieken waarin men glas kan verwerken aan bod. De geselecteerde kunstenaar.s komen van overal: van de plaatselijke Luc Bastiaens tot de Oosten rijkse Renate Korinek. Van haar is dit werk op de bleekweide voor het museum. 29


HOOGSTRA TEN

Vlaamse Renovatiedag

Louis Verbraeken 60 jaar op het Klein Seminarie

HOOGSTRATEN / MERKSPLAS - Zondag

HOOGSTRATEN - Op 29 mei vierde Louis Verbraeken zijn diamanten priesterjubileum met een druk bijgewoonde eucharistieviering en receptie in het Klein Seminarie. Al zestig jaar is deze oud-leraar en inwonende priester onlosmakelijk verbonden met de school. Zelfs nu hij een respectabele leeftijd heeft bereikt waarop menigeen nog tot weinig te bewegen zou zijn, steekt hij er nog altijd waar mogelijk een handje toe. Daarnaast maakte hij zich eveneens verdienstelijk als celebrant in het rusthuis en de parochie van Wortel. Op 29 mei concelebreerde Louis Verbraeken de jubileummis samen met zijn twee overgebleven priestercollega's Gaston Cogge en Corneel Vandekeybus. In zijn homilie prees Cogge diens levenslange dienstbaarheid als priester en leraar, die al van toen hij als "premier" (organiseerde de dienst van de "subregenten") op de school werkte, blijk gaf van een scherp inzicht om problemen op te lossen. Op zijn eigen stille en bescheiden manier, zo klonk het met oprechte bewondering, bleef hij steevast getuigen van bezorgdheid om het welzijn van anderen. Ook de receptie in de feestzaal van de school werd druk bijgewoond door familieleden, (voormalige) collega's en vrienden. Namens het stadsbestuur bracht burgemeester Van Aperen hulde aan de jubilaris, die op passende wijze letterlijk en figuurlijk in de bloempjes werd gezet.

Tot binnen 5 jaar Louis Verbraeken is overigens geen oud-leerling van de school. Hij studeerde aan de colleges van Lier en Turnhout. Priester gewijd op 4juni 1944 werd hij op 31 oktober van datzelfde jaar aan het Klein Seminarie benoemd. Hij bleef er dus al die tijd en maakte van heel dichtbij de grote evolutie mee die "het pastoorsfabriekske" met louter priester-leraars en internen deed uitgroeien tot de grote en moderne gemengde school van vandaag. In zijn dankwoord aan het einde van de eucharistieviering verklaarde hij trouwens dat het onderwijs naar zijn mening het enige was waarvoor hij geschikt was en meteen bedankte hij het bisdom dat ze hem nooit naar een parochie hadden gestuurd. "Dat zou im-

mers," zo voegde hij eraan toe, "niet alleen een ongelukkige pastoor maar ook een ongelukkige parochie opgeleverd hebben..." In de school begon hij als titularis van de toenmalige zesde (het huidige eerste jaar) om stilaan te promoveren tot titularis van een derde (vierde jaar ASO). Verder was hij er al die tijd actief in het internaat en nam om. gedurende elf jaar de redactie van het schoolblad Komaan waar. Als leraar genoot hij heel wat waardering omwille van zijn affectie voor taal en literatuur. Legendarisch is zijn nooit aflatende aandacht voor correct taalgebruik, wat hem maakt tot "een levende grammatica en woordenboek", zoals Guido Landuyt het verwoordt. Niet alleen in taalgebruik, ook in de dagelijkse dingen getuigt deze priester steevast van een nooit aflatende zin voor correctheid en stiptheid. Voormalig deken Alfons Van Dijck vermeldde dit al hij een eerdere gelegenheid: "Wat mij in deze tijd trof, is de grote stiptheid waarmee u al uw opdrachten vervult en heel uw leven hebt ingericht. U bent klokvast als de Belgische treinen. IJ vertrekt op een bepaald moment naar het rusthuis, u doet uw dagelijkse wandeling in Wortel of onder de gaanderij. Op hetzelfde uur en gedurende dezelfde tijd. U hebt uw vast moment om aan tafel te komen, uw leven is geregeld als een klok." Dat die "klok" ook vandaag nog meer dan accuraat tikt, daarvan getuigde dejubilaris meermaals op 29 mei. Zo bedankte hij na de eucharistie de dirigente van het koor, om er meteen monter en kurkdroog "en tot binnen vijf jaar" aan toe te voegen... (dim)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

23 mei organiseerden Follow the Guide en NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, hun 6de Vlaamse Renovatiedag. Op Heiseneinde in Merksplas kon u werk van een Hoogstraatse ontwerpster bewonderen. Samen met Joke De Wachter uit Grobbendonk verbouwde Katrien Doms er een oude boerderij tot moderne woning. In de voormalige stal op het gelijkvloers werd een open plan toegepast, waardoor een soort "loftgevoel" verkregen werd. De eerste verdieping kreeg een nieuwe dakconstructie met houten spanten. Wel een redelijk ingrijpende verbouwing, maar met een mooi eindresultaat,

mam

2 Pi EĂŠn wand van Je I ii iderkaiii er mm eed ge.s cliii-

derd met schoolbordve,f.

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 31 4.71 .84 Fax 03 - 31 4.83.98 16

30

ee;imoigiiig man de Jules pamiten geef! De de nacht/tal een bijzondere sfèer.


HOOGSTRA TEN

Cecilia op de Vlamo wedstrijd

Installatiebedrijf van den Berg

Hoogstraten Op 1 4 maart j l. trok een aantal murikanten van de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia naar Lier om er deel te nemen aan een wedstrijd van Vlamo, de overkoepelende Organisatie voor muziekverenigingen. Met 7 jonge muzikanten nam Cecilia deel aan de provinciale wedstrijd voor solisten en ensembles van houtblazers. Naargelang de keuLe van het werk worden de muzikanten in afdelingen ingedeeld. De beginners met een eenvoudig werkje, kunnen dan deelnemen in 3de afdeling. Naarmate de moeilijkheidsgraad toeneemt, speelt men achtereenvolgens in de 2de of lste afdeling, en verder in de afdeling Uitmuntendheid. de Ere-afdeling of de Superieure afdeling. De twee jongste telgen van St.-Cecilia namen voor het eerst deel. Christof Vinck speelde 'Exotic Pavane' (Karel De Schrijver) op klarinet en behaalde 73% in 2de afdeling. Sanne Janssens bracht 'Feeling' (André Waignein) op altsaxofoon en behaalde 69,7 % in lste afdeling. Ook Wendy Vloeberghs speelde in iste afdeling. Met 'Diptique' (Rob Ares) op sopraansaxofoon, behaalde zij 77,3 %. Een opmerkelijk resultaat, als je weet dat Wendy nog geen twee jaar op dit instrument speelt! In de afdeling Uitmuntendheid kwam Leen Casie uit niet 'Andante and Allegro' (André Chaillieux), waarmee zij 78,3 % scoorde. In het verleden nam Leen al deel op sopraansax. Dit keer speelde ze altsaxofoon. Als laatste solist koos Gunther Verherckmoes het 'Concerto in Bb major K 191' van Wolfgang Amadeus Mozart. Een fagotconcerto dat door Gunther op baritonsaxofoon werd vertolkt. Hoewel het de eerste keer was dat hij met dit instrument aan de wedstrijd deelnam. wist Gunther 80 % halen, en wel in de Superieure afdeling! Het duo-ensemble sopraansax, Sven Lambrecht en Jurgen Verberckmoes, speelde Rumanian Hora, Cusidl & Bulgar', een joodse traditional in bewerking van Mike Curtis. Dit werk werd door de jury in de Ere-afdeling gecatalogeerd. Sven en Jurgen behaalden 82.5 % en mochten daardoor ook deelnemen aan het Nationaal Concours voor Solisten en Ensembles op 25 april. Daar bevestigden ze hun kunnen door maar liefst 84 % te scoren! En zo deden de Cecilianen hun reputatie van 'klein maar dapper' weer alle eer aan!

Voort 26— Hoogstraten (Meerle) Tel 0313157531

-

sanitair

I

L..

'.

1NSTALLATIEEORJJF VAN DN BERN

I

verwarming

zonnepanelen

Bezoek ons ook op internet www. vdberg.be

Qi :'hOUW

Electrabel@

Openingstijden toonzaal:

Ma — vrij: 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat, 8h- 12h

Email: info©vdherg.be

Zon —en feestdagen gesloten

s]iiI

1 i 1 t.ifll

'

iiii !1

190

11:1

1

.-

1

k

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren

Sn7IwjjufL,®

Erknde dealer voor de Noorderkempen.

Een aantal jonge muzikanten van Sint-Cecilia nam met succes deel aan de Vlamo Wedstrijd voor Solisten en Ensembles: bovenaan (v.l.nj).' Sven Lamnbrecht, Sanne Janssens, Leen Casie en Jurgen Verberckmoes. Onderaan (v.l.n.r.): Christof Vinck, Wendv Vloeberghs en Gunther Verberckmnoes.

k~m~LÖAND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03 314 14 20

191

31


HOOGSTRA TEN

Aardbeientornooi - bridgeclub ii

'1

2 ,0 Paul Cools, de stuwende kracht achter de organisatie

156 ploegen of 312 deelnemers aan het Aard beientornooi

HOOGSTRATEN - Zaterdag 29mei werd in de

De uitslag:

hotelschool 't Spijker het zeventiende Aardbeientornooi georganiseerd door de Hoogstraatse Bridge Club. 156 paren namen hieraan deel. Er waren meerdere deelnemers uit Nederland, maar ook inschrijvingen uit het hele land: Luik. Poperinge, enz. Van de Hoogstraatse Bridge Club speelden een zestiental paren mee. Deze deden het bijzonder goed. De overwinning ging naar een Nederlands damespaar, dat volgens hun zeggen nog Nederlands kampioen was geweest.

1. Maenen-Voorn 67,69 %, 7. Ludo LuyckxRoger Maes 62,03 %, 11 .Oswald Gordon-Pierre Engelen 61.25 %. IS. Jos Kenis-Raoul De Baere 61.25%. 18. Stan Van 1-lemelen-Marcel Mertens 5982 %, 21. Karel Hermans-Koen Van Nueten 59.10 %. 39. Cory Engelen-Pat Van Heugten 56.17 %, 46. Elvira Buszkiewicz-Addi Schets 5457 %, 53. Albert Scheytjens-Dirk Jansen 53,78 %. 65. Frans Van Den Bosch-René Kenis 51,70 %, 66. Frans Snels-Betsy Segers 51.47 %, 70. Imelda Servaes-Julia Havermans 50,93 %. 72. Toon Van Heugten-Luc Dirks 50.76 %.

77. Jos Bevers-Marc Janssens 49,91 %, 80. Ria Verhoeven-May De Elouwer 49.48 %, 88. Netty Van Meenen-Wiske Van Nueten 48.49%, 94. Rik Wouters-François De Meuter 47.68 %. Veel deelnemers waren lovend over de Organisatie. Bridge is voor velen onbekend. Het wordt gespeeld met een vaste partner en is op zich eenvoudig, maar het is zeer moeilijk om, zoals in de meeste sporten, de beste te zijn. De wedstrijden van de club vinden plaats iedere dinsdag om 20 uur in de kantine van HVV. Elke donderdag wordt erook om 13.30 uur in een meer ontspannen sfeer gekaart in café De Gelmel.

1 2

.

I

Hoogstraten - Vorige maand waren er veel grote mensen 0 de inhuldiging van de nieuwe kleuterklassen in de gemeenteschool. Op 11 juni werd het feest nog eens overgedaan, dit keer exclusief voor (en door) de kleuters zelf In de voormiddag hadden de klasjes alles zelf voorbereid. 's Namiddags konden ze alles heerlijk opsmullen.

32


HOOGSTRA TEN

Leen from De Blok HOOGSTRATEN /ANTWERPEN - i uni. Het groen is nog fris. En de zomervakantie ligt nog voor ons, als een taart die niet is aangesneden. Maar laat ons ook wat compassie hebben ... met de studenten. Voor hen is het nog even blokken geblazen, eer ze van de zomer kunnen genieten. Gelukkig voorhen is er Studio Brussel. De laatste twee weken van juni sturen zij een eigenzinnige journaliste op pad - Jenny from De Blok - die

elke dag een student gaat ondersteunen. Door een probleem op te lossen of een droom in te willigen. De eerste aflevering zakt Jenny naar l-loogstraten af, om de wens van Leen Versmissen te vervullen. Leen - dochter van Paul en Renild Versmissen - studeert voor burgerlijk ingenieur architect en blokt graag thuis. Nu wil ze af en toe naar haar vriend in Antwerpen, maar ze ziet altijd op tegen de verplaatsing door het drukke

verkeer. Gelukkig weten Jenny en Stubru raad! Ze charteren een helikopter, pikken Leen in Hoogstraten op en voeren haar in minder dan een kwartier naar Antwerpen. Daar wordt ze opgewacht door haar vriend en een welgevulde picknickmand. En alsof dat nog niet genoeg is, krijgen ze er nog een combiticket naar Rock Werchter bovenop. Zonder meer een blok om nooit te vergeten!

Leen Versmissen, klaar om te vertrekken. Supporters van dienst :ijn ouders Paul en Renild, grootouders Karel en Mad, broer Rob en twee kameraden, Jef en Bart Geens. Uiterst links staat Jennv ... Jennv from De Blok.

RODE KRUIS-VLAANDEREN AFDELING HOOGSTRATEN 1 D 122 I.S.M. VORMINGSINSTITUUT RODE KRUIS-VLAANDEREN

Cursus 'eerste hulp bij ongevallen' (EHBO) Vereisten: 1 6jaar zijn op 6 september. Cursusdata: 16 lessen op maandag en woensdag. met start op maandag 6 september en de volgende dagen zijn 8, 13. 15.20,22,27.29 septemberen 4.6. II, 13, 18,20,25.27 oktober. telkens van 20 uur tot 22.15 uur. Examen op vrijdag 5 november. Brevet na het slagen voor hei examen. Plaats: Rode Kruis lokaal. Brouwerijsiraat la, l-loogstratcn. Pns: deze cursus is gratis, het cursusboek kost 27 euro (niet verplicht, wel handig). Meer info en inschrijven hij Maria GSM 0496 34 36 49 of e-mail mariakranen@pandora.be of bij Christianne tel. 03 314 II 62.

Structuurplan Hoogstraten ter inzage Groot Hoogstraten - Het ontwerp voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten is klaar. Met dit document wil men een bijdrage leveren aan een betere ruimtelijke ordening in onze gemeente. Van 24 mei tot en met 21 augustus ligt het ontwerp ter inzage in het administratief centrum op de dienst ruimtelijke ordening (loket 5). Eigenlijk is het een must dat iedere ruimtegebruiker dit document gaat inkijken. Afgevaardigden van landbouw, industrie, maar vooral van erfgoed en natuur wees op post!

Opentuindag MERKSPLAS - Zondag 8 augustus stelt de familie Van Bouwel-Van den Heuvel van 9.30 uur tot 18 uur de hoevetuin open. Hof ter Stokere is een tuin van 4500 m2, te bezichtigen voor de tuinliefhebbers in een landelijk uitzicht waarin ongeveer 500 verschillende planten, waaronder veel zomerbloeiers, vaste planten en sierstruiken het beste van zichzelf geven. Ook een verzameling oud landbouwalaam uit grootvaders tijd is er te bezichtigen. Adres: Diepte 1, (baan MerksplasWortel-Hoogstraten). Info: tel. 0 14-63 47 33. Toegang gratis en welkom bij de familie Louis Van Bouwel-Dina Van den Heuvel.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties.

M!4/0/V

U wenst uw eigendom te verkopen

of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

HUFFEL

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

33


HOOGS TRATEN

Fietsen met oog voor wonen Iedereen heeft iecht op een behoorlijke hwsvesting. Dit recht is sinds 1994 opgenomen in de Belgische grondwet. Maar dit betekent niet dat iedereen overeen degelijke woonst kan beschikken. Dewachtlijsten voorsociale huisvesting zijn lang. De prijzen van gronden en woningen stijgen onrustwekkend. Alleenstaanden, éénoudergezinnen, bejaarden, personen met een handicap vinden moeilijk een aangepaste woonst...

5 Fietszoektochten rond 'betaalbaar wonen'

Heilig Bloed trekt de zomer op gang Hoogstraten - De jaarlijkse Heilig Bloedfeesten blijven populair. Daarbij

krijgen de meer traditionele processiezondagen steeds meer concurrentie van de woensdag, de dag van de jaarmarkt en de stratenloop. Diezelfde avond is er op verschillende plaatsen live muziek te horen. En voor het eerst heeft men ook de zaterdag v66r Heilig Bloed in de feesten betrokken. Die avond kon je in het Peperstraatje genieten van de 1 ste Peperfeesten. De aparte locatie en de tienkoppige Véloband maakten er een fel gesmaakte nieuwkomer van. Voor wie de processie gemist heeft: surf maar eens naar de fotosite van Mon Rigouts: http://users.pandora.be/monrigouts . Dat loont weer de moeite!

Heel de zomer, tot 31 augustus, hebt u kans om door een stukje van de Kempen te fietsen. ACW Kempen stippelde 5 fletszoektochten uit. Telkens werd een stukje wooninformatie en -problematiek in het traject opgenomen. De vijf beschikbare trajecten zijn: Merksplas - Hoogstraten - Rijkevorsel, Oud-Turnhout - Arendonk - Ravels, Geel - Mol, Westerlo - Herselt - Laakdal en Herentals - Olen - Herenthout.

Landlopers in het land van de aardbei De tocht door onze regio voert u door Wortel Kolonie met de woningen die in erfpacht werden gegeven aan de bewoners en aan Widar, door de sociale woonwijk Venhoef van de Turnhoutse Bouwmaatschappij in Minderhout, langs de luxe-appartementen in de Brouwerijstraat, de verkaveling op het vroegere terrein van Hoogstraten VV, de sociale appartementen van de Mouterijstraat, door ons prachtig gerestaureerd begijnhof, langs rusthuis Den Brem in Rijkevorsel, door de sociale woonwijken Dellenweg en Sparrenweg in Rijkevorsel, door Merksplas Kolonie met o.a. het centrum voor illegalen waarde sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen eigenaar is van 61 woningen, langs camping de Molenzijdse Heide met het wonen op campings en langs bejaardenwoningen in het centrum van Merksplas. De tocht is 46 km lang met een mogelijkheid van verkorting tot 37 km.

Soms moet je als fotograaf ook geluk hebben.

7.500 EUR prijzen te winnen! Deelnemen aan een fietszoektocht kost 6 EUR, maar leden van ACV-CM-KWB-KBG-KAVVakantiegenoegens en Ziekenzorg betalen maar 4 EUR. Ukrijgt hiervoor een gedetailleerde wegbeschrijving, een kaartje en een deelnameformulier. Tijdens het fietsen krijgt u een paar vragen voorgeschoteld. Lost u deze goed op dan maakt u kans op een splinternieuwe Norta-fiets, een digitaal fototoestel of andere toffe fietsprjzen'. Voor deelnameformulieren kan u terecht bij: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, Hoogstraten, tel. 03 340 19 55, alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, zaterdag en zondag van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot

(

\N

1'. '4

ITT

16 uur. (ACW gemeente Hoogsrraren)

Nieuw i ,00r 2004 /5 de ee,enio,ne,nce,sIei; hier in de persoon van Jeffanssens. 34

E.H. J. Clevnian.s, binnenkort op pensioen, stapt wellicht voor de laatste keer mee als deken van Hoogstraten.


HOOGSTRA TEN

"Wees welgekome in den ingel" Hoogstraten - Hougstralcn behoort in het begin van de 1 3de eeuw tot de Vrijheden, gesticht door hertog Hendrik 1 van Brabant. Hoogstraten is vooral bekend om haar wol. Ook haar hier is wijd en zijd bekend en de witbroodbakkerijen zouden tot ver buiten het land van Hoogstraten worden geroemd. In het midden van de 16de eeuw wonen hier 24 brouwers. Geleerden, kunstenaars en geestelijken komen zich hier vestigen. De Latijnse en Duitse school worden bezocht door studenten uit heel het land. Kunstschilders en —smeden, wolmakers en brouwers ... Hoogstraten lijkt op te klimmen tot één van de grootste Vrijheden van het land ... tot de Tachtigjarige Oorlog uitbreekt! Inwoners slaan op de vlucht, huizen aan 's Heerestraat staan leeg of zijn geplunderd ... In 1591 zijn 242 woningen. 24 brouwerijen en 107 schuren verwoest! Eén van de weinige overgebleven gebouwen is huize "Den Engel" (voorheen "Den Leeuw"), aan de Vrijheid nummer 167. Ineen recenter verleden is dit huis vooral bekend omwille van de bekende Hoogstraatse koppen die er woonden. Zo trekt Jaak Van Aertselaer in 1828 als kostganger in dit pand. Drie jaar later trouwt hij met de dochter des huizes. Uit dit huwelijk wordt onder meer Jeroom Van Aertselaer geboren, die later benoemd wordt als bisschop van Zraïa (China). Ter nagedachtenis van deze Monseigneur Van Aertselaer is er een gedenksteen in de voorgevel aangebracht. Tot 1966 is dit het woonhuis van dokter Hendrik Versmissen, heimatschrijver en —dichter. Door de eeuwen heen zijn er wel sterke veranderingen aangebracht aan het huis. Dit heeft gelukkig niet kunnen beletten dat het huis zijn prachtige 16de-eeuwse kelder heeft behouden. Met daarin nog een waterput uit die tijd, met helder bronwater! Sinds kort biedt het huis, voor het eerst in zijn lange geschiedenis, plaats aan een herberg of "grand café". (Patrick Melis)

125 jaar fanfare De Marckezonen MINDERHOttT - In 2004hestaatde fanfare van Minderhout 125 jaar! Naar aanleiding van deze verjaardag worden er allerlei festiviteiten gepland. Zaterdag 10juli stapt de ganse fanfre op de huifkar voor een tocht door dc Minderhoutse ge]iuehten, waar op verschillende plaatsen gemusiceerd wordt. De juiste plaatsen en tijdstippen worden per brief aan de Minderhoutenaren meegedeeld. 's Avonds wordt er verder gevierd met een BBQ voor alle leden en ere-leden. Daarnaast wordt er een extra toneelweekend voorzien in december en zal de fanfare een kerstconcert geven in de kerk op 17 december. We houden jullie op de hoogte van de komende activiteiten!

VAN HEMELEN

ELECTRI CITE IT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

d

__J

BVBA

VAN HEMELEN

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten -

TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

Zomerse kinderopvang Groot Hoogstraten - De zomervakantie staat vuurde deur. Twee maanden lang kunnen de kinderen naar hartelust ravotten en spelen. Tot de verveling toeslaat. Want wat dan? Hoeveel ouders hebben bovendien negen weken verlof? Misschien dat het aanbod van Grabbelpas. Swap, Stekelbees of boemerang u uit de nood kan helpen! Op de homepage van de stedelijke webstek kunt u voor extra toelichting terecht, onder de rubriek Kiosk. Wie liever een papieren folder heeft, kan daar gratis voor terecht in het Administratief Centrum of de bib. Voor informatie over Grabbelpas en Swap verwijzen we u naar de Stedelijke Jeugddienst (03/340.19.52 ofjeugd@hoogstraten.be ). Wat Stekelbees betreft, kunt u met uw vragen terecht op 03/314.68.00 of op ibohoogstraten@kvlv • Boemerang gaat uit van vzw Markdal en is bereikbaar op 0 14/63.47.12 (telefoon en fax).

De gedenksteen voor Mgr. Van Aertse/aer.

Motorenweekend in Hoogstraten Hoogstraten - Wie het voorlaatste weekend van juni naarde Bosuil wandelde, moest ongetwijfeld even in zijn ogen wrijven. In de anders zo rustige Markvallei stonden enkele honderden Harley Davidsons geparkeerd. Je weet wel, die dassicgelijnde holides met het typisch kloppende uitlaatgeluid. Ze stonden er in alle modellen, kleuren, leeftijden en decibelcategorieën. Naast de motoren evenzoveel kampeertentjes van motorrijders. Zij waren er trouwens ook in alle modellen, kleuren, leeftijden en decibelcategorieën! Uit de verste uithoeken van Europa waren ze naar Hoogstraten gekomen, om er

dit motortreffen van de Bredase Harleyclub bij te wonen. Zaterdagavond konden ze enkele muziekgroepen beluisteren. Daarbuiten is zo'n treffen natuurlijk de gelegenheid hij uitstek om gelijkgezinden te ontmoeten en allerlei ervaringen uit te wisselen. Ook op zondag reden er heel wat motoren door onze stad. Dit keer van verschillende merken. Zij deden mee aan de jaarlijkse 'Mollenrit. Een initiatief van enkele Molse motorrijders, die de opbrengst van deze tocht ter beschikking stellen aan de gehandicaptenzorg.

OPROEP verkleedkieren en toneelaccessoires Voor de zomerse spelmiddagen met de kletiters en de 6 tot 12-jarigen is de Stedelijke jeugddienst op zoek naar verkleedkleren (geen afgedragen T-shirts, sweaters of jeanshroeken), opvallende schoenen en accessoires als hoeden, tasjes. pruiken, stropdassen en brillen. Men zal uw vondsten niet plezier ontvangen hij de jeugddienst of aan het onthaal in het administratief centrum.

35


MINDERHOUT

Avondfietsvierdaagse MINDERHOUT Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de Avondtietsvierdaagse van de KWB en wel op woensdag 30 juni, donderdag 1. vrijdag 2 en zaterdag 3juli. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U hebt de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen met het hele gezin, de buren, de vrienden enlof kennissen. Elke avond wordt een route afgelegd van ongeveer 25 km langs rustige, landelijke wegen. Ook dit jaar zijn er weer vier prachtige routes uitgezet, zodat u per fiets onheiorgd kunt genie-

ten van de prachtige natuur, rust en ruimte. Om niet verloren te rijden, ontvangt u een duidelijke routebeschrijving. Kortom, U hoeft alleen nog maar de route te volgen en op de trappers te duwen om de route op eigen tempo af te leggen. Op de uitgestippelde routes tijdens deze fietsvierdaagse kom je zelden een café tegen. Onderweg biedt KWB je daarom gratis een drankje en een versnapering aan. Men kan iedere avond starten tussen 18.30 uur en 19,30 uur aan het parochiecentrum. Wie mi-

nimum aan 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt als extra nog een leuke verrassing. Dankzij onze gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidstombola plaats met prachtige prijzen. Dit alles wordt U aangeboden aan volgende democratische prijzen: KWB-leden € 1,25 per avond, € 3,50 voor 4 avonden en niet KWB-leden € 1,75 per avond, €5,00 voor 4 avonden. Meer inlichtingen: Marc Verschueren, Bergenstraat 2a, Minderhout, tel. 033150476, website: http://users.skynet.be/kwb.minderhout

Zesentwintig van de vierhonderd

Minderhout De KWB van Mi,iderhout is één van de grootste en succesrijkste socio-culturele verenigingen van het Vlaainse land. Ze versvelkomden zopas hun 400" lid. Omdat het onmogelijk is om al die mensen samen te brengen op de foto, nodigden we het bestuur uit. Zij zorgen «oor veel leven in de Minderhoutse brouwerij. -

'

.L\

Jeweetwel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel,: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil T

IEA6Pl x e

~,

auping 99

36


MINDERHOUT Et Encore (donderdag 12 augustus)

Kuipfeesten MINDERHOUT - De zomer is weer in het land en zomer wordt in Minderhout reeds enige tijd geassocieerd met Kuipfeesten. Ook dit jaar zet de Koninklijke Fantre De Marckezonen weer hun beste beentje voor om niet de derde editie minstens de twee vorige te evenaren. Vorig jaar was een topjaar en dat had natuurlijk alles te maken met het schitterende zomerweer waarop we volop getrakteerd werden. Hopelijk zijn de weergoden deze feesten even gunstig gezind, zodat deze gezellige avonden weer een voltreffer worden.

nog graag zien komen. Voor 2004 brengen de Kuipfeesten het volgende programma:

Fast Forward (donderdag S augustus) De eerste avond is gereserveerd voor Fast Forward, een covergroep uit het noorden des lands. Ze brengen oude en nieuwe funk, stomende rockcovers, bloedmooie ballads en alles wat daartussen zit. Met een stomende bas (Guy Roelands), een retestrakke drum (Peter Nauwelaers), een

Een aantal folkliefhebbers kwamen in oktober 1995 samen en richtten de groep Et Encore op waarmee een eerder klassiek folkprogramma gemaakt werd bestaande uit Ierse klassiekers en andere populaire nummers. In 1997 werd resoluut beslist om de klassieke folk grotendeels vaarwel te zeggen en werd overgeschakeld naar een mengeling van folken foikrock. Vooral werd gestreefd om een leuke en dansbare set op te bouwen. In 2001 kwam voor Et Encore ook de eerste grote buitenlandse trip erbij toen ze voor 2 concerten uitgenodigd werden op het Skagen folk festival in Denemarken. Door het succes mochten ze in 2003 terug gaan. Ondertussen werd ook Noord-Frankrijk door Et Encore ontdekt en maken ze nog steeds plezier op diverse optredens om zo hun live reputatie keer op keer waar te maken. Kortom een veelzijdige band die gewoon plezier beleeft aan wat ze doen.

Detali (donderdag 19 augustus)

Aan de organisatie en het programma zal het zeker niet liggen. Alle voorzieningen zijn getroffen om er weer een gezellig gegeven van te maken: gratis inkom, vlotte bediening van drank, een springkasteel voor de kids en voor diegene die het liever al zittend bekijken, zijn er stoelen en tafels voorzien. Vanaf 20 uur start de tap en muziek, tot ongeveer 23 b 23.30 u. De Minderhoutse cafébazen zullen u achteraf vast

solide slaggitaar (Danny Valgaeren), vlammende solo's (Hannes Cassiers) en een orkaan van een stem (Jef Broes). Laatstgenoemde Minderhoutenaar speelde ook al op de eerste editie van de Kuipfeesten met zijn toenmalige band Freaks. Hoogtepunt in het eerstejaar van hun bestaan was hun optreden als headliner op de straatfeesten in Kalmthout eind mei. Debuteerden in Minderhout tijdens KSJ weekend.

Detali is een covergroep die de technische eigenschap van muziek zeker niet uit het oog verliest. In 2001 ontstaan als gelegenheidgroep, werd het na een paar repetities al snel duidelijk dat ze op muzikaal gebied voor elkaar gemaakt waren en besloten als vaste groep door het leven te gaan. Detali is opgestart door vier mensen die uitgenodigd waren om een proclamatie muzikaal te verzorgen. Na de bekendmaking van de band bij de plaatselijke muziekopleiding kregen ze een halfuur tijd om hun kunsten tentoon te spreiden, wat niet zonder succes voorbij ging want al snel rolden de optredens binnen. Ze spelen covers van Joe Cocker tot het Belgische Blue Blot en terug en proberen het swinggehalte zo hoog mogelijk te houden. Ze staan garant voor sfeernummers van de bovenste plank. In de geschiedenis is hun repertoire inhoudelijk niet zoveel veranderd met de uitzondering dat ze meer de disco en funktour opgegaan zijn wat meer sfeer in de keet brengt. Voor meer info: www.kuipfeesten.tk

Nieuw stukje fietspad geopend CASTELRE - Op vrijdag 28 mei openden de twee burgemeesters van Hoogstraten en BaarleNassau samen met de voltallige schepencolleges een nieuw stukje fietspad. Het maakt deel uit van de knooppuntenroute. Het nieuwe traject loopt van punt 19 tot punt 20, ofwel van 't Groeske in Castelré via Hal tot Bergen in Minderhout. Vanaf 15.30 uur waren pers en geïnteresseerden welkom aan café In Holland. Daar werd 0fl1 16 uur het startschot gegeven voor een fietstocht tot aan het te knippen lint. Dit bevond zich op de landsgrens, net voorbij het Groeske. We onthouden vooral dat burgemeesters het niet zo nauw nemen met de afgesproken tijd want men stapte pas rond 16.40 uur op de fiets. Verder geven twee burgemeesters op een tandem weer eens een ander plaatje dan twee burgmeester in hun natuurlijke habitat. Enfin, oordeelt u zelf maar.

37


CASTELRÉ

Heemkring Baarle restaureerde kapelletje

Waar ooit de noodkerk van Castelré stond Castelré - Wortel. Op de plaats waar tijdens de Eerste Wereldoorlog het altaar van de noodkerk van Castelré stond werd in 1936 een kapelletje gebouwd om de herinneringen aan de 'dodendraad' en de gevolgen ervan voor Castelré levendig te houden. Op Hemelvaartdag werd de kapel heringewijd, nadat ze in ere hersteld was door de Heemkring Amalia van Solms uit Baarle, met de hulp van een aantal inwoners van Castelré. We frissen uw geheugen op. Op 7 augustus 1914 valt het Duitse leger België binnen en begint de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers beslissen om Nederland niet bij de oorlog te betrekken en zetten des te meer manschappen in om de Franse troepen langs het noordoosten, over het Belgische grondgebied, aan te vallen. De grensovergang tussen België en Nederland is een probleem voor de Duitsers. Ondanks veel verbodsbepalingen en een strenge bewaking trekken veel Vlamingen over de Nederlandse grens om via Vlissingen en Engeland de troepen achter de IJzer te versterken. In december 1914 alleen trekken meer dan 5 000 jongeren over de grens. Het totaal aantal vrijwilligers dat op deze manier bij het leger aansloot wordt op 3 000 geraamd.

'Dodendraad' Er is nog meer verboden grensverkeer tussen België en Nederland. De Engelsen organiseren hun spionageactiviteiten vanuit Nederland en er ontstaat een georganiseerde brievensmokkel van en naar het front waarin het postkantoor van Baarle-Hertog een belangrijke rol speelt. De Duitsers beslissen om Nederland hermetisch af te sluiten met een elektrisch geladen stroomdraad. Tussen april en augustus 1915 plaatsten

ze 'een ijzeren gordijn' van het drielandenpunt in Vaals, langs de Nederlandse grens tot aan de Belgische kust. Alles samen zo'n 236 km lang. De centrale versperring van 2 meter hoog bestaat uit telefoonpalen, die op drie tot vier meter van elkaar staan, met daartussen vijf tot tien stroomdraden op 20 tot 30 cm van elkaar. Aan beide zijden van de elektrische draad stond een tweede lagere draad, als een soort bescherming tegen de 'dodendraad'. De versperring volgt niet overal de grens. Bij de drie 'bulten' in de België - Nederlandse grens gaat de versperring rechtdoor, zodat Meersel-Dreef, Meerle en Meer achter de draad kwamen te liggen en niet meer bereikbaar zijn. De plaats van de draad zorgt vooral voor problemen voor de inwoners van Castelré. Daar komen we verder op terug. De dodendraad heeft een zeer hoge tol geëist. Alleen in het kanton Hoogstraten hebben minstens 20 burgers en een behoorlijk aantal Duitse soldaten het leven gelaten door elektrocutie.

Vindingrijk in het verzet Al vlug zochten smokkelaars en 'grensgidsen' naar mogelijkheden om met mensen, met smokkelwaar en met brieven door, onder of over de omheining te geraken. Enkele voorbeelden: door het

Op cle ka/t van liet boek dat cle Heemkring van Baarle uitgaf naar aanleiding van de renovatie van de kapel, sta at pastoor Baes aft'ebeeld bij de dodendraad. Een tekening van Jan Hijbrechts. uitdiepen van een gracht werd een soort tunnel gemaakt; een boer die zijn akkers aan de andere kant van de draad mag bewerken maakte een kruiwagen met een dubbele bodem en wanneer er veel wind is gebruikt men papieren vliegers om brieven aan de overkant te brengen. Het meest vindingrijke systeem is een houten raamwerk dat men kan openplooien. Men plaatste het toestel tussen de draden en klapte de kader open waardoor er een opening ontstond om door de draad te kruipen.

Het Boiks Heike, verzamelpiaats van het verzet

...................---..

De noodkerk waar ook plaats wa.s voor een katholieke icltool roor de kinderen van castelré.

38

Het Bolks Heike was een belangrijke vergaderen verzamelplaats voor de 'kandidaten voor Holland'. Rikske Verhoeven, de uitbater van de herberg, had als boswachter een vergunning om dag en nacht buiten te komen. Daar maakte hij handig gebruik van om voorop te lopen wanneer hij mensen samenbracht in het Bolks Heike om ze later in groepen van 20, 30 tot 60 personen naar Holland te brengen. De vluchtelingen kwamen uit alle streken in Vlaanderen, maar ook uit Brussel en Wallonië. Rikske Verhoeven hield zich ook bezig met het smokkelen van brieven. De brieven werden samengebracht en verborgen tot de smokkelaars ze in pakken van 50, 60 tot 80 kg naar Holland brachten. Al die activiteiten moesten vroeg of laat argwaan wekken en op 14 mei 1917 werd Rikske


CASTELRÉ Verhoeven gearresteerd en tot het einde van de oorlog gevangen gezet in het kamp voor politieke gevangenen te Siegburg bij Bonn. Zijn vrouw. Amelia Van Elsacker, verbleef korte tijd in voorhechtenis maar ging na haar vrijlating gewoon verder met de activiteiten waarvoor het Bolks Heike bekend stond.

Een nood-parochie in Castelré Door de dodendraad konden de mensen van Castelré niet naar de kerk of naar school in Minderhout. Bovendien wou Baarle-Nassau niet meewerken om een Vrije (katholieke) school in Castelré uit te bouwen. Er ontstond een soort schoolstrijd en de inwoners van Castelré namen het heft in eigen handen. Ze bouwden een eigen noodkerk en organiseerden zelf katholiek onderwijs voor hun kinderen. De grote bezieler van de bouw van de noodkerk en de school was pastoor Leon Baes. Geboren in Moerkerke, maakte hij zich verdienstelijk als ambulancier hij het front. In november 1914 wordt hij wegens ziekte ontslagen van zijn opdracht en gaat hij in op de vraag van de bisschop van Breda om zich te ontfermen over de inwoners van Castelré. Pastoor Baes zal een belangrijke rol spelen in de brievensmokkel, maar zijn grootste verdienste is de bouw van de noodkerk, op gronden ter beschikking gesteld door Ambroos Roeien - Adams. Op de plaats waar het altaar van de noodkerk stond werd in 1936 een kapel opgericht, als blijvende herinnering aan de noodkerk en aan de dodendraad en de slachtoffers die er vielen.(fh)

1

1 1

_ wil

Op de j)ltitits

('ei!

0 ((ci! lii 1

/sdl/) / L'd /(OI!li

illlaarran de

.

-

IIH()(//cL

9.

r

.j

.

li'il/ irelil in 1936

(1.

Wandeling naar 't Boiks Heike Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Sportcomité van Wortel op kermiszondag een wandeling naar een historisch belangrijke of beruchte plaats in het dorp. Dit jaarbrengt het Sportcomité de wandelaars naar het Bolks 1-leike. [)aar zal het verhaal dat we in deze bijdrage brengen ook aan bod komen. De wandelaars verzamelen op zondag ii juli om 9.30 uur aan de parochiezaal van Wortel.

39


WORTEL

WK 2004

voor een spetterende afterparty tot in de vroege uurtjes!

Zondag 11juli: een skankin' party! WORTEL - De kermis zal ook ditjaar weer een geweldige indruk nalaten, vooral dan dankzij de opnieuw goed gevulde concertagenda van 't Slot. Een overzicht van alle gratis optredens, van vrijdag 9juli tot en met maandag 12juli.

Vrijdag 9juli, in 't Slot zelf Het kermisweekend wordt 's avonds geopend met een set stevige covers, gebracht door Bekman & de muilezels. Het hardere werk van de bovenste plank genomen en overgoten met een serieus vleugje humor. Deze bonte bende van JH Mussenakker uit Meer zal zijn best doen om u te vermaken als nooit tevoren!

Zaterdag 10juli in openlucht Na het succesvolle afscheidsconcert van Tim Van der Plas vorig jaar. staan The Stitch er opnieuw. Ontstaan uit de restanten van drie andere bands (PYGP, Riot Upstart en One X More), hebben ze gedurende een jaar vele podia onveilig gemaakt. NaWK 2003 hebben ze geduldig verder gewerkt aan de toekomst van hun groep. Een extra gitarist, een nieuwe zanger en dé nieuwe songs zijn hiervan een mooi resultaat. Wortelkermis wordt ongetwijfeld weer een even groot succes en bovendien het moment van hun demo-release. Vervolgens is het tijd voor The Mormones. Lars Varanasi en Morton Morrnone hebben deze band in 1996 opgericht als "drum 'n' bass" rockduo. Ze speelden voor het eerst op een inmiddels befaamd punkrock festival te Lillehammer. Amper een jaar later werd Lars vervangen door Simon Mormone en volgde een zwarte periode onder concerten met veel "boozin' en schmoozin". De opnames in de kelder van hun gelietkoosde pub zorgde voor een serieuze wending en resulteerden in concerten met de Scandinavische rockscene (The Turpentines, Dead Moon en International Noise Conspiracy). In 2003 trokken The Mormones naar Nashville waarhun eerste full-lenght "The Mormones Guide To Good And Evil" werd opgenomen onder leiding van producer Mark Nevers (oa. bekend van Lambschop en Calexico). Vaak worden The Mormones vergeleken met The White Stripes (een ander welbefaamd rockduo), maar omdat dit duo rock speelt zoals The Sonics, Motörhead, The Misfits, The Cosmic Psychos, is dit niet echt van toepassing. Na een hele reeks concerten in Scandinavië en Duitsland treden ze nu voor het eerst op in België! Na het hardere werk is er nog tijd voor 2 djs waarvan de eerste bekend is in gans België. Stijn Smets van The Maxx zal Wortelkermis buiten komen afsluiten. Naast dj bij TMF is hij ook bekend als presentator bij StuBru en vooral dit laatste programma is een smaakmaker bij de jeugd. De spreuk "No Maxx, No Weekend" is bij de meesten van ons wel bekend. Voor een keer geen techno of drurn&bass, maar een bonte mix van allerlei genres en deuntjes. Vervolgens zal onze locale held Matchbox Jean voor de tweede keer in twee maanden tijd aan de knopjes mogen prutsen. Electro, beatz en bliebs, eveneens een bont allegaartje van muziek zal je nog tot in de vroege uurtjes amuseren. Een perfecte voeling met het publiek moet zorgen 40

De eerste Amerikaanse groep speelt niet voor het eerst in België of Europa. Jaya The Cat stond namelijk vorig jaar al op Lowlands en Pukkelpop en eerder al in de Vans World Tour. De band speelt een mix van ska en punk welke je kan vergelijken met Rancid. Ska maar een ietsje harder. Zij worden na ongeveer een uurtje afgelost door het Nederlandse Let's Quit. Deze band speelde ongeveer anderhalf jaar terug in 't Slot en ze schitterden toen! Let's Quit heeft inmiddels 15 jaar podiumervaring en is de beste remedie tegen een slecht humeur. Een super energieke band met negen leden die van geen ophouden weten: gitaar. piano, hoornsectie en gezonde portie humor. Meer dan 500 plaatsen over gans Europa konden al genieten van hun optredens en hun 2 albums, singels of compilatie-albums. Ze speelden o.a. samen met The Skatalites, Laurel Aitken, The Specials, Bad Manners, The Selecter, The Toasters en Hepcat. Nu ook op WortelKermis met Jaya The Cat!

Maandag 12juli: dé WK-topdag! Opener van dienst is de power country sensatie Hetten Des. Deze band is ontstaan uit allerlei andere bands. Kowboy Konrad, Sammy Boy, Ronny Cash en Piston Pedro speelden vroeger resp. bij Sin Alley/Los Fabulou Frankies, Gcarjammers, Ratmen en Los Putas. Samen doen ze een poging om alternatieve country (Dale Watson) te combineren met punkrock (The Suuersuckers en the country klassiekers (Johnny Cash, Hank Williams, ... ). Vandaag de dag zijn ze alles waar Nashville net niet voor staat. Ze tonen aan dat country er nog altijd staat. En linedancing is verboden! Tweede band van de avond is een gelegenheidsgroep AC/QUO! De groep bestaat uit leden van The Stitch aangevuld met een extra gitarist en podiumbeest Tim Van der Plas, in Slotse kringen bekend als den "Tuk". En u kan het al raden, er zullen enkel nummers gespeeld

tegen te zeggen. Verwacht u aan een spetterende "tribute to"! Tot slot zal T-99 WK 2004 schitterend afwerken. Zij waren al een keer in 't Slot voor een succesvolle avond rhythm & blues. Intussen bracht de groep een nieuw album uit: "Strange Things Happen". Daarmee voldoen ze moeiteloos aan hoog gespannen verwachtingen. Debuutalbum "CooCoo" overtuigde, deze opvolger overdondert. De band heeft zich ontwikkeld tot een juweel in de Europese blues en rootsscene. Onder leiding van producer Teddy Morgan bestrijkt de band een breed scala aan stijlen, van vuilnisbakken-ras bluesboogies, desolate woestijntragiek, gejaagde surf-roots-rock tot dreigende swamp voodoo en stampendejuke-joint rock & roll. Rode draad is een frisse en rauwe bandsound die staat als een opwindend liveconcert. "Strange Things Happen" is opgenomen in de Amsterdamse Yland studio en in The Esquire Ranch Studio in Tucson, Arizona. Gastoptredens zijn er van o.a. Dave Gonzalez (The Paladins), Teddy Morgan (Teddy Morgan & the Pistolas). Met dit nieuwe album presenteert frontman Mischa den Haring T-99's nieuwe line up met drummer/zanger Martin de Ruiter en bassist Donné la Fontaine. De band herbergt nu twee sterke zangers en combineert hypnotiserende grooves met opwindende gitaarerupties. T-99 is klaar om de hemel te bestormen!

WK 2004, in en rond 't Slot aan de Boomkens, van vrijdag 9 t/iii maandag 12 juli.

Qi

en Status Quo! Rond

show opbouwen om u

186


WORTEL Vers bij een opgehangen fiets

in de Guld zat iemand met veel geduld. Hij bleef aan den toog op wacht tot een stuk in de nacht. Later kwam zijn fiets naar benee toen was ieder weer tevree.

Zonnebankcenter

-

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)31447.66 - wsvw.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten 206

Bouwkamp VZW Arnica van 12 tot 30 juli: hulp gezocht! WORTEL - Vorig jaar brachten mensen van het Ierse "Seeds of Hope" uit Dublin en van het Noord-Ierse "Survivors of Trauma" uit Belfast een bezoek aan vzw Arnica, dat in Wortel gevestigd is. In deze organisaties werken Katholieken en protestanten samen aan projecten om elkaar als mens te kunnen ontmoeten en elkaar zelfs te kunnen vergeven. De Ierse bezoekers waren erg geïnteresseerd in 'herstelgericht werk' dat VZW Arnica doet in de gevangenissen, waarbij ze ook daders en slachtoffers met elkaar in contact brengt. In februari bezochten de VZW hbn projecten, wat een ongelooflijke rijke en hoopvolle ervaring bleek. Ze hebben daarna een partnerschap afgesloten en samen zullen ze deze zomer een drie weken durend bouwkamp organiseren in Wortel. Zowel uit Belfast als uit Dublin komt ereen groep mensen die ernstige traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Er zullen ook Belgische mensen meedoen die slachtoffer geworden zijn van criminele feiten of die erg ingrijpende levenservaringen hebben gehad. De drie organisaties hebben het beeld genomen van een ingestorte schuur. Deze werd hen ter beschikking gesteld door Metje Smallenburg, op Poeleinde in Wortel. Met je is zelf kankerpatiënte. De schuur is ingestort nadat er twee bomen op gevallen zijn. Bedoeling is om met de groep eerst het puin ruimen, alles proper maken en daarna de schuur weer op te bouwen! Ondertussen gaan alle deelnemers samen ook het innerlijke proces aan. Tijdens het bouwkamp beginnen VZW Arnica, Seeds of Hope en Survivors of Trauma ook met de productie van "No more time to waste, time for peace!- uurwerken". Onder begeleiding van kunstenaars maken de deelnemers klokken van leien dakpannen. Een klok wordt in Ierland gemakkelijk geassocieerd met de tijdbom. Deze uurwerken wil men, in deze spannende tijd van nieuwe oorlogsdreiging, de wereld inbrengen met hun duidelijke bood-

schap: "No more time to waste: time for peace". De 12 cijfers symboliseren de 12 stappen in de weg naar vergeving. De opbrengst ervan komt de partnerorganisaties ten goede. Dit bouwkamp wordt inhoudelijk financieel gedragen door de deelnemende organisaties. Men probeert de kostprijs voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden, om te voorkomen dat dit kamp enkel ten goede komt aan een financieel draagkrachtige elite. Hiervoor rekent men op uw medewerking. Allereerst zou VZW Arnica het fijn vinden als de Ierse mensen zich in de Wortelse en Hoogstraatse gemeenschap welkom voelen. Iedereen is alvast uitgenodigd voor een Ierse verbroederingsavond op het kamp op 22 juli. Inschrijven hiervoor kan op het secretariaat. Maar u kan ook daadwerkelijk iets betekenen. VZW Arnica zoekt kookploegen: Mensen die voor de bouwers lekker maar eenvoudig' komen koken. Of enkele maaltijden mee willen verzor gen. De VZW zoekt ook gastgezinnen: voor de twee weekends zoekt men voor de deelnemers gastgezinnen, waar ze van vrijdagavond tot maandagochtend kunnen logeren. De gasten kunnen dan kennis maken met onze Belgische cultuur en veel met het gastgezin uitwisselen. Iedereen kan gerust zijn: Ieren zijn boeiende en sociale mensen die heel wat te vertellen en te bieden hebben. U kan zich opgeven voor zowel één als beide weekends, respectievelijk van 16 totl8 juli en van 23 tot 25juli. VZW Arnica zoekt ook sponsors: Mensen met een overvloed in de moestuin, of mensen met kippen die teveel eieren leggen. Ook bakkers of kruideniers met overschotten zijn welkom, net als mensen die zelf graag brood, koekjes of cake bakken. Tenslotte zoekt men enkele vrijwilligers die kunnen metsen: om een of enkele deelnemers op praktisch vlak bij te staan met raad en daad. Iedereen bepaalt zelf wanneer en hoe lang hij of zij komt meehelpen!

Als U zich geroepen voelt en zich wil inzetten, ook voor hand en spandiensten, om van dit kamp een gemeenschapsgeheuren te maken kunt u zich melden bij Hilde Provoost-Stockman, Sint Janstraat 21, 2323 Wortel, tel/faxnr.: 03/314.78.02.

Gezocht: bankfihiaal in Wortel WORTEL - Zoals u al kon lezen in het vorige nummer van DHM en zoals u waarschijnlijk sinds een tweetal weken ongetwijfeld hebt gemerkt, is de Wortelse KBC sinds 18juni verdwenen. Het ontbreken van een bank zal geen kwestie zijn van gewenning, maar een blijvende handicap. Zeker de oudere en minder mobiele mensen hebben last van het verdwijnen van de enige Wortelse bank. Iedereen is vanafnu immers verplicht om naar Hoogstraten centrum te rijden voor zijn bankzaken. CD&V gemeenteraadslid Herman Verlinden heeft dan ook, op vraag van enkele Wortelse mensen, de voornaamste banken aangeschreven om een filiaal te openen in Wortel. Men denkt dat een bankinstelling in Wortel zeker succes zal hebben en veel nieuwe klanten kan binnenhalen. Benieuwd of reactie komt op het verzoek. Hopelijk wel, en met succes, zodat we allemaal binnenkort weer gewoon in ons eigen dorp naar de bank kunnen gaan!

afgh

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/3 1 5.08.6 7 fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

-

184

41


MEERLE

Karweiendag

Hoogstraats Dartskampioenschap MEERLE - De Meerlese dartsc!uh DC No Fear' organiseerde op 22 mei in café Den Af en Toe het Hoogstraats Dartskampioenschap. 20 deelnemers streden om de wisselbeker Voegwerken Jan Van Boxel'. Alle deelnemers werden door loting ingedeeld in 4 poules van S personen. De le en de 2e van elke poule gingen verder in de winnaarsronde, de 3e en de 4e van de poule speelden de verliesronde. Luc Michielsen (No Fear) kaapte de eerste prijs

weg. voor Rudy Van Alphen (No Fear) en Rik De Gruyter (De Eiken). Jan Van Bergen (De Eiken) werd winnaar van de verliesronde. Luc Michielsen zette ook de hoogste worp achter zijn naam met 118 punten. Het gaat trouwens uitstekend met DC No Fear. Ze wonnen dit jaar de beker in hun competitie. In de competitie zelf eindigden ze op de 4e plaats. (ja)

MEERLE - Stop met werken! Onthaast een keertje! Je kunt minstens voor één keer je zaterdag beter besteden: niks geen gras maaien, auto wassen, stoep schuren, tuinhuis opruimen. De KLJ van Meerle komt dat op zaterdag 3juli in uw plaats doen. En niets is hen te veel, alle klussen die je kunt bedenken. Jij mag inje luie stoel gaan zitten en kijken of ze het goed doen. Veel volk nodig? Ook geen probleem. Als het moet komen ze met twee, drie, vier, je roept maar. Dat alles tegen een zeer schappelijke vergoeding. Je kunt het er zelf niet voor doen. Als dat geen luxe is. En de kas van de KLJ vaart er ook wel hij, altijd welkom voor het nakende kamp. Wel zo rap mogelijk een seintje geven, kwestie van planning. Wie eerst komt, eerst maalt. Bel, fax of mail Liesbeth Christianen, Klein Eyssel 29, Meerle, tel. 0494/87.67.12 of fax 03/315.79.53 of e-mail: kljmeerle@hotmail.com en kijk ook even op de site www.kljmeerle.be (jafl

KBG Meerle in beweging •A.•.

De laureate;i van liet J-Ioogst roots Dartskampioenschap: Rudv Van Alphen, LucMichielsen, Rik De Gru vier en 1(111 Van Bergen.

Natte Avondmarkt t

S

MEERLE Dat vepensioneeril zijn liet meer synoniem is met in de zetel te zitten suffen tot de man met de zeis komt is een open deur intrappen. Ik heb geen tijd want ik ben op pensioen' is zowat de lijfspreuk van de 3e leeftijd. De KBG is voor veel gepensioneerden de motor van hun actief leven. Fietsen, sporten, zwemmen, kaarten, kegelen... enfin, alles wat plezant is om samen te doen en waarvoor de werkende mens te weinig tijd heeft (of neemt). Ze organiseren dat allemaal zelf, niemand moet dat in hun plaats doen. Ook hun kegelbaan is volledig eigen werk. En die willen ze graag aan iedereen laten zien. Jong of oud, maakt niet. Op zondag 4juli staat van 13 tot 18 uur de deur van de Kegelciub van de KBG voor iedereen wijd open. Je kunt er de sfeer opsnuiven, kijken hoe goed ze kunnen gooien of zelf proberen de kegels omver te krijgen. Advies van geoefende bowlers krijg je er gratis bij. Je kunt er een kop koffie of een frisse pint drinken. Beslist de moeite om even te stoppen in het clubhuis bij Adriaan Vermonden 0e Voort i in Vleerle.

Garage Luc Ryvers -

-

,

MELRLL - Vong jaar hoog :om / en iedeieen lot 's naclits buiten op e n 'ezellii,' gemeenteplein. Dit jaar had de fanfare minder geluk met het weer tijdens de 2e avondmarkt. Plensbuien en herfstachtig fris. Toch belette dat de Meerlenaars niet om met velen naar het Gemeenteplein af te zakken. De fanfare had zijn voorzorgen genomen en voor een grote feesttent en overdekte terrassen gezorgd. De tocht langs de marktkramen al mogelijk niet zolang geduurd hebben, in de tent was het stampvol en bleven de mensen evengoed tot 's nachts hangen. Stiletto hield er de sfeer goed in, de lange toog en de goede bediening deden de rest. Het weer hoeft niet zonodig een afknapper te zijn. (ja f) 42

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 031315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


MEERLE

Muziek in het park

IKO ook in Meerle OK!

MEERLE - Nou ja. park is misschien veel gezegd, maar het speelplein in de Dalwijk heeft toch enige allure in die zin. Mooie struiken, bomen, gras, paadjes. fraaie speeltuigen, een tafel en zithanken. Allemaal goed onderhouden door gemeente en gebuurte. In de wijk is men er trots op en wil men het onder geen beding afstaan. Er wordt misschien wat minder gespeeld dan vroeger, ook in deze wijk worden de kinderen groot. Wat niet wil zeggen dat het plein niet meer gebruikt wordt. Op zaterdag 3juli is er het traditionele buurtfeest met barbecue en disco en op zondag 4juli nodigen de bewoners van de wijken Dal 1 en Dal II iedereen uit voor een muzieknamiddag met het accordeongezelschap 'De Vrije Kunst' uit Beerse. Vanaf 14 uur geven ze een openluchtconcert. Ook niet buurtbewoners lijn welkom en er is plaats genoeg voor iedereen van het dorp en zelfs daarbuiten. De toegang is gratis. Als de zon nog even wil schijnen is alles voorhanden voor een fijne zondagnamiddag. jqf

,. •:;

Skeelertocht MEERLE - Een paar keer organiseerden de KWB-wielertoeristen tijdens de laatste avond van de fietsvierdaagse ook een skee!ertocht. Omdat ze met de Organisatie van de fietstocht hun handen al vol hebben, werd de skeelertocht van het programma geschrapt. Sneu voor een hele schare skaters, de belangstelling was immers heel behoorlijk. De Skeeler Tourclub Meerle neemt nu het initiatief over en organiseert op 10juli twee tochten voor skate en skeelers. Een familietocht van ca. 9 km (begeleiders mogen hun kinderen vergezellen op de fiets) en een grote tocht van ca. 20 km. Halverwege deze tochten is er een pauze voorzien. Deze vrije tochten werden uitgezet langs het dorp, bossen en weilanden en zijn geheel voorzien van borden met pijlen. Na afloop krijgen de deelnemers een herinnering.

Ly MEERLE - Net als in Hoogsrraten laten de talrijke leerlingen - 32 in getal - van de Meerlese IKO-klas op her einde van het schooljaar zien waar ze een jaar aan gewerkt hebben. En dat mag gezien worden. Een fraaie tentoonstelling en prachtig gepresenteerd. Het kwam de uitstraling van het getoonde zeer ten goede. Het werk van de leerlingen (vrienden onder elkaar), de begeleiding van de leerkrachten en, niet te vergeten, de vele kaders gemaakt door de pa van jufAnnit. Zo inaar, voor niks in zijn vrije tijd. Wat zou de wereld (en liet dorp) zijn zonder vrijwilligers. Proficiat aan allen. (jafl

_

Deelnemen kost voor jeugd t/m 15 jaar 3 euro, voor volwassenen 6 euro. Helm- en polsbeschermers zijn verplicht; overige beschermers naar eigen inzicht. Als je geen helm hebt, kan die ter plaatse gehuurd worden voor 1 euro. En wat ook belangrijk en veilig is dat je achter elkaar rijdt. Start aan de kleine zaal van de parochiezaal van Meerle om 18 uur, inschrijven vanaf 17.30 uur. De Skeeler Tourclub Meerle hoopt dit evenement elk jaar rond deze tijd te kunnen organiseren. Informatie: Skeeler Tourclub Meerle, tel. 00 32 (0)3 315 97 90, e-mail: hvanvree@skynet.be link naar website www.stb. bredaweb.nl Niet te missen voor wie het niet alleen op twee wielen wil doen! (jaf)

pijten Vloerbedekking 1

1

1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Een ervaren team adviseurs, naaisters en plaatsers zorgen voor een perfect

1 101

eindresultaat. Een bezoek méér dan waard!

'SIuis woondecoratie

Kapeistraat 6 ' Baarle-Hertog • Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be ' maandag gesloten

0179

43


MEER

Met brassband en parochie naar Scherpenheuvel

Ipenrooikermis MEER Ipenrooi Kerni is vzw kondigt met enige trots en fierheid op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25juli een volgende editie van de kermis aan. Het programma ziet er uit als volgt: Vrijdag 23 juli treedt Luc De Vos met zijn groep Gorki op omstreeks 22u30. Gorki zet de zomer in met een nieuwe plaat PLAN B en werd inmiddels algemeen omschreven als de beste schijf van Gorki. De groep en zijn zanger, Luc De Vos (duivel-doet-al, uitgeroepen tot Vlaming van de jaren 90, schrijver, tv-presentator, columnist, zanger ... ) zijn alom gekend van vroegere singles zoals 'Anja', 'Lieve kleine piranha' en 'Mia', waarmee zij op de l' plaats staan van de tijdloze. Geen enkele Belgische groep deed beter. De nieuwe singles zijn en doen het voortreffelijk. Zo staat 'Een Schaduw in de Schemering' reeds enkele weken op nr. 1 van de afrekening van Studio Brussel. Zijn stem, de melancholische nummers. ... het beklijft je lichaam, je hart. Het doetje wegdromen, omje vingers van af te likken. -

Een absolute must voor elke Vlaming, concertVoorverkoop: 8 inkom 10 ganger of niet (Mickshop-Meer & Kiosk-Hoogstraten). Zaterdag 24 juli staat de razendpopulaire DJ's NIGHT 2004 geprogrammeerd met DJ's SOUNDBREAKER, PARANOYA, SKINNIE en KODEX. Zondag 25juli Penalty-tornooi IK 2004. Vorig jaar meer dan 40 ploegen. Inschrijven kan per groep van minimum 5 personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,5 € p.p. Aanvang 13 uur. Inschrijven voor het penalty tornooi, zie website www.ipenrooikermis.be of gsm: 0496/970511. Verder is er, zoals jaarlijks, voor de allerkleinsten, een springkasteel. Bovendien is dit voor hen de ideale gelegenheid om hun met oudjaar ontvangen jeton te komen consumeren. Praktisch: De terreinen vind je langsheen de Meerleseweg. Voor informatie kunt u terecht bij www.ipenrooikermis.be/ipenrooi@hotmail . çrn / gsm: 0496/970511. (ina) ,

. .

De Meerpaal op muzikale toer

V_

~

k

MEER Dejaarlijkse tocht naar Scherpenheuvel -

vanuit onze parochie komt er weer aan. De organiserende vereniging, Brass- en Drumband Sinte-Rosalia én de parochie, nodigen iedereen van harte uit om mee te gaan. De 19de uitgave van deze bedevaart vindt plaats tijdens het weekend van zaterdag 10 en zondag 11juli. De voetgangers trekkende zaak op gang. Zij vertrekken zaterdag om 19 uur stipt. Er wordt gezorgd voor degelijke begeleiding en materiële, maar vooral ook morele ondersteuning. Als u niet meestapt, mag u de moedigen beslist komen uitwuiven. 's Zondagsmorgens vertrekken eerst de fietsers om 4.45 uur. Ook voor hen is begeleiding voorzien. Tenslotte starten de muzikanten van drumband en bras.sband, andere parochianenbedevaarders en sympathisanten om 7 uur. Plaats van verzamelen is telkens zaal Voor Kunst en Volk. Het is de bedoeling om allemaal samen om 8.30 uur, met drum-en brasshand op kop, vanop de parking naar het centrum van Scherpenheuvel stappen en zo de laatste paar honderd meter met de "overlevenden" van de nachtelijke voettocht volmaken. De eucharistieviering wordt voorgegaan door E.H. Jan Van Deyck en vindt plaats om 10 uur in de Mariahal. Voor de muzikale omlijsting zorgen brassband Sinte-Rosalia, o.l.v. dirigent Bart Van Ossel, het koor cn organist Luc Dockx. Om een idee te hebben van het aantal deelnemers en om alles tijdig voor de verzekering in orde te kunnen maken, is het best dat u vlug inschrijft. Inschrijven is zeker nodig voor de voetgangers en de fietsers. Dit doct u bij J05 Brosens, Frankenberg 8A2. tel. 03 315 90 79, of bij Ad Godrie, Meerleseweg 54, tel. 03 315 04 70. Samen maken we er weer een onvergetelijke dag van.

En ook nog dit

Colette De Gruyter toont haar accordeonkun.sten tijdens de Toondag. MEER Dit schooljaar ging de lagere school De -

Meerpaal de muzische toer op met het jaarproject 'Verlegje muzikale grenzen'. Bedoeling was de kinderen in contact te brengen met vormen van muzikaliteit uit de naaste omgeving en verder weg. Hierbij stonden zelfactiviteit en plezier in muziek maken en beluisteren hoog in het vaandel. Het schooljaar werd geopend met een 'Museum van het Geluid'. Op de vernieuwde zolder brachten de leerlingen voorwerpen bijeen waarmee ze konden experimenteren. De voorstelling 'Drummers doen Dansen' liet de kinderen dansen op feestritmes van over de hele wereld. Organist Luc Dockx demonstreerde de mogelijkheden van het prachtige orgel in onze kerk. Bart Van Ossel dirigeerde een verbazend samen44

spel tussen de kinderen en brass- en drumband Sinte-Rosalia. In discotheek 't Fortuin dansten de kinderen op zelfgekozen moderne muziek en ook de belichting was in kinderhanden. Samen met de volksgroep 't Kliekske maakte men zelf muziekinstrumenten, die 's avonds werden gebruikt bij een voorstelling voor de ouders. Tijdens een Toondag kwamen een twintigtal vertellen over ouders, familieleden, buren, hun muziekinstrument en ze lieten natuurlijk een stukje horen. Tenslotte organiseerde de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen muzikale sessies met Orff-instrumenten en djembé's. Dit rijkgevuld programma kon doorgaan dankzij projectsubsidies van CANON, cultuurcel van de Vlaamse Gemeenschap. ...

Brass- en Drumband Sinte-Rosalia zorgen ook vnor de muzikale omlijsting van de inhuldiging van het windmolenpark van Eleetrabel in Meer. Die vindt vrijdag 2juli om 18 uur plaats. Ook op de festiviteiten ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag, die vrijdag 9juli in het begijnhof door het stadsbestuur worden georganiseerd, is SinteRosalia, samen met de andere muziekverenigingen van Hafabra-Hoogstraten, muzikaal actief. Bestuur en muzikanten houden er ook aan u langs deze weg te danken voor de reacties op het concert Fiesta Rosalia! De zaal Voor Kunst en Volk was werkelijk te klein voor de 230 aanwezige muziekliefhebbers, die voor het optreden van brass- en drumband niets dan lovende woorden hadden. Jammer dat enkele tientallen mensen helaas geen plaats meer vonden mde zaal. Voor volgend jaar worden twee uitvoeringen van het concert geprogrammeerd. Dirigent Bart Van Ossel bouwde de sfeer op en na de slotnummers Tijuana Taxi, Fiesta City en It's a great day! veerden de aanwezigen op voor een staande ovatie. Volgde dan nog Summer of '69 als toegift en daarbij ging de zaal echt uit de bol. Ook de drumband, o.l.v. Fons van Aert, verbaasde met een totaal nieuw programma: dit is een echt percussie-ensemble aan het worden.


Kinderen baas op de Meerse Markt Op zondag 4 juli staat dc Meerse Markt in het teken van de kinderen. Onder het thema "Kindermarkt" nodigt het rnarktcomité alle kinderen van Meer en omstreken uit in de Donckstraat van 9 our tot 12.30 uur. Via de scholen kregen zij daarover een briefje en een kaartje, waarmee ze kunnen deelnemen aan de ballonwedstrijd van de Hoogstraatse Aardbeigilde. Uiteraard kunnen de kinderen op deze markt ook kopen, verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niet uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes, ... Alles en iedereen is welkom. Om een goede, gratis standplaats te hebben, is het best voor 8 uur aanwezig te zijn en een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen. De animatie staat ook in het licht van de kinderen. Hoofdbrok vormt de grote playbackwedstrijd. die in sanienwcrking niet Radio Va-

Play's2B

lencia en de Meerpaal in het kloosterpark wordt georganiseerd voor de Meerse kinderen van de lagere school vanaf 9.30 uur. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de winnaars per graad mogen iets extra's verwachten. De ponyclub is ook weer present om de kinderen een tochtje door het park te laten maken. De volwassen standhouders en bezoekers mogen zich zeker niet laten afschrikken door het kinderthenia, zoals steeds blijven zij meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankterras uitgebaat, zodat iedereen in de meest aantrekkelijke omstandigheden kan genieten van de playbackwedstrijd en de markt. Wie bij deze Kindermarkt nog vragen heet't of meer informatie wenst, kan daarvoor terecht bij Jef Van Bavel, tel. 03 315 7254 of op de website www.meermarkt.be

Gorki

Van alle markten thuis

Fier tonen Lea, Marie, Mieke, Ce tien en Charlotte hun Chirologo aan de fotograaf Deze vijf dames van de Chiromeisjes 'Marckedael' uit Meer sieren samen met hun gloednieuwe vlag, ook de cover van dit nummer.

Meer - Dat zijn .'c wel in Meer. Letterlijk zelfs. Elke eerste zondag van de maand wordt er vanaf 9uur een themamarkt georganiseerd. Op zondag 4 juli mogen we de 'Kindermarkt' verwachten en op zondag 1 augustus een heuse 'Bier-, kaasen wijnmarkt'. Op zondag 5 september sluit de onvervalste 'Boerenmarkt' dit mooie rijtje af.

Kleine fietszoektocht

Meersel-Dreef- En wie niet genoeg kan krijgen van de markt kan natuurlijk steeds in MeerselDreef terecht. Elke zondag van mei tot en met oktober gaat daar een Rommelmarkt door. Aan de Dreef, telkens van 9 tot 16.30 uur.

MEER - 23juli, te bezichtigen op Ipenrooi Kermis.

Meer feest

em

La Is

MEER - Zondag 11juli organiseert de KWB hun jaarlijkse kleine fietszoektocht (ongeveer 15 km). Deze tocht met de nodige vragen en enkele praktische proeven (zijn echt niet moeilijk) is geschikt voor alle leeftijden. Inschrijven kan aan het klooster (Donckstraat) tussen 13 uur en 14.30 uur. Kostprijs: leden 4 € en niet-leden 5 €. kinderen tot 12 jaar 3 C. Er zijn broodjes soorzien bij aankomst. Kinderen hebben altijd prijs. Info: Gert Pemen tel. 03 / 3 15.97.45 of e-mail gertpemen@hotmail.com

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende cari'osserie

De KWB organiseerde hun eerste "Meer Ieest in het unieke kader van liet kloostei; gelegen aan de Donckstraat in Meer JIVING SISTER FANNY (Bert Dufraing + band) en CRYPTJAL SKULL (Jan Dufraing + band) zorgden voor de nodige ambiance en het publiek maakte er verder een vrolijke avond van. (ina)

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudens.be

188

45


MEERSEL -DREEF

Fototentoonstelling 100 jaar fanfare "Voor Eer en Deugd"

Vakantie in je buurt: kermis 2004

t

fl •

MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 5-6 en 12-13 juni, kon je in de stemmige St.-Luciakape/ op Meersel, terecht voor detorotentoonstelling over 100 jaar frmnfare. Met meer dan 200 fbto 's in A4 formaat en verschillende faroboeken, werd de geschiedenis in beeld gebracht vanaf het jaar 1904 tot nu 2004. Met afdrukken van (1/Ier/ei oude postkaarten werd ook een tijdsheeld geschetst: Hoe zag het er hier in Meersel-D reef allemaal uit, lang geleden. Ook verschillende boekjes, posters, diploma 's ed. waren te bewonderen. Verschillende mensen, waaronder nogal wat oud-leden, vonden hun weg naar de tentoonstelling. Velen namen ruunschoots de tijd om alles eens rustig te bekijken. Ook werd er op defato 's gespeurd naar familie of bekenden. Verschillende mensen stonden te kijken van de rijkdom aan foto's. Die werden grotendeels bijeen gezocht door erebestuurslid en oud-archivaris Frans Jacobs. De postkaarten kwamen uit de collecties van Anneke Krijnen en Ad Verkooven, waarvoor dank! (tv)

Jarige fanfare krijgt serenade

k,

.-.

*ft

'J.

t -ál MEERSEL -DREEF - Op Hemel vaartsdag kwamen de harnionies t'an Ulvenhour en I3ai'el, Constantia en Cecilia, dauwtrappen naarMeerse/-Dreef Deze twee harmonies waren voor de herindeling van de Nederlandse gemeente.r de zusterverenigin gen van onze fanfare "Voor Eer en Deugd". Ze brachten de jarige vereniging dan ook een uitgebreide gezamenlijke serenade en schonken de fanfare een nieuwe mars. Nadien trokken ze nog met muziek over de Dreef met de jarige bestuursleden op kop. 46

Tijdens de kermis in MEERSEL-DREEF Meersel-Dreef, valt het leven even stil. Tenminste wat werken betreft. Er is geen ontkomen aan, enkelen ontvluchten die dagen Meersel-Dreef door op vakantie te gaan. Want niet meedoen, niet gaan kijken, dat is hetzelfde als een oorlogssituatie waarbij je de rolluiken moet sluiten en stopjes inje oren steken. Benje thuis dan klinkt de lokroep waartegen niemand bestand is. Enfin we zijn goed bezig. Op zaterdag 10juli zet de fan fare de kermis in. Dit jaar kadeit dit ook in hun 100 jaar bestaan, alle sympathisanten zijn welkom maar het liefst in oude klederdracht (zoals met de stoeten bij een gouden bruiloft) ook de oud-leden zijn van harte welkom. De drumband bestaat al enkele jaren niet meer maar er worden trommels voorzien, zodat ook de oud-drumbandleden nog eens hun beste beentje kunnen voorzetten. Meer iiilo over dit laatste hij Evelien Bastiaansen, tel. 03.315.90.48. Samenkomst om 16u30 'Bij de Paters" in de speeltuin. Waarna al de cafés zullen worrien bezocht (kwestie van volhouden). Op zondag is het dan de familiedag, waarbij de familiescharen na de koffie of iets meer, de kermis gaan bezoeken met heel de familie. De terugtocht naar huis kan dan weer lang duren gezien de veelvuldige obstakels (terrassen en oude bekenden). Op maandag 12juli en dinsdag 13juli organiseert het kermiscomité van Meersel-Dreef de kermisspelen tussen de gebuurten Moleneinde, Midden Dreef, Meersel, Heieinde en Geiteneinde. 's Maandags de volksspelen met startplaats café Moskes om 13uur, om zo via al de cafés te eindigen in de speeltuin "Bij de paters" omstreeks 17u15. Daar zal de wisselbeker aan het winnende gebuurt worden overhandigd. Er zal worden gestreden bij de verschillende cafés, maar er zullen ook voortgaande spelen tussen de cafés worden gehouden. Volgende spelen komen zeker aan bod: steltlopen, vlegelhangen, estafettespel, paapgooien, planklopen, watermolenspel, en nog veel meer. Dinsdag wordt om 13 uur verzameld hij café Jansen&Jansen, daar zullen de verschillende gebuurten hun eigen thema's voorstellen aan de jury. De jury bestaat uit vijf leden, allen oud-Dreveniers, afgevaardigd door hun eigen gebuurte. De thema's die aan bod komen zijn steeds gevarieerd en elk jaar is het weer in spanning afwachten wat de anderen er van terecht gebracht hebben. Na de voorstelling wordt om 13u45 in stoet vertrokken naar het Heieinde via de Nieuw Dreef, Op het Hcieinde zal door dit gebuurt de gekostumeerde pleinspelen worden georganiseerd. Na de beëindiging van de pleinspelen, wordt via de Nieuw Dreef vertrokken naar de eindplaats, café Den Bud, waar omstreeks 1 7u45 de wisselbeker zal worden uitgereikt door de voorzitter van de jury. De jaarlijkse sportiviteitbeker wordt eveneens hoog aangeslagen door de gebuurten en is minstens zo belangrijk als de wisselbeker. Er wordt op leven en dood gestreden om de bekers maar twee dagen later weet amper 20% van de deelnemers nog te vertellen wie er gewonnen heeft, hoe kan dat? (bron: Statistieken NIS). We hopen op goed weer


MEERSEL -DREEF en een grote opkomst van alle gebuurten. Op zaterdag 17 juni, met de nakermis, organiseert de fanfare nog een grote avondrommelmarkt op de Dreef van de grens tot aan de Markweg in samenwerking met de middenstand. De markt begint om 16 uur en duurt tot 23 uur. Info en inschrijven hij Jaak Snijders 03.315.76.59. (Jef .10(01)5, 0')

Popkoor Flame zoekt muzikaal begeleider... MEERSEL-DREEF - Popkoor Flame is een koor uit Galder met o.a. ook leden van Meersel-Dreef. Ze zingen muziek van de Beatles. Abba, U2, Toto enz. Door studieverplichtingen heeft hun begeleider/dirigent afgehaakt en ze zijn dan ook op zoek naar een vervanger of vervangster. Misschien iets voor u of misschien kent u iemand die zich muzikaal wil inzetten voor een popkoor? Geef dan een seintje aan onderstaand adres. Ook zangers en zangeressen zijn welkom. Info en aanmeldingen hij Kees van Dun, Galder, tel. 0031.76.56.55.418 of via e-mail: keesvdun@zonnet.nl

Moskes Pop, editie 2004

Gezinsfietstocht: "De Dreefse Trip"

MEERSEL-DREEF—Al 20jaarorganisecrtAd Maas van café Moskes op de grens een popfestival. Al heel wat popgroepen zijn ondertussen de rcvue gepasseerd, waaronder ook enkele groten zoals de Kreuners. Wegens gezondheidsredenen zal het dit jaar de laatste keer zijn dat het festival za! plaatsvinden. Ad wil er dan ook iets speciaals van maken. Het programma! Zaterdag 10juli: Ttattoo Turkey en Catch-Up, zondag 11 juli: Frontaal. Witte Mok en Van Brenghe. dinsdag 13 juli: Ribz. zaterdag 17 juli: Just Kiddin en Dust ina pint, zondag 18juli: Shake Down, Mr. G & The BIcu Power en Red Eye Gravy. Bij de bands Catch-Up en Mr. G & The Blue Power spelen er ook enkele Meersel-Dreveniers mee. De laatste band Red Eye Gravy is een groep die bestaat uit louter topmuzikanten die ondermeer met Rob De Nijs, Marco Borsato en Ana Popvic op het podium stonden. Meer info op de website www.moskes.com/festival.htnd

(}IET\VAN H00GS EN T$J

ANMS

j— -

Davindsfonds - Nieuws Afdeling Hoogstraten Opricting 'Muzîekschool Het staat n'tm vast dat er te Hoogstraten een blijvende muziekschool wordt opgericht. Met algemene instemming van de raadsleden werd door de gemeenteraad het voormalig gemeentehuis ter beschikking gesteld. Het is een verheugend feit dat al onze gemeenteraadsleden hun instemming betuigden bij dit groots opzét. Reeds meermalen hoorden we klagen over de moeilijkheden waarmede muziekmaatschappijen en voornamelijk de fanfares te kampen hebben om de jeugd te bewegen. Hiermede menen wij dat er voldaan is aan hun verlangen. Zij zullen aan zeer gunstige voorwaarden beginnelingèn en muzikanten de lessen kunnen doen volgen. Zij die de leraarstaak op zich nemen, staan borg voor een degelijk onderricht, ze hebben bewezen dat ze offers lunnen brengen voor deze edele taak. De lessen beginnen in September, bij het begin van het nieuwe schooljaar. De namen der leerlingen kunnen opgegeven worden aan dhr. Jos Bruurs, orgelist der Ste Catharinakerk te Hoogstraten. De school is ook toegankelijk voor leerlingen buiten Hoogstraten. De voorwaarden zijn zo voordelig mogelijk gesteld. Wanneer reeds één kind ingeschreven is uit een bepaald gezin kunnen de volgende kinderen aan halve prijs studeren. Ten gerieve van de belangstellenden geven wij hier een bondig overzicht van het programma dat in de muziekschool wordt gevolgd Gewone notenleer voor jongens (vanaf acht jaar) volgens staatsprogramma, lopende over 5 jaar. Notenleer voor volwassenen (vanaf 16 j.) lopende over 3 studiejaren, volgens staatsprogramma. Deze lessen van notenleer zijn verplichtend. Volksinstrumenten : •accordeon, mandoline, guitaar, banjo, blokfluit. Instrumentale cursus : piano, orgel, harmonium, viool, altviool, cello, basviool. Fluit, hobo, klarinet, saxofoon, fagotte (baspijp),

NIEERSEL-DREEF - Op zaterdag 3juli organiseert de Meersel-Dreefse fietsciub "De Dreefse Trappers" voor de 2de maal een gezinsfietstocht. De afstand die wordt gefietst bedraagt ongeveer 25 kilometer, dus haalbaar voor jong en oud. Men kan vertrekken tussen 13 uur en 14u30 na inschrijving bij café Den Bud op Dreef. Je betaalt 3 € inschrijfgeld, daarvoor krijg je een consumptie aangeboden bij de tussenstop en bij de aankomst. Bij drukke oversteekplaatsen zullen er begeleiders staan, zodat de deelnemers veilig kunnen oversteken. De Dreefse Trappers hopen alvast veel enthousiastelingen op de fiets te krijgen. Vorig jaar was het een succes. Meer info bij Ton Smeekens, Dreef 116, tel.:03.315.83.1 1. (tv)

Juli 1954

[Méérsel-dreef-:',e* MEERSEL-DREEF KERMIS

alle kop.ren blaasinstrumenten. Vocale cursus : alleenzang, koorzang. Samenspelklas : wordt later orkestklas. Cursus voor dirigenten : lopende over drie jaar, voor liefhebbers dirigenten. Het eerste jaar, ontleding van het eenstemmig lied, met of zonder begeleiding. Zinsbouw van het lied, practische oefeningen. (dirigeren in de klas). Het tweede jaar: ontleding van twee- of driestemmig lied, met of zonder begeleiding. Eerste begrippen van harmonie. Practische oefeningen (dirigeren in de klas). Derde jaar : ontleding van vier- en meerstemmig koorwerk, zonder of met begeleiding van piano of orkest. Eerste begrippen van contrapunt en fuga. Dirigeren in de klas. Als slot, dirigeren in het openbaar van koor met begeleiding van piano of orkest. Indien er voldoende interesse bestaat wordt er een cursus van Gregoriaans ingericht voor de parochiekoren. De lessen van de muziekschool zullen 's avonds van 5 tot 8 uur gegeven wotden. Indien er voldoende leerlingen worden ingeschreven zullen de lesuren nog uitgebreid worden. De muziekverenigingen die toekomstige muzikanten naar de school willen zenden kunnen zich van nu af reeds in verbinding stellen met dhr. Jos Bruurs, die hun al de gewenste inlichtingen zal verschaffen. Ook de ouders die zinnens zijn hun kinderen tegen het nieuwe schooljaar aan te geven, kunnen dit nu reeds doen. Met het oog op het innchten van de school,, is het van belang dat het bestuur kan rekening houden met het aantal leerlingen dat zich in September zal aanbieden. Alleman is welkom. De school is een instelling van het Davidsfonds, wat een borg is voor de degelijkheid van het onderricht. Er zal ook vlijtig gewaakt worden over het gedrag van de kinderen en de opvoeding die zij er zullen genieten zal op streng kristelijke basis berusten.

Kermisprogramma Zondag 11Juli, Wielerkoers voor Liefhebbers. Inschrijven van 12 tot 1 u. C. Schrickx. Afstand 110 Km. Vertrek te 2 u. bij Jan Van Dun. Aankomst aan H. De Meester. Uitbetaling bij A. Tilburgs. Om 7 u. Ringsteken met hindernis bij J. Bastiaansen. Maandag 12 Juli : om 2 u. Kinderspelen. Om 6 mi. Ringsteken bij P. Van Opstal. Om 8 u. Vogelpik bij P. Jochems. Dinsdag 13 Juli : Om 4 u. Aardappelrijden. Inschrijving bij J. Van Dun. Uitbetaling bij C. Schrickx. Om 6 u. Ringsteken per koets. Inschrijving bij J. Van Opstal. Uitbetaling bij H. Bogers. Zondag 18 Juli (Nalcermis). Om 5 u. Loopwedstrijden per club en afzonderlijk -(lange afs'fand), terrein tegenover Café C. Schrickx.

I;:ÏïJ

Wor

PLECHTIGE HERDENKING VAN PATER JOZEF DE CLERCK. De Pater De Clerck-herdenking, die Zondag 18 Juli te Merksplas door de Oud-studentenbond e Eigen Taal, eigen Zeden » werd ingezet en Zaterdag 24 dezer te Wortel door de studenten der Noorderkempen Voortgezet, werd Zondag 25 Juli, plechtig besloten met de Onthulling van een gedenksteen en een academische zitting. Studenten, oud-studenten, Vlaamse Oudstrijders, vrienden, kennissen en tenslotte de bevolking van Wortel waren te 10.30 u. in de kerk van Wortel samengekomen om de plechtige hoogmis, met gelegenheidssermoon door H. E. P. Van Hooft, Provinciaal van Kabinda, bij te wonen. Na de plechtige mis werd op het kerkhof de grafzerk onthuld en door Z. E. H. Pastoor Schellekens gewijd.

47


MEERSEL -DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF Piet de Graaf en Koosje Oomen Op zaterdag 5 juni vierden Piet en Koosje de Graaf hun gouden huwelijk. Zij wonen sinds jaar en dag midden op de Dreef en waren en zijn steeds fel betrokken bij het wel en wee van onze dorpsgemeenschap. Koosje Oomen werd in Galder geboren op de Balleman de 4de november 1928. Daar woonde haar grootmoeder langs moederszijde en kon haar vader, afkomstig van Meersel-Dreef, de boerderij overnemen. Koosje was de enige dochter naast vier zonen. Ze liep school op Galder maar kwam naar de kerk en de catechismus bij de paters op de Dreef. Na de lagere school volgde ze nog een jaartje huishoudschool en was het afgelopen met leren. Er moest thuis immers geholpen worden. Piet, zesde in een rij van acht kinderen, geboren op 6 april 1927, is afkomstig van Rijen, maar kwam op de leeftijd van zon halfjaar met het gezin de Graaf mee naar Rij sbergen. Zijn vader kwam boeren op de boerderij van Piet z'n grootouders, de huidige hoeve Galderzicht op den Diunt. Piet gaf niet veel om de boerestiel en tenslotte was er op de boerderij niet voor alleman plaats. Hij gaf z'n ogen goed de kost en toen ze de ouderlijke boerderij hadden verbouwd, trok de timmermansstiel hem wel aan. Hij ging op leercontract bij tinimerbedrijf Grauwmans op Galder en volgde school in houtbewerking. Piet was bevriend met Jaan Oomen, de broer van Koosje, en kwam wel eens over de vloer. Koosje vond hem wel knap en hij zorgde met z'n accordeon voor sfeer en gezelligheid. Van het één kwam het ander... Ze trouwden op 1juni1954 en kwamen samen de grens over. Ze huurden bij Rommens het huis aan de watermolen. Na heel wat administratieve hindernissen kon Piet na een jaar beginnen met een eigen timmerbedrjfje in het schuurtje van het huis aan de watermolen. Net

op dat moment begon men met de verkoop van de gronden aan de Meerselse Bergen, het huidige villapark op Meersel. De gegoede Nederlanders die naar hier kwamen, gingen met Piet in zee en zo had hij voor jaren werk en ging het hem voor de wind. In 1955 werd hun dochter Naantje geboren. Piet en Koosje hadden graag een groot gezin gehad maar die kinderwens ging niet in vervulling. Naantje vormde het middelpunt van het gezin. Ondertussen kochten ze midden op de Dreef de oude boerderij van Jan De Bie en bouwden er een nieuw huis. Eerst werd de schuur ingericht tot werkplaats. Het was hard werken maar alles verliep op rolletjes en ze waren tevreden en gelukkig. Naantje groeide op tot een levendige meid, was geëngageerd in de KLJ en steeds met van alles bezig. Na haar studies als laborante ging ze aan de slag bij Janssen-Pharmaceutica in Beerse. Maar toen sloeg het nootlot toe. Op haar moeders verjaardagsfeestje werd Naantje onwel en werd een hersenbloeding haar fataal. Ze stierf op 8 november 1981. Die avond stortte het leven van Piet en Koosje in, alles waar ze voor hadden geleefd en gewerkt werd uit hun leven gerukt. Het duurde lang voor ze weer een lichtpuntje zagen in hun leven, een doel om voor te leven. Via een nonnetje uit Huldenberg, zuster Michaëla, kwamen ze in Guatemala terecht. Dit veranderde hun leven, de nood, de uitzichtloosheid van de levensomstandigheden daar, greep hen aan. Ze zochten naar een manier om daar enige verlichting te kunnen brengen. Toen Neel van Dun hen

Koo,sje en Piet

0/) JiiIiI /rolnv(/ug iii 1954.

vroeg om mee te werken aan het missiefeest Reik Mij de Hand, waren ze vertrokken. Ze namen al gauw de jaarlijkse rommelmarkt op zich en een heel jaar zijn en waren ze bezig met het inzamelen, sorteren en opknappen van rommel. De rommelmarkt breidde uit en vormt momenteel de hoofdbron van inkomsten van het missiefeest. Dankzij Piet en Koosje en hun vele medewerkers. Dankzij deze rommelmarkt waar ze een heeljaar intensief mee bezig kunnen zijn, kregen ze weer zin in het leven. Daarbuiten is Koosje al jaren in de weer voor de KVLV en kun je bij Piet terecht voor timmerwerk, wanneer er iets te organiseren valt. Ze worden natuurlijk een jaartje ouder en moeten het wat rustiger aan doen. De gouden bruiloft. De familie van Koosje en Piet zorgden op zaterdag 5 juni voor een grandioos feest. Alles was tot in de puntjes geregeld. Na een mooie eucharistieviering in de paterskerk was er een receptie in de zaal, gevolgd door een eetmaal voor de familie en genodigden. Ze waren beiden in hun nopjes, zoveel aandacht en vriendelijkheid doet een mens deugd en geeft hen weer energie. Hopelijk nog vele jaren. :

•.\'¼

• •_

.. —,..

•._;

I

-- ._--. —

h.

liet gou(Icn ,aor terlcuii de 4erk na hun

hoo.s en Piet tnee weken un liwi

jubileumviering.

herinneringen.

48

-

J1(/)i/euI/1.

liet lui/s iol b/oe,iien, liet hoofd vol leuke


natuurpunte Natuurontwikkeling over onze grenzen heen Het Merkske In Chaam en Baarle-Nassau wordt hard gewerkt aan een ruilverkaveling. Het wordt een plaatje waarmee alle leden van de commissie en ook organisaties als het waterschap, Staatsbosbeheeren Natuurmonumenten voor honderd procent kunnen leven. Zo omschrijft de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Baarle-Nassau het onlangs gereedgekomen Plan van Toedeling voor het 8200 ha grote gebied, waaronder behalve de gemeente Baarle-Nassau ook grote delen van het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam vallen. 2200 belanghebbende grondeigenaren zullen de komende weken heel wat uurtjes over de bijbehorende kaarten gebogen zitten. Want, zo geeft de commissie ook toe, hoewel elke boer er volgens de wetten van de landinrichting in principe op vooruit moet gaan, zullen de verbeteringen voor de een gunstiger kunnen uitpakken dan voor de ander. ,,Maar we hebben in elk geval gestreefd naar een zo goed mogelijk toedeling van huiskavels met zo min mogelijk veidkavels en daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen. Het is maatwerk op prikkeldraadniveau geworden", aldus A. Groenewegen. secretaris van de Landinrichtingscommissie. De landinrichtingscommissie kwam er maar liefst 97 keer voorbij elkaaren het resultaat is inmiddels op diverse voorlichtingsbijeenkomsten toegelicht aan de landeigenaren. Nieuwe natuur en ecologische verbindingszones krijgen ook een plaats. Een van de opvallendste aspecten wat dit betreft is dat de Landinrichtinscommissie is afgestapt van de reservaatsstroken die de provincie als 'wiskundige lijnen' evenwijdig langs de beken had geprojecteerd. ,,Die liepen soms dwars door huis- of veldkavels en dat was voor sommige grondeigenaren onacceptabel. Omdat ook de natuurwaarden ter plekke niet altijd hoog bleken, zijn we met toestemming van de provincie heel flexibel met die begrenzing omgegaan", aldus Groenewegen. De landinrichting Baarle-Nassau zal in elk geval 855 ha aan reservaatsgebied en ecologische verbindingszones opleveren, terwijl het

landschapsplan nog eens 138 ha omvat. Een groot deel hiervan grenst aan reeds bestaande natuurgebieden, zoals langs 't Merkske en omgeving Castetré, de Bleeke Heide, het Broek en Strijbeekse Heide (Rette-gebied). Belangrijke ecologische zones zijn gepland langs de Groote of Roode Beek en de Strijbeekse Beek. Een ander opmerkelijk voornemen is het eerher-

zoeken elk weekeinde al gauw duizenden mensen ontspanning aan de boorden van de Mark. Die is in de jaren zestig tussen Breda en de Belgische grens 'genormaliseerd', waardoor karper, voorn, snoek en andere vissoorten voortaan gevangen zaten tussen stuwen en de zich door het schrale, Brabantse zand slingerende beek het rechte uiterlijk van een kanaal kreeg. Nog dit jaar begint het werk aan de herinrichting van vijftien hectare Markdal pal aan de Belgische grens, waar de Strijbeekse Beek in de Mark uitmondt en waar, op de andere oever, reeds jaren geleden aan natuurontwikkeling is gedaan. Het voltooide werk tussen Duivelsbrug en Reeptiend / Sulkerpad is met 1,4 miljoen euro duurder uitgepakt dan voorzien. ProjectleiderAlfons Keizer: ,,We gingen in het begin op grond van lage aanbestedingen uit van zes of zeven ton. Maar we hebben een aantal tegenvallers gehad. We troffen onder meer een vuilstort en een vervuild fietspad aan. Subsidie van de Europese Unie heeft het deels goed gemaakt, waardoor het voor de gemeente Breda bijvoorbeeld niet duurder uitpakt." Over de terugkeer van de oeverzwaluw en het resultaat van het werk zegt Keizer: ,,Hiermee ben ik zo blij als een kind. Ik maak dit misschien maar eens in mijn leven mee. Het is hier zo mooi geworden en je zit zo dichtbij de stad. Waar heb je dit nu in Nederland? Je hoort zoveel lovende woorden." (Foto: Johan van Gurp - tekst: De Stem)

Insectentocht Op 25 juli organiseert Natuurpunt Markvallei een insectentocht in het reservaat De Halsche Beemden. Om 14 uur komende geïnteresseerden bijeen aan de kapel in Hal (Minderhout). De gids van dienst is Wim Verschraegen. Hij verdiept zich al jaren in het leven van de insecten en zal er ongetwijfeld een boeiende tocht van weten te maken.

Batcafé stel voor vier vennen, die in het verleden in het belang van de landbouw werden drooggelegd: het Katteven, Groot Vergoor. Dennegoor en Flaasven. Jarenlang worstelde een agrariër tegen wateroverlast op zijn perceel aan de Baarleseweg, een plek waar in het verre verleden het Flaasven lag. Een windmolen, en bij windstilte een tractor, moesten er aan te pas om het perceel droog te leggen.

De Mark Verder noordwaarts krijgt het natuurontwikkelingsproject langs de Mark ondertussen ook meer vorm. In een mum van tijd hebben de zwaluwen om te nestelen 130 holen gemaakt in de steile oevers van de nieuwe meanders ofwel nevengeulen van de Mark. De vogels vormen zo het levende bewijs dat het opnieuw, voor 1,4 miljoen euro, ingerichte deel van het Markdal inderdaad is teruggegeven aan de natuur. Niet alleen oeverzwaluwen maar ook fietsers, skaters, wandelaars en sportvissers hebben de weg teruggevonden naar het Markdal, waar naast de nieuwe nevengeulen, vistrap en zandvang, voor de afvoer van het water in het riviertje, fiets-, wandelpaden en een nieuw kippenbruggetje zijn aangelegd. Als het weer niet al te bar en boos is,

In de boerderij van Wortel-Kolonie organiseren we op 27 augustus een vieermuizenavond. De avond kadert in het initiatief van de "Nacht van de Vleermuis". De deelnemers verzamelen in het voor de gelegenheid ingerichte bat-café. Van daaruit wordt omstreeks 22.00 uur een anderhalf uur durende tocht gemaakt in Wortel-Kolonie, uiteraard met aandacht voor de vleermuizen. Joni Van den Bogaert wordt de gids van dienst. Hij is een ervaren zoogdierkenner en per toeval terug in België. Hij kende Wortel-Kolonie als zijn broekzak en zal met de nodige kennis van zaken tekst en uitleg verschaffen hij de waarnemingen in het duister.

Voerstreek Natuurpunt Markvallei organiseert op 29 augustus een uitzonderlijke busreis naar de Voerstreek. Het is de bedoeling om in het verre Limburg op zoek te gaan naar de prachtige natuur. Ver zullen we niet moeten zoeken. Natuurpunter Bart Hoeymans is sinds een jaar natuurwachter in de Voerstreek. Hij zal de deelnemers wegwijs maken in het prachtige werkgebied. We vertrekken om 8 uur aan het Jan Spannenburgmuseum. Inschrijven bij Jaak Brosens: 03-3157441. 49


gildenleven & schuttersnieuws GROTE KRUISBOOG

Schietspel Hoge Gildenraad De Sint-Sehastiaansgilde uit Retie richtte, onder auspiciën van de Hoge Gildenraad der Kempen het jaarlijks Schietspel in. Ook de zeven gilden van de grote kruisboog vaardigden elks zes schutters af om te trachten het Schietspel te winnen. In een "waaischieting" niet altijd een eenvoudige opdracht. Uiteindelijk kon de gilde van Meer dankzij het kleinste verschil beslag leggen op de zege.

Jan Stoffels koning

De bijeenkomst was voorzien in het Gildenhuis te 12.30 uur. Om 13 uur vertrokken we met stralend lenteweer, de genodigden, de gildenbroeders en zusters begeleid door fanfaremuziek naar het voetbalterrein, waar de schieting plaats had. Frans Tackx sprak in naam van het bestuur een welkomstwoord uit aan de Burgemeester. de Pastoor, de Hoofdmannen, Keizers en Koningen van de andere gilden. Vervolgens las Marcel Floren het reglement voor van de koningsschieting. Koning Jan Stoffels, die reeds 2 termijnen van 6 jaar zijn koningsambt voorbeeldig had vervuld, hing de koningsbreuken op een staander. De burgemeester wenste ook een woord te richten aan de aanwezigen betreffende deze gebeurtenis. Daarna werd de genodigden gevraagd een ereschot te doen na een penning in de beurs te hebben gedeponeerd. Voor het begin van de wedstrijd kregen alle schutters een nummer op hun schoen. Deze bepaalde de volgorde van schieten volgens lidmaatschap anciënniteit. Er namen 30 schutters deel. De uittredende koning had recht op 3 voorkeurschoten. Zijn 3° schot was raak maar de vogel gaf geen krimp. Tijdens de eerste ronde schoot

de aftredende koning een zijvogeltje. In de 3° ronde schoot Wim Hendrickx de hoofdvogel naar beneden. Wim bedankte voor de eer en liet de vogel er terug op plaatsen en trakteerde met een fles jenever. In de 4° ronde haalde aftredende koning J. Stoffels, zonder genade, de vogel naar beneden. Het was ondertussen 16.15 uur geworden. Was het wat warm geworden onder zijn voeten? Jan aanvaardde een 3° termijn van gildenkoning. Er steeg een luid applaus op. Nadien schoot Jan Roeffen nog een zij vogeltje af waardoor hij een fles jenever in de wacht sleepte. De koning werd door de hoofdman opnieuw met de gildenbreuken omgord. Iedereen feliciteerde koning en de koningin. Er volgden bloemen voor de koningin, er klonken feestklanken door de fanfare en de dansgroep voerde de Bruiloftsdans en de Klapschottisch uit. Daarna vertrok de stoet naar het Gildenhuis om het feest verder te zetten met een receptie en gildenbier. Deze feestvreugde duurde tot in de late uurtjes. We wensen de koning en de koningin van harte proficiat met deze 3° koningstitel en daarna Keizer van de St Jorisgilde Minderhout. (J. Adriaensen)

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 juli. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14juli. Tot zondag 18juli kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

50

In de eerste van de zes ronden startte Jan Rombouts uit Meer ijzersterk. Jan moest géén enkel punt prijsgeven; hij begon en eindigde met 36 punten. Het kampschot voor de rozenprijs belandde echter, dankzij een vals windje, in de vier punten. Ad Vermondcn uit Castelré schoot 34 punten voor Jan Bartholomeeusen uit Minderhout met 32. In de tweede ronde schoot Gery Dockx uit Meer het beste met 32 punten. Juul Peeters uit Wortel, Jeanine Martens uit Hoogstraten en John Van Haperen uit Meerle schoten allen 31 punten. In de derde ronde nam Hoogstraten het voortouw door Marc Bleys die 33 punten behaalde. Harry Vanderhenst uit Meerle sloot af op 32 voor Cel Swaenen uit Wortel met 31. Halfweg had Meer reeds een voorsprong opgebouwd van 5 punten. Meer stond op 98 punten voor Wortel, Minderhout en Loenhout telkens met 93 punten. In de vierde ronde schoot J05 Jacobs voor Meer 33 punten. André Bols voor Wortel en Jorge Blockx voor Hoogstraten eindigden op 32 punten. In de voorlaatste ronde kwam Meerle sterk opzetten. Jan Gijsbregts eindigde op 34 punten. Enkel Hoogstraten door Luc Anthonis kon enig weerwerk bieden door te eindigen op 32. In de laatste ronde was de spanning te snijden. De jonge beloftevolle Wim Anthonis uit Hoogstraten kweet zich prachtig van zijn taak en schoot dolgelukkig 33 punten. Jan Van Hasselt uit Loenhout schoot eveneens 33 maar deze gilde kon geen rol meer spelen voor de eindzege. Gert Brosens uit Castelré behaalde 32 punten. Diane Verheyen uit Meerle eindigde op 31. Uiteindelijk bleek Meer beslag te leggen op de eindzege met een totaal van 189 punten. Hoogstraten eindigde tweede met 188 punten geschoten met 15 rozen. Meerle sloot af op ook 188 punten geschoten met 12 rozen. Castelré behaalde 183 punten voor Loenhout 180, Wortel 177 en Minderhout met 172 punten. Het winnende zestal uit Meer bestond uit: Jan Rombouts (36 en tevens winnaar van de rozenprijs). Gery Dockx (32), Robbie Van Wassenhove (30), J05 Jacobs (33). Tom Snijders (30) en tenslotte Dirk Brosens (28).


GILDENLEVEN & SCHUTTERSNIEUWS

KLEINE KRUISBOOG

HANDBOOG Memorial Marcel Verbaeten Groot was hij als mens, groot was hij als (handhoog)schutteren groot was clan ook het ver lies voor de gemeenschap en de schutterswereld, toen hij zo plots door een smartelijk ongeval van ons weggerukt werd. Voor zijn grote inzet, zijn stuwend leiderschap en zijn enorm werk in de schutterswereld moeten wij hem dankbaar zijn. Wij mogen en kunnen hem niet vergeten. Onder impuls van zijn zoon Jos, in samenwerking met enkele van zijn naaste medewerkers, wordt er een jaarlijkse schietwedstrijd ingericht naar idee van Marcel, onder de naam "Memorial Marcel Verbaeten"

leidde en dus uitschakeling tot gevolg had. De finale met 3 ploegen werd betwist tussen VEC Castere, DTK Kasterle en de samengestelde ploeg DKS Poppel en Wuustwezel. Na de voorop gestelde aantal pijlen was het DTK die derde werd, maar VEC en DKS scoorde gelijk met als gevolg dat er tussen deze twee ploegen een nabeurt volgde waarin de moeilijkheidsgraad werd verhoogd. Het ploeggemiddelde werd aangepast aan de 9 laatste geschoten beurten. Dit werd in de naheurt toch iets te hoog voor de schutters DKS. De ploeg van Castelré bleef kalm en koel en scoorde wel. Deze ploeg bestond uit Paul Aerts, Maria Braspennings, Frans Roeien, Jac van Put. Frans Geerts en Peter Geerts.

De vein;ieitcie ploeg bestond int Paul Aeris, Motto Braspenninçs, I)ans Roeien, .Iac ton Put, Frans Geerts en Peter Geen's. Dit is een wedstrijd waarin er word geschoten in ploegverband. Iedere ploeg bestaat uit zes schutters(sters) en er wordt geschoten naar een ploeggerniddelde. Iedere handboogschutter mag deelnemen als hij of zij is aangesloten bij de Noorder- Zuider- ofWesterbond, liga de Kempen of de gilde of enige andere bond. De enige ver eiste die er gesteld word is dat de deelnemer in regel is met de verzekering. Deze wedstrijd heeft ook een vaste datum op de kalender gekregen, namelijk de tweede zondag vanjuni en gaat altijd door op het terrein van Verbaeten. Dit jaar. 2004. was dat 13 juni, (dag van de verkiezingen). De weergoden waren ons gunstig gezind, (bijna) geen wind en een heerlijke temperatuur. Er schreven dan ook 19 ploegen in. Zeker een succes te noemen. Evenzo als de 3 voorgaande uitgaven was ook dit jaar weer de nodige ambiance aanwezig. Spanning en sportieve wedijver liet zich overal voelen. De scoreborden werden met veel aandacht en spanning gevolgd. Wie scoort? Wie gaat door? Wie valt af? Hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe meer spanning hoorbaar en voelbaar werd. Ook de zenuwen begonnen hij sommige ploegen parten te spelen zodanig dat dit tot negatieve resultaten

Zij mochten van Jos Verbaeten de F prijs en de wisselbeker onder groot applaus in ontvangst nemen. De spreker van dienst dankte alle deelnemers voor hun sportiviteit en hun inzet, hij wenste ieder een behouden thuiskomst en hoopte allen te mogen inschrijven voor de 5d uitgave van de Memorial Marcel Verbaeten 2005. De inrichters sloten hun ogen, namen een teug en vonden dat het goed was. (L.v.d.V.)

KARABIJN Loenhout Aan de vijfde kringsschieting met het karabijn, ingericht door de gilde uit Loenhout, namen er 84 schutters deel. Opvallend afwezige was Karel Kusters ut Baarle-Hertog. In de A-reeks schoot Hans De Koek uit Meer 156 punten. In de B-reeks schoot Fons Geerts uit Meer 153 punten. In de C-reeks behaalden Jan Jansen uit Meer de zege met 154 punten. Mike Van Der Stap uit Meersel-Dreef was de enige schutter niet 153 punten. Jef Van Boxel uit Meersel-Dreef, Roos Brosens uit Meer sloten af op 152 punten.

De vierde bondsschieling met de kleine kruisboog bracht 155 schutters naar de Sint-Jorisgilde te Wuustwezel. Frans Van De Locht uit Meer en Mil Van Beeck uit Hoogstraten schoten in de ere reeks 119 punten. Kurt Van De Locht uit Meer sloot af op 118 punten. In de A-reeks schoten Karel Verschueren uit Meerle en Robert Martens uit Hoogstraten 115 punten. Dimitri Vermander uit Hoogstraten was goed voor 114 punten. In de B-reeks schoten Jan Martens, Arnold Van Aperen, Gust Tobé alle drie uit Meer 113 punten. Eddy Geets uit Meer was ook goed voor een dubbeislag maar dan wel in de C-reeks met 113 punten geschoten met 'slechts" 6 rozen. Thys Jansen uit Meer was de eerste van vier schutters met 109 punten. In de D-afdehing sloot Bert Verschueren uit Meerle af op 113 punten. Frans Theeuwes uit Meer was de eerste van vier schutters met 112 punten. Voor de vijfde bondsschieting niet de kleine kruisboog lieten er zich 150 schutters inschrijven te Rijkevorsel. Diane Verheyen uit Meerle was de enige die het maximum der punten kon handhaven. Zij legde in de Ere reeks beslag op de eerste plaats in de uitslag en won uiteraard ook de rozenprijs. Henk Jansen uit Meer schoot in deze Ere reeks 119 punten. Kurt Van De Lucht uit Meer was de eerste schutter niet 117 punten.Met 118 punten schoot Staf Van Herck uit Meerle de eerste plaats in de A-reeks en won de rozenprijs dankzij het beste kanipschot. Suske Goetschalckx uit Meer, Margotiansen uit Meerle schoten 117 punten. In de B-reeks won Patrick Wittenberg uit Meer een dubbelslag. Met 117 punten, geschoten niet 9 rozen, legde hij beslag op zowel de eerste plaats in de rangscliikking als op de rozenprijs. Jan Verschueren lut Meerle schoot 114 punten. Jos Schrijvers uit Hoogstraten eindigde in de D reeks op 116 punten. John Theuns uit Meer en Armand Fleerackers uit Wortel waren goed voor 115 punten. Aan de zesde bondsschieti ng met de kleine kruisboog, ingericht te Meer, namen er 146 schutters deel. Dat Jan Dictus uit Meer ook 120 op 120 schiet is eerder uitzonderlijk. Helaas voor hem mag Jan als thuisschutter niet nieekanipen voor de rozenprijs. André Bols en Henk Jansen. beide uit Meer, eindigden op 119 punten. Jan Gij sbregts uit Meerle schoot 118 punten. Suske Goetschalckx uit Meer sloot de A-reeks af op 118 punten. Gust Tobé behaalde thuis de zege in de B-reeks niet 117 punten. Jan Martens, ook uit Meer, behaalde 116 punten. Arnold Van Aperen uit Meer, zijn ploegmaat Peter Snoeys en Annemie Remeysen uit Hoogstraten schoten 115 punten. In de C-reeks eindigde Peggy Martens uit Hoogstraten op 112 punten. In de D-afdeling behaalde thuisschutter Frans Theeuwes 119 punten. Ploegmaat Cor Van Gils moest twee punten prijsgeven. 51


IIIUIUrnIEIIII1IL'Iflfl Paardesport

Karin Donckers naar Athene MINDERHOUT - De kogel is definitief door de kerk! Van 15 tot 18augustus neemt een Belgische Eventingequipe deel aan de Olympische Spelen in Athene. Dorpsgenote Karin Donckers is alvast geselecteerd om aldaar de Belgische kleuren te verdedigen en na Barcelona, waar ze een prachtig resultaat behaalde, en Sidney, waar ze uitgeschakeld werd door een zware valpartij, is dit haar derde selectie voor het grootste vierjaarlijks sportevenement ter wereld. Om dit te verwezenlijken moet je wat in je body hebben en dat heeft de Minderhoutse amazone ongetwijfeld. Trouwens, zo'n eventingwedstrijd mag je toch wel als de zwaarste discipline binnen de paardensport beschouwen. Dat Karin de laatste tijd geweldig op dreef is, bewijzen haar uitslagen. In de driesterrenwedstrijd in Saumur (Frankrijk) behaalde ze een derde en een vierde plaats, in de tweesterrenwedstrijd in Ede (Nederland) stond ze op het hoogste schavotje terwijl ze in ĂŠĂŠnsterwedstrijd aldaar nog een tweede met Kara en een vierde stek met Kito in de wacht sleepte. Is Karin rijp voor een medaille? Misschien iets te hoog gegrepen, misschien ook niet! In alle geval, wij duimen voor haar! (rel)

P

Rallycross

Tom Geenen en Jos Sterkens internationaal De eerste wedstrijd tellend voor het Europese kampioenschap staat voor de deur en het Team Jos Sterkens heeft zich uitermate goed geprepareerd met de nieuwe Ford Fiesta Super 1600 om een goed kampioenschap te betwisten. Als piloot van de racewagen fungeert de Nederlander Pascal Sutherland, maar het onderhoud van de wagen is in de betrouwbare handen van ex-internationaal rallypiloot Jos Sterkens uit Minderhout. In Portugal kunnen de eerste punten verdiend worden en een sterk deelnemersveld neemt de start in de divisie 1 A, de auto's tot 1600 cc. Om zijn plaats in de C-flnale veilig te stellen laat Sutherland zich niet pramen en in de finale rijdt de Ford van begin tot einde aan de kop. In de B-finale een gebroken as in de versnellingsbak en dan kan je het wel schudden. Toch een mooie 1 ide plaats voor het Sterkens-team. In Frankrijk een gelijkaardig scenario. Onze man wint de C-finale, krijgt de laatste plaats toegewezen in de B-finale en behaalt daarin een schitterende derde stek. Ook Hoogstratenaar Tom Geenen ondernam de trip naar Frankrijk. In de divisie 1 tornde hij op tegen 32 sterke concurrenten. In de eerste reeks klokte hij een 21 ste tijd en in de tweede een 20ste. In de derde reeks liep het mis. Net voor de start een lekke band; vlug omwisselen, maar met drie warme en een koude band is het volstrekt geen

52

sinecurc om dc baan te houden. In de laatstebocht zette de auto zich dan ook rond, de versnellings bak gaf de pijp aan maarten en ook geen finale voor de ongelukkige Tom. (PeSter/rel)

Uitslagen Portugal divisie 1A Groblewski (Polen) Snoek (Ned.) Laskowski (Polen) 11. Pascal Sutherland

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Frankrijk divisie IA Snoek (Ned.) Kalny (CZ) Groblewski (Polen) 8. Pascal Sutherland divisie 1 Eklund (Zweden) Kuypers (Ned.) Larsson (Zweden) 25. Tom Geenen

Wedstrijden 3 en 4juli: Holjes (Zweden) 11juli: Maasmechelen 18juli: Valkenswaard

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/3 15 75 66

1891


SPORT

Stratenloop Bram Everaert zonder genade MINDERHOUT - In totaal 749 deelnemers aan de start! Een gelukzalig weertje voor de doorwinterde atleten. Een flinke bui die voor een grote dosis zuurstof zorgde vlak voor de start en daarna gesloten hemelsluizen. Wat wil je nog meer! De kinderen hadden voordien reeds hun best gedaan in het voorprogramma! Tevreden KWB-inrichters die hun deelnemersveld elk jaar nog zien aangroeien en die weer voor een perfecte Organisatie tekenden. Het klapstuk van de avond heette ongetwijfeld de halve marathon. Wie zou Jan l-Iendrickx aan banden leggen, de man die in bijna alle vorige edities de rest van de bende zijn gespierde kuiten liet bewonderen? Eén man gaf daar een duidelijk antwoord op. De veeljongere Bram Everaert uit Wortel, gymleraar aan het Vito, duldde wel een paar ronden Jans gezelschap, maar schoot dan als een pijl de Minderhoutse bccmden in cu bLiktc afgescheiden de eindstreep voor good old Jan Hendrickx en Bart Meeusen. (rel)

-4

Jogging 5,065 km.

Uitslagen Kinderen (1992-1993) 800 m.

Jogging 10,41 km.

Jongens Thomas De Bruin (Hoogstr.) Ward Maes (Mmd.) Bert Cornelissen (Hoogstr.) Meisjes Tesre Peeters (Vosselaar) JilI Verhoeven (Meerle) Shana Janssen (Oud-Turnh.)

1. Koen Janssens (Vosselaar)

Kinderen (1994-1995) 600 m.

Kinderen (1996-1997) 400 m. Jongens Yoran Jacobs (Oostmalle) Dario Van Der Steen (Brecht) Jan Segers (Weelde) Meisjes Ellen De Rem (St. Job-in t-Goor) Mary Van de Mierop (Oelegem) Britt Verheyen (Meer)

Kinderen (1998) 100 m.

-

LLJ

t. Yelle Van Wayenberghe (Turnhout) Patrick Hapers (Lier) Maarten Bastijns (Beerse)

Jongens Wout Bastiaens (Westerlo) Jarni Geerts (Mmd.) Wouter Meesen (Mmd.) Meisjes Laura Verheyen (Hoogstr.) Stephanie Smeekens (Mmd.) De Bruin Elsi (Hoogstr.)

-

Recreatieve avondj ogging CASTELRE/MEERLE - De atletiekveieniging AVN organiseert de tweede recreatieve avondjogging - 5 of 10 km - in de bossen van de Elsakker en de Schootse Hoek. Donderdag 29 juli is de vertrekplaats café In Holland te Castelré en vrijdag 30 juli aan het Chiro-lokaal (Gemeenteplein) te Meerle. 1-let parcours is voor 95 % onverhard, verkeersvrij en volledig afgepijld. De deelnemers kiezen Vrij hun vertrekuur tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Deelname / inschrijving kost 2 euro per avond en 3 euro voor de twee avonden. Hier is inbegrepen een verfrissing halfweg, een leuke herinnering hij deelname aan de twee avonden en de gelegenheid bij aankomst tot wassen. Voor meer informatie: tel. 03 314 38 92.

Eric Barihoimecu',cn (St.-Lcnaarls) Koen Dc Bic WilIct

Halve marathon 21,1 km. Bram Everaert (Wortel) Jan Hendrickx (Hoogstr.) Bart Meeusen (Hoogstr.)

Blauwe vlag in de Mosten MEER - Ook dit keer werd de blauwe vlag gehesen in de Mosten. Dat wordt zo langzaam een jaarlijkse traditie. Zuiver water dus in (Je Mosten, het hele jaar dooi: Plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders hebben duidelijk zin in het via ghijsen en het was druinmen voor op de .tbto. (ma) -

•1

nTI?.-.-T

Jongens Arno Geerts (Meer) John Sprangers (Meer) Ward Brosens (Meer) Meisjes Jolien Mans (Heist-op-den-Berg) Charlotte Van de Mierop (Oelegem) Inneke Van Hoeck (St.-Lenaarts) 53


KALENDER

Op stap in...

hairstyling mode...

c7

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

SUPRAVINS

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten TeJ.:)03)3l491 94-Fax;(03)31487 17

84

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL, 0313143083

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

HOOGSTRATEN

2de en 4de zondag van de maand van 14 uur tot 16 uur en de dinsdagen daaropvolgend van 19.30 uur tot 21.30 uur.

tim donderdag 30 september FIETSZOEKTOCHTEN van verschillende verenigingen, inschrijving, formulieren en informatie: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, tel. 03340 1955.

tlm zondag 1 augustus TENTOONSTELLING 'Glaskunst', stedelijk museum, begijnhof, woe. tlm zon. van 14 uur tot 17 uur, toegang gratis.

201

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

MEERLE

ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabelhlaan 1 bus 6 2320 Hoogslraten TeL *32(0)336665 11 Fas *32(0)336665 12 Gsm *32 (0)496 10 36 74

Zaterdag 3juli

0175

Vrijdag 9juli

Vrijdag 2juli WINDMOLENPARK aan de Transportzone of ficieel in gebruik genomen om 18 uur.

MUZIEK in het PARK - Dalwijk, zaterdag buurtfeest met barbecue en zondag vanaf 14 uur openluchtconcert.

Zondag 4juli OPENDEURDAG "kegelen', KBG-lokaal, van 13 uur tot 18 uur. org . KBG.

VAT VAN 'T STAD met veel muziek vanaf 19 uur op 'den blijk' van het begijnhof.

KINDERMARKT aan Donckstraat en klooster van 9 uur tot 12.30 uur, openlucht, gratis, org. Meerse Marktcomité.

Zondag 11juli

Donderdag 8juli

RADIOMIS met het Vlaams Radio Koor vanuit FIETSTOCHT en BARBECUE, vertrek 13 uur de Sint-Catharinakerk om 10 uur op Radio 1. aan 't Boerenzaaltje, org. KBG.

Zondag 18juli

Zaterdag 10juli

TWEELANDENTOCHT, inschrijven tussen 8 en 10 uur, org. café De Vélo.

WANDELING, vertrek 13 uur aan 't Boeren zaaltje, org. KBG.

Dinsdag 20juli

Zaterdag 10 & zondag 11juli

MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur.

BEDEVAART naar Scherpenheuvel met brassband en parochie.

Zaterdag 24juli tim zondag 1 augustus

Zondag 11juli

ZOMERTORNOOI tennis enkel & jeugd. Katelijnestraat, gratis. org . Hoogstraatse Tennisclub.

KLEINE FIETSZOEKTOCHT, inschrijven aan het klooster (Donckstraat) tussen 13 uur en 14.30 uur.

Zaterdag 10juli SKATE- en SKEELERTOCHT voorjong en oud, vertrek parochiezaal om 18 uur, inschrijven vanaf 17.30 uur. org . SkeelerTourclub Meerle.

Vrijdag 30juli AVONDJOGGING recreatief, inschrijven tussen 18.30 uur en 19.30 uur, Chiro-lokaal, Gemeenteplein, org. AVN.

MINDERHOUT

Vrijdag 16 tim zondag 18juli HEIFEESTEN 'Maxburg', 21 uur. org . FC Krochtenboys.

FR, ;T

KARWEIENDAG door jongens en meisjes van de KLJ vlug aanmelden aub.

Zaterdag 3 en zondag 4juli

MEER

Zondag 4juli

tim zaterdag 3 juli AVONDF1ETSVIERDAAGSE, vertrek parochiecentrum tussen 18.30 uur en 19.30 uur, org. KWB.

Zaterdag 3 en zondag 4juli ALFONS VAN ERCK '60 jaar schutter', Gildenhuis, zaterdag 15 uur en zondag 10uur, org. Sint-Jorisgilde.

Woensdag 7juli Vrijdag 23 tlm zondag 25juli

HOOGSTRATEN

fl

KERMIS 'Ipenrooi', baan Meer-Meerle, tent, org. vzw Ipenrooi.

A ÇLLML I

[ketro D Jonhe

GEWESTELIJK SPORTFEEST, Bredaseweg 39, openlucht en tent, vanaf 13 uur, org. KBG.

vzw Mussenakker Meer

CjL

Eo, f400gototn)

1' 047 /20.42.92

202

54

.EN NOG VEEL MEER

Nieuw in Hoogstraten:

LAERMOLEN in werking

02/115.0 .6

65

H. Bloediaan 285, Hoogstraten te). 03/314.83.11

'

Waar mensen zich long voelen Waar longe mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag avond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 te, zondagavond vanaf 20.00 u. 10

169


070

Al 30 jaar een oase aan de Boonikes

Taxandriaroute

BIER-WIJNHANDEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 91011900 uur Zondag en maandag gesloten

'TPA

Worteldorp 49-2323 Hoogstralen-Wortel Tel 03 314 5329- Fax 03,3149346

Open: donderdag (2000u), vrijdag, zaterdag(1900u) en zondag 1330u)

,, not

Taxandriaroute

GORRENS WILLY-VERVOORT

Wortels jongerencafé zonder pretentie

vi

143

Zaterdag 10 juli

WORTEL

125 JAAR FANFARE 'De Marckezonen', met de huifkar langs alle gehuchten van het dorp.

Zaterdag 10 en zondag 11juli ALFONS VAN ERCK '60 jaar schutter', Gildenhuis, zaterdag 15 uur en zondag 10 uur, org. Sint-Jorisgalde.

Maandag 5 t/m vrijdag 9juli TENNISOMNISPORTKAMP ga 10 uur. org . TC De Langenberg.

Wil

t (t

Ir 1

Vrijdag 16juli OPEN PETANQUEDAG, Gemeenteplein, openlucht, 13 uur. org . KBG.

Zondag 11juli

INSECTENTOCHT in De Halsche Beemden, vertrek 14 uur aan de kapel in Hal. org . Natuurpunt.

MEERSEL-DREEF

Vrijdag 9 tlm maandag 12juli KERMIS op en rond de Boonnkens. org . Slot.

Zondag 25juli

NY#

1

KERMIS WANDELING naar 't Bolks Heike, vertrek 9.30 uur aan parochiezaal, org. Sportcomité.

Maandag 12 tlm vrijdag 30juli BOUWKAMP aan het Poeleinde, org. vzw Arnica.

Van juni tot september

Zondag 18juli

ROMMELMARKT elke zondag in openlucht. Dreef Geiteneinde, vanaf 8 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd.

RUITERTORNOOI. ruitersplein Beukendreef. vanaf 9 uur, feestprogramma vanaf 14 uur, org. Paardenvrienden.

Zaterdag 3juli

Woensdag 21juli

GEZINSFIETSTOCHT 'Dreefse trip', vertrek café Den Bud van 13 uur tot 14.30 uur, deelnameprijs 3 €.

PONYTORNOOI. ruitersplein Beukendreef. vanaf 9 uur, feestprogramma vanaf 14 uur, org. Paardenvrienden.

• UitgebreIde auto,outebeschrilviug • Bewogwijzerde route van en. 120 km

De Taxandriaroute is een grensoverschrijdende bewegwijzerde autoroute in deAntwerpse Kempen. Naast de noordoostelijke hoek van de Antwerpse Kempen verken je ook de Baronie Breda in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Fraaie groengehieden, zoals het Prinsenpark in Retie of de Gewestbossen van Ravels en boeiende monumenten, waaronder de musea van Turnhout en ons knap gerestaureerd begijnhof van I-loogstraten, wisselen elkaar af. De kolonies van Wortel en Merksplas combineren groen én geschiedenis. Met Bobbejaanland en De Beekse Bergen op het traject wordt het bovendien voor de hele familie een leuk uitje. De volledige route is 120 kilometer lang. Je kunt ook kiezen voor twee verkoertingen van 100 of 75 kilometer. Over het hele traject wij-

van 14 uur tot 18 uur, gratis, org. St.-Luciaco-

Donderdag 29juli

zen blauw-witte zeskantige borden de weg. De route is lusvormig zodat je om het even waar kan starten.

mité. OPENDEURDAG Watermolen, Dreef, van 10

AVONDJOGGING recreatief, inschrijven tussen 18.30 uur en 19.30 uur, Schootsenhoek, café In

wijzerde autoroutes: de Ahdijenroute. Haven-

uur tot 17 uur.

Holland, org. AVN.

CASTELRÉ

Zondag 4juli OPEN DEURDAG Sint-Luciakapel, Meersel,

De provincie Antwerpen telt nog andere hewegroute, Groentestreekroute, Pallieterlandroute, Voor- en Noorderkempenroute en de Scheldelandroute. De brochures van deze autoroutes

10, 11, 12, 13, 17 en 18juli

kosten elk 1.75 euro en zijn verkrijgbaar bij de toeristische infokantoren op het traject. Voor

KERMIS in Meersel-Dreef, met zaterdag 10juli inzet door de fanfare, maandag en dinsdag 12 en 13juli kermisspelen.

DE EIKEN

meer informatie: www.tpa.be

ealérruerrro - roesrruuI

10, 11, 13, 17 en 18juli MOSKES POP, popfestival bij café Moskes, een organisatie van Ad Maas.

John Lijsenslraat 26 - 2321 Meer TeI.&Fax:033157429

198

Hofmans

Zondag 11juli

KERMISVEERING, Meersel, Sint-Luciakapel, 11.30uur, org. St.-Luciacomité.

Zaterdag 17juli AVONDROMMELMARKT van 16 uur tot 23 uur, org. fanfare i.s.m. de plaatselijke middenstand, info: Jaak Snijders. tel. 03 315 7659.

C~A H0IE R1 10 www.caluer.he

B egrafenissen

Crematies Rouwcentrum Grafz erken

03131432.64

hnertijezIui

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

lirij ~ ll 183 -

,

ftrnstraten 031314 66 65

207 142

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11

LOKALE POLITIE

IEIJISARTS EN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen Su.

Wild & Gevogelte

STOFFELS

[]

bvba

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 144

114

APOTHEKERS

squash snooker

Van 2 tot 9juli:

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

22

Tennisclub

APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 3146004.

Zaterdagvoormiddag 3juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten, te!. 03 314 60 04.

161

Van 9 tot 16juli: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas. te!. 01463 31 66.

Zaterdagvoormiddag 10juli: APOTHEEK 1-IORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, te!. 03 31457 24.

Van 16 tot 23juli: Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, kolsniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons.), antiek, brokante en curiosa

k ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

v*,

Lid van de linie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoog.straien

56

.Martens1

Uw maat in je tuin!!! Tuinaan!eg.onderhoud/Beregening en bestrating Pyperpad 15 -2321 Meer - tel. 031315.43.13

APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75.

Zaterdagvoormiddag 17juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, te!. 03 315 73 75.

Van 23 tot 30juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38.

Zaterdagvoormiddag 24juli: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, te!. 03 314 51 50.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

Lu

-

Van 30juli tot 6 augustus: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, SintJozefRijkevorsel, tel. 03312 1220.

Zaterdagvoormiddag 31juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04.

LAR IJ >

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di Om za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gestoten 166

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: me Van der Eiken, tel. 03315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 01443 85 10. WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstratenen alledeelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u. tel. 0 14 40 92 44.

Zelfstandige verpleegkundigen:

handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken i:Teistrcrco .. 2.i 22 Mincieoui 1 Al /1

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 juli. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14 juli. Tot zondag 18 juli kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

STEF KROLS, LIEVE VAN MECI-IELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOU WEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (031314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99 205