oktober 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

VERSE KUNST Jongeren in het museum

VAN HOOGSTRATEN


COLUMN De Pyrrusoverwinning van het groene gedachtegoed. Nederlanders gaan zeer zuinig om met hun ruimte. Ze hebben kleine huisjes, dichte en rigide verkavelingen, polderontginning, een vliegveld in zee en ze komen in groten getale in België wonen. Kortom, waar de Nederlandse beleidsmakers ruimte kunnen kopen daar doen ze het. Zo ook met de aanleg van de hogesnelheidslijn. Zo maar even 16 miljard oude Belgische franken (400 miljoen •) had Nederland ervoor over om het traject zo lang mogelijk op Belgisch grondgebied te houden. Een truuk die ze met de aanleg van de El 0 (nu El 9) ook reeds uithaalden. Zestien miljard, dat zijn 1.000 mooie woningen! Zomaar bovenop de feitelijke kosten voor de aanleg. Goed, de tak zou zoveel kilometers langer zijn, dus dat mocht dan wel. Maar die 16 miljard moest wel opgebruikt! En niet in de Waalse hsl-tak bijvoorbeeld. Neen, dat mooie geld moest hier blijven. Ondertussen voerde Groen (en dat is méér dan Agalev alleen) een achterhoedegevecht tegen de aanleg van de hsl. Want Groen gaat wel gaarne op reis maar niet met een trein die door hun eigen achtertuin zoeft! Vooral rond het Peerdsbos in Brasschaat werd zwaar gekrakeeld. Geluidsoverlast. Neen! Bomen vellen. Neen! Maar om de hoek startte de betonlobby reeds handenwrijvend de mixers. Dat wordt lekker potverteren! Want wie er ook het beleid bepaalt, de betonhoeren winnen altijd. In de ongebreidelde uitbreiding van het wegennet in de jaren '70 waren zijde grote tenoren. Nu ecologie goed scoort, staan zij ook weer op de eerste rij. Een heuse tunnel van drie kilometer lang met luchtdrukgaten (geen kijkramen), tientallen kilometers muur, afschuwelijk onesthetische brugkokers, op- en afritcomplexen en voorwaar enkele ecotunnels en ecoducten om klein en groot wild van Oost naar west te smokkelen. Het kan niet op. De aanleg van de, excusez-le-mot, 'gatlelijke' tunnel spaart enkele Peerdsbosbomen die mogelijk op het hsl-traject zouden kunnen vallen. Wel, als de hoogste bomen zowat 50 meter hoog zijn, dan was een horizontale hoge-bomen-vrije strook van 50 meter voldoende geweest. Sorry voor die bomen, maar hun dood was zinvol geweest. En wat het geluid betreft, kijk enkele kilometers noordwaarts naar wat onze 'zunige' noorderburen doen qua geluidsscherm! Sober maar even efficiënt. Enkel in Loenhout zal de treinreizigers in een flits een idee kunnen opdoen van het Kempische landschap. Maar verder kijkt hij op een Berlijnse muur

bE BELEVENISSEN VAN

COMMISSARIS TOPKOP

bE 5CHRIJVE VAN bE BOVENSTAANbE COLUMN

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 31 2320 Hoogstraten

r

VROEG OF IK WAT MINbER PLAATS WOU INNEMEN

ol op een autostradeherm. Nu ieder weldenkencl mens de betonramp' begint te ontwaren, haast de NMBS zich met te vergoelijken dat ze met klimop en verfborstel de zaak zal verfraaien. Ik vrees dat de graffiti-spuiters wel een flink handje zullen helpen. En beton is voor eeuwig, onderhoudscontracten jammer genoeg niet. Terwijl bOb Van Reeth bouwmeester voor Vlaanderen werd benoemd, om te waken over mooi en pluis, prutsten de ingenieurs plannen in elkaar waar on-esthetica en incoherentie de norm lijken te zijn. Wie de schoendoostunnelkokers, die naast relatief elegante boogbruggen werden geschoven, even nader bekijkt, kan niet anders dan gruwelen om zoveel wansmaak. Neem maar aan dat er op voorhand niemand ook maar een idee van had dat het z000 lelijk zou worden. Niemand. Ook niet de groenen die ferm eisten dat de bast van de blootgekomen Peerdsbosbeuken met witte verf zou beschermd worden. De NMBS blijft er echter voortdurend op hameren dat bij de aanleg kosten noch moeite werden gespaard 'voor het milieu'. En 'voor de veiligheid'. Verkopen doen die argumenten blijkbaar nog steeds. Maar ondertussen zit de Noorderkempen opgezadeld met een lint van gewapende beton dat tot het einde der dagen geld zal kosten en met hetjaar lelijker wordt. Alles bij elkaar hebben de Nederlanders toch maar weer een mooi koopje gedaan. En de Beigjes 'haben es nicht gewusst'. (1cr)

bAN KON HIJ WAT MEER UITWEIDEN.

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE; tel. 033144911

EN HET WAS NIET OM TE LACHEN, ZEI HIJ.

bE ZEURPIETT

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Penodieke Pers verantw. wig.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 h'oogstraten 250


Het drukke leven van een "beroeps" Johan Lambregts geeft zich voor 100% Het brandweerkorps van Hoogstraten telt naast een vijftigtal vrijwillige brandweermannen 7 beroeps. Eén van hen is Johan Lambregts uit Hoogstraten. Nadat hij eerst een drietal jaren als vrijwilliger meedraaide zette hij in '98 de stap naar het hei ,pskiilti'. Fiiu gdbIIle beslissing, vindt hij nu nog steeds, hoewel het vaak hard werken is om alle brandveiligheidverslagen en adviezen tijdig klaar Le krijgen. Met vrouw Karine als vrijwilligster in de meldingskamer staat de brandweer wel heel centraal in het huisgezin. Was brandweerman voor jouw de ultieme jongensdroom? Ik ben nu 37 jaar en ongeveer een jaar of acht hij de brandweer. Ik had vroeger al wel langer interesse om er hij te komen maar ik denk dat ik er toen eigenlijk nog niet rijp voor was. Vroeger

In '98 kwam er een plaats vrij van beroepsbrandweerman. Een vaste man vertrok toen naar de brandweer van Mechelen. Hij was van Diest afkomstig en zocht een plaats dichter bij huis. Ik solliciteerde met succes voor die vrijgekomen plaats. We waren toen met een vij ftal voor de 5

1

Johan L.ambregrs in Aalst. Daarna ben ik in de bouwsector verzeild geraakt. Eerst een tijdje in de metaalconstructie en daarna in de fabricage van aluminium ramen en deuren. We hebben thuis eerst alle voor- en nadelen eens goed op een rijtje gezet vooraleer ik de knoop definitief heb doorgehakt.

Voor een buitenstaander lijkt zeven beroepsbrandweermannen wel een grote groep. Zitten jullie gans de dag te wachten op een brand of heeft ieder van jullie toch zijn eigen werk?

Coininaiidan! Jan Van Heiiicldonck i.s de eindverantwoorde/ijke. Johan is binnen de groep o.a. verantwoordelijk voor de opleidingen. was men sowieso verplicht om als brandweerman ook mee te werken als ambulancier. En dat was voor mij toen wel een drempel. Ik was toen ongeveer 21 jaar. Op mijn 18 heb ik reddercursus gevolgd en daarna een jaar of vier als jobstudent gewerkt. Ik denk dat mijn werk in de redderclub en de job als domeinverantwoordelijke op de Mosten mij wel over die drempel getrokken hebben. Pas jaren later heb ik immers aan de examens voor brandweerman meegedaan en ben ik in '95 als vrijwilliger bij de brandweer begonnen. Intussen was dat verplicht ambulancierschap al wel afgeschaft, maar het eerste wat ik deed toen ik hij de brandweer kwam was die cursus van ambulancier volgen.

Het beviel je waarschijnlijk wel erg goed want drie jaar later wordt je beroepsbrandweerman?

sportproeven en met drie voor de theorie. Een half jaar daarvoor was er al eens een plaats vrijgekomen maar daaraan heb ik toen niet meegedaan. Ik was er toen nog niet rijp voor. Dat werk op de Mosten heeft er toch wel toe bijgedragen dat die drempel om bij de brandweer te komen geminderd is. Maar ik kan eigenlijk niet zeggen wat mij vooral er toe overgehaald heeft om kandidaat te zijn voor deze job. Soms denk ik dat het aspect "helpen" er wat mee te maken heeft, maar de contacten hier hij de brandweer zullen er ook wel toe bijgedragen hebben. Van een zogenaamd hoger ideaal was er mijns inziens geen sprake, maar ik wilde er wel voor gaan en dat heb ik tot hiertoe ook altijd voor 100% gedaan. Vôör ik de stap zette werkte ik in een metaalbedrijf waar aluminium ramen gemaakt werden. Ik heb op Vito de opleiding bouwkundig tekenen gevolgd en daarna bouwplaatstechnologie

Ja. ieder van de zeven beroepsbrandweermannen heeft zijn eigen taak. Gène Bogers is vooral verantwoordelijke voor de garage en de aankopen van het materiaal en de opvolging ervan. Marc Van Den Bogerd, Staf Renders en Filip Brosens staan in voor het onderhoud en reiniging van de voertuigen en het materieel, alsook voor ondermeer de verbouwingen. Greet Aerts neemt vooral de administratie voor haar rekening. Jan Van Hemeldonck is de commandant en eindverantwoordelijke. Mijn taak is vooral de preventie, het opmaken van de interventieplannen, de opleiding binnen de groep, een stukje administratie en de zorg voor de PC's hier in de kazerne. Samen doen wij op de eerste plaats de permanentie van de ziekenwagen. We zijn telkens met twee van wacht en dit van 7 uur morgens tot 8 uur s avonds in twee ploegen. Momenteel heb ik bijvoorbeeld de vroege gehad en dan werken wij van 7 uur 's morgen tot half drie 's namiddags. Daar komen dan de oefeningen en andere taken bij. De ziekenwagen gaat echter altijd voor. Voor mijzelf komt daar dan nog bij dat wij hier ook als concierge in het aangrenzend gebouw wonen. Dat betekent dat we naast de wacht als vaste mannen ( van 7 uur 's morgens tot 22.00 u.'s avonds) ook nog eens s nachts van wacht zijn. De ene week ben ik dat,


de volgende week is het Staf, onze buurman. Die wacht loopt van acht uur 's avonds tot 7 uur 's morgens. Moeten we met de ziekenwagen uitrukken dan pikken we thuis een vrijwilliger op. In het weekend zijn er twee vrijwilligers van wacht en die nemen ook de wagen mee naar huis. Mijn vrouw Karine is ook vrijwilligster en ambulancier en zij is bijvoorbeeld deze week 's nachts van wacht. Echt veel Vrije tijd zit er dus niet in.

Leg eens even uit, Johan, wat uw ander werk juist is. De preventie en de interventieplannen zijn eigenlijk mijn hoofdtaak. Vooral de preventie is een hele brok. In Hoogstraten moeten alle nietdéngezinswoningen een advies van de brandweer bij de bouwaanvraag mee afgeven. Dit valt eigenlijk onder de bevoegdheid van de commandant en ik help hem daarbij. Jan behandelt vooral

y4r

systeem heeft een dubbel voordeel. Wij kunnen direct binnen zonder te moeten wachten op de eigenaar of een verantwoordelijke en wij hebben een globaal overzicht van het bedrijf. Hiermee winnen wij ontzaglijk veel tijd in geval van brand.

Als beroepsbrandweerman zit je dan toch wel automatisch in het kader? Nee, helemaal niet. Ik heb momenteel de graad van korporaal. Als ik nu als vrijwilliger de graad zou gehad hebben van korporaal, als beroeps zou ik sowieso een graad zakken en terug beginnen op de laagste ladder. Elke heroepsbrandweerman moet alle etappes doorlopen en begint dus terug onderaan. Viajaren dienst en examens kunt ge na verloop van tijd wel terug opklimmen. Mijn brevetten heb ik allemaal al wel. Maar om op te kunnen klimmen is het nu een kwestie van geduld. De gemeente moet de plaatsen ook nog willen open vcrklaren.

oo

a;Iiin het pakket appartemenlen en bedrijven terwijl ik me meer bezighoud met de landhouwbedrijven. Wij bekijken de plannen en geven vooral op basis hiervan advies. En hier zit voor ons wel een probleem. Wij krijgen zo'n groot pakket binnen zodanig dat we hier wel met een onderbemanning zitten. Zoals er nu overal appartementen gebouwd worden kun jeje wel voorstellen hoe die aanvragen aan de lopende band binnenkomen. Er zijn dus wel lange wachttijden, maar daar kunnen wij niets aan doen. Wij willen dat immers goed doen en niet zo maar eens even een plan bekijken en een advies schrijven. En dan hebben we het nog niet gehad over de cafés en de tenten waar bals gehouden worden, enz. Dat is dus alles samen wel een heel pak. Aan dit probleem zal vroeg of laat toch iets moeten gedaan worden. Naar de preventie gaat wel het grootste deel van de tijd naartoe. Daarnaast zijn er de interventieplannen waar we al een hele tijd mee bezig zijn. Zo bijvoorbeeld bij gebouwen waar geen nachtbezetting is, adviseren wij nu overal sleutelkluizen waar de sleutel van het gebouw in zit. Maar wanneer zulke kluizen geplaatst worden gaan wij eerst ter plaatse en maken wij een volledig grondplan van het bedrijf met alle elementen die voor ons van belang kunnen zijn. Dit

Intussen moet ge toch al met heel wat miserie geconfronteerd geweest zijn. Hoe verwerk je zoiets? Vroeger vôôr ik bij de brandweer kwam schrikte mij die job van ambulancier wel af. Nu heb ik inderdaad al heel wat meegemaakt. Als ik achteraf het gevoel heb dat ik gedaan heb wat ik moest of kon doen, dan kan ik dat vrij goed verwerken. Ik heb het ooit één keer meegemaakt dat dat niet het geval was, maar toen was ik nog bezig met mijn stage en toen reed ik met twee man mee. Ik moest zelf niets doen maar achteraf hadden wij het gevoel dat we misschien toch iets meer hadden kunnen doen. Ge komt inderdaad in heel rare situaties. Ge kunt ook altijd hij een ongeval geroepen worden en geconfronteerd worden met mensen die ge goed kent. Stel je voor dat er hij mijn ouders thuis iets gebeurt. Ik denk dan maar: wees blij dat ge dan ook zelf kunt gaan helpen. Dat zullen dan natuurlijk wel heel moeilijke momenten zijn. Dan staat ge inderdaad aan twee kanten. Gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt, maar er kan ook een moment komen dat ik moet zeggen: stop, het wordt me te veel. Ik hoop het niet, maar zoiets weet ge natuurlijk nooit. We zijn ook allemaal maar mensen.

Brandweerwagen HOOGSTRATEN - Het brandweerkorps beschikt over een modern uitgerust voertuigenpark. Oudere wagens worden geleidelijk vervangen. Eén van de brandweerwagens die buiten dienst is gesteld, staat nog steeds in de brandweerkazerne in afwachting van een nieuwe bestemming. Veel keuze is er niet. De restwaarde van het voertuig, in het binnenland, zelfs voor de onderdelen, is erg laag zodat verkoop voor export of afvoeren naar een schroothandelaar meer voor de hand ligt. De Hoogstraatse lekenheipster Liesbeth Faes werkt in Zuid-Amerika en toont belangstelling voor cle wagen. Zij wil het voertuig plaatsen hij de brandweer van Ancud in Chili. Het stadsbestuur ontving nu een officiële aanvraag uit dit land waarbij het brandweerkorps van Ancud zich voorstelt en uitlegt waarvoor zij de brandweerwagen kunnen gebruiken. Het schepencollege ziet hierin de kans om een project van een plaatselijke missiewerker te steunen en gaat aan de gemeenteraad voorstellen om de brandweerwagen te schenken aan de mensen in Ancud. Vooraf moeten nog wel cle nodige garanties voor een geschikt transport geregeld worden. De brandweerwagen is een Bedford en werd in 1971 in dienst genomen door de brandweer. De auto stond jaren gestald in de nu afgebroken kazerne aan de Vrijheid, links van het huidige administratieve centrum. Het was cle tijd dat een brandalarm nog werd aangekondigd via een sirene. Het uitrukken van de brandweer bracht in de Vrijheid dan ook telkens veel kijklustigen op de been. Nogal wat inwoners zullen zich de bewuste brandweerauto nog herinneren. Het gaat om een bluswagen die gebouwd is op het chassis van een klassieke vrachtwagen. De auto is uitgerust met 11 zitplaatsen voor de manschappen, een watertank van 2000 liter en een ladder. Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

áá

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten


DE BRANDWEER - Feiten en cijfers De hulpdiensten in het algemeen en de brandweer in het bijzonder krijgen veel aandacht van het gemeentebestuur. Net als de politie vallen ze onder de bevoegdheid van de burgemeester en die gaat er prat op dat Hoogstraten over prima uitgeruste hulpdiensten beschikt. In het gemeentelijke beleidsplan 200 1-2006 nemen ze dan ook een prominente plaats in. Het gemeentebestuur wil een 'maximale, snelle en professionele hulp voor alle inwoners van de gemeente'. Door de ligging van de gemeente ten opzichte van de erkende spoedgevallendiensten met erkende MUG-dienst, kunnen de aanrijtijden van deze hulpdiensten snel oplopen. Het bestuur vindt dat de mensen van Hoogstraten daar niet het slachtoffer van mogen zijn. Zij zijn dus meer en langer aangewezen op de eigen huipdiensten. Dat vereist een goede uitrusting en vooral goed opgeleide en getrainde ambulanciers. Ook financieel mogen de Hoogstratenaars er niet het slachtoffer van worden, daarom hanteert het gemeentebestuur een tarief dat merkelijk lager ligt dan het door het ministerie van volksgezondheid vastgelegde tarief. De brandweer heeft een uitgebreid takenpakket, dat het blussen van branden ver overstijgt. Dat blijkt uit het overzicht van de interventies. In de visie van het gemeentebestuur is de brandweerkazerne de plek waar alle hulpdiensten gecentraliseerd worden. Dat zulks een uitrusting behoeft die omvangrijker is dan voor louter een brandweerkazerne, staat buiten kijf. De laatste jaren is trouwens fors in deze uitrusting (meldkamer, polyvalente lokalen) geïnvesteerd. Daarmee kunnen ze wel het hoofd bieden aan echte crisissituaties, zoals laatst bij het uitbreken van de vogelpest. Het crisiscentrum voor de regio noord van de provincie werd in de brandweerkazerne ondergebracht. Dagenlang werden van daaruit alle werkzaamheden voor het indijken van de vogelpest gecoördineerd. Ook het afsluiten van de grenzen en het controleren van het vervoersverbod tijdens de MKZ-crisis werd vanuit de brandweer georganiseerd en uitgevoerd Dat dit alles een flinke cent kost, zal niet verbazen. Uit de gemeenterekening over 2002 lezen we onder de functie 'Brandweer' dat voor de gewone uitgaven (= jaarlijkse vaste uitgaven) 756.500 euro (ruim 30 miljoen oude franken) werden uitgegeven, ongeveer gelijk verdeeld over personeelsuitgaven (lonen, sociale bijdragen, verzekeringen) nI. 375.800 euro en 380.000 euro voor de werkingskosten. Belangrijkste posten daar zijn de vergoedingen van de vrijwillige brandweerlieden (112.000 euro), technische kosten (62.000 euro), voertuigen (60.000 euro), gebouwen en verwarming (47.500 euro), kantoorkosten, telefoon en informatica (45.000 euro) en andere hulpdiensten = ambulance en ziekenvervoer (45.500 euro). Langst de ontvangstzijde staan in het totaal 157.000 euro geboekt: 93.000 euro rechtstreekse vergoedingen van prestaties van dienst 100 (afkomstig van

particulieren en ziekenfondsen) en 64.000 euro bijdragen van andere gemeenten voor verleende diensten. In de begroting voor dit jaar staan gelijklopende budgetten ingeschreven. Bij de buitengewone uitgaven (investeringen) werd in 2002 voor 985.000 euro (een kleine 40 miljoen oude franken) besteed: 563.000 euro machines en uitrusting, 250.000 euro aan de nieuwe kazerne van de voorpost Meerle, 163.000 euro aan een nieuwe autopomp en 9.000 euro aan meubilair. Langs de ontvangstzijde vinden we 354.000 euro, 232.000 euro van het investeringsfonds en 122.000 euro subsidies van het ministerie van binnenlandse zaken. In de begroting voor dit jaar staan voor 441.000 euro investeringen ingeschreven.

Samengevat heeft de gemeente in 2002 voor de Organisatie van de hulpdiensten ca. 1.231.000 euro (bijna St) miljoen oude franken) moeten bijleggen. (lot)

Veel werk Dat de 6 beroeps en ca. 70 vrijwillige brandweerlieden (Hoogstraten + Voorpost Meerle) niet zitten te niksen, leert ons de statistiek van de activiteiten.

De andere interventies en de interventies van de dienst 100 zijn op lOjaar tijd meer dan verdubbeld. De laatste jaren is er een sterke stijging bij het verdelgen van wespennesten, opruimen van stormschade, hulp hij overstroming, de inzet van een 21 ziekenwagen en het reinigen en vrijmaken van de openbare weg (ongevallen, ladingverlies, olieverlies, enz.). De stijging van dit soort interventies heeft volgens commandant Jan Van Hemeldonek ook te maken met verminderde burgerzin. Dat omwonenden zelf borstel en schup pakken om na een ongeval voor hun deur het glas en andere brokstukken op te ruimen, komt steeds minder voor. De brandweer moet dat maar doen. De preventieopdrachten (bouwtoelatingen/ milieuvergunningen/openbare gebouwen/enz.) zijn op tien jaar tijd verzevenvoudigd. Dat komt omdat de hogere overheid in steeds meer gevallen een preventief advies of een controle door de brandweer eist. Dat er ook steeds sneller een beroep wordt gedaan op de dienst 100, blijkt eveneens uit de cijfers. 250 van de 700 interventies van de ambulance was voor vervoer van mensen van thuis naar het ziekenhuis. Vroeger werd er meer eerst beroep gedaan op de huisarts, maar ook die doen meer en meer beroep op de ambulance.

AARD VAN DE OPROEPEN 1993 - 2002 240

Ziekenvervoer

360

Preventie

Interventies

Brand

INTERVENTIES slaat in 2002 voor ongeveer 30% wespenverdelging, 20% stormschade, 10% tweede ziekenwagen, 10°!, opruimen openbare weg en 30 % allerlei (ongevallen, overstroming en opdrachten van de gemeente)

Wat daarbij het meest opvalt, is dat de het aantal interventies hij brand niet zo sterk varieert. Het cijfer zegt op zich ook weinig, want zowel een hermhrandje als de brand bij De Rijke op de transporizone tellen voor één interventie. De inzet van mensen en middelen is om voor de hand liggende reden zeer verschillend.

Het niet dringend ziekenvervoer tenslotte is vorig jaar sterk gedaald. Maar dat cijfer is afhankelijk van het feit ofer patiënten zijn die ambulante zorgen behoeven, zoals bvb. nierdialyse. Dat vraagt onmiddellijk al twee verplaatsingen per week. (Juf)

Een volgende Hoogstraatse MAAND kan u inkijken vanaf 29 oktober. Kopij voor dit nummer verwachten wij op woensdag 15 oktober en voor het laatste nieuws over sport en dorp op zondag 19 oktober.


Wat is het nummer van de 100 HOOGSTRATEN - Het is al een oude mop, maar toch nog regelmatig voor

echt gehoord op de plaats van een ongeval. De al wat ouderen onder ons gaan zelfs nog een stap verder en herinneren zich nog dat men de 100 moest bellen om de 900 te laten komen. In de nabije toekomst gaan we misschien nog een stap verder en zullen we 112, het internationale noodnummer, moeten bellen om de hulpdiensten op te roepen. Trouwens voor gsm-gebruikers is dat nu al het geval. Wij gingen eens praten over dit onderwerp met Greet Aerts, verpleegster op de dienst 100. Haar waarom Greet Aerts, 01953, is sinds 15 jaar verbonden aan de dienst 100. Zij is verpleegkundige en werkte voordien meerdere jaren in ziekenhuizen van Leuven en Turnhout. Zij maakte de keuze om voor de dienst 100 te komen werken om zo haar kennis en vaardigheden te kunnen aanwen-

100 van Hoogstraten goed is uitgerust. Tot nu toe volgt het bestuur in het aankoopbeleid de adviezen en vragen van de mensen in het veld. Zelf scholen zij zich voortdurend bij, niet enkel tijdens de verplichte vorming van 24 uren per jaar, maar ook door te leren van elkaar. Ook met de andere hulpdiensten zoals brandweer en poli-

Greet Aerts

Rustig blijven Het spreekt voor ziel' ifilt dit le gne(lr' attitiide van een ambulancier moet zijn. Van Greet zegt men wel eens dat zij een metersdikke muur van beton rondom zichzelf heeft staan. Dat is zo gegroeid in de loop der jaren: in alle omstandigheden rustig zijn en blijven. Bij interventies moet dit wel zo zijn. Wie zijn kaimte zou verliezen doet dan in noodgevallen, domme, ver keerde dingen. Dc laatste jaren zijn er nogal wat tv-programrna's waarbij ambulances centraal staan: "ER", "Spoed" en dies meer. Hierin lijkt alles, ofwel vlotjes ofwel chaotisch te verlopen, al naargelang de inspiratie van de scenario.sehrijver Hei werkelijke leven is eelitet ceii tvprogramma. Het spreekt voor zich dat ook hij ambulanciers emoties een rol spelen. De debriefing na een interventie is dan ook zeer belangrijk. In tegcntelling tot vroeger, waarde pal 1 fl1 op de spi cdv c' all end en i s erd ',i gele-

Een foto genomen tijdens één van de vele oefeningen. den in een dienst waar afwisseling troef is. Geen enkele rit is immers dezelfde. Als beroepskracht maakt zij ook de uurregeling op van de dienst.

tie is er, ondanks het feit dat dit vooral een mannenwereld is, volgens Greet een goede samenwerking.

Een hecht team

De statistieken

Reeds bij aanvang van het gesprek legt Greet er zwaar de nadruk op: de 7 beroepskrachten en de 27 vrijwilligers die de dienst 100 draaiende houden, zijn een hecht team, goed getraind en waarvan de leden allemaal voor 100% gemotiveerd zijn. Voor die vrijwilligers doet zij haar hoed af.

Uit de statistieken blijkt dat de ambulance 1 5jaar geleden ongeveer 210 maal per jaar moest uitrukken: het niet dringende ziekenvervoer inbegrepen. Vorig jaar waren er meer dan 700 interventies voor de twee wagens. Het mag dan wel zijn dat het aanvankelijke werkingsgebied, de gemeente Hoogstraten, werd uitgebreid met een gedeelte van Brecht, Castelré en Rijkevorsel, toch verklaart dat alleen niet de stijging. Immers het niet dringende ziekenvervoer wordt nu niet meer gedaan door de dienst 100. Oorzaken moeten wel gezocht worden in het stijgende aantal verkeersongevallen met gekwetsten en in het feit dat mensen langer (ziek) thuis blijven. Ook arbeidsongevallen, zeker met een grote werf als deze van de HST, komen nu frequenter voor.

Op werkdagen, tussen 7 uur en 20 uur, wordt de ambulance bemand (sony Greet) door twee beroepskrachten. Tijdens de nacht rijdt een beroepskracht samen met een vrijwilliger en tijdens de weekends maken de vrijwilligers de dienst uit. Het opstellen van de roosters gaat, dank zij de samenhorigheid, zonder problemen. Qua uitrusting mag gesteld worden dat de dienst

- . ...

.

-

"W,3


verd" is er nu de mogelijkheid om achteraf toch eens te bellen en te informeren naar de toestand van de patiënt en zichzelf te checken: "Zat ik juist met mijn inschatting". Een belangrijk gegeven voor de debriefing. Iedere interventie wordt nu gevolgd door een nabespreking in het team. In de eerste plaats wordt getracht om het intern te houden. Doch dit lukt niet altijd, zeker niet na een interventie met doden en of zwaar gekwetsten. Sommige ongevallen staan op het netvlies gebrand en laten een diepe onuitwisbare indruk na. Sedert enkele jaren bestaat "FiST" (Fire Stress Team), een team van ervaringsdeskundigen, ontstaan binnen de Vlaamse brandweerkorpsen, welk hulp biedt aan hulpverleners die na een zware interventie nood hebben aan intensere nabespreking. Een goede opvang in hun eigen thuis is voor hulpverleners ook zeer belangrijk. Een begrijpende partner die toestaat dat er verteld wordt, of dat er al eens een traan weggepinkt wordt, is een noodzakelijke steun.

Dank voor knuffels Kinderen die met een ambulance vervoerd worden, vergen dikwijls een aparte aanpak. Hun vrees en angsten zijn niet altijd met woorden te sussen. In de wagen zijn steeds een aantal knuffeldieren aanwezig. Zij brengen dikwijls troost en rust bij een kind in nood. Nadien mogen zij de knuffel houden. Bij deze dan ook dank aan de Hoogstraatse winkeliers die regelmatig de dienst 100 voorzien van een nieuwe vooiTaad knuffels. Achteraf van een patiënt(je) een kaart of een tekening krijgen, geeft ook enorm veel voldoening. Zulke zaken worden op de dienst door iedereen gekoesterd en sieren het prikbord.

Uitgerukt Enkele minuten, en dat zijn er twee, na ontvangst van de oproep van de alarmcentrale, vertrekt de ambulance. Het principe is om binnen de 15 minuten ter plaatse te zijn. Natuurlijk spelen daarin omgevingsfactoren een rol. Zo zijn verkeersdrempels een pest, evenals haagjes, borduren en varkensruggen vlak naast de rijbaan die uitwijken onmogelijk maken. Toch zijn er dan nog veel blinden en doven op de baan die een ambulance niet horen of zien aankomen. Vroeger was het de regel om de slachtoffers zo snel mogelijk te evacueren. Opladen en wegwezen was het devies. Nu wordt in zekere zin de tijd genomen en wordt het slachtoffer verzorgd, gestabiliseerd en gefixeerd. Hiertoe worden halskragen en vacuümmatrassen gebruikt. Indien nodig komt de MUG (Medisch Urgentieteam) ter plaatse. Aan een geknelde persoon in een wagen wordt niet getrokken of gesleurd maar desnoods wordt de wagen rondom het slachtof fer volledig afgebroken. De opmerking: "Ge gaat mijn auto toch niet verder beschadigen", is dan ook al meermaals gehoord. Het zou van de shock kunnen zijn, want meestal hangt hij al totaal verhakkeld tegen een boom of paal. Nadat het slachtoffer op een gepaste manier ter plaatse verzorgd is, wordt het afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ramptoeristen Indien het ongeval echt ernstig is, al dan niet met dodelijke slachtoffers, wordt direct de omgeving afgeschermd. Waar vroeger de passerende voertuigen bijna over de hielen van de ambulanciers reden, wordt nu door politie of brandweer de

weg afgesloten en het verkeer omgeleid. Om op de plaats van een ongeval te kunnen werken beschikt de dienst 100 over opblaasbare tenten welke over de wagen of over het slachtoffer geplaatst kunnen worden om zo enerzijds rustig te kunnen werken maar ook om anderzijds het slachtoffer aan het oog van ramptoeristen te onttrekken. Soms kunnen kijkers, maar ook persmensen, zeer opdringerig zijn om toch maar bloed en ellende te zien of om dit op de gevoelige plaat vast te leggen.

Olifant Bij noodoproepen voor de ambulance gaat het steeds om gekwetsten of zieken, gaat het om pijn en een stuk menselijk leed zowel voor de slachtoffers als voor hun omgeving. Ook ambulanciers zijn mensen en werkende in hun eigen woonomgeving, kunnen ook zij met vrienden of familie in nood geconfronteerd worden. Dan is het dikwijls dubbel erg om kalm en beredeneerd te handelen. Het kunnen werken als team en daarin door anderen gerespecteerd worden, is dan ook uiterst belangrijk. Elkaar opvangen en ondersteunen binnen dit team eveneens. Volgens onze gesprekspartner zit dat binnen het Hoogstraatse team wel snor. Om toch enigszins luchtiger te besluiten vroegen wij naar de meest gekke oproep die ooit binnenkwam en zo deed de melding: "Man aangevallen door olifant", toch wel wat wenkbrauwen fronsen. Ook de te smalle draaitrappen in appartementsgebouwen hebben bij een evacuatie al heel wat kijklustigen op de been gebracht. Gelukkig voor hen is dat allemaal goed afgelopen. Zo is het ook met deze bijdrage. (pdn)

DE WERELD VAN E

L-

z7 '

7!

/_

I\L5 E ER(E HOL?TE'cRTSC tier.-.5CRN1cS HET L\fVr3TE

VOÔRP&EL


De vrouwen van de alarmcentrale

Ook je gezin moet er voor de volle 100 % achterstaan Hopelijk blijft u gespaard van alle ellende en ongemakken. Maar als u ooit een beroep moet doen op onze hulpdiensten dan wordt uw oproep behandeld en in goede banen geleid door Patricia Van Kasteren of Karin Sterkens. Twee vrouwen die samen de alarmcentrale van de Hoogstraatse brandweerkazerne 'bemannen'. Vierentwintig uur per dag, driehonderdvijfenzestig dagen per jaar. Een kijkje achter de schermen van 'de dienst 100'. 4t

I'airh jj Van Au s !er( ii (link ) en A'ariu Sterken. mce urou u'en bemannen de alarmn en irale Patricia Van Kasteren is in Nederland gebo-

een dagtaak zijn?

ren, maar woont sinds haar twaalfde in België. Ze is gehuwd met brandweerman Staf Renders en samen wonen ze in één van de twee dienstwoningen bij de kazerne. In het tweede huis hij de kazerne woont Karin Sterkens, geboren en getogen in Hoogstraten en getrouwd met Johan Lambregts, die ook in de kazerne werkt.

Patricia: Staf en ik wonen al dertien jaar hier bij

Jullie verzorgen de permanentie bij de noodoproepen. Dat zal wel meer dan

.

de kazerne. Karin en Johan wonen hier nu bijna vijf jaar. Zolang vormen Karin en ik een ploeg die verantwoordelijk is voor de behandeling van alle noodoproepen. Dat zijn alle oproepen die binnenkomen langs het noodnummer 100 of langs onze eigen noodlijn, het nummer 03 3144243. Karin: Staf en Johan werken hier in dienstverband, terwijl Patricia en ik een het statuut van

vrijwilliger werken, zoals de andere leden van het vrijwillige brandweerkorps. We zijn conciërge van het gebouw en we verzorgen de noodoproepen.

Eén van jullie twee moet permanent beschikbaar zijn? Patricia: Wij staan niet vroege en late dienst. De vroege shift loop van 's morgens zeven tot 's middags half twee, dus eigenlijk vrij kort. De late dienst begint om half twee en gaat de nacht door tot 's morgens zeven uur. Wie met Je late staat is ook van dienst in het weekend en de Ieestdagcn. Kajin. Dat is dan wel een heel zwuic belasting. Onze dienst is ook gecombineerd aan de dienst van onze echtegenoot. Wanneer ik de late heb staat mijn man Johan ook met de late dienst ziekenwagen. Zowel Patricia als ik zijn ook nog ambulancier. In de week dat we niet de vroege dienst, tot half twee, telefoonwacht hebben, hebben we dikwijls vanaf acht uur s' avnnds wachtdienst als amhulancier. Dan zijn we naar vrij tussen half twee en acht uur 's avonds. Patricia: Het komt er gewoon op neer dat wij hier 24 uur op 24, alle dagen van het jaar, voor permanentie moeten zorgen. Verlof, ziekte of wat dan ook, we moeten het samen oplossen. De permanentie moet verzekerd zijn en van ziekteverlof kan geen sprake zijn. Dan draait de andere voor alles op.

Zijn jullie dan echt aan het telefoontoestel gebonden. Het lijkt wel een soort huisarrest? Patricia: Zo zou je het kunnen noemen. We zijn enorm veel uren van dienst en kunnen dan echt niet weg. Eens rap naar den bakker rijden of de kinderen van school halen is er niet hij. We zijn het gewoon, maar het begint wel te wegen.

Als één van onze lezers alarm slaat, krijgt hij één van jullie aan de lijn? Karin: Nee niet altijd, meestal niet zelfs. Als je

..

-

JC1itt(t ..

-

9


de 100 belt kom je in de 100-centrale in Antwerpen terecht. Daar worden alle gegevens genoteerd en doorgegeven aan dc betrokken gemeente. De oproepen die wij langs de 100 krijgen zijn gestructureerd en duidelijk. Ze zijn al gefilterd' op dc centrale. Een lang verhaal met veel overbodige informatie is al teruggebracht tot de essentie. De 100 maakt de analyse en laat weten welk materiaal er nodig is. Patricia: Soms heeft het ook nadelen. Wij zijn beter op de hoogte van de plaatselijke situatie dan de provinciale 100-centrale, dat is normaal. Mensen zijn niet altijd duidelijk, zeker niet als ze zich in een noodsituatie bevinden. Wij kunnen cle fouten er al meteen uithalen. Karin: Enkele voorbeelden maken het duidelijk. De weg naar Hoogstraten is niet altijd de Of mensen zeggen Hoogstraatsesteenweg aan de telefoon dat ze op dc 'rode weg' zijn, maar wij weten dat die straat niet bestaat. Het is de haan van Minderhout naar Castelré, die men in de volksmond zo noemt. Alleen als mensen ons eigen alarmnummer hellen krijgen we ze zelf, persoonlijk aan de lijn. .....

Blus-oefening Op een maandagavond was onze reporter aanwezig in de brandweerkazerne van Hoogstraten. Hij had een afspraak met commandant Van Hemeldonck over de opendeurdag die binnenkort plaatsvindt. Plots belgerinkel. Alarm!!! Binnen de kortste keren was er een ploeg van de brandweer aanwezig. Tot mijn verbazing was er ook een brandweer- (vrouw?) (is dat het juiste woord?) van dienst. Snel de klaarstaande beschermende kledij aangetrokken. Binnen de kortste keren waren zij niet zes vertrokken met de brandweerwagen. Onderweg werden zij gebrieft over de gebeurtenis. Een wagen met aanhanger had enkele vaten vloeibaar, mogelijk explosief materiaal geladen. De vaten lekte. Het gevaarnummer van de vloeistof werd via de hoordradio meegedeeld en ook de bijbehorende informatie. In aanraking niet

direct een veiligheidszone van minimum 50 meter ingesteld. Intussen zag je het goedje op de aanhanger sissen en broezen...

lucht konden gevaarlijke dampen ontstaan, ook ontploffingsgevaar niocht men niet uitsluiten.

wat ook een ontploffingspunt zou kunnen worden, werd een pak schuim gelegd. Na korte tijd werd het sein gegeven dat alles veilig was. Gelukkig. Alle gevaar was geweken. Regelmatig richt de Hoogstraatse brandweer oefenstonden als deze in. De taak van de brandweer is zo veelzijdig geworden dat dit een noodzaak is. Levensechte situaties als deze kunnen vooi'komen. Denk maar aan de E-19 op ons grondgebied. Maar in onze fusiegemeente kan men gerust zijn. De brandweer is op alle calamiteiten voorzien. Alleen één zaak hebben zij zelf niet in handen... als je een prioritair voertuig hoort en ZEKER als je het ziet komeii GEEF ZE DAN PLAATS misschien moeten ze wel familie van ci gaan helpen of nog erger, hij uzelf zijn. Denkt u aan hen, zij wagen mogelijk hun leven voor U!!!

Een schuimtapijt kon alle gevaar weren. De nodige orders werden snel gegeven. De twee met persluchtmasker uitgeruste brandweermannen damden alvast de riolering af rondom de aanhanger. Zo kon er zeker geen vloeistof in de buizen komen. Daarna legden zij ccii pak schuim rond de aanhanger en vaten zodat de gevaarlijke dampen werden geneutraliseerd. Ook onder de auto,

Wat gebeurt er als u een oproep krijgt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De dames nemen ons mee naar de seinkamer, goed wetend dat we het anders niel of e/jjI .uI/emi s,iiIJ,J;Pn. Patricia: Alle viuepeii. ,owel micro lie binnenkomen langs dc 1 00-centrale als de rechtstreekse oproepen, woi dcii automatisch geregistreerd en opgenomen op hand. Dc registratie gueft lid juiste uur van de oproep aan en het telefoonnummer van waar geheid wordt. Voor GSM oproepen is dat niet altijd mogelijk, en dat is spijtig. Het uur wordt geregistreerd zo kunnen er, wat dat betreft, geen he.twistingen zijn. Het nummer waarvan geheid wordt kan ook belangrijk zijn. In uitzonderlijke gevallen kunnen we bijkomende inlichtingen vragen. Het kan ook gebeuren dat we bijvoorbeeld hij een ongeval cle hetrokken auto niet vinden. Soms wordt een auto vlug uit de gracht geduwd of getrokken om te verdwijnen. Sommige bestuurders maken zich graag uit de voeten. De bandopname kan opnieuw heluisterd worden als bepaalde gegevens niet meteen duidelijk zijn. Karin: Van zodra de oproep binnen is roepen we direct de diensten op die nodig zijn om hulp te bieden. Dat doen we ook indien bepaalde gegevens, zoals bijvoorbeeld de straatnaam niet helemaal duidelijk is. Terwijl we verder zoeken naar de juiste plaats van het onheil kunnen de manschappen zich al klaar maken.

Het lijkt allemaal heel boeiend, maar kun je zo'n opdracht jaren volhouden? Karin: Je moet het bijna zien als een soort roeping en vooral: je moet er samen, man en vrouw, voor de volle 100 % achter staan, anders hou je het niet vol. Onmogelijk. Patricia: De betrokkenheid moet blijven. Het kan en mag geen vrijblijvende jnh worden. Als je geen adrenalinestoot meer krijgt als de hel gaat, dan hou je het niet meer vol. Dan is het tijd uiii te stoppen. (Iii)

De verantwoordelijke gaf onderweg zijn orders terwijl de wagen zich een weg baande door het drukke verkeer. Helaas kunnen zelfs prioritaire voertuigen niet altijd rekenen op de hoffeljkheid van andere bestuurders waardoor er kostbare minuten verloren kunnen gaan. Op de achterbank van de brandweerwagen omgorden twee mensen intussen persluchtmaskers. Intussen waren ze op de plaats van het onheil. Eerst schatte de verantwoordelijke de toestand in. Er was gelukkig geen menselijk leed te betreuren, op het braakliggende teiTein was er voor omwonenden ook geen onmiddellijk gevar. Gezien het ontploffingsgevaar werd er


Niet dringend ziekenvervoer

Melanie Bekers: 'Ik heb zelf geen kinderen maar eigenlijk heb ik er heel veel' Ze woont op het Dorpsplein in Minderhout maar eigenlijk is ze (bijna) nooit thuis. In het Hoogstraatse is ze alom tegenwoordig en ook alom bekend: Nieke van het Rode Kruis, nu ook 'Moeke' genoemd door de anderen van het team, bestuurslid van fanfare St. Cecilia, vrijwilligster in het rusthuis en bij de C.M. 'Ik zeg dat allemaal niet graag want dan zullen de mensen denken: 'Wanneer doet die haar huishouden dan?' Aan Melanie Bekers is het goed te zien hoe vrijwilligers een mens jong en kwiek houdt, hoe zorgen en helpen een heel leven zin kan geven. Met heel veel enthousiasme vertelt ze over haar bezigheden, allemaal gratis en voor niks maar wel Melanie's lang leven.

Waarom doet men een beroep op de dienst? Waarom rijden de mensen niet met hun eigen wagen? Ik denk vooral omdat de mensen dan meer gerust zijn. We zijn altijd met 2 helpers in de wagen en we zijn voorzien van al het nodige. Soms zijn de mensen ook te ziek en moeten liggend vervoerd worden. Hoeveel men voor dit vervoer moet betalen, weet ik niet zo juist: het is zeker niet gratis maar de ziekteverzekering komt er ook in tussen. Wei weet ik dat het ziekenvervoer van Hoogstraten het goedkoopste is van de streek.

Met mensen naar het ziekenhuis gaan, het is dikwijls een droevig gebeuren.

Hoe lang woon je al in Hoogstraten en ben je bij het Rode Kruis? Ik ben geboren in Herenthout, heb nog in Herentals en in Liiie gewoond maar kwam, nu 33 jaar geleden, in Hoogstraten wonen. Eén jaar later ben ik hier hij het Rode Kruis gegaan en voelde me daar onmiddellijk goed thuis. Mijn kinderdroom was het om verpleegster te worden maar dat kon bij ons thuis niet. Daar waren 6 jongens hij ons en die mochten wel verder studeren; voor een meisje vonden ze dat niet zo nodig. Maar via het Rode Kruis heb ik dan toch een beetje mijn droom kunnen waar maken. iets meer dan mijn halve leven ben ik er nu bezig. Wacht houden bij evenementen zoals de Antilliaanse Feesten en andere, lidgelden, lidkaarten, cursus volgen en zo ook ziekenvervoer. Sinds kort hen ik ook hij het feestcomité van het Rode Kruis. Ik voel me zo thuis hij hen als hij mijn eigen familie; ze noemen me nu ook 'moeke' waar het vroeger 'Nieke' was. Ja, dat komt ervan als ge ouder wordt. Vroeger was het ziekenvervoer een van de activiteiten van het Rode Kruis en ik was daarbij ingeschakeld. Maar op de duur konden wij die kosten niet dragen, het was te duur voor onze afdeling. We zijn dan gaan praten met de burgemeester en konden met ons ziekenvervoer bij de brandweer terecht. Veel mensen denken nog steeds dat we hij het Rode Kruis zitten maar we zijn nu een hulpdienst van de brandweer.

Melanie Bekers

Hoe gaat het eraan toe bij het niet dringend ziekenvervoer?

Er zijn dagen dat men niet gestoord wordt maar er zijn ook heel drukke dagen. Dan wordt één van de 2 wagens voor dringend ziekenvervoer hij ingeschakeld. Per rit zijn we toch minimaal 2uur bezig; hij een consult duurt het heel wat langer en bij een rit naar Leuven, wat ook nogal eens voorkomt, zijn we een hele dag bezig.

We zijn met een groep van 5 è 6 mensen die zich hebben opgegeven om mensen van en naar het ziekenhuis te voeren, voor opname, voor consult of ook bij ontslag uit het ziekenhuis. Men engageert zich om één of meerdere dagen per week beschikbaar te zijn: ik zelf doe zo 2h 3 dagen. Er is ook iemand hij die nog gewoon werkt maar elke week één dag vrij neemt voor ziekenvervoer. Dat vind ik chic.

Het is niet zo dat we de mensen aan de deur van het ziekenhuis achterlaten, we gaan met hen mee tot waar ze moeten zijn. Bij een consult, bij radiografie en andere onderzoeken, blijven we bij de patiënt zolang hij het wil. We kennen onze weg stilaan in de ziekenhuizen, we kennen de verpleegsters en doktoren en dat maakt dat alles meestal ook goed vooruit gaat.

10

Hebt ge het daar soms niet moeilijk mee? Ja. vooral als ge de mensen al langer kent, dan leeft ge vanzelf mee met hen: een slechte uitslag van het onderzoek. mensen met pijn en angst, ge kunt zo weinig doen. Sommigen maken dan graag een praatje, sommigen zijn juist heel stil, ge respecteert dal maar ne mens voelt zich dikwijls machteloos daarbij. Een enkele keer maakt ge u ook kwaad; zo gebeurde het dat iemand van ons team een oude man van het ziekenhuis naar het rusthuis moest brengen maar die man wist daar niets van; die verkeerde in de mening dat hij naar huis ging. De familie had gewoon niets tegen hem durven zeggen, dat moesten wij dan


Het kan soms heel druk zijn en triestig ook maar ik zou het voor niets ter wereld willen missen; na al die jaren ben ik er helemaal op afgestemd. Ik sta 's morgens altijd heel vroeg op, dan ben ik tenminste gekamd en gewassen en hebben mijn honden en katten te eten gehad, als ik wordt opgeroepen. Zelf eet ik soms wel onderweg.

-.---

Kruis, het 7iekenvervner, vrijwilligerswerk op het rusthuis en de C.M., bij sommige mensen thuis. Is er dan nog Vrije tijd over?

Ht Rode

Ontspanning is voor mij de muziek. Overal waar nimiziek wordt gemaakt, daar wil ik hij zn daar voel ik me goed ook al ken ik geen noot muziek. Daarom zit ik ook in het bestuur van de fanfare St. Cecilia in Hoogstraten. Ik ben daar soms toch 2 i 3 avonden per week mee bezig. Ik help nu ook bij de renovatie van de zaal in de Gelmelsiraat. Ja, ik heb het druk maar ik doe het ontzettend graag en ik word niets beu. Ik denk soms: ik heb zelf geen kinderen, maar eigenlijk heb ik er heel veel. (JOF) Mclwiie teflh/Lideli ton ccii ploeg hclpei.s ewi liet Rode Kl -li is hij ceiifeslititeil tuut zij toor de veiligheid zorgen.

maar doen. Zoiets is heel erg. daar blijft ge nog lang aan denken, en met hartzeer. Een keer heb ik meegemaakt dat een vrouw die we naar de hartspecialist brachten om de batterij te vervangen van haar pacemaker, de behandeling weigerde. 'Ik wil sterven, ze zei, ik heb lang genoeg geleefd'. Daar schrok ik toch wel van; ook de apeciulist natuurlijk die haar probeerde tc overreden. Maar ze bleef bij huii besluit cii diie maanden later was ze dood. Dat maakte op mij een heel grote indruk en zal ik zeker unnit vergeten. Ooit hebben we een mevrouw naar huis vervoerd die persĂŠ thuis wilde sterven. Ze had nog maar

T

_

enkele uren te leven maar haar laatste wens hebben we toch kunnen vervullen. Al wat ge zo meemaakt blijft lang in je hoofd zitten maar we kunnen er wel over praten met de andere mensen van de groep, gelukkig maar. Buiten onze groep gaat dat niet, het is ook hij ons allemaal beroepsgeheim.

Jullie krijgen geen enkele

Kom naar de klantendag in de Wereld Winkel Enkele goeie redenen om op

zaterdag II oktober naar de wereldvergoeding?

Alleen een kilometervergoeding. Maardaar doen we het natuurlijk niet voor. Mensen helpen is echt iets waar ge heel veel voor terugkrijgt: de mensen blijven u kennen, ze Leggen altijd goeie dag, ze waarderen u. Ze zijn zelfs dankbaar al is dat toch echt niet nodig.

winkel (Gelmelstraat 50) te komen: PROEF DE NIEUWE KOFFIE De wereldwinkel lanceert op 11 oktober een exclusieve koffie: Bio Goidkoffie uit EthiopiĂŤ. Er zijn ook nieuwe producten uit Costa Rica: ananas op siroop en paimharten. EEN BIOCADEAU VOOR ELKE KLANT in de vorm van een sesamreep, helemaal gratis. WIN EEN REIS NAAR HET ZUIDEN. Op 11 oktober kan je een wedstrijdforniulicr invullen waarbij een reischedlue te winnen valt van 1.000 Euro. SHOPPER-ACTIE. Te koop: 15 soorten rieten shoppers van onze producenten uit Vietnam. ren v;iii m.lr,e slim mltl.mets dait krijg je een shopper cadeau: een hiuckje niet buodsLhmdphielmliislles.

Welkom op 11 oktober, van 10 tot 17 u. in de wereldwinkel van Hoogstraten. 11


It het stadhuis... Gemeentebestuur kijkt kat uit de boom Koopt 15 ha bos maar wacht met de Laermolen Stichting Kempens landschap koopt bos Zoals we in ons vorig nummer van DHM reeds aankondigden wil de Stichting Kempens Landschap de Hoogstraatse Laermolen en 15 ha bossen aankopen. In beide gevallen dient de gemeente Hoogstraten een bijdrage te leveren van 10%. Dus kwamen beide aankopen op de agenda van de gemeenteraadszitting van einde augustus. Voor de aankoop van de bossen aan de Blauwbossen in Minderhout ging de raad volledig akkoord. Het goed onderhouden gemengd loofhos (beuk, berk,grove den en zomereik) met een diep grachtenstelsel en brede wandelwegen wordt aangekocht voor • 257.353,83 . Het is gelegen tussen de Blauwbossen, Habelaar en Heerle. De gemeente Hoogstraten draagt hiervan een 25.000 euro bij. Wat het beheer en het onderhoud betreft zal de stad vanaf 1 januari 2004 een beroep kunnen doen op de vzw Bosgroep Noorderkempen, een initiatief van het provinciebestuur.

Gemeente wacht nog met de Laermolen

schap stond op de agenda van de raad. Zoals je

woordiging in dc vzw Dc Laermolen die het

wellicht vorige maand hebt kunnen lezen is de

beheer van de gerestaureerde molen op zich zal

vroegere watermolen aan de Mark langs de

nemen.

Molenstraat voor een periode van 27 jaar door de

Het gemeenteraad moet zich uitspreken over het

eigenaar Jef Vermeiren overgedragen aan de

gemeentelijk aandeel in de aankoop door de

vzw De Laermolen. De restauratie van de molen,

Stichting. Raadslid Marc Haseldonckx bond

die in 1998 als monument beschermd werd,

evenwel de kat de bel aan en vroeg meer uitleg

bedraagt in totaal • 571.752,64 waarvan de vzw

over de plannen met de brug die zou verdwijnen

een 80 % subsidies zou ontvangen. Het bedrag

en vervangen worden door een houten brug,

dat door de vzw zelf moet bijgedragen worden is

enkel toegankelijk voor fietsers en wandelaars.

115.705 euro. Dit bedrag hoopte de vzw bijeen

Eé n van de vorige gemeenteraadszittingen mo-

te garen via sponsoring en andere activiteiten.

hiliseerden de Landelijke Gilden in de raadszaal

Denken we o.a. aan het concert in de

om hiermee hun ongenoegen te tonen over het

Begijnhofkerk van het Molenkot vorig jaar. Het

wegvallen van de brug . Hierdoor zou het moei-

verzamelen van de nodige fondsen verliep even-

lijker worden een aantal landbouwgronden te

wel niet zoals men voorzien of verhoopt had,

bereiken en zou er een omweg moeten gemaakt

zodanig dat het bestuur van de vzw ging aan-

worden.

kloppen bij het stadsbestuur met de vraag de

Na een discussie stelde burgemeester Van

molen over te kopen. Het stadsbestuur was even-

Aperen voor de stemming over de aankoop uit te

wel van mening dat zo'n opdracht beter past bij

stellen tot na de bespreking van 15 september

de taak van de Stichting Kempens Landschap.

met Monumenten en Landschappen over de toe-

Dus nam het stadsbestuur contact op met de

komst van de brug. Oppositiepartij Agalev en

Stichting en werd het volgende afgesproken. De

Marc Haseldonckx willen de knoop van de aan-

Stichting neemt de Laermolen over tegen de

koop nu doorhakken maar de meerderheid volgt

betaling van 92.000 euro, een bedrag dat al een

het voorstel van de burgemeester om de zaak uit

stuk lager ligt dan de oorspronkelijke inbreng

te stellen tot de volgende raadszitting.

van de vzw. Dit heeft alles te maken met de reeds verzamelde fondsen van de vzw. De stad hoog-

Ook het gemeentelijk aandeel in de aankoop van

straten zal 10% van dit bedrag of 9.200 euro op

de Laermolen door de Stichting Kempens Land-

zich nemen en krijgt daardoor ook een vertegen-

Duur plantgoed Tussen Wortel en Merksplas werd kort geleden het fietspad aangelegd. Alleen een stuk van de werken in Langenherg laat nog op zich wachten. liet genacntcbcstuur nam dc beslissing om zelf de gronden te onteigenen en klaar te maken voor de wegenwerken. Nadien zou de gemeente instaan voor de levering van plantgoed. Eén van de betrokkenen wenst echter liever geen plantgoed te vervangen maar de uitbetaling van een schadevergoeding. Het gaat om een bedrag van 14.500 euro. In de raad ontspint zich een hele discussie of bij goedkeuring nu ook het principe goedgekeurci wordt dan wel ofhe.t hij een iiitznndering blijft. Kan iedereen in de toekomst op deze manier geld vragen in plaats van vergoed te worden in natura ? Uiteindelijk keurt de raad de vergoeding goed maar volgens de meerderheid lil ij Ci hei hij eeri geval

De verkoop van de Laermolen aan de Stichting Kempens Landschap is nog niet rond. De werken gaan gewoon verder. Op zondag 12 oktober, van 10 tot 15 uurkanje de vorderingen aan de Laermolen komen bekijken. De dakconstructie zal dan geplaatst zijn en de rietdekker zal volop aan het werk zijn. 12

Projectsubsidie voor verenigingen In het reglement voor subsidiering van sportverenigingen en verenigingen uit de socio-culturele sector is er mogelijkheid om een projectsubsidie te verkrijgen. Het thema van het project


wordt gekozen door de gemeenteraad in overleg met de erkende adviesraden. Het thema wordt telkens voor twee jaar vastgelegd. De vorige twee jaar stond de projectsuhsidie in het teken van de toegankelijkheid en integratie van personen met een handicap. Voor de volgende twee jaar wordt er nu gekozen voor "kwaliteitszorg bij organisaties". Een vereniging komt in aanmerking voor deze projectsuhsidie indien zij deelneemt met tenminste twee personen aan een infoavond, een voorbeeld indient van een uitgewerkt draaiboek dat gebruikt is bij de Organisatie van een publieksgerichte activiteit, en de indiening van een vergunningsaanvraag dat volledig conform is aan de nieuwe procedure. Voor elk van deze drie doelen worden er forfaitaire bedragen uitgekeerd. Zijn er echter meer aanvragen dan dat er geld beschikbaar is dan wordende toegekende bedragen evenredig verminderd tot het beschikhare krediet.

Noord-zuid projectsubsidies Ook binnen de dienst ontwikkelingssamenwerking zijn projectsubsidies voorzien. Verenigingen die meewerken maken kans op maximum 125 euro. De mondiale raad koos voor de periode 2003-2004 het thema duurzaam waterverbruik. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moeten minstens twee leden van de vereniging deelnemen aan de informatieavond over waterschaarste en armoede op 20 oktober 2003, en deze over rationeel waterverbruik. De eerste infoavond wordt ingericht door het stadsbestuur en de mondiale raad in samenwerking met de ngO PROTOS, de tweede in samenwerking met lOK. Daarnaast moet de vereniging zelf een formule kiezen om haar leden te informeren over de waterproblematiek. Daarnaast zijn er ook een aantal activiteiten waaraan de vereniging moet deelnemen. Dit gaat van het financieel ondersteunen van een project van PROTOS, een bezoek met minstens 8 leden aan een initiatief voor duurzaam of rationeel waterverbruik, tot de aankoop van waterbesparende technieken voor het eigen lokaal of samenaankoop van waterbesparende technieken zoals spaardouchekop, slimme toiletspoeling, spaarperlatoren, enz.

WUU*1*tI

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Open bedrijvendag HOOGSTRATEN - Op zondag 5 oktober neemt het stadsbestuur van Hoogstraten samen met de bedrijven uit Hoogstraten en Rijkevorsel deel aan de Open Bedrjvendag. De eerste zondag van oktober wordt traditioneel vrijgehouden om het bedrijfsleven vanuit een ander perspectief te bekijken en biedt een uitgelezen mogelijkheid voor elk bedrijf om van deze dag een persoonlijke feestdag te maken. Twintig bedrijven in Hoogstraten en Rijkevorsel stellen hun deuren open om een kijkje te komen nemen achter de schermen. Op deze manier nodigen zij iedereen uit om kennis te komen maken met het bedrijf, de producten en de medewerkers. Hoogstraten neemt ditjaar voor het eerst deel aan Open Bedrijvendag. Door de deelname van Hoogstraten te koppelen aan die van een aantal bedrijven uit de gemeente zorgt dit voor meer bezoekers. Men rekent op ongeveer 3000 bezoekers per bedrijf en 20 bedrijven zijn effectief ingeschreven. Bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren kunnen meedoen, van éénmanszaak tot multinational. Voorwaarde is dat de bezoeker een interessant productieproces kan zien of demonstraties en educatieve activiteiten kan bijwonen. Het Hoogstraatse brandweerkorps zal de kleuren van de stad verdedigen. Zij zetten hun deuren open voor het grote publiek zodat we deze levensnoodzakelijke Organisatie eens vanuit een andere hoek kunnen bekijken. Het loont zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen in de kazerne waarde brandweerlieden voor deze gelegenheid graag hun activiteiten tonen. Bovendien is het Hoogstraatse brandweerkorps nog op zoek naar mensen die het vrijwilligerskorps willen versterken en Open Bedrijvendag is een uitstekende kans om geïnteresseerden warm te maken voor het echte werk. Maar liefst 20 bedrijven uit onze regio gaan de uitdaging aan en laten u graag kennismaken met het reilen en zeilen binnen hun bedrijf. De meest uiteenlopende sectoren zijn vertegenwoordigd. Nieuwsgierig naar wat er zich dagelijks in de veiling van Hoogstraten of het proefbedrijf afspeelt? Interesse in het bedrukken van kleding, een schrijnwerkerij, een metaalconstructiebedrijf, oldtimers, heftrucks en hoogwerkers? Of zoekt u toch nog net iets anders? In deze bedrijven is er voor ieder wat wils en zij zullen u op 5 oktober tussen 10 en 17 uur met plezier gastvrij ontvangen. Dc centrale plaats bevindt zich aan de Veilinghallen (Loenhoutseweg 59-2320 Hoogstraten).

Hier vind je alle informatie betreffende de deelnemende bedrijven, er wordt heel wat randanimatie voorzien voorjong en oud en uiteraard kan je hier ook terecht voor een drankje. Een shuttledienst van de Lijn zorgt voor het vervoer tussen de verschillende bedrijven. Wij zien er alvast naar uit u te mogen verwelkomen op onze eerste 'Open bedrijvendag' en wensen u een aangenaam en boeiend bezoek toe! Met uw steun wordt de eerste gemeenteactie van Open Bedrijvendag alvast een gigantisch succes.

Deelnemende bedrijven: VERNIBOUW EN VERNIMATERIAAL, Industrieweg 32, Hoogstraten, info@vernihouw.be - PROEFBEDRIJF DER NOORDERKEMPEN, Voort 71. Meerle, info@proeftuin.be - VEILING HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 59, Hoogstraten, info@veilinghoogstraten.be - BRANDWEER HOOGSTRATEN, St.-Lenaartseweg 38, Hoogstraten, hrandweer@hoogstraten.be - HOUTHANDEL MARIJNISSEN, Oude Tramweg 19A, Hoogstraten, info@houthandelmarijnissen.he - HALSCHOOR, Bredaseweg 1 3A, Minderhout, info@halschoor.be - E&S DESIGN, Hinnehoomstraat lBl. Hoogstraten, info@esdesign.be - SPRANCO MATIC, Ambachtstraat 9, Minderhout. info@spranco-matic.he - HERMANS RIJKEVORSEL, Beersehaan 71, Rijkevorsel, info@hermans-heftrucks.be - GEBROEDERS GEENS NV, Hinneboomstraat 5, Hoogstraten, frans@geens-gebr.be —ALMASY, Strijbeekseweg 13, Meerle, info@almasy.be MARTENS CONSTRUCTIE, SintLenaartseweg 44, Hoogstraten, info@martensconstructies.be - JANSSENSJANSSENS, Loenhoutseweg 91, Hoogstraten, info@janssensjanssens.com - SOBAMA RIJKEVORSEL, Ambachtweg 9, Rijkevorsel, sobania@sobama.be - SCHRIJNW ERKERIJ RDK, Merksplassesteenweg 18, Rijkevorsel, rdkschrijnwerkerij@rdk.be - SPRANCO BVBA, Ambachtstraat 7, Minderhout, sprangers@spranco.be - AFD Construct, Heerbaan 8C, Rijkevorsel - INTEXTENSO, Stevennekes 25, Rijkevorsel, intextenso.bvba@pandora.be


De boomhut van de heer H te M Gelukkig zijn de tijden veranderd. Wij moesten als kind zelf plannen maken, zelf planken bij elkaar :iprokkelcn en zelf contructics bedenken. Ook wij droomden van een echte schuilplaĂźtri hoog in de bomen. Maar wij waren verplicht om onze 'droomhut' met de meest primitieve middelen zelf in elkaar te knutselen. Onze ouders zagen ons bezig en noemden het gezonde ontspanning, maar eigenlijk was het kinderarbeid. En het resultaat was er naar: een min of meer zwevende bidonville op enkele meters van de grond, want echt hoog geraakten we nooit. In onze fantasie namen we plaats in een echte uitkijkpost, maar in werkelijkheid stelde het weinig of niets voor. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Nu nemen de ouders hun verantwoordelijkheid. Ouders van nu willen het beste voor hun kinderen en dulden geen amateurisme meer. Ze maken de dromen van hun kinderen waar met professionele hulp, zoals het hoort. De idee komt uit het buitenland, hoe kan het ook anders. Een Nederlander die zich hier kwam vestigen garhet voorbeeld. Voor het ontwerp van de boomhut - uitkijkpost deed hij beroep op architecten en ingenieurs. Ze ontwierpen een boomhut die ĂŠcht hoog in een boom hangt. De architect zorgde voor het ontwerp, de invniri!rs voor een rnnstnictie dir tnlaat dat d boom nog kan bewegen als het waait. Dat doen bomen nu eenmaal, en daar kon zowel de opdrachtgever als de architect respect voor opbrengen.

En het resultaat mag gezien worden. Boven in een monumentale eik hangt een zeshoekige uitkijkpost met een doormeter van bijna zeven meter. Ongeveer de helft van de zeshoek is overdekt want het kan hier wel eens regenen, ook daar is aan gedacht. Het plateau met zes hoeken wordt gedragen door evenveel constructie-elementen: zware houten balken die eindigen op een vernuftig ontworpen ijzeren ring rond de boom. Mci deze consiructie zorgen de ingenieurs ervoor dat het geheel kan bewegen. Alle houten delen zijn uitgevoerd in tropisch hardhout, kwestie van kwaliteit. 14

De boomhut hangt op iets meer dan 12 meter hoven de begane grond. Om er bij te geraken is een metalen spiltrap met 68 treden voorzien. Waarom de opdrachtgever niet meteen voor een lift koos is ons niet meteen duidelijk. Het geheel moet volgens onze ramingen minstens 17 000 euro (685 000 BEF) gekost hebben. Veel veld, maar een gelukkige jeugd is nu eenmaal onbetaalbaar. Nee, voor zover we weten is er geen ve1guIiiiiii aangevraagd om de constructie te bouwen, maar de misbaksels die wij vroeger in de bomen hingen waren ook niet vergund (ffi).


••

S.

10 Jaar onderwijs in cijfers MIDDELBAAR ONDERWIJS 4500 38.13

It 3500

2000

5Q1} 0

3555

9IU

.J9U

4254 ' TflTAAI 4023 LEERIJNOON M PER JAAR

4772

4949 11199 1992 NTAL

I I. iF 1 1 1 1

VITO

SPIJKER TFCHNISCH (HOTELCCIIOOL)

SPIJKER ASO

i

KLEIN SEMINARIE ASO * HANDEL

!:

j 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1584

1557

2003

LAGER ONDERWIJS 1100 1500

1572 1457

1574

1582

1643

1582

-

1494 1518

1' a

1450 1200

H.

1000 800 500

200

1994 1995

1996 1997

1998

1999

2000

KLEUTER ONDERWIJS UUU R011

70 600 500 400

804

781

80"

802

WC1RTFI MINDERHOUT MEERSEL - DREEF MEERLE MEER

HOOGSTRATEN SPIJKER

400

1059.1

1

H000STRATEN KLEIN SEMINARIE H000STRATEN GEMFFNTFSCHOOL

-

2001 2002

2003

EVOLUTIE 1993-2003

7fl 794

739

-

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN PERJMR

1491-

74

670

669

673

,-

-,

-'j1

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN -EN JAAR WORTEL

_ Idi E F -

MEER

'

300

flKOOGSTRATEN SPIJKER

200

0 1993 1994 1995 1996

1997

1998 1999 2000 2001 2002

2003

\Vat meest opvalt in het middelbaar onderwijs is de stijging van leerlingen in de technische richtingen; VITO steeg in 10 jaar tijd met 284 leerlingen waalvan 78 in 2003 alleen al. Ook VTI Spijker volgde die trend: 236 leerlingen meer in 2003 dan in 1993: de laatste jaren stagneren dc CII Iers in deze school. Hel technisch onderwijs in Hoogstraten gaat hiermee in tegen de landelijke tendens: daar gaat het ASO (Algem. Sec. Onderwijs) erop vooruit (en koste an de technische richtingen, tenminste in 2003. Men schrijft dit toe aan het Llnger uitstellen van de studiekeuze. Hier zien we bij ASO dalende cijfers: bij het Seminarie zijn ze redelijk stabiel maar op het Spijkerzijn cr95 leerlingen minderdan lüjaargeleden.

Hoogstraten heeft op haar grondgebied 3 lagere scholen en het is altijd interessant om de onderlinge concurrentie gade te slaan. Zowel de gemeenteschool als het Klein Seminarie komen met bijna dezelfde cijfers te voorschijn als 10 jaar geleden. Het Spijker daarentegen heeft nu 65 leerlingen méér en wint voorlopig de strijd. De meeste lagere scholen in de dorpen hebben nu minder leerlingen dan 10 jaar geleden; zo niet in Meer dat gedurende 10 jaar klimmende cijfers liet zien en eindigt met 23 leerlingen mdër dan in 93. Het Dreefse schooltje dat in 93 mei49 leerlingen op uitsterven stond, heeft zich goed gehandhaafd in de volgende jaren en heeft nu nog 13 leerlingen méér dan in 93.

Van 93 tot 2000 steeg het leerlingenaantal in het lager onderwijs: 186 leerlingen méér in 2000; de laatste jaren is dit aantal zoveel gedaald dal we bijna weer LIe/elkle eijlers tien als 10 jaar geleden.

Ook de kleuterscholen zitten op een hellend vlak naar beneden maar hebben zich nu dit jaar wel herpakt: 71 kleuters meer dan in 2002. Op de hele 10 jaar \erllool' hel kleumem'onderwijs 60 kinLleren. IS


VERSE KUNST II..... jongeren in het museum Van 20 september tot en met 23 november organiseert het Stedelijk Museum een tweede uitgave van de tentoonstelling 'Verse Kunst', na de eerste editie in april 2000. Het museum toont het werk van een nieuwe lichting jonge kunstenaars uit Hoogstraten. Ze studeerden recent af of hebben nog één of twee jaar hoger kunstonderwijs voor de boeg.

DAVID VERMANDER David Vermander. 22 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Meer, vertelt: "Er was eens... Vijfjaar geleden wisselde ik het rustige dorpsleven in Meer voor Brussel om er films te gaan maken. Niet goed wetend waaraan begonnen schreef ik mij in op het Rits, de filmschool aldaar. Een reeks kortfilms, wat experimentjes en een documentaire later kruip ik nu het laatste jaar in om een kortfilm als eindwerk te draaien. Het werk dat ik laat zien omvat twee kortfilms. "16:9" en "The dcvii, God and a couple of angels." Waar die eerste, die uit het tweede jaar komt, nog aanleunt tegen de misdaadkomedie is de tweede, die uit het derde jaar stamt en reeds gemaakt is met een grote crew, een surrealistisch sprookje. Volledig verschillende genres maar daar ligt juist het nut van een filmschool. De mogelijkheden verkennen. Alhoewel ik het meest werk rond fictie zit er ook een documentaire tussen. Samen met regisseuse Zofie Feytons ben ik naar Haïti getrokken om daar het dorpsleven vast te leggen. Dit resulteerde in een esthetische documentaire van 27 minuten die later voor Broederlijk Delen herwerkt is naar een kinderdocumentaire van 10 minuten. De portfolio bevat misschien minder werken dan die van een schilder of fotograaf maar met het maken van een kortfilm ben je wel enkele maanden zoet. Het enige nadeel aan al dat gefilm is dat het handen vol geld kost aan materiaal, crew en acteurs. De zoektocht naar sponsors en middelen neemt dan ook heel wat tijd in beslag. Wat de toekomst brengt wordt nog even afwachten. Televisie, reclame of toch film? Voor onmiddellijk na mijn studies trekt de documentaire me ook aan. Al filmend de wereld verkennen is een mooi vooruitzicht. THE END." 0496 55 66 11

110

TINNE VANDERSMISSEN MAARTEN HOFMAN

Tinne Vandersmissen, geboren 8 april 1980, uit Hoogstraten koos na de kunsthumaniora voor de 'Vrije Kunsten' aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Over haar werk op de tentoonstelling wil ze dit alvast kwijt: "Mixed Media 2003 bestaat uit fotomateriaal en collages die ruimte representeren. Door middel van een eenvoudige tegel heb ik getracht ruimte weer te geven. Deze saaie vierkant van 15 op 15 cm, die meestal klinisch wit is, roept geen enkele emotie op of wordt in die zin ook niet beschouwd als een object met enige esthetische waarde. De tegel verandert eveneens van perspectief en dit wordt alleen boeiender als we ze dan in bepaalde samenstellingen plaatsen. Tegelcombinaties die als vorm op zich beginnen bestaan. Hierdoor wordt de vraag gesteld: Wat zien we? Is het de abstracte vorm die ons aanspreekt of gaat het om het tegelperspectief? Voor de collages heb ik de fotokopieermachine als werkmiddel gebruikt. Dit stelt me in de mogelijkheid om het abstracte gegeven van de tegel zo min mogelijk aan te tasten en wordt mijn inbreng geminimaliseerd. De karakteristieken van dc fotokopieermachine houden net als de tegel onpersoonlijkheid en koelheid in. Daarbij komt, dat dit werkniiddel heel wat beperkingen met zich meebrengt. Mijn opzet was om de tegel terug te brengen tot zijn ware grootte: 15 op 15 cm. De kopieermachine heeft onder andere het formaat als beperking waardoor de collage uiteenviel in puzzelstukken. Dit heeft tot gevolg dat de tegel meer en meer wordt geabstraheerd. Een ander belangrijk aspect binnen mijn werk is licht. Op de foto zien we de reflectie van licht in het tafelhlad. Ik heb hierdoor getracht opnieuw ruimte weer te geven. Net als het tegeloppervlak dai eveneens licht reflecteert." 0476 52 08 54

Maarten Hofman stelt tijdens op Verse Kunst II zijneindproject"Hetlevenzoalshetis ...Modelbouw' voor. Hij licht alvast een tipje van de sluier. "Tijdens de vierjarige opleiding fotografie aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen was ik vooral bezig met geënsceneerde foto grafie. Ik vond het fijn om mijn beeld helemaal uit te denken en op te bouwen. Alles in scène te zetten was een feest, het vastleggen op de gevoelige plaat was bijkomstig. Omdat het conceptuele denken mij wel lag, heb ik mijn studiecarrière voortgezet op Sint Lucas in Antwerpen richting reclame-vormgeving. In het laatste jaar kregen we de opdracht een bepaald onderwerp vrij uit te werken. Ik ben vertrokken van het idee een reclamecampagne uit te werken ter promotie van de hobby modelbouw. Niet omdat die hobby me interesseert, maar intrigeert. Het is echter helemaal anders uitgedraaid. Na wat vooronderzoek en het bezoeken van enkele modelbouwcluhs ben ik tot de conclusie gekomen dat een niodelbouwer eigenlijk de wereld in huis haalt. Hij bouwt een klein stukje van de wereld op een kunstmatige manier na en voelt zich als een God op zijn zolderkamer. Dit idee heb ik toegepast op het dagelijks leven. Het leven zoals het is ... Modelbouw. De kunstmatigheid van elementen, sferen en indrukken is iets dat in gans het werk een hoofdrol speelt. Met de modelhouw als invalshoek wordt de wereld omgezet tot voorverpakte verkoopsproducten. Ondanks dat mijn eindwerk niet echt reclamegericht is anibieer ik toch een job in de reclamesectoren alles wat ik nog op artistiek vlak kan verwezenlijken is mooi meegenomen, want het is en blijft een fijne uitlaatklep." 0485 49 00 16

nr


VERSE KUNSTIL.... jongeren in het museum BIRTHE FOCKAERT

GOEDELE FRET

KAREN SEGERS & VINCENT WILLAERT

Birthe, geboren op 25 juni 1982, uit Wortel is

Goedele Fret, geboren op 15april1980 en woon-

Dit creatieve duo leerde elkaar kennen tijdens

ook één van de deelnemers aan deze tweede

achtig in Meerle, studeerde 'Schilderkunst' aan

hun hogeschoolopleiding interieurvormgeving

editie van Verse Kunst. Ze studeert momenteel

de academie Sint-Lucas te Gent. Onverander] ij k

in Gent. Na hun studies besloten ze om samen

nog in Antwerpen, waar ze zich toelegt op 'et-

schildert zij de menselijke figuur. Ze maakt

verder te werken en zo ontstond ZEO ATELIER.

sen'. Recent konden we haar werk ook bewon-

portretten van hen die haar het meest nabij zijn,

Naast interieur- en tuinarchitectuur zijn zij ook

deren in café De Gelmel.

haar familie, vrienden, zichzelf. Momenteel

actief op het vlak van design en meubelontwerp.

"Op de tentoonstelling 'Verse Kunst' stel ik

volgt zij, eveneens in Gent, de opleiding 'Gra-

mijn meest recente werk tentoon. Als student in

fiek' en iets zegt me dat we dus nog veel van haar

Zelf formuleren zij hun visie als volgt:

de kunstrichting 'Vrije Grafiek' aan de Konink-

zullen horen.

"We proberen telkens een globale aanpak of een

Over haar werk zegt zij zelf het volgende:

we graag alles tot in de laatste details, of het nu

Ik heb me verdiept in deze techniek; het creëren

"De manier waarop ik mijn motief afbeeld, laat

gaat om een meubel of een totaal interieur.

van een eigen stijl en het leren uiten via kunst van

echter alle herkenbaarheid verdwijnen. Gezich-

Het leuke is dat de ontwerpen die we tot hier toe

een thema dat me nauw aan het hart ligt. Omdat

ten worden slechts geïnsinueerd, ogen, oren,

gedaan hebben, allemaal verschillend zijn. Alle

ik vind dat kunst nog altijd een vorm van com-

neus en mond zijn overbodig. Een vleeskleurige

ontwerpen vragen een ander programma, een

municatie moet zijn, noem ik mijn werk op zijn

ballon is een gelaat, een vlek, een lichaamsom-

andere organisatie, maar bij elk ontwerp gelden

minst maatschappij-kritisch. Ik reageer in mijn

trek. De vorm wordt zo eenvoudig dat de materie

dezelfde architecturale kwaliteitsvereisten. Deze

werk tegen het eeuwenoude verwachtingspa-

als ervaring domineert. De verf krijgt soms alles

kwaliteiten zoals licht, soberheid, functionali-

troon dat er nog altijd bestaat omtrent de vrouw.

voor het zeggen, gaat ongestoord druipend haar

teit, krachtige lijnvoering, detaillering en puur

Er wordt van vrouwen verwacht dat ze keuken-

weg, wanneer het penseel een ongewilde

materiaalgebruik keren in elk ontwerp terug.

prinsesjes zijn, handig met naald en draad, op uur

uitschuiver maakt, als een onderliggende laag

Een voorkeur voor bepaalde materialen hebben

en tijd klaar staat voor de kinderen, overweg

zich niet laat overschilderen. Op ander momen-

we niet, elk materiaal is op zijn eigen manier

kunnen met stofvod en dweil, wasmachine,

ten voegt de materie zich gewillig naar de hand

interessant. Elk materiaal heeft iets fantastisch

strijkijzer, etc.

van de schilder, laat ze zich tot een hard pastel of

en het is bijzonder leuk om de verschillende

Met andere woorden: de vrouw heeft haar han-

een niet harde hoofdkleur mengen, verschijnt er

mogelijkheden ervan te onderzoeken.

den vol met 'het zorgen voor...'. En hoewel

een trefzekere penseeltrek.

Zowel professioneel als privé voelen we elkaar

lijke Academie voor Schone Kunsten heb ik me de laatste twee jaar volledig toegelegd op etsen.

totaalconcept na te streven. Het liefst ontwerpen

tijden veranderen, toch moet de vrouw veelal

als duo zeer goed aan wat zeer belangrijk is naar

toch nog de vooraf genoemde verlangens van de

Heel vaak werk ik in olieverf op papier. Het blad

maatschappij nakomen, nu dan wel gecombi-

slorpt de olie haast volledig in zich op en het

werpen. Deze goede communicatie is niet alleen

neerd met een carrière, eigen hobbies enz.

pigment blijft als een uiterst kwetsbare,

belangrijke tussen ons, maar ook naar onze klan-

In mijn werk verwijs ik naar het eeuwenoude

poederige huid op het vlak achter.

ten toe. Enerzijds proberen we te voldoen aan

bestaan van deze verwachtingspatronen door het

Meer dan wat het onderwerp uitdrukt, spreekt

hun noden en eisen, anderzijds is het onze taak

steeds weerkerend gebruik van naaipatronen.

mijn verf de taal van veranderlijkheid, van

duidelijk te maken wat esthetisch en functioneel

Op de tentoonstelling zelf ziet u dat mijn werken

kwetsbaarheid en vergankelijkheid."

mogelijk is.

hangen in de oude keuken. Dat dit een bewuste keuze is hoef ik u niet meer uit te leggen."

0496 30 77 02

het omzetten van onze gevoelens in onze ont-

047685 1340 E] zeo.atelier@pandora.be

f047963 1856

'Moving Shade' 17


VERSE KUNST II..... jongeren in het museum SOFIE FRET

Sofie Fret uit Mcciie over ziehzcit: "Gedurende de laatste 3 jaar volgde ik aan de hogeschool Gent de opleiding 'leraar secundair onderwijs groep 1, vakken P0 en TO', m.a.w. leerkracht Plastische Opvoeding en Technologische Opvoeding in het secundair onderwijs. Wanneer ik dit schrijf ben ik nog niet helemaal klaar, deze vakantie werkte ik nog aan mijn scriptie. Die gaat over kindertekeningen, de ontwikkeling van kindertekening. Ik heb er uit geleerd dat een kind vaak tekent uit een behoefte, een behoefte aan beweging, behoefte aan ontdekking, behoefte aan aandacht, behoefte aan herkenning van wat ze tekenen, behoefte aan creativiteit, behoefte aan emotionele uiting en behoefte aan communicatie. Door tekeningen kan je iets zeggen wat voor sommige moeilijker met woorden gaat. Dat laatste is voor mij het belangrijkste. De grootste 'drive' die mij vroeger, en nu nog, deed tekenen. Soms raak ik immers niet zo goed uit mijn woorden, ik vind de juiste woorden niet en de zin komt er niet vlot ut. Idem met voorlezen of schrijven, ook daar blijf ik wel eens steken. Voor tekenen en schilderen is dat niet nodig ik moet niet schrijven, niet lezen, niet spreken maar tekenen. Ik moet kijken en doen. Een ander kan je niet op fouten wijzen, want voor mij is dat werk zo. Ik hoef me geen zorgen te maken om fouten te maken en kan daarom rustig mijn ding doen. Sommige van mijn werken zijn gemaakt met het oog op wat ik met kinderen kan doen. Met leerlingen van de middelbare school, maar ook met jongere kinderen. Opdrachten die ik in praktijk kan omzetten. Ik hoop dit jaar mijn diploma nog te behalen, en daarna nog een beetje verder studeren, het studentenleven nog even rekken. Tekenen en schilderen zal daar steeds een deel van zijn." 049606 13 49

1;1

ELS JACOBS

BENEDIKTE DEWAELE

Els Jacobs is geboren te Hoogsiraten op 01 april 1969. Het werken met oermaterialen, aarde, water, vuur en lucht fascineert haar en daarom besluit ze in 1994 de opleiding keramiek te volgen aan het IKO in Hoogstraten. Daarna trekt ze naar de academie van Arendonk om zich te vervolmaken. Ze werkt er momenteel aan haar eindproject. "Wat begon als een fascinatie, groeide uit tot een hobby, een passie en af en toe zelfs een obsessie. Eens in mijn atelier aan het werk, verdrink ik als het ware in de klei. De verwerking van de klei met je handen is een zeer fysisch gebeuren. Je tracht hem zo te manipuleren dat er een harmonisch object ontstaat. Terwijl je vorm geeft aan de materie ben je bezig er een stuk van je eigen innerlijk in te leggen, je vindt jezelf erin terug. Klei is ook een materie die zich niet zomaar geeft, het laat zich niet zomaar manipuleren. Het streven naar controle over de materie is mijn hezieling die ik ook wil overbrengen naar de toeschouwer. Ik tracht hierbij steeds grenzen te verleggen en tot het uiterste te gaan met de mogelijkheden van de klei. In mijn werk is de cilinder een steeds weerkerend gegeven. Een figuur die mij voortdurend inspireert: zonder begin of einde, steeds verder draaiend, zonder ophouden, symbool van het ecuwige, waarheen? Ook contrasten vind je terug in mijn werk: zwart/ wit, grof/glad, groot en log tegenover klein en fijn, strak/organisch. Contrasten doen verbazen, stilstaan bij iets, kunnen zelfs ook shockeren. Door het gebruik van Vrij strakke geometrische figuren tracht ik soberheid en doordachtheid uit te drukken. Deze tentoonstelling is voor mij misschien het begin van een droom, een leven met en van keramiek." 03314 1595

Benedikte Dewacie is op 18 september 1980 geboren in Roeselare. Ze groeit op in het verre West-Vlaanderen. Na haar humaniora gaat ze interieurvormgeving studeren aan de Bijlokecampus van de Hogeschool Gent. Aanvankelijk is ze overdonderd door de onwaarschijnlijke waaier aan input, maar met wat hulp uit Hoogstraten (JefJansen nvdr) gaat het van goed naar beter. Het resultaat kan u zien in de drie werken die getoond worden op de tentoonstelling en waarbij dit woordje uitleg hoort. "Als net afgestudeerd interieurvormgeefstcr kan ik jullie eigenlijk een hele verzameling van werken tonen die we op de academie hebben afgeleverd, maar ik wil jullie, de in mijn ogen, beste ontwerpen tonen. Eén hiervan is mijn afstudeerproject. Als eindproject in het derde jaar moesten we een café restaurant inrichten met een zelfgekozen thema. De tango vond ik hiervoor een uitgelezen onderwerp, aangezien deze dans een heel uitgesproken sfeer heeft waarrond op het gebied van interieur veel gedaan kan worden. Centraal in het café vindt men de dansvloer. Alle verdiepingen en zitplaatsen zijn er zoveel mogelijk rondgeplaatst zodat iedereen een optimaal zicht zou hebben. De technische ruimtes bevinden zich allemaal boven elkaar en om zo'n kale muur wat sfeer te geven, hangt er een rood fluwelen gordijn van plafond tot vloer. Ik wou ook verwijzen naar de koloniale stijl in Argentinië in het begin van vorige eeuw. Die verwijzingen zijn op een moderne manier gebeurd. Het meest opvallende element is de grote luchter van Swarofski boven de dansvloer. De ontwerper had als opdracht: 'maak een moderne interpretatie van een klassieke luchter'. Op het gelijkvloers bevindt zich het café-gedeelte, op het tussenverdiep een loungebar en de andere twee verdiepen zijn restaurant." 047625 34 17


VERSE KUNST II..... jongeren in het museum RUUD LENAERTS

Momenteel ben ik afgestudeerd in de opleiding Audiovisuelc techniek, optie fotografie'. Tijdens deze opleiding heb ik verschillende fotografische aspecten kunnen uitdiepen. Zo ben ik gekomen tot een aspect dat me het beste ligt en dat is reportage fotografie. Tijdens reportagewerk moet je als fotograaf inspelen op de situatie en je telkens aanpassen. Dit maakt het spannend en uitdagend. Iwec oktober vertrek ik naal Ghana met de mensen van African Vihes en ga dan nog samen met Filip Hendrix de buurlanden bezoeken om daar nog aan andere projecten mee te werken. Over deze reis gaan we een reportage maken en bij onze aankomst gaan we audiovisuele voorteIlingen houden om op die manier geld in te zamelen voor het Larteh-project (African Vibes). Het werk dat ik ga tentoonstellen is mijn ahtudeerproject (Dcoration localle), het is een reportage over een jongen (Pascal) die als job affiches plakt en dus veel tijd op straat doorbrengt Z'lf heh ik dat werk ook een tijdje gedaan en ik was al langer met het idee aan het spelen om hier een reportage over te maken. Tijdens het plakwerk moet je snel en omiopvallend werken want het is niet toegelaten en de boetes op illegaal plakken zijn niet maIs. Dit haastig sfeertje heb ik proberen te vatten in nhijn foto's en stilaan ben ik ook andere aspecten an zijn leven beginnen fotograferen om die reeks zo te vervolledigen.'

BART VERSCHUEREN

20jaar leven - 6jaar IKO - afgestudeerd aan St.lucas (toegepaste beeldende kunsten) - huidig 3 vrije schilderkunst Karel de Grote Hogeschool "Wazige dingen produceren moest. Het werk zorgt daarentegen voor de ontsteking van gedachten zowel bij mezelf alsook bij anderen. Bijgevolg produceer ik gedachten waar ik compleet los van sta tijdens het schilderen. Da's wel fak. Het maakt hierbij eigenlijk niet uit wat die gedachten zijn, noch hoe mijn werk eruitziet, dus waarom moet ik mij naar duidelijkheid richten. Iedereen heeft lichtjes,... lichtjes andere gedachten over alles naargelang het verloop van hun leven. Ieder zijn eigen associaties. Hieruit concludeer ik dat een werk geen absolute betekenis kan omvatten. Hoewel het dat onlogischerwijs juist wel doet. Met dit in mijn achterhoofd breng ik gaarne objecten in verband die oorspronkelijk niets met elkaar te maken hebben, doch ik vind het soms ontzettend zalig om een heel verhaal uitte beelden. Misschien omdat dat lekker acceptabel is. Wie heeft er geen verhaaltje ''oorgclezcn gckf.gL.ii iii lied, bieiigei van fantasie, om niet in de werkelijkheid te hneven 7ittn tijdens slapengaan. Doorheen die verhalen probeer ik regelmatig fantasie met de werkelijkheid te confronteren. Het grappige hierbij is dat ze mekaar uiteindelijk ontkennen, en in leven houden tegelijk. De botsing speelt zich namelijk af op doek. Het doek is echt, wat zich afspeelt in ieder geval niet. In de wereld van fantasie is de werkelijkheid een verzinsel. in onze "echte"

wereld is de fantasie fantasie, ook nep dus. Nep, nep nest. Of echt echt, echt specht? M'n makker vroeg me eensklaps: 'Hoe is't met den afwas?'. Ik zei 'Bijna klaar', of in ons l-loogstraats' "Wheit Claire", dit werd mijn art iestennaam. De afwas is namelijk nooit gedaan. Tenzij je 1: abrupt stopt met eten. Zowaar de vaat niet gepleegd is, is mijn stijl niet gevonden. Iedei' zijn stijl bevindt zich daar waar de bissectrices van hun werken, geplaatst in een ronde, malkander kruisen. Hierdoor ben ik geïnteresseerd in alles wat iedereen verricht, op niveaus naast elkaar, niet boven. Fuzzy things producing must. IS 047951 2511

Zo kon u kennis maken met een aantal jonge creatieve geesten uit de regio Hoogstraten. Voor een proef op de creatieve som bezoekt u best de tentoonstelling zelf. U kan er terecht van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Info 03 31465 88

hi4wei ijksfofog vcmfie peofessiov'teI videoeepoe±acpj es

f oto de eef di0ifole fo±o0vafie

p.

doep 42 2310 eijkevoesel

niobiele felefovoe

fel 031314.6250 03/314.82.00 f ifo@fofo-de-civeef.be

19


Persvoorstelling van een unieke CD in een uniek kader

Mairan met o.a. Elly Aerden en Florejan Verschueren Donderdag 4 september in het Danstheater. Buiten maakt HVV zich op voor de Parkfeesten. Florejan Verschueren zal er optreden en kan niet mee naar Brussel. Daar wordt diezelfde avond de CD van Mairan voorgesteld in het Radio 1 programma "De Grote Boodschap". Deze dagen staat alles in het teken van promotie. Zo wordt, op woensdag 1 oktober, de CD officieel voorgesteld aan pers en publiek. Vandaar dit gesprek met Florejan Verschueren en Elly Aerden. Sinds wanneer zijn jullie met muziek bezig? Florejan: Voor zover ik mc kan herinneren heb

ik altijd piano gespeeld. Onze vader zag dat graag gebeuren, maar hij liet het lesgeven liever over aan iemand anders. Dus volgde ik vanaf mijn achtste tot mijn zestiende lessen bij juf frouw Denis. Toen het tijd was om naar de middelbare school te gaan koos ik voor de kunsthumaniora in Brussel. Na mijn middelbare stu-

Elly Aerden: Ik geef al dertien jaar les hier in het

Spijker. Ik ben geboren in een gezin waar veel gezongen werd. Zoals zoveel kinderen heb ik de muziekschool doorlopen en piano gespeeld. Verder heb ik niet veel met die muziek gedaan, tenzij thuis op de piano melodietjes maken waar verder niets mee gebeurde. Uiteindelijk heb ik dan een klassieke zangopleiding gevolgd en in enkele klassieke ensernhies cezoneen . Tot op het nionient dat ik op een

In de ri-'arn?e zomermaanden nam het Danstheater zijn winterslaap. Nu is het lenig gcopeiid en beschikbaar tvior Organisaties (i/IIiliII/O/('.

eruepeil. Ik H1,ILIL LIeCI LIII an ccli ieIiiI serchiIlcndc groepen cii daarnaast speel ik regelmatig in gelegenheidsforniaties of doe ik vervangingen in andere groepen. Als je die lormaties samentelt kom je al vlug aan een veertigtal verschillende groepen, mensen die morgen kun iieii hel en o m ergens mee op te treden. De groepen waaraan ik op dit nillIlleIlt S set verbonden hen variëren onderling zeer sterk. Dat gaat van dc begeleiding van de M-kids, waarmee we nu veel werk hebben: de Wiebels, ook voor jongeren....een soort kinderen voor kinderen: de groep Sprine, walrl'an de CD op 70 september wordt voorgesteld: mijn eigen project 'Over Zee' waarin ik veel Ii dl sieek en natuurlijk Mairaii. 051511 S III \\C i cel \cIoslehten.

Hoe is Nlairan ontstaan?

EllvAerden: We hebbende CD volledig zelf gemaakt, dat is niet vanzelfsprekend maar zeer belangrijk,

Florejan Verschueren: Je kan al.s groep met demo',s blijven knoeien, maar op een gegeven moment wil je een echt goede CD

dies volgde ik eerst twee jaar dejazzafdeling van het conservatorium in Antwerpen, daarna ben ik overgeschakeld naar Rotterdam. Daar komt jazz in een ruimere context aan bod, verschillende soorten jazz tot en met wereldmuziek. Op Europees vlak is die school dé top, waardoorje met de beste jonge muzikanten van Europa in contact komt. Ik heb die school niet uitgedaan, omdat ik de kans kreeg om voor theater Antigone te werken. Op twee jaar tijd heb ik de muziek voor een drietal produeties geschreven en meegespeeld. Dat was een fulltime job en daarnaast trad ik nog op niet verschillende groepen.

folkstage ben geweest en daar de liefde voor de Folk zowat ontdekte. Ik leerde daar Lief en Jes Proost, de twee andere zangeressen, kennen en we zijn samen blijven zingen. Omdat we niet echt materiaal hadden zijn we materiaal gaan maken. Naast in 'Mairan' zing ik ook nog in 'Bodixchel' een groep die geëngageerde wereldmuziek speelt, Spaanse en Franse chansoris.

20

Elly combineert muziek met onderwijs, terwijl Florejan beroepsmatig bezig is. Florejan: Ja, maar op enkele uitzonderingen na,

spelen de meeste muzikanten in verschillende

Elly: Wij waren al met drie en leerden Horejan kennen, die ons op piano begeleidde. Samen beslisten we om het geheel wat arrangementen betreft beter te maken en uit te breiden. 'loco was Florejan al heriiz metTrio 7. met Stefan Wellens. die nog altijd in de gtucp zit, en Pieter 1 luI3t en zo zijn we gestart onder de naam Moira, gedurende anderhalf tol twee jaar. Dan is Pieter gestopt en zijn SSC op ioek gecaan naar een nieuwe bezetting.

En jullie besloten om een CD te maken. Florejan: We kwamen met enkele nummers i an

Mairan terecht op de CD's 'Jong Folk en 'Flemisch Folk'. De bedoeling van die CD's is om jonge folkgroepen te promoten. Wij waren de enige groep die vocaal iets deed, terwijl de andere groepen allemaal instrumentale nummers brachten. De reacties op onze nummers waren echt wel heel positief. Voor ons was dat enigszins verwonderlijk want het waren maar opnames van demo's. Naar onze normen niet echt kwalitatief goed. Vandaar dat we beter wilden doen Je kan als groep niet Llemos blijven


'knoeien', maar op een gegeven moment wil je een echt goede CD. Elly: Bij het één hoort ook het ander. Je geeft een concert en men vraagt naar een opname, terwijl een CD dan weer voor optredens kan zorgen... Flore,lan:. De CD LOO Voor een nationale doorbraak moeten zorgen, een doorbraak die langzaam maar zeker ingezet is, met optredens in een aantal cultuurcentra en voor enkele weken in Dranouter. Maar deze CD zou het nu echt moeten doen. Elly: De omstandigheden moeten ook meezitten. Het feit dat een groep als Urhan Trad het goed doet op het songfestival en folk meer aandacht krijgt, speelt zeker in ons voordeel. Het gegeven dat er steeds minder CD' s gekocht worden is dan weer een nadeel.

De CD is uitgegeven in eigen beheer, is dat gebruikelijk? Elly: Een CD uitgeven in eigen beheer is op dit moment meer regel dan uitzondering. Wij hebben de CD niet alleen in eigen beheer uitgegeven, het is een CD geworden die we volledig zelf gemaakt hebben. Dat is zeer belangrijk en niet vanzelfsprekend. Florejan heeft de productie op zich genomen, Jan-Kris zorgde —samen met Phd ip voor de opnametechniek. Florejan: Een CD maken is op de eerste plaats denken, voorbereiden en plannen. Hoe willen we dat een nummer klinkt en wat moet daarvoor gebeuren: welke muzikanten hebben we daar voor nodig. Dan schrijf je de verschillende instrumenten uit en begint de opname. Voor een nummer met een strijkkwartet blijft dat nog eenvoudig. Eerst worden de stemmen en de piano samen opgenomen en het strijkkwartet wordt er achteraf opgezet. Maar voor een nummer met mondharmonica, contrabas en elektrische bas, percussie, piano, gitaar, altviool, kortom met alles erop en eraan, ligt dat anders. Dan start je eerst mcl een hasistake van piano,

bas en drums en van daaruit begin je er van alles op te gooien, zoals de stemmen enz. Het is heel veel werk maar het loont de moeite. Als je uiteindelijk weet. "zo moet het gaan klinken", dan gaje naarde mixing in de studio, want alleen daarvoor moesten we naar een studio, dat kunnen we zelf niet. Daar wordt alles afgeinixt en uitgebalanceerd en zorg je dat alles optimaal klinkt.

De opnamen zelf gebeurden dus niet in een studio? Florejan: Nee, dat hebben we zelf gedaan. JanKris heeft een aantal materialen, zoals een laptop en een verstcrker, aangekocht en de andere apparatuur hebben we gehuurd. Dc opnamen gebeur den op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld hij mij thuis in de living, aan de piano hij mijn vader thuis, 's nachts in de Warande. Omdat het niet in een dure studio moet, kan je er meer tijd insteken en kom je tot betere resultaten. Wie zijn de andere leden van de groep? Elly: Lief Proost en Jes Proost, de twee andere zangeressen zijn zussen cii afkomstig van Gierle. Stefan Wellens speelt gitaar en altviool en woont in Antwerpen. Kristof Aerts woont in Turnhout en speelt basgitaar, Jan-Kris Vinken, onze percussionist, is van Deurne. Op de CD spelen nog een aantal gastmuzikanten mce zoals onder andere Sam Vloemans, Pieter Hulst en andere. De zangeressen combineren muziek met een andere job, de mannelijke leden van de groep zijn professioneel bezig.

Philip Sprangers heeft ook meegewerkt aan de CD? Florejan: Philip is altijd onze live-geluidsman. Het is de meest capahele mens die ik ken wat klank betreft. Als we, bijvoorbeeld, de stem van Elly gaan opnemen, dan weet Philip precies welke micro we klanktechnisch nodig hebben enz.. Hij zorgt er dus voor dat de klank goed is.

_

zodat er hij het mixen in de studio geen tijd verloren gaat.

Drie zangeressen. Een aantal lezers en luisteraars zullen de vergelijking maken niet Laïs. Elly: In een gespecialiseerd tijdschrift stond overons iets in de zin van: "Wie drie zangeressen hoort moet natuurlijk aan Laïs denken, maar dc stemmen van Mairan zijn minder ruw en de melodieLn zijn harmonieuzer en melodieuzer". Ik denk wel dat die vaststelling juist is. Het is absoluut andere muziek en instrumentaal sterker. Florejan: Het is gewoon anders. Laïs is een soort Folkrock met elektrische gitaar en drums, zoals hv. Kadril. Wat wij doen is een meer akoestische benadering. Wij willen een akoestische en geen elektrische gitaar, een echte piano enz. Nog eens, het is gewoon anders.

voorstelling aan pers en publiek

WOENSDAG 1 OKTOBER DANSTHEATER Gravin Elisabethlaan 1 te Hoogstraten deuren 19.30 uur— optreden 2 1.00 uur

INKOM GRATIS reserveren is verplicht info@mairan.be of 0485 622 332 of www.mairan.be

Mairan kneedt oude teksten Vlaamse, Franse, Engelse, Italiaanse en zelfs Latijnse poëzie - tot krachtige songs, tot weemoedige hallades of tot aanstekelijke dansnummers. Vanuit verschillende stijlen zoekt Mairan naar een organische mix van vocale puttrhcid en instrumentale sWwing. Drie zangeressen worden omriiigd door akoestische en elektronische instrumenten. Dit maakt eigenzinnige arrangementen en verrassende kleurcombinaties mogelijk. Hoewel Mairan dikwijls als folkgroep geklasseerd wordt, dekt dit niet de inhoudelijke lading van de groep. De muziek van Mairan ademt wel een folk-idioom. maar tiiitiikaal hlijvn de groepsleden op hun honger zitten als deze elementen niet verder wor den uitgewerkt . Steeds explorerencl naar combinaties met andere stijlen, wordt er vooral gezocht naar ecn eigen interpretatie en sound die de pure foik ovcrstijgt, en clie compositorisch en inhoudelijk meer te bieden heeft.

21


SÇLEXI'9N

LOEWE.

Overzee Muziek en zang in de begijnhofkerk HOOGSTRATEN - Na het overweldigend succes van 't Molenkot vorig jaar, een volledig uitverkocht Begijnhof, voelden de organisatoren van het concert, de vzw's De Laermolen en Het Convent, zich verplicht een vervolg te organiseren. Blijkbaar was de muzikale vijver van Flor en Florejan Verschueren hen vorig jaar goed bevallen, want er werd besloten hier voor 2003 opnieuw uit te vissen. Hun oog, of moet ik oor zeggen, viel op het bijzonder project Overzee, een muzikale zeetocht, geschreven door de jongste telg van de Verschuerens, Florejan. Een kort gesprek over Overzee. Florejan, hoe is Overzee ontstaan?

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. 1 Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Laurvssen@selexion.be

SçLExi9N 22

Wel, twee jaar geleden stond ik met een liedjesprogramma rond oude Engelse dichters als Yeats, John Donne en W.H. Auden op Theater Aan Zee, het zomers theaterfestival in Oostende. De programmatie daarvoor lag toen, en nog steeds trouwens, bij Hoogstratenaar Don Verhoven, en die was blijkbaar erg onder de indruk, want hij vroeg me om voor de editie van 2003 een concert te schrijven over de zee. Dat is dan ook het overkoepelend thema geworden, zoals dat bij 't Molenkot uiteraard de molen was. Al de teksten handelen, soms zijdelings, over de zee. Er is bijvoorbeeld een nummer over een oude kapitein die na jaren varen terug in zijn thuishaven komt. Een ander liedje gaat over een matroos, ver van huis, die langzaam gek wordt van de zee, van zolang geen land te zien. Hij verwelkomt dan dankbaar de mist die plots opkomt. omdat hij zich kan inbeelden dat achter die mist een vallei met hoge, groene bomen is. Al de teksten gaan dus op de één of ander manier 'over' de 'zee', vandaar 'overzee'.

Heb je voor het tekstmateriaal opnieuw uit de wereldliteratuur geput? Voor 't Molenkot hebben we ons geen enkele beperking opgelegd. Voor Overzee heb ik enkel uit de Engelse teksten verzameld. Zowel uit de zeventiende als de achttiende en negentiende eeuw heb ik gedichten verzameld. Ik wil me niet vasthouden aan één enkele dichter, want er is zoveel mooie poëzie geschreven, maar door me te beperken tot de Engelse taal en toch een beetje een afgetekende periode zit er een vorm van samenhang in het tekstmateriaal. Kijk, ik probeer vanuit de tekst de juiste muziek en sfeer te creëren. Dat is soms heel moeilijk, maar alsje de juiste toon van het gedicht hebt gevonden, is het als componist de uitdaging om muziek te maken die de sfeer versterkt al net heeommentarieert. al naargelang.

Mogen we weer dezelfde pure tolk als van 't Molenkot verwachten? Nee, Overzee teert veel minder op folk. De invloeden zijn dit keer ook veel breder, meer klassiek, maar vooral meer blues en jazz. De muziekstijl van Overzee is er één waar ik me, meer dan in folk, in thuisvoel. Het is mijn eigen stijl, m'n huisstijl, zeg maar. Het gaat me om de symhiose tussen tekst en muziek.

Florejan Verschueren: woensdag in het Danstheater, vrijdag in de Begijnhofkerk. De bezetting is ook heel anders, veel kleiner. Hoogstratenaar Sam Vloemans speelt mee, op de trompet natuurlijk, Stijn Norga op de gitaar en Jan-Kris Vinken op de percussie. En ikzelf natuurlijk, piano en zang. Het is voor mij een beetje een droombezetting. Het zijn stuk voor stuk topmuzikanten, die proberen het verhaal van de tekst te vertellen door middel van muziek, tekst te vertalen in klanken. De virtuositeit, die er in ruime mate is, staat in dienst van de muzikaliteit en het is fantastisch om met muzikanten te spelen die net zo denken over musiceren als ik doe.

Overzee is op vrijdag 3 oktober te beluisteren in de begijnhoflerk om 20.30 uur. Kaarten kosten 15 euro.

F Iore.ja ii

CiSC

luit'. cu

& VRIENDEN (o.a. SAM VLOEMANS)


Begij nhofconcert vzw De Laermolen, in samenwerking met vzw Het Convent, nodigen uit! Bij de folkgroep Mairan schrijft hij het grootste deel van dc arrangementen en ecn aantal liedjes in zijn typische ritmisch/harmonische stijl. Mairan heeft net zijn debuut-ed uitgebracht: Florejan is de producer.

Kaarten Toerisme Hoogstraten, stadhuis, tel. 03 340 19 55, vzw Het Convent, Emilia Horsten, Bcgijnhof 27, tel. 03 314 51 03 en vzw De Laermolen, Jos de Loose, tel. 03 314 75 87, rek.nr . 646-2212294-29.

Sam Vloemans (°1979) Na de lagere school in Meer en de muziekhumaniora in Turnhout vervolgt Sam zijn studies aan het conservatorium in Antwerpen en Rotterdam in de richting jazz en lichte muziek.

Musici Florejan Verschueren (°1978) studeerde piano in Brussel. Antwerpen en Rotterdam, en kreeg onderricht in zowel klassieke muziek als jazz en wereldmuziek. Door zijn veelzijdigheid kan hij zowel terecht hij Mahler's Kindertotenlieder als hij Gunther Levi. zowel hij Kurt Weil (Dreigrosschenoper) als bij Spring (band rond de gelijknamige serie op Ketnet) of de M-KIDS. Hij verleende zijn medewerking aan verschillende projecten: Het Cymbalon Festival, Ad Te Levavi (Piet Slangen), trio 7 (Flor Verschueren), Hollywood Song Book (Brecht en Eissler), 20 en 25 jaar Warande,... Als theatercomponist schreef hij voor Theater Antigone "De Baron In De Bomen" en Racing Sladek". Met Nico Sturm maakte hij "Vluchtdier" en met Don Verboven "Wie Bepaalt Wat Onkruid Is". Old English Poets' is een project van Florejan zelf. In dit programma zingt en speelt hij eigen liedjes op oud-engelse teksten van Donne, Shelley, Auden. Daarnaast is Florejan een veel gevraagde muzikant bij tal van jazz- en popgroepen.

Nadien speelt hij hij volgende groepen: blues hij Blue Blot en D-Tale; latin bij El Tattoo dcl Tigre, La Banda XXI en Descarga de Amheres; wereldmuziek bij Wawadadakwa, Belgian Afro Baet Association en Jaune Toujours; theatertournees met Duveltjeskermis met Esmé Bos en Bart Voet, Pieter Emhrechts en muziektheater met Dimitri Leu; TV met de plaatgast o.l.v. Ene Melaerts en de eigen projecten: Grand Groove en Sam Vloemans Quartet, in het kader van Jazz Lab Series. Jan-Kris Vinken (°1978) werd al op jonge leef tijd gebeten door ritme en daardoor ook door muziek. Hij volgde les aan de Stedelijke Muziekacademie "Jozef van Poppel" te Deurne, en trok daarna naar het Koninklijk Vlaams Muziekconservatonium te Antwerpen. Daar volgde hij de richting "Jazz & Lichte muziek" en studeerde o.a. hij Jan De Haas, Stéphane Galland en Chander Sardjoe. Jan-Kris studeerde ook nog in

Cuha, waar hij zich verdiepte in de LatijnsAmerikaanse muziek. Hij volgde reeds workshops bij o.a. Hans Van Oosterhout, Lucas van Merwijck, Fabrizio Cassol, Hein van de Geyn en The Yellowjackets. Jan-Kris werkte mee aan het percussieproject Zounds, tourde met Grand Groove (latin-funk) voor Jazz-Lah en was geruime tijd in Nederland actief met de Belgische band "Show time". Ook bij de Wiebels kan u heni terugvinden (CD's en musicals met Ben Rottiers en An Swartenbroeckx). Hij verzorgde de opnametechniek en editing bij de opnames van o.a. Mairan en "Professor Muzidra" (Kindermusical). Momenteel vindt u hem terug op het podium met Mairan, Spring (Ketnet) en in Overzee zorgt hij mee voor de begeleiding van enkele Vlaamse artiesten. Hij geeft les aan de muziekacademie van Merksem. Stijn Norga, geboren 8maart1975 te Antwer pen, klassieke gitaaropleiding. JazzStudio Antwerpen, Koninklijk Conservatorium Brussel Jazz en Pop, Masterclasses Berklee School of Music, Los Angeles Guitar Institute of Technology. Speelde o.a. hij Anton Walgrave, Ernst, Skitsoy, ... en in diverse theater-, musical- en studioproducties en coverhands.

-

--

-

'-•

l %i

,

Aç'd.ô a.,I

14

IRAP 'I- offe foto's

13este ket4ze. voor 1uike

Al

uw

oc's ctfswevk±

v e kjev

Pvcf. lc'bo

Plale bewevkiueu 1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel,: 03/314.13.13

ttii'

sevvice

Penfo@skynet.be

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37 23


worden jongeren bereid gevnniIen hun vrije tijd op te offeren en te werken voor een goed doel. Dtis niet zo vinzeIfprekend in het besef dat het gros van de tegenwoordig gehouden tuiven wordt georganiseerd om de eigen zakken te vullen.

3VOOR11 -2003 Cahier de Brouillon - Het Slot De Mussenakker

PROGRAMMA

Jongeren van de Mussenakker (Meer), Cahier de Brouillon (Hoogstraten) en het Slot (Wortel) zijn al enkele maanden in de weer voor de Organisatie van hun '3 VOOR 11'. Met deze actie, die dit jaar al voor de vijftiende keer wordt georganiseerd, proberen de jongerencafés de jeugd te sensibiliseren voor de problematiek in de derde wereld. Tegelijkertijd proberen de jongeren op hun manier geld in te zamelen voor het Hoogstraatse 11.11.11.-project. Vorig jaar bracht de hele actie 14.756,64 euro op (bijna 600.000 oude Belgische franken!). Uiteraard hopen de jongeren deze keer nog beter te doen. Er staan heel wat activiteiten op het programma. Het lijkt wel alsof de Hoogstraatse jongeren elk jaar inventiever worden. Iedereen komt aan zijn trekken, maar het hoogtepunt blijft de "3 voor 1 l"-fuif die deze keer op zaterdag 1 november wordt georganiseerd. Honderden jongeren, en iets ouderen, gaan die avond uit de bol voor het goede doel in de respectievelijkejeugdhuizen. Vanaf 21 uur tot 3.00u 's nachts rijdt er gratis een pendelbus. De fuifnummers kunnen zich op die manier gratis van het ene jeugdhuis naar het andere laten rijden. Bedoeling van dit alles is geld in te zamelen voor 11.11.11. Dat is de Hoogstraatse jeugdhuizen tot op heden aardig gelukt. De winst stijgt ieder jaar en wordt integraal overgemaakt. Geen enkele Hoogstraatse deelgenieente doet de jeugdclubs dit na. Het succes van de fuif schuilt in de originele formule. Elkjongerencafé organiseert de fuif op

haar eigen manier. De jongeren versieren hun lokaal op basis van het project dat gesteund wordt, ze zorgen voor gezellige muziek en aangepaste hapjes. In dejongerencafé' s worden ook veilingen georganiseerd. In de Mussenakker start de veiling om 21 .30u. en in het Slot en de Cahier om 22.30. Antiek, curiosa, prullaria, gebruiksvoorwerpen allerhande en kunstwerken van de jongeren zelf worden per opbod verkocht. Ook de veiling is in elk café telkens weer een belevenis. Daarnaast blijft er natuurlijk het aantrekkelijke vervoermiddel van De Lijn. Dejeugdhuizen houden het niet bij de fuif alleen. In het kader van '3 VOOR II' worden ook allerhande nevenactiviteiten in de jeugdhuizen georganiseerd (zie agenda). De bedoeling van '3 VOOR 11' is geld in te zamelen. Daarnaast speelt echter ook de hewustmaking een belangrijke rol. Om deze activiteiten te organiseren en tot een goed einde te brengen

Zaterdag 18 oktober 2003: Bierbeurs in 't Slot - vanaf 21.00 uur bier(en fris) proeven via verrassend schema. Info Sam VD: 04731 8933 18

Zondag l9oktober2003

Motorrun bepijlde niotorrit in de omgeving vertrek Cahier tussen 10.00 uur en 12.00uur. Info Jef VLO3/314 2058

Zaterdag 25 oktober 2003 Eetfestijn met verrassingsact te Mussenakker. Info Raf L 0478/43 44 69

Zondag 26 oktober 2003 Voethaltornooi tussen 'tSlot-MussenakkerenCahier. Plein: oud voetbalveld Meer - 14.00 uur. Ook voor de niet-voethalliefhebber. Info Jef VB 03/ 3141676

Zaterdag 1 november 2003 Conime Chez Bonne Mama: themarestaurant te Cahier. Info San A 03/3 14 2295

Zaterdag 1 november 2003

3

voor 11. Themafuif in de drie jeugdhuizen Mussenakker- 't Slot-Cahier. Veiling 21.30 uur Mussenakker - 22.30 uur 't Slot & Cahier. Gratis pendelhus Alle details www.cahier.be/3voorll.php

Contactpersonen: Mussenakker: Raf Laurijssen 0478/43 44 69 't Slot: Sam Van Dijck 0473/8933 18 Cahier: Jef Van Bavel 03/314 16 76 Algemeen: Jef Van Bavel 03/314 16 76 jef.vanbavel@pi.be

Zeg maar hoe je slapen wil

1 au ng

ia#cmpie>c, _Ip 3LWLO 24

dW'•


Vierhonderd jaar terug in de tijd

Unie van Hoogstraten Vierhonderd jaar geleden, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), heeft er zich te Hoogstraten een gebeurtenis afgespeeld waar men doorgaans niet veel aandacht en betekenis aan schenkt. Namelijk de "Unie van Hoogstraten" (160 11604). Hierin speelde het kasteel van Hoogstraten een cruciale rol. Deze gebeurtenis laat ook zien dat het kasteel in die dagen nog een geduchte vesting was. Ruim 30.000 soldaten stonden er op een gegeven ogenblik tegenover elkaar.

1. Oranje of Spanje? De gevolgen van de zogenaamde godsdienstoorlog tussen lutheranen, wederdopers en katholieken - de Tachtigjarige Oorlog van 1568 tol 1648 - werden fel gevoeld in onze streken. We kunnen ons afvragen of het hier werkelijk over godsdienst ging of eerder over rijkdom, vrijheid, verworven rechten, inspraak en macht? Maar daar gaat deze bijdrage nu niet over. We willen het hebben over de 'Unie van Hoogstraten'. Eerst even de achtergronden schetsen van deze gebeurtenis. De Spanjaarden voelden zich superieur tegenover onze cultuur en gewoonten in de Lage Landen. We waren enkel goed genoeg om dc meikkoe le spelen: heel veel belasting betalen en verder moesten we zwijgen. Het waren toch maar ruwe domme boeren in hun ogen. Die domme boeren hadden dan nog recht van inspraak van hier tot ginder. Over alles werd er eindeloos gepalaverd en telkens opnieuw moesten er heden worden gericht om geld van de bevolking te krijgen. Erg vernederend voor een absolutistisehe vorst. Het vorstelijk absolutisnie was voor de Spanjaarden nogal wat handiger: Ik zeg en jullie doen, amen en uit. Weg met de aloude vrijheden. We weten dat onze streken, het graafschap Hoogstraten evenals de haronie Breda, Baarle (Hertog en Nassau), Turnhout en Bergen-op-Zoom, zeer veel geleden hebben tijdens deze periode. Hoogstraten en omgeving waren immers gelegen op de frontlijn tussen Noord en Zuid. Onze mensen werden langs de twee kanten belaagd en uitgezogen. Ze betaalden vaak aan beide zijde belasting en werden dan nog de duvel aan gedaan van uit het zuiden en het noorden. We waren toen zowat vogelvrij verklaard. De pest heerste hieren de bevolking stierf of trok weg. In het overlijdensregister van de parochie staan 103 personen vermeld die in 1603 aan de pest bezweken (50 volwassenen, 23 kinderen, 24 soldaten en 6 soldatenkinderen). Het kerkhof lag vol nieuwe graven zodat er die zomer geen gras van kon verkocht worden. Anderen trokken weg. De streek raakte stilaan ontvolkt. Van een bevolking van meer dan 2000 inwoners zou zij teruglopen tot geen 600. De economie was geheel in elkaar gezakt. Hier en daar werden terug wolven gesignaleerd in het verlaten gebied.

De soldaten die passeerden of hier gelegerd waren, hadden altijd iets nodig en brachten de ziektes mee. De mensen hielden voor zichzelf niks meer over. Er volgde voor Hoogstraten jarenlang, zowel voor het kasteel als voor de Vrijheid, een aaneenschakeling van oorlogsrampen met bezetting, belegering, plundering en brandstichting. Louis Paul Boon beschreef deze strijd in de Lage Landen in zijn Geuzenboek. Je zou het kunnen vergelijken met de strijd in Kroatië, of de burgeroorlog in Amerika tussen noord en zuid of de genociden in Kongo. Het was een zware ramp voor heel de Kempen. Er bleef niet veel meer over en alles was kapot.

Van kwaad naar erger Eeuwig geldgebrek was de grote kwaal van Spanje. Ook in die tijd was er geld te kort en mede hierdoor heerste er in die dagen in het Spaans leger van Aartshertog Albrecht weinig tucht. Om geld, steeds om geld smeekte de Aartshertog in Spanje om de Lage Landen instand te houden. Wel kwam er geld, maar zo ongeregeld en zo onvoldoende en ook het beheer ervan liet te wensen over: traktementen voor nutteloze ambten. hoge pensioenen, enz. Niet alleen de burgers, ook het leger leed er onder en die teerden weer op de boer. Aan zijn vreemde huurtroepen - Italianen, Duitsers. Walen, enz. die Oostende belegerden - kon hij maandenlang geen soldij meer betalen. Voor de zoveelste keer sloegen zij aan het muiten. Ze deserteerden in groepen en sloegen al plunderend de weg in naar het binnenland. De onbetaalde krijgslui konden van de heinelse dauw niet bestaan en trachtten zich in leven te houden door roof, plundering en muiterij. Reeds waren binnen twee jaar niet minder dan 20 opstanden opgevlamd sinds de komst van Aartshertog Albrecht in 1598. Geldgebrek was ongeveer altijd de hoofdoorzaak. Rond 1600 was de algemene toestand in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden geheel verschillend. De Verenigde Provinciën waren een tijdperk van hoge bloei ingetreden, terwijl de zuidelijke gewesten in het verval van Spanje werden meegesleept. De Noord-Nederlandse staat bezat niet minder

dan 20.000 schepen, die voeren over de zeeën: naar Dantzig (Gdansk in Polen) om graan en koren, naar Noorwegen om hout, naar de Middel landse Zee-landen om muskaatwijnen, oliën, rozijnen, sinaasappelen en duizend andere artikelen. Tijdens de langdurige worsteling tegen de zoveel grotere Spaanse macht richt de jonge republiek de Verenigde Oost-Indische Compagnie (de VOC) op. Zij zal weldra de schatten van het land vermeerderen zodat er in de Nederlandse steden nootmuskaat en kaneel, zware fluwelen stoffen en indigo even overvloedig zijn als gerookte of Engelse hokkingen. Mei de handel bloeiden ook al de daarmee verbonden bedrijven. Iets wat vroeger vanuit Antwerpen gebeurde en waarvan Hoogstraten toen ook mee kon profiteren. Dit was vierhonderdjaar geleden echter al verleden tijd. In het Noorden kwam de door indijkingen gewonnen land de landbouw weer ten goede. Staatkundig stond Noord-Nederland vrij en onafhankelijk. Militair had het de onoverwinnelijke Armada overwonnen. Het had het Spaanse voetvolk verslagen bij Turnhout en te Nieuwpoort. Noord-Nederland was zijn «Gulden Eeuw» ingetreden. In het Zuiden gingen de zaken van slecht naar erger. Welk een tegenstelling met het leven en de voorspoed van vroeger, toen de handel er in volle bloei was en de rivieren Rijn. Maas en Schelde beladen waren met een menigte schepen. Antwerpen was toen een bakermat voor handel en nijverheid. Dc zuidelijke gewesten waren nu geheel verarmd. De lasten drukten te zwaar omdat de omstandigheden zo verslechterd waren. De zo bloeiende gewesten Vlaanderen en Brabant waren met lamheid geslagen. Zij hadden het meest geleden en leden nog onder de oorlog en door de huitensporigheden van het slecht betaalde krijgsvolk. De Spaanse handel in specerijen op Oost-Indië was sterk verminderd en verstoord door de Hollanders. Het zag zich meer en meer beroofd van de toevoer van goud en zilver uit Amerika, waar de mijnen uitgeput geraakten en waar de Indiaanse bevolking in hele landstreken door de Spanjolen was uitgemoord. 25


Muiterij Tijdens deze periode speelde zich hier de 'Unie van Hoogstraten" af. Zij is echter vrij onbekend en toch is ze van belang. Zij bood gedurende twee jaren zegevierend het hoofd aan het wettige gezag. De Unie had ook zijn eigen zegel, waaruit haar onafhankelijkheid blijkt: zeven om elkaar gewrongen slangen, waarvan de tongen uit de kop staken. Het zegel was verder voorzien van het omschrift: "Auto in ore, e sua Excellenza prins Maurits in nostro favore" (Geld en zijne 7,1

-

r'

was vooral door hun hulp dat het kasteel werd overvallen en ingenomen.

gerde, om paspoorten te bekomen ten einde naar hun vaderland te kunnen weerkeren. Mendoza, die de vesting had moeten ontzetten, moest zich terugtrekken, mede omdat hij zijn troepen weinig kon vertrouwen. De soldaten sloegen aan het muiten, voetvolk en ruiterij samen een duizend man sterk. Mendoza trad streng op maar zag zijn gestrengheid beantwoord met een toename van de muiterij, vooral hij Italianen en Bourgondiërs en dan juist onder de veteranen, de besten. Met de trouwgeblevenen wierp dc Admirant zich op Hamont, waar de gealtereerden zich hadden samengetrokken en welke plaats zij zonder veel verzet aan «El grand Capitain dcl Rosatio» overtictcn. Zijzelf rukten, na Geel bezet te hebben, op naar het kasteel van Grobbendonk, dat zij de 6' september innamen. Te Hoogstraten op het Gelmelstot was er ook groot ongenoegen onder de soldaten. Gedurende 25 maanden hadden ook zij geen soldij meer ontvangen. Zij hoorden over deze muiters te Grobbendorik en vijftien van hen trokken er ogenblikkelijk naartoe. Deze kenden het slot van Huugsti dtLii k.,ii wi3tcn wat het waard was. Rpt

De verovering van het kasteel Reeds de 8" september, bij het krieken van de dag, stond het muitende leger voor het kasteel van Hoogstraten waarop Kapitein Van der Straeten commandeerde. Hij vertelde later: "Ik had in de avond enkele soldaten op wacht uitgezet en het geschut laten afschieten 'opdat men hooren soude dat wij ruerende waren". Want hij was achterdochtig geworden omdat er twee dagen te voor. 15 van zijn manschappen zich hadden begeven onder het gealtereerd krijgsvolk van Grobbendonk. "Toen ik daarna een uur of twee meende te kunnen rusten, was het ondertussen gebeurd." Van deze overlopers zwommen er inderdaad over de vesten. De wachtpost werd terstond neergeschoten. Het rebellerende krijgsvolk kwam van achter op het kasteel, overmeesterde de hoofdwacht en vulde het hinnenptein. Een getuige vertelde hierover: "Vorige dinsdag

t.

•'T -

1:

' i')

A—•

Cof1'' CA?VT

ti

-:

..

4

..

Excellentie Prins Maurits in ons voordeel). Het geeft weer wat hun motief is. Zelfbehoud ten koste van alles in een zeer moeilijke tijd. In deze unie speelde het kasteel van Hoogstraten een cruciale rol. Deze gebeurtenis laat zien dat het kasteel in die dagen nog een geduchte vesting was. Het had de vorm van een vijfhoek en het was op elke hoek bezet met een vierkante wachttoren waarop geschut kon geplaatst worden. Door een brede gracht, gevuld met water uit de Mark, werd het beschermd. De buitengebouwen hadden nog hun muren met kantelen, die insgelijks achterbrede grachten lagen. Het kasteel was hierdoor ook een gevaarlijk nest waar deze opstandelingen zich konden verschansen en zo een bedreiging vormen voor de wankele vrede tussen Noord en Zuid. Kort na deze feiten zou men de versterkingen van het geduchte Gelmelslot beginnen te slechten. Het was een te gevaarlijk wapen in verkeerde handen. Zelfs Hoboken, dat ook tot het graafschap Hoogstraten behoorde, werd toen verplicht eraan mee te helpen. Nog vers in het geheugen lagen de muiterijen van Weert en Diest die tot in Hoogstraten het lood van de St.Catharinakerk kwamen weghalen om er kogels van te gieten. Maar erger zou nog komen. Het begon de 28" augustus 1602. De Italianen te Baarlo, over de wanbetaling verbitterd, wendden zich tot Prins Maurits, die toen Grave hele-

26

- PRACHTIG ANTIEK

EIKEN PLANKENVLOER

rustiek en modern

- KASTEELVLOEREN - GRENEN 7/

- LAMINAAT PARKET

7/ /7

iL Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.315.03.99


.i1

zijn we naar Wortel geweest. In het dorp troffen we twee soldaten aan, die op het kasteel van Hoogstraten onder kapitein van Straten in het garnizoen hebben gelegen. Als opstandelingen hebben ze zich aan de zijde van de muiters geschaard en thans liggen ze nog op het kasteel. Ik vroeg hun: "Wel, gasten, gij hebt wel goede hulp gehad dat gij alo op het kasteel gekomen zijt?" Edo ervan antwoordde: "We hebben daartoe van hinnenuit geen hulp of bijstand gehad, maar wo zijn door het water gezwommen en ik was de derde die erover geiuukte. Zo kwamen wij op de wallen zonder kennis of weten van iemand van binnen. Toen de schildwacht zich te weer stelde, hebben we hem terstond neergeschoten. Toen we de kleermaker, die ook ulduat was, uit het wachthuisje zagen buitenkomen en toen we zagen dat hij zich wilde verdedigen, schoten wij ook hem neer." De bezetting van 101 man, die sedert 25 maanden geen soldij meer had gekregen, sloot zich hij de muitenden aan en vormde met hen de "Unie van Hoogstraten". Edn van heil verklaarde: "Na de verovering van het kasteel werd ik aangesteld om de namen op te schrijven van al de soldaten uit de compagnie van kapitein van Straten die zich hebben aangesloten bij de Unie van Hoogstraten. Op de lijst welke ik heb overhandigd aan de Eletto en zijn raad staan 101

namen vermeld. Voorts weet ik van hen niet of zij reeds opstandig waren voor de inneming van het kasteel, tenzij van degenen die naar Grobbendonk overliepen. Ten slotte verklaar ik dat ik zelf geen soldij meer ontvangen heb sedert

HALVE EEUW GELEDEN MEERLE Veredeling van het varkensras? Enkele maanden geleden werd te Meerle op de boerderij van Wed. Mi-. chielsen, op de Lembeek, een wild zwijn opgemerkt dat bij valavond een der zeugen dekte, die in de weide aldaar rondliepen. Een klop- en jachtpartij werd in-. gezet doch het dier ontsnapte over de Nederlandse grens, in de richting van C haam. Vol nieuwsgierigheid werd nu het verloop van het gebeuren afgewacht. In de nacht van Dinsdag op Woens-. dag was het grote ogenblik gekomen en 10 jonge varkentjes kwamen ter wereld, die duidelijk de vaderhijke herkomst verraadden. De biggen krijgen heel wat bezoek en liefhebbers die er eentje willen kopen, zijn er genoeg. De vraag blijft, echter wat er van de zwijntjes geworden zal, eens dat hun wilde instinkten gaan bovenkomen.

Jonge laureaten bekrooiid.. In de nationale prijskamp voor accordiorinisten te Gent behaalden onze twee jeugdige muzikantjes een buitengewoon succes. In de eerste categorie - tot de ouderdom van 10 jaar - ging de eerste prijs met grote onderscheiding en lof van de jury met 95 op 100 punten naar Karel Huybrechts, Meersel-Dreef. Het stuk dat gespeeld werd droeg de titel «Montmartre».

Naast de titel veroverde de jongen een beker. Maar in de 2e categorie - beroepsspelers werd een eerste prijs behaald met 85 p. op de 100 en lof van de jury door Josée Vermeiren uit Meerle. Deze twee uitstekende uitslagen zijn het werk van de lesgever Louis Douws uit Meer. Er valt niet aan te twijfelen dat er in deze twee jeugdige laureaten stof zit voor de toekomst. Het betekent in ieder geval een uitzonderlijke prestatie. Aan de ouders, lesgever en de twee kampioentjes, proficiat

Het aantal auto's in ons land. Uit een s1atistik betreffende het aantal auto's in ons land blijkt, dat er in 1913 zowat 9.600 auto's waren; in 1923 werden 47.277 geteld; tien jaar later, dus in 1933 was het totaal reeds gestegen tot 192.191, om thans in 1953 naar raming 518.000 te brdragen, zonder rekening te houden met het aantal rnilitaire voertuigen. In dit laatte getal komen voor: 341000 personenwagens, 94.000 lichte en 66.000 zware vrachtwagens. Bovendien bedroeg in 1952 het aantal motorrijwielen in België meer dan 190.000.

kapitein van Straten als commandant op het kasteel van Hoogstraten verblijft, dat is sedert 25 maand." (wordt vervolgd) Dominiek Bolckinans

VOOR DE MILITIANEN 1953 EN HUN OUDERS.

Voorbereidingsdagen op soldatendienst. Toekomende maand worden er weer duizende jongens opgeroepen. 't Is de schrik der vaders en moeders, die niet zozeer de oorlog vrezen voor hun jongen, als wel het verlies van ae ziel van hun kind. Hoe zal hij leven? Hoe terug komen ? Hoe naar lichaam ? Hoe naar ziel? Enkele maanden terug had « De Week van de Soldaat » plaats door geheel liet land. De dagbladen schreven toen : « In al de zedelijke en godsdienstige noden die onze soldaten in het leger ondervinden, is de steun van het thuisfront onontbeerlijk ». Tot dit thuisfront behoren op de eerste plaats de « Voorbétèidingsdagen » of Retraites. Twee dagen en half in een refraitenhuis, met aangepaste onderrichtingen over geloof en zeden, met telkens ook een geneesheer, een legeralmoezenier en een officier die een voordracht komen geven om de jongens te waarschuwen voor de gevaren. Twee dagen gebed tevens men moet bidden wanneer men een werk van aangelegenheid begint. Die Voorbereidingsdagen zijn dus geen verloren tijd. In het Retraitehuis te LIER gaan er deze maand Voorbereidingsdagen door vQor de jongens der provinçie. Antwerpen : van Donderdag 23 Juli (aankomen rond 18 u.) tot Zondag 26 Juli 's middags. Inschrijven bij : Pater Overste, ReffaTtehuis, Berlaarstraat 14, Lier. De onkosten Wedragen 180 fr. Inschrijven per postkaartje. Lakens en tolietgerief meebrengen. Geen soldafendienst zonder Voorbereidende retraite 27


LEZERS SCHRIJVEN Kerkfabrieken Met veel interesse heb ik het nr. 221 van uw maandblad gelezen, vooral omwille van de artikels over de Kerkfabrieken van Hoogstraten. Zeker een maatschappelijk relevant onderwerp, en waarover heelwat zinnige dingen verteld worden: informatie en achtergronden. Daarvoor: gefeliciteerd Laat me toe enkele bemerkingen te maken i.v.m. dingen (meestal kleinigheden) waaraan ik me toch gestoord heb. Ik wil geen Piet je Precies zijn, maar de waarheid, vooral de historische waarheid heeft haar rechten. 1. Enkele fouten, misschien wel een zettersfout in sommige gevallen: pag. 3 - Napoleon en Pius XII zochten samen naar een oplossing ... De al veel belaagde Pius XII wordt ook hier weer eens ter sprake gebracht. Maar ... Pius XII was Paus van 1939 tot 1958! Toch een heel eind na meneer Napoleon. Op pag. 8 staat het correct: Napoleon en Pius VII... Maar moet de (onwetende) lezer zich dan niet afvragen: 'Hoe zit dat nu?' pag. 6 - Koster komt van het Latijnse custor. Dat moet CUSTOS zijn (bewaker). Celebrant: belangrijke missen zijn het allemaal. Bedoeld is: plechtige missen. Daar waren vroeger drie 'heren' bij betrokken, inderdaad; maar dan ging het om: de celebrant (voorganger) als eerste man, en verder om de diaken en de subdiaken. Die twee laatsten waren ook priesters, net als de celebrant, en waren niet zomaar voorlezers: zij 'officieerden' mee, ja alleen om de plechtigheid van de viering te verhogen. Kapeldevoten ... Bij die toelichting is er niets fout, maar hoe die Sint-Maarten daarbij komt, zal wel niemand begrijpen. Daarom was het duidelijker als gezegd werd dat reeds in de 6" of eeuw de kerk in Tours, waarde mantel van die bisschop bewaard werd (het niet weggegeven deel natuurlijk), de naam van die mantel kreeg (capella). En zo werd kapel (met de klemtoon op de laatste lettergreep, zoals in het Latijn) een soortnaam voor bedehuis,

BURGEMEESTER BROSENSSTRAAT Hoogstraten Hendrik Brosens (1850-1912) moest na de dood van vader reeds op jonge leeftijd het familiale bedrijf overnemen. In 1870 werd hij brouwer en in 1877 burgemeester, ambt dat hij 34 jaar lang (tot in 1911) heeft uitgeoefend. Hij heeft in 1890 een mouterij gebouwd die grotendeels nog bewaard gebleven is. Ook zijn woning tegenover het begijnhof is bewaard.

42

2. In het interessante historisch overzicht mis ik toch ĂŠn heel belangrijke schakel. Namelijk wat juist voorafgaat aan dat fameuze Concordaat van 1801. Het is datgene wat in de troebele jaren van de Franse Revolutie, voor het Concordaat dus, allemaal gebeurd is, ten laste van de Kerk en haar bezittingen, zoals die tijdens het Ancien Rgime waren verworven, in de loop van eeuwen en eeuwen. Het gaat dan om honderden ahdijen en kloosters en kerkgebouwen van allerlei grootte en waarde, kunstschatten en gebruiksvoorwerpen. Een eerste 'verzachting' is er gekomen onder het zgn. Consulaat (van Napoleon) en daarna, 1801, een echt modus vivendi in de vorm van het Concordaat, toen Napoleon al keizer was (of zo goed als ...): De oprichting van de kerkfabrieken

moeten we in dkt perspectief zien, als een zekere "Wiedergutmachung", met als meest nawerkende gevolg: een toekenning van een 'wedde' aan een aantal geestelijken die de parochies bedienen (van bisschop tot kapelaan). Zo wilde de Staat het onrecht (dat erkend werd) herstellen, zonder de vroegere privilegies van de Kerk weer in te voeren. Ik stuur hierbij een fotocopie van wat er toen, in die jaren, gebeurd is met de Kathedraal van Antwerpen. Daar heeft die Jan Blom een straat gekregen, omdat hij door zijn vertragingsmaneuvers, de kerk van de sloop heeft kunnen redden. Met hartelijke groet, Jozef Van Don gen, Hoogstraten.

Ik kwam het dichtste bij...

HERMAN BROOD Want het mocht ook iemand anders zijn. U herinnert zich zeker de wedstrijd nog. We kregen talrijke leuke reacties maar Wendy Marijnissen uit Meer wordt de winnaar. Zij gaat, met iemand naar keuze, bij Bill Wyman (de enige nog ĂŠchte levende Stone) in Londen een pint pakken volledig op onze kosten. Haar verhaal? Hier komt het! In 1991 ben ik met een vriendin in Den Haag naar een concert geweest van Herman Brood. Het was een fantastisch concert maar we waren vergeten voor een terugreis of voor slaapaccomodatie te zorgen. Mijn vriendin beweerde de manager van Herman Brood te kennen, dus besloten we aan de artiestenuitgang te wachten in de hoop er een oplossing te vinden. Opeens komt Herman zelf buiten en we spreken hem spontaan aan. Hij zei dat we maar moesten meekomnen. We stapten in een taxi en reden naar een chique hotel in Scheveningen. Daar bleek echter geen plaats vrij te zijn, dus stelde Herman voor bij hem op de zetels in de woonkamer te slapen. Zijn vrouw, zijn dochter Lola en een vriendinnetje lagen al te slapen. In de woonkamer werden de zetels bedden. Omdat we zegden ontzettende honger te hebben, ging Herman ineens weg en kwam een tijdje later terug met pizza. Daarna maakte hij voor elk van ons een tekening, een portret, en stak het in een enveloppe met een troetelbeersticker van Lola. 'Van Herman, waarzegger' stond er op, pas te openen na vertrek. Hij zong ook nog een camnavalstiedje dat hij ooit had gemaakt en we praatten nog wat na. Toen wij gingen slapen, haalde hij een beertje bij

Lola en stopte ons heel vaderlijk onder. Het was zo'n lieve gastvrije man, helemaal niet beangstigend of vervelend. Ik zag hem 's morgens met zijn dochter spelen. Een lieve papa. Ik heb nog steeds mooie herinneringen aan die avond. Ik vond het schokkend toen ik het nieuws van zijn dood hoorde. Ik bewonder hem als artiest maar vooral als beeldend kunstenaar. Ik hen trots op mijn tekening en zal steeds met genegenheid aan hem denken. Die onvergetelijke avond zullen ze me nooit meer afpakken, die blijft doorleven in mijn herinneringen. Wendy Marijnissen

1'l


orps1even Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Redactie: Loenhoutseweg 34, 1-{oogstraten. teL 03-314.5504, fax 03-314.25.40. e-mail jozcf.schellekens @ skynet.he

Meer: Marcel Adriaensen. Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@village.uunet.bc

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestcrmansstraat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: toon.vcrleve@attglobal.net

Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-3 14.55.04 & fax 03-314.25.40, e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.67.09 e-mail: dhmwortel@hotmail.com

Kindertheater Propop De stoefpotloden HOOGSTRATEN - Pinneke woont samen met zijn rijke ouders in een villa. Otilia is zijn buurmeisje. Zij woont met haar papa in een krot. Pinneke en Otilia zijn vriendjes. De papa van Otilia heeft het niet breed. Hij schrijft verhalen en dat verdient niet veel. De mama van Otilia woont in Amerika. De tegenstellingen worden op de spits gedreven, als een louche koopman Stoefpot/oden komt verkopen. Pinne krijgt er een maar Otilia niet, die moet ervoor werken. Deze voorstelling is puur poppenspel in een echte poppenkast. Er wordt geput uit het rijk van Jan Klaassen/Poesjenel traditie waar het met de goede omgang niet zo nauw wordt genomen. Er wordt op tijd en stond goed op los gemept. Tijdens de voorstelling is er veel ruimte om mee te doen. Actief worden er kinderen naar voren geroepen, passief kunnen ze vanaf de bank mee roepen enz.. Net zoals vroeger, maar dan met een eigentijds tintje. Onthou alvast: zaterdag 25 oktober om 14.30 uur in de feestzaal van het Penitentiair Schoolcentrum. Inkom: • 3 per persoon.

SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen@ belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + Fax 03-3 14.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ADVERTENTIES + FOTO'S Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34 2320 Hoog straten tel. 03-31455 04 fax 03-314 25 40 email: jozel.schellekens@skynet.be bank 733 - 3243 117 - 49

Cahier de Brouillon HOOGSTRATEN - Een overzicht van dc kalender voor het najaar. Zaterdag 18 oktober: The Neon Judgement. Zaterdag 15 november: Unwed Sailor + Transmissionary Six. Zaterdag 29 november: Spoiler + Speedway King Zaterdag 6 december: NRA. Zaterdag 13 december: Mintzkov Luna.

Klassiek koffieconcert HOOGSTRATEN - Op zondag 19 oktober zijn we weer van harte welkom in zaal St.-Cecilia aan de Gelmelstraat. Dan organiseert de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij er haar vijfde koffieconcert. Voor het programma werkte hoboïste en dirigent Marleen Proost samen met Luc Tahon. Zoals hij de vorige koffieconcerten, trachten zij bewust van het traditionele harmonierepertoire af te wijken. Ook nu wordt de bestaande groep met enkele bekwame gastmuzikanten versterkt. 1-let concert vangt aan om 14 uur. Wie gaat luisteren, moet zeker ook een kijkje nemen in de voorbouw van het zaaltje. De laatste maanden investeerde het bestuur best wat geld, maar vooral veel energie in het opknappen van deze ruimte. Een nieuw plat dak, nieuwe plafonds met ingebouwde verlichting en een fris tintje op de muren. Het resultaat mag er zijn. Naar het schijnt wil Cecilia in 2004 ook de eigenlijke zaal wat opfrissen. Dan zou onder meer het plafond een likje verf krijgen. Daarnaast wil men ook de mooie toneelboog opnieuw goud schilderen. Voor de rest wil men de huidige sfeer zo veel mogelijk behouden. Dat de zaal precies in 2004 geschilderd wordt is overigens niet toevallig. St.-Cecilia is dan exact 165 jaar oud. Maar daarover hoort u volgend jaar ongetwijfeld ineer.

Marckriver Jazzclub Hoogstraten HOOGSTRATEN - Maandag 13 oktober om 20 uur speelt The Fondy Riverside Bullet Band in zaal Sint-Cecilia, Gelmelstraat (naast nr. 6) te Hoogstraten. Dit jazzorkest heeft zijn wortels enerzijds in de Belgische Rupelstreek en anderzijds in New Orleans (USA). De band werd in 1970 opgericht door een handvol 'Boom-enaars'. Daar zijn er nu nog twee van over: de gebroeders Van Breedam, Johnny (trompet) en Kamiel (trombone). Op dit ogenblik in de verdere bezetting als volgt: Danny Everaert (klarinet en sax), Jos Koster (banjo), Vigdis De Kouter (piano - en dochter van Koen, de hezieler van zigeunergroep Waso), Karel Algoed (stringbas) en Philippe De Smet (drums). De FRBB zoekt zijn inspiratie in de jazzmuziek van New Orleans en dan hoofdzakelijk in de periode van de 'Revival', maar ook in de jaren twintig. Het lichtend genie van Louis Armstrong, vooral in die Revival periode, is natuurlijk een belangrijke drijfkracht, maar ook muzikanten als George Lewis, Bunk Johnson, Jim Robinson,

Kid Thomas, De De Pierce. ... Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat het orkest er voortdurend alles voor over heeft om met gelijkgezinde muzikanten te spelen én in de volledige NO.bezetting, namelijk met zeven musici. De FRBB is geen dixielandorkest. Het is geen band die functioneert via een heropwindbaar mechanisme. De groep vormt een levend geheel dat reageert op humeur, sfeer, inspiratie, enthousiasme en publiek. Als het orkest op zijn best is, werkt het als een magneet. Al wie zich dan in die invloedsfeer bevindt, wordt er door aangetrokken en bewogen. Dat hebben muziekliefhebbers in vele zalen en clubs in vele landen en in New Orleans al mogen ondervinden. De mannekes van het Veerhuis zijn daar! Wat mogen we de volgende maanden verwachten? Maandag 10 november: Eddy's Band: maandag 8december: St.-Niklaasconcert met de Friends of New Orleans en maandag 12 januari: Tribute to Fats Waller.

Meer gedetailleerde informatie hij Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 32 64, fax: 03 314 6? 54, via http:// www.cahier.be - info@cahier.be 29


Kwaliteit van oppervlaktewater HOOGSTRATEN - Een Europese richtlijn uit 1991 legt de kwaliteit vast waaraan het oppervlaktewater in grachten, beekjes en rivieren moet voldoen. De limiet voor nitraat (SOmg N031 liter) is tevens de vastgelegde drinkwaternorm. Deze blijkt erg streng te zijn en daarom in veel gevallen moeilijk haalbaar. Een overschrijding van de nitraatnorm kan te wijten zijn aan lozingen van niet gezuiverd af valwater van de huishoudens, industrie en door uitspoeling van landbouwgronden. Het lozingswater van dorpen, steden en industrie wordt reeds gedeeltelijk gezuiverd. Ook de landen tuinbouw doen grote inspanningen en investeringen om het uitspoelen van nitraat te vermijden. Om deze evolutie te kunnen volgen heeft de Vlaanise Milieumaatschappij (VMM) enkele jaren terug een MAP(mestactieplan)-meetnet opgezet. Op deze meetpunten worden 15 tot 20 maal perjaar monsters genomen om te controleren op nitraat.

MAP-werkgroep In Hoogstraten hebben de land- en tuinbouwers een MAP-werkgroep opgericht. Deze groep mensen voert zelf regelmatig nitraatmetingen uit met meetstrips in de beken, grachten en op de MAP-meetpunten. De resultaten kunnen onmiddellijk afgelczen worden en zijn vergelijkbaar met deze van de VMM. Op deze manier tracht men, in overleg met de betrokken land- en tuinbouwers. de oorzaak van nitraatverontreiniging na te gaan. Door deze werkwijze zijn de meetresultaten intussen duidelijk verbeterd. De Mark zorgt voor de afwatering van het grootste deel van Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. Het water hiervan wordt ook één tot tweemaal per maand bemonsterd aan de rijks-

grens in Meersel-Dreef. De resultaten van VMM geven vijf nitraatoverschrijdingen aan in hetjaar 2000 en nog één in 2002 met slechts 53mg NO3/ liter. Ondanks deze positieve evolutie heeft de Vlaamse overheid het ganse afwateringsgebiecl van de Mark bestempeld als 'kwetsbaar'. Dit heeft zware gevolgen voor de agrarische sector. Bijkomend boort de Vlaamse overheid, via Animal Water, in onze gemeente 22 grondwaterputten om zo het grondwater te controleren op verschillende elementen, waaronder nitraat. Het stadsbestuur heeft in samenspraak met de MAPwerkgroep de putlocaties gecontroleerd. Het is nog niet duidelijk hoe men de meetresultaten zal evalueren en interpreteren, evenmin wat de gevolgen voor de land- en tu nbouwsector zullen zijn.

Mestuitrij bepalingen Omdat onze gemeente is afgebakend als kwetsbaar gebied is het verboden om dierlijke mest, andere meststoffen en stikstoffioudende chemische meststoffen te spreiden in de periode van 1 september tot 15 februari. Dit geldt zowel voor grasland als akkers. Daarnaast gelden volgende algemene bepalingen: elke hemesting moet op emissiearme wijze gebeuren; het is verboden om dierlijke mest, andere meststoffen en stikstofhoudende chemische meststoffen te spreiden: op zondagen en feestdagen, met uitzondering van chemische mest; voor 7 uur en na zonsondergang: op drassig, overstroomd, bevroren of besneeuwd land; binnen 5 meter van waterlopen. Deze afstand bedraagt 10 meter op niet beteelde hellende (meer dan 8%) percelen grenzend aan een waterloop.

Quiz-ploegen HOOGSTRATEN - Ter gelegenheid van de bibliotheekweek organiseert de Hoogstraatse bibliotheek een algemene quiz op vrijdag 17 oktober om 20 uur in de kantine van HVV aan de Katelijnestraat. Aan de verenigingen, gebuurten, e.a. wordt gevraagd om een ploeg samen te stellen en zich in te schrijven voor deze quiz aan de balie van de bibliotheek. Inschrijven kan tot 4 oktober en is geldig na betaling van • 15 per ploeg. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25 ploegen met max. zes deelnemers per ploeg.

Rotondes op de invaiswegen HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur vraagt de Vlaamse Gemeenschap om twee rotondes aan te leggen. Het gaat om twee kruispunten langs de Hinnenboomstraat, een eerste met dc Loenhoutseweg, een tweede met de St.Lenaartseweg. Alle grote invalswegen van de stad zijn gewestwegen, die beheerd worden door de Vlaamse overheid. Het stadsbestuur mag dan al bezorgd zijn over de veiligheid en de kwaliteit van deze wegen, zelf kan ze er geen werken uitvoeren. Op een vraag van het bestuur antwoordt de dienst Wegen van de Vlaamse Gemeenschap dat de zogenaamde 'zwarte punten'. dat zijn kruispunten waar regelmatig een zwaar ongeluk gebeurt, voorrang krijgen. Het kruispunt van cle Hinneboomstraat met de St.-Lenaartsebaan is zo'n zwart punt. De herinrichting vindt plaats in de loop van 2004. Een rotonde op het kruispunt met de Loenhoutseweg is minder voor de hand liggend. Daar wil de overheid niet verder gaan dan een herinrichting met aandacht voor de fietsers en de zichtbaarheid bij het naderen van het kruispunt. Het college wil alles in het werk stellen om toch nog een rotonde uit de brand te slepen. (fh)

AUTO-HARP! AUTO-HARP!

/

t

-

._s-•_-

IK HEB BUITEN IETS VEEL LEUKERS GEZIEN OM CHICKS BINNEN TE DOEN

TT& \'luziek hancic

:

?

cn z

In

UJ CC

wU) -J w LD 0

rLI 30

DEZE AUTO-HARP IS EEN PARELTJE VAN INSTRUMENTENBOUW. MENIG ARTIEST BEGON MET DIT GEMAKKELIJKE INSTRUMENT EN SCHEERDE DAARNA HOGE TOPPEN IN DE HITPARADES EN OP CARIBBEAN FESTI VALS. IN POP-MIDDENS IS bE UITSTRALING VAN DE AUTOHARP ALOM GEKEND ALS MIDDEL OM DE CHICKS OPGE WONDEN TE KRIJGEN...

EEN AUTO-PIANO!


Tweedehandsbeurs HOOCSTR A TEN

- 7itrbig S L 'her uz taiii seert de Gezinsbond afdeling Hoogstraten Opnieuw een tweedehandsheurs in zaal Pax tussen 14 uur en 16 uur. Te koop kan worden aangeboden: kleding van kinderen tussen 0 en 12 jaar, kinderuit7.et (zoals kinderstoelen, draagzak. sterilisator, ...) en speelgoed (ongevaarlijk en vredelievend). De ervaring leert dat kleding nog in zeer goede staat kan zijn als hei kiiid eruit gegroeid is en dat ook speelgoed waar dc eigen kinderen geen interesse nieer voor hebben, nog perfect iemand nnt1rç alige speeluurtjon kan bezorgen. Om nog maar te zwijgen van kindermateriaal als stoelen, bedden. kinderwagens, ... Omdat we het zonde vinden dit zomaar op zolder te laten verkommeieii of weg te gooien. organiseren we deze tweedehandsbeurs. Meerdere malen kwam de vraag om "spullen te schenken voor het goede doel". Graag willen we op die vraag ook ingaan. Wie niet direct spullen te koop wil aanbieden of de niet verkochte artikelen liever niet mee naar huis neemt, kan ze afgeven. Wij zullen ervoor zorgen dat ze terecht komen bij "Moeders voor Moeders". Zo krijgen gebruikte spullen toch nog een goede bestemming. Ieder gezin kan tot 30 artikelen (in goede staat) te koop aanbieden. Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door onze bestuursleden. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkopersfiche in te vullen en de artikelen te etiketteren met door ons voorgedrukte etiketten. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van • 4 (• 8 voor niet-leden van de Gezinsbond). Van de verkochte artikelen wordt 15 % afgehouden voor de Organisatie van de tweedehandsheurs. Het gezin bepaalt zelfde verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van dc contactpersonen: Jan Leemans, Elsbroeken 26, tel: 03 31471 04, May BroekmansVan Loock, tel 03 314 75 33, Marcel Verschueren. Katelijnestraat 66, tel: 03 31445 32, Werner Bekaert, Louis Domsstraat 12, tel: 03 314 35 97, Leo Seeuws, Leemstraat 28, tel: 03 31467 56. Mia Schellekens, Lindendreef 39, tel: 03 314 8499.

Familiebijeenkomst Van den Bogerd 1. iii HOOG STRATEN Omdat voorbije twee jaar zo dikwijls tegenkwamcn op begrafenissen, nam de jeugd het initiatief om oud cii jong satiteil te brengen VOOr een gezellige familieclag. Vanuit iedere familie werd een 'af gezant' aangeduid die verantwoordelijk was voor zijn achterban en verslag moest uitbrengen van datgene wat besloten werd op de vergadering van het inrichtend comité. Dit resulteerde uiteindelijk in onze fami 1 iedav van zaterdag 30 augustus. Toen dc,tijds j.tLol'u', Vat dcii Bogeid in het huwelijk trad met Philomena Goos hccli hij vast niet kunnen vermoeden dat er 66 jaar na zijn dood 294 afstammelingen met hem verbonden zijn. Hij mag zich terecht de fiere stamvader noemen. Ongeseci de helft van deze familie kwam om 14 uw naai zaal Pax. Slechts de helft, want velen genoten nog van vakantie of konden zich niet vrijmaken. Het was een blij weerzien en er werd duchtig gekust en handen geschud. Onder leiding van Jan Koyen, zoon van Anna Koyen-Van den Bogerd (Meerle), werd er in en rond Hoogstraten gewandeld. Het was een leuke en rumoerige bende die heel wat te bepraten had. De tocht werd even onderbroken voor een 'drink' hij de watermolen in restauratie. Hier werden dc rolstoelgebruikers zelfs even op handen gedragen. Het was een bijzonder plezante bedoening. Heel wat kaarsjes werden ontstoken in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-den-Akker aan de Becmdcn in Minderhout. Nadat de wandelaars zich per familie aan tafel gezet hadden, daagdcn nog heel wat neven en nichten op en zo verhoogde het aantal drastisch. Ondertussen stond het koud buffet uitgestald en konden allen toetasten. Iedereen ontving ook een volledige lijst van alle familieleden, maar zoals dat bij grote families gewoonte is, was zelfs die lijst niet meer correct op het moment dat hij werd uitgedeeld. Tot in de vroege uurtjes werd er nagebabbeld en geklonken op deze eerste familiedag. Zeker voor herhaling vatbaar.

VAN dER

is

Sluis.

ONZE COLLECTIE

EEN TOONbEEld VAN kWALITEIT

EN qEEFT UW INTERiEUR EEN pERSOONlijk CAChET. LAAT U

ttvir er

een 'dranksiop'. 01) de foto herkennen wij in de roistoeien (v. I.n. r. ) Marie Goetsciialckx- Van den Bogerd, Maria Van den Bogerd-Verbaeten en Jef Van den Bogerd, de huidige patriarch van de Jam iIie. mité' alles grondig bespreken en worden er al plannen uitgewerkt voor een volgende familiedag, misschien in 2005. Hopelijk kunnen we dan een grote groepsfoto maken. De familie Van den Bogerd had vroeger een eigen maandblad' 'tSolleke'. Maar na 14jaaris dit familieblad ter ziele gegaan omdat de koffies van de tantekes ophielden. Nu wordt er nog een 'Solleke' uitgegeven hij het overlijden van een zus of broer of... Het voorlopig laatste Solleke dateert van juni2002 hij liet overlijden van Louis Van den Bogerd (Malle). (LiIv)

Per tafel werd een evaluatieformulier ingevuld ten behoeve van de initiatiefnemers. Tijdens een vergadering in oktober zal het 'inrichtend co-

STAp ENS biNNEN... .IN dE NTER1EURWERELd VAIN

Bij Lie oude watermolen aan de

/vd Sluis woondecoratle

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014-699002 www.vandersluis.be EEN bEZOEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS vAkkuNdiq AdVISEREN.

op zondag open - maandag gesloten

31


Spij kerkoppen kiezen voor diversiteit HOOGSTRATEN - De leerlingen van het Spijker ASO hebben iederjaar de tweede week van september startdagen. De vierdejaars werkten dit jaar samen met Piazza dell' Arte. Piazza dell' Arte trekt rond met bussen waarin zich alle nodige apparatuur bevindt. De bussen staan vier dagen lang op de sportpleinen wat voor de sportievelingen onder ons minder leuk is. Er is een muziekbus waar alle nieuwste snut]es voor het maken van elektrische muziek aanwezig zijn. Er is ook een bus met computers en allerlei andere moderne toestellen en je kunt ook gebruik maken van een bus vol met materiaal, van eenvoudig papier tot emmers. Piazza dell' Arte is een multidisciplinair educatief kunstproject, ontstaan uit de overtuiging dat elk mens, ongeacht zijn of haarachtergrond, dezelfde kansen moet krijgen om zich ten volle creatief te ontplooien. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft afkomst of opleiding, de enige rode draad zijnde ideeĂŤn van de jongeren en alle interesses en invloeden waar zij dagelijks mee bezig zijn. Wij als vierdejaars vullen deze vier dagen met het thema diversiteit dat we uitwerken in allerlei ateliers zoals dans, muziek, toneel, kostuumontwerp, fotografie, multimedia, pers en communicatie. Er worden verschillende ateliers gevormd maar iedereen werkt wel samen. Het atelier muziek maakt bijvoorbeeld muziek voor bij de dans en kostuumontwerp maakt de kostuums. Vrijdagavond 12 september vond er een toonmoment plaats waarin alles wat er de voorbije vier dagen gemaakt werd, tentoongesteld werd aan alle bezoekers. De resultaten kanje ook bezichtigen op www.piazzadellarte.be

Lieve MatthĂŠ en Dorien van Dijck

Elektrische inicicI

*

Dans en Beiiej,'tiig 32


100-jarige in Hoogstraten

Adriana van Hattem

Gokken in Knokke HOOGSTRATEN - Voor onze dorpsgemeenschap is het stilletjes voorbij gegaan, maar voor haarzelf was het een echte hoogdag: 100 worden op 21 augustus 2003. Wij hebben het hier over Adriana van Hattem, die samen met haar zoon en schoondochter op Vrijheid 52 woont. Wij gingen eens bij haar langs. pas in 1937 traden zij in het huwelijksbootje. Zoon Pieter werd geboren in 1941 en nadien bleef zij enkele (oorlogs)jaren thuis. De financiële alliankeli jkhcid zinde haar niet en zij kocht in 1947 een sigarenwinkel in hartje Amsterdam. Zelf rookte ze er ook wel eentje inee. Vrij jong verloor zij in 1963 haar echtgenoot en toen haar zoon in 1967 huwde met Gerda Overing verkocht zij haar winkel.

Tussen de geraniums Het was echter niets voor haar om dan al tussen de geraniums te gaan zitten en gedurende tien jaren deed zij hij oud-collega's "vakantiewerk". Op diverse plaatsen in Amsterdam en elders in Nederland ging zij van april tot september hun winkel openhouden zodat ook zij eens met vakantie konden. Toen ze 75 was hield ze het echter voor bekeken en wilde van dan af samen met de oudste zus wel een stukje van de wereld zien. Waar in het verleden de vakanties werden doorgebracht in Zandvoort, trok zij nu naar Spanje, Italië. Denemarken, Duistland, maar ook naar België. Dit laatste wel om een bijzondere reden.

Brood op de plank In Amsterdam zag zij op 21 augustus 1903 het levenslicht. Zij was welkom in het gezin waar al drie broers en twee zussen aanwezig waren. Als jongste van de hoop werd zij "Jaantje" genoemd. Moeder was een ijverige huisvrouw en vader was kunstschilder. Ondanks zijn verdienstelijk werk kon het gezin daar niet van leven en zo was vader ook hoofd-decorontwerper in de stadsschouwburg van Amsterdam. Zo kwam er wel brood op de plank. Tot haar vij ftiende liep Jaantje school. Op de ahonnenientsdienst van "De Telegraaf' vond zij een eerste job, maar zij had meer in haar mars en schopte het op de avondschool tot boekhoudster. Met dit diploma op zak ging zij werken bij uitgeverij "De Haan". Het werken liet haar toe op eigen benen te staan.

Een lang jong leven Het moet in 1926 of in 1927 geweest zijn toen zij Pieter Swager leerde kennen. Een handelsa gent die in suikerwaren deed. Door zijn verschijning werd zij helemaal ingepakt. Zijn tenorstem betoverde haar. Dat hij meespeelde in het concertgehouworkest nam zij er mooi bij. Toch bleven zij lang genieten van het jonge leven want

Gokken in Knokke Spa en Knokke hebben sinds jaar en dag een casino waar men legaal mag gokken. Vanuit Nederland werden er daguitstappen naartoe georganiseerd. Zodoende werd Adriana er vaste klant, maar steeds zeer gedisciplineerd. Nooit nam ze meer dan 50 gulden nice om te vergokken. Was het op, dan was het op: pech gehad. Werd er gewonnen dan was er plezier bij een glaasje of een ijsje op de dijk. Jaren lang is zij zo met haar zus opgetrokken. Een maand voor haar honderdste veijaardag overleed haar zus in 1996. Nu heeft Adriana haar overtroffen.

Zelfstandig Tot haar negentigste is Adriana zelfstandig in Amsterdam blijven wonen. Wel kwam zij regelmatig, gedurende één of meerdere weken, hij haar zoon en schoondochter op bezoek. Wanneer deze in 1989 in België kwamen wonen, werd even aan een bejaardenhuis gedacht. Maar daar was zij nog veel te goed voor. Over en weer naar Amsterdam vanuit Rijkevorsel was echter ook geen sinecure en zodoende werd naar een andere oplossing gezocht. Adriana wilde best hij

Een zelfverzeke rde jonge dame van 28 jaar. haar zoon komen wonen op voorwaarde dat zij haar eigen kamers had. Nu betrekken zij sedert 1994 aan Vrijheid 52 een kangocroewoning waarin iedereen zijn gang kan of kon gaan. Dit alles in de beste verstandhouding. Omdat schoondochter Gerda nog uit werken gaat maakte Adriana het eten klaar. Reclameblaadjes werden uitgeplozen op aanbiedingen en er zwaaide wat als de schoondochter niet andere zaken thuis kwam. Tot op haar 99 is zij zo de huishouding blij ven doen.

De wil is sterk Haar leven lang is Adriana een doorzetter geweest met een sterke wil. Ook nu, wanneer het laatste jaar, lichamelijk wat minder gaat en zij zorgen nodig heeft, blijft zij mentaal weerbaar. We weten niet of het helpt, maar tot voor kort was haarremedie: een glaasje jonge jenevervoor het avondeten. Let wel: voor en niet na. Nu, na haar honderdste verjaardag te hebben gevierd, wil zij blijven doorgaan. Misschien wel tot aan de 200. Maar dan zullen wij er wel niet meer zijn om haar te feliciteren. Dus doen we het nu maar: nog vele jaren Adriana! (Pdn)

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudens.be 33


De jeugd aan de waterkant HOOGSTRATEN - MEER Dat door de verbeterende waterkwaliteit dc jongeren weer meer aan of rond het water te vinden zijn, is een feit. De één al met meer kennis van zaken dan de ander, het is een gezonde, rustgevende hobby. Je kunt het alleen of met vrienden. Aan het water rondstruinen is ook avontuurlijk, altijd zie je weer iets anders, verrassingen van allerlei aard liggen voor het oprapen. Water heeft altijd een aantrekkingskracht gehad. Buiten al het randgebeuren is het natuurlijk ook de bedoeling om eens een vis te slim af te zijn. Daarvoor is buiten een grote dosis geluk ook wat kennis nodig over de vissen en de vangstmethodes. Via grabbelpas leren de Hoogstraatse Sportvissers de jongeren de basistechnieken hengelen. Na een seizoen oefenen en proberen is het dan ook spannend om eens te testen hoever de kennis reikt. Daarom organiseerden de Hoogstraatse Sportvissers een jeugdwedstrijd voor de jeugdleden van Altijd Beet de Mosten, de Schepzak de Desta en al de grabbelpassers die de hengelinitiaties volgden. Bijna 30 jeugdige vissers schreven zich in voor de wedstrijd aan de wedstrijdvijver van visclub Altijd Beet, verdeeld in een groep beginners en gevorderden. Na het loten van de plaatsen was het tijd om de hengels op te tuigen en zich klaar te houden voor het startsignaal. Na het fluitsignaal werd er gevoederd en het aas te water gelaten. Een leek zou denken dat het daarmee afgelopen is. En ja, soms storten de vissen zich

op het aas maar meestal moet men de vissen tot aanbijten verleiden, door allerlei knepen die een visser een visser maken. Precies het zoeken naar de juiste verleidingstechniek zorgt dat je aandacht helemaal opgeslorpt wordt door wat er zich afspeelt onder water, voor het oog zichtbaar gemaakt doorje dobbertje. Enja de eerste vissen werden geland, vreugdekreten alom. Na twee uur vissen werd de vis gewogen of werd het aantal gevangen vissen opgeteld. De jeugdige vissers liepen heel de put mee rond om te kijken wat er zoal gevangen werd. Wie heeft er gewonnen? Na wat tellen kon de uitslag bekend gemaakt worden. Trots als een pauw konden de winnaars een beker en een prijs in ontvangst nemen. Voor iedereen was er een prijs(je) voorzien, gul gesponsord door Gilbert de Sportvisser uit Meerle en nog enkele schenkers. Na een groepsfoto was het weer tijd om met pa of ma naar huis te gaan, onderweg straffe verhalen vertellend over hoe groot de vissen wel waren. Het mag gezegd worden het is gezonde vis want ze groeiden met de uren. "Wanneer is het weer wedstrijd?", was de meest gestelde vraag. Dat zal echter voor volgendjaar zijn. nu werd het tijd om zelf nog eens enkele uren vissend aan de waterkant te vertoeven... Oja, meer foto's vind je op de website van Altijd Beet: hllitI/ users.pandora.be/altijdbeet . Bedankt sponsors, bedankt helpers, bedankt viskids, tot volgend jaar. (te)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03135 7566

TOTAAL

cicIîROËN £

.

OSSErI

Bij Lie beginners won Liesbeth Jansen met 10 punten, Koen Verheijen en Ruben Oosihoek

waren beiden tweedes met 6 punten. Elke vis was een punt en een brasem was er drie waard. Bij de gevorderden won Tom Deckers met 3,950kg, tweede werd Jeroen Dierckx met 2,450

kg en derde Alex Evers Friet 2,250kg. Je ziet ook de meisjes weten van wanten. Gefeliciteerd.

1 VAN HUFFEL VASTGOED 1 Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

"!#*

HUFFL

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

34

HErbruik

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be


100-jarige in Hoogstraten

Joke Eist

Bezige handen HOOGSTRATEN - Op 12 oktober is het feest in het rustoord. Dan viert Joke Eist immers haar !OO verjaardag. Een niet alledaagse gebeurtenis die niet zomaar voorbij mag gaan. Ook voor ons niet, ook al is zij op enkele maanden tijd reeds de twee eeuwelinge. Ginhoven Op Ginhoven, een gehucht van Zondereigen, werd zij op f2 oktober 1903 geboren als Johanna Eist, in een eenvoudig boerengezin. Grote broer Jef, twee jaar ouder, was wat blij met zijn zusje en zij zullen hun hele lange leven samen blijven. Ze liep school in Zondereigen tot haar elfde en dan brak de Eerste Wereldoorlog uit. Later ging zij nog naar de zondagsschool bij de nonnekes, een uur voor en een uur na het lof. Daar leerde zij naaien, breien en haken. Vader Eist stierf in 1928 en moeder Eist enkele jaren later in 1930. Van dan af had zij enkel nog haar broer Jef met wie zij zich nauw verbonden voelde. Toen Jef trouwde met Emma Geenen bleef Joke vlakbij wonen. Zelf bleef zij ongehuwd. Zij zag het gezin van haar broer groeien tot 14 kinderen. Van de eerstgeborene Jeanne werd Joke meter en daar was zij zeer fier op. Zij leefde mee met de opgroeiende kinderen die zij nog altijd "ons mannen" noemt. In wei en wee stond zij het gezin van haar broer bij en hielp waar het mogelijk en nodig was.

Allemaal samen Bij oorlogsschermutsehngen, tijdens de bevrijding in oktober 1944, brandde het boerderijtje van de familie Eist volledig af. Jef en Joke probeerden, terwijl de kogels om hun oren floten, te redden wat er te redden viel maar het mocht niet baten. Alles ging verloren. Broer Jef vond voor zijn gezin onderdak in een oude boerderij. Joke heeft dan enkele jaren alleen gewoond in een oud huisje in het dorp. Later werd de boerderij op Ginhoven terug opgebouwd. In de nieuw bouw was een aparte ruimte voor haar voorzien zodat ze weer naast elkaar konden wonen en zo is het altijd gebleven.

was, dan wel in de verzorging van zieken en ouden van dagen, dat maakte haar niets uit. Vele jaren heeft zij ingestaaii voor het kuisen van de school. Tot op haar zeventigste is zij aardbeien blijven plukken. Je moest verdorie rap zijn om Joke bij het plukken te kunnen volgen. Ook tijdens de wintermaanden konden haar handen niet rusten. Ze breide sokken en nog eens sokken, misschien wei voor gans Zondereigen. 's Morgens was zij altijd vroeg uit de veren en tot op hoge leeftijd ging zij iedere ochtend naar de mis, te voet, door weer en wind. Ze was en is een eenvoudige, diepgelovige vrouw. Enkele malen ging zij op bedevaart naar Lourdes.

Bezige handen Jaren is Joke actief geweest in de hobbyclub van de gepensioneerden. Het fijne handwerk moest zij na verloop van tijd, omwille van haar ogen, laten liggen. Tot ver voorbij haar negentigste verjaardag werkte zij in haar eigen bloemen- en groentetuin. Dat kon zij gewoon niet laten. Ook nu nog moeten haar handen steeds bezig zijn. Als er nu in het rustoord bloembollen ingepiant worden of bioemstukjes gemaakt worden wil zij er nog steeds bij zijn om te helpen. Nog steeds heeft zij daar veel plezier in.

winden en op hen is zij nog steeds kwaad. Misschien wel te begrijpen als je ze tweemaal hebt zien komen en wanneer je in de oorlog alles kwijt bent geraakt.

Genieten Joke kan nog steeds echt genieten van de dingen die rondom haar gebeuren. Met het turnen en de spelletjes doet ze graag mee en zeteifietsen kan ze nog zeer goed. Als haar talrijke familie op bezoek komt, en dat doen die vaak, is ze gelukkig en meestal kan zij ze nog allemaal bij naam noemen. Genieten zal ze ook op 12 oktober wanneer er 100 kaarsjes uit te blazen zijn. Gans het rustoord zal haar komen feliciteren. Wij doen dit ook en wensen haar nog vele jaren. (pdn)

Uit elkaar Haar schoonzus stierf in maart 1994. Joke zorgde daarna, zo goed als ze kon, voor haar broer. De gezondheid was echter niet meer wat het was en in 1998 werden ze beiden in het ziekenhuis opgenomen. Haar broerJef overleed er op 24mei 1998, 97 jaren oud. Voor Joke was dit een zware slag. Ze waren bijna hun ganse leven bij elkaar geweest. Alleen wonen was niet meer mogelijk en zo werd Joke, begin juni, in het rustoord van Hoogstraten opgenomen. Ook daar bleef zij het personeel overvallen met vragen als: "Kan ik niet helpen?" en "Wat moet ik doen?" Niksdoen was zij immers niet gewend.

Klein maar dapper Joke is altijd een klein, tenger vrouwke geweest. Zij is ongeveer 1,5 meter groot en heeft nooit meer dan 47 kg gewogen. De wind heeft haar ooit in de gracht gewaaid maar een blikseminslag kon haar niet deren. Van werken was zij niet bang. Altijd waren haar handen bezig. Was het niet in het gezin van haar broer dan ging zij elders in het dorp mensen helpen. Of dat nu op de akker

De bezige handen ''an Joke ,net het maken ian bloemstukjes.

De Duitsers Toen het geestelijk minder goed ging, werd het allemaal wat moeilijk alleen op haar kamertje. Ze verhuisde naar de Schakel. Daar heeft ze altijd gezelschap en kan zij haar verhalen over "den oorlog" wei kwijt. Het oorlogsgebeuren moet haar wel diep geraakt hebben want over 'de Duitsers" kan zij zich nog steeds vreselijk op-

Hofmans

/0 Begrafenissen

Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 35


Bibliotheekweek HOOGSTRATEN - Het thema van de week is "ONTMOETING" en loopt van 18 tot 24 oktober.

ALGEMENE QUIZ op vrijdag 17 oktober. Deze quiz gaat door in de kantine van HVV in de Katelijnestraat. De quiz wordt geleid door een professioneel team. Het startsein wordt gegeven om 20u. Inschrijven kan nog tot 4 oktober. VER WENDAG op zaterdag 18 oktober. We rollen de rode loper uit voor onze klanten. Ze worden die dag extra verwend met drank, hapjes en muziek. De bibliotheek is open van 9u tot 1 8u met uitleen. LEESGROEP op maandag 20 oktober om 20u. Jeroen Overstijns, recensent voor de Standaard en medewerker aan de Gouden Uil, komt praten over zijn werk. OOK NIET LEDEN ZIJN

WELKOM. VOORSTELLING NIEUWE CD-COLLECTJE VOOR JONGEREN op vrijdagavond 24 oktober. De bibliotheek is open van 20u tot... Muziek verzekerd met Di "matchboXjean"

Fototentoonstelling over Cuba Van 1 oktober tot 14 november 2003 loopt in de bibliotheek van Hoogstraten een fototentoonstelling over Cuba. Jos Van Gelder uit Kasterlee reisde herhaaldelijk naar Cuba. Getuige hiervan zijnde 25 foto's die hij tentoonstelt in de bibliotheek. Het is prachtige reisfotografie. Deze foto's zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren. Zeker een bezoekje waard.

Bibliotheekcatalogus op internet Vanaf 5 augustus 2003 kan de bibliotheekklant via het internet de Hoogstraatse bibliotheekcatalogus raadplegen. Het adres: http:// www.hoogstraten.bihliotheek.be U kan alle materialen die wij in onze hoofdbibliotheek en filialen bezitten, bekijken, en in de toekomst zelk reserveren en verlengen.

Veiling van kunstwerken

Jesus Carreté Rodriguez Meerle. In de kunstgalcrij De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle stelt de gekende Cubaanse kunstenaar Jesus Carreté Rodriguez tentoon op zaterdag 27 en zondag 28 september. De tentoonstelling en de veiling van de werken is een organisatie van Curieus Hoogstrateri. Jesus Carreté Rodriguez brengt het beste van de Africubaanse kunst onder de titel Tristessa y Amor. Op vrijdag 26 september wordt de tentoonstelling geopend door Mimount Bousakla, senator en columniste in De Morgen. En dag later op zaterdag 27 september kan u de werken in De Laro bewonderen van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Op zondag 28 september worden er vanaf 15 uur een aantal van de mooiste werken van de kunstenaar per opbod verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel in Cuha. Info Linda Van den Dries 033149686of0485352082erom 15uur

36

Adviesraden HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur heeft een traditie in het samenwerken met adviesraden. De ruggengraat van elk van deze raden bestaat uit afgevaardigden die zijn aangeduid door een vei eniging. Zij worden aangevuld met geinteresseerde individuele burgers. Deze leden kunnen bijvoorbeeld het bestuur kiezen of stemmen als er over een bepaald onderwerp geen eensgezind advies bereikt kan worden. Alle adviesraden, behalve de dorpsraden en de mondiale raad, zijn samengesteld voor een termijn van zesjaar. In overleg met alle adviesraden is overeengekomen om deze periode gelijk te schakelen. De gemeenteraad moet hier nog wel mee akkoord gaan. Dit zou betekenen dat ook de dorpsraden en de mondiale raad niet meer om de drie jaar maar wel om de zes jaar vernieuwd worden. Toch vinden de betrokken adviesraden het geen kwaad idee om de ledenlijsten nu al te vernieuwen. Misschien zijn de adresgegevens van de afgevaardigden veranderd of zijn er nieuwe verenigingen die zich bij de adviesraad willen aansluiten? Daarnaast willen de raden streven naar de norm dat maximum tweederde leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. De verenigingen ontvingen onlangs een aanvraagformulier voor subsidies. In dit bundel worden ze gevraagd om de gegevens van hun afgevaardigden te controleren en zonodig te verbeteren of om een nieuw lidmaatschap aan te gaan. Individuele kandidaten - en dit mag elke inwoner van de gemeente zijn - kan zich melden via de dienst communicatie.

Containerpark - De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen (lOK) beheert een groot containerpark op de grens van Beerse met Merksplas op de site van de vroegere stortplaats. Inwoners van Hoogstraten konden tot voor kort gebruik maken van dit containerpark. Voor elk bezoek moet het stadsbestuur een tussenkomst van • 11,12 betalen. Hoogstraten beschikt nu zelf over een volledig uitgerust containerpark. Het bezoekersaantal van Hoogstraatse mensen aan het containerpark in Beerse liep dan ook aanzienlijk terug. De voorbije maanden daalde het tot minder dan twintig personen per maand. In overleg met lOK is daarom beslist de inwoners van Hoogstraten niet langer toegang te geven tot dit containerpark in Beerse. Deze regeling gaat in vanaf 1 oktober 2003. Het afhalen van compost op de lOKcomposteringsinstallatie in Beerse wijzigt niet. Losse compost kan worden afgehaald met de eigen aanhangwagen. Je betaalt hiervoor • 12 per ton. Afhalen kan alle werkdagen van 8 uur tot 15.45 uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur. Thuisleveren kan ook: ofwel in een bigbag van 1 m3 of 600 kg, ofwel los vanaf 7 ton. Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij 10K via tel.nr . 014 56 27 76.

HOOGSTRATEN/BEERSE

Hoogstraten uitzondering op de regel

Werkloosheid stijgt ook in de Kempen De werkloosheid in de Kempen bedroeg in de maand juli 8,74%. Dat is een stijging van maar liefst 13 % in vergelijking met ju1i vorig jaar. De Kempen telde in juli 15.891 werklozen. Dat zijn er 1.830 meer dan in juni en zelfs 3.340 meer in vergelijking met juli van vorig jaar. Concreet wil dat zeggen dat 7.17 % van de Kempense mannen en 10,79 % van de vrouwen werkzoekende is. Hoogstraten behoort bij een kleine groep die wel goede cijfers kan voorleggen. Wat de werkloosheid betreft doen Rijkevorsel (6 %), Vosselaar (6,86 %). Hoogstraten (6.88 %) en Herenthout (7,27%) het zeer goed. De koplopers in negatieve zin zijn Turnhout (12,5 %), Herentals (9,75 %), Mol (9,51 %). Maar ook gemeenten als Balen (9.60 %), Dessel (9,39 %), Baarle-Hertog (9,25 %) en Arendonk (8.98 04.) doen het vene van goed. (fh).

Standpij p HOOGSTRATEN - Pidpa. de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen, verzorgt de levering van drinkwater in onze gemeente. Een grote bezorgdheid gaat naar het garanderen van de waterkwaliteit in het waterleidingsnet. De ervaring leert dat problemen vaak ontstaan door het niet oordeelkundig gebruiken van een standpijp. Dit is een aansluitbuis met aftappunt dat als tijdelijke koppeling op de waterleiding kan gebruikt worden bij bouwwerken, evenementen, manifestaties. ... Voor particulieren en aannemers van bouwwerken is het gebruik van standpijpen vervangen door alternatieve vormen van watervoorziening. Pidpa verhuurt enkel nog een standpijp aan gemeentebesturen. Op voorstel van Pidpa besliste het schepencollege om deze standpijp zelf niet verder uit te lenen bij kermissen of andere activiteiten, wie ook de initiatiefnemer is. Verenigingen die een standpijp willen gebruiken, nemen best zelf rechtstreeks contact op met Pidpa.

Rombout Keldermansstraat Romhout Keldermans (1460-1531) was van Mechelen en behoorde tot een zeer belangrijke bouwmeestersfamilie in de Nederlanden. In Hoogstraten heeft hij het stadhuis (bouw van 1530 tot 1534) en de SintCatharinakerk (bouw van 1525 tot 1546) ontworpen. Het werk werd na zijn dood door o.a. Antoon Keldermans voltooid.


Wallaby in Wortel? Wortel - Enkel weken terug lazen we het in verschillende kranten. Naar aanleiding van de Skippy' hype rond de ontsnapte kangoeroe in lamburg verschenen kleine berichten over een allahy, een kleine kangoeroe, die al geruime tijd in de bossen van Wortel zou rondlopen. Zelfs de naam van Miel Soiiimen werd genoemd. Hij livefi een stukje grond waar het dier soms mee komt eten van het brood dat Miel er achtrrlat voor dc vogels en eckhoornttes. De wallaby zou ,ieh al zo 'n drie jaar schuilhouden in do bossen. iowel in Wortel-kolonie als in Merksplus. Miol ,ommon kent het dier nog maar mijd., een half aar. Zittend op zijn achterste poten is hij zo 'n iivtei giuut, maar als je hem volgens Miel zou meten vanaf het puntje van zijn staart tot aan zijn uitgestrekte poten, dan kom je toch aan een 1,80 meter. Hij heeft een grijze vacht en een Zwarte staart, die zo 'n tachtig centimeter lang is. Er zouden ooit drie wallahy's gezeten hebben in dit gebied. Hoe ze er precies zijn gekomen is en blijft een raadsel. Behalve dat het dier verzot is op brood weet Miel alleen te vertellen dat hij nogal schuw is. Vandaar dat er geen foto's van het dier bestaan. Misschien maar goed ook, want dat zou de mensen alleen maar zin doen krijgen te dier op te oaan zoeken. Teveel mensen in de huurt van het beestje zullen zijn leefomgeving er alvast niet op verbeteren. Wie vroeger op de lagere school beweerd zou hebben dat kangoeroe's behoren tol de fauna en flora van Wortel-kolonie werd waarschijnlijk hard uitgelachen, maar niets blijkt minder waar. Zo werd tenminste één van de, wie weet, vele geheimen van de Wortelse landloperskolonie kk oor een tipje ontsluierd. Hopelijk blijft de rest van Wallahy's geschiedenis nog lang een goed bewaard geheim.

Kinderrommelmarkt

N

K.F. Brassband Wortel viert 125-jarig bestaan

Om het 125-jarig beslaan te vieren, heet de Brassband van Wortel enkele feestelijkheden klaar. Op zondag 5 oktober 2003 heeft een muziekfestival plaats waaraan negen muziekmaatschappijen hun medewerking verlenen. Het programma ziet er als volgt uit: 13.00 uur Fanfare Voor Eer en Deugd Meersel-Dreef. 14.00 uur Fanfare Amicitia Den Hout 15.00 uur Fanfare De Marckezonen Mi nderhout 16.00 uur Brasshand Ulicoten 17.00 uur Fanfare Sint Lucia Loenhout 18.00 uur Fanfare Sancta Cecilia Meerle 19.00 uur Fanfare Sint Cecilia Hoogstraten 20.00 uur Border Brass 21.00 uur Brassband Campine Tielen

De eerste vijl maatschappijen doen voor aanvang van hun concert nog een korte rondgang door het dorp. Daarna spelen zij in de parochiezaal. Elk korps krijgt één uur toegewezen, op- en aantreden inbegrepen. Het slot-concert wordt om 21.00 uur gegeven door Brasshand Compine uit Tielen. Er wordt geen inkomgeld gevraagd. Op zaterdag 15 november ontvangen verdienstelijke muzikanten een ereteken en op zaterdag 22 november 2003 gaat ons jubileumconcert door in de parochiezaal. Deze avond wordt geheel verzorgd door Brassband Buizingen, één van de vijfbeste Belgische brassbands. Meer nieuws hierover later. Brasshand Wortel nodigt iedereen uit om op zondag 5 november 2003 te komen genieten van het muziekfestival in de parochiezaal vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur. (JM) WORTEL - Zaterdag 30 augustus organiseerden we een kinderrommelmarkt. Rond de klok van één uur kwamen de eerste verkopertjes aan. Omdat het weer nogal wisselvallig was, werd besloten om de standen in de grote zaal te laten opstellen. Vanaf half twee waren er ook al veel kijkers en kopers. Er was een grote belangstelling voor het speelgoed en knuffels van de kinderen. Ondertussen startte de verkoop van de lotjes van de tombola-altijd-prijs. We wensen al de handelaars nog te bedanken die ons hierbij gesponsord hebben met prachtige prijzen. De prijzen kregen allemaal een nieuwe en tevreden eigenaar. Van alde activiteiten kri jg je dorst, en die kon je lessen bij den tap. Alle consumpties waren aan gezinsvrmendelijke prijzen. Als je op de niarktje gading had gevonden, kon je ook nog de infostand van de gezinsbond bekijken en de prachtige foto's in het fotoboek. Ook vroegen we aandacht rond het project van de verkeersveiligheid dat nu ook startte en loopt tot Kerstmis. Om 17 uur ruimde de verkopertjes hun stand op en iedereen liet het netjes achter, bedankt hiervoor. Hopelijk zijnjullie allemaal volgend jaar terug van de partij! Groetjes. Gezinshond Wortel. 37


Landlopersjogging smaakt naar nog

\% OR 1 EL - In liet voorjaar besliste het wrichtend contite dat de \\ oitcl 'sten in 2003 met meer zouden doorgaan. Een aantal inwoners betreurde dit, en vonden het vooral spijtig dat ook dc stratcnloop, een onderdeel van de Wortelfeesten, zou verdwijnen. Ze stakende koppen bij elkaar en onder de drijvende kracht van Jan De Beuckelaer werd één en ander tot in de puntjes voorbereid. De afspraken waren duidelijk. De Organisatie was absoluut niet commercieel opgevat, maar een eventuele overschot zou naar een goed doel gaan: de vzw Arnica in dit geval. Op de 3 km waren er 36 vertrekkers. Axel Aerts, Peter Anthonissen en Lief Aerts, alle drie van Minderhout, waren er de prijswinnaars. Over de afstand van 6km was Marc Jochems van Merksplas de beste van de 11 vertrekkers. In deze reeks vielen ook Lies Mertens van Wortel en Els Schrijvers van Minderhout in de prijzen. Voorde afstand van 9km waren er 25 kandidaten. Rik Bax, van Castelré was de snelste loper over de afstand van 9 km. De andere prijswinnaars waren Jos Van den Kieboom van Wuustwezel en Hilde Jespers van Beerse. En dan was er nog 'het grote werk', over 10 mijl. In deze categorie waren er 30 vertrekkers. Johan Daems van Hoogstraten was de beste. De twee andere prijzen gingen naar Petra Raasveld van Breda en An Meulders van Wortel. De Organisatie van de eerste uitgave van de zogenaamde 'Landlopersjogging' was, wat de organisatie betreft, een voorbeeld en de opkomst van de deelnemers was bevredigend. We mogen er van uitgaan dat deze organisatie een traditie zal worden. (fh)

Missiefeesten Wortel - Zoals ieder jaar in oktober bent ii ook nu weer welkom op de Missiefeesten van Wortel. t] kunt op 26 oktober de hele namiddag terecht in de Parochiezaal, van half twee af tot en met zeven uur 's avonds. De opbrengst van de middag gaat naar de Wortelse ontwikkelingshelpers. t] kunt hen helpen door de tentoonstelling te bezoeken, mee te spelen met de doorlo-

I, h HERIJGERS AFr

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

38

pende tombola, te schatten hoeveel een fruitkorf weegt, iets te kopen in de missiewinkel, door mee te spelen in de Vlaamse kermis of gewoon een frisse pint te drinken of wat lekkers te eten. Kan u erde 26ste a.s. niet bijzijn maar wilt u toch graag een steungift storten, kan dat op reknr. 733-3540947-89 van de missieactie Wortel.

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

Zonnebloemboom Wortel - Het hoeft niet altijd kunst te zijn die je vanaf de straat kan bewonderen. Soms kan ook de natuur flink haar gang gaan, waardoor het resultaat ervan ongewoon is en het opvalt. Hoewel het dan misschien weer wel zè apart is dat het haast kunstzinnig wordt. En dan zijn we toch weer terug hij het begin van dit stukje aanbeland. Enfin... In de groentetuin van de familie Van der Kaa uit de Vogelhoftstraat staan iederjaar enkele zonnebloeiiieu out het zicht vanuit de tuul en iii' straat te verfraaien. Eentje ervan is dit jaar wel erg uit de kluiten gewassen. Deze eigenzinnige bloem kwam spontaan op, terwijl de rest uit een pakje gezaaid was. De bloem is vier meter hoog, wat voor een zonnebloem erg lang is. In tegenstelling tot andere reuzenzonnebloemen kreeg dit eemp1aar niet één grote bloem, waardoor de plant s"heef zou gaan hangen, maar veel kleinere bloemen die langs de stam groeien. Maar het strafste bevindt zich onderaan: een stam waar je met je twee handen omheen moet om de dikte te meten. Ofwel hebben ze bij de familie Van der Kaa te maken met en supersoort, ofwel met een superzonnebloem die tegen een ferm stootje kan, zelfs tegen de extreme hitte van afgelopen zomer. Misschien loont het de moeite om het zaad te bewaren en te kijken of de nakomelingen volgend jaar opnieuw kunnen zorgen voor een stunt.


Dorp in de steigers

g4;1 -

-

Woi-tel - De grote vakantie is voorbij, oct als het houwsaks erlol is Nederkuid. Dus is de finna Schapers weer aan de slag gegaan met de definitieve afwerking van het fietspad Merksplas-Wortel. De laatste fase is de meest ingrijpende voor dc Wortelse dorpskom. Maar het wordt vast en zeker een heuse verbetering. Dat zie je nu al op het moment dat de eerste nieuwe stenen gelegd lijn. Dat de hinder die we ervan ondervinden groot is, moeten we maar voor lief nemen. Dat zal iedereen volmondig beamen die de alternatieve route via het, nu eens stoffige, dan weer modderige hohhelparcours over Wortel-kolonie .il jgevo10 heeft. Als de uiiileitlmg nog een tijdje ZO blijft liggen zal Worteldorp als alles klaar is er een stuk mooier en veiliger uitzien. De weg van de Grote Plaats tot aan het Casino zal tegen dan echter op zijn beurt rijp zijn voor een nieuwe klinkerlaag.

Opgepast voor gele mannetjes! WOR1 EL - Eiiidelijk, zo zijn verschenen in het straatbeeld. de opvallende gele figuurtjes die de automobilist moeten waarschuwen voor de zwakke weggebruikers. Nu maar hopen dat ze niet teveel amuseren of vertcderen door hun eerder koddige vormgeving, maar ook daadwerkelijk aanzetten tot een aangepast rijgedrag van de auto- en vrachtwagenbestuurders. Dat het nodig is, lewijsi her drukke verkeer alvast dat deze dagen door het dorp raast dankzij de huidige omleiding,

I

Installatiebedrijf van den Berg - Hoegstrsten (Merle) Tel 031315 75 31

sanitair

1 TIE8[OP1 SAN DEN BERG

5)lkpaneIen

(jt

sisuw

verwarming

Bezoek oiis ook op inteniet Electrabe(G www. vdberg.be

Aamte,ner

Openingstijden toonzaal Emal info@vdberg.be

Ma— vrij 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat. 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten 39


Kernn•s MINDERHOUT - Een jaarlijkse gebeurtenis in ons dorp is zeker de kermis. Bij een dergelijke gelegenheid kunnen foto's boekdelen spreken. Daarom dit jaar weinig tekst en veel plaaLsje. De

4-

,.

kermis begon op zaterdagnamiddag voor de kin- komen. Maandagnamiddag begonnen meer dan deren. Heerlijk, kinderenspelen op straat. MLI- 400 moedigen aan de laatste etappe: de volksspelen. Je zou van minder moe worden. Dinsdag ziek was eroveral te horen. Zatcrdagavondbracht werd de nadorst verzorgd, tegen het einde van de Stilletto een stomend optreden in 't Withofke. week was het weer week-end en op een andere Op7ondagnamiddagspeeldeermuziekopstraat. De jongste Pappillon liet het niet aan haar hartje plaats kermis.

»4:

1

oe

145=50 en dat is geen vergissing MINDERHOUT - Herman Verschueren uit de Venhoefveg vierde zijn 450 verjaardag Herman is de tweede jongste van een gezin van 15 kinderen. Hij heeft broers die on geveer 20 jaar ouder zijn dan hijzelf. Bij een vorig 50-jarig je.rt vertelde hij zijn broers en zusrers dat hij niet zou wachten tot zijn 50ste verjaardag, en zijn feest al op 45 jaar zou geven omdat anders zijn hroer.s o oud zouden zijn dal ze de helft van hel bier zouden inorsen en dat véél te duur zou uitvallen. De broers lieten er geen gras over groeien, zetten zijn belofte op papier en lieten hem onmiddellijk de tekst ondertekenen. Herman hield woord, vandaar bij uitzondering een abraham met versiering en feest op 45 jaar.

EN


Protest tegen sportcomplex Heistraat

%t1

MINDERHOUT - Op 1 september startte het openbaar onderzoek iii verband met het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) sportvelden Heistraat en Minderhoutsestraat. De buren hebben een aantal bezwaren. Ze vrezen dat ze op termijn een deel van hun eigendom zullen moeten afstaan en zitten zeker niet te springen voor een sportcomplex in hun achtertuin. Negen jaar geleden kocht de stad 4 ha gronden aan om een oplossing te bieden aan de problemen van de voetbalvereniging van Minderhout. Op vraag van de hogere overheid werd dc zone die een recreatieve bestemming moet krijgen groter gemaakt. 'Maar", zegt burgemeester Van Aperen, van een groot sportcomplex is lang geen sprake. MVV heeft recht op twee of drie voetbalvelden, voor basket zijn er geen vragen, plaatsen om te volleyhallen zijn er genoeg en tennisvelden zijn er in overvloed". Als het nieuwe BPA er komt krijgt MVV drie voetbalvelden waar het al zo lang op wacht. Maar als het van de buurt afhangt, wordt het BPA niet goedgekeurd.. "Onze eigendommen zullen niet direct onteigend worden, tnaar we hebben een briefgekregen dat we in het onteigeningsplan nummer zoveel liggen", zegt Marc Wens uit de Minderhoutsestraat. De betrokken bewoners vragen zich af waarom het niet mogelijk is om bij de nieuwe installaties voor HVV een extra plein te voorzien voor MVV. "Het is daar een prachtig complex, waar nog ruimte is", zeggen de buurtbewoners, 'Be eerstekiassers Heusden-Zolder en Genk en Club en Cercle Brugge spelen toch ook in hetzelfde stadion. Dat moet hier toch ook kunnen". De buurtbewoners dienen een bezwaarschrift in en overwegen juridische stappen. (fh)

Kapellekenswandeling MINDERHOUT Tijdens het ganse jaar hebben de mensen via de KWB de gelegenheid om deel te nemen aan diverse wandelingen die opgenomen zijn in het KWB-wandelcriterium 2003. Ook de Kapellekenswandclntg van KWB-Minderhout op zondag 28 september maakt hier deel van uit. Op die dag zal je dan opnieuw vele wandelaars door Minderhout en omgeving zien wandelen. Alle wandelliefhebbers zijn welkom. Alleen, in groep, niet het gezin, wel of geen KWB-lid. Je 11eht de keuze uit verschillende afstanden, nl. 7 km, 15 km of 20 kni. Je kunt vertrekken tussen 8 uur en 14 uur aan de parochiezaal. De deelnameprijs bedraagt slechts 1 •. Kinderen —1 2jaar mogen gratis deelnemen. Na de wandeling kan je nog genieten van heerlijke pannenkoeken en verse soep aan democratische prijzen. Meer info: Fons Muesen tel. 031 3 14.55 .69.

41


Watermolen te keur

MEERSEL-DREEF - De watermolen van Meersel-Dreef is prachtig en sinds de restauratie verschillende keren per jaar te bezoeken. Ook tijdens de open monumentendag kon u terecht voor een kijkje in het molen gedeelte. Ans en 1-lans Snel de eigetiaars, ontvingen u met open armen. Voor de liefhebbers was er koffie of iets anders in de tuin. Hans maalt tijdens deze dagen ook echt graan (lat bij die gelegenheden verkocht wordt voor de thuisbakkers. Hans bakt zelf ook en naar we konden proeven was het lekker brood. De molen heeft wegens omstandigheden een tijdje te koop gestaan maar dit is afgeblazen. Ze blijven zelf in de molen wonen. Meer info over de mnolen op de website van Meersel-Dreef. www. ,neerseldreef.be Op zondag 5 oktober kunt 11 nog de molen bezoeken van 10 tot 1 7u, toegang 2•, kinderen gratis.

Gaiizevenloop

GALDLR - MEL'RSEL-DREEF - In Meersel-Dreef en omgeving is het recreatief/open al enkele jaren geweldig in. Jong en oud spurt z 'n kilometers langs de Mark, het Mastbos of langs andere rustige plekjes. Meersel-Drenf heeft op sportgebied niets, de Dreefse sportliejhebbers sluiten dan ook graag aan bij de sportclubs van Ga/der. Voor voetbal, badminton, tennis en ook lopen. Daaruit groeide een "Loopgroep Ga/der" die buiten mensen van Ga/der en Strijbeek ook veel Meersel-Dreveniers onder hun leden telt. Al enkele jaren wordt er ook een loop wedstrijd ingericht voor jongeren, dames en heren op verschillende afstanden. Op zondag 14 september ging om 13u15 het startschot voor de eerste wedstrijd. De tocht voerde door het centrum van Ga/der via de bossen aan de Galderse Meren terug naar de finish. Meer dan 200 deelnemers verschenen er aan de start en met het goede weer werd het een geslaagde dag.

Robert Huijbreghts op de siertoer

MEERSEL-DREEF - "Op de Siertoer" geeft mensen de kans om eens achter de schermen te kijken bij kwekers van bloemen en planten. Voor hen is het een promotie van de Vlaamse Sierteelt. Voor de regio Hoogstraten zette het bedrijf "Pot- en containercu/tu ren Robert Huijbrechts" op zondag 21 september z'n deuren wijd open. Het bedrijf is gelegen in Meersel-Dreef op Meersel richting St.-Luciakapel. Het bedrijf houdt zich bezig met het vermeerderen en het opkweken van Pieris. 42


De Mark schuimt MEERSEL-DREEF - De vissers op de Mark hĂŻelden hun hart vast deze zomer. Door de lange periodes zonder regen, was er weinig toevoer van vers water naarde Mark. Normaal geraakt de vis dan itt ademnood door zuurstofgebrek. Deze zomer was dat niet her geval, de vis was springlevend en dc vissers hadden geen klagen. Eind augu.sIu.s begon 1wt ie regenen, op niaandag / september werderalarm geslagen door enkele vissers. De vissen kwamen boven en waren duidelijk in ademn nood. Waterstalen wezen uit dat het zuurstofgehalte in de Mark was gedaald tot 3.4 miligram per liter en in het stuk boven de waterinolen zelfs tot 2,2 miligram per liter. Daarkreeg de vis het dus ookduidelijkmoeilijk. Er hing ook een flinke stankgeur en liet water schuimnde met een flink schuinztapijt tot gevolg. De brandweer kwam polshoogte nemen. Gelukkig beterde liet na enkele dagemi en kregen we geen massale vissterfie. Wat de juiste oorzaak is in niet duidelijk, waarschijnlijk een samen loop van omstandi'heden. Wat zeker niet ,i.ortnaril is is dat volgens de molenaar van Meersel Dreef de tlark de laatste weken schuinit von vrijdag tot maandag. Dat is duidelijk te zien in de kelder i'an de molen. Hij licft een waterstaal genotneit en 1e ,nilieu-i, ' licht. Hopelijk ivom-di zo de oorcaak achterhaald. (

Kantoor van NotarisJ. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51 77 - Fax 031314.65.56 Email: info@notaris.michoel.be Openbare verkoping van landelijke woning met tuin te Hoogstraten/meer - Terbeeksestraat 65 Notaris, In Mirhnel te Hoogstraten, zal mQt winst van 1% promio openbaar verkopen: Onder Hoogotraton 3 afdeling Meer, Terbeeksestraat 05. Landelijke woning met tuin, Terbeeksestraat 65 met een oppervlakte van 1.384 m 2 (half open bebouwing) Ingedeeld: gang, living, keuken, kelder, badkamer met WC; boven 3 slaapkamers en zolder. Vordor berging met gaskachel; garagc en tuinberging. Alle nutsvoorzieningen. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. KI 379. Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

Zitdagon: - inzot: donderdag 25 acptcmber 2003 - trwij7ing: doiiderdg 9 uktober 2003

telkens om 10.30 u. in caFĂŠ Viuloria, Meerleseweg 4 te Hoogstraten/Meer. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat kapers dienen heiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. 43


FRAMANDI

Vrijheid 71, Hoogsfrafen Tel.: 03-314.11.76

Speciaalzaak lederwaren, cadeau- en reisartikelen collectie handtassen met bijpassende lederwaren

r

CLAUDIO FERRO速 LIFESTYLE

IN

L E A T H E R

30

xand THE

OUALITY

_

OF

fAN

.

NIEUW IN HOOGSTRATEN 44

IT


Pater Jan Dufraing 50 jaar priester

50 JAAR GELEDEN

MEER - Als je in Meer naar Jan Dufraing vraagt, zal men zeker niet in de eerste plaats denken aan een pater - integendeel zelfs - maar toch is er inderdaad nog een Meerse Jan Dufraing, die vooral bij de iets ouderen nog goed gekend is. Het is deze Jan die pater is en op zondag 31 augustus vierde hij zijn 50-jarig priesterschap. De feestelijkheden begonnen om 10 uur met een dankmis in dc kerk van O.-L.-Vrouw- Bezoeking te Meer. In het gezelschap van pastoor Van Dijck, een aantal confraters en zijn bisschop van 50 jaar geleden, ging pater Jan de eucharistie voor in een kerk die goed gevuld was met zon 300 familieleden, kennissen cii sympathisanten. Pater Frans was wegens ziekte verontschuldigd. Pater Jan nam direct zelf het woord en richtte zich tot iedereen die ooit ccii rol vaii betekenis speelde in zijn leven. Op het einde van de viering zou hij dat trouwens nog eens doen. Tussenin waren de aanwezigen getuige van een zeer verzorgde viering, die drie keer onderbroken zou worden door een daverend applaus. Op die momenten deed de emotie pater Jan even slikken en dat deed hij ook tijdens de wel heel mooie getuigemssen die werden afgelegd door pastoor Van Dijck en vooral door de hoogbejaarde bisschop Van Cauwelaer. Vol vuur vertelde hij over het 50-jarig priesterschap van onze jubilaris. Hoe hij begon als jonge missionaris in het verre Congo en daar het grootste deel van zijn leven verbleef, hoe hij daarna opnieuw als missionaris aan de slag ging in Tchad en hoe hij nu als aalmoezenier werkt in het rusthuis Mayerhof in Mortsel. Een heel leven in dienstbaarheid van degenen die het moeilijk hebben in onze wereld. Als belangrijkste talent vermeldde de bisschop dat pater Jan steeds op een kalme en waardige manier de meest tegengestelde opinies tot verzoening of compromis kon brengen. Het mooiste moment hebben sommigen misschicn niet eens opgemerkt. Het kwam op een ogenblik dat buiten de zon door de wolken brak en een heldere zonnestraal door de gekleurde glasramen pater Jan even in een gouden gloed zette. Alsof de Grote Baas van hierboven Zijn bijdrage aan de dankviering wilde leveren. Indrukwekkend. Alle aanwezigen werden na de viering uitgenodigd op een receptie achter in de kerk, die werd aangeboden doorhet parochieteam. Velen maakten daarvan gebruik om even informeel niet de jubilaris te praten. In de namiddag werd de

HOEFIJZER 1 lougsi i ilii

In 1931 -'33 werd ten einde de Lindendreef een woonbuurt opgericht voor de surveillanten van de Strafschool. De woningen kwamen rond een hoefijzervormig grasplein. Samen zijn er 26 woningen verdeeld in zes blokken.

feestdag afgesloten niet een gezellige maaltijd iii familie- en vriendenkring. Wij hopen dat pater Jan zijn talenten nog vele jaren zal gebruiken in Mortsel en willen hem langs deze weg nog eens van harte proficiat wensen.

t

JOHN LIJSENSTRAAT Meer De Antwerpse bankier John Lijseii liet in 1904 in Meer het 'Zwaluwhof' bouwen. Rond 1935 werd de zoon L. Lijsen eigenaar van het ouderlijk goed. Een andere zoon liet ernaast het 'Kasteel ter Meiren' bouwen.

Plechtige Eeremis Verleden Zondag (9 augustus) heerste er feeststemming in Meer ter gelegenheid van de Plechtige Ereinis van E. Pater Jan Dufraing, missionaris van Scheut. Vlaggen wapperden aan de huisgevels, terwijl bloemen en guirlanden Straat en kerk in feesttooi zetten. Even voor It) uur werden de jonge priester en lamilie aan huis afgehaald door dc geeslelijkheid, de K.S.A. afgevaardigden van de parochiale verenigingen en de fanfare Ste. Rosalia. In stoet, gevormd door kleurrijke paterkens en witte maagdekens, toog men onder een stralende zon kerkewaarts. Aan het altaar werd de jonge wi jdeling bijgestaan door Z.E.H. Ae.rts, Z.E.I 1. Kan. jcLllsensen E,H. Michielsen. Tijdensdeplcchtige dienst.. die prachtig werd opgeluisterd door liet Ste. Ceciliakoor, dat onder leiding van E.H. Gregoir de Missa Tertia van Haller uitvoerde, en door liet knapenkoor, dat hij deze gelegenheid voor de eerste maal opti ad en schitterend debuteerde, hield Z.E.H. Van Dijek, pastoor van Meerle een treffend gelcgenheidssermoen. Bij liet verlaten der kerk werd de jonge Pater toegesproken door dhĂŽ. burgenieester Rommens, die namens liet gchuurtc en gans Meer, uiting gaf aan de gevoelens van blijdschap, die thans in dc harten van alle Merenaren hoogtij vieren. In dc gloedvolle bewoviditigen van een jong student vertolkte Jan Romhouts de dankbaarheid en fierheid die vandaag de K.S.A.-ers gevoelen, nu Meer een nieuwe parel aan zijn kroon wordt toegevoegd. Tot slot spitk ook Z.E.H. Pastoor nog ecn woordje namens de parochie en werden prachtige geschenken aangeboden. Pater Dulraing dankte ontroerd allen die hadden bijgedragen om van deze dag werkelijk een feestdag te maken, en besloot met de neerknielende menigte zijn priesterlijke zegen te geven. Een passende serenade 's avonds door de fanfare besloot deze onvergetelijke dag voor de jonge priester en zijn familie. een feestelijke dag tevens voor gans Meer. Fs


KWB-ers die volleybaltornooi wonnen

1

De ijskelder van Maxburg

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

iooffi—V~~,

fl

*

)TA 46

bvba


Meer — boerenmarkt

Muzieklessen bij Brass- en Drumband Sinte-Rosalia

--

--,

---

Wjt

-a%

'••

s's.'

\

\

...

-

Liie ritJe /uuiç'a/lç' inn Je Meer.se Mnrl..i n'n.s ei éé 1? 0111 in Ie kaderen. !Vooil ivis liet neer zogoed, nooit waren ermeer standhouders en bezoekers. Een betere inotivaf ie ont volgend jaar door te gaan, is er niet. Op zondag 7 september sloot de Landelijke gilde de Meer markten af met de Roerenmarkt. Enkele grote verkoopsstanden waren aanwe7ig waar groenten, fruit, vlees en zuivelproducten aangeboden werden. De Hoogstraatse Aardheikring is een vaste waarde op de Boerenmarkt. Aan hun stand heeft om II .00u dc prijsuitreiking plaatsgevonden van de ballonwedstrijd van de Kindcrmarkt De stan 1 van de Meerse Bloemen vrienden was steeds een succesnummer om hun blûriiLlIikstukjes aait dc man itl, brengen. Het hoerenmarktthema kwam vooral aan bod in het park aan het kiooster, waar de Landelijke Gilde een grote tent plaatste voor de verkoop van voedsel en drank. Voor de animatie konden zij rekenen op een paardendcmonstratic. op Luifair De Eendracht en op de dansers van de SintJuiisgilden van Meer en Loenhout. Website Meerse Markt : www.meermarkt.be FS

ïTRI[

MEER - Als u dit leest, zitten de eerste lessen van het nieuwe seizoen er wellicht alweer op, maar niets belet dat u alsnog inhaakt op de praktische muzieklessen van drum- en hrassband. Ook voor de juiste basis notenleer wordt gezorgd. Meer informatie over de mogelijkheden kano krijgen hij Pierre Huybrechts (03 315 73 22), Jos Brosens (03 315 90 79) of Jacques Verboven (03 315 01 78). In oktober vormt dc kermis een eerste luik voor de muzikanten van Sinte-Rosalia. Zaterdag 4 oktober wordt de kermis ingezet met de traditionele fakkeltocht. Met de typische antieke verlichtingsinstrumenten wordt door het dorp gestapt en uiteraard wordt er enkele keren halt gehouden. Zondagnamiddag 12 oktober wordt er opnieuw opgestapt van aan zaal Voor Kunst en Volk, nu om de kermis te sluiten. Muzikaal hoogtepunt van de maand wordt de deelname aan de play-in van de verbroedering. Organiserende vereniging is ditjaar Vermaak na Arbeid uit Rijkevorsel en daar wordt de activiteit ook georganiseerd. Brassband Sinte-Rosalia verzorgt er, zoals de zustermaatschappijen uit Hoogstraten. Meerle, Merksplas, Wortel en Loenhout, een concert, waar erg naar uitgekeken vindt. (oni)

Rosalia-dag MEER - Ziekenzorg richtte

'.00r het 33 op(in olgende jaar een speciale dag in bedoeld voor alle zieken van Meer. Onderhet nationale thema: "Ik kom morgen", heeft deze dag half september

konden, indien gcv cnt, ers oerd worden met de handicar. Tijdens de misviering vond de ziekenzalving plaats. Zowel voor zieken als begeleiders soms een pakkend moment.

plaatsgevonden. Dat thema bedoelt dat we als

Na de mis verplaatsten de mensen zich naar zaal Victoria waar een warme maaltijd voorzien was. Trouhadour Jan Verbreuken bezong na het eten het leven in al zijn facetten. Met koffie en een hapje werd deze namiddag afgesloten. Oud worden lijkt me niet zo erg. Niet zo goed meeruit de voeten kunnen wordt willens / nillens ook nog wel aanvaard. Maar zo éénmaal op een jaar weten dat je niet vergeten bent dat gaf toch een zalig gevoel.

gezonde mensen niet steeds een uitvlucht moeten zoeken om vandaag niet naar de zieken te gaan maar daarvoor tijd moeten (kunnen) maken. 's Morgens om 10 uur begon deze dag met een misviering in de parochiekerk. De mensen die verplaatsingsproblemen hadden werden door vrijwilligers thuis opgehaald. De Meerse mensen die verblijven in het rusthuis te Hoogstraten


Fanfare De Eendracht DUBBELGOUD IN MEER Twee haifzusters MEER - 14 september 1953: Twee haifzusters, Toke Laurijssen en Julia Koeken, woonachti g op Werkhoven, huwden in de plaatselijke dorpskerk. Nu, 50 jaar later, vierden beiden in respectievelijke familiekring het 50-jarig huwelijksfeest.

MEER - Nadat Fantire 'De Eendracht' op de Bocrcnmarkt het marktseizoen heeft afstoten, staat er een drukkere najaarsagenda op het progi wiuiia. Vuui.i at iS 'VO vrijdag 12september de 'open repetitie' geweest. In het repetitielokaal in de school aan de Donckstraat werden tal van belangstellenden ontvangen. Binnenkort starten dan ook de opleidingen tot muzikant: zowel jongeren als volwassenenen kunnen zich vooralsnog inschrijven. Voor meer informatie kun U steeds contact opnemen met Luc Van Bladel (03/ 315.75.71). Begin oktober is er alweer de kermis! Op vrijdag 3 oktober zetten de muzikanten van fanfare 'De Eendracht' de kermis feestelijk in met een optocht door het dorp. Een week later, op zaterdag II oktober, zorgen de muzikanten voor 'on fijne al'sluiting met cvcnccn een uit stap en optreden in het dorp. (ma)

Kermisprogramma voor fijnproevers MEER - Met Meerkermis is er steeds veel te

1 Jaan Tilburgs en Julia Koeken vierden op zater dag 6 september hun gouden huwelijksfeest. Zeven kinderen, vier jongens en drie meisjes sierden in de loop van de jaren dit gezin. Op hun beurt zorgden de kinderen voor 19 kleinkinderen. Hun feestdag begon 's middags omstreeks 13 uurmeteen receptie ten huize van dejubilarissen. Om 15 uur begon de dankmis in de kerk van Meer. Tijdens de mis lazen kinderen en kleinkinderen teksten voor uit het leven van de jubilarissen. Ongetwijfeld dachten deze terug aan het lief en leed van 50 jaar huwelijk. Na de mis werden Jaan en Julia uitvoerig gefeliciteerd waarna de genodigden zich verzamelden in de Voorthoeve te Meerle voor een avondfeest dat tot in de vroege uurtjes duurde. 48

-g

Halfzuster Toke Laurijsssen, gehuwd met Louis Bastyns, vierden hun huwelijksverjaardag op het einde van de maand september. Uit hun huwelijk werden er vier kinderen geboren, drie jongens en één meisje. Momenteel hebben Toke en Louis 10 kleinkinderen. Oogappeltje is weide kleine Senne, het eerste achterkleinkind. Het tweede achterkleinkind maakt in november de opwachting. In familiekring begon de feestdag ten huize van de jubilarissen om 13 uur. Te 14.30 uur werd er in de plaatselijke kerk de dankmis opgedragen. Later werden de genodigden ontvangen in feestzaal Guldenhof te Loenhout. Zolang de gezondheid en het weer het toelaat zal je dit koppel al fietsend doorheen de Kempen zien rijden. Want dat is ongetwijfeld hun lang leven samen.

doen. De Meerse familie komt in de regel samen rond moeders kookpot en er wordt zondags een lekker kermismaal genoten. Daarna staan de kinderen te popelen om naar de foor te trekken. De Merenaren die niet meer hier wonen komen voor de gelegenheid afgezakt om er in de catés kermis te vieren Fr wordt een paar dagen extra verlof gepakt om te herstellen van de vermoeiende kermisdagen. Wie aan de volksspelen meedoet, verslindt vaak liters gerstenat. Een vrije dag daarna is dan zeer welkom. Voor de kultuurminnende mens sprokkelden we een agenda van optredens en volksspelen samen. Mischien helpt deze hij het maken van wat u met de kermis gaat doen. Want alles meemaken is haast ondocnbaar. Voor deze kalender verwijzen we naar het einde van De Hoogstraatse Maand. De schoolkinderen vergeten best niet de kindervolksspelen op woensdag. Al enkele jaren op rij worden deze nu op woensdag georganiseerd en er zijn toegangsprijzen voor de kermisattrakties te verdienen. (ina)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 -31 4.83.98


Meerle-kermis '

r Nieuw in Meerle: de Lambada. Succes verzekerd, al is dat som5 Ie merken aan de andere kermisattract,es, die zijn iets dunner bezet. Gelukkig tt'as liet ma, nnomerl1'eer en was er veel volk op de been en op de kermis. Het is plezant maar het kost ee,, mooie cent: 2,5 €per ritdie een paarminuutjes duurt. Als je een paar bengels hebt rondlopen op de kermis, moet je een j'ermne 'eldbuidel hij hebben.

4 14j

Een whot in de roos, ii I/lLWi Iijt beloiiing.

- -J os

160 jaar schutterservaring MEERLE - Dit jaar svaren er bij de Koninklijke Verenigde Vrienden Meerle 3 jubilarissen. JOS Van de Heyning (60jaar schutter). Frans Jansen (50 jaar schutter) en Frans Van Bavel (50 Jaar schutter). Deze drie handboogschutters zijn tesamen goed voor 160 jaar schutterservaring. Ze zijn niet hart en ziel hij de vereniging en hebben al die jaren heel wat werk ver/et.

J05

Van de Heyning is vele jaren secretaris geweest van K.V.V.Meerle. 41 jaar van de Grensschutters, van de Noorderbond en van de Kempen. Daarnaast heeft Jos ook nog zijn verdiensten bij de gilde Koninklijke Sint Sebastiaan Meerle. Dat bracht steeds nogal wat werk mee bracht en de uren eraan besteed, zijn niet te tellen. Vroeger. snor met pensioen was,

.t .p24j

Frans Jansen is lid van K.V.V. Meerle in hart en nieren. Hij zat vele jaren in het bestuur van K.V.V. en heeft als sportman een mooie prijzenkast hijeengeschoten, o.a. Koning van K.V.V.Meerle in 1984 en Kampioen van de Noorderbond in 1985. Daarnaast meerdere rozenbekers en kampioensbekers. De laatste k Wsa

'.:

sportman nog steeds zijn kansen heeft in de handhoogsport.

Jos -.

____ '•

•, /

______ -.

.

, /

A.

.. ..

gebeurde dit altijd na het dagelijkse werk dus je kan wel zeggen dat zowat alle Vrije tijd van Jos naar de handboogsport gegaan is.

________

Op 30 augustus werden de jubilarissen uitgebreid gevierd met een verschieting onder de eigen leden van de vereniging. Het was een gezellige middag en een ieder kivani aan zij/t trekken, met schieten, een drankje en een hapje. Ook de vrouwen i'an de jubilarissen werden daarbij niet vergeten. (Piet R.)

.

Ook Frans Van Bavel is een fitte sportman, niet alleen als handhoogschutter, ook met de kruishoog. Daarnaast heeft hij een grote passie voor !'ietsen: niet voor een rondje rond de kerk maar tochten met serieuze kilometers, zelfs voor een tocht naar Lourdes of Portugal draait hij zijn hand niet om. Met de handhoog heeft hij vele uren doorgebracht en hij heeft er zijn sporen verdiend. Zo is hij in 1966 Koning van de gilde K.S.S.Meerle geweest en heeft hij in de jaren heel wat bekers mee naar huis gebracht. Hoeveel? Dat is niet meer op één hand te tellen. Eén ding hebben deze jubilarissen met elkaar gemeen: zij waren en zijn in hart en nieren sportman en hebben er al die jaren veel vrije tijd in gestoken. Een vereniging kan alleen maar bestaan met zulke leden en hij de Koninklijke Verenigde Vrienden van Meerle hopen dat ze deze sportmannen nog lang in hun vereniging te mogen hebben. (Piet R.)

49


Die wou heel vlug uit het vliegniachien.

Elf kinderen samen 700 jaar 1 een dag die bij de elf kinderen van Jef en Jeanne JochemsOonincx uit Meerle nog lang in herinnering zal blijven. Er werd een feestje georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat zij, alle elf nog in leven zijnde, tesamen 700 jaar vol maakten. Dit unieke gebeuren konden ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom werd er in hun geboortedorp een gezellige avond op touw gezet met een gedenkmis daaraan vooraf. Op de foto bij het ouderlijke huis zien we v.l.n.r. (zittend) Marcel, geboren in 1946 en wonende in Veerle. Bert in 1939, nu in Schoten, (staande) Lydia 1949 Etten-Leur, Nl., Els 1947 Schoten, Hilda 1943 Minderhout, Jeanne 1936 Hoogstraten, Liza 1940 Rijkevorsel, Cato 1935 Tessenderloo, Maria 1931 Chaarn, Nl. en Frans 1932 Mindcrhout. Jos, geboren in 1933, nu wonende in Hemiksem was afwezig wegens ziekte. Zij hopen nog lang in goede gezondheid van elkaar te kunnen genieten. De dag voorafgaande aan het feest had Els nog een vreemde droom. Hier volgt haar verhaal in verzen.

MEERLE - Zaterdag 9 augustu

Gelukkig kon Herman ze nog net pakken, Voordat ze naar beneden ging zakken.

Ja, die n er altijd gère hij. Het vliegen Zit hem in liet bloed,

Heel defanmilie keek triest door de ruiten,

Och wa dec dieĂŤ mens da goed.

Maar wat zagen ze daar buiten? Mensen lief dr is niets aan de hand,

Onze Marcel en Toos waren in de cockpit gekro

We hangen hier boven 't Meels apeland.

pen, Laat ons liet beste dr maar man hopen.

Onze Frans die zei, mensen op gepast,

En van schrik zeg, vinden jullie da gek,

Houd uw eigen heel goed vast.

Vloog Toos onze Marcel rond zijne mick.

Ik probeer om te dalen. Maak maar vast een kruis,

Ons Hild riep, nou gaat hij dalen,

Als we liet soms niet mochten halen.

Als de remmen nou maar niet falen. Ze riep steeds maar stop, stop,

Hij remnde af... en met iie 1, 10f

Gunst, druk nou toch ii 's op die knop.

Ge kont bekant niks zien van 't stoj

Ons / hij. (lie tse 1h /ni syri

Ze kwamen er allemaal uit en af gekropen, Issyn, mssifs,e wekker af te lopen. En toe,,

1

ee!

Toen ik vannacht te slapen lag, Hoorde ik opeens ccii vreemd gelach. Ik dacht bij in 'n eigen, nou vlug eruit, Wat is dat toch voor 'n raar geluid. Ik stoof naar buiten en keek omhoog, En zie, wat bespeurde daar in 'n oog? Ik zag een heel groot vliegmachien, Met veel bekenden zo te zien. Maar mensen lief, ik schrok me haast dood, Want onze Frans was de piloot. En onze Jos, die zat er ook nog hij, Jaja ze zwaaiden vrolijk tegen mij.

Op, in en voor een (open) monument

Ons Jeanne zeg, die moest je zien, Ze zat boven op het vliegmachien. En om d'r zenuwen te bedwingen, Ging ze ook nog een liede zitten zingen. En onder aan 't vliegmnachien, n' liet van touw, Daar hing de Sus klaar met een touw. Ons May gilde, nou zijn we d'r geweest, En kunnen we morgen niet naar 't feest. Ons To, die zat ook in 't vliegniachien. Zoiets had ik nog nooit gezien. Ze zat met Charles aan dr zij, Och, nat waren die twee toch blij. Onze Bert en Bertje zeiden, mensen opgelet, We zitten in een moeilijk pakket. We moeten proberen tol 't leste, De moed er in te houden, da's 't beste. Hetprogramma clatErfgoed Hoogst ralen tijdens dc 1.Y cdiiie san Open Monutnentendag Stop, stop, riep ons Lies nogal woest, Maar Jos Peeters zei, hou doe eigen koest. Ge hed zeker weer iets uitgevreten, Of hedde nnsschien geen goei geweten.

voorstelde, bracht honderden belangstellenden op de been. In De Morgen stonden de ijskelders van Hoogstraten op de derde plaats van de 'Monumenten top - 10 om te bezien', die de krant opmaakte. En de ,nonu,nentenbezoeker deelde die mening. Met zijn honderden brachten ze een bezoek aan de ijskelder van Maxburg en aan die van de Vondelstede (foto).

De Swa was ook van de partij,

50

Ook de watermolen van Meersel-Dreef lokte veel bezoekers.


Met de KWB naar Chinatown MEERLE—Zin in iets anders dan een middagje naar het shoppingcenter. de Gasthuisstraat of de meubelboulevard? Daarvoor wordt gezorgd! Op zaterdag 15 november 2003 kan je met de Meerlese KWB een bezoek brengen aan de Chi nese wijk - 'Chinatown' - van Alltwerpen. Rond de middag vertrek vanuit Meerle niet het openbaar vervoer naar Antwerpen. Om 14.00 uur wordt je opgewacht door een gids aan de Astrid Plaza, waar de rondleiding start. Wat je allemaal te zien krijgt? De Chinese kerk, het gebed en gezang van tientallen Chinezen in een boeddhistische tempel met aansluitend een gesprek met een boeddhistisehe monnik. Je zult er kennismaken met de samensmelting van Oosters en Westers geloof. De Kung-Fu school: Kung-Fu ontdekken en de betekenis van deze gevechtsport voor de Chinezen proberen te begrijpen. Een authentieke Leeuwendans bijwonen. Vroeger (en nu nog steeds) was het niet vanzelfsprekend om zomaar een Kung-Fu school binnen te stappen. Een traditionele Kung-Fu werd immers beschouwd als een besloten familie waartoe enkel de ingewijden toegang hadden.

Een rondleiding in China Town. Je snuift er de geur op van de Chinese restaurants en maakt met verschillende Chinese activiteiten mee. In de Chinese warenhuizen maak je kennis met de Chinese voeding- en eetgewoontes: tevens krijg je de gelegenheid om in de echte Chinese bakkerij te kijken enje kunt er natuurlijk gebak kopen. Je kunt de "onbekende" en in onze ogen vaak "gesloten" Chinese gemeenschap leren kennen en je hoeft er echt niet voor naar China te gaan. De rondleiding duurt ongeveer 4 uien en wordt aansluitend gevolgd door een 'echte'Chinese maaltijd. Deelname in de kosten bedraagt 25 euro voor de KWB-leden en huisgenoten, 30 euro voor niet leden, Chinese maaltijd inbegrepen. Ben je geïnteresseerd, schrijf dan zo vlug mogelijk en ten laatste op 15 oktober 2003 in hij de wijkmeesters van KWB of rechtstreeks bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 - tel 03/ 315.92.09 - e-mail jos-van-bavel@skynet.be . (jaf)

Gezinsdag van de Klimtoren MEERLE - Op zondag 12 oktober nodigt de

Oudervereniging van basisschool De Klimtoren iedereen uit haar op haar 7e Gezinsdag. Geen boswandeling dit jaar, wel een dorpswandeling in het centrum van Meerle met onderweg allerlei opdrachtjes en spelletjes. Het thema van ditjaar is: 'De Olympische Spelen'. Tussen 13.00 en 14.00 uur kan je starten aan de parochiezaal. De deelnameprijs bedraagt € 1 per persoon. Na afloop van de wandeling kan iedereen in de zaal iets drinken en sniullen van de pannenkoeken, hotdogs en/of soep. In de harmoniezaal kunnen de kinderen ondertussen volksspelen doen. Naar goede gewoonte komt de opbrengst volledig ten goede van De Klimtoren. Graag inschrijven bij de leden van het ouder comité van de school. Inlichtingen en inschrijvingen: May Meeusen, Heibergstraat 30-tel: 03/ 315.93.22 (jaf)

Sluikstort?

Café Mangé, Goed en goedkoop

Siiu/.s gci/iInlc 11/t1 stoot 0/) Cï het terrein on c/niiluiiideI '1 lonneke in Mcc rledoip een container. Daarin kunnen de inwoners van Meerle hun papier en karton kwijt. In grote hoeveelheden bijeengebracht, brengt papier en karton nog een centje op. De opbrengst gaat volledig naar een vereniging voor jonge kankerpatiënten. So,fa,; so good, en lange tijd werkte het systeem ook behoorlijk. Misschien dat er al eens iets anders tussenzat dan papierafi'al, maar niet overdreven. Dat veranderde echter geleidelijk. Blijkbaar denken sommigen dat als er een container staat voor papier, dat ze er gelijk hun ander afval mogen deponeren. Het leek soms wel groot huisvuil. Bakken, emmers, stoelen, huisvuil. Enkele weken terug, ter gelegenheid van groot huisvuil, werd alles netjes opgeruimd. Helaas, een dag later stonden er alweer een paar huisvuilzakken en ander(' rommel. Zelfs een afgedankte autobatterj. Het is geen zicht en het hoort niet, het is puur sluikstorten. De uitbaters van de drankenhandel overwegen nu onl de container voorgoed weg te halen. Jammer voor het goede doel en ook jammer voor de inwoners van Meerle. Zij moeten hun papier maar weer bewaren tot het wordt opgehaald of ze moeten het naar het con tainerpark brengen. Het oude liedje; velen moeten boeten voor de smneerlapperij van enkelen. Triest. (jaf)

MEERLE - Bijna iedereen kent dat gevoel wel, zo na een werkweek op vrijdagavond thuis komen en het weekend kan beginnen. Maar eerst moet er nog gekookt worden, afrui men, afwassen enz.... en dat vraagt nog wat moeite en tijd. Op vrijdag 17 oktober 2003 wilde KWB het een keertje van je overnemen, zodat je onmiddellijk aan het weekend kan beginnen. Vanaf 19.00u. nodigt De K.W.B iedereen uit in de parochiezaal, voor de gelegenheid omgedoopt tot eetcafé 'Café Mangé', te komen eten met familie, vrienden of kennissen. Op het menu: verse soep, een bord lekkere spaghetti of fricassee met brood, een ijsje als nagerechi Tussendoor zal er wat leuks te zien zijn in het café. Er wordt ook kinderaniniatie voorzien zodat ouderen rustig kunnen hijpraten. Tegelijk wordt het KWB jaarprogramrna op ludieke manier toegelicht. Dit allemaal voor de prijs van slechts 8 € per persoon, voor kinderen onder de 12 jaar slechts 5 € per kind (drank niet inbegrepen). Doe jezelf ofje gezin een plezier en schrijfje ten laatste in op 12-10-03 bij een K.W.B. bestuurslid of telefonisch hij: Fons Pauwels - tel. 03/ 315.90.54 of Ronny Pijpers - tel. 03/315.47.62 (jaf) 51


E3IRIE10121m10

Sportuieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Mindei -hout Tel.: 03-3 14.66.28 Eniail: rene.laurijssen @ belgacom.net

Masters Weitmeisterschaft in St.-Johann (Tirol)

Bakkersvrouw Gerinaine Meulders drie trofeeën rijker SANKT JOHANN / WORTEL - Van onze correspondent ter plaatse! Een wondermooi skioord tijdens de bekoorlijke wintermaanden, een wandelparadijs gedurende de prachtige zomertijd. Ook klimfanaten en jodelaars komen ruim aan hun trekken in dit bij uitstek toeristisch stadje van 7000 inwoners. Maar wie haalt het in zijn hoofd om daar te gaan fietsen daar Oostenrijk toch zeker niet als een wielerland kan bestempeld worden. Bij nader inzien toch niet zo'n gek idee, want men kan er wel degelijk aardig met de tweewieler rondtrekken. Zo stevenden een achttal Hoogstraatse wielertoeristen richting Tirol om daar het Wereldkampioenschap voor Masters te gaan betwisten. Niet voor de eerste keer trouwens, een aantal onder hen zijn niet aan hun proefstuk toe en halen eikjaar hun rugnummer af en koppelen de inspanning aan de ontspanning, want hun partners zijn ook van de partij. Voor de 9de maal reeds wordt in St.Johann dit wereldkampioenschap georganiseerd, andere kapers kwamen op de kust, maar de Organisatie is daar zo perfect dat men nog niet aan verhuizen denkt. Deze Organisatie loopt over verscheidene dagen en honderden wielerliefhebbers uit alle hoeken van de wereld - 45 nationaliteiten verschenen

aan de start - maken van deze Organisatie iets aparts. Eenmaal geproefd, kom je gegarandeerd terug. Rijk aan prijzengeld word je er zeker niet van. De eerste twintig uit elke reeks ontvangen een beker. Zo kwam Germaine Meulders, een gedreven wielertoeriste en rechterhand van bakker Vermeersch uit Wortel, met drie "Pokale" huiswaarts. Zij behaalde respectievelijk een 17de, 19de en een 7de plaats in de tijdrit. Van een sportieve dame gesproken! (rel)

Uitslagen Dré Laurijssen: 1 l' en 42 plaats, Dré Onincx: 22', Sus Aerts: 38e en 52. Jan Schrauwen: 42, Marcel Aernouts: gevallen, Chris Geerts: 13 en 32 en Germaine Meulders: 1 7. 19" en 7 ` plaats.

Verstandhouding der Noorderkempen Veidritkalender voor Wielertoeristen en Cyclosportieven Zaterdag 4 oktober: Lille - parcours "Poeyelheide" - H. Vermciren - 014 88 23 34 Zondag 12 oktober: Overbroek - Café "De Witte" —03. 313 86 70 Zaterdag 18 oktober: Essen-Heikant: Moerkantsebaan 139— W.Merks —03 667 48 09 Zaterdag 25 oktober: Essen-Horendonk - Van Der Mast, Kraaienherg - R. Lambrechts — 03 667 7700

Zaterdag 1 november: Wemeldinge (Ned.)Camping "Klein SteIle" — M. Stroosnijder — 0031 113622442 Zondag 9 november: Strijbeek (Ned.) - Café "Oud Strijbeek" - A. Van Boxel - 0031 765614129 Zaterdag 22 november: Meer - Kantine "Visclub De Mosten" - W. Schalk —03 315 0401 Zondag 23 november: Meer - Kantine "Visclub De Mosten" —J. Van Dun — 03 315 8451 Zaterdag 13 december: Wuustwezel: - Kantine "Crossterrein" - C. Vissers —03 669 73 11 Zaterdag 27 december: Hallaar - Voethalterrein "Molenzonen" - Fr. Ceulemans —015 2467 55 Zondag 4 januari: Calder (Ned.) Rijsbcrgsebaan 12 - J. Jansen 0031 765963426 Zaterdag 17januari: Meer— Kantine "Visciub De Mosten" - A. Lauryssen —03 314 73 58 Zondag 18januari: Meer - Kantine "Visclub De Mosten" C.Geerts —03 31435 31

Kalender Mountain bike wedstrijden Zaterdag 4 oktober: Liiie—" Poeyeiheide' - H. Vermeiren —014 88 23 34

Zondag 1 november: Wemeldinge (Ned.) Camping "Klein Steile" - M. Stroosnijder 0031 113622142 Zondag 23 november: Meer - De Mosten W.Schalk-03 315 0401 Zondag 4 januari: Galder (Ned.) Rijshergsebaan 12 - J.Jansen — 0031 765963426 Zondag 18 januari Meer - De Mustcn - Dré 1 .rnirynen 03 314 73 58

Gerinaine Meulders zo fris als een hoentje na de inspanning.

Starturen om 10 uur, uitgezonderd Lille om 16.15 uur en Wemeldinge 11 uur. De deelnemers starten in twee reeksen: -40 en +40 jaar en er wordt een klassement opgemaakt over alle vijf de wedstrijden.

52


HVV heeft cle start gemist In hei kader van een superdrukke hesiweek ging de match op Spouwen-Moperingen eigenlijk een beetje ongemerkt voorbij. De HVV-jongens speelden er een matte wedstrijd die op enkele minuten van het einde met 1 - 0 verloren werd. HVV miste de weinige kansen die er kwamen en toen men op het eiude niet tevreden was met 00 kwam die éne tegenaanval die de thuisploeg de volle inzet opleverde. Tegen eersteklasser Westerlo toonden de roodwitten hun mogelijkheden. Voor een vol huis liep HVV 2 - 0 ut, doch met de rnatch tegen 1 .eopoldsburg in het achterhoofd werd er na de rust verder gevoetbald met een praktisch volledig rescrven-elftal en dat mag je juist tegen Brogno, ('hris Janssens en een aantal buitenlandse protvoetha]lers niet doen, zodat er uiteindelijk nog een zware 2-6 op het bord kwam. De eerste eigenlijke wedstrijd in het nieuwe stadion leverde zonder meer een spektakelstuk van de bovenste plank. HVV was tijdens de eerste helft niet goed bij de les en de Limburgers maakten hiervan dankbaar gebruik om tot 0 - 2 uit te lopen. Een vroeg penaltydoelpunt zette HVV schijnbaar in een verloren positie, doch een sterke tweede helft beloonde de roodwitten met één punt. Een punt gewonnen of twee verloren? Wie een 0— 3 situatie kan keren, is meestal wel tevreden en dat was men dus ook in de HVVrangen. De verplaatsing naar Diest kon ook niet als een zacht eitje bestempeld worden. Diest, dat nog geen enkel punt verloren had, geraakte voor eigen publiek niet voorbij de roodwitten die na een moeilijke wedstrijd tweemaal de achterstand konden ophalen, wat resulteerde in een 2 - 2 gelijkspel. Wanneer men het nuchter bekijkt, moet men echter toegeven dat 2 op 9 niet van die aard is om de vlaggen te doen wapperen! (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 27 september 20.00 u. Hoogstraten VV - Lille Zondag 5 oktober 15.00 u. Witgoor - Hoogstraten VV Zondag 12 oktober 15.00 u. Wuustwezel - Hoogstraten VV Zaterdag 18 oktober 20.00 u. Hoogstraten VV - Berkenbos Zondag 26 oktober 15.00 u. Millen - Hoogstraten VV

'S BOSCHSTRAAT Hoogstraten Hoogstraten had een strategische ligging aan de weg van Antwerpen naar Breda, 's Hertogenbosch en de Hanzesteden verder op in Nederland en Duitsland. Daarom was Hoogstraten een geschikte pleister- en rnarktplaats. De brede Vrijheid splitste zich naar Breda en naar 's Hertogenbosch via B aarle-Hertog.

Hoopgevende start voor KFC Meer Voorhet eerst in drie aarslaagde KFCMeerer in zijn openingswedstrijd tot een goed einde te brengen en zo mag mcii zeker het beste voor de

Brecht SK - KFC Meer Tegen een thuisploeg, vorig jaar nog actief in tweede provinciale, zou het geen gezondheids-

.sss toekomst verhopen want een goede start is nooit te versmaden. KFC Meer - O.L.Essen 2-0 Van bij de start nam Meer het heft in handen en verzilverde dit overwicht in de 9de minuut reeds via Schopenhouer na een perfecte voorzet van Jan Aerts. Gans de eerste helft toonde de thuisploeg een duidelijk overwicht en kopballen van Nick Jansen, Schopenhouer en een schot van Jan Aerts verdienden een beter lot. Na de rust aanvankelijk hetzelfde spelbeeld en Ringo Jacobs bedreigde de bezoekende doelman zonder positief resultaat. In het laatste kwartier werd wat stoom van de ketel gelaten en dit liet Essen toe meer in de wedstrijd te komen. Doelman Van Gestel ondervond echter geen enkele dreiging en een secure verdediging onder leiding van Chris Maes gaf geen krimp. Na knap voorbereidend werk van Nick Jansen legde Schopenhouer in de eindfase de 2 - 0 cijfers vast.

wandelingetje worden. Dat had men wel duidelijk begrepen, maar een uiterst gemotiveerd Meer is tot veel in staat en dat liet het ook blijken. Via Schopenhouer, Soffers en Sander Laurijssen zorgden de bezoekers voor het meeste gevaar. Vooral Laurijssen viel op door zijn hoog storingswerk en zowat alle duels vielen in zijn voordeel uit. De eerste tien minuten van de tweede helft kwamen de gastheren opzetten en Kossih (ex-Hoogstraten VV) bedreigde keeper Van Gestel zonder resultaat. Nick Jansen knalde nadien vanuit de tweede lijn maar zijn schot ontmoette de lat. Het niveau van de wedstrijd daalde zienderogen en beide ploegen schenen tevreden met een doelpuntloos gelijkspel. Scheidsrechter Heyleri trok geel voor Segers. Bleyen en Kossih van SK Brecht en voor Dirk Boeren wegens protest. (rel)

Wedstrijden Zaterdag 27 september 16.00 u. KFC Meer Brassehaat Zondag 5 oktober 15.00 u. KFC Meer— KFC Halle Zondag 12 oktober 15.00 u. Oelegem KFC Meer Zondag 19 oktober 15.00 u.KFC Meer Luchthalboys Zondag 26 oktober 15.00 u. Zandvliet KFC Meer -

Sportdienst Hoogstraten

Sportkriebelfestival

-

Ben je tussen 10 en 18 jaar en heb je zin in: airtracktumbling, BMX, boogschieten, circusinitiatie, fietsen op rollen, fitness, hindernisparcours, ijsschaatsen. in Ii neskaten. kajak (zwembrevet verplicht), katapultschieten, kickboards, klimmuur, gevechtssporten, dans,, korfbal, mountainhike, rugby, schermen, speedball, speleobox, streetsoccer, tafeltennis, touwtrekken, trampolinespringen, unihoc, rafting (zwembrevet verplicht), dan mag je niet meer twijfelen om je in te schrijven en dit kan op de Sportdienst Hoogstraten tot 25 september. Dit festival heeft plaats op zaterdag 11 oktober van 10 uur tot 16.30 uur in het Blososportcentrum te Herentals. De deelnameprijs bedraagt • 7 en vanuit de gemeente wordt voor busvervoer gezorgd. Info: Sportdienst, Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. tel. 03 340 19 51, e-mail sport@hoogstraten.be

-

-

LINDENDREEF Hoogstraten De verbinding tussen kerk en kasteel werd aangelegd op een verhoging dwars door de vallei van de Kasteelbeek. Tot 1603 bestond de aanplanting uit eiken; vandaar de oudste benaming 'Ekelendijk' of 'Dijk'. Nadien werden er linden aangeplant en veranderde de benaming in 'Lindendijk'. Tot 1817 was de 'Lindendijk' een privé weg.

53


Historische aftrap voor Hoogstraten VV Met de handen in het haar heeft men gezeten m 1 IVV-kringcn toen bekend gemaakt werd dat ht terrein op de Thijsakker van bestemming zou veranderen. Een nieuwe lokatie zou gezocht moeten worden en voorzien van de nodige infrastructuur. In de Katelijnestraat op de velden van het Klein Seminaric speelden de jeugdploegen sinds enkele jaren hun partijen, maar een nieuw stadion bouwen zou meer voeten in de aarde hebben. En had men daar nog de moed en de financies voor? Dank zij het initiatief van CarI Lanslots blijft HVV voortbestaan en volgens voorzitter Michoel verdient hij voor eeuwig een gouden stoel in het centrum van de hoofdtribune. Na de laatste match van vorig seizoen, drie maanden geleden, sloeg een schare van medewerkers de handen in elkaar en in een mum van tijd maar met veel zweet en evenveel tranen verrees een spiksplinternieuwe voetbaltempel waar HVV terecht fier op mag zijn. Westerlo, met zijn fanionteam, ging gretig in op liet HVV-aanbod om de openingsmatch tegen het lokale team te betwisten en Gert Verheyen, ex-HVV en FC Brugge-vedette, ging graag in op het voorstel om de aftrap te komen geven. Het werd een propagandawedstrijd gekruid met acht doelpunten. In een mum van tijd stonden de bezoekers uit eerste klasse met 2-0 in het krijt. Nog voor de rust wezen de bordjes een gelijke stand. Langzamerhand kwam de klasse boven met een 2-6 einduitslag als gevolg. Veel volk en dito enthousiasme maakten van deze galawedstrijd iets bijzonders. In de competitie heeft men de goeide draai nog niet helemaal gevonden maar hij HVV staat het moreel op zenit! (rel)

II

helesuliuj e genodigdeit luisterde geboeid noor hei reluas ron voorzitter Michoel.

i t.

•

a-

Met ingehouden adem en trillende handen hanteerden Cari Lanslots en voorzitter Jan Michoel de schaar en verklaarden het stadion voor geopend.

n-

Onder het toeziende oog van beide kapiteins en scheidsrechter trapt Gert de galainatch op gang. 54

Girt Ver/te velt look t heiri i noor dc middenstĂŻp maar een interviewtje vooraf mocht niet ontbreken.


KICHER KARCHER

0 • > J1

w.

De HVV-jeugd bleef niet ten achter en de liefdevolle kleuren rood en wit staken tl af tegen de groene grasmat.

115

KRCHER KARCHER

RGFj K4RCHR

L

DR. VERSMISSENSTRAAT Hoogstraten Na een praktijk in Westerlo en Ganshoren en een dienst als legerdokter in de Eerste Wereldoorlog, huwde dokter Hendrik VersnĂŻissen (1879-1966) in 1919 en vestigde hij zich in Hoogstraten. Als een echte plattelandsdokter werd hij zeer gewaardeerd omwille van zijn veel zijdige bekwaamheid en nog meer om zijn menslievendheid. Hij was bovendien schrijver van in totaal 91 gedichte,nbiindt-K en verhalen. In 19/9 werd een Hendrik Versmissenmonument onthuld in het H. BloedRozenkranspark.

En het oog van de keniiers zag dat het goed was.


VNA Wortel Na de behoorlijke oefenwedstrijden hadden we ons de openingswedstrijd op het veld van Flandria Ravels anders voorgesteld. En het begin was Flandria tweemaal gevaarlijk, maar ook de blauw-witten kregen twee grote kansen. Aanvankelijk was ons veldspel goed maar de thuisspelers plooiden massaal terug en dreigden met snelle tegenaanvallen, die vlak voor de rust resulteerden in een 1 —0 stand. Direct na de pauze werd Sven Meyvis met een tweede gele kaart uitgesloten. Hans van Opstal trapte nog mooi op de paal. Wanneer doelman Nick Mertens de te hoog en foutief opgeheven voet van een aanvaller raakte, floot de scheidsrechter tot verrassing van vriend en tegenstander voor strafschop en onze doelman werd uitgesloten. Ondanks de numerieke minderheid - 9 tegen Ii - werd VNA nu beter en na een mooie aanval scoorde Dave Verschueren de aansluitingstreffer ( 2 — 1). Spijtig werd een slechte voorzet onderschept (3 - 1) en was de wedstrijd gespeeld. Dan kwam Poederlee op bezoek. Na enkele minuten werd een mooi kopbaldoelpunt van Peter Mertens om onbekende reden afgekeurd. Tot aan de rust zagen we een gelijkopgaande partij met veel duels en fouten zonder veel kansen. In de zestigste minuut benutte Kurt Haest de zoveelste vrijschop. Poederlee had te veel kruit verschoten. Pieter Donckers en Peter Martens kregen ieder nog twee reuzekansen. Peter Mertens nam dan in de tachtigste minuut alle twijfels weg. Alles samen een ruim verdiende overwinning (2-0). Tegen Berlaar maakte Kurt Haest na 15 minuten met een ver schot een prachtig doelpunt. De blauw-witten vonden echter nooit een antwoord op de verre en goede ballen. De bezoekers maakten nog 2 doelpunten waarvan het tweede in geschenkverpakking. De trainer bracht na de rust twee nieuwe spelers in, maar dit bracht weinig verbetering. Nick Mertens had nog een knappe redding in huis, maar moest zich in de zestigste minuut door een vrijschop gewonnen geven. Even was er hoop wanneer Jef Janssen na aandringen van Ronny Verheyen er 2-3 van maakte. Meer zat er niet in en de zege ging verdiend naar Berlaar.

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren

a57wƒHjL

Erkende dealer voor de Noorderkempen.

STOFFELS

Wedstrijden: Zondag 5 oktober 15.00 u. Molenkring - VNA Wortel 12 oktober 15.00 u. VNA Wortel - Pulle 19 oktober 15.00 u. Massenhoven - VNA Wortel 25 oktober 15.00 u. VNA Wortel - Schilcle

MOTOR

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 4115 - Fax 03 314 14 20

Minderhout VV Geen dendeiende competitieaanhcf voor de grocnss itten mei direct een verloren en een gewonnen match. Punten sprokkelen in het begin van de competitie is zonder twijfel van groot belang voor het geloof in eigen kunnen en leuk voor de supporters. Zandvliet - Minderhout VV 3 - 1 Een te duchten tegenstander die polderjongens die zonder twijfel de top vijf in het klassement ambiëren. Reeds na vijf minuten wist MVV hoe laat het was toen Sebrechts liet een lage schuiver raak trof. De thuisploeg bleef de hoogste noten blazen doch het was MVV dat de gelijkmaker nette langs Raf Van Dyck in de 25ste minuut. Een stand die tot aan dc rust niet meer veranderde. Het eerste kwartier van de tweede helft goed stand houden en dan zit er misschien wel een puntje in. Tot dan klopte het scenario volkomen, maar in de 65ste min. even concentratieverlies en 2 - 1. Bart en nadien Nick Wilmsen probeerden nog de gelijkmaker te forceren maar het waren integendeel de gastheren die vijf minuten voor affluiten het MVV-vonnis bezegelden. Minderhout VV - Exc.Essen 1 - 0 Kermiszondag en dan moet er normalerwijze gevierd worden! MVV had de boodschap duidelijk begrepen en Jan De Roover miste van een haartje het doel. In de 1 8de minuut een schitterende combinatie en Dries Van Bavel zorgde voor het orgelpunt. 1 - 0. De thuisploeg drukte door en kwam nog verscheidene malen ei zo na tot scoren. Aanvankelijk hetzelfde spelheeld in de tweede helft alhoewel de bezoekers zich uiterst gevaarlijk toonden hij hoekschoppen. Doelman Gunther Jacobs moest zich meermaals reppen om zijn kooi zuiver te houden en Nick Wilmsen zorgde voor assistentie. Uiteindelijk bleven de drie puntjes hij de kermisvierders, een krappe maar ruim verdiende zege. (rel)

Wedstrijden Zondag 28 september: Minderhout VV - Horendonk Zondag S oktober: 15.00 u. Putte SK - Minderhout VV Zondag 12 oktober: 15.00 u. Minderhout VV - Wildert Zondag 19 oktober: 15.00 u.Ol. Essen - Minderhout VV Zondag 26 oktober: 15.00 u. Minderhout VV - Brecht

56

*

(Q (t

CP1

(

QV


gildenleven & schuttersnieuws Frans Snijders, tel. 03/3 14.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

GROTE KRUISBOOG Bondsschieting Meer

Bondsschieting Loenhout

Aan de voorlaatste bondsschieting met de grote kruisboog namen er te Meer 198 schutters deel. Slechts een schutter. Jan Vercouwen uit Sprundel, behaalde het maximum der punten

Aan de negende en laatste hondsschieting met de grote kruishoog, gehouden te Loenhout, namen er 196 schutters deel. Negen schutters waren de koplopers in de Ere reeks. Allen eindigden zij op 35 punten.

Jan dus op de eerste plaats in de uitslag en hij legde uiteraard ook beslag op de rozenprijs in deze Ere reeks. Ron Vermeiren, Jan Laurijssen en André Bols, alle drie uit Wortel, Dirk Brosens, Gery Dockx, Jimmy Baelemans en Vicky Rombouts alle vier uit Meer, Koen 1-Iendrickx uit Minderhout en tenslotte Frans Aarts uit Sprundel schoten allen 35 op 36. Jan Rombouts uit Meer was de eerste van 20 schutters die eindigden op 34 punten. Jorge Blockx, een aankomend talent uit Hoogstraten, behaalde in de A-reeks de dubbelslag. Hij schoot Voor de eerste maal 36 op36 goed dus voor een eerste plaats en de rozenprijs. Fons Van Hasselt uit Loenhout, J05 Jacobs uit Meer en Kees Pellens uit Rijsbergen eindigden op 35 punten. 34 punten werden er geschoten door Jef Joris uit Hoogstraten, Anita Hendrickx en Mark Van Lisdonck uit Castelré, door Hans Joosen uit Minderhout, door Jan en Sarah Verschueren uit Meerle en door Frans Van Hasselt uit Loenhout. Alois Dekkers uit Minderhout was de eerste van zes schutters die afsloten op 33 punten. Lang was het geleden dat Gust Vermeiren uit Minderhout 34 schoot, voorwaar zijn beste uitslag van dit seizoen. Bovendien legde hij beslag op de rozenprijs dankzij het beste kampschot. Ludo Govaerts uit Minderhout. Jos Schrijvers uit Hoogstraten en Willy Gorrens uit Wortel eindigden op 33 punten. Jan Lenaerts, ook al uit Minderhout, was de eerste van acht schutters die 32 punten schoten.

De schutters die slechts een punt misten waren: Frie Konings en Jan Vergouwen uit het Nederlandse Sprundel, Wim Druyts uit Wortel, Jef Servaes uit Hoogstraten. Jan Van Hasselt uit Loenhout. Vicky Rombouts uit Meer, Adri Vermeiren uit Meerle, Lex Jansen uit Minderhout en Frank Pellens uit Rijsbergen. Frie Konings uit Sprundel kampte het beste voor de rozenprijs. Verder in de uitslag staan er maar liefst II schutters die 34 punten behaalden. In de A-reeks waren Marcel Swaenen uit Wortel en Jos Bastiaansen uit Meerle evenwaardig met 35 punten. J05 kampte het beste voor de rozenprijs. Frans Van Hasselt uit Loenhout. Lief Sprangers uit Meer en Fons Paulussen uit Minderhout schoten alle drie 34 punten. Fons Van Hasselt uit Loenhout was de eerste van 11 schutters die eindigden op 33 punten. Jack Broos uit Castelré en Con Verhuist uit Meerle schoten in de B-reeks eiks 33 punten. Bovendien kampte Jack het beste voor de rozenprijs. Ludo Govaerts uit Minderhout. Bert Nooren en Jack Baselier uit Rijsbergen, Chris Quirijnen uit Castelré. Ludo Bogaerts, René Van Dijck en Karel Anthonissen alle drie uit Loenhout, Mark Rameysen uit Wortel en tenslotte Jos Schrijvers uit Hoogstraten behaalden allen 32 punten. Gust Mertens uit Castelré was de eerste van zeven schutters die afsioten op 31 punten.

Woninginrichting

7 Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

- Gordijnen en overgordijtien - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleclen,

lopers, enz.

5choonheidsa[on Lieve De 9vfee$ter £argeebcrg 30 - 2323 Wortet 03 /314.55J5 nktap afspraak.- Oobij '0 ttuL

getaatverzorging - !7v(anicure . Pedicitre Ont/larieigen . 7i'[aquif[age

141

Bloedstollend 2° zestal te Wortel De schutters met de grote kruisboog betwisten hun tweede zestal te Wortel. Aan een tweede zestal mogen geen ereschutters deelnemen. Negen gilden met telkens zes schutters bepaalden met het laatste schot de eindzege. In de eerste van zes ronden nam Loenhout met Dirk Vermeiren de leiding met 32 plinten. Wortel, Meerle, Minderhout en Meer behaalden 31 punten. In de tweede ronde schoot Bert Eelen Meer op voorsprong met 34 punten. Wortel, Meerle en Minderhout schoten elks 32 punten. In de derde ronde bleef Meer bevestigen. Vader Paul Eelen deed voor zoon Bert niet onder. Ook hij schoot 34 punten. Sprundel en Meerle schoten 32 punten. Halfweg wedstrijd had Meer een tussentotaal van 99 punten. Meerle volgde op vier punten. In de vierde ronde kwam Minderhout plots op het voorplan. Ludo Govaerts schoot 33 punten evenals Mark Ranieysen voor Wortel. Minderhout speelde hierdoor haasje over met Meerle en kwam op een tweede plaats met slechts drie punten achterstand op Meer. In de vijfde ronde gebeurde er de kentering in deze wedstrijd. Loenhout, met hoofdman Frans Van Hasselt, behaalde 34 punten. Rijshergen, Minderhout en Hoogstraten behaalden 33 punten. Meer moest afhaken. Na deze vijfde ronde stond Minderhout aan de leiding met 160 punten voor Wortel en Meer met 158 punten. De andere gilden leken niet meer in aanmerking te kunnen komen voor de eindzege. Bloedstollend ging het eraan toe in de laatste ronde. Schot per schot werden de punten geteld. Na drie schoten stond Minderhout nog een punt voor op Wortel en Meer. Uiteindelijk won Meer met het miniemste verschil, met slechts een punt. In de einduitslag behaalde Meer de zege met 192 punten voor Minderhout met 191. Een gedeelde derde plaats was er voor Loenhout en Wortel met 188 punten. Een gedeelde vijfde plaats met 186 punten werd er geschoten door de gilden van Meerle, Hoogstraten en Castelré. Sprundel behaalde 183 punten voor Rijsbergen met 180 punten. Van al de schutters die vier rozen op zes schoten kampte Fons Van Hasselt, de koning van Loenhout, het beste voor de rozenprijs. 57


De kampioenen op 61 meter

1 /

1

IL

1

4 .»

Na de iattte hundssehieting wcid er druk geteld voor het persoonlijk kampioenschap. In de Ere reeks werd André Bols uit Wortel toch nog enigszins onverwacht kampioen maar het is natuurlijk nog steeds zo dat aan de meet de prijzen worden gegeven.

André Bols overgelukkig met de kampioenstitel in de Ere reeks. Hij behaalde de titel met 276 punten. Gerv Dockx uit Meer en Alex Jansen uit Minderhout waren evenwaardig met 275 punten. Jan Vergouwen uit Sprundel en Tim Dekkers uit Meer schoten elk 274 punten.

Ook in de A-reeks moesi er 0/) iie laatste bondsschietin gen te Meer en Loenhout de beslissing vallen. Uiteindelijk werd Lief Sprangers uit Meer kampioene met 265 punten. Fons Van Hasselt uit Loenhout en Jessica Rombouts uit Meer deelden de tweede plaats met 264 punten. Bert Eelen, ook al uit Meer, en Jan Verschueren uit Meerle eindigden op 260 punten. In de B-reeks kan Castelré een kampioen vieren. Dannv Van Dun behaalde deze titel met 249 punten. Jan Lenaerts uit Minder-

110111 beIuuiILic iii Zijl/ c(r!t SLIliIticrvjnar 246 punten voor Gust Vermeiren, ook uit Minderhout met 244 punten. Jaak Broos uit Castelré eindigde op 243 punten voor Frans Van Dtjck uit Loenhout en Ludo Govaerts uit Minderhout met 242 punten.

Per ploeg werd Meer gildenkampioen met 1651 punten voor Wortel met 1632. Meerle werd derde met 1630 punten voor Hoogstraten (1625), Loenhout (1623), Minderhout (1620), Sprundel (1599), Rijsbergen (1569) en tenslotte Castelré (1586).

KLEINE KRUISBOOG Bondsschieting Hoogstraten In totaal 118 schutters namen er met de kleine kruisboog deel aan de laatste bondsschieting welke gehouden werd te Hoogstraten. Enkel Adri Vermeiren uit Meerle behaalde als enige van alle deelnemers het maximum der punten zijnde 120 op 120. Adri dus op een eerste plaats in de Ere reeks en bovendien ook winnaar van de rozenprijs. O.a. Gust Brosens uit Meerle schoot 119 punten. Kurt Van De Locht uit Meer behaalde de eerste plaats en de rozenprijs in de A-reeks met 116 punten, geschoten met negen rozen. Paul Geudens uit Meer sloot af op 115. Ellen Verschueren uit Meerle behaalde 114 punten. Staf Van Herck uit Meerle moest genoegen nemen met 113 punten. Eddy Lenaerts uit Meer schoot 116 punten in de B-reeks. An Gij sbregts uit Meerle behaalde als enige 115 punten. Zij kampte met 8 rozen het 58

beste voor de rozenprijs. Margot Jansen, ook uit Meerle, schoot 114 punten. In de C —reeks won Cor Van Gils uit Meer de eerste plaats en de rozenprijs met 116 punten. Ploegmaat Patrick Wittenberg schoot 114. In de D-afdeling behaalde Jos Schrijvers uit Hoogstraten als enige 115 punten. Kampioenschap kleine kruisboog Aangezien er nog voor diverse ereplaatsen gekampt moet worden bij de kleine kruisboog geven wij u alvast dit kleine overzicht van de verschillende reeksen. In een volgend nummer besteden we aan dit kampioenschap meer aandacht. Kampioenen Ere reeks: Gust Brosens uit Meerle A-reeks: Kurt Van De Locht Meer B-reeks Frank Roeien Wuustwezel C-reeks: Patrick Wittenberg Meer

MAXBURG Meer De familie Van den Bergh was een handelsfamilie in Antwerpen die als scheepsmakelaar, wisselagent en stoker een groot fortuin vergaard had. Max Van den Bergh kocht in 1853 in Meer een boerderij met landerijen. De oude hoeve werd afgebroken en in de plaats kwam een mooi kasteel. In de 'Meeren' rondom werden waterlopen getrokken om de landerijen vruchtbaar te maken.

D- reeks: Karel Hinsen Rijkevorsel Dames: Dianne Verheyen Meerle Juniors: Ellen Verschueren Meerle Seniors: Jan Roeien Senior Wuustwezel Per ploeg: Meer met 5594 punten.


Koningsschieting te Meer De kleine kruisboog uit Meer schoot haar driejaarlijkse koningsschieting. De genodigden verzamelden omstreeks 13.00 uur in het lokaal zaal Victoria om van daaruit op te stappen naar het feestrerrein. Om 13.30 uur vertrok men vanuit het lokaal naar het terrein waar de 18 meter hoge schutsboom stond opgesteld. Daar aangekomen heette hoofdman Fons Van Aperen allen welkom, ontdeed aftredende koning John Theeuns van de koningsbreuk en bevestigde de beurs voor geldelijke giften aan de schutsboom.

Eerst kregen de genodigden de kans om een ereschot te doen. Enkele schampschoten waren echter niet voldoende om de vogel te doen vallen. Dan was het de beurt aan de eigen schutters. Geen enkele van de 17 schutters kon echter de

vogel voldoende raken om hem te doen vallen in de eerste ronde. In de daaropvolgende ronde schoot Frans Van de Locht de vogel naar beneden. Frans betaalde echter 20 euro als afkoopsom. In de derde ronde viel de vogel driemaal van zijn hoge plaats door Peter Snoeys, Frans Van De Locht opnieuw en Henk Jansen. Bij de volgende kampheurt kon geen enkele van deze drie schutters de vogel opnieuw doen vallen zodat er een nieuwe ronde diende te beginnen. In deze vierde ronde viel de vogel nogmaals driemaal opnieuw door Peter Snoeys, Frans Van De Locht en door Patrick Wittenberg. De latere kampronde bracht opnieuw geen beslissing zodat weerom alles te herdoen was. to de vijfde ronde knalde Peter Snoeys nog maar eens de vogel naar beneden. Nancy Van Dun, lokaalhouder Jan Meyvis en ook Gust TobĂŠ volgden dit voorbeeld. Nu lukte het wel: Peter Snoeys schoot in de kampronde als enige de vogel naar beneden. Hij trad toe naar de breuk, legde er de rechterhand op en verklaarde aan hoofdman Fons Van Aperen dat hij het ambt van koning aanvaarde. Na de felicitaties bracht fanfare Sinte Rosalia een muzikale groet aan de nieuwe koning waarna allen in optocht terug togen naar de Victoria. Het feest van de Verenigde Vrienden voor hun nieuwe koning, Peter Snoeys, kon beginnen.

bak~ FAXEN

MFC

LASERPRINTERS

1 )

FAXT84

MFC 580

HLI430L

Gewoon papier 9.600 bps 100 kiesnummers Telefoon

Kleurenfax printerkopieerscanner USB/parallel

Laserprinter, 14ppm, 4Mb, 600 dpi, USB/parallel

SOFTCOMPUTER, Meerseweg 80b,

Volledig b('Othei assortiment in onze winkel 1

Tel: 031315.09.09 nfo@softcomputer.be www.softcomputer.be

59


NA TUUR

Bolks Heike

natuurpunte Vogeltrek Leden van de vogelwcrkgroep van Natuurpunt Markvallei reserveren de herfstmaanden vooral voor de vogeltrek. Ze bemannen tijdens de weekends, en in het hoogtepunt van de trek ook op weekdagen, een trektelpost in de omgeving van De Hees. Op die plaats hebben ze een goed uitzicht op de omgeving en kunnen ze de vogels al van ver waarnemen. Visuele waarneming is belangrijk, maar de geluiden die de vogels tijdens de trek maken zeggen dikwijls veel meer over hun identiteit. De waarnemingen worden

zorgvuldig genoteerd en nadien in een nationale databank opgeslagen. De gegevens zijn het onderwerp van heel wat studiewerk. De weergesteidheid bepaalt in belangrijke mate het aantal trekvogels. Maar de trektellers laten zich niet door wat regen of vrieskou afschrikken. Goed ingeduffeld staan ze hun mannetje. In de maanden oktober en november zijn ze elk weekend present. Geïnteresseerd om het een keer mee te maken? Contacteer Stijn Leestmans (0479932112).

Hoe meer regen, hoe meer paddestoelen! Voor velen svas deie droic. warme. mediterrane" zomer één van de mooiste ooit. Paddestoelenliefhebbers zagen dit echter met lede ogen aan. Paddestoelen hebben een warme maar vooral vochtige bodem nodig om vruchtlichamen te kunnen vormen en dus tevoorschijn te komen. Zelfs de natste gebieden, die normaal gezien moeilijk toegankelijk zijn en waar altijd wel iets te vinden valt, waren deze zomer meestal kurkdroog. Een grote opluchting dus, nu het eindelijk is beginnen regenen. Na deze wekenlange droogte kan je natuurlijk niet verwachten dat er meteen paddestoelen uit de grond schieten. Om nog een bevredigend paddestoelenseizoen te krijgen mag het nog een paar weken blijven regenen. Eén paddestoel genoot wel zichtbaar van de hitte. Namelijk de zwaveizwam. Deze opvallende, fel geel gekleurde parasiet komt vooral voor op eiken, maar ook op andere loofbomen en

is op dit moment nog op vIc plaatsen te zien. De Vlaamse mycologen (mensen die inventariserend studiewerk verrichten om de kennis van de diversiteit aan paddestoelen en hun verspreiding in Vlaanderen te vergroten) blijven dit najaar hoopvol wachten op regen. Natuurpunt is actief bezig met de studie en inventarisatie van paddestoelen. Wie meer wil weten over paddestoelen of zin heeft om mee te werken aan inventarisaties kan altijd contact opnemen met: Roosmarijn Steeman Medewerker studie Tel.: 015-29 72 11 Natuurpunt Markvallei organiseert zondag S oktober een paddestoelenwandeling in Den Rooy in Meerle. Geïnteresseerden verzamelen om 9.00 uur aan de kerk in Meerle. Jack Govaerts wordt de mycoloog van dienst.

De zondagswandeling van de maand november vertrekt aan taverne Het Boiks Heike in het Rijkevorselse gehucht Bolk. De wandeling is een aanrader, alleen al omdat je nadien natuurlijk ook een bezoek aan de taverne kan brengen. In de omgeving van Bolk laat gids Jack Govaerts je kennismaken met een gevarieerd landschap. Ook dc bossen van Merksplas Kolonie liggen langsheen het wandeltraject. Op zondag 2 november verzamelen de wandelaars om 9 uur op de parking van het Boiks Heike. Nog op het programma: - 15 november: Dag van de Natuur: beheerwerkzaamheden - 22 november: dia-avond over Slovenië, om 20.00 uur in het Jan Spannenburgmuseurn. Verantwoordelijke: Wim Verschraegen - 7 december: zondagswandeling: De Strijheekse Heide, vertrek om 9.00 uur aan de kerk in Meerle. Verantwoordelijke: Jack Govaerts - 13 december: Dia-avond over Insecten (beroepsfotograaf Dick Klees), om 20.00 uur in het Jan Spannenburgmuseum. Verantwoor delijke: Wim Verschraegen

Velt - nieuws Bezoek aan Ecomat Zondag 5 oktober zet Ecomat, leverancier van allerhande bio-ecologische bouwmaterialen, zijn deuren wijdopen voor iedereen die geïnteresseerd is in milieuvriendelijke en duurzame bouwmaterialen voor toepassingen in en rond de woning. Velt-leden en andere belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een rondleiding. Speciaal voor de gelegenheid zijn, behalve de typische bouwmaterialen, ook installaties te bezichtigen voor zonne-energie en individuele waterzuivering. De rondleiding start om 11 uur. Samenkomst aan de ingang van Ecomat, Kwikaard 108 in Zoersel. Vooral inschrijven bij Jan Horsten, tel. 03 314 22 55. Mogelijkheid tot carpooling vanuit Hoogstraten. Samenkomst aan de kerk om 10.15 uur. Leden betalen 2,50 en niet-leden • 4.

Teelt en zaden Ieder najaar organiseert Velt voor leden en geïnteresseerden een gespreksavond rond het Velt-aanbod van biologische zaden onder leiding van Guy Augustijns. Tevens is dit de geleeoheid om ervaringen uit te wisseleti ovei muislukking en succes in de eigen moestuin. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 28 oktober. Aanvang om 20 uur in café De Velo, Peperstraat 2, Hoogstratcn. Toegang via Gelmeistraat of Vrijheid naast hegijnhof.

ZE


HOOGSTRAATSE KOPPEN

E.H. Jan Van Deyck, oud-pastoor van Meer en begeleider van de Chiro.

Eoio: Š Wendv Marynissen 61


KALENDER

Op stap in...

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich long voelen Waar longe mensen zich thuis voelen!

iY

Geopend: vrijdagaeond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 v, zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

HOOGSTRATEN

61

Zaterdag 27 september DAG VAN DE KLANT van 10 tot 18 uur, org. Unizo. CONCERT in het bejaardentehuis om 14 uur, org. St.-Cecilia.

Zaterdag 27 september tim 23 november

MEERSEL-DREEF Zondag 28 september

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

TENTOONSTELLING 'Verse kunst' in het stedelijk museum, begijnhof, woe. tlm zon. van 14 tot 17 uur.

MOTORRUN, hcpijlde inotorrit in dc omgeving, vertrek tussen 10 en 12 uur aan de Cahier.

Zondag 28 september

Maandag 20 oktober

KERMIS

CRM, eerste herfstwandeling, bijeenkomst aan het lokaal om 14.30 uur.

Zondag 28 en maandag 29 september MISSIEFEEST in zaal Pax, zondag vanaf 11.45 uur en maandag vanaf 13.30 uur (inschrijven voor eten), org. Missiekring.

Woensdag 1 oktober CD MAIRIAN van Elly Aerden en Florejan Verschueren, voorstelling in het Danstheater (Gravin Elisabethlaan 1) vanaf 19.30 uur, inkom gratis. CRM, bowling in Breebos, vertrek aan het lokaal om 14.30 uur

Vrijdag 3 oktober OVERZEE, muzikaal evenement van Florejan Verschueren, Sam Vloemans, Jan Chris Vinken en Stijn Norga om 20.30 uur in de begijnhotkerk, org. vzw De Laermolen en vzw Het Convent. Zondag 5 oktober TWEEDEHANDSBEURS van kinderkleding, speelgoed en uitzet, tussen 14 en 16 uur in zaal Pax, org. Gezinsbond. OPEN BEDRIJVENDAG, centrale info-plaats in veilinghallen, tussen 10 en 17 uur. ECOMAT, bedrijfsbezoek, vertrek aan de kerk om 10.15 uur, org. Velt.

Zaterdag 11 oktober KLANTENDAG, open deur en gratis proeven in de Wereldwinkel (Gelmelstraat 50) van 10 tot 17 uur.

Zondag 12 oktober WANDELEN in Florze-Sprimont, vertrek zaal Pax om 7.30 uur, org. Wandelclub De Noorderkempen. WANDELING 'Achterom' van Wandelciub Markdal, vertrek om 14 uur aan de Strafschool.

Maandag 13 oktober OPTREDEN van The Fondy Riverside Bullet Band om 20 uur in zaal St.-Cecilia, org. Marckriver Jazzclub.

Woensdag 15 oktober CRM, daguitstap naar Veurne en leper.

Vrijdag 17 oktober QUIZ in de kantine van HVV om 20 uur, inschrijven tot 4 okt. aan de balie van de bibliotheek in de Lindendreef, org. bibliotheek.

Zaterdag 18 oktober

Dinsdag 21 oktober MARKT in hei centrum (Vrijheid) van 8 uur tot 12.30 uur. ONTHAALDAG voor nieuwe kleuters in de gemeenteschool om 9.30 uur.

Zondag 12 oktober

Vrijdag 24 tlm zondag 26 oktober

ROMMELMARKT van 9 tot 13 uur aan het Geiteneinde.

BOERENEINDKERMIS aan de Heilig Bloedlaan en omgeving.

Zaterdag 25 oktober K1NDERTHEATER PROPOP met De Stoefpotloden om 14.30 uur in de feestzaal van het PSC (strafschool), Gelmelstraat.

Zondag 19 oktober

Zondag 26 oktober KINDERVIERING om 10.30 uur in de kerk. ROMMELMARKT van 9 tot 13 uur aan het Geiteneinde.

'. knuIijezIuz

OLDTIMERBEURS in de veilinghallen van 9.30 uur tot 18 uur, org. T. Huet.

.

Zondag 26 oktober VOLKSSPELEN, Heilig Bloedlaan, gebuurte Boereneind, om 13 uur (.4).

rrijIeil 183 Ioosfraten 031314 66 65

Dinsdag 28 oktober 501

GESPREKSAVOND, teelt en zaden, 20 uur, cafĂŠ De Velo, Peperstraat, org. Velt.

Zaterdag 1 november COMME CHEZ BONNE MAMA, themarestaurant in de Cahier.

CAHIER

HOOGSTRATEN

www.catuer.he 03131432.64

g

BI ER-WIJNHANDEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 91011900 uur Zondag en maandag gesloten

BOEKHOUDINGFISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/31 5.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-I-d-g.be

MINDERHOUT

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49 . 2323 Hoogstraten-Wortel Tel.: 03 / 314 53 28 - Fax: 03/31493 46

F0

h

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

56

Zondag 28 september KAPELLEKENSWANDELING, vertrekken tussen 8 uur en 14 uur aan de parochiezaal, diverse afstanden, org. KWB. Zaterdag 4 oktober DORPSQUIZ om 19.30 uur in de parochiezaal.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Zondag 19 oktober

62

ROMMELMARKT van 9 tot 13 uur aan het Geiteneinde.

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober

OPTREDEN van The Neon Judgement in Cahier de Brouillon. KLASSIEK KOFFIECONCERT om 14 uur in zaal St.-Cecilia, Gelmeistraat, org. Kon. Toonen Toneelmaatschappij Sint-Cecilia.

KINDERVIERING om 10.30 uur in de kerk. ROMMELMARKT van 9 tot 13 uur aan het Geiteneinde. Zondag 5 oktober OPENDEURDAG Watermolen van 10 tot 17 uur ( 2). ROMMELMARKT van 9 tot 13 uur aan het Geiteneinde.

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)3149194- Fax: (03) 314 87 17

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 151

HOBBYTENTOONSTELLING in het KBGlokaal, Schooistraat 6.


KALENDER

MEER Vrijdag 3 oktober OPTREDEN van Cryptic Skull met Jan Dufraing, Rik Grauwmans, Jos Haest, Mii Gijshrechts en Bert Dufraing, 313's band in het Hoekske.

DE

ÇLLL

d

H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

WORTEL Zondag 5 oktober MUZIEKFESTIVAL in de parochiezaal vanaf 13 uur, org. Kon. Fanfare-Brassband. Zaterdag 18 oktober BIERBEURS vanaf 21 uur in 't Slot.

Zaterdag 4 oktober

Zondag 26 oktober

POEPYBAL in de Paerdekop met The Birds and the Bees. KERMISOPTREDEN in de Mussenakker met de Mighty Jackals. OPTREDEN van Peter en zen Botsotto's in 't Hoekske. DANSAVOND met Danny Vanasse in zaal Victoria. Zondag 5 oktober KERMIS

MISSIEFEEST in de parochiezaal van 13.30 uur tot 19 uur.

bE EIKEN OevOrne-teestza

John Lijsenstraat 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 7429

Zaterdag

11 oktober

Zondag 5 oktober PADDESTOELENWANDELING in Den Rooy, vertrek om 9 uur aan de kerk met gids J. Govaerts, org. Natuurpunt. Zaterdag 11 oktober BINGO in hetparochiecentrum,Gemeenteplein, om 19.30 uur, org. Fanfare Sancta Cecilia. GEZINSDAG met dorpswandeling, vertrek tussen 13 en 14 uur aan de parochiezaal, org. Oudervereniging van De Klimtoren.

Vrijdag 17 oktober CAFE MANGE, goed en goedkoop eten met de KWB in de parochiezaal vanaf 19 uur.

Zondag 26 oktober VOETBALTORNOOI tussen 't Slot, Mussenakker en Cahier om 14 uur op het oud voetbalveld.

mode...

cT

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

Foto- & diatentoonstelling

RIJKEVORSEL De fotoclub presenteert een -

selectie van de beste werken van het afgelopen jaar op zaterdag 25 oktober (15-20 uur) en zondag 26 oktober (10-20 uur) in de oude pastorij, Dorp 47.

Zaterdag 18 en zondag 19 oktober KIEZEN VOOR KUNST, tentoonstelling in kunstgalerij De Laro, Lage Rooy 14. Meerle. Geopend van 11 tot 18 uur. KINDERMARKT in de parochiezaal van 13 tot 17 uur, org. KAV. WANDELING 'Leembeek' van Wandelclub Markdal, vertrek om 14 uur aan het Gemeenteplein.

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

I

Zondag 19 oktober HONDENDEMONSTRATIE in café-feestzaal De Eiken, John Lijsenstraat, om 13.30 uur. Zaterdag 25 oktober EETFESTIJN met verrassingsact in de Mussenakker.

hairstyling

Zondag 12 oktober

Zondag 26 oktober

WIELERTOERISTEN, 11 11 kampioenschap Groot-Hoogstraten, vertrek 14.30 uur aan zaal Victoria. Zondag 12 oktober VOLKSSPELENom 13.30 uur in 't Hoekske en om 16 uur in De Paerdekop. OPTREDEN van Take Two in 't Fortuin & duo Face 2 Face in 't Hoekske. KAARTAVOND, rikken en jokken, om 19.30 uur in zaal Victoria.

land (Castelré). vooraf inschrijven ( 8), org. Tejater de Lepe Hoek.

MEERLE

Maandag 6 oktober VOLKSSPELEN om 13 uur in De Witte Pet en om 15.30 uur in De Eiken. OPTREDEN van The Midnight Dynamo's in 't Fortuin. KAARTEN rikken en jokken om 19.30 uur in zaal Victoria. Dinsdag 7 oktober VOLKSSPELEN om 13 uur in zaal Victoria en om 15.30 uur in 't Fortuin & aan 't Hoekske en de Paerdekop. OPTREDEN van Guy Swinnen & the MaXXis in 't Fortuin. DANSAVOND met dj Danny Vanasse in zaal Victoria. Woensdag 8 oktober KINDERVOLKSSPELENom 13.30 uur op het kermisplein aan zaal Victoria met de medewerking van Radio Valencia.

Vrijdag 31 oktober SMOKKELTOCHT 'Geen volle maan' in Wortel-Kolonie, vertrek om 20 uur aan café In Hol-

jongerencafé zonder pretentie 2tedi 51d g 20.00u) vdjdag, zalerdaglll.00u) en zondag 13.30u)

g ~~ ~ ~

krIro O Jongh 1 Uoogoiraton

Von,

Hilde Vanhove International Quartet RIJKEVORSEL Hel Hilde Vanhove International Quartet is te horen op vrijdag 3 oktober om 21 uur in zaal Van Roey te Rijkevorsel (Si nt-Lenaaartsestecnweg 7). Het Nieuwsblad noemde haar één van de beste jazzvoealisten die ons land ooit gekend heeft, in dejazzpoll van de VRT-radio werd zij verkozen tot heste jazzvocaliste van 1999'. Nu presenteert Hilde Vanhove haar langverwachtc album lnscnse'. De bezetting van het quartet: Hilde Vanhove vocals. Frans Van der Hoeve bas. Billy Hart drums en Michel Herr piano. De inkom voor dit concert bedraagt. 12 (voorverkoop • 10) en studenten betalen • 7. Voor meer info: Kris Roevens, Waterstraat 72, 2790 Schilde, tel. 03 380 10 10 WW W aj ot z ze x per ie nee. h c www.jazzlahseries.he -

-

02/2" Ow

0&77/2042.92

.

frmo:i;!t

KAPSI4I.ON

SUPRAVINS

ISABLL

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/3143583

Vredeboomstraat 8 2321 Meer

dames heîen nderen -

-

Alleen op afspraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 0478 31 0717

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

63


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS

-V

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

2321 MEER

54

Tel.

03/315.74.46 Fax 031315.88.35 64

squash snooker

APOTHEKERS

bvba

inisclub

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Tot 3 oktober: APOTHEEK DERVE.\UX, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 03.312.12.20.

Heimeulenstraat 20 -2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

74

Van 3 tot 10 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 03.314.40.74. Van 10 tot 17 oktober: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 0 14,63 .3 1.66.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

k'zs Uoe&st ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - RijkevorSel Tel.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 65

AFS in het kort: Ben jij tussen 16 en 26 en tij'kt het je wat om met AFS een tijuije naar het buitenland te gaan? Neem dan contact op met ons hoofdkantoor in Brussel: AFS Interculturele Programma's vzw Brand Whitlocklaan 132 1200 Brussel tel: 02/ 735 8525 emt0il: afsbfl@afs.org http://www. afsvlaanderen.be Of lijkt het U wat om een buitenlandse .vtudent een thuis te geven voor kortere of langere periode? Dan kan u altijd met liet hoofdkantoor con tact opnemen Of met Familie Boode - De Roover Pastorijstraat 3 2330 Merksplas 014/ 635 495 OF Kom naar onze info-avond:

Zondag 28 september 2003 om 19.30u in CC De Warande. Turnhout Hopelijk tot dan!

64

Zaterdagvoormiddag 11 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerdedorp 46, tel. 03.315.73.75. Van 17 tot 24 oktober: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014.63.33.83. Zaterdagvoormiddag 18 oktober: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03.314.51.50. Van 24 tot 31 oktober: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03.669.64.24. Zaterdagvoormiddag 25 oktober: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03.3 14.57.24.

handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken Desmecitsiroat 5, 2322 Tel./['a 53

Een volgende Hoogstraatse MAAND kan u inkijken vanaf 29 oktober. Kopij voor dit nummer verwachten wij op woensdag 15 oktober en voor het laatste nieuws over sport en dorp op zondag 19 oktober.

1

Lu

Martens1

Uw maat inje tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening en helraiing Pyperpad 15 - 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken. tel. 03 315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 01443 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.