januari 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWINTIGSTE JAARGANG, NR. 225 JANUARI 2004 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

<Je hoogstraatse niaa ncJ

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Gust Lauryssen vertelt

PERSOVERZICHT

2003

ETIEN# DRINKEN EN FIEESTEN IN-DE KIEMPIEN

--

/

M


COLUMN

Lang jong Neen, ik heb niet de gewoonte om alle vrouwen omstandig te bestuderen - mannen ook niet, trouwens. Maardezejongedame fietste in de Vrijheid van aan de Delhaize vlak voor mij, zonder dat ik haar langs de opdringerige snuiten van de geparkeerde auto's voorbij kon. Aan Blokker vertraagde ze om van haar fiets te stappen. Zomerbruine benen in sandalen, een rode bloemetjesjurk om het slanke lijf, hippe zonnebril, lichtbruin halfiang haar. Alles aan haar riep het beeld van de kokette twintiger op, schoolmeisjesleeftijd net ontgroeid. niet dat stiekeme bewustzijn dat de halve (de mannelijke helft toch) wereld aan haar voeten ligt... Toen pas zag ik dat de dame in kwestie decennia ouder was dan ik gedacht had. Een late veertiger of vroege vijftiger. Haar zomerse outfit had mij behoorlijk op het verkeerde been gezet. Er is helemaal niets fout aan om er gewoon goed uit te willen zien, laat ik dat vooreerst maar duidelijk stellen. Maar het bovenstaande voorval lijkt mij toch ook een treffend teken van deze tijd. Wij doen er alles aan om er zo lang zo jong mogelijk uit te zien, iets waar de mode al te graag op inspeelt. Soms lijkt het wel alsof het enige doel van kleren en toebehoren erin bestaat oni zo kunstig mogelijk onze echte leeftijd te verhullen. V66r alles willen we de jeugdige illusie in stand houden.

Dat is trouwens geen privilegie voor vrouwen, liet gaat even vrolijk op voor mannen. Of hoe is anders de onverwoestbare jeans met laatstejaarssnitteverklaren? Uitmijneigenjeugdherinnerik me nog hoe er toen niet moeders geknokt nioest worden om die cowboybroeken' (zo werd jeans toen nog gemeenzaam genoemd) ook buiten de vakantieperiode te mogen dragen. Volwassenen zag jedaarbeslist niet in. laat staan dateen zestiger het in zijn hoofd zou halen om jeans te dragen. Maar al snel zorgde de invloed van filmen televisieervoordatjeans tot de voorrechten voor jongeren werd. En ondertussen is dat zelfs een algemene verworvenheid geworden, zo vanzelfsprekend dat niemand er nog aan denkt dat het ooit anders was. Wat voor jeans geldt, geldt ook ruimer: als volwassene kleden we ons in feite volop naar het model van de jongeren, onderscheid is er nauwelijks. Zo nodig vervolledigt een heel stel accessoires het gewenste beeld van jeugd en onbezonnen genieten. Van een vijftiger niet blits gekleurde gsni kijkt niemand meer op, van een veertiger op de bus met discman evenmin, zelfs een schreeuwerige skate-outfit moet kunnen voor een late dertiger. Petten in alle vormen en kleuren (hun U.S. baseballoorsprong lang vergeten) worden door Jan Junior cii Mieke Senior gedragen. Stuk voor

stuk zijn dat nochtans gadgets die ontworpen zijn met jongeren als eerste doelpubliek, en die ook eerst door jongeren werden opgepikt. Binnen de kortste keren stromen zulke dingen echter door naar alsmaar oudere generaties. Zelfs oorhel let jes en piercings hebben al een deel van diezelfde weg afgelegd, al worden die nog niet op eenzelfde manier door iedereen als vanzelfsprekend geaccepteerd. Konit dat door het onverwoestbare taboe op wat al te lichamelijk is? Of doordat de extremere vornien zoals die wel eens in de media opgevoerd worden, al snel als zelfverminking worden bestempeld? Ouderdom wordt verbannen: ouderen aan het oog onttrokken, en al wat zweemt naar het verouderingsproces zo lang mogelijk gecamoufleerd. Met gadgets, kleren cii een actieve levensstijl die jeugd uitstralen. De fietsende dame waarover ik het had, is er geheel onhewust een treffend voorbeeld van. Rond dezelfde tijd zag ik ook het tegenovergestelde beeld in de Vrijheid: een oudere vrouw in het sobere zwart van haar weduwschap. Zij droeg haar leeftijd niet respect en waardigheid. En willens nillens was ze daarmee haast zelf een opvallend teken geworden van vroegere tijden, toen oud worden nog kon - en oud zijn nog mocht ook. (mdl)

FOTO VAN DE MAAND

Impressies - Brossbcrnd Wortel

Foto: Jos Sommen - Fotogroep 'T SLOT


OMSLAG VERHAAL

Eten en drinken in de Kempen

Over verkenskop en kermenaaien HOOGSTRATEN - Dat de uitheemse keuken in opmars is, kan je niet ontkennen. Van Italië tot China, van Mexico over Japan tot Afrika Noem een regio, en we hebben er iets van geproefd! Erg is dat niet. Tenminste zolang we onze streekeigen keuken niet uit het oog verliezen. Want wie verder wil kijken dan de clichés, zal merken dat de pot ook bij ons heel wat lekkers schaft. Maar hoe smaakt die authentieke Kempense keuken dan precies? Daarvoor ging De Hoogstraatse Maand te rade bij GUST LAURYSSEN, voormalig directeur van hotelschool Spijker. Het werd een smakelijk gesprek, doorspekt met streekgebonden anekdotes. ...

August Lauryssen (01941) werd geboren in Achtel. Destijds nog quasi volledig dooi' landbouwers bevolkt. Ergens is het logisch dat oude gewoontes in zo'n afgezonderd gehucht langer standhouden. Nu heeft Gust dit nooit als een straf ervaren. Want daardoor kon hij als bevoorrechte getuige nog 'genieten' van de echte Kempense levenswijze. Hij herinnert zich bijvoorbeeld nog goed hoeveel moeite het de boeren kostte om hun schrale gronden te verbouwen. Zoals hij ook nog weet dat er - eens het harde labeur geleden was - ook duchtig gefeest mocht worden. En hoe gans de gemeenschap dan danste op de prachtigste volksdansen, die door Louis Doms voor het nageslacht werden vastgelegd. Na zijn humaniora trok Gust naar Leuven, waar hij enkele jaren later als germanist afstudeerde. In 1963 begon hij les te geven aan de humaniora van het Spijker. In 1976 werd hij directeur van het VTI Spijker. Bij zijn aantreden telde de school 269 leerlingen, waarvan 39 in de hotel-

OUOOSEL. - ZICHT OP SINT-QUIRINUS KAPEL.

afdeling. In de loop derjaren kwamen er heel wat nieuwe afdelingen bij: hotel TSO, kantoor, toerisme en brood- & banketbakkerij. Toen Gust in 2001 met pensioen ging, was het leerlingenaantal opgelopen tot 1111. Vanuit zijn job raakte hij geboeid door de keuken en gans haar geschiedenis. Daarbij lieten zijn Kempense roots hem nooit los. Tijdens zijn zoektocht ontdekte hij de sterke band van de natLiurlijke omgeving van een streek met haar plaatselijke keuken. Gust heeft verschillende lezingen over het onderwerp gegeven. En tussen 1980 en 1985 schreef hij zo'n 150 stukjes voor De Hoogstraatse Gazet, de voorloper van onze huidige De Hoogstraatse Maand. Onder de titel "oud goed" liet hij op sappige wijze tientallen volksgebruiken en eetgewoonten herleven. In zijn artikels vertrok hij telkens van een anekdote, om van daaruit tot de wetenschappelijke achtergrond te komen. Eens de juiste informatie gevonden, probeerde Gust vanuit de eet- en drinkgewoonten de volksaard van de mens af te leiden.

Lig. l...V. iknLflneIno.

Postkaart van Meersel-Dreef verstuurd in 1905. Noeste arbeid was nodig om de dorre zandhodem vruchtbaar te maken. Tijd om. uitgebreid te kokke rellen zal de boerin op deJto niet hebben gehad.

1/1

/

De Vlaamsche keuken Eén van de weinige geslaagde werken over de geschiedenis van eten en drinken in Vlaanderen, is het boek "De Vlaamse Keuken" van lrène Jordaens. Naar ieders verwachting proeft u er gerechten als Vlaamse stoofkarbonaden, Gentse waterzooi. witlof op zijn Brussels en konijn op zijn Vlaams (met pruimen en rozijnen). Toch mogen we niet vergeten dat Jordaens zich vooral op feestmaaltijden heeft gebaseerd. De dagelijkse kost was dikwijls heel wat eenvoudiger. En bepaalde gerechten— fazant op zijn Brabants bijvoorbeeld - werden doorgaans alleen gegeten door heren, pastoors en later notarissen. Bovendien verschillende eet- en drinkgewoonten binnen Vlaanderen nog sterk van streek tot streek. Soms liggen hier menselijke factoren aan de basis. Limburg bijvoorbeeld leunde qua mentaliteit sterk bij Luik aan, waar men al wat meer met de Franse slag leefde. Daarnaast mag ook het fysische milieu niet onderschat worden. Voor Limburg is de aanwezigheid van de Maas van groot belang geweest. Maaspalingen en forellen groeiden uit tot plaatselijke lekkernijen. En van de konijnen, die langs de oevers leefden, zijn er ook heel wat in een Limburgse kookpot aan hun eind gekomen. Ook op andere plaatsen is er een verband met de natuurlijke omgeving. Dichter bij de huidige provincie Brahant bijvoorbeeld, was de bodem vruchtbaarder dan bij ons. In de diepere rivierdalen heerste bovendien een iets zachter microklimaat, dat toeliet om op de zuidelijke helling wijndruiven te verbouwen (Aarschot. Kampenhout, Leuven). Oost-Vlaanderen werd door enkele grotere rivieren doorsneden. West-Vlaanderen grensde dan weer aan de Noordzee. Het zal


OMSLAG VERHAAL u wellicht niet verbazen dat in deze gebieden meer visgerechten werden bereid. Dat erin een bosrijke omgeving daarentegen meerwild voorkwam, lijkt even lo gisch. De Kempense bossen vormden op dit vlak een opmerkelijke uitzondering. Niet dat hier geen wild rondliep, hoor. Maar de dieren die gevangen werden, belandden praktisch nooit op de tafel van de gewone man. Ze werden opzij gehouden voor de heer of de pastoor. Of door stropers verkocht aan welgestelde stedelingen.

Uit de grond gestampt De invloed van de omgeving op de keuken, was voor de Kempen zo mogelijk nog groter dan elders. De streek was dermate afgelegen, dat men zich wel tevreden ploert stellen met wat het landschap aan mogelijkheden bood. En dat was echt niet veel. Want met uitzondering van enkele beemden, is onze zandbodem veel te droog. Door de grove korrel sijpelt het water erg snel naar beneden. Daarbij worden de fijne huniusdeeltjes aan de oppervlakte sterk uitgeloogd. om pas dieper in de bodem weer afgezet te worden. Het maakt onze streek toch minder vruchtbaar dan bij voorbeeld de Leemstreken of de (kleiige) poldergebieden.

Frikadellen met krieken Neem 500 grammen kalfsvleesch en 500 grammen verkensvleesch, kap het te zamen fijn. Week 150 grammen broodmeel. (of bij gebrek van dit, oud fijn brood) in water zoodanig dat het goed van vocht doordrongen is, doch niet te nat. Duw het zou droog mogelijk uit, meng het onder het vleesch met peper. zout en geraspte notemuscade, daarbij 2 geklopte eieren. Men maakt er bollen van ter grootte van een gewone aardappel, legt er van boven boter op en braadt het in den oven. Het braden kan ook op de stoof geschieden. (De krieken werden niet zoals nu aan gedikt en gezoet, maar opgediend in eigen nat. Dit gaf natuurlijk een heel andere, bïtterdere smaak. nvdr.)

Verkenskop Men legt tien kop in koud water met bijna evenveel mager rundsvleesch. Men laat hem koken met een handvol zout. Als alles malsch is, snijdt men het vleesch in fijne stukjes, stooft het op met peper, zout en kruidnoot en een weinig vleeschnat. Na ½ uur schept men het vleesch in eene kom en perst goed. (uit een oud Kempisch kookboek)

FEESTM AAL TER GELEGENHEID VAN HET

SPIJSKAART

50-JARIG HUWELIJKSJUBILEUM

r Ji 1,1

VOORGERECHT OSSENSTAARTSOEP HEILBOT - KAPPERSAUS AARDAPPELEN KRACHTSPIER - GROENTENKRANS KALFSGEBRAAD - GEMENGD FRUIT HESP MET SALAAD NAGERECHT

LODEWIJK VAN GESTEL

PRONKGEBAK - FRUIT WIJNEN - LIKEUREN - KOFFIE

EN

THERESIA MICHIELSEN 1876

1 MEI

1926

Na de laatste ijstijd geraakte het landschap stilaan weer overdekt met bos. Dit taigabos (met dennen en berken) evolueerde verder naar een eikenberkenbos. De beuk verscheen zo'n 2500 jaar geleden ten tonele. Toen de landbouw later zijn intrede deed, werd heel wat van dat bos gekapt. Maar op de arme zandbodem waren de akkers wel snel uitgeput. Door de beperkte bevolkingsdichtheid was dit geen probleem: men ontgon gewoon een volgend stuk grond. Op de verlaten akkers regenereerde het bos slechts voor een deel en deed de heide haar intrede. Resultaat: talloze uitgestrekte vlakten, die zo mogelijk nog armer waren dan voorheen. Slechts door intensief te gaan bewerken en te bemesten met plaggen uit de potstal, kon de landbouw vanaf ca. de 12' eeuw definitief van start gaan. En alleen door dag na dag hard te werken, te blijven wroeten in die bodem, kon die Kempense landbouw overleven. Er was geen tijd om zich te ontspannen, laat staan om uitgebreid te koken. Wat men klaarmaakte, moest in de eerste plaats stevig zijn, zodat men het harde labeur de baas bleef. Uiteindelijk heeft deze gedwongen armzalige levensstijl, zich in de volksaard van de Kempenaar vertaald. Authentieke Kempenaars zijn nog heel vaak gesloten, hardwerkende mensen. Vaak nogal krenterig. Grondwroeters, die nog dikwijls moeite hebben met echt genieten. Want zo was het vroeger ook: wanneer er bij het eerste licht een haan begon te kraaien, moest je eruit. En inje bedstee blijven, wanneer het dorpsklokje klepperde, dat deugde niet! Men durfde toen niet anders dan vroom zijn. Het schrikbeeld van een misoogst hield de mensen volkomen in de tang. Je mhcht het precies niet te goed hebben, want dat zou wel eens bestraft kunnen worden! Zeggen dat er géén rijkdom was in de Kempen, zou onjuist zijn. Maar de rijkdom die er was, was enkel bestemd voor de heren: grootgrondbezitters en herenboeren. De gewone Kempense boe-

ren waren dikwijls landarbeiders, in dienst van de heer. Bij andere arme regio's scheen soms wel eens een licht in de duisternis, indien er een grote abdij in de buurt lag. Ook daar ontbrak het in de Kempen aan. Een abdij vervulde vaak een voortrekkersrol, ook op vlak van landbouwtechnieken en kookkunst. Door de uitwisseling van kloosterlingen en het te slapen leggen van bedevaarders, had men daarenboven ook nog eens meer contact met verdere oorden. Precieze gegevens over de middeleeuwse eetgewoonten in de Kempen zijn schaars. Wel zijn er sterke vermoedens dat de keuken er in de loop der eeuwen maar weinig veranderde. Je zou haast kunnen zeggen dat de eetgewoonten in het begin van de 20 eeuw - toen er al lang geen 'heren' meer waren - nog nhin of meer dezelfde waren dan een paar honderd jaren vroeger. Het aanbod aan natuurlijke grondstoffen is immers altijd beperkt geweest. En in al die tijd, zijn er eigenlijk niet veel echte nieuwigheden opgedoken. Eén van de weinige belangrijke evoluties is ongetwijfeld de invoering van de aardappel geweest. In 1565 stak die rare knol voor het eerst de oceaan over. Maar het was pas na een grote hongersnood in Frankrij kin 1787, dat de aardappel massaal gegeten werd. En het spreekt voor zich dat de afgelegen Kempen er nog een pak langer op hebben moeten wachten. Maar eens de aardappel er was, groeide hij relatief snel uit tot een onmisbaar bestanddeel van de dagelijkse keuken.

Arme keuken was dagelijkse kost De boeren waren selfsupporting. Ze hadden een moestuin tot tegen de boerderij. Vaak nog een kleine wei, voor het paard en enkele meutes. Ze mestten een varken vet en hielden enkele kippen. Soms beschikten ze over een bescheiden boom-


OMSLAG VERHAAL gaard. Het leverde hen genoeg om in leven te blijven, maar ook niet veel meer dan dat! De Kempense keuken was dus niet voor niets een arme keuken. Zo at de Kempenaar bijvoorbeeld zelden wild. Men ving natuurlijk wel eens een patrijs of een haas. Maar die was niet bestemd voor de boer, maar voor de heer (die al vroeg de Franse keuken volgde). Als de gewone man al eens vlees op tafel bracht, dan was dat meestal varkensvlees. Van dat varken at de boer doorgaans het minst goede: het Wit spek, de worsten en het vet. Het betere vlees was opnieuw voor de heer of de pastoor. Men had soms én of meer runderen. Maar die werden - net zoals geiten - gekweekt voor de melk, eerder dan voor het vlees. En er waren wel kippen, maar die dienden om eieren te leggen. In de pan met eieren gooide men dikwijls nog wat spek of soms wat groenten. De kippen zelf werden vaak aan inkopers uit de stad verkocht. Deze namen trouwens ook een flink deel van de eieren mee.

'

ciIi cnn rtEIB

de soie. 4 to

MNU

orI

1

25

Pot,gr

Tortue

5.

0nTC

ME

954

HORS D'OEUVRE VARIE Torbot ii

Royob' KALFSOOUILLONSOEP

0

+

bent-ir fonilu

PASTE tij ES

+

1

sto,k in, uur ,l'rnruna,

KALFSVLEES

CHAMPIGNoNs

P.,.np5te 13,,,ntrlten TONG

-

-

ZU:E EIERSAUS

KALP5ROLLAOE . 000ENTENKRANS 4.HRDAPPELSOESJES

+ +

H4..N1TES

COMPOTE

PUDDING KOFFIE

+ . GEBAK +

IJSTANRT MET LIKEUR

P. Priosn,

Kok FRUIT

Roosondooi

in. Deze 'botermelkse pap' at men dikwijls met rozijnen. Pap is eigenlijk altijd populair gebleven binnen de oude Kempense keuken. Alleen door de aardappel moest ze een stukje aan belang inboeten. De aardappel, die geleidelijk aan een vaste plaats in de keuken verwierf: gekookt of in de vorm van 'stoemp'. Boter werd meestal thuis gekarnd. Ze werd dikwijls gewoon verkocht: aanvankelijk aan de heer, later aan de inkopers uit de stad. Boter was 'te lekker' en at men zelf alleen maar bij speciale gelegenheden: bij een communie of met Pasen. De Kempenaar gebruikte wel vet uit de spekpan als smeersel. Of hij legde een hele plak reuzel tussen zijn brood. Dat brood werd meestal zelf gebakken. Verschillende boerderijen beschikten daartoe zelfs over een speciaal 'bakhuisje'. Omwille van het brandgevaar werd dit dikwijls los van het hoofdgeOnder deze kop herleefden ruim 150 oude volks gebruiken en eetgewoonten. Toen wist haast niemand wie de auteur was. Zelfs Gust z 'n eigen moeder niet!

Kaas werd ook niet zo gek veel gegeten. De kaas die men at, maakte de boer doorgaans zelf, met melk van schapen, geiten, koeien of paarden. Vis at de Kempenaar zelden. Niet verwonderlijk als men weet dat de vissen die bijvoorbeeld in de Mark zwommen, vooral zandeters waren. En die smaakten nu niet bepaald geweldig. Er was wel goede vis, maar alleen in de vijvers bij pastorijen, kastelen en kloosters. Wat groenten betreft, zien we vooral de diverse kolen op het menu: spruitkolen, boerenkool, savooikool en rode kool. Maar de helft van het kolenveldje werd ingenomen door witte kool. Net als andere groenten en als sommige vleeswaren, werden ook kolen vaak 'opgelegd'. In de zomer werd eerder sla gegeten. Zolang de moestuin groenten verschafte, at men 's middags soep. Daarna schakelde men gewoonlijk over op een of andere pap. Soms dikte men gewoon de melk aan, die overbleef van het boter maken en strooide men er broodviokken

ZILVEREN PRIESTERFEEST

bouw gezet. Bussels fijn hout - mutserd - dienden als brandstof voor de oven. Bruin brood en roggebrood was vanouds het brood voor de eenvoudige lui. Het witte brood werd als rijkeluisbrood aanzien. Men at wel eens pannenkoeken, en die waren veel dikker dan onze hedendaagse platte flensjes! Onder de geboren en getogen Hoogstratenaren zijn er vast heel wat die zich de angeliekvelden nog herinneren, langs de weg naar Achtel. Angeliek of grote engelwortel is een grote, schermbloemige plant met holle stengel, die wat weg heeft van de berenklauw. Bij de oogst werd de plant in stukken gesneden en tot bussels samengebonden. Tijdens het rooien, rook gans het dorp er naar! Angeliek werd al in de middeleeuwen gekweekt in kloostertuinen. En zeker tot in de 1 eeuw werd het als middel tegen besmettelijke ziektes geprezen. (Bij een pestepidemie

QiL..-' CTS

d'oeuore öa,ido

C,-emo Ve/oaeé

Filets de Soles 'T

a es

or/e/ijrs .a'-.'arn/appe/en

Çeou/de iWaf/soesteuo

â to Robert Peal

-

Crêrne Agnes Soret

.itQpe.tè,'en 90a1esper,9E3

9atr1ïgea t7n',-scAe

Ccmp.ti'u'

E71',e0/(

Langue tcarlate Sauce champtgnons Pommes Duchesse

21agoaw'se

Caaetons aan cérises Pctmmes pailles

Çe&a4

Glace au Praltrté

Mocca


OMSLAG VERHAAL bijvoorbeeld moesten de huisgenoten van een zieke's ochtends en 's avonds wat afgietsel van de plant drinken) In de keuken gebruikte men het blad en de jonge stengels in salades, sauzen en soepen. In sommige streken verwerkte men de angel iek in likeuren. Als we nu nog angeliek zien, dan is dat meestal in de vorm van het heldergroene gekonfijte fruitstukje op koekjes. Langs de weg naar Rijkevorsel hebbenjarenlang uitgestrekte aspergevelden gelegen. Asperges houden van zandgrond en groeien dus goed in de Kempen. Hoe lang de asperge bij ons al wordt verbouwd, is helaas moeilijk te schatten. Wat we wel weten is dat bijna alle asperges naar de steden werden gebracht. Onze brave Kempenaar vond ze vast veel te luxueus. Haast alle huizen beschikten over een waterput. Als u eens zo'n put van dichtbij bekijkt - en er de wanden vol mus en varens aanschouwt - dan zal

het u vast niet meer verbazen dat de smaak van het water niet direct je van het was. De onzuiverheid maakte het bovendien tot een grote ziektemaker. Om de kwade bacteriën te doden, ging men het water koken. Om de slechte smaak te verdoezelen, bracht men het met gerst of haver op smaak. En zo maakte men dus z' n eerste eigen bier! Merk opdat de bierkruik al bij het ontbijt op tafel stond! In de week dronk men doorgaans wel dunbier of scharrelbier. Bier van de betere soort was voor de zondag.

Toch een feestcultuur Wat een geluk dat je soms eens mocht feesten! Deze uitgebreide feestmaaltijden stonden in schril contrast met de armzalige dagelijkse keuken, als hierboven beschreven. Af en toe feesten leek dan ook geoorloofd, als beloning voor het vele werk. Tijdens dat harde labeur moet de Kempense

De vasten Zowat in alle culturen en godsdiensten kent men het "vasten". Het vasten is in de eerste plaats een religieus gebeuren. Hoe meer het lichaam vast, hoe meer de geest wordt gespijsd. Maar d'r zijn nog voordelen! Mensen met een lege maag zet je makkelijker onder religieuze druk. Daarenboven kijken zij veel sterker uit naar vooropgestelde festijnen in het paradijs. Soms leidt grote honger zelfs tot hallucinaties, wat in meerdere godsdiensten als een vorm van heiligheid wordt beschouwd! En tienden en penningen worden sneller afgestaan, wanneer men ze niet nodig heeft om de eettafel te vullen. Wat het christelijke geloof betreft, dateren de eerste verhodsregels uit de tijd van Constantijn (4 11 eeuw). In het begin mocht er niets, alleen water. Later werd kaas opnieuw toegestaan. gevolgd door melk, eieren en vis. Vlees bleef tot ver in de 20 111 eeuw verboden. Dat men in de vasten wel vis, maar geen vlees mocht eten, heeft een officiële verklaring. Na de zondeval van Adam en Evaheel't God weide aarde vervloekt met al wat erop leeft, maar niet de wateren met al wat daarin leeft. Het water moest immers nog dienen voor het Heilig Doopsel. Daarnaast is er wellicht nog een materiële verklaring voor het visgebruik. De meeste kloosters en pastorieën - denk aan Wortel en het W ithof - waren van oudsher omringd met een visvijver of—gracht. De bewoners konden er in vastentijd onbeperkt uit putten. Eventueel gingen ze ook hun omwonenden eruit bevoorraden, al dan niet tegen vergoeding. Als er in onze moderne tijden al eens gevast wordt, dan blijft dit meestal beperkt tot de periode van veertig dagen. Tot over enkele decennia had je daarbij nog de vaste vastendagen: vrijdag visdag bijvoorbeeld. Maar nog vroeger werd er vôér elke belangrijke gebeurtenis gevast: voor de communie, voor het huwelijk, voor de feestdagen, voor een begrafenis en zelfs voor het begin van een oorlog. Zo kwam de gemiddelde middeleeuwer aan liefst 200 vastendagen op een jaar! Een menu samenstellen uit het ingeperkt gamma ingrediënten was voor de middeleeuwse kok niet eenvoudig. Maar het scherpte ongetwijfeld de creativiteit aan. Want hoe verklaarje anders gerechten als "worst" (van kreeft en vis) "wildbraad" (deeg met in wijn gekookte vijgen en wijndruiven) of "vrijdagskalfskop" (van witte vis en amandelen). Daarnaast nam het visgerecht zelfs de vorm aan van reebout, vogels, taart of brood. Geleidelijk aan werd de vastenkost trouwens uitgebreid met kreeften, krabben, oesters, schaaldieren, slakken, kikvorsen, bevers, otters, duikeenden, reigers en zwanen. Want leefden zij ook niet bij het water van de vissen? Soms liep dit "vastenbedrog" wel eens uit de hand. Zo waagde een enkele pastoor het wel eens om vlees incognito op te dienen. Een kip 'vermomde' zich dan als snoek. Of een echt kalfsgebraad kreeg de vorm van een vette karper en werd herdoopt met de woorden: "Ego te bapto carpani". Volgens bepaalde bronnen zijn onze hedendaagse gefarceerde gerechten op die manier ontstaan. (al-dit)

VVie het Juh kon veroorloven, nam iemand in dienst om te koken. Welke Hoogstratenaar kent Mimieke Beelen nog? Deze onvervalste Brusselse stond jaren achter her jrnuis bij E.H. De Vos, directeur van de Vakschool. wroeterer ongetwijfeld naar hebben uitgekeken. Eén van de belangrijkste feesten was hetjaarlijkse oogstfeest. Dan werd er de hele dag stevig gegeten en gedronken. Er klonk vrolijke muziek en er werden verschillende volksdansen opgevoerd. Daarnaast had je een hele reeks feesten, gekoppeld aan heiligen. Tal van christelijke feesten zijn overigens terug te brengen tot oude Germaanse gewoonten. Zo hebben onze kerstfeesten hun wortels in de Germaanse joelfeesten, ter ere van de winter. Het Lentefeest kunnen we verbinden met Pasen en met de meifeesten. De zomerfeesten herken je in de jaarlijkse St-Jansvieringen. En in de herfst hebben we nog altijd onze kermissen. Ook de lokale feesten mochten er wezen. Op bepaalde hoerenbruiloften schoven 400 tot 500 mensen aan tafel. Zo'n feest duurde meestal van de vroege ochtend tot 's avonds! Ook het begrafenisinaal was vaak uitgebreid, met ver schillende gerechten. Overigens kreeg men toen op de 71 en de 30 dag na het overlijden nog eens een even grote maaltijd aangeboden. Bijzonder was het jaarlijkse slachtfeest in de winter. Dan werd het vetgemeste varken geslacht en versneden. Het beste vlees - de hespen, de filets en het rode spek - ging zoals gezegd naar de heer of de pastoor. Of werd verkocht aan een rijke "jager" uit de stad. De boer stelde zich tevreden met het Witte spek, het vet en de vele meters worst. Uit het slachtafval maakte men bloedbeuling. soms met kaaikes (uitgebakken spekstukjes). Het meest bederfelijke vlees moest kort na de slachting opgegeten worden. Het overige deel werd opgelegd in roodbruine potten: laagjes vlees af1


OMSLAG VERHAAL het kasteel. En net zoals bij de pastoor, lag er ook hier goede, Franse wijn in de kelder. Tijdens de latere eeuwen waren hun koks vaak gewone vrouwen, die het koken van de 'madam' des huize hadden geleerd. Zij putte haar kookkennis meestal uit vroege Franse kookboeken, die ze van de kostschool had meegebracht.

Boerenkeuken wordt wereldkeuken Om de achteruitgang van de traditionele keuken te begrijpen, moeten we enkele decennia terugkijken. Eén en ander is het gevolg van de grote veranderingen in de landbouw. Vooral sinds W.O. II wordt deze nieer en meer doororganisitiesbeptald Voor het Hoogstraatse is de oprichting van de Vet ling in 1933 in die optiek Au'ust Laurvssen, op zoek naar het verband tussen de streek, van groot belang. Al kort de lokale keuken en de volksaard van de inwoners, na de oprichting kon men de lokale boeren overtuigen om hun asperge- en gewisseld met laagjes zout, dit al les geperst onder angeliekvelden te rooien en te vervangen door een zware steen. Je kon het vlees natuurlijk ook pekelen of roken. Bij elk van deze bewaarappelbomen en aardbeien. Die zouden een grotechnieken ging wel een stuk van de voedingstere afzet kennen. Stap voor stap namen de monocultuur en de uitgestrekte graslanden de waarde (cii de smaak!) verloren. Ook minder voor plaats in van het oude zelfvoorzienend boerenbede hand liggende lichaamsdelen werden gebruikt. drijtje. Erontstond een verzuilde landbouw, waarZo werden de varkenskoppen tegen opbod verkocht, ter ere van St.-Antonius met het varken. bij de boer zich specialiseerde in tuinbouw of in Het vet kwam als reuzel tussen de boterham te één soort vee. Varkens bleven in de Kempen erg liggen. Het "verenvet" uit de lies hielp tegen populair. Daarnaast nani vooral de melkveestapel kloven en verhardingen in de borst. En de sterk toe. Ook de doorgedreven industrialisering na W.O. zwezerik hing men aan de muur, waar ze door de vogeltjes werd weggepikt. De blaas tenslotte II speelde een rol. In de stille Kempen was de evolutie op dat vlak misschien nog groter dan durfde men wel eens opblazen, zodat kinderen er mee konden voetballen. Wat écht onbruikbaar elders. Op enkele jaren tijd evolueerden wij immers van een achtergesteld gebied tot één van de was, ging naar de katten. rijkste regio's van Europa. De nieuwe Kempenaar Net als de meeste andere feesten, was het slachtkon zich nu zaken veroorloven, waarbij vroeger feest in wezen een offerfeest. Wat men op die dag at en dronk, werd dan als een soort offer gezien. enkel van kon dromen. Op vlak van de dagelijkse Op die manier dienden kermenaaien, koteletten, voeding, maar ook wat de vrijetijdsbesteding frikadellen met krieken, karnemelksoep met robetreft. Men ging al eens op reis en maakte zo zijnen. aardappelsoep. Markpaling niet zurkel, kennis met de Franse. Italiaanse en later Spaanse stoofvlees en al de andere feestgerechten in feite keuken. Het gebruik van look cii uitheemse kruiden nam in diejaren eveneens sterk toe. Een ander dus een hoger doel! Men offerde zo voor de gevolg van de toegenomen welvaart, was de verzuivel. Of probeerde ziekten in de stallen te voorkomen. snelde verstedelijking van onze dorpen. U herinnert zich vast nog dat zich voor liet eerst een En een Franse Chinees of Italiaans restaurant in uw dorp vestigde. burgerkeuken! -

.

De plaatselijke heer volgde al vroeg de Franse keuken. Hij kon zich natuurlijk ingrediënten veroorloven waarde doorsnee Kempenaar niet eens van gehoord had. Bovendien had hij vaak jagers in dienst, waardoor er regelmatig wild op tafel kwam. Ook ander goed vlees vond zijn weg naar

.

-..

.

De veranderde beroepscultuur maakt ook dat men nu in de meeste gezinnen met z'n tweeën uit werken gaat. Dat dan bij velen de tijd en dc energie ontbreekt om na de dagtaak nog aan een klassiek menu te beginnen, is te begrijpen. Zo komt het dat eenpansgerechten en kant-en-klare

maaltijden stilaan de plaats innemen van de verse soep, het vlees en de aardappelen van weleer. En wie niet persé thuis moet zijn, gaat nu vaak uit eten. Recente cijfers tonen aan dat het restaurantbezoek het afgelopen jaar met liefst 7 % is toegenomen. Het pure cafébezoek daarentegen neemt sterk af. In die zin is het misschien logisch dat steeds meer cafés hun kaart uitbreiden niet enkele kleine snacks.

Vriendelijk dank aan Gust Laurssen. Al lereerst voor de smakelijke babbel. Maar ook voor het ter beschikking stellen van de vele tientallen artikels en boeken uit zijn persoonlijk archief. (dli)

Vlaamse stoofkarbonaden 1 kg stoofisarhonaden. 2 ajuinen. 50 g boter, peper. zout, tijm. laurier, 1 snee brood, 1 lepel mostei'd, 2 lepels azijn, ½ liter water. 2 klontjes suiker, 1 eetlepel aardappelmeel. Laat de boter bruinen. Laat hierin het vlees aan weerszijden bruin worden. Snij de schoongemaakte ajuinen en voeg ze hij het stoofvlees. Breng op smaak met kruiden. Giet het water over het vlees tot het onder staat. Ontkorst een snee brood. Besmeer met mosterd en leg bovenop liet vlees. Doe suiker in de pan. Haal het vlees uit de pan als het gaar is en breng het over in een schotel. Maak liet aardappelmeel aan niet azijn. Voeg al roerend bij de saus. Giet deze over het vlees.

Rode kool met gesmoorde worst 1 kleine rode kool. ½ kilo appelen, 3 kleine ajuinen, 500 g worst, 50 g boter. 4 suikerklontjes, ½ dl azijn, ½ dl water, 2 soeplepels bloem. Maak de rode kool schoon en snij in kleine stukken. Snipper de schoongemaakte ajuinen fijn. Smelt de boter en fruit de ajuinen hierin. Schil de appelen en snij ze in stukken. Voeg nu de rode kool en de appelen toe, die u afwisselend in lagen legt. Giet het water erover en voeg zout toe. Laat alles gaarsloven. Voeg de suiker toe als het bijna gaat is. Leg de worst op de rode kool en smoor deze. Haal de worst, als hij gaat is, uit de pan en leg op een schotel. Maak de bloem met de azijn en ½ dl water aan. Voeg toe bij de kool en roer goed om. Dien zéér warm op. Smakelijk

(al) Recepten uit 'De Vlaamse keuken ", van Irène Jordaens (uitg. Baert, 1980)


OMSLAG VERHAAL

Kokkin van het dorp Voor de mens die heden ten dage een feest te organiseren heeft, staat een hele batterij mogelijkheden ter beschikking. Van stoelen en tafels om de gasten te laten aanzitten; borden, glazen en alles er op en er in moet komen. Tot en met kant en klare bloemstukjes om de feesttafels te versieren. Als het moet, komt men een kant en klare - ook verwarmde feesttent inje tuin plaatsen, met alles er op en er aan. De gasten hoeven slechts aan te schuiven, de gastheer enlof —vrouw hoeft alleen te bestellen en te betalen. Dat ging vroeger anders. Toen kwam de lokale kokkin met haar vaste ploeg aan huis en later in de parochiezaal het feestmaal klaarmaken, van begin tot einde. Geen kleine taak, want misschien werd er vroeger niet zo vaak gefeest als nu, als er een feest was, dan mocht dat er zijn. Kee Van Den Bogerd en later Mit Van Aert waren in Meerle destijds gekende en vaak aangesproken 'kokkinnen'. TOKE KOYEN was een vast lid van hun kookploeg.

Overlevering "Ik heb eigenlijk geen idee waar die dames hun stiel geleerd hebben. Telkens bij hun voorgangers denk ik. Van tante Kee (Van Den Bogerd) weet ik nog dat ze meewerkte met Anna Van Den Broeck, die in mijn jonge tijd in Meerle op feesten ging koken. Mit Van Aert maakte op haar beurt deel uit van het ploegske van Kee en nam de taak als vanzelf over toen Kee van ouderdom ermee stopte. Ze leerden dat van elkaar. 'Al doende leert men'. Ze schreven alles op in een klein boekske. Geen uitgebreide bereidingswijze, meer de hoeveelheden van de ingrediënten en wat men zoal per persoon moest rekenen. Wat me opvalt, isje dat met de porties vlees van vroeger niet meer toekomt. Lang rekenden we ongeveer 200 gram vlees per persoon, maar daar kom je er nu niet meer mee. Er zullen dan wel minder kroketten of brood bij gegeten worden". "Ikzelf ben bij tante Kee begonnen en heb later met Mit Van Aert in Meerle en Jeanne Van Haperen van Dreef gewerkt. Maar buiten een kerstfeest van KAV/KWB of de vergaderingen

van vrouwengilde heb ik nooit de leiding van de ploeg gehad. Kee. Mit of Jeanne die regelden de voorbereiding. Nu doen ze trouwens voor feesten nog weinig beroep op een dergelijke kookploeg. TraiteLir of uitbater van feestzaal zoals de Voorthoeve hebben het feesten overgenomen. In de parochiezaal worden niet veel feesten meer gegeven en als er een feest is, is dat meestal met traiteur die personeel en materiaal meebrengt.

mctt u

1,--

aangeboden ter gelegenheid van het

HUWELIJK van Mejuffer

(Satitarim4t 5ZoVen met de Heer

3 rçtô

J41f146001 0

Meerle, 29 november 1961. Voorgerecht

Bruiloften "Koken voor een bruiloft vroeger dat was een hele bedoening. Het hing natuurlijk af van het aantal mensen dat op het feest moest zijn. Wij begonnen daags tevoren. Nonkel Stan had dan al alles aangehaald. Wij werkten bijna uitsluitend met ingrediënten uit de eigen streek, meestal zelfs uit eigen dorp. Wat hier niet te krijgen was, ging nonkel Stan in Hoogstraten halen, maar verder eigenlijk niet." Omdat men alle ingrediënten in eigen omgeving bijeenzocht, zagen de menu's er dan ook zeer

0

Krachtsoep 0

Huwelijksbootles 0

Varkensgebraad . Groentenkrans Kroketten 0

Verfrissing 0

Meerselse kippen - Appelmoes 0

Pronkgebak - Wijnen 0

Fruitkorf

Trouwmenu Catharina Koyen en Frans Jansen traditioneel uit. Wat uiteraard niets zegt over de kwaliteit, eerder over de verscheidenheid van de erop vermelde gerechten. Vis kwam haast nooit op het menu, heel af en toe uitzonderlijk al eens een garnalencocktail, zeer uitzonderlijk tongtilets.

J) //(T

i)OIfr( I Ï Ufl (it , IIQ/ de gelegenheid aangevuld met vele vrijwilligers. IsJ)/

.

liii t in .4t) i Ii iHkn KmnJ1. 1('1)1

Toke haalt als voorbeeld het menu van haar eigen huwelijksfeest boven. U vindt hem hiernaast. 'Eten speelde een grote rol bij het huwelijksfeest toen. Eerst werd bij de jongen thuis koffie gedronken, met alles erop en eraan. In de namiddag mochten we dan aanschuiven voor het eigenlijke bruiloftsmaal. Daar waren we uren mee zoet.


OMSLAG VERHAAL Tenslotte werden erom middernacht, tijdens het dansfeest, belegde broodjes geserveerd". Zo'n maal klaarmaken was een heel werk, dat volgens een vast stramien verliep. 'De voorbereidingen, zoals het samenstellen van het menu, regelde tante Kee vooraf met de trouwers, of hLin ouders. Stan begon enkele dagen ervoor de benodigdheden te bestellen en bijeen te halen. De dag voor het feest begonnen we met een beperkte ploeg aan het kookwerk. Dingen clie vooraf konden of moesten gedaan worden. Aardappeikroketten maken, soepballetjes, de bouillon voor de soep, kippen koken voor de vulling van de huwelijkshootjes. Ook de tafels klaarzetten voor de feestmaaltijd werd vooraf gedaan. Op de dag van het feest begonnen we rond 8,9 uur. Groenten, gebraad of rosbief braden. Alles in potten, want in onze parochiezaal hadden ze maar een kleine oven, van een gewoon 4-pits gasvuur. Die werd alleen maargebruikt om de videekes voorde huwelijksboot jes op te warmen en om sommige dingen wat warm te houden. Maar dat werkte uitstekend in die grote potten. Trouwens, hoe meer vlees je tegelijk kon klaarmaken, des te lekkerder het smaakte." De ploeg deed alles wat met eten op het huwelijksfeest te maken had: "Koken, tafels klaarzetten en dekken, opdienen, afruimen, afwassen, koffie zetten en serveren, tot en met de broodjes om middernacht. "We waren er niet heel de tijd allemaal samen, maar de kernploeg die was twee dagen in de weer, tot ĂŠĂŠn uur, half twee 's nachts op de dag van het feest. Dan was je blij dat je inje bed kon".

Teerfeesten De kokkin van het dorp kookte niet alleen op bru loften ofcommuniefeesten. dikwijls werden ze ook gevraagd voor teerfeesten. Bij dc ene vereniging bleef dat beperkt tot een Vrij eenvoudige maaltijd, zoals vlees met fruit cii brood en vlaai toe. Anderen leerden heel ruim. "Het meest uitgebreide dat ik

VARKEN

Lij"ging van de verschillende delen van het varken. Aan de binnenzijde van het varken tegen dv wervelkolom ligt de haas.

i. Aehterbout (fr'icancleau, biefstuk, lappen, harn); leacle (haaskarbonade, rotlade); nh (kasselerrib, kotelettcn, bac(>n); schouder (haai, mager spek, lappen. karhonade); S. kop, nek (kinnebakspck, hoofdkaas); buik (speklappen, mager gerookt spek); voorbout (haai, fricandeau, tappen);

weet, was dat van de fanfare vroeger. De spelende leden begonnen 's morgens met bloedworst en brood. Die bloedworst werd door tante Kee zelf gemaakt. 's Middags was ereen uitgebreid maal voor spelende leden en hun echtgenotes. Soep. gebraad en rosbief met groeten en kroketteri, rijstpap als nagerecht. 's Avonds was er dan een stevige broodmaaltijd, waarop ook de ereleden en hun gezelschap werden op uitgenodigd." Zo'n teerfeesten heb je tegenwoordig niet meer. ook niet bij de fanfare. Vele verenigingen bestellen tegenwoordig gewoon en feestmaal bij een traiteur. Voor het kerstfeest van KAV en KWB kooktToke nog steeds het feestmaal. "Dat zijn geen uitgebreide menu's meer. Meestal soep en dan vlees met fruit en brood. Soms ook een koude schotel. Ook voor de vergaderingen van KAV kook ik, en daar vragen de leden dikwijls zelf naar die goede oude gerechten. Frikadellen met krieken, of een goede verse kippenfricassee. Dat is dan toch nog een heel werk hoor, zelfs als het niet voor heel veel eters is dat er gekookt moet worden. Maar zo blijven de goede eettradities nog een beetje voorleven. Het hoeft niet exotisch te zijn om lekker te smaken".


DONDERDAG 1 JANUARI:

21 uur-GRATIS INKOM

TRADITIONEEL NIEUWJAARSCONCERT met de

INTERNATIONALS ROOTS SKA

Ç

PL

r

L"

H.Bloedlaan 285- HOOGSTRATEN -Tel. 03

1


OMSLAG VERHAAL

Het einde van KEES naar het hok waar Kees nog lag te dromen... 'is één regel uit een oeroud versje dat wijlen onze vader wel eens voordroeg en waarin het bloedig ritueel van de varkensslacht werd bezongen. Dit vers waarin de messen vrolijk worden geslepen om de argeloze Kees te pakken te krijgen wekte bij ons, kinderen, eerder meelij op met het lot van dit varken. Zo niet bij de grote mensen die, verlekkerd op het vlees dat meestal maar eens per week op tafel kwam, nu eens voluit konden schransen. Ze begonnen dan ook met veel goesting aan het jaarlijks ritueel en brachten het met veel toewijding tot een goed einde. Het begon met de slachter die 's morgens vroeg, tussen licht en donker, op het erf verscheen in volle wapenuitrusting waarna met vereende mannenkrachten het varken uit het hok werd gehaald om op het erf de doodssteek te krijgen. Wij kinderen loerden vanachter de deur, de moedigsten keken onvervaard toe maar allemaal stopten we onze oren dicht om het hartverscheurend gekrijs niet te moeten horen. Het hele gebeuren was mannenwerk, enkel het bloed opvangen moest door de vrouw des huizes gebeuren: een secuur werkje waar veel roeren en veel zout aan te pas kwam om klonteren te vermijden. Want dat mocht niet, bloed vormde immers de basis voor de lekkere bloedworsten die ons te wachten stonden en waar wij kinderen verzot op waren. Deze fase van het werk voorbij, was het tijd voor de eerste jeneverronde waarbij de slachter het eerst bediend werd. Vervolgens werd het varken op schragen gelegd en begon de slachter aan het echte vakwcrk: met veel heet water en ccn harde borstel werd het hele varken schoon geschrobd en geschraapt. Daarna werd het open gesneden en de ingewanden eruit gehaald; maag, hart, longen en nieren werden naar binnen gebracht waar grote potten vol water op de stoof stonden te dampen om dat allemaal te koken om later in worst en bloedworst te worden gedraaid. De darmen werden grondig proper gemaakt want daarin zouden die worsten hun vorm krijgen. De varkensblaas tenslotte werd opgeblazen tot een bal waar de kinderen een tijdje zoet mee waren. Tenslotte werd het varken op een ladder gehesen en tegen de muur gezet, een schoteltje onder zijn gespleten kop om het laatste bloed op te vangen. Dat was het werk van de eerste dag die besloten werd met een laatste jeneverronde en het opeten van het eerste vlees: vers gebakken lever, een delicatesse. De volgende dag gebeurde alles binnenshuis. De slachter vatte post achter een grote tafel en begon aan het versnijden. Nu moest het vrouwvolk aan de slag. Eerst het uitbakken van het kaantjesspek: grote potten vol wit spek werden op de stoof gezet om het vet te laten smelten dat later in stenen potten werd gegoten: de wintervoorraad bakvet. De overblijvende kaantjes werden alweer in de bloedworst gedraaid. Al dat bakken en smelten vulde het huis met de stank van walmend vet waar niet aan te ontkomen viel, in geen enkel hoekje van de boerderij. Maar het vlees bleef lekker, ook al stonk het overal en plakten je voeten aan de vloer van het vet en het vuil. Van de bloedworst aten we hele week want die moest op, die kon je niet lang bewaren. Wel de braadworsten en de koteletten die onder vet in de kelder werden bewaard ofwel in bokalen werden ingeinaakt. Maar eerst moest al dat vlees gebakken en gebraden worden, weeral vettige walm maar met een betere geur. Dan werd de kop verwerkt en veranderd in 'kipkap' voor op de boterham en

tenslotte het spek en de hespen die in zout werden gelegd tot ze voldoende ziltig waren om gerookt te worden. Resten nog de oren en de poten. Om daar iets eetbaars van te maken was er veel werk nodig van de slachter en die had daar meestal geen zin in. Bij het versnijden gooide hij die dan ook misprijzend op de grond - welke sukkelaar eet nu nog zoiets op? - in de hoop dat de poten en oren pas bij het opruimen gevonden werden en bij het afval terecht zouden komen. Maar wij hielden hem in het oog: 'Nog een jeneverke Gust? en vergeet de poten en oren niet'. Zuchtend ging hij dan aan het werk. Meestal bracht de volgende jenever hem toch weer in goed humeur en konden we erop rekenen dat hij volgend jaar weer klaar zou staan om ons te helpen om de potten, bokalen en zoutbakken te vullen met de volgende 'Kees'. (jof)

VAN HEMELEN .... —J VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten -

TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be


OMSLAG VERHAAL

Stef Lauryssen en Jef Van den Bossche

Koks van hier en hun recepten STEF LAURYSSEN werd in 1965 in Hoogstraten geboren, als zoon van Jos Laurjssen, die nu koster is. Omdat het Spijker toen nog niet voor jongens toegankelijk was, trok Stef naar het PIVA in Antwerpen. Na zijn opleiding deed hij enkele jaren ervaring op in de klassieke gastronomische keuken en wel in het Hilton Hotel in Brussel. Momenteel is hij cateringmanager bij Janssen Pharmaceutica waar hij de dagelijkse leiding heeft over de bedrjfsrestaurants (samen ongeveer 2500 maaltijden per dag!). De recepten die Stef ons aanbiedt, zijn telkens voor 8 personen.

Sint Jacobsvruchten in een spekjasje met vanille en witlof

Tonijnsteak met Nori-bladerdeeg en limoenolie

Benodigdheden:

Benodigdheden:

• 24 stuks St.-Jacobsvrucht (vers of diepvries) • 24 zér dunne sneetjes gerookt spek • 8 flinke stronken witlof • 250 gr sjalotten • ½ fles Witte wijn • ½ liter culinaire room • 2 vanille stokken • visfumet (eventueel visbouillonhlokjes of fumet van de "baarden" van de verse schelpen) • 3 kleine, zeer stevige courgettes bakboter enkele plukjes kervel

500 gr chinese rijstnoedels (Mie Hoen) • 1 bussel lente-uitjes • 4 norivellen (Japans Zeewier) 4 sneden parmaham 100 gr geraspte oude goudakaas 8 tonijnsteaks van 120 gr hmoenolie xeresazijn • 1 pakje bladerdeeg (rechthoekig) • 2 citroenen 2 busseltjes verse cresson (waterkers) 1 potje zwarte tapenade • fijne groene krulsia

Bereiding:

Bereiding:

Hou de schelp met de platte kant naar boven vast. Wrik een kort mes tussen de beide schelphelften tot er een opening is. Snij langs de binnenkant van cle bovenste schelp de sluitspier door. Open dan de schelp. Duw het mes onder de buitenste grijze rand (de "baard") en snij ook dit tegen de schelp los. Haal het vlees uit de schelp, de witte spiermassa cii de oranjerode kuit zijn het lekkerste. 1-let grijze "baard"-vlees kan ii voor de visbouillon gebruiken (goed spoelen!), de rest moet u weggooien. Maak een "beulTe blanc" met de sjalotjes, de witte wijn, de visbouillon en de room. Laat echter bij het inkoken van de witte wijn ook de vanillestokjes meekoken om zo de geraffineerde vanillesmaak aan de saus mee te geven. Rol het witte vruchtvlees in een dun reepje gerookt spek. Snij de jonge courgettes in lange, dunne plakken en vervolgens in fijne reepjes. Laat deze zachtjes in een gedeelte van de saus trekken, goed afsmaken met peper en zout. Haal per persoon 3 mooie blaadjes van het witloof en doop het puntje even in wat water en vervolgens in wat paprikapoeder. De rest van het witlof ontdoen van de bittere kern en in stukken van 2 cm. snijden. Deze stukken bakken in de pan en afsmaken met peper, zout en wat suiker. Bak de coquilles zeer kort in wat bakboter (deze mogen van binnen nog rauw zijn!) en snij ze doormidden, onmiddellijk op het bord schikken, samen met de courgettes en het witlof. Afwerken met een plukje kervel.

De ham en dein dunne schijfjes gesneden citroeuien op voorhand drogen in de oven, tussen vellen bakpapier en 2 bakplaten. Bakken gedurende 120 minuten op 100°C. De ham en de Citroen moeten droog en krokant zijn... Het bladerdeeg uitsnijden, er een non-blad opleggen, bedekken met de gemalen oude kaas en terug toedekken met een plak bladerdeeg. Dit bestrijken met een losgeklopte eidooier. Tenslotte hierop de gedroogde ham plaatsen en goed aandrukken. Plaats dit in de oven voor 15 min, op 180° C.

12

4V HERIJGERS IIIIIIL Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

ceuuinck

Laat de rijstnoedels weken in wat water (minstens een half uur) en laat ze vervolgens uitlekken. Stoof de lente-uitjes aan in wat limoenolie en voeg hieraan de geweekte rijstnoedels toe. Op smaak brengen met peper en zout en een scheutje Xeresazijn. Bak de tonijnsteaks met peper en zout kort in wat limoenolie, en voeg hierbij de Xeresazijn en de room toe. Laat kort koken. Op de tonijnsteaks een klein beetje tapenade leggen. Serveren met de Chinese rijstnoedels. de saus en het nori-bladerdeeg. Garneren met de gechoogcle schi 1 jes Citroen.

Sabayon glacé met frambozen Benodigdheden: • 8 eierdopjes zoete wijn (bijv. Gaillac, Monbazillac, Sauterne of Cadillac) 8 eetlepels griessuiker • 10 eidooiers 1/2 liter opgeklopte room (40%VG) • frambozencoulis • abrikozencoulis 24 frambozen 8 bladerdeegtarteletjes poedersuiker 8 top jes muntblaadjes

Bereiding: Bereid een sahayon van de wijn, de suiker en de eidooiers. Klop deze nadien terug koud in wat ijswater en voeg de opgeslagen room toe. Vul ronde vormpjes tot de helft met deze emulsie en voeg dan de verse frambozen toe. Vul verder af met de sabayon. Zet de vormpjes in de diepvriezer en laat deze verder opstijven. Spuit een klein toetje slagroom op de borden en plaats hierop het warme bladerdeeg tarteletje. Haal de bevroren sabayon uit de vormpjes en plaats deze op het bladerdeegbodempje. Garneer met de 2 soorten coulis en werk af met het muntblaadje.

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur


OMSLAG VERHAAL Hoogstratenaar JEF VAN DEN BOSSCHE werd geboren in 1979. Eerst volgde hij de opleiding banketbakkerij in hotelschool Spijker. Na enkele jaren bij Marc Vandersmissen te hebben gewerkt, maakte hij de overstap naar bakkerij Dellafaille in Schoten. Sinds enkele jaren werkt hij opnieuw in Hoogstraten, bij restaurant Armiaen. Daar heeft hij zich herschoold tot kok. Hij volgde onder meer nog lessen aan het CMO. Het Kempens recept dat hij hier voorstelt, is voor vier personen.

Culinair Kempens konijn Ingrediënten: 2 konijnen 2 bloedworsten 2 peren 1 kruik Poorter bier 6 stronkjes witloof 8 middelgrote aardappelen peper, zout, suiker, kaneel een blokje kippenbouillon

Bereidingswijze: Het versnijden van het konijn vraagt wat werk, maar je kunt altijd aan je beenhouwer of in de supermarkt vragen of ze de filets en de poten (voor en achter) al willen verwijderen. Begin met de stukken konijn aan te bakken die je niet nodig hebt: de voorpoten en het karkas. (Dus alles behalve de filets en de achterpoten.) Als de stukken mooi goudbruin zijn, gooi je ze in een pot en giet je er het Poortersbier, wat water

en de kippenbouillon bij, totdat het vlees onder staat. Laat dit alles goed koken het zal de basis vormen voor je saus. Neem vervolgens de achterpoten van het konijn en verwijder het onderste beentje. Dit doe je door je mes op het beentje te plaatsen en naar onder te snijden. Met wat gepruts krijg je het beentje makkelijk los van het vlees. Normaal zou je nu een mooi open boutje moeten krijgen. Dit boutje gaan we opvullen met de bloedworst. de peren en de kaneel. Neem de bloedworsten en verwijder het vel. Gooi de rest in een kom, voeg er de geschilde en in fijne blokjes gesneden peer bij, een vleueje kaneel en een scheut van het konijnenbiervocht dat staat te pruttelen. Prak dit alles met een vork, totje een zwarte brij met Witte brokjes krijgt. Vul hiermee de konijnenbouten op en bind ze dicht niet een keukentouwtje. (Je kunt hiervoor ook varkensnetten of krepinetten gebruiken, die te verkrijgen zijn in de beenhouwerij). Dank nu even de goden of drink een goede teug vanje glas Poortersbier, datje ongetwijfeld hebt ingeschon-

ken. Het zwaarste werk is immers gedaan! Dan beginnen we aan de witloofstoemp. Maak van je aardappelen een puree. Als je aardappelen bijna gaar zijn, snij dan je witloof in stukjes en bak deze in een hete pan, met wat suiker, peper en zout gaar. Maak nu je puree verder af, maar kruid niet te hard! Voeg het witloof er aan toe. Bak vervolgens het konijn: de gevulde houten en de filets. Opgepast, de houten hebben wel heel wat meer tijd nodig dan de filets, die in een mum van tijd gaar zijn. Laat ons nu nog eens naar de saus kijken, die normaal ZO goed als klaar moet zijn. Neem wat vocht uitje sudderende pot, smaak het af niet wat peper en zout. (Eventueel ook een beetje suiker, want liet bierkan een bittere smaak geven.) Werk af met een beetje ijskoude boter, wat de saus een kleine binding zal geven. (Eventueel gebruik je bindpoeder.) Om het gerecht een plezanter uiterlijk te geven, plaats je een mop stoemp in het midden van je bord. De gevulde bout zet je er bovenop. De filet snij je in kleine plakjes, die je rond de stoemp legt. Dan gietje er een beetje saus rond en strooi je nog wat stukjes peer over je bord. Als je toevallig nog wat peperkoek in huis hebt, dan kan je ook deze nog fijn rondstrooien. Misschien is het recept niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar zolang je het belangrijkste ingrediënt - de liefde - er in verwerkt, kan er haast niets misgaan! En gaat er toch iets fout, dan kan je nog altijd terecht bij één van de vele schitterende horecagelegenheden in onze contreien. Véél succes!

DE WERELD VAN

k

ZEE, T

Noe

VöOR Vfi 'rj //\R

,JA? 13


V.V.V. Hoogstraten dankt haar Partners 2003 Wij danken de Hoogstraatse ondernernemers die ons steunden in 2003 en wensen hen veel succes in 2004

Horeca Uitbatingen Café 't Verschil , Café 't Fortuin Meer, Koffiehuis Martens Meersel-Dreef , Brouwershoeve Meersel-Dreef, Café de Dreef Meersel-Dreef , Café de Gelmel , Café de Marschalk Meer, Café de Posthoorn Meerle , Café de Velo , Café de Wachtzaal , Café In Holland Castelré, Café Papillon Minderhout, Eetcafé-Zaal de Eiken Meer, Chinees Restaurant Emperor's Garden , Conferentiecentrum den Rooy Meerle, Café De Guld Wortel, Brasserie De Gulden Coppe, Brasserie-Feestzaal De Paerdekop Meer, Feestzaal -Taverne De Voorthoeve Meerle, De Zevenster Meersel-Dreef , De Zuuten Bek Mosten Meer, Discotheek Highstreet, Eethuis de Eiken Meer, Eethuis Roma, Frituur 't Beekske Meersel-Dreef, Frituur de Vredesboom Meer, Frituur Jan , Toon en Magda Frut Meer, Tearoom-lJssalon Het Moment , Hof ter Smisse Feestzalen, Hostellerie de Tram, Restaurant Arm iaen , Restaurant Begijnhof, Restaurant Culenborg, Restaurant De Tram , Restaurant Noordiand , Restaurant Roma, Taverne 't Heike Minderhout, Tearoom-lJssalon de Blauwe Regen, Taverne de Jachthoorn ,Grand Café den Bottel ,Taverne het Eglantierken, Taverne Meerlust Meersel-Dreef , Taverne 't Knechtjeshuis ,Taverne Torenijzer

Kamer met ontbijt De Griffioen Hoogstraten, Familie Geerts Wortel, Familie Sprangers Hoogstraten, Het Meuleken Wortel, Inn 't Hoog, Kasteel Maxburg

Winkels en Diverse A Posteriori Inhijstingen Bakkerij Duson , Bakkerij Joost Muesen , Bakkerij Mathysen Bloemenboetiek, Boekhandel Van den Abeele, Bruurs Kleding Chocoladehuis, CM Productie, Dameskleding Studio Jess, De Berrie Fietsen Verschueren, Framandi Lederwaren-Schoenen Green House, Immo De Boer, Iris Bloemenatelier, Juwelier Tibax, Kempi Meubel, Kleding Keeroen ,Optiek Tom De Bruyne Penfo Fotografie, Schoenen Pillot , Standaard Boekhandel UNIZO Hoogstraten

Ho og L " straten 14


Ot

0

van uit het stadhul«s,.

1

Schaamteloos

Rij kswachtkazerne verloren voor Hoogstraatse gemeenschap Het is als een donderslag bij heldere hemel wanneer het college op 27 mei 2002 de verkoop van de rijkswachtkazerne voorstelt aan de gemeenteraad. De oppositiebanken trillen van ontsteltenis. Ook heel wat cultureel geïnteresseerde Hoogstratenaren die ervan droomden daar een cultuurcentrum te bouwen kunnen hun verbazing en ergernis niet verbergen. Vooral het ontbreken van enige vorm van inspraak en de weigering van ook maar de minste motivatie doet bij heel wat mensen de deur dicht. Meerderheid tegen oppositie keurt de verkoop goed. Een jaar later bepaalt de gemeenteraad de voorwaarden van verkoop. Stedenbouw en Monumenten en Landschappen hebben intussen al duidelijk laten weten dat een cultureel centrum op die plek onbespreekbaar is. Twee projecten dienen zich aan : één met een louter privaat karakter, een ander met een meer gerneenschapsgericht doel. Het is uiteindelijk de privé die de buit binnenhaalt, ondanks de lagere score door een onafhankelijk beoordelingscomité. De vroegere rijkswachtkazerne wordt een hotel. Hoogstraten is een stuk patrimonium kwijt en dit gemeentebestuur zijn schaanv'e.

Te koop Na de principiële goedkeuring van de verkoop van de voormalige rijkswachtkazerne in het centrum van Hoogstraten, kreeg het gemeentebestuur heel wat kritiek over zich heen. Een reden te meer voor het college om dit beschermde monument niet zomaar op de markt te gooien. Er werd een constructie bedacht waarbij belangstellenden een project van herbestemming konden indienen. In het dossier 'Projectvoorstellen aankoop voormalige Rijkswachtkazerne'. dat de gemeenteraad op 28 juli 2003 goedkeurde, formuleerde het bestuur haar wensen in verband met de toekomst van de kazerne en de modaliteiten die de jury moest hanteren bij de beoordeling van de voorstellen. Pas na de toewijzing van de kazerne door de gemeenteraad, op advies van een onafhankelijk beoordelingscomité, zou de achterliggende grond langs Burg. J. Van Aperenstraat verkocht worden. Naar verluidt werden er een tiental dossiers aangekocht, maar er werden maar drie voorstellen ingediend, waarvan er één niet conform de gestelde voorwaarden was. De twee projecten die in aanmerking komen zijn een hotel door Immo Noord nv. en een aardbeimuseum door de cv. Veiling van Hoogstraten.

Veiling Hoogstraten Veiling Hoogstraten wil in de kazerne wat zij noemen een "Open Aardbeicentrum" onderbrengen. Het moet een dynamisch cultuurtoeristisch project worden, dat naast het begijnhof, de kolo-

nies en de kerk, veel bezoekers naar Hoogstraten moet brengen.

De binnenkoer van de kazerne, die men kan bereiken langs de centrale ingang, wordt in glas overdekt. Daar wordende bezoekers ontvangen, daar kan men rustig keuvelen, de krant lezen, naar een tentoonstelling kijken en iets drinken. Kortom een ontmoetingsruimte. Vanuit die binnenplaats kan de bezoeker terecht in de verschillende functies, die eromheen liggen. In het hoofdgebouw vooraan links en op de eerste verdieping is er plaats voor een aardbeicentrum', een eigentijds opgevat museum, met educatieve programma's en doe-dingen voor jong en oud. Burelen en een bibliotheek maken het aardbeicentrum compleet. In het hoofdgebouw rechts is er een bezoekerscentrum. De initiatiefnemer noemt het een 'voorpostfunctie', waar de bezoeker doorverwezen wordt naar andere belangrijke cultuurtoeristische troeven van de stad. In het bijgebouw rechts, achter de lokalen waarvan hierboven sprake, voorziet de Veiling plaats voor de dienst Toerisme, die dan meteen toegankelijk zou worden voor andersvalide en mensen die niet meer zogoed te been zijn. Aan de overzijde van de overdekte binnenkoer is er een verbruikzaal met een open keuken. En dan is er nog plaats voor vergaderlokalen op de zolder van het hoofdgebouw en voor kamers met ontbijtfunctie, die ingericht worden op de verdieping van de bijgebouwen.

In de tuin achter de binnenkoer voorziet de veiling een conciërgewoning, op de plaats waar nu drie grote garages staan. De tuin zelf wordt als open ruimte behouden en doet dienst als tuinterras, met een min of meer vaste shelterconstructie, zodat er regelmatig optredens georganiseerd kunnen worden.

Immo Noord Immo Noord stelt een project voor waarin plaats is voor een hotel met 22 kamers, in combinatie met een huisbrouwerij, een bar restaurant en enkele lokalen die een publieke functie krijgen. In het gelijkvloers van het hoofdgebouw is er links plaats voor lokalen met een publieke functie, dat kunnen vergaderlokalen of een tentoonstellingsruimte zijn. Rechts van de poort zijn er lokalen waar de onthaalfunctie van het hotel komt, de balie zeg maar. De 22 kamers van het hotel kr,:jgen een plaats op de eerste verdieping en de zolder van het hoofdgebouw langs de Vrijheid en in de verdiepingen van de bijgebouwen. Links van de binnenkoerorganiseert lmmo Noord een huisbrouwerij en aan de rechter zijde van de koer komt er een bar - restaurant, een functie die doorgetrokken wordt in de tuin, op de plaats waar nu de garages staan. De binnenkoer wordt in het voorstel van Immo Noord niet overdekt. In hun voorstel is het een doorgang van de ene functie naar de andere en eventueel naar de achterliggende gronden. Want, ook al is het gebruik van de achterliggende gronden hier niet aan de orde, Immo Noord rekende erop dat ze de gronden zou kunnen aankopen bij de publieke verkoop in december. Als dat lukt wil Immo Noord er een gebouw met een behoorlijk aantal serviceflats bouwen en zou er een doorgang van de Vrijheid naar de Burg. Van Aperenstraat komen. Maar dat is hier en nu niet aan de orde. De publieke verkoop van die achterliggende gronden had plaats op 4 en 18 december om 16.30 in zaal de Welgezinde van het administratief centrum.

Beoordelingscomité De gemeenteraad van 28 juli 2003 keurde een aantal voorwaarden goed waaraan het project moest beantwoorden vooraleer het in aan,nerking kwam voor de aankoop. Volgens deze voorwaarden zou de eigendom verkocht worden aan de privé persoon, de vereniging of de vennootschap die voor 15 oktober een project ingediend had en waarvan het beoordeling.scomité van oordeel was dat liet project het meest beantwoorde

15


GEMEENTERAAD

H gelijkvloers

--------,-,,,v

-,

000I1i3LJÇtJ api3

museale functie circu1atie D samtair horeca bali&tOriSeflt0o1'sh0P eonciergeWfl' overdekte binnenplaats - fietsverhuur betging afval D berging

-

film

-

--

/ :

--

i

Enkele fragmenten uit het verslag: Het project Veiling cv.:.

-

\ N\

en Monumenten en Landschappen. De kandidaten kunnen zich, wat dit betreft nooit op dit verslag beroepen. In het verslag is duidelijk naar te nemen dat Monumenten en Landschappen zeer kritisch staat tegenover het project van Inuno Noord. Het verslag werd pas Iciter opgemaakt en ondertekend. De vertegenwoordigers van Stedenbouw hebben eveneens hun visie en beoordeling op beide projecten gegeven maar zullen pas weken later gans de beoordeling in twijfel trekken. Dit doet bij heel war mensen liet vermoeden rijzen dat hier andere invloeden meespelen.

'Stedenbouwkundig is dit voorstel zeker verdedigbaar. Dejury beoordeelt het openbaar karakter van het voorstel als positief en waardeert dat het voorstel een maximaal respect opbrengt voor de bestaande toestand van het hoofdgebouw. De ingrepen op het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn minimaal en respecterende draagkracht van het monument. Het feit dat de zolder als vergaderlokaal als één grote ruimte herkenbaar blijft sluit aan bij het voorgaande. De aanpassingen aan de bijgebouwen zijn in harmonie met het hoofdgebouw en de functies die er worden ondergebracht, en méér aanpassingen van het gebouw vragen, zijn oordeelkundig ingepast.'

--- —J U40

IlIj

.

52 m2 81 m2

Het project Immo Noord nv.

T

.

21titt

-

mm Ii - 191112

is eS

L

Het voorstel van de Veiling 1 -loo gstraten is een geschenk voor de stad: het zou een cultuurtoeristische troef worden voor de stad, zijn inwoners en zijn bezoekers. Om God weet welke reden kiest een meerderheid binnen het bestuur toch voor een commercieel project. aan de voorwaarden en de wensen, zoals geforinuleerd in het dossier. Het comité bestond uit twee vertegenwoordigers van Monumenten en Landschappen en twee vertegenwoordigers van Stedenbouwmetde cultuurbeleidcoördinarorals secretaris.Het comité moest in cie beoordeling rekening houden met een aantal criteria zoals de aangeboden prijs, de functie na de herbestemming, de meerwaarde die cle herbestemming heeft voor de Vrijheid en voorHoogstraten, het behoud van de archirecturale waarde van het gebouwen de originaliteit van het ontwerp en hergebruik van hedendaagse elementen hij de noodzakelijke aanpassingen. Voor al deze criteria werden punten toegekend. In het totaal scoorde liet project Veiling 88op 100, het project linmo Noord 73 op 100. Het project Veiling scoorde voornamelijk beter op liet vlak van het

'ri

behoud van de architecturale waarde, de originaliteit van het ontwerp en hergebruik van hedendaagse elementen. Tevens deed zij een bod dat 15.000 euro hoger lag dan dat van de concurrentie: 500.000 euro tegenover 485.000 euro. Dejurvleden spreken zich met ten gronde uit over de meerwaarde die de bestemming heeft voor de Vrijheid in het algemeen en Hoogstraten in het bijzonder. Ze zijn van oordeel dat Hoogsrraten allicht nood heeft aan een hotelaccomodatie enerzijds en dat elke stad gelukkig zou zijn niet een dynamisch culturele invulling anderzm:jds. Verder blijft deze beoordeling een advies naar de geineen te toe ciie zich uiteindelijk zal moeten uitspreken aan wie zij de rijkswachtkazerne wil verkopen. Deze beoordeling door de leden van het beoorclelingscomnité houdt geen goedkeuring in van het voorstel door de diensten Stedenhouw

Stedenbouwkundig is clii' voor.rtel bespreekbaar, ook cii is Monumenten en Landscliczppen minder gelukkig niet een nieuwe bouwlaag op het plcit dak boven de cellen. Voor de Cel RO kan dit wel, omdat er een groter architecturaal geheel ontstaat wanneerde achterbouw opgetrokken wordt. gelijkaardig aan de zijvleugels. Monumenten en Landschappen heeft eritstige bedenkingen hij het zwcmre pro gramnnia man zeven kamers in cie eerste verdieping van het hoofdge1,ouw en evenveel op cie zolder. Los daarvan vragen de juryleden zich af in hoeverre het plan gerealiseerd kan worden zonder zware technische ingrepen. De behoedzame aan pak, waarvan sprake, zal hij cle uitwerking in liet gedrang komen als men rekening houdt met stabiliteit en regelgevin gen allerhande. In essentie stelt men vast dat het programma domineert op het monument, terwijl men in monumentenzorg moet vertrekken van het gegeven van het monument, om zich vervolgens de vraag te stellen welke invulling haalbaar is.'

Gemeenteraad stelt beslissing uit Op II novemberwerden detwee projecten achter gesloten deuren voorgesteld aan de gemeenteraadsleden en op 17 november zou de beslissing vallen in de openbare zitting van de raad. Burgemeester Van Aperen stelde evenwel voor dit punt te verdagen naar een speciale gemeenteraadszitting van 29november. Volgens hem was het dossier niet volledig daar er nog enkele brieven zouden zijn binnengekomen waaronderéén van eenjurylid van Stedenbouw. Meer-


GEMEENTERAAD

Vi

0 (D (D

co

CD CD (1)

2 0. CD

derheid tegen oppositie (14 tegen II) stemde voor uitstel van beslissing. Raadslid Verlinden (CD&V) wou van deze gelegenheid gebruik maken om een amendement toe te voegen waarin de koper van de kazerne het recht van voorverkoop zou krijgen voor de aankoop van de achterliggende gronden (lot 3) aan de Burgemeester Van Aperenstraat. Hierop zou Immo Noord dan serviceflats kunnen bouwen. Dit voorstel werd echter door een overgrote meerderheid weggestemd. Schepen Roger Van Aperen vond dit niet eerlijk ten opzichte van andere geïnteresseerden vermitserduidelijkvoorafafgesproken was om dit perceel afzonderlijk te verkopen. 'Als we het in ééti geheel hadden willen verkopen waren er misschien ook wel andere gegadigden geweest." Ook Juul VerhuIst verzette zich categoriek tegen dit voorstel van Immo Noord."Als ge hierin stapt, begint ge een eindeloze procedureslag. De gemeente moet zich houden aan de regels." Ondanks de verdaging was het reeds duidelijk aan te zien hoede kaarten geschud werden. CD&V leek duidelijk verdeeld over de keuze, Agalev koos resoluut partij voor het project Veiling. Alles zou bepaald worden door de meerderheidsgroep en cruciaal was de vraag of burgemeester Van Aperen zijn ploeg op één lijn zou krijgen. Wie zijn oor een beetje te luisteren gelegd had had al lang begrepen dat de voorkeur van de burgemeester ten volle naar het project van Immo Noord zou gaan of toch zeker niet voor het project van de Veiling. HOOP koesterde heel wat sympathie voor het veilingproject maar schepen van Financies Staf Peerlinck had heel wat moeite met de financiële consequenties van een overgang van de Toeristische dienst naar de rijkswachtkazerne.

Kritiek Aan de uiteindelijke toewijzing ging een hele discussie vooraf en het was duidelijk dat heel wat leden van de raad, zowel uit de meerderheid als uit de oppositie, ernstlge vragen hadden over de manier hoe met dit dossier was omgegaan. Zeker de rol van de juryleden van Stedenbouw die op het allerlaatste moment de beoordeling in twijfel trekken alsof ze niet zouden geweten hebben dat er punten moesten gegeven worden. Nochtans waren zij betrokken bij voorafgaanclelijke gesprekken met het college over de bepaling van de voorwaarden. Het is duidelijk dat er in deze zaak zwaar gelobbyd is en liet lijkt ons logisch dat de invloed van architect Jef Blockx als voormalig schepen van de gemeente Hoogstraten en voormalig ambtenaar bij Stedenbouw hierin een niet onbelangrijk aspect zou kunnen zijn. Huidig schepen René Sprangers heeft eveneens zijn beden-

Bij het grondpian links: Immo Noord ziet het groot. Deze investeerder wil ook de achterliggende kopen en er serviceflats bouwen. Wat de kazerne zelf betreft droomt Immo Noord van een hotel en een huisbrouwerij. Monumenten & Landschappen maakt ernstig voorbehoud. Volgens 'mensen uit het vak 'zou de huisbrouwerij, noch het hotel economisch haalbaar zijn.. 17


GEMEENTERAAD

SÇLEd9N

LOEWE.

kingen bij de manier van werken van Stedenbouw. "Stedenbouw heeft de puntentoekenning in het verslag van de beoordelingscomité niet in vraag gesteld, zelfs niet na aanpassing van het verslag. Pas één maand later komen er vragen overde puntenbedeling. Ik heb daar bedenkingen bij. Eén van dejuryleden van Stedenbouw is hier zelfs vooraf geweest op vraag van het college om overde kazerne advies te geven aan de gemeente.' Raadslid Baets verweet het college dat er in dit dossier brieven achtergebleven zijn. "Wij kunnen moeilijk oordelen in dit dossier waar stukken achtergebleven zijn. Ik heb ernstige vragen over de objectiviteit in dit dossier!" Jan Huybrechts van zijn kant heeft ook heel wat vragen over de wettelijkheid van deze beslissing. "De beslissing van de gemeenteraad van 27/5/2002 wordt hier niet nageleefd. De beoordeling van de jury was een cruciaal element en dat wordt hier genegeerd"

Wie van de twee?

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. 1 Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

oewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

W.

Wanneer de discussie aanvangt verlaat Annie Desmedtde raadszitting. Zij is de schoonzus van Armand Coenegrachts, die in dit dossier Immo Noord vertegenwoordigt, en mag dus niet deelnemen aan de stemming. Raadslid Piet De Bie is afwezig en dus moeten 23 raadsleden zich uitspreken wie de rijkswachtkazerne mag aankopen. Ward Baets heeft zijn bedenkingen over de objectiviteit in dit dossier. Volgens hem zijn er brieven achtergebleven. Zijn buurman Mark Haseldonckx vraagt het college wat de intentie van het bestuur is met de Toeristische Dienst van de gemeente. Deal dan niet overheveling van de Toeristische Dienst naar de rijkswachtkazerne zoals in het project Veiling staat beschreven zal een belangrijk element in de discussie worden. Voor de Veiling was de verhuis ervan een conditio sine qua non. Als de Veiling dus de kazerne aankoopt zal de T.D sowieso verhuizen. Burgemeester Van Aperen geeft te kennen dat men het hier niet volledig over gehad heeft, maar dat het alvast niet de intentie van het bestuur is de TD te laten blijven waar hij nu zit. Baets en Haseldonckx zullen beiden voor het project Veiling stemmen. Staf Peerlinck van HOOP ziet geen bezwaar in een overheveling van de TD, maar niet onder alle omstandigheden. Zijn collega in het college, Rene Sprangers, verwoordt het standpunt van HOOP. "De gemeenteraad beslist op basis van het verslag van de beoordelingscommissie die uitmaakt of er aan de voorwaarden voldaan is." Hierbij heeft hij bedenkingen bij de manier waarop de afgevaardigde van Stedenbouw achteraf de puntenbedeling in vraag stelt. "Deze man is vooraf op vraag van het college hier geweest om advies te geven overde kazerne. Hij heeft zelfde lijnen mee uitgezet hoe de procedure zou verlopen, zat mee in de jury en komt achteraf vertellen dat hij niet wist dat er met de punten rekening zou gehouden worden."Voor HOOP is het project van de Veiling zeker het beste. De Veiling wil bijkomende investeringen doen buiten de subsidies. Zij garandeert een investering van 4miljoen euro. Het aardbeiencentrum is zeker een meerwaarde voor de streek en de Vrijheid. De land- en tuinbouw is erg geëvolueerd, maar toch is de rol van de tuinbouw in de streek zeker niet uitgespeeld. Het zwakke element in dit dossier is echter de koppe-

Raadslid Vcr/tuhi (GROEN!) is van oordeel dat het bestuur haar eigen procedure niet volgt en zal bezwaar indienen bij het provinciebestuur. ling met de Toeristische Dienst. HOOP is duidelijk voor het project van de Veiling maar niet voor de overheveling van de TD. "Maar hierover kan nog onderhandeld worden," aldus schepen Sprangers. Raadslid Snoeys leest het standpunt van de KVBfractie voor. Voor haar zijn beide voorstellen waardevol maar zij heeft moeite niet de betaalde huisvestiging van de T.D. en het ter beschikking stellen van gemeentelijk personeel. Volgens Snoeys kan het aardbeimuseum van de Veiling ook terecht binnen het project van Immo Noord of "zij kunnen later terecht in andere openbare gebouwen".lnimo Noord sluit volgens KVB het best aan bij de door de raad gestelde doelstelling door" permanent levendig gebeuren van bewoning en beweging door het hotelgebeuren" Het project voldoet aan een behoefte binnen Hoogstraten: mogelijkheid tot overnachting in een hotel. Verschillende Hoogstraatse bedrijven en personen staan mee borg voor het welslagen van dit project ook al komen er geen subsidies. Besluit: Immo Noord biedt ons de beste waarborgen!" Raadslid Verhuist benadrukt nogmaals dat Agalev, het huidige "Groen!", nooit voorstander is geweest van verkoop van de rijkswachtkazerne. De meerderheid heeft echter anders beslist. VerhuIst heeft geen principiële bezwaren tegen een privéproject, maar heeft heel wat bedenkingen bij de zogenoemde meerwaarde van het project van Immo Noord. " Welke inwoner van Hoogstraten zal er ooit nog een voet in dit hotel binnenzetten ? En welke Hoogstratenaar zal er een serviceflat van deze projectontwikkelaaraanschaffen ? Er is in Hoogstraten inderdaad nood aan serviceflats maar niet op deze manier.Deze servicefiats zullen waarschijnlijk eerder een oplossing bieden voor financieel begoede Nederlanders dan voor de doorsnee Hoogstratenaar. Zal Monumenten en Landschappen akkoord kunnen gaan met de renovatie en restauratie zoals die nu ingediend is? Er zijn immers heel wat ingrijpende structurele veranderingen voorzien. De


GEMEENTERAAD

Schepen Sprangers (HOOP) maakt een doordachre analyse en stemt voor het project van de Veiling.

De kaarten zijii geschut. CD& V vraagt een schorsing aan en Ward Baets mag voor de Veiling stemmen.

Schepen Marcel Van Ammel zweert in alle toonaarden bij het voorstel van de Veiling en stemt voor linmo Noord.

promotor spreekt over de mogelijkheid voor een aardbeimuseuni maarerzijn alvast geen concrete afspraken met de Veiling." Verhuist heeft duidelijk een voorkeur voor het project van de Veiling. "Ik heb de laatste tijd veel gereisd in Europa en de aardbeien van Hoogstraen die kent men bijna overal. De aardbeien van Hoogstraten hebben een internationale uitstraling in tegenstelling tot Immo Noord. Die kent men alleen in de streek. Het aardbeienmuseum heeft een open deur en daardoor een lage drempel. Het is er voor de Hoogstraatse genieenschap en het wordt gedragen door de Hoogstraatse bevolking. Wie het dus goed met Hoogstraten voorheeft, stemt voor het project van de Veiling. Dit heeft een veel grotere meerwaarde voor Hoogstraten. Wij kunnen en willen niet anders dan voor het veilingproject stemmen. Wij willen zelfs ook dat de Toeristische Dienst naar de kazerne komt. Dit is een kwestie van onderhandelen. Maar zoals het nu gespeeld wordt ben ik beschaamd om in de raad te zitten." Raadslid Verlinden die in een vorige raad nog aandrong om Immo Noord het recht van voorverkoop te geven voor de achterliggende gronden zegt er spijt van te hebben dat de twee projecten elkaar niet gevonden hebben. Raadslid Verhuist pikt hierop in en stelt dat zijn partij gekant is tegen de verkoop van deze achterliggende gronden. "Dit moet voorbehouden blijven voor parkeer gelegenheid zoals ook in het gemeentelijk struc tuurplan staat aangegeven. En voor de prijs hoef je het ook niet te doen. 15 miljoen oude Belgische franken. Later moeten we wellicht zelf op zoek naar andere gronden voor de realisatie van een project en zullen we veel meerbetalen dan wat we nu winnen. Vergelijk maar eens uit het verleden. Wij verkochten de oude IKO gebouwen in de Gelmelstraat voor 12 miljoen BF. De gronden in het Groenewoud voor de IKO betaalden we 11,1 miljoen BF. de nieuwbouw van IKO op die gronden wordt geraamd op30 miljoen BF. Dan kun je je toch afvragen: wat was de zin van de verkoop van de oude IKO-gebouwen in de Gelmelstraat? Raadslid Jan Huybrechts treedt de argumentatie van HOOP en Groen! bij. Voor hem komt er slechts één project in aanmerking dat een meerwaarde heeft voor Hoogstraten en dat is dit van de Veiling.Hij betreurt het ten stelligste dat de bevolking nooit de kans heeft gekregen zich uit te

spreken over dit project. "Ik heb ook heel wat vragen bij de wettelijkheid van deze werkwijze. De beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2002 wordt hier niet nageleefd. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de samenstelling van de jury en over haar beoordeling." Raadslid Jef Van Looy krijgt het wat op zijn heupen en sneert Verhulst toe "Wilt ge zeggen dat hier in dit dossier gesjoemeld is 7" Er zijn twee leden geweest van de jury die ons schrijven dat er geen beoordeling is uitgesproken." Waarop Verhuist repliceert dat er in deze zaak slechts één besluit te nemen valt:"gans de procedure helemaal overdoen." Tot slot vergelijkt schepen Roger Van Aperen beide projecten die voor hem beide stedenbouwkundig aanvaardbaar zijn. "Het zijn twee prachtige projecten die volledig voldoen aan de noden van Hoogstraten. De wereld heeft nood aan bruggenbouwers. Waarom zijn beide niet samen in één project gestapt? Immo Noord heeft op twee dagen voor deze stemming nog laten weten dat zij ook zonder de achterliggende gronden nog kandidaat zijn voor de kazerne. Ik heb daarna nog contact gehad met de Veiling maar geen reactie vanuit deze hoek gekregen. De Veiling had nog een voorwaarde bij de aankoop (overheveling Toeristische Dienst), Immo Noord had haar voorwaarde (lot 3) laten varen. Daarom kies ik voor Immo Noord. Maar dan vraag ik ook aan de Veiling: berg a.u.b. uw plannen niet op."

haar ontgoocheling. En het volk van Hoogstraten...? Misschien moet die frank nog echt vallen.

Het doek valt Nadat iedereen zijn zeg heeft kunnen doen, volgt uiteindelijk de stemming. Van de 23 aanwezige raadsleden (Annie Desmedt had plaatsgenomen in de zaal en Piet De Bie was afwezig), stemmen er 13 voor Immo Noord, 9 voor de Veiling en één raadslid (Jef Van Looy) onthoudt zich. Deze laatste motiveert zijn onthouding: men isernietin geslaagd om tot één project te komen. De talrijk opgekomen aanwezigen vertrekken met gemengde gevoelens uit de raadszaal en tot laat in de avond wordt gans de zitting nog eens overgedaan in de plaatselijke drankgelegenheden. Ex-schepen Coenegrachts verlaat gelukkig het stadhuis en zal met spanning de koopdag van 18december afwachten. De delegatie van de Veiling verhijt

Heimwee Het is zonde dat dit monument voor de Hoogstraatse bevolking verloren is gegaan. Maar des te erger is de manier waarop dit allemaal gebeurd is. We hebben er enkel het raden naar welke beweegredenen er hierbij een aantal raadsleden gespeeld hebben. Misschien hadden wij met dit tijdschrift eens een grote enquête moeten houden over de toekomst van de rijkswachtkazerne. Het gemeentebestuur heeft in ieder geval geen inspraak gegund en zelfs niet de minste motivatie voor de verkoop gegeven. Maar als er uiteindelijk dan toch beslist wordt over de verkoop zou men op de eerste plaats toch kunnen verwachten dat het bestuur zijn eigen spelregels volgt. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er hier sterk getrokken is in dit dossier. Velen hebben dan ook vragen over de manier van handelen van de twee juryleden van Stedenbouw die achteraf verscheidene malen via brieven de beoordeling van de jury in twijfel trokken. Van de twee ingediende projecten wordt het project dat zich het meeste openstelt voor de 1-loogstraatse gemeenschap opzijgeschoven ten voordele van een louter commercieel en privaat project. Daarbij willen we het nog niet hebben over de rendabiliteit, en de manier waarop sommige partners mee in het project zouden betrokken zijn, maar de kritiek dat de modale Hoogstratenaar wellicht nooit een voet binnen dit gebouw zal zetten, zou wel eens heel terecht kunnen zijn. De toekomst zal uitwijzen hoe dit project zal evolueren. Groen!,het voormalige Agalev, heeft in ieder geval reeds bezwaar ingediend bij het Provinciebestuur. Volgens har heeft het gemeentebestuur zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet nageleefd. Het is aan de gouverneur om hierin uitspraak te doen. Intussen wordt definitieve goedkeuring van de verkoop uitgesteld. Een laatste bedenking vooraleer hier tijdelijk een punt achter te zetten: Als ik zie hoe burgemeester Van Aperen gans zijn groep in een dergelijk dossier op één lijn kan krijgen, heb ik enkel heimwee naar Kristin de Smet.


PERSOVERZICHT JULI Op 1juli om 19.00 uur ontstaat een breuk in de hoofdwaterleiding van een pompstation waardoor een honderdtal inwoners van l-loogstraten zonder water vallen. Rond middernacht is het defect hersteld.

juli - december

2003

De verkoop van boeken, die de bib de laatste jaren uit haar collectie genomen heeft, levert 3 400euro op.

Drie supermarkten van de familie Quirijnen, met vestigingen in Hoogstraten, Rijkevorsel en Meer, stappen over in de franchiseformule van GB.

Nederlanders komen massaal de grens over om producten te kopen, die men vroeger uit Nederland smokkelde. Een fles sterke drank is in België 8 euro goedkoper dan in Nederland.

Bij het rechttrekken van de Mark ijverde de groep LENK (Leefbaar Noorderkempen) destijds voor het behoud van een aantal meanders. Die gronden, in totaal acht hectare groot, worden nu als natuurreservaat erkend. In de nacht van 26 op 27 juli wordt de Toyota Landcruiser 90 van dierenarts Jan Voet uit Meer gestolen. In de wagen bevinden zich medicijnen en dure medische apparatuur. De Landcruiser is zeer gegeerd voor het plegen van ramkraken.

AUGUSTUS Kippenboer André Delcroix en zijn collega kwekers uit de regio krijgen opnieuw kippen in hun stallen. Bij Delcroix worden 10 500 kippen geleverd, het is meteen het einde van de vogelpest in onze regio.

Jij/t

-

'/\Cii iii((T

Ii/ijeeii

/e:eii iie ii» een

SJi/!i/ne/

inn

Je

1,1H

Je

gemeenteraad. De ouders en de kinderen van de lagere school in Meersel-Dreef nemen het niet dat meester Koen volgend schooljaar geen les meer mag geven in hun school. De actie heeft succes, meester Koen mag blijven. De vergaderingen van de OCMW-raad zijn openbaar maar er zijn zelden of nooit toehoorders. De ene wil meer ruchtbaarheid geven aan de vergaderingen, maar een meerderheid vindt het goed zoals het is. omdat een aantal agendapunten in de privé sfeer liggen.

Blueslegende Roland zorgt voor sfeer op de bleekweide van het begijnhof. Hij treedt er op tijdens de tweede uitgave van een "vat van 't stad", naar aanleiding van Vlaanderen Feest 2003.

Juli - Een nieuwe loods van liet Kempisch Gen'assenbedrijt i'wi Bram Molenaer in Meersel-D reef gaat in vlammen op. De brandweer kan beletten dat de brand overslaat naar de nabijgelegen woningen. 20

Een meerderheid binnen het stadsbestuur wil haar 123 kin lange rioleringsnet in leasing overdragen aan een Amerikaanse maatschappij om de riolen nadien terug te huren. Het is 'boekhoudkundige spitstechnologie', waarbij de oppositie veel bedenkingen heeft. De werkloosheid stijgt. Eindjuli was 8,74 % van de beroepsbevolking werkloos. Hoogstraten is één van de weinige gemeenten die, met 6.88 %, relatief lage werkloosheidscijfers kan voorleggen. In de gevangenis van Brugge is de 60-jarige Dymphna Simons uit Minderhout overleden. De vrouw zat sinds 1997 een celstraf van acht jaar uit voor de gruwelijke verkrachting van haar kleinkinderen

September - Het za/je maar gebeuren. Je mond valt open bij al het moois van Hoogst raten in Groenten en Bloemenpracht... énje gebit ontsnapt. Dankzij de kapelaan van de begijnhofkerk én een oproep in dit blad wordt de eigenaar opgespoord. Na dertien dagen kan de 'sss' weer normaal.


PERSO VERZICHT Er is grote belangstelling voor de Open Monumentendag met als thema 'steen'. Het plaatselijk OMD-comité stelde de ijskelders van de Vondelstede en van Maxburg open voor honderden belangstellenden. Het stadsbestuur en Unizo beslissen om de Vrijheid autovrij te maken tijdens de zondag van Hoogstraten in Groenten en Bloemenpracht. De kunstwerken komen nu pas écht tot hun recht. De uit Nederland afkomstige eigenaar van een waardevolle woning bij de kapel O.L.Vrouw van den Akker in Minderhout krijgt de toelating om een bescheiden verbouwing uit te voeren, maar sloopt gans de woning. Alleen de voorgevel en een deel van zijgevel blijven staan. De werken worden stilgelegd, maar het kwaad is geschied.

Augusni. Lin tLir t/wiens hij zijn niotoi die dieren in de nacht van 27 augustus probeerden te stelen. Hij t'erjoeg hen met een zei'ental welgemnikte schoten met zijn jcichtgeweer. "Ik schoot om te raken ". ''erduidelijkt hij.

In de parenclub Amahoela langs de Desmedtstraat in Minderhout wordt ingebroken. De dieven gaan er aan de haal met een digitale camera en een muziekinstallatie. De Stichting Kempens Landschap koopt 15 ha bosgrond langs de Blauwbossen in Minderhout. De stad betaalt 10 % van de kostprijs, die 250 000 euro bedraagt. De eigendom zal als wandelbos ingericht worden.

De gezinsbond, de vzw Langzaam Verkeer. de Wijkagent en het oudercomité van De Wijsneus organiseren in Wortel het project 'ruimte gevraagd voor voetgangers en fietsers'. Felgele figuren roepende automobilisten op om voorzichtigte zijn. Het Vredegerecht, sinds vorig jaarondergebracht in één van de directiewoningen van de strafinrichting in de Lindendreef, is te klein en wordt vergroot. De aanbesteding van de werken heeft dit jaar plaats. De werken worden volgend jaar uitgevoerd. De stad schenkt een 32 jaar oude brandweerwagen, die al geruime tijd stil staat, aan het missiewerk in het Chileense Ancud. Lekenhelpster Liesbet Faes is daar al geruime tijd werkzaam. Dooreen te hoog nitraatgehalte in beken en grach ten is Hoogtratcn als kwetsbaar gebied inge

kleurd in het Mest-actieplan. Een MAP-werkgroep gaat zelf metingen uitvoeren en er komt een mestuitrijverbod tot 1 februari 2004. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in de provincie op tien jaar tijd met 28 % gedaald. Die cijfers worden bekendgemaakt naar aanleiding van de Week van de Landbouw. Elf bedrijven, waaronder het bedrijf Sterkens-Van Dijck uit Wortel, zetten hun deuren open. Op enkele plaatsen op de Vrijheid is het straatmeubilair, de rode zitjes en de fietsrekken, gestolen. Als remedie laat het stadsbestuur de andere vastlassen.

OKTOBER Er komt geen crossterrcin langs de John Lijsenstraat in Meer. Het provinciebestuur keurde de plannen niet goed, nadat eerder de buurtbewoners protesteerden en het stadsbestuur een negatief advies uitbracht. De actie van de politie met de naam 'Atlas' is een succes. Een behoorlijk aantal drugskoeriers, smokkelaars en illegalen lopen tegen de lamp bij een controle van de politie aan de grens in Meer. Leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Hoogstraten sturen hun mascotte. Bolleke de beer, op reis door Europa. De beer heeft een koffer met foto's bij zich en maakt een reis langs scholen in Duitsland, Spanje, Italië en Noord-Ierland. Tegen het einde van het schooljaar wordt hij terug verwacht. Eind vorig jaar legde de politie de bouwwerken van een paardenfokkerij langs de Langenberg in Wortel stil. Nu dient de eigenaar een regularisatieaanvraag in.

K.V.R., die in de Sint-Clemenstraat te Minderhout woont, komt na een ongelukkig manoeuvre met zijn wagen terecht in de living van zijn overburen. De kinderen van het gezin die in de living zijn blijven ongedeerd, hun vader schrok zich een hoedje. Burgemeester Van Aperen stuurt gelukwensen aan ons prinsenpaar bij de geboorte van hun zoon Gabriël. Het tweede kind van Filip en Mathilde is geboren op de verjaardag van de burgemeester. De bib gaat een samenwerkingsproject aan met Ravels, Baarle-Hertog en Nassau. Alphen Chaam. Rijkevorsel en Merksplas.

SEPTEMBER Inwoners van 1-Ioogstraten zijn niet langer welkom in het containerpark van het lOK in Beerse. Het gebruik van dat containerpark kost de stad 11,12 euro per bezoek van een inwoner van Hoogstraten en dat is te veel.

Oktober - Twee ie. gele/s van de lokale politie bezoeken de tiei .s 1w/en van iie Hoogstraatse scholen gemeenschap. De leerlingen krijgen per leeftijdscategorie een uitgebreide uitleg over een bepaald aspect van de verkeersveiligheid. Leerlingen van het VTI Spijker volgen de buitelin gen van enkele medestudenten. 21


PERSO VERZICHT

L,

w~

-

Cahierde Brouillon, Het Slot en De Mussenakker hebben 17 209 euro of bijna 700 000 oude Belgische franken bij elkaar gebracht voor de 11.11.11 actie. Het is een nieuw record.

Wi

DDT OK Cars is failliet. De garage uit Meer, genoemd naar de vroegere garage van Dimitri De Tremmerie uit de Kampioenen, verdwijnt nu ook uit beeld.

t

De voorbereidingen van de bouw van zes windmolens ter hoogte van de transportzone in Meer starten begin 2004 en zullen tegen de zomer al groene stroom leveren. De weg die gebruikt wordt om de HSL aan te leggen zal ook gebruikt worden bij de aanleg van molens. Later komt op die plaats een fietspad, zodat de indrukwekkende constructies ook een toeristische troef worden.

rri1 -

Oktober Towtig bedrijee,, uit Hoogsiraten en Rijkevorsel zetten hun deuren open tijdens de Open Bedrijvendag. Duizenden mensen kwamen een kijkje nemen en maakten van de eerste deelname van Hoogsrraten een groot succes. Minister Dirk Van Mechelen was ook van de partij. Erfgoed Hoogstraten pakt uit met wat ze het 'uitpluishuis' noemen. Het is een educatief programma waarbij leerlingen van het basisonderwijs kennis kunnen maken met materialen in het algemeen en monumentenzorg in het bijzonder. Niet minder dan 27 groepen leerlingen gaan in op het aanbod. Zaterdag 18 oktober is er een fuif op Bergen ten voordele van de KVG afdeling Noorderkempen. Omstreeks 4uur 's morgens gaat een man aan de haal met de kassa. De lokale politie grijpt snel in en kan de man enkele kilometer verder arresteren. De politie ontdekt vijfduizend xtc-pillen en een halve kilo marihuana in een wagen die op zondag 23 oktober over de kop gaat langs de Ulicotenseweg in Meerle.

30, tegenover het Casino, en iets meer dan één hectare gronden bij de voormalige boerderij. In de dubbelwoonst komt een gezin wonen samen met een zestal mentaal gehandicapte volwassenen. Hoogstraten, of beter één van haar inwoners, haalt de wereldpers. Leo Van Aert reanimeert een koi-vis door mond-aan-mond beademing afgewisseld met hartmassage. Kranten, tijdschriften en TV stations uit verschillende landen brengen het nieuws.

Het stadsbestuur wil een 'grondfonds' oprichten en zelf gronden en woningen kopen om ze tegen sociale prijzen ter beschikking te stellen. Zo moeten jonge mensen de kans krijgen om in Hoogstraten te blijven wonen. Eén van de rekenmachines van de stad maakt telkens eenzelfde fout. Daardoor komt het bestuur 175 euro te kort om enkele meter grond, bij het kerkhof van Wortel, te betalen. Om een administratief moeilijk probleem eenvoudig op te lossen betaalt elke schepen 25 en de burgemeester 50 euro uit eigen zak. De werken om een fietspad aan te leggen aan de Noordzijde van de weg Merksplas Hoogstraten zijn gestart. Twee boordeigenaars kregen tot vandaag bij vergissing nog geen onteigeningsvoorstel. Dat zal allicht voor vertraging zorgen. -

De bewoners van de Strjbeekseweg en Groot Eyssel pikken het niet dat Leenaerts Bio een mestverwerkend bedrijf wil opstarten in hun buurt. Een delegatie van de buurtbewoners protesteert bij de aanvang van de gemeenteraad. Het college geeft een negatief advies. Verschillende GSM operatoren plaatsen in overleg antennes op de St.-Katharinatoren. De 105 meter hoge toren leent zich goed voorhet plaatsen van dergelijke installaties. Een 37-jarige Nederlander uit Hoogstraten wordt door de correctionele rechtbank van Turnhout veroordeeld tot zes jaar celstraf, voor zedenfeiten en slagen en verwondingen aan zijn minderjarige stiefdochter.

NOVEMBER De vzv Widar Stichting ondertekent een erf pachtcontract voor de woningen Kolonie 28 en

22

_

Oktober De leden van de vzw De Laermolen zitten met de handen in het haar. Het werven van sponsors loopt niet zoals verwacht en het stadsbestuur wil niet weten van een brug die alleen door voetgangers en fietsers kan gebruikt worden. De Stichting Kempens Landschap ziet in de gegeven omstandigheden af van de geplande aankoop. Maar de initiatiefnemers gaan door. Op 24 april 2004 wordt de molen in gehuldigd, met of zonder brug. -


PERSO VERZICHT De politie organiseert bij vijf gezinnen in Meer een huiszoeking. Ex-leden van de fanfare Sinte Rosalia. die nu bij De Eendracht spelen, zouden nog uniformen en instrumenten hebben van de brassband. Het bestuur van Sinte Rosalia diende een klacht, met burgerlijke partijstelling, in bij de onderzoeksrechter in Turnhout.

wezen aan Immo Noord. De kazerne wordt een hotel. Veiling Hoogstraten noemt de keuze 'bevreemdend'. De fractie GROEN! dient een bezwaarschrift in hij het provinciebestuur tegen de gang van zaken.

Discotheek Highstreet bestaat al 17 jaar en opende twee nieuwe zalen om haar status naar de toekomst veilig te stellen. De nieuwe zalen kregen de naam Hi-ChilI en Hi-25, maar dat zegt u weinig.

De Lijn start op 1 december met een verruimd aanbod van busverbindingen in de regio Turnhout. Wat Hoogstraten betreft wil men met een informatiecampagne vooral de 'Belbus' promoten. Als U een afspraak wil maken om de Belbus te nemen, moet u twee uur op voorhand het nummer 03 218 1494 vormen. Op zondag kan je de helbus niet nemen. Dan is de belbuscentrale gesloten.

Vlaams minister Van Grembergen geeft de stad geen toelating om de acht cipierswoningen in de Lindendreef te onteigenen. De formulering van het openbaar nut van de onteigening kan de minister niet overtuigen. De voormalige rijkswachtkazerne is nooit uit het nieuws. Op 28 juli legt de gemeenteraad de voorwaarden vast die moeten leiden tot de verkoop van de kazerne aan het project dat door een onafhankelijke jury als het beste weerhouden wordt. Op 29 no cmhci wordt dc kazerne Iocge-

DECEMBER

Vlaams minister van Onderwijs brengt een bezoek aan de Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen, een uniek grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen de gemeenten Hoogstraten. Merksplas, Ravels, Rijkevorsel en Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Dierenhandelaar L L. uit Wortel wordt veroor

deeld tot het betalen van een boete van 15 000 euro, omdat hij een man, afkomstig uit Azerbeidzjan, die hier illegaal verblijft, tewerkstelt. Een week eerder kreeg hij al een boete van 2.500 euro. Toen werd hij bij verstek veroordeeld omdat hij zonder vergunning handel dreef in inheemse en uitheemse dieren. Het Nederlandse TV-programma 'Opsporing verzocht' ontvangt dertig tips in verband met de carjacking op de parking van de Aldi. op 26 februari van het afgelopen jaar. De grond die gebruikt wordt bij de ophogingen voor de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Antwerpen en Breda zou vervuild zijn. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ontkent de klacht en laat bijkomend onderzoek uitvoeren. Twee F16-vliegtuigen maken een crash tijdens een oefening ergens boven Marche-en-Famenne. De piloot van het eerste vliegtuig, de 40-jarige Ronny Vaerten uit Scherpenheuvel, konit om het leven. De piloot van het tweede vliegtuig, de 22jarige Wouter RomboLits uit Meer, kan nog tijdig zijn schietstoel gebruiken en is licht gewond.

November - Ca/é De i\ iru November - De juivelieaak Martens, langs cle Vrijheid, kreeg op

0

Ji tint, aan de Laoçeitdeig in

Wortel, moet op bevel van cle politie één maand sluiten. Volgens

zaterdagnamniddag 1 november bezoek van inbrekers. De dieven

het stadsbestuur overtreedt uitbater Ronny De Bie tal van overtre-

profiteerden van de afwezigheid van de eigenaars en gingen er mnet

dingen. De uitbater is het daar niet mee eens: Dit kan niet meer"

unieke juwelen vandoor.

zegt hij.

L\

Je weet wel, daar op de hoek in

'

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

12j6rie>cc S1TiRIEHO]P (

Yf

23


ERFGOED

ERFGOED HOOGSTRATEN Erfgoedprijs 2003

Trage wegen Op drukke dagen gaat het er op de Vrijheid hectisch aan toe. Automobilisten geven eerder gas bij, liever dan te stoppen voor de voetgangers. Het is alsof ze schrik hebben dat hun koffer vol winkelwaar zal bederven. Op zon moment wens je een rustig alternatief: een achterstraatje, autovrij en als het kan met een hoftuin afgelijnd. In de meeste gemeentes heeft er eeuwen lang een netwerk bestaan van buurtwegen, kerkpaden en andere trage wegen. De Wet op de Buurtwegen van 10 april 1841 vertrouwt de aanleg van en de zorg voor buurtwegen toe aan de gemeentebesturen. Met succes, want op tien jaar tijd verdubbelde het buurtwegennet. Tot voor enkele decennia bleven de trage wegen trouw dienst doen, tot ze vanaf de jaren '60 langzaam maar zeker verdwenen. De ruil- en bouwverkavelingen legden nieuwe wegentracés vast. Kilometers oude paden verdwenen onder huizen, fabrieken en hectaren asfalt.

Actie vereist Maar omdat de buurtwegen tot het openbaar domein behoren, zijn ze in principe onvervreemdbaar. Volgens de oude buurtwegenwet vervalt dit recht pas door verjaring, als ze 30jaar volledig in onbruik zijn gebleven. Om een afgesloten weg opnieuw open te krijgen, moet men het openbaar karakter of het recht van doorgang aantonen. Vaak staat zo'n weg ingeschreven in de Atlas der Buurrwegen. Maar ook getuigenissen van gebruikers kunnen van pas komen. Het uiteindelijke doel is het opmaken van een

gemeentelijk buurtwegenplan. Binnen Erfgoed Hoogstraten houdt een werkgroep zich met de kerkpaden bezig. Momenteel inventariseert de werkgroep de trage wegen. De groep begon met de studie van een aantal kaarten en trok daarna op plaatsbezoek. Tot hun verbazing viel er nog heel wat te reconstrueren. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Erg is dat niet. Want hoe meer men vindt, hoe leuker het wordt. Momenteel is men op zoek naar getuigenissen van mensen die de paden nog gebruikt hebben. In deze fase kan de kleinste anekdote waardevolle informatie bevatten. Kunt u er iets over vertellen? Of zoekt u graag mee? Aarzel dan niet om contact op te nemen met August Lauryssen ( a.lauryssen@pi.be ) of met Dries Horsten ( horstendries@hotmail.com ).

(DII— GL)

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

---

áá

Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)31447.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

24

Erfgoed Hoogstraten wil elk jaar een 'ERFGOEDPRIJS' uitreiken aan de eigenaar van een gebouw dat met respect gerestaureerd of gerenoveerd werd. Ook u kunt meewerken aan de nominatie 2003. Welke gebouwen komen in aanmerking: De Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan de eigenaar van een woning of een gebouw waarvan de renovatie of restauratie voor het einde van 2003 beëindigd is. Het betrokken gebouw mag niet ingeschreven zijn op de lijst van de door Monumenten en Landschappen beschermde gebouwen. Alle inwoners van Hoogstraten kunnen een woning of een gebouw voordragen om genomineerd te worden voor de Erfgoedprijs. De werkgroep 'monumentenzorg' van Erfgoed Hoogstraten zal uit de voorgedragen gebouwen een vijftal restauraties nomineren. De genomineerde gebouwen worden bekendgemaakt in de Hoogstraatse Maand van april 2004; De winnaar zal uit de genomineerde gebouwen geselecteerd worden door een onafhankelijke jury, waarin de afdeling Monumenten en Landschappen sterk vertegenwoordigd is. De criteria die bij de beoordeling gebruikt worden zijn: § De mate waarin het gebouw aan de buitenzijde en van binnen gerestaureerd is met respect voor de historische en bestaande toestand. § De mate waarin eventuele aanpassingen aangebracht zijn met respect voor het historisch karakter van het gebouw. 6. De laureaat wordt bekendgemaakt tijdens de 'Erfgoeddag' op 18 april 2004. Aan de Erfgoedprijs zijn geen financiële voordelen verbonden. De eigenaars van de genomineerde gebouwen ontvangen een kenteken dat ze tegen de gevel van het gebouw kunnen aanbrengen.

Deze woning langs de Heilig Bloedstraat is behoedzaam gerestaureerd en komt allicht in aanmerking om genomineerd te worden voor de Erfgoedprijs 2003. Erfgoed Hoogstraten gaat ook op zoek naar zorgvuldig gerenoveerde boerderijen en boerenarbeiderswoningen. Praktisch. Indien u ergens in groot Hoogstraten een goed gerenoveerde woning of een fraai gerestaureerd gebouw weet staan, vragen wij u vriendelijk om het te laten weten voor het einde van januari 2004. Erfgoed Hoogstraten gaat op zoek naar het verhaal achter de restauratie en zorgt voor de eerste selectie. De winnaar van de Erfgoedprj s wordt bekendgemaakt tijdens een receptie op de Erfgoeddag 2004, op zondag 18 april. Voorstellen worden verwacht bij Patrick Melis, tel 03 314 39 06, e-mail patrick.melis@skynet.be (fli)

Lessenreeks "familiekunde" De Vlaamse Vereniging voor Farniliekunde (VVF), afdeling Kempen, organiseert in samenwerking met Erfgoed Hoogstraten een basiscursus "familiekunde" voor beginnende stamboomonclerzoekers. De lessenreeks bestaat uit vijf avonden (telkens 2,5 uur) met de volgende onderwerpen: burgerlijke stand, parochieregisters, andere bronnen, oud schrift en genealogie & computer. De lessen worden gegeven in de bovenzaal van het Stedelijk museum op het begijnhof van Hoogstraten. vermoedelijk in de maand maart. De prijs voor deze basiscursus familiekunde bedraagt 25 euro en maximaal 25 personen kunnen hieraan deelnemen. Bent u geïnteresseerd? Aarzcl dan niet om in te schrijven. Deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd, worden later uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal VVF-centrum voor Familiegeschiedenis in Merksem. Informatie en inschrijvingen bij Jef Schellekens, tel. 03 3 14 55 04 e-mail jozet'.schellekeiis@skynct.be


HISTORIE

Vierhonderd jaar terug in de tijd

Unie van Hoogstraten gende plaatsen bezet hield: ook nog dat, met het oog op brandgevaar, de huizen da'ar te dicht op elkaar waren gebouwd en met stro bedekt. De Unie vroeg Rijnheek. Daarmee waren de Staten van Holland het niet eens: zij stelden Grave voor. Grave "zo door den langdurigen oppressie des vijands als ook door de leste beleegering zeer verarmd ende bedorven" scheen te klein voor zulk een menigte van 8000 personen. Ondanks de bezwaren van het Esquadron viel de beslissing op Grave. Het verdrag werd definitief gesloten te Vucht in het legerkamp voor 'sHertogenbosch de 1 november 1603.

Vandaag stellen wij ons nog weinig vragen over de grens tussen Nederland en België. Na de Belgische opstand van 1830 in Brussel kreeg de scheidingslijn zijn huidige vorm. Maar deze grens tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden werd reeds getekend na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) bij de Vrede van Munster. Tijdens deze oorlog, een gevolg van de opstand tegen de Spaanse koning Filips II, was de grens een voortdurend wisselende frontlijn tussen de noordelijke 'staatsen' en de Spaanse troepen in het zuiden. Hoogstraten, met zijn belangrijk kasteel, kreeg beide partijen regelmatig op bezoek met alle gevolgen voor de plaatselijke bevolking.

III. Het einde van deze muiterij Intussen was Hoogstraten ontzet! Maar na af loop van het mislukte beleg en de terugtrekking van de troepen, was het landschap grondig veranderd. Het kasteel stond nog recht, maar hoe. Een grote partij van de hu tenmuren zou instorten en in de slotgracht terecht komen. Blijkbaar stonden nog meer buitenmuren op instorten als er niet spoedig iets werd gedaan. Na 15 dagen belegering lagen in Hoogstraten ook 45 huizen in de as. Op 15 oktober 1603 ontruimden de muiters het kasteel dat zij overdroegen aan prins Maurits. In Minderhout werden vruchten en granen geplunderd: het dorp werd volledig geruïneerd. De pastorij met de schuur werden vernield en de pastoor kon zijn belastingen niet meer betalen en vroeg aan de Staten der Verenigde Nederlanden om kwijtschelding voor de jaren 1603 en 1604. Het gehucht Castelré (Baarle) onderging hetzelfde lot. De veldvruchten van koren, gerst. haver en hooi werden er in de maanden van het krijgsgewoel, juli en augustus, door het krijgsvolk verwoest. Na aftocht van het leger van de Aartshertog is het leger van graaf Maurits van Nassau er acht dagen blijven liggen. Waardoor ook huizen en boerderijen werden vernield.

/

000000000000

schematisch huidige grens

K

Hoogstraten 'staats' gebied

Het Graafschap Hoogstraten in de 17 eeuw.

Op dat ogenblik werd de Unie van Hoogstraten bondgenoot van de Verenigde Provincies en Hoogstraten staats' gebied. Prins Maurits had bij de Staten-Generaal zijn plan om sHertogenbosch te belegeren weten door te drijven. Daarvoor wenste Zijne Excellentie uitdrukkelijk de hulp van het Esquadron (van dc Unie). In deze ruiters zag hij een troep knap krijgsvolk van oude veteranen, vol wrok tegen Albrecht. Hij achtte het een onvergecflijke fout zo dit flinke keurkorps van zeker wel 3500 weerbare mannen - die eigenlijk kosteloos het noorden dienden - als gevolg van armoede uiteen zouden vallen. Iets waarop het bestuur te Brussel inderdaad hoopte.

Het Esquaclron beloofde de Staten-Generaal ten dienste te staan met 1200 paarden en 2000 voetknechten, zo aan hun verlangen tegemoet gekomen werd, namelijk dat zij niet alleen voor hun 4 tot 5000 vrouwen en kinderen, maar ook voor de bagage een goede veilige plaats verkregen, terwijl zij, de gealtereerden, erop los trokken om contributie te heffen voor hun onderhoud. Over de keuze van de plaats ontstond geschil. Begin september 1603 stelden de Staten Wachtendonk voor. Hiertegen bracht de Unie in dat deze plaats te klein was, slechts voorzien van een poort en te veel bedreigd door de vijand, die tal van omlig-

Plunderen en onderhandelen Intussen had het Esquadron op strooptocht in het land van Kuik, de markies Malespina gevangen genomen. Dit kwam hen goed uit toen Aartsher tog Albrecht van plan scheen zijn banplakkaat toe te passen op enige hem in handen gevallen leden van de Unie. 'Wij zullen u nadoen", dreigden de gealtereerden en deze bedreiging volstond. Thans lagen de legers in hun winterkwartieren. Het Esquadron evenwel was geenszins van plan zich binnen Grave opgesloten te houden. De 25


HISTORIE muiters liepen Westfalen af, brandden en moordden in het Ladebornse, niettegenstaande alle overeenkomsten. Zij hieven ongeoorloofde taxaties in het land van Maas en Waal. Het regende weerom klachten over het gedrag van het Esquadron. De 19 en de 20 februari trekt het Esquadron met paarden en met geschut op Erkelens aan, dat de muiters moet binnenlaten en gebrandschat wordt. Dan gaat het los op Karpen dat zij eveneens bezetten. Zij trekken in het Keulse rond en ontzien zich niet de stad Keulen te bedreigen. Ook de omgeving van Luik heeft over hun tochten te klagen. Als gevolg op de steeds dringender klachten van de neutralen moet aan de Unie wel een afleiding gegeven worden. Maurits zou met 900 ruiters en 600 voetknechten van de muiters en 15 van eigen ruiterij en wat geschut een inval doen in Brabant en Henegouwen. De 19 april trokken zij naar Maaseik, Stokkem en Tongeren om in de nacht van de 28' Tienen te bereiken. De voorstad werd geplunderd, niaar door het niet opvolgen van de bevelen van de Staatse bevelhebber was de vijand in de gelegenheid de stad zodanig in staat van tegenweer te stellen dat men machteloos moest aftrekken. Het voorbeeld van de Unie van Hoogstraten werkte allernadeligst. De geest tot muiterij werd onder het krijgsvolk van de Aartshertog Albrecht zo algemeen dat zelfs zijn garde openlijk zou gezegd hebben dat zij, zodra de tegenwoordige gealtereerden hevredigd waren, er ook aan zou denken haar gang te gaan. Wederom ging het op toenadering aan met de Aartshertog. Het Esquadron voerde in dat ver band heimelijke onderhandelingen met Johan de Resimont, witheer van de abdij van Averbode, die denkelijk wel handelde in opdracht van Albrecht. Ook de bisschop van Roermond had sedert maart contact gezocht met de Unie, niet zonder resultaat! Eindelijk komt het tot een be-

0•,

/lei 26

ii

: i in dc 1$' eeuw.

slissende breuk tussen Binche en Bergen in Henegouwen. De Unie weigert verder op te trekken en de gealtereerden blijven te Binche stilliggen. Terzeifdertijd werd te Grave het verzoeningsverdrag gesloten tussen Herman van den Berg, bisschop van Roermond. Guerrera, kastelein van Gent en de Raad van de gemutineerden. De beruchte ban werd ingetrokken en zij ontvingen een vastgestelde soldij, zolang hun bepaalde afrekening nog niet had plaats gevonden. De muiters kregen verder gijzelaars en de stad Roermond tot verblijf. De 1811 mei was de troep bij Binche van het verdrag in kennis gesteld. De volgende dag brak het leger open gaf de tocht op. De 22 scheidden zich de wegen bij Tongeren. De Staatsen trokken naar Breda, de gewezen rebellen naar Grave. Grave wordt weldra door de muiters terug in handen van Maurits gegeven onder hartelijke bedanking voor de ondervonden hulpen beleefdheid.

Terug onder Spanje Het kasteel van Hoogstraten wordt door de Staatsen de 6k juni aan Albrecht teruggegeven. De gealtereerden betrokken het hun toegewezen Roermond. De groep was toen 12000 man groot en stond onder bevel van de Electo Fabio Pagano. Ze kwamen er op 30 mei 1604 aan. De gemutineerden hebben toen ook een "holteren leene rontzomme de stadt muyren" gemaakt, op kosten van de bevolking van Kessel en andere dorpen. De lengte van de muur werd toen 10232 voet gemeten. Ze bleven tot 14 mei 1605. Na uitbetaling van hun soldij (uit eigen beurs door Spinola) zijn de laatste gemutineerden uit Roermond vertrokken naar Diest en hebben hun standaard geschonken

aan de Graaf van Fontenoy. "Nadat de gemutineerden uitgetrokken waren is er uit de hemel een z6 grote en "continuele" stortregen gevallen, zoals sinds mensenheugenis niet gehoord of gezien is, waardoor alle vuiligheid en stank, die in de stad zeer groot was, verdreven is geworden. Zo dat het schijnt dat het een wonder en benedictie van God is geweest, want zonder twijfel was er anders een grote sterfte gekomen." Over de 12000 muiters waren uit Roermond vertrokken. Zo kwam de Unie van Hoogstraten tot ontbinding. Zo'n 2000 manschappen dienden nog de Aartshertog bij de mislukte poging om Sluis te ontzetten vele zijn echter na hun betaling huiswaarts gekeerd, anderen, die straf vreesden, gingen over in dienst van Prins Maurits.

Wederopbouw De Unie van Hoogstraten was gedurende meer dan twee jaar een sterke eenheid binnen de staat, die overeenkomsten en verdragen sloot en verbrak naar goeddunken. Tussen de talrijke muiterijen van het Spaanse leger was deze van Hoogstraten wel de belangrijkste en de grootste. Eigenlijk was het een goed uitgevoerde staking van militairen. Zij kregen volledig hun zin. Albrecht moest hun soldij betalen, hun amnestie verlenen en zijn banvloek intrekken, Roermond in pand afstaan en gijzelaars geven. Hij heeft hierdoor echter geen nieuwe muiterijen kunnen voorkomen. Voor Hoogstraten zelf en haar bevolking betekende het heel wat anders. Enkel rampspoed heeft ze hen gebracht. Een grote ravage, anarchie en rechteloosheid voor de gewone man. Omwille van de hoge belastingen, ziekten en moeilijkhe-


HISTORIE den zijn er velen vertrokken naar andere dorpen en steden, waar zij zich vestigden en bleven wonen. Het had een grote economische terugval voor de Noorderkempen tot gevolg. Eens de schade goed en wel overzien, ging men noodgedwongen opnieuw over tot de wederopbouw. De loopgrachten van het slot werden gedempt, de akkers opnieuw geploegd en bezaaid, moeizaam hernam het leven in het Land van Hoogstraten zijn normale gang. Men kwam overeen het kasteel tot neutraal terrein te verklaren en om te verhinderen dat het nog van groot strategisch belang zou zijn, dienden de versterkingen ervan nog verder te worden gesloopt. Zo zou het op krijgsgebied geen belangrijke rol meer spelen en door Noord en Zuid om zijn strategisch belang niet meer met zulk een massaal wapengeweld worden betwist.

Slot Heel even heeft l-loogstraten tot het Noorden behoord (1603-1604), maar vaak was het gewoon niet zo duidelijk of bleef men hier neutraal Spoedig zou het Twaalfjarig Bestand (1609 tot 1621) gesloten worden, wat een rustpauze betekende tijdens jaren van gruwelen en geweldpleging. Op de echte vrede moest men nog watjaren wachten. In 1649 kwam er gelukkig een einde aan de rampzalige Tachtigjarige Oorlog. Spanje erkende de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het Noorden, maar hield de zuidelijke Nederlanden in zijn bezit. Om de grens tLissen beide Staten of te bakenen, volgden de staatslieden de noordergrens van het graafschap Hoogstraten. De vreugde in ons grensgebied was groot. Geen woeste en plunderende soldatenbenden meer, geen platbranden van huizen en hofsteden en geen gijzeling van vreedzame burgers, zoals in de tijd van de Retorsie. De landbouw herleefde en de handel bloeide op dankzij de veiligheid der wegen. Meteen rezen er echter ook tussen Noord en Zuid tolmuren op die het aloude hertogdom Brabant in tweeën splitsten, die voortaan de handelsbetrekkingen in de weg stonden en de economische opbloei van onze gewesten eeuwerilang zouden belemmeren.

Doininiek Bolckmans Bronnen: J. Lauwerys, Het kasteel van Hoogst raten 1. HOK jaarboek 1978. L. Hermans, De Unie van Hoogstraten 1602-1604, in Liber Amicorurn Jozef Lauwervs, blz. 120-132, Drukkerij Haseidonckx, Hoogstraren, 1976.

De Laarhoeve een versterkt kamp Het leger van graaf Van den Bergh had het kasteel vruchteloos veertien dagen lang belegerd. Een maand na de aftocht kwam Kateljn Henricx, weduwe van Pauwel Bartholomeus, pachteres van de Larenhoeve, die zij huurde van de graaf van Hoogstraten, de schepenen verzoeken om op 5 september eens te komen kijken hoe de troepen heel haar boerderij hadden toegetakeld. Jasper Waechmans en Michiel Ghys Aerts trokken er als schepenen naartoe. Wat ze daar te zien kregen was bijna niet te geloven. Ze maakten een verslag. «De beemclen of weiden die liggen beneden het Biesblok en andere erven, die erneven liggen en die zich van daar uitstrekken over de straat van het Biesbiok en zo dwars door de Molenakker en die aan de Larenhoeve toebehoren, zijn door het leger van de Aartshertogen (Albrecht en Isabella) helemaal met tranchees doorgraven om er een schans van te maken over een afstand van 450 treden of stappen. Die schans is te midden van de beemden en driezen ian de buitenkant afgezet met rossen of graszoden, welke in de voorschreven beemden uitgestoken zijn. Een weide met een akker en achteraan een drieske aan het Biesblok, palende oostwaarts aan de straat en een weide westwaarts van de straat. welke met haver bezaaid was, zijn helemaal doorgraven en zitten vol putten en kuilen. Op die erven hebben sommige regimenten soldaten tijdens de belegering van het kasteel hun kwartier gehad dat helemaal vol barakken stond. In de voorschreven erven hebben zij de grond alom uitgegraven om die barakken aan alle zijden daarmee te sluiten en dicht te maken. Zo komt het dat clie voorschreven erven bijna niets anders zijn dan putten en kuilen. Het zal een zeer grote som geld kosten om die schansen wederom te slichten of effen te maken en om de putten of kuilen wederom te vullen. Zo blijkt het duidelijk dat de voorschreven weduwe en pachteres in de eerstvolgende jaren van die uitgegraven erven niet veel zal kunnen profiteren. Een ander beemdeke van de voorschreven hoeve ligt te Castelré op de rivier de Mark: het is ook zodanig gesteld dat de pachteres in de toekomst gedurende jaren niet veel ervan zal kunnen genieten. Toen het leger van graaf Maurits acht dagen lang op Minderhoutakker lag, heeft het nabij dat beemdeken een brug over de Mark geslagen. Zo trokken de soldaten van dat leger in grote menigte dagelijks over de rivier en namen met paarden, wagens en kalTen hun weg door dat beemdeken, zodat het helemaal is bedorven en het een open baan lijkt. Bovendien zijn er ook kuilen gemaakt en gegraven in een beemd tegenover de Larenhoeve met ook een schansken om de brug te bevrijden, welke aan de dijk nevens de voorschreven beemd ligt. Ook de akkers van de Larenhoeve op Minderhoutakker, evenals op de Molenakker, werden door het leger van graaf Maurits op talrijke plaatsen vol kuilen en putten gegraven, die niet zonder grote moeite en kosten zullen moeten effen gemaakt en toe gedaan worden. De bovenvermelde schepenen getuigen dan ook voor de volle waarheid dat de weduwe Bartholoineus, pachteres van de Laarhoeve, van haar veldvruchten, zoals hooi, koren, gerst, haver en boekweit in 1603 niet heeft kunnen profiteren of genieten, omdat de oogst van dit jaar voor de ingezetenen van Hoogstraten door de twee voormelde legers zo is vernield en onbruikbaar gemaakt dat niemand iets ervan heeft kunnen behouden.»

Zoete broodjes bakken.

Brood en spelen.

Van twee walletjes eten.

Iets op zijn brood krijgen.

Iets om den brode doen.

Dat is het hele eieren eten.

Brood op de plank.

Dat is al een hele boterham.

Een zacht eitje. 27


BRIEF

Louis Fransen uit Japan

Vlaanderen zendt zijn kerken uit Jos Bruurs is een klasgenoot van me en een hartevriend. Nu en dan krijg ik van heni een brief waar veel muziek in zit en waarin hij me telkens aanspoort om de moed er in te houden. Jos zij dank, kan je me aldus, bijwijlen, een moedige man noemen. Bij zijn laatste brief had hij een artikel gevoegd uit de Gazet van Antwerpen. De titel ervan was: 'Opblaaskerk vliegt naarJapan'. Vroeger zond Vlaanderen zijn zonen en zijn dochters uit, waarvan er overproductie was. Nu zijn deze voortbrengselen eerder schaars geworden en cle vraag ernaar, indien er die ooit was, werd miniem. In plaats daarvan: kerken dus. Opblaasbare. Wij weten wel dat elke kerk opbiaasbaar is. Maar daar zijn tegenwoordig twee manieren van opblazen. Er is de traditionele manier. Deze is eerder omsiachtig. Vraagt een lange deskundige voorbereiding, gebeurt ook van boven naar beneden en laat daarbij een onverkwikkelijke warboel achter. Onze Katrien, bijvoorbeeld, de parel van de Kempen, werd op deze manier opgeblazen. Er waren, naar ze zeggen, 2000 kg. dynamiet voor nodig. En die hanteert ge zo maar niet als een zak patatten. Op een ik en een gij stortten 105 meter naar beneden en de Vrijheid lag maandenlang vol met 400 jaar baksteen. Het duurde ook jaren eer ze al die stenen hadden afgekuist en weer opgestapeld tot de oorspronkelijke vorm. De andere manier van opblazen is nieuw, is eenvoudig en 'clean' en gaat van onder naar boven. Iedereen kan er trouwens aan beginnen. Je hebt alleen maar een degelijke fietspomp nodig. De opblazing zelf duurt wel drie uur maar je ziet dan ook voor je ogen een waar kunstwerk oprijzen: 14 meter hoog, met gotische bogen, met een preekstoel en zelfs met engehjes en glasramen. Er kan honderd man binnen. Voor een ernstige katholiek, bijvoorbeeld, om mee te nemen in zijn reiskoffer wanneer hij naar een heidens land vertrekt. Die eerste kerkelijke ballon vertrok dus intussen naar Japan. Je bewondering gaat uit naar deze laatkomende missie-ijver van de maker (die is van Zaventem: www.inflatablecliurch.com ) en van lieverlede komen ook verwachtingen op dat

EIKEN PLANKENVLOER

dit land eindelijk het ware licht uit het Westen begon te ontwaren. Maar je moet verder lezen: 'Vertrok naar Japan, verkocht aan een hotelconcern dat de kerk in de tuin wil opstellen...' Ziede, en die gaat hier opbrengen, zijt daar maar gerust in. Daar gaat daar in getrouwd worden. En trouwen doen ze nog vandeeg in dit land. En ze trouwen hier op een nonchalanteen gerieflijke, zij het dan ook op een sensationele, wat zeg ik, op een virtuele manier. In één van de trouwpaleizen. Ze worden meestal door een hotel uitgebaat als een niet te versmaden bijverdienste. 'En hebde gij centen, en hebde gij huisgerief, dan kunde gij trouwen met jou lief.' Centen moet je hebben. Dooreen genomen betalen ze een goei 20.000 euro's. Maar daar is dan alles inbegrepen. Eerst en vooral wordt op de boeddhistische kalender de trouwdag vastgesteld, want er zijn kwade en goeie dagen. Je duidt vervolgens de ceremonie aan dieje wenst: voor de goden bijv. daar kan je de Japanse goden kiezen, met een intiem Shinto-huwelijk, in kimono en waarbij heilige saké gewisseld wordt in rode lakwerkvaatjes ofje wil het voor Westerse goden doen, in een kapel met orgel en liefst met een buitenlandse bedienaar ofje wil er de goden niet bij halen enje trouwt in de vrije natuur. (De goden schijnen daar niet in rond te lopen.) Verder omvat het programma wat er allemaal nog komt bij kijken: de kleren, huur je ze of koop je ze in één van onze boutiques? En het feest daarna: welk menu - weer eens: Japans of Westers? Hoeveel genodigden zullen er zijn? Wil je back ground music? Heb je een ceremoniemeester nodig? En de hele baddeklank. Het gerief heb je dus, maar je lief moet je voorlopig nog zelf meebrengen. Het is nu een goei twee jaar geleden sinds we nog naar een trouw geweest zijn. Die was van de zoon van Takaya-san (Mr. Hoogdal) in september. Takaya-san en ik zijn sinds onze geheugenis goeie vrienden. Hij werkte als architect bij de grote Tokyu-bouwfirma, maar is al een tijd niet pensioen. In velen van zijn gebouwen liet hij iiie

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

II ,1i 1 ; 1 Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

28

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

wat kieuren zetten in de vensters en op de muren. "Takaya is bouwer, zijn vriend die ben ik, Takaya bouwt muren, daartegen doe ik." (oud Japans volksliedeke) Hij had ons uitgenodigd en meteen gevraagd of ik ook een woordeke zou placeren tijdens het feestmaal. Het was in het Sheraton-hotel te doen, stond op de uitnodigingskaart, vlak bij Disneyland aan den anderen kant van Tokyo, om twee uur in de namiddag. Wij waren in tijds daar. Michiyo ging de gelegenheidsenvelop met onze deelnemingsbijdrage op de ontvangsttafel leggen en onze naam en adres invullen en ging zich omkleden. Ze kan haar eigen echt schoon maken. Maar liever dat ze dat nietelke dag doet: het zou me een gevoel geven van voortdurend in overspel te leven... Ik verkende ondertussen het terrein. In afgezonderde groepen zaten de families hun beurt af te wachten: de Yarnasakis, de Tanimotos, de Takigawas. Stond op de bordjes. De heren lopen er krakend rond, hopeloos verstrikt in hun pitteleirs, hun stijve boorden en hun gestreepte broeken, zoals onze ministers er uit zien op de officiële foto van een nieuwe regering. De dames trippelen mekaar buigend voorbij, op hun witte sokjes in sandaaltjes van gouddraad, beleefde formuletjes prevelend. Het haar in grijspurperen permanent als gesponnen suiker. Hun zwarte feestkimono's dragen sierlijke tekeningen van pruimenbloesems en bamboe en dennentwijgen. De symbolen van geluk en lang leven. Jonge meisjes lopen giechelend voorbij in vitrine-jurken en wankelend op hun Allen Jonesstiletto-schoentjes, totaal ontdaan echter van diens erotiek. Staat er meteen een heer in zo' n ministerpak voor me in wie ikTakaya-san zelf herken. Hij ontwikkelt een reeks begroetingen en dankbetuigingen voor onze aanwezigheid en leidt ons naar het voorgeborchte van de Crystal Chapel. Links van Crystal Chapel blijkt de kapel voor het gewone


BRIEF volk, de proletariërs, te wezen, want Takaya-san heeft het dubbele tarief betaald. Daarmee behoren we tot de hogere stand en hebben toegang tot de Crystal Chapel. Zitten we daar te zwijgen gelijk wassen beelden. Niemand kent immers iemand. Komt daar plots uit de kapel van de proletariërs een jonge vrouw buiten gestormd aan wie een bleirende kleine om de hals hangt te klawieren. die ze probeert te sussen. Zeg ik bij mezelf: 'In Japan gaat alles veel vlugger natuurlijk, maar...' Later heb ik die lichtzinnige gevolgtrekking uit moeten vagen wanneer de deur nog eens open ging en de echte bruid en bruidegom naar buiten kwamen. De vrouw en het kind bevonden zich tussen de familieleden. Worden wij tenslotte binnengelaten in het Crystal heiligdom. Wat een Chapel! Je valt gewoon steil achterover: alsofje in een tijdloos ruimteschip binnenglijdt. En Crystal! Glas: van onder tot boven, koel en hard en transparant gevat in gebinten van roestvrij staal die naar boven rijzen tot ver boven onze koppen. Wij laten ons met onbeschrijfelijke schroom neer op de banken als een bundel hulpeloze immigranten. Voor ons ligt de baai van Tokyo en links ligt in de waas van het zonnelicht het futuristische panorama van de nieuwe voorsteden te schitteren. Zijn we pas tot onszelven gekomen, begint me daar een vloed te rijzen van geweldige muziek, stijgt door ons heen omhoog langs de stalen pijlers en gaat daar als schuim spelevieren met het knetterende ruimtelicht. We worden kletsnat van al die muziek. Dan groeit er een forse stem, een mengeling van Placido Domingo en Frank Sinatra, surfend op de Waikiki-golven van het orkest: Ave Maria! Huiveringwekkend,je krijgt er kiekenvel van. Dit moet dus de zevende hemel wezen van de liefde. Laat ons drie tenten bouwen. Laten we dansen op de transen ... och Fransen: zijde weer bezig. Waar was ik mee bezig? Met dit artikel. Witte boten liggenroerloos in de Tokyo-baai. Een vliegtuig glijdt traag naar Haneda-airport toe. Achteraan is de witte bruid binnengekomen door de middengang —en wij allemaal naar achteren kijken - haar linkerhandje getild door haar beminnelijke vader, schrjdt ze naar voren waar Romeo in grijs galakostuum wacht. Achter de leesstoel verschijnt dan de officiant. Een blok van een vent in een zwart kleed en met wijdse gebaren. Hij trekt op Tom Cruise wanneer deze rond de vijftig zal zijn. (Zijn laatste film 'The last Samurai' draait vanaf deze week in de zalen.) Zodra de geliefden mekaar bereikt hebben, houdt de muziek plots op en laat een oorverdovende stilte achter. En dan dondert de stem van Tom Cruise: een stem zoals Mozes die hoorde op de berg Sinaï in een goddelijke taal waargeen mens iets van verstaat. Dat hoeft ook niet. Dat hoort bij een Westerse ceremonie. Het moet Amerikaans klinken ook al valt er hier en daar een mislukt Japans woord tussen uit. Onlangs gingen er hier en daar klachten op van de 'wettige' kerkbedienaars tegen de 'neppraktijken' van deze trouwinstituten. Velen ervan zouden de eerste de beste buitenlander aanklampen, soms fotogenieke kerels met slechts een toeristenvisum van drie maanden. Die worden dan in een supersnelle cursus opgeleid tot de rol die ze moeten vervullen en ontvangen voor elk 'optreden' een 200 euro. Tot smart van de officiële bedienaars, die er dikwij Is zesjaar studie hebben opzitten en met ernstige inzichten naar dit land kwamen en zonder werk geraken. Dit is echterhelemaal naast de kwestie. Het publiek vraagtnepceremonieën. Maar die moeten dan wel vakkundig 'nep' zijn. Mooie en de zinnen prikkelende dagdromen verwekkende, ogenblikkelijke en vast te leggen op video en foto's. Precies echt maar nooit echt: geen filosofisch of andere diepgaande geleuter daarbij. De bruid en de bruidegom wisselen hun ringen. De bruidegom heft de witte sluier op en aait een zachte kus op haar wangen. En ze zullen voor altijd gelukkig zijn. Zeker wanneer ze opblaasbaar trouwen in Vlaamse opblaaskerken in de tuin van een hotel Ik blijf me intussen afvragen: Wanneer is echt echt echt echt echt?

Lowie 29


o r s 1 eve n Contactpunten

-

Hoogstraten vindt het licht!

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-314.55.04, fax 03-3 14.25.40. e-mail jozef.schellekens @ skynet.be

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-31590.40 e-mail marcel.adriaensen@village.uunet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr, Eesterinansstraat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye. Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: toon.verleve@attglobal.net

Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstraten, tel. 03-314.55.04 & fax 03-3 14.25.40, e-mail: jozef.schellekens@skynet.he

Wortel: Maartje Siehelink, Kcrkveld 13, 2323 Wortel, tel. 03-314.67.09 e-mail: ~wortel@hotmail.com FOTO'S: Jef Floren en Frans Snijders SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene. laurijssen @belgacoin.ne GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans SnijdeN, St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten. tel. 03 31451 03. e-mail: Emilia.Horsten@planctinternet.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel. 03 3 14 55 04, fax 033142540. e-mail: jozef.schellekens @ skynet.be

HOOGSTRATEN - De laatste jaren was 'de middenstand' er niet bepaald in geslaagd met haar kerstverlichting een wervende uitstraling te geven aan de regio voorhaar Winkelcentrum-Hoogstraten. Reacties in de pers (ook in dit blad) en bij de bevolking waren dan ook niet maIs. Daarom heeft Unizo met enkele andere instanties de koppen bij elkaar gestoken om de ideeën van alle belangengroepen op één lijn te brengen. Het eerste resultaat is erg bemoedigend. De meer uniforme kerstverlichting is het eerste zichtbare resultaat. Bij de handelszaken die daaraan hun 30

steun verleenden, vindt u een affiche met alle namen. Op vrijdag 12 december werd, om de nieuwe koers extra te onderstrepen, buiten bij Den Bottel een receptie gegeven met een natje (Glühwein) en een droogje (snacks). Hoewel het weereerder herfstig was, bracht het Hoogstraatse koor Vialta de kerstsfeer er reeds in. Verder zorgden Robbie & Penelope voor ontzettend leuke en moderne pop/rockdeuntjes. Hopelijke is de impuls groot genoeg om er een jaarlijks weerkerend evenement van te maken. 'Goe bezig', laten we zeggen. (lvr)


HOOGSTRA TEN

Davidsfonds-nieuws HOOGSTRATEN - Een hele rist interessante activiteiten heeft het Davidsfonds geprogrammeerd voor de komende periode. We zetten ze even voor u op een rijtje.

Nieuw-Zeejandse wijnen Met specialist Hans Van Nyen kan u kennismaken met de Nieuw-Zeelandse wijnen. NieuwZeeland is één van de jongste wijnproducerende landen. Zoals Australië en Chili ligt het tussen 350 en 400 zuiderbreedte. Het Zuidereiland is te koLid voor de wijnbouw, met uitzondering van de omgeving van Marlborough en Nelson. Het grootste wijngebied ligt dan ook tussen Auckland en Hamilton. Men heeft wel beweerd dat de wijnen veel te veel zuren en te weinig hody hebben, maar deze gebreken verdwijnen mettertijd. Over die boeiende wereld vertelt Hans Van Nyen nog veel meer en vooral.., hij laat de deelnemers proeven van de beste vaatjes. Deelnemen kost 18.75 euro, maar het aantal plaatsen is beperkt. Best is contact op te nemen met Joos Croes (03 31449 24).

Israëli's en Palestijnen De media berichten haast dagelijks over de spanningen en steeds nieuwe conflicten tussen Tsraëli's en Palestijnen. Maakt vrede in het Heilig land voor de huidige generatie nog een kans? Voor een buitenstaander is het niet gemakkelijk wegwijs te raken in namen en begrippen die de media in dit verband noemen: Zionisten en Haredim, Asjkenazim en Sefardim, joodse en Arabische lsraëli's, christelijke en islamitische Palestijnen, Oost- en West-Jeruzalem. Westelijke Jordaanoever en Gaza, Palestijnse Autonome Gebieden, Israël, joodse nederi.ettingen... De spreker geeft een beeld van de huidige situatie en belicht de historische en religieuze achtergronden daarvan. Hij bezint zich met ons over de mogelijkheden voor de toekomst, over hoop en teleurstelling, over dialoog en het ontbreken van gesprek. Frans Van den Brande recenseert in diverse publicaties boeken over judaica en over het Midden-Oosten. Hij is staflid van de Antwerpse Contactgroep voorjoods-christelijke betrekkingen (ACJCB). In het kader van de cursussen Levend jodendom van deze vereniging begeleidt hij als reisleider regelmatig groepen naar het Midden-Oosten. Woensdag 28 januari. 20 u., zaal Pax. • 3.

plaats in het Klein Seminarie. U vindt er elders alle praktische gegevens over.

Groot-Nederlands Dictee De preselectie van de tiende uitgave van deze prestigieuze wedstrijd vindt zaterdag 14 februari

'9N®

Universiteit Vrije Tijd De voorjaarscursus 2004 draagt als titel: Van hoflçunst tot tempelritueel. Professor Winand Callewaert doceert Hindoeïsme en Sanskriet aan de KUL en hij belicht gedurende zes donderdagnamiddagen 3500 jaar Indiase cultuur in Azië. De data: 19 februari, 4, 11. 18 en 25 maart en 1 april. (info: Joos Croes. 03 31449 24).

LOEWE.

Preselectie Groot Nederlands Dictee HOOGSTRATEN - Tijdens de voormiddag van zaterdag 14 februari organiseert het Davidsfonds voor de vierde keer de Preselectie van het Groot Nederlands Dictee. Zoals vorig jaar zijn er zes categorieën: het miniemendictee voor de leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs: het cadettendictee voor de graad van het secundaironderwijs; het scholierendictee voor de 2° graad van het secundair onderwijs: het juniorendictee voor de 35 graad van het secundair onderwijs; het liefhebbersdictee voor volwassenen en het specialistendictee voor meer getrainde volwassenen. Voor elke categorie zijn er mooie prijzen voorzien. En wie goed scoort maakt kans op deelname aan de finale op zaterdag 20 maart in het Vlaamse parlement. Locatie: Klein Seminarie, ingang poort aan de verkeerslichten.Volg de pijlen Davidsfonds. Meldje aan in de inkomhal. Men zalje het lokaal aanwijzen. In de cafetaria kan je de wachttijd doorbrengen en een drankje kopen. Daar heeft ook de proclamatie plaats. Uurschema: om 9 uur scholieren, junioren, liefhebbers en specialisten - aanmelden vanaf 8.30 uur; 10 uur miniemen en cadetten - aanmelden vanaf 9.30 uur en om 12 uur de proclamatie en prijsuitreiking. Werkwijze: De deelnemers krijgen45 minuten de tijd om een schriftelijke proef af te werken. Die bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en enkele zinnen waarin fouten moeten onderstreept worden.

Ledenfeest Zaterdag 7 februari vieren de Davidsfondsleden feest met een eucharistieviering (18.30 u.) en een feestmaal in de Rabboenizaal (19.30 u.). Voor een portie spiritueel voedsel zorgt Jef Schellekens, hoofdredacteur van De Hoogstraatse Maand. In 2004 bestaat uitgeverij De Hoogstraatse Pers 25 jaar en Jef kan meeslepend vertellen over de talloze boeiende momenten. (Info: Joos Croes, 03 31449 24).

JSÇL

Deelnemingsprijs: 3 euro voor leerlingen L.O. en S.O.. 5 euro voor Davidsfondsleden en Knackclubleden en 6 euro voorde anderen. Deelnemers schrijven het bedrag over op rekening nummer 431-0664161-69 t,n.v. Davidsfonds Dicteerekening, met de vermelding Hoogstaten en de categorie waarvoorje inschrijft. Leerlingen schrijven best in langs hun school. Davidsfonds Leuven zendt je dan tijdig een deelnemingskaart. Deze kaart verleent je toegang tot het dictee. Zonderdeze kaart kan je niet deelnemen. Inschrijven ter plaatse kan niet meer. Joos Croes. contactverantwoordelijke.

ift Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FuIl-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI'9N 31


HOOGSTRA TEN

Tribute to Fats Waller (piano) HOOGSTRATEN - Maandag 12januari om 20 uur in zaal Sint-Cecil ia, Gelmelstraat (naast nr.6) te l-loogstraten. De eerste lessen op piano en harmonium kreeg hij van zijn vader. ouderlingpredikant bij de Doopsgezinde kerk in de U.S.A. Zijn grillige en avontuurlijke carrière heeft zich uitgestrekt over een breder terrein dan de jazz alleen. Fats Waller haalde zijn techniek bij J.P.Johnson en stelde zijn talent als pianist, zanger, orkestleider en componist ook in dienst van de showbusines. Hij begeleidde zangeressen, onder wie Bessie Smith en Alberta Hunt. Hij speelde op 'rent-parties' (huisfeesten niet betalende gasten), trad op in cafés, bioscopen en theaters. Met Andy Razaf vormde Fats een succesvol componistenduo. Hot Chocolate (1929) was de bekendste revue waarvoor hij gewerkt heeft. In 1932 kwam hij voor de eerste keer naar Europa en trad op in Londen en Parijs. Zijn tweede verblijf in de Engelse hoofdstad was in 1938. In de tussenliggende jaren had hij in Amerika een succesvol ensemble waarin jazz en amusementsmuziek hand in hand gingen: "Fats Waller and His Rhythm" In 1935 speelde hij in films Hooray for Love' en 'King of Burlesque'. Kort voor zijn dood had hij een rol naast' Lena Horn'. Zijn bekendste composities zijn: Ain't Misbehavin', Blue Turnig Gray, Honeysucle Rose, Black and Blue ... Tijdens een treinreis van Los Angeles naar New York stierf Fats Waller ten gevolge van een longontstcking.

ritLJte

Be:etting: Je/nl Vaicke, bas,' Eiincl Leïbacri, drwlLs,' Hunne t'aii Acoleve, trompet; Peter

Verhas, klarinet/sax. Renaud Patigny, piano en zang, speelt de rol van Fats Waller als zanger, pianist en entertainer. In de derde set speelt hij een boogie woogiefrstival. Op zichzeU is hij reeds de verplaatsing waard.

Fanfare Sint-Catharina nationaal kampioen

WERELDWINKEL HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN - De Koninklijke Fanfare Sint-Catharina heeft deelgenomen aan het nationaal kampioenschap voor amateurorkesten, een organisatie van Vlamo, in het Lemmensinstituut te Leuven. Zij zijn met 83 procent kampioen geworden in Eerste Afdeling. Vlamo is de overkoepelende vereniging van de Vlaamse Amateur Muziek Organisatie. Deze vzw werd opgericht in 2000 na de fusie van de vijf toenmalige federaties van amateurorkesten. Vlamo vertegenwoordigt ongeveer 800 amateurorkesten met ongeveer 30.000 leden. Jaarlijks organiseren de provinciale afdelingen wedstrijden in alle categorieën. Enkel de provinciale kampioen per afdeling wordt uitgenodigd voor de deelname aan de nationale kampioenschappen. Per afdeling brengen de provinciale kampioenen een podiumconcert waarvan de winnaar een jaar de titel 'nationaal kampioen' mag dragen. StafBrosens. voorzitter van fanfare Sint-Catharina, vindt dit een unieke kans om 'blaasmuziek' in het algemeen te promoten want 'spijtig genoeg wordt een fanfare nog te dikwij Is vergeleken met een groep hoempapa-blazers die van café naar café trekken. Dit geeft een niet al te best imago aan deze muziekverenigingen. Een fanfare van deze tijd is echter wel helemaal anders. Voor de muzikanten is het een streven om samen te bouwen aan goede concerten. Wie de herhalingen zou bijwonen, zal versteld staan hoe intensief men wekelijks werkt aan de voorbereidingen van concerten en wedstrijden. Welnu, als je de titel provinciale kampioen hebt, ben je de beste inje eigen provincie. Door de deelname aan het nationale kampioenschap kan je jezelf meten met de andere orkesten uit gans Vlaanderen en Brussel. Hier telt ook de olympische gedachte 'deel nemen is belangrijker dan winnen' maar het is wel een eer om te mogen deelnemen én daarenboven ook nog te winnen. Bovendien is het Lemmensinstituut, waar de nationale wedstrijden doorgang vinden, een tempel voor de muziek in België. De kans om in een dergelijke omgeving een concert te brengen, komt niet zo vaak voor. Zulke belevenis is voor de deelnemers dan ook een dankbare herinnering waar men na jaren nog deugd van heeft'.

32

ORGANISEERT • ." .,'

•.

DJEMBE CURSUS E'ke donderdagavond in de Cahier van • 19.00u tot 20.00u voor beginners • 20.00u tot 21 .00u voor gevorderden De reeks van 10 lessen kost 5000 Euro (inclusief gebruik van de Dembé).

Inschrijven

kan vôér woensdag 3anuari, via:

Tel: 03-3148955 of erik.smithskynet, be De data van de lessen zijn als volgt: Donderdag 8 januari, 15 januari, 22 januari, 29 jenuari, 5 febuan, 12 febuari, 19 februari 4maart, 11 maart, 18maart.


HOOGSTRA TEN

Bijna een eeuw geleden?

I

tf&

;

-.

- -z

-

-

.

1'- -

1

-. 1_s

um

HOOGSTRA TEN - Vijftig kleine iiei. jes tilt iie derde klus tuut cle lagere school. Deze foto

iS vermoedelijk omstreeks 1910 gemaakt. Wie op deze jbto staat en nu nog leeft, is waarschijn lijk zo 'n eeuw oud. Wie herkent hier nog zijn moeder, grootmoeder of oveigrootittoeder? Wie kun OF! S iets miteer vertellen over deze fito ?

Ann Petersen overleden

[]

Hoogstraten - Op vrijdag 12 december overleed de gekende actrice Ann Petersen in haar woning te Opwijk. Iets oudere lezers kennen haar nog als fotografe An Peters (nog zonder en'). Ze baatte in de jaren vijftig een fotozaak uit in de Heilig Bloedlaan te Hoogstraten, in het huis naast de Gouden Toets nu.

BERICHT Wij brengen ons geacht kliënteel ter kennis dan de zaak zal zijn van

In die dagen hadden de ouders van An Peters een fotozaak in Wuustwezel en openden voor hun enige dochter een filiaal in I-Ioogstraten. An was gehuwd met Jan Faes, een Antwerpenaar wiens ouders eigenaar waren van een muziekwinkel op de Meir in Antwerpen. An woonde niet in Hoogstraten, ook al omdat haar zaak gevestigd was in het huis waar de gezusters Irma en Angèle Bilcke woonden. De zusters Bilcke hielden de winkel open als An zelf in de studio werkte of op reportage moest. Ze was actief in het amateurtoneel in Wuustwezel en koos na haar echtscheiding voor het toneel.

Lul 1 Z.] 1 HOOGSTRATEN

Gesloten Maandag 20 tot Maandag 27 Juli wegén het jaarlijks betaald verlof Voor RU WELijKEN gelieve op voorhand te bestellen te Wuustwezel, Dorp 90, telefoon 73.50.83 Beleefd aanbevelend:

Fotostudio

NE* ti

ALLE MERKEN

r

'w

rr111i LRENT

5504

R. PEETERS

Uit 'De Gazet van Hoogstraten', 1956

ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be 33


HOOGSTRA TEN

Quizzen met FC DeStatie HOOGSTRATEN Voor de quizncuzen uit de regio weeral een nieuwe uitdaging in het verschiet. Gebuurtenvoetbalciub FC De Statie toont zich niet alleen bezorgd voor de fysieke paraatheid van haar spelers. maar ze is ook ten zeerste bekommerd voor de mentale hygiëne van de Hoogstratenaren. Eens lekker de huiskamer uit, weg van de kijkkast en de soaps die de televisiemakers de kijkers momenteel door de strot proberen te wringen. Spannend quizzen en een pintje nuttigen met vrienden, familieleden of collega's! Daarvoor hoef je helemaal niet over een uitzonderlijke intellectuele begaafdheid te beschikken. Doodgewone vragen waarop (bijna) iedereen een antwoord weet te vinden. Meer moet dat niet zijn! Verkeer je in deze geinoedsgesteldheid? Raap dan stante pede enkele mensen bij elkaar en vorm een ploegje dat minimum uit 4 en maximum uit 8 personen bestaat. Stort• 20, niet per deelnemer natuurlijk, wel voor heel de ploeg op rekening van FC De Statie 0351501376.51 met vermelding van de naam van uw ploeg en de mededeling: inschrijving quiz. Het gebeuren vindt plaats op vrijdag 16januari 2004 in de zaal Pax te Hoogstraten en vangt aan te 20.00 uur! Info: Luc Gijsbregts Van Aertselaarstraat 31 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 72 45, e-mail: lucgijsbreets@hotmail.com Fons Jacobs Witherenweg 19b 2322 Minderhout, tel. 03 314 57 17: e-mail: fonsjacobs@pandora.be (rel)

Veel belangstelling voor historisch glas-in-lood

Meer dan 250 belangstellenden maakten van de gele genheici gebiuik om een aantal panelen van de gerestaureerde 16" eeuws giasramen van de St.-Katharinakerk van nabij te bekijken. De kerkfabriek organiseerde een lezing en een tentoonstelling voordat de panelen teruggeplaatst werden, hoog boven de koorbanken. Op 8 februari 2004 om 10.30 uur worden de glasramen officieel ingehuldigd in aanwezigheid van graaf en gravin de Lalaing. (fli)

Met de gebakken peren zitten. Dat komt voor de bakker. Dat is geen klein bier.

Oude muurbekleding zaal Cecilia vrijgemaakt

Neanderthalers in Europa

Van Hoogstraten naar Tongeren

Dok Clnescn, de maker isui de hvperrenlistische beelden man 11e arelieologische tentoon stelling in het Stedelijk museum in 2001, heeft maanden gewerkt voor het Gallo-Romeins museum te Tongeren. De reconstructie van deMeirberg inspireerde het museum, datDirk de opdracht gaf om maar liefst vijfentwintig Jïgu ren te maken. Zij illustreren de barre levensomstandigheden tijdens de ijstijd. In het decor zien we ook heel wat vreemde beesten, zoals een oerrund, een prehistorisch paard, een holenbeer enz. Een aanrader dus. Neanderthalers in Europa van 20 oktober 2003 tot 19 september 2004 in het GalloRomeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren, 012 67 03 30 of www.neanderthalers.be 34

HOOGSTRATEN - Vorige zomer werden tussen het dakgebinte al wat 'schatten op zolder' gevonden: enkele oude theaterattributen en een oude hanglamp. Onlangs nog deed het bestuur weer een nieuwe vondst. Tijdens instandhoudingswerken aan hun oude feestzaaltje, moesten enkele triplex wandplaten verwijderd worden. Erachter kwam de oude bepleisterde muur te voorschijn, met de kleurlagen van na de oorlog. Maar omdat deze laag er op een paar plaatsen was afgevallen, kwamen ook resten van de oudste bepleistering bloot te liggen: zo weet men nu dat er rondom de zaal een brede sierlijst in krulmotief over de muur liep, in groen en donderrood op een beige(?) achtergrond. Helaas is deze oudste laag grotendeels afgebrokkeld of toch in te slechte staat om te herstellen. Het bestuur gaat trachten het motief te reconstrueren, zodat het later op de nieuwe bepleistering aangebracht kan worden. Naar aanleiding van het 165-jarig bestaan besliste de vereniging ook om de tweemetershoge schilderijen in de zaal - de ene 'toon', de andere 'toneel' voorstellende - te laten restaureren. Omdat een gewone restauratie voor de harmonie onbetaalbaar is, ging men aankloppen bij de directeur van het IKO, Jef Martens. Deze gaat nu op zoek naar een student schilderkunsten of restauratietechnieken, die de schilderijen dan tegen kostprijs zou opmaken als eindwerk. (dh)


HOOGSTRA TEN

2004: PABLO NERUDAJAAR In 2004 viert de wereld het 100 geboortejaar van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Hoogstraten kan hierbij zeker niet achterblijven en daarom zetten de bibliotheek en de Mondiale Raad een cultureel jaarprogramma op. Aandachtspunten in dit programma zijn natuurlijk de gedichten van Neruda en zijn land Chili. Men wil Hoogstraten dit Nerudaprogramma aanbieden in de vorm van muziekoptredens, een filmprojectie in open lucht, een rondreizende tentoonstelling, een zoektocht en een poëziewandeling in het najaar.

"De mooiste van Neruda" We starten het Nerudajaar met het gedichtenconcert "De mooiste van Neruda"op zondagmorgen 18januari in de bibliotheek van Hoogstraten. Het duo Antiguos Sueflos brengt er een voordracht van een aantal gedichten afgewisseld met zang, muziek, en filmbeelden. De Chileense Zangeres Brenda Prado en de gitarist "Pato" putten hun voordracht uit het bekendste werk van Neruda de "Odas Elementales" en de "Canto General". We Zullen in deze voorstelling eveneens de folkmuziek van Victor Jara en Violeta Parra horen weerklinken. Dit programma start om 11 uur in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek in de Lindendreef. De Wereldwinkel verzorgt hierbij een aperitief.

Wijn 'Otoflo' Oxftim Fairtrade brengt een nieuwe Chileense wijn op de markt, Oioiïo (herfst). De naam verwijst zowel naar een thema dat regelmatig in de poëzie van Neruda opdu ik! als naar de periode waarin de t'ijn svordt aangeboden. De rode Otofio i.s samengesteld uit de druivensoorren Car,nenère en Cahernet-Sau s'ignon. De witte Otoëo is uit Chardonnavdruis'en gemaakt. Beide wijnen zijn afkomstig van de coöperatie Sagrada Famnilia in de wijnstreek Curico.

Sagrada Familia De zestien wijnboeren van de coöperarie van Sagrada Famnilia zijn allen zonder uitzondering atkonistig uit fwnilies san landloze boeren wiens eigendommen voortkomen uit de landhervorming. Toen de hoeren samen hun wijn gingen aanbieden, bleek snel dat zij zo veel betere prijzen konden adwingen; een beslissende stap in hun samenwerking. Vervolgens beslister ze samen te oogstemi. Dat betekende een aanzienlijke bezuiniging in mensen en materiaal.

Tentoonstelling 'Ik zing niet zomaar' Vanaf begin januari start er ook een postertentoonstelling in de hoofdbibliotheek die een visueel en literair beeld van Chili geeft. Zowel het Chili van Neruda en Allende in de zeventiger jaren wordt getoond als het Chili van vandaag. Tegenwoordig is Chili een democratisch land met een economisch succesverhaal. "Het gaat dus goed met Chili, maar het koper blinkt niet voor iedereen". Onder dit motto presenteert Oxfam Wereldwinkel deze tentoonstelling met sterke beelden en rake poëzie van Pablo Neruda en Victor Jara. Andere thema's in deze tentoonstelling zijn het wijnland Chili en de wijnboeren. Deze postertentoonstelling zal in de hoofdbib. te zien zijn tot begin februari 2004. Daarna is deze postertentoonstelling te zien in de uitleenposten tot begin maart.

Canciön de un Amorié - Lied van een verliefdheid Zaterdag 6 maart nodigen Jongeren in Beweging, Broederlijk Delen en de vijfdejaars van de Hoogstraatse scholen u uit voor een avondvullend programma in zaal Pax in Hoogstraten. Bodixchel brengt in dit programma liederen uit Chili van dichters als VictorJaraen Isabell Parra. Voor deze concerten werken zij samen met muzikanten uit Chili die in België wonen. Zij zijn meesters op de charango. quena, traverso en percussie. De muziek en liederen van Bodixchel worden afgewisseld met poëzie. Leerlingen brengen gedichten over het thema solidariteit.

"Ii Postino" Velen kennen misschien de film "II Postino". We projecteren deze wereldberoemde verfilming van het boek van de Chileense schrijver Antonio Skarmeta in openlucht op vrijdagavond 28 mei in de Lindendreef. De link met Neruda is het hoofdpersonage van de film, de postbode die Neruda dagelijks zijn post bezorgt als de gevierde dichter langere tijd in Italië verblijft. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de toen reeds wereldberoemde dichter en de eenvoudige postbode. Tijdens de zomer en in het najaar organiseert de Mondiale Raad nog een zoektocht en een wandelparcours met gedichtfragmenten van Neruda rond de thema's seizoenen, natuur, geluid, licht... Daarover later meer Naar aanleiding van dit Nerudajaar zullen verschillende werken van deze dichter opnieuw verschijnen in de boekhandel. Het merendeel van

Pablo Neruda werd geboren op 12juli2004 in Parral in Chili als Ricardi Neftali Reyes Ba.saoalto. Kort na zijn geboorte sterft zijn moeder. Tussen 1917 en 1920 publiceert hij zijn eerste gedichten. 1-Jij neemt de naain Pablo Neruda aan naar de Tsjechische auteur Jan Neruda. Op twintigjarige leeftijd publiceert hij zijn popuiairt.se boek: twintig liefdesgedichten en een wanhoopszang. In 1927 begint hij zijn diplomatieke loopbaan die hem in Azië, Europa en Latij/Is-Amerika brengt. De Spaanse burgeroorlog brengt een keerpunt in zij/t leven. Hij oordt communist cii politiek dichter. In mei 1938 al.v zijn vader sterft besluit Neruda een algemene zcing voor Chili te schrijven en hieruit ontstaat de Canto General. Omwille van zijn politieke activiteiten duikt hij onder en leeft in de illegaliteit. Hij ontvangt s'ersch il/ende prij-'en zoals de si'ereldprijs voorde vrede en in 197/de Nobelprijs voor de Letterkunde. Hij overlijdt op 23 september 1973. Twaalf dagen nadat zijn vriend Salvador Allende vermoord werd, liet Monedapaleis gebombardeerd werd en een uniek experimnent van "demnocratisch socialisme langs parlementaire weg" vertrapt werd onder de laarzen van de Chileense generaal.s.

Chili In Chili bestaan er grote inkomensverschillen tussen arni en rijk. De mensen krijgen er ongelijke kansen op vlak i'an onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. De conflicten met de Mapuche, de inheemse bevolking, zijn daar een voorbeeld van.

Politiek Voor liet eerst na de val van Allende in 1973 heeft Chili weer een socialistisch president, Rica m'do Lagos. Hij .vrreft vooral naar een minder duale samenleving en wil de extreme armoede aanpakken. zijn werk was niet meer courant verkrijgbaar in het Nederlands. Een aantal gedichtenbundels zijn wel nog ter beschikking in de bibliotheek. Mondiale Raad en bibliotheek houden u verder op de hoogte over de verschillende culturele initiatieven in Hoogstraten tijdens dit Nerudajaar.

Mondiale Raad - Staf Coertjens - Achtelsestraat 73 - 2320 Hoogstraten - 031 3 14.66,43 Bibliotheek - Ely 1 'Hovest - Lindendreef JB - 2320 Hoogstraren - 0313.14.32.61

35


MEERSEL -DREEF

Sinterklaas op bezoek in Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF - Sinterklaas was in het land en ondanks z'n drukke programma maakte hij toch nog tijd om ook in Meersel-Dreef langs te komen. Eerst kwam hij met z'n pieten langs bij Bogers, waar de kinderen hem al in z'n oor konden fluisteren wat ze graag in hun schoen zouden vinden. Dan was hij op zaterdag 29 november te gast bij de EK-Moedersbond in zaal "Bij De Paters". De fanfare stond hem bij Moskes OP te wachten, waar hij met een gerij aankwam. Dan ging het stoetsgewijs over de Dreef richting paters, de kinderen sloten zich onderweg aan bij de optocht. In de zaal werd hij welkom geheten door voorzitster Treza Goossens, waarna de fanfare nog enkele sinterklaasnummertjes speelde. Dan was het tijd voor een namiddag met ontspanning, spelletjes en een pakje van de goede Sint. De week daarna was de sint ook nog te gast bij de moeders zelf, op hun sinterklaasfeest. Daar werd ook Gust Snijders in de spreekwoordelijke bloemen gezet, hij zorgt er al 25 jaar voor dat Sinterklaas in Meersel-Dreef op bezoek komt. Hij kreeg dan ook iets extra van de goede Sint. Een week later, op vrijdag 5 december, bracht de Sint een bezoekje aan de lagere school 't Dreefke, dat ver liep echter niet zonder problemen lees maar... "Sinterklaas, Sinterklaas wat heb jij toch een stelletje deugenietpieten zeg ! Op 5 december werd de sint stipt om 13u05 op de basisschool verwacht. Zowel kleine als grote kinderen stonden hem vol ongeduld op te wachten... Maar in plaats van de Sint kwam Pater Luk (gelukkig maar !) vertellen dat hij de Sint aan de speeltuin

Sinierklaus

0

o!cIĂŽ

110 1 0/1111 uI'llU Ii ()Il1iu1tc 17

1/our

1/1 //01/1

r ii va,t

1/1

/ dcii van dc LK-

Moedersbond. Er is zeijs een mini- sinterklaa.s bij.

bij Rien had gezien. De pieten hadden de poort van de speeltuin op slot gedaan, ze hadden ook de sleutel verstopt zodat ze eens rustig en uitgebreid in de speeltuin konden spelen. Sinterklaas had dus zo, een groot probleem want zonder pieten op de school 't Dreefke aankomen kon

toch niet! Gelukkig konden de vele kinderen van het schooltje de pieten na een spelletje overhalen om toch mee naar de school te gaan. Zo werd het voor alle kinderen van 't Dreefke toch nog een heus, onvergetelijk sinterklaasfeest!!! (juf Mvriani,

Ir)

Van Sinterklaas naar Kerstmis MEERSEL-DREEF - Sinterklaas heeft amper z'n biezen gepakt of het volgende feest komt er weer aan. De halve wereld wordt ondergedompeld in kerstsfeer. Een feest van gezelligheid, van sfeer, samen eten en drinken, even tot rust komen, farniliebezoek en veel lichtjes en dennengroen. De middenstanders smukken hun zaken om ter mooist op, een echte kerstverlichting is er niet meer op de Dreef, maar toch werden verschillende lindebomen versierd met kleine flikkerende lichtjes. De middenstanders zorgen ook jaarlijks voor de kerststal aan de paterskerk. De beelden waren echter aan vervanging toe en vorig jaar gingen ze op zoek naar vervanging. Na een lange speurtocht kwamen ze met lege handen terug thuis. Enkele kunstenaars uit eigen gemeente staken toen de koppen bijeen en gingen aan de slag. Anja Bastiaansen, Cil Verhoeven, Karel van Oorschot, Lief Verhoeven, Wilma Rewinkel en Matthea van Dort maakten toen een Maria en Jozef. Die samenwerking is zo goed bevallen dat dit jaar de creatie van een herdersjongen en een heus schaap werd aangevat. Weken aan een stuk kwamen de kunstenaars elke dinsdagavond bijeen om te ontwerpen, te beeldhouwen, kleren te naaien en te schilderen. En het resultaat mag gezien worden. De herdersjongen is een natuurgetrouwe kwijongen in een gestreept kleed met zijn hand beschermend op de rug van het schaap. Het beest is gemaakt van echte schapenwol en staart melancholisch voor zich uit, zoals enkel een schaap dat kan. De hoofden van heide beelden zijn van papier-machĂŠ, een arbeidsintensieve techniek die toelaat om de natuur heel dicht te benaderen. De opdrachtgever voor de beelden, de middenstand van Meersel-Dreef, toonde zich erg tevreden over het resultaat. De kerststal van Meersel-Dreef heeft hierdoor nog meer allure gekregen en werd dan ook terecht opgenomen in de Kerststallenroute. Het traject van de Kerststallenroute is te bekomen bij het VVV-kantoor in Hoogstraten.

(Guv Muesen, iv)

WR

De nieuwe beelden van de kerststal zijn bezienswaardig. De herdersjongen en z'n schaap lijken levensecht. Ze werden gemaakt door kunstenaars uit eigen gemeente.


MEERSEL-DREEF

Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed ... , Kerstboomverbranding ..., fanfare 100 jaar... MEERSEL-DREEF - Ja zo gaat dat, er wordt van alles georganiseerd voor groot en klein maar wie zal dat betalen... -Ons jeugdkoor "De Franciskaanse Zonnetjes" zingt elke maand Ier ere van de Heer. Daarbij worden tijdens deze vieringen dejarigen niet vergeten en gaat het koor elk jaar op kamp. Om wat "centjes te vergaren' zingen ze op zaterdag 3januari vanaf half tien 's morgens in groepjes van deur tot deur. Geef ze een gul onthaal -U las het al, ook de middenstand zorgt voor de nodige kerstst'eer. Daar komen ook best wat onkosten bij kijken en om de kerststal elk jaar weer mooier te maken, organiseren ze een "kerstboomverhranding". Niet de verbranding op zich maar het feest eromheen moet de kas wat spijzigen. De verbranding gaat door op vrijdag 9 januari, om 1 9u is het verzamelen geblazen aan de kerk om dan met een fakkeloptocht, met de fanfare op kop, naar de feestweide te trekken. Wanneer iedereen zich rond de weide bevindt, mogen we ons verwachten aan een mooi vuurwerk en wordt de vuurstapel aangestoken. In de tent volgt dan voor de jeugd een playbackwedstrijd cu daarna muziek voor jong en oud. Daar mag dan best een glaasje bij gedronken worden, want dat moet nu juist de kas spekken, begrijpt u? l)u allen op post voor deze "winterse kermisdag". Ook de leden van de fanfare kun je dezer dagLil aan je deur treffen, zij komen rond met hun Ereleden-steunkaarten. In 2004 bestaan ze 100jaar, ze hebben al een vol jubileumprogranima maar zoeken nog wat financieel tegengewicht cn voorhun 100-jaar mag het iets extra zijn. Dust al nog eens wat dieper in je geldbeugel. Al (Ia mensen van Meersel-Dreef. Galder en Strjback kregen ondertussen hun jaarlijkse nieuwshricl met extra aandacht voor het 100-jarig jubileum. Ze starten hun feestjaar op zondag 18januari maat een verzorgde eucharistieviering in de kerk. Is hat geen fijn gevoel dat u niet een gil 1 gebaar al daza immitiatievami kmmrmt steumlami...

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

Na Ste.-Lucie lengen de dagen een hanenschrie...

MOM MEERSEL-DREEF - l)m Heilige Lmieui (II mia Heilige Quiritirs zijn iie thee patroonheiligen van de St.-Luciakapel op Meersel. Het St.-LuciacomitĂŠ die de kapel beheert en verzorgt, viert op de eerste zondag na haar naamdag op 13 december, St. -Lucia in de kapel. Een dienst opgeluisterd door het Mariakoor. Vooral de buren van Meersel houden aan dit gebruik. Na de nering wordt er nagebuurt met een glaasje gloeiwijn.

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Zakenkantoor Van Bavel-Rommens '2 H Maardarg dl - 22d M.

laCa/dH

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

37


MEERSEL-DREEF

Kerstvieringen in de paterskerk

J

Installatiebedrijf van den Bergt Voort 26 - Hoogstraten 1v1 eerle) Tel 03 1575 31

MEERSEL-DREEF - Het geraakt soms wat op de achtergrond maar met kerstmis viert de Christelijke wereld de geboorte van Jezus Christus. Als teken van een nieuw begin, een teken van hoop en verwachting. In onze paterskerk kun je terecht voor verschillende verzorgde vieringen. opgeluisterd door meerdere Meersel-Dreefse verenigingen. Op kerstavond om middernacht, luisteren de leden van ons Mariakoor met hun kerstliederen de middernachtsmis op. De nachtelijke sfeer, de gebeden, de liederen en muziek en de plechtige rituelen met meerdere paters rond het altaar, maken iets bijzonders van deze viering. Op kerstmis zelf, wordt om 10u30 de hoogmis gedragen door de Meersel-Dreefse jeugd. De kinderviering wordt door de werkgroep kinderviering vertaald naar de kinderen toe. Zij doen dit elke maand maar met Kerstmis maken ze er iets extra van. Onder impuls van Pater Luk wordt het een gezellige en gemoedelijke dienst waarde jeugd in het middelpunt staat. Het kinderkoor "De Franciskaanse Zonnetjes" verzorgt de zang en het jeugdorkest van de fanfare zorgt voor kerstmuziek tijdens de dienst en na de dienst. Na de hoogmis kun je buiten aan de kerkdeur nog even nabuurten met een glaasje gloeiwijn of warme chocomelk. Op tweede kerstdag zorgt onze fanfare "Voor Eer en Deugd" voor kerstmuziek tijdens de hoogmis om 1 0u30. Na de hoogmis wordt door pater Luk en het parochiaal team een receptie aangeboden aan de parochiale verenigingen van Meersel-Dreef. U ziet tijdens de kerstperiode vindt u in Meersel-Dreef voor elk wat wils. U bent natuurlijk van harte welkom. Ook voorjanuari staat er in onze parochie "De Heilige Drievuldigheid" nog wat op de agenda. Op zondag 25 januari staat de deur van de kerk in de namiddag open om u te ontvangen. In de kerk presenteren de parochiale verenigingen zich met een informatiestand en zorgen het kinderkoor en het jeugdorkest voor de nodige randanimatie. Gelegenheid tot kijken en kennis maken, met wat er zoal leeft in onze parochie. (tv)

I&

sanitair t:.

u5TALLAIE6EDRIJU VAN DEN BERG

i

k

LJIIC.Jneen

Qt' \'j()1)w Aannemer

Lverwarming

Bezoek ons ook op internet www, vdbei'g.be

Openingstijden toonzaal Erna. info©vdberg.be

Electrabele

Ma—vrij 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat. 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten

65 jarigen uit Meerle en Meersel-Dreef

Ze zien er mooi en we/varend uit, deze 65-jarigen, die samen feest vierden in de Zevenster in Meersel-Dreef. 's Middags begon het feest met een receptie en duurde tot 's avonds waarna elkeen met een licht hoofd en een volle buik huiswaarts keerde.


MEERLE

Sint op bezoek in de Klimtoren

Algemene vergadering van de dorpsraad MEERLE — Voor wanneer een fietspad naar Strijbeek? Een dat naar Meer, staat dat nog steeds op de planning? Een kunstwerk op ons dorpsplein. Die mestfabriek, is dat definitief van de baan of niet? Dat en vele andere vragen — over grote en kleine aangelegenheden — kan je komen stellen op de algemene vergadering van de dorpsraad op maandag 19januari 2004. om 20 uur in de parochiezaal. Het bestuur van de dorpsraad geeft verslag van zijn bezigheden, toelichting over de prioriteiten van vorige jaren en verwacht voorstellen voor het volgende jaar. Leden van het college en burgemeester lichten hun beleid ten aanzien van ons dorp toe en luisteren (graag? ) naar de verzuchtingen van de burgers. Directe democratie, je hoeft er alleen maar te zij n! (jaf)

r011 onze school nlnjd liat zijn (t'), kwam Sint en Pieten ook weer dit jaar naar de Klimtoren aJezakr. Piet had kli,ntoren wel heel letterlijk genomen en was meteen op het dak van ons Raadshuis geklommen. Nochtans van geen kleintje vervaard, was het hem ditmaal toch niet goed bekomen. Boven had hij zijn been zeer gedaan en kon hij niet meer naar beneden. Gelukkig wist de Meerlese brandweer daar wel raad mee. Onder grote belangstelling werd Piet met de grote ladder naar beneden gehaald en kon het grote fest alsnog beginnen. (jafl

MEERLE — Ve/7n/1, Je Io,nlc,en

Stemmig Kerstconcert NIEERIE —1 let is hier ii .ikci vcshie en, inaar het kcrststaleomité van Meerle weet de gasten 'oor hun tweejaarlijks concert uitstekend te k je/en. Ook dit j nar haalden ie ccii In ra.staand k ior naar de parochiekerk. Met een ieer uiteenlopend programma, mcl kerstliederen vanaf de 8e eeuw tot de huidige tijd, presenteerde liet gemengd koor Scala Vocale de talrijke aanss eiigen ecn fijne mu,ikalc namiddag. Ts ee uiigcss eken Meerlcnaars. Karin en 1-Icidi Romhouts les erden hiertoe een bescheiden bijdrage. Het Kerststalek inn c 1 nag trots zijn op lijn kersteonLerten

a

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten Het gemengd koor Scala Vocale uit Mechelen

Bei


WORTEL

KWB bericht.

Geslaagde Kerstmarkt.

Wortel - Zoals u in de vorige DHM al kon lezen, kan u op vrijdag 26 december een kaartje komen leggen in de kleine zaal van de parochiezaal op Poeleinde in Wortel. Je kunt inschrijven vanaf 1 9.30u. Op zondag 4 januari trakteert KWB Wortel u graag. Om 14.00 uur stipt vertrekt de nieuwjaarswandeling aan onze parochiezaal. Wij trekken richting Wortel Kolonie. Onderweg zorgen we voor een opwarmertje. Gezondheid! De lessenreeks 'rijbewijs door Vrije begeleiding' gaat dit jaar door in Wortel op vrijdag 9, 16,23 en 30januari en 6 en 13 februari, telkens om 19.30 uur in onze Parochiezaal. Wat bieden wij u? Een degelijke lessenreeks van 6 avonden waarin de leerling en de begeleider worden voorbereid op de deelname in het verkeer, het praktische en theoretische examen. Ook beschikt de KWB over een oefenparcours om de manoeuvres te oefenen ter voorbereiding van het praktische examen. Wat kost dit! KWB-leden en inwonende gezinsleden betalen 25,00 EUR voor de leerling en 10.00 EUR voor de eerste begeleider. Niet-KWB-leden betalen 45,00 EUR voor de leerling en 15.00 EUR voor de eerste begeleider. In de prijs zijn begrepen: - De zes lessen met een proefexamen - Een gemotiveerde en deskundige lesgever - Een actueel cursusboek - Een tweede binnenspiegel en een reglementaire 'L' Een paar handboeken kan je aan sterk verminderde prijs kopen. Voor meer informatie kan u terecht bij Martin Sommen, Kerkveld, 8 tel. 03 3147755. Een rijbewijs behalen hoeft niet duur te zijn!

Wortel - Voor de ceisle keer oi รงamseercle liet ((ivlereollille oii iie 14 i/Iieiix , iie lagere school van Wortel, een kerstmarkt aan hun gebouw hij de Boonikes. De meeste producten waren van eigen hand, en de opbrengst van de hele avond kwam de school zeijten goede. Niet alleen liet vele volk, maar ook de kerstman en een zangkoor zorgde ervoor dat het een gezellige en geslaagde avond werd.

Wortelse 60-jarigen: blij weerzien in de Guld Wortel - Achttien Wortelaren, geboren in 1943, hadden de oproep beantwoord en kwamen op vrijdag 5 december te Wortel bijeen in de Guld. Bij een welkomstdrankje kwamen de eerste gesprekken spontaan op gang. Na het lekker eten zochten ze mekaar op om bij een lekker glaasje wijn, een fris pintje of een tas koffie herinneringen op te halen. Het was tien jaar geleden dat ze elkaar nog eens ontmoet hadden, maar op tien jaar kan er veel gebeuren. De bijeenkomst was een deugddoend weerzien want voor ze 't beseffen, was het heel laat geworden. Maar voor het naar huis gaan werd er afgesproken om binnen vijfjaar opnieuw bijeen te komen, maar dan in de vroege namiddag... ze zijn dan ook 65!

Ij

Op zaterdag 10 januari moet je absoluut geen kou lijden. Na de avondmis kan u handen en voeten komen verwarmen aan de brandende done Wortelse kerstbomen. En ter plaatse zult u niet lang moeten zoeken naar een hartverwarmend drankje. Het KWB-gedeelte van de winst schenken wij aan de plaatselijke afdeling van Ziekenzorg. Op zondag II januari zult u in Wortel weer moeten zoeken om een parkeerplaats te vinden. Onze vrienden KWB-Wielertoeristen 'De Zwaantjes' organiseren dan hun jaarlijkse veldtoertocht. Een prachtige tocht door onze natuur en een organisatie die af is: daar komt heel veel sportief volk op af. (KWB Wortel)

Roet in het eten gooien. Uit iemands hand eten. iff

op de /010 s'.l.n.r. boven: Marc De Backker, Eo geen Voet, Paolo Sij,nia;is, Maria Swannet, Lizette Fransen, Magda Van Opstal. Midden: Jef Meyvis, Milia Horsten, Annie Meeuwesen, Annie Sijsmans, Els Govaerts, Jan Geens. Onderaan: Fons Sprangers, Juul Vannuffelen, Harry Schellekens, Rit Christiaensen, Lutgard De Graeve, en Jos Van Opstal.


MINDERHOUT

Nieuw orgel voor 550-jarige Sint-Clemenskerk MINDERHOUT - Feest vieren behoort tot de oudste menselijke geplogenheden. Dat de gevierde centraal staat en bedacht wordt met presentjes,geschonken door diegenen die hem dierbaar zijn, is een blijk van waardering en sympatie. De Minderhoutse St.-Clemenskerk bereikte dit jaar de gezegende ouderdom van 550 jaar en nadat ze in 1992 een volledig nieuw kleedje aangepast kreeg, pronkt de oude dame weerom in al zijn glorie in het dorpscentrum. Toch ontbrak het toetje op de taart, een belangrijk ornament in het interieur, ni. het orgel! Aan dit euvel is intussen verholpen, want op zondag 30 november 11. mocht de kerk haar geschenk in ontvangst nemen en aan het brede publiek voorstellen.

Twee grote restauraties De geschiedenis van "Minrehout" (middeleeuwse benaming . waarschijnlijk te danken aan minder groot houtgewas op die plaats dan in de omgeving) vangt, zoals op te maken is uit geschreven bronnen, aan in de 1 3de eeuw. In 1234 stond reeds een kerkje op dezelfde plaats als de huidige, maar over de eerste honderd jaar van het bestaan van de kerk is er bitter weinig geweten door het gebrek aan geschreven bronnen. In 1448 bevond men het kerkje te klein , werd het uitgebreid en aan de bouw van een toren gedacht. Rond 1500 telde Minderhout ongeveer 300 zielen en jarenlang hielden de pastoors en de parochianen geldinzamelingen om de verbouwingen te bekostigen. Een grote onderneming voor zo'n kleine gemeenschap. In 1453 was het werk voltooid.In de periode tussen 1568 en 1648 (Tachtigjarige Oorlog) heeft het kerkje veel te lijden gehad en stond het voortdurend bloot aan plunderingen en verwoestingen door het voorbijtrekkend krijgsvolk. Pastoor Waltman Van Dyck, aangesteld op 26 augustus 1640, vond de kerk terug in een erbarmelijke staat en hij zou dan ook zorgen voor een eerste grote restauratie die in 1949 zijn voltooiing vond. Hij restaureerde niet alleen de kerk, maar verrijkte ze ook met belangrijke kunstschatten. Hij overleed te Minderhout op 25 januari 1968 na meer dan twintig jaar onverdroten voor de kerk en zijn parochianen gezwoegd te hebben . Natuurlijk bleef de kerk herstellingen en vernieuwingen vragen. Niklaas Tasse. pastoor van 1759 tot 1781. liet het houtwerk van het hoofdaltaar opknappen, bezorgde de kerk een hoogzaal, een orgel en een preekstoel. En steeds zorgden de zielenherders en de bewoners, in de loop van de geschiedenis, voor de nodige financies in de vorm van giften en arbeid, hetgeen wel de verknochtheid van de bevolking aan de kerk bewees.Op 15 juni 1949 werd de 42 m hoge toren geklasseerd, maar sinds de Tweede Wereldoorlog was de kerk zelf in zo' n slechte staat dat de kerkfabriek een nieuwe kerk voor ogen had. Onder impuls van enkele Minderhoutenaren werden deze plannen verijdeld en zij hebben dan ook de kerk gered van de afbraak. Geen nieuw kerkgebouw dus! Op 4 mei 1973 werd het geklasseerd als beschermd monument en een restauratie meldde zich aan. Dit werd uiteindelijk beslist op 23 april 1976. Op 13 februari 1989 kenden de

werken een definitieve start en op 31 mei 1992 nam men de kerk officieel terug in gebruik in aanwezigheid van Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen. De tweede grote restauratie uit de geschiedenis was een feit!

was in de Minderhoutse kerk, maar dit exemplaar werd alleszins in 1858 gebouwd door orgelbouwer Henri Vermeersch Uit Duffel en rond 1908 omgebouwd door Jozef Jortis uit Zichem.

1453 - 2003 Dat men 550 jaar geleden op een andere manier tot feesten kwam is nogal evident. Het gemeensehapsgevoel in die tijd zal ongetwijfeld tot een andere dimensie behoord hebben dan in onze moderne tijd.Op zondag 30 november II. geen luidruchtig feestgedruis! Wel een sobere plechtigheid waarop alle parochianen uitgenodigd werden, maar slechts een beperkt aantal de oproep beantwoordden en waar vooral de nadruk op de betekenis van "kerk" en het nieuwe orgel gelegd werd.De heren Loneke en Lapon stelden het op prijs persoonlijk aanwezig te /ijn Cfl hun vmdicriicri

ijcitIi K IR 1 Jacoh,, \r,IiIc!

Vermeersch-orgel Waarom het kerkorgel niet samen met de kerk gerestaureerd werd? Het kostenplaatje voor de kerk bleek al hoog genoeg te zijn. Bij het begin van de kerkrestauratie werd het orgel ontmanteld en opgeslagen op de zolder van de pastorij. Toenmalig pastoor Piet Van Hoof deed een eerste aanvraag tot subsidiëring in 1989, maar die werd afgewezen omwille van bovenstaande reden. Pastor Walter Van Den Broeck richtte in 1992 een vraag tot de kerkfabriek om het restauratiedossier terug op te starten. Karel Van Dyck, toenmalig voorzitter van de kerkfabriek, spande zich achter de kar en de eerste contacten met Gabriël Loncke, orgeladviseur, werden gelegd. Men opteerde voor een restauratie in twee fasen: eerst het bespeelbaarmaken van het orgel op één klavieren in de tweede fase het tweede klavier. De inspanningen werden beloond, de subsidiëring kwam in orde en uiteindelijk werd Jan Lapon, orgelbouwer en —hersteller uit Diksmuide, aangesteld om het bestaande ontmantelde orgel met de grootste zorg een nieuwe outfit te bezorgen. Uit geschriften blijkt dat dit orgel zeker niet het eerste

Organist Luc Dock.v aan de klavieren

van de kerkfabriek, duidelijk naar voor gebracht. Organist Luc Dockx bespeelde intussen de klavieren met virtuositeit voor, tijdens en na de plechtige eucharistieviering verzorgd door Jef Cleymans, deken van Hoogstraten, samen met pastor Walter Van Den Broeck en Albert Desmedt. Piet Van Hoof, oud-pastooren dirigent, leidde het OLVAkoor. Na de viering overhandigde Minarte, vereniging diejaarlijk een concert organiseert in hel historische kerkgebouw en waarvan de opbrengst integraal naar het "Fonds ter restauratie van het orgel" gaat, een cheque van• 5000 aan de kerkfabriek. Een stemmige receptie sloot de feestelijkheden af en was - het tijd om het gerestaureerde orgel van nabij te gaan bewonRené Laurijssen, Mjnarte, overhandigt en Karel Jd!COl),S, kerkderen! (rel)

fabriek, ontvangt de cheque van € 5000 41


MINDERHOUT

Dropping

Modelontbij t

MINDERHOUT- Een dropping blijfteen spannende activiteit. Niet alleen voor de leden van een jeugdvereniging, maar ook voor volwassenen. In Minderhout mogen wij hiervan getuigen. De laatste jaren hebben telkens een lOO-tal volwassenen (en enkele kinderen) deelgenomen aan de jaarlijkse dropping van de KWB. Velen onder hen zien er maanden naar uit. Een afgeplakte bus zorgt direct voor de stemming. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel het noorden kwijt. Na de bustocht. wordt je in groepjes gelost op verschillende dropplaatsen. Uitgerust met reflecterende armbanden enjasjes en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaande droppers hun eigen weg om de afgesproken verzamelplaats te vinden. Hulpmiddelen, zoals kompas, verrekijker, stafkaarten, poolster, zijn uiteraard toegestaan. Loop je ondanks je slecht oriÍntatievermogen of je hulpmiddelen toch nog verloren, geen nood. Elke groep krijgt immers een telefoonnummer mee voor het geval dat ze echt het noorden kwijt zijn. Op de verzamelpiaats is voor elke deelnemer nog een warm hapje voorzien. Spreek af met je buren, je familie ofje vriendenkring. Het belooft weer een toffe avond te worden. Heb je niemand om mee te gaan? Geen probleem. De KWB zal je wel een paar groepen voorstellen waarin je wel zal thuis voelen. De eerste groep vertrekt op zaterdag 31januari om 19 uur. De deelname prijs bedraagt 6 • voor KWB-leden (hun kinderen tlm 12 jaar 4) en 8 voor niet-leden. Lieffiebbers: inschrijven voor 25 januari bij Fons Muesen, Markwijk 4. tel 03/ 314.55.69.

MINDERHOUT - Zondag 16 november namen 370 mensen deel aan het 'modelontbijt' van de Gezinsbond te Minderhout, georganiseerd door alle afdelingen van de gemeente Hoogstraten. Immers, je kunt best met een heerlijk ontbijt de dag beginnen, ook al voel je je helemaal uitgerust. Want je hebt je ontbijt wel degelijk nodig. Je hersenen, ademhaling, hart en spijsvertering hebben de hele nacht doorgewerkt. Daardoor zijn de energievoorraden in je lichaam sterk

gedaald. Je spieren en je lever kunnen immers maar een beperkte reserve opslaan. Die moeten dus dringend aangevuld worden. En daar kun je best van 's morgens af mee beginnen. En dat deden dus honderd gezinnen, die zondagmorgen. Broodjes, kaas, eieren, hacon, confituur, hesp, honingkoek......iedereen deed er zich aan tegoed. 't Was een gezellige, leerrijke ochtend, en misschien tot volgend jaar.

SOFTCOMPUTER, als kwaliteit en service ook voor u belangrijk zijn... Zakelijke computers, MFC,s, printers, faxen, Particuliere computers, printers, faxen, Draadloze internetverbindingen... Draadloze telefoons en telefooncentrales. Opleidingen.

Son'

COMPUTER RV COMPITtk - Titcroir

S*v-.

42

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten, Tel 031315.09.09 info@softcomputer.be www.sc>ftcomputer.be


MINDERHOUT

lOde Lichtmisconcert

Nieuwjaar zingen

Vlaams Radio Koor te gast in de St.-Clemenskerk MINDERHOUT - Restauratie \ an de kerk tot een goed einde gebracht in 1992! Tijd om Minarte, een vereniging die zich tot doel stelt minstens éénmaal per jaar een evenement te organiseren in de parochiekerk, in het leven te roepen. Steeds heeft Minarte gestreefd naar een verscheidenheid van genres en muziekstijlen en tot nu toe is het daarin geslaagd ook. Telkens een bevredigende opkomst van sympatisanten en een uitschieter van formaat, tweejaar ge leden, was ongetwijfeld het optreden van Willem Vermandere waarvoor heel wat mensen geen toegangsticket meer konden bemachtigen. Het lOde Lichtmisconcert wordt alleszins een topper van formaat! Het Vlaams Radio Koor, met als gastorganist Joost Verdin die het gerestaureerde orgel met enthousiasme zal bespelen! Het Vlaams Radio Koor werd in 1937 opgericht en evolueerde van een studio-ensemble naar een concert-ensemble. Vierentwintig professionele zangers staan sinds 1997 o.l.v. chef-dirigent Johan Duijck. Deze laatste verdiende en ver-

dien t nog steeds zijn stre pen in hetAeade n is 0! Saint-Martin-in-the-Fields Chorus te Londen en het Gents Madriagaalkoor. Als gastdirigent wordt hij regelmatig uitgenodigd bij gerenommeerde ensembles als het Orquesta-Sinfonica Real de Sevilla (E), het Darlington Festival Orchestra (GB), het Deens Radio Koor (Kopenhagen). het koor van de Spaanse Radio en Televisie (RTVEMadrid), het iers Nationaal Kamerkoor (Dublin). Het Vlaams Radio Koor legt zich vooral toe op het repertoire uit de 20ste en 21ste eeuw. Het brengt niet alleen werken van hedendaagse componisten, maar besteedt ook aandacht aan romantisch Vlaanise koormuziek. Daarnaast blijft het koor ook zijn unieke status van radiokoor behouden. De nieuwe hand met de openbare omroep uit zich in talrijke studioproducties en deelname aan events van radio en televisie. Bovendien worden bijna alle concertproducties opgenomen door KLARA, waardoor het koor kan bogen op een unieke verzameling opnames van werk van Vlaamse componisten en onbekend werk van anderen.

Traditiegetrouw komen onze kinderen muzikaal hun beste wensen voor het nieuwe jaar aanbieden op 31 december. Speciaal hiervoor wordt de Minderhoutsestraat afgesloten voor alle doorgaand verkeer van 8.30 uur tot omstreeks 13.00 uur. De plaatselijke bewoners worden gevraagd hiermee rekening te houden en zeker hun snelheid te matigen.

Kinderdisco MINDERHOUT - De KWB opent het nieuwe jaar met een echte "Kinderdisco" voor groot en klein. Kinderdisco Harniony brengt tussen 14 uur en 17 uur in de parochiezaal een wervelend programma van show en dans op zondag II januari. De DJ-animator staat constant niet een draadloze verbinding op de dansvloer oni de kinderen eigen- en grote-iiiensen-dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Niet passief toekijken, maar meedoen is de boodschap. De ouders die aanwezig zijn in de zaal worden uiteraard bij liet dansen betrokken. Wie was de vorige jaren niet niet zijn kinderen (of kleinkinderen) aanwezig op de spetterende kinderdisco? Jij niet? Dan heb je zeker wat gemist, want de kinderdisco slaat grandioos aan bij liet jonge publiek. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. De toegangsprijs bedraagt slechts 1,25 •. De deuren gaan open vanaf 13.30 uur. Alle kinderen tot en met 12 jaar, al of niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze kinderdisco. Breng al je vrienden of kennissen niee. Deze activiteit is zowel voor KWB-ieden als voor niet-KWB-leden toegankelijk. Meer inliclitingen over dit initiatief kan je bekomen bij Petrus van den Bogerd, Desmedtstraat 60, tel. 03/ 3 14.44.72.

" 't äLM, 1

D KOMMERLING

Schrjjn- en tjmmerwerken

Karel JANSEN Het Viaams Radio Koor, begeleid op het orgel door J. Verdin, is te zien en te horen op vrijdag 30januari2004 te 20.15 uur in de St.-Clemenskerk te Minderhout. Kaarten in VVK kosten 12,5, aan de kerk • 15. Te bevragen bij het Bureau voor Toerisme Stadhuis Hoogstraten en telefonisch 03.314 48 99 (Kristin Hermans). (rel)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. IIkkII74%?

VA N H U F FE L

U wenst uw eigendom te verkopen

of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.cominfo@vanhuffelvastgoed.com

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66 43


MEER

30 jaar jong :

Kerstboomverbranding MEER - Voor de jaarlijkse kerstboomverbranding die de feestperiode van Kerstmis en Nieuwjaar afsluit, moet u deze keer niet naar het oude, maar wel naar het huidige voetbalveld. Het vuur wordt namelijk ontstoken op de par king daar. De mensen van KFC Meer en Sinte-Rosalia slaande handen in elkaar voor de organisatie van het evenement. Brass- en Drumband zorgen uiteraard voor de muzikale inzet. Eten en drinken zijn in ruime mate voorhanden en er is ook het ondertussen al bijna traditionele vuurwerk. Sinte-Rosalia beleefde trouwens de voorbije maand nog een aantal mooie momenten. Waaronder de huldiging van de muzikanten op het teerfeest. Sinterklaas van zijn kant zorgde ook voor een verrassing. Hij brachtditjaar namelijkniet alleen de hoofdpiet mee, maar ook nog drie hulppieten. Die zorgden voor extra vermaak voor de kinderen in zaal Voor Kunst en Volk. Daar was bovendien ook een schminkster aanwezig. Die tovercle de kindergezichtjes om tot de meest fantastische en

*nare

14w Al

besfe

LW

civ iiiooie tuiitwerkjc. Kndcrcn. bijna diiehonderd waren er, én ouders konden deze zaken ten 7eerste appreciëren. De mensen van SinteRosalia gaan hun uiterste best doen om Sinterklaas ook volgend jaar zover te krijgen dat hij een extra ploeg Pieten meebrengt. Ondertussen zijn drummers en muzikanten volop bezig met de voorbereiding van hunjaarconcert. Bovendien verleent de muziekvereniging zijn medewerking aan het lopende rnuziekproject van de Meerse school De Meerpaal. Maar daar leest u in volgende uitgaven meer over. Wie trouwens muzikale kriebels voelt: SinteRosalia biedt u een volledige opleiding - notenleer en een instrument bespelen - gratis aan. Jong of oud(er), u bent van harte welkom. En om te kas te stijven zijn de mensen van Sinte-Rosalia het jaar rond bezig met hun antiek- en vlooienmarkt. Wie oude spullen heeft en er niet goed blijf mee weet, kan altijd bij de vereniging terecht. Vooralle inlichtingen i.v.m. de opleidingen en de vlooienmarkt: Ad Godrie (03 315 04 70). Pierre Huybrechts (03 315 73 22), Jos Brosens (03 315 9079), Jacques Verboven (03 31501 78).

MEER - Eind oktober kwamen de Meerse 30-jarigen samen in de parochiezaal voor een onderling feestje. Na een lekkere hap en een spannende 'ren je rot' was dejeststemming subliemn. Er werd dan ook tot in de vroege uurtjes verder gefeest en afge sproken om deze reünie over ongeveer tien jaar te herhalen. Voor zij die nier al deze Merenaren kennen, volgen nog even de namen: v.l.n.r. (boven) Paul van Dijck, Jef van Bavel, Alexander van Herck, Wim Laurijsen, Dirk Laurijssen, Jan de Vo, Guy Brosens, Tom Mertens (midden) Stefan Roelen, Gert Brosens, Kristien Sterkens, leo Martens, Sonja Jansen s, El.s Laurijssen, Ann Pemen, Diane Brosens (onder) Erik Romhouts, Dirk Trog, Ann Aerts, Ann Jansen, Gret Verlie yen, Linda de Bi'uin, Ria Vinckx. (ma)

:L:: 7

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudeiis.be

(ma)

FOcjRApI 6,.

keMze

voor

lettk8

eu'

1-offe fot- o's

foto's cfwe,kf i neieen Prof. 1cs60 Ptc1le bewerkjrepi

1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13 44

LALAY, 5YVC

Lindenlaan 14

2340 Beerse Penfoskynet.be

Tel.: 014161.35.37

)

t


MEER

Kerstmarkt met veel water

MEER - Door de creatieve opstelling van de kraampjes hoe/den de kerstmarktbezoekers niet in de regen te staan. De weergoden waren de kerstmarkt dit jaar niet goed gezind. Bezoekers houden meer van koud weer en sneeuw. Dat weer hebben de organisatoren dan ook voor volgend jaar reeds besteld. (ma)

Feest bij Sinte-Rosalia

onsยง

Open vergadering van de dorpsraad & informatie over windmolens MEER - Dinsdag 6 januari om 20

ja/lEER - Bij Brass- en Drumband Sinte-Rosalia werden de festiviteiten rond het 35-jarig bestaan van de drumband afgerond niet een huldiging van de leden. De heer Rieberghs van de muzielederatie Vlamno reikte een hele reeks eretekens uit aan de drunnners. Zij poseren hier samen met voorzitter Pierre Huvbrechrs en instructeur Fons van Aert, die van de drumband een echte percussiegroep aan liet vormen is. In de huldiging werd ook oudbestuurslid Jan Swaenen betrokken, die zich jarenlang met hart en ziel voor Sinte-Rosalia heeft ingezet. Hij ontving een prachtige aquarel van de hand van de Meerse kunstenares Tonv van Mook. (ma)

uur stipt houdt de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering samen met het schepencollege. De hele bevolking kan dan de vergadering bijwonen in de refter van de gemeentelijke lagere school. Geer Fostier, project manager van Electrabel. zal een toelichting komen geven bij de windmolens die in de toekomst de horizon zullen gaan bepalen langsheen de autostrade. Daarnaast komt het overleg van cle dorpsraad met het schepencollege aan de orde met een vragenronde vanwege de Meerse inwoners. De opmerkingen en suggesties hier aangebracht zullen voor de dor sraad weer dienen om een nieuwe prioriteitenlijst voor 2004 op te maken. Zit u met een ei en wilt u het kwijt, dan is deze openbare vergadering van de dorpsraad uw kans. U kunt uw vragen immers rechtstreeks kwijt ofwel via een briefje dat je op de vergadering overhandigt aan een van de bestuursleden. (ma) 45


LEZERS SCHRIJVEN De Laermolen Het schepencollege van Hoogstraten heeft beslist om vzw De Laermolen te verzoeken om in het restauratiedossier een nieuwe brug te voorzien enkel voor voetgangers en fietsers. Dit heeft het stadsbestuur laten weten aan de vzw in hun schrijven van 24-04-02. De vzw heeft dan dadeljk opdracht gegeven aan een architect om een nieuwe houten brug te ontwerpen naar het historische voorbeeld. De betrachting was om de restauratie van de molen en de brug gelijktijdig te kunnen voleindigen omdat beiden als het ware onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Om juridisch-technische redenen is later besloten dat de stad Hoogstraten als opdrachtgever zou fungeren om deze brug te verwezenlijken. Zij is tenslotte eigenaar van de brug. Het beloofde een mooie samenwerking te wor den tussen een vrijwilligersvereniging en het Hoogstraatse bestuur om een belangrijk monument samen met de omgeving in zijn oude glorie te herstellen. De beslissing om hierbij terug een houten brug te voorzien waar auto's en ander zwaar vervoer moesten geweerd worden drong zich op na grondige studies van de verzakkingen van het molengebouw, scheuren in de gemetste brugpeilers en onderzoek van de ondergrond ter plaatse. Ook de veiligheid van de latere bezoekers en het algemene uitzicht van het geheel vroegen om terug te keren naar de situatie van voor de inmiddels versleten betonnen brug. Deze brug werd rond 1930 geplaatst ter vervanging van de originele houten brug. In die periode van paard en kar had waarschijnlijk niemand ooit kunnen vermoeden dat het verkeer en zeker ook het landbouwverkeer in die mate zou toenemen dat hierdoor een brug, vast verbonden aan het molengebouw, zulke schade zou kunnen veroorzaken. Niet enkel de brug is een probleem bij zware belasting maar zeker ook de weg die vlak naast de muren van de molen ligt. De meeste mensen herinneren zich wellicht nog de erbarmelijke toestand van het gebouw voor de aanvang der werken. Het zou zonde zijn van het vele geld dat de restauratie kost om na enkele jaren terug dezelfde problemen te krijgen. Het stadsbestuur heeft dus een goede beslissing genomen. Het schepencollege heeft dan een overeenkomst afgesloten met de architect. De plannen zijn getekend en het aanbestedingsdossier is opgesteld en goedgekeurd. Alle aanvragen bij de betrokken administraties zijn gebeurd met de uitdrukkelijke vraag om het dossier zo spoedig mogelijk af te handelen. De betrachting was immers om de restauratie van zowel de brLig als de molen gelijktijdig te kunnen beëindigen. Begin augustus van dit jaar krijgt Hoogstraten reeds per aangetekend schrijven een bericht van minister Van Grembergen waarbij hij zijn goedkeuring geeft voor de brug en de toezegging van 80% sLibsidie. Men kan nu de werken aanvatten. 46

Brug en molen kunnen samen worden gerestaureerd als één harmonisch geheel. Op de streefdatum 24 april (25 april opening toeristisch seizoen) zullen dan beiden met gepaste luister kunnen geopend worden voor het publiek. Het is de bedoeling dat vanaf dan de molen zéér regelmatig zal worden opengesteld en in werking gebracht.

Ondertussen zijn er echter allerlei politieke spelletjes begonnen In maart 2003, bijna eenjaar na de beslissing om de historische brug te laten uitvoeren en wanneer de restauratie van de molen al volop op gang is, komt er plots protest tegen de verkeersarme brug vanuit de Landelijke Raad ( een landbouwersvereniging). Eén landbouwer zou hiervan schade ondervinden. Hij heeft namelijk buiten het bedrijf dat hij van oudsher uitbaat nog een tweede bedrijf met dito bedrij fswoning (?) opgericht aan de andere kant van de Mark. Blijkbaar is de samenwerking van beide bedrijven zo dat af en toe een tractor van het ene bedrijf naar het andere over en weer moet rijden. Dat op dit moment die ene landbouwer een omweg van vijf minuten moet maken vindt men blijkbaar onverantwoord. CD&V sluit zich aan bij dit protest. Ook bij de achterban van VLD wordt men zenuwachtig. Op 24 maart 2003 besluit het schepencollege (VLD en HOOP) dan om het punt, omwille van dit protest, alsnog ter goedkeuring op de gemeenteraad te brengen hoewel ze het eerder al eigenmachtig had goedgekeurd zonder hierin de

gemeenteraad te kennen. Het dossier was ondertussen al lopende, overeenkomsten waren hier voor al aangegaan en onkosten reeds gemaakt. Was het college vroeger al te voorbarig of wil men intussen zelf zijn standpunt veranderen en het doen uitschijnen dat CD&V hiervoor de schuldige is? Zeven maanden lang wordt nu dit punt telkens weer verdaagd of gewoon niet ter sprake gebracht. De besluiteloosheid (of gebrek aan politieke moed!) slaat toe bij ons college. Ondertussen is vzw De Laermolen ook in onderhandeling met de stichting Kempisch Landschap. Deze stichting werd opgericht in november 1 997

tij illiliatie! \tii hCi p1 1)sneIche111111 - AItwerj)en en een 40-tal Kempense gemeentebesturen en is zeer geïnteresseerd in het project. De prijs van de overname, die minimaal is gehouden, zou vzw De Laermolen toelaten om de restauratie te kunnen afwerken zonder hiervoor privé-kapitaal te moeten aantrekken. Vzw De Laerrnolen zou wel de molen blijven beheren en openstellen voor het publiek. Voor deze overname is wel het akkoord nodig van het stadsbestuur omdatzij voor 10% moet tussenkomen in de kosten (ong. 10.000 •). Alle partijen in het stadsbestuur laten weten dat ze 100 procent akkoord gaan met die overname. De officiële goedkeuring door de gemeenteraad voor dit punt wordt echter ook telkens uitgesteld. Het lijkt er zeer sterk op dat het stadsbestuur haar inspraak in de overname misbruikt om de brug al dan niet goed te keuren

Op de gemeenteraad van 27 oktober komt eindelijk de goedkeuring van het dossier houten brug terug aan beurt. De stemming hierover is echter een complete verrassing. VLD, de meerderheidspartij die het punt destijds heeft goedgekeurd en het nu ter goedkeuring voorlegt aan de gemeen-


LEZERS SCHRIJVEN teraad, stemt unaniem tegen het eigen voorstel. CD&V die naar hun zeggen door het stadsbestuur nooit voldoende is ingelicht over het dossier, stemt ook tegen. HOOP. de jammer genoeg te licht wegende coalitiepartner van VLD (qua aantal), blijft consequent aan haar vroegere houding en stemt voor. AGALEV en VB stemmen ook voor. Terug naar af dus, dank zij het niet nakomen van gemaakte afspraken door VLD. Wat de beweegredenen van CD&V zijn om tegen dit project te stemmen is niet geheel duidelijk. Omwille van de verkeerssituatie kan haast niet, hiervoor was immers een oplossing die tegelijk de problemen van de bewoners van G. Segersstraat en het hegijnhof zou verhelpen. Een oplossing die men nu hoogstwaarschijnlijk ook heeft geblokkeerd. Maridatarissen van die partij zeggen ook dat ze niet blindelings en altijd de kant van de boeren kiezen (en zeker niet voor slechts één). Die tijd schijnt voorbij te zijn. Blijft nog één verklaring, ze waren niet voldoende of niet op tijd in kennis gebracht van alle informatie betreffende de brug. In dat geval belet niets hun om het aanbestedingsdossier vanuit de oppositie terug op de agenda ter goedkeuring te brengen.

't

De houding van de VLD in deze soapserie is wel de meest merkwaardige. Ze keuren eerst een dossiergoed zonder veel discussie of argumentatie. Als later de oppositie het dossier in twijfel trekt wordt de zaak grondig onderzocht (pas na de uitdrukkelijke vraag van De Laermolen) met een resultaat waardoor men het dossier nu met klinkende argumenten kan verdedigen. En nu schiet men zijn eigen voorstel af. Ondertussen wordt de vzw De Laermolen en ook Kempisch Landschap hierbij gegijzeld. Zij worden geblokkeerd in hun plannen en onderhandelingen. De consequenties zijn voor de leden van de vzw zwaar, zij zien zich genoodzaakt om voor de afwerking van de restauratie privé-kapitaal aan te trekken. Hoe het uiteindelijk ook afloopt met de brug, sinds het probleem de eerste keer is aangekaart bij het schepencollege zijn er ondertussen drie vollejaren verstreken. Ontelbare vergaderingen en gesprekken zijn gevoerd, afspraken zijn gemaakt en overeenkomsten afgesloten. Niets daarvan wordt gerespecteerd. Wat eerst een beloftevolle samenwerking scheen te worden tussen een vrijwilligersvereniging en het stadsbestuur lijkt nu meer op tegenwerking. De vzw voelt zich vooral bedrogen door VLD Hoogstraten. Bijzonder ergerlijk is zeker het feit dat een vergadering wordt belegd voor alle betrokken instanties met mensen die naar Hoogstraten komen vanuit Antwerpen. Brussel, Gent enz., mensen die allen hun best doen om de zaak voor het besluiteloze college van Hoogstraten uit het slop te halen en daar in één bepaald geval zelfs nog grove beledigingen voor in de plaats krijgen. Alsof dat dan nog niet genoeg was laat men dan nog iemand achteraf alle partijen gaan bevragen en hierover een rapport maken. Vervolgens houdt men dan met deze gesprekken en met dat rapport niet de minste rekening. Met dit soort houding is het schepencollege niet aan zijn proefstuk. Herinner u de bouwaanvraag voor een megahotel in hetzelfde landschap. Dit werd door ons college goedgekeurd, hoewel zeer duidelijk was dat dit tegen alle regels zou zijn. Gegronde adviezen en bezwaarschriften werden ook hier straal genegeerd. De diensten van stedenbouw hebben uiteindelijk zelfde bouwheer moeten overhalen om het project terug te trekken. Voor hen was het te gortig, voor ons schepencollege blijkbaar niet. Hopelijk ziet VLDalsnog indat hun eerste beslissing dejuiste was (waarom niet?). Wellicht ook dat CD&V, nu gesteund doorcorrecte informatie, die de vzw voor hen nog graag wil aanvullen, inziet dat de houten brug zo gek nog niet is.

1

STIHL'

k

STIHL motorzagen

-

voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam Vanaf 1 ' bPK)

4

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! KWALITEIT SERVICE PRIJS '.

In ieder geval, vzw de Laermolen gaat kordaat verder met de restauratie van de molen. Ze wil dit liefst doen in samenwerking met het stadsbestuur, maar desnoods ook ondanks het stadsbestuur. Zij voelt zich hierin gesteund door de steeds groeiende belangstelling en solidariteit van de bevolking. De inhuldiging van de molen zal met of zonder brug doorgaan op 24 april 2004. Dit zal gepaard gaan met grote festiviteiten gekoppeld aan de opening van het toeristische seizoen op 25 april 2004. Hopelijk zal het dan niet („aan om een half monument zonder de bijhorende historische brug. Benieuwd wie dan het lint komt doorknippen? vzw De Laermolen

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING kettingen, tandwielen, zaagbiaden, kettingolie, Ook verkrijgbaar kliefhamers, enz.

E rkende dealer voor de Noorderkempen.

O ,

AND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03 314 14 20

47


Sportlaureatenviering 2003 Naar jaarlijkse gewoonte wachtte de Hoogstraatse sportraad weer een zware klus om de juiste selectie en een verantwoorde keuze te maken bij het uitdelen van de trofeeĂŤn. Een hele lijst met knappe sportprestaties in uiteenlopende disciplines werd de leden voorgeschoteld en in eer en geweten kozen zij voor de besten.

Sportvrouw Karin Donckers Amazone in hart en nieren! Voor de zesde keer reeds mocht Karin, lid van de Rijvereniging St.Clemens Minderhout, het hoogste schavotje betreden om de begeerde trofee in ontvangst te nemen. Paardensport, en dan vooral Eventing, is haar cup of tea en niet alleen op nationaal niveau, maar ook op Europees en wereldniveau staat ze flink haar mannetje en behoort zij ongetwijfeld bij de toppers. Zoals de wijn verbetert Karin precies ook met de jaren en schraapte ze dit jaar weer een indrukwekkende erelijst op haar bord. In het Europees Kampioenschap Eventing veroverde ze individueel een 6de plaats en plaatste zich als 3de met de ploeg. Ze kroonde zich tot Belgisch kampioen in dezelfde discipline. Op de wereldranglijst vind je haar terLig op de 7de plaats en op de ranglijst i.v.m. de Olympische Spelen (hier wordt rekening gehouden met meer wedstrijden) bekleedt ze zelfs een 6de plaats. Vanzelfsprekend kaapte ze ook een ticket weg voor cle Olympische Spelen 2004 te Athene.

Sportverdienste Arnold Van Aperen Burgemeester van Hoogstraten spelen is al een hele klus, daarvoor geen trofee voor sportverdienste! Wel zijn inzet in de schutters- en voetbalwereld wordt naar waarde geschat. (ei)

Sportvereniging Rijvereniging St.- Clemens Minderhout Een dynamische rijverenigi ng met dynamische leden kreeg de trofee dit jaar in handen. Het 1 ste achttal van de ponyclub, Evi Bolckmans, Bart Lenaerts, Jef Coenegrachts, Wouter De Cleene, Karin Donckers, Gust Desmedt junior. Dolf Desmedt zorgden voor heel wat individuele titels en andere knappe prestaties. Daarbij magje de verdienste van St.-Clernens niet minirnaliseren wat organiseren betreft. Hoed af! Met uitmuntendheid geslaagd! Iedereen herinnert zich nog het EK-Eventing voor landelijke ruiters, het WK-Eventing en Jumping CTSM (militairen) dat de voorbije zomer in de Blauwbossen piaats vond.

Sportman Jan Vlamings Een sportman pur sang mag je Jan ongetwijfeld noemen. Al vele jaren behoort deze Hoogstratenaar tot de voortrekkers van de Atletiekvereniging Noorderkempen en betwist zijn loopsport met veel enthousiasme, vooral op de piste. De reden tot zijn verkiezing ligt voor de hand! Eventjes zijn paimares bekijken: provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen Masters (+ 45 jaar): 110111 horden provinciaal en Vlaams kampioen Masters (+45 jaar): 100 m!

De Marcklopers in Eindhoven Liep Suske Onincx samen met Louis Onincx, Pat Leysen, J05 Van Bavel, Fons Aerts en Jan Koyen de marathon op26 oktoberjl. VoorJan Koyen was dit de eerste marathon die hij tot een goed einde heeft gebracht. Proficiat Jan! Het was een speciale dag voor Suske Onincx die deze dag 65 jaar werd. Samen met Rit Van Aert, Griet Praet, Jan en Yvonne Vermeiren, Brigitte Wendrickx. Jan en Yves De Beuckelaer werd de jarige naar de aankomst geĂŤscorteerd. De dag kon niet meer stuk want s' avonds werd er nog duchtig gefeest in Het Heiken waar Suske zijn vrienden en familie trakteerde. Als cadeau gaven ze hem een reis naar Rome waar op 27 maart een marathon plaats vindt, en waar we samen met 13 andere Marcklopers aan deelnemen. Een paar weken later reden we richting Duitsland waar we deelnamen aan de Rursee Marathon. Zoals altijd goed vertegenwoordigd, maakten we er een gezellig weekendje van. Suske Onincx, Louis Onincx en Brigitte Wendrickx namen deel aan de marathon. Hoewel Brigitte de avond er voor op het geburenbal nog tot in de late uurtjes had gefeest, bracht het in de marathon, ondanks weinig slaap, toch nog tot een goed einde. Peter Anthonissen, Jack Vermeiren en Axel Aerts namen deel aan de 10 km. Stilzitten is zeker niet bestemd voorian Vermeiren en Rit Van Aert. Rit, nog niet helemaal hersteld van een blessure aan de knie, besloot samen met Jan de marathon te wandelen en. Ze deden dat ook in een zeer goede tijd. Dit alles dankzij de aanmoediging van Fons, Jan, Yve.s, Kelly,Mia, Michiel, Ingrid, Yvonne en Fieke. Na een goede nachtrust in het dorpje Einruhr werden de schoenen nog eens stevig aangetrokken voor een fikse wandeling met heel de groep. Nadien vertrokken we weer richting huis.

Tijden marathon Eindhoven: Suske Onincx Jan Koyen Fons Aerts Pat Leysen Jos Van Bavel Louis Onincx

03:54'53 03:58'52 04:09'52 03:54'54 03:54'54 03: l5'39

Tijden Rursee marathon: Brigitte Wendrickx 04:30'34 Louis Onincx 03:18'17 Suske Onincx 04:29'39 10km: Axel Aerts 0:39'25 JackVermeiren 0:44'38 Peter Anthonissen 0:43'56 48


SPORT buiten. De volgende confrontaties tegen Brasschaat. Halle, Oelegem en Luchtbalboys moet puntenwinst opleveren!

Minderhout VV hoopt op 2004

Brasschaat - Minderhout VV 0-0 Degradatie spookt zeker nog niet rond in de hoofden van de MVV'ers. Voor de competitieaanvang realiseerde men dat het zeker geen gemakkelijk seizoen zou worden en dit schijnt dan ook bewaarheid te worden. Neem daarbij dan nog een aantal blessures die terdege roet in het eten komen gooien. Na de winterstop hoopt men enkele gekwetsten te recupereren en dan gaat het wagentje misschien weer een beetje beter bollen.

Minderhout VV - Mariaburg 1 —2 Puntenwinst tegen het derde geklasseerde Mariaburg behoorde zeker tot de mogelijkheden, maar uiteindelijk deed MVV zichzelf weer de das om door twee te vermijden tegengoals. De bezoekers startten wel het gevaarlijkst maar MVV kwam in de 25ste min, toch verrassend op voorsprong langs Dries Van Bavel. Daaruit werd een dosis moed geput, MVV zorgde voor enkele gevaarlijke standjes, maar de stand bleef 1-0 tot aan de rust. Na de thee een verhoogde druk vanuit het bezoekende kamp en de thuisploeg moest zich noodgedwongen terugtrekken. Geen uitgespeelde kansen echter en de hoop op drie punten groeide. Mariaburg loste eventjes het pedaal en op dat ogenblik verloor MVV de wedstrijd. Een gemis aan concentratie en twee ballen binnen in het thuisdoel. en... drie punten

Lt

MVV had de les duidelijk begrepen en tijdens de eerste tien minuten werden al enkele reuzekansen afgedwongen en tegelijkertijd de nek omgewrongen. Jan Aerts en Stef Boudewijns bedreigden de thuisgoalie in de daaropvolgende periode, maar voor de rust kwam niemand tot scoren. Een gans ander thuisploeg na de koffie! MVV geraakte niet uit de omknelling, maar de nul bleef op het bord tot het einde. Tien minuten voor affluiten eindigde een ongelukkige val van Dave Verschueren in de ambulance, een meniscus- en kruisbandblessure werd vastgesteld en Dave out voor de rest van het seizoen.

Minderhout VV - Halle 2 —2 Een zespuntenwedstrijd in de thuishaven en die moet je absoluut winnen om uit de bedreigde zone te geraken. De bezoekers namen de aanvangsminuten voor hun rekening, maar Raf Van Dyck opende bijna bij een tegenstoot. Consternatie in de 21ste min.! Een licht toegekende penalty en 0-1! Opluchting drie minuten later als Dries Van Bavel de gelijkinaker binnentikt. Ruststand 1-1. Slappe MVV-start in de tweede helft en Gunther Jacobs voorkwam een vroege achterstand. Het meeste balbezit voor de bezoekers, toch wist Bart Wilmsen twintig minuten voor affluitende 2-1 aan tetekenen. In deeindfase een uitschuiver en 2-2! Een ultiem slotoffensief met

twee reuzekansen kende geen succes meer en MVV verloor twee punten.

Oelegern - Minderhout VV 1 - 0 Nergens MVV te bespeuren tijdens de eerste helft van de partij in deze toch ook zeer belangrijke wedstrijd. Welgeteld één mogelijkheid te noteren, maar voor de rest armoe troef. Aanvankelijk hetzelfde spelbeeld in de tweede helft, toch iets strijdvaardiger na een prik die de 0-1 had kunnen betekenen. Met nog een kwartier te gaan leek alles onder controle, even een concentratieverslapping en het kalf was weer verdronken. Begrafenisstemining na de partij! MVV moet er echter voor blijven gaan en zeker geen voorbarige conclusies trekken. Minderhout VV - Luchtbalboys 5 —2 Eindelijk een MVV dat de lessen uit de vorige wedstrijden nog goed in het achterhoofd had Deze wedstrijd moest gewonnen worden en men realiseerde dit met uitgesproken winstcijfers! De kentering? (rel)

Wedstrijden Zondag 4 januari 14.30 uur Exc.Essen - Minderhout VV

Zondag 11januari 14.30 uur Kaart - Minderhout VV

Zondag 18januari 14.30 uur Minderhout VV - St.-Job

Zondag 25 januari 14.30 uur Horendonk - Minderhout VV

Zondag 1 februari 15.00 uur Minderhout VV - Putte SK

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

'444

J IJIJIi4 0

49


SPORT

Kampioenendag Arkduif Minderhout Op vrijdagavond 5 december huldigde de duivenmaatschappij De Arkduif in Minderhout haar kampioenen. Francis Jansen behaalde, zoals al meer gebeurde de laatste jaren, de meeste ereprijzen. Bovendien speelde hij algemeen kampioen met de oude enjonge duiven op Quievrain én Noyon. Ook Karel Aerts kreeg een eervolle vermelding, hij speelde algemeen kampioen op Noyon met de jonge duiven.

ZiOcoll (von / noor ,) L,ouis Vwi Beigeit, (rlo. l'rete,s. Franci.ç ./tit.seo, Lor t in Leo/en, Moreel Ver,vcliueren Staand: Louis en Gust Schrijvers, Karel Aert,s, Harry Govaerts, Herman Adriaensen, Augusi Schrijt'er.s en zoon.

Loenhout - 20ste Azencross Op dinsdag 30 december zullen alle ogen xseer gericht zijn op de "azencross" in Loenhout. Sinds 1984 komen de beste cyclo-crossers ter wereld naar Loenhout en samen met hen duizenden toeschoLtwers. De ambiance van de cross van Loenhout is uniek en wijd en zijd bekend. Met start- en aankomst op de Brechtseweg en rechtstreeks uitgezonden door Canvas belooft het weer een echte topper te worden. Het programma ziet

eruit als volgt :- 9 uu r:fieisen met Edwig" - de schoolkinderen (van 6 t/m 12 jaar) kunnen in 't spoor van Edwig van Hooydonck een rondje fietsen. Er zijn tal van verrassingen in petto voor de deelnemers (jongens en meisjes)- 11 uur: nieuwelingen enjuniors 30/40 min.- 12uur: beloften 50 min.- 13.30 uur: dames 50 min.- 14.30 uur: voorstelling deelnemers azencross- 15 uur: 20e azencross- 16.15 uur: huldigingsceremonie

N/1

j14

Hoogstraten VV kan het jaar feestelijk afsluiten Tot op hcden is iedereen hij 1-IVV meer dan tevreden met de gang van zaken. Na de volledige eerste ronde verloren de roodwitten amper twee wedstrijden en telkens met 1-0 of 0-1. Dit geeft dus aan dat er dertien maal iets geoogst werd. Meestal waren dat drie punten en dat telt aardig op. De laatste drie matchen was het vij top negen en daardoor liep leider Kermt-Hasselt iets verder van ons weg.Toch is Kermt nog niet in de veilige haven. Leopoidsburg stopte de leiders af en ook op HVV wacht hen een warm onthaal. (Als u dit leest is de match op 20 december al gespeeld en weet u reeds de uitslag.) HVV kan de competitie redden door een grote prestatie. Indien Kermt op HVV kan winnen, blijft het voor HVV, ondanks een schitterend seizoen, uitkijken naar de eventuele eindronde. Alle ploegen willen tegen Kermt het uiterste doen, doch de resultaten liegen niet en de Limburgers verdienen de eerste plaats na vijtilen wedstrijden. Toch zou het voor Raf Beyers en zijn maats een mooie afsluiter zijn moest HVV de winterstop kunnen ingaan met een overwinning tegen de koploper. Gemakkelijk zal het niet gaan, doch moeilijk gaat —somsook en daarop hopen de roodwitten. Meteen kunnen we een beetje reserve inbouwen, want na de winterstop staan matchen tegen Leopoldsburg en Diest op het programma en die behoren beslist tot de lastige opgaven. (joje) Wedstrijden Zondag 11januari 14.30 uur Leopoldsburg - Hoogstraten VV Zaterdag 17januari 20.00 uur Hoogstraten VV - Diest Zaterdag 24januari 20.00 uur Overijse — Hoogstraten VV Zondag 1 februari 15.00 uur Lille - Hoogstraten VV

Wonen met stij

1000

1500 ni2 gordijnen, tapijten, traplopers, vloerbedekking,

behang, binnenzonwering en bed- en badmode. Een zeer uitgebreide collectie, deskundig advies,

confectie in eigen atelier en onze ervaren plaatsingsdienst zorgen voor een perfect eindresultaat.

0001,1

/V-d-SI uis woondecoratie

Kapeistraat 6• Baarle-Hertog • Tel. 01469 9002 www.vandersluis.be (;eopend tot 18 uur ' zaterdag en zondag tot 16u.30 • maandag gesloten 50


SPORT

KFC Meer handhaaft zich aan de top Een knappe eerste ronde hebben de Merenaars ongetwijfeld achter de rug. Slechts twee verlieswedstrijden waarvan eentje thuis met de kleinste cijfers! Voor aanvang van het seizoen had men daar slechts van kunnen dromen. De jongeren hebben zich in het geheel goed geïntegreerd en dat is zeker een wissel voor de toekomst. Nu eventjes winterstop houden in het directe zog van de leider en dan in januari proberen te bevestigen!

KFC Meer — St.-Job 6-2 Eenn aantal blessures teisterden het eerste elftal, een uitstekende kans voor de jongeren om zich te laten opmerken en dat hebben ze ook gedaan. Schopenhouer, Vermeiren en Koyen zorgden voor het eerste gevaar terwijl de bezoekers sporadisch de neus aan het venster staken. De thuisploeg zorgde voor de eerste treffer, gevolgd door een tweede toen Koyen een strafschop Wist af te dwingen. Nick Jansen kende geen genade en plaatste beheerst binnen. En Meer op rozen! Na de rust dikte Koyen aan tot 3-0 en Broere schoot vanuit een moeilijke positie nummer vier tegen de touwen. Maarten Laurijssen raakte nog de deklat, maar de bezoekers redden de eer in de 79ste minuut. Wim Vermeiren zocht en vond zijn goaltje in de 85st min, en de bezoekers scoorden een tweede keer. Niet getreurd, want Vermeiren zorgde in de slotminuut voor een zwaar eindverdict.

Horendonk - KFC Meer 1 —0 Na een studieronde brak de wedstrijd dan eindelijk open en in de 21ste min, scoorde de thuisploeg een juweeltje van een doelpunt, onhoudbaar voor de Meerse goal ie. Meer repliceerde via Schopenhouer en Koyen maar de thuisdoelman stond op de jiuste plaats. Het meeste gevaar kwam toch van de gastheren en Stan Van Gestel wist waarvoor hij het doel verdedigde. Ruststand —0! Meer voetbalde zich beter in de wedstrijd en Horendonk trok terug. De scheidsrechter van dienst verloor dan langzamerhand de controle over het gebeuren door het nemen van enkele betwiste beslissingen en dat zou voor Meer nog gevolgen krijgen. De Meerse druk nam toe, maar tot scoren kwam men voorlopig niet. Integendeel, de thuisploeg forceerde een penalty maar Van Gestel was niet te vermurwen. Alles op alles dan! Mo Schopenhouer ging neer in een bos van spelers en wanneer iedereen zich aan een strafschop verwachtte toverde de man in het zwart rood voor de ogen van Mo wegens spelhederf. Ook afgevaardigde Jef Aerts kende geen genade van de fluitenier. 1-let werd de tweede verliespartij voor geelzwart en alleen de scheidsrechter als oorzaak van het verlies aanwijzen, zou al te gemakkelijk zijn.

grote ontevredenheid van dc bezoekers clie een huitenspelgeur opmerkten. Drie gele kaarten toverde de l'luitenier uit zijn hoed en de gemoederen bedaarden. Ruststand 2 —0! Na de koffie kwam de eerst druk uit Putse hoek, maar van werkelijk doelgevaar kon men niet spreken. Meer liet de gasten komen en hun slotoffensief werd in de kiem gesmoord door een erg secure Meerse verdediging. De zesde thuiszege stond op het bord.

Wildert - KFC Meer 1 - 1 Een echte topper! De eerste en de tweede uit de rangschikking tegenover mekaar. Meer wist al vlug waar liet stond.want reeds in de 8ste minuut nam een afgeweken bal doelman StanVan Gestel te grazen en Meer was op achtervolgen aangewezen. Twee sterke verdedigingen beheersten de wedstrijd tijdens de eerste twintig minuten, dan brak de match enigszins open en forceerde de thuisploeg enkele schietkansen. Van Gestel toonde zich echter weer een betrouwbaar sluitstuken Wildert toonde zich een ware leider.Toch scoorde KFC in de 53ste min, na een scrimmage voor het thuisdoel de gelijkniaker langs Maarten Laurijssen. Iedereen tevreden zou je denken! Meer wel, maar niet de gastheren clie fel aandrongen. Keeper Stan ontpopte zich als de man van de partij, wist met alles raad en verdiende het Meerse punt. Een aangename en spannende partij geleid door een uitstekende scheidsrechter Dirk Smet. (rel)

K.VNA Wortel Voor de rust was Wortel met cen bedrijvige Kurt Haest veruit de gevaarlijkste ploeg. Deze speler was driemaal gevaarlijk en werd evenveel keren foutief gehinderd zonder dat de scheidsrechter floot. Vlak na de rust scoorde de bezoekers na hun eerste echte aanval (0— 1). De blauwwitten konden geen vuist meer maken en het werd nog 0-2. In Grobbendonk was het al vlug 1 - t) wanneer een laterale voorzet werd onderschept. De thuisploeg speelde met veel enthousiasme wat resulteerde, na hoekschop, in een tweede goal. Vlak voor de rust glipte Kurt Haest door de buitenspelval en maakte via de beide doelpalen de aansluitingstreffer. Na de pauze stond er nog één ploeg op het veld. Kurt Haest maakte gelijk (22). In de laatste minuut ging Pieter Donckers alleen op de doelman af, maar geraakte er niet voorbij om de verdiende goal te scoren. De eerste ronde zit er nu op en we kunnen enkel ontgoocheld zijn. We incasseerden, net zoals vorig seizoen, veel te gemakkelij k doelpunten en behaalden slechts 12 punten in een mijns inziens bijzonder zwakke reeks. De tweede ronde moet beter worden. Gelukkig is er na de wedstrijden nog grote ambiance in de kantine.

Wedstrijden:

't

Zondag 4januari 14.30 u Poederlee - VNA Wortel Zaterdag 10 januari 20.00 ii Berlaar - VNA Wortel Zondag 18 januari 14.30 u VNA Wortel - Kessel Zondag 25 januari 14.30 u Westmalle - VNA Wortel

Hoogstraten - volleybalbedrjventornooi: schrijf in! Volleybalclub GELVOC HOOGSTRATEN organiseert voor de tweede maal een bedrijventornooi op 1 februari. Zin in een wedstrijdje met de collega's ? Schrijf in voor 08/01/ 04. Meer info op onderstaande websiteof per e-mail bij sportcitycup@gelvoc.com .www.gelvoc.be

Doelman Sta,, Van Gestel voelt zich in zijn nopjes iii (Je Mee rse kooi Wedstrijden Zondag 4januari

Abonnement 2004

14.30 uur KFC Meer - Brecht SK

Zondag 11januari 14.30 uur KFC Meer—ExcEssen

Zondag 18januari KFC Meer - Putte SK 2-0

14.30 uur Mariahurg - KFC Meer

Geen Schopenhouer en Jansen van de partij! Een fel wedstrijdbegin met een gemeten voorzet naar het hoofd van Koen Koyen en al vlug 1 —0. Deze laatste knalde ook al snel nummer twee binnen tot

Zaterdag 24januari

DE HOOGSTRAATSE MAAND 19,80 euro

19.30 uur Brasschaat - KFC Meer

Zondag 1 februari

733-3243117-49

15.00 uur Halle - KFC Meer

51


gildenleven & schuttersnieuws Grote kruisboog

Kleine kruisboog Kampioenen

In de C-reeks behaalde Meer nogmaals een

Aan de tweede honclsschieting hij de grote kruis-

kampioenstitel met Patrick Wittenberg. Hij won

boog traden er 186 deelnemers aan te Hoog-

Ook met de kleine kruisboog in de Kempense

de titel met 898 punten. Christophe Peeraer uit

straten. Op deze afstand van zes meter waren er

Bond zijnde schietingen voorbij. Tijd dus om de

Sint-Lenaarts schoot 893 punten voor Annemie

zelfs drie deelnemers die het maximum der pun-

verdienstelijke schutters en kampioenen te huldi-

Remeysen uit Hoogstraten met 886 punten.

gen. De Sint-Jorisgilde uit Meerle was een goede

In de D-reeks moest het laatste schot een beslis-

ten behaalden. Wim Hendrickx uit Minderhout. Jan Gijsbergts

sing forceren. Uiteindelijk won Karel Hinsen uit

uit Meerle en Gust Brosens ook uit Meerle

gastheer voor dit gezelschap.

Rijkevorsel de kampioenstitel met 916 punten.

begonnen en eindigden met 100 op 100.

Na een welkomstwoord werd eerst de innerlijke

Frans Theeuwes en John Theuns, beide uit Meer,

Talrijke schutters moesten slechts één punt prijs-

mens versterkt. Daarna leidde de voorzitter van

stranden op 915 punten.

geven. Zij waren in willekeurige volgorde: Adri

het verbond, Fons Van Aperen, het officiële

Bij de damesreeks won nogmaals Diane

Vermeiren, Rob Van Loenhout en Jan Roeien

gedeelte.

Verheyen uit Meerle de kampioenstitel nu met

alle drie uit Meerle, Juul Peeters uit Wortel. Bart

Voor de eerste maal van zolaiig hij schutter is met

934 punten. Els Van Frachen uit Gooreind ein-

Geerts uit Castelré en maar liefst vier schutters

de kleine kruisboog legde Gust Brosens uit Meerle

digde op 917 voor Maria Meeusen uit Oostmalle

uit Minderhout: Staf Hendrickx, Paul Adams,

beslag op de kampioenstitel in de Ere reeks met

met 924.

Fons Paulussen en tenslotte Leo Gabriëls. Ronny

942 punten. Luc Palinckx van Heidevrienden

In de Seniorenreeks legde Jan Roeien (senior) van

Vermeiren uit Wortel was de eerste schutter van

(Wuustwezel) moest op het ganse seizoen slechts

Sint-Joris Wuustwezei beslag op de titel met 933

15 schutters die eindigden op 98 punten.

één punt prijsgeven. André Bols uit Meer schoot

punten. Emiel Van Beeck uit Hoogstraten moest

In de pioegenstand eindigden Meerle en Minder-

937 punten.

drie punten prijsgeven. Stan Van Aert uit Goor-

hout gelijk met 594 punten. Meer schoot 585

In de A-reeks won Kurt Van De Locht uit Meer

eind behaalde 924 punten.

punten voor Loenhout met 584. Wortel en Hoog-

het pleit met 926 punten. Ellen Verscheuren uit

In de reeks van dejuniors was Ellen Verschueren

straten behaalden 583 punten. Casteiré eindigde

Meerle eindigde op de tweede plaats met 923

uit Meerle de sterkste met 923 punten. Ploeg-

op 581 voor Sprundel met 563 punten.

voor Marc Raats van Heidevrienden

mate An Gijsbregts eindigde op 913. Christophe

Aan de derde bondsschieting met de grote kruis-

(Wuustwezel) met 921 punten.

Peeraer uit Sint-Lenaarts schoot 893 punten.

boog op zes meter maakten 194 schutters de

An Gij shregts uit Meerle behaalde het beste resul-

verplaatsing naar het Nederlandse Castelré. Paul

taat met 913 punten in de B-reeks. Drie punten

Nadat iedereen zijn of haar ereteken in ontvangst

Adams uit buurgemeente Minderhout schoot het

voorsprong bouwde zij op tegenover Frank

had genomen sloot een gezellig samenzijn deze

beste van allemaal. Hij begon met 100 en ein-

Roeien van Sint-Joris Wuustwezel. Margot Jan-

avond af. Naar verluidt werden er nu al plannen

digde ook hiermee.

sen uit Meerle bekleedde de derde ereplaats met

gesmeed naarhet volgende seizoen toe om dan (te

906 punten.

trachten) het nog beter te doen.

I-itiI

Adrt,ns PVÏiJidetIIO1iI

Talrijke schutters moesten maaréén punt prijsgeven. Onder hen maar liefst vier schutters ut Meerle; Rob Van Loenhout, Jan Gijbregts, Adri •..._d

De

ii

C0 cii iii! (OI :c

L

Vermeiren en Marcel Verschueren. Ook Gery Dockx uit Meer, Bram Joosen en Jef Hendrickx

Ii, vicg enicc;i te

uit Minderhout, Patje Rombouts en JefJanssens uit Loenhout en tenslotte ook Gert Brosens uit

Ereprijs Kris Bevers

Castelré eindigden op 99 op 100. Gust Brosens uit Meerle was de eerste van 9

Te Rijkevorsel heeft er de tweede schieting

ken uit Rijkevursel, Gouda Van Ginkel uit Sint-

plaatsgevonden voor dc ereprijs Kris Bevers.

Lenaarts, Lucas Latosinski van de Gulden Rinck

In de ploegenstand was Meerle te sterk met 592

Drie schutters, Jan Rombouts en Gery Dockx

Antwerpen en Patrick Rombouts uit Loenhout

punten. Minderhout behaalde 590 punten voor

beide uit Meer en Koen Brosens uit Castelré

schoten allen 98 punten. Verder in de uitslag staan

Loenhout met 587. Meer sloot af op 585 voor

sloten af met 99 op 100.

er 13 schutters met 97 punten en 12 met 95

Castelré 584, Wortel 582, Hoogstraten 572 en

Paul Adams uit Minderhout, Godelieve Van Vier-

punten.

Sprundei met 561 punten.

52

schutters die 98 plinten behaalden.


GILDEN EN SCHUTTERS

Karabij n Kampioenenhuldiging De kampioenenhuldiging van het karabijn heeft plaats gevonden te BaarleHertog. Opvallend feit van deze jaargang was wel dat Karel Kusters uit Baarle-Hertog voor de twintigste maal kampioen werd in de Ere reeks. Omstreeks 19.00 uur verzamelden de schutters, aangesloten bij de Noord Kempense Karabijn Schutterskring, in zaal Olympia te Baarle Hertog. Na een welkomstwoord door Karel Kusters, hoofdman van gastgilde BaarleHertog, schoven allen aan tafel voor de maaltijd. Voor het dessert werden de kampioenen uit de verschillende reeksen gehuldigd. In de Ere reeks werd Karel Kusters uit Baarle Hertog weerom kampioen ditmaal met 1595 punten. Karel behaalde deze titel voor maar liefst de twintigste maal. Ereplaatsen waren er voor twee schutters uit Loenhout Frank Pissens met 1593 punten en Ingrid Geeraerts met 1586 punten. In de A-reeks schoot Gina Van Waesberghe uit Wuustwezel zich los kampioen met een totaal van 1554 punten. Ploegmate Romy Sels eindigde op 1548 punten. Ad De Bruyn uit Meer behaalde de derde plaats met 1547 punten. In de B-reeks behaalde Tom Mys uit Meer de kampioenstitel met 1540 punten. Maar liefst twaalf punten voorsprong had Tom op de tweede in de rangschikking Reinhilde Van Looy uit Wuustwezel. John Goormans en Ivo Deckers, beide ook uit Wuustwezel, eindigden op een gedeelde derde plaats met 1525 punten. In de C-reeks was de kleinste gilde, Meersel-Dreef, de sterkste. Al werd er gestreden tot het laatste schot. Uiteindelijk schoot J05 Oomen uit MeerselDreef de titel met 1503 punten. Ploegmaat Mike Van Der Stap en René Verwimp uit Baarle-Hertog moesten zich met slechts één punt gewonnen geven. Bij de aspiranten schoot Miranda Antens uit Baarle-Hertog zich tot kampioene met 1494 punten. Na de officiële huldiging sloot een gezellig samenzijn deze avond af.

Nieuwe hoofdmanstaf te Meer

Al

/)lt/

lH)

15

j(IU/ lil! /1QQjIiiiU/I

Juii

.JiH,SC/l

dc

.)iflI-

Ambrosius gilde uit Meer. Verbonden aan zijn titel beschikt de hoofdman ook over een hoofdmanstaf Deze staf wordt steeds overgedragen naar een nieuwe hoofdivan. Hoe oud de huidige staf is, is niet juist meer te achterhalen. Maar stilaan werd vervanging noodzakelijk. Jan Lauryssen, reeds jaar en dag gilden broeder, maakte van een nieuwe hoofdmanstaf een kunstwerk. In sierlijke letters vermeldde hij ook de nawn van de gilde op de staf. In eigen lokaal, temidden van enkele gildenbroeders en —zusters, nam hoojdman Jan onverwacht maar blij verrast dit sierlijk kunstwerk iii ontvangst uit handen van maker Jan Lauryssen. 53


HALVE EEUW

ÇAZET\VAN lïooGSTRtTEN KTHO IE '4AAMS

1

AD

DE PRIESTERS-ARBEIDERS EN ONZE SOCIALISTEN. Er was in Frankrijk een geschil opgerezen in verband met de priestersarbeiders, deze vaak heldhaftige herders, die het zich niet ontzien het harde leven der zwarste arbeiders te delen om zielen voor God te winnen. De Kerk oordeelde het niet wenselijk dat zij syndicale of andere verplichtingen op zich namen, die hen tot daden zouden kunnen bewegen of de schijn doen aannemen daden goed te keuren, die niets te stellen ttadden met hun 'herderlijk ambt. Thans is een overeenkomst tussen het Frans Episcopaât en de H. Stoel afgesloten die volgende punten bevat. De priesters-arbeiders zullen bijzonderlijk door de bisschoppen worden gekozen en zullen een passende en stevige vorming ontvangen. De handenarbeid moet van dusdanige aard' zijn dat zij al de eisen van de priesterlijke staat kunnen naleven. Zij moeten geen verplichtingen op zich nemen, die aan leken moeten voorbehouden, blijven. Zij .moeten ten slotte verbonden zijn aan een religieuze communauteit of aan een parochie, hierbij medewerking verlenend aan het parochiaal leven. Omdat deze heilige priesters voortaan « missionarissen van de arbeid » zullen geheten worden, spuwt «Volksgazet» vuur en vlam in een artikel met de weisprekende titel: «Gelijkgesteld met menseneters » en de beruchte Jef Van Eynde raast « Missionarissen... de titel is goed gekozen en de marxistiscl'ie volkslaven, waartoe klaarblijkelijk in ons land ook de socialisten behoren, zul-

len het zich voor gezegd houden: zij worden op dezelfde wijze beschouwd en behandeld als de menseneters en de heidenen Men zal, zoals voor de Papoea's en de wilden van Zwart Afrika zendelingen op hen afsturen om hun te leren leven als de beschaafde mensen die zij, in de opvatting van de hoge geestelijkheid, klaarblijkelijk niet meer zijn, omdat zij het hebben aangedurfd socialist te worden en zich tegen het minderwaardig bestaan te verzetten, dat hun door goed-katholieke kaoitalisten wordt opgelegd. » Zoveel woorden, zoveel onzin. Voor de ongelovige en godsdiensthater Van Eynde, de vroegere boezemvriend van Henri De Man, bestaat er maar één klasse van missionarissen, nI. degenen die zendelingenwerk verrichten bij de onontwikkelde volkeren. Het ontgaat hem natuurlijk totaal of hij doet alsof, dat ten allen tijde België ook missionarissen geteld heeft in hype'r-beschaafde landen als b. v. de Verenigde Staten. Hij weet niet dat er in onze parochies van Vlaanderen en Wallonië regelmatig «missies» gepredikt worden en dat de gelovigen zich daardoor in genen dele verlaagd voelen tot de rang van Papoea's of Mau-Mau 's. Missioneren is het woord Gods verkondigen en de Blijde Boodschap brengen., aan gelovigen en ongelovigen. Het is de ongelovigen bekeren, de lauwen tot vurigheid aanzetten en de vurigen tot nog grotere heiligheid. Maar wat baten kaars en bril, als uil Van Eynde niet zien wil

DE HEREN KENNEN MEKAAR. Het A.B.V.V. groepeert de socialistische en communistische arbeiders. Vroeger hebben wij aangetoond dat er ook op het congres van het A.B.V. V. verwarring heerste. Dit wordt nog onderlijnd door de «Rode Vaan», die de afgevaardigden op het congres, onder de handtekening van G. .Van den Boom, te voeten uittekent : « Het congres was hoofdzakelik samengesteld uit «bestendigen»; weinig werkers, die nog hun brood verdienen in de ondernemingen, waren er aanwezig. De «afgevaardigden» deden niet de moeite om zich door de werkers te doen verkiezen, evenmin vroegen zij aan dezen hun mening over de problemen die voor het congres gesteld waren. De syndicale democratie is de minste der bekommernissen van de leiders van het A.B.V.V. » Een diploma dat kan tellen

KERKELIJK NIEUWS Z. H. Em. Kardinaal van Roey heeft :even priesters van het Aartsbisdom, )nder wie Z. E. H. Fleerackers, supeior van het Klein-Seminarie te Hoogtraten, de eretitel van kanunnik vereend.

BERICHT. Karel Pinxteren laat zijn geacht klienteel weten dat het Coiffeursalon terug heropend is alle da'en der week, uitgezonderd Maandag en l5insdag. Op Zaterdag geen haarsnijden voor kinderen. 5793

HET EINDE VAN KEES -

(Iifl(I

ilernieuwing der abonnementen Korteings zal de postbode een kwijting aanbieden voor de herrieuwing van uw postabonnement op de Gazet van Hoogstraten. Wij herinneren er aan dat de post slechts éénmaal de kwijting zal aanbieden. De abonnementsprijs bedraagt: voor 3 maanden: 35,— fr. voor 6 maanden: 65,— fr. 110,— fr. voor 1 jaar : - Nieuwe abonnenten, die thans voor 1954 inschrijven, ontwangen ons blad GRATIS vanaf heden tot einde 1953. Nieuwe abonnementen worden aangenomen op alle postkantoren, op het bureel van het blad of door storting op postrekening 8578 van Drukkerij Haseldonckx Hoogstraten. Bij deze gelegenheid danken wij onze trouwe abonnenten en hopen ook voor 1954 op hen te mogen rekenen.

54

Feit ./olle we,'d hei rarken 0/) ccii ladder gehesen en tegen de muur gezet, een schoteltje onder zijn gespleten kop om het laatste bloed op te vangen.

11 -


GROEN

Sfeer in de tuin met

i1

V

onnige winterkleuren

's Winters is kleur het allerbelangrijkste in de tuin. Gelukkig zijn er planten genoeg die de tuin ook dan laten stralen. Bloeiende planten als kerstroos, winterheide en toverhazelaar, maar vooral planten met blijvend bont blad. Er zijn er meer dan genoeg in de meest fantastische kleuren. Ook 's winters kan de tuin een plek zijn om echt van te genieten. Zeker met dat lage, felle licht dwars op de tuin of met rijp op het blad en de takken die dan fonkelen als juwelen. Die heerlijke, frisse winterlucht en (verrassing) de zoete plantengeuren (o.a. van Chitnonanthes, de winterbloeier) die ook in de lucht zweven. Het zijn echt niet alleen coniferen die de winter met gele, blauwe, bronzen, groene en zilvergrijze tinten sieren. Veel groenblijvende planten hebben een opvallend bont blad dat juist 's winters extra goed uitkomt. Vaak gaat het om een groen blad met een witte of gele rand. Maar er zijn ook planten met een gestreept, gestippeld en gevlekt blad of het is paars, rood of brons. Hoe bonter, hoe opvallender.

Winterbonte ideeën De bonte olijfwilg (Elaeagnus x ebbingei ' Gilt Edge') heeft prachtige bruin afbladderende takken onder de felgeel gerande, glanzend groene bladeren. Bij de bonte sneeuwbal (Viburnum tinu,s' Variegatum') is het geel/groene patroon wat vlekkeriger. De bonte schijnhulst (O,snianthu.s heterophvllus Variegatus) heeft witgerand, hulstachtig blad, 'Goshi ki' vertoont zelfs drie kleuren. Er zijn tientallen witbonte en

VVinterboiit blad br. Euonvn,us .Jortunci geelbonte echte hulstcultivars (Ilex) in prachtige kleurnuances, bijv. 1/ex aquifoliuni 'Argentea Marginata' (zilvergerand) en 'Aurea Marginata' (goudgerand). Hulstnamen als Golden Milkmaid' en Silver Milkboy' zeggen genoeg. Bij de kardinaalshoeden (Euonvmus) zijn ook heel wat wintergroene, bonte vormen te vinden. o.a. E.jhrtunei 'Silver Queen' met roomkleurig gerand, donkergroen blad of de leuke lage 'Harlequin' met frisgroen, zilvergerand blad (heel mooi als randplant ). Er is zelfs goudbonte

OOK 50 JAAR GELEDEN

MARIAJAAR Sedert twintig jaar bloeien de weesgegrotjes der pelgrims voortdurend als rozen te Beauraing en te Banneux open. Dit is echter niet voldoende. Buiten de omheining van de meidoorn en het dennenbosje der verschijning, over de drempel van onze huizen heen, moeten rozen met rozen, rozenkransen met rozeiikransen ineenstrengelen. De bloemenslingers moeten zich eindeloos aaneenrijgen tussen de vingers van vaders en moeders, van jongens en meisjes. De bloemenslingers die overal gevlochten worden moeten een onafzienbaar tapijt vormen ter ere van de

gezegende Vrouw wier schoonheid de blankheid der sneeuw.landschappen en de pracht der leliën overtreft. Jongelieden, het ligt voor een groot deel in uw handen dat dit wonder in ons land geschiedt, dat uit het merendeel der christelijke huisgezinnen de zang der weesgegroetjes opstijgt. Wat flinke en reine jongelingen willen, dat volbrengt Ood. Jongelingen, Onze Lieve Vrouw rekent op U Weest dus apostelen van de rozenkrans in de huisgezinnen, in uw huiskring vooreerst en daarna in de familie van uw verwanten, uw .vrienden en kennissen. Aan Onze Lieve Vrouw antwoordt men niet Neenl

buxus (Buviis sempervirens 'Elegantissima') en roomwit getekende bonte laurierkers (Prunus laurocerosus 'Marbled White'). Ook bij de klimmers en bodembedekkers is genoeg kleurig winterblad te vinden. Schitterend bonte klimop als 1-1ederi helix Goldheart' met roomgele hartvlekken in het blad (bij 'Sculphur Heart' zijn ze felgeel), witbonte maagdenpalm (Vinca major 'Variegata' ). Pachvsandra terminalis .Silver Edge'. enz. Nog meer ideeën: bonte bamboe (Phllostachs nigra var. henonis (geelbruin en groen blad), Sasa veitc/ni (witgerand groen), de kleine Pieris japonica 'Little Heath' met roomwit gerand blad dat in de lente rood uitloopt. Ook de geelbonte Aucubajaponica Crotonifolia'. Andere kleuren: zilver en blauwgrijs bijv. A rtemisia Powis Castle', Hebe pinguifolia Pagei' en H. pimeleoides 'Quicksilver', heidesoorten als Calluna t'ulgaris 'Silver Queen', de opvallende paimlelie Yucca gloriosa. Rood en paars o.a. Acer canipestre Red Shine'. Leucothoe 'Zeblid', Lonicera nitida 'Red Tips' en Hebe Amy'. Zo kunnen we wel doorgaan. Er is zoveel moois voor de winter. Zet ze in de tuin zodra het weer dat toelaat. In pot gekweekte planten kunnen het hele jaar door worden geplant, als het maar niet vriest.

Prachtig gekleurde takken De witte kornoel je ( Cornus alba 'Sibirica') heeft 's winters prachtige felrode jonge twijgen. Bij C. sanguinea 'Winter Beauty' zijn ze aan de basis fel oranjegeel, daarboven roze en aan de toppen rood. Bij C.stolonifera 'Fiaviramea' zijn ze groenig-geel. Maar kleurige takken vindt u bijvoorbeeld ook bij Kerria japonica Pleniflora'. Salix alha 'Chermesina'. Lnnicera caerulea en Stephanandra tanakae, om er een paar te noemen. (Bron: VLAM) 55


NA TUUR

Nieuwjaarswandeling

natuurpunte Natuurpunt wil meer natuur: natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard. Natuurpunt wil betere natuur: door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen: Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied: Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier hij ons en overal op aarde.

De natuur heeft ook jouw steun nodig! Om iedereen (ie kans te geven met volle teugen van de natuur te genieten; om te voorkomen dat de veldleeuwerik en de nachtzwaluw voor altijd uit onze streken verdwijnen; om ervoor te zorgen dat de ooievaar zich bij ons weer thuis voelt en we de otter en de bever weer zouden zien zwemmen in onze plassen... Daarom is ookjouw steun belangrijk. Samen met 48.000 Vlaamse gezinnen die reeds lid zijn van natuurpunt, kan je het verschil maken. Want hoe meer mensen zich scharen achter de doelstellingen van Natuurpunt, hoe luider de stem van de natuur in het debat doorklinkt. Dankzij de jarenlange inzet van duizenden geestdriftige vrijwilligers en de steun van mensen zoals jij, bleven overal in het Vlaamse land prachtige natuurgebieden gespaard met fauna en flora die elders ver te zoeken zijn. Maar daarmee is de kous niet af. Dag in dag uit staat Natuurpunt in de bres om bedreigde biotopen en landschappen te redden. Doe mee!

Lid worden is niet moeilijk.

Maak je keuze uit de volgende mogelijkheden: • Schrijf 17.5 euro over op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen, met vermelding van "nieuw lid promotie". Vanuit Nederland: maak 20 euro over op rekening 51.11.35.300 van Natuurpunt bij ABN-Amro. • Ofwel vraag je een overschrijvingsformulier of het domiciliëringsformulier aan via deze website. • Of bel ons op 0 15-29 72 50 en we sturen je een folder met alle uitleg, waaronder een overschrijvingsformulier en een formulier voor domiciliëring.

Donateurs Donateurs storten een extra bijdrage. Je krijgt een fiscaal attest vanaf een bedrag van 30 euro bovenop het lidgeld. Overschrijven op 2300044233-21, eventueel met vermelding van het projectnummer van het natuurgebied van je keuze.

ZONDEREIGEN De naam Zondereigen bestaat uit twee delen met bijna dezelfde, grondheerlijke betekenis. 'Zonder' verwijst naar een voor zichzelf voorbehouden gebied, onderscheiden van de rest van het bezit. 'Eigen' betekent 'eigen bezit', dit in tegenstelling tot het in leen gegeven goed. Het duidt op een vrij erf: aan niemand was de eigenaar onderworpenheid schuldig. 'Zondereigen' betekent dus een niet-leenroerig goed, m.a.w. een privaat land.

Achtelsestraat HOOGSTRATEN Verbinding tussen Heilig Bloedlaan en het gehucht Achtel in Rijkevorsel. Reeds in 1379 vermeld. Achtel komt van Achterle, waarbij het woordeinde —le of —lo afgeleid van het Germaanse 'lauha' verschillende verklaringen heeft o.a. beboste plaats, open plek in een bos, woonplaats op zandrug. Andere lo-namen zijn: Gammel, Houtel, Casterl, Meerle.

Om het jaar goed in te zetten organiseert Natuurpunt Markvallei traditioneel een nieuwjaarswandeling. Ditjaar kiezen we ervoor die wandeling te organiseren in de schaduw van het Hoogstraatse begijnhof. De landschapswandeling Hoogstraten laat een prachtig stukje Hoogstraten zien. Natuurpunt ijvert uiteraard voor het behoud van die Hoogstraatse natuur en laat de wandelaars op een aangename manier kennismaken. Op 4 januari. om 9.00 uur, vertrekken we aan het begijnhof met onze gids .lack Govaerts. Na de wandeling trakteren we de wandelaars in het Jan Spannenburgmuseu m.

Natuur in de haven 01) 10januari maken we een husuitstap. Het doel van onze reis wordt de haven van Antwerpen. Weinig mensen beseffen dat in dit industriegebied de natuur nog welig tiert. Dat komt vooral omdat de industrieën heel wat ruimte onbenut laten en er op die ruimte niet aan landbouw kan gedaan worden. Dat betekent dat allerhande ruigtea. poelen en kreken de favoriete stek worden van fraaie planten, vogels en dieren... Natuurpunt Markvallei trekt daarom naar de haven. Geert Brosens zal de bus langs pittoreske sites loodsen, op zoek naar natuur. Deelnemers nemen contact op met Jaak Brosens (03-315 74 41). We vertrekken op 25januari om 8 uur aan het museum in de Karel Boomstraat.

Handen uit de mouwen 0 1) 17 januari steekt Natuurpunt Markvallei de

handen uit de mouwen. In de Halsche Beemden gaan we beheerswerkzaamheden uitvoeren onderde deskundige leiding van Jef Leestmans. Op 15 november organiseerden we al een succesvolle beheerswerkdag in de Lange Beemden. Het is een plezier om er jong en oud op vrijwillige basis te zien werken in de natuur. Iedereen is op 17 januari welkom. Natuurpunt Markvallei zorgt ook voor lekkere soep.

Dia-avond Na de zware dagtaak volgt ontspanning. Op 17 januari staat er s avonds ook een activiteit van Natuurpunt op het programma. In het Jan Spannenburgmuseum tonen de eigen leden hun dia's. Heel wat leden van Natuurpunt Markvallei toonden in het verleden al over flink wat fotografiekennis te beschikken. Bovendien geven de dia's een mooi beeld van alles wat er het voorbij jaar gebeurde in en rond de Hoogstraatse natuurvereniging. Het loont zeker de moeite eens langs te komen. De dia-avond start om 20 uur.

MINDERHOUT De talrijke hout-namen verwijzen naar het Germaanse woord 'hulta' met cle betekenis bos. En de oudste vermelding van 1238 lezen we de naam Minrehout. De verklaring is wellicht minder bos of kleiner bos.


Van Aertselaarplein (De Tram Statie) Vroege Jaren '30

f

' 27

M0063TRAETEN - Tram Stalle

4 ! -k

i•

4

II! _

'•'• -;T

1

57


KALENDER vzw

Op stap ïn...

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

/ 6:

Mussenakker Meer

150

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 zondagavond vanaf 20.00 0.

HOOGSTRATEN

0.,

Tentoonstelling: Posters over CHILI n.a.1. van het NERUDAjaar, tot begin februari in de bibli-

MEER

otheek tijdens de openingsuren.

De Gelmel. traditioneel nieuwjaarsconcert met de Internationals. Aanvang 21 uur, inkom gratis.

BOEKHOUDING

Maandag 12 januari: concert TRIBUTE TO FATS WALLER om 20u in zaal St. Cecilia.

fIJ

Vrijdag 16januari: QUIZZEN MET DE STATIE, om 20u in de Pax.

Zondag 18 januari: APERITIEFCONCERT

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYT[R BVBA

dering met het schepencollege om 20 uur in de refter van de gemeenteschool.

Zaterdag 10 januari: KERSTBOOM-

FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

MINDERHOUT

Maandag 26januari WIJN uit Nieuw-Zeeland met Hans Van Nyen om 20 uur in zaal Pax. org . Davidsfonds.

VERBRANDING voetbalveld John Lijsenstraat. org . Ste.-Rosalia & KFC Meer.

Zaterdag 31 januari: KWIS voor alle Meerse verenigingen in de parochiezaal, org. Mussenakker.

fred.degruyter@ pi.be www.b-f-d-g.be

met als thema gedichten van NERUDA. om 110 mde bibliotheek. Org . Mondiale Raad en Biblio-

theek.

Dinsdag 6januari: I)ORPSRAAD open verga-

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Donderdag 1januari

MEERSEL-DREEF

disco Harmony van 14 tot 17u in de parochiezaal.

I)onderdag 25 december, MIDDERNACHTMIS op kerstavond om 12u, opgelLlisterd door het Mariakoor, -kinderviering om 1 0u30 dit alles in de paterskerk.

Vrijdag 30 januari: LICHTMIS-

Vrijdag 26 december, KERSTVIERING om

Zondag 11januari: KINDERDISCO met

Woensdag 28januari LEZING door Frans Van den Brande over IsraëIi' s en Palestijnen in Israël en Palestinaom 20 uur in zaal Pax, org. Davidsfonds.

CONCERT met het Vlaams Radiokoor in de St. Clemenskerk om 20.15u. Org . Minarte

Zaterdag 31januari: DROPPING van de KWB

WORTEL Vrijdag 26 december KAARTAVOND rikken enjokken, vanaf 19.30 uur in de Parochiezaal, org. KWB.

BI ER-WIJNHAN DEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9101 19.00 our Zondag en maarrdag gesloten

10u30, opgeluisterd door de fanfare "Voor Eer en Deugd". paterskerk, Dreef 38.

Zondag 18 januari, opening van het JUBILEUMJAAR van de fanfare, met een H.Mis in de paterskerk om 10u30, opgeluisterd door de fanfare.

Zondag 25 januari, PAROCHIEDAG in de paterskerk vanaf 14u. Zondag 1 februari, SPROOKJES-WINTERWANDELING ingericht door basisschool 't Dreefke, inschrijven van 13u tot 14u30.

Zondag 4 januari NIEUWJAARSWANDELJNG, 14.00 uur, Parochiezaal. org . KWB.

GORRENS WILLY-VERVOORT Worieldorp 49- 2323 Hoogstraten.Woriel TeI:03/3145328-Fax 03/3149346

56

Zondag

4januari

WANDELING 'PAMPA', 14.00 uur, Casino op Wortel Kolonie, org. wandeiclub Markdal.

CAFE-BRASSERtE

DeGuldenCoppe

\ ULIE

Zaterdag 10januari KERSTBOOMVERBRANDING, vanaf 19.00 uur, pleintje achter de Parochiezaal, org. Wortelse verenigingen.

Vrijheid 173 2320 l-toogstraten

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

I

jongerencaté zonder pretentie g ,:dod~~Sdag (20.00u). vrijdag, zaterdog(19.00u) en zondag 13,30u)

-

Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

5:

MEERLE

Zondag 11januari VELDTOERTOCI-IT. Parochiezaal, vanaf 08.00 uur, afstanden 27, 40 en 50 km., org. WTC de Zwaantjes en KWB.

Maandag 19 januari: algemene vergadering

Vrijdag 30 en zaterdag 31 januari

van de DORPSRAAD om 20u in de parochiezaal.

BLIJ SPEL ER INGETUIND?', Parochiezaal, 20.00 uur, org. Willen is Kunnen.

58

[ktro D Jongh t iloogentsn 1 02/215.0 .96

0477/20.42.92

bil


KALENDER

CAHIER ~

0

W

www.cahler.he 031314.32.64

hnec1ijez1uiz 183 1nfratn 031314 66 65 Urijlei

i

Noorderkempen cursus 'veiligheid op de werkvloer' -

Veel werkgevers willen voor hun personeel een VCA-veiligheidsattest.Om te slagen in het examen kanje een cursus volgen om: • Te leren hoe je veilig werkt in specifieke situaties • De examenstof aan te leren. Het slaagpercentage is 91%De cursus gaat door van 8/1/2004 tot 11/3/2004 op donderdag van 19.30u tot 22u.Educatief verlof is mogelijk.Meer info en inschrijvingen:VZW Centrum voor Basiseducatie Otterstraat 1092300 TurnhoutTel.: 014 42 27 87www.basiseducatieturnhout.be

DE EIKEN c4f/.teore-ielsza4I

John Lijsenstraat 26- 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

KAPSALON JSABLL Vredeboomstraat 8 2321 Meer

dames heïen -

-

4°ÎTRT HOOGSTRATEN

[_

Geen pap meer kunnen zeggen. Een vinger in de pap hebben.

SUPRAVINS

Zout in de wonde wrijven.

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 0313143593

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE NOG VEEL MEER

c

mode... Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 www.kcmode.be

C4rE0E

1 16c

I*IWA

Op alle slakken zout leggen. Iets met een korreltje zout nemen.

Alleen op aSpraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 0478 3107 17

hairstyling

Zo plat als een pannenkoek.

'

ndeïen

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

Nieuwe vlag Sint-Ambrosiusgilde MEER Reeds in de 1 3' eeuw vermeld als Mera en Meere. De betekenis verwijst overduidelijk naar een waterrijk en moerassig gebied, maar ook naar een stuk land of woonplaats gedeeltelijk omringd of 'ommeerd' door water.

Donckstraat en Donkakker MEER De naam Donk' verwijst naar een hogere plaats in een waterrijk gebied. Zo sluit deze naam goed aan bij de verklaring van de dorpsnaam Meer.

A( JITEL/HOO(,S'iR.t [EX— Vordc Icrlcn 'iit de was zaterdag 6 december wel een bijzondere dag en niet omwille van Sinterklaas. Tijdens een eucharistieviering in de kapel van Achtel werd hun nieuwe vlag gewijd. Het kleurrijke ontwerp is van Lief Boevkens. Na het religieuze deel van het fest trok men voor de receptie naar de parochiezaal Pax in Hoogstraten.

MEERLE Reeds in 1261 in de oorkonden vermeld. De benaming verwijst naar 'Meer' of waterrijk gebied én 'lauha' wat bos op zandrug betekent. 59


Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

T Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

k$ Uoete,t ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 65

Uitgeverij

__

Fax 03/315.88.35 64

tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

H.R.T. 44.797 B.T.V. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Vercmtwoordeli/ke uitgever: F. Bros erts. Beg誰jnhof 27, 2320 Hoogstraie#,

Indoor tennis squash snooker

APOTHEKERS

Tennisclub

Van 26 december tot 2januari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 03.314.62.25 Zaterdagvoormiddag 27 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Tel. 03.314.40.74 Van 2 tot 5 januari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Tel. 03.315.77.73 Van 6 tot 9januari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, Tel. 03.669.64.24 Zaterdagvoormiddag 10 januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, Tel. 03.314.57.24 Van 9 tot 16januari: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, Tel. 0 14.63.33.83 Zaterdagvoormiddag 17januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Tel. 03.314.38.68 Van 23 tot 30januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, Tel. 03.314.60.04

DE HOOGSTRAATSE PERS

bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstratcn

MEER

Tel. 03/315.74.46

00

Wild & Gevogelte

STOFFELS

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraal 5, 2322 Mhderhout 03 / 314.71.34 Tel

Gelukkig Nieuwjaar en welkom aan onze nieuwe abonnees en adverteerders. Op 28 januari verschijnt de nieuwe MAAND. Medewerkers, schud uw wintersufheid af en begin aan de volgende MAAND. Op woensdag 14 januari verwachten wij de kopij, op zondag de 18de het nieuws over sport en dorp.

VRIJHEID

de

VZW

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76 67

-

Lu

Martens1

Uw maat in je tuin!!! Tuinaanlcg-ondcrhoud/t3crcgcning en bcstratin5

Pyperpad IS - 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di t/nl za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: inc Van der Eiken. tel. 03 315 95 65 & Ingrid de Bie. tel. 014 43 85 10. WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/3 14.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.