augustus 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAAND BLAD NEGENTIENDE JAARGANG, AUGUSTUS 2003 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

<Je I rn <n <n n d

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

OP REIS MET...

BRITSE OORI flGSPILOOT NA 60 JAAR TERUG IN MEER

1 K-KWAM-HET-D ICHTSTEBIJ-EEN-ROLLING-STONE-

MAAR HET-MAG-OOKIEMAND ANDERS-ZIJN

WEDSTRIJD DOE NOG STEEDS MEE EN WIN EEN

REIS NAAR LONDEN

100

THERESE COPPENS

EDDY MARTENS

SANTIAGO DE COMPOSTELLA

MONGOLIË

KILOMETER LOPEN

EN OOK MET...

DAGBOEK

(I4

k

-

~J

-

12)

1


bE BELEVENISSEN VAN

COLUMN

COMMISSARIS TOPKOP

Zoet, zoeter, zoetst De mensheid versuikcrt. Het zal wel de schuld van de Amerikanen zijn. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog. hij de bevrijding, hebben ze

VAN ONZE MAN TER PLAATSE

overal chocolade uitgedeeld en enkele jaren later werd ook West-Europa overspoeld door Coca-Cola. Vanaf de jaren zestig moesten we ook hamhuruers liet zoete sausen gaan eten. Nee. een kind wordt geboren met een uitgesproken smaak voor het

VOOR HET EERST MAG ONZE MEDEWERKER TOPKOP EEN ECHTE REPORTAGE TER PLAATSE MAKEN, HET ECHT MOEILIJKE WERK. ZIJN KENNIS VAN HET ENGELS HADDEN WE EVEN ONDERSCHAT...

zoete. Dat is genetisch. Daarom hoor je weleens zeggen: Het is de schuld San de moederhorst. Met de moedermelk leren we de zoetigheid kennen en de vervangproducten krijgen nog meer extra zoetstof. Maar er is toch een tijd geweest dat baby's alleen maar nioedermelk konden drinken. Deze voorouders konden wel zuur en zoet, bitter en zoLit waar-

T!'

c5r

-.

& NK

H1U

deren. Hoe verklaar je dat dan? Het kunnen geilieten van een bittere smaak was 7etf s een teken san volwassenheid. De zoete limonade was voor de kinderen, hel bittere hier voor de volss assenen. Is deze algemene verzoeting een ges olg san de welvaart? Sinds het einde van dc achttiende eeuw is liet gemiddelde suikergebruik in de welvarende landen gestegen van twee tot vijftig kilo per jaar. Zout en

HIER ACHTER MIJ STAPT NIEMAND MINDER DAN DE WERELDBEROEMDE SCHOTSE PAARbENFOKKER MICK MACPLUMPUDDINGH UIT ZIJN WELVERDIENDE BMWTJE. SNEL EEN INTERVIEW, VOOR DE HIGHSTREETSE MONTH

zuur verdragen we nog een beetje als er maar iets bets in de andere gerechten of dranken zit. Maar de bittere smaak hebben we haast volledig 2

serdrongen. Wie kent nog de oorspronkelijke smaak van witloof of een ouderwetse pils? Vandaag produceert de tuinbouw witloof zonder bittere smaak, ook nieuwe variëteiten san asperges cii aardappelen hebben een zoete smaak, zelfs augurken Cl] uien. De reclame voor voedingsprodueten probeert ons ook voortdurend le verleiden niet allerlei zoeligheden. Het lijkt wel of chocolade, pratmes. ijsjes, trisdranken en gebakjes eerste levensbehoeften lijn. Bij allerlei proeverijen wordt het zoetste meestal het hoogst gewaardeerd. Ook de koks in de restaurants hebben liet begrepen: niet zoete garnituren heb je altijd succes. Zo kiijgen we soms vis op hel bord met een zoete saus en zelfs in de vinaigretle moet de azijnsmaak wat verdoezeld worden. Lees ook eens de ingrediënten die op de serpakkingen worden vermeld. Het is onvoorstelbaar hoeveel producten suiker bevatten. ZeIl's hij de fijne vleeswaren wordt suiker verwerkt. Zoetstot'fen verdringen ons smaakgevoel voor zuur en bitter. Dit heeft een algemene vervlakking van onze smaak tot gevolg. Zo wordt onze voeding steeds meer kindeieten. Dit blijkt ook uit een ander verschijn-

AND MI5TER MICK MACK, OC E5?

set. Bij de keuze van onze oeding is ei' ccii groeiende voorkeur soor producten die we kunnen nuttigen ionder te kauwen. Het lijkt wel of we

1/

willen eten zonder onze tanden te gehi'uiken: alleen maar doorslikken. Men eet liever gehakt of filet américain dan een kotelet of karbonaden. Allerlei hereidingen waarin dikwijls veel saus is verwerkt neemt mcii geniakketijker dan zuivere producten. Er zijn mensen die visstieks lekkerder vinden dan een echte vis. Sonis heb je de indruk dat de consument hij het eten zeker niet wil herinnerd ss orden aan liet oorspronkelijke dier. Vlees mag niet doen denken aan ccii varken, konijn of rund. Maar al deze bereidingen zijn natuurlijk ook veel beter dan de sniaak van het pure product. Toch heb ik niet de indruk dat de mensen nu 'zoeter' lijn dan vroeger. In de reclame voor al onze zoetigheden lachen de jongens en meisjes. Maar op straat kom ik toch veel mensen tegen die zuur en soms zelfs bitter kijken. Daar kunnen de nieuwe voedingstrends blijkbaar niets aan veranderen. Ondertussen stijgt wel het gewicht van de gemiddelde burger. In Amerika is zwaarlijvigheid een groot probleem. Maar ook hij ons neemt liet aantal te dikke mensen snel toe. Dat is dan weer een bron van inkomsten voor fitnesscluhs, voor verenigingen svaar in groep gewerkt wordt aan de juiste onivang of voor firma's die hess eren dat ie wondermicldelen hebben om te vermageren. Zo houden we oiize economie en ss etvaart overeind. (js)

b'ba

DE HOOGSTRAA'I'SE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten 25$

tel. 03 314 5504 t'iix 03314 2 40 rnsiiI ne1' srhelk'kensëz skvnet.be bank 733-32431 t 7-49 REDACTIE: tel 033144126

JA ZEKER

PARDCN!J

'


OMSLAG VERHAAL

De mens achter de dingen ontmoeten Eddy Martens MINDERHOUT Er gewoon eens uit zijn, lekker luieren op exotische stranden, bergtoppen overwinnen, te voet of met de fiets naar, nieuwe horizonten ontdekken, andere culturen leren kennen en waarderen, gezellig thuis blijven om te schilderen en te behangen... Iedereen vult zijn vakantie in naar eigen goeddunken en budget. Europa wordt voor velen te klein, vooral voor de jongeren, een vliegtuigticket naar verre oorden, andere werelddelen is niet langer een onbetaalbaar iets en dan met de rugzak het binnenland in op ontdekking. Een geweldige ervaring, echter niet altijd van gevaren ontbloot. Voor Minderhoutenaar Eddy Martens uit de Witherenweg kreeg een van zijn trektochten toch een heel speciale betekenis. In het verre en voor ons toch onbekende Mongolië keek hij strak in de ogen van een mooie Mongoolse Altantsetseg Tserenpurev en deze ontmoeting heeft aan zijn leven een heel andere wending gegeven.

Altantsetseg Tserenpurev )p een keer ontmoette ik iemiiid uit Menen die nl begeesteri ng os er Mongoli' sprak. Onbekend s i or mij. \s ei s .i ii Djengis K ha n gehoord die m dc 1 3de eeuw met / ij n h )rdes ee ii go ii i\longools rijk veros eide. ken uitdaging natuur-

KSJ

Tanzania mocht alleszins niet op het programma

lijk: ocinig toeristen, praktisch geen hotels en

De eerste prettige reiservaringen deed Eddy op

ontbreken, esenmin als de nationale parken. Het

ie st au ran is. Gepakt en geiak t met pairde ii -

ten tijde van de jeugdheweging, de KSJ: toen hij

eiland Zanzihar mocht ons ook begroeten. arm

materiaal togen ss e op pad o ant de bedoeliiiv

deel uitmaakte van de begeleiding. Als het jaar-

maar mooi en in India bezochten we deelstaat

o as m Mongol ie te pzuud rund te trekken . na.

lijks kamp achter de rug was, trokken de

Sikkim in het noord-oosten met zijn prachtige

naar de Isatanen, een s ulk dat san de rendieren

verantwoordelijken (zes ti zeven man) met een

tempels en deelstaat Orissa aan de westkust.

lectde. \\ e ginucn niet niet cle Trans-Mongolië-

gehuurd minihusje naar het buitenland. Noorwe-

1- \pres. ss int tii, kets

gen liet niets dan prachtige herinneringen na, zij

beniacht gen snor die

genoten van Joegoslavië van voor de burgeroor-

trein stuitte op heel

log die voor zoveel leed zorgde hij de bevolking,

at nioei lijkheden.

Portugal. Ierland en Schotland lieten ook hun

1-let vlicgtuig op en

specit'ieke indrukken na.

langs Londen via Pek i ni.. naar L'laan

Zuid-Amerika, Afrika, Azië

Baataar. de hout dst.id san \ longol ië met zijn

Jan Servaes. een kameraad uit Hoogstraneri. was naar Peru geweest en zijn verhalen over ZuidAmerika deed bij mij wel een nieuwsgierig belletje rinkelen. Plannen om naar Ecuador te gaan

700 000 inwoners.

5

ben nunelijl depriine.PÇ

lend lelijke Sos jet

lagen al in de kast en op zijn vraag om mee le

ehitectuur. D-in te

gaan heb ik niet lang moeten nadenken. Reis-

paaid nazu het noor-

agentschap Joker zorgde voor de nodige forma1 iteiten en tijdens leze cci str trip buiten Europa

-

071

-

opende zich een gans nieuwe wereld voor mijn

dn mijn les en. Een

plaatsen die niet door verwende Westerse toeris-

Mongoolse vrouw

ten waren plat gelopen. Zo stapte ik over naar de

kii ii str ons pad we-

expedities van Joker clie meer aan het neviI

derzijdse verliefde

overlieten. Meer avontuurlijk Een kleiner

blikken bleven niei

groepje. zelf hotels gaan zoeken of overnachting

uk. Het hlet niet hij

dit laaiste sprlk me geweldig a;ln De mens in zijn omgeving! Wat 'nii,i,il

een valcantiel iefje, want momenteel hen

leeft er htJ die mensen, hun gebruiken, hun

ik met haar gen ouwd

cultuur. Musea werden wel nici buiten de

en wonen we samen in

interessesfeer gehouden, maar mensen ontmoeten boeide me veel meer. In Viëtnam verlieten we de traditionele toeristische routes om de afgelegen dorpjes en hun bewoners te leren kennen. Een prachtig land! De Kilimanjaro in

o aar o e een aantal deed il de ontni,etIii

reis te ned eeorinis'rd en hiinkerde naar

Lii

den, iiaar de Fsatanen, d:t een crb 1 es en. II ier

verwonderde ogen. Achteraf bekeken vond ik de

bii particulisiLii

rende stad met ops al-

Minderhout vanaf fe-

Eddv met op de achtergrond de derde l/oogs/e bergio Ier miercld, de Kanchenjunga 8598 in hoog, die beklommen werd tot op 5100 in hoogte, gelegen in Oost-Nepal op de grens met Sikkim

bruari van dit jaar. Van België had ze nooit iets gehoord.


FRAMANDI

Vrijheid 7 1, Hoogsfraten Tel.: 03-314,1176

Speciaalzaak lederwaren, cadeau- en reisartikelen Boeken tassen Rugzakken Pennenzakken Turnzakken

- Eastpak - Jansport - Hedgren - Kipllng - Trunk & Co - Samsonite - O'NeiII

'. 1

Nieuw in ons gamma handtassen: Claudio Ferrici, Xandres, Nathan 4


OMSLAG VERHAAL Brussel zegde haar wel iets als hoofdplaats van Europa en omdat de Nato daar gevestigd was. Haar naam A Itantsetse g (afgekort Alla) betekent "gouden bloem' en Tserenpurev is gewoonweg haar vaders naam. Achtcrnamen heeft men daar niet, zij is dc dochter van Tserenpurev. Verliefd worden is één ding, maar hoe moet het dan verder? Zij kwam naar België voor een korte tijd, ik trok verscheidene keien naar ginder. Verder contact houden met brieven, heel dure telefoons, e-mails. Haar naar België over te brengen heeft heel wat voeten in de aarde gehad en dan die administratieve molen We waren bezig haar een visum te bezorgen voor een langere tijd. Dokumenten gaan halen in Mongolië, omzetten in 't Engels door een beëdigd vertaler, terug naar Brussel. Daar bleek dat we de Mongoolse teksten vergeten waren. Hup, terug naar ginder. Ten langen leste is het dan toch in orde gekomen en enkele weken geleden, 01) 14 juli heeft ze de officiële toelating verkregen voor 5 jaar België. Een hele opluchting! Voor de wet zijn we dan getrouwd en binnen onafzienbare tijd willen we het ook bekrachtigen in cle kerk. Alta is hoeddhistisch en wil dat ook blijven. Na die 5 jaar kan ze dan kiezen voor de Mongoolse of de Belgische nationaliteit. Je zou ook kunnen beslissen om naar Mongolië te trekken. Maar wat moet ik daar gaan doen? Ik heb hier een goede job als bedrijfsleider en Alta heeft ook werk gevonden. Zij vindt het leven hier uitstekend en

vooral de frieten met mayonaise en de Mac Donalds in Antwerpen staan bovenaan haar lij stje.

Mongolië Haar geboorteland is een betrekkelijk arm land. 20% van de bevolking is werkloos. Onder het communistisch regime dat in 1992 veidween, zorgde de regering voor alles. Nu moeten ze zelf uit hun schelp komen.alles opstarten. zelfondernemen en dat loopt helemaal niet van een leien dakje. Het level) daar is ook niet zo goedkoop als men wel zou denken omdat de meeste goederen moeten ingevoerd worden en het land telt ook geen enkele haven, het is ingesloten tussen Rusland en China. Vlees is verhoudingsgewijs vooidelig en dat wordt er ook veel gegeten, vooral in de winter. In de zomer zijn liet vooral zuivelprodukten. Het is echter wel een fier volk en met fooien moet je niet voor de dag komen en over prijzen wordt ook niet onderhandeld. Dit is zeer ongebruikelijk. Cadeautjes krijgen vinden ze dan wel fijn: chocola en snoep, wodka, zonnebrillen, kinderkleding, zeep, crèmes... !Het wordt gewoonlijk bij het vei -trek gegeven en wel met twee handen. Over de temperatuur in onze streek klaagt Alta zeker niet. In Mongolië heerst er een continentaal klimaat met extreme temperatuurverschillen zowel overdag als 's nachts, maar ook tussen zomer en winter. In de

zomer loopt de temperatuur op tot 30 en in de winter kan het kwik dalen tot —45°. Vel is het een van de tonnigste landen Ier wereld niet 260 zondagen. Het is ook een dunhevolkt land. 1 565 000k111 2 (52xBelgië). het telt? 600 000 inwoners en 50 11( van de bevolking is jonger dan 21 jaar. Veel Mongolen leven als nomaden op het platteland, ze wonen in tenten. ger of yurt genaamd, en leven van de veehouderij. Hei paard is liet voornaamste vervoermiddel alhoewel de laatste jaren cle auto enorm veel terrein heeft gewonnen. Het zijn ook fantastische ruiters, zelfs de kleine kinderen, ze zijn als het ware op het paard geboren. Paardenraces is vanzellsprekencl hun lievelingssport sanien met worstelen en hoogschieten. Voetbal is niet zo populair en toch verschoot ik me een ongeluk toen me een inlander over Anderleeht sprak. De levensverwachting is ook niet zo bijster hoog: 60 jaar voor de mannen en 64jtar voor de vrouwen. Alta's vader is 76, haar moeder 72, dus voor Mongoolse begrippen een hoge ouderdom.

Of Eddy nog andere reisplannen in het verschiet heeft? Voorlopig niet, laten we het voorlopig bij Mongolië houden waar we zeker nog menig keer naartoe zullen trekken op familiebezoek ,en daar is ook nog veel te ontdekken! (rel)

DANSSCHOOL BEVERS Terbeeksestraat 42 te Meer

OPENDEURDAGEN zaterdag 6 en 13 september donderdag 11 september

vanaf 20 uur vanaf 20 uur

Wil je vlot en snel Ieren dansen??? Kom vrijblijvend kijken en in formeren!

0 'Obf,

is5ch ,,l 'ZSe Vet-;s

Toegang gratis!

Inlichtingen en inschrijvingen BEL ONS of KOM GEWOON LANGS!!!

Tel. 03 315 76 82


OMSLAG VERHAAL

Een wandelcarrière Thérèse Coppens Op reis gaan kan ver maar ook dichtbij. Het is eigenlijk meer een kwestie van er eens tussenuit te zijn. Thérèse Coppens werd in 1939 geboren in een groot huishouden op het Hoekeinde in Merksplas. Na haar huwelijk met Gust Lenaerts, vestigden ze zich begin jaren zestig, als beenhouwer op de Dreef in Meersel-Dreef. Thérèse wist van huis uit, als boerendochter wat werken was, ze draaide haar hand niet om voor een fysieke inspanning. Na de fusie Hoogsuaten werd er eind jaren zeventig vanuit de sportraad onder impuls van Stan Pauwels, het idee gelanceerd om tijdens de winterperiode te beginnen liet wandelingen doorheen de fusiegerneente. Elke maand zou er dan een ander deeldorp aan de beurt komen om de wandeling te organiseren en te leiden. Wandelclub Markdal werd opgericht en bestaat nog steeds, al de hoekjes van de fusicgemcente werden reeds uitgekamd. Het stramien bleef hetzelfde, een wandeling van een tiental kilometer, aan een rustig tempo met onderweg ecn drankje of een versnapering. Vanuit MeerselDreef was Thérèse de eerste verantwoordelijke. ondertussen al weer ccii hele ti jd opgevolgd door JefKoyen van de Maaihoek. En zo zette ze haar eerste stappen in de wandelwereld. Met enkele andere liefhebbers sloot ze zich aan bij wandelclub "Club 76" in Merksem. Dat was toen eigenlijk de enige club in de streek die meerdaagse wandelingen organiseerde. In 1990 vonden ze cle tijd rijp om zelfeen wandelclub op te richten in de gemeente Hoogstraten. Wandelclub "Dc Noorderkempen' werd hoven het doopvond gehouden, Wun Verhoeven werd de eerste voorzitter. Via de club zijn en waren de wandelaars aangesloten hij de Vlaamse Wandelfederatie, die als koepel zorgt voor verzekering en ondersteuning. De club organiseert jaarlijks twee grote tochten door de fusicgerneente en omstieken. Onlangs was dat de aardheientocht niet startplaats in Zondereigen en de wintertocht in februari, volgend jaar niet start in MeerselDreef. Die wandelingen trekken een 1000 tot 1500 wandelaars aan, die op eigen tempo cle route afwandelen. Voor die grote wandelingen wordt dan beroep gedaan op een grote groep vrijwilligers die sanien zorgen dat er wat zaad in liet bakje komt. Wandelclub "De Noorderkenipen" telt niomenteel een 350 leden. Elke 3' donderdag van de maand niaken de liefhebbers een namiddagwandeli ng. waaraan een 30 tot 40 leden deelnemen. Verder organiseert de club zes busuitstappen naar alle windrichtingen, waar dan ter plaatse gewandeld wordt. Meestal trekt men niet twee volle bussen richting Ardennen. Nederland, Duitsland. Luxemburg, naar eender welke niooie streek. Dankzij de inkomsten van de twee grote wandelingen, kan dit aan democratische prijzen. Lid worden doe je voor 10., een busreis kost 4.. In september worden al deze vrijwilligers getrakteerd op een barbecue. En als kroon op liet werk, 6

!

organiseert de club in september jaarlijks een meerdaagse wandeling. Dit jaar naar Luxeinburg onder leiding van een gids, meestal één van de bestuursleden die de trip heeft voorbereid.

1'

Welk was de eerste grote wandeltocht die je ondernam? De eerste grote tocht die we ondernamen was de strandzesdaagse in Nederland. Dit was in de beginjaren 70. Met duizend deelnemers werd er elke dag een 30-35 km gewandeld langs de vloedlijn van Hoek Van Holland tot Den Helder. Dit was een ongelooflijke ervaring, we sliepen in tentjes op sportvelden Allerlei nationaliteiten door elkaar wat een speciale sfeer van verbroederen geeft. je leeit mensen kennen en elke dag maak je toevallig weer kennis niet andere wandelaars, die daar zij n niet hetzelfde doel. Dat viel zo hard mee dat we dat 7 jaar volhielden. Alhoewel ik de eerste keer thuis kwam met 14 blaren en een dikke voet. Thuis kon eigenlijk niemand begrijpen dat ik nog terug wilde. Maarja zonder ervaring, eigenlijk maar gewend om rustig 10km te wandelen, kon je niet anders verwachten. Maar dc geweldige ervaring bleef.

Waarom gaje eigenlijk wandelen? Ik hen graag buiten, het is een gezonde beweging, liet is eigenlijk ook een soort van therapie, je wordt er rustig van, er heerst een groot samenhorighcidsgevoel en de hele sfeer rond zo'n wandelingen is geweldig. Je wordt één met dc natuur en je voi'mt één grote familie. Bij ecn meerdaagse worden we goed verzorgd, te slapen gelegd in grote tenten. kazernes, scholen, sporthallen ed. en dit heeft allemaal z'n bijzondere sfeer. De niensen zijn gemoedelijk, hartelijk en vertrouwelijk, je leert veel mensen kennen en ze vertellen ieder hun levensverhaal. Tegen een wildvreemde doe je dat toch gemakkelijker, wat voor veel mensen een opluchting betekent en weer energie en kracht geeft oni door te gaan in liet dagelijkse leven. Met je beste schoolfrans. Duits of Engels of in geharentaal weet je toch contacten te leggen en hij te leren van andere culturen. Zo maakte ik al veel meerdaagse wandelingen in verschillende landen van West-Europa. Buiten de strandzesdaagse liep ik ook vijf maal de dodentocht van 100km. Verder maakte ik een Huttentocht in Oostenrijk. Dat was een echte uitdaging. 9 dagen over berg en dal, met beklinimingen, hangend aan kooiden en ploeterend door de sneeuw. Ik deed die tocht sanien

.,

'.5

Up de j)i It,'!

llilSl'011/(

haar ( on!pHsIella

staat er de laatste ettippe om de .) /ni een kruis. De traditie uit dat elke 1'elt,'riiii een Steen le't (tan de roei inn elk kruis. Bij het :ic Ii

i au :o it kri ijs u 'cel ,ji dcitje ii 'eer een

slai ihiehtei' l'cnt /)if( i'iitddiicl.

met m'n !4jarig neelje. hij was de jongste en ik was de oudste van de groep. De leiding stelde zich vragen of ik dat zou kunnen vol houden niaar alles verliep goed. dat geeft dan wel een enorme kick. Ook de 300km lange voetreis naar Compostella was een grote ervaring. We vertrokken aan de Portugese kust en liepen zo langs de Oceaan iiaar Compostella. Dwars door de bergen, de hitte was moordend. Gelukkig kwanien we regelmatig bronnen tegen waar we ons konden verfrissen en onze dorst lessen. Eigenlijk maak ik ongeveer elke niaand van mei tot oktober een meerdaagse tocht.

Een periode heb je ook veel gefietst? ja, eind jaren 80. begm jaren 90. kregen we het wat rustiger en begon ik te fietsen niet enkele andeie vrouwen. Met Riet De Bie, Jeanne Van Lej Van Boxel, Paula Van Boxel, Ann Belle (Martens) en May Verbreucken. We maakten elke dinsdagavond een fietstocht van 50-60 kni. Later gingen we ook eens verder kijken en lietsten we de Noordzeeroute van 400km, de Vlaanderen fietsroute van 850km. de II -stedentocht in Friesland enz.

Kun je je eerste reis nog herinneren? De eerste keer dat ik met m' n moeder een uitstap maakte was naar Scherpenheuvel. Ik had juist m'n plechtige communie gedaan en nieneer pastoor legde een bus in. Ik herinner me nog goed hoe het eruit zag. De kruisweg, de basiliek en de


OMSLAG VERHAAL vele kraampjes. Ik kwam ogen tekort, van ni' n moeder kreeg ik een ijsje "i een zonnebril. Later nam' n huwl ijk iiiaakte ik nier mn kinderen een reis na ir 7,wi serland. Patric k was zes cu Kurt was negen. (lust bleef 1 iever t h ti is , iiie uino lies er jaoen of vissen. Die reis was toen een heel avontuur. Men ging toen nog iliel ver op t - eis en 7o als vrouw, alleen met het lieuuuiu, dat was helemaal ccii sensatie s aar heel de huurt over sprak. Maar alles verliep pdma.

Fh'hje wel eens een pech reis gehad? Een paar jaar later vloog ik nog eens niet m' n kinderen naar Spanje. We slot leri in Zas entem en ik was de vliegtickets vergeten. Onze bagage /at al op liet s Ii egt ii ug en w; 1 ii onderweg naar Spanje en wij mochten ii iet mee. Dan maar naar huis geheid. (lust zei eerst Lom dan maar nu huis maar hij is de tickets toch komen brengen. In plaats van 's vlogen we dan 's avonds naar Spanje. 1 oen we terug aankwamen in België. reden we met de trein naar Brussel - Ik had met Gust afgesproken dat ik zou hellen wanneer hij ons moest komen halen. Ik hellen maar ik kreeg geen gehoor, dan maar wat gewacht en nog eens geprobeerd. v eer geen gehoor en io ging er heel wat tijd voorbij. Ik begon al wat te panikeren, wal moest ik nu toch doen, ergens blijven slapen? Tot de kinderen riepen daar is onze papa. Gust had niet gewacht op het telefoontje en was alvast maar naar Brussel gereden. We lagen hem graag komen en dc opluchting was toen wel heel groot. Veidcr heb ik eigenlijk hij al die meerdaagse wandelingen nooit geen pech gehad of vervelende dingen meegemaakt. hout vasthouden.

Nahesehonwingen bij m'n tocht naar Coinpostdlla Wat me het meest is hijgebleven? Dat is het moment dat je met de volledige groep van 48 personen de eindmeet bereikt. Dat noem ik een klein wonder. De laatste dag, trekkend en Acurend, dc pijii vei [tijtend door de vele blaren. Ondersteund door vele helpende handen, gelukkig bestaat zoiets nog! 0 ja. Gaia heeft ook nog veel wei 1. iii Spanje. Dc vele lioudcu die aan de ketting liggen, van amper 1 meter en dil in de hlikende zon. Vcidcr de gastvrijheid iii de bergen. de arme sloehers, hutten het voedsel dat ze zelf verbouwen, hebben 70 7e1f niets. En het weinige that ze dan nog hebben, willen ze dan nog graag niet je delen. Een groot contrast met onze streken, maar zij Lijn tevreden. V e kuiiiieii nog iets leren san hen. Ook cle adenihenemende schoonheid van cle bergen, om stil van te worden. Hoogst eigenaardig maar de naam België zei de mensen daar niel veel. Ook niet wanneer we vertelden dat OnLc Vol igc koningin. Fabiola. een Spaanse was. ook dat wuil'den ie weg. Als tien dan eens bekijkt. wie zijn deze mensen die het iii hun hoofd halen, om aan zulke tochten deel te nemen. Wel laat ons zeggen een bont allegaartje, van eenvoudige werktiianvrouw) tot professor, van boswachter tot burgemeester. politieitnniiissili is, brandweermannen, zeemannen enz. Allemaal svaren ze daar met dezelfde betiacli[ing -Compostella halen-. Het is ons-allen gelukt, dankzij de voortreffelijke voorbereiding en leiding. Voor mezelf was dit één van de mooiste, zonict de mooiste tocht uit rn'n wanulelraiTiro Staat er nog iets op het progranima ?

Morgen vertrekken we met vij ven naar Nijmegen. voor een suerdaagse tocht richtnig Duitsland. Elke dag doe je naar keuze 30-40 of 50km. We slapen liet 300 man hij elkaar. Het is het grootste wandelevenement van cle wereld niet 40.000 deelnemers van allerlei landen. Dat is een enorme organisatie maar het verloopt altijd prima en er hangt steeds een geweldige sfeer mei veel randani matie.

S

0

rOk7d0 HOOGSTRATEN A

CaprosSEriE ALLE MERKEN

Veel plezier ei, succes?

1

I'r11 LRENT

E:rn.

7WEEE

-

ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be

Lodewijk de Konincklaan

,

Aankomst Nijmegen 2000, Je wordt onti'an gen als koninç'en, mei bloemen cii muziek, de

Lodewijk de Koninck (1838-1924) werd geboren in de Gehmelstraat. Was onderwijzer in Hoogstraten en Antwerpen, schoolopziener in Mechelen en later in Turnhout, leraar aan de normaalschool van Mechelen. Hij schreef grote dichtwerken o.a. 'Het Menschdom Verlost' en was ook lid van de Koninklijke Vlaanise Academie voor Taal en Letterkunde.

vlaggen hangen uit, een geweldig gevoel oi'eri'altje.

7


OMSLAG VERHAAL

Elk jaar een ander stukje van de wereld zien Rien Swaenen en Jos Haest Bij Rien Swaenen en Jos Haest is regelmatig op reis gaan een goede gewoonte geworden. Genoeg reden om eens bij hen langs te gaan in Meer en ons licht op te steken over hun reiservaringen. In hun jeugdjaren was reizen niet vanzelfsprekend. Een schoolreis naar de speeltuin van Lier en later naar de Ardennen was al een hele gebeurtenis. Rien en Jos elkaar reeds enkele jaren kenden, riskeerden ze een eerste grote reis: niar de Provenee. Die viel goed in de smaak en het jaar daarop waagden ze een grotere rcis. 1-let werd Roemenië. Toen nog onder gezag van de Roemeense dictator Ceascscu zo'n 25 jaar geleden. "Wat we nog weten, is dat er alles spotgoedkoop was en dat liet een sterk geleidde reis was. We bezochten wat we 'mochten' zien. We werden gewaar dat liet er krap leven was want als de paar flesjes hier die je kreeg hij aankomst in liet hotel op waren dan was er verder ook niets meer te krijgen." Toen

Jos en Rico kiezen steevast voor de lormule van de georganiseerde reis. Enerzijds omdat liet eigen werkserlof altijd te kort is en de wil om gezond te blijven tijdens de reis doet hen voor deze forniule kiezen. Jos drinkt liefst hier tijdens zijn reis. Dat is gezond en niet besmet omdat het uit het tieske komt. Volgens Rien zijn plaatselijke cocktails en water dat niet gekookt is te mijden. Dus ook wat uit de vriezer komt. Het resultaat: we zijn eigenlijk nog nooit nek geweest. De huwelijksreis werd helemaal in Meer doorgebracht. Volgens Jos zijn bescheiden mening: "Een huwelijksreis, was da voor iets?" Maar vanaf hun huwelijk begint toch de reismicrohe

1!

meeren meer vorm te krijgen. Ze reizen bijna elk Jaar, en wel steevast in de zomer.

Dominikaanse republiek In 1995 boekten iij voor liet eerst een grote reis 'met het vliegtuig'. De Dominikaanse Republiek, grenzend aan Haïti. "Wat we ons herinneren? Het viel nietcen op, toen we lot het hotel stapten, dat de mensen liet er niet te breed hadden. We zagen voor de eerste keer arnioede. Tijdens de jeepsafari viel dat ook op. In tegenstelling tot wat men ons hij de reisvoorbereiding voorliield, waren de mensen heel vriendelijk. Als ge zelf vriendelijk zijt, iijn de mensen ook vriendelijk", volgens Jos." En als ge gewoon doet en het niet breed laat hangen dan hebt ge geen problemen. Ge moet dan niet doen zoals die Amerikanen die op decadente wijze hele hotels afhuren als ze gaan trouwen. Dat steekt de niensen pas de ogen uit". Jos zucht: "Die Amerikanen en hun gedoe. Dat heeft mij nooit gelegen, dat is niet onze stijl. Een reis dus naar Noord-Amerika, dat iou me niet zo trekken".

Kenia In 1996 was Kenia aan de beurt. "Voor de eerste keer waren we in Afrika. 1-let begon niet een vijfdaagse safari. Het werd een van de mooiere reuen. Safari bestaat eigenlijk uit's nachts logeren in de lodges van het park in liet niidden van

1

11

01~

Jo.s cii Rico tijdeiis tuu, boottocht umaar een indianendorp tijdens een uitstap in Cuba.

de natuur. We dachten een van de eerste nachten: ze hebben ons opgesloten Maar al gauw bleek dat dit voor de veiligheid was. Onder het palendorp beneden onze hutten liepen de olifanten gewoon door. De hoeveelheid dieren was gewoonweg indrukwekkend. Rondtrekkende kuddes, zebra's, nijlpaarden, giraffen, en vooral veel apen die proberen de cocktails te plunderen vaii de toeristen". Volgens Jos is dat mooi om aan te zien. "Vooral omdat je er zelf geen last van licht als je hier drinkt. We bezochten er ook de kleurrijke Massaï en vele kleine dorpkes. De Massaï is een kleurrijke stam die al vertrouwd is met het toerisnie. Ze wisten reeds wat stylo' s waren. Hun huttekes uit koeienstront en sehoenzolen uit autobanden gesneden. Het maakte de nodige indruk. Lekker krokodil gegeten. Maar wat ons nog het nieest bijbleef was het lossen van de boten in Monihassa. Pure slavernij. Ik wist niet dat het nog bestond. Mensen die de boot lossen zak per 7ak. En iedere keer een streepke krijgen op de handpalm om het aantal geloste zakken per slaaf hij te kunnen houden. Af en toe li g t er eentje in de kant. Volledig uitgeput".

Mexico "Van Mexico is ons eigenlijk maar een ding hijgebleven. We gingen in Qua de la (jara wandelen en de kinderen bekeken ons alsof we buitenaardse wezens waren. Verder niaakten ze heel veel foto's van ons. Een vreemd gevoel want we dachten dat ze blanken wel gewend waren. Verder was liet er veel te vochtig en warm".

Jamaïca "Al snel denk je hij Jamaïca aan Bob Marley en reggae-niuiiek. En dat is ook werkelijk zo. Er is constant een reggae-sfeer. De rondreis die we er deden was prachtig. Met vele idyllische dorpkes en een bezoek aan het museum van Bob Marley. Tijdens de reis zijn we ook gaan raften en bezochten een rumstokerij met proeven a volenté. Dat had zo zijn uitwerkmmig, de sfeer was erg uitbundig toen we daarvan terugkeerden".

tuba

ti

-,

Slager.sbe roep in de Doniinikaanse Republiek. Vergelijk her maar iiiet iiiet cle slagers t'an bij ons.

­111 ') ()01 maakten we een rondreis van Trinidad naar Havana in Cuha. De tahaksplantages en sigarenfabriekeri zijn er echt het uithanghordje van de economie en het toerisme. We bezochten onder andere ook het plein van de revolutie van Clie Guevara. En wat vooral opsiel. De mensen hebben er veel tijd".


OMSLAG VERHAAL

Maleisië en Singapore

Senegal

Sri Lanka

'in Azië waren we nog niet geweest. Van deze reis liggen vooral nog de vele tempels en de Boedha-sfeer in het geheugen. We deden een rondreis van Penang naar Singapore en bezochten steden zoals Kuala Lumpur, Melakka. Pinang... en logeerden in sjieke hotels. Wat me fascineerde waren de pijlen in de hotels. Blijkbaar wordt in elke kamer cle richting van Mekka aangegeven door een pijl die ergens verborgen is. Vaak in de la van het nachtkastje.

'We zijn nog maar pas terug uit Senegal. Arm, vuil en kleurrijk. Zo zou je deze reis kunnen samenvatten. Het was er enorm droog met veel stoeher tot gevolg. Vuilnis, afval, het wordt ter plekke weggegooid. De mensen hebben er geen stroom en nauwelijks water. Het is erg om zeggen maar de armoede vonden we vaak nog erger dan je soms /iet op televisie. De niensen uit een vissersdorpje in cle Sine en Salou delta hadden echt niets! En ondanks alle misenie blijven de mensen vriendelijk'. "Ze zouden", volgens Rien, "hun laatste bezit afgeven om toch maar een cadeautje te kunnen geven. Als ge ergens bent, komen meteen alle kinderen langs. Op zulke omstandigheden ben ik voorzien niet de nodige pikken op zak. Ik heb ze aan dejuffrouw gegeven en zij gaf ze aan de kinderen. Het was duidelijk dat ze nog nooit snoepjes gezien hadden. Nadien werden we nog uitgenodigd in een dorp op theevisite. Een Belg sponsorde daar een heel dorp voor de watervoorziening. Hij was echt een man met aanzien. Hoe ge toch niet simpele middelen de mensen enorm kunt helpen. Het is ongeloofelijk !"

"Sri Lanka is een fantastisch land. Met slechts een kleine groep van zes mensen en gidsen van ginder die dan nog perfect Nederlands sprak. De eerste indruk: er zijn veel tempels en de mensen vereren de olilanten als heilige beesten. We bezochten een olifantenweeshuis. Daar komen de olifanten terecht als hun baas overleden is. Een olifant aanvaardt namelijk maar één meester en die wordt meestal geen 120 jaar oud. Vol bewondering zagen we hoe de beesten van het weeshuis dwars doorde stad dagelijks langsheen de markt naar de rivier gingen om er zich te baden. Op het platteland is er wel angst dat op hol geslagen olifanten er de dorpjes komen vernielen. En dan zijn er de theeplantages. Het viel ons op dat dit zware werk vrouwenwerk was. En dan nog wel hoofdzakelijk Indische vrouwen die de hele dag in de broeierige hitte de theeblaadjes plukken. Erg indrukwekkend was ook de tempel van Tand waarde hoektand van Boedha bewaard wordt. Bij het beklimmen van de Leeuwenberg in Sigiraya werden we betast door nieuwsgierige mensen clie wel eens een blanke huid wilden voelen. En dan een orgelpunt van de reis was onze rit op een olifant". Volgens J05 zijn de haren navenant cle grootte van de olifant. "Ze piekten verschrikkelijk in je billen".

In Penang bezochten we de paalwoningen en de hindoeternpel. In Kuala Lumpur bezochten we ook een hindoetempel. Met onze haren bedekt mochten we naarbinnen. We zagen hoe kinderen kaalgeschoren werden en geel geverfd. Een beeld dat we van tv kennen. Singapore zelf was erg druk. We mochten er slecht binnen onder strikte begeleidine van een plaatselijke gids. De hoeveelheid namaak dat je er kunt kopen is enorm. Namaak CD's met hopen".

..., ..

-

: -'

Niet de laatste

'-

41

21 ()f//ioifrii

i

Lui

.S / 1 (/1//al Na i in 1w11

. /

E

1

'ii i/o 0 nam . / 11/1/

iii, i

iijI

"In Meer beginnen ze ons zo stilaan wel te kennen als reizigers. Zo reed bij het vertrek van een van onze reizen Jan Dufraing ons naar de luchthaven. Maar hij reed zo traag dat ik dacht", zei Rien "dat we het vliegtuig zouden missen. Aan de oprit van de E- 19 zagen we een grote wegwijzer 'Sri-Lanka' aangeven. Een veiTassing van de Poepie-Boys die ons een goede reis wilden wensen. Vanaf dat moment gaf Jan gas. We hadden meteen een goede stemming bij start van de reis". Senegal was wel de jongste reis van Rico Swaenen en Jos Haest, maar zeker niet de laatste. Volgens Rico: "Ook al komen we elke keer graag terug naar Meer en vervagen de opgedane gewoontes snel, vergeten wat ge gezien hebt, doet ge nooit. Koffers verliezen, diarree krijgen, problemen met politie of ongastvrije reacties uitlokken, we hebben dit bij onze reizen nooit gehad. De arnioecle overal doet ons beseffen dat we het hier nog niet zo slecht hebben. Misschien is het leven hij ons wat te gejaagd. Want overal lijkende mensen meer tijd te hebben dan hij ons. Natuurlijk gaan we nog meer op reis. Al lijkt ons Australië nog wat te lang vliegen, Zuid-Atrika zou ons wel interesseren". (ina)

Bibliotheek HOOGSTRATEN - Er is een nieuw regIenient voor de niultimediamatcrialen. Vdiiaf 1 juli kan je goedkoper cdroms, v dcii's cii dvd:; ontlenen in de liilil uilieek. Voor al deze materialen ge Icit vanaf nu mik dczcl file uitleenperiode. Je mag alle video's, dvd's en cd-roms -- en in de toekomst ook ed's - twee weken ontlenen voor één euro per stuk.


OMSLAG VERHAAL auto gecontroleerd. We moesten visa kopen en

Vakantie achter het ijzeren gordijn

l-longaars geld wisselen, zo kwamen cle landen achtei liet ijzeren gordi n aan westerse deviezen. Eenmaal in Hongarije was liet cilsof we in een andere wereld waren terechtgekomen. Smalle tweehaanswegen, in heel Hongarije lag amper twintig kilometer atitostrade, in cle huurt van de

Henk De Gier

hoofdstad Budapest. Paard en kar, veel motorfietsen en tweetaktauto's. Wat me echter het meeste bijgebleven is. is het weerzien van mijn

Henk De Gier, echtgenoot van Adrienne, vader van Sandra en Petra, wonend in Meerle, en liefhebber van vakantie in Hongarije. Niet zo speciaal op het eerste gezicht, zij het dat Henk al vele malen naar Hongarije op vakantie trok toen dat land achter het toen nog welhaast hermetisch gesloten 'ijzeren gordijn' lag. Dat had alles te maken met familieomstandigheden. Die maakten dat Henk er een onvergetelijke vakantie beleefde, waardoor hij al snel van het land en zijn volk (helemaal niet van zijn leiders) ging houden.

stielpa net zijn familie. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik dat beeld voor de geest haal. Zoiets blijft je altijd hij." Henk logeerde hij de ouders en familie van zijn stielpa in Pomaz, een voorstad van Budapest. "De mentaliteit stond me direct aan. Alles was heel eenoudig en het ging er gemoedelijk aan toe. Een fles Coca-Cola kostte een maandloon, maar toch leefden cle mensen er niet slecht. Ze woonden klein, maar

w

Volksopstand

geiielclijk licpc.n hc h oor l ij k ,ekleLd en

In 1956 kwamen vele Hongaren in opstand Legen het communistische, door de Sovjet-Unie ge-

iten en dionken oed

controleerde regime. Zij rekenden op hulp uit het

Al moesten ze daar1

Vrije Westen, die niet kwam. De opstand mis-

tsss

voor dikwijls lane in cle rij staan. Om zes uur

lukte. de repressie was hard en meedogenloos. Velejongc Hongaren vluchtten naar het Westen.

's morgens moest je hij

Omdat ze aan de opstand hadden deelgenomen

de bakker in de rij

of omdat ze geen toekomst zagen in het arbeiders-

staan, maar clan kreeg

paradijs. Een van de vele vluchtelingen was de

je ook genoeg. Honga-

22-jarige Lajos Jobbagy, die samen met zijn

rije was een van de

broer vanuit de omgeving van Budapest naar

'graanschuren' van het

Nederland vluchtte. Lajos kwam terecht hij een

Oostblok. Auto's wa-

opvanggezin in Budel. De nood aan opvang was

ren er weinig, meer

groot die tijd en het jonge gezin De Gier had nog

bromfietsen. Vele

een kamer vrij. De broer van Lajos reisde door

Hongaren hadden een

naar Canada.

eigen huis. Het zijn fierc mensen en dat hadden de communis-

Familiebezoek

tische ideologen hen

Toen later moeder De Gier alleen kwam te staan.

blijkbaar niet uit het

bleef Lajos hij haaren nam meede zorg voorhaar

hoofd kunnen pi sten

zoon Henk op zich. De jaren verstreken, het

Net als dc Bc.lgen heb

regime in Hongarije werd stilaan een beetje

ben de Honaien ecn

milder. Officieel werd rond 65-66 een amnestie

baksteen in cle maag.

voor de vluchtelingen afgekondigd, zodat ze

De/wuilie .Johbagv tja tele lateit heieiti,รงd iii 1969.

Natuurlijk was het iegime nadrukkelijk aan-

tertig het land in mochten. Velen vertrouwden de situatie echter niet en bleven, ondanks het heim-

- naar Hongarije. "Het was een belevenis die op

welig, ook in het dagelijkse leveti. Zo mochten

wee naar cle achtergebleven raniilie. nog jaren

mij een grote indruk hce6 nagelaten. De reis op

ze geen oude liedjes zingem wat van vroeger

waar ze waren.

zich, vooral dan aan de grens. Grote slagbomen,

was, was verboden. In de beslotenheid van de

vele bewapende grenswachten die elk voertuig

huiskamer. bij feestelijke gelegenheden ge-

in 1969 achtte Lajos de situatie veilig genoeg en

streng controleerden. Alles uitladen, niet spie-

beurde het natuurlijk wel, matr gerust wai'en ze

trok hij met vrouw en kind - de 13-jarige Henk

geljes werden wielkasten en onderkant van dc

nooit. Veel 'blauw' op straat ook, op elke hoek,

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

VAN HUFFEL VASTGOED SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

10

u

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com


OMSLAG VERHAAL de politie was alomtegenwoordig. Russische soldaten ook, maar die hadden weinig of geen contaLt inct de Hongaarse bevolking. Lij hadden hun eigen gelegenheden in en nin de kazenies. Het waren gescheiden werelden. Je tituelil er geen foto's maken

Vjij

iie Russen destijds.'

Hunkeleef(le er wel t le vakanii'

in

zijn leven:

"Drie weken vrij en blij. Lekker weer, zo rond de 390, op blote voeten, short en bloot bovenlijf. Heel de dag vissen, zwemmen, ravutten aan de oevers van de Donau. Met kinderen van de familie van mijn leeftijd

Cl]

niet hun vrienden en

vriendinnen. ik had er:il direct een lief je. Vreemd cii uit liet westen. diii trok aan Le heeft me nog jaren geschreven. Ik had er best ss illen blijven, ik miste Nederland en al het gedoe niet". Hoe praatte te ei' mtjL

kLlnui

iden? ''Met liaiideti

en voeten. Een paar woorden Duits, een paar woordjes Engels. een paar Hongaars. Ach, jongeren begrijpen mekaar vanzelf, niet'?".

Balatonmeer

Dejainilie De Gier in Budapest

Van dan af ging het elke vak'itie richting Hun-

Liever in Nederland

ganje. "Wel tien keer zijn we er geweest. zelfs

leven speelde zich buiten af. Nu is alles

toen ik in militaire dienst was. Dat was een heel

geprivatiseei'd en gemoderniseerd. Wij huurden

gedoe, want om niiar een Oostblukland te gaan

een fijne. geriefelijke vakantiewoning van fanii-

had je een speciale toelatuig van je commandant

Iie, vlak aan het water. We hebben het er echt

Hongarije: "Nee, hij ging er graag op vakantie.

nodig, voorafgegaan door een onderzoek van de

naar onze zin gehad.".

maar woonde liever in Nederland. Hij miste zijn

BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst)".

Ondertussen is Henk met lijn gevolg nog drie

t'amilie, maar wilde niet meer terug. Hij had vrij

in 1982 huwde Henk niet Adrienne en k amen

maal naar liet Bal atonmeer up vakantie geweest.

snel een goede job gevonden destijds - veel van

ze in Meerle wonen. "In 1991 lijn we voor dc

"Waarom niet, er zijn toch ook veel mensen die

de gevluchte Hongaren hadden een zeer behoor-

eerste keer met ons gezin terug naar Hongarije

elk jaar naar Benidorm trekken'? Het leven is ei

lijke opleiding genoten - en hij vond liet beter

op vakantie getrokken. Naar het Balatonmeer.

nog steeds goed. Rustiger dan hier, al is het

leven in Nederland. Hij keek daar heel anders

Dat is een groot meer, een goede 100 km. van

verkeer snel toegenomen. Eten en drinken is nog

tegenaan dan ik. ik heb alleen maar fijne herin-

Budapest. Het Balaton meer is voor de Hongaren

steeds veel goedkoper dan hier en de Hongaarse

neringen aan Hongarije. Maar hij heeft er andere

als de Noordzee voor de Belgen en de Nederlan-

keuken is heel lekker. We gaan er dikwijls op

tijden meegemaakt en dat houdt hem hier".

ders. Ze gaan er op weekend en op vakantie. Vele

restaurant en proberen dan alles wat de kaart

hebben er een vakantiehuisje. Vroeger waren er

biedt. De omgeving van het Balatonmeer is heel

Voor Henk en zijn huisgenoten blijft Hongarije

ook grote vakantiekolonies, van de staat. Daar

mooi en Budapest is niet zover af. Het is wel een

een uitstekend vakantieland en ze gaan er zeker

mochten de 'werkers' goedkoop op vakantie.

heel drukke stad, met veel stinkend verkeer,

nog terug.

Piepkleine huisjes en appartement es, maar liet

maar toch zeer de moeite waard."

En je stiefvader, ss ilde die niet graag terug naar

DE WERELD VA NĂ˜

VIN1iit4EF

vNi1i;1WEiiE


OMSLAG VERHAAL

Het wel en wee van de vakantiereis. Deel 2 Iedereen heeft te maken met 'reizen', willen of niet. Want ook wie heel bewust niét reist, maakt een keuze. Een willekeurige greep in ons personenarchief leverde echter vooral bewuste reizigers op. Opvallend is ook dat er weinig negatieve ervaringen overblijven. Blijkbaar worden saaie en tegenvallende vakanties snel vergeten en rest er enkel het mooie. Goed zo, zouden we zeggen. De drie vragen: Herinner je je eerste reis nog? Had je ooit een nare reiservaring? En had je ook een fantastische belevenis? Waar wil je terug naartoe? Vorige maand kreeg je de eerste lichting, hier volgt de rest. Je eerste reisherinneringen. -

''

'5

Een mooie reisherinnering?

.Jaak ,Janssen

Mijn eerste vlucht met een vliegtuig zal ik

In 1994 nam ik deel ran een tiendaagse groepsreis met

I'rodiuiic-

nooit vergeten. Voor het werk vlogen we

Belgische en Duitse meuhelfabrikanten, naar Thailand.

in 1968 met een Fokker van Antwerpen

Singapore en China.

naar Stuttgart en vandaar met de auto

De economische ontwikkeling van China was verbazing-

n)euI)eItaI'riek .1inrjc';i

\lm(IerhoUt

-

Een slechte herinnering?

In 1962. op mijn t Sde. ging mijn eerste

verder naar de Bodensee. Het werd een

wekkend. De streek van Hong Kong naar Kanton was éijn

echte kwakkelvlucht en ik had geen reis-

grote houwwerf: duizenden fabrieken nieuwgebouwd of

pilletjes ingenomen. Het befaamde zakje

nog in de bamhoestel Ii ngen. honderddu zenden mensen

had ik twee maat nodig in het vliegtuig: in

wachten voor de fabriekspoorten of lopend links en rechts

Stuttgart werd me een Underherger aan-

van de weg op zoek naar werk. Kostenvergelijking: 80

bevolen om terug op mijn positieven te

Chinezen voor édn Belg.

Het VITO in Hoogstraten gaf deze

komen maar die was er sneller terug uit

China komt!

groepsreis cadeau aan alle voetballers

dan er in. Nadien moest de auto ook nog

die de toen zeer bekende Kardinaals-

eens aan de kant. Toen ik in het hotel

beker hielpen veroveren. In die groep

aankwam zag ik groen en eten hoefde niet

grote reis naar het Lechtal in Oostenrijk.

zaten rakkers als Paul Van Merode. Jef

meer.

Meyvis, Jan Vcrheyen....en dan begrijp

Sindsdien heb ik altijd reispilletjes bij de

je dat deze reis niet alleen onvergetelijk

hand.

r.

werd door de mooie streek maar ook door het plezier dat er werd gemaakt. Daar heb ik misschien de reisniicrohe opgedaan om later, met vrouw en kinderen.jaarlijks een andere streek of land te verkennen. Samen met rei sopdrachten voor het werk, betekent dit dat de meeste Europese landen werden bezocht.

.r,

4!"

Jan Hendrickx

In al die jaren liep er heel wat mis. Auto

De vriendschap, het onbegrensde wederzijds vertrouwen,

Ex-douanier

totaal vernield, onze zoon een arm gebro-

op de camping en elders, onder toeristen zijn de mooiste

Meersel Dreef

ken, ik twee ribben gebroken, al ons geld

herinneringen.

verloren, defecte remmen, al ons geld,

Het toppunt daarvan ondervond ik, nog onder het commu-

cheques en papieren gestolen, poging tot

nistische regime. te Cel je in Slovenië. Aan de inkom van een

diefstal van onze auto met vernieling van

groot sportfeest ging de ontvanger mijn koersfiets testen

slot en startmechanisme en veel andere

terwijl ik op zijn geldkistje moest letten.

kleine tegenslagen. Dat waren voorvallen

Alle gemaakte vrienden bezoeken is onmogelijk. Maar

in verschillende landen, die zonder grote

Mevrouw de Pillecijn te Naval - in het binnenland van

problemen werden opgelosi dank zij

Noord-Spanje zouden we nog wel eens graag terug willen

goede verzekeringen, overal vriendelijke

zien.

Reizen en trekken zit î

/

inonshlotd Onzecei ste grote rels ging via

LoLirdes naar het binnenland van Frankrijk. hij Montpeltier. Gedurende 25 jaar hebben wij gecampeerd samen met mijn oudste zus. Zij met 5 kinderen en wij met 3. We bezochten zowel West- als Oosteuropese landen. Reeds 35 jaar gaan we één- of tweemaal per jaar per jaar met vakantie. Als wielertoerist ga ik dan nog eens extra sinds 25 jaar. Persoonlijk vind ik elke vakantieformule goed. Gewoon om wegte zijn van de dagelijkse beslomnleringen en om andere volkeren en culturen te serkennen. Sinds mijn pensioen in 1984 overwinteren we jiarlijks zo'n vijf maanden in Spanje om te genieten van zon en licht. 12

en welwillende artsen en verpleegkundigen en de medewerking van dc politie. De verklaring "Ik hen Vlaming" doet overal wonderen. Wij willen overal graag terug naartoe.


OMSLAG VERHAAL Je eerste reisherinneringen. Patrick Jordens Tandart.r \leerle

*

1 967: Kanippl aats \ arsenare ( btj 0 rugge ). rustoord voor \Witte Paters na jaren Afrika. Onze proost van de Chiro en dorpsgenoot in Loksheren had als jonge sccil ig('r 790 missieposi in Ruanda tijdens de onafhankelijkliç'iikslrijd in de jaren '60 net verlaten. Ojti ons iii de sfeer te hrngen van zijn missinneringswerk kregen wij als speciclub-lid dadelijk na het avondmaal een verhaal, uit het vuistje, over de missie. Rakkers en Toppers hetzelfde maar dan doorspekt met Christelijke waarden en voor de Aspiranten was de gelijkenis met de volgende zondagspreek niet ver te zoeken.

Lizette Van Opstal Lerares Meersel-Dreef Buiten de CM-kampen naar zee en naar Zss itserland, was mijn eerste reis op 16jarige leeftijd met ccii vriendin naar zee (Bredene). De ouders van het vriendje van mijn vriendin hadden daar een stacaravan op een camping waar we een week mochten verblijven. In de vakanties moest ik altijd hij mijn ouders in de frituur meehelpen maar ze wisten me te ni1ti vuiLli dooi zo' t vakantie de laatste week van augustus. Mocht het de eerste week van juli gess eest lijn, dan zou ik waarschijnlijk de hele vakantie in de friettent geieurd hebben. Die vakantie aan zee was m ieder geval één groot feest waar de bloemetjes eens stevig huitengezet werden.

Frans Stoffels 1

Gepensioneerd 9 tuinboun'er

Een slechte herinnering? 1982: Kamplaats in Vlaanderen... jeugdherberg op fietsafstand... liet mag ook wel eens iets verder zijn. De eerste tweedehandsauto kon geen vierpersoonstent, slaapzakken en persoonlijke bagage san twee jonge koppels naar liet Coniomeer vervoeren. De Volga stationwagen van schoonbroer kon dat wel. Beklimming m de Vogezen... zelfs de trueker. haalden ons in. Wij volle gas en lawaai als een RussisLlie tank. Vrijdagnamiddag in Frank rijk en een garagist i ode ii om e. .ti ai de bel i sten te het pen. De depannaeedienst lost onze Volga hij een groepje Afrikanen. jazzmuiiek, hreakdance. ... maar svie werkt hier? Zaterdagochtend, II uur, na een nacht in een 3-sterrenhotel op kosten van de reisverzekering. Starten..., het was een lek in de dicselleiding. Dank u, Afrikanen.

1989: Koffers & Co. een toeristisch radioprogramma op woensdagochtend (nog steeds )+... code laatste aanbieding: een vliegreis uitzonderlijk met logies en halfpension, laatste week voor het toeristisch seizoen op Rhodos-eiland in Rhodos-stad met vertrek op vrijdagochtend. Dus binnen 48 uur verhuis van een tien maanden oude baby, ecn ts eejarige peuter en twee ouders vanuit de eerste vrieskou in België naar een temperatuur 11111 net dc trui uit te spelen op Rhodos.

Echt slechte reiservaringen heb ik nog niet meegemaakt. Maar waar ze inc nu met 2 dochters niet meer warm voor krijgen is kamperen in een tentje. Mijn nian iou niet liever willen mmir een vakantie is voor mij toch iets andei's dan onhandig doen op een caiiipingvuurtje met 2 pitjes terwijl je er thuis 6 licht.

Dit jaar zijn we met dc ganse familie gaan skiën en dat was toch wel erg leuk. Zelfs ons pa van 63 heel't nog ski-lessen genomen en zo waren we voor het eerst niet z'n allen weg. Echt leuk! En verder vind ik thuis komen in Meersel-Drecf, na elke reis, toch weer geweldig. Want welk plekje op aarde is er schoner dan "mijn Meersel-Dreef -1.

Die slechte herinnering kunnen we niet vinden, ondanks de vele reizen die we deden.

Met nii,jn broer Broos nam ik de fiets mee op het vliegtuig om san Talin, hoofdstad san Estland, terug naar huis te fietsen. Alle dagen zo'n 150 kilometer. Hoewel niets san tevoren vastgelegd vonden we toch alle dagen een douche en een bed en waren we na 16 dagen terug thuis. We hadden slechts anderhalf uur regen gehad. Het was hard maar mooi niet mooie dingen te zien onderweg. In 1996 vertrokken we, mijn vrouw en ik. naar Zuid-Afrika voor veertien dagen rondreis en een week rust. Zeer mooi land en dit j aar zijn we in februari ii oc ce is / cli taan rondrijden.

Minderhout Mijn grote wens was mijn vriend Karel Van Ostaeycn, die zijii ooms achterna getrokken was in Amerika, te bezoeken. Wij comhincerden dat met een rondreis van Los Angeles over Las Vegas, Yosemite Park . San Francisco, voort. In de buurt van Karel huurden wij een motel voor één week en Karel reed met ons rond en deed uitleg. Maar hij had ook veel vragen over hoc het in België was met de mensen. We zijn ook naar Palm Springs gereden. Hij nam ons ook mee naar huis en hakte 'pancakes', niet

Een mooie reisherinnering?

boternielk en saucijsje. Hij gaf ons ook een volle koffer advocado's en mandarijn tjes mee uit lijn grote hoonigaard. Een goede herinnering waar nog veel over te vertellen valt.

13


OMSLAG VERHAAL Je eerste reisherinneringen. Marcel Floren \

E.-Rid2 Minderhout

.

...

Het moet in het jaar 1964 geweest zijn dat ik mijn eerste echte buitenlandse reis maakte. Samen met een vriend en onze oeiue moeuers maakten we een uitstap voor enkele dagen naar Duitsland, omgevine Rudesheim en Cochem. Wij hezochten de mooie omgeving met zijn

wat contact met de plaatselijke hevolking. Dit was het startsein voor nog vele en verre buitenlandse reizen. Enkele jaren later zou ik dan Spanje en Portugal met een tentje doorkruisen. De reismicrobe had me goed te pakken. - -

Linda Bevers Toeristische Dienst Hoogst raten

Rijkevorsel

Mijn eerste grote reis was volgens mij een trip met een tante en haar gezin naar • het zuiden van Frankrijk. Ik mocht mee om een beetje 01) de kinderen te letten. Dat was een heel fijne sakantie De reiskrmehels hebben mij eigenlijk al heel lang te pakken. Ik hen dan ook toerisme gaan studeren lkvindreizenenormverijkend.hetleren kennen van andere culturen, niet alleen de bezicnswasrdmgheden maam ook con tacten legcn met plaatselijke inwonems het absombcren van andeme kleurcn geu ren en smaken. Rondreizen, liefst een beetje avontuurlijk, genieten mijn voorkeur.

14

Een slechte herinnering? Een echt slechte reishennnering heb ik niet maar landen met een sterk militaristischsysteeni,zoalsindertijdBulgarije. hoef ik geen twee maal te hezoeken. Ik herinner mij dat ik ergens een groepje mensen fotogralèerde en toevallig stond daar een militair tussen. Die man deed zo lelijk alsof ik een groot spion was. In geen tijd stonden daar heel wat militairen en we mochten met de bus niet verder voor ze mij gevonden hadden. Na heel wat over en weer gepraat mochten we dan enkeleuren later verder rijden. Gedurende heeldiereiszagikachterelkehoekvande straat militairen staan.

Een mooie reisherinnering? De mooiste herinnering heb ik misschien wel aan een reis naar Noorwegen. Het weer was, volgens onze gids, uitïonderlijk prachtig. De boottochten langs de Noorse Ijorden waren adembenemend. We maakten ook een slucht met een sportvliegtuigje over een gletsjer. Die beelden blijven zeer diep in mijn geheugen gegrift. Een reis om zeker over te doen.

-

-

15

.

-

Eigenlijk heb ik niet echt slechte reisDe mooiste herinneringen heb ik toch wel aan Zuid-Afrika ervaringen, gelukkig maar. Het enige wat en Australii'. Beide landen lijn gewoon prachtig, de natuur ik me herinner is eerder een grappige daar is zo groots en zo eindeloos. Ook het contact met cle anekdote die is voorgevallen in Thailand, mensen daar was echt geweldig. In Australië hen ik bosenIk was daar op een trektocht met een dien op bezoek geweest bij familie van mijn moeder. Dat Engelstalige Organisatie en dén van de maakt het natuurlijk extra mooi. optionele activiteiten was een rafting. SaIk droom nog van vele bestemmingen maar ik weet vanuit men met een meisje uit Antwerpen (intusmijn job ook dat er dichtbij in ons eigen land nog zoveel sen mijn beste vriendin) schreven we hier prachtice zaken zijn te ontdekken. voor in. Ze hadden ons verzekerd dat het de moeite waard zou zijn en niet te gevaarlijk. Ter plaatse bleek dat het ging om een begeleide vlottentocht door de jungle . waarbij wij enkel mochten genieten en .............•••. .. - z toekijken: niet echt een wilde 'rafting 0 - dus -.. . ________________ c:e•' j, j •.

•-

•-

.s

-

. -

.

.

fl


OMSLAG VERHAAL Je eerste reisherinneringen.

Een slechte herinnering?

j Karin I)oiwkers 1//til \1 itirlerhoiit

. (

-

Zss itserland. mijn eerste Lurotlees Kam-

Barcelona 92- Olympische Spelen. Samen mei team-

pioenschap Young Riders '59. Na een reis

genotemi nél geen brons gehaald. Indis idueel achtste plaats

van ongeveer 16 uur werd mijn paard

op 52 startei's. Tot nog toe de mooiste herinnering uit mijn

geweigerd voor deelname. Toch nog een

leven.

positieve atloop door derde plaats van

4

toenmalige vriend J. Desmedt. Bosc die ons een dag voor vertrek Olym-

I_erte giiti' i''i

't'.' me hijuetile' en i - ..

pisehe Spelen Liat weten dat we niet mo-

wio, de rei', met 1 .imilie en \ rienden naar

gen gaan! A propos wetende dal alles,

de Ardennen. Ik was toemi een jaar of

materiaal en paarden plus onze valiezen,

netten. \ke vertrokken toen allen samen iia.1 c r:m S all s en een grote opi eit ger paar-

reeds gepakt klaar stonden.

dcii. Het iiiiC

Een mooie reisherinnering?

\t

as op ccii Plaat

Opnanit's liii t

S

"'iii'i'i

55

,mar t. rbini u

t

'r cn

01

andere TV-shoss M eest specialei-cis ss as naar Bert in

55

aar

ik in contact kss am liet iemand die samen niet S riendL'Ii van 55 e'.t naam' Oost. ,'orde val all iimuurnoe. een tunnel had eeg ra ven om

/111

ge Iie de naam het ss es-

ten Ie halen. Ze werden eL hier verraden toe n /e bos en k ss amen in lie t oosten.

JefMaes

De slechtste herinnering heb ik aan een

Vele mooie herinneringen hebben we aan Italië. Oostenrijk,

(,qi nsioneerd

vakantie in het zuidwesten van Frankrijk.

Turkije. Griekenland en aan onze trip naar New York en

Pas geïnstalleerd op de camping ging ik de

CaliIornië als uitschieter, waar we met 'ii camper 3 weken

leraar '\Iinderhout •.

\Iijmm eerste grote 'buitenlandse' reis was in dc ionier van 1957 met de KSA naar Rome. Met de autocar in die tijd naar Italië ss as niet vanzelfsprekend en voor mij als vijftienjarige was het een enorme ervaring. Veel later zijn de echte reiskriehels gekm men toen ss e met vrouw en kinderen op de kampecrioer gingen: eerst de /ee, da ii

id

Is Lii xe mhu rg en later Frank -

rijk ss :mar ss e veel streken verkend hebben, niet de tent, mei de can i pi lig car en teil slotte de caras an. Om met / '

ij S en veel te hen. ie hetes en en \ cle dingen te ii S

kinderen afhalen die met de Europabus

konden rondtoei'en. Het was veri'assend, indrukwekkend,

nagereisd waren. Op een helling knalde

enorm.

een motorrijder op onze auto. Het resul-

Maar vooral onze voettoclit naar Compostella heeft ons

taat: een gebroken as en een perte totale.

geweldige voldoening geschonken.. On7e dagelijkse tocht

monsieur. Het heeft een hele week ge-

door 'ii wisselend landschap. een merkwaardige mix van

duurd om alles te regelen. Maar na een

inspanning, pijn. wilskracht maar ook van positieve groeps-

tocht van 16 uur met o.a. nachttrein Bor-

geest. Plaatsen als Léon en Burgos wai'en voor ons een

deaux-Parijs stonden we aan onze voor-

openbaring. We willen Spanje beter leren kennen en omdat

deur. Zonder koffers maar niet 'ii hond je,

ik me verstaanbaar wil maken hen ik Spaans beginnen leren.

trein in trein uit: what a nightmare ! Zo' ii rit. Na 3 weken was ook de caravan en het

-.

'wi'ak' weer thuis. Als klap op de vuurpijl wei'd ik gedeeltelijk aansprakelijk gesteld voor het ongeval. De maat was vol. We hebben Frankrijk enkele jaren geboycot. "5

ge mi cie n ss as dit voor ons de goedkom ipste liii mule. Nu verkies ik te i'ei/eml ier autocai of met liet licoluig: liet is cornfi rt ahe Ier cii miii nder

I

sI resserend.

Sarah Horsten

Het 1 4-jarigenkamp in Zwitserland was

.ttide;it

een 'never ending' nachtmerrie. We kwa-

Deze paasvakantie hen ik halsoverkop met een paar vrien-

t-loogstraten

men in een groep terecht vol toenmalige

den naar Spanje geweest. Eerst een paar dagen in Madi'id en

Mijn mooiste reisherinnering ïs eigenlijk nog vrij recent.

marina's en johnny's. Wij waren dus net

dan verder naar het zuiden (Granada. Het was ook mijn

Ik hen vroeger met

ietsje anders en werden dan ook vollen

eci'ste vliegtuigervaring en dat was zalig.

mijn ouders nooit ver-

hak uitgesloten die tien dagen. Ik ben cclii

En ik ga zeker nog eens koken

der geraakt dan de

nog nooit zo blij geweest oni terug naar

pongtal'el - - -

Belgische kust ofde Ardennen (ook wel

011

een Madrileense ping-

huis te gaan.

geiellig natuurlijk). Mijn eerste 'grote'

Voor de i'est geen rampzalig herinnerin-

reis was dus de Rome-reis in het zesde

gen dus, buiten misschien wat storti'egen

middelbaar. Ik was ook al wel vaak op

en gesmolten choco in onze tenten op

kamp geweest natuurlijk, hij voorbeeld

Pukkelpop, maar dat was eigenlijk nog

naar Zwitserland, maar daarover meer in

wel lachen.

het volgende vakske! De Roniereis was dus mijn eerste 'echte' contact niet het buitenland. Dat was echt een zalig reisje en ook een knallende afstuiter van mijn middelbaar-tijdperk. -

'-

15


vanuit het stadhuiss.1. Minderhoutse voetbal moet eens te meer geduld hebben

het ontwerp BPA het voorwerp van een openbaar onderzoek.

Kritisch geluid Zowel de Landelijke gilden van Hoogstraten als de oppositiepartij CD&V uitten hun bedenkingen en bezwaren in een persnota. De Landelijke

Al jaar en dag moddert men in Minderhout aan met het voetbal. Niet het voetbal op zich is een probleem, wel de accommodatie. Na jarenlange zoektocht naar nieuwe terreinen voor MVV bleef uiteindelijk de locatie aan de Heistraat als ultierne oplossing over. Het gemeentebestuur kocht de gronden en startte een aanvraag voor een Bijzonder Pan van Anleg (BPA). Tal van negatieve adviezen later staat men in Minderhout haast geen stap verder. Nieuwe aanpassingen aan de bemerkingen op het plan doet het gemeentebestuur weer wat optimistischer vooruitkijken. Het bestuur van MVV volgde de gemeenteraadszitting en hoorde ook kritische geluiden. Voetballen in 2004: een utopie ? Intussen worden ook de voorwaarden voor erfpacht van het Casino in wortel-Kolonie aangepast. Het voetbalveld is hier dan weer een blok aan het been.

Gi Iclen betreuren het dat men de huidige sportvelden laat verdwijnen om dciie houwgronden te creeren, en nieuwe locaties enkel maar te vinden zijn in agrarisch gebied. Toch kunnen zij zich verzoenen niet nieuwe terreinen op voorwaarden dat er geen landbouwgronden zouden ontnomen worden voor recreatie in de onmiddellijk omgeving van landhouwbedrijven. In de Heistraat zijn er immers enkele jonge agrarische bedrijven. De vroeger vooropgestelde locatie aan het begin van cleMinderhoutsestraat (achter AVEVE) lijkt hen in dit opzicht beter. Verder moeten alle landbouwgronden die ontnomen worden volledig gecompenseerd worden door andere gronden. Ook mogen ergeen bijkomende regels opgelegd worden aan agrarische bedrijven in de omgeving van de nieuwe sportlocatie. Ook moeten land- en tuinbouw in dit dossier als

In de rats

Bijzonder Plan van Aanleg

volwaardige gesprekspartners betrokken wor-

Terwijl de meeste voetbalverenigingen Int de

Het gemeentebestuur diende een ontwerp in oni

den. CD&V van haar kant ziet niet hoe het

gemeente Hoogstratcn hun sport konden uitoe-

via een BPA een wijziging te verkrijgen in de

gemeentebestuur uit deze situatie zal geraken.

fenen op een ruime accommodatie van twee of

bestemming van de gronden. Via een dergelijk

Voor haar blijven er alvast een aantal fundamen-

drie teiTelnen. bleef het in Minderhout

BPA zouden de gronden van landbouwgrond

tele bezwaren.

behelpen met het hoogst minimum: ĂŠĂŠn terrein.

kunnen overgaan naar recreatiegond. Tal van

"Landschappelijk s aardevol agrarisch gebied

Dertien ploegen laten trainen en spelen op ddn

instanties gaven echter negatief advies. Dit was

kan enkel gewijzigd worden in recreatiegebied

terrein, het zal je maar overkomen. Dus hieefde

het geval voor cle Afdeling Land van de Vlaamse

als de bestemming van de grond achterhaald is.

vraag aan het gemeentebestuur voor extra grond

Gemeenschap, het Departement Leefmilieu en

In het geval van de Heistraat is dit echter niet het

aanhouden. Tal van mogelijke locaties passeer-

Infrastructuur, ARHOM. en de Gemeentelijke

geval niet drie jonge landhouwbedrijven in de

den de revue, tot uiteindelijk het oog viel op een

Commissie voor Ruimtelijke Ordening

onmiddellijke omgeving. Er wordt 10 lia land-

aantal gronden aan cle Heistraat. een zijstraat van

(GECORO). Ook de Provincie Antwerpen

bouwgrond onttrokken aan de landbouw, maar

de Minderhoutsestraat. Maar dit was buiten de

(clienstWateiheleid)hadeen 10-tal hemerkingen

liet college heeft zelfs nog niet de moeite gedaan

waard van een aantal jonge landbouwers gere-

waarmee rekening moet gehouden worden.

om niet de betrokkenen aan tafel te gaan zitten

kend. Bezwaren allerhande en negatieve advie-

In de gemeenteraadszitting van 23 juni 2003

om te zoeken naar oplossingen ofcompensaties.

zen brachten het gemeentebestuur en MVV niet

kwam het tot een nieuwe stemming over het

Bijkomend gaat men van een aantal omwonen-

dichter hij een oplossing. Bestuur, ouders en

aangepast ontwerp. Tal van hemerkingen en

den zomaar de grond onteigenen. In welke mate

spelers verloren er soms hun geduld hij. en

adviezen werden aangepast. De ontwerper

hee0 men getracht deze operatie te vermijden T"

maakten dat cle raadsleden erg duidelijk met hun

GEDAS weerlegde in het dossier het ongunstig

Gezien de negatieve adviezen die tot driemaal

massale aanwezigheid op de betreffende

advies van de afdeling Land van de Vlaamse

toe door de betrokken diensten werden herhaald.

gerneenteraadszitting. Tot vandaag blijft een

Gemeenschap. De gemeenteraad kon het ont-

vreest CD&V in een situatie terecht te komen,

del'initieve oplossing achterwege.

werp B PA voorlopig aannemen. Hierna wordt

waardoor op lange termijn geen oplossing kan gegeven worden aan het probleem san MVV. CD&V waarschuwt voor deze gang van zaken waarbij uiteindelijk volgens haar MVV de dupe dreigt te worden. CD&V wil dat MVV zo snel mimugelijk aan liet voetballen is op een nieuwe locatie met een goede accommodatie. Schepen Van Ammel blijft echter optimistisch ondanks het feit dat de tmnimng niet gerespecteerd kan worden."Men zit nu twee maanden achteruit op het schema, niaar het bodemonderzoek is al gebeurd. Ik hoop dat er hier nu zo snel mogelijk kan gevoetbald worden", aldus Van Ammel. Agalev daarentegen kan zich wel vinden in het nieuwe voorlopig ontwerp maar enkel op voorwaarde dat alle stedemihouwkundige adviezen volledig worden nageleefd.

16


GEMEENTERAAD

Een voetbalveld te veel? I)aar waar coen in Miiiderhout zit te springen oor een degelijk veld, of liefst drie, weet men in Wortel-Kolonie blijkbaar geen blijf niet haar voethalveld. Althans de kandidaten voor de erf-

Nieuwsberichten uit het schepencollege

;r

SÇLEXI'N

16/06/2003

pacht van het Casino hebben het niet zo di 'ccl begrepen op het aangrenzende sportveld. Zij vrezen dat het onderhoud en de concessie van de gronden waarop na, ook het voetbalveld gele-

LOEWE.

Gemeentescholen vormen scholengemeenschap

gen is, voor hen een blok aan het heen zullen zijn

In liet basisonderwijs wordt gestreefd naar een

In de overeenkomst met de gemeente is de

bestuurlijke schaalvergroting door de scholen

verplichting voorzien het voethalveld ter be-

aan te moedigen samen te werken in scholenge-

schikking te stellen en te onderhouden. In over-

meenschappen. Daarbij woi'clen nieuwe midde-

leg niet het gehuurtcvocthal ondei'zoekt liet col-

len voorzien voor heleidsondersteuning en ad-

lege cle mogelijkheid om het probleem van de

ministralcel' werk voor alle scholen.

recreatievoethal los te koppelen van de hcstcmm ing van het Casino. Aan de kandidaat cr1 pacht-

Deze maatregelen versterken scholen om hun

nemcr wordt wel gevraagd om de bestaande

opdracht als zorghrede én eigentijdse school nog

kleedkamers terbeschikking te stellen van de ge-

beter te kunnen realisei'en. Een (zorghrede) aan-

bruikers van het voethalveld. zolang dit voetbal-

pak voor kmdei'en met problenien is een kern-

veld behouden blijft en er geen andere kleedka-

opdiaclit waarvoor een gewone basisschool een

rners beschikbaar zijn. Dc erfpachtnemer mag

beroep nioet kunnen doen op voldoende mensen

voor liet gebruik van de kleedkamers een maxi-

en deskundigheid.

mum vergoeding vragen van 12.50 euro per wedstrijd.

Het Hoogsti'aatse schepencollege stelde aan de gemeenteraad voor oni in Hoogsti'aten de vier gemeentelijke basisscholen onder te brengen in cn scholengemeenschap op t septeniher 2003.

OMTR-- T 7 -

Hieidoor kan men o.a. beroep doen op financii le middelen om 12 uuradministratiefpersoneel aan te stellen. Tussen cle verschillende directies bestond er al regelmatig overleg maar dit wordt nu t'ornieel gei'egeld. Er kunnen zo op een meer autonome wijze afspraken gema akt worden over liet verdelen van de beschikbare middelen (vh. ICT-personeel, overdracht lestijden) tussen de aangesloten scholen.

Een betere mobiliteit in Hoogstraten?

Resultaat boekenverkoop bibliotheek Het stadsbestuurorganiseerde op zaterdag 9juni een openbare verkoop vaii een grote pai'tij afge-

Dc gemeenteraad keurde op 28 apnl 20()3 het

voerde boeken van 2000-2002 uit de biblio-

mobiliteitsplan voor Hoogstratcn goed. Het gaat

thieek. Erg veel mensen reageerden op dit aanbod

om een belangrijk document waariii onder meer

en kort na de opening was het een gezellige

staat beschreven op welke wijze liet bestuur in de

drukte iii de tijdelijke verkoopzaal in liet admi ni-

toekonist liet verkeer vaii cii naar Hoogstraten

stratief centrum. Naarstig werd gespeurd in de

wil leiden. Daarbij /ijn ingrepen nodig om de

dozen niet hoeken en haast iedereen vond wel

veiligheid van de verkeersdeelnemers te waar-

iets naar haar of zijn gading. In totaal 3392

borgen. De inspraak hij liet opmaken van liet

hoeken ki'egen een nieuwe eigenaar en werden

mobiliteitsplan is georganiseerd via ecn

van liet oud papier gered. Het schepencollege

hegeleidingscommissie. Nu het document is

kijkt tevreden tei'ug op cle verkoop die 3392.00

goedgekeurd, wil het schepencollege een extra

opbracht.

inspanning leveren om liet document openbaar te maken en toe te lichten. De bedoeling is om

Werken aan de brug over de E19

alle geïnteresseerde bewoners. niaar zeker ook

Voor de aanleg van liet HSL spoor is liet nodig

orgaiiisaties clie actief zijn rond verkeersveilig-

om de bruggen over de El 9 aan te passen. Dit

heid en mobiliteit hierbij te heti'ekken. Het

werk wordt gespreid om cle verkeersliinder zo-

mobiliteitsplan wei -ci door de ontwerper zelf

veel mogelijk te beperken. De brug in cle

toegelicht op een publieke vergadering in zaal

Terheeksestraat woi'dt terug opengesteld uiter-

De Welgezinde op maandag 30 juni om 20 uur.

lijk op 14 augustus 2003. De hrLig in Maxburg

Iedereen was hier welkom en kon vragen stellen.

gaat dicht op maandag 25 augustus 2003 en dit

Inhoudelijke opmerkingen of verbeterings-

voor ongeveer een half jaar.

voorstellen werden gebundeld om te bespreken

Dit laatste hangt samen met de afsluiting vaii de

op een jaarlijkse evaluatie die later zal gebeuren.

Merenweg ter hoogte van cle J. Lijsensti'aat.

Zelfbewust en individueel. Meervoudig onderscheiden design. Buitengewone kleurencombinaties. 100-Hz techniek. 1 Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Etectronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI'9N 17


GESCHIEDENIS

Terugkeer van de Verloren Zoon "Het was zeker een grimmig gezicht om Yfr Yorker steeds maar te zien dalen, in lichterlaaie. Ik had er al veel zien neerhalen, maar dit was anders. Dit was ons eigen toestel en er konden nog steeds enkele van mijn makkers aan boord zijn. De Lunc raakte hard cle grond en liet een ring van vuur achter. Alsiublief God, laat mijn kcimeraden veilig zijn en laat astubliefi op een of andere manier acm mijn ouders weten dat ik veilig ben. Amen." De ooggetuige is Russeli Margerison ... de locatie is het luchtruim boven ons eigen Meer. Deze boordschutter van de Royal Air Force wist zich in de vroege uurtjes van 22 mei 1944 op het nippertje met zijn parachute te redden toen zijn bommenwerper fataal werd getroffen door een Duitse nachtjager. Russ keerde begin juli terug naar de plaats van het drama.

Harde Tijden

een van hun vele operaties, niet eens het doelwit. Bovendien kwamen ze in een spervuur van lucht-

Russell Margerison werd geboren in 1924 en

afweervuur terecht. Uiteindelijk wei'd hun Lan-

groeide op in een arbeidersgezin in de grauwe

caster op de terugweg neergehaald tijdens een

industriestad Blackhurn. Zijn hardwerkende en

hliksemsnelle aanval door een Duitse nacht-

zwijgzame vader bleef overigens weinig ellende

jager. Die schoot meteen twee motoren in brand.

bespaard. Pa Margerison had gediend in de vre-

Russell en vier van zijn kameraden konden zich

selijke loopgraven en verschillende van zijn

uit het brandende toestel redden. De Ameri-

kinderen bezweken tijdens of kort na cle Eerste

kaanse piloot Max Dowden en de Britse

kwestie zorgde er in ieder geval voor dat hij door

Wereldoorlog aan de ontberingen en de moor-

boordtechnieker Frank Moody kwamen echter

een passerende boer werd weggevoerd op een

dende griepepidemie. Ook Russells grootmoe-

om bij de crash. vlak achter de boerderij van

kar met hout en dat hij tijdens die dag kon

der, zijn moeder en ecn oudere broer stierven

Maarten Vermeiren (Merenweg). Zij hielden de

verblijven op een hoeve met een inrijpoort en een

rond 1939. 1-Jij was aldus hij het uitbreken van de

bommenwerper lang genoeg in de lucht om hun

binnenerf met gebouwen aan drie zijden: een

Tweede Wereldoorlog het enig overgebleven

strijdmakkers de kans te geven te springen met

zeldzaam gegeven in onze regio. Ons speurwerk

kind voor een weduwnaar. die later evenwel

hun parachutes. Deze moedige daad betaalden

leverde resultaat op. Bij zijn bezoek op 2 juli

opnieuw huwde. Toch meldde Russ zich, zo

zij evenwel met hun leven.

tevens bevorderd tot sergeant. Zijn operationele Iour begon op 18 maart 1944

ken hebben in onze landelijke regio? De dame m

herkende Russeil formeel het Zwart Goor. indertijd één van de pachthoerderijen van Vermeulen.

gauw hij kon vrijwillig voor de RAF waar hij werd opgeleid tot hoordschutter. Hij werd er

Flight Sergeant Rus.rell Margerison (625 Squadron) in 1945.

"What now Russ, what now?"

Daar woonden toen enkele leden van cle familie Vorselmans. De boerin bood Russ meteen een maaltijd aan, maar hij kreeg door de emoties amper een hap door zijn keel. Hij sliep vervol-

bij No. 625 Squoilroii en zijn 7-koppige ciew

gens als een blok op de hooizolder.

overleefde verschillende zware missies, onder

Russeil Margerison landde zonder veel proble-

andere een desastreuze aanval op Nüremherg.

men midden in een korenveld. waarschijnlijk in

In de loop van de nacht werd de Britse boord-

waarvan bijna 100 zware bommenwerpers niet

cle huurt van het Vaalmoer. Nadat hij een beetje

schutter door de velden naar een plaats gebracht

terugkeerden.

was bijgekomen van de dramatische gebeurte-

waar een emotioneel weerzien volgde met z'n

nissen van de afgelopen uren, ging Russ naar

kameraad Dick Reeves, de radio-operateur. Ze

Het spreekt voor zich dat Russels vader enorm

eigen zeggen aankloppen hij een boerderij m de

kregen ertevens instructies van eenjonge vrouw.

leed onder het nieuws dat zijn laatste kind werd

huurt. Daar herkende men hem blijkbaar niet als

Later werden ze - te voet, per fiets of zelfs op

vermist na een bombardement op 22 mei 1944.

geallieerde vliegenier. Hij kreeg erenkel een kop

klaarlichte dag met de buurttram - overgebracht

Er werden die nacht 510 Lancasters en 22

naar onderduikadressen in Overbroek en Ant-

Mosquito' s op weg gestuurd voor een aanval op

Eisat: koffie toegestopt waarop de deur snel voor zijn neus werd gesloten.

Duishurg. belangrijk voor de Duitse oorlogsin-

Even verderop botste hij op een viertal kerels die

dustrie. 350 gebouwen werden met de grond

op een akker aan het werk waren. Ze hegroetten

Eén van de anekdotes die Russel bijhlijl't van

gelijk gemaakt en 665 zwaar beschadigd. Er

hem hartelijk en gaven hem een boterham. Met

deze periode is hei feit dat hij nogal wat proble-

werden tevens 124 inwoners gedood. Boven-

gebarentaal legden zij uit dat Russell in de buurt

men had met de achteruittraprem van de fietsen

dien gingen er hij de missie een 30-tal gealli-

van Meer was terechtgekomen, vlakbij de grens

die z'n tochtjes tussen de schtuloorden. over

eerde toestellen verloren. Hiervan kwamen er

met Nederland en ze waarschuwden hem voor

barslechte landwegen. tot een hachelijke affaire

verschillende in de Kempen terecht, om. te

Duitse militairen in de bLiurt.

werpen.

maakten. Hij merkte tevens op dat er opvallend weinig jonge gezichten te zien waren in bezet

Blauberg. Voortkapel en Meer. Net over de

België. een groot deel van de jongeren zat im-

grens, te Achtmaal en Luycksgestel. zijn ereven-

Later kwam hij hij een rij boerderijen langs een

eens bommenwerpers neergestort.

verharde weg. Hij werd er gezien door enkele

mers ondergedoken om aan cle verplichte

vrouwen, waarvan één hem in het Engels aan-

tewerkstelling in Duitsland te ontkomen.

Voor de bemanning met Russcll Margerison was

sprak. Misschien was deze laatste Anna Brosens,

het reeds hun 1 9de missie, een hele prestatie,

de weduwe van notaris-burgeineester

De Canadese hoordschutter Gib McElroy was

maar deze keer liep van hij liet begïn van alles

Vermeulen. die woonde aan de Terheeksestraat.

overigens kort na de crash opgepakt in Meer. De

mis. Ze raakten, overigens voor liet eerst tijdens

Wie anders zou er indertijd wat Engels gespro

andere overlevenden werd door de lokale hevol-


GESCHIEDENIS king een helpende hand geboden, maar uiteindelijk liepen ook Russ en zijn drie kameraden in juli 1944 door verraad tegen de lamp in het Antwerpse. Via Belgische gevangenissen werden ze overgebracht naar kampen in Duitsland. Al die tijd bleef vader Margerison in Engeland verstoken van nieuws over zijn enig overgebleven kind. Pas in december 1944 kwam het verlossende bericht dat zijn Russell krijgsgevangen was, maar ongedeerd. Russ Margcrison, Dick Reeves en Gib McElroy verbleven maandenlang samen in Luft VII bij Brcslau. Toen de Sovjets het kamp bij de Poolse grens naderden, werden de gevangenen op 19 januari 1945 met 1.500 andere Kriegies op mars gestuurd. zonder winterkledij of voldoende voedsel. Na drie weken bereikten ze meer dood clan levend Luckenwalcle. een plaats op 50 kilometer van Berlijn. Toen ze daar laterwerden bevrijd doorde Russen, hielden deze de voormalige krijgsgevangenen, toch hun geallieerden nog een maand vast. In mei 1945 keerde Russ na heel wat avonturen terug in het Verenigd Koninkrijk. Deze piepjonge onderolficier moest nog 21 jaar worden.

Een lachende Rasse!! Maigcri.soa. in gezelschap lan onderzoeker Erancis Hui jbrechts, nu hij na 59 jaar de hooizoider heeft terug gei'o,iden op de Zi'artgoorhoeie.

Een peigrimage Russell Margerison huwde twee jaar na de oorlog - met de verloofde van de omgekomen hoordtechnieker - en kreeg zelf vier zonen. Hij werkte in een drukkenj en schreef in de jaren tachtig een geslaagd boek over zijn ervaringen: 'Bov,v al War". Ieder heeft zo zijn manier om traumatische ervaringen te verwerken. Een bezoek aan onze regio - met vele slechte, maarnatuurlijk ook goede herinneringen - zag hijjarenlang niet echt zitten. Het was dan ook de allereerste keer dat hij terugkeert sinds cle oorlog. Ook voor zijn echtgenote Betty werd hei een emotionele aangelegenheid, zeker toen we respectievelijk op 2 en 3juli de crashsite en de laatste rustplaats van cle twee gesneuvelde vliegeniers bezochten (Schoonselhof Antwerpen). Amper terug in Blackburn stuurde Russell Margerisson een uitvoerige hedankbrief voor de gastvrije manier waarop hij bij ons overal werd onthaald, " ... maar eerlijk gezegd loo/ik niets anders i'ern'acht lan jullie sociaal en gezellig iolk. ( ....En nu, terug thuis, roei ik iii)t ik persoonlijk een drang heb kunnen ino'iilige,i die jarenlang aan mij heeft geknaagd en iiie itaarschijnbjk alleen kan begrepen norde,i door hen he zelf ook in een oorlogssit uatie hebben gezeten." De schrijver wil met dit stukje iedereen danken die dit bezoek int een onvergetelijke i'eis heeft gemaakt voor onze twee Britse gasten: ondermeer Luc Cox (Sint-Antonius). Wim Govaerts (Lier). Theresia Snoeys (Minderhout). Christ Vermeiren en echtgenote (Meer). Martin Ridder en echtgenote (Meer) en Rohert Vermeulen en vriend (Overbroek). Ook de Hoogstraatse burgemeester en de nieuwe secretaris trokken, ondanks een drukke agenda, een uurtje cut. (F,'anci.s Huijbrechts) 19


do r s leve n Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten:

Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstraten. tel. 03-3 4.55.04. fax 03-314.25.40. e-mail jozef.schellekens@skynct.bc Meer:

Marcel Adriacnsen, Vennewcg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.aclriaensen@village.uunet.be Meerle:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-315.88.54 e-rnai 1: jan.frct@pandora.be Meersel-I)reef:

Binnenenbuiten HOOGSTRATEN I)e Moutrijstreil is een sociale wOOflWilk in het hart van Hoogstraten. Zo'n 15 nationaliteiten wonen er in harmonie samen in 88 appartementen. Dit was duidelijk tijdens het leestweekend Binnenenbt.titen'. Vrijdag 27 juni werd het startschot gegeven met de onthulling van een kunstwerk dat door bewoners is ontworpen. Zaterdag 28 juni was er een mondiale markt waar men de wereld kon horen, voelen, ruiken, proeven en zien bij de meer dan twintig standhouders. Er waren ook workshops jemhé en capoeëra (spectaculaire gevechtssport Ltit Brazilië) en een optreden van de reggaehand Sunflowercrackers. Zondag 29juni stonden een echte Vlaamse rommelmarkt, volksspelen én een optreden van de volksdansgroep Shilsjoel op het programma. Tijdens het weekend kon men ook een tentoonstelling bezoeken met werken van de buurtbewoners. Dit project geniet de steun van de Koning Boudewijnstichting, de Hoogstrualse cultuurraad en mondiale raad. hel 1 KO. OCMW en stadshesluur.

Toon Verleve, Dreef 97. tel. 03-31571.86 e-mail: toon.verleyc@attelobal.net Minderhout:

Redactie: Loenlioutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-314.25.40, e-mail: jozcf.scliellekens@skynet.he Woi'teJ:

Maartje Siehelink. Kcrkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.67.09 e-mail: dhmwortel@hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijsscn, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rcne.laurtjssen(o)helgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clcmcnsstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssniidcrs@tiscalinct.hc ADVERTENTIES + FOTO'S inzet Schellekens. Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstralen tel. 03-31455 04 fax 03-3142540 email: jozef.schellekens(o)skynet.be bank 733 - 3243117 - 49

De O/tttlCiJ)eis van dc btiiiit jo.vereii bij hint luirsttie,*.

Vlaanderen feest HOOGSTR.4 TEN

- Donderdag 10 juli, de

avond voor de V'laaiui.eft'estdaç / / juli, was 6H Hi OOlT/IC drukte op den blijk 'mi liet begiinhof: Enkele honderden inwoners hadden zich laten verleiden door liet 'Vat van t Stad dat reeds na een half uur leeg was. Maar cle totstekende zorgen ton de Fiw,i,ie/t i'an de JtnJare Sint- Catliarina maakten veel goed. Charel 1-met, Will' Geeris en Gerd Lambrechis mochten het muzikale gedeelte 1(1!]

(I(' titond epenen. Daarita was liet cle

beurt aan Roland van Campenhout en begeleiders. Zijit bluesrepertoire is altijd een verplaatsing waard. Maar de meeste in ensen komen toch vooral voor de sfeer van deze locatie en de ge.elli,'lwic/ van het ,amen drinken en piatemt.

20


HOOGSTRA TEN

Skateplein

Rode Kruis .

r, ï

çw HOOGSTRATEN - De Rode Kruis afdeling Hoogstraten organiseerde haar opendeur ter gelegenheid van de ingebruikname San haar nieuwe lokalen. Op zaterdagavond begonnen de plechtigheden met een receptie in de nieuwe lokalen. Na een welkomstwoord door voor/liter Vermander kreeg burgemeester Van Aperen de eer om het lint te knippen. Het Rode Kruis steunt net zoals vele andere serenigingen op vrijwilligers. Enkele onder hen werden gehuldigd voor hun belangeloze inzet tijdens de bouwwerken van de lokalen. Ook de VITO uit Hoogstraten werd betrokken in dc hulde. Bovendien won de school met dit project de GRAMM prijs, een erkenning op Vlaams n veau. Tijdens deze avond kende het Rode Kruis nationaal medailles toe aan des rijwilligers van Hoogstraten die zich hadden onderscheiden. Ontving een gouden medaille en een eerste en tweede barette: René Wouters. Ontving ccii gouden medaille en een eerste harette: Melanie Bekers.

IIOOGSTRATEN - Jongeren vragen regelmat i g naar een skatep le in. Het stadsbesi nu r heeft de bedoel ing om op termijn één centraal groter skateplein te voorzien en in enkele kerkdorpen een kleiner skatepleni. Men zoekt een geschikte locatie. In a fss acht ing plaatst men opnieuw skatetoestellen in een doodlopende straat van de Venhoef.

i

ltll

Ontvingen een gouden medai 11e: Karel Hcndrickx en Gindo Fransen. Ontving cen zilveren medaille niet een eerste en tsseede haretle: Adriana Blockx. Ontving een tik eren medaille met een eerste barette: Jack Martens en Annemarie Sterkens. Ontvingen een zilveren medaille: Brigitte Willemscn, Dominique Vermander, Jan Van Bavel, Roger Lanno e en Nancy Hendrickx. De opcudcurdag op zondag werd druk hczocht. Velen verbaasde zich over liet enthousiasme van de vrijwilligers die niet hart en ziel vertelden over hun hobby. Nog grotere ogen ss erden er getrokken hij liet tien van al liet materiaal waarover liet Rode Kruis beschikt. Nu alles op één plaats gestockeerd kan worden is ereen duidelijk overzicht en kan er veel tijd gewonnen worden bij dringende oproepen. Bloedgeven is een belangrijke activiteit in de werking van liet Rode Kruis. Dit zal voor de eerste keer plaatsvinden in liet nieuwe lokaal op woensdag 27 augustus.

Het bestuur gaf toestemming om op het sport- en speelterrein achter de lagere school in Meerle een aantal kleine skatetuigen te zetten. In overleg niet de ouders en de skaters ss ordt materiaal aangekocht waarmee zij zelf toestellen kunnen bouwen. Verder is er een overeenkomst goedgekeurd niet de kerkfahriek van Wortel voor het gebruik van een terrein achter de parochieiaal als skateplein. Er wordt daar in de loop van het aar een nieuwe verhurding in as al t aangelegd. Ook voor de skaters van Wortel is een budget voor de bouw vaii toestellen. Meer info hij de jeugddienst: tel. 03 340 19 52 of jeugd (e hoog straten. he

Quirijnen HOOGSTRATEN - De drie supermarkten van de familie QLiirijnen in Hoogstraten. Meer en Rijkevorsel, die tot nu toe aangesloten ssarcn hij cle aankoopcentrale Alvo. stappen over naar de franchi seforniule van GB. Moederbedrijf Carrefour België maakte bekend dat het commerciële omzetcijfer in de eerste jaarhelft niet 3,5 procent gestegen is tot 2.4 miljard euro. Voor het tweede halfjaar vcrwacht C'arrefour een hoger cijfer dankzij de nakende opening van nog meer winkels.

Brandweer HOOGSTRATEN - Enkele jaren geleden woedde er een enorme brand op de Meerse industrieione. Om zich beter te wapenen tegen dergelijke rampen werd een nieuwe vrachtwagen aangekocht voor dc brandsv eer te Hoogstraten. Deze wagen. Lntgerust liet een haakarmsysteem, kan containers met blusmateriaal afzetten hv dichtbij de nu voorziene blusvijvei up deie tune. Op volle capaciteit heeft men dan de beschikking over maar liefst 12.000 liter water per miiiuut. Om ovcr een dci gcli jkc hoevccllieici water te kunnen beschikken wordt er in de toekomst een leiding aangelegd sanuit de vijver gelegen aan De Mosten. Ook staat er een kraan op de7e vrachtivigen. Deze kan 1 ton hellen op een afstand van 10 meter. Men zal deze werkmg goed kunnen beituiten Om hv, lailjiwverlies op te ruimen. Bçi ii oktober houdt de Hoogstraatsc hrandwcci een opendeurdag. Besijsl ciii liii iisni om aan de Sint-Lenaartsehaan alles eens gaan t' bekijken. Vroeg 01 laat heeft u mksc hien ook wel de hulpdienst nodig.

. •s•

14

t-

21


HOOGSTRA TEN

KAWS Huogstraten 1<14 VVS Hoogsiraten werd opgericht in 1972. Zij hadden jarenlang hun lokaal in Café Patria. Na de afbraak van dit gebouw en na een kleine omzwerving vonden zij een nieuwe thuis in café De Velo. KA WS Hoogstraren kan bogen op een rijke .vporttraditic. Reeds 1 'oor de 25e maal richtte zijde tweelcindem,torht in. Meer clan 200 deelnemers schreven zich hiervoor iii. De verste inschrijving werd genoteerd lanuit Tienen. ZIJ reden een afgepijlde rit doorheen een stukje Keinpen en de mooie bosrijke streek i'an Chaamn en Uhicoten. Na ongeveer f 5 hou gereden te hebben eindigde de rondrit terug bij liet vertrekpunt.

Huniiva

1

bjembé Cursus

2 p j • f4;

HOOGS TR4 TEN - Vijf instellingen ontvin gen een fïiuuuiële steun van de Hoge Gildeiwacid der Keinpen (zie DHM nr. 218, blz. 51). Eén ervan, de vzw Hoinii'a, vind je aan de Heilig Bloedlaan in Hoogsrraten. Binnen hei gebouw is er ook een conciërgewoning voorzien. De conciërge zorgt voor het onderhoud i'an de tuin, hei afval buitenzetien en de wasserette, dus cle gemeenschappelijke plaatsen. De huurders zorgen zelfstandig voor hun dagelijks privé leven.

Louis Domsstraat Louis Doms (1897-1982). Opgegroeid in Achtel leerde hij zelfstandig de trekzak en het harmonium bespelen. Verzamelde de muziek. de bewegingen en de betekenis van volksdansen. Monument in de Heilig Bloedlaan. 22

Voor het derde jaar op rij organiseert de Wereldwinkel Hoogstraten met succes een cursus Djembé voor beginners en gevorderden. beze cursus wordt gegeven door Jules MBengue (Senegal). Jules geeft in het hele bad cursussen in dans, zong en percussie. Jules is een ideale persoon om kennis te moken met de cultuur uit West-Afrika. Met behulp von de djembé zal hij je mee laten genieten van de cultuur uit Senegal. be djembé is een instrument dat tijdens allerlei grote gebeurtenissen in Senegal gebruikt wordt. Wil je ook zon instrument spelen? Schrijf dan in voor onze cursus. Een djembé heb je niet nodig; die worden door ons ter beschikking gesteld. Er worden twee niveaus georganiseerd: beginners en gevorderden. IDe cursussen bestaan uit reeksen van 10 lessen. Het bedrag voor 10 lessen is 50,- Euro. (Gebruik van de djembé is in de prijs inbegrepen). IDe najaarscursus begint op donderdag 25 september om 19.00 u. in de Cahier te Hoogstraten. Wil je inschrijven voor de cursus? Neem dan voor 23 september contact op met:

Erik Smith Tel./Fax: 03 314 8955 Erik.smith@skynet.be Beginners en gevorderden zijn welkom. Als een kers op de taart zal er in het voorjaar een optreden in Brussel georganiseerd worden waarbij de cursisten zelf met Jules kunnen optreden.

WORTEL Voor het eerste lid van deze oude plaatsnaam gist men naar verschillende oervormen en verklaringen. Zo werd gedacht aan: kruid, wachtpost, hoogte bij de rivier, gelegen 'voor'. Het tweede deel is eenvoudiger en vinden we in talrijke plaatsen terug. Lo betekent beboste plaats. In verbinding met Achtel zou Wortel betekenen: plaats voor heboste plek en Achtel (afkomstig van Achterlee): plaats achter de bebossing.


HOOGSTRA TEN

1'

Installatiebedrijf van (len Berg

RODE KRUIS - VLAANDEREN AFDELING HOOGSTRATEN 1b122

Voert 26— Heogtraten 1\ieer1e Tel 03/3157531 I.S.M. VORMINGSINSTITUUT RODE KRUIS-VLAANDEREN

sanitair

11

CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN E.H.B.O.

T?

CURSUSDATA: • 16 lessen telkens op maandag en dinsdag • Start 01) maandag 08/09/2003 • verder 10, 15, 22, 24, 29 september

INSTALLST!EBEDRJ)r VAN DEN BERG

2rwarming

zonnepaneen

Bezoek oiis ook op internet El ectrabel@ vww.vdberg.tie Aannemer

OenIngstJden too nzaal Emal i nfCL2/iberg ho

• en 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 oktober • les vanaf 20.00 uur tot 22.15 uur • examen vrijdag 7 november 2003 PLAATS: Rodekruislokaal: Brouwerijstraat 1A 2320 Hoogstraten VEREISTEN: 16 JAAR OP 08109/2003 PRIJS: Cursus: Gratis Cursusboek: 22€ (niet verplicht, wel handig)

MEER INFO BIJ: Maria: 03/311 5462 Christianne: 03/314 II 62

M - Vrij 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten

Heilig Bloedprocessie

I-JOOGSTRA TEN— Sinds 1979 iterkt het H. Bloedcoinité aan de vernieuwing en restauratie van de Heilig Bloedprocessie. Talrijke groepen iverden grondig vernieuwd qf aangepast. De groepen van de Eucharistieviering vormen een mooi geheel, maar er ivas één hiaat. Na de groep van de consecratie volgden onmiddellijk de groepen van A gnus Dci en eo/un/unie. Het Onze Vader ontbrak. Daarom besloot hei comité een nieuwe gi -oep te vorimien. De zusters irappistinnen van Brecht kregen de opdracht om de kleding voor 15 personen te maken. De leden van het kamerkoor Via/in hein/kien nu deze groep en zongen in de processie verschillende versies van het Onze Vat/er'.

Wandelgemeente 2003 I-IOOGSTRATEN - De 'Wedstrijd Wandelgemeente'. een initiatief van Toerisme Provincie Antwerpen, plakt een kwaliteitslahcl op het wandelaanhod in de provincie Antwerpen. Volgende criteria spelen een rol bij de beoordeling: de kwaliteit van dc wandelpaden, de bewegwijzering, dc wandelbrochure en de randaccommodatie zoals rustbanken, vuilnisbakken en picknickplaatsen. Elk jaar worden enkele gemeenten beloond voor hun inspanningen. Hoogstraten mag zich 'Wandelgemeente 2003' noemen. Vierwandelingen kregen van de jury de cjuotenng 'uitstekend, twee 'zeer goed' en twee 'goed'. l-Ioogstraten verbeterde vorig jaar de bestaande paden en creëerde enkele nieuwe paden. De grensoverschrijdende trajecten, zoals het Maxhurgpad, betekenen een echte vemTijking voor het wandelaanbod in de gemeente. Het Jan Huetpad, een heerlijke natuurwandeling die je na. naar Wortel Kolonie voert, is een echte topper. Wie wil kennismaken met de fraaie monumenten volgt de bordjes van liet Deken Lauwereyspad. Ambitieuze wandelaars kiezen voor het Markvalleipad (39 km of drie kortere lussen), dat de mooiste hoekjes linkt. En uiteraard mag een Aardhemenpacl niet ontbreken. De acht hewegwijzerde wandelingen zitten vol afwisseling: een ontspannende gezmnswandeling of een stevige trektocht, een monumenten- of natuurwandelmng, een decor van bossen of heide De wandelgicls oogt bijzonder mooi. Ze bevat acht kleurenfiches met telkens een beschrijving van liet traject en een overzichtskaartje. De jury heloonde Hoogstraten clan ook met de beker 'Wandelgemeente van het jaar' en een cheque van 620 euro. De wandelbroehure (4 euro) is verknjghaar bij het toeristische infokantoor.

23


HOOGSTRA TEN

Frikadellen met krieken, dat is pas erfgoed! HOOCSTRATEN - Zijn onze frikadellen met krieken al oud? Staan er nog middeleeuwse gebouwen in onze gemeente? Zijn er nog mensen die de portiuncula-aflaat kennen? Heeft Gelmel Hoogstraten gesticht? Waar lagen de tramsporen in onze dorpen? Wie gaat er mee dauwtrappen? Allemaal vragen over erfgoed. Meestal denken we hij het begrip erfgoed eerder aan onze 'stenen' monumenten. Maar ook gebruiksvoorwerpen. gewoontes of volkse verhalen maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Ze zijn vaak lang geleden ontstaan en soms zelfs typisch voor een streek. Dat dit verleden veel mensen weet te boeien, merk je bijvoorbeeld op juhilea en familiefeesten. Hoe vaak lopen de gesprekken daar niet uit op een nostalgisch terughlikken naar vervlogen tijden? Dikwijls ondersteund door enkele snel opgediste foto's, gaat men dan kijken hoe het er vroeger aan toe ging. Wat mcii zoal had en vooral wat men toen nog niet had. Hoe men gekleed ging. Wat men at. Welke spelletjes men als kind speelde. Voor velen een aangenaam tijdverdrijf. En een zinvol, want zo geraakt de eigen 'couleur locale' niet in de vergetelheid. Wij houden er ook wel van. En omdat we beseffen dat er generatie na generatie meer verdwijnt van deze voorwerpen, beelden, gewoontes. verhalen, .. willen we ze neerschrijven en zo bewaren. Voorlopig gewoon om ze niet te vergeten. Later— wie weet - kunnen we er misschien iets van uitgeven. En wij, daarmee bedoelen we de werkgroep 'Erfgoeddatahank' van de vereniging Erfgoed Hoogstraten.

Wij zijn ons terdege hewust van de immense omvang van dit werk. Alle helpende handen zijn dan ook welkom. Bent u geïnteresseerd om één van deze onderwerpen mee uit te pluizen? Heeft u zelf nog goede ideeën of interessante voorwerpen? Wilt u mee op zoek gaan naar fascinerende foto's? Dan bent u van harte welkom in onze werkgroep Info vzw Erfgoed Hoogsiraten: Vrijheid 147, 2320 Hoogstraten of contacteer telefonisch Patrick Melis, tel. 03 31439 06 of 03 3 14 83 89, patrick.melis@pandora.be ofwel Dries Horsten. tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Elektriciteitsaansluiting HOOGSTRATEN - De verenigingen die gewend waren om een werf- of foorkast aan te vfnCcn als elektriejt'itshron hij evenementen, zullen een andere oplossing moeten zoeken. Door liet vrijmaken van de energiemarkt kan iedereen vanaf 1juli energie kopen hij een leverancier naar keuze. Iveka is zelfgeen leverancier meer maar netbeheerder. Dit betekent dat het kabelnetwerk van Iveka onder bepaalde financiële voorwaarden Ier beschikking staat van leveranciers. Een ander gevolg is dal Iveka niet langer kan instaan voor hel plaatsen van tijdelijke elektriciteitskasten voor Ïoorkraniers. marktkramers en verenigingen die een festiviteit organiseren. Voor cle dorpskermissen en markten heelï liet stadbestuur de nodige maatregelen getroffen. Voor de eindejaarsverlichting wordt nog een regeling uitgewerkt. Verenigingen zullen op eigen initiatief in elektriciteit moeten voorzien via (bijvoorbeeld) een overeenkomst niet een particulier of een stroomgeneralor.

(dli)

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

De inventaris van ons cultureel erfgoed zal uit drie delen bestaan. Voor het ondeideel onroerend erfgoed vertrekken we van het bekende boek 'Bouwen door de eeuwen heen'. Weproberen dcie inventaris up-to-date te houden en indien nodig vullen we ontbrekende gebouwen aan. Momenteel zijn we al bezig met het traceren van de oude kerkpaden in onze gemeente. Wat het roerend erfgoed betreft wordt onder meer bekeken wat de bestaande publieke instellingen aan archiefmateriaal bezitten: het stadsarchief. musea uit de omtrek, kcrkfahrieken. scholen. ... Daarnaast zullen we nachten zoveel mogelijk privé-archieven en verzamelingen te bestuderen. Wat zeker beschreven moet worden, zijn de restanten van oude bedrijven en winkels, bijvoorbeeld een pothakkerij. een smidse, Voor liet iminaterieel erfgoed noemden we onder andere de verschillende volksverhalen en legendes, oude kerkelijke gebruiken. de eet- en drankgewoonten in vroegere tijden, oude klederdracht. ... De typische gebruiken en feesten van schuttersverenigingen, fanfares en andere groepen kunnen eveneens aan bod komen. Ook oude foto's, bijvoorbeeld van een huurtieest of een andere activiteit zijn interessant. 24

Fotokunst

Leo iiuler nul :ijit :ooii in 1945 inn] de vernielde Si,tt- Catha,'inakerktoren. Let op de dikte van de torenmw'en. Was de donkere kledij rspisc'h voor de naoorlogse jaren? Hoeveel mensen hadden toen een eigen tototoestel? Hoeveel kostte het ontwikkelen t'an een foto in 1945:'

HOOGSTRATEN - Het Instituut voor Kreatieve Opvoeding start niet een nieuwe richting Fotokunst' waarvoor u nu kan inschrijven. De cursus duurt vijf schooljaren. In liet schooljaar 2003-2004 zal enkel een eerste jaar aangeboden worden: nadien een tweede en zo verder tot deze optie vijf volledige jaren telt. Een cursist dient zich vooraf in te schrijven: 160 per academiejaar of• 92 voorcursisten die leven van een vervangingsinkomen. De cursist moet op 31 december 2003 minimaal 18 jaar zijn. De nieuwe cursus Fotokunst start op 1 september. Men denkt in de eerste plaats aan de beginnende. volwassen fotograaf (eerste jaar). Hij of zij moet geen beeldende vooropleiding genoten hebben. Na vijf (geslaagde) jaren ontvangt cle cursist een officieel attest. De cursus wordt geleid door een gediplomeerd fotograaf met pedagogisch diploma. Ateliertijden: maandag van 18.3)) uur lol 22 uur en donderdag van 18.30 uur lol 22 uur. Voor meer info: tel. 03 314 75 54 of via e-mail iko@skynet.be


HOOGSTRA TEN

Beiaardconcertcn HOOUS IRATEN - Naar jaarlijkse gess 00111e i ijo er in iUcUi;tu: ccii reeks lHiOdi duoi icci'tCIi. Al meer dan iS .1 aar tekent de VVV Toei is iiie Hoogstratçn voor iie orgailisatic. Vanaf 2003 zal , cle pas opgerichte vereniging De Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard' optreden als medeorginisator. Op termijn is het de bedoeling dat de7r iroep lie t gun ie k i iai dgeleure ii Ovirneemt. Naast de jaarlijkse zomerconcerteji willen .rij ook werk maken vin een voorja ir rIv;ert en wtij r. u of ii icer heiaarduitstappen' . Maar bovenal willen zij mee ijveren voor liet behoud en voor liet stipt onderhoud van het waardevolle instrument. De Hoogstraatse stadsbeiaardier Luc DoeL is é én van de grote hezielers van het proj eet. Wat de zomerconcerten betreft, is er een wijziging. Dit jaar zullen deze doorgaan op maandagavond i.p.v. zondagavond. Het eigenlijke concert gaat door van 19.30 tot 20.30 uur. Nadien kunt u nog nagenieten op een terras je. bijvoor beeld in de Peperstraat, die voor de gelegenheid autovrij gemaakt wordt Aan elk concert is ook een gratis luisterwedstrijd verbonden, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Programma: maandag 4 augustus. Marc Van Boven uit Dendermonde. maandag 1 t augustus, Els Dehevere uit Nieuwpoort. maandag 18 augustus. Miehel Gottmer uit Etten-Leur en maandag 25 augustus. Luc Dockx van Meer (Hoogstraten).

FAXEN

.ihf:

1-

Sradsbeiaardier Luc Dock.v bij de Hoogst raatse klokken. (toto: Wendv Marijnissen) Op de avond van het concert worden gratis programmaboekjes uitgedeeld, waarin naast het programma zelf, nog heel wat achtergrondinformatie staat over de deelnemende beiaardiers en over de Hoogstraatse beiaard.

MFC

Contactpersonen: Lie Doekx. stadsheiaardier. Meerleseweg 38. 2321 Meer. tel. 03/315.46.06 Dries Horsten. secretaris 'Beiaard'. Vrijheid 98, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314.57.24 - Guy Rigouts. voorzitter VVV, Salm-Salmstraat 60, 2320 Hoogstraten. tel. 03/314.74.72.

LASERPRINTERS

FAXT84

MFC 580

HL 1430L

Gewoon papier 9.600 bps 100 kiesnummers Telefoon

Kleurenfax printerkopieerscanner USB/parallel

Laserprinter, 14ppm, 4Mb, 600 dpi, USB/parallel

-

Sv/ede

SOFTCOMPUTER,

Son COMPUTER 5555 Soirw,sr.--

ES EE TEL S FONS

Ka,0005M000ILAIR

Volledig b(Other assortiment in onze winkel!!

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten Tel: 03 / 315.09.09 info©softcomputer.be www.softcomputer.be

25


HOOGSTRA TEN

Gravin Stéphanie de Lalaing is getrouwd

Asielzoekers

ZANDBERGEN - De vendehiers 'Gelmelzwaaiers' van Hoogstraten beleven dit jaar weer een enig

HOOGSTRATEN - Op initiatief van het

gebeuren. Op zaterdag 21 juni zijn zij gevraagd te Zandhergen door de graafen gravin de Lalaing om het huwelijksfeest van hun dochter gi'avin Stéphanie te begeleiden. Deze huwt niet graaf JeanGuihlsLimC dI-Idroovillc lot Frankrijk.

OCMW is er een Lokaal Opvanginitiatief (LOl) voor kandidaat-vluchtelingen. Een dergelijk LOl wordt beschouwd als een opvangcentrum, lokaal georganiseerd, maar betaald door de lederale overheid. De bedoeling is het creëren van bijkomende opvangplaatsen. In plaats van leefgeld wordt aan dv nieuwe asielzoekers hiiiivesing en alle nodigc materiële hulp gegeven, samen met maaltijdcheques en wat zakgeld. Andere kosten (zoals dokter, school. ... ) vallen ten laste van het Lol. Zo kunnen de asielzoekers kort hij hun hulpverlenend Centrum opgevangen worden zonder te verdwijnen in de anonimiteit van de grootstad. Ze kuitiieii ook t,vtcr begeleid worden door de maatschappelijke assistente. voorlopig heeft livt OCMW twee v,oningen en ecn appartement heschikhanr voor het LOl waar in totaal elf opvangplaatsen zijn. Momenteel verblijven erzes volwassenen. De asielprocedure is een lange periode van wachten en hopen. Daarom is het belangrijk dat dc asielzoekers en hun kinderen naar school gaan, een cuisus Nederlands volgen, naar een sportclub kunnen. in.a.w. zich integreren in onze gemeente. Daarom zoekt het OCMW Hoogstratenaars (vrij willigers) die contact willen leggen met onze asielzoekers om de inburgering te verbeteren. Voel je je aangesproken? Bel dan naar Marijke Vranckx, coördinator van het LOl. tel. OCMW 0331021 51.

Met een oroep an twintig sendcliers en tamboers vertrekken ze keurig uitgedost in hun kostuums die het wapenschild van de Lalaing sieren. Ze willen er graag weer eens met vlaggen en trommels een hezienswaardi g geheel van maken. Ter plaatse is de rode loper reeds uitgerold vanuit het kasteel tot aan de dorpskerk. De priesters die de huwelijksviering voorgaan dragen de kazuifels die dateren uit de lô eeuw, afkomstig van onze Sint-Catharinakerk. Na het vornien van de erehaag openen de vendeliers niet hun vlaggenspel en trommelkorps de huwclijksstoet met zeshonderd genodigden terug naar het kasteel voor de receptie. Tijdens de receptie op de binnenplaats van het kasteel wordt er een valkenshow ingelast en ook onze Hoogstraatse groep geeft een voorstelling ten beste. Dit wordt door de talrijke feestelingen ten volle gewaardeerd. Ook onze kroonprins Filip is heel de dag aanwezig en neemt de tijd om zijn appreciatie naar de Gelmelzwaaiers toe te tonen. Bij het toekomen van de driehonderdvijftig eregasten voor het avondfeest vormende vendeliers weer een erehaag aan de poorteil van het kasteel. Bij het aansnijden van de huwelijkstaart roffelen de tamboers vakkundig en als 'savonds laat de genodigden zich van de feesttent naarhet kasteel begeven om er de openingsdans mee te beleven zijn het weer de trommelaars die er een extra feestelijk tintje aan geven. Al is het een lange dag geweest voor onze Gelmelzwaaiers, ze hebben hun ogen de kost gegeven en genoten van de sjieke bedoening, zowel wat de toiletten van de vele dames betrof als het prachtige kader waarin het geheel zich afspeelde. Enkele dagen nadien meldt gravin de Lalaing dat de Gelmelzwaaiers van Hoogstraten door vele aanwezigen werden geroemd. En dat het geen gewone trouwpartij is geweest. lezen we in het weekblad 'Point de Vue van 2juli hij een uitgebreide fotoreportage: "C'est peut-être le plus heau mariage de l'année!' ji'dk)

,AF HERIJGERS IIkk

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

26

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

Kom op tegen kanker HOOGSTRATEN - 'Kom op tegen kanker' heeft afwisselend een cainpagnejaar en een daljaar. 2003 is een campagnejaar. De rode draad doorheen de campagne dit jaar is gezonde voeding en ,neer beweging als middel om verschillende vormen van kanker te voorkomen. Meer groenten en fruit, veel variatie in het eten en meer bewegen: het leidt tot calorieverbruik en het stimuleert het hele metaholisme. Doen! Ook in Hoogstraten vinden er activiteiten plaats. Reeds voor cle zesde maal liet Marccl Verschueren zich sponsoren in de 20 kni door Brussel op 25 mei. Meer dan 250 sponsors brachten weer een bedrag hij elkaar van 7.000 euro. Wie de actie gemist heeft kan nog steeds storten op 488-6666666-84 van de Vlaamse Liga tegen Kanker met referentie 112-600-327 Gift. Ongeacht of het nu een campagnejaar is of een daljaar. Hoogstraten organiseert jaarlijks haar plantjesweekend. Het negende plantjesweekend gaat door op 19. 20 en 21 september. De grens van 100.000 plantjes in onze regio hebben we vorig jaar net niet gehaald, het svaren cr97.500. Maar met uw hulp moet het ons ditjaar wel lukken. Er zijn binnen onze gemeente nog enkele zwarte vlekken, dus waarop wachten? U kan terecht hij de stedelijke coördinator Romy Sprangers. tel. 03/340.19.53, voor persoonlijke begeleiding, tips voor een organisatie. gratis promotiemateriaal en administratieve begeleiding. Dank zij uw medewerking wordt ook dit plantjesweekend een enorm succes.


HOOGSTRA TEN

GOUD IN IIOOCSTRATEN Jef Micliiels en Irma Verschueren

"Zolang we maar op reis kunnen gaan" HOOGSTRATEN - Gezondheid is het mooiste goed dat men in het leven heeft en van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Maar gelukkig is er nu toch het pensioen en daarmee de tijd om op reis te gaan. Ondertussen al meer dan honderd maal en hopelijk zitten er in de toekomst nog heel wat trips in. Hoe hun levenstocht verliep willen wij hier even verhalen.

Leren en laten leren JefMichiels werd op 8 oktober 1929 geboren te Borgerhout als tweede in een rij van vijf kinderen. Vader en moeder hielden een kruidenierswinkel open maar door het vroegtijdige overlijden van moeder dienden zij eerst te verhuizen naar Vosselaar en toen vader hertrouwde en werk vond op de veiling in I-Ioogstraten kwam het gezin in 1938 naar de Karel Boomstraat in Hoogstraten wonen. Na de lagere school leek hij voorbestemd om naar het Klein Seminarie te trekken maar volgens vader zon hij beter af zijn als timmerman en dat is hij dan ook geworden. Na dc technische school kon hij gaan werken bij Horsten in Wortel. De legerdienst wordt door Jef bestempeld als de schoonste tijd van het leven. In ieder geval leerde hij op die 18 maanden in Duitsland heel wat bij. Met een Franstalig commando werd het schoolse Frans bijgeschaafd en uit contacten met de Duitsers werd de kennis van de Duitse taal aardig opgetrokken. Terug thuis volgde hij schriftelijk onderwijs en werd zo kandidaat-douane of gevangenishewaarder. Uiteindelijk is het douane geworden. Aanvankelijk was hij lid van de vliegende brigade maar met zijn kennis van de drie landstalen werd hij in 1960 overgeplaatst naar de dienst accijnzen in Brussel. Die verplaatsing was wel wat ver zodat hij sollicheerde voor een job als praktijkleraar houtbewerking aan het Vito. Eens aangeworven uiuesi luj jich terug over de studieboeken buigen want het vol gen van een D-cursus was noodzakelijk. Zijn actieve loopbaan beëindigde Jef als werkmster in 1992

Aan de wieg van KAV trma Verschueren werd geboren op IS november 193U in dc Karel n.nustiaat en is dus, hij wijze van spreken, nooit ik' strr'ii uh eweect. Zij heelt nog één broer. Vader was klusjesman op het Klein Sciinnarie, De sehonlc'arrière werd doorkrust door de oorlogsjaren en nadien verdiende zijde kost als naaister, aanvankelijk thuis en later voor zichzelf. In 1960 stond zij mee aan dewiegvandeplaatselijke KAV-aftIelin. Vanaf het hgin was zj bestuurslid en is dit nog tot op dag van vandaag. Zij is er steeds nauw hij betrok-

ken gebleven, zij het dan vooiral om een handje toe te steken hij de ledenbi jeenkomsten of ledenfeesten. Kooklessen werden wel gevolgd. NLi zijn handwerken en kaarten haar geliefkoosde hobby's.

Hij timmerde alles zelf jef kon van hij hem thuis het schouwke zien roken hij Irma. Zij kenden elkaar van kindsbeen af en speelden al jaar en dag samen in de straat. Met een Heilig Bloedkermis is het er dan toch van gekomen en zijn zij met elkaar gaan verkeren. Na een normale vrijage van ccii jaar of twee zijn zij dan op 25 juli 1953 in het huwelijk getreden. Vanaf het begin stond de echtelijke woonst in cle Karel Boomstraat en sedertdien is dat nooit anders geweest. Als vaardig timmerman knutselde jef een wieg in elkaar waarin achtereenvolgens Mia ( 1954) en Roger (01955) kwamen te liggen. Ondertussen maakten ook twee klemkinderen reeds van dit meubel gebrui k. Alles wat hout is in huis heeft Jef met eigen handen gemaakt, van iamen tot deuren en meubels. Daarnaast is zijn tuin een grote passie. Hierin staan om en hij de 70 verschillende fruitbomen, bijna alle inheemse soorten van appelen en peren die elders moeilijk te vinden zijn Aan sommige bomen groeien, door te enten, wel drie verschillende soorten. Het is hem niet om h:t fruit te doen dan wel om de diversiteit en het plezier er mee bezig te zijn. lininei's van niets doen roest men vast. Zo heeft Jef zich nu op de Cu)iiut)utei gegooid en kan hij zich daarmee amuseren terwijl Irma hei kaartspel hij de CRM niet kan missen.

dit omwille van de culturele hoogtepunten die daar te zien zij ii. Ook een bezoek aan Boedapest scoort hoog in de ranglijst. Hun slechtste reiservaring kenden zij op een trip naar het MiddenOosten. Niet omwille van cle omgeving of om wat er te zien is maar gewoon omwille van het feit dat weeromstandigheden, zeker op plaatsen waar men het met zou vei'wachten, een reis kunnen verknallen. Zo was er regen op Cyprus, sneeuw in jeruzalem en nogmaals regen in Cairo. Een droomreis staat niet direct op het programma, zolang ze maar weg kunnen. Zij kunnen geen lege of volle valies zien staan. Alleen Irma kan den toren van Hoogstraten niet langer dan drie weken missen. Ze moet altijd na een week of drie in het buitenland eens komen zien of hij er nog staat en dan wil zij weer terug op pad. Volgens ons zal die toren niet zo direct omvallen zodat lrmaenJefgerust kunnen zijn. Wij wensen hen goede reis in de verderzetting van hun levenstocht. Het vieren van cle gouden bruiloft is hierin maar een tussenstation, waarin wij op het perron klaar staan om hen te feliciteren. (pil)

0, •

90,

.j.

Den toren zien hun grotL 1uisir is echter op reis gaan. In het begin was het met dc tent, later met de caravan Op die manici lieluheui zij heel Europa gezien. Zo trokken zij dertien maal naar Karinthië en zestien maal naar Hongarije. Zij hopen dit te blijven doen zolang zij kunnen. In het kader van ons vakantientini nic si el Ir' ii wij hen oot de reisverhaalvragen: Hun beste vakantieherinneringen hebben zij aan Firenze en Sienna,

27


MEERSEL—DREEF

Kermis 2003, warm en gezellig MEERSEL-DREEF - De kerniis raasde weer door het Meersel-Dreefse land. En olje nu voor of tegen bent, het laat niemand onberoerd. Het recept is gekend. voor sommige onverslijthaar voor anclei'e afgezaagd. Eén troefkaart hadden we, het was meer dan schitterend mooi weer. Ideaal oor een festival als Moskes, ideaal voor de terrassen, ideaal voor de looi'kramers en ideaal voor de deelnemers aan de spelen op maandag en dinsdag. Iedereen deed er zijn voordeel mee, wat je hebt dat heb je. de rest is mooi meegenomen. Op de donderdag voorde kermis opende café Jansen en Jansen haar deuren, nog niet officieel maar toch al klaar voor de kermis. Er kwam al best wat volk aanwaaien en met de bouwvakantie voor de deur met nog 1 dag te werken. nuja wei'ken. hing de kermissfeer al in de lucht. Op vrijdag werd de bouwvakantie ingezet en profiteerde ook andei'en van de sfeer om de kermis al vooraf in te zetten. Daags nadien op zaterdag 12 juli, werd de kermis dan officieel ingezet door onze fanfare, met een rondgang door Meersel-Dreef en een bezoek aan enkele drinkgelegenheden. Daarmee wasde kermis dan ook echt ingezet. 'sZondags het traditionele familiebezoek met bedevaart naar de kermiskramen, hotsauto's en paardenmolen. Het moment dat je de Dreveniers en de oudDreveniers nog eens te zien krijgt aan de paardenmolen of op ecn terrasje. Prachtig weer, veel dorst, geen haast, dus de horeca en de l'oor deden gouden zaken. 's Maandags begon dan het echte spel. De spelen van café naarcaféen dc kinderspelen breiden erweer een nieuweeditie aan vast, met de klassiekers als paapgooien, vlegelhangen, planklopen, estafette ent. Wie uiteindelijk won, weet ik al niet meer maar het gchuurt het Geiteneinde (ons gebuurt) mocht de rode lantaarn mee naar huis nemen. Groter schande bestaat er niet, dan rest maar één ding, verhuizen of de dinsdag beter doen. Op dinsdag verzamelde de gehuurten hij café de Brouwershoeve en stelde daar hun thema's aan het opgekomen publiek, aan elkaar (kwestie van elkaar te ovci'ti'effen) en aan dejui'y voor. Dan merk je dat het toneelspelen de Meersel-Dreveniers in het bloed zit, we hebben niet voor niets de sprekende processies, cle passiespelen en de toneelspelen gehad op de Dreef. Destijds gestimuleerd doorde paters Kapucijnen, het ziternog altijd in. Hopelijk geven de foto's u een indruk. Daarna ging het richting I-leieinde waar cle gehuurten het in allerlei spelen tegen elkaar opnamen, in kledij natuurlijk. Daarbij proberen de gehuurten tussen de spelen door elkaar te overtreffen met muziek, clans, zang en andere expi'essies. De rode lantaarndragers van de dag ervoor wonnen na 12 jaar nog eens de beker, wat de vreugde in het Geitenkamp deed oplaaien. 's Avonds werd één en ander nog eens uit de doeken gedaan op een teri'as of aan de toog en dankzij het mooie weer werd het pas laat stil om 's woensdags totde conclusie te komen dat het weer goed was geweest en het weer ook. Dan is het kwestie van nog ii r,''i \ Ck1 achicn or ie doen voor de nakeniiis...

De kinderen hebben hun eigen spelen, georganiseerd dooi' de

'.c .lJucindai'.s n are ii dde ii'adnioiu li hi roos spc leo. niet spi lii 1 '001' /00 ' en oud. Bij hei iie iii riiu dc n spel

!/C.s

ii t rdi er nu t ii 'ole,'

i,'c i 'ulde bi uh mii en oi er ccii zeil 'c.s 0 ieic ii. liet i.v dciii de l liii SF010 ze heel op te i au 'en. Iets wat amper lukt, tot groot /oh11 van de te ie 5e 'hou u 'er.s, Na liet spel ii 'o rden de oi 'erhli/ i ciii le hollen uien ondej' bi t puhliel verdeeld. liefyt niet heel natuui'lijl... Hei 1h 'Ii neinde ooit tic c eiste .spelda i. Op de /o/o ziet ii lii t gebuurt ijeer.scl in ui /ii

er

-----' Het i.ehuuu't Drecl lluelh ii

i out

drie kee,' op rij de spelen °p

clii iscliu i. Dii je 00' ku 'linie n ze i ' 00/' de da i niet een nico ii' D rec

1

z in le mi' in iiie 'd iiie uui 'oerin i. Hit e ,.s1ic/ke >oi' t ertolkte een lied 0 id!' cle Dreef en de kennis, o.l. t . clii'i 'enî cii t'oor:an ''ei' 1' ranic

1 'e','lieih n.

4

leerkrachten van de lagere school en enkele helpers. Zo krijgen ze cle goesting als liet ware 1oct de paplepel in gegoten. Voor tien zijn

Het gelnioi'ie Meei'.sel speelde in op cie iennisgeIic' cci!? de ioui'bije

er achteraf' geldprijzen en bonnetje.s' voor de foor, dus nog eens

ijaanden. De namen van cle bekende spelers en speelsters werden

volop leut.

licht aangepast en uitgebeeld in woord en beeld.

28


MEERSEL-DREEF

!r!W

-

tIr:

T

gc

:

1

r

1 tÂ

1

Kent 11 bi t rec/anic//Inipji iciji Iu/ni, lilliiI)/j een man geplaagd

De serie ile PjaJ/. l mii opV7Al heel mmcli miueer. De mensen 11111

door een inug, de cuhteri'olging inzet met een vliegenmepper, 01fl

het Moleneinde hadden zich laten klunen rot een heleboel Pajjs,

uiteindelijk te eindiçen in her café waar z 'n Pa/in al klaar staat.

compleet iiiet blonde

Geflankeerd aan de toog door andere mannen iiie! een vliegeninep-

en

haardos. Ze trokken lnui stoute schoenen aan trokken naar de mt'oonst i'an Jean-Marie. Die stemde direct toe ie poseren i'ooreen groepsforo. al een .rtunr op zich. Jammer had luj graag

per. Het gebuurt Heieinde vertolkte deze spot met bed en café erop

om mee

en eraan.

dat Jean Marie iliet de kermis al bezet was, anders -

eens komen 4

tk

kijken in

Meersel-Dreef

Toch knap

gedaan.

171

j#J

j 4

SaIm-Salmstraat Niklaas Leopold van Salm-Salni (1701-1770) was de eerste hertog van Hoogsiraten. Door erfenis en huwelijk kwam hij in het bezit van vele eigendommen, maar verwierf zelf ook goederen in en om Hoogstraten en in Antwerpen (ook een Salm-Salmstraat en Salm-Saimgang). De twee monumentale toegangspoorten van het oude kerkhof en de Hees zijn door zijn toedoen verweïenlijkt.

S

l)c Geiten spc i/Jcii Iilia1200$. maarilan ccii k rub i ulic 1 cl/ aul a/s deelnemers George Bush, Bin Laden en Sadani Hoessein. Met deze versie wonnen zij op dinsdag de spelen, nat na de nederlaag van maandag liet andere uiterste war. Maar blij waren ze itel. Op de foto liggen de verslagen Midden-Dreveniers aan

miii

voeten.

dy lig

~~011

vp :

Wat een geluk, het Moleneinde had ook een zwenibail voorzien op Wij bezoekes 111

de spellerjesweide. De brandweer zorgde ter plaatse voor liet nodige harer en sproeide cle verhitte lief hebbers even ,iat. Daarna

'Tel .031314J728 5a.?ç031314J4.14

werd bijna iedereen op een verfrissencie duik getrakteerd, met of

t

zonder goesting. Maar deugd deed liet wel. Verkleed zwemmen noemen ze dat.

¶E-mnai(:

versmis.enjansseizs@part

29


MEERSEL -DREEF

Dreefse Trip een succes MEERSEL-DREEF - De gezins!ïetsiochi die werd georganiseerd door cle Dreelse Trappers, werd een succes. Een 130 liefhebber,s groot en klein schreven zieh in voor dc toe/It. Dc' uitgeti/?pelde roulp liep langs cle Mark en het Mast bos oni via Ulvenhout en Strijbeek na 25 kilometer terug

0

cle

Dree/'te belanden. Undcrweg iveici ei miu gezorgd "ooreen c1ran/je en een zakje chips 'oorcie kinderen. De gevaarlijke oversteekplaatsen werden bewaakt door leden van cle Dree/sc' 1 rap/iers. zncicn alle.s vlot verliep. De deelnemers waren enthousiast

en vroe-

gen cml direct om een vervolg volgend jaar. Het toeval wilde dat ook die avond Lej Van

?dÎ W!

Bo.vel frriig

in 't land wcis. Met ccii beetje

blijven hangen kon je beide activiteiten ,neeoiaken. dat noeluc'n ze een gelukkig toeval. Op cle foto staat men Lej al toe te lvuii'eli. (lv)

Lej Van Boxel ingehaald MEERSEL-DREEF - MEERLE - Lej Vaii Boxel uit Meerle werd op zaterdag 5 juli ingehaald door vrienden, kennissen, burgemeester en schepenen, brandweer en

' ii

Jïeîsi 'rienden de Dreefse Trappers. Lej ging te i'oet naar Santiago de Comnpostella, liet hele eind vanaf Antwerpen, waar hij 01) zondag 13 april i'ert rok voor een toe/it van 2.350km. Ongelooflijk toch? Zoals gezegd werd hij op de Dreef hartelijk onthaald bij z 'n terugkomst. Het deed hem zichtbaar

-

deugd. In een volgend nummer komt dc' Hoogstraatse Maand nog eens uitgebreid terug op zijn tocht. (tv)

r'. Derde editie kloostertuinconcert weer een succes MEERSEL-DREEF - Het bestuur en de

r

leden van cle kinkire waren in hun nopjes. het weer zcit mee en dat ii'as alle,r it'at men nodig hcid, om er weer een mooie namiddag van te maken in cle tuin van dc' paters .

Kapucijnen op cle Dreef: Na het jeugdorkest

-

.:

en cle fanjcire was popkoor Flamne aan cle beurt, waar/ja de ncuniciclag werd afgercmc/ met een zangoptreden van de Galderse Grensklcim,ken. Iedereen tevreden ende kas gespzjzigcl, ten voorciele van cie opleiding

hik

'an de jeugd. Meer moet dat niet zijn. (tv)

-- -

15 30


MEERLE

Afscheid van de lagere school

ii

75 Jaar KLJ Meerle Ook in Meerle bestaat de KLJ dit jaar 75 jaar.

1

Een verjaardag die je niet zomaar voorbij kan laten gaan. Daarom hebben ze ccii ruim leest-

P\

programma samengesteld, voor jong een oud. Het driedaagse l'eestwcekend begint op vrijdag IS augustus met een plechtige. door de KLJ verzorgde eucharistieviering. Aansluitend

is

ec

een veraardagsreceptme voor de genodigden. die vanaf ca. 22 uur zal overgaan in een dansfeest met muziek van de jaren 70. 80 en 90. 0p zaterdag 16 augustus barst het feest dan echt goed los met een "Festibal" in dc feesttent met discohar Kodex (2.5 - in voorverkoop.3•aan de kassa).

Voor hen die ' 5 anderclaags nog pit hebben, is er vanaf 13 uur de KLJ Triatlon. Niet zwemmen, fietsen en lopen maar... bierfietsen. rodeo kameel en basebail werpen. Voor ploegen van

1

min .5e ii max. 8 personen. Vrienden. families, ouders, verenigingen., iedereen is welkom om mee te doen. Ook de supporters worden in groten getale verwacht natuurl ijk. Ploegen moeten vooral' inschrijven (Luterlijk 4 augustus) bij Tom

MEERLE - ooi dc h' i/iuv ii van 61 in 6B van onzi nl/Qui Dc Kli,iizoicn zit iie school er voorgoed op. Naar goede gewoonte bood het oudercoinné hen nog eeiiJéestelijk afscheid aan. Nog eenmaal samen op de foto en dan laten ze Meerle achter en trekken verder, zij hei nog niet heel ver. Allen gaan ze na dc' vakantie naarHoogsrratcn naarschool,

Van Aperen, Bgm. Van Nuetenstraat IS (0498/ 44.09.42) of Josicn König, Gemeenteplein 17 (0474/77.94.87) of via e-mail KLJMeerle@)hotmail,corn.

naar 'instituten ', grote scholen, nou!' ze 1(1)0e een jaar terug de kleiiisien zullen zijn. Dat

Tijdens de KLJ Triatlori is er doorlopend

mag, na c'en heel jaardc' lakens te hehbc'n uitgedeeld op de koer, Veel succes in Hoog.rtraten

kinderanimatie met Kinderdisco Stoffel. Om

Heidi, Leen, S'jaak, Willejit, Jens, Tijn, Erik, Pieter, Beate, Charlotte. Griet, Nadja. Koot,

15.30 volgt de prijsuitreiking van de kleur-

Tom, Ruc/v, Ilse, Evelien en Sofie van 6A. Lieve, Roei, E,nv, Dorien, Marc, Geert, Mei -el, Anke, Jonas, Kati -in, Lv,i,i, folie,,, Jona.r, bijen, Lvnn, Niels, Jeroen en Yannick i'an 6B.

wedstrijd, met prachtige prijzen zoals een cas-

(ja f)

Om uit te bollen volgt na de triatlon een

sette-recorder en een stereoketen.

Afterparty.

En van juffrouw Yvonne

Heel het feestweekeinde heeft plaats op het feestterrein aan Groot Eyssel, langs de haan MeerleMeer (op het oefenterrein van de LRV).

«1

J

Het wordt een bruisend weekend voor al wie met

ø:

de KLJ begaan is. Zorg dat je er hij bent. )jat')

.,

-57

1

MEERLE - In de 1/la/-ge i'an de receptie voor de laat stejaors werd afn'hc'icl genomnc'n ian juffronit' Yvonne als directeuj - van Dc' Klimtoren. Ze besloot liet een bc'etje rustigc'r acm te doen en cieeliijcls ie gacmn werken. Dat is echter niet verenigbaar mei

dc'

functie van

directeur. zodat Yvonne i'oor een nieult'e functie koos. Wie de nieuwe directeur wordt, was bij het schrijven van dit stuk noç niet bekend, we komen er later op terug. (juf) 31


MEERLE

IKO-tentoonstelling

Startpunt voor De Schakel in Meerle

b 'ril f

ILEERLE - Op zondag 31 augustLls 2003 is er tijdens de Kempendag weer de recreatiese en gezinsvriendelijke fietsklassieker 'De Schakel'. Voor het eerst komt er ook een startpunt in Meerle - startpunt Noord -, meer bepaald op de Ulicotenseweg aan de school De Klimtoren. Die wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot de 'Mjeelse hit. Hier kan je tussen 8 uureen 14 uur vertrekken voor een afstand naar keuze, 30 km, 41.48. 59.62 tot de volledige sehakellus van lol km. In Meerle wordt heel de dag voor animatie gezorgd, todat je als Oetser even kan rusten en ondertussen nog wat beleven ook. In de Mjeelse hut treden tussen II uur en 13 uur een Nederlands kampioenduo stijldansen op. Tussen 13 en IS uur kan je de volksdansgroep Shilshoel aan het werk zien en daarna vermaakt fanlare Sint Ceeilia de Iïetsers met opgewekte deuntjes. De deelnameprijs bedraagt 2 • . in voorverkoop 1.50 •. Kinderen tot 14 jaar betalen 1 . Elke sehakelaar ontvangt een gratis ijsje, fruit, fietswimpel en een aandenken. Voor meer inlichtingen kan je in Meerle steeds terecht hij Fons Pauwels, Ulieotenseweg 26 (tel 03/315.90.54) of Jos Van Bavel, Hei meulenstraat 41 (tel 03/315.92.09) - e-mail jos-van-havel@skynet.he. (jaf)

,1!EERLE - (ielijk/ope;td ((all de 1e/1Ioo/l,sIe//I/I,t iit [loo1'stlate/l stelde ook de itleei/e.se IKO-klas liet resultaat i'an een jaar werken tentoon voor liet publiek. De tentoonstelling mocht op een ruime belangstelling rekenen. 0 uders, familie en vrienden kwamen de werken van lom pupillen bekijken. Tegelijkertijd de gelegenheid om op/tieuo in te schrijven voor het 'i'olgende jaar. De klas zal 'acer gaioi geiuid zij,t. (jaj)

Zonnehankcenter

Ipatinga Garage Luc Ryvers

v.

Kom je kleurtje nog eens halen

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER( Tel. 03/315 90 90

Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.be

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie EIKEN PLANKENVLOER

áä

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

1' •e] Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-liet-zelvers

32

jv

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

Dauwtrip MEERLE—Zelfs in de akantie zit de KWB van Meerle niet stil: ze komen zelfs met een heel nieuw initiatief op de proppen. Je ntoet er wel roeg voor uit de veren, want liet gaat hier om een Dauwtrip. 0p zondag 24 augustus 2003 is het om 6.00 uur verzamelen gehlaien (stilletjes natuurlijk) op het gemeenteplein van Meerle voor een flinke wandeling. Terwijl de meeste mensen nog te slapen liggen, zullen de wandelaars de vogeltjes volop horen fluiten. Na een paar uurtjes wandelen staat een stevig ontbijt - spek niet eieren en koffie - klaar bij cafetaria de KNEIJT in Ulieoten. Na het ontbijt gaat liet aan een rustig tempo weer richting Meerle, door de prachtige natuur die onze streek rijk is. Voor het ontbijt wordt een bijdrage verwacht an 5.50 • per persoon (voor de KWB-leden en huisgenoten).. (verzekering inbegrepen). Ook niet leden zijn ook welkom aan de prijs van 6.50 per persoon. Op voorhand inschrijven en betalen is gewenst en dit ten laatste tegen zondag 17 augustus bij Marcel Van Bavel Heimeulenstraat 15 (tel 03/ 315.80.55) of bij Jef Wouters, Heimeulenstraat 25 (tel 03/315.86.64). (jaf)


Missiefeesten

:1

MEERLE - In Meerle hebben we nog 4 echte missionarisscn. Die worden in hun missiewerk l]ink gesteund door dc opbrengst van cle jaarlijkse nissiefeeslen. Maar dat is lang niet alles. Huilen deze hulp geeft dc Meet lese Missiewerking ook aan de missieposten van Meerlese i11lssiohiiirlsei1 op rust, aan mistionari,.sLiI niet naaste familie in Meerle. Verder steunt ze ook enkele kleinere projecten zoals Proma (opleiding van l icstei S in ontwikkelingslanden). Memisa en de Pauselijke Mis.sieet•kei. gelden te v eretimele n Om h tervot r 1' ss'orden ook ilit jaar sveer gi oolse feesten opge-

Wil

zet. Op zaterdag 30 augustus 2003 en zondag 31 augustus 2003 verwelkomen we u graag in de parochte7aal en de KLJ-lokalen van Meerle. Je kunt je hartje ophalen aan de zeer uitgebreide tentoonstelling niet verkoop. In Meerle vinden we vele mensen die het ganse jaar hun hobby uitvoeren ten vooi'dele van de missiewerking. Hun werk - haak-, brei- en kantwerk worden hier aan de man gebracht. Verder is er ruime keuze aan uitheenise kunsl.juwelen, sierstukken, kleine meubels en kleinoden uit hout, ivoor. koper. enz. Velen vinden de wenskaarten- en

MEERLE - Alweer een record aantal deelnemers aan de fiets-vierdaagse tno de siielerioeri.sten lan de Meerlese KWB. 830 Fietsers, dat is een heel peloton hoor. Ze kwamen op de n,00i uitgestippelde routes af op cle goede sfi'er, de puike organisatie. En ze hadden prachtig weer hij. lliclar ook dat is bijita traditie tijdens de vierdaagse. De KWB-

posterbeurs een uitgelezen kans om hun jaar-

wielertoeristen niOeSten zelf voor enige dagen loot fiets aaii de kant late,,, want heel dat

lijkse voorraad in te slaan. Op zondag kan je ook

gedoe 1/toet in goede banen geleid wOrden. Daar is lirel wat irerkaan, al zie je dcit liie! direct

je voorraad inslagen hij de wereldwinkel.

op de J bio. Dat moment was echier maar stilte voor de siom'nt. Als de meeste fietsers onderweg zi /n. is hei eten rustig aan de zaal. Maarkomen al die clorstigetietser.r ci'eerierug

Wil je meer weten over het werk van onze missionarissen. dan kan je terecht op dc infostand. Uiteraard kan je dorst gelest en je honger gestild worden in onze cafetaria. Tijdens hei weekend draait ook het Rad van Fortuin mcl

moeten ze v(1n ecu frirse pint voorzien worden. En nog eten (of orat langer) blijven zitten en nakaarten. (ja t)

Brandweerkazerne ingezegend

heerlijke lekkere kost. Verder kan je er ook deelnemen iran een omslagentombola en enkele attracties voor cle kinderen. Vergeet ook de reuzetomhola niet, hier kan je prachtige prijzen winnen. Dit alles gaat door op zaterdag 30 augustus van 1 3.00u tot 20.00u en op zondag 31 augustus van 10 OOit tot 19.00u (in de voormiddag geL (t L taria). Vuurde liettiebbers is er op zctteidag oiii 18.45u een eucharistieviering voor onze Meerlese missionarissen in de parochiekerk. Out alles no g weer luislor hij te brengen houden we zondag tussen 8.30u en II .30u een overheerlij ke biu 1 i Ii. 011 liet ii ienu staan o. m. broodjes met ham of kaas, groenlelaart, pizza groentesalade. cake. yoghurt, Russisch ei. ... Laat cle

MEERLE - Tijdens cc'n ruim bijgest'oonde plechtigheid zegende pastoor Soontjes op

kookpotten maar eens staan en kom mee genie-

vrijdag 4juli de nieuwe kazerne t'an cle Meerlese brandtieer bi. Waarna de genodigden een

ten! Hiervoor moet je vooraf inschrijven. (Tel.

kijkje mochten hei/ten en liet glas lieffi'n op de nieuwe kazerne en zijn gebruikers. Op zondag was het de beurt aan het grote publiek om ie komen kijken en kennis te maken inetde werking

03/315.92.09 of 03/315.86.30)

tvit de vrijtiillige braudtieer. Wil je unie missionarissen steunen en tevens heerlijk genieten van een gezellig dagje tot, kom dan naar dc Meerlese Missiefeesten.

Vanaf nu is de kazerne de mueuive thuis van cle loo/ -post Meerle, waarmee een langjarige wen,r in vervulling is gegaan. Ze hadden ze nu,rschien tvat groter gewenst, maal' de plaats was nu eenntaal beperkt. Ăźp de beschikbare plaats tierd een fbnctioneel en goed uitgeruste kazerne gebouttd. waarin plaats is voor cliie voertuigen, sanitair voor dames en heren, ecu verpozi/igruilnte en opleidingslokaal, een berging voorinaterieel en een kleine iverkplaats. ("((t) 33


WORTEL

Wandelen naar het land van Albert Carlier

Lt

t4

Geen Wortelfccsten meer. Wortel - Wat iii de zomer san 1988 werd geinuoduceerd als een feest door ei) voor Wortel fl dc Wortelnaren. op en rond do Boniiikcs, is na 15 jaar langzaam leeghloeden een stille dood gestorven. De Wortel feesten die voor ieder vvat wils in petto hadden duurden steeds een heel weekeinde. Zo was er op vrijdagavond de Worteljogging en de avondmarkt met als alluiter de Wortelkis in 't Slot. Op zaterdag ging het feest verder met een rommelmarkt. verschillende wandel-. fiois- en hiiifknrtochten. Ook werd er ter promotie van ons dorp typisch Wint 'lhrnod verkocht. De opbrengst val) al les werd ieder jaar aan een ander goed doel geschnn-

gi

kii).

"'

1

Wortel - Hoiidcrcicnzei'en clapperen namen deel aan de ker,nisti'andelin g naar de Painpa, officieel een gehucht inn Merksplas maar toch ook een beetje Wortel. De Pampa dankt zijn geschiedenis, zijn naain en zijn vruchtbare grond aan Albert Carlier. Geboren in Denderwindeke in 1872 verbleef deze landboiiiiingenieiir veel in Amerika, tot hij op 12 februari 1900 benoeind werd tot landbouwoverste aan de kolonies te Wortel, Merksplas en Hoogsiraren.

Maar, zoals de oroanisatie van de feesten wist te melden, werd dc animo van de Wortelse verenigingen om aan deze feesten nice te werkcn steeds kleiner. Toen afgelopen voorjaar op een enquêtchricf aan de verenigingen slechts vier antwoorden terugkeerden. besloot het bestuurde handdoek definitief iii de ring te gooien. Toch wel vreemd dat een dorp dat enorm val) feesten en uitgaan houdt en hiervoor over een gouden concept beschikte, te weinig energie kan opbrengen om zo'n feest ook uit te werken.

In 1906 koopt Carlier 11 ha woeste grond achter de Wortelse kolonie. D rie jaar lang laat hij huisvuil van Antwerpen aanrukken om;; de onvruchtbare gronden van de Painpa oin te toveren tot een oase inn groen mnet veel frambozen en een 2000-tal fruilboinen. Toen Albert Carlier in 1919 bevorderd werd tot directeur bij het ministerie van landbouit' moest hij verhuizen en werden zijn eigendommen publiek veikocht in de herberg bij Cornelissen, langs de Papenvoort. Louisfldriaensen, die in Liditaart woonde, kocht de Pamnpa en zou ersanien niet zijn trouw

Gelukkig zijn enkele activiteiten van de Wortelfeesten de7e zomer opgepikt door andeie verenigingen en mensen. Hieronder kut u daarover meer lezen. Zo wordt de Wortelse vakantie, althans dit jaar, toch nog een heetle feestelijk afgesloten.

Bert/ta Tops achi kinderen groot bren gen. Naar aanleiding van de kermiswandeling werden cliie i'an hen, Fons, Modest en Louis van cle Pamnpa in de bloeimien gezet. De andere

-. u p

aanwezigen mogen zich vanf nu 'Landheer oj Landt'routt van de Pamnpa " noemen. (fit)

Op één been Wortel - "De tegenstand was zwak, liet niveau ti'a.s echt nier/toog ". Dat zei Luc Van den Broeck nadat hij de si'ieleriiedstrijd in Wortel non. Het Sportcomnilé inn Wortel organiseerde dit jaar een ivielerwedsrrijd oi'er24 ronden van elk vi jf kilometer. Daarmee kwani er een einde aan een lange reeks ivii'lcrc'riteriunis 1 i'ciarhij 111e17 de renners op ermiiivmnaandag rQnd cle Grote Plaats liet rijden. Omiclanks een pertectc' o;gdmnisatie en een prachtige on;1oop bleef cle n'eclsirijc/ sportief ûndër de te, ii cu hun gen. liet be perkt aantal cleelnemem's en de tropische teniperatiwi' 'naren daar zeker niet vreemd

aan. Van rk'n Broeck 'non eem'der dit jaar cle elf wedstrijden voor cvclosportiei'en waaraan hij deelnam. Pij de lie fhc'bbers was her :ijn tweede wedsimijd en zij/t eerste overwinning. (fit)

34


WORTEL

Kunst niet de kettingzaag. Wortel - Wit' cle voorbije

1/147(1/id ii

cIC

Posiorijvirocit pa.v.rccrd('. kon Id inn gzaaiii zien ontstaan. Bij de houtopslagpiaats i'an vader en zoon Lambrechts onistond' een tuinstel inn hout. Eerst een zware talél uit een grote, dikke booinstain, later nog een heuse stoel en drie krukjes. Vervolledigd met een bosje bloemen en enkele / le.sje.r bier zowaar een kunstige t'erfraaiing i'an de Pastorij...traat. De kinderen op de ftto

p0-

seerden maar al te graag op dit exclusieve tuinaineublement. Wie weet hebben andere mensen uit Wortel hierdoor de smaak te pakken gekregen en gaan ook zij aan cle slag: voor je het weet 140/di Woj-tel kunststad. Dat klinkt zo gek nog niet.

Wortel— Kleitterjuf Mieke 1-/net ging

0/)

hei

einde van het afgelopen schooljaar met pensioen. Om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet voor de Wom-lelse kleuters werd ze op woensdag 25 juni jI. feestelijk gevierd in de school op de Rooimans. Juf Mieke werd 's ochtends thuis acm de Diepte afrghaald door neef Theo in een clutjuc

,

-

-

7

olcitimer. Daarna giug hei richting Rooimans. De weg ivas mooi versierd, op cle grote baan met foto's van juf Mieke, in de Rooinians zelf mei kinderen ian cle lagereen kleuterschool. Zij zorgden voor een erehaag. Op cle speelplaats aan gekomen werd jufJrouwMieke op hetpodiumn gezet, waarna iedere klas een stukje i'oorbracht. Voor juf Mick was hei alvast een dag om 1/ooit le vergeten!

Kerkveld feest! Wortel - In het kader i'an Vlaanderen •

ft'esd', werd er ook dit jaar in liet Kervelcl duchtig

0/)

los gevierd. Vorig jaar, bij de

eerste editie, (leed deze simaat ook al mee. Dat beviel hen blijkbciar goed. Iedere deelnenier moest ook een gedïcht schrijven over zijn of haar straal, 'uaarmnee het gezellige samenzijn zowaar een poëtisch randje kreeg. Moet nog worden i'ermneld dat een barbecue meer succes heeft dan een koude schotel en tInt het ieder jaar gezelliger wordt. Dat belooft voor de toekomst!

35


gros


WORTEL

K.W.B.-jogging. Wortel - Begin april startte K.W.B Wortel met joggen voor beginners. Voor een klein dorp als Woiiel had dc K.W.B toli al vlug, 37 StartOrs. Iie eerste weken verliepen de loopavonden rwslio aan, maar nkIi iiirite de weken vorderde werd loopafstand steeds langen tot de oggers uiteindelijk S kin konden lopen aan een constant tempo. De trainer. Han Joosen. was en is zeer tevreden over de geslaagde afloop en het hehond van alle deelnemers. 1 lierhij danken we Han nog eens voor de tijd en moeite die hij gedurende II weken in dejogging heeft gestoken. Als doel had men nu de Kapellekesloop in Mi nderhout in gedachten. Daaraan meedoen zou de kroon op het joggen zijn. Maar omdat niet iedereen kon meelopen tijdens deze jogging werd er algesproken om met de mensen die niet op de afspraak in Minderhoul konden zijn toch de 5 km te lopen in Wortel Kolonie. Zo kon alsnog iedereen deze afstand afleggen. Op 13juni was het zover. Met 11 lopers werd er gestart. De dames waren in de meerderheid. Trainer Han Joosen nam de finishtijd. De resultaten volgen hieronder. De andere joggers hebben svel deelgenomen in Minderhout aan de Kapel lekesloop.

De resultaten van de Wortelkolonieloop: Van Den Broeck Nest Van Der Flaas Ron Haest Carla Ri g auts An

0.22.45u 0.25.02u 0.26.510 1)26.51 u

De trotse finalisten van de Wortelkolonieloo,p.

Van Gestel Chris Snels An Van Boxel Nicole Van Lisdonk Marianne Strijhos Francine Sprangers Lot Van Der Beek Jan

0.30M3u 0.31.1 Su 0.3 1 .30u 0.3 1 .40u (1.31 .40u 0.32.32u 0.36.36u

De resultaten van de Kapellekes-loop: 024.34u 0.26.44L1

Joosen Han Mertens Lie',

Van Dun Gerda Vernieiren Magda Standaert Jolan Bouwdewijns Anne De Beuckelaer Yves Hillen Ilse De BeLlckelaer Kelly

Nu maar hopen dat de joggers er in Wortel ook hij zullen zijn tijdens cle landlopersjogging!(cie K. It. B. -/('J

Zesde Open Tuindag

Rommelmarkt. Wortel—De Gezinsbond van Wortel organiseert op zaterdag 30 augustus as. een heuse kinderrommelmarkt op het pleintje achter de parochiezaal. Het figuurlijke startschot wordt om 13.30 uur gegeven. De plaatsen zijn vrij te kiezen en vanaf 13.00 uurkan iedereen zijn plaatsje komen uitkiezen. Het einde van cle markt wordt voorzien rond de klok van 17 uur. De bedoeling is wel om een kindermarkt te organiseren. Professionele verkopers zijn niet gewenst Dank u voor uw begrip. Om de gezelligheid nog te vergroten is er een terras met consumpties aan gezinsvriendelijke

0.29.28u 0.29.31 u 0.30.30u 0.3 11.48u 0.3 1 .53u 0.3 1 .58u 0.34.35u

prijzen. Daarnaast loopt een tombola svaar je altijd prijs hebt. Verder vind je er ook een infostand van de Gezinsbond waar het jaarprogramma wordt voorgesteld. Ook vind je er inlormatie overcle diensten en activiteiten van de hond. Je kan er ook foto's bekijken van voorbije activiteiten. Iedereen is welkom: kinderen. oLiders, grootouders, neven, nichten, buren, leden en niet-leden. Vast de moeite om eens langs te komen om te kijken. iets te drinken en de sfeer op te snuiven. Hopelijk tot dan! (cle Ge:ioslood Wortel)

MERKSPLAS - Zondag 3 augustus van 9.30 uur tot 18 uur stelt de familie Van Bouwel—Van den Heuvel de hoevetuin open. Hof ter Stokere is een tuin van 4500 1112, te bezichtigen voor de tuinliefhebbers in een landelijke uitzicht waarin ongeveer 500 verschillende planten, waaronder veel zomerbloeiers. vaste planten en sierstruiken het beste van zichzelf geven. Ook een verzameling oud landhouwallaam uit grootvaders tijd is er te bezichtigen. Adres: Diepte 1. Merksplas (haan MerksplasWortel-Hoogstraten). info 014-63 47 33. Toegang gratis. Welkom hij de familie Louis Van Bouwel - Dma Van Den Heuvel.

-S

\ / Vd

STAp EENS bINNEN.... . VAN dER

IS

Sluis.

ONZE COLLECTIE

EEN TOONbEELd VAN kWALiTEIT

1

EN qEE[T UW INTERiEUR EEN plIR%ooNIijk CACI-IET. LAAT

dooi<

0

woondecoratle

'

iN dE INTERIEURwIihki VAN

.,.

si uis

Baarle-Hertog Kapolctraat 6 Tel 014 - 699002 www.vandersluis.be ErN

brzodc

MEER (lAN WAARd.

ONS VAkkuNdiq AdVISEREN.

op zondag open - maandag gesloten

37


WORTEL

Landlopersjogging en VZW Arnica Wortel De Wortelfeesten zijn niet meer. Maar de vrijdagavondjogging, een vast onderdeel van deze feesten, blijven bestaan, zij het in een herdoopte versie de landlopersjogging. Over het wat en waarom van deze jogging had ik een gesprek met een van de medeorganisatoren: de vzw Arnica. De naam van deze Organisatie dook al verschillende malen op in het Hoogstraatse activiteitenleven, maar wat en wie schuilt er achter? In een gesprek met Hilde Stockman werd het een en ander verduidelijkt. -

ARNICA Arnica is de Lati jiise henaining voor wolverlei of valkruid. volgens Hilde Stockman een kruid uit het gebergte wat vaak groeit op plaatsen clie verwoest wei-den door natuurgeweld. Van deze plant wordt zalf gemaakt die een helende werking bezit. Een mooi beeld voor de algemene doelstelling van de VZW: verbondenheid. Dit beschouwt men als het centrale thema, en speelt zich af op vijf niveau's: verbondenheid met zichzelf, met de ander, verbondenheid mct de materialen, met de maatschappij en verbondenheid met de natuur. Deze verbondenheid is voor Arnica een heel belangrijk thema, zo legt Hilde uit, want waar de mens vroeger meer gc/ionclen was, heeft hij zich nu vrijgemaakt, maar is daardoor ook niet meer verbonden. De mens kan dankzij Internet in een knip spreken met dc andere kant van de wereld. maar de relatie niet dc huurt vlak hji huis verwatert vaak. Het niet meer verbonden zijn leidttotde-link-wentie, het kwijt zijn van ecn link, van een verbinding. Alle projecten van Arnica, enerzijds dc lopende projecten en anderzijds diegene die op stapel staan, draaien dus rond dit grote thema. Dc VZW werd vijfjaar geleden opgericht onder impuls van Hilde. Waarom is Arnica juist zo een bi-ede organisatie die gebaseerd is op dergelijke medcmenselijke pri icipes! Hilde legt uit dat zij zelf van kiids- af aan vertrouwd was niet de zorgsector: haar moeder werkte in een rusthuis.

Hilde was kind aan huis op de werkplek van haar nioeder. Door liet intensieve contact liet de bewoners groeide hij Hilde een warme sympathie voor de oudere medemens. Ze wilde in haar latere leven dan ook iets in deze richting zoeken om mee te werken. Later bleek dat ze precies wist wat ze niet wilde doen, maar nooit echt goed wat ze dan wel zou doen. Tot ze op een dag in contact kwam niet huize dc Sterrenwijzer in Olen, een rustliuis wat werkt vanuit een antroposofische visie, een visie waarin de niens centraal staat. Daar ontdekte Hilde wat haar werkelijk boeide: de wijsheid van de mensen. Door de tevensgesetiiedenis van oude mensen te achterhalen, ontdekte ze dat deze mensen hun wijsheid te danken hadden aan een pijnlase in hun vroegere leven. Deze mensen hadden iets metdeze fase gedaan. zegroeiden erdoor. m.a.w. ze werden wijzer. Hilde kwam ten slotte tot liet besluit dat liet veel interessanter was om deze pijnfases bi.t jonge niensen aan te pakken in de hoop ze oni te kunnen buigen, dan met oude mensen terug te graven in hun verleden. Dat zou waarschijnlijk flink wat frustratie opleveren voor de personen in kwestie. Na dit denkproces kwam ze in contact met mensen clie dezelfde visie deelden, en dit mondde zo uit ui vzw Arnica. De eerste vier jaar van hun bestaan, besteedden de mensen van Arnica aan liet onderzoeken van hun doelgehieden, het uitwerken van ideeĂŤn en projecten. Hoewel dit alles voor de zes mensen van het

_ 1-

1

~

1

1-let eerste project van de organisatie kreeg de naam Urtica. Binnen dit project wil men met delinquenten aan de slag gaan, in liet kader van herstelgerichte detentie, dit in samenwerking met de hersteiconsulent van de gevangenis in kwestie. Zo werd in liet verleden al gewerkt in de gevangenis van Hoogstraten, Wortel en TLirnhout. In Hoogstraten bvb. bestaat het project urtica uit verschillende delen. Zo zijn er de informele gespreksavonden, waarop de delinquenten op vrijwillige basis praten niet mensen van buitenaf, en met de penitentiairc beambten, de 'bewakers' zoals we ze noemen. Deze gesprekken werken vaak verhelderend, ten eerste voor de mensen van buitenaf, maar ook voor de delinquenten zelf, omdat het contact met de 'gewone mensen' vaak een verademing is. Deze gesprekken hebben voor de delinquenten dan ook een lage instapdrempet. Een andere activiteit van Urtica is het sociaal schilderen, waarover u in een eeider DHMnummer (nr. 211. nov. 2002) al liet een en ander uitgelegd kreeg. Rond dit sociaal schilderen werd toen ook een tentoonstelling georganiseerd in cle gevangenis van Hoogstraten. Een vervolgprojcct wordt een diepgravende gesprekscyclus, o.a. rond de verhouding daderslachtoffer. Naar volgend jaar toe wil mcii ook een theaterproject op touw zetten, waarin gedurende een tiental maanden delindtuenten. 'gewone burgers'. de peni tentiaire beambten en burgers met slachtofferervaring onder hegelei-

zuat ik altijd heb gedacht Blijf ik geloven

9 —

URTICA

Als ik blijf denken

1 4

kernhestuur nog steeds vrijwilligerswerk is. kan Hilde voor zichzeltduidelijk stellen dat het voor haar een volticlse job is eeworden. Naast cle zes mensen uit de kerngroep. zijn er binnen dc verdere uitwerking van de projecten nog een 30tal niensen actief. De redenen van Hilde om met dit project bezig te lijn en door te gaan zijn vooral cle grote voldoening en de vele ervaringen die ze opdoet via het contact niet allerlei verschillende mensen.

wat ik altijd heb geloofd .1/s ik bljfgeloven

1

nat ik altijd heb geloofd

tl

Blijf ik doen nat ik altijd heb

gedaan

Als ik blijf doen at ik altijd heb gedaan Blijft mij overkomen nat me altijd overkomt

/

38

1

\u/huu/ i int lui unzilul nut/di

(bron onbekend,) .

/

1/11)1(1 h1 i i,'edii'ht ii ctiiiioitil ii

eed

i

iii

ria


WORTEL ding san het Gentse thealergezelschap LARF! samen werken aan een scenario. Dit scenario wordt geschreven rond het thema s erantwoor-

OP ZOEK NAAR ONDERDAK

bevolking. Een projeetvoorstelling wordt ter

hun Organisatie uit te leggen aan de Wortelse voorbereiding al eens gedaan op is oensdag 13

dcli kheid'. Bedoeling is om dit scenario om te letten 1fl een toneelstuk. ss al na een eigen uitvoe-

Naar dc toekomst toe is de vzw Arnica Leer

augustus. Om 20.00 is iedereen die ge誰nteres-

conci eet up zoek naar onderdak. Ze zijn op zoek

seerd is van harte welkom in de Guld om te

ring uiteindelijk in de culturele sector gespeeld

naar een geschikte ruimte, waarin de toekomst-

luisteren naar een uiteen/etting rond Arnica.

zal worden door de acteurs van LARF!.

projecten onderdak kunnen vinden. De viw dingt

Het sportieve gebeuren vindt plaats op vrijdag

Urtica is trouwens de Latijnse benaming voor

ondertussen mee naar de erfpacht op de boerderij

29 augustus as. Er zijn joggings voor verschil-

hrandnetel, een plainje zonder bloem, geur of

van Wortel-kolonie. Deze erfpacht werd nI. on-

lende doelgroepen mei diverse afstanden. De

nectar, (lat wanneer je het aanraakt brandwonden

langs vrijgegeven. Arnica ziel in de gebouwen

kinderen lopen t$n kin, en het startschot wordt

geeft. Dat wil ook zeggen dat een brandnetel heel

van de boerderij een ideale plek om de andere

voor hen om 18.50 uurgegeven. Vanal' 19.1)0 uur

veel warmte in zich heeft. Maar wanneer je

drie pijlers rond de 'verbondenheid' verder uit

vertrekken de volwassenen, net als de

arniea en urtica vermengt mei elkaar, io vertelt

bouwen. Ten eerste zou men de boerderij v illen

rolstoeljoggers. Zij hebben de keuze uit 3. 6 of9

1-lilde, krijg je een zalf tegen brandwonden.

restaureren ism. jongeren uit de bijzondere

km. De valide loggers kunnen zich ook inschrij-

eugdzorg en ex-gedetineerden. Hiervoor willen

ven voor de 10 mijl jogging, een afstand van

COMPASS

ze Europese subsidies aanvragen om /0 ook met een Ierse Organisatie rond ex-gevangenen samen

ongeveer 16 kin.

Het tweede grote project van de viw Arnica

te werken. Verder wil Arniea in de gebouwen

vanaf 17.30 uur en dit tot een kwartier voor liet

kieeg de iiann Compass. Compass is de naam

van de boerderij een cultuur en vormingseenirum

startschot van elkejogging. Vanaf 19.00 uur is

an een zorgwinkel, een winkel ssaar mensen

onderbrengen, waar om, gewerkt zal worden

iedereen van harte welkom in de Parochiezaal

Inschrijven kan in de Parochiezaal van Wortel

a.h.w. zorg kunnen kopen' voor hun gehandi-

met sociale kunst. Ook moet er plaats komen

voor een gezellige huuriavond met randanimatie.

capte kind. Waar vroeger de subsidies voor

voor Wikkel, een plek waar mensen terecht

Ook de prijsuiireiking. i.s.m. triatleet Marc

gehandicapten terecht kwamen hij de Vlaamse

kunnen die in hun pijnfase tillen. Tenslotte wil

Herremans, gebeurt in dezelfde ,aal.

instellingen die deze gehandicapten moesten op-

Arnica hei aspect boerderij uitwerken door ener-

vangen, heeft Vlaams minister Mieke Vogels er

zijds aan biologische land- en tuinbouw te doen

En nu naar hopen dat het een prachtige avond ordt

ondertussen voor gezorgd dat de gehandicapte

en andertijds ism. de organisatie Jut en Aer hei

mensen zelf deze geldsom kunnen ops lagen

hoerenirekpaard opnieuss in zwang ie brengen.

Woninginrichting

DE LANDLOPERSJOGGING

GEBR. LEYTEN

1fl

de vorm van een Persoonlijk Assistentie Budget. Er is dan ook een gigantische wachtlijst voor PAB aanvragers. Gehandicapte mensen of ouders van gehandicapte kinderen kunnen nu

Voor de landlopersjogging sloegen de vzn

zelf bepalen hoe ze de nodige zorg voorzien. Op

Arnica samen met enkele Worielse vrijwilliger',

zich al een hele verbetering, maar toch blijft een

de handen in elkaar, om zo de vroegeie Wortel

som geld iets abstracts. Hei hlij0 een hele klus

jogging alsnog te laten verder bestaan. Han

om hvh. als ouders van een gehandicapt kind le

Joossen, Jan De Bcuckelaei, Brigitte Wendrickx,

gehele praktische afwerking van een dergelijk

Benny Goetschalcks, Johan Mostmans en Sis

verzorging te moeten bol werken. zo ondervond

Gevsen zijn allemaal Wortelse mensen die iets

ook Hilde Stockman persoonlijk.

met jogging ie maken hebben. Zij wilden zeker

De zorgwinkcl zorgt er voor dat mensen zich

niet dat de jogging verloren zou gaan cii waren

voor deze zorg met hun budget kunnen inkopen. wa'arna Coinpass zoekt naar de geschikte hege-

zo ook op zoek naar een goed doel om de opbrengst van de jogging aan te schenken. Ook

leidmg en verzorging. Compass zorgt ook voor

was het voor de vzw Arniea een ideale gelegen-

de praktische alwerking: het enige waar de

heid hun vzw te linken aan een 'landlopersjog-

ouders of gehandicapte zelf nog rekening mee

ging'. Verder biedt dete manifestatie Arnica de

hoeft te houden is de betaling van de faetuur.

mogelijkheid om dc werking en doelstelling van

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordi,jnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

est

LAw Ltsl ke.t,z Li\\'

Voor

+ofl- e

I8ike

fofo 's cfcj ev?eekf ii

foto's

icjeii peof. Libc'

'Dicjifcde b&-.zss'eekii'tcj em 1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14,13.13

LitiC

seavice

Penfaskynei.he

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel,: 014/61.35.37 39


MEER

Twintigste vakantiezoektocht

Bedevaart naar Scherpenheuvel t.

i\IEER - De K\VB is blij een jubileumuitgas e van dc vakantiezoektocht te presenteren. in het jaar dat KWB-Mcer haar 60-jarig bestaan v iei t kunnen tijdens dc maanden juni. juli, augustus en september weer honderden fietsers rondtoeren doorheen de mooiste plekjes van onze gemeente, niet de auto kan hel ook. De oproep ric-hI iieh aan alle sportieve mensen van Meeren omstreken, en aan alIc kdcn san de KWB van de gelliceiiLc. Voor de prijs van 3 euro kan U de wedstiijdboekjes en invulformulieren afhalen hij de Toeristische Dienst van de stad Hoogsualcii, bij het BACOB-kantoor van Meerle en hij een aantal medewerkers in de verschillende decldui1,cii. De tocht is helemaal niet moeilijk. Jong en oud kunnen zonder problemen de weg vinden en de zoektochtvragcn oplossen. Onze enige bcdoe ing is om U allen een mooie dag te bezorgen in uw vakantie. U kan natuurlijk zelf een dag uitkiezen wanneer U de tocht van 40 km rijdt. Natuurlijk worden weer ecn aantal mooie prijzen soorde winnaars voorzien. Halfoktober worden u de juiste antwoorden en de winnaars medegedeeld. Begin november wordende prijzen uitgereikt. De boekjes kunnen afgehaald worden op de olgende adressen: Toeristische Dienst Stad Hoogstiaten. Vrijheid 149 te Hoogstraten (tel 03/340 19 55), openingsuren weekdageiu. 9 u 12 Li en 13 u - 16 u, zaterdag, inn- en feestdagen: 10 u - 2 u en 13 u - 16 u. Fransen Ariiiaiid. Mecrleseweg 15 te Meer. Vinckx Jozef, John Lijsenstraat 40 te Meer. Taverne 'De Paerdekop' te Meer, Peerlinck Staf, Prinsenweg 3 te Wortel. Sprangers René, Pririsenweg 5 te Wortel. BACOB-kantoor Meerle en op dc Meerse Markt op de eerste zondagen van juni, juli, augustus en september. (ina)

BRASS- EN DRUMBAND NOOGË'TDTf'} 71T12

—,

p

'-

;s-

EN FUME

.4 IS

-•

'tLV

11/tEER - Tijdens het s(hitîcieiuIe :o,iicriieel-end

10/

12 ei, 1$ juli ioiul ilc tiaIutiaiue/e

bedevaart van Meer naar Scherpenheuvel plaats. Organiserende vereniging Bras.s- en Drumband Sinte-Rosalia mocht voor de zeventiende uitgave van het evenement een groot aantal deelnemers verwelkomen. Zaterdagavond oni 19u. vertrokken 13 moedigen te 1oct van aan zaal Voor Kunst en Volk:

11

zier ze

0/,

de foto, omringd dooi' begeleiders en

Oproep kindervolksspelen

voorzitter Pierre J-Iurbrechts en ere-voorzitter André Romnniens. Vijl van hen (bij wie de oudste deelneemster 48 jaar) bereikten zondagniorgen om 845 u.Scherpenheuvel.

MEER - O\ er een paar maanden is het ss eeral

Ondertussen waren zondagmorgen om 5 ii. 18 fietsers vertrokken. Zij sloten in Schempenheuvel mce aan cii niet Drum- en Brassband op kop stapte de Meerse gemeenschap 0/) naar

zover, op 8 oktober komende kinders olksspelen van Meer er aan. Het comité heel) al een paar vergaderingen achler de rug en men wil dit jaar uitpakken niet een 14-tal spelletjes verdeeld voor de kleuters en de lagere school. Voor zon 300 kinderen zijn ioveel spelletjes nodig om de lange wachttijden voor hen in te korten. Vroeger was er altijd een geldprobleeni maar dat heel) Radio Valencia sinds vorig jaar opgelost. Zij zullen dan ook dit jaar voor de nodige centen zorgen, alsook het oudercomité draagt zijn steentje hij. Doch een ander probleem dat nu opduikt iijdeiis deze dag zijnde vrijssilligers (ononsdag 8 oklher) nm te helpen hij de spelen. Iedereen die 7ich geroepen voelt om op deze dag te helpen van 13 uur tot 17 uur, kan zich melden hij Tilly Hesscls op het telefoonnummer 03 / $1 .7 1.65, liefst na 20 uur. Wij rekenen op jullie. (ma)

de Mariahal. Daar ging pastor E. H. Jan Van Devck voor in dc eucharistieviering die werd opgehnsterd door het koor, o. 1. v. Fons Sterkens, orgeli.rt Lite Dock.v cii de bra.ssband o.l. v. Bart Van Ossel. Hun prachtige uitvoeringen werden beloond iiiei een staande 0/atje op hei einde van de mis. In liet heerlijke julizonnetje streken heel wat Merenaars nadien nee)' op een van cle Scherpenheuvelse terrasjes. Dc fietsers hadden dan nog een terugtocht voor dc boeg. Zij arriveerden om 18.30ui. opnieuw in Meer, naar de fitograat hen opwachtte voor zaal VOO)' Kunst en Volk (tto 2). Afipraken voor volgend jaar werden al gemaakt. (nia)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

40

De Hoogstraatse Maand


MEER

Stukje Frankrijk in Meer

Valenciafeesten MEER—Op zaterdag 16. zondag 17 en maandag 18 augustus zijn er weer de bekende Valenciafeesten. Op deze dagen komen duizenden mensen afgezakt naar Meer (vorig j aar meer dan 4000 mensen) om drie dagen lang te luisteren en te feesten naar en liet meer dan dertig artiesten van eigen bodem en uit Nederland. Alles genres van muziek zijn er aanwezig. Enkele toppers: Frank Galan, Corry Konings, Yves Segers, Wim RavelI. Bart van Big Brother en Kate Ryan. De inkom is al 22 jaargratis. Verdere info hoor e op Radio Valene t a via 105 FM

Windmolens MEER - Electrahel heeft meer succes met de realisatie van windenergieprojecten aan de wal dan op Zee. Met het windmolenpark te Meer heeft het nu zijn derde bouwvergunning op zak. Eerder kon liet al windturbines bouwen in de Oostkantons ( Butgenhach) en langs liet kanaal Brugge-Zeebrugge. In Meer worden zes windmolens met een vermogen van telkens 2 niegawatt opgetrokken. In een volgende fase kunnen er nog drie bijkomen. De uitvoering van dit project is in handen van Westenwind, een filiaal De voorlaatste Meerse Markt van het seizoen

zich even in de Franse Provence wanen.

staat in hei teken van cle geneugtes van het leven.

Wie zich helemaal niet in de drank wil begeven,

Met de Bier-, Wijn- en Kaasmarkt kan ii op zondag 3 augustus naar de Donckstraat komen

is evengoed welkom op de markt, want in de

om de innerlijke mens te verwennen met allerlei

pjes te staaii. De hoofdbedoeling blijft immers

lekkers. Op het pleintje voor het kloosterworden

dat iedereen mag komen verkopen of ruilen wat

Donckstraat en de dreef komende andere kraam-

van Electrahel dat gespecialiseerd is in de bouw van windmolens.

Oproep volleybaltornooi

een tiental hier-, wijn- en kaaskraampjes verza-

hij of zij wil. Profiteer van de gelegenheid om

meld rondom een voldoende aantal tafels en

overtollige spullen kwijt te geraken. Dat geldt

stoelen, zodat u in de beste omstandigheden kunt

ook voor de kinderen, zij kunnen op die manier

KWB het jaarlijks recreatieve volleyhaltornooi.

proeven en eventueel kopen. Aan de ingang

misschien wat extra zakgeld verdienen. Voor

Iedereen kan hiervoor inschrijven (familie,

krijgt ii voor 4 euro een eigen proelglas en twee

hen zijn trouwens ook enkele speciale attracties

vrienden, verenigingen enz...). Aparte reeksen

proefhons, daarna zijn de proefbons te koop a an

voorzien: het ponyrijden en een springkasteel.

voor: dames, gelegenheidsploegen en gevor-

1 euro per stuk. Hiermee kan u dan een rondje

De markt gaat door van 9 uur tot 12.30 uur, maar

derde ploegen. Datum en plaats van het geheu-

maken langs de verschillende stands om te proe-

aan de standhouders wordtgevraagd zeker voor

en: 31 augustus aan het oude voethalplein FC-

ven wat u wil. Wie niet van alcohol houdt, hoeft

8 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen.

Meer aan de Meersew eg. Ploegen dienen zich in

niet te panikeren, wanterzullen ook niet-alcoho-

Een standplaats is volledig gratis en het is best

te schrijven voor 10 augustus. Voor meer in for-

lische dranken beschikbaar zijn. Om het geheel

om zelf een tafel ol to mee te brengen.

matie kan je terecht hij Danny Gilles: 031

Voor meer informatie kan u altijd terecht hij Jan

eerste wedstrijden beginnen om 10 uur en de

plekke voor een flinke portie muzikale ambi-

Dufraing ( 03/3 IS 86 80 ) of op de website

prijsuitreiking is voorzien rond 18 uur. Natuur-

ance. Als de zon opnieuw van cle p:trtl ,J

www.meermarkt.he

314.46.59 of 0486/64 61 64 (na 18.00 uur). De

een extra gezellig tintje te geven, zorgen de Strawberry City Jazzhand en Radio Valencia ter Is.

iult u

MEER - Voor de zestiende keer organiseert

ij k zijn supporters en sympathisanten van harte welkom. (Imi)

Einde van de Beekhoeve MEER - De

Beekhocve,

0011 ccii

rolt de

grootste boerderijen van liet gehucht Beek is niet meer. Hei gebouw dat cii tientallen jal'en leegstoitd en eigenlijk niet meer was dan een bergplaats, werd een tijd geleden verkocht. Het wa,v toch ongeveer een eeuw lang een getuige i'aii hoc er vroeger geboerd werd. Onder de omschrij..ing 'ver bouwing van een hoeve" zal het gebouw binnenkort verdwijnen voor een nieuw. Maar nog eventjes zich we de ruĂŻne ton een mooie en typische boerderij van de streek

L.

..

dat toCh wel enige charme had. (ma) 41


MEER

Ipenrooi kermis MEER Ook zoals vorig jaar, zijn nu alle voorbereidingen voor het organiseren van Ipenrooi kermis al genomen. Verschillende groepen en djs werden gecontacteerd en inmiddels vastgelegd met volgende programmatie tot resultaat. -

Op donderdag 31 juli worden reeds alle mensen van Meer verwacht in de tent aan de Meerleseweg. Op dezelfde locatie trouwens als de vorige jaren. Café Ipenrooi is er geopend met ccii terras en er zal ook een receptie zijn voor onze buren, onze sponsors en verschillende genodigden van 20 uur tot 22 uur. Vrijdag 1 augustus begint het weekend echt voor iedereen. De alomgekende dj Kurt Huysnians zal op de "Was het nu 70.80 of 90 fuir' opnieuw het beste van zich geven tesamen met de twee schitterende live-hands van deze avond. Peter cii z'n botsauto's Deze groep uit Meerle is opgericht in 1983. Het eerste optreden is dan ook in datzel Ide jaar op een plaatselijke chirofuif. Het eerste optreden niet de huidige zanger. Piet Van Bavel, vond plaats in 1984 in café De Kroon in Meerle. Tussen 1983 en 1992 wordt er in gans België opgetreden binnen het clubcircuit (Brussel. Brug ge. H a sse It. Gen t. A it we r p en. Mechelen,...). Ook binnen de eigen regio blijven zij optreden in de plaatselijke cafés (Cahier. Mussenakker. Postliuis, Aspi-i'ock, Bultrock, Kempenrock....) In 1992 gaan de leden van de hand andere oorden opzoeken en gaan zij weg uit Meerle. Dit betekent dan ook een einde aan hun bestaan. Eind jaren 90 geven zij nog een éénmalig optreden op het 40-jarig bestaan van de plaatselijke jeugdvereniging Chiro. Hier worden zij opgemerkt door Luc Van den Heyning, de uithater van café De Bombardon. Hij zorgt er voor dat Peter en in hotsottos terug jaarlijks optreden met Meerle kermis in de zaal van het café. De mensen die Peter en z'n botsottos reeds aan het werk zagen, weten dat de groep garant staat voor covers van Clouseau. Raymond....tot U2, Golden Earring. Prince. . . . gebracht in hun

eigen 'no nonsens" stijl. Zij hebben ook een eigen wehsite (www.peterenznbotsautos.he). De Freaks Vervolgens betreden de Freaks het podium. Dc Freaks (die hun naam te danken hebben aan een nummer van Live) is een coverhand met als thuisbasis Minderhout en omstreken. Oorspronkelijk stammen zij voort Lot de Loenhoutse Iolkrockband Promil. In 2000 vervoegde /anger jefBroes. alias "stalen stemhad" de hand Freak. Hiermee was de line-up compleet. de repetities werden luider, snel Ier en de stijl van de muziek veranderde van oude hardrocknummers naar eigentijdse rockmuziek, met vooral nummers van de Studio Brussel afrekening. In de playlist vinden we vooral nummers terug van de Red Hot Chili Peppers. Therapy, Rage Again.st the Machine. Pearl Jam, Papa Roaeh. ... maar ook Live. REM., Noordkaap, Neil Young. dEUS. Radiohead....Freaks, een hand waarvan de nuizikanten soms vergeten dat ze ouder zijn dan ze soms klinken. Zaterdag 2 augustus wordt er opnieuw door de organisatoren gekozen voor enorm sterke live hand, die otilangs tiog te gast waren voor een uitverkochte Wollewei te Turnhout. De hele tent zal deze avond en lange nacht volledig omgetoverd worden tot een echte disco-dancing party. Wij presenteren u Les Truttes. Voor alle info verwijzen we graag naar de website van www.lestruttes.be Deze op lieden beste live-band vati België heeft sinds april van dit jaar een nieuw show klaar om liet deze zomer te gaan maken. Als we huti overvolle agenda van deze zomer bekijken, blijkt dat iij in alle hekende zalen en op alle grotere festivals van België zullen spelen. o.a. Ancienne Belgique (Brussel), Rock Afiligem. Lokerse Feesteti, RecI B Inc. Studio 54 (Atitwerpen). Ktieist i \ al

Peter en zijit /3otsauto 's

(Knokke Heist). Dijkpop(NL). Druivenfeesten(Overijse) én op Ipenrooi Kerniis! We zijn dan ook maar al te fier deze band te mogen programnieren. Ze rijgen liet étie disconutiimer achter liet andere en doen dit met een ongekende passie en een otigelolelijke show. Deze nachtzal onvergetelijk zijn voor alle aaiiwezigen en ze de volledige ,omer achtervolgen. De tent wordt dan ook in een ongeziene disco-style omgetoverd, waarbij de bekendste dj's van de Kenipen "dj Kodex" en "dj Soundhreaker" zeker hun steentje zullen bijdragen. Zondag 3 augustus start liet inmiddels bekendste penalty-tornooi uit de regio om 13 uur. mét geldprijzen. Er zijn nodig: 5 penalty-trappers en 1 keeper. Inschrijven kan tot daags tevoren op gsmnr. 0496/97.05.11. Ook de mega-grote en ongeziene konijnendekhingo wordt deze zondag ten tonele gebracht. Voor alle praktische informatie kunt u terecht hij Jan Martens. 0496/9705 II. (om)

Pre-21 juli viering MEER - 01) /e 'ttOClc i'oorat'ond ton de Belgische nationale ./eestclag tierd er op Hoog Beek een tot zonder bodeni gegeten doordeze zes t,'akteei'de,'s: Dirk Roinbout.r, Ge;'t van Herck, Dries Voeten, Maarten Voeten, Koen en ,lan van Herck. (ina)

42


MEER

65 —jarigen in Meer

Samenkomsten san 65- en andere jungeis hebben meestal plaats in herfst of mij/ster. In Meer doen ze dat liever in de zomer. Dat ImeLji (11/es te maken met de hultkar siaarin die 65-jarigen hsmnfest wilden vieren. Twee huitkarren sierden besteld naarmnee een lange toe/It werd ondernomen langs allerlei wegen en weggetjes waarde meesten van hen al lang niet meergeweeest waren. De pret eindigde in de vroege uurtjes in zaal Victoria.

Duurzame fokkerij .JL.

tihi goed voor topprestaties._____ Toptechniek voor elke hoeveelheid hout. -

3

ig

MEE!? - 1-let bedrijf san Kinschots - Geenems is nsoinenteel mnoeihjk bereikbaar wegens de TGV werken. De brug, gelegen over de Terbeeksestraat is immers nog gerui ne tijd onderbroken dooi deze werken. Dat belette niet dat talrijke genodigden en belangstellenden het bedrijf of beter koe Irene bezochten. Een koebeest. geboren in 1989 en nu aan 100.000kg melk toe is niet echt een uniek record in Vlaanderen maar toch reden s'oor een receptie en een feestje S

'avonds.

I JsTOFFELs. PAULUSSENI Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout, 2 031314 4115

43


MEER

Akkerdjii in de Kloosterwei MEER - De meesten onder ons weten dat het ooit zo legendarische Akkerpop-festival in Meer de laatste jaren mindere tijden heeft gekend. De laatste edities waren daarom niet slecht, lang niet zelfs. Enkel op financieel gebied ging de boot de verkeerde kant uit. Te geringe opkomst, te dure groepen, te slecht weer, een festivalorganisator heeft dezer dagen met meer problemen en risico's te kampen dan een regeringsformateur. Na veel vergadering, overleg en discussie kan ik echter aankondigen dat de organisators toch besloten hebben een festival op poten te zetten, zij het dan iets minder grootschalig. Het herstuctureringsidee en dc verse drive kwam van de oude generatie Akkermussen. Na al die jaren hangt er blijkbaar nog altijd geen sleet aan hun ambitie en daar kan onze gemeente hen alleen maar dankbaar voor zijn. Bij deze wordt dan ook het "Akkerdju-festival' aangekondigd. De lokatie en het tijdstip van het festival blijven onveranderd en de inkom is gratis. De wei aan het klooster in Meer zal dus op 23augustus naar alle waarschijnlijkheid hol staan van het volk en dan wel voor volgende groepen. We beginnen de dag niet een rockconcours. Hiervoor werden enkele lokale toppers geselecteerd. Om te beginnen treedt de de Meers/ Meelse geluidsrnuur van Since the Beginning aan. Een groep, niet vies van een decibel meen die al verscheidene malen heren der heeft bewezen dat Jong geweld gerespecteerd moet worden. Vervolgens krijgen we Four Twenty. Een betrekkelijk jonge groep met leden of ex-leden van Whypoal en Conviet, twee namen die vveinig uitleg behoeven in liet punk- en hardcoremilieu. Na een aantal vrij tot zeer overtuigende optiedens, na. in de Mussenakker, kon deze naam niet op de affiche ontbreken. Het derde monument van de namiddag is de beruchte bende van P.Y.G.P., kort voor Paint YourGrandma Pink. Deze Meerse roedel bestaat

eigenlijk niet meer, maar om punkminnencl Hoogstraten en de Organisatie van het festival een plezier te doen zijnde ondertussen respectabele zakenmensen terug hun oude repetitiekot ingedoken om de oude nummers en hitsingels op te polijsten en de oude ritnies terug in de pols te krijgen. Anders gezegd: niet te missen! De vierde naam voor het concours is voorlopig nog ii iet bekend, maar als ook deze naam van het kaliber van de andere drie is, belooft de namiddag al vuurwerk te worden. Dit jaarheeft de organisatie ook rekening gehouden met de jongste festivalgangers. Op een apart podium wordt er namelijk een kinderplaybackshow georganiseerd. Op deze manier krijgen de kleinste rockers cle kans om cle nodige podiumervaring op te doen om zo later delinitief door te breken. Inschrijven kan op de volgende editie van Meer markt. Daar zal een aparte stand voorzien worden voor de Mussenakker met de nodige informatie en inschrijvingspapieren.

Stones van deNoorderkempen brengen een knallende set vul met rake covers die een echte muiirklirfhm'hbçr niet onberoerd kunnen laten. Van Bruce Springsteen over Southsidc Juhnny tot Rod Stewart. Ii zult schreeuwen om meer. De sublopper van Akkerdju is de vooraanstaande Belgische bluesband Mr. G & the Blue Power. een kwartet rond frontman Wim Roelants. Naar eigen zeggen 'not your average bluesband". Subtiele hluesnoten die live inslaan als een bom. meer hoeft dat niet te /ijn. Afsluiten doen we niet cle alom bekende formatie Nonkel Ney's Rhvthrn and Blues Band. Wat Eddy Merckx is voor cle Belgische wielersport, is Nonkel Ney voor de Belgische rhythm and blues. De onvermoeibare nonkel zal op geheel eigen en onnavolgbare manier zijn volle gewicht in de strijd gooien om een groot festi val op een grote manier af te sluiten Sfeer is verzekerd! (mi(/)

Karel Boornstraat Karel Boom (1858-1939). Kunstschilder niet opleiding in Antwerpen. Nam deel aan grote uitvoeringen zoals het panorama van de Slag van Waterloo. Kreeg in 1902 —'03 de opdracht om muurschilderingen in liet stadhuis van Floogstraten te maken, die grotendeels door de vernieling in 1944 verloren gingen. Heeft ook gewerkt in het stadhuis van Antwerpen en in de gerechtszaal van het kasteel in Turnhout.

Tot slot krijgen we de avond van liet festival drie hands die volledig en integraal gaan voor cle pure. onversneden rock and roll en blues. Beginnen doen we niet Cryptic Skull. Deze Rolling

D KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN 4

=, 115

1

Mr. G & the Blue Power MEER - Dii Belgische blueskanon is te bewonderen op her Akkerdju fesrii'al op 23 augu.s rus 44

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 7566


MEER

75 jaar KLJ

Fietszoektocht

MINDERHOUT - De KLJ viert haar 75-jarig bestaan. Daarom nodigt men iedereen uit op vrijdag 22. zaterdag 23 en zondag 24 augustus in de Bergenstraat. Vrijdagavond zijn alle mensen van de oud-leiding uitgenodigd voor een receptie. Vanaf 22 uur is iedereen welkom op Oerrock met Michel Stoffels. als je van de muziek van de jaren '60. '70, '80 en '90 houdt. Op zaterdag kan de jeugd nog eens goed uit de bol gaan op het Knoer Goei KLJ-bal II met muziek van Michel Stoffels en Soundhreakrr 0p zondag heeft men zowel voor jong als oud nog iets in petto. Voor de kleinstcn is er kindetunimatic Lii vout de dLlfvers onder ons Duik over de Balk (fiets hem d'erin). Fietsen zijn er ter plaatse of breng zelf een originele fiets mee.

MINDERHOUT - Hou je van fietsen en wil je er wel eens een zondag tussenuit op de fiets in eigen streek? KWB-Minderhout biedt Ii op zondag It) augustus cle mogelijkheid om deel te nemen aan cle 22 fietszoektocht in Minderhout. Het wordt een leuke, rustige trip langs landelijke wegen. De route gaat over een afstand van ongeveer 25 km. Onderweg worden een aantal vragen gesteld. Deze opdrachten zijn helemaal niet moeilijk. Zoeken en logisch denken priinecrt hij iie KWB. Om het voor de deelnemers nog aantrekkelijker te maken, zijn onderweg nog een aantal leuke praktische proeven voorzien. Bij aankomst staat de koftietafel klaar vooralle ingeschreven cleelneniers. Nadien volgt uug d ijsuiu'eiking waarbij iedereen een prijs 0flvangt. De kinderen rijden voor een afzonderlijk klassement Jong en nnfl KWUlid ijïniet, al Ot'fliLt wuuiiieliÉig in Mincierhoui. Het maakt :i!jemaaj niet uit, want iedereen kan deelnemen aan deze tietszoektocht. Praktische info: vertrek tussen 13 uuren 14 uur aan cle parochiezaal in de Koestraat, deelnamekosten; KWB-leclen It . hun kinderen 1,5 • en niet-KWB-leden 4.5 •, hun kinderen 2 . Voor meer inlichtingen: Koen de Bie. tel. 03/314.81.30.

El J M1NDF11()

-

QJ'

:

...

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng ÜOftuIP WiJLJO

41

45


MINDERHOUT

Kuipfeesten

Dansers Sint-Jorisgilde van Minderhout In september 2002 stonden de zes dansparen alweer te popelen om aan het nieuwe dansjaar te beginnen. Dit jaar extra gemotiveerd, omdat twee kersverse koppels zich aandienden om de groep te vervoegen. Inderdaad, er zijn nog dappere zielen onder de Minderhoutenaren Er werd unaniem besloten er dit jaar eens goed in te vliegen. Mie Katoen, een levendige verleidingsdans met veel piten een aanzienliik showgehalte. werd de nieuwe inzending voor het Gildenfeest. Elke woensdagavond om de veertien dagen was iedereen trouw op post om "Mie" onder de knie te krijgen. Het was een taaie tante die zich niet zonder slag of stoot blootgaf, maar dat maakte het volksdansgezelschap alleen maar strijdvaardiger!

de heurL Genoeg tijd dus om nog even te genieten van het zonnetje en een deugddoende verfrissing. Na lang wachten brak clan toch het tijdstip aan waarop de dansers hun kunsten mochten tentoonspreiclen voor een negenkoppige jury van kenners en enkele honderden toeschouwers. Met knikkende knieën en vol ongeduld stonden de koppels te wachten naast het podium. De trotse Koning voorop, met het vaandel hoog in de lucht. De muziek weerklonk door de luidsprekers en heel even werd het muisstil rond het strijdtoneel. Er was enkel het mooie samenspel van vier fantastische muzikanten en acht clansparen clie stuk voor stuk van 'Katoen' gaven. Als apo-theose volgde een oorverdovend applaus

In septeinberbeginnen cle clan,ser,r weer/net i'olle moed aan een nieuii hoofdstuk. Vooriuecr inf 0e/natie /nero/ntrent kan u terecht bij Marcel Floren (iel:O$1314152.83). En dan, slechts twee weken voor de grote dag, sloeg het noodlot toe. Twee sterdansers van het Minderboutse team moesten noodgedwongen forfait geven. Eén van hen werd het slachtoffer van een onfortuinlijk arheidsongeval, terwijl de ander werd geveld door een onvermijdelijke operatie. Even zag het er niet goed uit voor de ploeg, die het hele jaar hard gewerkt had om op 29 juni het beste van zichzelf te kunnen geven. Maar waar een wil is, is een weg... Die bewuste zondag in juni werden de dansers al vroeg op het appèl verwacht. Om en hij elven was namelijk nog een generale repetitie gepland en een uurtje later vertrok de bus met alle gildenbroeders en -zusters op avontuur. Omstreeks 13.30 uur ging de optocht van start. wrarbij de verschillende gilden werden gequoteerd op het 'Schoon Inkomen', gevolgd door afwisselend het dansen en het vendelen. Van de zeventien deelnemende dansgroepen, was de SintJorisgilde van Minderhout pas als dertiende aan

46

van de omstaanders - en ze wisten dat het goed was... De uitslag loog er niet om. De Sint-Jorisgilde ut Mi nclerhout (de underdog waarmee niemand rekening hield) behaalde een eervolle derde plaats, het beste resultaat sedert de succesrijke jaren zeventig waar zij meermaals de eerste prijs konden wegkapen. De intense onderctompeling in de kunsten van de verleiding had lijn vruchten afgeworpen...

ScboonheicLçsa kon Lieve fDe 7v(eester Langeoberg 30 - 2323 Wortet 03 11 314.55.15 netop afspraak. Ookfsj '0 thuis

a

(je[aat.sverzorging - 9v(ariicure . !Pedu.ure Onthari ogen . 2ctaquilfage

141

MINDERHOUT - Na het succes van vorig jaar voelde de Kon. Fanfai'e De Marckezonen zich wel verplicht om verder te breien aan de 'kuipfeesten'. Om aan cle diverse verplichtingen te voldoen werd in de schoot van cle fanfare een rechtsvorm aangenomen: vzw De Kuipfeesten. Dit jaar presenteren wij drie avondconcerten op het sfeervolle clorpsplein. We hebben gezocht en ook gevonden, diie amhiancemakers. Als het weer mee wil, worden het weer drie 'hot summer nights'. The Cluricauns - donderclae 7 aucustus Een cluricaun is een van oorsprong Iers trolachtig wezen. Overdag een voorbeeldige kahouter om dan 's nachts open te bloeien tot een schatks muzikaal beest. Ze houden zich het liefst beLig met plunderen van wijnkelders om daarna zwaar beschonken rond te rijden op niOts vcrmoeçlcnde schapen of bokken. Deze tolkroekband wei -cl opgericht in 1997 en ging van start met enkele hekendere traditionals en covers van de betere folkrockhands Na enkele jaren en ledenwissels bestaat hun repertoire uit ongeveer driekwart eigen werk. Met een mix van traditionals in een persoonlijke stijl, nieuwere covers en leuk eigen up-tempo werk, gekoppeld aan de nodige energie op het pdium kunnen zij elk publiek bekoren. Nonhel Ney - donderdag 14 augustus De Nonkel Ney's rhythm & blues hand speelt al meer dan twiniig jaar stevige rhythm & blues en ruige rock & roll. Dit heeft zeker zijn sporen nagelaten. Geen enkel lid van deze hand is nog in staat om een fatsoenlijke volzin te schrijven, waarvoor zo zich exeuseren? De bio die ons werd toe „estiiiii- ti bestaat dan ook uitsluitend uit slagwoorden: JBL -- Mei cedes Benz —4 versleten bussen - vzw missionarissen van de rock & roll, fenclei - sax - bas hatterie - magie voice, 2005 CD - sponsorslive radio en Iv —2 singles, 6 Gentse Feesten - 3 gevangenissen - 104 kermiskoersen, Rolde (NL) - Werpin (BE) - Tiro (IT) Aachen (BRD). wereldkampioen - 4talig bull - strak - poephaan, Hoegaarden - Palm —Franse wijn —jus d'orange—whiskey koffie met ccgnac circlue de chante broderie. Op 14augustus speelt Nonkel Ney waar zijn Hoegaarden staat en heeft beloofd 'alles' te geven. Boarnus - donderdag 21 augustus Boamus. na 25 jaar still alive and kicking. Oticle rockers zoals cle Stones de Bruce Springsteen weten van geel) ophouden. Zo ook Boamus die net als goede wijn alleen maar beter wordt met cle jaren. Muzikale rijpheid gecombineerd met nog altijdjeugclig enthousiasme staan garant voor een avondje swingende muziek. Lekker swingen op een brede greep uit het rijke pop/rock repeitoire van cle jaien '70 tot heden. Kortom, het feest van de herkenning. Kom dus gezellig een avondje genieten van en met Boamus.


MINDERHOUT

VEEPRIJSK A MP Black beauty Lief en red beauty Stella MINDERHOUT - Woensdag 1 0 juli had in het kader van Eventing 2003 ook dc regionale melkveekeuring plaats. Deze werd ingericht door de Vlaarnse Rundveeteellvereniging (VRV). legio Noorderkempen. onder voorzitterschap van veekweker Rend Aerts. Regio Noorderkempen omvat degeiiieenlen l-loogstraten. Rijkevorsel. Merksplas, Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout Cl] Oud-Turnhout. De vroegere gewcsten Hongstraten en Turnhout zijn nu nagenoeg geheel gelusioneerd onder de naam Regio Noorclerkempen. Dit kadert in hei samengaan van twee coöperatieve veeteeltverenigingen CR-Delta(Nederluid ) en 1< V ( V 1 aai ideren ). Voor deze keuring schreven 22 melkveehouders 128 dieren in: 62 roodbonte en 66 zwarthonte. Voor de eerste maal waren er op de prijskamp in Muiderhout meer 7war- dan roodhnnte dieren 4 le dieren 'serden inge deeld in 15 reeksen. grande van ongekalide vaarzen over gekalfde vaarzen naar jonge koeien en oudere koeien. Dit jaat werd eveneens voor het eerst een prijskamp voor koeien met een hoge prestatie van plus 40.000 kg melk ingevoenl Dit om nog meer de duurzaamheid en de langleefbaarheid van onze melkkoeien in de belangstelling te brengen. De elfjarige Revita-et van fokker Frans Hillen uit Merksplas won deze wedstrijd.

1. 1i!i0./

vultJeiii' ' it

'0 ..ii1/(

tito ii i'i

tt (1/uh

Via.,. So liii / ( In Reue en Jan cri. %ii,uh

It:

Lini/v riot Jwt Adi-iaensen, Rijki ior.sci: Liet van karel .Sîerhcn II oiïcl: .11 1/til 1/0)111:

inn ( eursterv- Verheven Bie uit %ier.k.spla .

Andere veehouders behaalden prijzen in de IS reeksen: Jan Adriaensen, Rijkevorsel: 2x eerste, 2x tweede en lx een derde plaats: René en Jan Aerts. Minderhout: 3x eerste. 2x tweede en 3x een derde plaats: Leursters. Merksplas: Is een iwli plaats; Kuit en Dirk Faes, Meer: 2s een dcide plaats: Fmiel Hillen. Rijkevorsel: lx een derde plaats; Frans Hillen, Merksplas: 1 x eerstc en 1 k tweede plua:; Jo:; Kinschpts. M eei 1 ii ii en 2x Iweede: Jimmy Quirijnen, Merksplas: lx eerste; Karel Sterkens. Wortel: 2x eerste, 4x tweede en 2x derde: JozefTilhurgs. Meer: 2x tweede: Herman en Jan Verhoeven. Baarle-Hertog: lx tweede plaats. Na de keuring van de reeksen werd er een pauze ingelast om de dieren en hun begeleiders de gelegenheid te geven het lichaamsvocht wat aan te vullen. Dit was zeker welgekomen hij een temperatuur van rLunl 32 C. Daarna kon men de vijl wedstrijden om de kampioenentitels nog bewonderen. Het bestuur wil nadrukkel i1k alle veehouders danken voor het eorrect en verzorgd presenteren van hun dieren. Het dankt ook alle toeschouwers voor hun belangstelling en de sponsors voor hun steun. Daarom kan ieder jaar deze prachtige kcuniig lukken. Echte kenners zijn van mening dat deze keuring van de Regio f'oorderkempen als een der beste van het Vlaamse land mag worden beschouwd. (Frans Roinbouts) 47


DOE NOG STEEDS MEE MET ONZE GROTE ik-kwam-het-dichtst-bij-een-Rolling-Stone-maar-het-mag-oOk-iefl1afld-dflderS-Ziifl

WEDSTRIJD

HOE NEEMT U DEEL?

We kregen reeds verschillende leuke anekdotes binnen. Zo heelt iemand Iijdei dt, vuiige Werchter een plotse aanbieding gekregen om als student-fotograaf alle acts mcde op tligitaal te zetten. flat hetkent, dat P. zich drie dagen lang op luttele meters van de grootstt artiesten bevond. Iemand heeft de Stones gedurende hun hek carrkrc ge%olgd iii teeds 22 keer zleit opticduii. Weer iemand anders heeft in Rosskilde met (toen nog Sugarciilie's) Bjork aan tafel gezeten en een namiddag met Billy Bragg door Brussel gestruind. Nog een ander won een 5-daagse trip door Frankrijk en kuste boven op de Eifeltoren Axel Red (een gewone kus, naar verluidt). Iemand uit Meer zocht na een concert van Herman Brood overnachting en mocht niet haar vriendin bij het gezin Brood logeren. Herman maakte s ochtends een ontbijt voor hen plus een leuke schets.

Meldt ons in het zeer kort het wapenfeit aan jef.schellekens@skynet.he of telefonisch 03 314 55 04 of De Hoogstraatse Maand Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten. De re.hirijl sluit af op 30 augustus. Dan zal een onatliankelijke jury van drie deskundigen uit de muziekwereld uitmaken wie de winnaar wordt.

DAT KU'1' U WINNEN? U mag, zoals vorige keer beloofd, op onze kosten een pim gaan dii rken in het Stick)' Fingers CafĂŠ van Bill Wyman iii Londen. Dat betekent praktisch dat u een heen en terug Lurostat'-ticket Londen ki jgt (vc'oi' p'ro diCO) pIu: nog wat aki'eld voor iie meirn en voor de drank. Dit moet u in staat stellen om 's morgens te vertrekken en 's avonds met een fantastisch verhaal terug te komen. Het pakket heeft een waarde van 300 en is te besteden hij Reizen Bosmans in Hoogstraten. Deze maand de laatste kans.

V i-

Hebt u ook een verhaal of kent u iemand die iets hee0 meegemaakt in de show-sfeer: een fantastische of toevallige ontmoeting, een legendarisch optreden, een hackstage-ervaring. ... of wat dan ook, meldt het ons. Voorwaarde is dat u nu Hoogstratenaar bent of op het moment van de feiten in Hoogstraten woonde.

't

-

Garage Luc RyverS

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! - , -

t

Y t/M4

/7

iI1

"

ÂŽ TOYOTA 48

bvba


21 ste Antilliaanse Feesten in de Blauwbossen

Caliente! Caliente! Caliente! MINDERHOUT Voor de 2 INIe keer alweer kan je op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus naar de Antilliaanse Feesten in de Blauwbossen. Het beste wat de Antillen te bieden hebben op het vlak van muziek trekt weer twee dagen en vooral nachten tienduizenden bezoekers naar Minderhout. Hopen 'gewone' bezoekers, duizenden Antillianen van over heel Europa en een steeds groter wordende groep salsascholen, die komen laten zien wat ze op school geleerd hebben. Kijk eens mama, zonder handen! -

De feestelijkheden worden dit jaar op gang getrokken door Square One. een soca- en jump upgroep uit Barbados. Van hun vorige passage op de Antilliaanse Feesten herinneren we ons nog dat ze geen blazerssectie bijhadden, maar dat alles uit de computers komt, maar we weten ook nog dat liet de pret niet kon drukken. Stevige hoenkehoenk muziek, met ongetwijfeld weer een pak macho-zangers en vaculim verpakte zangeressen. Niks verkeerd mee. Monchy y Alexandra zijn dan weer afkomstig uit de Dominicaanse republiek en brengen wel zeer romantische 'bachate' . Het betere Antilliaanse levenslied, quoi. Een lach en een traan. Het mag ook een keertje. Het echte vuurwerk begint pas wanneer NG La Banda op liet podium zal verschijnen, wellicht de belangrijkste groep voor de evolutie van de populaire Cubaanse muziek van de voorbije tien jaar. Ze waren zo'n beetje de uitvinders van de timba. dc moderne salsa-variant die bij het begin van de jaren '90 in Havana de kop opstak en sindsdien nog altijd razend populair is. Met Oliver N'Goma staat er bovendien nog eens een Afrikaan op het podium van de Antilliaanse Feesten. Deze meneer uit Gabon tekent voor Afrozouk, een mengeling van Afrikaanse niuziek met de Antilliaanse dansmuziek die popnh'ir werd gemaakt door Kassav. We zijn benieuwd. Carimi zegt ons clan weer niks, maar mci volgens dc oigaiiisatie de iiieuwe sensatie cut Haïti zijn. die helemaal klaarstaat om de wereld te veroveren. Eenconcert vandrieimiirin Pan 5, zou de keet daar fanieus overhoop gezet hebben, dus dan nioet liet in cle Blauwbossen ook wel liikk'n. Daarna mag je Los De Abajo niet niissen. Uit Mexico kooien clie mannen en ze vermengen salsa, ska, mari:a'lii , en?...cii spelen die cocktail met een energie alsof het punk was. Een groep die al tot twee keertoe zijn deugdelijkheid hewezCiÏ hieefi op Open Tropen. Gaan kijken 7eg maar d:ii wij liet gezsgd hebben.

Om de vrijdag af te sluiten, kan je dan nog naar Kinito Mendez, ongetwijfeld weer goed voor opzwepende merengue, met hier en daar een horreur van een hallad er tussen. Zoals Gerard Joling dat indertijd al zo treffend verwoordde: 'No more holcro's' Maar gelukkig voor de Dominicaanse muzieksectorstaan mehige ballads ncg niet in het Belgische strafwethoek of ze zouden levenslang riskeren. Nee, dan liever Clan 537, opener van liet zaterdagluik. Hiphop uit Cuba, volgens de organisatie nu al even goed als Orishas. Dat belooft alvast. We zijn ook benieuwd naar Guaco, al 40 jaar hét salsa-orkest van Venezuela. Nu ja, één van de salsaorkesten van ginderachter, want tot nader order blijft Oscar D'Leon wat ons betreft toch nog altijd de numero uno van Caracas en omstreken. 'Ijs maar dat ii liet weet.

Koning Trekzak Aptijt koiiit uit Suriname en speelt kawina. Uit de persmap: 'Een brok ongebreidelde energie als een troep copulerencle capibara's in de Marowijne rivier'. Euhm... we zullen zien. Apetijt indeed. Los Diablitos is clan weer een van de grote namen van de Coloinbiaanse aceordeoninuziek, waar wij in de loop der jaren een stevige boon voor ontwikkeld hebben. Alfredo Guttierez, Fefita La Grande en Binornio de Oro: Hoogsiraatse concerten waar wij met plezier aan terugdenken. 'Leve koning trckzak!', roepen wij alvast. Wat de Antilliaanse Feesten hetrel't revolutionair: Buscemi met live-groep in de Blauwbossen. Dance, zij liet clan met een stevige latinbodem, op de Feesten. De wereld slaat, zoveel is duidelijk, niet stil. Voordat cm hieni in alle hippe clubs van het land kan zien, eerst nog een festivaloptreden van Buseemi. clie overigens een nieuwe cd in zijn valies heeft steken: 'Camino Real'. Met Grupo Mania is liet dan alweer tijd voor een stevige brok merengue. terwijl liet Cubaanse La Barriada garant zou moeten staan voor zeer dansbare salsa. Tussendoor mag u natuurlijk liet vergeten de deugdelijkheid van de cocktailbar uit te proheren, moet u maar eens in uw beurs kijken of daar nog genoeg knaken en chtuten inzitten om de nieuwe festival-ed nice naar link te nenien en kan u ook terecht in danspaleizen, restaurants, canipinglenten (met weeral een apart optreden), clranktenten. ... Enfin. u kent het ondertussen wel en weet wat u te wachten staat. Caliente! (di) Alle recentste info, een programniaoverzicht en al wat u verder ook maar kan bedenken over de Antilliaanse Feesten vind je op www.antilliaansefeesten.be Allen daarheen!

Gratis naar de Antilliaanse Feesten met De Hoogstraatse Maand Naar goede jaarlijkse gewoonte deelt De l-loogstraatse Maand gratis kaarten uit voor de Antilliaanse Feesten. Uiterlijk maandagmorgen 4augustus oni II uur leegt onze hoofdredacteur zijn brievenbus cii zijn onschuldige hand zal t ei i gelukkige winnaars van een avonchtickel uit cle ongctwijl:lil wi'ei' fenomenale stapel inzendingen hekken.

Wat moet u doen? U stuurt een kaartje met daarop uw voornaam, l'aniilienaani. adres en telefoonnummer naar De 1 limogsir:i:n' Mcetncl, Loenhoutieweg 34, 2320 Hoogsiraten. of u niailt dezelfde gegevens iiaar jozef.schc 1 leken; @ ikyne the U 1 noch wel - 01' u nul mail of een kaartje stuurt - antwoorcicmi op volgende vraag: Wal is het beste concert dat ii ooit hebt gezien? Was hel Admiral Freehee in de Cahier, Bol Dylan mm 'Vorst, Joe Arroyo op de Antilliaanse Feesten of gewoon Herman van Veen, Rruee Spi'inesien of The Fcclies iii de Pci\? Laat liet ons weten en met een beetje geluk kan u op onze kosten naar cle Blauwbossen. Let wel: snel zijn is de boodschap. Maandagmorgen 4 augustus voor II uur moet een en ander hij onze hoolçhred;e't'ur zijn. Hij staal nu al op de uitkijk.

49


LEZERS SCHRIJVEN Meester Koen (1)

schooljaar in de basisschool van Hoogstraten MOET lesgeven. De wereld van nieester Koen

Hallo Koclex!!

stort in. Waarom? Waarom moet ik de school

Geachte leden van liet Schepencollege, Enige tijd terug brachten wij U op dc hoogte van

wijs

In DHNI nr.219 van juli 2003 handelde het hoofdartikel over 'Discobar Kodex viert 5jarig bestaan met Dancefestival in Bergen".

de grote bezorgdheid van de ouders van 't

Dezelfde avond is er participatieraad van cle

Graag aandacht voor enkele reacties en vragen

Dreefke over de beslissing van het college om

school. Aan de poort staan in allerijl verwittigde

vanwege de gehuurtehesturen van Bergen en

meester Koen te veipI ichten de school iii

mensen. Er heerst ongerustheid. Hoe komen ze

Meersel-Dreef te verlaten. Ondertussen verne-

erbij? Waarom? Hoe kan je zoonmenseli jk zijn?

men wij dat het schepencollege. ondanks nas-

waar ik graag les geef verlaten? Het antwoord van liet college: "In liet belang van het onder-

Dit is gewoon onlatsoenlijk. Ook Wouter staat

Heike. Het artikel veriueldt: "in principe mag er slechts op één lokatie een tweetalfiiiven gegeven 00151en per. jaar. "Dan is dit op Bergen een heel

saaI protest en het engagement van de leerkrach-

op het schoolplein. Wouter zit in liet vijfde. Hij

apart geval en tevens een "grote" uitzondering.!

ten. de beslissing heeft bevestigd. Onze vraag

komt naar "zi jn" meester toe, zonder woorden...

Hier worden geniiddehd één á twee fuiven per

om een onderhoud werd hooghartig genegeerd.

want die zijn er niet.

ivaand op dezelfde lokatie gegeven. Winarom

Wij zijn zeer teleurgesteld over de houding van

De ouders organiseren een petitie. Alle gezinnen

hier zoveel fuiven??

burgemeester en schepenen en steunen het pro-

in Meersel-Dreef worden bezocht, bijna ieder-

Organiserende verenigingen zijn steeds vreemd

test van de leerkrachten ten volle. Wij wensen te

een steunt de ouders in hun vraag om meester

aan Minderhout, dus huitendorpse verenigin-

benadrukken dat het hier niet enkel om de car-

Koen in Meersel-Dreef te houden. Kinderen

gen. Waarom'??

rière van één leraar gaat. maar dat een dergelijke

maken ook tekenmgen om hun' meester te

ongelukkige beslissing de motivatie van liet

steunen.

ganse lerarenkorps aantast en liet welzijn van

De overige leerkrachten /itten ook met een heel

onze kinderen niet ten goede komt.

pak vragen. "Hoe komen ze er bij. Waarom lui?

Dit is nog nooit gebeurd op Bergen! Waarom

Bovendien vrezen wij dat de toekomst van de

Wat heeft hij fout gedaan? Welke fouten hebben

schrijft Kodex letterlijk

hele school op de helling komt te slaan. Meester

we gemaakt. Zijn we te kritisch geweest?" ... en

Beri,'en al gedaan!"??

Koen is immers de drijvende kracht achter de

vooral: "Hoe moet dat nu verder?" Iedereen

Schijnbaar veroorzaken deze fuiven te Bergen

inspanningen om 't Dreefke door de doorlich-

beseft dat met nieester Koen de drijvende kracht

geen geluidsoverlast! Nochtans, na de fuiven

"In dien nodig gaat Kodex ome t de inrichtem -s en de buren aamm tafel Z5tten i. 1.10. gelotd.'ioverlaste.a. "Dat hebben we op

ing te loodsen. U wil toch ook dat de Dreefse

van de school verdwijnt. Dat hij van naaldje tot

van 3 en 4 juli jI. (Dancefestival) kwamen er

school een positief rapport krijgt, of niet . . .

draadje precies weet hoe liet nu met de doorlichi-

reacties vanwege mensen Lot Hal, Mariaveld.

Wij vragen liet college met aandrang om zijn

ling verder moet. Als hij verdwijnt. verdwijnt al

Heike, zelfs uit de Minderhoutsestraat,

beslissing te herzien. De kinderen \'an 't Dreefke

die kennis. Als er een nieuwe leerkracht in zijn

Desmedtstraat, Witherenweg. Hoe later het

hebben meester Koen nodig in liet vijfde en

plaats komt, nioet alles weer van nul opgestart

werd. hoe luider de muziek en het einde was te

zesde leerjaar, om hen optimaal voor te bereiden

worden. Meester Koen wist hoe hii in een graad-

04.30 uur!! Dit komt ook niet overeen met het

Op de middelbare school. U heeft hier de gele-

klas ilioet lesgeven. Meester Koen wist hoe alles

gemeentelijk reglement van

genheid oni te laten zien dat U een hart heeft voor

reilt en zeilt in 't Dreefke.

02.00 uur een sloitoigsimitr toe te passen"!

de gemeenschap van Meersel-Dreef. Hoe kan

De leerkrachten stappen naar de nieuwe direc-

die gemeenschap nog vertrouwen hebben in zijn

trice met de vraag oni hen te helpen. Ze spreken

gemeentebestuur als datzellde bestuur de ccli-

ten aanzien van haar huii engagenient uit om als

ten van die gemeenschap met de voeten treedt?

team met haar samen te werken. Tegelijkertijd

Dreejke.

henadrLikken zij hoe belangrijk het is dat meester

De ouders cao de kinderen

1(1/1 't

"in principe om

Kan en wil Kodex op (leze vragen een zinvol antwoord geven?

Bestuur van Bergen en J-Jeike (Minderhout)

Koen in de school blijft.

Meester Koen (2)

De leerkrachten stappen ook naar burgemeester Arnold Van Aperen. Ze vragen heni om de beslissing opnieuw te bekijken. Nadat de leer-

Meester Koen moet blijven (in het belang van het onderwijs!)

krachten een brief hebben gemaakt waarin ze hun engagement bevestigen, wil liet schepencollege cle leerkrachten horen.

Op het einde van het schooljaar snakken leerlin-

Ondertussen is de vakantie al een week oud. Nog

gen naar de vakantie. Maar dat geldt evenzeer

een week later zal het schiepencollege opnieuw

voor leerkrachten. En basisschool 't Dreefke heb-

een beslissing nemen. Ondanks het uitgesproken

ben ze een hectisch schooljaar achter de rug. De

engagenient blijven de schepenen hij hun oude

leerkrachten zetten alle zeilen bij om een gunstig

standpunt. Nog altijd luidt de motivatie: "iii het

doorlichtingverslag te bekomen. Meester Koen

belang van liet onderwijs".

Verschueren. de "meester" van het vijfde en liet zesde leerjaar, trok daarbij de kar. Hij was dus

De leerlingen, de ouders en de leerkrachten

zeker aan verloftoe. Kwestie van de batteri en op

blijven al die tijd met hun vragen zitten. In liet

te laden tegen 1 september om er dan weer met

begin van de vakantie, onmiddellijk na cle merk-

veel energie tegenaan te gaan om cle doorlichting

waardige beslissin g , besloten de participatie-

positief af te kunnen ronden.

raad, liet oudercomité en de dorpsraad een on-

Het scliepencollege besliste anders. 0p zondag

derhoud te vragen om meer duidelijkheid over

29juni kreeg de familie Verschuereii liet bezoek

de beslissing te verkrijgen. Dat onderhoud kwam

van een gemeentelijke ambtenaar. Hij overhan-

er niet. Ze besloten ook geen acties te onderne-

digde Koen een brief. Daarm stoiid dat hij zich

nien om de stappen van liet leerkrachtenteam

een dag later moest melden hij liet schepen-

niet te doorkruisen.

college. Vraagtekens. onzekerheid. ... wat nu?

Maar drie weken later staat iedereen met lege

Op maandag 30 juni kreeg meester Koen van het

haiiden ... van batterijen opladen komt niks in

schepencol lege te horen dat iiij vanaf volgend

hiu is. (A.

50

Hofmans

Oonien

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten


sportft,a'H.5jH

U ,çU1I

Ruitersport - EK Eventing Rural Riders Goud voor Belgisch team MINDERHOUT - Vier dagen LRV-ruitersport van de bovenste plank in een tropische temperatuur deden de BlaLiwbossen zinderen van enthousiasme voor de prachtige prestaties van de Belgische ruiters en dc buitenlandse tcams.Het landenklassement winnen was een vuoropgezct doel voor de thuisrijders, maar tussen willen en doen is nog een hemelsbreed verschil. Al vlug was het voor iedereen duidelijk dat de Duitsers t le

1

incest gedi u'l'i tegenstanders waren en gedu-

rende die vier dagen ging liet permanent haasjeover tussen beide équipes. De cross gaf dan uiteindelijk de doorslag. Nick Van Lacr (Hoegaarden), Siegrit Acrnouts (Schilde), Gust ;

Desmedt jr. (Minderhout) en Bart Anihonissen

.

«

(Beerse) crossten de ziel uit hun lijf en s'erover-

o

den met deze proef al genoeg plinten voor dc eindzege pertcam. De springproefzou hetklasse( u't Demedt jr.t Vier landi.,L'-

ment nog wel eventjes wijzigen. Gust Desmedt

Anthonis,'n

jr. kreeg acht strafpunten aangesmeerd en lui-

notcn hit deceiste

al ss lenin! neer! 1 eest

OP het Vi K Esenting voor \lilitau'en en Kurt

HL'\ ndriek\ uit Kieldreeht toonde zich de beste

Lii

S il. 55

Bart Hermans Lui kast,.'i IL

os erde liet hrons

nieldc daardoor van de derde naar de vijfde

in de Blauo hosen natuurlijk. Vanielkpiekcnd

plaats in het individueel klassement dat door de

i ni de meeste 'iandaclii naar de Ls enting voor

in de Cii p der Lage Landen voor Young R dc rs.

Duitser Marc Fiege in de wacht gesleept werd op

Ru r:i 1 R iders maar in de a iidei'e ss cd si ri ide n

( 'cii uitgebreid erslag \ in deze Eventino lees je

de hielen gezeten door Van Laer, Acrnouts.

deden ook enkele landgenoten san zich 'preken.

in ile solgende DH's1

)

rel t

"Hoogstraatse Sportvissers" leert de jeugd vissen MEER - 'Altijd Beet' de Mosten en "de Schep-

liefhebbers en om te kijken

ze het onder de

die om ter meeste vissen moeten vangen en voor

zak" de Desta zijn de namen van de twee

knie hebben wordt het seizoen afgesloten met

de gevorderden die op gewicht vissen. De

0!

Hoogstraatse hengelsportverenigingen. En an-

een wedstrijd op zaterdagnamiddag 23 augustus

beginners mogen nog wat hulp krijgen, de

ders dan deze namen doen vermoeden moet hei

van 1 4u tot 1 7u. Voor de wedstrijd moet je

gevorderden niet. Voor meer informatie en in-

vissen ook geleerd worden. Vroeger gebeurde

minstens om 1 3u30 aanwezig zijn, want dan

schrijven kunt ii vanaf 13 augustus terecht bij

dat steevast door vader of grootvader maar nu is

worden de plaatsen verloot. Beide activiteiten

Toon Verleye, tel. 03,315,71,86 of nog liever via

dat niet altijd meer mogelijk. De waterkwaliteit

gaan door op de wedsuijdvij ver van Altijd Beet

email toon.verleyeCa

en daarmee de visstand van onze rivieren en

aan de Mosten, rechts van de grote put. De

u ook meer mformatie op dc website van Altijd

vanafdan vindt

plassen verbeterde de laatste tien jaren fel. Wat

wedstrijd wordt bij voldoende belangstelling

Beet: http://usei's.pandora.heialtijdbeet hij Gil-

dan ook de vismogelijkheden en kansen doet

gevist in twee categorieën: - voor de beginners.

bert en aan de kantines van de heide viscluhs. (iv)

toenemen. Genoeg om de jeugd weer geïnteresseerd le krijgen in het vissen. Gelukkig maar, want het is een mooie hobby dic in dereiaclilige tijden voor wat hroodnodige rust kan zorgen. Omdat de jonge vissertjes vaak met vragen zitten die ma of pa niet kan oplossen, richtten de Hoogstraatse Sportvissers nu voor de zevende maal een initiatie hengelen in voor de jeugd. Dit gebeurt via de actie Grabbelpas van de gemeente. Op ecn dag leien ze de vissen, het materiaal en de basisieehniek kennen. Juist genoeg om zelf

CCil

lijntje te maken en aan de watei'kant aan de te ku ii nen met dç vaste stok Di' vhih ,oroi het nodige materiaal, mcde gesponsord (t

05

hr'ngclsportwinkel Gilbert in Meerle. Zo kunliLli ze eens kijken of liet wat is en omdat je zoiets natuurlijk niet in één dag leert, zijn er not' enkele oefennaniiddagen ni de vakantie. Het mag gezegd worden. de meeste jongens èn meisjes zijn dolenthousiast. Aan het einde van de vakantie richt de club nog een extra oefennamiddag in op dinsdag 19 augustus van 1 4u tot 1 7u. Voor de

Weet eet t e jeiigdi 'i.t.t eet (lid' lseon isn iaah l('il t/let Je bi i.s i.s les Ii iii eI en i'aii liet t 'i.s.s en, en dit tijdens cle eerste lteiigelinitiatie op zaterdag 5juli. Ze brachten hei ei goed vanaf, allen slaagden ze erin om een i'isje te rangen. irots pron/.en ze met hun diploma. 51


DA GBOEK

Ultra-loop 100 km

Diepe pijn en euforie van de eenzame loper in de Nacht van Vlaanderen TORHOUT, MINDERHOUT - Vier moedige Marcklopers. Rit Van Aert, Fons Aerts, Jos Van Bavel en Pat Leysen wierpen de handschoen richting uitdagers op20 juni jI. en wendden onvervaard de steven richting Torhout voor een 100 km ultra-loop, de Nacht van Vlaanderen. Honderd kilometer lopen! Je leest het goed! Alleen getrainde en gedreven atleten durven denken aan zo'n helletocht. De vier moedigen startten en brachten de ren ook tot een goed einde. Wat speelde er door het hoofd van Pat Leysen?

Take me to the night - Wat drijft een normaal (?) mens om zijn nachtrust in te wisselen voor een loopwedstrijd van 100 km? Waarom stapt een mens vrijwillig in een nachtmelTie, kan je je afvragen? Of wordt dit een heel ander verhaal? Terwijl de meeste deelnemers zich nestelen in het startvak, haasten wij ons naar inschrijvingstafel en kleedkamers. De laatste fase in onze voorbereiding verloopt niet bepaald sereen. Was dit het moeilijkste half uur? Klokslag acht uur klinkt het startschot. De tocht door de nacht, liet gevecht tcgen slaap, duisternis, verveling maar vooral tegen jezelf. is begonnen. Al laat voorlopig niks vermoeden wat ons te wachten staat: Een lekker ontspannen looptempo in een feestvierende stad onder een zalig avondzonnetje. Heerlijk is dit! Collegiaal proberen we in de beginfase van de wedstrijd met zijn vieren gelijke tred te houden en ondertussen wat te grappen en te grollen. Fons, de enige niet ervaring op deze afstand, ziet ons al snel nionkelend van zich wegschuiven. 'Die raap ik later wel weer op als ze uitgeput langs de kant liggen', zie je hem denken. Wanneer de ID km-lopers van het toneel verdwijnen. glijd ik op mijn eentje verder het avontuur in. Uiteindelijk loopt iedereen het lekkerst op zijn eigen ritme. Het ritme van een rustgevende schemering, een zwoel zinkende zon en een wassende sterrenhemel. Take inc to the night. fluistert Norah Jones door de oortjes van mijn walkman. Hiervoor heb ik graag mijn bed geruild...

blik gelijk? denk ik onwillekeurig. Ik dus. De runnershigh doet zijn werk perfect. Lopen in een roes. Het kan niet lang genoeg duren. Op het dertig kilometerpunt aan de markt van Koekelare schreeuwt de speaker zijn steni schor om alle horstnummers een persoonlijke doortocht te garanderen. Hier moeten we nog twee keer passeren. Dat belooft. Tot over een uurtje of drie... Ondertussen is ongemerkt de nacht gevallen. Vooral in de diepzwarle stukken tussen de dorpskernen valt dit op. Ik passeer het plint waar ik vorig jaar de pijp aan Maarten gaf in de marathon. Wat een wereld van verschil. Een lange brede betonhaan, twee kilometer lang. vijf, zeven? Het doet er niet toe. Te lang gewoon, veel te lang. Ook nog (maar) twee keer over te doen. De marathonlopers verlaten liet pwcours. Hun tocht zit er bi na op. Voor mij blijven nog 60 kin te gaan. Nu duik ik pas echt de eenzaamheid in. Hartslag en kilometertijden kunnen me gestolen worden. In de bovenbenen nestelt zich een opkomend gevoel van stijllieid. De gevreesde verzuring

steekt nu al de kop op. Veel te vroeg. Wellicht de naweeĂŤn van een niet geheel verteerde ultraloop over Koppen- en ander Patersbergen. Ik begin inc zorgen te maken en ga me concentreren op liet 50 kin-punt, wat nog lang niet in zicht is. We passeren opnieuw dezelfde straatjes, dezelfde bochten. dezelfde koeien (al zijn deze nog moeilijk te onderscheiden van hun omgeving), hetzelfde marktplein in Koekelare. Geen tiende van het publiek heeft deze ronde overleefd. De speakcr is nog aanwezig maar zwijgt. Wellicht op zij ii adem getrapt. Te weinig gedoseerd in liet begin van de wedstrijd.

Halfweg Ik schakel even naar wandeltempo om vlug mijn energievoorraad aan te vullen met een bekertle cola. De halve banaan kan al lopend. Ergens hoor ik een bemoedigende kreet van een bekende toeschouwer. Onze fietser komt weer even langs. verbaasd (en bevreesd) oni het (te) hoge tempo voor deze dehutant die het label van 'snelle opgever' met zich meesleept. Maarde wil is er. De vooruitzichten op een mooie eindtijd blijven intact. 4.41 halfweg. Ik mag nog heel wat tijd verliezen om liet gestelde doel (tussen 10 en II uur) te bereiken. Maar we zijn inderdaad pas halfweg. Stelselmatig krijg ik andere deelnemers in het vizier. Zonder de tred te veranderen zorgt dit telkens voor wat afwisseling. Iedereen hemoedigt niekaar hij liet passeren. Lotgenoten in een zelfgekozen kastijding. De pijn neemt de overhand.

•' . :. .:,t i :, -

Nog 60 km! Elke marathonloper kiest een moment van verpozing. Even een korte habbel. succes wensen en weer verder. Ik houd mijn hartslagmeter nauwlettend in de gaten. Vooral de motor wil ik onder controle houden. In de lage toeren blijven draaien. Niet boven 140 slagen. Maar ook niet teveel daaronder. Wat er in zit, moet er ook uitkomen. Jan komt even langs op de fiets. Leuk parcours. Jan. niet vlak nee, niaar gezellig toch.. En de anderen? Gaan ook goed. ja. Bier- en barbecuewalmen prikkelen vanuit de voortuintjes on5 reukorgaan dat ondertussen op volle capaciteit draait. Wie heeft er op dit ogen52

Na de :mt'a,c iiisjaiiiming toch nog cueii poseren. V.l.im.r. Paus /\J/ Levsen, Jan Veruneiren (begeleider), Jos Van Bai'el

Jd \w

Pal


SPORT

Drie cola's en chocola Gelukkig zijn er de heats van Creedence' Bad Moon Rising die me in het ritme houden en zelfs een glimlach op mijn gezicht leggen waar nie mand buiten mezelf wat aan heeft. Dit is een tijdelijke opkikker. Dc pijn blijft toenemen. Kilometer65 is ccii dieptepunt. Het vat is leeg. Het tempo zit er nog in maar ik hen moe, heb (te) veel dorst. Twee, drie cola's, enkele blokjes chocola en Wat aanmoedigingen van Jan. Nog maar 35 km. Neen, eigenlijk nog maar 30. Die laatste vijf tellen we niet, dat is uitlopen naar Torhout toe. En wat betekenen 30 kin? Drie keer een rondje van It). En dat malen we thuis toch dagelijks rustig al'. Ik maak me heel concrete voorstellingen van afstanden die ik ken. Ik denk aan opgeven, ik wil gaan stappen. Maar ik dwing mezelf door te gaan. Ik denk aan studenten die hovenmenselijke inspanningen leveren om de eindmeet van hun examens te bereiken. Wat zou ik klagen? Enkele tranen kan ik niet bedwingen. Tranen van pijn, niet van uitputting, nee. En dat stelt me gerust. Alleen de benen zijn moe. De rest is intact. Maar er is de twijfel tussen stoppen of jezelf in de vernieling lopen niet aanslepende kwetsuren als gevolg. Doorgaan dus! Tegen beter weten in.

De laatste loodjes en... de zevende hemel Jan praat me naar de laatste ronde en verdwijnt dan voorgoed. Nu kan ik niet meer terug. Het is half drie in de morgen. Er wenkt nog altijd een eindtijd beneden 10 uur. Zelfs stappen zou me nog tijdig binnen loodsen. Jos en Rit volgen op een uurtje. Volgens informatie die ik onderweg opraap, loop ik zowat rond dertigste positie. De situatie is dus enorm comfortabel. Tien kilometer lopen we weer langs aangename kronkelende wegeltjes. Dat verteeri gemakkelijk. De hevnnrradingpostçn zijn ondertussen onbe mand. Hier en daar nog een achtergebleven politieagent om een kruispunt te beveiligen waar op dit uur in de nacht natuurlijk geen auto meer passeert. Ik vat terug moed, nog maar twintig kilometer. Aan ecn korte nciod.slit uiitkuiii ik niet. Maar ik zou hier zelfs midden op straat kunnen... Even later zwaailichten. niotors, politie: de eerste twee lopers. Russen, zijn daar. Zij hebben ondertussen een kleine dertig km voorsprong! Even geniet ik van de slipstrcam van de achtervolgende pers. Weer ccii kwutlL1 dliuidiiig gehad. Wanneer ik nu de lange rechte stuk ken nog verteer, ligt de finale wijd open. Verstand op nul dan maar, blik naar de grond of in de oneindige duisternis, dat maakt al niet veel verschil. Niet malen om een hellinkje. Lopen gaat nog altijd sneller dan stappen. Rond half vier zie ik weer lichtslirrti'n vsrsrhijnen wanneer ik mijn hoofd naar de wolken richt. Een eerste haan bevestigt mijn vermoeden. Mensen komen thuis van de nachtshil't. Er komt weer beweging in de wereld. Nu enkel nog de uitloopstrook naar Torhout toe, 4. 5.6 kilometer, wat maakt het ook uit. Ik zie de kerk waarde aankomstmeet getrokken is. Ik Let een tandje hij en passeer nog enkele lopers. Een laatste lus doorheen het centrum. Hier lallen nog

wat feestvarkens wat aanmoedigingen (veronderstel ik). De klip is gerond, veel beter dan verwacht. Ik loop in euforie voorbij de cindnieet tot hoven op het podium. Het aankomstcomité is nog drie man sterk. Ik kus de enige dame in liet gezelschap. Dit is een onvcrgetelijk moment (niet de kus, wel de aankomst natuurlijk). De kortste meteorologische nacht, voor niij allicht de langste... voorlopig. Wanneer ik mijn gehavende lichaam onder de douche sleep. galmt 'My favorite mistake' door de luidsprekers. Treffender kan ik deze Nacht niet omschrijven. Waar is de volgende ultra-afspraak? Ook de drie andere Minderhoutse Marcklopers hebben meer dan het vooropgestelde doel heeikt: ze zijn niet alleen aangekomen maar hebben bovendien ecn schitterende tijd neergezet. De zevende hemel... zonderJdn druppel alcohol of \viet... het kan maar je nioet het verdienen! (Enkel onze fietsbegeleider is misselijk ut de nacht gekomen.) (Pat Leysen)

Uitslagen Nacht Van Vlaanderen 2003 140 vertrekkers 28 Pat Leysen 09u.23min. 47 Jos Van Bavel 50 Rit Van Aert 65 Fons Aerts Jan Vermemren

-

Torhout

-

20 juni

1Ou.44min. 1 Ou.45min. II u.54min. fietsbegeleider

Guldensporenmarathon Kortrijk-Brugge Pat Leysen 0311.4min. Jos Van Bavel 0311.45niin. Jan Koyen 04u. 1 3min.

KFC Meerle De vakantie is sneller voorbij dan je denkt, de nieuwe conipetitie konit er al weer aan. Eerst konit nog de Beker van Antwerpen. Een goede graadnieter voor de suipporters om al eens te komen polsen hoe hun ploeg er voor staat. Dc kalender hiervoor vindt je onderaan. Ondertussen durven we ook het jeugdtornooi op KFC Meerle eind auiguistus (30 en 31/8) zeer aanraden. Op zaterdag de duiveltjes en de miii iemen. op zondagvoormiddag. Kom zeker eens kijken, waar tussen hen zit dc toekomst van liet eerste elftal van KFC. Daarenboven genieten de jonge spelers van de aandacht en uloen ze nog dubbe Ier liii n best dan anulers. We hopen niet jullie op een fijn seizoen voor KFC Meerle. Wedstrijden voor volgenule de beker van Antwerpen: niaand (telkens oni 15.00 uuir, tenzij anders vernield): zaterdag 2 augustus 2003 oni 18.00 uiur : Minderhout - KFC Meerle zaterdag 9 auigustus 2003 om 18.00 uiuir : KFC Meerle - KFC Halle zaterdag 16 augustus 2003 om 18.00 uuir: Dosko - KFC Meerle zaterdag 13 auigustus 2003 om 18.00 uur: KFC Meerle Zoersel Op zondag 31 augustus om 15.00 uuir gaat de competitie van start voor het seizoen 2003-2004 met de wedstrijd 's Gravenwezel - KFC Meerle. De eei'ste thuiswedstrijul volgt op zondag 7 september KFC Meer - Zandhoven.

Vier titels voor Jan Vlamings HOOGSTRATEN - Je moet liet inaar doen! AVN (Atletiek Vereniging Hoogstraten) schittert niet alleen niet zijn goede afstandslopers, ook de atleten op de kortere atstanden latcn zich niet pramen. Onlangs rij fde Jan Vlamings tijdens de Kampioenschappen van Vlaanderen te Brasschaat maar liefst vier titels binnen. Kampioen van Vlaanderen kroonde hij zich m dc 100 m en de II ((mii horden bij de Masters. Deze twee overwinningen leverden icni tevens de titel van provinciaal kampioen in beide disciplines.

mprn' Al

Jan op het schavotje na zijn overwinning in de 100 in /iunh,ee,d(oorj/e iiwnini'eç twee en drie 53


Wortel Frans Snijders, tel. 0313 14.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Wortel 217 schutters lieten zich inschrijven Voor de vierde hondsschieting met de grote kruishoog te Wortel. Vijf onder hen eindigden op het maximum der plinten zijnde 36 op 36. Gust Broseiis uit Meerle. Wim van den Maagdenhergh uit Sprundel. Ludo Van Hasselt uit Loenhout Cl] twee schutters uit Wortel: Andri Bols en Tim Dekkers misten geen enkel punt. Gusl Brosens svoii met hel beste kampsehot de rozenprijs. In deze Ere-reeks svaren er bovendien 7 schutters die slechts ddn punt moesten prijsgeven. In de A-reeks waren Frans Van Hasselt uit Loenhout en Lief Sprangers uit Meer elkaars gelijke met 35 punten. Frans school het beste kampschol voor de rozenprijs. Karel Sijsmans uit 'Wortel was de eerste schutter van zes die eindigden op 34 punten. Dd verrassing vond plaats in de B-reeks. Glist Snoeys uit Castelrd. de oud-lokaalhouder. behaalde de eerste plaats én de rozenprijs met 35 punten. Frans Van Dijek uit Loenhout schoot als enige 34 punten. Eddy Geets behaalde 33 punten voor vier schutters met 32.

Beker Dupret 22 juni 03 In het Nederlandse Rijshergen betwisten de schlilters met de grote kruishoog de jaarlijkse ereprijs Beker Dupret. Zelden was de strijd zo spannend. Uiteindelijk werd de beker gewonnen doorMeerle. Hoogstraten werd even verdienstelijk tweede liet een gelijk aantal punten. 9 gilden vaardigdeii elks zes schtitters af om te trachten deze ereprijs te winnen. In de eerste van de zes ronden startte Hoogstraten het sterkst. Marc Bleys school 35 op 36 en kampte als eerste voor de rozenprijs. Loenhout. Sprundel en Rijsbergen boden weerwerk met 33 punten. In de tweede ronde trad Wortel op het voorplan. Wim Druyts behaalde 35 punten. Zijn ploeggenoot. Juul Peeters, schoot in de derde ronde ook 35 punten. Halfweg wedstrijd stond Wortel op cle eerste plaats met 102 punten voor Rijshergen met 100 punten. In de vierde ronde eindigde Harry Vanderhenst Int Meerle op 35 punten. Loenhout. Castelrd en Meer moesten genoegen nemen met 33. In de vijfde ronde won. lot ieders verhaz ing. Diane Verheyen uit Meerle met slechts 32 punten. Met nog één ronde te gaan stonden Wortel en Hoogstralen samen aan de leiding met 163 punten. Meerle had een totaal

'

Castelre In het Nederlandse Castelré schoten, telkens in de Ere-reeks, drie van de 218 deelnemers het maximum der punten met de grote kruishoog. Gust Brosens Int Meerle, Harry Vanderhenst ook en Int Meerle en tenslotte Vicky Romhouls uit Meer waren hiervoor verantwoordelijk. Voor de rozenprijs schoot Grist Brosens het beste kampschot. Tim Dekkers uit Wortel was de eerste van vijfschutters die 35 punten behaalden. Au Gijshregts. Jan Verschueren, beide uit Meerle. Marcel Floren uit Minderhout. Paul Eelen en Lief Sprangers uit Meer. en tenslotte Michel Haseldonckx en Hans Van Hasselt. heide Int Loenhout. schoten alle zeven 34 punten in de A reeks. Voor de rozenprijs schoot Jan Verschueren het beste karnpschot. Heidi Vermeiren uit Meerle was de eerste van tien schutters niet 33 punten. In cle B-reeks schoot Jos Schrijvers uit Hoogstraten als enige 33 punten. Cees Anthonissen Int Rijsbergen. Louis Floren en Frans Van Dijck uit Locnhout en Grist Vernieiren uit Minclerhout schoten 32 punten. Willy Gorrens uit 'Wortel was de eerste van zes schutters die eindigden op 31 punten.

54

au 102 plinten. De aiicleie gilden leken geen rol meer te kunnen spelen voor de eindzege. In de zesde en laatste ronde behaalde Meer 35 punten dankzij Jan Romholits. Sprundel eindigde op 34 plinten evenals Rijsbergen. Voor de eindzege moest Wortel enkele punten prijsgeven zodat Meerle en Hoogstraten onverwacht gelijk eindigden op 195 punten. Na telling van de rozen en de andere geschoten punten bleken heide gilden nog gelijk te staan. Bij hel tellen van de afschoten bleek er een klein verschil te hestaan in het voordeel van Meerle zodat zij tot overwinnaar weiden uitgeroepen. Meerle dus op een eerste plaats met 195 plinten. Hoogstraten even verdienstelijk, behaalde ook 195 plmten voor Wortel 194, Castelré 193. Loenhout 192. Meer en Sprundel beide met 189. Rijshergen 188 en Minderhout niet 183 punten. In de eerste ronde schoot Marc Bleys uit Hoogstraten een mooie roos als kampschot voor de rozenprijs. Harry Vanderhenst uit Meerle kampte in de vierde ronde evengoed. Na meting bleek dat Harry Marc NIET had afgekampt zodat Hoogstraten, door Marc Blcys, toch nog beslag kon leggen op de rozenpnijs verbonden aan dit zestal.

Stal' Bleys 50 jaar schutter De Sint-Jonisgilde Int 'Wortel verkeerde op vrjidag 27 juni in leeststemming. Door het feit dat hcm gilclenlid. Sta! Bleys. 50 jaar lid van de gilde is werd een van dc gildenpeilers,v ieicn. nogmaals toegepast.

In de gildenkanier waren de leden in vol ornaat aanwezig. Ook alle zustergilden van hel Verbond van Sint-Jorisgilden stuutden een alvaardiging naar de huldiging. Hoofdman Wim Druts beschreef de jubilaris op een treffende ij ze. 50 jaar geleden begon Staf zijn schuttersloopbaan in Hoogstraten als pijlentrekker. In 1961 werd hij actief schlitter met de grote krcushoog. Eén jaar later schoot hij reeds in de hoogste categorie. Wegens verhuis vroeg Staf zijn ontslag in Hoogstraten. In 1971 sloot hij aan hij de Sint-Jorisgilcle uit Wortel Stal schoot in zijn loopbaan meerdere rozenprijzen. Een kampioenstitel was voor hem echter nooit wegizeleed. Tegenwoordig laat hij ook het zestalschieten over aan jongere schutters maar niet kaarten en niet de senioren een doorgang schieten. dat zal hij zeker blijven doen zolang hij kan. Voor al zijn inzet ontving Stal, uit haiiden van ere-hoofdman Karel Sijsmaiis. een prachtig geschenk van 'zijn gilde. Ook vrouwtje Juhienne werd in de hulde betrokken. Zij oiitviilg bloemen en kussen van hoofdniaii Wim Druyts.

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken


SCHUTTERS EN GILDEN

GROTE KRUISBOOG Plus 70 jarige Jan Jochems te Loenhout Aan de feesischieting met de grote kruishoog namen er te Loenhoot 159 schutters deel. schutters met 35 op 36 pLinten bepaalden de kop van de uitslae in de Ere reeks. Ook Robbie Van Wassenhove Lot Meer en Michel Haseldonckx uit Loenhout bepaalden met 35 op 36 de kop van de uitslag maar dan wl in de A-rceks. Marc Blcys uit Hoogstraten, Jan Romhouts en Guy Snijders uit Meer. drie schutters uit Meerle: Jan RoeIen. Harry Vanderhenst en Marcel Verschueren. Cees Martens uit Rijshcrgen en tenslotte ook Geit Brosens Lot Castelnj schoten in dc Ere reeks 35 op 36 punten. Het beste kampschot voor de ro/enpriji, met vijf rozen, werd geschoten door John Van Haperen uit Meerle die ién van de II schutters was die eindigde op 34 punten. In de A-reeks schoten Robbie Van Wassenhove uit Meer en Miche! Hascldonckx uit LoenhoLit 35 op 36. Aangezien Michel als thuisschutter niet mag meekampen voor de rozenprijs won Robbie dit kleinood zonder tegenstand. Jorge Blockx uit Hoogstraten. Josiacobsen Bert Eelen beide Lot Meer, en drie schutters uit Castelré Jan Hoct. Anita Hendnckx en Bart Geerts eindigden Op 34 punten voor II schutters met 33 punten. Adriaan Braspenning uit Minderhout en Ludo Bogaerts uit LoenhoLit schoten beide 34 plinten in de B-reeks. Ook Ludo mocht, als thuisschutter, niet meekampen voor de rozenprijs. Adriaan won hierdoor zonder tegenstand. Lang was het geleden dat Jan Jochcms tot Meerle 33 schoot. Ook Fons Vermeiren Lot Meerle, Louis Floren uitLoenhout, Stephane Declerck uit Hoogstraten en Jac Baselier Lot Rijsbergen eindigden op 33 punten. Dc rozenprijs voor hoofdmannen, keizers en koningen werd gewonnen door Jan Romhouts Lot Meer. Bij de plLis 70-jarigen legde Jan Jochems Lot Meerle beslag op deze rozenprijs.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 232! Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en hedrij fswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' ii'rt'rt'.geudens.be

Gildenfeest Hoge Gildenraad der Kempen Dc Sint-Jorisgilde Lot WLiListwelct vierde haar 475 jarig-bestaan. Om deze reden kregen zij vanwege de Hoge Gildcnraaad der Kempen het jaarlijks gilden%est toegewezen. 50 Kempense gilden verbroederden twee dagen op liet feestterrein gelegen aan dc korte Gasthuisdrccf. 0p zaterdag begonnen dc 1 cesteli jkhcdcn inCt (j scliLlttcrswedsti ijden. Dr' handbooggilden, steeds het grootste in aantal nemen deel met 33 gilden. WLiustwezel Sint-Sebastiaan won met 1657 pLolten voor Vlimmeren met 1603. Rijkevorsel werd derde met 1593 pLmten voor Merksplas met 1562 en Herenials met 1559 punten. De rozenprips werd in de wacht gesleept door Jan Luckx Lot Rijkevorsel. Negen gilden namen deel aan de schieting met de ILictithuks. Meerhout won nogmaals dit gildenfeest met 1417 punten voor WuListwezel niet 1411. Olen werd derde niet 1409 pLinten voor Tongerlo 1392 en Meer niet 1380 punten. De rozenprijs werd geschoten door Patrick Theunis Lot Olen. Nog slechts vier gilden hanteren de kleine krLoshoog als wapen. WLiListwezel, inrichter van dit gildenfeest, won met 558 punten voor SintLenaarts niet 553. Oostmalle schoot 547 punten en Rijkevorsel eindigde 0 1)544 punten. De rozenprijs werd gewonnen door Patrick ArnoLits van Sint-Joris WLiustwezel. Zeven gilden betwisten de kamp niet de grote krLosboog. Hoogstraten won met 197 pLinten voor Meer met 193 Cii Meerle met 190. MinderhoLit schoot 185 pLinten voor Wortel en Loenhout niet 182. Castelré sloot af op 178 punten. Fons Somnien Lot \Vortel schoot de rozenprijs. Dcvijfvoethooggitdcn schoten het verst niet een afstand van 70 meter. Nieuwmoer won niet 174 punten. Brecht werd tweede niet 162 punten. Opvallend was wel dat de overige drie gilden Sint-Job in 't Goor. Wildert en KalmthoLit samen eoidigden 01) 151 pLinten. Francis Uitdewillegen Lot Nieuwnioer kampte liet beste voor de rozenprijs. Op zondagmorgen begon rte dag niet een aangepaste gildenniis in de parochiekerk van WLiustwezel. Daarna trokken de genodigden naar de academische zitting welke werd afgesloten door een receptie. Vanaf 13.00 uur werd WLiustwezel ovclTompeld door gildenbroeders en zusters .50 gilden toonden hun pracht en praal in liet Schoon Inkonien. Doorheen het dorp werd er opgestapt naar liet fcestterreoi waarde verdere discipline's, dansen vendelen en roffelen plaatsvonden. De uitslagen: Schoon Inkomen 50 deelnemers: 1 NieLiwmoer Sint-Joris, 2 LoenhoLit Sint-Joris. 3Gierle SintAmhrosius, 4 Meer Sint-Joris en 5 Hoogstraten Sint-Joris. Roffelen 18 deelnemers: 1 Essen Sint-

Sebastiaan, 2 Westmalle Sint-Sebastiaan, 3 Westerto Smt-Sehastiaan, 4 Nieuwmoer SintJoris en 5 Zandhoven Sint-Scbastiaan. Vendelen 18 deelneniers: 1 Zandhoven SintSchastiaan, 2 Hoogstraten Sint-Joris, 3 Nieuwmoer Sint-Joris, 4 Meer Sint-Joris. 5 Oostmalle Sint-Joris. Dansen 16 deelnemers: 1 Nicuwnioer Sint-Joris, 2 \Vestcrlo Sint-Sehastiaan, 3 Minderhoi.it SintJoris. 4 LoenhoLit Sint-Joris. 5 Oostmal le SintJ oi. i 5.

KLEINE KRUISBOOG De zevende hondsschietmg met de kleine kruishoog ging door te Rijkevorsel. Gust Brosens uit Meerle schoot in de ere reeks als enige 119 pLuiten. In dc A-recks behaalde o.a. Kurt Van De Locht uit Meer 117 punten. Paul Geudens Lot Meer schoot als enige 115 punten voor4 schutters niet 114. Eddy Lenaerts Lot Meer eindigde in de B-recks op II 6. Margot Jansen uit Meerle schoot 115 ploiten. Nancy Van DLm uit Meer was de enige schutter in de C-reeks niet 114 pLmten. In de D-rceks legde Jos Schrijvers Lot Hoogstraten met 118 pLmten beslag op de rozenprijs. John TheLms Lot Meer eindigde op 117 pLinten. De achtste hondsschieting met de kleine kruishoog werd te Meerle betwist door 142 schutters. Frans Van De Locht uit Meer en twee schLitters Lot Meerle GList Brosens en Rob Van Loenhout behaalden 118 pLinten in dc Ere reeks. In de Areeks schoot PaLil Geudens uit Meer 117 punten. An Gijshregts Lot Meerle behaalde de eerste plaats in de B-reeks met 117 pLmten. In de Creeks schoot Peggy Martens uit Hoogstraten 115 punten. Met 8 rozen won Peggy de rozenprijs. Patrick Wittenherg uit Meer schoot 114 pLinten. In de D-reeks behaalden Renij Verwimp LutMeer en Jos Schrijvers uit Hoogstraten eindigden op 115 pLinten. Frans TheeLiwcs Lot Meer was de enige scilLitter met 114 punten.

KARABIJN Herman Martens lot Meer was dle eni ge schLitter in deere reeks niet 157 punten voor drie deelneniers niet 156. Ad De Bruyn Lot Meer eindigde in de A reeks op 155 punten voor vier schLitters niet 154 punten. Herman Van Bavel Lot Meer eindigde op 154 pLinten 01 de B reeks voor vier schLitters met 153. Jos Oomen tot Meersel-Dreef verraste iedereen in deC-reeks met 156 pLiiitei. Jan Martens en Jan Jansen Liit Meer en Willy Ronimens schoten 152 ptniten. Chris Smeekens uit Meersel-Dreef en Willy PlLiym uit Meer behaalden 150 punten voor drie schiLitters niet 149.

55


NATUUR langeafstandstrekker bezoekt onze streken jaar. Van midslechts drie tot vier maanden per.

natuurpunt Het is ook voor Natuurpunt Markvallei vakantie. De jongeren van de JNM genoten ondertussen van een welverdiend kamp in Nîmes. In de maand augustus staan weer enkele activiteiten op de agenda.

den april tot begin mei komen ze terug uit tropisch Afrika en zelfs soms helemaal uit ZuidAfrika. Vanaf eind juli is er een grote en vrij plotse tei'ugtrek.

Lid worden Help cle natuur in Vlaanderen. Word met liet ganse gezin lid van NatLiurpunt. Het lidgeld per gezin bedraagt 17.50 euro. tn Nederland kost het

Insectenwandeling Op zondag 24 augustus organiseert Natuurpunt Markvallei een insectenwandeling. Voor deze excursie trekt de groep geïnteresseerden naar De Halsche Beemden. Enkele deskundige insectenkenners geven uitleg en leiden de leken doorheen de wondere wereld van deze kleine diertjes. Insecten beschouwen we trouwens te

Nete vormen ze een groot probleem. Natuurpunt

lid ontvang je in 2003: een welkomstpakket met

hun verantwoordelijkheid op te nemen. De stierkikker is opgenomen in bijlage B van veiorde-

o.a. een gratis CD met vogelgcluiden. de Natuurpunt-wandelgids, exclusief voor leden!

ning 338/97 van 9december 1996. Die verorde-

je vindt er dertig wandelingen in onze mooiste

nin g zegt duidelijk dat bijlage B-soorten alleen

natuui'gebieden. met kleurrijke kaartjes en prach-

kunnen verkocht worden als ze aan de hevoegde

tige foto's, boordevol praktische informatie. Vijf

autoriteiten aangetoond hebben dat er geen pro-

maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift

blemen zijn met de bestaande natuurwetgeving.

Natuur.blacl. De mogelijkheid om een abonne-

dikwijls als vervelend. Ze zijn echter een onmisbare keten in het leefmilieu. Een vlindernetje en een loep je zijn niet oserhodig, maar ook niet noodzakelijk. Laarzen kunnen soms wel van pas komen in de Halsche Beemden. Waar? Wanneer?: Kapelletje Hal om 10 uur. Verantwoordelijke: Wini Verschraegen (03/314.47.75).

25 euro.Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? Als

zal de bevoegde (federale) overheden vragen

Gierzwaluwen Natuurpunt Markvallei stuurde een brief aan het

ment te nemen op Natuur.focus, het kwartaalinagazine voor natuurstudie en natuurbeheer of

Natuur.oriolus, hét tijdschrift voor de vogel-

schepencollege om aandacht te vragen voor de

liefhebber. Een abonnement voor één van beide

bescherming van gierzwaluwen. Met name in

kost • 8.50. Voor de twee betaal je slechts

liet oude postgehouw aan de Gelmelstraat be-

14,50. (Vanuit Nederland kost een abonnement

vindt zich een gierzwaluwenkolonie. Aangezien

telkens • 25 of • 50 euro voor beide.): vei'der een

er werkzaamheden op tïl zijn, vraagt Natuurpunt bijzondere aandacht voor deze uitzonderlijke

volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen. 10% korting in onze Natuur-

0p vrijdag 29 augustus besteedt Nauurpunt

vogels.

puntwinkel, ons afdelingtijdschrift liet 'Biete-

Markvallei aandacht aan de vleermuis. Dat ge-

De gierzwaluw dankt liet eerste deel van zijn

jaar. Bij domiciliëring krijg je utje' vier keer per.

beurt naar aanleiding van de Nacht van de Vleer-

naam aan zijn geluid "srie, srie". Het tweede deel

muis, een nationaal evenement. Op vrijdagavond

van zijn naam klopt eigenlijk niet: de gierzwaluw

het prachtige boek 'De roodborst, dichtbij en ver weg' van Jenny De Laet. Hoe lid worden? Schrt ijf17,50 over op rek.nr . 523-0453829-41.

Nacht van de vleermuis

kunnen geïnteresseerden de vleermuizen nog

is geen zwaluwensoort. De lucht is de thuis van

eens bewonderen en vooral leren kennen. De

de gierzwaluw. Hij doet er alles behalve eiei'en

Vermeld "lidgeld - je naam - je adres" ... and

leggen: paren. eten en slapen. Deze interessante

join the club!

avond start met een leerrijke diareeks. nadien gaan ervaren gidsen tijdens een korte wandeling in het Rijkevorselse gehucht Bolk op zoek naar de vleermuizen. Over deze dieren bestaan ver-

Nesten bouwen

schillende misvattingen. Het mysterieuze diertje

De gierzwaluw maakt zijn itest onder dakpannen en dakgoten en in holten van oniren. Het

is echter bijzonder nuttig. Waar? Wanneer?:

bestaat uit een klein kuilije met weinig nestmateriaal. Ze broeden dikwijls in de hoogste

Taverne Bolks Heike om 21 uur. Verantwoorde1 ijke: Dimitri Van FeIt (0476/90.72.49).

Busuitstap Hoge Veluwe

gebouwen van stedeit en dorpen. Gierzwaluwen verkiezen een donkere en ,iauu'e broedplaats op mneem' dan vier meter hoogte. Dikwijls i'ormnen gierzwaluwen koloities niet vei'scheidene Fiesten in eenzelfde gebouw. Giem'zmr'aluti'en ver:cunelen strootjes, i'eertjes en pluisjes in de lucht. In de broedruimte klitten ze dit aan elkaar moet speeksel, dat hard wordt.

Elk jaar organiseert Natuurpunt Markvallei op

Zo ontstaat een komnvormig bouwsel dat stevig aan de ondergrond vastgehecht is. Het is

het einde van de vakantie een busreis. Na het

zeker gc5 én zacht en ii'arm nest. Het nest voorkomt dat de eie,'en miegrollen. Ook geeft de nestkoni de /o/tgen houvast. De ene kolonie na de andere verdwijnt. Gierzwaluwen vinden moeilijker nestholtes door nieuwe bouwt reitds en renovaueii'erken. Daarom kan je in de Natuurpuntivinkel nest kasten

succes van enkele jaren terug gaat Natuurpunt weer naar de Hoge Veluwe in Nederland. Vanuit Hoogstraten rijdt een autobus naar het uitgestrekte natLiurgebied. In de Hoge Veluwe kan iedereen een fiets nemen om prachtige fietstochten te maken, je kan er ook een wandeling maken. Het gebied heeft enorm veel fraaie dingen te bieden. Er is voor iedereen wat wils. Deze activiteit is uitermate geschikt om liet het hele gezin aan deel te nemen. Vooraf inschrijven is

noodzakelijk: ten laatste op 20 augustus. maar

verkrijgen aan 25 euro. Nestkasren bieden verscheidene voordelen. Ze beschermen de soort en je kan cle vogels ringen. Natuurlijk is liet altijd beter om al bezette broedplaatsen te beschermen. Waarplaatsje bert een kunstnest? Plaat.r verscheidene nestkasteri naast elkaar, zodat een kleine kolomue ziel, kan vestigen. Gierzwaluwen zijn zeer sociale vi gels en de aanivezigheici van meerdere broedholtes zal de broedplaats aantrekkelijker maken. Bij voorkeur op een plaats die gierzwaluwen al bezoeken. Hierdoor i'erhoogtde kan.s op vestiging. De oriëntatie

liefst nog iets vroeger verwacht Natuurpunt

van de kort is t'an weinig belang, maar bescherm cle nestkast tegen de zon als je ze naar het

Markva]lei een telefoontje om in te schrijven.

zuiden richt. Breng nestkasten niet vlak boven een horizontale oppervlakte aan (platform. balkon). Want als ze liet nest verlaten om weg te vliegen, laten de dieren zich een eindje

Kostprijs: leden JNM 7 euro. leden Natuurpunt 10 euro en niet-leden 15 euro. Waar? Wanneer'?:

vallen. Zorg vooreen ongehinderde aanvliegroute naarde kasten. Vei'mnijdde ontgeving van

Jan Spannenhurgmuseum om 8 uur. Verant

bonienrijen. Volwassen e.vemplaren zijn zeer trouw aan hun broedplaats. Ze gaan geen

woordelijke: Jaak Brosens (03/314.74.41).

nieaim'e broeciplaatsemt verkennen tenzij hun broedplaats intussen vernield werd. De kans is

Exoten Her en der worden hrulkikkers of stierkikkers gesignaleei'd. Met name in de vallei van de Grote

56

dus groter dat jonge vogels zich in cle nestkastemi gaan installeren. Wees geduldig en zoig er voor dat nestkasten vele jcn-en na elkaar op deze//de plaat.r blijven. Zodra de eerste nestkasten bezet zijn, is de kans op een duurzame vestiging zeer groot.


MONUMENT

Pas op! Er wordt hard gewerkt aan de Laermolen Vroeger een vervallen schuurtje, nu een heuse bouwwerf en binnenkort terug een volwaardig monument. Een droom wordt beetje bij beetje waarheid. Sommige mensen beweren dat ze het rad nog hebben weten hangen. zelfs weten draaien. "Dat was geweldig. lcnne ! ". zeggen ze dan. Mensen met een fenomenaal geheugen of prachtige visioenen, me dunkt, maar zoveel eeuwelingen en waarzeggers is Hoogstraten nu ook weer niet rijk. Anderen hadden het gebouwtje al opgegesen: "Zo'n krot, daar valt niets nieer mee te beginnen "Beiden hebben echter ongelijk. De restauratiewerken vlotten wel degelijk en mogen we hopen dat, zonder tegenslagen, laat staan ongelukken, er binnen een jaar terug een werkende watermolen mag staail en dat het rad weer kan k lotsen na dik honderd jaar. Dc voul uitzicliten zijn althans positie!. Dat iedereen curieus is naar wat er gaande is in de Molenstraat, achter die Herashekken met verhodstekens op, dat merken de bouwvakkers en wij, de mensen van de vzw maar al te goed. Dagelijks staat er plotseling wel iemand op de hrLig te kijken, terwijl er hoven z'n hoofd een kraan heen en weer zwiert niet balken of bakstenen aan. Gelukkig passerende meeste uit welgemeende interesse, niet echt heseffend dat het eigenlijk om een gevaarlijke houwwerfgaat. wat trouwens de reden is om de weg afte sluiten en waarvoor onze welgemeende excuses. Bovendien willen we dan ook wel een beetje tegemoetkomen aan dat curieus zijn en op afgesproken tijdstippen de mensen wegwijs maken in het hele rcstauratiegeheui -en. Maandelijkshangtereen bordje opde Herashekken met datum en uur, maar voor augustus doen we hier een speciale aankondiging. Ter gelegenheid van de Open Molendag. de Kempendag en wat nog allemaal op 31 augustus. willen we jullie allen uitnodigen om eens een bezoekje te brengen aan werf "De Laerrnolen". Dit kan vanaf 10uur tot 18 uur. Er zal deskundige uitleg gegeven worden overde al uitgevoerde en de nakende werken en je zal dit op een veilige manier kunnen aanschouwen. Omdat het dan toch ook een beetje feest is. zal er een terrasje voorzien worden zodat er nog wat nagebahbe]d en gediscussieerd kan worden tussen pot en pint. Tot dan! Zij die echter niet zolang kunnen wachten, mogen desiiourls ook op 3 augustus een kijkje komen nemen. (Dimitri Van Pelt)

;

57


KALENDER

Op stap in.,

nrRT HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN Tot en niet Zondag 3 augustus: ZOMER ENKEL- EN JEUGDTORNOOI de hele dag in Kathelijnestraat 72. Org . Hoogstraatse TC. Tot en met 7 september: TENTOONSTELLING VROUWELIJKE IMPRESSIONISTEN, van woensdag t/m zondag van 14 tot 17 uur. Tot en met 15 september: DIVERSE FIETSZOEKTOCHTEN van KWB-Hoogstraten. Meer en Meerle. Formulieren en info: Toerisme kantoor. Vrijheid 149. Vrijdag 1 augustus: WANDELCONCERT FANFARE St. Catharina vanaf 18 uur in Hoogstraten-centrum. Zondag 3 augustus: GELMELWANDELTOCHT, vertrek tussen 8 en 15 uur aan de Pax. Org . KVG. Maandag 4 augustus: BEIAARDCONCERT door Marc Van Boven (Dendermonde) van 19.30 iur tot 20.30 uur vanop dc St. Catharinatoren. Zaterdag 9 t/m zondag 17 augustus: OPEN ENKELTORNOOI in Achtelsestraat 72. Org . TC De Vrijheid Maandag 11augustus: BEIAARDCONCERT door Els Dehevere (Nieuwpoort) van 19.30 uur tot 20.30 uur vanop de St. Catharinatoren. Maandag 18augustus: BEIAARDCONCERT door Michel Gottmer (Etten-Leur). van 19.30 uur tot 20.30 uur vanop de St. Catharinatoren. Dinsdag 19augustus: MARKT van 8 tot 12 uur in het centrum. Zaterdag 23 augustus: FIETSTOCHT 35 km. vertrek 13.30 uur aan lennislokaal De Vrijheid. Org . De lustige Wielrijders Zondag 24 augustus: BEGIJNTJES LAAT BESLUIT in het centrum. Om 13.45 uur: concert van de fanfare: om 15 uur: optredens van de verscli. groepen Maandag 25 augustus: BEIAARDCONCERT door Luc Dockx, stadsheiaardier van 19.30 uur tot 20.30 uur vanop de St. Catharinatoren.

MEER Zondag 3 augustus: MEER MARKT. Donckstraat, vanaf 9 uur tot 12.30 diur, thema: Bier, Kaas en Wijn.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Zaterdag 23 augustus AKKERDJU-festival aan het klooster vanaf 13 uw, meer info: http://www.mussenakker.be

MINDERHOUT Zaterdag 2 en zondag 3 augustus: HEIKES KERMIS Donderdag 7 augustus KUIPFEESTEN met The Cluricauns 20.00 uur Vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus: ANTILIAANSE FEESTEN Zondag 10augustus KWB FIETSTOCHT vertrek 13.00 uur- 14.00 uur Parochiezaal Donderdag 14 augustus KUIPFEESTEN met Nonkel Ney 20.00 uur Donderdag 21 augustus KUIPFEESTEN met Boamus 20.00 uur Vrijdag 22augustus: 75 JAAR KLJ. 's avonds feest in cle feesttent aan de Bergenstraat Zaterdag 23augustus: 75 jaar KLJ, met Michel Stoffels en Soundhreaker in de feesttent aan de Bergenstraat. Zaterdag 23 augustus: Voetbaiplein DUIVELTJESTORNOOI Zondag 24 augustus: 75 JAAR KLJ, met animatic voor jong en oud vanaf de namiddag. Zondag 31 augustus: Voethalplein PREMINIEMENTORNOOI Zondag 31 augustus: TOUWTREKWEDSTRIJD Mertensmannen: Bergenstraat vanaf 12.00 uur.

Zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 augustus VALENCIA-feesten. Gaarshof 5 in Meer. Zondag 31 augustus VOLLEYBALTORNOOI op het oLide voethaldveld KFC Meer, om 10 uur, inschrijven kan tot 10 augustus.

vzw Mussenakker Meer - -- - 1

/

---/

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaiendag avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

CA DE H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11

Dl t9EN alS

John Lijsensfraal 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

KAPSAI-Ot'J ISALL

WORTEL Vredeboomstraat 8 2321 Meer

dames heïen ndeïen -

, T

Alleen op afspraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 047831 077

nu

IrnrdijzIuiz

gd

tirij1eii 183 htwtrut'at

031314 613 65

Wortels jongerencafé zonder pretentie 50

58

30 jaar een oase aan de Bookes

Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag)19.00u) en zondag 13.30v)

Zaterdag 23 t/in zondag 31 augustus: OPEN DUBBELTORNOOI TENNIS op het teiTein Langenherg. Maandag 25 t/m vrijdag 29 augustus: TENNISOMNISPORTKAMP van 10 tot 16 uur op het terrein Langenherg. Vrijdag 29 augustus: LANDLOPERSJOGGING start om 18.50 en 19.00 uur - inschrijven vanaf 17.30 - Parochiezaal. Zaterdag 30 augustus: KINDERROMMELMARKT - vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur pleintje achter de Parochiezaal.


k"A 1bi I1iR1 Vrijdag 15augustus: 15 JAAR KLJ niet mis cii receptie.Vanaf 22 uur dansfeest op het feestterrein Groot Eyssel.

Zaterdag 16 augustus: 75 JAAR KLJ FESTIBEL mde feesttent, terrein Groot Eyssel Zondag 17 augustus: 75 JAAR KLJ met KLJtriatlon vanaf 1 3 uur met bierfeesten, rodeo kameel en base-hall, ook kinderanimatie met Kinderdiscu Sluffcls. Nadien afterparty op feesttcrrein Groot Eyssel.

Zondag 21 augustus: DAUWTRIP. Start om h uur aw t te t Gci 1 CCtI te plein. later ontbijt. In SChiIJ Vtdii 03.315.86.64.

Zaterdag 30

aiigiistii MISSIEFEEST van 13 tot 20 uur in de parochiezaal en KLJ-Iokateii.

Zondag 31 augustus: DE SCHAKEL KOMT IN MEERLE. Vertrekpunt aan de Ulicotenseweg aan de schoot, tussen 8 en 14 uur.

Zondag 31 augustus:MISSIEFEEST van tO uur tot 19 uur en BRUNCH van 8.30 uur tot 11 uur in de parochiezaat (inschrijven 03.315.72.62).

CAHIER ~

0

www,carnerje

e> 03/3432.64

BIER-WIJNHANDEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 1900 uur Zondag en maandag gesloten

GORRENS WILLY-VERVOORT Wortediosp 49 - 2323 Hoogstraten-Wortet TeI.03/3145328-Fax03/3149349

56

CAFE-BRASSERtE

DeGuldenCoppe 55

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

151

MEERSEL-DREEF - Zondag 1juni tot en met zondag 28 septem-

ber, rommelmarkt op de Dreef van 8u30 tot 16u, een organisatie van de fanfare, aanmelden hij 't Genoegen tussen 8 en 9u. Dreef 102. - Zondag 3 augustus van 14-1 8u, opendeurdag St.-Luciakapel. Meersel.

Bridge: een kaartspel als denksport

Belbus

1- Ioogstraten - Iedereen die graag kaart speelt, ken het gevoel wel. Je hebt een ganse avond goed gekaart en toch verloren. Want de tegenspelers hadden goeie kaarten en jij hebt de godganse a vund niets dan rornmel in je handen gekregen. Wie van dat gevoel definitief af wil, moet dringend b, idge lereii spelen. Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel plezier k mini h'leven. Het spel Stamt van het oeroude ''whist" dat ongeveer vier eeuwen geleden in Engeland ontstond. Whist is in Vlaanderen bekend onder namen als wiezen Co kteurenwics. Bij bridge speel je samen met een vaste littmIei die tegenover je fit, tegen twee tegenstanders. Op elk spel tirobeer je niet je partner meer slagen te maken dan de tegenstanders. Dit doe je door te anticiperen Lip de ontwikkelingen tijdens het spel. Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Want iedereen kan bridge leren. Elk spel duurt ongeveer tien minuten. In de Hoogstraatse bridgeclub spelen we meestal 28 spellen per avond. En elk paar speelt dezelfde 28 spellen. Op die manier is je eindresultaat niet meer afhankelijk van het krijgen van goede of slechte kaarten. Want ook met 'slechte' kaarten moet je met je partner zoveel mogelijk slagen zien te halen. Ook al heb je er hv. maar vier van de dertien gehaald. dan nog kan het een topscore opleveren. Want de andere paren hebben misschien slechts drie slagen gehaaid( Bridge o leren is niet moeilijk. Het wordt net als rikken of wiesen met 52 kaarten gespeeld. De hoogste kaart is de aas. de laagste de twee. De hoogste kleur is schoppen, dan harten, ruiten en kiaveren. En zonder troef spelen kan ook. Het bieden is hij bridge anders dan hij andere kaartspelen. Je zoekt samen met je kaartpartner de juiste troefkteur in je tracht het aantal slagen te bieden dat je max i maat den kt te zullen halen. Dat moet, want tien slagen bieden ĂŠn maken levert een hogere score op dan er slechts acht bieden en twee overslagen te halen. Juist omdat ersteeds zo hoog mogelijk geboden wordt, hebbende tegenspelers bijna altijd de kans er voor te zorgen dat het bod niet gehaald wordt. Lereii correct bieden verdient wel de nodige degelijke uitleg. Dat is dc reden waarom er briLtgetessen gegeven worden. Maar wees gerust. De lessen zijn geen saaie theoretische boel. Al vanaf les dĂŠn zitje al met de kaarten in de hand en leerje liet spel spetenderwij '4. Wit je dit spel leren beheersen, kom dan naar de 12 wekelijkse lessen, ingericht door de Hoogstraatse BriLtge Club. Deelname aan de eerste les is gratisen verplicht tot niets. De eerste les wordt gegeven op dinsdag 9 september om 19.30 uur in sportcafti De Zevensprong. De volledige tessenreeks kost 45 Euro . Daar zijn inbegrepen de lessen, liet lesboek. hegeleitiing op vijfcluhavonden en. voorwie op de club blijft spelen, een jaar lidmaatschap van de Vlaamse Bridge Liga. Voor meer inlichtingen en insctirjvingen kanje terecht op tel. 03/314 41 05.

Volgend jaar wordt in onze regio liet openbaar u'erm'oergei'eoi'gani.reerd. Nieuw is dat uu'e dan beroep kunnen (/0e/t op een belbus. Veel weren we er nog nier van, maar met het verschijnen van de haltes, weten we al waar u'e kunnen opstappen. De heren die de bordjes kwamen plaatsen wa ren al gewoon (/0/1 extra belangstelling vanwege de omwonenden. Op dat gebied zijn we dus maar hetze//de als op een ander.

Gustaaf Segersstraat Gustaaf Segers (1848-1930) was zoals Lodewijk de Koninck lid van de Koninklijke Vlaamse Academie. Hij is de schrijver van talrijke academische verhandelingen, Kenipische romans en novellen.

Het Spijker De betekenis van 'spijker' is graanschuuir voor het kasleel. in 1688 kwam daar een M inderbroedersklooster. Na 1797 volgde onteigening en verkoop. In 1832 werd er een Ursulinenklooster opgericht met pensionaat voor juffrouwen.

59


/

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

CONTAINERDIENST

--

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Wild & Gevogelte

STOFFELS

__

bvba

APOTHEKERS

Tennisclub

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, iizer, brons...), antiek, brokante en curiosa

klái t)d ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 65

hairstyling mode...

c

Indoor tennis squash snooker

©

de

De apotheker niet wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vernield. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Van 1 tot 8 augustus: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03.314.62.25. Zaterdagvoormiddag 2 augustus: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03.314.60.04. Van 8 tot 15 augustus: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2. Loenhout. tel. 03.669.64.24. Zaterdagvooriniddag 9 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 03.3 14.57.24. Van 15 tot 22 augustus: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61. tel. 03.315.77.73. Van 22 tot 29 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS. Worleldorp II. tel. 03.314.38.68. Van 29augustus tot 5september: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten.

VRIJHEID vzw

Ac/IteI,ve.srraat 72 2320 Hoo1.s 1,/tWo Tel. 031314.37.76 67

kctro t Jongh MEE 1 03/3t..0 .313

SLAGERIJ 1,1

0477/20.42.92 t, lor

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di Om za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

THUIS VERPLEGING

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 www.kcmode.be

az

BOEKHOUDING FISCALITEIT

f

b

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYT[R BVBA

Lu

Martens1

Uw maat inje tuin!!! Tinaanlv-ielerhoud/tlerevenine en hesiraiinn

P\perpad IS - 2321 Meer - tel. 031315.43.13

60

-

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

fred.degruyter© pi.be www.b-l-d-g.be

-

116e

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 0313143583

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

Bij het verschijnen van de volgende MAAND is het alweer 27 augustus en het mooie zomertje bijna voorbij. Medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 13 augustus en op zondag de 17 ` al het nieuws over sport en dorp.

EtGEN HAARD: me Van der Eiken, te!. 03 315 95 65 & Ingrid de Bie. tel. 0 14 43 85 10. WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39). MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76) Wil u 5-30 kg of meer afslanken?

Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.