september 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ST-JORISGILDE VAN MEERLE

1'

KRIJGT EEN WAARDEVOL

GESCHENK

u

77 MEIDEN IN DE SHOES DE 5 DAMESPLOEGEN VAN HOOGSTRATEN


COLUMN

Heras tijdperk Tijdperk? Hekwerk! Hoor ik u mompelen. U hebt gelijk, maar als er Heras Hekwerk' had gestaan, had u kunnen denken dat hierna een reclameboodschap zou volgen. Niets is minder waar en voor mijn part mag het hekwerk van Afilco, L.ips, of eender welke leverancier zijn. Alleen zouden die niet voor een even welluidende titel gezorgd hebben. Met Heras tijdperk wil ik uw aandacht trekken op de niet te stuiten opgang van 'hekwerk' rondom onze tuinen. Niet (lat het verschijnsel helemaal nieuw is, maar dc omvang ervan begint schrikwekkcnde vormen aan te nemen. Uiteraard heeft iedereen het recht zijn eigendom af te palen en van een afsluiting te voorzien. Dat recht is zelfs als zodanig neergeschreven in hei Veldwetboek. Niet meteen een staaltje van moderne wetgeving, het dateert dan ook al van 1886. Het veldwetboek regelt zowat alles wat het platteland aanbelangt: van erfdienstbaarhcden, afstanden voor hagen en bomen, overhangende takken van fruitbomen en aan wie het fruit dan toebehoort, tot het niet meer zo frequent voorkomende lezen van aren'. Als je niet de eigenaar van de akker was, mocht dat uitsluitend met de hand gebeuren. 'naharken met behulp van een hark met ijzeren tanden is verboden'. Het recht op afsluiting staat er als volgt opgenomen: iedere eigenaar mag zijn erf afsluiten overeenkomstig de bepalingen van het Burger-

lijk Wetboek'. Dat Burgerlijk Wetboek is zelfs nog 80 jaar ouder en daarin vinden we dat 'de hoogte van de afsluiting wordt vastgesteld volgens de bijzondere verordeningen ofde vaste en erkende gebruiken'. Navraag leert ons dat de verordeningen ter streke de maximum hoogte van afsluitingen bepaalt op twee meter. Lager kom je nog weinig tegen en ik wil niet overal met de meetlat langsgaan. maar verwed er een frisse pint opdat er heel \vat hekwerken staan die de maximum hoogte vlot overschrijden. Komt daarbij dat vele afsluitingen dichtgemaakt zijn. Voor het doorzichtige draad- of hekwerk worden houten panelen ot' rieten matten aangebracht of hagen geplant. Voor 'levende afsluitingen' zoals hagen of bomen geldt geen enkele beperking van hoogte. Ze mogen hij wijze van spreken tot in de hemel reiken. Het resultaat geeft het volgende beeld van het lokale bewoonde landschap: een redelijk ruim bemeten grondstuk, ongeveer midden daarin een uit de kluiten gewassen woning en rondom dicht hekwerk of haag van twee nieterofhoger. Ons allereigenste en dierbare eigendom! Het waarom? Privacy? De tuin als uitbreiding van de woonkamer, waarin we geen pottenkijkers dulden? Onveil igheidsgevoel? Ieder trekt zich terug in zijn eigen goed afgesloten

stukje wereld zodat er ons niets kan overkomen? Ik zou het niet weten. Sociologen zullen het wel een keer uitzoeken. Bescherming van have en goed; onszelf afschermen tegen het alomtegen\voordige onveiligheidsgevoel'? Wie het antwoord weet, mag het me laten weten. Een pervers gevolg van al dat afsluiten is dat net de onveiligheid toeneemt. De inbrakenplagen van de laatste tijd tonen dat aan. Voor dieven biedt een goed afgesloten tuin zelfs op klaarlichte dag de zekerheid dat ze niet gestoord worden als de eigenaar uithuizig is. Buren noch passanten merken iets van hun bezigheden. Voor nachtelijke krakers bieden de verkavelingstuinen een veilige vluchtweg als ze opgemerkt worden. Ze glippen over de afsluiting of door de haag en zijn zo twee tuinen verder. Zelfs met tien politiepatrouilles vind je ze niet meer terug. Ander gevolg is dat je de eigen buren niet meer ziet, tenzij je bij hen op bezoek gaat. Het spontane praatje langs de haag is door de hoogte ervan geheel onmogelijk geworden. Het toevallige sociale contact verdwijnt, we hebben alleen nog geplande en gewilde ontnloetingen, zoals '11-juli buurt- en volksfeesten'. Ergste gevolg van al dat afsluiten vind ik dat 'de horizon' iets is dat we 'ter streke' nog zelden te zien krijgen. Tenzij je de eigen haag als horizon beschouwt. En dat is toch wel een heel beperkte horizon. (jaf

DE WERELD VAN Damesvoetbal

- -5

/

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

-'.

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMIINIS'I'RAtIE: teL 03i144911

Lid van de Unie van de Uiigevers van dc Periodieke Pers veraniso au g.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 fjogsrraten 25


OMSLAG VERHAAL

Moeder Lisa Van Dijck en dochter Carine Sterkens voetballen samen

Nog nooit met ambras naar huis gegaan WORTEL — 'Niet te vroeg, want eerst moeten we gaan trainen en de zo klonk het aan dc telefoon koeien moeten ook nog gemolken worden wanneer we een afspraak maakten voor dit gesprek. Onze gesprekspartners waren moeder en dochter - 1 'isa Van Dijck en Carine Sterkens, die voor het derde seizoen al samen in hetzelfde voetbalelftal spelen. 'Moeder Lisa', zoals ze wel eens door de speelsters genoemd wordt, als doelvrouw; haar 20 jaar jongere dochter Carine als het sluitstuk van de verdediging. 'Nadelen heeft dat niet echt, integendeel. Doordat je niekaar goed kent kun je vooraf al wat beter afspreken en kun je de dingen tijdens een mtçh al wat duidelijkei- zeggen... Maai' liet mooiste Is nog dat wij zowel op als naast het veld eigenlijk heel goed opschieten met mekaar. Dat gaat gewoon goed, zo simpel is dat. Zolang het dan binnen de ploeg ook nog plezant blijft, doen we ermee verder...' '—

ik ben iii TOPCONDITIE' zo luidt de tekst op Carine's t-shirt wanneer ze ons verwelkomt op het erf van de ouderlijke boerderij aan de Polder, mooi gelegen aan dc rand van Kolonie. Grootmoeder - 'an onze allortrouwate aupporters, die mist bijna nooit een match. had ons net daarvoor de weg naar de achterdeur al gewezen - 'want bij een boer gaat ge langs achter binnen!' Een nest jonge katjes is erdruk doende. 'maar dat is nog niks \ergeleken met de hoop katten die in de schuur en hiernaast zit...' Als ook Lisa er bij komt - toepasselijk in een t-shirt van de Wortelse voetbalvereniging, zijn we binnen de kortste keren vertrokken voor een

Carine: Op de lagere school voetbalde ik graag. hier thuis ook, ondei andere met mijn broer Bart. Maar nadien op de Tuinbouwschool kwam dat er zo niet meer van als meisje... Tot ÇL.II viicudui, Anne Van den 13ogerd mij vroeg om mee te doen met een caféploeg in Zondereigen. Heel plezant, ik was echt blij nog eens te kunnen sjotten. Lisa: Hier thuis was er altijd al wel gevoetbald. Mijn man Charel was onder andere als afgevaardigde en als bestuurslid bij VNA betrokken. Onze zoon Bart keept al van kleinsaf momenteel staat hij trouwens als doelman onder contract bij het Nederlandse Willem 11, de

tegen caféploegjes en zo. Maar het bestuur stelde onmiddellijk voor om in competitie uit te komen. Dan moesten we zelf wel een elftal en trainer vinden. Met het nodige zoekwerk lukte dat eerste redelijk goed, een trainer vonden we niet direct. Toen heeft Frans Brosens ons uit de brand geholpen, hij zou ons dan wel een paar weken trainen tot we iemand hadden. Maar uiteindelijk heeft hij dat liefst twee jaar lang gedaan. iets waar we hem echt wel heel dankbaar voor zijn... Lisa: Het was dc bedoeling dat ik samen met Cindy Wijnen afgevaardigde van de ploeg zou worden. Ze hadden echter nog altijd geen keeper, en zijn dan maar beginnen trainen zonder. Carine had al wel eens gezaagd dat ik dat nog zo slecht niet zou doen... Op een bestuursvergadering zei Charel dan dat ik zolang wel in het doel zou staan. Zo is het er uiteindelijk van gekomen. Niet dat ik ooit echt gekeept had daarvoor. Voetballen wel, ja, als kleine bengel. In de kleuterschool nam ik al een bal mee om met cle jongens te kunnen sjotten. En doordat onze Bart vanaf de Duiveltjes in de goal stond, heb ik zo'n lOjaar lang achter die goal gestaan bij wedstrijden. En hier thuis wel eens op de werft tegen de schuurdeur dus, om hem wat te trainen en gewoon voor het plezier...

Gezocht DHM: Hoe zijn jullie erin geslaagd om zoveel speelsters bijeen te krijgen? 1 oeii)cli t'Ii lui bOL'/'c'/ibL'J!'iJ'/ i'l//lc'/i de ciageic

icI/i lii! gc'/ic ./&i//i.:

t liaii/. Bui. ( uiiuie

en Lisa.

gemoedelijke babbel over de charme van het vrouwenvoetbal. Club Brugge zit zich ondertussen wat verder op de beeldbuis ui het zweet te werken om de thuis verworven 3-1 voorsprong op het veld van Dynamo Boekarest gaaf te houden.

DUM: Een originele vraag is het niet, dat weten we vel maar hoe zijn jullie aan jullie voetbalavontuur begonnen? -

[isa: Dat moet je aan Carine vragen, want zij heeft eigenlijk het vuur aan de lont gestoken.

ploeg van Geert De Vlieger. Carine en ikzelf stonden dan al eens tegen de bal te stampen, zogezegd om hem te trainen. Carine: Om een of andere reden klikte het in Zondereigen echter niet zo best. Maar waarom zou ik in Wortel geen ploeg kunnen vormen? Hier thuis al eens over gesproken, en toen mijn stoute schoenen aangetrokken en samen met An Meulders naar het bestuur van de voetbal gestapt. Onze bedoeling was om een team te vinden om vriendschappelijk mee te spelen.

Carine: Tja, we gingen zelf al naar het voetbal kijken toen onze Bart speelde. En zo ken je al heel vat spelers die dan weer zussen hebben, sommigen van hen kennen dan weer iemand... Zo kreeg je er al wel enkelen bijeen. Daar bleef het niet bij. We maakten strooibriefjes die we in de kantine, in winkels, in cafés legden. "GEZOCHT Sportieve meisjes/vrouwen - Bent u een meisje/vrouw die de leeftijd van 14 jaar al bereikt heeft en bent ci niet ouder dan 35? Voelt u zich geroepen om zich voor 100% in te zetten om voetbalwedstrijden te spelen in competitieverband, twijfel dan niet maar schrijf u onmiddellijk in." Dat heeft geholpen blijkbaar. Lisa: Ze hebben dat zelfs nog laten afroepen op een bal hier in Wortel en alles. Maar uiteinde-


OMSLAG VERHAAL r .

41)fIff/

./

60

0e41'.r2r rr VS

Verf Behang Gordijnen Vloerbeldeding

Geen gelegenheid 110/It onbenut gelaten 0m al.s groep ple2ier te maken.

Decoratieve verftechnieken Showroom Letii Iii!! Cii Iii ag 10 Cliii! 0 lig I/o il/Ci' I`I . alis Bio.s C/iS geli i/O t disC!! bij diens 60ste verjaardag.

H. Bloediaan 277 - 279 2320 H000STRATEN

TEL. 031314.52.78 4

lijk duurde het niet zo lang vooraleer er 16 speelsters waren om van start te gaan. Sommigen hadden al voetbal gespeeld, anderen nog nooit. iedereen had zoiets van 'als het lukt dan is het mooi, en als het niet lukt dan is het maar zo...' Carine: Al hebben we in het begin echt svcl met onszelf moeten lachen. hoor. Ik denk dat Frans Brosens bij de eerste trainingen zich ook dikwijls afgevraagd heeft waar hij in 's hemelsnaam mee begonnen was. Sommigen trapten de eerste keer in heel hun leven tegen een hal. Dat was dus al moeilijk genoeg, laat staan dat er van samenspel gesproken kon worden. Lisa: Helemaal in het begin geraakten de meeste ballen als er een vrije trap ingeoefend werd, liet niet tot bij mij op de doellijn - ondertussen is


OMSLA GVERHAAL dat al stevig veranderd, trouwens, nu vliegen ze echt wel voorbij! Ook zelf heb ik wel eens getwijfeld. Ik kreeg een pak goals tegen natuurlijk. Nog voor het eerste seizoen halfweg was, had ik er al 50 binnengekregen... Carine: Ge hebt nog getractecid toen! 1 isa: Toen maakte ik er toch een beetje ccii erezaak van dat ik de 100 niet zou halen. Ik was toch wel content dat dit lukte.

DHM: Ondertussen hebben jullie er al een tweede seizoen opzitten. Wordt er al beter gevoetbald? Carine: Een heel stuk. denk ik znndei hit hoog van de tolen willen blazen. Het resultaat was alleszins een pak beter. Dat eerste jaar hebben we met scha en schande moeten leren natuurlijk Ik hrinnt me dat we één van dc eerste matchen tegen Hoogstraten moesten Spelen. Toen kregen we een 18-0 pandoering, geloof ik. Maar het belangrijkste was dat we er plezier in bleven hebben als groep. De sfeer bleef onderling heel goed. Winnen is plezant natuurljik, maar eigenlijk gaat liet daarniet in de allereerste plaats om. Wel om leuke ontspanning te hebben samen met een groep gezellige mensen. Lisa: Er zijn er nog niet zo veel weggevallen uit de groep waarmee we van start zijn gegaan. Dat zegt toch wel wat, denk ik. De leeftijd van de speelsters ligt nochtans ferm uiteen: dat gaat dus van 15 tot 40. Sommigen hebben al kinderen, anderen zij ii nog maar pas aan uitgaan toe. Toch gaat dat goed samen. Dat is net een van dc dingen die ik erzo plezant aan vind: als 'moeder Lisa' liet goed kunnen vinden met dat jong volk... Carine: In ons tweede jaar werden we zelfs tweede in de eindstand en zijn we gepromoveerd. De laatste match was uitgerekend tegen kampioen Zandhoven. Toen kwamen we zoals de 'echten' niet de twee ploegen en de scheidsrechter liet veld op, werden er bloemen overliandigd en zo, was er heel wat publiek... Dat deed toch wel wat, moet ik zeggen. Lisa: Nu beginnen we dus een reeks hoger, en we zullen wel weer zien wat dat geeft. Nu hebben we heel wat minder matchen tegen de buurdorpen hier, dat is wel een beetje spijtig. Vorig seizoen waren er dan weer minder ploegen zodat er meer speeldagen tussenuit vielen, wat dan ook weer minder leuk is. Het zal wel altijd iets zijn, zeker?

De awi lang

100

Je xlottiedstrijd tegen kaitiioen Zandho men.

Sfeer DHM: Is het niet moeilijk om in een damesploeg de sfeer optimaal te houden? Hoe wordt er bijvoorbeeld gereageerd op kritiek of op bankzitten? Carine: De een kan al wat moeilijker oni niet kritiek dan cle ander, niaar is dat niet altijd en overal liet geval? Het zal wel kloppen dat wanneer de trainer een richtlijn mccgeeft waar je liet moeilijk nice hebt, je dat als meisje misschien minder snel zegt en het wat opkropt. Jongens zullen er verbaal wel steviger tegen in gaan en protesteren... Lisa: Misschien is liet ook wel waar dat vrouwen de neiging hebben om wat emotioneler te reageren als er eens iets wat harder gezegd wordt. Zeker bij sommige van de jongsten kunnen dan dc tranen al wel gereed zitten, dat is zo. Carine: In de match kan liet er ook al eens geniepiger aan toe gaan. Wanneer een tegenspeelster je stevig aangepakt heeft, dan denk je echt wel eens iets als 'dat je die trut nog wel zult terughebben of zo'. Lisa: Wat het bankzitten betreft, dat wist Frans als tramer eigenlijk goed aan te pakken. Soms moest er al eens geromnield worden om genoeg spelers bijeen te hebben voor een matchi, op

Winnen is plezant natuurlijk, maar eigenlijk gaat het daar niet iii de al/ei-eerste plaats om.

andere monienten waren er dan weer te veel. In de praktijk had hij één lijn vaii vaste speelsters in gedachten, de anderen konden afwisselend allemaal aan de bak konien. Natuurlijk vindt iedereen van zichzelf dat ze moeten spelen. Maar wie op de bank moet beginnen, kon er dan in het begin van de tweede helft al in konien. Zo kon iedereen een helft spelen. Carine: Al had dit dan weer liet nadeel dat je met tien kunt eindigen wanneer iemand gekwetst geraakt of te vermoeid is. Maar liet bevordert zeker wel de sfeer in de ploeg. Hoe het dit jaar aangepakt zal worden, weten we nog niet. Onze trainer is ermee gestopt, en wordt opgevolgd door Miel Van Bavel. Andere baas, andere wetten natuurlijk.

DHM: Hoe voelt het aan om als moeder en dochter samen op een veld te staan? Krijg je daar nooit reacties op? Lisa: Je kunt meer tegen niekaar zeggen onidat je mekaar zo goed kent. Ik durf tegen Carine meer uitvliegen dan tegen dc anderen. Maar let wel, na de match is dat compleet gedaan. We zijn nog nooit met anibras naar huis gegaan omwille van het voetbal. Dat zouden we geen van twee willen... Carine: En je kunt dus ook vooraf wel wat afspreken dat in een match al eens van pas kan komen. Onze verhouding op liet veld verschilt


OMSLA GVERHAAL

echter niet van hoe we niet mekaar omgaan daarbuiten. Ik weet niet hoe dat zo komt, het is gewoon dat wij altijd een dichte band gehad hebben met elkaar... Usa: Ik heb zelf geen broers en zussen, en verschil met mijn dochter precies 20 jaar in leeftijd. Zeifverschil ik 25 jaar met mijn eigen moeder. Het is ooit nog gebeurd dat we ergens met oiisgedrieën waren en dat iemand tegen mijn moeder zei dat ze niet wist dat die twee kinderen had... Carine en ik zeggen dan wel eens dat we zussen zijn. (lachend) Carine: Samen kunnen sporten is dan toch plezant. niet? Nadien samen onder de douche gaan, daar heb ik hoegenaamd geen probleem mee. Het is toch niet omdat hetje eigen moeder is datjeje daar plots voor moet gaan schamen of zo? Lisa: In het begin kwam er nog wel eens een reactie op. hoor. Zo van waar begint ge toch aan'... Maar daar trek ik me niets van aan, tenminste zolang ik merk dat liet kijkt met Carine en niet de andere speelsters van de ploeg.

Kwetsuren DHM: Voetbal is van oudsher een 'mannelij ke', fysieke sport waarbij contacten en kwetsuren niet uit te sluiten zijn. Hoe kijken jullie daartegen aan? Carine: We zijn ermee begonnen om zelf meer

he weg iii g Ie heb ben, op een 0111 spannende manier iets te doen aan de conditie. Dat liet door sommige mensen als een mannensport wordt gezien, mag niemand beletten om er mee te beginnen als je er zelf plezier aan beleeft. Usa: Aan de mogelijkheid van een kwetsuur denk je natuurlijk wel eens. Wij hebben hier een geniengd runder- en varkensbedrijf. Als boerin draai je daarin een flink deel nice, en als je er voor enige tijd tussenuit zou vallen niet een ernstige kwetsuur, dan zou dat heel moeilijk zijn. Tot nu toe viel dat gelukkig allemaal goed mee. Het bleef beperkt tot één keer iemand die met haar sehoenpunt er stevig inging en mijn ribben raakte. Carine: Op zo'n monient voel je je als dochter wèl sterker betrokken bij wat er gebeurt, heb ik genierkt. Toen was ik heel kwaad. Precies omdat het je moeder is die geraakt wordt, loop je echt wel rapper naar de betrokken speelster om te zeggen wat er op je lever ligt. Usa: Terwijl ikzelf heel cool blijf wanneer Carine geraakt wordt. Ik heb dat natuurlijk in de loop van dejaren al vaker zien gebeuren, Bart is dikwijls gekwetst geraakt. .1e leert dan wel wanneer liet al dan niet ernstig is. Carine: Ik ben ook gespaard gebleven van echte kwetsuren. De gewone voetbalzonden, een enkel of knie wat verrokken en zo.

DHM: Hoe belangrijk is voetbal voor jullie eigenlijk? L,isa: Zelfspelen is Cl- '-' plezant. voor zolang liet

kttveIijksfofo q ocfic pnofessioiiete vicleooepofcicje.s

e2.f

'

' '.

-...

\ ,j

eiqer\ sfiadio Iii!!)SfIVi0efri c! ejilcmle fo1osciie

nog gaat. Dat is echt wel iets waar ik in de loop van de week alweer naar zit uit te kijken. Maar daarnaast, bijvoorbeeld liet voetbal op televisie, interesseert liet me nauwelijks. Carine: Dat geldt voor mij ook. Alleen als er bekenden meevoetballen, kijk ik graag mee. Zelf op liet veld staan is veel leuker. Zeker wanneer er nog eens volk konit naar kijken ook. Lisa: Ze zeggen wel eens dat wij soms meer kijklustigen aantrekken dan de eerste ploeg. Het is trouwens ook belangrijk, sommigen hebben aanmoedigingen nodig om beter te spelen. Dat nierk je goed wanneer bijvoorbeeld de ouders van jonge speelsters konien kijken. Carine: Och, hoe beiangrik is liet voetballen? Laat ik liet maar zo afronden: liet brengt leven in de brouwerij, maar ik zal er liet uitgaan op vrijdagavond niet bepaald voor laten... Lisw ....n trainingsuur of niet, als de koeien geniolken moeten worden, dan gaat dat hoe dan ook voor! Tegen het einde van het gesprek hadden de Bruggehingen liet met 0-1 op liet veld van hun tegenstrevers gehaald, en vachitte hen een volgende voorronde voor de Chanipmons League. Voor de Wortelse dames vaeht op 7 september alvast de hierneming van de competitie. In hun reeks ontmoeten ze dit seizoen Flandria Ravels, Zwarte Leeuw, Vlimmeren, Wijnegeni, Zandhoven, Achterbroek, Berchem, Kontich, Weelde, Arendonk, Zandvliet en Westnialle. Wij wensen hen alvast héél veel voetbalplezier! (nidl. rel)

. ,

,,

jofo cia smeej do'p42 2310 oi j kevoseI

imiobieie felefomiie

I 031314.62.50 jx 03/314.82.00 iifo@foto_Je-ejzeef.be


OMSLAGVERHAAL

Hij leerde "zijn" dames voetballen \ORTEL - Vele jaren geleden zelf een beenadigd voetballer bij lloogstraten \V.nu al sei,oenen lang gewaardeerd oor.'itter van VNA Wortel. Frans Brosens is de man die het damesvoetbal ie \Vortel mee hielp opstarten. Nict O eigen initiatief! line is het dan wel begonnen? Teeiaar geleden, in de loop van het seih Om Br o.S'/I s zoen, kwamen twee meisjes de bestuursvergadering hinnen\ allen met de cruciale vraag om met damesvoetbal te mogen beginnen in de schoot van VNA. Een beetje verrassend natuurlijk, maar het bestuur stemde toe, ze moesten echter wel zelf voor alles zorgen: trainer, afgevaardigde, speelsters ... ! Voor vriendenmatchen waren we niet, ineens met competitie beginnen. Alles kwam in orde, behalve één groot knelpunt baarde grote zorgen: een trainer vinden! Ikzelf heb dan de knoop doorgehakt en wilde hen begeleiden tot aan de competitiestart. Die twee maanden mondden tenslotte uit in twee jaar! Resultaten geboekt Het eerste jaar viel wonderwel mee. De Iste ronde pakten we vier punten en de tweede achttien. Toch een knappe start! Vorig seizoen hebben we al direct de promotie afgedwongen naar 2de provinciale door op de tweede plaats te eindigen. De lste ronde verloren we enkele matchen met nipte cijfers en de 2de ronde leden we slechts één nederlaag tegen kampioen Zandhoven. Slecht geboerd hebben we zeker niet! Moeilijkheden gekend? Vooral hij de start van het 1 ste seizoen! De meeste meisjes wisten wel dat een bal rond was, maar wat ermee aanvangen! Als de jongens trainen vliegen dc ballen langs alle kanten rondje oren, die meisjes stonden wat te praten. Ik heb hen proberen te coachen zo goed als het kon en dat werd ook niet altijd in dank afgenomen. "Gij breekt ons altijd af!" heb ik meer dan eens moeten aanhoren, niaar het was gewoon noodzakelijk en altijd goed bedoeld. Na 2 seizoenen hebben ze enorm veel bijgeleerd. Een dankbare job voor een trainer misschien, alles wat je ze kunt bijleren is pure winst. De dames zijn over 't algemeen wel enthousiast, regelmatig met 13 â 14 man op training en altijd extra gemotiveerd voor cle wedstrijden, want ze spelen graag. Een goede mengeling van jong en oud zit er in de ploeg. Dejongeren zijn zowat speelser, die zijn natuurlijk ook met veel andere dingen bezig, terwijl de ouderen het serieuzer opnemen. Met "zwanzen" en "steken geven" moet je wel oppassen . Vrouwen appreciëren dat niet terwijl dat bij mannen de gewoonste zaak van de wereld is. Kunnen jongens beter voetballen dan vrouwen? Ik zie niet in waarom! Hoe is het altijd geweest in het verleden? Jongens groeien op met een voetbal, van jongsaf stampen zij tegen een bal. Wat zag je bij meisjes'? Zij spelen ook met de hal, maar met de handen. Als zij van kleinsaf ook de bal met de voeten beroeren, kLinnen ze mijns inziens evengoed lcrcn voctballcn als jutigeils. Mimmdei kiaelmiig misschien. maar speltechnisch gezien en qua behendigheid zouden zij dan zikei nict m uuetci 1 uimderdoen. Het loopt goed bij VNA en jij geeft er de brui aan! Ik heb het met heel veel plezier gedaan en er zelf ook veel deugd aan beleefd dat "mijn" dames zo'n vooruitgang boekten. Maar zoals ik in 't begin al zei, 2 maanden werden 2 jaren, en op tijd en stond nieuw bloed injecteren kan de loeg alleen maar meer motiveren. Mijn opvolger Miel Van Bavel zal dat zeker goed doen! (rel)


11 Dansschool Bevers

DANSSCHOOL BEVERS Terbeeksestraat 42 te Meer

OPENDEURDAGEN zaterdag 7 en 14 september vanaf 20 uur donderdag 12september vanaf 20 uur

Wil je vlot en snel Ieren dansen??? Kom vrijblijvend kijken en in formeren! Toegang gratis! Nieuwe danslessen voor beginners starten op vrijdag 20 en zondag 22 september

Inlichtingen en inschrijvingen BEL ONS of KOM GEWOON LANGS!! Tel.: 03 315 76 82

D

t

OL:r~

S

- II..' Nuttige wenken en tips voor de aanschaf van een piano of vleugel Er besraan wal betrefT ae oze van con pioc uri eugo. eencanial m,sverstanden. Zo denken veel mensen dat ae kwaliteit van de piano er niet toe doe! wanneer :e net beginnen spelen of puur recrea 5iet spelen:ofs er maar een beetje aardig geluid uit komtlVerder vindt men het doorgaans hehocvik rnoeitik cm een piano te kopen.

k

Yariiaha 13UI1OI

1

eliiser

.t

Daar kan men uw wensen koppelen aan een STAP ALS U EEN PIANO WILT KOPEN NAAR EEN VAKHANDEL aer.cw ad'Âťcs.Mcn zal er u beter kunnen begereiden voor tijdens en na de verkoop. hel 11'41 voor de hand dal wanneer u een piano will kopen dol u zich ook irstorrneerr over gebruikte piano's: bent vaak aanzienlijk goedkoper uit 1 v 2. Voor het geld datu besteed oan een eenvoudige nieuwel en 'hvmre o F.usircnoi orano unt vaak een gebruikte piano von een veel hogere kwaliteit kopen. 3 U kunt tientallen piano s naast mekaar horen EEN PIANO HUREN Zornr is rel irrsol om een piano le huren. Het is een prima alternoiet om ezlen cl de interresse blijvenc is 0v wens een piano aan te schatten. Er bestaan verschillende tormules. Informeer bij uw Vakhandel ONDERHOUD Een piano vergt relatief weinig onderhoudin ons klimaat is 2x stemmen per jaar zeker geen overbodisre luve Een keer in de vijt jaar opnieuw alregelen en schoonmaken. Dit bijregelen gebeurt meestal kosteloos en periodiek bij het stemmen. Wantrouw een te goedkoce stemrner en houder rekening mee dat er grote kwaliteitsverschillen kunnen zit in het afgeleverde werk.Wees ook op uw hoede voor alle" behulpzame' mensen die u willen helpen bij de oanschot nsrr een instrument,piano .gitaar enz. HEEFT LI NOG VRAGEN? Zeker, er is kat onder het koren en voor een leek is het heel moeilijk om het een van het ander te rcheiden. De pianohandelaor neemt u alle oonschafproblemen uit handen. Het enige waar U zich druk om moet maken is uw ergen klankvoorkeur, de uitvoering van het insr'' - mnl er uw audgef. cIez er in et nosiceen heet insmes ce< alles m rai en net liefde en .0Hlfef .

Adres: H. Bloediaan 263 12

-

Tel. 03

.

!lofncr CuelicĂĄ ,\lrii,urci 011/

Yamaha Bach

B OSSO

-

314 72 91


OMSLAGVERHAAL

Damesvoetbal in de lift Met een meewarige blik neerkijken op dames in voetbaluitrusting is toch wel definitief verleden tijd, want de laatste jaren heeft het damesvoetbal enorm aan populariteit gewonnen. Nog geen profcompetitie niet duurbetaalde speelsters, maar toch heel wat dames die buiten hun charmes een flinke dosis techniek en kracht laten bewonderen. Mannen- en vrouwenvoetbal vertonen een aantal verschilpunten, dat is evident, niet meer dan logisch ook. Mannen- en vrouwentennis, atletiek, volleybal ... is ook niet hetzelfde. Het damesvoetbal zit alleszins in de lift en dit wordt overduidelijk bewezen bij de Hoogstraatse clubs. Hoogstraten VV, VNA Wortel, KFC Meer en KFC Meerle treden met darneselftallen aan in competitie en hun resultaten mogen toch gezien worden! Eventjes voorstellen. HOOGSTRATEN VV - Reeds in 1994 bonden de Hoogstraatse dames de shoes aan de voeten en o.l.v. Ben Van Beeck en Toni Van Loock trainde men wekelijks en werden er regelmatig vriendenwedstrijden georganiseerd om het nodige wedstrijdritme op te doen. Het enthousiasme was er ontegensprekelijk maar toch rezen er twijfels over het voortbestaan van het elftal. Dank zij jeugdcoรถrdinator Luc Strijbos werd de damesploeg als volwaardig aanzien in het HVV-huishouden en in 1996 werd de stap naar de competitie gewaagd. Jan Buylinckx werd de nieuwe man aan het roer en onder zijn leiding promoveerde het A-elftal vorig seizoen naar 1 ste provinciale afdeling waar het o.a. zal aantreden tegen Lentezon, Achterbroek, Willbroek, St.-Lcnaarts ... ! Ook een B-elftal zette men een viertal seizoenen geleden op poten en dat treedt aan in 3de provinciale. Karl Dries brengt bij deze meisjes de knepen van de voetbalsport aan de man en Tom Van Loock zorgt voor de toekomst met het kadettenteam.

-

-

-

A-eIJtaI t/lor. (hoven) BiekeMatilieussen, Britt J'aii [fasselt, Els Moelans, Tina Franse,,, Marie Van Usssel, Leen M'a,'tens, Loes Van Ginckel, Leen Koven (onder) Minne Fockaeri (afev.), Ellen Van Den Broeck, Liesbeth Brosens, Liesbeth Van Den Bogerd, Petra Brosens, Sofie Van Coillie, Jan Bin'linckv (trainer)Ils Mattheussen (afii'ezig).

Was het weder in september warm, dan krijgen we een winter arm.

Door (leze vijfde wordt beezen, wat september voor maand zal wezen.

Septemberregen op het zaad, komt het boerken wel te staad.


OMSLAG VERHAAL HOOGSTRA TEN B-elftal V.l.n.r. (boven) Ruud Brosens ('afev.), Joke Braspennings, Anke Lenaerts, Els Moelans, Sofie Geerts, Karl Dries, tea iner ('onder,) Sarah Horsten, Tinne Van Dijek, Tinne Voeten, Kirbv Ho/rem no fl,'itt Van Ilasselt, Sofie Do Kouster, Lies Vissers (afwezig).

De damesploeg van KFC Meerle 1 let damesteam van KFC Meerle werd in 1999 in het leven geroepen. Ellen Jespers, Nele Van Dun en Ellen lIaest deden toen mee aan een penaltytornooi bij KFC. Ze vonden het wel leuk en vroegen aan het bestuur of ze er niet aan dachten een darnesploeg op te richten. Dat kon, op voorwaarde dat de dames zelf een team bijeenzochten van 16 spelers, ccii trainer en afgevaardigden. De jonge dames lieten zich hierdoor niet afschrikken en gingen in heel Meerle op zoek naar kandidaten. Binnen de

kortste keren hadden ze een team klaar. G Linther Tackx werd trainer en Rit Van Gestel en Carine Van Haalteren afgevaardigden. Vanaf het seizoen 1999-2000 traden ze aan in de competitie in 2e provinciale. Met wisselend succes zullen we zeggen. Vorig seizoen vielen eerder weinig punten te verzamelen (te sterke reeks) en zakten ze af naar 3e provinciale. Ze menen er meer op hun plaats te zijn tussen ploegen als Meer, Hoogstraten-B, Loenhout en Brecht.

1 let team telt een 20-tal spelers, waarvan er gemiddeld toch 15 6 16 op de trainingen aanwezig zijn. Sarah Verschueren is met haar 15 jaar de jongste en lngrid Michielsen met haar 34 de oudste speelster. Vanaf dit seizoen zijn Marc Van Boxel en Dirk Mertens trainer. Rit Van Gestel, RenĂŠ en Els Van Opstal zijn afgevaardigden. De thuiswedstrijden vinden, behoudens enkele uitzonderingen, telkens zaterdag om 10.30 uur plaats.

VI N HUFI

VA S TO 0E OM A K EL

V.l.n.r. (boven) Dirk Mertens, Marc Van Boxel, RenĂŠ Van Opstal, Wendv Verbreuken, T/one Van Dvck, Marianne Verheven, Hanne Jacobs, Rit Van Gestel, Els Van Opstal (midden) Ellen Jespers, Chris Elst, Kristel Adriaensen, Dor/en Van Ginneken, Nele Van Dun, Tinne Michielsen, Chris Martens (onder) Sarah Verse/toeren, Ann Van Dun, Ellen Hoest, Dorien Martens, Leen Verheven, Ellen Van Bavel. (Afwezig bij deze opname: Annick Goetschalckx, Kim Goossens, Ingrid Michielsen, Yvonne Christiaenen)

Eo


OMSLA GVERHAAL

Damesploeg van V.N.A. Wortel V.N.A. is met een vrouwenploeg begonnen in liet seizoen 2000-2001. Dat kwam zo. Carine Sierkens en An Meuldcrs namen het initiatief en informeerden bij liet bestuur naar de mogeliikheden. Vanzelfsprekend varen twee speelsters wat weinig maar korte tijd later was de groep aangegroeid tot een volwaardig elftal.Er werd toen echt werk van gemaakt en een damesequipe ingeschreven in tweede prov inciale afdeling, op dat ogenblik de laagste reeks. Zo schrijO het reglement dat voor. Voorzitter Frans Brosens nam de trainerstaak op zich en werd bijgestaan door Jos Van Bavel en later ook door Patrick Jochems .ZiJ leverden goed werk met de meisjes want het eerste competitiejaar werd afgesloten met een verdienstelijke tiende plaats. Omwille van liet tbit dat meer clubs een damesellEil in competitie bï.iehteit \\erd don liet

provinciaal comitd besloten dc damescompetitie uit te breiden met een derde provinciale reeks. De ploegen uit de tweede helfl van liet klassenient- waaronder VNA -werden in die derde provinciale ondergebracht samen met dc nieuw ingeschreven teams. Aangezien VNA in liet voorbije seizoen op de tweede plaats beslag wist te leggen promoveren onze dames naar tweede provinciale. Voorzitter Frans Brosens vond toen dat dit het geschikte moment was om de trainerstaak neer te leggen; eindigen in schoonheid heet dat in sportmiddens. Voor liet komende seizoen werd Mil Van Bavel bereid gevonden om de trainingen in goede banen te leiden. Hij wordt hierin geassisteerd door Jos Van Bavel en Patrick Jochems die op post blijven. Zij zullen volgende dames de nodice technieken en tact eken hijhuencen; het

zijn Cliristel Donckcrs, Els Ëyckens, Kristien Janssen, Leen Janssen, An Meulders, Daniella Ooms, An Snels, Carine Sterkens, Liesbeth Swaenen, Joke Van Ammel, Bieke Van Bavel, Anita Van der Flaas, Leen Van der Kaa, Elisa Van Dijck, Els Van Schaeren. Annelies Vermeiren, Leen Verschueren en nieuwkomers Sandra Van Loon en An Verheyen. De eerste confrontatie vond plaats op zaterdag 17 augustus om 18.00 uur op het VNA terrein tegen Flandria. Op woensdag 21/8 volgt dan FCPoppel - VNA Dames om 19.00 uur, nadien op zaterdag 24/8 Vrij Arendonk - Dames VNA om 18.00 uur en op zaterdag 31/8 Dames VNA - VV Hoogstraten; dit zijn allemaal wedstrijden in het kader van de Beker van Antwerpen. Dc competitie start op zaterdag 7 september om 10.00 u. met een thuismateli tegen Zanden A. iIs:r i .

l,tti t/t s 1 c1 . 111ciren, ïllicke / ' oe /ttU 1. Curme Merken,s, [Is / t Ik cos. Jjoi t ,/sft /1/ it//t /H/itS t/t/t/t / eellis Dtnto'I/ti Oo,ns, .1v/to 1 in . Inimol. Lccii luit soii. / OLli 1 t'rsc /nwrt.n, Loon Kin t/te Kua. El.s Meulderv. Otu/oruuti: Ann Meulders, 1./za 1 'un Di/'k, ( /lri.srt'/ Doncke'r.s, .4n Snelx, kri.szioit Janssen, Lies bot/t S'wut'ncn, Els l un .S'i /iuiro/t. /3iokr' 1 un Bui cl. O,iibrcken: Joke L)e dinnesit//t 1 .\. 1 110/ It /

Lm'kaert. .4nitu It//t t/u' 1/aas.

rd

STAp EENS biNNEN... VAN dER

Stujs.

ON7F COtIECTIE

is EEN TOONbEEld VAN kWALITEiT EN qEE{T UW INTERIEUR EEN pFRSOONlijk CACI-IET. LAAT U dooR ONS

vAkkuINdiu

Sluis..,

woondecoratie

• IN dc INTERIEURWEREId VAN

Baarle-Hertog• Kapeistraat 6 Te1014-699002 www.vandersluis.be EEN

bzoEk

MR dAN WAARtI.

AdViSEREN.

op zondag open - maandag gesloten


OMSLA GVERHAAL

Damesploeg van F.C. Meer KFC MEER De Meerse dames betraden voor de eerste keer de groene grasmat vanaf het seizoen 2000-2001. Met hun jeugdig elftal zijn z'r nog niet in geslaagd hoge ogen te gooien, maar ze houden er alleszins de sfeer en de moed in. Alle begin is moeilijk en leergeld betaalt -

TTTï

regionen, de rode lantaarn, van het klassenient (3de provinciale) met 9 punten, drie winstmatchen schonken toch heel wat voldoening. Een nieuw seizoen meldt zich aan, de meisjes trappelen van ongeduld. de verwachtingen zijn zonder twijfel een stukje rooskleuriger. (rel)

iedereen. Lue Van Kerekhoven, oud-speler KFC Meer, neemt de dames onder zijn hoede en dankzij zijn ervaringrijke adviezen zit er duidelijk progressie in de mogelijkheden en de resultaten van de dames. Het vorige seizoen eindigde deze enthousiaste groep in de onderste

:5II

Grote collectie beharigpapier

5000 kleuren!!! klaar terwill u wacht lnterieurcirch itecte:

;

9, Witte Lietaer, Lysdrap, Borâs,

Katri en

Dom s

oon9arneri 9 B.V.BA

rTiTÇTE1, er//a ~ 'CI & Fax 03131448 47

natuurlijk & synthetisch

12

0

an 246

AOO ~

J


OMSLAGVERHAAL

Vicky Engels: Voetballers hebben meer respect voor een vrouwelijke scheidsrechter jongens meer respect voor een vrouwelijke scheidsrechter, ze zijn minder brutaal en zeker niet handtastelijk, al heb ik wel één utzondering meegemaakt. Brutaliteit en zeker geweld tegenover vrouwelijke scheidsrechters wordt ook zwaarder bestraft.

Vicky Engels houdt al vanaf haar prille jeugd van voetbal. Op haar 13 stond ze voor de eerste keer op het veld in de damesploeg van VC Dames Beerse. Op haar 18 bekwaamde ze zich tot scheidsrechter en heeft nu al 10 jaar effectief fluiten achter de rug. 1

s

a

:

:

..,.

,.

1

Vickv met dochter Yasmi,ie

Kwetsbare benen Toen Vicky bezig was aan haar opleiding voor kapster had haar moeder bezwaren tegen het voetbalspel van haar dochter. De benen van een kapsler hebben het zo al hard te verduren bij het werk, als er dan ook elk weekend nog mee gesjot moet worden! Het risico voor kwetsuren vond mama Engels wat te groot en Vicky was het daar wel mee eens. Maar haar gelieffie voetbalwereldje verlaten, dat wilde ze zeker niet, Waarom geen scheidsrechter worden? Zo gezegd, zo gedaan. Pas 18 geworden. startte Vicky de opleiding als scheidsrechter: 2 avonden per week gedurende 6 weken. 'Theoretisch is het niet zo rnoeilpk maar om die lessen ui dc praktijk te brengen, dat is''indere koek. 'Haar eerste optreden als scheidsrechter werd dan ook één grote frustratie.' Ik had het gevoel dal ik onmogelijk alles wat op het plein gebeurt in het oog kon houden, het gaat allemaal zo vlug, enjc moet onmiddellijk beslissen. Ik vroeg mc constant af 'Heb ik dat nu wel goed gezien? Was dat buitenspel of niet? Heeft die speler de bal nu geraakt of met? Na de match ben ik in tranen het veld afgelopen en gedacht 'dat lukt me nooit'. Mijn 'peter' heeft dan op me ingepraat en me overtuigd om niet op te geven. (Scheidsrechters spelen hun eerste 3 matehen onder begeleiding van een 'peter'). Ervaring en veel goede raad hebben mc veholpen en nu doe ik liet heç'l w'aa.

Durf Vieky is nu 12 jaar schcidoechterwaarvaii ze er effectief 10 op liet veld heeft gestaan. Dc komst van haar kinderen Yasmine en Ignace heeft haar 2jaar van het veld gehaald. Het scheidsrechter

zijn heeft mij zeker als mens veranderd. Ik heb meer durft meer lef, ook in het gewone leven. Om een goede scheidsrechter te zijn, heb je zelfvertrouwen nodig, je kunt niet zonder. Desnoods praatje datjezelfaan. De raad die een andere scheidsrechter me gaf, heb ik dan ook ter harte genomen: Voor de match gaje opje tenen staan, haal diep adem en denk bij jezelf: hier sla ik en ze zullen er mij niet onder krijgen!' 'De reacties van het publiek rond het veld hebben mij nooit zoveel gedaan, ook de schunnige opmerkingen niet: als vrouw kun je dat verwachten. Ook het ongeloof van de omstaanders als er opeens een vrouw staat in plaats van een man die de match komt fluiten, dat deerde me niet. Dat was vooral ui het begin zo maar nu zijn er al veel vrouwelijke scheidsrechters en ik weet nu dat je in de eerste Plaats als scheidsrechter wordt beoordeeld en niet ofje man of vrouw bent.'

Respect Fluiten bij een mannenploeg of damesploeg is zeker verschillend. In het algemeen hebben de

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Voor een daniesploeg fluiten is anders, moeilijker. Het is moeilijk uit te leggen maar ik denk lat dit komt omdat er minder a fsiand is tussen ons Vrouwen onder elkaar, \vo'i je wel, er is meer gelijkheid. De afstand tussen man en vrouw brengt blijkbaar mee dat er ook meer ontzag is. Ik heb maar één keer een ernstig incident meegemaakt maar dat heeft me toen ook sterk aangepakt. Ik gaf een speler een gele kaart en die was daar zo kwaad om dat hij me een slag in het gezicht gafwaarna hij nog wat aardkluiten naar mij begon te gooien. Op zo'n moment springen de grensrechters je onmiddellijk te hulp natuurlijk en ik kwam er met de schrik vanaf. Zo niet de dader wani die werd voor Jaar oeschnrsi Ik was helemaal ontdaan door hei voorval en werd na de mak'h met een escorte thiiisi'ehracht le uien tilt zwaar aan vergrijpen tegen vrouwelijke \h.vir. zoals gezegd, zo'n incident is een grote ii' zondering en je leert altijd nog bij. Nog niet lang geleden was ik een speler aan het uitkafferen en toen zei die opeens: 'Maar mevrouw, ik ben ook maar een mens', en dat heeft me toch tot nadenken gestemd. Al die verwijten, dat is niet nodig, je moet een speler in zijn waarde laten want inderdaad, hij is 'ook maar een mens'. Dus probeer ik nu 'kordaat en correct' te zijn - zonder te brommen en uit te kafferen.'

Zware hobby 'Scheidsrechter zijn, ik doe liet gi'aag en met hart en ziel. Zeker als je een goeie mateh gefloten hebt, dat geeft enorm veel voldoening. Het is natuurlijk niet altijd goed, soms benje moe of heb je te weinig fut en dan lukt het niet. Je moet altijd alert zijn, er voor 100°/ bij zijn. het is inspannend niaar heerlijk om te doen. Maar het vraagt veel tijd en dat is het vooral wat ik tekort kom. Ik sta de hele week in liet kapsalon, zaterdag inbegrepen, dan zijn er de twee kleine kinderen en mijn man (Boudewijn Janssens) die ook scheidsrechter is. Scheidsrechter zijn betekent, behalve het fluiten van de match, ook de wekelijkse trauiingen, liet opvolgen van de vernieuwingen. 1-let valt niet mee om dat allemaal te combineren.' (jf)

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 13


f 1

DAGBOEK Glenn Brosens

T

Dagboek van een 'Plusserskamp' Een lichtblauwe hemel, een heerlijke zon en een afkoelend briesje. Dit zijn de omstandigheden waaronder ik me neervlij in het Begijnhof om te werken aan het dagboek van het Plusserskamp 2002. ik weet momenteel nog niet hoe het verslag er uit zal zien, maar wel waar ik zal beginnen: Dinsdag 2 juli 2002: Het is zo maar even 6.45u en m'n wekker begint weeral enthousiast te scanderen dat het tijd is om m'n zware oogleden open te trekken en de beweging richting badkamer in te zetten. Na het doucheritueel dat zich daar afspeelt, ben ik klaarwakker en besef ik dat mijn rugzak nog niet half gevuld is en dat daar dringend verandering in moet komen. Om acht uur stipt arriveert mijn lift niet zo stipt, 15 minuten vertraging. Dit houdt me niet tegen om opgewekt plaats te nemen in de wagen en me te concentreren op ons doel: Zepperen, St. Truiden. Een klein anderhalf uur later is onze aankomst hier een feit en kunnen de festiviteiten aanvangen. Onmiddellijk worden we verwelkomd in de Plusserwereld die ons de komende 5 dagen in haar greep zal houden. Ook hebben we op onze eerste dag al het genoegen om een voorproefje te krijgen van wat de volgende dag zou kenmerken:

Woensdag 3 juli 2002 Regen, regen en nog eens regen. Om het met een cliché te zeggen, alles valt in het water. Allerlei grote activiteiten kunnen niet doorgaan en ei' moet haatio geschos en \voi'cicn

in onze, al minutieus geplande. schema's. De groepssfeer daarentegen viert hoogtij, want we zitten allemaal opeengepakt in kleine, lawaaierige ruimtes om toch maar de grillen van ons onovertroffen Belgische weer te ontwijken. Wat ons overdag niet lukt, moeten we dan maar avonds inhalen. Na een spelletje 'world domination' voelen we dat de fLit in ons lichaam tot een absoluut minimum is gezakt en schuifelen we op automatische piloot richting slaapzalen. waar ons een leuke' nacht te wachten staat. Eén persoon en zijn redenaarstalent slagen erin om iedereen wakker te houden. Dank u, Ben.

Donderdag 4 juli 2002 Iedereen op onze slaapzaal heeft moeite met opstaan, en misschien is de uitleg hiervoor wel te vinden in de laatste zin van de vorige alinea. In ieder geval krijgen we tussen de choco en de confituur aan de ontbijttafel door te horen dat de weersomstandigheden gunstig zijn geëvolueerd. Dit betekent voor ons laatstejaars dat we eindelijk ons 18+ spel tot uitvoering mogen brengen. In ijltempo verzamelen we alle ingrediënten die we nodig hebben om de overige leden te entertainen; stroop, rauwe eieren, paar weken oude bloemkoolhrei, modder, larven, enio ooit. Twee uur cii cle gi'uvelijkc talrc-

G'Ien,i B,'o,se,i.s

len later, hebben we winnaars. Zij hebben de beproevingen het dapperst doorstaan. In de namiddag mogen we allemaal verzamelen in het bos onder een idyllisch bladerdak omdat Deken Cleynians, Jef voor ons, ook de trip naar Limburg heeft ondernomen. Hij probeert ons tijdens een korte bezinning weer even tot rust te laten komen met natuurlijk het altijd tegenwoordige brood en wijn. Is het misschien ook door zijn aanwezigheid, dat we even later een feestmaal voorgeschoteld krijgen? Het oog wil ook wel wat natuurlijk.

Vrijdag 5 juli 2002 Iedereen op de kamer heeft moeite met opstaan. Misschien doordat we te veel hebben gegeten van liet overvloedige en oerbelgische feestmaal van gisteren. In ieder geval is er hierdoor in ons niet veel leven te krijgen's voormiddags. Na de lunch worden de twee oudste groepen echter in een situatie gedwongen, die ze in liet algemeen liefst vermijden: beweging. Een wandeling naar down-town St. Truiden is onze taak, de medewerkers van Masala zijn onze contactpersonen. Deze Organisatie bekommert zich om het welzijn van asielzoekers en illegalen. We worden ook uitbundig te woord gestaan door onze Nepalese vriend, Raoul. Een politiek vluchteling die nu filosofisch door het leven wandelt. Na onze terugkomst , wordt de laatste avond al swingend ingezet en het moet gezegd worden: de prijs is niet niks. De mannen winnen liet van de vrouwen, die als troostprijs de afwas mogen doen. Voldaan en tevreden gaat de helft van liet gezelschap slapen, om de brug te maken naar de laatste dag.

Zaterdag 6 juli 2002

Cosmas en Damiaan, steken de kaarsen aan. 14

Op Sint Augustijn, zullen de onweders over zijn.

Wat valt er te zeggen over de laatste dag in Zepperen ? Opstaan, ontbijten, opruimen. Dit is de dag van de fnrmaliteiten Terrein opiulluLli, IJCLCfl'I te oüf.elîijii lIalLii en de waterkranen opendraaien. De omgeving 7iet er na onze schooninaakbeurt weer bijna uit zoals we ze hebben betreden De etiige andere liaiitleling waar we ons die middag nog mee amuseren is afscheid nemen. Ingetogen laten we alles en iedereen achter om de beweging richting Hoogstraten terug in te zetten. Achteromkijkend nemen we afscheid van al de mensen aanwezig, van de kampplaats, van de leiding en afscheid van 6 jaar Plussers.


vanuit het stadhuis... Zomersprokkels uit een komkommertijd De zomermaanden zijn haast uit traditie een stillere periode op politiek vlak in de gemeente. Weinig speciaal nieuws onder de zon, die intussen jong en oud naar de Mosten zuigt. De gemeenteraadszittingen van juni en juli brachten weinig sensationeel nieuws voort. Toch werden er ook nu evengoed een aantal beslissingen genomen die voor de Hoogstraatse burger belangrijk zijn. Wij sprokkelden wat bij elkaar uit de laatste twee maanden.

Nieuwe lokalen voor IKO Op 18 december 2001 kocht de gemeente Hoogstraten de oude wasserij' t Groenewoud in de Buizelstraat. Het Instituut voor Kreatieve Opvoeding kampt al lang met ruimtegebrek en deze locatie leek voor alle betrokkenen een goede oplossing. Voor de aankoop en de afbraak van de wasserij zijn subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap. Voor de aankoop is reeds een principiële toezegging van subsidies gedaan. Die zal 30 % van kostprijs bedragen, of € 81.804. Voor de afbraak is een bouwaanvraag ingediend. Nu zal er ook een ontwerper aangesteld worden voor de nieuwbouw. Of er al of niet een bodemkundig onderzoek zal gebeuren zal later bekeken worden na de afbraak van de oude gebouwen.

Casino Wortel-Kolonie 1-let Casino van Wortel-Kolonie wordt al sinds januari 2000 door dc gemeente uitbesteed aan de "Sport- en Vriendenkring Personeel Rijksweldadigheidskolonie". Door die overeen-

dit de laatste verlenging zal zijn en dat men tegen het einde van dit jaar met een concreet plan voor de toekomst van het Casino op de proppen kan komen.

Nieuwe weegbrug voor containerpark In oorsprong was er op het containerpark een regeling dat er geen voertuigen met aanhangwagens langer dan 7 meter en een hoger gewicht dan 3,5 ton konden toegelaten worden. Dit bleek echter in de praktijk heel wat problemen met zich mee te brengen. Daarom werd er later beslist om een grotere weegbrug aan te schaffen. Die brug is momenteel in gebruik. Daarom wordt er nu overeengekomen dat personenwagens met aanhangwagen. bestelwagens met aanhangwagens tot een totaal maximumgewicht van 3.5 ton, en groter vervoer zoals een tractor met aanhangwagen of kleine vrachtwagen voor het leveren van land- en tuinbouwfolie toegang hebben tot het containerpark.

er een openbaar onderzoek plaats. De gemeenteraad mag haar advies hierover te kennen geven aan de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de Vlaroco. De meerderheidspartijen en Agalev zien deze nieuwe inplanting voor zuivere energie wel zitten. CD&V heeft er echter een aantal bedenkingen bij en onthoudt zich bij de stemming. Raadslid Baets kan zich niet vinden in de argumentatie van het college en vreest dat het visueel aspect het landschap naar de knoppen zal helpen. Hij is er ook van overtuigd dat dit niet de beste locatie is vermits het rendement van turbines hier maar 30 % bedraagt van deze aan de kust.

Nieuwe werknemers In het kader van de milieuconvenant heeft het stadsbestuur de mogelij kheid om M iNa-werkers aan te nemen voor de duur van driejaar. Dit past in de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' . Hierdoor kunnen een aantal specifieke milieudoelstellingen van het milieuprogramma gerealiseerd worden. Het Strategisch Plan Kempen biedt aan met haar samen te werken. Zij zal zorgen voor (le omkadering en begeleiding van de MiNa-werkers. Het stadsbestuur zal overgaan tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator, die alle werken die de stad uitvoert zal moeten controleren. Er komt plaats vrij voor 4 nieuwe werknemers, een schrijnwerker, een schilder, een wegenarbeider en een chauffeur voor de huisvuilwagen. Deze vier technisch assistenten zullen in de plaats komen van vier anderen die bevorderd werden tot technisch hoofdassistent. Tevens besliste de gemeenteraad om een werfreserve aan te leggen voor de duur van maximum drie jaar. Een belangrijke benoeming binnen het gemeentelijk kader komt steeds dichter en dichter. Op 1 januari 2003 gaat secretaris Paul Vinek op pensioen en dus komt het ambt van gemeentesecretaris vacant. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om gans de aanwervings- en bevorderingsprocedure uit te besteden. De opdracht omvat zowel de voorbereiding met het herformuleren van de aanwervings- en bevorderi ngsvoorwaarden, als de effectieve selectieprocedure en de begeleiding van de evaluatie tijdens de proeftijd. Er wordt geopteerd voor de onderhandelingsprocedure voor aanneming van diensten.

Steun aan compostmeesters IILI /d' .tIoi.s 0/) ii oI1c/-/do/oJljc 00/di! IiOiJ)10JLdf 0/! liel/)c.dlcI/l//21/lg dI/d7o10/. Het college wil het Casino nog dit jaar in erfpacht overdragen.

komst beheert deze vriendenkring de zaal tot er een definitieve oplossing door de gemeente gevonden wordt. Drie maal werd deze overeenkomst verlengd voor een periode van zes maanden. Op 24juni werd er beslist om er nog eens zes maanden bij te doen. Het college hoopt dat

Windturbines in Meer Door de Vlaamse regering werd er op 3 mei 2002 vastgesteld dat er in Meer-Hoogstraten, langs de Transportzone, een zone zou komen voor windturbines. In totaal gaat het (voorlopig)om 9 turbines. Van 3juni tot 1 augustus had

Op 22 mei van dit jaar werd de opleiding van eompostmeester afgerond. Aan deze cursus namen 7 personen uit Hoogstraten deel. Zij zijn bereid zich na de cursus in te zetten in de pas opgestarte Hoogstraatse compostmeestcrwerking. Alle actieve compostincesters krijgen een gratis compostvat met beluchtingstok die hen van pas zullen komen bij het verschaffen van informatie aan geïnteresseerde thuiscomposteerders. Het is een extra onder15


GEMEENTERAAD andere vormen van kinderopvang. Er wordt dus ook ingegaan op thema's als opvang van peuters en kleuters, flexibele opvang, inclusieve opvang, enz. Verder zullen ook de verschillende vormen van opvang op elkaar afgesteld worden. Tot hiertoe is de hoofdlocatie in Hoogstraten centrum erg laag bezet geweest. Schepen Sprangers hoopt hieraan iets te kunnen verhelpen door betere afspraken met de schooldirecties en de aanschafvan een minibusje voor het vervoer van de kinderen. Die aankoop wordt goedgekeurd.

steuning voor de compostmeesters die volledig vrijwillig de cursus volgden en zich in hun vrije tijd inzetten voor liet verminderen \ an de Hoogstraatsc afvalberg.

Politie zware kost Binnen de lokale politie Noorderkempen werd het aantal politieagenten vastgesteld op 60 nian. Dit zijn echter 6 mensen meer dan de norm voorziet. Vanuit de gewestelijke voogdijdienst van de provincie vraagt men naar de financiële haalbaarheid voor deze uitbreiding met 6 eenheden. Hiervoor volstaat een besluit van de gemeenteraden van Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel , waarin zij de intentie uitspreken nul zich te cngageren om deze financiële last op zich te nemen. Hoogstraten. als grootste gemeente in de lokale politiezone, zal garant staan voor 55 % van de kosten voor de zes extra personeelsleden. Schepen van Financies Peerlinek maakt zich ernstig zorgen over de financiële gevolgen voor de toekomst.

Brandweer wordt duur De gemeenteraad van juni keurde een retrihutiereglement goed voor preventief toezicht van de brandweer bij evenementen waarbij inkomgeld ge vraagd wordt. Per ingezet lid van de brandweer wordt een bedrag vanE 26 per uur aangerekend. Bij weekenddagen en wettelijke feestdagen verdubbelt het tarief voor nachturen tijdens de weekdagen wordt het € 39 per uur. Het aangerekend bedrag is onafimnkelijk van de graad van hei lid van de brandweer.

Wegenwerken Op 17 april 2000 werd in dc gemeenteraad de aanleg van een nieuw fietspad tussen 1-loogstraten en Loenhout goedgekeurd (gewcstweg N144). Het Vlaamse Gewest voorzag hiervoor een subsidie van 80 % omdat dit fietspad in liet investeringsprogramma van AWV (Afdeling Wegen en Verkeer van liet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) niet prioritair was. In een latere versie van het investeringsprogramma (2001-2003) werd dit lietspad langs liet als primaire weg categorie II geselecteerde deel van de N 144 (tussen Hoogstraten en de El 9) wel opgenomen. 1-Jierdoorkan een subsidie van 100 % toegekend worden. Het Studiebureau Gedas maakte plannen voor wegenis- en rioleringswerken in de Witlierenweg en de Beukendreef. De gemeenteraad besliste om het voorstel van de Witherenweg niet uit te voeren, maar wel hei vuil water via een drukriolering naar het zuiveringsstation te pompen Er werd een ontwerper aangesteld voor de herinrichting van de Terbeeksestraat. Er komt een nieuw wegdek in asfalt (€ 473.751) en voorlopig komt er een fietspad langs één kant van de straat. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Wegen en Verkeer. wil een maximum snelheid van 70 km/u. invoeren in de SnitLenaartseweg vanaf het einde van dc bebouwde kom tot de grens met Rijkevorsel en Brecht. Tal van raadsleden spreken hun ongenoegen uit over de gevaarlijke biggenruggen die op deze baan het fietspad van de rijbaan afschermt. Wat bij tal van raadsleden eveneens kwaad bloed zet is de schade die aan de weg langs het Paterspad te Meerle wordt aangericht door het drukke verkeer naar de ontzavelingsputten van Sprebo ..Maar volgens burgemeester Van Aperen is hierover nog nooit een klacht bij de

16

Schenking Jan Huet

Niet rond de pot draaien . :egl .Jn. 1 Bavel. politie binnengekomen. Met deze opmerking komt de eeuwige discussie in Hoogstraten weer naar de oppervlakte. Moet er eerst een klacht komen van een boordeigenaar, een buur, een medeburger, vooraleer de politie of het bestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt. En wie is hier dan weer de zwarte Piet 7 Volgens de burgemeester is er momenteel geen enkele vergunning bekend om hier te mogen storten. Er is wel een aanvraag lopende voor opvulling met niet verontreinigde grond. Raadslid jos Van Bavel, lid van de meerderheidsfractie en fervent wielertoerist heeft het moeilijk met de schijnbare ontkenning van het probleem. Ge moet niet rond de pot draaien. Dal eerste kruispunt is voor fietsers levensgevaarlijk. Ze rijden er gans de weg kapot.

Kinderopvang Net zoals al de andere gemeenten moet de stad Hoogstraten elke drie jaar een beleidsplan opstellen voor de bLutenschoolse kinderopvang. Het eerste dateert uit 1999. Tot nu toe is er bijna uitsluitend gewerkt rond huitenschoolse kinderopvang, maar bij de opmaak van dit tweede plan is er gekozen voor een verruiming naar

. 4

Op 26juni2000 werden de voorwaardeii goedgekeurd onder dewelke een schenking van een 600-tal werken van de kunstenaar Jan Huct uit liet familiebezit aan de gemeente vorm kon krijgen. Eén van de voorwaarden is dc uitgave van een boek over liet leven en het werk van de kunstenaar. Dit boek zou moeten verschijnen binnen een termijn van vijfjaar. Bij de bespreking in de gemeenteraad stelde liet college voor om de redactie, de pré-presskosten en de uitgave van liet boek te spreiden in de tijd door gedurende vijf jaar een voorschot van € 6.200 toe te kennen aan de vzw 1-let Hof van het Stedelijk Museum, die belast is niet de uitgave. Het betreffende bedrag werd ingeschreven in de begroting niaar is nog niet uitbetaald onidat de beslissing om deze dotatie toe te kennen niet werd opgenomen in de notulen van de gemeenteraad. Nu wordt dat wel ingeschreven en kan alles zijn beloop kennen.

De jeugd van vandaag is niet van gisteren Voor de aanvang van de gemeenteraadszittnig van juni jongstleden deelden leden van dejeugdraad pamfletten uit aan de raadsleden en de bezoekers. Onder de kop "De jeugd van vandaag is niet van gisteren" forniuleerden zij een aantal eisen aan liet adres van het gemeentebestuur. Zij willen op de eerste plaats serieus genomen worden. "Er wordt doorjongeren heel wat tijd en moeite gestoken in dejeugdraad. Wij zouden liet dan ook op prijs stellen moesten beslissingen in verband metjongeren (zoals het alcoholverbod aan het eind van de examenreeksen) minstens besproken worden met de jeugdraad." Zij eisen ook meer daden en minder

1

1

De kindere,i Huet ,schonken een groot aantal kunstwerken aan de stad. 1-let Stedelijk museum werkt aan een boek over het levemi en het werk van de kunstenaar.


woorden en zouden graag een snelle afhandeling van hun actiepunten zien. "Al meer dan drie jaar zijn we in de jeugdraad bezig met hanghekken, aflichczuilen, de aanleg van een skateplein, vuilbakken aan zaal Pax, . . Ei weiden plannetj es gemaakt, voorstellen gelanceerd. Drie jaar later staan we nog even ver Er moet ook een beter interactie komen tussen de jeugdraad en de gemeenteraad. "Als er besI issingen in de gemeenteraad genomen worden i.v.m adviezen van de jeugdraad willen wij graag horen wat en waarom iets beslist is..." De actievoerders eisen ook meer ruimte voor de jeugd. Een goed lokaal niet enige zekerheid voor elke jeugdvereniging en nogmaals: hanghekken, een skatcplein, affichezuilen. Een extra jeugdwerker op dc jeugddienst is een must. "[cii stad als l-luogsliateii moet volgens ons niet alleen op papier bezig zijn met jongeren, maar moet minstens één iemand vrijstellen om veldwerk te doen: rechtstreeks contact te hebben met jongeren: te horen wat hun noden, behoeften, problemen zijn zodat drempelverlagend kan gewerkt worden naar bv. Het JAC in Turnhout. Een dergelijke vcldwerkcr kan preventief problemen opvangen. een aanbod uitwerken naar tieners, Tot slot vragen de jongeren een duidelijk mandaat van de gemeenteraad. Wat kan en wat mag de jeugdraad ? Veel vragen en eisen aan liet adres van het gemeentebestuur. Hopelijk horen we hier kortelings ook concrete antwoorden. In de raadszitting van juni werd alvast het wcrkingsverslag van het jeugdwcrkbeleidsplan 1999-2001 goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan zegde schepen Peerlinck dat er misschien binnenkort een afspraak kan gemaakt worden met de parochie in Wortel om hier een skateplein aan te leggen. In Hoogstraten is men nog op zoek naar een geschikte locatie. Verder volgt er een grondige evaluatie van Kwispel en Grabbelpas over de werking van de laatste drie jaar. Maar of deze uitleg aan dc protesterende jongeren tegemoet komt zal nog moeten blijken.

•!',

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrij fswagens * Tweedehandswagens

LEZERS SCHRIJVEN Edward du Jardin - Hendrik Conscience In DHM nr. 208 (blz. 16) publiceerden wij een bijdrage over Edward du Jardin, geschreven door lezer Ivo Bovend'aerde. In het slot van zijn artikel vroeg hij of er misschien lezers waren die iets meerwisten over de moeder van Hendrik Conscience, vriend van Edward du Jardin. Prompt ontvingen wij een antwoord van

Fleidi Bekaert. oud-medewerkster van DHM. Zo weten we nu dat de moeder van Hendrik Conscience Cornelia Balieu heette en afkomstig was van Brecht. Zij overleed in 1820. Vader hertrouwde in 1825 met Anna Bogaerts van Oostrnalle. Hendrik Conscience huwde in 1840 met Maria Peinen van Westmalle.

Cafépraat te Hoogstraten! Onlangs heeft een krant een ganse pagina gewijd aan de hobby's van Burgemeester Arnold Van Aperen. Zo was er ondermeer een fotogeplaatst niet de Burgemeester achter de tapkast in de voetbalkantine van F.C. Meer. Dit beeld van toogpraat komt bij onze fractie naar voren als we de brief van het schepencollege lezen naar aanleiding van het invoeren van een vragenhalfuurtje voor dc raadsleden. Het voorstel van dit vragenhalfuurtje is recentelijk door onze fractie gedaan. Maar onze verbijstering is groot bij het lezen van de beperkingen. We citeren uit de brief van dd.9/8/02: "Het college wil hiermee tegemoet komen aan cle hehoefie naar bijkomende in formatie en vraagt voorlopig volgende spelm'egels in acht te nemen: Het vragen/ial/iiurtje vindt plaats na de besloten vergadering, aansluitend aan cie raads._itring. maar buiten liet bestek van de officiële agenda. Er worden geen no/it/en gemaakt. De vraagstelling gaat enkel over actuele aangelegenheden van gemeentelijk belang waarop het college in de mate van liet mogelijke zal antwoorden. Na liet antwoord heefi de vraagsteller techi op één repliek en is er geen ruimte tot bijlcoinende discussie door andere raadsleden. Het aantal vragen is beperkt tot maximum twee perfia ctie

Met onze fractie willen we ten stelligste protesteren tegen deze kleingeestige houding van het college en we hebben hiervoor volgende argumenten: Wanneer dit vragenhalfuurtje na de besloten vergadering dient te gebeuren, beknot dit de openbaarheid van bestuur. Pers en publiek zullen wellicht niet meer terugkeren naar de zitting. Hoe kunnen ze liet einde van de bes loten vergadering vernemen? Erger nog, er worden geen notulen ge maakt. Iedereen mag wat babbelen, maar besluiten voor eventuele uitvoering door

de diensten worden niet genotuleerd. Indien er geen discussie en replieken mogelijk zijn, komt dit voot ons over als een dictaat. Wanneer het aantal vragen beperkt zijn tot maximum twee per fractie, worden grotere fracties benadeeld. In Hoogstraten is één politieke groepering, welke één gemeenteraadslid heeft. Dit raadslid mag evenveel vragen stellen als onze CD&V fractie, welke uit zeven leden bestaat. Over dit alles willen wij ons ongenoegen uitbrengen en beschouwen dit als gemiste kansen voor een goede gang van zaken ten dienste van de F-Ioogstraatse bevolking. We vinden dit ongehoord en hieraan willen we op deze manier van toogpraat zonder conclusies niet deelnemen. Daarom hebben we een punt aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd. We verwijzen naar hoofdstuk VI Informatie voor raadsleden en publiek en in het hijzondernaarartikel 9, waarvernield staat: ''De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepen en in oncielinge en schm'iflelijke vragen te stellen. Op schrifi'elijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schril ielijk geantwoord. Na de behandeling van cle agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemneentelijke acingelegenheclen, die niet op de agenda van cle gemeenteraad staan. Deze in oncielinge vragen worden onm idciellijlc of ten laatste tijdens de volgende zitting beantwoord. Eventuele aan vullingen kunnen later meegedeeld worden (hijv. tijdens cle volgende vergaclem'mng).

1-1 erbij willen we een amendement toevoegen na de laatste zin: "de secretaris neemt nota van de besluiten, welke een uitvoering door de diensten dient te krijgen". Met de beste groeten, Herman Verlinden, CD&V fractievoorzitter, Hoogstraten.

* Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudens. be

Een nachtvorstje in september, zorgt voor een zachte December.

September regen, nooit komt hij ongelegen. 17


Thuis verbranden van afval is bijzonder schadelijk Dioxines leiden tot vrote oniierusiheid hij onte bevolking. Wat zijn dioxiiics? Zijn dioxines schadelijk? Komen dioxines voor in onze omgeving? En hoe kunnen we de hoeveelheid dioxines verminderen? Er is niet één dioxine maar er zijn meerdere dioxines. Dioxines worden vooral gevormd bij verbrandingsprocessen waarbij chloorbronnen aanwezig zijn. Dus bij de verbranding van plasticafval, PVC-flessen, bewerkt hout zoals geverfd of gevernist hout, spaanderplaten, vezeiplaten, multiplexplaten. Vooral bij onvolledige verbranding, d.w.z. verbranding bij lage temperatuur, komen dioxines vrij. De mens neemt dioxines via de voeding op. Dioxines zijn goed oplosbaar in vet en komen o.a. via melk en andere zuivelproducten in onze voedselketen terecht. Ze stapelen zich op in lichaamsvetten. Daarbij zijn ze erg moeilijk afbreekbaar waardoor de lichaamsdosis stijgt met dc ouderdom. Bij blootstelling aan een hoge concentratie kunnen dioxines huidaandoeningen maar ook kanker veroorzaken. Lever-, maag- en darinstoornis kunnen eveneens voorkomen. Dioxines kunnen de voortplanting en de groei van levende wezens beïnvloeden evenals het afweersysteem en bersenfuncties. Naast geur- en rookhinder komt bij verbrandingsprocessen ook fijn stof vrij. Verhoogde concentratie aan stofdeeltjes zorgt voor meer hoest- en luchtwegklachten. Het aantal spoedopnames voor luchtwegklachten en hartaandoeningen neemt toe, vooral bij ouderen met verzwakte hart- en longfuncties. Bij de chronische ademhalingsziekten nemen vooral astma en chronische bronchitis toe. Waar situercn zich de grootste dioxinebronnen? Een streng handhavingsbeleid heeft ervoor gezorgd dat de uitstoot van huisvuilverbrandingsovens op een paar jaar tijd is teruggedrongen met 95% tot 0,5% van de totale dioxine-uitstoot. Momenteel worden andere verbrandingsovens en industriële bronnen aangepakt. Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat een emissievermindering van 65% is opgetreden in de periode van 1985 tot 2001. Dit resulteert o.a. in een stelselmatig afnemend dioxinegehalte in melk en moedermelk. Maar er blijven nog een paar kritmeke punten. Bijvoorbeeld dc afvalverbranding in open vuren zoals stoken in een vat in de tuin. Dit sluikstoken is verantwoordelijk voor 25% van de totale dioxine-emissie in Vlaanderen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de dioxmne-ernissie bij verbranding van afval in open lucht tot 5000 maal hoger kan oplopen dan in huisvuilverbrandingsovens. Dit geldt tevens bij het samen verbranden van hout en afvalstoffen in een kachel. Ook de verbranding van onschuldig ogend tuinafval zoals snoeihout en bladeren blijkt aanzienlijke concentraties aan dioxines en stof te veroorzaken. Volgens de huidige wetgeving mogen enkel plantaardige afvalstoffen worden verbrand op minimaal 100 meter van gebouwen, bossen en hagen. In de praktijk zijn er weinig plaatsen in Vlaanderen waar aan deze eisen voldaan wordt. Voor onze eigen gezondheid en deze van onze buren is het beter dat nergens nog in open lucht gestookt wordt als we rekening houden met de opgesomde gevaren. Je kunt beter voorkomen

Inzamelen asbestcement op het containerpark Wetenschappelijk onderzoek confronteert ons meer en meer met de kwalijke gevolgen van de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht. Fatale longaandoeningen kunnen hiervan het gevolg zijn. Verspreiding van deze vezels in de atmosfeer moet worden vermeden. Bewerken van asbestcement (0 .a. golfplaten) met sneldraamend gereedschap (bv. horen en slijpschijven) houdt grote gezondheidsrisico's in. Het achterlaten van asbestcement in een verlaten karspoor en nadien stukrijden kan dus absoluut niet. Het is bovendien een vorm van sluikstorten. U kan met asbestcement altijd terecht op liet containerpark. Voor hoeveelheden kleiner dan 100 kg, gratis. boven 100 kg tegen betaling van 0.07 EURIkg. Het aanleveren op het containerpark willen we veiliger laten verlopen. Met uw en onze gezondheid voor ogen herhalen we een paar regels en passen we hier en daar een verstrenging toe: Asbestcement wordt aangevoerd in een afgedekte aanhangwagen, bv. niet een zeil. Beschadig bij afi.raakwerken de platen zo weinig mogelijk. Breng ze in hun geheel naar liet containerpark, bij voorkeur hevochtigd niet water. Leg de platen voorzichtig in de container zodat ze niet breken. Gooi de platen dus niet op de container. Denk eraan: stofvorniing moet absoluut vermeden worden. In de nabije toekomst zal de open container vervangen worden door een gesloten container om op die nianier de verspreiding van ashestvezels bijkomend te beperken. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Floogstraatse niilieudienst tel. 03 340 1943. dan genezen. Voor liet verbranden van afval en groenafval zijn er trouwens tal van milieuvriendelijke initiatieven. Ten eerste zijn er de verschillende huis-aan-huisophalingen van afvalfracties o.a. van plastics. Groenafval kan afgevoerd worden via de GFTcontainer of liet containerpark. Thuiscomposteren is nog altijd de manier bij uitstek voor het verwerken van GFT-materiaal. Wie over een hakselaar beschikt - waarom niet aankomen met een paar familieleden of buren - kan zelf zijn snoeihout versnipperen tot niulchniateriaal. Ook onversnipperd hout kanje nuttig aanwenden inje tuin: als stapelmuurtje tussen een paar paaltjes waar allerlei beestjes zich in komen nestelen, als vlechtwerk van langere takken dat kan dienen als afsluiting, als steun voor allerlei klimplanten En wie een doordacht tuinontwerp maakt, kan ervoor zorgen dat later weinig tuinafval moet worden afgevoerd.

Hardnekkige stokers kunnen repressieve maatregelen verwachten. Voor het stoken in open lucht is sprake van boetes van 2,5 tot 2500 euro en gevangenisstraffen. Bij het niet respecteren van de afstandsregel is sprake van boetes van 50 en 100 euro en gevangenisstraffen. V',ie niet horen wil!

milieuzaken

Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij de Hoogstraatse milieudienst tel 03 340 19 43. Voor meldingen van stoken in openlucht kan je terecht bij de milieudienst en bij de lokale politie 03 340 88 00.

KGA-inzameling (klein gevaarlijk afval) op dinsdag 24 september 2002 1 l.30u - 12.45u : Meersel-Dreef voor klooster paters 13.00u - 14.15u : Meerle op het gemeenteplein 14.30u - 15.45u : Meer in de Donckstraat op het pleintje aan de kerk 16.00u - 17.15u : Wortel aan de Boomkes 17.30u - 18.25u : Minderhout op het dorpsplein 18.35u - 19.30u : Hoogstraten op de parking achter de kerk De volgende omhaling gaat door op dinsdag 17 december.


Vlaams huishoudelijk afvalstoffenplan \/ anaf naandag 5 augustus ligt het nieuwe Vlaams Huishoudelijk Afvaistoffunplan ter inzage op alle Vlaamse gemeentehuizen. Twee maanden lang kunnen alle Vlamingen hun bemerkingen op dit afvalstoffenplan geven. In het plan roept Vlaams milieuminister V. Dua de Vlamingen op om de afvalberg drastisch te laten krimpen. Tegen 2007 zou elke Vlaming nog hooguit 150 kg restafval (huisvuil en grofvuil) buiten mogen zetten. In 2000 was dat nog 191 kilogram. Wanneer de Vlamingen kiezen voor afvalpreventie en hergebruik, wacht hen alvast een lagere afvalfactuur. Vlamingen geven nu reeds het goede voorbeeld. Zowel wat betreft de selectieve ophaling van huisvuil als wat betreft recyclage zijn Vlamingen absolute koplopers. In 2000 werd in Vlaanderen liefst 66 % van het huishoudelijk afval selectief ingezameld. Nergens ter wereld wordt er zo veel selectief opgehaald en gerecyelecrd als in Vlaanderen. Vlaams milieuminister Dua legt nu een ambitieus plan voor met de bedoeling de afvalberg verder te doen krimpen. 1-let plan, dat de nadruk legt op afvalpreventie en hergebruik, ligt ter inzage in het stadhuis. Twee maanden lang - tot 4 oktober - kunnen alle Vlamingen hun aan- en opmerkingen over dit Huishoudelijk Afvalstofhnp1an kwijt. Op basis van dc bcmerkingen, suggesties en voorstellen wil de minister haar plan, waar mogelijk, aanpassen. Er wordt naar gestreefd tegen eind ditjaar een definitiefplan. gedragen door de brede bevolking, ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse regering. Op de svebsite www.vlaanderen.be/ staat de volledige mededeling van het kabinet van de minister van leefmilieu en landbouw.

Bloemencorso ZUNDERT - Op zondag 1 september trekt vanaf 13.30 uur de optocht (61ste editie) van praalwagens door de straten van Zundert. Tijdens het corso is het dorp verdeeld in buurtschappen, die elk een praalwagen bouwen. Vele vrijwilligers zijn weken bezig met deze klus. De buurten strijden met elkaar om dc prijzen. Ze doen er alles aan om te zorgen dat de wagen er perfect uit ziet. Voor het publiek is het een prachtige kijkdag voor de mensen van Zundert een sportieve strijd. Omdat er in het corso niet wordt gewerkt met thema's, zijn de ontwerpers volledig vrij in de keuze van hun onderwerp. Voor en na de optocht zijn erop diverse plaatsen langs het parcours optredens van bands en straattheater. Voor de kinderen is er een speciaal plein met diverse gratis attracties en een terras. Van 9 uur tot 18 uur is er een jaarmarkt met meer dan tweehonderd kramen. Kaarten voor dc bloemencorso kosten 7 €, kinderen tot 13 jaar mogen gratis het dorp binnen. Trihunekaarten zijn er vanaf 3.5 € tot 8 € en kunnen gereserveerd worden bij de VVV Zundert. tel. 00 31 76 597 19 99 of via de website. Ook de entreebewijzen zijn hier al in de voorverkoop. Voor meer informatie, zie www.bloemencorsozundert.nl

GRENSNIEUWS Vis sterfte GAI.D[R - Honderden \ issen in de Mark tussen de rijksgrens en Breda zijn eind juli gestorven bij gebrek aan zuurstof in het water van deze rivier. Volgens het Hoogheemraadschap van West-Brabant (NL) is het probleem veroorzaakt door de hevige regenbuien. Toch hoor je nog altijd noorderburen zeggen: 'De oorzaak van deze massale vissterfte ligt in België, het komt van de conservenindustrie uit Hoogstraten of Rijkevorsel. 1-let water dat ze gebruiken hij het schoonmaken van fruit en groenten wordt gewoon op deze rivier geloosd en dan stikken cle vissen.' Maar de mensen van het Hoogheemraadschap weten wel dat er al jareil een waterzuivering in I-loogstraten bestaat. Toch zegt W. Hazendonk: 'Er moet iets aan de hand zijn geweest in België, dat is zeker. Nu hebben we waarschijnlijk ie maken met de nasleep van de hoosbui.' Bij zware regenval sleurt het water veel slik en slib mee van de velden en grachten naar de Mark. Het verwerken hiervan ontneemt veel zuurstof aan liet water en dat kan fataal zijn voor de vissen. Maar een flinke regenbui houdt geen rekening met een grens en waarsch ij nlijk zal liet water dat op Galder in de Mark komt svel even vuil zijn als dat van Meersel-Dreef.

Neckermann TRANSPORTZONE - Enkele bladen lieten reeds weten dat liet distributiecentruni van Neckermann op de transportzonc aan de E19grens te Meer vermoedelijk volgend jaar in de lente de deuren zal sluiten. De 26 medewerkers van het centrum verliezen dan hier hun werk. Met deze sluiting wil de directie van Neckermann vooral kosten besparen en meent zij de dienstverlening aan de klanten te kunnen verbeteren. Op de transportzone in Meer liggen de grote goederen opgeslagen. o.a. meubelen. Men wil alles verhuizen naar de distributiecentra in Nederland. Het voordeel is dat de klanten dan alles in één keer op één plaats kuiinen meenemen of geleverd krijgen. De directie zegt dat men zal proberen om de werknemers elders in liet bedrijf onder te brengen. 1-let distributiecentrum in Meer blijft nog gewoon functioneren tot het einde van dit jaar maar vanaf 2003 gaat men hier de activiteiten geleidelijk verminderen.

Vuurwerk 1.JL1COTEN - Het Nederlandse lvi uiisterie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is op zoek naar een paar plaatsen voor de opslag en verwerking van professioneel vuurwerk. Voor zaken die men eigenlijk lievcrkwi t clan rijk is, kijkt men nogal gemakkelijk naar de rand van het land. Oudminister Jan Pronk van VROM (de huidige

Sint Mattheus koud en guur, maakt de druiven koud en zuur.

minister is l-lcnk Kamp) heeft de Tweede Kanier (volksvertegenwoordigers) laten weten dat hij o.a. denkt aan een mohilisatiecomplex van liet leger (Ministerie van Defensie) in liet kerkdorp U lieoten (gemeente Baarle-Nassau) aan de Belgische grens. Burgemeester J. Hendrikx van Baarle-Nassau heeft geen grote bezwaren tegen de vuurwerkopslag maar wel tegen de verwerking ervan. Het militaire complex is uitsluitend bestemd voor opslag. Natuurlijk kan de bevoegde minister deze besteniming wijzigen. Ook de Rijksmilieuhygiënische Commissie en de Rijksplanologische Commissie moeteii nog een advies geven. Maar het is toch mogelijk dat de nieuwe regering dit najaar een definitief besluit zal nemen waar enkele duizenden tonnen vuurwerk worden opgeslagen. 1-let terrein aan de Haldijk / Wildertsebaan ongeveer drie kilometer van de grens - is ingericht met drie bunkers omgeven door een aarden wal. Er wonen geen mensen in de buurt. Ook burgemeester F. Cornelissen van BaarleHertog heeft geen bezwaar. 1-let buitengebied van Ulicoten is zeker een geschikte locatie voor vuurwerkopslag. Maar hij maakt zich \vei zorgen over liet transport van deze ontplotbare materialen. Het vervoer gaat door de bebouwde kom en vrijwel altijd ook over een stukje Belgisch grondgebied. Niemand schijnt op dit moment zeker te weten of er ook bedrijven komeii voor bewerking en verwerking (of productie) van vuurwerk. Voorlopig zijn er nog geen reacties van de bevolking van Ulicoten of uit andere dorpen in de omgeving. 'Die opslag moet toch ergens komen', hoor je bij de mensen uit de streek. Volgens de huidige regels niag België ook bezwaar maken tegen de Nederlandse plannen.

Zand BREDA - Bij de besprekingen tussen België en Nederland naar aanleiding van de plannen voor de aanleg van de hogesnellieidslijn (HSL) vanuit België naar Amsterdam werd er niet alleen gediscussieerd over liet tracé en wie betaalt welke werken. Omdat België uiteindelijk toch akkoord ging met de aanleg langs de El 9 zou Nederland een deel van de meerkosten betalen. Maar indien België niet op tijd klaar is niet deze werken zodat de trein maanden of jaren later naar Nederland kan rijden. moet België een flinke schadevergoeding betalen. Wel wat dit betreft, kan men in Brussel waarschijnlijk redelijk gerust zijn. Nu denkt men al in Nederland dat de werken vermoedelijk één tot twee jaar langer zullen duren dan gepland was. Eén van de knelpunten ligt bij Breda. Er ligt daar een enornie zandberg van 300.000 ton vervuild zand. Dit zand werd gebruikt bij de aanleg van een verkeerswisselaar op de plaats waar de HSL en de Al 6/E1 9 elkaar kruisen. Omwille van de kosten en liet tijdverlies heeft de Nederlandse overheid (Rijkswaterstaat / Openbare Werken) voorgesteld om het zwaar vervuilde zand toch maar te laten liggen en het af te dichten zodat liet grondwater beschermd wordt tegen verontreinigingen. Maar liet stadsbestuur van Breda ziet dat niet zitten. Het zand moet afgegraven worden en vervangen. Dit gaat de werken met maanden vertragen. Maar eerst moet nog onderzocht worden wie eigenlijk verantwoordelijk is voor de levering van het vervuilde zand. Waarschijnlijk zal de trein van Parijs naar Amsterdam - niet in 2005 - niaar Op zijn vroegst in 2007 door liet Nederlandse polderlandschap rijden.


Open Monumentendag op 8 september

De Taeymansroute Op zondag 8 september is het Open Monurnentendag. Dit jaar stelt het Lokaal Comité de architectuur van de provinciale architecten Taeymans centraal. In het Stedelijk museum opent die dag een tentoonstelling over het werk van vader Pieter Jozef en zoon Jules Taeymans. En, op Monumentenzondag 8 september is er de "Taeymansroute". Een brochure en een plan brengt de bezoeker langs een aantal merkwaardige gebouwen ontworpen door de provinciale architecten.

Symbolen

Afbreken en bouwen

De architectuur van vader en zoon Taeymans sluit nauw aan bij het thema Symbolcn' van de Open Monumendag 2002. De gebouwen van

Tot het midden van de 19 eeuw worden dc meeste gebouwen opgetrokken door de aannenier zelf, meestal zonder tussenkomst van een

liet Raadhuis van Nleei'le, een out %VC/7) van Jules Taevnians: Vlaamse mieo-renaissance met veel Hollandse invloeden.

Deze vleugel van liet Spijkei' werd in 1899 gebouwd /iaar een ontilel'p van Pieter Jozef Taevmans. Een jaar later maakte zijn zoon Jules een ontwemp voor de vernieuwing van de gevels van de oudere gebouwen en liet zich inspireren door het werk t'an zijn vader.

architect. In de tweede helft van de 19 eeuw komt daar verandering in. Met de aanleg van het Kenipisch kanaal (1846 - 1874), de spoorweg (1876) en de verharding van de voornaamste wegen, knjgt de streek meer uitstraling. De burgerij, de middenstand en de overheid laten statige gebouwen optrekken. De belangrijkste architect is Pieter JozefTaeymans (Oorderen 1842— Turnhout 1902). Historici, met een kritische kijk. beweren dathij meer waardevolle gebouwen heeft afgebroken dan hij er bouwde. Hoc dan ook, als stadsniens heeft hij nooit de geest van de eenvoudige Kempische architectuur begrepen. Meer zelfs. voor hem was de strenge, soms brutale eenvoud van een landelijk bouwwerk geen architectuur. Voor een eenvoudig landelijk kerkje. een 17 eeuwse pastorij of een 1 8 eeuwse boerderij bracht hij weinig ofgeen waardering op. En zijn er dan ook veel verdwenen.

de pi'ovinciale architecten moesten het prestige en de macht van de opdrachtgever benadrukken. De ontwerpen vertrekken vanuit een her ii teuwde belangstelling voor liet glorierij keverleden. De architecten grijpen terug naar oudere stijlen en laten, in gans liet arrondissement Turnhout, ontelbare prachtige voorbeelden van neo-architectuur na. De 'Taeymansroute" brengt de bezoeker langs een aantal gebouwen verspreid over de verschillende kerkdorpen van l-loogstraten.

Zonnecenter

-

•0

-

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be 20

r

j

• ,: - , 11

01 Ir

.i

Iii Ji

III

ui

Lie vroegere jongensschool in de Ge/ome/straat, een oiiiii -ei -p van Pieter JozeJTaei'nians. staat op de lijst van beschermde monunienten.


OPEN MONUMENTENDA G

Pieter Jozef Taeymans Vader Taevmans vt erd op 3 deeeniber 1842 eeboren in Oorderen, een cIieIdedorp dat nu - opueii onten is hij Anto erpcn. In 1869 vestigde hij iieh in Turnhout en in hetzelfde paar werd hij aangeteid als provinciaal ii rondissenient. / iii architectuur in oci prest 1 i.te en aanz en uitsi raI en. 7 tin ontwerpen hebben dan ook vooral oog \ oor decor en versiering en zijn een nabootstug '. an het verleden. In zijn onts erpen kwam hij tegemoet aan de o ens van de I) eeuwse burger die een sobere en soornante eens oud minderkvaardig vond. Die tijdsgeest deed hem teruugriipen naar oude stip en. Griekse, Roii iddCiCC1i'\ ,e ,eb,uwcn jtoIldLlI mod'I voor allerlei neo' tillen. Hit schakelde moeiteloos over van de ene neostijl naar de aitdere. Dat blijkt uit volgende voorbeelden:

• neoclasstcisme bij grote aanpassingswerken aan de brouwerswoning van de familie Brosens in Hoogstraten: • neorenaissance (hergeboortestij 1) in de pastorij te Minderhout: • eclectische stijl (een mengeling van diverse oude stijlen en nieuwe materialen) zoals in het ontwerp van de Rtjkswachtkazerne langs de Vrij heid in l-loogstraten: Vader Taeymans werd gevraagd voor een groot aantal restauraties, verbeterings- en vergrotingswerken van bestaande gebouwen. Hij tekende ook een massa nieuwe ontwerpen: tC.nm list uchi geiiiecritehuizen, vierentwintig kerken en kapellen, twaalf pastorijen, vier kloosters, zeventien scholen, dertien onderwijzerswoningen, twee brandweerkazernes, een ziekenhuis en vierentwintig hurgerswoningen. PieterJozefTaeymans overleed in Turnhout op 16 juni 1902. Voornaamste werken in Hoogstraten: Gasthutskapel met Lourdesgrot (1883) (gesloopi). Pasiorij Minderliout (1896). Ursulnienklooster Het Spijker' (1899), schoolgebouw te Worteldorp (1873-1874), school Gelmclstraat (1876), Rijkswachtkazerne Hoogstraten (1895-1896).

Villa Rommens in !Vleersel-D ree!, een oîtliierp in neo- Vlaamse renaissancestijl 'lan Jules Tcievinans.

Jules Petrus Taeymans Zoon Jules was het tweede kind van arehitect Pieter Taeymans. Hij werd op 10 okrober 1872 in Turnhout geboren. In 1904 volgde hij zijn \tdLr eeJ0 vinci .i al i

EIKEN

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

pa Nu tijdelijk diverse rtjen in de aanbieding!

kIQ1III Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-liet-ze/vers

Op Maria's Geboort, trekken de zwaluwen voort,

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

Als 't in september dondert, leveren de granen wel honderd.

- t. -,

Hij had als ontwerper vooral oog voor het detail en voor een zeer ... zorgvuldtge uitvoering van zijn ontwerpen. Meer dan eens liet hij zaken afbreken omdat ze itaar zijn mening niet voldeden. Ook hij liet zich vooral inspireren door het verleden. Kerken bouwde hij meestal in gotische of romaanse stijl, gemeentehuizen in de Vlaams renatssancestijl. De bouwtrant van de scholen die hij ontwierp liet hij afhangen van de toen populaire trends in de architectuur. "Laat ons zien en nagaan hoe onze voorvaders het deden en de dingen dan aanpassen aan onze hedendaagse nooden en komfort". was zijn stelling. Uitzotiderlijk liet hij zich toch inspireren door nieuwe trends als Art Nouveau of J ugendsti 1. Jules Taevmans overleed op 15 mei 1944. Voornaamste werken in Hoogstraten: Gemeentehuis van Meerle (1914-1927). school Karel Boomstraat (1931), Gemeentelijke meisjcsschool te Meer (1869), school en onderwijzerswoning te Meerle (1922), Villa Rommens Meersel-Dreef (1925), school te Minderhout (1906), Notariswoning te Meer (1922-1923)

Open Monumentendag brengt de bezoeker langs deze en andere ontwerpen van de architecten Taeymans. Zondag 8 september van 10.00 tot 18.00 uur. Brochure en info: Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Tel. 03 314 65 88 21


GESCHIEDENIS HISTORIE

Frank van Borselen & Jacoba van Beieren Heer van Hoogstraten én een bewogen leven In 1429 had Frank van Borselen de heerlijkheid Hoogstraten gekocht van Jan IV van Cuyk. In 1432 huwde hij met Jacoba van Beieren. Dat kostte Frank bijna zijn hoofd. Filips de Goede, hertog van Bourgondië, sloot hem op in de gevangenis van het kasteel te Rupelmonde. Hij werd ter dood veroordeeld en zou gehaisrecht worden. Maar Jacoba van Beieren gaf in 1433 in ruil voor het leven en de vrijheid van haar kersverse echtgenoot al haar eigendommen weg aan Filips de Goede. Als dat geen echte liefde was, als dat geen romantische 15de eeuwse idylle was! Jacoba van Beieren stierf drie jaar later aan tering in 1436, slechts 35 jaar oud. in het kasteel Teilingen te Sassenheim nabij Lciden.Ook zij had een bewogen leven achter de rug. In 1401 was zij te Le Quesnoy nabij Valenciennes geboren. Zij was liet enige kind van Willem VI van Henegouwen en Holland-Zeeland en van Margarctha van Bourgondië, een nicht van Filips de Goede van Bourgondië. Als 1 6-jarige was Jacoba reeds weduwe geworden van de Franse kroonprins Jan van Touraine die in 1417 overlecd.Haar vader stierf datzelfde jaar en Jacoba werd dat jaar als 16-jarige verloofd en vervolgens huwde ze niet haar 14-jarige volle neef Jan IV, hertog van Brabant.Voor dit huwelijk was geen pauselijke dispensatie verleend. Van die kerkelijke onwettigheid profiteerde een ooni van .Jaeoha, Jan van Beieren, broer van haar moeder, die prins-bisschop van Luik was. Hij deed vlug afstand van zijn waardigheid en nam via allerlei intriges liet leen Holland-Zeeland en Henegouwen over. In Holland woedde toen ter tijd de burgeroorlog van de KabeljaLiwsen tegen de Hoeksen. Van die strijd profiteerden beide partijen, Jacoba en Jan IV tegenover Jan van Beieren, om mekaar de oorlog aan te doen. Eén jaar later werd door bemiddeling van Filips de Goede van Bourgondië vrede gesloten in Woudrieheni. Jan van Beieren, de voormalige prins-bisehop van Luik, verwierf Luxemburg. Maar de Kaheljauwse oorlog duurde verder en tenslotte verwierf de kmderloze Jan van Beieren in 1421 voor 12 jaren ook Holland-Zeeland. Dat was een toegeving van de vredelievende Jan IV van Brabant. Maar dat zag zijn eehtge001e Jacoba niet zo zitten. Zij verliet haar toegeeflijke echtgenoot en vluchtte naar Engeland. Daar speelde zij de ongeldigheid van haar dispensatieloze huwelijk uit en in 1422 huwde zij in Engeland niet Humphrey van Gloucester, broer van de Engelse koning Hendrik V. Haar oom, Jan van Beieren, werd in 1423 door Engelse bemiddeling vergiftigd en stierf aan de gevolgen daarvan één jaar later. Als Jacoba en Humphrey zich vanuit Calais in Henegouwen gingen vestigen, was dat helemaal niet met de goedkeuring van Filips de Goede. Ook Humphrey was blijkbaar geen held. Want beducht voor de dreigende woede van Filips de Goede vluchtte hij in 1425 halsoverkop naar Engeland. Jacoba werd gevangengenomen, niaar zij wist te ontsnappen uit de gevangenis te Gent en te ontkomen naar Gouda. Van daaruit nam zij de strijd in Holland weer op, maar dit keer tegen haar ex-echtgenoot Jan IV van Bra-

22

bant. Zij behaalde diverse klinkende overwinningen met de Hoeksen tegen de Kabeljauwsen. Jan IV vluchtte naar Leuven en stichtte daar in 1425 de Leuvense Universiteit. Een belangrijke verdienste van de nian. In 1426 en in 1427 voerde Jacoba de strijd in Holland keihard verder. In 1427 overleed haar ex-echtgenoot Jan IV. De paus erkende toen pas,10 jaren later, de wettigheid van Jacoba's

huwelijk met haar volle neef Jan IV. Dus werd zij de wettelijke weduwe van hein. Jacoba van 13eieren en Filips de Goede sloten vrede te Delft, bekend als "De zoen van Delft". Daarnice behield Jacoba haar eigendomstitels en zij er kende Filips de Goede als haai ci fgenaam. Er waren echter veel schulden en het waren de Kabeljauwse gebroeders van Borselen Frank. Filip en Floris, die in 1430 Holland en Zeeland in pand namen.Twee jaren later, in 1432 huwden Frank van Borselen en Jacoba van Beieren in liet geheim, tegen de afspraken van het eer dere verdrag van Delft in. Filips de Goede kwam dat natuurlijk te weten. Frank van Borselen was in dienst van Filips de Goede als gouverneur en als generaal van Holland-Zeeland. Dus werd hij beticht van hoogverraad tegenover zij ii vorst. En hoger vernanien we reeds wat Jacoba over had voor haar kersverse echtgenoot. Frank van Borselen werd, na het overlijden van Jan IV van Cuyk. in 1442 alleen titelvoerend heer van Hoogstraten. In 1445 werd hij ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij overleed 34 jaren na Jacoba in 1470. Wie weet méér te vertellen over deze beide historische personages, die ook met Hoogstraten heel wat te maken hadden? Laat het ons weten. Ivo Bovend 'oerde

Installatiebedrijf van den Berg Voori 26- Meerle -Tel 03/315.75.31 - Fax: 03/315 85.4v

Bezoek onze website www.vdberg.be Voort 26 2328 Meerle Tel 031315.75.31 1 nfoavdberg.be :

Openingsuren toon.zaal: Ma- vrijdag 8.00- 12.00 13.00

-

18.00

Zaterdag: 8.00- 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gesloten


GESCHIEDENIS

Erfgoed Hoogstraten In De Hoogstraatse Maand nr. 205 (mei 2002) publiccerden WIJ een oproep aan alle mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis en het erfgoed van het Land van Hoogstraten. Dertig lezers lieten ons weten dat Zij interesse hebben. Wij stuurden hen een enquêteformulier. In de loop van de maand juni en juli ontvingen we twintig antwoorden. De resultaten van deze bevraging worden nu zorgvuldig bestudeerd. Enkele voorlopige besluiten: Er is zeker belangstelling voor een vereniging met als doelstelling: geschiedenis en erfgoed van Hoogstraten en omgeving. Een flink aantal mensen wil ook echt meewerken. Sommigen kiezen voor een eerder passief lidmaatschap: lezend lid (abonnee). De voorkeur gaat duidelijk naar een vereniging met diverse

activiteiten. Verschillende geïnteresseerden vragen ook hulp bij hun eigen project. Alle belangstellenden - ook zij die (nog) niet gereageerd hebben - worden uitgenodigd op zaterdag 14september om 10uur in de bovenzaal van het stedelijk museum op het begijnhof van Hoogstraten. Op het programma van deze voormiddag staat o.a. kennismaking, besluiten van onze enquête, voorstelling van drie onderzoeksprojecten en enkele verantwoordelijken van andere erfgoed-verenigingen' komen ons vertellen hoe zij in hun gemeente werken. Daarna is er nog tijd voor vragen, voorstellen en andere ideeën voor de toekomst. Wie lid wil worden van Erfgoed Hoogstraten' kan zaterdag 14 september reeds zijn naam en adres op de intekenlijst schrijven én 5 euro betalen als ledenbijdrage voor dit jaar.

De bosmaaier van STIHI. Ideaal voor hoog gros, struikgewas, snel en met weinig krochtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIHL: voor iedere toepassing exact het juiste apparaat. ...

Toptechniek en professionele kwaliteit.

Voor....

ç

T.

..

enna tE

El

J. STOFFELSPAULUSSEN -

. -

-

-

Dat cv in /-Joogstrati'n nOOd! 1.5 miii ccii eiigocdicri'iiigiiig bcwijzcii dc:, tii ce toto 's. Bij het 1 mi A ertsclaerj,/cin vcj-dwccn hot voorinalie,c stationsgebouw, om plaats te ina!, en voor een hanale onstriu iie: het zou con stal kunnen zijn...a dc sioop stond het gehouw nog 0fl dc /iJ.5 t 10/7 gchouwen die minister l an Grcinhcrgcn ii 00 h& .sc/icr,ncn (1/S in 0fl ilment. Jainin Or inaar ii 0/00 S. liet .s talmii was t er(lwenen.....n iemand nam het op t oor 1w! gebouw.

Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen.be

23


Geen verbetering meer van de waterkwaliteit

Milieuklachtenbank in de maak Begin augustus werd groot alarm geslagen bij de vissers die regelmatig langs de Mark vissen. Honderden vissen kwamen aan de oppervlakte naar lucht happen. De milieu-inspectie werd ingelicht. De gemeente wil een milieuklachtenbank opstarten. de waterkwaliteit minder goed. "Uiteraard was er vorige week paniek. Zaterdag en zondag regende het fel. Sommige overstorten moeten het begeven hebben. Daardoor kwam vervuild slib in het water terecht. Het zelfreinigend vermogen van de Mark vergt veel zuurstof. De vissen kwamen in ademnood. je kon het zuurstofarme water perfect volgen omdat de naar lucht happende vissen nauwlettend gevolgd werden door hongerige meeuwen. Molenaar Hans Snel heeft onmiddellijk de milieuinspectie ingelicht. Zij stelden een onderzoek in. Maar van de resultaten horen we doorgaans weinig of niets." Die klacht hoorden we ook al eerder hij de brandweer naar aanleiding van illegale lozingen in de Mark.

Toon Verleye woont iii Meersel-Dreef. Hij is aangesloten bij Belgische en Nederlandse vissersclubs en meet voor de Baroniese Hengelaars maandelijks de waterkwaliteit van cle Mark. "Die waterkwaliteit verbeterde jaarlijks. En ook stroomopwaarts, in de richting Hoogstraten, verbeterde de waterkwaliteit. Maar uit mijn cijfers blijkt dat de laatste twee jaar geen vooruitgang meer geboekt wordt. Bovendien worden we nog altijd geconfronteerd met ongelukjes en lozingen die het visbestand geen deugd doen." De Mark is populair bij vissers, vooral het traject stroomafwaarts van de stuw in het gehucht Groot Eyssel. Verder stroomopwaarts is

Vissteigers verhogen het visplezier Op verscheidene plaatsen langs de Mark staan sinds kort vissteigertjes. De investering kwam tot stand met Europese steun. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er aanlegsteigers zouden komen voor kanovaarders. Dat ging echter niet door omdat de afdeling Water van Aminal bezwaar maakte. De recreatiedruk in de Markvallei is al vrij hoog door het toeristische fietspad langsheen de Mark dat heel intensief gebruik wordt. De creativiteit zegevierde. De aanlegsteigers werden vissteigers. De steigertjes werden geplaatst op de favoriete plaatsen van de vissers: aan oude trarnhrug, de waterrnolen van Meersel-Dreef, de zogenaamde Kemelsbrug. Toon Verleye: "De sieigcrtjes zijn voor kanovaarders moeilijk of helemaal niet bruikbaar omdat ze vanuit het water te hoog zijn. Voor de visliefliebbers is het in ieder geval een goede zaak. De Mark is echt wel in trek en op deze manier beperken we het uitzwermen van de visstekken langs de hele Markoever. Dat zou de rust in de Markvallei ook niet ten goede komen. De visstekken zijn nu geconcentreerd op gemakkelijk bereikbare plaatsen." (AO)

F=C› VC>C1 r

Fi

,AJré

L4 Besl-e ket..tze voor' IeLke en toffe foto's IjS','

ii

fofo'

j ev P'of. L-L»0

11) iitcde beweikiiic 1 ej', -

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13 24

1 itci'

iV!CL'

Penfo(d)skvnet.be

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

Klachtenbank De Hoogstraatse schepen van leefmilieu, René Sprangers, kent het probleem. "Ik merk ook dat er weinig of geen feedback is vanuit dc milieuinspectie. Bovendien moet er een waterdicht meldingssysleeui kuiiien. Onze milieudienct weet dikwijls niet waarde klacht vandaan komt, of de politie werd ingelicht, of de milieu-inspectie op de hoogte werd gebracht en welk gevolg aan de klacht gegeven werd. Er is een duidelijke structuur nodig. Door de onderteken ing van een bijlage in het mi 1 ieuconvenant zal er binnenkort werk gemaakt kunnen worden van het opstarten van een klachtcnbestand. De nodige software zal daarvoor worden aangekocht.", meldt de schepen. "De milieu-inspectie meldde ons dat het zuiveringsstation van dc strafinrichting van Merksplas, een bron van vervuiling van de Mark, opnieuw goed werkt. Toch krijgen wij ook nog regelmatig klachten over de slechte waterkwaliteit van onder andere de Laak. De bronnen van vervuiling situeren zich hier in de gemeente Rijkevorsel. We hebben daarover al contact gehad met onze collega's. Er is nog werk aan de winkel en als stadsbestuur zullen we inspanningen blijven leveren om de waterkwaliteit te verbeteren."


or Contactpunten DORPSNIEUWS II oogstraten:

Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E. tel. 03-314.53.70 e-mail Meer:

Marcel Adriaensen, Vcnncweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail ma ree! dreneïiJ1ageaiunetbe Mee rie: Jan Fret. Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-3 15.88.54 e-mail: jan.fret6iworldonline.he

s leve n Folkiorefestival: een succes Hoogstraten -- 1- let laatste weekend van juli werd in beslag genomen door de

Gelme1zwaaiers'. Voor de vijfde keer richtten zij hun internationaal folklorefestival in met deelname van groepen uit Ruurlo Nederland. Istanbul Turkije, Högbo Zweden en St. Marinha Crestuma Portugal. De vrijdag- en zaterdagavond werd in de Rabboenizaal telkens een avondvullend programma verzorgd door de vier gastgroepen en de eigen vendeliers. Vooral de gastgezinnen werden getrakteerd op dc typische dansen uit de verschillende landen.

A915

- 'p --

-

-'s t' -

Meersel-Dreet':

Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: bioj.ueiieye.cag1.ohaLnei 'I inderhout:

Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-31 4.25.40. e-mail:jozef.schellekens@skynet.be

'

Wortel:

Maartje Siebelink, Kerkeld 13, 2323 Wortel. tel. 03-3 14.6Ç. 69 e-mail: d.hmvortckdhotmai Lcom SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout. tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.!aurijssen(dhelgacorn.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Minderhout, tel. ± fax 03-314.49.03 e-mail: frsnijeIisaimeLb.e ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail: snnilçheneaitg1abaLnet FOTO'S

1

Rode cliaad door liet iiauiiildaop1iedeii ioor het .siudhui.s na/en de gasdieieii eI/. Tussen de ver,selullende op!reden.s i'a/i de gastgroepen door leierden de Gelnielzsiaaier.v een uilinuntencl spektakel af Alles bijeen ,neer dan een uur, in een verzengende miie, klapperden de roa,,deR.

En wie heeft er gewonnen?

Marcel Onincx Lokbosstraat 9, Meer, tel. 03-315.93.07

Wielergebeuren Huugstraten - 01) zondag september organi-

seert de KoninkliJke Veloclub De Lustige Wielrijders' weerom wielerwedstrijden voor aspiranten, dit zijn de renners van 21 13 en 14 jaar. Het gebeuren vindt plaats up dL Thijsakker. de plaatselpkc velodrooiit, en het eerste vertrek is om 14.15 uur, vervolgens om IS en om 16 uur. Meerdere jongcrcn uit de oiiiliggende gemeenten Rijkevorsel, Minderhout en Meer zullen hieraan deelnemen. Volgende straten maken deel uit van het parcours en zullen dus enkel toegankelijk zijn in de rijrichting van de renners: Tinnenpotstraat. Boxielsiraat. Moersiraat en Katelijiiestraat. Dc toegang is gratis.

/Ioo.sii'atei, Bij een siecie oIioie/oien /enipe/al/iiir :eilen iie hegi/n. iie iiisselee/ en het Begijnhot'aandel verdeeld onder de gebuurien. Hei 1)00/ide! gaat 1)00/' een jaar naar Lindencireet, terwijl de wisselezel. prijs van de kinderjury werd gewonnen door Boereneinci. De grote begijn i'ertoefl tot colgend jaar Ier streke IJoucast. 25


HOOGSTRA TEN Alfred Ost, Jan Huet, Jacob Smits, Jan Vaerten, Albert Van Dij ck ......

Kerstmarkt HOOGSTRATEN - Hoewel Kerstmis nog redelijk veraf is, wil het Buurtwerk Mouterijstraat toch al een oproep lanceren aan alle verenigingen. Op zondag 22 december vindt voor dc derde keer de kerstrnarkt plaats op het pleintje aan de Mouterijstraat van 14 tot 18 uur. Verenigingen die hieraan willen deelnemen zouden voor 31 oktober een seintje moeten geven aan Buurtwerk Mouterijstraat, tav. Karin, Mouterijstraat 4 bus 1, 2320 Hoogstraten, tel. 0478310465. De deelnameprijs bedraagt 12,50 €. Vermeld a.u.b. ook inje briel]e: de naam van de vereniging, de contactpersoon (met adres én telefoonnummer), alsook het artikel dat jullie willen aanbieden. Bewoners en buurtwerk hopen dat het nei zo'n succes wordt als de vorige jaren.

Projectsubsidie voor het Stedelijk museum Hoe moet het Stedelijk museum, gelegen in een belangrijke site als het begijnhof, in de 21 eeuw omgaan met collecties als deze van Alfred Ost en Jan Huet. Of, hoe moeten musea in het algemeen omgaan met monothematische kunstcollecties. Het Stedelijk museum voert een onderzoek uit.

Cahier de Brouillon Kalender najaar Zaterdag 14 september: Soirée de Brouillon,

house, breaks en electro party met dj's Matchbox Jean. Stratic & Flow, Gino Latirio, 21 uur, 2E. Zaterdag 21 september: Orange Black, wonderbare poppy gitaarrock uit het Antwerpse, 21 uur. 6 Zaterdag 12 oktober: Star Club West + Swearing At Motorists, Belgische melodieuze gitaarrock in liet voorprogramma van een Amerikaanse indie-rock duo niet indrukwekkende podiumprésence, 21 uur, 6E. Zaterdag 16 november: Djamel, cross-over op basis van traditionele rai, 21 uur, 6E. Voor meer info: www.cahier.be

Warm in september, koud in December.

De septemberregen komt de boer heel goed gelegen.

liet Stedelijk /nuseuin gaat op zoek naar de toekomst van musea waarvan de collectie gebouwd is i-ond het werk van één ofenkele kunstenaars. Boven: Zelfportret van Alfred 0sf 1912— Olieverf op papier.

De vzw Het Hof van liet Stedelijk museum ontving van de minister van Cultuur Paul Van Grembergen een aanzienlijke projectsubsidie én de opdracht om op zoek te gaan naar 'de toekomst van musea met monothematische kunstco 1 lecti es'. Het museum is op zoek naar een eigen plaats in

liet culturele landschap. Want er is beweging in liet culturele wereldje. Naast het nieuwe 'Cultuurdecreet' is er het 'Museumdecreet', dat reeds langer bestaat, en binnen afzienbare tijd wordt er een decreet in verband met de zogenaamde 'Erfgoedcentra' goedgekeurd. De overheid kende een subsidie toe voor alle kosten, die betrekking hebben op het onderzoek, inclu:;icflict loon van een deeltijts wrtinschappelijk medewerker, die in opdracht van liet museum liet onderzoek uitvoert. De projectleider gaat, in de eerste plaats, op zoek naar de toekomst van het Stedelijk niuseum, niaar ook naar deze van vergelijkbare musea zoals het Jacobs Sniitsniuseumi in Mol, liet niuseuni Jan Vaerten in Beerse, het niuseum Albert Van Dijck in Schilde, het museum Wuyts - Van Campen en Baron Caroly in Lier en liet Timmermans - Opsonierhuis ook in Lier. De verantwoordelijke maakt een sterkte zwakte analyse van elk van de musea afzonderlijk en de groep niusea, met monothematische collecties, in liet algemeen. Vanuit die vaststellingen worden er heel concrete voorstellen geformuleerd, die bepalend zullen zijn voor de toekonist van het deze musea. Het museum kan bij liet onderzoek rekenen op de hulp van de Vlaamse museumconsulenten en op liet advies van niedewerkers van een aantal grotere musea, zoals liet Musem voor Schone Kunsten in Antwerpen. liet Toreke in Tienen, het Permeke museum in Oostende en liet Breda's museum. Het onderzoek loopt tot septeniber 2003. Opdat moment verwacht de overheid een uitvoerig rapport met voorstellen, die betrekking kunnen hebben op de collectie. de iiirichting. de ontsluiting en een eventuele sanienwerking van de musea.

Help Zuid-Afrika

:

J-IOOGSTRA TEiV - De Evangelische Kerk

,

:4 ' .

1I

4.

1 26

Pw

' 1g

»L5

--

1._

hield rondPasen 2000een Zuid-Afrikaanse maaltijd. Dit gebeurde inet de hulp van een groep Zuid-Afrikanen die deze verzorgde. De totale opbrengst kwam ten goede aan ren 'plakkerskamp', een opvangkamp van kleurlingen in Zandspruit (Luid-Afrika). Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en ontvingen we bijgaandejoto. Het geld werd gebruikt voor de bouw van dit eenvoudige sanitair, twee toiletten en een douche. De Evangelische Gemeente Hoogstraten wil iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk bedanken (Vamenç de evangelische christenen, Corn eel Crezée.


HOOGSTRA TEN

Davidsfonds

Tentoonstellingen HOOGSTRATEN - De zomer is weer bijna voorbij. De meeste vakantiegangers zijn terug thuis. Het verenigingsleven trekt zich weer op gang. Er is opnieuw tijd en belangstelling voor allerlei activiteiten in de eigen omgeving. Tijdens de maand september kunnen we al genieten van enkele mooie tentoonstellingen.

Heilig Bloed Fer gelegenheid van de iering an 35() jaar Heilig Bloed te l-loogstraten organiseert de Heilig Bloedstichting twee uitzonderlijke tentoonstellingen.

350 jaar Heilig Bloed Deze tentoonstelling kan men van 1 tot en met 16 september bezoeken in de SintCatharinakerk. De tentoonstelling zal open zijn van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur op de weekdagen en van 13 tot 17 uur op zondag. Aan de hand van schilderijen, prenten, unieke kerkschatten, vaandels, foto's, ornamenten, voorwerpen uit de processie, boeken, prenten en video-opnames wordt de geschiedenis van 350 jaar 1-leilig Bloed te Hoogstraten meer dan uitvoerig belicht. Remi Lens en H. Bloed Deze tentoonstelling loopt van 14 tot en met 16 september in de feestzaal van het Klein Seminarie (Vrijheid 234). Z.E.H. Remi Lens, kunstschilder, dichter, stoetenbouwer, vormde in 1952 - ter gelegenheid van 300 jaar Heilig Bloed te Hoogstraten - de oude processie om tot een prachtige uitbeelding van de Heilig Mis. Dit gebeurde met de artistieke medewerking van Karel Aubroeck en Albert Poels.

1101

Groenten & bloemen Tijdens het weekeinde van zaterdag 14. tondag IS en maandag 16september wordt het centrum van l-ioogstraten weer oingetoverd tot een openluchttentoonstelling met bloemen en groenten. 'Hoogstraten in groenten & bloemen' is ontstaan in 1999 naar aanleiding van de opening van het gerestaureerde begmjnhof. De formule was geslaagd: kijken en wandelen, verrassende groencreaties, de winkels en terrassen en heel veel volk. Het evenement is nu uitgegroeid tot een traditie. Ontwerper Etienne van Nyen laat zich bij het ontwerpen inspireren door het basisthema: de vruchten van het land. Over een lengt van ongeveer een kilometer worden gevels en stoepen versierd met groenten-, fruit- en bloemencreaties. In totaal gaat liet om veertig grote composities bestaande uit een 120-tal stukken. Een specifiek thema voor dit jaar is hetjubileum van de H. Bloedverering. Gezien de grote afimietingen wordt er meestal gebruik gemaakt van metalen frariies als basis. De frames en basisstukken worden gemaakt door de technische diensten van de gemeente. Daarna is het aan de bloemenschikkers om liet ontwerp uit te voeren. Voor deze realisatie worden nieer dan tachtig vrijwilligers ingescliakeld. Veiling Hoogstraten stelt voor hen een ruime plaats ter beschikking zodat er gedurende vijf dagen kan gewerkt worden om heel het project uit te voeren. Uiteraard worden bij deze gelegenheid de aardbeien nog eens extra onder de aandacht gebracht. Aan liet toeristisch infokantoor vind je de l-loogstraatse aardbeienkraam waar je aardbeien, aardbeienlikeur en :iardbeienwijn kunt bekomen. Dit grootschalige bebloeniingsproject is een organisatie van de VVV-Hoogstraten niet de steun van Veiling lloogstraten, liet Stadsbe stuur, UN IZO-Hoogstratcn en vele vrijwillige

Bibliotheek _'4 \ Remi Lens - zeliportret De tentoonstelling zal ingedeeld zijn in vijf verschillende onderdelen van dc hand van Remi Lens: het ontstaan van de processie, schetsen rond Heilig Bloed, composities uit de proeessie, zijn unieke kruisweg en tenslotte losse werken en uiteraard een Kempense kersthoek. De toegang bedraagt 2,50€. Deze toegangskaart is geldig voor de beide tentoonstellingen. Voor kinderen vergezeld van hun ouders is de toegang gratis.

HOOGSTRATEN - In liet kader san liet 'Fotogratiecircuit2002-2003'gaattentoonstelhing 3 van start. Fotogroep 't Slot van Wortel stelt tentoon met haar 'Retrospectieve 19952002'. Niet minder dan twaalf fotografen van fotogroep 't Slot stellen hun foto's tentoon in de bibliotheek van Hoogstraten. Het is duidelijk een mooie verzameling geworden. Iedere fotograaf brengt zijn kijk op de wereld. De tentoonstelling is te bezoeken van 27 augustus tot en met 30 september tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Deze zal wel gesloten zijn op 2, 3 en 4 september oni de overgang naar liet nieuwe automatiseringssysteem mogelij k te maken. Openingsuren van de openbare bibliotheek Hoogstraten (Lindendreef 1 B): niaandag 12 - 16 uur, dinsdag 16 - 20 uur, woensdag 13 - 17 uur, donderdag 18-20 uur, vrijdag 15 - 18 uur en zaterdag 9 - 12 uur.

HOOGS'l' RATEN - Zondag IS september kan het publiek kennismaken niet liet Daviclsfoiids, de werking en de verschillende boeken en ed's, in de hal van liet admiiiistratiefcentrurn aan de Vrijheid. Deze opendeurdag start om 10 uur. Zaterdag 28 en zondag 29 september staat het weekeinde in het teken van forten en burchten'. Meer informatie hieromtrent kanje bekomen bij joos Croes, tel. 03314 49 24.

Molenaarsliederen HOOCSTRATE - Op IS oktober zal in de kerk van het Begijnhofte l-oogstraten 't Molenkot te horen zijn, een rnuziekproductie rond niolenaars liederen geschreven door de Hoogstratenaren Flor en Florejan Verseliueren. Ze verzanielden molenaarsliederen uit Vlaanderen, maar ook uit Spanje, Frankrijk en Nederland. Folkmuziek van het hoogste niveau, dat eerder dit jaar een voltreff'er bleek tijdens liet Folkfestival van Tilburg en Gent. De Morgen hoopte "dat dit eenmalige project een vervolg zal krijgen" en de VZW's De Laermolen en Het Convent bieden de muzikanten, waaroiider naast vader en zoon Verschueren ook Ambrozijnzanger Ludo Vandeau en Mairanzangeres Elly Aerden, deze kans. Meer info in volgende De lloogstraatse Maand.

Tinello: Zusje trouwt opnieuw Hoogstraten. Toen Tinello het stuk "Zusje trouwt en dan is er champagne" dit voorlaar opvoerde kende liet zulk een grote belangstelling dat dc groep besloot oiri liet te hernemen. Wie dit blijspel van Luk Geyshrechts nog niet gezien heeft, of liet een tweede maal wil zien kan dit dus nu op 19-20-22-26 of29 september telkens oni 20.00 ii. De voorstellingen hebben plaats in 'De Wachtzaal", Van Aertselaerplein in Hoogstraten. Een voorstelling kost 7 euro, doch "champagne" en het drankje tijdens de pauze is inbegrepen. Reserveren lijkt ons geraadzaani en dit kan op liet nunimer: 03 314 34 36 (bij Mieke en Koen)

Taallessen Hoogstraten - Op dinsdag 17 septeiiiber om 20 uur worden in de lokalen van Spijker Flumaniora de avondlessen Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans voor beginners en gevorderden hervat. De nadruk bij deze cursussen wordt gelegd Op liet inoefenen van de dagelijkse woordenschat en op de spreekvaardigheid. Er worden aan liet einde van de lessenreeks geen exaniens afgenonien. De lessenreeks duurt 22 dinsdagavonden van 20 tot 22 uur. De deelneniingskosten bedragen € 75 voor volwassenen en €60 voor studerende jeugd. Aan liet einde van de eerste kennismakingsles kunnen de insclirnj vingskosten aan de klasleraar worden voldaan. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen en de cursussen einidigen op 25 maart 2003. De nieuwe cursisten ontvangen alle nuttige gegevens op 17 septeniber vaiiaf 19.40 u. in de Rabboenizaal van liet Iiistituut Spijker Huniianiora, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten. Een initiatief van Lions Club Hoogstraten Markland, tel./fax 03.314.56.64. 27


MEERLE

Zilveren kookmoeder MEERLE - Zoals dat in de vakantie gebruikelijk is, gingen ook dit jaar de meisjes van chiro St.-Lutgard op kamp; naar Tollembeek in Brabant. Niet echt ongewoon, maar toch was dit een heel speciaal kamp. Het was het 25e kamp op rij voor kookmoeder Wies Van Boxel. Dat is dus wel ongewoon, zeg maar buitengewoon.

werden alle voorbereidselen getroffen. kwam RTV al een filmpje maken en werd een fijne koude schotel met frietjes geserveerd, met een ijsje toe. Na de middag bleek Wies haar goed kleed verdwenen. Heel de troep op zoek, maar het kleed bleef onvindbaar. De chiromeisjes hebben dan maar een nieuw kleed gemaakt, met een mooi hoedje erbij ook nog. 's Avonds werd Wies een groot feest aangeboden. Ze kreeg haar nieuwe feestkleed aange-

In 1978 ging Wics met haar echtgenoot Jan, op aanstichten van dochter Ria, voor de eerste keer mee. Een tiental dagen met een vrolijke jonge bende en met andere kookinoeders en vaders leek haar helemaal geen slecht idee voor de vakantie. Het is haar die eerste keer zo goed bevallen, dat ze ook de volgende jaren niet twijfelde om mee te gaan, toen haar dat gevraagd werd. Dat ze uiteindelijk 25 kampen zou uitdoen, daar had ze in 1978 geen idee van! Tijdens die 25 Jaar zijn er heel wat kookouders gepasseerd, alleen Wies is al die jaren gebleven.. Dat maakte ze tot expert-kok'. Nu beperkt de taak van kookmoeder zich niet uitsluitend tot eten koken voor de bende op kamp. Dat koken is maar het topje van het kookmoederschap. De voorbereidingen zoals menu's samenstellen met zorg voor afwisseling en gezonde voeding, zien dat je overal waar je op kamp bent aan voldoende etenswaar geraakt. een hoop eten vooraf klaarmaken en invriezen. het kookmateriaal verzorgen....Je bent er lang voor de vertrekdatum mee aan de slag. De kookploeg had aan Wies een uitstekende gids. Uiteraard hebben clie vele jaren haar heel wat routine opgeleverd. Desondanks liep ze regelmatig te tobben, ben ik niets vergeten? Is dat wel genoeg? Geraken we tijdig klaar? Het is steeds in orde gekomen, een kwarteeuw lang. Dat de chiromeisjcs zulk een prestatie niet onopgemerkt voorbij zouden laten gaan, spreekt voor zich. Wies, de kookploeg en de hele chirogroep zullen zich dit kamp nog lang heugen. Op de dag van de viering van hei jubileum

(Vies in/eesikleed (en hoedje!) tussen zin gende en clansende chiromeisjes. kwam zelfs een RTV-ploeg verslag maken, zodat Wies in heel de regio Mechelen— Kempen een bekend gezicht is. Ook de kranten besteedden er ruim aandacht aan. Zaterdag op kamp was uitgeroepen tot Wiesdag. Het werd een ware feestdag. voor de gelegenheid iii l-la\saiïaanse slijl. In de voorniiddag

past, er werd gezongen en gedanst, er werd fruitcocktail geserveerd. Voor de gelegenheid werd zelfs een speciaal Wies-lied ten gehore gebracht. Tenslotte werd Wies bedolven onder de cadeautjes. Een mooie fotocollage, een kokschort met 25 jaar op, een glazen bloemenvaas met een pollepel in en een grote knutïel voor in bed tijdens eenzame nachten (Jan is de laatste aren immers niet meer mee op kamp geweest). Een hoop waterpistolen, zowat Wies haar kenmerk op kamp. Altijd had ze wel een gevuld svaterpistool op zak, en wie te dicht in haar buurt kwam en niet op zijn hoede was, was meteen nat. Ook de thuiswacht was Wies niet vergeten. ze ontving tijdens dit kamp wel honderd wenskaarten. Wies houdt het nu voor bekeken. Het is heel mooi geweest, maar 25 maal is een mooi getal om mee te stoppen. Wies houdt aan die 25 chirokampen vele mooie herinneringen over. Zij die met haar mee zijn geweest, en dat zijn heel veel Meerlese meisjes, ongetwijfeld ook aan Wies. (lof)

De kookpioeg van 2002: Dré en in/ja, Kees en 'tfar. %Iarianne, Kath/een en (Vies.

Plonst en duikelt eend en gans, is er voor regen kans. Als de R is in de maand, 't weer niet altijd meer meegaand.

28

Schijnt de herfstmaands zon met zomerkracht, maakt veelal wintermaand ook zacht.

Droog zal 't voorjaar zijn, is 't met Sint Lambert zonneschijn.

Als in september de donder knalt, met Kerstmis sneeuw in hopen valt.


MEERLE

Kermis in Meerle! \IEERLE - Nog een keer er een goci patat op geven, aleer weer een lange winter begint, daarvom is de Meerlese Kermis een uitstekende gelegenheid. Voor het heel jonge volkje hebben de foorkramers alles bij wat hun hartje zoal verlangt. Voor de iets ouderen is de kermisfuif dan weer de gelegenheid bij uitstek om eens goed uit de bol te gaan. Voor al de rest biedende Meerlese herbergen dagenlang de mogelijkheid omje goed te amuseren. 's Avonds met muziek en dansgelegenheid, maandag en dinsdag met de volksspelen. Mooi weer zou natuurlijk welkom zijn, maar laat de kermisvreugde niet vergallen door wolken of regen, we zijn het deze zomer toch al zo gewoon. Voor wie vooraf wil weten wat er komen gaat, volgt hier een programma voor de dolste dagen van 't dorp. Naar goede jaarlijkse gewoonte geeft de Meerlese Chiro op zaterdag 7 september op het Chiroplein een gigantische Kermisfuif met Kodex. Aanvang 20.00 u. In Den Af en toe beginnen ze op donderdag 5 september met uitbetaling van de spaarkas met gratis drinken voor de leden. Op vrijdag zorgt Kodex voor kermisbal in de zaal. Op zaterdagavond speelt Stiletto live. Nadien verzorgt discobar TLF de afterparty. Zondagavond staan de onverwoestbare, al 30 keer gestopte, maar evenveel keer teruggekeerde Peter en z'n Botsautos op het podium. Verdere commentaar overbodig. Je weet waar je moet zijn. TLF zorgt ervoor dat je na Peter en z'n maten niet direct naar huis hoeft. Op maandag zorgt dezelfde TLF voor een 'Ncderlandstalige avond". Meezingen mag. Dinsdagavond een programma van heel andere orde. Een Erotica-avond met schaarse geklede dames en aangepaste muziek door TLF. Nakermis op vrijdag 13/9 met TLF en op zaterdag tenslotte een 60-70-80-fuif in de zaal. Op maandag en dinsdag 9 en 10 september zijn er 's namiddags vanaf 14 uur de traditionele volksspelen bij de cafĂŠs in de Kerkstraat. Met de nakermis op zondag 15 september komen ook de sportlietliebbers aan hun trekken. Om 13 uur is er de Grote Prijs Sephar Afbouw, een wielerwedstrijd voor wielertoeristen over 60 km (10 ronden). De wedstrijd wordt gehouden op een plaatselijk parcours met start en aankonist in de Kerkstraat. Vanaf maandag 16 september valt, met uitzondering van een hardnekkige kater hier en daar, alles opnieuw in zijn normale plooi en herneenit het leven zijn gewone gang. (/a/

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

Assisenhof behandelt moordzaak Biemans pas begin volgend jaar MEERLE - Het Antwerpse Flof van Assisen zal de moord op de Nederlandse zakenman Ran Biemans pas begin volgend jaar behandelen. Biemans werd een viertal jaar geleden in zijn flat in Meerle om het leven gebracht. Een volksjuiy zal tijdens de assisenzaak moeten beslissen of de 40-jarige weduwe van Biemans schuldig bevonden wordt aan de moord op haar man. Voorlopig is ze de enige verdachte. Dc zaak stond noniiaal op de rol voor 2002, maar omdat de planning van het Hof van Assisen vertraging heeft opgelopen (onder meer door het fors uitlopen van de zaak Van Noppen), kan de moord pas begin volgend jaar behandeld worden. Els L, de weduwe van Biemans, blijft in afwachting van het proces in dcccl. De Antwerpse Kamer van lnbeschuldigingstelling (KI) heeft haar aanhouding onlangs nog eens bevestigd. De vrouw zit ondertussen al meer dan twee jaar in de cel. De speurders van het Turnhoutse gerecht gaan er van uit dat de weduwe Biemans in ieder geval betrokken was bij de moord op haar man, hoewel ze fysiek niet in staat was om de moord op haar eentje te plegen. Ze moet in ieder geval versterking van buitenaf gekregen hebben. Maar de vrouw blijft zwijgen. De behandeling door de Antwerpse KI kwani er omdat de advocaat van de weduwe, meester Paul Vandemeulebroucke, vond dat dc vrouw in afwachting van het proces op vrije voeten geste 1 d iii oe st worden. V o 1 gen s Vandenieulebroucke is er geen reden om de vrouw nog langer vast te houden. Er zouden nog steeds volgens de verdediging van Els L.onvoldoende harde bewijzen tegen haar zijn. Als de vrouw vrij komt, zou ze zich met dc opvoeding van haar twee jaar oude zoontje kunnen bezighouden. De KI volgde de redenering van de advocaat van Els L. niet.

Nieuw spoor? Het zoontje van Els L. komt uit haar relatie met Wilco 1., een Bredanaar met wie ze op liet moment van de moord al een buitenechtelijke

Fietsdag Meerle MEERLE - Om de eerste tietszoektocht af te sluiten, houdt liet zaalcomitĂŠ p zondag 29 september een grote fietsnaniiddag. Bijzonder aanbevolen voor iedereen die graag wil fietsen en tegelijk de zaal willen steuneti. Je kan kiezen uit een fietstocht van 30 km. of een van St) km. Inschrijving: van 13.00 tot 14.00 uur in de parochiezaal. Meefietsen kost slechts 1 EURO per persoon. Onderweg wordt er een verfrissing aangeboden. Na aankomst kan je in de zaal, waarvoor het allemaal te doen is, lekkere pannenkoeken eten en natuurlijk kan er ook gedronken worden. Ook niet-fietsers zijn welkom om iets te eten en te drinken en om zo de parochiezaal te steunen Om 17.00 uur wordt bekendgemaakt wie de meeste voordeuren gevonden heeft en volgt de prijsuitreiking van onze vakantie fietszoektocht. (/a/,)

verhouding had. Tegen die vriend, die de villa in de Meerse Bergen waar hij met Els L. samenwoonde ondertussen heeft ingeruild voor het Nederlandse Moerdijk, werd begin dit jaar een verklaring afgelegd door een Amsterdamse crimineel. Die verklaarde tegenover het Turnhoutse gerecht dat niet Els L. maar Wilco 1. de moord zou hebben beraamd. Wilco 1. werd op zijn beurt verhoord door het gerecht, maar werd niet aangehouden. Volgens de vriend van Els L. wil zijn voormalig maatje uit Amsterdam alleen de uitgeloofde beloning opstrijken. De betrokkenheid van Wilco 1. werd eerder al onderzocht, maar er werden geen aanwijzingen gevonden die op zijn schuld zouden wijzen. De speurders vonden het verdacht dat Wilco 1_ die bij de militaire politie werkte, enkele maanden na de moord bijna 100.000 Euro leende aan een vriend. Sindsdien werd Wilco 1.. een bodybudder, al wel geschorst als marechaussee. Dit nadat hij veroordeeld werd voor het binnensmokkelen van een wapen op een luchthaven en het bezit van verboden spierversterkende middelen. Die werden aangetroffen in de villa in de Meerse Bergen tijdens een huiszoeking in het kader van de zaak Bienians. De villa in de Meerse Ber gen, die ni aanbouw was toen Bienians werd vermoord en vlak na de moord werd opgeleverd, biedt ondertussen een troosteloze aanblik. Het gras groeit hoog op de oprit, de tuni verwildert. (th)

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 29


WORTEL

De zwaantjes zwerven uit Wortel - De Wortelse wielertoeristenciub 'de Zwaantjes' leverde deze zomer weeral verschillende prachtprestaties. Maar liefst vijf expedities werden ondernomen: men trok door Duistiand, Frankrijk en Spanje, waarbij men tweemaal op 'bedevaart' ging: in het weekeinde van 29juni tot 01juli. trok de club met een twintigtal leden per fiets naar het Duitse Hammen wat een 200 tal km van Wortel ligt. Alhoewel het een jaarlijks gebeuren is. waren er dit jaar toch twee speciale zaken te noteren: de twee oudste leden, StafVan de Poel en Rik Verschueren, beiden 72 jaar, hebben deze rit heen en terug meegereden. Minder leuk was de regen die de gehele terugreis, van Hammer tot en met Wortel, meereed. De vrouwelijke begeleiding kon het ongemak verlichten: zij zorgde onderweg voor het nodige eten en drinken. Zo stapte iedereen bij terugkomst tevreden van het zadel. Op zaterdag 6juli vertrokken vier leden van de club naar Lourdes, een fietstocht die georgani-

niet voor niets te zijn geweest, want niemand van de club kwam ooit in de problemen, en de vijf Hoogstratenaren deden meer dan hun deel van het kopwerk. Op 14 en 15juli werden dan ook nog de Pyreneeën bedwongen met de bekende Solor, de Obisk en als sluitstuk de Tourmalet. Deze laatste is echter niet door iedereen beklommen, onder meer omdat het op de top regende en mistte en slechts 5 graden C. warm was. Toch kwam Henri Verschueren uit Wortel als eerste op de top en deed Stan Vinckx hetzelfde op pure wilskracht! Het hele avontuur eindigde op 16 juli met de terugrit naar België per TGV, wat vreemd genoeg achteraf de zwaarste dag bleek te zi]n.

(r7

a

CONCEPT (]A5TECHNOLOY VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN

St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68.60

www.cgt.be Twee andere bedevaarders reden naar het Spaanse Santiago De Compostela. Op 14 augustus vertrokken Jan Martens en Willy Nietveld. Aanvankelijk regende het ook op deze reis, maar hoe zuidelijker de twee fietsten. hoe beter het weer werd. Zo waren temperaturen van 36° geen zeldzaamheid, wat de verschillende beklimmingen wel zwaar maakte. Na veertien dagen en 2398 km bereikten ze hun doet, waarna ze zichzelf beloonden met een terugtocht per vliegtuig. Op 21 juli tmkken de 7waantjcs niet 45 leden naar Sint-Truiden. Een speciale tocht omdat de bestemming een verrassing was en omdat alle echtgenotes bij uitzonderiiig mee kunden rijden. Ter plaaise kuit ulLit ktLLcn uit een rit van 46, 70 of 120 km. Ditmaal waren de weergoden ons wel gunstig gezind, want de regen bleef actilet iii Ww kJ. !itat \'an dc poot genoot tijdens de tocht iets te intens van het landschap, maar gelukkig hield hij aan zijn val in een nicidooiuliaag slechts enkele schrammen over en fietste Staf gewoon verder. Daarna werd er in Sint-Truiden een koud buffet aangeboden zodat iedereen voldaan naar huis kon terugkeren. Op zaterdag 12 augustus stond tenslotte de afsluiter van het zomerseizoen op het programma: de Ardennenrit, die dit jaar doorheen de Oostkantons en langs de BelgischLuxemburgse grens leidde. Zo is het zomeroffensief een hele dikke boterham, waar alle 'Zwaantjes' achteraf meer dan tevreden op kunnen terughl ikkcn. (Guv Aerts)

WTC deZwaantjes in het Duitse 1 -Jammer, seerd werd door GOVAKA, de nationale vakantiedienst van de KWB. waaronder WTC de Zwaantjes valt. In een groep van 27 fietsers, afkomstig uit heel Vlaanderen. was Hoogstraten goed vertegenwoordigd met Rik Verschueren, Marc Bluekens, Henri Verschueren en Guy Aerts uit Wortel en Stan Vinckx Lilt Hoogstraten. Govaka had een nieuw parcours uitgestippeld. dat van de gekende 'route nationale' afweek en door verschillende kleine dorpjes liep. Het zicht op de omgeving werd er prachtig door, de te fietsen route zwaarder, vooral door de vele beklimmingen die er bij kwamen, in verschillende dorpjes keken de mensen dan ook vreemd op wanneer er een groep fietsers halt hield. Zeker wanneer verteld werd dat de groep vanuit België onderweg was naar Lourdes. Rik Verschueren werd als oudste fietser regelmatig gefotografeerd voor de plaatselijke dorpskrant. Op 13 juli, na 8 dagen en 1340 km fietsen bereikte iedereen het eindpunt. De voorbereiding binnen de Zwaantjes bleek 30

t'

(iii t

'1 / is, MarcB111e/eu.s RzI t t» s /iuerc/t en Iletit t t

C/s

t/it IL/5'/i op It/t' t au ii.


WORTEL

Nationale ziekendag.

Zomerpret met de bond

Wortel - Ziekenzorg Wortel nodigt iedereen uit op hun Nationale Ziekendag. Dit jaar staat er Een uitstap naar het 1-leemkundig Museum van Rijkevorsel op het programma. Onder leiding van een gids maak je een wandeling doorheen de 'tijd van toen'. Je komt er niet alleen veel te weten over het schoolgaan, ook ambachten en het huishouden van eind en begin 20 eeuw komen aan bod. Concreet begint de dag om 14 uur aan de paroehiezaal van Wortel, waarna het bezoek san het mu;oum volgt. Vervolgens staat i iii Wortel een koCl'ieinl'el klaar en kan de dag worden afgesloten liet een viering in dc kerk. Voor verdere inlichtingen of insrhrij_ vingen kan u terecht bij Herman Verlinden, op tel nr. 03/3 14.68.57.. Zoals steeds bij Ziekenzorg, is ook nu weer iedereen van harte weIkom

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/3159090

Wortel - Op zaterdag 20 juli /1. hield de BGJG naar jaarlijks gebruik zijn zome/i!est ioor iedereen die zin had om mee te doen. Er was prachtig weer en er waren verschillende activiteiten zoals zelf fruitsatĂŠs maken, blikken werpen, basketbal in de ring werpen, steltlopen, touwtrekken, een fietsparcours met een waterhindernis en ....een verkeersvrife Straat/net een skate-parcours. De opkomst was eerder gering, maar dat zal aan hetslechte weer en de trek naar het zuiden hebben gelegen!

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

SOFT COMPUTER REV.s

RVRA

SUI'IWARE -

Nu ... studentenacties.

..

Acties op Toshiba Notebooks ! 2ehandpC s ! School pakketten (PC + printer) !

TOSHBA

1

RESELLER PARTNER

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN Ma 13.30-18.00 Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail : infoŠsoftcomputer.be http://www.softcomputer.be

31


MEERSEL-DREEF

Terugblik op de kermis van 2002 MEERSEL-DREEF Door "overijverigheid" van uv reporter was hei vorige artikel een week te vroeg binnengebracht, waardoor de Lcnin Cl' juist afviel. Dat maken we nu goed met foto's en enkele korte nabeschouwingen. Daarvoor ging ik op een drukke, warme zondagmorgen op pad met m'n cassetterecorder en m'n fototoestel. -

Bad en Denise van café Den Bad zorgen elk jaar voor live dansmuziek. 1-10e was de kermiç Ruil: Goed !)enise: (ira,ul,ws\, we hebben met het gebuurt op dinsdag ,i ç het lli7rtstikkc el COMICH eii 'S u ii nJ ~

uic p&I hij Kermnis.sj)L'lcil,illaunciag 15 juli. 1/ch live hangen te sterven (bijna) aan de vlegels,

-

n

gezellig. Is dit voor de BRT of voor VTi 1vL' Coniinentaar van enkele stamgasten o.a. van de Dreefie Trappers: Henk: Ik ben blij dat ik nog zo goed nice heb kunnen doen. Het is gezond voor lii fen geest. Pierre: Het was goed, 'goei weer, de grootste gekken liepen op dinsdag rond. Is er verschil niet de vorige jaren?: Pierre, Henk: Het was zekei' niet beter. De mensen hebben precies geen tijdmeeroin kermis te gaan vieren. De spelen gaan nog goed maal er Iwinen nuiider Dreveniers kijken. Vroegei' kwamen er ook meer mensen van cle omliggende dorpen kijken. Dat is duidelijk minder. Pierre (Geit): ik vind dat ze de dinsdag beter kunnen maken door die dag te combineren met de kinderspelen. Dan kunnen zowel de ouders cils de gi'ootoudcrs komen kijken. Nu moet er teveel gekozen worden tussen meedoen met cle spelen of met cle kinderen naar de kinderspelen. Dooi' dit te combineren krijgen we weer meer een eenheid. Henk (va,, 't Heiei,uI): We mno gen de school wel niet buitenspel zetten. We zouden er eens over moeten praten. Frans ('Meersel): Ze hebben eigenlijk alle twee gelijk. Ze moeten iets nieuws i'ei'zinnen en de beste ideeën moeten aan bod komen. Ik wil onze sponsor nog even bedanken, hij woont nog niet zo lang op Meersel maar hij doet goed z 'n best om erbij te hoi'en en dankzij zijn materiaal konden we dit jaar aan cle slag. Pol (Geit): Het is te warm voor interviews. Piet ('Heieinde): Beloofi (na aandringen) dat cle gesponsorcie sokken voor de Dreejse 1 rappers in de maak zijn. Waarvan akte. Er moest ook nog worden vermeld dal de ezelin van den Bud bevallen is van een jolige ezel. Er werd in het c'afë druk gespeculeerd wie de vader zou zijn... Zeva eii Jos ('Heieinde): De l,ermis was Macindcrgs hadden iie de rode goed. lantaarn maar dat was cle bedoeling want dan konden we die uitgebm'eid wegbren gen naar Jeanne Van Dun (het thuiscafé van het Heieinde) voor cle Icicitste keer want clie stopt ermee. Met de verklede spelen op dinsdag waren we tweedes maar we vonden dat wij eigenlijk de eerste prijs verdiend hadden, omdat we zo ons best gedaan hadden. We hadden met Sergio zelfs een CD uitgebracht. '.,

.\e iii! 1. L''ii (o/IeciieiLze/Ilui ()JIILIUU/ 1 eiti /ullOi! 01/ cu/(' (Id l)icG. liet o liii CiIIC IIII te testen wie het langst met z 'ii hoofd onder water kon blijven. Dat ging van 10 seconden tol 2,5 minuten. Toen werden we echt ongerust maar de lange adem bleek in de familie Hermans le zitten.

Vanaf 25 september kan u de volgende MAAND inzien. Medewerkers de tijd is weer kort. Uw gewaardeerde schrijfsels worden op de redactie verwacht op woensdagavond 11 september. Sport- en dorpsnieuws verwachten we op zondag 15 september. Veel inspiratie! 32


MEERSEL -DREEF

1v4t_

1 Ad cii Rit. Hoe was lV!oskespop: Ad: Er waien iiege/i groepen tijdens de twee weekends. Hei eerste weekend was hei prima weer en zat de sfeer er goed in. Op vrijdag van het eerste weekend kwam er totaal onieri iachi iemand op haar accordeon spelen, wat de sfi'er er direct inbracht. Het tit'eecic' weekend was het uc'er minder maar iia ren cle groepen toch tevreden. We zijn al een beetje bezig van 1983 niet de Crew en vancif 1986 officieel ,,iet het f'stivaI. In liet begin kwamen er ook grote namen maar nu is liet meer een kleiner ft'stival. Dat betekent niincler werk wat betreft hei organiseren en ,ninderfinanciec'l risico. De groepen nu, komen graag en als je op de websiles van clezc' groepen gaat kijken lees je pos itieve comnieniaren over het fa'siii'al. Ze zijn trots dat ze hier mogen optreden. Ook Ritje vond de kermis fantastisch ge-ellig

r b,I•

Jf

é

cciie dag micimc'mi dc' ierlclecle iolks.peIen aan cle bei,mi. Elk gehuuit ieiklceclt zich en voert een tonc'ehtje op, soms een ware shoit'. Daarna gaat het in kleclij richting Heieindc' voor cle spelen, let ivel al de spelletjes gebeuren in de kledij die men aan heeft. Winnaar ii'ercl liet gt'bîuiit Dreef 1idcic'n (0/? (Ic' foto). / )' iii

'.

1'

4 1

Jeanne Van Dii,,, uit baatster van 't Jacht-

Leef baar j\ieclerlancl wcmaide met de kermis over naar ,Ieeisc'/-Drec'f met Leefbaar Dreef tot gevolg. Zesomclemi iii cémi adeni op nat er allemaal moest veranderen. Moest hij er nog zijn, clan zou Pim zeker geroemd zijn door zoveel Dreef'e aanhang.

huis: Ik vond cle kermis een hele goeie kermis, we hadden het iveerniee en clesfèer ii'as er. Het is voor mij de laatçie hem mis geweest (als cafi)uithaatsier) en ik heb zelf ook goed kermis gevierd, er echt ian genoten. (Op cle foto niet ni(htje Leen Van Dun van Toon van Rie).

9

Jan La:: Diii, aan de tnng(iroer, L)iee/ Midde,,): Ik m'niil de kernii heel gezellig. Een goede sfer en Dreef Midden hee/t geu'omuien. We hielben cle beker mia drie jaar mogen houden en we zijn blij dat we liet Geiteneindc' hebben kunnen verslaan, dat was heleniacél prachtig.

U Is het weder warm in september, krijgen we een harde winter.

,4mai, hier kimmit mi het zelf zien. \.Iei de volksspelen moet er hard gewerkt wordemi om in cle prijzen te vallen. Hier zijmi cle sterke mannen van liet Heieinde in actie. Dejui -m (links) kijkt miauiilettencl toe.

Hei I)iOl('//L'iIlL/(' / /• l 1 0/? sJ)el/c'ijt' mmmci nater. Hier muoetemi bcthlominemi gei'ubd mud water gegooid en gevangemi vvordlen. Geen ian twee dingen is makkelijk cmi zowel de deelnemers als de kijkers mogen bij omiopletlendheid rekenen op ccii miat pak. 33


MEERSEL-DREEF

1____

Feit klassieke, niet iie ke,'iii isspc'Ieii. pliiiik lopen.. \ oriliaal t//it liet (jeijenetitde in aai blijkbaar hadden de andere gehuurien geoe/nci. De geiten irerden krap oseede.

-

De spelen op dinsdag eindigen met de prijsuitreiking in iie speeltuin. Hier :itteit de Geiten met hun artiestengala van het songf'stivai te wachten op hun uitslag... Het werd de sportiviteitpri/s.

(SD

1!#ĂĄS BANK

HERMAN VAN HEMELEN

zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

verzekeren

t

beleggen sparen

-1 i Jahobs voorzitter keriniseo,nitd: Op inaalli lag n ei de y ina,,i ah/ag ii on hei .'ilok neinde. 0p dui sdag met de rerklede spelen won Dreef .tlidden en 11115 liet heieinde 10 eedes het Geitenei,ide had de sporti'iteIĂŽprIjs. Het wordt ioor de huur/en ii ei in 0e! lij/ er om m 'ns en hij elkaar 11. Arijgen. Er:ij,i ste'av minder et bie DrevenIers en dat maakt dat de onderlinge strijd ook in in iler ii 0 rdt. De 1011 ''ere inuijkelinemi biirgeren :i /1 goed in i ia de (1111111. ten via de school en de rereniginteii De 0111/ere inwi,k lingen hebben iIe' inoelikIieden iiie! en :oeken ook minder (1)11101.1 III!.! i./& 1(00! t. E1. ii .VJ)t./17Li11ihh/J' 100! . Lie /Ofl(/C/1 ii LII de ioiit CL, senen .1U/ilL'fl :1e ik niet goedlitten. kermis betekent toch lat ei - gedren/ en wordt en de /dnderc 0 0 al inn /711)1 lot woi 1/el? 0% er?'elate11. IJ ie is 1.'! (111/1 t 5'/1i1?i1t (1o/dei/// ai.s er 011 e/iikken '.eheuren? Die verailtwoordeli//(heic/ iii! ik niet dragen. .aar in t al'emmiecn Uils de kermis :eer goed en breien u c er noi een ieriolg ilcil?...

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

VERZEKERINGS-

lenen

MAKELAAR

cdv 11590

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Meerdorp 21

-

2321 Meer - tel. 031315 72 54

-

Elektriciteits werken

info@vanbavelrommens.be 23

34


MEERSEL-DREEF

KLJ zomerfestival in 't Jachthuis

t ((0/I/O Bogeis en Lizelotta ('an Rijen, beide leiding ta,i de KLI, maken toch nog even tijd voor hun commentaar op het :omerfbsti val van de KLJ.

MEERSEL-DREEF - Op vrijdag 16 augustus vond het KLJ zomerfestival plaats bij Jeanne in 't Jachthuis. We vroegen Martijn Bogers en Lizelotte Van Rijen om uitleg. Lizelotte: Het was goed, leuk en warm. Er was veel ambiance tot in de vroege uurtjes. Er waren veel mensen van Meersel-Dreef en ook van Galder en Strijbeek. Take Two zorgde voor goede muziek, afgewisseld met enkele numiners van Roger. Ze hebben de avond samen muzikaal afgesloten met een duet. Zijn jullie op kamp geweest?: Ja hier op Dreefbij' t KLJlokaal. Met de kleinsten op 8 en 9augustus. We zijn gaan zwemmen in de Tongelreep en avonds hebben we een survivaltocht georganiseerd. De tweede dag zijn we niet de fiets naar Breda gereden om te gaan lasersehieten. Met de groten zijn we 15 en 16 augustus op kamp geweest. De eerste dag zijn we naar Bobbejaanland gcwec3t en 's akutids lIiddL.1i we een pyjamafuif georganiseerd om de v(lgende dag af te sluiten met een vocthaltornooi. De leden sliepen in een tent en de leiding in ons lokaal. De meesten vonden het wel te kort en daarom gdan w sulgend jddi wl langci op kamp. Naarwaarwetenxvenogniet,datmoeten we nog afspreken. We hebben momenteel een vijftigtal leden. Zowel van liet kamp als van het festival zijn er foto's genomen, die volgen nog. Martijn: Het festival was gezellig, volgend jaar hopelijk nog beter. Dan kan het niet meer bij Jeanne. daarmee hadden we goede afspraken maar misschien bii de volgende eigenaar of ergens anders, in de Zevenster bijvoorbeeld Daar moeten we nog eens over nadenken. Er was meer volk dan vorig jaar, ondanks liet heel warme weer, içdereen bleef hangen omdat liet toch te warm was om te gaan slapen. Opvallend meer mensen van Meersel-Dreef en opvallend meer ouders en niet alleen jong volk dat deed ons veel plezier. ttv)

Missiefeest Reik Mij De Hand Derde weekend van september MEERSEL-DREEF— Dejaarlijkseactiet.v.v. onze niissionarissen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek gaat ditjaar door op zaterdag 14 en zondag 15 september in de speeltuin naast liet klooster. Voor zaterdag bent u vanaf 14u welkom op de grote rommelmarkt. Na de misvieringen dat weekend worden er bloemen verkocht en kunt u in de cafetaria terecht voor een kopje koffie of iets anders. Op zondag wordt het missiefeest om 13u ingeblazen door onze fan-

Pater Piet Van Dun viert gouden priesterschap

MEERSEL-DREEF-- Piet 1 un Duit, geboren in 1926 op Strijbeek, werd in 1952 priester gewijd. Zoals in die jaren meerdere jonge mannen werd hij begee.sterd door de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef Galder en Strijbeek vormden Toen met Meei'sel-D reef een hechte gemeenschap. Het was dan ook normaal dat de kandidaat priesters toet raden tot de Vlaamse provincie ton de paters Kapucijnen. Piet Van Dun koo.s al.s kloosterling cle naam Bonaveniura, hij t'ei'trok in 1953 al.s missionaris naar tibangi in Congo. Hij nos er werkzaam tot 1997, toen hij wegens gezondheidsredenen moest terugkomen. In Congo was hij mnissiepater en trok er in de brousse ton dorp tot dorp om te dopen, huwelijken te sluiten, en:. Ook werkte hij nice aan de bouw van kerken en scholen. Het was zijn broer Neel die meer dan 25 jaar geleden aan de wieg stond van het missiefrest Reik Mij De Hand. /t/Iomenteel verblijfi pater Piet Van Dun in het verzorgingstehuis van de Kapucijnen in Tilburg. Op de /bto ziet u hem zittend, tijdens het opdragen van zijn gouden dankviering. (info Sjan Van Dun, 0')

Vissen in de Mark snakken naar zuurstof 1IEERSEL-DREEF— Node hevige buien ton eind juli kwmnen de oiv-'rvto,'ten in werking omdat de riolering het vele vuile water niet meer kon slikken. Al het huis/ioudelijk a/i'alwater en het rioolslib komt clan in de Mark. De bacteriën die dit moeten afbreke,i verbruiken veel zuurstoj bij hei afbreken ton cle vervuiling. Dit heefi een fbrme daling van het :uurstotehalte tol gevolg. De vissen komen daarbij in ademnood. Vooral de kleinere vissen en de gevoelige WO/te,, .oul,, iFluCli ei uleu in de problemen. De Mark lag bezaaid met dode vis, vooral kleine voornijes. die gretig dooi hongerige mrcuwen o'cvden opgc ge/en. Aan de Markbrug was het zuurstof,eha 11e liet 3 milligram per liter. Door cle talrijke stuvcn wordt liet vi tilei ru, ,_ien run C.t i/O zuurstof en (lat was blijkbaar de redding van de meeste vissen. Een vis ramp wa.s kortbij. Op de fbto ziet 1/ snoek, voorn, baars en rivierçrondelt/e.r gezamenlijk snakkend naar uursto/. fare met een officieel woordje door afgevaardigden van de gemeentebesturen. Buiten de grote rommelmarkt in de zaal en m de speeltuin zijn er doorlopend optredens van diverse muziekkapellen. Met gelegenheid tot liet nuttigen van broodjes en pannenkoeken en verder een snoepkraam, bal lonwedstrijd. tombola, luchtkasteel, verkoop van bloemstukjes enz. Een aangename dag is nu al verzekerd. Iedereen van harte welkom. Reserveer alvast een plekje in uw agenda. (tv)

Scfonheidssakrn Lieve (De Meester Langetlberg 30 . 2323 Worte[ 03j314.55.15

EnkçIap afspraak- Ookbij Zi

£jelaiusverz.orging tManicure - Pedicure Ontllanngen - ii4aqui[tage

141

35


MEER

Boerenmarkt sluit marktseizoen af MEER - De zomer loopt stilaan ten einde en dat betekent dat de Meerse Markt afscheid neemt van 2002. Na een opnieuw geslaagd marktseizoen wil het rnarktcomitĂŠ in schoonheid eindigen en daarom programmeert het op zondag 1 september een Boerenmarkt niet heel wat attracties en animatie. Dc Landelijke Gilde ii uiteraard de grote motor achter deze Boerenmarkt. Zij zal met enkele giote ' eikĂźopsstandcn aanwezig zijn, vnar groenten, fruit, vlees en zuivelproducten aangeboden worden. De l-loogstraatse Aardbeikring is een vaste waarde: ze zijn er steeds liet hun lekkere aardbeien en bovendien vindt aan hun stand om II uur de prijsuitreiking plaats van de ballonwedstrijd van de Kindermarkt. De stand van de Meerse Bloemenvrienden kent altijd een groot succes en gelukkig zijn ze er weer om hun bloemschikstukjes aan de man te brengen. Het boerenmarktthema zal verder vooral aan bod komen in het park aan liet klooster, waarde Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de verkoop van drank. Voor de animatie rekent men op een boerenkapel, Radio Valencia, een dansgroep en nog veel meer. Deze Boerenmarkt vindt plaats op zondag 1 september aan de Meerse Donckstraat van 9uur tot 12.30 uur. Iedereen die wil, mag komen verkopen en een standplaats is volledig gratis. Wel wordt aan de standhouders gevraagd tijdig (om 8 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te maken. Best is zelf een tafel of zo mee te brengen. Natuurlijk zijn ook de kraampjes die niet direct aanleunen bij het thema, even welkom als altijd.

Akkerpop weet jeugd te bekoren

MEER - Het nos een :ii'oe/e hete clagdie tot een eind in de nachtduurde. Nagenoeg ideale omstandigheden voor een lestival als .4kkerpop. Met liet erg gezellige park rondom het klooster niet ligivei en honderdjarige beuken bos als decor konden de bezoekers genieten van een erg vol programma dat vooral hardcore getint was. Met als uitzondering Mark Foggo 's Skasters die niet hun ska muziek in de vooravond het publiek definitief naar liet podium wisten te lokken voor de rest van dc' avond. Het puik georganiseerde festival wist voo/(il cle jeugd maar ook lirel miai oude ga/ie te bekoren. (oma)

Ipenrooikermis op haar hoogtepunt

Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan u steeds contact opnemen niet Jan Dufraing tel. 03 315 86 80 of Jan Van Dun tel. 03 315 84 51 en u kan sinds kort ook terecht op de gloednieuwe website van de Meerse Markt: W\vw. rneermarkt.he (ma)

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

Alle schilder- en b eh an gwerken Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

Trekvogels in de septembernacht, zij maken de kersttijd zacht, 36

MEER - Het goede neer, de originele torniule en de reeds opgebouwde reputatie zorgden ervoor dat Ipenrooi-kermis dit jaar een succes kende dat in de toekomst nog moeilijk te evenaren zal zijn. Dat zegt althans Herman de Bruin, een van de organisatoren. Het feestweekencl van het gehucht Ipenrooi begon al op donderdagavond met een bijeenkomst van de echte Ipenrooinaren. Vrijdag.s deed cle ongelooflijke Sergio zijn duit in het zakje mei maar ketst 700 bezoekers, Dotdifvau otrrdag was ook goed bezocht en nog nooit deden zondags zo veel ploegen mee aan het penaltvtornooi, maar liefi 34. Met voldoening kan weer uitgekeken worden naar de volgende editie. (ma)

Advertenties Komen er pluimen aan het riet, bedenk: het is nazomer en geniet.

31 4.49.11 1314.55.04


MINDERHOUT

Miss Beauty 'Eefje' MINDERHOUT Op 12 juli had in het mooie kader van de Blauwbossen in Minderhout de jaarlijkse veeprijskamp plaats. Omdat die verleden jaar wegens de MKZ-crisis in Nederland niet had kunnen plaatsvinden, werd er met extra spanning naar uitgekeken. Nieuwe dieren, die nog nooit tegen mekaar waren uitgekomen, de boeren hadden er zin in. -

De organiserende vereniging V RV-Gcwest Hoogstraten - mocht zich verheugen op 126 inschrijvingen van 17 verschillende veehouders uit Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog. De dieren werden inoedeeld in 14 reeksen, naargelang leeftijd (10 reeksen roodhonte en 4 reeksen zwartbonte). Bijzonder verheugend was dat onder de deelnemende veehouders er drie nieuwkomers mochten begroet worden. Hun entrec bleef niet onopgemerkt: Alfons en Stefan Peters uit Wortel behaalden meteen een 2e plaats. JozefTilburgs uit Meer haalde zelfs ecn eerste plaats. Jozef Laurijssen uit Merksplas haalde niet alleen een eerste plaats in de reeksen, zijn dier "Eefe" ging ook met de kampioenstitel bij de oudere koeien naar huis. Daarenboven kreeg Lij de titel op het onderdeel 'mooiste uier'. Voor de eerste keer meedoen en zoveel prijzen binnenhalen, dat op een van de beste priskampen in Vlaanderen. 1-let bestuur vraagt zich af hoeveel verborgen schoonheden er zo nog in ons gewest staan. Opmerkelijk was nog dat René en Jan Aerts uit Minderhout niet minderdan 8 eerste plaatsen op hun naam wisten te zetten. Eveneens opmerkelijk was dat bij de roodbonte vaarzen drie eerste prijzen behaald werden door "Stadel-Red" dochters uit verschillende bedrijven; dat bij de kampioenen en de reserve-kampioenen drie maal de naam "Koerier 1 14"alsvaderdiervoorkomt: dat "Subliem-Tulip" met zijn dochters naam maakte bij zowel de rood- als zwartbonte koeien. Het was een mooie wedstrijd, die volledig volgens planning verliep. De dieren waren uitstekend verzorgd en werden mooi voorgesteld. De organisatoren wensen de deelnemende veehouders te danken voor hun correct en gedisciplineerd optreden. Ook de sponsors, zonder wiens steun de manifestatie niet zou kunnen plaatsvinden, worden bedankt. (F.R.)

I ,Amrh HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

lndustreweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 031314 80 65

Uitslagen Roodbonte Oudere koeien: Kampioene: EefjevanJozefLaurijssen,Merksplas Reserve kampioene: 0175 Hanne van Jos Kinschots, Meer Jonge koeien: Kampioene : Nikkie van René en Jan Aerls, Minderhout Reserve kampioene: 0219 Dma 5008 ET van Jos Kinschots, Meer Ongekaifde vaarzen: Kampioene : Emily van Jan Adriaensen, Rij kevorsel Reserve kampioene: Griet van René en Jan Aerts, Minderhout Beste Hier hij jonge koeien: Kampioene : 0219 Dma 5008 ET van Jos Kinschots, Meer Reserve kampioene: Evin van JozefLaurijssen, Merksplas Beste uiet' hij oude koeien: Kampioene : Eefje van JozefLaurijssen. Merksplas Reserve kampioene: 087 Nick van Frans Hillen, Merksplas Zwartbo nte Kampioene : Katja ET van René en Jan Aerts. Minderhout Reserve kampioene: 0022 Dakani van Bie Ceusters-Verheyen. Merksplas Ongekall'de vaarzen Kampioene : Janny van Bie Ceusters-Verheyen, Merksplas Reserve kampioene: 0530 Belle Southland van Alfons Merten, Minderhout Beste uier Kampioene: Kaithi ET van René en Jan Aerts, Mi nderhout Reserve kampioene: 016 Mathilde van Bie Ceusters-Verheyen, Merksplas

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

/ /\

Vaak wordt de nazomer bepaald door de restanten van cyclonen die zijn ontstaan in het Caraïbisch gebied. Deze restanten veroorzaken vaak wisselvallig weer met weinig zon en veel regen en wind. Maar september kan ook heel goed rustig en stabiel nazomerweer brengen. Een nazonierse warme periode in september wordt ook wel "oudewijvenzonser"genoemd. September is de overgang van de zomer naar de herfst en dat is de natuur goed te zien.

Feest in de knip MINDERHOUT - Ambiance op hei dorpsplein in de knip! Daar zorgde cle Kon. Fanfare De Marckezonen voor, niet duur :eif hoge tonen te bla,en, viel dooi' het organiseren van enkele :o,neravondoptredens. Dat dit geapprecieerd we,'d dooi' kleni en groot, Jong en oud, gepaard gaande met een uiterst :ivoel 'ieL'rtje, voor namelijk op 15 augustus dan, bcnees meel duidelijk de massale belangstelling van de Minde,'hn,itena,'en. Peter en zijn botsauto s uit Meerle en Freaks met twee autochtonen lef Broes en Jan Afattheussen op liet podium zorgden voor de imdige decibels en de zuiderse sf'ei'. Volgend Jaar zeker weer! (rel)

37


Zomerbeelden

1/EE!? - 1Iavbu, kein ijs: s/ruim tijdens de touwtrekwedstrijd.

:r1r9 •i -

1fINDERHOUT - Sportdag i'an de KBG op het dorp.spleiii.

pt

!VfJNDER 1-fOUT - Opdrachten tijdens de KWB-f/etszoektocht.

.11 ll' - Hei

ii t,' ii

cer ecn

-

-

HOOGSTRA TEN - De nationaleftestdag MJNDERHO(]T - Wacliteji op liet pas geti-ouwde koppel. wordt in ere gehouden. 38


Vlekkeloze twintigste editie Antilliaanse Feesten HOOGSTRATEN/MINDERHOUT - Wie in pakweg Denderwindeke of Oudenaarde zegt dat hij uit l-loogstraten komt, heeft tegenwoordig veel kans als antwoord te krijgen: 'Es dat niet waar de Antilliaanse Feesten plaatsvinden?' En inderdaad, Hoogstraten dankt een groot deel van zijn naambekendheid aan de feesten. En dan hebben we het nog niet gehad over de 40.000 bezoekers die ook dit jaar weer de weg naar de Blauwbossen vonden. De Antilliaanse Feesten blijven één van de best georganiseerde festivals van het land, ook na twintig jaar, en het publiek blijft dat waarderen. Voor de habitués is de grote verrassing er natuurlijk wel een beetje af, maar de organisatie doet elk jaar zijn best om voor enkele nieuwigheden te zorgen, naast dc traditionele salsa- en merengueorkcsten die het festival hebben grootgemaakt. Zo was er dit jaar de merenguehiphop van Fulanito op vrijdagavond, en werd de vrijdag vooral gekleurd door de Champeta Al] Stars uit de barrios', de achterwijken van de Colombiaanse grootsteden, en door het eveneens Colombiaanse Binomio de Oro, die het concert van het jaar op de Feesten speelden. Veel mooier kan een accordeon niet klinken.

Het tiieede weekend tuit augustus heeft hloogstraten er even een dec/gemeente bij: de camping van cle Antilliaanse Feesien

Biioinio (lv 0,0. ehden klonk een accordeon zo mooi.

Veel extra feestelijkheden werden er niet gehouden om de twintigste editie te vieren. 't Is altijd feest, redeneerde de organisatie. En ze zullen met plezier vastgesteld hebben dat de toekomst van het festival - een van de grootste in zijn soort in Europa - verzekerd is: het publiek blij Ii iii'h virjongen. terwijl de Antilliaanse gemeenschap en de vele tientallen salsascholen de feesten nog jaren met stip in hun agenda zullen blijven schrijven. En voor die laatste groep was de spiegeltent van Klessens een absoluut schot in de roos.

Tieiulu,:eiidc,i be:oekc,,s, maar nci gciix ni oc. / je oi eet/eet en Ia/i aansiInnt en, ook niet aan de verschillende eetstana'jes.

And the winner is....

Champeta All Stais, of hoe A/)'ilcaans kuit Colombiaanse muziek klinken?

De tien gratis tickets voor de vrijdagavond van de Antilliaanse Feesten die De 1 loogstiaat Madiid iiiucli weggeven, zijn - nadat een onchuldige kinderhand had toegeslagen - in de bus gevallen bij: Roza Vermeiren (Hoogstratcn), Leen Herrijgers (Antwerpen), Bram Lenaerts (Hoogstraten), Sofie De Bont (Minderhoun, De Bie (Wortel). Liesbeth Donckers (Hoogstraten), Ben Jespers (Meerle), line De Kooning (Kalmthout), Masj De Busser (Merksplas) en Ann Joosen (Hoogstraten).

39


Larteh project In de periode van 27 augustus 2001 tot september 2002 hebben een aantal Hoogstraatse jongeren Ghana in WestAfrika bezocht. Het was zeker een unieke ervaring. De bedoeling was om de Ghanese cultuur te leren kennen. Voor de reisbegeleiding konden ze rekenen op een Ghanese twintiger, Francis Boateng, Via hem kwamen ze op vele plaatsen waar toeristen nooit komen. Zo konden de jongeren hij zijn familie en vrienden kennismaken met het dagelijkse leven, de problemen en de verwachtingen. De Ghanese cultuur is heel open. Ze werden dan ook met open armen ontvangen. In Ghana is, zoals in de meeste Afrikaanse landen, armoede troef. De meeste mensen leven van dag tot dag: vandaag geld verdienen om morgen eten te kunnen kopen. Geld om kinderen naar school te laten gaan, is er dikwijls niet. Toch bedraagt het schoolgeld voor één jaar niet meer dan 10 â 15€. Op een dag hebben ze ook het geboortedorp van Francis bezocht: Larteh. Wat ze daar zagen, was ontnuchterend: open klaslokalen (geen geld voor muren of een dak), leerlingen die hun eigen stoel meebrengen, één schriftje voor alle vakken. enz. Terug in België ontstond het idee om iets te doen voor deze mensen én om Francis te bedanken. Francis Boateng kreeg op 2 november de mogelijkheid om voor een periode van een tiental weken naar België te komen. Hij zou hier graag komen studeren want met die kennis kan hij later in Ghana veel doen. Uit deze bekommernis om oor Ghana iets te gaan doen, is het ontwikkelingsproject ontstaan. Het lange termijn doel van het Larteh-project is de algemene levensstandaard van de mensen uit. Larteh te verbeteren, voornamelijk door te investeren in onderwijs. Dit alles in overleg met de plaatselijke bevolking. De plannen op korte termijn zijn: een internet aansluiting voor de scholen, publieke sanitaire voorzieningen, opleiding en begeleiding in landbouw en computertechnologie. ... In samenspraak met het dorpshoofd heeft men besloten om via de scholen te werken. De haalbaarheid van ieder deelproject moet ter plaatse bestudeerd worden. Daarom zullen begin november een zevental jongeren uit l-Ioogstraten naar Ghana vertrekken.

Een (ilianese muiki mei al/ei/ei leeens000dl:ake//Jke producten.

Een zeecontainer In februari heeft men een fuif georganiseerd en met de opbrengst heeft men een zeecontainer gekocht. Deze container, gevuld met hoofdzakelijk schoolmateriaal, willen dejongeren dit najaarnaar Ghana verzenden. Hoe krijg je zo'n container vol? Het antwoord: het pak-in pak-uit' initiatief gericht naar de Belgische scholen. Scholen hebben misschien wel materiaal liggen dat kan gemist worden of ze willen meewerken door acties in klassen te organiseren. Het hoofdidee van 'pak-in pak-uit' is dat we hier persoonlijke pakjes maken voor leerlingen in Larteh. Zo een pakje zou kunnen bevatten: enkele balpennen en viltstiften, wat kleurpotloden, een lat, gom. puntensli jper, schriften en eventueel ook iets persoonlijks zoals een foto of een brief of eenvoudig speelgoed (bv. knikkers). Zeker geen duur sinterklaasgeschenk. Het pakje moet vooral functioneel zijn met bruikbaar materiaal voor het onderwijs. Men wil ook iets doen voor de Afrikaanse leraars. Een school of enkele klassen samen zouden misschien didactisch en ander materiaal kunnen verzamelen: Engelstalige handboeken (lager onderwijs), atlassen. krijt, landkaarten, een grote lat, oude schoolbanken, enz. Het werken met computers (en met internet) is een prioriteit van het ministerie voor onderwijs in Ghana, maar de meeste scholen zijn wel afhankelijk van steun van derden om dit mogelijk te maken. Daarom wil men in een bestaand lokaal - geschonken door het dorpshoofd van Larteh - een computerklas inrichten. Dus computers met toebehoren en Engelstalige handboeken en software zijn ook van harte welkom. De container wordt eind oktober verzonden om dan begin november aan te komen. De initiatiefhemers rekenen niet alleen op de steun van scholen en bedrijven. Ook individuele mensen, verenigingen en organisaties die willen helpen bij de ontwikkeling van het onderwijs in Larteh zijn van harte welkom. Wie het project financieel wil steunen, kan dat via het rekeningnr. 880-4959921-67. Meer informatie vind je op www.cs.kuleuven.ac.be!—karl/ghana/ of email-contacten met: Jan Michielsem janmichielsen@yahoo.com , Ben Jansen: bennejansenhotmail.com , Karl vom Berge Karl.vombergecs.kuleuven.ac.be , Bob Sommen bobjens@ hotmail.com ,JanDekeuster;jan8de8keuster@hotmail.com . Bram Leestrnans hramleestinans(a advalvas.be. Guy Verheyen en Tom Vandenberghe.

40

ewekçn V na tekfonucfie afspraa& Td.03/31437.88 5'a:O3/314.74.14

www.versmissenjanssens.be

CE-maif: versrnLssenjanssens@portirna.be


S TREEKNIEUWS

STREEKNIEUWS Feest in de Hees RIJKE\'ORSEL - Zondag 1 september organiseren dc jachtgroep en vriendenkring van De 1-lees een begeleide vandelmg, een ambachtenmarkt en kinderactiviteiten. De opbrengst van deze dag gaat volledig naar CodaHospice en Ispahan. Zo s uien de initiatiefnemers de palliatieve zorg in de Noorderkenipen steunen. Om 10 uur start een begeleide wandeling door het domein De Hees. Men vraagt wel om zich voor deze activiteit vooraf aan te melden. Op hetzelfde moment beginnen ook de diverse kinderactiviteiten zoals grimeren of een vogelkastje maken. Vanaf het middaguur zijn er ook goochelshows, huifkartochten en een pantomimespeler. De ambachtenmarkt gaat om 12 uur open met s erschillende demonstraties. Men kan er ook producten kopen zoals handgedraaide keramiek, bloemstukken, interieurdecoratie, manden, zelfgemaakte conFituren, enz. ... alles gemaakt en ter beschikking gesteld door streekgenoten. Tijdens de namiddag zijn er ook nog optredens van vendeliers, doedelzakspelers, een wandelend orkest, e.a. en natuurlijk ook nog leuke activiteiten voor jong en oud zoals huifkarrentochten, nagelslagen en hanenveiling. De ganse dag kan men op een gezellig terras genieten van een pint van het vat, een hamburger, broodjes, ijs en pannenkoeken. Deelname aan de wandeling kost 3 € per persoon (inclusief een conslimptie). Kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee. De ambachtenmarkt en de andere activiteiten zijn gratis toegankelijk. Bij slecht weer worden voldoende tenten opgesteld. Voor inschrijving en meer informatie kan men terecht bij Stan en Ann .Jochems. tel. 03 314 92 42 of hij Louis en Lieve Willemsen. tel. 03 314 38 77 of via e-mail annjochemsa pandora.he

Streektheater NOORDERKFM PLN - Tijdens de tiende Streektheatertoiirnec op 7oiiilit' 1 september kan men genieten van het spel van De Buys (Malle), Kreutzfeld Verem (Ilerentals), Tégennenoam (Hoogstraten/Rijkevorsel) en De lepe hoek (Hoogstraten). Zij spelen voor u op de terrassen van Den Zuuten Bek in De Mosten om 14 uur, Jeugdhuis Zigzag in Merksplas om 15 uur, Egalitée in Rijkevorsel om 16 uur, De Gelmel, Heilig Bloedlaan in Hoogstraten om 17 uur en De lepe hoek. Karel Boomstraat 29. Hoogstraten, om 18 uur. De toegang is gratis. Info: j05 Vineki,te 1. 03 3 14 47 92.

Arboretu m KALMTHOUT - Tijdens de tomermaanden is de arboretumtuin ook s avonds toegankelijk. De laatste keer dit seizoen op zondag 8 september. De tuin is dan geopend van 's ochtends 10 uur tot 21.30 uur (laatste toegang om 20.30 uur). In de tuin kan gewandeld worden met of zonder begeleiding van een gids. Op het tuinterras kan men na de wandeling rustig verpozen tot 21.30 uur. Ook groepen zijn 's avonds steeds welkom na afspraak via tel. 03 666 6741. Woensdag 25 september en 30 oktober kan men deelnemen aan kinder wandelingen van 14 uur tot 16 uur. De kinderen (8 - 12 jaar) gaan als ware ontdekkirtgsreizigers op stap in de tuin en vinden er een wereld vol onbekende planten. Wel vooraf inschrijven via tel. 03 666 67 41. De deelname kost 2 € per kind. De herfstplantendag in het Arboretum is verhuisd naar de eerste zondag van oktober. Een keur aan meesterkwckcrs en liefhebbers wordt verwacht op deze unieke Plantenheurs - zondag 6 oktober - in de tuin. Openingsuren: 10 uur tot 17 uur. Toegang: all in ticket 5 € voor volwassenen en 2 C vûûr kinderen van 6 uit 14jdal. Van 7 september tot 13 oktober is er een tentoonstelling van vlinderschoenen .Ann Casrimons ontwerpt vooral kinderschoenen en puurt haar inspiratie uit vlinder; en insecten. Fen bijzondere nivalshoek die resul teert in een unieke collectie.

Hotel cle Merde plus M ËRKSPLAS - Door Gevangenismuseum vzsv vv ordt er in de voormalige gevangeniskapel van Merksplas-Kolonie tijdens de weekends van zaterdag 31 augustus - zondag 1 september en zaterdag 7 september zondagS september een tentoonstelling ingericht Bienvenu dans I'Hotel de Merde plas over het leven achter de tralies. Deze tentoonstelling gaat os er het s astleggen van gevoelens met betrekking tot vrijheidsberoving, hetzij met foto's en dia's door personen van buiten de gevangenis, hetzij met pen of borstel door personen binnen de gevangenis. De foto's zijn van fotografe Nicole Andrea en de dia's van de Fotokring. De teksten ontstonden uit liet schrijijiroject van justitieel Welzijnswerk, in samenwerking met de Vlaamse Federatie voor Forensiseh Welzijnswerk en de Stichting-Lodewijk de Raet. De schilderijen zijn liet werk van gedetineerden. Over deze onderwerpen worden ook lezingen gegeven. Op vrijdag 30 augustus om 19 uur zal een toelichting worden gegeven bij het fotografiewerk van Nicole Andrea. Op zaterdag 31 augustus om 10 uur en op zondag 1 september om 10 uur zal Sonja Focketyn van de Stichting-Lodewijk de Raet spreken over het schrijfproject. Ria Bastiaensen sv erkt als psychologe al jaren niet gedetineerden. Op zaterdag 7 september om 10 uur laat zij de aanwezigen doorheen het kleurenpalet naar liet coloriet van liet hart kijken. Ter gelegenheid van de7e tentoonstelling werd een oude reeks postkaarten van Merksplas-Kolonie heruitgegeven. De tentoonstehlmg is gedurende deze s - ier dagen open van 10 uur tot IX uur. De inkom is gratis.

Elvis leeft! hij rijdt voor De Lijn 0p25 augustus jongstleden was het 25 jaar geleden dat Elvis overleed. Nu ja, overleed. Elvis is levendiger dan ooit. Wie regelmatig niet lijn 60 richting Antwerpen rijdt. heet't zeker de ogen reeds geknipperd bij liet opstappen. Door niemand minder dan Elvis naar De Grote Stad gevoerd worden. 'vie geniet nog zulk een eer? In het dagelijkse leven is Dirk De Leeuw (42) namelijk chauffeur bij De Lijn. Maar in zijn hart is Dirk ook een stukje V Elvis en dat uit hij reeds 21 jaar door optredens , met hacking-vocals-show. Zo'n l5jaar geleden versloeg hij zelfs de Belgische kampioen playback, iets waar Dirk nog steeds trots op is. De basis san zijn prachtige pak werd gemaakt - door zijn vrouw en dc afwerking met parels en ornamenten deed Dirk zelf. Tien maanden hebben ze eraan gewerkt niaar liet resulataat is er ook naar. De Kempisclie Elvis laat zich naar zijn optredens rijden in zijn eigen Cadillac Fleetwood 75 Brougham, een imposante car niet 3 rijen zetels, binnenkort overigens even afgestaan aan een Hoogstraats huwelijkspaar. Elvis dood? Ga weg! Met De Lijn (Is r)

aS

September wordt ook wel de herfstmaand genoemd. In de Romeinse jaartelling was september de zevende maand. De naam is afgeleid van het Latijnse woord septem wat zeven betekent.

41


%*flH sport ft,*' fti*jH H'HT/t GELVOC Nieuw seizoen voor de deur Met bekerwedstrijden op 14 september en dc eerste competitiewedstrijden op 21 september begint voor de Hoogstraatse volleybalclub weer een nieuw en spannend seizoen. Heren 1 probeert voor de derde keer op rij de promotie naar de hoogste provinciale reeks te bewerkstelligen. Na een tweede en een derde plaats wordt het tijd voor de hoofdvogel. Maar kampioen word je niet op bestelling en de tegenstand is weer zeer groot. In onze eigen rangen werden Bob Jansen en Bert Blommaert vervangen door RafMertens en Luk Laurijssen. Joris Wouters komt uit de eigen opleiding en zal in dit gezelschap helemaal niet misstaan. Luc Boeckx zal als trainer/coach alles in de juiste banen leiden. Heren 2 zijn onze veteranen. Zij zullen proberen nog een jaartje de plaats in de hoogste gewestelijke reeks te behouden. Het wordt wel elk jaar moeilijker. Heren 3 probeert dan weer een plaatsje te veroveren in de provinciale reeksen. Talent en inzet genoeg, maar dat tikkeltje geluk wil wel eens ontbreken. Dames 1 wist vorig seizoen te promoveren. Zij zijn echter niet voldaan wat betreft ambitie. De hele zomer lang hebben zij de fitnesszaal bezocht en een maand voor het seizoen staan zij reeds te smachten naar de eerste wedstrijd. Hier ook enkele nieuwe gezichten: An Wynants en Inge Vermeiren. Terug van weggeweest: Katrien Lauryssen. Zij trachten van tweede provinciale een korte tussenstap te maken in hun rush naar boven. De gewestelijke damesploegen hebben elk hun ambitie. Van gezellig een matchke tot er flink tegenaan gaan, het kan in de club allemaal. Vooral dames 3, na de janimerlijke degradatie van vorig seizoen, en dames 6, na de nipt gemiste promotie, willen zeker iets bewijzen. Ook de jeugdcompetitie begint dit seizoen half september. Vanaf II jaar zijn er wekelijkse wedstrijden. de jongeren betwisten nog maandelijkse tornooien. En natuurlijk is er nog plaats om mee te trainen. Een telefoontje naar dc jeugdvcrantwoordelijke Lieve De Kinderen (03/314.54.93) en je weet er meer over. Vanaf 7 jaar ben je welkom, en je kan steeds eerst enkele weken proberen. Het is duidelijk•. de club blijft groeien en dus ook haar anibitie. Het is onze droom om zowel een heren- als damesploeg in eerste provinciale te hebben. Het zou een primeur zijn voor onze 35-jarige club. Wij verwachten hiervoor veel steun van jullie.

Wedstrijden voor september: 14 september: 17.00 uur Dames 6 - Merksplas 4 Dames 5 - Vosselaar 3 21 september: 1830 uur Dames 1 - VC Geel Heren 1 - VC Retie 28 september: 18.45 uur Heren 2 - Vovoc 2 Dames 2 - Rijkevoc en om 20.30 uur Heren 3 - Rijkevoc Dames 6 - Rijkevoc 3. 42

V.N.A. VNA zal voor de vierde maal opeenvolgend het seizoen 2002-2003 aanvatten in vierde provinciale. De ambitie van de club blijft om een plaats in derde te veroveren maar ofdit een realistische gedachte is zal later moeten blijken. Er wordt beroep gedaan op de trainerseapaciteiten van Swa Van Dooren om een optimaal rendement uit de spelersgroep te halen. Hij zal worden bijgestaan door Paul Verschueren. Voor de uitvoering op het terrein wordt gerekend op dezelfde spelers van de vorige campagne aangevuld met Kurt Haest, Bram Quaars, joeri en Sven Meyvis. De competitie wordt aangevat op 1 september op het VNA terrein tegen Flandria om de zondag nadien af te reizen naar Gierle om er het plaatselijke F.C. te bekampen. De tweede thuismateh is op 15/9 tegen VC Poederlee en dan volgt nog Westmalle - VNA op 22/9 en VNA Massenhoven op 29/9. Aftrap telkens om 15 uur.

KFC Meerle Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): zondag 01.09.2002 Roehus Deurne - K.F.C. Meerle zondag 08.09.2002 KFC Meerle - Gooreind zondag 15.09.2002 - Ekeren - KFC Meerle zondag 22.09.2002 - KFC Meerle - Antonia zondag 29.09.2002 - Putte S.K. - KFC Meerle

Minderhout VY Wedstrij den Zaterdag 31 augustus 19.30 Brassehaat - Minderhout VV Zondag 8 september 15.00 Minderhout VV - Schilde SK Zondag 15 september 15.00 Loenhout - Minderhout VV Zondag 22 september 15.00 Minderhout VV - ExcEssen Zondag 29 september 1 5.00 Zand liet - Minderhout VV

Ganzenvenloop Galder - Sportieve recreatieve lopers zijn op zondag 15 september welkom voor de achtste Ganzenvenloop door Galder. Het parcours loopt door het dorp en langs de buitenwegen door het Galderse bos. De omloop is verkeersvrij en de start en finish bevinden zich aan het ontmoetingscentrum De Leeuwerik, St.Jacobsstraat 1h, kleedruimtes en douches zijn aanwezig. Meedoen is belangrijker dan winnen, dat betekent dat al de recreatieve lopers van harte welkom zijn. De afstanden bedragen voor de kinderen 1 of 2 km, starttijd rond 13u, de overige deelnemers kunnen kiezen tussen 6,5 en 13 km, starttijd rond 14u. De dames starten 10 minuten eerder dan de heren. Er is opnieuw live-muziek rondom het parcours en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Men kan zich inschrijven tot 7 september. voor België bij jefjacobs. tel.: 03.3 15.73.64. Meer info en de uitslag vindt u op hun website: http: In1c\II:jî:I C.îlVtCfl.

MY

ii

De Hoogstraatse Jeugd vist graag MEER - Dr' fIeog.rt/aatxr' S/E)ï1%i.5VL')'X. ,çloîcn hun jr'ii,i,cLseizot'ii rit fliL't L'L'Ii ()L'fr/i iianiiddag in de u'cdslrijdviji'er van Altijd Beet iii de Mosien. De hengr'linitiaties cii de oefennamicldagen ti'erden druk gevolgd, er waren steeds veel meer liefhebbers dan visplaatsen. Er zijn al tele trouwe vissertjes bij die met goede vangsten demonstreerden dat ze de hen gelkunst alf'rin onder de knie hebben. Doe zo voort! (iv)


SPORT

De Marcklopers in Brugge en Bouillon

SÇLEXi9N

Na de stratenloop van Heilig Bloed en de Kapellekensloop is het schijnbaar wat kalmer geworden in de vakantiemaanden, doch schijn bedriegt. Zo was er de Guldensporenmarathon van Vlaanderen in Brugge, een jubileumwedstrijd tussen Kortrijk (Kuurne) en Brugge, naar aanleiding van de 700ste verjaardag van de echte Guldensporenslag. De weersomstandigheden waren ideaal. Pat Leysen, Louis Onincx, Marc Terrrcur, Rita Van Aert (persoonlijk record), Jan Vermeiren, Suske Onincx en Brigine Wcndricks mochten fier zijn op hun tijd en bij hun aankomst op het Burgplein kregen zij een warm applaus van de toeschouwers, waaronder Jacqucs Rogge, voorzitter van het Olympisch Comité. De Limburgse groep «Perron geluk» deed met hun opgewekte muziekcovers onze pijnlijke spieren snel vergeten. In juli zijn er naarj aarlijkse gewoonte de kermislopen Achter d' hoven in Wuustwezel en te Neerven in Loenhout. In deze eerste kermisloop mocht Els Goetschalckx voor de eerste keer op het podium komen, dankzij een volgehouden training met haar man Eddy Kennis, beiden in topvorm. Op Neerven was Lief Acrts de beste jongere. Ook Brigitte Wendricks uit Wortel kan liet lopen niet laten. Zij verlengde haar vakantie in Karinthië met een dag om te kunnen deelnemen aan een oriëntatieloop van 16km waarin zij als eerste vrouw de aankomst bereikte. Deze hoogtestage was haar goed bevallen want terug in België besloot ze om deel te nemen aan de Dodentoeht in Bornem. Dit is een rondwandeling van 100 km, die vertrekt om 21 uur 's avonds met meer dan 8.000 dccliiemers. De klimatologische omstandigheden waren ook hier perfect, maar het blijft een heel eind. De volgende dag om 14.30 u. mocht ze gaan douchen en nagenieten van de geleverde prestatie met een blonde Leffe. Begin augustus was er dan de klassieker voor de Marcklopers «La Transardennaise», een vierdaagse wedstrijd tussen La Roche en Bouillon (160 km) in het hartje van de Ardennen. Wegens kwetsuren konden maar drie Marcklopers zich inschrijven: Rita Van Aert, Fons Aerts en Jan \'ermeiren. Het parcours loopt over bos- en veldwegen soms in erbarmelijke toestand, stevige klimpartijen en verraderlijke at'dalingen. Deze uithoudmngskoers vergt naast een goede lichamelijke conditie ook nog voldoende navigatie en behendigheid. Elke deelnemer krijgt immers een stafkaart mee, kwestie van niet verloren te lopen tussen de afgekapte bomen of de weg te verliezen in de verwi Iderde planten en bloemen. Fons Aerts bewees de eerste dag in goede doen te zijn en schreef deze etappe als beste Marckloper op zijn naam. Zijn vrouw Rita bewees dan weer van het taaie type te zijn en was de beste vrouwelijke finisher in de loop naar Bouillon. Jan Vermeiren en Rita Van Aert vonden de afstand blijkbaar te kort want de volgende week stonden zij alweer aan de start van een Delhalle-wedstrijd in Ham-sur-Heure nabij Charlerom (18 km) waar de regen het parcours in een modderpartij had herschapen.

18.06 19.00

22.22 22.30 27.46

Achter d' Hoven (Wuustwezel) 5 krn Axel Aerts 18.41 Kurt Aerts 18.37 Lief Aerts 22.55 Anne-M. Costermans 29.17 10 km Rita Van Aert 43.04 Eddy Kennis 42.57 Fons Aerts 44.57 Els Goetschalckx 48.43 Mai Goetschalckx 1 .07.17 Neerven Kermis (geen tijden) 6 krn Ben Aerts Jan Vermeiren Lief Aerts 9 kin Eddy Kennis Marc Terreur Rita Van Aert Fons Aerts Jan Koyen Els Ooetschalckx Mai Goetschalckx Wechelderzande 6 km Lief Aerts Rita Van Aert os Staes Anne-M. Costernians Fons Aerts 12 kin Eddy Kennis Els Goetschalckx Jos Leunen Jos Staes

LOEWE.

1.37.39

Marathon van Brugge (07/07/02) Pat Leysen 2.58 Louis Oninex 3.04 Marc Terreur 3.14 Rita Van Aert 3.21 Jan Vermeiren 3.21 Suske Onincx 3.42 Brigitte Wendrickx 4.02

27.60 27.13 32.60 34.10 34.17

Transardennaise (160 km) Jan Vermeiren 14.23 Rita Van Aert 15.00 Fons Aerts 15.25 Ham-sur-Heure (10/8) Jan Vermeiren Rita Van Aert

Uitslagen Chaam (6/7) 5 kin Ben Aerts Axel Aerts

Fons Aerts Lief Aerts Anne-M. Costermans 21 kin Jef Jacobs

42 kin

1!' 1 Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuli-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

1.21.40 1.29.00

SÇLG'9N 43


SPORT

Overgangsjaar voor Hoogstraten VY Vraagtekens voor l-IVV bij de opening van cle nieuwe Competitie. Zo maar eventjes acht nieuwe spelers inpassen is beslist geen sinecure en daarom staan de verwachtingen ook niet al te hoog gespannen. Een terugkeer naar 3de klasse forceren staat helemaal niet op de dagorde, integendeel, in de eerste helft van liet klassement eindigen zou men reeds als een succes beschouwen. Over 3de klasse wordt niet geen woord meer gerept. Een interessante reeks toch waarin HVV zich momenteel bevindt. Zes clubs uit de regio vinden mekaar terug: Turnhout, Mcerhout, LuIe, Wuustwezel, Zwarte Leeuw, Witgoor Dcssel. Toch meer euro's voor de kassier! Intussen zit HVV nog altijd niet aan ander nijpend probleem: het terrein in de Brouwerijstraat! Voorlopig kan er daar nog één jaar gevoetbald worden, maar op termijn moet men zeker verhuizen naar dc terreinen van liet Klein Seminarie. Maardaar is geld voor nodig, veel geld, en daarnijpt het schoentje. Gaat het stadsbestuur zijn duit(je) in het zakje doen? Gaat men voldoende sponsors warm maken voor dit nieuwe project? Van liet allergrootste belang voor het voortbestaan van HVV! Later zeker meer hierover!

Program ma Zondag 1 septeniber 15.00 Lanakcn - Hoogstraten VV Zondag 8 septeniber 18.0 Hoogstraten VV - Maasmechelen Zondag 15 september 15.00 Leopoldsburg - Hoogstraten VV Zaterdag 21 september 20.00 Hoogstraten VV - Turnliout Zondag 29 scpteniber 15.00 Meerhout - Hoogstraten VV (rel)

J

,

1

el

21ri:

1i1

De ,,ie,i,i'ko,,ze,'s J/'.i.n.r.Joachim 1/au Loo (Beigica Edegem), Badi'eddine Kos.viIi (Schoten), Tim Jacobs (Liiie), Kim Ciaes (Zwai'teLeeuit), DaniëlLenie ('Boo/'tmee/'beek), Tom Svmons (Boo,'(meerbee/), Koen ?vfeeusen (Antonia), Sven Keersse (Antonia) Niet op de thto: Nick Vei'stappen (VosselaaIT), Samniv Diiie,, (Diest)

It

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

r A;70 WOITOI 2-3 *47via

44

0


SPORT

KFC Meer

Pensioenleeftijd voor KFC Meer?

Na het zomerreces vatten we alweer een nieuw seizoen aan. Intussen vierde de KFC haar 65 jarig bestaan en elders in dit blad kan ii hierover alles nalezen. Met dertigers Rob Soffers en Maurice Schopenhouer als nieuwkomers, mogen trainers Frank Luyten en Harry Peeters rekenen op een dosis ervaring om een goed resultaat te behalen in het nieuwe seizoen, én om de Meerse jeugd verder te begeleiden. Ook de jonge Tim van Dun, overgekomen van Merksplas, liet zich al meteen gunstig opmerken in de oefenwedstrijd bij Sint-Job, uitslag 0 - 2. Hij scoorde toen één van de goals. De eerste bekerwedstrijd. bij Westmalle ( 3 aug.), leverde een 1 - 3 zege op, onder impuls van een sterke Rob Soffcrs, met goals van Jan Koyen, Maurice Schopenhouer en Ringo Jacobs. Een week later werd er verdiend van Loenhout gewonnen met 2 - 0. In deze tweede wedstrijd in het tornooi van de Beker van Antwerpen scoorden Maurice Schopenhoueren Jan Aerts voor dc KFC. Vooral door de komst van Rob Soffers is het voetballend vermogen in de plocg toegenomen. Zijn ervaring, gecombineerd met de sterkte van Maurice Schopenhouer in de spits, zal voor de KFC beslist een meerwaarde zijn en ook voor jonge speleis zijn effect niet missen. Tot slot bedanken we langs deze weg ook nog Eddy Peeters die wegens een kwetsuur zijn voetbalschoenen definitief in de kast heeft gezet. Een seizoen zonder al te veel kwetsuren en een plaats binnen de eerste acht, dat is het voorlopige doel bij de KFC Meer. Al wat er extra uitkomt is meegenomen. Wij houden u op de hoogte via De Hoogstraatse Maand en natuurlijk via onze website, www.kfcnieer.be . Tot de volgende "Maand".

Aftakeling te merken in het clubleven van KFC Meer? Geen sprake van! De club leeft en bloeit meer dan ooit. Een prachtige accommodatie om fier op te zijn, actieve bestuursmensen die heel wat vrije tijd spenderen, knappe jeugdwerking en een veijongd eerste elftal, dit laatste toch nog altijd het visitekaartje van een voetbalvereniging. Op 14 augustus vierde KFC Meer haar 65ste verjaardag en dat moest natuurlijk gepaard gaan met een viering. Een voetbaltornooi. KFC Meer, KFC Meerle, VNA Wortel en Minderhout VV bonden de shoes aan. Minderhout kwam tenslotte als winnaar Uit de finale. Een mooi onderdeel van deze jubileumviering was ongetwijfeld het feit dat er vier mede-oprichters van 1937, ook ex-voetballers, extra in de spots werden geplaatst en een speciaal souvenir in ontvangst mochten nemen. Fons Koyen en Ward Van Gestel konden spijtig genoeg niet aanwezig zijn, meester Jan Laurijssen en Sooi Haest tekenden present. (rel)

r Oniringd door scheidsrechters en bestuursleden van KFC Mee,' en de ande,'e deelnemende clubs mochten meeste;' Jan Laurijssen (links) en Saai Haest (rechts) hun aandenken in ontm ci mlgst nemen.

Programma: Zondag 1 september 15.00 KFC Meer - Mariaburg

Zondag 8 september

Zoals Bartolomeus is, blijft gans de herfst ge%vis.

15.00 ExcEssen KFC Meer Zondag 15 september 15.00 KFC Meer - KFC Brasschaat Zondag 22 september 15.00 Maccabi - KFC Meer Zondag 29 september 15.00 KFC Meer - Schilde SK

Sint Mauritius helder, schepen naar de kelder

Wereldwinkel 1 loogstral en orqciriseert:

" j djembe'o-cursus (10 lessen) le les:

Plaats: Bijdrage: Vooraf inschrijven:

" -t

2

'TV 7r 1

maandag 7 oktober 02 om 19.00u voor de beginners om 20.00u voor de gevorderden Cahier, Vrijheid 84 5 [UR per les in de wereidwinkel of telefonisch: 03/314.81.09 v66r 30 september '02 (Wij zorgen voor djemlié.)

[CITROENIk

HOOGSTRATEN 1

r L L

*ti wt,i ALL.E MERKEN

1

RENT Herbruik ONDERDELEN

1

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

45


Sint-Jorisgilde Meerle

Een historisch waardevol geschenk In augustus wordt de Beker Dupret verschoten. De schutters van liet Verbond van Sint-Jorisgilden hebben liet nooit anders geweten. De koning van de negen aangesloten gilden duidt zes van zijn beste schutters aan, om te strijden voor de wisselbeker geschonken door familie Dupret. Dat zijn industriëlen afkomstig uit het Brusselse. Gedurende vele decennia woonachtig in de 'SintJorisburcht' aan de Strijbeekseweg in Meerle. Het is eveneens een lange traditie dat de schenker van de wisselbeker persoonlijk aanwezig is om die te overhandigen aan de winnaar. De strijd om de gegeerde trofee is ook op 4 augustus in Meerle ongemeen spannend. Mevrouw Georges-Henri Dupret is samen met twee van haar dochters aanwezig om het juweel te overhandigen aan de gelukkige winnaar: Rijsbergeii. Het is van 1924 geleden dat hun zestal nog eens won.

Een verrassing Na de plechtige overhandiging, zegt mevrouw Dupret aan hoofdman Jan Gijsbregts, dat ze nog voor iets anders uit Brussel naar Meerle gekomen is. Ze heeft voor Sint-Joris Meerle, waarvan zij besehermvrouw is, een geschenk meegebracht. Of het past dit nu te overhandigen. Daarop grabbelt de statige dame van 87 jaar een papier uit haar handtas en richt zich tot de talrijk aanwezige gildenbroeders en gildenzusters van het Verbond.

4.P

41V

01

1t

/

gildenfeest waarbij niet minder dan 54 gilden aanwezig zijn. Zijn zoon, MARCEL DUPRET (1883-1971), treedt in 1911 in de gilde en wordt meteen eredeken. In 1919, hetjaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, schiet hij koning. Hij wordt actief bestuurslid van de gilde. Het volgende jaar, in 1920, schenkt hij een beker om te verschieten onder de kruisbooggilden van de Noorderkempen. De 'Beker Dupret' zoals wij die nu nog kennen, is geboren. Marcel Dupret is ook de sehenker van het waardevolle schilderij ' van Karel Boom, dat de gildenkamer van Merle siert. GEORGES-HENRI DUPREI (1909-1980), de zoon met de vouniaaui van zijn grootvader, zet de bket ti aditi Soort. DejuaLku die hij schenkt, getuigen stuk voor stuk van een grote kunstwaarde: een schilderij van Sint-Joris. een van Paul Sint-Jorisbeeld Verbeeck en een gedreven koperen plaat van de patroonheilige van de kruisboogsehutters. En ik", besluit mevrouw GEORGES-HENRI DUPRETMAES, "heb het werk van mijn overleden man voortgezet en ik wil het ook afmaken. Daarom wil ik dit nog aan Meerle schenken.'

Het geschenk Terwijl de twee dochters van mevrouw Dupret.hetcadeauontdoen van het beschermend papier, hangt in het gildenlokaal een nieuwsgierige stilte. En dan plots

Drie generaties bescherm heren In het eerste gedeelte van haar toespraak schetst ze de relatie tussen de familie Dupret en de SintJorisgilde uit Meerle. Het begon met senator GEORGES (Joris) DUPRET. (1850-1930). Op 13 februari 1888 wordt hij tot eredeken gekozen van de SintJorisgilde. Hij richt veel prijsschietingen in en ontpopt zich tot een grote weldoener voor de gilde. Wanneer hij in 1913, 25 jaar eredeken is, schenkt hij een nieuwe vlag aan de gilde. De inwijding ervan gaat gepaard met een groots

46

. %

;&!

..-....

ilv

\

•:

.feii'oiiii /)i/»'i'l- 111i1( een oorverdovend applaus. Het geschenk is dan ook niet niks: het medaillon van een oude gildenvlag professioneel geconserveerd en op een kunstzinnige wijze ingekaderd. Het medaillon, zeg maar het centrale deel van een gildenviag, stelt Sint-Joris voor die te paard de draak bevecht. Geen mozaïek uit verschillend gekleurde stukken stof, zoals wij het momenteel kennen. Neen. Een Sint-Joris geschilderd op textiel. Een techniek die gebruikt werd van de middeleeuwen tot in de 1 9de eeuw. Oud dus. Onderaan rechts op gemarmerd papier en tegen een zwarte achtergrond de tekst:

"Aan de Koninklijke St.-Jorisgilde van Meerle Geschenk van de Heer en Mevrouw Georges-Henri Dupret In blijvende eigendom 4 Augustus 2002

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

S'teeos s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE BaaeNa:sau ook

5 uur.

op:: ::Ioen.


SPORT Een mooie vergulde kader van 110cm xl 30cm accentueert het stijlvol uitgesneden medaillon met een doormeter van ongeveer 80 cm. Prachtig!

gildenleven & schuttersnieuws

Situering Dit vraagt natuurlijk enige toelichting door de schenker. "Wanneer de grootvader van mijn echtgenoot, Georges Dupret. in 1913 aan de Sint-Jorisgilde van Mccrle een nieuwe vlag schenkt, wordt de oude 'afgedankt'. Die wordt dan ergens weggelegd en gewoonlijk vergeten. Georges was een enorme bewonderaar van Sint-Joris. Hij heeft de oude vlag gekoesterd en niet liefde bewaard. Want textiel is onderhevig aan slijtage door licht en beschadiging door vocht en insecten. Ze is in goede staat in het bezit gekomen van mijn man en van mij. Ik heb het medaillon ervan laten inkaderen. Ik schenk het terug aan de Sint-Jorisgilde van Meerle onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het nooit verkocht of vervreemd wordt."

Nog vragen Meerlc heeft hiermee een historisch waardevol stuk van zijn oud patrimonium terug in handen. Onverwacht en al lang verloren gewaand. Toch blijven er nog onbeantwoorde vragen. In welk jaar werd die vlag gemaakt? Doorwie? Hoeveel kostte ze? Met de informatie van mevrouw Dupret in de hand, heeft de gilde mogelijk voldoende gegevens om de resterende geheimen te vinden. tk raad de Sint-Jorisgilde van Meerle aan om het Rekenboek der Dekens van 1690 tot 1874 nauwkeurig na te pluizen. Wellicht ligt daar het antwoord op hun vragen. Nog een tip: dc Sint-Jorisgilde van Wortel bezit een oude vlag met geschilderd medaillon van 1 859. Zoek in die periode. Hoe meer gegevens over liet bezit, hoe waardevoller. Elk voor\\ erp moet zijn verhaal kuniicii vertellen.

GROTE KRUISBOOG Beker Dupret 4 augustus 2002

Rijsbergen schrijft geschiedenis. Onder impuls van Marccl Dupret, woonachtig te Meerle, werd m 1920 de eerste uitgave van dc Beker Dupret daar betwist. Sinds 1964 wordt deze beker ononderbroken verschoten onder de negen gilden van de Sint-Jansboog. tn 1920. 1921 en in 1924 won Rijsbergen. Na 78 jaar konden zij in 2002 deze beker nogmaals winnen. In de eerste ronde schoot Jef Hendrickx voor Minderhout 35 punten. Sprundel, Rijsbergen en Meer moesten telkens één punt prijsgeven. Ook in de tweede ronde bleef Minderhout bevestigen ditmaal door Lex Jansen ook niet 35 punten. Wortel behaalde 34 plinten voor Meerle en l-toogstraten met 33. In de derde ronde kwam Meer opzetten door Jimmy Baclemans die eindigde op 35 punten. Loenhout, Meerle en Rijs-

De laatste ronde De laatste ronde is een verhaal apart geworden. Tijdens de eerste drie schoten van de zes kwamen Minderhout en Meerle afwisselend aan de leiding. In de laatste drie schot viel de wedstrijd in een beslissende plooi. Mmderhout moest afhaken. Rijsbergen schoot zich op gelijke hoogte met Meerle. Toen weer Meerle en toen weer Rijsbergen nam de leiding. Uiteindelijk. en dit na een bloedstollende strijd, eindigden beide kemphanen op gelijke punten. Na telling van het aantal rozen werd de beker aan Rijsbergen toegekend. En dat was reeds 78 jaar geleden!!! Waren hiervoor verantwoordelijk: Cees Martens (34). Leo Marijnissen (31). Peter Daemen (34), Kees Pellens (33). Frank Pellens (34) en Piet Adriaensen (32).

Rijk patrimonium De Sint-Jorisgilde van Meerle moet mevrouo Dupret enorm dankbaar zijn omwille van deze unieke gift. Of moet ik schrijven ultieme geste. Een edel gebaar van een gulle beschermvrouw! Naast twee waardevolle schilderwcrken, een bccld. een vlag en een reeks sierlijke bekers bezit de gilde nu een enig mooi geconserveerde. oude gildenvlag. die wellicht dateert midden 19de eeuw. Tussen 1888 en 2002 heeft de familie Dupret, als beschermer van Sint-.Ioris Meerle, een patrimonium nagelaten om 1 1 tegen te zeggen.

Jt Van Opstal. ere-opperhoofclman Verho,m/. zestal Rij sbei'gen Septemberregen, konit zaad en wijnstok goed gelegen.

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken

Tel

!11<

07 /

bergen behaalden telkens 34 punten. Halfweg hadden Minderhout en Meer de leiding genomen met 100 punten. Rijsbergen en Wortel hadden 99 punten als tussenstand terwijl Meerle op 98 stond. In de vierde ronde herpakte Minderhout zich. Wim Hendriekx schoot 35 punten en bracht zijn ploeg 3 punten voorop Ri jsbergen en Wortel. In de vijfde ronde trad Meerle dan weer op het voorplan. .Jan RoeIen schoot alles vol. Met 36 op 36 voor Meerle moesten alle andere gilden punten prijsgeven. Loenhout, Rijsbergen, Meer en Hoogstraten sloten af op 34. Met nog één ronde te gaan stond Mïnderhout aan de leiding met 167 punten voor Meerle en Rijsbergen met 166. Konden Wortel met 165, Meer met 164 en Hoogstraten met 163 nog een rol van betekenis spelen?

Rijsbergen mocht uit handen van Mevrouw Dupret de beker in ontvangst nemen. Zij wonnen niet 198 punten en 21 rozen. Meerle werd tweede met 198 punten en 19 rozen. Wortel en Minderhout eindigden op 197 plinten voor Meer en Hoogstraten met 196 punten. Loenhout ciiidigde op een zevende plaats met 190 plinten voor Spnindel en Castelré. Jan RoeIen uit Meerle schoot als enige het maximum der punten en won zo onbedreigd de enige rozenprijs verbonden aan dit zestal. Nog nooit gebeurde het in het bestaan van de Beker Dlipret dat liet puntenversehil zo klein was. Dat belooft alleen maar voor volgend seizoen wanneer Rijsbergen deze zestalschieting met de Sint-Jansboog zal inrichten. 47


SCHUTTERIJ

Koningsschieten Loenhout- Op donderdag IS augustus heeft er bij de Sint-Jorisgilde de zesjaarlijkse koningsschieting plaatsgevonden. Onder begeleiding van fanfare Sint-Lucia stapte gilde en genodigden mee op in een optocht. Bij de schutsboom aangekomen werd iedereen welkom geheten door hoofdman Frans Van Hasselt. Na de nodige plichtplegingeri werden de genodigden verzocht om een ereschot te doen. Twee onder hen, Toon Rombouts uit Meer en Jan Van Hasselt uit Loenhout, schoten een vogel naar beneden en ontvingen hiervoor een kruik jenever. Na de genodigden moest uittredend koning Fons Van Hasselt kleur bekennen. Hij had immers recht op drie voorkeurschoten. Reeds tijdens het eerste schot viel de koningsvogel naar beneden. Goed voor nogmaals zesjaarkonings\a11 de locnhoiitse inl-jorusauldc.

Kleine kruisboog RIJKE VORSEL 28jiili 2002 Te Rijkevorsel schoot Jan Roeien, en dit als enige, het maximum der punten met de kleine kruisboog. Het leverde hem éénjaar lang de titel op van Provinciaal Kampioen op.

.Jan Roeien II OOG ST RAT EN Op deze voorlaatste hondsschieting met de kleine kruisboog behaalde alleen André Bols uit Meer het maximuiri dci puaten. Met 120 op 'It 1usd hij ook izeu tesenstand voor de rozenprijs. Rijkevorsel- 0p moederdag heeft er bij de SintJorisgilde Rijkevorsel (kleine kruisboog) de driejaarlijkse koningsschieting plaatsgevonden. Onder de tonen van Fanfare Vermaak Na Arbeid stapten gilde en genodigden op naar de wip in de Bavelstraat. Na de plichtplegingen kregen de genodigden de kans voor een ereschot.

Grote kruisboog Feestschietingen te HOOGSTRATEN: Ter ere van het 50 jaar schutter zijn van Marcel Van Tichelt richtte de Sint-Jorisgilde een feestsehieting in. In dc Ere reeks schoot Dianne Verheyen uit Meerle, als enige, het maximum der punten. John Van Haperen, ook uit Meerle, nam de rozenprijs in de A reeks voor zijn rekening met 35 punten. In de B reeks schoot Jorge Blockx uit Hoogstraten zich op de eerste plaats met 34 punten. Als thuisschutter mag hij echter niet meekampen voor de rozenprijs. Deze werd gewonnen door Fons Paulussen uit Minderhout met 4 rozen. De extra voorziene rozenprijs voor komngen, keizers en hoofdmannen werd geschoten door Jan Gijsbregts, hoofdman van Meerle. Bij de plus 70jarigen legde Armand Fleerakkers uit Wortel beslag op de tinnen schotel. MINDERHOUT: Op de feestschieting van Gust Vermeiren te Minderhout lieten er zich 165 schutters inschrijven. In de A reeks waren Warre Palmans uit Hoogstraten. Juliui Van 1 laperen uit Meerle en Johan Van Dijek uit Loenhout elkaar evenwaardig met 35 punten. John plaatste het beste kampschot voor de rozenprijs. In de B reeks schoten zowel Fons Paulussen uit Minderhout als Johan Bastiaansen uit Meerle 34 punten. Johan won de rozenprijs met het beste kampschot. De rozenprijs voor koningen, keizers en hoofdmannen werd geschoten door Wim Druyts uit Wortel. Bij de plus 70 jarigen won Aiiiiand Fleerakkers, ook uit Wortel, de rozenprijs.

Aoë

In de C reeks schoten An Gijsbregts en Robin Van Loenhout, beide uit Meerle, 115 punten. Rohin kampte het beste voor de rozenprijs.

D KÖMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Uittredend koning Karel Verdonck had het recht op drie voorkeursehoten. Hij kon hiervan geen gebruik maken. Daarna traden de gildenbroeders aan in volgorde van toetreding in de gilde. Het nummer 13 hiervan. Marc Van 1-Iemeldonck, schoot in de eerste ronde de koningsvogel naar beneden. Een schot later, gelost door Roger Van Gestel, viel de vogel nogmaals. Roger was echter géén kandidaatkoning. Aan Marc Van Hemeldonck de taak om de Rijkevorselse gilde de eerstvolgende drie jaar te leiden.

1_

Ommerling

1

Wij

LJLJaIJaI.

Nli7.

.jt!IJ?j!!u!1 1t 11JL

Robin Van Loenhout Bij de senioren werd het een Meers onderonsje. John Theuns en Frans Theeuwes schoten 118 punten. Bovendien kampte Frans, die onlangs zijn U jaar huwelijksfeest vicrdc, het beste voor de rozenprijs.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand 48

Die van Leuvenkermis keren, brengen de winter onder hun kleren.


PLANT IN DE MAAND

Najaar: tijd voor bezinning in sfeervolle tuin Iemand is in de herfst van zijn leven, wordt wel eens gezegd. Voor velen biedt die fase van het bestaan de ruimte om terug te blikken op het leven. Het is de tijd van bezinning. In wezen is het met de herfst, het jaargetijde zoals we dat nu meemaken niet anders. Die sfeer van bezinning vinden we ook terug in de tuin. Planten in tere kleuren en heel fijn, sierlijk blad kunnen die sfeer versterken. Siergrassen doen dat heel sterk. Hoe mooi siergiassen zijn, kuirit goed lot uiting op zo'n voehtige, imstige herfstoehtend. De waterdruppeltjes zitten als pareltjes op het blad en op de aren. Ook de manier waarop het siergras uit de ochtendmist tevoorschijn komt heeft iets inystieks. Grassen vormende intrigerende rustpunten in de tuin. Siergrassen die helemaal passen in de herfstsfeer zij ii het lam pe ii po ets ers gras (Penniseteum). Zowel de aren als het blad zelf zijn uiterst sierlijk. Dit gras wordt ruim 0.5 hoog. Calamagrostis - een gras waarvoor geen Nederlandse naam voorhanden is - wordt zeker tweemaal zo hoog. Ook Calainagrostis conibineert fijn blad met bijzonder fraaie, ijle pluimen. Veel kleiner en daarom zelfs voor een hak of kuip geschikt, is het blauwe zwenkgras (F(,stuca glauca). Dat heeft zeer dun blad en maakt van die mooie blauwgrijze polletjes.

Tere herfstbloeiers Heesters en vaste planten die in de herfst (nog) bloeien, vallen extra op. Het zijn er niet zoveel. Wat in het najaar bloeit, heeft weinig concurrentie. Toch is liet begrip opvallen hier relatief. Want veel herfstbloeiers kenmerken zich door tere pasteltinten zoals zacht paarsblauw. Bovendien bloeien deze heesters of vaste planten met hele sierlijke aren of bloempluimen. Perovskia doet dat bijvoorbeeld. Het is een halfstruikje. Dat wil zeggen dat het geen heester is, maar ook geen vaste plant. Perovskia zit er een beetje tussen in. Het grijsgroene loof is bijzonder fijn, terwijl de lange bloeiaren violet-

VW

blauw tJn, Priovskia hlneit vn de tweede helft van de zomer tot diep in het najaar.

Amerikaanse sering en blauwe spirea Twee heesters die voor de buitenstaander wel een klein beetje op elkaar lijken, zijn Carvopicris en (eo,,oiiius. De laatste wordt ook wel Amerikaanse sering genoemd. Dat mag u vergeten, want onder die naam treft u hem niet aan in het tuincentrum. Het maakt echter wel iets duidelijk over de bloem. Die lijkt wel wat op een sering, alleen dan kleiner. Er zijn heel wat verschillende soorten, waaronder de hemelsblauwe Ceauot/ius 'Gloire de Versailles'. Stuk voor stuk bloeien ze in de nazomer en gaan daarmee tot ver in het najaar door. Ceanothus wordt pakweg Im hoog. Cai-topterïs heet in de tuinboeken wel blauwe spirea. Ook dat zegt iets over de bloeiwijze. De bloemen vormen lange pluimen. Zit het weer een beetje mee, dan geeft deze laatbloeicrnet als Ceanothus kleur aan de herfsttuin. Dat gebeurt dan wel op een ingetogen manier, die past hij de sfeer van het najaar de sfeer van bezinning.

Intens De tuin kan in de herfst ook uitbundig zijn. Sommige hcrfstkleuren zijn zo intens dat liet lijkt of het blad licht geeft Je zou bijna denken dat de herfsttuin wedijvert met de zomertuin. Wie laat de meeste en fclste kleuren zien... Hoe bont de tuin in liet najaar ook is, de sfeer is totaal anders dan in de zomer. Buiten ruikt het ook anders en liet licht is niet te vergelijken met

'I Y'i'iI!J

enkele maanden terug. De herfst zit letterlijk in de lucht. Er is zo weinig nodig om die sfeer in dc tuin wat te benadrukken. Als variant op het thema, kunnen we zeggen 'bezint eer ge begint'. Dat begint in liet tuincentrum. Laat daar dc verschillende najaarshloeicrs eens op u inwerken. Dc kans is groot dat u planten ziet, die deze voor de herfst zo kenmerkende sfeer van bezinning, onderstrepen.

Vallen de eikels voor Sint Miehiel, dan snijdt de winter door lijf en ziel.

lJeweetwel, daar op defioekin

HOOGSTRA TEN

44

'1

Ei :zjii nog ltr/t 111C,ÇtC/5 ZOU/s i/:ii)pt('//.v die met/itin paste/blauwe bloemen tot in liet najaar de aandacht op zich vestigen.

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

IE&C2Piex nn=ijt:ijïp

49


Weet je wat ik zie als ik door Hoogstraten rij? Allemaal pijltjes. Zoveel pijltjes, om me hééén! LAGE Rçjy

Overal

-

Vi jheid - Biii:cls 1)a(i/

Vrijheid - Stac/h vis

,

•.

ne

4W Bc,.s vii - I3eiikciiclicJ

I4o,ielcl01j 50

iJ'o,tel - Kolonie

0/ via!


OPEN MONLIMENTENDAG 2002

-

HOOGSTRA TEN

WEDS TRIJDFORT%/IULIER TAEYMANSROUTE MET FOTOZOEKTOCHT! 8 SEPTEMBER 2002 Bezoek de gebouwen van de provinciale architecten Taeymans en win prachtige prijzen! Uit welke Taeyinansgehouwen komen volgende details? Geef telkens het juiste adres.

FOTO 2

FOTO 3

-

~

\

ZL L

k)104

FOTO 5

I FOTO

(i

An twoordformulier Naam: Adres ' ..................................................................................................................................................................................... Fotol . ................................................................................. Foto3 . ................................................................................. Foto 5 . .................................................................................

Foto2' ................................................................................. Foto4' ................................................................................. Foto 6 . .................................................................................

DEPONEREN in het STEDELIJK MUSEUM Hoogstraten, Begijnhof 9 voor 22 SEPTEMBER 2002 tijdens OPEN MONUMENTENDAG 2001 De winnaars worden schriftelijk verwittigd. Meer info: 031314.65.88 51


CAFC-BRASSERIE

Op stap in

DeGuldenCoppe

ï

HOOGSTRATEN Zondag 1 september (tot en met 16 september): TENTOONSTELLING '350 .laar Heilig Bloed', in de Sint-Katharinakerk, weekdagcn van 10-12 uur en van 13-17 uur, toegang: 15 euro, catalogus inbegrepen.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

CAHIER

000

BEIAARDCONCERT. om 19 uur. Zondag 8 september OPEN MONUMENTENDAG. "De Taeymansroute", een (fiets)tocht brengt u langs een aantal ontwerpen van de provinciale architecten Taeymans. Info en vertrek Stedelijk museum, Begijnhof 9 tussen 10.00 en 18.00 uur. Tel 033146588 Zondag 8 september: WIELERWEDSTRIJDEN voor aspiranten, omloop Thijsakker, Organisatie van de Lustige Wielrijders, aanvang 14 uur. Vrijdag 13 tot en met maandag 16 september: TENTOONSTELLING Remi Lens en Heilig Bloed', feestzaal Klein Seminarie, 10-12 en 13-17 uur. 2,5 euro waarin catalogus begrepen Zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16september: HOOGSTRATEN IN GROENTEN EN BLOEMEN, Vrijheid, van 10 tot 18 uur. Zondag 15 september OPEN DEUR van het Davidsfonds in de hal van het administratief centrum vanaf 10 uur. Dinsdag 17 september: MARKT, van 8 tot 12.30 uur. Vrijdag 20 en zondag 22 september 2002 om 20 u. TONEELVOORSTELLING - "Zusje trouwt" door Tinello In "Dc Wachtzaal" om 20.00 uur. Inkom 7 euro. Reservatie: 03314 34 36 Zondag 22 september: KERMIS Donderdag 26 en zondag 29 september TONEELVOORSTELLING - "Zusje trouwt" door Tinello In "De Wachtzaal" om 20.00 uur. Inkom 7 euro. Reservatie: 03 314 34 36 Zaterdag 28 en zondag 29 september FORTEN & BURCHTEN, een initiatiefvan het Davidsfonds.

Zondag 1 september MEERMARKT - Boerenmarkt aan de Donckstraat van 9 tot 12.30 uur.

BIERHANDEL GORRENS WILLY leveren van b:er en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalenvan 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49 - 2323 Hooqstraten-WorIeI TeI/FavO3/3t45329

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94 - Fax: (03) 314 87 17

56

MEERLE Donderdag 5 september: begin van de KERMIS met uitbetaling spaarkas in Den Af en Toe Vrijdag 6 september: KERMISBAL door Kodex in Den Af en Toe Zaterdag 7 september: Optreden STILETTO LIFE in den Af cii Toe Zondag 8 september: KERMIS cii optreden PETER en de BOTSAUTOKES Maandag 9september: KERMIS en VOLKSSPELEN in de Kerkstraat Dinsdag 10 september: VOLKSSPELEN in de Kerkstraat; EROTOCA-AVOND in Den Af en Toe. Zondag 15 september: NAKERMIS met WIELERWEDSTRIJD 'Grote Prijs Sephar Afbouw' over 60 km en start en aankomst in de Kerkstraat Zondag 29 september: grote FIETSNAMIDDAG ten voordele van liet Zaalcomité niet tochten van 30 ofSO km. inschrijven van 13 tot 14u in de parochiezaal. Na aankomst hap en drank in de parochiezaal.

41

MEERSEL-DREEF - Zaterdag en zondag 14 en 15 september, missiefeest Reik Mij De Hand in de speeltuin te Meersel-Dreef. Zaterdag vanaf 14u rommelmarkt, zondag vanaf 1 3u allerlei attracties en veel muziek. - Zondag 15 september, Ganzenvenloop te Galder, aanvang jeugd 13u. volwassenen 14u, vertrek aan de Leeuwerik, inschrijven voor 7 september bij jef Jacobs, tel.: 03.315.73.64. - Zondag 8 september is het Open Monumentendag, dc watermolen is gratis toegankelijk van 10 tot 17uur. Er is geregeld een rondleiding. - Elke zondag nog tot en met september, rommelmarkt op de Dreef van 8u tot 16u30. - Zondag 15 september, opendeur in de St.Luciakapel, Meersel 24 van 14 tot 18 uur.

WORTEL Zaterdag 7 september NATIONALE ZIEKENDAG - om 14.00 uur aan de parochiezaal - org. Ziekenzorg Wortel Zaterdag 28 en zondag 29 september HOBBYTENTOONSTELLING - telkens van 13 u. tot 18 u. in de parochiezaal org. KBG Wortel

CAFÉ DISCO BAR

'TFRTUIN 2321 Hoogsfrafen

Meerdorp 13

Telefoon: 03/315.71.53

KPS1ALQN ISI4LL

Café - feestzaal

De Eiken Vredeboomstraat 8 2321 Meer

dames heïen -ndeïen -

52

Alleen op

afspraak

Tel: 03 665 48 17 GSM:04783i 0717

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

J

vzw Mussenakker Meer 17

/

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a, zaierdag. avond vanaf 1800 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 o., zondagavond vanaf 20.00 a. 61.


IN SEPTEMBER

Dieren in september

VAN HUFFEL VASTGOED

Vlinciers In de nazomer kunnen we nog steeds genieten van verschillende vlindersoorten zoals: dagpauwoog, kleine vos, atalanta en koolwiijes. We zien ze graag op de hemelsieutel en herfstaster. Mochten deze planten in de tuin ontbreken, dan zijn ze volop verkrijgbaar in de tuincentra. De atalanta zien we meestal pas aan het eind van het tuinseizoen. Dit komt omdat deze vlindersoort tamelijk laat in België aankomt na een lange reis uit het zuiden. De atalanta is vooral verzot op rottend fruit.

1 IlkII17,f4T/ VA N W 1-1 U F F E L

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com infovanhuffelvastgoed.com

Vogels Het dierenleven maakt zich nu zichtbaar 01) voor de naderende winter. Trekvogels verzamelen zich massaal om in grote groepen de lange reis naar het warme zuiden te aanvaarden. Dit betreft de gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, paapje, tjiftjaf. fitis en de vliegenvanger. De huis- en boerenzwaluwen beginnen zich ook te verzamelen. Zij vertrekken meestal in de derde week van september. Egels en eekhoorns den zich vol om zodoende straks met een flinke eivoorraad de winterslaap te beginnen.

De tuin in september

'4°TTRT HOOGSTRATEN

t

uur1ijeztuiz tirt1'ji 1Ü1 Imofrutru 031314 66 65 1ri & .atljp 501

CA 0E H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03/ 314.83.11

Insecten Eind september keren de hommels niet meer terug naar hun vertrouwde nest. De koningin zoekt in de grond een beschut plekje om te overwinteren. Volgend jaar ontwaakt zij weer hij een heerlijk vroeg lentezonnetje om weer op zoek te gaan naar een nieuw holletje waar zij weer een nieuw volk kan stichten. Dc wespen veranderen in september van menu. Zij stoppen nu met het vangen van insecten en gaan over tot het nuttigen van zoetigheden. Dit kunnen de suikers zijn die door de mieren zijn achtergelaten op bladeren, de suikers van rijpend fruit maar ook de zoete menselijke eet- en drinkwaren.

Zadenoogst

Pompoenen en kalebassen

September is de maand van de zaden en bessen. Van verschillende planten die we volgend jaar ook weer willen hebben kunnen we zaden oogsten. Sommige zaaien zichzelfrijkelijk uit zoals de papaver en de goudsbloem maar zij komen vaak op ongewenste plaatsen terecht. Het beste is om deze zaden te oogsten en volgend jaar te zaaien op de plekken waar ve ze willen hebben. 1-let oogsten kan het best gebeuren op een zonnige droge dag. Bewaarde zaden koel en droog en noteer ook de naam van de plant. Bij een overvloedige 0003t kwitiLil WL uuk audeic tiiiiiliefhebbers een plezier doen en misschien valt er te ruilen met andere tuinzaden.

September is ook de maand van de pompoenmarkten. In deze maand ligt liet hoogtepunt van de pompoenen- en kalebassenoogst. Sommige pompoenenkwekerijen bieden wel meer dan 100 soorten pompoenen en kalebassen aan. Wanneer ze op het juiste moment geoogst zijn, blijven ze buiten tot de eerste nachtvorsten goed. Binnen ziJn ze te gebruiken voor herfstdecoraties. Door de warme lucht binnen drogen ze uit en hierdoor kunnen lang bewaard blijven.

Ç.

f

De moestuin \Vie zelf diunehonen heeft gennest 70015 wiOfd, bruine cii kievitsbuneii doet er verstandig aal) deze bonen voor het bewaren eerst een tijdje in te vriezen. Door deze koudebehandeling 71111rn de eitjes van de bonenkever niet uit komen. Het beste is om ze gedurende drie dagen bij een temperatuur van kouder dan -18°C te bewaren. Bij het verwijderen van afgedragen bonenplanten is het verstandig de plant bij de grond af te knippen zodat de wortels nog in de grond blijven zitten. Deze wortels bevatten vaak zogenaanide stikstofbolletjes welke de grond verrijken en zeer gewaardeerd worden door de planten die er volgend jaar veer op groeien. Buiten op de volle grond kan er niet veel meer gezaaid worden, wat overblijft is stengelui en veldsla. Onder glas kunnen we nog de volgende gewassen zaaien: andijvie, bloemkool, paksoi, peterselie, raapsteel, radijs, snijsla, spinazie, tuinkers en veldsla.

De gerst zaaien met Sint Wijt, is gerst met bakken kwijt.

De siertuin Het is nu een prima tijd om heesters te planten of te verplanten. De grond is nat genoeg zodat de planten snel zullen aanslaan. Er zijn nu ook planten te koop met prachtige verkleurende bladeren. Het zijn immers niet alleen de blocmen die voor kleur zorgen in onze tuin. Er zijn nu in de tuincentra ook volop winterviolen te koop. Zij kunnen de kou goed trotseren en zullen een groot deel van dc winter bloeien, ja zelfs in de sneeuw.

Al 30 jaar een oase Bookes Wortel

café

retentie

0pen donde ; 00u), g, zate V 00u) dag 13.30u)

53


natuurpunt e

n

1 ~

rR, -T --7

Ruilverkaveling een feit Minister Vera Dua heeft het licht op groen gezet voor de ruilverkaveling Zondereigen. Dat betekent dat de natuur in de vallei van het Merkske nieuwe kansen krijgt, een goede zaak vinden wij. Tegelitkertijd kan er door kavelruil een meer rendabele landbouw uit voortvloeien. Door de mogelijkheid om gronden uit WortelKolonie te verruilen voor gronden langs de oevers van het Merkske, kan hier een grensoverschrijdend natuurgebied worden gecreëerd. De vallei van het Merkske is daar uitermate voor geschikt omdat ze eeuwenlang gespaard bleef van grote landbouwtechnische ingrepen. Een ruilverkaveling is een werkzaam initiatief om die natuur degelijk en met zekerheid voor de toekomst veilig te zetten. Het landschap dat er gecreëerd werd is het resultaat van het werk van boeren die generaties na elkaar de vallei ontgonnen op een manier die het natuurlijke evenwicht niet verstoorde. Ze mogen daar terecht trots op zijn. Uiteraard leenden de beemden naast het riviertje zich niet voor de moderne landbouwtechnieken en bleef het gebied mede daardoor vrijwel ongeschonden. De ecologische waarde van de vallei van het Merkskc kan niet genoeg benadrukt worden. Samen met de natuurontwikkeling in het gebied bieden zich ook alternatieven aan met betrekking tot tewerkstelling. Natuur- en stiltegebieden bliiken elders immers ook heel belangrij ke aantrekkingsfactoren voor de zachte recreatie. Toerisme, natuur en landbouw zullen dc volgendejaren zoeken naar een gezond evenwicht. Natuurpunt Markvallei wil in ieder geval meedenken om aan de eisen van de bevolking te voldoen en tôch de nodige ruimte en rust voor de natuur te gunnen.

Nog net op de bus Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 31 augustus een busuitstap naar de Peel. Op de laatste vakantiedag gaan we naar liet gebied op de grens van Noord-Brabant en Liniburg. De Peel is een gekend veengebied. Er is ook een mooi bezoekerscentrum. We maken er uitgestippelde wandelingen op de gekende knuppelpaadjes en genieten er van de natuur. Als er voldoende belangstelling is, maken we de uitstap met de bus. Even informereii bij Jaak Brosens: 03-315 74 41. De kostprijs wordt gcraanid op 12 euro. De deelnemers komen bijeen omi 9 uur aan de 'Oude Genieenteschool' in de Karel Boomstraat in Hoogstraten. De bus wordt terug thuis verwacht om 18 uur. Iedereen brengt goede wandelsclioenen of laarzen en een picknick mee.

De Elsakker Op zondag 1 september gidsen Jack Govaerts en zijn collega's ons door het domeinbos De Elsakker. De Elsakker is een bos dat vooral gekeiimerkt wordt door de verschillende biotopen die je er kan zien. FIet traditionele dennenbos heeft op heel wat plaatsen moeten wijken voor loofbonien en ook de struikheide is een biotoop op zich. Dat betekent dat je er ook heel 54

wat verschillende planten en dieren kan terugvinden. Aan het domein is ook een hele geschiedenis verbonden. Deelnemers verzamelen om 9 aan de kerk van Meerle. De wandeling is iets voor het middaguur gedaan.

Culini-activiteit De initiatiewerkgroep van JNM-Markvallei organiseert op IS september een culini-activiteit. Dat betekent dat ze gezamenlijk achter het kookfornuis gaan postvatten en het lekkers van de natuur gaan klaar maken en proeven. Stef Bastiaansen is de grote chef-kok. Bij hem moet je voor 10 september inschrijven. Het wordt zonder twijfel een lekkere activiteit. De keuken wordt ingericht in liet Jan Spanncnburgmuseum en liet kokkerellen start om 14 uur. Om 17 uur zou al het lekkers op moeten zijn, want dan is de activiteit ook ten einde.

Paddestoelen We weten het al een tijdje. In onze streek \voont een grote paddestoelenkenner. 1-larry Hendrickx is een autoriteit op het vlak van het

padclestoelenonderzoek. 0p zondag 29 september wordt een speciale paddestoelenwandeling georganiseerd. We trekken er dan samen met Harry op uit in Wortel-Kolonie. Om 14 uur verzamelen we aan liet casino in Wortel-Kolonie. Wil je meer informatie over deze activiteit? Bel Jack Govaerts: 03-315 71 85.

Bosspel JNM-Markvallei organiseert voor de kleinsten een bosspel op 29 september. Iedereen wordt om 14 uur aan liet Jan Spannenburgmuseum (oude gemeenteschool Karel Boomstraat in Hoogstraten) verwacht met de fiets. 1-let einde van dc activiteit wordt voorzien om 17 uur. Wil je nieer informatie over de spelactiviteit of gewoon over de piepertteswerking van de JNM? Contacteer Leen Van Delm: 03-314 36 97.

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax:03/31487 29 gsm :0478/39 13 27 e-maii:d vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. 2320 Hoogstraten Katelijnestraat 19 d .

Beeld van de maand VAKANTIE-STOP reizen doe je in je hoofd, dan pas kun je uit het hoofd triljarden landen noemen, tachtig continenten foutloos wijzen op een blinde kaart, en zoveel talen spreken als je tong verdragen kan.

niet weggaan maakt je wijzer maar het blijven zodat de hond weer mag en de stoelen onder tafel. (mdl)


___ rERnE CLOSED

Q

ve

4-1

:

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

__

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450 -

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeirrd 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

[~_71 Wild &

Gevogelte

STOFFELS

APOTHEKERS snooker

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20- 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 03/314.40.74. Tot 6 september: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 03/312.12.20. Van 6 tot 13 september: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 03/314.62.25. Zaterdagvoormicldag 7 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp40, tel. 03/314.40.74. Van 13 tot 20 september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 03/314.60.38.

Ténnischib

Zaterdag 31 augustus:

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, i)zer, brons.), anhek, brokante en curiosa

klái Uod4eA -

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

55.

hairstyling

c:

mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 w'wwkcmode.be

1160

HOOGSTRATEN

28 september:

APOTHEEK DE MEESTER, Vrïjheid 230, H000straten. tel. 03/3 14.51.50.

02/210.0 .%'6

1

0477/20.42.92

SLAGERIJ /

4

Vrijheid 62 2 32 0 Hoogstraten

Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren:

Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

-

155

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/314 35 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DV RHONE

45

...EN NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING

alleen voor dringende gevallen

\VIT-CiLLF KRUIS. 24 uur op 24. Voor Floogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/

alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen II en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Vanaf 25 september kan u de volgende MAAND inzien. Medewerkers de tijd

Meerdorp 72 2321 MEER Te). 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

is weer kort. Us gewaardeerde schrijfsels worden op de redactie verwacht op woensdagavond 11 september. Sport- en dorpsnieuws verwachten we op zondag 15 september. Veel inspiratie!

fred.degruyter©pi.be

CoogeFrefon

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen

BOEKHOUDING FISCALITEIT

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

56

Hoogstraten,tel.03!3 14.60.04. Van 20 tot 27 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 03/3 14.57.24. Zaterdagvoormiddag 21 september: APOTH EEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. tel. 03314.38.68. Van 27 september tot 4 oktober: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondsiraat 2. Loenhout. tel. 03/669.64.24. Zaterdagvoormiddag

nFRT t

Mee, 1

Zaterdagvoormiddag 14 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160,

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Rijkevorsel

Jonghe

[Itetro D

61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/3 15.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63)

JORIS B1.JYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DON INCK (03/314.30.48) en MAY VERMEI-

REN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39)

JOHAN ADAMS (03/3 14.17.31) en ANJA KROLS (031314.85.17)

LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.