maart 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENTIENDE JAARGANG,

PRIJS: F

<je hoogstraatse rnaan d

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.VB.A, Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

DIRECTEUR WISS EL BIJ

DE KRÔNKELS VAN DE MARK

DE VEILING

HIER ZIJN

DE DORPSRADEN

UNIEK DOKUMENT HOOGSTRATEN VANUIT DE LUCHT

IN 1943

1-'

r

Jt

;

':••

,•

-

,.E

-

t

:•'

••

•'

,,

•,

,

-.

--

1• bò

v•j

•F.

••-' ,

•.

:

.—..

•k

fr

:


COLUMN

bE BELEVENISSEN VAN

COMMISSARIS TOPKOP

Waarom? Daarom! Een weekavond en een rustig ritje huiswaarts van Minderhout naar Hoogstraten. Het vriest dat het kraakt. De sterren staan zo helder te branden aan het firmament dat ge goesting krijgt om er zo naar toe te vliegen. Het landschap begint me zelfs een beetje te verbazen en jawel. ik had het zelf ook niet verwacht, maar ineens vind ik de Van Aertselaerstraat architectonisch gezien de mooiste lintbebouwing hebben van de gehele lintbebouwde Kempen. Ontroering achter het dashboard! Ge zou van minder in de war geraken. Maar gelukkig, voordat de lyriek compleet naar mijn hoofd stijgt, word ik met een harde smak terug op de grond gezet. Een affiche schreeuwt mij vanaf een zijgevel spuuglelijk toe: "Vlaams Blok, u weet wel waarom!" Goh, niet zo'n makkelijke ... eens eventjes nadenken. euhrn... Ach ja. natuurlijk! Natuurlijk weet ik waarom een partij als het Vlaams Blok in Hoogstraten volstrekt overbodig is. Waarom geen enkele inwoner van Hoogstraten voor deze blokkendoos van Pandora hoeft te kiezen. Voilh, zo voor de vuist weg: 10 redenen om nooit Vlaams Blok te stemmen: - omdat nadenken gratis is. Jawel, u vergeet dat misschien, maar niet voor alles moet worden betaald. En of u het nu nâdenken, vèôrdenken of gewoon denken noemt, dat blijft gelijk, zolang u het maar zelf doet. - omdat we onze kinderen goed willen opvoeden. En als we hen aanleren dat ze âltijd flink moeten zijn, wat voor een mal figuur slaan wij dan niet met onze angst voor het grote onbekende! Al dat xenofoob gedrag is trouwens te achterlijk om te hebben, laat staan om dat moeilijke woord telkens te moeten uitspreken. - omdat alles van voorbijgaande aard is en de tijden na extreem rechts nu niet de meest aantrekkelijke zijn. Kijk maar naar onze oosterburen rond deze tijd van hetjaar. Daar is het sinds 1945 nooit meer goed gekomen. Op alle ARD's, ZDF's en alle WDR' s is het al 'Karnaval! Toil! Spal3 machen!' wat de klok slaat. Vergeleken met deze gruwelijke amusementskots - 'die Rheinrebellen! Die Alpenrockers! Jawohl! Mit Lederhosen! Super' - ben ik bereid toe te geven dat ik de hit "Laat het gras maar groeien", een smaakvolle meezinger over tuinieren van 's lands' ideale schoonzoon Sam Gooris, een prachtbewerking vind van het toch veel slapper klinkende origineel. "Gimme hope Jo' anna" gaat per slot van rekening slechts over het racisme in Zuid-Afrika. Maar zoals ik al aangaf: alles behalve een toekomstbeeld naar Duits model Ik pas. - omdat het te gemakkelijk is om een sociale woonwijkop te richten ergens achter in een steeg, daar vervolgens alle migranten te huisvesten en daarna te klagen dat het niet zo vlot loopt met de 'integratie'. - omdat de enige buitenlanders die in Hoogstraten verblijven haast allemaal in het zomerseizoen worden aangenomen doorTuur den tuinder om in zijn serres te komen werken. Geen buitenlanders? Geen aardbeien, augurken en tomaten! - omdat in het laatste infoblad staat dat van alle Hoogstraatse inwoners slèchts 1,45 procent van buitenlandse afkomst is, Nederlanders niet meegerekend! Ik heb thuis geleerd om beleefd te zijn als er gasten op bezoek zijn. - omdat, als men al het 'eigen volk eerst' wil in Hoogstraten, men eerst maar eens alle 'ollanders buiten 'ponsjoert'. Hoewel ondertekende 'ollandse zichzelf voldoende geïntegreerd vindt om met recht en rede te blijven. - omdat we niet meer zonder 'de Pizza', 'de Pitta' en 'de Chinees' kunnen in Hoogstraten. - omdat we niet hypocriet moeten zijn (verdullemie, nôg een moeilijk woord). Want dat we iedere week of eens in 'tjaar in de kerk met een smoel vol geloof belijden dat wij onze naaste lief zullen hebben gelijk onszelf. - omdat we beschaafde mensen zijn en we bèter kunnen dan toegeven aan deze laag-buikige gevoelens. Laat ons anders meteen terug naar de knots grijpen en het vuur opnieuw uitvinden. - omdat we het gewoonweg decadent goed hebben. Ga in de Balkan of het Midden-Oosten mekkeren dat het slechts gaat met de Vlaamse samenleving! Ziezo: het Vlaams Blok, u weet wel waarom niet! (ms) bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten 251

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

bRINGENb NAAR ACHTEREN! EEN GEWONE DONbERbAGNAMIbbAG, ALLES IS RUSTIG INbE HE!BERG, bE GLAZEN SCHUIMEN, F TNV 1

-- -

KA5TELEIN! KASTELEIN! bE MEXICAAN VAN GISTEREN BEKOMT ME NIET ZO GOED ! IS HET GEPERMITTEERD DAT IK EVEN DRINGEND VAN UW SANITAIRE INFRASTRUCTUUR GEBRUIKMAAK?

WAT EEN PECH, COMMISSAI5 TOPKOP ALLE TOILETTEN ZIJN

VERSTOPT

MAAR DAT GEEFT NIET, KASTELEIN!...

IK ZAL ZE WEL

TERUGVINbENI

1t

4!


OMSLAG VERHAAL Deze Maand staat de Mark centraal, met allerlei stukj es en informatie over deze rivier. Een beetje geschiedenis, iets over wat er no g staat te gebeuren in het Mat'kdal. de natuur en het fietspad. Maar de spits bijten we af met een verhaal van een vi ;ser. In een volgende Maand gaan ve dan dieper in op de kwaliteit van het Markwater zelf en brengen we een zoek aan het waterzuiveringstation van Minderhout. Veel leesplezier...

Herinneringen van een visser in hart en nieren Wie regelmatig eens aan de waterkant komt, herkent al snel vertrouwde gezichten. Eén van deze fervente vissers die je vaak aantreft aan de waterkant, is zeker Jos Hendrickx uit Meerle. Jos werd geboren op Strijbeek op 5 augustus 1939 maar verhuisde al snel naar de Dreef. De familie Hendrickx woonde de eerste jaren in de boerderij van Rommens tegenover de bakker op Dreef. De Mark lag op een steenworp afstand en vormde voor Jos een grote aantrekkingskracht.

De zandjannentijd Net na de oorlog n 1945-1946. waagde kleine Jos z'n eerste stappen in de grote visserwereld. Op de Dreef speelde een groot stuk van het leven zich af rond het klooster. Alle dagen naar (le kerk, hetlof,de.catechismusendeeerstejarenvanliet schoolleven, toen de lessen werden gegeven door meester Jos Verboven in het zaakje "het patronaat" van de paters. Voor de kerk, rond de kloostertuin en rond het Mariapark lagen er verschillende sloten en grachten. De Lciloop. slingerde zich door het Mariapark en er waren de twee vijvers. Allemaal helder water met volop leven. Het krioelde er van de vis in het heldere water. Al snel werd de goesting te groot en moest er gevist worden. Een hamboestok uit de grot werd stiekem afgesneden met een in de haast thuis meegenomen "petattenschiller" als de paters aan het eten waren. Niet dat ze die niet zouden gekregen hebben, nee het was meer uit verlegenheid dat ze het niet durfden te vragen. Meersel-Dreef was al een "visgeriefwinkeltje" rijk bij Nellis Mathijssen. laat staan dat het maar een klein toonbankje groot was. Je kon er kiezen uit drie verschillende haken, voor 25 centimes. enkele dobbers en garendraad. Als dobber werd een kurkenstop gebruikt en zo kon het visavontuur beginnen. J05 herinnert zich nog dat dc

hengels gemakkelijk een half uur konden staan kiezen, waarbij ze niet konden besluiten welke van de drie haken te kopen. Elke gaatje dat er was tussen de lessen, de godsdienstige verplichtingen of tijdens de koffieschool, werd gebruikt om in de grachten rond het klooster te struinen. Het was de tijd van de zandjannekes en de katvissen en onder andereJos Bastiaansen was z'n vismaat. Het was nog niet zo lang na de oorlog en menig zand janneke verdween in de puree. Tijdens de oorlog werd er wel eens gevist met granaten en karhuur. Met karbuur heeft hij het ook wel eens geprobeerd maar dat liep letterlijk en figuurlijk op een sisser af. Werd er niet gevist dan werd er gespeeld rond het klooster en in de groten werden er deugnietenstreken verzonnen en Liitgevoerd. Ook het baaien in het water van de Leiloop, onder de brug. was een geliefkoosd terrein om zandjannen (riviergrondeltjes), katvis en dikkoppen (rivierdonderpad) te vangen. De grotere jongens deden het voor aan de kleineren en al gauw ging de goesting uit naar grotere vissen. Zoals de kleine snoeken en de rietvoorn die in elke beek te vinden waren. De grotere kerels lieten niets onverlet gaan om een snoek te vangen. Zo ving Harry Snijders eens een snoekje juist voor de mis begon, hij wist niets beter dan hem te verdoven en in z' n zak te steken. Onder de mis kwam de snoek terug bij en sprong bij Harry uit

-

Jos Hend,'ick.v z' n zak, tot grootjolijt van de andere kerkgangers. Dit bezorgde hem de bijnaam 't Snoekske. Harry had het van geen vreemden want ook z'n vader Bart je was een fervent visser. Zo' 11 snoekje werd toen tot bijten verleid en in één slag uit het water gezwierd, soms zo fel dat het een echte vliegend vis werd die ver moest gezocht worden, dat noemde men snoeken slagen. Het was Jos zo mooiste geschenk dat hij in 1949 een eerste echte snoeklijn kreeg van sinterklaas. Compleet met schakelketting, snoekdobber, draad en tuigenplankje. Als aas werd alles gebruikt dat ze voor de voeten kroop of vloog. Pieren werden trapt", met zes tot tien man op een rij en dan maar op de grond stampen. De verzamelde pieren werden bewaard in een blikken busje. Plastieken of glazen potjes die had niemand. Iets in plastiek bestond zelfs niet.

Werken en vissen

4'

$w_

'•11',iuY

Jos IJc iIIR /I. ch' ,l'Io.vieii.

..

entreerd

lul,? II, / J'Iu

1,erell

f/J(/u /1' uh

iii

1 51/I/O PIJ

AlliJd /l

Met wat ouder te worden werd het actieterrein wat vergroot. de Mark tussen de watermolen en de grens was zijn territorium en dan vooral het stuk aan de Kemelsbrug, die lag aan wat nu de Oude Markweg genoemd wordt. Als snoekhengel werd een honenstaak gebruikt met krammen als geleideogen, een houten garenklos werd gebruikt om de draad op te spoelen. Daarvoor hoest dan dikwijls eerst heel wat garen stiekem verdwijnen. Moest er gewerkt worden in de heemden, dan werd er steeds een snoeklijn uitgelegd en op regelmatige tijdstippen op beet gecontroleerd. Maaropgepast degendarmes van Meerle kwamen zeker twee keer per dag op de fiets controleren. Vissen zonder bij je hengel te zijn werd niet toegelaten. Zo was het de kunst om uit de sterke arm van de wet te blijven. Niet altijd gemakkelijk, want ook zij kenden de knepen van het vissersvak. Zo werd hij bij het begin van het seizoen eens betrapt door de gendarmes, omdat hij viste zonder visverlof, de gendarmes Wil lems en Gladinez lieten z' n vader komen. Mild waren ie niet in die tijd wantJos was toen nog maar een jaar of zeven. acht. Een vergunning koste toen een /eventien frank. Jos ging naar de tuinbouwschool, als zestienjarige zwaaide hij afen ging hij thuis boeren. Als hij kon ging hij vissen. Zelfs ploegen en


OMSLAG VERHAAL vissen wist hij te combineren. Het paard moest af en toe rusten en dat vond Jos niet erg, want dan kon hij eventjes vissen in de Mark. Het paard was al zo goed opgeleid dat het een snee alleen kon ploegen, het wist dan dat het even mocht rusten in de graskant en liep dapper verder terwijl Jos al bij z' n hengel zat... Zo had Jos eens een snoeklijn uitgeworpen in één van de wielen aan de Trambrug terwijl hij daar aan het werken was in de beemden, het was 15 augustus 1956. De gendarmes kwamen voorbij en zagen de hengel met een kleine snoek eraan. Jos kreeg naar z' n voeten. Hij spoedde zich na grommens van de gendarmes naar de hengel en ondertussen had een grote snoek de kleine gegrepen. Maarjammer genoeg loste de grote snoek. Die dag sprong z'n blinde darm, waardoor hij drie weken naar het ziekenhuis moest. In het ziekenhuis lag hij maar te verzinnen hoe hij die snoek zou kunnen vangen maar toen hij terugkwam was een andere visser er al mee weg. Ook volksvertegenwoordiger Jules Mertens kon je in die tijd aan de waterkant aantreffen.

.,- '..

Van boren naar onder: Zandjannen of Riviergrondel, Dikkoppen of Rivierdonderpad. Katvissen of Berinpje. Alleen de Riviergrondel komt weer algemeen voor in de Bovenmark.

Van wielen en rekken Een bocht werd een wiel genoemd, het water was er dieper. ideaal voor de vis. Een recht stuk tussen twee wielen werd een "rek" genoemd. Het had meestal een diepere geul aan de buitenkant van de bocht waar het rek begon. De kanten waren steil en niet zelden moest je in het water gaan staan om aan de goede stukken te kunnen. De hengeltjes waren eerder aan de korte kant. Je kon in de rekken de zandbodem zien. In het heldere water kon jede vis zien zwemmen, de zandjannen tegen de bodem, de voorn half water en de kopvoorn juist onder het oppervlak, happend naar insecten. Er waren toen geen stuwen op de Mark en de vis kon dus makkelijk stroomopwaarts trekken. Dat deed ze ook bij hoogwater. Zo kon je in een wiel makkelijk enkele snoeken vangen, dan waren ze open moest je weer wachten op regen en hoogwater, waarna er weer snoeken zaten. Zo was heel de Mark onderverdeeld in wielen en rekken. Elke visser of elk groepje van vissers had wel zo z'n eigen stukje. Vaak het stuk waartegen hun grond gelegen was. Bekende vissers toen waren Jef en Rie Bruygoms en Bert Aerts. die visten met

fuiken, eigenlijk zo'n beetje als beroepsvisser. René Vanderhenst, Jules Mertens in de Mouwbeemden, René Antonissen die meer naar de grens toe viste, Louis Aerts aan de watermolen, Ceeske Deckers de weerprofeet die steeds wist te vertellen waaromje wel of niet moest gaan vissen. Overigens twee van z' n kleinkinderen vissen nog steeds fanatiek aan de Mark. Het was goed vissen toen, al de beken kolkten van de vis. Aan de monding van de Gouwbergseloop was het zwemrek, een stuk water met een gelijke bodem, ideaal om te zwemmen. Veel kinderen namen in de zomer in de Gouwbergseloop op zaterdags hun wekelijks bad, zo proper was het water. Fén bocht verder stroomafwaarts was het zwemwiel, dat dieper was en waarde grotere waaghalzen konden duiken. De gebroeders Teuns waren daar ook bij: Piet, Jef en Jules. Zwemmen in de Mark was toen in de zomer ook een favoriete bezigheid, vaak werd bij het hooien als de wagen geladen was even een frisse duik genomen.

Vissen en vangen De niet rechtgetrokken Mark stroomde sneller, vooral de kopvoorn, rietvoorn, snoek, baars, paling, zandjannen en molenaars ofmulders voelden zich er thuis. Deze laatste is een scholenvis die dicht onder de oppervlakte zwemt en het vooral gcmunt heeft op insecten. Met sprinkhanen, motten, vliegen en meikevers probeerde men deze vissen te verschalken. Weggedoken op de oever en dan het aas verleidelijk langs hun neus presenteren. Een soort van vliegvissen met de vaste stok. BroederJan Snijders. Jules De Bie en Jef Vermonden waren daar artiesten in. Kopvoorn tot 2 kg werd gevangen met grote groene sprinkhanen, ook kwabaal en rivierprik (beekprik?) of negen-oog waren aanwezig. Volgens toenmalig bijgeloof zou de prik de oorzaak van bepaalde ziektes zijn geweest. Samen met Toon Bastiaansen en Marcel Bogers. op die moment z'ii vismaten, was hij getuigen van één van de laatste otters met jongen en dit in de Grot en de Zevenster. Er werd vaak gevist in kleine groepjes, zo had je ook Kees Cools, Wim Bastiaansen en Herman Schellekens. En soms troepten al het jonge volk hij elkaar. Op Baars werd er gevist met stokaas, de larven van kokerj uffers die in een koker van stokjes huizen. De oudere vissers hadden allemaal een mutserd (takkenbos) liggen, half in het water. Als ze dan gingen vissen werd deze eens duchtig uitgeschud om het stokaas te kunnen verzamelen. Ook de "crevette", een klein zwart garnaaltje was zeer populair als aas. Z'n grootste snoek woog vijf kilo, alhoewel hij weet heeft dat er enkele snoeken van tien kilo zijn gevangen op de Mark, z'n grootste paling was 79cm lang. Alhoewel dat best mooie vissen zijn, leent de Mark zich volgens Jos niet echt voor recordvissen.

Het begin van het einde In 1956 kende we de eerste massale vissterfte door een lozing van conservenfabriek Groko, toen gevestigd in Rijkevorsel, het latere Rovana. De watervervuiling kwam langzaam maar zeker opzetten. De vis zakte langzaam af richting Nederland. Enkel de paling kon zich nog vele jaren goed handhaven. Je trof door de vervLiiling minder vissers aan de kant, waardoorje eigenlijk het rijk alleen had. J05 ving tot 100 palingen per jaar. Ook werd er vaak gepeurd, o.a. met Cor Vermeiren die eens voorover in 't water viel omdat hij in slaap was gevallen. Met de paraplu van moeder of van de "nonnekes" van Meerle. die hadden van die grote zwarte paraplu's. Verder volgde hij de vis mee richting Nederland, de stuw

Een anekdote Jos ging eens, lang geleden, met z'n brommer vissen aan de Mark op Galder. Niets vermoedend zette hij z'n brommer tegen een weipaal. In de wei liepen een drietal jonge paarden. Toen hij terug kwam, vond hij z'n brommer half opgegeten. Het zadel was helemaal opgekauwd, de vulling lag overal in het rond, z' n scherm was kapot en zelfs in z'n spatborden stonden de tanden in. 's Anderendaags zat er niets anders op dan met z'n verhakkelde brommer naar z'n werk te rijden. Sindsdien kijkt hij beter uit waar hij z'n spullen laat.

op Galder, de schele Brug, de Bieberg waren z'n favoriete plekken. De Nederlandse Mark werd ondertussen rechtgetrokken en van stuwen voor zien, daardoor ontstond een diepere en bredere rivier met een rustigere stroming. Minder ideaal voor de vissen die van stroming houden. De gewone voorn, brasem en karper kwamen er snel en massaal op. In dejaren zeventig werd dan ook een aanvang genomen met de rechttrekking van de Mark op Belgisch grondgebied. Er kwamen stuwen en de vele wielen verdwenen, uitgezonderd een enkele oude meander die bleef liggen. Zo lag er ook een nieander op Galder, die toen één van de favoriete visplaatsen werd van de plaatselijke vissers. De waterkwaliteit bleef slecht en vele jaren viste Jos in de Halsche Mark, die wel zuiver bleef, en op de Mark in Nederland. Zo heeft hij op de Halsche Mark of het Merkske, nog kopvoorn gevangen. Hij liet zich dan afzetten aan de Baarle Brug en liep dan struinend terug naar de Zeeman in Minderhout. Met een sprinkhaan werd dan de vis tot aanbijten verleidt, zo moest hij niet speciaal voor aas zorgen, sprinkhanen zaten er overal. Z'n eerste karper ving hij met Jan Oomen aan de Bieberg. Karper had toen nog iets mysterieus en was iets voor de echte krakken. Met het hedendaags modern spul kan elke visser een karper tot bijten verleiden. Vroegerwerd er op karpergevist met een lange vaste stok, met een metertje uit de top een oogje gemonteerd en een met een simpel molentje. De lijn werd bovenaan met een rubber tje vastgezet, beet de karper dan schoot het rubbertje los en kon de visser via het oogje met het molentje lijn meegeven. Jos houdt van eenvoudig vissen, ingewikkelde technieken kunnen hem niet bekoren. Alhoewel hij graag bezig is met z' n materiaal en vaak piekert hoe hij op de één of andere manier toch kan vissen als al de anderen het opgeven.

Visclubs en wedstrijden Ondertussen werd hij ook lid van enkele clubs, De Baroniesche Hengelaars, Altijd Beet De Marck en de Schepzak. Omdat de Mark minder te bieden had door vervuiling trokken de vissers meer naar de visputten. de Mosten, de Desta, de E- 10 put enzovoort. J05 deed er mee aan wedstrijdenen kon en kan vrij goed z'n manneke staan. Het liefst vist hij wedstrijden wanneer er weinig te vangen is en de techniek primeert. Bijt de vis vanzelf, dan is voor hem de lol er snel af. Z'n eerste wedstrijd viste hij op de put van Pluym in de Mosten. Ze waren met een twintigtal deelnemers en er werd maar één visje gevangen. Toch had hij de tweede prijs en kreeg hij een werphengeltje. Hoe dat kon? De andere prijzen werden per lot verdeeld. Bij Altijd Beet zat hij bijna


OMSLAG VERHAAL twintig jaar in het bestuur. Hij ging eens naareen algemene vergadering bij Lieva Schrickx en werd direct in het bestuur gekozen. Als bestuurslid hielp hij bij visuitzettingen, ging hij mee om het looprecht te huren en zette hij mee de betuining van de grote put in de Mosten, begin jaren zeventig. Ook met de clubs gaan uitvissen deed hij vaak, bijvoorbeeld naar het Rivierenhof in Deurne. Meer dan tienmaal deed hij mee aan de kampioenschappen van de Post. Een dagje uit met vrouw en kinders en vissen natuurlijk. Dat waren dan grote wedstrijden met in het begin 400 deelnemers, ondertussen zakte de animo wat, maar kan men toch nog steeds op een 300 deelnemers rekenen. Zo viste hij in Westerlo, Roeselare en Geel. Ook ging hij wel eens op zee vissen met o.a. Gust Lenaerts van de Dreef of op de Maas in Raamsdonkveer aan de elektriciteitscentrale.

Meerselwielen '

:.i

1

Terug naar de Mark Het duurde lang maar de kwaliteit van het Markwater verbeterde weer. De jaarlijkse vissterftes namen af. De paling en de karper waren de eerste vissen die weer aan de haak te krijgen waren. Deze vissen kunnen tegen een stootje en leggen niet direct het loodje bij een zuurstofgebrek. Vooral dan op het stuk stroomafwaarts van de stuw in de Markweg in Meersel-Dreef, werd er weer gevist. De zandvang aan de grens, die ze regelmatig uitbaggeren, was een populaire plaats. Met enkele vissers werd erverzamelen geblazen en op paling gevist met pieren of wespenmade. Daarbij werd er meer afgebuurt dan gevangen maar het waren gezellige avonden met af en toe een spannend moment wanneer er een paling of karper toehapte. Met o.a. Jefke Jacobs, Jan Bastiaansen, Jef Snijders en Gust Lenaerts was het goed toeven daar aan die Mark. Door enkele warme voorjaren o.a. in 1989, kon de kamer zich met succes voortplanten en vormden ze een ware invasie in de Bovenmark. Je kon makkelijk een twintigtal kleine karpertjes vangen. En zo sloeg men terug aan het vissen in de Belgische Mark. Door de blijvende verbetering van het water kwamen ook andere vissoorten terug: baars, voorn, winde, zeelt (lauw) en recent het riviergrondeltje. Ook vang je ze meer en meer stroomopwaarts. Een enkele vervuiling zorgt dan af en toe weer voor een terugslag maar de visstand herstelt zich telkens weer terug. De voortzetting van de visserskunst... Vissen moet geleerd worden en als Jos een jongen in het oog krijgt die ge誰nteresseerd is in vissen dan neemt hij hem mee om hem in te wijden in de hengelkunst. Te beginnen bij het begin, vissen met de vaste stok. Zo leerde hij al versrhillende vissers open ook ondergetekende kreeg van hem vaak een lesje Niets is plezieriger dan het vuur te kunnen doorgeven. Alhoewel het niet altijd lukt. Je las het al. J05 is niet te vinden voor al die moderne vismethodes. Waarom proberen te vissen tegen de overkant als de vis juist voor je voeten zit? Waarom vissen met boilies als een aardappel net zoveel succes heeft? Waarin zit dc kunst als je enkel kunt vissen met toeters, zenders en zelfhaakniethodes? Terwijl je nog geen voorntje kunt vangen? Nee het is anderen gegund maar niet aan Jos besteed. Vissen moet een verrassing blijven, dan weer eens een voorn. kamer, paling, zeelt ofgewoonweg niets. Dat zet je dan aan het denken en vormt dan weer een uitdaging voorde volgende vispartij. Vispartijen, die er wat Jos betreft nog gerust veel mogen komen...

fU

r

jr~e

-

De i eLIe/1 ('/7 wielcii 7/7 Lie 00(1e Mw,( voor de / echtti ehIing, watermolen, zoals ze in Jos z'n herinneringen voortleven.

la/t

de grens tot de

5


OMSLAG VERHAAL

DE MARK EN HAAR KRONKELS In vroeger tijden was de Mark hier van groot belang: drinkwater voor mens en dier, waswater en vervoermiddel, bron van energie voor de watermolens. Twee steden hebben hun ontstaan aan de Mark te danken: Breda op de plaats waar ,,de Mark en de Aa samenvloeien en Hoogstraten als nederzetting op een hoger gedeelte aan de linkeroever van de Mark. Trouwens, hoe zou Gelmel met zijn Vikingen hier ooit geraakt zijn, moesten zij niet met hun schepen de Mark zijn opgevaren om alhier een houten wachttoren te construeren om alzo de omgeving af te spieden voor hun rooftochten? Ook aan het ontstaan van Breda is de legende van die Noormannen verbonden. De Mark nu heeft veel van haar luister verloren. Ze wordt niet meer bezongen in liedjes of gedichten, ze wordt niet meer vereeuwigd door kunstschilders en zelfs de koeien lusten haar water niet meer. Ze stinkt en ze schuimt op vele plaatsen en zo is onze liefde voor haar sterk bekoeld. Toch kabbelt de Mark voort op de achtergrond, amper hoorbaar, amper zichtbaar. Hoewel ... nu er weer zoveel gefietst wordt, vooral op het fietspad langs de Mark, zien we haar weer meer, die Mark. En ontdekken daar menig mooi plekje, ergeren we ons meer aan de vervuiling en ontdekken ook de vissers. Zit er eigenlijk nog wel vis op de Mark?

REGENRI VIER Ongeveer 1 0.000jaar geleden zou de Mark haar huidige loop hebben gekregen. De zijtakken van de hoofdstromen - Mark en Aa - zijn in de loop van de eeuwen regelmatig van ligging veranderd. De Mark is een typische regenrivier. Via een netwerk van beken en grachten watert de Mark een gebied van 105.000 ha af naar de zee in Nederland. Lange tijd, tot in 1827, stond de Mark

in open verbinding met de zee waardoor eb en vloed zich tot Hoogstraten liet voelen.

VANAF DE BRON EN VERDER Een ondiepe sloot in een wei in Koekhoven in Merksplas, is het begin van de grootste rivier in West-Brabant in Nederland. Al gauw wordt die sloot dieperen groeit tot een beek tot ze ter hoogte van Wortel een eerste pak water bi jkri jgt uit de Bolkse Beek en de Zuidermark of Keirschotse Loop. In Castelré komt de Noordermark (het Merkske) erbij. daarna de Beek of Raamloop in Meer, de Heerlese Loop ende Lei loop in Meersel. De rivier wordt pas echt breed en bevaarbaar in Breda waar Mark en Aa samenvloeien.

De Mark Koekho''en. 1-let begin van de Mark in Koekhoven, Merksplas werd opgesplitst vormde de Aa de grens tussen beide streken en veranderde haar naam definitief in Mark, wat grens betekent. De Mark en sommige zijrivieren vormen nog steeds de grens op enkele plaatsen: tussen Minderhout en Castelré over een afstand van 2.5 km en tussen Strijbeek en Meersel-Dreef over 400 m. De Strijbeekse Loop vormt eveneens een grens (over 6km) en ook het Merkske in Minderhout.

GRENSRIVIER De Mark heeft haar naam gekregen als grensrivier. Heel vroeger heette cle Mark in haar geheel "Aa" wat niets anders betekende dan "water". Toen het graafschap Strijen in 1039 in 2 delen

GEM. TENNISPARK' DE MARK'__

Yftl WLj.

'V" -1'

- - .

L

van harte welkom in CAFE RESTAURANT

MARKENDAEL

-

CAFf CFET&R

11MM1xA1A De Mark en het Merkske Stroomopwaarts van de Vobnolenbrug komt het Merkske de Mark vervoegen. Vanaf hier is het gedaan met het lustig kronkelen... Namen van straten, café's, eethuizen en hotels,instellingen en verenigingen tot zelfs een fanfare en een wandeiclub verwijzen naar de Mark

------

sporenna.


OMSLAG VERHAAL

DE RECHTTREKKING VAN DE MARK eenjarenlange strijd om inspraak in de ruilverkaveling. Van dan af zouden er geen ruilverkavelingsplannen meer doorgaan zonder dat mensen van milieu, natuur en landschap daarin hun zegje mochten doen en er wel degelijk met hen rekening moest worden gehouden. Bij deze ruilverkaveling was het al wel zo dat minstens 2% van de gronden gelegen in het ruilverkavelingsblok, aan natuur moesten besteed worden. Aan die 2%-regel hebben wij nu het fietspad langs de Mark te danken. In eerste instantie waren die gronden bestemd voor een wandelpad, vandaar ook de fraaie bruggetjes die eerder voor wandelaars geschikt zijn... Van dat wandelpad kwam

Op het eind van de jaren '60 werd een ruilverkaveling aangevraagd in het gebied van de Mark, op het grondgebied van de gemeenten Minderhout, Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Bij die ruilverkaveling hoorde ook de sanering van de Mark en dat wilde men grondig aanpakken: er zou een nieuwe bedding gegraven worden met een flauw bochtig tracé met daarop enkele stuwen om de afwatering te kunnen beheersen. Kortom, een gigantische operatie die veel geld zou kosten en waarvan het nut zomaar niet bewezen was, om nog maar te zwijgen over de vernieling van landschap en natuur. Vooraf was er door de mensen van de rui l verkaveling amper prospectie ter plaatse gedaan, geen onderzoek van fauna en flora in het gebied, geen inventarisatie van landschappelijk waardevolle gebiedem geen botanicus of landschapsarchitekt had enige inspraak gehad bij het tot stand komen van dit saneringsplan. Het was zo'n typisch tekentafelplan waar men enkel oog had voor de waterhuishouding in het belang van land- en tuinbouw. Toenmalig burgemeester van Meer, Fons Sprangers, sloeg als eerste alarm en al gauw werd een actiegroep (LENK) opgericht die zou proberen de snode plannen van de ruilverkaveling te verijdelen. Alle middelen werden in de strijd geworpen: petitielijsten opgesteld, persconferenties gehouden, protestwandelingen, tentoonstellingen en niet te vergeten, vlammende artikels in de pers, geschreven door ene Paul Staes. Erwerden politiekers aangesproken, deskundigen om advies gevraagd. Het mocht niet baten, op 15 april 1975 verscheen het KB tot sanering van de waterloop De Mark, waaruit bleek dat de plannen van de ruilverkaveling onverkort zouden worden uitgevoerd. Alhoewel nu de publieke opinie was gealarmeerd. nu zowel politiekers als professoren voor het behoud van de Mark hadden gepleit of ten minste voor inspraak in de plannen, nu wilden de mannen van de ruilverkaveling enige toegevingen doen... Prof. De Bont van K.U.Leuven werd aangezocht om enkele voorstellen te doen over te behouden meanders van de oude Mark. Uiteindelijk zouden er 6 stukjes "natuur" worden behouden: enkele meanders met stilstaand water en 2 zgn. "levende" ineanders die gekoppeld bleven aan de nieuwe Mark. Alles samen zo'n lOha.

Voor de groene jongens en meisjes waren die behouden stukjes Mark een eerste wingewest na

7

-t 1,•_

p•r

,

t

,'?

S •

EEn (nOG) LEYEnDE RIVIER Met (leze sticker werd opgeroepen om actie te voeren voor een "levende" Mark,

HET LIE VELINGSPLEKJE Als het zomer was en vakantie, dan gingen we naar de Mark. Als we op zaterdag gingen voor de wekelijkse wasbeurt, was moeder erbij met zeep en handdoek. Dan namen we de kortste weg doorheen de beemden van onze grootvader. Maarons lievelingsplekje was aan DE SCI-IUINEN BOOM. Daar maakte de Markeen haakse bochten vormde zoeen "wiel", diep genoeg om in te zwemmen. Daar kwam ook onze jongste nonkel clie in het diep durfde duiken en probeerde ons te leren zwemmen. Wat op de duur ook lukte. Het waterwas helderen waarhet ondiep was, zagen wecle rimpelige zanderig-gele bodem. We vonden het vreemd dat in het water zo'n mooie bloemen konden groeien: de gele plomp met die vlezige ronde kop tussen de hardgroene bladeren; het allermooist vonden we die lange groene slingers die met de stroming meebewogen en waarbovenop veel kleine witte bloempjes groeiden. Zo zaten we daar onder de hoge canada's en hoorden het voortdurend droog geritsel van de bladeren. Achterons was ereen naarboven glooiende wei, waarin gelukkig geen koeien stonden want we hielden niet van hun nieuwsgierig en opdringerig gedoe. Achter die helling was hetdorpwaarvan geen gelcud tot ons doordrong. Als we weernaarhuis gingen. binnendoor langs de heemden, plukten we de pinksterhloern en de sleutelhloem. de boterbloem en de Sintjansbloem. Maar het mooist vonden we de hardroze koekoeksbloem die minder makkelijk te vinden was. Ik was een kind. hoe kon ik weten dat dit voorgoed voorbij zou gaan."

weinig in huis totdat het pad verhard werd en zo een bestemming kreeg als fietspad. Het is nu bijna 25 jaar geleden dat de "rechttrekking" van de Mark werd voltooid. Was dat wel nodig? Zijn er nu geen waterzieke gronden meer in het gebied? Heeft de land- en tuinbouw voordeel gehaald uit die sanering? Moeilijk te beantwoorden vragen. Worden ruilverkavelingswerken wel ooit geëvalueerd? Na 1 Ojaar? Na 20 jaar? Zelden horen we iets over resultaten of evaluaties. Wat natuur- en landschapsbehoud betreft, zijn de bakens bij de ruilverkavelingsmensen nu wel voorgoed verzet. Als men nu hun plannen hoort ontvouwen op een of andere voorlichtingsvergadering, lijkt het er zelfs op dat zij nog enkel ijveren voor het behoud van de natuuren de verfraaiing van het landschap. Over de land- en tuinbouwbelangen horen we niet veel meer, men spreekt nu niet meer over ruilverkaveling maar over landinrichting.


OMSLAG VERHAAL

Geen natte voeten voor Breda Het lijkt stil rond de Mark. De woelige jaren zeventig liggen ver achter ons. Maar toch gebeurt er veel meer dan we eigenlijk beseffen. In Nederland wordt de klok drastisch teruggedraaid. Verdroging in de landbouwgronden en natte voeten in Breda zorgden ervoor dat de Nederlandse instanties stilaan terug willen naar de oude overstromingsgebieden. De overtuiging groeit ook in ons land dat de natuurlijke bedding van rivieren noodzakelijk is om zogenaamde 'natuurrampen' met overstromingen te voorkomen. In Nederland is men de mening toegedaan dat zowel de Mark als de hijriviertjes hun kronkelende bedding moeten terugkrijgen. Net over de grens, bij Meersel-Dreef, werd al een natuurgebied langs de hoorden van de Mark ingericht. Het gebeurt weloverwogen en veel minder drastisch dan destijds het geval was met de rechttrekking van de Mark. Aan het herstel van de vroegere natuurwaarden gaan lange inspraakrondes vooraf. Het gaat traag, maar het besef dat er in de jaren zeventig fouten gemaakt werden, wordt in Nederland ondertussen algemeen aanvaard. In België huppelen we wat achterop. Maar de drastische, praktisch onomkeerhare ingrepen uit het verleden lij ken definitief verbannen. Jack Rombouts van Waterschap Mark en Weerijs: "Ook aan Vlaamse zijde worden plannen ontwikkeld om een duurzaam watersysteem te ontwikkelen ondanks het feit dat er ook bedreigingen op stapel staan en ondanks het feit dat het zwaartepunt van de ecologische maatregelen wellicht op Nederlandse zijde ligt." Er gebeurt heel wat rond de Mark. De meeste activiteiten worden gecoördineerd door het Grensoverschrijdend Stroombekkencomité van de Mark. Het gaat niet over echt spectaculaire ingrepen. Het comité heeft als belangrijkste doelen de coördinatie om de waterkwaliteit te verbeteren, om een maximale waterberging in de Mark en gedeelten van valleien te bekomen (de hoofdzorg hierbij is Breda niet laten overstromen) en de ecologische waarden te herstellen. Alle actoren zetelen in het Grensoverschrijdend Stroombekkencomité van de Mark, zowel langs Vlaamse als Nederlandse zijde. De wateringen werden naar verluidt dikwijls uitgenodigd maar kwamen nooit opdagen. De huidige deelnemers langs

Vlaamse zijde zijn VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij). VLM (de Vlaamse Landmaatschappij). AMINAL (Administratie Natuur en Leefmilieu) afdelingen Water-NatuurLand. Pidpa en de Provincie Antwerpen. De werkzaamheden en aanpassingen die in de nabije toekomst in en rond de Mark zullen worden uitgevoerd zitten vooral vervat in de rui lverkavelingprojecten Rijkevorsel en Merksplas. In het traject van het brongebied van de Mark tot aan de Papenvoortbrug wil de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van de ruilverkaveling Merksplas en in samenspraak met de afdeling Natuur van Aminal retentiebekkens aanleggen. Voorts wil men hier ook accoladeprofielen langsheen de zijbeken en komt er net voor de Papenvoortbrug een natuurgebiedje. Op het traject van de Papenvoortbrug tot aan de Watermolen Hoogstraten zijn de actoren de VLM met RVK-Rijkevorsel, afdeling Natuur en afdeling Water. Europa heeft de vallei aangeduid als habitatrichtlijngebied voor mesofiel hooi land van het type grote pimpernel. De uitvoering van de werkzaamheden zal hier gebeuren in hei kader van de ruilverkaveling Ri jkevorsel. De vallei zal hier wellicht maximaal kunnen overstromen door het aanleggen van knij pconstructies. Hierover moet nog flink gediscussieerd worden. Om de natuurwaarden van dit gebied te beschermen is het wel nodig dat de waterkwaliteit bij overstromingen een aanvaardbaar niveau heeft. In het gebied tussen de watermolen en de sainenvloeiing van de Mark met het Merkske worden momenteel weinig acties gepland. Langsheen het Merkske beweegt uiteraard al wat

E!'!:. z .

' ' ' '

Vistrappen De hele rivier met zijrivieren wordt ook vispasseerbaar gemaakt. Zo is de stuw op het Merkske aan het Groeske al vervangen door vistrappen en wordt nog dit jaarbegonnen met het vervangen van de stuwen door vistrappen in het Belgische gedeelte van de Mark. Ook de stuw aan de watermolen te Hoogstraten wordt vispasseer baar gemaakt, dit in het kader van de restauratie van de watermolen. Lieve Van Staeyen, Vlaams Secretaris voor het Stroonigebiedcomité Mark: "Weldra wordt begonnen met de bouw van vier visdoorgangen. Deze doorgangen moeten de hindernissen ophef fen die de bestaande klepstuwen (erfenis van de ruilverkaveling Meer en Meerle) vormen voor het visbestand. Waar mogelijk wordt de vistrap geïntegreerd in oude meanders, worden paaiplaatsen voorzien en wordt alles uitgevoerd met natuur-

ADMINISTRATIEKANTOOR

Milieuconsult Advies milieuvergunningen Aanvraag milieuvergunningen, melding wijzigingen Milieurapportering Extern milieucoördinator (B)

Boekhouding en administratie B TW - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving .

mbabvbabeigacom.net

bvdk@busmail.net

L

langer het één en ander. Staatsbosbeheer, Afdeling Natuur. Natuurpunt, de ruilverkavelingen Zondereigen en Baarle-Nassau zijnde betrokken partijen. Hier zal een groot grensoverschrijdend natuurgebied gerealiseerd worden. Hierover wordt regelmatig van gedachten gewisseld in een apart overlegcomité en er is een convenant in opmaak. Over het traject van de Mark van de monding van het Merkske tot aan de Belgisch-Nederlandse grens wordt in de eerste plaats veel nagedacht. De belangrijkste instantie is hier de afdeling Water van Arninal. In de schoot van de afdeling Water worden op dit ogenblik verschillende studies uitgevoerd. In de vallei liggen een aantal restanten van vroegere meanders. De binnenliggende gronden worden beheerd door de afdeling Natuur en ook Natuurpunt beheert percelen langsheen het traject. Het beheer is gericht op de bescherming van de Grote Pimpernel. Vanaf Groot Eyssel is de vallei opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en aangeduid als Habitatgebied, dit geldt ook voor het laatste gedeelte van de Heerlese Loop.

/

tk


OMSLAG VERHAAL technische middelen en in gebiedseigen materialen. Waar geen andere mogelijkheid bestaat wordt telkens édn van de twee klepstuwen verwijderd en wordt in deze opening een vistrap gebouwd. Elk ontwerp werd met behulp van een hydraulisch model gesimuleerd om de impact op de stuwpeilen en het algemene waterregime te kunnen inschatten. Om de constructies ZO goed mogelijk in het landschap te integreren svordt langs heide zijden van de vistrappen een gepaste beplanting voorzien (lisdodde, lis struiken, bomen, ...) Twee van de vier vistrappen zijn gesitueerd langs een toeristische, grensoverschrijdende fietsroute. Het is de bedoeling om hier ook een educatieve omkadering te voor2. ien. Algemeen werd gezocht naar een oplossing die haalbaar was binnen de eigen gronden. De aangesproken meanders zijn in beheer van cle afdeling Natuur. Erdiende slechts een zeer beperkte oppervlakte 'vreemde gronden' aangesproken te worden. De nodige onteigeningen zijn reeds gebeurd. Het definitieve ontwerp is klaar. De bouwvergunning wordt eerstdaags aangevraagd. Omwille van een gewijzigde uithating van de watermolen van Meersel-Dreef, dient het ontsverp van cle visdoorgang hier nog aangepast te worden. De aanleg ervan tal dan ook in een latere fase voorzien worden." ( ao)

Natuurgebied Ga/der

-

- -/'•4V

IT

Aait dc .'t1co/ op Ga/dc r 1)1'! 01(/' (Ie grens oor 'tleere/-I)iee/ rc ie/dC n ten een nu ((/i homo rç'e/iied. ,lIen groef de Ileddin c t 'alt de O101e 'tIarl îc ru t,' uit, t rlaa ede het i,'roluln! i eau. Ieede een tlain (0 in in de 't Iai/ oni het ito Ier iloor Item iu i/oti ree/in 'II te La leo 51 ri 11/0')?. 'th '0 t e/k ede liet Iie! Sp id roi til Iic 1 t,'ehic'i/ cii to) rzo t,' het taii ('1 0 rustpla(its cii didaclische hordeii. 't bui t oor 01e/iS ei? hei

Vistrap 't Merkske

.-

- 1

-

-

,4wî dl , SîeeIleI?hoe in ('asie/r. )C)U /11(1! hei VI iI.vIe 10/) t'irtrap, door met t'astgentet.te keien een tr(i/) te mnakeit. Hei nit'eaut'ersc/ul wordt zo trede per ti -ede verlaagd, zodat de vissen die stroomopwaart.r willen geraken steeds slechts een kleine hinclerni.r per keer moeten nemen. De stroomsnelheid verhoogt er plaatselijk riat zorgt voor extra zuurstof iit het water en ideaal voor stroomminnende vissoorten.


OMSLAG VERHAAL

DE MARK IN HOOGSTRATEN II

Ill

iI 1 P DREEF

1%

II

T 1

00

MEERLE

19

MEER

W!'1

)

/

)S

co

ir

Nl

Co

)2

q

RIJKE VORSEL

Zeg maar hoe je slapen wil 10#MPIMX'

au ng 11


OMSLAG VERHAAL

Fietspad langs de Mark. Het wandelpad langs de Mark had zijn charmes. Vooral dan bij de echte wandelaars, want laarzen en lange broek waren noodzakelijk om zich een weg te banen door de brandnetelbossen. Een vaak terugkerende vraag op algemene vergaderingen van de dorpsraad was: "Wanneer wordt het wandelpad langs de Mark nog eens gemaaid?" En het laatste jaar voor het verdween beloofde het schepencollege nog om dit driemaal per jaar te zullen doen. Toen Schepen Van Ammel op een latere dorpsraad vertelde dat er een fietspad zou komen met Europees geld, dacht iedereen, eerst zien en dan geloven. Maar het kwam er en Vrij snel. In 1991 begon uien met de aanleg van het fietspad. De werken verliepen vlot, de gronden en de bruggetjes lagen er al zodat het enkel kwestie was van een bedding te maken en liet pad te storten. Het pad werd zelfs breder dan liet Nederlandse fietspad langs de Mark en dat werd als positief ervaren. Langs de Nederlandse Markelkaar kruisen was niet zo eenvoudig. Maar ondertussen is ook daar het fietspad verbreed. "Op woensdag 12juli 1995, was het zover, het gemeentebestuur van Hoogstraten verzamelde om 1 4u. bij de Mosten. Vervolgens vertrokken ze per bus naargemeenschapshuis de Leeuwerik op Galder waar de Nieuw-Ginnekense gemeenteraad ze stond op te wachten. Na een toespraak door mevrouw Bax-Broeckaert toenmalig burgemeester van Nieuw-Ginneken, vertrokken de gemeentehestuursleden, versterkt niet enkele BENEGO-leden (BElgisch-NEderlands-GrensOverleg) en onder leiding van de afgevaardigde van de Antwerpse gouverneur Paulus, per fiets naar het desbetreffende fietspad. Via de kronkelingen en bruggetjes langs de Mark, reed men via Meersel-Dreef naar het recreatiedornein de Mosten. In de Mosten wachtte de genodigden een woordje door Herman Suykerbuyk (vrz. van Benego), gedeputeerde Guedens en door onze

burgervader Arnold Van Aperen. Zowel vanwege de provincie als vanwege BENEGO werd de belofte gedaan, om alles in het werk te stellen om het fietspad te laten doortrekken tot Hoogstraten. Tegelijkertijd werd het aangepaste Aardbeienpad voorgesteld, waarin het fietspad langs de Mark gedeeltelijk werd opgenomen. Tot slot van cle opening, konden de dames en heren met een receptie bekomen van de fietstrip en zo werd het fietspad officieel geopend." Ons fietspad langs de Mark mag er wezen, trekpleister van menig toerist en rust-zoekendeinwoners van ons aardbeienland. De aangebrachte bewegwijzering zetje al op het goede pad om te kunnen weten waar je gebleven bent en waar je naar toe moet, zowel om liet pad te vinden, als oni onderweg nieuwe wegen in te slaan. Het fietspad is hier en daar voorzien van banken, picknicktafels en vuilbakken. Hoeveel mensen zouden er gebruik niaken van het fietspad langs de Mark? Als je er eens zit te vissen, zie je een allegaartje voorbij trekken. Van groot naar klein, niet de fiets, te voet, met de kinderwagen of niet de hond. Enkelingen, groepen, wielertoeristen enz. Voor velen vornit ze de dagelijkse wandeling of fietstocht. Elke keer weer betekent de Mark iets nieuws, ze is geen

twee dagen hetzelfde. Je ziet er vogels, planten, vissen,je komt er buren en bekenden tegen, tijd om even een praatje te maken. Kortoni een bron van ontspanning. En dus zeker een voltreffer. Van de Zandberg in Meer tot aan de Nederlandse grens is ze ongeveer7 kilometer lang. Ze sluit aan op het Nederlandse fietspad dat loopt tot het begin van de Stad Breda aan het Ginneken. Het Nederlandse deel is zeer populair bij de inwoners van Breda die er verpozing zoeken in een rustig stuk natuur tussen de weiden en velden. Het Belgisch stuk is bochtiger, het volgt ook de oude Meanders en is afwisselender van karakter. Meer groen. hier en daar wat bos op de achtergrond en ook de natuurgehiedjes aan de oude meanders vormen een mooi decor. Vanuit Breda is MeerselDreef meestal liet eindpunt niet heel wat mogelijkheden om even uit te rusten en te genieten van een kopje koffie of iets straffers. Maar ook onze Noorclerburen hebben nu het pad al verder verkend en rijden al eens een stukje verder. De iiieeste vinden overigens ons stuk niooier dan het Nederlandse deel. Ook vanuit de Belgische kant is het fietspad populair. Vanuit Hoogstraten. Minderhout enz., is het net te doen om op een ontspannen manier even weg te zijn. Ook is het pad een onderdeel van de Aardbeienroute, het toeristisch fietspad door onze genieente en populair hij menig toerist. Een folder met uitvoerige beschrijving kunt u kopen op de toeristische dienst in de kelder van het oude stadhuis in 1-Ioogstraten. De route zelf is 51 km lang met een verkorting van 28 of 34 kni. De bruggetjes die erlagen dateren nog van de tijd van het wandelpad en zijn niet direct gemakkelijke hindernissen voor minder geoefende of oudere fietsers.. Dat levert dan meestal wat sensatie op met gilletjes voor het passeren van de bruggetjes en lachbuien achteraf. Mooi om te horen. Naar liet schijnt bestaan er nog steeds inwoners van onze genieente die nog nooit eens langs de Mark gefietst hebben? Dan moet je er bij gelegenheid toch maar eens een kijkje gaan nenien. Een aanrader!

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken L.JH !

edt7rac1 5, 212 )vl ri4ertnout Te! /Pcx 03 / 314.71.34

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98 ie itJt iiil vaaA cilleeit

lcl/1S

liet Jicispad lciiiรง&s de Mark. 1

weer, is liet een drukte van jewelste.

001(11

in dc oiiici hij

fl001


OMSLAG VERHAAL

DE NATUURGEBIED(JES) AAN DE MARK De 6 stukjes "oude" Mark die na het ruilverkavelingswerk zijn achtergebleven, zijn daar bijna 20 jaar ongestoord blijven liggen. Af en toe werden ze wel eens gemaaid door jeugdige natuurvrienden maar dat was moeilijk te doen door vrijwilligers. Je kon er al niet makkelijk bij, sommige stukjes waren zo klein dat het werk amper de moeite loonde. Enkele jaren geleden, werden deze gebiedjes aangekocht door Amiiial (Vlaamse Gemeenschap, afdeling natuur) en kon er aan serieus beheer worden gedaan. Over dat beheer gingen we eens praten met BART HOEYMANS die samen met Rudi Laurijssen en Wim Vangeertruiden een team vormt dat instaat voor de verzorging van die landjes. Onder leiding van Jef Leestmans, zijn die mannen voltijds bezig met de verzorging van de natuur- en bosgebieden van de overheid in een grote regio in de Kempen. Waaruit bestaat uw werk in die gebiedjes van de Mark?

zoals wij dat noemen, ook in Meer. Dan het gebied "Drie Gezusters" ter hoogte van de El 0-

put en vervolgens de "Grote Markmeander" in Groot-Eyssel. Dit laatste is het grootste gebied en veruit het interessantste, het behoort tot wat wij noemen het VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) en is botanisch heel erg de moeite. Hogerop is er de meander aan de watermolen van Meersel-Dreef die wellicht opnieuw in contact wordt gebracht met de Mark, dat zou goed zijn voor het paaien van de vis. En tenslotte is er nog het kleine stukje achter het klooster van de Paters.

Al die gebiedjes zijn ingesloten door de land- en tuinbouw. Zijn er bij het beheer ook mensen van daar bij betrokken? Enkel bij de Grote Markmeander en pas vanaf verledenjaar. Vanaf september grazen daar weer koeien van een boer zodat wij een maaibeurt kunnen overslaan. De andere gebieden zijn te klein om aan zulke samenwerking te doen.

Het belangrijkste wat wij daar doen, is maaien, enkele keren perjaar en daarna het maaisel afvoeren... De bedoeling is om de grond daar zo schraal mogelijk te houden zodat er weer de planten kunnen groeien die vroeger thuishoorden op onbemeste en begraasde vochtige beemdgronden. Het gaat erom die planten die dreigen te verdwijnen weer een kans te geven. Edn van de planten waarwij extra naar uitkijken is de grote pimpernel die enkel nog alleen hier en in Limburg voorkomt.

'

Zijn die kleine stukjes natuur wel interessant en waar liggen ze ergens?

-

Ze verschillen nogal wat van grootte en belangrijkheid. Van zuid naar noord langsheen de Mark, ligt er een eerste klein stuk bij het begin van het fietspad in Meer. Verderop ligt de "Zandberg"

l ;

De "Grote Markrneander" op Groot Evssel ook plaatselijk het Eiland genoemd.

DE WERELD VAN

. '-,'..

'__•

. -

:

f-

,.i

,• :

ftij'

12

i\

.

., '•1

1

Ç"tIV-

/4tt

.f

-t

..:....;-'-•--:_

. - ..

-


OMSLAG VERHAAL

Restauratieproject "De Laermolen" De watermolenruïne aan de rechteroever van de Mark, is het schamele restant van wat ooit een majestueuze dubbelmolen was: rechts een olieslagmolen, links een graanmolen. De Laarmolen werd hij genoemd, en die naam vinden we reeds terug op een document uit 1381. Het huidige gebouw dateert vermoedelijk van rond 1620. Nu wordt er al bijna 100 jaar geen olie meer geslagen. Maar vzw De Laermolen brengt daar verandering in! Onder impuls van een door HOK ingerichte infodag, kwamen in 1996 enkele Hoogstratenaren op het idee om de watermolen te restaureren. Vanaf dat moment is er heel wat water door de Mark gegaan vooraleer alle betrokken instanties overtuigd waren van de slaagkansen van het project. In 1997 werd een principieel akkoord met de eigenaar bereikt voor een erfpachtovereenkomst. In 1998 werd de molen door Monumenten en Landschappen tot 'Beschermd Monument' verklaard. De stad Hoogstraten financierde een grondige topografische studie om de stuwovereenkomst voor te bereiden. In 2000 werd de oorspronkelijke driemansvereniging uitgebreid tot een grotere, daadkrachtige groep. De vzw 'De Laermolen' werd officieel opgericht en deze tekende een erfpachtovereenkomst van 27 jaar. Herman Adriaensens werd als architect aangesteld. In 2001 werd het restauratiedossier goedgekeurd door Monumenten en Landschappen. Vorig jaar werden de aannemers aangewezen na een openbare aanbesteding. In december verkreeg men, najarenlange onderhandelingen. de machtiging van de Afdeling Waters van het Vlaamse Gewest (beheerder van de Mark) om werken te mogen uitvoeren in de Markbedding en om een bijpas te graven. Ook de Dienst Visserij was betrokken partij: er zal immers een vistrap aangelegd worden om de vis stroomopwaarts te laten zwemmen.

langverwachte bouwvergunning op zak. De werken zullen nu reeds in maart aangevat worden en het einde van de werken is voorzien voor de

4

-

1

1 j

Het titanenwerk van de administratieve voorbereiding is deze maand eindelijk aan zijn einde gekomen. Sinds 6 februari 2003 heeft de vzw de

.

Een schets zoals de waterinolen er eind 2004 uit zal komen te zien, met rad en rieten dak, net houten brug, stuw en bijpas voor de vissen.

~kz~

...

--

-

-

-

.

T De t'atcrnu,/ ,t z oals Ii /0 /1/ re le Jure n deriiç' in moeten komen...

Jo'i'

zomer van 2004. De volgende weken en maanden ziet u er restauratie-aannemer Goetleven aan het werk. Rietdekker Raesenberg (Loenhout) zorgt voor een mooie overkapping in stro. Molenbouwer Thomaes neemt de houten mechaniek van de maalinstallatie, de sluizen en het waterrad voor zijn rekening. Het financiële plaatje is nog niet helemaal rond: het volledige restauratieproÏect zal ca. 500.000 euro kosten. Tachtig procent daarvan wordt door de overheden gefinancierd via subsidies. De overi ge 100.000 euro komt van sponsorgelden. Reeds 25.000 euro is al binnen en daarbovenop komen nog gelden die door vele kandidaat-sponsors in het vooruitzicht gesteld zijn voor het moment dat de werken aanvatten.

.

__ -

li lio/tl( ccii. maar dooi

,..

na

t!

1 10Fl-

Volgend jaar zullen we olieslagers aan het werk kunnen zien in de gerestaureerde watermolen. Maar de restauratievereniging ziet het project veel ruimer dan dat: men zorgt voor een gevarieerde, historisch verantwoorde aanplanting van de omgeving. Er komt een bijpas die als vistrap kan dienen. De versleten betonnen brug wordt, in samenspraak en met medewerking van de stad I-loogstraten, vervangen door een degelijke, houten brug. Ook het wegdek wordt plaatselijk vervangen door een gepaste, historische wegbedekking. Al deze ingrepen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de stad Hoogstraten. de VLM (coördinator van de ruilverkaveling), de afdeling Waters (VI. Gemeenschap) en de afdeling Monumenten en Landschappen (Dienst Industrieel Erfgoed). Door deze unieke samenwerking wordt de restauratie een totaalproject met een volledige landschappelijke herwaardering van de Markvallei. Zo zal Hoogstraten in de idyllische omgeving van het Withof en de prachtige kapel van O.L.V. in den Akker, er een nieuwe toeristische troef bijkrijgen. Particulieren en bedrijven die graag hun steun verlenen aan dit mooie project en willen meegenieten van de regionale uitstraling ervan, zijn zeer welkom met hun giften en sponsoring. Voor de bedrijven zijn er verschillende sponsorformules uitgewerkt. (Inlichtingen: Charel Verheyen 03.314.76.81 - Jan Vermeiren 03.314.47.44-Jos De Loose 03.314.75.87) (JV)

13


KEUKENS & BADKAMERS

johall Heriloel ó^ Bijskergen

1

RAD&BODY

Lj

Gelderdonksestraat 5, tel.: 076 - 5962551

r Openingstijden: ma t!m Vrij: 8.00 - 18.00 800 - 1600 za

• Grote showroom • Maatwerk • Eigen montagedienst • Vlak over de grens bij Meer

kellenk ( LI

____________

k e r -1 ,-3

ROUTE

In onze showroom vindt u de mooiste keukens en badkamers, van klassiek tot modern. Wij staan voor u klaar met de beste service en een eerlijk advies, vertaald naar uw wensen.

Ett-L,r

Rijsb,rge,

WWW.HERIJGERS.NL Meeisdrccf

SERVICE - BOUWMARKT & TUIFJHUIZEN

Johan Herijgers Niskergen

ZdnW

U vindt ons: 4 km. buiten het dorp. Volg de gele wegwijzers

Gelderdonksestraat 5, tel: 076 - 5962551

• Grootste bouwmarkt uit de omgeving • Showtuin met meer dan 40 tuinhuisjes • Vlak over de grens bij Meer -

L

r

-----

______________________ - 77 LUGARDE

In onze showroom vindt u de grootste collectie van de mooiste tuinhuizen, blokhutten, prieeltjes en garages met meer dan 30 showmodellen Voor alles in en rondom uw huis kunt u in onze service-bouwmarkt terecht. Wij staan voor u klaar met de beste service.

WWW.HERIJGERS.NL 14

1

gom

A

Ie


vanuit het stadhuiss. Het milieu heeft ook haar rechten Niet alleen de \ laamse overheid maar ook de gemeenten besteden de laatste tijd meer en meer aandacht aan het lcefiuilieu in tal van aspecten. I)e laatste jaren is er ook in Hoogstraten heel wat werk verzet rond de herinrichting van het containerpark en het op punt stellen van een zogoed mogelijk reglement voor sortering en recyclage van de afvalstoffen. Intussen zijn er ook plannen voor een kleinschalige waterzuivering in een tweetal kleinere woonwijken zoals op Hal in Minderhout. Binnen enkele jaren zullen ook alle niet op de riolering aangesloten woningen zelf moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater. En hiervoor zal de overheid of de gemeente ook met geld over de brug komen. 1)e subsidies voor opvang van regenwater en het gebruik van zonne-energic staan nu op punt

Zonne-energie De subsidiëring voor hei gebruik van tonneenergie was al een tijdje een realiteit. Toch werden er op de gemeenteraad van 27 januari een aantal wijzigingen aan het bestaande subsidiereglement aangebracht en goedgekeurd. De gemeente maakt in haar financiële ondersteuning een onderscheid tussen een zonneboiler en een foto-voltaïsch systeem of een zogenaamd zonnepaneel. Voor een zonneboiler keerde de gemeente tot hiertoe een subsidie uit van 15 % van de kostprijs met een maximum van 496 C. Voor een foto-voltaïsch systeem lag het maximum eveneens op 496 € maar werd er slechts tussengekomen in 5 % van de kostprijs. Door het succes van het aantal zonneboilers vreest het college over te weinig geld te beschikken om aan iedere aanvraag te kunnen voldoen. Daarom brengt zij nu enkele wijzigingen aan het reglement aan. Voor een zonneboiler wordt het maximumbedrag teruggeschroefd tot 400€ en dat voor een fotovoltaïsch systeem wordt lichtjes opgetrokken tot 500 E. Volgens schepen van Leefmilieu René Sprangers verwacht men een stijging van de aanvragen voor zonneboilers. Op dit ogenblik zijn er reeds 8 aanvragen binnen. Het schepencollege heeft een maximum totaalbedrag van 15.000 €vooropgczet. Hiermee wil zij graag aan alle aanvragen kunnen voldoen. Hoe minder het bedrag. hoe meer volk er van kan genieten, is de mening van de schepen. Het dossier voor uitbetaling van de premie wordt voortaan rechtstreeks overgemaakt aan de financiële dienst.

Geen premie meer voor nieuwbouw Ook voor de opvang van het regen\ ater svorclen ersubsidies verstrekt. Niet alleen de besparing op drinkbaar water ligt aan de basis van de overheidssteun. Ook de talrijke overstromingen bij overvloedige regenval hebben de aandacht van de overheid een duwtje in de rug gegeven. Door het aanleggen van een regenput tracht men een huffer in te bouwen om de eerste grote watermassa op te vangen. Tot voor kort werd er een gemeentelijke toelage verleend voor de aanleg van een regenwaterput zowel bij nieuwbouw als hij bestaande woningen. Nu wijzigt het gemeentebestuur dit reglement. Sinds kort is het plaatsen van een regenwaterput verplicht bij een nieuwbouw. Hierdoor ziet het bestuur af om deze subsidie nog verder uit te keren . Een subsidie moet een stimulans zijn om de stap te zetten, maar wanneer er een wettelijke verplichting is vervalt dus wel de stimulans. De subsidie blijft evenwel bestaan bij bestaande woningen of bij een verbouwing.

Verkaveling in overstromingsgebieden De overvloedige regenval van cle laatste jaren heeft in de meeste landen wel aan het licht gebracht dat heel wat miserie voortspruit uit het feit dat er woningen werden ingeplant waar het eigenlijk niet hoort. Overstromingsgebieden worden vaak omgetoverd tot bouwgronden, en heel wat grond verhart waardoor het water massaal bijeengedreven wordt en zich kan ontwikkelen tot een allesvernietigende kracht. Ook Hoogstraten heeft het laatstejaar wel zijn deel gehad in water overlast. Ook vorige maand stroomde de Mark weer over, dit maal zonder veel schade. Toch is de tussenkomst van de oppositiepartij Agalev in de laatste gemeenteraad in deze context erg betekenisvol. Het verontrust de fractie dat de meerderheid steeds meer en meer toestaat dat er gebouwd wordt in het natuurlijke overstromingsgebied van de Mark, waardoor deze woningen zelf in gevaar komen ofwel de normale overstromingsruimte verkleint en de overstronhingen zich zullen verleggen. .Zij geeft als voorbeeld van deze slechte planning de recent gebouwde appartementen in Wortel aan de Khnketstraat, de "met politieke beïnvloeding" goedgekeurde verkaveling aan de Castelréweg in Minderhout en de gebieden naast de 's Boschstraat richting oud stort."De minister van Ruimtelijke Ordening, zowel als de minister van Leefmilieu willen dat elke bebouwing in overstromingsgebieden vermeden wordt. We hebben het college hiervoor meermaals gewaarschuwd. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor latere schade op zich 7 De schepen die naar de diensten van Stedenhouw liep om een beslissing te beïnvloeden 7 Wat gaat het college doen? In vorige gemeenteraden heeft Agalev reeds verscheidene malen de praktijken van schepen Van Ammel aangeklaagd waar deze bepaalde bouwdossiers bij Stedenbouw in Antwerpen zou gaan bepleiten. "Het moet nu eindelijk maar eens gedaan zijn met dat dienstbetoon. Ook op dit gebied is ergeen enkele vorm van beleid." Meent raadslid VerhuIst "Ge laat alles maar toe en laterkan de gemeenschap betalen."

Onveiligheid voor schoolkinderen Eindelijk is het zover. De werken voor het fietspad Merksplas Hoogstraten zijn gestart. Het zal wachten zijn tot de volledige voltooiïng en dan is er weer een obstakel in de onveilige verkeerssituatie voor onze scholieren weggewerkt. Toch diende zich in de gemeenteraad van Hoogstraten

..

een nieuw probleem aan.: de veiligheid van de kinderen aan de achterzijde van de basisschool van Hoogstraten, aan de Deken Sendenstraat. Elke morgen zetten tientallen ouders hun kinderen af aan de achterzijde van de school. Velen rijden dan het doodlopende straatje in en moeten dan hierdraaien. Op die manier zorgen zij zelf mee voor een onveilige situatie. Vooral ook het wild parkeren zorgt voor overlast en gevaar. De buren uit de Deken Sendenstraat ergeren zich aan deze situatie die in het verleden ook al eens in de gemeenteraad door de oppositie werd aangeklaagd. De directie van de school heeft er bij de ouders al meermaals op aangedrongen te parkeren in de Burgemeester Van Aperenstraat. Na een bezoek ter plaatse ruim een jaargeleden stelde het college een parkeerverbod in de Deken Sendenstraat voor. CD&V, hij monde van Mark Haseldonckx dringt er nu bij het college op aan om in de Deken Sendenstraat een voetpad aan te leggen waardoor de ouders hun kinderen aan het begin van de Straat kunnen afzetten en zo veilig de school kunnen laten binnenstappen. Het zou hier over maximum 65 meter voetpad gaan. Burgemeester Van Aperen heeft hier echter weinig oren naar. Voor hem lijkt het beter de straat twee maal per dag gedurende een half uur voor alle verkeer af te sluiten. Mark Haseldonckx krijgt met zijn voorstel ook steun van Agalev-raadslid Lief Fans die er van overtuigd is dat er met enkele honderdduizenden frank heel wat opgelost kan worden. Als dan tenminste ook de mentaliteit van een aantal ouders mee verandert. Schepen Roger Van Aperen, die al enkele malen ter plaatse is gaan kijken tijdens de bewListe piekmomenten, ziet echter geen oplossing in het aanleggen van een voetpad. "Wie weet parkeren ze dan straks nog op het voetpad. Dit zijn gewoon lapmiddelen." Afwachten wie er eerst tot rede komt.

Waar komen de glasramen van Jan Huet? Enkele jaren geleden, in oktober '96 oirljuist te zijn, kocht de gemeente een aantal glasramen van kunstschilder en glazenier Jan Huet. Op dat ogenblik liep er tentoonstelling van de kunstenaar in het IKO. Enkele jaren nadien ontstonden er gesprekken tussen de familie Huet en het gemeentebestuur over een schenking aan de stad van ongeveer 600 werken. Onder een aantal voorwaarden waaronder het uitgeven binnen een tijdspanne van vijfjaar van een boek over het werk van Jan Huet en het inrichten op geregelde tijdstippen van een tentoonstelling met werken van de kunstenaar, werd de schenking op 8 november 2000 een feit. CD&V bij monde van Herman Verlinden vraagt het college wat nu haar plannen zijn met deze werken en zeker met de aangekochte glasramen die reeds meer dan zes jaar staan opgeborgen. Schepen van Cultuur Roger Van Aperen geeft hierop een chronologisch overzicht van de stappen die het college tot hiertoe gezet heeft en hij verzekert de raadsleden dat de zoektocht naar een geschikte locatie voor de glasramen nog steeds verder loopt. Intussen is er heel wat werk geleverd om een inventaris op te maken die op internet te bezichtigen is, en ook met de samenstelling van het boek is een aanvang gemaakt door Jan Van Dam.


PA TRIMONIUM

Een culturele droom aan diggelen S.

Geen cultuurcentrum bij de Rij kswachtkazerne Toen de gemeenteraad vorig jaar in juni totaal onverwacht besliste om de Rijkswachtkazerne te verkopen, was het kot te klein. De oppositie noemde de uitverkoop onaanvaardbaar en de leden van de Cultuurraad reageerden verontwaardigd. Ondertussen liet Monumenten en Landschappen én Stedenbouw weten dat de bouw van één groot project, tussen de Vrijheid en de Burgemeester J. Van Aperenstraat, onbespreekbaar is. De culturele droom om daar ooit een cultuurcentrum te bouwen ligt aan diggelen.

-, -.

1 La Gciarntcra,. N 2, Ut Atbr Is k.j. DniI, ikgtreten.

De Rijkswachtkazerne zoals ze ontworpen werd door de provinciale archittect P.J. Taevmans. Sinds juni vorig jaar staat de toekomst van de Rijkswachtkazerne uitdrukkelijk op de politieke agenda. Deoppositielaatgeenkans voorbij gaan om de betwiste beslissing teruu ter sprake te brengen, in een poging om de meerderheid te overtuigen om het patrimonium van de stad niet 'zomaar' te verkopen. En.wanneerdeCultuurraadinopdrachtvanhet college op zoek gaat naar de beste locaties voor de bouw van een cultuurcentrum, staat de Rijkswachtkazerne prominent op nummer één mét stip. Het college liet een schattingsverslag opmaken,zoalsdatverplichtisalseengemeente één van haar eigendommen wil verkopen. Dan kentmendeminimumprijsdiedeeigendommoet opbrengen.Erwasooksprakcvaneenoverdracht vandeeigendomnahetindienen van 'projecten' en in de wandelgangen werden al een aantal (vertrouwde) namen van kandidaten genoemd.

'4

Wishful thinking Plannen maken is één, ze (mogen) uitvoeren is iets anders. Dusmaakte het college een afspraak metdeadministratieStedenbouwénmetMonumenten en Landschappen, om te weten te komen wat op de bewuste plaats kan en wat niet mag. Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad in Hoogstraten bracht schepen Roger Van Aperen verslag uit van de besprekingen. Eén zaakismeteenduidelijk:zijdiedroomdenvaneen groot gebouw of een project dat zich uitspreidt van ue vrijneiu mi aan uc Burgemeester .1. yOu Aperenstraat, kunnen het vergeten. Voor Stedenbouw én voor Monumenten en Landschappen is daar plaats voor twee relatief kleinschalige projecten of initiatieven. De eigendom bestaat uit twee kadastrale kavels maar is, volgens de opmeting die de stad liet maken, opgedeeld in drie loten. Lot 1 en lot 2 kennen we als de voormalige Rijkswachtkazerne. Lot 3 is een perceel bouwgrond langs de Burgemeester J. Van Aperenstraat. De percelen mogen kadastraal aangepast worden. Het is bijna logisch dat Lot 2 bij Lot 3 gevoegd wordt, zodat de kazerne eindigt hij de scheidingsmuur tussen de twee percelen. De voormalige Rijkswachtkazerne is een gebouw in eclectische stijl met neotraditionele inslag, dat in 1895-1896 gebouwd is naar een ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans. Het gebouw is sinds 2december2002 definitief beschermd als monument. Beide eigendommen liggen in een zone die bestemd is voor wonen, winkelen en kantoorruimten, kortom de bestemmingen die in een kleinstedelijk gebied thuishoren. Het volbouwen van gans de eigendom is voor beide diensten onbespreekbaar.

VIN

. .

LOT 1

.

1250 m2

.;.

LOT 2 LOT 3

280 r

- . .

1500rn2

'

VIN

!SAr

. ..

-

4 .,-

.

N

...

.,,

.. ..t

.

:

/

.

1 '

Mon wnen ten en Landschappen én Steden bouw willen niet weten van één groot complex achter de voormalige Rijkswachtkazerne. Op de gronden, die eigendom zijn van de stad, kunnen hooguit twee relatief kleïnschalige projecten, één langs de Vrijheid en een tweede langs de Burg. J. Van Aperenst raar.

Ir

1

Parking Quirijnen

Dt Hrogslra.LSO MAAND


PA TRIMONIUM

Een beschermd monument Het hoofdgebouw van de kazerne, evenwijdig langsde Vrijheid. ishetbestbewaard gebleven en moet naar volume en uitzicht behouden blijven. Voor dit gedeelte van de kazerne worden er door Monumenten en Landschappen relatief strenge beperkingen opgelegd. Dit betekent dat men bij eventuele aanpassingen een zo groot mogelijk respect moet opbrengen voor de bestaande toestand, inclusief de gebruikte materialen en de constructiemethoden. Dit wil echter niet zeggen dat het monument bevroren wordt in zijn bestaande toestand, integendeel. Een monument kan maar overleven als het zich aanpast aan de tijd en dus zijn er aanpassingen mogelijk indien ze noodzakelijk zijn voor de nieuwe bestemming. Maar, er moet gezocht worden naar een bestemming die respect kan opbrengen voor het monument. Monumentenzorg wil immers meer clan het behoud van de gevels of de vormgeving van een gebouw. De gebruikte materialen verdienen evenveel aandacht, omdat het getuigen zijn van hun tijd.

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26- Meerle - Tel: 0331575.31 - Fax 03,315 85.49

- Toevoegingen die noodzakelijk zijn voor de herbestemming moeten in een hedendaagse vormgeving uitgevoerd worden en zullen daardoor ook duidelijk afleesbaar zijn. Indien mogelijk zullen de ingrepen omkeerbaar zijn. De bijgebouwen. die rond het binnenplein liggen zijn meer recent verbouwd en zijn daarom, wat de vormgeving en het uitzicht betreft minder belangrijk. Het hinnenplein en de vorni en de volumes van de gebouwen er rond moeten, na de herbestemming, wel herkenbaar blij ven. Het idee van een binnenkoer moet blijven, ook al is een overkapping van het geheel bespreekbaar. In dit geval is het noodzakelijk dat dit gebeurt in een hedendaagse vormgeving en transparante materialen. In dit verband denkt men aan een constructie zoals die gebruikt is in het Paterspand in Turnhout. De gebouwen die achter de binnenkoer liggen zijn van veel latere datum en mogen verwijderd worden. Maar, nieuwbouw tussen de binnenkoer en de muur, die de eigendom afsluit, kan niet.

Residentieel wonen? Het perceel langs de Burg. J. Van Aperenstraat is 31.58 meter breed. Volgens Stedenbouw kan er een gebouw opgetrokken worden van 24,58 meter breed. De normale bouwdiepte bedraagt 17 meter. Die kan eventueel uitgebreid worden tot 20 meter, indien het gebouw wat de vormgeving betreft zodanig opgevat is dat die bouwdiepte niet stoort in de omgeving. Een ondergrondse parking kan toegelaten worden. Het gebouw moet zich, naar vormgeving, integreren in het straatbeeld. Concreet betekent dit dat de hoogte van het gebouw dezelfde kan zijn als het gebouw aan de overzijde van de straat (burelen notaris Michoel). Bij het ontwerp van het gebouw zal men wel rekening moeten houden met de hoogte van de woning links naast de eigendom. Het is wenselijk dat het gebouw een harmonische overgang maakt tussen de hoogte van het gebouw aan de overzijde en die van de woning links naast de nieuwbouw.

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 Meerle Tel 03/315.75.31 Infoavdberg.be :

Ma

-

Openingsuren toonzaal vrijdag: 8.00 12.00 13.00

-

1800

Zaterdag: 8.00— 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon —en feestdagen gesloten

Tips voor een duurzaam papiergebruik Elke Vlaming verbruikt gemiddeld 200kg papier per jaar (± 3 bomen). Door het papierverbruik te verminderen red je bomen. Daarnaast is er voor het maken van papier energie nodig en hierbij komt CO2 vrij. Door één kg minder 'gewoon' papier te gebruiken bespaarje 2,56kg CO2, het meest beruchte broeikasgas in onze broze atmosfeer. Ook wordt papier pas wit door gebruik van milieuvervuilende stoffen als chloor. Kringlooppapier wordt gemaakt van papier dat al eens gebruikt is. Dit kost minder bomen (80C/G boomzuiniger) en minderenergie (45% energiezuiniger) in vergelijking met de productie van wit papier. Bovendien bespaar je door één kg recyclagepapier te gebruiken in plaats van wit papier 1.15 kg. CO 2 Hoe kan het papierverbruik eenvoudig worden verminderd? - Kopieeren print zoveel mogelijk dubbelzijdig. Hierdoor kan het papierverbruik halveren. Moderne kopieerapparaten kopiëren zonder probleem dubbelzijdig op gerecycleerd papier. - Verzamel en hergebruik foutieve prints en kopieën. Je kan ze als kladblad gebruiken. - Typ de teksten rechtstreeks in opje computer. - Gebruik de functie afdrukvoorheeld van je computer. - Gebruik de spelling- en grammaticacnntrole. - Gebruik zoveel mogelijk e-mail voor het ver.

sturen van verslagen. Gebruik indien mogelijk een kleiner lettertype. Vermijd reclamedrukwerk. Plak een sticker tegen reclamedrukwerk opje brievenbus. Zo bespaarje ongeveer 3kg papier per maand of jaar. Deze sticker is gratis te beko36 kg per. men aan de balie van het stadhuis. Bijna 1400 brievenbussen in onze gemeente dragen deze sticker. Dit komt neer op meer dan 18% van alle brievenbussen. Ook van geadresseerd reclamedrukwerk raak je af als je je naam laat schrappen van de verzendlijst doorje adres op te laten nemen in de Robinsonlijst. Een inschrijvingsformulier kanje opvragen op het gratis nummer 0800/ 91886. Meer dan 450 ondernemingen verbinden zich ertoe om mensen die op deze lijst zijn opgenomen geen i'eclamedrukwerk meer te bezorgen. De stedelijke milieudienst 17


L r19,21;

VAN

1KTHO IE

HOOGSTRtTEN VtAAMS \wÊEI., i4D

Voor:

WINTERSTOFFEN GABARDINES PARDESSUS geen beter adres dan

JOS SWOLFS Vrijheid 214

n11 1~ 1'i:&..i - - _1 z'u 1 ~

VOETBAL Bij onze Noord.Ke'mpisCliC voetbalclubs maken van het stilliggen der kompetitie gebruik om onze regionale voetbalploegen eens onder ogenschouw te nemen. lloogstraten V. V. de enige vertegenwoor diger uit het gewest in de 1° provinciale reeks, heeft hhar kansen de laatste weken niet 100 % zien stijgen om 't volgend jaar weer in dezelfde reeks uit te komen. Na een heel goed begin, begon het er op 't einde van de eerste ronde echter maar zus en zo bij te staan, maar gelukkig werden bijtijds de rollen gekeerd en Hoogstraten V. V., met in de toekomst ccii beetje tilt haar ogen te kijken, achten we voor le provinciaal behouden, wat toch hun enige betrachting was. Er bestaat veel kans dat de Roodjes volgend seizoen in hun reeks een andere partner uit liet gewest bij krijgen. Wunstwezel, thans leider, St. Lenaarts als n" 3, Oostmalle n° 4 cii Patria Westnialle no 5 iii tweede provinciaal worden alleen bedreigd door Stabroek en Essen. Zouden onze vertegenwoordigers met 4 kanshebbers tegen 2 de hoofdvogel toch moeten laten ontsaappen ? \Vuustwezel stond er nog nooit zo goed voor, maar we vrezen voor hun jaarlijkse inzinking en hun verplaatsingen naar Essen, Patria en Turnhout lijken ons uiterst gevaarlijk, zonder te mogen zeggen dat ze voor de andere ontmoetingen gerust nogen zijn.

\Ve

St. Lenaarts kende de laatste weken de goedu vorm en 't moraal staat er op beaufixe. Na eerder een aarzelend begin, geraakten zij geleidelijk ingespeeld en mogen no.menteel hun voet naast de besten zetten. De Eester verrast ons aangenaam, en toch... we geloven niet in Ii en. Oostnialle kende een daverende eerste ronde. Zij waren voor ons de ploeg die gebeurlijk de titel naar 't,.gcwest zou brengen. -

5022

Hoogstraten

Dringende Oproep aan de Bevolking Hiertoe aangezet door de wens van Zijne Majesteit Koning Boudewijn, en gedreven door de grote nood en ellende der talrijke geteisterde inwoners van ons land, die alles verloren bij het vreselijke noodweer van de voorbije dagen, heeft de plaat seli jke afdeling van het Rode Kruis van België, dank zij de algehele medewerking ton alle Hoogsiraatse verk'nigin gen, en onder liet hoge toezicht van Z.E.H. Deken en de Heer Burgemeester, besloten tot een collecte, welke zal doorgaan in de verschillende wijken van Hoogst rat en, heden Zaterdag namiddag en morgen Zondag, 7 en 8 Feb.

Wij verzoeken dan ook dringend onze Hoogstraatse bevolking aan de leden-verzamelaars een gunstig onthaal te willen voorbehouden, en van nu af reeds dat wat door hen kan worden gemist, voornamelijk Ffnn prestaties van de iaatste weken noodzaakt ons onze zienswijze te wijzigen, want de Trdmmannen schijnen op de terugweg. We kunnen mis zijn, maar meer dan een gewone rol vervullen zij in 't verdere verloop der konipetitie niet meer. Wortel. Merksplas en St. Jozef scheren we over dezelfde kam. Hoogten en laagten vullen hun blazoen. Voor titel of aldaliug komen ze niet in aanmerking. Zullen verder hun gangetje gaan, bijtijds experinienten doen, zich schrap zetten tegen de tenorS uit de reeks en nog veel zaad in 't bakje laden van de bezoekende supporters uit Stabroek, Essen, St. Lenaarts en Patria. De \Vestniallenaren achten we het meest bekwaam om de titel in de streek te houden, omdat de Patria-rnannen in uitzonderlijke gevallen echt uitzonderlijke daden kunnen stellen. Tel eens goed samen hoeveel puntjes die kerels laten verloren, gaan in derby-wedstrijden en top-wedstrijden. Dat is de bijzonderste reden omdat we voor dit seizoen op de goede Patria-ploeg van 't ogenblik onze hoop bouwen om Stabroek

Kleding, Linnen, Bedde goed en Eet it'aren, welke niet aan onmiddellijk bederf onderhevig zijn, te willen klaar maken. Wij vestigen er de aandacht op dat alle ivaren in goede slaat dienen te zijn. Ook ;i'ordt op een ernstige finantiële steun gerekend. Degenen welke zouden verkiezen, na gezegde data hunne bijdrage aan de Hulpactie tc willen zenden, kunnen dit doen tol uiterlijk Dinsdag-avond, op lief adres Lintdendt-eef, 66 te Hoogstraten. In naam van de talrijke geteisterden onzer gebieden dankt het Comité der Hulpactie alle Hoogstratenaren voor hunne milde steun aan dit werk verleend. Namens liet Hulpcomité, R. ROSIERS. en Essen te kloppeir voor de titel. In derde afdeling E kampen Blauwvoet en Meerle zijde aan zijde tegen Kalmthout. 't Zon ons niet verwonderen dat te \Vestmalle twee kampioenen dienen gevierd, nl. Patria en Blauwvoet. Moesten deze laatste falen, Meer is nog steeds bekwaam af te lossen, maar er dient nog een lange weg afgelegd. Meerle is minder dan vorig seizoen en 't blijft 0.1. bij een middelmatig presteren. Brecht kent soms flitsen, maar daar mangeIt liet aan ernst, want ongetwijfeld zijn de mogelijkheden daar veel groter. Wie doet wat hij kan, is ... en Loenliont valt werkelijk uit de toon. \Ve hebben nochtans alle eerbied voor die moedige kerels. Zwarte Leeuw, in die andere 3° reeks lost op Verre na ook de verwachtingen niet in, clie in hen werden gesteld. Waar daar de oorzaken van gezocht ? Dit karweitje laten we aan cle mannen van Rijkevorsel, maar vragen ons af : « \Vaar is der ouderen fieheid nu gevaren ? »

—.

\

U Beste keuze voor leuke en toffe foto's '4.

Communie 2003 Lindenlaan 14 2340 Beerse! Tel: 0 146 135 37 Vrijheid j 26/ 2320 Hoogstrateit Tel : 03/314 13 13

um


Veiling Hoogstraten Meerdere goede redenen om te klinken HOOGSTRATEN - Na 38 jaar dienst bij de veiling, waarvan 10 jaar als directeur, geeft Paul Van der Hallen de fakkel door aan Gaston Opdekamp. Meer dan duizend genodigden - tuinders, personeel, kopers, buren, vrienden, familie, - kwamen zaterdag 25 januari het glas heffen op Paul Van der Hallen en hem bedanken voor zijn jarenlange inzet. De aanwezigen konden meteen ook kennis maken met de nieuwe directeur Gaston Opdekamp. Omdat het ook nog een beetje nieuwjaar was, waren er meer dan voldoende redenen om samen te vieren. Voor ons natuurlijk een heel goede reden om eens met deze heren te gaan praten.

augurken blijven tot alles gesorteerd was. Dat werk werd al snel doorgeschoven naar de nieuwkomer. Ik deed dat vanaf toen altijd, elke dag. Je hebt dan wel veel werk, maar iedereen heeftje ook regelmatig nodig en zo word je natuurlijk onmisbaar. De nieuwe krijgt liet moeilijke werk maar wordt dan ook snel aanvaard. Naarmate de veiling groeide, werd de functie van bedrijfsleider ook belangrijker. Vanaf 1985 ben ik dan onderdirecteur geworden met het perspectief dat ik later directeur Rigouts zou opvolgen.

beton gieten. eni.. We deden toen de meeste dingen zelf. De administratie zat in de burelen aan de Lodewijk de Konincklaan. Er was al wel aanvoer van glasaardbeien, Vrij veel asperges, industrie-aardbeien, spekbonen en angél ique (engelwortel).

In 1967 of '68 zijn we gefusioneerd met de veiling van Broechem. We hebben daar toen een heel ambitieus investeringsprogramma voor opgezet: o.a. nieuwe loodsen gebouwd en veel vloer gelegd. We hebben geprobeerd om daar de tuinbouw terug op gang te krijgen. Maar de tijd van

...

Van de Limburgse Maaskant naar de Antwerpse Noorderkempen Paul V: Bijna zestigjaargeleden (1943) geboren in Mechelen-aan-de-Maas. Doormijn broerTheo hen ik hiergekomen. Hij. juist zoals verschillende collega's van de Tuinbouwschool, ging tijdens de schoolvakanties wat bijwerken op de veiling. Het waren toen de keurmeesters van de aangevoerde producten. Eind 1964 zocht de veiling ccii bedrijfsleider. Op aanraden van Theo heb ik me toen kandidaat gesteld maar ik was nog niet volledig klaar met mijn studies. De proeven waren omstreeks Fasen 1965 en ik werd aangenomen. Maar ik moest nog mijn eindexamen doen. Gedurende enkele maanden ben ik dan elke week één dag naar Hoogstraten gekomen in plaats van naar school te gaan om al een beetje voorbereid te zijn voor het zomerseizoen. De 29ste juni 1965 was het in de voormiddag deliberatie en in de namiddag ben ik voltijds gaan werken op de veiling in Hoogstraten. Men was toen volop bezig niet het monteren van twee machines om de augurken te sorteren. In die tijd begon het seizoen wat later dan nu. Gaston 0: Ik ben in Leut geboren (1957), in Limburg aan de Maaskant, maar ik heb daar niet gewoond. Ik ben afkomstig van Dilsen-Stokkem en Leut ligt daar vlak tegenaan. In Leut stond een van de grote ziekenhuizen van de steenkoolmijnen. Elke steenkoolmijn had zijn eigen ziekenhuis en dat was ook wel nodig. Ik heb gestudeerd in Leuven en daar ben ik Hild Rigouts tegengekomen en ik heb haar naar de Noorderkempen gevolgd. Zo ben ik in Hoogstraten gekomen en de veiling was toen - in 1983-op zoek naar personeel voor de administratie. De voorbije twintig jaar heb ik hier zowat alle waters doorzwommen. Het was geen werk in het verlengde van mijn opleiding want ik heb psychologie gestudeerd. Maar ik heb dan een jaar bijkomende opleiding boekhouding en informatica gevolgd.

Kun je een beeld schetsen van de Veiling der Kempen toen? Paul V: Van dc gebouwen die er in 1965 stonden, staat er vandaag niet veel meer. Het was toen nog de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkernpen s....gesticht in 1933. al 70 jaar geleden. Men was toen vier koelcellen aan het bouwen en er sto nden twee grote houten loodsen. Ik denk dat er toen zo'n twaalf mensen in dienst waren, na. Jos Vlarninckx en Jef Swaegers en een zestal arbeiders. In de winter was er nauwelijks of geen activiteit. In die stille periode werd ermeestal aan de infrastructuur gewerkt: metsen,

Gaston Opdekanip. £Ilrectel(I. Patil Yait dor I-/aIIoit, eie-di ro let!, en Coriteel 1oo,':!tter. Gaston 0: In het begin ('83) valt het zeker niet mee omop een veiling te gaan werken. Het is geen productiehedrijf met een vast patroon, schema's en procedures. Zo werkt deze veiling niet. Er komen tomaten, aardbeien. augurken, ... en al die dingen hebben hun eigen leven in de veiling. Voor de mensen die hier langer werken is dat allemaal duidelijk. De normen hij de sortering. de wijze van behandelen, enz. daar moest je ingroeien.je ogende kost geven, gelijk een spons zoveel mogelijk opnemen. Dat was de boodschap. Dat was in het begin zekerniet simpel. Het is ook niet evident dat je als schoonzoon van de directeur in een bedrijf komt. Bïj de start is dat meer een nadeel dan een voordeel.

Welke taken heb je hier in de veiling gehad? Paul V: Ik hen hier begonnen als bedrijfsleider. In die tijd was dat iemand die samen met het personeel werkte. In het begin was er een beurtrol voor de bedienden om bu ten te controleren wat aangevoerd werd. Maar ook tot in de nacht hij de

de kleine producenten met wat perziken, krieken, stekelbessen en aardbeien, allemaal op hetzelfde perceel, was toen voorhijgestreefd. De mensen die naar de beroepstuinbouw gingen en serres bouwden, trokken naar Mechelen want dat was dichterbij. Zo is Bruechem toch stilletjes verdwenen. We hebben de terreinen vrij goed aan de gemeente kunnen verkopen. En de veiling had ook een nieuwe naam gekregen: Veiling der Kempen. Gaston 0: Ik ben begonnen als telefonist-receptionist. Ik was ook verantwoordelijk voor de betalingen. Er werd toen nog veel contant betaald. Wij verkochten toen nog zes dagen op de week maar niet op zaterdag, wel op zondag, soms tot half de namiddag. Veel kopers kwamen naarhier met een zak geld. Zo kon het gebeuren dat ik met meer dan een miljoen in een zak over de Vrijheid naar de bank ging. Op dat moment was Jef Swaegers secretaris en vrij snel heb ik zijn taken overgenomen want Jef stond vlak voor zijn pensioen en het was ook het begin van de automatisatie. Ik ben dan ook begonnen met het werk van de dagelijkse boekhouding en wat later 19


afstand ook mogelijk gemaakt, o.a. naar Skandinavië. Men leerde deunieke kwaliteit van de Hoogstraatse aardbeien ontdekken. Onze werkwijze is gelukt en we kregen snel navolging door de veiling van Breda en later de andere Belgische veilingen.

Wat zijn de voornaamste taken van een directeur?

Paul Van der Hallen ijverig aan het werk in 1971 nog de personeelsadministratie. Het was heel veel werk en hier gaat men niet naar huis als het haifvijfis maar wel als het werk gedaan is. Dat is nog zo de gewoonte. In 1985 is er een herschikking gekomen. Paul Van der Hallen werd onderdirecteur en ik werd verantwoordelijk voor de administratie. In 1993 is Paul dan directeur geworden, toen Rigouts met pensioen ging, en ik werd dan onderdirecteur. Deze doorschuifoperatie was eigenlijk al lang voorbereid.

Een heel belangrijke periode in de geschiedenis van de veiling. Paul V: Niet de voorbije tien jaar toen ik directeur was, maar wel de jaren tachtig. Wij zijn toen begonnen met de comniercialisatie van groenten. Na lang aarzelen en zoeken naar samenwerking die ook niet goed liep, hebben we het besluit genomen om het zelf te doen. We hadden een aantal bedrijven verloren aan andere veilingen en we hebbenjaren moeten werken om die terug naar hier te krijgen. Die opdracht had ik gekregen van de Raad van Bestuur. Het is gelukt en de teelt van glasgroenten is toen hier fel tot ontwikkeling

gekomen. Het was ook een tijd dat het minder goed ging met de aardbeien. Momenteel spreken we van ongeveer 120 ha groenten onder glas. ongeveer 40 % van onze omzet. In diezelfde periode is de combinatie aardbeien en augurken vervangen door aardbeien en tomaten, daarna de teelt van tomaten hetjaar rond zodat in deze bedrijven de aardbeien verdwenen. De concurrentie uit Spanje heeft het ons toen heel moeilijk gemaakt. Vanaf 1984-'85 hebben we hard gewerkt voor de glasaardbeien door het ontwikkelen van nieuwe systemen van commercialisatie. De locatie van de veiling, helemaal in het noorden van het land, is altijd een handicap geweest. De grote kopers zaten in Roeselare, Mechelen en Sint-Truiden. Maar we hebben zowel de fruit- als de groentenkopers nodig. De andere veilingen zijn niet zo gemengd als wij. We zijn dan - niet zonder moeite - gestart met de verkoop in blokken in plaats van per lot. Dat maakte het mogelijk om op afstand en simultaan te verkopen. De koperdie niet meer aanwezig is, moet toch zekerheid hebben over de kwaliteit. Het was niet gemakkelijk om dit systeem te doen aanvaarden door producenten en kopers. Het heeft de verkoop op lange

Aardbeienmuseum Corneel Vermeiren, voorzitter van de raad van bestuur van de veiling Hoogstraten heeft aan eredirecteur Paul Van der Hallen gevraagd de oprichting van een aarclbeimuseum in Hoogstraten mogelijk te maken. Het is de bedoeling datdit museum de naam en faam van Hoogstraten als stad cii als belangrijkste streek van aardbeiteeltin België en Nederland uitdraagt. Het kan Hoogstraten nog aantrekkelijker maken voor de toeristen. De veiling heeft ïich geëngageerd om hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. Paul Van der Hallen is nu op zoek naar een geschikte locatie voor het museum. Hij denkt hierbij aan het verwerven van een gebouw in erfpacht: liefst een gebouw niet enige uitstraling op een geschikte plaats. De veiling zou dan de restauratie of renovatie en inrichting van het gebouw kunnen financieren. Ondertussen is P. Van der Hallen reeds begonnen met het verzamelen van alles wat met de teelt en de commercialisatie van de aardbeien te maken heeft. Hij rekentniet alleen opde medewerking van de producenten, telers, maarook op alle inwoners van Hoogstraten en omstreken. Wieook maar iets heeft (foto's, verpakking. )dat interessant kan zijn voorde collectie, is welkom. Men kan deze voorwerpen schenken of in bruikleen geven. Erzal een nauwkeurige inventaris worden bijgehouden om de afkomst van alle zaken blijvend te kennen. Gezien de teelt van aardbeien reeds meerdan een eeuw in de Noorderkempen bedreven wordt, is het nu de hoogste tijd om de oudste spullen en werktuigen voor het nageslacht te bewaren. Indien nodig worden de aangeboden zaken bij de bezitters thuis opgehaald. Wie meer informatie wenst over dit initiatief, kan terecht bij: Paul Van der Hallen. Deken Lauwerysstraat2ü, 2320 Hoogstraten, tel. 0331441 73 of Veiling Hoogstraten, vragen naar Marleen Van Bergen. tel. 03 340 02 00 of via e-mail aardbeieniiiuseum@skyiiet.be ...

20

Gaston 0: Een directeur moet natuurlijk zorgen dat alle onderdelen van het bedrijf behoorlijk functioneren. Ik kan nu rekenen op de medewerking van drie managers: iemand voorde administratie, iemand voor de producten en de kwaliteit en dan nog iemand die verantwoordelijk is voor de ganse logistiek, het werk op de vloer. In gezamenlijk overleg moeten wij zorgen dat de beslissingen van het bestuur ook uitgevoerd worden. Zoals in elk bedrijf moeten wij zorgen voor de kostenbeheersing en streven naar een behoorlijk resultaat. Het bedrijf moet goed werken maar we zijn ook een Organisatie voor ruim vierhonderd actieve telers, dus vierhonderd gezinnen die gekozen hebben om via de tuinbouw hun brood te verdienen. Dit schept dus een aantal verplichtingen om voor deze groep ons best te doen. De directeur is hier de verbinding tussen alle geledingen van het bedri jfen de Organisatie: een dienstverlener voor producenten maar ook voor de klanten.

Wat zijn de grote uitdagingen van dit bedrijf en deze organisatie? Gaston 0: We moeten zorgen dat we financieel gezond en sterk blijven zodat we niet moeten beknibbelen op de kwaliteit van onze dienstver lening. Dat betekent ook kunnen investeren zonder gekke dingen te doen, maar in functie van de productie. De markt wordt groter en steeds meer open. Er is een grote concentratie bezig bij onze afnemers. Er zijn grote groepen distributeurs, ketens van grote warenhuizen. die enorme omzetten realiseren. Wij moeten met deze mensen praten, onderhandelen en kunnen verkopen. Wij moeten ook een blok kunnen vormen, een groep die op de markt iets betekent. Daarom is de samenwerking niet andere veilingen zo belangrijk om een antwoord te kunnen bieden op deze concentratie. Op het vlak van de aardbeien hebben wij daar een voortrekkersrol. Toenemend volume betekent ook meer kracht, invloed op de markt. Maar we mogen de kwaliteit niet vergeten. De normen worden strenger in verband met de voedselveiligheid en in die zin hebben we een belangrijke taak naar onze leden op het vlak van voorlichting en begeleiding.

De veiling heeft ook een traditie van engagementen naar de gemeenschap. Paul V: Ik ben daar altijd een grote voorstander van geweest. Wij hebben een vrij grote kantine gebouwd die onmiddellijk heel intensief werd gebruikt door verenigingen en organisaties. Er was toen niet veel keuze in Hoogstraten. Er waren geen feestzalen. Er zijn hier ooit zesdaagse gereden, de fanfares kwamen naar hier, de middenstand, enz. Verenigingen moesten weinig of niets betalen, zeker niet hij initiatieven voor het goede doel. Voor manifestaties met commerciële bedoelingen moest natuurlijk wel flink betaald worden.


VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

Bomen die maat houden: vorm- en leibomen —

Gaston Opdekamp, zon twintig jaar geleden.

Gaston 0: Wij hebben vaak onze deuren open gezet voor mensen of organisaties die nood hadden aan infrastructuur. Denk maar aan de handelsbeurzen. Ik weet niet of de nood nog zo groot is. Er wordt naar gestreefd om de tuinbouwsector een duidelijke plaats binnen deze gemeenschap te geven. De veiling is aanwezig in tal van evenementen, denk maar aan de groenten- en bloemenpracht in de maand september. We willen als bedrijf en organisatie ook iets betekenen voor deze streek.

Wat is de rol van de Ghesellen van de Aardbei? Gaston 0: De Ghesellen van de Aardbei zijn toch ook een beetje het uithangbord van de veiling. Bij heel wat gelegenheden - en in de toekomst misschien nog meer - kunnen ze iets betekenen voor de Hoogstraatse aardbeien. Het is niet alleen de eerste aardbeien naar de Koning brengen of een bezoek bij de Gouverneur van de provincie Antwerpen. maar er zijn meerdere momenten van promotie. Het voorbije jaar hebben we onderzocht hoe dit alles meer gestructureerd kan worden en het genootschap heeft daarbij een duidelijke functie.

Er is nog leven na de veiling! Paul V: Een aantal jaren geleden heeft men mij gevraagd om deel te nemen aan het bestuurscomité van de hotelschool. Daarna heeft men mij gevraagd voor de Raad van Bestuur van de vzw Spijker. De vzw Spijker is de koepel boven de vier afdelingen: het ASO (humaniora). het VTI (technisch/hotel), de lagere school en het kinderdagverblijf. Men was op zoek naar een nieuwe voorzitter. In het vooruitzicht van mijn prepensioen heb ik dat toen aanvaard. Als voorzitter moetje toch de dagelijkse werking van het geheel goed volgen en helpen waar het kan. De vier afdelingen van het Spijker hebben ook elk nog een eigen werking. De verschillende directeurs staan aan het hoofd van een hedri jfmet flink wat personeel en vele leerlingen. En in deze sector is er natuurlijk altijd gebrek aan geld. Ik probeer om de zaken daar zo goed mogelijk mcci n goede banen te leiden. Het is een nieuwe uitdaging en ik heb er nu ook tijd voor.

Het probleem met bomen in tuinen is dat ze vaak snel veel te groot worden. Met speciaal gekweekte vorm- en leibomen hoeft dat niet meer. Hun populariteit groeit dan ook snel. Ook doordat ze met hun strakke vormen zo perfect in moderne én klassieke tuinen passen. Er zijn tal van in vorm gesnoeide en geleide soorten bomen te koop met een stamomvang van 10 tot wel 50 cm, in de kroonvorm en -maat die u wilt. De maat bij aanschaf en aanplant houden ze door ze eenmaal per jaar te snoeien. Deze bomen worden bovendien vaak met een vorm- of leirek geleverd. Dan is de snoei wel erg gemakkelijk: eenvoudig tot het rek terugsnoeien en u heeft er weer een jaar plezier van. Vormbomen vragen niet meer ruimte dan u ze wilt geven. Doordat de kroonomvang beperkt blijft, blijft ook het wortelvolume binnen de perken. Vormbomen kunnen heel oud worden en door de snoei blijven ze sterk. Een kweker is gemiddeld 7 tot 15 jaar bezig om van een boom een goede lei- of vormboom te maken. U koopt dus een product dat met grote zorg is gekweekt.

Erg veel mogelijkheden: keus genoeg Leibomen waren al in de antieke oudheid bekend: in het platte vlak geleide en geschoren bomen stonden al bij het begin van onze jaartelling in iedere Romeinse tuin. Vooral leifruit van appels (Malus), peren (Pyrus) en pruimen (Prunus) is ook nu nog heel belangrijk: leifruitsoorten geven maximale opbrengst van hoge kwaliteit op een klein oppervlak en alle soorten bloeien prachtig. Net zo bekend zijn de schitterende leilindes. bijvoorbeeld de zomerlinde (Tilia platyphyllos), maar ook esdoorns (Acer). haagbeuk (Carpinus) iep (Ulmus) en diverse andere boomsoorten laten zich graag leiden. Bij de vormbomen Lijn vooral de plat geschoren platanen die als een dak de ZuidEuropese dorpspleinen overspannen, heel bekend. Maar zulke platte tot parasolvormige 'daken' zijn ook mogelijk met soorten als moerbei (Morus) en opnieuw linde. Zo'n boom staat prachtig hij uw terras. Zuilvormen (als u dat wilt zelfs tot onderaan hetakt) zijn er van esdoorn, haagbeuk. linde, beuk enz. Bolvormen op stam kunnen zo gesnoeid zijn, maar er zijn ook soorten die de ronde kroon al van nature hebben (Catalpa bignonioides 'Nana', Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'). Verderzijn er blokvormen en piramidaal gesnoeide bomen en allerlei kootbomen zoals de knotwilg. Ook dat zijn in feite vormbomen, net als de vele rijkbloeiende sierkersen (Prunus) die met allerlei kroonvormen (van bol tot zuil) leverbaar zijn.

Zeer ruim toepasbaar Strakke vormgeving is bepalend voor de hedendaagse tuinarchitectuur. Lei- en vormbomen passen daar perfect bij. Zeker als zonnedak op 2,5 m boven een terras, als prachtige groene en bloeiende wand langs toegangspad of schutting, als 2m

hoge afscheiding of als 4m hoge 'haag op poten' om inkijk te weren. Kleinblijvend leifruit doet het zelfs geweldig in potten en bakken op balkons en terrassen. Plant geen besdragende bomen boven uw terras als de vruchten vlekken geven, zoals bijvoorbeeld met de zwarte moerbei het geval is, en vraag hij aanschaf naar het onderhoud. Dat verschilt per soort, maar leibomen (vooral fruitsoorten) vragen wat meer gedetailleerde snoei en verzorging dan vormbornen die eenmaal perjaar (knotvormen zelfs maar om de paar jaar) gesnoeid hoeven te worden. 21


HISTORIE

Albert Rutten

12 dagen uit een oorlogsdagboek Van hem is het bescheiden herinneringskruisje nabij de kerkmuur, dat recent vernield is. Het zwarte plaatje - met in witte letters en cijfers zijn naam en twee data - ligt er verbrijzeld bij. Na wat puzzelwerk leest men Albert Rutten. Hij was in 1940 één van de 312 opgeroepen Hoogstraatse dienstplichtigen. Hij sneuvelde. De 6de juni 1940 om 14 uur werd hij op het kerkhof naast de St.-Catharinakerk te Hoogstraten begraven. Van hem is een dagboek bewaard gebleven van tijdens die eerste dagen van de invasie van de Duitse troepen vanaf 10 mei 1940. Die dag ligt de 23-jarige Albert Rutten, uit de GustaafSegersstraat 13 te Hoogstraten, gestationeerd in Hollogne. In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 mei 1940 om twee uur 's nachts worden sergeant Rutten en zijn manschappen van het 39ste peloton, van het 1stebataljonvande3de compagnie van het 5de linieregiment van het Belgisch leger te velde, door een alarm gewekt. Niemand gelooft in een invasie en allen menen dat het tot vervelens toe de zoveelste oefening betreft. Rond vieruurin de morgen vliegen een twintigtal vliegtuigen over. Die droppen bommen op het nabij gelegen vliegveld van Bierset. Van dan af begint de troep, waaronder Albert Rutten, toch te beseffen, dat het menens is. Rond zes uur vernemen zij het ook via de radio: België is in oorlog! Verder gebeurt er behalve de dagelijkse routine die vrijdag 10 mei niets te Hollogne. Stipt middernacht vrijdag op zaterdag 11 mei is het opstaan geblazen en om 1.45 uur zouden ze naar een onbekende bestemming vertrekken. Dat wordt zes uLir in de morgen vooraleerde vrachtwagens er zijn. Duitse bombardementsvliegtuigen vliegen aanhoudend over de colonne heen. Maar er gebeurt niets. In Boortmeerbeek stoppen de vrachtwagens en de soldaten worden bij burgers ingekwartierd. Na enkele uren reeds moeten ze te voet verder trekken naar Keerbergen. In de avond arriveren ze er. Ook daar worden ze bij burgers ondergebracht. Zelf hebben ze van de overvliegende Duitse vliegtuigen geen direct leed onder vonden. Maar twee van hun bataljons zijn zwaar beschoten geworden en hun eigen bevoorradingstrein is aan diggelen gebombardeerd. Zondagmorgen is het vroeg vertrekken naar Haacht. Daar luidt het bevel: stellingen graven. In de wijk St.-Adriaan te Haacht staan vele huizen leeg. Ze vinden er mondvoorraad. Maandag 13 mei is het weer van 's morgens tot 's avonds spitten. De bedreiging van de Duitse vliegtuigen wordt intensiever. In de bevoorradingstrein van hun 1 ste bataljon, of wat er van over is tenminste, mankeren na het bombardement een vijftiental soldaten. Albert weet maar al te goed dat Hoogstraten zo dicht bij de grens door de oorlogshandelingen van de eerste paar dagen moet overrompeld zijn. Hij maakt zich ernstig zorgen over zijn familie en zijn vriendin. Woensdag 15mei horen zij het eerste kanongebulder in de verte. Donderdag 16mei is het front nabij. Een patrouille van drie man komt niet meer terug. Die nacht van donderdag op vrijdag trekt de eenheid van Albert zich terug achter de Willebroekse vaart te Humbeek bij Vilvoorde. Om vijf uur die vrijdagmorgen de 17de mei vallende eerste bommen op de Belgische stellingen daar. Om zes uur vertonen zich de eerste Duitse troepen aan de overkant van de vaart. Daarop ontbranden intense salvo' s heen en weer. Dat duurt tot negen uur. Versterking van 22

Ardeense jagers onder andere kan ondanks verbeten weerstand niet verhinderen, dat de Belgen moeten wijken. Albert en zijn bataljon trekken zich na een paar verbeten tegenaanvallen tenslotte al vechtend terug. Die Duitsers zijn beter bewapend, hun luchtmacht vecht flink mee en tactisch zijn ze getraind tot en met. De hortende terugtocht van de Belgen duurt tot 's anderendaags 's mor gens tien uur. Dan bevinden zij zich achter de Dender te Gijzegem bij Aalst. Die stad staat her en der in brand. Maar een paar bruggen zijn nog heel. Niets eten, geen slaap, marcheren en de

gevechten daar bij Gijzenzele worden de compagnie van Albert echter dag na dag fataal. Van de 230 man zijner na drie dagen hevige gevechten nog slechts vijftig beschikbaar. Dat gaat slecht aflopen. Albert zijn 39ste peloton .... nog slechts vier man. Is het door de vermoeidheid. de honger en de onrust over thuis, maar ze weten niet van ophouden. Franse troepen, die hun even zijn komen helpen, proberen ze tot rust te brengen. Maandag 20mei is weer een mooie warme dag. Albert herinnert zich, dat hij en zijn lief die dag naar de notaris te l-Ioogstraten zouden gaan in verband met hun huwelijkscontract. Daar komt niets meer van, denkt hij zo voor zich heen. Leeft ze nog? Want hij heeft op zijn tocht links en rechts langs de weg al eens enkele door Duitse vliegtuigen gemitrailleerde burgers doodgeschoten zien liggen. Dat brengt een mens op zwarte gedachten. Rond de middag zijn de Duitsers plots haast tastbaar voor Albert en zijn mannen opgedoken. Vechten van huis tot huis is aan de orde. Albert doodt zijn eerste vijand in oogcontact. Dan vliegen granaten heen en weer. Maar de Belgen winnen het in de lijf aan lijfgevechten. Daarin zijn ze blijkbaar beter getraind. Het is afschuwelijk, maar het werkt. De Duitsers wijken uit Gijzenzele. Het dorp wordt door de Belgen leeg geveegd. Zij achtervolgen de terugtrekkende Duitsers tot ver buiten het dorp.

Het grafmonument ron z-1 Ibert Rotte ii. stress. Doodmoe zijn Albert en zijn mannen. Af en toe kunnen ze wat dutten; niet lang, altijd maar attent zijn. Gelukkig bijten de Ardeensejagers de spits af. En als die van het Sde linie weer wat uitgerust zijn en zij op hun beurt de vermoeide Ardeensejagers gaan versterken, dan krijgen de Duitsers er weer flink van langs. Ook de Belgische artillerie richt geschikt. Het front stabiliseert even. Maar de 18de mei, zaterdagavond, moeten ze toch weer wijken. Albert en zijn mannen nestelen zich om vijf uur

zondagmorgen 19mei te Gijzenzele nabij Gent. Daar wordt het erg. Drie dagen en drie nachten zonder eten of slapen, altijd maar richten en schieten, zich verduiken en overal bescherming zoeken in angstige spanning. Dat wordt ge gewoon. Maar van thuis niets weten; dat knaagt. Die

Dinsdag 21 mei om één uur 's nachts keren de Belgen na hun bloedige strijd, kotsmisselijk maar toch een beetje triomfantelijk, in hun stellingen in Gijzenzele terug. Was dat een tactische fout? Duitse artillerie begint die dinsdag morgen 21 mei vanaf acht uur gericht en verwoed de zwakke Belgische stellingen in de half kapot geschoten huizen van Gijzenzele hevig te bestoken. In dit bombardement door Duitse artillerie sneuvelt Albert Rutten. De laatste regel in zijn blijkbaar op de minuut bijgehouden dagboek luidt: "Dit bombardement heeft (onleesbaar) u. geduurd

Ivo Bos'end'aerde (Bron: Jozef Lauwerys, Hoogstratens Oorlogsboek, 1970, drukkerij Haseldonckx)


HISTORIE

Vooraleen.,* de laatste kruisjes naast de kerk aan diggelen gaan, is het goed te herinneren waarom die kleine monumenten daar staan. In het tweede deel van deze bijdrage maakt Ivo Bovend'aerde de balans op van de schade en de slachtoffers van het geweld tijdens de tweede wereldoorlog. De tweede paasdag regende het pi jpenstelen en de regenwaterellende in de vele beschadigde huizen was groot. De eerste verzwakte kinderen werden door bemiddeling van het Rode Kruis vanuit Hoogstraten naar de Ardennen gestuurd. Toen het luchtgevaar voorbij was, dook overal het gevaar van landmijnen en allerlei ander oorlogstuig op. Vooral veel boeren op het veld en spelende kinderen waren daarvan het slachtoffer. De eerste gevangenen werden vanuit Duitsland gerepatrieerd. De t 2de april werd onder andere het massa moordkamp Bergen-Belsen bevrijd en én week later Buchenwald en zo ging dat systematisch verder kamp na kamp. De 29ste april 1945 bereikte het droeve nieuws Hoogstraten dat deken Senden, die éénjaar eerder weggevoerd was, reeds op 16december 1944 in een kamp van de nazi's bezweken was.

Vrede Op 8 mei was het vrede. Een vrije dag in de scholen. De twee muziekmaatschappi jeu van Hoogstraten lokten om 6uur 's avonds een heuse vredesstoet in de straten. De Vrijheid liep bomvol volk. Ook de 9de mei was een algemene rustdag voor iedereen. Er reden geen trams en er was geen Post. Alle huizen waren feestelijk bevlagd. Dag na dag kwamen gedeporteerden terug thuis. Gelukkig hadden 46 van de 52 weggevoerde arbeiders het overleefd. Slechts twee van de 14 politieke gevangenen mochten dit geluk delen. Cynisch détail is wel dat zeven van de twaalf in het verschrikkelijke kamp Dora, waar zij ondergronds aan de productie van V-bommen moesten werken, ellendig gecrepeerd waren. Hun namen werden vermeld, samen met die van nog een tiental andere oorlogsslachtoffers van Hoogstraten, op het voetstuk van het kalvariekruis aan de kruisweg nabij het nieuwe kerkhof, dat in 1952 opgericht werden. De kalvarie en de 14 staties zijn trouwens gemaakt in natuursteen uit het puin dat kwam van de vernielde kerktoren. Ook het houten kruis is een balk uit de kerk. Het beeldwerk is van J. Jacobs. Waarom ook hier recent vandalisme gebeurde blijft een open vraag! Op 1 juni 1945 werd historicus en professor Z.E.H. Jozef Lauwerys de nieuwe deken van Hoogstraten. Het was kardinaal Van Roey die hem benoemde met de woordeli jke opdracht om de totaal verwoeste kerk van Hoogstraten - waar de kardinaal-aartsbisschop zelfin het Klein Seminarie destijds student geweest was - binnen de tien jaren identiek als voorheen te herbouwen. Dat deed hij.

Balans De kerk, de toren, het stadhuis en 34 huizen waren in Hoogstraten totaal vernield. Nog eens mér dan 100 huizen hadden zware schade opgelopen. Zo' n 70% van alle gebouwen in Hoogstraten. dat waren er toen 415, luidden door de oorlogshandelingen enige schade opgelopen. Meér dan

20 personen waren ter plaatse gedood en dubbel zo velen waren zwaar gewond geworden. Tegen de noordelijke muur van het oude kerkhof lagen 10 Duitsers begraven die allen tussen tOen 19 september 1944 te Hoogstraten overleden waren. Zij werden in juni 1949 naar het Duits militair kerkhof in Lommel over gebracht. De overleden geallieerde soldaten werden direct meegenomen en elders begraven. Meer kreeg de eerste inslag van een V 1 te verwerken op 11 november 1944. Er zouden er nog een 190-tal volgen, waarvan 4 V2' s. De meeste Vi werden boven Meer vanaf Minderhout door de Amerikaanse afweer in de lucht stuk geschoten. Zich beschermen tegen de niet aflatende hagel van ijzer en schroot was dan ook de grote zorg. Niet minder dan 375 huizen van de 469 in Meer werden beschadigd: 16 werden totaal verwoest en 54 zwaar beschadigd. Zeven mensen werden vanaf II november 1944 tot 23 februari 1945 ter plaatse gedood, waarvan vijf vrouwen en één baby. Een tiental zwaar gewonden verbleven meerdere maanden in diverse ziekenhuizen. Meerle leed veel onder geallieerde artillerie beschietingen.Vanaf 23 oktober tot 28 oktober verbleef de bevolking in kelders. Maar daarna waren de Duitsers dan ook echt verdwenen en was het dorp bevrijd. Er verbleven in Meerle nogal wat Duitse deserteurs en die wisten de vele mijnen te detecteren. Daarna was Meerle zelfs twee weken lang zonder bezetting door vriend noch vijand. Tenslotte kwamen vijf maanden lang af en aan Canadese frontsoldaten in Meerle op hun verhaal. Minderhout betreurde 7 weggevoerden die erepeerden in kampen van cle nazi's. Door allerlei oorlogshandelingen tijdens de dagen voor de bevrijding stierven vijf mensen en werden een tiental zwaar gewond. Rijkevorsel was een ander verhaal. De Duitsers hadden op zaterdag 23 september 's morgens vroeg de bruggen in de lucht gejaagd en de vanuit Oostmalle oprukkende geallieerden probeerden een bruggenhoofd te vormen. Dagen lang werd er flink heen en weer geschoten. Wie niet in kelders verbleef liep acuut gevaar. Op maandag 25 september lukte de oversteek aan de sluis. Maar drie dagen lang werd nog hevig man tegen man gevochten in Rijkevorsel centrum en dat

EIKEN PLANKENVLOER

DeIei, L/nnrr\ . kreeg non kirIiinuciI Van Roey de opdracht om de kerk terug op te bouwen. ging van daaruit zo door tot in Merksplas. Niet minder dan 102 geallieerden, Engelsen, Canadezen en Polen sneuvelden en 172 Duitsers en 18 burgers werden tijdens die strijd heen en weer ter plaatse gedood. De Duitsers werden gewaar dat ze vanuit de kerktoren van Rijkevorsel bespied werden en zij schoten toren en kerk aan diggelen. Op 23 oktober was Rijkevorsel eindelijk vrij. In totaal werden tijdens de hevige gevechten, de bezetting door de enen en de herbezetting doorde anderen. 68 woningen totaal verwoest en 196 zwaar beschadigd.Men kon zeggen dat alle woningen in geheel Rijkevorsel en de gehuchten rondom schade hadden opgelopen. Alle scholen en drie kerken en kapellen werden volledig vernield. Naast de 18 gedode inwoners van Rijkevorsel waren er ook nog een twintigtal zwaar gekwetsten en enkele tientallen licht gekwetst. Vele bewoners geraakten gekneld tussen echte lijfaan lijf gevechten. Dat gaf aanleiding tot onbeschrijfel ij ke taferelen. Het aantal gedode dieren was niet te tellen. Het gebrul van de vele gewonde dieren was dagen en nachten lang niet om aan te horen. Op 14 oktober, nog voor de gevechten, kwamen deeerste vliegende bommen aanzetten. Zes burgers werden gedood door 42 inslagen. waarvan 4 van V2's. Wortel kreeg zijn deel van de collectieve waanzin. Elf inwoners lieten ter plaatse het leven, vooral door op mijnen te trappen. Eén gezin van vier personen overleed op 13 oktober reeds door één eerste V-bom. Drie weggevoerden keerden niet weer uit de moordkampen in Duitsland.

Bron: Jozef Lauwervs, Het Hoogstratens Oorlo,gsboek, 1970 (IB) -

PRACHTIG ANTIEK

rustiek en modern KASTE ELVLOEREN GRENEN - LAMINAAT PARKET -

- --s

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voni de doe -het -.7e/Vers

Groot Eyssel 39a, Meerle (Belgjë) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax 03.315 0399

23


HISTORIE

1943 -:•;r1

-

pt

1:

,,

--------

'

t.

-t::

1

+ ,

:

pr

'1

,

.,..

-•-

JI

/.\

••i''• •':.

Veen je bril o/ - nek & n ,er' mol ç'io t. De toto op de,-.e blod:ijde is een in (t '0! til document en 1? 'i1i In (file 1 0.5 Soli! aLs jc Ze kUIl!! ï'e li1k tuut t de lecent einaak te toto ree/it t. De boe t ns toonde te 'to is 'en 11001? tijdens de tweede n ere/loo rio 1. voorde uc 11111 /in' i an de kerk toen Hno "5! 101e ii 110 1,' 1110! 100/ meer iteil dein de t rij/ieid. t 'no de Gren in Lii vobeîhioan en de Iïniue npot straat is op dot boment nog lang 'e ii sprake Moor, n of vooral opi 0/t is liet mooi aan tol i erko ve fin 'en no ( )o sten von de t rij/it id 11155 en de / indene/ree t en Heilig Bloc dit raar De jojo hierboven maakt de / uit t mi lui t -t ir l'li eo t nh ive cmi de Kit It 1 no i esitv hij Neweas11e - Under-L vine in Lii ç'e/onl. iii het orrh ie/ ei ore/t ii diiizeiide Ii folo ' . 5 /110 00 id die ,000me'n Zijli tijde mis de ttVi'c i/O lie me/door/t ç'. Ze geren t en no ie k hee Id 1 011 de 1 . 1111)1(1 /ij/ e toestand t 011 0115 lom1, nu ÔO bar 'e'h t/en. De i erza nee liii foto t, die ook liet i,'an 5e grondgebied t au 1 ' rooit 1101? ' t in aen in hee lef bue,i t,'!. t t bij,-.onder 00, mde tol Cl? ZOU Iiie! 1110 e n onibre ken in het S'medelijl.. 111111011m of in liet

24

t feit/s

en t lint.


-: ,J

:

HISTORIE

2003

_, ,

2

4

•gI

Ii

T

o

. -, o,l - v

_

i~

fl

d

'44

Vt

1

?

1

" f*

JÇBEGIJNHOF

4'jÇ

SPIJKER

pril jaw

:t

1

1

_

r

4Y

,,

-.-

J

1

-

-

714'

-

..-

VEILING

#

00

k.r1&

25


Davidsfonds - junior journalistenwedstrijd 2003 Winnaar 5de leerjaar lager onderwijs

Het been en de arm van Ben Tuzot 'Hoe was het op school?' vraagt zijn moeder aan Akke. 'Goed' zegt Akke. 'Je vader zou het leuk vinden als je de zolder eens opruimde. Ik zal nog zien' was het antwoord van Akke en hij sprintte de trap op naar zijn kamer. Hij smeet de deur open en sprong op zijn bed. Frits, zijn kat, die op het voeteinde lag te slapen sprong verschrikt van het bed af. 'We zullen er maareens aan beginnen' zei Akke tegen zichzelf. Hij pakte zijn boekentas en zijn agenda. 'Opstel schrijven over heksen en tovenaars' las hij. 'Toch wel een goed idee van mama om de zolder op te ruimen. Daar vind ik misschien nog iets overheksen en tovenaars' zei Akketegen Frits. 'Wateen rommel' vond Akke, toen hij op de zolder kwam. Hij zag een stapel boeken liggen. 'Misschien vind ik daarin iets' dacht hij. Opeens zag hij iets blinken in een kist. Rij liep er naartoe en keek ernaar. Het was een soort klok. Hij pakte ze en draaide eraan. Opdat moment streek Frits met zijn staart tegen zijn been. En werden ze samen door een gat gezogen. Ze kwamen in een bos terecht. Het was een groot griezelig bos. 'Waarben ik?' dacht Akke. 'Je bent in Het Bos Des Onheils'. Akke draaide zich om te zien van wie die stem kwam. Ze kwam van Frits. 'Huh! Kan jij praten?' vroeg Akke verbaasd. 'Ik kan altijd praten. Alleen hier kan je me verstaan want hier kan iedereen toveren.' vertelde Frits. 'En trouwens' zei Akke, 'hoe kunjij weten wat ik denk'?.' 'Ik kan gedachten lezen' was het antwoord. Opeens hoorde hij iemand snikken. Hij rende eropaf. Akke vond een oud mannetje dat op een boomstronk zat te wenen. 'Wat is er?' vroeg hij. De man keek op en zei: Kijkeens goed, ik ben een arm en een been kwijt.' De man miste inderdaad een arm en een been. Hij vroeg aan Akke: 'Hoe heetjij'?' 'Akke' antwoordde Akke. En hoe heetjij?' vroeg Akke. 'Ik heet Ben Tuzot, zeg maar Ben'. 'Kunnen wij je ergens mee van dienst zijn?' vroeg Akke. 'Ja' zei Ben 'je kunt mij helpen zoeken naar mijn been en mijn arm.' 'Er is maar een voordeel' zei Ben. 'En dat is? vroeg Frits. 'Oh ja dit is Frits' zei Akke en wees op de kat. 'Endatis'?' herhaaldeFrits.'Hetenigevoor deel is dat ik me in alles kan veranderen wat ik wil' legde Ben uit. 'En ik kan gedachten lezen dus samen komen we wel een eind!' riep Frits 'En ik kan niets' zei Akke bedroefd. 'Geef niet' zeiden Benen Frits inkoor. 'Zullen we dan maar gaan?' vroeg Ben. Na een kwartiertje lopen in het bos des onheil's kwamen ze op een open plek. Akke hoorde een grommende stem. Hij draaide zich om en de anderen volgden zijn voorbeeld. Achterhen stond een reusachtig monster. 'Ah! Die Ben' bromde het monster. 'Zoek je nog altijd naar je arm enje been?' lachte hij. 'Ik heb er een, maar je zult me eerst moeten verslaan' spotte hij. Het monster kwam op hen afgestapt. Ben veranderde meteen in een katapult. 'Schiet die stenen,.. de stenen af! 'riep Ben. Akke pakte een steen en legde hem op de lepel. Hij sneed het touw door met een stuk glas dat hij had gevonden. De steen vloog weg en raakte het monster recht tussen zijn twee ogen. Het zwaargewicht viel achteroverop de grond. 'Leeft hij nog?' vroeg Akke. 'Hij heeft in ieder geval geen gedachten meer' zei Frits. 'Hij zei dat hij mijn been of arm had' zei Ben. En

26

inderdaad Ben zijn been zat tussen het monster zijn broeksriem. 'Hoera' juichte Ben. 'Hoe krijgen weje been weer aan je lijf'?' vroeg Akke zich luidop af. 'Geen probleem' zei Ben geruststellend. Ben veranderde zich in een auto en dat been werd natuurlijk een wiel. 'Maak dat wiel aan mij vast' zei Ben. Akke monteerde het wiel aan Ben vast. Zodra het wiel vast zat veranderde Ben terug

Ondertussen waren ze hij het kasteel aangekomen. Ben klopte op de deur, die meteen daarna vanzelf openging. Ze stonden in een grote hal. Aan de andere kant van de hal ging een deuropen en er kwam een man binnen. Toen de man bij hen was vroeg Ben: 'Heb je soms mijn arm hier gezien'?' 'Jazeker' antwoordde de man. Maarje moet eerst iets voor me doen.' 'Wat dan?' vroeg Ben. 'je krijgt een woord en dat is: dier. Met de letters van dat woord moeten jullie nieuwe woorden maken en met die woorden moeten jullie een zin maken. Jullie krijgen daarvoor een half uur tijd.' 'Ga hier zitten' zei de man en wees op een bank. Ik zit in de kamer hiernaast. Na twintig

Voorzitter Riif Peetets en secretaris Joo.s Croes niet de itinnaars (i'. 1. ii.r.) Ere/ten Poes, Michiel Proroost en Anne Stoffrls. Kaieli'jne Sommen was afwezig. in de gewone Ben Tuzot. 'Ik ben moe' zuchtte Akke. 'Ik heb een idee' zei Ben. En wel onmiddellijk veranderde hij in een rijdend bed. Akke kroop onder de lakens en viel in slaap. Na een uurtje maakte Frits hem wakker. 'Kijk ginder een kasteel, waarschijnlijk van een groot tovenaar' zei Frits. 'Zullen we daar eens gaan kijken'?' vroeg Ben. 'Het begint al te schemeren dus het lijkt me geen goed idee om nu nog te gaan' zei Akke. 'Laten we dan hier overnachten' stelde Frits voor. 'Ik verander me in een kar en dan gaan Akke en ik hout zoeken voor het vLiur' stelde Ben voor. Even later kwamen ze terug meteen stapel hout. 'Ben, veranderje eens in een aansteker om het hout aan te steken' zei Akke. Even later lagen ze alle drie rond het vuur te slapen. 's Morgens hing er mist in het bos en het vuurwas gedoofd door de dauw. Toen ze alle drie wakker waren, vertrokken ze naar het kasteel. 'Denk je dat je daar je arm kunt vinden'?' vroeg Akke aan Ben. Voor Ben antwoordde zei Frits: 'ja'. 'Zeg Frits, hou nu toch eens op met gedachten lezen en laateens iemand anders antwoorden, begi'epen'?' riep Akke. 'Ja,jahet is al goed' zei Frits beledigd.

minuten denken vloog Akke op van de bank. Als een bezetene sprintte hij de kamer in waarde man zat. 'Ik weet' het hijgdehij. 'Sorry' zei de man,' maar Ben moet het me zeggen' 'OkĂŠ' zei Akke. 'dan ga ik het aan Ben vertellen.' 'Nee' zei de man opnieuw,'jij mag het niet doen' 'Hij moet het zelf vinden.' Opeens kreeg hij een idee. Hij liep de kamer uit en vroeg aan Frits om zijn gedachten te lezen en het aan Ben te vertellen. 'Het is: Dit is een ruit' zei Frits. 'Ga het aan de man vertellen' zei Akke gehaast. Ben kwam de kamer uit met zijn arm in zijn hand. Akke monteerde de arm terug aan Ben zijn lijf op dezelfde manier als met zijn been. Toen ze uit het kasteel kwamen zei Ben tegen hem: 'Jouw taak zit er op en daarom magjij naar de mensenwereld waar ze niet kunnen toveren.' Drie seconden later stonden hij en Frits op hun eigen zolder. Akke zei iets tegen Frits maar die zei alleen: 'miauw' Hij kon niet meer met dieren praten, maar Akke had stof voor een geweldig opstel!

Michiel Provoost, St.- Jansstraat 21, Wortel.


Winnaar 2de leerjaar secundair onderwijs

To-ver-slaafd 1-let begon allemaal vijl weken geleden. Mijn ouders waren pas gescheiden. De reden wist ik niet en moeder was ook niet van plan om het me te zeggen. Telkens als ik vroeg: "Waarom houje niet meer van papa?", begon ze te wenen. Dus besloot ik deze vraag niet meer te stellen. 'Ik zal de reden ooit wel te weten komen.' dacht ik. Maar na de scheiding moesten moeder en ik naar heksenland verhuizen, dit is een soort wet. Moeder en ik zijn namelijk heksen, maar het was de heksen verboden te toveren sinds heksatoverina, de opperheks, gestorven was. Dit gebeurde ongeveer 500 jaar geleden, dus de heksen hadden al heel lang niet meer getoverd. Wie toch toverde, moest naarde gevangenis. De toverpolitie zei dat toveren een verslavend effect had en dat er zo veel doden zouden kunnen vallen doordie verslaving. Eén ding snapte ik nog altijd niet: mijn moeder bleef na de scheiding haar trouwring dragen. Telkens als ik de ring aan mijn moeders hand zag dat dacht ik terug aan papa. Vader moest namelijk verhuizen naar helarina, dat is een soort gevangenis voor tovenaars. Ik weet ook niet waarom hij daar moest gaan wonen, maar ik Wist zeker dat papa niets verkeerds had gedaan! De eerste schooldag beginnen in een nieuw land, in een nieuwe school was niet zo eenvoudig. Ik kende er niemand, dus zat ik tijdens de speeltijd alleen op een bankje. Maar plots kwam er een jonge tovenaar aangewandeld. Sander was zijn naam. Ik had al veel over hem gehoord van mijn moeder. Eerst dacht ik dat hij naar het groepje voor me liep, maar ik had het mis, hij liep recht naar mij toe. Hij kwam naast me zitten en legde zijn arm over mijn schouder. "Jij bent nieuw hier, is het niet?" vroeg hij geïnteresseerd. "Lies, maar vrienden zeggen Liesje.", zei ik. Normaal zou ik Sander meteen hebben weggestuurd. maar ik kon het niet, er was iets aan hem. "Kom je naast mij zitten in de volgende les?" vroeg Sander lief. "Graag!", zei ik. De bel ging, en we zaten voortaan naast elkaar in elke les. We raakten meer gehecht aan elkaar en werden verliefd. We zeiden het dan ook vaak tegen elkaar. Maar Sander gedroeg zich soms vreemd, alsof hij iets verborg. Als ik hem erover aansprak werd hij kwaad en zei dat ik me wat inbeeldde. Maar hij kon ook heel lief zijn. Toen ik ziek was en ik niet naar school kon, verraste hij me met een ring. Hij zei: "Neem ditgehaaraan. als teken van liefde!" Normaal was hij nooit zo plechtig, maar het was zo lief! Met moeder ging het steeds slechter. Ze weende de hele tijd. maar ze liet me haar niet helpen. Op een dag WaS ik het beu en ging naar moeder toe. "Wat heeft vader gedaan? Waarom zit hij in helarina?" vroeg ik rechtuit. Moeder huilde en antwoordde snikkend: "Meisje toch, ik weet niet hoe ik het je moet zeggen, maar je vader.....je vader was toververslaafd. Hij snoof toversprinkels. Sorry, ik kon niets anders doen dan van hem scheiden. Hij gedroeg zich ondraaglijk. Het spijt me dat ikje dit niet eerder heb gezegd!" Ik was heel erg geschrokken toen mijn moeder dit zei. Ik geloofde het in het begin niet, maar zoiets verzin je toch niet, dus had ik geen keus en geloofde ik mijn moeder. De volgende dag belde Sanderom te vragen of ik mee naar een grote fuif wou. Ik vertelde waarom ik niet veel zin had. Sander gedroeg zich alsof vader niets verkeerds had gedaan. Hij gedroeg zich of er niets aan de hand was, dus legde ik kwaad de hoorn op de haak. Die avond belde Sabrina, een goede vriendin van mij, ook om te

vragen of ik mee naar die tuit ging. Ik vertelde waarom mijn vader in helarina zat en dat ik een beetje ruzie had met Sander, dus besloot ik niet mee te gaan. MaarSabrina liet het daar niet bij, en zei dat ik en Sander het moesten bijleggen. Ze stelde voor om hem te verrassen op die fuif. En na een tijdje overtuigen, was haar opdracht geslaagd. Ze had me overtuigd en ik ging mee naar de fuif.

gekregen en dan naar mijn moeder. Ze zat naast mij en weende ook. Sabrina had alles verteld aan moeder. Plots kwam er een dokter binnen. "Zo meisje,je mag naar huis", zei hij. Je had te veel stress en bent daardoor flauwgevallen. We hebben een paar onderzoeken gedaan, maar wees gerust: buiten wat stress hen je kerngezond!" Moeder pakte mijn spullen bijeen. Eerstdacht ikdatwe naarhuis reden, maar ik had al snel door dat we naar zee reden. Moeder gaat altijd naar de zee als ze even weg wil van haar problemen. Moeder stopte de auto hij een inhammetje. We liepen met in tweeën op het strand naar de zee.

De deelnemers aan de junior journalistenwedstrijd i'wi liet Dam'idsfonds.

Ons negen uur belde Sabrina aan. "Kom, schattebol, we gaan lekker fuiven", zei Sabrina. Ik lachte en ging met haar mee. Maardie fuif bleek toch niet zo tof te worden: toen ik aankwam bij de disco zag ik Sandertoversprinkels snuiven. Ik liep weg, zo hard als ik kon. Sander had me gezien, maar hij was te bezemhigh om te zien dat ik wegliep. Sabrina daarentegen liep achter me aan. "Lies! Lies!", riep ze. "Lies, stop! Stop! Dit heeft geen zin!" bleef ze maar roepen. Na een tijdje was ik te moe om een stap vooruit te zetten en ik viel flauw op de grond. De volgende morgen werd ik met veel hoofdpijn wakker in het ziekenhuis. Sabrina was in paniek toen ik op de grond viel en had de ambulance gebeld. In het begin herinnerde ik me niets meer van de vorige avond. Maar na een tijdje kwam het allemaal terug naar boven: Sander die toversprinkels aan het snuiven was. Ik begon te wenen. Ik keek naar de ring die ik van hem had

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Moeder zei niets. Bij de zee keek ze naar mijn ring die ik van Sander had gekregen en pakte hem vast. Ze keek er heel lang naar en legde de ring in mijn handpalns. Toen pakte ze haar trouwring, keek er heel lang naaren legde de ring in haar handpalm. Ze zong een vaarwelspreuk en gooide haar trouwring in de zee. Toen was het mijn beurt. Ik zong ook een vaarweispreuk en gooide mijn ring in de zee. Ik keek hoe onze ringen met de stroom meegenomen werden. "Zo, nu kunnen we eens aan onszelf denken!". zei moeder. Ze lachte en dat was de eerste keer sinds de scheiding dat moeder lachte, maar zeker niet de laatste!

Anne Stoffels, Lindendreef 34, Hoogstraten. Volgende maand publiceren we de bijdragen van Evelin Boes en Kathelijne Sommen, de twee andere latireaten.

(r7

u

CONCEPT GAS TECHNOLOGY

VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

27


HOOGSTRA TEN

orpseven Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E, tel. 03-314.53.70 e-mail waii'e.pa1mansskvnet.be Meer: M arcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@villaee.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret@'orldonline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail: ioon.verleye@attglobal.net Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstralen, tel. 03-314.55.04 & fax 03-314.25.40. e-mail: jozef.schellekens@skynet.be World: Maart je Siehelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel, tel. 03-314.67.09 e-mail: dhmwortel@hotrnail.com SPORTNIEUWS René Lau rij ssen, Desmecltstraat 22. Minderhout. tel. 03-3 14.66.28 e-mail: rcnc.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. + fax 03-3 14.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail: jan.michielsen@attglobal.net

Opendeurdag HOOGSTRATEN - In het begin van de lente, zondag 23 maart, organiseert het rusthuis de jaarlijkse opendeurdag. Iedereen kan er vanaf 11 uur werkjes bewonderen, gemaakt doorde bewoners en vergeet zeker niet de fototentoonstelling te bekijken. De cafetaria is die dag doorlopend open, de geur van versgebakken wafels kan je al van ver opsnuiven. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de vrijwilligerswerking, want zonder deze belangloze inzet zouden alle activiteiten voor de bewoners niet bestaan. Op vrijdagavond 21 maart zijnde kaartliefhebbers.jokkers en rikkers, welkom om 19 uur in de refter van het rusthuis. De opbrengst van dit week-end komt volledig ten goede aan de bewoners van het rusthuis.

28

Op zoek naar "Sporen van vrijheid" in de Vrijheid HOOGSTRATËN - Vanaf 22 maart pakt onze academie voor beeldende kunsten, het IKO, uit met een prestigieuze kunstmanifestatie op de Vrijheid. Het kadert in een jaarlijks evenement waarbij het 1 KO haar activiteiten enerzijds aan het publiek wil tonen en anderzijds ccii eigen bijdrage wil leveren aan het regionale, culturele gebeuren. Dit jaarbestaat het kunstproject uit vier luiken. samengebald onder de noemer "HOOGVLIEGERS". Dat deze titel meteen een aantal (zelfrelativerende) associaties oproept mag duidelijk zijn. Hoogstraten. hoge bomen ....hoogmoed, hoge toren, hoger-lager, hoog vliegen laag vallen.., en zo vindt oer vast nog wel een paar. Hoogvliegers dus. Het eerste luik heet "In de wolken met kunst" en richt zich naar alle kinderen tot 1 2jaar. Op zaterdag 22 maart kunnen zij in het IKO zelf een klein maarecht schilderijt je komen maken op een plaatje balsahout. Deze kunstwerk es wor den diezelfde dag, in groep en voor het stadhuis, opgelaten aan ballonnen. "Vleugels voor de Vrijheid" is dan weer een project, op maal gesneden voor tieners. De jonge cursisten creëerden 'poëtische vleugeltjes' die tijdens deze tentoonstellingsperiode een honderdtal huizen op de Vrijheid zullen sieren. Voor de wandelaarzal ditongetwijfeld een leuke en verrassende zoektocht opleveren. Herkenbare stickers zLillen aangeven waarde werkjes dienen gezocht te worden. Je kan er trouwens meteen ook een speurtocht aanvatten naar "Sporen van Vrijheid". Reeds eerder verscheen in dit blad immers een oproep van het IKO voor vrijwilligers die een persoonlijke kleitablet wensten te ontwerpen Cl] uit te voeren. Honderd Hoogstratenaren van allerlei slag reageerden hier spontaan op. Het atelier keramiek van het IKO zorgde vervolgens ver-

der voor de technische uitvoering, zodat de tegels stevig en vakkundig door bereidwillig stadspersoneel in het voetpad van de Vrijheid aangebracht kunnen worden. Het inspiratiethema voor deze tegels is, hoe kan het ook anders, 'Vrijheid'. De tocht krijgt een waardig orgelpunt met een bezoek aan de tentoonstelling "ICARUS?". Icarus is de mythische figuur die naar de zon wilde vliegen doch ongenadig neerstortte omdat zijn wassen vleugels door de zonnewarmte wegsmolten. De volwassen cursisten van het IKO lieten zich doordit verhaal inspireren om kunstwei'ken of installaties te creëren. Dit vroeg oni een speciale tentoonstelli ngsruiinte en deze vond IKO ongetwijfeld in het leegstaande huis 'De Ster' (naast kledingzaak Keeroen) waar vroeger de familie van Louis Van Hoeck, oudgemeentesecretaris, woonde. Het loont dus zeker de moeite om bij het begin van de lente op een mooie namiddag wat 'Vrijheid' te komen opsnuiven in Hoogstraten. Wij kunnen het u alvast van harte aanbevelen. Gewoon niet te missen Hoogiliegers van 22 maart tot en met 6april op de Vrijheid tussen rust/luis en begijnhof: Zaterdag 22 maart: 13.30 uur tot 15 uur: Kinderen schilderen in het IKO. Om 15 uur: "lii de wolken met kunst ". Oplaten ballanmien acoi het stadhuis. Nadien sta/t een graeps. wandeling overde Vrijheidopzoeknaar ''Vleugel.v voor de Vrijheid" en "Sporen van vrijheid". Iedereen is welkom. De wandeling ei,!digt niet een drankje ten huize 'De Ster', Vrijheid 178, voor een bezoek aan de tentoonstelling "lca,'us?". Alles is tijdens de hele periode vrij te bezichtigen met uitzondering van "Icarus?". Deze tentoonstelling is enkel toegankelijk tijdens de weekends van 14 uur tot 18 uur. Gratis.


HOOGSTRA TEN

j irt

Massaal op de schaal HOOGSTRATEN - Dc leerkrachten van het Klein Seminarie doen actief mee aan de actie Kom Op Tegen Kanker met dit jaar als onderwerp "Massaal op de Schaal". Meer dan zestig leerkrachten lieten hun BMI-index meten door de medewerkers van het CLB. Zij die boven de maximale waarde 25' scoren gaan nu de uitdaging aan om op ies weken tijd drie kilogram afte vallen. (-lierin worden tij (uiteraard) gesteund door hun andere collega's. Meer dan vijftig leerkrachten wandelden opd insdag 4 februari naar de weeghrug van Verkooyen op het Industrieterrein. Daar werden zij gezamenlijk gewogen zodat we binnen zes weken weten of zij samen in hun opzet geslaagd zijn. Wordt zeker vervolgd.

VE 1LL32

-:--_..-

-

bV

TI

Nogal van hetzelfde: openbare dorpsraad Hoogstraten - Verschoven van maandag naar dinsdag, geteisterd door hevige sneeuwbuien, trok de open algemene vergadering van de Hoogstraatse dorpsraad op 4 februari minder volk dan de vorige jaren. Een vijftigtal ge誰nteresseerden zakten af naar De Welgezinde om te luisteren naar de plannen van het college, minus de burgemeester die weerhouden was in een commissie in het parlement. Wat betreft de vijf prioriteiten die vorig jaar door het bestuur van de dorpsraad naar voren werden geschoven, konden we vernemen dat daar niet veel schot in zit. Of het is geen prioriteit, of er is weerstand van hogerhand, of er zijn andere voornemens. De voetpaden in de Lindendreef zijn niet prioritair voorhet college: men zegt niet 'nooit', maar heden is er geen vast vooruitzicht spi jts de argumentatie om de lasten hiervan bij de gemeenschap te leggen en niet via een verhaalbelasting af te wentelen op de aangelanden. Een heraanleg van de Alfred Oststraat wou het college niet in overweging nemen omdat pas tijdens deze vergadering een ontwerp werd toegelicht. De dorpsraad voorziet meer parkings, meer groen en een enkelrichting in deze straat. De Administratie Wegen en Verkeer en De Lijn blijven overtuigd om de halte van de bussen aan de Statie aan weerszijden langs de rij\vegte voorzien in plaats van op de terreinen van de busmaatschappij. De stad heeft een startdatum gevraagd zodat na aanpassing van de weg het plein onder handen kan genomen worden. Overtuigd is men wel om de firma De Ster te ontsluiten langs de Bouwhoef. Maar dit moet over Rijkevorsels grondgebied door reservatie van gronden in de nog te ontwerpen ruilverkaveling. Erger is dat dit stuk randweg geen oplossing brengt voor het centrum van Wortel, 0p provinciaal niveau wordt dit alles bekeken. De meerderheid in de gemeenteraad besloot een tijdje geleden tot verkoop van de Rijkswachtkat.erne. Ondertussen werd de herbestemming bestudeerd met de diensten van Monumenten en Stedebouw'. een maximaal respect voor de bestaande toestand illoet opgebracht worden. Bepaalde ingrepen zouden toegelaten worden indien noodzakelijk voor het toekomstig gebruik. Maar het ganse perceel vol bouw en zal nooit kunnen. Wat het standpu it inzake deze van de dorpsraad is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Vorig jaar pleitte het bestuur zeker voor een verkoop en commercialisering van deze site, voorheen stond het standpunt haaks hierup en dit jaar was er een stilzwijgen. De bescherming als monument zal de verkoop allicht niet dienen. Voorts valt te vrezen dat de parking achteraan zal verdwijnen.

En de Politie Elders op dcie bladzijden wordt aangekondigd dat er door de politie meer zal gecontroleerd worden inzake het gebruik van de parkeerschijf en het hinderen van fietsers en voetgangers. Tijdens de vergadering van de dorpsraad kreeg een afgevaardigde van de politie de gelegenheid om dit verhaal enigszins te verduidelijken maar veel van de informatie ging de mist in door een slecht voorbereide uiteenzetting. Alleszins begrepen we dat er veel geflitst wordt in Hoogstraten en dat er nogal wat zware voeten zich onder de eigen inwoners bevinden. Nog een ander onderwerp ging eveneens de mist in: het kleinstedelijk gebied en zijn afbakening. Echt duidelijk werd niet wat de voordelen van deze of gene afbakening (Hoogstraten alleen of met Minderhout) zijn. Meer wooneenheden per hectare bekomen. 7.al dra niet meer kunnen, want hei osergrote deel van de bebouwde zone zal volgebouwd zijn zodat ingrepen te laat komen. Over Wortel-kolonie was men zeer duidelijk: er zal blijvend kunnen gewandeld, geschaatst. gefietst en paardgereden worden. Men hoopt dra het Casino in erfpacht te kunnen geven zodat een bijkomende afspanning voor de vermoeide of dorstige reiziger soelaas kan brengen. Het college moest meermaals bevestigen dat het alles in het werk heel't gesteld om de higgenruggen op de Sint-Lenaartseweg weg te krijgen. Maar moet vaststellen dat ze morgen niet weg zullen zijn: de wegheheerder blijft deze, in afwachting van de aanleg van een vrijliggend fietspad, beschouwen als de noodzakelijke bescherming van de fietsers. (Stevaert al aangesproken?) Bewoners van de Heilig Bloedstraat vroegen opnieuw achter ingrepen om de snelheid in de straat lager te krijgen. Voorstel van de politie: zone 50km en controleren. Bij ons weten is dit geen straat waar veel doorgaand verkeer plaatsvindt, zodat het hier blijkbaar eerder om een burenzaak gaat. Wie rijdt er daar te hard?

En ook nog Tot slot kon schepen Peerlinck dan een lijstje debiteren wat dit jaar wel in de begroting is opgenomen voor het centrum san Hoogstraten. Toelage voor de restauratie van de watermolen, onteigening van een aantal huizen in de Lindendreef met de bedoeling deze in erfpacht te geven zoals eerder in Wortel succesvol werd toegepast. Verder investeert men in een nieuwbouw voor het IKO ten bedrage van 750.000 euro, is er geld voor het museum en de Begijnhofkerk. Jaarlijks onderhoud van voetpaden is ook voorzien in verschillende straten. En de aanleg van fietspaden naar Merksplas en Loenhout vraagt ook de reservering van gelden. In de rondvraag kwamen nog wat kleine puntjes aan de orde waarop liet college gepast reageerde. Al bij al, de hogere overheid steekt nog altijd veel spaken in de wielen van de plaatselijke autonome overheid, enige betutteling is nooit ver weg. Maar daaraan kan zeker gewerkt worden.

Zon.necenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 l-loogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be

HEI Heibergstraat, Heidries, Heieinde, Heike. Vele plaatsnamen zijn interessant om de natuurlijke bodemgesteldheid in bijvoorbeeld de lSde eeuw beter te kennen. Algemene benamingen zoals: heide, moer en ven geven een beeld van nog niet ontgonnen gebieden. 29


HOOGSTRA TEN

Politie controleert parkeren in de Vrijheid Hoogstratcn - Sinds enkele jaren is de Hoogstraatse Vrijheid een parkeerzone met verplicht gebruik van de parkeerschijf. Auto's die in Hoogstraten-centrum langdurig parkeren, worden zo naar alternatieve parkeerplaatsen in de zijstraten verwezen. Volgens de lokale afdeling van de middenstandsvereniging Unizo neemt niet iedereen het even nauw met de regels. Zij dringen aan op meer politiecontrole. De bejaardenraad wees dan weer op de hinder die zwakke weggebruikers ondervinden van foLit geparkeerde auto's. Te vaak nemen auto's delen van het fietsof voetpad in en makende doorgang voorfietsers, ouderen en rolstoelgebruikers knap lastig. Het schepencollege vroeg de lokale politie om hiervan een prioriteit te maken en te beginnen niet intensieve en herhaalde controles. Bij aanvang bestond dit uit een corrigerend optreden en kregen de overtreders een waarschuwing. De politie kondigt nu aan dat ook effectieve boetes zullen worden uitgedeeld. Dat het hen menens is, mocht een lid van het Hoogstraatse schepencollege zelf ondervinden. Na het afhalen van een pizza vond hij tot eigen scha en schande een boete achter de ruitenwisservan zijn voertuig. "Een onoplettendheid van mijn kant en het beste bewijs dat de politie haar werk goed doet", zo meent de schepen. "Laat dit een voorbeeld zijn voor iedereen die denkt de parkeerregels aan zijn laars te kunnen lappen." En voor wie er aan mocht twijfelen, de schepen zal net als elka andere burger de boete netjes betalen. (mededeling van het stadhuis)

Laatste kaartprijskampen 1-loogstraten - De kaartavonden, ingericht door de enkele Hoogstraatse verenigingen, lopen stilaan ten einde, zoals de winter. Op vrijdag 28 februari kunnen de kaartliefhebbers terecht in zaal Cecilia voor de wedstrijd ingericht door de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij die er hun lokaal houden. Op vrijdag 14maart sluit de veloclub 'De Lustige Wielrijders' in De Wachtzaal de reeks kaartavonden. Die willen die avond wat euro's verdienen om de kosten van drie Belgische kampioenschappen op zondag 27juli te verlichten. Inschrijven kan men tot half acht op beide avonden zodat om kwart voor acht de eerste kaarten kunnen gegeven worden. Iedereen is welkom.

Joep Peeters Quartet of The Gumbo Gabbers Hoogstraten - Joep Peeters, geboren in Breda op 18 februari 1949, stamt uit een muzikale familie. Aangemoedigd door de familie leerde hij zichzelf vanaf zijn derde jaar pianospelen. Vijfjaar lidmaatschap van het kerkkoor vormden de enige reguliere muziekopleiding. Naast de piano begon hij allengs ook andere instrumenten te bespelen, in de loop derjaren werden dat ventieltrombone, baritontuba. schuiftrombone, sousafoon. sopraansax, altsax, baritonsax, piano en vibrafoon. Daarnaast ontwikkelde hij zich ook tot zanger, 30

arrangeur en componist. En hij zingt ook. Hij begon zijn muzikale carrière in 1965. Hij treedt op als solist maar stelt ook bands van verschillende grootte samen. Hij was de leidervan de befaamde joJo Swingband, een sextet dat bestond van 1982 tot 2000. Hij speelde vast in diverse orkesten. Joep Peeters is ex-voorzitter van de Roaring Twenties Club Breda, medeoprichterin 1971 en eerste voorzitter van het Internationale Jazz Festival Breda. Als musicus legt hij zich toe op de oudere jazzstijlen van de jaren twintig en derti g van de vorigeeeuw: Classic Jazzen Swing. Maar die muziek vermengt hij met de New Orleans Revival. jump&Jive, Rhythm&Blues van de jaren veertig en vijftig. Zijn muzikale inspiratie komt van Johnny Hodges en Captain John Handy voor zijn saxofoonspel, als hij vibrafoon speelt is het in de energieke stijl van Lionel Hampton, en als hij aan de piano zit hoor je stukjes Jelly Roll Morton, Teddy Wilson, Fats Waller en Albert Amnions. De muziekvan Joep Peeters is een mengeling van vele jazzstijlen uit de eerste eeuw van de Jazz. New Orleans is de bron, niet alleen de muziek, maar vooral de muzikale opvatting van de Crescent City: Lots of rnelody, Plent\ of rh tOm. met als motto: Let the goud tinies roll.

ĂŽTR;[

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/31 4.59.66 -

Hij is een bekend entertainer niet een groot ges oel voor humor, zowel met het woord als met de muziek, maar dat wist u al van vorige concerten. o ja, en overdag is hij leraar Frans. Op MAANDAG 10 maart speelt deze muzikant met zijn begeleiding in zaal Smnt-Cecilia. Gelmelstraat. Aanvang 20.00 uur.

-

Ieder inwoner van de gemeente Hoogstraten wordt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de Solidariteitskwis. Alle ploegen van 4 tot 6 mensen (verenigingen, families, vrienden. gebuurten. ...) zijn welkom. Er wordt een bijdrage van 10 euro per ploeg gevraagd. Meer inlichtingen en inschrijvingen bij Jef Vmnckx. tel. 03/315.88.26. Wanneer meerdere ploegen voor hetzelfde goede doel kiezen, dan moet de ploeg die als tweede inschrijft een ander goed doel kiezen. ACW gemeente Hoogstraten hoopt veel kwi ssers te mogen verwelkomen op deze gezellige avond waar amusement voor jong en oud vooropstaat. (ma)

Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

Solidariteitskwis 2003 HOOGSTRATEN - ACW gemeente Hoogstraten organiseert op 24 mei 2003 om 20.30 uur haar eerste Solidariteitskwis in zaal Pax in het kader van de Rerum Novarumviering. Wat de Solidariteitskwis zo verschillend maakt van andere kwissen, is dat de opbrengst die de ploegen kunnen winnen, geschonken moet worden aan een goed doel naar keuze. Dit goede doel moet de solidariteitsgedaehte hoog in het vaandel dragen. Als men eventjes rondkijkt, vindt men vast en zeker wel een persoon of een Organisatie die een financieel ruggesteuntje kan gebruiken. De winnaar van de kwis krijgt sowieso een geldbedrag voor het gekozen goede doel. De vijf andere geldprijzen worden toegekend door loting. Het is dus niet absoluut noodzakelijk om in de top vijfte eindigen om iets te winnen. De ploeg die als elfde eindigt heeft evenveel kans om een geldprijs te winnen als de ploeg die tweede eindigt door het systeem van de loting.

Alle schilder- en behangwerken

n

!.-

L! HOOGSTRATEN IcarroSSEriE LWIMUSd

ALLE MERKEN

wI4!111[ mooi RENT Erbruik

ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be -


HOOGSTRA TEN

HERINNERING AAN Zuster Elisabeth Zo isje naam hij ons, zo ben je gekend; je was fier op je naamdag en op je naam, Elisabeth, want hij betekent 'God stort zijn overvloed uit'. En dat heet hij ten overvloede langs jou gedaan. Bij een definitief afscheid vallen alle franjes weg, alleen de kern der dingen blijft over. Je zou het zelf ook niet anders gewild hebben, want wat alleen maar met veel omhaal van woorden gezegd kon worden, was bij jou al bij voorbaat verdacht. Je was een sterke persoonlijkheid: mensen keken naarje op, waren soms ook bang van je. Een moeilijkheid gingje niet uit de weg en wat je in je hoofd had werd dikwijls realiteit. Je grootste verweLenlijking was de uitbouw van onze school die je hebt doen uitgroeien tot een moderne school niet veel leerlingen. Leerlingen moeten gehuisvest worden en dus werd je bouwheer. Je ging er prat op dat er altijd houwkranen op het Spijker te zien waren. Je maakte het jezelfdan niet gemakkelijk en ook anderen niet: je was hij wijze van spreken tegelijkertijd architect en werfleider en aan koper. Het resultaat mag gezien worden: licht en lucht en kleur spelen oveial de hoofdtoon. je voeldeje ook niet te beroerd om zelf mee de handen uit de mouwen te steken: je sleurde met bedden, je bakte zelf de frieten, je nam een dweil vast. Je was een vrouw met een grote belangstel 1 ing voor kunst en cultuur. Leerlingen moesten in direct contact gebracht worden niet alle wtingen van kunst, en dus la g je nice aan de basis van de Kunstkring diejarenlang toneelopvoeringen en concerten organiseerde. Hoogtepunten daarin waren onder meer de tentoonstelling van de Kruisweg van Servaes en van middeleeuwse beelden, tentoonstellingen waarin jouw aandeel zeer groot was. Je nam daarvoor enorme risico's en je was binnenin je wel bevreesd, maar aan de buitenkant liet je in alle geval daarvan niets merken. Je was een gastvrije vrouw: je was niet voor niets dochter van een brouwer en dus werd er veel en duchtig gefeest, met de leerkrachten of niet de familie of met de medezusters, maar, en dat tekende je, op het einde moesten er altijd boterhammen zijn, want de feestvierders moesten wel nuchter naar huis kunnen. Je opende je hart vooral voor kinderen:je hield van kinderen enje sprak hun taal. Lang voorer sprake was van de rechten van het kind, stond voorjou édn recht heel centraal: elk kind heeft

recht op een 'warm nest'. En als niemand voor dat warme nest zorgde, dan deed jij dat wel: het geschonden kind, het kind dat sociaal achtergesteld was of dat het emotioneel kou had, kon onvoorwaardelijk op jou rekenen en onvoorwaardelijk betekende dan ook dat je geen enkele instantie ut de wegging om een kind opnieuw in zijn recht te herstellen. tnhetinternaatwaserwél

jonge mensen gevoelig gemaakt worden enje vertaalde dat in hedendaagse gebeden die jij elke morgen in de school bad of in avond vieringen niet je internen. Dat onvoorwaardelijke geloof leidde ook tot een groot optimisme: alles komt goed, maar wij moeten wel een handje toesteken. Dus richtte je een Sociale raad en een pastorale raad op. Je hebt je

111 a:Lt voor hen. Jij was een feministe, lang voor dat woord gemeengoecl was. Meisjes moesten van je dezelfde kansen tot ontplooiing krijgen als jongens. Dat was in die jaren waarin je directrice was niet zo vanzelfsprekend. Met deugd én met trots kon je vertellen dat je ondanks alle tegenkanting toch een Latijn-wiskunde naar onze school hebt kunnen halen. "Want", zo zei men, "wat kunnen meisjes in een dergelijke studierichting doen? Burgerlijk ingenieur, dat istoch niets voorhen". Dat gezegde alleen was voor jou al voldoende om met alle kracht te rebelleren en dat onrecht te lijf te gaan. Met diezelfde kracht heb je gezorgd voor de uitbouw van onze school tot een centrum waar geest én hart gevormd worden; het is de taak van ons allen om dat werk van jou verder te zetten. Fundament van dat alles: je was een religieuze in de meest oorspronkelijke betekenis van het woord: diegene die de band legt met een hogere werkelijkheid, mei God. Ook daarvoor moesten

grote dioom bereikt: eenmaal in je leven in India de verschillende missies bezoeken. Een andere droom heb je doen wortel schieten. de Graanschuur, en die wacht nu op verdere ontplooiing. Zouden wij niet allemaal op deze wijze ons leven uit handen willen geven, op het moment datje droom werkelijkheid is geworden? Zuster Liesbeth, ons zuster, als je moeilijkheden vreesde, dan wistje altijd wel iemand aan de andere oeverdie de klus samen metjou zou klaren: je moeder zou wel helpen. ofde Arme Klaren, of een overleden niedezuster. Jij bent nu aan die andere oever aanbeland. weesjij nu ook onze voorspreekster, want ik vermoed dat wij nog dikwijls zullen zeggen: zuster Liesbeth, steek eens een handje toe, want alleen krijgen wij het niet voor mekaar. Afvcheidsrcde ton G. Lu''ten, directeur run het Institout Spijker, in de Verrij:eni.vi'iering imi Zuster Elisubeîh Van cle Wie le.

k'eiijksfofoc1 vcifie ofessionele vicleoeepoefclSes ei9en sfLnclio in sfi ncjevt

f o10

de joe.ef

di0ifcde to±oseatie 2310 eijkevoveel

niobieje felefonie

fel 031314.62.50 fL

03/314.82.00

nfo@fofo-cie-s eeef. 31


HOOGSTRA TEN

De Mouterj leeft Eind 2002 hebben de vrijwilligers van de basisschakel "Ons Woonerf", na jarenlange inzet, besloten om een punt te zetten achter hun ofticiele werking. Een achttal jaar geleden startten een aantal vrijwilligers en bewoners "Ons Woonerf", onder impuls van toenmalig Deken Fons Van Dijck.

"Ons Woonerf" Het doel van "Ons Woonerf" was de bewoners dichterbij elkaar te brengen. Ze organiseerden Sinterklaasfeesten, huurtfeesten en nog veel meer. Ze gaven ook mee de aanzet tot het opstarten van een buurtwerk in de Mouterijstraat. Het buurtwerk is een dienst van het OCMW, dat samen met de bewoners de leefbaarheid in de huurt wil vergroten. De huurtwerkster, Karin, doet dit door onder meer maandelij kse bewonersvergaderingen, individuele hulpverlening, vorming. activiteiten, enz. Doordat het buurtwerk vaste voet aan de grond heeft in de Mouterijstraat, besloten de vrijwilligers een stapje terug te zetten om zo meer tijd te hebben voor andere bezigheden. Ze blijven zich nog wel inzetten waar nodig. Op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. werden Fons Van Dijck, Werner Geets, Francine Adams, Cor Rombouts en John Vandenberghe op ontroerende wijze door de bewoners bedankt voor hun inzet en verrast met een geschenkje.

Binnenenbuiten Bewoners hebben ter vervanging van "Ons Woonerf" het bewonerscomite "De Mouterijstraat Leeft" opgericht. Zij zullen de activiteiten van "Ons Woonerf" verder zetten en zelfs starten meteen nieuwen ambitieus project: "Binnenenbuiten".

"Binnenenhuiten" wordt een kunstproject, waarbij bewoners een heel jaar zullen kennismaken met beeldende kunst en zelf een kunstwerk of kunstwerken creëren. Het onderwerp is "diversiteit". De bewoners zullen op een leuke, positieve, creatieve manierde diversiteit van hun buurt en van l-loogstraten in beeld brengen. Het project kan rekenen op de steun van het IKO, de Cultuurraad en de Mondiale raad. Het project is ook ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting en voor "de week van de diversiteit". Hopelijk met een financieel ruggensteunte tot gevolg. Het project zal een hoogtepunt krijgen tijdens het weekend van 27 tot 29juni 2003 met: • Op vrijdag 27juni: de feestelijke opening van een tentoonstelling over de Mouterij straat. de onthulling van het kunstproject en een receptie. • Op zaterdag 28 juni; tentoonstelling, het kunstproject en een mondiale markt. • 0p zondag 29juni: tentoonstelling, het kunstprojecten een rommelmarkt. Meer inlichtingen en inschrijvingen voor de mondiale markt en de rommelmarkt: Buurtcomité De Mouterijstraat leeft! Moutenistraat 411 2320 Hoogstraten Tel Karin (buurtwerkster): 047831 0465 Reknr. De Mouterij leeft!: KBC

John Vaiidenberghe, Ce,' Rombouts, Francine Adams en Werner Geet.s: de Vrijwilligers van "Ons Woonerf" werden gehuldigd voor hun jarenlange inzet.

Ergonomische bureeIstoeIen..

Op het moment dat De Maand in di'uk gaat, vernemen we dat de Koning Boudewijnstichting het project weerhouden heeft, dat door de "Mouterij leeft!" ingediend werd. Binnen de campagne "Diversi-tijd in de wijk" weiden in totaal 250 projecten ingediend. De Koning Boudcwijnstichting selecteerde 50 projecten die op financiële steun kunnen rekenen. Voor het huurtwerk rond De Mouterij én voerde mensen die er zich voor inzetten is het op de eerste plaats een erkenning en een stimulans.

SOFT COMPUTER RE\'Â IIVBA COMI'UTERS - TELEFONIIi SOFEWARE - KANTOORMEUBILAIR

p7 Ata ro S (Interstuhi)

Giroflex 64

.

Intros (Interstuhi)

Xantos (Interstuhl)

SOFTCOMPUTER, Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel, 03/31 5.09.09 Za 09.00-12.00 hr OPEN: Ma - Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 hr http://www.softcomputer.be e-mail: nfo@softcomputer.be

32


HOOGSTRA TEN

't Spagaatje op zijn best Turnkring 't Spagaatje van Hoogstraten heeft de laatste tijd heel wat mooie prestaties weggezet. Tijdens het weekend van 8 en 9 februari dongen 4 leden van de club mee in de nationaal Kampioenschappen in Huy. Zaterdag kwamen de meisjes Katleen Leemans en Carolien Van Loon aan het werk in het Nationaal Kampioenschap Artistieke Gymnastiek Dames. Bij de juniores niveau B herpakte Katleen zich na een moeizame start wonderwel en behaalde uiteindelijk een mooie vij fde plaats. Carol ien Van Loon die vorig jaar nog derde eindigde bij de miniemen leverde een felle strijd voor de eerste plaats met een gymnaste uit Lauwe en haalde uiteindelijk met enkele tienden van een plint de nationale titel hij de Beloften Niveau A. Dolle vreugde bij t Spagaatjeen een dikkeproficiat vo( rde tweeturnsters. Zondag was het de beurt aan de twee jongens .de gebroeders Schroé. Kristof trad aan hij de Kadetten, Jan bij de Juniores. Kristofturnde een mooie wedstrijd en behaalde een tweede plaats. Jan kwetste zich echter bij het inturnen en moest met pijn in het hart de wedstrijd staken op doktersvoorschrift. Gelukkig behoudt hij wel zijn selectie voor het Open Vlaams Kampioenschap dat einde februari plaatsvindt. Een week vroeger vond in Hasselt het Federaal Kampioenschap, voorgeschreven oefeningen. plaats. Hieraan namen de beste turnsters van elke Vlaamse provincie deel en werd er eenzelfde voorgeschreven oefening op drie niveau's uitgevoerd. Bij de Benjamins/miniemen nam Lore Schroé van 't Spagaatje deel en zij behaalde een mooie vijfde plaats op 21 deelneemsters. Haar zus Grietje had heel wat meer tegenstand in de verschillende oefeningen zodat zij uiteindelijk 13de eindigde op eveneens 21 deelneemsters. Van alle turnsters die aan de 4 oefeningen deelnamen behaalde Grietje evenwel de vierde beste score. Al bij al een nlooie prestatie en vooral een leerrijke ervaring. Eind januari waren ook nog eens 7 turners en turnsters van 't Spagaatje aan de slag op het Federaal Kampioenschap Artistieke Gymnastiek in Belsele. Ook hier werder er heel wat mooie resultaten weggezet. Lore Van Loon en Katleen Leemans hadden zich 14 dagen voordien geselecteerd op de Provinciale Kampioenschappen. Lore Van Loon behaalde een derde plaats bij de Benjamins maar kon zich spijtig genoeg niet selecteren voor het Nationaal Kampioenschap. Voor Katleen Leemans lukte dat echter wel door een knappe vierde plaats. De volgende dag, op zondag 26januari kwamen bij de Heren Maarten Raeijmaekers, Niels Adams, Jan en Kristof Schroé aan de beurt en bij de Dames Carolien Van Loon. Bij de Beloften werd Niel Adams vierde en behaalde een eerste plaats op de conditie-oefening. Maarten Raeijniakers eindigde eveneens vierde bij de Beloften en een tweedeplaats hij deconditie-oefening. Jan. Kristof en Carolien slaagden er alle drie in zich te selecteren voor het Nationaal Kampioenschap. Kristof werd tweede bij de Cadetten, en Jan behaalde eveneens een tweede plaats bij de Juniores. Carolien Van Loon turnde bij de Beloften, niveau A ook een felle wedstrijd, maar moest met een klein verschil van 0,2 punten een WestVlaamse laten voorgaan. Op de Sprong en de Brug was Carolien de betere, op de Vloer waren ze elkaar waard. maar de Balk heeft Carolien kostbare punten gekost. Dit beloofde dus een spannende finale te worden op het Nationaal

Kerkconcert Xaverianen

Kampioenschap in Huy die uiteindelijk met glans maar ook slechts met enkele tienden van een plint gewonnen werd door Carolien. Daarmee mag zij zich dus een jaar Nationaal Kampioen noemen. Van harte proficiat. Wie de turners en turnsters van 't Spagaatje aan het werk wil zien moet nu zeker niet meertwijfelen. Een idealer gelegenheid dan de jaarlijkse turnshow is er wellicht niet te vinden. Alle turners en dansers nodigen iedereen van harte uit op deze sportieve namiddag in sportzaal Zevensprong in Hoogstraten op zondag 16maart.. Alle groepen, van recreatief turnen tot wedstrijctgroep. van kleuterturnen tot pré-dans, vanjazz-dans tot klassiek ballet, alle hebben zij hard geoefend om ereen aangename namiddag van te maken.

TURNSHOW T SPAGAATJE OP ZONDAG 16 MAART 2003 OM 14.00 u. IN SPORTZAAL ZEVENSPRONG

Eénoudergezinnen HOOGSTRATEN - Opvoeden is nooit eenvoudig, maar wanneer ouders uiteengegaan zijn, komen er toch een paar extra vragen en zorgen bovenop. De Gezinsbond organiseert bijeenkomsten voor éénoudergezinnen om ervaringen uit te wisselen. Op de bijeenkomsten zitje samen met mensen die - ook al is elke situatie anders iets gelijkaardigs meemaken. In gezelschap van koppels is het niet zo vanzelfsprekend te spreken over specifieke problemen die samenhangen met het opvoeden door gescheiden ouders. Als een koppel zonder al te veel verwijten over en weer uiteengaat, lopen de afspraken over de kinderen een stuk vlotter, maar dat is lang niet altijd het geval. De aanpak van de ouders verschilt soms sterk. Het is voor een kind niet steeds makkelijk zich telkens weer aan te passen. Opde oefenschool krijg je een aantal handvaten over hoe men het best inspeelt op cle leefwereld en de noden van het kind. Door hierover in groep te spreken voel je je ook minder alleen met je vragen en twijfels. Je krijgt een netwerk van mensen hij wie je nu en dan eens terecht kan. Je hoeft hen het hele verhaal immers niet neer te vertellen en ze weten hoe het is om er alleen voor te staan. De avonden gaan door op 23/4, 30/4, 7/5 en 14/ 5 in de Pax te Hoogstraten. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12. Inlichtingen zijn te bekomen bij Marcel Verschueren (tel: 03 3 14 45 32).

Wandelzoektocht MINDERHOUT - KWB organiseert op zondag 9maart een wandelzoektocht. Tijdens een wandeling van bijna 5 km dienen een aantal niet moeilijke vragen opgelost te worden. Het zoeken en de deelname primeren. Om de wandelzoektocht aantrekkelijk te maken voorkinderen. worden voor hen aparte, kindvriendelijke vragen opgesteld die onderweg gezocht dienen te worden. Heel het gezin zal ongetwijfeld genieten van deze wandelzoektocht. U kunt vertrekken tussen 13 uur en 14 uur aan de parochiezaal. Tussen 17.30 uur en 18 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Deelnameprijs: KWB-leden 1,00 € en niet-KWB-leden 1.50 E. Meer info bij Willy Mertens, tel. 033147502.

HOOCSTRATEN - Binnenkort is het zover: het harmonieorkest van de Xaverianen uit Aartselaar verzorgt dan een uniek kerkconcert in samenwerking met drie koren lut Hoogstraten en Baarle-I-Iertog. In cle loop der jaren hebben de Aartselaarse Xaverianen een stevige reputatie opgebouwd met hun jaarlij kse lenteconcerten in het cultureel centrum van Aartselaar. Een reputatie die veroverde Aartselaarse grenzen reikt. Dat zij steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en clie ook durven aangaan, bewijzen ze ook weer met dit concert: een prachtige locatie en een knap uitgebalanceerd programma moeten van dit kerkconcert weer een muzikaal feest maken. Dirigent Hans Casteley n (u kon in dejanuari-editie meer over hem lezen) heeft een programma samengesteld waar elke luisteraar volop kan van genieten. Het wordt een programma boordevol klassieke muziek, filmmuziek, musical en moderne harmoniewerken. Een aantal hoogtepunten uit voorgaande edities, zoals de Leichte Cavalrie (Von Suppé). Et In Terra Pax (Van der Roost) en Les Miserables (Schdnherg) mochten dan ook niet ontbreken! Uniek is ook de samenwerking met enkele koren uit Hoogstraten en Baarle-Hertog. Het is voor de eerste maal dat het Piuskoor ( Hoogstraten), koor Marcanto (Hoogstraten) en kamerkoorTerpander (Baarle-Hertog) de handen in elkaarzullen slaan. Zij zijn nu reeds volop aan het repeteren en zullen op deze concerten samen met het orkest zorgen voor een onvergetelijke avond. Warm aanbevolen op zaterdag 29 maart om 20 uur in de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten en op zondag 30 maart om 19 uur in de kerk van Aartselaar. Kaarten zijn te verkrijgen bij de dienst voor toerisme, tel. 03 340 1955 of hij de leden van de verschillende koren. Prijs van de kaarten: €8 in voorverkoop en € 10 aan de kassa.

Ochtendwandeling HOOGSTRATEN - De Liereman in Oud-Tomhout is een uitgestrekt stilte en groengebied met een interessante fauna en flora. Het natuurreservaat bïedt een grote variatie aan bodemomstandigheden en hiotopen. Je vindt er zeldzame soorten zoals de korhaan, scholeksters en grutto's. Voor velen toch verrassend dat het domein zoveel te bieden heeft. En dat zo kort hij huis. üp zondag 23 maart heeft ci de kans om samen met de Landelijke Gilde op ochtendwandeling te trekken door de Liereman. We vertrekken met eigen auto's aan zaal Pax om 6.45 uur. Voor inschrijving en meer informatie: tel. 03 314 33 51.

Natuurfotografie HOOGSTRATEN - Van maandag 3 maart tot en met donderdag 3april loopt in de bibliotheek een tentoonstelling over de algemene natuurfotografie. Het zijn prachtige kleurenfoto's van insecten tot landschappen. Beslist een bezoek waard. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op donderdagavond 20 maart om 20 uur geeft François Bouvé ook een diavoorstelling van zijn werk. Deze zal doorgaan in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek en is ook vrij toegankelijk voor het publiek.

33


H000STRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

Charel Verholen en Maria Staes St.-Valentijn bestond nog niet toen Charel en Maria op 14 februari 1953 in Retie elkaar het jawoord gaven. Of misschien toch wel, want de liefde voor elkaar was duidelijk aanwezig. Het was gewoonweg de laatste zaterdag voor de vasten en dus de laatste mogelijkheid om voor Pasen van dat jaar te trouwen. Charel Verholen werd op 17 januari 1929 in Dessel geboren als tweede in een rij van vier. Vader en drie ooms waren boswachter. Nogal logisch dat de wens van kleine Charcl "boswachter worden" was. In die tijd kon het ambt nog overgedragen worden van vader op zoon. Op voorwaarde dat vader op zijn zestigste, de zoon, bijkomend in dienst nam, binnen de boswachtersbrigade. Vader Verholen stierf echter plots een maand voor zijn zestigste verjaardag en weg was de droom. Charel was ondertussen als schilder gaan werken hij een oom in Rij kevorsel. Mei de fiets van Dessel naar Rijkevorsel was hem als jonge gast nog niet genoeg. Stiekem droomde hij van een wielrennerscarrière. Als nieuweling en later als liefhebber vertrok hij meermaals om 4.30 uur in Dessel om via Lier naar Rijkevorsel te fietsen. Zo had hij reeds zijn 100 km. in de benen bij aanvang van de dagtaak. Een hoogvlieger is hij in de wielrennerij nooit geworden, maar hem eraf krijgen, lukte meestal ook niet. Overwinningspalmen waren er wel niet bij maar een hele trits ereplaatsen zoals tweede en derde sieren zijn palmares. Spurten was zijn zwak punt zodat hij zich meestal met een plaats binnen de eerste tien tevreden moest stellen. Wanneer hij in juli 1949 het vaderland moest gaan dienen werd de fiets aan de haak gehangen. Maria Staes werd op 11juni1932 geboren in Retie als derde in een rij van elf. Tot haar veertiende liep zij school om dan als dienstmeid te gaan werken. Eerst bij een tante die een bakkerszaak had en nadien bij een advocaat in Antwerpen. Later nog eens vier jaar in een gezin in Turnhout. Om alsjong meisje van veertien plots de zorg op zich te nemen van een gezin met zeven kinderen was geen makkelijke opgave. Iets wat wij ons nu niet meer zouden kunnen voorstellen, maar wat toen de normaalste zaak was. Naar huis kon maar gegaan worden als al het werk gedaan was en dan nog maar van zaterdagmiddag tot zondagavond. Vanuit Antwerpen ging dit maar om de twee weken, later in Turnhout gelukkig iedere week. Op het bal van de fanfare hebben Charel en Maria elkaar leren kennen. Na tweejaar verkering gaven zij elkaar het ja-woord. Maria bleef thuis om de huishouding te doen. Charel ging uit werken bij een schilder. 's Morgens vroeg werd er bi nnenshuis geschilderd want pas om acht uur mocht men buiten gezien worden. Na zes uur was buiten schilderen ook niet meer toegestaan en werd er binnen verder gedaan. Een schoon pree hield hij er wel aan over. Toch bleef de droom om ooit boswachter te worden knagen. Bij het vastwervingssecretariaat heeft hij dan zijn examen gedaan. Van alle deelnemers was hij de vierde geslaagde doch de vierdejob die uit de bLis kwam was er één ver weg in de Vlaanders. in Snaaskerke, tussen Oudenburg en Gistel. Het jonge paar pakte in 1961 al hun spullen in en 34

vertrok vanuit de Kempen naar West-Vlaanderen. De drie kinderen, waarvoor Maria ondertussen zorg moest dragen, Lutgarde 01953 Guido 01955 en Anita 01960 . moesten mee. Aanvankelijk dacht men dat het maar voorenkele maanden was en dat het dus een heerlijke zomer aan de zee zou worden. Uiteindelijk deed Charel er bijna vier jaardienst en kreeg hij pas in 1964 een overplaatsing naar de Hoogstraatse bossen. Eerst woonden zij aan het Groenewoud maar al vlug konden zij zich de huidige woning aan de Vrijheid, de hunne noemen. Als beambte van 'waters en bossen' moest Charel waken over de vogelvangst, de visvangst, de jacht en het beheer van de bossen. In zijn eerste dienstjaren was de vogelvangst nog een lucratieve bezigheid. Lijsters werden als lekkernij geserveerd maar ook spreeuwen belandden in de pot. Goed klaargemaakt kon men het verschil nauwelijks merken. In 1 970-'7 1 was het door toedoen van Leo Tindemans met de vogelvangst gedaan. Vis zat er in die jaren nog genoeg in de rivieren en kanalen, alleen mocht men ze zonder vergunning niet vangen. Met meer dan twee lijnen vissen was ook niet toegestaan of kleiner dan 12cm mocht men ze ook niet mee naar huis nemen. Bij controles moest men opletten nooit tussen visser en water te gaan staan. De kleinste duw, bij een meningsverschil, kon zo de boswachter een nat pak bezorgen. Opgeleerd door vader en ooms als Charel was, is heni dat nooit overkomen. De jacht is de laatste decennia meer een elitair gebeuren geworden en strikken en stropen werden nog nauwelijks gevonden. Als er dan toch al aangeschoten wild of gevogelte in beslag werd genomen, werd er netjes een verslag opgemaakt en werd het afgeven in het rustoord, bij "den armen", zoals de wet voorziet. Het bosareaal is in de carrière van Charel alleen maar groter gewor den. Domeinen die door de staat in de loop der

Samen Amrs

jii 1/1(11

zetel.

50 jaar geleden, een week na de trouw toch nog eens in tenue om bij de fotograaf te poseren.

jaren werden aangekocht, kwamen mee onder zijn beheer. Zo werd ook de Schootsenhoek door de Belgische staat aangekocht, niet wetende dat dit Nederlands grondgebied was. Op die manier werd Charel de enige boswachter die in twee landen mocht opereren, een unicum in de geschiedenis. Als Charel in 1990 op pensioen ging, kreeg hij dan ook de persoonlijke felicitaties van minister Luc Van den Bossche. Het huishouden, haar man en de kinderen waren voor Maria de eerste zorg. In 1971 werd Michel geboren. De vier kinderen zorgden ondertussen voor 10 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen makende familie compleet. Reeds in Snaaskerke werd zij aangezocht om tot de KAV toe te treden. Teruggelçeerd in de Kempen, bleef zij ook in Hoogstraten actief lid van deze sociaal culturele beweging. Aanvankelijk als lid, later als wijkmeesteres en nadien in de periode 1990-1994 als voorzitster. Tot in 2001 bleef zij bestuurslid. Dochter Anita nam ondertussen die taak van haar over. Nu houdt zij zich actief bij de gepensioneerden. Van bijna alle geledingen is zij actief lid. Zij gaat mee fietsen, dansen, turnen en kegelen. Als er gekaart kan worden zal zij zeker niet ontbreken. Ook bij Charel ontbreekt het niet aan activiteiten. Sedert 1975 is hij lid van de kerkfabriek van het begijnhof. In 1987 werd hij verkozen tot schatbewaarder en het bijhouden van de boeken baart hem tot op vandaag enige kopzorgen. Bestuurslid van de KBG werd hij in 1996. De veloclub "De lustige wielrijders" is voorheni steeds een uitlaatklep geweest. Het fietsen zat er van jongsafaan in. Niet te verwonderen dus dat zoon Guido, en later ook kleinzoon Kurt, hun kans waagden. Net als bij vader/grootvader was spurten niet hun sterkste kant. Tot enkele jaren terug trok Charel er wekelijks op uit om naar de koers of de cross te gaan kijken. Nu kan hij niet meerzo goed tegen de wind en de koude en wordt thuis vanuit de zetel gekeken. Op 14 februari 2003, de gouden verjaardag van hun huwelijk, bouwden zij samen met familie en vrienden een klein feestje. Een hoogdag welke wij hen van harte gunnen en hopelijk hebben zij samen nog vele jaren tegoed in goede gezondheid.


HOOGSTRA TEN

ERFGOED

Pater Luk Wouters over het klooster te Meersel-Dreef De vereniging Erfgoed Hoogstraten organiseert op 11 maart een lezing over het Kapucijnen klooster van Meersel-Dreef. Pater Luk Wouters, de gardiaan (overste) van het klooster is de gastspreker. Bijna een maand later, op zondag 6 april, brengt de vereniging een bezoek ter plaatse. De Hoogstraatse Maand bracht pater Luc al een bezoekje vooraf als smaakmaker voor de lezing. Pater Luk ontvangt me in z'n werkkamer en wat opvalt, buiten de vele klokken en devotieartikelen in verband met pater Pio, is de orde die er heerst. Op de vraag om iets over zichzelf te vertellen, haalt hij enkele mappen met documentatie boven die een duidelijk beeld geven over z'n leven en werken. Pater Luk werd geboren in Vorselaar op 23 september 1934, hij trad binnen bij de paters Kapucijnen op 15september 1954 om door Mgr. Cathry tot priester te worden gewijd op 16juli 1961.

Het klooster Niemand zal ontkennen dat het klooster in Meersel-Dreef een centrale plaats inneemt in het dorp. Het klooster, de kerk, het Mariapark, de zalen "De Zevenster" en de speeltuin, vormen een mooi geheel midden op de Dreef. Onlangs werden het klooster en het park geklasseerd als beschermd monument. In 1687 kwamen de paters Kapucijnen Ilaur Nieersel-Dreef, oni een

HOOGSTRATEN drie tot vierduizend mensen aanschoven om het klooster te mogen bezichtigen.

Pater Luk z'n droom... De paters kijken niet alleen naar het verleden maar ook naar de toekomst. Het aantal paters neemt afen al enkele kloosters werden gesloten. Wegens de grote toeloop naar het klooster en liet Mariapark van Meersel-Dreef. kan de patersgemeenschap zich grotendeels zelf bedruipen. Het ziet er dan ook naar uit dat liet klooster van Meersel-Dreef als één van de laatste Kapucijnenkloosters zal behouden blijven. Om de interesse van de dagjesmensen levendig te houden, zou pater Luk graag een museum oprichten in de oude schuLir van liet klooster. In dat museum zou hij graag een heemkundig museum beginnen met als hoofdthema de gebruiken en leefgewoonten van dc p1tcrs Kapucijnen. Dc

Pakistan Een groot deel van zijn leven bracht hij door als missionaris in Pakistan. Hij vertrok de eerste keer naar ginder op 7 december 1962. Na een aanloop om de taal te leren wordt hij in de omgeving van Lahore benoemd voor het dorpswerk. Later verhuist hij naar de streek van Bhai Pheru waar hij zal blijven tot zijn definitieve terugkeer in 1993. Als pastoor zorgde hij samen met een medebroeder voor het zielenheil van 130 parochies. De kleinsten werden tweemaal perjaar bezocht. de grotere iets vaker. Er werd dan met de mensen gesproken en kwamen de gelovigen samen om eucharistie te vieren en eventuele kinderen te dopen. Samen met z' n medepaters organiseerde en bouwde hij in die jaren 35 dorpskerken en kapellen. 3 lagere scholen, 1 middelbare school, 1 meisjes-en Ijongensinternaat. Verderzorgde hij mee voor het verwezenlijken van 4 bouwprojecten van samen 275 huizen. Daarbij kochten de paters een grote lap grond die ze verkavelden en verder verkochten aan de parochianen, eventueel met een lening. Verder zorgde de paters voor de nodige gelden om de bouw van die huizen gedeeltelijk te financieren. Zodat het verwerven van een eigen woning voor deze mensen een haalbare kaart werd. De basis was de missiepost met een kerk, een woning voor de paters en één voorzusters, een klein hospitaal en de scholen met internaten. In de internaten verbleven de christelijke kinderen die anders wegens de afstand geen onderwijs konden volgen. In de scholen waren alle kinderen welkom ook de moslimkinderen. Zodoende zit het bouwen en verbouwen hem in het bloed.

Meersel-Dreef Na zijn definitieve terugkeer in Vlaanderen werd hij aangesteld als gardiaan in het klooster van Meersel-Dreef. Daar zat hij ook niet stil, verschillende kamers in het klooster kregen een opknapbeurt, de kerk werd herschilderd, het Mariapark kreeg nieuwe toegangspoorten, het kerkhof werd opgeknapt, de weg naar de grot werd verhard en LO kunnen we nog een tijdje doorgaan.

,s

.

• '-.'

\'

.

•. _

- . .'• . ' ' . •.

.,'

-

t

_____________ _______

"'T "• _ • .i

Pater LuJ mei op de i 1e/th ri os ii de pater.ssehuur, Ii ei begin t i tO t/t h /oo.s It it trilt It Meer.sel-D reef en ini.s.n hien een onderdeel con het behoud inn het klooster en 01fl (' 1111 ' 100 r de toekonist.

hulppost op te richten voor de Nederlandse katholieken uit de grensstreek. die wegens een verbod op de Katholieke godsdienst in hun eigen land niet terecht konden. Vlaanderen stond toen onder Spaans gezag. Ze bouwden eerst een schuur als tijdelijke verblijfplaats om dan een aanvang te nemen met de bouw van het eigenlijke klooster. Het klooster en de kerk werden in de loop van de jaren verschillende malen vergroot en veranderd met verschillende restanten uit de begintijd. Dat het zeker de moeite is om het klooster eens te bezoeken, bewezen de opendeurdagen ter gelegenheid van het 300-jaar bestaan in 1987, toen

schuur zal daarvoor gerestaureerd en ingericht moeten worden. In zijn hootd heeft pater Luk liet plan al klaar en hem kennende zal dit vroeg of laat ook gerealiseerd worden. Het zou alleszins een veiTijking zijn voor Meersel-Dreef en ook naar de toekomst toe, een kans zijn om liet klooster en zijn omgeving te kunnen behouden voor het nageslacht... De lezing door pater Luk gaat door op dinsdag 11 maart om 20.00 uur in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Iedereen is welkom, de inkom is gratis.

35


MEERSEL-DREEF

Algemene Vergadering Dorpsraad MEERSEL-DREEF - Van uitstel kwam geen afstel. de algemene vergadering van de dorpsraad ging door op donderdag 30 januari. Het Kapucijntje, het zaaltje van de paters, zat goed vol, aan belangstelling geen gebrek. En zoals dat meestal gaat zijn het vooral nieuwe inwoners die een kijkje komen nemen, waaronder nogal wat van onze Nederlandse inwijkelingen. Natuurlijk waren de oude getrouwen Meersel-Dreveniers ook op post. Van het schepencollege waren de heren schepenen: Jos Martens, Staf Peerlinckx, Roger Van Aperen en Rene Sprangers aanwezig met infoambtenaarLeo Sprangers. Burgemeester Van Aperen en schepen Van Ammel waren verhinderd. Jos Huybrechts benadrukte het belang van de plaatselijke school en het goed draaien van de verenigingen zoals: het oudercomité, de KLJ, de fanfare en de middenstand. Alles samen bevordert het de samenhorigheid wat voor zo'n dorp als Meersel-Dreef van groot belang is. De dorpsraad werd op 25 november 1977 opgericht en in het begin van 1978 als eerste dorpsraad erkend. Dat betekent dat de dorpsraad 25-jaar bestaat, iets wat ditjaar zal belicht worden meteen extra uitgave van de Stuw, het dorpsblad. Verder dankte hij al de oude leden van de dorpsraad, die al 25 jaar zorgen dat de dorpsraad is blijven werken. Ook het B1N (buurtinformatienetwerk) kreeg een pluim voor zijn aandeel in de veilighetd en de samenhorigheid. Waarna het tijd was om aan de agenda te beginnen.

Het oude schoolhuis, voormalig woonhuis van meester Verboven. Inmiddels werd de sloopvergunning aangevraagd. Wegens vraag van de oppositie wordt het echter niet direct afgebroken, wat er juist moet gebeuren staat nog open voor discussie. Mogelijkheden zijn: verkopen, verkopen meterfpacht, verhuren, verbouwen, eventueel met behoud van de voorgevel. De woning staat in het boek "Bouwen door de eeuwen heen, kanton Hoogstraten", opgenomen als waardevol. Op de vraag of het schepencollege eigenlijk een visie heeft op hoe het dorpszicht zou moeten blijven of worden, stelde het college dat men momenteel werkt aan een ruimtelijk structuurplan dat dan later op dorpsniveau zal uitgewerkt worden. Wat blijft er dan over van het Paterswielproject, waar moet het KLJ-lokaal komen. Volgens de schepenen is het niet aan het de gemeente om een KLJ-lokaal te bouwen. Eventueel kan wel mee gezocht worden naar een perceel grond. Als je tussen de regels leest dan kunnen we een dorpshuis wel vergeten. Ja wat doe je er eigenlijk mee en wie gaat het onderhouden? Maar de naast- en achterliggende gronden zouden wel dienstbaar kunnen blijven voor het dorp. Eventueel verhard, of ingericht voor sport- en spel en/of parking. Alles is nog mogelijk. De bal ligt terug in het kamp van de dorpsraad zowel over wat er met het schoolhuis moet gebeuren als met de achterliggende gronden. De achterbouw van het schoolhuis wordt wel afgebroken wegens te onveilig en dit op vraag van de KLJ.

aangetast door de reuzeniwam, vertonen topsterfte enz. Het schepencollege stelt voor om ze te rooien en te vervangen door nieuwe beuken van een serieuze grootte (stamomtrek 35cm, gemeten 1 meter hoven de wortelhals). Op de opmerking dat het toch om geklasseerde bomen gaat, antwoordde het college dat eerst advies zal worden gevraagd aan de dienst monumenten en landschappen. Daarna zou men terug de dorpsraad om hun mening vragen. Onder de eventueel nieuw aarigeplante beuken zou men grasstenen leggen (een soort tegels met gaten waar het gras door kan groeien) zodat in de zomer de kant van de weg niet kapot zou gereden worden bij het parkeren.

3. Drukrioleringen. 1-let is de bedoeling dat het Heieinde zou voorzien worden van drukrioleringen. Dit is een persleiding van slechts 6 cm doorsnede. Voordeel minder kap en breekwerken, want gemakkelijker te leggen. Goedkoper en 100 17e gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Nadeel: enkel voor een gescheiden systeem. Het regenwater moet apart worden afgevoerd (via grachten, al dan niet ingebuisd). Dus moeten ook de huiseigenaars hun afvalwater gescheiden aan de straat aanvoeren. De Vlaamse Overheid verwacht dat tegen 2005 iedereen aangesloten is op riolering of over een eigen waterzuivering beschikt (IBA). Die riolering zou dan via Meersel naar de Meerselse Bergen lopen. Het villapark heeft echter nog een bijkomend probleem. De wegen zijn er nog in privéhezit en nog niet overgedragen aan de gemeente. De gemeente moet dus toelating vragen aan de eigenaars maar daar zit de knoop. Bij de verkopen van de laatstejaren, werden de percelen gemeten en verkocht tot de rooilijn. De stukjes weg werden niet mee verkocht maar zijn officieel nog in het bezit van de vroegere eigenaars die niet meerte bekennen zijn in velden noch wegen Dus dat wordt nog veel pluis- en speurwerk. In 2003

ii

• ''

komt er een algemene studie over de nog ie realiseren rioleringen in de gemeente. Dit systeem van drukriolering wordt voor het eerst toegepast in de Klinketstraat in Wortel en daarna wordt het Heieinde het eerste grote proefproject.

4. Speelstraten. Men vroeg het college waarom ergeen speelstraten worden ingericht te Meersel-Dreef? Volgens het college werd de vraag aan de dorpsraad voorgelegd maar concludeerde die dat er geen interesse voorbestaat. Een speelstraat inrichten is niet zo eenvoudig, zo zou je dan als buurtbewoner op bepaalde uren niet met je wagen de straat in mogen. Na de koffie was het tijd voor de schriftelijke rondvraag. - Bocht Heieinde Meersel, kruispunt Meersel/Oude Trainweg. Wordt er iets gedaan aan de gevaarlijke bocht op 't Heieinde/Meersel en aan het kruis Meersel-Oude Tramweg. De bocht zou kunnen voorzien worden van deugdelijke signalisatie (eventueel flashlampen). Beter was het om het zicht te verbeteren door de berken in de bocht op te snoeien of te verwijderen. De gemeente zal contact opnemen met de eigenaar. Het kruispunt wordt nog eens bekeken. - Gevaarlijke wegkanten op Klein Eyssel. De wegkanten vanaf de watermolen tot het kruispunt met Groot Eyssel zijn gevaarlijk. De kanten en het wegdek hebben vaak last van rijrn en ijzelplekken. Misschien door de ietwat verhoogde ligging of de nieuwe toplaag van de asfalt? Er werd gevraagd om tijdig te strooien. Sommige aanwezigen hadden het idee dat er op de Dreef steeds laat of het laatst gestrooid werd. Jos Martens zou dit even nakijken bij de strooidienst. - Schepen Roger Van Aperen peilde even naar de meningen rond de bibliotheek. Cijfers tonen aan dat het bibliotheekbezoek en de hoeveelheid uitgeleende werken daalt. Van 128 ontleners in 2001 naar 113 iii 2001 van 3958 stuks naar2932 stuks. Eén en ander ligt natuurlijk

/

0.

De beukenbomen aan het klooster.

1 _ ..,.",..................................J:,' c ve i/cII/'Lii'lt 1),

De nog resterende 26 heukenhomen aan de kant van het Mariapark aan het klooster zijn allen in min of meer slechte staat. Ze zijn gedeeltelijk rot,

t/t (lOt,' Z'll /11(1 lul 'S(/U/)eit( o/let,'e (11(0/t,'! /111//t uitzteit.s /o/ lui een /)eie/e t'er.s raiul/iouiiling to s.en (Je 000.1 en Ier plaatse en het 1 rad.vl,e.s 1uur. liet tterki :eker drempelt'erla,t,'end en t'uorko,nt tt'ret'el door s le( liie conuinunu 'alle.

36

111(11 ()0i.


MEERSEL-DREEF aan de minder aantrekkelijke locatie en het beperkt aanbod. Men stelt dat er mogelijkheden moeten blijven voor ouderen en kinderen, eventueel via een bibliotheekbus, en dat de ouderen wel naar Meer, Meerle of Hoogstraten kunnen. Voor Minderhout en Wortel zou hetzelfde gelden. Hernummering Nieuw Dreef. Er kwam een vraag of de huizen van de Nieuw Dreef niet hernummerd kunnen worden, niet het optrekken van het appartement zijn er veel verwarrende nummers met 1. a.h.c, d enz. Men ziet door het bos de bomen niet nieer. Dat geldt ook voor andere straten in de gemeente, het college zou zich daar eens over buigen. Nadeel is natuurlijk dat iedereen zijn adresgegevens moet laten wijzigen. Obstakels Nieuw Dreef. Mag men zo maar straatbonien verwijderen. Nee! Mag men de zijkant van de weg inpalmen voor een voortuin? Nee! Mag men obstakels oprichten om parkeren tegen te gaan? Nee! Men niag enkel aan de straatkant gras zaaien of dolomiet leggen. Andere opbreekhare materialen kan, mits toelating van de geiiieente. Zolder Lagere School. Er kwam een vraag hoe het staat met het verbouwen van de zolder van de lagere school tot opslagruimte. De platen voor op de zoldervloer zijn er, liet is enkel nog kwestie van tijd te vinden om ze te plaatsen. Dakplaten waren er nog niet aangekocht en nog niet op de begroting voorzien. Maar liet dossier was nu na 13 jaar toch zeker op goede weg. Tevens komt er een nieuw decreet op veiligheid van speeltuigen. Als dat eris zou men bekijken of de speeltuigen op de speelplaats vervangen of aangepast zullen worden. Andere plinten ivm veiligheid, aangedragen door de school inspectie. zullen nog bekeken worden. (t')

Kerstbeelden op stap

-

-

-

MEERSEL-DREEF De wereld zïr soms raar in elkaar. Laat de middenstand twee nieuwe kerstheelden maken, blijkt dat het er bij het opruimen 4 zijn (zie foto). Moeder Maria kreeg nog het gezelschap r'an 2 andere 'Joze/fèn Al lijken ze sprekend op Koen But.v en Willv Van Den Broek, beiden, middenstanders, die niet bang zijn om voor de dorpsgemeenschap hun handen uit de mouwen te steken. (tv) -

".

Grote collectie behangpapier

* -

r\KIM\Ie~k

15:~XkMIek\k_\%

c

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht Interieurarchitecte: Katrien Doms

i1 0,1

Witte Lietaer, Lysdrap, Borôs,

11

B.V.B.A.

109

zo

V

& Fax 031314 48 47

natuurlijk & synthetisch 37


MEERSEL-DREEF

BINGO

MLLRSEL-DREEF Op zaterdag 1 .tè bruari ging het er weer spannend aan toe in de zaal de Ze venster te Meersel-Dreef. De fanfare organiseerde voor hun svmpathisanten een bingoavond. Ondanks de flinke laag sneeuw kwamen er toch meer dan honderd liefhebbers opdagen. De eindronde was superspannend, want er was een DVD-speler te winnen. Hennv Bastiaansen-Van Dun, wist haar kaart te verzilveren en kon de eerste prijs in ontvangst nemen. Op de foto: bingo-master Gust Snijders, Hennv met DVD en miss bingo Nellv De Graauu'. (te)

Ook de Meersel-Dreefse jeugd kan voetballen... MEERSEL-DREEF - De E2-vocthalploeg van Gesta (Galderen StrijbeekTen Aanval) heeft het voorbije voetbalseizoen (september-december) opnieLiw gestunt. Voor de derde opeenvolgende keer werden deze spelertjes van 9 tot 10 jaar kampioen. Bij de E2 spelen vier spelertjes van Meersel-Dreef: Sam Muësen, Joeri Janssen. Frits Verheijen en Frits van Aert. Ook de twee coaches, Fons Janssen en Johan Verheijen, wonen in Meersel-Dreef. Er kan niet echt van een spannend kampioenschap gesproken worden, want er werd slechts eenmaal gelijkgespeeld. Alle andere wedstrijden werden met overtuigend verschil gewonnen. Het doelpuntensaldo spreekt \'oor zich: 139 doelpunten voor, slechts 10 doelpunten tegen. Dat betekent een gemiddelde van bijna 14 doe]punten per match. Bepaald indrukwekkend. De Dreefse spelertjes bleken zeer trefzeker.

Sam Muësen werd topscorer met een totaal van 36 doelpunten. Frits van Aert scoorde 32 keer, Frits Verheijen 30 keer en libero Joeri Janssen kwam toch nog aan een respectabel doelpuntenaantal van 12. Het nieuwe seizoen (januari-mei) wordt ongetwijfeld een ander pak mouwen, want de Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft Gesta E2 in een veel hogere reeks ondergebracht. Gelukkig maar, want je leert maar echt goed voetballen tegen evenwaardige tegenstanders. Ondertussen is een nieuwe reeks van Dreefse talentjes actief bij Gesta. Joosten Brent Verheyen, Philippe Broos. Jerôme van der Aalst. Jelle Muësen en Joost Peeters hebben er net hun eerste seizoen bij de F-jes opzitten (7 tot 8 jaar). JefVandenplas beproeft zijn gelijk bij de Duiveltjes van FC Meer. (Guy Muesen. tv) -.

-

T

Verbroederingsconcert brassband St.-Rosalia en fanfare Voor Eer en Deugd MËËRSEL-DREEF-Onze fanfare "Voor Leren Deu gd' organiseert jaarlijks een verbroederingsconcert in gemeenschaphuis de Leeuwerik op Galder. Kwestie van elkaar wat beter te leren kennen en ter voorbereiding op het jaarlijks concert van zaterdag 3 mei. Dit jaar nodigden we brassband St.-Rosalia van Meer uit om bij ons op bezoek te komen. Het is de bedoeling om op een ontspannen manier muziek te maken met een niet te zwaar programma. De namiddag gaat door op zondag 16 maart en start om 1 4u. Eerst treedt het jeugdorkest op van onze fanfare en daarna de fanfare zelf. Na de pauze is het de beurt aan de drumband van St.-Rosalia en vervolgens treedt de brassband zelf op. Vooreen stukje ontspannen muziek op een rustige zondagnamiddag, met de nodige tijd voor een buurtje? U bent van harte welkom! (tv)

-'-

Li

De spelertjes en de coaches van Gesta E2 vieren hun dik verdiende kamnpioenstitel najaar 2002 met een glas (kinder)champagne.

Jaloers? MEERSEL-DREEF - Bent u als MeerselDrevenier wat jaloers op de fanfare, omdat ze steeds in deze rubriek aan bod komen? Doet u ook wel eens iets leuks met uw vereniging, terwijl niemand daar wat van hoort? Maak dan een kort verslag en geef het af, deponeer het in de brievenbus of e-mail het aan Toon Verleye, Dreef 97. Meersel-Dreef of toon.verleye@pandora.be Tegen de 15de van de maand moet het nieuws binnen zijn (eerder mag ook). Een leuke foto met een kort onderschrift kan ook, de foto krijgt u terug. Dus wat let u?


MEER

Weer muziek in Meer U hebt het eenjaart te zonder moeten doen: de muziekavond van Brass- en Drumband Ste.Rosaha. Dat betekent niet dat de muziek en het ritme uit Meer verdwenen 7ijn. Integendeel, het voorbije jaar werd binnen Ste.-Rosalia heel hard gewerkt om de muzikale lijnen opnieuw uit te zetten. Dirigent Bart Van Ossel zette zijn schouders onder het project en samen met de groep muzikanten werkt hij gestaag verder aan de uitbouw van een volledig nieuw programma. Er kan beslist van een hernieuwde start gesproken worden, want er moest letterlijk op heel wat vlakken pionierswerk verricht worden. Dat werk begint tot resultaten te leiden. Velen van u konden dat al horen tijdens de eucharistieviering die in november werd opgeluisterd. Het ontlokte een van de jonge muzikanten tijdens een repetitie de bedenking dat er stilaan kan gesproken worden van een 'return of sounds", een terugkeer van de klanken, van mooie geluiden. Die uitspraak bleef nazinderen en hij werd uiteindelijk gekozen als motief voor de volgende muziekavond: "Return of the sounds", Brass- en Drumband Ste.-Rosalia in Concert. De avond vindtplaats in het vertrouwde huis. zaal Voor Kunst en Volk aan de Meerseweg, zaterdag 29 maart om 19.30 uur.

PF

Zoals gezegd pakt dirigent Bart Van Ossel uit met een volledig nieuw programma. Het is geen ingewikkelde muziek die gebracht wordt. Er werd geput uit het repertoire van toondichters als Josef Bönisch, Kees Vlak. Keith Strachan en Jan Van der Roost, die zeer veel werk voor jonge ensembles schrijven. Dat er aan de verlonging gewerkt wordt, zal Ii zeker kunnen merken. Bij de drumband wordt er eveneens hard gewerkt. Instructeur Fons Van Aert is aan beide zijden van de grens uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van opleiden van slagwerkers. De terni "drumband" iseigenlijk te eng geworden. Er wordt heus niet alleen maar"getrommeld" hij Ste.-Rosalia: de groep slaat de weg in naar een percussie-ensemble. Nieuwe accessoires worden bijgevoegd, de werken die uitgevoerd worden, krijgen van langsom een meer muzikale basis: de aangehaalde "sounds" vinden we ook hier terug. Voor het aaneenpraten van de avond hoefden cle mensen van Ste.-Rosalia niet verte zoeken. Jan Dufraing, een van de drijvende krachten achter zustervereniging toneelkring 't Heidebloenipje, was graag bereid om deze taak op zich te nemen. Muzikanten. drummers, dirigent, instructeur en liet bestuur van Ste.Rosalia rekenen erop dat zaal Vror Kunst en Volk zaterdag 29 maart te klein is. Zij nodigen u van harte uit. De toegang is gratis.

Bonte Avond 2003: De Val van de Bonte Avond MEER - De laatste jaren heeft jeugdhuis cle Mussenakker ons verblijd met een voortzetting van de legendarische Bonte Avonden. Ook dit jaar is het weer prijs en belooft het evenement weer een waar spektakel te worden. liet veitiende stuk draagt de mysterieuze titel 'De Val van de Bonte Avond'. Laat ik al een tipje van de sluier oplichten. Een aantal mcnscu van Mcci cmi Hoogstraten vinden het concept van de Bonte Avond, lachen met alles en iedereen, niet door de parochiale of himrgerzinnelijke beugel kunnen. Ze grijpen in door één van de schrij vers te ontvoeren en overte brengen naar een officieuze gevangenis in de Ardennen. De andere schrijvers zetten natuurlijk terstondde achtervolging in. Wat ccliter niemand weet is dat er in de deshetreflènde streek rare dingen gebeuren. Niemand weet hoe het komt, maaroude legendes en verhalen blijken er tot leven te komen met alle gevolgen en onwaarschijnlijke situaties vandien. Dit alles neemt het publiek op sleeptouw door een geheel van enorm uiteenlopende sketehes We gaan oa. langs bij cle Antilliaanse Feesten, we bezoeken Meermarkt, we zijn getuige van een typische houwvakkersconversatie, enz. De mussen proberen op uw lachspieren te dreunen door hun traditionele maar efficiënte mengelmocs van actie, humor, drama en muziek. Het beste is dat u zelf komt zien en oordelen. Een belangrijke verandering is dat de zaal waarde Bonte Avond plaats heeft dit jaarde parochiezaal van Meer is en dus niet meer de St.-Cecilia-zaal in Hoogstraten. De datums van de twee voorstellingen zijn vrijdag 21 maart en zaterdag 22maart. Geïnteresseerden kunnen best telefonisch reserveren op de volgende nummers: Bert Dufraing (03 315 86 80), Wim Dufraing (0472 40 71 72) en Koen Voeten (03 315 8113). (wd)

MEER - De l'onteoai'ond tuit de /'muti.sse,io/./er is telle,i.s u ,eej ccii uitl,arsîinï' echt originaliteit. Afwachten wat liet dit jaar wordt. Een nieuwigheici is alvast dat hij dit jaar weer in de Meerse iarochiecaal plaatsvindt. Daar naar liet jaren geleden, 'oe spreken jaren 1970, allemaal begon. Mi.r dit eveneine/it niet. Want liet behoort ongetwifwld tot een van de Meerse culturele hoogtepunten. (ma) 39


MEER

Dartstornooi bij de Eiken MEER - Op zondag 9 februari ware,i er iteer veel nicusen afgezakt naar De Eiken i'oor liet jaarlijkse tornooi. Met 82 heren cii 14 dames kwamen we weer aan een in oot aantal om er een gezellige middag i'an te maken. Met nog een hoop supporters erbij zat de sfeer er dadelijk in. Vooral onze noorderburen uit Zunclert en omstreken waren weer in grote getale aanwezig. Dirk Nevens (Berchein) won cle finale bij de heren. Bij de dcunes ging de hoogste eer naar Jeanne van Herck (Liiie). Noteer voor volgend jaar de 2e zondag i'an februari maar al in je agenda, want gezellig was hei. (ina)

rI,,m

-

71

,ll

ocÂť Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer TeI.03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www. geuciens. be

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

IvIEER - Staan: Guv Snijders, Toni Snijders, Louis Boudewijus en .laii Dictus, buiken: Roger Enibrechis, Rik dc Griivter en .Ia,i s'aii Bergen, ligt voor haar' ploeg: Ellen.

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken .j Atjrlt

AXA lldn.

40

n,l 1kIfldfl

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten


MEER

Mussenakker winnaar dorpsquiz MEER - Zaterdag 25 januari Vond de dertiende verenigingsquiz plaats in de parochiezaal van Meer. Met 14 deelnemende verenigingen zat de zaal weer afgeladen vol. Het ging er gezellig maar ook spannend aan toe. De KWB die, 12jaargeleden. het initiatief nam voor deze Meerse aktiviteit, en de eerste quiz had georganiseerd, had ook deze dertiende uitgave in elkaar gestoken. Een werkgroep had er zich maandenlang mee zoet gehouden. In vergelijking met de vorigejaren waren er wel een aantal nieuwigheden: crkondenjokers ingezet worden en de zaal werd heel wat beter hij het gebeuren betrokken. Elke ronde opnieuw konden ze bonuspunten verdienen voor hun ploeg. Tot en met de finaleronde bleef het spannend. Uiteindelijk haalde de Mussenakker het voor de Toneelkri ng t He ideb 1 oc ma pj e en dc Chirojongens op een gedeelde tweede plaats. Iedere ploeg kreeg een nuttig aandenken. Dc winnende ploeg beloofde om volgend jaar de organisatie opzichte nemen. Uitslag: 1. Mussenakker 125 punten. 2. Toneelkring . Heidebloempje 115, 3. Chirojongen 115, 4. Sint-Amhrosiusgilde 106, 5. Chiromeisjes 102. 6. Turnkring Vrij en Leni(, 101, 7. Brassband Sint-Rosalia 99. 8. SintJorisgilde 98, 9. KAV 98, 10. K.F.C. Meer 96. 11. KVLV 95, 12. Landelijke Gilde 90, 13. 0udercomit6 89, 14. Dc Fendracht 83. (nat)

1 jIIL '

4

Dc lus sc ii waren 011/ i / ollit/ nut dc nui nu oiuuiiiu van de qm - . Zij zullen volgendjaar o de oi ganisatie 0/) zich nemen. Dat cm ordt alvast een hele uitdaging want de KWB legde dit jaar door (11 piiike o!ganisditic (le hit ei ç' hoog.

Antiek- en vlooienmarkt: Oproep tot materiaal! MEER - Met een groep Meerse muzikanten is de lang vergeten eerste Meerse fanfare De Eendracht' terug tot leven gebracht. Deze fanfare staat volledig ten dienste van de Meerse bevolking voorhetopluisteren van allerlei festiviteiten. Hiervoor kunt U hen steeds contacteren. Maar, koken kost geld en daarom organiseert men op i.ondag 27april2003 een Antiek- en Vlooienmarkt in de parochiezaal van Meer. Het materiaal komende muzikanten vanafnu graag bij u ophalen. Een seintje aan én van cle onderstaande leden is voldoende: alles is welkom hij Frans Van Bladel, Gestelsestraat4. Meer/Tel 03.315.77.76 of Fons Stes, Terheeksestraat 58. Meer / Tel. 03.315.73.12. De organisatoren van Eendracht danken ci reeds bij voorbaat.

mos-

- / i(UlItI('gl Troon shiil In ic 'cllocOl/100 iisc /111/) liet tentoon.stelliii,t,'v.seizoen ioor .vicri ogcl.v af. De k i . i om! dit plaats in . nnen v ( Frankrijk). Een recordaantal 13e1 gi.s clie vogels, nl. 4124 don gen er mee voor de s ere liltitel in hun reeksen. Dat lu t ene /0111 het andere iiie! 1.5. /i( e/Je !i100ï (10/1 .11(1 rtie!i '111! dl') / / 00/11(11 te tea gift. Tertril hij liet voorbije jaar een paarleer naast de t vele ldtilel greep. n as hei dit /aarmaar /1e/st 4 la er bingo. Daarnaast In haalden zijn rosei vol/is teren s nog 2 zilveren inedail/es. cViei IC veritondereii dat io ge/hello hhers uit gans L uropa en e// flra:ihii ilt 11e rij staan 01fl enkele t an :i/n /1101 ei! je.s in Inn bezit te kunnen krijgen. Een beetje verderop troont er nog zon krat k. De stam titlea-parkil ten tan Lue Cools tvirtt 0 op htuii beurt dl jtin te bekoren ont hun baas je aan de t te,e ldïitel te 11e/pl n. Liijn blauvc e gras parkieten en ecu ro.vei-eolli behaalden daarnaast ook itog een.s een zilveren plak. Op zulke pre.vtaiie.s kiiititen We al.s club tei ee/it fier zijn. Wij duinen dait ook voor een succes volle kit eek. zodat de Zand/iuiter het t olgende seizoen neer la/t zit /1 kan late/t horen. (ma)

In de loop van het jaar volgen nog tal van muzikale activiteiten onder andere de opluistering van de H. Eucharistieviering op zaterdag 10 mei, gevolgcl door een feestelijke avond. Later hierover meer.. (ma)

Boerenbuitentocht MEER - Zondag 23 maart kon je dee/nc'men aan de jaarlijkse wandeltocht van de KWB. De afstanden zijn 7 of 14 kin met oitderweg een rusrp/aclts en t'erfris.si/lgelt. Deel,tanieko,sten, verzekering inbegrepen: 1 E. Inschrijveit tussen 9 en 14 uur in caféfeestzaal De Paerdekop, Meerdorp 19. Voor nieer iiiftx Ene Janssens, tel. 03 315 06 02.

41


ALGEMENE VERGADERING VAN DE DORPSRAAD Belbusje komt (eindelijk) zo! MEERLE Als naar gewoonte was er heel wat volk komen opdagen voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad. Naar verluidt, wordt er aan de formule van "dorpsraad" als adviesorgaan voor het centrale gemeentebestuur gesleuteld. Een jaarlijks overleg, rechtstreeks tussen beleidsmakers en bewoners van de deeldorpen, lijkt me nochtans een deel van de huidige formule dat zeker bewaard moet worden. De belangstelling en de discussies van de algemene vergadering van de laatste jaren tonen het nut ervan aan. Geen kloof hier, veel directer kunnen bestuurders en bestuurden mekaar niet ontmoeten. -

Prioriteiten van 2002 Na zijn verwelkoming dankte voorzitter Christ Sterkens liet gemeentebestuur voor enkele verwezenlijkingen in Meerle het voorhi jejaar, zoals de fraaie herstelling van de luifel op de schoolkoer. verlichting van het verbindingspad tussen Heibergstraat en de Mgr. Eestermansstraat en de herinrichting van de verbindingsweg tussen Hazenweg en Chaamseweg. Daarna vroeg hij de aanwezige leden van liet college - burgemeester Van Aperen. cle schepenen Peerlinck, Martens en Roger Van Aperen - om uitleg over nog openstaande punten en naar eventuele nieuwe projecten. * Fietspad op de Strijbeekseweg van Klein Eyssel tot de grens: de procedure vooraanleg via module 13 van de mobiliteitsconvenant aanleg van fietspaden langs gewestwegen waarvoor het gemeentebestuur liet initiatief neemt - niet het bestuur van de wegen werd opgestart. In de begroting zijn kredieten voorzien voor de onteigeningen. De bedoeling is een fietspad aan te leggen langs beide zijden van de weg. Verkoop van het Raadshuis': de dorpsraad heeft een negatief advies gegeven en het gemeentebestuur volgt dit advies. Schepen Peerlinck vraag wel dat nagedacht wordt over een zinvolle bestemming. De onclerhoudskosten lopen snel op en als die alleen moeten dienen om leegstaand patri monium in stand te houden, vindt hij dat niet verantwoord. Misschien is privatisering onder strikte voorwaarden (via erfpacht bvb.) te overwegen. Voorlopig ligt het dossier stil. * Hinderlijke parkeerplaatsen op de hoek Kerkstraat - Meerledorp: A.W.V. (de beheerders van de gewestweg) willen deze behouden zoals ze nu zijn. Misschien kan een spiegel een oplossing bieden voor het probleem van het beperkte uitzicht? * Nieuwe projecten waarvoor in de begroting 2003 sommen werden ingeschreven: met het oog op de schuldafbouw is het bestuur zuinig met investeringen. Er zijn derhalve weinig nieuwe investeringen vastgelegd voor Meerle. Een aantal projecten zijn wel aan de gang, zoals aankoop van gronden voor het fietspad langs Groot Eyssel vanaf het rond punt tot in Meerle (aanleg voor 2004?): de afwerking van

42

de brandweerkazerne: buitengewoon onderhoud van wegen Schuivenoord en Markweg (kasseien vervangen door betonstrook) en herstellen van liet voetpad in de Kerkstraat: de aanschaf van fietsrekken voor het gemeenteplein in de stijl van het huidig straatnieubilair. Er komt mogelijk nog een tweede antennemast voor mobiele communicatie in Meerle ook. Ditmaal voor het Astrid-netwerk (voor politie, brandweer, enz.). Was hier vroeger niet gesteld dat de antenne voor dit netwerk hij op de mast achter het Kerkhof moest komen? Volgens het verslag van de vorige dorpsraad is dit door schepen Van Ammel met grote stelligheid verklaard. Het schijnt nu niet meer te ku uien. Een tweede mast zou vermoedelijk in de buurt van cle Zwartvenweg gepland worden.

Hondenpoep, bladkorven, slechte kasseistroken, te hard rijden en andere ergernissen Uit de schriftelijke vragen heeft de voorzittereen aantal geselecteerd waarop de bestuurders misschien hun commentaar kunnen geven. Wat opvalt, is dat in deze ronde steeds een aantal zaken opduiken die al jaren meegaan. Hondenpoep of hlaclkorven langs sommige straten met veel bomen. De burgemeester wijst erop dat liet standpunt van het bestuur hierover al herhaaldelijk is verkondigd en dat dit er op dit ogenblik geen fundamentele veranderingen te verwachten zijn. Hondenbezitters moeten de uitwerpselen van hun huisdier meenemen en zijn verplicht hiervooreen poepzakje bij te hebben. De politie kan dit ccntroleren. Aan bladkorven wil de groendienst niet aan, wegens slechte ervaringen elders. Te veel ander afval in de korven maakt het gebruik ervan onmogelijk. De politie controleert regelmatig op te hard rijden en iedereen die geflitst wordt, moet betalen. Als er zich in wijken overlast voordoet, kan dat aan de politie gesignaleerd worden, die dan speciale controleacties kan plannen. De slecht kasseistroken langs betonwegen worden stelselmatig hersteld: voor gewestwegen - zoals de Ulicotenseweg - is het gewest bevoegd en kan de gemeente alleen signaleren.

L

\ H Schepen Van Aperen mocht regelmatig de micro ter hand nemen op de algemene vergadering. De iwee belangrijkste thema's van de avond - parkeren op het Gemeenteplein en de belbus - vallen immers onder zijn bevoegdheid. Hij kweet zie/t met verve van zijn taak.

Vrachtwagens op het gemeenteplein? Als het onderwerp 'Parkeren van vrachtwagens' op het gemeenteplein ter sprake komt, gaat het er plots een heel stuk levendiger aan toe. Opdat ogenblik heerst er immers grote onduidelijkheid. Nochtans heeft de gemeenteraad, opéénstemmig advies van de algemene ledenvergadering van de dorpsraad, reeds op 17 december 2001 een politiereglement goedgekeurd dat op het gemeenteplein vrachtwagens toelaat tot een maximum totale lengte van 6 meter. De nodige verkeerssignalisatie is echter tot de datum van de vergadering nog steeds niet aangebracht. Schepen van verkeer Van Aperen meldt dat de signalisatieborden eerstdaags geplaatst worden, waarmee het duidelijk zal zijn wat mag en niet mag. Aan cle politie om het gepaste toezicht uit te oefenen en op te treden bij overtredingen. Probleem opgelost, ben je dan geneigd te denken. Blijkt niet zo te zijn. Want in de periode tussen besluit en uitvoering heeft de wijkagent met de betrokken vrachtwagenbestuurders andersluidende afspraken gemaakt. Uitgaande van mogelijke overlast in de woonstraten en wijken, indiende wagens niet meer op het gemeenteplein terechtkunnen, heeft hij onderzocht hoede hinder tot een mini niuni te beperken. Met de bestuurders is vervolgens afgesproken dat ze tijdens werkdagen hun conibinatie 's nachts op het plein kunnen parkeren en dat ze tijdens de weekends hun wagens, of tenminste opleggers en aanhangers op het bedrijfachterlaten. Als nu de borden geplaatst worden, vervalt deze regeling, dan is het verboden te parkeren voor vrachtwagens. De wijkagent vreest dat daardoor de last naar de woonstraten verlegd wordt. De vrachtwagenbestuurders vragen een alternatief, bvb. een parking aan het voetbalplein. De schepen vraagt zich af wanneer ze goed kunnen doen: ze volgen ten volle het advies van de dorpsraad en nu blijkt dit niet te zijn wat de vergadering wenst? Christ Sterkens weert zich en stelt dat het een éénstemmia advies was van de


MEERLE algemene ledenvergadering. Hij ziet geen reden om hier nu op terug te komen. Het gaat trouwens steeds om dezelfde mensen die een probleem hebben niet hun truck. Schepen Van Aperen zegt zich bewust te zij ii van het probleem, maar wijst erop dat dit ook in omliggende gemeenten dezelfde problemen zich stellen en dat men ergeen eenduidig antwoord op heeft. In een geval heeft men de vrachtwagens verbannen naar een amhachtszone, in andere heeft men eveneens een parkeerverbod uitgevaardigd. Meermaals wordt gesteld dat dergelijke combi naties op het bedrij fthuishoren en dat de gemeenschap hiervoor niet moet opdraaien. Het college blijft bereid andere maatregelen te onderzoeken na een nieuw degelijk gemotiveerd verzoek van de dorpsraad. Zij kan dan een nieuw hesluitaandepcnieentcianj \ oorleieen.Tot elan blijft het parkcYl\ cIN ii in Ioïc!ii.

Concert

De belbus De schepen van verkccr geelt lciiiig \an het voorstel van de Lijn over het nieuw geplande husaanbod in liet kader van liet basis-mobiliteitsplan voor de regio. Dat nieuwe aanbod brengt nogal wat veranderingen voor het openbaar vervoer dat ons dorp aandoet. De lijn 43 (Turnhout-Meerseldreef) die thans tussen 6 en 21 uurom de twee uurMeerle aandoet (op zaterdag tussen 8 en 19 uur en op zondag helemaal niet) zal in de nieuwe situatie beperkt worden tot het traject TLirnhout-Hoogstraten. De lijn 60 (Antwerpen-Hoogstraten) zal in het nieuwe aanbod tot Meer rijden, om liet uur tusicit 4 en 24 uur. Meerle en Meerseldreefen Wortel zullen bediend worden door een belbus naar en van Hoogstraten. waar verbinding mogelijk is naar Turnhout. Oostmallen en Antwerpen. Om het uur miii rescrvatie. In de week tussen 6 en 21 uur op zaterdag en zondag tussen 8 en 23 uur. De belbus pikt je op aan de haltes, die volgens de schepen ook op de Voort zullen komen. Uit de reacties in de zaal valt op te maken dat dit aanbod goedkeurend onthaald wordt. Al zijn ei natuurlijk nog enkele knelpunten. Wat bijvoorbeeld met de talrijke scholieren die dagelijks met de lijn 43 naar Hoogstraten en Turnhout gaan? Moeten die elke dag een belhus reserveren? Verdere informatie over de werkwijze voor reservatie en duidelijkheid over de haltes zou eveneens zeer wenselijk zijn. Het college belooft de opmerkingen voor te leggen tijdens het overleg met de Lijn en samen naar oplossingen voorde problemen te zoeken. Alvorens het nieuwe aanbod van kracht wordt - voorzien voor einde 2003 - belooft liet college een voorlichtingsvergadering met verantwoordelijken van de Lijn voor de betrokken deeldorpen.

Oproep ledenvergadering Na deze uitleg mogen de leden van het college beschikken. De vergadering dankt hen voor hun medewerking en voor de aandacht voor ons deeldorp. Voor de toehoorders is het tijd voor een plaspauze en een drankje. Na de pauze geeft Christ Sterkens een overzicht van de werkzaamheden van de dorpsraad van liet voorbije jaar. Tenslotte doet hij een dringende oproep tot aanwezigheid van alle leden (= afgevaardigden van de verenigingen) op de volgende ledenvergadering op 17 februari 2003. Daarzullen nieuwe prioriteiten vastgelegd worden voor het nieuwe jaaren hoede nog openstaande punten worden opgevolgd. (jaf)

MEERLE - Tijdens lIet i00170(1/5/ oitcei'J /o//Jc die wei ho,-en. Tweemaal een uitverkoc/tic zaal en telkens een daverend applaus. Vooraf was er natuurlijk stevig gerepeteerd. Maar ook de aankleding van de zcial mocht gezien worden. Jonge leden van de fanfare hebben er vele avonden aan gewerkt. Achter de schermen, onzichtbaar t'oor liet publiek. Echter Fliet voor onze caniera. (jaf)

Acht medailles voor Turnkring 't Zolderke \. .1

............................................ .1.1.4; 5;Sti: 50.. ............

...........

...

iit.... .. •5•

;.

;4 . ....... 1555.

555/4

MEERLE - Het gaat goed niet iie iiirnki'iit 1(1/t Ivleei'le eit (1(1! /11(1k /C 110/t de resultaten. Op de 'otiwkainpioeiiseliappeii tramp()linesprin gen ton Turnsport Vlaanderen in januari haalden ze niet minder dan acht mnedailies. (tin,-) Niek Van Boxel (goud en ziii'er), Marc Franken (zilver), Raf Kustermnans (goud), Kaat Nobelen (zilver en brons), Gm -iet Van Aiphen (zilver) en Joor Nobelen (goud). (jajj

Haifvasten MEERLE - Eigenlijk /1(10/1 het op ho f. vasten, maar op een dag kijken we niet. Voor wafels en smouteboilen toch niet, die gaan er altijd wel in. Naar goede gewoonte en beproefd recept zullen de ledemt van de KBG-Meerle heerlijke watls en smnoutebollen bakken op zondag 23 maart. Vanaf 12 uur kan je ze konten nuttigen in de

paroehiezaal. Je kon er een lekkere koffie bij drinken of een biertje. Komen iijiialen kan ook. Heerlijk om na een middagwandelingetje 1/let heel de familie of niet vrienden te genieten lan een wafel of een paar smoutebollen. Tot welzijn van onze maag en de kas van de KBG. Prof ïteer er van! (jaf) 43


MEERLE

Fanfare in het nieuw T

Ii !

!'

MEERLE - De ,niliicnre look behoort ook i'oor de Meen ese fanfare tot het verleden. De kepie hangt voorgoed aan de haak, gedoemd tot speelgoed voor de kleinkinderen (polies en dief) o ''oor toneelspelers. Alleen nog aan het insigne op de blazer kan je zien dat liet om leden van de fanfare Sancta Cecilia gaat. En aan de muziek natuurlijk, pnaar die kan je op de foto niet horen.

(j(if)

Garage Luc RyverS

It

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 9090

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! .& T .

u

(

»

1

.11lihLi1'

Ili/î

IN

TOYO -TA 135

44


MEERLE

Hobbytentoonstelling KAV en KWB

MEERLE - Als vanouds veel belangstelling voor de tweejaarlijks hobbvtentoonstelling. De parochiezaal was goed volge,rtouwd met de huisvlijt en vrijetijdsbesreding van vele dorpsgenoten. Wegens jarenlange, maar niet voor het publiek zichtbare inzet i'oor KA V en KWB mocht Toke Koven liet openingslint doorknippen. De stille kracht voor één keer in de belangstelling. En voor onze lens.

Zaklampentocht

AJJNJJERI-IOUT - De K1I B OI :iiii ;/ op vrijdag 14 tebruari ecn Harry Potter zaklampentocht. Hier zieje Perkamnenîu.s en zijn ploeg i'an pro téssoren en tovenaars die de 150 'Di-enzels ' de nodige toverkun,rten aanleerden in het Zoeinsteinbos.

Sterrenkij ken

CASTELR E - De gezinsbond van M itdcihout had, gezien de belangstelling, de inschrijvingen moeten beperken om deel te nemen aan het sterrenkij ken. Dit evenement hee0 plaatsgevonden in de Castelhoeve te Castelré. Ruim zestig aanwezigen bevolkten de feestzaal om te luisteren naar de voordracht gegeven door het AshPolari steam uit Herentals. Leuk voor g esteld met

kinderen kreeg icdeiceneeii kijkhode lteiiiellichamen zich in het heelal bewegen. Dat .lupiterde grootste planeet is en de aarde daar tegenover maar een klein bolletje, wekten bij de meeste kinderen verbazing. Ook cle later getoonde dia's misten hun effect niet. Helaas was de hemel niet helder genoeg om later op cle avond de sterrenbeelden via cle kitkerte bezichtigen.

Waterzuivering

in het weekend uordi je soms een ander mens, in een ander land, in een andere tijd. Liliane Willenise is van kop tot teen country en western '. (jaj)

JINDERHO1JT - Tegen einde 2005 mag uiein and zij ii huishoudelijk afval water nog ongezuiverd lozen. Wordt u ook een zelfzuiveraar? Kent u het antwoord op al deze vragen? Gaat mijn huishoudelijk afvalwater naar een zuiveringsinstallatie? Is mijn woning aangesloten opde riolering? Volstaat een septische put als zuiveringsinstallatie? Geeft een eigen zuiveringsinstallatie vrijstelling van afvalwaterheffing? Indien je het niet weet, moetje zekerop donderdag

20 maart om 20 uur naar de informatie-avond in het parochiecentrum komen. Je krijgt clan informatie over de algemene wetgeving en over de specifieke situatie in onze gemeente. De inleiding wordt gegeven door Jef Van den Eynde. consulent Landelijke Gilden. De Hoogstraatse situatie wordt uitgelegd door René Sprangers, schepen van milieu. Iedereen is welkom en de inkom is gratis. Deze avond is een Organisatie van de Landelijke Gilden, gewest I-Ioogstraten. 45


MEERLE Els Meulders begon zo' n achtjaar geleden met de studie 'toegepaste grafiek en illustratie' aan het Antwerpse Sint-Lucas instituut. Daarontmoette ze in haar derde jaar de buitenlandse student Colin Ashcroft. Colin volgde eenzelfde studie Wortel - 0p mijn zoektocht naar Wortelse aan de Engelse universiteit van Manchester, en mensen in - of terug uit - het buitenland, prokwam voor drie maanden op een buitenlandse beerde ik al een tijdje in contact te komen met Els stage in Antwerpen. Het klikte zo bijzonder Meulders. Zij verhuisde in april 2001 met haar goed tussen de twee, dat Els eenjaar laterop haar Engelse vriend Colin Michael Ashcroft naar beurt naar Engeland trok voor haar buitenlandse Manchester in Engeland. Blijkbaar amuseerden stage, en niet ZO toevallig viel haar keuze op de ze zich heel goed aan de andere kant van het universiteit van Manchester. kanaal. Dat kon wel kloppen, want de momenten Colin wist natuurlijk niets van Els' bestaan toen dat ze in Wortel verbleven waren en zijn spaarhij voor Antwerpen koos. Het is dan ook niet zaam. Els en Colin bleken dan ook heel moeilijk zozeer de keuze voor de school geweest, zo te strikken voor een gesprekje. vertelt Colin, als wel het feit dat hij naar het Maar eenmaal ik hen te pakken heb, wordt er buitenland mocht. Zoveel wist hij ook niet van tussen de vele en volle glazen vruchtensap en de België, hij dacht aanvankelijk zelfs dat ons land hopen pistachenootjes door uitvoerig verteld deel uitmaakte van Nederland. Toch beviel het over alle ervaringen van hieren ginder. De voerhem in Vlaanderen, omdat hij zich hier in het land taal is afwisselend Wortels dialect. Engels met van de olieverftechniek en de Vlaamse Primitieeen prachtige tongval en Engels met handen en ven goed thus voelde. Hij leerde enorm veel in de voeten - mijn deel van het gesprek-. Maar u hebt cursus olieverven op het Sint-Lucas, aangezien 0 eluk. beste lezer, in de milde bui die ik na afloop deze techniek in Manchester werd afgedaan als g had, heb ik een vertaling opgesteld. In onder'passé. staand verslag komt u alles te weten. De buitenlandse stage van Els het jaar erop draaide natuurlijk wel voor een belangrijk deel rond Colin. Hoewel ook zij enorm blij is met de ervaring die zei ii Manchester opdeed, zo zegt ze. Na de strenge en zeer kritische opleiding in Antwerpen o bleek het voor haar een verademing om in Manchester in een veel positievere en open 10 lescultuur terecht te komen. Nadat alle studies waren afgeW ENOP rond ontstond natuurlijk de vraag wat doen 'voor de kost' en waaraan deze kost komen? het is weer zon verhaal Voor een zelfstandige kunwaarvan je denkt....verzonnen stenaar is het namelijk niet zo toch is het allemaal met kerstmis reeds begonnen

Wortel de wijde wereld in

Els in Engeland.

PRIOR IS ERBO"

Ecu tvjdsclic ticohlers. vinden viel voor Els beter nice dan voorColin. Hij heeft verschillendejobs gehad. o.a. bij transportbedrijven, waar hij werd ingezet als sjouwer. Zo vertelt hij dat hij bij één bedrijf werd ingedeeld bij de buitenlanders, en zo bij de Afrikanen en andere Zuiderse werknemers terecht kwani. Colin is er ondertussen van overtuigd dat het voor Els in Engeland veel makkelijker is om werk te vinden dan voor hem in onze streek, vooral dan onidat voor ons Engels als het ware een tweede taal is, wat natuurlijk niet van onze taal voor de Engelsen gezegd kan worden. Lukte het dan wel voor hem om zich hier aan te passen? Jawel, de mensen waren juist heel aardig, zo ondervond Colin, en was hij ook aange-

dus nu ga ik bekennen had stilte maar mijn leed verzacht het zwijgen wou niet wennen Prior, onze lepe kip fatal leek klcar reeds voor het afscheiclsfeest het kwam niet door een ongeval ze was gewoon heel ziek het beest de dierenarts had vlug gezien die pluimkes los in 't kot hij zei zo na 'n minuit of tien den Prior heeft het snot maar nu twee maanden later is zij weer pluimgekleed en properder als helder water optimisme bij de vleet ze pikt en schrobt en kakelt en dankbaar is ze ook er werd weer gemarakeld met selder en met look en wat u nog moet weten sinds donderdag bezoekt ze weer met dolle dwaze kreten de haan van Vandermeer een wipke hij de buren het kan er altijd hij 't is beter dan te gluren en maakt de geest wat vrij

46

Ll.s op iuoiieuuuuoidc//ui,g in /iet Luige/se Edalegebergrc, op veertig /ohui uutjes sporen van Manchester. evident om in één, twee, drie in je vak vlot geld te verdienen. Aanvankelijk wilde liet koppel in Wortel verblijven. Ze zochten allebei werk en probeerden via tentoonstellingen hun kunst aan de man te brengen. Het werk zoeken en

naam verrast over de beheersing van het Engels hij de mensen met wie hij in contact kwam. Wat betreft het tentoonstellen van hun schilderijen lukte dat hier beter dan nu in Manchester. Zo waren erdesti ds ook werken van Els en Colin te zien in het stedelijk museum van Hoogstraten op een tentoonstelling van jong talent uit eigen streek, een paar jaar terug.


MEERLE rand van Manchester, op een kilometer van het stadion van Man. United, met een landelijk karakleren een uitzichtom u tegen te leggen. Dat maakt een hoop goed, net zoals de prachtige bergen die op een afstand van slechts 40 minuten per spoor liggen. Dat is een troef waar geen Wortel tegenop kan.

'Sightseeing Manche,rtei-: zie/It t'aiiaf het dakapparteinent van Els en Colin. Twee jaar geleden besloten de twee dus om hun kans te wagen in Engeland. Gelukkig vond Colin daar meteen werk wat hem goed ligt, als contactpersoon in de meldkamer van de plaatselijke wegenwacht. Els werkt er tijdens de week als privé-leerkracht Nederlands op een bedrijf. In het weekeinde springt ze bij in een rusthuis als bejaardenverzorgster. Dit werk bevalt hen beiden goed en zorgt ervoor dat ze kun tien voorzien in hLin basishehoeften, zoals behuizing, vervoer en eten. De rest van hun tijd besteden ze aan de schilderkunst. Waarhet tentoonstellen in Vlaanderen beter lukte voor Els en Colin, loopt het met

de verkoop van werken in Engeland dan weer vlotter. Ze hebben een galerie-uitbaatster leren kennen die af en toe wat werk van hen ten toon stelt. Zo hebben ze elktoch al ongeveereen zestal werken verkocht. Het geld wat ze daarmee verdienen, besteden ze dan weer aan materiaalaanschaf. Bevalt het grote Manchester voor Els, in vergelijking met het kleine en rustige Wortel? Het gekke is, zo reageert ze daarop. dat de aanpassing van dorp naar stad eigenlijk veel groter was dan die van het ene naar het andere land. Gelukkig hebben ze een dakappartement gevonden aan de

Qua aanpassing vallen voorts vooral de kleine dingetjes op. zo gaat Els verder, zoals bv. een deurklink of een sleutel die je in Engeland andersom open- of onidraait dan op liet vasteland. Het links rijden hen je trouwens al na enkele weken gewoon. Het stoort Els wel dat de Engelsen soms nogal last hebben van wat zij noemt een eilandmentaliteit'. Zo kunnen ze soms afgeven op de Europese Unie, zonderdat ze zelf beseffèn dat Engeland daar relfook deel van uitmaakt. Wat ze natuurlijk wel hard mist dat zijn haar familie en vrienden. Die zijn voor Els gewoonweg heel belangrijk en zouden een definitief verblijf in Engeland op lange termijn wel eens in de weg kunnen staan. Colin doet daarom maar wat water bij de wijn. Hij is al tot de conclusie gekomen dat hij in Vlaanderen wel zal kunnen aarden. In tedergeval is hij al gek op liet Belgische spek, zoals hij het niet een fraaie Wortelse tongval uitspreekt. En dat is natuurlijk een goed begin. Hetliefst zouden zeheiden aande slag willengaan als illustrator voor kinderboeken, en die markt is in Vlaanderen en Nederland ook liet iets meer bereikbaar. Voorlopig blijven ze nog eventjes in Manchester, maarals u het mij vraagt, is de kans heel groot dat we Els en Colin binnen enkele jaren terug hier kunnen opzoeken. En wie ben ik om daar tegen in te gaan!

lihi goed Toptechniek voor elke hoeveelheid hout

-

j4r

't

t4,øV'

pv

-

/Liezoekfn dU na tefrfoniscfte afspraa! Td:031314.37.88 Fav031314.74.14 TsPwW.VelWti5senjanSSenS.fie E-mai(: versmLsenjanssens@portima.fie

Fr1

I:ii. 1p4t J. STOFFELS PAULUSSENI Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout, 2 031314 4115

47


WORTEL

Een wjsneus is een leesneus is een wij sneus

r

Ei'ent/e.v afgeleid doorde lens, inaarvoorde rest cii en al oor i'oorverteller.s en verhaal.

Proefballon: de meerkeuze straatnaam! Wortel - Om het visuele rondleidiakje door boLI\s graag Wortel in de vorige Hoogstraatse Maand af te sluiten wil ik u nog eventjes wijzen op de nieuwe Kleine Plaats. Zo 'n tachtig jaar na zijn vroegere stek aan de Boomkes heeft deze een nieuwe stek gekregen tussen frituur en autohandel. Maar wel een rustig plekje om te wonen. zoals u kunt zien op de foto. En dat de gemeente hij al dcie houwinventiviteit niet wil achterblijven, bewijst ze met haar nieuwste straatnamenbeleid: de meerkeuze straatnaam! Jawel, beste lezer: u ziet het goed, dit knusse stukje 'woonerf' heeft maarliefst twee plaatsnamen: Worteldorp èn Kleine Plaats. Door elkaar een huis in Worteldorp en een huis in de Kleine Plaats. Ook dit heeft zijn voordelen: wil je eens verhuizen naar een andere straat binnen hetzelfde dorp. kan jeje huis alvast laten staan: gemakkelijk toch!

Wortel - De gemeentelijke basisschool de Wijsneus laat op een positieve manier van zich horen. De school nam deel aan een wedstrijd in het kader van de voorleesweek 2002. Dit is een initiatief van de verschillende Vlaamse organisaties met steun van de Vlaamse Minister van Cultuur. Iedere basisschool met ambitie kon meedingen naar een prijzenpakket van boekencheques door een 'voorleesplan' op te stellen en dit op te sturen naar 'www.boek.be'. In dit plan moest de school duidelijk maken wat zij willen doen om het lezen te stimuleren en te promoten. Voor de Wijsneus was dit hele plan een kleine moeite: het enige wat ze hoefde te doen was op papier zetten wat er sowieso al gedaan wordt in de school. En dat is een heleboel, zoals o.a. de samenwerking met de plaatselijke bibliotheek, het dagelijkse voorlezen in het eerste leerjaar en het voorlezen van het vijfde en zesde leerjaar in de kleuterschool. Bij dit laatste project trekkende leerlingen uit vijf en zes die willen tijdens de wintermaanden naar de kleuterschool. Daar lezen ze voor aan alle kleuters die liever binnen blijven om te luisteren dan de speelplaats op te gaan tijdens de pauze. Mede dankzij de demonstraties en tips vooraf van en leerkrachten en kleuterjuffen is dit voorleesmoment vooren door leerlingen ondertussen een groot succes. Deze voorleesprojecten lopen niet enkel de voorleesweek, maar het volledige door. schooljaar. Het hele leespakket van de Wijsneus werd een even groot succes. De school werd als één van de tien uit een honderdtal scholen geselecteerd als winnaar en beloond met cheques ter waarde van 150 euro! Daarmee, u raadt het wellicht al, worden nôg meer boeken aangeschaft, zodat de leerlingen nog meer leesplezier kunnen beleven

Bowlingen WORTEL - Op donderdag 6 maart gaat de Gezinsbond met de kinderen van de lagere school en de kinderen van het eerste en tweede middelbaar in Breebos (Rijkevorsel) bowlingen van 15 uur tot 17 uur. We rijden met eigen wagens. Samenkomst voorzien om 14.45 uur aan de ingang van de bowlingzaal. Opgelet spreek zelf met andere af voor vervoer. Indien je niet over vervoer beschikt, er zijn enkele plaatsen vrij bij de bestuursleden. De kinderen brengen hun turnpantoffels race. In de deelnameprijs zijn alle kosten voorzien en één consumptie. Eventueel wat zakgeld mag! Wie wil meedoen schrijft vlug in bij Greet Van Bouwel, Langenberg 19, tel. 03 314 38 90. Leden betalen € 4, niet-leden betalen € 8.

GEZOCHT! De fanfare uit Minderhout is op zoek naar actieve vrouwelijke personen om in het najaar een toneelstuk op de planken te brengen. Ervaring is geen vereiste. Oefenstonden vinden plaats in de parochiezaal te Minderhout en worden tijdig medegedeeld aan de belanghebbenden. Voor meer informatie bel je op het nummer 03/314.88.66. 48


REGIO

Verlichte boerderij entocht een groot succes We kunnen als organisatie terughlikken op een zeer geslaagde actie. Landelijke Raad Hoogstraten en ZLTO Baronie zuid-oost, BaarleNassau en Ulicoten wilden om het imago van de agrarische sector te promoten een ludieke actie houden. Deze actie richtte zich niet enkel op mensen uit de eigen landbouwkringen. Ook aan onze consumenten wilden we laten zien dat de beelden van de media, vaak een te negatief beeld weergeven van de hele sector. Daarom was het ook van groot belang om de media de sector eens van een andere kant te laten zien. Onze collega's van ZLTO hadden meteen dergelijke actie al zeer positieve ervaringen. Het aanbod dat we van hun ontvingen, omtrent het gezamenlijk organiseren van deze actie, lieten we dan ook graag met een positief antwoord na. Bedrijven die aan de route gelegen waren, werkten ook zonder enig probleem mee aan dit evenement. Niet minder dan 95 bedrijven werden in volle glorie verlicht. Deze kon je van vrijdag 24 januari tot en met vrijdag 31 januari 2003 tijdens een rondrit van een 50 kilometer bekijken. Dit telkens vanaf 19 uur tot 22.30 uur en dit gewoon door middel van enkele bouwlampen (halogeenlampen) van een 500h 1000 watt op de bedrijfsgebouwen te plaatsen. Starten kon je op twee verschillende locaties: in Minderhout en op Nederlands Strijbeek. Meer dan 1000 mensen hebben deze locaties een bezoekje gebracht en de verlichte route gereden. Op iedere startplaats was er een promotiestandje rond de gehele sector opgebouwd en deze kreeg van de bezoekers veel bekijks. Voor de bezoekers was er een rebus voorzien, die men tijdens de route op een gemakkelijke manier kon oplossen. Op verschillende bedrijven waren letters opgehangen die uiteindelijk een slogan vormde. Ook iedereen die aan de route deelnam, kreeg bij aanvang van de rit een appeltje mee voor de dorst. Eenmaal het routeboekje en kaart in de hand, kon de rit beginnen en ook met de nodige pijlen werd de route uitgestippeld. Indien je Minderhout als startlocatie had uitverkoren, konje al direct kennis maken met prachtige meikveebedrijven op het Nederlandse grondgebied in Castel ré. Dit vloeide over in een klein stukje Vlaanderen waar ook een melkveebedrijf en een Mariakapel werden verlicht. De rit werd verder gezet via Castelré naar Ulicoten en toondeje enkele melkveebedrijven of boederijen die werden omgebouwd tot woonhoeve. De oudere bouwjaren zoals 1903, 1924, 1930 en 1935 zijn enkele van de opmerkelijke karakters aan deze bedrijven. Hierdoor zijn veel van deze bedrijven opgenomen op de monumentenlijst in Nederland. Niet alleen het oudere bouwjaar kenmerkte de bedrijven, ook het beeld van enkele heiligen bovenaan in de woning of stal typeerde hun. Eén van hen was de Heilige Bernardus en ook de Heilige Donatus, die vroeger vereerd werd als beschermheilige bij onweer. Vanuit Ulicoten ging de rit richting het Vlaamse gebied Meerle, met als begin het gebuurte Oosteneind. Melkvee-, varkens- en tuinbouwbedrij ven wisselden elkaar hier af. Bij één van de varkensbedrijven werd zelfs via een diavoorstelling op de stal, het gebeuren weergegeven van een gesloten varkensbedrijf. We kunnen stellen dat de twee minuten durende projectie, door iedere bezoeker minstens éénmaal werd bekeken. Zo kon er toch nog een beeld worden weergegeven van wat er achter die muren gebeurt. Aangezien een be-

zoekje op het bedrijf wegens sanitaire redenen onmogelijk was, kwam hierde ideale oplossing. Bij het verder zetten van de rit en reeds aangekomen in het Nederlandse Chaam, passeerden we cle Zorgbocrderij "Chaamdijk". Op deze boerderij is een daghesteding van toepassing aan mensen met een verstandelijke handicap, in samenwerking met Amarant. Na een korte pauze en een bezoekje aan de promotiestand van onze Nederlandse collega's. ging je van Strijbeek en Galder weer naar het Vlaamse gedeelte toe. Hier kwamen we al direct een melkvee- en braadkippenbedrijf tegen. Het opvallende aan dit bedrijf is, dat er in het midden van de tuin een grenspaal staat. De woning draagt dan ook niet verwonderlijk de naam " Hoeve de Paal " mee. Wat verderop kwam je de St.-Luciakapel tegen, waar jaarlijks de paarden- en tractorzegening wordt gehouden. Met al tweederde van de tocht gedaan te hebben, komen we weer enkele oudere hoeves tegen. Bedrijf "De Vondelstede ", daterende uit 1854, kon je al van op ruime afstand bewonderen. De U-vorrnige boerderij geeft nog een duidelijk beeld weer van de oude Vlaamse hoeves. Het naastgelegen "Hof van Percy "uit 1912, vervolledigde het ganse gegeven. Ook het laatste gedeelte van de tocht kon vele bezoekers bekoren. De vele woonhoerderi en in dezelfde stijl gebouwd mei telkens bijhorende

n nam, deden ook Ii ier het gebu Li rte alle eer aan. Zelfs een kijkje van op de straat in een vleesvarkensstal, deed vele mensen kennismaken met de werkelijke sector. Reeds gekomen aan de laatste kilotiteters zagen we van op afstand nog een prachtige Witte WOOilhoeve, palende aan hetfruithedrijfwaarappelen en peren worden geteeld. Eens de tocht ten einde was, kon je nog gezellig even napraten. De verschillende reacties waren allemaal positief en konden vele bezoekers uit diverse hoeken van het land bekoren. Van Bilzen tot Waregem en vele andere regio's kwamen ze op één van deze avonden naar het Hoogstraatse afgedaald. Ook de rehussen werden in ontvangst genomen. We zouden om af te sluiten iedere deelnemer aan deze positieve actie, willen bedanken voor de inzet die ze hebben gedaan. Zonder hen kon dit evenement nooit zo'n succes zijn geworden. Maar ook de sponsors en u als bezoeker dragen hij tot het slagen van dit evenement. Mogen we hopen dat onze media en consument tijdens deze rit het positieve beeld van de sector eindelijk hebben meegekregen. Bedankt voor LiW bezoek en hopelijk tot het volgende jaar. Landelijke Raad Hoogst raten & ZLTO Baro,tie ual-oost, Baa de-Nassau en ( !licoteu.

Natuurwandelingen VMPA. de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen. die werd opgericht in 1979, in samenwerkingsverband met CVN (Centrum voor Natuur- en Milieueducatie), heeft tot doel het inrichten van natuur- en milieueducatieve activiteiten voor een ruim publiek om zo een bijdrage te leveren tot een beter beheer van onze leefomgeving. Concreet betekent dit dat VMPA jaarlijks in meer dan 95 wandelgebieden in de provincie Antwerpen ruim 300 gratis wandelingen organiseert, waardoor de deelnemers onder begeleiding van een gediplomeerde natuurgids, de gelegenheid wordt geboden om de mooiste plekjes in eigen streek te verkennen. Deze wandelingen gebeuren

steeds in een rustig tempo en in heel wat gevallen /ijn ook kinderwagens en rolstoelen welkom. Geïnteresseerde personen kunnen onic 'wandelkalender' gratis bekomen. Het volstaat om een aan zichzelfgeadresseercle en gefrankeerde omslag te zenden naar het VMPA-secretariaat. Ommeganckstraat 26, 2018 Antwerpen, met vermelding 'Wandelkalender 2003'. Naast de vete gratis wandelingen organiseert VMPA ook regelmatig in tal van plaatsen allerlei cursussen clie de natuur en het milieu tot onderwerp hebben. Meer gegevens hierover kan men verkrijgen op het VMPA-secretariaat. tel. 0323 1 56 53, fax 03 226 23 33 of via e-mail: vmpavzw@skynet.be . 49


SPORT

Sportnieuws: René Laurjssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net 11Uig1111 aL1I Y V UJh1J1L ujviiaai. I11tI.,IL w.1I

Terss iji in de 11 \ \-rangeii cl orme inspanningen worden geleverd voorde uitbouw van het nieuwe stadion, zouden we bijna uit het oog verliezen dat er ook nog wordt gevoetbald. KV Turnhout is en was een maat je te groot voor de roodwitten, die wel hun uiterste best deden, doch achteraf met de 2-0 best tevreden waren. Indien Bollaerts vlak voor de rust een wenkende kans niet naast een leeg doel had geschoten. hadden we met 1-1 de rust kunnen halen. Nu gebeurde dat niet en toen na amper 5 minuten in de tweede helft Versavel de 2-0 op het bord knalde, waren de prijzen gedeeld. De thuismatch tegen Meerhout viel Cr tussenuit en de verplaatsing naar Berkenbos. waar HVV een van haar mindere matchen speelde. leverde via een 1-1 toch één plint op. Op een vrijdagavond naar Lille Er liepen heel wat HVV-supporters rond om de roodwitten aan te moedigen in een al bij al erg lastige wedstrijd. Het terrein lag keihard en was op diverse plaatsen erg glad. We zagen spelers pirouettes draaien die in Holiday-on-Ice veel punten hadden kunnen opleveren. De thuisploeg paste zich aanvankelijk het best aan en liep 1-0 uit via topscorer Werdens. Vlak voor de koffie kwam HVV gelijk en in een spannende tweede helft trok HVV het laken naar zich toe. Wij zagen een penaltyfout plus rode kaart voor een fout op Verstappen. doch de ref bekeek het anders. Toch kwam HVV tien minuten voor

tijd op 1-2 na hockehop 0 unhlccr erdcdiger Lenie op de juiste plaats stond. Het gezegde"Hij moet maar één keer goed vallen" en dat op zo'n terrein, kwam uit en deed de balans in ons voordeel overhellen. Werdens kreeg nog een kans die hij op een normaal veld niet mist, doch nu ging de bal hoog over het doel en daarmee viel het doek over een pittige match. Na tweederde van de competitie staat HVV op een fraaie tweede plaats en wie had daar voor de competitiestart niet willen tekenen. Vermelden we nog dat de kippenverkoop door onze kernspelers een grandioos succes opleverde. De meeste van de 870 kippen werden op het juiste adres door onze mannen afgeleverd. Een mooi gebaar van clubliefde vanwege Raf Beyers, de aanvoerder, en zijn maat. (Joje)

__

Programma Zondag 2 maart 15.00 uur Maasmechelen - Hoogstraten VV

Zondag 9 maart 15.00 uur Wuustwezel - Hoogstraten VV

Zaterdag 15 maart 20.00 uur Hoogstraten VV - Meerhout

Zaterdag 21 maart 20.00 uur Hoogstraten VV - Diest

Dannv Leo ie, van achter naar voor en de 12 overwinning tegen Liiie IVa.S binnen.

Zondag 30 maart 15.00 uur Aarschot - Hoogstraten VV

De eerste trekking s/laat geld iii liet laatje te brengen voor de uiibousi' van een heus nieuw stadion. Deze actie is maar een onderdeel om dit ambitiil(S plan waar te maken: via andere kanalen wo,-dt vooral mankracht verzameld om stukken i'an liet oude Thijsakkerstadion over te brengen naar de nieuwe lokatie. Aan cle verkoop van de percelen van het i'eid is een tombola gekoppeld. Op 8 tbruari werd cle eerste trekking verricht. Wegens liet si'intersi'eer werd er al enkele weken niet meer gevoetbald door de eerste ploeg zodat de jeu gci aan de aftrap van de loterij kwam.

-1

1 ï F1

1

Ct

4iL

_

qw

Hoogst raten - Eind januari startte HVVde actie 'Red mee ,,, (het veld van) HVV'. Be50

1

5&)

an

H,vv.

ffi

i

doe/ing is via de ,svnibolische verkoop van het nieuwe A-terrein aan de Katelijne-

Sqt'ie Van 1-luifel en Rik Merrens, verte genwoordiger.s' van de duiveitjes van HVV, trokken de eerste lotjes i'an de maandelijks weerke,'ende trekking en mochten alzo de eerste gelukkige winnaars aanduiden. De pm'ijzen vielen te beurt aan Cvriel Oomnen en Ludo Maene. Zij ontvingen cie eerste reisclie ques die elke maand door reisbureau De Noorderkempen geschonken worden. Wie een perceel, hoe klein ook (of groot) sponsor!, komt gedurende liet ganse jaar maandelijks in aanmerking voor een prijs. Loten zijn te verkrijgen bij de hestuursleden van HVV, zeker tijdens de thuiswedstrijden in de Brousverijstraat.


SPORT

Minderhout VV houdt stand Vorige maand een zekere euforie bij MVV toen men de top vijf binnenwandelde en men al lichtjes de neiging had om te gaan zweven, en waarom ook niet. Twee nederlagen op rij plaatsten iedereen terug met beide voetjes vast op de grond maar MVV bleef bovenaan lustig meedraaien wegens puntenverlies van de concurrentie. Opnieuw verstevigde het zijn gunstige positie door enkele overwinningen. Dit seizoen kan gewoonweg niet meer stuk.

Frank CIa essens Een overwinning tegen Zandvitet behoorde tot de mogelijkheden en MVV liet al vlug in zijn kaarten kijken. Frank Claessens miste alleen voor doel maar doelman Jacobs moest even later in twee tijden redding brengen. Twee wapenfeiten in de eerste helft die voor de opwarming van de toeschouwers moest zorgen. Geen verheffend kijkstuk dus! Een steriel veldoverwicht van MVV in de tweede helft leidde ook niet tot het verhoopte doelpunt voor de thuisploeg, wel voorde bezoekers die een mistasten van de keeper afstraften. Een slotoffensief bracht geen aarde aan de dijk en MVV was er aan voor de moeite. Op 1-leibos weer geen puntenwinst! Een gelijkopgaande eerste helft met de beste kansen voor de Minderhoutenaren die vergaten af te werken. Op slag van rust nette de thuisploeg het openingspunt. Gunther Jacobs bleef na de rust geblesseerd in de kleedkamer en werd vervangen door Hans Jacobs, die aan zijn optreden slechts vijf minuten plezier mocht beleven. Een splijtende dieptepass vanuit het middenveld trachtte Hans onschadelijk te maken door gepast uitlopen waarbij hij de doorgebroken thuisspeler raakte die gewillig neerging. Rood en tot tien man herleid! MVV was de kluts kwijt en vooraleer men het zich realiseerde keek men tegen een 4-0 achterstand aan.Roel Hermans milderde via strafschop. In de eindfase scoorden beide partijen nog eenmaal . Eindstand 5-2 Een moeilijke verplaatsing naar Kaart volgde en hier maakte MVV het toch weer waar. Na een gelijkopgaand scoreverloop lukte groenwit de laatste treffer en keerde terug naar de Hoge Weg met een 2-3 overwinning. Thuis tegen Maccabi werd de trend verdergezet, geen hoogstaande partij, wel drie punten.(rel)

Programma Zondag 2 maart 15.00 uur Minderhout VV - Wildert

Zondag 9 maart 15.00 uur Ol.Essen - Minderhout VV

Zondag 16 maart 15.00 uur Minderhout VV - Turk Sport

Zondag 23 maart 15.00 uur Minderhout VV Loenhout

Zondag 30 maart 15.00 uur Minderhout VV - Merksem 51


SPORT

KFC Meerle Merksplas-Meerle was in cle eerste heil t een gelijkopgaande wedstrijd, wat echter in de stand niet tot uitdrukki ig kwam. Via een penalty kon Merksplas sc uren en met een 1-0 voorsprong de rust ingaan. Na de pauze voerde de thuisploeg de druk op. wat in een tweede doelpunt leidde na een uur spel. Een derde doelpunt van Merksplas werd nog afgekeurd. zodat de eindstand 2-0 bleef. Meerle-Oostmalle was afgelast, zodat KFC voor de volgende wedstrijd weer op verplaatsing moest. Vlimmcren begon sterk, maarook Meerle kon kansen afdwingen, o.a. van Jespers en Vissers. Toch was het de thuisploeg die het eerst kon scoren. Meerle was niet geïmponeerd en ging steeds beter meespelen. Het zat niet mee en in de 74e minuut moesten ze met 10 verder. Doelman De Swart ging erecn beetje hard in en kreeg rood gepresenteerd. Spijtig. want hij had niet mooie reddingen de thuisploeg van een grotere voorsprong kunnen houden. Vlimmeren huitte zijn overwicht uit en verdubbelde in de 83e minuut de score:2-0. Toch waren de meegereisde supporters tevreden over de prestatie van KFC. Ze

hadden een goed spelend Meerle aan het werk gezien. Een goed KFC ook thuis tegen 's Gravenwezel. De wedstrijd is amper op gang gefloten als Nic Mertens een voorzet van Pauwels kan binnenschieten. Helaas was de vreugde van korte duur, want al in de 9e minuut konden de bezoekers gelijkmaken. In de 23e minuut kreeg Meerle een penalty, die door Vissers werd omgezet. Vijf minuten na de hernerning legde Meerle de basis voor de overwinning. Een voorzet van Nic Mertens en ditmaals was liet Pauwels die binnenwerkte. 3-1. Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers nog aansluiten en werd het nog spannend. Beide ploegen kregen nog kansen, gescoord werd er niet nieer. De punten bleven in Meerle. Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): zondag 0103.2003 - KFC Meerle - St.-Jozef zondag 09.03.2003 - Tuhantia - KFC Meerle zondag 16.03.2003 - KFC Meerle - Wijnegeni zondag 23.03.2003 - KFC Meerle - Ekeren zondag 30.03.2003 - K.F.C. Meerle - Oostmalle

Christiawt \/i,ssers 1iikt regelmatig zijn goaltje mee voor KEC Meerle.

KFC Meer denkt al aan volgend seizoen De laatste rechte lijn richting seizoenseinde is ingezet. In derde blijven, en liefst bij de eerste zes eindigen, dat zijn twee doelstellingen die men bij Meer dit jaar in gedachten had. Trainer Frank Luyten besliste om na zijn vijfde jaar KFC Meer een nieuwe uitdaging aan te gaan, cii hij zal na dit seizoen worden opgevolgd door Rob Soffers, momenteel bezig aan zijn eerstejaar als speler hij de KFC, en klaar om zijn debuut le maken als hoofdtrainer. Hiermee deed liet Meerse bestuur ons inziens een uitstekende zet, en Rob zal de jeugdige kernspelers zondertwijfel liet zijn ervaring en voetbalinzicht verder begeleiden in hun ontwikkeling. In de huidige competitie waren er nog diverse afgelastingen.en pas op 12januari werdde eerste wedstrijd van 2003 afgewerkt. Tegen Maccabi Hoboken besliste Sander Laurijssen de niatch al in de eerste helft. Hij schoot raak \iop afstand, tussen een bos van spelers. De tegenstanders waren vooral in de grote rechthoek te weinig efficiënt om tegen te scoren, en ze hadden tijdens en na de match ook nogal wat aanmerkingen op de leiding. Een 1 - 0 zege bracht de KFC in elk geval drie punten op. Een week laterwerdergelijkgespeeld hij Schilde. vooral op eigen veld een moeilijk te bespelen tegenstander. Na de pauze werd een mislukte voorzet door de strakke wind precies in de kruising geblazen, en het stond 1 - t), maar een kwartier voor liet einde zette een uitstekend spelende Maurice Schopenhouer met een subtiele lob de 1 - 1 opde bordjes. In deze wedstrijd lagen we ook weereen goede prestatie van de tandeni Nick Jansen - Rob Soffers, en een formidahele Sander Laurijssen, inmiddels uitgegroeid tot hasisspeler, en momenteel zo goed als onmisbaar. Met de 4-5 van de lieenmatch ni gedachten wisten we dat Horendonk een sportieve revanche wilde, niaar na 25' strafte Jan Aerts een foutje van de bezoekende doelman af. Tien minuten later maakte Rob Soffers de 2 -0. na een niooi hakje van Mo Schopenhouer. De bezoekers probeerden na de rust niet wat extra aanvalskracht wat 52

tercig te doen, maar ze geraaklen niet door de Meerse verdedigingswal. Na een haakfout op Sander Lauri jssen zette Rob Soffers de terechte strafschop om, en zo stond de 3 -0 eindstand op het bord. Na de afgelasting van de wedstrijd bij Loenhout was Wi ldert de volgende tegenstander. ZiJ moesten in de heenniatch met een 0- 1 nederlaag terug naar de kleedkamer, en ook nu begonnen ze niet goed aan de partij. Toen na een sterk begin de verwachte Meerse treffer uitbleef namen ze de wedstrijd over, en tot aan de rust waren ze de gevaarlijkste ploeg. Na de koffie niaakte Rob Soffers niet een penalty de 1 -0, en toen hij na een scherpe tegenstoot de 2 - 0 binnenwerkte, zijn tiende van liet seizoen, leek er weer een driepunter aan te komen. Wildert kon echtertegenscoren na een lioekschop (76'), en twee minuten voor tijd leverde een overbodige duwfout een penalty op met een strikje errond. Zo werd op de valreep voor de vierde keer dit seizoen twee punten uit handen gegeven, en de 2 - 2 was eigenlijk te weinig. Bovendien werd hierdoorook de vierde plaats in het klassement onnodig afgegeven.

I, h

AF

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

[4

ÈcetmhlcJ

In de klassering is er weinig verschil tussen de ploegen in de middenmoot, en het kan best nog een spannend competitieslot worden. Voor de KFC Meer staan er onder andere nog vijf uitwedstrijden op rij geprogrammeerd, een gevolg van cle vele afgelastingen. Er zal zelfs een midweekmateli nioeten gespeeld worden. Hieronder krijgt u van ons nog het spelschema. Volg alles over de club ook via www.kfcnieer.be . Tot de volgende 'Maand". Tonny Priem, P.R. Man KFC Meer. Zaterdag 1 maart oni 1 9u30: Zandvliet - KFC MEER 9 maart om 15 uur: Zondag KFC MEER - Turk Sport Zondag 16 niaart om 15 uur: Heihos SV - KFC MEER Zaterdag 22 niaart om 1 9u30: Brasschaat - KFC MEER Zaterdag 29 maart om 1 9u30: Loenhout S.K. - KFC MEER Woensdag 2 april om 1 8u30 Olynipic Essen - KFC MEER

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur


SPORT

Kampioenen Blauwe Duif 2002

Hoogstraten - Bij de prijs uitreiking Hafo over het jaar 2002 werden volgende personen gelauwerd wier duiven het afçelopen seizoen in de prijzen vlogen. Jan Van Aert, Meerle (3de algemeen kanpioen oude en jaarse), Jan Janssen, Rijkei'orsel (2de algemeen kampioen oude en j(iarse), Jochemns-Van Goubergen, Rijkevorsel (3de (ilgemeen kampioen jonge), VictorMaegh, Rijkevorsel (kampioen Iste getekende jonge en 2de algemeen kampioen jonge), René Vernieiren, Rijkevorsel (driemaal altenieen kampioen oude, jaarse en /on'e. konuukanipio(,n cii kei:erkani1noen 2002).

Kampioenen Quiévrain en Noyon 2002

Herman Martens wereldkampioen bij de Masters

li helonu g een gouden ,neclaille en wereldtrui roor Herman Mamtemis. Minderhout - Je moet het maar doen! Ogenschijnlijkgeen probleem voor de onverslijihare Minderhoutse atleet Herman Martens. Lopen in de lente en zomer en cyclocross in herfst en winter. Een man van alle seizoenen kan je wel leggen. En ook resultaten behalen! In december 2002 tot Sportman van Hoogstraten uitgeroepen en zopas tot wereldkampioen cyclocross gekroond te Mol hij de Masters in zijn categorie bij de +60jarigen.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogstraieu - 13ij iie 13/anne Diii/ nomden nogal nat bekei uitgereikt. Hierbij volgt iie lijst van kampioenen op de twee Franse bestemmingen. Louis Hendriekx, Rijkevorsel, Alfims Bolekmans, Hoogstraten, Jozef Haest, Wortel, Freddv Aerts, Hoogstraten, Jochemns-t'an Goubergen, Rijkevorsel, Eddv en Max' Poels. Hoogstraten, Jaak Strijhos, Wortel, Frans Sterkemis, Rmjkevorsel, Gerard Herrijgers, Meerle, Stamin" Laurvssen, Hoogstraten, Kam-el Van Opstal.

Hoogeind49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566

53


SPORT Cyclocross

Albert Huysmans en Chris Geerts kampioenen hij VDN Er wordt wat afgecrosst in het Vlaamsc land heden ten dage en dat deze wielerdiscipline een periode van ongekende hoogconjunctuur kent is je waarschijnlijk ook niet ontgaan. Volle bladzijden in de schrijvende pers, rechtstreekse uitzendingen op het scherm, professionals die als helden verwelkomd worden na een wereldkampioenschap. De weelde kan niet op! Buiten die vetbetaalde beroepswielrenners zijn er een groot aantal amateurs die elk weekend louter voor hun plezier, en ontken het maar niet ook voor de eer, op sli jkerige ornlopen en in barre weersomstandigheden hun geliefkoosde sport beoefenen. Niet onder de vleugels van de KBWB (Kon.Belg.Wielrijdersbond).maar wel in een of andere nevenbond die ook hun kampioenschap betwisten in de vorm van een regelmatigheidscriterium. Een van die bonden is de VDN (Verstandhouding der Noorderkempen) die dit seizoen dertien crossen in de Noorderkempen op zijn actief heeft. De kampioenen zijn ook gekend en zij mogen voor de rest van het seizoen en ook het volgende rondtoeren in de Belgische driekleur. Wel moet j' r rekening mee houden dat niet alle renners aan de dertien wedstrijden hebben deelgenomen. De eindklassering van de Hoogstraatse deelnemers vind je hieronder. (rel)

Eindklassement 2002 - 2003 + 52 jaar

Kampioenen 2002 van De Sneivlucht - -

MEER- Quuiiroin: aiulehdrc,u. liedSvlirun iv •uvviv t/it/vel Kt;ie iii bv/ei ! en alç'e,neen, ook Moreel Kinstluatx. No von: oinle dit/t en, Henri Moe;kc'ivs, jaarse, lef Ronihoui,t, jolige, Moreel Kin.scl,ats en algemeen, Henri Maerkens. Winnaar vaii liet najaarscriteriian was Jos Leuris en bij de zesdaagse jonge duive,z nos het Moreel Kinschots. Koning-kampioen van De Snelilucht is Henri Moerkens,

Sportdienst

Relaxmomenten voor lichaam en geest tijdens de Krokusvakantie Toffe activiteiten voor julliejongelui! Wcgachter de computer. draai die TV-knop om... en hop, met je vrienden en vriendinnen naar de activiteiten georganiseerd door de Hoogstraatse sportdienst. Inschrijven kanje op de sportdienst in het administratief centrum te Hoogstraten tot en met 24 februari. Niet twijfelen! Doen!

AlbertHuysnians(Hoogstr.)werd Belgisch kampioen met 15 punten voorsprong.

Korfbalinitiatie op maandag 3maart2003 in het kader van de Sport in de Kijker (SIK) 2003

+45 jaar Chris Geerts (Minderhout) Belgisch kampioen met 12 punten voorsprong. Marcel Aernouts (Minderhout) eindigde 17 de en Frans Aerts (Meer) 19de

Van 9 tot 12 uur: 8 tot 11-jarigen Van 13 tot 16 uur: 12 tot 16-jarigen Met eigen vervoer kom je naar de sporthal de Sportschuur. Hofeinde. Merksplas en vergeet je sportieve kledij en sportschoenen niet. Maximum

+35 jaar 3de plaats voor André Lauryssen (Minderhoui). 4de Luc Verheyen (Hoogstr.), 26ste Michel Bastijns (Meerle) . 30ste Karel Vervoort (Meer) 38ste Eddy Vermeiren (Meerle)

-35 jaar 19de plaats Frank Buytaert ( Hoogstr.), 25ste Chris Aernouts (Minderhout). 32ste Patrick Bevers (Minderhout)

Attentie! Zondag 2 maart 2003 wielerwedstrijden te Meer nabij het rercreatiecentrLim De Mosten. Vertrektijden:de Hoogstraatse wielertoeristen starten te 12.00 uur: cat. +60(39 km). cat.+45 (42 km). cat.-45 (45 km). Daarna volgende V.W.B.wedstrijden: 13.45 uurcat.0 (57 km). 13.46 uur cat. D - E - F (51 km). 15.45 uur Cat A - B (69 km). Deelnemen aan de V.W.B.-wedstrijden is mogelijk met dagvergunning. Info: Aerts-Van Bergen,Beekakker 11 2321 Meer.tel.03315 84 12

54

40deelnemers zi jntoegelatenen dedeelnemingsprijs bedraagt€ 2.5 (verzekering en les inbegrepen).

tndoor skaten en skeeleren op woensdag 5 maart 2003 in Eindhoven Voor de 12 tot 16-jarigen. Vertrek (13.30 uur) en aankomst (20.30 uur) van de bus is op de parking in de Gelmeistraat aan sporthal De Zevensprong. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. € 6 is de prijs (inbegrepen bus, verzekering, drankje, inkom). Je moet wel zelf je materiaal meebrengen en beschermmateriaal is verplicht. Ookje lunchpakket niet vergeten. Plaats van het gebeuren: Area 51. Zandkasteel 75. Eindhoven. )Wchsite: wssw.arca51skalepark.nl )

Veldiopen in Hoogstraten De datum was niet zo ideaal, we vielen immers samen met de superprestige veldrijden aan de Mosten, maar de opkomst op onze veldloop viel nog goed mee. We hadden 147 deelnemers, wat iets meer was dan vorig jaar. Het weer daarentegen was weer niet zo denderend. 's Morgens bij het parcours uitzetten viel het nog goed mee en kwam cle zon zelfs piepen. Toen de wedstrijden om 13.30 uur gingen beginnen viel erechter wat motregen en die was zelfs wat koud. Toen de grote jongens en meisjesaan de beurt kwamen was de regen gepasseerd. Na het opruimen was er uiter aard nog de prijsuitreiking en kon iedereen nog genieten van een warme en/of koude drank. Marc en Janni hadden gezorgd dat niemand dorst hoefde te lijden. Waarvooronze hartelijke dank. Om dit verslagje kompleet te maken geven wij hieronder nog de uitslagen van onze AVN-lopers en loopsters. Van den Broeck Britt ôde plaats bij benj meisjes Adams Bart 5 de plaats benj jongens Cornelissen Daan 7de plaats henj.jongens Cornelissen Bart 3de plaats Pup.jongens Vermeiren Michiel 6de plaats Pup.jongens

Cornelissen Lien ôde plaats Mun.meisjes Hendrickx Martijn 3de plaats Kadet jongens Goetschalckx Els Sde plaats Veteranen dames Van Aert Rit 1 ste plaats Vet2 dames Struyf Lydia 2de plaats Vet2 dames Kruis Celine 3de plaats Vet2 dames Hendrickx Thijs Iste plaats juniores heren Vermeiren Steven 2de plaats seniors heren Aerts Benny 4de plaats seniors heren I-Iendrickx Jan 1 ste plaats VetI heren Oomen Ed 7de plaats Vet 1 heren Vermeiren Jan 11 de plaats Vet2 heren Aerts Alfons 12 de plaats Vet2 heren U ziet het goede resultaten van onze plaatselijke AVN-ers. Uiteraard kunnen wij nog meer leden gebrcuken. Er lopen in Hoogstraten en omstreken enorm veel mensen. Probeerheteens in groep. Er zijn op donderdagavond trainingssessies voorzien van 19.00 tot 20.00 uur op de piste van het Klein Seminarie (ingang Katelijnestraat). Iedereen is van harte welkom Voor meer inlichtingen Jan Hendrickx 03/31439 66 of Rit Van Aert 03/3143892. Tot binnenkort.


SPORT

Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Grote kruisboog zes meter

Karabij n WERNHO1JT - In de jaarlijkse kamp met de karabijn waren de schutters uit de Kempen wéér te sterk voor de Nederlandse tegenstander. Alleen, weinig Belgen overtroffen zichzelf in de geschoten getallen. In deze jaarlijkse kamp schiet elke schutter tegen zijn eigen gemiddelde van het afgelopen seizoen. Ondanks dat de Belgen zeker niet konden overtuigen, wonnen zij toch deze kamp met 104 tegen 99 punten. Persoonlijk

_

(1

Toni M' tuit Meer was de enige schtwer uit onze gemeente die een ereteken kon iei ei eren tijdens de Nede, land-België te Wern/wur. behaalde Erwin Adams uit Baarle-Hertog de mooiste overwinning. Hij schoot als enige, en tevens voor de eerste maal, het maximum der punten zijnde 160 op 160. Behaalden ook een persoonlijk ereteken: in de A-reeks Wilfried Van Hasselt uit Loenhout met 155, in de B-reeks Tom Mys Lut Meer met 155 en in de C-reeks was Peter Anthonissen uit Wuustwezel de sterkste met 153 punten. Ook het ereteken voor het beste 12-tal werd gewonnen door de Belgen. De totaalstand gaf voor België 1855 punten tegenover 1853 voor Nederland.

MEER - Voor Je ies meter sehieting met de grote kruishoog lieten er zich 194 schutters te Meer inschrijven. Jan Rombouts uit Meer en Adri Vermeiren Int Meerle waren de twee schutters die begonnen en eindigden op het maximum der punten. Gery Dockx, ook uit Meer. Ron Vermeiren uit Wortel. Robert Martens uit Hoogstraten. Jos Snoeijs uit Castelré. Rob Van Loenhout uit Meerle en Jefianssen uit Loenliout eindigden op 99 punten. Diane Verheyen en Gust Brosens heiden uit Meerle. Jan Stoffels uit Minderhout, JefJoris uit Hoogstraten. Jan Bartholomeeussen uit Minderhout en Stefaan Leys uit Loenhout schoten 98 punten. Jan Roeffen uit Minderhout was de eerste van 18 schutters met 97 plinten. In de ploegenstand maakte dc gilde van Meerle haar overwicht duidelijk door te eindigen op 589 punten. Meer en Minderhout sloten af op 584 voor Loenhout met 582. Castelré en Hoogstraten totaliseerde 579 punten voor Wortel met 574 en Sprundel met 567. LOENHOUT - 185 schutters vormden een sterk deelnemersveld te Loenhout voor de schieting met de grote kruisboog op zes meter. De schutters waren aan elkaargewaagd. Niet minder dan acht onder hen sloten afop 99 op 100. André Bols uit Wortel staat op de eerste plaats in de uitslag. Hij werd gevolgd door Marc Bleys uit Hoogstraten. Bram Joosen uit Minderhout. Wim Broscns ook uit Minderhout. Rob Van Loenhout uit Meerle. Vicky Romhouts uit Meer. Raf Horsten uit Wortel en tenslotte Harry Vanderhenst uit Meerle. Josephine Embrechts, aangesloten bij Wortel, schoot als eerste van 17 schutters 98 punten.Verder in de uitslag staan er 18 schutters met 97 en maar liefst 29 schutters met 96 punten. In de ploegenstand won Meerle met 590 plinten. Meer en Minderhout moesten slechts een punt prijsgeven. Wortel behaalde 586 punten voor Loenhout met 583. Castelré met 580. Hoogstraten met 579 en Sprundel met 569 plinten.

VAN dER

is

Sluis.

ONZE COLLECTiE

EEN TOONbEELd VAN kwALiTEiT

EN qEE[T UW iNTERilEUR EEN

pERsooNlijk CACI-JET. LAAT U

HOOGSTRATEN - In de nacht van 16 februari werd in de Sint-Jorisgilde van Hougstratcn ingebroken. Een kunstheeld van Sint-Joris te paard met de draak werd mits recmd. Vermoed 5¼ ordt dat de inbraak gepleegd ss crU op bestelling. Gedurende de maand april 2002 )2 stond het beeld tentoon in het Stedelijk ()stmuseum. Het is best mogelijk dat hier foto's werden getrokken en het kunistu k later te koop werd aangeboden aan s er,ainehtars.

i

L.

Het beeld op zich lijkt van brons. Het is eehtereen afgietsel van een origineel beeld in eigendom van het Vleeshuis te Antwerpen. Het beeld op zich is ongeveer tachtig centimeter hoog en weegt rond de vijftig kilogram. Voor de Gilde van Hoogstraten heeft het een grote emotionele waarde. Alle tips over deze inbraak zijn welkom. HehtU iets vreemds gezien die nacht in de Brouwerijstraat, gelieve het ons te melden. Alle beetjes helpen misschien...

J. Sen'aes, tel. 031314.55.03.

STAp EENS biNNEN... IN dE INTERIEIJRWEREId VAN

DIEFSTAL!

111

/vd Sluis

_ .

woondecoratie

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014-699002 www.vandersluis.be EEN bEzoEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS VAkkUNdiq AdVISEREN. op zondag open - maandag gesloten

55


AGENDA CAFE-BRASSERIE

Op stap in..

DeGuldenCoppe

HOOGSTRATEN

Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17 -

151

Vrijdag 28 februari KAARTPRIJSKAMP rikken en jokken. zaal St.-Cecilia om 19 uur, org. Sint-Cecilia. t/m zondag 2 maart OPENLUCHTTENTOONSTELLING, kunstcircuit in het centrum, org. IKO. vanaf maandag 3 maart NATUURFOTOGRAFIE, foto-tentoonstelling van François Bouvé in de bibliotheek, tijdens de openingsuren. Zondag 9 maart WANDELING, kriek- en mattentocht in Herne, vertrek zaal Fax om 7.30 uur, org. wandelciub De Noorderkempen. Maandag 10 maart JOEP PEETERS QUARTET (jazz) om 20 uur in zaal Sint-Cecilia, Gelmelstraat. Dinsdag 11 maart LEZING over de Kapucijnen in Meersel-Dreef door pater Luk om 20 uur in de bovenzaal van het stedelijk museum, Begtjnhof 9. Donderdag 13 maart KAARTAVOND 'rikken' vanaf 19 uur in zaal Pax, org. Landelijke Gilde.

KAPSALON ISA2LL

OPTREDEN van Eddy House en Theo Mertens Quintet jazz) om 21 uur in Cahier de Brouillon (toegang 8 €).

Vredeboomstraat 8 2321 Meer

Zaterdag 22 maart t/m zondag 6 april TENTOONSTELLING 'Icarus' in huis De Ster, Vrijheid 178, van 14 uur tot 18 uur, tijdens de weekeinden.

Zaterdag 29 maart KERKCONCERT met de Xaverianen om 20 uur in de Sint-Catharinakerk. HARMONIE & KOORZANG om 20 uur in de Rabboenizaal. info E. Lambrix.

Vrijdag 21 maart KAARTPRIJSKAMPjokken en rikken om 19 uur in het OCMW-rusthuis. Zaterdag 22 maart SPOREN VAN VRIJHEID vanaf 13.30 uur in het IKO, om 15 uur aan het stadhuis en nadien wandeling over de Vrijheid. org . IKO. 56

AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 19.00 uur Zondag en maandag gesloten

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49

.

2323 Hoogstraten-Wortel

Tel 33/3145328-Fax 03/3149346

56

nrpT HOOGSTRATEN

~%

vzw Mussenakker Meer -- -

Donderdag 20 maart NATUURFOTOGRAFIE, diavoorstelling door François Bouvé om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek.

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

Zaterdag 15 maart GELMELRIT, fietstocht, inschrijven tussen 1316 uur, café De Gelmel.

Woensdag 19 maart IN DEZE TIJD GELOVEN, door Ronald Sledsens om 20 uur in zaal Pax, org. Davidsfonds i.s.m. DeWeVo.

Alleen op afspraak Tel: 03 665 48 17

GSM: 0478 31 0717

CL 0E.

Zaterdag 15 en zondag 16 maart Lente-OPENDEURWEEKEND van de Hoogstraatse winkeliers van 10 tot 18 uur.

Dinsdag 18 maart MARKT. Vrijheid tussen kerk en begijnhof, van 8 uur tot 12.30 uur.

-

BIER-WIJNHAN DEL

Zondag 23 maart OCHTENDWANDELING in de Liereman, vertrek aan Fax om 6.45 uur, info 03 3143351, org. Landelijke Gilde. OPENDEURDAG in het OCMW-rusthuis aan de Heilig Bloedlaan vanaf 11 uur. RONDRIT, om 8- 10uur. café De Velo, Peperstraatje. WERELDWINKELETENTJE vanaf 12 uur in zaal Pax.

Vrijdag 14 maart KAARTPRIJSKAMP rikken en jokken om 19.30 uur in café De Wachtzaal. org . De Lustige Wielrijders.

Zondag 16 maart TURNSHOW van het Spagaatje om 14 uur in de sporthal van het Spijker.

d&nes heren 'nderen

fr/ 4V

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

ax

bf LIKEN ovléojj-freI

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. nI

ve

John Lijserrstraal 26 -2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

CAFÉ DISCOBAR

'T FRTUIN .40

Meerdorp 13

.

t.-

»ft

2321 Hoogsiraten Telefoon: 03/315.71.53

Zondag 2 maart WIELERWEDSTRIJD in de Mosten, kantine Visclub om 12 uur, org. fietsclub De Vlinders.

knec}ijzÏuiz

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart BONTENAVOND van de Mussenakker om 19.30 uur in de parochiezaal, inlichtingen en kaarten, tel. 03 315 86 80 of 03 205 69 72.

»ririt 183

tcuetratrti 031314 66 65 50

Zondag 23 maart BOERENBUITENTOCHT, jaarlijkse wandeling van KWB, inschrijven tussen 9 en 14 uur in café De Paerdekop.


AGENDA Zaterdag 29 en zondag 30 maart

Vrijdag 7 en zaterdag 8 maart

1-IOBBYTENTOONSTELLING in de parochiezaal (Donkstraat), zat. 14-1 8uur, zon. 10-18 uur, org . KBG.

Gewestelijk DRESSUUR-indoorLRV. Blauwbossen, vrijdag 19-23 uur, zaterdag 9-18 uur.

Zaterdag 29 maart

OUDERFEEST, org. KSJ. JOKPRIJSKAMP om 19.30 uur in de kantine van de voetbal.

SÇL9N®

Zaterdag 8 maart MUZIEKAVOND 'Return of the Sounds' om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk door brassen drumband Ste.-Rosalia.

Zondag 9 maart

MEERLE

WANDELZOEKTOCHT. ongeveer 5 km, vertrek parochiezaal. tussen 13-14 uur, org. KWB.

Vrijdag 28 februari KARNAVAL. zaal Chiro Sint-Jan, om 20 uur

Zondag 16 maart VIERING 90 JAAR Fanfare Sancta Cecilia. om 11 uur in de parochiezaal aan het gemeenteplein, org. Fanfare Sancta Cecilia.

Zondag 23 maart WAFELS & SMOUTEBOLLEN. tussen 12 en 18 uur in de parochiezaal, org. KBG.

MINDERHOUT

Zaterdag 15 maart BLOEMENVERKOOP ten voordele van de Minderhoutse Voetbalvereniging.

Zondag 16 maart TOUWTREKWEDSTRIJD in de manège aan de Blauwbossen, 1 1 uur en 14 uur, org. Mertensmannen.

Donderdag 20 maart AFVALWATER zuiveren, infovergadering met René Sprangers en Jef Van den Eynde om 20 uur in de parochiezaal, org. Landelijke Gilde, gewest Hoogstraten.

Vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart

Zaterdag 22 en zondag 23 maart

Gewestelijk DRESSUUR-indoor LRV, Blauwbossen, vrijdag 19-23 uur, zaterdag 9-18 uur.

OUD IJZER wordt opgehaald door cle KLJ.

Zaterdag 1 maart SNOEIEN in de tuin, door Willy Vanhuffelen, org. KWB. DRESSUUR indoor, Blauwbossen, org. LRV.

LOEWE.

MEERSEL-DREEF Zondag 16 maart

VERBROEDERINGSCONCERTom 14 uur in de Leeuwerik op Galder, org. fanfare Voor Eeren AS WOENSDAG, om 9.30 uur kinderviering in Deugd. de parochiekerk.

Woensdag 5 maart

Zondag 23 maart KINDERVIERING om 10.30 uur in de kerk.

CAHIER

Vrijdag 28 maart SINT-QUIRINU5VIERJNG om 19.30 uur in de Sint-Luciakapel. Meersel, org. St.Luciacomité.

wwwcaflier.he 031314.32.64 ScfioonFieidçsa[crn Lieve q)e Meester Langen6erg 30 . 2323 'Wortef 031314.55.15 Enkç(op afspraaf . . OoIbij 51 thuts

Q2

ÇeCaat5verzorging - 9fanicure . Tet[icure Ontflarirjen . 7vfaquil4qe

Zondag 30 maart DRESSUURDAG & PAARDENZEGENING om 9 uur.

WORTEL Donderdag 6 maart

14

BOWLINGEN: kinderen lagere school en Iste en 2de middelbaar om 14.45 uur in Breebos. org . Gezinsbond.

Vrijdag 7 maart

Wereldwinkeletentj e

PRINSENBAL in feesttent aan de parochiezaal om 20 uur, org. Kon. Fanfare-Brassband.

Zaal Pax Hoogstraten op zondag 23 maart van 12 tot 14 uur en vanaf 14 uur.

Zaterdag 8 maart

Wereldwinkel- en seizoensgebonden producten worden voor u geserveerd door onze creatieve koks. Een medewerker van ons project in Guatemala geeft een korte toelichting bij dit project en de groep "Peekes en boonen" zorgt voor de muzikale omkadering. Voor inlichtingen en inschrijvingen: tel/fax. 033148955;e-mail:Hoogstraten@oww.be

KINDERCARNAVAL in feesttent aan de parochiezaal om 14 uur, org. Kon. FanfareBrassband.

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. N Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuli-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatl mebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

Zondag 9 maart CARNAVALSOPTOCHT in het centrum om 14.30 uur, org. Kon. Fanfare-Brassband.

Zondag 16 maart BRUNCH vanaf 11 uur in de sporthal van de gemeenteschool. KERKCONCERTom 10.30uurinde parochiekerk, org. Kon. Fanfare-Brassband.

SÇLEXI9N 57


Bottenpadwandeling Dc JNM ers kom je natuurlijk ook wel op de activiteiten van Natuurpunt tegen. Maarop zondag 16 maart organiseert dejongerenvereniging een bottenpadwandeling' voor kinderen vanaf 8 jaar. De oudsten verzamelen om 10 uur met de fiets aan het lokaal. De kleinsten worden om 14.30 uur aan het bezoekerscentrum van de Liereman in Oud-Turnhout verwacht. Voor de lunch wordt gezorgd, maar boterhammen en hotten un naoduaRel ij k. Info: Ste Bastiaansen

MOERSTRAAT

.

4

1451 - In de lSde eeuw waren er talrijke moerbenamingen, o.a. Begijnenmoer, Gastbuismoer. De plaatsnaam verwijst naar moerassige grond. veengrond. Deze veengrond werd bovengehaald en zo ontstond er turfontginning.

1

Wortel-Kolonie lag er prachtig hij tijdens de zondag.vn'ancieli ig in februari. Op de eerste :ondag i'an maart trekt Naiuuiptint naar cle Paioienhoef in Ziouieri.

Wandelen in de Pannenhoef De Pannenhocf is net over dc grens ecn begrip. Voor ons Belgen is het gebied veel minder bekend. De Pannenhoef is een prachtig gevarieerd terrein van ca. 600 ha en ligt onder Breda. tussen Zundert, Rijsbergen en Sprundel. 1-let gebied is eigendom van het Brabants Landschap. Deze Organisatie staat ook in voor het beheer. In de omgeving werden overigens heel wat landbouwgronden in het project opgenomen en langs de beek werden bevloeiingsweiden aangelegd. Enkele grote waterpartijen lokken ook heel wat vogels. Op zondag 2 maart organiseert Natuurpunt, afdeling Markvallei, haar maandelijkse zondagswandeling in de Pannenhoef. De Nederlander John Kas zal de Hoogstraatse groep natuurlieffiebbers door het gebied gidsen. Hij is lid van de Zundertse vogelwerkgroep en kent het gebied als zijn broekzak. De deelnemers verzamelen op de parking van de paters in Meersel-Dreef om 9.00 uur. Vandaar rijden de wandelaars naar de Pannenhoef. Info: Ria Van Aelst (03-315 74 41)

Paddenoverzet We hebben in 1 loogs trate n niet de traditie van de op heel wat plaatsen ingeburgerde 'paddenoverzetacties'. Om kennis te kunnen maken met het fenomeen moeten we echter niet zo ver van huis. Op zaterdag 15maart gaan JNM en Natuurpunt naar een paddenoverzetpiaats in de Krochten in Zundert. Het is de bedoeling dat de deelnemers 's avonds heel wat padden en salamanders veilig de weg helpen oversteken. De mensen van Zundert willen wat graag laten zien hoe een dergelijke overzet in zijn werk gaat en leggen ook uitwatpreciesde bedoeling is. Geïnteresseerden verzamelen om 19.00 uur aan het Jan Spannenhurgmuseum in de Karel Boumstraat in Hoogstraten. Info: Bart Hoeymans (03-3 14 48 48) 58

op 28 maart in het Bolks Heike

BROSS & BUURMANNEN De Natuurpuntafdeling Markvallei doet meer dan alleen met natuur bezig zijn. Binnen de afdeling zitten ook een flink aantal folkliefhebbers en vooral ook mensen die houden van een flinke portie plezier. Geitenwollen sokken hebben in het groene gedachtengoed altijd al een bijzondere plaats ingenomen. Twee jaar geleden organiseerde Natuurpunt een folkoptreden met de groep Mede. Dit jaar is het de beurt aan Bross & Buurmannen'. Bross en Buurmannen brengen - hoe raadt u het?Keltische liedjes en melodietjes! De bezetting van deze Vlaamse folkgroep ziet er als volgt uit: Fluitjes en zang: Renald Bosserez, Viool: Jeroen Goegebuer, Bodhran + zang: Diederik Willems. Gitaar + zang: Bruno Verheyden. De roots van B&B liggen ergens in het midden van de jaren '80. Na enkele succesvolle acts op vrije podia in de jeugdhuizen van Klein-Brabant, besluiten Renald en Bruno om iets duurzamer te werk te gaan. Ze richten samen een kwartet op, met de tot de verbeelding sprekende naam Namaste (Nepalees voor 'welkom'). Hoogtepunt van Namaste is ongetwijfeld een henefietavond voor Amnesty International, in het najaar van '86. In dezelfde periode kruipen trouwens de andere leden van dc huidige bezetting uit de pampers en in het Ware Leven. Generatiekloven hebben geen invloed op folkmuziek. zoveel is duidelijk... Namaste suddert enkelejaren en leidt een typisch Oosters bestaan van komen en gaan. Eindjaren '90 wordt het Klein-Brabants muziekleven opgefrist doordejongens van Wild Torkey, een folkrock-groep met duidelijke verwijzingen naar punk en de hemelse muziek van The Levellers. Een van de coryfeeën in de groep is Jeroen Goegehuer, die er met zijn viool in slaagt om een persoonlijke sound te creëren. Jeroen is op dat moment 18, en de beroepskeuze is vlug gemaakt: conservatorium in Gent en daarna de trein op richting Arnhem (Ned). Hij wordt

opgemerkt door Renald en Bruno en binnengehaald om samen de basis te leggen voor Bross en Buurmannen. Daarnaast is Jeroen geregeld gastmuzikant bij Sioen en speelt hij als vaste violist bij Folia, een veelbelovend Vlaams folkensemble. Diederik Willems is een groene self-made man! Kreeg hij het percussieve virus te pakken toen hij met de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming urenlang naar de groene specht zat te turen? Niemand zal het ooit kunnen zeggen. Feit is dat zijn warme stem en dito uiterlijk een extra toets krijgen met de bodhrri die hij flicflacgewijs hanteert als stond Christy Moore er in eigen persoon op te kijken.... Samen brengen Renald, Bruno, Jeroen en Diederik u een selectie van tunes uit de rijke Keltische schatkamer. Een vleugje Bretagne, mistige ochtenden op zee, de zwoelheid van het nachtleven, liefclesperikelen op het Ierse platteland, het zit er allemaal in. Met enkele ZuidAmerikaanse composities en zigeunermelodieë n bewijzen ze dat blind purisme niet aan hen besteed is. Tenslotte wordt ook de Belgische noot niet vergeten, met 'covers' van Urban Trad. Kadril en Laïs. We wensen u veel luistergenot! Kaarten kosten in voorverkoop 3.5 euro, aan de kassa 5 euro. Het concert begint om 20 uur. Het Bolks Heike vind je in het Rijkevorselse gehucht Bolk. Noteer 28maart nu inje agenda en hou die avond vrij. Info: Drej Oomen (03-315 02 45


kr

Leen Vernieersch, studente en gemeente ,'n iJs lid


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

7~1

STOFFELS

-

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Wild & Gevogelte

LOKALE POLITIE

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Yqtiash

APOTHEKERS

bvba

Tennisclub

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 0313157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900110512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

[lctro tht 1

Jorih

Coogt8t,,

1

Zaterdagvoormiddag 1 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN Mee riedorp 46 Tel. 03/315.73.75

0477/10.41.92

01/115.0 .1'6

Tot 7 maart: Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk. ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

k

-

ook inkoop van alle antiek Koekhoven 5

Tel.: 0495/57.48.52

-

en

APOTHEEK DE VOLKSMACHT Hoek 16, Rijkevorsel Tel. 03/314.62.25

inboedels

Rijkevorsel

www.krisvoeten.be 65

Van 7 tot 14 maart: APOTHEEK BROSENS Meerdorp 61 Tel. 03/315.77.73

Van 14 tot 21 maart: APOTHEEK HORSTEN Vrijheid 98, Hoogstraten Tel. 03/314.57.24

hairstyling

mode...

c

Van 21 tot 28 maart:

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

16e

APOTHEEK SCHEVELENBOS Tienpondstraat 2. Loenhout Tel. 03/669.64.24

> SLAG E RIJ

,

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten

Tel/fax: 03/314.50.93

--

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

-

155

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 031314 35 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

F0

BOEKHOUDING FISCALITEIT

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYFER BVBA

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@ pi.be

Lu -je Martens1 - -

Uw maat inje tuin!!! Tui uaunleg-onderhoud/Beregcniug

Pyperpad 15

60

-

2321 Meer

en

hestral 1 vg

te!. 03/315.43.13

Zaterdagvoormiddag 22 maart: APOTHEEK ROMBOUTS Worteldorp II Tel. 03/314.38.68

Op 26 maart ligt er een nieuwe MAAND in de winkel. Dat is tamelijk vroeg in de maand dus, medewerkers, OPGELET: kopij binnen op woensdag 12 maart en het dorps- en sportnieuws voor zondagavond 16 maart.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenlen: tel. 0141 61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.