juli 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENTIENDE JAARGANG, NR. 219 JULI 2003 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Cl 00 hoogstraatse niaa ncl

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

"T IS WEER ZOMER

AKKERPOP OVER HET WEL EN WEE VAN DE

FEESTEN, FUN & FUIVEN

rt

VAKANTIER EIS

rt--~

"I

rfl

8C

ii

WHITE CIRCLE CRIME CLUB OP

41

-

ADD: 10 C

more info: www.dancefestjv

/

TOURNEE

'OMERSE RF.TS SUPERAMBIANC

17 I)'scohar

llfl

X&


COLUMN Hoge bomen geven veel schaduw Het lag oorspronkelijk in mijn bedoeling hiereen giftig stukje te schrijven over het afschaffen van de groenen op 18 mei ji. Over het herstel van dc burgerlijke vrijheden die daarvan weldra het gevolg zullen zijn. Zoals alle afval in ĂŠin zak, die je op de koop toe gratis krijgt; bomen kappen zonder vergunning; een vuurtje stoken in je tuin; fazanten uitzetten om ze te kunnen schieten: een paar varkens meer en een grotere stal als de prijs goed zit... Enfin, al die zaken die het leven leefbaar maken en die de regelneven van geitewollensokkendragers de gewone mensen niet gunden. Het lange weekend en het prachtige zoinerweer doen me er van afzien. Met een boek onder de notenhoom vergaat het chagrijn vanzelf. Het is heerlijk zitten in het lommer van onze boom. Ik ben voor een keer niet jaloers op de studenten. Moeten blokken met zo'n mooi weer terwijl ik mag liggen dommelen in een fijne ligstoel. Maar het is hun lot en de meeste tijd van het jaar is het net andersom denk ik maar. In mijn herinnering was het tijdens het blokverlof op het einde van het schooljaar trouwens altijd hoog zomer. Wat later op cle middag de fiets op, met de echtgenote in de streek een fietstochtje maken. We zijn niet de enigen die er plezier aan beleven, in de dreven van het bos is het lekker koel. De grote bomen zijn niet alleen prachtig groen, ze geven de schaduw die net van pas komt met deze warmte. Spijtig dat er nog zo weinig dieven zijn, lang kan je niet in de schaduw fietsen. Bij ons moeten grote bomen dikwijls plaats ruimen voor fietspaden, langs de overzijde van de gi'ens slaagt men er veel gemakkelijker in heide te combineren. Laat op de middag passeren we langs de Dreef. Daar is het nog altijd druk en de terrassen zijn goed bezet. Als je van de fiets stapt merk je pas hoe warm het is. Een wandelingetje in de grot brengt soelaas. Weer dezelfde koelte van de bomen. Het bczwete gelaat gaat er wat minder van gloeien. Tussen de bomen lopen brengt me terug naar mijn kindertijd. In de huurt waar ik woonde waren veel dreven, met prachtige hoge bomen. Vooral de Beukenotendreef' is me hijgebleven. En magnificke dreef. meer dan een kilometerlang, met twee rijen prachtige rode beuken. Eindeloos lang leek mcdie toen. De bomen waren - niet alleen omdat ik nog een kleine snotter was - enorm. Er waren twee volwassenen met gestrekte armen nodig om ze te kunnen omspannen. Ze hadden dikke, vertakte wortels. deels hoven de grond. Daartussen liet de regen kleine vijvcrtjes na, soms meerdere per boom. Er stond nog water in zelfs als er al enige tijd zomer heerste. Onder die bomen was het immers altijd heerlijk koel, zelfs op de heetste dagen. We plachten er op het einde van het schooljaar, als de meester de resterende dagen nog wat diende te vullen, met de klas te gaan wandelen'. Wandelen tot aan de Beukenotendreef en daar spelen. De meesters met een grasspriet of een sigaret (dat was toen nog geen doodzonde) in de mond, gezeten op de wortels van zo'n reus, wij rondjakkerend. Verstoppertje en katje op den hoge. Het kon allemaal in die dreef cii je kreeg er geen zonneslag, zelfs geen rood hoofd van. Die dreef is later gekapt, er bleef niets van over. Heel het domein waar ze hij hoorde is verkaveld, in heel die gemeente zijn nog nauwelijks hoge bomen over. Later eten we thuis in de tuin en genieten we van een rustige en zwoele avond. Mooie vakantiedagen, en dat eind mei al. Ik hoef even geen binnen- of buitenlands nieuws, geen onheilstijdingen van Nationale Bank en Planbureau, geen persconferenties van informateurs en formateurs. Ben even niet geĂŻnteresseerd in wisselingen of voortzettingen van coalities, stoelendansen van ministers en partijvoorzitters. Dat gaat vanzelf zijn gang en ik moet dat tijdens dit lange weekeinde even niet volgen. Daar is het morgen nog tijd genoeg voor, net als voor spijt over de teloorgang van de groenen. En die komen wel weer, daar is geen helerend stukje in deze kolommen voor nodig. (jaf) hvba DE HOOGSTRAATSE PERS

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40

Uitgeverij

e-mail jozef.schellekens@skynet.bc

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstratdn

hank 733-3243117-49 REDACTiE: tel 033111126

ELKE MAANDAG BEZOEKT TOPKOP ZIJN GOEDE VRIEND THEO VOOR EEN GEZELLIGE BORREL, EEN PRAATJE....OF EEN GRAPJE...

1

TOPKOP, GE KOMT AS GEROEPEN IK MOET NAAR DE AUTOKEU?ING MAAR WILT GIJ EENS KIJKEN OF MIJN PINKERS GOED WERKEN?


OMSLAG VERHAAL

Discobar KodeX viert 5-jarig bestaan in dancefestival op Bergen

Het is niet al goud dat er klinkt Discobar KodeX bestaat vijf jaar en dat zullen ze 'op Bergen' geweten hebben... Op vrijdag 4 en zaterdag 5 juli organizeren de Meerlese voetbalvereniging en KodeX er voor de vijfde keer hun Dancefestival. Het evenement trok vorig jaar 3000 bezoekers, met het programma van deze editie hopen Nick Martens en kompanen op nog eens pakweg 1000 rock- en dansliefhebbers meer. Toch is het niet al goud dat er klinkt in het discobar- en tentfuivenmilieu. Kritische stemmen gewagen van morrcnde huiirthpvnners, monopolievormitig of zakkenvullerij. I)eejay Nick Martens weerlegt het merendeel van de kritiek. 'Soms word ik de roddels echt wel beu. In de meeste gevallen berusten ze nergens op maar op de duur gaan de mensen dat toch geloven zonder dat je er enig verweer tegen hebt. En ik weet hoe naĂŻef of ongeloofwaardig het klinkt: uiteindelijk doen wij dit alleen omdat we er nog altijd een kick van krijgen om voor een enthousiast publiek te draaien. Dat er bij tentfuiven voor omwonenden ook overlast veroorzaakt wordt, daar zijn wij ons van bewust. We proberen heus wel om dat binnen de perken te houden. Maar niemand kan het onmogelijke doen...'

41t

:

..-

Ni i 5/wiens:

Er i. ÂŁ1iii(IelijI leIws'//c

aan een organisator als Kodex, vraag dat maar aan die verenigingen die een beroep doen op on.s waar wij gaan draaien. Daarnaast is er steeds ook een specifieke aanhang van de organiserende vereniging - je niag immers niet uit het oog verliezen dat wijzelf nooit de inrichter zijn van zulke fuif. wij worden benaderd door een vereniging met de vraag om te draaien en oni eventueel een deel van de praktische Organisatie mee te doen. Blijkbaar wordt onze aanpak gesmaakt door zowel de verenigingen als het publiek. Het eerste leid ik af uit de constatering dat wij al gedurendejaren een erg drukke agenda hebben, niet een 65-tal fuiven per. jaar. Het publiek blijft talrijk opdagen, doorgaans zijn er zo'n 800 tot 1200 mensen. Als die vonden dat wat wij brengen niet plezant is, zouden die wel wegblijven, zeker?'

DHM: Welke regio bestrijken jullie?

iI(i

lJ(I/I(Il,V di? :11 1 ?

i'iiiitIiii /ai?tci/1 /)i'iiii.

Nick Martens komt uit Meerle, studeert momenteel marketing in Turnhouten is in dc streek vooral bekend als de KodeX deejay voor de grote tentfuiven. (steevast in het gezelschap van zijn vriendin Tamara Druyts) samen niet dj Koen Dictus. 'Eigenlijk is de discobaropgestart door mijn oudere broer Benny en Yvan. Toen mijn bi-oer liet gevoel kreeg wat weg te groeien van liet jonge uitgaanspubliek, ben ik in zijn plaats gekomen. Een avondje draaien in een gevulde tent voor een zich goed amuserend publiek, dat is nog altijd de ultieme kick waarvoor ik het doe. Als je voelt dat je het jonge volk

helemaal mee hebt en dat ze zich helemaal kunnen uitleven in de muziek en de sfeer die je brengt. dan kri jg je echt een geweldig gevoel. Ik kan dat moeilijk precies omschrijven, eerlijk gezegd. Uiteindelijk komt liet erop neer dat ik mezelfclaarhij ongeloollijk goed amuseer, denk ik...

DHM: Bestaat er zoiets als een vast KodeX publiek? 'Het publiek voor de tentfuiven is natuurlijk Jong, veelal gaat het om de IS tot 20-jarigen. Een deel daarvan vormt als het ware een vaste kern. die zul je terugvinden op de meeste fuiven

'Wij zijn eigenlijk echt lokaal. Hetgrootstedeel van de fuiven is binnen de fusiegemeente Hoogstraten. Daarnaast is er in deeerste plaats ook de Nederlandse grensstreek niet Ulicoten. Chaani, Baar1e occasioneel ook Merksplas. Rijkevorsel of Sint Lenaarts. Verder dan dat zul je ons maar zelden aantreffen. Van in het begin bleek er hier nood aan het fuivenconcept zoals wij dat kunnen bieden. Een jaar of vijf geleden was er hooguit om de maand een fuif waarde liefhebbers van dansmuziek terecht konden. Die bleven dus deels op hun uitgaanshonger. Voor de liefhebbers van pakweg rock of zo waren er de jeugdhuizen, die trouwens ook vandaag nog altijd perfect hun doelpubliek kunnen bereiken. Voor de oudere, en wat meer kapitaalkrachtige dansliefhebbers waren er de discotheken. Van in liet begin bleek er in de fusie echter ook duidelijk een publiek voor een discobar zoals wij. Niet dat wijde enige waren - hier zaten ook Michel Stoffels of Palladium die deels eenzelfde doelpubliek hadden. Overigens is er nog altijd een opmerkelijk ver-


OMSLAG VERHAAL

schil tussen de beleving van de fuiven aan de Nederlandse en de Vlaamse kant van de grens. Hier is er nu haast wekelijks ergens een fuif, het nieuwe is er dus af. Daar ligt dat nog anders: in zon dorp is er maar drie of vier keer iets dergelijks te beleven, zodat heel het omliggende er naar toe lijkt te leven. De tent loopt er rond een uur of negen al vol, hier is dat maar het geval tussen tien en elf uur. Daar kan je dan de boel ook probleemloos stopzetten om een uur of twee, terwijl ze hier de boel zouden afbreken als je voor vier of vijf uur stopt.'

Tent of zaal DHM: Waarom was er eigenlijk nood aan een tentfuivencircuit? Zijn er geen vaste zaten waar gefuifd kan worden? 'Neen dus, en dat is eigenlijk een probleem. Lange tijd was er in heel de fusie alleen maar de parochiezaal van Minderhout waar men een grotere fuif kon inrichten. Daar kwam er een limiet van één fuif per maand, en dan nog was er tegenkanting van de huren en was men verplicht om rond twee of drie uur te sluiten. Geleidelijk aan bleef het publiek er weg, blijkbaar wil men gerust een kilometer of tien verder rijden om

naar een tent te gaan. Ook in Merksplas of in Rijkevorsel zag je dezelfde evolutie. Op dit moment is er hier nergens nog een doenhare zaal. De tentfuiven waren een antwoord op een echte behoefte. Met een tent kun je in heel dc regio terecht, als je maar een geschikt stuk grond vindt. Het is net eigen aan een tent dat die niet keer op keer op dezelfde plaats staat. Zo kan de overlast voor de omwonenden beperkt blijven. In dit verband dreigt er in Hoogstraten zelf een probleem te groeien: het kan niet de bedoeling zijn dat er om de haverklap bijvoorbeeld op het industrieterrein een tentfuif is. Dat vinden ook wij helemaal geen goede evolutie!'

DHM: Met welke andere problemen worden jullie zoal geconfronteerd? 'Eerst en vooral wil ik erop wijzen dat wij als discohar dikwijls onterecht met de vinger gewezen worden. Wij richten nooit zelf een fuif in, wij worden ingehuurd door een vereniging van het dorp. Die doen dat om de eigen kas te spekken, met één goed geslaagde fuif halen ze voldoende middelen bijeen waar ze vroeger om de haverklap voor op straat moesten met lootjes en zo. Eigenlijk zijn de inrichters zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor de moei lij kheden die zich zouden voordoen. Zij mucicn ook

altijd zorgen voor de lokatie. Uiteraard zien wij er mee op toe dat de tuit in veilige omstandigheden kan verlopen. Materialen zoals tent, stroomgroep, toiletten en zo moeten veilig en in orde zijn. Binnen in de tent zijn er altijd minstens drie securitymensen aan het werk om hij voorheeld vechtparti jeu te voorkomen. Buiten zijn er nog eens twee met honden. Maar hoe goed de organisatie oök is. er ,al altijd enige overlast zijn. Zo is er onherroepelijk geluidshinder - en zoals daarnet al gezegd, daarvoor is het belangrijk dat er op een bepaalde lokatie niet te veel fuiven plaats hebben. Ik zou het zelf ook niet graag hebben als er elke week naast mijn deur op grote schaal gefuifd wordt... In principe ttiogeii ei skht en tweetal lui 'Cii up één lokatie gegeven worden, maar het sLhcpcncollcge kan op vring van de inricliteis hierop een uitzondering maken. Hoe dan ook, de overlast dient gespreid le worden. Wanneer wij merken dat er onvrede hierover is, gaan we zo nodig samen met de inrichters en de huren aan tafel zitten. Dat hebben we op Bergen al gedaan. Verder zijn er de klassieke voorvallen die met het uitgaanscircuit samen hangen. Vandalisme in de huurt en op de toegangswegen, wat zwerfvuil, de te jeugdige leeftijd van sommige bezoekers... Je kunt aan al deze dingen niet altijd veel doen. Dan is het niet prettig om te horen beweren dat je een zakkenvuller zou zijn die ook nog eens allerlei problemen veroorzaakt...'

Monopolie DHM: En wat met de kritiek dat jullie misbruik zouden maken van een monopoliepositie? 'Nu zeg je twee dingen tegelijk. In de eerste plaats iets over die monopoliepositie. Wat bedoelt men eigenlijk als men dat beweert? Zegt men dan niet dat wij het de voorbije jaren blijkbaar zo goed hebben gedaan dat we daardoor veel gevraagd worden door de inrichters? Wat zou men dan willen: dat ik minder goed ga draaien opdat we minder succes zouden krijgen en minder volk trekken, tot meerdere eer en glorie van een andere deejay? KodeX probeert zijn werk - waarin we echt geen geldwolven zijn, vraag dat maar na aan de betrokken verenigingen zelf - gewoon zo goed mogelijk te doen. En ikzelf wil me ondertussen zogoed mogelijk aill Li crcn. Niks mcci', niks minder.


OMSLAG VERHAAL

In de tweede plaats zouden we ook nog eens misbruik maken. Wat bedoelt men daarmee? Dat we een fuif zouden tegenprogrammeren wanneer er een vereniging ergens iets inricht zonder ons'? Wie even nadenkt, ziet vanzelf hoe belachelijk dat is. Want in dat geval heb je simpelweg twee fuiven die minder volk trekken, ook die van ons natuurlijk. Ik weet best waar dat verhaal vandaan komt: het gaat om een KLJ fuif in Minderhout die ingericht werd op een datum die wijzelf het jaar daarvoor ook al aanhielden. Daar zat helemaal niks anders achter. Ik ben heus niet zo gek dat ik mijn eigen graf ga delven. Wat mij in hierin steekt, is dat mensen zulke dingen voor waar beweren en dat anderen het uiteindelijk nog geloven zonder dat wijzelf ooit de kans kregen om dit te weerleggen.'

DHM: Ook over de Retoricafuif was er dit voorjaar enige commotie. 'Dat klopt, ja. De Rctoricafuif heeft jaarlijks plaats de eerste vrijdag van mei, wordt geroganiseerd door een plaatselijke vereniging. KodeX draait er, en helpt ook hij de organisatie. De voorhijejaren verkochten de laatslejaars van de Hoogstraatse scholen kaarten, zodat dit hun fuif geworden was. Dit keer vond iemand het om een of andere reden nodig om een foutief beeld van deze fuif op te hangen. De laatstejaars organiseerden daarom zelf een fuif en boycotten de gewone Retoricafuif. Nochtans was er niks veranderd aan het concept, en zoals altijd was de opbrengst voltedir, h'si'md voor een goed doel. Nooit ccrçlei waIt-' II l:i:ir problemen mee geweest. Ik kan alleen maar vermoeden dat iuddcls en jaloezie aan de grondslag van het uiisversiand gelegen hebben...'

zorgen zelf voor de grond, mankracht voor het opstellen en afbreken van de tent, publiciteit, kaartenverkoop en tap. In zulk geval zijn de inkomsten uit kaartenverkoop voor hen; van de inkomsten van de avond zelf worden alle kosten betaald, en van de overblijvende pot gaat doorgaans 70 % naar de vereniging, 30 / naar ons. Al kan dat variëren: wanneer de inkomsten hoog liggen, is het goed mogelijk dat wij niet neer dan 20% krijgen. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat wij bij mindere inkomsten proportioneel een groter stuk krijgen om vaste kosten en personeel te dekken. Ik weet dat dit ongeloofwaardig klinkt, maar ik verdien géén stukken van mensen hiermee. Het plezier van het draaien moet primeren. Dat we er daarnaast ook iets aan verdienen, is maar normaal, niet'? Nogmaals: vraag gerust aan de verenigingen met wie we gewerkt hebben, of ze tevreden zijn over onze service en de opbrengst, of er ergens geld aan onze vingers zou blijven plakken en zo. Alle financiële afspraken staan allemaal duidelijk op papier; alle facturen gaan rechtstreeks naar de verenigingen zelf: onze vraagprijzen liggen helemaal niet hoog. Doordat wij zon grote afnemers zijn. konden wij extra kortingen hedingen voor dranken. Welnu. dat is niet voor ons, maar integraal \'oor de verenigingen zelf bestemd. Waarom wij dat doen'? Omdat wij dat zagen als een manier om ons concept te versterken, als een bijkomende troef naar de verenigingen toe. En blij kbaar niet succes al die jai'en.'

Ambities DHM: Hoe ver reiken de ambities nog? 'Veel plezier maken, zolang dat nog lukt. Want als deejay word je elk jaar wat ouder dan je

eigenlijk doelpubliek, er komt dus onherroepelijk wel een moment waarop je afhaakt en iemand anders dit overpakt - zoals ikzelf het destijds van mijn broer overnam. Nog een jaar of twee, diie, vier misschien - tenzij ik als deejay in een ander circuit terecht kom, dat van de feesten, bruiloften, vaten en zo. Dan zien we wel. Momenteel studeer ik marketing, en vanuit dat vak in deze sector iets lokaal of ruimer op poten zetten. lijkt me op terniijn wel een boeiende uitdaging. Op korte termijn gaan de ambities echter vooral uit naar het welslagen van liet dancefestival.'

DHM: Waarom is dat zo belangrijk voor jullie? 'Dat heeft zon beetje een symhoolwaarde gekregen voor KodeX. Gewoon omdat het de lokatie is waar we KodeX vijfjaar geleden echt gelanceerd hebben. De formule sloeg erg aan, met elke editie werd het een groter evenement, met meer sponsoring, meer bezoekers... Vorig jaar hebben we een uitbreiding gekend naar twee festivaldagen. Ook dat sloeg aan. Tot dan toe programmeerden we typische dance, niet enkele deejays en hitgroepen die een kort optreden brachten. Op de vijfde editie mikken we voor het eerst ook op een ouder publiek. Daarom is het festivalprogramma een mix van livemuziek door i'oekacts op vrijdag, en de harde dance op zaterdag. Op vrijdag is de grote publiekstrekker uiteraard liet optreden van De Kreuncrs, die momenteel een toer doen naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan. Het tweede optreden is van de lokale Peter en z'n hotsotto's. De zaterdag is gevuld met opti'edens van Kim. DHT. Flesh & Bones. KodeX is uiteraard telkens van de partij. Het geheel kreeg een echt festivaljasje aangemeten, zo is er ook kampeergelegenheid. Als de formule en het programma aanslaan, dan willen we op dezelfde weg verder gaan. Volgend jaar denken we dan ook aan livemuziek genre Clouseau. We zien dan wel...' (mdl) Dancefestival van KFC Meerle, festivalweide op Bergen (baan Minderhout - Meerle) met op vrijdag 4 juli Peter en z'n botsotto's, De Kreuners. KodeX; op zaterdag 5 juli Kira, DHT. Flesh &Bones, KodeX. Kaarten in voorverkoop respectievelijk S en 7 euro, aan de kassa 10 en 9 euro.

DHM: Hoe winstgevend zijn tentfiji vn 9 Vuoi de verenigingen blijkbaar meer dan volclincte In grote lijnen hebben wij twee eoncepten. Eén: een vereniging vraagt ons om een aantal uren te komen draaien, wij zoigcii dus enkel voor geluid en licht en krijgen een vast tarief uitbetaald. Twee: dc vereniging maakt ook gebruik van onze organisatuiisclie ervaring, zodat wij instaan voor de tent, dc stroomgroep, dc drank, de toiletten, de sceurity. Zij

at-eIerLenIzn1ooIsouoiS] VVI(: 0 CADD. 10C

VVK 7C'ADD: 9C

0.


OMSLAG VERHAAL

jSEL"ON-

Fuiven volgens de regels

GROUP

LOEWE.

Net zoals alles in dit landje, zijn ook festivals en fuiven aan regels onderworpen. Logisch, want gezien de aard van deze evenementen, is het mogelijk dat ze overlast veroorzaken voor omwonenden. En die hebben uiteraard ook hun rechten. Welke regels er zijn en wat je moet doen om in regel te zijn, vroegen we op het gemeentehuis. Bij de jeugddienst (afd. welzijnszaken) kregen we net als alle mogelijke organisatoren - de juiste info. -

Toelating vragen Voor het organiseren van een festival, een fuif, een optreden of elk andere muziekactiviteit moet je min .3 maanden vooraf een aanvraag doen bij het stadsbestuur. De aanvraag bestaat uit twee delen: - de toelatingsaanvraag voor het inrichten van een muziekactiviteit in een tent of in open ucht - aanvraag tot afwijking van de geluidsnormen

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEG'9N

De eerste toelating heeft vooral te maken met openbare orde' en heeft enkel betrekking op activiteiten in een tent of in open lucht. De tweede toelating heeft betrekking op dciii de milieuwetgeving vastgelegde geluidsnormen. Deze zijn. naar festival- of fuifnormen, aan de lage kant en mits toestemming mag je er dus van afwijken. In principe vallen deze muziekactiviteiten onder de milieuwetgeving (Vlarem). tenzij ze maximaal tweemaal perjaar op hetzelfde percelen of percelen worden georganiseerd. In zalen die niet overeen permanente milieuvergunning beschikken (meestal grotere centra of discotheken), mogen er maximaal 12 maal per jaar (en maximaal 2 maal per maand) activiteiten georganiseerd worden waarvoor een afwijkingopde geluidsnormen kan gegeven worden. Vroeger diende je zowel hij de politie als bij de milieudienst een aanvraag te doen, maar sedert dit jaar kanje voor alles bij één aanspreekpunt terecht, nI. de dienst feestelijkheden van de afdeling welzijnszaken. Wanneer de aanvraag ordentelijk is ingediend, zorgen zij ervoor dat de nodige diensten (om. politie, niilieudienst) worden ingelicht. De toelating tot het inrichten van de activiteit wordt gegeven door de burgemeester, de toelating tot afwijking van de geluidsnormen door het college. na advies van de milieudienst.

Voorwaarden Naargelang de aard van de activiteit zal de gemeente bij het verlenen van de toelatingen een aantal voorwaarden opleggen, zoals - aanwezigheid van een ordedienst of toezichters (security). En principe moet een

'ordedienst' als dusdanig erkend zijn door de federale overheid, de gemeente is meestal ruim in zijn interpretatie. Belangrijkste is dat er voldoende toezicht wordt uitgeoefend. De namen en adressen van de toezichters moeten vooraf aan de gemeente worden bekend gemaakt inspectie van de brandveiligheid ( veiligheids maatregelen. blusmiddelen, evacuatie) betaling van de gemeentelijke retributies praktische regelingen (zoals het verplicht gebruik van plastic bekers) indien van kracht een sluitingsuur (in principe om 02.00 uur, maar indien geen overlast veroorzaakt wordt, wordt dit soepel toegepast) De aanvraag moet steeds door de organisator gedaan worden en vergezeld zijn van een ver klaring van de eigenaar van het terrein, waar mede deze toelating geeft voor de activiteit op zijn terrein. Bij aflevering van de vergunning geeft de gemeente aan de organisatoren tenslotte informatie over andere van toepassing zijnde wetten en reglementen. die niet onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur vallen (tapvergunning. SABAM. billijke vergoeding, verzekeringen. enz.).

Weinig overlast Volgens het gemeentebestuur worden deze richtlijnen doorde meeste organisatoren correct toegepast. Vooral de jeugdorganisaties zijn er goed van op de hoogte en het komt haast niet meer voor dat voor muziekactiviteiten vooraf geen toelating gevraagd werd of dat de voorwaarden niet worden nageleefd. Mede hierdoor is de overlast beperkt. De gemeente weet immers vooraf wat er te gebeuren staat en kan de gevolgen ervan goed inschatten. Klachten in verband met overlast hebben meestal te maken met een te hoog geluidsniveau en kleine baldadigheden. Dikwijls zijn ze het gevolg van te vaak fuiven op dezelfde plaats. Door onvoldoende spreiding worden dan te veel dezelfde mensen met overlast geconfronteerd. Indien er klachten over overmatige hinder zijn, stelt de politie meestal een buurtonderzoek in, zodat ze de gemeentelijke overheid kan adviseren. (j(f)


OMSLAG VERHAAL

Beschuldigde sta op....

Kodex verdraagt géén concurrentie De KLJ van Hoogstraten richt haar jaarlijkse fuif zelf in en heeft nooit een probleem gehad met Kodex. Toch zijn Joël Adams, Tom Brosens en Fons De Prins graag bereid om ons uit te leggen wat er fout loopt in het wereldje van de tentfuiven. "We stellen ons héél veel vragen bij het doen en laten van Kodex", zegt Joël Adams, "ze dulden geen concurrentie".

oor de Retoricafuit . omdat ze dachten dat ze er weer mochten draaien. Toen is het nog enigszus opgelost. Dit jaar organiseert Kodex een fuif onder de naam Retoricafuif, maar zonder de stLidenten. Resultaat: een week later organiseren de studenten van het Spijker, de Vito en het seminarie 'de nacht van de Hoogstraatse student'. Er worden affiches imvr'rplakt.

"Wij hebben geen problemen met Kodex, maar we weten dat er problemen zijn. En, het wordt tijd dat iemand dat durli vertellen". zegt Joël Adams, hij het begin van ons gesprek.

Jullie werken niet met Kodex? Tom: We organiseren al achtjaar een fuifen tot voor kort mocht Kodex daar komen draaien. Draaien van dan tot dan en de kous was af: gedaan. We houden onze fuif in handen. Wip organiseren al lan ger dan Kodex en hebben zelf ervaring opgebouwd. Elk jaar komen er wel enkele voorwaarden en voorschriften hij, maar net een ploeg zoals de onze kunnen we dc uigaiiisdiie van zon fuif wel aan. lie leiding alleen al bestaat uit 22 man.

Niet alle verenigingen kunnen dat? JoëI: Dat is juist en voor die verenigingen is Kodex een oplossing. Kodex stelt zijn ervaring ter beschikking en tot daar is er geen probleem. Maai Kudex duIdt geen concurrentie. Vorig jaar bcsliste de KLJ van Minderhout om niet langer niet Kodex te werken. Kodex komt dat te weten en organiseert op de zelfde dag ook een fuif, met een andere vereniging. Uiteindelijk is er meer volk bij de KLJ dan hij Kodex en dan klinkt het lacherig: "nu winnen jullie, volgende keer winnen wij". Fons: Hun ervaring is uitgegroeid tot een soort alleenrecht en dat kan niet goed zijn, voor memand. Kodex wil elk weekend een fuif en stapt naar verenigingen met minder mankracht. die er zelf geen kunnen organiseren. Die clubs, meestal kleinere verenigingen of fanfares en voetbalclubs, zijn blij dat ze vijftig. zestigduizend frank en meer kunnen verdienen zonder te veel moeite. Ze moeten een paar handtekeningen zetten, de tent rechtzetten en enkele mensen hebben om te tappen. Kodex doet de rest en verdient er bijna evenveel aan, maar daar wordt niet van gesproken. De clubs zijn inriehter, ontvangen alle facturen en van Kodex is weinig of geen sprake in het verhaal. Ze werken in de schaduw. Joël: Nu is er een overeenkomst dat er maar één fuif per dag mag doorgaan in Hoogstraten. Wij organiseren nu zaterdag (14 juni) onze fuif en Kodex zet een tent juist over de grens tussen Meerle en Ulicoten voor de "'Kneutse Feesten". Alles is dik in orde, we hebben er echt geen schrik van maar het is niet meer plezant. 't Is problemen zoeken. Trouwens, door het groot aantal dezelfde Kodex fuiven komt er slect op de formule en gaan steeds meer jongeren naar fuiven in St.-Lenaerts of andere gemeenten.

Joel Adants, Poims De Prins en Tom Brosens vinden het niet meer iio,iiirirtl riot Kodex zomaar zijn gang kan gaan Zijn het geen klachten tegen een 'grote broer' met veel ervaring? JoëI: Op het moment dat elke jeugdvereniging meercontrole krijgt over haar financiële middelen. organiseert Kodex in de grijze zone. Is het een vzw, een hvha of wat is het? Ik weet het niet. Het zijn mijn zaken niet, maar ik heb mijn bedenkingen. Ervaring is goed. maar het wordt arrogantie. Kodex legt vorig jaar de datum en een tent vast

ZTR.-.-T .

Tim: Als een kleine vereniging naar Kodex stapt om een fuif te organiseren is er geen probleem. Maar zo werkt het niet. Kodex wil alles en stapt naar verenigingen met de vraag om voor hen een fuifte organiseren. En het gaat verder. Kodex mag dan al ervaring hebben, de .soepelheid waarmee zij vergunningen krijgen is niet meer normaal. Bij ons - en wij hebben ook acht jaar ervaring - duurt het allemaal veel langer. Hoe krijgen ze het klaar? Goei kennissen zeker?

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St..Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03.314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98


OMSLAG VERHAAL

Jeugdbeleid: fuiven is een recht Fuiven, feesten, muziek, live-optredens; het maakt allemaal deel uit van de jongerencultuur. Het was vroeger zo, het is dat nu nog, in steeds stijgende mate. Evident dat het ook deel zou uitmaken van het jeugdbeleid van het gemeentebestuur. We keken en vroegen even hoe het op dat terrein gesteld is.

Fuifgids In het algemeen beleidsplan 200 1-2006 van het college van hurgermeester en schepen is er omtrent fuiven en festivals niets opgenomen. Toch onderschrijft het bestuur dat fuiven een recht is. Onder meer in het beleidsplan omtrent jeugdruimtes, dat in de gemeenteraad van april 2003 werd goedgekeurd. Gemeentebestuur en jeugdraad komen tot de vaststelling dat de inrichting van een permanente grotere fuifzaal financieel niet haalbaar is op korte termijn. Wat niet wil zeggen dat ze ondertussen niets doen. Onder meer het systeem voor aanvragen van toelating tot het organiseren van fuiven en muziekevenementen is in nauwe samenwerking met de jeugddienst en de jeugdraad tot stand gekomen. Organisatoren hebben op die manier zich slechts tot één aanspreekpunt te wenden en hebben alle informatie en ondersteuning hij de hand, gebundeld in een handige fuifgids.

Kodex De jeugdraad volgt al wat er op dat gebied in de gemeente omgaat en is het forum waar er met dc bestuurders over gepraat wordt. Ook als er zich problemen voordoen. En dat blijkt de laatste maanden het geval te zijn. In de vergadering van de jeugdraad van november vorig jaar werden de problemen aangekaart die een aantal verenigingen met Kodex ondervonden. DJ-Tearn Kodex is gekend als medeorganisator van fuiven in samenwerking met vele verenigingen uit het Hoogstraatse. Tot algehele tevredenheid van velen. Wanneer een vereniging er echter voor kiest om niet met Kodex in zee te gaan, klagen ze aan dat Kodex deze organisaties boycot. Kodex zou in dat geval er mee dreigen zelf een fuif te organiseren in dezelfde huurt, zou systematisch affiches overplakken, SABAM en andere controles op de onwillige afsturen. Ook zou Kodex heel wat gemakkelijker en vooral sneller aan de nodige vergunningen geraken. De jeugdraad wenste deze problemen aan het college te signaleren en organiseerde een briefschrijfactie. Verenigingen die zich benadeeld voelden, konden dat schriftelijk aan het gemeentebestuur kenbaar maken. Een vijftal jeugdverenigingen reageerden met een brief aan het college. Het college heeft de zaak naar zich toe getrokken en begin januari een overleg georganiseerd met Kodex, jeugddienst en lokale politie. Op deze vergadering weerlegt Kodex de aantijgingen, die volgens hen vooral voortvloeien uit het feit dat er veel meer fuiven zijn en dat er hijgevolg ook meer concurrentie is tussen de organi-

satoren. Dat heeft al geleid tot twee fuiven op dezelfde avond, met de nodige commotie tot gevolg. Ook dat ze gemakkelijker vergunningen krijgen is te verklaren. Zij kennen de procedure zeer goed en in het pakket diensten dat ze aanbieden, is reeds vooraf rekening gehouden met alle voorwaarden die het gemeentebestuur stelt. Het college wil geen escalatie en wenst mee te werken aan een definitieve oplossing. Ze lanceren het idee van een 'fuifkalender'. Ieder najaar zouden alle verenigingen die volgend jaar fuiven of muziekevenementen willen organiseren, gevraagd worden de gewenste data op te geven. Aan de hand daarvan wordt dan een 'fuif kalender' opgesteld. Buiten de aldus vastgelegde data zouden geen vergunningen meer worden afgeleverd. De voorwaarden en de wijze waarop de kalender opgesteld wordt, zal in een kort reglement worden gegoten. De Jeugddienst stelt een ontwerp op en moet dat voor advies aan de jeugdraad voorleggen.

Politiek gevoelig De volgende vergadering van de jeugdraad (5 februari) wordt de zaak in aanwezigheid van Kodex besproken. Het door dc jeugddienst opgestelde ontwerpreglement wordt hier en daar lichtjes aangepast en wordt met unaniem advies ter bekrachtiging voorgelegd aan het college. Sedertdien is dejeugdraad echterzondernieuws hierover. Ondertussen hebben zich op het terrein enkele nieuwe schermutselingen voorgedaan, nI. omtrent de or g anisatie van de retorica-

luit'. De gemoederen liepen hierbij soms hoog op. Waarop wacht het college? Schepen Peerlinck (jeugdzaken): "Wij hebben dat ontwerp reglement inderdaad voorliggen, maar hadden op een fracticoverleg tussen HOOP en KVB afgesproken beslist hiermee niet verder te gaan, aangezien naar ons aanvoelen op dat ogenblik de zaak vanzelf gekalmeerd was. Ondertussen is er de zaak van de retoricafuif en meen ik dat op voorstel van schepen Sprangers tegen eindejuni de zaak opnieuw op de agenda van het college zal komen".

Schepen Sprangers (milieu): "We hebben op informele manier onder elkaar afgesproken alle briefwisseling, politieverslagen, overlegverslagen, ontwerpreglement,enz. te samen te brengen in ién dossier en dat einde juni in zijn geheel te bekijken. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om een consensus te krijgen over een reglement. Verenigingen houden nogal aan hun vrijheid om iets te organiseren en eenjaarvooraf is lang. De zaak ligt ook politiek gevoelig. Kodex heeft goede relaties met één van de meerderheidsfracties en die wil liever niet te veel wijzigen. Anderzijds word ik als schepen van milieu geconfronteerd met de milieuwetgeving. In principe mag maar twee maal per jaar een fuif georganiseerd worden op hetzelfde perceel. In de gemeente wordt met die regel nogal soepel omgegaan en daar zijn nobele motieven voor: de jeugd kan in eigen gemeente gaan fuiven en dat is veiliger; de locaties die momenteel regelmatig gebruikt worden liggen niet te dicht hij woningen en zijn verspreid over heel de gemeente. Dat neemt niet weg dat de wet voor iedereen telt en dat de klachten over overlast groeien. We kunnen dat niet negeren. Ook vanuit de milieuraad is aangedrongen hier een lijn in te krijgen. Ik hoop dat het overleg een uitweg biedt, maar het wordt geen gemakkelijke zaak om alle neuzen in één richting te krijgen". Wordt derhalve vervolgd. U leest er allicht later meer over in onze ruhnek 'Vanuit het stadhuis'. (Jqf)


OMSLAG VERHAAL

Akkerpop heeft zeven levens Op 23 augustus wordt er aan het Klooster in Meer opnieuw Akkerpop georganiseerd, zij het in een afgeslankte versie. 1-Let festival bestaat al sinds 1987 en is sindsdien nooit echt weg geweest. De Mussenakker vertroetelt het geesteskind niet meer zoals het dat in het begin deed, maar het festival begint nu toch aan haar derde leven. Akkerpop lijkt voor een aantal mensen onmisbaar geworden te zijn. Aanvankelijk zag het er echt niet naar uit dat Akkerpop dit jaar voor de zestiende keer uit de startblokken zou geraken. De editie 2002 bleek, vooral financieel, niet geworden te zijn wat de leden van de Mussenakker hoopten. Voor de Mussenakker is het immers belangrijk dat het festival uitdraait op een "break even". Grote winsten worden niet nagestreefd, maar verlies maken kan natuurlijk ook niet. "Als we echt geld moeten gaan verdienen, moeten we een hoerenfuif organiseren.". weet Kurt Vermeiren te vertellen. Hij was de laatste jaren één van de organisatoren. "We zouden veel minder werk hebben en veel meer geld binnenhalen. Maar dat is niet aan ons besteed. Het komt er ook voor ons op aan dat we ons amuseren en dat het Mussenakkerpubliek zich in de programmatic herkent."

headliner naar Meer halen. Onze eerste stappen waren schuchter, we waren echte bleukes." Herman Brood was toen eigenlijk al een legende. Zijn glorietijd lag al enkele jaren achter hem. Het toeval wilde echter dat de Nederlandse rocker op dat ogenblik net aan een cvival bezig was. In Meer was de spanning daarom te snijden, vooral in de Mussenakkcr.

Dat was in ieder geval liet opzet. Maar we hebben het geweten. Het werd een heksenketel: pei,v oorverkoop, inkomkaartcn, afficlics,redame, contracten, frituuropstellen. frieten hakken, security. taps bouwen, hier en drank aanzeulen, frituui'henodigdheden gaan kopen. het Klooster opkuisen en in gereedheid brengen om als hackslage te kunnen gebruiken, frieten en currvworsten hakken, verlichting hangen, de inkom, nadarafsluitingen gaati halen en opstellen, een generator gaan halen. de elektriciteitsverdeling. ... liet podium bouwen. we hadden het allemaal wel wat onderschat. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag. om 01.00 uur, was het podium klaar. Nog een etmaal te gaan en het festival zou bosharsten. Maar 's nachts barstte er iets anders los, een plensbu zoals we

Streekpop Dat was van in het begin zo. Pat Christiaanseu en Drej Oomen zaten in het voorjaar van 1987 te keuvelen, en heel waaisclujnlijk ook een pinttc drinken, aan de toog van de Mussenakker. Op dat moment draaide de Mussenakker vierkant. Het is eigen aan jeugdverenigingen. De ene keer gaat alles goed en enkele jaren later blijft er van het enthousiasme niet veel meer over. In ieder geval was de Mussenakkerop dat ogenblik druk op zoek naar een nieuwe uitdaging. 1-let idee om een festival te organiseren werd, zoals dat met de meeste grede ideeën gaat, tussen pot en pint geboren. Het idee kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen. Een aantaljaren voordien konje tijdens de zomermaanden in Meer immers naar het "Streekpopfestival", het geesteskind van wijlen Piet Jan Ronihouts en Rikske Grauwmans. Omdat Streekpop al enkele jaren niet meervan zich had laten horen, wilde de Mussenakker de draad terug oppikken.

De eerste keer Het moest anders worden dan Streekpop dat enkel lokale hands op de affiche plaatste. In die periode rezen de testivals overigens overal als paddestoelen uit de grond. De meesten programmeerden vooral iii de breedte. Dat deed Akkerpop ook. Drej Oomen: "We zaten toen al met eenjong Mussenakkerpubliek en dte gasten die wilden in de eerste plaats ruige punk en donkere nietal op dc planken. Dat enthousiasme moesten we wat sturen, anders kwam er geen kat naar het festival. We niikten daarom ook op het meer traditionele rockpuhliek en zouden Herman Brood and His Wild Romance als

Hei /nooiolieieui;i

1(11/

J( etl'.ielIJelj)oJ)lItiit te uI/JlJe

(/1'

Ieiiît

Christiaense,i en Drej Oo,nen, de initiatiet'nenters van Akkei'pop,

Brokkenfestival De eerste editie werd er één om in te kaderen. "Wellicht is het de enige editie die echt geld in het laatje heeft gebracht en iedereen was na afloop dolenthousiast. Maar hoe we dat voor mekaar kregen is een raadsel. Als je liet festival en de gebeurtenissen na zoveel jaren nog een keer evalueert dan konije tot de slotsom dat het een hachelijke onderneming is geweest. Het was een dubbeltje op zijn kant." Dc eerste onderhandelingen verliepen eigenlijk bijzonder vlot. Toen al bleek Pat Christiaansen, amper 25 jaar toen, ccii heel goed onderhandebar. Akkerpop ging in zee met Piet Roeien. Hij bracht de organisatoren in contact niet het management van Herman Brood. "We deden dat eerstejaar alles zelf. Geld was er gewoon niet. Door alles op eigen houtje te doen konden we de kosten zoveel mogelijk drukken en zouden we de winsimarge kunnen vergroten.

tleet.sel-Di'eef

POT

0 12e/leggen.

er zoveel gehad hebben in de loop der jaren. Alleen, nu hadden we het helemaal niet verwacht."

Podium 's Morgens vroeg rinkelden de telefoons. De ploeg die 's naclits de wacht had gehouden kwam 's morgens hij een ravage uit. Het podiuni, helemaal zelf gebouwd met bouwstellnigen en stevige landhouwplastick. lag tegen de vlakte. "Geen halfuur later stonden weer allemaal. Gewapend niet laarzen, regenjacks en koorden. We maakten de scheelgezakte stelling vast aan cle trekhaak van de auto van Pat Christiaansen en trokken zo het podium weer recht. De hele dag hebben we niet lange stokken het regenwater van het podium geduwd om beschadiging van de dure apparatuur te voorkomen. En liet lukte. Enkele uurtjes later kwani de nianager vaii Hernian Brood een kijkje nemen. Hij telefoneerde: "Nee Herman, dit lijkt me


OMSLAG VERHAAL niets joh. We zien straks wel." Maar Herman Brood and his Wild Romance kwamen wel en ze speelden de pannen van het dak. Akkerpop kende uiteindelijk geen valse start en het werd een begin van een heel leuke en spannende tijd." Leuke bijkomstigheid was dat de organisatoren aanvankelijk de mening waren toegedaan dat het Lstival geen frank had opgebracht. Tot enkele dagen later één van de leden die in de buurt van het festivalterrein woonde een merkwaardige ontdekking deed. "We hadden uit veiligheidsoverwegingen geld in zijn kachel verstopt. Twee dagen na het festival kwam zijn vrouw bij het geld Liii. Eigenlijk waren we dat geld dus gewoon vergeten. In de daaropvolgendejaren maakten we afspraken met de bank. Het illustreert wel hoe aniateuristisch het er, zeker in het begin, aan toeging." Het eerste jaar kwamen zeshonderd mensen naar het festival. Het aantal groeide echter elk jaar. Umteindelilk kwamen tot 2300 mensen naar het festival. "Het had natuurlijk allemaal nog groter gekund. Maar dan hadden we anders moeten programmeren en hadden we moeten uitwijken naareen andere locatie. We zagen hoe andere festivals populaire namen op de affiches plaatsten, namen die een breed publiek aanspraken omdat ze op dat moment een hitje hadden. Die muziek kon ons echter niet bekoren. We bleven zweren bij een mix van degelijke, toegankelijke muziek en het ruigere werk. We voelden ons daar goed hij. Het publiek kwam ook graag naar het Klooster. Akkerpop had de naam een gezellig festival te zijn. We kregen in de topjaren overigens heel wat mediabelangstelling. Zo zond Studio Brussel live vanop de festivalweide uit en in de verschillende radioprogramma's kwam het festival regelmatig aan bod." Akkerpop heeft in de loop clerjaien dan ook een indrukwekkende lijst van namen naar Meer gehaald. "Het waren niet de allergrootsten. maar 7.e hadden allemaal een heel stevige livereputatie. Een greep uit de namen zegt genoeg:

Herman Brood, Dr. Feelgood, Blue Blot. The Crew. Fisher Z. The Wailers, Katrina And The Waves, The Selector, Gorki, Urhan Dance Squad, The Troggs, The Bollock Brothers, The Seatsniffers, Willy Deville, Derek And The Dirt, Rowwen Hèze, The Kids, Claw Boys Claw, Tröckener Kecks, The Scahs, Fatal Flowers. New Model Army, Belgian Associality. Spermbirds, Walter Trout Band, The Godfathers, Björn Again, Ashbury Faith, The Butter Mountainhoys. La Lupa. The Walter Lavent Band, Betty Goes Grcen. Nick Lowe. De Bossen, "De artiesten waren altijd tevreden over het onthaal. Chantal Vanderhallen en haar ploeg zorgden voor een goede ontvangst in de backstageruimte. Vooral de gemoedelijke aanpak sprak de artiesten aan. Soms heeft Chantal zich ook wel eens van haar strengere kant laten kennen. Niet alle artiesten hadden immers evenveel waardering voor het werk dat de hackstageploeg verzette. Gebrek aan respect werd dan gepast heantwooi'd." 1993 werd een eerste keerpunt. "Het zou hetjaar van de definitieve doorbraak hebben kunnen betekenen. Maar daar besliste onder andere het weer anders over. Willy Deville werd de headliner van een festival dat totaal uitregende. Het publiek merkte het misschien niet, maar wij waren eigenlijk bijzonder boos op de afsluitende artiest. De mensen hadden bijna een uur lang moeten wachten omdat hij niet ut zijn tourhus wilde komen. Uiteindelijk kwam hij wel op het podium en gaf er volgens sommigen het beste van zichzelf. Een flink pak van het organiserend team zat toen echter met een wrang gevoel. We voelden ons hekocht omdat Willy Deville maar enkele nummers bracht en de rest van het optreden aan zijn band overliet. We vonden toen dal het Akkerpoppubliek beter verdiende." De dag nadien likten we de wonden. Editie 1993

ScfiooriFteif.ssa[on Lieve fDe !7vfeester Laagenberg 30 . 2323 Wortef 03/314.55.15 T n kçt op afspraak.. Ook. b(/ 0 thuis

ijefaatsverzorging - l7vfanicure - Tedicure Ontflaringen - lMaqui[[age

14

heschotiwden we als een tegenvaller. Maar Akkerpop ging verder en leverde ons nog fraaie optredens en mooi momenten. Uiteindelijk wisselde Akkerpop het geweer van schouder. Uit noodzaak ook. Omdat de Mussenakker haar twintigjarige bestaan vierde met een bijzondere editie van het Mussenkrantje, kregen de organisatoren van Akkerpop te horen dat ze naar een andere locatie moesten uitkijken. In het bewuste boekje gaven sommige Mussenakkerleden zich nogal letterlijk bloot. Dat kon niet door de beugel van de welvoeglijkheid en zorgde voor flink wat opschudding in Meer en omstreken. Akkerpop week tijdelijk (twee jaar) uit naar De Maerschalck. Kurt Vermeiren, Werner Goetschalckx en Ludo Martens zetten organisatorisch alles op punt. De locatie had een aantal praktische voordelen. Maar daar hield het echt wel op. De gezellige sfeer van het Klooster kon er nooit geëvenaard worden. De oudere rotten hadden ondertussen al afgehaakt. Een hele nieuwe ploeg stond in voor de organisatie. Vanaf 1999 ging het festival terug door aan het Klooster. Toen vormden de Kurt Vermeiren, Bert Dufraing, Toon Verboven en Tommy Bruynen het team achter Akkerpop. In 2001 ging Akkerpop niet door. Toen werd er aan het Klooster een 80's hits night georganiseerd met de bekende 80's dj's uit Antwerpen dj It. Castillo en dj Don Johnson. Dit gebeurde onder impuls van Bart Brughmans en Raf Laurijssen. De fuif lokte een 1000-tal mensen naar Meer. Een jaar later besloot de Mussenakker om Akkerpop opnieuw door te laten gaan. Dat gebeurde vooral onder impuls van Toon Verhoven, Raf Laurijssen, Joris Adriaensen en Werner Goetschalckx. Er kwam in de loop derjaren sleet op Akkerpop. De Mussenakker had ondertussen een ander uithangbord. De Bonte Avonden, in een ver verleden eveneens hoogdagen in de Mussenakkerwerking, namen de functie van het fcstival over en cle leden stekende laatste jaren heel wat clicigiL iii di Organisatie.

Toen bekend geraakte dat er dit jaar geen Akkerpop zou worden geu,ganiseerd, werden enkele oudgedienden terug wakker. Guy Martens i.ç van oordeel dat het festival niet zo

Herman De Bruvn houdt de wacht bij de generator. Het was één i'an de .vaaiste jobs. maar Herman zo/Tele ei' ook in zijn eentje voor dat Urban Dance Squad in Meer voor een memorabel optreden zorgde. Lan ge tijd zorgde hij voor de contacten 1/let de groepen en tekende hij voor de program/natie.

maar kan verdwijnen. Hij naakte enkele audere oud-organisatoren warm voor een nieuw project. Op 23 augustus is iedereen weer welkom aan het Klooster. Het wordt een nostalgiscij gebeum'en. "Back-to-basics" is wellicht een correcte omschrijving. Geen du urpodium, geen uitgebreide voorzieningen ... een oplegger als podium en enkele bands die gewoon gaan voor een flinke portie plezier.


OMSLAG VERHAAL

Gebrek aan financiële ondersteuning We stellen Guy Martens, Kurt Vermeiren, Bart Brughmans en Fons Jacobs een aantal vragen over het Akkerpopfestival. Guy Martens was er van in het begin bij. Kurt Vermeiren was één van de drijvende krachten tijdens de laatste edities, Bart Brughmans is de huidige voorzitter van dc Musscnakkcr en Fon.' Jiuubs is gewoon een oude(re) Akkermus die praktisch alle festivals heeft bijgewoond. Akkerpop is altijd een bijzonder festival geweest. Wat maakt Akkei pop zo speciaal volgens jullie? Kurt Verrneiren: 'Akkerpop heeft heel veel te danken gehad aan de gezellige locatie. Ook de verscheidenheid aan muziekstijlen is, ondanks het feit dat sommigen beweren dat we ons te weinig profileerden, voor heel wat mensen een belangrijke aantrekkingstactor geweest! Maar het is vooral de gemoedelijke en zeer vriendelijke sfeer die je bi zonder kan noemen! Akkerpop is ook nooit een duur festival geweest.

Fons Jacobs: "De omgeving en het slechte weer (grapje)! Guy Martens: "De belangrijkste troef: de omgeving! Zonder twijfel."

Bart Brughmans: "Akkerpop is vast en zeker een uniek festival. Dit heeft volgens mij te maken met een aantal factoren. Ten eerste speelde de locatie een onderschei-

woorden als 'plezier maken' en 'kameraadschap' geuii luze begi ippen. Die minier van leven was ook doorgedi uugcu tot de atmosfeer van Akkerpop. Geld verdienen heeft altijd op de tweede plaats gestaan. De bezoekers van het festival moesten zich amuseren en genieten van mekaars gezelschap. Het festival was geslaagd als iedereen zich geamuseerd had. ken dci de en hiermee samenhangend was het niet-commerciële karakter van Akkerpop zeldzaam in België. Vooral de laatste jaren werd liet festivallandschap in België gekenmerkt door een steeds verdergaande commercialisering. Toegangsprijzen swingden de pan uit, men moest betalen om zijn behoefte te doen en een drankje kostte al snel meer dan 60 oude hefkes. Akkerpop is hierin nooit meegegaan en was lange tijd zelfs gratis. Dit maakte van Akkerpop een zeer geliefd festival bij jong en oud met een

In de week die heijestival i'oorajging moest er hard gewerkt worden. De jongeren van de Mussenakker offe rden erg raag een week vakantie voor op.

uniek karakter dat bekendheid en faam verwierf in gans Vlaanderen.

Antwerpen kregen we geen steun. Dat slaat in schril contrast tot wat er in Liniburg gebeurt.

tergrond was in België ongezien denk ik. De

Akkerpop is geen groot festival geworden. Hoe komt dat?

omgevingsfaetoren creëerden een sfeer van ge-

Kurt Vermeiren: "Volgens mij heeft het wei-

ondersteuning.

zelligheid en mystiek wat het perfecte decor

nig te maken met de organisatie zelf! Feit is dat

FonsJacobs:"Doorde oververzadiging aan fes

vormde voor een muziekfestival.

er vanuit " Stad Hoogstraten quasi geen )fi-

tivals de laatste jaren. Er is te weinig speciaals,

Verder speelde de ietwat aparte levensfilosofie

nanciële) steun was. Wel werden ons allerhande

geen specifieke muzieksoort, te algemeen."

van de Mussenakker mee in het unieke karakter

verplichtingen opgelegd, zoals belastingen per

Guy Martens:"De organisatoren van het

van Akkerpop. Binnen de Mussenakker zijn

vierkante meler (7)! Ook vanuit dc Provincie

Akkerpopfestival wilden op een bepaald ogen-

dende rol. Een festival te midden van een woonkern met een plaatselijk monument op de ach-

Elk festival krij gt daar een serieuze financiële

blik niet meer dansen naar de pijpen van "de Schuur". En dat bleek noodzakelijk om de echte grote namen binnen te kunnen rijven."

Bart Brughmans: "Akkerpop is nooit uitgegroeid tot een groot festival zoals Antilliaanse Feesten, Werchter of Pukkelpop. Dat koml vooral door pech. Op momenten dat we in een groeifase zaten kregen we te kampen niet slecht weer of groepen die het af lieten weten (denken we maar aan de editie met Gwar). Ook de keuze van de muziekgroepen verhinderde een verdere uitbouw van Akkerpop. Door groepen van allerlei genres samen op een p0dium te zetten kwamen we in het vaarwater van Werehter en Pukkelpop. Concurreren met deze festivals was onmogelijk. Om als festival lcd'baar te blijven en door te groeien is het echt noodzakelijk om zich toe te spitsen op één bepaald genre zoals de Antilliaanse Feesten of Groez-rock dat doen. Wij als Akkerpoporganisatoren hadden daar nooit oog voor. Dat had vooral te maken met onze mentaliteit. We wilden muziek aan bod laten komen waar ieder-

Tot in de late uurtjes werd in 1987 aan liet podium gewerkt. Het leverde een traai beeld op. Fikse plensbuien zorgden er echter voor dat het podium de volgende morgen helemaal was ingezakt

een zijn gading in kon vinden. Alle groepen mochten hij ons het podium op ongeacht of ze nu techno of metal brachten. De Mussenakker is altijd een music-minded jeugdhuis geweest 121


OMSLAG VERHAAL

Akkerpop-Akkerpop ? -Akkerpop! Toen bekend werd dat de Mussenakker een volgende editie van Akkerpop niet zag zitten, hebben sommige oud-leden van de Mussenakker even sliep moeten ademhalen. Naar aanleiding van het optreden van Crvptic S kuIl, ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van de Mussenakker, vonden de oud-organisatoren van Akkerpop mekaar terug en blijkbaar zaten ze allemaal met het zelfde gevoel: Akkerpop mag niet zo maar verdwijnen. Guy Martens, zaakvoerder van het gelijknamige glashedrijf in Meer, itain de taak op zich om de kar te trekken. Herman De Bruyn, Paul Van Gils, Toine Van Gils en Drej Oomen sloten zich bij hem aan en verlenen eveneens hun medewerking. Guy: "Het is allemaal wat toevallig gekomen. Maar het was heel snel duidelijk dat we er opnieuw zin in hadden. Het is helemaal niet onze bedoeling om Akkerpop van de jongeren over te nemen. 1-let enige wat we voor ogen hebben is om dit jaar met een zo klein mogelijk budget toch wat winst te maken om Akkerpop volgend jaar weer definitief op de rails te kunnen zetten. Bovendien willen we duidelijk maken dat Akkerpop voor ons wel heel belangrijk was (of nog is) en dat je ook met beperkte middelen een festivalletje op poten kan zetten. We hopen dat de jongeren van de Mussenakker het volgend jaar opnieuw van ons overnemen." Die bereidheid bestaat. Dat werd al duidelijk tijdens de ledenvergadering. Toine Van Gils: "Guy heeft daar toen uitgelegd wat onze bedoeling is. We vragen de Mussenakkerleden ook om ons zoveel mogelijk te helpen. Zelf willen we die avond immers ook van de muziek kunnen genieten."

Nonkel Ney Op 23 augustus kan iedereen vanaf 20 uur, voor het ILittele bedrag van 5 euro, terecht op de weide van het Klooster. Nonkel Ney zal er, samen met nog één of twee bands, tot 02.00 uur 's nachts voor de noclige ambiance zorgen. Dit jaar dus geen Akkerpop dat een hele dag duurt. Twee of drie groepen moeten volstaan. Nonkel Ney's Bluesband moeten we niet voorstellen. De namen van de andere groep(en) waren hij het ter perse gaan nog niet bekend. Wellicht meer in de volgende Hoogstraatse Maand, met verschillende iniercsscteren op muzikaal gebied. Gewoonlijk vormde de bezetting van Akkerpop dan ook een afspiegeling van die interessesferen. Dat wilden we zo behouden ook al was dat ten koste van het geldende groei. Als organisatoren wilden we best wel doorgroeien denk ik (de laatste jaren dan toch), maar niet ten koste van altes. Als we echt groot hadden willen worden, hadden we ons moeten toeleggen op één 'populair' muziekgenre en de rest moeten negeren. Dat hadden we er echter niei voor over.

moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral de editie van vorig jaar heeft ons doen inzien dat geld wet op de eerste plaats moet komen wil je het voortbestaan van Akkerpop op lange termijn verzekeren. Zonder enige steun van de stad en met een zeer uitgebreide keuze van muziekstiilen is het noodzakelijk om

de zaken iets commerciëler aan te pakken. Het was schitterend weer vorig jaar en er werd gedronken alsof de mensen hun leven ervan ifliiiig. TULIi kvas het financiele ',@rdirt onverbiddelijk. Daaruit moet je dan je conclusies trekken en dat hebben we ook gedaan. De ploeg die het vorige jaar Akkerpop tiad gcoigauisecid had te weinig oog voor de uiikusteuiiuia cii t,ag het gebeuren veel te groots in. Dit is een belangi'ijkc les geweest voor de meesten van ons. We besloten opeen tMnvprriidrrino in de Mussenakker om Akkerpop voorlopig in de koelkast te zetten. Het is de bedoeling dat VZW Akkerdju (de organiserende VZW van Akkerpop) eerst zichzelf sehuldenvrij maakt en daarna kunnen we misschien de Organisatie van Akkerpop terug op ons nemen.

Is er nog een toekomst voor een festival als Akkerpop? Hoc zou die toekomst er kunnen uitzien? Kurt Vermeiren: Zolang " stad " en/of provincie een festival als Akkerpop niet steunen, zie ik weinig toekomst! Zelfs de stad Turnhout heeft dit jaar subsidies vrijgemaakt om Open Tropen toch maar te laten doorgaan! Fons Jacobs: 'Terug klein beginnen en iets specifieks zoeken." Guy Martens: Ja, maar er moet misschien wel gezocht worden naar een nieuwe formule." Bart Brughrnans: "Ja er is nog toekomst voor Akkerpop. We moeten ons echter heroriënteren en 'hack-to-basic' gaan. Net zoals we een aantal jaren terug gedaan hebben moet het festival terug (bijna) gratis worden en opgevat worden als een feest. Een aanhangwagen van een vrachtwagen zou perfect kunnen dienen als podium en de muziekinstallatie moet niet veel meer zijn dan nodig. Met enkele lokale groepjes en de nodige ambiance kan Akkerpop verder blijven voortbestaan. Zonder steun echter van de stad Hoogstraten of zonder een doorgedreven commerciatisering en toegespitste muziekkeuze zat Akkerpop echter nooit meer worden wat het ooit geweest is. Het festivallandsehap en de interessesferen van de jeugd zijn dusdanig geë-

Een hekele vraag: Akkerpop heeft nooit (met uitzondering van het eerste jaar wellicht) winst gemaakt. Is het weer te vaak spelbreker geweest? Kurt Vermeiren: "Sinds ik hij Akkerpop zit (vanaf het blauwe t-shirt) hebben we enkele jaren quasi break-even gedraaid! Akkerpop werd niet georganiseerd om er bergen winst uit te halen! Dan kan je beter een boerenfuif geven en ben je bovendien niet afhankelijk van het weer! Je hebt er trouwens veel minder werk mee." Fons Jacobs: "Een groot aantal medewerkers dat wellicht te vrijblijvend meewerkt kan ook voor verlies zorgen. We kennen iemand achter de toog , dus geven maar. Het is verleidelijk." Guy Martens: "De vaste kosten waren te hoog. Bart Brughmans: "Geld heeft nooit op de eerste plaats gestaan. Met als gevolg dat we 12

Guv tiinten. een tiviitl 0/) Lie /010, trekt dit jrui r Lie hur. .SLi/neIi niet enkele iniiieie oudgedienden besloot hij om ditjaar zijn schouders mee onderde organisatie te zetten van een afgeslankte Akkerpopeditie.


OMSLAG VERHAAL vntii'erit f fili er iii VtluindLret nog enkel plaats is voorechte grote rockiestivals laWerchteroi Pu kkelpop De jeugd wil grote namen op affi.

ches zien, namen die nooit haalbaar voor ons zullcn zijn. 1 let is jammer om het zo te stellen. maar desondanks heeft Akkerpop dus nog een kans op overleven als we het allemaal niet te groots willen zien en met onze voeten op de gi oud kunnen blij ven.

niet voor de Mussen akker. Dat merk je nu wel. Ve IVtussenakker draait ook goed zindci Akkerpop. Pclangrik is dat heidci onafhankelijk mekaar blijven werke ii.

Wat heeft je persoonlijk altijd aangesproken in het festival en in het organiseren van het festival?

Guy Martens: "Ik denk van wel."

Kurt Vermeiren: "Het is in de eerste plaats de sfeer die gepaard gaat met het festival Op organisatorisch vlak is het groepsgebcurcn belangijk. Het uvei leggen iii groep, afspraken maken. groepen vastleggen. het organiseren op zich, het delegeren en het motiveren van de anderen en uiteraard het weekend op zich!" Fons Jacobs: "Vooral het feit dat je veel bekend volk tegenwam en de leuke omgeving". Guy Maf tens."Het oi giunsci en tip ziel i, ii ziek is altijd belangrijk geweest in de Mussenakker en dan iets kunnen organiseren dat helemaal om muziek draait, dat is geweldig." Bart Brughmans: "Wat mij heeft aangesproken in het orgaliiseieii van Akkeipop is de hechte hand die je creëert door samen naar één bepaald doel toe te leven. 1-let kostte heel veel tijd en energie om Akkerpop voor te bereiden, maar als het dan zover is en alles verloopt goed, dan ben ik gelukkig en voldaan. Je leert er enorm veel van en je leert de andere Mussen beter kennen. Samen werken aan een doel is leerzaam en plezant.

"Akkerpop was altijd het uithangbord van de Mussenakker. Een aantal jaren geleden werd uien als Mus lastig gevallen met steeds dezelfde vraag: En, hoe staat het met Akkerpop Ook dit j1:1r heb ik aan ilen lijve kunnen ondervinden dat voor de hnirenwerehi Akkerpop een begrip is ge1: worden dat n 1 is m kelijk verbonden is met de Mussenakker. Het nieuws cl,ii Akkerpop iii .Puir niet zou doorgaan heelt voor veel commotie gezorgd bij de menSc h o m i en i ei ro lk Ujtiens hei' Akkerpop/csiiiuiI iii (leer. liet sen. Vooral oud-leden festivalletje trok heel wat mensen aan omwille van de gezellige waren, denk ik, ontsfeer, goocheld dat een moaan een nieLiwe Akkerpop. Akkerpop mag echnument dat zij nice hebben opgericht nu ten dode was opgeschreven. Deze reacties betekenter geen kostenfactor worden voor de Mussenden enorm veel voor mij als voorzitter van de akker cii dat is het de laatste jaren wel geweest. Mussenakker en ik ,samen met het ganse De Mussenakker blijft prioritair aan Akkerpop Mussenbestuur. zie het als een extra motivatie en dat zal altijd zo blijven. Akkerpop kan niet om ervoor te zorgen dat Akkerpop, in zijn aanbestaan zonder de Mussenakker maar de gepaste vorm, volgend jaar wel kan doorgaan. Mussenakker wel zonder Akkerpop en dat is Vanaf het moment dat VZW Akkerdju iets wat iedereen in zijn achterhoofd zou moeten schuldenvrij is, kunnen we beginnen te bouwen houden. Het is niet omdat Akkerpop nu niet doorgaat dat de Mussenakker dood is, integendeel zelfs. Het 30-jarig bestaan heeft bewezen dat. de Mussenakker leeft als nooit tevoren en lat geeft moed om ook Akkerpop nieuw leven in te bI neen (volgend j uur heb je de indruk dat de medewerkers

Is Akkerpop belangrijk voor de Mussenakker? Kurt Verineiren: "Akkerpop was belangrijk en kan in de toekomst nog altijd een rol van betekenis spelen! Vooral de samenhorigheid wordt er flink door aangezwengeld. Samen iets moois presteren rendeert, dat kan je niet in centen uitdrukken." Fons Jacobs: "Ik heb het festival nooit mee georganiseerd. Zo belangrijk lijkt Akkerpop me

Bui

Bi ugliiiiaiis:

?'

"

een leerproces meemaken?

J / ijil J?( ((11

Ici/eii: „ J , ~, (i( 1

haar derde adem,

i 111 ,1,1 /1

tîii l t uht/it i

ii if;i

i1

iie iii

i.ijjk (/iO/i.

hviij)0j)

Kurt Vermeiren: "Alsjonge mensen leren hun verantwoordelijkheid op te nemen, dan leren ze daar wel degelijk iets nice bij. Wat onze leden op die kcrte tijd leren, daar heb je in een school een veel langere tijd voor nodig. De ervaring die ze opdoen is zeer groot." Fons Jacobs: "Ik vermoed het wel." C. uv Martens: "Zeker weten. Ik heb in die periode veel geleerd. Ik denk trouwens dat de deuren voor iemand die de organisatie van een Istisal ni zijn cuti icLiluin kun neeisclnijven, gemakkelijker open gaan." Buil Di uglnuimt,i IF denk dtu icdci ccii die ooit heeft meegeholpen aan dc organisatie van Akkerpop een belangrijk leerproces heeft meegemaakt. Het is voor de meesten de eerste keer 13


OMSLAG VERHAAL

vrijdaij

4

zaterlaij

wvj dat zij in groep samenwerken naar een doel toe. Men moet leren niet anderen om te gaan. Contacten te leggen met groepen, genieente en p0litie. Dat zijn allemaal dingen die ik geleerd heb door niet Akkerpop bezig te zijn. Het is dus voor mij zeker en vast een heel leerrijke ervaring geweest

Welke namen hebben in jou ogen de meeste indruk gemaakt op het festival? Kurt Vermeiren: "Bollock Brothers. DilI Brothers"

Fons Jacobs: "The Wailers en Rowwen Hèze" Guy Martens: "Herman Brood, The Bollock Brothers en Rowwen Hèze" Bart Brughmans: "Het eerste jaar dat ik als helper aanwezig was en groepen als Ryker's en Backfire de affiche sierden was voor niij memorabel. 2000 man bijeen en een helse ambiance. Als 16-jarige is zoiets overweldigend en onvergetelijk. Ook de technogroepjes die de laatste jaren Akkerpop afsloten waren sfeervol. Iedereen stond te dansen op de weide en iedereen had plezier ook al vonden de meesten techno-muziek maar 'geboenk'

Wat zou je missen of gemist hebben als Akkerpop er niet geweest zou zijn? Kurt Vermeiren: "De sfeer en al dc miserie de dagen ervoor!" Fons Jacobs: "Drie katers." Guy Martens: "De avonden en nachten hij de voorbereidingen. We bleven in de week voor het festival immers op het terrein om te waken over het materiaal. Dat vergeet ik nooit." Bart Brughmans: "Ik zou vooral de band ge14

pen.bi

mist hebben die er tussen de organisatoren ontstond. Na een aantal jaren intensief met Akkei pop bezig eweest te zijn groeit het respect vanwege de Mussen a k k cr1 ede n. Zij iien nok hoeveel het organisatieteam met Akkerpop bezig is en respecteren je darv)or. Dat respect en die vriendschap is onbetaalbaar en is voor ccii deel ontstaan dankzij Akkerpop. Dat is ook het grote verschil tussen het or ganiseren van een fuif en Akkerpop. De wei kdiuk cii dc sUess 7ijfl veel groter hij het organiseren van een muziekfestival, maar dc voldoening staat daarmee tot in verhouding.

Wat is de leukste herinnering die je hebt aan het festival? Kurt Vermeiren:

Hoe zou je willen dat Akkerpop evolueert? Kurt Venneiren: "Door steun van de locale overheid terug een plaatsje afdwingen in testivalland zodat we de pIaatelijke jongeren een degelijke muziekhappening kunnen aanbieden." Fons Jacobs: "Dat het festival langzaam maar zeker terug een plaatsje mag heroveren in het fcstivalwcreldje." Guy Martens: "Ik zou willen dat Akkerpop een nniziekgel,cuien wuitJt dat fiuoçtel gezond is. , '

Is fiiiaiiciële steun ccii absolute iioud-

zaak? Kurt Vernaeiren: "ja. De sponsoring van de locale midden'aand dekt op 7ich al wel een deel van de vaste kosten. Die mag je zeker niet onderschatten. In samenwerking met de lokale overheid zou er toch meer kunnen mogelijk zijn. Fûn Jaebos: Ik denk dat het goed is dat je als festivalorganisator ongebonden kan werken. Als je geld krijgt hen je niet echt onafhankelijk meer bezig." Guy Martens: "Ik geloof het wel. De vaste kosten voor dc organisatie zijn eigenlijk te hoog." Bart Brughmans: "Subsidiëring van Akkerpop zou toestanden zoals vorig jaar vermijden. De continuïteit van het festival zou verzekerd zijn, maar het is niet iets waar we van af zouden

"Niet op papier te zetten! CENSUUR!"

Fons Jacobs: "Dat ik mijn broer Jef van het podium af zag springen. Als je zo'n veertiger,je eigen broertje dan nog, ziel stage-diven, dat is toch een beeld dat ik niet snel vergeet.

Bart Brughmans: "De avoilden voor Akkerpop waren histoL Ci / (1/)! is//ei? 1)1/! /1/ le /95/el?: 1 Iie Special,s iii 1994. risch. Alle medewerkers kwanien dan samen om te toosten op een goede afloop mogen hangen. Dc stad zal enkel bereid zijn van Akkerpop. Eén grote vriendengroep die geld te steken in een project dat een duidelijke zich allen massaal overgaven aan de god Bacorganisatiestructuur heeft en dat een verantchus zorgde voor hilarische toestanden. Medewoorde omgang niet het aangeboden geldwerkers die in de vuilhakken een gedroomde bedrag verzekert. Ik denk daarom dat het in de logeerkamer vonden en sluimerende liefdes die toekomst belangrijk is hiervan werk te maken. op dc vooravond van Akkerpop ontwaakten. Het waren tijden. De ochtend voor Akkerpop Als de organisatiestructuur er dan staat, hebben zorgden deze avonden weliswaar voor de nowe een poot om op te staan bij onze eis naar dige katers, maar die waren snel verdwenen bij subsidies toe. Dankzij die subsidies zou een het begroeten van de eerste festivalgangers. Een eventuele groei dan tot de mogelijkheden beholange dag zou aanbreken, maar het zou op het ren. Die organisatiestructuur zou dan ook onze einde de moeite lonen en iedereen kon met een eerste prioriteit moeten worden met het oog op gelukzalig gevoel zij ii bed opzoeken. de toekomst.


OMSLAG VERHAAL Herman Brood en zijn hand bleven ervoor gaan en hezorgdcn Meer een memorabel optreden. Jan Aerts wist vanaf toen dat lepels niet altijd alleen voor liet eten van soep kunnen dienen.

Akkerpop kort De lepel van Herman Dc mensen die gedurende al die jaren de backstage van het festival in Meer verzor g den, kunnen je een aantal leuke verhalen vertellen over hetgeen er zich achter de coulissen afspeelde. Hèt verhaal dat het no g altijd doet is hetgeen Jan Aerts mecniaakte met Herman Brood. Jan was blijkbaar net zo vertrouwd mei de geplogcnhedcn van een aantal artiesten. Het was natuurlijk ook de eerste keer dat Jan deel uitmaakte van het haekstageteam. Herman Brood was immers top of the bill van het eerste Akkerpopfestival. "Op een bepaald ogenblik vraagt Herman Brood me of ik een lepel voor hem wil gaan halen. Ik loop mede benen onder mijn Ei jfom een lepel op te snorren Maar het toeval wil dat alle lepc Is op dat ogenblik blijkbaar in gebruik waren. Ik heb hem toen heel ernstig gevraagd of een vork ook goed was. Blijkbaar niet, want de man draaide zich met een biede grijns om." Herman Brood had duidelijk geen lepel nodig 0fl op één of andere manier zijn maag te vullen. Dat had Jan nadien ook wel door. De Nederlandse rocklegende had in zijn contract ook laten opnemen dat ereen spiegel in zijn kleedkamer zou staan. Dc mensen van Akkerpop zorgden toen voor een levensgroot model. Hij heeft zeker plaats genoeg gehad om het één en ander te versnijden. Het optreden naderhand was er trouwens één om vingers hij afie likken.

DE WERELD VAN

t i ngcn waren op voorh and hoog gespannen. Zaterdagavond, de dag voor het festival, komt de moeder van Herman op het festivaltcrrein aan. "Urban Dance Scluad" heeft getelcfoncerd. "Ze komen niet, de langer is ziek." Herman wist beter. Het Bcachhstival, dat op de zelfde dag als Akkcrpop plaatsvond, was plotseling zonder één van haar topacts komen te zitten en hengcldc naardc gunsten van dc Squad. Ze visten achter het net. Herman De Bruyn vloekte en sprong op Lijil fiets (De gsm was er nog niet.). "Als jullie zanger ziek is. laten we door een arts een tegenexpertisc uitvoeren. Als Rude Boy niet ziek is, eisen we een schadevergoeding." Rode Boy bleek de dag nadien springlevend. Daar twijfelde liet pLibliek geen seconde aan.

Een Wailer met tandpijn Met The Wailers haalden de organisatoren van Akkerpop één van de aangenaamste groepen in huis. Hoewel ze toch kimnen beschouwd worden als wereldtoppers, bleken ze bijzonder hescheiden en dankbaar. Na het eten wilden ze een wandelingetje maken. Dat gebeurde onder begeleiding van enkele mensen van de organisatie. Het hele gezelschap op stap door Meer. Het was een bijzonder ongewoon gezicht. De mensen in liet dorp kwamen ogen te kort. De keyhoardspeler van de hand verging het minder goed. Hij had een groot ahces en hestierf het van de pijn. De man werd naar de spoedafdeling van liet St. Jozefziekenhuis gebracht. Na enkele uurtjes was hij terug, nog liet op tijd. Met een paardeniniddel heeft hij het optreden toch tot een goed einde kunnen brengen.

Muzikant wil niet naar hotel Niet alleen de festivalgangers hadden het op het Akkerpopfestis al uitstekend naar hun zin. Ook de artiesten wisten met volle teugen te genieten van de gezellige sfeer. Heel wat muzikanten gingen na afloop van hun optreden een kijkje nemen op de wei en er ccii pint drinken. De Engelse folkartiesten van Mc Avity's Cat spanden de kroon. Normaal zouden ze na hun optreden naar hun hotel in Zundert vertrekken. Ze mengden zich tussen liet publiek. Ze genoten van de muziek en het hier. De chauffeurs diehen zouden weghrengen. konden hen niet vinden. Toen ze heil uiteindelijk vonden op de afterparty in de Mussenakker. hebben ze samen tot in de vroege uurtjes gefeest. Heel lang hebben ze toen hun bed zeker niet ge/ien.

Urban Dance Squad moest in Meer blijven Herman De Bruyn was jarenlang één van de drijvende krachten van Akkerpop. Als negentienjarige, de rest was allemaal enkele jaren ouder, kreeg hij liet voor meklar Urhan Dance Squad te engageren. Dat gebeurde op het ogenblik dat de hand nog niet echt doorbrak. Maar naarmate het festival naderde, werd de groep populairder. heel populair. De veruvach-

sy OOOoc*Q

o

.

4 t

TT '-

!

• ,,,

j

,

FE5TIVAL5E(ZOEN SEGONKkEt»4 15


FEES T

VLAA N D E R E N,----/ F Op donderdagavond 10 juli

met een Vat van 't stad, Tegennenoam en Roland De eerste editie van Vlaanderen Feest, naar aanleiding van de 700ste verjaardag van de Guldensporenslag, kende vorig jaar een groot succes. Daarom gaat het stadsbestuur graag in op de uitnodiging van de Vlaamse overheid om dit jaar opnieuw een stadsfeest te organiseren. Het programma wijkt niet veel af van de succesformule van vorig jaar. Het feest gaat opnieuw door op het hegijnhof, waar u vanaf 19.00 uur welkom bent voor het "Vat van 't stad". Om 20.00 uur is er een optreden van Gerd Lamhrechts en Charel Huet in de tuin van het Stedelijk museum en om 20.30 uur staat Charel Huet naast Willy Geerts, waarmee hij samen de groep Tegennenoam vormt. Om 2 30 uur i er een optreden \ an Roland, u

wel bekend. In het begin van de jaren zestig inspireerde de blueslegende John Lee Hooker hem om zelf muziek te gaan maken, en al gauw groeide Roland uit tot onze nationale bluesheld. Commercieel succes heeft hij nooit echt gekend, maar hij kan wel op respect van alle muziekkenners rekenen. Zijn carrière is dan ook bepaald indrukwekkend te noemen! Hij zat in de live-band van de Ierse gitarist Rory Gallagher tijden (ie u'en Zevenhio. tourde over de

Vlaanderen Feest met, na het 'vat van stad', Gerd Lanhrechts en Charel Huet. ganse wereld met zijn eigen band The Bluesworkshop en vormde samen met Arno in de jaren tachtig Charles et Les Lulus. Ondanks alle opnames heeft Roland zijn reputatie toch te danken aan zijn live-optredens.. Roland is op de eerste plaats een performer, en dat zullen we op 10juli geweten hebben. Vlaanderen Feest, op 10juli bij het Stedelijk museum op het Begijnhof. Info 03 314 65 88.

t to t

W 44,'t

FFE

Willv Geets en Charel Huet, samen 'Tegennenoamn'.

STAP

Blue.sle.,'cjulc Ro/uiul etilt iuna/ 21.30 uur het podium

• EENS bINNEN...

Ç iN dE NTERiEURWEREId VAN VAN dER

is

Sluis,

ONZE COLLECTIE

EEN TOONbEELd VAN kWALITEiT

.

dooR ONS vAkkuNdiq

woondecoratle

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6

Tel 014- 699002 www.vandersluis.be

EN qEEh UW iNTERIEUR EEN pERSOONLijk CAChE-I- . LAAT U

'dett

Sluis,

I'

if

((/1

EEN

bEzoEk

MEER dAN WAARd.

AdvIsEREN.

op zondag open - maandag gesloten

110


-4 (C-

0

vanuit het stadhuis1..

Gemeentebestuur geeft negatief advies

Geen motorsportcomplex in Meer ? In een goedgevulde raadszaal legde Warre Palmans op 26 mei zijn eed af als nieuwe secretaris van de stad Hoogstraten. Een gedeelte van het publiek kwam alvast de kersverse secretaris een moreel steuntje in de rug geven. Maar het merendeel van de talrijke toehoorders had andere belangstelling. Met hun aanwezigheid wilden zij druk uitoefenen op het bestuur om alvast niet toe te geven aan de mogelijke inplanting van een groot complex voor gemotoriseerde sporten in Meer. Anderen maakten zich dan weer zorgen over de nieuwe verkeerssituatie in de Achtelsestraat. Uiteindelijk verliet het merendeel tevreden de zaal. Als het aan het gemeentebestuur ligt komt er geen motorsportcomplex in de gemeente. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij het Provinciebestuur en volgens insiders is er de laatste jaren heel wat lobbywerk geweest, ook vanuit de gemeente Hoogstraten. Wait and see, lijkt dan ook een goede raad.

autosnelwegen, luchthavens of zeehavens. Naast de milieuwetgeving (Vlarem) werd er door een interdepartementele werkgroep een aantal selectiecriteria opgesteld. De oppositiepartij Agalev heeft al verscheidene keren dc inplanting van dit terreiii aan de John Lysenstraat aan de kaak gesteld in de gemeenteraad. Voor haar beantwoordt deze locatie helemaal niet aan de vooropgezette doelstellingen. De nabijgelegen woningen, een aantal landhouwbedrijven, de nabijheid van de Neder landse grens en dc daar gelegen natuurgebieden, en de nabijgelegen beschermde archeologische site. de Tjongerenvindplaats, liet zijn allemaal tegenargumenten voor de inplanting

Succes voor de nieuwe secretaris Een beetje beduusd maar erg tevreden legde Warre Palmans de eed af als n,euwc Hoogstraatse stad.sseeretaris. Hij volgt hiermee Harry Vanderhenst op die deze taak tijdelijk waarnam na de pensionering van Paul Vinck 01) het einde van vorig jaar. Alle partijen in de raad wensten hem veel succes toe hij deze zware verantwoordelijkheid. Palmans dankte voor het vertrouwen dat de raadsleden in hem gesteld hebben maar hoopte toch dat er van hem geen mirakels zouden verwacht worden. Hij wil zich zo snel mogelijk inwcrken om zogoed mogelijk te kunnen functioneren, in de eerste plaats als secretaris van de raad en van het college. "Ik hen heel blij dat ik hier nu sta, hoewel het natuurlijk spijtig is dat ik andere mensen waarmee ik twintig jaar samengewerkt heb, moet achterlaten. Maw ja, daar heb ik zelf voor gekozen".

Geen motorsportcomplex in Meer? Het is al lanc'crbekend(latcrplannen circuleren in Hoogstraten voor een groot complex voor gemotoriseerde sporten. Verscheidene locaties in onze gemeente zouden volgens de provincie in aanmerking kunnen komen. Het ligt in de bedoeling van de Vlaamse overheid om per provincie een aantal plaatsen in te richten voor gemotoriseerde sporten die veel geluidsoverlast met zich meebrengen. Tegelijkertijd zou door de centralisatie van deze sporten in daarvoor geschikte gebieden een stop kunnen gezet worden aan de wildgroei van allerlei illegale crossterreinen in landbouwgronden, bossen en natuurgebieden. En cle sortlieffiehber zou daarmee kunnen beschikken over een optimaal ter-

i)c iihitiie sceielaii.s l)wje Puh,iiiii.s, legt ile cci!

rein liet alles er op en er aan. Deze polyvalente terreinen zouden ook toekomst bieden aan aridere luidruchtige sporten zoals kleiduifschieten. karting, enz. Voor de nieuw in te richten terreinen zoekt de provincie vooral naar gronden waar er door de aard van de bedrijvigheid reeds een zodanige geluidsoverlast of milieuhirider is, dat dit er nog wel gerust bij kan en geen extra hinder geeft voor de omgeving. Bij voorkeur wordt er daarom uitgekeken naar oLide fabrieksterreinen, reservegehieden voor industrie of KMO, langs

of

van dit groot complex voor lawaaierige sporten. Deze mogelijke inplanting daar is ook geen toeval . Al jaren zoekt de eigenaar deze gronden te gelde te maken, te beginnen met de plannen voor een grote zavelwinning. Hiervoor verkreeg hij echter geen vergunning. Later circuleerde de aanvraag voor een grote stoekageruimte voor de werken aan de HST tot de mogelijke inplanting van dit motorcomplex. Het gaat hier over een domein van ongeveer 40 hectaren. De indieners van het project voorzien als basisstructuureen ovalen piste van ongeveer 17


GEMEENTERAAD 1000 meter Voor autospeedway. enz., met daar rond andere moge! ijkheden Voor motorcross, korting. enz. Ook zou er een vijver van 5 ha worden uitgegraven voor jet-ski. Op de raadszitting van einde april 2003 werd door Agalev nogmaals de bespreking van dit project gevraagd. Een delegatie van schepenen was kort daarvoor (2 april) op bezoek geweest hij de hestendige deputatie van de provincie om kennis te nemen van dc plannen in Meer. De inplanting in Meer is édn van de zeven mogelijkheden uit de provincie Antwerpen. In Meer zouden er echter vier locaties in aanmerking kunnen komen. Het college beloofde dit dossier aan de gemeenteraad voor te leggen en advies in te winnen hij de sportraad. Maandag 26 mei was het zover maar de zaak nam plots wel een onverwachte wending.

Geen voorstander. De drie oppositiepartijen hadden alle hun betoog al klaar en ook circulcerden Cl' persnota's met bezwaarschriften van CD&V. de Landelijke Gilden, en het ACW. Burgemeester Van Aperen was hen echter allemaal voor en verklaarde dat ook het college geen voorstander was van dén van deze vier locaties op het grondgebied van Hoogstraten. De dorpsraad zou negatief geadviseerd hebben en ook de Minaraad verwierp het project in Hoogstraten. Enkel de sportraad zou zich positief hebben uitgesproken. zij het met een aantal voorwaarden. Vooral de mogelijke uitbreiding van de land- en tuinbouw in de streek gaf het college de doorslag om niet in te gaan op dit project. Bij de stemming brengen alle raadsleden zowel ut meerderheid als minderheid een negatief advies uit. Enkel dc schepenen Roger Van Aperen en Marcel Van Ammel onthouden zich hij de stemmi ng.

Bezwaren CD&V woordvoerder Ward Baets vatte toch even de voornaamste bezwaren van zijn fractie samen. - Vermits dc vier zones die in aanmerking komen alle gelegen zijn in agrarisch gebied of in landschappelijk waardevol gebied zou deze

h v

Ii F so±ocJ

bestemmingswijziging naarrecreatiegehied het landelijk karakter van het gebied sterk hypothekeren. - Ondanks de nadrukkelijke vraag van land- en tuinbouw heeft het college nog geen stappen ondernomen om de toekomst van de landbouwgronden veilig te stellen. De gronden die nu in aanmerking zouden komen worden momenteel door de landbouw gebruikt in het kader van het Mest Actie Plan (MAP). Wanneer deze terreinen als recreatiegebied worden ingekleurd, gelden voor de landhouwbedrijven weer afstandsregels en andere bijkomende regelgeving die landhouwuithating sterk gaat bemoeilijken. CD&V vraagt met nadruk dat het college voor Hoogstraten en zijn deelgemeenten eindelijk eens een grondhalans opmaakt die als basis kan dienen voor verdere discussie betreffende bestemming van gronden. - De buurt (Cr plaatse heeft al genoeg overlast gekregen (HST. Transportzone...) - De uithating van een locatie voor gemotoriseerde sporten ga'it het probleem van verkeersoverlast enkel nog versterken. - Zou één van deze locaties niet kunnen aangewend worden voor de uitbouw van een concentratiegehied voor tuinbouw ? Ook de Landelijke Raad verwoordt in haar bezwaarschrift gelijkaardige opmerkingen. Vooral het landschap. de onzekerheid voor een aantal jonge agrarische ondernemers en het verloren gaan van een partij landbouwgrond zijnde hoofdmotieven van het bezwaar. "Aangezien de fusiegemeente mee ingekleurd is in de kwetsbare gebieden, is de nood aan agrarische gronden zeer groot. De agrarische sector die vele inspanningen doet om hun mest op een ecologische en economisch verantwoorde manier af te zetten, wordt door dergelijke projecten onmogelijk. Compensatiegronden zijn echter niet beschikbaar. Het ACW zit eveneens op dezelfde golflengte. De nabijheid van een parkgehied, de historische nederzetting en de aangrenzend natuurgebied op Nederlands grondgebied laten een vestiging op dit terrein zeker niet toe. Waarom moet een dergelijk overlast berokkenend project weer maar eens in de Kempen neergezet worden ?

Tegelijkertijd gaat heel wat open ruimte en potentieel landbouwgrond verloren en neemt de verkeersdrukte alsmaar toe. Binnen de landhouwsector is de druk momenteel al groot door de mestprohlematiek en de kwetsbare gebieden. ACW-Fusie Hoogstraten is van mening dat de uitbouw van een dergelijk terrein voor gemotoriseerde sporten onze gemeenschap zeker niet ten goede kan komen. Oppositieraadslid Jan Huyhrechts vraagt zich af wat het nut is van dit advies dat de gemeente nu geeft. Hij heeft sterke twijfels of dit advies wel zal meetellen. "Ik heb zo een donkerblauw vermoeden dat dit project reeds beklonken is". Lief Fans is erg blij met het ongunstig advies. "Vorig jaar hebben we dit project al aangeklaagd. Toch hen ik blij dat ge naar de adviesraden geluisterd hebt." Schepen van Sport Roger Van Ajieren zou zich hij de stemming onthouden. Hiermee wil hij solidairzijn met dc sportraad die positief advies gaf. Zij wil alvast geen enkele sport uitsluiten." Volgens Mark Haseldonckx heeft de sportraad enkel gekeken naar het sportieve aspect en al de rest overgelaten aan de dorpsraad.

Sportbehoefteonderzoek Het gemeentebestuur gaat over tot een sporthehoefteonderzoek in de gemeente. Hiervoor is 32.000 euro voorzien. Heel wat raadsleden hebben zo hun twijfel over liet nut van dergelijk onderzoek maar schepen van Sport Roger Van Aperen houdt een stevig pleidooi voor dit project." Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in 5 fazen en is een prioriteit van de sportraad. Er worden resultaten verwacht ut de studie, wat niet betekent dat alle aanhevelmgen ook voor 100 c/( zullen worden uitgevoerd. De studie zal speciale aandacht hebben voor het al dan niet oprichten van een zwembad." Eens te meer komt het zwembad in Hoogstraten weer bovendrijven. Al verscheidene malen is hierover een studie gemaakt en bijna met de regelmaat van een klok, meestal in pré-electorale periode, steekt dit onderwerp weer dle kop op. Niet verwonderlijk dat velen er de buik van vol hebben en dat was er ook aan te zien hij de stemming. De schepen had er vooraf op aangedrongen dit dossier niet partijgebonden te be-

'OiO

.

video'ootctcj es mqeii sii.sdmo

.

-

1

-

di0 ±cmle fo±oq'cmfie ,iiobiete ffoiiie

'f.

,.

.

fofo de seet dom 42

i- i 03/314.62.50 tcx 03/314,82,00 msfo@fofo-de-cmi'eef.Lie

18


GEMEENTERAAD handelen. Elf raadsleden stemden v66r, vier legen en acht onthielden zich. Opmerkelijk was wel dat vooral de oppositiepartijon FD&V en Agalev voorstemden en dat de coalitiepartner Hoop integraal tegenstemde. De fractie van de betreffende schepen onthield zich. Raadslid Haseldonckx eiste dan ook dat na afloop van de studie de resultaten aan de realiteit zouden getoetst worden. want" in de kelder liggen al massa's studies opgeborgen".

OCMW mag oud rusthuis niet slopen De diensten van Stedenbouw en Monumenten en Landschappen laten weten dat het OCMW het rusthuis, een monumentaal gebouw dat gebouwd werd als gasthuis, niet mag afbreken. Het vroegere nioederhuis mag wel tegen de vlakte. De architecten kunnen opnieuw aan het werk. Een préadvies, zwart op wit zoals bij de herbestemming van de Rij kswachtkazerne, zou ook hier veel werk gespaard hebben.

Geen circus Heet wat olk was er ook opgedaagd vooréén van de laatste punten van de openbare agenda: de herinrichtine van de Achtelsestraat. In ccii toegevoegde agenda hekelde CD&V de nieuwe verkeerssituatie in deze straat, waar in het verleden al heel wat te doen geweest is over hei parkeren vooraan in de straat. Enkele jaren geleden zette een werkgroep de knelpunten ecn'S op papier en hieruit bleek duidelijk de beperkte toegankelijkheid van de straal, de hoge snelheid van het verkeer en de overlast van parkeerders en foutief parkeergedrag aan de tennisclub. tn overleg met de dorpsraad en de verkecrsraacl besliste liet vorige gemeentebestuur om de zaak in verschillende fazen aan te pakken. Vooreerst kwam ereen parkeerverbod vooraan iii de straat tot aan de bocht met behoud van enkele uit-

Eeiitto van 1961. Ze is genomen voor de aanpa.ssi ig.vo'erkeo die oiîget'oerd werden in

gelijnde parkeerstroken om aan de plaatselijke

1964 en tonen duidelijk aan dat cle centrale t/engel inerkelijk onder is

noden tegemoet te komen. De tweede fase zou

rechter vleugel, die er in de jaren '30 bijgebouwd werden.

(1(1/t

de linker en

later bekeken en besproken worden maar hier is het volgens CD&V misgegaan. Het huidig col-

Het rusthuis is volgens Stedenhouw en Monu-

en tenslotte moest liet (oude) rusthuis plaats

lege zou het dossier volledig naar zich toe-

menten en Landschappen, waardevol en beeld-

maken voor een derde gebouw niet kamers voor

getrokken hebben zonder inspraak van de dorps-

bepalend voor de stad. Het gebouw is in drie

bejaarden. Op de achterliggende gronden

raad of de verkeersraad. De huidige uitvoering

fases opgetrokken. De centrale vleugel, even-

plaats zijn voor een totaal nieuw diensten-

werd niet voorgelegd aan de betrokken advies-

wijdig aan de Vrijheid, is het oudste cii werd in

centrum. De kostprijs werd geraamd op 10 mil-

raden, noch aan de bewoners en de opstellingen

1860 - 1865 gebouwd naar een ontwerp van

joen euro (ruim 400 miljoen frank) en men wou

in de straat bleken voor velen een totale verras-

provinciaal architect Van Gastel, op gronden

in 2004 al starten niet cle werken.

sing.

van de gasthuishoeve. De Zuid-vleugel kwam

ZOu

er

"Onlangs doken parkeerzones en rubberen paal-

er in 1931 en de vleugel aan de Noordzijde drie

De beslissing van Stedenbousk trekt een streep

tjes op in het straatbeeld van de Achtelsestraat

jaar later. Het gebouw kreeg in 1954 dc functie

over de bestaande plannen. Op dit moment

met de bedoeling een oplossing te bieden aan de

van OCMW rusthuis.

wordt de bestemming van het nionumentale

problematiek in zake verkeersveiligheid. Een

In de plannen die tot vandaag voorlagen moest

gebouw besproken. Het zou, naar verluid, ge-

verwarde situatie, waarbij veel bewoners van

het gebouw, samen met het mocderhuis, ver-

deeltelijk geïntegreerd kunnen worden hij het

deze straal zich de vraag stellen of deze maatre-

dwijnen en zou er op die plaats een nieuw

nieuwbouwproject, ook al gaan er stemmen op

gelen wel degelijk bijdragen tot verhoging van

rusthuis komen met 120 bedden, verdeeld over

oni de functies van het rusthuis allemaal in een

de veiligheid in hun woonstraat. De massale

drie eenheden. Die kamers staan op liet plan

totaal nieuw gebouw onder te brengen. Wan-

ondertekening van de circulerende petitie tegen

ingetekend langs de Vrijheid.

neer men die piste bewancielt zou een gecombi-

deze ingrepen spreekt boekdelen." Aldus de

Eerst zou mcii een vleugel links van het vroe-

neerde hestemniing. cultuur. vergaclerlokalen,

persnota.

gere moederhuis bouwen. Na de sloop van het

diensten en wonen een optie zijn. Wordt ver-

moederhuis kon men de tweede vleugel bouwen

volgd.

Raadslid Haseldonckx gaat flink tekeer tegen het college. "Veiligheid is geen kinderspel, maar ook geen circus! De Achtelsestraat is een woon-

VAN HUFFEL VASTGOED

straat niiiar ook een doorgangsweg en dat moet zo blijven. Waarom zijn er in het verleden hier geen snelheidscontroles uitgevoerd ? Waarom geen parkingzone inrichten in de buurt ? Momenteel is er van een verbetering van de veiligheid helemaal geen sprake en is er niet de minste inspraak geweest met bewoners of adviesraden. Op die manier hebben de tiitgevoerde ingrepen geen zin en moeten ze teruggeschroefd worden." Burgemeester Van Aperen beëindigde de discussie met de belofte de werkgroep hierover te contacteren.

19


VAKANTIE

Het wel en wee van de vakantiereis. Deel 1 We reizen om te leren, zegt het cliché. Maar is reizen nu echt zo'n levensbehoefte? We stelden de vraag aan zo'n twintig Hoogstratenaren, her en der geplukt uit ons archief. Drie vragen: • Herinner je je eerste reis nog? Reis je graag of net niét graag? • Had je ooit een nare reiservaring? • En had je ook een fantastische belevenis? Waar wil je terug naartoe? Hieronder de antwoorden van onze eerste lichting. Volgende maand volgt de tweede lichting waarvan vijf in een 'de luxe'- uitvoering. Blijven kijken, zouden we zeggen! Je eerste reisherinneringen. -

Maria Huybrechts Fotozaak

-

Hooüstraten

Mijn eerste grote rek ssas in 1979 naar pan. Samen i1et t) kansen en lijn S ruuw Miehvo in:uikte ik een rondreis lanes het traditionele Japan met zijn tempels en v e klommen dooi het natuureehied naar de Fuji. Japan bezoeken is als landen op een andere Nadien soleden Guatemala en Indonesië als verre reizen. Centraal- en ZuidAmerika laten je nooit meer los. Elk jaar stond er een Etiropese reis op het proeramma samen met het eezelschap Eutopia. Ik reis graag om nieuwe culturen te ontdekken. Vooral het contact met de bevolking vind ik boeiend.

Een slechte herinnering? Mijn Iechtte hrinnering aan een - kin flog ratis reis was met Agfa-Ge aert naar Torremoliiios. Toen ik de mensenma\sa rond het zwembad zag, was het hotel ineens als een ges angenis. Ik s ilde meteen naar Belgie terugkeren. De straates in 1 orremolinos zijn eng cii het ss inkelen is er adem- benemend". En ook op het strand is er helemaal niets te heles en. ik heb dun maar beslkt om enkele iii tstapixo te maken in de oitige\ ing. onder andere naar Granada. Ik wil nooit neer terug naar een gelijkaardige akantiebestemming. Een reis naar Marokko was eveneens een tegenvaller omdat de kapitaalkrachtioe medereizigers geen respect hadden soor de arme Berbers.

20

Mijn mouIte ekherinnering is echter de eerste reis naar Guatcnialas aarik dankiij hetgezelschapvan Fons Rigouts een rondreis door het land kon maken. Vooral omdat ik tereehtkss am bij de echte Ma) a-indianen in hun dagelijkse onies iiie. ik solde er het les en van Fons in en rond zijn kerk mer ook in de aldea's. 't Was de tijd van de burger-

,

.

Rij mijn tweede bezoek ,ian Guatemala volgde ik _ een cursus Spaans bij een indiaanse in Cohn. Ik 'ertruk s morgens met . -- de bus anuit TacUe tussen de indianen die naar ' , hun werk vertrokken. De .. eonversatielessen met mijn indiaanse lerares -%'k . ' gingen over de burgeroorlog, de mens 'iii echten en de strijd van de indianen tegen onderdrukkinmi san de grotgi uudhezitters. Midden- en Zuid-Amerika blijven me boeien. Ik wil er nog meer landen bezoeken. -:'

4

.'

:

ii

lf

In 1972 ging ik met 6 mensen uit de parochie Mol op reis naar Zaire. Het werd een boeiende kennismaking met Afrika. We gingen er een missionaris uit Mol bezoeken en hij zorgde dat we met een sportvliegtuigje het binnenland in konden en niet de boot of de jeep konden rondtoeren in de missieposten van de Scheutisten in de Kasai. Onvergetelijk was het zicht op de kleine nederzeiti ngen vanuit het sportvliegtuigje. Ook het heel concrete contact met de mensen in de brousse was een bijzondere ervaring. Ik zie ze nog komen aandragen met enkele eieren in hananenhladeren als teken van hun gastvrijheid. Het bijwonen van een zondagsviering met dans, muziek en stampvolle kerk met enthousiaste blije en zingende mensen was een aangrijpend gebeuren. Er ging iets doorje heen dat je niet meer vergeet. Enkele jaren later lukte het ons de Zaïrese groep De Minzoto' s naar Mol te laten komen, een uitloper van een deugddoende Afrikaanse ervaring.

Een mooie reisherinnering?

1

\

Alfons Van Dijck I'asïoor \vorte1

4

i

In 1986 ging ik met een paar vrienden op reis naar Java, Bali en Singapore. Het was een prachtige reis. Maar twintig uur vliegen en 6 uur tijdsverschil verstoorde mijn biologische klok danig. Een hele week kon ik haast niet slapen. Ik dreigde in paniek te geraken. Gelukkig ontmoetten we een Nederlandse dokter op reis die onze problemen oploste. Het was een domper op een overigens prachtige reis met wondermooie natuur en boeiende cultuur. Ik besloot toen om niet meer "buiten Europa" te reizen.

Sinds vijfjaar ga ik elk jaar met een wandelvriend optocht met de rugzak. Elk jaar wandelen we zo'n 200 kilometer. Telkens naar een bepaalde hedevaartplaats zoals Compostella, Vezeiay, Taize, Assisië, Siena. We proberen er een pelgrimstocht van te maken, vooral genietend van de natuur, langs onbekende wegen, zonder veel comfort of zekerheden over overnachting. Het geeft een geweldig Vrij gevoel om 's morgens om 7 uur op stap te gaan "ergens naartoe" en met de filosofie "we zullen wel zien". Er zal wel een weg zijn. Er zal wel een dak voor ons zijn. En elke avond genieten we van de plaatselijke keuken en de wijn. Voor mensen die heel het jaar door leven in een overgeorganiseerde weii reld en op uuren tijd moeten letten en tegen alles verzekerd zijn, laat zou tocht je proeven en ersaren wat het is: Leven niet de vrijheid van de kinderen Gods. Een lichamelijke en geestelijke verademing. Een aanrader.


VAKANTIE Je eerste reisherinneringen.

2

Rita Matheeussen Mede-zaakvoerster autoverhuur Hoogstraten

Mijn eerste reisherinnering was niet de zickenkas' naar Zwitserland. Normaal LOU ik samen met mijn vriendinnen vertrekken in de paasvakantie. Maar op de dag van vertrek had ik roocivonk. Mijn uitstap werd verschoven naar de zomervakantie. Eenmaal aangekomen, tussen allemaal vreemde mensen, werden de valiezen, kartonnen dn7en, verdeeld. Er was er één te kort: de mijne. Paniek! Mijn nieuwe sloefen Maar slapen zonder pyjama was veel erger om nog maar te zwijgen van de cci ste beruwandeling op sandalen. Gevolg: mijn voeten vol blaren. Wat een nachtmeme 1 och nog één positieve noot: elke dag chocolade. Ondanks die eerste mislukking reis ik graag

Een slechte herinnering? Slechte ervaringen wat betreft de bestemniing heb ik niet; elk land heeft zowat zijn eigenaardigheden. Met hotels daarentegen. We zaten met de kinderen in Tunesië in een Club Mcd Hotel. Voor de kinderen was het uitstekend maaralsje hcleniaal ontspanncnligt te 5OCZCfl op een grasveld, luisterend naar wat klassieke muziek doorje koptelefoon en de animators sleuren je dai1 recht voor aqua-gym of andere gekke dingen, dan heb ik toch mijn bedenkingen. Maar wel een ervaring rijker.

1

Een mooie reisherinnering? Egypte. dat is mijn land. Ik denk dat ik daar in een vorig leven wel heb gewoond. Niets is er vreemd voor mij, alles heb ik ooit al eens gezien of meegemaakt. Ik hen er 15 keer geweest en het wordt steeds boeiender. De geschiedenis is ondoorgrondelijk. Ondertussen hebben we al bijna een heel dorp aan vrienden. Steeds sta ik ervan versteld hoe deze mensen niet zoveel eenvoud alles kunnen doen. Mijn tijd zal te kort zijn om alles te ontdekken. Maar dan ga ik in mijn volgend leven niaar weer verder...

_Al

Gerard De Backer Gepensioneerd leraar Mindemhout

4,

Onze eerste 'grote' reis had plaats in de zomer van 1968; het was een uitgestelde huwelijksreis. Met een kleine VW-kever naar liet Zwarte Woud, destijds een heel avontuur. Om zo'n 650 kilometer te overbruggen hadden we 12 uur nodig! Ik reis graag, vooral met het vliegtuig. Het betreden van de vertrekhal en het inchecken is voor niij al op reis' zijn. Met het vliegtuig reizen biedt als grote som deel dat men niï ecn relatief korte tijd letterlijk aan dc nadere kant van onze aardhol en in een 'andere' wereld belandt.

Echt slechte reiservaringen hebben we (gelukkig) nog niet meegemaakt. In luchthavens enkele uren wachten op verbindingen. een autobus die in panne valt midden in Death Valley,... dat is tenslotte niet zo erg en liet hoort er een beetje bij. Het meest beangstigende blijft wel liet brandalarni oni 3 uur 's nachts in een groot hotel in San Francisco. En een 'groot' hotel dat is ginderal iets. Je schrikt wakker en weet niet goed wat er gebeurt: een hel, geroep, rennende mensen. Even later stonden wij, een beetje verdwaasd, op straat. Achteraf bleek liet loos alarm.

-

515

Greet Dufraing Reis-consulenre Meer -

Eigenlijk reis ik al zo lang ik leef! Vroeger nanien mijn ouders niij mee met de auto naar het zuiden van Frankrijk en later mocht ik met hen het vliegtuig op. Eerst naar Griekenland en dan ook naar California, Anierika. Uiteraard hen ik blij ven reizen naarmate k ouder werd. Nu ik op eigen benen sta, kan niets mc nog beletten om stap vuoi stap de wereld te ontdekken. Ik prijs me gelukkig dat ik al op zo'n jonge leeftijd zo veel verschillende landen en culturen gezien lieb.

De mooiste herinnering hebben we aan de Westkust Cl] de natuurparken iii het westen van de USA. Dhr zou ik graag nog eens naartoe willen. Grand Canyon, Death Vahlcy. Yosemite. Yellowstone .....oveel moois, zo ver van hier. En als antipode daarvan: Las Vegas... i iiiid, imiad som Id!

.

Ik heb geen slechte herinneringen aan reizen die ik tot nu toe gemaakt heb. Natuurlijk heeft iedereen wel eens pech. Onweer of ziekte, bijvoorbeeld. De manier waarop je reist, bepaalt volgens mij een groot deel van je geiuksfactor. Een zelfstandige reiziger zal zich niet zo snel zorgen maken als een persoon die een reisje uit de brochure reserveert. Zelf houd ik erg van deze zelfstandige nianier vsn reizen. Over enkele weken vertrek ik samen met mijn vriend naar Rali, Indonesië. We hebben enkel dc vlucht geboekt en daar zien we wel.

Elke reis laat bepaalde indrukkeii achter en gelukkig is geen reis dezelfde. Een leuke korthij'-bestemming blijft Frankrijk. Het heerlijke Bourgondische leventje in een adembenemend decor. Ook Italië blijft in mijn geheugen gegrift en een wai'm onthaal hij een plaatselijke familie geeft je vakantie iets extra. Ook California. Egypte en Isla de Margaritha blijven onvergetelijke vakanties oor irmip.

21


VAKANTIE Je eerste reisherinneringen. -

Een slechte herinnering?

Een mooie reisherinnering?

Annernie Meyers

M et die je ugdbeweging skameraad j es sta-

Samen met een goede vriend zijn Toon en ik een koppel

Haar-stvlisie

ken we het Kanaal over en gingen de

gaan bezoeken in Singapore. Ze hebben er twee jaar ge-

Hoogstraten

Thanies afvaren Met onze fietsen (en

werkt en gew oond. Een reis vol tegenstellingen: paradijse-

vroeger gliigenwe

zware fietszakken) reden we naar het sta-

lijk mooie stranden, veel roniniel, armtierige strandhutten,

tion in Turnhout: fiets - trein - boot - fiets

luxLieuze bungalows, overdreven droge koude lucht van de

- boot - ... Een prachtige sloep van 12

airco's. zeer vochtige warmte. spicy Aziatisch eten, neu-

vrienden en familie

meter lang voer ons langs de niooiste

trale fastfood en, ondanks II september, toch nog hoge

zo'n twee maal per

tuinen. Na een hlitzhezoek aan Londen en

gebouwen...

jaar naar hetzelfde plekje net over de

een extra dagje zee vv as liet ĂŠcht wel tijd

grens in Duitsland. ik was nog klein

om naar Minderhout terug te keren. Oeps.

toen dit avontuur begon maar na vele jaren kreeg ik toch een hekel iran die

fietsiakken (vol vuile doch degelijke kledij) vergeten in Gent hij het overstappen

hergwandelingen en aan dat zoute en

op de trein. Heb niijn ouders zelden zo

vettige eten. Tijd om liet wat

kwaad gezien (en gelijk hadden ze !). Na

jeugdbewegingkameraden 'de wereld te

twee dagen waren de fietszakken terecht

verkennen'.

en werd me mijn 'nonchalance' \'ergeven.

Reizen (huisje huren in Frankrijk en er met wat vrienden en een degelijk huurbusje naartoe rijden) = ontspanning, weg van de vele verplichtingen.

Nel Adriaensen

Wat zeggen de mensen altijd? "Op reis

Moeilijke vraag. Neen hoor. grapke! Ik heb een fantas-

Eeuwig studente

leerje elkaar pas echt goed kennen!"

Meer

Dat was hij niij zeker het geval op ccii eis

tische drie niaanden in Finland (Helsinki) gehad met een niedestudente. Eigenlijk gingen we voor onze stage maar

naar Spanje. Spijtig genoeg in de nega-

we hebben tegelijkertijd

l'oen ik klein was,

tieve zin. Met als gevolg dat mijn 3-

liet aangenanie aan het

vanaf een jaar of vier, gingen we regelmatig niet ons gezin

weekse reis een 2-weekse werd en ik

'ongename' gekoppeld.

alleen terug naar Belgid nioest. Ik kijk er

Reiien natuurlijk. We

naar de Roompot in Nederland. 1-let is

niet liet spijt op terug, de niensen zeggen

hebben Lapland, Stock-

niet echt een "grote" reis mrar ik kanje

ook altijd: "uit uw fouten moet je leren."

holm (Zweden),... ge-

verzekeren dat liet groot lijkt wanneerje

Ik zal er de plaats niet voor mijden want

zien. Als ze me vragen

jong bent.

liet lag aan de mensen en niet aan de plaats zelf.

om mee terug te gaan

J

We verbleven dan gedurende een goei

.

1

zou ik zeggen:" ... stuur de kohlers maar ach-

week op de camping. Neen, niet in een tent maar in een grote camper. Dat was

terna!"

altijd gieren. Overdag spendeerden we

Het was een ervaring

onze tijd in het grote zwemparadijs, of

voor het leven.

00

aan zee, of minigolfen,... Vanaf tien jaar werd het grootser. We gingen naar Frankrijk. Zwitserland, zeiltocht van 10 dagen....

t

Eric Vinckx

'ehandicapten zorg ' Meerle

De eerste grote eis was samen niet de

Tijdens mijn 14-daagse fietsvakantie in

Dat is ongetwijfeld de zeilvakantie geweest op een omge-

Denemarken regende liet elke dag. Toen

bouwde houten Sehotse vissersboot. Actief helpen, met 3

ik de laatste avond op de fietsbus stond te

man de zeilen omhoog trekken of als een echte stuurman

wachten moest ik meer dan een uur wach-

achterhet roer's Nachts verderde oversteek naarEngeland

ten. En kapten ze nog een extra bui in mijn

maken en op wacht staan. Je vooraan op de boeg zetten en

nek. Bleek naderhand ook nog dat ze

met de deining op en neer gaan. Al dat eindeloze water en die rust. Zalig!

enkel kilometers verder een uur op mij

kleinsten op kamp met de chiro naar het

hadden staan wachten. Mijn afstap- en

verre Lichtaart. In de ogen van een kind

opstapplaats waren op papier dezelfde.

dat nog nooit langer dan een dag San

Toch zal ik hierdoor Deneniarken zeker

huis is geweest. is dat een ongelofelijk avontuur.

niet mijden.

Ik reis wel graag maar ik hoef ook niet per ve altijd weg te zijn. Ooit ben ik tijdens liet collectief verlof eens gewoon 14 dagen thuis gebleven en heb me daar goed geamuseerd. In september heil ik dan 14 dagen op reis geweest. De laatste jaren is bijna al mijn verlof opgegaan aan de verbouwing van mijn huis.

•

1f


VAKANTIE Een slechte herinnering?

Je eerste reisherinneringen. Barry Jespers

Fdn keet, saiiien

/ it/les v-lnslrllitenr

v iel hL't appartement dik ten ti/ii °P iichte san ssal er in de brochure stond.

Nieerie

-

De eerste erote reis die ik me terinner is

T

naar Spanie. brocr en mijn fuje samen vanachter in de aut i. En maar dik ss ij

s

vragen aan

mama en papa of oe er nog mii 't symr'mm \Ve /ijn dan 13 jaar op rit naar Spanje gess eest. Daar

Een mooie reisherinnering?

is /0

een beetje mijn

nood aan aan gebojen, denk ik. Elk jaar

iiiii

flK'I i'ii/L'

ouders,

Als ik kon uou ik ht 1 iets! elk jaar een reis maken twa! het moet ook mogelijk iitn. De oorbije jaren is er meestal let' tuscn Lekomen. Het leuke aan iem.'n is

\s:is

vorig jaar naar de Is reneedn.

V e hadden voor een appailement mei

herberg je in de berLen in the middie of noss heic'. Geen bereik met misin, maar den teleloon die al en toe sserkte en

iee/iCht betaald naai Liegen het gelijk-

in een straal van 30 kilometer geen dorp. Het leuke was dat

vloers. Het iss emhad ss erd enkele keien ineens iss art. Het centrUm

ik niemand kende en dat ss e een hechte groep v. erden

lag

tijdens die reis. Ik heb dingen mzc,ien en gedaan die ik in

olgens de bi oehut e dichtbij maar het

mijn les en misschien niet meer ineemaak: gesprongen van

pr d

best old niet eens. Maar iells met dcie tegens allers hebben

18 meter in een ij sk ium berg meert je. pac liii ge u u / c h ten....een reis die ik lantastiseh vond en aan iedereen

s i 0n5 allemaal toch goed geamuseeid. Onie ouders deden er dan ook alles aan

m.uirazid die een beetje as ontuurlitk ,maneelegd

om het ons naar onie un te maken. dus klamien mag ikeigenlmjkniet hoor. Maar ik

heb ik die ssel nodie.

De mooiste reis

C.in'soning gaan doen. \lijn eerste aLtiese s akantie. Een

55

eet ss cl dat ik nu heel seel nas t aag doe

in het iemshureau s oor ik een s akantie

r

;.

'

'

boek.

is.

1

dat je gess oon kunt doen ss at je iell ss 1 en op je eigen tempo. Je laadt je batte-'

rijen nog eens helcinaal op.

!

Lieve De Jonghe

Echt slechte ieisherinneringen heb ik niet

Toen ik Spaans studeerde, ss as ik onder de indruk van de

Vertaler

maar er loopt wel eens iets anders dan

geschiedenis over dc Indianen in I.atitns- .\mcrika. Mijn

Minderhout

gepland. Hoewel in Praag liep liet mis.

Met mijn ouders ging ik altijd naar het zuiden van Frankrijk.

Ç

&

Heerlijke vakanties

maar op den duur ss ilde ik wel eens iets anders zien. Vrienden san mij gingen s00r den jaar naar Zuid-Afrika, meteen een gelegenheid om hen en dat land te hein 'ken. We comhineerden een eroepsreis met enkele "s rije' dagen. Een plezante eerste kennismaking met een stLikje Alrika. Reiuen doe ik enorm graag. op alle mogelijke manieren: ver weg of dichtbij, georganiseerd of zelf

eis naarMe\ieo/al mij dan ook altijd bi jblijsen cii ik hoop

We hadden 's zondags op verschillende

nog in die i ichtnig te mogen iem,en.

manieren geprobeerd om tramtickets te

Fiankrijk blijlt ook nog altijd bosen aan mijn lijstje staan.

kopen maar wij begrepen niemand en

Het hcctt ,os cel veisehillende streken dat je er altijd ss cl

niemand begreep ons. In de tram zelf

iH

Ir

zagen we niemand een ticket valideren zodat we dan maar hoopten dat het openbaar vervoer op zondag giatis was. Tot er een controleur op de tram stapte die natuurlijk wel Duits sprak. We moesten,

5-..-

onterecht, een boete voor zwartrijden betalen. Ik werd hier geeonl'ronteeid met een gevoel van onmacht, gewoon omdat ik geen taal kende waarmee ik inij verstaanbaar had kunnen maken.

rondtrekken, huurauto of locale bus, alles heelt lijn eharmes.

n

A

Rie Kustermans Bibliotlu

ek-

oiedemt ei*ster \Vottel Mei mijn beste vrien-

het ztnden van Frankrijk, dat was mijn eerste grote rcis naar het buitenland. Verder hebben we ons huis geruild liet Zweden. Ëneelsen en Finnen, wat ieer iitteressant was; te leert beter de woonten kennen van dat land, je proeft de sfeer. Het vraagt wel veel voorbereiding. Op reis gaan is voor mij een beetje alli's

achterlaten en plaats niakcii voor

de steile bergen van de Ligurische kust

De mooiste herinnering heb ikaan reiien die we samen met

(NW-ltalië) hadden we hij aankomst

onze Duitse vrmenden beleefden. We genoten al wandelend.

111

autopech op 50 meter van onze vakantie-

lietsend en zwemmend van elkaars gezelschap en van de

woning. Teleloneren vanuit openbare cel-

natLiur en de cultuur.

len naar België was een ramp en zeerduur

Aan de Cinque Terre hewaar ik de mooiste plaatjes en ook

(telefoonkosten 400 Euro. wel terugbe-

aan de natuur van de Argonne cmi de Auvergne.

taald achteraf). Veel tijd besteed aan tele-

Ik hoop nog heel wat moois te zien van deze wereld en dat

foneren naar de garage. de reis-

hoelt niet per se ver weg te zijn.

verzekeringen. autoleasing, eni. ...Dccciste dag moest alles le voet. Jan had daamenboven een oorontsleking die zeker een week heeft iyç'diiiird Bij zulke reis probeer je er nok het beste van te maken. Je i-elativeçtt wel door te dc imkci t dat hem veel erger had kunnen zijn maar hr'i hrïnvloedt wel je hete vakatitmc,

nieuwe indrukken. Wat je toch mee neemt aan zorgen wordt tijdelijk minrlrr zwaar. Ook van een goed geschreven reisverhaal kan ik genieten. alsof ik het zelf een beetje beleef.

23


WEDSTRIJD

DOE MEE MET ONZE GROTE 'ik-kwam-het-dichtst-bij-een-Rolling-Stone-maar-het-mag-ook-dicht-bij-iemand-anders-zijn'-

WEDSTRIJD Komen ze nu wel of komen ze nu niet? Ja, dus! De Rolling Stones naar TIW-Classic. Eigenlijk maakte het niet zo veel uit. De magie is toch al weg. Maar misschien heeft er iemand onder onze lezers nog de échte Rolling Stones meegemaakt. Misschien zelfs nog met opperStone Brian Jones. Of misschien heeft iemand de Stones reeds 10 maal gezien, of meer. Wel, als we daar nu eens een wedstrijd rond houden. Wie kwam er ooit het dichtst bij een Rolling Stone? Het mag in meters uitgedrukt worden maar ook in aantal keren of zelfs in mentale toenadering. Of in lang-geledenheid. (Ik was er bijna bij toen Nonkel Bob Mick Jagger interviewde). Ach, laten we de zaak meteen maar opentrekken naar de hele muziek-scene: Hebt u een verhaal over een ervaring in dc showwereld waar wij allemaal stik jaloers om kunnen zijn. 0!' een optreden gezien dat ongeë venaard is qua exclusiviteit? (Ik heb Nirvana nog zien optreden in Tilburg en daarna met hun bassist een pint gedronken). Laat het ons weten. U kunt er een prijs mee winnen.

HOE NEEMT U DEEL? Hebt u dus een verhaal over een fantastische of toevallige ontmoeting, een legendarisch optreden, een backstage-ervaring, ... of wat dan ook, meld het ons Voorwaarde is dat u nu Hoogstratenaar bent of op het moment van de feiten in Hoogstraten woonde. Meld ons in het zeer kort het wapenfeit aan jozef.schellekens@skynet.he of telefonisch 03 314 55 04 of De Hoogstraalse Maand - Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten. Een jury van drie onafhankelijke deskundigen uit de pop/rockwereld zal uitmaken wie de winnaar wordt.

!—!t

WAT KUNT U WiNNEN? U mag op onze kosten een pint gaan drinken in het Sticky Fingers Café van Bill Wyrnan in Londen. Dat betekent praktisch dat u een heen en terug Thalys-ticket Londen krijgt (voor 2 personen) plus nog wat zakgeld voor de metro en voor dc drank. Dit moet LI in staat stellen om 's morgens te vertrekken en 's avonds met een fantastisch verhaal terug te komen. Het pakket heeft een waarde van 300 euro en is te besteden bij Reizen Bosmans in Hoogstraten. Niet dromen! Doen!

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

/

/

rTfrr7'

-' .'•w, t:-

-LJg

1,11

24


White Circie Crime Club op tournee door Europa Vorige maand was de vanuit het Hoogstraatse opererende groep White Circle Crime Club (Jan en Sis Matthé uit Wortel, Jelle De Cremer uit Hoogstraten, Krist Torfs uit Brecht) op tournee door zowat heel het continent Europa. Ze deden dat ter promotie van hun nieuwe cd 'These Are The Secret Sounds Of Fear", uitgebracht op het Antwerpse Conspiracy Records. Wat hier volgt is een verzameling losse of iets vastere indrukken en ervaringen die werden opgedaan tijdens dit avontuur. 3-5rnei 2003: Dc eerste twee optredens in Frankrijk (La Rochelle en Beauvais) waren meteen al een knaller. Nog nooit eerder weiden \\ C eten'.- Cl] drinkenscewi is in coed ontvali-

.kluitr 40 minwen Iltecitit opiiciItt l)cr

gen. Daar kennen de Fransozen natuurlijk alles van. Van goeie muziek echter niet behoorlijk veel, bleek wel uit de groepen waarmee we het podiLim deelden. Gelukkig hield de White Cirele Soundsystem de sfeer erin tijdens de afterpartv op de stoep voor het betreffende culturele eentruni. Het hele onthijtbut'fet was van ons, de rit huiswaarts hroodnodig. Er werd nog snel een gitaar opgelapt (dank u wel. Gouden Pat), een radiator vervangen en de BclgaLuiii-Bom, ook wel onze eigenste tourbus, kon er weer 11000 kin tegen. 6-7 mei: Op weg naar Straatsburg dacht een fanatieke douane-beanibie, tot grote schaamtc van zitn eigenste collega's, dat we zekeren vast drugs hij moesten hebben. Want dat is toch iets wat alle rockgroepen doen. Onze spullen wer den helemaal hinnenstehuiten gekeerd, maar buiten wat vuil ondergoed kon ons voorlopig weinig verweten worden. We waren dan ook nog maar3 dagen onderweg. La Laiterie. de zaal waar we die avond speelden, bleek een professioneol iii (denk aan de AU in P,riissel t alwaar we in de 1e iiie zaal lie t voor programma vej 'uigden van punklegcndes The Ex Veel volk dus. 1-let uitstapje iii Stianishtirg stad 's anderendaags duurde welgeteld 23 mi-

nuten, omdat we al snel in de mot hadden dat we te maken hadden niet een soort van Bokrijk, maar dan in het echt. Saaie boel dus.

0/t (//t/t Itog /iggc;t s/ojicii.

8-11 mei: In Zwitserland speelden we in Zürich in Ego City. een kraakpand gelegen in het latino-, hoeren- en rnarginalengedeelte van de stad. Een heel mooie stad. overigens. Tijdens ons optreden kwam iemand een cd van ons

/

kopen hij Tim (Van Dc Plas. Liit Wortel, mcc als chauffeur en vriend), met de woorden 'ik hen er zeker van dat ik liet heel goed vind, maar ik ga deed thuis wel in de living luisteren nu, want liet staat hier veel te hard". Om maar te zeggen: het knalde. En terecht. Een nachtelijk rit, onder andere door een of andere tunnel van 17 kin (behoorlijk absurd als je zo moe bent), bracht ons tot in Milaan. Er moest namelijk opgetreden worden in Recanati de dag erna, dat dan misschien wel een hoerengat mag zijn (denk Hoogstraten). maar wel édn van de vetste clubs heeft waar we hebben gespeeld. Voor ons openden Italië's laatste hippies en de schoonbroer van Eros Ramazotti. Geeuwen dus, en lachen. Er werd voor de eerste maar niet laatste) keer gedanst tijdens ons optreden en enkele journalisten kwamen zelfs om een handtekening vragen. haha. Rare jongens. die Italianen. Goed optreden. In Rome speelden we daarentegen voor de letterlijke 10 man en een paardekop, waarop we niks heters konden verzinnen dan het drumstel omver te gooien, met gitaren richting versterker duiken (ogen dicht!) en al lachend de twee zatte mensen die toen nog overgebleven waren een cd in hun nek te draaien. Pol (Matthé, ook mee, als lotograal/broer/vriend) en Tiin kwamen niet meer hij. De verovering van deze hoofdstad zal voor een andere keer zijn. We mochten gelukkig wel blijven slapen hij een supermodel. Very niet slecht. De dag erna dagje vrij, dus uiteraard op stap in Reine. Het was 50 graden in de schaduw en toen we onze bus parkeerden op 150 meter van het Colosseum (geluk), hoorden we een Beatles-covergroep soundchecken. Bij nader inzien bleek het Sir Paul McCartney zelve te zijn. die des avonds ook een gratis optreden zou geven voor datzelfde Colosseum. Wat zitten kaarten aan de bus, pizza gegeten en daarna de hoek om naar het concert. Samen niet 500 000 andere mensen. Onvereetclijk!

J.

i)c / /Lct ont-/Joiit iii ,fit/I cfi'ct, een ccitt tour-mon.sier 25


TOURNEE 12-14 mei: Voor de eerste keer de Europese Unie tilt, op weg naar Liubliana in SIoveni. De grenspolitie dacht er anders over en hield ons vier(!) uur vast omdat we ed's bijhadden blabla.. Bij gebiek Odii lii!LOCI zijn we dan maarterug de gicns overgcLokeo naar Italië en prnheerden we het twintig kilometer verder aan een andere grenspost, na eerst al het verdachte materiaal wat verder de bus in verstopt le hebben. Binnen de twee minuten waren we binnen. Wel spijtig dat we daardoor een radiointerview misten. Dc prachtige oude theaterzaal maakte veel goed. Twee oude hippies kwamen enthousiast zeggen dat wc hen aan Jimi Hendrix deden denken. Omdat we ondertussen ook wel weten dat we ons vooral van den onnozele moeten houden, komen we zonder al te veel problemen de grens met Hûnii-IIerzegovina over Om niet opnieuw een vastgelegd radio-interview te nussen. werd er 70 gereden waar we maar 40 mochten. Bleek uit de speedgun die de agent die ons getlitst had, liet zien. (Jelukkig had Tito ondertussen een knoert van een snor op zijn bovenlip stman. waardoor hij ei uit iag als een derdet atigs OostLurnpi'.e pornoacte'ir Blijkbaar kon de agent in kwestie zich daarin wel vinden en liet hij ons, na heel lang zeveren (difficult, lots of money...) toch doorrijden. In het ritje door de bergen dat daarop volgde, zagen we platgehonihardeerde en verlaten huizen verroeste met kogels doorzeefde auto's in de kant, opgeblazen hnmggen (waarover sinipclweg ecn nieuwe was gelegd) en veel stilte. Oorlog werd ineens wel heel concreet. Erg confronterend. 1V Travnik, het lokale televisie-station, interviewde ons, de mensen waren heel vriendelijk. Een nachtelijke naakte jam-sessie maakte de Iggy Pop in ons los. "1 wanna be your dog" werd ons credo. Snel gaan slapen dus. Aan de grens met Kroatië, alwaar we in Zagreb speelden, weer cle truk van den onnozele. weer gelukt. De forsgehouwde organisator van het optreden nam ons eerst mce naar de opvoering van een lokale toneelgroep. Erg The Fast Show, we begrepen er geen halkan van, maar wel gelachen. 's Avonds optreden in een ruige punk-club, alwaar iedereen geld had om hier te kopen, maar een cd wel te duur vond. Whatever. 15-16 mei: In Wenen hadden we een afspraak met onze goeie vriend Toon Martens, die daar studeert en les geeft aan de universiteit. Hij toonde ons hel prachtige Museum voor Moderne Kunst en cle beste plekjes van de (opvallend propere) stad. Veel volk op het optreden, grappige voorprogramma's (gast op sloefen die zich David Bowie waande, lelijke diva op een kruk kronkelend op zang..). 's Nachts flamheerden we dc pannenkoeken van het dak, tot groot ongenoegen van de dampkap. 's morgens allemaal nog eens douchen en het omelet van ons leven. Properen voldaan konden we ons avontuur verderzetten richting t,inz, waar we in de Kapu club speelden (denk Cahier, maar dan met een aparte optredenzaal). Heel vriendelijke mensen, veel muzikanten (waarvan sommigen ook dingen op ons label Conspiracy uitbrachten, vandaar de link en de hand ), goeie reacties. De lokale traditie bleek een soort van vodka met groseille en tahasco te zijn. Jan draaide er 's nachts wat plaatjes, heel de club ging uit zijn dak (of toch zeker Jelle). 17-20 mei: Toen we aankwamen in Strakonice (Tsjechië) was de opening van het skatepark(terere wrarvan wij kwamen optreden) in volle gang. Ve omroeper i iep de massa op om pozni prubrani gnmnalja gruppo belgije white circle crime club zeker te gaan zien die avond (dachten we, want we stonden erbij en luisterden ernaar). Een paar honderd man deed dat effectief nok. Veel volk dus. goei optreden cii een geweldige (misschien zelfs legendarische) afterparty. De di draaide ska(ska sueks), maar wij leerden de aanwezige skaters en wannahe supermodellen wat polonaise, playbacken op een podium en scheefgaan is. Ronduit geweldige avond. Het tweede optreden in Tsjechië. in Teplice, was minder qua opkomst maar misschien inuzikadil wel liet beste dat we deden. Heel vrij en hard staan spelen, alles klopte. Spijtig genoeg ook de keer dat de organisator ons met geld ter waarde van een Oost-Europees pakje sigaretten liet vertrekken. We lieten het niet aan ons hart komen en kartipeerden dan maar des te harder in een Duits bos. Toen de regen het won van ons kampvuur kropen we de bus en de tent in. Het laatste optreden van het eerste gedeelte van de tour vond plaats in Dresden, Duitsland. De club was heel groot, de catering perfect. de groejen clie na ons speelden verschrikkelijk onecht. We hadden onze 26


TOURNEE •

-

31 mei-1 juni: Ook Radiohcad en Queens Of The Stone Age stonden ooit in de zaal waar we in London speelden, the Underworld. maar de ontvangst ss as er eerder onpersoonlijk en onvriendelijk. De stagemanager was zuur, de eeluidsman vond de soundeheck na amper een half nummer al wel goed en eten was niet voorRen. We speelden een korte set (maar wel een chaotisch goeie), omdat we tenslotte ook maar het voorpro g ramma waren van de Amerikaanse groep Oneida. Opnieuw stonden we, samen met Je andere groepen. om 23Li stipt. (1e/weet in een of andere zijsiraat in Londen. Heel hizar. Nachtje door richting Dover en zondagochtend /aten we alweer op een Hoogsiraats terras, te bekomen van een maand onderweg door Europa. 18 optredens, ter waarde van 1 1.000 kilometer.

_i&

'

s.•

13

\Vanneer vertrekken we opnieuw? Voor mijn part morgen. Wakker worden is nergens lachen, zeker niet als je omgeven bent door Duitse bomen. Meer

eigen kamers met bedden en douches, net een hotel. De plaatselijke falafel was van een ongenen hoog niveau. De dag erna liepen we voor de schijn nog wat verloren in Berlijn (mooie stad), maar we wisten dat we voor een weekje terug hLiiswaarts zouden moeten, omdat een aantal organisatoren in Duitsland en Scandinavië het op het laatste moment toch hadden laten afweten- Dat zal dus voor de volgende keer zijn. Op naar Hoogstraten. maar opper naar Engeland. 27-28 mei: De vroege boot naar Engeland, om eerst een dagje de lourist uit te hangen in Londen. Het Saatchi Museum was heel goed (overziehtstentoonstelling van Damien Hirst). de rest kenden we al maarbleeftoch iets hebben. Onderweg geslapen naast de autostrade, recht vom een hotel voor tnickers. Het eerste no vier Engelse optredens was in Middlesborough, nog noordelijker dan Manchester. The Ackluiii, de pub waar we speelden, was van in de namiddag al gevuld met spi jbelende jeugd en werklozen die er wel van lusten. De grootste concurrentie voorons optreden was echter een worstelwedstrijd die iii de discotheek ernaast plaatsvond. Veel ruig volk, hoewel ze toch 'wel von den dat we "mean t-shirts" aanhadden. Het eten was 3 pi7za's voor zes volwassen, hongerige veelvraten als onszelf. Gelukkig zijn supermarkten 24 uur per dag open in Engeland. 29-30 mei: In Bournemouth moesten we zowaar onze pet al'zctten in de pub onder de zaal. anders kregen 'se geen drinken. haha. 1-let optreden Was heel ord, mensen waren zelfs uilzinnig. Iemand had ons gezegd dat we de ferry naar het IsIc Of Wiglil nog zeker zouden halen 'S nachts. maar dat bleek niet het geval. Geslapen aan dc zeo dan maar en 's dildeiclidaags de boot gepakt. Twee man achter in de bus verstopt. want dat was goedkoper. En geen probleem. We hadden afgesproken bij de gitarist van de groep die ons aan een paar optredens had geholpen in Engeland en hij bleek Ie wonen op 10 meter van de zee in een joekel van een villa, met daarin een opnamestudio. Wow. Beetje zwemmen dus, wat

relaxen. Later op de avond kwamen we erachter dat Lijn vader ooit nog The Who geboekt had voor het legendarische festival op het eiland. Ons optreden was kort, omdat alles om 23u gedaan moest zijn en we moesten ook nog de ferry terug hebben, alwaar we wederom op het strand sliepen (en in de bus).

mb

ot'er White Circle Crime Club is

te vinden op http:// Otto .. theithitecirclecri neclub. com . De cd:

"These Are The Secret Sounds Of Fear" is ie koop in de betere platenzaak. In Hoogst raten bij Café De Gelinel, voor 8 Euro. Of check de ivebsite.

Een hele winkel ooit nuizikaal •voiokkeltraar.

Verse kunst II Het Stedelijk museum zoekt jonge Hoogstraatse kunstenaars voor een nieuwe editie van de tentoonstelling VERSE KUNS], drie jaar na de eerste uitgave. Zit je in het voorlaatste of het laatste jaar van liet hoger kunstenonderwijs of ben je ouliiigs afgestudeerd dan ts cltt dé kans om je werk te tonen aan een ruim publiek. Alle kunstvormen komen in aanmerking: beeldende kunsten, fotografie, architectuur, design, mode en noem maar op. De groepstentoonstelling van het creatief jong geweld loopt van 20 september lol 23 november 2003. Ben jij één van de jongeren clie zijn werk wil tentoonstellen in het museulit, neem dan zo vlug mogelijk contact op met ons. Tel 03 314 65 88 etti'ail rttusecim a hoogstraten.he (fit)

27


FRAMANDI

Vrijheid 71, Hoogstrafen

Speciaalzaak lederwaren, cadeau- en reisartikelen

Eastpak 28


do r s leve n Contactpunten

-

Les nouveaux patates sont arrivées.

DORPS IEU WS Hoogstraten: Redactie: Loenhoutseweg 34, I-loogstratcn. te!. 03- 3 14.55.04. fax 03-314.25.40. e-mail jotef.schellekens@skynet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, te!. 03-31 5.90.40 e-mail rnarcel.adriaensen@village.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret@pandora.be Meersel-l)reef: Toon Verleyc, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail: toon.verleye@attglohal.net Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-314.25.40, e-mail: jozef.schellekens@skynet.he Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.67.09 e-mail: dhinwortel@hotmail.com SPORTNIEUWS Rend Laurijssen, Desmccltstraat 22, Minderhout. tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen@helgacom.net GILDEN- & SCHIJTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Minderhout. tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: ftanssmjders@tiscalmet.he ADVERTENTIES + FOTO'S Jozef Schellekens. Loenhoulseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 3 11 S S 01 fax 03 3 14 25 40 email: jozef.schellekens(ssskyiiet.be bank 733 - 3243117 - 49

-

'O' .?

Ç

1

1 icr cii inlilnnii Innin los k in( /,k cii 4 iii :1/0 /ciiiiii'ii uit 1 i/o 4c (eisTe rio(i aardappelen, Inis uit de grond en ondanks liet kenipisch zoud al blakend van zeligenoegzaamheid. Een primeur voor de school, en nog een hele lekkere ook. Een hele hoek vroege aardappelen werd er in het voorjaar gezet, amper enkele maanden later worden ze 1/let plezier uit Inni zomers dutje geschud. Wim Roos, Marnix Engelen, Frederic Enimamul, An Aernouts en zeker Jo.s Vinckx zijn dik tevreden met hun eerste oogst en presenteren hier met trots het resultaat inn de eerste bossen

Net niet het eerste homo-huwelijk

"ï

Vlaams Radiokoor HOOGSTRATEN Zondag 13juli om 10 uur is liet Vlaams Radiokoor aan de beurt voor de muzikale opluistering van de hoogmis in de Sint-Catharinakerk. die ook rechtstreeks door Radio 1 wordt uitgezonden. 1-let koor staat diiniaal onder leiding van Johan Duyck uit Gent die in de voorbije jaren flink naam maakte als koordirigent. Het orgel wordt bespeeld door Kris Wilievrongel die ook al op zon(Iag 4mei te gast was in de gouden jubileumviering van de koorfederatie Het Madrigaal. Op 13juli wordt de zesstemmige mis van Jozef Rey landt uitgevoerd, het meesterwerk van deze West-Vlaamse componist. Enkele jaren geleden had een koor uit Zweden dit werk op het programma tijdens een tournee in ons land. (jb)

Hoogstraten. - Guido Verschueren en Gerrit De Beuckelaer gaven elkaarop 7juni het jawoord in liet stadhuis i'an J-Joogstraten. Toch zijn ze net niet de eerste twee mannen die samen een huwelijk afsluiten. Omdat er tussen een ondertrouw en een huwelijk veem-tien dagen moeten verlopen, bleef deplechtigheidbeperkt lot een .vamnenlet'ingscontract en zijn beide mannen pas vanaf 21 juni officieel een paar. 29


HOOGSTRA TEN

1000 zonnen en garnalen IIOOGSTRATLN

Gedurende .1e maanden

juni. juli en augustus organiseert het TV! -programma 1000 zonnen cii garnalen' iedere zondag een fictshappening. Tijdens deze zomer zullen twaalf Vluuini;c toden n oenieenlen het decor vonnen voor dcie toeristische fietstoch-

=

ais

teit. Een bekende Vlaming uit de ;treek fitrt, samen mcl een reporter van TV! .op een tandem een bestaande route. Onderweg wordt gestopt hij de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden. Zondag 8 juni vertrok Peter Van Asbroeck vanop dc parking achter de Sint-Catharinakerk voor de eerste tocht, de ingekortc versie van de Aardbeienroute (28 km), samen met een groep supporters en fietsers. De regen en liet dreigende onweer konden het enthousiasme van de deelnemers niet temperen. Maandagavond. tweede Pinksterdag, kon men liet verslag van dcie rit op de teles isie bekijken.

Onbetaald maar onbetaalbaar Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

1

—3

HOOGSTRA TEN - Jaarlijks richt liet Rode Kruis Hoogstraten, liet zoals andere Rode Kruis afdelingen, een cursus helper in. Diegenen die slaagden voor deze cursus ontvingen een bi-evet. In dergelijke cursus leert men (Ie verschillende verwondin gen zo goed mogelijk in te schatten en te verzorgen. De eerste geboden hulp kan in sommige getallen lei'ensreddend zijn. Daarom ook dat er tijdens dergelijke cursus o. a. veel aandacht gaatnaar reanimatie. Voor de uitreiking van deze brevetten kwamen de belanghebbenden samen in het nieuwe,

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

nog iiiet volledig afgewerkt Rode Kruis lokaal, gelegen aan de Brouwerij ...traat te Hoogst raten. Na een kort welkomstwoord niochten de cursisten hun brevet en de badge van liet Rode Kruis ontvan gen uit handen t'an mede verantst'oordelijken Maria Kranen en Christianne Van De Locht.

01) zondag 29 juni 2003 kan liet grote publiek kenmus maken niet liet Rode Kruis Hoogst ralen ter gelegenheid van hun opencleurdag in liet nieuwe lokaal. Van 10.00 uur tot 18.00 uur is iedereen welkoni in liet lokaal gelegen aan de Brouwerijstraat Ja te Hoogstraien. 30

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten


Insch rij vingsdagen basisscholen Hoogstraten De Gemeentelijke Geniengde Basisschool. Graviii Elisahethiaan 21 - van maandag 30juni tot en met vrijdag 4 juli telkens van 10 tot 12 uur - vanaf maandag 18 augustus tussen 10 en 12 uur - tijdens de opentuindag op donderdag 28 augustus tussen 14 en 15 uur De Vrije Gesubsidieerde Basisschool Semmarie, Vrijheid 234 - van maandag 30juni tot en met donderdag 10 juli telkens van 9 tot 18 uur - maandag 14juli van 9 tot 18 uur - vanafmaandag 18 augustus tussen 9 en 18 uur De Vrije Gesubsidieerde Basisschool Spijker. Antoon de Lalaingstraat 3/A - van maandag 30juni tot en mei donderdag 10 juli van 10 tot 12 uur Cl) van 13 tot 18.30 uur - vanaf maandag 18 augustus van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur

Meer Kleuterschool Kiekehoe'. Donckstraat 1 3A - van maandag 30juni tot en met vrijdag 4 juli telkens van 10 tot 12 uur - vanaf maandag 18 augustus tussen 10 en 12 uur Gemeentelijke Gemengde Lagere School Dc Meerpaal, Terheeksestraat 6

- vanaf maandag 18 augustus tussen 10 en 12 uur

Mee rie Vrije GesLibsidieerde Basisschool Meerle 'Dc Klimtoren', Ulicotenseweg 1 - van maanda g 30 juni tot en met vrijdag 4juli telkens van ID tot 12 uur - vanaf maandag 18 augustus tussen ID en 12 uur

Meersel-Dreef Gemeentelijke Gemengde Basisschool 't Dreefle. Kapelweg 2 - van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4juli telkens van 10 tot 12 uur - vanaf maandag 18 augustus tussen It) en 12 uur

Inschrij vingsdagen secundair onderwijs Klein Seminarie, Vrijheid 234 - van maandag 30 juni tot en met vrijdag t 4juli (niet 11juli) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur - van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 29 augusts van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur

Instituut Spijker, Lindendreef 37 - van maandag 30juni tot en met vrijdag 14juli van 9 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur - van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 29 augustus van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur.

VITO, Gravin Elisabethlaan 30

Min de rhou t Vrije Basisschool Minderhout De Seharrel, Witherenweg 2 - vanaf maandag 18 augustus tussen 10 en 12 uur of na telefonische afspraak

- van maandag 30 juni tot en met 10 juli van 9 tOt 18 uur - van maandag 11 augustus tot en met 22 augustus van 9 tot 18 uur

VTI Spijker s Gelmeistraat 62

Wortel Gemeentelijke Gemengde Basisschool Wortel 'Wijsneus'. Worteldorp 13 - van maandag 30juni tot en met vrijdag 4juli telkens van 10 tot 12 Lilir - vanaf maandag 18 augustus nissen ID en t uur

Waardering

- van maandag 30juni tot en met 10juli van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur - van maandag 18 augustus en met 20augustus van 9 tot 12uur Cl] van 13 tot 18 uur

Inschrij vingsdagen dce itij ds kunstonderwijs LK.O., Dr. \ersmissenstraat 6

;r 'T

- 15. 16 en 22juni tijdens de H.B loedtentoonstelting - van 23juni tot 27 juni van 18 tot 21 uur maandag 30 juni 'un 11 tot 21 uur maundag 25 tot en met vrijdag 29 augustus van 14 tot 21 uur - zaterdag 30 augustus van 10 tot 13 uur

Academie voor muziek en woord De Noordcrkcmpen, Pastoor de Katerstraat 5, Baarle-Hertog

Het 4. C. 1f. uit de /uswge/neclilc lleeg.s na/en vie nh Rcriioi Aa

it 11W! 1/nl (CII

uni igCJhlS/C

woensdag 25 juni van 18.30 tot 20.30 uur (in do Karel B 00 nii;t nut 11!) van maandag 30 juni tot en met 11juli vun 10 tot 12 uur en van 13 tot IS uur - van 18 tot en met 29 augustus van Ii) tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

misviering in de Sint-Catharinakerk te Hoogst raten. Daarna ging het naar caal Pax waar de mensen van Ziekenzorg de waarderingsprij ...2002 ont tin gen. De mensen van liet buurtschap Mouterij te Hoogst raten onit'in gen een erkenning t'oor hun niet aflatende i:jver om ieder mens zo goed mogelijk te integreren in onze maatschappij. 25 ploegen namen deel aan de daarop volgende kwisas'ond. De winnaars van (leze kwis, KWB Meerle, schonk de geldprijs van 250 euro aan ziekenzorg Meerle. Vijf pri jswinnaars bedachten een goed doel met een bedrag van 110 euro: de kimilie Lauwer,r schonk aan de weerkinderen in Zimbabwe, liet Rode Kruis ploeg 1 bedacht de

handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken

vereniging Ouders Van Verongelukte Kinderen, de Heilig Bloed Stichtiitg schonk aan het vrijwilligerswerk van de Mouterij . traat in Hoogstraten, KBG Minderhout bedacht liet Damniaanfonds en de KBG Hoogstraten schonk haar gewonnen 110 euro aan de Bouworde.

Iei /Fux LJ3 /

31


MEERSEL -DREEF

Bericht aan de bevolking: Kermisspelen 2003 NIEERSEL-DREEF - 0p maandag 14juli en dinsdag 15 juli organiseert het kermiscomité van Meersel-Dreef, tergelegenheid van de jaarlijkse kermis, opnieuw haar kerniisspelen tussen de gebuurten Molenheide. Midden Dreef, Meersel. Heieinde en Geiteneinde. 's Maandags zullen de spelen gehouden worden, beginnende bij hel café van nieuwkomer Ad Jansen om 13.00 uur om, via café Moskes. café Den Bud, speeltuin De Zevenster te eindigen hij café De Dreef, omstreeks 17.45 uur. Daar zal de wisselbeker aan het winnende gehuurte worden overhandigd. Er zal worden gestreden bij de verschillende horecazaken, maar er zullen ook voortgaande spelen tussen de cafés worden gehouden. Volgende spelen komen zeker aan bod: steitlopen. vlegelhangen, estafettespel, paapgooien, planklopen, watermolenspel, en nog veel meer. Dinsdag wordt om 13.00 uur verzameld bi1 café-restaurant De Brouwershoeve. daar zullen de verschillende gehuurten hun eigen themas voorstellen aan de jury. De jury h'siuii liii vijf leden ilh'n oud f)ievi'nii'rs afgeveardigd door hun eigen gehuurte. De thein hnrt knmin 7ijfl steeds gevarirerd en elk jaar is het weer in spanning afwachten wat de anderen ervan terecht gebracht hebben. Na de voorstelling wordt om 13.45 in stoet vertrokken naar het Hei einde via de Kerzelseweg. Op het Heieinde zal door dit gehuurte de gekostumeerde pleinspelen worden georganiseerd. Na de beëindiging van de pleinspelen, wordt via de Nieuw Dreef vertrokken naar de eindplaats. café t Jachthuis, waar omstreeks 17.45 uur de wisselbeker zal worden uitgereikt door de voorzitter van de jury. De jaarlijkse sportiviteithcker wordt eveneens hoog aangeslagen door de gehuurten en is minstens zo belangrijk als de wisselbeker. We hopen op goed weeren een grote opkomst van alle gebuurten. (Jef Jacobs, tv)

Moskes Rock 2003 MEERSEL-DREEF - Onlosmakend met de kermis in Meersel-Dreef. is het rockfestival bij Ad en Rietje Maas. Gegroeid uit de gewone kermisoptredens tot een meerdaags festival. Het programma ziet er als volgt uit: zaterdag 12juli. Vendor en Witte Mok. zondag 13 juli. Zuster Knipseheer en Van Brenghe. dinsdag 15 juli. Rihz. zaterdag 19juli, Get Layed. Dust ina pint. zondag 20 JLili. Catch-up en Romeo Spinelli. Meer info vindt u op de website van Muskes: www.Moskes.be. (tv)

Gezinsfietstocht: 'De Dreefse Trip' \IEERSEL-DREEF - Op /atcidhig 5 juli as. organiseert de Meersel-Dreefse fietsciub De Drccfse Trappers' een gezinsficlstocht. Dc af stand die wordt gefietst bedraagt 25 kilometer, dus haalbaar voor Jong en oud. Men kan vertrekken tussen 13.00 uur en 14.30 uur na inschrijving bij café Den Bud op Dreef. Je betaalt 3 euro inschrijfgeld, daarvoor krijg je een consumptie aangeboden bij de tussenstop en hij de aankomst. Bij drukke oversteekplaatsen zullen er begeleiders staan, zodat de deelnemers veilig kunnen oversteken. De Dreefse Trappers hopen alvast veel enthousiastelingen op de fiets te krijgen met in het achterhoofd het idee er een jaarlijkse fietshappening van te maken. Meer info hij Ton Smeekens, Dreef 116. tel.nr.: 03 3158311. De Dreefse Trappers bestaan ondertussen al enkele jaren en zijn aangegroeid tot een groep van een 30-tal enthousiastelingen. Ze fietsen samen op woensdagavond een 60 tot 80 km, op een tempo dat iedereen moet kunnen volgen. Vrijdags overdag fietsen de leden van de tweedejeugd nog een ruime toer langs Vlaamse en Noord-Brahantse wegen. Op zater-

/,iii (1c'I

(1/!

i lc t)icr/se

I)i/)/)/5 OJ)

HERMAN VAN HEMELEN

1I \/iI[ldJOIO

(Ji()/1te/t

11/

dit ,,tieiiiteit

a

Garage Luc Ryvers

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

32

dag is het dan aan de snelste renners om op z'n Eddy Merckx tans ile wegen te zoeven en voor diegene die er dan nog geen genoeg van gekregen hebben, makende lietliebbers nog een tocht op zondag. met de bedoeling om meer de toerist uit te hangen en wat meer te zien van het landelijk schoon. En tot slot hebben ook de vrouwen zich verenigd om op woensdag een tocht van 25 tot 30 kilometer te maken. Buiten de tochten in de buurt, staan er ook verschillende fietshappenings op het menu: De Gordel rund Brussel. De Schakel, De Freinpijl, een tocht naar Scherpenheuvel. De Mergelroute in Limburg en de Spastirit. U merkt het ze zitten niet stil. Zo' 1 avondjes weg, schept natuurlijk een hand en de kroon op het werk is een weekend naar de Ardennen, waar ze hij hekenden te gast zijn. Dit jaar gaan ze het voorlaatste weekend van augustus, ze knutselden daarvoor speciaal een fietsenwagen in elkaar, ook de partners mogen mee en buiten fietsen is er nog veel tijd voor lekkere gezelligheid. (info Pierre Verbaeten. tv

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


MEERSEL -DREEF

Real Meersel-Dreef behaalt duurhevochten gelijkspel bij Gesta MEERSEL-DREEF-GALDER - (?3 mei 2003)- Het 'sordt stilaan een iiiuuiejaailijkse tradiuc. Elke vrijdag voorU.H. Hemelvaart gaan de beste voetballers van Meersel-Dreef de strijd aan met de voethalprofs van 'Galder En Strijbeek Ten Aanval (GESTA). Een interland. die nu al voor het vierde opeenvolgende jaar drommen supporters naar de voetbalterreinen van De Leeuwerik lokt om hun team aan te vuren. De Opgroeiende jeugd van Meersel-Dreef speelt in dit treffen een steeds belangrijkere rot. Zij worden elk jaar een beetje sterker, terwijl de GESTAspelers - met alle respect - toch enige tekenen van slijtage beginnen te vertonen Vanat het 1 u i ts ignaal ging het spel dan ook vrij wel gelijkopgaand. De eerste twintig minuten waren er kansen langs beide zijden. Dan kwam vanuit hei niets een afgenieten voorzet voor de GESTA kooi die door Stanny Verlieijen heerlijk op het hoofd werd genomen. De wanhopig grabbelende GESTA-keeper stond op het verkeerde heen en de hal verdween in een fraaie boog in de bovenkant van het doel. Supporters en elftal waren met verstomming geslagen, het was de allereerste keer dat Meersel-Dreefin deze confrontatie een voorsprong wist te verwerven. De doorgewinterde voethalprols van GESTA schrokken ,ieh een hoedje. stel je voor dat er zou verloren worden tegen de amateurtjes van MeerselDreefl Onmiddellijk drukten ze het gaspedaal dieper in en begonnen een ware belegering van de Dreefse goal. Niet zonder resultaat. Bas Graurnans poeierde een prachtschot in de verste hoek. 1-1. Vlak voor het fluitsignaal nam Piet jacobs een afgeweerde hal op de slof. Hoe hij het voor elkaar kreeg, weet hij nog altijd niet te vertellen, maar de bal zoefde op een of andere manier perfect in de kruising. GESTA leidde met 1-2. Over de tweede helft kunnen we kort zijn. Toen kwam immers het complot aan liet licht dat een GESTA-afvaardiging in de nacht ervoor met de scheidsrechter had gesmeed. De match duurde immers wel 10 minuten langer dan vorig jaar. Naar het einde van de wedstrijd toe, kropen de moedige voetballers van Meersel-Dreef zowat op hun knieën over het veld en waren geen partij meer voor de perfect getrainde atleten van GESTA. 16 was het eindresultaat. Dezelfde avond kwam erevenwel nog een herkansing, want de traditie wil dat de voethalavond wordt afgesloten met een gezellige avond in De Leeuwerik in het aangename muzikale gezelschap van disco Dré en 'eenmansrockgroep' Roger. Wederom werden de degens gekruist niet ditmaal als wapens sterke arnispieren, grote keelgaten en sloten drank. En ditmaal was de overwinning aan Meersel-Dreef. 7 bakken bier tegen 6 voor GESTA. Tenminste, dat werd ons verteld door degenen die om 2 uur

—mmm~

Iii ci:oc/ De voeffitificil I je,i ci (]cia L2 I(cic niet een kampioenslilel, reeds voor de vierde 2003 opnieuw af opeen volgende maal. Daarna werd ook liet voetb(iltoernooi van Viola gewonnen. U ziel hen hier

0/)

de toto nier doelman Babo,s van

NA C Breda. De Dreveniers in Gesta E2 zijn Frank .lansen (bovenaan links), Sani IVÏuësen (bovenaan rechi.v), Frits van Ae,'t, Joeri Janssen en Frits Verheijen (respectievelijk 2de, 3de en 4(le onderaan) (Anja Basri(ansen, te)

's nachts nog in staat waren om te tellen. En zo werd de interland Real Meersel-Dreef-GESTA uiteindelijk toch met een verdiend gelijkspel afgesloten. (verslag Guy Muë sen. tv )

FaTacRIE

14 Beste. ket.ize vooi Lt\\

Ieitka eP't

foffe foto's

folo's ciafcevoerl<+ iii eicjer Prof. Iobo D icj ifcsle bewerkiiic j eii

1 trv service

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 031/3 14.13.13

Penfogskynei.be

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37 33


MEERSEL -DREEF

Verbroecleringsconcert Alphen-Chaam in speeltuin de Zevenster MEERSEL-DREEF - Op zondagmidig t juni, verbroederden de muziekkorpsen van iie gemeente Alphen-Chaam in de speeltuin te Meersel-Dreef. Harmonie Vi ijt en Volharding van Alphen. St.Cecilia van Chaam en Voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef. Gaider en Strijheek. Deze laatste speelde gastheer. Het weer was opperbest, de muziek klonk prima en er was een gezellige drukte an mii zieLtje fhehhers en toe all ige pilssanten. (tv)

Op de foto harmonie St. -Cecilia uit Chaam aan 't werk. Deze hcirmonie was ook te zien en te horen toen ze op Heînelt'aarrsdag kst'amcn dauri'trappen naar Meersel-D ree!

Tentoonstelling in de St.-Luciakapel op Meersel

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel 031314.5177 Fax 031314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be -

MEERSEL-DREEF - Elk jaarricht het St.-Luciacomité een tentoonstelling in, in de eeuwenoude Luciakapel van Meersel. Verscheidene onderwerpen kwamen aan bod, zoals beeldhouwkunst, schilderkunst, aquarellen, tekeningen, fotos, bloemschikwerk enz. gemaakt door kunstenaars uit de Noorderkempen, vaak rond religie en volksdevotie. Ook thema's zoals 'Het Mariale Jaar'. Missiewerking St.-Franciscus, H.-Claraen Pater Pio kwamen aan de beurt. Het thema van 2003 was schilderkunst met als onderwerp, 'landschappen en landelijke taferelen uitde streek', omkaderd door beeldhouwwerk van de inmiddels overleden Jan Verheien. De schilderijen zijn van Wis Verheijen en Anita Van Boxel. Jan en Wis zijn geboren en getogen naast de kapel en Anita is een dochter van hun zus JLilia Verheijen. Zo is cle cirkel rond. De familie Verheijen zorgde vele jaren voor de kapel en de kapei neemt dan ook een bijzondere plaats in. Vandaar het idee om deze kunstenaars samen te laten exposeren.

OPENBARE VERKOPING VAN EEN ZEER GOED GELEGEN PERCEEL BOUWGROND (OPEN BEBOUWING) TE BEERSE, LANGS DE DIJKSTRAAT Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechter van Turnhout, openbaar verkopen: Een perceel bouwgrond voor open bebouwing gelegen te 2340 Beerse, langs de Dijkstraat (ter streke Eynensmast), met een oppervlakte van 2.386 m2. Breedte langs de weg: 25m. Kadastraal gekend sectie B nr. 409/H

25

1! 2./

/1201/0/2

ln

2011 222/1

Ili12lI/(IliIiIcrl/en,

het IKO te Hoogstraten en op schilder/es in Rijkevorsel

34

Gelegen in een goedgekeurde verkaveling dd. 8/9/1 981 (ref. 006/1 99 (1)) Volgens gewestplan Turnhout gelegen in woongebied met landelijk karakter. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: - TOEWIJZING: dinsdag 1juli 2003 telkens om 16 uur in Café Hotel Centrum' te Beerse, Kerkplein 1. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Vanaf 30 juli krijgt u weer een nieuwe MAAND te lezen. Medewerkers, uw kopij verwachten we op woensdag 16 juli en op zondag 20 juli de laatste berichten over sport en dorp. Ook nog een goeie vakantie gewenst.


MEERLE

Poorten

Schot in de roos MEERLE - De eerste N'leerlese avondmarkt zelfs de eerste markt in Mcerlc hoorde ik inderdaad hevestioen door een niet meer zo jonge echte Meerlenaar- was een echt schot in de roos. Vanaf de opening van de markt door de fanfare voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef, liep heel het gemeenteplein vol. Niet alleen Meerlenaars, maar ook veel andere inwoners van de fusie hadden de weg naar de Meerlese markt gevonden. Het mooie zomerweer was daar natuurlijk niet vreemd aan. Wat is leuker dan op een warme zomeravond, het veelbelovende weekend in te zetten met een bezoekje aan de markt,

een drankje op het open liie h t terras, niet leuke muziek op de achtergrond. Op het terras voor ons 'raadshuis', uitgehaat door de fanfare, was vanaf het begin geen stoel onbezet. Lateropde avond speelde ereen handje aanstekelijke popmuziek. Ze wisten er de sfeer goed in te brengen kregen het volk zelf aan het dansen. Het geheel kreeg meteen iets van een echt 'dorpshal'. Tot laat op de avond (zeg maar nacht) bleven de mensen hangen. Een fijne avond en een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. (jaf)

MEERLE - Na de Voordcurco' van vorig jaar. zij ii Poorten' dit jaar liet thema van de 2e Fietszoektocht doorheen de fusie, georganiseerd door liet zaalconiitĂŠ van de Meerlese parochiezaal. Op een rit van 35 kni moet je liet adres weten geven van de poorten waarvan je de foto's meekri jgt. Je kunt meedoen op dag Cu uur die je zelfhet beste uitkomen en als liet weer jou het beste lijkt. Vertrekken kan vantnt elk deeldorp van de stad I-Ioogstraten. De Fietsfotozoektocht kan nog gereden worden 15 september 2003. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4 euro, je kunt de formulieren aanschaffen op volgende verkoopadressen: - Toeristische dienst van de stad Hoogstraten. - Prima van Boxel. Strijheekseweg 7. Meerle - t Winkeltje. Meerledorp 2, Meerle den Bogerd. Van - Beenhouwerij Heimeulenstraat 8, Meerle - Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, Meerle (tel 03/315.92.09) De prijsuitreiking staat gepland voor 28 september 2003 om 17.00 uur in de parochiezaal. Op deze dag staat er nog een fietstocht voor iedereen op liet programma (vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur). Hierover lees je meer in onze volgende editie. Door mee te fietsen, steun je de voortdurende vernieuwing en verbetering van de Meerlese parochiezaal. (jaf)

1

141195

KOMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN L! • HI \\1

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66 IC1fIe /)/III&/s i/I /i!/() 100/

/100/1? 1 (/iOJ)

/1/'

pto

'IIIi lief 1(1/i(lShUiS.

35


MEERLE

Drie wereidkampioenen

'

"acx

Mcciie: Vroeger .sio,idcii zij één ija £'éil op het hoogste wielrennerschavotje. Oud- we/ eldlti/u!pu)C/IC/i Jan Janssen, Knetemann en Ottenbros herkent ii (?) zeker nog wel. Tegeiitvoordig hoeft het alle,nnnl niet meer zo snel. Oj.i een 'eiligt' Immnie,, tiuetend kilometers fietsen in groep is een vast gege\'en geworden ''oor deze gewezen prof wielrenners. Voor een rit van 100 kin of iets meer draaien zij Il/ili han'J iii.i nOt' niet om. Ergens moet er dan wel een rustplaats voorzien worden. Hij oud-collega wielrenner John Van Ton gerlo, woonachtig te Meerle, werden de oud-collega 's gastvrij ontvan gen. Koftie en koek smaakten heerlijk. Na een rustpauze fietsten allen neer verder een frisse douche en een lekkeravondmnaal tegemoet. (ES)

Open deur in nieuwe brandweerkazerne \IEERLE - Op ss al afwerking na, is dc nieusse kazerne voor de Meerlese Voorpost klaar. Hoog tijd om aan de feestelijke opening te denken. Op zondag 6 juli 2003 vanaf 13 uur worden alle Meerlenaars aan de nieuwe kazerne verwacht voor de Open Deurdag'. Je kunt er een kijkje komen nemen iii de gloednieuwe kazerne en kennis maken met het nieuwste materieel van de brandweer. Zoals de nieuwe eerst-hulpwagen Mercedes Altego en het nieuwe containervoertuig Mercedes Actros. Heel de namiddag zorgt de brandweer voordemonstraties. zodat je weet wat ze allemaal kunnen. Voor dc kinderen staan er een springkasteel en kinderspelen op het programma. Uiteraard wordt er voor een natje en een droogje gezorgd.

Einde van het turnseizoen 'IJEERLE - 1 raclitiegetrouw trokken de turners san de Jurn/iring tZolderkc op het einde lan liet .sei,oen scunen op uitstap. Een hele dag spelen in en om het water t'an het mooie recreatiecomplex de Ton gelreep in Eindhoven. Moe, doorrveekt, verbrand, maar content op cle fbto, op het einde van een leuke dag. jaf)

36


MEERLE

Kidfit MFERLE ben drukte vanewelste in liet dorp op de 'Jotdag an 'Kidtrt', liet jaarthema van onze school De Klimtoren' Er was dan ook van al lcs t loon un to fit heid van onze u;choolgaandejeugd

Rozen en hun vrienden

te testen, na een jaar stevig eraan werken: van hindernissenparcours voor fietsende kleuters tot een indrukwekkende klimtoren voor de groteren. Op het einde van de dag kregen alle fitte kinderen een slcuilluwiacr ik

00 i j,\iI1

liuni

(IINILiOIOIL

citHc.

Rozen horen gewoon in een tuin. Dat is al duizenden jaren zo. En ze zijn in die tijd alleen maar mooier, geuriger en kleurrijker geworden. Tegenwoordig willen we ze ook natuurlijker, samen en in harmonie met andere planten, vooral vaste planten. En wat blijkt: rozen komen dan zelfs vaak beter tot hun recht dan in de klassieke rozenperken. Combinaties met rozen verlenen moderne tuinen perfectie. Koop rozen nu, dan is de bloei het beste te beoordelen.

1

1f

Er zijn combinaties met rozen om stil van te worden: de roos 'New Dawn' met wolken

Ci'ambe eorclifolia hij voorbeeld. Betoverend Of de verrukkelijk geurende. donkerro,.e 'Mullard Juhilee' tussen lavendel (hv. Dwarf Blue'). De klimmende 'Constance Spry' heeft zelfs kruidig geurend hlad dat geweldig combineert met planten als Heuclie,-a die weinig geuren. Maar vooral lage en halfhoge botanische en heesterrozen zijn fantastisch te combineren omdat die veel minder onderhoud vragen dan dc 'gewone' grootbloemige rozen en trosrozen. Ideaal dus.

De i 1o/i, 'o pi ijmi luljiUolu Mu

0 hccl / 00

((/( ((0 /101(1

I/o T

1( ficis OUt tI 0 Itt

kn'a,,u'n.

Kegelen bij KGB

Combineer met planten met een tamelijk losse groeiwijze Ze moeten de roos qua vorm ondersteunen, niet heconcurreren. Dat zullen vaak planten met grijs blad zijnen bloemen die het blauw. donker-

blauw MEERLE - Niet alleen de Meerlese brandweer /et op zondag 6juli 2003 zijn deuren open. Ook de

Cu

lila toevoegen die cle rozen missen.

Felblauw staat niet, bont blad ook niet. Goede

Kegelciub van KGB doet dat. Tussen 13 en 18 uur hen je welkom in hun lokaal hij Adriaan

heesters hij rozen zijn bijv. Ceanothus 'Gloire

Vermonden aan de Voort 38.

Soli' ja ottir'inalis. Tencrtoio /ocidrvs, C'arvopterisx cla,idooensis. Ook Hebe iingoi/olta en Berberi,v otfawensis 'Superba

Ga eens langs. dan kan je zelfeens proberen of je de kegels omgegooid krijgt. Je kan er ook gewoon een glaasje drinken, zo steun je meteen de KBG. Van harte aanbevolen. (jat)

de Versailles'

37


MEER

Muziek op de markt

/

lic t

ho 0/:

/ j:iclsiiç' li c'cr op dc ,

bije markt en de tele inuziekmakers zorgcleii voor een clendereisde vfrer.

Kinderen troef op Meerse markt Op zondag 6 juli staat de Nlcersc Markt in het teken van de kinderen. Onder het thema Kindermarkt " nodigt het rnarktcomitĂŠ alle ki ndercn van Meer en omstreken uit in de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur. Via de scholen kregen zij daarover een briefje en een kaartje, waarmee ze kunnen deelnemen aan de hallonwedstrijd van de Hoogstraatse Aardheigilde. Uiteraard kunnen de kinderen op deze markt ook kopen, verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niet uit: speelgoed, hoeken. strips, snoep. fruit, zelfgemaakte spulletjes. ... Alles en iedereen is welkom. Qui een goede, gratis standplaats te hebben, is het best voor S uuraanwezig te zijn en een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen. De animatie staat ook in het licht van de kinderen. Hoofdhrok vormt de grote playbackwedstrijd, die in samensserking mei Radio Valencia en de Meerpaal in liet kloosterpark woidt georganiseerd voor de Meerse kinderen van de lagere school. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de winnaars per graad inngen iets extra's verwachten. Andere kinderaitracties zijn het schminken van de kinderen aan de aardbeisiand. het springkasteel en de aanwezigheid van de ponyclub. De volwassen standhouders en bezoekers mogen zich 7eker niet laten afschrikken door hei kinderthema. zoals steeds blijven zij meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een draukstand met zitplaatsen opgebouwd, zodat ze in de meest aantrekkelijke omstandigheden kunnen genieten van de playbackwedstrijd en de markt. Wie hij deze Kindermarkt nog vragen heeft of meer informatie wenst. kan daarvoor terecht hij Jef Van Bavel ( 03/315 7254 ) of op de wehite www.iiieerinai*kt.be 38

Blauwe vlag in de Mosten t

MEER - Onder cst'eininers wordt n'eleens de traag gesteld ojhet water zuiver is. Hei beste antis'oord daarop is de B/auti'e slag. De blautt'e slag is een internationaal ksi'aliteitslabel dat uitgedeeld o'ordt aan uitbaters san recreatiedoineinen die aan volgende (riteria to/doen: goede zss'emts'aterkwa/iteii. Dit isor(It beoordeeld

0/)

de nieetresultaten van VMM

tijdens het zit'e,nsei:oen 2002 een gedegen milieubeheer veilig en proper r(, creatiedo,nein een aanbod aan natuur - en ,nilieueducaties'e csct'iteiten. 01) vrijdag 13juni sterd in cle Mosten daarom met de nodige trots bij gemeentepersoneel en schepencollege de blauwe slag gehesen als bewijs 1cm een goede werking van de Mosten. Jiu'gen Rende,s, Clara Van Bergen, Laeiitia Vermandere poseren bij de i'lag als vertegenwoordigers van het personeel. (ina)


MEER

Voetbalpioeg de Schutters 35 jaar

Met Brassband en KWB naar Scherpenheuvel

MEER - Iii de vakantiemaand juli rusten de amateurs van (le Schutters, tegenwoordig beter gekend als de Valenciaschutters. Het afgelopen seizoen was de moeite waard om nog even op terug te blikken. Zij bestonden immers 35 jaar en dat is uH arnateur-voetbaikringen geen klein bier.

MEER - De jaarlijkse tocht naar Seherpen-

De ploeg zag voor het eerst in 1968 het levens-

dereen van harte uit om mee te gaan.

heuvel vanuit onze parochie komt er weer aan. De organiserende verenigingen. Brass- en Drumband Sintc-Rosa!ia en KWB, nodigen ie-

Gelukkig is er een oplossing voor de arbiter-

licht onder de naam Siego. Het stamcafc was het

vakature bij de Schutters. Guy Romhouts uit

De 1 7de uitgave van deze bedevaart vindt plaats

Hoekske. Vlakbij dat hoekske lag toen hun

Wuustwezel. ook vroeger speler van de ploeg,

tijdens het week-end van 12 en 13 juli. De

plein. Nu inmiddels plaats voor de nieuwe wijk.

zal de fakkel van Staf overnemen.

voetgangers trekken de zaak op gang. Zij ver-

Het was in die tijd echt plan trekken geblazen.

trekken zaterdag om 19 u. stipt. Er wcirdt ge-

Cafévoethallers hadden niet veel nodig. Een

zorgd voor degelijke begeleiding en materiële,

betonnen kotje, meestal onverwarmd. Douches

maar vooral ook morele ondersteuning. Als u

waren een ongekende luxe. Met een beetje ge-

liet meestapt, mag u de moedigen beslist ko-

.a

luk had iedereen zijn baddeke met koud ssater.

men uitwuiven.

Tijdens de kermistornooien van de jaren 70 was

's Zondagsmorgens vertrekken eerst de fietsers:

Siego een te duchten tegenstander. Maar dooi'-

om 4.45 u. (kwart voor vijf). Ook voor hen is

heen het jaar werd er steeds vriendschappelijk

begeleiding voorzien. Tenslotte starten de mu-

gespeeld.

,ikanten van drumband en brasshand, andere

0p vrijdag II april speelden de Schutters een

parochianen-hedevaarders en sympathisanten

1

jubileummatch tegen de Ex-spelers van de al'gelopen 35 jaar. Vele oud spelers die zich te oud voelden om nog te spelen kwamen kijken. Nadien werd er in de drankgelegenheid van Radio Valentia nog nagekaart tot in de vroege uurtjes. Een van de spelers met de langste staat van dienst was Jos Brosens. 1-Jij bleef 22 jaar troiis\ aan de ploeg. De meeste tijd als speler maar ook dc ganse periode als boekhouder van de ploc. Op 27 januari 2003 droeg hij deze fakkel oser aan Roger Embrechts die de voethalkalender in elkaar steekt en Kurt Voet die nu de financiën behartigt.

om 7 u. Plaats van verzamelen is telkens Zaal voor Kunst en Volk. Het is de bedoeling dat we dan allemaal samen, om 8.30 ii., met drum- en hrasshand op kop, vanop de parking naar het centrum van Seherpenheuvel stappen en zo de laatste paar honderd meter met de 'overlevenden" van de nachtelijke voettocht volmaken. De eucharistieviering wordt voorgegaan door E.H. Jan Van Deyck en vindt plaats om 10 u. in de Mariahal. Voor de muzikale omlijsting zorgen hrassband Sinte-Rosalia, o.l.v. dirigent Bart Van Ossel, het koor en organist LLIc Dockx. Om een idee te hebben van het aantal deelne-

.%ILLR . OokJos b'ror nv ii oivli /1(122 1/ch

Dc absolute recordhouder is wel Staf Sijsmans.

' Ihouder en er speler bedonki i oor de

Eerst speler, later arbiter van de ploeg. Hij vierde in 2003 zijn 30 jaar arbiterschap en werd

0 ioeitc

daarvoor door de ploeg bijzonder bedankt. Het

altijd i'riI(/k' bij.

en is er

/ Uh

de jubileumina Uit no i

niers en om alles tijdig voor de verzekering in orde te kunnen maken, is het best dat u inschrijft oor 1 juli. inschrijven is zeker nodig voor de voetgangers en de fietsers. Dii doet u op het

was tevens zijn laatste jaar. Want zoals Staf zelf

gekende adres: Jan en Mit Swaenen-Sprangers.

zegt: "Op deze manier heb ik toch een flinke

Nu de 35 jaar erop zitten kijkt de huidige ploeg

lange sport-carrière kunnen maken. Ik kwam al

vanaf augustus weer aan tegen weer een nieuw

Samen maken we er weer een onvergetelijke

die tijd met plezier afgezakt vanuit Merksem".

seizoen vriendschappelijkeafévoethal.Garage-

dag van.

Hij kwam zelden te laat, buiten die ene keertoen

houder en speler Jos Jansen en Valentia bezor-

hij in Rijkevorsel voor de overstroming stond

gen dc ploeg een nieuwe uitrusting. En de

toen de dijk van het kanaal het begeven had.

kalender begint al aardig vol te lopen. (ma)

Frankenherg 4, tel. 03 315 88 18.

ng 1 Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315,71,76

* Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

MELI? -

FORD 'VEILIGHEID EERST...' Jere('liî ohiIh'ohii1 Sîo/ ,S'

('a.té"oetbalploeg de Schutters.

:ijii TI/ee i'oor

$0 1 001 ' speler en rh/'l)iïe/'

hij

rvww. geudens. be


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Irma Smits en Fons Martens: "Van een verrassing gesproken!" Een wijde tuin met verse groenten, uitdagend blozende aardbeien om een jaloerse opwelling te krijgen, twee pasgeschoren sipkijkende schapen, twee kleurrijke fazanten, één kip... en elke dag een ei! Langoor Lotje, het ietwat eigenzinninge jonge ezelvrouwtje slentert door de wei, laat zich gewillig lieflozen door de ruwe haren en laat haar mooiste zijde bewonderen. "Al van kleinsaf van een ezel gedroomd, nu zijn we vijftig jaar getrouwd en wie stond daar voor de deur? Een echte ezel! De verrassing kon niet groter zijn! Een geschenk van onze kinderen!" Irma en Fons houden van en verwennen Lotje dat in de Desmedtstraat het paradijs gevonden heeft.

Hout, hout, hout... "Heel mijn leven in 't hout gewerkt! Zwaar labeur. maar ik heb het ongelooflijk graag gedaan. Als kleine bengel eerst de lagere school in Minderhout doorlopen en daarna mocht (moest) ik met mijn vader en broers mee met paard en wagen. In het begin was dat bomen uit de bossen sleuren vooral zomerwerk. in de winterperiode werd de ploeg aangesproken en dan was het bos ontginnen geblazen. Alle obstakels, struiken, moesten verwijderd worden. Zo hebben we ook meegeholpen aan de aanleg van het vliegveld Oostmalle-Zoersel. Zo'n dertig ha bosgrond is door onze handen gegaan!" De horizon van de Martensmannen reikte ook verder en in Limburg werd ook heel wat hosgrond zuiver gemaakt. Bomen omzagen hehen ze zelf nooit gedaan, het vervoer naar de houtzagerijen regelden ze echter wel. In 1950 werd dan een

vrachtwagen aangeschaft en zorgden ze zelf voor het vervoer. Fons ronde dan het bedrijf samen met zijn broers Adriaan en Jef. In 't Zoniënwoud en in de Vlaanders haalde men bomen op voor Merksplas kolonie, voor Van Erck in Minderhout en voor Foresco in Turnhout. "Voor dit laatste bedrijf heb ik tot in 1993 bomen aangevoerd. Daarna wenkte de pensioenleeftijd!"

Onder één dak Op 13april1929 werd de jongste spruit in het gezin van Jan Martens en Mieke Michielsen geboren in de Beemden en boven de doopvont ontving het de naam van Alfons. Voor hem hadden reeds vijfjongens en vijf meisjes de weg vrijgemaakt en je kan wel raden dat moeder Mieke meer dan haar handen vol had met zo'n groot gezin en dat vader Jan beslist niet op zijn

lauweren moest rusten. Elf mondjes vullen betekende werken en nog eens werken. Fons werd vanzelfsprekend het troetelkindje van het gezin, bracht een gelukkige jeugd door en op 1 4-jarige leeftijd mee de hort" 01). Tijdens zijn jeugd amuseerde hij zich ook met zijn vrienden van BJB "en als we in dr oorlogsjaren teerden, moesten we zelf onze schoof zak meebrengen!" Van de oorlog zelf heelt hij weinig aan den lijve ondervonden alhoewel hij zich nog zeergoed de beschieting herinnert van het Duits luchtafweergeschut door Engelse vliegtuigen in de omgeving van De Rollekens, daar waar Halschoor nu gevestigd is. "Een Minderhoutenaar werd daar neergeschoten en wij hebben het lijk op een ladder naar het gemeentehuis gedragen." In Westmalle kraaide Irma voor de eerste maal op 13december 1931 en daar heeft ze ook zeven jaar van haar jeugd gewoond. Daarna trok de familie (ouders. twee broers en een zus) naar Zoersel om daar een boerderij in beheer te nemen, ongeveer zo'n half uur gaans verwijderd van het dorpscentrum. Door de bossen trok Irma naar de lagere school in de plaatselijke school en nadien nog een jaar naar het immaculata-instituut te Oostmalle. Hoe zij haar jeugd doorbracht kennen we al vanuit vele verhalen uit die periode. De jongens konden genieten van hun relatieve vrijheid, de meisjes werden in bescherming genomen. Uitzonderlijk kon een kermisbezoek, een toneelvoorstelling in het dorp en dan had je het zo bijna gehad.Ook zij zocht verpozing in de BJB. Op 1 7-jarige leeftijd ging zij "dienen" in een Wijnegemse familie en dat heeft ze vier jaar volgehouden tot aan haar huwelijk. Hoe kwam een Minderhoutse jongen in 1953 in contact met een meisje uit Zoersel, want dat was toch niet zo evident? "Heel toevallig. In Zoersel waren wij aan 't werk met paard en ploeg, die paarden kwamen natuurlijk niet elke dag naar huis zodat er voor onderdak moest gezorgd worden voor paard en voerman. Mijn broer Adriaan was al getrouwd. onze Jef een beetje later ook, zodat ik de aangewezen man was om hij de paarden te blijven en zo belandden we bij boer Smits. Die had niet alleen plaats om paarden te stallen maar daar liepen ook een paar dochters rond. Van het een kwam het ander, het oog viel waarop het moest vallen. Eigenlijk waren wij de tijd al ver vooruit, wij sliepen onder één dak, maar... wel ver van elkaar! Op 6 juni 1953 luidden de huwelijksklokken boven de Zoerselse bossen en ze vestigden zich in Minderhout. Er werd nog even ingetrokken bij broer Jef en dan naar de nieuwe woonst. Of Irma heimwee gekend heeft? "Onnoemelijk veel, ik kende hier niemand, op bezoek gaan bij mijn ouders in Zoersel was ook niet zo eenvoudig. Alles moest met de fiets gebeuren, de kinderen werden geboren... "Samen kregen ze vijf kinderen,: twee jongens en drie meisjes en die zorgden op hun beurt voor veertien kleinkinderen, zes meisjes en acht jongens. Met die vijf kinderen had Irma haar handen vol, het huishouden doen, naaien en breien kenden voor haar geen geheimen. Alle klederen, eerste en plech-


MINDERHOUT tige communie incluis, werden door haar netjes in de juiste plooien gelegd. Ook de tuin behoorde tot haar territorium.

Een ezel in huis

ø!

,,

Fons werd 63 jaar en mede doordat de houtzagerij van Foresco stopte, besloot hij op pensioen te gaan. In 't begin zeker niet al te gemakkelijk. \oor iemand die gewend was van dag in dag uit in de vrije natuur te vertoeven kon er wel geen groo're siraftiltgedaehT worden. Mis! Fons had nog zoveel dingen te scrwezenlijken Cii die konden nu ook iiitevorrd worilon "Ik hen bijna altijd buiten en hij slechtweer zit ik in mijn "kot" aan 't een of ander te prlitsen. Fons is een ccliie knutselaar. Een oude tractor die van de eerste sleutelheweging startgeluid laat horen is daar het levendige bewijs van. En naast een windwijzer,vooraan in de achtertuin, in de vorm van een wielrenner, die hij het minste zuchtje wind duchtig de pedalen ronddraait, kun je ook niet kijken.Fietsen ligt hen heiden zeer nauw aan het hart. Tweemaal per week, zomer en winter als het weer het toelaat, wordt de tweewieler van stal gehaald en wordt een duchtig stukje door het Vlaamse land gepeddeld. Irnia fietst niet alleen in haar vrije tijd. Van zingen heeft ze altijd gehouden, vroeger al in het kerkkoor san Zoersel, in Minderhout in het OLVA- koor. Het goudenjuhilcum naderde met rasse schreden en

lie Avondfietsvierdaagse

-

--

op een dag klonk er "ia"-geluid achter het huis. Een geschenk uit de hemel van de kinderen: een echte ezel die prompt de naam Lotje meekreeg. "Mijn broer Gerard vertelde ik dat we iets nieuw in huis hadden. Hij moest maar ene keer raden. Zonder aarzelen kwam het woord "ezel" eruit. Echt een jongensdroom die in vervulling ge-

t)

gaan is en we zijn er enorm blij mee!" Irma en Fons, een gelukkig koppel die het ongeluksgetal 13 als een gelukshrenger beschouwen. Fons is de 1 3de geboren. Irma idem. dochter Agnes idem, kleindochter Hanne idem! Dat hun geluk nog lang mag blijven duren! (rel)

2 Dagen Marckezonen .

MINDERHOUT Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de Avondfietsvierdaagse van de KWB en wel van woensdag 2 tot en met zater dag 5juli. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U heeft de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig ie fietsen met het hele gezin, de huren, des rienden en/of kennissen. Elke avond wordt een route afgelegd van ± 25 kiii langs rustige, landelijke wegen. Ook dit jaar zijn weer vier prachtige routes uitgezet zodat u per fiets onhezorgd kunt genieten van de prachtige natuur, rust en ruinite. Om niet verloren te rijden, ontvangt u een duidelijke routebeschrijving. Kortom. U hoeft alleen nog maar de route te volgen en op de trappers te duwen om de route op eigen tcmpu af te leggen. Op de uitgestippelde routes tijdens deze fietsvierdaagse kom je zelden een café tegen. Onderweg biedt KWR-Mmnderhout je daarom gratis een drankje en een versnapering aan. Men kan iedere avond starten tussen 1 8u30 en 1 9u3() lan het parni'hiecentruni. Wie mini mum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt als extra nog een leuke verrassing. Dankzui onze gulle sponsors vindt de laatste avond ilog een aansvezigheidstomhola plaats met prachtige prijzen. Dit alles wordt U aangeboden voor volgende democratische prijzen: KWB-leden 1.25 euro per avond. 3,50 euro voor 4 avonden. niet-KWB-leden 1.75 euro per avond. 5,00 euro voor vier avonden. Meer inlichtingen: Marc Verschueren, Bergenstraat 2a Minderhout, tel. 03/315.04.76. -

,

IsIIt.] HOOGSTRATEN]

ca

tirroSSEri E

ALLE MERKEN

r 'wIF1l[ LRENT

am

HErbruik

ONDERDELEN

ik ~

De Koniitliijkc /l/i/i;t I)c Marckezoiieit uit Minderhout bracht een tweedaags optreden in cle paro'hiezaal. Zowel vrijdag als zaterdagavond was de zaal goed ge vuld, Zosi'el liet inuziekateljee als het klein en liet groot samenspel koeien zich voorbeeldig t'an hun taak. Tijdens de pauze bracht ook de drumband hun bijdrage. De apotheose werd gebracht door de ganse .tinfrire met een tiental nununers niet als iheina film en TV, Presentatrice Ann Jacobs praatte alles deskundig aan elkaar.

St Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 -

www.totaalgarage.be

41


WORTEL

Gezinsfietstocht van de Bond

Fietszoektocht van de Guld Wortel. Tot 31 auizustus kan ii deelnemen aan een fictszoektocht doorheen het Land van Hoogstraten. De zoektocht is een initiatief van Ann Snoeys, die het café 'de Guld' hij de kerk in Wortel uithaat. Dc zoektocht die ongeveer 30 km lang is brengt u langs rustige wegen, langs mooie en minder gekende wegen cii dreven van Hoogstraten en zijn deeldorpen.

In het traject zitten enkele lussen, waardoor liet mogelijk is om de afstand in méér clan één keer afte leggen. Deelnemen met de wagen is daarentegen vrij moeilijk. De initiatiefnemers verwachten dal ci een juist antwoord geeft op 30 gewone vragen én 13 fotovragen. Inschrijyen in café de Guld. elke dag vanaf 10.00 uur. De Guld is op maandag gesloten. (info 03 314 1224) (fh)

WORTEL - Omstreeks halftwee verzamelden we aan de parochiezaal. Met 29 deelnemers vertrokken we via de Zandstraat naar Achtel. Daarna reden we verder over Gammel en kwamen na een drie kwartier fietsen aan. Bij onze aankomst aan de molen draaide deze al. De zeilen werden aan de wieken gebracht om meer wind te hunnen nemen. Eerst gingen we onze dorst lessen en aten we een boterham met kaas, confituur, boter en of choco. Ook was er een lekkere cake die iii een uiuiii van tijd op was. Nadat we van de zou ',vt e ,i-i hadden en de kinderen uitgetest hoe groot een niolensteen is, gingen we in twee groepen de molen verkennen. Wij trokken met de molenaar Marcel eerst naar het hoogste punt in de molen. Daar werd ons verteld hoede molen juist werkt. Ook de koning (dit is de belangrijkste balk in de molen) was aanwezig. Hier konden we ook duidelijk zien dat de molenkap helemaal kan ronddraaien op de molen om zo de wieken juist naar de wind te kunnen zetten. Daarna trokken we naar de luizolder. Op de tweede verdieping vertelde mole naar Jan waar de molenstenen liggen. Daarna gingen we ook nog dichter bij de wieken kijken en daarna konden we de heilige Sint-Victor ook nog bewonderen. Sint-Victor is de beschermheilige van de molenaars. Iedereen kent waarschijnlijk nog wel nen vie de meulder" de kinderen mochten ook eens draaien i'an een wanmolen en een kleine meelmolen. Het was rond vijf uur toen we terug huiswaarts reden en veilig aankwamen in Wortel. Het was een prachtige uitstap waar gans het gezin van heeft genoten. Tot volgend jaar. Opgelet kinderen! Gezinsbond Wortel richt op zaterdag 30 augustus haar ledenfeest in niet een kinderrorniuelniarkt. Plaats: pleintje achter de parochiezaal. Terras aan gezinsvriendelijke prijzen.

FAXT84

MFC 580

HL1430

Gewoon papier 9.600 bps 100 kiesnummers Telefoon

Kleurenfax-printerkopieer—scanner USB/parallel

Laserprinter, 14ppm, 4Mb, 600 dpi, USB/parallel

Volledig b(CthO(assortiment in onze winkel!!

Sovr

COMPUTER

42

SOFTCOMPUTER, Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten, Tel 031315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be


WORTEL

En de bakker, hij bakte voort. Wortel - Sinds enkele weken is de winkel van de familie Verbeuken, gelegen in Worteldorp naast de Boomkes, definitief gesloten. De pompen zijn weggehaald en de luxaflex definitief voor de wiiikelramen neergelaten. Dirmee verdwijnt ecn beetje dc dnigc oorspronkelijk 'Wortelse' bakkersfarnilie uit ons dorp. Een woordje uitleg:

1

Ît -

..

.-

Ileintje Vcrbreukzn Wortel. deze winkel brood verkocht. Hij was de zoon van Sooi. De bakkerij bleef al die tijd, net als dc winkel, het café maakte plaats voor een tankstation. Het brood is in de tweede helft van de 20sic eeuw alleen maar populairder geworden, zo bewijzen ten minste de komst van nog twee andere bakkers in Wortel, Van Opstal en Vermeersch. Heniï Verheuken stierf midden de jaren '90. Zijn vrouw Magda en zoon Frans hielden de winkel en pomp daarna nog een aantal jaren open. Tot nu dus.

De bakkerij-itinkel-cajé ton Sooi Verbreuken Het beroep van bakker lijkt ons vandaag de dag als eeuwenoud. Misschien nog niet zo oud als het 'oudste beroep van de wereld', maar het lijkt alsof er altijd bakkers en hakkerijen hebben bestaan. In de steden was dit misschien wel hei geval, maar zeker in kleine dorpen, en vooral in een hoerendorp zoals Wortel was een bakkerij iets van de jongste 1 00 jaar. Veel hoerenfaniilies hadden vroeger een hakoven aan hun huis gehouwcl, zoals je trouwens nog heel mooi kan zien hij een huis in Mcerscl-Dreef, gelegen aan Meersel.

ken en op de fundamenten van het oude gebouw werd dc huidige winkel gebouwd. Henri Verbreuken was de laatste bakker die in

Niet dat ons dorp na deze sluiting 'hakkerloos' is geworden. maar de eerste en tevens enige hakkersfamilie. de Verbreukens, zijn na een eeuw weg uit Wortel.

De eerste Wortelse bakker vestigde zich pas rond de eeuwwisseling in het dorp. Dit was Hendrik Verhreuken,heter bekend als Heintje Verbreuken. Waarschijnlijk zorgde de nieuwe welvaart, of domweg de mode van die tijd er voor dat uien het niet meer de moeite vond om zelf te hakken. Dit alles staat beschreven in het fotohoek van Wortel. "Wortel, weet je nog...". Vooraan in het boek zie je een foto van de Kleine Plaats, de latcic DouiiiLs. Op de vuuigiuiiul j,i ijki de bakkerij. annex winkel, annex café "In den Hen" van Sooi Verbreuken. Sooi was de zoon van Heintje. De foto dateert van 1908. Op een latere foto, genomen in 1927, zie je nog steeds huis mei rk'zelfde bakker In 1947 werd het bestaande huis met bakkerij afgebro-

De winkel-pomp inn Verbreuken zoals si ,e :e nu kennen.


WORTEL

WK 2003: Komen zien en nagenieten. Wortel - VRIJDAG 11juli De openingsavond van WK 2003, Vrijdag 11juli, wordt een verrassingsavond. De programmatie werd dit jaar redelijk laat afgerond. Maar er is sprake van een zogenaamde "foute avond".., afwachten dus wat het wordt... ZATERDAG 12 juli Op zaterdag zullen de eerste decihels uit cle versterkers komen van The Stitch. Iedereen kent ongetwijteld inmiddels dit "Hoogstraatse monument". Meer dan waarschijnlijk wordt het een memorahel concert. Bert. Kris en Raf en de Wortelse Tim Van der Plas, in Slotse kringen beter bekend als 'den Tuk', staan voor de laatste keer samen op het podium. Letterlijk en figuurlijk een Slot-concert van The Stitch! Maar niet getreurd, de handleden zullen nog van zich laten horen in de Hoogstraatse muziekscene, alleen niet meer samen. Zorg dus dat je er bent voor het laatste Stitch-optreden! Darna zal de 'electronical dance music' zorgen voor beweging op de WK-dansvloer. Dj Gérôme Sportelli - ook bekend als Dj Nepz - komt de avond openen met zijn caichy grooves & melodie tunes.

1/te St/telt.

De avond krijgt nog een staartje met de Wortelse matchboXjean achter de draaitafels in 't Slot zelf. Hij zal iedereen trakteren op een grote verscheidenheid van hieps en bliebs. Bij dezen bent u gewaarschuwd!

dominicaanse nierengLie aansnijden. Een mix van culturen die leidt tot een verrassend niooi resultaat waarop de zwoele Cubaanse melancholie prachtig verwerkt wordt in de dynamische Dominicaanse muziek.

ZONDAG 13 juli

Het grote gehalte aan niuzikaliteit. de energie en het plezier waarmee hun eigen muziek wordt gebracht, maakt dat het publiek niet stil blijft zitten. Als gevorderde merengue leraar zorgt zanger Juan Carlos Rosquete er zonder twijfel voor dat alle vastgeroeste gewrichten terug geoliecl worden!

Zondagavond is het intussen bijna traditie geNepz ontdekte de techno scene tijdens begin jaren '90 toen hij samen met vrienden talrijke party's en muzikale projecten begon te organiseren in het Luikse. Geboren in de jaren zeventig werden zijnjeugdjaren beïnvloed doordisco, punk, new wave. ... Als grafisch ontwerper stond hij ook open voor cartoons, video games, reclame, etc. Al deze invloeden vinden we ook terug in zijn di-sets die sterk geïnspireerd zijn door de old school techno uit Detroit -niet sterke baslijnen-. Kortom: zeer melodische en afwisselende sets. Na deze heel gevarieerde opener komt een grote naam uit de Belgische dance-scene zijn opwachting maken: Redhead sluit de avond af met zijn 'pounding loopy' techno! Zijn passie voor elektronische muziek begon op heel jonge leeftijd onder invloed van Kraftwerk, Gary Numan en de new-beat. In de jaren negentig kwam het tot een samenwerking niet Marco Bailey. Die leidde tot een aantal indrukwekkende releases op 'Session' en 'Kobayashi'. In 2000 verscheen zijn eerste solo-plaat en in 2002 zijn eerste full-album op Zync. Als dj speelde Redhead reeds in heel Europa en telkens was en is het publiek laaiend enthousiast over zijn pounding techno-sets. In België is hij resident op de technonation parties in de Silo in Leuven en nu op \VK2003. Geniet ervan! 44

worden: ska of salsa, en ookdit jaarstaan beiden op het programma. Het Franse P.O. Box zal de avond inleiden met hun Ska-punk. Deze band zag het levenslicht in maart 2001. Hun eerste demo volgde in december van dat jaar. Na ccii zoektocht naar de juiste sound werden daarna nog blazers aangetrokken. Intussen werd P.O. Box opgenomen in compilatie-cd's van o.a. 'Funtime Records'. 'Let's Play Records' (heiden Belgisch) en brengen zij in juni een eerste cd uit: een split-cd met Madskat. (bekend van de Slot-skank). Na deze Ska-intro zal er weer serieus met de heupen gewiegd worden onder de 'Hot & Steamy' Boomkes. Dit jaar is gekozen voor een Cuhaans-Antwerpse salsahand: Doble Impacto. Ze hebben reeds het podium gedeeld met grote salsanamen zoals Manolito Y Su Trahuco, Orquesta Arragdn, Ricardo Lembo Grupo Gale, Doble Impacto werd opgericht in november'98 o. 1. v. componist en instrumentist Juan Carlos Rosquete en pianist Javier Arenas. Bestaande uit slechts 7 handleden bewijzen zij dat salsa op professioneel niveau ook kan niet een tamelijk kleine bezetting. Deze moderne band met babybass, congas. piano, sax, keyboards, trombone en timhales zal naast de cubaanse salsa ook de

MAANDAG 14 juli De finale van WK2003 op maandagavond 14 juli zal uiteindelijk een soort 'Oldies-night' worden met 2 coverbands. Het Turnhoutse Fabgear zat menig toeschouwer verrassen. De nummers van deze jolige garde zal u ongetwijfeld herkennen als de nunimers van de 'Fab Four' ofwel The Beatles. En zij doen dat lang niet slecht! 'Day Tripper'. 'Ticket to ride' en menig andere bekende hit zal u horen. Gewoon komen zien dus! Daarna speelt de band Clearwater (een CCR tribute band). Met de typische swampsound en de stem van de legendarische John Fogerty brengt Clearwater CCR terug tot leven. De gelijkenis is angstwekkend sterk. En wie kent Creedence Clearwater Revival niet? Bad Moon Rising, Down on the Corner, Suzie Q, Hey Tonight ... CCR: een feest op WK2003!


cMIi1IuIrnIIII1IUIflhiLi Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Wielrennen

Drie Belgische Kampioenschappen in Hoogstraten Hoogstraten is niet aan zijn proefstuk toe!Enkele jaren geleden werd reeds een Belgisch Kampioenschap ingericht voor profs veldrijders, vakkundig georganiseerd door de Hoogstraatse Spurters onder leiding van Marc Van Gestel en Jef Moelans. De Lustige Wielrijders deden reeds een paar keer een worp naar een Belgisch Kampioenschap maar het lukte niet. In 1959 moesten ze de duimen leggen voor Herentals, in 1995 was Geel hen te vlug af. Nu, in 2003, een schot in de roos. Dat mag zeker gezegd worden. Niet één, niet twee, maar wel drie kampioenschappen worden hier op 27 juli betwist.

Faciliteiten In samenwerking met het Stadsbestuur staande inrichters borg voor een prachtige organisatie. Met beperkte middelen, rijk is de club niet, heeft het bestuur maandenlang gewerkt aan de voor bereiding van dit evenement.niet alleen om de nodige fondsen te vergaren, zijn natuurlijk broodnodig, maar ook om van dit kampioenschap iets enigs te maken. Het dient ook gezegd dat in Hoogstraten alles voorhanden is om iets moois te brengen. Alle toeschouwers kunnen tot vlak hij de omloop gebracht worden, de renners hebben geen problemen om aan hun kleed ruimte en inschrijvingsplaats te geraken. pers en BWB (Belgische Wielrijdersbond), en de eigen genodigden (parking Quirijnen) kunnen vlak hij de aankomst hun wagen parkeren. Waar vindt men zon prachtig vertrek en aankomst vlak bij het historisch stadhuis waarde renners een brede en lange rechte lijn hebben om te spuiten voor de zege?

Animatie De plaatselijke wielerclub heeft werkelijk moeite noch kosten gespaard om de duizenden toe.schoiiwirs clie stellig verwacht worden een aangename zondag te schenken. De eigen muzikanten luisteren het vertrek en de htildiging van de kampioenen nadien op en tijdens de wedstrijden zullen ze hun klanken doorheen gans Hoogstraten laten horen. Ook de Minderhoutse Strawberries zijn v1n dc partij en tussen de wedstrijden in hrrngn dc Hoogstraatsc Gclmelzwaaiers enkele demonstraties. Voor de toeristen stelt lOcO de tin cii open zodat 70 Vanuit de hoogte een blik op het Land van Hoogstraten kunnen werpen. Een aantal caféhouders zet zijn beste beentje voor en enkelen hebben mogelijk nog een verrassing in petto. Duizenden toe scliouwers zullen misschien voor de eerste keer kcuuis maken met Hoogstraten en voor de middenstanders is dat een uitgelezen gelegenheid

om hun etalages een bijzonder tintje te geven. Aan cle bewoners van de Vrijheid zal gevraagd worden om de Belgische driekleur,de Vlaamse Leeuw of de Hoogstraatse wimpet aan cle gevel te laten wapperen en dit om het feest nog mooier te maken.

Ongemakken Men kan moeilijk een smakelijke omelet maken zonder cle eieren te breken. Ook hij dit kampioenschap zullen sommige inwoners wat moeilijkheden ondervinden. maar die tracht men zeker tot een minimum te beperken. Hierbij enkele goede raadgevingen. Vanaf half tien is de omloop volledig afgesloten voor het verkeer. Wie op boodschappen tocht wil gaan, kan dit beter vroeger of daags tevoren doen. Wie zijn wagen nodig heeft, kan die best vooraf buiten de omloop plaatsen. Zij die binnen het parcours wonen, kunnen zich nog verplaatsen door via de Moerstraat de Hinnenboomstraat op te zoeken en dan, als de wagen met de groene vlag gepasseerd is, mee in dezelfde richting te rijden. Gemakkelijker is het nog tussen 12.30 uur en 13.00 uur en tussen 15.00 uur en 15.30uur.dwtLijiidL wegen waarop gekoerst wordt, uitgezonderd de H. Bloedi p laan en de Vrijheid, vrij om te gebruiken. îii4p

kanshebsterop cle ctrieklecircntrui. Onlangs won ze nog de Buulsc Pijl. Ook van Femke Melis uit Wortel wordt een flinke verrichting verwacht. Bij de Nieuwelingen die ditjaar 15 jaar worden. kijkt men uit naar de heloftevolle Gert Dockx uit Rijkevorsel en vooral naar Joseph Gregory ut Maria-ter-Heide, die reeds meerdere troft'eën mee naar huis bracht. Bij de 16-jarigen zal de aandacht zeker gaan naar Nick Mertens die vorig jaar de titel hij de 15-jarigen in de wacht sleepte en die nu reeds meteen volle bus supporters zijn komst heeft gemeld.

Gratis Voor de Hoogsiratenaren, en hierbij rekenen we natuurlijk ook de bewoners van de deelgemeenten. is de inkom volledig gratis! Zij kunnen ook bij de steunende caféhouders gratis een deelnemerslijst afhalen. Dit werd besproken en geregeld met het Stadsbestuur dat ook haar volledige medewerking aan dit kampioenschap verleent.

Programma Zondag 27juli allen naar Hoogstraten! 08.30 u. tot 09.15 u.: inschrijving Dames Elite op de Veiling 09.45 u.: start van Dames Elite , 9 ronden van 10km of 90 km 11.00u. tot 12.30 u.: inschrijving Nieuwelingen van 15 jaar 13.00 u.: vertrek Nieuwelingen 15 jaar, 7 ronden of 70 km 13.30 u. tot 15.00 u.: inschrijving Nieuwelingen van 16 jaar 15.30 u.: vertrek Nieuwelingen 16 jaar, 8 ronden of 80 km

kM

-

Jnl

11

q

r

Diane of HtspoiL'\' cle. inent! Bij dc Dames Elite hebben we in de persoon van Diane Jansens uit de Achtelsestraat zelfs een

f -

45


SPORT

Van 16 tot 20 juli 2003

Europees Kampioenschap Eventing Landelijke Ruiters en Wereldkampioenschap Militairen in de Blauwbossen "Het EK 1987 is een belangrijke mijlpaal geweest in de geschiedenis van de LRV. Moge dit succes een aanmoediging zijn voor verdere bloei van onze beweging..." Zo schreef LRV-voorzitter ir. A. De Bisschop in het warmbloedpaard nr 5 van september 1987. "De" sleutel tot dit succes bestond niet, maar wij willen nu zo kort voor het begin van "Minderhout 2003" toch even de belangrijkste sleutels op een rijtje zetten en vergelijken met 1987.

keerhet totaalklassement te winnen. Klapperop de vciuipijl was dat Marc Rigouts 4de werd Bart Boeykens 2de en Luc Van Miegheni met Domino de eerste LRV ruiter die Europees Kampioen werd. Kortom, liet eciropees kanipioenschap begeestert sinds lang de landelijke ruiters met een hart voorde samengestelde wedstrijdsport. Ook dit jaar merken we wederom deze

Perfecte hindernisbouw De kwaliteit van de hindernishouw was bij7onder goed op het grote domein in Linden. De in België wonende Bijt Tony Mc Pherson had het meesterlijk klaargespeeld om 25 hindernissen van ambachtelijke kwaliteit in te passen in een zeergecoupeerd terrein. Elke hindernis was voor het paard een uitnodiging tot springen..." (Deutsche Reiterliche Vereinigung. FNAKTUELL. nr 35-36/87). In Minderhout hebben wij met de kennis en de ervaring van onze

Diegenen die de pionierstijd van Bazel en

begeestering. Waar vorig jaar nog een zekere

Cornpiègne meemaakten weten best dat het Ooit

vrees heerste om voldoende goede kandidaten

anders was, maar hij de volgende kampioen-

te vmden, had de selectiecommissie plots keuze

schappen groeide de Belgische aanwezigheid

ciit een zeer grote groep van nieer dan 40 gega-

stelselniatig. Zo werd onze "Belgische kolonie"

digden. Na het nationale kampioenschap werd

spoedig een begrip in liet buitenland. Of liet nci

er een longlist van 17 combinaties bekend ge-

Zweden, Duitsland, Zwitserland, Nederland el-

maakt. Deze longlist moet nog herleid worden

ders was, verder af of dichtbij, onze Belgische

tot 12 definitieve combinaties. Het team zal zo

équipe werd steeds begeleid door een grote

sterk zijn als de zwakste schakel en als we de

schare sympalisanten.

longlist overlopen zijn er niet echt zwakke schakels meer over. Misschien kunnen we nci eens

houwploeg een ontzettend grote troef in han-

Sterke Belgische ploeg

den. Raf Desmedt en zijn team zijn bijna klaar

Beter doen dan in 1979, 1987 wordt wellicht

spreken van een "luxe - selectieprobleem"...

Sterke individuele ruiters

met de hindernissen die gebruikt zullen worden

moeilijk. In 1987 werd Paul Hermans de onbe-

voor Minderhout 2003. Het zullen stuk voor

twiste nieuwe Europese Kampioen en daar

In het verleden hebben vele Belgische toprciiters

stuk veilige, stevige en faire hindernissen zijn.

kwam hij dat hij zich hij de huldiging geflan-

de basis gelegd hij LRV voor het verloop van

In de loop derjaren is hindernissen bouwen een

keerd wist door twee landgenoten met Bert

hun verdere carrière. Deze allemaal toelichten

hobby geworden voor onze bouwploeg: zij bou-

Willems en Juul Mertens die respectievelijk 2de

zou ons te ver leiden, maar toch willen we er

wen trouwens niet alleen maar gaan vaak hun

en 3de sverden. Een nog beter resultaat dan in

enkele toelichten. Zo waren er internationale

neus opsteken bij andere wedstrijden en letten

1979 in liet Deense 1-lorsens. waarde belgen ook

carrières voor de gebroeders Desmedt en de

dan vooral op de manierwaarop de hindernissen

alles wonnen, maar waar de plaatsen 1,2 en 4

gebroeders Van Mieghem. Gcist Desmedt reed

gebouwd zijn. Zij streven in ieder geval naar de

werden bezet. De basis van deze prestatie werd

hv de alternatieve Olympische Spelen in

best mogelijke publiciteit voor de eventing.

reeds gelegd in 1975 toen de Belgen naar Bad-

Fontainebleau in 1980 en brak zijn pols al op

Plaats van gebeuren

Segeherg trokken. Vanaf dit EK wist iedereen

hindernis 6 m de cross-country; maar hij reed

dat er met België rekening moest en moet wor-

door voor het team. Dirk Van Mieghem reed in

den gehouden. Hier behaalden de Belgen voor

1980 de beroemde cross van Badminton uit niet

de eerste maal in de E.K.-gescliiedenis brons.

zijn Engels volhioedje. Raf Desmedt reed niet

de plaats van de wedstrijden een grootse indruk

Er is echter altijd de drang naar meer en de

Urs een fenomenale dressuurproef op zijn EK te

door haar landschappelijke aantrekkelijkheid.

oorzaak van de tekorten voor goud werden ge-

Burghley in 1985, svat hem in de tussenstand

Een liellijk opgesmukt tornooiterrein zorgde

zocht bij de clressuur: want alle verloren punten

een eerste plaats opleverde. Wat zou er gebeurd

voor de nodige sfeer, hierbij gesteund door talrijke toeschouwers." (Deutsche Reiterliche

in dressuur waren nog zeer moeilijk in te halen.

zijn indien Urs zich in de steeple-chase niet

Zo werd er in 1977 extra aandacht geschonken

Vereinigung. FN-AKTUELL, ir 35-36/87).

aan deze groeps- en individuele dressuur. In

hezeerde? In 1990 reed Jules Mertens niet zijn Wouter cle Wereldspelen vaii Stockholm. Het

Wie er in 1987 hij was weet inderdaad dat het

1977 was het EK te Porrentruy (Zwitserland).

beste resultaat op een Europees Kampioenschap

vorige EK binnen een zeer mooi kader georga-

De prestaties van de individuele dressuur waren

kwam van Marc Rigouts met zijn 6de plaats in

niseerd werd op het grote domein de Beaufort in

de beste die de Belgen ooit realiseerden. Het

Burghley. In 1992 zette Karin Donckers en Jef

Linden. Omdat hier normaal geen crossen geor-

zestal behaalde zelfs een eerste plaats met een

Desmedt België helemaal op cle Wereldkaart

ganiseerd werden, bracht dit natuurlijk mht cle

kleine voorsprong op Dciitsland. Het e.k. in

door inn prachtprestaties op de Olympische

bouw van de hindernissen wel wat problemen

1979 in Horsens (Denemarken) werd een liisto-

Spelen van Barcelona. Zij eindigden respectie-

niet zich mee. Het grote verschil met 1987 is dat

rische datum in de annalen van de Landelijke

velijk 8ste en lOcle individueel en behaalden

Minderhout met de Blauwhossen als setting

Ruiterij: het werd een schot recht in de roos. In

met het Belgische teani een uitstekende 4de plaats. 2 jaar later waren zij er terug bij op cle

Gelegen voor de poorten van Brussel maakte

sinds de jaren '80 naam en faam gemaakt heeft

dagbladen lazen we onderstaande titels:'Euio-

en geleidelijk aan gegroeid is tot één van de

pese lauweren voor de Landelijke Ruiterij!"

wereldruiterspelen van Den Haag. samen met

vaste plaatsen voor kampioenschappen hij zo-

Belangrijk succes voor de Belgische

An Desmedt en Kurt Heyndrickx. Karin en Kuit

wel de LRV als bij de Federatie. Vooral de

Warmhloedfokkerij!" " Belgen winnen de zo

vormen sinds geruime tijd de basis van de

kampioenschappen bij de LRV en liet EK in het

lang begeerde Europese titel; als land en indivi-

Belgische ploeg op iiiternationale wedstrijden.

bijzonder zijn hij het publiek zeer populair.

dueel! "Het teani slaagde erin om v orde eerste

Ook nci stellen wij vast dat heel wat jonge ruiters

46


SPORT werken aan hun internationale carrière. Zo hebben Siegrit Aernouts, Gust Desmedt jr. Geit Veraghtert, Jan Stoft'elen en Bart Hermans al deelgenomen aan verschillende Europese Kampioenschappen bij de Juniors of Young Riders. De jeugd is de toekomst en de toekomst lijkt dus verzekerd. Daarenboven kunnen wij nu rekenen op enkele toppers die ongelooflijk veelzijdig zijn. Niet voor niets rijden of reden Walter Van Massenhoven, Nick Van Laer. Raf Kooremans en Bart Anthonissen mee aan de top in de hoogste klasse van de dressuur en/of het springen in Zwaar. Niet voor niets wordt onze discipline "veetzijdigheidswedstrijden" genoemd.

Goede begeleiding Hoe maak je een team? Belangrijk is dat je aanvoeR wat de mogelijkheden zijn van de ploeg. Op een kampioenschap gaat het om de groep. die komt opde eerste plaats. Maar als het erop aan komt is de chefd'quipe zonder pardon de baas. Zo behaalde het team in 1997 in 1-looge

Spelen is niet meerdan dat: paardrijden. "(Hoefslag: jaarboek 1992 nr 51) Ook nu geldt de boodschap dat de ruiters niet teveel naar de anderen moeten kijken en dat zij hun opdracht binnen hun eigen mogelijkheden trachten te vervullen. Aan de groep van de begeleiding is het om onze ruiters zoveel mogelijk zelfvertrouwen te geven...

Amicitia labore ludoque Om in het alledaagse leven ergens te geraken moetje knokken en in de wereld van de eventing is dat niet anders. Maar de kernspreuk van de Europese Landelijke Ruiterij is nog steeds: vriendschap door arbeid en spel. De vriendschap moet worden nagestreefd door inspanning en ontspanning. Streven naar goede prestaties is heel belangrijk, maar het kan en mag niet alleen het uiteindelijke doel zijn... Dat eigenlijke doel is de ontplooiing van de mens, schoonmenselijkheid, kameraadschap, vriendschap, samenwerking, verstandhouding en groeps-

resultaten en een vertrouwen in de Belgische LRV. Veel verdere commentaar is nu eigenlijk overbodig: u wordt gewoon van 16 tot 20juli 2003 in Minderhout verwacht. We verwachten u allemaal op de wedstrijden om onze deelneiners aan le moedigen: er zal sport te zien zijn van de bovenste plank. Over dit EK zal nog jaren gesproken worden, te meer omdat hel EK van de landelijke ruilerij waarschijnlijk in de komende 10 jaar niet meer in Belgii zal worden georganiseerd... 1 .

Wedstrijd Wil u graag gratis naar dit wereldevenement? De eerste 10 bellers krijgen gratis 2 inkonikaarten voor zaterdag of zondag. Het nummer waarop ti mag bellen is 03 314 66 28. Uiteraard hoort hier ook een vraag bij: Op de hoe t'eelste plaats eindigde Jcf Desmedt individueel op de Olympische Spelen in 1992?" Veel succes toegewenst en tot binnen enkele weken in de Blauwbossen! (Piet Desmedt)

oKFO!

Çi Centr

't mm K.1. CENTRUM

Rudy LEEMANS Mierde met het team de eerste plaats na het opstarten van het programma "begeleiding veelzijdigheid". Na de ek's van '93 en '95. waar geen voltallige ploeg aan de finish kwam, groeide de idee om op meer permanente basis aan begeleiding van de samengestelde wedstrijdruilers te doen. Iedereen binnen deze groep nam zijn verantwoordelijkheid en alle hesl issi ogen werden door de ganse groep gedragen. Maw. : samen = sterk. Gust Desmedt was chef d'quipe op de olympische Spelen in Barcelona in 1992: "Ik tracht mijn ruiters een hart onder de riem te steken. Ik probeer hen ervan te overtuigen dat een kampioenschap rijden eenvoudig is, hetzelfde als thuis. liet *V, de oiiigeving die het anders, spannender maakt. Het helangrijksic Is itt je je aanpast aan hoe je paard aanvoelt. Gaat het goed dan doe je er een schepje bovenop, is het die dag wat minder . dan moet je wat gas terugnemen. Het gevoel dat je paard je geeft mag je nooit negeren: dat is paardrijden. En Olympische

geest. In die geest moeten fairplay en eerlijkheid hoog in ons vaandel geschreven staan. Wat Minderhout 2003 gaat brengen weet iiiemand. In de jaren '70 was er de prachiprestatie in 1979 in Denemarken, in de jaren '80 was er in 1987 goud per ploeg en individueel goud, zilver en brons en in dejaren '90 was er het winnen van goud per ploeg in 1-looge Mierde. De resultaten van 2002 waren goed, met het team dat vice europees kampioen werd en de bronzen medaille van Walter Van Massenhoven: maar alles kan beter... Er is de plaats van het gebeuren, dc cross omloop, de sterke Belgische ruiters en de goede begeleiding. Maar nu moet onze équipe het op eigen bodem trachten waar maken, wat nooit -cij geiuiukkelijke opdracht is. In ieder geval wordt hij de voorbereiding niets aan liet toeval overgelaten. Een EK mogen organiseren is een voorrecht en de organisatie daarvan mag aanzien worden als een soort beloning voor de vroeger behaalde

Neerven 4 2323 Hoogstraten (Wortel) Tel./Fax: 03/314.72.83 GSM: 0495/38.04.97

Hoe sneller u informeert, hoe vlugger het rendeert!!! De H oogstraatse Maand

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio 47


SPORT

KAPELLEKEN< KK Jan Hendrickx voor de lOde maal MINDERHOUT - Een zaterdagavond uit de duizenden, veel zuurstof in de lucht, een prachtig gevulde deelnemerslijst, veel toeschouwers. Wat kun je als inrichter nog meer verwachten van je organisatie! Duidelijke tevredenheid op de gezichten van de KWB-verantwoordelijken en gangmaker Fons Aerts in het bijzonder. Zo maar eventjes 386 sportievelingen prikten een rugnummer op de borst. 222 daarvan drumden zich naar de eerste startrij voor de 5 km waarin de gebroeders Aerts uitblonken, Kurt finishte als eerste en Benny tekende voor een derde plaats. Bram Everaert uit Wortel zette iedereen op zijn nummer in de 10 km en in de halve marathon spurtte Hoogstratenaar Jan Hendrickx, de man waarop de jaren geen vat schijnen te krijgen, zich naar de hoogste plaats op het schavotje. Enig gezelschap duldde hij nog in de beginfase van zijn 56 concurrenten, trok daarna resoluut in de aanval en eindigde opmerkelijk fris. (rel)

(

M-'

r

-- -r

fr %L --_- 1

100 ni kleuters meisjes tlm geb.1997

500 m meisjes geb.1995-1996

1 .Alba Voorn (Minderhout) 2.Heleen Augustijns (Minderhout) 3.Birte Van Springel (Beerse)

1 .Eva Verscheuren (Gierle) 2.Steffie Janssens (Oud-Turnhout) 3.Beth Geerts (Hoogstraten)

• -4

--

750 m meisjes geb.1993-1994

1000 m meisjes geb.1991-1992

1 Kim De Bie (Wuustwezel) 2.Laura Verheyen (Hoogstraten) 3.Shana Janssens (Oud-Turnhout)

1 .Hens Evy (Wuustwezel) 2.Veronique Loos (Minderhout) 3.Teske Peeters (Vosselaar)

48


SPORT

100 m kleuters jongens t/m geb.1997

500 rn jongens geb.1995-1996

1 Anne Martens (Hoogstraten) 2.Nicolas Janssens (Kastenlee) 3.Jochen Mertens (Rijkevorsel

I.Jari Geerts (Minderhout) 2.Wouter Schoenmakers (Chaam) 3.Arnout Augustijns (Mincienhout)

750 rn jongens geb.1993-1994 1 Thomas de Bruin (Hoogstralen) 2. Bart Cornelissen (l-loogstraten) 3.Pieter De Rijck (Essen)

dui•

-.

"u

5 252 km

10,5 km

I.Kurt \cnls ( M inderhuut 2.13 ii Hens Wuust ciel 3 13 en n\ •\enl s t i ndc rh ml

1 . Bram Everaert (Wortel) 2.Johan Jacobs (Oud-Turnhout) 3.Dirk Geerts (Beerse)


SPORT

FC De Statie

Mini-voetbaltornooi en uitreiking Gouden Schoen Op vrijdag 20 juni sloot voetbalclub FC De Statie het zeer lange seizoen af met een algemene vergadering, waarop naar jaarlijkse traditie, en dit reeds voor de ilde maal, de meest verdienstelijke speler van het jaar gevierd werd. De laatste jaren kon geen enkele laureaat van de Gouden Schoen het jaar daarop zijn glansprestatie bevestigen, zodat het nu uitkijken was naar uittredend gouden schoen Gert Hurkmans, die echter tijdens het jaar enkele malen forfait moest laten gaan, en daardoor zijn kansen al erg zag verminderen. FC De Statie, dat vooral jong bloed in de ploeg tracht te krijgen, kan terecht fier terug kijken op deze verjongingsoperatie. Niet alleen staan in de top drie twee spelers die nog een stuk onder de 20 jaar zijn en nog een viertal jongeren staat te trappelen om de fakkel over te nemen. Dat belooft alleszins voor de komende jaren. Meer dan verdiend, en dus ook wel wat verwacht omwille van zijn wekelijkse inzet en zijn klasseflitsen. werd Dries Van Den Keybus met een flinke voorsprong de nieuwe en terechte winnaar van de Gouden Schoen. Dries wordt deze zomer 19 jaar en heeft binnen het Gebuurtenvoetbal dus zeker nog enkele mooie jaren voor de boeg. Ex-Gouden Schoen en aatstejaarsstudent Kristof Terreur kon door zijn regelmaat (hij miste geen enkele wedstrijd, samen met Sven Brees trouwens) zonder veel problemen beslag leggen op de tweede plaats. Op de derde plaats komt dan jong geweld Steven Van Dijck opzetten die met zijn bijna 16 jaar, vriend en vijand doet verstommen op het voethalveld. Over toekomst gesproken... Naar volgend seizoen toe zal FC De Statie binnen het Gehuurtenvoethal trachten meer regelmaat aan de dag te leggen door met dezelfde spelers aan te treden en tevens de veijonging te blijven doorzetten.

1 Lid

/f Dc .S'ĂŽatic niet sriciiuIe 2dc in/t rechts Lie it/Ch Schoen Dries Van Den Kevbus

50

hiC

GoiidcĂŽt


SPORT

Marcklopers

In de Ardennen Zaterdag 7 juni een zonnige dag! Met 5 enthousiaste lopers. 2 trouwe supporters en een koffer vol sporttassen ging het richting Ardennen. In Chapelle-lez-Hellairnont brandde de lamp. Inschrijven, een beetje warm lopen en starten maar. Mooi, veel schaduw, waterkant! Genieten! Daarna de hitte, inspiratie viel weg en transpiratie in overvloed, loomheid en het was nog ver... Hadden de thuishlijvers dan toch gelijk? "Allez madame. courage madame!" Waalse supporters die ons Vlamingen zo hartstochtelijk aanmoedigden. Eindelijk de finish en uitblazen! Wil je weten of de Ardense lopen echt zo zwaar zijn dan moet je Benny Goetschalckx even raadplegen. Als onervaren loper leverde hij toch een moedige prestatie! Op vrijdag 20 juni stond er ander werk voor de deur! Een viertal Marcklopers. Rit Van Aert, Fons Aerts, Jos Van Bavel, Pat Leysen, namen deel aan de 100km van Torhout. Hun relaas en wedervaren lees je beslist in de volgende DHM! (Rit Van Aert/rel)

tihi - gioortdaties.Toptechniek voor t,P• elke hoeveelheid hout

1?

__

i 1*

Ti 111 M.

-. •i - -

J. STOFFELS PAULUSSENI Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout, 2 031314 4115

UitsJagen Wechelderzande 12 km Benny Aerts 45min II sec Herman Martens SOmi n2ôsee Fons Aerts 56111in30sec Seraing 16 km Jan Vermeiren lul2min07sec Axel Aerts lul4min22sec Rit Van Aert lul4n]in45sec Chapelle-Iez-Hellaimont Jan Vermeiren lul0min40sec Rit Van Aert lul5min22sec Ward Blommaert lu 19min37sec Brigitte Wendrickx 1u30min08sec Benny Goetschalckx 1u44min02sec Marathon Enschede Jef Jacobs (Meersel-Dreef) 106de in 3u35min20sec (260 finishers)

Mini-voetbaltornooi Op zaterdag 2 augustus 2003 organiseert voetbalclub EE' De Statie haar jaarlijks terugkerend voethaltornooi. Gezien op het vroegere voetbalveld van KFC Meernog niet gespeeld mag worden, dient men uitte wijken naar het veld van FC Boskant in Minderhout, dat echter ook zijn laatste maanden ofjaar ingaat. De laatstejaren werd het voethaltornooi omgevormd tot een zomers minivoethaltornooi, waarbij op een klein veld mini-voetbalploegen. bestaande uit vier veldspelers en een keeper, het tegen elkaar opnemen. Vorig jaar namen niet minder dan 20 ploegen deel, wat zeker een succes mag genoemd worden. Ploegen clie nog geïnteresseerd zijn om deel te nemen dienen ten laatste op6 juli 2003 hunnaanidoortegevenaanFonsJacobs.Witherenweg 19h 2322 Minderhout. tel.03 3 14 57 17, e-mail: fonsjacobs@pandora.be. Zo kan er snel een wedstrijdkalender opgemaakt worden.

95755A Kantoor

Versmusen

fqffjLfj

Gravin Eruabetfdaan

C'

51


SPORT

Triatlon

De Tweede Mosten Minitriatlon Onder het motto 'Triatlon voor iedereen" start op zaterdag 13 septemberde tweede editie van deze recreatieve minitriatlon. 1-let is de bedoeling een zo hreed mogelijk puhliek(de niet-triatleet) kenniste laten maken met de triatlonsport. Plaats: recreatiedomein De Mosten te Meer. Zwemmen in de recreatieplas, fietsen en lopen op het mountainhikeparcours. Zoals vorig jaar zullen erook nu weervierreeksen starten jeugd, dames, herenen trio. Het trioteam (estafette: ddn persoon zwemt, een tweede persoon fietst en een derde persoon loopt) stel je zelf samen en mag gemengd /ijn vb. heerdame-jeugd. Het programma Ziet er als volgt uit

Startreeks

Zwemmen Fiets(ATB)

Lopen

Start

Jeugd

(10-13j)

150m

4km

1km

12u30

Dames (vanaf 14j)

250 m

6 kni

2 km

13u30

Trio (vanaf

14j)

250 m

9 km

3 km

lSuOO

Heren (vanaf 14j)

250 m

9 km

3 km

16u30

-- /

tor gcdc t:i i II ce rde in t urm at ie vervijs ik naar: www.geocities.com/ Inn\tcntrl at 1 tal. lnschrijen 6r3l augustus (in\chri jen kan niet itteeropde sedstritddag): via het inschrit ingsfurmulier dat te vinden k op dc website ut telefonisch 0 V3 1 4.2. 19. Deze minitriatlon is een unieke kans om eens kennis te maken met een veelzijdice uithoudinssport. Ik hoop jullie dan ook massaal te mogen ontmoeten 01) 13 september. Info: Jan Adams. Witherenweg 3,2322 Minderhout, tel: 031314.82.19.

52


SPORT

20 km van Brussel

\1

L.ondag 24 mei was weer een hoogdag voor de jogger. Urus:I werd overspoeld door, ditmaal ceen 20.000, maar wel 22.500 loopfanalen. We vertrokken vanuit Hoogstraten om II .45 uur met een volle bus richting Brussel. Het weer was goed. de zon scheen en het was niet te warm. Eigenlijk was het gewoon ideaal weer. Velen rndei Olis leidden al eens dccktenomen maar voor de dehutanten was het een overweldigend schouwspel. De bus konden we parkeren vlakbij de start- en aankomstplaats. De plaats van vertrek is het grote plein in het Jubelpark. De meesten gingen eerst de boel een beetje verkennen. Vooral de plaats in de starthoxen is belangrijk. Het plein is namelijk ingedeeld in vakken zodat de vingee lopers vooraan staan en de iets minder vlugge ook iets verder naar achter. Vanaf 14.30 uur beginnen de eerste lopers en loopsters hun plaatsen in te nemen op het plein. Het is dan echt een drukte van belang. Vanaf 10 minuten voor drie hoor je de Bolero van Ravel wccrklinken. Als deze afgelopen is, komt de Brahançonne. De start is nu 'ccr dichtbij. Klok slag IS uur weerklinkt een kanonschot en zet de bonte meute zich in beweging. De eersten denderen naar beneden richting Schumannp!ein terwijl de laatsten zich even later ook kunnen laten gaan. Zo gaat het met 22500 lopende mensen richting Wetstraat. Louisalaan. Terkamerenbos. langs Hertoginnendal en dan de klim van de Tervurenlaan naar het Montgomeryplein. Van daaruit krijgen we de bogen van het Juhelpark (k:LLI_4 iii ziel it cii ko inc ii we itioc maar voldaan aan dc fiiiisli wao icdeiccii ilLli tegoed Kan doen aan verfrissingen. Na wat uitblazen in het park stapt iedereen met de medaille van de 20 km van Brussel om de hals tenig in de hns 7n kernen we roert 10 30 uur terug in 1 loûgsti'atc n aaii. Van al dat lopen hadden we toch wel wat dorst gekregen en daarom werd er bij een frisse pint nog wat nagekaart over de geleverde prestaties. Van hieruit zou ik iedereen een dikke proficiat willen wensen met de prestatie in Brussel. Laat ons hopen dat het hierbij niet gaat blijven. Volgendjaar op 30 mei 2004 is er namelijk de 25ste uitgave van dc gi'ootste sti itculoup iii België. Ik hoop dan iedereen weer terug te 7ie.il om er wedriiiiii r,rIi 1ii.it.li (ig luu1.feesi van te maken. (jh) Deelnemers: Jan Aerts, Gunther Jansen. Marc Peeters. Tom van Loock. Jan Hendrickx, Thijs Hendriekx, Frans Michielsen, Ward Blommaert, Eddy Kenis. his Goetschalck'x, Piet van Bavel. Marc Wauters, Theo Theuns, Michel Kerstens, Jef Nawrot, Leo van Herck. Lydie Hendrickx. Marc van Alphen. Tom BruLirs. Marc Van den Keybus, Koen Laurijssen, Axel Aerts, Alfons Aerts, Griet Praet, Luc Koyen, Jan Schrooyen. Alfons van Gils, Rit Vermeiren. Kris Ceusters, Staf Coertjens, Bieke Roovers. Rohert Scheepers, Marcel Verschueren en Marc Terrei

Installatiebedrijf van den Berg Voori 36-Meerte-Tel 03:115.75 31 - Fax 03/315 8549

Bezoek onze website www.vdberg.be %Öort Ib 2328 Meerle

Openingsuren toonzaal: Ma

-

vrijdag: 8.00

12,00 13.00- 18.00

8.00-11.00

-

Tel 0313I5.7.3I

'/.atei'dag:

1 nfovdberg.be

L)onderdagavond

:

ton

tot 21.00

-en feestdagen gesloten

~ 4

53


gildenleven & schuttersnieuws uit IVleerie. Jan Romhouts uit Meer en Swa Goetschaickx uit Loenhout het maximum der punten. Jan Romhouts uit Meer kampte het beste voor de rozenprijs. Diane Verheyen uit Meerle was de eerste van 10 schutters die eindigden op 35 punten. In de A-reeks schoot Jozef Bastiaansen uit Meerie ook 36 op 36. Hij mag als thuissehutter echter niet meekampen voor de rozenprijs. Fons Van Hasseit uit Loenhout en Marc Goris uit Meer moesten één print prijsgeven. Marc kampte wél het beste voor de rozenprijs. Jan Roeien Lilt Hoogstraten was de eerste van 7 schutters die eindigden op 34 punten. Jan Lenaerts ut Minderhout wist als nieuwe schutter de roos duidelijk te herkennen. Jan schoot 34 punten in de B-reeks wat goed was voor de

GROTE KRUISBOOG Hoogstraten Voor dc eerste bondsschieting met de grote kruishoog lieten er ,.ich 226 schutters inschrijven te Hoogstraten. Twee Ere schutters onder hen, Mii Van Beeck uit Hoogstraten en Frank Pellens van Rijshergen misten geen enkel punt. Frank Pellens legde ook beslag op de rozenprijs. Jef Van Den Bossche uit Hoogstraten. Rob Van Der Hei jden uit Rijshergen. Dirk Jansen uit Casteird, Wim Van Den Maagdenberg en Jan Vergouwen, beide uit Sprundel. en Jan Van Hasselt uit Loenhout eindigden allen op 35 punten. Marc Bleys uit Hoogstraten was de eerste schutter van 12 die eindigden op 34 punten. in de A-reeks waren er maar liefst vijf schutters gewaagd aan elkaar. Jef Joris, Sehastien Pellegrin, beide uit Hoogstraten. Gert Eelen uit Minderhout; tevens de rozenprijswinnaar, François Gaignace uit Wortel en tenslotte Fons Paulussen uit Minderhout schoten 34 op 36. Wim Brosens uit Minderhout was de eerste schutter van 11 die eindigden op 33 punten. In de B-reeks schoot Ludo Bogaerts uit Loenhout het beste met 34 punten. Karel Anthonissen, ook uit Loenhout. Fons Jansen uit Castelrd. Jan Van Haperen uit Meerle en ook Willy Gorrens uit Wortel schoten 33 punten. Met vijf rozen won Fons Jansen uit Castelré de rozenprijs. Tom Servaes uit Hoogstraten was de eerste van zes schutters die 32 punten behaalden. Per ploeg won Loenhout met 203 punten. Mcci. Minderhout, Sprundel en Wortel eindigden samen op 201. Meerle behaalde 200 punten voor Rijshergen 199 en Castelrd met 196 punten.

Minderhout 228 schutters namen deel aan de tweede bondsschieting met de grote kruisboog te Minderhout. Dirk Brosens uit Meer, Gery Dockx ook uit Meer en tenslotte Tim Dekkers uit Wortel schoten het maximum der punten in de Ere reeks 36 op 36. Voor de rozenprijs schoot Dirk Brosens het beste kampschot. Jan Vergouwen uit het Nederlandse Sprundel was de eerste van 8 schutters die eindigden op 35 punten. In de A-reeks behaalde Jessica Rombouts uit Meer een dubbelsiag. Met 35 punten behaalde zij de eerste plaats in de uitslag en bovendien de rozenprijs. J05 Jacobs, Bert Eelen en Lief Sprangers, alle drie ook uit Meer, schoten 34 punten evenals Hans Joosen, Jan Roeffen en Louis Van Bergen uit Minderhout. Tenslotte schoot ook Pieter Vanderhenst uit Meerle 34 punten. Hij werd gevolgd door 7 schutters met 33 punten. Bert Nooren uit Rijshergen schoot 54

Cor Verhuist heft het glas, hij de eerste rozen prijs.

WOu

o/uist

34 punten in de B-reeks wat goed was voor een eerste plaats in de uitslag. Con Verhuist schoot enkele proefschoten te Meerle en trok vol goede moed naar Minderhout. Daar schoot hij 34 punten en kampte met vier rozen het beste voor de rozenprijs. Van onverwacht succes gesproken! Chris Qrurijnen uit Castelré en Ludo Bogaerts uit Loenhout behaalden 33 punten. Jan Vlaminckx uit Loenhout was goed voor 32 punten evenals twee schutters uit Hoogstraten; Frans De Roover en Lars Bleys. In de ploegenstand bleek de gilde van Meer te sterk met 212 punten. Wortel schoot 207 voor Meerle met 206. Hoogstraten behaalde 203 plinten voor Sprundel (202), Minderhout (201), Loenhout (200). Castelré (196) en Rijsbergen (194).

Jan Lenaerts is het eerste jaar actief als schutter en wint al meteen een rozenprijs. eerste plaats en de rozenprijs. Alois Ruts en Hortense Meeuws beide uit Hoogstraten. Pieter Van Der Heyden en Bert Nooren uit Rijshergen en tenslotte ook Rinus Van DerRiet uit Sprundel behaalden 32 punten. Lies Pemen uit Castelré was de eerste van 8 schutters die eindigden op 31 punten. In de pioegenstand won Meer nipt het pleit met 209 punten. Wortel schoot 208 voor Loenhout met 206. Hoogstraten. Minderhout en Sprundel sloten af op 204 voor Casteiré en Rijsbergen met 196 punten. Meerle behaalde, weliswaar buiten wedstrijd. 209 punten.

Meerle Verrassend hoge getallen werden er met de grote kruishoog geschoten op de derde bondsschieting te Meerle. Van dc 215 deelnemers schoten er vijf 36 op 36 in deEre reeks. De prestatie van Jozef Bastiaansen uit Meerle die in de A-reeks ook het maximum der punten behaalde was misschien wel de meest opvallende. In de Ere reeks schoten Foiis Sommen en Tim Dekkers beide uit Wortel, HalTy Vanderhenst

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern KASTEELVLOEREN GRENEN LAMINAAT PARKET

EIKEN PLANKENVLOER

-

-

-

j Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

'

'

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon : 03.315.84.32 Fax: 03.3 15.03.99


Jack Roos nieuwe koning van St.-Joris Hoogstraten Op tweede Pinksterdag, omstreeks 13.00 uur. kwamen de leden van de Sint-Jorisgilde uit Hoogstraten in vol ornaat bijeen in de gildenkamer. Reden hiertoe scas de tesjaarlijkse koningsschieting. Reeds in de eerste ronde schoot Jack Roos zich tot koning. Talrijke genodigden vervoegden de gilde. in optocht ging men naar het stadhuis, gelegen aan de Vrijheid, de geestelijke en wereldlijke overheden afhalen. Daarna trok het ganse gezelschap naar de sportterrcinen van het Seminarie waai dc seltulsbooni opgesteld siond. IIuofduitii lef Si'i ,irs Iii'eue alle aanwezigen welkom: uittredend koning Luc Anthonis legde de koningshreuk af ten teken dat zijn ambtster mijn was volbrachi. 1 nier op cle dag zou hij gehuldigd worden als keizer. Z.E.H. Deken J. Cleymans ging voor in een kort gebed waarna het reglement van de schieting werd voorgelezen. Onder begeleiding kregen de genodigden de kans om een ereschot te doen. Zij mikten naar vier "kallen". kleine ronde schijljes. bevestigd naast de koningsvogel. Enkel Fons Van Hasselt, koning van de Sint-Jorisgilde uit Loenhout, schoot een "kal" naar beneden en ontving hiervoor één liter jenever.

..

t ,.

Na de genodigden . opende hoofdman Jet de Servaes f" . koningsschieting met . -.4 één schot. Ook o.a. keizer J05 Schrijvers . en aftredend koning Luc Anthonis deden één schot zonder de vogel te verontrusten. Even later begon de echte kamp. Dat er voor het koningsschap kandIdaten cc ren bleek onmiddel een lijk. Eerst schampschot. ccii volgende schot ver loor de vogel wat van zijn pluimen. Totdat, bijna op het einde van de eerste ronde. Marc Van Gemert de vogel . in het zand deed hijten. Marc. danig ge' Lite Anthonis st'as achttien jaar lang ontgebroken /0)/lol / til/t tic lukkig. besefte wel dat de ronde nog uitgilde en is nu keizer t'oor het leven geschoten moest worwaarde afsluitende receptie plaatsvond. In zijn den. De vogel werd terug op zijn hoge mast dankwoord droeg Jack zijn koningsschap op geplaatst om onmiddellijk daarna terug naar aan zijn beste vriend: de te vroeg overleden beneden te duikelen. Ook Jack Roos had de Roger Bleys. Een emotioneel gebaar dat bevogel vol getrol'fen. De volgende schutters konloond werd met een stevig ondersteunend apden de nogmaals teruggeplaatste vogel niet meer Pl aus. verontrusten. Marc Van Gemert verklaarde aan hoofdman Jef Keizershuldiging Hoogstraten Servaes geen kandidaat te zijn voor het koningsNa de huldiging van de nieuwe koning. Jack schap. Jack Roos, dolgelukkig. aans aarde deLe Roos, nam hoofdman Jef Servaes nogmaals het verantwoordelijk taak voor de eerstvolgende woord. Terecht kon hij niet voorbij aan datgene zes jaar. dat Luc Anthonis de laatste 18 jaar heeft gepresDe koningshreuk werd om de schouders van teerd voor de gilde van Hoogstraten. Luc blijft Jack gehangen, zijn vrouw Rita kreeg een mooie nu als keizerin het bestuur van de gilde waar hij bos bloemen aangeboden. De nieuwe koning mede verantwoordelijk is en zeker niet op zijn liet zich de felicitaties welgevallen, ook de hullauweren zal gaan rusten. diging aan de nieuwe koning door de Als uiterlijk kenteken van al deze huldeblijken Gelmelzwaaiers werd gesmaakt door de aanweontving Luc een prachtige keizershreuk. gezi gen. maakt door zilversmid Xavier Aertgeerts. In optocht ging het terug naar de gildenkamer

Alr HERIJGERS I,11111L

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 031314 80 65

.lot/ Ro

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

l/lclg je/t zc . jclt!/ . long oiting

van St. -Joris Hoogstraren noemen 55


Schietspel Hoge Gildenraad der Kempen De Koninklijke Sint-Schastiaansgilde uit Essen richtte het Schietspel in voor de Kempense gilden. De schutters traden aan met dc vijf traditionele wapens: handhoog. voetboog, buks, grote en kleine kruisboog. In het begin van deze schieting werden sommige wapens gehinderd door windvlagen die onverwacht even de kop opstaken. Later werd het weerrusligeren stegen ook de geschoten getallen. Een kort algemeen overzicht per wapen; Handboog: De handboog is steeds de meest indrukwekkende groep schutters. Ditmaal stonden zij met 29 gilden op één rij. De gilde uit Vlimmeren schoot het beste met 1643 punten. Bovendien won Peter Daman, ook uit Vlimmeren de rozenprijs. De gilde uit Schoten eindigde op een tweede plaats met 1560 punten samen met Herselt De Jonge. Kleine kruisboog: Er zijn nog slechts vier gilden die de kleine kruishoog als wapen hanteren. De Sint-Jorisgi Ide lot Wuustwezei schoot zich op de eerste plaats met 562 punten. Rijkevorsel behaalde een tweede plaats met 558 punten voor Sint-Lenaarts met 556 en Oostmalle met 534 punten. De rozenprijs werd geschoten door Danny Goetstouwers van Sint-Joris Rijkevorsel met 9 rozen. Luchtkarabijn: Tien gilden traden een met de luchtkarahijn. Zelden moest men de geschoten rozen tellen om de eindzege te bepalen. Meerhout won uiteindelijk niet 1056 punten en 80 rozen. Olen werd evengoed winnaar met 1056 punten; alleen moesten zij genoegen nemen met 73 rozen. Wuustwezel schoot zich op een derde plaats met 1052 punten voor Tongerlo 1039, Meer 1024. Veerle 1016, Liiie 986, Kasterlee 966, Merksem 965 en Lichtaart met 784 punten. De rozenprijs werd met 17 rozen geschoten door Patrick Theunis uit Olen.

Grote kruisboog: Zeven gilden schoten op een afstand van 61 meter met de grote kruishoog. De gilde uit Meer won niet 191 punten en bovendien de rozenprijs geschoten door Gery Dockx met vijf rozen. Wortel eindigde op een tweede plaats niet 186 punten voor Castelré met 185. Hoogstraten, Minderhout en Meerle eindigden alle drie op 184 punten voor Loenhout met 181. Voetboog: De voethoogschutlers overbruggen met hun wapen de verste afstand van 70 meter. Kalmihout won met 171 punten voor Brecht met 164. Nieuwmoer behaalde 158 pLinten voor Sint-Job in 't Door met 146 en Wildert met 129 punten. Jan Vermeiren uit Brecht legde beslag op de rozenpnijs met 4 rozen.

KLEINE KRUISBOOG Gooreind Gooreind: Voor de vijfde hondsschieting met de kleine kruishoog lieten er zich 153 schutters inschrijven te Gooreind. Voor de eerste maal zette de Ere reeks hét wapenfeit van een schieting neer. Uitzonderlijk behaalden er drie schutters, één onder hen was André Bols uit Meer, het maximum der punten zijnde 120 op 120. Dust Brosens uit Meerle schoot 119 punten. Twee schutters lot Meerle. Diane Verheyen en Adri Vermeiren eindigden op 118. Frans Van De Locht uit Meer en Mil Van Beeck uit Hoogstraten schoten 117 punten. In de A-reeks schoot Kurt Van De Lucht uit Meer 117. In de B-reeks schoot An Gijsbregts ut Meerie 117 punten wat voldoende was voor een eerste plaats in de uitslag. Sus Van Gestel, ook uit Meerle, schoot 116 punten. Margot Jansen uit Meerle was de enige met 115 punten. Patrick Wittenherg uit Meer en JefJoris uit Hoogstraten

deelden de eerste plaats in de C-reeks met 115 punten. Eddy Geets uit Meer behaalde 113 punten. John Theuns, ook al uit Meer, schoot 117 plinten wat goed was voor de eerste plaats en de rozenpnijs in de D afdeling. Gust Van Santvoort uit Meerle schoot als enige 114 punten.

Meer Meer: 149 schutters lieten er zich te Meer inschrijven voor de zesde hondsschieting niet de kleine kruisboog. Slechts 118 punten was in de ere reeks voldoende om beslag te leggen op de eerste plaats. Voor die eerste plaats waren vier schutters aan elkaar gewaagd. o.a. Jan Dictus uit Meer. en Jan Gijshregts uit Meerle. Zij werden gevolgd door maar liefst 11 schutters die afsloten op 117 plinten. In de A-reeks won Kurt Van De Locht uit Meer met 118 punten. Staf Van Herck uit Meerle schoot 117 punten. Johan Goossens uit Hoogstraten en Margot Jansen uit Meerle bepaalden de uitslag in de B-reeks met 115 punten. Met 8 rozen schoot Johan bovendien de rozenprijs. In de C-reeks eindigde Patrick Wittenherg uit Meer op 115. Frans Theeuwes uit Meer schoot 116 punten in de D-reeks. John Theuns uit Meer eindigde op 115.

KARABIJN Loenhout: Na ccii korte rustpauze betwisten de schutters van de Noord Kempense Karabijnkring de zesde kringschieting van dit seizoen. In de Ere reeks eindigde Frans Van de Locht uit Meer op 158 punten. In de A-reeks werd 1-lans De Koek uit Meer overtuigend winnaar met 158 punten. Ad De Bruyn, ook uit Meer. schoot 156 punten. In de B-reeks schoten Hilda Roeien en Leo Van Buynder heide uit Meer 154 punten. Tom Mys ut Meer eindigde op 153 punten. In de C-reeks behaalde Mike Van Der Stap uit Meersel-Dreef 153. Drie schutters uit Meer Jan Martens, Ludo Kenis en Willy Laurijssen behaalden 150 punten.

Zeg maar hoe je slapen wil

IEA6Fiex -

äk

SiIiR1EIiCHWO]P 56

auping


t2Li.

El

L);jiiiii1i, Ic I'Ji/( I iiii opvoe(/er in het Centrum voor Jllegaleii te Merksplas - www.spi!tirehiphop.tk

Ioto: Š lVendv A4arvnissen 57


Op stap ïn..

°TrRr:cT HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN Tot en met 15 september: FIETSZOEKTOCHTEN in hei Hoogstraatsc, georganiseerd door KWB. Inschrijvingsformulieren en info: Toeristisch kantoor Hoogstraten. Tot 7 september: tentoonstelling VROUWELIJKE IMPRESSIONISTEN in het museum op het Begijnhof, van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17u. Zondag 2,9 juni: OPENDEUR RODE KRUIS van 10.00 tot 18.00 uur in hun lokaal langs de Brouwerijstraat. Donderdag 10 juli: VLAANDEREN FEEST met, om 19.00 een 'vat van 't stad', en daarna optredens van Tegennenoam en ROLAND. Iedereen welkom op het begi jnhof te Hoogstraten. Zondag 13juli: het VLAAMS RADIOKOOR zingt in de hoogmis van lüu in de St. Catharinakerk. Dinsdag 15juli: MARKT in liet centrum, van 8 tot 12.30u. Zondag 20juli: TWEELANDENTOCHT per fiets, vertrek tussen 8 en 1 Ou in café De Velo. Peperstraat 2. Zaterdag 26juli tot en met zondag 3 augustus: ZOMER ENKEL- EN JEUGDTORNOOI. de hele dag in de tennisclub aan de Kathel ijnestraat. Zondag 27 juli: BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN vanaf lüu. Org . Kon. Lustige Wielrijders.

MEER 2juni: MEERMARKT. Tweede markt van het seizoen. Thema 'Muziek'. In de Donckstraat in Meer.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Zondag 6juli: FIETSZOEKTOCHT (20 km). nrg. KWB

MINDERHOUT Woensdag 2 ttni 5juli: KWB avondfietsvierdaagse. Vertrek parochiecentrum 18.30 uur 19.30 uur. Info tel. 03/315.04.76. Woensdag 16 juli: Veeprijskamp. Blauwbossen vanaf 13.00 uur. Info tel. 03/314.54.11. Vrijdag 18 juli: Petanquetornooi. KBG. Gemeenteplein 13.00 uur. Donderdag 17juli t/m zondag 20juli: Europees kampioenschap Eventing en Wereldkampioenschap Militairy. Blauwbossen 9-18.00 uur. Zaterdagavond van 18.00 tot 22.00 uur. Info tel. 03/315.92.62. Zaterdag 2 en zondag 3 augustus: Heikes kermis.

12juli: SCHERPENHEUVEL: Brasshand SteRosalia en KWB nodigen alle voetgangers uit om om 19.00 uur mee te vertrekken aan de zaal voor Kunst en Volk 13 juli: 4.45 (kwart voor vijf 's morgens) SCHERPENHEUVEL: Brasshand Ste-Rosalia en KWB nodigen alle fietsers uit om om mee te vertrekken aan de zaal voor Kunst en Volk. Om 7 uur vertrekken de auto's. Vrijdag18 tot en met 20 juli: MAXBURG HEIFEESTEN op MaxhLlrgdreef 7. Org . FC Krochtenboys. Vrijdag 18juli: PAAPGOOIEN aan liet klooster. Org . KWB 25-27 juli: IPENROOI KERMIS. Terrein Iangshcen cle Meerlesess ee

BI ER-WIJN HANDEL

MEERLE

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van OtoI 1000uur Zondag en maandag gesloten

Zondag 6juli: Opeti Deur BRANDWEER Zondag 6juli: KEGELEN hij A. Vermonden, Org. KGB

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49- 2323 Hoogslraten-Wortel Tel 03'31u5328. 5 ux 03 '314 93 46

er

WORTEL Maandag 30juni t/m vrijdag 4juli: TENNISSPORTKAMP - tennisterrein aan de Langenberg - van ID tot 16 uur - Org. TC De Langenberg.

vzw Mussenakker Meer - --/

2'

-

Waar mensen zich Jong voelen Waar ionge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 1400 u., zondagavond vanaf 20.00 a. 61

Zondag 13juli: KERMIS in het dorp. Maandag 14juli: WIELER WEDSTRIJD elite zonder contract, vanaf 1 5u in Wotteldorp.

E

E[aai

Tot einde augustus: FIETSZOEKTOCHT vettrek in café de Guld. Alle dagen vanaf 10.00 uur. Maandag gesloten.

Al 301ar een oase de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (2000e), vhjdag, zalerdag)19.00u( en zondag 1330e)

58

CAL 0E

H. Bloediaan 285. Hoogsiraten tel. 03/314,8311

CAFE-BRASSERIE

DeGuidenCoppe

bE EIKEN saté-raverne feestzaal

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

Al -

John Lijsenstraaf 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29


Een hart voor nieren KAPSALON IS14BLL Vredeboomstraat 8 2321 Meer

drnes heten kinderen -

-

Alleen op afspraak Tel: 03665 411 17 GSM: 047831 0717

hneclitjcziîuiz

$

urijLih 183 huostrtxtrn 031314 66 65

MEERSEL -DREEF Zondag 1juni tot en met zondag 28 september: ROMMELMARKT op de Dreef van 8.30 tot 1 6u, een organisatie van de fanfare, aanmelden hij 't Genoegen tussen 8 en 9u, Dreef 102.

Zondag

t 3.30u, 29 juni om KLOOSTERTUINCONCERT in de privé-tuin van de paters Kapucijnen. Dreef 38. aanvang 14.30 u. een organisatie van fanfare 'Voor Eer en Deugd'.

Voor de tweede maal zette een aantal mensen van het Turnhoutse SintJozefziekenhuis een actie op touw, om een niertransplaiitatieproject in Armenië te steunen. In 2001 lieten Dr. Paul Arnouts, Dr. Bruno Reynders en enkele medewerkers zich al sponsoren voor hun deelname aan de honderd kilometer lange Tijltocht in Turnhout. Dit jaarging men verder. De Polikliniek Cardiologie van dokter Reynders organiseerde op 17mei een heuse fietshappening. De deelnemers lieten zich sponsoren en betaalden zelfeen kleine startsom. Zij konden kiezen uit drie bewegwijzerde routes van respectievelijk 40. 80 of 200 kilometer. Daarbij reden ze onder meer over het fietspad langs de Mark, door de Strijbeekse Hei en langs Ulicoten. Het langste traject liep tot in Tilburg. Vertrek en aankomst waren voorzien in het Casino van Wortel-Kolonie. Daar mochten de bijna driehonderd deelnemers een gesigneerd getuigschrift ontvangen uit handen van veldrijder Sven Nijs en radiofiguur Michel Follel. Als afgevaardigde van het Nephrology Armenia-Flandersproject. kreeg

Dr. Arnouts het laatste woord. Daarin dankte hij iedereen die de dag mee had doen slagen: de deelnemers, de organisatoren en de hoofdsponsor van dc fietshappcning: Feestservice Marc Vandersmissen. Al enige tijd tracht hij met zijn hedrijfelk jaar vier sociale projecten te steunen. Marc heeft trouwens al toegezegd voor de volgende editie, die volgendjaar of binnen twee jaar doorgaat. Samen met de organisatoren wil hij dan voor eens zoveel deelnemers zorgen. Door de beperkte publiciteit, waren er nu maar een paar groepjes uit l-loogstraten bij. Met het aanschrijven van enkele fietsgrocpen en andere verenigingen kan men hier snel een mouw aan paSsetl.

Fietspooling Meerleseweg

Zaterdag 5juli: 'DREEFSE TRIP', fietstocht georganiseerd door de Dreefse Trappers, vertrek tussen 13 en 14.30u bij café Den Bud op de Dreef. Zondag 6juli van 14-18u OPENDEURDAG St. Luciakapel. Meersel.

Zaterdag 12juli KERMISINZET door de fanfare. Zondag 13juli kermiszondug, iiiaaridag en dinsdag 14 en 15juli kermisspelen. Zondag 20 juli. nakermis. Heel de kermisperiode diverse optredens bij de plaatselijke cafés.

CAHIER www.cafiier.Iie

e> 031314.32.64

MEER - Fiet.spooling is in Meer al goed ingeburgerd. Er is een jietspool op Hoogeind, de Meerleseti'eg en in de Meerseweg. Van deze laatsten ontvingen we het volgende bericht: "Al verschillende jaren doen we in onze straat aan fietspooling. Zeker met het nieuwe fietspad gaat dat heel goed. Maar er kan maar een fietspooling bestaan als er ook fietspoolbegeleiders zijn. Een van die fietspoolgeheleiders is Jan Snoevs. Hij rijdt drie maal per week, door weer en wind, de kinderen naar school. Jan is in mei jarig geweest en daarom vonden wij liet tofoin hem met de fietspoolers eens in de Hoogst raatse Maand Ie zetten. Protïciat Jamt, ianiiege de fiet,rmoolers en de ouders. '' (ma)

Electric Miles Project RIJKEVORSEL - Dit kss intel sserd opgericht in september 2002 met de bedoeling om als gelegenheidsbezetting "project" slechts enkele concerten te spelen. Maar door het grote succes en talrijke aanmoedigingen van o.a. Sim Simons (jazzmozaïek) en Guy Van de Poel (Hopper) hebben de muzikanten besloten om als vaste formatie verder te werken.

Het repertoire omvat de muziek die Miles Davis. samen met Marcus Miller, tijdens zijn comeback in dejaren tachtig heeft opgenomen. Het Electric Miles Project kiest, in tegenstelling tot de originele Miles' opnames, voor een warme en meer organische klank. De muzikanten: Peer Baierlein (tp). Jef Neve (hammond B3 & keyboards), Dries Verhuist

(g). Steven Van Loy (h) en Koen Mertens (dr). Het repertoire: Tutu, Human Nature (Michael Jackson). Freedom Jazzdance, Splatch, Hannihal, Full Nelson. Jean-Pierre. In A Silent Way, Foreign Correspondent )Yellow Jackets), Wrinkle, Time After Time (Cindy Lauper). Concert: vrijdag 27 juni om 21 uur in zaal Alma, Stevennekens 174. Rijkevorsel. inkom 8 eiuo (studenten: 5 euro).

wee


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

T Wild & Gevogelte

STOFFELS

APOTHEKERS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeuleristraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Destnedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 0313145450

LOKALE POLITIE

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/105 12. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321

MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

E 4 [ketro O Jongh Moor 1 I/000t,a,:, 1

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, i(zer, brons...), antiek, brokante en curiosa

knij Uc'e&st ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 55

hairstyling mode...

c7

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merkaplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www,kcmode.be

f

0BOEKHOUDING MM FISCALITEIT

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYT[R BVBA

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-l-d-g.be

-

Martens1

Uw maat in je tuin!!! Tui naanlee-onderh ud/Bcreeen ne en he..tratin

Pyperpad 15-2321 Meer- tel. 031315.43.13

ca

iie

-

Zaterdagvoormiddag 28 juni: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogsiraten. Tel. 03.314.51.50 Tot 4juli: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel .312.12.20 Van 4 tot 11juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 03.314.40.74 Van 11 tot 18juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 03.314.60.04 Van 18 tot 25juli: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014.63.31 .66 Zaterdagvooriniddag 19 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerlcdorp 46. Tel. 03.315.73.75 Van 25 juli tot 1 augustus: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014.63.33.83 Zaterdagvoormiddag 26 juli: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp么l. Tel. 03.315.77.73

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 031314 35 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

Vanaf 30juli krijgt u weer een nieuwe MAAND te lezen. Medewerkers, uw kopij verwachten we op woensdag 16juli en op zondag 20juli de laatste berichten over sport en dorp. Ook nog een goeie vakantie gewenst.

ogigig.o. .98

> SLA G E __

0477/20.42.92

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken. tel. 03315 95 65 & lngrid de Bie. tel. 0 14 43 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken?

Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.