april 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENTIENDE JAARGANG, NR. 216 APRIL 2003 PRIJS: 2 竄ャ AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse m

HOEZUIVERIS

DE MARK?

Ci- C

COR JACOBS NIGRA: MIJN HOND MIJN OGEN MIJN VRIEND

I

1: OP BEZOEK BIJ KATHLEEN & FRANK IN GUINテ右

PETER ENZ'N BOTSOTTO'S ZIJN TERUG!

1.


COLUMN

bE BELEVENISSEN VAN

COMMISSARIS TOPKOP

Sleet Ooit liep ik in Leiden de Lakenhal binnen waar eertijds laken verhandeld werd. Ik keeker van op dateen burger in heel zijn leven eigenlijk maarén keer een pak hoefde te laten maken, de stof was nagenoeg onverslijtbaar. Onze voorvaderen hadden dat mooi voor mekaar. Dingen kostten weliswaar goed geld, maar de kwaliteit was er ook naar. Momenteel is dat anders. Kleren maken nog altijd de mail, maar lang duurt hun mooie liedje zelden. De prijzen liggen navenant lager, m'ar om iiiér dan 1 seizoen te doen meteen regelmatig gedragen kledingstuk moet je al van geluk spreken. Dat lang niet iedereen dit geluk heeft, bleek uit de reactie van de schoenmaker toen ik een bottine binnen deed voor reparatie. 'Nieuw zeker?' klonk het alsof ik de zoveelste was die daar met nieuwe schoenen stond. 'Dat materiaal van segenwoordig maken ze dikwijls zo slecht dat er niks meer aan te herstellen is. Echt versleten werk wordt al een aardigheid...' Zelfs dure gebruiksgoederen worden niet zozeer gemaakt om te verslijten als wel om voordien al kapot te gaan. Je koopt na enig financieel getob een prijzige wasmachine. Eenjaarlaterproduceertdie weliswaarhet gewenste sop, maar ook het lawaai van een Russische nachtvlucht boven Oostende. 'Hoe kan dat nu?', kraht de opgetrommelde techniekerzich achterde oren. 'Aha, het ophangingssysteem van cle wastrommel. Tja, dat is een fabricagefoLit in de bevestigingsbouten. Het zou niet mogen eigenlijk, maar ik verschiet van niks meer...' Ofje videorecorderdie na anderhalfjciar niks meer opneemt, een vervelend detail toch voorde gemiddelde video. 'Eén van de koppen is eraan,' zucht de technieker. 'We kunnen dat bestel ten. maar dat kost bijna zoveel als een nieuw toestel. Als ik u was, dan zou ik in 't nieuw gaan. Want ge weet hoe dat gaat. Nu stop ik ereen nieuw stuk in. en volgende maand is er iets anders kapot..: En wie toch het geluk smaakt dat iets lang meegaat, vindt geen vervangonderdelen meer tegen de tijd dat er sleet op komt. Fabrikanten hebben een hele trukendoos opdat de klant zeker niet te lang zou doen met een product. Dat is waarom de mode bestaat. Wel of geen sleet, nieuw kopen - want wie wil er ut de mode zijn? Vandaar de vele technologische snufjes. LP werd hand, cassette, cd, minidisc, enhanced cd, rewritable, super audio ofdvd. Vaak betaalt de consument ongemerkt 2 of 3 keer voor eenzelfde basisproduct. Kassa kassa. Wat dit betreft slaat de informaticasectoralles. Je pc is amper ingeplugd of eris al een nieuwe generatie met upgrades van software. Uiteraard net niet compatibel. zodat alweer zwaardere apparatuur nodig is. Dit gaat zd snel dat dingen niet eens meer de kans krijgen om kapot te gaan.

WAT EEN MOOIE bAG DIE OCHTEND IN APRIL... 1 •HE,COMMI55ARISTOPKOP' LENTE IN DE LUCHT?

k

HALLO, COMMISSAARTJE

'

1

HOl, TOPIE-KOPIE MOOIE DAG, HÉ

GRRRR

1!; ÉTERWIJL ER EEN ZALIGE RUST HEERST IN DE STRATEN..;-))

TOPKOP. NOG EENTJE VOOR M±JN REKENING!

TE'L-4 r

Alleen het mensenmachien zelf ontsnapt aan de economische logica. Menselijke machinerie wordt steeds meerbijgelapt. Een kaduukgewricht wordt vervangen alsof het niks is. Voor vele aandoeningen is men het stadium van het (menselijke) ruilorgaan al voorbij en doet een kunststofexemplaar ons langer functioneren. Wie zijn gezicht te oud. borsten te klein. buik te rimpelig of billen te dik vindt, hoeft maar in de beugel te tasten en zij of hij komt hijgespijkerd weer hij bewustzijn. Er wordt zelfs al gezocht hoe genetische fouten uit het menselijke design te krijgen zijn. Als het moet bij leven, als het kan in de baarmoeder, als het mag in de proefbuis. De eerste mensen die gemiddeld 120 jaar zullen worden, zijn al geboren - zo las ik niet lang geleden. Hormoon- en gentherapieën zorgen er ondertussen voordat u als 60-plusser nog zo monter bent als een 40-er. Wie zei ook alweer dat de dingen niet meer gemaakt worden om te verslijten, maarom kapotte gaan? En wij dan? Ikeis voortaan alleszins het recht op ouderwetse sleet. Als het moet richt ik er een zelfslijtgroep voor op. Verslijt u nice? (mdl)

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten 25f

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

WAT EEN MOOIE DAG!

ER ZIJN ZO VAN 1)1E DAGEN WAAROP IEDEREEN VAN JE HOUDT OM WIE JE aENT. OM WIE JE ÉCHT RENT.

GEWAARDEERD WORDEN. DAT HEEFT EEN MENS NODIG!


OMSLAG VERHAAL

Trouwe Vrienden Cor Jacobs is een bekende verschijning in Meerle en ruime omgeving. Die bekendheid heeft hij in de eerste plaat aan zichzelf te danken - Cor is een innemende man - maar in de tweede plaats aan zijn trouwe maat Nigra. Je komt ze steeds samen tegen. Cor is visueel gehandicapt en Nigra is zijn geleidehond, vandaar dat ze op straat haast een onafscheidelijk duo vormen. Nigra komt even snuffelen als ik haar baasje kom interviewen en legt zich dan aan Cor's voeten. Als we een tijdje aan het praten zijn, weet ze dat alles in orde is en gaat ze met gerust gemoed in haar nest liggen.

Handicap "In ben ermee geboren. ik weet dus niet beter" vertelt Cor als ik naar het hoe en wat van zijn handicap vraag. 'Nu ben ik nooit helemaal blind geweest, maareen zware nctvliesafwi king is er verantwoordelijk voor dat ik zeer slecht zie. Toen

gevallen. Of muzikant, maar dan nioestje talent hebbemi en al vanaf de lagere school niuziek gevolgd hebben. Daarvoor was ik dus te oud. Erg eigenlijk hĂŠ, datdat alles was watje kon leren. Dat is nu gelukkig veranderd. Onder andere dank zij de computer kunnen visueel gehandicapten nu zowat alles studeren wat ze willen, waar ze talent voor hebben. Ik ben eigenlijk 50 jaar te vroeg geboren. Nu heb ik daar nooit bij stilgestaan. - Dat helpt toch niet en erover zitten melken is puur tijdverj lies."

Thuis

ik klein was maakten ze daar niet te veel complimenten rond. Ik zag slecht, dat was alles. De eerste moeilijkheden begonnen toen ik naar de lager school ging. Ik schreef Chinees, weet ge. Niemand die mijn letters kon lezen. Dat kwam omdat ik de voorbeelden op het bord niet goed kon zien, al zat ik op de eerste rij. Om te schrijven. hing ik niet mijn neus op het papier. Er hing die tijdaltijd inktaan het topje van mijn neus. Ikkreeg wel hulp. Mijn maat. Lanibert Huybrechts schreef alles voor mij op van het bord en dan maakte ik de sommen tijdens de speeltijd. Ik liep tijdens de les ook dikwijls naar het bord om te gaan zien wat de meester geschreven had. Er stond daar een trapje, en als ik daarop stond kon ik tot vlak tegen het bord kijken. Dat moet wel een raar gezicht geweest zijn, denk ik nu. Zon klein ventje dat oni de haverklap uit zijn bank wipt, opeen trapje klimt en met zij ii neus tegen het bord gaat hangen. En dat mocht van de meester!" "Meester Jef Verboven heeft me veel vooruit geholpen, anders had ik nooit kunnen lezen denk ik. De eerste tweejaarben ik blijven zitten, maar vanaf het moment dat ikkon lezen, kon ik met alles mee. Na de liet zesde werd ik naar een speciale school in St.-Lambrechts-Woluwe gestuurd. Daar leerden ze ons in een atelier manden vlecliten en stoelen maken. Dat was destijds zowat de enige stiel die aan visueel gehandicapten geleerd werd. Schoenmaker ook nog, voor de minst erge

Je hebt je steeds goed kunnen redden? "Ik probeer altijd zoveel mogelijk te doen, ook in huis. Maar veel is dat niet, dat zal je wel begrijpen. Afschuren gaat nog, maar schilderen en behangen moet ik aan een ander laten. Tenzij het niet te nauw komt. In de garage heb ik een muurke geschilderd. dat nauwde niet, als liet maar proper was. Zelf zag ik er nadien wel niet zo proper uit, er hing meer verf aan mij dan aan de muLmm". Na school als hij achttien is. gaat Cor op de Klokkenberg werken. In de poetsdienst, in het

magazijn en in de keuken. "De laatste jaren had ik er een vaste afdeling die ik onderhield. Daar kende ik alles van buiten, blindelings zeg maar. Niet alleen waaralles stond. maarook wannecrde lokalen vrij waren, wanneer iemand begon en weer wegging. Ik heb het er al tijd prima naar mijn zin gehad." Cor kon toen nog alleen op stap en is nog lang zelf niet de fiets naar het werk gereden. Tot hi,j een accidentje meemaakte dat zijn handicap zeer verergde. "In 1994 kreeg ik tijdens liet zwemmen een ehlehoogstoot tegemi mijn beste oog. Het netvlies was gescheurd, waardoor ik nog veel slechter ben gaan zien. Het was Lmmt niet de fiets te rijden en ook niijn werk moest ik opgeven. Sindsdien ben ik in de W.A.O.".

Nigra "Noodgedwongen zat ik veel thuis en kon nog niueilijk alleen buiten. Ik voelde nie niet meer veilig op straat, ik zag de himidernissen niet nieer." Cor ziet nog steeds een beetje, liet beste als liet licht overtrokken is. Als liet domiker weer is, ziet hij weinig en ook als de zon schijnt niet veel. Dat is te fel licht.

Een vriend van de fiinilie.' Nigra en de kleinkinderen.


OMSLAG VERHAAL

Een hond doet meer dan blaffen Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde en slechtziende mensen zich veiliger verplaatsen. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw wil hen helpen. Hun belangrijkste doelstellingen zijn: - Het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden - Visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond. - Blijvende nazorg verlenen aan de hond en de geleidehondgebruiker. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden werd opgericht vanuit een reële behoefte bij blinde en ernstig slechtziende personen aan professioneel opgeleide honden. Onze geleidehonden zijn actief over heel België: Brugge, Gent, Brussel, Luik, Mechelen, Hasselt. Opglabbeek enz... BCG gebruikt Labradors, Golden Retrievers of kruisingen van deze beide rassen. Een geleidehond die werkt, draagt een harnas met een beugel. Via deze beugel voelt de baas wat de hond doet. - Een geleidehond verrnijdt obstakels: vuilniszakken, fietsen, palen, verkeerd geparkeerde auto's, onverwachte werken enz... - Een geleidehonci zoekt op commando: het zebrapad, een deur, een trap, een brievenbus, enz... - De hond is de navigator, zijn baas is de piloot. Een piloot met een letterlijk 'blind' vertrouwen in zijn navigator. Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde mensen zich zeifstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger verplaatsen. Een zelfstandige en veilige mobiliteit is het recht van elke burger in onze maatschappij. Blindengeleidehonden opleiden vraagt een bijzondere aanpak en aandacht. De toekomstige geleidehonden worden zorgvuldig gekweekt en uitgekozen uit speciaal voor dit doel geselecteerde bloedlijnen. Als een pup zes weken oud is, wordt hij in een pleeggezin geplaatst. Het pleeggezin neemt de hond overal mee naar toe, laat de hond met alles kennis maken: bus, trein, winkels, verkeer, markten, theater, vergaderingen, sport, enz... De pleeggezinnen worden begeleid vanuit het opleidingscentrum. Als de hond ongeveer een jaar oud is, begint de eigenlijke opleiding in het centrum. Dit gebeurt door professionele instructeurs. Op het einde volgt dan nog een opleiding van vier è vijf weken samen met de geleidehondgebruiker. Daarna zorgt BCG voor de nodige opvolging van de geleidehond en zijn nieuwe baas. (jaf)

Info : BCG - Belgisch Centrum voor Geleidehonden, Maastrichtersteenweg 64, 3700 TONGEREN, tel. 012/23 43 19, fax 012139 4124 - website : http://users.pandora.belbcgl

"Omdat ik niet graag stilzit en graag buiten kom, ben ik naareen geleidehond gaan informeren. Dat gaat via Licht en Liefde, de vereniging voor visueel gehandicapten. Mensen van Licht en Liefde en van de hondenschool komen dan met je praten, je omgeving zien, om te weten welk de beste opleiding is voorde hond dieje nodig hebt. Dat is van groot belang. Of je in een dorp woont of in de stad: ofje veel gebruikt maakt van trein, tram en bus: of dat er andere dieren in huis. Wij hadden toen twee katten. Allemaal dingen waarmee al tijdens de opleiding van de hond rekening wordt gehouden." Een blindengeleidehond opleiden is een werk van lange adem. Als een pup ca. 6 weken is, wordt ze in een gastgezin geplaatst. Daar wordt ze geleerd proper te zijn, maar ook overal meegenomen, om de mensen te leren kennen. Als de hond één jaar is, gaat de hond naar de speciale school, waar hij doorervaren mensen opgeleid wordt tot geleidehond. Na twee jaar is de hond klaar om bij een blind of slechtziend baasje te komen. Ge kunt denken dat zulks een dure zaak is. Alles samen heeft een geleidehond 500.000 oude franken gekost tegen dat hij klaar is.

"Ik heb wel geen volle twee jaar moeten wachten na mijn aanvraag. Nigra was al in opleiding. Normaal komen ze de laatste weken met de hond bijje thuis oefenen, om de omstandigheden thuis en omgeving goed aan te leren en aan mekaar te wennen. In ons geval is dat niet zo goed gelukt, want clie mannen van de school lieten het toen nogal eens afweten. Dieschool isdanooknietblijven bestaan. Uiteindelijk heb ik dat laatste deel grotendeels zelf moeten uitzoeken. En hoewel ik vroeger lange tijd een hond heb gehad - gewoon in huis, geen geleidehond - was dat niet altijd even gemakkelijk. Want een geleidehoncl kan veel, maar spreken niet. Zo bleef hij in het begin als we de Straat opgingen altijd staan. Er was geen beweging in te krijgen. En ik wist niet waarom. Uiteindelijk hebben we gevonden dat zijn harnas niet goed past en dat het pijn deed als hij liep. Logisch dat hij dan blijft staan,je loopt zelfook nietveralselke stap pijn doet! Naeenti jdjeis allesgoedgekomen en vanaf dan zijn we heel veel samen op stap geweest. Elke dag deden we drie maal een wandeling van ongeveer een uur. Jot. Nigra heeft me al veel plezier bezorgd."

Een hond die de weg weet "De mensen zeggen, dat is gemakkelijk. zo'n hond die de weg weet. Maar dat weet hij helemaal niet! Het baasje moet de weg wijzen. De hond geeft aan als eropde weg obstakels zijn die voor zijn haasje een hindernis opleveren. Niet alleen een put in cle weg of een obstakel, ook een te lage of een te smalle doorgang. En het zijn de maten van het haasje die tellen, niet clie van de hond. De hond kent ook het verkeer niet. Hij zal blijven staan aan de stoeprand. wegens de stoep, niet omdat er aan auto aankomt. Dat hoort het haasje zelf wel en die bepaalt wanneer hij oversteekt." Het harnas met de beugel - de geleide - van de hond dient om aan te geven in welke richting we gaan. Zijn les om de controle te houden, om te laten weten wie er de baas is. Want dat zou natuurlijk moeilijk zijn, als de hond zijn eigen goesting zou gaan doen." "Als de hond een obstakel ziet, blijft hij staan of gaat hij heel traag lopen. Dan weet ik dat ik met mijne stok moet voelen wat er op mijn weg ligt. De hond zal aangeven hoe we rond dat obstakel kunnen komen. In het begin was dat soms moeilijk. Toen waren ze in de Heimeulenstraat de heenhouwer zijn huis aan het zetten en lag er een waterslang overheel de breedte van de weg. Daar kon je dLis niet rond. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor Nigra daar voorbij wilde. Is Nigra een brave hond, willen we graag weten. "Een heel brave. Een labrador is eigenlijk veel te lief, die heeft een veel te grote aaibaarheidsfactor. Iedereen dieje tegenkomt wil hem strelen. Daardoor is de hond at'geleid en dat is iets wat net niet mag. En gelijk wij veel buitenkomen, zien wij ook veel mensen. Nu hou ik zelf wel van een buurtje, dat weet ieder die mij kent. Maar N igra ziet mijn vrienden eerder dan ik. En dan wil ze er naartoe. Als we bvb Jos Van der Kaa tegenkomen, teent ze gewoon met mij naarde overkant van de straat. Nee, die gaan we niet zomaar voorbij. Ach, voor mij is dat niet echt kritisch, maar vooreen blinde zou dat echt een probleem zijn." Hondenpoep, is dat geen probleem voor jou! "Als visueel gehandicapten zijn we eigenlijk vrijgesteld van de verplichting om de poep van onze geleidehond op te ruimen. Wij voelen wel dat de hond iets doet, je zult echter begrijpen dat we het moeilijkop de tast kunnen opruimen. Maar ik heb altijd een zakje bij en als ik voel dat Nigra 'aandrang' heeft, zoek ik zo mogelijk een vlak plaatsje. Dan zie ikhaarpakje liggen en kan ik het met het poepzakje opscheppen. Als het in het gras is, zie ik het niet en ik hoop dat de mensen daar dan niet kwaad voor zijn".

Vriend Zon hond daar heb je veel hulp aan. En vriendschap? "Natuurlijk, daarin verschilteen geleidehond niet van andere honden. Nigra is tien jaar, ze was goed tweejaar toen ze hij ons kwam. Dat is al een hele tijd. We zijn er zeer aan gehecht en zij aan ons. Wat we samen niet afgewandeld hebben. Maar spijtig genoeg begint ze te verslijten. Tien jaar is al wat vooreen labrador. Die grote afstanden kan ze niet meer aan. Ik heb de eerste stappen gezet bij Licht en Liefde vooreen nieuwe geleidehond, want ik kan moeilijk zonder. Dan kan ik niet meer buiten en een mens kan op zijn éénenzestigste toch niet voor de rest van zijn leven op een stoel blijven zitten, niet!" "Maar wees gerust, ook als ik een nieuwe hond krijg, mag Nigra tot het einde hij ons blijven. Dat is het minste wat ik voor haar kan doen voor al die jaren dat ze mij gediend heeft". jaf)


OMSLAG VERHAAL

De hond Dc huishond. Canis lamiliaris, is het popiilairste huisdier ter wereld. Hij neemt een unieke plaats in bij de mens. De relatie mens hond is eeuwenlang onverbroken geweest. De tweehener en de viervoeter hebben lief en leed met elkaar gedeeld. Ze deelden elkaars onderdak, voedsel en rijkdom. Ze maakten van elkaar gebruik, werkten en speelden samen. Zelfs het paard, een ander belangrijk huisdier, heeft een minder hechte band met de mens. De mens heeft de hond op verschillende terreinen als nuttig dier ingezet: als geleidehond voor blinden, als gids, als jager, als oorlogshond. als ongedierte verdelger. als lastdier en om te beginnen als producent van vacht en vlees. Er zijn miljoenen huishonden en ongeveer driehonderd erkende rassen, alsmede een groot aantal (nog) niet erkende. Hoewel deLe honden enorm van uiterlijk kunnen verschillen, zijn ze toch volgens een bepaald model gebouwd, dat niet ver af staat van hun primitieve voorouders. De Chihuahua stamt even goed van de wolf af als de Newfoundlander. Honden kunnen zich goed aan allerlei omstandigheden aanpassen en in het evolutieproces zijn ze niet erg veranderd. Om hun gedrag te kunnen beoordelen moet worden gekeken naar het gedrag van de wolf. Dat geeft uitsluitsel over wie onze hond eigenlijk is. Er bestaan zoveel verschillende rassen, dat er voor iedere hondenlietliebber wel een van zijn gading is: het maakt niet uit hoe oud iemand is. hoeveel geld hij heeft, hoe hij woont en wat zijn smaak is. Maar voor welk ras ook wordt gekozen, u kunt er zeker van zijn dat een hond, als hij op de juiste manier wordt behandeld, ruimschoots liefde en genegenheid teruggeeft. Niet voor niets wordt de hond de beste vriend van de mens genoemd.

Herkomst en domesticatie Ongeveerzestig miljoenjaargeleden hieldzich mde oerwouden een klein zoogdierdat op een wezel of een bunzing leek op. Zijn naam was Miacis en hij was de voorouder van de groep dieren die hondachtigen worden genoemd: de hond. de jakhals, de wolf en de vos. De tegenwoordige honden zijn teengangers: Miacis was echtereen zoolganger. Hij had een roofdierengehit en een kleine hersenpan, maar was intelligenter dan zijn tijdgenoten, de creodonten. een andere groep van primitieve

vleeseters. Miacis was zeldzamer dan de creodonten, maardeze laatste stierven ongeveer twintig miljoen jaar geleden geleideli jkaan uit. Ongeveer vijfendertig miljoen jaar geleden was uit Miacis een aantal vroege hondachtigen ontstaan. Sommige leken op beren, andere op hyena's en weer andere leken 01) katten. Er waren er echter ook die up honden leken: Cynodictis bijvoorbeeld, leek op een primitieve Welsh Corgi Cardigan. Deze hondachtige dieren waren de enige die het evolutieproces hebben overleefd en sommige vormden de basis voor de huishond. Honden zoals ze nu bekend zijn. verschenen voor het eerst in Eurazië. Dat was ongeveer 12.000 tot 14.000 jaar geleden. Uit wat voor dier waren ze direct ontstaan! Oorspronkelijkwerd gedacht dat hun voorvader een soort jakhals moest zijn geweest of een kruising tussen een jakhals en een wolf. Wetenschapsmensen van nu geloven echter dat Canis lupus pallipes, de kleine zuidelijke wolf, die nog steeds in India leeft, de voorouder is. Gedurende de eerder genoemde periode kwam deze wolf in zowel Europa. Azië als Noord Amerika voor. Andere voorouders van de hond kunnen onder meer de Tibetaanse bergwolf uit Noord-lndiaenTibet zijn en de woestijnwolf uit het Midden-Oosten. Het staat echter vast dat alle huishonden afstammen van wolven en dat ze genetisch niet aan een andere diersoort verwant zijn.

-

Een typisch voorbeeld van canis ftnnihans ': van eerder onbestemde stamboo,n, aanhankelijk, speels, waakzaam, verzol op de tennissport, met voorkeur voor de tenni.rbal.

De verspreiding van de hond Doorhun intelligentie, hun veelzijdigheiden hun sociale aard hebben wilde honden zich snel over de hele wereld verspreid. De Dingo, die door velen wordt beschouwd als een basistype van Caniswaaruit de moderne hond zich ontwikkelde, was al gedoniesticeerd toen hij duizenden jaren geleden door de eerste immigranten werd meegenomen naarAustratië. Wilde honden werden naar alle waarschijnlijkheid in de verschillende delen van de wereld op verschillende manieren gedornesticeerd. Sommige terwijl ze in de buurt van de nederzettingen van de mens naar voedsel kwamen ioeken en andere toen de vroege mens op honden jaagde voor voedsel en nesten pups meenam om ze vet te mesten. Uit botten en fossielen die ongeveer6500jaaroud zijn, kan worden afgeleid dat indertijd vijf verschillende hondetypen bestonden: Mastiffs. wolfachtige honden. windhonden )een soort Greyhound) ,een Pointerachtig type en herders-

honden. Sedertdien zijn duizenden rassen ontwikkeld door zowel natuurlijke als kunstmatige selectie(teeltkeus). Door de eeuwen heen zijn veel van clie rassen verdwenem tegenwoordig bestaan er nog ongeveer vierhonderd. waarvan ongeveer driehonderd olficieel door kynologische instanties worden erkend. (jaf)

(Bron: Het mooiste hondenboek, David Taylor - Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij - ISBN 90 5112 153 9)

STAp EENS biNNEN... ...IN dE INTERIEURWERELd VAN VAN dER

Sluis.

ONZE COLlECTIE

S EEN TOONbEEld VAN kWALiTEIT EN qEE[T UW INTERIEUR EEN pERSOONlijk CACI-IET. LAAT U

...

0

/vd Sluis -_woondecoratle

-.

Baarle-Hertog • Kapelstraat 6 Tel 014 - 699002 www.vandersluis.be EEN bEZOEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS VAkkuNdiq AdVISEREN

op zondag open - maandag gesloten


OMSLAG VERHAAL

Veeweyde: Een veilig nest Historiek De Koninklijke Maatschappij voor Dieren Bescherming (KMDB) werd opgericht in 1863 en mocht van in het begin rekenen op koninklijke belangstelling en bescherming. Vooral onder impuls vanJules Ruhi werd heel watondernomen terbestrijding van het dierenleed en dat in een tijd dat er ook nog volop onderhandeld werd over kinderarbeid en vrouwenrechten. Verspreid over het land werden asielen opgericht. Veeweyde is de straatnaam waar in Anderlecht een eerste asiel was, opgericht door deze Jules Rulh. In 1946 fusioneert Veeweyde met de KMDB en wordt zo de meer populaire naam van de dierenbescher ming. Zij beheren asielen in Brussel, Turnhout (Weelde), Doornik en Courtisse. In deze laatste gemeente werd ook een eerste begraafplaats voor huisdieren opgericht.

Minstens 2 honden per dag Wij namen contact op met het centrum in Weelde en spraken er met Inne Cools over het gegeven "hond en asiel". In het jaar 2002 werden er 899 honden in het asiel opgenomen. Het aandeel van honden die worden afgestaan groeit de laatste jaren fel tegenover het aantal dat als vondeling ergens wordt achtergelaten. De Wet van 1998 die hondeneigenaars verplicht om een herkenningschip in te laten planten is hiervan de oorzaak. Toch zijn er nog steeds "hondenliefhebbers" die dit vergeten. Zulk een chip geeft de mogelijkheid om de eigenaar op te sporen zodat een verloren gelopen dier toch nog zijn haasje zou kunnen terugvinden.

Zo was dit in 2002. 384 maal het geval. Van de overige dieren stierven er II een natuurlijke dood in het asiel maar voor 303 anderen bracht een spuitje verlossing. Gelukkig vonden 178 andere honden via adoptie een nieuw baasje en de resterende 23 zitten hier nu nog op te wachten.

Echtscheiding Inzake redenen tot afstand, waar telkens naar gevraagd wordt, kan een top drie worden opgesteld. Op de eerste plaats, met stip, staat: echtscheiding. De hond is dikwijls een alternatief kindje en wanneerer hij het koppel een haar in de boter komt, kunnen zij blijkbaar niet beslissen wie de hond nemen zal en die moet dan maar naar het asiel. Allergisch zijn voorhonden komt op de tweede plaats, alsof men vooraf niet goed nadenkt om een hond in huis te nemen. Onmin met de huisbaas sluit cle top drie af. In praktisch ieder huurcontract is opgenomen dat huisdieren (hon den) verboden zijn. Indien men dan toch een hond neemt geeft dit in vele gevallen aanleiding tot discussie met de huisbaas. Volgens Inne Cools een drogreden want een goed opgevoede hond zal geen schade aanrichten. Verder volgen nog redenen zoals: verhuis, we gaan kleiner wonen ofer is een (echt) kindje op komst.

TV-hond Wanneer na verloop van tijd een TV-programma, waarin een hond van een bepaald ras de hoofdrol speelt, wordt afgevoerd. ziet men enige tijd later dat er meer honden van dat ras in het asiel worden aangeleverd. De rage van 101 dalmatiĂŤrs is uit-

K.M.D.B.

S.R,P.A.

YE[W[Ygl

A

I45 i

TEL I}' S2'

gewoed dus nu ziet men meer dalmatiĂŤrs in het asiel belanden. De media spelen meeeenrol inhet populair of onpopulair maken van een bepaald hondenras. Een artikel in de krant wanneer een dobberman een kind heeft aangevallen zal aanleiding zijn tot stijging van het aantal dobberniannen in het asiel.

Denk na Vol gens Tune Cools zou veel van het dierenleed voorkonien kunnen worden als mensen vooraf goed nadenken alvorens een hond in huis te nemen. Het lijkt allemaal zo mooi vooraf. Fouten in het fokken maar vooral ook een verkeerde aanpak maken dat er ontwikkelingsstoornissen optreden hij de dieren waardoor zijn agressief worden en dus tot last van de eigenaar zullen zijn. Men denkt te dikwijls er geen werk mee te hebben maar dat is verkeerd gedacht. Echt tijd maken voor de hond is nodig. Wanneer hij klein is, is het noodzakelijk om er mee naar een goede honclenschool te gaan. Ook latermoet men tijd voorde hond hlijvn miken Men moet ertiiee zorg voor dragen dat hij een veilig nest heeft en pas dan, en dan alleen, kan de hond de beste vriend van de mens zijn.

Afgesloten tuin tune Cools wou no g graag het volgende kwijt: Het gebeurt dat mensen naar het asiel kotneii uitt ccii dierte adoptcrcn en dat hen een hond geweigerd wordt. Dit stuit dikwijls op heel wat onbegrip. Toch is er een goede reden voor. Vooraf wordt immers gevraagd of de nieuwe kandidaateigenaars over een afgesloten tutn beschikken zodat de hond hierin vrij mag en kan rondlopen zonder gevaar voor weglopen. Een tweede vraag is of de hond ook wel eens binnen mag en zo een nauw menselijk contact heeft. Indien dat niet het geval is volgt een weigering. Immers een hond die van huis kan weglopen zorgt enkel maar voor overlast in de bu Lirt en kan ook een gevaarlijke hinder voor het verkeer zijn. Anderzijds is een hond die enkel maar aan de ketting ligt of in een hok zit opgesloten een potentieel gevaar. Zo maakt men immers agressieve honden.

Lid worden

Op 30 april mag u, beste lezer, de nieuwe MAAND weer besnuffelen en belezen. Beste medewerker, uw werk verwachten we op woensdag 16 april en op zondag de 19& mag u nog nieuws over sport en dorp binnen brengen op het gekende adres.

Wenst u steunend lid te worden van Veeweyde, dan kan u gebruik maken van het rekeningnummer: 000-0124040-74. Je stort 13.63 Euro en je ontvangt drie-maandelijks het tijdschrift VEEWEYDE plus. Ook alle vrije giften zijn welkom. De dieren zullen je eeuwig dankbaar zijn. VEEWEYDE Turnhout, is te vinden opvolgend adres.. Toekomststraat, 4, 2381 Weelde, tel: 0 14/65.86.26. (pdn)


OMSLAG VERHAAL

Félix de Kat en Hond De grote drukte van de krokusvakantie is weer achter de rug als we aanhellen hij DIERENHOTEL FELIX in Wortel. Het grootste deel van de 'kamers' staat Vrij tot de paasvakantie en Yvonne en Josée hebben even tijd voor een babbel over hun dagelijkse omgang met onze huisdieren, terwijl we op vakantie zijn. Yvonne Crama is sedert oktober vorig jaar de uitbaatster van het dierenhotel en zit al jaren in de hondenteelt. Zelf heeft ze vijf labradors, twee Duitse herders, vijf akita's, één golden retriever, twee paarden, kippen en eenden. Josée Defossé werkt al vier jaar in het hotel en heeft huisdieren van toen ze kind was. Op haar elfde had ik ze haar eerste eigen hond. Nu heeft ze thuis twee honden en zes poezen. Wat drijft jullie? Dierenliefde natuurlijk. dé absolute voorwaarde voordeze job. Want erzijn ook niet zo' n prettige kanten aan dit werk. Twee maal per dag worden de kennels - binnen- en bLiitenkennel grondig geschrohd. Het gebeurt dat een dier buikloop heeft, dan moet het uiteraard ook opgekuist worden. Als het hotel volledig bezet is. is dat een behoorlijk zware taak. Nooit geheten? Nee, zo snel bijt een hond ook niet. Je moet ze een beetje kunnen inschatten en in het

begin een beetje voorzichtig zijn. Nooit laten merken dat je bang bent. Het is ook voor het dier een aanpassing als het bij ons komt logeren, weg uit zijn gewone omgeving. Maar zodra ze het een beetje gewend Lijn, is er meestal geen enkel probleem meer. Alsje zelfjarenlang al honden en andere dieren in huis hebt gehad, dan weet je wel hoe er mee om te gaan. Elke hond is verschillend, heeft een ander karakter, maar zelden agressief. Bijnaalle logés zijn echte huisdieren' en hebben behoefte aan vriendschap, een beetje aaien. Zodra

-

M

(7

ze weten dat je ze dat geeft, is alles in orde. Hebben cle t/ieren geen heimwee als :e hierdoor hun haasje oorden achtergelaten? Het baasje

en de familie denken dikwijls van wel, maar dat valt echt mee. De eerste dag durven ze wel eens droef te zijn, hun eten te laten staan. Na een dag merk je er meestal niets meer van. Ze kennen je dan al een beetje, voelen dat je het goed met hen meent. Ze kri jgen een knuffèl, worden geborsteld en losgelaten in de speelwei. De dieren hebben het tijdens hun verhlijfbest naarhun zin. Sommigen kijken zelfs even raar als hun haasje hen na drie weken komt ophalen. Poeten zijn anders dan honden, zij zijn eerder schrikkig. Hebben langer nodig om te wennen, zijn meerop hun eigen. Ook zij lijden niets tijdens hun verblijf in het hotel. Waar mogen de logés op rekenen tijdens hun verblijf hier? Een eigen binnen- en een buiten-

kennel. 1-londen die het gewend zijn, van hetzelfde haasje. mogen natuurlijk samen zitten. Binnen is het verwarmd en speelt er heel de dag de radio. Een speelwei. waarop de dieren elke dag worden uitgelaten, zodat ze zich even kunnen uitleven. Ze worden gcborsteld, krijgen hetzelfde eten als thuis. En, heel belangrijk, een aai, een vriendelijk woordje. We denken dat we hier goed werk afleveren, want ons hotel is steeds volgeboekt voor de vakantieperiodes. Dat hebben we te danken aan mond op mond reclame. Dat vinden wij een mooie referentie. jaf)

Hondenleven Dat de hond van de mens houdt, is zeker. Het beest kan ook niet anders, het is een kuddedier dat zonder gezelschap slecht gedij t. Bij gebrek aan soortgenoten adopteert hij vrolijk de mens als zijn baas en voelt zich daar prima hij. Veel mensen houden ook van hun hond. Als je al die wandelende haasjes ziet die hun hond uitlaten, ook bij hondenweer, dan is er meestal wel vriendschap tussen die twee. En de liefde kan ver gaan. Dat dachten we toen we onlangs hoorden over een pil voor zwaarlijvige honden, een vermageringspil dus. Die pil zou in

de maak zijn, o.a. bij Janssen Farmaceutica in Beerse. Te dikke honden krijgen nu eenmaal dezelfde kwalen als te dikke mensen: bloeddruk, colesterol. je weet wel... En dus grijpt het bezorgde baasje naar de anti-vetzucht pil en bij de farmaceuten rinkelt de kassa. Empathie voor de beesten, het is iets van deze tijd. Sommigen hebben daar alleen maar mi sprij zen voor en spreken over decadentie. Anderen worden bij het zien van dierenleed van de ene dag op de andere vegetariër en raken geen vlees meer aan. Wie zeker niet te veet zorg of liefde krijgt,

wel integendeel, is de waakhonci in de ijzeren kooi op menig boerenerf. Die beesten zitten daar hun leven lang op hun betonnen vloerke, in hitte en kou, bij regen en wind. Het enige wat ze te doen hebben is vervaarlijk te blaffen als een vreemde op het erf komt. Een andere functie heeft hij niet en dat zal hij geweten hebben: nooit een aai over zijn kop, nooit een vriendelijk woord, integendeel. Blaft hij wat te veel, dan kan hij, met een vloek, ook nog een klomp tegen zijn kop krijgen. Wat een hondenleven!


OMSLAG VERHAAL

Af - Remco - Af HOOGSTRATEN - Wie dit commando hoort mag zich gelukkig prijzen dat Remco een politiehond is, die zo goed opgevoed en getraind is dat hij al op de eerste roep naar zijn baasje luistert. Surfend op het internet vonden wij volgende definitie van de politiehond: Een politiehond is een voortdurend opgeleide hond, die naargelang de discipline, niet zijn hondenmeester. een kwalitatieve meerwaarde voegt aan zijn uitvoering van de gerechtelijke en bestuurlijke opdrachten. Een mond vol waar geen spel tussen te krijgen is.

Honden in het corps Bijna twee jaar geleden richtte Johan Hechtermans, uit de Pottenbakkersstraat en lid van de lokalepolitie Noorcierkempen, zich tot zijn korpschef met de vraag of deze het goed vond te starten met een opleiding van een politiehond. Tot dan toe was er binnen een korps slechts 1 politiehond. Marc Snels, zonechef, is het gegeven politiehond zeer genegen en zou er best enkele meer willen hebben. Volgens Johan Hechtermans, is het een boutade.te stellen dat, zoals wij ergens lazen, een hond overdag vier agenten zou vervangen en 's nachts zelf zes. Als dit zo zou zijn zouden we grappig kunnen gaan doen door ons af te vragen wie dan de PV' s zou uittypen. Het afschrikkingeffect van een vervaarlijk uitziende grote hond zal zeker meespelen en de stoerste macho zal uiteindelijk wel terugdeinzen.

Er mee op café Ras speelt in de keuze van de hond in feite niet zulk een grote rol. De mechelaar, de duitse scheper of de bouvier zijn de incest voorkomende rassen. Toch kent men voorbeelden van kleine honden die tot politiehond opgeleid werden. Zo loopt er in Zaventem een fokshondje rond dat makkelijk overal tussen en onder kan en dus voor die locatie een ideale drugshond is. Johan koos voor de mechelaar. Weliswaar moet het dier niet echt raszuiver zijn of het beschikken over een echte stamboom is niet noodzakelijk. Wel moet men goed weten waarde hond vandaan komt en welke kwaliteiten de vaderen de moeder hebben. Vanaf de leeftijd van 10 weken werd Remco, want zo heet dat beestje. overal mee naar toe genomen om zo aan zoveel mogelijk omstandigheden en gele-

14V I'h

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten TeL 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

-

1L

genheden te wennen. Hem mee op cafébezoek nemen is dan ook niet raar.

•4-

Naar school Vanaf de tandenwisseling. omstreeks 6 maanden, wordt met de eigenlijke opleiding gestart. Een politieagent die deze taak op zich neemt doet dit volledig op eigen initiatief en dus ook op eigen kosten. Een flink stuk van de vrije tijd moet eraan geloven. Twee á drie maal per week moet Johan niet Remco naar de hondenschool in Geel rijden. De opleiding start met eenvoudige bijtoefeningen naar een vod maar eindigt met serieuze uitvallen naar benen of armen van de apache. De hond wordt daarin echt getraind, andere vitale lichaamsdelen dient hij te ontwijken of zal hij enkel met kopstoten willen raken. Tijdens de opleiding gaat men met de hond op cafébezoek, naar de disco, fabrieken afzien, appartementsgebouwen inspecteren alsook ermee in bos en veld wandelen. De hond moet immers vertrouwd zijn met alle mogelijke situaties. De totale vooropleiding duurt tot de hond volgroeid is en de leeftijd heeft van 2 jaar.

Examenstress Na de training in de hondenschool moet een voorafgaandelijke proef worden afgelegd in de politieschool. De hond moet loslaten op commando en moet slagen in een moedproef. Daarna volgt een cursus van ten minste 4 weken waarin de hond in allerlei omstandigheden, verspreid overhet ganse land, wordt gebracht. Immers een politiehond is niet enkel ter beschikking van de Ickale eenheid maar kan overal ten lande, in actie worden gebracht. De opleiding wordt uiteindelijk afgesloten met een examen waarna, indien ge-

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

'S

1 slaagd, de hond zich politiehond mag noemen. Voor het haasje ook een opluchting want vanaf dat ogenblik krijgt hij een vergoeding van ongeveer 95euro per maand, net voldoende om liet beestje van het nodige eten te voorzien. Volgens Johan is Remco. nu 20 maanden, af maartoch zal hun nog enige tijd moeten wachten alvorens het examen te mogen afleggen. De stress zal dus nog wel wat toenemen.

De lieveling van het gezin Ondertussen is hij weide lieveling van het gezin en niet in het minst van de twee kinderen. In de eerste plaats moet een politiehond, maar niet alleen een politiehond, de verdediger van de meester zijn. Zonder enig commando moet hij waken over de veiligheid van zijn baas. Iedere bedreiging van het haasje moethij ervaren als een eigen bedreiging en moet hem tot actie aanzetten. Indien hij bijt zal hij doorbijten in arm of been want daartoe is hij opgeleid. Van nature zal de hond alles wat hem is toevertrouwd verdedigen, hij is het enige wezen dat blijft doorvechten, ook al wordt hij geslagen.

Polivalent inzetbaar Politiehonden worden ingezet bij betogingen, onlusten en voetbalwedstrijden. Specifiek in onze zone zijn er de drie gevangenissen en het gesloten asielcentrum. Meermaals is het in die instellingen reeds voorgevallen dat een groep agenten mikpunt van agressie wordt maar dat slechts één hond een groep opstandelingen doet terugtrekken. Specifieke opleidingen bestaan er voor opsporing van drugs, explosieven en lijken. Hierbij maakt de mens dankbaar gebruik van de uitzonderlijke reukzin van de hond, het dier dat doorde evolutie heen de dikste vriend van de mens is geworden. Hoewel wij niet zomaar met een politiehond geconfronteerd zouden willen worden. (pdn)


OMSLAG VERHAAL

Pas op voor de drol f

Hoogstraten heeft de naam een stad te zijn. Een stad met landelijke allures, met zijn charmes van rust en groen. Sinds enige tijd zijn daar ook wel een aantal ongemakken bijgekomen waaraan heel wat inwoners zich met de dag meer en meer zijn gaan ergeren. Neem nu clie hondenpoep. Een lekker wandelingetje in de wijk op een mooie zondagmiddag en pats, daar gaat die linkerschoen in een mooi hoopje hondendrol. Met ccii beetje geluk heb je het direct gevoeld en is het gras aan cle kant stevig genoeg om er met je schoen eens flink doorheen te wrijven. Misschien vind je nog wel een afgebroken takje oni de laatste restjes van tussen de ribbels van je zool uit te peuteren. Maar liever dt nog dan niets vermoedend bij goede vrienden binnen te vallen, leuk over de nieuwe tapis-plein te wandelen en een kwartiertje later met rood aangelopen hoofd te moeten vaststellen dat er ergens iets niet klopt door de stank die zich stilaan in heel cle kamer heeft verspreid. Het zal je dag maar wezen. Niet moeilijk dat mensen zich beginnen te ergeren aan loslopende honden in de wijk of in de straat en cle rotzooi die er meestal het gevolg van is. Er is ook een gemeentelijk politiereglenient dat hondeneigenaars verplicht om hun dier aan de leiband te houden. Meer nog, elke eigenaar is sinds liet reglement dat in 1995 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, verplicht om een hondenpoepzakje bij zich te hebben voor in het geval zijn trouwe metgezel het niet kan laten het openbaar patrimonium te bevuilen. Dit zakje moet zelfs op vraag van de plaatselijke wijkagent kunnen voorgelegd worden. Het zou misschien wel eens een mooi steekproefje zijn in Hoogstraten. In de gemeenteraadszitting van april 1995 presteerde een trotse burgemeester het om voor een geanimeerd publiek van raadsleden, pers en toehoorders, het nieuwe prototype van drollenvanger uit te testen. "Dunky" was de naam, en volgens de Nederlandse

DE WERELD VAN

--

-

071~ J

1.

firma Inventracle International BV, die zieh he/iChOLftIt net liet uitdenken, ontwikkelen, patenteren en gehruiksklaar maken van nieuwe produkten. is het dé oplossing voor het probleem van de hondenpoep. "Het apparaatje hoeft maar één keer aangeschaft te worden, is altijd bij de hand, is praktisch onverslijtbaar, weegt slechts 250 gram, vraagt vrijwel geen onderhoud en is door iedereen, op elke ondergrond, eenvoudig te gebruiken. Dunky bevat geen metalen onderdelen, waindoor een regenbui voldoende is om hem schoon te maken"

Ik heb het apparaatje slechts één niaal gezien in de show "Nol vangt drol", maar daarna is hij uit mijn gezichtsveld verdwenen. De hondenpoep is echter gebleven. Nog lang?


DE MARK

De Mark, hoe zuiver is het water? Wanneer je langs de Mark wandelt ofje leunt eens over de rand van een brLlg, dan zie je het water voorbij stromen. Soms is het vrij helder, een andere keer is liet bruin of zwart, met of zonder schuim aan de stuwen. Soms ruik je niets en soms wil het wel eens stinken. Soms zie je niets en een andere keer glinstert het in alle kleuren van de regenboog, een oliespoor? Sta je niet alleen te kijken dan komt al snel de vraag, "Is het water zuiver?". Op die vraag zullen we hier een antwoord trachten te geven.

Wat is zuiver water? Dat het water van de Mark niet geschikt is voor menselijke consumptie zal geen verrassing zijn. Daar streeft men (voorlopig) ook niet naar. Wat de Mark hetrcft streeft men naar een waterkwaliteit waarbij het water geschikt is voor visleven. Zowel voor de grote vis als voorhet kleine visbroed, daarbij hoort natuurlijk ook het andere waterleven, de insecten en de planten. In de natuur kun je dat niet los van elkaar bekijken.

Meten is weten... De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft zich tot doel gesteld 12 maal per jaar (eens per maand) een waterstaal te nemen op verschillende plaatsen aan de Mark en in de zijheken. Voor de gemeente Hoogstraten betekent dit een 30 meetpunten. Daarbij bekijkt men in een laboratorium nauwkeurig wat er in het water zit, men speurt naar meer dan 250 verschillende stoffen, dit noemt men het fysisch-chemisch meetnet. Waarbij de plaats en het seizoen van de staalname en wat men er kan verwachten, mee bepalen op welke stoffen men de stalen zal controleren. Zo controleert men onder andere nauwgezet aan de grenzen van ons land om te zien wat er binnen komt en water buiten gaat. Eén van de belangrijkste punten is de hoeveelheid zuurstof die in het water zit. Zuurstof is van groot belang voor alle waterleven en bepaalt de mate waarop het water zichzelf kan herstellen na een lozing. Om deze resultaten met elkaar te kunnen vergelijken worden cle voornaamste resultaten bij elkaar gemixt

en bekomt men één cijfer. Wanneer men vooral naar de hoeveelheid zuurstof kijkt in het water, dan spreekt men van de Prati Index Zuurstof (PlO), waarmee men al de Vlaamse waters kan verdelen in verschillende klasses, naargelangde chemische zuiverheid. Omdat je tenslotte maar één keer per maand meet, kan het gebeuren dat de lozing ondertussen voorbij is gedreven, vooral 111 stromend water, zodat er niet zo veel meer terug te vinden is bij een staalname. Daarom bekijkt men het waterookop een andere manier. In het water zitten er een groot aantal beestjes zoals insecten, weekdieren. kreeflachtigen, worrnen en dergelijke. Deze beestjes zijn allemaal meer of minder gevoelig voor bepaalde verontreinigingen. Sommige beestjes komen enkel voor in zeerzuiverwateren andere vooral in troebel verontreinigd water. Komt er echt gif in het water dan sterven ze grotendeels af en duurt het weer een hele tijd voor ze weer op punt zijn. Door nu op bepaalde plaatsen te kijken welke beestjes er voorkomen en hoeveel krijgt men een goed beeld van de waterkwaliteit. Daar heeft men ook weer een cijfer opgeplakt de Belgische Biotische Index (BBI). Op de bijgevoegde kaart kunt u voor 13 monsterpunten op de Mark en de zijheken, aflezen hoe die chemische (PlO) en biologische (BBI) kwaliteit is. Dit geeft een mooi beeld van heel het Belgische stroomgebied en of cle Mark positief of negatief beïnvloed wordt door haar zijheken.

1 ichtjes stijgt maardat er toch nog veel schommelingen inzitten en dat bepaalde knelpunten weinig vbetering er tonen. De chemische kwaliteit blijft vrij constant maar op bepaalde punten is wel verbetering merkbaar. Toch kunnen we stellen dat de waterkwaliteit de laatste lOjaren Vrij stabiel is gebleven. Ook het weer speelt een grote rol, natte zomers en meer verharde oppervlakles zorgen voor een grotere aan voer van water die de zuiveringsstations niet kunnen slikken. Gaan we nog verder terug in de tijd clan zien we nu toch flinke verbeteringen, vooral te danken aan de ingebruikname van de verschillende rioolwaterzuiveringsstations (RWZI)iri het stroonigebied.

Bodemonderzoek In 2000 deed de overheid onderzoek naar de kwaliteit van het hodemslib van de Mark. Over heel het stroomgebied kwam men tot de bevindingdat deze licht verontreinigd is, uitgezonderd het Merkske dat niet verontreinigd is. Aan het meetpunt aan de grens niet Galderen in de Leiloop in Meersel-Dreef zijn wel verhoogde concentraties gemeten van PAK' s (tot 35 maal de norm) en EAS (8 maal de norm). Waardoor deze punten prioritair zijn voor verder onderzoek. PAK's zijn stoffen die gevormd worden bij verbrandingen (na. verwarming, uitlaatgassen, slijtage banden en van het wegdek), ze stapelen zich op in het dierlijk en menselijk lichaam en zijn kankerverwekkend.

MAP-meetnet Sinds 1999 wordende beken in agrarische gebieden ook getest op de hoeveelheid nitraat atkomstig van dierhijk mest, dat er in het water terechtkomt. De bedoeling van het meetnet is om te bekijken of de normen opgelegd door de Vlaamse regering in het MAP (mestactieplan) gehaald worden. In cle gemeente Hoogstraten worden een 10-tal punten. jaarlijks 15 maal bemonsterd. Er kunnen nog geen conclusies getrokken worden. Algemeen merkt men in Vlaanderen wel dat een trend van gevoelige verbetering zich heeft ingezet: waar in de winter '99-'00 nog 60% van de MAP-meetpiaatsen niet voldeden aan de norm

Is er verbetering merkbaar? Wanneerje de cijfers van de laatste 1 Ojaar naast elkaar zet, merk je dat de biologische kwaliteit

-

\ •1. -

t

t

.t. t

Waterkwaliteit is een ingewikkelde zaak er spelen zoveel factoren een rol, zeker in strornend water. Hopelijk krijgen we dergelijke tatrelen, met dode en naar lucht happende vissen, steeds minder en minder te zien.

10

1.

Over', h 'eten van de riolering z 'rvi'/ 1 1 oor ph k h 'zi II CII thu nioellijk h controleren zijn. .11/ecn i/oor aan ge/visie lIlaaiIi ge/en 0.0. mr ge.s 11,1 uien ei, 1/erin g.s sfe/s eis, iii t g ehrii ik i an ie geii 1101cruiien. voldoende hult en a/aciteii. e. d. kunnen we hei in we ,'kin g treden ternnjden. fl001001 :i/it de Ii oidi ge oi' .5 tcipel .' toonde projc iie,? nic t ge s , Iit iileii ee g nu mir- en rio/crimi g s naie ru/t 'ei toe te juichen.


DE MARK

LEILOOP -Oude Tramweg

GOUWBERGSE LOOP- Strijbeek

-

X

DE BEEK - <Muntloop

X

KLASSE:

KLASSE:

MARK - Grens

PlO: 2,2 BBI: 7,0

3

Groot Eyssel

PlO: 2,3 BBI: 5.6

X

PlO: 2,7 BBI: 6,3

-

X

3

KLASSE:

HEERLESE LOOP

................

Plo: 2,3 :

PlO: 3,1 BBI: 6,6

KLASSE:

.....

3

.

'

3

2

KLASSE:

.4

d

MARK - Het Looi

PlO. 3,5 BBI 70

os/

2

KLASSE: MERKSKE - Castelre

'.... . . . . . .

PlO: 2,5 BBI: 8,3 KLASSE:

S

.., ...

4

-

MARK- Volmolenbrug - (Minderh)

'*

PC: 3,6

2 _

ZOEA'/,'OUT

55

............. . KLASSE:

.'aRrwz .5

....................................

/

MARK s Boschstraat

MARK - Khnketstraat

BBI: 4,0 KLASSE: kp

-

4

eN

>

KLEINE MARK - Langevoort

BOLKSE EEEK

PIO:2,9

X

X

BBI: 4,3 KLASSE:

4

VISLE VEN MOGELIJK VISLE VEN MOGELIJK BIJ GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN

Prati Index Zuurstof PlO Chemische kwaliteit vooral gebaseerd op de aanweagheid van zuurstof Inlerval Beoordeling

-

.

PlO: 3,8 BBI: 2,0 KLASSE:

-

Papenvoortbrug

PlO: 3,2 BBI: 5,3

:

5

KLASSE:

3

KNsse

Belgische Biotische Index. _(anwezigheid van insecten, e.d. in het water)

OOK GEVOELIGE SOORTEN MOGELIJK

x

MARK

0.1

Niet verontreinigd

1

GEVOELIGE SOORTEN MOGELIJK BIJ GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN

>1-2

Aanvaardbaar

2

VISLE VEN GEVOELIGE SOORTEN NIET MOGELIJK

>2.4

Matig verontreinigd

3

GEEN VISLE VEN MOGELIJK

>4-8

Verontreinigd

4

3-4

>8

Zwaar verontreinigd

5

0-1-2

Klasse

Niet verontreinigd, zeer goede kwaliteit.

1

7-8

Weinig verontreinigd, goede kwaliteit.

2

5-6

Verontreinigd, matige kwaliteit.

9-10

Zwaar verontreinigd, slechte kwaliteit. Zeer zwaar veronlreinigd,zeer slechte kwaliteil.

5

Op de kaart kunt ii per meetpunt afiezen welke de chemische en de biologische it'aterkwaliteit is. Alleen een grote t'is als symbool, betekent dat t'isleven mogelijk is maar dat gevoelige vissoorten en kleine vis het moeilijk zal hebben om te overleven. Kleine ijs als symbool u'il zeggen dat ook deze tweede groep in dit water kan leven. Een vraagteken '7" wil zeggen dat normaal visleven mogelijk is maar door weersomstandigheden en accidentele lozingen deze vissen het moeilijk zullen hebben en vissterfte zich kan voordoen. Enfin, kijkt u zelf maar. Niet elke vissoort is even gevoelig voor zuum-stoftekorten en wateri'ervuiling in liet algemeen. Karper, zeelt, paling en stekelbaars, bijvoorbeeld, kunnen vrij lang overleven onder zuurstofarme omstandigheden. Andere vissoorten zijn gevoeliger, bijvoorbeeld: kopt'oorn en serpeling. In het algemeen is jong i'isbroed zeem - gevoelig voor zuum-stofvchomtnelin gen. Bij een dalend zuurstofgehalte zal vis minder eten en zullen groeistoornissen ontstaan, bij sterke dalingen komt de vis lucht happen. Dit probleem kan nog versterkt worden door geloosde chemische stofin of door het weer.


DE MARK van de nitraatrichtlijn. iakt dit percentage tot 50 1/(' in de winter 'OO-'O 1 en tot 38% in de winter '01'02. De norm is 50 milligram nitraat per liter, in de provincie Antwerpen kon men eind 2002 stellen dat op 22% van de meetplaatsen de norm niet gehaald werd, in Vlaanderen was dit dus gemiddeld 38c/r.

Knelpunten en conclusies - De Mark in Merksplas is verontreinigd en slechts van een matige kwaliteit maar er is beterschap, vooral het laatste jaar 2002. Het waterzuiveringsstation (rwzi) van Merksplas had vroeger een negatieve invloed op de kwaliteit, maar werkt momenteel optimaal en voldoet aan al de normen. Verder richting Wortel speelt het zelfreinigend vermogen (de bacteriën hebben een deel van het vtul verwerkt) en verbetert de kwaliteit van het water. - De Bolkse Beek is zwaar verontreinigd en zorgt na uitmonding in de Mark vooreen sterke daling van de waterkwaliteit van de Mark. Hier is de kolonie van Merksplas de grote boosdoener. Vooral door grote kwaliteitsschommelingen krijgt de Bolkse Beek weinig kans om zich te herstellen en is ze biologisch nagenoeg dood. - De Kleine Mark die van Rijkevorsel komt, is momenteel veel beter van kwaliteit dan pakweg 20jaar terug. Roiid Hoogstraten vormende overstorten, de regenwaterafvoer van de KMO zone en de Roeleindeloop komende van Rijkevorsel ervoor dat de kwaliteit van de Mark niet verbetert. Maar tegen vroeger is er toch een flinke verbetering merkbaar.Toen zorgden vooral de conservenfabrieken voor een grote vervuiling met jaarlijkse vissterttestot gevolg. Vergeten we ook niet de verschillende slachthuizen die voor grote organische vervuiling zorgen maar momenteel bijna allemaal aangesloten zijn opeen rwzi of zelf het waterzuiveren. Met wisselend succes maar toch een felle verbetering. - Na de samenvloeiing met het Merkske, die zelf vrij ziiiveris. verbetert langzaamaan dc kwaliteit van het Markwater weer. Het zuiveringsstation van Minderhout veroorzaakte in de beginjaren sporadisch problemen door giftige lozingen op het station en door technische mankementen. Maar vanaf 1996 zijn cle waterstalen stroomaf waart van liet \tation zui verder clan de stalen

stroomopwaarts. Er worden momenteel aanpassingswerken uitgevoerd waardoor de capaciteit van het station nog zal verhogen en de waterkwaliteit nog zal verbeteren. - GaanwedanverderrichtingMeer.dan komen we De Beek tegen. waarop zich verschillende overstorten bevinden maar waarvan de biologische kwaliteit cle laatste jaren vrij goed is (is ooit ook anders geweest). - Vervolgens komt de Mark weer wat op adem en verbetert de kwaliteit vooral biologisch tot een voor de visstand aanvaardbaar peil. - In Meersel-Dreef krijgen we dan nog de 1-leerlese Loop clie vooral chemisch van een goede kwaliteit is. Op deze beek komen vooral in Nederland nogal wat overstorten uit alsook het rwzi van Baarle-Nassau. Toch schijnt dit niet echt voor problemen te zorgen vooral dan benedenstrooms. - De kwaliteit van cle Leiloop die van Loenhout komt en via de transportzones (B+NL) in Meersel-Dreef in de Mark uitmondt, is momenteel biologisch van Vrij goede kwaliteit. Enkele jaren terLig was dat minder door overstorten aan de transportzone van Meer en de tegenvallende zuiveringsresultaten van het slachthuis in Meer. Ook de afvoer van het hemelwater van de transportzone Hazeldonk zorgde na een droge periode ook wel eens voor problemen door o.a. vervuilingen door het vrachtverkeer (olielekken e.d.) Herinnert u zich ook nog de problemen rond de firma

Tankcleaning. Er zijn jaren geweest dat de Leiloop met momenten al de kleuren van de regenhoog had. Conclusie: de kwaliteit verbetert maar afen toe zorgen lozingen voor plotse verslechtering van de waterkwaliteit. - Tenslotte mondt juist op de grens de Gouwbergse Loop (= Stnijheekse Loop) in de Mark uit en ook die is gelukkig van aanvaardbare chemische kwaliteit. Biologisch schommelt ze Van matig tot goede kwaliteit. - Even benadrukken dat we het steeds over de kwaliteit hebben in verband met de goede overlevingskansen van onze vissen. Het Markwater is nergens dninkhaar, ook zwemmen in de Mark is niet aan te raden.

Eindconclusie De Mark en z 'ii zijbeken zijn bijna overal chemi.vch matig verontreinii,'d. Biologisch i.v ze wei nig verontreinigd vanatde sameni'Ioei ni met het Merkske tot aan de grens. De zijbe ken zijn meestal van matige biologische kwaliteit tot goede kwaliteit. Van Wortel tot Mniderhout is cle biologische kwaliteit slecht, o.a. doordeBolkseBeekdie op zijn beurt i'an zeerslechte kwaliteii is. Tot slot mogen we toch stellen dat ne i'ooi -zichtig optimistiscli moge,, zijn over de evolutie i'an de waterkwaliteit iii het stroonigehied i'ande Mark en dat we wat de m'i.sstand en cle natuur in 't algemeen betreft, de toekoni.vt positiet kunnen tegemoet zien.

Voor de artikels over de Mark werden o.a. volgende bronnen geraadpleegd: - Vlaamse Milieumaatschappij, postbus 10,9300 Aalst, www.vmm.be: jaarverslagen, meetdatabank. (een aanrader) - Nieuwsbrieven de Hoogstraatse Sportvisser, artikels waterkwaliteit. - Artikels ruilverkaveling De Hoogstraatse Gazet jg 1980. - Boek "De Mark van oorsprong tot Dintelsas", Dick De Boer, Johan Van Gurp, Willem Reijn (1986). - Waterkwaliteitsgids, zoetwatervissengids, Milieucel Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden VVHV, http://users.skynet.be/vvhv/ - Handboeken Visstandbeheer Dienst Waters en Bossen, (Bos en groen) Belliardstraat 14-18, Brussel. - Bezoedeling van de Mark, Prov. Inst. voor Hygiëne, Antwerpen, ir. Xavier Brosens, 1964. - Het stroomgebied van de Mark, eindwerk kI. seminarie, Lenaerts, Leysen, Oomen, Verleye, 1973. - Informatie Natuurpunt, Drej Oomen, drej.00men@pandora.be

r

,

(

/

12

Boekhouding en administratie ' B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving

BEEMDEN 40, B 2322 H000STRATEN (MINDERH0ur) TEL. 03/235.03.23 FAX 031235.03.24 GSM 0478132.76.35

71

Milieuconsult .' Advies milieuvergunningen Aanvraag milieuvergunningen, melding wijzigingen Milieurapportering Extern milieucoördinator (B)

mbabvba@belgacom.net


DE MARK

Het waterzuiveringsstation van Minderhout In een ander artikel in dit nummer, bekeken we de waterkwaliteit van de Mark. Vanaf begin jaren '60 was de waterkwaliteit van de Mark erbarmelijk, terwijl voor de jaren '50 de rivier vrijwel onbezoedeld was. Na de oorlog steeg het aantal inwoners van onze dorpen gestaag. Terwijl nien voor de jaren '50 per dag per inwoner ongeveer 30 tot 50 liter water verbruikte, steeg dit door een verbeterde hygiëne en een hoger comfort (stromend water, bad en douche) naar 100 liter begin jaren '60 en tot 150 liter momenteel. Verder startte men ook met het aanleggen van rioleringen om stinkende grachten en sterfputjes te laten verdwijnen. Dat maakte dat het afvalwater sneller in de Mark terecht kwam zonder een kans om te bezinken. Verder steeg ook de hoeveelheid industrie. Met aanvankelijk vooral enkel melkerijen, slachterijen. wasserijen, conserven- en confituurfabrieken, die hun afvalwater ongezuiverd loosden. Vanaf de jaren '60 werd gedacht aan rioleringsplannen en aan de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Het zou duren tot 26 maart 1982 toen minister Lenssens van Leefmilieu het waterzuiveringsstation van Minderhout plechtig opende, dat men weer hoop kreeg op een zuivere Mark. Het waterzuiveringsstation van Minderhout, zuivert het afvalwater van de fusiegemeentes Hoogstraten en Rijkevorsel, uitgezonderd de transportzone van Meer, die over een eigen, kleiner RWZI beschikt. In 1990 werd de nv. Aquafin opgericht die instaat voorhet aanleggen en beheren van zuiveringsinstallaties. hoofdrioleringen en pompstations. Ze hebben het nobele doel en de taak om de openbare wateren in Vlaanderen weer zuiver te krijgen, gericht op de toekoiiit om zo dc drinkwatervoorziening op peil

voor de vier teams van het Maashekken. Ze stonden me beiden te woord. Johan steekt van wal met een pleidooi voor Aquafin. Volgens hem krijgt Aquafin vaak kritiek omdat ze zogenaamd te grootschalig werkt, alles vol beton giet en Lliteindelijk slecht werkt. Volgens hem werkende installaties wel en heeft men al een flinke verbetering gerealiseerd maar moet men nu nog werken aan een geschei(len riolcringsstelsel waarbij het regenwateraparten

DHM: Hoe zuivert men het rioolwater? Het principe is eigenlijk heel eenvoudig, wij werken metbacteriën, micro-organismen, kleine beestjes die het vuil dat in het water zit gaan opeten. Onze taak is om deze bacteriën goed te ver/orgen zodat ze veel eten en zich snel voortplanten. Uiteindelijk sterven ze af en worden ze terug uit het watergehaald en krijgt men slib. Deze bacteriën hebben zuurstof nodig om te kunnen leven en die geven we hen via heluchters en door het roeren van het water. Het resultaat is schoon water. Dit gebeurt normaal ook in rivieren maar door zuurstofgebrek en minder optimale omstandigheden gebeurt dit mindersnel. Sommige mensen denken dat we het water zuiveren door het te filteren zoals in een koffiefilter, dat is dus niet het geval. Vroeger zag je ook veel algengroei, waarbij het water groen wordt, algen zi jn eigenlijk heel kleine plantjes die leven van de fosfor en de nitraten in het water. Ze kunnen sterk woekeren en maken het water heel troebel svat nadelig is voor de onderwaterplanten, ze krijgen geen licht meer. Overmatige algengroei is ook slecht voor de vissen door de grote zuurstofschommelingen die ze veroorzaken. Momenteel blijven we onder de norm wat betreft stikstof en fosfor door een noodmaatregel die weliswaar werkt maar we gaan dat hij de komende verbouwingen verbeteren. Zodat we dan gemakkelijk de vooropgestelde nomen halen. Na de verbouwing zal onze capaciteit ook verhoogd zij ii, waardoor we meer water zullen kunnen zuiveren.

DHM: Hoeveel water kan uw installatie zuiveren? Na de verbouwing kunnen we het vuil water van 26.000 inwoners zuiveren. Waarbij het fosforen stikstof gehalte nog meer zal verlaagd worden dan nu, we meer vuil water tegelijk kunnen zuiveren en we een grotere buffer zullen hebben bij regenweer. Wanneer we nu hij regen veel water verdund maar ongezuiverd in de Mark lozen gaan we dan meer water kunnen bijhouden, wat we dan later als het niet meer regent. gaan zuiveren.

DHM: Wat gaan jullie dan veranderen aan het station?

1-/ ier heeft 11 eeit zie/it 0/) Lie poinpinstallaties en de roosters (achteruoi hekken (midden) en een deel ton een nahe:inktank (vooraan).

te kunnen houden. Buiten het feitdat de installatie in Minderhout staat, weten we echter weinig over wat daar juist gebeurt. Vaak wordt er met een beschuldigende vinger naar de RWZI van Minderhout gewezen als de vissen naar lucht komen happen. Om meer te weten, maakten we een afspraak met de verantwoordelijken van Minderhout. 1-let mag gezegd worden de Hoogstraatse Maand werd met open armen ontvangen vooreen verduidelijkend gesprek en een rondleiding. De dagelijkse leiding van het station ligt hij Jan Vandersmissen teamcoördinator. Johan Van de Velde is bekkenverantwoordelijke

liet heIi,clitinis-

rechtstreeks naar de waterlopen worden afgevoerd en enkel het echt vii ile water naar de RWZI wordt afgevoerd. Dan krijgt men hij hevige regens niet meer het feit dat de overstorten het ongezuiverde water in de waterlopen storten. Alhoewel de zuiveringsstations al meerwerken aan extra bergi ngscapaciteit voorhet aangevoerde water. Helemaal goed zou het zijn als de burgers ook terug een waterput zouden installeren voor het bergen van hun regenwater, resultaat: minder wateroverlast en door het nuttig gebruik van regenwater een zuiniger gebruik van leidingwater.

Bekijk eerst even het schema van de huidige werking. De opvoerinstallatie wordt vergroot, zodat we meer water tegelijk kunnen zuiveren. We gaan enkele fijnroosters bijplaatsen die kleinere onverteerbare zaken gaan verwijderen uit het te zuiveren water. Er komt nog een extra zandvanger bij. Er worden tanks verbouwd om de fosfor en stikstof uit het water te halen. Er komt een grotere heluchtingstank en een extra nabezinkingstank. Om de hoeveelheid slib te verkleinen wordt de gistinstallatie terug opgestart en gaan we het hiogas gebruiken om een gasmotor aan te drijven. Daarmee gaan we dan elektriciteit maken, die draait dan 14 uur aan 200kWh. De warmte die die gasmotor afgeeft gebruiken we dan om het gistingsproces te versnellen door het slib op te warmen tot 36 graden. Voor die gisting kunnen we dan ook septisch materiaal gebruiken dat komt van de ruimingsfirma's van septische putten.

13


DE MARK DHM: De eerste jaren dat het waterzuiveringsstatioii in werking was, waren er wel eens problemen met vissterfte tot gevolg.

ç,t

De vissterftes liggen zelden of nooit aan onze installaties. Enkelejaren geleden was er eens een klacht maar waterstalen die we hier hadden laten nemen, toonden aan dat het probleem niet hier lag. We hebben toen ook stalen laten nemen van de Mark en toen bleek dat er pesticiden in zaten die werden gebruikt in de maïsteelt. Waarschijnlijk waren er veldenjuist bespoten waarna het begon te regenen en dat zodoende deze pesticiden door de regen naar de Mark gespoeld werden.

DHM: Je hoort dan de mensen zeggen dat het wel van het zuiveringsstation zal komen omdat men van niets hoort.

De werking van de st'ateizuiveringsinstallaties wordt bevaakt en geregeld door Jan Vandersinissen (links) en zi:jn team. Het gehele waterbekken van de Maas waarde Mark ook onder valt, wordt gecoördineerd door Johan Van de Velde. Ze zorgen er beiden met hun teams voor dat de waterzuivering zo optimaal mogelijk gebeurt.

DHM: Hoeveel personeelsleden werken er hier? We werken met een ploeg van vijf man. Die werken hier in Minderhout maar ook op de installaties in Meer, Merksplas. Poppel en Zondereigen en nog drie man in Kalmthout. Vlaanderen is onderverdeeld in rivierbekkens, wij behoren tot het Maashekken. onze regio is zowat de Noorderkempen de drie bulten bovenaan Vlaanderen. Deze acht mensen zorgen voor het onderhoud, regelen en controleren de acht zuiveringsstations en zeventien pompstations. Hoogstraten heeft vijf pompstations die aangesloten zijn opdeze zuiveringsinstallatie. De kleinere pornpstations, waarbij er een zwaailicht werkt bij storingen, zijn geen onderdeel van onze installaties maar worden onderhouden door de gemeente. Onze installaties werken grotendeels automatisch en storingen worden via alarmen hier gemeld.

DHM: Het aangevoerde afvalwater komt dat vooral van burgers of van bedrijven? Tien jaar geleden /aten er meer bedrij ven op ons riolcringsstelscl. Momenteel schakelen veel bedrijven over naar een eigen waterziliveringsinstallatie, die dan soms nog wel in de riolering lozen, vooral als hun installaties het niet aankunnen of bij problemen. De meeste en vooral de grotere bedrijven schakelen over naar een eigen installatie vanwege de kostprijs.

DHM: Het water dat op de Mark geloosd wordt is dat zuiver? Het is zuiver maar niet drinkbaar. Het is zo helder als drinkwater maarbevat nog wel wat bacteriën. Het is echterperfect geschikt om vissen in te laten overleven. Je ïou zelfs zonder problemen vis kunnen zetten op onze nabe,inktanks.

Nee dat is niet waar, vaak weten wij niets van deze vissterftes omdat we niet het water van de Mark controleren maar enkel ons eigen geloosd water. Wat wel kan gebeuren is (lat bij hevige regens de riolering het water niet kan slikken en de overstorten in werking treden. Gebeurt dit na een droge periode dan spoelt het water de buizen met de gedroogde afval schoon en komt dit rechtstreeks in de beken en rivieren. De vis kan dan wel eens wat in zuurstofnood komen maar uiterst zelden leidt dat tot vissterftes. In de beginjaren beschikten we ook niet over voldoende geschoold personeel en werden er al eens meer fouten gemaakt of deed men te weinig aan onderhoud en controle. Momenteel is het personeel beter opgeleid en gaan we dagelijks controleren of de werking goed is en kunnen we zo tijdig bijsturen. Gebeurt er een accident in een bedrijf waardoor er bijvoorbeeld een grote hoeveelheid zuur water geloosd wordt, dan gaat onze zuivering over kop. Maar toch blijft het water dat we dan in de beek of rivier lozen toch nog relatief goed, natuurlijk minder goed dan anders. Zijn onze bacteriën in onze tanks door het zuur gedood, dan gaan we dat water doorspoelen, dat kunnen we volgen met een pH-meter. Is het zuur water dan gepasseerd dan gaan we slib laten overkomen van een andere zuiveringsinstallatie, zodat we weer levende bacteriën krijgen in onze tanks. die dan weer hun

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

A

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil -a~/

pe `

IE&Cm l x

wto 14

au ng


DE MARK werk gaan doen. Door tijdig in te grijpen kunnen we de nadelige gevolgen zo beperkt mogelijk houden. We gaan daarbij zeker niet op kosten kijken om deze bacterii' n te vervangen. Als het een lozing is van een bedrijf of zo, dan gaan we naspeuren van wie die vervuiling komt en zijnde kosten voor hen.

DHM: Volgens de gegevens van de VMM, zie je dat de zuiveringsinstallatie van Merksplas toch een negatieve invloed heeft op de Mark, klopt dat?

!'

- Nabezinktanks - Voorindikker 13- Gishngstank 14 - Na-indikker 15- Gashouder Slibverwerking Dienstgebouw 10 12

1 - Vijzels 2 - Fijnrooster

---

-

3-Zand-en vetvanger Voorbezinktank Oxdatiebed 6- Tussenbezinktank 8- Beluchtingsbekken 45-

-

0

0

\

\.

.b

DHM: Het waterzuiveringsstation op de transportzone werkt dat naar behoren?

0

Ook daar voldoen we aan al de normen, het is echter veel kleiner van opzet en we hebben soms problemen met piekleveringen van bepaalde bedrijven. Onze pompinstallatie kan dergelijke piekleveringen niet verwerken. Daardoor wordt bij piekleveringen een gedeelte via het overstort in de Leiloop gestort. We zijn daar nu aan het onderhandelen om er voor te zorgen dat ze hun lozingen meer zouden spreiden.

0 SLIB

Het gezuiverde water dat wij in de Mark lozen in Merksplas voldoet aan al de normen. Alleen wat stikstofen fosfaat hetre0 zouden we nog kunnen verbeteren. Aquafin is dan ock van plan om de installatie en de sturing ginder nog wat aan te passen. Overeenjaarofanderhalfzou dat merkbaar moeten Lijn. We nioeten ook onze mensen de kans geven om de sturing onderde knie te krijgen. Maar voor de rest werkt de installatie in Merksplas perfect. Over het algemeen kan je stellen dat onze installaties goed werken maar we zijn constant bezig met verbeteringen aan te brengen, soms zijn die maar heel klein maar over een jaar of twee verwachten we nog een verbetering van de waterkwaliteit. Dat gaat ook in samenwerking met de technologieafdeling van Aquafin, die geven adviezen en begeleiding.

r

-

L_

GEZUIVERD NAAR MARK

0 liet afvalwater wordt door pers/eidin gen naar het zuireringsstation 'et'oerd. In hei pompstation 1, wordt het water door i'ijzels omhoog gepompt, zodat het verder op eigen kracht het station kan doorlopen. Bij 2 en 3 Zitten cle roosters om de grove bestanddelen tegen te houden en zand en vet (drijjiaag) te verwijderen. Daarna loopt het water naar een voorbezinkrank 4 om zwaardere slibdeeltje.s te verwijderen. In twee stappen worden vervolgens de bacteriën aan het werk gezet. In het oxidatiebed 5, wordt het vuile water over kun.rtstofrin gen gesproeid. Op clie ringen hechten zich de bacteriën, die organische stotfen opeten (organisch: allerlei afvalstoffen van dierlijke of plantaardige afkomst), in een russenbezinktank 6, hezinken die afgebroken stoffgn. Vervolgens wordt liet water naar het beluchtingsbekken 8, gepompi 7, waar bacteriën een tweede aanval inzetten om de resterende tuilvracht op te eten. Ze krijgen daarvoor extra zuurstof toegediend door de beluchters. Tevens wordt aan de beluchtingsranks een detostatiemiddel toegediend om het fosfaal te verwijderen. Als de aanwezige afcalstoffgn zijn afgebroken gaat her water naar twee grote nabezinktanks 10, waar her slib wordt verwijderd. Een gedeelte van het slib met bacteriën wordt teruggestuurd naar de beluchter 9. Het gezuiverde water loopt via een clebietmeter 11, naar de Mark. Het overblijvende slib wordt ingeclikt 12, en ondergaat een gistingsproces 13, waarbij mner/laangas (vergelijkbaar met aardgas) wordt geproduceerd dat opgeslagen wordt in een gashouder 15. Het uitgegiste slib veroorzaakt weinig reukhinder meer en wordt nog eens ingedikt in een na-indiktank 14. Vervolgens wordt nog meer water verwijderd in een filterpers zodat men een restproduct krijgt met tot 35% droge stof Dat wordt opge.rlagen in containers en afgezet als zwarte grond, of mi og meer gedroogd in andere A qua fin installaties.

Tot slot wil Johan nog even meegeven dat toen Aquafin opstartte, ongeveer 20% van het rioolwater verzameld en gezuiverd werd, nu twaalf jaar later is dat al 60 1/( . Ondertussen is er al heel wat werk veri.et, zijn er nog verschillende installaties in aanbouw en hebben hun mensen heel wat kennis en ervaring opgedaan. Dat belooft toch voor de toekomst. De Hoogstraatse Maand is ook steeds welkom om de verbouwingswerken te komen volgen en indien er zich problemen met het Markwater voordoen, mogen we steeds contact opnemen met Johan of Jan om te horen of het probleem bij hen ligt. Ook hun diensten beschikken over een wachtdienst die hij problemen s nachts of in het weekend op pad gaat. We ronden het gesprek af niet een rondleiding langs de installaties. Normaal kunnen ook scholen een bezoek brengen maar omdat begin februari de verbouwingswerken begonnen zijn, is dat niet meer mogelijk tot 2005 einde der werken, en dit wegens de veiligheid. Met voldoende foto's en informatie en een goed gevoel, want naar mijn gevoel is ons afvalwater in goede handen, neem ik afscheid van Jan en Johan. Onderweg rijdt ik over cle Mark en kijk nog eens even naar z' ii schoonheid en in gedachten zie ik de vissen tevreden rondzwemmen. Xavier Brosens was in 1979 misschien wat te optimistisch toen hij tegen ministerLensens zei: "Volgendjaar zwemt er weer vis op de Mark". We hebben er wat langer op moeten wachten en alles is nog niet perfect maar het gaat de goede kant op...


DE MARK

Waterzuivering moderniseren HOOGSTRATEN - De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Hoogstraten bestaat al twintig jaar en voldoet niet meer aan de hedendaagse strenge zuiveringsnormen. De installatie wordt nu gemoderniseerd en efficiĂŤnter gemaakt met onder meer, een rendabele biogasproductie. Het gas kan niet alleen het slib verwarmen tijdens het gistingsproces, het zorgt ook voor de productie van een hoeveelheid elektriciteit die overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 200 gezinnen. Een en ander gebeurt op een mens- en milieuvriendelijke manier. RWZI Hoogstraten zuivert het afvalwater van Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, Meersel-Dreef. Wortel en Rijkevorsel. Deze dorpen behoren tot het hydrografische bekken van de Mark dat het gezuiverde afvalwater ontvangt. De installatie isgelegen in een KMO-zone, maar in de onmiddellijke omgeving bevinden zich nog een aantal woningen. Om mogelijke geuren lawaaioverlast te voorkomen heeft Aquafin geopteerd om verschillende installatie-onderdelen af te dekken. De vernieuwde installatie krijgt een aantal nieuwe constructies, terwijl andere worden aangepast. De meest opvallende verandering is de afbraak van het bacteriehed, het hart van de oude installatie en de vervanging ervan door een moderne actieve slibinstallatie waardoor de RWZI ook fosfaten en nitraten op een biologische manier kan verwijderen uit het afvalwater. Ook de bestaande installatie voor slibverwerking krijgt een opknapbeurt, diverse installatie onderdelen worden vernieuwd en verbeterd, zodanig dat het slib en het uit de regio aangevoerde septisch materiaal, dagelijks naar schatting 900 rn 3 methaangas zullen produceren. Dat gas wordt gebruikt voor de verwarming van het slib tijdens het gistingsproces en voor het opwekken van 200 kilowatt groene stroom door middel van een gasmotor. Dit komt overeen metde hoeveelheid stroom die nodig is om 219 gezinnen van elektriciteit te voorzien. De werken aan de installatie zijn begonnen op 3 februari en zullen 850 werkdagen in beslag nemen. Het bouwkundige gedeelte ervan gaat bijna4 miljoen euro kosten (bouwbedrijf Van Roey uit Rijkevorsel), de elektromechanische installatie vraagt een investering van iets meer dan 3 miljoen euro (Van Hout-Sanotec uit Geel). Het studiewerk is voorrekening van Arcadis Gedas uit Deurne. De werken hebben geen terreinuitbreiding tot gevolg. Voor meer informatie kan u terecht bij Johan Van de Velde, Aquafin Bekkenverantwoordelijke Maas, 0476 96 79 02 of bij Theo Ruttens, Piocctleidcr In rastructuur tel. 03 45045 50 of via info(daquafin.be.

EXCEPTIONALISME 5 tot 21 april POEZIE - HAPPENING de paaskip (haas is dood) in Hoogstraten en omgeving met anirnatie-act zaterdagnamiddag 12april op de Vrijheid te Hoogstraten

'Iii


M P P 'r

Opvoeden wordt nu heel gemakkelijk

EEN KWALITEITSLABEL VOOR UW GEZIN? Hoogstraten pilootgemeente

iso

9003

In het kader van de opstelling van de ISO-normen voor hun bedrijf ontmoetten Jef Meuldermans (toenmalige De Ster) en Inge Van Doorne (Friswit) elkaar regelmatig. Tijdens koffïepauzes bespraken ze af en toe ook hun gezinssituatie en bijhorende problemen. Al lachend werd er wel eens allusie gemaakt op de toepassing van de normen, die zij aan het ontwikkelen waren, voor hun gezin. Het bleef niet bij louter gniffelen; beiden pasten effectief enkele elementen toe en dit werkte wonderwel. De Happy Family ISO 9003 was geboren. '

Voor wie niet helemaal thuis is in de ISO-normen kunnen we in het kort stellen dat de ISO 9000reeks vooral de processen in het bedrijfoforganisatie beschrijft.gekoppeldaande kwaliteitseis die een bepaald product stelt. Ook wordt erin beschreven wat de noodzakelijke middelen zijn die tot dat product moeten leiden.

Jef Meuldermans: Eigenlijk is het bij na voor de hand liggend dat begrippen als 'processen. 'handelingen'. 'afspraken' ook in gezinsverhand kunnen gebruikt worden. Poetsen, studeren, dagdagelijkse taken, klussen.... noem maar op, het verschiltriiet wezenlijk van waterzich ineengoed draaiend bedrijf voordoet. Maar ook zakgeld (verloning). uitstapjes (teamhuilding), ontspanning..., zijn in wezen elementen die zowel in een bedrijf als in een gezin terug te vinden zijn. Daarom hebben Inge en ik 'na onze uren' in ons ISO-dossier elk bedrij fselement vervangen door een gennselement. Het was verrassend hoe congruent heide dossiers ingevuld werden.

Inge Van Doorne: Als er al verschillen waren, dan lagen die in de typische man-vrouw verhouding. Bij Jef kwam bijvoorbeeld 'goed studeren' van de kinderen meer aan bod terwijl ik eerder 'goed gedrag' probeerde te normaliseren. Maar de module Poetsen, bijvoorbeeld, daarover waren we het bijna tot in het detail eens. Poetsen werd opgesplitst in drie hoofdmodules: Grote Poetswerken (grote kuis. schilderwerken. ... ). Regelmatige Poetswerken (wekelijks) cii SpontaanPermanente Poetswerken (zorgen dat alles netjes blijft). Elke module had zijn submodules: de RegPoe-inodue werd bij voorbeeld opgesplitst in RamenPoetsen. KeukenPoetsen, Vloeren Poetsen, enzovoort. Op dezelfde manier werd Ontspanning ingedeeld: de TVkijk-module, Zakgeld, JefMeulderrnans: Eigenlijk konden we taiiielijk snel overgaan tot liet uitschrijven van de basismodules. Deze moesten dan een heel jaar lang ingevuld worden door de praktijkervaring. Dat neemt zeer weinig tijd in beslag. Neen m we bijvoorbeeld nog eens de RegPoe - module. Daarvoor schreef mijn vrouw gewoon elke stap van de schoonmaakprocedure neer. Wanneer ik dan bijvoor beeld veertien dagen later van poetsdienst was, dan schreef ik mijn bemerkingen erbij. U gelooft -

'

.

-

1

het niet maar na 2 maanden poetsten we korter én beter, gewoon omwille van de uitwisseling van ideeën.

Inge Van Doorne: Hetielfde bijvoorbeeld met het iakgeldvandekinderen.Op enkele maanden waren we, dooruitwisselmnL van ideeën met de kinderen ielf, tot een mooie consensus gekomen. - ' - Evenzo voor het uur van thuiskomen. Onze Jelle (leerling Klein Seminarie) liet nch op een bepaald moment spontaan ontvallen: "Moeke. studeren gaat precies gewoon vanzelf tegenwoordig". Wel, dat deed inc deugd. j

JefMeuldermans: Mijn kinderen zijn nog klein (3 en 5 jaar). Maar ook voor hen is ISO 9003 een spel geworden. Om hen het verschil tussen de 'normatieve' en de 'anarchistische' wereld te doen kennen, laten we de eerste allemaal met 'iso' beginnen. Wij spreken bijvoorbeeld van ISOdodokes, ISOnjam-njarn.lSOkaka... Grappig was wel toen onze Jorian laatst vroeg: "Papa, wat is latie'?" Ik had het namelijk over isolatie gehad. (lacht)

Second opinion Om dit project enige kans van slagen te geven. dienden Jef en Inge bij de stad Hoogstraten een aanvraag in oni als pilootgemeente te fungeren. Burgemeester Arnold Van Aperen is maar wat blij niet een dergelijke vooruitsirevende aanpak van het opvoedingsprobleem.

Arnold Van Aperen: Toen ik voor het eerst hoorde over dit project. was ik een beetje wantrouwig. Ik laat me namelijk niet zo snel ompraten. Maartoen ik de Gezinsbond en Kind&Gezin daarover aansprak. gaf ik me snel gewonnen. Ik denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks terugkerende fenomeen van de dronkenschap onder scholieren hij de laatste schooldag. Tot mijn gr ote verwondering was deze module (DronkSchol) ook opgenomen. Ik hen ervan overtuigd dat vele ouders een rustige opvoedingsti jd tegemoet gaan. Geld kunnen we erjammer genoeg niet voor vrijmaken en ook al omdat onze Visakaarten geëpibreerd zijn. Maar wij willen wel volop logistieke steun verlenen zoals het beschikbaar stellen van de bibliotheken en dergelijke.

I

In dc hal prijkt liet net behaalde 1S09003 certificaat. 'Moeke, studeren gaat precies vanzelf!" Ook Peter Adriaenssens, de bekende kinderpsycholoog kan niet anders dan toegeven dat dit een veelhelovend project is.

Peter Adriaenssens: Ik heb een tijdlang de opbouw mee opgevolgd samen met nujn assistenten. Voor kleuter tot jongvol-. wassene. elk pro., bleeinvindterweleen oplossing. Maar ook gepensioneerden en jongsamenwonenden vinden zeker een goede modus vivendi. Wat me vooral opvalt is datde op het eerste zicht beperkende 'krijtlijnen' net een stimulans zijn om heel creatief met zichzelfen de anderen om te gaami. ergens. voor een stok.

Ook u kunt meedoen Als lancering van het project mogen 100 gezinnen uit Hoogstraten meedoen. De ISO 9003 hasisniodute is ut'atis (kost later zo maar even 180 € of 7.200 BEF). Om juridisch-technische redenen kan de verdeling pas starteti nt het eerste kwartaal van 2003. Dat is dus tiu dinsdag (de dag waarop McCartney in het Sportpaleis optreedt! Maar dit ter zijde). U kunt zich melden in elk dorp in de bibliotheek, overal uitzonderlijk open om 9 u 's ochtends. Slechts één exemplaar per geziti. uuteraard. Word ISO 9003! 17


PUBLEREPORTA GE

Een verrassend aangename kennismaking met

LE€iATTTU

FIT&CONDIT11ECENTER Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is een cliché maar niemand zal ontkennen dat een betere conditie goed is voor elk van ons. En, omdat De Maand bezorgd is voor zijn lezers, gingen we op bezoek hij "MEGAFIT" en spraken er met Megafit Van Hemeldonck, de man achter het "Fit & Conditiecenter" in de Buizelstraat te Hoogstraten. Als we ons baseren op het groot aantal toestellen moet fitness' echt wel in zijn? Megafit: Ja. fitness is een sport' clie niet meer weg te denken is. Het is een sport die voor veel mensen toegankelijk is, vooral omdat fitness niet gebonden is aan een bepaalde leeftijd. Het is een manierom sportief en gezond metje lichaam om te gaan, een houding of die ingesteldheid die niet gebonden is aan een bepaalde leeftijd. En wij die dachten dat het centrum zich uitsluitend op jongeren richt. Megafit: Nee, in tegendeel zou ik zeggen. Fitness, gezondheid en plezier zijn niet aan een bepaalde leeftijd gebonden. Vanaf de opening van onze zaak zijn er, naast de jongeren, een groot aantal mensen van middelbare leeftijd en opvallend veel 50-plussers lid geworden.

- .

.•

-

De cardie (ftdeliiig Jullie spreken zelfs van een cardio afdeling, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Megafit: Gezond blijven is één van de zorgen van onze leden,jong en ouder. In ons fitnesscentrum is een apart gedeelte gereserveerd waar een groot aantal fietsen, stepapparaten, loopbanden en crosstrainers garant staan voor wat we noemen een optimale cardiofitness en een perfecte warming up. Conditie training neemt een steeds belangrijke plaats in, in de training van de fitness enthousiastelingen. En het is niet gebonden aan tijd? Megafït: Dat is zeer belangrijk. U heoefent uw sport wanneer het u past, niet gebonden aan tijd of aan de weersomstandigheden. Zonder afhankelijk te zijn van stormen, wind en regen, kunt u op een aangename manier trainen. 1.1 kunt zelfs tijdens het trainen een tv-programma volgen op ons cardio theater. Wat wil je nog meer. U nodigde ons uit om de Power Plate te bekijken. Men spreekt van een revolutie op het gebied van training. Megafit: Dat is het ook. Met de Power Plate wordt op een totaal nieuwe manier, via onbewuste rek-reflexen, méér resultaat geboekt dan met traditionele trainingsmethoden en dat in veel minder tijd en zonder extra belasting. Trainer op

de Power Plate is bovendien geschikt voor een veel grotere groep mensen. waaronder senioren. kinderen, mensen met gezondheidsproblemen of mensen in revalidatie. Het heeft ook een aantal cosmetische effecten zoals anti-cellulitis, collageen verbetering en vetreductie. De Power Plate wordt ook veel gebruikt door topsporters en het is slechts een kwestie van tijd voordat het grote publiek de Body Vibration op de Power Plate zal ontdekken. Body Vibration, wat is dat eigenlijk? Megafit: De trillingen van de Power Plate worden overgedragen 01) ons lichaam. Deze mechanische prikkel geeft een rek-reflex die, volgens de ingestelde frequentie. 30 tot 50 maal per seconde plaatsvindt. Het gevolg hiervan is, dat de spieren continu zeer hard aanspannen. Door beweging wordt het lichaam moe, door rust herstelt het, door herhaling past het lichaam zich aan de inspanning aan, met als gevolg dat het prestatievermogen stijgt. Dit fenomeen doet zich eveneens voor bij training op de Power Plate, de trainingsduur is echter veel korter. Dus veel resultaat op een kortere tijd? Megafit: Juist. Voor mensen die moeite hebben met bewegen, of die gewoon weinig vrije tijd hebben, is de Power Plate dé oplossing. Vrijwel alle positieve effecten van regelmatig bewegen ondervindt je nu, in een fractie van tijd. door te trainen op de Power Plate. Bovendien liggende resultaten 20 tot 30 % hoger dan bij traditionele oefeningen. Voor hen die trainen op de Power Platc combineren met fitness of andere vormen van sport, zal cle Power Plate training als katalysator werken voor het trainingsresultaat. Die training kan dus goed zijn bij revalidatie? Megatit: Na een operatie ofbij het herstellen na een blessure verliezen we spierkracht. Het is belangrijk om die negatieve spiraal zo vlug mogelijk te stoppen, door de training met de Power

Een zicht in het fit- en conditiecenter.

Pon ,e r-plai c.' ton eke Ina, oer

t '(01 1 ra

iii en

Plate te beginnen. Daardoor krijgt men vlug meer kracht en lenigheid, een betere doorbloeding. pijndemping. Revalidatie met de Power Plate kan in zeer korte tijd en met weinig pijn. Dat maakt het gemakkelijker om de revalidatie vol te houden. Deze principes gelden natuurlijk ook voor de revalidatie van sporters. Body Vibration is door de topsporters als eersten ontdekt en daarna op grotere schaal toegepast. Voor meer informatie kunt u website www.power-plate.be raadplegen. Zijn er nog speciale zaken te verwachten bij megafit op korte termijn? Megafit: Vanaf 19april biedt Megafit een totaal pakket aan van power-plate, cardioen eendiëtiste. Op trainingsvlak krijgt u volledige begeleiding van een sportleraar en op het vlak van afslanken wordt ci volledig begeleid door een diëtiste. Met dank voor dit gesprek. Voor onze lezers geven we graag deze nuttige informatie:

MEGA FIT: Fit & Conditiecenter Buizel.rtraai 2a - 2320 Hoog.s traten tel: 03 314 24 95 E-mail: megafit@pandora.be Openingsuren Maandag tot en met Prijdag van 9.00 tot 12.00 en i'an 14.30 tot 22.00 uur Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 13.00 uur


Grote plannen

Peter en z'n botsottos zijn "Back in business"! Aan muzikaal talent ontbreekt het onze gemeente zeker niet. Elk jaar zien we nieuwe groepen verschijnen die een plaats willen tusseil onze plaatselijke beroerndheden. Maar om een gevestigde waarde te worden, moet een groep heel wat in z'n mars hebben. Peter en z'n botsottos is zo een gevestigde waarde. Na bijna 20 jaar laat deze cover-groep uit Meerle, met stevige rock van de jaren zeventig, tachtig en negentig, het publiek nog steeds uit de bol gaan.

Het prille begin De eerste bezetting van Peter en z'n botsottos, zo een 20 jaar geleden, bestond uit Piet Van Bavel, Jan Van Bavel, Lieven Muessen en Martin Jansens. Op dat moment had de groep zelfs nog geen naam. Het waren jonge gasten die altijd met muziek bezig waren en covers maakten. Ze repeteerden vaak en bezochten vaak concerten en festivals. In 1984 kreeg de groep een kans om tijdens Meerle nakermis voor de eerste keer het podiim op te gaan in café De Kroon. Zonder naam konden ze niet op de affiche verschijnen. Om in de sfeer te blijven van de kermis, kozen de vier leden voor de naam "Peter en z' n hotsottos". Peter is de officiële naam van Piet Van Bavel. De link met de hotsottos is al snel gelegd!

konden maken. En zo gebeurde dat ook. De groep onderging wel enkele veranderingen. Enkele leden vertrokken en maakten plaats voor ander muzikaal talent. Piet Van Bavel verzorgt nog steeds de zang en bespeelt de mondharmonica. Jan Van Bavel speelt nog altijd gitaar en verzorgt ook de zang. Stijn Boeren heeft plaats genomen achter cle drums. En Hans Adriaensen speelt bas. Maar hoe komt het dat zij na al die jaren nog steeds ZO een goede covers brengen? Het muzikale brein achter Peter en z'n hotsottos is toch wel Jan Van Bavel. Hij is degene die achter de schermen het meeste werk doet. 1-1 ij bewerkt de nummers zodat zij muziek kunnen brengen, precies op hun lijf geschreven!

Peteren z'n botsottos is nog lang niet uitgespeeld. Zij blijven nog steeds voor goed gevulde zalen zorgen. Zij die twintig jaar geleden naar hun optredens kwamen, komen nog steeds. Het enige verschil is dat zij nu ook hun kinderen meebrengen. Peter en z'n botsottos weet Jong en oud te bekoren. Hun enige doel is om plezier te maken op het podium en dit ook uitstralen naar het publiek. Als deze vier op het podium staan, maken ze er één groot feest van, voor zichzelf en voor de anderen! Met deze ingesteldheid hebben ze het zover geschopt dat ze dit jaar een tournee gaan doen: de Peter en z'n botsottos "Back in town. back in husiness"-tour 2003. Op 4april wordt het startschot gegeven. Ze hebben zelfs een plaats tussen Sergioen de Kreuners gekregen op de affiche van Sinksen kermis op 6juni. tn 2004 bestd'at de botsottos 20jaar. Over wat er ons te wachten staat, hebben ze nog niets verteld. Maar we mogen ons zeker aan een of meerdere verrassingen verwachten. Want hun creclo luidt nog steeds: "Het podium op, de stekker er in en de boel op gang trekken!" Peteren z' n botsottos... zeker de moeite om nsar uit te kijken! Voor meer info over Peter en z'n botsottos én de "Back in town, back in business"-tour, kijk ieker op hun site www.peterenznbotsottos.be . lv

Geen eendagsvlieg In de volgendejaren deden de hotsottos geregeld optredens. De kermis en nieuwjaar in hun eigen dorp waren vaste data in de agenda van de groep. Maar de vier kregen ook naam buiten Meerle. Cahier, Mussenakker, Posthuis, Aspirock, Buitrock, Kempenrock... ze hebben er overal gestaan. En zelfs van buiten de regio kwam de vraag naar Peter en /n hotsottos. Heel België mocht weten wie die gasten uit de Kempen waren! Een groep die met zijn covers een hele zaal op z'n kop zet! In 1992 besloten de groepsleden elk hun eigen weg op te gaan. Peter en z' n botsottos bestonden niet meer.

..

0 .

Een frisse wind Eindjaren negentig bestond de Chiro van Meerle 40jaar en voor die gelegenheid wou Peter en z' n botsottos nog eens een keerop het podium staan. Dit ging niet onopgemerkt voorbij. Luc Van den Heyning, toen de uithater van café De Bombardon, zag onmiddellijk dat Peter en z'n hotsottos het plaatje van Meerle kermis terug compleet

: "Ik L

De hindige bezetting cao Peter en zo bot.vo!to.v i.r helenuial klaar voor de ton!.

l\LivveI iJksfo±o0 eCif le

r eef ssi

0

iie 1 e.

vi elco

£305

eieii SfLICIIO ivslij s±ivi0 cii LTIiOI+(T%le

-.

ofo Je sAeet

cJ0i' r

fo±of&' ie!efoiiie

f

.,...

t .

-_-

2310 rijkevoesel eI 031314.62.50 fcx 03/314.82.00 1 ofo@fofo-de_ci eeef. b0


ACTUEEL

VEILING

Eerste Belgische aardbeien HOOGSTRATEN - Na de primeurkomkommers op 15 januari. de eerste tomaten op 20 februari en de paprika's op 21 februari is het nieuwe seizoen vrijdag 7 maart gestart met de verkoop van de eerste Belgische aardbeien op de Veiling Hoogstraten.

A

L-9 1,

Corneel Verineiren. loorz7ncr t ciiini IIooi.st,aïcn, overhandi t Lie cheque van 8000 €aan Gerda Lindekens, coördinatrice van de actie Kom op tegen Kanker, in geelsc/iap van de telerAdriaan van Baxel code Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van Lie Ghesellen van de Aardbei van Hoogst raten met 1'. 1. ,i. r. Thea Van der Hallen, Jan Aerts, Irené Voet, Jozef Schellekens, Paul Van der Hallen, Flip De Clerck en Word Baets. Eén kistje van 1.6kg van de variëteit Lambada werd aangevoerd door teler Adriaan van Boxel uit Meersel-Dreef. Van Boxel is reeds voorde 12de maal de leverancier van de eerste Hoogstraatse aardbeien. De eerste koop van liet nieuwe aardbeiseizoen ging naar klant Rova uit Breda. Ron van Valen betaalde 500 € per bakje van 200 gram. Zoals voorheen stond Adriaan van Boxel ook nu de opbrengst van zijn primeur volledig af voor een goed doel. Door de inbreng van de veiling in naam van de aardbeitelers - werd de opbrengst verdubbeld. Zodoende kon mcii een bedrag van 8.000€ schenken aan de actie Kom op tegen Kanker. De primeurverkoop werd opgeluisterd door het 1-lertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardhei van Hoogstraten. Deze vereniging maakt zich verdienstelijk met de promotie van Hoogstraten en zijn aardbeien in binnen- en buitenland. Het zijn ook deze mensen die dit jaar voor de 26ste maal deeerste aardbeien van het nieuwe seizoen aan de koningen de koningin zullen aanbieden. Daarnakonitcle Gouverneurvan de provincie Antwerpen aan de beLirt. Reeds meerdan honderd jaar is cle aardheiteelt in cle streek van Hoogstraten een belangrijke activiteit. In die lange periode is alles wat niet deze teelt samenhangt enorm geëvolueerd. Om deze evolutie, die tevens een deel van de geschiedenis van de tuinbouw in onze regio omvat, te bewaren voor de toekomst, heeft de Raad van Bestuur van de Veiling Hoogstraten besloten tot het oprichten van een 'Aardbeienmuseum". Voor dit initiatief rekent de veiling op de medewerking van iedereen om geschikte museumstukken te verzamelen. Naast de specifieke aardbeiteelt zijn er nog andere gebieden waarin de aardbei een rol heeft gespeeld en waarvan er zeker nog sporen terug te vinden zijn. We denken o.a. aan cle kunst, gastronomie. geschiedenis. kleding. familietradities, economie, landschap, waterhuishouding, urbanisatie, toerisme, feesten, wedstrijden en verenigingsleven. Het is de bedoeling dat dit museum denaam en faam van cle Hoogstraatse aardhei én Hoogstraten als belangrijkste aardbeistreek o itdraagt. Veiling Hoogstraten verkocht in 2002 nagenoeg 14.500 ton aardbeien, voornamelijk van de variëteit Elsanta en realiseerde hiermee een prodLictomzet van 40.684 miljoen E. De aardbeien van Hoogstraten zijn beschikbaar van maart totdecembermet aanvoerpieken in mei -juni enjuli - augustus. Bijna 80 % van de aanvoer is bestemd voor de uitvoer en vindt dan ook zijn afzet in heel Europa. In 2003 verwacht men een belangrijke toename van de aanvoer. De kaap van 15.000 ton aardbeien komt binnen handbereik en gezien de huidige toestand van het plantmateriaal moet het een bijzonder kwaliteitsvol jaar kunnen worden. Aardbeien maken 45 c/ uit van de productomzet van Veiling Hoogstraten. Daarnaast zijn tomaten (los en tros), paprika, komkommeren slabelangrijke producten. Deze top-S is goed voor 98 % van de totale omzet van de coöperatie. (GO) De Ghesellen van de Aardbei en teler Adriaan van Boxel met de eerste aardbeien in de verkoopzaal van de Veiling Hoogstraten. 20


DE WIJDE WERELD

Wortel de wijde wereld in

Op bezoek in Guinée (West-Afrika) KATHLEEN FRANSEN woont en werkt voor het tweede jaar in Guinée, een van de vele arme landen in Afrika. Ze woont daar samen met haar man. Frank Vanhoute en kinderen Dries en Hanne. Haar ouders Lode Fransen en Jeanne Verheyen uit de Oude Weg in Wortel brachten hen in januari een bezoek. Met hen gingen ook mee: Jan, Els, Tiny en Lievie Fransen, broer en zussen van Lode.Na terugkeer vroegen we hen om enkele indrukken van deze reis.

Wat doen Kathieen en Frank daar? Zij werken er voor dc niet-gouvernementele Organisatie ACT, actief iii II landen, vooral in Afrika en Latijns Amerika. In 1987 startte ACT met de ondersteuning van de familiale groenteteelt in de omgeving van Kindia, tweede stad van Guinée. Op het platteland is de bevolking volledig aangewezen op inkomsten uit de landbouw. In de periode v66r liet regenseizoen is er vaak voedselschaarsteen dat heeft verschillende oorzaken: liet is de heetste en droogste periode dus is er geen water voor irrigatie; er zijn weinig of geen mogelijkheden vooropslag van de voorraad en er is helemaal geen infrastructuur voor handel, transport of verwerking tot bewaarbare producten. Wat doet men dan? Men eet van armoe het zaad- en plantgoed op en geld voor nieuw ontbreekt. Oni hieraan enigszins te verhelpen. richtte ACT zich in de eerste plaats naar de vrouwen. Zo ontstonden plaatselijke vrouwengroepen waarin uien samen zoekt naar oplossingen van de problemen: betere teelttechniekcn. betere irrigatie, gezamenlijke en duurzame mogelijkheden om de oogsten op te slaan. Zeer belangrijk was het ook om via ACT krediet te krijgen om materiaal aan te schaffen, bvh gieters. Geld lenen kan in Guinée enkel tegen svoekerintresten van nieerdan 100%. Dit project loopt ondertussen al 15 jaar en is succesvol. Duizenden vrouwen worden op deze manier bereikt en de vele groepen werken nu zelfstandig. In vijf districten zijn er overkoepelende organisaties en die worden nationaal erkend. Vandaag werken negen Vlaamse Medewerkers van ACT in Guinée. Ook mannen zetten nu hun eerste stappen in de oprichting van eigen organisaties en zo ontstaan langzaam maarzeker boeren- en boeri nnenhewegingen. begeleid door verschillende diensten zoals landbouwtechnieken, uitrusting en toelevering van materiaal. cni.

Van hak naar os Het enige ge reedschap in cle landbouw is cle hak. Het vergt enorm veel werk van het hele gezin om op clie manier het land te bewerken, pogingen tot mechanisatie (tractoren) zijn in liet verleden oni diverse redenen mislukt. Sindsenkele jaren tracht uien door ossentractie de arbeidsdrcik op liet gezin te verminderen. Zulk drastisch doorbreken van eeuwenoude tradities is niet vanzelfsprekend. Ook liet kweken, trainen en verzorgen van de ossen is niet eenvoudig en vraagt geduld en begeleiding. Ossentractie is een mannenzaak en zo ontstonden clan ook de eerste mannengroepen. ACT springt bij voor promotie, vorming en

krediet want een stel ossen niet gereedschap is anders onbetaalbaar. Uit de verschillende projecten ontstaan weer nieuwe initiatieven: een distributienet voorplanten zaaigoed, een fabriekte voor het niaken en herstellen van Iandbouwmateriaal (ploegen, oliepersen. pelmachines), een houwonderneniing voor de bouw van opslagplaatsen en herstellingen. Een dienstencentrum beheert en begeleidt al deze bedrijven en bedrij ftes. Ook gewone privé-ondernemingen kunnen een beroep doen op dit dienstencentrum, voor boekhouding en administratie. Al deze verwezenlijkingen zijn natuurlijk niet ontstaan van vandaag op morgen en het zijn verhalen van vallen en opstaan. Maardie verhalen werpen ook een ander licht op een wereld die we meestal te zien krijgen door beelden van burger-

groezel ige unilorm met een plastic leitje naar school. Daar horen we hen de hele voormiddag in koor Franse woordjes opdreunen. De vrouwen gaan naar de markt en kopen liet eten voor die dag: piepkleine zakjes tomatenpuree, mayonaise of arachidepasta. Nog wat gedroogdevisof vissenkoppen en enkele bladeren van de maniok of van de hatatenplant voor bij de rijst van 's avonds. Daarna bekijken en keuren ze de kleurige stoften en de tweedehandskleding uit Europa, de potten, de pannen en kalebassen: misschien nog enkele stukjes 'gri-gri' (tovermiddeltjes) en dan wordt alles in schalen, kommen, balen, zakken, doeken, nianden, emmers, enz. enz. op het hoofd geladen en wandelt men terug naar huis of hut. Ookjonge kinderen vervoeren allerlei producten zoals brandhout, takkenbossen, bamboestengels, bidons water, zakken houtskool, op hun hoofd of in hun zelfgemaakte kruiwagens; clie kruiwagens bestaan uit twee lange stokken met elkaar verbonden door steeds korter wordende dwarsbalkjes en helemaal onderaan een rolschaatswieltje. Onderweg groet men elkaar, vooral de mannen, uitbundig. Men zwaait en de eerste begint niet 'Ça va'!' waarop cle andere bevestigend 'Ça Va' antwoordt. Dan vraagt die weer 'Ça va!' Cl] nummer één bevestigt met 'Ça Va'. Daarna wordt achtereenvolgens gevraagd of 'la fainile'. of vader, moe-

5 .

..t. 1 roiiI. I)iis, Honor en AiiIileen in loot hois IN/ hei a tom/den. Let 0/) de gnslumiian en; het huis moet taak ier/ir/it oorden met kaarsen en lantaarns als cle stroom weet' ee,ts uitvalt. oorlogen en hongersnoden. Buiten clie beelden overleven miljoenen mensen in moeilijke omstandigheden. Enkel zelfontwikkeling is duurzaam en zo kan een democratische maatschappij ontstaan.

Ç a va? Ça va! Morgens :tls het nog fris is. hoor ie de eerste vogels, kippen. honden en liet stampen van maniok. Men eet de eerste portie rijst (overschot van de vorige dag) en de kinderen lopen in hun 's

der, grootvader 'va hien?'. Nadat telkens weer bevestigd wordt dat alles en iedereen 'se passe bien' wordt liet gesprek besloten niet 'Dieci merci'. Ondertussen is het zowat 30° warni en is de school afgelopen. In de late namiddag worden in alle riviertjes cicichtig kleren, kinderen, acito's en brommers gewassen. De schenieruig valt in. Tot het volledig donker is werkt men hier en daar op liet veld. Daariia gloeiende houtskoolvciurtjes op tcissen de soms met kaarsen verlichte huisjes voor de tweede echte maaltijd van dedag: rijst niet saus 21


KEUKENS & BADKAMERS

Johan Hefligers Rijskergel?

cielderdonksestraat 5, tel: 076 - 5962551

Openingstijden: ma tlm Vrij: 8.00 - 18.00 za: 8.00 - 16.00

-

4

1

• Grote showroom • Maatwerk • Eigen montagedienst • Vlak over de grens bij Meer

KlIr .. ke,

L

k e n s

ROUTE

In onze showroom vindt u de mooiste keukens en badkamers, van klassiek tot modern. Wij staan voor u klaar met de beste service en een eerlijk advies, vertaald naar uw wensen.

WWW.HERIJGERS.IIL

SERVICE . BOUWMARKT & TUINHUIZEN

Johall Eefligers Nisbergel?

U vindt ons: 4 km. buiten het dorp. Volg de gele wegwijzers

cielderdonksestraat 5, tel.: 076 - 5962551

MOM' -

• Grootste bouwmarkt uit de omgeving • Showtuin met meer dan 40 tuinhuisjes •Vlak over de grens bij Meer

-

LUGARDE

In onze showroom vindt u de grootste collectie van de mooiste tuinhuizen, blokhutten, prieeltjes en garages met meer dan 30 showmodellen. Voor alles in en rondom uw huis kunt u in onze service-bouwmarkt terecht. Wij staan voor u klaar met de beste service.

WWW.HERIJCERS.NL 22

A


DE WIJDE WERELD van vis en pepers of pinda's, zolang de voorraad strekt En wat 0 Ve rh tij ft is voor het 011 t bijt

Diamant uit het slijk Onverss acht krijgen we de gelegenheid om. ongeveer 30km ten zuiden van de stad Kinclia. een diamantgroeve te bezoeken. Je mag natuurlijk geen toto's maken, geen ondiscrete vragen stellen en ons alleen tot de begeleiders richten via de tolk. Ver van de grote weg laten we de auto achter bij een militaire post waar we worden voorgesteld aan de plaatselijke kopstukken en na wat gesalueer en hakkengeklak worden we onder gewapend escorte naar de groeve gebracht. Stelt ii zich ecn vallei voor waarvan men de bodem eerst over bijna de volle breedte uitgraaft en dan in steeds smallerwordende geulen, steeds dieper en dieper, tot men beneden bij de 'diamantaarde' terecht komt. Het uitgraven gebeurt door jonge mannen gewapend met een 'hats' die de aarde van de ene trap naar de andere omhoog gooien. Van boven naar beneden vormen dezejonge mannen een rij onder bevel en controle van een patron' die dit stukje van de groeve in onderaanneming uitgraaft. Al ditonvoorstelhare zwarewerkwordt gedaan in een hitte van meer dan 30° onder ccii blakende zon voor een loon van zegge en schrijven twee porties rijst + 150 Guinese Frank (= 3BF) ofsvel geen rijst en wel 550 Guinese Frank of II Bf. Als men een steen' (diamant) vindt krijgen de arbeiders een honus; hoeveel dat is hebben we niet kunnen achterhalen. Of er ook werkelijk diamant wordt gevonden en hoeveel, wilde men ons uiteraard ook niet vertellen. In die hele godganse groeve waren maar twee machines aan het werk: een pomp om het water weg te pompen en een tweede machine waarmee de diamantaarde gewassen wordt. Honderd man-

De gloei c ii oidi ti(l/)sçen IJZI illP'ei,'liIiC/i, i (( Iii di,' 1OCT dC /1011(1, 00(1/1)1/ hi iiirço 'raveil uid îe/I en o,i CCO /10 gele t/(f) ii oidt gegooid. een Ii rs Ii rikh eli/I zo oor ii e rh onder cie /o-oitdi iidc zon en i oor ei /1 zeer .s i /iwne/ Io ni.

nen zagen wij zo aan liet werk en her en der ook slapenden want ook 's nachts wordt er constant doorgewerkt. Nog steeds begeleid door onze gewapend escorte keren we terug via een 'winkeldorp' dat de plaatselijke bewoners hebben opgezet om een graantje mee te pikken van de 'rijkdom'. Er worden sigaretten, rijst, bananen, koekjes, enz. verkocht. Overal vrouwen, kinderen en veel militairen. Later horen we via via dat die of clie elke maand naar Antwerpen reist. Tiens, tiens...

Op reis in het binnenland Over niet al te grote afstand kan men zich verplaatsen per taxi-brousse. Kleine gammele busjes worden bij elke halte in gang geduwd (want geen contactsleutel). Binnenin zieje door de vloer liet asfalt voorbij schuiven. Als het busje vol is (25 personen) haalt men een bankje van het dak om

Garage Luc RyverS

bvb.

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 "

Als u van Service houdt!!

--

1/k NX 4

TOYÖTA 23


DE WIJDE WERELD er nog een drietal mensen bij te persen. De begeleiders hangen er buiten aan. Iedereen kijkt vrolijk en is zeer behulpzaam, ça va? Prijs van een rit: 4BF. Wie wat verder wil reizen of wat comfortabeler wil zitten neemt een 'ddplacement' en ZO willen we op een rustige zondagnamiddag van Kindia naar Conacry reizen (120 km). Goed asfalt dus voorzien we geen problemen. Afspraak daags tevoren gemaakt met een chauffeur die ons om 3 uurzou komen halen in het hotel. Het wordt4 uur. 5 uur... niemand te zien. Om een andere

mers waar het wegdek. buiten de hoofdwegen, uit bulten en putten bestaat... Geen paniek, we hebben pi Ilampen en behulpzame voetgangers zijn er genoeg. Die weten het echter ook niet, kunnen vermoedelijk noch lezen noch schrijven in het Frans maar ze willen graag met ons meerijden om ons te helpen. Uiteindelijk vinden we ons hotel en gelukkig zijn er nog kamers vrij. De elektriciteit wordt opgestart. we krijgen een klein beetje wateren om middernacht ligt iedereen in bed. Morgen is er weer een dag.

Gezeten op rerinietenheuveltjes in liet midden cao de hrous.re. Voor de rest geen mens te zien en meestal ook geen dier beha/r'e dan de bijtende en stekende kleine beestjes waartegen ze zich besche,'mnen niet hun kledij. déplacement' te pakken te krijgen moeten we naar de stad en dat gaat niet. Na nog een half uur wachten en bijna-paniek krijgen we een goeduitziende auto te pakken die ons zal vervoeren. Het is dan al 6 uur en om 7 uur is het donker! Na 10km kleine panne maar snel opgelost; weer 10 km verder band oppompen. . . 10 minuten later wat grotere panne, bagage uitladen op de weg, bovenaan een helling in het bijna donker. Er komt een ouderwetse fietspomp te voorschijn om de benzineleiding vrij te maken en met wat zuigen en spugen is de klus geklaard. Behalve dat het in de auto nu ZO verschrikkelijk naar benzine stinkt dat we er niet goed van worden. We rijden verder in het donker; enkel aan de 'barrages' waar we moeten stoppen om wat 'losgeld' te betalen aan de militairen, is er een beetje licht. Bij het binnen rijden in het hoofdstedelijk gebied moeten we allemaal uitstappen om in een hokje zeer beleefd - te worden ondervraagd. Wie zijn wij? Wat komen we hier doen? Getrouwd? Kinderen? 'Divorcd' behoort niet tot de mogelijkheden, dan zijn we maar 'célibataire'. Op de vraag of we goede christenen zijn weten we niet zo goed te antwoorden. Dit is tenslotte een moslimland. Maar een aarzelend 'oui' van onze kant valt duidelijk in goede aarde. Na het betalen van alweer een soort 'losgeld' voor administratiekosten mogen we verder reizen. Nu het hotel nog vinden. Hoewel de chauffeur ons bij het vertrek verzekerde dat hij het adres kende. 'aucun problème',blijkt hij het nu toch niet te weten. Op zijn herhaalde vraag welke kant we uitmoeten breekt ons nog meer zweet Lut. Wij dachten dc naam van de Straat te kennen maar nu blijkt dat dc hele wijk die naamheeft... en dat in een onverlichte miljoenenstad zonder straatnamen of huisnum24

Op safari Ga je mee op safari? vroeg mijn broer Lode enkele dagenvoorde afreis naarGuinée. Ge moet nu beslissen want Kathleen moet de auto en de gids bestellen.' Jk? Op safari? 'Kathleens man Frank, heeft die safari gedaan met vrienden en het was heel plezant. Ge moet al uw eten en drinken

Enkele weetjes volgens het alfabet: a voor appelsienen: 10 stuks voor 2Fr b voor baohab: reusachtige boom c voor Conakry: hoofdstad van Guinée d voordiamant: verschrikkelijkhard werk voor weinig loon e voor elektriciteit: geen ofklein beetje af en toe f voor foté: roepende kinderen als ze een blanke zien g voor Goliath: reuzereiger( 1 SOm hoog) in dc rnangroven h voor hippo: moeilijk te vinden i voor investeerders: geen voor jeugd: 35V( van de bevolking is jonger dan 18 jaar k voor kolanoten: traditioneel geschenk bij feesten 1 voor lianen: reusachtig en overal te zien m voor moslimland, maar niemand is gesl u ierd n voor NGO's: veel o voor ONG's: idem p voor palmbomen in alle soorten r voor restaurant = brochetten = hiukloop s voor Skol = bier t voor trein, reed vroegervan Conaki'y naar Mali en is nu een ruïne u voor uit de zon blijven v voor vrouwen: mooi, kleurrijk en werkzaam w voor wachten want 'heure africaine' x-y-z alles bijeen een heel mooie reis meenemen, het is erverschrikkelijkheet overdag en maar ID graden's nachts: ge moet met drie in een klein tentje slapen, dagenlang op pistes rijden, overal muggen, vliegen en mieren en echt veel wilde dieren zie je natuurlijk niet...' Met de gedachte dat ik op mijn drieënvijftigste nog nietecht veel spectaculairsgedaan heb, zei ik tegen mezelf: Tiny. DOEN. Dit is de kans van je leven. Na enkele dagen acclimatiseren in Guinde gaan we van start. Eerst boodschappen doen op de markten in de 'supermarkt': 60 flessen water, 1 zak rijst. 5kg ajuinen, blikjes vis.grote blikken ravioli (hier 'postzegels' genoemd) gecondenseerde melk, veel maggiblokjes. spaghettisaus.

Op satari niet de Toyota. De passagiers reizen in de laad bak mee. Chauffeur Louis, l'inv, Liet'ie, Jan en Lode Fransen. Vooraan Kat/t/een. Waar blijven de nu/paarden ?


DE WIJDE WERELD

Het ziet er wel een beetje patel7 aliviisch uit (oI'is het maternalistisc'h ?) maar Els ge/liet van het uitdelen van de tele t-shirts van de Antilliaanse Feesten.

bananen en appelsienen zullen we onderweg kopen. Eindelijk kunnen we vertrekken voor 5 dagen 'en plein brousse' of het 'Parc national du Haut Niger': vijf'fotés' (banken) en twee zwarten (chauffeur en gids) in ddn Toyota 4x4. De eerste dag rijden we zo'n 160 km: gelukkig zijn de pistes kaal gebrand door de broussebranden anders zouden we niet weten waar we moeten rijden. Van al die asse en roet van het branden zijn we ongelofelijk snel helemaal zwart vooral omdat we in de achterbak van de Toyota zitten. Van het eeuwige 'Ça va?' zijn we nu vanaf want buiten ons gezelschap valt ergeen mens te bekentien. Wat zien we dan wèl? Veel sporen en uitwerpselen van allerlei dieren zoals buffels en nijlpaarden, ook slangen. Onze gids, een exjager, heeftbijzondere ogen en een fijne neus voor die dingen. Maar waar blijvende echte beesten? Na een tijdje zien we een soort rendier in de verte... Eindelijk, nu gaat het beginnen, denk ik. De verrekij kers worden bovengehaald... mooi. mooi. Maar waarom gaan die beesten altijd daar staan waar ze niet opvallen en wij ze dus niet goed kunnen zien: de 'rendieren' in hel bruine bos of, alsze wat lichtervan kleurzijn, in hetdorregras. Alle parelhoenders zitten altijd in liet verkoolde enz. Brood,

afgebrande landschap: de 'wandelende takken' zitten tussen de gewone takjes of iii het gras.

Gelukkig zijnde apen wel benieuwd naar ons en zo zien we twee keer zo'n honderd exemplaren (misschien twee keer dezelfde groep?). De vele prachtige kleurige vogels zijn gelukkig ook goed tezien. Maar waar blijven de nijlpaarden? Degids leidt ons ettelijke keren sluipend langs paadjes naarde Nigermaar noppes... Dit is weliswaarde Niger en niet de Nijl maar toch zouden ze er moeten zijn. 's Nachts als ik buiten liet tentje zit (onder een net tegen dc muggen) zie ik de rotsen in dc stroom voor nijlpaarden aan maar als het licht wordt zijn ze verdwenen. Zou liet no( , te vroeg zijn? Naarmate liet droge seizoen vordert verdwijnen de vennetjes in de brousse en moeten alle dieren naar de Niger komen om te drinken. Ons geduld wordt eindeli jkheloond als we twee maal enkele hippo' s zien stoeien en horen snuiven in de rivier. Wat we zien zijn stukjes neus en stukjes rug maar ze behoren toe aan de lang gezochte dieren. In de dierentuin kun je al deze dieren vast beter bekijken en zonder verrekijker niaardit is ECHT. En wat al die andere ongemakken betreft: rugpijn krijg ik thuis ook in mijn comlortabel bed, jeuk van mijn verbrande vel en maagpijn van teveel chocolade thuis, dus zeg ik aan alle 50-plussers: op safari gaan? Doen!

lak~FC=Cpi

o

An week~

U Beste keuze voor leuke en toffe foto's

Communie 2003 Lindenlaan 14/ 2340 Beerse/ Tel: 014/61 35 37 Vrijheid 126/ 2320 Hoogstraten/ Tel : 03/314 13 13

25


NATUUR

Uit liefde voor de natuur: boswachter In de volksmond spreekt men van boswachter, een jachtwachter, een viswachter, een beëdigd jachtwachter enz. de officiële benaming is eigenlijk "Bijzondere veldwachter" en dit volgens het Veldwetboek van 1886.

weet maar al te goed waar hij bepaalde wildsoorten hun thuis hebben, wild dat ook rust nodig heeft maar ook niet ongebreideld mag of kan vermenigvuldigen.

Taakomschrijving

"Reintje" de vos

In gemeenten hebben openbare diensten en bijzondere personen het recht bijzondere veldwachters aan te stellen om hun vruchten en gewassen van pachters of huurders en hun eigendommen van welk aard ook te beschermen, alsmede 001 hun vis erijachtrechten te bewaken. Die wachters zijn bekleed met de hoedanigheid van officiervan gerechtelijke politie in alle gevallen waarvoor ze bevoegd zijn om misdrijven op te sporen en vast te stellen.

wijzen van de goederen die onder hun bewaking staan. Bovendien mogen de Bijzondere Veldwachters gewapend zijn met geweren met meer dan ién schot. Zij treden in dienst nam handen van de Vrederechter de cccl te hebben afgelegd. De boswachter is dus aangesteld om een bepaald gebied te bewaken en te beheren. Zijn rechtstreekse baas is de jachtrechthouder eventueel tesamen met de mede- jachtrechthouders. in casu de jagers Meestal woont cle boswachter in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is. Daar-

De laatste jaren is het vossenbestand in de Kempen enorm toegenomen. Vossen horen thuis in de natuur. Zij zorgen ervoor dat ziek en z wak wild opgeruimd wordt, maar zoals met alles "te veel is te veel". "Rijnije" is sluw en daarenboven mag hij maareen beperkte tijd in hetjaar bejaagd worden met het geweer. Alle andere praktijken om hem te verdelgen zoals dit vroeger gebeurde zijn streng verboden en zijn ook niet weidelijk. Langs de andere kant is het droevig 's morgens te moeten vaststellen dat de vos in het kippenhok gezeten heeft en daar alle kippen of andere hoenders koelbioedig heeft doodgebeten.

Vossenziekten Dan spreken we nog niet over "hondsdolheid". Er is tevens ook nog een andere vossenziekte opgedoken met name "vossenlintworm" het is absoluut niet aan te raden braambessen die laag tegen cle grond groeien te plukken laat staan op te eten. De vossenlintworm is nog altijd een ziekte met dodelijke afloop. Raak een vos nooit met de blote handen aan, het risico is werkelijk te groot om als mens besmet te worden. Een vos die zich abnormaal gedraagt m.a.w. die helemaal geen angst vertoont voor mensen... blijf uit de geburen en tracht zo vlug mogelijk een boswachter hiervan op de hoogte te brengen.

g

r

Vier op CCn rij: i./.iri. lr Iuou i/?fci lJ .SirijIrcs, JO.S Yc,.schiicirii. tiarcel Bogers en Rob Pauwels. (Jan Goo.rsens oas verontschuldigd t'oor de fto.)

Erkenning en verantwoordelijkheid De aanstellers zijn gehouden hen door de Provinciegouverneur te laten erkennen, en in de benoerningsakte de aard en de ligging aan te

Hofmans

/C B egrafenissen

Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 26

door bouwt hij een kennis op met alles wat er leeft binnen de streek. Hij is ook de man die aan de jagers advies kan geven, hen bijstaat niet raad en daad. De nadruk wordt gelegd op het beheer, op de eerste plaats liet beheren van het wild. De tijden dat je er maar op los kon schieten zijn voorgoed voorbij. Nu wordt er aan heheersjacht gedaan.

Reewild Bovendien besteedt de boswachter heel veel uren aan observatie van het wild: alle jaren wordt liet reewilcl geteld en wordt de verhouding tussen de geslachten mannelijk of vrouwelijk nagegaan. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naarde fysieke conditie van de reeën, kortom, ofze gezond zijn. Nadien wordt er een afschotplan opgesteld dat client overgemaakt aan de ambtenaren van "Bos en Groen". Deze zullen dan beslissen hoeveel en wat uit de wildhaan dient genomen te worden. Dit alles om een gezonde reewildstand op te bouwen of te behouden. Het gaat dus niet om veel reeën te hebben indien er onvoldoende biotoop of plaats is, onvermijdelijk worden cle reeën dan ziek en zullen sterven. Eenzelfde afschotplan zal in de toekomst ook gevraagd worden voor andere wildsoorten zoals hazen, patrijzen, enz. dus, jagen op een verantwoorde manier. De boswachter

Vogelbestand De roofvogels zijn allemaal wettelijk beschermd. De boswachterweet al jaren nesten te vinden van deze, soms zeer mooie vogels. Met kraaiachtigen (kraaien en eksters) is liet ongeveer hetzelfde maar te veel is te veel. In liet voorjaar wordt een aanvraag ingediend hij het Gemeentebestuuren de Woudmeesterom deze te mogen bestrijden. Kraaien cii eksters zijn nestrovers, eieren en ook jongen moeten eraan geloven. De nesten van de zangvogels zijn helemaal niet veiligde voor, ekster, met als gevolg dat er hoe langer hoe minder vogels in onze tinnen te zien of te horen zijn.

Huisdieren

?

Echte "wilde" katten zijn bij ons niet te zien. Maar wel "ver-wilderde". Mama koopt voor haar dochtertje zo'n lief poesje of hondje. Na een tijdje worden die beestjes groter en begint de vakantie, wat doen we iiu met onze poes of hond? De slechts mogelijke oplossing is loslaten, liefst "aan den ene kant". Katten komen in het wild terecht en richten daar heel veel schade aan: dergelijke katten mogen nog gevangen worden in een "kattenbak". Honden die ronddolen en die het wild onnodig opjagen zorgen voor veel onrust in een jachtrevier. Alle andere roofdieren zoals de marter, de bunzing, de das, de wezel zijn beschermd. Hetzelfde geldt in Vlaanderen ook voor de houtof bossnip. Wat het waterwild betreft wordt er hier in onze streken alleen gejaagd op de wilde eend. Een slecht voorjaar, met weinig insecten, heeft als gevolg weinig jonge eend jes.


NATUUR

Bomen en heggen De boswachter houdt zich niet alleen bezig met hetwild. Hij ziet onmiddellijk wanneereriets mis gaat. Een boom die zijn bladeren verliest. de processierupsen, zure regen enz. Vele inspanningen wordende laatste jaren gedaan om aanplantingen uit te voeren. Velden die afgeboord Worden met struiken, heggen en brem, bovendien geeft het ook nog beschutting voor het wild, zeker in de winter. Er zijn hij ons niet zoveel strenge winters en er valt gelukkig ook niet veel sneeuw. Toch zal de boswachter in de winter, bepaalde wildsoorten hijvoederen. Denken we maar aan de patrijs die voornamelijk kruiden eet. Regelmatig verleent de boswachter zijn medewerking aan bepaalde universitaire onderzoeken. Er wordt hem dan gevraagd om ingewanden of andere lichaamsdelen van een bepaald soort wild over te maken om opzockingswerk te doen in verband met bepaalde ziekten. Voor de schoolkinderen is de boswachter ook geen onbekende. De rondleidingen in het boszijn meestal een feest voor hen. Zij luisteren met oren en ogen wijd open naar de verhalen over planten en dieren.

Rijk bloeiende plantenranden Het geeft een fijn en zeer welkom gevoel om over een loegattgspad tussen weelcierig bloeiende plantenranden door te lopen. Ook in een bordet' groeien de kleinste planten uiteraard vooraan langs het pad. Die lage randplanten zijn veel belangrijker dan u zou denken. Ze komen het dichtst bij u, verdoezelen de strakke rand van het pad en vormen een kleurrijke zoom bij uw voeten.

Een enorme keuze Als u planten als rand langs een pad zet, is het aardigomkruipertjes te gebruiken die een beet je overde bestrating heen groeien. Maarals uw perk of border aan het gazon grenst, kunt u beter polvormende soorten als nage Ikru id, voorjaarszonne-hloem, purperklokje en karpatenklokje nemen. Die groeien het gras niet in. Zorg voor een afwisseling van rijk bloeiende. 's winters afstervende planten met soorten die dan juist groen blijven. Zo blijft er kleur. Er is volop keus, zowel voor zon als schaduw. De volgende soorten worden h loe iend allemaal 15 tot hooguit 25cm hoog. Ze vormen hele kussens op tapijten van kleur en ze bloeien nu al, dus u ziet wat u koopt. Dat kiest makkelijk.

ii(1lii).

Groenhl ij vende elfenhloemen ( Epiioediuoi, met allerlei bladkleuren en hele wolken roomwitte, gele. oze of rode bloemen) doen het het best in lichtere tot diepere schaduw, net als de maagdenpalm ( Vinca, met blauwe of witte bloemen), de als Wit kant bloeiende schuimbloemen (Tiare/la) en tValdsteinia ( geel). Zet erook wat lage gras jes tussen. Dat combineert erg mooi. Bijv. zwenkgras ( Fe.stuca gailtieri) met helder(,roen blad (IS cm) voor zon. Ruige veldbes Liezula pilosa, donkergroen. 25 cm) voor schaduw. C'arex bergg,c,tii (IS cm, voor schaduw) heeft opvallend bruin blad. Bij blauwgras (Sesleria cacrulca, 30 cm) is het zilvergrijs, hij blauw schapegras (Festucaglaiica.3Ocm) is het

Stropers Spoken zijn er niet in het bos, ook geen kabouters. maar wel stropers! Daar heeft de boswachter wel eens mee te doen. Er wordt nog altijd gestroopt. maar op een andere manierals vroeger. Ze rijden niet een jeep rond en verplaatsen zich zo snel. zodanig dat ze moeilijk op te sporen zijn. Een drachtige reegeit schieten, om het ongeboren kalf eruit te halen, het te laten opzetten, om het nadien te verkopen om ergens voor de open haard te zetten, en er wordt nog veel geld voorbetaald ook. Een drachtige moerhaas schieten in het voorjaar, je schiet er niet één maar ineens 6 of7. Gelukkig hebben dejachtwachters sinds enkele jaren een radiozender, waarmee zij in direct contact staan met de federale politie en maar ook met de andere boswachters onderling. Dit heeft reeds zijn vruchten afgeworpen.

Wild verkoop en schade Het wild kan vanaf nu enkel nog afgeleverd worden hij erkende wi Idhandelaars. Wat reewi Id betreft moet het voorzien Lijn van een label. Dit zal in de toekomst ook verplicht zi jn voor andere wildsoorten. Het zal dus steeds moeilijker worden voor de stropers om het wild aan de man te brengen. Bij wildschade komt men aankloppen bij de boswachter. Hij zal in samenspraak met de jachtheer. de nodige maatregelen treffen om tot een oplossing te komen zodanig dat de kosten binnen de perken blijven.

Vergoeding Waarschijnlijk blijft ernu bij jullie nogéén vraag open. Wat kost dit alles voor de belastingbetaler? NIETS géén (cent) euro. Sommige boswachters ontvangen van hun jachtheer een onkostenvergoeding. De meeste wachters doen dit alles gratis. In veel gevallen gaat het over van vader op zoon. Eigenlijk is het een passie, iets wat in 't bloed zit. Het is de drang, de verbondenheid met de natuur en het wild. De liefde voor dit alles is immers onbetaalbaar.

Kleur in zon of schaduw

blauw berijpt (beide voor zon).

Echte zonaanbidders zijn bi voorbeeld de rijstebrij of rancljesplant (Arobi.v) met vooral roze en witte cultivars. Kruipphlox (Phlox Suhulata Groep) is er in wit, roze, paars. Iichthlauw en rood. De groenhlijvende scheefkelk (Iberis) bloeit wil ( 'Stiowflake' en 'Weisser Zwerg'). Blauwkussen (.4ohrieta, in wit, blauw, rood. violet en paars) bloeit uitbundig in zowel zon als lichte schaduiw, net als de kleuiraardhei (Eragaria). Het verruikkelijke bosaardbeitje bloeit Wit en krijgt rode vruchtjes. In zon lot diepere schaduw kutnt ui kruipend zenegroen (Ajuga) toepassen. netals de schitterende lilaroze in et don k e rrude ore bi ulee l ri in u 1 ii ( Pijn, ii In

Goed toepassen Plant niet strak in een rij, maar wat afwisselend. Zorg ulat dc bloemkleuren niet 'op elkaar botsen', maak harnionieuize overgangen. Plant in gtiepjes van minstens drie per soort. Dat geeft ruist. Houd een onderlinge plantafstand van 15 h 20cm aan. Op die manier ontstaat snel een gesloten plantenrand die onkruidgroei onderdrukt. Dat scheelt werk. Bovendien voorkomt zo' n dichte, bloeiende zoom dat er grond over het pad uitspoelt. Druk hij het planten de grond goed rond de wortels aan en geef na het inplanten royaal water.

Wie zich voor hond verhuurt, w

Namens de zes wachters in het WBE "De Beneden Ma,'ck Marcel Bogers Beëdigd jachtwachter

Wie zich onderdanig gedraagt. wordt als knecht behandeld.

m

Alleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houden. 27


OPS TEL WEDSTRIJD

Davidsfonds - junior journalistenwedstrijd 2003 Winnaar iste jaar secundair onderwijs

Een buitenaardse schooldag De druilerige regen gaf de lange dreef mei de geliefde esdoorns een spookachtig uitzicht. Een koude rilling liep over Lises rug. Ze drukte hard op de remmen van haar fiets. cii het roestige vehikel kwam piepend tot stilstand. Meteen wenste ze dat ze niet was gestopt, want ze voelde meteen dat het haar nu wel erg veel moeite zou kosten om toch door die dreef naar hLus te fietsen. Lise zuchtte en vervloekte de winter. Ze haatte de winter. Ze hield niet van de kou, en al helemaal niet van het donker... Ze wierp een blik op haar horloge, maar veel verder kwam ze er niet mee. Het ding was hIj jkbaarkapot. Lise vermoedde dat dat kwam door die onverwachte duik in de vijver gisteren bij het schooluitstapje. Dries had haar geduwd. De grote. breedgeschouderde beer van haar klas had niet niemand veel op, maar zwakke Lise. liet lievelingetje van alle leraren en in het bezit van uitsluitend tienen (behalve van Nederlands dan misschien) was wel echt het middelpunt van zijn haat. Lise rilde. De wind sneed dwars door haar kleren. Kom op. Lise. pompte ze zichzelf moed in en ging weer zitten op het steenharde zadel. Ze peddelde naar huis, net wantrouwige blikken naar elke boom, want wat zou erachter kunnen zitten? 'Daar ben je!' begroette haar moeder haar. 'denk je echt dat ik al die aardappelen alleen kan snijden? Vooruit, aan het werk!' Normale ouders zouden zeggen 'Ik was doodongerust!' Maardie van Lise niet. Hier werd ze al net zo behandeld als op school: genieden en gehaat. Lise ging snel zitten en pakte het aardappelmesje. Toen ze weer hoven kwam, ettelijke uren en sneden van liet mesje later, voelde ze zich zo moe dat ze meteen in haar bed zou willen ploffen en heerlijk slapen... Maar, jammer genoeg, was de school er ook nog altijd. Lise ging aan haar bureau zitten, het gebruikelijke gevoel dat ieniand haar bekeek negerend en sloeg het gehate Nederlands open. Werkwoorden. Wel het laatste waar haar hoofd naar stond. Een halfuurtje later sloeg ze het werkboek gefrustreerd weer dicht. Zo kon ze erhélémaal niet meer aan Lul! Ze voelde zich plotseling doodmoe en besloot dat het toch maar beter was om in bed te kruipen. Terwijl Lise in angstdromen over een onaangekondigd proefwerk van Nederlands haar knuffelbeer aan flarden scheurde, kwamen twee donkere figuurtjes van onder het bureau gekropen... 'Pfoe, die meid heeft stinkvoeten!' verklaarde het eerste mannetje, zijn neus dichtknijpend en één van Lises welriekende pantoffels omhoog houdend. 'Yuk! Dat is erger dan een menselijke parfumwinkel! Steek dat weg!' piepte het tweede figuurtje. 'Goed, goed. maak je niet (lik...' Het mannetje keilde de schoen weer onder het bureaLi. 'Maar nu terzake. De regering van Dile Chrestre, onze geliefde thuisplaneet (beide figuurtjes sprongen als automatisch in de houding) heeft gevraagd of wij hier wat informatie kunnen opdoen. Je weet wel... Voor het-' Verder kwam hij niet, want zijn metgezel smoorde liet woord met zijn hand. "Sttt! Je wéét dat je dat niet hardop niag zeggen!" siste hij. 'Algoed. al goed...' gaf de andere toe.' Laten we gaan. De tijd gaat op Aarde zo snel vooruit, weet je...' Als Lise had geweten dat de wezentjes zo dachten over de tijd op Aarde, was zeer vast volmondig mee akkoord gegaan. Veel te vroeg naar haar zin 28

diende een nieuwe dag zich aan, en voor ze het wist zat ze al weer op cle schoolbank waar ze iiu al haar hele leven haar broek versleet. Lises oogleden werden zwaarder en zwaarder en haar poging ze open te houden mislukten fataal. Smit had het blijkbaar niet gemerkt. want hij bleef maar doorratelen over de eerste Egyptischie farao's. maar Dries had liet wel gezien. Grinnikend stootte hij zijn buurman aan en wees naar cle knikkehollende Lise. Een glans clie fase waarschijnlijk had doen flauwvallen als ze wakker was geweest liet zijn donkere ogen schitteren. Hij stak zijn hand op. Smit, blijkbaar geschokt dat één van cle leerlingen de moeite nani om op zijn vragen te antwoorden, wees Dries enthocisiast aan. 'Wel, mijnheer. het spijt me vreselijk deze interessante les even te onderbreken, maar ik zie daar dat één van mijn medestudenten zich niets aantrekt van hoe onze medemens van 4000 jaar geleden leefde... Foei. cultuurbarbaar.' zei Dries, zijn acteertalent eens te meer tentoonspreidend. Hij wees grijnzend naarLise. De ontroering op Smits gezicht die zich in de rimpels had gevestigd toen hij Dries' veelzeggende uitleg aanhoorde. vervaagde. 'Lise Verschueren!"hlaftehij. 'Hetbed is voor iets uitgevonden!' Lise schrok op. nog liet iets opvangend overeen bed en bang dat Sniit het had over de evol utie van het bed flapte ze er snel uit: 'Nog niet zo lang met veren opgevuld!' De enkeling die tactvol genoeg was niet te lachen. was overduidelijk in de niinderheid. Dries en zijn buurman vielen bijna van hun stoel, schuddend van het lachen. Smits gezicht ging hélémaal op onweer staan. 'Genoeg!' blafte hij, 'Lise, vanmiddag ben jij Ii-' En toen hevroor alles. Smits nionch bleefhalfopen staan. Dries bleef in de lucht hangen, tussen grond en stoel. Maar... Lise was niet bevroren. 'Eh... M-meneer'?' Ze wuifde haar hand voor Sniits gezicht. niaar de verdwaasde. niet erg flatterende uitdrukking bleef onverancherlijk op zijn gezicht. 'Pfoe.' blies Lise en in een reflex een paar lokken bruin haar uit haar gezicht vegencl, liep ze de klas rond en probeerde Lot of iedereen in dezelfde staat verkeerde als haar leraar Geschiedenis. Net toen ze in verleiding werd gebracht Dries' gezicht wat hij te werken met een markeerstift ging de deurzachtjes piepend open. Lise sprong in een bhiksemsnelle reflex achterde clichtsthijzijncle leerling, en probeerde er bevroren uit te zien. Twee dingen kwamen binnen, blijkbaar op hun gemak. Lises ogen rolden bijna Lot hun kassen. De wezent jes hadden een blanke huidskleur, maar dat was dan ook de enige overeenkonist met hLin menselijke 'melkwegdelers'. Met wat fantasie kon je wel benen en armen ontdekken, niaar hLm lichaam had op de vreenidste plekken uitsteeksels. Handen en voeten hadden ze ook wel, maar zover Lise kon zien, hadden ze in totaal ongeveer 46 vingers en tenen. NeLizen hadden ze niet, hLin mond stond op hun voorhoofd en hcin drie ogen stonden lukraak verspreid op liet gezicht. 'Opdracht geslaagd.' piepte de eerste met een onnatLicirlijk hoog stemmetje tevreden terwijl hij de klas rondkeek. 'Ja, maar welke nemen we?' onderbrak de andere hem. Hij haalde zijn schouders op. 'Kijk maar wat rond.' Terwijl het ene wezentje liet krijt en de hordvegers gefascineerd bekeek en Lutprobeerde begon liet andere in de klas rond te kijken. 'Nee,

deze niet... Deze ook niet. Nec. Ook niet...' Geen enkel kind kon liet mannetje blijkbaar bekoren, en toen hij hij Sniit aangeland was begon hij te klagen over hoe doni clie mensen wel niet keken! Lise was het stiekeni met hem eens en nioest zich inhouden om niet in lachen Lot te barsten. Lise werd steeds nerveLmzer terwijl liet mannetje naderde. Hij zou vast doorhiebben dat ze niet bevroren was! Het mannetje bewees echterzijn gelijkheid aan de mens, en bekeek haar onverschillig. haar knipperenche ogen en trillende benen negerend. 'Deze nemeii we!' krijste hij plotseling en wees emithousiast naar Lise. 'Moetje die Lmitdrukking zien, perfect gewoomi!' Zijn metgezel was liet met hein eens en ze spreidden allebei tegelijk hun handen, zwemvhiezen tussen hun vele vingers tonend en Lise voelde voor de tweede keer die dag haar ogen dichitvahlemi... Toen ze wakker werd ciciurde het even voor haar ogen gewend waren aan de vreemde duisternis. 'Eh... 1-lalho'?' Haar stem klonk vreemd en hees. Ze wilde Lot het bed stappen (alsje dat tenminste een bed kon noemen), maar haar gewrichten en botten deden zo'n pijn dat ze er toch maar van afzag. Ze hees zich moeizaam weer in het bed. Terwijl ze probeerde een gemakkelijke hoLiding te vinden, zocht ze haar hersenen af naar een mogelijke verklaring voor de situatie waarin ze zich nu bevond. Ze verwierp het idee van marsmannetjes meteen, dat was leesvoer voor horrorfreaks op een vrijdag de dertiende en een symbolische leidraad voor 'Mannen konien van Mars, vrociwen van Venus', dacht ze sceptisch. Niet iets dat echt kon zijn. toch'? 'Halho'?' De deur ging geruisloos open, een langwerpige streep paars licht op de vloer werpend. Een klein figcmLmr trippelde de kanier in, een soort van plateau vasthoudend waarop iets stond - eten, veronder stelde Lise. 'Welkom op Diie Chreste. mevrouw!' piepte het wezent je zenLiwachtigen hoog to diep dat zijn voorhoofd de grond raakte. 'Eh... Ja. dank je... Em... Is dat iet om op te eten'?' Lise wees niet trillende hand op het plateautje. Het wezentje begon te stralen, blijkbaar blij dat hij haar iets kon vertellen. Hij begon Lutvoerig te vertellen over verschillende soorten slijmerige, voedzanie substanties en hoe ze heetten. Toen het niannetje weer weg was, begon ze het kaniertje waarin ze lag te verkennen. Niet dat er zoveel te verkennen viel, want de ruimte was klein en leeg. Buiten het bed, dat er veeleer rond dan rechthoekig Lutzag. stond er niets. Lise sabbelde piekerencl op het enige stcmkje eten dat er eetbaar uitzag (het sniaaktniet zo slecht) en proheem'che een plan te bedenken om hier weg te komen. Maar in plaats vami halsbrekende toeren en shiiiime smoezen oni het miiannetje (dat hoogstwaarschij n lijk voor haar deur op wacht stonch)te omzeilen steeg er alleen nevel Lot haar moegechachte brein op. Net toen ze het wou opgeven en nog lekker een stukje doormaffen in dat rai'e bed, vloog de deur open. Het mannetje, iets groter dan de exemplaren die ze tot hiertoe had gezien, dat in de deLmropenmng stond zag ereerder Iachwekkemid dan angstaanjagend uit. maar Lise besloot dat ze die gedachte maar beter niet hardop uitsprak. Het wezemitje trippelde de kamerbiminen, geflankeerd door twee soldaatwezent jes die allebei een ondermaats speertje in hLin 6-of 7-vingerig handje vasthielden. Ze overlegden even in een taaltje dat in Lises oren klonk als een gekwijl, geblaf, gebroni en gezcicht. Toen ze het - schijnbaar - eens waren, keerde de grootste (die waarschijnlijk ook de hoogste status had) zich naar haar toe en


OPS TEL WEDSTRIJD bestudeerde haai aandachtig. Hij scheen iets te zoeken ophaargezichten naeen tijdje leek hij het dan ook gevonden te hebben. Hij toverde een brede glimlach op zijn gezicht (waardoor hij er noglachwekkenderuitzag)en piepte: 'Welkom, nievrouw. we zijn zeer blij ii te verwelkomen op onze thuisplaneet... Ik hoop dat ii uw verblijfhier aangenaam vond. Bent ci er klaar voor?' Klaar voor wat?', wilde Lise vragen maar omdat liet mannetje geen uitleg gaf. mini ze aan dat het iets vanzelfsprekend was. Ze knikte daarom alleen maar, een beetje onzeker. De glimlach van het wezentje werd nog breder en hij blafte iets tegen de soldaatjes die op Lise afl iepen en (niet de nodige moeite, omdat Lise stukken groter was dan zij) haar polsen op haar rug honden. 'Hd'?Wat moet dat? Laat me los!' De wezentjes mochten dan klein lijn, ze hadden wel verstand van knopen leggen. zo ondervond Lise al gauw aan den lijve. Doodsbang voor wat er met haar 1011 gaan gebeuren liet ze zich gewilli g meevoeren door tal van rare gangen. waar wezentjes de chemische proeven die ze aan liet uitvoeren waren achterlieten en zich luid juichend achter Lise en haar bewakers schaarden. Ze brachten haar naar buiten. waareen onmenselij ke hete, grote en rode ZOn ze begroette. Er stond een altaar. Lise was even verbaasd, want wie zou hier nu een altaar verwachten? Zij in elk geval niet. Op dat moment werd ze vastgegrabbeld door vrouwelijke exemplaren van de soort, en werd te aangekleed iii een maagdclijk s t. vele

maten te groot gewaad. De vrouwtjes brachten haar weer terug en ze werd naar liet altaar geleid. Toen ging allesheel snel. Voorze 'marsmannetje' kon leggen lag ze al stevig vastgesjord op liet altaar, recht in the gloeiende rode zon boven haar stralend. 'Wat-' Toen een wezentje met een priesiergewaad aan een enorm mes boven zijn hoofd hield, zijn drie ogen naar de zon gericht en als in trance vreemd klinkende klanken opdreunend, snapte ze plotseling alles. 'Neeeeec!' gilde ze hysterisch en ze begon als een gek aan de strakke koorden waarmee ze vastgebonden was te rLikken. Ze gingen haar offeren! 'Laat me met rust! Jullie zijn gek! Neen! Doedat niet! Nee! 1-let nies ging tergend langzaam onilaag, de stralen van de zon weerkaatsend. 'Nee! Alsjeblieft! Nee... Lise deed met moeite haar ogen open. Smit stond nog steeds vooraan in de klas te lummelen en te proberen zijn leerlingen iets hij te brengen over hoe de Egyptenaren hun koningen mummificeerden. Lise knipperde verbaasd met haar ogen. Haar medeleerlingen lagen dan wel verdoofd op hun banken en probeerden wat te slapen, maar bevroren waren ze allerminst. Iemand stootte haaraan. 'Lekkergeslapen'?' slijmde Dries samenzweerderig en knipoogde vrolijk naar haar niet zij ii drie ogen...

rw SÇLÇXI9N®

LOEWE.

Katelijne Sommen, Hofeinde 43, Merksplas.

Winnaar 6de leerjaar lager onderwijs

1

Magische muziek Ik had net een zware week achter de ing. toen ik bedacht dat ik nog naar de vioolles nioest. Ik zag er erg tegenop. want ik was echt doodmoe. En daar zat ik dan, op liet stoeltje in het hoekje. Iedere week hetzelfde, wachten tot de deur geopend wordt en de docent me, zc als altijd, enthousiast begroet. Op een handlengte afstand naast die deur hangt een mooi schilderijtje. Het lijkt wel een of ander sprookjesbos af te beelden. Telkens als ik er naar kijk overvalt nie een vreemd gevoel. Maar deze keer was het anders dan al die keren daarvoor. Plotseling dacht ik aan iets, mijn spreekbeurt, mijn spreekbeurt van vorig jaar. Hoe begon die ook weer? Wacht even..., ach ja. "De bomen van het bos, het ritselen van de bladeren, muziek van de natuur. niooi toch?! Maar dan....cle bomen worden omgehakt. De bomen zwijgen ... tot liet hout na jaren weer iets van zich laat horen, onder de vorni van een viool! Och, liet stelt niks voor, maar huh....waar was ik, ik voelde een zacht bries je door mijn haren. Ik snoof de frisse geur van een bos, ik hoorde vogeltjes tjilpen. de blaadjes ritselen. en om me heen zag ik overal figuren. Waar was ik toch beland? Nieuwsgierig keek ik om me heen. Wat hoorde ik toch een vreenid geritsel !? Ik keek versch i l lende malen oni me heen niaar zag niets. Tot er opeens iemand op niijn schouder tikte. Ik kon mijn eigen ogen nietgeloven. Een viool! Dat kon toch niet! Een viool hoort bespeeld te worden, dacht ik nog, en niet te leven. "Wie hen jij?" vroeg ik. Heb je van je leven, mijn eigen viool. "Violientje, watdoe jij hier?"Violientjegebaarde met haar mee te gaan. Raar maar waar, toch begreep ik haar. En we huppelden op cle henielse muziek van Violientje liet bos in. Ik zag Plots een warni licht tussen cle bladeren door schenieren. We kwamen al gauw dichterbij. Nu kon ik de silhouetten van een hele groep cello's, contrabassen.....

en ook violen ontwaren. Geruisloos kwani ik wat dichterbij en cluwde enkele takken opzi . zodat ik beter kon toekijken. Violientje ging zonder aarzelen naar haar plaats tussen de andere instrumenten. Zoiets moois zag ik nog nooit. Tjonge, een strijkorkest zonder bespelers, en cle bas bleek de dirigent te zijn. Even dacht ik dat deze niooi gelakte contrabas een dirigeerstokjc vasthacl. Maar was liet niet eerder een toverstok je? De contrabas tikte met het stokje op de lessenaar. Alle instrunienten stopten met zoemen en piepen. De bas maakte een huiging naar een ingebeeld publiek. Hij zwaaide zijn stokje in cle lucht en daarop gingen al de instrumenten aan liet spelen. Onzichtbare handen bewogen de strijkstokken over cle snaren. Was dat niet ontroerend mooi? Dit was gewoon pui'e tovenarij Ik betrapte me erop dat ik mee danste op liet ritnie van de muziek. Nee tcchi, was dat niet liet Menuet van Wolfgang Amadeus Mozart'? Dat moest ik deze week instuderen. "Hallo, Evelien.jouw beurt. Evelien! Ik ben het." Nou even niet hoor, bas, ik wil nu even genieten vanjullie betoverende muziek. "Evelien, is er wat. voeljeje wel lekker'?" Euh... huni, ja hoor. "Zullen we dan maar meteen beginnen niet de les'?"Zoncternateclenken tastie ik naarmijn viool. Ja hoor, ze was er, mijn troliwe Violientje. Het Menuet van Mozart verliep vlekkeloos. Daar waar ik de voorbije week telkens haperde. speelde ik nu het hele Menuet probleemloos. Kwam dit door die vreemde ervaring'? Was dit tovenarij'? In elk geval, mijn docent was heel tevreden over mijn prestatie. Ik evenzeer! Dankjewel. Viohientje. wij weten beter.

Evelien Boes, Burgemeester J. Van Aperenstraat 47, Hoogstraten.

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuli-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEG'9N 29


KUNST

Kunst in leegstaande panden

Poëzie in een niet leesbaar boek Het aantal leegstaande winkelpanden is in Turnhout niet meer te tellen. Het stadsbestuur stelt langs De Warande - een aantal van deze lege panden ter beschikking van kunstenaars. Eén van de vi,jf deelnemende kunstenaars is Margriet Van der Ven van Minderhout. En wij gingen kijken. Kunst in het straatbeeld, het klinkt democratisch en mooi én het verbloemt (of benadrukt) het groot aantal leegstaande panden in het centrum van Turnhout. Margriet Van der Ven heeft er alles aan gedaan om het interieur van de leegstaande sigarettenwinkel enigszins toonbaar te maken, maar het blijft behelpen. Het werk van Margriet Van der Ven verdient beter. -

We kennen het werk van Margriet Van der Ven: tekeningen op groot formaat, schilderijen cii werken in gemengde techniek, waarbij ze vaak gebruik maakt van etsen of andere druktechnieken. Het is vooral dit laatste werk dat aan bod komt hij de tentoonstelling. Van der Ven toont de bladzijden uit boeken die ze maakte naar aanleiding van een bepaald project of een gebeurtenis. De boeken zijn liet leesbaar'. maar vertellen verhalen van gebeurtenissen die de kunstenaar sterk aangegrepen hebben of een bijzondere betekenis kregen. Er is een boek gemaakt uit liet papier dat gebruikt is bij liet in-inkten van etsplaten, een boek dat samengesteld is uit delen van grote etsen. In een ander werk rekent ze af met liet verleden, door in te grijpen in de bladzijden uit een oud dagboek of op de briefwisseling van een vriendin waarvan ze afscheid heeft nioeten nemen. Het is een brievenboek waarvan de bladzijden bestaan uit transparante briefomslagen met daarin fragmenten uit een correspondentie tussen de kunstenaar en haar

vriendin. Sporen van herinnering. die bedrukt werden met patronen en deel gaan uitmaken van van liet heden. Margriet Van der Ven haalt het boek LIO elkaar en toont de bladzijden als in een gordijn, waarin het licht leven brengt. Tenslotte is er werk te zien, dat samengesteld is uit een combinatie van stiksels en papier, waardoor het papier er uitziet en aanvoelt als textiel of vilt. De (groeps)tentoonstelling georganiseerd door 'tOOG toont werk van vier andere kunstenaars: Kristien Laermans - hoeden (Warandestraat 23). RogerClaessens - installatie (St.-Antoniusstraat). Fred Michiels - schilderijen (Herentalsstraat 8). Lea Van Lieshout - vormgeving (St.-Antoniusstraat). Het werk van Margriet Van der Ven wordt tentoongesteld in de Warandestraat 17-19 te Turnhout. De tentoonstelling is toegankelijk tot 30 april 2003. Margriet Van der Ven is aanwezig op 29 maart en op 19 en 27april van 11 tot 16 uur. Info 03 314 36 48. (th)

De bloc/zijden uit het brievenbuek, herinneringen aan een vriendin, vormen een nieuw tran.sparaflt geheel. -

Margriet Van der Ven in haar atelier

Van 27 april tot en met 4 mei

'Kunst Lokaal' in het Stedelijk museum Tijdens de Week van de Amateurkunsten krijgen mensen die creatief bezig zijn met kunst de kans om hun werk te tonen aan een groot publiek. Op 629 plaatsen, verspreid over de vijf Vlaanise provincies, worden tentoonstellingen en andere culturele evenementen georganiseerd. Eén van die locaties is het Stedelijk museum, gelegen op het begijnhof te Hoogstraten. Op dit moment wordt nog volop aan de voorbereiding van de tentoonstelling gewerkt, toch kunnen we nu reeds meedelen dat u met het werk van volgende kunstenaars kennis kan maken: (in alfahetische volgorde) Marie-Louise De Vos (Minderhout). Adriaan Floren (Minderhout), Gusta Govaerts (Meerle), Rita Hillen (Wortel), Els Jacobs (Minderhout), Coco Kooren (Meerle). Wendy Marijnissen (Meer), Gerard Meyer (Meerle), Lies Robben (Hoogstraten), Ann Verheyen (Meerle). Renol Vestergaard (Hoogstraten), Maria Van Bergen (Hoogstraten) en Margriet Van dci' Ven (Minderhout). Info 03 314 65 88.

Op zoek naar werk van Jan Huet HOOGSTRATEN Een tweetal jaar geleden schonken de erven van glas-in-lood kunstenaar Jan Huet een groot aantal werken - voorstudies van glasramen, schetsen en schilderijen - aan het stadsbestuur. De werken worden beheerd door

30

het Stedelijk museum dat, in voorbereiding van een uitgave van een boek over de kunstenaar, op zoek gaat naar zoveel mogelijk werken van deze in Wortel geboren kLtnstenaar. Indien u werk van Jan Huet in uw bezit

hebt, vragen we u om contact op te nemen met het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. (tel 03 31465 88). De informatie die we verzamelen wordt uiteraard niet publiek gemaakt.


HOOGSTRA TEN

orpseven Contactpunten DORPSNIEUWS

Wortel-kolonie

Een woning in erfpacht

Hoogstraten: Warre Palinans, Tinnenpotstraat II E,

tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans@skynet.be

Meer: Marcel Adriacnsen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.aclriaensen@village.uunet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-3 15.88.54 c-mail: .jaii.fi-ct@worl(loiiline.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye. Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: toon.verleve@attglobal.net

M in de rhou t Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-3 14.25.40,

e-niail:jozet.„eliellekens@skyiiet.be

Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.67.09 e-mail: dhmwortel@hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijssen. Desmedtstraat 22. Minderhout. tel. 03-314.6628 e-mail: rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ADVERTENTIES Jef Schellekens, Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03-3 14 55 04 fax 03-3 14 25 40 email:]oi.ef.schellekens@skynet.be bank 733 - 3243 117 - 49

Zomiebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314,47.66 www.ipatinga.be

Het stadsbestuur start de procedure om één van de woningen van Wortel-kolonie in erfpacht over te dragen aan mogelijke kandidaten. De betrokken woning, gelegen Kolonie nr. 3, was tot vandaag voorbehouden aan de afdeling Natuur, die ereen Natuurwachter wou huisvesten. Maar, die plannen gaan niet door en dus start het bestuur de procedure van toewijzing in erfpacht zoals voorzien. De eigendom is bijna 34a groot en de woning bestaat uit drie kelders en op het gelijkvloers een woonkamer, een eetpiaats. een toilet en een douche die uitgeven in de keuken. Achter de binnenkoer bevindt zich een berging en een garage. Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers en daarboven een zolder onder het dak. Voorwaarden van erfpacht:De erfpacht wordt verleend voor een periode van 99 jaar. Het dénmalig te betalen instaprecht bedraagt 51 315 euro + kosten. De kostprijs van de renovatiewerken worden geraamd op 83 360 euro en moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van tien jaar. De procedure van toewijzing is vastgelegd doorde gemeenteraad. Zo mag de kandidaat erfpachtnemer op het ogenblik van de toewijzing van de woning geen eigendom hebben. De kandidaten moeten op het moment van de toewijzing inwoner zijn van de stad Hoogstraten of moeten er de laatste 5 jaar ten minste één jaar gewoond hebben. De kandidaat erfpachtnemer met het hoogste aantal kinderen.jonger dan 18jaar, ten laste krijgt de voorkeur op kandidaten met niinder kinderen. Indien de rangschikking van de kandidaat erfpachters als resultaat geeft dat meerdere kandidaten op gelijke hoogte komen, wordt voorkeur gegeven aan de kandidaat waarvan zijn kinderen de jongste gemiddelde leeftijd bezitten. Kandidaten maken zich schriftelijk bekend door een schrijven gericht aan het College van burgemeester en schepenen. p.a. Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten en dit voor 30 april 2003. Voor inzage van het plan of het dossier van erfpacht en voor bijkomende inlichtingen: tel. 03 314 65 88 of 0495 25 25 05.

Feestbouwers gezocht Vlaanderen Feest opnieuw. Na het succes van vorigjaargaatde Vlaanderen ook in 2003 op zoek naar organisatoren die mensen willen samenbrengen om te feesten rond het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11juli. Wie iets organiseert tijdens het aanloopweekend van 27 tot 29 juni of gedurende de feestweek van 4 tot en met 11juli kan rekenen op subsidies. Buurten, clubs, verenigingen vriendenkringen waar wachtenj ullie op. het is dé moment om een feestje te bouwen.

Feestcheques beschikbaar Elke organisator komt in aanmerking voor een feestcheque van 200,3 euro. En, wie weet komje nog in aani'nerking voor een extra cheque van een zelfde bedrag. Dat hangt af van het aantal aanvragen en van uw initiatief. Voor informatie en voor inschrijvingsformulieren kan je terecht bij de dienst Welzijnszaken ofin het Stedelijk museum (info: tel. 03 31465 88)


HOOGSTRA TEN

Opendeurdag HOOGSTRATEN - Elk jaar wordt het zogenaamde 'toeristische seizoen' officieel geopend maar tegenwoordig gaan mensen gans het jaar door op uitstap. In het toeristisch infokantoor vind je een massa brochures en ideeën voor een gezellig dagje-uit. Het is de bedoeling dat de eigen inwoners. de bezoekers of toeristen tijdens de Opendeurdag Toerisme op zondag 27april hun weg vinden naar de toeristische infokanioren waar ze tal van nieuwe brochures ontdekken, niet in het minst over de eigen regio. Het is ook meteen de gelegenheid om eens uitgebreid in het kantoor rond te neuzen en uzelf te overtuigen van de klantvriendelijkheid en de ruime dienstverlening in de kantoren.

rondleidingen in het hegijnhof. In het museum kun je nog net een kijkje gaan nemen op de tentoonstelling 'Beestenboel' (laatste dag). Naar aanleiding van de Vlaamse Molendag zijn ook de Salm-Salnimolen te Hoogstraten en de watermoen te Meersel-Dreef van 10 tot 18 uur gratis te bezoeken.

7 dagen op 7 geopend Vanaf april tot en met eind september is het toeristisch infokantoor ook op zondag weer geopend. U kunt hier vanaf nu dus 7 dagen op 7 terecht. In de week van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, op zaterdag, zon- & feestdagen vanaf 10 Li lir. Als kat en hond leven.

Aanbod brochures

In het toeristisch infokantoor van Hoogstraten word je op zondag 27 april feestelijk verwelkomd met 'Lekkers uit eigen streek' waaronder aardbeien en begijntjes. In de aardbeienkraam kun je een aardheienwijntje of -likeurtje proeven of een paar hakjes aardbeien kopen. Vooralle kinderen is er een aardheienballon. De VVV lanceert clie dageen gloednieuw koekje 'het Erhizzemke'. Zij presenteren eveneens de chocoladen Begijntjes in diverse verpakkingen. Uiteraard mag er ook geproefd worden...

Het aanbod van brochures wordt elk jaar groter, interessanter en gevarieerder. Enkele voorbeelden: Vlaanderen Vakantieland. Op weg in de provincie Antwerpen. Onthaasten & genieten Heb je zin om te Oost-Vlaanderen'?. Rivierenland met 'Stille Waters'. Het Brugse Omnieland. Grenzeloos wandelen in de Westhoek. Het Meet jesland- het vlakke land. Totaal van streek in het Waasland. Damme- hart van de Zwinstreek. Maasland- land van fietsen, wandelen & watersport. Toeristische attracties. Evenementen allerhande. Dagtrips voor groepen en uiteraard de nieuwe toeristische kalender voor Hoogstraten. cm'. ...

Rondleidingen

VVV-partners

De St.-Catharinakerk. het begijnhof en het stedelijkniuseumzijn vrij toegankelijk, maarom 14en 15 uur verzorgende Hoogstraatse gidsen gratis

Vanafditjaarkunjede winkelsende horecazaken die de promotie van Hoogstraten ondersteunen. herkennen aan een speciale sticker die :iange-

Lekkers uit eigen streek

bracht is aan hun voordeur of etalage. Deze VVV-partners willen meewerken aan de uitboLiw van het toerisme in en naar Hoogstraten. Zij zorgen tevens mee voor een hartelijk en gastvrij onthaal san cle toeristen die Hoogstraten bezoeken. De VVV roept hen dan ook op om op zondag 27april samen met ons 'Lekkers uiteigen streek' centraal zetten in hun etalage ofhorecazaak.

Veel ruzie met elkaar maken.

Van het hondje gebeten zijn. In zijn trots gekrenkt zijn.

Scljoonheidssizton Lieve De Meester Langen6eg 30 . 2323 Wortef 03, 31455.15 'Lnk.ç[op a/praak Qobij 'ii ifiuis

cjefa.atsverzorging ifanicure . 'Pedic ure Ontfiaringen . 7vfaqui1Tage

OPENDEURDAG INFOKANTOOR HOOGSTRATEN van 10 tot 17 uur Aanbod nieuwe brochures Speurzoektocht 'Op zoek naar de kleine geheimen van Hoogstraten' 'Lekkers uit eigen streek' in de Aardbeien- & snoepkraam Animatie Aardbeiballonnen Vrij toegankelijk: - St.-Catharinakerk - Begijnhof - Stedelijk Museum - Salm Salmmolen - Watermolen Meersel-Dreef Rondleidingen Begijnhof om 14 en 15 uur Torenbeklimming Sint-Katharinakerk van 13.30 tot 16.30 uur kinderen onder 12 j. € 0,50 - volwassenen € 1,50 INFO: Toerisme Hoogstraten -03 340 1955 e-mail: toerisme@hoogstraten.be

32

141


HOOGSTRA TEN

Actie Broederlijk Delen een succes Op 10 maalt startte in de Hoogstraatse scholen en de parochies van de dekenij Hoogstraten de jaarlijkse Broederlijk Delen actie. Dit jaarging de aandacht vooral naar een landhouwproject in liet hoogland van het Midden-Amerikaanse Guatemala. In de verschillende scholen werd er uitgebreid informatie verstrekt en acties gevoerd rond de wereldwijde problematiek van voedselvoorziening, landbouw, rechtvaardige prijzen en grondbezit. 'LATER WIL IK BOEREN, NIET BEDELEN" was liet hoofdthema van de campagne. Buiten de plaatselijke acties in de scholen zelf was er ook een uitgebreide fototentoonstelling in de kerk van Hoogstraten, het bezoek van Ramiro uit Guatemala aan Hoogstraten en natuurlijk niet te vergeten de jaarlijkse sponsortocht die een groot succes kende.

41

(

1

De sponsortocht Ongeveer750 leerlmgen en leerkrachten namen dit jaar deel. Voor het eerst werd er afgeweken van de traditionele zaterdagvoormiddag en vond de wandeling of fietstocht plaats op woensdagnamiddag 12 maart. Hierdoor konden ook heel wat internen van het Seminarie en het Spijkeraan de tocht deelnemen. Een schitterende locatie als haltepunt was ditjaarde spiegeltent van defamilie Klessens in Gammel. Volgens traditie kon erook ditjaar gewandeld worden. geskeelerd. gelopen of gefietst worden. Afhankelijk hiervan bedroegen de afstanden 10 kni en 25 km. De juiste opbrengst van de sponsortocht was voorlopig nog niet bekend.

Veel jeii,'clij

'iiIIioti,sia,sine bij de sta,?.

Ramiro op bezoek. Door Broederlijk Delen nationaal was Rarniro, één van de promot( ren van het project Afopadi, uitgenodigd vooreen bezoek aan België. Vermits Hoogstratcn één van de gemeenten was die dit prolect voor steun uitgekozen had, verbleef hij één week in de streek. Gedurende deze week legde hij verschillende bezoeken af en was ook present op de sponsortocht. Hij verbleef een volledige schooldag in VITO waarhij grote ogen opentrok over de mogelijkheden en de kwaliteit van het technisch onderwijs. Ook werd er uitvoerig van gedachten gewisseld met leerkrachten en leerlingen van de land- en tuinbouwafdelingover cle verschillen en gelijkenissen in de landbouw in Vlaanderen en in Guatemala. Hoewel ernatuurlijkheel wat gradatieverschillcn zijn kondenertal van overeenkomsten gevonden worden in de situatie van cle kleine boer hier en ginder tegenover de steeds maar groeiende agro-industie om liet hoofd boven water te houden.

21

, wt1.

~

1

FIAT LANCIA SPECIALIST ALFA ROMEO

GARAGE HOGA B.VIA, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03-314.83.98

Een bezoek

aan

de werkhuizen. 33


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten kiest voor de derde keer voor kunst H000STRATEN Het vroegere CSC-Hoogstraten nu Curieus Hoogstraten zet haar kunstenaars in de spotlights. Op 5 en 6 april kunt u in café 'De Velo' Peperstraat 2 hun werken bewonderen. Zij schreven zich in voor het nationaal Project 'Kiezen Voor Kunst'. Ze nemen daardoor deel aan een wedstrijd op 3 niveaus. Het eerste niveau is het lokale. Op een 100-tal locaties in Vlaanderen organiseert Curieus groepstentoonstellingen. Een professonelejury bepaaitwelke kunstenaars er verder mogen naar de provinciale wedstrijd. V66r Antwerpen vindt die plaats in de Warande te Turnhout. Na deze ronde volgt de nationale finale. Kiezen Voor Kunst' wordt officieel geopend op vrijdag 4april door o.a. Patrick Janssens. We verwachten natuurlijk ook enkele mensen uit Hoogstraten die met cultuur bezig zijn. De verwelkoming wordt verzorgd door Linda Van den Dries, voorzitsterCuricus Hoogstraten. De vroegere voorzitter Luc Meyvis gaf de fakkel onlangs door. Op vrijdag maakt de jury ook de laureaten bekend. Er is ook een publieksprijs voorzien. Zo kan ook u kiezen voor uw favoriete artiest. De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zaterdag 5 april van 13-20 uur en op zondag 6 april van 10-18 uur.

Op zondag wordt ook de laureaat van de publieksprijs bekend gemaakt. Bij de Organisatie werd er nauw samengewerkt liet onze cultuurbeleidscoördinator Frans Horsten. Ook mevrouw E., de eigenares van de kunstgalerij De Lage Rooy in Meerle staat voor 100% achter ons project. Op deze prachtige locatie wordt ook les gegeven. Mede door haar aanmoediging schreven verschillende van haar cursisten in voor kiezen voor Kunst. Wij willen langs deze weg ook graag alle mensen en niet in het minste de kunstenaars bedanken voor hun medewerking aan deze wedstrijd. Voor de volgende editie van 'Kiezen voor Kunst' maken wij alvast een afspraak op het mooie domein van galerij De Lage Rooy. Wij hopen ook door kiezen voor Kunst onze amateurkunstenaars dichter hij elkaar te brengen en het cultuurgebeuren in Hoogstraten wat meer uitstraling te geven. We willen onze plaatselijke kunstenaars ook aanmoedigen deel te nemen aan de week van de Amateurkunst van 25april tot4 mei te Hoogstraten.

Fietsen en 'De Velo' 1 I000STRATEN - Dat Luc Mcyvis altijd iets gehad heeft met fietsen is niet verwonderlijk, daarom heet zijn café ook niet voor niks 'De Velo'. Vandaardat hij het initiatief heeft genomen om tijdens het weekend van 12april een kleine tentoonstelling te maken rond fietsen en de geschiedenis hiervan. Oude fietsen, waaronderéén volledig in hout uitgevoerd, foto's van vroeger die de wielersport van Hoogstraten belichamen, oude labels. gereedschap, en truitjes van kampioenen worden in het café en zaaltje uitgestald voor de liefhebbers. Daaronder de Olympische kampioenentrui van Patrick Sercu of die van Belgisch kampioen Herman Van Springel. Vrijdagavond 11 april hoopt hij dit weekend te laten openen door een coryfee van weleer clie veel betekend heeft voor de wielersport in Vlaanderen. Wie dit zal zijn, is nog niet geweten op het moment dat we dit schrijven. Van zaterdag 12 april tot en met maandag 14 april kan iedereen zonder verplichtingen 'De Velo' hinnenlopen orri een kijkje te komen nemen. Als kat en hond leven. :

Voor meer info over beide initiatieven kunt u terecht bij: Linda Van den Dries A. de Lalaingstraat 1/ 2 2320 Hoogstraten 03/314.96.86

Veel ruzie met elkaar maken. Zo trouw als een hond zijn. Zeer aanhankelijk zijn.

Tinello speelt met Pasen "Kerstmis in Wortel" H000STRATEN - JiLtren geleden werd Tinello opgericht door een groepje enthousiaste Hoogstratenaars. Dat startersgroepje is onder tussen een leuke bende geworden, die een paar keer perjaar proberen in en rond Hoogstraten een leuke toneelavond te verzorgen. "Theater met een hart en een ziel, theater met een glimlach en theater met een schaterlach", dat is wat u mag verwachten. "Ook uniek in onze regio is dat wij u van onze opvoeringen laten genieten in een gezellig café-theatertje: u zit met uw gezelschap aan een voor u gereserveerd tafeltje, pintje bij de hand en een avond vol plezier in het vooruitzicht", aldus de voorzitster. "Reserveer tijdig uw plaatsje, want onze aangekondigde voorstellingen zijn meestal snel uitverkocht." Tijdens de afgelopen maanden december en januari speelden zij met veel succes het boeiende emotionele verhaal: "de gek op de heuvel", in een regie van Koen Van Opstal. Het was een productie die veel bijval gekregen heeft en waar nog lang over nagepraat werd. In april gaan zij terug de komische toer op. Om allerlei socio-culturele redenen verhuizen tij deze keer naar een prachtig gelegen locatie: het "Casino" van Wortel-Kolonie. Verhuizen doen ze ook in de tijd, want de nieuwe productie heet dan ook niet voor niets: "Kerstmis in Wortel'. Kort even iets over de inhoud: Drie families komen samen op kerstavond. Het zal wel weer het jaarlijkse avondje worden, met een beetje TV, veel te veel bier, en gesprekken over het weer en de buren. Tot de dochter des huizes plots met spectaculair nieuws komt? (nu ja, spectaculair ... ?) En dan komt er plots bij iedereen vééél boven. En dan wordt er niet alleen maar gelachen, dan wordt onze ziel blootgelegd. 34

Nieuw,Jong en oud talent ton Tinello zullen samen 'Ker,rtnti,s in 1/Vol/el' eieren. f1 komt toch ook? Maargelukkig is er nog meer drank, en hoe zat dat met die cadeautjes? De regie is in de goede handen van Walter Smits. Tinello speelt op 24-25-26 april en op 1-2-3 mei 2003 telkens om 20 uur. Reserveren voor een gezellig avondje uit kan bij Mieke en Koen Van Opstal op het telefoonnummer 03/3 14.34.36,

dagelijks tussen 18 en 20 uur. Kaarten kosten S euro doch tijdens de pauze mag men daar iets extra's voor verwachten. Voor degenen die zich afvragen hoe ze in hemelsnaam in het Casino van Wortel geraken? Wel heel eenvoudig: volgen vanaf Hoogstraten-centrum de aanwijzingen van de kerstman.


HOOGSTRA TEN

Admiral Freebee in Cahier de Brouillon

Bonte Avond van de KSJ

HOOGSTRATEN - Tom Van Lacre eroeit op in Brasschaat als overtuigd tennisser, tot hij de muziek van Elvis Presley ontdekte. Zo ontstaat Admiral Freebee: een groep met Engelstalige rocksongs en als thema's: vrouwen, vissen, maar ook serieuze zaken zoals autostrades. In 2000 behaalt Admiral Freehee de ptihl ieksprijs en de zilveren medaille op Homo's Rockrally. Geïnspireerd en aangemoedigd doordit resultaat begint Tom verwoed nummers te schrijven: de aanzet tot een full CD is geboren. In 2002 tekent hij bij major Universal Music Belgiurn en duikt hij mde studio voorde opnames van zijn titelloze debuut CD. De dubbele A-single Ever Present / There' s A Road Noorderlaan) die in 2002 als voorsmaakje naar de radio wordt gebracht. is de eerste kennismaking met Tunis singer songwriter-talent en werpt meteen hoge ogen in muzieklief'hehbend Vlaanderen. Moeiteloos duikt de single op in de eindejaarslijstjes van menig muziekjournalisten EverPresent wordt genomineerd voor de ZAMU Awards binnen de categorie "Beste Song 2002". Een beloftevolle start die reikhalzencl doet uitkijken naar meer. Ook live toont de Admi raI al wat van zijn kunsten, onder meer als voorprogramma van Paul Weller in de Ancienne Belgique (november2002). Voor de opnames van de CD doet Tom beroep op ecn aantal opmerkelijke guests waaronder Nathal ie Delcroix (Laïs) & Gert Bettens (ex- K's Choice). De productie is in handen van Jo Francken (Motor Music), de mastering in die van van Howie Weinberg (Masterdisk Studios NY. cfr. The Clash, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, PJ Harvey, Monza). In de 12 songs die op de dehuutplaat staan, vertelt Admiral Freebee een wonderlijk verhaal over weggaan en over de hoop die telkens weer de melancholie overstijgt. Dit alles berustend in rijke muzikale lijnen - geïnspireerd doorde schrijfstijl van groten als Bob Dylan, Neil Young. Springsteen en Hank Williams om er slechts enkele te noemen - bevestigt de zekerheid dat een opmerkelijk nieuw talent is opgestaan. Op 25 april om 21 uur in Cahier de Broui Ilon. Toegang: 8 E.

I-lU( )G,S ÏRA TLIV - hei iiu.s nec/ ni(,y.iilo1I/gclIjk zaterdagavond 22 fchriuoi 1/1 zoal Pux. De KSJ voerde er naar tweejaarlijkse gewoonte 1/1(11 bonte avond ten tonele. Geheel verzonnen en totaal uit de lucht gegrepen, voerden zij groot en klein met een flitsende taart door een virtuele wereld. Jil, Jul en Jos waren de hootdpersonages die op hun reis doorde erherzowelde kleintje.r t'anjoro 1-2 als de sjo 'cr5 en kniinmers tegenkwanien maar op het einde gelukkig terug in de werkelijkheid belandden. Wie dat nog eens wil beleven surft best eens naar www.ksjhoog.slraten.tk en bij deze ook nog dank aan allen die op zoiidag 9 maart onze lekkere mnosseleii ktian,e,i verorberen.

Reportagefotografie

Opvoeden, doe ik dat nu alleen? HOOGSTRATEN - Als oLiders uiteen gaan wordt ook opvoeden anders. "Opvoeden, doe ik dat nu alleen?" is een korte vormingsreeks van vierbijeenkomsten vooréénoudcrgczinnen (door echtscheiding). In groep wordt stilgestaan bij vragen waarmee de deelnemers als alleenstaande vader of moeder geconfronteerd worden. Zicht krijgen op hoe kinderen en jongeren een echtscheiding beleven. kan helpen om hen als ouder te begrijpen en op te vangen. Enkeletheina'sdie aan bod komen zijn: Hoe praat je met hen over de scheiding? Hoe kan je warm én toch kordaat zijn, nu je als ouderalleen staat in je gezin? Hoe kan je ervoorzorgen datje kinderen niet "tussen twee vuren" geraken? Hoe voorkom je dat kinderen en puhers te vroeg volwassen zijn? Iedereen krijgt de mogelijkheid om deze vormingsreeks te volgen op woensdagen 23 en 30 april en 7 en 14 mei in zaal Pax (Dokter Versmissenstraat) om 20 uur. Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt tot twaalf personen. Inschrijven kan via tel. 0476 90 58 52 of mailen naar marcel.verschueren2@pandora.be

NOS/JA / LN - Foto's van Ruud Lenacris uit Hoog.siriiien, trogiïfle aan de Kai'el de Grote hogeschool te Antwerpen. zijn te bezichtigen van zaterdag 12 april tot zaterdag 31 mei in de bibliotheek. Deze kleurenfoto's zijn 0(1. een reportage over het bejaardenhui,r, de alternatu've mode, enz. Beslist een bezoekje waard tijdens de openingsuren van de bibliotheek in de Lindendreef.

9

De gebeten hond zijn. De schuld krijgen.

Van het hondje gebeten zijn.

handwerken - naajgerei - breiwol alle verstelwerken

________

Hoogmoedig zijn.

Zo ziek zijn als een hond.

Desmed(s)raat 5, 2322 MAAr rr*il Tel./Fax 03 / 31571.33 [

t-.;w

35


MEER

30 jaar Jeugdhuis de Mussenakker! MEER - U leest het goed. Het beruchte jeugdhuis in de Donckstraat viert in april zijn 30ste verjaardag. Natuurlijk zouden de mussen zichzelf niet zijn als ze deze gebeurtenis onopgemerkt lieten voorbijgaan. Integendeel, de maand april wordt één groot feest! De traditionele Vlaamse eindejaarslijstjes kunnen hun nr. 1 plaats voor gebeurtenis van het jaar alvast vrijhouden voor de verjaardag van de Mussenakker. Grenzen zullen verlegd worden, oude records zullen verpulverd worden en de inkom zal gratis zijn. Kortom, u kunt best zelf komen om getuige te zijn van dit modelvoorbeeld van een onnoemelijk bal zoals de Oude Belgen het destijds bedoelden. Drie weekends geven we drie dagen plankgas, met als klepper de laatste zaterdag. Dit is namelijk de dag waarop het 30 jaar geleden allemaal pril begon.

Weekend 1 Het startschot wordt gegeven op vrijdag II april met een derde editie van "De Nacht van de Wansmaak". De vorige twee nachten waren een groot succes en we koesteren luidop de verwachting dat ook deze derde keererniet om zal liegen. Zaterdag 12april. wordende festiviteiten ongestoord voortgezet door optredens van Jiving Sister Fanny en Fabgear. Velen kennen Jiving Sister Fanny. een groep die werd grootgebracht in de Mussenakker, van de laatste twee edities van Wortel Kermis. De Meerse helden staan al een paarjaar garant voor swingende rock 'n roll in de stijl van de oude glories zoals The Rolling Stones en Webb Wi Ider. De covergroep Fabgear bewandelt een soortgelijke route. Ze brengen een respectabele ode aan de legendarische Beatles door hun nummers zo perfect te coveren dat ook hun zanger bijna werd afgeschoten. Deze avond is een must voor iedereen die de gouden jaren '60 nog een warm hart toedraagt. Dan gaan we naar de derde feestdag: zondag 13 april. De meeste mussen zullen dan hun punt van verzadiging wel haast bereikt hebben, daarom lanceren we een rustigereactiviteit: vissen aande Heibaart in Loenhout. Wie zin heeft in een rustig namiddagje vissen met eventueel achteraf nog een verfrissend pintje kan zich inschrijven, waar

1

anders dan in de Mussenakker. Met een beetje meeval hebt ii ineens een week genoeg te eten om het te halen voor:

Weekend 2 Het weekend daarna gaan we, na enkele dagen platte rust, op hetzelfde clan verder. Vriidag 18 april worden we lyrisch en krijgen we de fantastische Mussenakker-sketch-avond. Het jeugdhuis wordt omgedoopt tot een bruine kroeg en iedere kleinkunstenaar, stand-up comedian. doedelzakspeler, Vlaamse Primitief, balletdanseres, amateur-filosoof, dichter of doordeweekse moppentapper mogen hun ding komen doen met als centrale thema '30 jaar Mussenakker'. Op deze manierhopen we een bloemlezing te krijgen over wat er zich in al die tijd in de geliefde uitgangsstulp heeft voorgedaan. Om het geheel bovendien nog wat bruiner te maken, worden er enkele speciale zware bieren geserveerd. 's Anderendaags, zaterdag 19april. begint het evenement al 's namiddags. Er wordt een minivoetbaltoernooi georganiseerd op het oude voetbalplein van KFC Meer. Vijf ploegen bekampen elkaar vriendschappelijk. Elke ploeg bevat spelers van een andere generatie mussen. Deze "Battle of the Generations" belooft een thriller te worden van jewelste. Eens benieuwd

Weekend 3 Na een tweede week meer dan platte rust (ja, neem gerust enkele dagen verlof), wordt er op vrijdag 25april al onmiddellijk een bom gelost: de grote MussenakkerKaraoke! Ook deze gebeurtenis zal begeleid worden met enkele aangepaste dranken om de schuchteren onder ons zich iets zelfzekerder te laten voelen. Weerom is iedereen welkom, deze keer om te laten zien wat een potentieel er in zijn of haar stemhanden schuilt. Dejuryleden van Idool 2003 hebben laten weten dat ook zij aanwezig zullen zijn. Op zaterdag 26 april is liet eindelijk zover. Dit is de dag waar we alweer vijfjaar op wachten, de dag van het 30jarigbestaan. Het is dan ookniet meerclan logisch dat we deze mijlpaal in hetjeugdhuizenleven van Hoogstraten op een serene en respectvol le manier aanvangen. Daarom krijgen ve een officiële receptie om 17 uur niet de bijbehorende drankjes en hapjes. Toch komen we niet aan de Mussenakker samen, maar aan de Meerse zaal' Voor Kunst en Volk', waarde gehele mussenklandizie in stoet achterde spelende Meerse fanfare, doorhet dorp richting Mussenakker zal marcheren. DeMeerse fanfare heeft beloofd om in de M ussenakker zelf ook nog enkele nummers te laten horen om om op hun manier hulde te brengen aan de grote dag. Na hun laatste noot krijgen we enkele speeches van

•t4

MEER - Ii iini Sidter Fannv kan aLs deil Iis.s .s (/istIker i'an de iiieede generatie bestempeld worden. (ma) 36

welke leeftijdscategorie op sportief gebied uitblinkt. Later die dag worden er twee gelegenheidsoptredens geserveerd. Het veelbelovende ensemble Bekman en de muilezels brengt covers in de stijl van Biohazard, AC/DC. Madhall en ander geweld. Ook zijn we trots om aan te kondigen dat Cryptic Skull navi jfjaarrust nogeens langskomt. Deze groep, die om dcvi jfjaar een gala-optreden speelt in de Mussenakker, brengt op zijn gekende manier plezante riedeltjes voor de oLidere generatie. Dit wil echterniet zeggen dat de jongeren stil moeten blijven staan, want de musicerende veertigers en vijftigers voelen zich nog jonger dan menige jolige honden die pas in de uitgangswereld van juhilerendejeugdhuizen zijn losgelaten. Ik val in herhaling, maar weerom een avond die de geschiedenisboeken zal halen. De derde dag van de tweede week, zondag 20april, wordt de pees er in tegenstelling tot vorige week strak op gehouden. In de namiddag begint de Mussenakker aan de geweldige fietsenkroegentocht langs de Mark. Er wordt een wondermooi parcours afgelegd langs verschillende idyllische grenscafeetjes. Dus laat onder het motto 'een pint met een vriend' de auto nog eens staan. smeerde ketting van uw fiets en kom af.

MEER - The Dilibrorhers Staal! tooide Mussenakker.ss'inbool ')Or de tele groepen die met de Mu.ssenakker in de afgelopen jaar een bijzondere band hebben opgebouwd. (ma)


MEERSEL-DREEF de verschillende voorzitters die de Mussenakker gekend heeft, om daarna het feest te laten losharsten in een eerste gratis vat. Het ceremoniële wordt geruild voor het uitbundige en de welbekende ska-formatie the Diii Brothers geven van jetje op het verjarende Mussenakkerpodium. Ik hoefhiereigenlijk liet hij te zeggen dat iedereen ciie ooit iets te maken heeft gehad met de Mussenakker en iedereen die gewoon hal wil komen houden, hier eigenlijk volledig in zijn element aanwezig zou moeten zijn. 1 know Iwili. Tot slot is er nog de laatste zondag. 27 april. Om cle ware die-hard, de rasechte doorbijters, de piakijiers van de bovenste plank op hun wenken te bedienen wordt voor één keer de aloude formule Happy Afternoon nog eens uit de kast gehaald. Bier en frisdrank aan 0.5 euro. Een leuk detail: wie negen keer op negen aanwezig geweest is in de feestweekends of wie, anders gesteld. een 'halkaart' kan tonen met negen stempels, krijgt op de laatste zondag een prachtig cadeau. Voor de survivors die aan deze vereiste voldoen hebben we een gratis T-shirt van 30jaar Mussenakker. het ideale souvenir van een spectaculaire maand. En toen was alles stil ... (wd)

Antiek- en vlooienmarkt

Vier generaties familie Haest

\IEER - Ten voordele Van de Fanfare 'De Eendracht' van Meer wordt in de parochiezaal. Donckstraat te Meer een antiek- en vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 26 april van 14 tot 18 uur en op zondag 27april van 9 tot 12uur is ergelegenheid tot bezichtiging van de antiek- en vlooienmarkt. In voorverkoop worden clan overigens geprijsde artikelen reeds te koop aangeboden. Op zondag 27april om 13.30 uur begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal. Heeft U nog materiaal staan voor de vlooienmarkt? Laat het dan alleszins weten aan één van volgende personen: Frans Van B adel. Gestelsestraat4, Meer. tel. 03.315.77.76. Fons Stes,Terheeksestraat 58. Meer, tel. 03.315.73.121 Leus Sterkens, John Lijsenstraat 41. Meer. tel. 03.315.00.96, Jos Jansen. Meerseweg 1 77/a. Minderhout. tel. 03.314.63.08. Ook in de loop van het jaar is alles welkom. Alvast dank bij voorbaat en tot in de parochiezaal. Het bestuur van de fanfare De Eendracht. (ma)

i1JEER - 88 jaar i'e,schil is er tussen over-

9

Iemand als een hond behandelen Iemand slecht behandelen

9

Je moet geen slapende honden wakker maken. Je moet geen argwaan wekken.

Rechtzettingen

Installatiebedrijf van den Berg

jj

Voort 26- Meerle - Tel 03 315.71 - Fax 03 315,8549

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 \leerle Tel 031315.75.31 Infoi'vdberg.be :

Ma

-

Openingsuren toonzaal vrijdag 8.00 2.00 13.00 :

-

-

18.00

Zaterdag: 8.00- 12.00

Donderdagavond tot 2 1.00 Zon -en feestdagen gesloten

grootvader Sooi I-Iaest en achte,'klein:oon Thiho. De grootvader is Jan Hoest, de toder i.s Jurgen. Thibo maakt als jongste telg het rierge.slacht t'an cle familie Haest c'ompleet. Hei hoeft niet gezegd dat :owel van vaders kant als moeders kant liet geluk niet opkan. Al lijkt achterkleinzoonlief d(it nu nog niet echt te hesefien. Later zal hij dat des te it/lecr. (ma)

Naar aanleiding van de bijdragen in DHM van februari en maart onderde rubriek "Historie". Vrijdag de 27ste oktober 1944 0111 10.10 uur horen ze in Hoogstraten de eerste VI voorbij ratelen en horen ze enkele minuten later de knal van de inslag ergens in de nabije velden. In cle nacht van zondag 29 op maandag 30 oktober slaat een VI - bom in op een hoeve te Loenhout. De 4de november krijgen ze in Merksplas de eerste inslag te verwerken. Vanaf 6 november passeren dagelijks meerdere Vi bommen over Hoogstraten. De familie Lenaerts uit Wortel werd, drie weken eerder, de 1 3de oktober 1944 dus "niet" getroffen door een V- bom. Zij waren in hun boerderij mede-slachtoffers geworden van een zwaar bombardement van geallieerde vliegtuigen op Wortel-Kolonie. Vier leden van het gezin werden in Hoogstraten begraven. Bij de inslag van een V2 op 7 november om 16.30 uur tegenover het Klein Seminarie werd een zekere Noliet, afkomstig uit het Antwerpse, niet gedood maar hij werd zwaar gewond afgevoerd. De parabohsche vlucht van een V2 duurde slechts zes minuten vanaf het moment van de lancering in Noord-Oost Nederland tot iii de provincie Antwerpen. De bom steeg 70 tot 90km hoog en bereikte in haar val snelheden tot 6000 km per uur. Men hoorde noch zag de raket vallen. De reële mogelijkheid om zo' ii raket met de gebruikelijke luchtafweer neer te schieten was dus "nihil". leo Boi'end 'ae,'de 37


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT

Stina Michielsen en Mon Vermeiren

"Van een stormachtige nacht gesproken!" Vijftig jaar getrouwd en onmiddellijk een spiksplinternieuwe woning mogen betrekken! Je zou voor minder een adrenalineopstoot krijgen. Bij Stina en Mon helemaal geen wereldschokkende gebeurtenis. Die 50 jaar samen mag je niet minimaliseren, dat verhuizen wel. Menig keer zijn ze tijdens deze halve eeuw van stek veranderd en altijd in de streek gebleven buiten die ene keer toen ze een ommetje langs Canada versierden. Pas aangekomen in de Schooistraat te Minderhout konden de buren direct de handen uit de mouwen steken. De juiste plek om goud te vieren moeten de feestelingen gedacht hebben en zo geschiedde!

Mijnen Twee echte Meelse pieren! Mon zag de eerste zonnestralen op de Voort op 13 oktober 1929 en Stina aan de Strijbeekseweg op 2 februari 1933. Adriaan Vermeiren en Johanna Van Loon boerden op de Voort en hun kinderen zagen daar allemaal het levenslicht. Een ongetrouwde oom, nonkel Nelles, vervolledigde het gezin. Kort na de bevrijding verloor deze het leven aan de Noordbaan door toedoen van een mijn. 'Onze vader had hem nog verwittigd, ga niet verder dan de bieten. wantje riskeert je vel. Men wist dat daar een aantal mijnen lagen, maar nietjuist waar. . Op een gegeven moment hoorden we een knal en intuïtief dachten we aan nonkel Nelles. Het onvermijdelijke was gebeurd. Twee dagen heeft hij daar gelegen, want niemand durfde hem weghalen, de schrik voor mijnen zat erdik in natuurlijk. Nochtans hebben wij alsjonge snaken toch enkele van die tuigen onklaar gemaakt. Het waren draadmijnen en we wisten hoe we ze onschadelijk konden maken. Bang waren we niet, maar beseften toch ook niet goed de draagwijdte van onze gevaarlijke vrijetijdsbesteding.

Ne rappe Mon doorliep de lagere school en op zijn 14de was het werken geblazen, thuis op de boerderij. hier en daar nog wat bijspringen, 's avonds landbouwonderwijs bij meester Miel Jespers. s Zondags voetballen! Van zijn 17de tot zijn 34ste vond je Mon ononderbroken in het Meelse eerste eftal. Begonnen in de verdediging, stilaan overgeschakeld naar de aanval want Mon was snel. Doelpunten scoren moest je hem niet leren, die kwamen vanzelfen ooit tikte hij dertig rozen tegen het net. Ne rappe krijgt soms klappen: een gebroken kaak en een kniekwetsuur waren het gevolg. Niet alleen het voetballen bekoorde hem. de duivensport liet hem evenmin koud. In 1947 begonnen en volgehouden tot 1999 (wel een onderbreking geweest van tien jaar wegens teveel werk) toen hij noodgedwongen zijn piepers vaar wel moest zeggen wegens gezondheidsredenen.

De plas over Stina werkte ook de lagere school af en volgde dan nog geruime tijd de naaischool in Wortel gedurende drie dagen perweek. De rest van de tijd werkte ze hij de ouders van haar moeder en hij de familie Voortman. Waar ze mekaar leerden ken-

38

nen? In de Kerkstraat ! .Stina' s ouders. Aloïs Michielsen en Maria Van Boxel, hadden daareen kruidenierswinkeltje en natuurlijk stond Stina soms achter de toonbank. Een knappe meid was natuurlijk niet te versmaden door hetjonge mansvolken Mon had geregeld het een en ander nodig. Zijn voornaamste doel was echter Stina's hart veroveren en hij slaagde tenslotte in zijn opzet. Op 31 januari 1953 werden de ringen uitgewisseld en het wagentje begon te hollen. Hun huwelijksnacht was er een om nooit te vergeten. Stormachtig ging het eraan toe! Het feest was in volle gang. buiten beide de storm en floep ... de lichten uit. Kaarses opde luchters geplaatst en hopsa met de beentjes. De storm hedaarde niet en 's anderendaags hoorden ze het nieuws van de vreselijke overstromingsranip: 1 februari 1953. in Nederland. Een nacht om allerlei redenen zeker nooit te vergeten! Getrouwd en de kost verdienen! Mon trok naar de Limburgse mijnen. goedhetaald, het jonge gezin kon de centjes goed gebruiken. Drie jaar heeft hij het volgehouden, het stof was er teveel aan. Canada lonkte in 1954, de boot open weg, maar het land van belofte was toch niet allemaal rozengeuren maneschijn. Stina was in verwachting. Mon bleef soms een week weg voor het werk (Canada is België nïet) en ze kwijnde weg vaii heimwee. Terug naar België dan! 4

c Wielrenne rij Bij de familie Vermeiren werd er niet alleen gewerkt. Sport stond ook hoog in het vaandel. Zoals hogergezegd. voetbalde Mon. broers Som en Neel waren gekende wielrenners die samen met dorpsgenoot John Van Tongerloo de wieler sport in de Noorderkempen op een hoog pitje lieten draaien. Sooi stond bekend voor zijn machtige eindspurt en Neel voor zijn karakter en uithouding. Samen wonnen ze een massa wedstrijden. Dat Mon een enthousiaste supporter van zijn broers was, kan je wel raden. En de rivaliteit tussen de Vermeirens en Van Tongerloo? "Dat waren de supporters die op tijd en stond olie op het vuur goten. Sooi. Neel en John gingen dikwijls genoeg samen trainen. Onder sportlui is er rivaliteit, die moet er zijn en dat houdt het ook boeiend. Onze zoon Eddy was ook goed op weg om het te maken, een sterke kerel! 87 wedstrijden heeft hij gewonnen. Ook ne goeie sprinter, ene met een lange sprint, ooit heeft hij Ene Vanderaerden nog geklopt en die kon toch ook een aardig stukske uit de voeten.Op een bepaald moment moet je echter kiezen, hij koos liet zekere voor het onzekere! We gaan zo nu en dan nog naar wedstrijden kijken om te supporteren voor cle kleinzoon van onze Neel. Je ziet, hetblijftkriebeleo hij de Vermeirens."

-

t

.

p

1

Nl

T

-

I - , , -


MINDERHOUT

Zwarte bladzijde Vanuit Canada terug in België Werk gezocht, gevonden en zes jaar de stiel van stukadoor beoefend. "Ook geen sinecure, zware belasting voor de rug en ik had het zitten. Het lag misschien wel een beetje aan mezelf. Overdag stukadoren, na de uren nog wat tuinbouw thuis, ook al eens de grens over (wie smokkelde er niet in die tijd?).Tussen '60 en '70 werkte ik 01) de Volt in Oosterhout en tussendoor hadden ze me nog nodig in de slachterij hij Herrijgers (nu Herdico). In '67 pootten we onze eerste serre neer om aardbeien en augurken tetelen, ik bleef nog enkele jaren werken op dc Volt. We breiclden de scrrc uit. ik bleef thuis van de fabriek maar bleef werken in de slachterij. Dat heb ik toch een twintigtal jaren volgehouden. Nadien hebben we nog een serie gezet in de omgeving van het proefbedrijf. Een oud exemplaar opgekocht, zelf afgebroken en zelf terug opgebouwd. We hebben hard gewerkt, maar ook van het leven genoten. Met de kinderen zij n we verschillende keren naar de Ardennen op vakantie geweest. Aan de Ourthe in de tent! Vissen en bootje varen! Bij de Meerelse dansgroep van de gilde fungeerde Mon als speelman met de trekzak en Stina danste. Nu nog zorgt hij voor aniniatie samen niet dochter Jeaninne in de rusthuizen van de streek en hij de bond van de gepensioneerden. Ook bij de kruishoog waren ze graaggeziene gasten. Mon schoot maar Stina mikte stukken beter en met vaste hand. "Ooit tien rozen na mekaar geschoten!"Stina en Mon hebben niet alleen hard gewerkt om de kost te verdienen, ze werden ook de trotse ouders van vier jongens en drie meisjes. die op hun beurt voor veertien kleinkinderen en reeds twee achterkleinderen zorgden. In '87 werd een punt gezet achter het bedrijf. Stina was al geruime tijd ziek en in '89 onderging ze twee levertranspiantat ies in SaintLuc te Woluwe in één week tijd. Een zwarte bladzijde in het leven van Stina en Mon, want de dokters hadden praktisch alle hoop op overlevingskansen opgegeven. Zij echter niet en vochten voor elke morzel leven. Stina kwam er wonder boven wonder bovenop alhoewel de afstotingsverschijnselen haar immuniteitssysteem flink ondermijnden en zij nu nog nauwlettend een strikte medicatie moet volgen. Ma''ar ze genieten nog van liet leven. Op bezoek bij de kinderen en kleinkinderen, kennissen, genieten van een gehakje...! In de namiddag zul je ze niet gemakkelijk thuis vinden! Stina en Mon volhoudcii zo! (rel)

1

1

j14 .11I.\'I.lI?1I')l 1. /'Oi< /i/iILl1l0ï'< ond iii de %Ïai'knijk te r'tliitd< 1/10111 ..Vci<o .Sjjkc' lic Ipc /'. t (01 de K. II . B. sioiudcii in de i ric skou klm ie 0/fl cicr'e ta/t.s i' ladin ' '' 0/) te zakken ''. 'cle handen no iken inuners li 'Iti u 'erk. t 'oor een (1(1110< rarische p,'ijs werden de bcsh 1/in ven ati,'ehacild. 7e'e,t de ,nidda' ti'ar de klos, roor (Ie <'/1<1<' keer op ij. lucr . ll/0I. /.

,

0

.".'

/ 1

Scharrel schoolfeest MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het oudercomité in samenwerking met de leerkrachten, dc directie en het schoolcomité van de vrije basisschool Scharrel op zondag 27 april hetjaarlijkse schoolfeest. De kinderen zullen weer spektakel brengen van de bovenste plank en cle traditionele spelletjesmarkt staat weer opgesteld. Ook dit jaar werd gezorgd oor ccii

paar nieuwigheicljes. Het is allemaal te veel om hierop te noemen. Behalve van liet spektakel kan je doorlopend genieten van overheerlijke frieten, hotdogs en dit jaar ook van taarten en cakes die door de ouders en grootouders werden gebakken. Je moet zeker eens komen ki,jken. doen en proeven. Tot op liet school feest

Natuurvrienden

GEHUCHIENTOCHT De KLJ Lot Minderhout organiseert op zondag 13 april haar jaarlijkse gehuchtentocht. Men kan deze tocht tussen 10.00 en 14.00 uur aanvangen naar keuze in één van de zeven verschillende gehuchten. Dankzij volksspelen kan men persoonlijke punten behalen voor de prijzentafel. Vanaf 17.30 uur word je verwacht in de parochiezaal voor de prijsuitreiking. Tevens kan je daar genieten van een hapje en een drankje, voor de kinderen is erter plaatse een springkastcel en een sch miii k stand snor!, i en.

PAAS WANDELING Op zondag 13apri1 ial cle getinsboiicl uit Minderhout de jaarlijkse paaswandeling inrichten. Het ganse gezelschap vertrekt te 13.30 uur aan de Castelhoeve. Onder leiding van Jos Vorssel nians zal men een kindvriendelijke wandeling maken van ongeveer een uur. Daarna kunnende kinderen rondom de Castelhoeve paaseieren zoeken waarna iedereen aan tafel kan gaan voor soep en boterhammen. Meer informatie hekomt u op het tel. n° 03/314.14.60.

.,

lki/dhielieeiee,iluo/ 'De l3eoeclen Mu,i 1 izo :orijc/e iti dc 1oop tan de iiiaaiid maart voor 100 tte.s'tkasrjes en 3 uilen/,akken in een gebied van oni en bij de 2000 ho. Negatief in liet nieuws komen i.r itiet zo prettig en dat lot i.v de jagers in het verleden al meer dan één keer beschoren. Rechtgeaarde jagers houden van de natuur en wi/dbeheer en dat hebben ze met (leze actie nog eens duidelijk late/t blijken. 39


MEERLE Maar spoedig kwam de eerste wereldoorlog. Verscheidene muzikanten werden opgeroepen en 2 kwamen er niet meer terug. De instrLimenten werden naar Chaam in veiligheid gebracht. In 1918 werden ze teruggehaald en in 1919 ging de harmonie opnieuw van start. Voor de vele opengevallen plaatsen zochten de gebroeders Vermeulen en J. Jespers nieuwe kandidaten. De Harmonie kwam weer vlug tot bloei en in 1920 werd opnieuw een festival ingericht waaraan 12 verenigingen deelnamen. Zo leefde de Harmonie verder, muziek makend in eigen dorp maar ook daarbuiten.

Meerlese Fanfare viert 90e verjaardag MEERLE Met een feestelijke receptie vierde de Meerlese Fanfare Sancta Cecilia op zondag 16 maart haar negentigste verjaardag. Tal van genodigden luisterden onder het genot van een drankje en een hapje naar toespraken van de voorzitter, de afgevaardigde van Vlamo, de schepen van cultuur van de stad Hoogstraten en van de burgemeester. De receptie was meteen de gedroomde gelegenheid om de verdienstelijke leden te decoreren. Secretaris Frans Laurijssens bracht een uitgebreid en levendig overzicht van de geschiedenis van de jarige vereniging. -

In tegenstelling tot de omringende dorpen werd er in Meerle Vrij laat een muziekmaatschappij opgericht. Met zijn 90 jaren is Sancta Cecilia Meerle de "Benjamin" in de fusiegemeente Hoogstraten. De vraag naar een muziekvereniging drong zich destijds nochtans al geruime tijd op. Immers, bij feestelijkheden in het dorp werd steeds beroep gedaan op de fanfare De Marckezonen van Heerle- Minderhout om die feesten op te luisteren. En weer eens waren de Antwerpse Meerlenaren te Meerle op bezoek en moest men beroep doen op de Marckezonen. 's Avonds tussen pot en pint besloot een vijftal Meerlenaars ook muziek te gaan leren. "Wat die mannen van 1-leerle kunnen moeten wij toch ook kunnen". Die vijfmoedigen waren Meester K. Vermeulen, J. Van Nueten en de gebroeders L. E. en C. Van den Heyning. Meester Vermeulen ,i mcle muziek aanleren en de andere zouden de eerste muzikanten worden. Officieel ss erd de 1 larmonie gesticht op 19 december 1912 in het Gemeentehuis. Gemeentebestuur en kerkelijke os erheid en een vijftal

vooraanstaanden hielden raad en besloten tot de oprichting. Het eerste bestuur werd samengesteld. Erevoorzitters waren pastoor Lievens en Burgemeester Van Nueten. De voorzitter was dokter Gommers, secretaris J. Van Nueten en schatbewaarder K. Van De Heyning. De andere bestuursleden waren J.Van der Zande. H. Rommens en F. Campers. Er werden muziekinstrumenten aangekocht en cle muzikanten kregen opleiding van Meester Vermeulen, die al vlug werd bijgestaan door enkele mensen van cle Harmonie Sancta Cecilia van Chaam. De eerste dirigent werd C. De Swart en er werd gerepeteerd in de werkwinkel van C. Van de Heymng. In de lente '. an 1913 stapten 4() mu,ikanten de steen ss eg naar H eerl e op om te Ieren marc lie ren. 0p 20 juli ss ciii al een eerste festi al georganisecret ss aaraan II muziek- en langs erenici ngeri deel nan ie n. \ an een bIjt 'start gesproken In het id file j iar werd o k de paroch ie,aal ''( )n s Thuis" iii he,it ne'fltslflcn.

In 1939 kwamen er weer moeilijkheden, vele oproepingen dunden de rangen en in 1940 was het gedaan met de muziek. Vierlangejaren wachten werd het en toen iii 1944 de bezetter was verdwenen toog men met vereende krachten aan het werk om de Harmonie verder uit te bouwen. Meester Fons Jespers was toen voorzitter. meester Mil Jespers was secretaris en ook dirigent en Jef Gijsbregts was de schatbewaarder. De Harmonie kwam weer vlug toch bloei bijna alle jongens leerden muziek en probeerden op een instrument te spelen. Velen vielen ook weer af wanneer ze elders gingen wonen. 1-let werd steeds maar jongeren opleiden en dat is de dag van vandaag niet anders. In 1952 kwam Karel Pauwels in het bestuur als secretaris, in 1956 werd hij dirigent en in 1966 voorzitter, een taak die hij nog steeds vervult. Onder zijn stimulerende kracht kende de Harmonie een grote bloei. I neigen dorp lee ide de 11 armon ie /eer intens mee met alle gebeurtenissen. Steeds ss as de Harmonie preseiu ss aniieer er beroep op gedaan ss erd. 13 u rge meesters en past miTs ss erde n in geh a ii d: de proeess i es en velesri Cs erfeeste n opge liii stel ei. Ontelhaie Lmiden paie'n hebben ie naar de kerk

-

-

ik 1

..-.r

-,

-

•-'.

..-.

1

,.

De gedecoreerden van de fén/ire St. -Cecilia Mc'crle, zal/te/t niet de hoognaardigheidshekleders van de Stad en van Vlamo. Bronzen medaille voor 15 jaar lid: Liesbeth Smirs, Els Sprangers en Peter Vermeeren Zilveren Medaile voor 25 jaar lid: tvlarcel Geenen, Marleen Jacobs, Els Pausvels, Frcink Pauwels en Marc Pauwels Gouden medaille voor 35 jaar lid : Emiel Gijsbregts en Staf Van Den Bogerd Ridder in de Fedekamorde voor 50 jaar liet: August Sprangers Commandeur in de Fedekamorde voor 65 jaar lid en Ridder in de Fedekamorde voor 50 jaar bestuur: Karel Pauwels. Pro merito zilveren medaille voor 15 jaar in liet bestuur: René Jespers Pro nierito gouden medaille voor 25 jaar in liet bestuur: Rit Nuvtens en Jan Van Haperen.

uil


gespeeld en een serenade gebracht. De koningsschietingen van de oude gilden werden ook steeds met veel muziek opgeluisterd. De jaarlijkse missiefeesten waren zonderde Harmonie niet denkbaar.

Carnaval

Dikwijls trokken ze naarde gehuchten om daarte zorgen vooreen vrolijke noot. Ook Meerlekermis werd steeds feestelijk ingezet. Maar niet altijd klonken de tonen opgewekt. Ook treurmarsen werden ergespeeld. De eigen leden werden steeds ten grave begeleid. Ook op II november waren ze altijd van de partij om hulde te brengen aan de gesneuvelden, aan de oudstrijders en de oorlogsslachtoffers. Ook buiten het dorp liet men van zich horen. In de vijftig en zestiger jaren kenden de muziekfestivals een grote bijval. Er werd veel gestapt dikwijls waren het verre tochten van café naar café, al of niet gevolgd door een concertje op een kiosk. Met volle bussen reden ze naar Antwerpen om op te treden in het Sportpaleis en iii de dierentuin. Of naar de "Wieze Oktoberfeesten". Ze behaalden een eerste prijs in de Provinciale stapmarswedstrijd in Oud-Turnhout. Later kwam de nadruk te liggen op de concerten. Een extra stimulans waren de kantonale tornooien van Fedekam. Ook aan muziekwedstrijden werd deelgenomen met een eerste prijs die behaald werd te Vlimmeren. Deelname aan cle concertornooien van de provincie leverde een extra subsidie op. Daarnaast zijn er al vele jaren de Verbroederingsfeesten en de Play-in. De eerste Play-in van de "Verbroedering" werd door Ste. Cecilia ingericht in 1982. De jaarlijkse muziekavonden en de laatste jaren de concerten waren en zijn steeds hoogdagen voorde muziek en zorgen voor een stijgend muzikaal peil. In heel dun geschiedenis heeft de vereniging maar 6 dirigenten gehad. De eerste was C. De Swart. Die werd in 1934 opgevolgd door C. Wens. Na de oorlog begon Mil Jespers te dirigeren tot 1956. Karel Pauwels zou hem opvolgen en hij dirigeerde het langst, maar liefst 30 jaren. In 1986 nam Ludo Jansen het stokje over. Hij bracht heel wat vernieuwing in de muziek en zijn concer ten hadden zoveel bijval dat er twee dagen werd gespeeld om alle liefhebbers de kans te geven te genieten van de mooie muziek. In 1997 nam dan Patrick Geerts de dirigeerstok over. Ook met veel succes hij weet als geen ander, de muzikanten op de repetities te krijgen en zorgt zo voor een bestendige verbetering van ons muzikaal peil.

MEERLE - Ook in onze dorps.ohool wordt Cci rnaval met overgave gevierd. De nabijheid van cle grens met Nederland en een flink aantal kinderen met Nederlandse roots in onze school zijn daar wellicht niet t'ree,nd aan. Uiteraard i.s Carnaval ook een prima gelegenheid om te doen war anders niet mag. Gek uitgedost naar de school gaan, bijvoorbeeld. Een modeshow geven, prinsen en prinsessen kiezen. De Klimtoren herbergde op de laatste dag voor de Krokusvakantie dan ook een zeer bont gezelschap, al komt (lat in ons zwart-wit blad niet helemaal tot zijn recht. U ilioet OUS 0/) ons woord geloven. (jaf)

Dorpsquiz MEERLE - Tweeëndertig ploegen sneden op zaterdag 22 februari voor dc vieide keer oin de wisseltrofee 'De Klimtoren'. In een stampvolle zaal kruisten de teams de degens, figuurlijk dan. voor andere esbattementen was er geen plaats meer. Als naar gewoonte werd het ccii zeer gevarieerde quiz. waarin diverse vaardigheden goed gedoseerd aan bod kwamen. Weten, kennen, kunnen, maar ook tegenwoordigheid van geest. Zo stond de oplossing van sommige vragen in een oude krant die op elke tafel lag. Je moest eralleen even goed in gekeken hebben. Want toen de vraag gesteld werd, was de krant uiteraard al weer opgehaald. Je eigen dorp kennen en herkennen, ook een weerkerend en populair deel van de quiz.

De \ laag die iedereen tich stelde was ofhet team van de familie Koyen voor de derde keer de Wisseltrofee mee naartiuis zou nemen. Dat deden ze ditjaar niet. Die eer was voor het team De Mol (Meerlese oud-leiding), die het nipt (twee punten meer) haalde van het team van de turnkring 't Zolderke. Het team Stri jbeekseweg werd derde. De familie Koyen moest vrede nemen met de zesde plaats. Een fijne avond met alleen maar winnaars, want iedereen kon met een prijs naar huis. Ook het inrichtend oudercomité, want zij houden aan het evenement een mooie cent over, die volledig aan onze dorpsschool besteed wordt. Proficiat. (jafl

rr q

'.d

Nu telt de fanfare 50 spelende leden. Meer dan 20 muzikanten zijn nog geen 30 jaar. Het bestuur werd zo pas nog aangevuld met jongeren die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en zich in te zetten voor de Fanfare. Dejongeren zijn de toekomst voor de vereniging, zodat deze met gerust gemoed het lOO-jarig bestaan tegemoet gaat. We hopen het met hen te kunnen vieren. (met dank aan Frans Laurijssens - i(t)

Je moet geen slapende honden wakker maken. Je moet geen argwaan wekken.

I)c ii lnnei 1111 /)loeg ' t)e il'lo 1" II


MEERLE

S

Grenswandeling

Weerstation Jan Ka

MEERLE Wie van een f ik s e lentewandeling houdt, kan op 13 april 2003 iijn hartje in Meerle ophalen. De plaatselijke KWB afdeling Meerle organiseert als onderdeel van het verbondelijk wandelcriterium ook in Meerle een wandeldag. Zij noemen hLin wandeling "De grenswandeling". De wandeling passeert langs privĂŠ dorneinen, waar je anders niet in mag. Iedereen kan deelnemen: alleen, in groep, met het gezin, wel of geen K.W.B. lid. De afstand die je het beste ligt, kan je uitkiezen ter plaatse: 7. 11. 17 of 25 km. Onderweg zijn sanitaire stops voorzien, waar je tevens wat kan drinken of je picknick opeten. Vertrekken aan de parochiezaal Meerle. Gemeenteplein, tussen 8 en 14 uur. De inschrijvingskost bedraagt slechts 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. Sportievelingen en sympathisanten. allen O Post. Inlichtingen Marcel Van Bavel. Heimeulenstraat 15-tel 03/315.80.55 ofJefWouters. Heimeulenstraat 25, tel. 03/315.86.64. (jaf) -

MEERLE Jan Vander Kaa is 60 geworden en dat hebben zijn maten op geheel eigen wijze aan de rest van het dorp laten weten. Volledig in overeenstemming met de geest van Jan Ka niet te moeilijk doen plaatsten ze een "weerstation" in Jan's voortuin. Eenvoudig en doeltreffend, dat weerstation. "Kaai nat = regen / kaai Wit = sneeuw / kaai beweegt = wind / kaai onzichtbaar = mist". Het weerbericht en bij uitbreiding het leven hoeven echt niet gecompliceerd te zijn. (jaf) -

-

1 Z.] 1

Ik

HOOGSTRATEN tui

s1.-*f1

WEEF ALLE MERKEN 1 r M 11

LRENT

MIMM ONDERDELEN

Wie een hond wil staan, heeft licht een stok gevonden. Voor iets kwaads vindt men gemakkelijkeen voorwendsel.

St Lenaartseweg 32 -

HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

-

www.totaalgarage.be

Komt men over de hond, dan komt men over de staart. Als de grootste moeilijkheden overwonnen zijn, dan komt de rest vanzelf.

Grote collectie behangpapier

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht lW&\W

Interieurarchitecte: Katrien Doms

oonarfleri,,, 9,

B.V.B.A.

Witte Lietaer, Lysdrap, Bors,

1t

Q~keo' natuurlijk & synthetisch

42

= &Fax031314481400

a,, 246


MEERSEL -DREEF

Lager school 't Dreefke viert carnaval en kijkt uit naar het schoolfeest... MEERSEL-DREEF

-

Op srijdag 25 februari

ierde de lagere school carnaval met een optocht overde Dreef, clie elk jaargroterlijktte worden. Onze verslagveefster ter plaatse M ichelle Damen schreef het verslag: "'s Ochtends mochten de kleuters verkleed naar school komen en de jongens en meisjes van de lagere school mochten zich 's namiddag verkleden Tijdens de speeltijd kregen we pannenkoeken. Toen het eindelijk 1 uur was vertrokken we naar Martens, onderweg kwamen we de mensen van het OUderconiité tegen en die kozen dc leerlingen die het leukst verkleed waren. De juffrouwen en meester waren dit jaar ook weer leuk verkleed De juffrouwen hadden allemaal hun pyjama's aan en liepen op pantoffels. meester Koen was verkleed als clown. De winnaars van ditjaar waren hij de kleuters Aline Jochems, zij ging als prinsesje en hij de lagere school was het Filip hij waseen duiveltje. De prijs voor de leukste wagen ging naar Luuk Doolhof want hij was als Zorro verkleed en had van voor aan zijn fiets een strooien paardenkop en van achter een soort staart dus dat was Zorro op zijn paard Er waren natuurlijk nog leuke karren net zoals de Heikes en een voethalvelclje. Iedereen

Markweg, wegkant verhard

kreeg een snoepzak en de winnaars kregen er nog eentje meer."

Schoolfeest op zondag 4 mei. Vorig jaar verviel het schoolfecst en mde plaats kwam een hrunch. Nu organiseert 't Dreefke een combinatie. Om 1 lu 's morgens kan u aanschuiven voor een brunch, een lekkere broodjesmaaltijd met van alles erbij, zodat u ineens verder kan tot de avond. Deze brunch werkt niet voorinschrijving, de leerlingen krijgen allemaal een uitnodiging en andere liefhebbers kunnen zich inschrijven via de school. Na de middag begint het schoolfeest om 13u30. Het wordt geopend niet een optreden van het jeugdorkest van de fanfare. Verder is er allerlei aniniatie voorzien voor cle kinderen waaronder een luchtkasteel. De bedoeling is natuurlijk om geld in het laatje te krijgen van liet oudercomité. zodat dcie de school regelmatig kunnen ondersteunen. Daarom kunje jezelf en je medemens natuurlijk ook weer op een droog jeen ccii nat je trakteren en organiseeert men een loterij. Het schoolfeest was elk jaar een zeer gezellige bedoening en dat belooft dit jaar niet anders te zijn. Van harte WELKOM! (tv)

'jv vø' __ j:

,

J,

t

-2».rl

~

M

?

MEERSEL-Dl?EEF Al jaren knaimi de slechte toestand van de kant van de weg in de Markweg ter sprake op de algemene vergaderingen van de dorpsraad. Levensgevaarlijk was liet. Verharding niet kasseien hielp niet want die zakte weg door cle slootkanten. Daaroin besliste cle gemeente om liet goed aan te pakken en een wegrand te voorzien in beton. Waardoor de weg friteljk wat breder wordt. We zullen ze gedenken in onze gebeden. (iv) -

i:

Schrijn- en tjmmerwerken

V

Michelle aan kop lan ec'n ichare /c'C]l1. van lagere school t Dree/ke.

111l(!R1V

:T.

Karel JANSEN

enge/t/es en die.r meer van een carnat'alsgroep

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 0313157566

43


MEERSEL -DREEF

CV Leutemeute kaapt de eerste prijs weg op Galcier MEERSEL-DREEF- Carnaval vieren zit bij un/e Kempenaars niet echt in het bloed. Via de Nederlandse import krijgen we er toch mee te maken, daar is carnaval vieren een kunst waarmen elkjaar op 11 november al mee begint. Het seizoen telt dan verschillende hoogtepunten zoals Prinsgeburenhals en andere verbroederingert. Zo maakten we er één mee met de Wortelse carnavalsclub in Lommel waar duizenden carnavalsgekken zich verzamelden in een immense hal, voor een avond vol muziek en bossen. In Wortel deden ze dat op vrijdag 7maart over, op een ietwat meer bescheiden schaal. De vijf Carnavalsdagen voor Aswoensdag vormen dan voor de echte carnavalvierders het hoogtepunt met allerlei activiteiten van vrijdag tot dinsdag 24u. Kinder-, bejaardenspel- en andere namiddagen en avonden worden aaneengeregen met muziek en hoog bezoek van de plaatselijke "raad van elf' en z' n hofhouding. Elk Noord-Brahants dorp en stad heeft verschillende blaaskapellen met een carnavalsrepertoire, die zorgen voor de muzikale omlijsting. Na die vijf dagen ben je dan een andere mens, uitgefeest, uitgehosten herboren. Aan onze Belgische kant kent men natuurlijk ook carnavalsstoeten, zoals die in Wortel en Rijkevorsel maar daar gaat het meer om een éénmal ige kermisdag, de teugels los en alles geven. Meersel-Dreef zit door z' n grensligging en z'n groot aandeel aan Nederlandse inwijkelingen een beetje tussen wal en schip. Pogingen van de vroegere carnavalsclub "De Maerkratten" om hier de boel in gang te krijgen, liepen meestal op liet sisser af. De laatste jaren beweegt er weer wat. De kinderen op Dreef vieren carnaval op school, ze playbacken op de kindernamiddag op Galder en zo komt er toch wat carnavalsgevoel in. Al enkele jaren verzamelde de Meersel-Dreefse jeugd zich in een carnavalsgroep 'De Leutemeute" en wat bescheidcn begon, groeide uit tot een mooie wagen en ander fraais. Wat dan weer anderen aanspreekt om ook wat te bouwen, al is het dan meer bescheiden van opzet. Van de Leutemeute kreeg ik een stukje aangeleverd (m' n vorige oproep heeft goed gewerkt) dat nu volgt: "Hey leutmakers. Hier is een stukje van C.V. De Leutemeute. Dit is een carnavalsvereniging gevormd uit jeugd van Meersel-Dreef en een paar uit stri beek. één uit Galder en zelfs 1

s

1v het geen p/ -achtige wagen! De Carnai'alsgroep Leuie,neuie, poseert tol trots lnj hun creatie, zouden ze het rol gend jaar nog beter kunnen? uit Chaani. Carnaval zit er weer (jammer genoeg) op. Maar het was voor ons weer een geslaagd feest. Nadat we 3 maanden bijna elke avond aan onze praalwagen hadden gewerkt mocht ons resultaat gezien worden(zie foto). En dat vond de jury 's zondags ook want wij wonnen in de optocht van Galder samen met de wagen van c.v. "Ik van alles wa en het restje". Een gedeelde eerste plaats van negen wagens. Wij zijn ook blij dat er steeds meerjeugd uit Meersel-Dreef meedoet in deze optocht want zij hebben er veel werk van gemaakt. Toen we 's maandags in de grote optocht van Chaam een zeer mooie icsde plaats veroverde en dit van 29 wagens, was het feest helemaal kompleet. Dinsdagmiddag organiseerden we samen met c.v. "de prullers" de olynipische hierspelen op het terrein van voetbal-

vereniging Gesta. Hier speelden we verschillende spelletjes waaronder: vlegelhangen, bierestafette, hierloop, gieterspel, lunchspel en bierbladen schuiven inaar dat laatste liep wat uit de hand. En ook deze wisselbeker wonnen wij, zelfs zonder vals te spelen. Dus we gingen met heel wat bekers lopen. Zo dat was het dan weer. Tot slot willen wij iedereen bedanken die ons heeft geholpen bij liet bereiken van dit resultaat. Zeker ook onze sponsors want zo' n praalwagen kost handen vol geld. Daarom hopen we dat ze ons volgend jaar weer goed zullen bedenken zodat we weer met een prachtige wagen kunnen showen. Als allerlaatste willen wij iedereen aansporen om volgend jaar nice te doen aan de optocht zodat het aantal deelnemers van MeerselDreef nog stijgt." (Gert Jan Van Reijen - tv)

Wandelciub Markdal sluit het seizoen af MEERSEL-DREËF - Wandelclub Markdal organiseert al 24jaarwandeltochten. 12 wandelingen per jaar, één om de 14 dagen. De meeste wandelcluhs organiseren een wandeling met Vrij vertrek, maar wandeiclub Markdal wandelt steeds in groep. Elk dorp van de fusiegemeente Hoogstraten heeft een afgevaardigde, dikwijls iemand van de dorpsraad, die de wandeling uitstippelt en leidt als gids. De eerste jaren werden al de plekjes van de fusiegemeente verkend maar nu zet men ook al eens een stapje buiten de gemeente. De wandelingen vertrekken steeds om 1 4u en duren tot 1 6u30- 1 7u, zo' n 8 tot 9km lang, het tempo ligt niet te hoog zodat eigenlijk iedereen mee kan. Op zondag 16 maart werd het seizoen afgesloten met een korte wandeling o.a. in liet Mariapark te Meersel-Dreef. Daarna was het tijd voor een feestvergadering met koffie en koffiekoeken. De trouwe leden die elke wandeling aanwezig waren, kregen een brevet. De volgende reeks wandelingen wordt aangekondigd in dit blad, misschien ook iets voor u? 44

—u

Nogf ns in de benen, punten de /edeti inn wonde/club Markdal. Dr 'ioej telt 69 leden, waarvan 6 nieuwe, 41 leden sloegen geen wandeling oi'er.


MEERSEL -DREEF

Fanfarenieuws MEERSEL-DREEF - Het verbroederingsconcert met St.-Rosalia Meer is amper voorbij of onze fanfare "Voor Eer en Deugd" denkt weeral aan het volgende evenement. Het verbroederingsconcert was eigenlijk een soort van try-out, een voorbereiding op hun jaarlijks concert. Dat is gepland voor zaterdag 3 mei. om 20u in zaal de Zevenster, naast het klooster te Meersel-Dreef. Ze brengen een gevarieerd programma met miiziek voorelk wat wils. Ook de jeugd komt aan bod met het jeugdorkest in een eigen programmaonderdeel. Maak eens een avond tijd om te komen luisteren, ruk u zelf eens los van de tv, het zal u niet slecht bevallen. Van harte welkom! - Wanneer u wel eens rondsnuffelt op het internet, dan moet u ook de she van de fanfare nog eens bezoeken. Ze is momenteel weer helemaal Lip-todate en verder aangevuld met extra pagina's, u vindt ze op www.vooreerendeugd.nl . (tv)

op

t non Lui en l) nI' en die rwi brassband n/1(/1 /0 /1/nOn1 lmP li 1/Juli (Ie ludiji 1 an /iiii/ii i elkaar, tijdens hioi i'erbroederoigsconeert. Na liet linstere,,, tijd voor commentaar "St. -Ro.saliu ' naar, en i'oor/iet uitwisselen van ideeën, of gewoon ,geze/lig samen iets drinken. Op de foto i,r de brassband aan de beurt. En liet klonk als een klok! Ze staa,i er weer helemaal.

Kringwinkels: sociaal, milieuvriendelijke én Tweedehandsspullen uit kringloopcentra vallen meer en meer in de smaak bij jong en oud. Mode- en/of milieuvriendelijke jongeren, mensen met een laag inkomen, of zij die op zoek zijn naar iets origineels: steeds meer mensen kopen hun meubels, kleren en andere spullen liever in een kringloopwinkel. Je vindt er immers kwaliteitsvolle en leuke dingen tegen lage prijzen. En je geeft zo'n ding meteen een tweede leven. In de voorbije oktobermaand werden de kringloopwinkels in Vlaanderen omgedoopt tot kringwinkels. Zij hanteren bij hun werking nog altijd drie belangrijke doelstellingen: - Op het vlak van tewcrkstelling: zij bezorgen opleiding en werk aan risicogroepen in onze samenleving. - Op het vlak van milieu: ze halen zoveel mogelijk herbruikbare goederen uit de afvalstroom, poetsen ze op of herstellen ze en verkopen ze nadien tegen 10h 20 % van de werkelijke waarde. - Op sociaal vlak: mensen met een laag inkomen krijgen de gelegenheid om hun huis en huishouden in te richten. De laatste tijd lopen ook mensen uit de middenklasse meer in meer binnen. Dc nieuwe Kringwinkel mikt ook op deze groep. Op die manier worden ook de materialen verkocht die iets duurder zijn. De Kringwinkel wil liever niet dat antiquairs daarmee gaan lopen want zij verkopen dat dan tegen het tiendubbele van de prijs.

Is de Kringwinkel bij ons een succes?

2000

2001

Huisraad, fietsen, elektro, boeken, muziek, kieding, meubelen en speelgoed, kortom alles waar een ander nog plezier van heeft.

Hoe kan je dingen kwijt aan de Kringwinkel? Alles wordt gratis aan huis opgehaald. Een eenvoLidig telefoontje volstaat. Er wordt onmiddellijk een afspraak gemaakt wanneer men langskomt. Bedenk wel dat alleen herbruikhare goederen worden meegenomen door de ophaalploeg. Ook op ons conlainerpark of bijeen bezoekje aan de kringwinkel kan je deze goederen aanleveren.

winkel nog altijd veel groter. Dit heeft o.a. te maken met de afstand ten opzichte van Hoogstralen. In de loop van het najaar heeft het stadsbestuur dan ook de vraag gesteund om een bijkomende kringwinkel met herstelatelierop te richten in Hoogstraten. De hogere overheid heeft echter deze en andere aanvragen afgewezen. Samen met de Kringwinkel vinden wij dit erg spijtig.

Waar, hoe en wanneer kan je de Kringwinkel bereiken? Kringwinkel. Slachthuisstraat, 30/11, 2300 Turnhout Je volgt de ring, rechtsaf richting Gierle, de eerste straal links is de Slachthuisslraat. maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur Tel. 0 14 44 2040 (o.a. voor gratis ophating) Website: www.dekringwinkel.he

Het stadsbestuLir subsidieerde elke opgehaalde kilogi'am materiaal lot einde 2002 voorO, 10 EUR. Vanaf 1 januari van dit jaar is deze subsidie opgetrokken tot 0.15 EURIkg. Dit komt financieel nog altijd voordeliger uit dan het afvoeren en storten van deze spullen. De provincie heeft haar subsidiëring stopgezet (0.05 EUR/kg). Ook dit betreuren wij: dit is een totaal misplaalsl signaal naar een meer duurzame samenleving.

De stedelijke inilieudienst

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern -KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

EIKEN PLAN KENVLOER

2002

Vlaanderen

2.96

3,36

3.76

Onzeregio

2.84

4.80

5.61

1-loogsiraten

131

2,79

3,82

Het succes gaat dus duidelijk in stijgende lijn. Vanaf dit jaar benadert de opgehaalde hoeveelheid in onze gemeente het Vlaams gemiddelde. In de regio Turnhout is het succes van de Kring-

1 Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-liet-ze/vers

goedkoop

Wat kan je kwijt aan de Kringwinkel en wat vind je er?

In bijgaande tabel vind ie de totale ingezamelde hoeveelheid in kg per inwoner. Jaartal

....

___

jLv

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

45


WORTEL

Tombola ziekenzorg

Kindernamiddag

\VORTEI. - Het is weer voorjaar. dus tijd oor de jaarlijkse tombola van Ziekenzorg Wortel. Ook deze keer komt men bij u langs de deur om uw steLin te vragen. Maar niet voor niets: u kunt lotjes kopen. per stuk voor de prijs van 0.80 € of in een hoekje van 4€ met een omslag bij inbegrepen. waarmee u een Audi A3 kan winnen. Nog even meegeven dat de opbrengst van deze tombola bijzonder goed besteed wordt, een groot deel ervan gaat iolfs naar de Wortelse werking. Daar kan het dienen om bijvoorbeeld het paasfeestje, het kerstfeest je of het ziekenbezoek te financieren. Steun ziekenzorg dus want, zoals zij het zelf zeggeit, ges Cl] doet leven

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN 1

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/31 zi .59.66 - Alle schilder- en behangwcrkcn

-

- Gordijnen en overgordijnen

ftes WORTEL/RIJKE VORSEL - Donderdag 6 maart ging de Gezinsbond met 39 kinderen bate/in gen in Breebos.

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

KWB Wortel ruilt en jogt WORTEL - Zaterdag 12 april gaat t1isen 1 3.3Oen 16.00 uurde jaarlijkse plantenruildag door achterde Wortelse parochiezaal. Het is de ideale plek om aan andere soorten planten le geraken. Heb je planten gestekt en heb je er in overschot? Zet ze in bak jes of potjes en kom ruilen met andere tuinliefhebbers. Heb je sla- of andere plantjes over? Breng ze mee. Heb je groene vingersen wil je een babbeltje slaan overde tuin? Of wilje meer weten over het opzetten van een composthoop ofwil het contposteren niet lukken?

(r

c\?Q;lçrZ)

Met al deie en andere vragen en ideeën kan je op 12april terecht in Wortel. Iedereen is hier van haite welkom. Zet je plantjes in de kruiwagen, op de fiets of in de auto en kom naar Wortel. De KWB zorgt ondertussen voor een warm en een fris drankje. Voor meer inlichtingen en antwoorden opje vragen kan je terecht hij Cor Van Bouwel, Worteldorp 45. (KWB) Vanaf 31 maart as. start KWB Wortel met een 'Jogging voor beginners'. De KWB wil zo proberen om de mensen op een aangename manier terug aan het sporten te krijgen. De activiteit wordt opgestart voor personen die nog nooit aan joggen gedaan hebben. Met een professioneel schema, waarbij de mensen na tien weken in staat moeten zijn om 5 kin, te kunnen lopen en tips van kinesist Bert Provoost, hoopt men van deze onderneming een succes te maken. Streefdoel wordt de mogelijke deelname aan verschillende loopwedstrijden, om te beginnen de Kapellekesloop in Minderhout, de jogging in Hoogstraten en de Wortelloop tijdens de Wortelfeesten.

O

zezoeItn na tekfonscfie afspraaf 'Tï(:O3/3143788 5:O3/314J4.14

umww.ve7mL5senjanssens_6e

E-mait: versmenjaussens@portiinae . .

46

De eerste drie weken loopt men drie maal per week begeleid en vervolgens nog éénmaal per week begeleid en de andere twee keer zelfstandig. De onkosten voor verzekering en gemaakte kosten bedragen 5 euro voor KWBleden en 10 euro voor niet leden. Iedereen, mannen, vrouwen en kinderen (onderbegeleiding) is welkom. De eerste 15 deelnemers maken kans op een KWB T-shirt. Geïnteresseerden moeten zich zo spoedig mogelijk melden bij Han Joosen, Kerkveld 7, op telnr. 03/314.93.83. Afspraak op 3 1 maart om 19.00 uur aan het voetbalplein van Wortel. Hop met de beentjes!


WORTEL

Van asfalt tot beton: alle wegen leiden naar Wortel

-

Wortel Na alle verbouwingen in Wortel zijn nu blijkbaar de invaiswegen naar Wortel toe aan verbouwingen. Of liever gezegd: verbeteringen. De ene al ingrijpender dan de andere, de andere van kortere duur dan de ene: een overzicht:

i

De Beukendreef De Beukendrcef werd, net als de Bosuil, in 1968 verhard met betonplaten. De Beukendreef was eigenlijk al lang een net iets te smalle weg oin elkaar met twee voertuigen te passeren. Zeker als het dan om landbouii'voertuigen gaat. Vooral ook omdat deze weg de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt als kortere route om bvb. de dorpskernen van Wortel en Hoogst raten te mijden of sneller in Baarle-Hertog of-Nassau te komen. De gemeente deed al eerdere pogingen om de weg te verbreden door naast de betonrand cle bennen te verstevigen met steenslag. Maar nu is er dus een detïnitieve oplossing. Aan één zijde van de weg werd een extra strook beton van +1- 50 cm. gelegd: dit moet al het passeerverkeer vergemakkelijken. Nadeel echter aan deze vooruitgang zal meer dan waarschijnlijk het nog harder rijden zijn, waartoe zo 'n brede betonbaan uitnodigt. De fietsers en wandelaars zijn dan ook bij voorbaat al gewaar.vchun'd!

Fietspad van Wortel naar Merksplas Ook het langicrwaclite fietspad van Wortel naar Merksplas komt er eindelijk. Bedoeling is om cle fietsers vanaf september over het nieuwe pad te kunnen leiden, zodat het begeleid scholierenfietsen in groep van Merksplas naar Wortel vanaf liet volgend schooljaar niet meer nodig is. De voorbereidingswerken zijn reeds begonnen, zoals liet aanbrengen van een -overigens zeer correcte en duidelijke- signalisatie en het kappen van al het groen dat in de weg staat. Dit levert, zoals u op defbto kan zien, al een nieuw, vreemd aandoend fenomeen op cmii de Lan genherg: het verkeerslicht. Hoe vervelend en bele,nmerend alle omleidin gen ook zullen zijn: het eindresultaat kan alleen maar een verbetering zijn.

r ',

-

--_ - - =~, ~

Grote baan

En alsof al deze vernieuwingscadeautjes nog niet genoeg zijn: ook de 'grote baan' van Wortel naar Hoogstralen wordt in een nieuw en broodnodig asfaltjasje gestoken. Vanaf de Wortelse Zandstraat t.e.m. de Lindendreef in Hoogstra!en wordt het lappendeken van nu vem-van gen door een nieuw wegdek. Het gemeentelijk nieuwsbericht van het schepencollege kondigt aan dat liet nieuwe asfalt er nog voor liet zomnerverlof zal liggen. De visueel prachtige hobbelweg van nu zal vanaf clan verleden tijd zijn! Laat ons tenslotte hopen dat al deze n'erken de toegankelijkheid niet te fel belemmeren. Het liefri van al rijd ik naar huis, in plaats van met cle auto onder de oksel te voet over de velden te moeten gaan!

Laat ons tenslotte hopen dat al deze werken de toegankelijkheid niet te fel belemmeren Het liefst van al rijd ik naar huis, in plaats van met de auto onder de oksel te voet over de velden te moeten gaan!

t 1

----.,

.

'•

.'

________

EIVJ


SPORT

Elan IIIuIug1I.IIE'InhrL1I Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Alle remmen los op het veld van Hoogstraten VV! Voetbalclub Hoogstraten VV krijgt een nieuw terrein cii iedereen zal het geweten hebben! Binnen enkele maanden vindt er op het huidige voetbalveld van de club een grote openluchtfuif plaats. De opbrengst van de fuif gaat naar het bouwfonds van de club die achter het Klein Seminarie een nieuw stadion moet bouwen. Feesten voor het goede doel dus!

De laatste match Op zondag 27 april speelt 1-loogstraten VV zijn laatste wedstrijd in het vertroLiwde Thijsakkerstadion tegen Zwarte Leeuw. Een veelbelovende match met hoogst waarschijnlijk tal van speciale activiteiten. De dag na deze derhy zullen de afbraakwerken beginnen. De voetbalclub vernam al een hele tijd geleden dat ze hun grasmat ergens anders moesten aanleggen omdat de eigenaar van de huidige gronden ze wil verkopen.

Mega open air Fuif Op zaterdag 3 mei opent Hoogstraten VV om 20u voor de laatste keer op de Thijsakker hun deuren voor het publiek. Enkele sympathisanten van de vierdeklasser kwamen op het idee om een fuif te geven ten voordele van de bouw van het nieuwe stadion. Hei oorspronkelijke plan was om het gebeuren in cle Veilinghallen van Hoogstraten te laten doorgaan. Maar toen ze een kans zagen om het voetbal veld te gebruiken, werden de plannen snel gewijzigd. Want een "Mega open air Fwf' geven op een voetbalplein is uniek! De covergroepen Stiletto en Catch-Up zijn de publiekstrekkers van de avond. Deze twee groe-

"•:èl

pen uit de Noorderkempen brengen hun muziek vol bruisende energie en zullen er gegarandeerd voor zorgen dat zowel jong als oud een geweldige avond gaat beleven. Djs Danny Brosens. Marc van den Broek en Fred Van Ostaeyen zullen er voor zorgen dat het publiek op temperatuur blij ft. De feestgangers én supporters mogen tot twee uur 's nachts het beste van zich geven op het voetbalvelcl dat voordeze gelegenheid dienst zal doen als dansvloer. De kantine zal omgebouwd worden tot reLisachtige toog. Dit zal geen overbodige luxe zijn. want de organisatoren verwachten minstens 2.000 mensen die avond. Slecht weer mag geenexcuus zijn om thuis te blijven, want aan de kantine gaat een grote tent staan die zal sluiten als het weer toch tegenvalt.

Het goede doel De club kan trots zijn op de steun die ze krijgen. Onlangs was er de 'kippenslag' van de spelers. waar maar liefst 870 kippen zijn verkocht. Er is ook een wedstrijd in het genre van 'de via van Bella'. Deze zomer zullen de parkfeesten doorgaan. En wie wil niet feesten om een steentje bij te dragen? Dus allen naar de "Mega open air Fuif" op 3 mei! Niet te missen! (tv)

,

Speelt Hoogstraten VV de eindronde? Met nog zeven rnatchen voor de boeg, waars all vier op de Thijsakker, zit de kans voor de roodwitten er meer dan dik in. Wanneer HVV de tweede plaats kan vasthouden en V K Turnhout wint zowel de tweede als de derde periodetitel, spelen de twee bestgeplaatste ploegen in het eindklassement, die zelf geen periodetitel wonnen in de eindronde. HVV zou al een erg matig seizoeneincle moeten spelen om buiten de eerste drie te eindigen. De verplaatsing naar Maasmechelen. erg in puntennood en flink versterkt na de winterstop, was lang niet gemakkelijk. De thuisploeg verkeek tijdens de eerste helft de kans om op voorsprong te komen. Nick Verstappen deed dat niet, toen na een fout op Hans Peeters de bal op de stip belandde. HVV hield de 0- 1 vast en zo kon men de verplaatsing naar Wuustwezel eerder ontspannen tegemoetzien. HVV speelde daar geen goede match en verloor met ruime 3 0 cijfers. HVV werd zwaar op de korrel genomen, doch wie de match heeft gezien, weet dat cij fers niet alles zeggen. De thuisploeg liep op een minuut van de rust tot 2-0 uit zonder uitgespeelde kansen. Op een hoge hal naarde verste paal raakte RafBeyers de bal met de hand en op aanwijzen van de grensrechter werd het een strafschop. De brave man had niet gezien dat Raf in de rug werd gelopen en zo helemaal uit balans werd gebracht. Toen nauwelijks één minuut later dezelfde Raf een voorzet van Van Ginneken tegen hei, heen kreeg en die bal er ook nog inging. was de knus zo goed als af. HVV geraakte niet aan de aansluitingstreffer en werd in de slotfase afgestraft voor de risico's die men ging nemen waar door Van Ginneken totaal ongedekt de derde treffer kon scoren. Een zwaar verdict, doch meer dan één punt ging er niet verloren, omdat men met die prestatie op Wuustwezel eigenlijk nooit kan wi ii nen. De thuismatch tegen Meerhout leverde via een 0 - 0 gelijkspel één plint op. Wie niet scoort, kan niet winnen en dat kon HVV niet, al waren er wel een paar knappe tussenkomsten van de bezoekende doelman nodig om de nul op het bord te houden. (Joje)

Wedstrijden Zaterdag 22 maart 20.00 uur Hoogstralen VV - Diest

Zondag 30 maart 15.00 uur Aarschot - Hoogstraten VV -

Zaterdag 5april 20.00 uur Hoogstraten VV - Beringen

Zondag 13 april 15.00 uur Witgoor - Hoogstraten VV

Zondag 27 april 15.00 uur Hoogstraten VV - Zwarte Leeuw

Zondag 4 mei 15.00 uur Wellen - l-Ioogstraten VV

Thij.r Schrauweii

Het stadion van voetbalclub Hoogstraten VVopeimt op 31)/el zijil leore,i i'oor/eestgangers.

á

Zo trouw als een hond zijn. Zeeraanhankelijk zijn.


SPORT

KFC Meerle in de match Sparta Linkeroever - KEC Meerle werd de thuisploeg al in de 8e nlinuut op achterstand gezet dooreen doelpunt van Wilfried PaLIwels. Sparta liet heterniet hij en ging op zoek naar degelijkmaker. Die kwamerin de 23e minuut. De thuisploeg drong verder aan en dwong nog menige kans af. Een goede doelman De Swart hield zijn kooi zuiver zodat de eindestand 1-1 was. In de derby Meerle - St.-Jozef nam KFC een snelle start en kwam al in de 4e minuut op voorsprong door Van Bavel. Even later kreeg Meerle de kans op verdubbeling van de voorsprong toen het een strafschop kreeg. Vissers miste echter. Net na de rust kwam dat tweede doelpunt er toch. Een knappe voorzet van Nic Mertens werd door Pauwels binnengewerkt. Een mooie voorsprong, maar St.-Jozef kwam aanklampen en met een strafschop in de 50e minuut scoorden ze de aansluitingstreffer. In de 70e minuut maakten ze zelfs nog gelijk door een afgeweken bal. Aan de stand veranderde niets meer. zodat Meerle de punten nog moest delen. Op bezoek bij Tubantia moest KFC het zonder de geschorsten Van Bavel en Pauwels stellen en dat

KFC Meer was duidelijk merkbaar, vooral in de 1 c hel ft. De tbuisploeg was sterkeren kwam in de 37e minuut op 1-0. In de tweede helft kwam Meerle beter voor de dag. maar ook Tuhantia had meerdere kansen. In de 67e nlinuut verdubbelden ze de voorsprong tot 2-0. Een kwartier voor tijd kon Vissers viaeen strafschop milderen tot 2-1. maar verderkwam Meerle niet meer. Eindstand 2-1 en geen punten voor KFC.

We hadden hij het begin van dit seizoen nooit geloofd dat we dcie aanhef zouden schrijven. Vooral met het binnenhalen van Rob Soffers en Maurice Schopenhouer en met het aanwezige jonge talent, moestditeen probleemloos parcours worden. Diverse omstandigheden duwden de KFC Meer echter naar een degradatieplaats en gezien de intrinsieke kwaliteiten van deze groep zou dat tegen alle logica ingaan.

Meerle - Wijnegem was een wedstrijd die in de le helft gelijkmatig opging. Geen van beide teams kon scoren, zodat met twee nullen op het bord gerust werd. Na de rust kwamen de bezoekers sterkeropzetten. KFC gaf heel wat corners weg. Op een daarvan kon Wijnegem in de 82e minuut scoren. Meerle drong nog aan, kreeg nog kansen, maar scoorde niet. 0-1 was de eindstand en weg kostbare punten. KFC komt zo stillaan in de gevarenzone terecht.

Met nog zes wedstrijden voor de boeg was een gedeelde voorlaatste plaats het Meerse lot, maar de afstand tot de achtste bedroeg maar drie punten. Niet panikeren dus. zouje zeggen, maarafen toe zit er toch wel hdl wat tegen, ook dingen die je zelf niet in de hand hebt.

Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): zondag 06042003 - Antonia - K.F.C. Meerle zondag 13.04.2003 - KFC Meerle - Brecht zondag 27.04.2003 - Merksem - KFC Meerle

Miniemen B van KFC Meerle kampioen!

1r

1

vjn

Nrv

-

-

Bij Excelsior Essen (15 feb.) kwam Meer met goals van Rob Soffers tot twee keer toe op voorsprong, maar telkens kwam cle enthousiast en snel spelende thuisploeg terug. Ze kwamen een kwartier voor het einde met een onhoudbare volley ook op 3 - 2, en gaven de verdiende zege niet meer af. Olympic Essen. op 23 februari te gast. werd in het eerste halfuurdolgetikt, en mocht zich gelukkig prijten datenkelde 1 -0 was gevallen. Pure pech hij een uittrapzorgdc onverwacht voorde gelijkmaker, en net na de rust zorgde een strafschopcadeau voor de 1 - 2. De potige aanpak van de ervaren bezoekers werd nauwelijks bestraft, en dit zorgde er mee voor dat de KFC niet kreeg waar het overdu clelijk recht op had. De avondwedstrijd bij Zandvliet (1 maart) sloeg echter alles. Een schoolvoorbeeld van hoe een minder goede leiding een match kan beslissen, met een sterk naar buitenspel ruikend thuisdoelpunt net voor tijd (1 -0), en even lateralskers op de taart een hautain genegeerde strafschopfout uit het hoekje. Met tranen in de ogen om zoveel onrecht dropen onze jongens af, beseffend dat ons daar 90' lang enkel frustratie was gegund. Ongelooflijk. De vanwege de stilgelegde heenmatch zo gevreesde partij tegen Turk Sport (9 maart). was een mooi kijkstuk. waarbij de technische vaardigheid van de gasten opviel. Na een goede start met drie gemiste kansen moest de KFC na 21' bij de eerste serieuze tegenaanval de)) - 1 toestaan, en de goed georganiseerde gasten hadden weinig moeite om die stand vast te houden. Mede zonder Nick Jansen en Mo Schopenhouer had Meer te weinig tempoversnelling. frisheid, en gevaar in huis om aanspraak te maken op wat extra. Verdiende 01 overwinning derhalve voor de gasten.

MEERLE - Op zondag 16 maart was liet feest op KFC acm de Chaaniseweg. Op enkele speeldagen t'oor liet einde con de competitie. Ze konden niet inc'ei' bijgehaald worden en mochten s'ercroegd de kampioenstitel beginnen i'ieren. Met 15 punten meer dan de 2e, ruim 150 doelpunten ge.rcoom'd en slechts een twintigtal kon je hezo'aarl,:jk zeggen dat de titel gestolen ir. RoelAntonis.ren, Tuit Aerts, Rudv Luisterborg, Jeroen Verschueren, Niels Vermejren, Pieter Koren, Stef'Hendrick.v, Bjorn Voeten, Rov Michielsen en Tom Vander Kaa lieten de champagne knallen en spoten Verzorger Sian Verse/toeren en a.tei'aam'digde DrĂŠ Aerts onder. T,'ainer Luc Vanderkaa o'ei'd naar (1100(1e traditie met kleren en al mee onder de douche genomen. (jqt)

1

Als oude honden blaffen, is het tijd om uit te zien, Als ervaren mensen waarschLiwen moet je luisteren.

1

1

Wie met honden omgaat, krijgt vlooien, -. Wie in slecht gezelschap verkeert, neemt slechte gewoonten over.

Program ma Zaterdag 29 maart om 1 9u30: Loenhout S.K. KFC MEER WOENSDAG (!) 2 april om 18u30: Olympic Essen - KFC MEER Zondag 13 april om 15 uur: Minderhout - KFC MEER Zondag 27 april om 15 uur: KFC MEER Merksem FC (laatste cornpetitiematch). Volg alles ook verder via www.kfcrneer.be en note'rintussen de datums van onze paastornooien van dejeugdafdeling: zaterdag 19en maandag2l april.

49


SPORT

Minderhout VV blijft verrassen MVV op de tweede plaats achter het ongenaakbare Loenhout Zelis de fanatiekste Minderhoutse aanhangerhad dit bij het seizoenbegin niet durven orakelen. De competitie een heel eind opgeschoten en de prijzen worden stilaan uitgedeeld alhoewel er voorde tweede promotieplaats nog heel wat kanshebbers op de loer liggen. Aan de meet worden de prijzen echter pas definitief uitgedeeld! Een col lectief sterk MVV met Seppe De Bont als laatste man liet zich niet intimideren door Kaart en al vroeg in de wedstrijd lukte Bart Wilmsen de openingstreffer. Nog maar pas waren de vreugdekreten uitgestorven of de thuisploeg slaagde er in viaeen vrije trap gelijkte stellen. Nog voorde rust combineerde MVV een viertal kansen bij mekaar, geen resultaat echter. Na een verkwikkende rust lukte Geert Robeets de 1 -2, een voorsprong die weer niet lang kon vastgehouden worden. Via strafschop na handspel van RoeI Hermans in de hackareakon de wedstrijd herbeginnen. Een lastig kvvartiertje volgde voor Kaart,. de drie punten gingen mee naar Minderhout en daar zorgde FrankClaessens voor. Kaartwilde nog, kon niet en GuntherJacobs brak het laatste verzet. Een hoogstaande partij voetbal en MVV zeker geen onverdiende winnaar. Eindstand 2 - 3! Maccabi wist ook al niet veel te oogsten aan dc Hoge Weg. Een hardbevroren veld maakte het de spelers wel enigszins lastig om in hun ritme te komen. Bart Wilmsen opende de score door een terugkaatsende bal van de lat binnen te dLiwen. Na de rust trok MVV op zoek naar meerzekerheid en die kwam er pas nadat een bezoekende verdediger op een klungelige manierde bal in eigen net liet belanden. Maccabi legde zich neer bij het meesterschap van de thuisploeg dat een verdiende 2 - 0 overwinning behaalde. Horendonk dat de voorbije wedstrijden niet veel punten Bart Wilinsen, snel en doeltrttend meer geoogst had, kwam uiterst geprikkeld op de grasmat. Toch was het weerMVV dat ijskoud voor voorsprong zorgde.Bart Wilmsen werd lichtjes aangetikt in de zestien en Roei Hermans zette de strafschop om. Op het halfuur klom de thuisploeg op gelijke hoogte, maar vijf minuten later zorgde Roei Hermans met een rake kopbal voor de 1 - 2. Een beetje gevleid misschien! Beterschap in de tweede helft? Niets daarvan.Horendonk dicteerde de wet, raakte de paal en nadateen thuisspeler vanop zijn eigen helft ongehinderd voor doelman Jacobs mocht verschijnen was de 2 - 2 een feit. Een wedstrijd om vlug te vergeten!

______________ -

20 km van Brussel Op 25 mei is het weerzover. Brussel zal opdic dag weeroverspoelcl worden door dejoggers. Die dag is het immers weerde 20km door onze hoofdstad. Zij die er reeds hij waren weten wat het is om met 20.000 lopers en loopsters klaarte staan op hetJubelplein om de start te nemen in cle grootste stratenloop van België. Het parcours doet vele mooie delen van Brussel aan. Na de start in hetJubelpark gaat het hergaf richting Schumanplein waarna de 'beklimming' van de Wetstraat volgt. Eens je daar boven gekomen bent, gaat het richting Koninklijk Paleis. Naast het beursgebouw gaat het dan richting Louisalaan waareen paar nijdige tunneltjes de spieren wat gaan pijnigen. Als je deze gepasseerd bent, kom je in de rust van hei Terkamerenbos. Dit bos wordt niet voor niets de long van Brussel genoemd. Het is echt een lust om hier door te lopen. Hierna volgt de afdaling naar Hertoginnendal, de plaats waaronze ministers vele nachtelijke en andere uurtjes doorbrengen. Ondertussen zitten wedan reeds aan kilometer IS. Nog even volhouden dus en vooral niet forceren want hij kilometer 17 hegintde klim van deTervurenlaan. nietecht stijl maarwel lang. Geen nood echter want wanneerje op het Montgomeryplein komt, zie je in de verte reeds de bogen van het Jubelpark staan. Nu nog ongeveer anderhalve kilometer in dalende lijn en dan bereik je moe maar voldaan de verlossende eindstreep. Duizende toeschouwers zullen je trouwens vooruitschreeuwen op dit traject door Brussel. Zoals al enkele jaren zullen we ook dit jaar weer met een bus naar Brussel rijden. We hebben daar voor onze bus een voorbehouden parkeerplaats in de buurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om IS uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken om 11.45uur. De deelnemers hebben dan nog voldoende tijd om de startplaats te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in het park te lopen. Als iedereen binnen is, zullen we omstreeks 18 uurterug naar Hoogstraten rijden zodat we toch nog op een mooi uur terug thuis kunnen zijn. Omdat een bits nu eenmaal niet voorniets rijdt, vragen we 10€ perpersoon. Schrijf je wel tijdig in want vol is vol. Uw bijdrage in deonkosten voorde bus stort je op rekeningnummer 733-3182944-16 niet de vermelding "20 km van Brussel".

Voor alle verdere inlichtingen of inschrijvingen neem je contact op met Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, Hoogstraten, tel. 03 314 39 66.

577HL

..

STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam. Vanaf 1,2 - 6.3 kW (1,6 - 8,6 PK)

Opeen drassig en moeilijk bespeelbaar veld ontving MVV Wildert dat nog iets goed te maken had van de heenwedstrijd. Halfweg de eerste helft klom MVV op voorsprong en zo luidde ook de ruststand. Na de koffie een ander Wildert op het veld, maar een stugge verdediging en een attente doelman keerden alle onheil. Een snelle uitbraak. Bart Wilmsen foutiefgestopt en RoeI Hermans zette de penalty om. Uiteindelijk lukten de bezoekers nog de aansluitingstretfer, werden ze herleid tot tien man, en MVV hield stand. Uitsla g 2-1. Op Olymic Essen domineerde MVV nagenoeg de volledige eerste helft. Een schot van Geert Robeets had beter verdiend dan de dwarslat. maar Frank Claessens zorgde voorde 0- 1. In de tweede helft kwam Essen meeropzetten en MVV kreeg het nioeilijker. De gelijkmaker bleef niet uit, het was de thuisploeg die nog het dichtst bijeen driepunterkwam en MVV was tevreden met de 1-1! (rel)

Wedstrijden Zondag 13 april 15.00 uur Minderhout VV - KFC Meer

Zondag 27 april 15.00 uur Mariaburg - Minderhout VV

50

BiJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK 1!! « KWALITEIT '. SERVICE ' PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

F'AULU50

Ja 51UIIII`IIIIIIIIL5 • Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout, 2 031314 4115


SPORT

Cyclocross Verstandhouding der Noorderkempen

Albert Huysmans en Chris Geerts in Belgische driekleur

o

t

'

PR

'V:. iN

___

Albert Iluvsinan.r Belgisch kampioen in de categorie +52 laat.

De wielersport beoefenen voor de eer en het plezier, zonder geidgewin, kan de hoogste voldoening schenken. Wil je daarbij de kampioenentrui clan kan de vreugde niet op. Een van de nevenhonden van de KBWB. namelijk de VDN (Verstandhouding der Noorderkempen) richtte in de loop van het seizoen een regelmatigheidscriterium in bestaande uit dertien wedstrijden. Twee stadsgenoten mochten de eer opeisen oni op het hoogste schavotje te klimmen, namelijk Albert Huysmans uit 1-loogstraten en Chris Geerts uit Minderhout die volgend seizoen met de dnekleurige trui om de lenden hun wedstrijden mogen afhaspelen. (rel)

Hoogstraatse wielertoeristen in De Mosten

om 1 ~Ah . -J" , Chri.v Geers Belgisch kampioen in de categorie +45 jaar. Komt men over de hond, dan komt men over de staart. Als de grootste moeilijkheden overwonnen zijn, dan komt de rest vanzelf.

De Marckelopers

Een dagje Ardennen: een aanrader 'Waarheen op zondag? Verschillende kranten geven in de editie van het week-end tips voor een aangename Londag. Op 2 maart vond ik niets over een namiddagje Bousval en omgeving. En toch was er daar van alles te beleven. Zeker in de omgeving. Die hebben we namelijk eerst verkend, de drie dapperen die in het hondenweer de moed vonden om clie richting uit te rijden. De Schepperheeft inderti cl Bousval zc) weggestopt dat zelfs Jan Vermeiren, reeds tienmaal actief in de loopwedstrijd aldaar, ook reeds tienmaal verloren gereden is. Deze keergeen uitzondering. Bij mijn eerste deelname aan die Ardeense klassieker werd ik ook nog zeergoed ingelicht door Rit Van Aert: een vlak parcours, werd me verteld. Aan de start werd omgeroepen: millesoixante participants. Dus Miel was er ook! Vertrokken, berg op en af gelopen, tweemaal in de modder gevallen, aangekomen. Dat was een kort relaas van de wedstrijd. Ooktofte aanmoedigingen aan de eindstreep: oh, ge zijt er al! Na de douche zouden we nog iets drinken. Liefst onderweg, want ter plaatse was het te druk. Onderweg werd dus Hoogstraten. waar Luc Meyvis bewees dat bij hem niet alleen fietsers welkom zijn. Kortom, na dit avontuur heb ik me voorgenomen om ook de volgende uitdaging aan te gaan: Spa op 30 maart. Ik hoop dat er dan meer lopers van onze club meegaan. Van ééndimben ik echterzeker: Miel zal er ook weer zijn. De uitslag: Jan Vermeiren t :03:32, Rit Van Aert 1:07:01 en Ward Blommacrt 1:09:01. '

De winnaars vLot.

,In/uuii

(IociiIiuIuI, Lui .1icI.\ en let Gceirv.

Niet in het slijk werdergepioeterdcleze keer, wel op de openbare weg wei -cl er gekoerst. Tot grote teleurstelling van cle inrichters haalden slechts 12 deelnemers hun rugnummer af. te wijten eerst en vooral aan het slechte weer en het gebrek aan training voor de meeste liefhebbers wegens te vroeg in het seizoen. (rel)

-45 jaar: Johuny Goetschalckx, Paul SneE, Marcel Roeien, Jan Schrauwen, Erwin Meeuwesen, Eddy Mariën, Jan Brosens, Jef Laurijssen. Luc Snels, Ludo Voeten, Jan Goetschalckx.

VWB cat.0 4. Dré Laurijssen, 5. Frans Aerts, II. Chris Geerts. -

Meer: VWB: cat.B 2. Luc Verheyen.

De uitslagen

+45 jaar:

Andere uitslagen van de VWB en WAOD NlolenI)eek-Wersbeek:

Meer: VWB: cat.0

-

-

6. Bert ter Harmsel, Chris Geerts, Drc Laurijssen, II. Frans Aerts.

Bazel (O.VI.): Waod

+60 jaar: 1. JefGeerts.

-

7. Chris Geerts, 12. Bert ter Harnisel. 17. Dré Laurijssen.

Zeveneken (O.Vl.): Waocl 3. Bert Ier Harmsel. 0. Chris Geerts.

-

Er zijn meer honden die Fikkie heten. Oppervlakkige overeenkomst is misleidend. 51


Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscaiinet.be

ZESTALSCHWTING

ZES METER GROTE KRUISBOOG WORTEL: Op dc laatste hondsschieting op zes meter, welke plaatsgevonden heeft te Wortel, behaalde niemand van de 185 deelnemers het maximum der punten. Negen schutters waren elkaar evenwaardig met 99 punten. In de uitslag nam Dirk Brosens uit Meer het voortouw. Hij werd gevolgd door Diane Verheyen uit Meerle. Koen Hendrickx uit Minderhout. Fons Van Hasselt uit Loenhout.

KAMPIOENSCHAP EINDELIJK: Adri Vernieiren uit Mcciie schoot zich eindelijk tot kampioen. In de laatste vier seizoenen kwam Adri dat tikkeltje tekort om zich tot kampioen te kronen. Hij vestigde zich met 592 punten op een eerste plaats. Jan Rombouts uit Meer moest twee punten prijsgeven. Harry Vanderhenst en Diane Verheyen, beide hit Meerle, eindigden op nummer drie en vier met 589 punten. Dirk Brosens uit Meer. Vicky Rombouts uit Meer. Rob Van Loenhout Litt Meerle en Frie Konings uit het Nederlandse Sprundel eindigden alle vier op 588 plinten. In de jeugdcategorie legde Bram Joosen uit Minderhout beslag op de titel met 577 punten. Tom Servaes uit Hoogstraten schoot zich op een tweede plaats met 568. Hij bleef Robin Van Loenhout uit Meerle slechts één punt voor. Jeroen Sterkens lut Meer schoot 562 punten voor David Koenen uit Sprlindel met 560 punteti. Bij de senioren won Jan RoeIen uit Meerle het pleit met 585 punten. Mii Van Beeck uit Hoogstraten behaalde een totaal van 575 punten voor John Theuns uit Castelré met 573. Jan Verschueren uit Meer sloot af op 570 punten voor Staf Bleys uit Wortel en JefJoris uit Hoogstraten, beide met 569 plinten. Per ploeg was Meerle te sterk voor de andere gilden. Meerle won met 4119 punten voor Meer met 4103 en Minderhout met 4101. Loenhout sloot af op4079 voor Wortel 4066, Hoogstraten 4056 en het Nederlandse Sprundel welke voor het eerst deciflam eindigde op 3969 punten.

Gery Dockx en Luc Brosens beide uit Meer. Jan Roeien uit Meerle en twee schutters Uit Castelré: Dirk Jansen en Ludo Van Dun. In de ploegenstand eindigde Meerle weer op de eerste plaats ditmaal met 590 punten. Meer en Castelré schoten 589 voor Mmderhout 587. Loenhout 584, Wortel 583 en Hoogstraten met 582 punten. Het Nederlandse Sprundel eindigde op 564 punten.

LOENI-IOIJT-l-Iet enige zestal in de les meter competitie heeft plaatsgevonden in het lokaal van de Sint-Jorisgilde te Loenhout. Meer kon in de eerste helft van de wedstrijd de gilde uit Mcerle nog volgen maar laterbleek Meerle. riet zoals het voorbije seizoen gebleken was, te sterk. Reeds in de eerste ronde nam Meerle resolliut de leiding. Gusje Brosens eindigde op 99 op 100. Meer, met J05 Jacobs, eindigde op 98 voor Castelré en Sprundel, beide met 97 punten. In de tweede ronde waren Meer en Meerle elkaar evenss aardig met 98 punten. Wortel sloot af op 97. Castelré op 96. Halfweg kwam Wortel even op liet voorplan door André Bols die afsloot op 98 plinten. Jan Bartholomeeussen schoot voor Miniderholit 97 punteti.

DRIETALLSCHEETING jaar. op het einde van het seizoen, Eénmaal per, richt de zes meter wintercompetitie ccii drietalschieting in. Elke gilde. vaardigt een schutter af onder de 25 jaar. één schutter tussen de 25 en de 50 jaar, en één boven de St) jaar. De min 25 jarigen openden de strijd. Pieter Vanderhenst Int Meerle en Jorge Blockx uit Hoogstraten waren elkaar evenwaardig door te eindigen op 98 punten. Minderhout schoot 95 punten. Verder volgden Sprunclel. Loenhout en Wortel. Meer. en tenslotte Castelré. In de tweede ronde schoten Loenhout met Eddy Van Hasselt en Minderhout met Wim Hcndnickx het beste met 99 punten. Meerle en Castelré eindigden op 97. In de tussenstand na twee schutters stond Meerle aan de leiding met 195 punten. Minderhout had er 194 voor Loenhout en Hoogstraten tilet 193. De andere gilden leken geen rol meer te kunnen spelen voor de eindzege. In de derde en laatste ronde traden de ouwe getrouwen aan boven de 50 jaar. Minderhout keek naar Meerle maar bijna werd Loetihout de derde eend in de bijt. Loenhout en Minderhout eindigden immers op 97 punten. Meer schoot 96 punten terwijl de andere gilden moesten afhaken. Minderhout had dit jaarhet beste drietal inet Bram Joosen (98), Wim Hendrickx (99) en Jantje Stoffels (97), in totaal 291 punten. Loenhout werd tweede op één plint. De derde plaats was voor Meerle met 289. gevolgd door Hoogstratcn (286). Meer (285). Sprundel (280). Wortel (279). Castelré 273).

In de tlissenstand halfweg bleek Meerle niet 292 plinten aan de leiding te staan met één plint voorsprong op Meer. Wortel stond op de derde plaats met 290 plinten voor Castelré. Minderhout, Sprundel. Loenhout en Hoogstnaten. ln de vierde ronde maakte Meerle het verschil. Harry Vanderhenst eindigde op 98 plinten. Meer en Loenhout konden hier enkel een 96 tegenover plaatsen. Loenhout trok de vijfde ronde naar zich toe. Jan Van Hasselt schoot als enige 99 plinten. Meer en Meerle eindigden beide op 97. In de zesde en laatste ronde bleef Meerle bevestigen. De kampioen vati het voorbije seizoen. Adri Vermeiren, sloot af op 98 plinten. Zéér verrassend behaalde ook Christ HeiTijgers uit het Nederlandse Sprundel 98 punten. Meereindigde op 97 voor Minderholit met 96. In cle eitidstand had Meerle met 585 plmten een voorsprong uitgebouwd van vierpunten op Meer. Minderhout eindigde derde met 574 plinten. Loenholit schoot 573 en Wortel 571. Verderin de uitslag vinden we de gilden uit Castelré. Sprundel en Hoogstraten terug. De zes schutters die voor Meerle de zege behaaldien waren Glist Brosetis (99). Rob Vati Loenholit (98), Jan RoeIen (95), Harry Vanderhenst (9$). Diane Verheven (97) en Adri Vermeireti (9$).

N;~4

De kanijmeiieii uaii iie ii//Ie/ï 00 ipetilie op 6 meter. V. l.ii. r. Braiii Joo.sen, kampioeit bij de jongeren, algemeen kampioen Ac/ri Vermei ren en Jan Roeien, de beste senior. 52

i),Iiîicicrlioutî

iuii de

clrie!alschietiiig

Joosen en Jan Stofje/s.

1/id?!

Wim

Hendrick_v, Bram


GILDEN EN SCHUTTERS

KEMPEN - AKV Ditmaal was de Sint-Jorisgilile uit Cistelré de gastheer om de jaarlijkse kamp Kempen-Antwerps Kruishoog Verbond in te richten. Net zoals vooigaaitde jaren hleekde Kempen te sterk. Het begon anders hoopvol vom hvt AKV. Na twee schutkish iddenzijrecdst.ui punt voorsprong opgehouwd. De derde. ieide en vijfde schut Ier konden deze voorsprong minstens behouden en zelfs nog iets verder uitbouwen. Na ies schutters bedroeg de voorsprong drie plinteil VOOf het AKV. In de zevende en achtste ronde vergrote de voorsprong aanzienlijk tot negen punten In ronde negen en tien kon de Kempen punten inlopen zodat het verschil nog vijf punten bedroeg. Halfweg wedstrijd, na de twaalfde ronde bedroeg het verschil slechts één punt. In de volgende ronden bouwde de Kempen een voorsprong uit van maar liefst zeven punten. Na 16 ronden bedroeg het totaal verschil reeds 13 punten. De Kempen bleef de voorsprong uitbouwen zodat deze reeds 16 plinten bedroeg na 18 ronden. In de 19 en 200 ronde bleef de Kempen aan bod, al was het maar met 1 plint in deze twee ronden. In de afsluitende ronde 21 en 22 moest het AKV steeds meer punten prijsgeven zodat dc Kempen uiteindelijk vrij gemakkelijk de zege in de wacht sleepte met een totaal van 2307 plinten. Het AKV sloot af op 2255. Persoonlijk, maar dat was minder belangrijk in een ploegenwedstrijd als deze schoten Harry Vanderhenst uit Meerle en Wim Hendrickx Int Minderhout 99 op 100. André Bols Int Wortel, Rob Van Loenhout uit Meerle, Jef Hendrickx en Jan Stoffels Int Minderhout en Jan Eykens van Amhiorix Antwerpen eindigden op 98 punten.

I

KARABUN ZESDAAGSE De jaarlijkse zesdaagse met het karahijn hij de Sint-Amhrosiusgilde uit Meer wordt verschoten in drie reeksen. Ere, A en B. In elke reeks schieten de deelnemers tegen het eigen gemiddelde van verleden seizoen. Behaald men dit getal juist verdiend men twee punten, eronder is één punt waard, erboven verdient men drie punten.

Met deze telling schoot Hans De Koek zich op een eerste plaats met 17 punten. Ook All De Bruyn kon zich fel verbeteren. hij eindigde op 16 plinten. Met 12 punten bleef liet gemiddelde van Frans Van De Locht nét gelijk. Herman Martens zakte naar II plinten, Ronny Van Bavel schoot er 10. In de A-reeks was Stafke Goetsehalckx een maat te sterk. Hij eindigde op 17 punten. Toch moest Jan Martens maar één punt prijsgeven. Llido Kenis en Jack Viskens eindigden gelijk op 12 punten.

In de B-reeks legde Tom Mys beslag 01) de zege met 16 plinten. Deze zege werd sterk bevochten. Willy Lalirijssen en Herman Van Bavel eindig-

den immers niaarop één plint. Vic Swaenen sloot af op 14 punten voor Leo Van Buynder die eindigde op 13. Hilda Roeien, en Willy Plliyni eindigden gelijk op 10 punten.

KARABIJN feestschieting MEER-Het schietseiioen met het karabijn is begonnen met de fcestschieting bij de SintAmhrosilisgilde te Meer. Op dergelijke feestschieting kan men per reeks maximum 96 punten behalen. Karel Kusters uit Baarle-Hertog, de kampioen van verleden jaar, eiste ook nu reeds de eerste plaats op. Karel schoot in de Ere reeks 4 maal 96 punten. Frans Van De Locht Int Meer schoot 2 maal 96 en 1 maal 94. In de A-reeks schoot Ad De Brliyn Int Meer liet beste met éénmaal 96 punten. Ronny Van Bavel, ook Int Meer. schoot 2 maal 95. Hans De Koek, ook al Int Meer, schoot tweemaal 94. Ook in de B-reeks hield Meer de zege in eigen huis. Leo Van Buynder schoot 94 punten voor ploegmaat Vie Swaenen, ook met 94. Herman Van Bavel en Roos Brosens, beiden uit Meer, schoten 93 punten. Ook in deC-reeks was Meer te sterk. Wil ly Pluym behaalde erde zege met 94 punten. Chris Smeekens uit Meersel-Dreef sloot ook af op 94. Jan Martens uit Meer behaalde 93 plinten voor Jan Aerts uit Meersel-Dreef ook niet 93.

Kringschieting MEER-De Snit- Amhrosiusgilde Int Meer was gastheer voor 92 schutters die deelnamen aan de eerste kringschieting van dit seizoen. In de A-reeks sloot Hans De Koek Int Meer af op 156. Staf Goetschalckx Int Meer cii Ronny Van Bavel. beiden Int Meer schoten 155 plinten. Zij werden gevolgd door 5 schutters met 154 punten. In de B-reeks schoot Tom Mys uit Meer 155 plinten. Hilda RoeIen uit Meer schoot 154 piniten Michel Van Der Stap Int Meersel-Dreef eindigde op 153.

Marc Bastyns (lok uit Meer, Jef Joris uit Hoogstraten en twee schutters uit Castelré Jan Hoet en Koen Brosens. RIJ KEVORSEL-66 schlitters namen deel aan de laatste schieting Prijs Kris Beverste Rijkevorsel. De jonge Tom Van Ginkel uit Sint-Lenaarts gaf allen,zekermeerervaren schutters.hetnakijken. Hij schoot als enige het maximum der piniten. 100 op 1 00 dus voor Tom met uiteraard de eerste plaats in de uitslag. Jan Rombouts en Gery Dockx. beide Int Meer, misten één punt. 6 schutters eindigden op 98 punten. Zij waren: Lolns Van Bergen Int Minderliout, Llicas Latosinski van de Gulden Rinek Antwerpen, Marcel Swaenen uit Wortel. André Bols voor Meer, Mark Rameysen uit Wortel, Dirk Brosens uit Meer en tenslotte Gust Tohé (lok uit Meer. 97 plinten werden er behaald door Jos Schrijvers Int Hoogslraten, Eve Kortleven van de Gulden Rinck Antwerpen. Jos Jacobs uit Meer, Juul Peeters uit Wortel, Eddy Lenaerts Int Meer, Jan Van Dijck uit Sint-Lenaarts. Adri Vermeiren Int Meerle, Fons Jansen uit Castelré en in laatste instantie door Herman Aernouts Int SintLenaarts. Verder in de uitslag stonden er 11 schutters die eindigden op 96 punten voor 7 schutters met 95.

Kampioenschap Kris Bevers Na de laatste schieting te Rijkevorscl werd het kampioenschap opgemaakt in de Prijs Kris Bevers. André Bols uit Meer schoot zich tot kampioen met 496 punten. Adri Vermeiren uit Meerle

In deC-reeks waren Llido Kenis en Willy Pluyrn. heide Int Meer, aan elkaar gewaagd met 152 punten. Wi Ily Laurijssen en Jan Martens uit Meer eindigden op 150 punten.

KLEINE KRUISBOOG ZES METER MEER-In de voorlaatste schieting prijs Kris Bevers. welke te Meerdoorging, lieten er zich 64 schutters inschrijven. Twee onder hen. André Bols uit Meer en Chris Qurijnen Int Castelré schoten 100 op lOO, zijnde het maximum der plinten. Adri Vermeiren uit Meerle was de enige schutter met 99 plinten. Jan Ronibouts en Gery Dockx, beide Int Meer. Jan Roeien Seniorint Meerle, Jos Lenaerts uit Sint-Lenaarts en tenslotte Lucas Latosinski van de Glilden Rinek Antwerpen eindigden allen op 98 plinten. Vijf deelnemers eindigden op 97: Josephine Embrechts Int Meer,

eindigde tweede niet 491 plinten. Jan Romhouts Int Meer schoot er 490 voer Lucas Latosinski van de Gulden Rinck Antwerpen en Gery Dockx uit Meer heiden met 489. Dirk Brosens, ook Int Meer. schoot 484 piniten voor ploegmaat Jos Jacobs met 483. Mii Van Beeck IiitHoogstraten eindigde op 482 voor John Theuns uit Meer met 479 plinten. 53


NATUUR

Zondagswandeling

natuurpunt Voor deze thematentoonstell ingen werden onlangs tentoonstellingspanelen aangekocht.

Natuurfotografie Binnen Natuurpunt Markvallei lopen een flink aantal mensen rond met fototoestellen. 1-let bracht Wim Verschraegen op het idee om naast de al bestaande werkgroepen een nieuwe werkgroep in het leven te roepen. Die werkgroep zal zich bezighouden met alles wat met fotografie te maken heeft. Uiteraard zullen de leden in de eerste plaats ervaringen uitwisselen. Ze 7ullen ook diavoorstellingen organiseren en foto's maken die gebruikt kunnen worden voor allerlei tentoonstellingen. Natuurpunt Markvallei zal namelijk een aantal tentoonstellingen uitwerken voor scholen. openbare bibliotheken, tentoonstellingen.

Opruimactie Op zaterdag 26april nemen Natuurpunt en JNM deel aan de opruimactie die vanuit het stadsbestuur van Hoogstraten wordt georganiseerd. Om 9uur verzamelen de deelnemers aan de Watermolenin Meersel-Dreef. Van daarLut zullen NatuLirpunt en JNM het fietspad tot aan de Zandberg in Meer onder handen nemen. Handschoenen en laarzen zijn handig bij deze werkzaamheden. Enkele kruiwagens zijn eveneens welkom.

i41 14 •1 ____

Will? Verse/t 1aegell 51(111 eelt tterkgioet '11(1100 I(1l0g riif ie. iijdeI?S de Nat" ii 17)110/ wandeling in de Panhoef in Zundert probeerde hij in ieder geval al wat interesse lo.s te weken.

Op zondag 6 april trekt Natuurpunt op wandeling. Om 9.00 uur wordt iedereen verwacht aan de Lagere School in Meer (Terheeksestraat). Van daaruit gaat het richting "Lange Goren" en de "Krochten". Degidsopclezewandelingis"ouwe trouwe" Jack Govaerts . Jack kent Meer en omstreken als zijn broekzak. Naast de verhalen over de geschiedenis en de mensen in de streek rond de Krochten, heeft Jack uiteraard oog en oor voor vogels en planten. Om 12 uur 's middags is de wandeling afgelopen. Zo is iedereen nog op tijd thuis voor het middageten. Info: 03-315 71 85)

Vo gelfi ets toch t In het kader van de 'Dag van de Aarde' organiseert Natuurpunt Markvallei een 'vogelfietstocht'. Het thema van de 'Dag van de Aarde' is 'Leve de trage wegen'. De fietstocht past op die manier mooi binnen het thema. Een fietstocht is overigens een aanrader om vogels te observeren. Stijn Leestmans zal de fietstocht leiden en de fietsers langs interessante observatieplaatsen brengen in De Hees en in het gehucht Bulk. Deelnemers verzamelen, met fiets uiteraard. om 9 uur aan het Jan Spannenhurgmuseuni in de Karel Boomstraat in Hoogstraten.

Kom uit je schelp Heb je altijd al een hart gehad voor de natuur in je eigen streek en de natuur buiten de gemeentegrenzen?Dan kan je heel eenvoudig hdworden. Je krijgt tweemaandelijks het nationale tijdschrift. driemaandelijks het regionale Bieteutje, een luxueuze wandelgids en een flinke reeks kortingen op activiteiten en aankopen. Overigens is zo'n lidmaatschap een leLik cadeau, het is een keer iets anders dan de traditionele doos pralines. Schrijf 17,5 euro over op 523-0453829-41 en vermeld naam en adres. Overigens wordt het hele gezin op die manier in één klap lid van Natuurpunt. Info: 03-315 02 45

:c::- ) Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

Tel.031315.71.76

* Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www. geudens. he

54

Up -M 111(1(11/ 1lc't'dl de /O///01710 liie Bi'o .5 ('Ii 1311111l1Ulllll eli 0/) II? (alë Bo/ks Hci/se il? Rijkevorsel. Voor een portie uit de kluiten gewassen /olkinuziek en ambiance moet je vrijdag dus in Rijkevorsel zijit, een productie van Natuurpunt Markvallei.


NATUUR

Verliefde paartjes zoeken nestplaats De lente is in aantocht en veel vogels gaan weer op zoek naar een geschikte woonst. Omdat meer natuur en open ruimte verdwijnen, worden tuinen belangrijker als woongebied voor bepaalde vogels. Maar zelfs in een tuin met volgroeide bomen, dicht struikgewas en klimplanten ontbreekt het dikwijls aan geschikte nestplaatsen. Ook door het bouwen van moderne woningen verliezen sommige soorten (zoals huismus, zwarte roodstaart en spreeuw) hun nestplaats. Om de vogels een handje te helpen biedt Natuurpunt een uitgebreid gamma nestkasten aan. Je kan een tuin heel eenvoudig vogelvriendelijk maken. Je zorgt gewoon voor een aantal basisbehoeften zoals voedsel, water, beschutting en natuurlijk voldoende nestgelegenheid. In de meeste tuinen zijn er weinig nestmogelijkheden voor holenbroeders. Nestkasten zijn dan heel geschikt om de booniholten, die deze soorten van nature gebruiken, te vervangen. In Vlaanderen broeden 40 vogelsoorten, dat zijn er 1 op5 in een kunstmatige nestgelegenheid. Niet alleen het alomgekende koolmeesje bouwt zijn nest in een houten huisje. Ook grotere soorten zoals de nijlgans en de bosuil voelen zich thuis in een nestkast. Daarom besteedt Natuurpunt de komende weken extra aandacht aan nestkastjes in de tuin. In onze Natuurpuntwinkel kan je verschillende soorten nestkasten vinden voor o.a. koolmees, pimpelmees, ringmus, huismus, witte kwikstaart en boomklever. Uiteraard kan je niet enkel voor een nieuwe woongelegenheid bij ons terecht. Ook als je meer informatie wilt over vogels in de tuin en het ophangen van nestkastjes ben je bij Natuurpunt aan het juiste adres. We geven je alvast enkele tips: ' Rond deze tijd kanje tijdens het ophalen van de Post wel eens een koolmeesje in je postbus vinden. Daarom is het nu het geschikte moment om een nestkastje (met een vliegopening van 32

mm doorsnede) op te hangen. • Hang een nestkastje op een hoogte van minstens 2 meter en maximum 5 meter. Ben je van plan meerdere kastjes te hangen dan plaats je die best op verschillende hoogtes. • Plaats zekergeen stokje onderde vliegopening. Misschien lijkt een landingsplaats wel gemakkelijk maar zo geefje de ekster en de vlaamse gaai rustig de kans het nest leeg te roven. • Maakje nestkastje nooit uit plastiek. Het nestje wordt hierdoor heel vochtig en warm (vermits plastiek niet ademt) waardoor de jonge vogeltjes kunnen sterven. • Heb je al een nestkastje hangen en wil je nog snel een lenteschoonmaak houden, giet dan kokend water in het kastje. Let wel goed op dat er nog geen vogeltjes aan een nestje bezig zijn of dat er zich geen andere diertjes zoals hommels of een eekhoorn in schuilhouden. Leer op de Natuurpunt website hoe je zelf een nestkast kan maken! www.natuurpunt.be 'Nodig vogels uit inje tuin' is de gratis folder van Natuurpunt over nestkastjes. Je kan hem opvragen bij onze vereniging. Geef ons een seintje op 015-29 72 20 of info@natuurpunt.be en wij sturen hem graag naar jou op. Voor bestellingen van nestkastjes kan je terecht bij de Natuurpuntwinkel in Turnhout, 014-47 2956.

Natuurpunt zet padden over Leden van JNM en Markvallei trokken op 15 maart naar de Krochten in Zundert. Zundertse natuurliefhebbers toonden hoe padden geholpen worden bij het oversteken van wegen. Het werd een leerrijke ervaring en misschien wordt het een aanzet om zelf in actie te schieten. Na hun winterslaap denken onze amtïbieën alleen aan paren. Maar op hun tocht naar de voortplantingspoel vallen heel wat verkeersslachtoffers. ...

Bij onze inheemse amfibieën loopt de biologische wekker af na de eerste buien met hogere temperaturen (vanaf 7 graden). Meestal in de maand februari, maar de afgelopen jaren worden padden, kikkers en salamanders soms vroeger wakker. Bij duisternis en regen en hoge vochtigheid kruipen deze nuttige dieren uit hun schuilplaats en trekken instinctief naar water. Wie geluk heeft, kan zonder problemen naar een voortplantingspoel trekken. De iets minder fortuinlijke dieren moeten soms een verharde weg oversteken en het alsmaar toenemende verkeer trotseren. Waakzame natuurliefhebbers vinden soms plaatsen waar tientallen en zelfs duizenden dieren verminkt of doodop het asfalt liggen. Om onze amfibieën een goede kans te geven om levend hun voortplantingspoel te bereiken, ne-

men Natuurpuntafdelingen verscheidene maatregelen. Verkeersborden met een pad erop waarschuwen automobilisten. Maar veel effectiever is het plaatsen van een scherm voor de padden. Als ze langs links of rechts een uitweg proberen te zoeken, vallen ze in emmers. Deze zijn ingegraven in de grond en dienen als levensreddende valkuil. Elke morgen en avond halen vrijwilligers de dieren uit de emmers en brengen de amfibieën naar de overzijde van de weg. Een tunnel is een andere oplossing. Mits goed onderhoud kunnen padden en kleine zoogdieren gebruik maken van deze doorgang. Op het secretariaat an Natuurpunt in Mechelen kan je een gratis folder aanvragen met meer informatie over de paddentrek en amfibieën. Natuurpunt Mechelen, 0 15-29 72 20

LEZERS S CHRIJ VEN Contactdag nieuwe inwoners Elk halfjaar nodigt het gemeentebestuur van l-loogstraten nieuwe inwoners uit voor een kennismakingsbezoek op het stadhuis. Zo werden wij op 2maart2003 ontvangen door de burgemeester van de stad Hoogstraten en volksvertegenwoordiger A. van Aperen, en de schepenen van Ammel, Peerlinck en Sprangens. Het bleek, dat de stad de derde wereld een goed hart toedraagt; de catering van het stadhuis doet haar inkopen bij de wereidwinkel indeGelmelstraat. Ik genoot aldus van sinaasappelsap ut Cuba. De burgemeester hield een gloedvol betoog over de pluspunten van de gemeente. Accenten werden gelegd op het onderwijs (dagelijks bezoeken rond 4.000 leerlingen tot I8jaarde vele alhier gevestigde onderwijsinstellingen ), de sport (van voetbal tot kruisboogschieten ), het toerisme ( de fietsroutes door de streek, waaronder het fietsen langs de Mark en de wandelmogelij kheden) en de werkgelegenheid (na het gereedkomen van de autosnelweg Breda-Antwerpen en het ontwikkelen van de transportzone nam de werkgelegenheid zodanig toe, dat Hoogstraten een geringe werkeloosheid kent). Vervolgens kregen wij een rondleiding door het administratiefcentrum. Het viel op, dat de kantoren sober zijn ingericht. De aankleding kan worden veraangenaamd door de wanden te voorzien van kunst en het plaatsen van plantenbakken. Schepen Peer-linck kon zich daar in vinden. Dus personeel sleden, snijdt dit onderwerp eens aan. Na een rondleiding door het zo bezienswaardige oude stadhuis begaven de rond 60 deelnemers zich weer naar de ontvangstzaal. Onder het genot van een drankje en een hapje kregen wij de gelegenheid om vragen te stellen. Er werden vragen gesteld over het parkeren op de Vrijheid, de aan te houden snelheid bij het naderen van deel-gemeenten en de voorwaarden voor het verkrijgen van een jachtvergunning. (Voor belangstellenden meld ik, dat de verkrijger(s) ten minste over een jacht van 40 ha dienen te beschikken). Uit de beantwoording van de vraag over de Rij kswachtkazerne maakte ik op. dat het gemeentebestuur van oordeel is, dat de voorzieningen in de stad voorculturele doeleinden voldoende zijn, zodat een cultuur centrum in dit pand geen gebruikers zal hebben. Kernpunt is. dat de stad open staat voor elke suggestie, maar dan alleen als dit geschiedt buiten bezwaar van haar schatkist. Mogelijk kan een voor de eerste maal in Hoogstraten te houden referendum hier uitkomst bieden. Men legt aan de bevolking de volgende vragen voor: - welke bestemming dient het pand te krijgen. - bent U bereid in het belang van het behoud van dit beschermd monument het exploitatietekort te betalen via opcenten op Uw aanslag gemeentebelasting. Jan Van der Beek, Wortel 55


HALVE EEUW GELEDEN

T VA

]ïoo(i

MAART 1953

EN

Hier zijn we er niee!

Grote keus GEMAAKTE KOSTUUMKENS voor eerste en Plechtige COMMUNIEKANTEN en alle andere KINDERKOSTUUMKENS, van 4 tot 13 jaar, aan voordelige prijzen vanaf 400 t r. Ook voor op maat alle stoffen voor grote en Plechtige Communiekostuums aan zeer lage prijzen, grote kostuums vanaf 1150 fr. Bij GERARD LEYS-VERSCHUEREN, kleermaker, Gelmeistraat 43,

MEER

EISENHOWER LEEST ONZE HEREN DE LES. Sinds de aanstelling van president Eisenhower heeft het gebed een nieuwe en belangrijke plaats verworven in het bestuur van de States. De president opent namelijk de wekelijkse zitting van het Kabinet met een minuut stilte om toe te laten aan God hulde te brengen. Dit voorbeeld navolgend, beginnen ook de leden van de regering hun onderscheidenlijke stafvergaderingen met het gebed. Op het bureau van de assistent van de president, Sherman Adams, staat een verlicht prentje van het gebed van Sint Franciscus, waarin aan God wordt gevraagd dat « Hij de mens een kanaal van Zijn vrede moge maken ». Het is een les voor onze Westerse katholieke en niet-katholieke regeerders. Het is een striemend antwoord aan onze godsdiensthatende socialisten. Het is ten slotte een les voor de heren officiëlen clie « Caritas Catholica » niet erkenden naar aanleiding van het Rampenfonds.

Geneeskrachtige planten Heden Zondag, 1 Maart, te 2 uur namiddag heeft in Café Louis Dierckx een voorlichtingsvergadering plaats voor de landbouwers die nog wensen deel te nemen aan de teelt van gefieeskrachtige planten in het kader van de Kempiscile Kruidencultuur. Dank zij contracten is de afzet van deze producten verzekerd. Zondag wordt de deelnemerslijst gesloten; nadien zullen geen nieuwe telers meer kuilnen opgenomen worden, daar op dit ogenblik reeds voor ettelijke hectaren ingeschreven is.

Naar Lourdes met de Natoiale Belgische Lentebedevaart Van 9 tot 17 Juni 1953 8 speciale treirn, 500 zieken Inlichtingen en ii chrijvingen bij

PRO.MA RIA Drabstraat ti& OUDE GOD dTe l ef.

Ant'. 49.94 57 Postch. .38O.27

A. HUYBRECHTS

5157

HOOGSTRATEN.

BETREURENSWAARDIGE BELANGSTELLING. Te pas en te onpas publiceren de linkse bladen critische bijzonderheden over toestanden in het Koninklijk Huis. Alles wordt onder het vergrootglas van de kwade trouw genomen : een receptie van koning Leopolci te Rome, het aantal japonnen van zijn gemalin, een verplaatsing van Koning Boudewijn. De katholieke bladen hebben aan dit ellendig kruideniersspel nooit meegedaan. Voor eenmaal mogen we echter buiten deze lijn lopen en het betreuren dat H. M. Koningin Elisabeth gemeend heeft de hulde aan Stalin door de Belgo_Sovjet-Vriendenkring met haar aanwezigheid te moeten vereren. Het podium was versierd met een reusachtige foto van Stalin en ook met het Sovjetvaandel. Ten slotte werd het Sovjetvolkslied uitgevoerd.

MOBIELE GPS Mobiele GPS PC koppeling Europa CD's Nederlands gesproken,

Son

CIC. UCI-Il WICH ECTERNAt. SPEARER

COMPUTER SOFTCOMPUTER, Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten, Tel 03/315.09.09 e-mail info@1softcomDUter.be httD://www.softcomDuter,be fl,1I

kirel

-

LAM ttaa'a

5154CAFE-BRASSERIE

Op stap in..

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17 -

HOOGSTRATEN

151

Woensdag 2 april: PETANQUE in de Mosten te Meer. Bijeenkomst aan het lokaal te 13.30 uur. Org . CRM.

KAPSALON ISALL

Vrijdag 4 april OPTREDEN 'THE POSTMEN' (try-out), Cahier de Brouillon, deuren om 21 uur, toegang 8€.

Ô

Zaterdag S april: KIEZEN VOOR KUNST tentoonstelling van werk van plaatselijke kunstenaars in café De Velo, Peperstraat 2, van 13 tot 20 uur. Org . Curieus Hoogstraten.

g ~ ~~ :dodI Sd

Zondag 6 april: KIEZEN VOOR KUNST,

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Vredeboomstraat 8

2321 Meer

dames heren 'ndeïen -

jongerencafé zonder prete 9 (20.00u), vnjdag, zalerdag(19.00u) en zondag 13.304

tentoonstelling van werk van plaatselijke kunstenaars in café DE VELO, Peperstraat 2. Org . Curieus Hoogstraten.

WORTEL Zaterdag 12april: PLANTENRUILDAG tus-

'4°TTRT

Maandag 7april: LENTEWANDELING. Bijeenkomstte 13.30 u. aan het lokaal. Org . CRM.

Zaterdag 12 april: EXCEPTIONALISME op

HOOGSTRATEN

de Vrijheid

sen 13.30 en 16.00 uur achter de Wortelse parochiezaal org. KWB Wortel -

Zaterdag 12april: 3 NIGHT STAND optre-

den stand- up comedy collectief Bonjour Micro -org. 'tSlot.

Donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 april: toneel KERSTMIS IN WORTEL door toneelgroep TINELLO in het Casino van WortelKolonie

Op 12, 13 en 14 april: tentoonstelling over de FIETS in Café De Velo. Pepers traat 2.

MINDERHOUT

Van 12 april tot 31 mei: FOTOTENTOONSTELLING van Ruud Lenaerts, in de bibliotheek tijdens de openingsuren.

Zondag 13 april: Zaterdag 18 april

GEHUCHTENTOCHT door KLJ

VOETTOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL, Wandelclub De Noorderkempen nodigt ook nietleden uit om mee te stappen naar Scherpenheuvel (ong. 60 km), vertrek om 4uur 's morgens aan het stadhuis.

WANDELING ingericht door de Gezinsbond van Minderhout. Castelhoeve 13.30 uur.

Maandag 21 april

Vrijdag 18 april: GOEDE VRIJDAG: Kruisweg en biechtviering in de kerk

Dinsdag 22 april: CRM provinciale dag te Nijlen.

JUNIORSTORNOOI: Terrein Minderhout Voetbal Vereniging

Vrijdag 25 april

Zondag 27 april:

www.caluer.Iie 031314.32.64

Maandag 21 april:

SCHOOLFEEST inrichting Oudercomité

Zondag 27april: SCHOOLFEEST in De Schar-

Tot 27 april: tentoonstelling BEESTENBOEL

rel

(Jan Huet en Alfred Ost in het Museum van het Begijnhof van woensdag t/m zondag van 14 uur tot 17 uur

Dinsdag 29 april:

Van 27 april tot4 mei: tentoonstelling KUNST LOKAAL, werk van kunstenaars uit onze gemeente. In het St. Museum van het begijnhof. Van woensdag tlm zondag van 14 tot 17 uur.

C~A H0IE R01 0

Zondag 13 april:

PAASTORNOOI PREMINIEMEN HVV, voetbaltornooi voor 8 tot 10-jarigen aan het sportcomplex achter het Seminarie.

OPTREDEN ADMIRAL FREEBEE, Cahier de Brouillon, 21 uur.

Alleen op afspraak Tel:03 665 48 17 GSM: 0471131 0717

gespreksavond over DRUGS. Inrichting Oudercomité

Donderdag 1 mei: Jeugddag organisatie Minderhout Voetbal Vereniging

Zondag 27 april: OPENING TOERISTISCH

Zaterdag 3 mei:

SEIZOEN met speurtocht, vrije toegang St. Catharinakerk, Begijnhof en museum, SalmSalm Molen. Watermolen Meersel-Dreef. Rondleiding Begijnhof om 14 en 15 uur. Torenbeklimming van 13.30 tot 16.30 uur.

Voetbaltornooi Organisatie Minderhout Voetbal Vereniging 2-3-4 mei: 25 jaar bestaan KSJ Minderhout

1

BIER-WIJNHANDEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN an 91011900 uur Zondag en maandag geslolen

GORRENS WILLY-VERVOORT - 2323 Hoogstraren.Wortel TeI.:03/3145328-Fax 03/3149346

Worreldorp 49

58


MEERSEL-DREEF

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen'

13q7

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnan5ddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Jong volk in het museum

Agenda: Vrijdag 29 maart, Sint-Quirinusviering in deSi. Luciakapel Meersel 24- 19.30 uur St.Luciacomio) J. Hendrickx Heieinde 42 A -03 315 78 70 -

-

-

-

-

Zondag 30 maart dressuurdag en paardenzegening -9uur paardenzegening na de mis van 11u30 in de St.-Luciakapel op MeerselMarckeruiters J. Koyen Meersel 7-03 31572 03 -

-

CjL

-

ÇLLLL H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel.03/314.83.11

-

nTR .-T7

HOOGSTRATEN "Beestenboel" de tentoonstelling met werk van Alfred Ost en Jan Huet, waarin dieren centraal staan kent een groot succes. Niet alleen hij de traditionele en wat oudere museumhezoeker, maar ook bij hetjong volk. Een behoorlijk aantal scholen uit de legio brachten een bezoek aan de tentoonstelling en maakten hun eigen "Sarrasanireeks". Deze reeks van Alfred Ost, getekend naar aanleiding van een grote brand in liet circus Sarrasani in 1932 is de blikvanger 1111 (k lCfllt)1111'ulCl 1 1111fl. -

5.

~,-,

~~k 460 > bE EIKEN

John Lijsenntraat 26 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

MEER andag6april: WANI)ELING mctJ.Govaerts. ertrek om 9u aan de school aan de rheeksestraat. Org . NatLilirpunt

MEERLE Zondag 13april: GRENSWANDELING. Start aan het Genieenteplein tussen 8 en 14uur. Org . KWB

ondag 6 april EZINSONTBIJT vooralle leden tussen 9 en II ir. org. Gezinsbond. aterdag 26 apriJ FADSWANDELING in Brussel (art nouveau), rtrek om 11.30 uur aan de Pax, vooraf inschrij:n bij John Janssens. tel. 03 314 51 15.

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTU1N .j

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Feestprogramma 30 jaar Mussenakker

62

De Sarrasani tekeningen van dejongeren krijgen in april een plaats in het museum, naast, boven en onder de originele reeks. Kom kijken wat onze jonge kunstenaars maakten! De tentoonstelling Beestenboel' is nog toegankelijk tot 27 april. Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 31465 88

,

II april: Nacht van de Wansmaak in de Mussen akker. 12april: Jiving Sister Fanny en Fahgear in de Mussenakker. 13 april: Vissen in de Heibaart te Loenhout. 18april: Mussenakker sketchavond. 19april: Oud voethalveld: minivoethaltornooi in liet kader van 30 jaar Mussenakker. 20april: Fietskroegentocht in het kader van 30 jaar Mussenakker. 25 april: De grote Mussenakker karaoke. 26 april: 30 jaar Mussenakker verjaardag: bijeenkomst om 17 uur aan zaal Voor Kunst en Volk met optocht van de fanfare en daarna receptie. 27apri1: Happy afternoon in het kader van 30 jaar Mussenakker als afsluitend evenement. iterdag 26 en zondag 27 april LOOIENMARKT in de parochiezaal: hezichen zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van .ot 12 uur.Verkoop zondag om 13.30 uur. org . nfare De Eendracht.

t.

t1rijteii

83

hootstrateit 031314 66 65

C,7 a

CONCEPT C3ASTECHNOLOcX

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/3 1 4.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11 6,1

7~1

Wild & Gevogelte

STOFFELS

__

bvba

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtvtraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

LOKALE POLITIE

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

Indoor tennis squaslz snooker

APOTHEKERS

Tennisclub

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

de VRIJHEID vzw

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

.(c/t(fsest,'ac,f 72

2320

Hoogstiaten

Tel. 031314.37.76

niro Ml,, 1

Tot 4april: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20. St. Jozef-Rijkevorsel. te!. 03/12.1 2.20

96

De

Joi

voocIsuIn

I 0477/2042.92

Van 4 tot 11 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. te!. 03/314.60.04 Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, kolosiaal leak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en cariosa

klรกi

Van 11 tot 18 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, te!. 03/314.40.74

> LAR IJ

Van 18 tot 25 april: APOTHEEK

Uoeat

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Tel.: 0495/57.48.52

-

__

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

BIOPHARM, Schuttershofstraat 9. Merksp!as, te!. 014/63.33.83

www.krisvoeten.be 6

Zaterdagvoormiddag 19 april: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61. tel. 03/315.77.73

Openingsuren: Di Om za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maanda: es1oten -

-

-

-

Van 25 april tot 2 mei: APOTHEEK

hairstyling

ROMBOUTS.Worte!dorp! 1,tel.03/314.38.68

c

mode...

SUPRAVINS

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 03/3143883

www.kcmode.be

fifzo O

BOEKHOUDING FISCALITEIT

fred.degruyter@pi.be www.b-l-d-g.be

lu 4Martens1 Uw maat inje tuin!!! 't'uinaan(eg-onderhoud/Berenenillg en hestr1ung Pyperpad IS - 2321 Meer - tel. 03/3 15.43.13

om

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken. tel. 03 31 95 65 & Ingrid de Bie. tel. 0 14 43 85 10.

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

WIT-GELE KRUIS. 24 ut.ir op 24. Voor Hoo straten en alle deelgerneenten: te!. 014/61.48.0

.EN NOG VEEL MEER

Zelfstandige verpleegkundigen: STEFKROLS, LIEVE VAN MECHELEN (0 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILS VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VA DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERME REN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

-

Meerdorp 72

2321 MEER MM BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRIJYTER BVBA Fax 03/31 5.08.67

155

Op 30 april mag u, beste lezer, de nieuwe MAAND weer besnuffelen en belezen. Beste medewerker, uw werk verwachten we op woensdag 16 april en op zondag de 19de mag u nog nieuws over sport en dorp binnen brengen op het gekende adres.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.