juni 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDB LAD NEGENTIENDE JAARGANG, NR. 218 JUNI 2003 PRIJS: 2 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

cl e hoogstraatse rn aand HORECA

GLAS-IN-LOOD RESTAURATIE

HET KLOPPEND HART VAN HOOGSTRATEN

ST.-KATHARINAKERK

ONZE NIEUWE TADSSECRETARIS

44

-

\\ \

E

AFSCHEID VAN HET

THIJSAKKER STADION


COLUMN

DE BELEVENISSEN VAN

COMMISSARIS TOPKOP z,J

Knooppunten Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men u, o knooppunt tegen. Knooppunten zijn als wegwijzers, ze leiden u via cijfers langs wegen en paden en zo weer veilig terug naar huis. Eenmaal ingewijd in het fietsennetwerk komt u als het ware blindelings tot in de verste uithoeken van de Kempen zonder uw weg te verliezen. Men mag die cijfers niet veronachtzamen, en zeker de knooppunten niet. Niet voor niets wordt de fietser ruim op voorhand verwittigd met het bord U nadert een knooppunt' alsof hij er met een zodanige vaart komt aangeraasd dat hij het bord niet zou opmerken.

STERRETJES!

j

Ç

--

OH, LIEVE TOPKOP, bAARBOVEN! PLUK EEN STER VOOR M. IJ EN KOM tAN SNEL IN MIJN ARMEN 1

Men rijdt niet meer van Wortel naar 't Groeske in Castelré, langs het Heike in Minderhout en zo naar Meerle maar via nummer zus en knooppunt zo. De fietsers die meestal niet meer zo jong zijn hoeven geen straatnamen meer te kennen, wegwijzers te lezen. laat staan een wegenkaart te ontcijferen, vol vertrouwen volgen zij de nummers en knooppunten en vragen 's avonds bij terugkeer aan de andere fietsers 'En hoeveel knooppunten heb jij vandaag gedaan?' Moest er toch nog iemand verdwalen, bijna onmogelijk, maar toch, zijn er nog altijd die sympathieke paddestoeltjes, zodat de fietser uiteindelijk niet in Turnhout belandt als hij Breda had bedoeld. O land van gebaande wegen. tot in de verste uithoeken beletterde en becijferde paden! Aan alles is gedacht om het de fietser gemakkelijk te maken, niets wordt aan het toeval overgelaten. Hij wordt zelfs gewaarschuwd voor 'Overstekende ruiters' op plaatsen waar wij nog nooit een ruiter ontwaard hebben. Ontelbaar zijn de rustbanken uit gerecycleerde plastic waar hij comfortabel zijn picnic kan verorberen. Hij kan geen bosje passeren zonder er met grote borden op attent te worden gemaakt welke plantensoorten er groeien en welke vogels er nestelen.

MAAR TOPIE-KOPIE T

ZO

0, wat vermeien we ons graag in de natuur zolang de wegen min of meer verhard zijn, de bermen min of meer gemaaid en er min of meer cafés aan de weg liggen. (JOF)

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten 251

let. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-32431 17-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

SNEL HOEFbE NIET,

ÉÉN

STER WAS OOK AL

GENOEG GEWEEST

4

'

k


OMSLAG VERHAAL

Alle ingrediënten voor een prachtig gerecht Marc Vandersmissen over de horeca in Hoogstraten Marc Vandersmissen schreef met Hof ter Smisse en zijn traiteurszaak een succesvol hoofdstuk in het geschiedenisboek van de Hoogstraatse horeca. In augustus dit jaar viert zijn traiteursservice zijn 25-jarig bestaan; 12 jaar geleden opende de feestzaal haar deuren. 23 mensen zijn er ondertussen vast in dienst, in een gewoon weekend komen daar nog eens 50 tot 60 werkkrachten bij. Voor de opening van Holland Casino in Breda zal dat cijfer nagenoeg verdubbelen om op drie dagen zo'n 8000 man op stijlvolle wijze te ontvangen. Toch gingen we bij hem niet zozeer te rade voor het verhaal van de eigen zaak, wel voor een fikse babbel over wel en wee van de horeca in Hoogstraten. Want je kunt nauwelijks heen om de vaststelling dat die bloeit als nooit voordien. Soms heeft het er alle schijn van dat Hoogstraten een heus regionaal uitgaanscentrum is geworden... DHM: Hoe is het succesverhaal van de Hoogstraatse horeca te verklaren? Marc Vandersmissen: Over het algemeen is er voor de horeca pakweg de laatste 25 jaar heel wat veranderd. Vroeger zat iedereen met zijn stoel aan de voordeur s avonds, een biertje

fl1

Pl

-

5e il, le iii i, £ I

1(11

It eeji liet ii iee Ie /1 taken

,

binnen handbereik. De mensen zaten te praten en kenden mekaar. Van dat gemecnsehapsgevoel ii jn wij echter ss cogevroeid naar een veel indis idualistischer maatschappij. Die directe con t icten iii sen mensen /1 . 1 ii 1 p alle moge lii ke man ie ren vervangen door indirecte ci ml ac ten, waar vaak technologie cii autom'itisering hij komt kil ken. Je /it op je eentje ts te kijken, geld haal je uit de ni uur in plaats van aan een loket met een bediende, we chatten via een computerscherm met wildvreemden en noem maar op. Op deze manier komen we nu in feite alnaar in i nder mensen tegen. De taverne, het La te of het restaurant lijn zo nieer dan ooit een plat t orm kunnen worden o aa ii nje mle wel mensen kunt ontmoeten. De terrassen - hier in de Vrijheid ut in de omrineende dorpen doen niet voor niets goeie zaken - ter= wijl je daar eigenlijk niks anders doet dan kijken en bahbelen 1' precies maIs de mensCn dat vroeger in de eigen straat deden. De toceevoegde waarde is dan dat je inileit ossen ook kun t -genieten van de omgeving. van cle entourage zeg maar. Niet dat die sjiek of speciaal hoort te zijn. Neen, ook een heel -eenvoudig kader leent zich daar toe zolang

t het maar een sfeer van echtheid, authenticiteit heeft. Hoogstraten kan gelukkig bogen op heel wat en op volkomen verschillende accenten. De streek biedt een zo fmaie entourage dat er voor elke passant wel wat te beleven is. Kijk eens het centrum hier. Het is één van die plaatsen waar er nog volop groen is, een laan met prachtige bomen omzoomd, plus het historische erfgoed natuurlijk. De kerk met haar toren, de fraaie woningen, het mooi gerestaureerd begijnhof dat een zeer belangrijke aantrekkingspool gewor den is. Ik hen ervan overttngd dat vele mensen echt niet ten volle beseffen wat voor moois wij hier te bieden hebben, en dat ineen gelukkig nog groene en landelijke omgeving met volop ruimte

Groeipotentieel DHM: Spelen er daarnaast nog andere factoren een rol? Er zijn nog verschillende andere factoren. Zo is er het bestaan van een hotelschool die al enkele decennia lang goed opgeleid personeel aflevert. Ook al blijft er uiteindelijk maar 5% van die uitstroom in de horeca, je blijft ZO verzekerd van een aanvoer van bekwame mensen die van aanpakken weten. Doorheen de jaren is er hier een zeer toffe verscheidenheid aan zaken gegroeid, en dat is alweer een belangrijke troef. Wie iets wil eten, die vindt heus zijn gading - van een snack, over een frietje, via een simpele menu naar een uitstekend diner. En dat geldt evenzeer voor de café's, in elk segment vind je wel wat. Natuurlijk kun je ondertussen ook zelf een kanten klare maaltijd van een degelijke kwaliteit in een winkel of supermarkt halen, maar dat is blijkbaar toch niet hetzelfde. Waarom niet? Omdat de mensen dan sfeer missen, ik kan het niet anders zeggen. Je mag misschien wel zeggen dat de horeca op deze manier een stuk onthaasting biedt in het leven. Je laat mensen wat gas terug nemen temidden de drukte van hun alledaagse leven.


OMSLAG VERHAAL als het bedienend personeel z'n dagje niet heeft en dat ook laat blijken, dan zul je er heus niet zo veel van genieten! Iedereen heeft het volste recht om de eigen zaak aan te pakken zoals hij of zij dat zelf wil. Veruit het merendeel van de I-Ioogstraatse zaken is gelukkig succesvol. Je kunter zelfwel de zaken uithalen die goed bezig zijn. Eigenlijk bestaat er een uiterst simpel controlemiddel voor om te weten of jijzelfof een andere zaak goed bezig is. Is de snack, de pint. de maaltijd, het feest... zoals je het zelf graag als klant zou hebben? Als dat het geval is, dan zit je goed, wees daar maar gerust in. Dat spiegeleffect is de beste maatstaf. Natuurlijk zijn er ook wel eens zaken die niet draaien naar behoren. Gelukkig geldt het nauwelijks voor onze regio, maar nationaal zijn 14 17 van de faillissementen horeca-zaken in de brede zin van het woord. Wie zonder visie van start gaat, zal het altijd wel moeilijk hebben, in Hoogstraten evenzeer als elders. Mensen zien en voelen dat meteen, dat is iets waarin je ze niet om de tuin kunt leiden.

Hotelaccommodatie Een tal) riek,rha t wonfi ccii

ii t /

iç cii uitte

DHM: Wat mist de regio nog? Wat ik zonde vind, is dat er hier nog altijd amper verblijfstoeri sme wordt aangeboden. Naast de

bed and breakfast formule is er hier nergens een goed hotel of goede huisvesting. Ik hen er echt van overtuigd dat er hier potentieel is voor zeg maar twee familiale hotelletjes met pakweg 15 kamers, knus, met een behoorlijk comfort. Met het toch wel unieke landelijke kader waarover we beschikken, zijn er hier nog volop mogelijkheden voor de uitbouw van het fiets- en wandeltoerisme dat zo enorm populair geworden is. Ik zie hier alle mooie ingrediënten vooreen prachtig gerecht, en niemand die het blijkbaar wil opdienen... Het is jammer dat er tot nu toe alleen sprake was van een groot project voor 200 kamers ofzo. Dan zouden bij wijze van spreken 10 project}es van 20 kamers in alle diversiteit een veel leefbaarder optie kunnen zijn. Nu is het wel zo dat het voor een starter wel erg moeilijk geworden is. Wie zich daar aan zou wagen. moet beginnen niet een gedegen studie naar de haalbaarheid. Hij heeft ook wel een fikse investering te doen, in een immnohiliënsector waar de banken niet echt happig op blijken te zijn. Bovendien hebben we ook het nadeel dat de grond- en woningprijzen zo hoog liggen. Maar nog eens, persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er vooreen durver met visie, een goede opleiding en voldoende financiële ruggesteun goede opportuniteiten liggen.

ruimte voor een receptie DHM: Heeft Hoogstraten voor de horeca nog groeipotentieel? Beslist wel. Nog eens, kijk gerust naar de troeven die er zijn. Er is de hotelopleiding, het groene kader, het erfgoed - waar we daarnet al over praatten. Voeg daar het Vlaamse, wat Bourgondische karakter van de burger aan toe én de hardwerkende Kempenaar die zijn drukke werkuren wil compenseren. Heel wat klanten hebben de weg naar Hoogstraten al gevonden, rij hier op een doordeweekse avond maar eens rond en kijk zelf hoe goedbeklant de zaken zijn. Ook de middenstand heeft daar zijn inbreng in zij zorgen voor de opwaardering van panden, brengen leven in de brouwerij. Ik durf gerust te stellen dat wij met het geheel van wat wij hier aan entourage te bieden hebben, tot de top 10 van Vlaanderen behoren! Met onze Kempense bescheidenheid lijkt het soms alsof we dat niet willen of durven inzien. Het is een goede zaak dat er een zo grote WadII aan horecazaken bestaat. Die zitten mekaar heus niet dood te concurreren. Hoe groter dc vijver is, hoe meer vis er op zit en hoe mcci vissers je aan de kant kunt hebben. Concurrentie is zelfs nodig om de eigen zaak te verbeteren en te doen groeien. Als er in de sport geen uitdaging of strijd meer is, dan word je nooit kampioen. Je moet de anderen niet willen imiteren, wel hun voorbeeld gebruiken om je te herbronnen.je eigen visie enje eigen sterkte te beklemtonen, en er zo uiteindelijk zelf beter van te worden. DHM: Wat is het belangrijkste om een zaak te doen lukken? Een Horecazaak leiden vergt voor alles een visie. Je bent bezig met dienstverlening natuurlijk, de klantgerichtheid is het allerbelangrijkste. Een klant moet sfeer ervaren, ondergedompeld of gemarineerd worden in sfeer. Simpel gezegd komt het erop neer dat we vroeger meer op het bord gericht waren, en nu meer op het zintuiglijk genieten. Dit laatste is allesomvattend - het hele kader van de zaak, de decoraties. de bloemen, noem maar op. En daarbinnen zijn de mensen uiteraard erg belangrijk. Je mag immers nog zon tof product op het bord hebben,

4

Dui:cndd,'ieho,mde,'d coutcrt,s in étn ton de hallen van de Veiling.


OMSLAG VERHAAL DHM: Hebben wij overigens wel een echte feest- of uitgaanscultuur? In vergelijking met Nederland zijn wij een feestland, ja. Wij houden van hard werken. maar dat moet op tijd en stond in balans gebracht worden, gecompenseerd worden met een portie genieten, of zelfs uit de hol gaan. Daarmee raak ik trouwens een ander punt aan. Wie in de horeca werkt, moet er op die momenten staan natuurlijk. Als anderen feesten, is het werkdag voor ons. Doordat je aan een directe vorm van dienstverlening doet, sta je elke dag weer voor een soort van examen. De klant van dat inoment, met al zijn emoties en wensen, moet op zijn wenken bediend worden. Als die tevreden is, krijg je die dankbaarheid onmiddellijk weer als compensatie voor het harde werk dat eraan voorafging. Weekend- en nachtwerk horen er onherroepelijk bij in onze sector. Dat kun je maar blijven doen wanneer je daar voor de volle 100% in gesteund wordt. Zeker als je gehuwd bent. Ik durf gerust toe te geven dat mijn vrouw 55% of meer van de zaak hier uitmaakt. En bovenop moet je de volledige inzet van een hele achterban aan personeel hebben. In mijn branche zijn dat mensen voor de keuken, de bediening. het

Men vergeet overigens wel eens dat wij een enorme toegevoegde waarde creëren: voor de burger in de eerste plaats omdat we hem in staat stellen om te genieten van al het fraais, maarook door de tewerkstelling en als aantrekkingspool voor dagtoerisme. Ik heb de indruk dat dit sinds enkele jaren toch al wel naar waarde wordt geschat. Zo is het toch niet onbelangrijk dat de horeca een van de weinige sectoren is waar ook zwakker opgeleiden toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Wij bieden hen zelf een opleiding in de praktijk, tenminste indien ze over de noodzakelijke sociale vaardigheden beschikken. In welke andere sector is dat nog het geval? DHM: Hoe bent u zelf aan uw carrière begonnen? Zelf ben ik begonnen met het gewone koksyndroom, zeker? Koken met de KSA en zo, dat was tof en gezellig, en voor ik het goed en wel wist zat ik zo in het vak. Dan komt de vraag of je een restaurant wil beginnen, maar dat vergt een boel kapitaal dat ik op dat moment helemaal niet had. Ik begon dus maar als traiteur, een van mijn eerste aankopen was een huishoudvuurtje van een buurvrouw voor welgeteld 600 fr. Nadien gaje dan stap voor stap verder, kun je heel geleidelijk aan groeien. De tevredenheid van je heid en hun persoonlijke stijl die je moet vertalen. Dit geldt even vrolijk voor een bedrijfsfeest waarje bijvoorbeeld de eigen bedri jfssfeer moet accentueren. Wanneerje daar met veel creativiteit in slaagt, zullen de mensen dat heus wel merken en appreciërcn. Precies in de vindingrijkheid die daarvoor nodig is, kun je het verschil maken met andere bedrijven uit je sector. Daarin blijven slagen, is op zich al een hele uitdaging. Met de groei van je zaak, konit er ook almaar meer sociale verantwoordelijkheid. Je stelt mensen te werk, geeft een inkomen aan gezinnen. Op dit ogenblik hoeft onze zaak voor onszelf niet meer te groeien, maar wel voor de jonge mensen die er ondertussen bijgekomen zijn. Overigens heb je als zakenman ook nog een ander soort sociale verantwoordelijkheid. Je moet bijvoorbeeld oog hebben voor de mogelijke hinder voor de huren en de gemeenschap. Is er burenhinder of nachtlawaai. dan ben je wel verplicht om die zo minimaal mogelijk te maken. Zelfs zoiets vormt dan weer een uitdaging. niet? (mdl. /h)

Decoi'atie ó la ca/ie: varkens en wu/cie ko/)J)c/i in een hek.se,idecni'. schoonmaken... De dankbaarheid van je klanten, de waardering en complimentjes doen dan wel de rest. Al moet je bovendien ook af en toe zelf wel eens gas terugnemen om gewoon te genieten om er nadien weer tegenaan te kunnen gaan.

Koksyndroom DHM: Hoe moeilijk is het horecavak? Horeca heeft al zolang onterecht een beetje een kwalijke bijklank voor sommige mensen. Zo van: als er niks anders lukt, probeer het dan maar in de horeca... Ik durf Liie verzekeren dat dit niet opgaat. Misschien is dat uoit wel anders geweest, maar het is best wel een moeilijk vak geworden. Je moet in staat zijn de balans te vinden tussen enerzijds de zakelijke, economisch rendabele aanpak met alle mogelijke rationele cijfers, voorschriften en procedures die daar bij komen kijken - en anderzijds toch tof en vlot bevonden worden, met een op de maat van elke klant gesneden product afkomen. Daar komtheel wat stielkennis, creativiteit en sociale vaardigheden hij kijken.

klanten is al de tijd de motor die dat blijft aanzwengelen. Wij zijn echt begonnen hier onder de kerk - voor de Milac of het zangkoor bijvoorbeeld. Ondertussen kwam er ook het grotere werk bij. Met Hof Ter Smisse halen we zo'n kwart van onze omzet, met dc traiteursdienst de resterende drie kwart. Wij richten ons op het middenveld, zeg maar. Omje een idee te geven: wij kunnen een totaalaanpak bieden met meubilair voor 2000 mensen alles op en aan - drapages. bars, verlichting, meubelen, decoraties... alles wat nodig is om sfeer te creëren. Of we kunnen op verplaatsing gaan met onze zelf ontwikkelde keukenwagen die in ccii half uur operationeel is om tot 1500 couverts te voorzien. DHM: Blijft er na al die jaren nog een uitdaging aan de job? Heel zeker. Iedere gebeurtenis heeft zijn speciale karakter en vergt dLis een eigen benadering. Neem een huwelijksfeest, dat is heel anders dan een juhi leum. En ieder huwelijkspaar heeft dan ook nog eens zijn eigen verhaal waar je heel goed naar moet luisteren, want uiteindelijk is het hun verhaal, niet hun eigen-

r .mr

(


JAARMARKT WOENSDAG] 8 JUNI

featuring:

Herman CAMBRE (Clouseau) William REEVEN (Swingpaleis, Notenciub) Bart BULS (Laatste Show) Bert VERSCHUEREN (Helmut Lotti) David POLTROCK (Hooverphonic)

rg


OMSLAG VERHAAL

Unizo en de Horeca: samen sterk! Hoogstraten telt een groot aantal zelfstandigen, waarvan het grootste deel winkeliers. Onder de zelfstandigen tellen we echter een steeds belangrijker wordend aantal horeca-uitbaters. Treden ze samen op en trekken ze aan hetzelfde zeel, of hebben ze eerder tegenstrijdige belangen? Spreken ze met het stadsbestuur of maken ze ruzie? We vroegen het aan WILL SCHROER, uitbater van De Gelmel en al ruim 10 jaar bestuurslid en penningmeester van de Federatie Horeca Noorderkempen, afdeling van de nationale beroepsfederatie Horeca. Sedert drie jaar vertegenwoordigt hij de horeca-uitbaters in het bestuur van Unizo Hoogstraten. "De verstandhouding horeca - winkeliers is lange tijd niet geweest wat ze zou moeten zijn. Vanuit de middenstand was er weinig interesse voor de belangen van de horeca, andersom evenmin. Er was zelfs regelmatig animositeit rond bepaalde onderwerpen. Bij de middenstand heette het dat de horeca profiteurs waren van de acties van de winkeliers zonder er iets voor te doen. De horeca stelde dat zij een aaritrekkingsPool vormen voor heel wat publiek en dat ook de winkeliers hiervan de vruchten plukten. Dat onbegrip is voor een deel te wijten aan de verschillende aard van het beroep. Het zijn heide zelfstandigen, maar hebben een heel verschillende levensstijl. Horeca werkt 's avonds en op zon- en feestdagen, d.w.z. wanneer de winkels gesloten zijn. Maar we leven beiden van publiek, dus kunnen we maar beter zorgen dat het publiek dat Hoogstraten aandoet groter wordt en op alle vlakken kan tevreden gesteld worden. Bij mijn aantreden in het Unizo-bestuur hebben we die heikele onderwerpen meteen aangepakt. We zijn van mekaar afhankelijk en we versterken mekaar. Sedertdien is dc verstandhouding snel verbeterd en werken we veel meer samen. O.a. tijdens cle opendeurdagen. Tijdens de winter-open-deur had je hij de horecazaken het Gl端hwein-festijn, in april de springkastelen en tijdens de recente lente-opendeur de actie 'Hapje-Tapje'. Voor 2.5 euro serveerde de horeca een hapje en een drankje, de winkeliers deelden hiervoor aan hun klanten bonnen uit. De talrijke bezoekers vaarden er wel hij. en daar is het ons om te doen".

DHM: de horeca-uitbaters onder el-

kaar, hoe zit dat? 'We proberen regelmatig te vergaderen, zon 4 tot S maal per jaar. De belangstelling voor die bijeenkomsten is sterk afhankelijk van de noclerwerpen die op de agenda staan. Weet ge, het is een verhaal van vallen en opstaan. Horeca-

uithaters zijn per definitie mensen zonder tijd. die hard moeten werken. Bovendien zijn het individualisten, anders zouden ze geen zelfstandige zijn. Ondanks die vaststelling, gaat het de goede richting ut. Onzalige toestanden, zoals destijds met de teiTassenkwestie - een recht streeks gevolg van individuele acties - zullen we niet zo snel meer meemaken. We treden nu veel meer als groep naar bttiten. Als groep zijn we veel sterker, wordt er meer rekening met ons gehouden. A Is horeca vertegenwoordigen we ook een en ander. In Hoogstraten is de horeca goed voor enkele honderden jobs en voor een stevige economische activiteit. De tijd van de amateuristische cahetjes, waarde man nog buitenshuis ging werken terwijl overdag vrouwlief de cafd deed. die is voorbij. Een horecazaak is een bedrijf, met veel personeel en een stevige omzet".

DHM: is het steeds groeiend aantal za-

ken geen bedreiging voor deze activiteit? "Op basis van het aantal inwoners in Hoogstraten zijn er inderdaad te veel horecazaken. Maar juist door de horeca wordt nogal wat publiek van buitenaf aangetrokken. Hoe meer zaken, hoe beter. Zolang het voor iedereen leef baar is, mag de sector blijven groeien. We moeten er blijven voor zorgen dat de koek groter wordt. Natuurlijk zullen er altijd zaken zijn die niet lukken. maar beschouw dit als de natuurlijke selectie".

DHM: en jullie samenwerking met het

beleid? "We werken structureel, minder ad hoc. We hebben regelmatig overleg met de schepen van middenstand, met de toeristische dienst. De horeca is een belangrijke troef voor toeristisch Hoogstraten en wij zien de toeristen graag komen. Dat overleg zit zeker op het goede spoor.

VAN HUFFEL VASTGOED

/iIl Schroer

Van conflicten is erop dit ogenblik geen sprake en dat willen we graag zo houden. Wij hechten voor de toekomst veel belang aan de 'centrumfunctie' van I-loogstraten en dringen er bij de beleidsmakers op aan dat zij het in beleid in die richting versterken. Misschien dat ze het in cle dorpen niet zo graag horen, maar voor ons part mag het voor de 'stad' dus wat meer zijn".

DHM: wat is jullie standpunt over het drukke verkeer op de Vrijheid? "1-let drukke verkeer bezorgt natuurlijk overlast, maar toch stellen wij ons in deze behoedzaam op. Wij pleiten ervoor om het toeristische verkeer en het bestemmingsverkeer niet al te veel te belemmeren. Voor het andere, doorgaande verkeer pleiten wij voor een ringweg. Wij zijn ook vragende partij voor meer parkeergelegenheid voor langparkeerders dicht tegen het centrum. Die is er nu zeker te weinig. We weten ook dat de gronden in het centrum duur zijn. maar er zijn misschien meerdere oplossingen mogelijk. Waaroni bvb. niet trachten de parkeerplaatsen van de warenhuizen gebruiken buiten cle openingsuren van de winkels'? Daar kan toch over gesproken worden? We hebben een mooi centrum, en het zou inderdaad ook mooi zijn zonder auto's. Maar je moet realist blijven, de mensen moeten bij cle winkels en de horecazaken geraken. Over het autovrij maken van cle Vrijheid tijdens grote evenementen zoals Bloemen- en groentepracht zijn de meningen verdeeld. Ook bij de horeca heb je voor en tegenstanders. Maar we willen ergraag over praten".

DHM: Hoe zie je de toekomst? "Naar mijn mening zijn er nog groeimogelijkheden voor de horeca in Hoogstraten. In twee richtingen. Er kunnen nog zaken bij komen en de bestaande zaken kunnen groeien. Het staat immers vast dat de mensen meer geld besteden aan buitenshuis eten. Daarna blijven ze in de huurt een glas drinken. Degrote troef van de Hoogstraatse horeca is dat het hele gamma gedekt is. Van klasserestaurant tot broodjeszaak en frituur, van dancing tot klein cafeetje. Iemand die wil gaan stappen, vindt in Hoogstraten altijd iets naar zijn zin. Daar willen we voor blijven zorgen, dan blijven de klanten ook komen". (jaf)


OMSLAG VERHAAL

Nieuwkomers Zoals Will Schroer op deze pagina's weet te vertellen, dekt de Hoogstraatse horeca het hele spectrum van mogelijkheden: van klasserestaurant tot frituur en van dancing tot cafeetje. Toch komen er nog steeds zaken bij. Naar het waarom en het hoe gingen we bij enkele van hen even peilen.

Broodpiank

mooie en gezellige straat. Het drukke verkeer is haar geen hinder, integendeel het bezorgt haar klandizie. Regelmatig stoppen reizigers om snel een broodje te eten. Het leven van horeca-uitbater bevalt Sharon uitstekend, al is het hard werken en ligt het tempo op sommige tijdstippen vrij hoog. Maar ze is nog jong en kan veel aan en later ziet ze wel wat er komt. Tot hiertoe is ze een zeer tevreden Hoogstraatse telfstandige. (jaf)

De Veto Luc Me vis voortclIen zal voor vele Floogstratenaars wellicht niet nodig zijn, maar voor de volledigheid doen we het toch. Luc Meyvis, 42 jaar, geboren en getogen in Hoogstraten. Niet nieuw in het vak, want Luc was van 1980 tot 1992 uitbater van het café De Patria. Daar moest hij toen noodgedwongen mee stoppen omdat het pand plaats moest ruimen voor het nieuw administratief centrum van de gemeente. "Toen was ik het wel beu ook, vooral het gesol. Jaren heeft het geduurd voor er zekerheid was omtrent de afbraak van het gehou ss". Sharon Bruynkes, 23 jaar. geboren en getogen in Antwerpen, in de Seefhoek. Heeft geen speciale opleiding of studies gevolgd wegens niet goed weten wat. Haar ouders hebben en garage en ook daar zag ze voor haar geen toekomst in weggelegd. Met het idee van een broodjeszaak liep ze al wel een tijdje in het hoofd. Na de school heeft ze een tijdje in zo'n zaak gewerkt en dat beviel haar zeer.

Met bijstand van Unizo maakte ze een hedrijfsen financieel plan, vroeg en kreeg ze een starterlening van het Participatiefonds. Ze knapte het pand open half augustus 2002 opende de Broodplank de deuren.

Sharon vindt Hoogstraten en de Vrijheid in het bijzonder een fijne plaats om te werken. Een

- Niet echt nee. - Hoezo? Was het hotel niet goed? - 0 jawel, dat was prima. Mooie kamers en vriendelijke en stipte bediening. - Is liet eten je gisteren misschien niet bevallen? - Integendeel, ik heb uitstekend gegeteti en gedronken. Jullie mogen trots zijn op de keuken hier, dat vindt je hij ons niet zo gemakkelijk. - Wat scheelde er dan? - Het lawaai, niet te doen? - Lawaai? Was er bal of disco in de huurt? Midden in de week? - Neen, van het verkeer. Niet te harden. Tot na twaalf uur reden er vrachtwagens onder mij ii vensterraam door. En vanaf vijf uur was het opnieuw prijs. Zo'n mooie straat, maar zo'n druk verkeer. Het idyllische was er gauw af. Kan je nie volgende keer elders logeren? - Dan moet ikje helaas een eind verderop sturen, want hier is maar één hotel. - Je meent het niet!

(letterlijke neerslag r'an een gesprek tussen een Hoogstraarse ondernemer en een buitenlandse gast die hij te logeren had gelegd in hotel De Train op de Vrijheid).

Luc mikt op de 'gewone'man, die graag een pintje komt drinken - aan een democratische prijs - en een praatje doen; op de fietser die graag zijn eigen boterham komt opeten; op verenigingen die een vergaderzaaltje nodig hebben; op wielertoeristen ook. "Ik ben de wielersport altijd genegen geweest, het heet hier niet voor niks 'De Velo'. Met de klassiekers mag er een TV in de gelagzaal staan. Kwestie van de discussie wat aan te wakkeren".

Ze was uitgekeken op Antwerpen en wilde zich liever in de provincie vestigen. Een beetje kleinschaliger, gezelliger. In de Vrije tijd bezocht ze heel wat plaatsen in de provincie en op een van die tocht es kwam ze ook in Hoogstraten terecht. De Vrijheid stond haar zeer aan en toevallig stond er een pand leeg dat haar zeer aantrekkelijk leek voor een broodjeszaak. Goed gelegen. veel passage, veel studenten had ze geboord en heel wat bedrijven in de buurt. Allemaal troeven voor een broodjeszaak.

Het liep van in het begin zeer vlot, zonder publiciteit. Het cliënteel bleek volledig aan de doelgroep te beantwoorden. Studenten, bedrijven en passanten. Voor specialiteiten moetje bij Sharon niet zijn, het standaardaanbod van een broodjeszaak is volgens haar meer dan voldoende. Alles wel vers, lekker en gezond.

Goed geslapen, mijnheer?

Gedurende 11 jaar werkte Luc bij Friswit, tot vorig jaar zijn broer hem attent maakte op de derde koopdag van het pand van 'De Relais' in het Peperstraatje. Volgens Luc het ideale pand voor een 'gewoon' café. Een gezellig straatje, rustig en toch midden in het centrum van Hoogstraten. "Ik heb een week congé genomen en ben alles gaan nalopen. En op de koopdag heb ik het pand gekocht".

Begin november opende de Velo zijn deur en na een half jaar is Luc best tevreden. De zaak beantwoordt geheel aan de verwachtingen en is ondertussen ruim bekend. "Zonder reclame te moeten maken, alleen mondreclame". Luc mag rekenen op een vaste klandizie. De wielertoeristen. het bestuur van de Laermolen, de personeelsvereniging van de stad. "Na de gemeenteraad of na commissievergaderingen vallen de locale politiekers hier gemakkelijk binnen. Ondanks mijn duidelijke signatLiur van socialist krijg ik alle fracties op bezoek, behalve de rijkste". Luc ziet de toekomst eerder rooskleurig in: "Er is duidelijk plaats voor een dergelijk café in Hoogstraten. Een café met een vaste cafébaas, die graag zelf een klappeke meedoet". Of hoe het bloed kruipt waar het niet gaan kan. (jaf)


OMSLAG VERHAAL

Het Eglantierke Nu goed één jaar geleden opende Taverne Het Eglantierken haar deuren aan het begin van de Vrijheid. Voor heel wat mensen leek het een rare plek om een nieuwe zaak op te starten, maar Kathy Joosen en Thomas Snijders zijn zeer tevreden . De zaak draait goed en ook de klant is best tevreden . Wat wil je dan nog meer

Het is nu juist één jaar geleden dat Het Eglantierken open ging. Eén week voor Heilig Bloed en dat was meteen het goede moment. Geen parkeergelegenheid op de Vrijheid en dus waren velen aangewezen op parkeren aan de statie of in één van de aangrenzende straten. Aardig meegenomen, hoewel heel wat van de huidige klanten al langer op de hoogte waren dat daar een nieuwe zaak zou beginnen. Kathy Joosen ( uit Sint-Lenaarts) is immers geen

onbekende in Hoogstraten. Verschillendejaren baatte zij het Knechtjeshuis uit, samen met haar vroegere vriend. Na deze relatie leerde zij Thomas Snijders uit Hoogstraten kennen. Thomas komt helemaal niet uit de sector, maar kwam voordien als schilder aan de kost. Geleidelijk aan groeide ook bij hem de interesse en stapte hij mee in de zaak. Zij runden nog één jaar het Knechtjeshuis maar besloten dan toch een nieuwe zaak op te starten. Vrijheid nr. 6 leek een geschikte locatie, hoewel heel wat vrienden twijfelden aan de goede ligging. Er zijn daar in de buurt immers weinig winkels en het is verder van het centrum gelegen. Toch waren Kathy en Thomas ervan overtuigd dat het goed ZOU lopen. De ligging was voor hen van bijkomend belang maar toch rekenden zij ook op heel wat voorbijgaand verkeer. En zo startte Het Eglantierken met Thomas in de keuken en Kathy in de taverne. Dank zij de ruime ervaring die zij in het Knechtjeshuis hadden opgebouwd leek voor hen bijkomend advies van beroepsverenigingen overbodig. De opbouw van de zaak hebben zij volledig zelf gedaan. Er werd een lening aangegaan en men kon aan de slag. De familie heeft heel hard gewerkt om alles tijdig klaar te hebben. Voor de opening van de zaak werd er één maal een advertentie gezet in De Kempenklok, maar dit vond men toch maar een dure aangelegenheid. Kathy zou nu veel meer opteren om de klanten extra te trakteren dan om te adverteren. De eerste maanden was natuurlijk wat zoeken maar het laatste halfjaar draaide de zaak zeer goed. Een binnenruimte voor ongeveer 42 klanten en een ruim terras voor 40, met een aparte toegang langs de achtergelegen Moerstraat zijn extra troeven. Toch moeten er 's zondags vaak nog klanten geweigerd worden wegens plaatsgebrek. Ja, zij kijken tevreden terug op een eerste jaar. Thomas ziet ook de toekomst alvast heel rooskleurig tegemoet. "We gaan de klanten blijven soigneren zoals we nu bezig zijn. We doen geen

speciale promoties, maar onze kracht zit vaak in kleine zaakjes zoals bijvoorbeeld een chocolademousje of een vers gebakken cakeje bij de koffie, maar vooral een goede service. Zoveel mogelijk zelfde klanten bedienen schept ook een persoonlijke hand die de mensen zeker weten te appreciëren. In het begin serveerden wij kleine snackjes maar nu zijn we overgeschakeld op het aanbieden van onze suggesties. Wij bieden vooral dagverse groenten aan, verschillende soorten aardappelbereidingen, verse vis en seizoengebonden gerechten zoals nu vooral asperges. Bij ons kun je ook evengoed terecht voor een croque als voor een beefsteak met een patatje in de schil, of een kleurrijk torentje van asperges, puree en een duo van gerookte zalm en gebakken tongfilets." Kathy en Thomas zien er geen graten in indien en nog meer Horecazaken in Hoogstraten zouden bijkomen. "Er zijn nog mogelijkheden, en hoe meer zaken hoe meer volk er naar Hoogstraten afzakt. De concurrentie wordt dan natuurlijk wat groter maar dat zal ons alleen maar stimuleren om even goed ons best te blijven doen en te zorgen dat de zaak even goed blijft draaien. Er is nog altijd ruimte in Hoogstraten Toen wij het Knechtjeshuis uitbaatten, gebeurde het soms dat wij op zondag wel 100 man moesten weigeren omdat er geen plaats was. Intussen zijn er nog wel enkele zaken bijgekomen, maar er zijn nog mogelijkheden. Op zondag is het hier vaak nog te klein." De plannen voor de herinrichting van het Van Aertselaarplein baart hen echter wel zorgen. Niet zozeer de werken op zich, maar wel de inrichting van de weg. Volgens de plannen van Bruggen en Wegen wordt het tracé van de weg verlegd en zouden de parkeerplaatsen voor Het Eglantierken wegvallen. Het drukke verkeer op de Vrijheid vinden zij evenwel niet zo erg. Het zwaar verkeer zou wel best uit het centrum mogen verdwijnen maar het doorgaand verkeer levert de zaak toch vaak heel wat klanten. Het Eglantierken kan er maar goed mee zijn. (jh)

DE WERELD VAN

4W L

t-


vanuit het stadhuis... Amerikaanse dollars door de riool gespoeld? Meerderheid tegen oppositie in zaak van belastingontduiking Een nieuwe secretaris, discussies over de financiering van het rioleringssysteem door een Amerikaanse leasingsfirma, een gevoel van ontevredenheid met de nieuwe plannen voor de herinrichting van de Statie en verdeeldheid over de mogelijke inplanting van een cross-terrein in Meer. Dit waren de blikvangers uit de laatste gemeenteraadszitting van 28 april. Ondertussen had ook de streek te lijden onder de gevolgen van de vogelpest en werd Hoogstraten het crisiscentrum van de provincie Antwerpen. Een terugblik.

Een nieuwe stadssecretaris In een geheime zitting, vdôr de eigelijke Openbare gemeenteraad, benoemde de raad éénparig de Hoogstratenaar Warre Palmans tot secretaris van de stad Hoogstraten, en dit voor een proef periode van één jaar. Hiermee volgde de gemeenteraad het advies van het selectiebureau Deloitte & Touche die door de gemeente aangesteld was om gans de aanwervingsprocedure in goede banen te leiden. Warre woont al meer dan 20 jaar in Hoogstraten en was tot op vandaag steeds vaste medewerker van dit tijdschrift. Hij volgt hiermee Harry Vanderhenst op die tijdelijk deze secretarisjob op zich nam nadat Paul Vinck op 31 december van vorig jaar op pensioen ging. Wij wensen Warre veel succes toe en stellen hem graag in bijgevoegd artikel iets ruimer aan je voor.

Ethisch bankieren in Hoogstraten? Tussen meerderheid en oppositie ontspon zich een vinnige discussie omtrent het voorstel oni een herfinanciering van het rioleringsstelsel door te voeren. In grote lijnen bestaat het procédé er in dat een Amerikaanse financiële instelling, U.S. Cross Border Lease, via kapitaalinbreng het gebruiksrecht van de riolering voor 99jaar overneemt. Dejuridische eigendom van de riolering blijft evenwel van de gemeente. Via een tweede contract wordt dit gebruiksrecht weer afgestaan aan de gemeente. "Wat is hier dan wel de zin van?", hoor ik je al vragen. Dit alles heeft te maken met de mogelijkheid van de Amerikaanse investeerder om deze goederen op termijn afte schrijven, wat deze instelling een serieus belastingsvoordeel in eigen land van 7% van de waarde oplevert. Een deel van dit voordeel wordt in klinkende munt afgestaan aan de gemeente. Maar om dit te kunnen realiseren moet het overeen aankoop of langdu-

lu

rige leasing gaan. Grote Amerikaanse bedrijven steken hun interesse niet onder stoelen of banken, maar ze willen het dan wel ineens over grote bedragen hebben. Een minimum is een kapitaal van 150 miljoen dollar. Deze methode is een veelvuldig toegepaste vorm van herfinanciering van duurzame goederen van lokale overheden. In totaal zouden er volgens schepen van Financies Peerlinck momenteel een 97 gemeenten mee bezig zijn. Hoogstraten is in dit geval maar een klein radertje in gans het geheel. Meestal sluiten een aantal gemeenten samen een contract af en dit via een tussenpartij. Deze materie is imniers uiterst ingewikkeld. In dit concrete geval zou Hoogstraten samengaan met een 12-tal gemeenten waarvan de gemeente Brecht de leiding op zich zou nemen. Brecht zal dan de procedure administratief opstarten en onderhandelen over de prijs. Nuchter gezien is dit voor de gemeente financieel een goede zaak. Uitgaande van een mogelijke winst van 3% op de geschatte waarde van het rioleringsnet(zo'n 123 km) van 1.2 miljard oude Belgische franken, dan zou dat de gemeente mogelijk 36 miljoen kunnen opbrengen. Schepen Peerlinck beseft ook wel dat dit op het randje van de wettelijkheid is maar pleit toch om in dit systeem in te stappen. De oppositiepartijen hebben echter alle heel wat morele en juridische bezwaren. Zij zullen dan ook tegenstemmen, doch niet vooraleer duidelijk hun standpunt naar voor te brengen. En laat het duidelijk zijn dat de bedenking van schepen Peerlinck "Elke dollar die we hiermee uit de handen van Bush halen. kan alvast niet besteed worden aan de oorlog" hiertegen maar als prietpraat overkwam.

Herman Verlinden van CD&V vreest dat dit wel eens een vergiftigd geschenk zou kunnen zijn. "Met deze rioolconstructie wordt er vooral ingespeeld op de acute geldnood van onze en

andere gemeentcn. De inkomsten worden vooral verplaatst van (Amerikaanse, wellicht ook Belgische) belastingbetaler naar de bemiddelaars. Het ethisch gehalte van dergelijke transactie is dan ook niet erg hoog te noemen. Het gevaar bestaat dat wij uit acute geldnood een groot risico nemen voor een bord linzensoep. De risico's situeren zich duidelijk op de middellange tot lange termijn. Bijgevolg zou het korte termijnvoordeel best wel eens omgezet kunnen worden in een "vergiftigd geschenk" in de toekomst. Het einde van het contract is immers minstens zo belangrijk als de aanvang ervan." Tal van vragen worden opgeworpen : Heeft de overheid geen voorbeeldfunctie ? Kan een overheid zomaar meehelpen om bedrijven hun belastingen te doen ontduiken, ook al is dat dan in de VS 7 Wie krijgt de beslissingsmacht over het rioleringsnetwerk ? Wat met de roerende voorheffing: vallen de tegoeden voor de gerneente(op de geblokkeerde rekening) onder de 15% roerende voorheffing of zullen de gemeenten die proberen te ontwijken 7 Wat bij vervroegd intrekken van de concessie,? Wat bij een faillissement? Wat bij een wijziging van het Amerikaans of Belgisch fiscaal regime tijdens die 50 jaar 7 Raadslid Jan Huybrechts kan zich evenmin verzoenen met dit systeem. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van Europa ten overstaan van de Verenigde Staten alleen maar groter en dat is geen gezonde piste. Haast en spoed zijn zelden goed, vindt hij, maar op deze manier zijn we bezig een overhaaste beslissing te nemen. Ook de bevoegdheid doorgeven aan een andere gemeente om te onderhandelen kan niet. In Mechelen werd een dergelijke bevoegdheidsdelegatie door de gouverneur ongeldig verklaard, aldus I-luybrechts." Elke gemeente moet zelfstandig handelen. Ook voor Agalev is dit systeem immoreel. "Dit systeem is een systeem van belastingontwijking. Een legale manier om belastingsgeld in Amerika door te sluizen naar bedrijven en daar zelf een korreltje van mee te pikken. Hoe kunnen wij als belastingopleggende overheid van onze burgers nog met gezag een belasting eisen, als we zelf meewerken aan een systeem om de belastingen te ontwijken (ontduiken ) in de VSA. Elke geloofwaardigheid zijn we op deze manier kwijt. Een overheid dient integer en voorzichtig te zijn. De gemeentewet eist dat we een ordelijk, transparant, controleerbaar beleid en beheer voeren. Het gebruik van papieren constructies doet afbreuk aan de transparantie en de mogelijkheid van controle." Ook de manier waarop dit in de gemeenteraad gebracht wordt vindt Agalev een aanfluiting van een goed bestuur. "Zonder de raadsleden degelijke informatie te geven, zonder dat er een dossier is, zonder dat we weten wat er gaat beslist worden, vraagt men op alle vragen een "ja" woord. Dit is voldoende


GEMEENTERAAD om een procedure aan te gaan hij de Raad van State. En dat zullen we ook doen." Net zoals de andere oppositiepartijen heeft ook Agalev heel wat vragen. Vooral de bedenking dat men zich bindt voor een periode van 25 jaar die ruimschoots de periode van ccii legislatuur overstijgt. De winst wordt onmiddellijk geĂŻnd, maar de risico's worden naar de volgende generatie doorgeschoven. En risico's zijn er heel wat. De geraamde waarde van het rioleringsnet wordt gestort op een Amerikaanse bank. Gaat deze bank failliet, wie draait dan op voor de terugbetaling van de leasingssom (1.2 miljard frank) aan het Amerikaanse bedrijf? Ook grote Amerikaanse bedrijven zoals banken zijn kwetsbaar. Denk aan Enron, het grootste Amerikaanse energiebedrijf ging vorig jaar over kop. Alle discussies zullen voor Amerikaanse rechtbanken moeten uitgevochten worden. Dit gaat veel geld kosten. In Nederland wordt het cross en hordersysteem niet toegelaten door de overheid. Minister Vera Dua heeft in een mededeling van 4 april 2003 gezegd dat gemeenten die hierop instappen geen geld van de Vlaamse overheid voor de aanleg van nieuwe rioleringen zullen krijgen. Dan zouden we de kleine winst zien omslaan in een grote strop. Iedereen weet immers dat het rioleringsstelsel grotendeels wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Als conclusie besluit Agalev dat instappen in dit voorstel roekeloos is en vele vragen onbeantwoord laat.

gevraagd over de invulling van het Van Aertslaarplein. In het verleden heeft het college overleg gepleegd met de Lijn en AWV over de herinrichting. In het schepencollege van 27januari 2003 geeft ze aan de dienst Openbare Werken de opdracht te informeren naar de aanvangsdatum van de werkzaamheden. CD&V vraagt het college daarop om welke plannen en werkzaamheden het gaat, wat de visie van het college is op deze plannen, en welke ontwerp-voorstellen het college heeft voorgedragen.. Het college gaf daarop het volgend overzicht van cle contacten: "Op 8juli 2002 nam het college kennis van het feit dat de verkeersraad unaniem liet plan verwierp. Op 30juli was er een bespreking niet AWV. De Lijn en een afvaardiging van de verkeersraad, de dorpsraad en het schepencollege. De conclusie uit dit contact was om de plannen van AWV best niet ut te voeren en in gezamenlijk overleg een nieuw en globaal voorstel uit te werken met alle betrokken partijen. Op 23 oktober was er een bespreking met een beperkte delegatie van De Lijn, enkele schepenen, de dorpsraad van Hoogstraten, de verkeersraad en de politie. De Lijn bleef bij haar standpunt voor wat betreft de bushalte. Er komt een asverschuiving van de weg niet links en rechts een bushalte. De uitvoering is voorzien na het bouwverlof van 2003.

-Ç! j

rc _J7 rFI

Ws

!

.

,. ,.

.1 .

Meerderheid en oppositie kunnen zich niet vinden in het plan van De Lijnn voor de herinrichting van de bushalte aan het Van Aertselaarplein. De gemeenteraad laat alles nog liever bij het oude.

Niet gelukkig over herinrichting Van Aertselaarplein Niet enkel Agales en CD&V hebben problemen niet de herinrichting van de Van Aertselaarstraat, ook het college blijkt nu niet meer zo gelukkig te zijn met de nieuwe plannen van AWV (Administratie Wegen en Verkeer) en meer specifiek van AWA (Afdeling Wegen Antwerpen). Dit blijkt uit de discussie die hier over in de gemeenteraad van 28 april gevoerd werd. Agalev bond de kat de bel aan en plaatste dit punt bijkomend op de agenda. Twee maanden eerder in de gemeenteraadszitting van februari had ook CD&V het college om uitleg

Voor Agalev zijn deze plannen een verslechteing van de bestaande toestand. Door de verlegging van de as van de weg in de richting van het Van Aertselaarplein wordt dit plein zowel qua oppervlakte als mogelijke uitbouw erg verminkt. Het is daarnaast helemaal niet nodig dat er aan de oostkant van de weg een bushalte komt. Waarom kan de bus niet even op de baan staan wachten om de weinige pasagiers te laten in- en uitstappen 2 In meer drukkere gedeelten op de Vrijheid gebeLirt dit toch ook. Dit wordt door de vzw Langzaam Verkeer immers ook gepromoot in centra waar de maximumsnelheid

50 km per uur is. In Wortel pleit AWA hij dc aanleg van een fietspad toch ook voor halte op de rijbaan. Ex-raadslid Fons Sprangers deed voor Agalev een telling van het aantal stopmomenten van de busdienst en het aantal op- en afstappende passagiers. Hieruit concludeert hij dat de stilstaande bussen op geen enkel ogenblik het verkeer hinderden of deden vertragen. Daarnaast wordt voor het Van Aertselaarplein in het Hoogstraats Structuurplan een poorteffect voorzien. In de plannen van AWA wordt hier helemaal geen rekening nice gehouden. Tevens wordt in het verkeersplan van Hoogstraten zoals ze door de groep Lihost is opgesteld ccii verhoogd platform voorzien waarop de bushalte voorzien is, een goede oversteekvoorziening en bijhorende fietsstallingen. Het plein moet volledig heringericht worden niet extra aandacht voor de fietspaden, de bushalte en de parkeerplaatsen, alsook een haakse aansluiting van de Minderhoutsestraat. Agalev wijst er opdat er zowel in de gemeentelijke verkeersraad als in de Hoogstraatse dorpsraad zwaar verzet was tegen de voorliggende plannen ,en dat ook alle oppositiepartijen in de gemeenteraad en de bewoners van het Van Aertselaarplein er tegen zijn. "Het is duidelijk dat niemand deze verandering wil. Waarom hier geen uitgebreider consultatie 2" Daarnaast heeft Hoogstraten een tamelijk goed fietspadennet, van Rijkevorsel tot de Neclerlandse grens. Er is echter een onderbreking van 270 meter, namelijk tegenover het Van Aertselaarplein (70 nO. ten noorden van het plein (80 m). enten zuiden van het plein (1 20m). Op al deze stukken is er geen fietspad en dat is Juist het stuk waar er overdag veel zwaar verkeer is die de zwakke weggebruikers veel schrik inboezemt. Een duurzame plannnig en een degelijke inrichting van het plein impliceren een verbinding met de bestaande fietspaden.! Een letspad van 1,50 m is een must. Een globale visie dringt zich op, met een visuele versmalling van de rijbaan, een bushalte op de rijbaan, een goede oversteekvoorziening, en een verhoging om een pleineffect te krijgen. Op die manier kan het plein evolueren tot een rustig plein, waar voldoende groen en sfeer is en waar het aangenaam is om te vertoeven. CD&V is erg blij dat ook Agalev kritiek heeft op de plannen van AWV. " Ik zou de raad graag eens zien stemmen over deze plannen" oppert Mark Haseldonckx "Zouden wij AWV niet kunnen tegenhouden indien de raad dit plan verwerpt ?De raad moet zijn verantwoordelijkheid maar eens opnemen."Maar voor burgemeester Van Aperen is dit niet aan de orde."De weg is van AWV, liet plein is van de gemeente. Wij gaan liet zeker niet uitvoeren zoals het gepland is, maar AWV zal haar plannen wel willen doordrukken."

Nog geen toekomst voor het Casino Einde maart 2003 dienden de voorstellen voor erfpacht van het Casino in Wortel-Kolonie binnen te zijn. Er waren oorspronkelijk 15 kandidaten die interesse toonden en zich aanmelden voor meer informatie. Vier ervan dienden een

Op een paar dagen van de grote vakantie - 25 juni valt de nieuwe MAAND alweer in de brievenbus. Beste medewerkers, ook nu zal de tijd kort zijn: op woensdag 15 juni wordt de kopij op het hoofdkwartier verwacht; over dorp en sport kan u nog berichten op zondag 18 juni. -

11


GEMEENTERAAD concreet voorstel in. Geen enkele van deze vier komt evenwel tegemoet aan de verwachtingen van het gemeentebestuur. Op 18 april werd er door het college bijkomende verduidelijking gevraagd aan de vier kandidaten. Begin juni zal de zaak terug bekeken worden.

Burgemeester Van Aperen geen volksvertegenwoordiger meer

SP.a-Spirit Vlaams Blok en VLO winnen Zoals overal in Vlaanderen is het kartel SPa - Spirit de grote winnaar van de verkiezingen in de provincie Antwerpen. Het Vlaams Blok blijft in de provincie de grootste partij met 24,1 % van de stciiimen of een winst van 3,2 %. Het kartel van SPa - Spiriten de VLD behalen elk 21.8 % van de stemmen. Voor de partij van Steve Stevaert betekent dit een winst van 9 % rond. de VLD gaat 1,9 % vooruit. Burgemeester Van Aperen is, ondanks zijn 12423 voorkeurstemmen, niet opnieuw verkozen. De zes VLD zetels in de provincie gaan naar Bart Somers, Margriet Hermans, Ludo Van Campenhout, Yolande Avontroodt, Marleen Vanderpoorten en Claude Marinower. Zelfs indien één of enkele van de verkozenen niet gaat zetelen komt er geen plaats vrij voor de burgemeester. De plaats(en) die op die manier vrijkomen gaan naar de opvolgers, in dit gevI nsar Martine 1 aIrnatt en Fous Bui giiitu. Dc CD&V. die op Vlaams niveau de 3' partij wordt, wint in het kanton Hoogstraten en blijft hier de grootste partij. Jos Ansoms behaalt in totaal 21 150 voorkeurstemmen en behoud zijn zetel in de kamer.

Er zijn drie kandidaten die in het Casino een horeca zaak willen uitbouwen, clie aansluit bij recreatie en toerisme. De plannen oorden IJLI verfijnd. de hcsli.vsi,,g wordt in juni verwacht.

Motorcrossterrein in Meer? Vorig jaar maart was er heel wat commotie in de gemeenteraad naar aanleiding van de mogelijke plannen van een uitgebreid terrein voor motor-sporten in Meer juist voorbij de slachterij Comeco. Om een oplossing te vinden voor talrijke kleinere terreinen her en der met de nodige hinder voor milieu en omwonenden, is de Bestenclige Deputatie van de provincie Antwerpen druk op zoek naar 3 a 4 locaties in de provincie waar liefhebbers van gemotoriseerde sporten zonder belemmeringen hun sport zouden kunnen uitoefenen. Er werden een aantal positieve en negatieve selectievoorwaarden opgesteld en dit naast de normale milieuregelgeving zoals voorzien in de Vlarem-wetgeving. Zo komen gebieden die niet omgeven zijn door bewoning maar waar reeds een sterke geluidsverstoring bestaat mogelijks wel in aanmerking voor de uitbouw van een permanent circuit. Zeg maar de omgeving van snelwegen, luchthavens, zeehavens of bvb reservegebieden voor industrie en/of KMO. Anderzijds worden meer kwetsbare zones, zoals in de omgeving van natuurgebieden. beschermde landschappen. ... uitgesloten. Op 5 december 2002 duidde de provincie 7 terreinen goed voor verder onderzoek. Hoogstraten was daar niet bij, maar werd later wel toegevoegd. Volgens Agalev Hoogstraten gebeurde dit door stevig lobbywerk en lieten Hoogstraatse politici zich hierbij niet onbetuigd. Agalev eiste daarom in de gemeenteraadszitting van einde april 2003 dat de gemeenteraad kleur zou bekennen en haar visie hieromtrent kenbaar zou maken. Zij verzet zich immers stellig tegen dit project. Zij kan zich hier plaatselijk wel akkoord verklaren met het feit dat er in elke provincie gezocht moet worden naar een oplossing voor deze sporten. Maar zij vindt dat de zone in Meer niet beantwoordt aan de gestelde criteria. In deze zone is het nog zeer rustig, met weinig verstoring van de stilte en de gronden zijn niet aangetast door vervuiling. Op deze manier zou er weer eens 40 ha landbouwgrond verloren gaan. Het terrein ligt ook vlak naast de archeologische site van de Tjongervindplaats die geklasseerd is als monument. Verder bevinden er zich in de directe omgeving een aantal landbouwbedrijven, woningen en enkele industriële bedrijven en ligt het terrein vlak tegen de Nederlandse grens. De daarliggende gronden zijn natuurgebied en land- en tuinbouwgronden. Volgens de oppositiepartij Agalev is het duidelijk dat de meerderheid vorig jaar in de gemeenteraad geen standpunt wou innemen omdat daardoor naar de woorden van de burgemeester, dit project geen kans meer ZOU gegeven worden. Ook CD&V bij monde van Annie Desmedt verzet zich tegen verdere opoffering van landbouwgronden. "Wij zijn kwetsbaar gebied geworden en dtis heeft de landbouw alle gronden broodnodig." Burgemeester Van Aperen verzekert de raad dat er eerst advies van de sportraad zal ingewonnen worden en dat daarna de zaak terug voor de gemeenteraad komt."Er waren een viertal locaties voorgesteld vanuit de deelgemeente. Indien we zelf geen locatie aanduiden, dan wordt er misschien één door de provincie aangeduid." Schepen Peerlinck wijst er op dat de gemeente momenteel in gans deze procedure niet veel te zeggen heeft. "De provincie doet een voorstel en dan komt er een openbaar onderzoek." 12

Uitslag kanton Hoogstraten CD&V VLD SP.a - Spirit Vlaams Blok Agalev N-VA Vivant Liberaal Appel Risist Belg. Unie

Stemmen 7021 6 858 3 863 3 758 1109 801 204 154 56 36

% 2003 29.4% 28,2 % 16.2% 15.8 % 4,7 % 3,4% 0,9 % 0,7 % 0,2 % 0,2 %

winst/verlies + 1.4% + 0,5 % + 8,9% + 4,4 % - 8,2 % +3,4% - 0,3 % + 0,7 % + 0,2 % + 0,2

Partij VLD

Voorkeurstemmen 3 670

CD&V SP.a - Spirit CD&V CD&V VLD Vlaams Blok

2 901 1 311 1 494 1 228 1 031 1 013

Voorkeurstemmen in het kanton Hoogstraten Arnold Van Aperen Inge Vervotte Patrick janssens j os Ansoms Maria V D Kieboom Bart Somers Gerolf Annemans

Suzan Pemen (SP.a-Spirit) van Merksplas behaalde in het kanton 267 voorkeurstemmen en May Joris (Agaicv van l-lougstraten 135.

RECHTZETTING Clara Voortman

In DLIM nr. 217. blz. 4 publiceerden wij deze .tto niet liet onderschrift 'Clara Voortinan met andere kunstininnende vrouwen op de rotsen van 7t4'e,iton'. Dit onderschrift klopt niet volgens lezer Jan Croes. Hij schrijft ons: 'Deze foto is volgens mij een sterk staaltje san techniek ''oor die tijd: de dame OP de fhto is namelijk viermaal dezelfde. De foto is dus door middel van sier belichtin gen gemaakt. De twee Clara '.s rechts zijn perfrct gelukt,' aan de rechterkant van de linkse Clara bemerk je een 'belichtingsfout' en in liet midden loopt een donkere, overlappende strook.'


GEMEENTELIJK NIEUWS

Warre Palmans, de nieuwe stadssecretaris Op maandag 28 april 2003 nam de Hoogstraatse gemeenteraad een belangrijke beslissing. Zij benoemde een nieuwe stadssecretaris in opvolging van Paul Vinck die op 31 december op pensioen ging. Dat deze benoeming een erg belangrijke beslissing is voor de stad kunnen we alvast opmaken uit de functiebeschrij ving die vooraf werd opgesteld. "De stadssecretaris heeft de leiding over de stedelijke administratie, coördineert de werking en heeft de hoogste leiding over het personeel (ong. 300 werknemers). Hij is belast met beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en beleidsuitvoering en is de sleutel tussen de politieke beleidsorganen en het personeel. De hoofdopdracht bestaat uit het stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit en efficiëntie in de gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van alle burgers en cliënten."

Gelukkig Voor de opstelling van de benoemingsprocedure en het examen werd een extern selectiebureau aangesteld. Begin februari werd de kandidatuur opengesteld. Tien kandidaten passeerden de revue en het werd uiteindelijk de Hoogstraatse kandidaat Warre Palmans die als beste uit de selectieproeven kwam. De gemeenteraad volgde eensluidend het advies van Deloitte & Touche Human Capital en duidde Pal mans aan als secretaris van de Stad Hoogstraten. Na één jaar volgt een evaluatie en kan de benoeming op proef omgezet worden naar een definitieve benoeming. Tijd om even kennis te maken met het nieuwe hoofd van de gemeentelijke administratie.

Engagement "Ik ben echt heel gelukkig",vertelt ons de gloednieuwe secretaris. "Ik heb altijd al veel interesse gehad om op gemeentelijk vlak iets te doen. Nu kan ik van mijn interesse mijn beroep maken. Ik vond dit wel een heel boeiende uitdaging om voor eigen mensen, in eigen gemeente en zo dicht bij huis iets kunnen doen. Dit is een job die me zeker ligt en waar ik ook wel de capaciteiten voor hebt." Ervalt niet naast te kijken dat Warre Palmans een gelukkig man is. Afkomstig van Rijkevorsel is hij in de loop der jaren volledig vergroeid met het 1-Ioogstraatse gemeenschapsleven. "Ik heb in gans mijn leven al meer in Hoogstraten geleefd dan in Rijkevorsel. Acht jaar heb ik op het internaat van het seminarie doorgebracht. In 1982 ben ik getrouwd met Leen Nees en sindsdien woon ik al meer dan 20 jaar in Hoogstraten. Ik heb mij hier ook serieus geëngageerd in het gemeenschapsleven. Zo was ik secretaris van de dorpsraad van Hoogstraten van 1994 tot 2000. Mijn hart ligt dus wel degelijk in Hoogstraten. Hier dan nog te kunnen werken is voor mij een droom." Buiten een aantal andere organisaties is Warre al jaar en dag vaste medewerker van De Hoogstraatse Maand, waar hij vooral het dorpsnieuws uit Hoogstraten verzorgt. Warre werd geboren in Rijkevorsel en groeide op in een gezin met vijf kinderen. Oorspronkelijk woonde het gezin op het laatste steenfabriek van Rijkevorsel vö)r de grens met SintLenaarts. Toen zijn vader vroeg stierf (1962) verhuisde het gezin naar het centrum. Warre liep school op het Klein Seminarie van Hoogstraten en verbleef 8 jaar in het internaat. Op

zeker moment deelden zij daar met vier broers één kamer. Intussen engageerde hij zich eerst bij de vroegere jeugdbeweging KVSB, maar toen die ophield te bestaan, ging zijn aandacht vooral naar het Jeugdhuis Spiraal waar hij in het bestuur terecht kwam en dat zou zo blijven tot in 1981. Intussen trok hij naar Leuven en behaalde er het diploma in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Met dit diploma op zak ging hij in '77 als vrijwilliger aan het werk hij de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en werkte hij daarna 9 maanden in Borgerhout als BTK-er (het huidige GESCO). Na zijn burgerdienst bij de Civiele Bescherming werkte hij nog twee jaar als half-tinie jeugdwerker bij Spiraal. Begin '82 deed hij dan zijn eerste Staatsexamen voor ambtenaren mee en kon aan de slag als opsteller bij de RVA. Via een nieuw examen klom hij op tot het niveau 1 en zou hier tot vandaag aan de slag blijven, met uitzondering van een drietal maanden op het Ministerie van Financies.

Eerst veel studie, dan veel werk "Ik ben er echt voor gegaan. Drie maanden lang is alle vrije tijd naar studie gegaan, vooral het instuderen van de gemeentewetten en het opfrissen van de kennis over management en bestuurswetenschappen. De benoeming is gevallen in de gemeenteraad van 28 april. Ik zal wellicht beginnen op 1juni. Ik wil mij nu zo snel mogelijk inwerken . Dat zal toch zeker 1 á 2 maanden duren om echt het werk te kennen en te kunnen uitvoeren wat ze van mij verwachten. Het secretariaatswerk voor liet college van burgemeesteren schepenen zal wel niet zoveel moeilijkheden opleveren. Maar daarnaast zijn er nog drie grote luiken in het werk van een gemeente- of stadssecretaris. Hij moet vooral de verschillende diensten goed organiseren en coördineren, er is daarnaast het personeelswerk met het opstellen van nieuwe structuren die er aan zitten te komen, en er is tot slot ook nog een belangrijke taak van beleidsadvisering. Dat zal allemaal nog wel heel wat tijd nodig hebben om me in te werken, maar toch denk ik in alle bescheidenheid dat ik genoeg bagage uit het verleden meedraag om dit te kunnen waarmaken. Ik heb 20jaar gewerkt op niveau 1 bij de diensten van RVA in Turnliout. In die periode hebben wij een ontzaglijke weg afgelegd. Bij het begin werd er nog met potlood

:;fH gewerkt en vandaag de dag kan ik gerust zeggen dat de RVA één van de modernst werkende organen is binnen de Belgische ministeries en parastatalen. Momenteel wordt er volledig on line gewerkt. In gans deze periode heb ik ook heel wat bijscholingen gevolgd op het vlak van beheer, management, personeelsontwikkeling, evaluatiemethoden, enz.

Afvallingskoers "Begi ii februari werd de kandidatuur voor stadssecretaris officieel opengesteld. Vorige zomer had ik er al wel eens aan gedacht hoe de opvolging van Vinck in het werk zou gaan. Het college heeft er echter voor gekozen om de benoemingsprocedure te starten na het afscheid van de secretaris. Einde februari waren er tien kandidaturen ingediend. Wij moesten een dossier indienen met een aantal vragen over functiebeschrijving. Hieruit moesten al de nodige bekwaamheden en ervaring worden aangetoond. Na deze eerste voorselectie gingen er 5 door naar de volgende ronde. Deze bestond vooral uit psychologische testen, een groepsoefening, computertest, selectie-interview. enz. Dit examen nam een volledige dag in beslag. Het resultaat van dit examengedeelte werd uitgedrukt als "gunstig voor deze functie". "gunstig met voorbehoud" en "niet gunstig voor deze functie". Tien dagen later bleek dat we nog niet twee waren en volgde liet examen voor een jury. Dit exanien bevatte een aantal kennisvragen over wetgeving en gemeente. Ook werd de aanpak van concrete situaties aan de tand gevoeld. De eerste twee examengedeelten werden afgenouien door het aangeduid selectiebureau, het mondelinge gedeelte werd beoordeeld door een examencommissie samengesteld uit een topambtenaar van een lokaal bestuur, in dit geval de secretaris van Vilvoorde, een hoogleraar van de Universitaire Instelling Antwerpen en een vertegenwoordiger van Deloitte en Touche." Uiteindelijk kwam Warre Palmans als overwinnaar uit de bus, en mag hij zich opmaken om de volgende jaren het stedelijk apparaat te gaan leiden. Na één jaar volgt er een uitgebreide evaluatie waarna een vaste benoeming tot de mogelijkheden behoort. Wij wensen hem veel succes. 13


GEMEENTELIJK NIEUWS

Ingezamelde afvaifracties voor Hoogstraten in 2002 Zopas raakten de cijfers bekend van de afvalinzamelingen voor fusie Hoogstraten voor het afgelopen jaar. Voor heel wat afvalstromen gaat het over goede resultaten. Wij overlopen ze even met U. Er werd III kg restafval ingezameld per inwoner: 61 kg huisvuil in de grijze zak en 50kg grof vuil. Dit is een daling van 6kg ten opzichte van 2001 en meer dan een halvering ten opzichte van 5 jaar geleden. Het cijfer ligt bovendien 22 kg beneden het gemiddelde van ons arrondissement. Een duidelijk bewijs dat duizenden Hoogstratenaren dooreen ander aankoopgedrag bewust afval proberen te vermijden en/of goed afval selecteren. Een prachtig resultaat. Hopelijk blijft deze trend zich verderzetten. De hoeveelheid PMD-afval in de blauwe zak blijft stijgen tot 12,5 kg per inwoner. Spijtig genoeg stijgt ook het residu - het materiaal dat niet thuis hoort in de blauwe zak - tot meer dan 2kg. Een aandachtspunt voor de toekomst. Ook de hoeveelheid restplastic in de groene zak stijgt verder tot 6,5 kg per inwoner. De hoeveelheid papier en karton is met meer dan 27kg gedaald tot 70kg per inwoner. In onze regio zamelt men 59 kg per inwoner in. Een mogelijke verklaring voor de sterke daling is het toenemend gebruik van de brievenbussticker 'Geen reclamedrukwerk a.u.b.'. Op anderhalf jaar tijd is het aantal brievenbussen met sticker gestegen van 16 tot 18,3 %.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 H oogstraten Telefoon 03/314.59.66

De hoeveelheid bouw- en sloopafval afkomstig van particulieren is gedaald van 217kg in 2001 tot iets meer dan 30 kg in 2002. De enorme hopen bouw- en sloopafval op ons containerpark behoren definitief tot het verleden. De kost voor de gemeentebegroting en dus voor onze gemeenschap is in evenredigheid gedaald.

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordij nen - Tapijten en vloerbekleding

Jaarlijks wordt via de glasbollen 48 kg glas ingezameld, een stijging met 5 kg ten opzichte van 2001. In onze regio wordt gemiddeld 25 kg ingezameld. Goede inzamelcij fers voor Hoogstraten die echter wel wijzen op veelvuldig gebruik van wegwerpglas. Per inwoner werd 167 kg GFT-afval ingezameld via de groencontainer. Dit is een stijging van 3 kg ten opzichte van 2001. Binnen onze regio is een dalende trend merkbaar: er werd in 2001 gemiddeld maar 138kg ingezameld. Op dit vlak valt er nog een lange weg af te leggen om te voldoen aan de doelstelling om tegen 2007 maar 100kg GFT-afval in te zamelen. Wij zijn een landelijke en erg groene gemeente. Daardoor hebben velen onder ons de kans om GFT-afval te composteren. Benje daar al mee bezig? Mooi zo! Wil je beginnen met

- Siertafelkleden,

lopers, enz. coniposteren? Of wil het composteren maar niet lukken? Hoogstraten beschikt over een ploeg van 10 compostmeesters die je met raad en daad willen helpen. Elke 2째 en 4째 zaterdag van de maand tussen 9.00 en 12.00uur staan ze voor u klaar op ons containerpark om u van dienst te zijn. Ook scholen en verenigingen kunnen op hen beroep doen voor praktijkvoorbeelden. Voor meer informatie rond composteren maar ook rond andere milieuonderwerpen kan U steeds terecht bij de stedelijke milieudienst milieu@hoogstraten.be of tel. 03340 1943.

IKO TENTOONSTELLING met werk van de cursisten Algemeen Beeldende Vorming - Kleurenleer - Vormgeving - Waarnemingstekenen Tekenkunst - Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Keramiek - Vrije Grafiek - Binnenhuiskunst

H. Bloedzondagen 15 en 22 juni telkens van 10.00u tot 18.00u

Maandag 16 juni

van 18.00u tot 22.00u

Inschrijven is mogelijk. Er zijn tevens hernieuwde, gratis informatiebrochures beschikbaar. IKO Dr. Versmissenstraat 6 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 75 54 Fax: (03) 31449 83 e-mail: iko@skynet.be - web-site: www.iko-hoogstraten.be

14


KUL TUUR

Samen zorg dragen voor ons kunstpatrimonium

Restauratie van bijzonder waardevol glas-in-lood Hoogstraten telt een groot aantal beschermde monumenten, veel meer dan andere vergelijkbare en grotere steden. De overheid voorziet subsidies voor de restauratie van dat erfgoed, maar verwacht ook een financiële inspanning van de eigenaar zelf. Wanneer het monument eigendom is van een privé persoon, spreekt het voor zich dat die eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt. Bij de restauratie van de kunstwerken in onze kerken is er geen sprake van privé belang. Om de zeer waardevolle glasramen van de Sint-Katharinakerk te bewaren voor de volgende generaties is er een 'Fonds Restauratie Glasrarnen' opgericht. Hoewel Graaf Antoon 1 de Lalaing oorspronkelijk enkel de bedoeling had om het hoogkoor van de Sint.-Katharinakerk, uit de 14de - 15de eeuw, uit te bouwen tot een laatste rustplaats voor zijn familie, groeide het ontwerp uit tot de bouw van een nieuwe kerk, die opgetrokken werd rond de oude tempel die geleidelijk aan werd afgebroken. Tenslotte werd het plan bekroond door de bouw van een monumentale baksteentoren van in totaal 104,70 meter hoogte. De kerk en de toren werden in het begin van cle 16de eeuw (1525-1555) opgetrokken door bouwmeester Romhout T Keldermans, en na diens dood voltrokken door Antoon II Keldermans en Hendrik Lambrechts. De eerste graaf en gravin van Hoogstraten, Antoon t de Lalaing en zijn gemalin Elisaheth van Culemborg, waren opdrachtgever. De graaf en de gravin schonken de kerk ccii groot aantal kunstschatten, denken we maar aan het kleine en grote koorgestoelte, de grafmonumenten, wandtapijten, schilderijen en cle waar devolle kunstglasramen.

Opgeborgen De 1 6de en 1 9de eeuwse glasramen werden tijdens tweede wereldoorlog veilig opgeborgen in de grafkelder van de hertogelijke familie van Salm-Salm. Gelukkig maar, want op 23 oktober 1944 dynamiteerden de Duitsers, bij hun aftocht, de toren en was de schade aan de kerk zeer eroot.

van O.L.VroLtw van de Roienkrans) en het l9cic eeuwse raam "Ter herinnering aan Koningin Louisa-Maria" (nabij het altaar van de Zoete Naam Jezus). Uit de studie van Joost Caen blijkt dat al deze ramen een grondige restauratie moeten ondergaan. Een gigantisch restauratieproject dat om praktische en financiële redenen opgedeeld wordt in verschillende fasen.

Verschillende fasen in een eerste fase wordende drie ramen boven het noordelijk deel van het groot koorgestoelte gerestaureerd, drie ramen van het hoogkoor aan cie zijde van het stadhuis. Uit de archieven weten we dat het oudste van de drie ramen in 1528 gemaakt is door glazenier Claes Mathijssen van de Antwerpse school. Dit raam vertoont nog enkele laat-gotische rerniniscenties in het architecturale decor. De twee andere ramen zij n een typisch voorbeeld van hoog-renaissance glasschilderkunst en werden in 1571 gemaakt, waarschijnlijk door Matthijs Claes, de zoon van

-.,

..

---.---

-

Glas-in-lood deskundige Joost Caen, architect Rudv Mertens, kunsthistorica Aleita Rambaur, ,nei'rouw Manderick, van Monumenten en Landschappen, en afgevaardigden van de kerkfabriek bekijken de glas-in-lood panelen in het restauratieatelier. Bij de herophouw van de kerk werden de ramen in 1952 teruggeplaatst. Vijftig jaar later, in 2002, stelde de afdeling Mondimenten en Landschappen echter vast dat de ramen dringend gerestaureerd moesten worden, omdat ze anders onherroepelijk verloren zouden gaan. Het kerkbestuur besliste om een dossier op te starten en vroeg aan Joost Caen, deskundige in de restauratie van glasramen, om een studie te maken over de toestand waarin de 1 6de en 1 9de eeuwse glas-in-lood ramen zich bevinden. In totaal gaat het om: de zeven hoge glasramen van de zeven Heilige Sacramenten rondom het hoofdaltaar; de zes ramen boven de beide vleugels van het groot koorgestoelte: • Liet grote raam van het Laatste Avondmaal; • Liet glasraam van Karel de Lalaing en i acqueline van Luxemburg (nabij het altaar

Claes Mathijssen. Het zijn drie ramen die nog een groot percentage oorspronkelijk glas bevatten. Het restaureren van de drie glasramen zal in totaal 255 826,12 euro of 10 320 000 BEF kusten, exclusief 21 % btw. Het aandeel van het kerkbestuur bedraagt 10 % en de kosten van de studie. Veel geld als je weet dat die eerste fase nog maar het begin is van het ganse restauratieproject. Om de nodige financiële middelen te verzamelen is het 'Fonds Restauratie Glasramen' opgericht. Het 'Fonds' heeft ccii beroep gedaan op de Koning Boudewijnstichting. Daardoor kunnen bedrijven of privé personen die een bedrag van minimum 30 euro schenken, dit bedrag aftrekken van hun belastbaar inkomen. (fh) Voor meer inlichtingen tel. 03 314 73 92 (Fons Pans)


ACTUEEL

Mondi Foods bouwt een vrieshuis RIJKE VORSEL — Gebruikers van de weg N14 tussen Hoogstraten en Rijkevorsel moeten altijd extra voorzichtig zijn ter hoogte van Gammel 91. Bij Mondi Foods komen en vertrekken voortdurend grote tankwagens. Naast de bestaande fabriek bouwt Bolckmans nu een grote, gesloten constructie. Natuurlijk vragen de mensen zich af: Wat zit er in al die tankwagens? Waarvoor dient dat nieuwe gebouw? Wat doen ze eigenlijk bij Mondi Foods? Voor ons voldoende vragen om eens een afspraak te maken met de heer P. Ten Kate, algemeen directeur. 'Wij zijn een bedri jf dat haiffabrikaten maakt voor de industrie. Wij leveren aan de ijs- en zuivelindustrie, de industrie van frisdranken en jam. cii. Het soort bedrijven dat producten maakt voor de consument. Onze voornaamste producten zijn diepgevroren fruit, hele vruchten, stukjes en blokjes, fruitpurees en fruitsapconcentraten.' Van wie is dit bedrijf? De eigenaars zijn twee grote investeerders in België. namelijk de GIMV, bij de meeste mensen wel bekend, en een iets kleiner fonds, de BOF (buy out fund) en dan het management zelf. De GIMV heeft 44 %. de BOF heeft ook 44 % en het management in totaal 12 % van de aandelen. Het management bestaat uit vier personen die je op onze website vindt www.mondifoods.com . Met de website zijn we helaas nog niet helemaal klaar. Over een aantal weken is die volledig aangepast en zie je ook de gezichten hij de namen.

commerciële medewerkers zijn dan meegeko men. Soms hoor je nog spreken van Poifruit. Een mijnheer De Leeuw heeft het bedrijf in 1959 opgericht en dat is later Polfruit genoemd. Er zijn dan nog wat andere eigenaren hij gekomen en hebben het bedrijf verder uitgebouwd. In 1989 is het dan overgenomen door het Albert Fisher concern vanuit Engeland. Dat heeft geduurd tot 1 mei 2001 en toen heeft het management met behulp van enkele investeerders het bedrijf overgenomen De naam van het bedrijf was toen Mondi Foods Belgium maar omdat we eigenlijk een heel nieuwe onderneming hebben opgestart, hebben we ook de naam veranderd in Mondi Foods nv. Het is goed geweest dat wij toen Mondi

fen aan onze bedrijven daar en ook hier in Rijkevorsel. Er komen ook veel aardbeien met tankers uit Spanje. Onze productgroepen kan je verdelen in drie categorieën: dat zijn de losse aardbeien en framhozen, de purees (Rijkevorsel) en concentraten (Polen). Wij kopen alleen overtollige aardbeien van veilingen in België en Nederland. Hier in de streek produceert men voornamelijk voor de consument en niet voor de industrie. Polen is goed voor zon 200.000 ton aardbeien. Maar zij richten zich wel voornamelijk op de industrie. Spanje richt zich wel op de consument maar er is ook een grote overschot - afhankelijk van de weersomstandigheden - die dan weer naar de industrie gaat. Het ene jaar kan je er veel, het andere jaar weer wat minder kopen. Wie koopt het verwerkte fruit? We hebben grote klanten in Duitsland en Nederland (o.a. Hero), ook in België. o.a. Interbrew voor zijn fruitbier, bedrijven die frisdranken maken, verder Unilever, Nestlé, ijsfabrikanten. enz. Het is een moeilijke, harde markt. De concurrentie is enorm omdat wij Europees werken. Toch kunnen we onze positie handhaven en verder uitbouwen. De druk op de prijzen is de voorbije jaren wel sterker geworden. De klanten gaan later betalen in economisch moeilijker tijden. Gelukkig zitten we in de voedingsmiddelenindustrie en dat is toch een wat stabietere sector maar de marges staan altijd onder druk. Dat is niet echt nieuw, het is alleen wat heftiger dan vroeger. Is de milieuwetgeving een probleem? Het probleem is dat de milieukosten heel sterk toenemen in dit bedrijf. We hebben hier een aparte milieuverantwoordelijke die dat allemaal nauwgeiet moet volgen. Zeer recente-

Wie werkt er bij Mondi Foods? Wij hebben een personeelsbezetting van bijna honderd mensen. Ik verwacht niet dat het nog gaat uitbreiden in de nabije toekomst. In het fruitseizoen hebben we wel veel interimkrachten enjobstudenten. We zoeken onze expansie vooral in Polen en Servië. In 1996 hebben we ons eerste bedrijf in Polen gekocht en vorig jaar nog een tweede bedrijf in hel grote frambozengebied tussen Warschau en Lublin. Daar in Polen werken ongeveer 150 b 60 mensen in die twee bedrijven. Tijdens de zomer natuurlijk veel meer want dan maken we gebruik van seizoensarbeiders. Vorig jaar hebben we een nieuw bedrijf gebouwd in Servië. De bedrijven in Polen waren bestaande bedrijven maar in Serv ië hebben we het vanaf nul opgebouwd. Wij waren de eerste westerse investeerders in Servië. Het eigen personeel bestaat uit iets meer bedienden dan arbeiders.. In deze vestiging hier in Rijkevorsel hebben wij o.a. de hele commerciële afdeling, het laboratorium en alle andere ondersteunende diensten voor de verschillende vestigingen Het personeel komt vooral hier uit de regio. Er zijn ook een aantal Nederlandse werknemers. Dat heeft te maken met het verleden toen Mondi ook een vestin g had in Barendrecht (NL). Die is midden jaren negentig gesloten en overgeplaatst naar Rijkevorsel en de 16

Deze atvullijn ''oor fruitpuree kooiî iii het nieuwe vrieshui.s cii tiseerd. Foods hebben uitgekocht want het concern Albert Fisher bestaat vandaag niet meer. Ze zijn failliet gegaan (inclusief Mondi Foods Belgium). Waar haalt Mondi Foods zijn grondstoffen? De voornaamste leveranciers zij 1 tuinbouwers uit Polen en Servië. Zij leveren de grondstof-

ivoedt

volledig geaulolna-

lijk is onze milieuvergunning weer vernieuwd (tot 2010). We voldoen volkomen aan de wetgeving. Alleen is er een discussie met de overheid over het wel of niet bouwen van een waterzuiveringsinstallatie. Wij willen graag aangesloten blijven op het waterzuiveringsstation van Hoogstraten maar of dat zo kan blijven is niet zeker. De zuiveringsinstallatie


ACTUEEL We willen dii bedrijf hier in Rijkevorsel nog meer efficiënt maken en de groei zien we in Oost-Europa, vooral dan de productiecapaciteit. We willen steeds meer en beter greep krijgen op onze grondstof ten. Het niveau, de bekwaamheid van de mensen daar in Polen en Servië wordt hier dikwijls verkeerd ingeschat. De mensen zijn goed geschoold en erg gemotiveerd. Wij hebben voor deze projecten geen extra steun ontvangen. We hebben alles zelf gedaan. Rusland wordt stilaan een belangrijke afnemer en ook de interne markt van Polen groeit. De ondersteunende diensten in Rijkevorsel blijven belangrijk voor de hele Mondi Foods Group.

De directie con Mondi Foods (c.Ln.r. Marc Vennekens, Paul Wiertseina, Mia Schellekens, Piet ten Kate) in Minderhout heeft graag ons afvalwater omdat het goed organisch materiaal bevat. Maar volgens bepaalde regels zouden wij zoveel water lozen dat we een eigen installatie moeten bouwen. We hebben heel veel geïnvesteerd en we willen dat wat temperen. Ik voorzie dat we in de toekomst flink wat minder water gaan gebruiken. De bouw van een eigen waterzuiveringsinstallatie nu zal in de toekomst waarschijnlijk te groot zijn. Hier in Rijkevorsel blijft er wel productie, ongeveer 30.000 ton eindproduct en dat zal zo wel blijven. Maar de voorziene uitbreidingen vinden plaats in Polen en Servië. Waarom deze nieuwbouw? Wij hebben natuurlijk veel opslagruimte noclig. Fruit groeit nu eenmaal in een bepaald seizoen en dat moet je dan verzamelen. Deze grondstoffen vriezen wij in en slaan we op. Uit berekeningen bleek dat we dat beter zelf konden doen dan alles bij derden te laten gebeuren. Het is voornamelijk Int kostenoverwegingen dat wij besloten hebben om deze opslag zelf te doen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om de productie meer efficiënt te maken. We gaan ook de verpakking rohotiseren omdat het zwaar werk is. Door automatisering kunnen we de kosten verminderen. We hebben een opslag van tussen de 15.000 è 20.000 ton aan grondstoffen en eiridproduct. We bouwen hier nu een ruimte met een capaciteit van 10.000 ton (grondoppervlakte: 11.000 ni2). Het is een investering van meer dan 5 miljoen euro. De werken zijn in januari gestart en wij hopen het vrieshuis half juni in gebruik te nemen.

Een zicht op de stellingen in het nieuwe t'rieshuis. Hier kunnen iers meer dciii 12.000 pallets opgeslagen H'OrdeIi.

AF HERIJGERS I ,Ikk

Bouwspecialiteiten

lndustrjeweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/31447 55 - Fax 03/314 80 65

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

Wat zijn de verwachtingen? Hoe ziet u de toekomst? Mondi Foods is tot op heden een gezond bedrijf. We zijn niet op de beurs genoteerd. De omzet is meer dan 50 miljoen euro en wij verwachten volgend jaar een groei van ongeveer 10 7. Het is moeilijk om in omzetcijfers te praten omdat je altijd zit met het feit dat fruitprijzen nogal variabel zijn. Als je over tonnen praat dan komt er in dit bedrijf ongeveer 50.000 ton rood fruit.

17


HOOGSTRA TEN

o r s leve n Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotsiraat 11 E. te!. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans@skynet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen @ village.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret@worldonline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail: toon.verleye@attglobal.net Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogsiraten. tel. 03-314.55.04& fax 03-3 14.25.40, e-mail: jozef. ,-,chellekens@skynct.be Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.67.09 e-mail: dhmwortel@hotmail.com SPORTNIEUWS RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijseii@belgacoi -n.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Minderhout. tel. + fax 03-3 14.49.03 e-mail: franssniiders@tiscalinet.be ADVERTENTIES + FOTO'S Jef Schellekens, Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03-314 55 04 fax 03-314 25 40 email: jozef.schellekens@skynet.be bank 733 - 3243117 - 49

Heilig Bloedfeesten, een stukje Kempense devotie Hoogstraten houdt zijn tradities in ere; op de zondagen 15 en 22juni, trekt de H. Bloedprocessie er zoals elk jaar weer door het centrum. Ook al heb je de processie al talloze malen gezien, het hoort er nu eenmaal bij, net zoals de ambiance van de kermis, de kramen, een terrasje doen, oude bekenden weerzien, eens gaan kijken in het museum of op de tentoonstelling van het IKO en de 376 treden van de 105-meter hoge toren beklimmen... Je kan er van houden of niet maar een processie heeft hoe dan ook altijd iets aparts. Maar al te gemakkelijk worden processies afgedaan als een soort folklore die in deze tijd ouhollig overkomt. Het is zo'n vanzelfssprekende traditie dat niemand er nog bij stilstaat welke prestaties er elk jaar weer moeten geleverd worden om de ruim 500 figuranten gekleed en wel bij elkaar te krijgen voor dit toch wel uitzonderlijke evenement. Elk accessoire moet gepoetst, gestreken of in het ergste geval vernieuwd worden. Dat is niet niks als je bedenkt dat de H. Bloedstichting al jaren bezig is met het vernieuwen en moderniseren van de honderden kostuums die inmiddels haast 50 jaar oud zijn.

Kempens karakter In tegenstelling tot traditionele processies waarbij de verering bv. voor Maria centraal staat, brengt de H. Bloedprocessie een volledige uitbeelding van de eucharistieviering. In 1952 werd de oude processie ter verering van het H. Bloed door priester-kunstenaar Remi Lens met de artistieke medewerking van Kempense kunstenaars zoals Karel Aubroeck en Albert Poels omgevormd tot de liturgische voorstelling van de Heilige Mis. Gans de processie heeft dan ook een typisch Kempens karakter en de laatste jaren werd het geheel minder statisch door een actieve inbreng van diverse groepen die zang, muziek of teksten ten gehore brengen.

Feestelijke ambiance

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGEHOGAB.V.B.A, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

18

Het mag dan al een vreemde combinatie zijn, maar de H. Bloedprocessie is onlosmakelijk verbonden met de kermis, de zogenaamde 'H. Bloedfoor'. Devotie en ambiance gaan op de H. Bloedfeesten al sinds jaar en dag hand in hand. Oude bekenden vinden elkaar op de extra grote teiTassen temidden van het feestgewoel. De vlaggen hangen uit, de beiaard speelt en er is volk; kortom, feest in Hoogstraten. Processiegangers, kijkers en feestvierders gaan op deze dagen traditioneel ook eens een kijkje nemen op de jaarlijkse tentoonstelling in het Instituut voor Kreatieve Opvoeding of in het begijnhof en het Stedelijk Museum. Deze feestdag is uiteindelijk helemaal rond als je daarna nog eens de 105-meter hoge SintCatharinakerktoren beklimt.

Historische achtergrond De Heilig-Bloedverering onstond meer dan zes eeuwen geleden in Boxtel, een stadje in NoordBrabant. Daar had kapelaan Eligius van den Aecken bij het opdragen van de H. Mis, de geconsacreerde kelk omgestoten. Altaardoek en corporale werden bloedrood gekleurd. Na vruchteloze pogingen om de doeken uitte spoelen, borg hij ze op in een koffer. Op zijn sterfbed maakte hij zijn geheim bekend en al vlug werd Boxtel het drukste pelgrimsoord van het Hertogdoni Brahant. Toen in de 17cle eeuw de Hervormingen in Nederland de bovenhancl namen, werden de H. Bloeddoeken via Antwerpen naar Hoogstraten in veiligheid gebracht, waarna de volkstoeloop zich naar hier verplaatste. In de jaren vijftig werd de oude processie door de Kempische kunstenaar E.H. Remi Lens omgevormd tot een liturgische uitbeelding van de eucliristieviering.Sinds het jubeljaar 1980 wordt, onder impuls van de Heilig Bloedstichting, met de medewerking van de Hoogstraatse bevolking en de milde steun van de bedevaarders, jaarlijks gezorgd voor vernieuwing zodat de processie toch een eigentijds gebeuren is dat zowel de echte bedevaarders als de gewone kijklustigen kan boeien.

Jaarmarkt De jaarmarkt is in de H. Bloedweek niet meer weg te denken. Omstreeks 17 uur woensdagavond 18juni start in het centrum een zomerse bedrijvigheid van marktkramers en standwerkers. In de loop der jaren heeft deze jaarmarkt zich uitgebreid over de totale lengte van de Vrijheid. De stratenloop die omstreeks 19 uur met meer dan 500 deelnemers van start gaat, zorgt altijd weer voor extra ambiance. Als naar gewoonte wordt de markt rond 10 uur besloten met een prachtig vuurwerk. In de Hoogstraatse cafĂŠs gaat het feest dan nog wel verder tot in de vroege uurtjes.

Praktisch Naar jaarlijkse traditie vertrekt de processie omstreeks 11 uur aan de Sint-Catharinakerk in het centrum van Hoogstraten. Deze kathedraal van het H. Bloed is tevens de verzanielplaats waar de bedevaarders om 10 uur de hoogmis kunnen bijwonen. Het gulden schrijn waarin de


HOOGSTRA TEN kostbare relikwie is opgeborgen, wordt opgesteld vooraan in de kerk. De eerste zondag gaat de processie richting noordwaarts naar het Van Aertselaerplein. De zondag nadien wordt de route gevolgd in de tegenovergestelde richting naar de kapel van O.-L.-Vrouw van bijstand (rusthuis). Bij rcgenweer gaat er een verkorte versie uit in de kerk zelf. Op Sacramentsdag, donderdag 19juni. is erom 10 uur een speciale eucharistieviering niet aansluitend een verkorte rondgang van de processie. De H. Bloedprocessie staat open voor alle geïnteresseerden. Er wordt geen entreegeld gevraagd: kijklustigen vinden een staanplaats langsheen het 2 km-lange traject. Openingsuren IKO: 10-18 uur, openingsuren Stedelijk Museum: 10-17 uur en torenbeklimming: 13 - 16 uur. Bereikbaarheid: Hoogstraten is gelegen in het uiterste noorden van België aan de grens met Nederland op de verbindingsroute AntwerpenBreda en is bereikbaar via de E19, afrit nr. 2 te Loenhout. Er is bewegwijzering voorzien naar parkeerplaatsen in en rond liet centrum. Deze zijn gratis. Info: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149. 2320 1-loogstraten, tel. 03/ 340 1955 -fax 03/340 19 66, e-mail: toerisme@ hoogstraten.be & www.hoogstraten.be

Grote verkoop afvoer boeken De bibliotheek van Hoogstraten verkoopt een grote partij afgevoerde boeken van 2000-2002. Wanneer? Zaterdag 7 juni 2003 van 1 OuOO - 1 5u00. Waar? In zaal "De Welgezinde" in liet stadhuis van Hoogstraten. Prijs? 1 Euro per boek. Voor wie? Voor iedereen.

Cecilia: een nieuwe lente Hoogstraten - Blaadjes aan de bomen, kleur in de bloemperken, volk op de terrasjes. Ook Cecilia uit Hoogstraten voelt de lente kriebelen. En hoe kan een muziekvereniging haar hernieuwde energie het best gebruiken? Inderdaad, door te concerteren. Ook nu werkte men voor het Lenteconcert samen met anderen. Op 27 april jongstleden was de Border Brass de partner. Een brasshand die haar muzikanten rekruteerde uit diverse muziekverenigingen langs beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens. Zij bewezen na de pauze dat hun goede reputatie zeker niet gestolen is. De acht nummers die ze speelden onder leiding van dirigent Patrick Geerts, waren stuk voor stuk pareltjes. Voor de pauze had St.-Cecilia al indruk gemaakt. Dirigent Marleen Proost had haar muzikanten uitstekend klaargestoomd. Rie Geets breidde de verschillende stukken naadloos aan elkaar. Wo die Wolga flieszt (Kolditz & Egidius). East Anglia (Jacob De Haan) en Laurena (Johan Nijs) zijn maar enkele voorbeelden uit liet prachtige concert dat St.-Cecilia ons bracht. Zaal St.-Cecilia zat voor de gelegenheid trouwens gezellig vol. Een prestatie op zich, als je weet dat er die dag al zoveel te doen was. Als kleinste van de Hoogstraatse blaasmuziekverenigingen, worden ze wel eens vergeleken met David die tegenover Goliath staat. Dat is best een compliment, want eenieder weet hoe dat verhaal afloopt. Ze willen trouwens gerust toegeven dat ze een tijdlang Zwarte sneeuw hebben gezien. Ze beseffen en aanvaarden dat ze - wat het aantal muzikanten betreft - nooit de grootste zullen zijn. Dat is ook niet hun ambitie. Ze proberen op hun eigen manier aan cultuur te doen. Enerzijds door muziek te maken. De harmonie mag dan wel klein zijn. de concerten die zij brengt staan doorgaans op een hoog muzikaal peil. De andere muziekmaatschappijen beschouwen ze hierbij trouwens als collega's, niet

als concurrenten. Die tijd is wat dat betreft voorbij. Anderzijds is er nog altijd het zaaltje in de Gelmelstraat. Ruini 120 jaar oud. "een beetje versleten', maar o zo charmant. Ze zijn blij dat steeds meer cultuurrnakers de weg naar dit unieke pand gevonden hebben. De Marckriver organiseert er prachtige jazzoptredens. Op een ander moment worden er salsalessen gegeven. En al meer dan eens werd er toneel gespeeld. Dat het zaaltje dringend aan herwaardering toe is, beseffen zij meer dan wie ook. Dat ze nog een lange weg moeten afleggen. geven ze grif toe. Maar ze zijn erecht mee bezig. Alleen zijn grote werken voor een kleine vereniging niet vanzelfsprekend. Zo hebben ze de afgelopen maanden veel geld en energie moeten pompen in de vernieuwing van het dak en de plafonds van de voorhouw. Als dit afgewerkt is, hopen ze de eigenlijke zaal wat op te frissen: een likje verf, een herstelling aan de vloer, ... Meer kunnen ze voorlopig niet doen. Soms zorgt een gelukkig toeval ervoor dat ze de moed er inhouden. Bij een inspectie van het dak, vond Marc Vanluffelen onlangs enkele merkwaardige gebruiksvoorwerpen, waarvan de betekenis nog onbekend is. Veel geld zijn ze zeker niet waard, maar liet zijn leuke "schatten op zolder", die de rijke historie nog wat meer kleur geven. (dh) (De secretaris van St. -Cecilia tracht de geschiedenis van de 164 jaar oude vereniging en die van het zaaltje te reconstrueren. Indien u hier nog foto's, brieven of andere archiefstukken van heeft, dan zou hij deze graag eens inkijken. Neem contact op met Dries Ho,'.rten: 031314.5 7.24)

Een halve eeuw Madrigaal

HOOGSTRA 1L\ - De Iworjederalie liet Madriçaa/ bestaat al vijftig jaar. Het initiatief en de basis voor deze ieren/ging van kerkkoren lagen in Hoog,straten. Jos Bruurs was vele jaren voorzitter en Marcel Laurij ..sen secretaris. Al die jaren heeft defèderatie geijverd voor de vernieuwing van liet kerklied en is het tegemoet gekomen aan de ''eranderlijke liturgische noden van de parochieko ren. Precie.s omdat Jos Bruto's (Je medestichter en bezieler van deze vereniging i.s - zeker in liet bisdom Antwerpen - had het bestuur besloten 01fl (leze viering in Hoogstraien te houden. Zondag 4 mei werd om 10 uur de plechtige hoogmis in de Sint-Catharinakerk muzikaal opgeluisterd door het Piuskoor samen met zeventien andere koren uit de Kempen. Alle stoelen waren dan ook bezet met welluidende stemmen. Deze jubileummis - de eerste Madrigaalviering van dit ft'estjaar - werd ook rechtstreeks uitgezonden via Radio 1. Zo kon Jos Bruurs, toen in het ziekenhuis te Turn hout, toch nog de viering van zijn vereniging langs cle radio horen. De feestelijke verjaardag werd afge.sloten met een dankwoord en een receptie.

10


HOOGSTRA TEN

Mondiale markt

Bibliotheek Actieplan 2003 Het bibliotheekbeleidspian 2003-2007 van Hoogstraten zette de krachtlijnen uit voor de bibliotheekwerking voor cle volgende jaren. De belangrijkste acties zijn de volgende: introducties senioren, introductie nieuwe catalogus. opzetten "Rode draad" (leesbevorderingsprogramma), systematische bibliotheekpromotie via infoblad, affiches, website, folders, pers, databanken aanbieden, cd-collectie uitbouwen, presenteren collecties hoofdbibliotheek en uitleenposten via automatische catalogi, presenteren collecties op internet, vlot uitleenverkeer via netwerking in hoofdbibliotheek en uitleenposten, leengelden multimedia verlagen, informatiebemiddeling, ideeënbus, gebruikersenquête, herstel waterschade, installatie hibliotheekbeveil igingssysteem. uitbreiden internettoegangsmogelijkheden en gebruik. beleidsplanning / actieplan 2003. cultuurraad, Streekplatform KRK (jeugd), regionale samenwerking Noord-Zuid. Dit bibliotheekactieplan moet worden goedgekeurd door het beheersorgaan van de bibliotheek en het college voor 1juni.

Zomersluiting Hoogstraten Juni: maandag 9juni Juli: vrijdag 11juli. vanaf maandag 14juli tot en met zondag 27juli Augustus: vrijdag 15 augustus Meer Juli: vrijdag 11juli. vrijdag 25 juli Augustus: vrijdagen 1,8 en 15augustus. woensdag 13 augustus Meerle Juli: vanaf maandag 7juli tot en met zondag 20 j Lili Dreef Juli: vanaf maandag 7juli t/m zondag 20juli

Abonnementen op digitale databanken Sinds kort heeft de Hoogstraatse bibliotheek een abonnement op Mediargus en kan LI als internetgebruiker in onze bibliotheek naar www.mediargus.be surfen. Mediargus is een digitale persdatabank van alle Vlaamse en Nederlandse kranten. Het laat u toe om het brede scala van artikels op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te raadplegen en op een correcte manier te verspreiden. Mediargus is een initiatief van cle Vlaamse dagbladuitgevers dat cle steun geniet van de Vlaamse overheid. Mediargus is zo hét informatiekanaal geworden dat voldoet aan alle noden en behoeftes van de professionele informatiegebrui ker. Ook hebben wij een abonnement op de databank Biblion. Biblion bestaat uit een zestal url's. Deze bevatten recensies, biografieën en actuele informatie over auteurs en titels die verzameld zijn uit kranten. In favorieten vind u de url' S: http://www.knipselkranten.nl/adbankl (deze vervangt de Actuele Documentatiemap van vroeger), http://www.kiiipselkranten.iil/ literom/ (recensies verschenen in kranten e.d. over auteurs, nieuwe titels), http:// knipselkranten.nl/jliterom/ (recensies jeud). http://knipselkranten.nl/fictierom/ (via een trefwoord of auteur vind je info over verhalende werken). http://knipselkranten.ril/uittreksels/ (hierin kan je info vinden over auteurs, titels, samenvattingen). http://knipselkranten.nl/ jLiittreksels/ (jeugdinfo over auteurs. titels, samenvattingen uit bv. Leeswijzer.jeugdliteraiiiur voor basisvorming). Deze databanken zullen extra aandacht krijgen bij klasintroducties.

HOOGSTRATEN - Op taterclag 28 juni vindt er in de Mouterijsiraat een mondiale markt plaats. Dit wordt door het buurtcomité 'De Mouterijstraat Leeft!' georganiseerd in het kader van het project Binnenenbuiten'. U kan er de wereld komen voelen, ruiken, proeven, horen en zien. Er zijn workshops Jembé en capoeëra, een spectaculaire gevechtssport uit Brazilië. Daarnaast treedt ook de reggaeband 'Sunflowercrackers' op. kan u inschrijven voor de grabbelpasactiviteiten van deze zomer, hennaschilderen, schaken met grote stukken of genieten van een hapje en een zonnige cocktail of een fris pintje. Een ideale manier om de zomervakantie te beginnen. Op zondag 29juni is er clan een echte Vlaamse rommelmarkt met volksspelen en animatie. Doorlopend een tentoonstelling over de buLirt en bezichtigen van kunstwerken, ontworpen en uitgevoerd door de bewoners zelf. Waarheen? De Mouterijstraat is een zijstraat van de Karel Boomstraat. de Karel Boomstraat is een zijstraat van de Vrijheid. De mondiale markt op zaterdag begint om 14 uur en duurt tot 18 uur. De echte Vlaamse rommelmarkt op zondag loopt van 9 tot 13 uur. Het adres voor inschrijvingen en inlichtingen: Buurtcurnité De Mouterijstraat Leeft!, tel. buurtwerk 0478 31 04 65. Dit is een initiatief met de steun van de Koning Boudewijnstichting, Vlaanderen Feest, II daagse, Kleurrijk Vlaanderen. Mondiale Raad, Cultuurraacl, IKO, OCMW en t stad.

Avondj oggings HOOGSTRATEN - AVN atletiekclub Hoogstraten organiseert een tweedaagse avondjogging op donderdag 31 juli en vrijdag 1 augustus in de bossen van Meerle en Wortel-kolonie. Vertrekplaatsen: voetbalkanti fles van Wortel en Meerle tussen 18.30 uur en 19 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2 euro per avond of 3 euro voor de twee avonden. Deelnemers aan de twee avonden ontvangen een herinnering.

Minderhout Juni: zondag 8juni Juli: dinsdagen 8. 15, 22 en 29juli

Wortel Juli: vrijdag 11juli. vanaf maandag 14juli tot en met zondag 27juli Augustus: vrijdag 15 augustus

Tentoonstelling Landschapsfotografie van Jef Mostrnans. Van 2juni tot en met 12juli loopt in de bibliotheek van Hoogstraten een tentoonstelling van JefMostmans met een 15-tal landschapsfoto's. Jef Mostmans werd geboren in Beerse maar woont in Antwerpen. Hij kocht zijn eerste fototoestel in 1960 en via een hele reeks omzwervingen langs fotoclubs in o.a. Turnhout en Antwerpen legt hij zich nu vooral toe op landschapsfotografie. Ook reisfotografie begint een steeds belangrijker plaats in te nemen. Jef Mostmans is een veelzijdige man. Hij is ook een verwoede fietser, hij beoefent de kalligrafie en het marmeren op papier. En "last but not least" is er de poëzie waarin hij zijn eerste stappen heeft gezet en die hem toelaat emoties te verwoorden die hij met fotografie niet op papier krijgt. De tentoonstelling is Vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag van 12u tot 16u, dinsdag van 16u tot 20u, woensdag van 1 3u tot 1 7u. donderdag van 18u tot 20u, vrijdag van 13u tot 18u, zaterdag van 9u tot 12u. 20

'

-'

.'


HOOGSTRA TEN

Duurzaam bouwen

Nieuwe CD voorgesteld

HOOGSTRATEN - Er is iets grondig fout met het Vlaamse bouwgebeuren: we isoleren ondermaats en onzorgvuldig waardoor onze woningen thermisch op een gruyèrekaas lijken. Ampereen kwart van de nieuwbouwwoningen haalt de (niet zo strenge) wettelijk vastgelegde K-55 norm voor isolatie. Ondertussen gebruiken hLushoudens ongeveer 30% van de totale energie in België. Een energiezuinig leven begint ineen duurzaam gebouwd huis. Duurzaam bouwen en verbouwen gaat uit van een niix van maatregelen die moeten toelaten een comfortabele en energiezuinige woning te ontwerpen of te verbouwen, een woning waar twee tot drie keer minder energie nodig is. Dit kan gerealiseerd worden in de gangbare architectuur en met gebruik van de gekende bouwtechnieken. Duurzaam bouwen is dus niet enkel goed voor uw portemonnee, maar bovenal voor ons mibeu. Zo is een energiebesparing van 50% tot 75/r mogelijk door eenvoudige en niet zo dure energie-zuinige technieken toe te passen. Daarom organiseert de gemeente Hoogstraten in samenwerking met de gemeentes Merksplas. Rijkevorsel en Dialoog vzw een bouwavond. Deze bouwavond is bij uitstek praktisch opgevat en richt zich in de eerste plaats tot geïnteresseerde burgers, kandidaat-bouwers en verbouwers. Aan de hand van een welgevuld avondprogram ma wordt een eerste verhelderende kennismaking met de principes van duurzaam bouwen en verbouwen aangeboden. Duurzaam bouwen staat vooreen mix van maatregelen die de impact op het milieu en op onze gezondheid beperken: zorgen voor een goede isolatie en ventilatie (o.a. isolerende beglazing), rekening houden met actieve en passieve zonneenergie. rationeel omgaan met water (gebruik van regenwater), gebruik van duurzame maten alen, energie- en waterzuinige toestellen. enz. Alles wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met denmmateriaal (ki lowattuurmeter, voorbeelden van isolatiematerialen... De houwavond zal doorgaan op maandag 16 juni 2003 om 19.30 uur in de zaal 'De Welgezinde' (2de verdieping administratief centrum. Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten). De deelname

is gratis. Voor meer mfonnatie kan u steeds temee/it hij de duu,'zaa,n/,c'ic/o,nbtenaar: Administratief centru in (loket 6) Vrij heid 149 - 2320 Hoogstraten. tel: 031 340.19.23 - fax: 03/314,89.20 E-mail: milieii@lioogstraten.be

Hoogstraten - 0p maandag 12 mei werd in zaal Cecilia de nieuwste CD voorgesteld, en live uitgevoerd, van The Cotton City Jazzband die al enige jaren het huisorkest is geworden van de Hoogstraatse Marckriver Jazzclub. Hoogstratenaar Eddy Sabbe op sax en klarinet heeft een groot aandeel in zowel de organisatie van de winterse jazzavunden in Cecilia als op het podium. Met "Megève 2002" viert The Cotton zijn 40' verjaardag. Het orkest heeft een speciale band met dit Franse vakantieoord. Reeds enkele jaren namen ze er deel aan een jazzweclstnijd die hun in 1998 een vierde en in 2001 een derde plaats opleverde, maar de bekroning kwam er in 2002 met een felbegeerde eerste plaats. Daarmee is alles gezegd over de titel van de CD.

Beste lezer Gedurende zeven jaar hebben we het over reilen en zeilen van het Hoogstraatse dorp aandacht gegeven in dit maandblad. Andere heroepsverplichtingen nopen mij ertoe deze activiteit stop te zetten. Anderzijds is het misschien wenselijk dat er geregeld een andere kijk op de dingen komt. Daarom een warme oproep aan iedereen die zich geroepen voelt de redaktie te komen versterken. Meld u bij voorkeur aan op het gekende adres in de Loenhoutseweg. Maar blijf ook vooral de Hoogstraatse Maand lezeii; Hoogstraten kan toch niet zonder? Met de beste groeten. Warre Palmans.

'STAp EENS biNNEN... IN dE 1NTER1EIJRWEREId VAN VAN dER

Sluis. ONZE C0IIECTIF

IS EEN TOONbEELd VAN kwAtiul EN qEEFT UW INTERIEUR EEN pERSOONlijk CAChET. LAAT U

Romain Vandriessche. één van de leden die het langst hij de band is. stond erop om voor deze opname vooral werken te gebruiken die slechts zelden worden gespeeld of opgenomen. Als eerbetoon aan de pioniers van het genre, Kid Thomas, Irving Berlin, Kid Ory, King Oliver. De voorstelling van de nummers van de CD werd aaneengepraat door Sim Simons, bekend van zijn jazzprogm'amma up de radio. Het doorleefde vakmanschap met een vleugje humor en een verzorgde presentatie maken een optreden van de Cotton City Jazzband een sfeervol avondje uit. De CD (uitgegeven bij Alley Cats) is spoedig te verkrijgen in de grote platenzaken in de steden, maar kan ook gekocht worden bij de lokale platenboer als u hem bestelt.

'vd Sluis woondecorahe

Baarle-Hertog • Kapelstraat 6 Tel 014-699002 www.vandersluis.be EEN bEzoEk M[ER clAN WAARd.

dooR ONS vAkkuNdiq AdViSEREN

op zondag open - maandag gesloten

PZ


HOOGSTRA TEN

Viering 50 jaar KBG HOOGSTRATEN - De Kristelijke Bewegingsgroep voor Gepensioneerden vierde haar gouden jubileum. Na de eucharistieviering in de kerk mocht voorzitster Louisa Coppens talrijke leden en genodigden verwelkomen, o.a. Pastoor-Deken J. Cleymans, proost F. Van Dongen, schepen R. Sprangers, verbondsvoorzitter D. Van Houdt, gewestvoorzitter H. Vermeersch, de voorzitters van de KBG-afdelingen uit het gewest en de collega's van de seniorengroep CRM. Enkele bestuursleden werden om hun bijzondere verdienste in de bloemen gezet: JefMertens, 10 jaar bestuurslid en Liza Anthonissen, 25 jaar bestuurslid.

1953-2003 Een halve eeuw geleden is de KBG ontstaan in de schoot van het Werkersverbond (ACW). Deze vereniging beschermde de mensen vanaf hun geboorte tot ze 65 jaar werden. Men merkte dat er iets tekort was en zo ontstond dan de eerste bond der gepensioneerden in Turnhout. In de lente van 1953 was er hier in Hoogstraten de eerste kernvergadering. Er werd een bestuur gekozen en de kar was aan 't bollen. De koppen werden bij elkaar gestoken en datzelfde jaar startte men met 28 leden. Het doel was op de eerste plaats om alle gepensioneerden met raad en daad bij te staan. Als ontspanning waren er kaartavonden. Burgemeester Thirion zorgde voor tafels en stoelen in de verwarmde raadskelder van het stadhuis. In de winter waren er ongeveer zeven tafels bezet en in de zomer een drietal: toen nog alleen door mannen. Men vroeg zich ook af of het niet passend zou zijn om een mooie verenigingsvlag te hebben. E.H. Tegenbos, kunstenaar en leraar aan het Klein Seminarie, maakte het ontwerp van de vlag die we vandaag nog bewonderen. E.H. Van Reusel, kapelaan van het begijnhofen goed gekend bij vele biechtelingen die er rap vanaf wilden zijn, was de eerste proost. Op de feestdag van Sint-Catharina werd de vlag gewijd. Er was veel volk aanwezig. De toenmalige voorzitter drukte het als volgt uit: 'Ge had na de plechtigheid in de kerk die colonne van oude van dagen naar de vergaderzaal moeten zien trekken: de vlag voorop, daarachter de vrouwen en dan volgde het manvolk'. Wat gebeurde er nog in die tijd? Volgens de statuten moest er om de drie maanden een algemene vergadering worden gehouden. Dat kwam niet altijd goed uit wanneer het tijdens de vasten viel. Dan hadden ze bijna geen volk, want gewoonlijk werden er koffiekoeken of pistolets met koffie opgediend en ... dat kon niet onder de vasten. En als er niets te rapen valt, dan is er gewoonlijk geen volk. Na een spreekbeurt kregen de mannen meestal nog een sigaar en de vrouwen een reep chocolade. Dat alles kostte natuurlijk veel geld, maar ze kregen wat steun van de gemeente en 'Turnhout' zorgde ook voor subsidies. Met de jaren kwamen er heel wat activiteiten. Tegenwoordig is de ganse week goed gevuld.

Dansen en zingen De dansgroep neemt de eerste dag voor zich zodat alles sierlijk beweegt en zwiert en zwaait en daarbij moet je goed kunnen luisteren naar de 22

muziek en flink nadenken om de juiste pasjes te kunnen zetten. Het is ook nog goed voor de memorie en het is plezant. De dansgroep is gemengd, mannen en vrouwen samen, onder deskundige begeleiding. 50 jaar geleden kwamen daar zeker donderpreken van. Er zijn regelmatig optredens en jaarlijks een dansfestival. Iedere tweede en vierde maandag is er een zangrepetitie voor het zangkoor dat in de kerk de vieringen opluistert. Het is ook aanwezig hij de viering van gouden bruiloften en uitvaartdiensten. Wanneer het Piuskoor op verplaatsing is, springt het KBG-koorbij. Jaren terug begon het koor te zingen in een zijbeuk van de kerk. Maar dat klonk niet zo goed. Zo klimmen nu 'de ouden van dagen' - zoals ze in 't verleden werden genoemd - gezwind cle trappen op naar het hoogzaal 0111 te zingen. Velen kennen nog E.H. J. Van Gompel met zijn dirigeerstokje. Nu heeft het koor liet geluk Maarten Vissers als dirigent te hebben.

Kegelen Dinsdag is het kegeldag. Hoe is de kegelclub De Rollers begonnen? Op zekere dag hebben Lex Verschueren en Jef Mertens liet heft in handen

genomen om zelf een kegelbaan te bouwen. Maar dat was rapper gezegd dan gedaan. want het mocht niet veel kosten en het moest ijzersterk zijn. Lex Verschueren was de man voor alle werk in het Klein Seminarie, Op zeker moment werden de slaapchanibretten afgebroken om plaats te maken voor kamertjes voor de internen. Jef Mertens sliep ooit nog in zo'n chambret en kende de kwaliteit van het hout. Deze afbraak gaf de aanzet om de kegelbaanplannen uit te werken. Ze gingen in andere gemeente kegelen en ze gaven de ogen de kost om de gepaste opbouw van een kegelbaan te kunnen realiseren. Men begon het mechanisme uit te werken met tussen het sterk hout wat oud ijzer. Het werd heel wat passen en lassen, nagelen en kloppen. Alles moest automatisch marcheren en werd grondig getest. Met groot vakmanschap werden de kegels eigenhandig gedraaid. De kegels moesten echt vallen als ze omver gegooid werden met de zware ballen ĂŠn dan terug recht komen voor de volgende smi jtbeurt. Ineen kelder van het seminarie werd alles uitgewerkt, flink in de verf gezet en toen was het zover. De vier delen van de kegelhaan werden per tractor naar de parochiezaal Pax gebracht. Zeer vernuftig kan nien nu alles vlug opbouwen of na 't kegelspel demonteren oni het in een beperkte ruimte op te bergen. Aldus wordt er iedere dinsdag gekegeld. Tussendoor wordt er ook gekaart om per tafel de kegelheurt af te wachten. De punten worden iedere week en maand opgeteld. De winnaars van het jaar worden tijdens een smaakvol koffiefeest met koffiekoeken, bedacht met een bezegeld perkament als diploma. De slogan van dit jaar was: Kegelen is ons leven - wij zijn nu aan het jaar zeven.

Kaarten Woensdag is nog steeds de kaartdag, maar nu in de namiddag om 's avonds thuis te zijn bij de televisie. Vroeger, toen er nog geen televisie was, maakte het niet uit wanneer men kaartte. De kaartnaniiddagen zijn begonnen in de kelder an de vakschool Maar daar was het nogal

Het bestuur van de Kristelijke Besveging Gepensioneerden, afdeling Hoogst raten, V. 1fl. r. (staan) Rie Verscliueren, Karel Verholen, Karel Boeckx, Alfons Gevsen, Adriaan Aerts, JefMertens, Frans Van Dijck, Jaak Brosens, Maria Van Gestel, Jan Geysen, E.P. Frans Van Don gen, proost. Maria Tilburgs, Catharina Vinckv (zitten) May Laurijssen, Maria Jochems, Liza Anthonissen, Louisa Coppens, voorzitster, Maria Dierckx en Jeanne Stoffel.s. Niet op deze foto: Mit Haest-Lochten, Flor Laurijssen, Adriaan Smouts, Irè iie Van Bergen, Jeanne Van Weereld en Rik Verschueren.


HOOGSTRA TEN donker. Dan maar naar de jongensschool in de Karel Boomstraat. Eenmaal de parochiezaal gebouwd was, is men daar gaan kaarten en men zit er nu nog, met heel wat meer stoelen dan vijftig Jaar geleden. De kaarters doen ook mee aan de prijskampen in het gewest. Jaarlijks is men op post tijdens de opendeurdag van het rusthuis.

en andere activiteiten Iedere tweede en vierde donderdag staat 'hobby' voorop, tenminste als ergeen vergadering is. De hobby is altijd in orde. Iiverige handen maken mooi handwerk, versieringen voor de vergaderingen en zeker voor cle feestvergaderingen zoals met Pasen en Kerstmis. Gans het jaar wordt er op donderdag ook nog gewandeld in de winter en gefietst in de zomer onder kundige begeleiding. Van het begin van de herfst tot het begin van de lente wordt er wekelijks getLirnd onder leiding van een kinesiste. Er zijn clan gemiddeld zo'n 30 a 35 leden aanwezig. Dus een waar succes! Alle botjes en spieren komen aan bod. Het kraakt soms hier en daar, maar dat is naar 't schijnt gezond en een teken dat turnen nodig is. Tussendoor gaan we nog op reis, doen we uitstapjes onder leiding van een gids, gaan we up

bedevaart naar Meersel-Dreef en Scherpenheuvel, vieren liet Heilig Bloedfeest in de SintCatharinakerk, hakken smoutebollen, wafels en gaan op bezinning. Natuurlijk mogen we ook niet onze sportfeesten vergeten. Jaarlijks doen we mee aan 'sport voor senioren' en vooraf wordt er flink geoefend. Wanneer we zeggen 'winnen is belangrijk', dan weten we ook dat meedoen even belangrijk is'. Ook de cultuur- en seniorenacademie staan op ons programma. Een jaarlijkse uitstap naar 'liet eilandje' of 'het sportpaleis' of de warande' pakken we zeker mee.

samen niet de bewoners bingo en sjoelhak spelen, hoeken met grote letters typen voor de leesgroepen. 's zondags de mensen ophalen voor de misviering, op elke afdeling creatieve ontspanning brengen, met de bewoners zit- of rolstoel dansen, begeleiding bij marktbezoek. een wandeling maken en eens een terras je doen. Men trekt zelfs naar de zee of dichterbij naar liet spiegelpaleis om te dansen, ... en nog zoveel nieer. Oni af te sluiten met de woorden van de directie van het rusthuis: 'De vrijwilligers van liet rusthuis zijn als de kers op de taart'.

Rusthuis

En zo geven we de vreugde, de vriendschap en de vrede door aan mekaar. Maar dergelijk verenigingsleven is maar mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Niet alleen de bestuursleden, de organisators van allerlei activiteiten, de wijkverantwoordelij ken maar alle leden sanien maken dit mogelijk. Daarom, aldus voorzitster Louisa Coppens. laten we samen hier en nu verbonden blijven niet elkaar door KBG met de K van kansen geven. de B van bewuste beweging en belangen behartigen voor onze bejaarden en G van groeien van de groep in een gezonde gemeenschap. Laat ons in deze kleine vrede leven naar een hoopvol le toekomst

Onze rusthuiswerking krijgt veel lof. We niogen fier zijn op meer dan 150 vrijwilligers, allen senioren, die in het rusthuis op allerlei terreinen bijspringen. Andere rusthuizen elders zouden het ons graag nadoen. Wat doen we zoal voor de bewoners van ons rusthuis? Dagelijks de bar open houden zodat ze ook daar met cle kaarten kunnen spelen, zorgen voor versieringen bij feestelijkheden, zoals de familiedag, paas- en kerstversieringen uitwerken, bloemschikken en hollen planten, op ziekenbezoek gaan en veel luisteren, walels hakken voor de opendeurdag,

Big KLJ-fuif

Hoogstraren - Iedereen al ingeschreven? Vorige maand stond hier een oproe; voor alle oud KLI-leiding om vrijdag 13juni vrij te houden vooi' de re端nie ter gelegenheid t'an 75 jaal' Katholieke Landelijke Jeugd in Hoogstraten. In een tent aan de Hemelrijksestraat v'ordt op muziek van vroeger een laat ons zeggen rustige fuif gehouden voor alle oud-leden en sympathisanten. Er zullen ook toto's en dia '.r ton vroeger te zien zijn. Maar jaarlijks activiteiten organiseren voor 125 leden, ermee op kantj gaan, een lokaal onderhouden, ja koken kost geld. Vandaar dat hetzelfde weekend op zaterdag 14 juni de organisatie van de echte Hoogsti'aatse Heilig Bloed kermisfuif in handen ligt van deze vereniging om de kassa te spijzen. Dit jeugdbal wordt verzorgd door Michel Stoffels, Soundbreaker en Paranoia, en met een special lightshow. Nieuwe leden kunnen zich altijd melden bij Tom Brosens (314.20.18) of Evelvn Verse/weren (340.03.60). 23


HOOGSTRA TEN

Rode Kruis Hoogstraten opent zijn nieuwe lokalen Na een openingsreceptie op zaterdag 28 juni nodigt het Rode Kruis Hoogstraten op zondag 29 juni alle belangstellenden uit op hun opendeurdag. Deze vereniging schreef het jaar 2003 als een mijlpaal in zijn geschiedenis door een nieuw lokaal te plaatsen gelegen aan de Brouwerjstraat la te Hoogstraten. De meeste inwoners van de fusiegemeente Hoogstraten zullen zich nog wel hun vorige locatie herinneren. Dit was gelegen in de Gelmelstraat naast het vroegere postkantoor. Toen deze gebouwen door de Stad Hoogstraten verkocht werden moest het Rode Kruis op zoek naar een andere locatie, uiteraard binnen onze fusiegenieente. Tot op heden konden deze vrijwilligers gebruik maken van een klein vergaderlokaal naast de bibliotheek van Wortel. Het hulpdienstmateriaal was opgeslagen in een lokaal (tje) een tweehonderd meter verderop. Materiaal- en ziekenwagen stonden geparkeerd hij een privĂŠ persoon die zijn garage gratis ter beschikking stelde voor het Rode Kruis Hoogstraten. Het materiaal, nodig om de uitleendienst te kunnen verzekeren bevond zich momenteel in een lokaal vlakbij het OCMW te Hoogstraten. Het feit dat alle materialen zich op verschillende plaatsen bevonden is geenszins bevorderlijk voor een goede werking.

realiseren van dit project. Zo realiseerde zij in het schooljaar 2001/2002 de volledige ruwbouw en konden zij in het volgende schooljaar de vloeren en tegels afwerken. Dankzij hun medewerking werd dit project financieel haalhaar. Verder waren er ook vele vrijwilligers van het Rode Kruis Hoogstraten die hunbijdrage leverden voor het afwerken van dit project. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan een grote

zaal, sanitaire ruimte, keuken, bureel, materiaal-lokalen voor uitleendienst en hulpdienst. Verder is er een garage voorzien voor het plaatsen van de voertuigen met daarbij een ruime park ing. Het Rode Kruis neemt een hernieuwde start in Hoogstraten met de opening van het nieuwe lokaal. Zij hopen dan ook u allen op zondag 29 juni te mogen begroeten vanaf 1 3u tot en met 19u. Feestprogramma: -rondleidingen: - tonen van allerlei (hulp (materialen: - voorstelling van de verschillende diensten - kleurwedstrijd voor de kinderen; - tombola: - luchtkasteel - dranken en versnapering

Verdere info vindt ii op de web.rire van het Rode Kruis 1-loo gstraten of liet secretariaat http://users. pandora. he/rk/wog/ of oi liet teletoonnununer 03 314 49 01

Iedereen besefte de nood aan een eigen lokaal. Het Rode Kruis Hoogstraten verkreeg recht van opstal van de Stad Hoogstraten, voor de gronden gelegen aan de Brouwerijstraat 1 a. Gedurende 50 jaar mogen zij van deze gronden gebruik maken. Het nieuwe lokaal bevindt zich naast de oude voetbalvelden van H.V.V. dus achter de schutterslokalen van kruisboog en handboog. Het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs afd. Bouw was een belangrijke partner in het

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil 10i6plexÂť 24

au ng


HOOGSTRA TEN

Muziek en geluid

Vakantiefietszoektocht KWB Hoogstratcn - Deze zomer organiseert de KWB zijn zevende vakantiefietszoektocht doorheen Hoogstraten en de omliggende gemeenten. U vindt zeker wel een mooie dag om samen met familie, vrienden of kennissen deel te nemen aan deze zoektocht. Hij brenat U langsheen een aantal mooie plekjes in onze streek. Bij inschrijving ontvangt U een hoekje met vragen, foto's en een wegbeschrijving. Strikvragen komen hierin niet voor maar wel vragen die ter plaatse opgelost kunnen worden. Even m m kan logisch nadenken en zoeken helpt ii al een heel eind op de goede w eg. Deelneingsforulieren U bekomen hij enkele Hoogstraatse KWB-rnedewerkers, hij de Dienst voor toerisme van Hoogstraten en hij het VVV-kantoor van Merksplas. Tevens kan U in de uitstalramen van de BACOBbankkantoren van Hoogstraten en Merksplas kleitrenkopies van de foto's terugvinden. Dedeelnameprijs bedraagt 3.00 EUR. Deze vakantiefietszoektocht kan gereden worden vanaf 1 BVBA Kanto ori mei 2003 tot en met 30 september 2003. Dc antwoord't*jj'jt' fiijjf4J formulieren moeten ten laat-

.,, vermelding "VAKANTIEFIETSZOEKTOCHT KWB H000STRATEN" afgegeven worden of per post (uiterste datum van de poststempel is 30 september 2003) verzonden worden naar ĂŠĂŠn van de hieronder vermelde verkoopadressen. Iedere deel-

Hoogsiraten - Onder dii thema t'oiicl (1/gelopen 27 april het schoolfeest plaats in de Gravin Elisabethlaan. Tussen 14 en 16.30 uur stonden er op het podium kleinere en grotere artiesten uit de school. In verschillende ateliers konden de kinderen eri'aringen met geluid en muziek opdoen.

formulier tijdigeld heeft. kiijgt in de loop van de maand oktober ecn lijst met de juiste antwoorden en een lijst met dc prijswinnaars toegestuurd. Voor de ss inn tars van deze vakantiefietszoektocht zijn er pNchtlge prijzen voorzien. Kies een mooie dag uit, maak ereen heerlijke daguitstap au en nog veel plezier en succes toegewenst. Verkoopadressen: Bruyndonckx C.. Van Aertselaerstraat 28.2 3 2 0 Hoogstraten. Schellekens D., Postweg 2. 2320 HooLstraten. VermeerenJ.. Minlerhoutsestiaat 15. 2320 Hoogstr iten.

P4

A.dt* Sam

cJ Q'

..

po

F% ,

M Beste ke,.aza voor leLika ei-t toffa foto's

1

riss' fofo ' s of9ess'evkf

irk aiejen 'Prof. Io[o

D cjifcde Le'o'evl<ii'qei-i 1 tr'v

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14.13.13

service

l'enfovskynet.he

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37 25


MEER

Onrust over structuurplan

30 jaar Mussenakker MEER - De feesten van 30 jaar Mussenakker zitten erop. Het werd voor de Mussenakker een drukke, intensieve maar mooie tijd. Wie herinnert zich nog het programma (zie vcrige maand)? Wie alle zeven activiteiten, gaande van vissen op den Heihaart tot fietskroegentocht langs de Mark. van receptie tot voetbaltornooi en dan de diverse optredens bijwoonde. verdiende een gratis 30 jaar MussenakkerT-shirt. Wel zo een dertig Mussen hebben deze test doorstaan. Het zijn echte die-hearts. Na de receptie, voorafgegaan met een optocht van de fanfare doorheen het dorp rondden de Dil-Brothers de festiviteiten af met een spetterend optreden. De leden zagen dat het goed was en de oud-leden deden zich nog eens te goed aan dat Mussenakker-gevoel dat eigenlijk nooit weggaat. Misschien is dit Mussengevoel nog het best verwoord door een van de songs op de sketchavond:

Het Mussengevoel (van wd) MEER - Het provinciaal structuut plan lijkt zijn oog op Meer te laten vallen. Het te gekke plan van een tientallen hectaren groot motorCroS sterrein lijkt nog altijd niet begraven. Integendeel. De provincie lijkt deze plannen tegemoet te komen dooi te overwe gen het structuurplan hierop aan te passen. Bewoners van de John Lijvsenstraat uitten reeds spontaan hun bezwaar. Ook de overige dorpsbewoners ijn er niet gerust in. (ina)

Waar de sfeer nog jong en oud verblijdi. Waar het pintje gezwind naar binne,, glijdt. Waar men nog steeds liet muzikaal kaf van liet koren scheidt. Een heildronk op de Donck. In de schaduw van cle toren, zit men met meer dan honderd man en houdt men hal als nooit tevoren. Nu, daar ivord ik lyrisch van. Er zijn geen woorden clie kunnen beschrijven wat liet mussengei'oel luist is, maar wie liet voelt, die zal blijven tot zijn laatste kaars uit is. Voor de Meerse Jan Modaal blijft cie mus een rare vogel.

Vol 1)11 rg erzin c'n moraal ontvangt hij cle parochiale kogel. Maar dat zon oordeel dun gespekt is. Zwart of wit, maar nooit eclecrisch bevat een contradictio in terminis. Hoe wint een mus anders de dorpskwis als hij zo zat cii onverantwoordehijk is? Ocli laat die viswijven maar kijven. Bij hen is het mussen gevoel een gemis. Maar wie liet wel voelt, clie zal blijven tot zijn laatste kaars uit is. Rond cle tapkraan vliegt elk weekend weer een vlaag van vriendschap door de atmosfeer. En ook cle lieftie is er keer op keer. Voor de ene wat minder, voor de Ronnie wat meer. Ja, over her algemeen akkaderen we cohe rent, ni bcing cii met veel daadkracht. En op die manier presteren we Beter dan ne Cahier of acht (honderd). Er zijn geen woorden die het kunnen bevatten. Hei mussen gevoel is een collectief samengacm zoals zout en patcitten. Zo vindt ieder zijn gerief En denk mnaar nier dat je hier ooit weggeraakt. Geef nu toe dat dit alles naar nog meer smaakt. Dat de sfeer hier van gezondheid blaakt. Een heilcironk op de Dom,ck. isi in de schaduw van de toren, daar wciar geen man zich, ooit verveelt. Jx 2 30 jaar geleden geboren, maar nog brcmdencl actueel! / Na dertig jaar kan men zeggen dat de MLlssenakker er staat in het verenigingsleven. De Mussen zijn de Meerse verenigingen dan ook dankbaar voor de steun die zij kregen op de receptie. Ook de collega's jeugdclubs Cahier en Slot dank voor het passende geschenk van gerstenat. (ma)

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03 / 3 14.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

26

Crvptic Skol/geeft er een lap op in cle Mussenakker en gaat dat kunstje nog eens overdoen op de Meerse Muziekmarkt. V.l.n. r. herkennen we Rik Grauu'mans (bas), Bert Dufraing (gitaar), Jan Dufraing (zang). Piet Loo.s (gitaar) en Mil Gij'slregts (sax). Onzichtbaar op defoto, macir ciltijd nadrukkelijk aanwezig: Jos Haest (drums).


MEER

Feest bij Sinte-Rosalia MEER - Het was feest hij Brass- en Drumband Sinte-Rosalia. In mei werd het 35-jarig bestaan van de drumband gevierd. Zondag 11 mei verzorgden een tiental bevriende muziekverenigingen Lut de regio concerten in de zaal Voor Kunst en Volk. Daar waren een aantal zeer hoogstaande uitvoeringen hij. Vooral op het vlak van drums en percussie waren eroptredens die we hier zelden gepresenteerd krijgen. Zo blijft zeker het optreden van het percussie-ensemble van Sint-Martinus uit Achtmaal bij. Zij waren al drie keer kampioen van Nederland en dat zij die titel niet gestolen hebben, lieten zij in Meer horen. De groep staat onder leiding van Fons Van Aert en diezelfde Fons is ook de instructeur van de drumband in Meer. Ook in Meer evolueert de jubilerende drumband in de richting van een percussiegroep, dat toonden zij met een aantal nummertjes al aan. Diverse accessoires worden hij het drummen toegevoegd en vullen het klankgeheel mooi op. \k eioep tieden de j000elen op dit Illomelit

sterk aan en we hopen dat zij met Fons Van Acrt verder muzikaal kunnen groeien. De feestelijkheden tergelcgenheid van het jubileum werden afgesloten met een fuif. De volgende activiteit van Brass- en Drumband Sinte-Rosalia is de bedevaart naar Scherpenheuvel. Die vindt plaats op zondag 13 juli. Zaterdagavond 12 juli vertrekken de moedigsten te voet voor de nachtelijke trip van 65 kilometer van aan de zaal Voor Kunst en Volk. Zondagmorgen vroeg volgen dan eerst de fietsers en daarna de bedevaarders met de auto. Deze bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met de KWB en de parochie. In Scherpenheuvel gaat E.H. Van Deyck voor in de eucharistieviering, clie wordt opgelusterd door de hrassbancl o.l.v. Bart Van Ossel en het parochiekoor. U leest hierover meer in het volgende nummer. Wie nu al meer wil weten of zich wil aanmelden voor deelname, kan terecht bij de voorzitter, Pierre Huybrechts (03 3 IS 73 22) of de secretaris. Jos Brosens (03 315 90 79). (111,1)

MEER - Bij een f'e.rt hoort natuurlijk een groepstoto. Die presenteren we ii hierbij graag. U ziet de jubilerende Drun,bandSutie-Rooilin, iiiet rechts insirueleur Fons \/an flert. (inn)

Meerse markt maakt het gezellig MEER - Na de schitterende, zomerse start van de Meerse Markt in mei. hoopt het marktcomité dat de weergoden de Muziek- en rommelmarkt op zondag 1juni opnieuw van veel zon zullen voorzien. Iedereen die iets wil komen verkopen, is welkom in de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur voor een gratis standplaats. Aan de standhouders wordt gevraagd om tijdig (8 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. Uiteraard blijven de kraampjes met groenten, fruit, bloemen, boeken, speelgoed, snoep, enz... even welkom als altijd. Centraal staat deze keer de muziek. Op het kloosterplein wordt een podium opgesteld waarop heel de voormiddag wordt opgetreden door een djembegezelschap. Will Van Cuyck & Co en Cryptic Skull. Na het optreden van de djembespelers organiseren zij een workshop voor alle geïnteresseerden op het pleintje aan de Mussenakker en/of op het grasveld aan het Klooster. Will Van Cuyck & Co zijn een vaste waarde op elke markt, maar deze keer ruilen zij het terras van de Mussenakker in voor het grote podium op het kloosterplein. En dan is er Cryptic Skull (zie foto). Deze rockveteranen vierden onlangs hun 30-jarig bestaan in de Mussenakker en dat beviel iedereen zo goed dat zij nu ook het marktpuhliek met hun muziek willen amuseren. Veel treden zij niet op. dus is het kwestie van erbij te zijn. In de Donckstraat zelf wordt de muziek verzorgd door Radio Valencia. Er komen dus verschillende muzieksoorten aan bod en om cle marktbezoeker daarvan optimaal te laten genieten, baat het marktcomité ter plaatse een drankterras uit, waarvan de opbrengst integraal gebruikt zal worden om de volgende markten te organiseren en animeren. Tussen al het muzikaal geweld door zal de gekende clown Jabbedabbedoe zijn fratsen en kunsten centraal op de markt vertonen. Ook voor de kinderen is er de Meerse ponyclub en aan de stand van de Aardheikring zijn de deelnemers aan de teken- en kleurwedstrijd van de vorige markt welkom om hun prijs in ontvangst te nemen. Wie nog meer informatie wenst over deze muziek- en rommelmarkt, neemt best contact op met Jan Dufraing. tel: 03/315 86 80 of e-mail: :indu 1 tal ngs wae ne n (ie hot mail .com

Lepe Hoek op Meer-markt Wie wa.s er niet op clie zonnige stralende lentedag van 4 mei? De eerste Meerse markt van het seizoen werd overrompeld door het blijgezinde volk. Behalve kijker en kopers was er ook een grote groep bruilotsgasten die zich op uitnodiging van De Lepe Hoek te goed deden aan spijs en drank in liet midden van de drukie. Op muziek van een bijhorendjazzke werd er gedanst en het leest werd besloten met een reusachtige Inuiloft staart.

L 27


ztzf;i

Muziekfeesten van De Eendracht

F.i

drQC1

W(OMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

.ia1.r.,iti

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel 03131 5 75 66 /

Onder cle bezielende leiding van Sus Van Bladel was er ook dit jaar een grootse antiek- en rommelmarkt ten voordele van defantare. Kijk- en kooplustigen waren er genoeg. Op naar vol ç'end jaar.

MEER - Fanfare 'De Eendracht' organiseerde in de parochiezaal i'an Meer muziek,ft'erten ter gele genlieid van de heropriching i'an cle fanfare. Een goed gevulde zaal kon het Jeugclkoor Cantanimo oh' Luc Dockx en accordeonist Jos Jansen in samenwerking met Frans Lambrechts en Fons Stes aan het werk zien. Erg gewaardeerd werd ook het optreden i'an 'De Eenciracht'. Onder leiding van dirigent Luc Tahon vertolkten de muzikanten in een tn'eedelig concert aan genamne muziek. Gaande van mnarsen en walsen naar ernstige werken van onder andere Van Beethoven. Voordien hadden de mnuziekanten ook cii de misviering van 18 uur volledig opgeluisterd. (ma)

(J

r

Generatievoetbal

ÂťW 0 MEER - In het kader 30 jaar Mussenakker speelden de tieners, twintiger.s, dertigers en veertigers tegen elkaar een tornooitje generatievoetbal. Wie had gedacht dat de ervaring liet zou winnen van het jeugdige talent, kwam bedrogen uit. Al.r uitslag man liet tornooi gold, hoe jonger hoe beter, of hoe ouder hoe slechter. 't Is maar hoe ge het bekijkt. (mci)

28


MEERLE

Avondmarkt Ik weet niet of Meerle ooit een markt heeft gehad. ik heb hei teker niet meegemaakt en heb er ook fl0011 over boren praten. Een jaarmarkt misschien, heel vroeger, samen met de kermis. Binnenkort mogen we het in ieder geval wel beleven, een echte markt iii Meerle. Op initiatief van de fanfare Sancta Cecilia heeft op vrijdagavond 13 juni 2003 van ca. 18.00 uur op het gemeenteplein een heuse avondmarkt plaats. Het kruispunt met de Ulicotenseweg wordt af gesloten en verkeersvrij gemaakt en het gemeenteplein zal vol komen te staan met marktkramen. De marktkramervereniging van de regio Turnhout zal hiervoor zorgen. Voor een drank- en eetkraam zal de fanfare zelf zorgen, zodat ook de kas van de vereniging er wel hij kan varen. Nu alleen nog hopen op goed weer, dan staat er niets in de weg voor de eerste succesvolle markt in Meerle. Beslist de moeite waard om een langs te komen. (jaf)

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

Grenswandeling van KWB \'ot straf/er nl/S In t 1110 ijnen - o cliii bi in de dii,' itale doolhof liii? iiiiic ..IiiI/, disk< ite.s en die ',iii ie) - i'an tek.s / en foto ran de 6, en ni iiideini i iaii is WIJ iic'i 'rie. Ook dii :etten we hierbij i,'raa i eec hi.

Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.be

En weer de fiets op met de KWB

5i

i-โ ข

-- -

4

M

)n:e /1/0011 t ri ek ei i rel? /1110/, ti i lenteweer t ii 'Ah1 /10/' 8 april in /1/1/1 ide,i 01 i,idelaars ian 01 ('rai in her land. '11e 'r don 5(X) vtapper.s liepen de fraai iiiti,'e.siippeide /011(1 stil V.SCfl 7 en 25 kin. De ori,'ani.satoren wareii zeer tevreden en maken zich .s terk dat ze, indien liet ii eer iet' minder ii arm ii a.s i,'e weert. '1 cliii 'ht no i,' /111 er ieirekkers hai Idei 1 รง'ehad. De c )?i(i1 11e/it ie iiiet de lief r Wils i nnier.r i r lor. Dat al/el in รง'oede baiien i,'eieid werd, had de .%.Ieeriese KU 1 mede te danken aan t tIn jA c 1/tel le ii erken,. Zij Ac niden i iandelen ino h fiei.s en 0 e i i '/ i.s vi im ilIe.s ii iie redderen Oude ro e de in iiideln nile.r 005 een ro.s tpli ii ii.s In i,'erb 'hr en een hele b 'i ide helper.s 101 'rza i,'en stappers liii? n /1 'd.s ei en drank. Kit es (ie i 'an i,'enae i ei ie r ie te hebben om ii eer/ei ug lol de riartpiaaLs te geraken. De helpers o aren er heel de dag 1/111' in de ii i'l'i' en dat zeilen we graag in de gazel. fjafl

MEERLE - De vakantie komt er aan, en dat betekent in Meerle steevast datjeje fiets van stal mag halen. Voor de 13 keer krijg je van de Meerlese KWB de gelegenheid om per teweewieler de streek te ontdekken. Vier avonden na mekaar, op 25.26,27 en 28juni krijg je van hen het gekende recept voor de: een fietstochtje van ca. 25 km. in eigen streek, een drankje en een versnapering onderweg en gezellig napraten in de parochiezaal. Voor vier fietsavonden betaal je een bescheiden bijdrage van 5 euro. Wie drie avonden meefietst krijgt een herinneringsmedaille, oudste en jongste deelnemer worden met een speciale prijs bedacht en alle fietsers nemen automatisch deel aan de aanwezigheidstom bola. Vertrekken telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Op zaterdag mag je al om 18 uur de baan op. dan kan je langer nablijven. Na de fietstocht worden immers de prijzen onder de deelnemers uitgereikt. Ook dit jaar kunnende geoefende fietsers op de laatste dag kiezen voor een uitgepi Ide tocht van 60km of 80km over rustige wegen. De rit voor wielertoeristen heeft op zaterdagmiddag plaats. Inschrijven kan tussen 13 en 14.30 uur. Onderweg is een controlepost en een verfrissing voorzien. Bijdrag is ook slechts 2 euro. Bij mooi weer - en dat is ongeveer traditie tijdens deze vierdaagse - het ideale voorgerecht voor een fijne vakantie. (jaf) 29


MEERLE

Slotdag van Fit Kid in de Klimtoren MEERLE - Dit schooljaar heeft de Klimtoren onze school alsjaartheina 'FIT - KID 'gekozen. Gezondheidspromotie op school was het hoofddoel van dit thema. Samen ( leerlingen, leerkrachten, andere deskundige mensen ) proberen enkele antwoorden te vinden op de vraag: 'Wat maakt ons gezond? stond centraal. Gezondheid wordt in een eerste reactie nog Vrij veel gezien als 'niet ziek zijn', waarmee dan meestal wordt bedoeld dat er niets mis is met onze organen, zintuigen. lichaamsdelen. enz. Bij nader toezien blijkt dat dit geen volledig beeld geeft van 'gezondheid'. Wij voelen ons immers ook niet goed wanneer er problemen zijn thuis, op school of elders, wanneer er een sfeer van ruzie heerst, ... De Wereldgezondheidsorganisatie zegt nu: ' Gezondheid is een toestand van algemeen fysiek. psychisch en sociaal welbevinden. Gezondheid is niet iets wat men op een bepaald moment heeft en dan kan behouden, het is veeleer een gegeven dat voortdurend evolueert en waar voortdurend moet aan gewerkt worden. Heel het jaar hebben leerlingen en leerkrachten gewerkt rond deze vraag en bijzonder stonden daar in de kijker: hygiëne, veiligheid, voeding, gezondheid en fitheid.

Op vrijdag 6juni heeft in en om de school 'De Klimtoren' de grote slotdag van het 'Kid-Fit' jaar plaats. Vanaf 13.00 uur vinden op de koeren van de 3 scholen, op het sportplein achter de school en op het chiroplein een 14 tal sport-fit activiteiten plaats. Alle kinderen die 8 van deze proeven tot een goed einde brengen, ontvangen een speciale sleutelhanger als bewijs van hun conditie.

OEYjCN'

LOEWE.

Voor de start van de sport-fit proeven wordt eerst nog de winnaar uitgeloot van de fit-kwis die ouders en grootouders de voorbije weken konden meespelen. Ook de prijswinnaars van de actie 'autoluwe woensdag' ontvangen een prijs. Dit schooljaar werd immers afgesproken minstens elke woensdag met de fiets naar school te komen. Wie met de fiets was, mocht een briefje in de speciale bus steken, die daarvoor in elke klas stond. Uit elke bus (elke klas dus) wordt nu een gelukkige winnaar getrokken, die van het oudercomité een prijs krijgt: een of ander nuttig toebehoren voor zijn fiets. Voor dit grote evenement worden ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten uitgenodigd om te komen kijken hoe fit en ( ,ezond onze schooljeugd er hijloopt. Zorg dat je er bent, vrijdag 6 Lini om 13 uur. ijaf)

E

4

Zelfbewust en individueel.

£'

1 Meervoudig onderscheiden

design. Buitengewone kleurencombinaties. 100-Hz techniek. 1 Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. 1 Stalen rack als accessoir.

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Met cle fiets naar school, fit en gezond.

EIKEN PLANKENVLOER 7/

77 /7

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

30

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - KASTEELVLOE REN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI9N


MEERLE

Verkiezing of trouwpartij? -. MEERLE - Op oinniige plaatsen verschenen kiezers in badpak (?f bikini in het stemlokaal, je kon er naar i'erliiidt een reisje mee ii'innen. Zover 'nou Miranda niet gaan, maar onopgemerkt bleef ze niet. Op (Ie dag i'an de verkiezingen was Miranda net 7 jaar getrouwd en was het de verjaardag van zoontje Dante. Iedereen fll,Ï,'i,t

tint

10/)

t)) 0

Wo;;

00/1/1)) rf,JII

F) ,1

11(1/Pl'

tr,on, 0/) 1/00/t

llÇlfll'

MEM

t/fit

k;'es;okai. Een reisje be'n' ze ;;1;1' ontbifl Buurman Jos geloofile immner,s muet dat ze dat dierf, en wedde met haar om een ontbijt op bed. Miranda (leed het en deze frito is daarvan het onbetwiste beiviis. Haal maar al c'roissants Jos. (iaf)

(

-

ta

____________

_ ww

Meerle 120 jaar geleden

4

_)

'

0.

f'-l(i

•Z--o , ,

.'

In liet Stedelijk museum wordt werk tentoongesteld inn Clara Voortman. Naast haar potlood-, pasteltekeningen en schilderijen is er grote belangstelli ig voor defbro s die Voortmnan op het einde van de I9de eeuvi' maakte. Er is zelfs belangstelling van andere musea, niet enkel uit België maar ook int Nee/er/and. De foto's tonen liet leien i'an gewone' mensen, op liet moment dat fotografie nog iii de kinderschoenen stond. 31


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 Hoogstraten Tel 03131 4.51 77 Fax 031314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 Fax. 031315.71.29 E-mail: info@notaris-rommens.be

OPENBARE VERKOPING VAN EEN GOED GELEGEN WONING TE 2300 TURNHOUT, DIKSMUIDESTRAAT 22

OPENBARE VERKOOP VAN WOONHUIS TE HOOGSTRATEN/M EER

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechter van Turnhout, openbaar verkopen: Een woning met grond en aanhorigheden te 2300 Turnhout, Diksmuidestraat 22 (kadastraal gekend Turnhout, vierde afdeling, sectie P nummer 76/P), met een totale grondoppervlakte van 225m 2 (kadastraal inkomen: 555 euro). Ingedeeld als volgt: gelijkvloers: traphal, ruime woonkamer, keuken, wasplaats, aparte toilet, serre en berghok; op de eerste verdieping: 2 slaapkamers op de tweede verdieping: 2 kamers zolder Verwarming cv op stookolie (gekeurde tank); alle nutsvoorzieningen aanwezig.

Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, 3e afdeling Meer Een woonhuis met aanhorigheden, gestaan en gelegen Hoogeind 27, groot 1.915 m 2 . K.I. € 223. Klein beschrijf mogelijk.

-

-

-

-

Indeling: Keuken, living, kleine kelder, 1 slaapkamer, zolder, berging en toilet. Zeer grote tuin.

-

-

Aanvaarding: onmiddellijk na betaling van de kosten en de koopsom.

-

-

Ruimtelijke ordening: gewestplan Turnhout dd 30.9.1977: bestemming woongebied.

BEZICHTIGING: zaterdag van 10 tot 12uur (vanaf za. 17mei) BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Bezichtiging: elke zaterdag tussen 10 en 11.30 uur Zitdagen: inzet op maandag 2juni 2003 en toewijs op maandag 16juni2003, telkens om 17.00 uur, in zaal Victoriate Meer, Meerleseweg 4.

ZITDAG TOEWIJZING op maandag 16juni 2003 (3 weken later) Telkens om 16 uur in zaaltje van café Sint-Pieter te Turnhout, Grote Markt 60.

Verdere inlichtingen ten kantore van de verkopende Notaris te verkrijgen. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart en trouwboekje (met huwelijkscontract) mee te brengen.

INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 Fax 031315.71.29 Email: info@notaris.rommens.be -

-

OPENBARE VERKOOP HANDELSHUIS TE HOOGSTRATEN Notaris Paul Rommens zal, met 1% premie, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten: een handelshuis met oprijlaan, breedte 12 m, zijnde restaurant/feestzaal genaamd 'Het Brouwershuis', gelegen Van Aertselaerplein 16, groot 1.250 m 2 .

2; Indeling: kelders, restaurant met feestzalen, geschikt voor 150 â 200 personen, ruime tuin, boven 3 slaapkamers en badkamer. Stedebouw: woongebied (eerste SOm) en woonuitbreidingsgebied (na 50m). Aanvaarding: 1 juli 2003. Bezichtiging: elke woensdag en vrijdag van 2 tot 4 uur. Zitdagen: voorlopig op woensdag 11juni 2003 en definitief op woensdag 2juli 2003, telkens om 16.00 uur, in café De Gelmel te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285. Inlichtingen ten kantore van de Notaris.

32

~

1


MEERLE

DIAMANT IN MEERLE Peer Martens en Trees Govaerts Gouden bruiloften maken we deze tijd legio mee, lees er dit blad op na. Elke maand wel drie of vier. Je zou bijna zeggen dat het geen aardigheid meer is. Bijna, want het blijft en verdomd lange tijd, vijftig jaren samen liefde en leed delen. De volgende stap, diamant, blijft een rariteit. De aandacht die Peer en Trees in Meerle kregen is dan ook zeer verdiend. Peer werd in 1917 geboren op Schuivenoord als vierde van uiteindelijk 8 kinderen. Zoals de meeste jongens in de tijd liep hij schoot in Meerle en werd dan boerenknecht. Van zijn 17 jaar af ging hij in dienst als knecht hij "de kinderen Leernans" op het Oosteneind, waar hij nog altijd goede herinneringen aan bewaart. Trees werd in 1918 in Meer geboren, maar haar ouders verhuisden later naar Meerle, op de Hoge Rooy. Trees was de oudste van 5 kinderen en bleef na schooltijd thuis werken. Hoe ze mekaar leerden kennen is wel een mooi verhaal. Pier zijn oudere broer. Jef, ging vaak op de Lembeek werken en kwani dan voorbij de Hooge Rooy. Hij zei tegen Pier "Ik heb daar op de werf een pronte meid gezien, juist iets voor jou. Ik zou daar maar eens gaan kijken als ik jou was". En was het nu omdat Jef het vertelde of omdat Pier wel eens graag 'een pronte meid" zag, hij ging naar de Hooge Rooy. Het bleef niet bij die ene keer en zo kregen Trees en Pier verkering. Was het jef die Peer naar Trees had geleid, dan was het Jaan Van Boxel die hen aanzette om naar het altaar te gaan. De Duitsers zochten jonge kerels om in Duitsland te gaan werken. Een eigen huishouden minderde de kans om naar Duitsland gestuurd te worden. De secretaris was daar goed van op de hoogte en maande de mannen die een lief hadden, zo snel mogelijk te trouwen. Peer en Trees luisterden er graag naar. Ze trouwden in bij de kinderen Leemans en bleven daar tot op het einde van de oorlog. Dan huurden ze een boerderijtje op de Chaamseweg met een koe, een varken en een paar kiekens. Pier bleef tot in 1962 bij Leemans werken en trok dan naar de Inza. Trees deed de boerderij, het huishouden en kreeg ook nog negen kinderen. Zij had er de handen meer dan vol mee. Haar gestel leed er echter wel onder. 9 kinderen is mooi maar ook zwaar. 4 keer werd Trees geopereerd en één keer kreeg ze daarbij nog een longembolie. Trees werd stilaan terug gezond, de kinderen werden groot en kwamen allemaal goed terecht. 24 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen zijn het gevolg. Sedert 1970 wonen ze in de Heimeulenstraat. dicht in het dorp. alles hij de hand. Dat kwam goed uit, want Peer heeft nooit leren autorijden, hij laat zich rijden. In 1975 stopte Peer op aanraden van de dokter met werken wegens hartproblemen. Niet alleen stoppen met werken, ook met pijproken en minder eten om te vermageren. Peer heeft er zich aan gehouden en bleef gezond. Lange tijd zijn

Ro.sri I'tiIIi

1 HYPNOSE show Zaterdag 28 juni 103

Trees en Pier samen gaan fietsen en Trees ging ook nog turnen bij de gepensioneerden. De tuin is het lange leven van Peer. Lange tijd voorzag hij vele familieleden van verse groenten en nog steeds onderhoud hij zelf perken en serre. Peer en Trees zijn beiden nog steeds hartstochtelmjke kaarters, waaraan dan ook menig avond gespendeerd wordt. Met tante Jo en nonkel Jef Deze winter hebben ze Peer goed te pakken gehad. Een dubbele longontsteking bracht hem vele weken in de kliniek. Ook Trees werd goed ziek, en moest ook een tijdje in het hospitaal verzor g d worden. Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat de viering niet kon doorgaan. Maar net op tijd zijn ze beide weer goed te been. Peer heeft zelfs al terLig op de fiets gezeten. Het gaat dus de goede richting uit.

Parochiecentrum RIJKEVORSEL VVK: 17€ -Kassa: 20€

Info+bestel: Rostelli@dekruk.be 03/3141512

1 L

Drukkerij Merjan, _VVK-adressen: ------------

Blauwen Draaiboom IvÏi,tderhout en Hooçstraten

-:

'.t

r

Reeds vanaf 1425 komt de benaming Draaiboom op verschillende plaatsen voor. Telkens verwijst dit naar een grensscheiding al of niet met andere dorpen.

2921 Garage Op 17 mei was heel het gebuurte dan ook te hoop gelopen om samen met familie - alles samen niet minder dan 82 nakomelingen (aangetroLiwden incluis), vrienden en onder feestelijke begeleiding van de fanfare, het diamanten koppel naar de viering te begeleiden. Het werd een fijn feest waarvan Trees en Peer heel veel deugd gehad hebben. Wij hopen en wensen dat ze er nog lang deugd van mogen hebben. jaf)

De Hoogstraatse Maand

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76

Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudens.be

33


WORTEL

Foto's in 't Slot

Gezinsfietstocht WORTEL - Maandag 9 juni wordt door de Gezinsbond een fietstocht ingericht. Langs rustige wegen maken we een ontspannende fietsuitstap van 20 krn. Dit jaar rijden we naar Rijkevorsel waar we halt houden bij de molen. Hier worden we getrakteerd op een drankje en een versnapering. Dc molenaar van dienst gaat

ons een rondleiding geven in de molen. We rijden aan een rustig tempo zodat kinderen vanaf een leeftijd van 6 jaar zelfstandig kunnen meefietsen. Vertrekken doen we om 13.30 uur aan de parochiezaal in Wortel. Wij voorzien begeleiding van de groep, een volgwagen, een drankje en een versnapering. Iedereen welkom.

Pinkstertocht.

lIede! - t o!o i op /S!)! it/t Wortel houdt zijn jaarlijkse tentoonstelling. 0p zondag 8 en maandag 9 juni as. kan u er binnenspringen ton 10uur in de t'oormiddag rot 6 uur in de namiddag!

Wortel - 0p maandag 9 juni a.s.wordt er opnieuw een pelgrimstocht voor jongeren en volwassenen gehouden. Dit keer loopt de weg naar de "arme Claren" in Turnhout. de Zusters Clarissen. De voettocht vertrekt aan de parochiezaal om 09.00 uur. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 08.30 uur. De afstand bedraagt ongeveer een 20 tal kilometer en er is een sanitaire stop en een picknickplaats voorzien. Terugkeren kan je met de bus. Er wordt 1 euro gevraagd voor de verzekering. De fietstocht vertrekt om kwart voor één aan de parochiezaal. Inschrijven doe je een kwartiertje eerder op dezelfde plek. Ook hier moet je voor de verzekering één euro meebrengen. Je kan ook op eigen kracht met de auto komen. Probeer dan ook mensen mee te brengen die er niet op eigen kracht geraken.

Een draad rond de strafinrichting

In Turnhout zelf is er om 15.00 uur een eucharistieviering gepland rond het thema 'jaar van de dienstbaarheid'. Deze viering wordt opgeluisterd door het Wortels zangkoor. Na de viering kan je aanschuiven aan de koffietafel in cle B lijkhoeve. Daarvoor betaal je 7 euro. Vooraf inschrijven en betalen moet voor 3juni bij Frans Van der Kaa, of op reknr. 787-5133339-62. Informatie over de voettocht krijg je hij Jan Brosens (03/314.72.55), Frans Van der Kaa (03/ 314.34.03), Lisette Keysers (03/314.66.90), Martine Van Den Kinschot (03/314.32.13) of Thérèse Coppens (03/315.09.62). Om meer te weten te komen over de voettocht bel je naar Guy Aerts (03/314.53.37). Rik Verschueren (03/314.67.26) of Frans De Decker (03/314.48.51). Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten Wortel

Nieuws van gebuurte Sint-Janskring. \Vortel - Na de succesvolle wandeling met brune h van vorig jaar wilden we dit jaar opnieuw iets organiseren. We wilden wel rekening houden met de mening van onze buren. Daarom hielden we in de maand februari een enquête om zo de interesses te kennen van bewoners. Dit onderzoek gaf de volgende resultaten: Een wandeling in de hoge venen 106 punten Een stadsbezoek 89 punten De dierentuin 88 punten Een bowlingavond 82 punten Het pretpark 46 punten 30 punten Centerparcs 19 punten De Cinema De Beekse Bergen 16 punten

\\orlcl - l>c\ al ol Oic(. [nkcic \\ckcI ) n,tdat I1floitcI Marc \ CF\\ bekend maakte dat hij een aantal gevangenen met een lichtere straf wil vrijlaten, maakt Justitie de nodige middelen Vrij 0fl de strafinrichting van Wortel extra te beveiligen. Het voornemen was er al veel langer en nu plots zijn er de centen. Rond de gevangenis komt een zes meter hoge draad, camerabewaking en een radaralarmsysteem. Kortom, er komt een betere beveiliging waardoor de gevangenis van Wortel geschikt wordt om zwaarder gestrafte gedetineerden in onder te brengen. Het plaatsen van de draad en de aanpassingswerken die men gelijktijdig wil uitvoeren kosten in totaal 3 miljoen euro (120 miljoen BEF). Aan de voorzijde komt de draad in het midden tussen de straat en de gebouwen waar vroeger de landlopers verbleven. Rechts komt de draad direct op enkele meters van de weg en links blijft men ongeveer 15 meter van de nieuwe cellen. Aan de achterzijde wordt de draad verder van de gebouwen geplaatst. In de ruimte die zo ontstaat wil men later sportvelden aanleggen. De beveiliging van de gevangenis is een noodzakelijk kwaad en gebeurt in nauw overleg met de afdeling Monumenten en Landschappen. Samen heeft men gezocht naar de minst storende afsluiting. Binnen de draad wil men zoveel mogelijk open ruimte maken, waardoor de oorspronkelijke koloniegebouwen beter tot hun recht zullen komen. Ten laatste eind 2003 moet de draad er staan. (fh) 34

De optie 'fietsen' werd ook regelmatig toegevoegd wat resulteerde in 12 punten voor deze activiteit. De mensen houden dus blijkbaar duidelijk van zowel sportieve activiteiten als van ontspanning. Stof genoeg om een paarjaartjes voort te kunnen met organiseren. De eerste activiteit, wandelen in de hoge Venen, gaat al door op zaterdag 7juni 2003. Het vertrekpunt ligt bij de Guld. Om half negen rijdt de bus er weg. Bij aankomst op de Hoge Venen, omstreeks de middag, wordt er eerst gepicknickt. Daarna vertrekt de groep op tocht. Deze wandeling is niet moeilijk en zal niet al te lang duren. Alles staat onder begeleiding van een Hoge Venen-kennen en -liefhebber uit de buurt van Wortel. Na de wandeling vertrekt de bus terug richting Wortel, waarbij eerst nog een tussenstop is voorzien bij een Hasselts wegrestaurant. Hier kan men op eigen kosten nog iets eten. Informatie over deze dag kan je inwinnen bij Van Gestel, Sint-Jansstraat 23B in Wortel. Als de weergoden ons nu nog goed gezind zijn, wordt het een onvergetelijke dag!(Sinr Janskring)


MEERSEL-DREEF

Achterbouw schoolhuis gesloopt

Fanfare "Voor Eer en Deugd" brengt geslaagd voorjaarsconcert "Bijna 100". MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 3 mci was het een hoogdag voor onze fanfare "Voor Eer en Deugd'. Een 130 toeschouwers vonden hun weg naar de zaal "Bij de Paters", voor het jaarlijkse voorjaarsconcert. De jeugd is in opmars en voor hen werd er dan ook een ruim deel van de avond gereserveerd. Eerst alleen het jeugdorkest en daarna met de andere leden van de fanfare. Na de pauze stonden er werken op het programma die enkel door de meer geroutineerde leden werden gebracht. En dan is het niet zozeer een kwestie van beter kunnen maar de jeugdleden blijven nog niet de volledige repetitie, want de dag erna is het weer school. Ze deden het echter zeer knap en dat belooft voor de toekomst. Voor het eerst werd de zaal weer in z'n geheel gebruikt, inclusief het nieuwe tavernegedeelte. De truc met de vouwdeuren bleek goed te werken en de toeschouwers waren aangenaam verrast. Niets dan lovende woorden na het concert, alhoewel de schoonheidsfoutjes natuurlijk ook niet ontbraken. Maar de leden en de dirigent glommen van plezier over zoveel lofzang. Het concert had als thema "bijna 100". Volgend jaar is het dan zover. 100 jaar fanfare "Voor Eer en Deugd'. Er wordt al druk OC\\ erkt

aan een ges arteerd l'cestprogramma. Zo ver zijn we nog niet want er staan nog twee activiteiten op het programma voor liet grote vakantie wordt. Op zondag 15juni organiseert de fanfare een verbroederingsconcert met de overige korpsen van de gemeente AlphenlChaam. waarvan Galder en Strijheek ook een deel vormen. Deze verbroedering gaat door in de speeltuin op de Dreef en start om 1 3u30. Harmonie St.-Cecilia van Chaam vliegt er als eerste in, afgelost door harmonie jt en Volharding"van Alphen en tenslotte onze fanfare. U bent welkom voor lang of voor even, we zien u graag verschijnen. En tenslotte staat het kloostertuinconcert op het programma. Editie drie, in de privé-tuin van de paters Kapucijnen. Dcie namiddag vindt plaats op zondag 29juni vanaf 14u30. Met een optreden van ons jeugdorkest, de fanfare. popkoor Flan1e en nog een afsluiter. Voor de kinderen staan er spelletjes opgesteld, dus jong en oud is welkom. Heel't u het in uw agenda genoteerd? En als u er dan toch bent, kunt u ook weer een kijkje gaan nemen op de rommelmarkt op de Dreef, die weer van start gaat op zondag 1juni. Een andere keer mag ook ss ant de rommelmarkt gaat elke zondag door tol eind eptemhcr. Is

d!!

MEERSEL-DREEF Dc kcniecnle liet "opdracht, de achterbouiv van het t 'oo/'iiia-lige schoolhuis slopen. De achterbouw en vooral de scheidingsinuur waren zeer bouwvallig geworden en een gevaar voor de spelende kinderen i'an de KLJ. Op een eik en een flik 'ivas alles opgeruimd, men kan weer gerust zijn.

J 1A

Het St.-Luciacomité stelt tentoon

__

MEERSEL-DREEF

jaarlijks gebeuren er verschillende activiteiten in de St.-Luciakapel op Meersel. Kwestie van de kapel nuttig te gebruiken en regelmatig open te stellen voor het publiek. Dit jaar kunt u olieverf schilderijen gaan bekijken van de hand van Louisa Verheyen en Anita Van Boxel. Het thema is'. schilderijkunst, landschappen en landelijke tal'erelen in olieverf. Afgewisseld met boetseer- en beeldhouwwerk van en als eerbetoon aan Jan Verheyen. De tentoonstelling is te bezichtigen, telkens op zaterdag en zondag 14- 15 en 21 -22 juni 2003. van 14 tot 1 8u. Komt dat zien ! (tv)

--

De .tan.tare is bijita 100, ze zijn echter nog spi'inglet'end en de talrijke jeugd zorgt ondertussen voor nieuw bloed.

huvs'e!ijksfoi-ojocifie professioi'iele

,. _____

videoerpovfcies eiqem studio

________

14

_____

S

mol

ii'\ 9stti'sjems dittcile fo±ocjeciie

.

e ,. ..

,

dop42 210 eijkuvo'sc!

n'obe!e teI4O1ie

fe 031314.62.30 -

fctx03/314,82.00 iifo@foto-de-s roof. b0

35


MEERSEL-DREEF

Schoolfeest 't Dreefle MEERSEL-DREEF - Op zondag 4 mei was u, indien gewenst een hele dag onder de pannen bij onze lagere school 't Dreefke. In de voormiddag kon u gaan brunchen en dit liep naadloos over in het eigenlijke schoolfeest. In de namiddag opende de fanfare de middag met een serenade en was er tijd voor een gezellige babbel met een droogje en een natje. Voor de kinderen was er allerlei animatie voorzien: een clown, schminken, gocart rijden, een springkasteel, dansen in een discotheek enz. Tussen de bedrijven door nog een ijsje en vooral, het was schitterend weer. Later op de middag werden er nog twee rondvluchten boven Meersel-Dreef verloot en werd er een derde per opbod verkocht. Dc directeur en de voorzitster van het oudercomité stonden erbij te glunderen, er zou zeker wat overblijven om de kas te spijzen en voor iedereen was het een gezellige namiddag. (tv)

Het was een c:ellige drukte op het schoo1fie.st. Tijd om even bij te buurten met vrienden, bit ren en ke,uursen, ondertussen amuseerden de kinderen zich onder begeleiding. Kun je het nog beter heb/,en?

Toeristisch seizoen van start MEERSEL-DREEF

1t,

IV

!

1

—Het toeristisch seizoen begon al vroeg dit jaar, dankzij de tele dagen niet mooi weer. Mooi mee genomen, ook voor de middenstand, die het vooral t'cm zon dagen moeten hebben. Het eigenlijke seizoen begint in mei met de talrijke bedetaarten. Dag in dag Uit zie je bussen komen en gaan aan liet klooster. Of men komt met cle auto, te toet of met de fiets, maar komen doen ze. Op vrijdag 16 mei waren de gepensioneerden van KBG genest Hoogstraten op bedevaart op de Dreef Ze hadden een gezon geit mnisviering aan de groten daarna was er nog tijd voor koffie met een appeU 7ap.

MOBIELE GPS Mobiele GPS PC koppeling Europa CD's Nederlands gesproken,

Sovr COMPUTER

IGHÎWTH' EXTERNAL SPEAKER

SOFTCOMPUTER, Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten, Tel 03/315.09.09 e-mail : info@softcomuter,be httF://www,softcomuter.be -

36


MEERSEL-DREEF

Meersel-Dreveniers aan de top bij de paters Kapucijnen

Kloosterdak en toren hersteld

I\LEERSEL-L)REEF - In maart kwamen de paters Kapucijnen in Kapittel bijeen. Deze vergadering van dc gardiaans (oversten) en gekozen afgevaardigden, bespreekt op bestuurlijk gebied de voorbije drie jaar en kiest een nieus bestuur. Tot provinciaal werd toen de oudDrevenier Gust Koyen herverkozen, pater Adri Geerts, voormalig provinciaal werd tot viceproviiaal verkozen. Samen niet drie definitoren vormen ze het bestuur van de Vlaamse paters Kapucijnen.

"1

ii 1

Na de verkiezing van het nieuwe bestuur, gaan ze op ronde langs de kloosters om eventuele overplaatsingen of benoemingen te regelen. Pater Luc Wouters de huidige gardiaan en kapelaan (pastoor) van Meersel-Dreef, was inniiddels liegen jaar gardiaan en bereikte daarmee n maximale termijn. Hij werd daarom per 1 mei 2003. opgevolgd door pater Jan Van Boxel. PaterJan is de zoon van Jef Van Boxel en Mieke Teuns en werd op 1 mei 1929 op de Dreef geboren. Pater Luc werd aangesteld tot vicaris. (tweede in bevel). Met pater Jef Teuns, die gardiaan is in het klooster te Aalst, zitten er nu vier geboren en getogen Meersel-Dreveniers aan het roer hij de paters Kapucijnen. Pater Jan Van Boxel is als gardiaan, proust van de fanfare 'Voor Eer en Deugd'. De fanfare werd in 1904 gesticht door de paters en tot 1958 was het de gardiaan die voorzitter was van de fanfare. Vandaar het gebruik dat de gardiaan proost is van de fanfare, in tegenstelling tot de andere verenigingen waarde kapelaan, als pastoor, proost is van de verenigingen.

r 5IV

••

IP 1 It II

1 1

•i a4. i

II

rir!'r'

••i...

III

Ii'eimluid lijn iie /i'e.steiijiluo'en r('IOi iit ()Ojaar ML'ER.S'EL-DRIIH" - In 1986, Ier bestaan van het klooster, had het klooster een grondige beurt gehad. Maar de tand des tijds knaagt Jrnl verder. Het dak van de achterbouw van het klooster vertoonde verschillende lekken, vooi -al aan de dakvensters. Daarom besloten de paters oni herstelwerken uit te laten voeren. De dakvensiers werden vervangen, her dak werd hersteld en het torentje kreeg een grondige opknapbeurt.

De fanfare bracht op donderdag 15 mei een serenade aan het klooster. Ter installatie van hun nieuwe proust en als dank voor de steun die zij de voorbije jaren mochten ontvangen van hun vorige proust Pater Luc. (tv)

nT'?,.-.-T handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken .frJlt 1

1.122 / 1471

r

' Boekhouding en administratie ' B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten ' Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten ' Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen ' Advies sociale wetgeving

bvdk@busmail.net

' Milieuconsult ' Advies milieuvergunningen ' Aanvraag milieuvergunningen, melding wijzigingen ' Milieurapportering ' Extern milieucoördinator (B)

mbabvbabeIgacom.net

37


MINDERHOUT

W iv

Betsy zag Sarah 1 :$*

tihi -

Toptechniek voor elke hoeveelheid hout

-

S -.

S.

_

- . âU1b,

-

-

-

.44 IP3

a

• "

Hoe mooi het school/even wel kan zijn ondenonden deongens en meisjes i'an het eerste leerjaar Scharrel te Mijiderhout. Voor de middag oefi'nclen zij voor het nakende school jeest, (zaterdag 27 april) na de middag werd ju/jrouw Betsv in cle bloemetjes gezet. Kinderen en collega 's hadden hun beste beentje voorgezet om haar 50' verjaardag niet zomaar voorbij te laten gaan. De kinderen zongen een aangepast liedje, directie en collega's zorgden voor een lekker hapje. Om te bekomen ging jujjrouw Betsv eerst op vakantie naar haar vertrouwde stekje in Luxemburg. Maandag stond ze terug voor cle klas en volgde er zeker een trakiatie lan Sarah-Bet.s v.

' 1

J. STOFFELS • PAULUSSENI Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout,

KSJ-jubilee

''

0313144115

S

r

Ç! HOOGSTRATEN

ti * MW ALLE MERKEN

r09.7r10d

hlRENT 1

t'

Met veel leut cii lol vierde KSJ-Minderhout haar 25-jarig bestaan in hei middem, van het dorp. Puuk georganiseerd was hei en i ,eel .jeitgdig volk beleetile er enorm 'ee/plezier aan. Peter en zijn Botsauto 's zorgde 's avonds voor de muzikale pret gevolgd door Belgian Asocialitv die het hele dorp deed dai'eren op zijn grondvesten. Plezant voor cle srampers, minder voor de slapers.

38

*= red ONDERDELEN St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be


MINDERHOUT

Kapellekensloop MINDERHOUT - De Kapellekensloop vormt zonder twijfel één van de hoogtepunten van de plaatselijke KWB. Op zaterdag 14juni zullen weer meer dan 500 lopers deelnemen aan deze Minderhoutse stratenloop. Iedereen kan die dag deelnemen: kinderen, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen, competitielopers, recreatielopers.joggers en gelegenheidslopers. Onder het motto 'deelnemen is helangrijkerdan winnen' en naar ieders eigen mogelijkheden worden verschillende afstanden gelopen. De Kapellekensloop bestaat uit twee luiken, nI. de kinderstratenloop en de joggi ng-hal ve marathon voor de volwassenen en de jeugd. Programma: 16u30 kinderen 100 m geb. jaar 1997 en later. 16u45 kinderen 500 rn geb. jaar 1995-1996, 17u00 kinderen 750 m geb. jaar 1993-1994. 17u15 kinderen 1000 m geb. jaar 1991-1992. 1 8u jogging 5,27 km. 1 8u jogging 10,5 km en 1 8u halve marathon 21,1 kin. Inschrijvingen: Vanaf 15u30 in het parochiecentrum tot een kwartier voor de start van elke kinderreeks en tot een half uur voor de start van

dejogging en halve marathon. Kinderjogging 1 euro, jogging-halve marathon KWB-leden (op vertoon lidkaart) 2 euro en niet KWB-leden 4 euro. Prijzen: Voor elk deelnemend kind is een prijzentas en een medaille voorzien. De dccliiemers van de jogging of van de halve marathon ontvangen heerlijke Hoogstraatse aardbeien. Geldprijzen voor de Iste. 2de en 3de van elke reeks in de halve marathon. Medailles voor de eerste drie in elke reeks van dejogging en van de halve marathon. Dit in de reeksen: dames t/m 34 jaar, dames veteranen vanaf 35 jaar, heren t/m 39 jaar en heren veteranen vanaf 40 jaar De uitslagen zijn onmiddellijk na de aankomst van de laatste per reeks beschikbaar en zijn ook op internet te raadplegen op de sites: users.skynet.be/kwh.minderhout en run.to/ kwh-joggings Kleedkamers: parochiecentru in en sporthal. Douches: kleedkamers voetbal + sporthal. Deze wedstrijd is opgenomen in het provinciaal Falos-KWB joggingscriterium 2003. Inlichtingen: Fons Aerts, Meerseweg 86, 2322 Minderhout, tel. 03/314.38.92 - website: users .skvnet .he/kwh. minderhout

Meiboomfeesten

Landelijke Gilde kwam, zag en overwon MINDERI-IOUT - Ondanks de zachte, aangename temperatuur en het verkeersvrije centrum kenden de meiboomfeesten niet de massale toeloop die men toch van een dorpsfeest zou verwachten. De afwezigen hadden ongelijk, want zon evenement blijft toch een sociaal gebeuren. Er was sfeer onder de platanen, er werd gesmikkeld. Ja watte! Boterhammen met een flink pak spek en eieren om duimen en vingers af te likken, rijstpap uit grootmoederstijd met echte saffraan... Wat wil je nog meer! Ook fanfare "De Marckezonen" liet zich niet onbetuigd en de Landelijke Gilde verzorgde een wagenspel waarbij het voor de toeschouwers, ondanks de geluidsversterking, toch nog een hele klus bleek om goed te kunnen volgen. Straattheater "De Lepen Hoek" werkte zich de ziel uit het lijf om de broodnodige kabels te installeren voor de GSM-verbindingen. Kleuren ballonwedstrijd, tombola, grimage meiboomplanting, gezinsviering..., alle ingrediënten waren aanwezig voor een echt volksfeest. Als klap op de vuurpijl een spel zonder grenzen tussen negen Minderhoutse verenigin gen. Met lege hierhakken zeulen. over het plein skiën . steltlopen . met een brancard ronddraven...! De Landelijke Gilde toonde zich hierin het behendigst alhoewel de Marcklopers en de St.-Jorisgilde hen dicht op de hielen zat. De meikoning en -koningin kon gekroond worden. (rel)

De uits'ag

Veel belangstelling voor sociale woonprojecten Minderhout— Wortel. Er is veel belangstelling voor de sociale houwkavels in Minderhout en de (erfpacht)woning van Wortel-kolonie. In Minderhout waren er 92 kandidaten voor 20 sociale houwkavels in de verkaveling Vekenakker. Wie de grond toegewezen krijgt moet binnen de termijn van drie jaar bouwen en één jaar later het huis bewonen. De kopers

moeten er tien jaar lang zelf wonen. Voor de woning gelegen in Wortel-kolonie (r 3) waren er IS kandidaat erfpachtnemers (fh).

Meiboonifeesten

1. Landelijke Gilde 2.Marcklopers St.-Jorisgilde KWB MVV 6.Tafeltennisclub 7.KLJ 8.KVLV 9.De Marckezonen

46 punten 45 44 38 32 30 30 17 12

Hofmans

,

W1 Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 39


MINDERHOUT Goud in Minderhout

Jeanne Pauwels en Rik Bartholomeeusen: "We mochten niks, toch een goei jeugd gehad!" Als je het bordje "Hal" passeert, bemerk je onmiddellijk aan je rechterkant een piekfijn verzorgde boerderij, aan de linkerkant een stapel bomen klaar om verwerkt te worden, aan de voorkant grazende paarden. Daar wonen Jeanne en Rik al vijftig jaar. Ze voelen er zich gelukkig cii wel en willen daar samen heel oud worden.

Genieten

Koren pikken

Al vijftien jaar snoepen Jeanne en Rik van de pensioenleeftijd, samen met drie geiten en enkele kippen. Tijd om zich te vervelen hebben ze niet, werk is er genoeg en ze willen dat er alles netjes bij ligt. Dat was vroeger zo en dat moet zo blijven. Rik kan zijn overtollige energie nog gemakkelijk kwijt met hout zagen en klieven. Zijn lang leven, daar voelt hij zich goed. Een echte "houtmaai"! Hij weet de bomen aan te pakken. dik of dun, met de kettingzaag kent hij geen genade en hij weet ze deskundig te hanteren. Een volledige ontspanning voor Rik. De boog staat echter niet altijd gespannen ten huize Bartholomeeusen-Pauwels. Integendeel. Jeanne en Rik weten heel goed te relativeren en genieten ook van het sociale leven. Met zijn broer Jef wordt iedere week een fietstocht afgehaspeld van rond de 40 km. 100 kin hoeft voor hen helemaal niet! Een wandeling hoort er in de zomer vanzelfsprekend ook hij. Rik houdt van de natuur. van de planten en de vogels. Met de familie Pauwels komen ze elke maand bijeen voor een fikse wandeling. Een stoppiaats onderweg om de dorstigen te laven en dan maar vertellen! Rik heeft zijn kaartspel en Jeanne doet hetzelfde met enkele van haar zussen. Als bestuurslid van KVLV komt ze geregeld over de vloer bij de buren en de zangrepetities van het OLVA-koor slaat ze voor geen geld over. Jeanne en Rik zijn gastvrije mensen, dat was in hLtn jonge tijd zo en dat is niet veranderd. Komt er bezoek, het werk kan wachten!

Op 10 oktober 1927 krecen Frans Barthololmeeusen en Julia loes, die op Groot Eyssel in Meerle boerden, hun vierde kind dat ze Hendrik noemden. Een prachtige naam, maar zoals dat vroeger de gewoonte was werd die vlug vervormd tot Rik of Rie. Zes kinderen zagen het levenslicht. het oudste stierf al vroeg en Rik heefl het ook nooit gekend. Na anderhalf jaar zegde men Meerle vaarwel en trok het gezin naar Minderhout. Rik volgde aldaar de lagere school en daarna nog enige tijd avondschool in Meerle om zich te bekwamen in de boerenstiel."

40

Ondertussen was het werken geblazen op de boerderij. "Met de zicht koren pikken, een zwaar karwei en toch ook betrekkelijk gevaarlijk voor zo'n jonge bengel. Nu zou men zeker spreken over kindermishandeling, maar in die tijd was dat normaal, men wist niet beter. Eens de lagere school voorbij. werken! Vrije tijd was ernatuurlijk ook. Dan deed men aan eentje rollen op een plank.. samen met de buurjongens en heel wat tijd werd gespendeerd aan hosobservatie. De geliefkoosde bezigheid heette stropen.. Je kon er nog wat mee verdienen. Vogeltjes vangen. eieren roven, met de luchthuks eekhoorntjes uit de bomen schieten. Waarom deden we dat? Niemand zag daar enig kwaad in. In dejeLigdheweging BJB (nu KLJ) heb ik ook enkelejaren in het bestuur gezeteld."

Raak van de eerste keer Jeanne werd als vierde kind in de rij geboren, later kwamen er nog acht bij. hij Jef Pauwels en Louise Verbreuken op Klein Eyssel. Vier meisjes en acht jongens. Drie broers zijn reeds gestorven. Zij doorliep de lagere school te Meerle en daarna was het werken geblazen op de boerderij, hetzelfde scenario als bij Rik. Wel heeft ze nog gedurende vier jaar gewerkt in de kruidenierswinkel hij Verbreuken in de Kerkstraat. Haar moeder stierf reeds op jonge leeftijd, 50 jaar, juist op de dag van Jeannes verjaardag.Naast het werk op de boerderij maakte ze zich ook nuttig in de BJB als bestuurslid. En wat in de vrije tijd? "Uitgaan was er niet bij. De meisjes mochten niks. de jongens waren veel vrijer. Naar een bal gaan of kermis vieren was Lmit den boze. Dat was nu eenmaal to in die tijd. Toch hebben we ons nooit verveeld, we waren tenslotte met ons twaalven, en ik durf gerust zeggen dat ik een goei jeugd beleefd heb!" Waar ze mekaar leerden kennen? Heel onnozel. volgens Rik. "Ik kwam om zo te zeggen nooit in Meerle. Toen burgemeester Glenisson ingehaald werd, was 't er bal en daar heb ik Jeanne ontmoet, voor de eerste keer. Voor Jeanne was 't haar eerste hal, want daar mocht ze naartoe, en Cupido's pijlen troffen meteen raak. Het klikte langs weerskanten en 't is nooit meerafgeraakt." Op 8april1953 sloten ze een wederzijds contracten ze trokken naar de boerderij in Minderhout waar ze nu nog wonen. De kost werd verdiend met koeien, enkele varkens, fruit, spekbonen. augurken. Kortom, een echt gemengd bedrijf zoals er toen veel waren. Men zette de tering naar de nering. "We hebben gewerkt met de middelen waarover we beschikten, in 't begin was dat weinig. Met hetgeen we verdienden, werd er wat bijgekocht en zo hebben we toch nog goed geboerd. Nu een bedrijf runnen op zo'n manier zou niet meer lukken." Er werd niet alleen aandacht besteed aan dieren kopen, ook kinderen vonden een plaats in hun leven. Een dochter en een zoon maakten dc lamnilme volledig en dezen zorgden op hun beurt voor drie kleinkinderen. Op reis gaan . werd zelden gedaan. Wel niet de kinderen naar de Efteling, enkele keren op bedevaart naar Lourdes. een vliegtuigtrip naar Rome! Het geluk moet je niet altijd ver van huis zoeken. Jeanne en Rik, twee tevreden mensen! Gefeliciteerd met je jubileum! (rel)


Composteren is kinderspel Wil je graag een tuin zonder werk? Wil je composteren maar weet je niet hoe? 0p zaterdag 7 en zondag 8 juni vindt, naar jaarlijkse gewoonte. het Weekend van de Compostmeester plaats. De compostmeesters uit onze gemeente zetten die dag hun beste beentje voor en vertellen u alles wat u weten wil over composteren en afvalarm tuinieren. Van de aanleg van je tuin, gazonbeheer en hergebruik van groenafval in eigen tuin tot het houden van dieren als afvalverwerkers en composteren in verschillende systemen zoals een wormenhak, een compostvat of compostbakken.

Activiteiten op zaterdag 7juni 0p zaterdag vind je de compostmeesters op de denionstratieplaats van het containerpark. Je kan hen hier volop vragen stellen of zien hoe de verschillende composteersystemen werken. Een wormenbak, compostvat of compostbak. op het containerpark hebben ze dit allemaal. De compostmeesters zijn aanwezig vanaf 9 uur iot 12 uur.

Activiteiten op zondag 8 juni 0p zondag organiseren cle compostmeesters een gezinsfietstocht langs vier locaties in Hoogstraten. Op iedere plaats krijg je andere informatie rond composteren. Wil je alles rond composteren te weten komen, dan moet je cle volledige route afleggen. WEDSTRIJDEN VOOR DE KIDS! Alle kinderen tot en met het 2e leerjaar kunnen deelnemen aan een kleurwedstrijd. Kinderen van het 3e tot het 6e leerjaar kunnen bij de compostmeesters een vragenformulier krijgen. Als je de volledige fietstocht aflegt, krijg je alle antwoorden. De winnaars worden bepaald hij loting, maar iedere deelnemer krijgt een gesclienkje. PRAKTISCHE INFORMATIE: Op iedere locatie waar de compostmeesters aanwezig zijn. kan .1e de fietstocht starten. Je kan vertrekken tussen 13.30 uuren 15uur. Hierna heb je de hele namiddag ti cl omje ronde af te werken. Bij de compostmeesters krijg je een kaartje met de fietsroute. Mogelijke vertrekplaatsen: gemeenteschool Hoogstraten (Gravin Elisabethlaan 21 - l-loogstraten). containerpark (Krekelstraat 14 - Meer). Scharrel, lagere school Minderhout(Witherenweg 2- Minderhout)en tuin van compostmcester Lot Sprangers (Poeleinde 32 - Wortel). Meer informatie vind je ook op www.vlaco.be . Wil je graag elders in Vlaanderen op bezoek hij een compostmeester, dan vindJe de activiteiten op deze wehsite of bij de Vlaamse Infolijn op 0800/3 02 01. Wil je meer informatie over de compostmeesters in Hoogstraten, neem dan contact op met de milieudienst op 03340 1947. Kan je dit weekend niet komen, maar wil je toch graag onze compostmeesters ontmoeten? Dan kan je elke 2e en 4e zaterdag van de maand terecht op de demonstratieplaats van het containcrpark. De compostnleesters zijn hier aanwezig tussen 9uur en 12 uur en dit nog tot eind oktober. De OVAM bracht enkele handige themabrochures uit. Ook die kan je gratis bestellen bij cle Vlaamse Infolijn: "Waarheen met je grasmaaisel" komt tegemoet aan de verzuchtingen van heel wat gazonbezitters. De brochure geeft achtergrondinformatie over tuinaanleg en tuinbeheer. Je komt te weten welke grasssoorten Cl' bestaan, wat je niet je grasmaaisel kan aanvangen en hoe je best je gras zaait, bemest en maait. Je krijgt ook tips over alternatief gazonbeheer. "Composteren in vaten en bakken" bevat een hasishandleiding voor het thuis coinposteren. Wat is compost? Hoe ontstaat compost? Wanneer starten met composteren? Welke diertjes en micro-organismen zitten er allemaal inje composthoop? Wat is wel en wat is niet composteerbaar? Op deze en heel wat andere vragen krijg je het gepaste antwoord. En uiteraard komt de keuze tussen een compostvat, bak of hoop uitgebreid aan bod. "Composteren in een wormenbak" is de perfecte handleiding voor als je wilt starten met een worinenbak. Je komt de verschillen tussen een compostworm en een regenworm te weten en krijgt de juiste info over de ideale vochtigheid, temperatuur, lucht en voeding in een wormenhak. Daarnaast worden ook de verschil lcnde types van wormenbakken besproken. We geven je ook de meest voorkomende fouten ĂŠn de oplossingen en heel wat praktijktips van enthousiaste gebruikers. "De ecologische tuin: natuurvriendelijk en afvalarm" brengt informatie over hoe je groenafval in je tuin kan voorkomen en hergebruiken. over mulchen en alternatief grasheheer en het gebruik van compost. "Waarheen met je keuken- en tuinafval'?" schetst kort het beleid aan de hand van de ladder van Lansink en de rollen van de verschillende instanties. De brochure zelf is ook opgebouwd volgens de ladder van Lansink. Eerst komen dus i'aiileg van je tuin, gazonbeheer, afvalarm tuinieren, mulchen en het houden van dieren als afvalverwerkers aan bod. Daarna wordt thuiscomposteren in verschillende systemen (hakken, vaten, worinenbak) kort uitgelegd, waarna wat uitleg over vuurtje stook en professionele compostering volgt. 41


-

sport]

Geen Derde Nationale voor Hoogstraten VV in nieuw stadion Een fanicus \ ucit I',ci,ucn ,ihtcr dc ruv. Op dc deRic plaats eceindicd in dc reeks. ec lildt'l \ OOl iie eindronde om aknov een ticket voorderde ndtlonale ie \eroseren. Do Itihie i,echiei niet eInki. In haar eeNte svedtrijd verloor Ii ' V met ii ipte 1 - 2 cij Iers in iie slotminuten tegen Semi ng na. t iie onmiddellijke uitschakelinv ils esolv. Niet vetreurd, intus\en serd er al mei sereende krachten enorm geserkt aan liet nieus e stadion aan de Kitelij neiraai en iie al ficiële opening met tal van actis iteden is ' oor,ien voor einde augliius 01 begin september.

Ç

. Ir

L

ii

i!1

De symbolische eerste steen van de gloednieuwe kantine en serie- en bnsines.vclul, werd door voorzitter Jan Michoel met vaste hand ingemetseld, nauwkeurig gadegeslagen door zijn medewerkers.

II

cïj

1 -

4

N F 0 A V 0 N D [I'rU

Administratief centrum - 211 verdieping - Zaal De Welgezinde

42

27 april 2003 werd een leuke dag 'oor de Hoogsiraatse turnkring 't Spagaatje. De pupillen van de vereniging konden aan hun eerste wedstrijd deelnemen en het was ineens het Bkampioenschap van het Kempisch Verbond De wedstrijden hadden plaats in Vosselaar. Bij de Pré-miniemen behaalde Britt Gulié de vierde plaats in de eerste oefening. 1-lanne Van de Looverenbosch werd hierin vijfde en Celien Kenis dertiende op 25 deelnemers. In de tweede oefening werd Lotte Van Den Bogaert knap eerste.Bij de Benjamins werd Ellen Buskens verdienstelijk vierde in de eerste oefening. In oefening twee werd gans het podium gevuld door turnsters van 't Spagaatje. Lindsey Bolckmans werd eerste, Liselotte Augustijns tweede en Paulien Van Dijck derde. De zevende en de achtste plaats waren bovendien voor Dorien van den Broeck en voor Katrien Hermans. Van harte proficiat voor al deze jonge iurnsters. Maar ook de "ouderen' lieten zich niet onbetuigd. In Buizingen was er immers diezelfde dag de finale Interclubkampioenschap voor zowel jongens als meisjes. De groep jongens, die bestond uit Maarten Raeijmaeckers. Kristof Schroé en Niels Adams, behaalde de vierde plaats. De meisjes eindigden eveneens vierde. Hun ploeg bestond uit Grietje Schrod, Lore Van Loon, Heleen Adams, Kelly Hendricks en mes Aernouts. Jan Schroé nam die zondag deel aan een selectiewedstrijd voor het nederlands Kampioenschap in Zwijndrecht. Hij werd derde en plaatste zich, net zoals zijn broer Kristof, voor het Nederlands Kampioenschap dat op 18 mei betwist werd. Hieronder zien we de toekomst van 't Spagaatje. Alle tien gingen zij voor hun eerste wedstrijd in Vosselaar. Lotte Van den Bogaert mag op het hoogste schavotje plaatsnemen, net zoals Lindsey Bolckmans, maar zij mag zich gelukkig prijzen in het gezelschap van l..ieselotte Augustijns en Paulien Van Dijck.

All V

._I *, iWiII

•Maandag 1 6

't Spagaatje in de prijzen


SPORT Meerle en droeg zijn steentje bij in de promotie naar 2e. Hij was dan ook bijzonder tevreden dat Meerle zich daar heeft kunnen handhaven.

KFC Meerle Voor de laatste wedstrijd van dit seizoen moest Meerle naar Merksem. Veel belang was er niet meer nice gemoeid, want Meerle had zijn behoud in 2e provinciale al eerder veilig gesteld. Ze konden enkel nog een plaatsje stijgen in de rangschikking. Meerle kwam al in de 4e minuut op voorsprong via Pauwels. Tot de rust bleef de score ongewijzigd. Na de pauze kwam de thuisploeg aandringen en dat resulteerde in de 55e minuut in cle gelijkmaker. In de 73e minuut bracht Vissers niet een mooie goal KFC terug voor en Nic Vervoort zette in de allerlaatste minuut van de competitie de kers op de taart met een derde doelpunt voor Meerle. En knappe uitoverwinning. Meerle eindigde in de eindrangschikking op de lie plaats met 34 punten. Zeker niet onverdienstelijk voor een club die net gepromoveerd was. De competitie zat erop maar bij KFC stond nog een special op het programma. Om het afscheid te vieren van Marco Van Dijnzen en Dave Van Gorp. speelde KFC op II mei tegen de Kenipen Allstars. De gevierden begonnen beide als kapitein van een ploeg aan de match; Marco hij de Allstars en Dave bij KFC. Marco was half het seizoen al met de competitie gestopt. omdat het niet nieer te combineren viel met zijn werk. Hij begon vorig seizoen bij

Dave Van Gorp was al heel lang bij Meerle. Zijn eerste competitiemateh voor groen-wit was op 6 september 1992. tegen Mariaburg. Meerle won met 2-0. Sindsdien heeft hij altijd bij Meerle gespeeld en had hij steeds een vaste stek in het eerste elftal. In liet hegm als voorstopper en de laatste jaren als verdediger. In Lijn lange carrière heeft hij niet veel spelers samengespeeld en heeft er ook heel wat zien vertrekken. Maar Dave moet wel cluhliefde hebben, anders was hij niet eerst vanLiit St.-Jozef en later vanuit Wommelgeni naar Meerle komen trainen. Hij was het die verscheidene jaren de meeste trainingen liet optekenen. Met Meerle gestart in 4e, later opgegaan naar 3e en ten slotte in2e provinciale heeft hij verschillend voetbal gespeeld en steeds wist hij zijn mannetje te staan. Naar eigen zeggen keert hij nog voor een jaartje terug naar 4e, met Wortel. We zijn benieuwd of het hij een jaartje blijft, want de voetbalmicrohe zit duidelijk in zijn bloed. Het ga je in ieder geval goed in Wortel, Dave, en vooral bedankt voor clie vele jaren bij KFC Meerle. Aan alle spelers, bestuur en supporters wil ik nog graag en deugddoende vakantie wensen en graag zien we elkaar terug bij het begin van volgend voetbalseizoen. Treza.

i- .

Dure inn Guip en Muren Van Dijnzen werden op II mei f'ee.vtelij jk uitgewuifd bij KFC Mee rie.

Stratenlopen

KFC Meer zet de zomerpauze hoopvol in De laatste compeiitiewedstrijd van 27 april was een maat voor niets. De uitslag was enkel belangrijk voor de statistieken, maar toch rekende de afseheidnemende trainer Frank Luyten op drie punten. Tegenstander Merksem besliste daar echter anders over. en na een zwakke partij van dc KFC scoorden de enthousiast en fris spelende bezoekers de enige goal van de partij. Uitslag dus 0 - 1. Mits een zege had er een vijfde plaats ingezeten, maarnu was de eindklassering een tiende plaats, na een seizoen waarin het duidelijk was dat Meer onder zijn mogelijkheden voetbalde, en waarin diverse omstandigheden een beter klassement verhinderden. Op 17 mei werd de jaarlijkse barbecue georganiseerd, en werden ook de verschillende seizoensprijzen uitgereikt. De jonge Niek Jansen, nog geen achttien, werd de grote winnaar. Hij won met grote voorsprong zowel de "Gouden Schoen", als de trofee voor de "Revelatie van het jaar". Ook bij de "Prijs van de Trainers" werd hij tweede. Hierbij gaven Frank Luyten en co - trainer Harry Peeters weer plinten voor ondermeer inzet en voorbereiding, ook op training, en voor sociale ingesteldheid. Rob Soffers won dit jaar deze prijs, én hij werd ook tweede hij de gouden schoen - verkiezing. Peter Hermans eindigde hierin derde. De jonge Koen Koyen werd derde in het rijtje bij de prijs van de trainers, en hij symboliseert meteen de lijn die de KFC Meer ook in het nieuwe seizoen verder zal zetten: een gezonde mix van eigen jeugd en ervaren spelers. In deze optiek kwamen ook Merenaars Wesley en Kevin Lauryssen over van Wortel, en keert doelman Stan van Gestel na vijf jaar terug naar de KFC Meer. We zijn benieuwd wat Rob Soffers in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer de groep zal hijhrengen, maar gezien zijn mentaliteit en ervaring kan Meer het nieuwe seizoen ons inziens met een gerust hart tegemoet zien. Wijzelf gaan het zomeiTeces in en maken graag een afspraak in 'De Hoogstraatse Maand' van augustus, waarin we verder vooruit zullen blikken naar het seizoen 2003- 2004. Intussen kan o natuurlijk alles over de KFC Meer volgen via onze website. www.kfcmeer.be . De groeten, en niaak er een hete zomer van.

Tonnv Priem, P. R. 1Won KFC Meer.

Minderhout en Hoogstraten in de kijker HOOGSTRATEN - Een halve week later, op woendag 18juni, komen zowel de recreatieve als de competitielopers afgezakt naarde Vrijheid voorde 1 8de uitgave van de Hoogstraatse stratenloop. Recreatieve lopers kiezen bij de start welke afstand ze wensen afte leggen. competitielopers leggen een traject van 10 km af. Voor kinderen onder de 12 jaar wordt een omloop uitgestippeld van ongeveer 1 kni. Niet te lang wachten voor je inschrijving. Slechts 500 deelnemers worden op de omloop toegelaten! Inschrijven kan tot en met 14juni 2003! Een serieuze prijzenpot van € 1363 is voorzien en elke deelnemer ontvangt een herinnering in de vorm van een t-shirt. Info: Sportdienst Vrijheid 149 2320 Hoogstraten. tel. 03 340 1951: e-mail: sport@hoogstraten.be (rel)

MINDERHOUT - Op zaterdag 14juni is men reeds aan de 1 lde editie toe van de Kapellekens-loop te Minderhout. De halve marathon staat op het programma en die is ongetwijfeld bedoeld voor de nieer geoefende sportievelingen. Voorts komen dejoggers ruimschoots aan hun trekken voor de 5 en de 10 km ende kinderen worden zeker niet vergeten voor een afstand afhankelijk van hun leeftijd. Info:Fons Aerts Meerseweg 86 2322 Minderhout. tel. 03 314 38 92 43


SPORT

Afscheid van het Thijsakker-stadion op27 april De voorzitter

Drie voorzitters 2 MEI 2003 oP IIIE

/

n

VV

- TI PREIN

j.JĂ?

j

LflJ

UP JJfTTO

"Toch een beetje spijt dat het hier na vandaag gedaan is met voetballen. Maar de toekomst lonkt en de nieuwe acco,n,nodatie, het grotere i'eld, alles wijst erop dat iedereen snel zijn weg zal vinden naar het nieuwe stadion.

t

Een beetje onopvallend geraakten ze

(10/1 de klap. 1taaivchijnlijk zeker over nieuwe stadions. Want beide vierde klassers ( ?) zijn volop in de weer voorde bouw van een nieuwe accommodatie. Voorzitter Joos Horsten van kampioen Turnhout over zijn plannen in derde klasse en zijn stadsparkstadion; voorzitter Jan Mw/wel van HVV over liet nieuwe K ... L. -stadion in de Kathelijnestraat, en i'oorzitterArnold Van Aperen wiens KEC Meer al jaren beschikt oi'er een degelijk uitgerust terrein.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

'r 31

h

T Liv

rjr

PL

44

L

/

bvb.


ME E"5 Schilder- & decoratiewerken Donker, licht, fel, pastel, contrasterend, effen, harmonieus, geschakeerd, klassiek of trendy... je kan geen kleur of kleurencombinatie bedenken of je vind ze terug in onze showroom. En met ons deskundig advies weet u al snel welke gordijnen, vloerbekleding, behang en/of decoratieve verftechniek het best bij u past.

A NS TOE T Z

'tIt

Exclusief voor de regio

H. Bloediaan 277-299 • 2320 Hoogstraten TeI:03/3145278. Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be


SPORT

Paardensport

Europese - en Wereldtop te gast in de Blauwbossen te Minderhout van 16 tot 20 juli 2003 Van 16 t.e.m. 20 juli 2003 kleurt onze regio helemaal internationaal. Van over de gehele wereld komen er dan immers de landelijke en militaire topruiters naar de Blauwbossen te Minderhout om er te strijden voor de titel van Europees Kampioen Landelijke Ruiters en voor de titel van Wereldkampioen bij de Militairen.

Sint-Clemens Dit groots spektakel wordt georganiseerd door de Landelijke Rijverenigingen, het Ministerie van Defensie en de rijvereniging Sini-Clemens Minderhout. De Landelijke Rijverenigingen is een paardensportfederatie die 12.000 leden telt en die in meer dan 400 verenigingen over het ganse Vlaamse land actief is. De 7- tot ISjarigen kunnen er terecht in de ponyclubs, voor de anderen is er altijd in de buurt wel een rijvereniging. Eén van die rijverenigingen is Sint-Clemens Minderhout. In 1963 werd de eerste gewestelijke cross ingericht. Meer dan 75 provinciale wedstrijden en nationale kampioenschappen zouden nog volgen. Voor onze clubleden is paardrijden ontspanning én/ of competitie. Samen paardriden, samen strijden om de eer, paardrijden voor de pure deugd en het toch zogoed mogelijk doen blijft het hoofdmotto van onze club.

Minderhoutenaren en vorige EK's Minderhout vervult van vroeger uit reeds een pioniersrol in de wereld van de veelzijdigheid. Zo nam Alfons PaLiwels met zijn paard Atoucha reeds in 1965 deel aan het EK te Compiegne. Enkele edities later moest Fons niet zo ver van huis om deel te nemen aan het Europese Kampioenschap in 1971 in Nederland te Deurne. Fons had blijkbaar de smaak goed te pakken, want ook de volgende editie in Zweden in Flyinge in 1973 deed hij mee. Langzamerhand werden de prestaties van de Belgen beter, want hier behaalden zij met de ploegde vierde plaats. Ook in 1975 te Bad-Segeberg in Duitsland ontbrak Fons niet op het appel. Achteraf bestempelde hij deze EK's als iets fantastisch : "Als je er nog niet geweest bent, is het iets waarvan je stil wordt, waarvan je naar de hemel gaat."( BWP 05-1991) Blijkbaar werkten deze Europese impulsen aanstekelijk op andere Minderhoutse ruiters want in 1975 kwam ook Albert Desmedt aan de start te Bad-Segeberg met zijn paard Magistraat. Vanaf dit EK wist iedereen dat er met België rekening moest en moet gehouden worden. Hier behaalden de Belgen voor de eerste maal in de EK-geschiedenis brons. In 1977 trok Albert Desmedt. niet Magistraat naar het EK te Porrentruy in Zwitserland. Het EK in 1979 te Horsens in Denemarken werd een historische datum in de annalen van de Landelijke Ruiterij: het werd een schot recht in de roos. In dagbladen lazen we onderstaande titels.:ELIlopese lauwe46

ren voor de Landelijke Ruiterij' " Belangrijk succes voor de Belgische Warmbloedfokkerij!" Belgen winnen de zo lang begeerde Europese titel; als land en individueel!" In 1979 maakte Marc Rigouts deel uit van deze équipe met zijn paard Septimus. Waarschijnlijk moet de ploeg toen heel sterk geweest zijn of moet ondergetekende, met zijn 5 lentes, ontzettend hard gesupporterd hebben, want het team slaagde er in om voor cle eerste keer het totaalklassement te winnen; de Denen zullen geweten hebben dat we er geweest zijn. Klapper op de vuurpijl was dat Marc Rigouts 4de werd en Luc Van Mieghem uit Vrasene met Domino de eerste LRV ruiter die Europees Kampioen werd. België won de wisselstandaard, geschonken door Prins Bernhard, en mocht deze twee jaar in België houden. In 1981 trad Marc Rigouts nogmaals aan op het EK te Ermelo. nu met het paard Tsarina. Minderhout werd nogmaals dubbel vertegenwoordigd door de deelname van RafDesmedt. Rafbereed het paard Urs. Het werd bij na een nieuwe supertrionif voor de Belgen met ccii tweede plaats voor RafDesmedt met Urs en zo werd hij viceEuropees Kampioen. In de landenwedtrijd behaalde de Belgische équipe nog zilver. Het werd dus een dubbel zilver succes. De steeds wederkerende sleutel naar het succes bleef de samenhorigheid in de équipe en in de volharding in de trainingen en het samen toeleven naar het EK. In 1989 was Jef Desmedt met Dolleman van de partij in Duitsland in Wiesbaden. Jef en Dollernan maakten enkel wat tijdfouten in de cross, maar reden een prima correcte cross: niet slecht voor een youngster van 17 jaar. Jef eindigde op de lOde plaats als eerste Belg en met het team werd België vice-europees kampioen. Jef bouwde daarna in een mum van tijd een zeer mooie carriere uit, met als topprestatie zijn lOde plaats op de Olympische Spelen te Barcelona in 1992 en zo werd hij één van de betere crossruiters van de gehele wereld. In 1993 trokken we met Ann Desmedt en Ebro naar Jaroszowka te Polen. Naar Polen( ); inderdaad dat bleek niet zo eenvoudig te zijn. De grens oversteken met de paarden bleek al een zeer groot probleem te zijn. Daar waar een normale vrachtwagenchauffeur soms drie tot vier dagen moet aanschuiven, bleek een pleidooi van 9 uur in alle mogelijke en onmogelijke talen clan toch voldoende te zijn om in Polen te geraken. Ann kwam ten val .kon de cross verder uitrijden en kwam er uiteindelijk met de schrik

vanaf. Geluk en tegenslag liggen in onze sport dicht bij elkaar: dit bewees Ann door in 1994 op de Wereldruiterspelen van Den Haag op het allerhoogste niveau wel foutloos rond te rijden: een ongelooflijk mooie bekroning voor uren zweet en tranen.

European Rural Riders Eventing Cup of "Errec" Enkele belangrijke titels worden in Minderhout uitgereikt. Eén daarvan is de European Rural Riders Eventing Cup (Europees Kampioenschap voor Landelijke Rijverenigingen). Bij deze cup worden er twee klassementen gemaakt; enerzijds het individuele en anderzijds het landenklassement. Onder liet internationale reglement van de FEl wordt dit een CIC een concours international complet. De eventing of "cross" zoals de volksmond het zegt, is eigenlijk de triatlon van de paardensport en bestaat uit verschillende onderdelen. Bij het Europees Kampioenschap Landelijke Rijverenigingen wordt er op donderdag 17 juli 2003 een groepsdressuur afgewerkt. Dit wordt algemeen gezien als de hoeksteen van de landelijke rijverenigingen. Het zestal moet een opgelegde proef rijden, waarbij het team zal beoordeeld worden op liet samen rijden.juiste timing, correcte uitvoering van de oefeningen,... Vanaf vrijdag 18 juli wordt de individuele dressuur gereden, waarbij de ruiters een opgelegde individuele proef rijden van internationaal niveau. Een goede proef doet het vermoeden rijzen bij de toeschouwer dat bij de combinatie ruiter - paard alles als vanzelf gaat. Dit is zeker geen sinecure met paarden die veelal hoog in het bloed staan en die als topatleten aan de start verschijnen.

Zaterdag 19 juli gaat hei meest spectaculaire gedeelte van start met de cross-country. Dit is het gedeelte waar zowel paarden als ruiters het meest naar uitkijken. In Minderhout staat er een zware maar faire cross van ongeveer 4 km op het programma. Op dit natuurtraject krijgen de ruiters en paarden enkel veilige vaste hindernissen voorgeschoteld. Zo worden er ondermeer hagen, grachten, opsprongen, afsprongen .. voor de poten gegooid. Dat paardrijden veelal gebaseerd is op wederzijds vertrouwen bewijzen de watercombinaties. Het paard kan immers niet zien hoe diep het water is en vertrouwt op zijn baasje dat hij goede richtlijnen geeft. Het opspattend water levert vaak fantastische beelden op. Zondag 20 juli, staat de finale op het programma niet de afsluitende jumping, waarbij gekeken wordt of de paarden nog voldoende fit zijn en zullen de kampioenen gekend zijn.

Jan, Jef en Gust Op dit Europees Kampioenschap hebben zowel België als Nederland een mooie reputatie opge-


SPORT bouwd met tal van kampioenen en tal van ereplaatsen. Andere hoofdrollen zullen waarschijnlijk weggelegd zijn voor Duitsland. Zweden. Groot-Brittannië en misschien komt er nog een andere verrassing uit de bus. Maar dit jaar kijken we Liiteraard extra uit naar de prestaties van onze Belgische topen nietin het minst naaronze eigen Minderhoutse talenten Jan Stoffelen, Gust Desmedt en Jef Coenegrachts. Zij staan immers verdiend op de longlist en hopelijk kunnen zij in Minderhout ten volle hun kans gaan voor de titel van Europees Kampioen.

Wereldkampioenschap Eventing en Jumping voor Militairen Dit wordt georganiseerd door het CISM het militair internationaal sportcomité. Eigenlijk zijn dit voor de militairen hun Olympische Spelen. Dit wordt dus zeker een unieke ervaring. Zo hebben Turkije. Marokko, Argentinië, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italie, Nederland en uiteraard België officieus hun deelname aan het WK2003 te Minderhout reeds bevestigd. Het wereldkampioenschap van de militairen zal verreden worden op een omloop van internationaal 1- ster niveau en met Bart Hermans uit Kasterlee hebben we in eigen Belgische rangen een potentiële winnaar. Voor het Wereldkampioenschap jumping militairen zal er gestreden worden op parcoursen van 1 m40 hoogte.

Er is meer * Young breeders cup: dit zijn jonge fokkers vanuit heel Europa die het willen maken in de fokkerij en die in Minderhout een theoretisch en een praktisch examen zullen afleggen. Al meer dan 15 stamboeken hebben hun deelname hieraan bevestigd. * Young eventers cup: de finale van de militaryruiters tot 30 jaar. Deze wedstrijd zal verreden worden op niveau CIC . De voorselecties hiervoor zijn al volop bezig. Dit wordt een tweestrijd tussen Belgen en Nederlanders. Ook hier zal zowel een individueel als landenklassement zijn. Dit is dus het kampioenschap der Lage Landen voor jonge crossruiters. * Tuigpaarden: zaterdagavond om 1 7u zal er een grootse show zijn met tuigpaarden, hackneys en Friese paarden: ecn niet te missen spcItakel.

Trekpaarden: zondag zal er de hele dag een grootse trekpaardenwedstrijd georganiseerd worden. Dit is een trekpaardenkeuring die om de 4 jaar in de Blauwbossen georganiseerd wordt. Voor elke dierenliefhebber is dit een lust om naar te kijken.

Volleybalclub Gelvoc heeft een goed

Uitzonderlijk parcours En er is natuurlijk de prachtige natuur. Zo zijn we in Minderhout al meer dan 20 jaar bezig met de aanleg van een mooi parcours, waarbij de bijzondere aandacht gaat naar de toeschouwers. Zo zijn er enkele centrale plaatsen in de cross waar je verschillende cross-hindernissen kan zien. Alle hindernissen worden extra mooi aangekleed zodat het alleen al de moeite zal zijn om uitsluitend naar de Kempense bloemenpracht te komen kijken.

Democratische prijzen Er is een gratis camping voorzien an meer dan 5 hectaren, waar er een typische sfeer zal zijn van een kampioenschap: geen plaats voor hooliganisme. afgunst, ... wel plaats voor vriendschap, gemoedelijkheid en feesten. Daar waar overdag de ernst van het kampioenschap heerst, neemt 's avonds de ontspanning de hovenhand: het typisch kenmerk van een gezonde geest in een gezond lichaam. Mensen die enkele dagen komen kunnen trouwens gebruik maken van een handig democratisch combi-ticket. De Organisatie houdt eraan om enkel inkom te vragen in het weekend. U krijgt meer dan waar voor uw geld. Wij werken met verschillende kaarten. Basiskaart op zaterdag 19-07-2003: € 10.00. zondag20-07-2003: € 6.00, weekend: € 15.00 Wij hebben de afspraak met AVEVE dat zij verminderingskaarten voor zaterdag en voor het weekend aanbieden via hun zaakvoerders. Met een verniinderingskaart in de hand betaalt u aan de inkom op zaterdag dan 6 euro: zijnde 4 euro minder dan zonder deze verminderingskaart. In dezelfde lijn betaalt u dan oor hel weekend II euro i.p.v. 15 euro. De Blauwbossen wordt van 16 tot 20juli2003 voor elke paardenliefhebber de place to be. Voor meer informatie kan je onze website www.eklrv2003.be bezoeken of ons mailen op info@eklrv2003.1)e . (Piet l)esmedt/rel)

r

-

Het seizoen van net niet seizoen achter de rug. Het zeer goede nieuws is dat heren 1 promoveert. Het goede nieuws is dat er geen enkele ploeg degradeert. Het minder goede nieuws is dat een drietal ploegen de promotie missen op een haartje. Heren wist dus als tweede uit zijn reeks een eindronde uit de band te slepen. In de wedstrijd tegen Kasterlee. waarin promotie beslist werd, verpletterden onze jongens de tegenstander (25-9/25-16/25-12 en dus 30). Door de beperkte spanning was de ontlading niet zo groot, het feest was er niet kleiner om. Volgend jaar wenkt eerste provinciale. We pakken het aan met dezelfde kern, waarin enkel Joris Wouters zal vervangen worden door Ivan Nagels. 1-leren 2 en 3 handhaafden zich vrij simpel in de hoogste gewestelijke reeks. Voor heren 3 was het een opboLiwjaar en zij staan klaar om volgend seizoen een gooi te doen naar promotie naar de provinciale reeksen. We zoeken nog de gepaste trainer om dit jonge geweld in de juiste banen te leiden. Zowel dames 1 als 3, 4 en 6 misten telkens de promotie met één plaats. De meeste van deze ploegen verspeelden zelfs de promotie pas op de laatste speeldag. We mogen hopen dat zij volgend seizoen een even goede start nemen en dan de klus afmaken. Voor dames 1 wordt dat met een aanvulling van jeugd en nieuwe speelsters. Dames 2. waarvan nog verschillenden zwanger zijn, is nog op zoek naar de nodige versterking. De andere ploegen hebben die reeds gevonden in eigen jeugd. Die jeugd neemt steeds uitbreiding. Onze jongens B-jeugd (scholieren) behaalden een schitterende tweede plaats. Zij starten samen met een paar ouderlingen een nieuwe ploeg in de onderste gelederen. Wedden dat ze daar brokken maken? Volgend seizoen zal aan de competitie deelgenomen worden met 19 competitieploegen. Bovendien spelen dejongsten nog tornooien en zijn er nog onze beginners die eerst dejuiste technieken moeten aanleren. Dit kan vanaf zeven jaar. Reeds vijftig jongens en meisjes kwamen in mei eens testen of volleybal iets voor hen is. Zij zullen in de toekomst moeten zorgen voor een stevig geheel, een sterke basis die er voor kan zorgen dat de hoogste ploegen een nog hoger niveau halen en dat iedereen zijn hobby volgens eigen mogelijkheden op een plezante, gezellige maar (in)spannende manier kan beoefenen.

Wie meer inlichtingen wil over de club, ploegen en zijn mogelijkheden kan steeds terecht hij de secretaris: Ward Blonimaert, Van Aertselaerst,'aat 19, 2320 Hoogstraten (031314.53.76) of ward.hloininaert@pandora.be ZIJ!i

aow-

47


SPORT

GBA en SK Beveren winnaars van herdenkingstornooi Tim Meyvis en Jan Croymans Het zesde herdenkingstornooi Tim Meyvis & Jan Croymans was alweer een groot succes. Organisator Eddy Meyvis zorgde ook nu weer voor een fameuze lijst deelnemende ploegen. Ook het weer werkte mee en we kregen een op alle gebied zonnige dag. Bij de scholieren ging de finale tussen GBA en Club Brugge. Met 2-0 wonnen de jongens van GBA en hun zege was zonder meer verdiend te noemen. De Minderhoutse scholieren wonnen van KFC Meer en verloren van finalist Club Brugge, maar ze pakten in dit tornooi de zesde plaats, na de partij tegen Willem II. De KFC Meer-scholieren hielden mooi de 0-0 tegen Lierse. Een zevende plaats was hun beloning. We vermelden er nog graag even bij dat de juniors van Hoogstraten VV de fairplay-beker wonnen. Aan al onze streekploegen: proficiat! De volledige uitslag bij de scholieren: 1 GBA, 2 Club Brugge, 3 SK Beveren, 4 RC Genk, 5 Willem II, 6 Minderhout VV, 7 KFC Meer, 8 KV Mechelen, 9 Lierse SK en 10 Hoogstraten VV. In de juniorsfinale stonden Lierse en SK Beveren tegenover elkaar en tot net voor het einde stond Lierse voor met 1-0. Op de valreep scoorde Beveren de gelijkrnaker en door de 1-1 eindstand moesten er strafschoppen genomen worden, waarbij Beveren zich met 4-2 het sterkste toonde en dus het tornooi als winnaar af sloot. Dejuniors van Minderhout verloren in de voorronde van KFC Meer en van Beveren en ze werden 7de in de eindstand. De Meersejuniors verloren nipt van Westerlo en na verlies tegen de eindwinnaar werden ze zesde in de eindklassering.

De volledige uitslag hij de juniors: 1 SK Beveren, 2 Lierse SK, 3 Westerlo, 4 KV Mechelen, 5 GBA, 6 KFC Meer, 7 Minderhout VV en 8 Hoogstraten VV. De prijsuitreiking, geleid door burgemeester Van Aperen, KFC-Meer voorzitter, was traditioneel een hartverwarmende en tegelijk indringende gebeurtenis waarbij verschillende spelers netjes de organisatie bedankten en de hoop uitspraken om ook volgend jaar van de partij te mogen zijn. Organisator Eddy Meyvis, vader van de betreurde Tim, werd door onder andere Club Brugge en Racing Genk ook met een extra attentie bedacht. Tot slot bedankte Frie Pemen, moeder van Tim, namens de families Meyvis en Croymans op haar beurt oprecht alle medewerkers. In een korte, emotionele en recht uit het hart komende toespraak, besloot ze dat Tim en Jan ergens daarboven uiterst fier en tevreden mogen zijn met deze op alle gebied schitterende dag en we sluiten ons, namens de medewerkers van Minderhout VV en KFC Meer daar graag bij aan.

Marcklopers

Pat Leysen in prima conditie MINDERHOUT - Marcklopers hier, Marcklopers daar, Marcklopers overal! Inderdaad in joggings, stratenlopen, marathons. de Challenge Delhalle in WalloniĂŤ, overal is er een afvaardiging van de partij. Het sportieve element blijft ongetwijfeld overheersen, maar men boekt ook resultaten en bij sommigen worden die alsmaar beter. Zo heeft Benny Aerts zijn loopschoenen terug aangetrokken en dat hebben ze in Merksem onmiddellijk geweten, want daar kwam hij in de 4km-loop als winnaar over de eindmeet. Ook in andere joggings vond men hem vooraan. Herman Martens, de Hoogstraatse sportman van het jaar en vaste klant op de KWB-joggings bleef niet ten achter en Wist dit jaar al enkele fraaie ereplaatsen te bemachtigen. En wat te zeggen van Axel Aerts, 16 jaar en debutant in de Challenge Delhalle. Na zijn derde plaats in Oostduinkerke scoorde hij weer een derde stek in de halve marathon van Amay bij de juniores. En dan de onvermoeibaren van de marathon: Pat Leysen en Louis Onincx! Zij namen deel aan de Maasmarathon in VisĂŠ. Pat, die ditjaar aan zijn zesde marathon toe was, liep een van zijn beste wedstrijden ooit. Louis, de man met veel ervaring, kwam na drie uur en twintig minuten over de eindmeet.Hou deze mannen in het oog, want samen met de andere Marcklopers kan je ze aan het werk zien in de Kapellekesloop op 14 juni! Dus supporters, allen op post en spaar je aanmoedigingen niet. Een week erna staat de "uitdaging van het jaar" op het programma voor Pat. Jos, Fons en Rit. Zij wagen zich aan de 100 km van Torhout. Maar daar leest u vast en zeker meer over in de volgende l-loogstraatse Maand. (rel)

Uitslagen jogging: Putte-Grasheide (1,240 km) Herman Martens: 4min.47sec.

Weelde Statie 3,2 km: Lief Aerts: 6,4 km: Diane De Gruyter 9,6 km: Fons Aerts 12,8 km: Herman Martens

14min.10sec. (Iste dame) 34min.16sec. 44min.55sec. 52min.55sec. (4de plaats)

Olmen (4 km) Benny Aerts

I4min00sec. (4de plaats)

Reet (4,570 km) Diane De Gruyter

25min.08sec. (4de dame)

Berlaar-Heikant (5 km) Benny Aerts

Organisator E/dv Mevris ontving de jelicitaties van de pas overleden oud-wereldkani pioen wielrennen Rik Van Steen bergen (archieffoto).

Merksem 4,090 km: Benny Aerts Lief Aerts Diane De Gruyter

48

16min.49sec.

13min.53sec (Iste plaats) 1 8min.00sec (4de dame) 21 min.20sec


SPORT 8.090 km: Fons Aerts

Atletiek

37min.00sec.

12,090 km: Herman Martens

Conditietest in twaalf minuten

49min.32scc.

Mol 5 km: Rik Bax Peter Anthonissen

HOOGSTRATEN Een uitgelezen donderdagavond in april! Zevenendertig jongens en meisjes, mannen en vrouwen in jogginguitrusting, waren ingegaan op de uitnodiging van AVN om de conditie eens te testen. De beruchte Coopertest! In twaalf minuten zoveel mogelijk afstand afleggen, iedereen bepaalt zijn eigen tempo. Rapper gezegd dan gedaan. Moet je ccti po)hcR:i Zij die Je et tot cel: eoeJ -

t 8min. lOsec. (3de plaats) 1 8mi n.S7sec. (Sde plaats)

10 km: Eddy Kenis

41min.15sec.

Challenge Delhalle Le Semi-Marathon d'Amay (21,1 km)

Axel Aerts 1u.31min.56sec. (3de junior) Rita Van Aert 1u.42min.58sec.

einde brachten, vind je hieronder samen met hun kwotering: 0 (goed). ZG (zeer goed), U (uitstekend). AVN wil ook iedereen uitnodigen om eens samen te oefenen op donderdagavond en dit telkens van 19.30 u tot 20.30 u op de piste van het Klein Seminarie. Ingang langs de Katelijnestraat. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker tot binnenkort!

~ v~ b

L..

Maasmarathon Visé-Maastricht-Visé (42,195 km) 2u.57min.51sec. Pat Leysen 3u.19111in.56sec. Louis Onincx Jef Jacobs uit Meersel-Dreef, geen Marckloper, nam ook deel aan de wedstrijd en finishte in een tijd van 3u.32min.40sec.

Programma Challenge Delhalle 1juni: Seraing (16 km) 7juni: Chapelle-Les-Herlaimont (15,4 km) 21 juni: Habay (19 km) 29juni: Genk (15 km)

Stratenlopen 31 mei: Geel-Punt

14juni: Minderhout 18 juni: Hoogstraten

Zandballet en motorengebrul

21juni: Poppel 27 juni: Vorselaar

MINDERHOUT

Heel wat autofreaks tekenden present in de omgeving van de Hals Gouverneursbossen voor het beoefenen of het aanschouwen van hun geliefde vrijetijdsbesteding. Vogels en ander wild verloren enkele dagen het noorden en verkozen andere oorden op te zoeken, ver weg van het opstuivend zand.

10,

-

Origimuiliteit, beheersing en rijkunst was hier de overwinnaar. Bloemen en een geldprijs liggen natuurlijk voor hem klaar.

In de naand april werd hij weer verreden. De grote prijs "GARAGE ADAMS", daar werd o,n gestreden. Een autocross met een sterk verleden. In Ivlinderhout is dit al lang geweten.

Zondag werd gereden in reeksen met dezefde cilinderinhoud. Insiders kregen het hiervan soms zee,' koud. Want bij de supers vlogen onderdelen soms tot in het kreupelhout En was het na weken sleutelwerk onverbiddelijk "out"!

Natuurlijk georganiseerd door crossteam "MAR JOS". En locatie op Hal naast het Gouverneursbos. Liefst 160 "drivers" namen deel aan deze cross. Actie en spektakel met als einddoel de grote bloembos.

Hier kwamen techniek en stuurkunst naar boven En velen bleven er tot de laatste seconden in geloven. En aan elkaar hadden ze weer zoveel te beloven. Je kan liet niet meer laten als je hiervoor hebt gesnoven.

01) zaterdag was het weer 3 uren rijden Aan één stuk, zonder rusttijden. Alle typen wagens nochten weer tegen elkaar strijden. Enkel trekken op "vier wielen" was verboden te,) alle tijden.

En zoals al die vorige keren Willen we de helpers "eren" Want zij waren allen vroeg uit de veren En zonder hen kanje geen cross organiseren.

L

t

Voetbalshoc t liii, /00/) su Iwenen ooit gi n probleînen voor Ben,i' Aerts, want de ee ste ovens inning lief niet lang op -jeu wachten.

-

Met 80 auto's stonden ze om 13 uur startklaar, En na 1 uur rijden waren er al zo 'n 30 gaar. Duwen en botsen was hier een mooi gebaar.

Sponsors, rode kruis, brandweer willen wij bedanken Zij mochten natuurlijk wel gratis bijtanken. Maar zonder hun steun in onze flanken. Zouden wij maar alleen staan op de planken! (Bob en Jolien Adams) 49


Frans Snijders. tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscatinet.be

KLEINE KRUISBOOG Heidevrienden:l63 schutters namen deel aan de derde bondschieting met de kleine kruisboog bij de Heidevrienden te Wuustwezel. Zeven schutters behaalden 117 punten in de Ere-reeks o.a.: Frans Van De Locht en Henk Jansen uit Meer en Gust Brosens uit Meerle. Ellen Verschueren uit Meerle behaalde 117 punten in de A-reeks, goed voor een eerste plaats en de rozenprijs. Kurt Van De Locht uit Meer en Harrie Hendrikx uit Meerle eindigden op 1 16punten. Staf Van HerckuitMeerle schoot 115 punten. In de B-reeks was Gust Tobé uit Meer was de enige schutter met 117 punten. 116 werd er geschoten door Margot Jansen uit Meerle. An Gijsbregts uit Meerle was de eerste schutter met 115 punten. In de C-reeks schoot Annemie Remeysen uit Hoogstraten 112. Sarah Verschueren uit Meerle sloot af op 111 voor Patrick Wittenberg uit Meer. In de D-reeks waren Karel Hinsen uit Rijkevorsel en Jos Schrijvers uit Hoogstraten elkaar evenwaardig met 114 punten. Gust Van Santvoort uit Meerle en Jan Jochems, ook uit Meerle, sloten af op 112 punten. Sint-Lenaarts: Op de vierde bondsschieting te Sint-Lenaarts werd er in de Ere reeks tweemaal 119 op 120 geschoten. Gust Brosens uit Meerle was één van hen en kampte bovendien het beste voor de rozenprijs. 118 punten werden er geschoten door André Bols uit Meer en door Diane Verheyen uit Meerle. Zij werden gevolgd door zes schutters met 117 punten. In de A-reeks won Kurt Van De Locht uit Meer, met 118 punten, de eerste plaats in de uitslag en de rozenprijs. Harrie Hendrickx uit Meerle sloot af op 117. Vijf schutters behaalden 116 punten. In de B-reeks schoot Eddy Lenaerts uit Meer het beste met 116 punten. Jan Martens uit Meer en An Gijsbregts uit Meerle schoten beiden 115 punten. Met 10 rozen kampte Jan Martens het beste kampschot voor de rozenprijs. Patrick Wittenbergh uit Meer schoot 115 punten in de C-reeks, goed voor een eerste plaats en de rozenprijs. Thijs Jansen uit Meer behaalde 113. Drie schutters sloten af op 112 punten. In de D afdeling trok Frans Theeuwes uit Meer het laken volledig naar zich toe met 119 punten. Ploegmaat John Theeuns schoot 118 punten Jos Schrijvers uit Hoogstraten eindigde op1 IS.

Koningsschieting Wuustwezel: De Sint-Jorisgilde Uit Wuustwezel, kleine kruisboog. kwam in vol ornaat bijeen in hun lokaal gelegen aan het plaatselijke parochiecentrurn. Vandaar uit werd opgestapt naar de sportterreinen van de gemeente waar de boom stond opgesteld voor de driejaarlij kse koningsschieting. Aftredend koning Jan Roeien had maar één schot nodig om zijn titel te verlengen. Nadat het ganse gezelschap aangekomen was bij de schutsboom legde de aftredende koning Jan Roelen de breuk af. Het reglement werd voorgelezen en de beurs voor de giften werd aan de schutsboom bevestigd. Eerst mochten de genodigden hun kans wagen. De vogel viel reeds naar beneden bij het eerste schot gelost

50

El

bestuur deze viering ondersteunen. Waarvoor dank. Dhr. Van Autenboer, Opperhoofdman van de Hoge Gildenraad, haalde het sociale aspect aan van de gilden. Dankzij het verbroederingsfeest van de Hoge Gildenraad kunnen elk jaar enkele kleinere instellingen bedacht worden met een financiële steun. Frans Van 1-lasselt. penningmeester van de Hoge Gildenraad kon daarna vijf afgevaardigden van verschillende instellingen naar voor vragen om een check in ontvangst te nemen. Waren de genomineerden: Huize De Berken uit Vosselaar. 't Margrietje uit Tielen, Akademie plus 3 uit Turnhout, Merlijn uit Deurne en Homiva uit Hoogstraten. De opperdekens en opperkoningen van de vijf verschillende wapens hadden de eer de gildenbroeders en zusters te huldigen. Ontvingen uit onze fusiegmeente het Gouden Ereteken: Luc Anthonis Hoogstraten. Frans Theeuwes Meer, Karel Verschueren Meer, Frans Van De Locht Meer, Louise Heus Meer, Maria Jacobs Meer, Anneke Verschueren Meer, Augusta Michieisen Meerle.

Ii / t Roe leo (///t ro ii t le koi / / / igsk

/0011

door hoofdman Frans Goetstouwers. Lu Arnouts en Jos Van Dijck beide uit Sint Lenaarts, Swa Goetschalckx uit Gooreind, Fons Van Hasselt uit Loenhout en tenslotte de schepen van sport uit Wuustwezel Patrick Phillipsen deden de vogel nog verschillende malen in het zand bijten. Toen moesten gildenbroeders kleur bekennen. Aftredend koning Jan Roeien had recht op drie voorkeurschoten. Reeds bij het eerste schot duikelde de koningsvogel naar beneden. De wedstrijd was op de kortst mogelijke manier reeds beëindigd. Jan Roeien neemt de verantwoordelijkheid van nog drie jaar koningsschap op zich. Na de herinstallering van Jan vierde de gilde nog lang na.

0

DE HOGE GILDENRAAD Hoogstraten: Steeds op de eerste zondag van mei ontvangt de Hoge Gildenraad der Kenipen de verdienstelijke schutters te l-Ioogstraten. De viering heeft voor de eerste maal plaatsgevonden in het Seminarie, gelegen aan de Vrijheid. De daaraan gekoppelde nieuwe opzet van de huldiging mag zeker geslaagd genoemd worden. Moderator Jef Servaes heette alle aanwezigen welkom in de aula van het Seminarie. Burgemeester Van Aperen, zelf gildenbroeder, verklaarde dat de Stad Hoogstraten reeds dertig jaar ononderbroken gastheer is voor deze viering van de Hoge Gildenraad. Ondanks dat de viering wegens plaatsgebrek niet meer op het Stadhuis zelf kan plaatsvinden blijft het Stads-

CeesPel/ensuitRij...bergen. 50jairgilcleiibroeder en 40 jaar hootdman Ontvingen uit onze fusiegemeente een Zilveren Ereteken: Robert Martens Hoogstraten, Hortense Meeuws Hoogstraten, Alois Van Den Bossche Hoogstraten. Jan Martens Meer, Frans Goetschalckx Meer, Staf Goetschalckx Meer, Fons Sterkens Meer, Agnes Van Beeck Meer, Anna Van Bavel Meerle, Lutgard Janssens Wortel.

1-7


GILDEN EN SCHUTTERS

KARABIJN Baarle-Hertog:83 schutters namen deel aan de vijfde kringsehieting met het karabijn te BaarleHertog. Verrassend hoge getallen schoten de deelnemers in de Ere reeks. Niet minder dan vier schutters, maar geen enkele uit onze fusiegmeente haalden 160 op 160. Van dergelijk wapenfeit bestaat geen voorgaande. Henk Van Uythoven van Meersel-Dreef was de enige schutter met 159 punten. Ad De Bruyn uit Meer trok het laken naar zich toe in de A-reeks. Als enige schoot hij 156 punten. Erg hard werd er in deze reeks gestreden

SchoonheüLçsa[on Lieve qT)e 7v[eester voor de ercplaatsen. Zes schutters behaalden 155 punten waaronder Staf Goetschalckx en Leon Nackaerts uit Meer. Herman Van Bavel uit Meer, schoot 154 punten in de B-reeks. In de C-reeks nam Jos Oomen uit Meersel Dreef de leiding met 154 punten. Willy Laurijssen uit Meer schoot als enige 153 punten. Mike Van Der Stap uit Meersel-Dreef behaalde 151 punten. Jan Martens en Willy Pluym uit Meer. Jan Aerts en Jef Van Boxel, beide uit Meersel- Dreef schoten 149 punten.

GROTE KRUISB OOG Rijsbergen: Wanneer Belgische en Neder landse gilden, in vol ornaat, samenkomen is er een heel verschillend kleurenpalet op te merken zeker aan de gildenkledij. Afgevaardigden van 15 gilden van de Baronie Markiezaat uit Neder land en leden van de 8 gilden van het Verbond der Sint-Jorisgilden uit België verplaatsten zich naar het Nederlandse Rijsbergen. Reden hiervoor was de huldiging voor hoofdman Cees Pellens. Cees. reeds 50 jaar ononderbroken gildenbroeder maar bovendien 40 jaar hoofdman van de Sint-Jorisgilde liet de felicitaties aan zijn adres welgevallen. Koning Cees Martens, welbespraakt. plaatste in zijn speech enkele actuele kanttekeningen van het gildenleven: een hoofdman verkiezen voor het leven? Dat vrouwen geen lid van het gilde kunnen worden? Beslist actuele zaken vatbaar voor bespreking in onze huidige samenleving. Spreker ging verder door Cees Pellens te roemen voor zijn onbaatzuchtige inzet voor het gildenleven. In het opmaken van een jaarplanning is Cees blijkbaar de juiste persoon. Cees Pellens kreeg het gildenbioed met de paplepel ingegeven. Zijn grootvader en zijn vader waren vroeger immers ook hoofdman van de Sint-Jorisgilde. Frank, zijn zoon is ook reeds jarenlang schutter zodat de toekomst verzekerd lijkt. Namens de gilde kreeg de jubilaris een reischeck overhandigd. Greet. de vrouw van Cees, kreeg een prachtige tuil bloemen. Na de receptie opende Cees Pellens met één schot zijn feestschieting. Eender waar zijn pijl terecht kwam, de waardering die hem te beurt viel was oververdiend. Feestschieting: Cees Pellens uit Rijsbergen in Nederland is 50 jaar gildenbroeder en bovendien 40 jaar hoofdman. Reden dus voor een feestschieting in het Verbond der SintJorisgilden. 162 schutters zakten voor deze gelegenheid af naar het Nederlandse Rijsbergen. Viermaal 35 punten werd er geschoten in de Ere reeks. Jan Rombouts en Gery Dockx uit Meer, André Bols uit Wortel en Mark Bleys uit Hoogstraten. Jimmy Baelemans uit Meer, tevens rozenprijswinnaar, was de eerste schutter met 34 punten. In de A-reeks schoot jubilaris Cees Pellens 35 punten. Als thuisschutter mag hij niet mee-

Langenberg 30 - 2323 Wartef 03131455.15 Enkof op afspraak. Ook.bij 01 thuis

gefaatsverzorging . Pvfanicure - Tedicure OntJi art ngen - !Maqui([age

141

Homiva Vijf instellingen verkregen een financiële tegemoetkoming van de Hoge Gildenraad der Kempen. Eén ervan de vzw Homiva is in Hoogstraten gelegen.

kampen voor de rozenprijs. Deze ro/enprijs werd in de wacht gesleept door Jessica Rombouts uit Meer met 35 punten en 5 rozen. Paul Eelen uit Meer en Frans Van Hasselt uit Loenhout schoten 34 punten. Jan Verschueren uit Meerle was de eerste schutter met 33 punten. In de B-reeks schoot Jos Schrijvers tnt Hoogstraten het beste met 32 punten. Danny Van Dun uit Castelré was de enige schutter met 31. Jan Van Riel uit Meer eindigde als eerste op 30 punten, maar kampte het beste voor de rozenprijs die afging op 3 rozen. De voorziene rozenprijs voor koningen keizers en hoofdmannen werd geschoten door Jan Rombouts uit Meer. Deze prijs voor de plus 70-jarigen werd gewonnen door Jan Jochems uit Meerle met 30 punten en twee rozen. Meer: Voorde openingsschieting met de grote krtnsboog in Meer lieten er zich 182 schutters inschrijven In de Ere reeks behaalden maar liefst zeven schutters 35 op 36. Wim Druyts uit Wortel, Gert Brosens en Ad Vermonden beide uit Castelré, Jan Gijsbregts uit Meerle en drie schutters uit Meer Eric Matthé, Vicky Rombouts en Guy Snijders uit Meer waren hiervoor de verantwoordelijke. Diane Verheyen uit Meerle was de eerste van 12 schutters die eindigden op 34 punten. Gerda Van Hasselt tnt Loenhout schoot 34 punten, met vijf rozen maar kampte bovendien het beste voor de rozenprijs. Zelfs in de A-reeks werd maar liefst vijfmaal 35 punten behaald. Jan Roeffen uit Minderhout werd gevolgd door Dirk Krols uit Wortel, Frans Van Hasselt uit Loenhout en door vader Paul en zoon Bert Eelen uit Meer. Het beste kampschot voor de rozenprijs werd geschoten door Dirk KruIs uit Wortel. Jan Hoet uit Castelré was de eerste schutter van zes die eindigden op 34 punten. Jan Van Riel uit Meer hield de overwinning in de B-reeks in eigen huis met 34 punten. Lars Bleys uit Hoogstraten en Gust Van Santvoort uit Meerle schoten 33 punten. Lars kampte het beste voor de rozenprijs. Fons Vermeiren uit Meerle was de eerste van zeven schutters die eindigden op 32 punten.

Deze VZW realiseerde de bouw van 6 appartementen aan de Heilig Bloediaan en stelde deze vanaf 1 augustus 2001 ter beschikking aan andersvaliden. Op deze manier wordt hen de gelegenheid gegeven een redelijk zelfstandig leven te leiden bintien onze maatschappij. Binnen het opgerichte gebouw is er een conciërgewoning voorzien bewoond door een begeleider. Deze zorgt voor bijstand in de dagdagelijkse situatie en leert de bewoners tevens omgaan met hun zelfstandigheid. In 2003 werden de gebouwen overgedragen aan het Hoogstraatse OCMW. De werking bleef bewust in vrijwi Iligershanden. Daardoor is de VZW een volledige zelfstandige organisatie gebleven. De werkingskost wordt voor een groot gedeelte gedekt door de maandelijkse huur. Het ontbrekende geld wordt gezocht via steunende organisaties en giften. Dit Vrij uniek project in België mocht rekenen op een geldelijke ondersteuning van de Hoge Gildenraad der Kempen dankzij het Verbond der Sint-Jorisgilden uit de Noorderkempen.

iI


N liOOG

EN

VIAAMS

Juni 1953

Losse Krabbels TWEEDE WERELDOORLOG KOSTTE 25 MILLIOEN BURGERS EN 27 MILLIOEN SOLDATEN HET LEVEN. Zes millioen 600.000 Duitsers zijn tijdens de operaties van de jongste wereldoorlog om het leven gekomen, zo deelt prof. Arntz in het persbulletin van de Bondsregering mede. Prof. Arntz, die een statistiek van de Duitse oorlogsslachtoffers heeft gemaakt, verklaart dat meer burgers bij deze operaties zijn gedood dan soldaten van de Wehrmacht. Volgens zijn statistiek bedraagt het aantal burgerlijke slachtoffers drie millioen 300.000 en dat van de soldaten drie millioen 250.000. Het totale aantal slachtoffers van de wereldoorlog wordt door de Duitse deskundige op 25 millioen burgers en 27 millioen soldaten geschat. De Sovjetunie zou 13 millioen 600.000 soldaten en 7 millioen burgers hebben verloren. Frankrijk, België, Nederland en Groot-Brittanië zouden 690.000 burgers en 610.000 soldaten hebben verloren. Polen's verliezen zouden verhôudingsgewijs het hpogte zijn met vijf millioen 900.000 burgers en soldaten, terwijl die van Joegoslavië twee millioen burgers en soldaten zouden bereiken. Gedurende de eerste wereldoorlog bedroeg het totale aantal slachtoffers negen millioen 700.000 onder wie 500.000 burgers.

HONDERDJARIGEN IN BELBIE. In ons land, dat 17 eeuwelingen telde in 1947, zijn er thans 45 honderdjarigen. In zijn studie over de bonderdjarigen, geeft dhr. P. De Zuttere volgende cijfers op : 8 eeuwelingen in 1900; 16 in 1910; 18 in 1920 en 23 in 1930. Van de 45 thans in leven zijnde eeuwelingen zijn er 37 vrouwen en 8 mannen. Het is trouwens algemeen be-

kend dat vrouwen ianger leven dan de mannen. Deze statistiek toont een steeds stijgend aantal eeuwe[fngen. De lichte daling in 1947 dient hoofdzakelijk toegeschrevven aan de gevolgen van de oorlog. De indeling per provincie is als volgt Antwerpen 12 eeuwelingen, waaronder 9 vrouwen en 3 mannen; Brabant 9; Limburg 7; West-Vlaanderen 6; Henegouwen 5; Oost-Vlaanderen 5; Luik 1.

HUN MORALITEIT. « Vooruit » van 17 April j.1. is in zijn krammen geschoten omdat de katholieke verenigingen van Blankenberge geprotesteerd hebben tegen de vertoning van bepaalde films. Het heet dat de katholieken een klooster van de wereld willen maken. Van die fanatiekers moogt ge zeker zijn dat er iets niet normaal is met hun klieren Degenen die protesteren tegen bepaalde films zijn niet meer waard dan de redacteurs van «Vooruit» die zij voor schunnigaards schelden. Zo gaat het een kolom lang. «Le Peuple» van 18 April I.I. juicht op de eerste bladzijde omdat een Franse dame, die op de openbare weg aan naaktcultuur deed, vervolgd op klacht van een voorbijganger, vrijgesproken werd. « Er is aanleiding, aldus het blad, om aan onze oude behoeders van orde en deugdzaamheid, de hh. Moyersoen en du Bus de War naffe, de geelziekte te bezorgen. » Dan zijn die heren verwonderd dat de katholieken angstvallig hun vuilbladen uit de huiskring weren. Hun actie is een systeem. Zij weten dat een zedelijk schoon volk, ook een christelijk volk is, en omgekeerd. Zij weten ook dat een losbandig volk rijp is voor socialisme en communisme.

BEDEVAART HAKENDOVER Op tweede Paasdag naar Hakendover met AUTOCARS ALFONS ADAMS, nog enkele plaatsen beschikbaar. Vanaf Zondag naar de geteisterde gebieden van Nederland. 5262

VERLOREN Lederen handschoen. Woensdag morgen tussen Begijnhof en huis. Terug te bezor gen bij Meester Van Beylen, Minderhoutsestraat, Hoogstraten. 5238 52

MOEDERS! Voor de Eerste Communie van Uwe kleintjes hebben wij de mooiste schoentjes in alle modekleuren, wit, zwart, laké, bruin en beige. Zie in onze uitstalling. Wend U hiervoor tot het van ouds gekende Schoenmagazijn St. Jozef, bij

Aug. HUYSMANS.HENDRICKX,

Vrijheid 125, HOOGSTRATEN. 5192

H000STRATEN Gebuurte «De Statie» Hiermede bedankt het Bestuur al diegenen die zo goed hun medewerking en bereidwilligheid hebben betoond bij het versieren van ons gebuurte ter gelegenheid van de EreMis van E. H. Jos Versmissen. Het was werkelijk aanmoedigend. Ook aan de juffrouwen die voor de stoet hebben gezorgd, hartelijk dank. En onze speciale dank gaat naar dhr. Jos Adams voor het ontwerpen van de prachtige zandtapijt. Hij is waarlijk een kunstenaar. Wij hopen dat we in de toekomst steeds op uw aller medewerking mogen blijyen steunen tot eer en glorie van «De Statie». Het Bestuur.

GEMEENTEBERICHTEN Koepokinenting Op Woensdag 22 April a.s zal Dr. Bremans de kinderen die nog niet tegen de pokken zijn ingeënt, inenten in de gemeentelijke meisjesschool om 3.30 uur in de namiddag. De koepokirienting is verplichtend tussen de derde en de twaalfde maand na de geboorte. Deze koepökinenting is gans kosteloos. Gelieve het trouwboekje mede te brengen.

Snoeiei De eigenaars, pachter, huurders of andere bezitters, zijn gehouden vanaf heden tot 1Mei de bomen, heesters, hagen of struiken, geplant langs de wegen, te snoeren. Je stammen en de takken van het struikgewas die zouden uitspririgen op de grachten, de glooi ingen ende zijwegen moeten zeer kort gesnoeid worden.' Bijzonder moeten de hagen langs de wandelwegen tijdig gesnoeid worden. Indien de belanghbbende zelf niet snoeit of niet laat snoeien zal dIt werk op zijne kosten door de gemeente uitgevoerd worden. Het snoeisel dient onmiddellijk opgeruimd te wordFt.

MEER Geneeskrachtige planten Heden Zondag, 1 Maart, te 2 uur namiddag heeft in Café Louis Dierckx een voor lichtingsvergadering plaats voor de landbouwers die nog wensen deel te nemen aan de teelt van ge6eeskrachtige planten in het kader van de Kempische Kruidencultuur. Dank zij contracten is de afzet van deze producten verzekerd. Zondag wordt de deelnemerslijst gesloten; nadien zullen geen nieuwe telers meer kunnen opgenomen worden, daar op dit ogenblik reeds voor ettelijke hectaren ingeschreven is.


BETREURENSWAARDIG E BELANGSTELLiNG. Te pas en te onpas publiceren de linkse bladen critische bijzonderheden over toestanden in het Koninklijk Huis. Alles wordt onder het vergrootgias van de kwade trouw genomen : een receptie van koning Leopold te Rome, het aantal japonnen van zijn gemalin, een verplaatsing van Koning Boudewijn. De katholieke bladen hebben aan dit ellendig kruideniersspel nooit meegedaan. Voor eenmaal mogen we echter buiten deze lijn lopen en het betreuren dat H. M. Koningin Elisabeth gemeend heeft de hulde aan Stalin door de Belgo-Sovjet-Vriend.enkring met haar aanwezigheid te moeten vereren. Het podium was versierd met een reusachtige foto van Stalin en ook met het Sovjetvaandel. Ten slotte werd het Sovjetvolkslied uitgevoerd.

BELANGRIJK BERICHT Vanaf 1 April '53 zal er alle twee dagen van deur tot deur geleurd worden in gans Hoogstraten, met VERSE GROENTEN, FRUIT EN VIS. VAN DEN BROECK AUG., Vrijheid 157, 5156 HOOGSTRATEN.

Naar Lourdes met dé Nationale Belgische Lentebedevaart Van 9 tot 17Juni 1953 8 speciale treiiién, 500 zieken

Kleurige oevers Een oeverbekleding met planten en keien is nog altijd het mooist en heel diervriendelijk. In het water komen natuurlijk zuurstofpianten, drijfplanten en waterlelies, maar de oeverzone wordt één doorgaand kleurenfeest met prachtige planten waar kikkers en salamanders schuilen en libellen over 'heenhelicopteren'. Naar zo'n waterwereld kun je uren kijken, genietend van iedere lichtrimpeling op het water, het veelvormig wuiven van de planten langs de kant en de rijkdom van dat eigen stukje natuur. Iets kalmerenders dan kijken naar een vijver is er niet. Een veelvoud van vormen en kleuren

De oeverzone loopt van ondiep water tot natte grond. Een zeldzaam rijke variatie aan planten op een smalle strook grond is het gevolg. Wie er ooit een gele arooskelk heeft zien bloeien (Lvsichiton americanus) met zijn enorme, tot wel t m hoge bladeren, is meteen verkocht. Die wil dat ook, net als gele Ijs met na de bloei z'n damschijfachtige zaadjes. de gracieuze Amerikaanse blauwe Ijs en moerasiris (Iris-soorten) en het prachtige waterdrieblad. (Men vanihes) met zijn pluimen behaarde witte bloemen. Maar dan ook gele, blauwe en rode maskerbloemen (Mimules), het zuiverblauwe snoekkruid (Pontederia), moeraswederik (Lvsi,oachiea ihvrriflora) met zijn dichte trossen fijne gele bloempjes in de bladoksels en de hemelsblauwe grote bloemen van de moeras-vergeet-mij-niet aan hoekige stengels (Mvosotis palustris). Bij de moersandoorn (Stachvs palustri.r) verschijnen de roze bloemen in kranen en de tij nbladige lisdodde toont zijn sierlijke sigaren tussen ragfijn blad. Dat is zo maar een greep uit het vele dat er is. Het aanbod is tegenwoordig zo uitgebreid dat kiezen zelfs moeilijk kan zijn. Laat u bij uw keuze leiden door de eisen die de planten stellen, de waterdiepte waar ze graag in staan, het al dan niet woekeren, de verrukkelijke tegenstellingen in bladvormen waarmee eindeloos te combineren valt en de ruimte die u ze kunt bieden. Wordt liet allemaal wat krap, maak

er dan een moerasje van. Dat geeft nog veel meer variatiemogel ijkheden met planten die wel graag niet hun wortels in vochtige grond staan, maar niet echt in water. Alles wat u daarover weten moet, vindt u op de etiketten bij de planten. Als die ergens belangrijk zijn, dan is dat wel bij rivier- en moerasplanten. Goed planten is alles

Zet de planten in waterplantenmanden van een flinke maat. U moet uw planten gemakkelijk kunnen onderhouden en ze uit elkaar houden. Voorkom dat het een warboel wordt en dat ze elkaar verclrukken. Voor planten die kunnen woekeren is het zelfs beter ze in dichte bakken te planten. De wortels groeien er dan niet zo gauw uit. Zet de manden en bakken op de juiste diepte. De op de etiketten aangegeven waterdiepte is altijd de afstand tussen het grondoppervlak in de mand of bak en het wateroppervlak! Gebruik goede, zware vijvergrond en strooi de mandjes na het inplanten af met fijn grind. Dat voorkomt watervervuiling, zeker als erookvissen in kunnen woelen. Sommige soorten oeverplanten (riet en grote lisdodde) hebben vlijmscherpe wortels die door de vijverfolie heen kunnen groeien. Pas daarmee op. Bodembedekkende oeverplanten kunnen prachtig de randen van de vijver overgroeien. Laat u verleiden en maak zo'n machtig waterwereidje voor uzelf en alle dieren die erop af komen.

Inlichtingen en ichrijvingen bij

PROMRIA At-OUDE GOD •Drabstraat 11& Télef. Ant& 49.94 57 Postch .3180.27 A. HUYBRECHTS 5157

Eohde & 3okgczht met ANNA BAXTER.

rq

ØLfØ

1lCttt

aT0M

ht 90

Moerasaronskelk valt wel

0/)

lang.r een til/te erand.

Als BIJFILM een oorlognflm

53


NATUUR

natuurpunte De « groene hoer » spreekt... Natuurpunt, afdeling Markt'allei, stelt zich vragen bij de gekende spreuk dat eerlijkheid altijd het langst duurt. De voorbije maand heeft alles wat groen is, en dan hebben we liet niet over politiek, het zwaar moeten ontgelden. Spijti', want Natuurpunt heeft maar één zaak op het oog: natuur voor iedereen. Het is alsof de groene jongens een mes in de rug gestoken kregen. Stank voor dank?

De maskers zijn afgevallen Natuurpunt is verontwaardigd over extremisme en leugens van platform buitengebied Ondanks de talrijke opkomst voor de betoging tegen het Vlaams Ecologisch Netwerk in Gent, blijft Natuurpunt zich inzetten voor meer natuur en voor een leefbaar platteland. Maar Natuurpunt zwicht niet voor extremisme en leugens. Natuurpunt betreurt het politiek opportunisme van sommigen. De jagers, baronnen en boeren die op straat komen, willen op de eerste plaats hun eigen privilegies vrijwaren. Natuurpunt wil meer natuur voor iedereen. De stem van tienduizenden actieve natuurbeschermers en van nog veel meer natuurliefliebbers en zachte recreanten wordt deze dagen jammer genoeg maar weinig gehoord. Natuurpunt vraagt zich bovendien af of er nog wel overleg mogelijk is met groepen en mensen die vooraf overeengekomen compromissen in adviesraden schaamteloos naast zich neerleggen. We gaan daarom vanaf nu op zoek naar nieuwe en betrouwbare partners in het buitengebied. Natuurpunt vecht al jaren voor meer natuur voor iedereen. De jarenlange inzet van duizenden vrijwilligers voor het beheer van natuurgebieden. natuurstudie en educatie heeft vruchten opgeleverd. Veel planten en dieren overleven alleen nog dankzij de natuurreservaten aangekocht met het geld van leden en sympathisanten. Tienduizend hectare natuurgebied is ingericht en toegankelijk gemaakt voor wandelaars en natuurliefhebbers. Natuurpunt is verontwaardigd over het extremisme en de leugens die nodig waren om 20.000 betogers tegen de natuur en de groenen op straat

te krijgen. Dat sommige politici hier uit politiek opportunisme kritiekloos in meestappen, maakt het nog erger. Het is niet minder dan een belediging voor de vele tienduizenden actieve natuur liefhebbers en recreanten die geen boodschap hebben aan afgesloten landeigendommen, bossen vol illegale weekendverblijven of wild om zich heen schietendejagers. De belangengroepen van jagers, baronnen en

boeren vrezen dat door wat zij•"de betutteling" van "de groene boer" noemen, hun oude privileges op het platteland worden aangetast. Ze zijn tegen natuur en natuurreservaten, maar evengoed tegen speelbossen en bosuitbreiding rond de steden. Ze zien blijkbaar niet graag dat een steeds grotere groep stadsmensen en recreanten de open ruimte opzoekt om rust en ontspanning te zoeken. Natuurpunt blijti ijveren voor een open en gastvrij platteland. Zonder privileges voor oude en nieuwe baronnen. Een leefbaar platteland waar iedereen welkom is. In tegenstelling tot landbouw zijn toerisme en recreatie de economische groeisectoren die het platteland een toekomst kunnen geven. Daarin past ook een offensief natuurbeleid en meer natuur. Natuurpunt wil graag verder overleg plegen en samenwerken met iedereen die het goed meent met de natuur en het platteland. Wel stellen we ons vragen bij de betrouwbaarheid van organisaties en mensen waarmee we rond de onderhandelingstafel afspraken hebben gemaakt. Die afspraken werden nadien schaamteloos genegeerd.

It

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 54

Gewapend tegen de wind met de jou gsten op tocht door de duinen.


NATUUR

Negen verzwegen waarheden over het Vlaams Ecologisch Netwerk Geen bijkomend natuurgebied Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) wordt enkel afgebakend in groengehieden. Er komt dus geen vierkante meter natuurgebied hij. Het VEN is een instrument om wat sinds lang groen is ingekleurd ook effectief een groene(re) bestemming te geven.

Te weinig afgebakend Bij de Groene Hoofdstructuur was het de bedoeling om 335.000 ha af te bakenen. In 1997 is dat met het natuordecreet teruggebracht tot 125.000 ha. Daarvan wordt nu amper 87.000 ha gerealiseerd.

en te laat De natuurbeweging heeft nog meer redenen om ongelukkig te zijn: in 1997 heeft het parlement beslist dat 125.000 ha VEN en nog eens 150.000 ha verwevingsgehieden moesten afgebakend zijn tegen uiterlijk januari 2003. Die termijn is intussen vier maanden verstreken.

Meer uitzonderingen dan regels De helft van de artikels van het zgn. niaatregelenbesluit van het VEN gaat over subsidies en steunmaatregelen. Bij de verbodsregels zijn er meer uitzonderingen dan regels: de verbodsbepalingen zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op huizen en tuinen, boerderijen en huiskavels. Het verbod op het gebruik van pesticiden is algemeen, maar geldt niet voor landbouwers. Er mag geen wild uitgezet worden, maar dat is nu ook al overal verboden volgens het jachtdecreet. Enz.

Uitzetten van vis blijft mogelijk Er is veel heihel ontstaan over het niet meer mogen uitzetten van vis. Dat is inderdaad een weinig zinvolle maatregel. Natuurpunt steLinde daarom de vraag van de vissers om dit verbod te schrappen. Ook de Vlaamse milieu- en natuurraad (MINA-raad) heeft in dezelfde zin geadviseerd. De minister heeft toegezegd dat het besluit zal worden aangepast.

Vergoedingen voor iedereen Landbouwers en boshouwers in het VEN krijgen een vergoeding. Natuurverenigingen kunnen daar niet van genieten. Er is ook een drastische vermindering van cle successierechten en de roerende voorheffing voor eigendommen in het VEN.

Beperkt aantal bezwaren Bij het openbaar onderzoek zijn in totaal ongeveer 9000 bezwaarschriften ingediend voor 37 afbakeningskaarten. Daarzijn 3000 handtekeningen en 1000 positieve bezwaarschriften bijgeteld. Per afbakeningsplan /ijn dat gemiddeld 250 bezwaarschriften. Ter vergelijking: dat is veel minder dat de 4000 bezwaarschriften bij de recente ruimtelijke afbakening van het stedelijk gebied Aalst.

Niet alle partners blijken even betrouwbaar In de MINA-raad is met alle belangengroepen overleg gepleegd over cle afbakening en de maatregelen in het VEN. Uiteindelijk is het advies goedgekeurd, ook doorjagers. de boshouwers en de vissers (de vertegenwoordiger van de vissers in de MINA-raad is de voorzitter van het Platform Buitengebied). Desondanks wordt opgeroepen vooreen betoging tegen het VEN.

Manifestaties véôr natuur Elke maand brengt Natuurpunt tienduizenden mensen naar de natuur tijdens geleide wandelingen. beheerswerken en educatieve activiteiten. Dat zijn allemaal stille manifestaties védr natuur. Hopelijk worden die ooit ook eens meegeteld.

55


NATUUR

Natuurpunt Markvallei gaat door! Ondanks alles. Natuurpunt Markvallei zal blijven ijveren voor meer natuur. De afdeling in onze gemeente stelt haar natuurterreinen ook open voor iedereen. Zachte recreanten zijn welkom, zeker tijdens de activiteiten die Natuurpunt organiseert om de mensen ten volle te laten genieten. Op zaterdag 17 mei organiseerde Natuurpunt haar Open Natuurdag. Natuurpunt deed dat samen met een Iandbouwersgezin om te tonen dat op het terrein wel degelijk samenwerking mogelijk is. In de media en uit de mond van heel wat politici hoor je die geluiden praktisch nooit.

Zondagswandeling

Nachtzwaluwen

Voor de maandelijkse zondagswandeling trekken we op zondag 1 juni naar het Turnhouts Vennengebied. Een plaatselijke gids leidt er ons rond in een prachtig oud-Kempens natuurgebied. Het Turnhoutse Vennengehied is één van de belangrijkste en grootste natuurgebieden in onze regio. Laarzen zijn handig. Om 9.00 uur verzamelen we aan café 't Zwart Water (weg Baarle-Turnhout). Info: Drej Oomen (03-315 02 45)

De nachtzwaluw is een heel merkwaardige en zeldzame vogel. Hei is één van de soorten die het ietsjes beter doende laatste jaren. Zijn naam laat al vermoeden dat het diertje vooral in de later avonduren actief is, liefst ook als het warm is. Op 20juni hoopt Natuurpunt, afdeling Markvallei daarom op mooi weer om de merkwaardige vogel in al zijn glorie te kunnen bewonderen tijdens een wandeling. Jef Leestmans is de gids van dienst. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie met hem contact opnemen en verzamelen op 20 juni aan het Jan Spannenburgmuseum om 20.00 uur.

Jagers en Natuur Jagers en natuur. na 11 mei is dc klool plots weer groter geworden. Hier hebben we echt niet om gevraagd. Nog niet zo lang geleden zaten ve samen met een delegatie jagers rond de tafel om te overleggen. Enkele maanden later wordt het tekeningetje plots helemaal anders ingekleurd. Nadat er eerst al een hetze tegen het milieubeleidsplan was en een hevig protest tegen de invulling van het VEN, werd op 11 mei een betoging georganiseerd waarbij o.a. het nastreven van een 'oernatuur', het aanduiden van aankoopperimeters rond natuurreservaten, subsidies voor aankopen van natuurgebieden en het voorkooprecht in vraag gesteld werden. Hierbij wordt Natuurpunt en de overheid verweten dat er geen draagvlak voor het natuurbehoud is en geen inspraakmogelijkheden zouden zijn. In de uitspraken gebruikt het "platform buitengebied" veel ongenuanceerde en nergens beargumenteerde termen. Een voorbeeldje? "ongebreidelde en ondoordachte aankooppolitiek, in de hand gewerkt door een onwillekeurig (sic) (ze bedoelen waarschijnlijk wel willekeurig) en ondoordacht invoeren van het voorkooprecht. "De weinig democratische opgelegde visie van bovenuit. Het herleiden van de bewoner van het platteland tot een simpele uitvoerder van door hogerhand opgelegde wetten, decreten, besluiten, reglementen, verordeningen. verbodsbepalingen..... Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat een akkoord voor het aantal ha VEN-gebieden al in de vorige regering genomen werd en dat dit akkoord bekrachtigd werd door de huidige regering. Dit betekent dat ALLE democratische, politieke partijen hier officieel mee akkoord gaan. Hetzelfde geldt voor het decreet op het natuurbehoud. Dit is dus wel degelijk democratisch! Geen inspraak? Voor het VEN werd een duidelijke inspraakronde georganiseerd met verschil56

lende i nfoavonden en cisc Iii 1 lende j niobrochures en met de mogelijkheid van het indienen van bezwaarschriften. De jagers zelf zijn ook vertegenwoordigd in de MINA-raad en zij gingen na overleg akkoord. Blijkbaar is voor jagers natuur een synoniem voorjachtwild. Het inzaaien van bemeste maïsakkers, tot zelfs in natuurgebieden toe, illustreert dat. Alles wat niet bejaaghaar is, of volgens de jagers jachtwild /OU kunnen doden,

wordt daarbij in ongenuanceerde termen veroordeeld. ("zwartjassen". 'rechtbekken" en voor de vos zelfs "moordenaar"). Verder worden roofvogels en marterachtigen in elk jachtplan steeds als overvloedig aanwezig omschreven. Aanplantingen gebeuren niet streekvreemde soorten zoals fijnspar, rododendron en andere struiken. Charmeoffensieven, zoals liet hangen van nestkastjes en de publicatie van persartikels, zorgen voor dc nodige camouflage. Hoewel er weinig verkeerd is aan het plaatsen van nestkastjes (in uitzonderlijke gevallen is het zelfs aangewezen zoals voor wetenschappelijk onderzoek) streven de jagers hiermee niet de noodzakelijke heheermaatregelen na. Een voorbeeld? Dood hout is veel beter voor vogels dan het plaatsen van nestkastjes. En wat als we de jagers voorstelden om konijnenpijpen te graven, om meer konijnen aan te trekken...? In een tijd dat de biodiversiteit schrikbarend vermindert is een vereniging zoals Natuurpunt meer dan nodig. Wat betreft het aantal natuurreservaten hinkt Vlaanderen in Europees verband en op Wereldschaal achterop. Indien cle jagers, vissers en andere ondertekenaars van liet platvorm voor de natuur zijn, zoals ze zelf beweren. dan zouden ze voor het VEN moeten betogen, niet er tegen. Inderdaad kleine eilanden van natuurreservaten zijn weinig zinvol. Daar hebben we grotere eenheden voor nodig. Grote Eenheden Natuur die op een democratische wijze zijn aangeduid met inspraak van de bevolking. Inspraak die blijft gelden, ook na het aanduiden van het VEN. Geen enkele invulling van het VEN kan er gebeuren zonder bespreking in een overleggroep. In die overleggroep zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd: j agers - vissers - recreanten - landbouwers - natuurbeschermers. Laat ons ophouden met verwijten naar elkaar te slingeren. Laat ons een dialoog opstarten waarbij met respect voor elkanders standpunten getracht wordt tot overeenkomsten te komen. Laat ons gezamenlijk vechten voor wat voor ons belangrijk is.

Her dagelijks bestiwr van Naruurpunt, af deling Mark"allei.

51

Een groep deelnemers aan de Open iVatuurdag bekijkt naterdiertjes uit één van depoelen van dichtbij. Gidsen i'an Natuurpunt geven bijkomend uitleg.


HOOGSTRAATSE KOPPEN

Ir

'-

RIEN AERTS, ititbaakiet parochiciaal

Cli pCCItLliIL

MCCISC!-DlCCI

1- 0/t): © WcIlt/v Murv,iieii 57


Op stap in..

wq Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03)3148717

HOOGSTRATEN Tot 7 september: tentoonstelling VROUWELIJKE IMPRESSIONISTEN, van woensdag 1/ m zondag van 14 tot 17 uur in het Stedelijk museum van het Begijnhof. Van 2 juni tim 12 juni: FOTOTENTOONSTELLING Landschappen' van Jef Mostrnans in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Maandag 9 juni: KONINGSSCI-IIETING Sint-Jorisgilde Zondag 15 juni: H. BLOED. Processie vanaf 11 uur, hoogmis om 10uur. Tentoonstelling van werken van leerlingen in het IKO, van 10 tot 18 uur. TORENBEKLIMMING van 13 tot 16 uur. Maandag 16 juni: TENTOONSTELLING LEERLINGENWERKEN in het IKO van 18 tot 22 uur. INFO-AVOND over DUURZAAM BOUWEN, om 19.30 uur in zaal De welgezinde in het Stadhuis. Dinsdag 17juni: MARKT van 8 tot 12.30 uur in het centrum. Woensdag 18 juni: JAARMARKT vanaf 17 uur en STRATENLOOP vanaf 19 uur. Donderdag 19 juni: SACRAMENTSDAG, mis om 10 uur Cl] processie in de kerk. Zondag 22juni: H. BLOED, PROCESSIE om 11 uur, TORENBEKLIMMING van 13 tot 16 uur. TENTOONSTELLING LEERLINGENWERKEN van 10 tot 18 uur in het IKO. 27,28 en 29 juni: WIN KELBRADERIJ in 't Centruno Vrijdag 27juni: PROCLAMATIEFUIF vanaf 21 uur in een tent op het industrieterrein De Kluis. Zaterdag 28juni: MONDIALE MARKT in de Mouterij straat van 14 tot 18 uur. Org . Buurtcomité Mouterijstraat. Zondag 29 juni: ROMMELMARKT met Volksspelen en animatie van 9 tot 13 uur in de Mouterij Straat. Zondag 29 juni: OPENDEURDAG RODE KRUIS lokaal Brouwerijstraat la. Van 13.30 uur tot 18.00 uur. Info tel. 03/314.49.01.

CAFE-BRASSERIE

DeGuidenCoppe

KAPSALON ISALL ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

ÇZ Vredeboomstraat 8 232! Meer

dames heren 'nderen -

MEER

Alleen op afspraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 0478 31 07 17

{rnd1tjezt1uiz

Zondag 1juni MEERMARKT, tweede markt van het seizoen, thema 'Muziek'. in de Donckstraat.

tarijlei?i 183 ijooetratrn

t.

WORTEL zondag 1 juni - ,-\UTO EN FIETSZOEKTOCHT 'T SLOT - vanaf 12 uur - org. 't Slot Wortel. zaterdag 7 juni - WANDELING HOGE VENEN - vertrek 08.30 uur aan de Guld - org. gebuurte Sint Janskring zondag 8 en maandag 9 juni - FOTOTENTOONSTELLING in 't Slot, telkens van 10uur tot 18 uur. - org. fotogroep 't Slot. maandag 9juni - PELGRJMSTOCHT ARME CLAREN - vertrek voettocht om 9 uur - fietstocht om 12.45 uur - parochiezaal - org. Pastoor Van Dijck, telnr. 03/314.56.39. FIETSTOCHT (20 km) met bezoek aan de molen van Rijkevorsel. Vertrek om 13.30 uur aan de parochiezaal. Zondag 8 en maandag 9 juni: FOTOTENTOONSTELLING in 't Slot Maandag 9juni: CLUBKAMPIOENSCHAP PONYRUITERS. Ruitersplein Beukendreef. 9.30 uur. WORTEL - PINKSTERTOCI-IT : Pelgrimstocht naar de Zusters Clarissen in Turnhout. Voettocht 9.00 uur. Fiets 12.45 uur vertrek parochiezaal. 30 juni tot en niet 4 juli: TENNISOMNISPORTKAMP. TC De Langenberg telkens van 10-16.00 uur.

1331314 66 65 50

vw Mussenakker Meer ./

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u.

CA 13 E H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

bE EIKEN

café Save me . Inc ml zaal

John Lijaenstraat 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

ENE

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie

Open donderdag (20.004, vrijdag zaterdag(19.00u) en zondag 13.30v) 55

HOOGSTRATEN

58

Grote rommelmarkt Op zondag 22 juni vindt tijdens de opendeurdag van het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey van de Broeders van Liefde de jaarlijkse grote rommelmarkt plaats op de voetbalterreinen van cle campus Kristus-Koning te Sint-Job-in-'tGoor (Bethaniënlei 5). Deze rommelmarkt loopt van 10 uur tot 17 uur. Standhouders gelieve op voorhand in te schrijven tijdens de hureeluren via tel.nr . 03 6360113, Iedereen is we! kom op 22juni!

m

BIER-WIJN HAN DEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 19,00 uur Zondag en maandag gesloten

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49 2323 Hoogstnvten.WorteI Tel 03/3145328-Fa.a,03/3149346


MINDERHOUT Zaterdag 7 juni: WEEKEND VAN DE COMPOSTMEESTER. Demonstratie op het containerpark van 9 tot 12 uur. Zaterdag 14juni KAPELLEKENSLOOP voor jong en oud, kinderstratenloop en jogging-halve marathon. vanaf 16 uur aan het parochiecentrum. org . KWB.

t

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26. Meerle - Te 1 033157531 - Fax 013158549

MEERLE Vrijdag6juni: Slotdag van het Fil-KIDJAAR in de school met verschillende sportactiviteiten. Vanaf 13 uur op de schoolkoeren, op het sportplein achter de school en op het Chiroplein. Zondag 8juni: BINGO in het parochiecentrum om 19.30 uur. Org . Fanfare St. Cecilia. Vrijdag 13 juni: AVONDMARKT vanaf 18 uur op het Gemeenteplein. Woensdag 25,26, 27 en 28 juni: KWB AVOND-FIETS-VIERDAAGSE 18.30 u. parochiezaal. Zaterdag 28 juni: TOERTOCHT VOOR WIELERTOERISTEN. Parochiezaal inschrijven vanaf 12.00 uur.

MEERSEL-DREEF Zondag 1juni tot en met zondag 28 september. ROMMELMARKT op de Dreef van 8u30 lot! 6u, een Organisatie van de fanfare, aanmelden bij 't Genoegen tussen 8 en 9u. Dreef 102. Zondag 1juni van 10-17ii. OPENDEURDAG WATERMOLEN. toegang 2€. kinderen gratis.

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 Meerle Tel : 031315.75.31 Info(a'dberg.be

Openingsuren toonzaal: Ma-vrijdag: 8.00- 12.00 13.00-18.00 Zaterdag: 8.00- 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gesloten

Zondag 1juni van 14-18u. opendeurdag St.Luciakapel, Meersel. 13u30u, VERZaterdag 14 juni. BROEDERINGSCONCERT ALPI-IEN/ CHAAM een Organisatie van fanfare "Voor Eer en Deugd", in de speeltuin aan het klooster te Meerscl-Dreef. Zaterdag en zondag 14 - 15 en 21 - 22 juni 2003, van 14 tot 18u. TENTOONSTELLING IN DE ST.-LUCIAKAPEL op Meersel. Zondag 29 juni om 13u30, KLOOSTERTUINCONCERT in de privé-tuin van de paters Kapucijnen. Drcef 38, aanvang 14u30een Organisatie van fanfare "Voor Eer en Deugd".

CAHIE R 0

W

www.cauieriic 031314.32.64 59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

HUISARTSEN

7~

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout Te!.: 03/3145450 -

7-~_1

Wild & Gevogelte

STOFFELS

LOKALE POLITIE

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

--

v

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Indoor tennis squaslz snooker

APOTHEKERS

Tennisclub

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

de

VRIJHEID

rzw

Achtelsestiwat 72

2320 Hoog.vtro ren

TeL 031314.37.76 67

Ekefro D

Zaterdagvoornaiddag 31 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 03.314.40.74

477/20.42.92

02/2l.0. .%'G

Tot 6juni: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 03.669.64.24

Van 6 tot 13 juni: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp6l.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen,

Tel. 03.315.77.73

koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...). antiek, brokante en curiosa

ILS

Van 13 tot 20juni: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 03.315,73.75

Uode4t

Tel: 0495/57.48.52

-

2320 Hoogstraten

APOTHEEK DE MARK, Leopoldstraal 7, Merksplas. Tel. 014.63.31.66

Rijkevorsel

-

www.krisvoeten.be65

Zaterdagvoormiddag 21juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160,

T

APOTHEEK DER VEAUX, Kerkdreef 60, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 03.312.12.20

mode...

Zaterdagvoormiddag 28juni: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Floogstraten. Tel. 03.314.51.50

Lj

11 ee

SUPRA%IINS

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72

2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 fred.degruyter@pi.be www.b-l-d-g.be

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 031314 35 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

-

Op een paar dagen van de grote vakantie 25juni valt de nieuwe MAAND alweer in de brievenbus. Beste medewerkers, ook nu zal de tijd kort zijn: op woensdag 15 juni wordt de kopij op het hoofdkwartier verwacht; over dorp en sport kan u nog berichten op zondag 18 juni. -

Lu

Martens1

Uw maat inje tuin!!! Tu naanleg-usdel'lluLId/Beregunhllg en bestiali ng

Pyperpad 15- 2321 Meer- tel, 03/315.43.13

1*2

-

-

-

155

Van 27juni tot 4juli:

BOEKHOIJDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

-

Tel/fax: 03/314.50.93 Openingsuren: Di Om za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Hoogstraten. Tel. 03.314.60.04

hairstyling

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www,kcmode,be

Ç

Vrijheid 62

__

Van 20 tot 27juni:

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

> LAR IJ

-

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Ine Van der Eiken. tel. 03315

95 65 & Ingrid de Bie, tel. 0 14 43 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (031314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39). MAY VAN

DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.