februari 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

d e hoogstraatse rn <2 <2 n cl

MAANDBLAD

TWINTIGSTE JAARGANG, NR. 226 FEBRUARI 2004 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

oennouseweg

UIUtVtRIJ LIL MUUiIKAAIbt

34, 1iU HUQ(IRAIN

HET LEVEN ZOALS HET IS... WERKPLAATSEÎÎ Stad HOOGSTRATEN INDVSTRIEEG 2 H006STRAÎEN 'TeL 031482.28 OPENING SGP EN VAN MAANDAG TOT DONPEPDAG VAN VRIAG VAN VOO u Tol .Ia

u 01 IV

L

7'

ç:-

WORTEL

VALENCIA, COSMOS, CONTINU

VAN GRAAF TOT HERTOG

HET EtNDE VAN DE OUDE MELKERIJ

LOKALE RADIO'S VERGUND

DE HEREN VAN HOOGSTRATEN


COLUMN Plakballen en gesmolten ijs Nee, de Rijkswacht heeft niij nooit kunnen bekoren en vrienden zijn wij nooit geworden. Wel keken wij als kleine hengels met bewondering en ontzag naardie blinkende helmen en die geweldige geweren toen de H. Bloedprocessie weer eens door de Vrijheid trok. Naast het baldakijn schreden twee rijen rijkswachters in gala-Liniform. Onze kinderogen vielen haast uit hun kassen terwijl het volk deemoedig op de knieën viel uit eerbied voor het Heilig Bloed. De geur van paardendrollen en het geflikker in de zon van de duizenden kleurrijke papiersnippertjes waaraan wij allen tot duimverdovend toe aan geknipt hadden, maakte het er alleen maar fantastischer op. Wij kenden ze allemaal.die rijkswachters van weleer. Wanteigenlijk waren wij ook buren, en soms ook wel kind aan huis. Hoewel, kind aan huis is een groot woord. We kenden de families en de woningen, maar meestal was het bellen aan de grote poort. Het rijkswachtbureau was verboden terrein. Dit heb ik niet zo vaak gezien maar de eerste keer was genoeg voor heel de rest van mijnjeugdjaren. Ik voel de hand nog op mijn schouder. Niet een gemoedelijk schouderklopje, maar een ruige hand, een stevige greep met daarachter een zware stem "Kom maar mee, manneke". En nors trok hij mij met knikkende knieën mee in de kazerne. Ik was amper negen jaar. mijn broer deed die dag zijn Plechtige Communie

en er waren verkiezingen in aantocht. De bomen en Iantaarnpalen dropen van de colle en de verkiezingsaffiches.." BSP" schreeuwden ze iedereen toe. Van Spa rood of Spa bruis was er toen in de verste verte nog geen sprake en de naam Steve was toen nog onbekend in de katholieke Vlaamse doopregisters. Met zijn drieën werden wij opgepakt, op heterdaad betrapt. Het verrassingseffect had zijn vruchten afgeworpen. De vierde maat ontsprong de dans en spurtte als een haas het gangetje naast hun huis in. Zij pikten hem na de middag van uit de zetel in de living mee. Daar stonden wij dan in het bureau, een noeste commandant vanachter de tafel snauwde ons toe: "zakken leegmaken en alles op tafel leggen" En toen verschenen uit de diepste zakken van die korte broekende tot papierballen herleidde socialistenplaksels. Een bekentenis de facto. Toen begon het verhoor. Eerst samen met zijn drieën. In het begin voelde ik mij nog iets veiliger want ge weet maar nooit wat het help als een burgerneesterszoon met bange stem vertelt dat hij dat van zijn vader moest. Maarde commandant was niet te vermurwen. Een goede snauw en veel geschrjf. Daarna begon de individuele ondervraging, de andere twee mochten buiten geduldig wachten. Het bleef maar duren en duren. De klokken luidden voor de hoogmis en de Plechtige Communie. Thuis steeg de spanning

want niemand wist waar die kleine rosse weer naar toe was. De spanning werd zelfs een beetje paniek en iedereen stond op straat. Tot een aardig buurvrouwtje het relaas van de "arrestatie" vertelde. Met zijn stoute schoenen aan stapte mijn vader toen de kazerne binnen. Na veel vijven en zessen mocht de verloren en stoute zoon mee naar huis maar niet vooraleer vader gans het proces-verbaal getekend had. Ik herinner mij alvast niets meer van mijn broer zijn Plechtige Communie, maar die rijkswachtkazerne stond van toen af in mijn ziel gebrand. De latere verhalen over die heroïsche ontsnapping uit het cachot met het we-deksel konden alleen maar op onze vurigste sympathie rekenen. Nu de rosse haren al lang verbleekt zijn in de sapstroom van het leven leek mij de tijd van verzoening aangebroken. Een terrasje op de binnenkoer in het hol van de leeuw met een ijs tot aan mijn kin gegarnierd met dikke aardbeien en een hele mop van verse slagroom leek mij de ultieme zoete weerwraak. Lang leve de kazerne en geef er iedereen nog ene. Maar met het ijs smolt ook deze droom. De kazerne wordt hotel, nu één met 22 kamers. Gelukkig kunnende klanten van morgen zelf kiezen wanneer ze terug naar buiten komen. Mij zien ze daar alvast niet meer. Jh.

DE WERELD VAN *

* *

0

*

/ "4

1;

/

"4IL


OMSLAG VERHAAL

Het leven zoals het is

De werkmannen van de stad Op stap met de gemeentearbeiders "Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb, dan begin ik er beslist eens aan ...... Telkens ik het liedje hoor zie ik de beelden nog voor mij: die gemeentearbeiders van Aarschot. Het is allemaal lang geleden maar ze zijn als het ware op mijn netvlies blijven staan. Heel Vlaanderen heeft er mee gelachen, honderden moppen werden er over getapt en voor de televisieploeg van weleer met hun verborgen camera was het een schot in de roos. Maar dat was het zeker niet voor deze werkrnensen en voor de duizenden gemeentearbeiders overal te lande. Voor hen was het eerder een stevige stamp onder de kont en een stempel voor de rest van hun leven. Het heeft lang geduurd vooraleer ze van die kwalijke reputatie zijn af geraakt. Gelukkig blijft daar vandaag haast niets meer van over. De gemeenten zijn een echt bedrijf geworden met technisch geschoolde arbeiders waarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin hoog op het verlanglijstje staan. In Hoogstraten is dat niet minder. Als een geoliede machine dragen de 54 werklieden van de gemeente er elke dag toe bij dat het in Hoogstraten goed vertoeven is. Scholen en andere openbare gebouwen onderhouden, wegen herstellen, rioleringen aanleggen, bomen planten, grachten reinigen en plantsoenen onderhouden, huisvuil ophalen, enz , we staan er gewoon niet meer bij stil hoe het leven in onze stad er zou uitzien zonder de inzet van heel deze ploeg. Kort na de nieuwjaarsfeesten gingen wij met hen op stap en ontmoetten tal van gemotiveerde mannen, vrolijke gasten, dorpsfilosofen. vakmannen .... kortom. arbeiders van alle slag. Net zoals het leven is.

De werkplaatsen van de stad Dagelijks knooppunt voor zo'n 50 werknemers Soms hoor je de mensen wel eens vragen: Hoeveel mannen en vrouwen werken er eigenlijk bij de gemeente? Wat doen die allemaal? Aan de Industrieweg 2 komen en gaan 's morgens en 's avonds een vijftigtal personeelsleden van de gemeente. Enkelen werken daar ter plaatse maar de meeste werknemers verspreiden zich over tal van plaatsen in onze gemeente. Nieuwsgierig zoals we zijn, gingen we eens kijken en hadden er een gesprek met Willy Lodewijckx, verantwoordelijke van het magazijn. De gemeentelijke technische dienst bestaat uit drie grote groepen: wegen, gebouwen en groendienst. Aan het hoofd van elke groep staat een ploegbaas en sinds enige tijd heeft iedereen ook gepaste, uniforme kledij ontvangen. Gezien de aard van het werk wordt heel veel aandacht besteed aan de veiligheid. Ook de nieuwe kleding is een deel van deze hekommernis. Sommige werklieden hebben een vaste werkplaats, zoals Alfons Stoffels in Meer en Alfons Aerts in Minderhout. Maar voor de meeste werknemers is het werkterrein de ganse gemeente: alle gebouwen van de stad, alle straten, pleinen en wegen, alle parken, plantsoenen en andere aanplantingen. Op het terrein van de gemeentelijke werkplaatsen trefje meestal maar een paar mensen aan: één in het magazijn, twee in de schrijnwerkerij, één in de garage, twee in de afdeling metaal (smidse) en misschien iemand in het bureau. Maar juist zoals de vijf schilders zijn ook zij dikwijls elders aan het werk.

Prima outillage Ongeveer vijftien jaar geleden verhuisde de gemeentelij ke werkplaats vanuit het centnim naar het industrieterrein De Kluis. Het eerste wat opvalt is de grote ruimte: ruime loodsen en werkplaatsen. een grote vrije ruimte tussen de gebouwen en achteraan nog een heel terrein voor het stockeren van allerlei materialen die geen overdekte plaats nodig hebben. Hier vinden we o.a. de wagens met nadarafsluitingen, materialen voor wegenbouw (stenen) en ook veel gerecupereerde zaken. Want alles wat misschien later nog van pas kan komen, wordt netjes bijgehouden. Natuurlijk Lijn erook de nodige sanitaire voorzieningen en een bureau waar straks (?) misschien een overkoepelende' chef komt zitten. Helemaal vooraan, links van de ingang, staan een aantal pompen met brandstoffen voor de voertuigen van de gemeente, het OCMW, de brandweer

en de politie van de ganse zone Noorderkempen. Cor De Bie, verantwoordelijke van de garage, wist ons te vertellen dat er in 2003 ruim 150.000 liter brandstof werd getankt. Wie wil tanken moet twee sleutels hebben: een zwarte sleutel die bij het voertuig hoort én een groene sleutel die bij de persoon hoort. Zokan men perfect controleren wie wat, wanneer heeft getankt voor welk voertuig. Maar hij is niet alleen verantwoordelijk voor het benzinestation maar ook voor het onderhoud van ongeveer 50 gemeentelijke voertuigen. Cor is oudleerling van het Vito, afdeling auto-mechanica (en van ondergetekende) en terecht fier op zijn goed uitgeruste werkplaats. Nog iets heel merkwaardig ontdekt! Naast een van de loodsen staat een model hondenhok met een binnen- en buitenverblijf. Wanneer iemand een zwei-fhond signaleert, gaat de politie die hond vangen en brengt hem naar het hondenhok van de gemeentelijke werkplaatsen. Eikjaar zijn er toch tussen de dertig á veertig gasten die daar dan meestal een nacht blijven. Ze krijgen er eten en drinken en 's morgens worden ze ook - zoals dat hoort— netjes uitgelaten vooreen korte wandeling. Daarna vertrekken ze naar het hondenasiel Canina in Essen. Het zijn vooral de mannen van de dienst wegen die de zwerfhonden opmerken. Zwerfkatten worden voorlopig nog niet opgepakt. Goed afgezonderd van de rest, is er wel een speciale plaats voor het (tijdelijk) bewaren van 3


Bed ri jfskled ing voor industrie - land- & tuinbouw - voeding -

Signalisatiekleding Regenkleding Veilig heidsschoenen Hoofdbescherming voor gehoor - oog - gelaat- adem -

Handschoenen

Promotiekleding T-shirts - sweaters - bodywarmers -

Alle textieldruk Alle Borduurwerk

E&S Design bvba Hinnenbøomstraat 1 busi B-2320 Hoogstraten

tel 03 31495 57 fax 03 314 78 41 www.es-clesign.be

1

1


OMSLAG VERHAAL gevaarlijke producten. Ook hier staan de veiligheidsregels bovenaan.

veel belangstelling te zijn voor de fietsen en het snoeihout van de groendienst.

Het magazijn

Het graveren van de fietsen wordt niet meer door de politie gedaan. Het is ĂŠĂŠn van de nieuwe taken van de magazijnier. Veel fietsers maken van deze dienstverlening gebruik, vooral in de zomermaanden kan het druk zijn, toch wel een honderd per jaar. Dankzij het personeel, de goede uitrusting van de ateliers en de tlinke voorraad van het magazijn kunnen de meeste werken (herstellingen, e.a.) door de eigen mensen worden uitgevoerd en moet men heel weinig beroep doen op externe werkkrachten of firma's. De volledige inhoud van het magazijn staat ook op de computer. Willy kan dan ook opelk monlent een juiste inventaris geven. Zo weet men ook precies op tijd wat er wanneer moet besteld worden.

'Ja', zegt Willy Lodewijckx: 'We bewaren hier alles wat nog nodig of nuttig kan zijn en we hebben hier ook werkelijk alles in vooiTaad wat de verschillende ploegen nodig hebben voor het dagelijks werk, tot en met allerlei gerief voor de poetsdienst.' Het gemeentelijk magazijn is dan ook een vrij indrukwekkende verzameling van allerlei materialen. o.a. nodig voor de meest diverse onderhoudswerkenen herstellingen. Rattenvergif is er niet meer. De gemeente is gestopt met de distributie hiervan. De mensen die het nog nodig hebben, moeten het nu zelf maar gaan kopen. Maar alle spullen, groot en klein, van de uitleendienst zitten hier wel. Hier kan men- met een document van de administratie - de gevraagde stukken komen halen. Ook het oude of afgedankte materiaal dat men wenst te verkopen, wordt ook in het magazijn of een loods bijgehouden tot aan de verkoopdag. Ondertussen kunnen de eventuele liefhebbers al eens komen kijken. Er blijkt toch

Wie zijn ze? Wie zou je zoal kunnen ontmoeten - 's mor gens om 8 uur of 's avonds om 16.30 uur - aan de werkplaatsen van de stad? De namen: Willy Lodewijckx, Herman Bols, Robert Ti lburgs, Leo Van Harn, Wim Verboven, Peter Van Kerkhoven,

Alfons Aerts, Frans Boeren, Stanny De Beuckelaer, Frans Donckers, Ludo Donckers, Louis Geerts, Piet Graumans, Willy Laurijssen, Alfons Stoffels, Marcel Stoops, Jozef Suyckerbuyk, Louis Van Gestel, Piet Van Sas, Peter Vinckx, Ronny Baelemans, Ronny Van Opstal, Marc De Laet, Peter Geerts, JozefKoyen. Jurgen Renders, Marc Brosens, Louis De Bie, Frans Govaerts, Harry Govaerts, Viktor Huysmans. Jos Jansen. Frans Jochems, Walter Lenaerts, LLido Lodewijckx, Robert Lodewijckx, Jozef Rombouts, Toon Rombouts, Karel Rommens, Michael Vindevoghel, Jan Van Sas, Stan Verschueren, Frans Coertjens, Marc Herijgers, Adriaan Pluym, Lizette Vernieiren, Guy Brees, Corneel De Bie. Guy Geens, Jozef Doms, August Goetschalckx, Jos Goetschalckx en Jan LaLirijssen. Je merkt het wel: veel mannen en een enkele vrouw. Niet al deze personeelsleden komen dagelijks naar de werkplaatsen. De mensen die in De Mosten werken of in het containerpark gaan rechtstreeks naarhun werkplaats. Beginjanuari maakten wij op een gewone werkdag om 16.30 uur een foto van de toen aanwezige werknemers. Met de hulp van deze namen kun je misschien toch een flink pak gezichten herkennen. (j.$)

o

Dedagtaakis voorbij. Samen op detbto en dan naar/iuis. Helaas, nietiedereen was aanwezig. Sommigen luidden ver/nl of ivaren misschien zi ek of zijn al rechtstreeks van hun werkplaats naar huis gegaan. Zoek maar eens wie je kent. De namen staan in het artikel.


OMSLAG VERHAAL

Altijd ambreren

Op stap met de gemeentearbeiders

De mannen van de vuilkar Iedere ochtend om acht uur vertrekt de vuilniskar van Hoogstraten aan het gemeentelijke magazijn. Op weg naar een plaats ergens in de fusiegemeente. Het is een beeld dat iedereen heel goed kent: de wagen die langzaam, constant optrekkend en afremmend door de straat rijdt, terwijl de twee mannen achterop, bij elke vuilniszak afstappen en deze met een zwier in de kar te gooien. Maar wie zijn deze mensen, 'de mannen van de vuilniskar'? Hoe zit hun werk precies ineen? Waaruit bestaat hun dagtaak? Het verslag van een rit met de vuilkar. s Ochtends, vlak voor vertrek, staat de vrachtwagen al klaar voor het gemeentelijke magazijn. Terwijl de meeste werkmannen binnen van hun worstenbrood genieten - het is verloren maandag —neem ik alvast een kijkje bij de vuilniskar. Wat me van buiten meteen opvalt, is hoe schoon de wagen is, ook de laadbak. Er is geen enkel vies geurspoortje te bemerken. Voor zo verhet kan, ziet die er fris en proper uit. En een tweede opvallende vaststelling: er schalt muziek uit de laadruimte. Radio Donna. Een idee van henzelf, zo legt men uit. Met een snoert je vanuit de radiocahine tot aan een box bovenin de laadbak. Dat maakt het werken voor de mannen achterop een stuk prettiger. Het idee werd trouwens al overgenomen bij vui!niwagens uit andere gemeentes. We vertrekken, Ik neem plaats naast de chauffeur. Robert Lodewijckx. Ter ere van mijn aanwe/igheid staan Karel Rommens en Harry Govaerts al achterop de wagen. Als de mannen een langere afstand afleggen, zitten Karel en Harry bij in de cabine. We rijden langs een overvolle Vrijheid richting Meerle. Over de afstand Rusthuis - Van Aertselaarplein doen we precies even lang als over de rest van de rit tot aan de Bredaseweg. 'De mensen klagen vaak', zo legt Robert uit. 'dat wij op de Vrijheid voor vertraging en opstopping zorgen, maarje ziet het nu zelf, zonder ons is er al opstopping genoeg.' Op woensdagochtend, wanneer de vuilniskar de ronde van Hoogstraten centrum doet, mogen ze zelfs niet starten op de Vrijheid, vanwege de klachten over opstopping. Mensen klagen blijkbaar graag en veel, als het over de vuilnisophaling gaat.

Wij hebben het steeds gedaan Robert rijdt al veertienjaar rond met de vuilniskar. Hij is de enige vaste chauffeur. De mannen achterop. Karel en Harry, zijn ongeveer even lang in dienst. Karel doet dit werk al veertien jaar, Harry werkt sinds '89 op de vuilniskar, zo vertellen ze later. Ze doen het werk enorm graag. Overdag zijn ze min of meereigen baas en het buitenwerk is heel prettig. Maar vooral de beweging tijdens het werk is een pluspunt. Ieder heeft zijn vaste taak, en daar wordt niet in geruild. Er is wel een reserve'ploegje', voor het

geval één van de drie ziek is. Louis de Bie is reservechauffeur en Michel Vindevogel reserveophaler. De werkweek van Robert, Karel en Harry beslaat drie en een halve dag. Van maandag t.e.m. donderdagmiddag halen ze vuil

Wanneer we de Bredaseweg indraaien, beguit de ronde. Voor Karel en Harry betekent dit iedere zak in de gaten houden en meenemen, voor Robert iedere zak tijdig opmerken, maar ook Karel en Harry, iedere fietser, voetganger, auto, bus, vrachtwagen en obstakel langs de weg in de gaten houden. Mijn idee dat chauffeur op de vuilniskar de leukste job is. wordt door Robert onmiddellijk ontkracht. Vooral het constante opletten en het continue wisselen met je been van optrekken tot afremmen vergt heel veel concentratie.Ook moet Rohert alles rondom de wagen in de gaten houden. Hiervoor heeft hij vijf buitenspiegels ter beschikking. Vier jaar geleden heeft Robert al gevraagd om op zoek te gaan naar een opvolger. Maar vui lniswagenbestLiurder is geen populaire baan. De kandidaat die vorig jaar weerhouden werd ging na twee uur proefrijden met Robert al naar huis. Maar op het moment vindt hij het wel leuk werk. Er ligt een kerstboom langs de weg. 'Te laat', zegt

Op stap met de mannen van de ''uilkar: v,l.n. r. Robe rtLodewi jckx, Harry Govaerts en Karel Roinmens op. Op donderdagmiddag poetst Robert de vuilniskar. Iedere week wordt heel de laadbak gereinigd, eerst met de hogedrukspuit en daarna met ontsmettingsmiddel. Tenslotte worden de schuivers van de bak gesmeerd. Het reinigen en ontsmetten is niet enkel nodig voor de hygiëne en geur, ook omdat de vuilniskaréén mde maand de groene plasticzakken ophaalt. De andere ophalingen worden uitbesteed. Op vrijdag hebben de mannen van de vuilniskar vrij, als compensatie voor het vuile werk wat ze doen. Rohert is ondertussen ongeveer 26 jaar in dienst hij de gemeente Hoogstraten. Voor hij bestuurder werd, heeft hij eerst zevenjaar achterop gestaan, terwijl zijn broer chauffeerde.

Robert. 'dat was vorige week, die nemen we niet meer mee. Maar wij hebben het wel meestal gedaan.' Er wordt een boekje opengedaan over de minder prettige kantjes van de medemens. Mijn mond valt soms open van verbazing. Het hoogtepunt zijnde 'straffe verhalen'. Mensen blijken erg verknocht aan hun vuilzak. Zo zijn er mensen die nauwlettend de wagen in de gaten houden, en bij de minste vertraging al naar het stadhuis bellen. Ook vergeet men vaak de zak tijdig aan de straat te zetten, maar steekt men de schuld op de vuilnismannen. Zij zijn dan zogezegd niet langs geweest. 'Maar,' zo zegt Robert, 'terugkeren doen we niet. Wanneer ik net je huis ben voorbijgereden, moet jeje zak maar achterna brengen. Als we telkens zouden terugdraaien raken we ongelofelijk achter


OMSLAG VERHAAL op schema.' Maar u raadt het al: de mensen in kwestie bellen naar het stadhuis niet hun klachten. 'Wij krijgen dan telefoon dat we de zak toch moeten ophalen', io vertelt Robert. 'Op het gemeentehuis wil men blijkbaar geen klachten horen over de vuilniskar.' Soms wordt er ook speciaal een camionette Liitgestuurd terere van de laattijdige Hoogstratenaar.

Van glas tot dooie kat Het strafste wat Robert mee heeft gemaakt, gebeurde een paar jaar terug. Een vrouw was te laat met haar vuilniszak. Robert reed door. De vrouw werd zo kwaad dat ze in de auto stapte en de vuilniswagen achterna reed. Ter hoogte van Meersel-Dreef had de vrouw de camion ingehaald. En kolere rukte zede deurvan de cabine open en sleurde Robert aan zijn kraag de straat op. Ze dreigde ermee de burgemeester op te bellen hierover, wat ook is gebeurd. Vervolgens kon Robert het gaan uitleggen. Meestal blijft de overlast van medemensen beperkt tot verbale en visuele agressie: de middelvinger in de lucht en het wijsvingertje op het voorhoofd. 'Het zijn meer vrouwen dan mannen die zo reageren wanneer ze door ons op de weg worden gehinderd' gaat Robert verder, 'mannen nemen meerrisico en passeren ons, zonder te weten of het kan. tk heb geleerd het over me heen te laten gaan. Tot drie tellen, zeggen ze dan op de werkplaats.' Ooit heeft Rohert met zijn wagen 6uur in de berm gehangen: 'Ze werkten aan de berm, er lag zand op de weg, net als een beetje klei. De carnion slipte eroveren raakte van de kant. Ik moest er in blijven zitten, anders raakte de wagen uit balans en zou hij in de sloot vallen. Van half twee's namiddags tot zeven uur 's avonds heb ik er gezeten.' Over de inhoud van de zakken en de manier van dichtmaken, kunnen de mannen ook het een en ander vertellen. Heel vaak steken mensen glas in de zak, wat niet mag en heel gevaarlijk is. De zakken worden ook veel te veel verkeerd dichtgemaakt: men plakt de zak dicht, in plaats van het uiteinde samen te knopen. Heel vervelend voor Karel en Harry, aangezien ze zo geen grip hebben op de zak. Het vreemdste wat Robert ooit aantrof toen hij zelf nog achterop stond, waren 4 dooie katten in een vuilniszak. Nota bene bij een dierenarts aan de Straat. Het werd gemeld en de man kreeg een boete. Ook zwerfvuil langs de kant van de weg moeten zecontroleren. 'We zoeken dan naarsporen van de dader, een adres of zo'.

De wandelende vuilnisman Wij rijden ondertussen over Heerle, richting Meerle dorp. We komen op de meest kleine en verlaten wegget jes, waar Robert trouwens feilloos langsrijdt. Iedere boom of obstakel wordt totop de centimeter af nauwkeurig ontweken. 'Voor de allersmalste weggetjes of de onverharde paadjes wordt eens in de maand een camionette gebruikt om alle afval ineens op te halen' zegt Robert. Nu pas valt het me op hoeveel doodlopende weggetjes groot Hoogstraten kent. Soms rijden we een kilometerover zo'n weg om op het einde één vuilnis-

'-

/?.O/)C ii

L ,ile ii'ij °l

ii / : iJn

zak op te halen. 'Maar de mensen betalen belasting,' legt Robert uit 'en dus hebben ze recht op huisvuilophaling.' De ronde die de mannen rijden, wordt door de chauffeur zelf uitgestippeld. Normaal gezien doe je er zo' n halfjaarover om zo' mi ronde te verfijnen. 'Ik had het grote voordeel dat ik al 7jaar meereed toen ik chauffeur werd,' vertelt Robert, 'ik kende de meeste wegen al.' Ieder nieuw adres wat erbij komt, bvb. als ereen nieuw huis is gebouwd, moet ingepast worden in de route. De drie mannen blijven ook voortdurend zoeken naar manieren om de ophaling vlotteren sneller te krijgen. Wanneer we al eventjes rondom Meerle rijden, vertelt Robert dat Karel al zo' mi tien minuten terug van de wagen is gestapt. Terwijl wij rond het dorp rijden, gaat Karel te voet dwars door Meerle om er alle zakken alvast te groeperen. Dat bespaart de mannen veel tijd straks bij het ophalen. Pas 15 minuten laterzal Karel ineens terugopduiken. Hij heeft ondertussen een drietal km. afgelegd. 'Per dag leg ik ongeveer 14 kin, te voet af, 'vertelt Karel. Ook verder op de ronde loopt Karel regelmatig voor de wagen uit. Een bekend beeld, /0 bedenk ik ineens. Karel is er zelfs al eens mee op TV geweest, in 'Afrit 9'. Dat was n.a.v. een artikel in de Gazet Van Antwerpen. Men had eerder een foto getoond van een werkman slapend bij een standbeeld, in een andere gemeente. Tot iemand tipte over de hard werkende Karel, en men ontdekte dat het ook anders kon.

Scheurdekouseweg Ik geniet van de rit, alleen al de plaatsen waar ik komende landelijke omgeving die enorm bekoort. 'Morgen - dinsdag - rijden we de mooiste rit van de week,' zegt Rohert 'dan rijden we in Meer. langs de Mosten. Dat is een mooie omgeving maar ook rustiger rijden voor mij. De huizen liggen er ver uit elkaar, waardoor ik al eens wat meer kan doorrijden.' Je komt ook van al les tegen op de route.Zo zijn wij er tegen wil en dank getuige van wanneer iemand met een ambulance thuis wordt opgehaald. In Meer passeert de wagen ook in de Donckstraat

Isarel Ronune,m.s aan liet o'er,(. langs de kerk. 'Soms voel ik mij echt wel ambetant' zegt Robert, 'wanneer we erlangs rijden net 01) het moment dat er iemand begraven wordt. Zo'n vuilniswagen die er passeert is voor mijn gevoel ongepast. Ik probeerde wagen dan even langs de kant van de weg te zetten.' Robert kent groot Hoogstraten als rijn broekzak, van de Vrijheid tot aan de Scheurdekouseweg. Een straatnaam waar van ik nog nooit had gehoord. Tot mijn volgende verbazing blijk ik de eerste te zijn die in al die jaren meerijdt niet de vuilniskar. Nochtans is het een leerrijke ervaring. Ik had verwacht dat de schepen van Openbare Werken wel eens mee zou gaan, om zo het reilen en zeilen van zijn diensten te leren kennen. Want Robert vindt hetjammer, dat de beslissingen van hogerhand over de vuilnisdienst worden genomen zonder Robert. Karel of Harry inspraak te geven. 'De aanschaf van de vrachtwagen bijvoorbeeld,' zegt Robert, 'wordtgedaan door de ploegbaas en de schepen. Aan mij vragen ze niks. Zo had ik de cabine graag wat ruimergezien, de sehootak van Harry en Karel moeten nu opgeborgen worden bij de laadruimte.' Ook is er opnieuw sprake van een eventuele uitbesteding van de huisvuilophaling. Maar de huidige ploeg wordt niet om raad gevraagd. Op het einde van mijn bezoek, na het nemen van de foto's, staan we nog te praten niet Karel en Harry. Ineens krijgt Robert het aan de stok met een klagende burger. We staan op Dreef. Hoewel Robert zijn wagen midden op de weg heeft stilgezet, heeft hij erop gelet dat er naast de wagen een lege parkeerstrook is, zodat auto's hem ruim kunnen passeren. Maar de bewoner in kwestie wenst zijn auto pal tegenover zijn eigendom te parkeren, uitgerekend op de lege parkeerstrook naastde vuilniskar. Daardoor is de inhaalstrook nu te nauw geworden en een voorbij rijdende auto raakt de buitenspiegel van meneer. De schuld van Robert, volgens de man. Deze reageert beheerst en gedecideerd op de beschuldigingen en verwijten. Maar het mag niet baten, cle man verdwijmn mapperend van de straat. 'Zieje wel,' zegt Robert 'Wij hebben het altijd gedaan'.


OMSLAG VERHAAL Een dag op het containerpark

Dat is hier geen stort hé! Alle vijf de medewerkers van het gemeentelijke containerpark zijn er even beslist over. Ze willen me meteen twee dingen duidelijk maken. Ten eerste wordt hier niet zomaar afval 'gestort', hier wordt alles netjes en tot in de puntjes gesorteerd en opgeslagen: ten tweede zijn de medewerkers niet zomaar suppoosten die als enige taak hebben te wijzen waar je je afval mag neersmijten. Het zijn goed opgeleide en op hun omvangrijke taak berekende mensen die, wat hieronder mag blijken, gemotiveerd de burger zijn afval in ontvangst nemen. Een dagje op het gemeentelijke con ta in erp ark.

Geolied team Het is nog donker als we ons op een zaterdagochtend tegen het openingsuur aan op het containerpark melden. Frans, Jaan, Marc, Guy en - met nog kleine oogjes van het personeelsbal de avond tevoren —Lizette staan in werkpak klaar om de eerste klanten op te vangen. "Nu is het nog rustig, (is winter en de vakantie is voorbij. Maar in den uitkoom staan ze hierom dit uurdikwijls al aan te schuiven van voor den bocht." Nu is er nog tijd voor een kop koftie, die al klaar staat in hun nieuwe kantoor. Met keuken, ruim sanitair en douches. "Daar zijn we best fier over, en content. Nu hebben we tenminste plaats om

heid om kennis te maken met de ploeg die het cuntainerpark onder zijn hoede heeft. Frans is 63 - maar nog niet van plan om op pensioen te gaan -werkt al 2jaar op het containerpark; Jaan is 52 en 6 jaar bezig, Lizette - de enige vrouw onder de gemeentewerkmannen —is 43 en 2jaar op het park. Marc is 33 en al 7 jaar op het park. Guy is 22 en werkt tijdelijk vooréén jaar op het containerpark sedert april 2003. Onder hun vijven hebben ze de taken netjes verdeeld. Iederheeftzijn eigen verantwoordelijkheid en weet wat er hem of haar te doen staat. "Het is hier niet het zwaarste werk, maarje moet er wel je hoofd bij houden. De aard en de hoeveelheden van

Til

:

Het containerparkteain: t'.l.n.r. Fi'an', Liette, laan, Maic en Guv. alles goed te organiseren. Alleen de nieuwe weegbrug nog, die wordt binnenkort verwacht. De eerste weegbrug die hier weggezet werd was er een voor in de keuken. Daar kon geen auto met aanhangwagentje op. Die er nu ligt, is beter, maar dat is een tijdelijke en daarom staat die werfkar erbij. Daar staat de computer van de weegbrug in." De kop koffie is tevens een uitstekende gelegen-

de afvalstoffen die hier toekomen zijn talrijk en divers." Elke medewerker heeft een degelijke opleiding genoten en krijgt nog regelmatig bijscholing. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen het uitstekend met elkaar vinden. "Dat moet ook, we brengen nogal wat uren samen door. Dan kunt ge maar beter overeenkomen, dan gaat het werk heel

'

Die PMD-:ak blij/t een probleem; de mensen kunnen of willen het niet uit mekaar houden wat er wel en niet in mag. wat makkelijker." Samen vormen ze een goed geolied team dat de zaak goed onder controle heeft.

Obussen Dat merk ik direct als ik een rondleiding krijg op het park. Bovendien wordt het me duidelijk dat de opleiding die deze kregen absoluut geen overbodige luxe is. Tientallen containers met alle soorten afvalstoffen. Alles netjes gescheiden, daar houden de medewerkers streng toezicht op: "Dat is natuurlijk zowat het belangrijkste van het containerpark. dat de afvalstoffen niet door mekaar geraken. Anders heeft heel dat spel hier geen tin. Als het goed gesorteerd is. heeft de ophaler er geen dol meer mee. Anders nemen ze het trouwens niet meer mee.' Zowat het meest kritische is de afdeling voor de schadelijkeen gev aarlijke afvalstoffen. Marc is de man die hier het beste thuis in is. De chemiecontainer heeft tien compartimenten, elk voor stoffen met specifieke chemische kenmerken. "Het kan heel tot gevaarlijke toestanden leiden als je bepaalde stoffen samenvoegt. Brandbare stoffen en bijtende stoffen bijvoorbeeld. Probleem is dat mensen dikwijls niet weten wat ze bij hebben. Als er nog een etiket op zit, is het voor ons geen probleem. dat hebben we geleerd. Maar ze komen hier ook met limonadeflessen of oude verfbussen, die ze gevonden hebben in het kot van de vava. Die dateren nog van de tijd dat ge alles kon krijgen. Regelmatigkomterhiernog wel iemand aanzetten met E605." Het raarste dat ze tot hiertoe binnenkregen is munitie. "Obussen en van die grote kogels. Geladen en wel. Dan bellen we de politie en die waarschuwt dan Dovo. de ontmijningsdienst van het leger. die het gevaarlijke spul komt ophalen". Een beetje van de chemiecontainer staan een aantal stevige en goed gesloten oranje vaten. "Dat is ook geen gewoon spul. Daarin zitten producten om XTC of en ander soort drug te maken. Dat is door de politie in beslag genomen en hierweggezet. Het is nu wachten op toelating op het parket om het te laten vernietigen, maardat wachten duurt al bijna


OMSLAG VERHAAL twee jaar. Ik zou nochtans geruster zijn mocht dat spul hierweg zijn, want die vatenbeginnen te lijden onder de omstandigheden".

Gedisciplineerde bezoekers Ondertussen is het goed licht geworden en komt de aanvoer goed op gang. Voortdurend komen burgers van Hoogstraten met afval aanrijden. De meeste zijn goed opgevoed en hebben hun afval op voorhand al gescheiden, zodat het snel in de containers kan. "Mee lossen doeii we in principe niet, dat is onze taak niet en dan zouden we ook volk te kort komen. Maar als er oudere mensen zijn of zwangere vrouwen, dan steken we natuurlijk een handje toe." Kinderen moeten als het druk is in de auto blijven zitten. Als het minder druk is, zoals die zaterdagmorgen, mogen ze pa of ma helpen. "Wij tonen ze dan ineens waar wat in moet en waarom. Jong geleerd is oud gedaan. Als het containerpark gesloten is voor het publiek worden trouwens rondleidingen gegeven voor scholen van Hoogstraten." Komter nu nog evenveel volk als vroeger, nu voor sommige afvalstotïen moet betaald worden? "Ach, weet ge, ge moet al veel bij hebben en dan nog van alles door mekaarvoorge moet betalen. Wie deftig sorteert en dat ook gesorteerd op zijn kar heeft liggen, zodat het gemakkelijk op de juiste plaats kan afgeladen worden, zal niet rap in zijn geldbuidel moeten tasten. Als alles doorelkaar ligt, ja. dan

JIelj.eii /iiitg nl,v hei iiiel ie dijik is, aan! jong geleerd .

Zo proper als in mijn living

rijden in plaats van naar een containerpark. Wegjagen doen we ze natuurlijk niet, want dan zou het afval dat ze hij hebben wel eens langs de kant van de weg kunnen terechtkomen".

En lastige bezoekers? "Dat gebeurt,ja. Maar ook daar hebben we cursus voor gevolgd, om daar mee om te gaan. Assertiviteitstraining heet dat. Kalmen beleefd blijven is de boodschap, maar wel beslist. Drie vierden van de bezoekers kennen we en die weten ook al lang hoe het er hier aan toe gaat. Daar hebben we nooit last mee. Toevallige bezoekers en nieuwkomers in de gemeente, die moeten we eerst wegwijs maken. Dan maken we tijd voor een praatje. dat help voor later. Af en toe is er wel ene bij die niet wilt of zegt dat hij geen tijd om dat in verschillende containers te gaan gooien. En ge hebt er ook die nog altijd denken dat ze naar het stort

Wat als er afval naast de containers terecht komt? "Als we het zien, vragen we aan de mensen om het gelijk op te niimen. We geven ze als het moet schup en borstel. Daarnaast houden we heel het plein hier zelf schoon. Dat is Jaan zijn verantwoordelijkheid. Jaan: "Ik zeg dikwijls tegen de mensen dat ik hier meer zit dan in mijn living en dat het hier dus minstens even proper moet zijn!". "Maarwij zien onze klanten graagkomen, wantdat is hier onze job en die doen we heel graag". De burgers van Hoogstraten mogen zich gelukkig prijzen met zo een containerpark. (jaf)

Over alles wordt o verlegd.

Wal zit er allemaal zou1 in die laadbak?

Klein ?einii/lijk n/i'nl; ioor:ielnilieiil i. geboden! is het allemaal restafval en dan moet er flink betaald worden. En dat is niet meer dan juist ook." "De badge, die heeft er wel voor gezorgd dat er minder volk kwam. Die van buiten de gemeente of van overde grens, die blijven nu weg hé. Meervolk krijgen we dan weer over de vloer als de lOK controle heeft gedaan op de inhoud van de PMD zakken. Alle zakken met een rode sticker zien we de dagen daarna hier verschijnen. Dan leggen we uit water niet in thuis hoort en vragen de mensen dat er uit te halen. Dat is nog een van de minpunten. mensen lezen te weinig de instructies. Al is het natuurlijk niet altijd gemakkelijk, zeker die PMD niet. Toch merken we dat meer, mensen lezen niet wat er in het infoblad staat over afval".

1 VAN HUFFEL VASTGOED /AN Wf

H U F FÈ L

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.cominfo@vanhuffelvastgoed.com


OMSLAGVERHAAL werken ook plezant. 's Morgens komen we altijd eerst naar het gemeentemagazijn waar we de auto en ons gerief oppikken, en's avonds moeten we dus uiteraard ook terug naar het magazijn.

Op stap met de gemeentearbeiders

De schilders van 't stad

Goede sfeer Al 20jaar vormen Rob Tilhurgs (54) uit Minderhout. Jan Lauryssen (49) uit Hoogstraten en Jos Goetschalckx (54) uit Meerle de kern van de gemeentelijke schilderspioeg. In de voormiddag krijgen zij sinds vorig jaar het gezelschap van Herman Bols uit Beerse, maar deze werkt slechts half-time na een rugoperatie. Gedurende een drietal weken waren zij aan het werk in het museum om het in een fris nieuw kleurtje te zetten. Wij liepen er even binnen en troffen er drie gelukkige werkmannen aan. Tussen pot en borstel vertelden de drie over het wel en wee van een gemeentelijke schilderspioeg en fier lieten ze ons genieten van hun werk. En we konden er niet om heen: het zag er allemaal netjes uit.

zijn er al de verschillende scholen. Zijnde gebouwen eigendom van de gemeente en worden ze gebruikt voor het gemeentelijk onderwijs, dan schilderen we zowel buiten als binnen. Zijn het gebouwen die de gemeente verhuurt aan het vrij onderwijs, zoals bij de vroegere jongensschool van Meerle, dan schilderen we alleen de buitenkant. Buiten de scholen zijn er al de gemeentelijke gebouwen zoals de werkhuizen, de bibliotheken, de brandweerkazerne, de pastories van Meer. Minderhout en Meerle. het politiekantoor van Meer, de Mosten, het kapelletje van Minderhout en Meersel-Dreef, het IKO, het stadhuis, de jeugdlokalen van de gemeente, het museum. Vroeger hadden we ook nog de rij kswachtkazerne aan de buitenkant, maardaarzijn we nu definitief van af."

"Wij hebben een rustig en proper werk maar het plezante is ook dat we overal goed ontvangen worden. Kijk bijvoorbeeld hier maar eens in het museum. En het werkt hier ook rustig: er is hier niemand die ons in de weg loopt. In scholen ligt dat soms wel anders. Dan moeten er dikwijls klassen leeggemaakt worden, maar eens we bezig zijn speelt de tijd meestal ook geen rol. Wat wilt ge dan nog meer? Nee, ik heb er nooit spijt van gehad dat ik bij de gemeente ben komen werken" zegt Jan waarop Rob al snel repliceert: "Ik ook niet. Het is hier goed. en we hebben een goede groep." Twintig jaar samenwerken met zijn drieën heet't ook zowat een eigen structuur in het werk gebracht. Iedereen doet alle werk, van schuren, plamuren tot het schilderen zelf. Het voorbereidend werk is van

De eerste jaren Rob. Jan en J0s kunnen het prima met elkaar vinden en zij houden van hunjob. Zij zijn ook voor een groot stuk hun eigen baas. De eigenlijke ploegbaas van de dienst Gebouwen is Gust Goetschalckx . de broer van Jos. Hij bepaalt in samenspraak met Rob, die zowat de eerste schilder is, de werkpianning en de werkopdrachten. Rob en Jan werken al 30jaar samen, zowel in de gemeente als vroeger in de privé. Samen werkten zij als schilder in Wuustwezel en in Meer, maar in 1977 maakte Rob de overstap naar de gemeente. De fusiegemeente was nog maar net een feit en men was op zoek naar een schilder. Zes jaar later kwamen Jan en Jos de ploeg versterken. Jos werkte voordien bij de meuhelfabriek Kempen in Westmalle. Het was een periode van weinig werk in de bouw, Jan stond aan de dop en de gemeente wilde er enkele schilders bij. "In het begin was het hier aan de gemeente echt triestig. Materiaal was er praktisch niet aanwezig. Wij hadden amper een plamuurmes, enkel een paar steekmessen. Voordien werd er bijna niet geschilderd in de gemeente. Sommige werken werden uitbesteed, maar heel veel bleef er gewoon onbeschilderd hijliggen. Waar wij toen in die beginjaren allemaalbij uitgekomen zijn. Heel wat rotte ramen werden wat met mortel dichtgesmeerd, wat verf erover en klaar was kees. De scholen stonden er heel belabberd bij. Veel houtwerk was rot en goten stonden te lekken. Wij hebben toen ook heel wat roefing gebrand. Wij waren zowel loodgieter, schrijnwerker. schilder, enz. Nu zijn er tenminste echte schrijnwerkers bij de gemeente en moeten wij ons alleen maar bezig houden met het echte schilderwerk."

Overal netjes Voor Rob. Jan en Jos was die tijd een verschil van dag en nacht met de huidige toestand. "Vandaag mag je overal eens gaan kijken, het ziet er overal goed uit.",vertelt Jan fier.' Wij doen ook gans de toer in de gemeente. Voor binnenwerken is dat misschien om de acht Ii tien jaar, voor buitenwerken is dat sneller, om de vijf Ii zes jaar. Het is een hele lijst waar wij allemaal komen. Vooreerst 10

10 1

L

•.l.n. ,-. .Ini? Laurvssen,

J'OS

Goetschalckx, Herniaji Bols en Rob Tilbur,i'.s

Ook de kerkdeuren vallen binnen ons werkdomein", voegt Rob er aan toe. "Vroeger was dat een helejob om die af te krabben, maar daar hebben we tegenwoordig iets op gevonden. We smeren die in met at'beitsel en daarna spuiten we die met de hogedrukspuit en lauw water af. Daar zijn al verschillende schilders naar komen kijken. Dat is zo een beetje onze specialiteit. Maarhet plezantste voor ons is natuurlijk het schilderen buiten in de zomermaanden. In de wintermaanden hebben we ook niet te klagen: we zitten altijd lekker warm en het eindresultaat is altijd leuk. Hier in het museum zijn we nu een drietal weken bezig geweest. Ik denk dat we hier wel een 100 kg.verfopgebruikt hebben. Vorige week zijn we al eens gaan kijken naar ons volgende werk. Dat worden klaslokalen in Wortel en daarna de bibliotheek van Hoogstraten. Wij bespreken dat allemaal metonze ploegbaas Gust Goetschalckx. Hij verdeelt het werk maar wij houden zelf ook een boekhouding en planning hij. Zo weten we waar en wanneer we overal geweest zijn en wanneer die gebouwen een nieuwe beurt moeten hebben. Het gebeurt echter heel regelmatig dat wij voor dringende gevallen weggeroepen worden. Maar over het algemeen kunnen wij ons werk zelf wel regelen. Voorafgaan we ook altijd eens kijken naar het volgende werk, want er moet ook verf besteld worden en soms moet er nog verf gekozen worden. Dat maakt het 11

groot belang maar het is wel het minst interessante werk voor een schilder. Het werk wordt goed verdeeld maar toch vindt Jos het schuren van ramen en deuren zijn specialiteit. Dit alles draagt ook bij tot de goede sfeer in de groep. "Ja, wij komen met zijn vieren goed overeen" bevestigt Jos nogmaals "en we maken veel plezier. Maar Jan en Rob zijn natuurlijk de plezantste".

De vijfde man Naast Herman Bols die sinds vorig jaar de groep kwam vervoegen is er eigenlijk nog een vijfde schilder. Het is Jef Doms, telg van een gereputeerde schildersfamilie uit Hoogstraten. MaarJef is nooit echt betrokken geweest bij de schilderwerken buiten. Hij blijft in het gemeentemagazijn waar hij zijn atelier heeft. Jef, die bij de gemeente kwam in 1986- '87, schildert meestal kleinere stukken en is vooral gewaardeerd voor het schilderen van letters. Zo maakt Jef bijvoorbeeld allerhande hewegwijzeringen, maarook kleine kastjes die de andere schilders uit de scholen meebrengen. Soms hebben zij al wel eens samen gestaan, maar toch gebeurt dit niet vaak. Herstellingswerken worden meestal in het werkhuis uitgevoerd door de Gie Geens uit Wortel en Peter van Kerkhoven uit Beerse. De tijd van de eerst fusiejaren ligt inderdaad al ver achter ons.


OMSLAG VERHAAL Op stap met de gemeentearbeiders

Cijfers die spreken

De groendienst De groendienst is wellicht één van de meest zichtbare diensten van allemaal. Logisch, want hun werk speelt zich bijna volledig in open lucht af. Hittegolf, stortbui of storm 'De mannen van het groen' gaan letterlijk door weer en wind om ons openbaar groen fris te houden. Dat ze op die manier een niet te onderschatten bijdrage leveren in de uitstraling van onze stad, wordt maar al te vaak vergeten. Wij zochten hen op en zagen dat het goed was. We spraken ook met Louis Geerts, die nu al ruim 10 jaar aan het hoofd van deze dienst staat. Hij gaf ons een overzicht van de vele taken die het groen voor zijn rekening neem t. ...

Vergeleken met lüjaar terug, is de werking van de groendienst wel veranderd. Enerzijds is het aantal werknemers verkleind. De hoeveelheid werk daarentegen isnu veel groter. Denk maar aan alde dorpspleinen die de voorbij jaren werden vernieuwd en waar nu heel wat meer groen te onder houden valt. Of aan de vele kleine plantsoentjes, die onze gemeente zo mooi maken. Nu mag je niet vergeten dat het werk van de groendienst niet ophoudt bij het onderhoud van de plantsoenen. Ze planten ook een groot deel van ons openbaar groen zelf aan. Ze maaien bermen en ledigen de vuilnisbakken. Daarnaast staan ze nog in voor het onderhoud van onze kerkhoven en het delven van de graven. Het rattenvangen gebeurt nu nog maar hoogst zelden, zeker nu het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap er zelf mensen heeft aangezet. In het verleden werd dit uitbesteed aan derden, waardoor het al eens misliep. Zo kwam het dat Piet Van Sas in 1996 maart iefst 1310 muskusratten moest gaan vangen Momenteel zijn er 14 mensen in de groendienst tewerkgesteld. Dikwijls werkt men in meerdere kleine groepen, verspreid over de fusiegemeente. Deze groepen worden regelmatig aangepast, zodat iedereen eens met iedereen kan werken. Daarnaast krijgt de dienst nog hulp van derden. Ten tijde van Miet Smet kreeg Hoogstraten bij-

voorbeeld elk jaar één of twee MINA-werkers toegewezen. Deze arbeiders mochten ingezet worden voor een aantal taken die met milieu en natuur te maken hadden. In 2002 wordt het systeem aangepast. Van dan af treedt het SPK (Strategisch Plan Kempen) op als coördinator. Zij hebben continu drie groenwerkers in dienst in de stad Hoogstraten. Deze mensen werken vooral in het buitengebied van groot Hoogstraten. Het afgelopen najaar hebben ze nog heel wat Amerikaanse vogelkers verwijderd in de omgeving van Maxburg en van De Mosten. Daarnaast hebben ze ook enkele houtkanten aangeplant. Op dit moment stelt het OCMW gedurende twee dagen per week, enkele enthousiaste asielzoekers tewerk, die zich met groenwerken bezighouden. Buiten wat onderhoudswerken rondom de gebouwen van het OCMW, steken ze nog een handje toe bij zwerfvuilacties. Tenslotte wordt regelmatig een aantal mensen uit beschutte werkplaatsen tewerkgesteld. Zij helpen meestal in de zomer bij het snoeiwerk.

Een drukke agenda! Sinds de opmaak van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan wordt het berrnmaaien voor

In 1999 werd een volledige inventaris opgemaakt van het openbaar groen in onze fLisiegemeente. De cijfers zijn best indrukwekkend. Welichtenerenkelevooruuit. - 54.031 ni 1 beplantingen om te onderhouden (19.816 m door derden) - 1 .150 m 2 gewone rozen en 1.700 m 2 hottelrozen - 13.020lopendemeterhaagiri II soorten (2 keer per jaar te snoeien, zo' ii vierde wordt door dei-den gesnoeid) - ruim 30.000 m houtwallen en bos - 11.675 bomen, Wortel Kolonie niet meegeteld 154 platanen. jaarlijks te snoeien: 1.017 lindes. elke 3 .jaar te snoeien 532 knotwilgen, zeven aarljks te snoeien. - 78 lopende meter bloembakken met gevelhebloeming: NAC, bib en politie Meer. Raadhuis Meerle. - 350 kin wegen, twee keerper jaarte bermmaaien. - 2.000 m 2 dolorniel. meennaals per jaar manueel gereven. - Minstens 169.845 m 2 speelweiden, voetbalvelden en andere grasvlakten. Vermenigvuldigd met het aantal maai beurten komt dit op 4.743.806 m 2 per jaar. dat door de twee prolessionele zitgrasmaaiers wordt gemaaid.

een deel uithanden gegeven. Het grootste deel van de bermen blijft niettemin onder de hoede van de groendienst zelf. Opjaarbasis is hieréén werkman hal ftijds mee bezig. De bermen in Wortel-Kolonie behoren strikt genomen niet tot de taak van de groendienst. maar worden eens perjaar toch meegenomen. Het preventief spuiten tegen de processierups valt eveneens onderde groendienst. Geen kleine klus, als je weet dat I-Ioogstraten meer dan 5000 eiken in bezit heeft 1.

/ Groeno 1 if9e1s :iw een iiooc/:oak !

Lwigs grote ii egen ome! m(umk :u'er/m miii en :oimcl iii! de /)i011 !soeiien worden geruimd. 11


OMSLAG VERHAAL

Kerkhoven Steeds meer mensen verkiezen een verassing boven een traditionele begrafenis. Ofwel laat men het as verstrooien, ofwel wordt de urne in hetcolurnbarium bijgezet. Nu is gebleken dat heel wat mensen zo n columharium nogal onpersnonlijkvinden. Daarom wil men vanaf 2004 werk maken van de vernieuwing van de urnenvelden. Wel licht zal men in de toekomst kunnen kiezen vooreen kleine gi cii steen. een halve vierkante meter waarde urne dan onder begraven wordt. Dit systeem kost trouwens een pak minder dan het (erg dure) columhanum. Nietteenstaande de hoger beschreven evo lutie, worden er nog heel wat traditionele begravingen uitgevoerd. Meteen totaal van 124. was 2003 op dit vlak een rustig jaar. Normaal gezien zijn het er zo' n 160 in heel de fusie. Het delven van cle graven wordt steeds per twee gedaan. Ook op dit gebied mag Hoogstraten blij zijn met zijn groendienst. De werken worden altijd netjes uitgevoerd. En tijdens cle plechtigheid blijft men telkens weer sereen op de achtergrond. Het gratdelven is zeker niet de aangenaamste taak van onze groenwerkers. Dat moeten ze goed beseffen voor ze aan de job beginnen. De onderhoudsbeurten worden vaak met meerdere personen samen uitgevoerd. Het voorstel om - zoals in vele gemeenten continu één persoon op elk kerkhof te laten werken, is er gelukkig niet doorgekomen. Ten eerste zou de eigenlijk ploeg het de hele tijd met vijf man minder moeten doen. Ten tweede zou niemand het aangenaam vinden om dag na dag, alleen op een kerkhof te moeten werken.

Daarnaast zijn er twee personen aangesteld voor het maaien van de parken, de speelpleinen en de voetbalterreinen. Het maaien van de voetbalteiTeinen wordt door de gemeente als service aan de clubs aangeboden, in ruil voor een kleine financiële tegemoetkoming. De vuilbakken op de speelpleinen worden door het gebuurte geledigd. Het snoeien van de bomen wordt voor een deel in eigen beheer gedaan. Daarnaast stelt het Strategische Plan Kempen (SPK) hiervoor drie mensen ter beschikking. Om het snoeisel ter plaatse te hakselen zou men de machine met een aanhangwagen terplaatse moeten brengen. Tegelijkertijd moet er een tractor meen den, om het haksel af te

Het delven ean graven is zeker niet de aangenaamste taak van onze groendien.st. voeren. Hetisdan ookeenvoudigerengoedkoper g ebleken om het snoei sel naar het containerpark te voeren en het daar te laten verhakselen door derden.

Hoogstraten, 't kan net Het ledigen van de vuilnisbakken in de gemeente neemt flink wat tijd in beslag. In de zomer is één persoon er 2 dagen per week, van 's morgens tot 's avonds mee bezig! Louis Geerts denkt er wel eens aan al het opgehaalde vuil op de weegbrug van het containerpark te wegen. Dan zouden de mensen misschien beter beseffen hoeveel vuil er op ccii jaar tijd bijeenkomt. Hoewel een aantal gemeenten van degekende 'blikvangers' wil afstappen. blijft dc Hoogstraatse groendienst er volledig achterstaan. Oké, er valt al eens wat naast, maar dan ligt het vuilnis tenminste op één plaats geconcentreerd in plaats van verspreid. De bekendste taak van de groendienst is ongetwijfeld het onderhoud van de plantsoenen en openbare parkjes. Door de verplichte vermindering van het sproeien. moet men daar nu trouwens veel meer onkruid wieden dan vroeger. Voor sommigen is dit natuurlijk wel even wennen. Maarde gemeente wil op dit vlak nu eenmaal een voorbeeldfunctie bekleden. Iets waar ze best in slagen, als je weet dat erin 2003 al 40 è50 % minder gesproeid werd dan voorheen. En dan moetje weten dat ze bij ons voordien al bewust minder herbiciden gebruikten dan elders.

WUUST WEZEL

LOENHOUT

Een voorzichtige verklaring vinden we in de mogelijk drie Germaanse woorden van de samenstelling. 'Wuust' betekent woest, 'wisu' goed land en 'lauha' bos op hoge zandgrond.

Reeds vermeld in documenten uit de 13,11 eeuw. Het dankt zijn naam aan lorre hout, verder verbasterd tot lonout en uiteindelijk Loenhout. Het dorp is ontstaan uit een Frankische nederzetting.

12

De groenwerkers hebben overigens veel meer moeite met beschadigingen van de plantsoenen. En dan hebben we het niet alleen over vandalisme, maar net zo goed over al de rommel die er achtergelaten wordt. Zwerfvuil, maarook vervuild zand dat van vrachtwagens of aanhangwagens valt. En hondenpoep! Het straatvegen neemt nog elkjaar toe. Ondermeer omdat men nu ook langs de gewestwegen moet vegen. Maarook omdatde mensen steeds minder voor hun eigen deur keren ! En omdat er steeds meer eisen worden gesteld. Zo is er een beperkt aantal inwoners dat niet kan verdragen dat er af en toe een blaadje op hun stoep ligt. Zij zouden onze bomen liever zien verdwijnen. Wellicht beseffen ze niet hoe belangrijk de bomen wel niet zijn: ze zuiveren onze lucht, ze breken felle windstoten en ze sieren ons landschap. Wat wil je dan nog meer? Om alles de baas te blijven kunnen, heeft de stad enkele jaren geleden een prachtige veegwagen gekocht. Deze was duur in aankoop. maar betaalt zichzelf af omdat er zoveel manueel werk door wordt uitgespaard. Deze wagen wordt ook gebruikt om sneeuw van de fietspaden te ruimen, om het straatmeubilair af te spuiten en de bloemschalen mee te gieten. Het water van de veegwagen wordt uit bekkens gehaald of uit de Mark.

Gouden raad Door haarjareniange ervaring heeft onze groendienst een prima zicht op de haalbaarheid van een project. Men heeft hen dan ook al meer dan eens om advies gevraagd bij het ontwerpen van ons openbaar groen. Meestal in verband met de plantkeuze. Zij weten welke planten duurzamerof onderhoudsvriendelijker zijn. Ze weten dat bepaalde planten beter niet langs gewestwegen worden gebruikt, omdat ze bijvoorbeeld niet bestand zijn tegen strooizout. Ofteveel uitlaatgassen. Ook op vlak van straatmeubilair geven ze wel eens advies. Zo zijn ze erg blij met de nieuwe zitbanken in kunststof. Deze zijn stevig en vergen weinig onderhoud.


OMSLAG VERHAAL

De fietspaden De laatste Jaren werden langs verschillende verbind ingswegen fietspaden aangelegd. Het aandeel van de groendienst hierin valt niet te onderschatten. Het begint al bij de eerste gesprekken rond de onteigening. Heel vaak is het iemand van de groendienst die dit vervelende nieuws moet gaan melden. In een later stadium gaan mensen van de groendienst niet de omwonenden overleggen hoe de verschillende voortuintjes heraangelegd kunnen worden. Mensen die de werken zelfuitvoeren krijgen ereen vergoeding voor. Bij de anderen.dikwijls ouderen. legt de groendienstde tuintjes zelf terug aan.

Van een aantal recentere projecten is zelfs het ontwerp door de groendienst gemaakt. In deze ontwerpen schenkt diensthoofd Louis bijzonder veel aandacht aan de onderhoudsvriendelijkheid. Daarbij worden éénjarige planten zoveel mogelijk vermeden. Voor de bomen kiest hij exemplaren die al wat ouder zijn. Deze zijn weliswaar duurder en nioeilijker te planten. Maar ze geven mmdci aanleiding tot vandalisme en vergen niet zo veel vormsnoeiweik. De resultaten mogen gezien worden. Denk maar siij de binnentuin en dx.. uiligeviug van liet Administratief Centrum, de tuin van het OCMW, het politiebureau van Meer en vele andere creaties. Of aan liet groen aan de Mouterij straat. dat van a tot 7 in eigen beheer weid geiealiseerd

Trots

Ook met Monumenten & Landschappen loopt de samenwerking vlot. Het groen op het begijnhof en de binnentuin van liet Stedelijk Museum bewijzen dit ten volle. Daarnaast werden ook voor de Vrijheid afspraken gemaakt. Zo heeft de groendienst al de waardevolle lindebomen geïnventariseerd en op een plan gezet. Dit zal toekonistige inspecties van deze natuurmonumenten' vast en zeker vergemakkelijken. Met het V ITO werkt men volgendj aar samen voor de bouw van een nieuw kerkhofgebouw in Wortel. Met de feestdagen stonden ze al samen in voor kerstversieringen, onder andere in de hal van het stadhuis.

En volgend jaar? Binnenkort be gint men de rozen te snoeien. Dat gebeurt immers best voor dat de paasbloemen

uitkomen. Het komende voorjaar wordt er bewust weinig aangeplant. Men wil nu eerst het bestaande groen bijwerken. Wel nieuw is het natuurleerpad. waar men in februari aan wil beginnen. Het park aan de Gravin Elisabethlaan wordt opgeknapt. Daarna wordt de witte wijk opnieuw opgeplant. En in het najaar krijgt Meersel-Dreef nieuwe beuken. Op adniinistratief vlak zal er een pak veranderen. Vanaf 2004 worden al de uitgevoerde groenwerken op computer ingebracht. Zo krijgt men per project een overzicht van de kostprijs en van de bestede tijd. Op termijn weet men dan perfect welke plantsoenen het dLiurst zijn, welke materialen nieer onderhoud vergen, enzovoort. Aan de hand van de resultaten kunnen toekomstige ontwerpen op die manier onderhoudsvriendelijkeren goedkoper gemaakt worden. Daar konien we zeker nog eens op terug (dh)

Een monument gaat op pensioen! Hoogstraten - Van al de mannen van de teehiiisehe dienst is Piet Van Sas (59) wellicht de meest gekende. Hij werkt al zo lang hij de gemeente, dal liet lijkt alsof hij eraltijd al is geweest. Piet is altijd op posten steeds hereidwillig. Een hart van goud. En luj weet wat hard werken is Zo heeft hij er nooit nice ingezeten out van hoog op de ladder de moeilijkste bomen in on ge. meente te snoeien. En als je hem attent maakt op een ofander mankement iii de omgeving, dan is hij de dag erna meestal al paraat om het euvel te herstellen. Hij heeft zijn hand ook nooit orrige draaid voor karweitjes, die anderen liever over slaan. Zo heeft hij in 1996 zo niaar even 1.310 ratten verjaagd. Eerst geloofden we liet niet toen men zei dat Piet zou stoppen. Om zeker te zijn gingen we het hem zelf vragen, terwijl hij druk in de weer was in het parkje achter de St.-Katharinakerk.

Louis Geerts is terecht fier op zijn medewerkers. Ze kennen hun vak en doen enorm hun best. Sommigen verzorgen het openbaar groen alsof het hun eigen tuin was Mede daardoor mocht de stad al nieer dan één prijs in ontvangst nenien, onder andere van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Louis vindt dit vooral belangrijk als teken van appreciatie voor de groendienst en de andere diensten. Hij benadrukt dat niet alleen de beplanting in orde moet zijn, wil je er een prijs voor winnen. Dat de stoepen goed liggen en de aanwezige gebouwen verzorgd zijn, speelt evenzeereen rol voor de jury. In die zin komen de behaalde prijzen in feite heel de technische dienst toe. Ook bij 'Groenten en Bloemen' wordt ergoed met anderen samengewerkt. De gemeentelijke srnidse en de sehrijnwerkerij maken heel wat van de gebruikte frames. En de dienst wegen neemt de omleiding voor haar rekening. De groendienst zorgt tenslotte voor de uiteindelijke plaatsing van de werken. Daarnaast wordt vooral de samenwerking met de Veiling en de vele vrijwilligers als prettig ervaren.

DHM: Is er eigenlijk veel veranderd in al die jaren?

In vergelijking niet veel andere gemeenten werkt onze groendienst goed samen met de milieudienst. En dit is nog verbeterd sinds de opmaak van liet Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan (GNOP).

Niet zoveel. Het meeste werk is nog hetzelfde. De laatstejaren is het rattenvangen wel weggevallen. Vroeger heb ik dat veel moeten doen. Maarnu zijn er bijna geen muskusratten meer.. Als er toch zijn. moeten de mensen er voor hellen. Het is geen aparte taak meer.

ifrI ifl d

.

i.

t -

't

DHM: Is er een bepaald werk dat je het liefst doet? Eigenlijk vanalles. Dat maakt nie eigenlijk niet zo veel uit.

DHM: Piet, is het waar dat jij met pensioen gaat?

DHM: Weet je al wat je gaat doen als je op pensioen bent?

Ja, op het einde van het jaar stop ik ermee.

Dat kan van alles zijn. Ik ga zeker kaarten niet de gepensioneerden, want dat doe ik graag. Misschien ga ik ook wel pétanquen, of paapgooien. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde. Ik zal me niet vervelen. Maar ik ga zeker niet meer te hard werken. Ze moeten nie niet komen vragen om ergens den hof te komen doen ! Dat heb ik wel genoeg gedaan.

DHM: Hoe lang werk jij eigenlijk al voor de gemeente? Al 28 jaar. Het was nog voor de fusie, toen ik begonnen ben.

DHM: Heb je van tevoren nog ergens anders gewerkt? Ik heb eerst een jaar of vijftien in den bouw gewerkt. Toen ik bij de gemeente begon heb ik eerst bij de wegendienst gewerkt, een tijdje later ben ik overgestapt naar de groendienst. DHM : Was jullie ploeg in het begin even

DHM: En uw eigen hof thuis? Dat gaat wel. Het is maar een klein hofke, met gewoon een paar bloemperkjes. DHM : Maar je hebt geen schrik om te

groot?

stoppen?

Voor de fusie niet, toen waren we misschien maar met een man of acht. Toen vormde alles ook veel meer één dienst.

Bijlange niet. Nu kan ik nog vroeg stoppen. De anderen kunnen dat misschien niet meer. Marcel (Stoops, nvdr. ) hier naast mij, zal misschien al wel langer moeten blijven werken. Dat is ook allemaal hard veranderd. Vroeger ging men maartot z ij n vi jftienjaarnaarschool, nu veel langer. Dan is het logisch dat het pensioen ook verder opsehuift.

DHM: Piet, ik ga u laten voortdoen. Geniet van uw laatste werkjaar, en daarna van uw welverdiend pensioen ! ( dh) 13


OMSLAG VERHAAL Op stap met de gerneentearbeiders

Klusjesman met motivatie Niet enkel de mannen van de Groendienst kom je op de meest onverwachte momenten in het straatbeeld tegen. Ook de werkmannen van de dienst Wegen hebben uiteraard hun actieterrein in het straatbeeld. Ploegbaas Lu Lodewijckx stuurt zijn mannen gans de fusiegemeente rond om alle mogelijke klussen en herslellingen uit te voeren. Dat hij daarbij kan rekenen op degelijke vakmannen die hun verantwoordelijkheid nemen is al langer geweten in Hoogstraten. Eén van die ijverige bietjes is zeker Jef Rombouts van Meer. Enkele dagen voor de nieuwjaarsreceptie zette onze fotograaf hem niet zijn ploegmaten op de foto tijdens werkzaamheden aan een weg in Meer. Een dag later was hij dan weer present naast de kerk van Hoogstraten. Samen met Mark Brosens, Vie Hoeymans, en Jos Jansen demonteerden zij er de kerststal. Tussen de werkzaamheden door deden wij een babbel met hen. Stilstaan en er rustig bij gaan zitten was er niet bij. Het moest vooruit gaan. "Komaan, vooruit, want den avond zal verrassen" om het met het stopwoord van Marc Brosens te zeggen. En het is hen aan te zien. 1-Jet moet vooruit

lijf en de verantwoordel ijkheidszin waarmee hij zijnjob uitoefent. "Wij als klusjesmannen moeten alles kunnen. Het ene moment leggen wij klinkers, dan sluiten wij riolering aan, dan herstellen wij straten, hier breken wijde kerststal af. Lk moet hier zelfs de elektriciteit afbreken. Ik doe zoiets heel graag, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een elektricien bij ons nice klinkers komt leggen. Maar die afwisseling maakt onze job ook plezant." Jef werkt al van zijn veertien jaar en heeft er intussen 41 jaar opzitten. Buiten twee keer een liesbreuk is hij naareigen zeggen nog geen enkele dag ziek geweest."Sinds 1982 werk ik aan de gemeente. Daarvoor heb ik bij Van Roey gewerkt in de bouw, samen niet onze Jan, onze Toon en onze Louis. Jan is de enige die er nog werkt. In'82 was het heel stil in de bouw en werd er veel volk ontslagen bij Van Roey. En zo kwam ik bij de gemeente terecht. Ik hebjaren samengewerkt met Lowieke Van Dijck. Dat was ook zo een gemotiveerden veelzijdig man. OnzeToon is sinds enkele jaren ook klusjesman bij de gemeente, maardan bij de dienst Gebouwen."

gaan. "De Marc is een hele goeie kraanman en een heel gemotiveerde werkman. Dat is iemand die werk ziet en er ook nog over nadenkt. Ge ziet hem bijna constant denken: Hoe doe ik dat het beste en het gemakkeljkste?. Ik zou al bijna zeggen, veel te goed om aan de gemeente te werken. Die zou veel meer kunnen verdienen in de privé. De gemeente mag dankbaar zij n dat ze zo een gast hebben." Jef Ronibouts is één en al lof over de inzet en de bekwaamheid van zijn maat. Maar wij weten intussen ook al wel dat Jef van hetzelfde laken een broek heeft. Hij werkt al meer dan 20jaar aan de gemeente en staat bekend om de handen aan zijn

En terwijl Jef maar uitlegt en habbelt, neemt Marc hem het boormachine uit de hand en begint onverstoord mee te helpen met het demonteren van de kerststal. "Ziet ge nu wat ik bedoel. Dat is iemand die werk ziet. Zeg mij maar eens welke andere kraanman zoiets zou doen? Onlangs heeft hij die gracht gegraven naast het nieuwe voetbalstadion. Wel. hij heeft er een nacht niet van geslapen omdat ereen klein knikje inzat. Zo is die bezig met zijnjob." "Ik heb 14 jaar bij een loonwerker gewerkt." repliceertMarchierop"Ikdeeddatheelgraag maar op de duur gaat ge u wat vergalopperen. Daarom

14

heb ik die job hier aan de gemeente graag aangenomen. In de privé kan ik misschien wel wat meer verdienen dan bij de gemeente, maar met dejaren wordt dat toch beter." "Ja", beaamt Jef ,"dat is zo. Ik geef mijn pré niet meer af voor ene van de bouw. Ik ben hier vroeger aan de gemeente begonnen als een DAC-er(derde arbeidscircuit). Toen werden we minder betaald dan hetgeen we van de dop kregen. Met de jaren dienst is mijn pré heel wat beter geworden." JefRombouts is zoals Stan Verschueren en Frans Jochems één van de drie werkmannen met een verantwoordelijke positie. Alle drie leiden zij een ploegje voorallerhande werk. Lu Lodewijckx is de eigenlijke ploeghaas die het werkschema opstelt en de ploegen samenstelt. De ene dag sluit nico rioleringen aan, de andere dag wordt er een herstelling aan het voetpad uitgevoerd of wordt een wegverzakking hersteld. Maarde ploegen kunnen vaak verschillenaftiankelijkvan hetsoort werkdat moet gedaan worden. Het is daarom eerder toevallig dat wij bij JefRombouts terecht kwamen en bij zijn helpers van die dag. De dag daarvoor was hij aan de slag aan dc Driehoeksstraat in Meer. "Wij hebben er vooral klinkers gelegd. Het was nogal een moeilijke plek om te werken en daarom stuurden ze ons er up af.. Wel, 's morgens aan het magazijn stonden wij al bijna te dnimmen om weg te kunnen, en 's middags hebben wij niet gestopt out te eten. Wij wilden dat werk 7o snel mogelijk klaar hhhen want het tpoest eens gaan regenen. Gemotiveerd bezig zijn met uw werk en dan er nog wat hij nadenken, dat is toch zalig, hé. Kijk ik zal een ander voorbeeld geven. Vorig jaarhebben wij luer op dc stoepen in de Vrijheid heel wat tegels uitgebroken om er andere gebakken tegels met opschriften in te plaatsen. De zogenaamde stapstenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die er maar drie weken zouden in blijven en dan verwijderd worden. Wel ik vond dat eigenlijk zinloos, om zo'n schoon werk terug weg te halen en dat heb ik ook gezegd Voorlopig liggen ze er nog altijd en daar ben ik blij om. Wij moeten ons werk doen maar veel toezicht is daar niet bij. Dat is een kwestie van vertrouwen. Wij pakken onze verantwoordelijkheid wel. Wij zouden hier gemakkelijk bij kunnen gaan zitten en een halfuurtje kletsen. Daar zou geen haan over kraaien, maar dat is onze stijl niet. Wij willen ons werk goed doen en er niet bij treuzelen. Kijk, ik ga nu terug naar de wagen om een kar te halen. Daar kan ik dan al die beelden van de kerststal op stapelen. Als ik het gemakkelijk zou willen doen, zou ik die beelden één voor ééii naar de wagen kunnen dragen. Maar zo zit ik niet in mekaar en ik ben zeker niet alleen zo. D'er zit heel goei volk aan de gemeente."


vanuit het stadhuis11. Sluitende begroting, wrevel over renteloze lening HVV en tennisvelden Langenberg toch geregulariseerd ? Gemeentebestuur zet een punt achter 2003 Het is lange tijd stil geweest rond tennisclub de Langenberg in Wortel. Op sportief en gemoedelijk vlak verloopt alles prima. Maar de bouwovertredingen die zij al sinds het ontstaan meesleurt hebben haar tot een symbooldossier gemaakt. De vraag tot regularisatie deed ook nu weer het nodige stof opwaaien. Daarnaast hebben een aantal raadsleden en leden van de sportraad hun bedenking bij de manier van subsidiëring van de sportverenigingen. Er wordt volgens hen in het dossier van de renteloze lening aan HVV enerzijds en de jeugdsportsubsidiëring anderzijds met twee maten en gewichten gewerkt. Een gelijkberechtiging van alle clubs zou alle plooien terug glad kunnen strijken. En intussen is weer iedereen gelukkig dat ook dit jaar de belastingen in Hoogstraten niet moeten stijgen en dat de balans in evenwicht kan blijven. Einde 2003, hop naar het nieuwe.

De centjes op den droge Schepen van Financies Staf Peerlinck is niet weinig fier wanneer hij de begroting 2004 mag aankondigen. Zij beantwoordt volledig aan de doelstellingen van het financieel beleidsplan : de belastingen niet laten stijgen als het anders kan en de schuldenlast niet laten toenemen." We moeten het hem en het gemeentebestuLir aangeven: de Iloogstradtsc belastingen gaan ook dit jaar niet omhoog, en de schuldenlast neemt geleidelijkaan af. De gemeentelijke opcentiemcn op de onroerende voorheffing blijven op 1350 en de personenbelasting op 5%. Zonder verhoging verwacht men toch nog een meeropbrengst van 175.000 euro bij de onroerende voorheffing en 140.000 euro hij de pci sunenbelasting. De schuldenlast is de laatste jaren stilaan aan het dalen. Jaarlijks kort de genieente een deel aan interesten en terughetalingen af die voortvloeien uit de leningen van de voorgaande jaren. Voor 2004 wordt er 3.425.989 euro afgekort. Vierjaar geleden. bij het begin van deze legislaruur, was dat 300.000 euro meer. De lage rentevoeten spelen hiergelukkig in het voordeel. Hogere rentevoeten zouden in de toekomst wel eens behoorlijk wat roet in het eten kunnen gooien. De Hoogstraatse begroting kan dus ook dit jaar positief afsl uiten zonder belastingverhoging. De gewone dienst sluit af met een overschot van 783.971 euro en de buitengewone met een bonus van 97.525 euro. Dit is vooreen belangrijk stukte danken aan de overschot van 2.278.028 euro op de begroting van vorigjaar. En dit is dan weer vooral het gevolg van een uitzonderlijk groot dividend van elektriciteit en gas. Door de liberalisering van

de energiemarkt zal ditdividend de volgendejaren zeersterkteruglopen ( van4,3 miljoen euro in 2003 tot 719.000 euro in 2004) zodat dit hoge bedrag in 2003 bijna :ils ccii godsgeschenk in de schoot

geworpen werd. Want de balans voor 2004 alleen zonderde overschot van vorige jaren zou negatief zijn voor de gewone dienst ( € 900.000) en voor de buitengewone dienst (€ 800.000). Gelukkig waren er ook een aantal bijkomende toelagen vanuit de federale overheid voor de politiezone Noorderkempen. Hierdoor zal de gemeente Hoogstraten dit jaar ongeveer 500.000 euro minder moeten bijdragen dan vorig jaar. Raadslid Marc Haseldonckx vindt dit allemaal goede cijfers maar toch gaat er volgens hem niets terug naarde kiezers. "We hadden de opcentiemen kunnen laten zakken met 100 punten. Hierdoor zou er wel een 400.000 euro niinder in kas gekomen zijn, maar dan zou ook de belastingdruk wat kunnen dalen"

Investeringen in 2004 In totaal zal er in 2004 voor 8.737.238 euro geïnvesteerd worden. Ongeveer 5 miljoen euro kan betaald worden via allerlei subsidies. Erworden leningen aangegaan voor 2.759.560 euro en het overige wordt betaald via een overboeking van de ie\\ one dienst (€ 600.000. verkoop van het

CDS 1v .sicnidc ir'idec/d hij dc toeuij.i1ig ton dc rijlsii'arIiiI5azcritc maar tand haar eenheid terug rond de stadsbegroting. Zij keurde de begroting 2004 en de bijhorende personenbelasring en onroerende i'oorhejjing niet goed. Voor haar kon deze laatste l,elasring dit jaar lager.

15


GEMEENTERAAD VANUIT HET STADHUIS

RECHT OP ANTWOORD Aan de Hoogstraatse Maand. In nummer 225, wordt de toewi jzïng van de RIJ KSWACHTKAZERNE erg in vraag gesteld. Procedurefout wordt aangevoerd omdat liet verslag opgemaakt doorde cultuurbeleidscoördinator—die lange tijd redacteur was hij "de Maand" - niet werd gevolgd. Verder wordt cle indruk gewekt dat een en ander het gevolg is van zwaar lobbywerk hij Stedenbouw, en wel door ondergetekende, wat ten stelligste moet worden tegengesproken. Uiteraard wordt betreurd, dat de voormalige Rijkswachtkazerne niet kon evolueren tot een cultureel centrum Doch sommigen willen zich niet neerleggen bij die cleniocratisch genomen beslissing. Zonder afbreuk te willen doen aan de kwal iteiten van het Veilingprojcct, is liet misschien niet uitgesloten dat ons toerisme ook gebaat zou kunnen zijn met een familiehotel, niet actieve horecazaak die een place-to-be zou kunnen Lijn, waarin het concept van de Veiling perfect kan worden geïntegreerd. Zo heeft de gemeenteraad ook geoordeeld.

- Bouw van bijkomende IKO-lokalen op het Groenewoud (€ 750.000) Einde november werd de voormalige rjkswachtkazerne toegewezen voor een bedrag van 485.000 euro, de achterliggende gronden werden drie weken later publiekelijk verkocht voor 595.000 euro, in totaal dus 1.080.000 euro. De opbrengst van dit stuk patrimonium werd altijd al aanzien als pasniunt voor de nieuwe IKO-lokalen.

Zonevreemde sport- en, recreatiedomeinen geregulariseerd ?

Het ziet erniet zo best uit voortennisclub Langenberg, een dynamisch, ki ndvriendelijk en gernoedelijk clubje waar jong en oud zijn beperkte sportieve ambities tijdens de zomermaanden lustig kan botvieren. Geen mens die de club iets in de weg zou willen leggen, was ernietdie bouwovertreding die al sinds het ontstaan van de club als een zwaard van Daniocles boven het hoofd hangt. Vijftien jaar geleden werden de aanlegwerken gestart ondanks de bouwweigering en van dan af werd het een aaneenrijging van klachten, aanvragen en weigeringen, rechterlijke uitspraken en vooral een college die steeds gedaan heeft of haar neus bloedde. In de gerneenteraadszitting van einde december 2003 draagt het college een drietal dossiers van zonevreemde sportvelden voor ter regularisatie. Twee ervan zijn voetbalvelden (Meer en Wortel) die op een legale rnaniertot stand zijn gekomen, het derde (sportvelden Langenberg) draagt een zware

na afbraak van een bestaande betonnen hok in het landbouwgebied. Op 20 maart 1989 wordt een bouwweigering afgegeven. De eigenaar begint toch met de werken. Op 1 juni 1989, nadat er een klacht is ingediend, vraagt de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw aan het college een politieverslag over de houwovertreding. Het college reageert niet. Op 29 september komt er een herinneringsbrief van de heer Van Sande van Stedenbouw, en op 8 december nogmaals. Intussen is er op 12juni1989 een hernieuwde aanvraag ingediend, die opnieuw een weigering krijgt op 13 november 1989. In het college van 27 november beveelt het college de politie een verslag te maken. Dit wordt op 29 januari 1990 overgemaakt aan AROL (Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu) Antwerpen, met de vraag de bergplaats toch te laten staan. Op 2 maart deelt Van Sande een verslag mee met een doorhem gemaakt proces-verbaal. Blijkt dat de zogenaamde bergplaats niet volgens de plannen is uitgevoerd en dat het gaat over een verbruikers- en ontspanningszaaltje bij tennisvelden die ook niet wettelijk zijn aangelegd. AROL drukt er dan ook terecht haar verwondering over uit dat het college nog altijd doet alsof het gaat over een bergplaats bij een bestaand landbouwbedrijf. Op 26 maart 1990 vordert AROL liet herstel in de vroegere staat voor de rechtbank. Het college is niet akkoord met deze vraag op 14 niei 1990. Intussen had burgemeester Van Aperen , in het bijzijn van de schepenen Verlinden en Van Animel. op 6april '90 plechtig liet openingslint doorgeknipt. De Correctionele Rechtbank van Turnhout velt het vonnis op 27

De voorstelling van de feiten in het verslag is echter tendensieus. Daarom werd de naam van dc auteur van het artikel misschien weggelaten Ir. J. Blockx, Burgerlijk EngenieurArchitect.

huis Verhoeven in Meesel-Dreef (€ 150.000) en door een overschot van de begroting van 2003 (€ 292.152). Enkele in het oog springende werken voor 2004 zijn: - de mogelijke aankoop van 8 woningen in de Lindendreef (€ 1.100.000) - aankoop van gronden voor fietspaden (€ 1.245.900) - aanleg fietspadrichtingLoenhout(€ 1.360.000) - aanlegfietspadMeerleseweg(€325.000) Ditis slechts gedeeltelijk, de rest konit in cle begroting 2005. - De aanleg van de brug aan de Laerrnolen (€ 155.000). Zoals men zich wellicht nog herinnert stemden KVB en CD&V tegen de geplande houten brug zoals voorgedragen door Monumenten en Landschappen en de vzw Laermolen en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. In de begroting worden nu gelden vrijgemaakt voor een betonnen brug op eigen kosten, maar waarschijnlijk op een andere locatie. - Nieuwe kleuterschool in Meer (€ 1.915.000). Ook dit is een gedeeltelijke kostprijs. De overige kosten vallen onder de begroting 2005.

r'1

erfenis van bouwovertredingen met zich mee. De administratie van de Vlaamse Gemeenschap, in dit geval Stedenbouw, heeft al laten verstaan geen bezwaar te hebben tegen de regularisatie van de eerste twee maar waarschuwt voor het derde. De vrees bestaat dan ook wanneer deze drie dossiers in één pakket worden aangebracht. ze misschien wel eens alle drie worden afgewezen. Voor alle duidelijkheid zetten we de fèiten even op een rijtje zoals ze op de gemeenteraadszitting werden aangekaart: In november 1988 wordt er een bouwaanvraag ingediend voor het herbouwen van een bergplaats

september 2001 en eist het herstel in de vroegere toestand. Groen!, de vroegere Agalev-fractie, kan niet akkoord gaan niet de regularisatie van dit dossier. "Het is duidelijk dat het over een volledig onvergunde toestand gaat, waareen uitspraak van de rechtbank is die moet worden uitgevoerd. 1-let college niet degekende tenoren: de burgemeester en schepen Van Ammel voeren hier al jaren een nefaste politiek van doen alsof hun neus bloedt en voortdurend toch proberen de onwettige toestand te regulariseren. Voor de administratie van de


GEMEENTERAAD Vlaamse Gemeenschap en ook voor ons kan dit niet. Wij zijn akkoord met de wijziging, uitgezonderd het tennisveld Langenberg in Wortel. Stedenbouw geeft ons de pap in de mond: keurer twee goed en laat het derde vallen, zoniet stapt zij naarde Raad van State. Als je deze drie aan elkaar koppelt begint ge een eindeloze procedureslag en een lijdensweg waarge heteinde niet van ziet." Ward Baets begrijpt ook niet waarom men deze drie dossiers aan elkaar zou koppelen. "Dit kan op die manier nooit goedgekeurd worden door de hogere overheid." Hij kan er ook niet bij dat de bezwaarschriften vanuit de land- en tuinbouwbedrijven worden weggeschoven met als reden dat de eigenaar zwaar geïnvesteerd heeft in deze bouw en de terreinen. De twee meerderheidspartijen keuren de aanvraag in zijn geheel goed, de leden van CD&V en raadslid Jan Huybrechts onthouden zich en de fractie Groen! stemt tegen. In de loop derjaren zijn deze tennisvelden een symbooldossier geworden van een kwalijke politiek van "je doet maar, wij regelen dit wel". Het is spijtig afwachten wie er uiteindelijk weer de dupe van zal zijn.

Twee maten

,

twee gewichten

?

Vijf leden van de Hoogstraatse sportraad volgen op 15 decembergeboeid de debatten over de toekenning van een renteloze lening aan HVV voorde bouw van het nieuwe stadion. De sportraad had hiervoor positief advies gegeven op voorwaarde dat de beslissing over de jeugdsportsubsidiëring zou herbekeken worden. In de vorige gemeenteraadszitting werden de subsidies voor dejeugdsport toegekend aan de hand van een aantal berekeningen. Hoewel erin dereglementering voor deze subsidies geen expliciete datum van indienen van de aanvragen vermeld staat, stelde het college voor om zes verenigingen die een laattijdige aanvraag gedaan hadden 25% minder toelage te verlenen en dit vrijgekomen bedrag te verdcicn over alle andere verenigingen. Meerderheid tegen minderheid keurde deze regeling goed. De oppositie verweet het college een eenzijdig ingrijpen. Schepen van sport Van Aperen weerlegde de bezwaren van de spot ii and en benadrukte datcle sportraad een adviesraad is maardatde uiteindelijke beslissing bij degcmccnteraad ligi. "Volgendjaar zullen wij goed een datum moeten vermelden en er een sanctie aan moeten verbinden", aldus de schepen. Eén van de gedupeerde verenigingen is de turnkring 't Spagaatje, de grootste jeugdsportclub van Hoogstratcn. Zij zien hierdoor 1436.65 euro aan subsidies door haar neus geboord. Eén maand later komt de stemming over de renteloze lening voor HVV ter goedkeuring in de raad, en de sportraad is present. Volgens de gemeenteontvanger is dit dossier van HVV niet volledig en volgens de sportraad en de oppositie werd de aanvraag ook te laat ingediend. Daarom vragen zowel de sportraad als de oppositiepartijeneen gelijkbereehtiging. "Nietwerken met twee maten en gewichten" vindt raadslid Annie Desmedt. "Beide verenigingen zijn gelijk. Waarom kan er in beide dossiers niet wat flexibiliteit aan de dag gelegd worden ?" vult raadslid Haseldonckx aan en hij vraagt zich af wat het college met het advies van de sportraad doet. "Het advies van de sportraad is enkel maareen advies", repliceert burgemeester Van Aperen."Wij vinden dat de renteloze lening kan goedgekeurd worden. De ontvanger doet autonoom wat hij wil. Goedkeuren en betalen zijn twee verschillende zaken." Raadslid VerhuIst treedt de kritiek van de CD&V bij en hij voegt er aan toe: "Het dossier moet eerst volledig in orde zijn vooraleer er een beslissing kan vallen en niet omgekeerd. De toekenning van de subsidie kan alleen als alle voorwaarden vervuld zijn. Wij dienen immers alle dossiers op een gelijke wijze te behandelen." KVB en schepen Sprangers (10) keuren de renteloze lening aan HVV goed zonder herziening van de jeugdsportsubsidiëring, CD&V en de twee overige HOOP leden waaronder schepen Peerlinek onthouden zich (10), Groen! (2) stemt tegen en schepen Van Aperen nam niet aan de stemming deel wegens betrokkenheid bij l-IVV. De vijf bestuursleden van de sportraad verlaten ontgoocheld de raadsiiuing.

Abonnement 2004 DE HOOGSTRAATSE MAAND 19,80 euro 733-3243117-49 17


HISTORIE

Van de Lalaing naar Salm Salm Aan het hoofd van de 'heer'lijkheid hadden we eerst de 'heren' van Hoogstraten, de van Cuyck, van Borselen en andere. Maar de eerste 'graaf' van Hoogstraten was Antoon 1 van Lalaing die met de steenrijke Elisabeth van Culemborg was gehuwd. Hij overleed op 60-jarige leeftijd in 1540 te Gent. Beiden waren in Hoogstraten de bouwers geweest van de laatgotische kerk met monumentale toren, stadhuis en renaissance kasteel. Halverwege de toren van de Sint-Catharinakerk staan van beneden goed zichtbaar twee reuzengrote letters, de A van Antoon en Y van Ysabeau, zoals Elisabeth doorgaans geheten werd. Van heerlijkheid naar graafschap en van graafschap naar hertogdom. We vertellen u het verhaal in vier afleveringen.

1. de Lalaing: Oranje of Spanje?

hij plaatsvervanger van Willem van Oranje, die gouverneur van Antwerpen was. Antoon II de Lalaing wist de beeldenstormers enigszins in te tornen en hij redde vooral ook Hoogstraten van dezefurie. Maarhij sloot zich geleidelijkaan bij het groeiende verzet tegen Filips II, de koning van Spanje.

In Hoogstraten, en niet in Breda, zoals eerder voorzien was, greep trouwens op 13 maart 1566 de eerste samenkomst plaats van de samenzweerders onder leiding van Willem van Oranje, bijgenaamd de Zwijger. Vanaf die dag werd Antoon II van Lalaing door de landvoogdes Margareta van Parma, de moeder van Farnèse, als édn van de opstandige edelen gedoodverfd. Onder Alva werd hij in 1567 samen met Egmont en Hoorn gedagvaard. Hij koos echter het hazenpad. Hij trok

•1

met lijn gezin en wat inboedel van het kasteel naar Keulen. Overclic vlucht was Alva woedend en hij deed ôl dr. göcderen van Antoon TI ver 1,rnrçl

j

verklaren en ze aan het rijk van de Spaanse koning

f-

toekouien. Het kasteel vn Hoogsti

ilen

werddoor

Sp anse troepen en dooreen Spaanse gouverneur bezet. Antoon 11 de Lalaing overleed door een ongelukkig voorval in het leger van Oranje de 1 ide deceinbet 1i60 w Sissonnc nabij Laon. Zijn weduwe beleefde tesamen met haar vijf kinderen een uiterstberoerde tijd. Zij overleed in 1585 te Luik en werd te Kortessem begraven. Zij wist

...........

desnnrlanks haar minderjarige oudste zoon Willem als opvolger van zij u vaderen als vierde graaf van Hoogstraten in 1578 te installeren. Willem, als militair in Spaanse dienst, huwde negenjaar later in 1587 te Mechelen Maria(Jhristina van Egununt. Hij overleed echter reeds op 27-jarige leeftijd, drie

luiooit / Lie La/uw g, eerste "rua/ i au Hoog-

Elis

i in Cii Iei,/io / g. g ivi t iii.

si ru/en.

jaar later, in 1590. Op de 8ste februari 1588 was zijn zoon en erfopvolger, de latere Antoon III de

Antoon en Ysabeau hadden geen kinderen.

als gouverneur van Gelderland. De derde graaf

Lalaing geboren.

Daarom werd Filips de Lalaing, een neef van de

was Antoon II de Lalaing, de oudste zoon van

eerstegraaf. de tweede graaf van Hoogstraten. Hij

Filips van Lalaing. Hij huwde in 1560 met

was gehuwd met Anna van Rennenberg en zij

Eleonore de Montmorency. die van Weert af]om-

hadden samen negen kinderen. Filips overleed

stig was. Hij werd gouverneur van de stad

Het kasteel van Hoogstraten en de Vrijheid beleef-

betrekkelijk jong in 1555 te Arnhem in zijn functie

Mechelen. Tijdens de beeldenstorm in 1566 werd

den tot in de 1 7de eeuw rampzaligejaren. Het ging

Barre tijden zelfs zo ver dat het kasteel van Hoogstraten als hooghurcht van muitende en plunderende Spaanse legers in heel de Kempen en verder in het land berucht werd. Deze muiterij staat bekend als de "Unie van Hoogstraten 1601-1604" (zie DHM nrs. 222, 224 en 225). Het Twaalfjarige Bestand (1609-1621) onder dc Aartshertogen Albert en Isabella stelde enigszins paal en perk aan die wandaden van de losgeslagen Spaanse troepen van allerlei pluimage. De vijfde graaf, Antoon III van Lalaing, was ook als militair in dienst van de koning van Spanje toen in 1609 het Twaalfjarige Bestand begon. Het was Antoon III die in datzelfdejaar als de nieuwe graaf van Hoogstraten geïnstalleeid werd. Hij werd de 1 2de november 1609 officieel gehuldigd. Enjaar later, de II de december, hLiwde In in Brussel met

Fi/ip.s cie Luluing, roeecle graaf van Hoog- Antoon Ilde Lalaing, derde graaf i'an Hoogstraten. straten. 18

zijn nicht Marguerite de Berlaymont. Weer een maand later werd eveneens in Brussel het kerkelijke huwelijk ingezegend door de bisschop van


HISTORIE gen jaren lang diep in de schulden. Toen in 1621 het Twaal fjarig Bestand afliep, bleef Hoogstraten gelukkig neutraal gebied. Spijtig genoeg overleed graaf Karel de Lalaing de 3de oktober 1626 te Arras in Frankrijk. Hij werd in de familiecrypte te Hoogstraten begravcn. Zijn oudste zoon. Albert de Lalaing, volgde hem op als zevende graaf van Hoogstraten. Hij was gehuwd met zijn nicht Maria Clara van Bailleul. Een zwakzinnige zoon Frans Paul de E.alaing

I

_s ,

\

..

.,,

Antoon /11 de Lalaing, vijfde graaf van Hoogstraten. Antwerpen, die tijdens deze kerkelijke dienst een beroerte kreeg en overleed. Antoon III de Lalaing wist het kasteel van Hoogstraten door de strijdencle mogendheden onpartijdig verklaard te krijgen. Als tegenprestatie dienden ter plaatse alle versterkingen afgebroken te worden. Met die activiteiten en de herinrichting van het Gelmelslot was Antoon III nog volop bezig, toen hij tijdens een verblijf in Frankrijk dodelijk ziek werd en u crlecd, einde eptemher 1613.

J:,.u ,, laiil (Iv I.oluing. achiîc ,uu/ ic/li Hoogst raten. werd geboren. Zijn moeder Maria Clara overleed zéérjong. In 1637 hertrouwde graaf Albert de Lalaing met lsabella de Ligne. Zij hadden één

dochter, Maria Gabriëllade Lalaing. Beide kinderen - Frans Paul en Maria Gabriëlla - waren nog minderjarig toen vader, graaf Albertde Lalaing, in 1643 overleed.

van Salm Vijfjaar later was de Tachtigjarige Oorlog (15681648) ten einde door het Verdrag van Westfalen dat te Miinsteren te Osnabrückgetekcnd werd. De noordergrens van het graafschap Hoogstraten werd de landsgrens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Het noorden ging verder alseen onafhankelijke (protestantse) republiek en het zuiden bleef onder de (katholieke) Spaanse koning. Voor de Hoogstraatse bevolking bracht de vrede enige verademing. De voorbije 25 jaren was de oorlogsellende niet te harden geweest. Iedereen was straatarm. Toch was alle schade betrekkelijk vlug hersteld. Ook het kasteel floieerde weer. Het was er een komen en gaan van allerhande vreemde jonkers. Uitei ndelijkgeraakte in 1657 de verloving bekend tussen Maria Gabriëlla de Lalaing en de flamboyante Rhijngraaf Carolus Florentinus van Salm. Hij was de gouverneur geweest van het aangrenzende Breda. Toen hij Maria Gabriëlla huwde, was hij gouverneur van Maastricht, waar zij in 1659 in de Sint-Niklaaskerk in de echt verbonden werden. Omwille van zijn huwelijk bekeerde Karel Florent van Salm zich tot het katholieke geloof, maar hij bleef toch als generaal in dienst van cle protestantse Oranjes. Hij nam samen niet zijn echtgenote de voogdij over de geesteszwakke graaf Frans Paul, de halfbroer van zijn vrouw, op zich. Frans Paul de Lalaing was immers officieel de achtste graafvan Hoogstraten. (wordt vervolgd) loo Bovend 'aerde

Zakenkantoor

Van BavelmRommens

bvba

Karel de Lalaing, zesde graaf van Hoogstraten. Hij was bij zijn overlijden nog kinderloos en werd opgevolgd doorzijn oom Karel de Lalaing die als militairbevelhebberinTumhoutresicleerde. Deze zesde graaf van Hoogstraten bewoonde na 50jaar in 1618 opnieuw het ondertussen grondig vervallen Gelmelslot, het kasteel van Hoogstraten. Zijn vrouw, gravin Alexandrine de Langlé, verbleef met haarkinderen evenwel meer te Brussel dan te Hoogstraten. Om het kasteel terug in orde te laten brengen, stak graaf Karel zich en zijn nakomelin-

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANJK 8& VERZEKERINJGENJ www.vanbavelrommens.be

19


ACTUEEL

Lokale radio's krijgen vergunning Minister van Media, Marino Keulen, erkent 257 lokale radio's. Ook in onze gemeente werden drie vergunningen toegekend: Radio Cosmos uit Hoogstraten, Radio Valencia uit Meer en het vroegere Continu welke uitzond vanuit Meerle. Eén van de grote doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord was het tegengaan van monopolisering van het radiolandschap en het geven van maximale ontwikkelingskansen aan particuliere radio's. Op 18juli2003 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het frequentieplan voor de particuliere radio's. Door het toewijzen van frequenties aan particuliere radio's wou de Vlaamse regering een evenwichtige spreiding krijgen tussen de publieke en particuliere radio's en tegelijkertijd de ether optimaal te laten gebruiken door de particuliere radio's. Hetoptimaliseren van het frequentieplan maakt dat Vlaanderen nu beschikt over 2 landelijke, 5 regionale en 294 lokale particuliere radio's tegen 302 erkende lokale radio's met een zendvermogen van 100 Watt in het verleden. De 294 lokale radio's kregen 294 frequenties toegewezen waarvan 44 met een hoog vermogen, zijnde meer dan 100 Watt. Op 5 augustus 2003 en 12 augustus 2003 verscheen in het Belgisch Staatsbiad de oproep van het Vlaams Commissariaat van de Media (VCM) tot kandidaatstelling voor lokale radio-omroepen voorde provincies Antwerpen, Limburg, VlaamsBrabant en Brussel en voor de provincies OostVlaanderen en West-Vlaanderen. Van de 393 ingediende kandidaturen verklaarde het VCM er 388 ontvankelijk op 17 oktober 2003. Op voorstel van de Administratie Media erkende de Vlaamse ministervan Media. Marino Keulen, op24 oktober 2003 reeds 124 lokale radio's uit de ontvankelijk bevonden kandidaten. Hierbij ging het om kandidaat lokale radio-omroepen die geen concurrentie hadden voor de gevraagde frequenties en die aan alle erkenningsvoorwaarden voldeden. De overige ontvankelijk verklaarde kandidaturen moesten nog een vergelijkend onderzoek ondergaan omdat conform de gecoördineerde mediadecreten en dein uitvoering hiervan vastgestelde besluiten, de erkenningen worden verleend op basis van criteria indien er meerdere ontvankelijke kandidaturen werden ingediend. Deze criteria zijn: de invulling van het programma-aanbod en het zendschema, de kennis en de ervaring met het medium radio, de band met de lokale gemeenschap, de infrastructuur, de degelijkheid van het opgegeven financieel plan en van de financiële structuur. Nu het vergelijkend onderzoek voltooid is, heeft minister Keulen op voorstel van de Administratie Media 151 lokale radio's erkend. waarvan 44 met een hoog vermogen. B ijgevolg werden er in twee rondes 275 lokale radio's erkend. De erkenning geldt voor 9 jaar zodat de erkende lokale radio's volop de mogelijkheid krijgen om zich voluitte ontwikkelen. Beginjanuari zullen alle kandidaten de erkenningsbesluiten die op hen 20

betrekking hebben ontvangen. Tevens zullen de erkende lokale radio's in kennis worden gesteld dat zij bij het Vlaams Commissariaat voor de Media een aanvraag kunnen indienen tot het bekomen van een zendvergunning. De niet-erkende kandidaten hebbende mogelijkheid om binnen de 60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing een beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De niet opnieuw erkende radio's kunnen blijven uitzenden tot de datum waarop de nieuwe zendvergunningen worden uitgereikt. 19 frequenties konden niet worden toegewezen o.a. wegens gebrek aan kandidaten en niet-ontvankelijke verklaarde kandidaturen. Minister Keulen heeft dan ook aan het Vlaams Commissariaat voor de Media gevraagd om begin januari 2004 een oproep in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren voorde nog Vrije frequenties. Meer info: http:/ /internet.vlaanderen. be/nedlsites/medial

Radio Valencia Radio Valencia is één van de drie lokale radio's binnen onze gemeente die een zendvergunning verkregen voor de eerstvolgende negen jaar. Gegroeid uit het idealisme van May (Lady Valencia) biedt deze radio een muzikale ontspanning voor tal van medewerkers en zeker voor de luisteraars. Nog steeds is Radio Valencia gevestigd aan het Gaarshof te Meer, van waaruit 23 jaargeleden de eerste klanken (illegaal) de ether werden ingestuurd. Intussen is er echter heel wat water naar de zee

cvloeid. Ook Radio Valencia groeide van het illegale circuit door naar een officiële erkenning.

Aanvraag 2003 was voor alle lokale radio's een uiterst spannend jaar. Wie zou een zendvergunning ontvangen voorde eerstvolgende negen jaar? Valencia was er van op de hoogte dat er verschillende lokale radio's moesten verdwijnen. 0p5 augustus kwamen de nodige formulieren binnen en die moesten op5 september volledig ingevuld terug in Brussel zijn. De maand augustus was voor de medewerkers van Radio Valencia een drukke maand, niet alleen omwille van dit uitgebreide dossier maar ook werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de ondertussen wel bekende Valenciafeesten. Voorhet uitgebreide dossier, dikwijls geschreven in ambtelijke taal, was het nodig om dit eerst eens goed door te lezen. Dit gebeurde door verschillende medewerkers die hier een moeilijke extra opdracht aanvaardden. Daarna gebeurde het invullen van de formulieren en werden de nodige bijlagen toegevoegd om het dossier te vervolledigen. Dit was voor de werkgroep geen gemakkelijke en zeker een tijdrovende opdracht. Het kwam er op neer dat de volledige werking van de radio een ganse week van A tot Z op papier moest komen, bovendien rekening houdend met de eisen die vanuit Brussel gesteld werden en zeker de tijclslimiet respecteren. Op 3 september was het dan zover. Het dossier was volgens de werkgroep in orde. De nodige afdrukken werden genomen en alles vertrok zo vlug mogelijk naarBrussel want 5september was immers de afsluitingsdatum.

Toekomst Een spannende tijd brak aan. De werkgroep had


ACTUEEL goed werk geleverd, maar dat was geen garantie tot het bekomen van de zo fel begeerde zendvergunning. Het zwaard van Damocles hing hoven de radio. Maar men moest afwachten hoe Brussel zou reageren. Op 24 oktober kwam het verlossende bericht binnen dat het dossier was goedgekeurd. De nieuwe erkenning voor de eerstvolgende negen jaar was een feit! De opluchting bij bestuur en medewerkers was onbeschrijflijk groot. Sindsdien kan men toekomstgericht gaan werken. Radio Valencia heeft steeds bewust gekozen voor de Nederlandstalige muziek en zal hier in de toekomst ook niet van afstappen. Er worden ook andere programma's gebracht want radio Valencia wil een familieradio met een eigen identiteit blijven.

-

B,nerl

fr5d

0v,',,

Atopp,,,

Vouge

F,v

lI I

H,Ip

\'er,onuo,en

Sno,p,gI,,

ZonL,n

Fn.nr,Sen

Mcd,,

G,,cV,edv'

End

j Afukkr,,

EenS

Doc,vo,

-

Flapuit

:

de infosite voor het meest noordelijke van de Noorderkempen

Flapuit, de infosite voor het meest noordeUje van de Noorderkempen ELERnEuoS

-

-PER RORENTO

Hier vinden inwoners vai Meersel Dreef, %lir,derh 1ff1J1 informatie over allorh

0

JSthIII.

MieSag 11 tnarl 2004

Toekomstgericht zullen er nieuwsuitzendingen komen en meer informatieve programmas zullen uitgezonden worden. Verder wordt er een verbeterde samenwerking met plaatselijke verenigingen uitgebouwd. Hier zijn nog perspectieven. Ook het sportieve vlak verdient meer 7endtijd op Valencia. Denk bv. aan sportuitslagen van gans de fusie Hoogstraten en omliggende. Ook andere sporten moeten aan bod kunnen komen zoals wielrennen. motorcross, veldrijden, paardensport en,. De radio is op zoek naar geschikte personen, die zich op vrijwillige basis willen inzetten, om dit gegeven in te vullen. Voor nieuws en sportuitslagen is een samenwerking met een andere radio niet uitgesloten. Het is en blijft de bedoeling onafhankelijk te bestaan. Ook de eerstvolgende negen jaar. Radio Valencia zal zich niet laten opslorpen door een of andere keten. De hoofdzaak van radio Valencia zal altijd de onmiskenbare stijl van de muziek blijven. En daarin kunnende medewerkers en luisteraars zich perfect vinden. Meer informatie over deze lokale radio in onze fusiegemeente kan ii vinden op www.radiovalencia.net

Radio Cosmos vzw De vzw Radio Cosmos kreeg per 24 oktober 2003 een erkenning van het Vlaamse Commissariaat voor de Media. Ook voor Radio Cosmos kwam met de erkenning een definitief einde aan de onzekerheid die al enige jaren het voortbestaan van de lokale radio's hypothikeerde. En opnieuw is de toestand weer drastisch veranderd. Vroeger had den we alleen nationale omroepen en lokale radio's, al dan niet verenigd in een keten. Door dc nieuwe wetgeving worden er nu ook provinciale radio's, streekradio's en stadsradio's toegelaten. Met andere woorden, de luisteraar mag zich gelukkig prijzen, er komt opnieuw een groter aanbod. En toch zal deze nieuwe vergunning de lokale radio's inspireren opnieuw hun plaatsje te veroveren in dit nieuwe radio-landschap. Achter dc schermen tekenen Ed van den Ouweland, Je! Rombouts en Peter Clymans als beheerders van de vzw Radio Cosmos een nieuw plan van aanpak uit voor de komende 9 jaar voor een informatieve stadsradio voor Hoogstraten en de omliggende gemeenten.

iifns. LSLdLLJ 5L1,,n L]iEi IIIt7diIl

J.idIQnSO

ER-cP-urr4.OPERs D1t1

•o,t,i,o.,bJ&o,,,n.R ..,Nd..,,R,4

WnR.OM!lJ , n, eITtflR

Lokale informatie en interactiviteit als thema's Als je de FM band van 88.00 naar 108.00 Mhz afloopt, dan wordt je overspoeld door mu,iekgenres, getater en informatie allerhande. Wat heb je daar als lokale radio nog aan toe te voegen! Welke toegevoegde waarde hebje als lokale radio tussen al die, financieel veel krachtigere. radiostations? De essentie vinden we terug in het decreet van toenmalig PVV'er Karel Poma. Als minister van cultuur legde hij in 1982 de "vrije radio' s' op "door een inerscheiden/reid aan cultuur en intorfoutje de co/flfliuflicatie binnen de streek te beuorderen" Dure ministeriĂŤle woorden die niet meerof

minder betekenden dat je als lokale radio het nieuws uitje regio moest brengen. Radio Cusmos heeft hier altijd sterk in geloofd en vertaalde dit bij haar eerste erkenning (13 oktober 1990) al door de oprichting van een informatie dienst binnen de werking. Dedoelstelling was duidelijk, het verzamelen van alle actualiteiten en activiteiten uit de regio. Heel wat verenigingen en organisatoren /agen al zin aan de band an in te rs ie sv en Vi ree

agenda'shun initiatief extra mediaaandachtkrijgen. Vandaag werkt info-dienst als een autonome groep verder aan deze opdracht. De resultaten van hun werk lees je op het internet op de website www.flapLlit.be . Alle non-profit organisaties: verenigingen, diensten, particulieren kunnen kosteloos hun informatie via de website doorspelen aan de redactie, die voor de verdere verwerking zorg draagt. De stad Hoogstraten weet ook het werk van dcie dienst inmiddels te waarderen en vertrouwde het onderhouden van de "Er-op-uit" evenementenkalender van Hoogstraten toe aan de Flapuit redactie (zie www.Hoogstraten.be ). Met de nieuwe erkenning als lokale radio ligt het logische verlengstuk van de infodienst dan ook in het opnieuw hoorbaar aanwezig te zijn via FM 105.8. Door verspreiding via beide media (internet en radio) kan de informatie aan een nog breder publiek worden aangeboden. Op de radio zullen aanvullend nationale nieuwsberichten te horen zijn, een wettelijke bepaling die de radio's werd opgelegd. Kortom, lokale informatie is een heel belangrijke pijler in het nieu\\ e plan .

21


ACTUEEL Muziek Met informatie alleen maak je nog geen radio, muziek is er ook bij nodig. In liet nieuwe radioplan opteert Radio Cosnios voor een brede keuze van 'nooit-storende' maarwel aangename muziek. De muziek is er niet op gericht hit, hip of oudbollig te zijn, maar moet als achtergrond kunnen dienen voor een publiek van 25 tot 55 jarigen, die zich betrokken voelen met wat er heerst en leeft in zijn omgeving. Radio Cosmos heeft de ervaring de juiste muziek te brengen voor een breed publiek. Voor de techneuten en liefhebbers onder jullie willen we niet onthouden dat RDS en website de link met de muziek zullen maken, waarbij je op het radiodisplay of computerscherni de zogenaamde playlisten (lijst van artiest en titel) kan volgen. Verder zal de luisteraar in de toekomst een interactieve sleutel krijgen, welke liet ondermeer mogelijk via de website je favoriete verzoekpiaten zelf te selecteren.

Koken kost geld Geen enkele Organisatie ontkomt aan het realiseren van inkomsten. Media leven van de inkomsten uit de publiciteitsruimte die ze te bieden hebben. Adverteerders zullen in de toekomst in de mogelijkheid gesteld worden zich te laten horen en te laten zien. Het reclamespotje op de radio zal je als luisieraarook terug vinden op de website, waarje telefoonnunimeren adres rustig van kan afschrijven. Naar analogie met het verleden (Golden Oldies Party) sluiten we niet uit dat cle radio weer naar zal buiten treden ter gelegenheid van festiviteiten of

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING KASTEELVLOEREN -GRENEN LAMINAAT PARKET

EIKEN PLAN KENVLOER

-

/

_____________ Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

'

eigen organisaties, al moet dit hoofdstuk nog verder ingekleurd worden. Kortom, nu de overheid eindelijk weer voor een stukje zekerheid zorgt. gaat Radio Cosmos er opnieuw leven in blazen. Je hoort er meer van op 105.8 ofje leest het op www.flapuit.be en iedereen kan actief meewerken aan de vormgeving van Radio Cosinos via onze mailboxiiifo@flapuit.be .

Het vroegere Continu Ook de vergunninghouder van deze radio is gecontacteerd door De Hoogstraatse Maand om zijn verhaal en toekomstvisie kenbaar te maken in dit artikel. Helaas reageerde de aangesproken persoon, afkomstig uit het Hoogstraatse, niet op onze uitnodiging.

Terug naar Continu Feit is dat de vzw Hovra na de stopzetting van de radio-uitzendingen door Radio Continu, niet be-

'

Groot Eyssel 39a, Meerle (BelgiĂŤ) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5,03.99 reid is geweest om haar vergunning over te dragen aan derden, maar ze terug hebben ingestuurd naar de Vlaamse Gemeenschap. Het VCM is daarna niet bereid gevonden om deze frequentie opnieuw te veilen. De voorgaande vergunningen waren in wezen reeds afgelopen in 1998, maar de voorbije 4jaar werden deze telkens met 1 jaar verlengd. Men ging er de voorbije 4jaar telkens van uit dat er een definitief nieuw frequentieplan ging komen, wat finaal er dus pas in 2003 is gekomen, om van start te gaan. hopelijk, in maart 2004! Wanneer moet een vergunning echt ingevuld zijn? Elke radio krijgt in principe maximaal 3 maanden de tijd, na liet bekomen van de effectieve vergunning om zich in regel te stellen. Deze termijn kan maximaal nog eens met 3 maanden verlengd worden. Dus in dit geval zou dat tot september 2004 kLinnen dui'en, vooraleer er eventueel vanuit Meerle op 105.4 Mhz wordt uitgezonden.

SOFTCOMPUTER, als kwaliteit en service ook voor u belangrijk zijn... Zakelijke computers, MFC,s, printers, faxen, Particuliere computers, printers, faxen, Draadloze internetverbindingen... Draadioze telefoons en telefooncentrales. Opleidingen.

SOFT

COMPuTER RPVRV!.

TaroNir

22

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten, Tel 031315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be


BRIEF VAN FONS EN MARTA HUET

GUATEMALA

Coban, 31 december 2003.

Beste Vrienden De kerstliedjes waren nog niet uitgedeund op de radio of weeral viel de verkiezingspropaganda de huiskamer binnen. Inderdaad op 28 december waren er presidentsverkiezingen in Guatemala (tweede ronde). De opkomst was dan ook laag, niet alleen omwille van die ongeschikte datum. Vele indianen, vooral vanuit de verre dorpjes waren niet meer komen opdagen. De ervaring van de eerste stemronde op9 november was voor hen teveel geweest. Beeld jullie even in wat er toen gebeurde: de gemeente Coban is zo groot als een Belgische provincie en heeft naast de grote stad meerdan 300 dorpjes waarin de meerderheid van de bevolking woont. Er was slechts één plaats om te stemmen: de stad natuurlijk. Dus de meeste plattelandsbewoners moesten al van zaterdag afzakken naar de stad, meestal verschillende uren te voet over de slijkerige bergpaadjes en modderplassen in het oerwoud tot aan een kruispunt met een herijdbare weg (niet geasfalteerd). Daar dan afwachten of er toevallig een van de camions of pick-ups voorbijkomt om in de achterbak te springen. Waar er openbaar vervoer is, kost dat op sommige plaatsen vier daglonen om op en neer naarCoban te reizen. Eenmaal in Coban toegekomen, een plaats ter overnachting zoeken. Kortom, naast de grote fysische inspanning en veel tijd was er een flinke financiële investering nodig om vervoer, overnachting en voeding te bekostigen. In de hoop vroeg te kunnen stemmen en nog dezelfde dag thuis te geraken, stonden indianen al vanafvijf uur te drummen aan de stemlokalen. t-let deerde hen blijkbaar niet dat de regen van de dag ervoor weer herbegonnen was. Maarde kruisweg was nog maar in de eerste statie. Er hingen lijsten uit waaropje kon lezen aan welke tafel je moest stemmen. Toen ik er toekwam stonden honderden mensen rond die lijsten om uit te vissen op welke van de 48 tafels ze moesten stemmen. Spaansonkundig en niet gewoon met letters en cijfers om te gaan, vroegen ze hulp aan iedereen die volgens hen meer inzicht had in dat ingewikkelde cijferwerk. Dan aanschuiven in de lange rijen, want 600 mensen moesten aan elke tafel stemmen. En dat in de plassende regen. Toen men na twee of drie uur moeizaam aanschuiven dan aan de dienstdoende voorzitter zijn identiteitskaart voorlegde, bleek dat in een overgrote meerderheid niet dejuiste rij te zijn geweest. De kieslijsten waren namelijk "geactualiseerd", oftewel veranderd zonder verdere aanduidingen. Dus doorverwijzen naar een andere tafel en daar weer vanaf achteraan in de rij, in de plassende regen. Een vriend vertelde me dat hij vanaf 8.30 uur in een eerste rij had gestaan, dan doorverwezen naar een tweede rij, op het einde van het aanschuiven naar een derde, weer opnieuw beginnen om dan om 16.30 uur te horen, hij het beëindigen van de derde rij dat hij opnieuw moest beginnen in een vierde rij. Hij is dan natuurlijk opgestapt, want "anders kom

ik niet meer thuis en ik heb geen geld om overnachting te betalen". Zo heb ik van tientallen mensen gehoord die een hele dag in de rij stonden en dan uiteindelijk naar huis gingen zonder te kunnen stemmen. Al dieenorme burgerzin voorniets! Dus die mensen zijn - begrijpelijk - niet meeropgekomen voor de tweede stemronde op 28 december. Dit iseen concreet staaltje van dediscriminatie van de indiaanse plattelandsbevol king. Hen worden meer verplichtingen en lasten opgelegd dan de stadsbewoners, ze worden niet in hun eigen taal bediend, noch volgens hun gewoonten en gebruiken behandeld. (Er is echter niet veel geprotesteerd tegen deze discriminatie om Rios Montt geen argumenten in handen te geven om de uitslagen te manipuleren. Blij dat hij uitgeschakeld was en zo ook de dreiging van een fascistisch bewind.) Maar die verkiezingsellende opent onze ogen voor een hoop andere problemen en alledaagse vormen van discriminatie. Guatemala is een "ontwikkeIi ngsland" dat onder internationale druk probeert zich te moderniseren. Maar wat houdt dat feitelijk in? Bekijken we een paar voorbeelden: Het rechtssysteem. Moderne wetten, gebaseerd op het Napoleontisch of Romeinse recht worden de indiaanse gemeenschappen opgelegd en hun eigen gewoonterecht wordt als achterlijk en barbaars afgewezen. Maar het nieuwe rechtssysteem functioneert niet. Misdadigers worden opgepakt, maar staan direct weerop vrije voeten en bedreigen nu iedereen met represailles "want ze hebben toch de rechter kunnen omkopen". Dat kan zo twee of drie keren gebeuren, nadien is de gemeenschap het beu en neemt het recht in eigen handen en de dieven ofverkrachters worden terplaatse gelyncht. Groot schandaal: wat zijn die indianen toch achterlijk en onmensel ijk! De gezondheidszorg is 'in theorie' gratis. maarer zijn onvoldoende geneesrniddelenen personeel in de hospitalen. Wat gebeurt er feitelijk? Onder de druk van de vooruitgang verlaten de mensen hun eigen medische praktijken en geneeskrachtige kruiden en schakelen overop de chemische mcdicij nen, maar die zijn ofwel niet voorhanden ofwel onbetaalbaar. Een ervaren vroedvrouw die er trots opgaat dat ze honderden vrouwen door massage voorbereid heeft op een goede bevalling, vertelde me dat de staatsdokters haar nu verplichten om bij een moeilijke houding van het ongeboren kind. de moeder meteen naar het hospitaal te zenden voor keizersnede (onrechtstreekse geboortebeperking). Een ander voorbeeld is de watervoorziening. De grote kindersterfte die ertot voorenkelejaren was, heeft heel wat nationale en internationale instanties aangezet om grote inspanningen te doen om zoveel mogelijk gezinnen vm drinkbaar, beter gezegd "kraantjeswater" te voorzien, meestal via tripartaire bijdragen: internationale lening, regionaal bestuur en plaatselijke werkkracht. Zo gebeurde dat ook in ons dorp Tontem. We hebben als familiehoofden allemaal 50 dagen moeten werken

om de grachten te graven, bergop, bergaf, in de modder of door de rots: bovendien nog een flinke som moeten betalen voor huizen en motors. Iedereen doodgelukkig bij de inhuldiging. Maar toen bleek al dat elk gezin maar om de drie dagen gedurende enkele uren water zou binnenkrijgen. Wijzelf, achtereen helling gelegen. moesten wachten tot onze buur zijn kraan dichtdeed om het kostbare vloeistot binnen te krijgen. (Gelukkig hadden wij vroeger al een reservoir gebouwd om regenwater op te vangen waarvan we al tien jaar leven). Toch betalen we in Tontemn maandelijks meer dan in de stad Coban, waar men 24 uur per dag water heeft, zondereigen bijdrage in de aanleg. Hoewel, er zijn ook al armoewi jken van de stad die ook gerantsoeneerd water krijgen! Hetzelfde verhaal kan ik vertellen over de elektriciteit. Tontem was een van de eerste dorpen om vier jaargeleden aangesloten te worden en toen moest weer iedereen zoveel werkdagen aandragen. NLi hebben de meeste families licht, maar schrikken zich dood als de rekening komt. Iedereen koopt meer en meer elektrische spullen, maakt zich dus afhankelijk van die energiebron, tot die plots uitvalten daarsta jedan. Datgebeurtmeerenmeer. om de haverklap, zowel in de stad als op het platteland. Als je in een atelier werkt of met de computer en plots hoorje dat er heel de dag geen elekimiciteit zal zijn, wat doe je dan? Wat de indiaanse boeren meemaken, kun je op wereldschaal vergelijken met de situatie van het zLuden. De modernisering gaat door, het westerse model wordt gekopieerd en willens nillens opgelegd, maar functioneert niet omdat het niet de sociaal-economische en culturelehasisheeftals in het westen. In de officiële statistieken staat de jaarlijkse "vooruitgang" geregistreerd, maar de werkelijkheid is heel anders! Wel interessant die krantenberichten overde uitval van de elektriciteit in New-York en Italië! Het systeem blijkt dus ook in het westen niet onfeilbaar te zijn. De uitslagen van de verkiezingen brengen als president Oscar Berger, een afstammeling van Belgische immigranten. Eigenlijk was er geen groot verschil tussen heni en Colom. de andere eindkandidaat: beiden staan onder sterke invloed van het grootkapitaal. Onze conclusie is dan ook: 2004 moet het begin worden van de opbouw van een reëel alternatief voor de indiaanse volken en sociale bewegingen. Het ontbreekt hen niet aan bouwstenen voor een politiek alternatief. Er bestaateen grote ervaring van indiaans zelfbeheerin de gemeenschappen, waar alles gebaseerd is op wederkerigheid en overleg en waar men poogt de beslissingen te nemen met eenstemmigheid, niet meerderheid tegen minderheid. De uitdaging bestaat er in om de waarden die in de lokale gemeenschappen levendig zijn ook te projecteren op de regionale en nationale instanties en structuren. En die locale ervaringen moeten de basis zijn van echte ontwikkeling, zowel op politiek vlak als in de dienstensector, enz. 23


BRIEF De uitdaging blijft op wereldschaal dezelfde: hoe bouwen we met zijn allen aan een duurzame ontwikkeling, aan een echt leefbare wereld, zonder dwang en uitsluiting die alleen maar frustratie. ergernis en geweld provoceren? In ons werk dragen we bij aan de afbraak van de discriminatie en de opbouw van een interculturele samenleving gebaseerd op respect, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Marta is actief in de indiaanse beweging en ook in vrouwengroepen. Ze werd door hen zelfs voorgesteld als kandidate gouverneur voor het departement Alta Verapaz. Ze blijft ook de Oorlogsweduwen en het Verbond van de Gezondheidspromotoren en Vroedvrouwen, APSA V. bijstaan met advies en steun. Fons bereid de publicatie voor van een bundel getuigemssen over het indiaans verzet in het oerwoud tijdens de oorlog. Binnen ADICI, neemt hij deel aan de zusterband met de gemeente Herent, die Vlaamse en indiaanse gemeenten als gelijke partners aan de tafel zet om ideeën en ervaringen uit te wisselen over gezamenlijke problematieken. Haltïijds zal Fons ook steun verlenen aan lokale organisaties en coöperanten in de Actie van Volens "Versterking van de culturele eigenheid van de indiaanse volken". Wat onze kinderen betreft: Chahim begint haar derdejaar aan de universiteit (landbouw). Balam en Hunab zitten in het middelhaaronderwijs, waar ook Mati vanafjanuari haar eerste beentjes zet. Wij willen deze brief niet beëindigen zonderiedereen heel hartelijk te danken die ons ook financieel gesteund heeft. Wij bieden u allen onze beste wensen aan voor 2004: veel geluk en sterkte in ieders bijdrage aan een wereld met minder discriminatie en uitsluiting en meer solidariteit

Fons en Marta Huet-Mac: en kinderen (e-mail: huetmacz@axioma.net)

W'

Guatemala 2003 Het afgelopen jaar werd gedomineerd door de algemene verkiezingen. De regeringspartij FRG, zette alles op het spel om vierjaar langer aan de macht te blijven (de populistische ervaring van (ie Mexicaanse PRI i miterend) maar nu met ex-dictator Rios Montt als presidentskandidaat, tegen wie verschillende internationale aanklacten zijn ingediend wegens genocide. Alle middelen werden aangewend, de traditionele zoals de cliëntelistische stemmenkoperij, het aanwenden van staatsmiddelen ten voordele van de regeringspartij, enz.: maar ook nieuwe als het infiltreren van het Constitutioneel Hooggerechtshof dat de kandidatuur van Rios Montt goedkeurde ondanks een formeel constitunioneel verbod, alsook een militaristisch georganizeerde bezetting van strategische punten in de hoofdstad door FRG aanhangers. Volgens de Fundaciôn Rigoberta Menchö schuilde hetreële gevaar van een FRG verkiezingsoverwinning echter vooral in de verdere consolidering van cle infiltratie van de georganizeerde misdaad (criminele maffia's van smokkel in drugs en gestolen auto's, personentrafiek, corruptie) in de staatsstructLiren. De Indiaanse bevolking was de voornaamste speelbal van het politieke machtsspel. De FRG had de grondige frustratie van de Indiaanse hevolkïng onderkend en die situatie als haar voornaamste troef uitgespeeld. o.a. doorde exPAC (door het leger georganizeerde paramilitaire Indiaanse plattelandsbevolking) een financiële vergoeding te beloven en ook gedeeltelijk uit te betalen. Samen met andere acties resulteerde dat in een electorale winst in ver schillende departementen van het Indiaanse hoogland.

'('1IJ

AS

Fundamentele Indiaanse eisen werden echter niet gehonoreerd. zoals de erkenning van het multiculturele en plurale karakter van Guatemala, opheffing van de discriminatie, erkenning van eigen rechtssysteem. uitbreiding van tweetal ig onderwijs, landhervorming, vergoeding voor oorlogsschacle en andere elementen van de Vredesakkoorden. Wel is er een belangrijke legale stap gezet in de richting van meer decentralisatie en participatie- structuren voor de rurale gemeenschappen, hoewel dit nog maareen eerste stap is op weg naar reële inspraak van de Indiaanse gemeenschappen. De Indiaanse volkeren zijn bovendien fel getroffen door de economische teruggang. o.a. veroorzaakt door de koffiecrisis.Dit heeft alles te maken met de grote sociale contrasten: 10 11e van de bevolking (de niet-indianen) ontvangt bijna de helft van al de inkomsten van het land. terwijl 20% (bijna uitsluitend indianen) het moet doen met 1.6% van de totale inkomsten. De extreme armoede op het Indiaanse platteland is verhoogd van 16 tot 21%. Ook deconcentratie van het grondhezit versterkt zich wat grote sociale onlust veroorzaakt o.a, in honderden landbezettingen. Deonderhandelingen vooreen Centraal-Amerikaans vrijhandelsverdrag met de V.S. verliepen zonder reële inspraak van de bevolking. De nieuw verkozen president Berger, afstammeling van Belgische immigranten en vadervan de Belgische ereconsul, zal het moeilijk hebben om zijn beloften van grootschalige werkverschafting waar te maken met een verdeeld parlement en een bevolking die schreeuwt om economische verbetering, grotere veiligheid en een einde aan de comiptie en de straffeloosheid.

IJeweetwet daar op de hoek in

0

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zpor

maar hoe je slapen wil

au ng

lEi6plex , ISi1IflIERiiCHI[OJP 24

,


HALVE EEUW

TEN

Meer e TONEEL B.J.B. - JONGENS

JANUARI 1954 ONZE KINDERRIJKDOM. DE LUSTIGE WIELRIJD. JU1BILEREN Op Maandag 25 Januari, voor çle 2e maal in een tijdspanne van 2 jaar, zijn de Kon. Lustige Wielrijders in feest. In 1952 herdachten ze hun 25 jarig bestaan, het 25 jaar lange voorzitterschap van Stan Jansen, en tevens huldigden ze 11 andere jubilarissen om hun 25 jaar lid zijn. Thans tellen ze opnieuw 7 jubilarissen, nI. John Druyts, die sinds 1928 lid is ; Louis De Roover, Alfons Hofkens, Henri en Karel Jansen, Const. Snoeys en Robert Vereecken, allen lid sinds 1929. Te 9 uur herdenken ze in de Begijnhofkerk hun afgestorven leden, waarna ze de vlag uithalen bij hun voorzitter, Na enkele leden-caféhouders bezocht te hebben, volgt te halfeen de feestzitting in het lokaal, gevolgd door hel feestmaal. Na een nieuwe rondgang bij de leden wacht te 7 uur de koffietafel, waarna Sooi Bincke weinig moeite zal hebben om er de stemming in te houden. Leden, allen op post. Het Bestuur.

OPERETTEGEZELSCHAP «HOGER OP» Het Molse Operette-gezelschap «Hoger-Op» komt weer naar Hoogstraten. Elkeen, te Hoogstraten, zal zich nog wel de opvoeringen herinneren van de Operetten: «Zigeunermelodie» en «Suske Spruyt», enkele jaren terug door dit gekende gezelschap voor het voetlicht gebracht in de zaal «De Veiling» bij Em. Van Nijen. Ook werd er, over nagenoeg een jaar, in dezelfde zaal een «Reuze-Bonte-Avond» gegeven. Al deze voorstellingen kenden een buitengewoon succes. Ditmaal komt «Hoger-Op» naar l-loogstraten op Zondag 31 Januari e.k. met de grote Indiaanse Operette « Kiotvara » (De Blanke Gazelle) die in 1938, door de toneelafdeling van Hoogstraten V. V., in dezelfde zaal werd opgevoerd. Deze Operette, waarvan de tekst en de muziek van de hand zijn van Hubert Hermans, voormalig Griffier te Hoogstraten, werd, sindsdien, volledig door hem omgewerkt, zowel voor wat het libretto als de muziek betreft. De Operette «Kiowara» wordt vertolkt door een schaar liefhebbers-artisten die gerust de voet mogen zetten naast de beste beroepszangers en spelers. Zo hebben we o.m. de ras-komieken Frans Vanderaen en Karel Vandeweyer, de machtige zanger Leo Groothuysen, de flinke tenor Wim Sels, de knappe sopraan Alice Huysmans en tal van andere prima elementen.

Ook het liberale blad van Charleroi, «La Nouvelle Gazettea, waarvan ook uitgaven verschijnen te Brussel en te Namen, heeft de kiesstrijd geopend. Het gebeurde met een artikel « Wallonië tegen de C.V.P.» De homogene regering wordt afgeschilderd als een flamingantische regering (!) en het voornaamste argument luidt «Het schandaligste is dat de Vlamingen voortgaan met vele kinderen te hebben terwijl de overheden der wereldorganismen erkennen welke gevaren verbonden zijn aan de overbevolking, bron van alle oorlogen. » Dit is een aanleiding voor het liberale blad om een aanval in regel te doen tegen het feit dat de kassen voor kindervergoedingen ook door de Walen gespijsd worden 1 Moeten wij op deze stupiditeiten antwoorden ? Indien Wallonië meer doodkisten dan wiegen telt, ligt dit aan de ontkerstening van het Walenland, inzonderheid van de nijverheidsprovincies Luik en Henegouwen, ingevolge de socialistische en liberale propaganda. Terwijl Vlaanderen beticht wordt te veel kinderen te telIlen, slaken de deskundigen integendeel een alarmkreet omdat het geboortecijfer in ruime Vlaamse gewesten en voornamelijk in de peripherie van de grootsteden onrustwekkend gedaald is. Ook hier wordt vastgesteld, dat waar de godsdienstzin te loor gaat, de wieg vervangen wordt door de doodkist. De liberale «Nouvelle Gazette» is overigens niet konsekwent. Anders zou zij hebben moeten protesteren tegen het feit dat het gros van de gesneuvelden in de beide oorlogen door \1 laanderen geleverd werd. Dan zou zij tevens moeten protest aantekenen tegen het feit dat de Vlaanise recruten het gros leveren van het Belgisch leger. Wij onthouden tevens de verwijzing naar de wereldorganisaties. Indien de liberale heren van de «Nouvelle Gazette» morgen de eerste viool spelen in de Europese Politieke Gemeenschap - wat God verhoede - dan zullen zij logischerwijze aan de Europese landen moeten opleggen tot hoeveel kinderen zich elk gezin moet beperken. Een mooie wereld in het verschiet

Op Zondagen 24 en 31 Januari komen de B.J.B.-jongens op de planken . met het prachtige toneelspel in 4 bedrijven van A. Degrave «De Melodie van de Zwerver». Wie de vorige jaren deze toneelg roep aan 't werk zag, zal zeker ook deze vertoning niet willen missen. Toneelliefhebbers en sympathisanten houden een van deze avonden Vrij

KAARTPRIJSKAMPEN De belangstelling voor de eerste kaartwedstrijd bij Karel Laurijssens, werd een flink succes. De einduitslag was 1. Jaak Van Boxel-Jef Verheyen; 2. Karel Van den Heuvel-Jet Verschueren; 3. Alt. Rommens-Cath. Van Boxel; 4. Knevels-Adt. Van de Heyning; over Adr. Verschueren-Corn. Havermans. Een tweede prijskamp «Meerlese Bie» gaat door op Zondag 17 Januari bij Corn. Havermans. Begin te 18.30 u.

CABARETAVOND De Ziekenkas richt op Woensdag 27 Januari een prachtige avond in met medewerking van het overbekende revue-gezelschap De Korenbloem. De Korenbloem met haar gevierde vedetten van 'Radio Kortrijk zijn te Hoogstraten geen onbekenden meer. Hun muziek, zang, kleinkunst, sketchen, tweespraken, humor en gezelligheid, die een non-stop-programma van 3 uur vullen, geven ieder waar voor zijn geld. De Korenbloem draagt niet zonder reden de eretitel : elite van het Vlaamse cabaret. De volledige opbrengst van deze avond komt ten goede aan het werk der Kristen Teringlijders. Begin in de parochiezaal te 7,30 u.

De GROOTSTE KEUS en VOORDELIGSTE PRIJZEN lI

Lepels en Vorken, Koffielepels, Messen en alle bijpassende delen in Inoxmassif 18/8 met waarborgbon.

Alle HUISHOUDARTIKELEN GROTE KEUS in

Porceleinen Koffie- en Eelserviezen door ons rechtstreeks Ingevod - dus aan de laagste prijzen. GROTE VOORRAkD In

STERELISEERBOKALEN&CAOUTCHOUCRINGEN In ALLE MATEN vindt U bij

Jos. Van Dongen-Theeuwes Heilig Bloediaan 237

5053

HOOGSTRATEN 25


Zz

*

?

it t

v

26


o r s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 3145724. e-mail horstendries @hoimail.coin Meer: Marcel Adriaensen. Venneweg 2. tel. 03 315 9040. e-mail miicJ.adriaensen skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eesterrnansstraat 7, tel. 03 3158854. e-mail jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03 315 71 86, e-mail toon.verleye@pandora.be MiinJeiIIuUt Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. tel. 03 3144903, e-mail franssnijders @tiscalinet.be

Bouwwerken Hoogstraten - Tegenover de St.-Katharinakerk gonst het de komende maanden van activiteit. Drie beeldbepalende woningen worden er gesloopt om plaats te maken voor de imposante nieuwbouw van KBC. Enerzijds komt er zo wat meer leven in een hoek die al te lang leegstaat. Anderzijds verdwijnen er toch weerenkelc iiiooie elementen uit ons historisch straatbeeld. Ik denk dan vooral aan het gele huis met de halfronde balkons, rond 1938 gebouwd in nieuwe zakelijkheid. Naar Hoogstraatse normen washet destijds een modern pand. Zo liet architect Parmentierde overspanniiigen in beton maken, waardoor de hinnenwanden licht konden blijven, met flink wal glas erin. Het huis ernaast had misschien minder waarde; de achterliggende drukkeuj Haseldnnckx was niettemin van belang. Decennialang werd onze verre voorloper - De Gazet van I-loogstraten - er gedrukt, net als vele tientallen bekende HOK-boeken. De vroegere won Ing van Eresecretari:; Van 1 beek blijft wellicht uvereind, om verbouwd t. win dcii tot een handelspand met appartementen.

In 1938

0(15 rie:e iioflhïiç

erg

111()/e/'fl.

Wortel: Maart je Siebelink. Kerkveld 13, tel. 03314 67 09, e-mail dhmwortel@hotmail.com FOTO's: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Miudeiltuut. tel. 0.5 t 1449 0$. 5POR1NIEIJWS: Reiné Laurijssc'n. flesiiicdtsrraat 22. Mmdcrliout. tel. 03 3146628. e-mail rene. lauri i ssen @belgacom.net GILDEN- & SCHtJUERSNIEUWS Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. Minderhout. tel. + fax 03 3 14 49 ()3, e-mail franssnijders@tiscalinet.he ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Bcgijnhof27, 2320 Hoogstraten. tel. 03 31451(13, e-mail Emilia.Horsten@planctinternet.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens. Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. tel. & fax: 03 3 14 55 04, e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

Di i,inie ihuikeii. 1

uis eelite legen iie 1

Veld toertocht HOOGSTRATEN - Op zondagvoormiddag 1 februari richten de Hoogstraatse Wielertoeristen hunjaarlijkse veldtoertocht in en dit reeds voor de 1 3 keer. Deze veldtoertocht is toegankelijk voor iedereen en gaat door veld- en boswegels in de wijde omgeving van Hoogstraten. Voorde geoefende fietsers is er een parkoers van 40 kin uitgestippeld. Wil jehet iets kalineraan doen. kan je dit

inkorten toteen 25-tal km. Vertrekken doeje in het Klein Seminarie tussen 8 uur en 10uur. Hier is er na afloop ook gelegenheid om te douchen en kan je je fiets laten reinigen. De calorieën kan je er tevens opnieuw aanvullen in onze 'après-fiets bar'. Meer info via tel. 03 31445 38 of via e-mail hwt@advalvas.be


HOOGSTRA TEN

Oudjaar - Nieuwjaar in Hoogstraten 'Nieuwjaarke Zoete• kris kras doorheen dc gemeente. Och mensche van vlees en bloed, 2004, 't gajunder goed een scheve spiette, een verfrornmelde gazette stovers met frieten. een krampe in je kieten medicamenten, beursaccidenien eensjatte kaffie meen' koekske. 'n open heird in een hoekske La Esterellea die ziengt, een lampe die spriengt een vat ütgegoten ,een stuk inje kloten spügen in 't zakste, de kleur van ccn kakske een blastiiigsbiiel', et-ii lief noois cle pille vergeten, j'n eigen noame nog weten een hüle van 'n Otto, zes jüste met de lotto zeve dagcii up reve, een doodeewo'.r' moar gelukkig leve.

--

Een zeer genegen, gezond en heerlijk tweeduizend en vier.

Pannenkoeken Voor de zangers R001 KJM'

17-2M

M IJ FEES

1

1Q .J j

...

MERLE

'

k ¶-

-

MEER - Voor de zangers ïs oudjaar een echte hoogdag. Zij hebben bij het zingen nauwelijks tijd om 's middags thuis te gaan eten. Het gebuurte van Ipenrooi heeft daarop iets gevonden. Zij deelden in het dorp gratis pannenkoeken uit tijdens eindejaarszin gen. Dat viel goed in de smaak. Het smaakt zelfs naar meer. Volgend jaar dus! (ma) 28


HOOGSTRA TEN

Een spoor van vernieling

Cecilia feest! Hoogstraten Er werd weer duchtig gefeest de afgelopen maanden. Familiefeestjes, bedrijfsrecepties en festijnen allerlei. De veelbesproken crisis? Die bleef even op stand-by. De Konink-

lijke Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia sloot haar 1 64' jaar met liefst twee feesten af.

Klein maar dapper. Het Teerfeest van 12 december was een voltreffer.

Het filiaal van KBC loe gebracht.

0/)

de Vrijheid was slechts één van cle plaatsen naar schade werd

Hoogstraten / Wortel Zaterdag 27 december tegen zonsopgang trok een man een spoor van vernieling door de gemeente. Van de KBCvestigingen in Hoogsiraten en Wortel brak hij de veiligheidsruiten in de voorgevel. Hij drong ook binnen in het Administratief Centrum, waarhij in de benedenzaal tientallen computerkabels doorknipte. Daarnaast werden nog enkele auto's

beschadigd, waaronder én op de parking van het Begijnhof. Om zich beter te kunnen verschuilen voor enkele getuigen —die hem inmiddels van op een afstand volgden sloeg hij daar ook al de verlichting kapot. Tegen dat de politie de identiteit van de man had achterhaald, had deze zich al in een instelling laten opnemen.

-

Welkom op

-

;*

Niet alleen was er 20% meer volk dan anders. Er werd ook aan cachet bijgewonnen. Een gezellig kader, een heerlijk feestmaal en een prachtige tombola. Uitstekende muziek door Jan Martens. die de dansvloertot ver na bedtijd liet vollopen. De tappers hadden corvee om alle dorstigen te kunnen laven. Voor 19december had de oudere jeugd een 'kerstqwz in elkaar gestoken, die voorafgegaan werd doorenkele kerstliederen. Rekening houdend met de datum, was de opkomst niet slecht. De quizvragen bleken wel aan de moeilijke kant, maarde sfeer was er niet slechter om. Het winnende team: oud-voorzitter Karel Van de Heyning en zijn vrouw Willie, Rie Geets, Luc Tahon en dirigent Marleen Proost... En ze dronken er nog eentje op de overwinning Volgende maand laat Cecilia opnieuw van zich horen. Zaterdag 7 februari luisteren zijde avondmis op. om 18.30 in de St.-Katharinakerk. En op vrijdag 27 februari organiseren ze opnieuw een kaartprijskamp in hun oude zaaltje. Rikkers en jokkers kunnen zich inschrijven vanaf 19 uur. Om 19.45 gaan ze van start. Harten troef (dli)

Bibliotheek HOOGSTRATEN Bij 160 bibliotheken in Vlaanderen wordt een grootscheeps gebruikersonderzoek gevoerd. Ook de bibliotheek van Hoogstraten doet hieraan mee. Dit gebeurt in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken en academische partners. Zo is men zeker dat het onderzoek op strikt wetenschappelijke wijze zal gebeuren. Vanuit het uitgangspunt 'hoede bibliotheek nog publieksvriendelij ker maken' wordende gegevens verzameld en verwerkt. -

n ce.ct0 t" a

zondagmiddagg 8 februari van 14u tot 16u

ow-

-goochelen -buikspreken -verhaal -ballonnenÇ

Het is debedoelingom zoveel mogelijk bibliotheekgebruikers hij dezeenquête te betrekken. In de bibliotheek van Hoogstraten gaat men 500 willekeurig gekozen klanten bevragen vanaf 15januari toten met4 juli. Bent u uitgekozen om mee te werken aan dit onderzoek. dan zouden de initiatiefnemers liet fijn vinden om uw medewerking te krijgen.

Pablo Neruda

4~,~r

-

Evangelische Kerk Karel Boomstraat 44 Iloogstraten

jaar

HOOGSTRATEN Dit jaar viert de wereld het 1 00 geboortejaar van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Hoogstraten kan hierbij zeker nietachterblijven en daarom zetten de bibliotheeken de Mondiale Raad een cultureel jaarprogramma op. Aandachtspunten in dit programma zijn natuurlijk de gedichten van Nerudaen zijn landChili. We willen dit Nerudaprogramma aanbieden in de vorm van muziekoptredens, een tilmprojectie in open lucht, een rondreizende tentoonstelling, een zoektocht en een poëziewandeling in het najaar.

Inkom Vrij

(ocflter de muzekscbooI)

-

:

Info Crezée 031314.10,37 Glampleti'o 014163.26,97

"Hoe lang leeft een mens uiteindelijk? Duizendjaarofslechts één? Is het een week of zijn het eeuwen? Hoe lang duurt de dood? Wat wil zeggen voor altijd?" (Pablo Neruda) 29


HOOGSTRA TEN

Concert

15.000.000 kg. aardbeien op de Veiling Hoogstraten

HOOGSTRATEN - De Koninklijke Fanfare Sint-Catharina haalde in december nog de pers toen ze voor het eerst de kerstverlichting in het centrum hingen. Op 29 november werden zij in Leuven nog nationaal kampioen in Eerste Afdeling. De muziekstukken die ze toen brachten, kunt ii op zondag 15 februari nog eei 1 rluistcren. De fanlare liuudt op die dag linniera hnnjaarroncert Dirigent Bart Van Ossel heeft ook di tjaar weer een afwisselend programma samengesteld. Filmmuziek van Janies Bond cii Spirit, populaire versies van "I've got the music in me" en "Love changeseverything". maar ook gernoedelijk werk zoals "11 th of September". Dit is maar een greep uit de tien werken die zij zullen uitvoeren. Tijdens de pauze zal het jeogdoi kcst tonen dat ze dit jaar van "samenspel" al heel wat kaas gegeten hebben. Nieuw ditjaaris datsoinmige uhvoei ingen visueel zullen ondersteund worden met beeldfragmenten. Het aantal zitplaatsen aan tafeltjes is ook toegenomen. Dit gr:iti janri'oncert vindt plaats in de Rabboeniezaal van het Spijkei instituut op zondag 15 feljivari. Vanaf Id

Illir

bent n welkom, het

concert begint om 15 uur. ei - 1 J 1i1 illa 1 cmiii

iii nch

Hei heelt al 111eeldele jalen liet \ ccl ceseheeld,

ruim hOhi van dc aan

maarnu is het raak: Veiling Hoogstiaten verkoopt

die unieke mix van eigenschappen die het product

Dorpsraad

dit jaar ruim 15.000.000kg aardbeien. Voor het

voorzowel de teler, de handelaarals de consument

HOOGSTRATEN - En wat sindt u er allemaal

eerste in haar70-jarige geschiedenis zietde veiling

tot een topproduct maakt: smaak, vorm,

van? Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de dorps-

15.000.000kg aardbeien op haar vloer passeren.

houdbaarheid, gedrag in de koeling, gedrag tijdens

raad/gemeenschapsraad de inwoners uit voor een

Een en ander is het gevolg van enige uitbreiding in

transport. ... De overige aanvoer wordt ingevuld

openbare vergadering. Het schepencollege geeft

de teelt, zowel door de instroom van nieuwe telers

door het ras Darselect dat eveneens mogelijkheden

een korte stand van zaken bij de voorstellen uit de

en door uitbreiding van bestaande bedrijven, als

in zich heeft om hoge toppen te scheren.

prioriteitenlijst 2002 en de voornaamste plannen

door concentratie van het aanbod. Ondanks

Naast een toenemende afzet in het binnenland

uit de begroting 2004. Nadien is het de beurt aan

productieverlies in de zomeniiaanden, tengevolge

wordt het overgrote deel van de Hoogstraatse

het publiek om vragen te stellen of voorstellen te

van de extreme temperaturen, slagen de telers er

aardbeien geëxporteerd naar bestemmingen van

doen. Voor kleinere meldingen van technische

dus in het totale volume naar een record te brengen.

Lapland tot Zuid-Italië en van de VSA totMoskou.

aard is dit echter niet de geschikte gelegenheid. U

Sedert meerdere jaren worden onder de naam en

Het lastenboek 'Hoogstraten®' volgt de richtlij-

afgeven. Ze worden meteen in behandeling gege-

het lastenboek 'Hoogstraten®' aardbeien ver-

nen van de milieu-vriendelijke teelt, mede opge-

ven bij de betreffende dienst. Alle andere onder-

kocht van de regio Hoogstraten zelf, maar ook

steld door het Ministerie van Landbouw. Een

werpen die van algemeen belang zijn, kunnen wel

vanuit de regio Zundert in Noord-Brabant (Nl.).

toenemend aantal telers is momenteel bezig met

aan bod komen.

St.-Niklaas in Oost-Vlaanderen (veiling Profruco)

certificatie voor EurepGap.

Op basis van de nieest gehoorde en dringendste

en Zellik in Vlaams Brabant (veiling Brava). Deze

Voor volgendjaar wordt een verdere toename van

voorstellen, wordt dan een nieuwe prioriteitenlijst

concentratie heeft geen windeieren gelegd en sinds

het volume verwacht. De ingezette concentratie-

gemaakt. Rond de onderwerpen uit deze lijst zal de

de concentratie-beweging gingen toenemende

beweging gaat onverminderd verder en stelt vei-

dorpsraad in het komendej aar werken zodat erbij

volumes hand in hand met systematisch goede of

ling Hoogstraten daardoor in staat nog ruimer in

het opmaken van de volgende begroting een aantal

betere prijzen.

te gaan op quasi-jaarrond vragen en deelmarkt-

zeer concrete voorstellen op tafel kunnen liggen.

Nog steeds is de variëteit Elsanta koptrekker met

vragen van haar afnemers.

Ook u bent welkom, maandag 2 februari in het

kunt dergelijke probleempjes ter plaatse noteren en

administratief centrum.

FAMILIEKUNDE voor beginners De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF). afdeling Kempen, organiseert in samenwerking met de vzw Erfgoed Hoogstraten, een lessenreeks (5 avonden) familiekunde voor beginners op donderdag II. 18 en 25 maart, 1 en 8april, telkens van 20 tot 22 uur, in de bovenzaal van het

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

stedelijk museum. Begijnhof 9. ingang via Vrijheid 97 te Hoogstraten. Inhoud: Hoe gebruiken wij ... burgerlijke stand, parochieregisters. oud schrift, andere bronnen, genealogieen computer. De kostprijs bedraagt 25 euro per persoon. de syllahus per les inbegrepen. Inschrijven - voor woensdag 3 maart—kan doorstorting van • 25op rekeningnr. 880-2179571-28 van VVF-Kempen, niet vermelding van 'cursus familiekunde - Hoogstraten'. Meer info te bekomen bij Vie Bertels. bestuurslid-penningmeester VVF-Kempen, Th. de Renesselaan 1, 2390 Malle. tel. 03 312 29 89 of via e-mail vic.bertels@belgacoin.net

30

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98


HOOGSTRA TEN

Vrouwen in gevangenschap

Ommuurde dromen Fototentoonstelling van Rebekka Engelhard (1968-1999) De tentoonstelling 'Ommuurde dromen' vertelt het verhaal van het leven van vrouwen in gevangenschap. Het Stedelijk museum toont foto's van de Nederlandse Jbtogrcife Rebekka Engelhard uit vroursengevangenRsen in TsjechiĂŤ, de Verenigde Staten, Nederland, Rusland, Engeland en Senegal. Meteen wordt duidelijk ciat de gevangenissen in elk land een herkenbare, eigen sfeer uitademen. In haar foto's laat Rehekka Engelhamd zien dat liet steeds om vrouwen gaat die er naam streven oin hun leven in de gevangenis zo draaglijk mogelijk te maken. Ze registreert met een scherp oog voor detail de huiselijke sfrer die de vrouwen scheppen, hun onderlinge vriendschappen en de aandacht die de vrouwen aan hun uiterlijk blijven besteden. Dejbtografr Rebekka Enge/hard studeerde in 1994 cum laude af aan cle Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag met haar serie gevangenispom tretten uit de Verenigde Staten. In korte tijd ontwikkelde zij zich tot een begaad dociimentairefitografe in de beste tradities van de internationale hunwnitaireJtografle. Uit haar werk blijkt een grote belangstelling voor mensen die leven in een zekere mate van af-ondering. Een interesse waarvan deze reeks foto's het resultaat is. Ommuurde dromen in het Stedelijk Museum Hoogstraten van 1 februari tot en met 21 maart 2004. De tentoonstelling is geopend van woensdag tot en niet zondag van 14.00 - 17.00 uur. Info:. 03 314 65 88 ofinuseum@hoogstraten.be

Hobbytentoonstelling HOOGSTRATEN - KWB en KAV organiseren op zaterdag 7 fehniari van 14.30 uur tot 19.30 uur en op zondag 8 februari van 10uur tot 19 uur een hobbytentoonstelling in zaal Pax, Dr. H. Versmissenstraat 3. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Op zaterdag kan je vanaf 19.30 uur nog genieten van een gezellige avond met als thema Hoogstraten lacht'. Een paar humoristische sketches, grappige verhalen en enkele moppensessies worden dan op het podium ten beste gebracht.

VAN HEMELEN

EL ECTRI CITE IT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

WK 7 VAN HEMELEN

Minderhoutsestraat 19

BVBA

-

2320 Hoogstraten

TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 31


HOOGSTRA TEN

Marckriver Jazzclub presenteert Brian Carrick 's 'Algiers Stompers' HOOGSTRATEN— Maandag 9 februari om 20 uur kan je in zaal Cecilia. Gelmelstraat (naast nr. 6) genieten van Brian Carrick' s International Algiers Stompers: een ode aan de muziekvan de legendarische "Georges Lewis Band" uit dc jaren '40. In de zestigerjaren studeerde Brian Canick klassieke klarinet aan de Walisend Music Studio. Doorde groeiende interesse voorde Revival Jazz in Engeland, raakte hij in de ban van de oude jazzmuziek. Zijn hart lag bij de kiarinet en het was dus als vanzelf sprekend dat hij zou uitmonden bij vernieuwende George Lewis niet zijn geweldige klank en nieuwe stijl. Algauw begon hij een drukke correspondentie te voeren met zijn nieuwe idool om alles overhem te weten en de niLiziek in New Orleans beter te begrijpen. Dit duurde tot de dood van Lewis op nieuwjaarsnacht 1968. In 1973 trok hij naar New Orleans om te luisteren, te leren en New Orleans Muziek te gaan spelen zoals Georges Lewis dat deed. Sindsdien gaat hij elk jaar op "bedevaart" om de roots niet te verliezen.

i

Tijdens een bezoek aan het Le is huis. 325 Dc Armas Street, kreeg hij van Shirley Lewis, de dochter van Georges, een oude metalen Bb klarinet als aandenken voor zijn grote (wederzijdse) vriendschap met George Lewis. Als "Honorary Citizen" vande stad New Orleans is Brianeen levendereclarne voor de muziek die in die stad is ontstaan. Alhoewel hij hoofdzakelijk geïnspireerd is doorGeorges Lewis heefthij toch een persoonlijke stijl weten te ontwikkelen op klarinet. Voegen we daarbij dat hij ook een goed tenor saxofonist is in de stijl van Enianuel Paul en Andrew Morgan.

Orkest: Na zijn bezoek in 1976 aan N.O. stichtte Brian samen met Derek Winters de "Heritage Hall Stompers" die meer dan 30jaar mee de Engelse jazzscène bepaalden. In 1996 werd voor het festival van Bude in Engeland een band samengesteld, die de traditie van de Kid Thomas Band zou verder zetten. Ze bleven samen en de "Algiers Stonipers" was geboren. Bezetting in de MarckriverJazzclub: Brian Carrick, clarinetltenorsaxl leader; Peter Wright, trumpet: Chas Hudsen. trombone; Male Hurrell. banjo; Bill Cole. bass: Gabriele Gad. piano: Cees Hoogkamer. drums.

Het volgend nummer van DE MAAND leest u vanaf 25 februari. Medewerkers, er wordt u geen rust gegund want op woensdag 11 februari moet de kopij binnen zijn. Op zondag 15 februari kan u het sport- en dorpsnieuws inleveren.

32


MEERSEL-DREEF

Meersel-Dreef geraakt van de kaart...

m'n leven wonen we met een dikke duizend inwoners in Meersel-Dreef, terwijl de andere dorpen groter worden. Wat betreft woongelegenheid is hier in de laatste 20 jaar niet echt veel bijgekomen. Natuurlijk dat heeft ook z' n voordelen. de open rwmte blijft gespaard niet waar, maar of het echt gezond is, lijkt me ook twijfelachtig. Waarom ik dit al les nog eens oprakel? Het nieuwe jaar was nog maarenkele dagen oLid of het bericht ging de ronde dat cle lagere gemeentelijke scholen besloten hadden om een nieuwe kaart te laten maken van de fusiegemeenle Hoogstraten. En u raadt het al, Meersel-Dreef was als zesdedeeldorp van de kaart verdwenen. Niemand van de plannenmakers had het gemerkt en toen de kaart klaar was en ze liet merkten, zag niemand er blijkbaargraten in en werden ze toch onder de scholen verdeeld! Als rechtgeaarde Meersel-Drevenier stijgt dan je bloeddruk zes punten, je voelt een misselijkheid opstijgen in je buik en allerlei visioenen spoken dooi je hoofd. Waarwe ons druk overmaken, hoor ik ci al denken? Als al die honderden leerlingen van de gemeente op school leren dat Meersel-Dreef niet bestaat? Dan is dit het begin van het einde en worden er 26 jaren van erkenning van MeerselDreef als zesde deeldorp op een hoop geveegd. Sorry, dit kan niet! Hopelijk komt men bij de schooldirecties totdezelfde conclusie en wordt één en ander rechtgezet. Of moeten we toch weer de barricaden op? Wordt vervolgd ... (tv)

De desbetreffende kaart, bekijk hem even en verbrand dan de foto, niet voor publicatie vatbaar! MEERSEL-DREEF - Als je zoals ondergetekende geboren en getogen bent in Meersel-Dreef, opgegroeid rond het klooster, in de grot en de speeltuin, op kamp of op zwerftocht in de Meerselse Bergen, op exploratie langs en in de Leiloop en de Mark. Spelend in weilanden.bossen. velden en akkers. Les hebt gekregen in de Dreefse dorpsschool. Verstoppertje hebt gespeeld bij de buren in hun tuin. meegeleefd hebt met de mensen uit de buurt, in het dorp. Dan kan het niet anders of je raakt verknocht aan dit dorpje. Wat ouder, werd de Meersel-Dreefse mentaliteit verder ontwikkeld tussen poten pint, met echte Dreveniers als voorbeeld. Als je dan in de gemeente Hoogstraten het kleine broertje bent dan steltje dat extra strijdbaar op. Dat de eerste dorpsraad in MeerselDreef erkend werd, is geen toeval, het werd hoog tijd dat men hier van zich liet horen. Met kommer en kwel, vurige brieven en artikels werd MeerselDreef op kaart gebracht in de fusiegemeente Hoogstraten. Wanneer er ergens een artikel verscheen waarin men ons vergat, werd er direct actie ondernomen. En hoewel anderen vaak in hun vuistje lachten om zoveel chauvinisme, had het toch resultaat. Meersel-Dreef werd herkend en erkend als zesde deeldorp binnen de gemeente Hoogstraten. Enkele kruistochten verloren we echter, de posterijen behielden de indelingen van hun postgebieden van voor de fusie in 1977 en ook Belgacom kwam terug op hun eerdere toezegging om een aparte vermelding in hun telefoonboek te voorzien. Dat maakt dat we postnummertechnisch nog vallen onder twee nummers, 2321 en 2328, erg maar leefbaar, want met de vermelding Meersel-Dreef, wist toch iedereen waarover het

ging. Doorde doorgedreven computerisering van de posterijen kwamen we wel in de miserie. Geen postbeambte. ambtenaar, bankbediende, firmasecretaresse enz, werd nog geacht de dorpsnamen te kennen. Je tikt 2320 en automatisch verschijnt er Hoogstraten op je scherm, je tikt 2321 en hup daar is Meer, 2328 en daar verschijnt Meerle en foetsie was Meersel-Dreef. In een brief aan de posterijen en aan de bevoegde minister werd de zaak aanhangig gemaakt. Ze lachten zich daareen breuk, na eerst met een vergrootglas op de kaart van België te hebben gekeken, stuurden ze het bericht terug dat ze niet elke scheet in een fles een eigen postnummer konden geven. Nee zo zeiden ze het niet maar zo hedoelden ze het wel. Maar ja het kalf was verdronken en zo viel steeds meerpost opje deLirmat met de vermelding Meerle of Meer. terwijl het daarvoor Meersel-D,rcef was. OK de eerste keren bel je nog naar het desbetreffende tijdschrift om te zeggen dat je als adres MeerselDreef wil zien staan. Maar als men daar droogweg stelt dat "Meneerz'n abonnement betaald heeft via de bank met de vermelding 2328 Meerle", dan valt je mond droogen zwijgje maar. Opdat verhaal van die automatisatie van de posten 26jaarerkenning zitten ze niet te wachten. Het maakt het er echter allemaal niet eenvoudiger op. Waar woon ik nu? De echte Dreveniers weten het wel maar de inwijkelingen die zich inje buurt nestelen geraken compleet van slag. De naam Meersel-Dreef lijkt dan iets illegaals en beginnen ze een zaak dan zetten ze voorde veiligheid toch maarMeerle ofMeerop hun wagen en briefpapier. Dat ze daarmee de identiteit van ons dorp schaden, beseffen ze niet. Numeriek gaan we er ook niet op vooruit, al heel

Schrijn- en tjmmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Zon,nebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

--

áá

Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

33


MEERSEL -DREEF

Kerstboomverbranding MEERSEL-DREEF - De kerstboomverbranding gaat al weer heel wal jaren door en momenteel is er geen dorp groot of kJein of er wordt een dergelijke verbranding georganiseerd. En met succes, na al de kerst- en nieuwjaarsfeesten rond de familiale haard, is iedereen erweeraan toe oin eens gewoon onder de mensen te komen. Om iedereen uit z'n zetel te krijgen, wordt de verbranding gecombineerd met een playbackshow voor de kids. Die zijn dan zo geweldig bezig dat pa en ma ook enthousiast raken en daarmee de familie en daarmee de buurt. Zorg dan nog voorenkele leuke dingen zoals een prachtig vuurwerken een gezellig stukje muziek achteraf en je zou eeuwig spijt krijgen moestje daar niet zijn geweest. Zo verliep het dan ook ongeveer en iedereen denkt dan 'we blijven niet lang' maar bevangen door de goede sfeer, de gezellige buurt met buren, kennissen en vrienden enje bent weer verkocht... Op naar de volgende editie.(tv)

Deplavbackwedstrijcl met de kerst boonmt.'erbrandiimg wa.s over heel de lijn geweldig. Derde werd Jorga met Think, de tweede plaats was voor Sili'ie, Silvie, Frits en Joeri met Cowbov en op dejbto de winnaars Sam, Sven en Frits met "Killing in iiie Name Of".

Kerstvij gen na Pasen MEERSEL-DREEF

71

lip

W

01t1

1

cede 1, t

1 Sît/t1

t

e it/t

ii

tildens

t/t t/til/hit vt

/tIU

aangebodei i door

itt / //tl

slo 1.t 1 le

de verenigin gen bedankt voor hun in:et in het voorbije jaal. De fanfare

iii

01

((t//it

id alvast

uitm,'ebreid get'lieiieerd met hun nakende jubileumjaar.

Oudercomité organiseert Sprookj eswandeling MEERSEL-DREEF - 1-let oudercomifa en de leerkrachten van de basisschool 't Dreefke organiseren op zondag 1 februari.een wmterwandeling met een sprookjesthema. Het is een wandeling door Meersel-Dreef, voorjong en oud, iedereen kan op eigen tempo meewandelen. Onderweg zijn er dan enkele sprookjesopdrachten. Inschrijven kan van 13u tot 14u30 aan de school. (tv)

34

14V

- De periode van de kerstbomen en de kerstversieringen begint elkjaar weer. vroeger. En hoe we er ook naar uitkijken, we zijn erop den duur zolang mee bezig dat we amper tot driekoningen kunnen wachten om de kerstboom aan de deur te zetten. Nu, we hebben het weer gehad. Wat betreft de kerstvieringen in onze paterskerk, mogen we van een succes spreken. De vieringen werden door heel wat mensen bezocht, meer dan 3000 mensen vonden de weg naar onze kerk. De vieringen met en door het Mariazangkoor. liet ktidcrkoor de Franciçkttansr 7.onrietjes, de jeugdfanfare en onze fanfare "Voor hereti Deugd" waren stuk voor stuk de iliuLitC waard. Een pluim op de hoed van onZe kapelaui p,itc r luk en het pastoraal team, de kloostergemeenschap cii de itttrkinep kinderviering. Na het Kerstconceri van de fanfare op tweede kerstdag, werden de bestuursleden van de parochie uitgenodigd op de traditionele dankreceptie. (ti')

Kunststof gooten gevelbekleding

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

in kleur

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/31447 55 - Fax 03/314 80 65 /

t

r


MEERSEL-DREEF

Startviering 100-jaar fanfare "Voor Eer en Deugd" MEERSEL-DREEF - Op zondag 18 januari was het een belangrijke dag voorde leden van unie fanfare "Voor Eeren Deugd". Op die dag werd de aanzet gegeven voorhet feestjaar. 100jaarfanfare "Voor Eeren Deugd" te Meersel-Dreef. Galderen Strijbeek. Tweejaareerderal was men begonnen met het plannen van de feestelijkheden en wat eerst heel ver weg leek, kwam uiteindelijk met rasse schreden naderbij. De opening van het feestjaar gebeurde met een dankviering in de paterskerk te Meersel-Dreef. Niet toevallig want de fanfare werd 100 jaar eerder door de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef gesticht. Tot meerdere eer en glorie, want speciaal vuurde opluistering van de religieuzeactiviteiten zoals cleprocessies. vieringen, jubilea eni,. Deze band met het klooster is steeds gebleven. Dit werd o.a. aangehaald in het

openingswoord van de voorzitter. De dankviering werd omkaderd met muziek gespeeld door de fanfare en niet gezangen van het Mariakoor. Aan het einde van de misviering speelde de fanfare een speciale mars. "De Voor Eer en Deugd Mars", geschreven tgv het 1 00 jaar bestaan, door Adriaan Martens van Galcler. De trio werd gezongen, deze primeur viel in goede aarde. Na de dankviering waren cle colleges van Alphen-Chaam en Hoogstraten, de besturen van de verenigingen van de drie dorpen. de sponsors en de col lega-verenigingen uit de omtrek, uitgenodigd op een receptie. Wethouder van cultuur mevr. De Jong-Stahel en schepen van cultuur dhr. Roger Van Aperen voerden het woord. Dit alles werd aangekondigd niet muziek uitgevoerd duurde trompetsectie van de fanfare. Op de receptie konden de aanwezigen

al een kleine fototentoonstelling bekijken als voorproefje van cle tentoonstelling injuni en kregen ze een presentatie over de fanfare, cle leden en de sponsors. Vooral de presentatie waarbij de foto's van de leden van de één in de ander overvloeide kende veel succes. Op de website van de fanfare vindt i,i meer informatie over de geschiedenis van 100 jaar fanfare, het jubeljaar en een verslag van dezeeerste activiteit. Neem maareens een kijkje op www.vooreerendeugd.nl Als tweede activiteit staat er een bingoavond op het programma voor de steunende leden. Deze bingoavond gaat door op zaterdag 7 februari om 20u. (tv)

S

r

HÖOGS]IRATENJ

W

EIII

Iu'i

ALLE MERKEN 1

r

LRENT

W.1ONDERDELEM De/iu/ii& IS,'eeg Le1l (('III laiL' jiiuiil.v ii? Daarmee ii'ci,s het jnheljaar ingezet.

dc' Ide/id, (lid goed

,gei'ii!l

II 0.1 /J/I

.d\'/lIp(ltIil.rcllItt'lI.

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

-1

Ln

De Ja/1t(il'L' OlItiillg veel jelicitatie,v en wensen vanwege de genodigden. Liet be,rtuur en Lie leden waren zichtbaar opgetogen. De kop van het feestprogramma is er af en daarmee waren de ergste zenuwen geleden. Maar cle fanftiretest nog heel het jaar, daarover meer in een volgende Maand.

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 35


MEERSEL -DREEF

Carnavalsoptocht gaat weer over Meersel-Dreef NIEERSEL-DREEF GALDER STRIJBEEK - Het is dit jaar liet elfde jaar dat het carnavaisgebeuren in Galder, Strijbeek en Meersel-Dreefzonder raad van elf wordt gevierd. Elf is in carnavalstermen een bijzonder getal. Om ditjubileum te vieren, werd beslist om ditjaar met de optocht weerover Meersel-Dreef te gaan. In het begin werd in Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef carnaval jaar na jaar georganiseerd door de raad van elf. Toen de raad van elf er noodgedwongen twaalf jaar geleden door gebrek aan leden mee stopte, is er een jaar geen carnaval geweest in Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. Een aantal enthousiastelingen hebben toen besloten dat car naval in het Maerkrattenland toch niet zomaar voorbij kon gaan. Zij zijn toen zelf een aantal activiteiten gaan organiseren. Zo verzorgde carnavalsvereniging Wit ik Veul, de optochten de carnavalskrant. Ondanks dat de route van de optocht werd ingekort en de carnavalsactiviteiten zich beperkten tot Galder en Strjbeek, was het eerstejaar al meteen een doorslaand succes. Tot op heden is deze formule, (carnavals)verenigingen die samen met de horeca het programma samenstellen, nog steeds erg succesvol. Alle activiteiten worden druk bezocht en de optocht wordt ieder jaar weer mooier en langer. Toch vonden wij het eens tijd worden dat de oude samenstelling van het Maerkrattenland weer in ere wordt hersteld, zeker gezien de toenemende actieve deelname van de Meersel-Dreefsejeugd. Zo wist c.v. de Leutemeute bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar de eerste prijs bij de wagens te veroveren. Vandaar dat we ditjaar ons jubileum ook uitgebreid in Meersel-Dreef gaan vieren. Tijdens de optocht zullen de burgemeesters van Hoogstraten en Alphen-Chaam de hernieuwde samensmelting van het Maerkrattenland op een symbolische wijze kracht bijzetten. Wij nodigen iedereen uit om aan de optochtdeel te nemen. Het motto van ditjaar is "Als de duvels wir meej de leeuwkes speule". De

inschrij f1 ormu heren zitten in de carnavalskrant die op 6 en 7 februari verkocht zullen worden. Deelname aan de optocht is gratis, maar geheel op eigen risico. Omdat we over Galder. Strijbeek en Meersel-Dreef gaan, raden we iedereen, die tijdens de optocht gebruik gaat maken van een gemotoriseerd voertuig, aan om hij de betrel fende verzekeringsmaatschappij (W.A. verzekering) goed te informeren of het voertuig tijdens de optocht ook in het buitenland is verzekerd. Het is verplicht de groene kaart tijdens de optocht bij te hebben. Degene die dit jaar met paard en wagen mee willen doen, moeten we helaas teleurstellen, want deelname met dieren tijdens de optocht is verboden. Verder is het van belang dat de maximale hoogte ditjaar gesteld is op 5 meter ( i.v.m. de hoogspanningskabels !!). We hopen op veel enthousiaste deelnemers en een enthousiast publiek langs de kant. Alaaf!

Dan volgt hier nog het programma van de carnavalsactiviteiten: Donderdag 19 februari vanaf 20u bij 't Wapen Van Nieuw-Ginneken "Duvels en Leeuwkesttvond" mmv. driv-in show 'Show Dance". Op deze avond kunnen vanaf 20u de nummers voor de optocht afgehaald worden. Vrijdag 20 februari vanaf 21u bij café Oud-Strijbeek Bouwersbal mmv. disco "Fire". Deze avond kun je foto's bekijken van de bouwsels en zal er gedronken worden uit "pullekes". Jeugdbelangen heeft deze avond tevens voor dejeugdigen onder ons een disco-avond georganiseerd mmv. DJ "XXL". Deze avond gaat door in gemeen schaphuis De Leeuwerik van 20u tot 23u, toegangsprijs leden 1 euro, niet leden 2 euro, vanaf groep 7 ofhet vijfde leeijaar. Zaterdag21 februari vanaf 1 3u30 "Snotneuzenbal" in de Leeuwerik mmv. disco en playback acts. Verder wordende winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Toegangsprijs: 1,20 euro. 's Avonds is er om 21 u

een "Après Ski Party mmv. "Music Fun" ui het Wapen Van Nieuw Ginneken. Zondag 22 februari is er de optocht, opstellen om 1 3u30 op de Nederlandse Markweg op Strijbeek, vertrek om 14u. Via Strijbeek, de Belgische Markweg, de Dreef, de Galderseweg en de Sint-Jacobstraat. Na afloop van de optocht, prijsuitreiking en feesten niet zanger-entertainer DJ Jack van Raamsdonk bij het Wapen Van Nieuw Ginneken. Voor de kleinsten van Galder. Strijbeeken Meersel-Dreef is er na de optocht "Pielekesbal" in de Leeuwerik en vanaf 20u is er muziek niet disco "Nightshift". Tij dens en na de optocht is er volop ambiance in café 't Jachthuis op de Dreef. Maandag 23 februari is er voor de leden van de bond van Ouderen uit Galder, Strjbeek en omstreken, snert met pannenkoeken eten hij de Leeuwerik, aanvang 1 2u30. Om 15u30 is er een kindernamiddag met een springkussen bij café Oud Strijbeek. 's Avonds kun je in café 't Jachthuis op de Dreef terecht voor een avond in het teken van "Roze Maandag" en even oversteken naar café Jansen en Jansen op de Dreef is dan mogelijk want ook daar is er een carnavalavond. Om 20u zingt het duo "Cactus Cowboys" bij de Leeuwerik. Dinsdag 24 februari, Olympische Bierspelen in Meersel-Dreef in zaal "Bij de Paters", samenkomst om 12u30, aanvang 1 3u, inschrijfgeld 25euro per ploeg, inschrijven uiterlijk voor donderdagavond 19 februari, minimumleeftijd 1 6jaar. Na afloop van de Olympische bierspelen liet "Volhoudersbal" in het Wapen van Nieuw Ginneken mmv. "MusicFun". 's Avonds vanaf 1 9u, Lampionnenoptocht en mottoverbranding op de sportvelden van Jack Van Riel. Vertrek vanaf het schoolplein op Galder en daarna uithossen bij het Wapen Van Nieuw Ginneken. Woensdag 25 februari nog even afkicken vanaf 20u niet Haringhappen bij Cees Notjes (De Leeuwerik), De Juupkes zijn deze avond maar 1,25 euro. Moet er nog carnaval zijn? (Remco Hereijgers, tv)

•(J•_.

(

I

1

ij 0

riag. 1!

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel,: 03/314.13:13

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014I61.3537

J

36

1L

-


CASTELRÉ

Renovatie van kapelletje aan de Hooiberg CASTELRE -

Stillekens verscholen tussen hoog opgeschoten coniferen, berkenboompjes en ander groen, staat aan de Hooiberg ter hoogte van huisnummer 5 een kapelletje. Een kapelletje dat de herinnering levend houdt aan het feit dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog een noodkerk werd gebouwd. Maar het is ook een "dank-je-wel" omdat tijdens deze oorlog zo weinig schade werd aangericht in Castelré. Het is een monumentje dat heel wat geschiedenis meedraagt. Het werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd om een herinnering te Lijn aan wat de bewoners van het landelijke Castelré meemaakten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is ook een plaats waar nu nog jaarlijks op Hemelvaartdag 's middags om 14 uur een bijeenkomst wordt gehouden. Het is een monumentje wat zeker niet mag verdwijnen uit het landelijke Castelré. Een besluit dat de gemeentelijke monumentencommissie al genomen had en het kapel let je in 1996op de monumentenlijst plaatste van de gemeente Baarle-Nassau.

Renovatie De werkgroep speciale projecten' van de Baarlese Heemkundekring Amalia van Soims heeft het initiatiefgenomen om het idyllisch gelegen bouwwerkje te gaan restaureren. Immers de tand des tijds had zijn werk gedaan en voorkomen moest worden dat het in alle opzichten in de vergetelheid zou raken. Overleg met de eigenaren. enkele inwoners van Castelré en het bestuur van de Heemkundekring maakte duidelijk dat het initiatiefmeer dan voldoende draagvlak had om door te zetten. Het is zelfs zo dat men kon vaststellen dat men in de rij stond om hand en spandiensten te mogen vervullen bij de renovatie. Een respons die de werkgroep kreeg na een huis-aan-huis brief waarin de plannen werden uiteengezet en waarin de mogelijkheid werd aangegeven zijn diensten aan te bieden en eventueel een financiële bijdrage te geven voor het in zijn oude glorie herstellen van het monumentje. De werkgroep stelt op dit moment tevreden vast dat Castelré echt warm liep voorhet genomen initiatief.

voorbije maanden eens passeerden bij het monumentle aan de Hooiberg, hebben al een glimp kunnen opvangen van wat het gaat worden.

Een boekje De werkgroep denkt ook aan het opnieuw uitgeven van een boekwerkje over de oorlogsjaren 1914-' 18 in Castelré. Het werd destijds geschreven door de dienstdoende pastoor Leon Baes. De werkgroep is van mening dat met het uitgeven van een herdruk van dit boekje. aangevuld met foto's en andere publicaties uit en over die periode, een prachtig stukje heemgeschiedenis hij elkaarwordt gebracht. Men wil dan ook langs deze weg een oproep doen aan personen die de werkgroep hierbij van dienst kunnen zijn. Zij kunnen contact opnemen met Jan Willekens. tel. 00311350783 01 of Frans Tuytelaars. tel 00 3113 507 93 90. Wie het initiatief financieel een steLmntje in de rug wil geven, kan dat door een bijdrage op rek. 1w. 1023 07 857 t.n.v. Fleemkundekring BaarleNassau met de vermelding 'bijdrage monument'.

Een raadsel Bij het verzamelen van zoveel mogelijkgegevens over het kapelletje en aanverwante zaken is de werkgroep op een nog onopgelost raadsel gestuit. In het metselwerk van het kapelletje is een gedenksteen aangebracht met daarop de volgende tekst:

Het kapelletje dat met medewerking van velen in alle glorie hersteld kan worden. Na een grondige opknapbeui-t van liet monumentje én de naaste omgeving, za1 het helemaal uit de i'ergetelheid gehaald zijn. Na een paar keer lezen komt de tekst op deze gedenksteen pas over. Opvallend is het gebruik van hoofdletters op verschillende plaatsen in de tekst. Men heeft ons verteld dat die hoofdletters beschouwd moeten worden als Romeinse cijfers. Wanneer men deze optelt dan zou daar een jaartal naar voren moeten komen dat iets met het kapelletje te maken heeft. Eerlijk is eerlijk: de werkgroep heeft al wat gepuzzeld, heeft ook reacties van inwoners van Castelré gekregen, maar is er nog niet uit welke datum het moet zijn. De tot nu toe gevonden oplossingen (7) brengen in elk geval geen duidelijkheid dat hetbijv. 1914. 1918, 1919 of 1936 (bouwjaar van het kapelletje) is. Wie helpt ons aan de oplossing? Reacties graag aan Frans Tuytelaars of Jan Willekens.

UGoDVanVreDe naoorLogsChenDankVanaLLelnWonersVanCastelre DePastoorE.H.LEOBAESKrygsaalmoezeniervan'tBisdomGent 1914 - 1919

Hoe verder? De werkgroep probeerde ook anderszins nog gelden te verwerven zodat alle te verrichten werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Zo werd o.a. aangeklopt bij de Rabobank in Baarle-Nassau en men deed het verzoek om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het fonds Wereldidee. Er werd in positieve zin besloten; een extra opsteker voor de initiatiefnemers om cle gemaakte plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Een planning voor de werkzaamheden werd gemaakt. Een planning die zekerheid gaf dat men op Hemelvaarsdag. donderdag 20 mei, de traditionele bijeenkomst kan houden aan een volledig gerestaureerde kapel en een tegelijkertijd aangepaste directe omgeving daarvan. Zij die tijdens een wandeling of een fietstocht de

RIJKE VORSEL In 726 werd de plaatsnaam Furgularus vermeld en het gebied omvatte het huidige Rijkevorsel, Hoogstraten, Wortel en Merksplas. Latere vermeldingen zijn Forsela, Vorschele en vanaf 1387 Rijkevorselen. Gevonden verklaringen zijn: brembos of voorhof. Voor de toevoeging 'Rijke' heeft men ook uiteenlopende verklaringen gevonden.

MEERSEL-DREEF In 1687 werd er een klooster gevestigd door de M inderbroeders Kapucij nen. Wegens de toeloop van katholieken uit de protestantse Verenigde Provinciën werd in 1690 een brede dreef aangelegd (ca 1100 meter lengte). Langs deze weg ontwikkelde zich een belangrijke woonkern. De woonkern Meersel bij de Sint-Luciakapel is veel ouder.

37


WORTEL

Het verhaal van een oude melkerij Wortel - Op veertien november ji. begon men met de afbraak van de oude melkerij in de Zandstraat. Hiermee kwam een definitief einde aan het bestaan van een markant Wortels gebouw, met een bewogen als minstens even boeiende geschiedenis. Om dit verleden te reconstrueren keren we terug in de tijd, naar de jaren dertig van de vorige eeuw. In vroegere tijden stond de melkerij van Wortel op de Grote Plaats, het oude dorpscentrum, op het huidige nummer 16. Het pand staat er nog steeds, en werd enkelejaren geleden op eigentijdse wijze gerenoveerd.Wellicht herkent iedereen het dankzij zijn blauwe voorgevel. Midden de jaren dertig besluiten de Wortelse boeren, die samen een coรถperatieve vormen clie de melkerij uitbaat, iets te doen aan hun - wellicht te kleine melkerij Al gauw dringt zich een dilemma op. Enkele boeren opteren ervoorom aan te sluiten bij de melkerij van Merksplas, die dan in volle oprichting is. Deze is veel groter dan de Wortelse melkerij en deze boeren zijn ervan overtuigd dat Wortel te klein is en dat men met te weinig is om een melkerij hier rendabel te maken.

De 'Wortelse' groep zet toch door met zijn eigen plannen en bouwt op eigen kosten een nieuwe melkerij.Ze kopen hiervoor een stuk grond van de familie Aerts.

Vetes tot op de speelplaats Tussen de twee groepen boeren zal de vooraf gaande discussie nog lang blijven spelen. Niet dat we van een echte scheuring in Wortel kunnen spreken, maar toch moet het in dejaren dertig en later hevig hebben gespeeld tussen de voor- en tegenstanders. Zo lezen we in het Wortelse foto-

/

Merksplas versus Wortel De groep die hier tegenover staat, is die van mensen die menen dat hetjuist wel kan werken, een eigen Wortelse melkerij. Natuurlijk is het dan wel zaak om met alle boeren samen aan deze onderneming te beginnen. En daar wringt het schoentje. Want met zoveel minderde groep 'Wortel' overblijft. zoveel meer iedere overblijver moet bijleggen om een gebouw plus complete installatie te bekostigen. Vandaar de noodzaak om de coรถperatieve bijeen te houden. Helaas, de twee groepen komen niet tot een over eenkomst en de groep 'Merksplas' sluit zich alsnog aan hij de melkerij van dat dorp. Deze melkerij staat er nog steeds, maar doet nu dienst als opslagplaats voor de gemeente. Je ziet het gebouw wanneer je vanuit Wortel de bebouwde kom van Merksplas binnenrjdt.

boek: 'De strijddie toen gevoerd werd, de vetes die toen zijn ontstaan, de gevechten clie tot op de speelplaat.r door de leerlingen werden geleverd, waren van die aard dat alleen de rijd hieraan een einde heeft kunnen stellen. Voor het eerst durven we erover schrijven omdat nu ook de melke ri j van Merksplas dicht is. Tot voor kort konden de voorstanders van Merksplas inderdaad nog zeggen "We hadden het toch voorafgezegddat het in Wortel niet lang zou duren. Dit werd in 1982 opgeschreven. Nu, nog eens 20 jaar later, kunnen we niet enkel constateren dat heide melkerijen dicht zijn, maar dat ook de meeste getuigen van toen zijn gestorven. Zo wordt het moeilijk om van deze historie nog levende getuigen en getuigenissen te vinden. Anderzijds lijken de meningsverschillen vandaag de dag allang niet meer zo diepgaand en pijnlijk als vroeger. Sprekend voorbeeld van toen was de familie Verschueren. Boer Verschueren, onder die naam bekend in Wortel, was de vroegere directeur van de oude melkerij en voorstander van de aansluiting hij Merksplas. Zijn dochter was getrouwd met

/

1 /L

1.

r

Ten tijde van de legendarische First One. Fons Van Den Broeck, de nieuwe directeur van de nieuwe Wortelse melkerij. Zo heel gezellig zullen de familiebijeenkomsten er in dejaren '30 waarschijnlijk niet geweest zijn. Ondanks alle ruzies en strubbelingen kwam er toch eind jaren '30 een nagelnieuwe melkerj te staan in de Zandstraat.

De oorlog: het begin van het einde

'4.

Rechts vooraan: de oude inelkerij in betere dagen: nog niet gewit. 38

Hoewel de melkfabriek wonderwel goed draaide voorzo'n kleineonderneming, was deze geen lang leven beschoren. Bij het uitbreken van de oorlog werd hij door de Duisters stil gelegd. De boeren konden alsnog naar Merksplas gaan, omdat de bezetter zo wellicht een betere controle had over de toen kostbare producten die er werden afgeleverd. Na WOl! werd de melkerij niet meer als dusdanig heropgestart, ook al omdat de Duitsers tijdens de


WORTEL plaats van de bouwfirma Horsten, die op dat moment nog gevestigd was op Worteldorp. In dejaren zestig werd het gebouw opgekocht door J05 Van Aperen, de vroegere Hoogstraatse Burgemeester. Hij bracht er zijn fruitinpulperij in onder. De achterliggende weiden werden door Van Aperen gehuurd om er tonnen met fruit op te slaan en extra houten werkruimte op te plaatsen. Naeen tiental jaarwerd het hedrijfte klein voorde oude melkerij en kocht de familie Van Aperen g rond op Gammel. Daar staat nu nog steeds de tirma Rovana. Het gebouw bleef eigendom van de familie Van Aperen en werd voortaan verhuurd. Eerst aan een Nederlander die er gedurende lange tijd zijn fabriekje in onderbracht waar porseleinen potjes werden gemaakt om stroom langs te sturen op weipalen.

Van First One tot uitgebrand Op 25 april 2001 brandde het gebouw volledig uit. oorlog alle installaties en machines uit het gebouw hadden verwijderd. Al bij al heeft het slechts een vijftaljaren gefunctioneerd als melkerij zelf. Wie de precieze eigenaar was of werd na WOU is moeilijk te achterhalen. Na de oorlog werd het gebouw eerst een tijdlang gebruikt als opslag-

Vervolgens bracht Piet-Jan Rombouts erde legendarische 'First One' in onder, de plaatselijke concerthal, volgens Piet-Jan zelf het Vorst Nationaal van Wortel. Zelfs Herman Brood moet erooit zijn opgetreden. Na enkelejaren verdween de 'First One' en kwam er een heuse vrije radio in de vroegere melkerij terecht: Vijie Radio 'Kiosk'. De uitbater, René Mertens, had er eveneens een zeefdrukkerij. Uit die tijd dateerde trouwens de grote antenne die de

Sneeuwman met kort leven

laatste jaren boven het dak uittorende. René Mertens verongelukte echter en na het uitdienen van het huurcontract verdwenen Vrije radio en zeefdruk. Daarna woonde de familie Spannenhurg nog enkel jaren in een deel van het gebouw. Achteraan op het 'gelijkvloers' hadden ze een keuken en de kelders die vroeger hadden gediend om kaas te laten rijpen, werden opengebroken tot een ruim woonvertrek. Ook biljartclub Nut en Vermaak vond er in de voorste ruimte onderdak. Helaas moesten alle bewoners vertrekken toen het pand in de jaren '90 onbewoonbaar werd verklaard. Waarschijnlijk zijnde intensieve bewoning en de vele aanpassingen en verbouwingen hiervan de oorzaak geweest. Op 25april 2001 zorgde een blikseminslag voor de definitieve doodsteek van het gebouw: de oude melkerij brandde volledig uit. De afbraak van het pand was dan ook een logisch gevolg. Wat er in de toekomst met het stuk grond, nog steeds eigendom van de familie Van Aperen, zal gebeuren staat nog niet precies vast. Misschien komen er op termijn wel enkele appartementen, maarniks is nu al zeker. Frappant is dat het gebouw werd opgericht als melkerij. maar dat het slechts een fractie van zijn bestaansgeschiedenis als dusdanig heeft kunnen dienen. En met het verdwijnen van het gebouw. verdwijnt ook weer een stukje Wortelse geschiedenis uit het straatbeeld. Met dajik aan Jaak en Jeanneke Aerts-De C/erck, Frans Snels en Mei'r. Van Aperen-Peeters.

Er in getuind

9 ii 11' P

k. :, • •

' _____

Wortel - Tonccl\ c:L'îHlra \\ !Icu i kwu:cn speelt het laatste weekeinde van januari en het eerste van februari zijn jaarlijkse toneelstuk. Dit jaar werd gekozen voor een komedie in twee bedrijven, getiteld 'Er ingetuind'. Wanneer moeder plots aankondigt opnieuw naar huis te komen, zit zoon Geit goed in de problemen. Moeder is immers verliefd op haar tuin en zoonlief heeft haar in brieven wijsgemaaktdathij haar 'oogappel' zeer goed verzorgt. In werkelijkheid heeft Gert absoluut geen groene vingers en is de ttnn herschapen in een grote wildernis. Gelukkig is er nog het buurmeisje Pip. Haarouders zijn voor lange tijd in hetbuitenland en hun tuin ziet er prima uit. Ook de huizen zijn identiek, dus.., waarom niet gewoon van huis verwisselen? Alles gaat prima en moeder tuint er met beide ogen in tot een reporter van een tuinbouwmagazine komt aandraven met een prijs: de prijs voor de mooiste tuin. 39


WORTEL

GOUD IN WORTEL

Miel Sommen en Maria Huybrechts in het goud In de maand januari werd er vroeger blijkbaar weinig getrouwd; Mie! Sommen en Maria Huybrechts zijn het enige echtpaar in de gemeente dat in deze maand hun gouden bruiloft vieren. Ze trouwden 50 jaar geleden op 12 januari in Meer en verhuisden aanstonds daarna naar hun nog in aanbouw zijnde huis aan de Grote Plaats waar ze nog steeds wonen. Miel is de jongste zoon uit een gezin van 5 kinderen; ze woonden met zijn allen in een klein huisje op de Rooimans, tegenover de toenmalige meisjesschool. Zijn vader was Maarten Sommen die, net als zijn meeste zonen later, als metserbij bouwonderneming Horsten werkte. De oudere mensen in Wortel kunnen zich Maarten nog goed herinneren, vooral omwille van zijn tragische dood in 1944. Toen hij op een avond met enkele mensen stond te buurten dicht bij zijn huis werd hij dooreen granaat dodelijk getroffen. Niet alleen in het gezin Sommen maar in het hele dorp veroorzaakte dat grote opschudding; nooit was de oorlog zo dichtbij in Wortel. Miel was toen 1 7jaar en hij vertelt dat hij het toen heel moeilijk had met de plotse dood van zijn vader. Na de lagere school ging Miel nog enkele jaren naar de Vakschool in Hoogstraten. 'Dat stelde toen niet zo veel voor, ook omdat het oorlog was; we hadden soms maar een halve dag les en ook wel eens helemaal niet.' Nadien ging Mmcl, zoals veel Wortelse jongens in die tijd, aan het werk als metser bij Horsten. Maria is van Meer afkomstig uit een gezin van 4 kinderen. Vader Huybrechts had een kleine onderneming van houtbewerking. Het gezin woonde midden in het dorp en er was ook een winkel aan huis. Maria was de oudste en ze ging. zoals de meeste meisjes toen, na enkele jaren huishoudschool, thuis helpen in huishouding en winkel.

Het begon op het bal Maria en Miel zagen elkaar voor het eerst op een bal van de Handboogschutterij in Meer. Miel die toen alsjongeman elk weekeinde op zoek was naar een gelegenheid om uit te gaan, hoorde van dat bal en trok erheen. Hij was eigenlijk op zoek naar een ander meisje van Meer maar toen hij Maria zag dansen, had hij alleen nog oog voor haar. De toen 20-jarige Maria was het nog niet zo gewend om uit te gaan maar voor het bal van de schutterij had ze toestemming gekregen. Later zagen ze elkaar temg op de kermis in Wortel, Miel kwam naar Meerkermis en zo ging het over en weer tot er vaste verkering van kwam. 40

Het huis was nog niet af

Samen gaan vissen

Ze trouwden op 12januari 1954 en trokken meteen naar het eigen huis op de Grote plaats. Een echtgenoot die metser is, zorgt natuurlijk voor een nieuw huis voor zijn bruid. Maar het huis was toen nog niet helemaal af, er stonden zelfs geen binnendeuren in en in januari kan het nog vinnig koud zijn.' Gelukkig was de liefde nog vers en dan kan men al eens een koudc wind trotseren. In de loop van de jaren klom Miel op tot meestergast bij Horsten. Hij vertelt overde huizenbouw toen: 'We hebben toen heel wat huizen van de Kleine Landeigendom gebouwd; die waren heel anders dan nu: een badkamer was er niet, de WC was buiten in een apart kotje en verder hoorde er nog een soort stalletje hij voor eventueel wat kippen en een varken'. Het eigen huis heeft Miel in de loop van de jaren verbouwd en aangepast aan het modern comfort. Samen met zijn maten van het werk bouwde hij ook de voetbalkantine vaii Wortel. Daar hebben ze heel wat zaterdagen aan besteed. Miel zat dan ook in het bestuur van de voetbal ook al heeft hij naar eigen zeggen nooit tegen een bal gestampt. Hij was ook bij elke match op Post om te tappen in de kantine, dikwijls samen met Maria. 'Ik deed dat heel graag, we hebben daar samen veel plezier aan beleefd.'

Maria en Miel kregen 4 kinderen: Frank, Pierre, Riaen Tine die samen voor5 kleinkinderen hebben gezorgd. Toen de kinderen nog jong waren trok het hele gezin erop uit om te gaan vissen. 'Bijna elk zomers weekeind en zeker onder het verlof zaten wij aan de waterkant. Al vroeg vertrokken we, ik had soms geen tijd om de bedden op te maken, over de grens om in de Maas te gaan vissen. Toen was de afsluitdijk nog niet gebouwd en waren er nog getijden op die rivier; bij hoge tij overstroomden de oevers en stonden we daar in ons botten in de wei te vissen.'

Kijken naar vogels 40 Jaar heeft Mie! bij Horsten gewerkt: ĂŠĂŠn jaar voor het bedrijf sloot, ging hij op pensioen. Door zijn werk was hij altijd veel buiten geweest en ook nu kan Miel moeilijk binnen blijven. Daarom trekt hij ook nu nog, twee keer perdag naar zijn geliefde plek in Staakheuvel aan de rand van de Kolonie. Hij werkt daar in zijn groententuin maar vooral is hij daar om de vogels te bekijken. Met noten, vet en andere etensresten lokt hij het gevederde volkje naar zijn bank en kijkt naar het gefladderen gevecht op de voederplaats. 'Laatst heb ik op een ksvaitmcr


WORTEL tijd wel 31 vogels gezien, meest mezen, de zwartkopmees, de staartmees en ook de zwarte mees; in andere seizoenen zie ik dan weer verschillende soorten boomklevers, ook wulpen, kievitten en zo meer.' Miel ziet er ook al eens reeën maar het strafst was toch weide ontmoeting met de kangoeroe. Dat dier zwierf daar rond in de bossen na ontsnapt te zijn uit de dierenboerderij in de Langenberg. 'In het begin wilde niemand mij geloven maar toen meer mensen de kangoeroe opmerkten, was het verhaal vlug rond en op een mum van tijd hingen alle gazetten bij ons aan de telefoon: 'Wij komen een foto maken, waar zit 'm 2' en elke keer maar uitleggen dat dat onmogelijk was, het was tenslotte niet onze kangoeroe, wij hadden hem alleen maar gezien. De laatste keerdat ik hem gezien heb, zo' n 3 maand geleden, was in de buurt van de Kastanjedreef, daar had hij toen volop eten natuurlijk.'

Liefde voor de muziek Maria en de kinderen Sommen zijn grote muziekliefhebbers. In haar jonge jaren had Maria geen kans om met mLiziek bezig te zijn maar die schade heeft ze wel ingehaald. Door de be langstel li ngvan de kinderen begon ze lessen te volgen in muziek en muziekgeschiedenis, eerst in Antwerpen en later in de Warande. Antwerpen is haar ook niet te ver om daar naar de opera te gaan of naar concerten in De Singel. Ook in de Warande mist ze geen enkele muziekuitvoering. Tot slot vertelt Miel dat hij in de kantine al eens geplaagd wordt met de aanstaande gouden bruiloft: 'Ah Miel,jullie zijn vijftig jaarbij elkaar, ik moet uw Maria bewonderen dat ze het zo lang met u heeft uitgehouden'. Awel. zegt Miel, ik geef ze daarin van harte gelijk!

Aandacht! Aandacht! De Kreuners komen! Wortel - op vrijdag 20 lebruari treden dc Kicuners op in de parochiezaal van Wortel. De Kreuners zagen hun eerste levenslicht in 1978 en lieten al snel een diepe indruk na op Humo's allereerste Rockrally. Ergens in die beginperiode stonden Walter Grootaers en de zijncn al ccii ccrste maal op het podium van 't Slot 1 Amper3jaarluierupetideii zij het bekende dubbelfestival Torhout-Werchter en hun CD' s gaan vanafdan stuk voor stuk de deur uit. Verschillende spetterende live concerten volgden doorheen heel België en omliggende landen. Ter voorbereiding van hun 70-jarig be staan kwam de groep terug naar Wortel om een tweede memorabel concert te geven in een nokvol jeugdhuis. Ook nu wensen de Kreuners voor hLin XXLconcert in het Antwerpse Sportpaleis een perfecte voorbereiding en kiezen ze weer voor Wortel! Slechts 300 personen zullen deze onvergetelijke avond mogen bijwonen. Het concert begint omstreeks 22 uur in de parochiezaal. Kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar! ('t Slot)

Openbare vergadering en verkiezing nieuwe dorpsraad ok

Wortel - Aangezien de vorige dorpsraad de afgelopen twee jaar op non-actief heeft gestaan en er vorig jaar geen openbare vergadering is geweest, is het heugelijk nieuws dat er dit jaar opnieuw een vergadering werd gehouden op 6januari. Voor Wortelse maatstaven was de opkomst van zo'n 36 man -en dat mag u haast letterlijk nemen- dan ook een succes. Wel opvallend, bij de vele aanwezigen slechts vier dames, alsof het reilen en zeilen van het dorp slechts een mannenaangelegenheid is. Vooraan in de refter nam het voltallige schepencollege plaats samen met burgemeester en moderator Leo Sprangers. In de zaal zaten wijkagent Guy Aerts en stadssecretaris Warre Palmans. Op de agenda stonden vier grote punten: de begroting van 2004. het 'speelpleintje' in het Kerkveld. Wortel-kolonie en de rondvraag. Wat betreft de begroting van 2004, met betrekking tot Wortel, begon het college met bekend nieuws. Namelijk de aankoop van een stukje grond naast het kerkhof waarop een schuurtje gebouwd wordt om onderhoudsmateriaal in op te bergen. U weet wel, dat lapje grond van het rekenfoutje. Ook deelde men mee dat vanaf april gestart wordt met de aanleg van riolering op de Beukendreef. op het gedeelte tussen de aansluiting met het Kerkveld en de bocht bij Grote Plaats. Onmiddellijk kwam vanuit de zaal de vraag of er dan niet meteen een verkeerstelling kan gehouden worden in de Grote Plaats, i.v.m de grote verkeersstroom daar. Onmiddelijk werden ook de problemen rond de beloofde rioleringswerken op het Poeleinde aangekaart. Blij kbaar wordt de aanvang steeds uitgesteld door een aanslepende discussie tussen cle twee aannemers van de werken. Voorts werd beloofd ook de nieuwe verlichting uit ie breiden op het gedeelte Langenberg, vanaf de dorpskom tot aan het eerste lange rechte stuk ervan nchting Merksplas. Ook de aanleg van het fietspad aan de noordzijde van deze weg werd aangekaart. De start van de werken duurt zo lang omdat deze gefinancierd worden door het Vlaamse Gewest. Het al afgewerkte fietspad werd door de betrokken gemeentes betaald en vlotte daarom beter. De aansluiting van de Grote Plaats en Worteldorp, zal

haaks gebeuren, net als de aansluiting van de Rooimans aan de overzijde. De heraanleg van het voetpad in de witte wijk tenslotte, bleek uitgesteld omdat de aannemer die ervoor was aangesteld het afgelopen jaar failliet ging. Nu is ereen nieuwe aannemergezocht, maar eerst moet er nog gas worden aangelegd.

Kerkveld Blijkbaar wilde het college met het opgekomen publiek ook de toekomst bespreken van het speelpleintje op het Kerkveld, of wat daar nog van rest. Vreemd, aangezien het pleintjedestijds een privéinitiatief was van de bewoners van deze straat. Zij vroegen toen toestemming aan de eigenaar van de oude pastorij, die een groot gedeelte van de grond in handen had. De gemeente stond de laatste jaren wel in voor het onderhoud ervan. De meeste speeltoestellen zijn ondertussen verdwenen, net als de kleine kinderen. Het huidige probleem is nu dat, sinds erhet afgelopen jaar canadabomen zijn gerooid, deze grote schade hebben aangebracht aan het veldje. De eenvoudige vraag van het college was dan ook of dit pleintje in stand moest worden gehouden. Wel interessant om weten is dat de eigenaar van de oude pastorij ook een aanvraag heeft ingediend i .v.rn. een ruil van grond. Een derde van het pleintje is voorbehouden als open ruimte rondom de elektriciteitscabine die erstaat. De rest hoort hij de grond van de oude pastorij. De eigenaar ervan wil een smalle spie van zijn grond ruilen tegen een spie van de grond langs de cabine, wellicht om er een interessanter perceel van te maken. Als de nood-


WORTEL zaak van een speelveldje verdwijnt, vergroot dat natuurlijk de mogelijkheid om deze grond om te ruilen of te verkopen.

Wortel-kolonie Onder agendapunt 'Wortel-kolonie' werden vier items aangekaart: ten eerste het project van Widar. Zij zijnde eigenaar van de tweewoonst tegenover het Casino, waaraan een 40 are grond gekoppeld zijn. Ondertussen is ook besl istom Widar een deel van de loodsen van de vroegere boerderij te geven, die ze als bergplaats kunnen gebruiken. Het gaat hier over de oude droogloodsen, gelegen aan de dreef richting Bootjesven. Ook krijgen ze extra landbouwgrond terbeschikking, net als een strook grond uit de veiligheidszone rondom de eigenlijke gevangenis. Deze is nog steeds in beheer van het ministerie van justitie, maar de strook grond zou voortaan door Widar worden onderhouden. Op een vraag over de eventuele aanleg van riolering op de Kolonie antwoordde de burgemeester dat dit op een vergadering van 10 februari as. wordt besproken. Ondertussen is beslist dat de Wortelse Schuttersgilde het Casino in erfpacht heeft gekregen. Zij zullen erook een schietstand inrichten, parallel met de dreef richting Staakheuvel. Op termijn zal de Sint-Jorisgilde dus weggaan uitde Guld in Worteldorp, hun huidige lokaal. Over de sportvelden, gelegen naast het Casino bestond nog onduidelijkheid. Deze velden bestaan Uit een voetbalvelden een half vergr an tennisveld. De vraag is of deze behouden moeten blijven of dat de grond een andere bestemming krijgt. Het gebruik van het terrein werd door het stadsbestuur reeds'angeboden aan de vereniging van Gebuurtevoetbal. Zij wilde hier wel op ingaan, zij het dat ze dan voor geen enkel onderhoud van het terrein wensen in te staan. Een verzoek te ver voor het stadsbestuur. Zoals het er nu dus naar lutziet zullen deze sportvelden op termijn verdwijnen.

Toekomstplannen Ook over de toekomst van de boerderijgebouwen zou de kogel door de kerk zijn. Het stadsbestuur zal op de raad van beheervan de Stichting Kempisch Landschap, eigenaar van de boerderij, de volgende bestemming voordragen. Een deel van de gebouwen, aan de zijde van Staakheuvel zou bestemd worden als kampeerplaats voor boskiassen, uitgebaad door twee gezusters, van wie de naam voorlopig onbekend is. De overige ruimte zou in gebruik worden genomen door Natuurpunt en de JNM, die er het Jan Spannenburg museum in zouden onderbrengen. Dit is momenteel gehuisvest in een lokaal van de vroegere Hoogstraatse gemeenteschool in de Karel Boomstraat. Vooraf moet eerst nog wel toestemming worden gevraagd aan de erven Spannenburg. Maar dit alles werd voorgesteld met een grote 'eventueel'. Vanuit het publiek volgde een vraag over de jachtvergunningen. Guy Aerts antwoordde dat overeengekomen werd om sowieso niet op zon- en feestdagen tejagen. Op termijn wordt er ook een veiligheidsplan opgesteld i .v.m. fietsers, voetgangers en paarden.

Rondvraag De schriftelijke vragen die vooraf door de mensen waren opgesteld werden in 8 punten samengevat. De eerste vraag ging over het kruispunt van de Sint-Jansstraat met de Grote Plaats, over de eventuele groenaanleg of verbetering van de verkeersveiligheid daar. Men vreest namelijk parkeerproblemen wanneer de nieuwe appartementen er in gebruik worden genomen. Blijkbaar zijn deze appartementen op zo'n afstand van de straatkant gebouwd dat er voldoende ruimte overblijft voor groenaanleg. Overde Grote Plaats was er ook en bemerking over de verplaatsbare drempel ter hoogte van de vroegere molen. Deze zou te gemakkelijk te nemen zijn door auto's. Het college

Kerstekind en Gluhwein

Wortel - De bewoners ton de Kolonie maken al enkele jaren plaats voor het kersrekind. Een groot aantal van de bewoners werken samen om het 'buskotje' rond kerstdag om te bouwen tot een stemmige kerststai. Omdat de kolonie steeds meer wandelaars trekt instaileerden ze dit jaar een tweede optrekje, waar ze de belangstellenden giuhwein en een 'kolonieke' konden aanbieden. De samenstelling van die laatste drank geeft men niet prijs. 42

antwoordde hierop dat er ondertussen een nieuwe, bredere drempel is gelegd, die het autoverkeer beter moet afremmen. Vraag twee ging over de mogelijkheid om een doorlopende streep te trekken vanaf de Klinketstraat langs Worteldorp tot aan' t Worteltje, naar voorbeeld van de gemeente Merksplas die hetzelfde deed in de dorpskom. De auto's passeren elkaar er blijkbaar nog te vaak. De vraag zal worden voorgelegd aan het Vlaamse Gewest, eigenaar van deze weg. Ook werd de vraag gesteld wie er verantwoordelijk is voor het ijsvrij en schoon houden van het nieuwe fietspad. De volgende vraag betrof het pleintje achter de parochiezaal: of het mogelijk is een definitieve afsluiting te plaatsen voorauto's en vrachtwagens, zodat de tegels van het terras niet meer stuk en scheef worden gereden. Een hefboom zou een oplossing bieden. Op de vraag of er in de nabije toekomst nog bouwgronden zijn in Wortel, kon het college concreet antwoorden dat men een 9-tal percelen voor Hoogstratenaars ter beschikking heeft. Er kwam nog een opmerking over de houten paaltjes aan het monLunent die voortdurend scheef worden gereden. De wijkagent antwoordde hierop dat hij in zes van de tien gevallen wel degelijk weet wie de dader is. De laatste vraag ging over een speelpleintje dat aangelegd zou worden op een stuk grond tussen de Moerklokstraat en de Oude Weg. Blijkbaar is de grond ondertussen verkocht en kan er van een speelveldje geen sprake meer zijn. Na de openbare vergadering ging men achter gesloten deuren over tot het verkiezen van een nieuwe dorpsraad.

De dorpsraad De nieuwe dorpsraad bestaat in totaal uit 13 leden, van wie de meeste afgevaardigd namens een vereniging. De leden zijn: Anneke Meyvis en Maria Sterken.s namens de KBG; Joos 1-lorsten namens het oudercomité: Martin Sommen voor dek W B; Frans Van der Kaa van Natuurpunt: Brigitte Wcndricl:xnmens AVN:QuyVanGestcicnRik Drossaerts voor het gebuurte Sint-Janskring; Frans Geerts en Jef Braspenning van het gebuurte Beukenbospoeleinders: Ludo Van Calster namens het gebuurte Dorp: Jan Goossens voor het gebuurte Grote Plaats-Langenberg en René Van Opstal als onafhankelijke. Op de eerste vergadering van de raad werd het hestuur vastgelegd. René Van Opstal is de voor zitter, Guy Van Gestel secretaris en Ludo Van Calster penningmeester.. Brigitte Wendrickx, Jan Goossens en Jcf Braspcnning engageerden zich mee voor het bestuur. De vertegenwoordiging van dc Wortelse dorpsraad in de milieuraad gebeurt door Guy van Gestel met als vervanger Jet Braspenning. In de verkeersraad nemen Jan Goossens en Brigitte Wendrickx de taak op zich, met als vervangers Ludo Van Calsteren René Van Opstal.


MEERLE

Smoutebollen en wafels MEERLE—Wie lustergeen walelsen/of sninulebollen? Niemand toch, die gaan er altijd wel in. Awel, dan moet je het op zondag 29 februari niet ver gaan zoeken,je moet er zelfs het dorp niet voor uit. Naar goede gewoonte en beproefd recept zullen de leden vande KBG-Meerle ze voor u bakken. Vanaf 12uur kan je ze komen nuttigen in de parochiezaal. Je kan er een lekkere koffie bij drinken of een biertje. Komen afhalen kan ook. Heerlijk om na een middagwandelingetje met heel de familie of met vrienden te genieten van een wafel of een paar smoutebollen. Tot welzijn van onze maag en de kas van de KBG. Smakelijk! (jaf)

l3de Wandeitweedaagse van KWB Meerle MEE RLE - Hou je van hel grotere werk, dan biedt KWB Meerle daartoe de mogelijkheid. Zij maken er een heus 'Wandelweekend' van en trekken dit jaar naar Borzée, een heel klein dorpje gelegLil tussen La Moche en Houffalize (op de meeste kaarten niet te vinden). Het is een vakantiecentrum gelegen in een stukje ongerepte natuur met meer dan 2000 ha bos rondom. Ze hebben dit jaar twee overnachtingen geboekt in het Centre Nature de Borzée in La Roche. Het programma ziet er als volgt uit: - Vrijdag 23april: aankomst rond 19.00 uur met gezamenlijkavondmaal. - Zaterdag 24april: ontbijt - Om 10.00 u vertrek voor de wandeling - Avondmaal en daarna gelegenheid om in de bar wat te drinken (TV beschikbaar). Een nawandeling in het kleine dorpje en het ldcine .loi1,seafë bezoeken is natuurlijk ook mogelijk. - Zondag 25 april: ontbijt - een wandeling van enkele uren - middagmaal en einde wandeltweedaagc! De KWB heeft een 50 tal plaatsen gereserveerd die ze tegen 10 februari moeten bevestigen en betalen. De onkosten voor deze tweedaagse bedragen 87.5 euro leden per persoon (op basis van tweepersoonskamers), niet leden betalen 95 euro. Daarin begrepen: 2x overnachting, 2x avondmaal. 2x ontbijt en lx middagmaal, drinken bij avond- en middagmaal (water), huur lakens en verzekering. Inschrijven dooroverschri ving van het te betalen bedrag op rekening 787-5500297-69 van KWB Meerle, Heimeulenstraat 41, 2328 Meerle met vermelding KWB wandeitweedaagse 2004 en de naam van de deelnemers. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij Mareel Van Bavel, Heimeulenstraat 15 - tel 3 15 .80.55. De ingeschreven deelnemers krijgen begin april meer gegevens. (jaf)

Popconcert MEERLE - Popconcert' maar dat is liet thema van het jaarlijkse concert van de fanfare Saneta Cecilia op zaterdag 7 februari en op zondag 8 februari 2003 haar wintereoncert. Niet het type muziek datje het direct verwacht van een fanfare, maar die van Meerle heeft als meermaals bewezen van meer markten thuis te zijn. De fanfare treedt aan in volle sterkteen ook hetjeugdorkest zal weer van de partij zijn. Zoals het thema dat laat vermoeden, staan op de playlist dit jaar vooral bewerkingen van bekende popsongs. Wat uiteraard niet wil zeggen dat de ouderen niet mogen komen luisteren. Je staat er niet bij stil, maar wat we 'popmuziek' noemen heeft ondertussen, net als veel van zijn ieonen, ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Absoluut waard om te gaan luisteren dus. ook voor de liefhebbers van klassiek Flet concert heeft plaats in de voor deze gelegenheid speciaal getooide parochiezaal. Zaterdag 7 lebruari om 20.00 uur en zondag 8 februari om t 5.00 uur. De inkom is gratis. (jaf)

Meerle op het net MEERLE - Ook Meerle slaat op het net en is sinds geruime tijd te vinden onderwww.rneerle.be , een uit de kluiten gewassen site. met heel wat info, foto's, activiteitenkalenderen links naar andere sites die met Meerle te maken hebben. Sinds 1juni2003 kan je Meerle ook vinden onder www.meerleonline.he. Het verschil niet Meerle.be is dat Meerlonline.be geen commerciële pagina heeft. Webmaster Elly wil ervooral de activiteiten van de Meerlese verenigingen een plaatsje geven. Het is vooral haar bedoeling om een overzicht te maken van alle activiteiten die in Meerle georganiseerd worden. Ook Meerlenaren die als groep/ vereniging ergens anders iets organiseren kunnen dit melden. Er wordt telkens 1 pagina gemaakt met de nodige achtergrondinformatie en alsje wilt komt daar ook een link naar je eigen vereniging. Wil je op deze site komen te staan, stop dan de inlormatie in de brievenbus van Ulicotenseweg 29 Meerle met vermelding "website" of mail na'u de wehmaster Elly (via de site). (jaf)

Kampioenen van de Noordervlucht MEERLE - Naar goede gewoonte en wegens minder werk op het duivenhok, worden in de winter de duiven kampioenen van het voorbije seizoen gevierd. Tijdens een gezellige bijeenkomst in de parochiezaal op 20 december werden de kampioenen van de Noordervlucht Meerle van de nodige trofeeën voorzien. Zie hierde erelijst van 2003: Kampioenen Quiévrain - jonge : Antoon en Dirk Brosens - jaarse : Jozef Van Gils

- oude : Antoon en Dirk Brosens Algemeen Kampioen Quiévrain: Antoon en Dirk Brosens Kampioenen Noyon - jonge : Adriaan Stoffels - jaarse : Adriaan Stoffels - oude: Antoon en Dirk Brosens Algemeen Kampioen Noyon: Antoon en Dirk Brosens Koning kampioen: Antoon en Dirk Brosens (jaf)

Kampioenen van de 'Noordervluc/it IVleerle' 43


MEERLE

's Nachts als het donker is... MEERLE —Het is een zinnetje uit een liedje van Kris De Bruyne dat me steeds te hinnenschiet als ik hooroverdejaarli jkse Zaklampentocht van de KWB Meerle. NL1 is het hier in ons dorp haast nergens meer echt donker. straatverlichting alom. Het veiligheidsgevoel, weet je. Nu met de zaklampentocht trekken we ons daar niks van aan. van het onveiligheidsgevoel. Dan zoeken we het duister op, hoe donkerder hoe liever. En als het te donker is, hebben we onze zaklamp bij. Een daarmee schijnen we alle duister en schrik weg. Zo simpel is dat. Doe dus nieuwe pillen inje pillamp, trek je laarzen of stevige schoenen aan. een warme jas, muts en handschoenen. Dan ben je uitstekend gewapend om op vrijdagavond 6 februari met de KWB op stap te gaan. Ze hebben een fijne en avontuurlijke tocht uitgestippeld doorhet avondlijke en pikdonkere bos. Onderweg zijner zelfs opdrachten, zodat je lamp zeker van pas zal komen. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom, samen met ouders, grootouders, met buren of vrienden. Samenkomst tussen 19.00 en 20 uur in de parochiezaal. Vanaf daar vertrekken de deelnemers in groepjes voor een tocht van 6 a 7 kilometer. Voor hen die niet verloren lopen in het donker, staat erbij de terugkeer in de zaal een warm drankje klaar (en nog wat sterkers voor de ouderen) en

ML

44

wordt het wachten op de laatkomers gevuld met gezelschapsspelletjes of gewoon wat bijpraten. Liefst vooraf inschrijven. Dat kan bij de wijkmeesters van de KWB of bij Guy Hendrickx - tel. 03/315.04.18. Bijdrage in de onkosten is 1 euro per persoon tot max. 3 euro per huisgezin (voor niet leden is dat 1 ,S0euro en max. 5 euro per gezin). (jaf)

Winterwandeling met De Bond MEERLE - Verkwikkend noemt men het en het behoedje ledematen ervoor om stram te worden. In de zomer gaan we immers regelmatig de fiets op. in de winter heeft onze luie zetel meerde aandacht. De Bond voor alle gezinnen wil je er een middag uithalen met een fijn voorstel. Een fikse wandeling in de mooie vallei van het Merkske en de Halsche Beeniden. Met uitleg van de ervaren gids Frans Van Der Kaa. En omdat stappen in de frisse natuur hongerig maakt, kan je meteen na de wandeling in de Castetréhoeve aanschuiven voor 'Spek mei Eieren. Ik weet zeker dat het zal smaken. Vertrek zondag 8 februari om 13.30 uur op het gemeenteplein met de auto tot aan de Castelréhoeve. Om 14 uur vertrekt de wandeling die ca. 2,5 uur zal duren. Om 16.30 uur staat het eten klaar in de Castelréhoeve. Leden betalen voor heel het pakket 8 euro per

persoon. niet-leden 10 euro. Snel inschrijven bij René Van Der Kaa, Lage Rooy 7, tel. 03/315.90.04 of bij May Pauwels-Koyen, Ulicotenseweg 26, tel. 03/315.90.54. (jaf)

Wandelen op Fort II in Wommelgem De Meerlese KWB gaat ook op stap, zij het iets verderop. Met hen kan je op zondag 22 februari Fort II van Wommelgem gaan verkennen. De gids leidt je langs het officiersgebouw, de wallen, de donkere gangen van de halve caponniere en hoofdfrontgebouw, en de hoofdingang. Een klim naarhet dak van het binnenfort bezorgt de deelnemers een panoramisch zicht op Antwerpen. Vertrek met de wagen (carpooling!!) van uit Meerle op het Gemeenteplein om 12.30uur stipt. Bezoek van fort om 13.30 uur (duur ca. 2 uur). Zaklamp en aangepast schoeisel aanbevolen. Inschrijven is noodzakelijk (om te weten hoeveel gidsen ze moeten bestellen) en liefst zo vlug mogelijk, maar ten laatste voor 10 februari 2004. Om de vervoersonkosten te betalen voor de mensen die met de auto rijden wordt 2.50 euro per persoon gerekend (niet leden kunnen ook mee mits betaling van 4 euro) Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15 - tel 03/ 315.86.64 ofbij de wij kmeesters van KWB Meerle

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als uvan Service houdt!!


MINDERHOUT

Vlaams Radio Koor met uniek programma MINDERHOUT - Op vrijdag 30 januari org:i-

organist. Hij zal —heel toepasselijk—het Lichtmisconcert openen met "Fiat Lux" van Théodore Dubois. Een concert van het VRK is een echte belevenis. Nieuwe koormuziek wordt voortdurend geconfronteerd met het klassieke repertoire. Het koor heeft overigens ccii lange geschiedenis.Het werd opgericht in 1937 en is in de loop der jaren geëvolueerd van een studio-koor naar een echt concert-ensemble. Het bestaat uit 24 professionele zangers en sinds een drietal jaren draagt het zelfs de titel van residentie-ensemble van het Festival van Vlaanderen. Ook dirigent Johan Duijck is niet de eerste de beste. Hij leidt niet alleen dit Vlaams Radio Koor, maar hij heeft ook het Koor van Saint-Martin-in-the-Fields in Londen en het Gents Madriagaal Koor onder zijn hoede. Het ziet emaar uit dat ook het 1 Ode Lichtmisconcert een voltreffer wordt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Toeristische Dienst van Hoogstraten (stadhuis)

niseert Minarte zijn traditioneel Lichtrnisconcert in de Sint-Clemenskerk van Minderhout. Minarte is intussen aan zijn 1 Ode editie toe en presenteert een jubileumconcert dat niet alleen de muzikale fijnproevers maar ook de grote massa moet aanspreken. Met het VRK - Vlaams Radio Koor - brengt Minarte een topatliche in de letterlijke zin van het woord. Dit professionele koor is sinds lang een begrip in Hoogstraten. in Vlaanderen en ver daarbuiten, maar bovendien brengt het op 30januari een uitzonderlijk concert dat buiten Minderhout alleen nog te horen zal zijn in 4 grote Vlaamse kunststeden, nI. in Antwerpen. Gent. Leuven en Brugge. In het programmaboekje vinden wij namen als Cesar Franck, Benjamin Britten, Ralph Vaughn Williams. Johann Sebastian Bach en Vie Nees. Vanaf de eerste contacten tussen Minarte en het VRK werd afgesproken dat op dit jubileumconcert ook het gerestaureerde Vermeersch-orgel aan het publiek ZOU worden voorgesteld. Het historische orgel is sinds eind november weer in gebruik genomen en specialisten zijn het erover eens dat het hier een uitzonderlijk en waardevol instrument betreft, met een bijzonder warme klank. De restauratie ervan werd trouwens door M inarte gesponsord en dat het na bijna 30 jaar opnieuw klinkt als weleer, geeft aan dit lüde concert een bi jzonder feestelijk karakter. Joris Verdin is gast-

Van Aertselaerplein HOOGSTRATEN In 1930 werd het Statieplein gewijzigd in de huidige benaming om de onderwijzer Meester Van Aertselaer (1805-1868) te gedenken. Hij was ook schrijver van talrijke schoolhoeken.

Che.f . dirigent Johan Do ij.k.

of kunnen telefonisch besteld worden op het nummer 03 314 48 99 (Kristin Hermans).

Lichtmisconcert Minderhout, vrijdag 30 januari te 20.15 uur!

Harry Potter zaklampentocht MINDERHOUT - Dort je op vrijdag de 1 3de 's avonds buitenkomen? Kom die avond dan zeker uitje koe zetel, want je kunt die avond deel nemen aan de Harry Potter-zaklampentocht van de KWB of aan de avondwandeling. Alle dreuzels, fabeldieren, toverdranken, zwerkballen en tovenaars uit de wereld van dit populaire kereltje, zullen opnieuw voor een fantastische zaklampentocht zorgen in het mysterieuze Zweinstein-bos. Eén tipje van de sluier: vooraleer de deelnemers vertrekken worden ze in klassen (Zwadderich. Ravenklauw, Huffelpufen Griffoendor) verdeeld. In het mysterieuze Zweinstein-bos kunnen ze Zweinsteingeld verdienen door proeven te doorstaan bij de diverse tovenaars. De dooltocht door het donkere bos is beperkt tot ± 2,5km en liet is absoluut geen griezeltocht, zodat ook kleuters kunnen deelnemen. Het vertrek van deze tocht is vooizien aan de voonTlalige kapel van de Duitse nonnen (Bredaseweg 30-32. Minderhout) tussen 18.30 uur en 20 uur. De deelnameprijsbedraagt 1 • voor KWB-leden en 1.50. voor niet-KWB-leden. Spreek snel af metje vrienden. je buren. ... want het belooft een activiteit te worden waar je kinderen nog lang over zullen spreken. Deze activiteit is voornamelijk gericht op ouders niet kinderen. Mensen zonder kinderen zijn ook van harte welkom. Voor hen is een avondwandeling voorzien in de duisternis of ze kunnen ook meegaan iii het Zweinstein-bos. Inlichtingen: Jeff Brosens. tel. 03 314 09 42 of Wilfried Aernouts, tel. 03 314 09 47.

Wonen met stij l*** •

¶11

4

1500 m2 gordijnen, tapijten, traplopers, vloerbedekking, behang, binnenzonwering en bed- en badmode. Een zeer uitgebreide collectie, deskundig advies, confectie in eigen atelier en onze ervaren plaatsingsdienst zorgen voor een perfect eindresultaat.

Sluis

woondecoratie

Kapeistraat 6 • Baarle Hertog 'Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be (kopend tot 18 uur• zaterdag en zondag tot 16u.30 ' maandag gesloten 45


MINDERHOUT

Eindej aarswandeling ;

_

çx'c»r

IS

LOEWE.

MINDERHOUT - Het gehuurte De Minderhoutsestraat' heeft de eindejaarsperiode met een wandeling ingezet.Vrijdag 12december leidden de fakkels langs de versierde voortuintjes in de straat en zo verder langs andere Minderhoutse wegen. Tot grote verbazing betrapten ze twee kerstrnannen die juist die avond ook deze omgeving kwamen verkennen én een kleinigheidje hadden voor jong en oud. Na een uur wandelen kregen verschil-

lende deelnemers een dorstigekeci ofeen hongerige maag. Hiervoor had men een hoekje voorzien van shelter, kerstversiering en het meest bezochte kraampje op een kerstrnarkt, de jenever- en Gltthweinbar'. Natuurlijk waren er ook minder geestrijke dranken voorzien en iets om te eten. Bij de gezellige warmte van een vuurton en de bijhorende geur werd er nog wat nagepraat en hadden de deelnemers eens een gelegenheid om de buren beter te leren kennen.

Zelfbewust en individueel. 1 Meervoudig onderscheiden

Kinderdisco

design. Buitengewone kleurencombinaties. U 100-Hz techniek. Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Eenvoudige beFuil-PIP. diening. Stalen rack als accessoir.

• •

loewe Calida 5772 ZP: 72 -cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be MINDERHOUT - De KWB richtte ook ditjaar, zelfs met meer succes dan vorigjaar, opnieuw een kinderdisco in. Op zondagnamiddag waren alle kinderen welkom in de parochiezaal. Reeds buiten hoorde men de gezellige sfeer die er binnen heerste. De kinderen zongen de (meestal) Nederlandstalige liedjes luidkeels mee. Ook de figuren die zij 46

nabootsen, zeker op de muziek van de Pizzahut, benaderden de werkelijkheid. Geschikt voor alle jongeren van Minderhout, de ouders mogen uiteraard meekomen om dankzij sponsoring de onkosten te helpen dekken. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

SÇLEX.'9N


MINDERHOUT

Dartstornooi De Eiken MEER - Op zondag S februari zal het reeds de 17 editie zijn van het dartstornooi voor iedereen. Dit tornooi is toegankelijk voor jong en oud met aparte reeksen voor de dames en heren. Zoals u ziet is de drempel erg laag om mee te doen. Je moet het gewoon weer proberen. Inschrijven kan ter plaatse tot 13.30 uur en het begin is voorzien omstreeks 14 uur. Supporters zijn tevens van harte welkom om de spelers aan te moedigen. Place to be: CafĂŠ-Taverne-Feestzaal De Eiken, John Lijsenstraat 26. tel. 03/315.74.29. Voor meer informatie kunt u terecht hij Rik de Gruvter. tel: 03/3 1 506.79 jou,)

Gezinsontbij t MEER - Een lekker ontbijt, een rustige babbel voor de ouders en de kinderen die speels worden beziggehouden door de babysitters. Ook zokanjij als ouders eens kennismaken met de babysitters van de kinderoppasdienst. Daarom organiseert de Gezinsbond op zondag 22 februari voor alle leden dejaarl ijkse ontbijtzondag tussen 9uur en 11 uur in de parochiezaal gelegen aan de kleuterschool. Een ideaal begin voor een rustige zondag: de dag starten met een kant-en-klaar gedekte tafel. Voor de prijs van 3 euro perpersoon en maximum 8 euro per gezin kunnen de leden komen aanschuiven. Niet vergeten: inschrijven voor zaterdag 7 februari bij Agnes Adams, tel. 0331591 28 ofLeenJacobs, tel. 03 315 87 31 of bij een ander bestuurslid.

Tweedehandsbeurs MEER - Op zondag 14 maart organiseert de Gezinsbond een tweedehandsbeurs voor kinderkleding (0-1 6jaar) en alle kinderartikelen - uitgezonderd schoenen - van 12uur tot 15.30 uur in de parochiezaal. Deelnemers kunnen inschrijven op zondag 22 februari van 9 uur tot 11 uur in de parochiezaal (Donckstraat) of op woensdag 25 februari van 18 uur tot 20 uur en op zondag 29 februari van 10 uur tot 12 uur hij Mie Vinckx, Meerdorp 37. Meer info bij May tel. 03 315 81 31 of bij Marina tel. 03 315 95 22.

:(::7 ) Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens

MEER - Zaterdagavond 3 januari heeft de jaarlijkse kwnpioenendag van duiven-

* Erkende carrosserie

maatschappij De Sitelviucht plaatsgevonden. Voorzitter Rik Martens mocht cle verschillende kampioenen van 2003 vragen om hun ereteken uit handen van burgemeester Van Aperen te ontvangen. Niet alleen de kampioenen van de Sneivlucht werden gehuldigd, ook de winnaars van De Noordhoek en de Schaal Van Aperen verdienden elk een Jhto.

FORD 'VEILIGHEID EERST...' tvtt'w. geudens. be 47


MEER

't Heidebloempje gaat op camping Uiteraard willen we hier niet Ie veel verklappen, maar alle ingrediënten voor een ontspannen en vrolijke toneelavond zijn aanwezig. 't Heidebloempje brengt daarvoorde volgende acteurs en actrices in stelling: Mark Koyen. Chris Cools, Jan Dufraing, Ilse Arnouts, Els Van Gestel, Sylvie Van Wassenhove, Fanny Janssen, Tilly Hessels en Dave Strybos. Opvallend in dit rijtje is de naam van Dave Strybos, want voor hem betekent dit toneelstuk zijn debuut. Daarmee blijft de toneelkring nieuw en jong talent van eigen bodem de kans geven om zich te bewijzen. Gelukkig is erdan Marcel Roos, de ervaren regisseur, om het geheel in goede banen te leiden. Met de hulp van de vaste technische ploeg zal hij er ongetwijfeld in slagen ons enkele aangename toneeluren te bezorgen.

MEER - 't Heidebloempje breit een nieuw stuk aan haar druk winterseizoen. Nadat in november vier volle zalen uit de bol gingen door de belevenissen van de toneelkring in het Wilde Westen, verhuist men nu naarde camping. Op zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 februari brengt 't Heidebloempje de opvoering van "Volzet !". een blijspel van Frans Vlaskop in vijf bedrijven. Elke avond wordt de zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur omgetoverd in een camping, waarin wij kennismaken met de dagelijkse beslommeringen van enkele vakantiegangers. Dat de gebeurtenissen danig uit de hand lopen, valt te verwachten en bovendien doen ze dat op een hoogst komische manier... Jaak en Victorine gaan al jaren in de zomer naar dezelfde camping, tot groot ongenoegen van Jaak die veel liever zou thuisblijven. Dit jaar echter nemen de zaken een onverwachte wending, als blijkt dat vlakbij de châlet van Jaak en Victorine, twee jonge meiden hun tentje plaatsen. Dat zorgt bij Jaak voor een ware opstoot van hormonen, zodat zijn relatie met z'n vrouw en de andere campingbewoners onder zo'n zware druk komen te staan dat de ene na de andere komische situatie ontstaat.

Een vaste waarde op de toneelavonden is Brassen Drumband Ste.-Rosalia, die vooraf met aanstekelijke muziek de zaal in de juiste stemming zal brengen. Kaarten voordezetoneelavonden kosten 5 euro en zijn vooraf te koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 (03/315 8344). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best onmiddellijk van deze voorverkoop gebruik.

Antiek- en vlooienmarkt bij fanfare 'De Eendracht' MEER - Ook dit jaar organiseert de fanfare 'De Eendracht' een antiek- en vlooienmarkt. Zoals vorigj aar zal deze doorgaan in de parochiezaal aan de Donckstraat op zaterdag 20 en zondag 21 maart 2004. Voor het ophalen van materialen kan U nu reeds contact opnemen met één van de volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat4, tel. 03.315.77.76 of Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03.315.73.12 of Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41. tel. 03.315.00.96 of Jos Jansen, Meerseweg 177a, Minderhout, tel. 03.314.63.08. Zij zullen graag bij u langskomen voor het ophalen van de materialen. DeEendracht is dankbaar voor elke bijdrage. (ma)

Weten wat voor vlees je in de kuip hebt.

Zijn die al 50 jaar?

.-.

.

..-.

.

...

MEER - Inderdaad, ook voor die van 1953 staat de rijd niet stil. Op tweede kerstdag verzamelden de 50-jarigen in zaal Victoria om daar samen te vieren dat ze zo ver geraakt waren. Het was de eerste keer dat de mannen en vrouwen van 1953 bijeenkwamen. De opkomst was behoorlijk en dat zorgde voor een ontspannen en gezellige avond, waarin heel wat moest bijgepraat worden. De jubilarissen v,l,n.r.: (boven) Jos Martens, Frans Kustermans, Jan Goetschalckx, Dré Laurijssen, Tuur Theeuwe,s, J05 Voeten, Frans Aerts, Jos Fockaert, Dré Delcroixen Jan Roeffen (midden)Jan Dufraing, Jos Vinckx, JackMevvïs, JanAerrs, FonsAerts, Rien Basti .jns, Jeanne Van den Ouweland, Rita Aerts, Annie Van Doninck, May Van den Heuvel, Jan Tilburg/is en Annie Koeken (onder) Magrit Verwonden, Jeanne Braspenning, Ria Leemans, An Aerts, An Sprangers, Liliane Snoeys, Lia Roos, Gerd Van Loon, May Mertens en José Laurijssen.


MEER

Nieuws van de Dorpsraad MEER— Naarjaarlijkse gewoonte hield de dorpsraad haar algemene vergadering met het schepencollege. Iedere Meerse inwoner was op deze raad uitgenodigd. De dorpsraad is het afgelopen jaar aangepast. Er zal nu met termijnen van zes jaar worden gewerkt. Er zijn zo' n dertig leden waarvan acht vrouwen en ongeveer dertien verenigingen doen mee. Het afgelopen jaar werd er naast de prioriteitenlijst adviezen gegeven over het mobiliteitsplan, motorcrossterrein, aankondigingsborden, affichezuilen, ... Er wordt gevraagd om mee te doen aan de opruimaktie van april.

Windmolens Na deze korte inleiding kon de gastspreker, Geert Fostier van Electrabel, het project van de windmolens toelichten. Opvallendbij iijn verhaal is wel dat alles heel snel zal gaan. Volgens plan zullen de windmolens reeds eind mei operationeel zijn. Meer zal de hoogste bouwwerken van Hoogstraten gaan krijgen. Ivlet zon II meter totale hoogte zullen ze de St-Catharinakerk in Hoogstraten overtreffen. Hoog tijd voor de Meerse bewolking Uiti reeds aan dit te.voel te wennen. Nadeze uiteenzetting komt het schepencollege aan bod. Een lijst met vragen vanuit de dorpsraad wordt aan hun voorgelegd.

dc daarbij horende omgeving. De Inwoners van Meer hebben er alle haat hij dat ereen belangrijke gemeenschapsfunctie in dit dossier behouden blijft. De Meerse markt, de Chirolokalen en diverse andere aktiviteiten maken deze groene long in het centrum erg belangrijk voor de Meerse vereniging. De vraag is dan ook of de huidige funkties naarde toekomst kunnen behouden blijven. Dit dossier is echter geen gemeentelijk dossier. Maar er wordt vanuit de gemeente een praatplan uitgewerkt. De eigenaar, parochiale werken, belooft zeer sterk met deze wens rekening te houden en tijdig overleg te plegen, waaronder de dorpsraad. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Onderhoudsplannen De schepen v:in openbare ss erken presenteert een

lijst met alle uit te voeren onderhoudswerken: Zundertseweg, Hollandse punt. Meerleseweg. Beekakker. Sluiskensweg. ..... zullen verbeteringen kunnen verwachten.

Vragen vanuit het publiek Tot slot kan het schepencollege nog ingaan op directe vragen vanuit hetpubliek. Als belangrijkste punten noteren we hier dat foutparkeerders, vooral op fietspaden, wel degelijk geverbaliseerd worden. Het busvervoer is fel verbeterd maar het is wennen aan de doortocht in de Gestelsestraat en de verbinding met Turnhout kan beter. Tot slot noteerden we dat het oudercomité graag een RAMP wil voor de de skatehoarders. Het stadsbestuur deelt deze wens maar waar moet deze komen. Alle voorstellen rlriaro er zijn dus wel kom. (om

11inder vraditwagens Reeds vorig jaar werden de plannen toegelicht dat, ook in het kader van de HST-werken, de transportZolic beter hewegwijzerd zal worden en ook een betere nummering zal krijgen. Dat moet er toe leiden dat er op teriiiijn minder vrachtwagens in Meer verloren zullen rijden.

Ontsluiting lagere school In september 2004 zal de nieuwe kleuterschool er staan. De plannen zijn volledig af. Er is inspraak geweest met alle direct bctrokkLlicli. zoals het oudercomité, de school etc. Helaas is een ontsluiting langs achter niet haalbaar omdat er te veel privé-eigenaars betrokken zijn. Dit jaar zal er begonnen worden met het verkeersplan rondom de school.

MEER — Op dc open tergailering eau de dorpsraad waren zon 45 bezoekers aanwezig en het voltallige schepencollege. Er was heel wat nieuws te rapen over de windmolens die met windkracht 10 (erg snel dus) zullen geplaatst worden en nog tal van andere op touw zijnde projecten. (ma)

Inspraak gemeentelijk structuurplan In het infoblad van april werd uitgebreid informatie gegeven over de afbakening van het stedelijke gebied. Het mobiliteitsplan heeft het busvervoer aangepast en dit wordt als een flinke verbetering ervaren. Er komt een nieuw vooronderzoek zodra het voorstel struktuurplan af is.

Heraanleg van de Terbeeksestraat De baan zal in het voorjaar geasfalteerd worden. Het fietspad zal doorgetrokken worden tot over de brug, tot ter hoogte van het danscentrum.

Behoud het kloosterbos en omgeving voor de Meerse bevolking! Nu de kleuterschool gaat verdwijnen naar de Terbeeksestraat zittende parochiale werken met een grote uitdaging. Zij moet een bestemming zoeken voor het klooster, de schoolgebouwen en

ZOEKERTJE

Garage Luc Ryvers

Te koop: Apple Original Imac Bondi Blue.

MEERSEWEG 97 2321 H000STAATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

harde schijf 4GB. 96 MB ramgeheugen, MacOs 9.2, courante software (Office. Explorer. Appleworks, Fileniaker geïnstalleerd. Toestel is in prima staat. Vraagprijs: 300 euro. Tel. 03/314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com ...)

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 49


Biljait

:11

Q;\"

4

M1'.ER - lfilJLutuIuh l)e

cliutici. die ee\eiied iijii hij Jan cii Je

Victoria) te Meer, hield naarjaarlijkse gewoonte hun clubkampioenschap. Vanaf 13 uur kwamen de spelers één vooréén afgezakt naar het lokaal. Je kon bij sommigen zien dat men nerveus was. Een gansjaaroefenen en wedstrijden spelen tegen biljartclubs uit de omgeving leiden ons naar een climax. het clubkampioenschap. Onderlinge duels is toch nog altijd iets anders. De lotingen werden voltooid en om 13 uur 30 kon men aan de wedstrijden beginnen. De voorrondes werden beëindigd omstreeks 18 uur. Daarna stond een lekker etentje te wachten op de hongerigen. Een beetje versterking kon men wel gebruiken, toch zeker degenen die verder gingen en na het eten, de halve finales speelden. Uiteindelijk speelden J05 Jansen en Gert De Weerdt voor de derde en vierde plaats. Jos Jansen werd derde. De finale ging tussen Jan Meyvis en Fonny Vissers. Fonny haalde het na een zeer spannende wedstrijd. die zelfs pas in de laatste beurt werd beslist. Moe maar tevreden, gingen de meesten laat in de avond naar huis. Geïnteresseerden biljartliefhebbers zijn steeds van harte welkom. Men kan zich melden bij Jan en Jé, of bij J05 Brosens Frankenberg 8 a 2 te Meer tel.

STIHL

Nr

03-315.90.79.

Hulde aan de bloedgevers uit Meer -

STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam. Vanaf 7n CV! l 6 - 8,6 PV ,

1

T

snm -• De bloedgevers uit Meer hielden hunjaarlijkse hingoavond in zaal Victoria te Meer. Op deze avond werden ook de verdienstelijke leden gehuldigd voor hun belangloze inzet. Voorzitter Rik Martens zetten samen met het bestuur de volgende bloedgevers in de bloemen: Voor 20 giften: Danny Dictus, Magda Jacobs, Dirk Krijnen, Liesbeth Laurijsen, Marian Machielsen, Gert Martens en Ludo Van opstal. voor 40 giften: Fonne Brosens, Alfons Laurijsen, Rita Vermeiren en Constant Vinckx voor 60 giften: José Bastyns, Roger Embrechts, Jozef Lenaerts, Jozef Sterkens en Anny Van Aelst. Voor 100 giften: Constant Brosens en Alfons Stes. Laatstgenoemde haalde nét de kaap van 100 bloedgiften. Fons werd intussen 65 jaar. een leeftijd waarop je moet stoppen met de giften. Fons kreeg een dankdiploma ten geschenke voor zijn jarenlange inzet voor de medemens. 50

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! . KWALITEIT ' SERVICE ' PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING' Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbiaden, kettingolie, kliefhamers, enz.

Erkende dealer voor de Noorderkempen.

kMOTOR 1%m1WAND

STOFFELS

Mindetlioutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03 314 14 20


niniml

1W1EIDIRIE

0

Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28

Ernail: rene.laurijssen@belgacom.net

Turnkring 't Spagaatje dik in de prijzen Het gaat de Turnkring t Spagaatje tegenwoordig voor de wind. In tal van wedstrijden worden schitterende resultaten behaald. Het mag natuLirlijk ook wel als je ziet wat die jonge turnsters en iLirners er allemaal voor over hebben. Buiten de eigenlijke wedstrijden mag je toch wel op een twaalf trainingsuren per week rekenen. Veel tijd voor andere ontspanning is er vaak niet meer hij. Maargedreven als zij zijn is de mooiste bekroning natuurlijk altijd schitteren op één van de drie schavotjes na een wedstrijd, en liefst dan nog op het allerhoogste. En die waren er in de laatste wedstrijden verschillende. Een kort overzichtje. In het Provinciaal Kampioenschap Artistieke Gymnastiek in de reeks keuzeoefeningen dat gehouden werd in Mortsel zaterdag 10januari vielen vooral dejongens dik in de prijzen. Niel Adams hij de miniemen. Maarten Raeijmaeckers bij de cadeten. Kristof Schroé bij de scholieren en Jan Schroé bij de juniors kaapten alle vier de eerste plaats weg. Tevens kregen Maarten en Niel nog eens een eerste prijs voor het onderdeel conditie. Bij de meisjes lukte het ook Daniëlle Raeijmaeckers om de eerste prijs bij de juniors niveau C mee naarhuis te nemen. En om het geheel compleet te maken werd ook Lore Van Loon eerst bij de miniemen niveau B terwijl in dezelfde reeks Heleen Adams achtste werd. Bij de beloften niveau B werd Griet je Schroé vierde. Zondag 11januari was er de voorronde voor het lnterclubkampioenschap. Zeven ploegen uit de provincie Antwerpen namen er aan deel op vier toestellen. De 6 turners van 't Spagaatje behaalden de derde plaats en werden alzo gekwalificeerd voor de Finale lntercluhkampioenschap op zondag 14maart2004. De zes gelukkigen zijn Grietje Schroé, Lore Van Loon, Heleen Adams. mes Aernouts, Paulien Van Dijck en Lindsev Bolckmans. Als voorbereiding op deze wedstrijden in Mortsel trokken 6 meisjes een week vroeger op 4januari 2004 naar het Provinciale Kampioenschap Keuze Oefeningen van Limburg, en dit als voorsmaakje voor het eigen Provinciaal Kampioenschap van Antwerpen. Ze namen deel buiten wedstrijd, maar de behaalde scores tellen wel mee voor eventuele selectie naar Federaal Kampioenschappen.

Antoon de Lalaingstraat HOOGSTRATEN Sedert 1930 in gebruik. De straatnaam verwijst naar de eerste graaf van het Land van Hoogstraten (1480-1540). Hij gaf opdrachten tot grootse bouwwerken in Hoogstraten (stadhuis en kerk). Mechelen en Culemborg.

It

Op de sportiaureatenviering 2003 van de stad Hoogstraten was dc keurgroep van Turnkring 't Spa gaatje present. want zij kan immers terugkijken op een schitterend seizoen. Een dikke proficiat von; al deze sportieve on geven.

1.,

L

.v)

dw

1'

Een fiere ploeg turner.s en turnsters van 't Spa gaatje tijdens de Provinciale Kampioenschappen in Mortsel op 10 en II januari 2004.

Van Aertselaerstraat HOOGSTRATEN De benaming Steenweg op Minderhout werd in 1930 gewijzigd ter herinnering aan Mgr. Jeroom Van Aertselaer (1845-1924) die bisschop in China is geweest.

51


SPORT Kempisch Verbondskampioenschap Ook einde november tijdens de Kempische verbondskampioenschappen behaalde 't Spagaatje mooie resultaten. Om dit te staven krijgt u hier de uitslagen. In de voormiddag waren het voorgeschreven oefeningen en kwamen dejongste meisjes aan bod. Prë-rniniemen: Hanne Van DeLoverenbosch 3a en Celien Kenis 4d Benjamins: Dorien van den Broek 5, Lotte Van Den Bogaert 6 11 en Ellen Buskens 17 Miniemen: Heleen Adams 2, Kelly Hendriks 45 , Lindsey Bolckmans 5", mes Aernouts 8. Liselotte Augustij ns 1 0, Paulien Van Dijck 11 en Katrien Hermans 14` In de namiddag was het de beurt aan meisjes in de Vrije keuze oefening. Miniemen. niveau B: Lore Van Loon Beloften. niveau B: Grietje Schroé 2. Juniors, niveau A: Kathleen Leemans Juniors, niveau C: Daniëlle Raeijmaecker 1 Seniors, niveau A : Schroé Lore 1 Ook op 22november was het reeds alle hens aan dek geweest voor de Hoogstraatse turnkring. In Westmallenamen 14turnstersdeelaanhetProvinciaal Kampioenschap Voorgeschreven Jeugdwerk Voor S jonge turnsters was het nog maar de 2 maal dat ze deelnamen aan een wedstrijd maar een 1 maal op provinciaal niveau. Lotte Van den Bogaert, Hanne Van De Loverenbosch, Dorien van den Broek, Celien Kenis en Ellen Buskens lieten vinnig van zich horen. Ook de beloften en de miniemen behaalden mooie resultaten. In deze laatste reeks mocht Lore Van Loon bij oefening 4 zelfs op het hoogste schavotje. Zondag 30 novembernamen Jan en KristofSchroë deel aan de Nationale Team Cup 2003 in Nederland. Voor de Club Voorwaarts FCT-Veldhoven turnen Jan en KristofSchroé mee omdat ze aldaar ook wekelijks trainen. De ploeg van Jan Schroé behaalde de 3 11 plaats bij de Seniors A. Kristof Schroé turnt bij de Juniors A en behaalde een 4" plaats.

Internationaal Ook internationaal doen de turners van 't Spagaatje zich gelden. Vrijdagmiddag, 14november 2003, reisden 2 gymnasten van het Spagaatje mee naar Duitsland om zaterdag 15 november deel te nemen aan de Jeugdinterlandwedstnjd tussen Nederland, Duitsland en België. Voor de meisjes was die eer weggelegd voor Carolien Van Loon, de Nationale Kampioene van vorig seizoen en voor de jongens mocht Kristof Schroé de Belgische kleuren mee verdedigen. Voor elke ploeg traden 6 gymnasten aan. De Belgische meisjes behaalde als ploegde 1 plaats met ruim 8 punten voor op de tweede ploeg, Duitsland werd 2 en Nederland behaalde de 3 11 plaats. Carolien Van Loon behaalde in het individuele klassement de 9" plaats. Ook voor de jongensploeg turnden 6 gymnasten, waaronder Kristof Schroé. Hier werd de Nederlandse ploeg 1 ' met maar 0.08 punten voor op de Belgische Ploeg die de 2 11 plaats behaalde en Duitsland werd 3 11 Kristof Schroébehaalde in het individuele klassement de 1 " plaats. .

52

Hoogstraten VV blijft in de running voor de mooiste ereplaats Doorhetgelijkspel dat Kermt-Hasselt behaalde op HVV konden de Limburgers hun riante voor sprong behouden en is de spankracht op dit ogenblik een beetje uit de competitie verdwenen. We geven het grif toe: HVV had graag 2003 afgesloten met een overwinning voor eigen publiek. De roodwitten speelden een van hun betere natchen en maakten het de leiders meer dan moeilijk. Een buitenspeldoelpunt bracht de bezoekers weer in de wedstrijd en tegen het einde aan waren we zelfs erg gelukkig met een schitterende gelijkniaker van kapitein Beyers. HVV begon het nieuwejaar met een zeer moeilijke verplaatsing naar Leopoldsburg. de ploeg die in de heenronde op HVV een 0-3 voorsprong moest prijsgeven. HVV ging de voorzichtige toer op en ook Leopoldsburg vond een half ei beterdan een lege dop, wat meteen een beetje de verklaring is van de 0-0 eindstand. HVV verloor er wel twee spelers, ni. Thijs Schrauwen met een derde gele kaarten Sven Van Der Heyden met een schouderletsel, zodat het voor de match tegen Diest wel een beetje schuiven en timmeren wordt. De HVV-reserven staan echter op een schitterende tweede plaats en dat bewijst dat er kwaliteit aanwezig is om de vakante plaatsen in te vullen. Tegen Diest werd het dan een gelijkspel. Roodwit kwam tweemaal een doelpunt voor, doch toen iedereen dacht dat de buit binnen was, scoorden de bezoekers de gelijkmaker. Een match duurt tot het eindsignaal (joje)

Wedstrijden Zondag 1 februari 15.00 uur Lille - Hoogstraten VV (indien 1-IVV uitgeschakeld is voor de tweede periodetitel en Lille krijgt alle nodigepapieren tijdig op de KBVB, zou HVV akkoord gaan de match op zaterdag 31 januari te 20.00 uur te spelen). Zaterdag 7 februari 20.00 uur Hoogstraten VV - Witgoor Dessel

Zondag 15 februari 15.00 uur Berkenbos - Hoogstraten VV

Zaterdag 21 februari 20.00 uur Hoogstraten VV - Millen

Zondag 29 februari 15.00 uur Aarschot - Hoogstraten VV

Nieuwe titels voor sportman van het jaar Jan Vlarnings weet van geen ophouden! Na enkele kampioenstitels in 2003 en de bekroning tot Hoogstraats sportman van het jaar gaat Jan onverdroten voort in het verzamelen van beker.r en medailles. Onlangs behaalde hij twee proi'incicile titels op de indoorkampioenschappen, nl. in de 60 in en de 200m bij de Ma.sters +45faar, in de Topsporthal te Gent.

Minderhout VV houdt de moed er in Geen al te rooskleuriee plaats in het klassement voor de MVV-jongens! Ondanks alles blijft het vertrouwen optimaal en wil men zich kost wat kost uit de penarie werken, alhoewel dat echter niet van een leien dakje zal lopen. Hoop doet leven en enkele kostbare punten werden ondertussen weer opgeteld. Minderhout VV - Luchtbalboys 5 - 2 Tegen het voorlaatste geplaatste Luchtbalboys mocht MVV zeker geen steek laten vallen. Dit begreep men maar al te duidelijken reeds na4 min. verscheen Stef Boudewijns alleen voor de doelman, maar zonder gevolg. Raf VanDijckkendena een kwartier spel wel succes door een hoekschop rechtstreeks binnen te trappen. StefBoudewijns verdubbelde tot 2-0 en MVV stevende af op een schijnbaar makkelijke overwinning. Eventjes concentratieverlies en de aansluitingstreffer lag tegen het net. MVV herpakte zich kordaat en voor de rust wezen de bordjes 3-1 via StefBoudewijns. Dit mocht men niet meer uit handen geven Toch was het weer van dat! Nauwelijks gestart in de tweede helft en de 3-2 was een feit na een licht toegekende strafschop. Het doelpuntenfestival bleef duren en Jan Aerts zorgde voor 4-2. De bezoekers gaven zich echter niet gewonnen en versierden weerom een elfmetertrap. Doelman Gunter Jacobs liet zich niet verschalken en dat was het sein voor een laatste MVV-offensief met een doelpunt van Jan De Roover, strafschop, als gevolg. De punten bleven thuis en dat was het belangrijkste, alhoewel het kijkstuk met moeite voldoende haalde. Minderhout VV - Zandvliet 1 - 2 Te gemakkelijk doelpunten incasseren en te moeilijk scoren! In datbedje is MVV toch wel een beetje ziek en dat werd tegen Zandvliet nogmaals bewezen. DoelmanJacobs moest van bij de start al flink uit de doppen kijken, maar kon toch niet vermijden dat de poldeijongens in de 18de min. de score openden. MVV kwam wel tweemaal dicht bij de gelijkmaker in een rommelige eerste helft, maar de finishing touch ontbrak. Met de wind als bondgenoot had men nog 45 minuten voor de boeg. Raf Van Dijck verlengde in de S9ste min, een vrijschop met het hoofd en de gelijkmaker lag tegen het net. De 2-1 hing zelfs in de lucht, maar het schot vond de dwarsligger op zijn weg. MVV heerste, maar kon het overwicht niet in doelpunten uitdrukken. Tot overmaat van ramp. na een schaarse bezoekende counter en met hulp van de lokale verdediging, viel het zware verdict. Dat had MVV zeker niet verdiend, maar dat is voetbal. Zal de winterstop soelaas brengen? Kaart - Minderhout VV 2— 2 Een puntje veroveren op Kaart! Voor de inatch had men er zeker voor willen tekenen. De eerste helft viel er weinig te beleven, de thuisploeg verkeek enkele kansen en doelman Hans Jacobs deed de rest. 0-0 bij de rust en MVV mocht niet mopperen! Na de koffie kwam er meer ruimte voor de gastheren en in de 53ste min, was MVV op achtervolgen aangewezen, en men vreesde het ergste. Benny Aerts rekende echter op zijn snelheid en nam de lokale doelman fijntjes te grazen,


SPORT 1-1. Vier minuten later weelde in overvloed en weer Benny Aerts die MVV deedjuichen. Onverhoopt begon men in een driepunter te geloven. maar twee minuten voor affluiten kwam Kaart terug. Een billijk gelijkspel! (rel)

Wedstrijden Zondag 1 februari 15.00 uur Minderhout VV - Putte SK

Zondag 8 februari 15.00 uur Wildert - Minderhout VV

Zondag 15 februari 15.00 uur Minderhout VV - Ol.Essen

Zondag 22 februari 15.00 uur Brecht - Minderhout VV

Zondag 29 februari 15.00 uur Minderhout VV - KFC Meer

K.VNA Wortel Voor de eerste wedstrijd van de terugronde kwam leider Flandria op bezoek. Na een evenwichtig begin scoordeJefJanssen. Erwas toen een halfuur gespeeld. Vlak daarna recupereerde Raf Braspenning de hal, zette voor en Peter Martens rondde prachtig af(2 —0). De blauw-witten kregen vleugels en Ben Van Opstal trapte een vrijschop in (3 —0). De bezoekers namen nu grote risico's en kwamen terug tot 3-2. Onze spelers kregen nog zeker vijf open kansen oin de verdiende zege meer kleur te geven, maar deze werden niet benut. In Berlaar scoorde de thuisploeg na slecht uitverdedigen al in de eerste minuut. Ondanks veldoverwicht voor Berlaar was er wel dreiging maar geen kansen tot een aarzeling voor de rust werd afgestraft. Na de pauze verdedigde de thuisploeg massaal de voorsprong. VNA vond geen opening. Op tegenaanval liep de thuisploeg nog uit tot 4-0. Tegen Kessel was de eerste helft evenwichtig met kansen voor beide doelen. Wortel begon na de rust krachtiger en Pieter Donckers scoorde met een prachtig schot na een knappe aanval langs Raf Braspenning en Kurt Haest. Ben Van Opstal kopte een hoekschop. Kurt Haest ontsnapte dan en lobte de doelman. (3 - 0). De bezoekers konden na strafschop tot 3— 1 mikleren. Spijtig genoeg kende de wedstrijd een rumoerig slot. Hopelijk blijven onze spelers, na deze twee thuisoverwinningen de supporters vergasten op spektakel.

KFC Meer mee aan de top Dat de Meerse ambities op promotie zondag na zondag meer gestalte aannemen, merk je wel duidelijk in het klassement. Een vijftal ploegen verdringen zich echter om bij de eerste de beste misstap van de concurrentie hun slag te slaan en de kopposities overte nemen. Dromen is geen zonde. maar KFC Meer let op uw zaak want blunders zoals bij Ol.Essen kan zuur opbreken in de eindafrekening. Wildert - KFC Meer 1 - 1 Geen Sancler Laurijssen en Pieter Voeten aan de aftrap wegens ziekte en kwetsuur. Twee sterke verdedigingen hielden mekaar in evenwicht tijdens de eerste 20 minuten, alhoewel de thuisploeg via een lucky goal al vroeg aan de leiding kwam. Meer repliceerde wel even. Wildert creëerde enkele mooie kansen, maar Koen Koyen miste de gelijkmaker net voor de rust. Na de koffie een Wilderts offensief maar Stan Van Gestel stopte met brio. De bezoekers kwamen stilaan los uit de omknelling en Maarten Laurijssen tikte degelijkmaker binnen. Eén minuut later dikte Koen Koyen aan, maar cle scheidsrechter had een andere mening. Beide ploegen gingen nog voluit voor de overwinning en dwongen kansen af die niet meer benut werden. Alleszins een aangenaam en spannend treffen tussen twee kopploegen en kundig geleid door ref Dirk Smet. 01 Essen - KFC Meer 2— 1 Op een redelijk bespeelbaar veld liet rodelantaarndragerOl.Essen zich zomaar niet uit het lood slaan, maar het waren toch de gasten die voor het meeste gevaar zorgden. Een doelpunt hing elk ogenblik in de lucht maar de thuisdoelman verkeerde in een superdag en hield zijn ploeg in de running. In de tweede 45 min, bleef KFC op zoek naar het verlossende doelpunt. In de ô3ste min, was het dan

toch zover, Maarten Laurijssen knalde binnen. Een zucht van verluchting en Meer wilde meer. De thuisploeg roerde echter zijn staart en tot grote ontgoocheling van de bezoekende aanhang werd de match in twee minuten beslist. Eerst was het Luyckx en daarna Nelen die voor een ijskoude douche zorgden. Meerdrong nog aan, tevergeefs. Deze wedstrijd had men nooit mogen verliezen! Terug met beide voetjes op de grond? KFC Meer - Exc.Essen 2-1 Gesteund door een sterke wind zorgden de bezoekers voor het eerste gevaar en een eerste doelpunt in de 8ste min, op penalty na een fout van Soffers. Tegen de wind in kwam KFC er moeilijk uit en miste men duidelijk de geschorste Schopenhouer. Enkele kansjes langs weerszijden, maar beide keepers kweten zich voortreffelijk van hun taak. Na de rust onmiddellijk succes! Dirk Boeren plaaste in de 46ste min. knap achter de keeper binnen. Meer drukte, enkele fases die naar strafschop roken werden weggewuifd, maar Maarten Laurijssen (weerhij) trapte in cle 85ste min, temidden een bos van spelers de eindstand op het bord. Op basis van de tweede helft een verdiende dniepunter! (rel)

Wedstrijden Zondag 1 februari 15.00 uur Halle - KFC Meer

Zondag 8 februari 15.00 uur KFC Meer - Oelegem

Zondag 15 februari 15.00 uur Luchtbalboys - KFC Meer

Zondag 22 februari 15.00 uur KFC Meer - Zandvliet

Zondag 29 februari 15.00 uur Minderhoiit VV - KFC Meer

Zwemkampioenschappen 2003

Wedstrijden: Zondag 1 februari 15.00 u VNA Wortel - Molenkring Zondag 8 februari 15.00 u Pulle - VNA Wortel Zondag 15 februari 15.00 u VNA Wortel Massenhoven Zondag 22 fabruari 15.00 u Schilde - VNA Wortel Zondag 29 februari 15.00 u VNA Wortel - Embiem

âkT

11 1itii i/ / ii ((1 1 /' 1/..ii heel ll(! 1/!i i'ooi',iiiiiiclii( lIooi'si)'c1!eIiOrc'n. lOO/til t/t' kategorie jeuc/ stond c'ri' goed haar mantie! je in t/t' kainpiot'n.schappeti ian december. (ina)

li'(lt

BC/).,'C/i

/1!dv'.

53


LEZERS SCHRIJVEN Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikelen, gebeurtenissen of wat ook. De inzender(s) - en niet de redactie - is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Anonieme brieven of mails worden genegeerd. De redactie mag bijdragen inkorten, redigeren of weigeren. Bij voorkeur tellen die berichten niet meer dan 1500 tekens (25 regels van 60 aanslagen).

Kinderen uit bergdorpen in Nepal Bij aanvang van het nieuwe jaar kregen wij een heleboel nieuwjaarswensen en ook cadeaus bij de vleet. We zijn dit hier gewend en vinden het normaal. Voor een massa mensen is dit echter niet zo. We kregen ook een brief met minder goed nieuws. Het was een brief van Sophie Vangeel, voorzitster van de vzw Cunina. Zij bracht in november een bezoek aan Khandbari. een gebied in Nepal waarde arrnsten wonen en waarde vzw Cunina projecten heeft lopen om kinderen naar school te laten gaan en waar nu een hostel wordt gebouwd om de kinderen uit de bergdorpen van de wijde omgeving te laten verblijven. Die wonen vaak vier tot zes dagmarsen verwijderd van de school. Wat de hou wwerken van liet hostel het refi, was ik aan iankelzjk zeer teleurgesteld. De bouwwerken lagen stil, het budget voor de constructie was volledig op. De bouwmaterialen waren tot driemaal duurder geworden. Een tekort van bijna 25.000 euro noopt ons zware inspanningen te leveren. Onze vzw beschiktinet over budgetten om dit op te vangen. Alle beetjes helpen echter en daarom deze extra oproep om Noodhulj, bouw hostel Nepal'. Dit is een citaat uit de briefvan Sophie Vangeel van de vzw Cunina, een niet-gouvernernentele Organisatie die peterschapsprojecten uitwerkt in ontwikkelingslanden. De Organisatie, onder het meterschap van Sabine De Vos, wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Alle gestorte gelden komen gegarandeerd 100% ten goede aan de projecten in de ontwikkelingslanden. Zelf zijn wij erg begaan met de problematiek in Nepal omdat daar ons petekind woont. Begin april willen we— samen met nog andere Cunina-ouders — een bezoek aan ons petekind brengen. Het bewuste hostel zou dan ingehuldigd worden. Ook is het de bedoeling om terplaatse voedselpakketten aan te schaffen, zodat we zoveel mogelijk gezinnen uit de bergdorpen een pakket kunnen schenken. Aan alle geïnteresseerde mensen zouden we willen vragen: bezoek de website van de vzw Cunina (www.cunina.org ) en vraag de documentatie aan. Je geraakt vast en zeker overtuigd om peetouder te worden of eventueel giften te doen (die fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 30) door storting op rek.nr . 230-0366025-64 van vzw Cunina, met de vermelding 'kinderhostel Nepal'. Meerinlichtingen kan je nog krijgen bij de familie Van Bergen. Minderhout, tel. 03 314 30 48 of rechtstreeks bij vzw Cunina. tel. 014 58 01 01 of via e-mail cunina@pi.be

Gast Van Bergen 54

Werkbezoek Nepal 20 november

4 december

fOFiV5I)

HOSTEL -

IHk"L

'

2ôi1 1/2003

RJ

ndfl'

.Ir:

1 1kE KATHmANDu PoWIE

Cunina to set up hostels for poor students in Sankhuwasava

'

F

lh

NU MM FR

Klein Eyssel en Groot Eyssel MEERLE De eerste benaming Eyssel (1458) werd later opgesplitst in Groot en Klein Eyssel. Een mogelijke verklaring ligt in een samenstelling uit de Germaanse woorden 'aina' en 'sali', wat eenzaam huis of hof betekent. Vaak komt in middeleeuwse teksten de soortnaam eussel of eusel voor. Dat betekent een weiland ingesloten door bos of heide.


gildenleven & schuttersnieuws Grote kruisboog

St. Joris-Meer Deken werd uitgehaald

Zes meter schieting te Meer Tijdens de winterschieting binnen het verbond van Sint-Jorisgilden lieten er zich 191 schutters te Meer inschrijven. Frans Tackx uit Minclerhout was de enige schutter die zo sterk eindigde als hij begonnenwas. Alsenigehehaaldehij 1000p 100. Wim Hendrickx uit M inderhout en twee schutters uit Meerle. Harry Vanderhenst en Rob Van Loenhout schoten 99 punten. Negen schutters klokten af op 98: Jos Jacobs, Jan Rombouts en Dirk Brosens uit Mecr, (311s1 Brosr'ns. Diane

Verheyen en Harry Hendrikx Int Meerle, Jef Hendrickx en Maria Michiels uit Minderhout en tenslotte Jan Hoet uit CastelrĂŠ. Luc Anthonis uit Hoogstraten was de eerste van maar liefst 22 schutters die eindigden op 97 punten.

Volgens intrede bij de gilde wordt er bij de SintJorisgilde uit Meer een nieuwe deken verkozen. Zo neemt er steeds een "nieuwe" en een "oude" deken voor twee jaar plaats in het bestuur. De "nieuwe' deken heeft de plicht zich naar behoren te laten "uithalen". Sinds enkele jaren gebeurt dat bij de betrokkene thuis.

In vol ornaat, met vliegend vendel en slaande trom voorop, stapte de Sint-Jorisgilde uit Meer op naar de Terbeeksestraat waar Marc Bastyns het ganse gezelschap hartelijk ontving. Nadat Marc in zijn functie bevestigd was trokken allen terug naar de gildenkamerom daar traditioneel worstenbroden en appelbroden te nuttigen. De avond werd besloten mei een getetlig samenzijn.

Karabijn Meer: clubkampioenschap

Tussenstand In het tussenislassernent staat Rob Vu 1 ,ueiiliout uit Meerle aan cle leiding met 298 punten. Hij wordt echter sterk op de hielen gezeten door Wim llendriekx uit Minderhout en Jwi Gijslaegts uit Meerle. beide met 297. Adri \'ermeiren uit Mecric. Frans Tackx uit Minderhout Cu Gust Brusens uit Mecrlc hebben nu 296 punten. Jan Romhouts en Jos Jacobs beide Uit Meer totaliseerden 295 punten. Zij worden gevolgd door zeven schutters met 294 plinten.

ZTI?----T

Op taterdag 20 december icide de SintAmbrosiusgilde Uit Meer de clubkampioenen. Deze avond begon met een heilige mis in de parochiekerk. Rond 19.30 uur schoof men met de voeten onder tafel om de inwendige mens te versterken. Na de maaltijd werden de clubkampioenen gehuldigd. In de Ere reeks haalde

Hans De KoekJe titel. In de A-reeks werd Stafke Goetschalckx de beste. Herman Van Bavel bleef iedereen voor in de B-reeks. Intussen zijn ook de kerstpakjes verleden tijd en is men reeds met de zesdaagse gestart ter voorbereiding van het komende seizoen.


NA TUUR

natuurpunte Natuurpunt heeft een uitgebreid programma uitgewerkt voor het komende werkjaar. Op deze bladzijde kan je regelmatig lezen welke activiteiten Natuurpunt organiseert in en buiten onze gemeente.

Aankopen Natuurpunt sloot hetjaar 2003 in laatste instantie met heel goed nieuws af. De natuurvereniging kocht aan de Aschputten 2,6 ha beemd aan. De beemd is gelegen in de Markvallei en de aankoop kadert in het Plan Pimpernel. In de Markvallei, tussen Meer en Meersel-Dreef, groeit op deze manier stilaan een fraai natuurgebied.

Mezen in Wortel-Kolonie Op 1 februari organiseert Natuurpunt Markvallei een vogelwandcl ing in Wortel-Kolonie. Om 9uur verwachten we de geïnteresseerden aan het Casino. Bart Hoeymans en Stijn Leestmans, twee doorwinterde vogelaars, nemen de wandelaars mee op een verkenningstocht door het prachtige domein. Je verwacht misschien in de winter weinig vogels te zien, maar eigenlijk kunnen we ze nu het best waarnemen. Ze kunnen zich niet ver schuilen in het gebladerte en trekken dikwijls in grote groepen door het bos.

Verenigingsavond

Eveneens in het kader van het Plan Pimpernel zal Natuurpunt Markvallei een perceel van 1 ha beheren in Meersel-Dreef. Langs de Leyloop ligt een heemd die onlangs door het stadsbestuur werd aangekocht. Het is de bedoeling dat het achterste deel van het zogenaamde Paterswiel in beheer aan Natuurpunt zal gegeven worden.

Op 14 februari wordt in het Jan Spannenhurgmuseum de jaarlijkse "verenigingsavond" geor ganiseerd. Bij een hapje en een drankje blikken we graag terug op het voorbijejaar. Uiteraard verliezen we ook de toekomst niet uit het oog. Het is de bedoeling dat Natuurpunters en JNM'ers uit de afdeling mekaar op een gezellige manier leren kennen en ook kennismaken met het werk op het terrein. De avond begint om 20 uur.

Halsche Beemden

Buyssche Hei

Vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei hebben op 17 januari een aantal werkzaamheden uitgevoerd in de I-lalsclie Beemden. Zo moest de om-

Op22februari organiseert Natuurpunt Markvallei een wandeling in de Buyssche Hei. In de Nederlandse grensgemeente Zundert vinden we uitge-

Paterswiel

Tentoonstelling insecten Natuurpunt heeL in Turnhout een winkel en een museum. In de winkel kan je voor allerhande dingen terecht die op één of andere manier met natuur te maken hebben. In het museum lopen regelmatig interessante tentoonstellingen. Op donderdag 11 december opende in het Natuurpunt Museum te Turnhout de tentoonstelling 'Insecten in de schijnwerpers". De tentoonstelling is gekoppeld aan de driejaarlijkse stripgidsdagen in Turnhout en besteedt uitgebreid aandacht aan kleine kriebeldiertjes van allerlei slag. De expositie is nog tot in augustus te bezoeken. Insecten zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Zonder insecten zou ons leven er immers helemaal anders uitzien of misschien zelfs onmogelijk worden. Bovendien zijn velen van deze diertjes ongelooflijk mooi en hebben ze vaak intrigerende gewoontes en leefwijzen. De tentoonstelling "Insecten in de schijnwerpers" biedt je de kans om zelf deze wondere wereld te ontdekken. Op een interactieve en soms speelse wijze kan de bezoeker op eigen tempo heel wat opsteken over het leven van deze beestjes. Reeds van bij de ingang komen mierenje tegemoet dieje vervolgens verder door de tentoonstelling leiden. Na een korte kennismaking met onze inheemse insecten leer je meeroverde bouw en de functie van de verschillende lichaamsonderdelen van het insect. De enorme verscheidenheid aan voedingswijzen illustreren we met voorbeelden uit de wereld van deze ongewervelden én met die van de meergekende gewervelde dieren, zoals vogels en zoogdieren. Naast een beperkt stukje theoretische achtergrond zal je ook heel wat elementen zelf kunnen ervaren door te kijken, voelen, luisteren, ruiken, ... Je kunt zelf uitproberen hoe insecten hun partner lokken: een ware uitdaging en minder gemakkelijk dan je denkt. Daarnaast kan je de wereld een keertje bekijken door de ogen van een insect en kan je ontdekken wat erjuist gebeurt als een insect een bloem bezoekt. Omdat insecten de grootste diergroep op onze wereldhol vormen, maken we enkel uitgebreid kennis met kleurrijke groepen zoals vlinders en libellen, met de soortenrijkste insectenorde namelijk de vliesvieugeligen en met de sterk geliefde lieveheersbeestjes.

IlciliEng. \UOF de beciuden uar nabegraiing aL beheersvorm wordt toegepast, grondig worden nagekeken. Uiteraard zorgden enkele medewerkers ook voor heerlijk, warme soep. De soep wordt een traditie tijdens werkzaamheden in de winter. Op 17 november werkten de leden van Natuurpunt en JNM in de Lange Beemden in Hoogstraten. Ook toen zorgde Natuurpunt voor lekkere soep.

56

strekte natuurgebieden. De Bu\ s,ehe [ -lei Is ereelt van. Omdat in deze periode volop carnaval gevierd wordt in Nederland, is dit het geschikte moment om in de Buyssche Hei te vertoeven. Natuurpunt zorgt voor een gids die hopelijk niet te hard carnaval vierde. We spreken af om 9 uur aan de Vredesboom in Meer voor deze wandeling in de Buyssche Hei.

Als rode draad doorheen de tentoonstelling worden insecten uit stripverhalen vergeleken niet hun echte broers en zussen. Een leuk extraatje is datje ook heel wat boeiende tips krijgt om insecten een handje te helpen inje eigen tuin of school. Zin om je in te leven in de wereld van het insect? De tentoonstelling is gratis toegankelijk van dinsdag tot en met zaterdag van 9 uur tot 17 uur. Op maandag, zon- en feestdagen enkel op afspraak. Voor groepen kan een gidsbeurt aangevraagd worden hij Natuurpunt Museum, Graatakker 11, 2300 Turnhout, tel. 014 47 29 55 of via e-mail museum@natuurpunt.be


!UIIi .

: :' -

3

, : • _____ %' ' ____ ff•_. ., 1

./

- _,

4 :

t iiiL

-

11-

1

M1 -

-

•I-1

IT

17 !::.

:-

)

Ç

'• ;. ,

T -

1j_


KALENDER

vzw Mussenakker Meer

Op stap in...

\tti9

Vanaf zondag 1 februari FOTOTENTOONSTELLING 'Onimuurde dromen' van Rebekka Engelhard in het stedelijk museum - open van woensdag tot en met zondag. van 14 uur tot 17 uur. Zondag 1 februari VELDTOERTOCHT, 40 of 25 km, vertrek tussen 8 en 10 uur in het Klein Seminarie, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. Maandag 2 februari DORPSRAAD in het administratief centrum. Zaterdag 7 februari HOBBYTENTOONSTELLING in zaal Pax van 14.30 uur tot 19.30 uur, org. KWB en KAV. Zondag 8 februari 1-IOBBYTENTOONSTELLING in zaal Pax van 10 uur tot 19 uur. org . KWB en KAV. BENJAMIN' s KINDERSHOW, Karel Boomstraat 44, achter de muziekschool, van 14 uur tot 16 uur, org. Evangelische Kerk. Maandag 9 februari JAZZ-avond met Brian Carrick's Algiers Stompers in zaal Cecilia (Gelmelstraat) om 20 uur, org. MarckriverJazzclub. Vrijdag 13 februari MUZIEK met DJ Bobby Ewing (discobar Galaxie) in de Cahier, 21 uur. Vrijheid 84. Zaterdag 14 februari VERENIGINGSAVOND in het Jan Spannenburg-museum om 20 uur, org. Natuurpunt. Zondag 15 februari JAARCONCERT van de Kon. Fanf. St.Catharina om 15 uur in de Rabboenizaal van het Spijker (Antoon de Lalaingstraat).

GEZJNSONTBIJT in de parochiezaal (aan de kleuterschool) tussen 9uur en 11 uur, org. Gezinshond.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94 - Fax: (03) 314 87 17

MINDERHOUT

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 1900 uur Zondag en maandag gesloten

56

Vrijdag 6 februari ZAKLAMPENTOCHT voor jong en oud, vertrek tLIssen 19 uLtren 20 uur vanuit de parochiezaal, org. KWB. Zaterdag 7 februari WINTERCONCERT van de fanfare Sancta Cecilia om 20 uur in de parochiezaal.

Vrijdag 30januari LICHTMISCONCERT met het Vlaams Radio Kooro.1.v. Johan Duijck om 20.15 uur in de SintClemenskerk, org. Minarte. Vrijdag 13 februari ZAKLAMPENTOCHT-Harry Potter, avondwandeling, vertrek tussen 18.30 uur en 20 uur. klooster Mariaveld (Bre(iaseweg), org. KWB.

Zondag 22 februari WANDELEN op het terrein van Fort II in Wommelgem, vertrek om 12.30 uur aan het gemeenteplein, org. KWB.

MEER

Zondag 29 februari SMOUTEBOLLEN & WAFELS vanaf 12uur in de parochiezaal. org . KBG.

Zondag 8 februari DARTSTORNOOI in café-feestzaul-iaverne De Eiken, John Lijsenstraat 26, om 14 uur— iedereen welkom!

MEERSEL-DREEF

Zondag 1 februari Zaterdag 14 februari TONEELAVOND van 't Heidebloempje, blij- SPROOKJES WANDELING, starten tussen 13 uur en 14.30 uur, org. lagere school 't Dreefke. spel in zaal Voor Kunst en Volk, om 19.30 uur. Vrijdag 20 februari TONEELAVOND van 't Heidebloempje, blijspel in zaal Voor Kunst en Volk, om 19.30 uur.

Zaterdag 7 februari BINGOAVOND in de zaal 'Bij de Paters' om 20 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd - 100 jaar.

Zaterdag 21 februari TONEELAVOND van 't Heidebloempje, blijspel in zaal Voor Kunst en Volk, om 19.30 uur.

Donderdag 19 tot woensdag 25 februari CARNAVAL in Meersel-Dreef, Galder en Strijheek.

Zondag 22 februari WANDELING in de Buyssche Hei (Zundert), vertrek om 9 uuraan de Vredesboom in Meer. org . Natuurpunt.

Zondag 22 februari CARNAVALSSTOET vanaf 14 uur.

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

GORRENS WILLY-VERVOORT

MEERLE

Zondag 8 februari WINTERCONCERT van de fanfare Sancta Ceciliaom 15 uur in deparochiezaal. WINTERWANDELING van de Gezinsbond in Castelré. vertrek om 13.30 uur aan het gemeenteplein.

o fo b

BI ER-WIJNHANDEL

58

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: erijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

HOOGSTRATEN

Worteldorp 49 - 2323 Hoogstraten-WorteI Tel: 03 / 314 53 28 - Fax: 03 / 314 93 46

/

BOEKHOUDINGFISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

WORTEL Vrijdag 30januari TONEELAVOND, blijspel 'Er ingetuind', parochiezaal om2O uur. org . Toneelgroep 'Willen is kunnen'. Zaterdag 31januari TONEELAVOND, blijspel 'Er ingetuind', parochiezaal om 20 uur. org . Toneelgroep 'Willen is kunnen' -


KALENDER

CA HIE R

Zondag 1 februari VOGEL WANDEL ING in de kolonie, vertrek om 9 uur aan het casino, org. Natuurpunt.

DE EIKEN

Vrijdag 6 februari

oare-aveee-.'co.aaI

www.calueriie 03131432.64

TONEELAVOND, blijspel 'Er ingetuind', parochiezaal om 20 uur. org . Toneelgroep 'Willen is kunnen', info tel. 03 314 71 07.

htwdijezIui

TONEELAVOND, blijspel 'Er ingetuind'. parochiezaal om 20 uur. org . Toneelgroep 'Willen is kunnen', info tel, 03 314 71 07.

Joho LijsensOraat 26- 2321 Meer TeL&Fax:033157429

Zaterdag 7 februari

t,

lirijij r ib 183

(AP5ALON ISALL

Zaterdag 20 februari OPTREDEN van De Kreuners in de parochiezaal om 22 uur, org. en info: 't Slot.

03/314 6 50

Vredeboomstraat 8 2321 Meer

dames 'heren kinderen -

Al 30 jaar een oase

'4GÎ7 TPT

aan de Boornkes

HOOGSTRATEN

Wo

rencafé zonder pretentie

Open: g ld ~ dgj(20.00u), vrijdag, zalerdag(19.00u) en zondag 13.30uj 55

ketro

SUPRAVINS

Mes,

D

02/21.0 .2'8

Tel: 03 665 48 17 CSM: 047831 0717

hairstyling mode...

C~ ;

Uw kappersteam

Kerkstraat

21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 www.kcmode.be

ilIc

Jonh

t Uoogetrasn 1

CL PE

G ROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 03/3043 583

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

Alleen op afspraak

047

/2042.92

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten

...EN NOG VEEL MEER

le], 03/314.83.11

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26— Hoogztraten (Jvieerle) Tel 035315

31

A Jazz experience met Big Band RIJKE VORSEL—Het Brussels Jazz Orchestra, het Lemmensinstituut, de conservatoria van Antwerpen en Gent en JazzLab Series nodigen u uit op een

sanitair

g 1

IFSSTALL.ATIEOEDR

zolnLpdnelen

~

kft

'cv DEN BERÇ,

kTI$

verwarming

Bezoek ons ook op internet Electrabel@ www.vcIber.be

0 Aannemer

Openingstiidentoonzaal

MEI—vrij: 8h —12h 13h-18h Donderdaçjavond tot 21 h

Zat. 6h- 12h Email infovdherjhe

Zon -n feestdaaen 9esloten

exclusieve 'triple bill': drie big bands opéén avond, ruim vijftig muzikanten in totaal. De bedoeling is dc studenten van de drie conservatoria de kans te bieden op een 'echt' podium, voor een 'echt' publiek. Dit vooruitzicht, in combinatie met het feit dat zij het podium zullen delen met een aantal professionele muzikanten uit het Brussels Jazz Orchestra, zorgt ervoor dat de studenten de muzikale kennis, die zij van hun pi'ofessoren hebben meegekregen, zovoortreffelijk mogelijk mde praktijkzullen willen omzetten. Tegelijkertijd krijgt het publiek de mogelijkheid kennis te maken met de muzikanten van morgen in een professioneel uitgeruste zaal. De big bands staan onder leiding van: Frank Vagane (Lemmensinstituut). Kurt Van Herck (Conservatorium Antwerpen) en Marc Godfroid (Conservatorium Gent). Een coproductie van JazzLab Series vzw en Brussels Jazz Orchestra vzw in samenwerking met de verschillende instellingen. Noteervoordeze avond- : vrijdag 13 februari om 21 uurin zaal Van Roey, SintLenaartsesteenweg 7 te Ri jkevorsel. Meerinfo via www.ajazzexperience.be ot hij Kris Roevcns. Waterstraat 72, 2970 Schilde. tel. 03 380 10 10.

Toneel MERKSPLAS De 1 20-jarige toneelkring "Het Heidebloempje" van de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrordus uit Merksplas speelt 'De medeeigenaars'. Het iseen kluchtig stuk van de Franse auteurGrard Darierin een vertaling van Frank De Kaey en de regie is in handen van Willy Govers. De opvoeringen zijn in het parochiehuis. Leopoldstraat 12. Zij spelen twee weekends: vrijdag 30en zaterdag 3 1januari. zondag 1 februari & vrijdag 6. zaterdag 7 en zondag 8 februari telkens om 20 uur. Reservatie: kaarten afhalen bij Jan Agemans, Heidestraat 3 te Merksplas, alle weekdagen vanaf 17 uur; ofwel telefonisch bestellen 014/63 33 55. -

-

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER

Tel. 03 315 7166

T

HUISARTSEN CONTAINERDIENST

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproep-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

3/] Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle)

Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

nummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

7_~1_

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

squash snooker

APOTHEKERS

Tennisclub

Van 30januari tot 6 februari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. tel. 03 315 73 75

Zaterdagvoormiddag 31januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Meerle. tel. 03 315 73 75

lu

Van 6 tot 13 februari:

..Martens1

APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef-Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20

Zaterdagvoormiddag 7 februari: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

klái Uoete,t ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Tel.: 0495/57.48.52

-

www.krisvoeten.be 6,

Uw maat inje tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

Van 13 tot 20 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 3 14 38 68

Zaterdagvoormiddag 14 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II. Wortel. tel. 03 314 38 68 Van 20 tot 27 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 03 3 14 57 24

> LA RI J

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

__

Openingsuren: Di t/m za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

-

155

Zaterdagvoormiddag 21 februari:

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.scliellekens@skynet.be

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03314 5103

F*t_,

Lid San dc linie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Beg,jnhuf 27, 2320 Hoogs!raten

60

APOTHEEK HORSTEN. Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 5724

handwerken naaigerel breiwol alle verstelwerken -

-

De.:raecJ îar act 5. 2522 Mindc:r 55 /7o 03 / 315.71551

Het volgend nummer van DE MAAND leest u vanaf 25 februari. Medewerkers, er wordt u geen rust gegund want op woensdag 11 februari moet de kopij binnen zijn. Op zondag 15 februari kan u het sporten dorpsnieuws inleveren.

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken. tel. 03 315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 01443 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOU WEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39). MAY VAN DONTNCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en

blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.