juli 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTTIENDE JAARGANG, NR. 207 JULI 2002 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

d e hoogstraatse m

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.VB.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

VLAANDEREN FEEST!..... NACHT VAN DE MUSEA

ZJEF VAN BEEK DE MOSTEN JOrLON'

-r

'..A

\/KANTi r DE HOEV,- ,',

ONDER DAK IN HOOGSTRATEN

IJSKELDERS ONZE IJSKAST IN DE JAREN 180

NAAR HET IJSHOTEL MET HEIDI BROSENS

WELKOM OP HET CONTAINERPARK: LISETTE VERMEIREN

'WE ZIJN KLAAR VOOR DE TOEKOMST'


COLUMN

Niets doen is een kunst Slechts weinige activiteiten doen zoveel deugd als niks doen, terugkeren naar de paradij selij ke staat van kommerloosheid waarin we geschapen werden. Want hoe intens we ook mogen genieten van iets te doen, niets doen - de rust na gedane arbeid - doet zo mogelijk nog meer deugd. Werd er niet daarom zoiets zaligs als vakantie uitgevonden? Welnu, wij moeten met z'n allen dringend meer onthaasten, zoals de boekjes en het koor van psychologen het met een modewoord (dat in deze kolommen al vaker viel) noemen. Maar ik noem het kind liever bij zijn echte naam: niks doen dus. Als mensensoort begeven wij ons al niksend overigens in het niet minne gezelschap van superieure dierlijke intelligentie. Zo blijft een leeuw - toch koning der dieren - maar liefst twaalf uur non stop bewegingloos liggen, kwestie van een stevig ontbijt te laten verteren. Alleen de leeuwenoren blijven al die tijd alert. Onze naaste broeders de apen zitten ongegeneerd tot driekwart van hun tijd overdag te niksen, en slapen daar nog eens twaalf uur bovenop. Nog zo'n volslagen nietsnutten, zijn de bijen. Hoe bezig de volksmond hen ook wil maken, de beesten weten zelf wel beter en besteden hooguit twintig procent van hun tijd aan

iets dat we als werken kunnen omschrijven. Hun nijvere neef, de mier blijkt in werkelijkheid al niet veel meer te doen. Dat wij toch een andere indruk over bij of mier hebben, komt doordat wij ons een beeld vormen van de grote groep in plaats van de echte activiteit die een mdividu aan de dag legt. Paradoxaal genoeg hebben sommige mensen het verschrikkelijk moeilijk met dat niksen. Ik hoor ons moeder nog altijd vragen of ik niks te doen had, want dan had zij gegarandeerd wel een ferm voor stel in petto. En op school was die van Wiskunde al geen haar beter: elk jaar klonk het op het oudercontact genadeloos dat ik dringend wat méér moest gaan doen. Om van de volksmond nog te zwijgen: ledigheid - lees: niks doen - is des duivels oorkussen. Klinkklare nonsens dus. Maar blijkbaar hebben zulke aanmaningen toch hun doel niet gemist. Heel wat soortgenoten kunnen immers heel moeilijk niets doen. Ze zijn het jammerlijke slachtoffer van enkele eeuwen kerkelijke en burgerlijke indoctrinatie die ons de ijver wilden aanpraten opdat we al werkend niks verkeerds of zondigs zouden doen of denken. Al kan men ook wel slachtoffer van zichzelf zijn, de aard van

het beestje - weet u wel? En daar is dan ook weer niks tegen te beginnen, ben ik bang. Maar dat rusten toch wel belangrijk is voor ons gestel, daar hoeft eigenlijk al lang geen tekeningetje meer bij. Dat rust nôg belangrijker is dan we altijd al dachten, werd niet zo lang geleden nog bevestigd uit onverdachte hoek. Medewerkers van de universiteit van Arizona in het Amerikaanse Tucson brachten het ronduit verblijdende nieuws dat je op tijd moet gaan slapen indien je slimmer wil worden. De zenuwcellen in je hersenen vertonen blijkbaar inje diepste slaap dezelfde elektrische activiteit als wanneer je volijverig bezig zou zijn om nieuwe gegevens te verwerken. De REM-slaapperiodes (rapid eye movement, het snel heen en weer bewegen van je ogen tijdensje slaap) dienen ter afwisseling als rustpauze. Je diepe slaap gebruik je volop voor de voortdurende herhaling van herinneringssignalen om zo nieuw verworven informatie op te slaan. De natte droom van elke luiaard is dit. Behoorlijk dom gaan maffen, en er verfrist en slimmer van terug komen. Zeg niet dat u dit niet graag gehoord heeft. Leg er dus gerust het blok maar op voor vandaag, en laat baas of moeder dit hier zo nodig maar eens lezen... (mdl)

DE WERELD VAN 2 0

=z

ZLfl

LUUJ LLJ LuLi.

2 1

> bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel. 03314 55 04

fax 03 314 25 40

e-mail 'ozef.schellekens@skynet.be bank '133-3243111-49 REDACTIE: tel 033144126 ADNHNISTRATIE; tel. 033144911

Lid van de Ume van de Uitgevers van dc Periodieke Pers rrant}s uur 1. Fransen, Oude Weg 20 2323 Iloogsiraren 25e


OMSLA GVERHAAL

Zjef Van Beek

'We zijn klaar voor de toekomst' Zjef Van Beek is de horeca-uitbater van recreatiecentrum De Mosten. Het is een vat vol ideeën. "We zijn klaar voor dc toekomst.", zegt Zjef. 1-lij heelt het tian vooral over het leit dat de aanzet is gegeven voor een degelijke samenwerking tussen de stad Hoogstraten, het buitensportcentrum en het horecageheel. "De bezoeker kan er alleen maar goed bij varen.", is zijn conclusie. Zjef van Beek werd 39 jaar geleden geboren in Weelde, als oudste zoon van Jos Van Beek en Maria Loots. "Ik ben een boerenzoon en groeide op tussen de varkens. Mijn vader was middenstander. Hij niesite varkens en verkocht 'eevoeders. Vader was verstandig. Hij zag de malaise in de landbouwsector op zich afkomen. Twintig jaar geleden stopte hij als varkenskweker en verkoper van veevoeders. Hij vormde samen met moeder de hoeve om tot kampeerboerderij en bivakhuis "Het Wouwerhof'. Het bestaat nog altijd.

Kunstenaar Toch verkoos Zjef in zijn jeugd een heel andere richting. "Bij mij thuis was het de gewoonte dat iedereen zelf zijn opleiding mocht kiezen in functie van zijn interesses. Kunst boeide me wel en ik volgde kunsthumaniora en nadien nog een opleiding als regent plastische kunsten als één van de eerste jongens in het Heilig Graf in Turnhout. Om de studie te kunnen betalen zat er voor mij niets anders op dan in het weekend allerlei baantjes aan te nemen. Zo belandde ik op mijn zestiende in de kelder van frituur 'De Lekkerbek' om patatten te pitten. In die kelder vond ik het maar niks in het besef dat mijn vrienden en vriendinnen boven mijn hoofd plezier aan het maken waren zonder dat ik er bij kon zijn. Daarom ben ik in discotheek De Groes in Weelde gaan werken."

Op die manier kon Zjef wel hij vrienden en vriendinnen blijven. "Ik diende er op, werkte er als Di en begon er ook mijn eerste concertjes te organiseren. Ik kreeg er de smaak te pakken. Sindsdien heb ik alle weekends gewerkt, ik heb nooit anders geweten."

De Warande Zjef behaalde zijn diploma als regent plastische kunsten. "Na enkele maanden had ik het echter wel gezien. De sfeer in het onderwijs was toen zeker niet aantrekkelijk. Ik had geen zin om zo snel al uitgeblust te worden." "Ik volgde toen nog een specialisatiejaar, vrije grafiek, in de Academie in Antwerpen. Op die manier kon mijnjongere broer naar het leger en kon ik vrijgesteld worden van legerdienst." Zjef is na zijn studietijd terechtgekomen in de Warande. "Ik heb er 5 jaar gewerkt onder Ene Antonis. Van hem heb ik ontzaglijk veel geleerd. Ik had'n bediendencontract bij de vzw Krik, Kultureel Ruggesteuntje In Krisistijd. De cafetaria van cle Warande moest een volkscafé zijn. Door de lage drempel probeerden we de brede lagen van de bevolking kennis te laten maken met kunst en cultuur. In het café startten we met fototentoonstellingen, caféconcertjes, terrasconcerten. ... Dit was voor mij' n heel leuke periode."

Den Hoek Zjefstopte na vijf'jaar in de Warande. "Voor een appel en een ei kon ik in Weelde Cafi, Sport overnemen. Ik doopte het om tot "kafee Den Hoek". Dat was op 6juli 1989. Toen begon mijn loopbaan als zelfstandig café-uitbater. Door mijn contacten die ik door mijn werk in de Warande had opgebouwd, kon ik nogal wat groepen strikken voor optredens in Den Hoek en groeide dit uit tot 'ii bekend jeugd&rnuziekkafee in de streek. Later ben ik ook begonnen als zelfstandig concertorganisator op andere locaties." Soms liep het fout. "Toen ik op zelfstandige basis de Stadsparkfeesten organiseerde, regende het pijpenstelen en was het ijskoud. Toen heb ik flink mijn lesje geleerd . tk ben vooral trots ooit reggaeveteraan Lee Scratch Perry en singersongwriter Loudon Wainwright III op een Kempens podium te hebben gezet. In Weelde stond ik ook nice aan de wieg van de culturele werkgroep 'Alles Kan'. We hielden het tienjaar vol om theater, muziek, kunst en kultuur te brengen voor de plaatselijke bevolking."

Nieuwe website van De Mosten Zjef Van i3eek nam het initiatief om een website van De Mosten op liet worldwk!e web aan te bieden. "Binnen een niaand zijn we operationeel.", zegt hij.

De Mosten wordt in de eei'.st c'plaats geassocieerd met mooi weer. Het i.s ei dan ook gezellig druk. Alaar ook als het minder norm is, kan de Mosten voor/link wal amusement zorgen.

Zj ef nam het M eerse bedrijf Jama onder de arm. "We pakken de zaken professioneel aan. Ik bied op de website overigens ook ruimte aan recreatie (de Stad Hoogstraten) en de arrangementen (vzw Hoppa). Ik hoop dat op die manier de website de partijen wat dichter bij mekaar kan brengen. Op de site gaan we vooral de kinderen in de vatten leggen, zij krijgen een eigen pagina. Surfen maar: www.demosten.be


OMSLAG VERHAAL Stadsbestuur investeert in de Mosten Uitgaven Gewone dienst

Personeelskosten Werkingskosten Toelagen (reddersciub) Schuldenlast

Bedragen in Belgische franken Begroting 1996

Begroting 1997

Begroting 1998

Begroting 1999

Begroting 2000

Begroting 2001

851.036 1.333.385 100.000 271.596

782.679 1.352.521 100.000 302.842

2.046.321 1.454.092 100.000 419.703

2.954.592 2.20Ç. 340 100.000 543.833

3.605.499 1.952.082 125.000 3.941.354

6.209.203 1.642.324 125.000 2.092.020

Buitengewone dienst

Aankoop van uitrustingsmateriaal Erelonen herinrichting/studies 1 ste fase Gebouwen oprichten van de mosties Aankoop van meubilair Aankoop van gronden] werken Aankoop 2de hands-traktor Onroerende leasing

157.512 724.755 529.663 213.516

-

164.693 350.900 72.81 7.000

TOTAAL UITGAVEN Ontvangsten

3.438.284

2.538.042

4.020.116

6.550.944

82.956.528

10.068.547

Toegangsgelden/minigolf en Pit-Patspel Concessies (cafetaria) Investeringsfonds m.h.t. het oprichten van gebouwen

1.324.917 255.000

2.632.725 102.500

1.197.019 275.000

3.005.031 508.000 32.291.530

1.596.509 662.591

2.864.683 739.045

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.579.917

2.735.225

1.472.019

35.804.561

2.259.100

3.603.728

-1.858.367

+197.183

-2.548.097

+29.253.617

-80.697.428

-6.464.819 -47.454.550

TOTAAL vail de KOSTEN TOTAAL KOSTEN over ZES JAAR

Ons Mieke In Gent leerde Zjef Van Beek Mie Aerts uit Vosselaar kennen. "Ze was afgestudeerd als studente monumentale schilderkunst, maar bleefna haar studie nog wat in Gent hangen. Op dat ogenblik werkte ze als restaurateur aan de opera van Gcnt en later ook aan de kathedraal van Antwerpen. Ze werkte zelfs aan de restauratie van de kapel van Minderhout. Toen de kinderen kwamen. Seppe (6) en Marieke (8). zijn we het wal rustiger aan gaan doen. Mie wis

toen al gestopt met haar restauratiewerk en voor mij viel de coneertorganisatie volledig weg. Ondertussen is Mie terug aan het werk in de kathedraal van Antwerpen. Ze zegt dat ze het vooral doet om tot rust te komen. Ik kan me het heel goed voorstellen. 1-her zit je constant tussen de mensen en de drukte en de nodige stress. Dat is ze soms wel beu. Zo alleen tegen die kathedraalmuur. op'n stel 1 ing. moet het heerlijk rusi ig zijn.''

DE IiOSTEN VAKANTIE IN DE ACHTERTUIN Bij vakantie denken velen van ons aan verre stranden, wuivende palmbomen en lekker eten en drinken, Het gekke is dat je daar niet echt grote afstanden voor moet afleggen. 1-let vakantieparaclijs ligt als het ware in onze achtertuin, voor heel veel mensen zelfs op fiets- of wandelafstand. Het stedelijk recreatiecentrum De Mosten kost ons als belastingbetaler wel wat geld, maar we krijgen er heel veel voor terug. Vooral jongeren vinden de weg naar de Mosten om er te zwemmen of deel te nemen aan allerhande buitensportactiviteiten. We weten ondertussen dat de Mosten 'meer' is. De tijd dat de mensen alleen aan de Mosten dachten als het mooi weer was ligt achter ons. Meer en meer recreanten, fietsers en wandelaars, kennen de Mosten ondertussen ook al als pleisterplaats of als rustplaats. Het stadsbestuur investeert in de Mosten en verschaft op die manier ook werk aan een aantal mensen. Het staclspersoneel dat in cle Mosten werkt mag trouwens trots Zijn op het geleverde werk. Zopas geraakte bekend dat de Mosten opnieuw de blauwe vlag krijgt. In Vlaanderen zijn er slechts zes donieinen clie (leze eer genieten. 1-let betekent dat de waterkwaliteit en de netheid van de omgeving aan de strengste normen voldoen. Een grotere erkenning, niet uitzondering van deze van een tevreden klant, bestaat er niet. We laten in onze bijdrage enkele hoofdrolspelers aan liet woord. Ga in een luie stoel zitten, laatje een frisse pint inschenken en droom weg naar ... de Mosten.

Mie duwde Zjefin de richting van de daghoreca. "In het café in Weelde leidden we een nachtleven. Dat was op lange termijn niet meer haalbaar met de kinderen. We keken daarom uit naar een alternatief. Mie had zeven jaar lang in de Lilse Bergen gewerkt. Ze moest net als ik in het weekend werken om haar kunststudies te kunnen betalen. Daar heeft Mie veel ervaring opgedaan. Toen ze hoorde dat men in Hoogstraten iemand zocht voor de Mosten, heeft ze me onmiddellijk aan mijn mouw getrokken. 1-let is mede door haar dat we ons hier nu gevestigd hrhhrn rn dat wr hI horrragrdnnitr van 1 ie Mosten uitbaten." Aanvankelijk namen Mie en Zjef de concessie van Danny Engels over. "Het was duidelijk dat men iemand zocht met een nieuw gezicht, nieuwe ideeën."

Hoogstraten Zjef kende Hoogstraten amper. "Ik was éénjaar student in liet Klein Seminarie in Hoogstratcn. 1-let was piecies in de wueligsie pci iudc uit de geschiedenis van dc school. Ik kende de streek wel via de jeugdhuizen,de Antilliaanse Feesten,de avondmarkt, Wortel-kermis, maar verder niet. Dit soort uitdaging zag ik echt wel Li tien. Meer en Weelde waren vergelijkbaar. 'We hebben de oude cafitaria vier zomers gerund, tot men aan de huidige nieuwbouw begon. Die tonicr zorgde Bevers tijdelijk voor de catet uig hij de strand- uikel. Ondertussen werd in de Mosten hard gewerkt. De stad Hoogstratcn bouwde een volledig nieuw horecagebouw, legde de omgeving van de Mosten aan niet een gratis speeltuin aan de straatkant en zorgde voor een biologische waterzuiveringsinstallatie." De nieuwe Mosten opende officieel in april 1999. Sindsdien wonen wij ook in het horecagebouw van de Mosten."


OMSLAG VERHAAL

Petanque MARKDAL

_(

Zje/ en Mi guaii er heel

100/.

De Mosten is altijd meer Het nieuwe horecagebouw is nu bijna helemaal klaar. "De scheiding tussen een zogenaamde droge (vrij toegankelijke) zone en natte (betaalde) zone is een goede zaak. Er is enkel nog discussie over de plaats van die scheiding, maar daar komen we wel uit. De mensen kunnen minigolfen en pitpat spelen. Hun kinderen kunnen naar hartelust in de speeltuin ravotten, terwijl de ouders tot rust kunnen komen op ons terras of in het café De Zuuten Bek. Dc Zuuten Bek is van api il lol oktober ii11t' dagen OCfl en ook in onze zaal De Waterkant krijgen we tegenwoordig heel veel groepen, families, bedrijven op rcservatie. Vroeger stond de Mosten gelijk nict zwenimen. Dat is nu niet meer zo. Na de invoering van de droge en natte zone komt hier gans Hoogstraten over de vloer. Al is het maar voor een koffie of om even op adem te komen tijdens de Oetstocht. Dat was in het verleden veel minder het geval, Fietsers en wandelaars vinden hun weg naar hier. Ook voor feestjes en vergaderingen komen de mensen naar de Mosten. Het feit dat het stadsbestuur

...

heel wat inspanningen levert om veilige Oetspaden aan te leggen, zorgt er oor dat meer mensen de weg naar De Mosten weten te vinden. Onlangs is er ook een nieuw wandelpad geopend, dat langs de Mosten passeert."

Proper en net Zjef noemt de in esteringen van de stad Hoogstraten een goede zaak. "De biologische waterzuivering heeft wel een aantal kinderziektes gehad en had misschien iets groter moeten zijn in oppervlakte. Maar we beschikken hier over een uniek systeem in de verre omgevuig. Waterkwaliteit is heel belangrijk. Het stadsbestuur en het personeel van de stad doen er alles aan. Ze verdienen daar echt een pluim voor. 1-let terrein is ook altijd piekFijn in orde. De kleedhokjes zijn netjes en je vindt praktisch nergens een papiertje of vuilnis. De bezoekers van De Mosten zijn bijzonder tevreden over de netheid van het terreni Fr is wel wat weinig hergine vnnrzien in verhouding tot de capaciteit. Aanvankelijk veroorzaakte dat een afvalprobleem. Het probleem is nu helemaal opgelost met een afval-

Rij vereniging St.-Joris zet de hindernissen uit Rondom dr s'ij scis van liet iecicitieeetiu uni De Mosten heeft de paarden-rij-

vereniging Sinr-Jori een prachtig parcours kunnen uitbouwen vdu oiigeveei 3 kiluuietei lang. ledeie ledengioep van de vereniging draagt zorg voor enkele hindernissen. Op die manier blijven de hindernissen altijd in prima staat. Elke ledengroep maakt daar een erezaak van. Voor de wedstrijden bestaan er verschillende reeksen, telkens wordt gestreden in groepen van ongeveer 25 paarden. Hierdoor kunnen jongeren tot 16 jaar met pony's deelnemen. Vanaf 16 jaar schakelt men over naar de 'grote' paarden om dit parcours meester te worden. De moeilijkheidsgraad van ongeveer 18 hindernissen wordt aangepast aan pony of paard. Een totale wedstrijd bestaat o.a. uit een dressuurproef, een cross tegen een tijdslimiet en een springproef. In de snelheidswedstrijd worden met de paarden snelheden van vierhonderd meter per minuut gehaald. De rijvereniging Sint-Joris beschikt over een uniek kader om haar wedstrijden te organiseren. Met ruim 45 paarden en tal van sympathisanten kijkt de club de toekomst hoopvol tegemoet.

-

Iets verder van het centrum van de Mosten verwijderd, in de richting Meer, bestaat er al 13 jaar de petanqueclub Markdal. Met bijna 90 leden zit men bewust aan het maximum aantal. Toch geeft het bestuur de recreatieve mensen graag de gelegenheid eens kennis te komen maken met dit minder bekende spel. Het bijzondere hieraan is wel dat pctanque geschikt is voor elke leeftijd, zowel man of vrouw. Er wordt officieel gespeeld in één, twee of drie ploegen. Elke ploeg beschikt over maximum zes ballen. lussen de zes en tien meter afstand wordt er een mikballetje geworpen. Zaak is om de eigen ballen. zo'n 700 gram per stuk, zo dicht mogelijk bij het mikballetje te gooien en op deze manier het meeste punten voor je loeg te vergaren. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Een reeks bestaat uit minstens drie worpen om het totaal van 13 te bekomen. Nadat men per ploeg de overwinning in de wacht heeft gesleept, is men allicht enkele uren verder. Voor meer informatie, ook om recreatief te spelen, kan nico zich vcndon tot sporticider Leo Jansen op het nummer 03/312.30.20. (fs) hok aan de straatkant. We zouden ook zelfaan afvalverwerking kunnen doen met een dierenparkje. Ik stelde het al een keer voor. Dit zou straks dan weer kunnen gekoppeld worden aan het nog in te richten natuurleerpad."

Doorduwer Het heeft een tijd geduurd vooraleer het nieuwe gebouw echt klaar was. "Deze l!Jdensweg voor ons als huurders, laat zijn sporen na. Maar na regen komt zonneschijn en ik moet het stadsbestuur danken voor de verdere afwerking van het gebouw en mijn oprechte excuses aanbieden


OMSLAG VERHAAL

Speciale activiteiten in de Mosten

Een lange rij schitifi aan de in/wm aan. aan de betrokken diensten voor mijn klaagzangen. Ik ben blijven zeuren tot alles gerepareerd was. Nu kunnen we hier op een professionele man ier werken en is alles in orde voor ectwareninspectie en andere inspecticorganen, nogmaals mijn dank. Ik hoop trouwens dat we de blauwe vlag halen. Het zou voor liet personeel een bekroning zijn voor hun volgehouden inspanningen.

Samenwerking zou meerwaarde kunnen bieden "De Mosten heeft heel belangrijke troeven in handen, zeker voor groepen en scholen.", zegt Zjef. "De bezoekers kunnen zich hier echt goed amuseren Je merkt ook dat de mensen tevreden zijn. Intern moeten ve echter meer tot één

Wandelen in en rondom De Mosten Wandelen in en rond het terrein van De Mosten, gelegen op de grensscheiding van Meer en Meersel-Dreef is heerlijk genieten van stilte, van liet gefluit van de vogels, van de natuur van de Markvallei. Binnenkort kan je ter plaatse genieten van een natuurleerpad. Mogelijk wordt dit pad opgenomen in tal van lespakketten van verschillende scholen. Daarom zullen er horden worden voorzien die, op een begrijpelijke mamer, zoveel mogelijk vertellen over de natuur röndöm ons. Her is de bedoeling dit cirkelvormig pad tot tegen de Marck te laten komen zodat ook informatie over deze rivier in het lespakket opgenomen kan worden. In overleg met horeca-uitbater Zjef Van Beek kan men op De Mosten wandelen onder leiding van ervaren gidsen. Zo'n wandeltocht maakt meestal deel uit van een geheel aan activiteiten. Als je wandelt in De Mosten moet je wel beseffen dat elk seizoen zijn eigen charme kent. Iets wat steevast aanwezig is, en na enkele kinderziekten zonder problemen werkt, is de biologische zuivering van het zwemvijverwater. Door een ingenieus systeem, reeds een vier â vijftal jaren in werking, moet men zelfs geen chloor nieer toevoegen aan liet zwemwater. Opvallend is wel dat er bijna alleen maar dennenbomen groeien in dc Mosten. Vroeger werden deze geplant voor de mijnbouw, maar sinds dat kolen delven in Wallonië of Limburg niet meer rendabel is, genieten vooral dc eekhoorntjes van de dennenappels. Via het binnenpad, de vroegere bedevaartsweg naar Meersel-Dreef, passeren we langs een uniek hoogveengehied. Hier ticren o.a. gagel. veenmos en lavendelheide welig. Iets verder komen we bij de Markmeander "De Drie Gezusters". Het is één van de weinige meanders van de Mark die de niets ontziende ruilverkaveling van toen heeft overleefd door de druk die destijds door Lenk (Leefbare Noorderkempen) werd uitgeoefend.. De waterkwaliteit in de Mark is fel verbeterd. Er is zelfs weer vis in de rivier aanwezig. Via nabijgelegen landbouwgebied, waar we gewezen worden op de aanwezigheid van de zeldzame grote pimpernel, komen we terug aan de achterkant van het recreatiedomein. Na een tocht van meer dan een uur smaakt de soep heerlijk en de jongeren onder ons genieten van de zwemvijver. De "ouderen" maken gebruik van de mini- golfofspelen een spelletje kaart. Verbazend toch wat een tocht in de natuur ons te bieden heeft. En de Mosten is helemaal niet ver. Als je daar in de omgeving vertoeft moet je zeker eens luisteren naar het geluid van de verschillende vogels. Dat is tenslotte iets wat je in een verslag niet kan laten horen. (fs)

21juli en 15 augustus: Maxspektakeldaen: de kinderen kunnen van 12.00 tot 20.00 uur gratis deelnemen aan allerhande attracties en aninmatie OPTREDENS VAN CLOWN JABBEDABBEDOE tussen 14u en 18u bij het terras van de Zuuten Bek 20-21 juli: Reddersweekend 1 september: terrastheatertournee (oig.de Lepen hoek) 7 september : IVlosten-minitriathlon (info: 03-314 82 19) In mei, juni en september is De Mosteim alle weekends, feestdagen en woensdagen van 10 tot 20 uur open. Tijdens de zomermaanden is De Mosten alle dagen open van 10 tot 20 uur. De Zuuten Bek is alle dagen open van april tot oktober met minigolf, speeltuin, pit-pat, een wandel- en fietspad . Feestzaal de Waterkant kan het hele jaar, met uitzondering van de maand november, gereserveerd worden voor groepen vanaf 25 personen. Het buitensportcentrum biedt het hele .iaar groepsactiviteiten aan op afspraak: 014-65 96 87. beleid konien. De laatste overlegvergaderingen wezen in de goede richting en ook de nieuwe website van de Mosten kan een nieuwe impuls zijn. Vooral samenwerking vanuit het buitensportcentrum naar de andere partners toe geeft een belangrijke meerwaarde in voor - en naseizoen, waardoor bedrijfsfeeslen, personeelsdagen. familiefeesten in een totaalarrangement kunnen aangeboden worden. Ik vind liet wel spijtig dat de waterfietsen weg zijn en de middagpauze—reservaties van schoolsportdagen nog steeds stroef verlopen. Dat is niet leuk voor de leerkrachten en voor mij. Maar dat zal wel opgelost geraken zeker."

Nog suggesties

?

"De gemeenschap investeerde al tlink in dit domein, maar de gemeenschap beleefde ook al heel veel deugd aan de Mosten. Behalve als de zon schijnt en de zwemvijver niet open is . dan ben ik natuurlijk de pispaal achter de toog die (te mensen moet vertellen dat ze niet kunnen zwenimen . De openingsuren van de zwemvijver zijn niet dezelfde als deze van de horeea,dat is soms een probleem. Maar de bezoeker moet nu éénmaal begrijpen dat men niet niag zwemmen als de rode vlag werd Een bushalte lijkt me voor de Mosten echt een niust. Een stedelijk recreatie- en ontmoetingscentrum zou bereikbaar moeten zij n met liet openbaar vet -voer, zoiets lijkt mc bijzonder logisch. In onze stad vind je praktisch geen wegwijzers naar de Mosten. Ik hoop dat men dat ook niet vergeet voor liet toekomstige cultureel centrum.


OMSLAGVERHAAL

Het buitensportcentrum biedt De Mosten een extra dimensie Naast het stadsbestuur en het horecaiedeelte is er nog een derde partner in de Mosten: vzw Hoppa. De vereniging van Luc Segers zorgt oor de organisatie van buitensporten en biedt allerhande sportieve arrangementen aan groepen, verenigingen en scholen. 1-let idee werd gelanceerd door Luc Segers. een leraar lichamelijke-opvoeding en biologie van bijna veertig jaaroud. Luc Segers isafkomstig uit Minderhout, Loon van Karel Segers en Liza Van (ieslel. Hij huwde Tinne Van Beek en samen hebben ze twee kindjes: Tuur (7) en Jan (5). Het idee van het oprichten van een buitensportcentrum kwam er niet op één dag. Luc Segers: "Het is eigenlijk ontstaan als onderwerp voor mijn eindwerk. Dat eindwerk werd een geïntegreerde werkweek toegspitst op de vakken lichamelijke opvoeding en biologie. Ik ging in mijn werk uit van cle organisatie van een clergelijke werkweek in de Castelréhoeve. Nadien organiseerde ik sportkampen. Enkele weiden ook in Meer georganiseerd. Toen is eigenlijk het idee ontstaan om op de Mosten iets in het leven te roepen zodat meer mensen zouden kunnen kennismaken met de buitensporten. Ik stapte nmr het gemeentebestuur en legde er mijn plan uit. Als ik zelf wou instaan voor mijn investeringen en hen een jaarlijkse huursom zou betalen, was het geen probleem. Dat risico nam ik en zo hen ik gestart in 1996." Het buitensportcentrum heeft een aantal belangrijke troeven in handen. "Doordat we in onze groepsarrangementen een tiental proeven hebben, kunnen we de mensen een grote a/u'isseling in onze activiteiten aanbieden. Op dit ogenblik kunnen we gegadigden in de Mosten laten proeven van een survivalrun, een laag touwenparcours, mountain biken, boogschieten, A-loop, kano- ofvlotvaren, oriëntatieloop, speleobox, ... Zowel de sportieve als de minder sportieve deelnemers komen aan hun trekken. l let onderlinge recreatieve competitieelement geel) net dat ietsje meer. Ons concept zit prima in elkaar, hieraan hoef) niets verbeterd te worden. We zouden ons

_i _ç

L)c' Hoogsti'aai.s e Redde,'scli,/i i 'erin/t een heel belangrijke taak in De Alosten. liter zien we hen aan het werk tijdens liet Reddersn'eekend. Ook dit jaar zijn ze weer van departij om een oogje in het zeil te houden. aanbod nog wat willen Limtbreiden en denken daarbij in de eerste plaats aan een klimmuur. De plannen hiervoorzi jn i'eeds ontworpen, de klimtoppen zijn al aangekocht. We wachten nog op de locatie waar we deze mobiele toren mogen plaatsen." Luc Segers geef) toe dat de samen erking tussen de drie partners beter kan. "De Mosten bestaat ut drie partijen: de gemeente. de horecaconcessionaris en het buitensportcentrLim. De drie opereren volledig onafliankelijk van elkaar. In het begin is zoiets een beetje zoeken en afwegen en het is inderdaad zo dat de samenwerking tussen de participanten niet altijd op wieltjes loopt. Als mensen niet tevreden zijn over een situatie waarin zij verkeren hierdoor frustraties gaan uiten, en ook denken

Een gedeelte van liet siad.spersonc'e/ van De Mosten keek in 2000 i'anop een speeltuig uit (,ier De .iustcoi. Ze agen iic'/luhi ilal het goed is,. Ook dii faut' l'i'i/gi dc Mostcn opnicuit' de hlauvi'e vlag i'oor de totaliteit i'an liet zwemwater en de neilieid i'an de o/ngc'i'ing.

dat het gras bij de huren toch iets groener kleurt, dan krijg je situaties die spanningen veroorzaken. Dit heb ik gehad niet de participant Horeca. Ik denk dat hun situatie wat aan het opklaren is omdat we de laatste maanden geen noemens-

Vissersciub 'ALTIJD BEET' Verspreid over het domein vind je in De Mosten verschillende vijvers. De ene wordt gebruikt om te zwemmen, een andere om te vissen en nog een andere om vis te kweken. Vissen in de vijvers van De Mosten is in principe voor iedereen toegestaan. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden. Je vist met een dagkaart, die je ter plaatse kan kopen. Het nodige vismateriaal moet je uiteraard zelf meebrengen. Ofje kan ook aansluiten bij de visserselub 'Altijd Beet'. Voor een jaarahonnement kan je gebruik maken van tal van extra's. 1 lierdoor kan je o.a. deelnemen aan wedstrijden. Evengoed kan je recreatief komen vissen. Zelden ben je alleen aan deze vijvers. Er is ruim voldoende plaats om te vissen en je wagen of liet:; pttrkei'en itt geen enkel prohleeni l)ankiij de kweekvijvrr waarin vooral de snoek welig tiert, kan de vissersclub het bestand van de wedstrijdvijver op peil houden. Sommige soorten vis dienen toch nog aangekocht te worden. Dankzij de medewerking van de vissers kan men ter plaatse intussen een eigen lokaal Lmifbtitcii.


OMSLAG VERHAAL alternatief voor een klassiek pretpark, een afvaart van de 1 eçse of' en ciropping "We spcicn dit klaar omdat we lang7aamaan in dit werk ingegroeid zijn. Als je hier van het ene moment in ht andere moet instappen, zou dat niet haalbaar zijn, je groeit hier in , je weet het te organiseren en bovendien kan ik rekenen op een heel goed, gemotiveerd monitorenteam. 1-let zijn allemaal mensen die hun taak met plezier ter harte nemen." Luc Segers maakt per arrangement een programma, een dagindeling en een prijs. "De prijs hangt af van het aantal personen, de proeven en de organisatie. Scholen uit groot Hoogstraten genieten van een voordeeltarief. Voor het gebruik van het domein en de twee zeecontainers betalen we een forfaitair huurbedrag aan de stad Hoogstraten.

waardige problemen meer hebben gehad." Het buitensportcentruni biedt een bepaalde meerwaarde aan de Moslen. Luc Segers heeft het daarbij niet over de activiteiten die het buitensporteentrum volgens de nieuwste folder aan de dagrecreant aanbiedt. Hij beklemtoont de promotionele kant van de aanwezigheid van 1-loppa in de Mosten. "Naar de dagrecreant toe werden pogingen ondernomen om wat animatie te voorzien. Maar veel reactie kwam daar niet op . De triathlon, het reddersweekend, de Maxspektakeldagen en sinds dit jaar voor de eerste maal de Mostenmini-triathlon op 7 september bieden een mooi pakket aan ambiance. Voor de mini-triathlon

Luc Segers is tevreden over zijn werk in de Musteii. "Alles is uitciaaid vom veibcteiiiig vatbaar. Zo zie ik ook enkele zwakkere elementen. "Wat vooral belangrijk is, is een investelig in spccltocstcllcn in dc speeltuin achteraan. Die speeltum zou ook wat mogelijkheden moeten kunnen bieden voor kinderen ouder dan tien jaar. Verder is de aanleg van een klein polyvalent veldje, lOm bij 20 m, ideaal voor de dagrecreanten om wat te voetballen ofom basket te kunnen spelen. Ik hoop dat ik mijn "levenswerk" kan verder zetten zoals ik gepland had. Hoppa vzw zal wellicht naast buitensportcentrum de Mosten nog wel eens enkele andere zijsporen durven bewandelen. "Iets" in het buitenland zit nog steeds ergens in mijn achterhoofd en een "Heb je lijflief'-campagne spookt momenteel door mijn hoofd. Gelukkig is er tussen het hebben van een idee en liet uitvoeren van dit idee een lange weg af te leggen en hebben we voldoende tijd om ons te bezinnen."(ao)

verwachten we toch wel een grote respons van het Hoogstraatse publiek." (Alle info op onze website: www,goçieeDmLmasn1nailoii) "Ik denk dat hoppa vzw een grote meerwaarde geeft aan de Mosten. Op promotioneel vlak, ik heb het niet over grote advertenties, bewijzen we de Mosten al jaren een grote dienst. Het is vooral de mond aan mond ree lame over cle buitensportorganisatie die ook heel veel mensen naarde Mosten brengt. Je kan gerust stellen dat we een gevestigde waarde zijn geworden en dat we een uitstraling hebben binnen en buiten de provincie Antwerpen. Onze georganiseerde activiteiten bieden mensen een sportief, gevarieerd en gezond

'

Hoppa vzvt' Oude Keikweg 68 2381 Wee/de tel 014165 9687 fax: 0141 65 21 29 Email: hoppa@belgaconi.net

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel,: 03/314,52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

IEël=rie.X flrt:ijIp -', 3JJWO


VAKANTIE

Overnachten in Hoogstraten Kamer met ontbijt Hilde Faes in Inn 't Hoog

Eigenlijk kamers te weinig Hhlde Faes mag voor haar Inn 't Hoog binnenkort twcc kaarsjes uitblazen. 'In augustus zal ik al twee jaar een bed & breakfast uitbaten. Voordien had ik

zeker twee jaar getwijfeld of ik het wel zou doen. Maar je weet hoe dat gaat, je hebt enkele kamers te veel dat is alleen maar nodeloze ruimte om te onderhouden en verder allerlei rommel in te verzamelen. De logiesformule sprak mij wel aan, maar ik zag er tegen op om de zolderruimte te verbouwen tot kamers. Uiteindelijk is het er toch van gekomen, en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.' -

DHM: Wat gaf uiteindelijk de doorslag om er toch mee te beginnen?

DHM: Zijn er echt zoveel potentiĂŤle klanten voor deze verblijfsformule?

Hilde Faes: Eigenlijk het feit dat ik iemand ben die doodgraag sociale contacten heeft. Ik ga graag om met andere mensen, en dat lukt vrij aardig. Er komt heel wat volk over de vloer met wie het prettig babbelen is, al kun je natuurlijk niet alle talen kennen. Wanneer dc conversatie in het Spaans of Italiaans gaat, moet ik passen of beter, dan wordt het op de duur behelpen met gebarentaal. De meeste gasten spreken of kennen echter Engels, velen ook Frans. Een van dc meest voorkomende vragen die zij stellen, is waarom er bij ons zo weinig informatie in het Engels voorzien wordt.

Hilde Faes: 1 leel veel ja. er zijn eigenlijk kamers te weinig, je hebt twee soorten van klanten: buitenlanders die hier enige tijd verblijven omdat ze werken in een bedrijf in de streek, en de toeristen. Welnu, er is haast altijd wel iemand in huis. Door de week zijn dat buitenlandse werknemers, waarvan je verschillende geregeld terugziet. Dat worden dan haast vrienden, je leert mekaar kennen en dat maakt het extra leuk. Die wandelen 's avonds gewoon de living binnen om tv te kijken ofaan de computer te zitten. De toeristen komen eerder seizoensgcbonden: echte vakantiegangers, vooral fietsers. Die staan veelal heel onverwacht voor je neus, en dat kan echt op om het even welk moment van de dag zijn... IJHM: Krijg je veel reacties van je gas-

-

DHM: Hoe internationaal is het cliĂŤnteel? Hilde Faes: Behoorlijk, zou ik zeggen. Dat gaat van Thailanders, Finnen, Zweden, Italianen tot Amerikanen... Daarnaast veel Nederlanders en Duitsers.

ten?

Mk

Hilde Faes: Sommigen laten een boodschap achter in het gastenboek, met de meesten kun je ook een goeie babbel hebben. Dan blijkt dat ze in veel gevallen het adres hebben via mond-aanmond reclame, ook wel via de toeristische dienst. De plezantste reacties komen natuurlijk van de regelmatige klanten. Van hen klinkt het wel eens dat ze het gevoel hebben weer 'thuis' te komen mooier kan moeilijk. Ook de fietstoeristen hebben het in de streek doorgaans naar de zin. Zo had ik onlangs nog een koppel uit Roeselare, die zo in de volken waren over de fietsmogelijkheden hier dat ze prompt besloten om eind juni terug te komen. Zulke mensen hebben hun vakantie doorgaans overigens goed voorbereid, ze hebben ook echt wel een vakantiegevoel wanneer ze hier verblijen je zult ze dus maar zelden ontevreden horen zijn. -

I)llM: Nooit minder leuke ervaringen

gehad?

14

Ililde Faes: Amper, ik herinner me nog wel

1

1

1 F

IE "

V~

levendig een vrachtwagenchauffeur die ik om halfzes 's morgens moest wekken en die bij zijn vertrek om half zeven al ruzie stond te maken over het betalen. De man moest en zou in Duitse Marken terugbetaald krijgen, wat ik uiteraard niet had. Toen heb ik er simpelweg mee gedreigd de politie erbij te halen, waarna de zaak binnen de kortste keren opgelost was... Eigenlijk twee keer niks dus, maar toch blijft zoiets je wel even bij. Maar nogmaals, dat is echt de uitzondering. Ik heb het zo naar de zin met mijn bed & breakfastgasten dat ik al overwogen heb om uit te breiden. Maar dat ga ik toch maar niet doen, denk ik. Want dat vergt dan wel een stevige investering. (ooit)

Inn 't Hoog ('Een woordspeling op l-loogstratcn cn het feit dat de kamers hoog in het huis gelegen zijn...'), heilig Blocdlaan 295 in lloogstraten. Er LijII twee kamers voor telkens twee personen. Telefoon: 03/3 14 67 86.


Familie Vanhaute-Fransen

Altijd vakantiesfeer in huis Leo Vanliaute en Lea Fransen varen bij de eersten die in onze gemeente een Bed & Breakfast organiseerden in eigen huis. Zo'n 10 jaar geleden ging meester Leo Vanhaute met pensioen en hij vond het een goed idee om de vele lege uren die in het verschiet lagen, te vullen met de aangename bezigheid van gastheer spelen. Echtgenote Lea werkte toen nog buitenshuis en Leo zag het wel zitten om zo liet grote huis waaruit hun 5 kinderen vertrokken waren - te benutten. Ook de toeristische Dienst van 1-loogstraten was indertijd zeer ingenomen met dit idee: in die tijd had Hoogstraten nog weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen en de dienst moedigde dan ook mensen aan om een 'Kamer met ontbijt' in te richten. Nu. 1 0 jaar later, zijn Leo en Lea een beetje aan het uitbollen. Leo: 'Een tijd geleden wilde ik ermee stoppen maar Lea, die inmiddels ook op pensioen is, wilde graag verder gaan. Zij zorgt nu voor het onthaal van de gasten, het ontbijt enz. 'Toch kijkt Leo zeker niet met spijt terug op de tijd toen hij ermee bezig was. wel integendeel. 'Voor mij was een van de belangrijkste redenen om dit te doen dat ik graag mensen ontvang en dan vooral mensen die met vakantie zijn: zij zijn gewoonlijk goedgemutst en brengen soms interessante reisverhalen mee en brengen zo een vakanties feer in huis. Zo hadden wij nogal eens gasten die op weg waren naar Compostela. altijd Nederlanders; blijkbaar loopt de farneuze Compostela-weg vanuit Nederland doorheen onze streek. Lea: 'Plezierigst vind ik de gasten die van ver komen, zo hadden wij hier eens een Zweedse familie te gast. Maar meestal zien wij hier fietsers aankomen, vooral uit Nederland. Wij zijn aangesloten bij' de vrienden op de fiets'. een Nederlandse vereniging die een brochure uitgeeft met 1900 overnachtingsplaatsen, vooral in Nederland zelf, maar ook in België en Duitsland. Een verblijf daar kost maximaal 14 euro per persoon en per nacht mits men lid is van de vereniging. In het algemeen hebben Leo en Lea goede ervaringen met hun gasten. In één van de 2 kamers die zij beschikbaar hebben, woont nu al meer dan 2 jaar een Duitser die m Hoogstraten werkzaam is. Lea: 'Hij is nu op zoek naar een appartementje. We zullen hem toch wel missen, hij is een beetje kind aan huis geworden.' Ook

de gasten blijken meestal zeer tevreden met het onthaal in de Klinketstraat. Een zeldzame keer komen er gasten die, na een kijk op liet huis en de kamers, toch liever elders gaan. Dat vindt Lea een van de meest negatieve ervaringen in haar werk. Nu Leo en Lea allebei bijna 65 jaar zijn, denken ze eraan om stilaan afte bouwen. Lea: 'Een gast brengt toch altijd heel wat werk nice: de bad- en slaapkamers moeten piekfijn in orde zijn, er moeten telkens weer lakens ververst worden, je moet er steeds voor thuis blijven. En ook. een overnachting wordt meestal al maanden op voorhand besteld en ik houd er niet van om alles zo van te voren te plannen; onze eigen reis-

p1]HI[]

I1ij

iiic[

Lii

echt al die jaren goed gegaan maar ni doen we het toch wat kalmer aan al blijven we voorlopig nog 'wel bezig.'

Familie Van haute-Fransen, Klinketstraat 10. Eén kamer voor 1 persoon, 1 vôér 2 personen. Tel. 03/3 14.55.19.

* '1

hrsweJijksfofocjr-fie

vicJo'epo'fcSes

Ij

tt%'

e.isei1 sfi.tdio iYi

i)St!iiEjevi

dicjifcde tofosite

. .'

c j('1J 42 2310

inobeL ±efoiiie

ikevosl

031314.6250 feix 03/314.82.00 iiifo@foio_cIe_oef.be

10


VAKANTIE

De Griffioen Genoeuid naar een 1 7de eeuws pand, met zeven schoorstenen, is de Griffioen gelegen, pal in liet centrum van Hoogstraten op nauwelijks 50 iii van kerk en begijnhof. Temidden tal van horecagelegenheden op Vrijheid 146, is er liet aanbod van 3 tweepersoonskamers, met badkamer. In één van de kamers staat ecn zctclbcd zodat men er üûk met 4 kaii uvçliiaLhtCll. Toen Jan Ruts de,.e B&B upende, midden augustus 2001, nukte hij iii Lun folder op twee groepen van mogelijke klanten. Zo onderstreepte hij enerzijds het toeristische lJlaiig VCtU lluugsliateii en zijn ulligeving CII andeizijds wilde hij gelegenheid geven aan feestgangers om, na een avondje uit, een veilig onderkonien te vinden, dan wel niet wat teveel uit glas of fles toch niet de auto huiswaarts te keren. De feestgangers zijn er in ieder geval wel. De echte fuifhummers blijven bever een nachtje sIcIpLu dciii wel ccii duur lai te iiiueteu betalen en later toch nog eens de auto te komen ophalen.

Geen toeristen Hoewel zij itug geen volledig toeristisch Seizoen hebben kunnen meedraaien Zij n er van de eerste groep, de toeristen, nog niet zoveel over de vloer geweest. Blijkbaar zoeken deze het land van l-loogstraten niet op om er langer dan een dag, een weekendje of zo, te vertoeven. Alhoewel, de paginagrote aankondiging van het provinciebestuur in Gazet van Antwerpen rond fietstoerisme maakte van het Pinksterweekend alvast een topper. Wat de rest van de zomer zal brengen is dus afwachten.

\1\I)J

Technici De grootste groep overnachters, meer dan 75%, zijn echter de technici en zakenmensen die enkele dagen op één of ander bedrijf in de omgeving een installatie moeten komen plaatsen ofnazien en waarvoor de verplaatsing huiswaarts gewoon te ver is. Meer dan 60% van deze

..

Installatiebedrijf van den Berg

flj

Voort 26 Metrie Tel t) 31575 31 Fax 03 M5 U.49

mensen zijn buitenlanders. Dit maakt het werk interessant omwille van de ontmoeting met diverse culturen en talen. Troef hierbij is het feit dat men in het centrum gelegen is. N jet zozeer omwille van cle historische bezienswaardigheden. die wel mee doorgenomen worden, maar vooral omwille van dc talrijke eet- en drinkgelegenheden in de directe omgeving die de avondi ij ke verveling wat kunnen verdrip ven. 1-let is de voorbije maanden al meermaals gebeurd dat aanvragen moeten worden doorverwezen naar collega B&B'ers dan wel dat geen oplossing geboden kan worden. Zulks onderschrijft dc behoefte aan zakelijke overnachtingsmogelijkheden in Hoogstraten.

Passanten Nog al wat vakantiegangers uit het hoge noorden verlaten de autostrade om in F-loogstraten een overnachtingsmogelijkheid te zoeken en om dan cle volgende dag verder te reizen. Een bed en een goed ontbijt zijn dan hoofdzaak. Echte toeristen kan men ze niet noemen want verder dan wat benen strekken op de Vrijheid, komen zij niet. Voor groepen die in de omgeving, bijvoorbeeld in de Cahier, een optreden hebben is de Griffioen een geknipte gelegenheid. Zo is ook het weekend van de Antilliaanse feesten reeds volgeboekt.

Tevreden Na een klein jaar werken is de uitbater van de Grifl'ocn best tevreden. Volgens ,Jan Ruts ligt het stieces van de B&B-formule in het feit dat men de vrijheid heeft om te gaan en te staan waar men wil. De Griffioen, Vrijheid 146, 2320 l-loogstraten, tel. 03-3 14 14 13

Bezoek onze website www.vdberg.be Voort 26 2328 Meerle Tel 031315.75.31 InfoJvdberg.be :

Openingsuren toonzaal: Ma - vrijdag: 8.00- 12,00 13.00- 18.00 Zaterdag: 80)-12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gestoten

De wakkere hooimaand geeft de zeisen de niaaier in de hand met vlijt daar lege schuren hooi vereisen om het vee te voeden in de wintertijd.


VAKANTIE

Fons Sprangers en Jeanne Snoeys

SÇLI'9N ® Verscheidenheid van mensen maakt het boeiend In de Loenhoutsebaan in Hoogstraten, bijna op de grensscheiding niet Loenhout, woont liet echtpaar Sprangers-Snoeys. Sinds een viertal jaren werken zij actief mee in de formule van bed en breakfest.

LOEWE.

i_ VI

'Nadat wij, ruim een vijftal jaren geleden, dit huis hebben gekocht, bleef onze zoon Mark op de boerderij wonen. Voordat we hier kwamen wonen lieten we het huis grondig renoveren. Toen al speelde het in onze hoofden om gasten te kunnen ontvangen. Plaats was er immers genoeg. Besloten werd om het gelijkvloers voor ons te gebruiken en om de bovenverdieping in te richten als gastenverblijf. In die zin werd de renovatie voltooid. De betrokken dienst van de Stad Hoogstraten begeleidde ons hierin en toen werd het afwachten naar de eerste kennismaking met slapers. Na verloop van tijd groeide de mond op mond reclame. Al moet gezegd, na enkele keren adverteren in een Hollands fietskrantje, wist men ons beter te vinden. Soms moeten we, wegens plaatsgebrek, wel eens een collega uitbater inschakelen. Ook gebeurt, zoals nu trouwens, dat er een gast hier woont die ergens in een fabriek in onze Noorderkenipen werkt. In dat geval moet je wel tijdig opstaan om een ontbijt klaar te maken. Voor éehte vakantiegangers moet het ontbijt niet te vroeg plaatsvinden. En als je slapers hebt die eerst genieten van bv. de Antilliaanse Feesten, dan slaan die soms het ontbijt wel over. Door de jaren heen hebben we een vast klantenhestand kunnen opbouwen. Mensen die tevreden waren en voor een tweede keer (of meer) boeken, daar heb je geen problemen mee. De taal is soms wel iets anders. Met sommige buitenlanders kan dat echt wel tot

Regent Sinte Madaleen regent dagen achtereen.

12

problemen leiden. Maar met goede wil, die langs beide zijden moet komen, geraak je een heel eind. Misschien is het toch nuttig dat er Engelse les gevolgd kan worden. Dat is toch een van de belangrijkste talen. Steeds hebben wij goede ervaringen met de mensen die hier blijven slapen. Al krijg je allerlei pluimage over de vloer. Een vrouw die haar man komt bezoeken in de Kolonie van Hoogstraten. Fietsers die een zestal weken rondtrekken en maar 1 nacht blijven slapen. Maar deze verscheidenheid van mensen maakt het ook boeiend om kamers te verhuren. Eenmaal waren we echter niet gelukkig. Wegens plaatsgebrek werden ons enkele politieke vluchtelingen toegewezen. Misseh en wel erg voor die mensen dat ze hun thuishaven moesten verlaten. Maar met het geld wat zij hier ontvingen maakten ze wel grote sier.' Fons Sprangers en Jeanne Snoeys hebben hun beslissing omte beginnen met bed en breakfi.st nog niet beklaagd. Jeanne verklaart zelfzeker hier nogjaren mee door te gaan, tenminste als de gezondheid het toelaat. De opgebouwde klantenkring kan er alleen maar gelukkig mee zijn. Sommigen vinden 'Veen tweede thuis" op de Loenhoutsebaan in Hoogstraten.

Familie Sprangers, Loenhoutse%veg 62, Hoogstraten. Tel. 03/314.52.58

In juli moet van hitte braden wat in Augustus moet geladen.

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. i Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee program-

ma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuli-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXi9N


VAKANTIE

Hoevetoerisme Frans en Heidi Geerts

Beukenhof Zoals veel beginnende boeren woonden Frans Geerts en Heidi Verstricht aanvankelijk in een woonruimte in hun eigen bedrijfsgebouwen achter aan op hun erf. Toen er na enkele jaren 3 kinderen bij kwamen, besloten ze om een echt huis te bouwen aan de weg en kwam hun eerste onderkomen vrij. Het was Frans' idee om daar een vakantiewoning van te maken. Heidi was daar in liet begin niet zo voor te vinden. die vreemde mensen op liet eigen erf, hoe zou dat uitpakken? Maar ccii eerste kennismaking niet hun gasten in de zomer van serleden jaar - werd soor haar een echte mee ii Ier. De nensen genoten san h mi vakantie hier en daardoor had ik er ie 1f ook deugd van, Ik merk ook dat onze ga ien. door het boerenbednj t' van dichtbij mee te maken. ecu 1 iee 1 ander beeld krij gen van ons, boeren. Een veel positiever beeld clan ss it ie bijs oorbeeld op televisie zien.' Frans: 'Het idee van hoevetoerisme beton hij ons te njpen in tdbruari 2001 , in maart en april zijn we bezig geweest met verbouss en en inricbten en in mci was het vakantiehuis klaar: het biedt plaats aan 7 personen. We hadden serIeden jaar amper reclame gemaakt maar Londen het toch 6 weken verhuren. Nu, begin juni 2002, is het al voor 12 weken geboekt. De vakantiegangers op het Beukenhot' zijn meestal gezinnen met jonge kinderen die er komen op weekend, op midweek of voor een hele week. Ze zijn vaak echt ge誰nteresseerd in het boerenleven en verwonderd dat ze niet terechtkomen bij een boer op klompen in het slijk maar op een modern bedrijf dat er helemaal anders uitziet dan ze gedacht hadden. Flet onthaal begint claaroni altijd met een rondleiding op de boerderij. 1--let is een varkensbedrijf en hoess cl je clii sonis ook kan ruiken. hebben de

oasten daar ss clii ig U hinder an. 1 leidi: Ik . v . vraag d:it wel eens aan Ii en mi ar ie zeggen dat ic Ik t ini ee! LI Lii tie gess oon ii in ei er ' da cl ma n iets meer \ in merken. . \\ at de gasten hier ioal doen? In de dikke inlormatieniap in hei / akant ebuis kunnen ie alle niogelijkheden die hier iijn. nakijken en hun ccce inden in \\ ortel en oinges nig. . . Met de bossen san 1 Wortel-Kolonie zo dichtbii liet ss,ttidelen en t etsen \ oor de hand. Soms blijvende kinderen lies er op de boerde ij om ie spelen met de kinderen (ieerts die vinden dat wel intei essant Lo'n nieucc e speelkameraadjes. Niet alleen gezinnen ook hedi ijven doen wel eens een beroep op het vakantiehuis om tijdelijk buitenlandse werknemers in onder te brengen. Heel seel cc erk vraagt het uitbaten van het akantiehuis niet. Ontbijt is er niet bij en de

vakantieganger zorgt zei t' voor bedlinnen en de opkuis hij vertrek. Indien hij wil, wordt dat wel door Heidi gedaan maar clan mits betalmg. Wat Frans wel moeilijk vindt, zijn de vragen om inlichtingen in een vreemde taal; fax of e-mail is wel eenvoudiger. 'daar kan je het woordenboek naast leggen.' Voorlopig hebben Frans en Heidi nog geen gasten in de winter gehad ook al is er verwarming in het vakantiehuis, het blijft een zomerse bedoening, zegt Frans en dat vindt hij wel wat spijtig. In iedergeval zijn ze allebei tevreden dat ze met dit vakantieverblij Ugestart zijn en hopen op nog veel gasten die via bende Kempen en het boerenbedrijf komen verkennen. De Beukenhof, Beukendreef4A in Wortel. Vakantievoning voor ca 7 personen. Tel. 03/314.86.63.

-.

tf

0 ..

.

'

.

.

... ..

OEKFO1

43 Centr

,

17 .

1

;

(

L K.t. CENTRUM

Rudy LEEMANS Neerven 4 2323 Hoogstraten (Wortel) Tel./Fax: 03/314.72.83 GSM: 0495/38.04.97

Hoe sneller u informeert, hoe vlugger het rendeert!!! 13


VAKANTIE melk uit een speen van een koe komt is voor iedereen nog niet duidelijk. En dat je (vroeger) op je knieën moest kruipen om aardbeien te plukken is helemaal ongelootwaardig. En augurken zitten toch in ccii potje, DUS plukken we wortel en al toch uit...

Vakantieboercierij 'De Maerschalk' Aan de linkerkant voorbij het recreatiecentrum De Mosten staat een bord "De Maerschalk". In deze vakantieboerderij is het hoofdzakelijk in de zomer een drukte van jewelste. Tijdens de maanden juli en augustus is het er een komen en gaan van vakantiegasten.

Van al deze belevenissen kan jeanne wel een boek schrijven. Ze is trouwens al meer dan 22 jaar gastvrouw. Het leuke eraan is wel dat zij nu

Alles draait momenteel rond Jeanne. Reeds vroeg werd zij gestoken door deze microbe. Denk u even in, in het begin van de jaren 60. De Mosten in Meer. Velen kenden amper het bestaan van dit straatje. Een zandwegeltje zoals er toen nog veel waren. Bij droog weer stof en als het regende ploeteren door een slijkbaan. Ondanks dat zij ver afgelegen woonden boden haar schoonouders —Schalck- toen reeds de gelegenheid aan mensen om op vakantie te komen. Steeds meer vakantiegangers maakten gebruik van de aangeboden kans. Na de aanleg van de toenmalige E 10 werd zelfs de straat "De Mosten" verhard. Ongetwijfeld speelde dit in het voordeel van de vakantieboerderij. Eind jaren 70 werden de activiteiten noodgedwongen teruggeschroefd. Vader en moeder Schalck werden ziek en kwamen later te overlijden. Eigenlijk was het toen al lang duidelijk dat Jeanne de bedrijvigheid zou verder zetten. Een nieuwe stimulans werd aan de boerderij gegeven. Samen met haar man Gust bouwde ze de omgeving verder uit aan de noden van dc tijd. Ook dochter en zoon moesten wel eens opdraven oni moeder ie ie!pen. De uitbouw van de speeltuin, een kinderboerderij. een pleisterplaats zodat men buinen of buiten kon slapen, kwam alleen maar de klandizie ten goede. En Jeanne stippelde dit beleid uit en kon liet ook nog volbrengen. Al is liet werk waarschijnlijk nooit af. Juli en augustus zijn ongetwijfeld de topmaanden van dc vakantieboerderij jeanne's boerderij is ver bekend. Verenigingen van Brugge, Lommel en zelfs uit het Waalse landsgedeelte konien hier logeren. Al merkt ze wel dat er structuurverschillen zijn tussen bv KLJ, Cliiro en andere vereiiigingen. Dat de "stadsgasten" te weinig stilstaan bij de natuur is genoegzaani bekend. Een kip een ei zien leggen veroorzaakt vele vragen. Een liangbuikvarken dat enkel opvalt door zijn lelijkheid is dc topper van het huidi g dierenparkje. En dat .

14

(Look) ouders ziet komen die vroeger bi er zelf op vakantie kwamen. Ook deze mensen genieten van de Kempense buiten. In de vakantieboerderij is voorzien dat de écht jonge gasten binnen kunnen slapen. Helemaal pret is er natuurlijk alsjc voorde eerste kecr"bij de groten" in een tent niag verblijven. Keuken en refter zijn goed voorzien maar koken en spelbegeleiding moeten de inrichters zelf opstellen. Al worden Jeaniie en haar gezni daar toch wel bij betrokken. Op een gegeven moment, liet was reeds dagen lang goed weer, was er plots een ontzettend onweer. Have en goed in alle tenten dri jfnat. Zo vlug mogelijk werd alles binnengehaald en te drogen gehangen. Van de nood werd een deugd gemaakt, de gelagzaal aangepast en iedereen sliep die nacht willens nillens binnen. Ook dat is vakantie in België. De vakantieboerderij De Maerschalk" bezit een naani als een klok bij de verenigingen. Dit bewijzen elkjaarde inschrijvingen. Met Jeanne aan liet roer is de zaak reeds aan een tweede generatie toe. Misschien ooit een derde??? Nog jaren hoopt Jeanne het wervelend volkje te kunnen blijven ontvangen. Jeugd houd je immers "eeuwig" jong.

Toeristische hoeve 'De Maerschalk' De Mosten 7, 2321 Hoogstraten-Meer Tel. (0)3.3 15 76 86.

Het maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand


VAKANTIE

HosteHerie De Tram

Herinnering aan

Drie sterren, vier generaties

Rop Tuytelaers

Een stad, al is die nog zo klein, kan niet zonder hotel, die naam waardig. DE TRAM is zo'n hotel, klein, niet echt knus, wel sjiek en tamelijk duur, een echt 3-sterren hotel met 5 luxueuze kamers, gerund door FLOR SCHELLEKENS iliet echtgenote lnrqiieline en hun twee zonen Gunther en Peter. Die zonen en hun echtgenoten vormen de 4 generatie in de geschiedenis van De Tram. t,\

-

Le

Il-i,•. en

a',d

oWe

Groote Steenwe

JW

IA

l

gi

ML

t'

iii

j

'i

Ti

..-.

Op clezc'foto uit de I'giiifareti san De T,'am ziet ii links het huis san de vreclerechter siaar nu de Ge. EIi,s'abethlaan begint, daarnaast het 'C'(tlë do Tramwav ' waarvan hei rechtergedeelte late,' verkocht werd. (Historisch Fotoboek M. Leunen) In 1917 kocht klompenmaker Fons Van Calster, afkomstig uit Westerlo, het huis pal aan de halte van de tram op de Vrijheid. l-lij richtte er een klompenmakerij en café in dat toepassehjk de naam 'Café du Tramway' kreeg. Na enkele jaren richtte hij er ook logement in zijn gasten waren vooral mensen van de douane en bezoekers van het Spijker en het Seminarie. Tijdens de 2` wereldoorlog ging het hotel-restaurant ten onder als gevolg van de ontploffing van de St. Catharinakerk. Inmiddels had dochter Lucta haar vader opgevolgd als uitbaatster van De Tram. Samen met echtgenoot Jef Schellekens besloten ze het etablissement terug op te bousven. Eind jaren 50 wachtten 10 nieuwe moderne kamers op de hotelgasten. Tot in 1970 heeft De Tram dan weer als hotel gefunctioneerd. Maar toen werd liet gesloten en omgevormd tot feestzaal, café en restaurant. Wellicht hadden JefSchellekens en Lucta nooit gedacht dat hun De Tram nog ooit hotel zou wordem zo'n landelijk hotel ii ecn toen nog niet-toeristische streek was in dc jaren '70 en '80 toch ten dode opgeschreven. Maar in 1990 dacht zoon Flor er anders over. Opnieuw werd alles grondig vernieuwd en er bleven 5 luxueuze hotelkamers over waardoor De Tram meteen een, eerste 4, nu 3-sterren hotel werd, vermeld in de Michelin en andere reisgidsen. De gasten in De Tram zijn voor 80% zakenmensen die Hoogstraten bezoeken omwille van de bedrijven die hier gevestigd zijn, ze komen vanuit, de hele wereld, Amerikanen op kop, ook veel Japanners. Denen enz. De overige gasten

zijn passanten, mensen op doorreis die het adres kennen uit de Michelin of andere gidsen. 'Met onze gasten hebben wij nog geen enkele vervelende ervaring gehad, zakenmensen zijn nu eenmaal gemakkelijke gasten, zij zeuren niet over liet weer of zo. Een gezellig onderkomen en goede service stellen ze op prijs ook het kleinschalige van dit hotel waarderen ze, zij reizen veel en komen zo in grote hotels, genre Hilton. Daar voelen ze zich een nummer, hier gaat alles veel persoonlijker en dat vinden ze prima'. 'Toch mogen wij binnenkort ook toeristen verwelkomen. De toeristische dienst van de Provincie heeft een arrangement uitgewerkt 'Fietsen in l-Ioogstraten'. Dat behelst 2 overnachtingen in ons hotel, 2 dagen rondtoeren met gehuurde fietsen, één gastronomisch diner bij ons en 2 maal ontbijten. De eerste boekingen voor dit arrangernent lopen al binnen.'

Hostellerie De Tram Vrijheid 192 2320 Hoogstraten Tel. 03 314 65 65

Advertenties 314.49.11 1314.55.04

In 1 urn hout geboren, in Le iis en ge si ii deerd. in I-loogstraten hard geis erkt en met s olIe teugen san het les en genoten. Zo zou men, heel kort, dc biografie san Rop k mi nen sa men ati en. Wisk unde-i nt'ormattca is as zijn s ak dienstbaar zijn S oor de ',anienles mg zijn vreugde. In 1982 vierde het Instituut Spijker 1511 jaar ondcrss ijs door de komst \ , au de Z ust ers 1 rsu liiie n van Til dun k . kop behoorde hij dit .1 ubi Icuni tot de naarsitge trekpaarden. Uit die viering is het tijdschrift Spijkerkoppen os ergebles en en kop is as de eerste redacteur. In de genieenschap s no 1 loogstraten beIi oorde kop tot het bestuur van het Das idsltnds en hct Piuskoor als schatheis aarder. Het Piuskoor koos Roll tot oor/itler in 1989, net op tijd otli het gouden .1 ubt leumjaar 1990 voor te bereiden. liet is erd een onS ergete lijk jaar dai tot op heden 7 ij n dccclii ke sporen Ii ee t na ce lat en N t ist cii k cle dagu ii stappen 0 rg mi seerde hij reilen naar \\ enen. Praag. Istamboel en Sint- Petersliurg. Zijn grootste zorg is as evenis ei dat liet koor zou presteren zoals dit setisacht iserd. kop is as een humorist dte steeds s errassend uit de hoek kuil komen hii een toespraak, maar es en graag tijdens twee maten rit St in de part t t itur van i ij t tetiorgroep. Onvergetel ijk. Ieder jaar op de eerste zondag van september groeide zijn peloton zatigers aan om rond Brussel te gaan gordelen. Rop was 25 jaar zanger en bestuursltd waarvan tien jaar voorzitter. Hiervoor werd hij nog otilangs gelauwerd met de gouden medaille Pro Merito van de koorfederatie Het Madrigaal. De laatste vier jaar werd ztjn gezondhetd zwaar beproefd. Node moest hij de school achter laten. Op de betere dagen vond kop tiog ivat verstrooimg iii het koor en bleef hij zijn spitsvondige htmor bewaren, bewonderenswaardig. Samen niet Els, zijn echtgenote, en Hanne, zijn dochter. heeft Rop de beker tot op de bodem geledigd. I-Itj is 54 jaar geworden. Eenieder die niet Rop mocht sametiwerken, blijft aan hem een dankbare herinnering bewaren. (J. B.)

15


PJT1 111

Lisette van het containerpark

lul-

1

Lisette Vermeiren is reeds geruime tijd werkzaam op het containerpark (EN NIET OP HET STORT) van Hoogstraten. Als enige vrouw staat zij daar haar mannetje tussen haar mannelijke collega's. Neemt niet weg dat de aanbieders van afval zelfjuist moeten (leren) sorteren. Begeleiden: een taak op zich op het containerpark. Lisette komt uit een groot gezin van 7 kinderen waarvan zij de middelste in de rij is. Thuis was er een tuinbouwbedrijf zodat zij perhct dc tijd nog kent van de opkomst van de plastiek. En het plukken van dc aardbeien op de knieën. Aan het uithakken van de aardbeiplanten heeft ze nu nog de mooiste herinneringen. Daarna een zwempartij in de put van de "Desta". heerlijk! Schoolgaan moest ook gebeuren. Na allerlei omzwervingen behaalde zij het kappersdiploma voor dames en heren. Door de ziekte van haar moeder kreeg Lisette de zorg van het huishouden op zich. Daarna stapte zij in het huwelijksbootje op haar 20 jarige leeftijd. Uit het huwelijk kwamen t ee dochters: Nathalie en Kristine. Na verschillende jaren liep het huwelijk echter op de klippen. Lisette legde zich helemaal toe op de opvoeding van haar dochters. Al moet geschreven worden dat er een goede verstandhouding bleef bestaan met haar (ex) man en de dochters. Tijdens deze periode waren de voensdagen heilig voor hen drie. Steevast werd de Quick in Merksem bezocht. Lisette vond het tijd om haar horizon te verruimen. liet moest echter een gelegenheid zijn waar zij zich in kon vinden. Een ideale start bood even later aan. Zij ging helpen bij de archeologische site in de Meirberg. Vanaf de opstart was zij hierbij betrokken. Met spijt in haar hart werd dit project afgesloten. Zelfs onbetaald zou ze aan dergelijk project nog willen deelnciiicn. F\ en boei' ontvinLi ze ccii uitno-, '-

diging van de V.D.A.B. voor een sollicitatiegesprek. Werken op het containerpark te Minderhout leek haar wel wat. Intussentijd waren de kinderen groot genoeg. Eerst werd er halftijds begonnen op het containerpark. Na een goed halfjaar, waarin ze de verschillende taken leerde kennen, kon ze voltijds beginnen. Sindsdien is ze een vaste waarde tussen haar mannelijke collega's. 's Morgens is ze als een van de eerste aanwezig. Het bureeltje even opruimen, koffie zetten zodat deze heerlijk geurt als de anderen binnenkomen, computer opstarten en,. Zo werkte zij voor zichzelf een ochtendritueci uit wat ook gewaardeerd word door haar collega's. De ene dag is de andere niet. Het sociale contact met de mensen mag je niet onderschatten. Het moeilijkste hiervan is dat iedere mens verschillend is. Maar dat is dan de grootste uitdaging van deze taak. Natuurlijk scheelt het als je het vlot kan uitleggen. Het is wel zo dat de meeste mensen wel begrip hebben voor de milieutoestanden van vandaag. En de properheid van het park mag gezien worden. Een volgende logische stap was dat er een weegbrug geplaatst werd. We moesten met een computer leren werken en de voorgeschreven bedragen ontvangen. De rij eg diende hier oor aangepast. Hoe vindingrijk de mensen zijn bewijst volgende anekdote. Op een gegeven moment, de weegbrug was pas in gebruik, komt een oudere man met een kruiwagen met daarop enkele asbestplaten op de weegbrug. Niet voldoende gewicht dus niet betalend. Even later komt er een andere man MET KRUIWAGEN EN ASBEST1 PLATEN op de weegbrug. Hetzelfde verhaal totdat er een traktor verschijnt MET ENKELE ASBESTPLATEN. ' je mag er zeker van rijn dat deze mensen '1 daar smakelijk nice gelachen hebben. Zoiets met voorbedachten rade, lukt dus maar EEN keer! Sindsdien gebeurt het weleens dat een van de parkwachters in dc : Straat gaat kijken of daar materialen worden os eigeladen van wagen naar kruiwaMet ploegleiderLudo Lodewijcicv en cle collega s Frans Coertjcn.s, gen. En zo is er elke Jaan Plum i, Mark Herijgers en Lissette zeI/is het containerpark dag wel iets. van de Stad Hoogst raten in goede hcinden. Sinds kort is Rcioul Van Date de ii'erking kooien iemsterken.

F.1

t

1, Lisette hee// haai' ili'uiii daar 1 r / ' i 'Q/hlL 1/ aan het containe; park. Haar sociale saaidigheid maakt liet haar een stuk gemakkelijker om daar hciar mannetje te staan. Al hield liet werk meer in dan ze kon vermoeden.

De week van Lisette Maandag: even naar containerpark, ondanks dat dit gesloten is voor het publiek, voor de opkuis van het burcel. Verder thuis wat taken volbrengen. Boodschappen doen Dinsdag en woensdag voltijds werken al kanje nooit inschatten hoeveel bezoekers, en wie, er wat komt brengen. Daarom is het belangrijk dat iedereen, alle collega's, van alle afval verstand heeft. Donderdag zijn we lekker thuis als voorbereiding tot het steeds drukke week-end toe. Vrijdag is een drukke dag maar zaterdag is de absolute topdag voor het aanbrengen van afval. Het verkeer regelen aan de weeghrug kan dan vel eens noodzakelijk zijn. 's Zaterdags vanaf 14.00 uur zijn we vrij. Dan begint liet week-end wat ieder op zijn eigen manier invult. En op maandag begint liet draaiboek terug opnieuw. Privé ging het haar niet altijd voor de wind. Aan de opvoeding van haar twee dochters heeft zij de mooiste herinneringen. Die eerste vliegtuigreis naar Mallorca vergeet ze nooit. Het mooiste compliment kreeg Lisette te horen van een van haar dochters die spontaan tegen vreemde mensen verklaarde dat het voor hen niet erg was dat mama gescheiden vas. Danig ontroerd had ze toen vel kunnen janken. Een dochter sserkt nu als kapster (!) te lioogstraten, de andere doet met plezier kinderopvang. 1-let mooiste geschenk zal Lisette op het einde van dit jaar ontvangen. Moeke worden: 't is toch de mooiste rrrtitrl op aarde

Smoesjes Het is bekend dat een Belg vindingrijk is om belastingen te ontduiken. Dit is de top zes van het containerpark. Absoluut n°l is wel - ik betaal toch genieentelasting; - liet is niet van mij,' het lag voor nujn deur dit 1,5' sluikstort - mijn vroust' heef dit gedaan (!): - ze gooien het op cle aanhanger en ik moet het weg brengen: - mijn huurder is vertrokken en ik moet cle boel opruinien.


vanui t het stadhuis... Cultuurraad voelt zich in haar hemd gezet

Ongeloof over plotse verkoop Rij kswachtkazerne Het is lang geleden dat we in de IloogstiaaLse gemeenteraad nog zulke arrogante en misprijzende houding van het college hebben vastgesteld. Gans het voorstel tot verkoop van de voormalige rijkswachtkazerne getuigt van een totaal misprijzen van zowel de adviesraden als van de gemeenteraad zelf. En dat is ontzettend spijtig want dit college was op heel wat punten zeer goed bezig en zelfs op vlak van het nog op te starten cultuurbeleid waren de verwachtingen hoog gespannen. Met één botte opmerking vinden dat zo" wordt elke vraag naar de juiste motivatie van deze plotselinge verkoop alsook de reeds jaren aanslepende vraag naar een toekomstvisie voor dit stuk gemeentelijk patrimonium van tafel geveegd. De mooie verkiezingsbeloften van beide meerderheidspartijen over inspraak en een open beleid dreigen hiermee tot een dode letter herleid te worden en de nieuwe cultuurraad wordt hierdoor reeds véôr de eerste bijeenkomst gehypothikeerd. Eén van de mogelijke locaties voor een cultuurcentrum wordt hierdoor zonder degelijk onderzoek van de lijst geschrapt. Een politieke flater waarover het laatste woord zeker nog niet gezegd is.

Rij kswachtkazerne leeg Lang voor er sprake was van een eenheidspolitie, was de rijkswacht reeds op zoek naar een andere locatie voor haar Hoogstraats korps. De oude rijkswachtkazerne, eigendom van de gemeente, gelegen in de Vrijheid 208. voldeed al lang niet meer aan de vereiste normen van een modern korps. En zo kocht de nationale overheid jaren geleden een terrein vooraan in de Vrijheid en bouwde er vorig ja'r een nieuwe kazerne. Een kazerne die uiteindelijk de vestigingsplaats zou worden voor de lokale politie der Noorderkempen. Dat de oude rijkswachtkazerne mettertijd zou vrijkomen en mogelijkheden zou scheppen voor andere doeleinden deed heel wat personen en organisaties afhankelijk van hun interesses al jaren dromen van een ontmoetingscentrum, een cultuur centrum, een woonerf, een winkelgalerij, ofwat dan ook. Reeds jaren drongen de dorpsraad van Floogstraten en de oppositiepartij Agalev er bij het bestuur op aan na te denken over de toekomst van dit gemeentelijk patrimonium, dat intussen mee opgenomen werd in de lijst van geklasseerde monumenten. Maar meestal ver dcii deze voorstellen afgewimpeld. De kazerne was nog in gebruik en dus was de toekomst nog niet aan de orde. In haar verkiezingsprogramma eiste Agalev dat het gemeentebestuur bij het begin van deze legislatuur een project zou uitwerken om de mogelijkheden die de rijkswachtkazerne biedt te onderzoeken en er een budget

voor op le maken. Vanuit het vroegere NCMV en het huidige Unizo waren er ook al langer denkpistes om van dit gebouw een galerij niet boetiekjes en een liorecazaak te maken Vrij recent richtte CD&V in een bijkomende agenda van de gemeenteraad een vraag aan liet college over de herbestemming van de rijkswachtkazerne. Niets deed evenwel vermoeden dat er plots een voorstel vanuit de meerderheid zou komen om liet geheel te verkopen. Geen vergelijkende studie, geen raadpleging van organisaties of adviesraden, geen voorafgaande bespreking in de gemeenteraad was ons bekend. Wei vingen we achteraf op dat de heer C'oenegrachts in samenwerking met architect Bloekx reeds een plan had opgemaakt voor een eomniereieel project in deze locatie. De week vôôr de gemeenteraadszitting heeft hij deze plannen zeil's komen voorstellen op een CD&V vergadering. Ook de naam Van Welien zou al een tijdje circuleren als mogelijke koper. Als een donderslag hij heldere hemel verscheen het voorstel van verkoop op de agenda voor de gemeenteraadszitting van 27 niei 2002. Wie gedacht had dat dit punt de aanleiding zou kunnen zijn voor een degelijke discussie en een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden kwam bedrogen uit. 1 -let was het college menetis en zonder enige motivatie besliste de meerderheid met 13 stemmen voor. 10 tegen en één onthouding tot verkoop van de rijkswachtkazerne.

Ei' was HOOP en men beloojde inspraak...

Perplex Niet enkel het plotse voorstel tot verkoop van de rijkswaehtkazerne doet een aantal mensen steigeren, maar misschien nog meer de aankondiging om het geheel in twee delen te verkopen. De achterliggende gronden zullen openbaar verkocht wordende kazerne zei f wordt via een otiderhandse verkoop van de hand gedaan. Een beslissing die pas op liet allerlaatste moment binnen liet college genomen werd. In allerijl zal burgemeester Van Aperen zelf persoonlijk cle nieuwe besluitvorniing op papier gaan stel len. Als in koor vragen de drie oppositiepartijen aan het college wat de motivatie is van deze plotse verkoop. Volgens Jan l-luybrechts deed de schepeii van cultuur. Roger Van Aperen in de nieuwe dorpsraad de toezegging een werkgroep over de rijkswachtkazerne op te richten. maar Ii ierover heeft hij tot nu toe nog geen letter gezien. Hij vindt liet daarom niet ethisch dat het college nu een beslissing tracht door te drukken zonder dat hier de dorpsraad in gekend is. De rijkswachtkazerne is één van de mogelijkheden of misschien wel dé oplossing voor een nieuw cultuurcentrum in I-Ioogstraten. Ofwaaroni zou er eventueel geen Vlaamse Jeugdherberg in onder gebracht kunnen worden 7 Als alternatief voor de stemiiiing over verkoop stelt hij liet college voor een gemeentelijke volksraadpleging te houden bij de ganse bevolking in Hoogstraten. Wanneer de burgemeester dit amendenient ter stemming voorlegt is er even-

livi


SOFT COMPUTER REVA BviiA SOIlWARi - KA\1iORiEUBiLAIR

Nu ... studentenacties... Acties op Toshiba Notebooks ! 2ehandpC s ! School pakketten (PC + printer) !

TOSHA

1

RESELLER PARTNER!.

.

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN : Ma 13.30-18.00 Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail info@softcomputer. be http://www.softcomputer.be Jaarlijks verlof van 15 t.e.m. 28juli.

wel geen meerderheid voor te vinden. Lief Pans kan evenmin akkoord gaan met de verkoop. De gemeenteraad wordt hier voor een voldongen feit geplaatst, zonder enige vorm van overleg, zonder argumentatie van het college. Waarom heeft liet college nooit een werkgroep opgericht zoals het in liet verleden al zo dikwijls gevraagd is? Zij verwijst ook naar een drietal artikelen uit ons tijdschrift. Het eerste is van een medewerker van de KVB-fractie (april 2000) waarin deze aandringt te zoeken naar een project met duidelijke doelstellingen en een realistische kijk op de niogelijkheden, alvorens tot een beslissing over te gaan. Het tweede artikel is de visie van liet ACW als reactie op de vorige open brief. (Hierin schrijft het ACW tevens "Men kan een prachtige verbinding realiseren tussen Vriilicid en Burgemeester Van Aperenstraat, Wereldakker" jh.) Volgens Lief Pans behelst deze visie dus zeker een project dat in samenhang met de omgeving en een brede bevolkingsgroep moet beken ke worden. 1-let derde artikel waarnaar het raadslid verwijst is liet interview met de schepen van Cultuur, Roger Van Aperen, in dit maandblad (DHM januari 2002). Hierin stelt dc schepen dat liet nodig is oni eerst alles grondig te inventariseren, dit met de cultuurraad te bestuderen oni dan met de basis beslissingen te nemen. "Hoe is dat te rijmen met de beslissing die nu genonien wordt. We nioeten op zoek naar ecn geschikte locatie voor een cultuurcentrum, en nu gaat ge zoniaar ineens één van de mogelijkheden verkopen. En waar blijft de communicatie met de basis ?" vraagt Lief Pans zich af. Zij stelt ook nog dat de achterliggende gronden die verkocht worden, voorzien zijn voor langdurig parkeren. Dit maakt deel uit van de blauwe zone (schijf18

parkeren) en werd hierbij als voorwaarde opgenomen. Deze overeenkomst wordt hier zomaar opgeheven. Zij vindt tot slot dat liet bestuur hier overhaast te werk gaat, zonder grondig overleg en zonder degelijk onderzoek naar een toekomst voor dit belangrijk stuk palri mon i um. Op dit ogenblik ziet zij dus geen gefundeerd argument om nu tot verkoop over te gaan. Ook Mark Haseldonckx benadrukt dat er al zo lang aangedrongen wordt op de oprichting van een werkgroep niet afgevaardigden uit de betrokken adviesraden en politieke fracties. Hij vraagt zich afofliet de mieerderhcid enkel om de centen te doen is. Hij druigt er op aan dat de gemeente op zijn minst toch nog een vinger in de pap zou houden en uispraak zou hebben in wat er niet deze rijkswachtkazerne zal gebeuren. Daarom ziet hij meer heil in een onderhandse verkoop of beter nog in een erfpacht. Alleen dan zou men controle en inspraak blijven houden op liet gebeuren. " Een openbare verkoop is totaal uit den boze. CD&V is daaroni geen voorstander van een defiiiitieve afstand van liet gebouw zoals dat jaren geleden ook met de Meisjesschool in de Gclmelstraat is gebeurd. Zij is eerder voorstander van een erfpachtforniule. 1-lierdoor kan de gemeente duidelijke voorwaarden opleggen en in overleg met dc partners werken aan een verantwoorde invulling van liet project." Maar ook het onverwachte opsplitsen van liet geheel zet veel kwaad bloed. "Indien de achterliggende gronden afzonderlijk verkocht worden , wordt gans liet geheel gehypotliikecrd. Hou gans liet geheel bij elkaar. de latere generaties zullen er ons dankbaar om zijn. Er zijn in Hoogstraten creatieve mensen genoeg om van het geheel iets aantrekkelijks te maken." Aldus Haseldonckx.

Arrogant en misprijzend Hoezeer dc oppositie ook probeerde liet college op andere gedachten te brengen, of op zijn minst een verklaring trachtte los te krijgen voor deze plotse verkoop, het bleef bij een simpele "onidat wij dat zo vinden". Geen niotivatie, geen verdere verklaring, zelfs geen schroom over deze stugge en botte houding te bespeuren binnen liet college. Voor de meeste toehoorders een schoolvoorbeeld van de arrogantie van de macht. Eén van de weinige aanwezigen in de zaal was jcfMartens, directeur van het IKO, en lid van de pas opgerichte cultuurraad. Voor hij zich met de groep Het Convcnt op liet Begijnhof stortte. en dit van dc volledige verkrotting redde, had hij al enkele nialen de aandacht van liet gemeentebestuur en de bevolking gevestigd op dc toekonist van de oude rijkswaclitkazerne. In 1990 schreef hij zelfs een open nieuwjaarsbrief waarin hij reeds een aantal ideeën voor de tockonist lanceerde met vooral een culturele bestemming. Net voor de uitnodigmg van de eerste vergadering van de cultuulTaad hoorde ook hij van de onverwachte verkoop van de rijkswachtkazerne. "Dit is pure pro'ocatie Dit is een oorlogsverklaring " wierp hij de pers toe en verontwaardigd verliet hij de raadszaal.

Cultuurraad buiten spel Het lijkt er sterk op dat liet college deze beslissing nog snel heeft willen doordrukken alvorens de nieuwe cultuurraad voor de eerste keer bijeen zou komen. Zoniet getuigt liet van een totaal gebrek aan inzicht in liet belang van een adviesraad. De reacties zoals "onfatsoenhijk"." politieke (later" tot "een oorlogsverklaring" waren dc dagen nadien niet uit de lucht. Sche-


GEMEENTERAAD pen Van Animel, die zich als enige van de meerderheid bij de stemming onthield, geeft aan onze collega van de Gazet Van Antwerpen toe dat het college niet dc juiste beslissing genomen heeft. "Ik geloofdat we te overhaast te werk zijn gegaan. 1-let college had beter dc cultuurraad eerst advies laten uitbrengen." Roger Van Aperen verdedigt daarentegen de visie van het college. In de geciteerde krant lezen we :" Ik hoop dat de gebeurtenissen de werking van de cultuurraad niet hypothikeren. Maareigenliik bliift tn de huidige Ï'orninle alles mogelijk. Destijds kwam er in l-loogstraten een actie op gang "Red het Begijnhot". Voor mii mag dat nu best "Red de Kazerne" worden." Wie een beetje de geschiedenis van het Begijnhof gevolgd heeft zal bij deze uitspraak wel even schrikken. Het was eerder ondanks het toenmalige gemeentebestuur dat het Begijnhof van Hoogstraten gered is geworden. Een bladzijde in de geschiedenis van de Hoogstraatse gemeentepolitiek die ons inziens best zo snel mogelijk omgeslagen wordt. Verder lezen we in het artikel in GVA " Het is namelijk zo dat iedereen in Hoogstraten , die geïnteresseerd is in de kazerne, met een project op de proppen kan komen," stelt Roger Van Aperen. "We maken daaruit een keuze die ons gezond lijkt. De cultuurraad moet zich volgens mij ook vooral bezighouden met de inhoud van het cultuurbeleid en niet zozeer met de plaats. De dorpsraad van Hoogstraten heeft daarover een ongeveer geliiklopende visie."

Is er nog hoop? Naar aanleiding van de commotie ontstaan rond deze gemeenteraadsbeslissing ontvingen ve van HOOP haar standpunt hieromtrent en hun visie op de locatie van een cultuurcentrum in Hoogstraten. HOOP vormt samen met KVB de meerderheid in de gemeenteraad. Volgens HOOP is de oude rijkswaehtkazerne niet geschikt als locatie voor een cultuurcentrum. Zij wil een cultuurcentrum koppelen aan een dienstencentnini en daarvoor is deze plaats te klein. "Indien de gemeenschap opteert

De meerderheid heefi geen visie op de hei'hestemining van de Rijksti'aclitka.:erne en legt de toekomst van liet gebouw dan immaar in handen van projectontiiikkelaars.

voor de bouw van beide, dan moet dit volgens ons gebeuren in mekaars buurt. Door de voorlopige klassering van het gebouw, dus niet alleen de gevel, zijn de mogelijkheden voor een bestemmingswijze van het gebouw sterk gehypothikeerd. In het commerciële centrum van Hoogstraten is er geen overschot aan parkeergelegenheden. De werking van een cultuurcentrum beperkt zich niet tot avondactiviteiten. Ook overdag zal het centrum hopelijk worden gebruikt. lIet aaiital parkeerplaatsen dat zal worden bezet door een publiek van mogelijk 300 personen is niet te onderschatten. Het lijkt ons niet mogelijk om voldoende bijkomende parkeerplaatsen te creëren op de locatie zei fof in de buurt. De ligging van het perceel is erg centraal. De waarde van de gronden ligt vermoedelijk erg hoog, in elk geval hoger dan

Cultuurraad fluit gemeenteraad terug Naar we vernemen is de eerste vergadering van de (voltallige) Cultuurraad meer dan geanimeerd verlopen. De beslissing om cle Rij kswachtkazerne te verkopen werd door de overgrote meerderheid van de leden van de Cultuurraad als een symbooldossier aangevoeld. Het feit dat de beslissing tot verkoop precies nu, 16 dagen voor de eerste vergadering van de Cultuurraad, moest genomen worden was dé vraag, waarop de vertegenwoordigers van cle politieke nieerclerheid geen antwoord konden geven. De aanwezigen vroegen om op korte termijn een inventaris op te maken van alle plaatsen die in aanmerking kunnen komen voor de bouw van een Cultuurcentrum en vervolgens een haalbaarheidsstudie uit te (laten) voeren. In zo'n studie wordt met alle factoren, ook de economische, rekening gehouden en zal vlug blijken of de Rijkswachtkazerne. al dan niet, in aanmerking komt voor de uitbouw van een culturele infrastructuur. Pas dan, zegt cle Cultuui'raad, kan het bestuur een weloverwogen beslissing nemen over de toekomst en een eventuele verkoop van cie kazerne en de achterliggende gronden. Alle 22 aanwezigen gingen akkoord niet onderstaand advies, op schepen Staf Peerlinck na die zich onthield.

De Cultuurraad neemt kennis van de principiële beslissing, genomen door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2002, om de voormalige Rijkswachtkazerne cii de achterliggende gronden te verkopen. De Cultuurraad vraagt aan de gemeenteraad om cle uitvoering van (leze beslissing uit te stelten tot na een goedkeuring door de Cultuurraad of het moment waarop de Cultuurraad vaststelt dat de betrokken eigendommen niet in aanmerking komen als mogelijke vestigingsplaats vooi' een Cultuurcentrum. el

de gronden in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Sommigen spreken van een waarde van 2.5 miljoen E. De ophiengst van de verkoop van grond en gebouwen moet gebruikt worden om te investeren in het woon- en zorgcentrum, het dienstencentrum en het cultuurcentrum." Voor HOOP is de beste plaats om een cultuurcentrum op te richten de gronden tussen de 1-1 ei lig B 10e d laan. [0e n hout s e weg. Kathelijnestraat en het Seminarie. Deze zone is op het gewestplan ingekleurd als zone voor genieenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De handelszaken aan de H.Bloedlaan mogen niet verder uitbreiden of veranderen van aanbod. Hierdoor zouden sommige zelfstandigen hun eigendom hier reeds willen verkopen. Momenteel wordt er door het OCMW verder gewerkt aan de uitbouw van een nieuw woonen zorgcentrum. 1-lieraan zoti gemakkelijk een dienstencentrum kunnen gekoppeld worden dat het kloppend hart van een lok•'ial buurtleven zou kunnen worden. En ook een cultuurcentrum hoort hier thuis, aldus HOOP. Dit zou liet voordeel bieden dat een aantal lokalen van het dienstencentrum die 's avonds leeg staan dan zouden kunnen gebruikt worden als vergaderlokalen voor socio-culturele en andere verenigingen HOOP is er wel van overtuigd dat haar visie voor- en tegenstanders zal kennen. "Wij hebben respect voor deze en andere visies. Een goede beslissing nemen voor iedereen zal zeker nooit kunnen . Welke bcslissnig er ook wordt genomen, liet zal nog minstens 2 â 3 jaar duren vooraleer ze zal worden gerealiseerd. Om ni deze le g islatuur nog concrete stappen te kunnen zetten moeten nu knopen worden doorgehakt." Aldus de persnota van HOOP.

Vroeg of laat 1-let is overduidelijk dat vroeg of laat deze knoop zal moeten doorgehakt worden en dat deze taak bij liet gemeentebestuur ligt. En het is ook logisch dat deze beslissing niet eindeloos uitgesteld kan worden 1 let zou immers wraakroepend zijn de oude rijkswachtkazerne dezelfde weg te laten opgaan van liet begijnliof in de jaren tachtig. Maar een beslissnig over de


GEMEENTERAAD

Zonilci oi'ciIeg, :oiidcr cel) ernst/ge 10/71) 10/1 inspiiak heslisten dc' parnjeii iaii cle meerderheid om de Rijkswachtkazerne en de achterliggende gionden te verkopen.

toekomst van de rijkswachtkazerne vcreist vooreerst een ernstig onderzoek en een zo groot mogelijke consensus. Na rijp beraad, inspraak en met kennis van zaken kan dan een beslissmg genomen worden. Wie zich dan nog niet vindt in het project zal zich uiteindelijk toch moeten neerleggen hij een democratische beslissing. Ook Frans Horsten. huidig cultuurbelcidscoördinator, heefi zo zijn bedenkingen bij de visie van HOOP. Wij ontvingen van hem de volgende reactie. De beslissing om de Rijkswachtkazerne nu (al) te verkopen getuigt van een enorme minachting voor de inspraakorganen in het algemeen en de Cultuurraad in het bijzonder. Maar er is meer. 1-leeft het nog zin om in het cultuurdecreet te stappen en een cultuurbeleid op te (laten) stellen, indien één fractie van de meerderheid - of de meerderheid in zijn geheel - denkt dat ze cle culturele knopen' zelf mag of moet doorhakken. De auteur

rit,

van de tekst van HOOP snapt 'het verhaal' van het nieuwe decreet niet. Het nieuwe decreet én hel cultuurbelcidsplan moet precies voorkomen dat enkele mensen, die denken dat ze weten wat goed is voor iedereen, onder elkaar een beleid gaan bepalen. De auteur van de tekst heeft liet decreet, de uitvoeringsbesluiten en cle memorie van toelichting niet of niet goed gelezen. Het voorstel staat bol van 'denkpisten' die wettelijk niet toegelaten zijn. Ik zou ci mijn standpunt in verband met de verkoop van de kazerne en de plaats van een nieuw Cultuurcentrum kunnen bezorgen maar mijn mening doet in deze niets ter zake. Het is niet aan mij. noch aan enkele mensen van HOOP, om dat te bepalen. De wetgever voorziet subsidies voor een cul tuurbeleidscoördinator, voor liet organiseren van een bevraging, voor liet opmaken van een cultuurbeleidsplan en verplicht elke ge-

nieente om een Cultuurraad op te starten. Het bovenstaande moet resulteren in een cultureel meerjarenplan, gedragen door een brede basis van liet culiurele veld. Mijn uieiiiiig is daar ëën sieni iii cii ik heb utet de prctcntic om die Ilielillig als zaligmakend noor voor to eehui'en. Laat liet denkproces, dat het decreet op gang wil brengen. aub op gang konien. Geef inspraak en echte democratie een kans. HOOP reageert op haar beurt op liet verwijt vaii gebrek aan inspraak. " Reeds in januari 2001 werd er door het college een inventaris gevraagd van alle geopperde ideeën . plans en siudics 0VLI de i ijks..achtkazerne. Dcce wer den in het college '.an 9/4/2001 en \an 15/51 2001 besproken alsook in de eigen gioep cii iii een overleg vergadering van de twee nieerderheidsgroepen. Ook werd er twee niaal een bezoek gebracht aan de kazerne. De eerste maal op 9 mei 2001 met mensen van de algeniene dorpsraad en UNIZO. Uit hun schrijven blijkt dat zij gewonnen zij is voor liet idee oni de rijkswachtkazerne door middel van een projectontwikkelaar om te vormen tot een uitbouw van liet handelscentrum diverse kleinere handelszaken, speciaalzaken en horeca in combinatie niet mogelijkheid tot bewoning boven de handelszaken.' Nergens is hier maar in de verste verte sprake van een culturele functie. "

Nog niet te laat? Het is duidelijk dat er tal van meningen circuleren over de toekomst van de rijkswachtkazerne. En dat is op zich een goede zaak, ook al lopen de belangen soms ver uit elkaar. Enkel een degelijk onderzoek van alle mogelijkheden een informatieronde en een inspraakprocedure kan de basis vormen van een gefundeerde beslissing. Nu snel een beslissing doordrukken zonder motivatie, terwijl Hoogstraten dringend op zoek moet naar een geschikte locatie voor ccii cultuurcentrum, in welke vorm dan ook, lijkt ons verre van fatsoenlijk. Begrijpelijk dat de nieuwe adviesraad voor cultuur, nog voor ze voor de eerste maal is kunnen sanienkonien. zich wel degelijk in haar kruis gelast voelt. Laat ons hopen dat liet kalf nog niet verdronkeii is en de hevige reacties een belletje hebben doen luiden bij de meerderheidsfracties.

Frcc F FI

O.ridré

L't

Bes-f-e keui.zc vooi" ,2\T

fo±o 's

cifseveek-I-

offe i1,1

cieje' i 1:' ro

f

fo+o's

LiL'c L

:111) 1 u-%iAe see'ico

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13 20

Penfofuskvnet.he

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37


11 JULI

VLAAN DE REN

~ FEEST!

TER GELEGENHEID VAN 11JULI

Nacht van de musea l)e Vlaantse overheid, met minister Bert Anciaux 01) kop, wil dat Vlaanderen massaal feest op of rond 11juli 2002, precies 700 jaar na de guldensporenslag in 1302.

'Vlaanderen boven' dus, en om die stelling kracht bij te zetten wordt de gelijknamige meezinger van Raymond van het Groenewoud één dag lang het Vlaams (volks)lied, al zullen een aantal echte 'Vlaamse leeuwen' dit niet graag lezen. Overal in Vlaanderen worden barbeques, burenfeesten of stadsmanifestaties georganiseerd en een groot aantal Vlaamse musea blijven op 10juli open tot middernacht.

Een vat van 't stad 1-let stadsbestuur van Hoogstraten combineert liet één met liet ander en organiseert een feest op liet begijnhof, in en rond het Stedelijk museum, dat op woensdag 10juli 's avonds geopend is.

Dirk Van Esbroeck, Ch,'istel Borghlevens en Guido Desinipelaere brengen poëzie op muziek.

Tussen 19.30 uur en 20.30 uur is het 'Happy hour' met 'een vat van 't stad'. Gratis drinken dus. Daarna volgen er in het niuseum en op de bleekweide van liet begijnliof optredens vati eerst liet Trio Dirk Van Esbroeck en later op de avond van liet Marckriver New Orleans Kwartet. De samenstelling van deze laatste groep is Vrij nieuw, ook al zijn de muzikanten elk afzonderlijk zeker geen oiibekenden meer iii Floogstraten. De groep is gevormd rond Eddy Sabbe, u wel bekend, op klarinet en saxofoon en bestaat verder uit Bruno Van Acoleyen (Aalst) op trompet. Alain Lesire (Waver) aan de piano en Herman Sobri (Haacht) op bas. Dirk Van Esbrocck is een gevestigde waarde in de Vlaamse kleinkunstwereld, ook al dekt die vlag niet helemaal de niuzikale lading van zijn trio, dat naast Van Esbroeck bestaat uit Christel Borglilevens en Guido Desinipelaerc. Dirk Van Esbroeck speelde bij de groep RUM, tot hij midden de jaren '70 Juan Masondo ontmoet en de Zuid-Amerikaanse niuziek een belangrijke plaats gaat innemen. Met het trio, waarmee hij in Hoogstratcn optreedt, boLiwt hij nu al ruim tien jaar een nieuw en onginieel repertoire op dat voornamelijk gebaseerd is op Nederlandstalige poëzie. Tijdens de 'Nacht van het museum' brengt het trio nunimers uit hun recent programma 'De 1-laven' 21


Open tuinen

Zomertijd Bijna iedereen houdt meer van de lente dan van de herfst. We zien liever groene blaadjes dan bruine exemplaren. Maar het mooiste seizoen is waarschijnlijk toch de zomer: lange dagen en korte nachten, meer vakantiedagen en een redelijke kans voor zonnige tijden. In de vroege zomer staan de tuinen in bloei en in de late zomer kunnen we oogsten. Maar wat doen we met al dat fruit? Ons moeder misschien nog, maar zeker ons grootmoeder kende nog alles van opleggen van fruit en groenten. Deze gewoonten zijn in onbruik geraakt, maar toch groeit hier en daar opnieuw de belangstelling voor ouderwetse bewaringsmethoden.

Fruittobbe Het geheim van de 'Rumlopf' of 'fruittobbe' begint in juni en de ontknoping proeft men op oudejaarsavond. Het is een zeer simpele methode om fruit op te leggen. De benodigdheden zijn: zeer vers fruit, suiker. rum (liefst van 54°) of ander alcoholhoudende drank en een geglazuurde aardewerken pot. De smaak van het eindproduct hangt af van het gekozen fruit en de alcoholhoudende drank. Op het einde van het jaar wordt de drank met de vruchten gegeven als aperitiefofals dessert met (bv.) ijsroom of advoeado. Werkwijze: Elke maand worden vruchten toegevoegd aan de pot. De verhouding van het gewicht suiker ten opzichte van het gewicht frut is 1 op 2. Flet fruit moet steeds ongeveer 1 cm onder de rum staan. Men legt best een schotcltje op de vruchten zodat deze niet komen boven drijven. De pot wordt afgesloten met een cellofaan en het deksel wordt er over gezet en op een koele plaats (kelder) bewaard. Het fruit moet steeds grondig gewassen zijn. Voor een fnnttobbe van 5 liter kan men als volgt werken. Men start in de maand juni met 500 gram aardbeien en 250 gram suiker en voldoende rum om alles onder te zetten. In de maand juli 200 gram frambozen, 200 gram ontpitte krieken en 200 gram suiker, rum bijvoegen tot alles weer onder staat. Augustus: 300 gram ontpitte pruimen in stukjes gesneden. 200 gram braambessen, 250 gram suiker en voldoende rum. September: 500 gram gepelde en ontpitte witte en blauwe druiven, 250 gram suiker en voldoende rum. Oktober: 200 gram gesneden en geschilde peren, 300 gram gesneden en geschilde appelen. 250 gram sLnker en rum. November: 400 cc extra rum en de pot nog minstens vier weken gesloten houden. December: Smakelijk! Er mag natuurlijk ook ander fruit aan toegevoegd worden zoals ontpitte en gepclde perziken, aalbessen e.a. Het gebruik van kruiden zoals kamille, citroenmelisse en munt (eventueel) slechts in heel beperkte hoeveelheid.

tussen de 100° en 125° en wacht tot alle luchtbellen zijn opgestegen. Bij een inmaakpot van een halve liter duurt dat ongeveer 35 minuten. Alles laten at'koclen in de oven. Voorbeeld. Voor tien potjes pesto-saus van een kwart liie r:500 gram vers basilicum blad. 10 grote lenen knotlook geperst, 10 eetlepels pijnboompitten en 250 gram versgeraspte pecorino romano kaas. Doe het basilicumblad, de geperste knoflook en dc pijnboompitlen met wat water in de kom van de foodprocessor, laat goed doordraaien en giet de olijfolie erbij tot men een gladde puree verkrijgt. Meng dan de geraspte kaas erdoor. Schep in de weckpotjes en steriliseer dit ongeveer 20 minuten in de oven of in een weckketcl op 95°.

Dit ja'ar organiseert de Landelijke Gilden voor de tiende maal het evenement 'open tuinen'. Vorig jaar waren er 305 opengestelde en geselecteerde tuinen met een gemiddeld aantal bezoekers van 843. De begeleidende tuingids 'Open Tuinen 2002' wordt op 16.000 exemplaren verspreid én er is nu een aantrekkelijke en gcbruiksvriendelijke website www.opentuinen.be waar dc bezoeker op een vlotte wijze via de kaart van Vlaanderen en afzonderlijke provinciale kaarten zijn bezoek kan voorbereiden. De meer dan driehonderd tuinen worden per provincie voorgesteld via een handig kliksysteem op de streek waar de liefhebber tuinen wenst te bezoeken. In de tuingids 'Open Tuinen 2002' staan de namen en adressen van alle opengestelde tuinen. Een kleurenfoto en een tuinbeschrijving maken liet gemakkelijk om vooraf te plannen. De nieuwe uitgave bevat ook tal van tuintips, tu inontwerpen. voorstellingen van mooie planten, enz. Deze handige gids kan men ook nog gebruiken na de openingsdagen. Deze gids kan besteld worden bij de Landelijke Gilden, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven, door storting van 5 € (verzendingskosten inbegrepen) op het rekeningnummer 736-0004773-84 niet de vermelding 'Open Tuinen 2002'.

't

CP1

Wecken Ook het inmaken of 'wecken' wordt terug ontdekt. Natuurlijk wordt er nog steeds op de klassieke manier ingemaakt. Maar liet kan ook in kleine hoeveelheden en men hoeft niet meer die grote ketels te gebruiken van weleer. Men kan perfect wecken in een gewone oven. Men zet de braadslecle op de onderste richel van de oven. Vul deze met een weinig warm water om het uitdrogen van de ringen te voorkomen. Plaats op de braadslede een rooster en zet hierop de gevulde bokalen. Stel de oventhermostaat 22

-.

:

%vbezekgnV natekfonücfieafspra4 'Td.03/314.37.88 5açO3/3i4.74.14 ziu'iersmis.ienjansseus.6e E-mai( versmzsseiganssens@portww.be

J' v


GESCHIEDENIS

Hoogstraten telt nog drie ijskelders

De koelkamers van de Igde eeuw Op kermiszondag 14juli organiseert het Sportcomité van Wortel een wandeling naar de plaats waar vroeger de ijskelder van het kasteel van Hoogstraten stond. Van het merkwaardig gebouw is geen spoor meer te bekennen, alleen een gedenkp!aat herinnert aan de grootste ijskelder die ooit op het grondgebied van Hoogstraten stond. In lang vervlogen dagen stond er bij elk kasteel of landgoed zo'n merkwaardig gebouw, verscholen onder het zand. Nu blijven er nog drie over: een eerste bij de Vondelstede in Meerle, een tweede bij het Zwaluwenhof en een derde op het domein Maxburg, beide in Meer. Voor liet tijdperk van de Industriële Revolutie en de uitvinding van echte 'koelinstallaties', gingen mensen op zoek naar ccii manier om het naiiiiirlijke winlerijs te bewaren. Hoc kon men anders in de zomer het vlees, de vis, de wijn en de zuivelproducten bewaren. De zoektocht naar een koele bergplaats leidde, ook in onze streek. tot de bouw van ijskclders, al bestond liet systeem al langer.

grond gelijk gemaakt. De ijskelders die bewaard bleven worden op een aantal plaatsen gebruikt als verblijflaats voor vleermuizen. De koele omstandigheden, niet een stabiele temperatuur van 2 tot 10° C, zijn ideaal als winterverblijf voor een aantal soorten vleermuizen zoals de watervlecrmuis, de haardvleermuis en de franjestaart. Dc vzw Natuurreservaten beheert ccci zestal ijskelders in Kapel len, Brasschaat en Schoten. De drie ijskeldcrs van lloogstraien hebben geen functie meer of worden gebruikt als wijnkelder of bergplaats voor aardappelen.

De ijskelder van het kasteel Dc grootste ijskelder van liet l-Ioogstraatse stond allicht op een 400-tal meter van liet kasteel van Hoogstraten, richting watermolen. Hij werd

OPENING VOOR IJS

vi

INRIT VOOR PAARD EN KAR

E CD

ce 4

15.00 m.

8.00 m

Oorsprong In het oosten We spieku duit wel van ecu ijskelder. ook al gaat het om conrtructies clie boven de grond, onder een berg zand, zijn aangebracht. Deze speciale bewaarplaatsen voor ijs en voedsel ontstonden in het oosten. De oudste totnogtoe gekende ijskelders werden opgegraven in het Chinese Tui'kcstan en dateren uit du 3 ceuw uu Cl[[ istus. Iii oude ('luuese gc'scliril'ien kmii 7ofl 000 jaar oud, is ci al spi ake van speciale ijsbewaarplaatsen. Aan het vullen en ledigen van ijki-.titi.r uriren in het oude Clima religieuze ceremonies verbonden. China is trouwens liet enige land ter wereld waar tot vandaag ijsketdrrs in gehruitr zijn. Ook in andere oosterse landen zoals Japan, Indië. Iran en liet oude Mesopotamië vinden we al vroeg in de geschiedenis tjskelders terug. - lÔ eeuw, viiiden we de Veel later, in de t eerste ijskelders in Europa. Sorbets en roomijs werden razend populair bij de rijkere bevolking, die ijskelclers bouwden oni hun gasten op een zonierdag te verfrissen. Hier in Vlaanderen ontstaan ze in het niidden van de t 7' eeuw. Maar, omdat de constructies zelden ofnooit gedateerd zijn is het onmogelijk om de ouderdom te bepalen.

LJSKELDER MET RUIME TOEGANG KOLONIE HOOGSTRATEN (KASTEEL)

Veel vormen Er bestond geen vast bouwplan voor een ijskelder, liet belangrijkste was het bekomen van de juiste ktimntologische omstandigheden en het vasthouden van de koude lucht. Daarom liggen de itskelders steevast onder een herg zand. Wie niet vermogend was bouwde een ijskelder van hout en stro Het spn'ekt your iirh dat er van dit type geen enkele bewaard bleef. Wie liet zich kon perimttcrcri bouvidu uuu ijskelder in baksteen.

Vleermuizen Door de uitvinding van de diepvriezer verloren de ijskelders hun functie en werden een groot aantal van de nutteloze constructies met de

De i'erclnenen ijskelder valt liet kasteel tuit Iloog.st/uiteit. 13Oïe/iiIa/1 een clooiT/iecle rit een grondpian van cle grootste ijslreldei' die hier ooit stond. Onderaan een toto. clie daiee,'t van VOO! . 1915, liet jaar waarin de ruïne van de ijskeldei- afgebroken werd. 23


GESCHIEDENIS

6.00m.

>

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding IJSKELDER MET VERHOOGDE INGANG (MAXBURG) (ZWALUWEN HOF - MEER)

Decoratieve verftechnieken Showroom

4

éA

L.'A.'a

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03131 4.52.78 24

.'4i4A

!i 1

T:

De ijskelder van /ÎL't /(!/Iflt&IIU)/. L)iL III hi/ (/( (lI('1/)(I/IIj!/! //C zorIgden voor IIL'! 1/', I/Î de ijskelder FL'J.V 10/)! 0/1(h'/ lie £/H0I/111,L'11 10n hei lerrein. /3ij dit type ifskeider Iwint men op enkele meter hoven het niveau inn 1 loer himmn& ii (midden). J liter de inkomncieur, brengt een gang ie lot bil de i  elder (onder).


GESCHIEDENIS

-

De ijskelder van de Vondelsiede.Ac/itc', de inkomdeur ligt een mooi gemetste koepel mcliii liet melden ee/i ojemiiiig geven. gebouwddoorNiklaasLeopoldvan Salm-Salni, de eerste 1-lertog van Hoogstraten. De juiste bouwdaturn is niet gekend. Naar alle waarschijnlijkheid is hij gebouwd tussen 1740 en 1760. De bouw maakte waarschijnlijk deel uit van een restauratie van liet kasteel, die de hcrtog liet uitvoeren nadat hij, door de dood van Vorst Lodewijk in 1738. over ruime financiële middelen kon beschikken. Waar nu liet gedenkteken staat, op grondgebied Wortel, te midden van de akker, gelegen op de hoek van een kleine dreef die naar liet kasteel voert en Bosuil / 's Boselistraat, stond een cirkelvormig gebouw. Met een doornieter van 8 meter en een koepel van 6 meter hoogte, kon liet gebouw 200 m ijs bevatten. Aan de noordkant was er een 15 meter lange gang. die zo breed was dat men het ijs met paard en kar kon aanvoeren. In de winter stonden de lage weiden rond liet kasteel onder water en leverden. bij strenge vorst, liet ijs dat, in blokken gekapt, in de ijskelder bewaard werd. De ijskelder is maar een eeuw van nut geweest. Bij de grote verkoop van de eigendommen van de hertogen van Salm-Salm in 1854 werd pastoor Lievens van Minderhout de nieuwe eigenaar. De gang werd al vlug afoebroken, maar de kelder zelf was zo sterk dat de sloop gestaakt werd. Na pastoor Lievens werd de ruïne eigendom van de foniilie De Boungne. die de eigendom, 5,5 ha groot, in 1913 verkocht aan Jef Vermeiren van 't Withof. Samen niet zijn drie zonen Frans, Peer en Jaak sloopte hij de pnhoop, die er nog overbleef.

De kelder van de Von delstede De scheikundige E ..lacquemyns (1806 - 1 874) was ingenieur in de katoenfibriek van de familie Voortman uit Gent en werd, bij de verkoop van de eigendommen van de hertog van SalmSalm, eigenaar viin 1 300 ha in Meerle en Minderhout. Dc grûotgluildbeLiLei liet de heidegronden ontgiiiueii tut vruchtbare landhniiwjrnnden en lien. Hij bouwde een aantal modilbÖerderijen en een veertigtal boerenuitieideiswuuiiigeii. Aan liet economisLll sprookje kwam een einde na een fiuillissement in de familie Jacquemyns-Rolin en leidde tot een grote verkoop van al zijn eigendommen in

1891. Bij de Vondelstede, één van de modelboerderijen van Jacqueniyns, vinden we nog een goed bewaarde ijskelder. Het ronde gebouw is van liet zelfde type als de kelder van liet kasteel, niaar kleiner. Hier heeft de ijskelder een doormeter van ongeveer 6 meter en is niaar 3 nieter hoog. De bakstenen constructie is volledig verborgen onder een zacht gloeiende heuvel. Een gang van enkele meters, achter een kleine gevel met een opvallende inkonideur, verraadt de aanwezigheid van de ijskelder, die nu gebruikt wordt als 'patattenkelder'.

De kelder van John Lijsen Bij de ijskelder van liet kasteel en bij die van de Vondelstede liggen de ingang én de vloer van de kelder op hetzelfde niveau en op dezelfde hoogte als de omgevuig. Bij de twee andere ijskelders van Hoogstraten nioet nien eerst een aantal trappen op, om de ijskelder binnen te komen langs een deur enkele meters boven de vloer van de kelder, waar een ladder staat om af' te dalen. De tweede ijskelder, die nog intact is, vinden we in het park van liet 'Zwaluwenhof", gebouwd door de Antwerpse bankieri.C. Lijsen, langs de straat die naar hem genoemd is in Meer. John Lijsen bouwde in 1904 een, ondertussen sterk aangepaste. woning in cottagestijl te mid-

-

EIKEN Nu tijdelijk diverse partijen in de aanbieding!

APJMAPTMC Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Kat op de stoel reken dan op een natte boel

0/1/

liet i,s

£100!'

te

den van een enorni park gelegen tussen de John Lijsenstraat. de Zwaluwstraat en de Krochtenstraat. De ijskelder, die nu dienst doet als wijnkelder, is gelegen onder een glooiing in een prachtig deels omgracht park. In 1935 wordt één van zijn zonen eigenaar van het ouderlijk huis en bouwt een andere zoon het 'Kasteel ter Meiren'. Op het domein van de familie.

De kelder van Maxburg Maxhurg. genoemd naar de bouwheer Maximiliaan Van den Bergh, bestaat uit een groot aantal gebouwen, symmetri sch opgetrokken in liet midden van een doniein dat oorspronkelijk 1200 ha groot was. Max Van den Berg was eigenaar van een bloeiende jeneverstokerij 'Van den Bergh en cie'. Ook hij kocht liet domein aan in liet midden van de 1 9" eeuw en bouwde er een landhuis, niet een kapel, paardenstallen, een koetshuis, conciërgewoningen, een boerderij, een rentenierswoning en... een ijskelder. Deze ijskelder is van hetzelfde type als deze van liet Zwaluwenhof, niaar groter. Het domein, liet landhuis en de conciërgewoningen zijn nu eigendoni van de familie Van Dijck. Het park en de gebouwen zijn prachtig gerestaureerd, maar de ijskelder zelf heeft geen dak nieer, waardoor de toekomst van de constructie bedreigd wordt.

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Mee rle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

Wil september vruchten dragen dan in juli hitte om te klagen.

25


ACTUEEL

Thuiscomposteren in de lift Het 'weekend van de compostmeester' begin juni was voor de actieve Hoogstraatse compostmeesters een onvergetel ij k gebeuren. In totaal werden immers een 60-tal geïnteresseerden ingewijd in liet zelf thuiscomposteren. Op zaterdag 8 juni stond de volledige ploeg, waarvan zeven kersvers gediplomeerden, paraat op de demonstratieplaats van het containerpark te Minderhout. Na een grondige opfrisbeurt wordt dit immers de vaste plaats waar iedereen terecht kan voor tekst en uitleg door de compostmeesters over het hoe en het waarom van liet thuiscomposteren.

tÏ'

41

er

. - 1. 11~ ~ 1~ 7 7

~

7

/)oorde feit 0e/do]) zonciagniorgen 9funi een praktijlies gegci'eii over hei Ihuiscooiposte/en in de tuin van liet Williof te Mi,iderliout. Deze prachtige tuin i'an t 'elf-lid Pieter Bijnen was hiervoor de ideale locatie, mccle door liet ecologiscli beheer onder vorm van inuichen van liaagsnoeisel tussen heesters en bomen, liet muichimaaien van hei gazon en liet zelf coniposteren i'an keuken- en tuinafval. De foto toont ccii groep aanwezigen na c(tioop van de demonstratie gazonmaaien niet de ,nulclimaaier.

Na de opleiding in april-mei die zeven sessies waren de nieuwe compostmecsters net op tijd klaargrstnnmd voor de7e vuurproef. Het attest werd hen immers uitgereikt door 10Kvoorzitter Frans Peeters op vrijdagavond 7juni tijdens dc officiële inhuldiging van een biologische kippenboerderij te Meerhout. Behalve het attest mochten ze als (li)erkcnning ook de groene lOK compostmeesterschort in ontvangst nemen die natuurlijk goed van pas kwam bij de praktijkdemonstraties tijdens het weekend. omvatte,

Praktij kdemonstratie Op zaterdagvoormiddag werd toelichting gegeven aan individuele bezoekers. In de namiddag werd een echte praktijkdemonstratic gegeven waarbij de verschillende mogelijke manieren van composteren werden toegelicht: hoop. bak, compostvat (kan aangekocht worden hij de gemeente voor 15 Euro) en wornienbak. Met het zelf verzamelde GFT-materiaal werd een echt CoiTipOSkat opgezet. lu e un icds upgczcttc coniposthoop was goed te zien welke beestjes en organisnicil verantwoordelijk zin voor liet compostproees. Dat iedere eompostmeester afzonderlijk een gedeelte van de demonstraties voor zijn rekening nam is een garantie voor verdere samenwerking in de toekomst. Behalve liet composteren werd ook uitvoerig ingegaan op de diverse mogelijkheden om gazonniaaisel te voorkomen en/of te verwerken in de eigen nioes- of siertuin. Hierover is trouwens een speciale brochure beschikbaar bij de genieentelijke milieudienst en op liet containerpark. Tijdens hetzelfde weekend, op zondagmorgen 9 juni, droeg ook de Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze) een steentje bij tot de promotie van liet thuiscomposteren. In samenwerking niet de milieudienst was als plaats van liet gebeuren gekozen voor het Withof te Minderhout waar een 40-tal (kandiaat)composteerders te gast waren bij de faniilie Bijnen, zelf ook lid van de Velt. Na een hartelijke oiltvangst en een woordje uitleg over de historiek van liet domein en verdere toekomstplannen voor de tuin werd een schaduwrijke plek opgezocht voor de praktijkles. Bij de demonstratie door Guy Augustijns hoe een conipostvat en een coniposthoop of bak kan opgezet worden, werd gebruik gemaakt van -

HERMAN VAN HEMELEN •.',

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

26

Demoiisiratie op liet conlainerpark tijdens liet weekend i'an de coniposlnieesiei. Voor de aanwezigen wordt uitleg gegeven over liet hoe en liet ii'aaroni van liet gebruik van cle heluclitingss tok hij een composivat.


ACTUEEL het GFT- en snoeiafval dat ter plaatse beschikbaar was. Aangezien ook hier een vijftal compostnieesters aanwezig waren, was er ruimschoots voldoende mankracht om alles uitvoerig te demonstreren.

Ecologische principes Wat de demonstratie in liet Withof bijzonder interessant maakte was liet gegeven dat liet onderhoud van het doniein verricht wordt volgens de ecologische principes van Velt die ook door de eompostnieesters gehanteerd worden. Dit houdt onder meer in dat alle snoeiafval van dc hagen rondom liet domein ter plaatse gehakseld wordt om als bodembedekking (imilch) onder de heesters code bomen gebruikt te worden. Dit is een vorni van oppervlaktecompostering die ook ni ieders tuin kan toegepast worden en waardoor een gevarieerd bodemleven ontstaat zoals dit ook in een bos aanwezig is. Verder worden de gazons van het Withof wekelijks gemaaid met een mulehmaaier. Bij deze vorm van maaien (recente cirkelmaaiers kunnen hiervoor eventueel omgebouwd worden tegen een geringe meerkost) wordt het grasmaaisel niet afgevoerd maar wordt het binnen in de maaier door liet speciaal messensysteem heel fijn versnipperd waardoor het tussen de grassprietjes valt en dus niet hoeft afgevoerd worden (een forse tijdbesparing en geen kosten meer voor aflevering van grotere hoeveelheden grasmaaisel op het containerpark). Dat het resultaat ook mag gezien worden werd meteen duidelilk na clenionstratie van dergelijke maaier die door een plaatselijke handelaar in bos- en tuinbouwmachimes ter beschikking gesteld werd. Tijdens de conipostles zelf werd overigens ook een elektrische hakselaar gedenionstreerd die, behalve takken tot ca 3 cm doorsnede, ook heel vlot liet zachtere snoeimateriaal van hagen en heggen tot ideaal composteerbaar materiaal kan verwerken. Behalve een acceptabele prijs, zeker bij aankoop door nieerdere gebruikers, biedt dit toestel het voordeel dat liet snel demonteerbaar is in 2 delen waardoor liet in iedere auto gemakkelijk kan getransporteerd worden. Alhoewel hiervoor niet gemaakt, werd ook gedemonstreerd hoe iedere gewone eirkelmaaier kan gebruikt wnrdrn voor het liak;elen van zaLlit Lii VCiS haagsnoeisel, inclusief de kleine takjes. tot materiaal dat in de compostbak terecht kan. Na dit succesvol weekend wordt er ondertussen door de compostmeesters nagedacht welke andere middelen in de toekomst kunnen ingezet worden voor de promotie van liet thuisconiposteren.

Wil je echter zelf nu reeds aan de slag, dan kan je in ieder geval terecht op het containerpark iedere 2e en 41 zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Voor de komende maanden is dit 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus. l)e aanwezige compostmeesters zullen je graag op weg helpen of oplossingen aandragen bij voorkomende problemen. Voel je zelf ook iets om mee te werken als compostmeester, dan kan je alsnog je naam opgeven bij Ingrid Brosens van de milieudienst (telefoon 033401943). Het onderstaand verslag van één van onze vrouwelijke compostmeesters over de opleiding zelf zal hierbij zeker een steuntje in de rug zijn.

Verslag van een beginnelinge Wat is er mooier dan met een groepje kindeom do natuur van dichtbij te bekijken? ie steekt een zonnepit in de grond en een tijdje later word je door zo'n klein petieterig pitje getrakteerd op een reusichtige zonnebloem. Tenniinste als je de bloem geel) wat hij nodig heeft. Dit was voor mij de aanleiding om een cursus composteren te volgen. Op 14 april zijn we gestart niet 15 etithousiaste deelnemers te Hoogstraten. Ieder had zo zijn eigen verhaal maar we waren met z'n allen over één ding eens. \Ve gingen composteren. Dc eerste 2 lessen kregen ve een brok theorie voorgeschoteld. Deze theorie werd in de derde les omgezet in praktijk. Er 'werd een compostvat en hak opgestart in liet containerpark te Minderhout ni de gietende regen. Na nog een les theorie zijn we een bezoek gaan brengen aan het comité Jean Paiti te Londerzeel. 1-hier kan je verschillende mameren vancomposteren gaan bekijken. De beestjes die er rondkruipen hebben we door ecn microscoop van onder tot boven bestudeerd. Onze sanitaire behoeften konden we kwijt op een compost toilet. Doorspoelen gebeurde niet een handvol snippers al naargelang de

inhoud die we achterlieten. (1-let comité Jean Pain kan door iedereen bezocht worden en is een aanrader voor groot en klein). De les eommunieatieve vaardigheid zal iiiemand van ons nog vergeten. Jammer dat ik er niets concreet over kan schrijven want dan zou ik dingen uit zijn context halen en dat is echt niet de bedoeling. De laatste les zijn we gestart op het containerpark om het resultaat van onze conipost ni spe te gaan bestuderen. Ik stond er versteld van hoe snel deze 'krimpt'. Nadien was het onze beurt om vragen te stellen aan onze toegewijde leraar Roger. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Dat liet ccii tolïe, leuke boel was (en is) kan ikjulhie verzekeren! Want voorons is dit niet het einde maar het begin van een groepje compostmeesters die bereid zijn hun vergarde kennis te delen met iedereen die er voor open staat. En diegene clie er nog niet voor opeti staan zullen we zodanig stimuleren dat ze binnen de kortste keren dezelfde microbe te pakketi hebben als wij. Voor dit prachtig initiatief onze dank aan de milieuraad van I-loogstraten. Inge Fransen

1

\iiuilchi iii »1 uid/u/ ()hhi/E)\hhii dSfui.S 11C L /// i()()/Ju/(iii/i' ()J ) / L'hi/hhi (î1oeJ01 u10 1 , 1 11 hebben. IIie,'onder ook cle 7 /Iic'uli'e coinpostIneesIci's uit cle tusicge,nec'nte Hoogsiraren. Voor tilt/eg over het zelf t/iuisc'oinposteren kan /e bij hen terecht op het containerpark iedere 2e en 4e zaterdag t'cin de maand van 9 tot 12 uur. Voor de komende maanden is dit 13 en 2 7juli en 10 en 24augustus. De aanwezige conipostmeesters zullen je graag op weg helpen ot'oplossingen aandragen bij voorkomende problemen. (

(r7

a

CONCEPT GAS TECHNOLOX VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEM EN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.VIA, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03.314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

27


Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 8901

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 '

Als u van Service houdt!! .(

)J

r

tI'L

r. 1

,

-

7A

*4via 1,11

Grote collectie behangpapier

kil£

MÇ3

_\KWWe~k

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht Interieurarchitecte: Katrien Doms

4

„& ,0119arneri„

o-

1'

Witte Lietaer, Lysdrap, Borâs,

natuurlijk & synthetisch 28

B.V.B.A.

9 1 leu iL ' '*~'e5~00.

& Fax 031314 48 246

47

o~ 05ä


or s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS

Kinderen veroveren Meerse markt

Htstrat'n

Vv'ai e Pal ii ians. Tliinopötstraat II t;. til. U3-3I4.3./U e-mail n''ii'kynLbjz Meer: Mareel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e mail

marcel aJrnillnbe \1 eerle: Jan Fret, Mgr. Eestcrniansstr:iat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fretioworldonline.be Meersel-Dreef: Tooti Verlcye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: t.on_ïeri.e[j/ag1tbaLne1 Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, tel. 03-3 14.55.04 & fax 03-314.25.40, e-mail: jozefschellekcns(/zskynei.be Wortel: Maartje Siehelink. Kerkveld 13, 2323 Wortel, tel. 03-314.69.69 e-mail: dhmrte1hoimaiLeoin SPORTNI EUWS René Laurijssen, Dcsrnedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen(âjbelgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIETJWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: ftanijersfd4i.calinstLb.e ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, 1-Ioogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail: jan.michielsenttglobaLnet FOTO' S Marcel Onincx Lokbosstraat 9, Meer, tel. 03-315.93.07

Maxburg Heifeesten MEER - Ook op Maxburg is juli al jarenlang de maand van feesten. En dat is ook dit jaar weer niet anders. Op vrijdag 19 juli wordt er gestart met een Megalicibal niet Desperatcd Company en Kodex. Zaterdagnamiddag 20juli is het dan tijd voor de volksspelen niet 's namiddags de touwtrekwedstrijd (inschrijven van 14 tol 14.30 uur of telefonisch naar liet nummer 03/ 669.64.07). 's Avonds is er weer een Megaheibal met Kodex en Happy Hours 20-22 uur. Zondag 21juli is er dc kindernamiddag vanaf 14 uur met goochelaar en kindervriend "Valentino aniniatie team" ook met kinderspeeltuin en Luchtkasteel. Dit alles gaat door in een feestelijke tent aan de Maxburgdreef te Meer. (ma)

[-T-De Meerse Markt la//juni it'as een schot in cie roos. Liet goede weer was ran cle pa/tij en standhouders en hezoeke,'s deden hun best out het gezellig te maken. De volgende imiarkt staat in het teken van de kindermarkt.

MEER - Op zondag 7 juli staat de Meerse Markt in het teken van de kinderen. Onder liet thema "Kindermarkt" nodigt het marktcomité alle kinderen van Meer en onistreken uit in de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur. Via de scholen kregen zij daarover een bnetje en een kaartje waarmee ze kunnen deelnemen aan de hallonwedstrijd van de Hoogsiraatse Aardbeigilde. De prijzen van de kleur- en tekenwedstrijd van de vorige twee markten kunnen aan de stand van de Aardbeigilde afgehaald worden. Uiteraard kunnen de kmderen op deze markt ook kopen, verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niet uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes. ... Alles en iedereen is welkom. Om een goede, gratis standplaats te hebben, is liet best voor 8 uur aanwezig te zijn en een tat'eltje of deken nice te brengen voor liet uitstallen. De animatie staat ook in liet licht van de kinderen. Hoofdbrok vormt de grote playbackwedstrijd, die in samenwerking niet Radio

Zonnecenter

Valencia en de Meerpaal in liet kloosterpark wordt georganiseerd voor de Meerse kinderen van de lagere school. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de winnaars mogen iets extra's verwachten. Een plezierige atractie vormt zekerhet optreden van clown Michel Kox, alias Jabbe Dabbe Doe, die speciaal ingehuurd is om van 10 tot 12 uur de kinderen te amuseren. Ook de ponycluti is weer van de partij en voor de kleuters is er nog een aparte atractie. De volwassen standhouders en bezoekers mogen zich zeker niet laten afschrikken door liet kinderthenia, zij blijven uiteraard nieer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in liet kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankstand niet zitplaatsen opgebouwd, zodat ze in de nieest aantrekkelijke omstandigheden kunnen genieten van de playbackwedstrijd en de markt. Wie bij deze Kinderniarki nog vragen heeft of meer inforniatie wenst, kan daarvoor terecht hij Jan Dufraing ( 03/3 15 8680). (ma)

- -

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI./Fax: 03/314.71.34

29


MEER

De Mark kwakkelt

I

zomerprogramma

-'

\IEER - Tijdcns het zomersel/oen organiseert de K W F3 een drietal grotere actis iteiten. Zij hopen op een goede deelname en een ontspannende activiteit.

Kleine fietszoektocli( Op zondag 7 juli organiseert de KWB zijn jaiu lijkse kleine fiets'ockioeht (ongeveer 15 kin). Deze tuLhi met dc nodige vragen en enkele praktische proeven (deze zijn echt niet moeilijk) is geschikt voor alle leeftijden. Iedereen heeft prijs! Inschrijven kan op Meermarkt tussen 9uur en 12.30 uur en nadien aan het klooster tot 14 uur. Vertrekken kan vanaf 13.30 uur aan het klooster. Koff'ietafel na afloop van deze tocht is inbegrepen bij de inschrijving.

_5

wo

Grote fietszoektocht (juli, augustus, sept('mher)

1ILLRSLL-DRELT 1 nn niaiil /ciiv ii ci' ilock' kaipei's oj, de lv! ark, verrast door sier/it ii'ater i'an (le Leiloop. Deze maand kwam ei' dode vis van de bovenloop, geen massale vissterfe maar toch. Na een steeds verbeterende water/rivaliteit de vorige/aren is het de laatste tijd regelmatig prijs. Daarbij heb je steeds het maden naar de oorzaken en de i'em'vtiilei',v (Ii')

Muziek beluisteren is aangenaam, muziek spelen is aangenamer

Vollevbaltornooi Voor de vijftiende keer organiseert de KWB zijn jaarlijks recreatief vol leybaltornooi. Iedereen kan hiervoor inschrijven (familie. i ienden. verrnhm'ini'en. en,...), kr zijn aparte reeksen voor: dames, gelegenheidsploegen en gevorderde pionnen Plaats en datum van liet gebeuren is 25 augustus aan liet oude voetbalplem van FC-Meer aan de Meerseweg. De eerste wedstrijden beginnen om 10 uur en de prijsuitreiking ie voorzien rond 19 oor Snppnrtr.rs en sympathisanten zij ii natuurlijk van harte welkom. Inschrijven kan tot 1 augustus.

,

V1 .

7i

t

r

)/I. L 1? (nc, 1 . ,c()/1( cii/( 1 Ii ii di iiiii/vini .i:i -kn i1ia ii i,]/1ii 01)1 nieuwe spelende leden te werven. Zij mikt hierbij vooral op de jeugd maar ook i'oln'assenen ii'o,'den uitgenodigd om muzieklessen te komen volgen en spelend lid te worden. Voor meer informatie kunt u terecht hij de nieuwe voorzitter, Pierre Hui'/,rechts (03 315 73 22). Deze kinderen luisteren naar liet verhaal van defiin/iire i'an KoningSt.-Josephus, verteld op Meermarkt. (ma)

Vanaf 31 juli kan u in onze volgende MAAND lezen. Medewerkers, denk aan uw kopij alvorens uw vakantiekoffers te pakken. We verwachten uw zeer gewaardeerde schrijfsels op woensdag 17 juli; over sport en dorp kan u nog berichten op zondag 21juli. 30

Naar jaarlijkse gewoonte kan deze gereden worden in de maandenjuli, augustus en september. Deze tocht van +/-40 km zal u door de gemeente leiden niet onderweg natuurlijk voldoende gelegenheid om de nodige vragen op te lossen en eventjes te serpozen. Verkoop van de boekjes vnidt plaats bij de toeristische dienst Hoogstraten, in de Baeob-kantoren in de gemeente Hoogstraten en op Meermarkt. elke eerste zondag van de maand (juli, aug., sept.).

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gilles Danny: 03 314.46.59 (GSM: 0486 64 61 64)en Tilburgs Ann: 03/315.82.05 (GSM: 0473 9111 80). (ma)

AC Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten


MEER

Gouden bruiloft Fons Sprangers - Jeanne Maas

Op 10mei 1952 stap/el? Fons Spiaizgei's enieanne Maas in het huwelijksbootje, in de loop i'an cie tijdkwainen vier kinderen ter wereld. Deze ver,neerderden de siambooin met 6 kleinkinderen. Vroeger werd reeds de 40 huiz'elijk.sjaren gevierd. Ook de 45 gingen niet ongemerkt voorbij. En nu heeti er dan het gouden huzz'elijks/ee.s't plaatsgevonden. Met een feest in familiekring cii een dankmis in de kerk van Mee,' werd dit heuglijke fi'ii herdacht. Kinderen en kleinkinderen hadden slotte oi'er om iets over de levensloop van Fons en Jeanne te vertellen. Samen keken en luisterden Fons en Jeanne toe en hoorden soms zake,, die ze (bijna) vergeten waren. Midden in het sociale leven slaan deze mensen niet meer, iets rustiger mag het nu wel zij,!. Pomis is cloodgraag in zijn tuin bezig. En ook in andere zaken blijkt hij een behoorlijk handige Harm'i' te zijn. Jeanne houdt zich voornamelijk bezig niet handwerk en lezen. En als het enigszins goed weer is, dan kan je ze gemakkelijk samen tegenkomen op detiels.

Ipenrooi kermis \IEER - Donderdag 25 juli en de daaropvolgende vrijdag, zaterdag en zondag is het weer Ipenrooi kermis in het gehucht "Ipenrooi". Na een succesvolle en feestelijke lustrumeditie denken de organisatoren opnieuw een leuk en aantrekkelijk programma te hebben samengesteld waarin zowel jong en oud zich zou moeten kunnen vinden.

jaar, zeker niet le missen. Kom, speel. lach cii win! Gedurende deze namiddag zal er vuurde allerkleinsten ook een spi'ingkasteel voorzien worden. Inschrijs en voor het penaltytornooi is steeds mogelijk hij één van de onderstaande leden. Tenslotte willen de organisatoren de onmisbare

sponsors nog danken waardoor dc organisatie van deze driedaagse 6estperiodc op Ipenrooi mogelijk werd. Voor inlichtingen kun je steeds terecht bij vzw Ipenrooi. tel. 0496/970511 of bij onderstaande leden. Jan Martens, Dave Martens, Frank Michielsen, Roei Laurijssen, PaLil Van Gils, Dirk Van Ginkel en 1-lerman de Bruijn. (ozo)

0p donderdagavond worden alle mensen uitgenodigd om een gratis hapje en drankje te nuttigen tussen 20 uur en 22 uur. "Café ipenrooi" blijft ook daarna nog open voor de liefhebbers en feestvierders. Vrijdag 26juli is er een "Was het nu 70,80 of 90"- fuif met een optreden van niemand minder dun de Belgische Furnvisicsong-vei tcgeuwoordiger cii rziid pujzulaiie Sei'glo &Th? Ladies. De muzikale omlijsting woidt verzorgd door dj Kurt Fiuysmans. Op 7aierdagavond vindt er vanaf 20 uur ccii maffiafuif plaats niet discobar Kodex en Soundbraker. Iedereen kan zich als mat'fiosi verkledcii cii de best verklede krijgt een verrassing. Bovendien krijgen diegene die op tijd arriveren een leuke gadget. Op zondagtenslotte is erevenals de vorigejaren een penaltvtornooi. Inschrijven kan per groep van minimum vijf personen. 1-let inschrijvingsgeld bedraagt 2,5 € per persoon. Voor de drie ploegen die het langst in de running blijven zijn er geld- en drankprijzen voorzien (37 € + 25 consumpties oor de wuinaar). Aanvang 13 uur. Verder is er ook een reuze konijnendekbingo. Na het spektakel van vorig

Die van ipenrooi hebben ei' cluiclelijlc :in in. Met cle suc'cessi'olle edities van vorige Ipenm'ooise kernnssen en nu met Sergio en de Ladies op de affiche, kan ook de volgende kermis rz'aarschijnlijk niet meer vink. (ina)

31


Ii:M

,J:J

Pater Plo heilig verklaard IIEERSEL-DREEF - Terwijl Paus Johannes Paulus 11 de Kapucijn, pater Pio heilig verklaarde tijdens een grote plechtigheid in Rome, vierden de Vlaamse Kapucijnen mee. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden er vieringen op touw gezet. De hoofdbrok vormde de plechtigheid aan de grot te Meersel-Dreef. Door zijn uniek kader, de aanbidding van het beeld in het Mariapark en door onze gedreven navolger Pater Luc, werd er een plechtige viering verzorgd. Ruim een kwar tier voor de aanvang van de dienst waren er al duizend misboekjes uitgedeeld. 1-let Iniezerige weer van voor de middag maakte plaats voor een heldere hemel. De viering werd opgeluisterd door een gezamenlijk zangkoor van Meer, Galder en Strijbeek en Meersel-Dreef. Ook toevallige passanten volgden de mis mce. Pater Luc had van een dergelijke opkomst niet durven dromen. 's Avonds konden we nog even nagenieten met een reportage op RTV. (tv)

.p

t laam.' c en deNederlandseprorincie, tl/iiClicle e/IC/1.% t t 001. Ze gingen in plot e.ssie t an dc ki ik itaar de grot. t'o0reitegaai7 (/00/ . 0//ze ton/are.

-t& .

Totslot van de viering vereerde uien twee relikwieĂŤn van paterPio, verbanden die op de kruiswonden van de heilige hadden gelegen. En kregen de aanwezigen nog een bidprentje met cle beeltenis van pater Pio. Met zang en muziek van het zangkoor en de fanfitre werden de gelovigen uitgeleide gedaan.

Regenboog in de avondstond leg dan uw hoofd op een zachte ondergrond. 32

/',Ifel /)/0\'Ille IIii (,iif Rat &I/. coneelelweerde cle dje'ji.t. Op iiet aliaar.s tol/el er eCu hee/ei ron/later Pia enzij/t heeltenis prijkte ook bovenaan de gioI.

Broeder Xavier dirigeerde het gezamenlijke koor. Ze zongen latijnse gebeden en verschillende liederen ter ere van pater Pio.

In juli zonnebrand wenst ieder op het land,

In juli is de morgen rood 's avonds verkeert het weer in nood.


MEERSEL-DREEF

Bisschop Muskens offert de H.-Clara een worst voor goed weer

It/ei cic'!antarc' op 1(0/) trok (Ir h(sscIioj) vroj Breda, niet: ii gevolg ie voel (100/ (Ja/der en over de Dreef naar hei Mariapark. Naar huilen gelokt door de muziek, waar zou dat toch voor zijn, keken de mensen raar op hij 't zien van de bisschop. Op Dreet werd hij spontaan met applaus verwelkomd door cle mensen die, 0/) de diverse terrassen ge/loten van het mooie weer.

MEERSEL-DREEF - Bisschop Muskens van Breda vierde dit jaar zijn veertig jaar priester zijn. 1-let daartoe opgerichte feesteomitĂŠ organiseerde voor clie gelegenheid een groot feest op de Grote Markt in Breda met allerlei optredens en activiteiten. Omdat het buitenactiviteiten betrof, was goed weer welkom. De traditie wil dat de H.-Clara daarvoor kan zorgen, mits men eieren of een worst offert. Een week voor de feestelijkheden, op zondag c juni, kwam bisschop Muskens met z'n gevolg naar MeerselDreef. Aan de kapel van Galder werd er verzameld om de voetreis met een gebed te beginnen. Met onze fanfare op kop trok men naar het Mariapark in Meersel-Dreef. Daar werd hij ontvangen door de paters Kapucijnen die de offergaven in ontvangst namen. Pater Jan Geerts, verantwoordelijke voor de beclevaarten, schetste even het leven van de H.-Clara en pater Jan Van Boxel sprak een aanroepinggebed uit voor het mooie weer. De bisschop blip gestemd door dc goede ontvangst en het in vooruitzicht gestelde goede weer, trakteerde z'n gevolg en de leden van de fanfare in de speeltuin. Droog van buiten maar nat van binnen dat is de bedoeling en niet andersom. Ook Pierre Cartner alias Vader Abraham was van de partij. Hij viert dit jaar veertig jaar huwelijk en daarom zal ook hij z'n steentje bijdragen aan de feestelijkheden in Breda. (lv)

D K6MMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Priic'r,Jait Geeris iiocht naiiens de 1-1. -Clara de o/tergaveit in ontvangst nemen .1 1/es iierd op /1/in cii toto vastgelegd door de Bredase pci's. De aanwezige bezoekers van hei Mariapark sloten hij cle processie aan, de.fa/?flre blies voo,' de gelegenheid enkele processiemarsen en cle H.-Clara zag dal hei goed was.

Juli is ook een overgangsniaand. Enerzijds is het nog volop zomer, anderzijds kondigt de naderende herfst zich al aan. Dit is vooral aan de dieren te zien. In de weilanden verzamelen zich al grote groepen spreeuwen kieviten en zwaluwen om zich voor te bereiden op de grote reis naar het zuiden. Veel planten hebben inmiddels al vruchten gevormd en het eerst fruit kan al geoogst worden.

DE HOOGSTRAATSE MAAND HET MEEST GELEZEN WEEKBLAD VAN UW STAD

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66


MEERSEL-DREEF

Schoolfeest 't Dreefke afgeblazen

An Van Dun, op ludieke wijze 50 jaar 4e

'l

41

Ud

In rlr vorire MEERSEL-DREEF 1 loogstraatse Maand werd het schoolfeest van onze lagere school 't Dreetke nog aangekondigd. Maar dooi ccii geringe spontane eaumelding van riiedess ei kers eid het sehoolfeco door hei leerkrachtenkorps afgeblazen. Tot grote teleurstelling van de ouders en de leerlingen. Het oudercomité werd daarbij voor voldongen feiten gesteld. Sommige ouders vroei'c'n zich af of mits de iiodige aaunui lig Cl* alsnog geen medewerkers zouden kunnen gesonden worden. (tv)

smrirt t Èe horrieu &r h'i [ijia broet. c z

Le zijn d0

Kermisspelen 2002

i Vijftig worden is en blijft een nu//paal in het leven, cd heb ik dat MEEI?SEL-DREEF flicial' i'aii horen zeggen. Als .4brahain of Sara verschijnt wordt er meestal iets op buit' gezet. 1-Jet huis wordt versierd en enkele poppen beelden in een notenciop het leien r'an de fèesti'iei'der uit. Zo hebben we het al vacik gezien. Defainilie Van Dun van Rk' en Toke ian 't Moleneinde pakten het nog nat uitgebreider aan, niet een verklede ko/fieklets aan de straatkant. Onze fbtogi'aaf'Marcel Oninckv passeerde juist en legde één en ander vast op de gevoelige digitale plaat. Voor hein ook een bjzonclei' moment svaiit clii is z 'n eerste digitale foto iii cle Hoogstraat,se Maand. En zo zit heel liet leven tol mijlpalen, als iie er niciur dezigd ucoi helc'rv'n... (iv)

De jeugd aan het vissen

t

4

..

4 1

Iloogsti'aten l) 11uoi // /0/ L .'j)irtt'isSei's richten nu cd een i'i/fial /circil twee hengelinitiatieclagen in. Daarbij leert de Jeugd vissen niet cle t'aste stok en niet cle werphengel. De inschi-ij -i'ingen via Grabbelpas en de gemeente kennen steeds een groot succes. Er zijn steeds meer kcincliclaien cl ciii plaatsen. Op zaterdag 15juni vierden een 20tal vissertjes cle basisknepen aangeleerd. Na liet bekijken t'an het materiaal en de soorten vis werd cle opzet ton de lijn bekeken en sloegen de jongeren aan liet knutselen. iedere visser maakt daarbij zijn eigen lijntje waarmee hij na cle middag cicmn de slag gaat. En liet spreek-noordelijke beginnergeluk helpt ook steeds een handje nice. Mooi oni te zien hoe ze reageren als ze hun eei-ste vis aan de lijn krijgen om cicm beretrots te poseren. Hun dag kan niet meer stuk. (bi') 34

MEERSEL-DRE!" I' - \ir'i Ir ei iie ik,intie in zicht komt ook de kermis, met zit traditiotele ingrediënten weer in 't Meersel-Dreefse land. Op 13 juli 's zaterdags, wordt de kermis ingeblazen door de fanfare met een rondgang door Meersel-Dreef. 's Zondags is het dan himiliedag met de familieclans aan de paardjesmolen. de botsauto's en de schiet-. s is- en andere kramen. Meestal nog met een terrasbezoek op de terugweg naar de ouders of grootouders. 0p maandag 15 juli en op dinsdag 16 juli organiseert het kermiscomité, opnieuw haar kerrnisspelen tussen de gebuurten Moleneinde, Midden Dreef, Meersel. 1 leicinde en 't Geiteneinde. 's Maandags zullen dc spelen gehouden worden beginnende bij café Moskes om 13 uur om via eethuis 't Genoegen, café 't Jachthuis en café De Brouwershoee te eindigen bij café De Dreef omstreeks 17u45, waar de wisselbeker aan het winnende geboorte zal worden overhandigd. Er zal gestreden worden bij de verschillende horecazaken zelf maar er zullen ook voortgaande spelen worden gehouden van café naar café. Volgende spelen komen zeker ran bod: vlegelhangen, estafettespel, paapgooien. planklopen, s atermolenspel en nog veel meer. Dinsdag wordt er om 13 uur verzameld bij café Den Bud, waar de verschillende gebuurten hun eigen thema's zullen voorstellen aan de jury, eigenlijk het leukste stuk van de kermis. Dejury bestaat uit vijfleden, allen oudDreveniers, afgevaardigd door hun eigen gebuurte. De thema's die aan bod komen zijn steeds gevarieerd en top secret. Elk jaar is het weer in spanning afwachten wat dc anderen ervan terecht zullen brengen. Na de voorstelling wordt om 13u45 in stoet vertrokken naar het Heieinde via de Kerzelseweg. Op het I-leieinde zal door dit gebuurte de gekostumeerde plemspelen worden georganiseerd. Na liet beëindiging van de pleinspelen wordt via de Nieuw Dreef verirokkeu nam de eind1,lciats, dit jaar speeltuin Dc Zevenster waar omstreeks 1 7u45 de wisselbeker zal worden uitgereikt door de voorzitter van de jury. Dc jaarlijkse sportiviteitbeker wordt eveneens hoog aangeslagen door de gebuurten en is minstens zo gegeerd als de wisselbeker. We hopen op goed weer en een grote opkomst van alle gebuurten. (.ief Jaco/,,ç.

tV)


Schoolfeest in de Meerlese Klimtoren.

%.

1" MEERLE Naar goede geii'oonte was het weer goed toeven op liet schoolfeest van de Klimtoren. Hei vrijpodiwn had zoveel succes dat het haast heel de middag bezet itas. Mooi is dat als jele kunste,i voor een groot publiek mag opvoeren. (/af

Euro-Tamdem-Tour Berlijn - Londen doet Meerle aan -

• __i

12, -

-

!

- --

WIL,

L -

JI

Ju

2

1

1JEERLE Onder ruime belangstelling van zowel de leden van /\ t G als van de/ietvtoe,isien van KVB deed de caravaan i'an de Eui'oTandeni-Tour 2002 Meerle aan. 0p weg van Breda, waar de ontvangst op het stadhuis it'as uitgelopen, naal' Antwerpen, naar de gouverneur wachtte, kwamen dc deelne,ne,'s even de tlutisnacht van de tandeni Cor Jacobs en Jos Van BavL'l groeten. in parochiezaal en school itas alles in gereedheid gebracht voor een vlotte sanitaire stop en uiteraard ook om de dorst te lessen. (j(?f)

Juli helder en klaar heet altijd een goed jaar.

Brengt juli hete gloed zo gedijt september goed.

Als het regent op Sint Victor de oogst brengt op geen lor. 35


MEERLE

Fijne Uitstap

TOTAAL GARAGE Ct A C 11~R 0 1 N r

j C

ossEriE

buIE HErbruik

MI'.EI?LE t (.)/7//11C.I/I?1/I iou Je ie'n, di/jaar van het zwemwater. Het tweede is i'eruit te verkiezen als je op uitstap bent. De leden van cle Turnkring 't Zolderke maak/en na een lang seizoen een uiterst geslaagde uitstap naar de Tongelreep in Eindhoven. De zon deed (leze keer haar duit in liet zakje, zodat er ook naar hartelust buiten kon gezwommen 1 tordeii. (ja t)

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN

Tel. 03 314 33 33

Voordeuren MEERLE 1 let zaalcomilé van de Meerlese parochiezaal is vindingrijk als het erop aankomt om activiteiten te organiseren die plezant zijn voor de deelnemers en die tegelijk een duit in h't 72kjr hreiigen voor verbeteren en onderhoud van de zaal. Nu is het niet gemakkelijk een goede datum te vinden waarop je veel volk tegelijk kan lokken (er is trouwens zoveel te doen), nog moeilijker is het om vooraf goed weer te bestellen. -

Het comité heeft dat als volgt opgelost: je kan meedoen op het dag en uur dat je dat zelf het beste uitkomt en als het weerjou het beste lijkt. Daarvoor hebben ze een fietstocht uitgedokterd door heel de fusie met een leuke opdracht eraan verbonden. Op een rit van 35 km moet je het adres weten te geven van een aantal voordeuren waarvan je de foto's nieekrijgt. je kan vertrekken van uit elk deeldorp van de stad Hoogstraten. De fietsfotozoektocht kan nog gereden worden 31 augustus 2002.

TTTuiÎw'ii»ÔiiIH

Het inschrijvingsgeld bedi aagt 4 cui o,jc kan dc formuleren tianschatten op volgende verkoopadressen Toeristische dienst van de stad Hoogstraten. Prima van Boxel. Strijbeekseweg 7, Meerle 't Winkeltje, Meerledorp 2, Meerle Beenhouwerij Van den Bogerd, Heirneulenstraat 8. Meerle Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, Meerle (tel 03/315.92.09) -

-

-

Meubel & Interieur Design f Klassiek Bredabaan 424. 2990 Wuustwezel. Open ma. tfm zondag 10-18 u. Do. hup:!! www.veco.be 36

-

e-mail: veco@veco.he

De prijsuitreiking is voorzien voor 29 september 2002 is om 17.00 uur in de parochiezaal. Op deze dag staat er nog een fietstocht voor iedereen op het programma (vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur). Hierover lees je meer in onze volgende editie. (jaf)


WORTEL

WK 2002 van 11 t.e.m. 15 juli onder de Boomkes! WORTEL - IN een, dit is niet wat u denkt! Tegen clan zijn alle finales gespeeld, alle CUS gewonnen en teleurstellingen verbeten, cii weet iedereen weer waar Zuid-Korea ligt en waar Japan. Maar niet getreurd, het Slot zal u als troost weeral weten te overweldigen met meer dan muzikaal fraais, allemaal verwerkt in drie avonden met niets dan live optredens. Zoals gebruikelijk start het hele f'eestweekend al op donderdagavond. De pridiimacts zijn echter voor het werkclijkc wcckeiiide. Guril, liiir utl aai ie dan! Vrij (lag 12juli - Dc avond

wuidt iiigeef mei

Jiving Sb;ter, Iunn, en niet. in tc t. Ilg

lul LL ALIU

liCi iliieii, niet Evll-Tipperware. Misschien worden zij de nieuwe Nonkel Ncy? Allen mii,ikanten die reeds van hun puherttjd aeticf zijn in dc HILILILI,. Deze nieute koini oii voor de 2de keer entertainen met R&R. blues,

Die çluii itillen er trouwens? heus' vl(l,'fl-,u(i!ls sician op liet pocliuni, dti dat wordt een speketukel!

Zondag 14juli -'l'heO'Haraspeven liet hun ifltrö-surt cle aanzet voor een spetterend feestje op zondag. Ze treden vaak samen op niet Fifty

Maandag 15 juli

De teede groep, bestaande uit enkele fraaie exemplaren van de Wortelse jeugd en toekomst, is momenteel hevig aan het repeteren niet nienige covers om dit alles op de kermis te kunnen spelen. Hoe ze heten weten we op dit moment nog niet... In ieder geval een niet te missen act!

Zaterdag 13 juli Vanaf 21 uur treedt de lokale groep The White Circie Crime Club aan. De band bestaat uit Jelle De (.'renier (zang! gitaar). Krist Torfs (drums) en broers Jan en Sis Matthé (bas en gitaar/zang). Hun roots liggen iii OneXmore (een aantal jaar terug een grandioos succes op WK) en Building. alletwee 'oldsehool hardcore bands' waarmee heel wat optredens en kilometers werden afgelegd doorheen heel Europa. In The White Cirele Crime Club spelen ze geen snelle, harde hardcore meer zoals toen. Eerder harde gewone rock. denk maar aan Fugazi,SonicYouth,Motorpsycho.. DJ Marcos gaat cle boel laten ontploffen niet een setje house, groove en tech-house. Je kon hem eerder al aan het werk zien en horen in onder andere Fuse, Silo. op Re-Load Parties, en samen met oa Sven Vbth, Di Rush .Je IT Mills, Marco Bailey ,... In '94 remixte hij Dave C'larke en onder de naam Synteq maakte hij in 1999 samen niet Sinesweeper de enorm leuke tecli-house plaat S.E.T.I. Zijn laatste project is MoMhasa eXpreSs, fantastisch met onder andere djemhé en pereussie sounds! Zaterdagnacht onder de boomkes wordt scliitterend afgesloten niet een nioiiunieiit onder de Belgische Di's: Trish Van Eynde. Haar unieke stijl wordt gekenmerkt door invloeden van Kevin Saunderson, CarI Craig en vooral van Staccy PuIlen. Eerder stond ze al achter "the decks" in Fuse, l'Enfer, La Locomotive, ... en op parties als 1 Love Techno en It) Days Of. Alle remmen los voor de strakke teehno-set van Trish Van Eynde! Aangezien om 2 uur stipt het openluchtspectakel gedaan zal zijn, hebben we gezoi'gd voor een hippe after-party met Fun-Q clie onlangs nog op onze eigen dance-avond was.

Foot Conibo, The Whodads en The Seatsniffers (die reeds op WK stonden). Denk trouwens maar aan cle Turnhoutse R&R-kroegentoelit of de Belgian Roots-night in A'pen. Hun ed's Devils Desert en Facile â Boire zijn een instrumentale hutsepot van surf, rockabilly, punk stevig gekruid met ska, flamenco en jazz. Wie hen op 20 november 1999 al bij ons aan liet werk heeft gezien hoeft niet meer overtugd worden... passionele surf recht uit het hart! Vervolgens een act om u tegen te zeggen! De Beathusters zullen "de boomkes" helemaal doen skan ken! Een razende podium-presentatie, Up-tenipo Ska, niet zo nu en dan een beetje 'op adem komen' niet vette reggae! Alle zalen (klein en groot) van liet Nederlandse clubcircuit kennen deze plezierige bende inmiddels als een uitermate succesvolle band en zien hen graag minstens één keer per jaar op hun podium verschijnen! Wat betreft geluidsdragers heeft de band ook zeker niet stil gezeten. Zo verschenen cr4 complete albums in de at'gelopen jaren: 'Cool & Deadly', 'It's Gonna Get You!' (live), 'Get down to brass tacks' en de maxisingle Flight064'. 1-let laatste wapenleit is het live album met de titeh 'Skangbang' (live in een uitverkoehte Melkweg-Max tijdens de eeuwwisseling!) Ze stonden al 2 keer op Lowlands (de Hollandse tegenhanger van Pukkelpop) en afgelopen lente nog op liet overbekende Pinkpop samen met Dcl' P. van Osdorp Posse. Met dit project hebben ze een regelrechte hit in Nederland: "Bubbelbacl". Wij besloten echter dat we hen op WK2002 laten spelen zonder de hippe hopper Def P. en kiezen Voor hun roots: De Ska!

- De laatste dag van het intense weekend wordt ingezet met Big John Bates & The Furys, uit Canada. Met numniers over meiden, duivelse motorbendes, aliens, strippers en een heuse psychobilly-stijl wordt Big John Bates (ooit nog actief niet Annihïlator) vaak vergeleken niet the Cramps en Dick Dale. Deze groep krijgt liet publiek aan liet twisten en "boppen" en loerde inmiddels doorheen NoordAmerika (mcl. Las Vegas) waarbij ze niochten rekenen op de steun van oa Reverend Horton Heat en de Hillbilly Helleats... De groep bestaat uit 2 miannen en de getalenteerde "sCare-oline" op de contrabas die tevens haar dans-talenten toont in hun show. En er is meer... want samen niet deze groep zouden The \'oodoo DoIIz overkomen van Canada. Deze gogo-girls (Bonibshell Betty en L'il Baby Chaos) zullen zorgen voor de nodige show met speciale outfits. lipsti 0 en vuur! Maar de afsluiter van WK2002 zal de beste zijn in jaren... The Nightporters zijn ontstaan in '93 in liet Zuid-Westen van Engeland (Devon) en groeide sindsdien uit tot één van de beste Rhytm & Blues acts op deze aardbol! Strakke pakken, een "vette" sound en een sterk gevoel voor show zorgen voor de nieest spetterende, fantastische muzikale act ooit gezien. Een mix blues, R & B, rock-a-billy en alles wat nodig is oni de muziek clansbaar te maken. Hun unieke 50's R&B sound en repertoire zet overal cle boel op z'n kop! Met behulp van een deal niet Indigo Records en hun 2 schitterende CD' s "Feelin' Good" (opgenomen in 4 dagen, reeds in release) en "The Rolleicoaster" op het label Indigo zorgen ze ervoor dat ze helemaal de nuninier één Blues-act zijn in de UK. Hun laatste album kreeg in de Tinies de titel van "Blues Choice" van de maand en beide albums hebben heel wat air-play op de (Britse) radio-stations. Een derde studio-album van deze pro0ssionele muzikanten is trouwens voorjuhi (net na WK2002 dus). Pas begin dit jaar gebeurde de eerste en enige line-up-wissel: de bassist besloot er een punt achter te zetten, maarde rest blecfeehter niet hij de pakken zitten en een waardige vervanger werd gevonden. Nieniand minder dan liet voor beeld vaii de originele bas-speler: Al Gare (exKing Pleasure & The Biscuit Boys / Muke Sanehez Band). Flebje The Nighitporters en kon net niet beter... kom dan nu maar eens zien naar hun volledig vernieuwde show! (het Slot) 37


WORTEL cursus Zweeds, en werd zo als buitenlandse studente schitterend opgevangen door de studentenvereniging. Deze verzorgde regelmatig uitstappen in het Zweedse binnenland.

Wortel de wijde wereld in

Heidi Brosens zat in Zweden Wortel - Waar het goed toeven is, daar blijft men graag hangen. Zo ook in Wortel. Dat weet eigenlijk iedereen, van oud tot jong. Maar ja,je bentjong enje wilt wat, wordt wel eens gezegd. En zo ontwaakt er dan soms een jeugdige dorpsgenoot, die plots de onweerstaanbare drang voelt om haar of zijn vleugels uit te slaan en zo de rest van de wereld grondiger uit te diepen. Maar gelukkig komen ze vroeg of laat allemaal terug. Misschien niet voorgoed, maar terugkeren, dat doen ze. En ondertussen is dankzij hen het kleine Wortel weer even aangestipt op de grote kaart die wereld heet! Om u maar weer eens in te leiden in het volgende onderwerp:

minder waar. Het ging om een nette, verzorgde en gezellige wijk, waar de problematiek niet zomaar op het eerste zicht aanwezig leek, maar eerder weggestopt was achter de vele voorgevels. Heidi kreeg er de opdracht om de plaatselijke jeugd op een speelse en creatieve wijze bezig te houden met activiteiten. Een succes langs beide kanten, wat later is gebleken via een geslaagde stage en een warme vriendschap met de medewerkers en buurtbewoners. Gelukkig was het niet constant hard werken: Heidi kreeg ook de kans om het land en de mensen beter te leren kennen: ze had zich namelijk ingeschreven aan de plaatselijke universiteit voor een

Als Heidi de vergelijking maakt tussen België en Zweden, valt haar vooral de intense rust op die men in Scandinavië nog vindt Dit heeft volgens haar ook veel te maken met de verbondenheid van de bevolking met de prachtige natuur en alles wat er rond hangt. Zo heeft Zweden een opvallend goed en sterk uitgebouwd sociaal netwerk en bestaat er overal respect voor zowel medemens als dier. Wat daarmee dan weerwelcontrasteert, is de enorme trendgevoeligheid van de jeugd. Mode, uiterlijk en imago is er enorm belangrijk. Verder was het voor 1-leidi even wennen wat betreft het gebruikelijke begroetingsritueel. Waar wij elkaar drie kussen geven, zeggen de Zweden elkaar gedag met een soort van wangtegen-wang aanraking. Maar ook dat wende snel.

l-leidi Brosens verbleefde afgelopen vier maanden in Zweden in het kader van een buitenlandse stage. Dit als afsluiter van een driejarige opleiding tot sociaal-cultureel werk. Een mooie reden om eens te luisteren naar al de nieuw opgedane ervaringen en indrukken. Iedere student krijgt in het tweede jaar van de driejarige opleiding de kans zelfeen stageplaats te zoeken om daar in het afsluitend jaar zijn praktijkervaring op te doen. Heidi wilde graag naar het buitenland, en liefst naar het 'noorden', omdat het zuiden al bezocht wordt tijdens vakanties, zo zegt ze. Als eerste kwam dus het land aan bod, in dit geval Zweden. en pas toen dat vast lag werd het stageprojeet bekend waaraan ze zou deelnemen. En zo kwam Heidi terecht in de stad Örebro, in het buurthuis "Skdcspelet". ongeveer uit te spreken als "skooc/e,sjejelet. Het betreft hier een buurtwerking gelegen in een kansarme migrantenwijk van Orebro, een stad met ongeveer 220.000 inwoners, die qua sfeer een beetje te vergelijken is met Turnhout. Heidi had zich vooraf voorgesteld dat ze in de plaatselijke 'Seeflioek' terecht zou komen, maar niets bleek

J-Jeidi

1oct een vriendin in het i/shotel in Kiruna

Wat haar het meest zal bijblijven is de uitstap naar Lapland, naar de plaatsen Kiruna en Abisko. De benaming 'Lappen', horen ze daar irouwens niet graag: zij noemen zichzelf liever Samas'. Ze bezocht er onder andere een ijshotel, dat, zoals u wellicht al kunt raden, volledig is opgebouwd uit ijs. Doordat er vier maanden lang zoveel te beleven is geweest, viel heimwee naar het thuisfront best mee. Waarde Zweden volgens Heidi echter dringend wat aan zouden moeten doen, is hun eetcultuur. Want ze heeft haar portie Belgische frieten hard gemist! Ondertussen is Heidi alweer ruim een maand terug in Woi'tel. waar ze even de tijd nodig heeft gehad om alles te verwerken en tot rust te komen. Als ze achteraf terugkijkt op het hele avontuur, zo vertelt ze tenslotte, is ze vooral blij en heel dankbaar dat ze de kans heeft gehad om dit allemaal mee te kunnen maken. Een on\ ergetelijke ervaring, zo blijkt!

\at/f/fIII!n/\t/iap 1/1

38

L(ipIa/lI


WORTEL

Clubkampioenschap Paardenvrienden

De gezinsbond van Wortel heeft gepickiiickt en gaat feesten! oi'tel - 1)e ee, 1 bon a ii Vs ii l tel ni ii ii ni ''rt hatr aan iji e, zonlerfec ito V, / fik t dnst 20 in Ii 2002, op het pleintji. ,tdit,.i de tdi uuliieiaal. um 14.00 uur gaat alles van start. Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden. Consumpties zijn er te verkrijgen tegen gezinsvriendelijke prijzen en voor animatie s ordt gezorgd. 1 t

t'

.

-

De Wortc'lsc' Gezin sbond op een picknick bij JI 'idar in Zondei c'ige/i tijden (Ie gezinstietstochi op piida ici'maandag 20 mei 2002.)

Bij elkaar op je 65s' •

Traditiegetrouw wordt er met 2' Sinksendag gestreden voor de titel van clubkarnpioen. Er zijn 3 titels te verdienen: eerst wordt er gereden voor de titel van dressuurkampioen. Deze ging naar Sandra Deekers met Uchimat. Na de middag ging de titel van springkampioen in de verdediging. Deze kreeg Johan Brokken niet Rodesco. Maar de amazone die liet beste uitkwam voor dressuur en springen was Gitte Bartholomeeusen niet Olynipia en ze kreeg zo de titel van clubkampioen. 's Avonds wei'd er besloten niet een gezellige barbecue en iedereen ging weer tevreden naar huis.

P-

:

Woninginrichting 1)

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

In Woi'ic'l i/ei'c/c,i ze liet onder dc kçiitoren: hun 6 _ iric fifi/Jilti nu lEur/el. .1/leo zijn ze er geboren, cle meesten ook gelogen maar ze zijn er bi/lange iiiel allemaal geblei'en. (Van 1. naai'/', en tussen haak/es hun huidige woonplaats): Bovenaan.' Rob Van De,- Veken (Wortel), Grist Go,'is (St. L 'naar/s), Frans De C'lei'ck (Turnhout), Jos l"ockaert (Mei'ksplas), Marcel Voet (Mee,').. Jos'fa .trij1inv (Wortel), Magda AIattln (Wo,'leij. S/nu Goiaeris (Wortel), Frans 5ti'ijbos (Wortel), Frans Vermc'i,'en (Wortel). Middelste rij: 4n Pemen (Merksplas), Godelieve Mevr/s (l?'t'i), T hefie Aeris (Wortel), Josee Fransen (Wortel), Lizette Snels (Rijkevorsel). Onderaan: Louis Bolc'kmans (lIe,'entals). Willi' Vni,.iiii//'leii (Merksplas), Karel Baeteiï (Beerse), Louis Vermeii'en (Rijkei'orsel) en Karel Si/sinans (Wortel). Met dank voor het gezellige /'est (1F)

• Alle schilder- en beh a ngwe iken - Gordijnen en

overgordij flen

- Tapijten en vloerhekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

39


HOOGSTRA TEN

Impressies van Heffig Bloed De Processie In liet jubeljaar 350 jaar Heilig Bloed in Hoogstraten ging de p/uce.vs ie tweemaal uit. Elk jaar wordt het steeds een grotere opgave aiim genoei tolk bij elkaar te bren gen om aan dit gebeuren deel te nemen. Torh .jj,i er /meoI wat vri/wiIIiers aan wie niet telkenmale gevraagd moet worden of ze ii'e1 zul/en komen. maar is het voor hen een e'i'identie, een c'reaak om voor de soms fliet makke/ijkc' klus klaar Ie staan. Ten bewijze /1 iervan deze open ingsjoto. En dat alles in orde was, is liet minste wat we kunnen zeggen. De processie was mooi.

Om dit doek draait het allemaal. De traditie wil cIat de bevolking ĂŠĂŠnmaal per jaar het Heilig Bloedcloek dat in Hoogstraten wordt bewaard, te zien krijgt. Tijdens de eerste zondag van Heilig Bloed gebeurde dit in het bijzijn van de hi,ssrhop van Antwelpen.

Op woensdag

.

Een merkwaardige verschijning op de stratenloop

.. 1

'vD'i nog dan op beide zondagen samen, trok de stratenloop. de at'ondnmarkt en de openluchtoptredens volk, veel volk zelfs. Hoewel mag gezegd worden dat de temperatuur rond middernacht niet van dien aard was om het nog lang vol Ie houden.

40


HOOGSTRA TEN

Vandalenverveling

Open deur bij de politie

v:.5

j窶「

e ;,

"1f

)

.,r.,

.........

,

..,

-

Vii 1Io(nstI'ate!I 1/1111 l\oeIl 1)/1S.('/I, Ioll'wc/cIl(i 111/! lIL lili/lis/el ICIlI I11IiF1('/1l11/l/l\L'1/I1/I, het nieuwe poliliekantoor 0 de Vijf heb] plechtig had geopend, werd burgemeester Van Aperen door inspecteur Leo Me/is in de boeien geklonken. Tot spijt van sonimigen bleek het hier slechts om een demonstratie tegaan in liet kader van de open-deur-dag van de lokale politie. Heel wat kijklustigen kwamen zich op 1juni vergapen aan al het fraais (lat de politie le bieden heefi en hietn zie/t roiidleidt',i door liet /1i1/llC gehol/Il. -

Vissen in zoet en zout water

f \!L liF VAL Hoogstraten - Hei is niet de eerste keer dat er achter de Pax dingen gebeuren die het daglicht niet mogen zien. Opnieuw hee/t de verte/ing toegeslagen. enkele weken voor Heilig Bloed. Zomaar, want om welke oudere reden ook, heefi men een stcitie i'an dle kruisweg toegetakeld. Niemand die liet gedaan heeft, allicht. St ibolisch? Neemi helemaal niet. Verveling troef Hou er mee op.

LEZERS SCHRIJVEN Schoon Lloogstrakn Gij, niet uw wondermooie toren, uw straatlawaai tot half\ ier, uw zuipen, tieren, grof plezier, uw nachti'rrtier tot ochtendgioren.

J-IOOGSTRA TEN- Onder begeleiding van pro!i'\ !0llI'IC 1esers leel'/! /1 Je I///Iere/i t'an cle lagei'e school lan liet Spijker alles over i'isgerie/ en vissen in rivieren en op zee ... in de turn:aa/ 11(1111 liet regenwater op de speelplaats u',v itiel erg geschikt i'ooi' ch/projeCt.

Vakantiezoektoch t Hoogstraten - KWI3 1 loogstratcn Centrum organiseert zijn zesde hets7ocktocht waarbij een aantal vragen moeten opgelost worden en een aantal foto's moeten herkend worden. De fietstocht loopt door Hoostraten en omliggende gemeenten.

Deelnemingstormulieren kunnen bekomen worden aan de prijs van 2.5 EIJR op de Dienst Toerisme onder het stadhuis, of bij volgende leden: Stan Bruyndonekx, Van Aertselaarstraal 28, Dirk Schellekens, Postweg 2, J. Vermeeren. Minderhoutsestraat 15 Ten laatste op 15 september moeten de atiiwoテカrdtiarmuliercn terug ingeleverd iijn. De prijswinnaars worden achteraf schriftelijk verwittigd.

Fotografiecircuit 1I00GS ['RATEN - 'lot en met maandag 19 augustus loopt in de bibliotheek een nieuwe tentoonstelling portretfotografie van Weiidy Marijnissen 'Closc & Personal'. Wendy Marijnissen volgde fotografie aan dc Kuttitiklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen iii avondopleiding. Zij fotografeerde theater- cii andere potlimmensen in hun eigen omge ing zoals An Pierli',, Luk Perceval, Genc Bervoets, Stanny Crets, Tom Pintens en vele andere. Deze serie van dertig 'ontluistercnde' foto's in zwart-wit van dc mens achter de artiest iS toLgdiikel!jk vuur liet grote publiek tijdens dc openingsuren van de bibliotheek: maandai, 12 16 uur, dinsdag 16 - 20 uur, woensdag 13 - 17 uur. donderdag 18 - 20 uur, vrijdag 15 - 18 uur en zaterdag 9 - 12 uur.

Gij, met uw beelden van vers groen. De Vrijheid met zijn lindehomen. Op einde mei viel niets te dromen. Men had toen wel wat meer te doen. Lawaai te over, tot dc hccmden. En decibels voorbij de meet. En leuk dat 1 was!', zoals ge weet, dat wordt gezegd tegen een vreemde, die buiten 1 lieve stadje woont. Want wie van hier is, hl vertier is. En wie van liter is, doe toch mee, Miss! Ertegen? Zo weer weggehoond.

o l-テ出ogstraten, niet uw knappe folder, beloftes niet natuur en steak, op alle dagen in de week. Maak van uw roepnaam toch geen kolder!

R. Servaes, Hoogstraten donderdag, 30 mei 2002. Eg


MINDERHOUT

Het geld en de computer waren

...

voor Seppe

MINDERHOUT - Als jij een "Blokken"-kijker bent, liet programma dagelijks gepresenteerd door Ben Crabbé te 18.30 uur op VRT, dan heb je zeker met spanning uitgekeken en meegeleefd met Seppe De Bondt uit de Desmedtstraat. De eerste twee avonden overklaste hij zijn tegenstanders; de ultieme derde proef waaraan € 3000 en een computer verbonden waren, verliep in 't begin niet zo vlot. Seppe vond zijn koelbloedigheid terug, zette zijn zenuwen op een rijtje, begon aan een serieuze renionte waardoor zijn opponent helemaal het noorden verloor en eindigde glansrijk in de huurt van de 1000 punten. Het geld en de computer lagen binnen handbereik als de laatste klus tot een goed einde gebracht werd. En wat dacht je? Seppe deed het! (rel) S In

t/ t 11/ t IJS/t/th? t/t' 0/11 S C /1 / 1/ til'' hit probleeln (t :iii t 00/' Seppe

Ii

JJ

d

rek/t en

i Ifltic /1

1

Iliwii /1 de//loo l niet zo 'ii

Vijf generaties in Rij kevorsel

L:

Vk

t buit. lui Juuu seulo uHLIiI\ u)/)il&/0t0, oiN'del'oo/'tluI i i/jtH/i iii. Zij/wit tic tuit! 1)oir 1 out Goip uit Rijkevorsel naar ze woonachtig zijn. De kiei,,e Mirte, geboren 0/) 30 mei 2002, heefi een veilig plaatsje get.'onden in iie armen van het-overgrootmoeder Johaniia Pandelaers (0 1908) diezelf verbli/fi in het rusihuis te Niel.. Defiere moemoe, links op de Job, is Jeanine Van den Be/ge, van Viel afkomstig, maarze woont reeds meer dan 25 jaar in Minderhout. Overgrootmoeder Ccciie Biscop, woont in Niel en kijkt goedkeni'end toe 01cr de schouder i'an haar moeder. 42

10 de AVOND-FIETSVIERDAAGSE 3-4-5-6 juli

De laatste jaren ontdekken steeds meer mensen de fiets als ideaal middel voor een gezonde en sportieve reercatiebeleving. Om in te spelen op deze evolutie organiseert KWB-Minderhout op 3, 4, 5 en 6 juli de 1 Ode Avond-fiets-vierdaagse. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U heet1 de mogelijkheid oni tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen niet liet hele gezin, de buren, de vrienden en/of kennissen. Ieder fletst uiteraard op eigen tempo. Elke avond wordt een route afgelegd van ±25 km langs rustige, landelijke \vegen. Je kan zeker genieten van liet fietsen en van de landelijke omges ing in Hoogstraien en omgeving. Om niet verloren te rijden wordt een duidelijke routebeschrijving meegegeven. Kortom, 12 hoeft alleen nog maar de ioutc te volgen en op de trappers te duwen Op de uitgestippelde routes koni je zelden een café tegen. Onderweg biedt de KWB je daarom gratis een drankje en een versnapering aan. Twijfel niet. Laat thuis het werk maar eens liggen en bestijg uw stalen ros. Je kan iedere avond starten tussen 1 8u30 en 19u30 aan de Parochiezaal. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt als extra nog een leuke verrassmg. Dankzij onze gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidstonibola plaats met vele prachtige prijzen. Ter gelegenheid van de 1 Ode uitgave worden dit jaar onder de deelnemers een kinderfiets en een fiets voor volwassenen verloot. Voor elke avond dat u deelneemt, ontvangt ii een tombolalotje. Hoe meer avonden ii komt fietsen, hoe meer kans op de hoofdprijs. Dit alles wordt U aangeboden voor volgende democratische prijzen KWB-leden € 1,25 per avond 3,50 voor 4 avoiiden Niet KWB-leden E 1,75 per avond 00 voor 4 avonden Inlichtingen: Marc VeiScliLieleIi,UL genstraat 2a , Minderhout., t1 ffi/1 15 04 76.

De maand juli wordt ook wel de "Hooimaand" of"Maaimaand" genoemd. In deze maand wordt het rijpe gras afgeinaaid om er hooi van te maken. Dit wordt dan de wintervoorraad "droog gras" voor het vee. De maand juli is hier uitermate geschikt voor omdat in deze maand de hoogste temperatuur wordt bereikt. Een andere naam voor de maand juli is "Dondermaand". Op 19juli beginnen namelijk de "Hondsdagen" en die kenmerken zich vaak door broeierig en onweersachtig weer. Tijdens deze dagen schijnen ook levensmiddelen sneller te bederven dan gewoonlijk. Vanouds is de maand juli ook de maand waarin een begin werd gemaakt met de roggeoogst.


-sport

H''H-iH H'ÇH1t

W K-voetbal

Roei Hermans wint gouden en... "versleten" schoen

Olé, olé, olé,olé... Geen rooie cent gaf men nog voor liet vel van de Rode Duivels na de zeer matige prestatie tegen gastland Japan en de lamentabele vertoning (zacht uitgedrukt) tegen het zwakke Tunesië. Vernietigende krantenartikels volgden, de bondstrainer in alle staten, zwijgplicht voor de Rode Duivels tot de match tegen Rusland. Het eindresultaat stond voor de binnen- en buitenlandse pers al vast: Rusland stoot door naar de tweede ronde en onze nationale voetballers waren voorbestemd oni, met het schaamrood op de wangen, Zaventem langs een klein zijpoortje te verlaten, Op die vrijdagmorgen toch nog alle moed bijeengegaard en me voor de buis gezet. En wat zag je? Je kon je ogen niet geloven. België voetbalde fris van de lever, iets wat men na Tunesië niet meer kon geloven. Met volle overtuiging en overgave beten ze als het ware in de bal. Walern scoorde, de vreugde kon niet op. Opgepast, dat gebeurde ook tegen Japan en Tunesië, en daarna zakten onze Duivels als een plumpudding in niekaar. Zou zich hetzelfde scenario weer voltrekken? Pats! Een dodelijke tegenstoot van de Russen. Onnist in de rangen! Eventjes de kluts kwijt, maar clan liet de rode garde ook zien waarom ze Rode Duivels genoemd worden. Nog enkele serieuze kansen voor de rust, pech voor Gert Verheyen die ze niet kon verzilveren. Enkele vervangingen en Sonck kopte als een duiveltje uit een doosje temidden van een bos van spelers raak. Euforie! Wilmots deed er nog een volle schep bij en de buit was binnen, dacht men! De Russen met de daver op het lijf- in Moskou waren de vorige dagen al rellen uitgebroken met twee doden als gevolg, plus een groot aantal gekwetsten en aanhoudingen - zagen de zware onweersbui al hangen en gaven zich nog niet gewonnen. Paf! Vijf minuten voor affluiten, 3-2! Weer bibberen geblazen aan Belgische zijde. een gelijkspel moest ten alle tijde vermeden worden want dat betekende cle uitschakeling. In de resterende minuten slaagden zij erin het onverhoopte waar te maken! Dolle taferelen na de niatch! De natie had zich weer verzoend. de eer ' as gered! (rel)

MffiDERI-IOUT - Op 31 mei werd liet voetbalseizoen 2001-2002 van Minderhout VV afgesloten met de traditionele barbecue aangeboden door hoofdsponsor Marcel Sprangers (Spranco) en de uitreiking van de gouden schoen. Roei Hermans bevestigde, na reeds zilver vorig jaar, dat hij uit liet goede hout gesneden is en zag zijn regelmaat terecht bekroond met goud. Het zilver was voor Bart Wilmsen en liet brons voor doelman Gunter Jacobs. De "versleten schoen", een trofee voor de meest verdienstelijke speler, gekozen door spelers, trainer, afgevaardigde en verzorgster, ging even-

1H G;oîe /1/o1)lu/lee

F

1/1 1 »0/11/1/]

le 3 leer (cn ook die/s)

1/1/

(1e o / vn liiii iuig lege!] 1(1/51/1/01.

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE :rieNass

5 uur.

op

Ioen.

eens naar Roei gevolgd door Gunter Jacobs en Bart Wilmsen. Tevens werd afscheid genomen van vaste waarden: Kurt Van den Langenbcrgh (Merksplas), Danny Meyvis (stopt). Luc Loos (stopt) en onze topscorer Ed Smolderen die volgend jaar huiptrainer wordt. Door liet aantrekken van Robbeets (Oud-Turnhout), Aerts (Merksplas) en Dries Cools (Hoogstraten) behoudt men echter een brede kern waardoor een zorgeloos seizoen in de middenmoot van het klassement met enkele uitschieters de doeistelling blijft. Meer nieuws over Minderhout VV kan men terugvinden op de pas opgestarte website www.rninderhoutvv.be (,johe/rel) 43


SPORT

Tiende Kapellekensloop

T

Geen maat op Jan Hendrickx MINDERHOUT - Komen, zien en winnen! Sterke mannen die dat kunnen zeggen! Ongetwijlèld ook de slogan van Jan Hendrickx als hij te Minderhout aan de startlijn van de halve marathon (21,1 km) zijn opwachting maakt. En inderdaad, er stond weerom geen maat op het meesterschap van de Hoogstraatse veteraan. Van bij de start nam hij de leiding stevig in handen, duldde een ronde liet gezelschap van broer Guido, spurtte daii resoluut van zijn concurrenten weg en bereikte de aankomst met een dikke minuut voorsprong. De Minderhoutse KWB-ploeg o.1.v. Fons Aerts glunderde bij het zien van het grote aantal deelnemers aan de startlijn. Alles bijeen, wedstrijdlopers, joggers en kinderen, werden toch zomaar eventjes 536 rugnummers uitgedeeld hetgeen toch wel duidelijk de aantrekkingskracht van deze organisatie bewijst.

4

:u

I-IaIi'e marathon 1-Ieren: vi. n.r. A,,di'é t'ernieiren (Ri/kcvorsel, 3de), Jan LJe,ldiickX (ffoogstraten. Iste), Eiic Barîhninint'ciivcn

1

Ar

HI

rk en-

en

Bil cle 6-jarigen (jongens) toonde Rob S,nidts uit Puldcri»)s ..ic/, Lie snelste 'voor Jona A daiiis (AIi,id.) en .4 line Jacobs (Oostmalle).

Li ticjjc iC/). jila) 1996 (100 iii), .1. ii. / i)v Vries Kim (Castelrc, 3 de), I,'is Sommen (Mmd., iste), Hanne .Janssens (Min cl., 3 de).

Wisselen in juli regen en zonneschijn 't zal naaste jaar voor de boeren kermis zijn.

lluiic iuu,'ati,on 1)anics. i.i.,i.i. lRc' VtIII Bakel (Brasscliaat, 3de), Rita Van Aert (Mmd., Isle), Griet Schrijvers (Oos)i. 2 cle).

-

t

-

LLJ

Juiigens geb. jaar 1990-1991(1000 iii), vii,. i -. . 1ichici Verheien (Hoogst,'., 3c/e), Pieter Servaes (Hoogstr., is(e), Vincent Bierinckx (Herenth., 2de).

44

Meisjes geb. juni' 1990-1991(1000 iii), ,. In. r. Adinal , t nu 0e, 'dcii (Hilvai'enbeek, 3de), Eline Dacins (Hoogstr.,ise), 't Hart Marlies (Essen, Is(e)


SPORT

~

51 ~1

U -

j k?

f

4~ -

i'vleixjes geb. jaar 1992-1993 (750 m), ii. n. r. 11e/ee,, 1cfains (/vlind., 3de), Shana Janssens (Ouc/-Turnh. Iste), Paulie,, Van Dick (Mmd. 2de).

Jongens ge/i. jaar / 992-1993 ( 750 in), i'.l.n.r. /'iek'r Schoenmakers ((1Iiaam 3de). .Snidis Ben (Pu/c/erbo.s, /.s le). Jens Adains (5 luid., 2dc). ,

i Sleisjes geb. jaar 1 994-1995 (50H0 in), u.Ln.r. Brui 1 ui Den Broek

Jongens geb. jaar 1994-1995 (500 in), u. La. i. .Ja,i Geerts ($de).

(Hoogstr..3de). Laura Verheven (Hooustr., Iste), Kin, De Bie

Wou! Basiiaens (Wc'ster/o, Iste), Sam Damnen (Mmd., 2de),

(1! ii,ilu

21e)

-e

10 kin, vlur Jan .-ldanis (Mind.,2de). (aula ilendrick.v (!ee//e,

1.ste), Johan Jacobs (Ou(I- Turn/u. ,3de).

Skin. u./.n.,. 1)/rk Van Springe/ (Beerse, 3deL BennvAerts (Mmd., lvie), Frank Merens (Mmd., 41e).

Is juli heet en droog dan houdt de winter kwaad betoog.

Vliegen de zwaluwen laag

Is de eerste juli regenachtig

nadert een regenviaag.

gans de maand is twijfelachtig.

Als juli U niet lag te heten ge hebt gans augustus om te zweten.

Sint Amelberga doet de honingdeur open.

Brengt het bezoek Maria's regen veertig dagen duurt die zegen.

Ii


SPORT

17de stratenloop Toon Heeren voor de 4cle keer in vijfjaar HOOGSTRATEN Toch een evenement om naar uit te kijken die jaarlijkse stratenloop door het Hoogstraatse centrum met als apotheose de doortocht over dejaarinarkt tussen de kramen en een massa toeschouwers. Heel wat wedstrijdlopers enjoggers haalden hun rugnummer af en lokaal atleet Jan Hendrickx voerde de ongeduldige bende aan bij de start. Niet voor lang echter want al vlug werd heel het deelnemersveld aan flarden getrokken en bij het ingaan van de tweede ronde rukte Toon Heeren, de Nederlander uit Wuustwezel, zich onweerstaanbaar los en finishte onbedreigd. Jan Hendrickx eindigde heel verdienstelijk op de 8ste en Bram Everaert op de 1 3de plaats.

Scfwon[ieid,ssa(an Lieve 'De f7vL'eester Langenberg3o - 2323 WorteL 03/314.55,15 EnL5Lop Ofspraaf(- Ook.bij

t0uis

-

Çje(aatsverzorging. 7vfanicure Pec[icure Ontllaringen 56ajuilTage .

.

141

WK-ticket voor Karin Donckers

(rel)

M INDERHOUT Twee jaar geleden, tijdens de Olympische Spelen te Sydney, wei d de M iiidei liuulse aniazune liet slachtoffer van een zware valpartij waarbij ze een ernstige rugblessure opliep. Een opdoffer van formaat voor ambitieuze Karin. Een zware revalidatie voldc en haar va3tc voornemen om te rug te keren aan de top is bewaarheid ge-

'!

De winnaars in Ie bloemen: e.l.n.r. .4nnic/ Beckers (Kasierlee, Dames Sen.), Conn Van den Ouwe/and (Alplien NL, Dames Vet.), Toon Heeren (Wuustn'eze/, Heren Sen.), Frans Beve,is (Oud- Tur,ihout, Heren Vel.).

Voetbal in Minderhout

twë~

RoeI Hermans bevestigde, na reeds zilver vorig jaar, dat hij uit het goede hout gesneden is en zag

zijn regelmaat van het voorbije seizoen bekroond met goud. Zilver was er voor Bart Wilmsen en het brons ging naar doelman Gunter Jacobs. De versleten schoen, een trofee voor de meest verdienstelijke speler gekozen door spelers, trainer, afgevaardigde en verzorgster, ging eveneens naar Roei 1 -1 ermans gevolgd door Gunther Jacobs en Bart Wilmsen. Tevens werd afscheid genomen van vaste waarden Kurt Van den Langenbergh (Merksplas), Dany Meyvis ( stopt). Luc Loos (stopt) en onze

topscorer Ed Sniolderen (stopt). Laatstgenoemde wordt volgend jaar hulpti'ai ner.

Door het aantrekken van Geert Robbeets (Oud Tunhout), Jan Aerts (Merksplas), Rai'Van Dijck (Merksplas) en Dries Cools (Hoogsiraten) be-

houden we echter onze brede kern waardoor een zorgeloos seizoen in de middenmoot van het klassement met enkele uitschieters de doelstelling blijft. .,

.,..

-

..

Op 3 t mei 11. werd het seizoen 2001-2002 bij het Minderhoutse voetbal afgesloten met de traditionele barbecue aangeboden door hoofdsponsor Marcel Sprangers. Daarna had de uitreiking van de gcmden schoen plaats.

46

Houdt de wind uit het noorden aan zij zal de grasgroei tegen gaan.

worden en dit in een diciplinc t militai' t

die toch heel wat vraagt van paard en ruiter. Onlangs, tijdens de CCI in Saumur (Frankrijk), eindigde ze met drie paarden bij de eerste tien. Van een exploot gesproken en dat in een driesterrenwedstrijd. Na dc cross prijkte ze aan de leiding met Dances with Wolves, een N ieuw-Zeelandse volbioed die eigendom is van de Nederlander Leon De Wolf. In

de springproef werd één balkje fataal met als gevolg een zevende plaats. Met Gormley, een Ierse volbloed die door de stal van de Belgische Ruitersportfederatie aangekocht werd, behaalde ze net geen brons en met Palmyra, een Belgisch warmhloedpaard uit de stal van vader Vie Donckers, veroverde ze zilver na de Engelse wereldkampioene Pippa FunelI. Knappe prestaties van Karin die hiermee ook haar selectie voor het WK in Jerez de la Frontera (Spanje) in de wacht sleepte. (rel)


gildenleven & schuttersnîeuws GROTE KRUISBOOG

RIJSBERGEN EN SPRUNDEL 2 16 schutters lieten er zich in het Nederlandse Rijsbergen inschrijven voor dc eerste bondsschieting met de grote kruishoog. Van elke reeks kunnen wij de top tien mededelen. Het wapen feit van deze sehieting werd behaald door Jef Van Den Bossehe hit Hoogstraten. Hij schoot als A schutter de enige volle dus 36 op 36 te Rijshergen. In de ere reeks lukte het niet om het maximum der punten te behalen. Wél waren er 7 schutters met 35 punten die streden voor de rozenprijs. Vicky Rombouts, Mark Goris, Toon Rombouls en Gery Dockx, alle vier uit Meer. evenals Liie Anthonis int Hoogstraten en Jan Soffers uit Rij sbergen visten achter het rozenprijsnet. Wim Druyts int Wortel, onlangs gekozen tot nieuwe hoofdman, plaatste het beste kairipsehot voor de rozenprijs. Gert Brosens uit Castelré. Eddy Van Hasselt uit Loenhout en Leo Gabriëls uit Mincierhout schoten 34 punten. In de a reeks schoot Jef Van Den Bossche uit Hoogstraten 36 op 36. Hij legde alzo onbedreigd beslag op de rozenprijs. Dirk Vermeiren uit Loenhout en Inge Veniieiren uit Meerle eindigden op 35 punten. Verschillende schutters sloten af op 34 punten. O.a. Louis Van Den Bergh uit Minderhout. Johan Van Dijck uit Loenhout, Mark Van Lisdonk uit Castelré, Mark Van Gemert en Warre Palmans uit Hoogstraten, Luc Fleerakkers uit Wortel en Marcel Verschueren uit Meerle. Mark Ramyssen uit Wortel schoot in de b reeks 34 punten. Goed voor een eerste plaats in de uitslag en de rozenprijs die Mark won met vijf rozen. Staf Van Hasselt uit Loenhout, lef Joris uit Hoogstratcn, Robbie Van Wassenhove uit Meer. Eddy Geets uit Castelré en Johan Bastiaansen int Meerle eindigden allen op 33 punten. Behaalden 32: Frans Sinions en Sebastiëin Pellegrain uit Hoogstraten, Jack Broos uit Castelré en Paul Joris uit Loenhout.

SPRUNDEL-223 schutters met de grote kruisboog namen deel aan de derde bondsschieting in het Nederlandse Sprundel. In elke reeks overtroffen de schutters zichzelf. Marc Bleys uit I-loogstraten, hij kampte bovendien het beste voor de rozenprijs. en 1-lerman Michiels uit Minderhout schoten het maximum der punten zijnde 36 op 36 in de ere reeks. Zeven schutters moesten een punt afgeven: Gust Brosens, Jan Roeien en Harry Vanderhenst uit Meerle. Fons Sommen uit Wortel. V icky Rombouts uit Meer. Frie Konings uit Sprundel en Alex Jansen uit Minderhout. Rob Van Der Fleyden uit RiJsbergen was de eerste schutter van de 9 die eindigden op 34 punten. In de a reeks stond An Gijsbregts uit Meerle op een eenzame hoogte van 35 punten. Marcel Floren uit M inderhout, 1-lans Van 1-lasselt en Willy Floren uit Loenhout. Wim Anthonis uit l-loogstraten. Margot Jansen uit Meerle en Juul Peeters uit Wortel behaalden alle zes 34 punten. Willy Floren uit Loenhout kampte met vijf rozen het beste voor de ereprijs. In de b reeks waren Sebastien Pellegrin uit l-loogstraten en Kees Vergouwen uit Sprundel elkaar evenwaardig niet 33 punten. 32 punten werden er geschoten door Johan Bastiaansen uit Meerle. Danny Van Dun uit Castelré, George Brosens uit Wortel, Leo Van Hasselt en René Van Dijck uit Loenhout en door Jef Verheyen uit Meer. JefJoris uit lloogstraten was de eerste schutter van de 6 die eindigde op 31 punten. Talrijk werd er gekampt voor de rozenprijs welke afging op 3 rozen. liet beste kampschot werd geschoten door (iust Mertens uit ('astclré. Gust behaalde met 28 punten en drie rozen zelfs geen geldprijs. In dc ploegenstand was Meerle te sterk. Zij schoten te Sprundel 208 punten voor Minderhout dat eindigde op 204. Hoogstraten en Meer behaalden 203 punten voor Loenhout (201). Wortel (198). Rijsbergen (193), Castelré (191). Sprundel zelf behaalde buiten wedstrijd 199 PLu1tCil.

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax :03/314 8729 gsm :0478/39 13 27 e-maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. Katelijnestraat 19 d 2320 Hoogstraten

De Hondsdagen helder en klaar betekenen een goed jaar.

In de Hondsdagen verteert alles licht.

OMTR----T

Eerste bondsschieting Tijdens de eerste hondsschieiing met de grote kruisboog werd er in Meerle een ijzersterke start genomen door de 230 deelnemers. In de ere reeks behaalden zelfs drie schutters liet maximum der punten. André Bols uit Wortel en Gery Doekx uit Meer moesten de rozenprijs laten aan Wi ni ilendrickx uit Minderhout die als derde man 36 op 36 schoot. Negen schutters moesten 1 punt afgeven: Jef Servaes uit l-Ioogstraten. hoofdman Ene Konings uit Sprundel. Liie Brosens, Jan Rombouts. Tom Snijders en Pat Van Opstal alle vier uit Meer, Eddy en Jan Van Hasselt uit Loenhout en tenslotte Dimitri Vermander uit Hoogstraten. Jeannine Martens uit Hoogstraten was de eerste schutter van 13 die eindi gden op 34 punten. In de A reeks varen Peter Franken uit Meerle en Ene Matthé uit Meer elkaar evenwaardig met 35 punten. Adriënne Van Den Langenbergh uit l-loogstraten, Inge Vermeiren int Meerie. Frans Horsten uit Wortel, Koen l-lendnickx uit Minderhout. François Goetschalckx en Johan Van Dijck uit Loenliout, Marcel Verschueren iut Meenle en tenslotte Rini Van Der Riet uit Sprundel ciiidigden op 34 punten. Jeffrey Segeren was de eerste schutter van 12 die 33 pimten behaalden. Frans Horsten uit Wortel won met vijf rozen en liet beste kanipsehot de rozenprijs. Leen Van 1-lasselt uit Meer schoot liet beste in de B reeks met 34 punten. Staf Bleys uit Wortel. Femke Brosens uit Meenle, Paul Joris int Loenhout en JefVerheyen uit Meer eindigden op 33 punten. Jorge Blockx uit Hoogstraten, Robbie Van Wassenhove uit Meer, Frans Van Dijck uit Loenhout. George Brosens uit Wortel, Sehastien Peliegnin uit Hoogstraten en tenslotte Danny Van Dun uit Castelré schoten allen 32 punten. Zij werden gevolgd door 5 schutters met 3 1 punten. Staf Bleys uit Wortel won niet vier rozen en het beste kampschot de rozenprijs. In de ploegenstand deed Meer de beste zaak met 211 punten voor I-Ioogstraten met 205. Loenhout 204, Woi'tei 203, Minderhout en Sprundel 202, Rij sbergen 200 en tenslotte Castelré met 198 Iunten. Meenle zelfbehaalde buiten wedstrijd 205 punten. 47


SCHUTTERS

HGK Schietspel te Gierle Zestal grote kruisboog De Sint-Ambrosiusgilde uit Gierle StOfld borg voor het inrichten van het Schietspel, onder auspiciën van de Hoge Gildenraad der Kempen. Zeven gilden namen deel aan de wedstrijd met de grote kruisboog. In de eerste ronde nam Vicky Rombouts voor Meer de leiding met 34 punten. Loenhout volgde met 33 punten. Vier gilden eindigden op 31. In de tweede ronde schoot Meerle door Harry Vanderhenst zich aan de leiding met 35 plinten. Hoogstraten en Minderhout eindigden op 33. Al de andere gilden moesten punten prijsgeven. In de derde ronde bleef Meerle het meesterschap bevestigen. Ditmaal door Karel Verschueren die ook 35 punten behaalde. Enkel de gilde van Castelré kon hier 33 punten tegenover zetten. Op deze manier had Meerle halfweg 101 punten maar liefst 5 punten voorsprong op de tweede gilde uitgebouwd.

In de vierde ronde kwam Minderhout opzetten. Jan Bartholorneussen. dolgelukkig, eindigde op 35 punten. Loenhout, Wortel, Meerle en Meer moesten twee punten toestaan op Minderhout. In de vijfde ronde schoten [ex Jansen uit Minderhout en Diane Verheyen uit Meerle 33 punten. Met nog één ronde te gaan had Meerle nog vier punten voorsprong. In de laatste ronde schoot André Bols voor Wortel 35 punten. Hoogstraten eindigde op 34 voor Meerle op 33 zodat de eindzege naar Meerle ging met in totaal 200 plinten. Minderhout legde beslag op de tweede plaats met 195 voor Meer 192, Wortel 189, Castelré 187, Loenhout 183 en tenslotte Hoogstraten met 178 punten. Door vijf rozen te schieten en dankzij het beste kampschot werd de rozenprijs gewonnen door Jan Bartholorneussen Int Minderhout.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedeliandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wvt'rt'.geudens.be

KLEINE KRUISBOOG Voor de vijfde bondsschieting met de kleine kruisboog lieten er zich 170 schutters te Meerle inscl1rijven. Een schieting waarin niemand erin slaagde om het maximum der punten te behalen. Vijfschutters met 119 op 120 namen de leiding in de ere reeks. Luc Fleerakkers uit SintLenaarts, Maria Muesen uit Oostmalle die tevens beslag legde op de rozenprijs, Els Jacobs en Stan Van Aert uit Gooreind en Dianne Verheyen uit Meerle. Suske Goetschalckx, Jan Dictus en Henk Jansen uit Meer. Luc Palinckx van Heidevrienden en Stan en Jan RoeIen van Sint-Joris Wuustwezel schoten 118 punten. In de a reeks sloeg Dimitri Vermander uit Hoogstraten een dubbelslag. Met 118 plinten behaalde hij de eerste plaats in de uitslag en won hij bovendien de rozenprijs met 10 rozen. Arnold Van Aperen uit Meer en Maria Van Ginkel en Luc Scheynen, beide uit SintLenaarts, eindigden op 117 punten. Peter Snoeys uit Meer en Danny Goetstouwers van Sint-Joris Wuustwezel schoten 116 punten.

Eddy Lenaeris en Gusi Tohé, beide uit Meer, gaven de toon aan in de b reeks met 117 punten. Het beste kampschot voor de rozenprijs werd geschoten door Eddy met 10 rozen. In de c reeks schoot Gerrit Debonnaire uit Rijkevorsel liet beste niet 117 punten. Uiteraard legde Gerrit ook beslag op de rozenprijs die afging op 9 rozen. Patricia Van Dingenen van Sint-Joris Wuustwezel schoot 115 voor Gerda Van Genechten van Heidevrienden die eindigde op 114. Marc Van Ginkel uit SintLenaarts, Kristien Van Laer van Sint-Joris Wuustwezel en Paul Harts uit Oostmalle sloten alle drie af op 113 punten. In de b reeks schreef Peerke Willemse uit Rijkevorsel een dubbelslag op zijn naam door 118 punten te schieten. Jos Van Ginkel uit SintLenaarts en John Theuns uit Meer waren goed voor 116 punten. 115 punten werden er behaald door Adriënne Van Den Langenbergh uit 1-loogstraten. Jos Schrijvers uit Hoogstraten en Karel Hinsen uit Rijkevorsel behaalden 114 punten.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com infovanhuffelvastgoed.com

48

De karabij nschutters uit de Noorderkempen hadden afspraak te Loenhout om daar hun kringschieting te betwisten. 80 schutters lieten er zich inschrijven. In de Ere reeks schoot Frans Van De Locht uit Meer 159 op 160. Nog nooit werden er zo'n hoge resultaten behaald in de A reeks als nu te Loenhout. Ondanks dat Stafke Goetschalckx uit Meer 156 punten schoot komt hij niet voor in de top vijf. In de B reeks schoot Vie Swaenen uit Meer 153 punten. In deC reeks legde Maria Havermans uit BaarleHertog beslag op de eerste plaats met een totaal van 153 punten. Willy Pluym uit Meer. Jos Oomen uit Meersel-Dreefen René Verwimp uit Baarle-Hertog waren goed voor 151 punten. Willy Laurijssen uit Meer sloot afop 150 punten. Op de karabijnschieting gehouden door Meersel-Dreef konden we geen enkele schutter uit onze fusiegemeente terugvinden in de hoogste regionen van de ere reeks. In de A reeks waren er drie schutters elkaars gelijke. Dré Van Ackerbroeck uit Meer, Jean Kerreman uit Wuustwezel en tenslotte John Theuns uit Baarle-Hertog schoten 157 punten. Hans De Koek uit Meer en Wilfried Van 1-lasselt uit Loenhout waren goed voor 156 punten. Jos Reymen uit Loenhout en Kris Scheyltjens uit Wuustwezel sloten af op 155 punten. Jack Viskens uit Meer en Romy Sels uit Wuustwezel schoten 154 punten. In de B reeks trok Hilda Roeien uit Meer eenzaam de kop met 154 punten. Maria Havermans uit Baarle-Hertog, Petrus Palinckx en Ivo Dekkers uit Wuustwezel en Herman Van Bavel uit Meer eindigden op 153. Met 151 plinten deelden in de C reeks drie schutters de eerste plaats: Roos Brosens uit Meer. Maria Havermans uit Baarle-Hertog en Jos Oomen uit Meersel-Dreef. Vier schutters behaalden 150 punten: Mik Van Der Stap uit Meersel-Dreef, Peter Anthonissen uit BaarleHertog. Jan Jansen uit Meer en Leo Janssens uit Loenhout.


SCHUTTERS

Belgisch voordeel MEER- De Nationale Kruisboogsehulters traden in Meer aan voor hun jaarlijkse uitdaging tegen Nederland. Verleden jaar verloren de Belgen met maar liefst 31 punten verschil. Dit jaar konden ze de bronzen beker in eigen land houden.

Kleine kruisboog zesde bondsschieting te Oostmalle

Jan Roeien maximum te Oostmalle OOSTMALLE - Op de zesde bondsschieting te Oostmalle lieten er zich 157 schutters inschrijven. De behaalde resultaten lagen collectief aan dc lagere kant. Behalve dan voor Jan Roeien van Sint-joris Wuustwezel. Hij schoot als enige het maximum der punten. Jan dus in de ere reeks op de eerste plaats met 120 op 120. Uiteraard legde hij onbedreigd beslag op de rozenprijs. 118 punten werden er geschoten door Els Van Frachen uit Gooreind en Mii Van Beeck uit Hoogstraten. Jef en Els Jacobs uit Gooreind, Luc Palinckx van Heidevrienden, Stan Roeien van Sint-Joris Wuustwezel en Maria Meeusen uit Oostmalle schoten allen 117 punten. Zij bleven 9 schutters voor die 116 behaalden. In de a reeks schoot Patrick Arnouts van SintJoris Wuustwezel liet beste met 117 punten. Peter Snocys uit Meer, Jos Van Dijck uit Oostmalle en Dimitri Vermander uit Hoogstraten eindigden op 116 punten. Dimitri legde bovendien, met 9 rozen, beslag op de rozenprijs. Tom Pellis van Heidevrienden, Ronny Kempenaars uit Sint-Lenaarts en twee schutters uit Oostmalle. Luc Mattheeussen en Harry Paulussen, eindigden op 115 punten. Herman Arnouts uit Sint-Lenaarts was de enige schutter met 114 punten. in de b reeks behaalde Bart Van Hemeldonk uit Rijkevorsel een dubbelslag. 115 punten schieten met 8 rozen was voldoende voor een eerste plaats en de rozenprijs. Ene Dirven van SintJoris Wuustwezel behaalde echter ook 1 l5punten. Margot Jansen uit Meerle was de enige met

in drie gangen, met telkens 8 schutters per land, werd er op het veilingplein in Meer gestreden. De eerste reeks werd hoopvol afgesloten voor de Belgen. Met een tussenstand van 754 tegen 746 konden onze schutters zelfs een kleine voorsprong uitbouwen. In de tweede ronde verliep het heel anders. Nederland knaagde zo aan de Belgische voorsprong dat alles te herdoen wa 7ijn a1l Rrlgrn hrt h"t in Ir' (Ir'r(Ir' rnnrtr' Ditmaal in Meer dan toch ook. In de derde beslissende ronde konden de Belgen hun meesterschap aantonen. De eindstand gaf 2284 punton '.00r do Belgen togen 2276 'oor Nederlond. Eindelijk was de kamp eens beëindigd in het vom deel van de Belgen, iets wat veiseliillende jaren geleden was. Persoonlijk, maar dat was dan toch iets minder belangrijk in een landenkamp, schoot Luc Palinckx uit Wuustwezel het beste: 100 op 100. 1-liervoor ontving Luc een eremedaille. Met vier schutters die eindigden op 99 moest er gekampt worden voor de 2 andere ereplaatsen. Dit pleit werd gewonnen door de Nederlanders Ivlart 1-leeren en Jos Broos. Zij ontvingen dan ook een eremedaille. Volgend jaar gaat deze kamp terug door in Nederland. Benieuwd of de zware bronzen wisselbeker in handen van de Belgen kan blijven

AFr 1Ikk

114 punten. Jan Arnouts uit Oostmalle, Johan Goossens uit Hoogstraten. Erik Anthonissen van Sint-Joris Wuustwezel en Eddy Lenaerts uit Meer sloten alle vier af op 113 punten. Zij bleven zes schutters voor die eindigden op 112. Marc Van Ginkel uit Sint-Lenaarts was de koploper in dec reeks met 115 punten. Kristin Van Laer van Sint-Joris Wuustwezel schoot 114 voor Eddy Geets uit Meer die eindigde op 113. Vijf schutters behaalden 112 punten. Fons Peeracr van Sint-Lenaarts, Jan Proost uit Rijkevorsel, Patricia Van Dingenen en Lisette Deicroix, beide van Sint-Joris Wuustwezel en Guido Van Genechten van Heidevrienden. Van al de schutters die met 8 rozen kampten won Guido Van Genechten het pleit. In de d reeks behaalde John Theeuns uit Meer nogmaals een dubbelslag, nu met 116 punten waaronder 9 rozen. Karel Hinsen van Rijkevorsel schoot echter ook 116. Gusje Van Santvoort uit Meerle was de enige met 115 punten. Peerke Willemse uit Rijkevorsel en Fons Neefs van Sint-Joris Wuustwezel schoten 113 punten. Frans Simons uit Hoogstraten was de enige schutter met 112 punten. Lang was liet geleden dat de ploegpunten zo laag waren als ditmaal in Oostmalle. Gooreind legde beslag op de eerste plaats niet 700 punten voor Sint-Joris Wuustwezel met 696 en Meer met 692 punten. Heidevrienden behaalden 691 voor Sint-Lenaarts 689, Meerle 685, Rij kevorsel 684, Hoogstraten 681 en tenslotte Oostmalle zelf, buiten wedstrijd, met 679 punten.

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

ALLES VOOR RIOOL & WATERAFVOER • rioleringsmaterialen + PVC putten op maat • straatkolken • septische putten • ontvettingsbakken • olie- en benzineafscheiders • mini zuiveringsstations voor woningen • mazouttanks

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Zonder dauw geen regen heet het in juli allerwegen,

's Nachts regen, 's daags zon vult schaar, zak en ton.

49


De tuin in juli

Dieren om ons heen in juli De vogels ;

.

:

51

w;

Vaste planten Door bij sommige planten de uitgebloeide bloemen en een stukje stengel weg te knippen, kan een nieuvl e bloemvorming gestimuleerd worden. Dit lukt bij de Salvia x superba, de margriet en soms ook bij sommige phloxen. Voor een tweede bloei dienen de ridderspoor en de lupine teruggesnoeid te worden tot de plaats waar het blad begint. Knip of knijp uitgebloeide bloemen uit de planten, ook bij de éénjarigen. Hiermee wordt de ontwikkeling van nieuwe bloemen gestimuleerd en gaat de energie van de plant niet in de ontwikkeling van de zaden zitten.

Water geven In de warme en vaak droge zomermaanden kan de grond behoorlijk uitdrogen. Er zal dan gegoten of gesproeid moeten worden. 1 her volgen een aantal tips: het is beter om in één keer veel water te geven dan vaak een klein beetje. Als alleen de bovenste laag van de grond vochtig gemaakt wordt, zullen de planten oppervlakkig gaan wortelen met als resultaat dat je vaak water moet gaan geven. Geef alleen water als het echt nodig is. Als de grond op 20 cm diepte nog

oehtig is, dan is kvater ge en niet nodig. Goed bewortelde planten kunnen zich dan prima redden. Jonge plantjes zullen nog wel wat "geholpen" moeten worden. 1-let beste tijdstip van water geven is 's morgens vroeg of overdag bij bewolkt weer. In de volle zon zal het water snel verdampen zodat er nauwelijks water in de grond trekt. Ook is er dan kans dat de waterdruppeltjes op de bladeren als een brandglas gaan werken zodat er brandvlekjes op de bladeren ontstaan. 's Avonds water geven heeft ook niet de voorkeur; door de lage naehttemperatuur zullen de bladeren lang nat blijven en dat maakt ze vatbaar voor schimmelaantastingen. Pot- en kuippianten moeten bij droog weer elke dag water krijgen met zeker één keer per week vloeibare mest erin opgelost.

De volgende groentes kunnen nog in de volle grond gezaaid worden: andijvie, bieten, kropsla, radijs, snijbiet, spinazie, (stam)sperzieboon, winterbloemkool en zomerwortel. Maar zaai wel optijd! Een oude tuindersgezegde is namelijk: "Eén dag in juli is gelijk aan een week in november". Dit betekent dat een dag laterzaaien in juli de oogst met een week uitstelt.

bij Vaiz der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuui: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 H003STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

woondecoratie tel 014 - 69 90 02

Kapeistraat 6

In en om de sloot In de vijver, poel en plas krioelt het van het jonge leven: onder meer kikkervisjes van de groene kikker en salamanderlarven. Jonge padjes en jonge bruine kikkertjes verlaten nu bij honderden de sloten en de poelen om verder te leven op "liet land". Libellen zweven over het water om zoek naar hun prooi zoals vliegen en muggen. In ons land komen ongeveer 65 soorten libellen voor. De larven van de libel leven in het water en groeien daar uit tot ware watermonstertjes. Zij voeden zich met o.a. kikkervisjes, inseetenlarven en vissenbroed. Zij kunnen zelfs jaren onder het water leven om uiteindelijk op een dag via een stengel uit liet water te klimmen om zich te verpoppen tot een libel.

1

een bezoek méér dan waard.

50

t-

Zaaien op de moestuin

Een ontdekkingstocht!

Baarle-Hertog

Bij langdurig kurkdroge zomerdagen snakken de kogels naar water. Niet alleen om te drinken maar ook om te badderen. Als het langere tijd niet geregend heeft kunnen ze last krijgen van de warmte, dorst en ongedierte. liet is daarom belangrijk om in de zomer te zorgen voor drinken badwater. Er zijn veel soorten vogeidrinkschalen te koop. Zorg dagelijks voor vers water, het liefst regenwater. Zet de schaal enigszins in de schaduw om algengroei en bacteriën te voorkomen en ook op een open plek zodat de vogels loerende katten tijdig in de gaten kunnen hebben. Je zal zien dat de mussen, merels, pimpels en vinkjes hier dankbaar gebruik van maken. Ondanks dat dc laatste trekvogels pas de vorige maand m ons land zijn aangekomen, begint nu al weer de eerste herfsttrek. In juli trekken de eerste grutto's. kieviten, gierzwaluwen, tureluurs en regenwulpen naar het zuiden. Als je ziet dat bijvoorbeeld 7waluwen en kieviten zich in groepen verzamelen dan is dat het eerste teken dat ze zich voorbereiden voor hun grote trek naar het warme 7lnden.

ook op zondag open op maandag gesloten

j

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


Çk7FTT\VAN HOOGSTRtTEN -

1KTHO IE YtAAMS C-EQ8 W

Juli 1952

MEERSEL-DREEF

HOO GSTRATEN De Histosche Stoet De stoet gaat De gebuurten zijn ijverig aan de vobrbereiding begonnen. Een klein werk zal het niet zijn. Zes praalwagens opbouwen en 350 personen in een aangepaste historische kledij uitdossen is reeds een groot werk. Maar van dit alles een mooi kunstvol geheel maken, dat op waardige wijze de hoofdgebeurtenissen van de geschiedenis van het H. Bloed weergeeft, dat zal deze laatste week door onderlinge samenwerking moeten bereikt worden. Met moed zijn we aan het werk gegaan, omdat we ons gesteund voelden door het geestelijl en burgerlijk gezag van onze gemeente. Zo zullen we volharden om op 20 en 21 Juli met een enig mooie H. Bloedstoet door onze gemeente te trekken. Het is een traditie geworden dat Hoogstraten zijn teesten goed opluistert. Maar, wanneer het gaat 0111 de verheerlijking van de relikwie van het H. Bloed, dan willen we meer, omdat we weten dat elke Hoogstratenaar dan het besttf geven wil. De his..-. torische stoet zal een hulde zijn aan het H. Bloed en we zijn er van overtuigd, dat het een grootse hulde worden zal. Het Feestcomité. Examen

Slaagden in hun examen aan de Universiteit te Leuven Dhr. Karel Bilcke, le jaar Apotheker Dhr. Joseph Dupont, le jaar Rechten. Aan de Universiteit te Gent Dhr, Xavier Brosens, le jaar Landbp uw iniur. Slaagde in haar eindexamen vail Letterkundig Regentes, in het H. Graf te Turnhout, Mejuffer Augusta Strijbos. ***

Slaag de niet onderscheidin g in haar eindexamen voor Naad- en Snijkunde, aan de Kant -en Naaischool te Turnhout, Mejuffer Marie-Thérèse Van den Heuvel. Hartelijk proficiat.

Genezing. Iedereen vraagt zich nieuwsgierig af: Wat is er aan de Grot gebeurd ? Ziehier Wij hadden van een chautteur vernomen dat gans Nijlen en omgeving op stelten stond terwille van een wondervolle genezing die bij de Grot van Meersel zou gebeurd zijn. Wijzelf hadden er niets van gehoord en hebben moeten wachten tot verleden Zondag om er liet fijne van te weten. Toen is de genezen vrouw in kwestie met haar man opnieuw op bedevaart gekomen om 0. L. Vrouw te bedanken. Zij vertelde aan Pater Gardiaan dat zij op vijfjarige leeftijd op haar hoofd in de kelder was gestuikt en sedert dien geen enkel geluid meer gehoord had. Haar ouders hadden haar in een cl 00 fs tom men ge s ti c h t ge Pl aa t «t om haar op te voeden. Daar had zij het « lippenlezen » geleerd, zodat zij met naar de mond van de mensen te kijken kon begrijpen wat ze wilden mededelen. Later is ze getrouwd, nu zowat zeventien jaar geleden. OP 2e Sinksendag was ze met andere pelgrims naar Meersel gekomen en terwijl ze zat te bidden aan de Orot, hoort ze opeens duidelijk de vogeitjes zingen! Het mens was natuurlijk gans in de war en als van de hand Gods geslagen en durfde nlaar amper te geloven aan haar genezing. Doch daar de genezing aanhield en haar gehoor nog iedere dag verbeterde, is zij niet haar nian verleden Zondag kennis konien geven van het gebeurde, en legde aan Pater Gardiaan een attest van cle dokter voor, waarin deze verklaarde dat zij van haar vijfde levensjaar geen geluid meer had waargenomen. Wie van beide echtelingen het blijdste was met deze genezing konden we niet uitmaken, maar de man scheen er toch het meest van onder de indruk. 1-let is natuurlijk niet aan ons uit te maken of er hier spraak is van een mirakel; wij kunnen liet in alle geval een wonderbare gebedsverhoring noemen, en er ons om verheugen dat Onze Lieve Vrouwke van Meersel steeds bereid is om het lijdende mensdom te helpen. Moge het gebeurde voor ons een nieuwe aansporing zijn tot kinderlijk vertrouwen in onze goede Hemelmoeder

WORTEL Burgerlijke Stand Juni 1952 Geboorten: Van Opstal Maria Louisa Constant; Christiaensen Erik Jan Amelia Maria; Peeters Loclewijk Jan Maria; Fransen Annie Maria Ludovica; Verhoeven Friecla Maria Augusta. Overlijdens: Josephus, Jacobus Verschueren landbouwer, 71 j., echtg. Versrnissen Maria Joanna; Manette Louis Joseph, gepensionneerde, 68 j., echtg. Verhoeven Maria Theresia; 2 mannen op de Rij kskolonie. Huwelijken: Vinckx Frans, landbouwwerkman te Minderhout, en l-laest Josephina C., z. b., te Wortel. «Heel het Dorp »... Heel het dorp, of toch tenminste een groot deel, maakt dit jaar de prachtige reis van de fanfare mee. We rijden over Scherpenheuvel, Leuven, Namen, Dinant, Anseremme, Tienen, enz. Een prachtige streek en voor de liefhebbers gelegenheid voor een mooie boottocht. De reis gaat door op 10 Augustus. Er zijn reeds drie en dertig mensen aangegeven en daar we voorlopig slechts over een bus van 40 plaatsen kunnen beschikken, verzoeken we de liefhebbers zich zonder dralen aan te geven bij Marcel Kiinpe of in het lokaal. 1-leel die prachtige reis kost slechts 120 tr. Wablief Nadere inlichtingen ontvangt u nâ inschrijving.

?...

Grote Velokoers

Op kermiszondag 13 Juli te 14 u. zal er een grote koers gegeven worden te Wortel voor onderbeginnelingen. De renners dienen in 't bezit te zijn van een geschreven toelating van de ouders. Verdere inlichtingen worden volgende week verstrekt. In elk café hangt een steunlijst voor de koers. Alle giften zijn welkom. Er worden geen renners per contract aangeworven, er zal dus gevochten worden voor de prijzen.

RONDE VAN FRNRIIk Dank zij de RADIO en de TELEVISIE zult U de uitslagen ONMIDDELLIJK kunnen vernemen. Vraag dus voor Uw oud radio-toestel bijtijds EEN REVISIE.

Of beter nog, verschaf U zich heden nog het genot van een ultra-modern ontvangtoestel EEN RADIO-TELEVISIE TOESTEL ofwel EEN NIEUWE RADIO model 52, van FIENDRICKX-SOMERS.

Wij wisselen Uw oud toestel in.

TIJDENS DE DUUR VAN DE RONDE «BIJZONDER GUNSTVOORWAARDEN» SLECHTS 5 % VOORSCHOT EN TOT 22 MAANDEN CREDIET.

Vraagt nu het bezoek van

4571

Hendrickx-Sotners Vrijheid 30/32.

Telefoon 34.

Bron: Gazet van I-Joogstraten

51


Minder afval

natuurpuntg Fondsenwervingsactie

Inzameling van gebruikte cartridges en toners Natuurpunt Natuurpunt, in 2001 ontstaan door de fusie van Natuurreservaten vzw en de Wielewaal vzw, is een vereniging die zich in heel Vlaanderen inzet voor natuur. Bijna 50.000 gezinnen zijn lid van Natuurpunt. De vereniging beheert ruim 11.000 ha natuurgebied. Meerdere duizenden actieve vrijwilligers, georganiseerd in ruim 140 plaatselijke afdelingen, vormen het kloppend hart van de vereniging. Die afdelingen organiseren wandelingen, cursussen, maken een plaatselijk tijdschrift of nieuwsbrief, zamelen geld in om natuurgebieden aan te kopen, werken aan de uitbouw en het beheer van natuurgebieden, inventariseren planten en dieren, enz. Eén van de belangrijke uitdagingen van Natuurpunt, niet in het minst voor de duizenden plaatselijke vrijwilligers, bestaat erin om voldoende financiële middelen te verzamelen om die werking uit te bouwen.

Tomson BVBA Tomson BVBA is een jong bedrijfdat ontstaan is vanuit het idee dat onze natuur te zwaar belast

wordt door o.a. vernietiging van printermateriaal. Tomson is gespecialiseerd in hei verzamelen en het recycicren van dit materiaal en wil op die manier een bijdrage leveren aan de vermindering van onze afvalberg. Het bedrijf zet een nationaal netwerk op om zoveel mogelijk gebruikte cartridges en toners in te zamelen. Via inzamelpunten in bedrijven, kantoren, bij verenigingen enz. wordt het verbruikte printermateriaal ingezameld.

Afval is recycleerbaar het gebeurt niet

...

maar

Probleem is echter dat in België momenteel maar een zeer kleine fractie van de verbruikte cartridges wordt ingezameld voor recyclage. Het overgrote deel verdwijnt bij het restafval of komt bij het klein gevaarlijk afval terecht. Bovendien werken de bestaande installaties voor het recycleren van gebruikte cartridges en toncrs ver onder hun maximale verwerkingscapaciteit juist omdat er slechts zo'n klein percentage wordt ingezameld.

Natuurpunt & Tomson BVBA

Fondsenwervingsactie: inzameling gebruikte cartridges en toners Wij melden ons aan als nieuw inzamelpunt voor gebruikte cartridges en toners

...

en meer natuur

Tegen deze achtergrond besloten Natuurpunt en Tomson de handen in elkaar te slaan. Natuurpunt wil de inzameling en de recyclage van cartridges en toners een flinke duw geven en zoveel mogelijk nieuwe inzamelingspunten voor gebruikte cartridges en toners zoeken. Alle denkbare locaties komen hiervoor in aanmerking. De voorwaarde is dat er jaarlijks minstens een 40-tal cartridges kunnen verzameld worden. Als Natuurpunt zorgt voor nieuwe inzamelpunten, dan kan Tomson zich volledig concentreren op de inzameling en dc recyclage van de cartridges en de iuiieis. Concreet willen we 1001 nieuwe inzamelpunten vinden tegen het einde van 2002 ! Op al deze locaties wordt een duidelijk herkenbare Natuurpunt-inzamelbox geplaatst. Voor elke cartridge of toner die in de inzamelbox op een door Natuurpunt aangebracht inzamelpunt belandt, ontvangt N atuurpunt een commissie van 0,2 euro. De school, het kantoor, het bedrijf, het clubhuis, cnz. waar zon inzamelbox wordt opgesteld ontvangt van Tomson een vergoeding van 1 euro per cartridge of toner. Uiteraard hopen we u te kunnen overtuigen om de toegestane vergoeding aan Natuurpunt af te staan. Wat betekent immers een paar euro voor de afval die anders gewoon in dc vuilnisbak wordt gekieperd Indien u ervoor kiest uw vergoeding afte staan, ontvangt Natuurpunt 1,2 euro per ingezamelde cartridge of toner. Deze opbrengst kan Natuurpunt dan veer investeren in haar werking in het algemeen en in de uitbouw en het beheer van haar natuurgebieden in het bijzonder.

Ook uw winkel, kantoor, kan bedrijf, vereniging, meehelpen !!! Ook u kan met uw winkel, kantoor, bedrijf, vereniging. ... aan deze actie meehelpen door een inzamelbox te plaatsen. Als u zich met bijgevoegd formulier aanmeldt, wordt op korte termijn een inzamelbox at'geleverd en kan de inzameling beginnen. U bepaalt zelfofu, al dan niet, de ontvangen vergoeding wil afstaan aan Natuurpunt.

Firma / vereniging / andere waar de inzamelbox kan geplaatst worden

Contactpersoon . ....................................................................................... Straat+ nummer ....................................................................................... Postnummer + gemeente

Meer informatie over deze actie vindt u op dc web-site www.natuurpunt.be . Op deze site wordt ook een lijst van alle nieuwe inzamelpunten opgenomen. Info : Drcj Oomen Tel :03-3150245 E-mail : drej .00menEdpandora.bea

Tel' .............................................. Fax' ............................................... E-mail .................................................................................................. De vergoeding van 1 euro per ingezamelde cartridge of toner op deze locatie is bestemd voor: O Natuurpunt O Onze f'irma!vereniging/ .....................en kan gestort worden op rekening - .....................- ......op naam van ...........................................

Regen op Sinte Godelief is de landman nimmer lief. (minstens zes weken regent het)

Datum Handtekening Terugsturen naar Natuurpunt, Kard. Mercierplein 1, 2800 Mechelen of faxen naar 015/42.49.2 t

52

Kwaken de kikkers eensgezind komt er vast weer met hoge wind.


Café - feestzaal

Op stap in..

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

HOOGSTRATEN Tot 15september: WANDELSPEURTOCHT 'Op zoek naar de kleine geheimen van Hoogstraten'. FIETSZOEKTOCIIT Landel, Gilde FIETSZOEKTOCHT KWB-Hoogstraten FIETSZOEKTOCHT KWB-Meer AUTO- en FIETSZOEKTOCHT VABS, voor al deze tochten zijn deelnemingsformulieren te bekomen bij de Toeristische Dienst. Woensdag 3 en donderdag 4 juli: NATIONALE WANDELDAGEN georg. door KBG Woensdag 10 juli: Opening van liet feest van 11juli ophet BEGIJNHOF met HAPPY 1-IOUR (gratis drinken van 19.30 uur tot 20.30 uur) en optreden van DIRK VAN ESBROECK en MARCK RIVERN.O. KWARTET Zondag 21juli: TWEELANDENTOCHT, start van 8 tot 10 uur bij Tapperij Anders, Vrijheid 82.

MEERLE In juli en augustus: FIETSZOEKTOCHT georganiseerd door het Zaaleomité. Formulieren te bekomen in al de Meerlese winkels en op de Toeristische Dienst van Hoogstraten.

CAFE-BRASSERIE

DeGuidenCoppe

iir!-1

MINDERHOUT

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

Van woensdag 3 tot zaterdag 6 juli: FIETSVIERDAAGSE, vertrek tussen 18.30 en 19.30 uur aan de paroehiezaal. Org . KWB

CAHIER

161

Zondag 21juli: WIELERWEDSTRIJD van de Aspiranten, in de Schoolstraat. Org . WSCMinderhout

voor jongeren

Vrijdag 26 juli: WIELERWEDSTRIJD in de Sehoolstraat. Org . WSC-Minderhout.

hart bij muziek.

vzw Mussenakker Meer

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 Vrijdag 26 en zaterdag 27 en zondag 28 juli: INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTI VAL in liet Centrum. Zaterdag 27 juli t/m 4 augustus: ZOMER ENKELTORNOOI EN JEUGDTORNOOI in de Katelijnestraat. Org . I-Ioogstraatse TC

BIERHANDEL GORRENS WILLY leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49-2323 Hoogsiraten-Wortel Te1fFax03f3145328

nrRT

56

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

MEER Zondag 7 juli KLEINE FIETSZOEKTOCI-IT van de KWB, inschrijven op Meermarkt of aan 't klooster tot 14 uur, vertrekken vanaf 13 uur. MEERSE MARKT Kindermarkt vanaf 9 uur aan de Donckstraat, info tel. 03 315 86 80.

MEERSEL-DREEF

Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21juli MAXI3URG HEIFEESTEN met tent, touwtrekken, kinderspelen en optreden van Desperated Company aan de 1-leistraat.

Elke zondag van 2juni tot en met 29 september, ROMMELMARKT OP DE DREEF, van 9u tot l6u30.

Vrijdag 26 t/m maandag 29 juli IPENROOISE KERMIS meto.a. Sergio & The Ladies, penaltytornooi en konijnendekbingo.

Van zondag 23 tot 30 juni, TENTOONSTELLING OVER PATER PlO, in de St.-Luciakapel te Meersel, dagelijks van 14 tot 1 7u. 's zondags tot 1 8u.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

J uh-augustus-september GROTE FIETSZOEKTOCHT van de KWB, inschrijven bij de toeristische dienst, op Meer markt ofin de Bacobkantoren van de gemeente.

Zondag 30 juni, KLOOSTERTUINCONCERT BIJ DE PATERS, aanvang 14u, een organisatie van de fanfare "Voor Eer en Deugd".

HOOG STRATEN

-i ,

tirijF1cib 183 [ooatrateu 031314 66 65 I.ri & I.atlgp

CDr ÇLLL

d

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 /314.83.11

WORTEL

Al 30 jaar een oase aan Boornkes L

,

Ô

Maandag t/in vrijdag 5juli TENNIS OMNISPORTKAMP in TC De Langenberg 10 tot 16 uur—telnr. 03/314.66.03 of 03/314.84.31

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vnjdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

Donderdag 11 t/nl maandag 15juli WORTELKERMIS 2002 in de Boomkens org. het Slot.

CAFÉ 1 DISCOBAR

1

'TFRTU1N .j Meerdorp 13

1 1

447Yee

2321 Hoogsiraten Telefoon: 03/315.71.53

62

1

Zondag 14juli KERMIS Maandag 15 juli WIELERWEDSTRIJD - Boomkens - Elite Z.K. + beloften —org. Sportcomité - telnr. 03/ 314.57.70


Rozen spelen spel van geven en nemen met de zon Rozen schijnen 's middags niet genoeg van de zon te kunnen krijgen. Hoe meer zon, hoe mooier rozen bloeien. Het lijkt erop alsof ze een spel van geven en nemen spelen met die zon. Vooral heldergele en feloranje rozen beantwoorden de warme zonnestralen het uitbundigst. Wanneer de zon het hoogst staat, bepaalt dit enthousiaste samenspel de sfeer in de tuin geheel. Buiten de perken Met de rozen naar uw keiiir kunt ii vanzelfsprekend een kleurig rozenperk makem een perk dat elke iiiiddag letterlijk in het zonnetje wordt gezet. Maar waarom cle meest voor de hand liggende oplos'iig geko7.cn? Rozen zitn toch ook anders toe te passen. Durf eens de koningin dci ljluLIcicn' te combi neren met vaste planten of andere kleine heesters, bijvoorbeeld als stamroos m een pol met

een boeiende onderbeplanting van vaste planten. Leuk in de tuin, niaar ook uitstekend toe te passen op balkon of terras. Verder geven rozen aan een vaslcplantenborder of een heesterbeplanting een enorme plus. Bij heldergele en oranje rozen 7ijll ial van vaste planten en heesters in dezelfde kleurstelling te bedenken. Zo zijn er ettelijke daglelies (Heinerocallis) die hier prachtig bijpassen. Gele of oranje soorten zijn onder meer Ileinerocallis 'Frans Hals', 'Happy Return', Stella de Oro', 'Texas Sunlight' en 'Eenie Allegro. Is de ene soort niet voorradig m een tuincentrum, dan is er altijd wel een andere daglelie die bij de rozen past. Ancicre gele bloeiers zijn hertshooi (Iivpericuin), zonnehoed (Ruclbccicia), kruiskruid (Ligularia), wederi k (L.viinachia plinctata) en teunisblocm (Oenotliera). Een aparte vermelding verdienende planten die heel zacht geel of zelfs geelgroen bloeien. Die vormen een prachtige achtergrond \vaai'tegen niet name (binranje hloeiende rozen heel mooi uitkomen. Zo heeft wolt'smelk (Eupliorhia) een heel duidelijkegeelgruene uitstraling.

zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

Elk moment van de dag heet o cl eN bijzonders. Het is net als met dc seizoenen van hei jaar. Elk seizoen heeft zijn bekoring en steeds ziet je naaste omgeving er anders uit. 1-let is iiu hartje zomer. Vele planten in de tuin zijn op hun mooist. Dat geldt helemaal voor de rozen. Die zijn - als het goed is - in het vroege voorjaar flink teruggesnoeid. Het heefl daarom een iijdje geduurd, maar nu zijn ze weer uitgegroeid tot prachtige, gezonde struiken.

Ritme van de dag Waar het ritme van liet jaar wordt bepaald door de seizoenen, zijn liet bij cle dag het ochtendlicht, dc niiddagzon en het avondrood die liet ritme aangeven, liet ochtendlicht laat een heel andere tuin zien, dan de rniddagzon. Op zijn beurt ziet de tuin er in het avondrood weer anders uit dan overdag. Dat is liet ritme van de dag in je tuin. Daar kunt dl als tumbezitter Iets nice doen. Want u weet precies waarde zon op de verschillende tijdstippen van de dag staat. Zet daar, waar de middagzon zich in de tuin uitleefi, planten neer die zich aan die zon laven, zoals rozen. Die lenen zich daar bij uitstek voor. Denkend aan het zonlicht komen vooral heldergelc en oranje soorten in aanmerking. Een frisrode roos kan hier overigens net zogoed tot zijn recht komen.

Kopen wat je ziet Het heeft geen zin om hier rasnamen te gaan noemen. Het zijn er zoveel. Veel beter is liet om eens bij een tuincentrum langs te gaan. Rozen worden al ecn aantal jaren bloeiend in pot aangeboden. Ze staan prachtig in bloei op liet moment dat je ze koopt Je kuiit precies die kleumuance uitzoeken, die liet best past bij dc middagsfeer van de tuin. 54

IA glรก !#

BANK

verzekeren beleggen sparen

ERKEND VERZEKER INOS-

lenen

MAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21

-

2321 Meer - tel. 031315 72 54

-

info@vanbavelrommens.be 23

Beeld van de maand PROCESSIE WEER be processie roert zijn staart. Alle vaandels zijn gestreken en de doeken netjes opgevouwd en in de kast gelegd. Zoals de blijken van devotie, naar godsvruch t en vermogen opgeborgen tot een jaargang later - tenminste als de duivel zich er nie t mee moeit en het slechte weer geen spelbreker zal zijn. Van alle kwaad, verlos ons, Weer. (mdl)


E De Figuran(d)en

1 (t) IJO/fli/liqIlt

t

t!!?

IJiif/eI 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

n~HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desrnedtstraat 36

- 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

A v4

162

__

APOTHEKERS

ii .

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Tot 5 juli: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03/314.57.24.

Van 5 tot 12 juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 03/314.40.74.

7

t77/2O.4!92

Van 12 tot 19 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03/314.60.04. Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Van 19 tot

26 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03/ 315.73.75.

ks Tel.: 031314.20.24

SLAGE;R

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Van 26 juli tot 2augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66.

ook inkoop van alle antiek en inboede)s Koekhoven 5

> IJ

Rijkevorsel

-

of 0495157.48.52

Openingsuren: Di t/m za: 830 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

-

65

Zaterdagvoormiddag 27 juli: APOTHEEK PHARMA NOORD, Meerdorp 61, tel. 03/ 315.77.73.

hairstyling

,

155

SUPRAVINS OROTE PLAATS 282323 WORTEL TEL, 031314 35 83

c7

mode...

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

'/oĂŽ tTR T HOOGSTRATEN

F0

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

fred.degruyter @ pi.be 56

-

alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met waehtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Vanaf 31 juli kan u in onze volgende MAAND lezen. Medewerkers, denk aan uw kopij alvorens uw vakantiekoffers te pakken. We verwachten uw zeer gewaardeerde schrijfsels op woensdag 17juli; over sport en dorp kan u nog berichten op zondag 21juli.

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUiS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 6 1.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN M ECI-LELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOU WEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.