februari 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

2 1,

OAN

cl e hoogstraatse rn <n <n n cJ

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.BA., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Davidsfonds :

MIJN KONINKRIJK VOOR EEN FIETS

VIERT75JAAR

Isuw €UROAL GEVALLEN? STRAATINTERVIEW

MONUMENT IN DE KIJKER:

HOEVE BOLCKMANS HOOG HUIS, LAAG HUIS!

T.

HALT

& .

..

.

j NIEUWJAAR ZINGEN HARD LABEUR )/

4Çh:

.

-iil 411


COLUMN KOM UIT DE BEDSTEE, M'N LIEFSTE Ik zou er geen minikit op durven verwedden, maar ik meen dat het een bard met de welvoeglijke naam Egbert Douwe was » die bovenstaand verzoek de hitparade inzong. Uit volle borst meegezongen destijds en dus menigeen uit de bedstee genood. Voor veel mensen scoort opstaan' nochtans erg hoog op de lijst van minst geliefde werkwoorden. Enigszins terecht, want zeker in de winter is opstaan een heidense vorm van werken. U herkent ongetwijfeld het gevoel waar ik op doel. Het kostte de avond voordien tijd» moeite en energie om je bed tot een gezellige nestteniperatuur te stoken zodat je lekker in kon slapen - koude voeten speelden andermaal voor de spreekwoordelijke hond in het kegclspel. Ligje er dan eindelijk warmpjes in » dan moetje er prompt weer uit, zo lijkt het wel. Heel je gestel protesteert bij het godsgruwelijke denkbeeld kou en donker te moeten trotseren. Ooit was dat misschien anders. Onze overgrootouders bleven verstoken van het comfort van centrale verwarming en elektrische verlichting. Zij waren maar wat blij dat na een lange winteniacht eindelijk de dag aanbrak om dc kou

en de onzichtbare gevaren van de duisternis liet bLus uit te drijven. De tijden veranderen » heet het dan. De Vlaarnsc kranten berichtten recent over een onderzoek in Engeland » waaruit bleek dat kinderen nu nieer schrik voor het donker hebben dan hun ouders vroeger. Ze ervaren nooit volledige duisternis» tweederde van kinderen onder de tien slaapt niet een lichtje. Psycholoog Sigman vreest dat al dat licht de verbeeldingskraelit negatief beïnvloedt» en pleit ervoorom kinderen al eens in liet donker te laten spelen. Maar op zo»n kouwelijke wintermorgen puur ik Uit dat alles weinig troost. Zelf ben ik nochtans niet eens een langslaper, zelden kost liet me bovennatuurlijke krachten om liet bed uit te komen. Als tiener was dat verlangen naar winternestwarmte sterker. Het vooruitzicht om vanonder de wol te komen en een uur later de fiets op le moeten naar de zes kilometer verder gelegen school was allesbehalve aanlokkelijk. Gelukkig maakten de ochtendrituelen van ons moeder een en ander draaghijker. Dagelijks stond zij een uurtje voor de andere gezinsleden op. De kolenas werd uit de stoot geschud en de

kachelplaat opgepoetst niet Ça- Va-Sei,I. De hollekes - denappels die we in de zomervakantie niet heel liet gezin in liet bos hadden geraapt dienden als aanmaakhout. Binnen de kortste keren kreeg zij de kachel aan de praat. Daarna ging steevast de pan met spek op liet gasvuur, wat de keuken vulde niet verwelkomend gespetter en bovenal de vertrouwde geur van ontbijt op ecn winterdag. Op de radio klonk ondertussen het naarstige pianogeluid waarmee een gymnastiekerig type nieende de stijflieid uit onze ledematen te moeten verdrijven. Niet dat ik er ooit zelfs maar aan dacht nice te doen, ik wist wel beter. Als de 1-leer liet niet zijn schepping voorliad om ons moe te laten worden, zou hij ons vermoeid geschapen hebben, dunkt nilj. Anders zit er een grondige fout in zijn ontwerp. Nu, zoveel jaren later » is zo»ii winterse ontbijtroutine haast een culinaire doodzonde wegens cholesterol en soortgelijke bekommernissen. Maar toen maakte liet nienig ochtend genoeglijk en doenbaar. En dat kan geen gezondheidsgoeroe meer afpakken. (imil)

DE WERELD VAN OLgEW0N

AF

HMtI ... EEN PP4cri& VOORaW VIN EEN OEPJIEN.S — GE$,r. K tIERK DAT DIT EXEI'1PLM ZiCU 5Lc.ir VOEPW

'

EN GEEN &3TEK . *

I , II bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40

e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

51

IONS -1ötJ ZAL çBL!i 9NOA'K i!fViEN &E?,T

1 Lid

12 -01

van de linie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

v(mfltw. al/it.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 lluug.sumen 25»


OMSLAGVERHAAL Kristof Van Gestel Wel en wee op twee wielen Nog enkele weken scheiden ons van de start van het nieuwe wielerseizoen. Nog niet zo direct in onze kontreien, daar zijn de weersomstandigheden voorlopig nog een ietsje te bar voor. Wel in het aangenamere zuiden, Frankrijk en Spanje. Daar worden de zogenaamde voorbereidingswedstrijden betwist door de professionals, de Elite met contract. Jaren geleden was dat echt voorbereiden ook, gewoon worden aan het koersritme na een rustige winter, zonder brutale inspanningen. Dat geldt niet meer in de moderne wielersport! De sponsors leggen een pak poen op tafel en resultaten moeten er geboekt worden vanaf het prille seizoenbegin want de tv-camera's liggen voortdurend op vinkenslag. In beeld komen is daarom zeer belangrijk, ook bij de start van het wielerjaar. Trouwens in Australië werd reeds de Tour Down Under betwist van 15 tot 20 januari en de Ronde van Quatar liep van 21 tot 25 januari. Een mondialisering van de wielersport mag je wel zeggen. Om nu bij dit beperkte legertje wielerprofs, die gedurende het jaar zowat alle continenten afzeulen, ingelijfd te worden, is beslist geen sinecure. Vele jongeren snakken ernaar om hun handtekening te mogen plaatsen onder een min of meer vetbetaald profcontract. Voor de meesten een minim umcontract! Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren! Minderhoutenaar Kristof Van Cestel heeft ooit ook die dromen gekoesterd, hij was er dichtbij, heel dichtbij Twee weken geleden werd hem pardoes een voorstel gedaan en dat had hij op dit ogenblik zeker niet verwacht. Na rijp beraad hield hij toch dc boot af. Waarom? Lees het verhaal van euforie, ontgoocheling, gelatenheid en een dosis tevredenheid van deze jonge sportman!

Over de meet We schrijven het jaar 1986! Kristof betwistte als 7-jarige knaap zijn eerste wedstrijdje en dit in een discipline waarin een aantal Vlamingen,

nI. Vervecken, Nys, Wcllens, Declercq e.a. op dit ogenblik geweldig furore maken en enorm veel belangstelling oogsten van televisie en sportpers. Kristof had ook zo zijn idool, nI. Hoogstratenaar Wim Lambrechts, een begenadigd cyclocrosser die bij het beoefenen van zijn geliefde sport het leven verloor tijdens een wedstrijd. Samen met vader Van Gestcl dweilde hij tijdens de winteRveekends de crosscircuits af. Zou de microbe hem ook te pakken krijgen? Nee, de eerste kennismaking werd niet direct een meevaller voor dc prille knaap en deze carriëre van slijk dabben en ploeteren was dan ook geen lang leven beschoren. Dan maar de weg op! Niet in België want daar werden voor

looi

zo' njeugdigen geen wedstrijden georganiseerd. Hup, de meet over naar Nederland, niet zo ver want Noord-Brabant was zo'n beetje de bakermat van deze kinderkoersen. Heel wat jongens en meisjes uit de Belgische grensstreek hebben daar hun eerste pedaalslagen in de wielerwercld getrapt. Kristof sloot aan bij de jeugdwielervereniging Velocitas uit Steenbergen waarin jongens en meisjes van zeven tot en niet veertien jaar een opleiding in de wielersport konden volgen. Het wegwijs maken van deze jonge rennertjes in deze sport was van primordiaal belang, de prestaties waren ook niet te verwaarlozen zodat deze jongeren toch beseften dat ze niet een wedstrijdsport bezig waren. Ieder startte in zijn leeftijdscategorie. De 7-jarigen kregen ongeveer 6 kni voorgesihiiililil hiijdr Okui Me sj es cii j in igei is stuit tu i sauieu, uiaai liet zwakke geslacht was wel telkens een jaartje ouder. Vanafmaart tot haifseptember kregen ze elke zondag de kans om zich met elkaar te meten. In de zomervakantie was er wel een pauze voorzien. Eer waren prijzen te verdienen. Per drie renners een beker en medailles en tijdens de wedstrijd enkele premies van een 3dci t gulden. G ccii u v ei wit uuiigei t v om Ki is tuf in deze periode, dichte ereplaatsen des te meer.

En de diagnose luidde: naar Spanje verhuizen!

Zo fier als een gieter in zijn eerste koersoutfit samen mei de betreurde Wim Lambrechis.

Nog in zijn Nederlandse periode werd het voor Kristofal duidelijk dat het vooijaar een boeman betekende voor hem. Op doktersvisite en wat kreeg hij daar te horen na uitgebreide onderzoeken? "je lijdt aan inspanningsastma!' Dat betekent dat bij een zware inspanning de longen vernauwen, ze knijpen als het ware samen zodat men minder zuurstof kan opnemen. In de zomer


OMSLAG VERHAAL wie wel of geen talent ieuiooiispieidde. Latei bij de Beloften (renners tot 22 jaar) veranderde lat wel en werd ii iiiecr dc nadruk gelegd op wetenschappelijk gefundeerde methodes en min of meer individuele begeleiding. Er werd getraind met hartslagmeter die in de moderne wielrennerij helemaal ingeburgerd is. In de winter werd dan aan duurrainng gt'&lauii ne'i Inge hart1ag stilaan werd de intensiteit opgevoerd, niet voor 't seizoeiibegiii tiaiueu tegen oveislag. dc periode waarnaarje piekte, hoven over slag oefenen. Deze basisprincipes werden ons wel op het hart gedrukt. En wat het materiaal betreft waarmee we de weg opgingen! Rij de nieuwelingen en juniores kregen we de kledij tocgcstopl, maar de fiets bleef vooi eigen i eke ning. hetgeen een serieli7e aderlating hetekcnde voor het budget van je ouders. Bij de Beloften behoorde de tweewieler er wel bij.

Op hoop van zegen

Dat had hij al vlug gezien. ddrijden is geen spek voor zilne bek. heeft hij daar helemaal geen hinder van, maar op het moment dat er koude lucht door zijn luchtpijpen vloeit, knijpen die longen samen, de benen krijgen onvoldoende zuurstof, de spieren luisteren niet meer. Algemene vermoeidheid! Lever dan maar inspanningen! "Bij een koers met een afstand van 160 krn zat ik al na 100 km stikkapot zonder dat ik extravagante inspanningen geleverd had. En dat was zo elk jaar hetzelfde! In 't voorjaar vlotte er niets. In 't begin denk je, en ook de mensen die je omringen, dat je slecht getraind hebt, geen karakter hebt om door te bijten! Op het moment dat de zon haar stralen begon te schieten en de temperaturen wat aangenamer werden, gingen de prestaties ook crescendo. Het besluit van de geneesheren was: daar moet je mee leren leven, daar is weinig of niets aan te doen! Toch een remedie? l'aar 't zuiden verhuizen, Spanje of Italië, waar de temperaturen zich toch heel milder gedragen dan bij ons. Dat is natuurlijk rapper gezegd dan gedaan. In 't vooijaar trokken we altijd met de ploeg ASLK-Merckx op trainingsstage naar Lanzarote, Garciameer, Toscane of naar Spanje. Daar kon ik mijn ploeggenoten echt pijn doen. We kwamen terLig naar het koude België in een temperatuur van 3 â 4 graden en ik onderging een echte metamorfose. Ik maakte tegen hen geen schijn van kans meer. Daar moest dus dLiidelijk een reden voor zijn. Aanvankelijk geloofde de ploegleider ook niet in die voorjaarstheorie, maar na die diverse testen en onderzoeken en het jaarlijks terugkerend ver schijnsel begon men er toch anders over te denken.

Walhain-Saint Paul verschenen 40 juniores aan de start die er een snel gereden wedstrijd met talrijke ontsnappingspogingen van maakten. In de eindfase slaagde Kristof er in om samen met een zekere Fabio Santangelo te ontsnappen en de zege te behalen. Daar is nog een anekdote aan verbonden."Een goede week van tevoren kwam ik in botsing met een auto die uit het Peperstraatje in Hoogstraten kwam en die het fietspad dwarste. Gevolg: fiets naar de vaantjes. Omdat ik bij de ploeg Merekx reed, kon ik redelijk vlug een ander exemplaar reeupereren dat juist voor mij paste. Met een nieuwe fiets en volle moed ging ik 's zondags koersen, maar het vlotte aan geen kanten. Krampen, moest lossen, wilde opgeven! Toen dacht ik aan mijn vader die er zeker niet mee zou kunnen lachen. Ik beet op mijil tanden, kon terug postvatten in het peleton, ontsnapte en... won! Later bleek dat het zadel van mijn fiets iets te ver naar achter was gemonteerd, vandaar al die ongemakken! "Nu moet je niet denken dat we in deze ploeg een topbegeleiding met alles erop en eraan kregen. We hadden wel een gekende en bekwame ploegleider, Willy Jossart , de man die het vroegere profteam van IJsboerkc nog onder zijn hoede had en die stond je wel met raad en daad bij. Maar iedereen was toch wel een beetje op zichzelf aangewezen. Men merkte echter wel vlug

Kristof bleef het vertrouwen behouden van de ploegleiding, stapte van de Juniores over naar de Beloften, en toen de Wielerclub Wielervrienden Eddy Merckx opgedoekt en vervangen werd door de W C Eddy Merckx Boys behield hij ook zijn plaats in deze ploeg. Veel meer dan een naamsverandering hield dat niet in. Het budget werd wat ingekrompen en de nieuwelingen- en junioreskernen werden afgevoerd. Kristof behoorde nu tot de beloftencategorie en ploegleider Piva's doel was duidelijk: hen voorbereiden op een profcarrière! Kristof behoorde nu tot een semi-profteam, een team met ruime technische en sportieve mogelijkheden. Drie jaar bleef de Minderhoutenaar bij liet Merckxteam en kreeg de gelegenheid om ver over de landsgrenzen aan wedstrij dcii deel te nemen en zijn kunnen te tonen. In Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland, Tsjechië, Spanje, Japan werd gekoerst. Daardoor kreeg hij toch de gelegenheid om een stukje van de wereld te verkennnen. Aan kleinere wedstrijden rond de kerktoren werd omzeggens niet deelgenomen. Rittenwedstrijden en klassiekers waren het hoofddoel. Na het 3de jaar Belofte proberen heel wat coureurs prof te worden. Het wordt wel een probleem als je overstapt naar de Elite zonder Contract (plus 22 jaar en geen profcontract). Er zijn heel wat evenementen die voorbehouden zijn voor Beloften en waarin de anderen niet mogen starten. Al die grote wedstrijden zijn bijna uitsluitend voorbehouden voor die categorie, dus liet spreekt vanzclfdatje je in die reeks weinig in de kijker kunt fietsen. De media, televisie o.a., maken er opnames van

W C Wielervrienden Eddy Merckx Op 15-jarige leeftijd vroeg Kristof een licentie aan bij de Belgische Wielrijdersbond (BWB). startte bij de nieuwelingen en sloot aan bij de Bouwelse Wielervrienden. Hij onderscheidde zich vooral in de zwaardere proeven en klimwedstrijden. Het ging niet onopgemerkt voorbij. Niet omwille van het verlies van drie contactlenzen maar wel wegens de talrijke opmerkelijke creplaatsen. Vooral in die zware klimwedstrijden wist hij zijn mannetje wel duidelijk te staan. Op basis daarvan kreeg hij een aanbieding om deel uit te maken van W C Wielervrienden Eddy Merekx uit Meise. In

.l.ii./'.

Gestel.

linie Goer.sc'halr'kx uit Jieer, suppoirci' Jos Brosens, K,'istof vader Marc Van


OMSLA GVERHAAL

I.

-.

Op het schiii'oije (3de) in het provinciaal Isainpioenschap i'oorjuniores in '96.

Ei'eiiiji's ir/oven voo,' i/o u'oi/sti'i/i/ In het gezelschap van vriendin Nele.

E'n op de tanden Injten in volle h I/ioinung tijdens de Ronde van Luik.

en zo kom je in de sportprogramma's. De sponsors kicken zonder twijfel op die wedstrijden. 1 )e anderen verdwijnen daardoor min ofmeer in dc anonimiteit. Het spreekt vanzelf dat de besten van Elite zonder Contract ook nog wel prof kunnen worden, maar in alle geval veel mocilijlcr. Vorig seizoen fietste ik ook bij de contractlozen met toch duidelijk het voornemen een prufcontract te willen versieren. Ik was overgestapt van Merckx naar W T Eyken niet als ploegleider oud-kampioen van België en super purtkanon Wilfried Nelissen. Mijn voorjaarsproblemen kwamen weer ter sprake en ik moest me dan maar toeleggen op de zomerwedstrijden die mij het best lagen. Dat gaf me moed. In de \rdennen werd met de ploeg deelgenomen aan een vijfdaagse waarvan ik de laatste rit won. Zesde eindigde ik daarna in de Ronde van Luik Cii in de Ronde van Namen prijkte ik aan de leiding tot aan de tijdrit. Die koersen lagen me. IK Ii mmen, hard labeur, maar als sprinter was ik net een strijkijzer. De hoop om prof te worden kreeg hoe langer hoe meer voedsel, maar dat as hetzelfde bij een veertigtal andere collega's. Geluk hebje als er een papier onderje neus oeschoven wordt, pech in liet andere geval. \'riendjespolitiek en relaties spelen zeker ook een rol, daarmee wil ik echter niet natrappen en beweren dat dit de redenen zijn voor de nietuitverkiezing. Vorig jaar genoot ik nog van het sportstatuut van Bloso, d.w.z. dat je opleiding solgt tot wielrenner via de VDAB, je krijgt je tempelgeld, zodat je full-time je sport kan beoefenen wantje hebt een zeker inkomen. Dit \\ as dan ook het laatste jaar dat ik daarvoor in aanmerking kwam. Om zaad in het bakje te krijgen zou ik moeten gaan werken en daarbij sas ik vast besloten om te stoppen. Een beetje onigoocheld omwille van niet nagekomen beloftes. Toch kwam de wielermicrobe stilaan terug op de proppen en belde ik naar Nelissen om te melden dat ik er nog een jaartje wou bijdoen. Dan heb ik in oktober j.l. een zware salpartij meegemaakt en zakte mijn moreel lieIcmaal onder liet nulpunt toen een zware neusen rugwervelbreuk werd vastgesteld. Al bij al mocht ik nog van geluk spreken dat ik nog olledig valide ben, want dat was slechts een kssestie van enkele millimetertjes. Dan begin je toch alles te relativeren, je blikt terug op de vijf soorbije ju'en die ,je toch hee! \sat prettige

dingen hebben opgeleverd. De buitenlandse trips, de sfeer rond en in de wedstrijden, leven met hoop, het besef dat j'r alles voor gedaan hebt. Achteraf bekeken ondervind je wel dat je praktisch geen cent verdiend hebt en dan komt de realiteit toch zijn kop opsteken!

ben. Zijn nieuwe job wil hij vooralsnog zeker niet op de tocht zetten en ook blijven er enkele vragen rijzen. "Kan ik de trainingen en zal ik de zware wedstrijden die me te wachten staan i'net die rugblessure wel kunnen verteren? Ik denk dat ik mijn gezond verstand heb laten spreken. Dit jaar maak ik een evaluatie op, valt deze positief uit dan biedt het volgend seizoen misschien toch nog wel een andere mogelijkheid.

Uit de lucht gevallen Het einde van een carrière? "Op dit ogenblik heb ik nog weinig op de fiets gezeten, vandaar vanzelfsprekend een superslechte conditie. Niet te verwonderen natuurlijk na die zware tuimeling, de rugoperatie in Edegem en de daaropvolgende revalidatie." Toch geeft Kristofde moed niet open hoopt er in de zomer terug te staan. Ondertussen is hij ook het arbeidscircuit binnengestapt als begeleider-opvoeder in het Klein-Seminarie te Hoogstraten, de school waar hij enkelejaren voordien zijn ASOdiploma Wiskunde-Economie behaalde. Dan studeerde hij enkele maanden handelswetenschappen in Antwerpen, moest toen op stage naar Italië met de ploeg en besefte dat wielrennen op dat niveau en hogere studies zeker niet te verenigen waren. Pas gestart in zijn nieuwe werkomgeving in Hoogstraten wordt hem toch een contract gepresenteerd door een Nederlands wielerteam. De kans om het profcircuit nog onverwachts binnen te duikelen en grote dromen waar te maken! Een geschenk uit de hemel? Eventjes euforie misschien, die daarna plaats maakt voor enkele contra's. Uiteindelijk heeft Kristof zijn handtekening niet geplaatst na alles eens goed overwogen te heb-

Balans "Op de keper beschouwd ben ik misschien iets te zacht om uit te blinken in die keiharde wielersport en te weinig egoïst. De rivaliteit is groot en op 't einde van t seizoen telt er maar één ding: welk palmares kan ik voorleggen! Als je je een heel seizoen de naad uit het lijf koerst in dienst van anderen en je rijdt daardoor alleen maar ereprijzen zonder op liet hoogste schavotje terecht te komen, dan blijkt liet wel duidelijk dat je gepasseerd wordt. Sportbestuurders van profploegen liggen ook niet wakker van amateurswedstrijden en komen niet kijken om renners te observeren. De uitslagen tellen voor hen en niet het minst voor hun sponsors. Alles bijeen heb ik vijf mooie jaren gehad, de valpartijen buiten beschouwing gelaten. Het is een prachtige sport waarvan ik hou, alhoewel ze de laatste jaren door die voortdurende dopingperikelen wel in een negatief daglicht is komen te staan. Ik heb ze op een gezonde manier beoefend en dat ga ik zeker blijven doen. Wie weet wat de toekomst nog brengen zal? (rel)

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax :03/3148729 gsm :0478/39 13 27 e-maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. Katelijnestraat 19 d 2320 Hoogstraten


Met minder of meer ambitie

W ielrenners in competitie Tot vorig jaar telde de gemeente Hoogstraten nog zes jolige wielrenners. Een sportieve luxe. Met uitzondering misschien van Gert Deicroix sluimerde in ieder van hen het stil verlangen om ooit beroepsrenner te worden. Na dejuniors kwamen de beloften zonder contract eraan, volgens insiders het moment om op te vallen en een kans te maken om bij een profploeg binnen te geraken. Lukt het bij de beloften niet dan was er nog steeds de ultierne kans tijdens de laatste drie jaar als eliterenner zonder contract. Wie vr zijn 25 niet is kunnen doorbreken mag het definitief op zijn buik schrijven. Maar zoals liet ook wel vaker gebeurt, voelen velen zich geroepen, maar weinigen worden uitverkoren. Roei Brosens en RafDelcroix hingen intussen hun fiets al aan de haak, Gert Delcroix laat zijn studies primeren en twijfelt of hij het seizoen nog aanvangt. Kristof Stoffels heeft zijn ambities grotendeels opgeborgen en over Christof Van Gestel heb je alles al gelezen. Alleen Marc Goetschalckx zet alles op alles in een laatste poging om na een rotseizoen vorig jaar toch nog te kunnen doordringen tot bij de profs.

Raf Deicroix uit Meer Raf Deicroix is nu 25 jaar en kijkt na 7 jaar koersen terug op een hele schone tijd. Hij was al 18 toen hij in het wielrennen terechtkwam . Dit was wel Vrij laat, maar thuis was men daar in het begin geen erge Voorstander van. Hij reed 12 koersen bij dejuniors en stapte dan al over naar de beloften waar hij het eerste jaar ook maar 9 wedstrijden meerijdt. Hoewel hij er, naar eigen zeggen, niet alles voor gedaan heeft, heeft ook hij de droom van ooit door te steken naar de profs nooit helemaal opzijgeschoven. Er had misschien wel meer ingezeten als hij er wat meer voor gedaan had, bekent hij zelf. Ma'ar Raf is ook altijd half-time blijven werken en heeft daarnaast in zijn rennersloopbaan nooit de goede begeleiding gehad. Maar hij kijkt met plezier terug op al die jaren. "Dat was voor mij een hele schone tijd. Ik heb dat heel graag gedaan. maar ik besefte ook wel dat er daarnaast ook nog wel iets anders was in het leven. Heel veel goede uitslagen heb ik niet gehaald, alleen een paar top-tien plaatsen. Ik maakte ook altijd de koers mee. Ik kon niet stilletjes blijven afwachten. Dat is misschien wel mijn grootste probleem geweest. Als ik wat harder had uitgekeken was ik in de finale misschien ook wel verder gekomen. Ik wou altijd mee koersen en niet in de groep blijven zitten. Daarnaast heb ik ook nooit begeleiding gehad. Trainen was bij mij gewoon op het gevoel rijden. Ik trainde heel gemakkelijk, ik deed mijn aantal kilometers en dat ging me goed af. Intervaltraining of zo heb ik nooit gedaan, ook niet met een hartslagmeter hoewel ik die zelf wel had. Ik gebruikte zelfs geen schema's om te trainen. Alles ging bij mij op gevoel en ik was daar heel content mee. F-Iet laatste jaar kwam ik dan bij een serieuze ploeg , nog wel geen topploeg, maar dan komt ge er wel achter dat de begeleiding heel wat beter is. Dan ziet ge hoe die jonge renners met veel ambities trainen en dan denkt ge wel eens : verdorie, had ik het in die tijd ook maar eens zo aangepakt. Achteraf gezien ben ik er van overtuigd dat er met een

betere begeleiding voor mij veel meer ingezeten had. Ik reed nogal goed bergop maar ik heb nooit in de Ardennen gekoerst. 1-her op het vlakke kwam ik tekort omdat ik nogal licht was. Op een zwaar parcours was ik meestal op mijn best. Ik heb veel gekoerst in het Brabantse en daar waren de parcours al wat zwaarder. Dat ging me beter af. Maar door het feit dat ik zo laat beginnen koersen ben, ben ik ook heel lang in de kou blijven staan. Er ging vcel meer aandacht in de ploeg naar die oudere renners die echt gefixeerd waren op resultaten. Daardoor bleven ik, Rudy Meyvis en Kristof Stoffels toch wel wat in de kou staan. Als ge begint te koersen dan droomt ge altijd van prof te kunnen worden, daar moet ge eerlijk in zijn. Iedereen droomt daar van . Maar na een tijdje kent ge uw mogelijkheden wel en dan

1

stuurt ge dat wel een beetje bij. Ik ben daar altijd heel realistisch in geweest. Ik heb altijd heel graag gekoerst maar nu is het definitief gedaan. Ik zal af en toe nog vel eens met de toeristen gaan meerijden, maar zeker geen wedstrijden meer. Ik zal ook niet naar een koers gaan kijken, als ik gestopt ben. Dat doet te zeer. Ik heb dat vroeger ook nooit gedaan. Ik wou dan liever zelf fietsen in plaats van er op staan te kijken Ik ging vroeger bijna nooit uit, alleen de laatste twee jaar is dat veranderd. Ge verliest hierdoor wel heel wat contacten met vroegere vrienden. Daar heb ik dan soms wel wat spijt van. En ook financieel heb ik er niets mee verdiend. Ge steekt er integendeel geld in. Thuis hebben ze me daar goed in geholpen, zeker in de beginjaren . Later heb ik het allemaal zelf betaald omdat ik altijd half time gewerkt heb in de keukenbouw. Het is goed geweest."

( E E

CONCE PT ASTECHNOLOGY St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03131444.26 031314.68.60


WIELRENNERS

Marc Goetschalckx Ook Marc Goetschalckx is volop aan het trainen. Binnen enkele weken worden de eerste wedstrijden gereden in Spanje om daarna vanaf begin maart klaar te staan voor zijn seizoen van de laatste kans. Al jaren zit Marc klaar voor de sprong naar de beroepsrenners maar het geluk liet hem danig in de steek. Vorig jaar werd de grote doorbraak verwacht maar kI ierkoorts haalde gans cle planning en het seizoen overhoop. Van Domo onder Herman Frison werd de overstap gemaakt naar de Nederlandse Cycling 2000, een derderangs profclub onder leiding van .Jelle Nijdam. Het wordt het jaar van de waarheid. Alles of niets. Valt dit •jaar tegen en vooral als er geen profcontract uit de bus komt, dan houdt ook Marc het voor bekeken. Dan stopt ook hij definitief met het wielrennen en kan hij zijn diploma van A2 Electronica eindelijk in de prakttjk brengen.

"Ik heb vorig jaar veel tegenslag gehad. In februari kreeg ik keelontsteking. maar de antibiotica hielp niet. Na bloedonderzoek vonden ze dat ik klierkoorts had. Toen heb ik bijna anderhalve maand stil gelegen. Daarna ben ik terug begonnen en dat ging redelijk goed. Ik werd toen tweede in de Ronde van Limburg en tweede in het provinciaal kampioenschap tijdrijden. Maar na de Ronde van Luik kreeg ik die klierkoorts terug. Wij hadden juist een paar zware rondes achter de rug en ik had weer prijs. Die ziekte is er dus nooit helemaal uitgeweest. Vanaf 10 augustus heb ik niet meer gekoerst en gerust tot heel die ziekte echt genezen was. Dat was ontzettend spijtig omdat ik toen echt de bedoeling had om door te breken naar de profs. En dat had er zeker ingezeten als ik dat seizoen goed had kunnen rijden. Het jaar voordien werd ik immers tweede in het nationaal kampioenschap. Toen had ik zelfs al prof moeten kunnen worden. Ik reed toen bij Mapei. Nu ben ik 24 en dus wordt het hoog tijd. Uiteindelijk worden er maar 12 renners prof per. jaar. De kans om echt door te breken is dus maar heel klein. De reeks Beloften loopt tot en met 22 jaar. Dan moet ge eigenlijk al klaar zijn uni bcroepsrcnner te worden. Ze willen precies altijd maar die jonge mannen hoewel dat gewoonlijk niets uithaalt.

Jonge opkomende mannen die krijgen wel kansen , die oudere matinen zitten zo wat op een dood spoor. Dan moet ge echt een uitblinker zijn. Ik ben nu het derde jaar cliterenner zonder contract en tot 25 jaar kunt ge nog heel wat topeompetitiewedstrijden meerijden, maar daarna is het helemaal gedaan. In België zijn dat 10 wedstrijden en ik denk dat er maar 4 zijn voor renners tot 25 jaar en de overige zes zelfs maar tot 22 jaar. Daarom hen ik nu naar een derdeklasserploeg overgegaan om toch maar protwedstrijclen mee te kunnen rijden. Als het clitjaar niet lukt clan stop ik met koei'sen. Dan zal ik nog wel met de toeristen gaan rijden maar zeker geen competitie meer. Kermiskoersen zijn niet aan mij besteed. Ik heb altijd heel graag gekoerst en tk kijk met plezier terug op al die jaren, maar het zou voor mij wel een ontgoocheling zijn als ik het uiteindelijk niet zou halen. Ik weet immers dat ik goed genoeg ben, maar het ligt op zo een klein plaatsje. Nu is het gewoon geluk hebben en de juiste man op de juiste plaats tegenkomen. Ik ben er al drie jaar heel dicht hij geweest en als ik dan zie naardie mannen die in die periode dan toch profgeworden zijn, die kunnen niets meer dan ik. Maar de leeftijd speelt nu nog eens extra in mijn nadeel. Ik ga proberen een heel goede eerste periode te rijden, dan een maand rustig aandoen om dan in cle zomer er terug volop iii te vliegen. We beginnen met een drietal koersen in Spanje half fibruari, Begin maart start het seizoen hier. Zo heb ik dat twee jaar geleden ook gedaan en met goed succes. Proberen heel regelmatig te rijden en in de zomer een aantal meerdaagse rittenkoersen. Het juiste programma is nog niet bespro ken. Momenteel gaat het heel goed met de training. Donderdag vertrekken we voor twee weken op training naar Spanje bij Benidorm. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Daar kunt ge veel meer trainen, ook meer bergop rijden. Als ge hier vier uur gaat rijden in regenen wind dan zijt ge doorkou. Waar ik nu ga rijden is een soort derderangs profploeg. Als ik in België geen

profstatuut krijg en deze ploeg is van plan een grotere ploeg te maken dan blijf ik hier wel koersen, denk ik. En anders niet. Nu krijg ik ook al een financiële vergoeding en dat maakt het iets beter. Vorig jaar reed ik hij Domo. Dat was een heel goede ploeg, zowel qua Organisatie als begeleiding. Ook financieel zat dat goed: alles werd voor je betaald : fiets , kleren, eten en drinken, onderhoud, verplaatsingen met de ploegbus. Alle kosten worden betaald en het prijzengeld en de premies woi'den verdeeld onderde renners die in die koersen hebben meegereden. Toen ik bij de . luiimors begon hebben mijn ouders daar wel een hoop geld in gestoken, maar de laatste jaren kwam de voornaamste inbreng toch wel van mij. 1k heb tot hiertoe eigenlijk niks verdiend. De laatste drie jaar was hij mij eigenlijk een nul-operatie. Als ik nu direct na cle school zou gaan werken zijn en ik vergelijk dat met mijn situatie nu, ja dan heb ik er al heel veel geld ingestoken. Maar zo mag je dat natuurlijk niet zien. Ik heb tot hiertoe heel plezante ervaringen opgedaan en dan te weten dat ik eigenlijk heel toevallig bij het wielrennen terecht ben gekomen. Ik voetbalde vroeger tot ik eens met de wielertoeristen ging meerijden en toen was ik verkocht. De eerste jaren als junior reed ik niet zo goed . 1-let is eigenlijk pas begonnen toen ik in liet laatste jaar belofte naar cle Merckx-ploeg gegaan ben. Dat had ook veel met begeleiding en goede trainingssehema's te maken. Ik heb ook altijd met een hartslagrneter getramd. Chrmstof Van Oestel zat toen ook bij Merckx . Daarna ben ik naar Mapei gegaan Vorig jaar werd dat dan Donio en dat had mijn doorbraak moeten worden. 1-let lot heeft er echter anders over beslist. Dit jaar wordt de allerlaatste kans. Ik hoop dat het alsnog lukt. Maar hoe dan ook, ik heb het altijd heel plezante jaren gevonden en ik heb er veel van geleerd. Ik heb wel altijd hard getraind maar dat heb ik ook altijd heel graag gedaan. En verder ben ik bijna in gans Europa geweest. Al die grote koersen eti die belangstelling er rond, ja daar heb ik echt van genoten. Hopelijk kan dat nog een tijdje doorgaan."

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende c'onfrontarie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse woonc'ultuin: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecomtie

Baarle-Hertog

LI

Kapelstraat 6

_Flapuit 10

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Voor meer regionaal nieuws

www.flapuitbe


WIELRENNERS

Kristof Stoffels Kristof Stoffels uit Meer is pas terug aan het trainen op de weg. Deze winter heeft hij wat veldtoertochten met de mountainbike gereden. Geen wedstrijden . Hij hoopt dit jaar een grote koers te winnen bij de elite zonder contract.. Hoewel hij zegt dat hij er niet meer aan denkt toch hoopt hij in zijn binnenste om misschien toch nog prof te kunnen worden. "Ik hoop nog een heel klein beetje" zegt hij haast verlegen. Intussen is hij aan het werk gegaan als magazijnier, en dat maakt één en ander toch wel moeilij ker. Meet-daagse ritten val en hierdoor bijna zeker weg. Welke toekomst ziet Kristof dan nog?

zeer goed mee, zelfs beter dan verwacht. Het derde jaar was wel minder, het vierde jaar was dan weer stukken beter. Dit jaar begin ik bij de elite zonder contract. De laatste kans ?Alsgebij dejuniors begint hebt ge toch altijd de hoop van prof te worden. Dat heeft iedereen. Eind vorig jaar heb ik dat idee eigenlijk helemaal opgeborgen. Prof worden da's nu wel gedaan. Daar denk ik niet meer aan. Een klein kansje misschien nog ditjaar. maar ik heb geen aanbieding gekregen van de ploegen. Als ge het derde of vierde jaar bij de beloften goede koersen kunt rijden, dan wordt ge wel prot maar daarna wordt de kans heel klein. Kijk maar eens naar Marc Goetschalckx en Kristof Van Gestel, de kans voor hen wordt ook wel heel klein. Ik hoop toch nog een heel klein beetje. Maar morgen (7 januari) begin ik te werken als magazijnier. Dan wordt het natuurlijk nog moeilijk om rondes te

rijden. Daar hoop ik niet meer op. Eendagsritten dat gaat nog wel. Financieel is het voor mij ook wel meegevallen. Vorig jaar kregen wij een fiets van de club. Eigenlijk kregen we die in leen, de fiets blijft eigendom van de club. Ik heb heel wat schade gehad door die valpartijen, maar de club heeft dat allemaal betaald. Ook vergunningen, kledij en zo werden door de ploeg betaald. En ik trok ook nog een 28.000 frank aan premiegeld. Dit jaar krijgen we ook een fiets van de club, maar ik moet wel een borgsom van 28.000 fr. betalen. Op het einde van het seizoen kan ik de fiets terug inleveren of zelf bijhouden. Maar voorlopig blijf ik na dit seizoen nog wel enkele jaren verder rijden. Maar dan wel op een rustiger manier. Dan zal ik bijvoorbeeld niet elke dag meer trainen. Als ik terug 15 jaar was zou ik direct opnieuw beginnen. Ik heb er helemaal geen spijt van

Roei Brosens

i

t4

4,

"Ik begin nu bij de elite zonder contract .Vorig jaar bij de beloften heb ik veel pech gehad. Ik ben verscheidene keren gevallen. In februari heb ik in Frankrijk mijn elleboog gescheurd en de ligamenten van mijn schouder verrokken. Ik was toen heel goed aan het fietsen maar na vijf weken gips kunt ge weer helemaal opnieuw beginnen. Later ben ik nog een paar keer gevallen zoals in Luik-Bastenaken-Luik en ook veel pech gehad o.a. door een paar kettingbreuken.. Ik heb geen enkele koers gewonnen maar toch een aantal koersen heel goed gereden. Soms bij de eerste 10, veel in ploegverband gereden, en vooral gewerkt voor de kopman. Ik ben heel laat begonnen met het wielrennen. Ik was al 17— 18 jaar en kwam zo bij de tweede jaars juniors. Ik kon eigenlijk nogal veel sporten goed zonder een topper te zijn . Volleyballen, basketballen , lopen. Maar dat maakte het moeilijk om te kiezen. Daarom ben ik er ook zo laat mee begonnen. Ik ben eerst wat beginnen mountainbiken voor het plezier, daarna wat wedstrijden met de mountainbike, dan met de wielertoeristen mee gaan rijden en uiteindelijk op de weg terechtgekomen. In het begin was dat wel moeilijk als ge zo bij mannen komt die al langer aan 't rijden zijn, maar daarna ging dat wel goed. Bij de juniors ben ik in de gewone koersen verschillende keren bij de vijfeersten geëindigd Ik reed toen bij Hoboken WAC.. Daarna ging ik over naar de beloften. Twee jaar bij Hoboken WAC, één jaar bij Turnhout en vorig jaar bij DCM maar die ploeg is gestopt en nu zit ik bij Antwerpen. Bij de beloften vielen de resultaten

koel Brosens heeft er definitief een punt achter gezet. Wedstrijden rijden is voorgoed verleden tijd, wat niet wegneemt dat hij nog wel voor zijn plezier met de wielertoeristen op stap wil. "Nee", zegt hij ons gelaten, "ik zie het niet meer zitten. zo lang ik nog op school zat kon dat trainen nog goed, maar nu ik aan het werk ben is het voor mij genoeg geweest. Ik heb vorigjaar mijn zevende specialisatiejaar in Vito beëindigd en nu ben ik volop aan het werk. Wedstrijd rijden is voor mij gedaan. Dan zou ik veel meer moeten gaan trainen en dat zie ik niet zitten. Veel tijd om echt te trainen blijft erbij full-time werken niet meer over. Ik heb eigenlijk ook nooit echt met liet idee gespeeld om te proberen bij de beroepsrenners binnen te geraken. Voor mij was liet echt een hobby, een sportieve bezigheid. Ik heb ook nooit schitterende resultaten gehaald. Ik ben begonnen bij de nieuwelingen in liet eerstejaar. Ik weet liet nog goed: ik begon in de zomer en dan komt ge bij jongens die al twintig koersen gereden hebben. Dan weet ge het wel zeker. Het tweede jaar dan kon ik zo al eens een prijsje rijden. Ik ben toen drie keer

AF 1Ikk

elfde geeindigd. Bij dejuniors was het liet erte jaar ook flink aanpassen, het tweede jaar ging het heel wat beter. Toen heb ik het clubkampioenschap gewonnen bij Hoboken WAC. lnterclubwedstrijden heb ik ook wel gereden maar nooit binnen de topprijzen. Het is voor mij goed geweest. Ik vond het heel plezant. Ik denk zelfs niet dat ik ooit half-time zou willen werken oni te kunnen blijven koersen, zelfs niet als de uitslagen beter zouden geweest zijn. Nu beleef ik alles anders. he. Ik kan terug wat meer uitgaan. Ik ben intussen al 7 kilo aangekomen. Ik ben nu heel gelukkig, maar ik zou altijd terug opnieuw gaan koersen als ik terug vijftien jaar zou zijn. Ik zou er zelfs vroeger aan beginnen. Ik vond het een heel plczante tijd. Ik trainde wel met een trainingsschema en een hartslagmeter. ik vond dM wel dddig. Ik htmd 21tijd nniglrtg om veel te hard te rijden als ik wat ging losrijden. Ook op training was dat heel handig. Ik trainde per week zo ongeveer 450 â 500 km Nee, voor mij is het genoeg geweest. Het was heel plezant, ik heb er mijn best voor gedaan, maar nu is het afgelopen. Ik stop er mee."

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

ALLES VOOR RIOOL & WATERAFVOER • rioleringsmaterialen + PVC putten op maat • straatkolken • septische putten • ontvettingsbakken • olie- en benzineafscheiders • mini zuiveringsstations voor woningen • mazouttanks

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

In februari ziet een boer liever een hongerige wolf dan een man in hemdsmouwen.


WIELRENNERS

Gert Deicroix Gert zou kunnen beginnen aan het tweede jaar beloften. Hij is momenteel 1 9jaar en studeert in het tweede jaar industrieel ingenieur in het Mechelse. Maar studeren en koersen blijkt niet direct vlot samen te gaan.

o cci zelf nog niet goed of ik nog wel ga beginnen. Ik ben momenteel volop bezig met de blok. Binnenkort beginnende examens en voordien heb ik zeker geen tijd om te gaan trainen. Dan begint ge natuurlijk al met een hele achterstand tegenover al die andere renners. Dat betekent dan dat ge eerst een hele periode moet proberen mee Ie kunnen rijden in het peleton vooraleer ge echt aan wedstrijden kunt gaan denken. En in mei-juni krijgen we weer hetzelfde probleem. Ik heb altijd mijn studies op de eerSte pja5s gezet en nooit echt met het idee gespeeld om ooit profwiclrenner te worden. Maar dat betekent wel dat ge er heel wat voor moet doen. Vorig jaar bijvoorbeeld : Ge komt terug van de cursus rond zes uur s avonds, ge cel vlug wal op kot en dan kunt ge pas gaan trainen. Ik reed dan gewoonlijk een drie of vier uren, meestal met het lampje. Dan komt ge om 10 uur 's avonds thuis en dan moet ge nog studeren of werk maken voor de school. Uiteindelijk ligt ge dan pas rond middernacht in uw bed. Ideaal is anders. Toch heb ik vorigjaar een goede uitslag gehaald: grote onderscheiding in het eerste jaar industrieel ingenieur. 1-let was een zwaar. jaar. Ik heb er heel veel voor moeten doen maar het ging nog juist. Maar op de duur is dat ook niet meer plezant op deze manier. Daarom dat ik er dit jaar toch echt aan begin te twijfelen. We krijgen ook meer werk op school. Ik wacht nu eerst de examens en de uitslag afen dan beslis ik. Ik heb nog helemaal niets getraind. Ik sta dus ook al heel wat achter tegenover de concurrentie waarvan heel wat jongens half-time werken en veel tijd hebben om te trainen. Als ik fiets dan wil ik er ook alles voor doen, maar zomaar meerijden om de hoop te vergroten, dat wil ik niet. Dan ga ik liever iets anders doen. Ik rij liefst de grote koersen en de interclubs en daar rijd ik niet graag naartoe om na 20 krn uit de wielen gereden te worden. Vorig jaar was het ook het eerste jaar van de beloften. Toen had ik het in het begin wel moeilijk, maar vanaf de grote vakantie kon ik al gemakkelijk een wedstrijd van 80 km uitrijden. In liet begin van liet seizoen tijdens de Ronde van Vlaanderen moest ik er al heel vlug af. Het probleem is bij mij altijd al geweest door de conibinatie studeren-fietsen moet er heel veel

voor gedaan worden en uiteindelijk kunt ge de mooiste koersen niet meerijden. Ik ben naar het Seminarie in Hoogstraten geweest. Toen nioest ik ook altijd rekening houden met de examens. Ik ben begonnen bij de nieuwelingen (tweede jaar) waar ik drie kerniiskoersen won. Het eerste jaar junior won ik er ook drie. Het tweede jaar junior won ik er 9 waarvan de Driedaagse van de Noorderkempen en de Ronde van Antwerpen. Er had toen misschien meer ingezeten maar ik ben twee keer gevallen juist in mijn topvorniperiode. In april liep ik hierbij een spierscheur op en heb ik 3 weken stilgelegen. Dan kon ik 14 dagen terug wedstrijden rijden en dan begonnen de examens weer waardoor ik er weer een maand uitlag. Daarna terug hard trainen om de achterstand op te halen. In augustus was de vorm terug en won ik drie koersen op rij. Maar de volgende koers viel ik weer en brak mijn sleutelbeen. Ik heb toen 14 dagen platgelegen. Eigenlijk moesten er nog 14 dagen bij maar ik ben toen toch op de rollen gekropen oni soms 3 â 4 uur per dag te trainen. Daarna had ik nog juist 4 weken om te koersen en heb ik er toch nog één gewonnen. Voor mij is fietsen een heel serieuze hobby en heb ik nooit met het idee gespeeld om prof te worden. Mijn studies gingen altijd voor en daar

hebben ze niij nooit van moeten overtuigen. Ik moet na dit jaar nog twee jaar doen voor mijn diploma van industrieel ingenieur maar ik wil daarna nog burgerlijk doen, dat zijn dus nog eens twee jaar meer. Nadien zou ik eventueel nog wel kunnen koersen, maar zulk diploma kunt ge moeilijk enkele jaren opzij leggen. De evolutie in die branche gaat zo snel. Dus kan ik mij nooit 100% inzetten voor liet wielrennen en dat vind ik pei'soonlijk heel moeilijk. Ik heb er altijd heel veel voor gedaan, hard getraind en heel goed op niijn eten gelet. In liet seizoen zal ik nooit één frietje gegeten hebben. Ik trainde nooit niet een trainingsscliema, of met begeleiding van een trainer. Dat zou bij mij ook niets uitgehaald hebben want de ene dag hadden wij heel veel werk voor de school, de andere dag was er dan wat minder. Ik trainde volgens de mogeljkheden en vooral op liet gevoel. Bij de juniors heb ik een tijdje niet een liartslagmeter getraind maar dat haalde bij mij niets uit. Toen hij kapot ging heb ik er geen iiieuwe meer gekocht. Wat niijn beslissing binnenkort ook is, ik heb altijd heel veel plezier in liet fietsen gehad en ik zou liet zeker op dezelfde maiiier terug doen. Alleen wordt liet nu wel heel moeilijk. We zien wel wat er uit de bus komt.

Femke Melis Naast al dat mannelijk geweld heeft ook Femke Melis uit Wortel al enkelejaren goed haar draai gevonden in liet wielerwereidje. Als enigste meisje uit de streek is het vaak wel eenzaam tijdens de vele trainingsimiirrjes Gelukkig hrengen de wielertoeristen uit Wortel en Hoogstraten en de Wiclerschool uit Herentals soelaas. Als tweedejaars junior wil zij er alles op zetten om uit jaar een wedstrijd te winnen "Ik hoop dat liet dit jaar lukt. Vorig jaar heb ik geen wedstrijd kunnen winnen, niaar werd ik wel opgenomen in de Belgische selectie. Ik heb echter wat gesukkeld niet de gezondheid. Mijn ijzergehalte in mijn bloed en mijn Heniatocriet stonden veel te laag. Maar nu voel ik mij terug heel goed. Ik ben nog niet optimaal aan liet trainen. Vorigjaar deed ik elke dag 50 â 60 km, het fietsen naar school heen en terug (zo'n 32 km), niet meegerekend. Ik volg de Handelsschool in Turnhout. Nee, ditjaar zou liet moeten lukken want daarna nioet ik overgaan naar de elite en dan kom ik bij meisjes van 30 jaar en ouder terecht. Dan wordt het wel heel moeilijk. Ik heb ooit wel eens één wedstrijd gewonnen toen ik het tweede jaar bij de nieuwelingen fietste. Het seizoen begint voor ons begin maart. Van dan af probeer ik elk week-end een wedstrijd te rijden tot in oktober. Wij rijden koersen van ongeveer 65 kni. Soms rijd ik ook wel eens een jongenskoers mee. Als meisje magje ook bij de jongens mieerijden maar dan een reeks lager. De nieuwelingen jongens rijden met versnelling 50/16 en ik met 52/14. Het plezante daaraan is dat die wedstrijden met veel meer volk gereden worden en ik kan dan ook eens groter trappen. De meisjeskoersen worden meestal gereden niet een dertigtal deelneenisters. Daar zijn dan nogal wat Nederlandse bij, \vant in België zijn er in liet totaal maar 35 meisjes bij dejuniors. Ik ben de enigste in de streek. Er woont nog een meisje in Lille. Dat is het diehtste. Voor meisjes ligt de situatie wel helemaal anders dan voor de jongens. Jongens dromen meestal wel van ooit prof te worden. Bij meisjes is dat veel minder. Er zijn praktisch geen dames-profs. En ge zou er, denk

.

,

Feinke

L)1 /11/1/1'

t sieiid

ik, niet van kunnen leven. Voor mij is liet altijd een echte hobby geweest. Alleen trainen is niet altijd even leuk. Ge hebt geen babbel onderweg. In groep is het veel plezanter. Daarom ga ik woensdag en zaterdag bij de Wielerschool van Rik Van Looy in Herentals trainen. De meeste zijn jongens nieuwelingen. En twee keer per week rijd ik ook met de wielertoeristen van Wortel en I-Ioogstraten nice. Met de B-ploeg van Wortel rijden we een gemiddelde van 31 â 32 kin per uur. Daar profiteer ik van oni toch wel drie kwart van de rit op kop te rijden. We doen dan een trip van 85 km. Dinsdag rijd ik met de wielertoeristen van Hoogstraten nice. Dat is een heel intensieve traimiing. Daar rijd ik misschiiemi twee keer vijf minuten op kop en dan at\visselen. Als ik alleen trani dan volg ik altijd het tratnmngschema van de Wielerschool en gebruik ik ook een hartslagmeter. Ik zit momenteel goed op schema. Nu is liet nog donker als ik 's avonds van school terug thuis kom. Daaroni rijd ik eerst op rollen. Om negen uur lig ik nieestal al in niijn bed. Ik heb er wel veel voor over. Ik let goed op mijn eten veel pasta's, geen vet, miiet smioepen. En uitgaan is er gewoonlijk ook niet bij als ge 's anderendaags een wedstrijd moet rijden. Maar ik heb het er voor over. Ik doe liet heel graag. Vorig jaar zat ik bij Balen B.C.. Dit jaar rijd ik in liet Benelux team. We zullen maar hopen, lié.


Wielertoeristen in Hoogstraten Dat het niet alleen professionele of semi-professionele wielrenners zijn die gepassioneerd zijn door de fiets, merk je vooral op zondagvoormiddag. Dan rijden er honderden wielertoeristen over de talrijke ruilverkavelingwegen van onze gemeente. 01 er dat allemaal van Hoogstraten en omgeving zijn, vroegen wij ons af. Waarschijnlijk niet, desalniettemin vonden we in de fusie niet minder dan elf clubs van wielertoeristen die er minstens wekelijks samen op uit trekken. Ze stellen zich graag even aan u voor. Lezers die de passieve beoefening van de wielersport willen ruilen voor de actieve, vinden er zeker hun gading hij.

W.T.C. VALENCIA Wekelijks fietsen met we niet 24 leden. In de zoniet op de weg, in de winter ook in het bos. De wekelijkse rit doen we op zondagmorgen om 8.30 uur vanaf de Eindsestraat. Jaarlijln nemen we deel aan een zestal grote uitstappen zoals de Ronde van Vlaanderen, Ardennen, Dc Gordel. In nnvemht'rorganisprc'n wi' 7elfei'n eyelncros'. in De Mosten. Lokaal: Radio Valencia, Gaarshof 5, B-2321 MEER Coni:ictadres:.lan van Dun, F.indsestraat 16, 132321 MEER - Tel. (03)315.84.51

WIELERTOERISTENCLUB 'T SLOT \\

U

-

,Joi

1

J

'.

't

1 -

.

:

teIertoeriieneIuh 't Slot K ontt lan ifi i'-» Zoak de naam liet zegt is de ihuish 1'is van de LlublLudLluh llLt Slot uit \\ oitLI [1 zijn 1 een () til actieve lLdLn 1 ILt sLt7uLn loopt LII jaar van april tol einde september (tijdens per iode Elke dfilen de leden om 1 t slot . bi een aan het Slot. In het bruin van het sci/oen gaan \s e op pad snor rit les san rond de 30km Lii naarmate hei schoen s ordert ss orden dcie teI-

:11

PIERETRAPPERS De Pieretrappers van Meerle tellen 27 leden en fietsen elk jaar heel wat kilometers bijeen. Heel het jaar door elke zondag om 9.00 uur en in de zomer op woensdag om 19.00 uur een rit van zo'n 65 km met een gemiddelde van + 36 km per uur. Een tweede groep rijdt ook elke zondag, maar met een gemiddelde van 30 kin per uur. Eén keer per maand rijden we een grote rit, variërend van 100 tot 150km, naar verschillende bestemmingen. Vanaf oktober tot en niet februari worden inountainbike toertochten gereden. Zelf organiseren wij op 20 oktober ook zo'n tocht. Er wordt door de mooie bossen en velden in en rond Meerle gefietst. De snelheid bepaal je zelf Alle fietsliefiiehhe.rs jong en oud. zijn welkom. Contact : Vermeiren Ecicly - tel 03/3 15.88.96


WIELERTOERIS TEN

MEERSE WIELERVRIENDEN Blazen de muggen in februari alarm, houd dan in maart de oren warm.

F - L

Lichtmis donker met regen en slijk, maakt de boeren rijk. 1

-

-

t

T

: -

1

-- TYij

ikgq (

De Meerse Wielervrienden fietsen heel het jaar door. Op zondagmorgen om 9 uur starten we aan 'de cirkel' (Sparwinkel) voor een rit van 70 â 75 km.Grotendeels hetzelfde parcours, waarin een aantal wegverkortingen mogelijk zijn voorwie nog niet echt in conditie is ofeen offday heeft. Zodra het zomeruur daar is. vertrekt een groep om 8.20 uur voor een langere rit. Zij komende anderen later op het parcours tegen en we komen allen tezamen thuis. Vanaf het zomeruur wordt er ook op woensdagavond gereden (vertrek 19 uur), telkens een rit van ea. 70 km. Wij houden van een redelijk strak tempo. In de winter ligt dat rond 30, 31 kin per uur, vanaf de lente stijgt dat naar 34, 35 kin. Vanaf april rijden we elke eerste zondag van de maand een toer van ca. 120 km, meestel richting Zeeland. Na de rit stappen we meestel een keer afin het Jachthuis op de Dreef(bij Jeanneke) ofin de Victoria in Meer. Contact Jos Voeten, Dnehoekstraat 21, Mcci tel. 03/3 1 5.92.80

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03 / 314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

HOOGSTRAATSE WIELERTOERISTEN

De Hoogstraatse Wielertoeristen (VZW) is een groep van meer dan 85 lietsliefhebbers uit de fusiegemeente Hoogstraten. We zijn aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) en op deze manier ook bij BLOSO. Het hele jaar door rijden we elke dondernamiddag, zaterdagnamiddag en op zon- of feestdag in de voormiddag met de wegfiets, en dit met zowel een A- als een B-groep. De groepen verschillen in gemiddelde snelheid en afgelegde afstand. Meestal worden de ritten van de V.W.B.- kalender gevolgd waarbij afstanden tussen 60 en 100 kni afgelegd worden. Afen toe worden ook klassiekers of semi-klassiekers gereden met een afstand van 125 a 150 kin en dit in gans BelgiĂŤ. In het winterseizoen rijden bovendien een 20 tal leden met mountainbike of crossfiets veldtoertochten. Eigen HWT inrichtingen zijn een veldtoertocht begin februari en een drietal wegritten. Contact: Louis Adams (03 3144202), Ronny Aerts (03/3117124). Jef Geerts (03/3145614). Leo Van Steen (03/3144538) of Rik Verhoeven (03/ 3145533). 11


WIEL ER TOERISTEN

WIELERTOERISTENCLUB(je) PAPILLON

1Ç4(

4LU-___

Zonnecenter

Ipatinga Kom je kleurtje noq eens halen

VA

Gelmeistraat 30 Hoogslraleri Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47,66 www.ipatinga.ycom.be

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten 1e.ltnnnft3I314 Fi-) fiF De club bestond in oorsprong uit voetballers, die buiten het voetbalseizoen sportief wilden bezig zijn. Daarom trokken we er met de kocrsfiets op uit. Met een paar man zijn we na onze 'voetbalcarrière' blijven fietsen. Die paar werden er stilaan wat meer, zodat we nu met 16 rondtoeren. In de prille lente rijden we op zondagmorgen een rit van ca. 70 km tegen een snelheid van ca. 30 km onder het motto 'samen uit, samen thuis'. Naarmate de conditie stijgt, stijgen afstand en snelheid. Bij het lengen van de dagen springen we ook in de week 's avonds de fiets op. De snelheid ligt dan wel hoger. Deelnemen aan de gekende klassiekers hoort er ook bij en het is als bijna een traditie (reeds 3 maal) dat een aantal van onze leden om de twee jaar in de zomer een weekje in de Alpen gaan fietsen. In de winter houden vele leden hun conditie op peil door tochten op de weg cn door deel te nemen aan veldtoertochten. Lokaal: Papillon, Minderhout Contact: Rudv Jansen, Meterkensstraat 13, Hoogstraten - tel. 03/314.73.33

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en

overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers, enz.

DE VLINDERS

Onze club is gesiari heuin jaren () ben ccii rienden samen gingen 1 ,1ekeil. 1 hans iellcn s e 25 leden. \ an 23 tot 05 jaar. Tijdens de wintermaanden houden we het bij een zondagmorgentrip van ca. 75 kni en vertrekken we om 9 uur. Vanaf maart wordt dat 105 km. en vetrekken we al om 8 uur. Vanaf april rijden we ieder zondag naar Scherpenheuvel en terug, goed voor ca. 140 km. Ook vanaf april wordt er op dinsdag en donderdag gereden (vertrek om 19 uur), telkens ca. 70 km. Aan deze ritten mag iedere liefhebber deelnemen, de zondagritten zijn voorbehouden aan de leden. Tussendoor pikken we graag een klassieker mee, zoals de Ronde van Vlaanderen, De Waalse Pijl, Eddy Merckx. Enkele van onze leden nemen deel aan wegwedstrijden en in de winter aan cyclocrossen. Ze Staan daar flink hun mannetje, vorigjaar hadden we een nationale kampioen in onze rangen. De andere leden zijn 'gewone wielertoeristen', zij het dat we van een redelijk strak tempo houden. Jaarlijks organiseren we in januari een tweedaagse cyclocross in De Mosten. Op 3 maart houden we wegstrijden, één voor wielertoeristen van groot Hoogstraten en één voor de V.W.B. (Vlaamse Wielerbond). Lokaal: Papillon, Minderhout, Contact: André Dekkers, Meerseweg 52, Meer - tel. 03/315.78.31 12


WIELER TOERISTEN

K.A.W.S - KERN HOOGSTRATEN of DE HOOGSTRAATSE TRAPPERS Dc îioogstraalsc Trappers maken deel uit van dc KAWS. Koninklijke Antwerpse Wielersport. met 165 leden de grootste club in dc Kempen. Ik weet enI ii tmen we deel a in ritten vii ii rI e kalender van de V . W .B. (V laamse W ielerbond) of aan de klassiekers en semi-klassiekers. Zèlf zijn we in die kalender inrichter van 2 ritten. Op 24 maart van een rondrit in 1-toogstralen van 65 km en op 21 juli van een tweehandentocht van 65 km. 1-let zijn volledig ifgepijlde omlopen en iedereen kan deelnemen op neen tempo Een dagvergiinnin' i 1 5eiiro is vereist, verzekering inbegrepen. Daarnaast nemen de V.W.B. (Vlaamse Wielerbond)snelheid. Contact: Rocer De l3acker, Van Aertselacrstraat T lositite: tel. 1)7 71

DREEFSE TRAPPERS De club is circa 7 jaar terug spontaan ontstaan en telt 20 leden in alle leeftijden van 27 tot 72 jaar. Voornaamste activiteiten zijn sportief in 'roepsvnrhand he7ig 7ijn Soms een toeristische route, dan weer een strak tempo, maar wel samen. Meedoen blijft belangrijker dan wedstrijd rijden. Iedere zondagmorgen, woensdagavond en zaterdagmiddag wordt er gefietst. De afstand bedraagt tussen de 50 en 70 km, afliankelijk van route en weersomstandigheden. We hebben een ruime keuze uit routes, soms richting l-lilvarenbeek, landgoed de Utrecht.. de Panhoef. Sprundel en Ruchpen. Ook veel in het buitengebied van de mooie Noorderkcmpen. Ërzijn ook spectaletochten o.a Scherpenheuvel, de Schakel ,Gordel, Spastie-tocht, Ferijnpmjl. We hebben de intentie in 2002 om ook enkele klassiekers mee te pakken, zoals bvb Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race. Na afloop van de tochten blijven we even bijpraten en bijkomen in café 'Den Bud' op Dreef. Contact : Ton Smeekcns Tel. 03 1 5.53.11

,g •

1

1 ksfoocj ecifito pnotessior\eL vie ovzpoi'1cco s ciseil sfi.tcIi iiIisfii1li

SiII

fol EI

noL'iele +eIeforL.

foFo J 1

doefl "i2

4. .

-

2310 eijkevoese! .

iI O3/314.62.50 o'i/'114.n2.00 ivifo@foto_-9eef.L,

13


WIEL ERTOERIS TEN

K.W.B. WIELERTOERISTEN MEERLE

SÇL(19N

LOEWE.

De K.W.B. ielertoeristcn van Meerle reden hun eerste kilometers al in 1981 en beginnen in maart 2002 dus reeds aan hun 22e fietsseizoen. Op dit moment telt de club 36 actieve leden, de jongste is 28 jaar en de oudste is 68 jaar, maar vanaf 18 jaar is iedereen van harte welkom. Iedere zondag voormiddag om 9 uur stipt rijden we een rit van ongeveer 60 tot 80 km. Soms zijn er ook langere ritten van 100 tot 150km en op feestdagen en enkele zaterdagen worden er ook steeds enkele ritten gepland. Ieder jaar wordt een meerdaagse fietstocht op verplaatsing georganiseerd. 1-let seizoen start steeds de eerste zondag van maart en eindigt steeds de laatste zondag van oktober, maar ook tijdens de winterperiode blijven de echte wielertoeristen onder ons op de zondagvoormiddag actief. De ritten worden afgelegd tegen een gemiddelde snelheid van ongeveer 25km per uur steeds onder het motto 'samen uit samen thuis'. De belangrijkste activiteit van het seizoen is de 'avond-fiets-vierdaagse' die dit jaar voor de 12de keer wordt georganiseerd. Nieuw daarin is een afgepijlde rit voor wielertoeristen van ongeveer 90 km op zaterdagnamiddag. Contact : Jos Van Bavel, Heirneulenstraat 41, Meerle Tel: 03/315.92.09 of Marc Van Bavel, Mcerlcdorp 47, Mcerle Tel: 03/315.91.23

WTC DE ZWAANTJES 7eIfhwiit Pn inrlividiippl

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. 1 Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir. Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

De club is een afdeling van de KWB van Wortel en is ontstaan begin de jaren 80. Bij de start waren er een tiental leden, dit is ondertussen uitgegroeid tot 85, zowel vrouwen als mannen.. De club zelf bestaat uit drie groepen; één voor een rustig tempo voor ontspanning en plezier, één groep voor langere afstanden en één groep die van snelheid houdt. Het seizoen loopt van de eerste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober en bestaat uit 35 ritten die telkens de zondagvoormiddag worden gereden en waarvan een klassement wordt bijgehouden. De fietser met de meeste ritten achter zijn naam wordt onze elubkampioen. Die wordt in november gehuldigd in ons clublokaal café "DE ZWAAN " in C'astelré. De rit start altijd aan de Parochiezaal te Wortel en eindigt in Castelré, waar er altijd wordt samen gezeten en nagepraat in ons clublokaal 'De Zwaantjes'. Daarnaast nemen wij ook deel aan verschillende klassiekers, verbroederen wij met de fietsclub van Geraardsbergen en hebben we een gezamenlijke rit naar Scherpenheuvel, Zierikzee. een uitstap naar de Ardennen en een speciale rit Wortel - Monschau - Wortel. In de winter wordt er wekelijks een zelfde wintertoer gefietst, andere leden nemen gezamenlijk deel aan diverse veldtoertochten. De club zelf richt een toertocht in op de tweede zondag van januari. Contact : Guy Aerts, Moerklokstraat 10, Wortel - tel. 03/3 14.53.37 14

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 2540 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI9N


FIETSEN

Mountainbike

.---

RIJKE VORSEL - De mountainhikeclub uit Rijkevorsel is een gevestigde waarde in dat wereldje. Om zelf een Cross Ie orga/use/'en moeten zij rekening houden met cle hoogste veiligheidsvereisten. In Rij kevorsel bleek dat geen probleem. Als een van de weinige clubs in Vlaanderen kregen zij liet kwaliteitslabel toegekend door de Vlaamse Wielerbond. Een mooiere beloning voo!' hun werkkracht kon men deze mensen niet geven. Op zondag 23 decembe,' ging hun cross door in het grensgebied van Rijkevorsel en SintLenaarts. 793 deelnemers mag, gezien de slechte weersomstandigheden, een behoorlijke opkomst genoemd worden. Na de cross konden de deelnemers gebruik maken van cle zelfgemaakte douche-wagen om proper terug naar huis Ie keren. (FrSn)

FIETSEN ! WA KOSTA? Winkelier : Goeie middag meneer. Klant: Middag meneer Van Den Ouweland. Winkelier: Wat kan ik voor u doen meneer? Klant : Mijn vrouw zaagt constant dat mijne buik te dik is en den doktoor zegt dat ik dringend wat meer moet bewegen. En 't is waar, als ik tot op teind van de hof loop, begin ik al zwaar te hijgen. Nu heb daar laatst in de Hoogstraatse Gazet gelezen van die wielertoeristen. Met die beginners. die mannen die zo'n 30 â 40 kilometers niet te rap rijden, dat zal ik misschien wel aankunnen. Winkelier : Dat denk ik wel, zo versleten ziede er nog niet uit Klant : Maar ja, ik heb gene fiets en met die van mijn vrouw kan ik daar ook toch niet aankomen. Daarom kwam ik eens horen. Ge hebt per ongeluk toch geen goci occasie voor 1 in

Winkelier : Ik heb er wel ccii paar slaan. Goed om te beginnen, ge kunt later nog altijd voor een nieuwe komen. Klant : Wat kosta? Winkelier : Diegene die ik heb staan, LO ' ii 15.000 frank. We moeten wel eerst meten of munt ei bij is. Klant Mijn mami? Winkelier : Ah ja, dat is 7o wat liet liclaugm ijkate dat er is, als ge een koerstiets gaat kopen. De hoogte en de lengte van de kader, daar hangt heel uw zmtcomfort van af. Ge zou toch niet willen dat uw rug k weet niet hoe hard zeer doet als ge van het fietsen thuis komt zeker? Uwe fiets zal gauw aan de haak hangen en gij terug in uwe zetel! Klant : 15.000 frank zegt pe, maar wat kost dan een nieuwe? %Vinkelier : Daar kunt ge heel ver in gaan. Maar een degelijke fiets om te beginnen, met

een goede kader op uw maat, dan moet ge rekenen op 30 tot 35.000 frank. Pas op. die echte mannen, die hebben ander fietsen, zenne. Van die ultralichtc kaders in carhon of aluminiuni, met geweldig knappe schakelsystemen. Dan gaat liet al rap naar 70, 80. zelfs 90.000 frank. Klant : Amaai, is dat nodig? Winkelier : Bali. ge moet er ook nog mee trappen, maar techniek kost geld! Weet ge wat veel doet? Al die gasten komen 's zondagsmorgens bijeen om le gaan fietsen en dan is het al gauw tegeneen 'Wat voor materiaal hebdegij nu hij?'. Ofze lezen er over in cle wielerboekjes of op liet internet. En als er iets nieuw op de markt is. dan zijn er toch altijd die dat willen hebben. eendcr \vat liet kost 1 Klant Zeg Willy, ik moet natuurlijk ook nog kleren hebben, want zomaar in mijn zomershont, dal slaat niet echt hé. Winkelier : Een koerstrui dat moet ee rekenen op 1.500 frank, een koersbroek op 1.000. Voor als het wat frisser is een lange broek, 2.000, en een vestje roet lange mouwen 3.000 frank. Voor een paar schoentjes voor in uw klikpedalen uioogl ge op 3.000 frank rekenen. Alles van goede Im',vnl itm'mt wel le vt'rmt:mrmn. Klant : Kan ik dan vertrekken? Winkelier : 1-let belangrijkste mogen we zeker niet vergeten, een goede valhelm. Daar raad ik u aan van niet op een frank te zien, want uw leven kaim er van afhangen. Reken maar op 3 h 4.000 frank. Pas op, er zijn er ook van nog geen 1.000 frank, maar daar zou ik mijne schedel niet willen iiisteken. Weet ge, ik geef mijn klanten liever goede raad. Misschien dat 1;ominigen ergens anders gaan voor iets goedkoper, dan is dat maar zo. Ik heb er me altijd beter hij gevoeld en dat wil ik zo houden.

Trouwens als ik u was, zou ik ook zeker een liartslagmcter kopen. Dat is gelijk een barometer, clan weet ge wat er aan gaat komen, hebt ge zelf controle. Dan kunt ge op tijd minderen, zonder over uw toeren te gaan. Een mens, en zeker een coureur, allé een toerist, die geeft zijn eigen niet graag en als uw conditie dan niet super is, dan rijdt gen kapot voor ge het weet. Niet zonder gevaar! Klant : Tuben, moet ik er daar geen van op reserve kopen? Winkelier: Alleen de coureurs rijden tegenwoordig nog op tubes. Wij rijden op bandjes en die gaan langer mee. Goede bandjes kosten 500 frank, een binnenbandje 80 tot 100 frank. En dat is in een hik en gauw verwisseld als ge plat rijdt. Klant : Als ik ZO rap alles sanienle]. kom ik toch aan 50, 60.000 frank. Dat is wel een pak geld, niet? Winkelier : Dat is maar hoe ge liet bekijkt. Andere hobby's kosten ook geld. Als ge alle weken naar de cinema gaat of ge gaat kaarten of biljarten, dan zijt ge op een jaar ook veel kwijt en ge wordt er niet Otter van. Klant : 'k Zal er eens een nachtje over pen i.i.ei m cii ei cel mi, met ui ij ii Ijulve i ro tiwboek over praten en dan kom ik misschien wel terug. Winkelier : Ge ziet maar, niaar denkt erom, van peinzen of met uw vrouw praten gaat imwen buik niet weggaan en meer asem krijgt ge er ook niet van! Klant : Merci voor de goede raad. 'k zal er aan denken.

(net dank aan Fieise,ihandcl Van Den Ouwe/and, /klinderhoutdoi'p 1, 2322 Minderhout - tel. 031314.43.83). 15


ffl

Hoogstraatse Koppen (24) Lieven Gevaert

~

Wie in de geschiedenis van Hoogstraten op zoek gaat naar passages van historische, markante of belangwekkende figuren, kan moeilijk om het indrukwekkende oud-leerlingenbestand van het Klein Seminarie heen. Lieven Gevaert is een oud-leerling waar de school zelf altijd heel trots op is geweest, ook al versleet hij amper één jaar zijn broek op Hoogstraatse schoolbanken. Maar Lieven Gevaert was dan ook een instituut, een ikoon van de Vlaamse on tvoogding. Wat Gevaert zo bijzonder maakt is dat hij in zijn eentje de verschuiving van Wallonië naar Vlaanderen van het Belgische economisch centrum belichaamde. Zijn L. Gevaert & Cie groeide uit tot de eerste Vlaamse multinational. Bovendien was hij een voorbeeldig katholiek, een sociaal-bewogen man en een voorvechter van de Vlaamse zaak. Geen wonder dus dat een beetje Vlaamse, katholieke school niet zo'n oud-leerling wou pronken. Gevaert studeerde alleen aan het Seminarie tijdens het schooljaar 1879-1880, maar honderd jaar later pakte de school nog lang en breed uit met haar oudleerling. Lieven Gevaert (1868-1935) startte zijn zakelijke carrière in 1890, toen hij op ambachtelijke wijze foto-papier begon te maken. Dankzij de explosieve groei van het nieuwe medium van de fotografie. groeide de zaak snel. Tijdens de eerste jaren werd verschillende keren verhuisd. tot Gevaert zich in 1897 in Mortsel vestigde, waarde Gevaert-fabriek zou uitgroeien tot een indrukwekkend complex.

Handeisverbond Al vroeg liet Gevaert blijken dc Vlaamse zaak ter harte te nemen. In 1908 richtte hij het Vlaamsch 1-landelsverbond' op, de voorloper van het Vlaamnsch Economisch Verbond (VEL), dat ook vandaag nog bestaat. In 1909 volgde de Oudersbond, die een lans brak voor Nederlandstalig onderwijs in Antwerpen en die door onder meer Frans van Cauwelaert en Gesaert boven de doopvont werd gehouden. Gevaert had voor de uitbreiding van zijn bedrijf al snel academisch opgeleid personeel nodig, wat hem sterkte in de overtuiging dat er dringend nood was aan degelijk onderwijs in het Nederlands. In 1920 zou hij zich zelfs persoonlijk gaan inzetten voor de Vlaamse Sint-Lutgardisschool voor Meisjes in Antwerpen, samen met de katholieke schrijfster Maria Belpaire.

'De vlaanisgezindbeid van Gevaert ksiani voor alles tot uiting in het consequente gebruik van hei Nederlands als bedi ijfttaul, mini mout mlie tijd revolutionair was schrijft Karel Van Deuren. Tegenover officiële instanties eiste hij met kleimi dat de voertaal zou worden geëerbiedigd

voor onderlinge bijstand op, die instond voor levensverzekering. mutualiteit, samen aankoop en pensioenfonds. N.M. Wildiers in Lieven Gevaert. De mens en werk ': 'Deze sociale gezindlieid en handelwijze van Gevaert waren luet terug te voeren op theoretische overwegingen en ni in der nog 0 berekeningen van hoger rendement. Veeleer ontsproten zij uit een natuurlijke geaardheid en goedheid van hart en vormde zij een bepaald aspect oj onderdeel van de grote rechtschapenIieid en eerlijkheid die liet levemi van deze mnami heeft gekenmerkt. zijn

De Standaard Niet alleen in zijn eigen bedrijf zette hij zich in voor de ontvoogding van 'het Vlaamse werkvolk, hij bracht die doelstelling ook daarbuiten in de praktijk. Zo was hij betrokken bij de plannen om een krant op te richten die op een kwalitatieve manier de opvattingen van de Vlaamse katholieken moest verdedigen. Gealg was dat op 4 december 1918 liet eerste

exemplaar van 1)e Standaard' van de persen rolde. Hoewel Gevaert zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ver van het activisnie hield (en dus niet wou samenwerken met de Duitse bezetter), verleende hij na de oorlog wel steun aan veroordeelde activisten die in slechte papieren zaten, zoals Lodewijk Dosfel. Ook was hij met Frans Van Cauwelaert een van de eersten die intekende op de inschrijvingslist voor de financiering van de Ijzertoren, die liet Vlaams monument bij uitstek moest worden. (th)

Lieven Gevaert, de eerste grote Vlaamse ondernemer en zakeninami. Een oud-student waar het Seminarie altijd graag mee heeft uitgepakt. Volgende maand: Johannes Bosboom

Reeds 200 Maanden ' 49

.

en Of) 11juli kregen de werknemers een dag betaald verlof. Ook op sociaal vlak was Gevaert hét voorbeeld van een hurnanitair ondernemer. Zijn leidraad hierbij was de encycliek Reruni Novarum, die hij in zijn bedrijf in de praktijk probeerde te brengen. Als een van de eersten op het Europese continent keerde hij aan zijn werknemers een winstaandeel uit en richtte hij een maatschappij

If'1

1-JOOGS TRA TEN .)let enige liutS en vreugde tune/t Jan, Re,ic, Jos. Josee, tmvlarcel, Michel, Paul, Jos, Frans en Warre bijna de hel/t van de ganse redactie het 200ste nummer (december 2001) van De Hoogstraatse Maand. De mnedeit erkers vergaderen maandelijks om het nieuwe nummer kritisch te bespreken en ook om het werk voor de volgen cle tnaand(en) in goede banen te leiden. Alle redacteuren zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd (gratis) een blad maken voor en over onze gemeenschap. De Hoogstraalse Maand, geboren in 1985, is de opvolger van het weekbladDe Hoogsiraatse Ga:et (19791985). Het tijdschrift wil ook een spreekbuis zijn voor de mensen die bekoinmerdzijti oma de kwaliteit van ons dagelijks leven. Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom. Heb je ook zin oni te schrijven voor dit maandblad ? Laat liet ons weten (tel. 03 314 55 04)! De Hoogstraatse Maand is een uitgave van Uitgeverij De Hoogstraatse Pers. (is) -

-


vanuit het stadhuis... Hoogstraten ontsnapt op het nippertje aan forse belastingsverhoging. Het heeft geen haar gescheeld of wij betaalden met zijn allen 15 miljoen frank extra belastingen. Het gemeentebestuur zag zich immers genoodzaakt om de opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken van 1350 naar 1450. Boosdoener was de politiehervorming die niet alleen Hoogstraten maar tal van gemeenten voor onvoorziene financiĂŤle kosten zet. Op de valreep kwam Brussel dan toch met de belofte over de brug van een hogere dotatie waardoor de noodzaak van een belastingsverhoging wegviel. Buiten het college stond vrijwel iedereen voor een verrassing.

Dure politie

Op de valreep

Het was al langer geweten dat de nieuwe politie serieuze flnanciĂŤle gevolgen zou hebben voor de gemeenten. Volgens de berekeningen gemaakt op basis van de rekening van 2000 en de begroting 2002 zou de gemeente Hoogstraten in de loop van volgend jaar zo'n 27 miljoen frank extra moeten ophoesten. in totaal over de drie gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel, die samen de lokale politie Noorderkempen uitmaken, zou er een meerkost zijn van bijna 50 miljoen frank of 1.25 miljoen Euro. Vooral de overgang van de vroegere rijkswachters naar de lokale politie brengt een meerkost met zich mee die in eerste instantie niet volledig door toelagen vanuit de hogere overheid werden gecompenseerd. In 2000 kostte de politie in Hoogstraten 40,5 miljoen frank. Het leeuwenaandeel hierin was natuurlijk de loonkost van het personeel : zo'n 33 milj. De kosten voor de nieuwe lokale politie Noorderkempen worden in 2002 geschat op 170,9 miljoen frank. De personeelskosten blijven met zijn 153,1 milj., natuurlijk de grootste brok. De werkingskosten worden geraamd op 16.3 miljoen frank. De hogere overheid kwam aanvankelijk in de deelname van dc kosten over de brug met een storting van 58 milj. Daarnaast zouden de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel gezamenlijk bijdragen met een toelage van in totaal 112.8 miljoen. Volgens dc overeengekomen verdeelsleutel zou Hoogstraten hier 62 miljoen frank. Merksplas 20,8 milj. en Rijkevorsel 29,8 milj. betalen Het uiteindelijk prijskaartje voor de gemeente Hoogstraten zou echter nog oplopen tot 67,2 miljoen frank. Merksplas zou in totaal 22 miljoen betalen en de gemeente Rijkevorsel ten slotte 31,7 milj. Elk van de drie gemeenten zag hiermee haar kosten voorde politie fel de hoogte in gaan. De politie zou hierdoor aan de gemeente Hoogstraten volgend jaar 27 miljoen frank meer kosten dan in 2000. Merksplas zou 10,6 miljoen meer moeten ophoesten en Rijkevorsel zou 12 miljoen meer uit de mouw moeten schudden. In vergelijking met het jaar 2000 zou er voor de drie gemeenten samen een meerkost zijn van bijna 50 miljoen frank, of 1,25 Euro

Op de valreep kwam dan in de gemeenteraad het bericht dat de hogere overheid toch met meer geld over de brug zou komen en de inbreng van de gemeente hierdoor zou verkleinen. De gemeente Hoogstraten moet voor liet jaar 2002 in totaal 39 miljoen frank aan de politie besteden. Dit komt overeen met dc kostprijs van de politie in 2001. Tevredenheid alom bij de leden van liet college. Hierdoor kon de reeds voorziene verhiogmg van de opcentiernen op de onroerende voorheffing terug ingetrokken worden. Dat het niderdaad op het laatste nippertje is kunnen gebeuren bewezen alle nota's die voor de gemeenteraadszitting klaargemaakt waren. Daarin werd overal verwezen naar de optrekking van de opcentiemen van 1350 naar 1450. Dat werd door de oppositiepartij CD&V niet in dank afgenomen. Zij verweet enerzijds de hoge belasttngsdruk in l-loogstraten en nam liet anderzijds niet dat de brief van overheidswege

(S!9

I!

BANK

niet eerder bekend gemaakt was geworden. Waarop Schepen Peerlinek reageert dat liet groen licht pas dezelfde namiddag door de gemeenteontvaiiger was gegeven. Agalev beaanit dat liet misschien wel beter geweest was dat ook de oppositie een dag vroeger op de hoogte was geweest van deze brief maar is alvast tevreden met het resultaat. De redenering oni de opcentiemien te verhogen zou ook voor Agalev niet opgegaan zijn. "De federale regering heeft de politiehervorming gewild en vorni gegeven. De onderhandelingen met de rijkswacht en de politie over liet statuut hebben geleid tot een sterke verhoging van de personeelsuitgaven. Dit is liet werk van de federale regering, en hier hebben we als genieente geen enkele inbreng in gehad. Dus moet diezelfde regering ook zorgen voor de nieerkost. Zij heeft steeds gezegd en blijft zeggen dat de politieliervoniinig geen frank nieer zal kosten aan de gemeenten. Wij houden ons aan deze uitspraak. En ook al is er geen uitspraak op papier, toch willen we dat liet college de federale regen ig voor haar verantwoordelijkheid plaatst."

Begroting goedgekeurd Dus blijven de belastingen in 1-ioogstraten op hetzelfde peil als vorigjaar. De opeentiemen op de onroerende voorhefting blijft op 1350 en de gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting op 5 %. De personenbelasting brengt 1.963.000 Euro op, de onroerende voorheffing 5.486.000 Euro. Schepen

zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

verzekeren

-

beleggen sparen lenen

ERKEND VERZEKERINGS MAKE LAAR

cdv 11590

Meerdorp 21 - 2321 Meer - tel. 031315 72 54 - info@vanbavelrommens.be 23

17


GEMEENTERAAD Peerliack waarschuwt in dc rand dat de belastingverlaging van de federale overheid die volgend jaar 57 miljard frank zou bedragen. ernstige gevolgen zal hebben voor de gemeentebegrotingen in ons land. Zes procent op dit bedrag betekent immers voor de gemeenten een miiiderontvangst van 3 miljard frank. De twee mcerderheidsfracties en Agalev keuren de begroting goed, nadat het college beloofde een aantal opmerkingen en bezwaren van Agalev positief te bekijken. De andere oppositieleden CD&V en Jan Huybrechts keuren de begroting niet goed. Voor CD&V is de belastingdruk in l-loogstraten te hoog in verhouding met die uit de regio. "Men zou het geld niet moeten gaan halen waar het zit. Want het is duidelijk dat het niet enkel Nederlanders zijn, maar ook onze eigen bevolking, die er voor opdraait. Het zou beter zijn een spreiding te zoeken tussen belastingcn op arbcidsinkomen en eigendom." Ook Agalev beaamt dat de hoge belasting op onroerende goederen een slechte zaak is voor de gepensioneerde met een huisje. "De mensen met veel geld worden hierdoor niet geraakt. Zij zullen deze bedragen wel kunnen aftrekken in hun belastingsaangifte. Het blijft de gemiddelde burger die door dit belastingssysteem het meest gepakt wordt. Een beter spreiding van alle belastingen zou beter zijn." Schepen Peerlinck vindt dit dan weer niet realistisch. "Alle gemeentelijke belastingen samen brengen slechts 8 miljoen frank op. We kunnen ons zelfs afvragen of sommige belastingen administratief wel zinvol zijn."

Investeringen 1-let gemeentebestuur heeft ook voor 2002 tal van investeringen op het programma staan. In totaal voor 4.563.370 Euro. "Wij proberen vooral onze schuldenlast te verkleinen. Daarom willen we de investeringen in bedwang houden. De voorbije 1 2j aar is er zeker overgeĂŻnvesteerd. Maar we zijn positief bezig. Voor ditjaar zullen we maar voor 818.000 Euro (32 miljoen frank) leningen aangaan. Aan de andere kant zullen we voor 1.865.613 Euro leningen terugbetalen. Dit betekent dus dat de schuldenherg kleiner wordt

Twee nieuwe schepenen Roger Van Aperen en RenĂŠ Sprangers steken Stqf Rendeiis gezamenlijk de twee ererekens van de arbeid op.

Rob Tilburgs is niet weinig fier met zijn medaille die hij kreeg tijdens de n ieuijaarsreceptie.

en die schuldenberg is het grootste financieel probleem voor de gemeente Hoogstraten." Aldus de schepen van Financies. Een belangrijke financieringsbron voor de geplande investeringen ditjaar is de verkoop van de Telenet aandelen voor 1.032.154 Euro. De voornaamste investeringen voor 2002 zijn: - het project paterswiel in Meersel-Dreef 125.000 Euro - het verbouwen van de voorpost in Meerle: 185.000 Euro - de aankoop van een autopomp: 163.000 Euro - watervoorziening op de Mosten: 481.250 Euro - aankoop gronden voor fietspaden gewestwegen: 500.000 Euro

- project Witherenweg wegen: 153.900 Euro - " "" " riolering: 196.297 Euro - project Poeleinde wegen: 281.642 Euro - " " riolering: 467.367 Euro - onderhoud gemeentewegen: 300.000 Euro - oprichten dienstgebouwen op het containerpark: 160.000 Euro In totaal worden er voor 982.416 Euro rioleringswerken uitgevoerd en 500.102 Euro aan bijkomende wegenwerken. Voor de rioleringswerken wordt ongeveer 75% aan subsidies van de hogere overheid verwacht. Op deze investeringen en andere aspecten uit de begroting 2002 komen we later zeker uitgebreider terug.

Politiezone Noorderkempen (Hoogstraten - Merksplas - Rij kevorsel) Adres

Telefoonnummer

Faxnummer

Openingsuren

Hoofdpost

Vrijheid 13-17 2320 Hoogstraten

03/340 88 00

03/340 88 01 (algemeen) 03/340 88 29 (secretariaat)

ma 08.00-17.00 u di 08.00-20.00 u wo 08.00-17.00 u do 08.00-20.00 u vr 08.00-20.00 u za zo

Politiepost Meer

Meerseweg 14 2321 Meer

03/315 71 66

03/315 0441

ma 09.00-12.00 u ma 17.00-20.00 u di 09.00-12.00 u wo 13.00-17.00 u do 09.00-12.00 u vr 09.00-12.00 u za zo

Politiepost Merksplas

Markt 11 2330 Merksplas

014/63 30 10

0 14/63 23 29

Cfr pol.post Meer

Politiepost Rijkevorsel

Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel

03/340 0040

03/340 00 71

Cfr pol.post Meer

18


Infovergadering

Hoog huis, Laag huis!

Cultuurdecreet en samenstelling Cultuurraad In het januarinummer van De Maand kon u uitgebreid kennis maken met het nieuwe cultuurdecreet. Hoogstraten krijgt door dit decreet een culturele centrumfunctie aangeboden en is één van de Vlaamse steden die nog recht hebben op de uitbouw van een cultuurcentrum. Hoe belangrijk dit ook is, het decreet richt zich op de eerste plaats tot de socio-culturele verenigingen en hun werking. Het decreet hecht meer belang aan 'cultuurparncipatie' dan aan cultuurconsumptie'. Door het decreet moet elke stad of gemeente ook een cultuurraad hebben. Om het decreet toe te lichten en de samenstelling van de cultuurraad te bespreken, organiseert het stadsbestuur op donderdag 7 februari om 20.00 uur een infovergadering in zaal de Welgezinde. Info 03/31465 88.

Jef Van Looy zeer actief in parlement Jef Van Looy, van de CD&V oppositie. is het meest actieve parlementslid van dc iegio, de kieskring Turnhout Mechelen. Met 109 parlementaire initiatieven ligt hij voor op Kris Van Dijck (NV.A) uit Dessel. Derde en vierde in de rij zijn twee vertegenwoordigers van het Blok. Burgers die willen weten wat hun verkozenen in het Vlaams parlement in Brussel uitricht kunnen terecht op het internet op de site www.vlaamsparlernent.be . Met een beetje zoekwerk kun je te weten komen hoe actiefje parlementair vertegenwoordiger is in het parlement. Als je de vragen aan de minister, de interpellaties en de tussenkomsten in de plenaire zittingen samentelt is Jef Van Looy veruit het meest actief. Toch moet je die cijfers relativeren en dat weet Jef Van Looy zelf ook. "Natuurlijk sta ik liever boven- dan onderaan op de lijst", zegt Jef, "al moet ik toegeven dat dit dé manier is waarop een lid van de oppositie het beleid enigszins kan beïnvloeden. Toen wij in de meerderheid zaten scoorde ik ook lager". Jef is vooral actief in de sector landbouw, milieu en ruimtelijke ordening en veel van zijn initiatieven zijn dan ook gericht aan of tegen minister Dua. Al bij al is het dus logisch dat je de vertegenwoordigers, die deel uitmaken van de meerderheid, onderaan vindt in de lijst. Zij doen hun ding binnen de partij. Arnold Van Apercn vind je niet terug in de lijst omdat hij geen deel uitmaakt van het Vlaams, maar van het Federaal parlement.

Aantal initiatieven

-

werkjaar 2000

-

2001

Policus + (gemeente)

partij

indiener

tussenkomst

totaal

Jef Van Looy (Hoogstraten) Kris Van Dijck (Dessel) Luc Van Nieuwenhuyse (Bornem) Pieter Huybrechts (Herentals) Ingrid Van Kessel (Lier) Jan Van Duppen (Turnhout) Luc Suykens (Mechelen) Margriet Hermans (Oud-Tumhout) Luc Van den Brande (Bonheiden) 10 Frans De Cock (Westerlo) 11 Freddy Sarens (Sint Amands) 12 Cis Schepens (Retie) 13 Peter Huybrechts (Putte) 14 Jos Geysels (Tumhout)

CD&V NV.A VB VB CD&V SP.A SP.A VU CD&V VLD CD&V VLD VB Agalev

95 61 58 49 42 26 22 14 2 9 7 2 2

14 10 8 16 12 12 4 16 4 4 1 1

-

-

109 71 66 65 42 38 34 18 18 13 11 3 3 3

-

Het weer in februari kan heel sterk verschillen. Soms strenge vorst die wel weken kan aanhouden. De meeste elfstedentochten werden in februari gereden! Maar soms is er ook heel zacht voorjaarsweer. De dagen zijn immers alweer aan het lengen en de zon krijgt elke dag meer kracht. Dit is dan het bewijs dat we de winter achter ons gaan laten en dat het voorjaar in aantocht is.

HOOGSTRAI EN- Iedereen, one-. iniddcl- of oudvolwassene, herinnert zich uit zijn prille jeugd voorzeker de heroïsche trektochten op oudjaar langs straten een zelfs door velden (op verafgelegen boerderijen kon de opbrengst soms evenredig zijn met de inspanning). Om nieuwjaarkezoete te kunnen zingen werden koude, regen of sneeuw en vermoeidheid getrotseerd. Om des middags een met geldstukken gemengde moes van geglazuurde koekjes en in week papier verpakt snoepgoed uit de dichtgenaaide en van draaglits voorziene keukenhanddoek op de tafel te kieperen. Maar laat ik niet langer rond de pot draaien en meteen mijn stelling poneren: het gaat niet goed met nieuwjaarkezoete. Tijdens het laatste oudjaar trok onze spion ter plaatse' met een groepje kinderen mee op ronde. De bezochte regio was Vrijheid en omliggende. Laten we nog heel even positief blijven; verschillende handelszaken hadden, ondanks hun sluitingsdag, voor perma-nenti e gezorgd. Op enkele plaatsen werd zelfs warme choco geschonken (al of niet met geurige wafel), wat bij de meeste kinderen toch een onvergetelijke indruk na laat. En vergeten we zeker niet de 'overzetters' die, op initiatief van de Dorpsraad, het kleine gezangerte tegen het versmachtende verkeer beschermt. Erg wordt het echter wanneer we zien dat nogal wat handelszaken nieuwjaarHALT in zingen zien als een hinder in hun toch o zo drukke bezigheden tijden 'die dagen'. Een op fiscaal vluchtende ollanders terende luis in de pels die Vrijheid heet verwaardigde zich zelfs het kwelende grut te weren met een HALT!!!! aan de deur. Maar ook voor burgerwoningen wordt meer en meer bot gevangen. Al ofniet met een smoes. Zo vondje op de Thysakker een plaatje met iets in de strekking van: Niet Zingen, Dieren. Ook op de Vrijheid en aanpalende zingen de kinderen van langsom meer voor een gesloten burgerdeur. Nu zou je kunnen stellen dat alles evolueert en dat gebruiken komen en gaan. Maar het is wel erg dat enkel de door commercie gedicteerde nieuwigheden gretig ingang vinden. Denken we maar aan Valentijn, Secretaressedag, Kerstman en met stip Hal loween. Maar ook ouders en kinderen gaan niet helemaal vrijuit. Enig weerwerk is geboden. Wie zingt er nog van Hoog Huis, Laag Huis, Er Woont Een Gierige Pin In Huis! Zingen? Schreeuwen moeten ze het: Hoewog Huis, Ljièg Huis! Laat ze alvast beginnen oefenen. Voor een betere wereld! (lvr)

I

Wkel


LEZERS SCHRIJVEN — LEZERS SCHRIJVEN Is Hoogstraten rijp voor een cultureel centrum? De Hoogstraatse Maand van januari jl. had liet uitvoerig over cultuur. Negen meningen (met als belangrijkste die van de schepen van cultuur) kwamen aan bod en ze waren het perfecte voorbeeld van de gevaarlijke evolutie die er bezig is. Het culturele dossier komt blijkbaar in een stroomversnelling. Opgejaagd door Brussel (er is een nieuwe wetgeving), de buren (Merksplas is ons misschien voor) en de eigen trots (We zijn een centrumstad!') wil de politiek cultuur eindelijk een volwaardige plaats geven in haar beleid. Niemand kan daar iets op tegen hebben natuurlijk, maar er moet gewaarschuwd worden voor overdreven snelheid, te grote profileringsdrang en foute keuzes van in het begin. Waar knellen de schoenen?

Motivatie Waarom nu ecn volwaardig cultuurbeleid? Heeft men in het begin van deze legislatuur in het vet in de agenda geschreven: 1 januari 2002: START CULTUUR? Neen, natuurlijk niet. Er vallen tegenwoordig vanuit Brussel subsidies te rapen en daar moet men als de kippen bij zijn. Minister van cultuur Anciaux wist het natuurlijk wel: Vlaanderen heeft een aantal blinde vlekken op het gebied van cultuur; daar kan best wat verandering in komen; laten we een lekkere taart bakken; eens kijken wie bijt. Hoogstraten wil blijkbaar graag bijten. Een goed cultuurbeleid wordt niet ontwikkeld op basis van decreten en subsidies uit Brussel, maar wel vanuit wat men zelf wil.

Competitie 1-let decreet van Anciaux stelt dat, als een gemeente haar centrumfunctie niet invult, een aangrenzende gemeente dit mag doen. Oeps, dit mag Hoogstraten niet laten gebeuren! Voelt men de hete adem van het ambitieuzere en frissere gemeentebestuur van Merksplas? Zonder duidelijke motivatie wordt snel een cultuurbeleidscoördinator (wat een woord!) aangesteld en begint het te gonzen over de mogelijke plaatsen waar een cultureel centrum zou kunnen komen. Formeel wil men blijkbaar de tinling van het decreet volgen, maar het wekt vooral de indruk dat men eerst aan de finish wil komen, en niet dat er een reële drang is om een vernieuwend beleid te gaan voeren.

Visie Praten (laat staan schrijven) over cultuur is niet eenvoudig. Wat is cultuur? Alles, want het gaat

over ons hele wezen? Voor en van iedereen, want het is eigen aan elke mens? Waarom moet er dan een beleid gevoerd worden? Schepen Van Aperen concludeert uit het feit 'dat er al veel leeft' dat er best een éénduidige structuur zou komen (pag. 6). Als er iets is wat cultuur ni.ci verdraagt, dan is het een overreglementering en —structurering. Gelukkig spreekt de schepen zich iets verderop enigszins tegen, maar dat is echter mi. wel wat de politiek moet doen: begeleiden, kansen geven en stimuleren.

Prioriteiten We weten dat dc Vlaming met een baksteen in de maag geboren is, maar ook de politiek én vele anderen (cfr. een deel van de andere meningen) zien dit blijkbaar ook als een summum van een goed beleid. Een cultureel centrum: de natte droom van vele gemeentebesturen. maar te vaak een nachtmerrie voor de bevolking, de stadskas en de kunstenaars als dc receptie van de opening achter de rug is. Uit de interviews haal je een kakafonie van meningen over wat een goed cultureel centrum zou moeten zijn: uitwaaiend van amateur naar professioneel, van polyvalent naar 'een echte theaterzaal', van klassiek naar hedendaags. Dat is op zich niet erg, maar als daar geen heldere antwoorden en gedurfde keuzes uit gemaakt worden opooihand. dan voorspel ik een opening van het centrum in mineur. Het is immers totaal onmogelijk om alles te doen (herinner u: wat is cultuur?). De indruk wekken dat dit vel kan is nefast. De discussie over het cultureel centrum moet voorafgegaan worden door een breed en open debat waaruit een visie moet gedistilleerd worden. Nu al zoveel over de infrastructuur spreken

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

pr,y/8Ie

i\ polliikccrt dii debat. \lssschicn moet er helemaal geen centrum komen? En als dat toch de wens blijft, dan kan vanuit een visie de discussie starten over dc inplanting, de grootte, de invulling, de architectuur, de prijs. Eerst ideeën en dan bouwen: is dat niet logisch? (Mag ik, terzijde, vragen aan het gemeentebestuur dat ze toch jaarlijks minstens 1 miljoen euro willen voorzien voor een goed cultureel beleid, exclusief afbetaling van de infrastructuur. inclusief oerkimuskosten van een centrum?

InspraaI Een goed beleid steuntop twee peilers: luisteren en beslissen. Aangezien Hoogstraten geen volwaardig cultureel beleid kent zou het goed zijn eerst even te luisteren vooraleer te beslissen. De nog op te richten cultuurraad zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen (maar vergeet ook de straat niet!). Hopelijk wordt er aan gedacht om die raad samen te stellen met bevlogen mensen die niet vanuit een 'vertegenwoordigcrsfunctie' zullen deelnemen. Specifiek voor het cultuurbeleidsplan dat er moet komen zouden enkele externe autoriteiten kunnen gevraagd worden om mee te denken. Mensen als Eric Antonis (schepen van Cultuur in Antwerpen) of Rudi Laermans (cultuursocioloog) hebben zoveel bagage en ervarinma dat ze inspirerend en stimulerend zullen ss eiken. Samengevat : neen. 1 loogsnaten is nu nog niet rijp voor een cultureel centrum. vooral omdat het een enorme achterstand heeft op het gebied van beleid en visie. Wat niet is kan nov komen. maar dan wel in de juiste volgorde. En als uitsmijter, een gedachte \ an dichter kunstenaar Toon Tellegen: 'Ik wil niet dat er iets eeuwis.s /v een paradijs, hemelse weiden.! en iemand zegt: 'Maar dat zie je verkeerd!' Het regent, liet giet en ik /oep terug; 'Natiurlijk zie ik dat mei'kee,'J, ik miii verkeerd zien.

/0!

ook

Liirk Van hot / te. om cci' sluis 15 jaar is 'eikzaans in het pi'otes.s'ionele theater muur cultureel i'oo,'al tspisch Noordkenipi.vclm

Karel Vermeiren 44,

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE -

20

ook op

Ba:eNa:s:

tot 5 uur.

Nieuwbouw - Renovatie - Karii'eiwerken J/oegwei'ken - Bestratingen Veilig/zeidscoöi'dinator C Withof 8 2320 Hoogstraten

tel. 03-341.85.93 fax: 03-295.85.93


LEZERS SCHRIJVEN — LEZERS SCHRIJVEN Weer wordt er een aanslag gepland op het Hoogstraatse landschap [cn nooi'dii \ all de jeliti straat. daar o un de rivier de Mark zich ecn weg baant door lage weilanden en waar één van de meest on geschonden landschappen van Hoogstraten zich uitstrekt langs de 's Boschstraat tot in Nederland. nog net op liet randje van wat men ooit als houwzone heeft ingekleurd. daar wil men een mastodont van een gebouw neerpotcn. Len reusachtig hotel godbetert met meer dan tweehonderd kamers, vergaderruimten, parkeerterreinen, enz. lIet betreft een gebouw van om en nabij twintig meter hoog waardoor het al meteen boven heel 1-loogsiraten zou uitsteken, de kerktoren niet te la gesproken. Het zou zes verdiepingen tellen, gelijkvloers inbegrepen, maar is qua hoogte te ergelijken niet een appartementsgebouw van zeven verdiepingen. lIet perceel grond waarop men dit reusachtig gebouw wil neerzetten, grenst niet aan dc openbare weg en dit is al een eerste vereiste om zelfs een gebouw met normale afmetingen te mogen oprichten. Volgens de plannen wil men een ontsluiting maken naar de Gelmelstraat via een weggetje van amper drie meter breed, waar zelfs twee personenwagens elkaar niet kunnen kruiseti. Via dit weggetje zou men dan komen op een gevaarlijk stuk van die straat tussen twee bochten en tegenover de uitrit van liet scholencomplex van 't Spijker waar honderden leerlingen per fiets of te voet de straat open afkomen of oversteken. Op die bewuste plaats zijn er in het verleden reeds verschillende keren verkeersslachtoffers gevallen.

COMPUTER tsV.s ti

1 nkelejaren geleden heeft 't Spijker samen niet de vervoersmaatschappij De Lijn zich kosten noch moeite gespaard om deze plek enigszins te ontlasten door ecn groot stuk grond in te richten als in- en uitstapplaats voor autobussen. Hoewel liet er nog steeds een kritieke plek is, is de situatie hierdoor fel verbeterd. Een verbetering die teniet zou gedaan worden als er nu op diezelfde plaats aan de overkant van de straat een drukke ontsluiting zou bijkomen. Wat kan toch de motivatie zijn om een hotel met zo'n capaciteit op een zo ongelukkig gekozen plaats te plannen ? Tweehonderd logeerkamers in één locatie ver buiten liet stadscentrum is niet iets wat Hoogstraten nodig heeft. Wij hebben hier eerder nood aan hotelletjes met enkele kamers en gelegen in liet centrum. Degenen die we daar mee aantrekken zijn mensen die voor Hoogstraten komen en aan wie we nog wat hebben. Hierop wordt trouwens reeds volop ingespeeld door dc Hoogstraatse middenstand. De onderneming echter die men nu wil oprichten zal eerder bedoeld zijn voor externe groeperingen die er seminaries, zakenhesprekingen, scholingen, enz. willen organiseren voor mciisen die voor de rest met Hoogstraten niets te maken zullen hebben. Zij zullen hier enkel komen onidat ze hier met een grote groep tegelijk op één plaats kunnen zijn, het maakt verder voor hen niet uit of dat nu in I-hoogstraten, Achterbroek of 1-lolderdeboldergem is. In verschillende kranten was reeds te lezen dat de initiatiefnemers denken aan een samenwerking met hotelschool Spijker. 1-loopt men hier-

bij op goedkope tewerktclling van grote aantallen zogenaamde stagiaires om zodoende in een betere concurrentiepositie te komen ten opzichte van onze plaatselijke middenstand of wil men liet hele opzet hiermee wat nieer verkoopbaar maken door het educatieve aspect er als eventuele nieerwaarde bij te sleuren 2 Het is in ieder geval zo dat er over die samenwerking blijkbaar geen enkele zekerheid is en het lijkt er dus op dat liet louter als verkoopsargument wordt gebruikt. Men is misschien toch wat bang voor tegenstand, en terecht. Ik denk niet dat de Hoogstraatse bevolking een torenhoog gebouw wil laten plaatsen in een waardevol landschap om de zakelijke belangen van enkele buitenstaanders te dienen. En ik denk zeker niet dat ze hiervoor een stuk verkeersveiligheid voor de sclioolgaande jeugd wil opof'feren. Daar ik reeds dertigjaar op die plaats woon, ken ik er de situatie zeer goed en het is daarom dat ik de beschikbare gegevens over de bouwaanvraag en de plannen wat nader ben gaan onderzoeken. De onivang en de inplanting van dit project zijn zo ingrijpend dat ik mij geroepen voelde om niij n bevindingen kenbaar te maken. De kans dat dit alles ooit werkelijkheid zal worden acht ik echter zeer klein, daarvoor moeten de plannen eerst nog langs onze beleidsmensen passeren en dat zijn ook geen dommeriken. Charel Verheven, Hoogstralen.

Vernieuwd CURSUS aanbod:

.,

SMïwr -

N ie vraag onze curSuSfoid&

Introductie PC-hardware en Windows Word & Excel voor beginners Vervolgcursus Word Vervolgcursus Excel Internet Digitale fotografie Netwerkbeheer Briljant boekhouding en administratie

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN : Ma 13.30-18.00 Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: infosoftcomputer. be http: I/www .softcomputer.LI.p— q;.-

21


u zegt??? Eurovingen verslaan Franken in eerste veldslag van 2002 De kans is wel bijzonder groot dat ook u al onvoorwaardelijk tot de stam der Eurovingen behoort, of bent u ĂŠĂŠn der Laatste Franken? De Euro is er een maand en geraakte iedere dag een beetje meer ingeburgerd. Daags voor Driekoningen, op de eerste winkelzaterdag van het nieuwe jaar, trokken wij de straat op om winkelende Hoogstratenaars te polsen naar hoe die nieuwe munt in de portemonneetjes aanvoelt. Marie-Jeanne Oninckx (Hoogstraten):

Marianne en Dieter Van de Kerckhof (Hoogstraten): Ik crkte eerst mijn Belgisch geld op. al betaalden we ook al wel van in het begin in Euro. Daarnet waren we in Breda, en dan pas merk je hoe gemakkelijk het is om in beide landen dezelfde munt te hebben, zeker in een grensstreek waar je al makkelijker in het buurland inkopen doet. Winkelen vergt nog meer telserk. dat is normaal. Regelmatig betrap ik me er op de prijs na te rekenen - maal vier met een nulletje erachter, om zo een idee te hebben van atj. uugLvi bctaalt. Prijzen echt vcrgelij ken was moeilijk, maar dat zal snel weiiiieii. Dat is niet anders dan wanneer je op reis gaat cii in vreemde valuta moet rekenen. Volgens mij zijn nogal wat producten door de afronding iets duurder geworden, zodat de consument uitcmdelijk iets meer zal betalen door de invoering van de Euro. De meeste winkeliers waren zo slim geweest om al enkele maanden voordien de prijzen iets naar boven te doen zodat ze begin januari fraai afgerond konden worden. Wat iedereen wel opviel is datje nu binnen de kortste keren wel erg veel munten hebt, maar ik kocht er geen andere portemonnee \ oor.

Wij zijn zo rap mogelijk helemaal overgeschake1i1 naar dp Fiirn nmclat dit vuur rdrreen wel het makkelijkste was. Winkelen werd er aanvankelijk wel wat moeilijker door - niet zozeer het betalen met de nieuwe munt, als wel het inschatten van de prijzen. Je bent niet meer zo prijsbewust,je ziet de prijzen wel niaar moet ze nog voortdurend omzetten. Je hebt ook meer de neiging om nice te tellen aan de kassa, controleert mee of de rekening klopt en aan je verwachting beantwoordt. Dat ging niet de frank natuurlijk allemaal vanzelf. Men beweert dat de prijzen omhoog gegaan zijn, maar dat is maar heel wisselend het geval - sommige producten wel, ardeie niet, zodat de eindrekening zowat hetzelfde bleef. En een portemonneetje had ik onder de kerstboom gevonden, een echt europortemonneetje, dat komt alvast goed van pas.

Blazen de muggen in februari alarm, houd dan in maart de oren warm. 22

Alle begin is moeilijk

H(J(JGSTRA TEN - Aicole ferbanck 111/ de Mo1en haal in Floogstiaten haalde clezr 1 tisc enrohiljetten uit een geldautomaat. Een biljet van 20 euro, het tweede is waarschijnli!l 1)11/0/ 19 euro.


STRAA TIN TER VIE W Will Schroer (uitbater van 'wisselkantoor' De Gelmel in Hoogstraten):

Dennis Van der Blom (Leiden): Mijn vader woont hier in Hoogstraten, vandaar dat ik hier regelmatig kom. Al meteen de eerste werkdag heb ik alle guldens omgezet in Euro, want dat werkt mijns inziens veruit het meest praktisch. De omschakeling viel best mee, alleen het telwerk is wat moeilijker wanneer je wil passen. Ik heb wel het idee dat vele prijzen verhoogd werden, ondanks alle garanties van de overheid. Haal je een videootje, of ga je iets drinken op café dan merk je toch al snel dat de prijs 5 tot 10% hoger ligt dan vroeger. Alleen aan mijn salaris is er niks veranderd! Voor mij persoonlijk heeft de omschakeling naar de Euro het voordeel dat ik nu probleemloos hier in België kan tanken of inkopen doen zonder dat ik me eerst moet vergewissen of men er wel guldens aanvaardt. Zowat eens in de maand beland ik hier, en dan hadje vanzelfnet zoveel Belgisch geld en bovendien vergat ik dat keer. op keer. Dat is allemaal een stuk makkelijker nu. Zo ging ik hier niet naar de supermarkt, nu wel. Ik kom er toch langs, en hier heb je producten die ze in Nederland niet hebben of die hier goedkoper zijn.

Om negen uur op oudejaarsavond schakelden wij hier helemaal over op Euro's. We hadden een apart wisselkantoor geïnstalleerd waar elke klant eerst al zijn franken in Euro's moest omzetten en dan met Euro kon betalen in het café. Negen van de tien mensen reageerden daar heel enthousiast op, één op tien had het er uit nostalgische overwegingen wat moeilijker mee. Om met het geld vertrouwd te geraken hadden wij het al langer in huis. Wat mee gespeeld en geoefend eerst, met al het personeel ook een heuse oefenavond gehouden om makkelijk terug te betalen en zo. Dat heeft allemaal goed gewerkt. Een probleempje was wel dat de wachttijden bij het afrekenen wat langer zijn omdat iedereen de neiging heeft om gepast te betalen. Terwijl het rapper gaat wanneer wijzelf wisselgeld teruggeven, met al die rotmuntjes. Een pint kost nu 1,40- zijnde 56.48 frank, waar dat vroeger 55 frank was. Dat heeft niet zozeer met de invoering van de Euro te maken als wel met het opslaan van de bierprijzen met 3% in juni vorig jaar, en dat is nu pas mee door berekend. Ik vermoed dat dit zo'n beetje de

Installatiebedrijf van den Berg

\\ ISSELKANTOOR

Voort 26- Meerle -Tel 0.i315 75.31 - Fax 03315.85.49

II

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 Meerle Tel 031315.75.31 Jnfo(i''dberg.be

Openingsuren toonzaal: Ma - vrijdag 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 Zaterdag

:

8.00— 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon —en feestdagen gesloten

Komt februari met goed weer, dan vriest 't in 't voorjaar des te meer.

__

algemene tendens was, mensen teldcii een prijsverhoging uit om die samen met de omzetting door te voeren omdat men anders twee keer prijslijsten diende aan te passen. Dat er een prijsverhoging geweest is tussen juni en december met 7% wordt ten onrechte aan de invoering van de nieuwe munt toegeschreven, er zou zo ook vel een stijging zijn geweest. Ik ben 100% Eurogezind, mag ik wel zeggen. Voor ons heeft dat alleen maar voordelen op termijn. Zijn we ineens af van het wisselen van allerlei vreemde deviezen - hier kon je altijd al betalen met gulden, Mark, Franse frank, lire en peseta. Dat wisselen we nu allemaal nog zonder veel problemen om. Ik denk zelf al helemaal in Euro - ik kon na één week een tafel zelfs al niet meer afrekenen in franken!

't Is voor de oogst bijzonder goed, als Sinte Appolonia 't waaien doet. 23


S TRAA TIN TER VIEW Willem Teske (Breda):

Jan Van De Peer (uitbater Delhaize): Problemen hebben we niet gehad in ons filiaal, de omschakeling was goed voorbereid. Ook de klanten hebben er geen problemen uit gemaakt, hooguit werd er al eens gejamnierd dat de nieuwe prijzen achter de komma aanvankelijk wat moeilijker overkwamen. De voorziene langere wachttijden aan de kassa's hebben we simpelweg voorkomen door van zodra dat nodig was een kassa extra te openen. Even prijsbewust kopen als voorheen, is in het begin met een nieuwe munt allicht wat moeilijker, vandaar dat we de beide prijzen nog naast mekaar aangeven. Van prijsverhogingen was er bij ons geen sprake. Wel waren er de gewone prijswijzigingen, iedere week veranderen er wel een paar honderd prijzen! Dat we mei onze Belgische prijzen goed zitten, werd onlangs nog niaarhewezen in een Nederlands tijdschrift. Men kocht dezelfde producten in Breda en in de AD van Wuustwczel en vergeleek ucliteiuf liet euidiuiaal. B1ek dat ônzc pijen tien Euro lager lagen. Voor mensen uit de grensstreek maakt ons dat mei eenzelfde munt ineens een stuk aantrekkelijker.

:.

Louis Van Laer (Hoogstraten):

1

Waka NAIIEROEN

0010

uo

Zaterdag 10 februari Een bruisende Afrilaanse avond voor 1inderen, jongeren en volwassenen Zaal PAX (Hoogstraten - achter de k?erl) (Inhem = vrije bijdrage)

Start: 19.30 uur info: bel Leen en Ciert 24

Ik kom uit Breda in Nederland. woon in Locoland en ben hier nu in België op bezoek. Ik heb dus wel degelijk met de Euro te maken.ja. Mijn loon krijg ik voortaan uitbetaald in Euro. waarna ik het moet omwisselen in ponden aangezien Engeland één van de drie landen is die niet meedoen. Maar volgend jaar ofzo zullen ze die stap ook wel zetten, denk ik. Doordat ik vaak in het buitenland kom, moest ik in het verleden geregeld deviezen omwisselen. Dat wordt nu een pak makkelijker. Overigens ga ik ook regelmatig in België winkelen, vooral in het Bierpaiadijs net over de grens op de transportzone. Belgisch biertje halen natuurlijk. Regelmatig maak ik ook wel een uitstapje naar Antwerpen. Vroeger kwam ik hier overigens nog vaker in lloogstraten, lekker uitgaan in de Highstreet. Ik ben al bij al dus heus wel Eurominded. Very... (Wanneer de /otogra(il aa,,.stnke,i niaakt our zijn n'ei'k te doe;,:) Neenee, oii:s huto. Kan ik l,iit nee krijgen, jnh

IA

031314.85.35

Ik heb enkele dagen gewacht om mijn spaargeld om te laten zetten, kwestie van niet te moeten staan aanschuiven in de bank. Maar mijn zakgeld heb ik al de eerste dag de deur uitgedaan, aangezien men in de winkels al problemen had om grote biljetten te wisselen. Ik had dus al snel geen enkele frank meer, waar ik al spijt van heb. Want ik had van alles één exemplaar moeten houden - je zult zien, later zullen verzamelaars daar nog veel geld voor geven. De nieuwe biljetten zien er toch maar monopolygeld uit, vind ik. Zeker die kleine biljetten van 5 en ID Euro. En voor die hoop munistukken die je nu binnen de kortste keren bijeenkrjgt, zal ik inc nog een portemonne moeten aanschaffen. Dat ben ik alleszins van plan. De eerste weken gaf die omzetting naar de Euro toch wel wat problemen, vind ik. Je zag bij de beenhouwer of de bakker dat het allemaal niet zo simpel was, overal rijen wachtenden. Maar voor de rest zal alles wel meevallen, het zal wel moeten trouwens. Ik heb wel de indruk dat men ervan geprofiteerd heeft om de prijzen wat omhoog te trekken. Een koffietje in een café kostte 65fr, en nu is dat omgerekend drie frank meer. Dat zal wel allemaal te maken hebben niet (le atronding. 7ekcr?


STRAA TIN TER VIE W Wim De Bie (Rijkevorsel) en Els Vekemans (Vosselaar) winkelend in het Kruidvat:

Wim Boeren (Minderhout) met pralines in de hand:

-

-

Grafstenen

W ­ -—~11-~,_~1 1-

1-1

Eerder toevallig hier in Hoogstraten beland, en we hebben er dus meteen maar van geprofiteerd om wat te gaan winkelen. Het is nog een stuk moeilijker om prijsbewust te kopen nu, maar dat komt wel weer terug. Winkelen is toch nog voortdurend omrekenen. Onze franken zijn meteen de deur uitgegaan, anders maakte je het jezelf nog eens moeilijker omdat je voortdurend in twee soorten moest blijven denken. Zo zullen we het wel rap leren. Maar verder hebben we niks gemerkt van nadelen of zo hogere prijzen, langere rijen aan de kassa hebben wij niet meegemaakt. -

Nee, die zijn niet in Euro betmild. Gewoon met Belgisch geld dat ik nog had, daar moet een mens ook van af geraken hè. Waarde prijs van een product nu precies voor staat, moet ik nog altijd inschatten door het bedrag maal vier en dan maal tien te rekenen maar dat zal wel slijten, je wordt dat vanzelf gewoon. Niet dat ik nu zo direct zou kunnen zeggen hoeveel deze pralines in Euro kosten. De prijs van een pint bij ons in het dorp kende ik wel rap. Die prijs was enkele maanden geleden al wat opgeslagen, zodat men nu een rond bedrag kan vragen. Op de meeste plaatsen vraagt men 1,25, niet? Waar ik uitga toch. Een pint kostte er eerst 45fr, nu is dat iets meer dan 506, geloof ik. Maar zoveel duurder wordt het uitgaan daar nu ook weer niet van, ik zal mijn pinten nog wel hebben! (mdl Iii) -

-

Steven De Waele (Minderhout a1 voel ik me meer Hoogstratenaai - ') en Greet Peeters (Hoogstraten): Steven: Al hei Belgisch geld meteen omgeruild, kwestie van het zo snel mogelijk gewoon te worden. Greet: Eigenlijk ben ik het daar wel mee eens, maar ik had gewoon niet de tijd gevonden daarvoor. Ik heb meer niet druk in gemaakt,je betaalde ergens in frank en kreeg Euro terug. Zo ging dat wel vanzelf... Steven: Wat wel een beetje een probleem was de eerste dagen, is datje nog geen waardegevoel had wanneerje een product zag. Prijzen vergelijken was er even niet echt bij dus. Greet: Je denkt eigenlijk nog altijd in frank, en dat maakt liet een stuk moeilijker. Steven: Anderzijds heb ik niet de indruk dat de prijzen door het invoeren van de euro verhoogd zouden zijn. Er zijn wel eens afrondingen, niaar dat geeft slechts een minimaal verschil. En verder zijil er de gebruikelijke prijsherzieningen, maar die zouden er allicht anders ook geweest zijn. Greet: Een serieus nadeel vind ik wel het vele kleingeld dat je bijeen krijgt. Steven: Ik heb al serieus gezaagd dat ik een portemonnee zal moeten gaan halen...

GRENSNIEUWS BAAREE-HERTOG Op de gemeentewerC liggen de twee oudste grafstenen van BaarleHertog. De historische waarde ervan ligt vooral in het feit dat het de enig overgebleven exemplaren zijn na de vernieling van de St.Remigiuskerk in 1944. De ene grafzerk is van pastoor Joannes van Dyk, pastoor van Baarle-Hertog en Nassau van 1794 tot 1828. J. van Dyk. geboren te Teteringen in 1752, werd door de abdij van Thorn voorgedragen als pastoor van de St.-Remigiusparochie Baarle. In kerkelijk opzicht was het dorp toen ilog één. De beide Baarles stonden toen nog dicht bij elkaar en er waren weinig onderlinge problemen. De aiidere zerk is van de familie Lippens en de tekst op de steen luidt : Hier leef begraven Plnlipvs Lippens in sen leien secretaris code leenlieer tot Boel onder (Idn hertoch sterf den 26april. 1625 code Ivlagrita Jaqi'es Francesyne hi'i'si'rovste,Jdrii 6 inn warv l6?pnde Iarohi'ç Lippens si'ne soone sterf den 6.ianwarv. 1634 ende Cornelis Lippens st',ie soon in svn leven leenh eer tol Boel onder den hertoge sterfi den 27 en ivnv Ao 1669 ende Pieternel Govart.s .svn hvvsvrov sterft den 20en ivnv .4o 1670. In 1625 woedde de pest in Baarle waardoor in enkele niaanden tijd meer dan honderd mensen stierven. Philippus en Magrita waren er twee van. Burgemeester Fons Cornehissen wil de zerken laten restaureren en ze een ereplaats geven in het dorp, bijvoorbeeld tegen de niuur van het kerkhof of'sel tegen de muur van de kerk.

't Punt SINT-LENAARTS Tot voor kort gingen personen met een handicap werken in een beschermd milieu, de beschutte werkplaats of de sociale werkplaats. Mensen die dat tempo en die arbeidsdruk niet aankonden kwamen terecht in een dageentrurn om daar begeleid te worden bij een zinvolle dagbesteding. Dit laatste geeft aan een aantal bezoekers van zo'n dageentrum niet langer voldoening en de vraag naar werken in het gewone arbeidseircuit kwam enkele jaren geleden sterk naar voor. Het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey, een voorzienuig van de Broeders van Liefde, speelde in onze streek in op die noden en startte een proefproject om personen niet een handicap, die vragende partij waren, te helpen niet hun zorgvraag. Gedurende de looptijd van liet project werd de nodige ervaring en 'knowhow' opgedaan en sedert het begin van dit jaar werd dit project dan ook erkend door het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een Handicap en als functie toegevoegd aan het dageentrum Clara Fey. Dit dageentrum voor begeleid werken werd 't Punt in Sint-Lenaarts (Klein \Teerle 32). Het dageentrum werd meteen steunpunt voor de Voorkempen en de Noorderkempen. Als steunpunt biedt 't Punt begeleiding aan een aantal personen met een handicap in de richting van werken in een nonnale werkomgeving. Daarnaast beschikt het dageentrum over enkele 'jobcoaehes' die naast begeleiding ook hun ervaring en kennis op dat gebied ten dienste stellen aan andere voorzieningen en organisaties in deze streek. -

25


Verkeersveiligheid in Vito Tijdens de laatste dagen van het eerste trimester richtte het Vito voor de leerlingen van het zesde jaar beroeps enkele projectdagen in rond het thema verkeersveiligheid. Meer nog dan andere scholen wordt het Vito regelmatig geconfronteerd met zware en vaak dodelijke accidenten met oud-leerlingen en soms zelfs met leerlingen uit de school. Het zware verkeersongeval in Meerle begin december waarbij oud-leerling Dirk Martens en zijn vriend Geert Declercq het leven lieten » zorgde voor heel wat verslagenheid bij de leerlingen van de laatstejaren. Dirk was nu eenmaal een graag geziene kerel en had nog heel wat vrienden in de school. Even stilstaan bij de gevaren van het hedendaagse verkeer en het uitgaansleven zijn meer dan ooit een noodzaak geworden in de opvoeding van jongeren. De talrijke ongevallen en het

Hoogstraatse brandweer en dienst 100, de van het S int spoed op na mcd ie n St Elisabethzickcnhuis en de revalidatieafdcling, alsook het Jeugd en Adviescentrum, beter gekend als het JAC. De Hoogstraatse brandweer had heel wat tijd en manschappen vrijgemaakt om een uitgebreide voorstelling te geven hoe een reddingsactie in realiteit in zijn werk gaat en hoe de dienst 100 is uitgerust. Nadat enkele leerlingen in een autowrak hadden plaatsgenomen werd een demonstratie gegeven met

-

een Luc !vfaeg/i en flndv pakkeinle geul/gen/s 0/ inn d;'uniuii.velie ervaringen.

4

pd :

/

u

i

,,t

l,,i un/t,

D en

(

)iii

b_L.i:.eH.

r b ~j een t 'erkeer.s uit ge t al

int'!

geknelde I ya ss a gier s.

verlies van al zo vele jongeren in de fleur an hun leven zijn daar spijtig genoeg het overtuigend bewijs van. Tijdens deze projectdagen werden de leer! ingen geconfronteerd met tal van aspecten uit het verkeer, de ongevallenproblematiek en de hulpverlening. Hierbij werd beroep gedaan op tal van vrijwilligers. Pakkend waren de getuigenissen van Luc Maegh uit Rijkevorsel en Rudy Verbiest uit Mcci, cwee vei keet sslaeliiolTeis die beiden tin een zwaar ongeval maandenlang in een coma lagen en na zware revalidatie als invaliden verder door het leven moeten. In een interview in de Gazet van Antwerpen deed Luc Maegh onlangs een oproep om zijn ervaringen ten dienste te stellen van lotgenoten en ook van jongeren om hen attent te maken op de dreigende gevaren. Het Rode Kruis verzorgde de voornaamste begrippen van EHBO, slachtofferbenadering en reanimatietechnieken. Deze laatste technieken vnr,ien in tin praktijk np een rc'animatiepop toegepast. Buiten het informatieve gedeelte binnen de school werden de leerlingen ook geconfronteerd met een aantal hulpdiensten zoals de 26

iuil

eland! uit Meer geeft aan cle leerlingen uitleg mee cle interrentie tuit de

welk matci'iaal de hulp'» erleners geknelde slachtoffers trachten te bevrijden om ze zo goed mogelijk te kunnen overdragen aan de medische diensten. Dat de politie voor de jongere ook vandaag nog steeds de boeman is is zeker geen nieuws. Snelheidscontroles en alcoholtests worden vaak niet in dank afgenomen.. hoewel het moet gezegd dat het besef groeit dat veiligheid een belangrijke zaak is. Daarom werd in het project ook het politionele en juridische aspect ingeschakeld niet een kritische kijk vanuit de politiediensten een kennisniaking met de politierechtbank van Turnhout en een bezoek aan liet Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten. Alvast drie leerrijke maar ook confronterende dagen voor de leerlingen van het laatste jaar. Vito zoekt in ieder geval verder te gaan op de ingeslagen weg. Informatie is een eerste vereiste, liet uiteindelijke resultaat hangt van veel meer factoren af. Vermijden van de risico's en de nodige dosis geluk zullen ook voor jongeren belangrijke elementen blijven om heelhuids door het moderne verkeer te komen.

5 .

Alroieiia de a/iclii //ei./ t/it liet ii i'al

gesloopt.

/ii//i/ie/i

I)//lJd i , 0/111/1

/01)1/1

d1 tiiiiu iu//oundig


75 jaar Davidsfonds - Hoogstraten 1-let jaarprogramma zomer 2001 2002 van het Davidsfonds, afdeling lioogstraten, staat in het teken van dit jubileum. De officiële viering ging door op zondag 20 januari met een eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk en een academische zitting in de Rabboenizaal van het Spijker. Een week later, op zaterdag 26januari. was er nog een ledenfeest met lekker eten en drinken en sprankelende jeugdherinneringen van bestuurslid Jos Bruurs. 1-let Davidsfonds is zeker de belangrijkste culturele vereniging van l'-loogstratcn. Voor ons een voldoende reden om eens te gaan praten met enkele bevoorrechte getuigen én met extra aandacht voor de man die bijna een halve eeuw zich met hart en ziel heeft ingezet voor het culturele leven in onze gemeenschap, Marcel Laurijssen.

Jos Bruurs Liefst zonder veel leuzen en vlaggengezwaai Waarom kwam er pas in 1927 een Davidsfonds-afdeling in l-Ioogstraten? 1-let Davidsfonds bestond toen reeds ruim een halve eeuw. Maar ook inderc niet een landelijke struc1uur werden hier veel later ontdekt of opgericht. Misschien is dat toeh wel iets typisch lioogstraats. Hier zijn altijd veel kleine, plaatselijke groepen en verenigingen geweest die elk zo hun cigenheid hadden, zowel wat betreft de werking als de mensen die er lid van werden. Denk maar aan de studiekringen die hier in de jaren twintig bestonden. Er was hierde Vlaamsgezinde rederijkerskamer 't Eglantierke en je had de katholieke Bond Sint-Catharina. Hetzelfde zag je bij de jeugdverenigingen in de jaren dertig. Er was hier een afdeling van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts én er was het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (later: de KSA). Tijdens de wintermaanden organ iseerden deze kringen lezingen in hotel De Zwaan. Onder impuls van Jozct'Lauwcrys, Statl3cllcns, Rcn Soetewey e.a. werden toen- vanuit deze studiekringen - twee verenigingen opgericht die toch heel belangrijk zijn geweest voor l-loogstraten in 1927 het Davidsfonds Hoogstraten en in 1928 de Hoogstratense Oudheidkundige Kring. Maar de rederijkerskamer 't Lglantierke bleefitiet haai uitgespiukeit Vlacuijs

dLLCiit - ÇII

stevige concurrent van de andere culturele verenigingen. Dat bleek o.a. tergelegenheid van de Guldensporenvieringen. 't Eglantierke had ook een eigen lokaal. Nele, een Vlaams Huis in dc Vrijheid. Maar ook het Davidsfonds had sterke troeven niet de grote lijst van sprekers die men via het hoofdbestuur in Leuven kon uitnodigen en natuurlijk ook de hoeken.

zichtig heropgebouwd worden. Deken Lauwerys, E.H. J. Tegenbos, Karel Faes en Paul Bilcke namen het initiatief voor een nieuwe start zowel voor liet Davidsfonds als voor de 1-lOK. In 1946 ging met ook op zoek naarjonge krachten en zo kwamen Marcel Laurijssen en ik bij de bestuurswerking. Marcel werd de secretaris die gedurende vele jaren niet alleen de administratie maar ook de hele Organisatie ZOU dragen. Ik herinner mij uit die periode nog een voordracht van Piet Hannes over Felix Timmermans en van Jan l-luet over de glasramen.

Kwam dat gemeenschapsleven weer tot bloei ? In de jaren vijftig kwam liet verenigingsleven weer op gang maar nu zonder sterk Vlaams karakter. Deken Lauwerys vond dit heel belangrijk. Het mocht dan ook niet mislukken door 'te veel leuzen en vlaggengezwaai'. Enkele hoogtepunten waren zeker het programma ter gelegenheid van liet Peter Benoit-jaar in 1951 en de viering van 300 jaar Heilig Bloed in 1952. Ik denk bijvoorbeeld aan liet DF-concert met o.a. liet Nationaal Orkest van België in het Klein Seminarie en in 1953 dc manifestatie van 'Duizend zingende Kempenaren'. e.a.

Hoe kijk je nu terug naar die jaren ? Ik besef heel goed dat ik veel heb te danken aan liet Davidsfonds. Zonder die vereniging (en zijn secretaris) zou het niet zo eenvoudig geweest zijn om te starten niet de Jeugdmuziekschool of Het Madrigaal, de federatie van koren. In de jaren zeventig heeft het bestuurde werk mg, de programma's vernieuwd. Ook de kwaliteit van de boeken ging sterk omhoog en er kwamen meer medewerkers. Maar secretaris Marcel Laurijssen was de motor van het cultureel leven in Hoogstraten. Hij bleef altijd heel bescheiden in de coulissen staan. Hij kende ook zijn beperkingen. Maar zonder hem zou er hier niet veel gebeurd zijn op dat vlak.

Jan-Baptist David en het Davidsfonds Jan-Baptist David (Lier, 180 1-1866) was priester, historicus en taalgeleerde. Na 1834 spande hij zich in voor de verdediging van de Nederlandse taal in het jolige koninkrijk België. De omgang niet Jan-Frans Willems was voor hem zeer vruchtbaar en vormde de grondslag van zijn Vlaamse bewustwording. In 1834 werd hij hoogleraar aan de Leuvense universiteit. Hij was medestichter van liet studentengenootschap 'Met Tijd en Vlijt' en was medeorganisator van de Nederlandse taalen letterkundige congressen. 1-Jij was ook lid van de Vlaamse Grievencommissie (1856) en steunde door zijn publicaties het ontwaken van een Vlaams besef. David moet worden beschouwd als een der felste ijveraars voor de ontwikkeling van de Nederlandse taalwetenschap. Hij was medestiehter van verenigingen die de taalstudie en de studie van de vaderlandse geschiedenis bevorderden en ook medewerker aan het Woordenboek der Nederlandse Taal (met de Vries en te Winkel). 1-let Davidsfonds werd opgericht in januari 1875, ten tijde van een toenemende ideologische polarisering in het land en binnen de Vlaamse Beweging, als tegenhanger van het Willemsfonds. De initiatiefnemer was (le Leuvense studentenvereniging 'Met Tijd en Vhijt'. De oprichting veroorzaakte een felle strijd tussen het Davidsf'onds en liet Willemsfonds, waardoor de nadruk bij het Davidsfonds nog meer op liet godsdienstige aspect kw , aiii te liggen dan aanvankelijk was bedoeld. De bijval was overrompelend. Het doel was dc voltooiing van het door David begonnen Vlaains katholiek ontvoogdingswerk, dit nadat liet Willemsfonds zich de Vlaamse cultuurverspreiding in niet-katholieke kringen tot taak had gesteld. De bedoeling was door het houden van voordrachten, het verspreiden van goede lectuur, liet organiseren van reizen, bezoeken en liet bevorderen van liet toneel, het cultureel peil van de katholieke Vlaamse bevolking te verhogen.

De Tweede Wereldoorlog was ook voor Hoogstraten een ramp. .Ta ... niet alleen materieel maar ook op menselijk vlak. Het verenigingsleven was helemaal stil gevallen. Niet alleen de Sint-Catharinakerk maar ook liet gcmeciischapslc en moest \ oor-

Februari muggendans, geeft maart een slechte kans. 27


DA V!DSFONDS

Fons Livens \'taamse gedachte blijft een prioriteit hier een aantal kun ;en die ze niet vinden bij andere verenigingen. Ik vind het vel jammer dat het Vlaams karakter van dc vereniging te zwak naar buiten komt.

hoe heb je Dnvidsfonds Hoogstrnten leren kennen ? Eind jaren zestig en begin jaren zeventig was hct bestuur op zoek naar nieuwe medewerkers. De interviewer die bier nu voor mij zit was toen ook bestuurslid van de afdeling, bestuurslid van het gewest Noorderkempen en van de gouw Antwerpen cn lid van het hoofdbestuur in Leuven. Hij heeft mij toen gevraagd om lid te worden en te helpen bij de bestuurswerking. Ik heb wel ondervonden dat je snel carrière kunt maken bij het Davidsfonds. Ik werd eerst wijkverantwoordelijke en nam dc boekenbestelling en distributie van Marcel Laurijssen over. Daarna erfde ik van Adrien Van den Bossche de functie van penningmeester en vroeg men mij om Hoogstraten te vertegenwoordigen in het gewent (streek) en de gouw (provincie). Na het overlijden van voorzitter Karel Vlaminckx drong het bestuur aan om tijdelijk deze taak over te nemen. Die tijdelijke opdracht heb ik tot aan mijn zeventigste verjaardag vervuld. Ik was ook geruime tijd lid van het hoofdbestuur en van de commissies Financies en Vlaamse Beweging in Leuven.

Hoe zie je de toekomst? Volhouden, blijven vechten tegen vervlakking en onverschilligheid. Goede programma's maken en zaken brengen die echt de moeite waard zijn. Zorgen dat de mensen voor een beetje cultuur niet altijd naar Breda, Turnhout of Antwerpen moeten gaan.

1-let Davidsfonds telt in Vlaanderen zo'n 600 afdelingen en ongeveer 65.000 leden (gezin1011). Diii in miii uicui geweeuL Oii,'u ul'deliiig, telt ongeveer 230 leden. Deze leden-gezinnen wonen vooral in Hoogstraten, maar ook in Minderhout, Wortel en Meer. We bereiken vooral mensen uit de groepen 'vrije beroepen' en 'ambtenaren', weinig of geen arbeiders en boeren en ook betrekkelijk weinig middenstanders. Misschien zijn sommige mensen bang dai het te moeilijk is of dat het niets voor hen is Hopelijk kunnen ve daar iets aan doen.

Wat heeft Marcel Laurijssen voor het DF betekend? Davidsfonds Hoogstraten heeft vele jaren bij na uitsluitend op Marcel zijn werk gedreven. Hij was het Davidsfonds. Zonder Mareel Laurijssen zou het Davidsfonds hier misschien wel verdwenen zijn. Hij heeft werkelijk dag en nacht voor deze vereniging gewerkt.

1.

Wat is de opdracht van deze vereniging" Voor mij blijft dc doelstelling van de sticliteis bclangnjk werken aan de Vlaamse bewust wording, werken vanuit een christelijke levensopv itting en werken aan de culturele vorming binnen onze gemeenschap. Cultureel werk heeft voor mij een heel brede betekenis. Een vereniging zoals het Davidsfonds moet dat de mensen aanbieden Een initiatiefzoals Universiteit Vrije Tijd is een goed voorbeeld.

Balans : positief & negatief Ovci lid algeiiieeu iiiagje gei List zeggeli dat liet Davidsfonds jaarlijks een goed en gevarieerd programma heeft. De leden, en ook de andere mensen van Hoogstraten en omgeving. kri gen

1 -

'

1-ons Liieirs. ,Jor.s C/oes. Jej Buts, Jacques Verboven, Ca,'ine SleIse,is, François Verschueren, voorzitter RafPeeters, Bart Wuits, Jos Bruto's en John Janrsens.

Btiiiii DaiuIr/oiiJ 11

gI/aIr/I i.I.,i.i. Iiuii. llellL/I.

Marcel Laurijssen (1924-1994) Marcel August Jozef Laurijssen, geboren te Hoogstraten op 10juli 1924, was de oudste zoon vaii Aiiiold Lauiijsseii en Maria Cecitia Seliellekeits. Hij was actief iii de studentenbeweging en bij de scouts. Na zijn studie aan de Pius X Normaalschool te Antwerpen werd hij, nâ de Tweede Wereldoorlog, in 1945 aangesteld als onderwijzer in de gemeentelijke lagere jongensschool. Gedurende 35 jaar was hij de meester van het tweede of het derde stiirliejaar De 7 d 'augustus 1951 trouwde Marcel met Joanna Alfonsina Maria (Jenny) Wens, geboren te Hoogstraten op 22 november 1929, dochter van Jozef Wens en Joanna Crabeels. Marcel en Jenny hadden zes kinderen : Maria (°1952), Paul (°1954 +1954), Rita (°1955), Marleen (°1956), Christianne (°1957) en Godelieve (°1960 +1998). Het gezin Laurijssen-Wens woonde de meeste jaren aan de Vrijheid, nr. 84, in de 'Antwerpschen Goeden Koop' (nu : Cahier de Brouillon en De Pastinakel), de kruidenierswinkel van vader Wens. Marcel Laurijssen was een echte verenigingsmens, een man van het middenveld, van het overleg en de samenwerking. Van 1946 tot aan zijn overlijden was hij secretaris van het L)avidstonds Hoogstraten en geruime tijd ook van het Davidstonds gewest Noorderkempen. Hij was medeoprichter en actief lid van het Piuskoor en van 1954 tot 1968 algemeen secretaris van de koorfederatie Het Madrigaal. Marcel stond ook mee aan de wieg van de jeugdmuziekschool, de culturele raad en de gerneenschapsraad van Hoogstraten. Hij was ook een trouwe handboogschutter bij de SintSebastiaansgilde en een loyaal lid van de vzw Het Convent. Marcel Laurijssen is op 24 juni 1994 plotseling overleden tijdens een fietstocht in het polderlandschap van Blankenherge. 28


DA VIDSFONDS

Raf Peeters Kansen bieden voor zelfontplooiing Was het Davidsfonds een ontdekking of ?

Welke pioniers mogen ve niet vergeten bij een viering van 75 jaar?

lïii ons thuis in Merksplas waren wij reeds lid iii het Davidsfonds. Nog voor ik in 1-loogstraten kwam wonen. vroeg Marcel Laurijssen mij reeds om lid te worden van de jury ter gelegenT heid van leerlingenvoordrachten en dec lamatiewedstrijden in Hoogstraten. Vanaf de start - midden jaren zestig—was ik ook betrokken bij de clubwerking, een nieuwe werkvorm rond 1 iterauur en muziek. Nu hen ik reeds 37 jaar hetuurslid en al meer dan ijf jaar voorzitter.

Natuurlijk denken we dan aan de initiatiefnemers en zij die verantwoordelijk waren voor de nieuwe start na de Tweede Wereldoorlog, zoals Deken Lauwerys en JozefTegenbos. Maar het werkpaard van het Davidsfonds was niet een voorzitter, maar wel secretaris Marcel Laurijssen. Hij was vanaf 1947 de echte voortrekker van de vereniging. Zijn engagement geeft mij nog dagelijks de motivering om dit werk met inzet te doen, puur uit respect voor wat hij heeft gedaan.

I

\Vat lijn de voornaamste doelstellingen van de vereniging ? liet Davidsfonds is in de 1 90 eeuw gesticht met als leuze : Voor Godsdienst, Taal en Vaderland. Later hebben velen Vaderland veranderd in Volk. In de handleiding voor nieuwe bestuursleden lezen we : 'Het Davidsfonds wil een cultuurbeweging zijn die actief Vlaams is, actief christelijk én onafhankelijk'. De christeIiikc waarden blijvende basis en de belangstelling en bekommerms voor de eigen taal zijn erruimd naarhet volledige culturele veld. Deze aleemene doelen proberen we binnen onze afdcl ing te vertalen in een programma.

\\elke plaats heeft het Davidsfonds in de l-loogstraatse gemeenschap ? Pc andere verenigingen zijn voor ons zeker geen concurrenten. Integendeel. We proberen id fs zoveel mogelijk samen te werken. Godsdienstige onderwerpen komen enkele keren per jaar aan bod samen met de Dekenale Werkgroep \ iirming. We hebben ook activiteiten in sameno erking met Markant, de BGjG, e.a. Daarom hebben we ook grote verwachtingen van een LLoed functionerende cultuurraad. We werken ook niet exclusief voor de eigen leden. De meeste initiatieven staan open voor een ruim publiek.

\\elke mensen wil en kan het Davidsfonds bereiken ? o illen de mensen kansen bieden voor zelfontplooiing. Wij spreken mensen aan die beo ust en kritisch willen leven, m.a.w. die niet onverschillig staan tegenover dc maatschappij. De sprekers die wij uitnodigen hebben ook echt dii te vertellen op het vlak van godsdienst, k unst. wetenschappen, politiek. maatschappij, We gaan ook naar concerten en tentoonstel1 itgen en organiseren reizen. Onze leden vor tien geen homogene groep. Het publiek dat we bereiken is sterk afhankelijk van het programma. Daarom kiezen we ook voor een goed gevarieerd aanbod zodat de mensen een ruime keuze hebben. Natuurlijk hebben we ook leden die alleen maar boeken kopen en die we zelden of nooit zien. Maar onze vereniging leeft. We merken dat aan de deelname, de aanwezigheid en de iippreciatic.

Hoe kijkt de voorzitter vandaag naar de toekomst? Dc gemiddelde leeftijd van de leden is zeker niet zo jong meer. Wij willen deze groep behouden maar we wensen ook de interesse van de jongere generaties te wekken voor onze programma's. We doen ook een inspanning om het bestuur te verruimen en te verjongen. en niet alleen met mannen. We hopen vooral het actieve deel van de maatschappij te kunnen bereiken, veertigers en vijftigers; mensen met een engagement naar de maatschappij en met interesse voor de eigen ontwikkeling. Er zijn tekenen dat we op de goede weg zitten. We mikken ook niet op één bepaalde groep van de gemeenschap. We willen wel dat de mensen zich goed voelen, er graag bij zijn, zich thuis' voelen in onze vereniging.

Jenny Wens Het Davidsfonds was ook een uitlaatklep Een nieuwe start Er waren svel mensen die zegden : Het Davidsfonds in Hoogstraten, dat is Marcel Laurijssen. Maar Marcel had ook het Davidsfonds nodig. Hij was reeds actief in deze vereniging voor ons huwelijk. Ik heb het nooit anders geweten. Dat werk als secretaris was een echte uitdaging. Deken Lauwerys en voorzitter Paul Bilcke hadden hem alsjonge kracht aangesproken om de vereniging na de oorlog een nieuw clan te geven. Ook bestuursleden als Karel Facs, Jos Bruurs en E1-I Tegenbos steunden hem. Vooral de priester-leraar Tegenbos werd een persoonliikc vriend van Marcel. Dankzij deze goede relaties en met zijn aangeboren enthousiasme kon hij al dat werk aan. 1-let Davidsl'onds telde nog een twintigtal leden in 1946 maar dat werden er op korte tijd ongeveer driehonderd. Marcel sprak mensen aan waarvan hij dacht dat ze wel geïnteresseerd konden zijn. Blijkbaar waren zijn enthousiasme en overtuigingskracht voldoende sterk voor de ledenwerving.

Vreugde en verdriet Natuurlijk waren er in al die jaren bergen en dalen, hoogtepunten en ontgoochel ingen. Een mooi programma was niet altijd een garantie voor succes. We hebben ooit in het zaaltje van het parochiecentrum met vijf mensen zitten luisteren naar een boeiende spreker. Maar zulke tegenslagen kregen Marcel niet klein. Achter elke donkere wolk zag hij weer licht. Hij bleef de eeuwige optirnist. Als daarna de kerk vol volk zat om te komen luisteren naar een groot koor, was alles weer goed. Dat gat'hem opnieuw hoop en geloof in het cultureel werk. Het grote, echte dieptepunt was de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan dc realisatie van een cultureel centrum. Niemand weet hoeveel tijd en energie hij aan de voorbereiding van deze dossiers heeft besteed. Alles was klaar en ook minister Van Mechelen stond achter dit project. Alleen het gemeentebestuur moest nog akkoord gaan. Volgens mij was het college gewoon te bang om te investeren. Als men toen de aanvraag had ingediend, had Hoogstraten voor Turnhout een cultureel centrum gehad. Deze mislukking heeft hem veel verdriet gedaan.

Vernieuwing en verruiming t let Di okbinds was ook nieenitaak (Ie \ ereni-

ging die mee aan de basis lag van nieuwe initiatieven. Ik denk dan aan de cursussen tonecloplciding in de tijd van Tegenhos, of met Jos Bruurs bit dc oprichting van de tederatie van kerkkoren en zeker hij de stait van de jeugd muziekschool. Echi nieuw was ook in die jaren het vormingsss erk. Denk maar terug aan het succes van de lees- en muzickclubs. Ook de kwaliteit van de boeken werd steeds beter. Er is ecn tijd geweest dat Mmccl en ik die distributie bijna volledig alleen deden. Dan lag de woonkamer vol met stapeltjes boeken. Toen was Dasidsfondswerk voor ons gewoon gezinswerk. Van de jaarlijkse groepsreis (met Davo) kon Marcel echt genieten. Met de jaren hadden we een heel tiousv publiek, ook san buiten de gemeente. Veel van deze reizen heeft hij ook als gids begeleid. Eén van zijn laatste giote ambities was de Universiteit Vrije Tijd naar hier brengen. Moest hij nu kunnen zien hoes cel succes dat heeft: dat zou hem echt gelukkig maken. AVV-VVK De Vlaamse Beweging en het Vlaams nationalisme hebben in het verleden wel voor spanningen gezorgd in Hoogstraten. Maar Marcel of ons gezin, wij zijn daar nooit s'oor bekritiseerd of scheef bekeken. Het Vlaams idealisme was voor Marccl ook zo vanzelfsprekend. Hij had het van thuis meegekregen. Zijn vader was oudstrijdervan de Eerste Wereldoorlog. Zijn ouders gingen vele jaren met de trein naar de Ijzerbedevaart. Dat was allemaal heel gewoon. De Vlaamse gedachte was ook een deel van de taak, van het doel. Marcel voelde zich echt verantwoordelijk voor het Davidsfonds. Het gaf ook zin aan zijn vrije tijd buiten de school. Wij woonden bij onze vader. Mijn vader zorgde voor de winkel en ik voor het huishouden. Marcel had thuis eigenlijk niets om handen. Daarom waren dat verenigingsleven en die verantwoordelijkheid binnen het plaatselijk cultureel werk ook in zekere zin een uitlaatklep. 1-let ga 'ecn extra betekenis aan ii1ii dauci ijl les Cl). 79


Dagboek van een 17-jarige

Dc oorlog van Jos Peeraer....... en zoveel anderen Jos Peeraer was 1 7jaar en twee maanden toen de oorlog uitbrak. Zijn boek "Dit was mijn oorlog" begint op 10 mei 1940 om 5.00 uur 's morgens. wanneer hij gewekt wordt door het lawaai van vliegtuigen. Het is begin van een periode die Jos zo dikwijls 'die stomme oorlog' noemt.

Familieboek Jos schreef de teksten zoveel jaar geleden, tijdens de oorlog. Het resultaat was een klasseur vol teksten en foto's, die rond ging bij vrienden, kennissen en familie en pas nu, op verzoek van veel van de vroegere lezers, in boekvorm verscheen. Direct na die 10` mei vluchten de jongeren het dorp uit. Ze zijn bang dat ze opgeroepen zullen worden en vertrekken richting Eeklo. "Tijdens die tocht leerje de gruwelen van de oorlog kennen" zegt Jos nu. Ook de ouderen verlaten het dorp, dat in handen komt van de vijand. Wanneer ze een kleine maand later terugkeren vinden ze geplunderde winkels, heslapen bedden en kousen van vreemde vrouwen in de kamers.

Verplicht vrijwillig Het leven herstelt zich voor zover dit mogelijk is, tot de Duitsers bij de burgers intrekken en de jongeren zich als vrijwilliger 'moeten' melden. Wanneer ze dit niet doen en onderduiken worden hun vaders meegenomen en als pasmunt uïtgespeeld. Jos en vijf andere jongeren nemen de plaats in van even veel vaders. Eén van hen tekent en blijft voortaan in Duitsland, de anderen komen in een kamp terecht, in Berlin, Nikolassee of Grünewald. Jos beschrijft het leven in verschillende kampen en avonturen 'Unterden Linden', tot hij op een dag bij de dokter van dienst geroepen wordt. Die maakt hem duidelijk dat hij tien dagen naar België moet (mag), omdat vader geopereerd moet worden.

DIT WAS MIJN OORLOG

Door toedoen van onderpastoor Desmedt en een ongelooflijk verhaal mci een brief, keert Jos nooit terug. Hij wordt als vermist en verloren gesignaleerd, terwijl hij in werkelijkheid onderduikt bij vrienden in Ophasselt. Hij zal maar verrijzen bij de bevrijding en na een verhaal van meer dan 100 bladzijden. Het boek van Jos Peeraer is geen wetenschappelijk werk, het is veel meer. Het (dag)boek vertelt het verhaal van een 1 7-jarige jonge man, zijn vrienden, zijn kennissen, zijn familie en zijn omgeving tijdens 'de stomme oorlog'. Jos Peeraer is van Sint Lenaerts, zijn boek vertelt liet verhaal van de streek met de families Peeraer. Bruurs, Declerq, Hofkens, Servaes, Verlinden en zoveel andere. Het boek kost 18,60 euro. Belangstellenden kunnen contact Opiicmen niet May Servoes, tVorteldorp 26 b2, te 2323 Hoog.straten (tel 03 314 70 89). Zij verwerkte de teksten tot een zorgvuldig uitgegeven boek, 1110t taI,'i/ke toto s. (fli) 30


Negenentwintig 'nieuwe' monumenten

De Hertogse hoeve van de familie Bolckmans Begin september maakte minister Van Grembergen een lijst van 29 gebouwen bekend, die hij liet inschrijven op de lijst van voorlopig beschermde monumenten. De eigenaars van de gebouwen werden niet bij de procedure betrokken, dat is niet gebruikelijk. Zij moesten wachten tot begin december. Toen werden de eigenaars officieel op de hoogte gebracht en was er tijd om eventuele bezwaren in te dienen. Wanneer we de Katelijnehoeve bezoeken, worden we geconfronteerd met veel vragen van eigenaars, die ondanks die vragen toch trots zijn dat hun eigendom die erkenning kreeg. Een duik in het verleden en het heden van de Sinte Katelijnehoeve of de 'Hertogse hoeve', langs de Moerstraat te Hoogstraten. Met Louis Rolçkmans en 71j11 vmiiw Mnria Snoeya is dc 'llcrtogsc hoeve' al vier generaties lang eigendom van een 'Bolckmans'. En, als het van Louis afhangt, mag dat best zo blijven. Dc overgrootvader van Lûuis. ceu Lekere Jou JozefBolekmans, kocht dc hoeve op 16 augustus 1854 van de hertog van Hoogstratcn, op het moment dat die al zijn eigendommen in de streek verkocht Jan Bolckmans, die geboren wvrd iii Rujkevoiscl, was toen 52 jaar oud cii tou

De Hertoge

NikJaas Leopold van Salin

hopve

Maar, keren we terug in de tijd. De Katelijnehoeve dateert in zijn huidige vorm van na 1764. We weten dat de hoeve toen eigendom was van Catharma lmbrechts, de weduwe van Jozef Edwuid Sc!iuermans, die secretaris was van de Vii Ireid Hoogsiraten. Kort daarna verkocht ze de hoeve aan Niklaas Leopold van Salm Salm, de eerste liertog van Hoogstraten. Hit ver-

Heri'og N,'klaas Leopold Vuil? .S'ci/ni Somt (uer)bounr'de de boerderij rond 1770

Oor.sp,'onkelijk reus het dak ton de Sinle Katelijnehoer'e met stro én pannen gedekt drie jaar later overlijden zodat zijn vrouw het bedrijf verder moest zetten. Hun zoon Corneel nam de boerderij over, huwde met M.C. Janssens van Rijkevorsel en zorgde voor de derde generatie. vijf zoiueii en drie dochters. Van die aUit knidei en bleven er diie ongehuwd op de hoeve wonen. Teresia was 61 toen ze in 1950 stierf. August en Louis werden 85 en 89 jaar en stierven jaar op jaar, August in '75 en Louis in '76. De twee ongehuwde broers voondenjarenlauug onder het zelfde dak met hun neef en zijn vrouw, die na het overlijden van hun nonkels de boerderij overnamen. Als we de verhalen mogen geloven waren August en Louis kleurrijke figuuLri en was liet zekei niet altijd gemakkelijk om met hen onder het zelfde dak te wonen, ook al kookte elk zijn eigen potje.

bouwde of herbouwde een vroegere, oudere constructie. Want de hoeve bestond al veel vroeger, dat is zeker. De vroegste vermelding vinden we in een document waarin we lezen dat Florentius Cierloes, die rond 1411 pastoor was van Hoogstraten, rentén belegt op een pand dat '5urîc Kather men hoeve' heet. In dezelfde eeuw wordt de hoeve nog vermeld in een drietal schepenbrieven. Op 11juli 1414 gaat het over een stuk grond naast Sinte Karheline,i hoeve. Op 20 maart 1443 is er spraken van een rente p gronden gelegen in S/are Katli/ne hoeve en op 4 april 1432 maakt een schepenbrief van Antwerpen melding van eigendom van Peeter Bollekens, die bij deling toegewezen worden aan Wcdemaer en Frank van Kuik. De eigendom waarvan sprake is o.a een stuk ert waar een schuur op stond, gelegen aan 't kapelleken en een heiveld gelegen achter Sinte Kauinen moe,'.

Door zijn huwelijk in 1719 met Rijngravin ijorothea van Salm, de oudste dochter van Lodewijk Otto van flalm werden twee takken an de fitmilie Salm verenigd tot het geslacht Salm Salm. Heilol, N ik wis 1 u-nopnlul van Çrilrn was eigenaar van 16 oude grafelijke hoeven, waai'onder ecn aantal waarvan we dc naam nog kennen, zoals de Bouwhoeve, de Laere hoeve. de Hemelrijcsche hoeve en de Koeckhoeve onder Merksplas. Maar de Hertog zou ook zelf veel eigendommen verwerven, zowel in en rond Hoogstraten als in het Antwerpse. Naast een tiental boerderien. waaronder de Katelijnehoeve, en een groot aantal gronden en beemden, kocht hij ook op de Hees meer dan 600 ha waardeloze grond aan. De aankoop van die gronden was één van de werken van liefdadigheid die de Hertog moest uitvoeren om een pauselke dispensatie te bekomen. Om aan de werkloosheid en de armoede in de streek te verhelpen liet dc Hertog dc waardeloze heidegrondcn omploegen met Fruese ossen. die hij speciaal uit 1-lol land liet komen. Daarna bouwde hij er een Jachthuis. met een groot aantal vensters, die elk uitgaven op één van de 16 brede uiteenlopende dreven, verbonden door dwarse dreven in een cirkel rond het paviljoen. Het minste wat men van de eerste Hertog van l-loogstraten kan zeggen is dat hij op verschillende terreinen ecn bijzonder liezig man was. Ook privé. Een gezin van 18 kinderen moet dat duidelijk maken. (fin)

31


MONUMENT

De verslaggever ter plaatse

Veel vragen bij een geklasseerde eigendom Louis Bolckmans en Maria Snoeys, de eigenaars van de Sinte Katelijnehoeve, en hun twee zonen Jan en Frans zitten met veel vragen nu hun woning een 'nionument' is. Ze vernamen het nieuws langs de krant. Of, erger nog, op maandag na de Open Monumentendag vroeg ĂŠĂŠn van hun kennissen "of ze een dikke nek gingen krijgen". Louis hoorde het in Keulen donderen, en dat is een eind weg. Ondertussen ontvingen alle eigenaars van de als monument geklasseerde gebouwen een brief van de administratie Monumenten en Landschappen en loopt er een openbaar onderzoek, ingesteld door het stadsbestuur. "Men hoort zoveel zeggen". begint Louis zijn verhaal. 1-Jij is met al zijn vragen allicht de vertegenwoordiger van meer eigenaars die weinig of geen goede informatie krijgen. "Is bescherming een blok aan het heen'?. Beperkt het onze mogclijklieden?, Halen we vervelende 'pottenkijkers' in huis? Mogen we nog iets veranderen aan onze eigendom? Kortom, moeten we blij zijn met het 'monument of is de bescherming een streep door onze rekening?" Mensen die eigenaar zijn van een gebouw dat onverwacht monument wordt hebben recht op duidelijke en juiste uitleg over de gevolgen, de beperkingen en de mogelijkheden die een bescherming met zich brengt. Na een degelijke uitleg zullen de eigenaars beseffen dat de weegschaal duidelijk in positieve zin overslaat. Dat de 'beperkingen' niet opwegen tegen de 'mogelijkheden en dc voordelen'. Een eigendom dat monument wordt krijgt een meerwaarde, ook financieel, zeker als die eigendom landelijk gelegen is. In grootsteden of aan de kust, waar een bescherming de bouw van een torenhoge woonblok onmogelijk kan maken is dat misschien anders. Bij behoud van monumenten denkt men nog te vaak aan het lot dat de huizen in Bokrijk ondergingen. Hoe groot de verdienste van het 'monumentenmuseum' ook is, de gebouwen zijn uit hun context onttrokken en 'bevroren' in het verleden. Die manier van omgaan met monumenten staat haaks op het monumentenbeleid van de 21' eeuw. Naast een maximum aan respect voor het verleden heeft men bij restauratie ook de plicht om monumenten aan te passen aan de noden van de tijd. Het heeft geen zin om het verleden te bewaren als dat verleden geen toekomst heeft. (fli)

Grote collectie behangpapier

Nu, zes eeuwen later, is de hoeve opgenomen in een woonstraat en wordt de boerderij tunctie in

vraag gesteld. De oorspronkelijke hoevegebouwen uit de 18 eeuw zijn omgeven dooi een groot aantal later gebouwde stallen en bokken. Die zullen bij een restauratie en een mogelij ke herhestemming moeten verdwijnen. Ook in hr't intnririir 79fl vool van de oorspronkelijke elenienten ondergestopt en soms verdwenen. Maar de basisconstructie is gebleven en er bestaat een beschrijving van de vroegere toestand. Het zijn de bevindingen die Deken Lauwerijs neerschreef, nadat hij dc boerderij in 1924 voor het eerst bezocht. We citeren. "Dc lIuevC ligt, veilig omgeven met een hoge

brede beukenhaag, met haar zijgevel naar het zuiden, tegen de Moerstraat. In die zijgevel staan bovenaan een paar raampjes boven een latere uitbouw met afliellend dak. Aan de zuidwestkant is de hoeve door eeuwenoude linden overschaduwd en tegen de stormwind beschut. Aan de oostkant werden voor de voorgevel ook jonge linden geplant. Opvallend zijn de hoge muren uit rozige baksteen van de streek met zeer harde en duurzame mortellagen opgetrokken. Dc zware deur en de ramen met slagvensters zijn met een hoog bekroond. De twee zijgevels zijn gebroken en het dak is bovenaan met stro doch onderaan mei pannen gedekt.

Een zware ijzeren deurklink draagt het jaartal 1750 en schijnt ouder dan het huidig gebouw.

Niet alleen de stevige bouwtrant, maar ook heel de binneninrichting getuigt van de degelijkheid

en de vakkennis, waarmee in de 1$ hcrtogse hoeven werden gebouwd.

eeuw de

GRATIS 2 HOOFDKUSSENS (ter waarde van 1 800 Befs)

bij aankoop van een donzen dekbed van 2m40 op 2m/2m20 (1 hoofdkussen bj een 1 persoonsdekbed)

Interieurarchitecte: Katrien Doms

;

oon9arnerin; B.V.B.A.

9,

Alle maten Hoeslakens, ook extra groot tot 2 m op 2.30 m -

% FiT1'TrEl, Fax &

natuurlijk & synthetisch 32

Q~~ri an 246

031314484

14

70~


MONUMENT

Dc iiciilc gen ccclie Belclnnanv: Loutz eit

Interieur In het ruime woonhuis valt het licht eetemperd binnen door dc kleine ruitjes in de brede vensters. Links onttrekt een gordijn een ouderwetse beddekoets aan het ooc. De grote open haard is met roodgeverfde steentjes bezet en tegen de grond ligt een rooster voor het open vuur dat er wordt gestookt. Erboven hangt in het midden van dc schouw een liaalhout, een uitgesleten haal met sçjtakels en nnr1eran een haalhaak. Bovenaan in de schouw hangen hespen, die jaarin jaaruit boven liet open vuur worden gerookt en alzo worden bewaard. Een zware zwarte draaiboom met een lange houten arm voert de koeiketel van boven het oren haardvuur rinir stal aan de overzijde van de schouw. Dc houten zolderribben kien zwart van dc ouderdom en vooral van dc rook. Als de schouw bij mistig weer niet goed trekt komt hij immers in dc woonkamer terecht. De binnendeuren zijn frisgeel opgeschilderd en de witgekalkte muren onderaan met een brede groenachtige voet afgeboord. In de even ruime beste kamer is de schouw, die tussen beide vertrekken staat, met planken dichtgelegd en de schouwmantcl met een kleurrijk katoenen schouwkieed afeezoomd. Erho-

:1)11

t'iou ii

.icia

,Sitoet'.s.

ven staan gebloemde en blauwe borden met taferelen i nt Napoleons veldtochtenalsookblinkend ko}JLI cii tinwerk Achterin staan drie beddekoetsen. Achter het woonhuis ligt de moos voor de afwas; daar staat ook de trap naar de zolder, die hoog van steek is. Om de regen te weren steken aan de westkant stropoppen of\viJpkens onder de pannen en aan de oostkant is het pannendak binnen 7elfs afgebonden met stro, zodat dc snipnecuw er dooi dc oostenwind niet zou cloorgeblazen worden en op het graan zou vallen. -

De schuur heeft dezelfde bouwtrant als het woonhuis, haar rriuren zijn echter niet zo hoog en tussen het metselwerk staan zwarte houten stijlen. Boven de deur gaat het dak naar omhoog, zodat de korenkar er gemakkelijk binnen kan rijden. De schuur is helemaal met stro gedekt. Binnen is er een apart kalverkot, dat eertijds als schaapstal diende. Daarnaastliggcn de stalleiën, waar het hinnengehaalde graan wordt opgetast. Met een lage 'plat' zijn ze gescheiden van de dorsvloer, waarboven liet gebinte verder uitsteekt dan aan de overkant. 1 -let groot dak rust op zware eiken boomstammen uit de hertogse bossen. 1-let is een merkwaardig timmerwerk want de dwarsc gordingen ontbreken. De balken zijn ingekort, omdat de schuur eens is omgewaaid. Een groot deel van de graanoogst, waarvoor er geen plaats is in de schuur, werd ecn paar eeuwen lang rondom de schuur in mijtcn gezet. Voorraden rus, haggard, schadclen, turf of moer werden eertijds eveneens als stookvoorraad in een turikot opgestapeld. Dit turikot is sedert jaren verdwenen, maar liet karkot en liet bakhuis stonden in 1924 nog recht" (lii)

LI ~h~

0

Bij gebouwen ALlItei liet huis ziei men een brede open put, die zeer diep is, zodat hij zelfs in de droogste zomers nog nooit droog stond en men nog nooit om drinkwater voor het vee naar de Mark moest rijden. De stal is vastgebouwd aan het huis. In de voorgevel geeft een hoge deur en in de achtergevel een lage deur toegang ertoe. Als gevolg van dc hoge buitenmuren ligt de scheI ft nogal hoog en is het een zware karwei het hooi op te steken. De koeien staan eronder 01) een 'ben' of rij. Ene geeft zelfs 70 liter melk per dag.

-

Een dak

immense

consi,'i,ctie draagt een enorm

1

De hoeïe en de .sc/itnir

ton

de inie

Kateli/iteIite nu. 33


Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 03131 4.51 77 - Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, HEERLE 60 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN, 4e afdeling MEERLE Woning op en met grond gelegen Heerle 60 te 2328 Hoogstraten/ Meerle, sectie B nummer 435/0 met een oppervlakte van 646 m2, omvattende: - 1 grote plaats, slaapkamer, keuken, badkamer, bergruimte en kelder en zolderruimte. In de tuin: betonnen hok en afzonderlijke garage. K.I.: 10.400 Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. TOEWIJZING op dinsdag 12 februari 2002 om 17 uur in cafĂŠ/ Taverne Het Heike', Bredaseweg 56 te 2322 Hoogstraten/Minderhout Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 03131 4.51 77 - Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN/ MINDERHOUT VAN AERTSELAERSTRAAT 78 Notaris Jan Michael te Hoogstraten, zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechter van Hoogstraten, openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, VAN AERTSELAERSTRAAT 78 groot 5a Ingedeeld: - inkom-hail, keuken, living, veranda, wc, badkamer - boven 3 slaapkamers - garage, 2 kelders, zolder, berging en tuinhuis Gelegen in 'woongebied', bouwvergunning 12.7.1950 Kadastraal inkomen 15.700 Eigendom beschikt over alle nutsvoorzieningen; centrale verwarming met mazout Bezichtiging op zaterdag 2, 9, 16 en 23 februari 2002, telkens van 10 tot 12uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten ZITDAGEN: - INZET op dinsdag 12 februari 2002 - TOEWIJZING op dinsdag 26 februari 2002 telkens om 15 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. 34

Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 03131 4.51 77 - Fax 03131 4.65.56 Kantoor van Notaris

COR STOEL

St. Rochusstraat 1 Merksplas Tel. 01 4163.30.43 -

OPENBARE VERKOPING VAN MAGAZIJN - TUIN - BOUW WEI- EN AKKERLAND TE HOOGSTRATEN/MEER Notaris Jan Michoel te Hoogstraten en Notaris Cor Stoel te Merksplas zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN 3e afdeling MEER Koop 1: Weiland op de hoek van de Meerseweg, Beekakker en Venneweg, sectie D nr. 457/G groot volgens meting 33a 66ca, Koop 2: Magazijn met 5 koelcellen op en met grond tegen de Meerseweg, sectie D nr 448/R/deel en 449/D/deel groot volgens meting 30a 35ca. Bezichtiging: zaterdag van 10-12 uur Kopen 1 en 2: - gelegen in agrarisch gebied - onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en kosten - opmetingsplan van deze kopen te bekomen ten kantore van de notarissen. Koop 3: Bouwland tegen de Venneweg, sectie 0 nrs. 450 groot volgens kadaster 48a 95 ca. Gelegen in agrarisch gebied. Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en kosten. Koop 4: bouwland tegen de Gestelscstraat, sectie 0 nummer 463/ M groot volgens kadaster 76a 93ca. gelegen in agrarisch gebied. Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en onkosten. Wel conventioneel voorkooprecht. Koop 5: Weiland tegen de Venneweg, sectie D nummer 426/0 groot volgens kadaster 69a 95ca. gelegen in agrarisch gebied. Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en onkosten. Wel conventioneel voorverkooprecht. Koop 6: Weiland tegen de Beeksestraat, sectie D nrs. 82/A en 83/ A groot volgens kadaster 3ha 63a 34ca. Gelegen deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in bosgebied. Onmiddellijk beschikbaar na betaling koopprijs en onkosten. Koop 7: Akkerland tegen de Gestelsestraat, sectie 0 nummer 586/ B groot volgens kadaster 79a 75ca. Gelegen in agrarisch gebied. Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en onkosten. Wel conventioneel voorkooprecht. ZITDAGEN - INZET op maandag 11 februari 2002 - TOEWIJZING op maandag 25 februari 2002 telkens om 14.30 uur in 't Fortuin, Meerdorp 13 te Hoogstraten/ Meer. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notarissen. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


Flapuit, uw internetgids door de regio ESEN

HOOGSTRATEN- De meeste mediavormen bestrijken onze regio in meer of mindere mate. We kennen de geschreven pers: de 'grote' kranten met regionale bladzijden of de plaatselijke pers zoals De Hoogstraatse Maand. We kennen RTV maar ook de plaatselijk radio, bijvoorbeeld Radio Valencia of Radio Cosmos (momenteel in de C-Dance keten).

H0OGSTRATEN

WUUSTWEL

RIJKEVORSELMERKSPS

.1

BRECHT

(11 BEERS

Uit Radio Cosmos groeide liet idee om een 1 riternetsite, een minder vluchtige informatieverstrekker, als evenknie op te starten. toen gedeelte van de redactie richtte daarom Flapuit op, de infosite voor liet meest noordelijke van de Noorderkempen' zoals ze hem zelf noemen. Flapuit verzamelt nieuws en actualiteit van in en onder de 'middelste buIt' van de Noorderkempen. hen grote verdienste van de website is dat hij oober en snel is. Geen overbodige bewegende prentjes of langdurendc opstart. Dat is ook nodig voor een site waar snelsnel even wat

LEJ

[T Fin

.01

n , Q

3 -

R,lr,,h

Ho,,,

.W

iroch

Forhe,

3

Hr,loiy

ChorrnnI,

FulI,nr,

Mol

3 Prei

a

Edil

sj

4

£01

tFlapult, de infostte voor het meest noordelijke van de Noorderkem pen

-

de inEottite

your hi1 meest noordelijle van de Noorderkempen

010*005 00 o.o. 2002

ZElM111111111 jgnua0 -

.-..

februari 2002

occ

— 7 ••_

2002 Zre,dag

è'

Ir

a-

Maa

Zond

'or000FL(.

1,,,,g,r Hee, çle,e* r,I,o,,, *,.

0100II

Flapuit ________ i4iIIijI9

http://www.flapuit.be

F0,, OnIp

OOp

Back

Fiapuit bestrijkt de regio in en onder de middelste buit ' van de Noorderkempen: Hoogstraten, Meer, Meerle, MeerselDreef Minderhoui, Wortel, Merksplas, Zondereigen, Beerse, Oostmalle, Westmalle, Brecht, Sin t-Lenaarts, Rijkevorsel, Sin t-Jozef Wit ustwezei en Loenhout

0W 00,0* Me,,SX,.

Oci

TURNHOUT

MALLE

informatie moet gezocht worden. Dat kan o crigens met een handige zoekmachinc. Er wordt naar gestreefd 0111 op termijn voiloalig te zijn. Maar dan moet de nicuwsgaring natuur lijk interactief kunnen gebeuren. Ook daar is aan gedacht met een aanrneld-bladzijde waar 'iedereen' zijn aankondiging kwijt kan. Een redactie zorgt verder dat het bericht op zijn juiste plaats terecht komt. Tevens zorgt deze redactie ervoor dat de berichtgeving bijgewerkt wordt. Wie de website bezoekt vindt er gemakkelijk zijn weg. Laat niets u dus weerhouden om dit medium te gebruiken.

1

2

0

9

15

16

••

.'

POeJ*1101L 'F.1

3

4

S

0

IS

11

12

13

Welkotti op do oe riforonetiosite Hier ninden itnç',ohlers ve,, hlorksplas, Zonriereigen, Bourno, Oostrnalie, Westmalie, Hoogstraten, Meer, Sieprie, \ie,'rsel-Dreef, Nlinderhout, Wortel, Brecht, Sint11uu r, ItIItirtlldtIP 119 Ii h4 1 ' t

' ' tt

t uren 14

Itotinel Wie

01

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE E1N TOFFE FO'I'O'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A.P.S. filmen — 1 UUR SER VICE Vrijheid 126 Hoog straten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

35


or s 1 eve n Contactpunten DORPSNI EUWS Hoogstraten: Warre Palinans, Tinnenpotstraat 11 E, tel. 03-314.53.70 e-mail s(dviliagemunetle Meer: Marcel Adriacnsen, Vennewcg 2, tel. 03-315.9040 e-mail inarceLadraeneniji L,v411age.iiunetbe Meerle: Jan Fret. Mgr. Ecstermansstraat 7. tel. 03-3 15.88.54 e-mail: jart.fret@morldonlinc.be Mccrscl Dreef: Toon Verleye. Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail \iinderhout: Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. fax ± tel. 03-314.49.03 e m'ul fianssrnjdeis9itisca1rnet be %Vortel: Maartje Siehelink. Kerkveld 13, 2323 Wortel, tel. 03-3 14.69. 69 e-nmil dhmvQrteija:hoJlnall.eoj,11 S PORTN 1 EU WS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. -- fax 03-314.49.03 e-mail: fianssijdern'eahnetbe ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail anjnicliielsenij(auglobal.net FOTO'S Marcel Onincx Lokhosstraat 9, Meer. tel. 03-315.93.07

Norbert Detaye Concert HOOGST RATEN - Dczc niet onbekende nuzikant zit in de blueswereld sinds 1965. Pianist van '66 tot '87 bij de Jcggpap, ging hij nadien de solotoer op met groot succes in binnen- en buitenland. Hij is ereburger van New Orleans en heeft de jazzmuziek ontstaan in deze stad in het hart gesloten. Zijn programma 'solo piano' varieert van klassieke country blues en gospel tot nightclub pop. van Jelly Roll Morton tot Tom Waits. van Kurt Weil tot Rand)' Newman. Op dit ogenblik vertolkt hij werk van de Roemeense zangerdichter Michai Eminescu. New Orleans speelt nog altijd de hoofdrol, niet als plaats van herkomst of handeling, maar als stijl, als metafoor: een stad om van te dromen. Op maandag II februari wordt Norbert begeleid door het Marckrivcr Jazzelubtrio met Eddy Sabbe op klarinet en sax, Herman Sobrie op bas en Guy Preekler op de drums. Nadien speelt en zingt Norbert Detaye solo. Aanvang van dit concert in zaal Sint-Cecilia is 20 uur. maandag 1 1 februari. 36

Bieke Mattheusscn in Eurosong

S

iT

JIOOGSTRA TE.\' (RIJKE VORSEL).

3Fo' You, de nicideiigroep met Bieke Mattheu.ssen eindigde op zondag 20 januari op cie 5'' plaats tijdens de eerste preselectie van Eurosong 2002. Een resultaat waarmee de meisjes ,néér dan tevreden zijn. Voor Bieke en haar twee vriendinnen blij/t de deelname aan (leze liedleswedstrijd een enorme ervaring. Bieke Mattheussen is 22 en woont in Rijkevorsel, net niet meer iii Hoogstraten, waarze wei voetbalt, bij de dames A, en lesgee/t in de lagere school van liet klein semimiarie. De twee andere meisjes' zijn sam? Zoersel: Es'i Van de Moortel i.s 17 jaar en Tine Van den Buick 18. De groep werd maar in extremis geselecteerd voor Eum'osong, nadat een damesduo met cle naam 2U, hun deelname niet ,neer zag zitten en in laatste instantie a,fhaakten. Voor liet drietal sm'a' cle onvern'achte selectie het begin lan een zeer drukke periode met veel 0v/enen, repetities in de studio, /bîosessies en de opname van een promnotie/ulni. De gm'oep bestaat, in de huidige samenstelling, nog maar enkele maanden. Ei1 was al langer hezi',c,' niet muziek. In 1995 richtte ze samen met haar vriendin Anke een bandje op. De garage was hun repetitielokaal en ccii tweedehands kem'hoard en een oude versterker deed de rest. Ze brachten cu iers, maar hun voorkeur ging toen al uit naar eigen ni,nimers. Kort nadat Tine liet tweetal kwam versterken moest Anke wegens stemproblemen afhaken. Op dat moment kwani Bieke in de groep. Liet drietal trad cd 0/) tijdens cle braderij in Ekeren, verzorgt regelmmmatig mi.s'm'ieringen en nam ook al ecu twintigtal engel.stalige nuoimem's op, in een amateum'.s'studio in Anti4'eu pen. Op ccii bepaalclmoment miamen cle meisjes contact op met Roland Beirnaert, cle man die ook Helniur Lotti ontdekte, De man besliste om een repetitie hij te wonen en wa.s vlug overtuigd: hun ,s'temnic'mi passen zeer goed bij elkaar ", kortom er zit muziek in. (1h)

PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern KASTEELVLOEREN - GRENEN -LAM INAAT PARKET

-

Nu tijdelijk diverse partijen in de aanbieding!

AMQMADTMC Eigen fabrikaat en plaatsingsdierist Ook voor de doe-liet-zelvers

-

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03315.03.99


HOOGSTRA TEN

Het profiel van de museumbezoeker Op woensdag 21 november maakte minister Anciaux dc resultaten bekend van liet publieksonderzoek in de Vlaamse musea'. lIet onderzoek is liet resultaat van een enquête in 25 zorgvuldig geselecteerde Vlaamse musea, waaronder ook liet Stedelijk museum I-loogstraten. Door de criteria die men bij de selectie hanteerde ontstond er een groep, die representatief is voor alle musea in Vlaanderen. Alle provincies, grote en kleinere steden, grote en kleine musea, de type musea (eigentijdse kunst, heemkunde, geschiedenis enz.), erkende en niet erkende musea, ze kregen allemaal een plaats in de groep en dit in verhouding tot de totaliteit van de musea. Voor de provincie Antwerpen werden er vier musea geselecteerd: liet Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (82.800 bezoekers), liet Stedelijk museum Hoogstraten (16 000 bezoekers) liet museum Poorterswoning Peigrim in Antwerpen (8 300 bezoekers) en liet Speelgoedmuseuni Mechelen (7800 bezoekers). In totaal werden in de 25 musea 3.217 bezoekers ondervraagd en omdat in Nederland een zelfde onderzoek plaatsvond kunnen vergelijk i ngen getrokken worden. De doorsnee iriuseumbezoeker heeft hogere studies gedaan, heeft een brede culturele interesse en zou graag 's avonds in de musea terecht kunnen. Andere musea in Vlaanderen

Stedelijk museum Hoogstraten

19% 26 % 58 % 45 % 95 %

14% 29 O/( 50 % 40 % 88 %

ezoekers -25 jaar ezoekers +55 jaar ezoekers hoger onderwijs ezoekers uit de regio (- 30 min) ezoekers Belgen

1-let onderzoek staat hol van de wetenswaardigheden, die vooral interessant zijn voor dc mensen die liet beleid bepalen en liefhebbers van statistiek. II % van de bezoekers is zelf actief in de culturele sector, 2 % van de bezoekers leest P-niagazinc, 7 %studeert nog, 12 % bezoeken meer dan 6 musea per jaar, 18 % leest Humo. 25 % leest Gazet van Antwerpen, 34 % bezocht liet museum al meer dan vijf maal, 37 % kent de tentoonstelling langs de krant en zo gaat liet verder, bladzijden lang. In een laatste deel wordende niin- en pluspunten van liet (eigen) muscuni aangegeven. Het Stedelijk museum scoort zeer goed wat het onthaal betreft, niaar moet werk Inaken van de signalisatie in liet gebouw en dc bewcg\vi] Lering naar liet museuni.

Erfgoedweekend 2002

Een oproep aan verzamelaars Op zaterdag 20 en zondag 21 april 2002 heeft de tweede editie van het Erfgoedweekend plaats. Het Stedelijk museum, de bibliotheek en het stadsarchief willen samenwerken niet andere partners om het thema, verzamelen, inhoudelijk vorm te geven. Het centrale thema is dus verzamelen, verzamelaars en verzamelingen. Met dit thema wil liet erfgoedweekend aandacht vragen voor initiatieven van verenigingen en individuele verzamelaars. Zij beschikken dikwijls over collecties of verzamelingen die dikwijls waardevol zijn als uiting van volkskunst en volkscultuur. De dienst Cultuur \ an de stad, die het weekend coördineert gaat op zoek naar verzamelingen van verenigingen of privé personen. Verzamelt u alles van Gert Verheyen of van prinses Mathilde, of heeft u een collectie prentkaarten, tinnen soldaatjes, sigarenbanden of noem maar op, alle ideeën zijn welkom en misschien kan uw verzameling aan bod komen in de bibliotheek of het Stedelijk museum. Het is het moment om uw verzameling van onder liet stof te halen en u kenbaar te maken.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Familiekunde Ook het stedeli jk archief is op zondag 21 april geopend en schenkt aandacht aan familiekunde. We weten dat een groot aantal mensen beschikken over hun stamboom of eraan verken. Het erfgoedweekend kan een ideaal moment zijn om uw opzoekingen met andere te vergelijken en ervaringen te delen. Belangstellenden kunnen contact opnemen niet de dienst Cultuur, Begijnhof 9 op liet nummer 03 31 65 88 of 0495 25 25 05.

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 37


HOOGSTRA TEN

Nieuwjaarsfeest De Slinger spe erschue.re4

VOQÇ AL LW VSZQR&N&JJ Dc afsJ.ankmethode: Universal Coutnur Wrap Gelaatsverzorging Ogen- en halsverzorgïng Lichaamsverzorging Manieure en pedicure Beauty-behandelingen Massages Epilaties Permanente make-up En ook zonnebank HOOGSTRA'FE\ - Zondag (i januari, leest van Driekoningen. Buiten vroor het nog, maar in zaal Fax heerste er een warme feestvreugde. Voor de tweede maal organiseerde Rotaract Hoogstraten - Kempen immers een groots nieuwjaarsfeest voor de kinderen van De Slinger. Tal van attracties waren er opgebouwd. Lieflebbers van "droog"zwemmen, konden terecht in het ballenbad. Kinderen, begeleiders en Rotaracters die op 1 januari het klassieke goede voornemen genomen hadden iets aan hun gewicht te gaan doen, konden zich in het zweet springen op het gigantische luchtkasteel. Voor romantici was er een heus sprookjesbos met bomen en reuzepaddestoelen. Enj e moest echt niet veel moeite doen om Sneeuwwitje en haar prins, tovenaars, kabouters of feeën tegen het lijf te lopen. Iedereen, jong en oud, was immers verkleed en geschminkt. Crcatievelingen onder het aanwezige publiek, proper uitgedost in riante Hoogstraatse vuilniszakken, konden hun talenten dan weer de Vrije loop laten met vingerverf en ander lekker vies knutselgerief. Ii itgehongerd schoof iedereen 's middags aan de koninklijke feesttafel. In een sfeervolle zaal, feeëriek verlicht met kaarsen, vuurstokjes en toverlichtjes, werd er door de kinderen uitbundig getoast met kinderchampagne. En het nieuwjaarsdiner was ook niet te versmaden: tomatensoep met heel veel balletjes, koninginnehapjes met frietjes, In de namiddag was er terug tijd voor spel, sport en actie. Ook de spannende tovenaarskunsten konden groot en klein bekoren. Het vas dan ook een drukte van jewelste toen omstreeks 15 uur de ouders arriveerden. Gelukkig konden de kinderen dan nog een hele poos verder spelen, want hun papa's en mama's konden eerst nog genieten van de aangeboden hapjes en drankjes.

L VOOR NFO OF £NAFSPRMKI)! Openingsuren: ma: di: woe: don: vrij: zat: zon:

14.00-18.00 19.00-21.30 10.00-18.00 19.00-21.30 10.00-18.00 19.00-21.30 14,00-18.00 19.00-21.30 10.00-18.00 enkel op afspraak gesloten

Adres: Desmedtstraat 72 b 1 2322 Minderhout Tel: 03 314 79 35 GSM: 0476 43 34 31

De Slinger is een Hoogstraatse vereniging die één zondag per maand gehandicapte kinderen opvangt en hen een plezierige spelnamiddag bezorgt. Voor info kan u terecht bij Toos Van Opdorp, tel. 03 315 8271.

't

Rotaract Hoogstraten - Kempen is de bruisende jongerenafdeling van Rotary. Enkele keren per jaar organiseren en financieren zij een aantal sociale projecten. En daarnaast is er uiteraard ruimte voor culturele, sportieve of feestelijke activiteiten. Voor info kan u terecht bij Ellen Fransen. tel. 0477 28 24 06.

pv

-

Piepschuimkorrcls ongevaarlijk? Het terrein van de frma De Rijke op de transport/one in Meer. \\ aar \ 0110 jaar een hevige brand v oedde. ss ordt nu gebrtnkt voor het opslaan an piepschuimkorrels. Volgens de zaakvoerder is alles in orde. "We slaan de producten alleen in open lucht op als onze klanten daarmee akkoord gaan" zegt zaakvoerder Rob De Wit. Ook de brandweercommandant is akkoord: "Een gevaar houdt de opslag in openlucht niet in", volgens Jan Van Hemeldonck. "Piepschuimkorrels vatten niet gemakkelijk vuur. Als het goedje brandt, is het natuurlijk een ander paar mouwen om het geblust te krijgen. In open lucht is de opslag toch gemakkelijker te behandelen. We kunnen de paletten wegrijden en isoleren" (fh) 38

nat 'JW:0313143748 5a. :03/314.74.14

1.4PuPW.versmisse7tjan3$ens.e ot-mai(: smenjansseus@portima..be


HOOGSTRA TEN

Ontbij tzondag

Gastgezinnen gezocht

HOOGSTRATEN - Zondag 24 februari organiseert de Bond van Grote en Jonge Gezinnen voor de vierde keer een ontbijtzondag in de Pax. De voorbije drie jaren hebben al nieer dan 450 mensen genoten van een overheerlijk ontbijt en een gezellige babbcl op de ontbijtzoiidag. Er wordt gezorgd voor verschillende soorten brood, spek met eieren, allerlei soorten broodbeleg, lekkere desserts (fruit, tiramisu, cake. rijstpap, ... ). De kinderen moeten niet op hun stoel blijven zitten: er zijn kinderactiviteiten voorzien. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk bij Jan Leemans, tel. 03 314 71 04, e-mail: j. lcc1uum1ilra,hc

KTTM Ste.-Cecilia HOOGSTRATEN - Op het Nationaal Jeugdtornooi voor solisten op 3 en 4 november in het cultureel centn.im van Wemmel behaalden de jeugdmuzikanten van de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Ste.-Cecilia uitstekende uitslagen. Afdeling uitmuntendheid: Leen Casie, sax sopraan, 82%, Sven Larnbrecht, sax sopraan. 75,33%, Gunther Verberckrnoes, sax sopraan, 74,66%, Jurgen Verberckmoes, sax sopraan, 77%. Afdeling uitmuntendheid - ensemble: Sven Lambrecht. Gunther en Jurgen Verberckmoes, Leen en Peter Casie en Eveline Weyn 76%. In eerste afdeling (trio) behaalden Sven Larnbrecht, Jurgen en Gunther Verberckmoes op sax sopraan het plaket van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In de afdeling uitmuntendheid (ensemble) wonnen Sven Lambrecht, Jurgen en Gunther Verberckmoes, Leen en Peter Casie en Eveline Weyn eveneens het plaket van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Proficiat voor deze jcugdsolisten.

S

r

HOOGSTRATEN CarrosSEME ti

ALLE MERKEN

r

Mob i l E

L.S!RENT

ONDERDELEN St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

1

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 30 maart organiseert de Koninklijke Fanfare SintCatharina ecn dubbelconcert met de Brasshand Campine uit Tielen en The Young Ambassadors uit Oxford. The Youm Ainbassadort, een vermaarde Engelse brassband, is een ensemble met studenten van de muziekacademies en conservatoria die nu ervaringen opdoen om later in het professionele circuit te kunnen werken. Het zijn allemaal eersteklasmuzikanten afkomsti g uit alle streken van Groot-Brittannië. Tijdens deze Europese rondreis (reeds de 65' sinds 1978) houden ze ook even halt iii Hoogstraten en vergasten ons op een subliem concert. Om de rondreis probleemloos te

laten verlopen zijn we op zoek naar gastgezinnen die één of meerdere leden van deze groep een overnachting kunnen aanbieden. De volledige groep bestaat uit twee echtparen (dirigent & echtgenote en vaste begeleider & echtgenote), de buschaultëur (één persoon) en 26 muzikanten (22 man. & 4 vrouw.) Wie wil helpen en interesse heeft, kan voor meer informatie steeds terecht bij StafBrosens, tel. 03 314 1546 of gsm 047993 7489. Met dit concert tracht de fanfare St.-Catharina haar steentje bij te dragen aan het culturele leven in Hoogstraten. De toegangsprijs voor dit dubbelconcert in de Rabboenizaal van het Spijker bedraagt 7.5 euro in voorverkoop en de avond zelf 9 euro. Een unieke kans

Kameroen in Hoogstraten?! HOOGSTRATEN - Op zaterdag 16 februari heeft in zaal Pax 'Waka Kameroen' plaats. Jong en oud kunnen er vanaf 19u30 terecht voor een bruisende Afrikaanse avond. Een leuke wedstrijd, een infomornent, een optreden van een jongerenkoor, muziek, werkwinkels, dans en het verplichte duo hapje en drank vormen de gevarieerde onderdelen van het programma. Dit initiatief werd uitgewerkt door leden van JTB (Jongeren In Beweging) en de Decanale Werkgroep Broederlijk Delen, in samenwerking met het stadsbestuur.

Een blik terug Vorigjaar was er de bijzonder succesvolle 'Viva Bolivia'-avond. De initiatiefnemers kijken hier terecht met enige trots en vooral veel plezier op terug: 'Je begint met een lege zaal, autokoffers vol materiaal en een achttal vrijwilligers. In enkele uren tijd bouw je de zaal om tot een aantrekkelijke ruimte in zuiderse sferen. Naast een podium en een muziekinstallatie zoek je plaats voor een fototentoonstelling, interessant Broederlijk Delen-materiaal, een halve wereldwinkel en een Zuid-Amerikaanse markt. Vanaf half acht stromende mensen toe. Ze maken hun keuze uit verschillende werkwinkels, bekijken wat er te zien is of nestelen zich alvast aan een van de tafeltjes. Zuid-Amerikaans stipt start het podiumprogramma met muziek, dia's, toneel en informatie. Daarna verdwijnt ieder in de richting van zijn werkwinkel. Er wordt geknutseld, gekookt, geluisterd en gekeken en - niet te vergeten - stevig gedanst. Deze ervaringen moeten natuurlijk uitgewisseld en dus gaat een uurtje later de bar open om bij pot en pint bij te kletsen. Enkele mensen wagen zich in het gewoel nog even terug op het podium om het aanwezige publiek mee te nemen in een zangmoment en hen warm op te roepen tot verdere actie. Wanneer enkele uren de laatste mensen andere oorden opzoeken en de ploeg na heel wat sleur- en opruimwerk terug in een lege zaal staat, herinnert niets nog aan het bruisende gebeuren dat hier de avond vulde...' De aanwezigen weten echter beter...

De blik vooruit Geslaagde initiatieven vragen om navolging. En zo ontstond de idee van 'Waka Kameroen', een avond in Afrikaanse sferen met een stevige

knipoog naar het campagnethema van Broederlijk Delen. Dit jaar staat in deze Organisatie de ecologische voetafdruk centraal. Dit is een symbolische voorstelling van de oppervlakte aarde die nodig is om in het levenspatroon van een persoon, stad of land te voorzien. Het speelse onthaal op de Kameroenavond staat dan ook in het teken van voeten en aarde. Wat staat er de bezoeker verder zoal te wachten? 'De kinderen - en wees gerust, ook de volwassenen - kunnen deelnemen aan een wedstrijd. Tijdens het podiummoment vanaf20u. 15 krijgt de bezoeker degelijke, maar licht verteerbare informatie. Verder brengt het jongerenkoor van Rijkevorsel een greep uit haar Afrikaanse repertoire en geven enkele mensen van katoen op hun djembé's. Om 20u.45 gaan de werkwinkels van start. De kinderen maken zelf speelgoed: jongeren en volwassenen mogen hun kookkunsten botvieren op Afrikaanse wijze. Jeanne Keysers vertelt over haar ervaringen op inleefreis naar Kameroen, en muzikale types kunnen zelf hun ritmische talenten testen in een workshop dj embé. Tenslotte leert Lebolo Zachari aan ieder die wil de grondbeginselen van de Afrikaanse dans. Het officiële gedeelte van de avond wordt afgesloten vanaf 22u. met een laatste podiummoment.' Nadien serveert men er nog een drankje en een hapje, of zoals de inrichters het noemen 'een danske en een klapke tot middernacht'. (mdi)

'Waka Kameroen' opent op zaterdag 16 februari de deuren van de Pax om 19u30. Als inkom betaalt u een Vrije bijdrage. Voor meer info: Leen Van der Schoot en Gert Boeckx, tel. 03/ 314.85.35.

Februari is nooit zo fel, of 't levert zijn drie zomerse dagen wel.

39


MEERSEL-DREEF

Veldtoertocht Voor de elfde keer al richten de Floottstraatsc Wielertoeristen vzw in samenwerking met de Sportraad Hoogstraten en de Vlaanise Wielrijdersbond hun veldtoertocht in. Op zondag 3 februari kan je tussen 8h30 en 101100 vertrekken in het Seminarie, Vrijheid nr. 234 te Hoogstraten. Het parkoers van ofwel 30 ofwel 40 krn voert u door de mooie natuurgebieden en bossen in en rond Hoogstraten, met onder meer passages door Duitse Nonnen. Heerle, 1-lal, Jal en Wortel Kolonie. Halfweg het parkoers is er bevoorrading voorzien, na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan je je fiets laten afspuiten. Deelnemen kost 2.5 euro (2 euro voor VWB leden). Voor meer info. Tel 03311.71.34 (Ronny Aerts), 03/314.42.02 (Louis Adams) 03/314.56.14 (JefGeerts).

Met De Stuw in huis MEERSEL-DREEF - De dorpsraad viel met hun 41 editie van hun eontactblad Dc Stuw op de deurmat. Daarin kondigen ze hun volgende algemene vergadering aan waarover volgende maand een uitgebreid verslag en laten ze verschillende verenigingen aan het woord. De dorpsraad van Meersel-Dreef is nog steeds een actieve club, in tegenstelling tot sommige andere dorpsraden in de andere deeldorpen van Hoogstraten. Te danken aan enkele niet opgevende, doorduwende Meersel-Dreveniers in hart en ziel. Hopelijk kan de dorpsraad terugblikken op een geslaagde algemene vergadering met een groot aantal aanwezigen. MeerselDreef telt verschillende individuen en verenigingen die ijveren voor hun ding, soms met tegenstrijdige belangen, maar daarbij is het belangrijk dat ook het algemeen belang in de gaten wordt gehouden en op de vergadertafel van onze gemeenteraad belandt. Daarvoor is de dorpsraad nog steeds het juiste instrument. Volhouden dus! (lv)

Geslaagde kerstvieringen MEERSEL-DREEF - Voor cle paters Kapucijnen is de kerstperiode een drukke tijd. Normaal zijn er elk weekend zeven misvieringen maar met kerstmis kwamen er nog enkele bij. Op kerstavond maandag 24 december is erde middernachtsmis, opgeluisterd door ons Mariazangkoor. Onder leiding van broeder Xavier zongen de koorleden een hele reeks kerstliederen, waarbij bekende en minder bekende melodieën elkaar afwisselden, om te luisteren ofoni mee te zingen. De paters gekleed in hun mooiste gewaden, een mooie kerststal naast liet altaar, overal bloemen en planten. Kortom een prachtige, sfeervolle viering. Op kerstdag zelf werd de hoogmis opgeluisterd door het kinderkoor de 'Franciscaanse Zonnetjes" en op tweede kerstdag door onze fanfare "Voor Eer en Deugd". Gevolgd door een receptie aangeboden door de parochie aan al de bestuursleden van dc verschillende Meersel-Dreefse verenigingen. Een drieduizend mensen, groot en klein, woonden de verschillende vieringen bij. Al die dagen was hei ook een drukte van belang in het Mariapark. Flonderden kaarsjes werden er geofferd, een betoverend zicht. Pater Luk en z'n confraters kunnen terugblikken op een geslaagde kersttijd. De paters hebben trouwens niet te klagen over de belangstelling voor liet Mariapark, in de Nederlandse Volkskrant verscheen op zaterdag 15 december, nationaal een verhaal van meer dan een halve pagina over "Dc cementrustiek van Meersel-Dreef". Een positief artikel niet veel uitleg, foto's en ecn interview met onze parochielierder pater Luk. Verder o as met dc feestdagen ook de Nederlandse

televisie op de Dreefvoor liet maken van enkele opnames over liet Mariapark en de paters Kapucijnen. Dat gezegd zijnde volgt hier nog liet relaas van Bert Damen, bestuurslid enjeugdverantwoordelijke van dc fanfare over de kerstvieringen: Kerstnoten. Tussen de kalkoen en de diverse kerstborrels door, vonden de leden en de jeugdleden van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' toch de nodige tijd om kerstmis muzikaal luister bij te zetten. Op eerste kerstdag was liet jeugdorkest aan de beurt. Aan hun was de eer om de kerstdrank aan de kerststal te omlijsten niet een streepje muziek. Na de kinderviering op eerste kerstdag is liet de traditie "op Dreef" oiii een glaasje gloeiwijn of choconielk te drinken en dit ten bate van liet zangkoor de 'Franciscaanse Zonnetjes'. De leden van cle 'Franciscaanse Zonnetjes' hadden eerst de kinderviering opgeluisterd en dit niet alleen met hun zangkunst maar ook niet een prachtig solo-optreden van Jenske Jansen en ook een solowerk op blokfluit. Tweede kerstdag waren het de leden van de fanfare zelf die de mis van 1 0u30 kwamen opluisteren met hun kerstmelodieën. Tijdens de viering genoten zowel de leden als de aanwezigen van dc kerstklanken en even werd liet in de kerk nog stiller dan stil omdat men ten volle wilde genieten van de solo gebracht door Kees Huyben op tuba. De fanfare sloot de viering af met liet bekende "l'm dreaming of'a White Christmas" en deze droom was geen bedrog want bij liet buiten gaan van de kerk vielen er de nodige sneeuwvlokken en hadden we toch, met een beetje vertraging, een witte kerst. (lv)

øp 1F tIL:

t ,

:

1 KÖMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANS EN

/ )c' jcui/J i ii out ru/in (1 oit /wl/ iijdcu.s de kcist i'/c'riligcli. Dc hoogoi /5 0/) kcistilug was VOOr hen gereserveerd. De jeugdi'ieringen worden gedragen door een enthousiaste groep vrij. ...illigers clie om de beurt de uitwerking op zie/t nemen. De kinderen voelen zich er t/luis en niet de muzikale omlijsting van liet kinderkoor zijn het strik voor stuk geslaagde vieringen. Met kerst//ijs zorgde de gloeiwijn en de chocomelk en liet optreden van liet jeugdorkest nog voor ee/t genoegljk staartje en een vol kerkplein.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 40

Voor meer regionaal nieuws In Februari sneeuw en regen, betekent goddelijke zegen.

www.flapuit.be


MEERSEL -DREEF

Kerstboomverbranding \IEERSEL-DREEF - Al sseer enkele jaren organiseert dc middenstand van Meersel-Dreet een kersthoomserbranding. De vorige jaren was dat steeds een succes, een beetje kermis in de winter. De middenstandss ereniging als zodanig is opgehouden te bestaan maar enkele middenstanders willen toch nog zorgen voor de kerststal bij de paters en voor de kerstboomverbranding. Het /nt knap in elkaar. De route van de fakkltnrht was gewijzigd. er werd een omweg gemaakt langs de Markweg en het fietspad langs de Mark, donker maar daardoor zagje beter de lange sliert van likkels. Net toen heel de stoet de Markweg op liep schoot men niet te zuinig een prachtig vuurwerk af. De fanfare zorgde voor een muzikaal tintje en het knetsen van de kerstbomen op het vuur deed de rest. Het was ook niet berekoud. zodat de mensen ruim de tijd namen om van het spektakel te genieten. Toen iedereen zich in dc tent had verzameld, kon de playbackshow voor dc jeugd beginnen. Dertien groepen boden zich aan van, solo-artiesten tot grotere gezelschappen, van kleuters tot lagere schoolkinderen. Ze deden allemaal hun best, alhoewel cle allerkleinsten beduusd door het vele volk, compleet van slag waren en al hun danspasjes vergaten. Desvatouderekandidaten vlogen er wat heviger in en ja, er zitten geboren toneelspelers bij. Na de playhacksho kwamen de ouders aan de beurt. Frank Roelands zorgde met z'n maat voor gezellige dansmuziek. Buurten, dansen en springen en natuurlijk hoort daar ook een drankje hij, saren de ingrediënten. Je eens lekker laten gaan. Het duurde tot het laatste kooltje van de kerstbomen helemaal sas uitgegloeid. Moe maar tevreden en vol lofvoorde organisatie wordt al uitgekeken naar de volgende editie. (ti')

-.

ç5;' /

...,

-45

(

De plat'buekshoit' zorgde 100/ een gezellige start van het doipsf'est. De kinderen leden hun best, aangevuurd door hun oudeiv. Het was i'ooi' de jurt' dan ook moeilijk om een 'o'innaar aan te duiden, ze verdienden liet eigenlijk allemaal. Nunimnem' drie werd de groep Kahouterplop met Niels, Lars, fris en Kelli', nunimer twee vt'erd de groep .4 iomme K met Lieke, Sanne en Ste/anie. Op de,foto de numnniem'één: The 1 'illage Pc'ople niet Hunne, Fleur, Preek. Knie! en Marijn.

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

-

-.

TOYÖTA 41


MINDERHOUT

Zaklampentocht

Vier generaties AERTS

MI DERHOUT - De KWB organiseert regelmatig een ontspannlngsactivitelt voor het ganse gezin. Ook zo op vrijdagavond 1 fehniari Dan gaat de ondertussen welbekende zaklampentocht door. Volwassenen, eventueel vergezeld van hun kinderen, vertrekken voor een wandeling in de maneschijn en in de volledige duisternis door de donkere bossen. Welke kinderen vinden het niet spannend om met een zaklamp of een fakkel rond te lopen in de duisternis. Watje die avond verder te wachten staat, willen we nog niet verklappen. We willen al wei een geheimzinnig tipje van de sluier oplichten. De wandeling zal halverwege overgaan in een adembenemend verhaal (Wie herinnert zich de vertelster van vorig jaar aan Bootjesven nog!) Om de sfeer die avond compleet te maken, mogen zowel dc kinderen als de volwassenen verkleed komen als heks, spook, fee..... liet vertrek is voorzien om 1 uur aan het paiocliieeeutiuiii van Mindcrhout ofom 10uur aan het clublokaal van visclub De Schepzak (achter steenfabriek Desta). De deelnameprij s bedraagt slechts • 0,75 voor volwassenen. Kinderen (-12 jaar) nemen gratis deel. Aan deze activiteit mogen ook niet KWB-leden deelnemen. U bent allen van harte welkom. Inlichtingen over deze zaklampentocht: Fons Muesen, Markwijk 4, tel. 03/314.55.69.

MINDERHOUT—Altons Aerts, 1-Ial3J, geboren in 1913, zoon KarelAerts, geboren in 1948, kleinzoon KarlAerts, geboren in 1975 en achterkleinzoon VinceAerts, geboren in 2001.

Stal stort in door de sneeuw

en L4

1,

:c:-

)

Garage

F. GEUDENS bvba MLLIscwcg 8

2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 1I'14'1ir.ge1u/e'n v

ZOEKER TJE

MI,\DERHOUT. In heï bedrijf 1(1/! 1 iclorDoiicke/s op .-Icliieraard in ;'tIi u.lerhout stortte het dak van een varkensstal in onder het gewicht van de sneeuw. De brandweer werd erbij gehaald om ongeveer 700 varkens te evacueren en over te brengen naar twee stallen in Merksplas.

Voor een kunstproject op de Vrijheid zoekt het IKO dringend allerlei stoffen van min. im breed in alle mogelijke tinten van LICHTGEEL over GROEN tot ROODBRUIN.

Is Februari zacht en stil, dan komt de noordenwind in April

Binnenbrengen ten laatste op woensdag 20 februari op het IKO-secretariaat (03/3147554). Alvast bedankt!

42


MINDERHOUT

Dorpsraad MINDERI-IOUT - Donderdagavond 17 januari waren er nog geen 40 toehoorders aanwezig op de openbare vergadering van de dorpsraad. Het bestuur van deze dorpsraad selecteerde 12 punten waarop het schepencollege toelichting zou geven. Een oud zeer zijnde voetbalvelden in Minderhout. Iedereen, alle aanwezigen, waren ermee akkoord dat dit voor de huidige werking een belemmering is als je maar over 茅茅n terrein beschikt. Vijf, zes jaar geleden kocht het stadsbestuur achterliggende gronden, ruim 4 ha. gelegen aan de 1-leistraat. Wegens de vele protesten begon een zoektocht naar een andere geschikte locatie. Daar is men niet in geslaagd. Het enige haalbare (?) blijft de locatie Heistraat. De hogere overheid AROM gaf het stadsbestuur nu de raad om de totale oppervlakte te verhogen naar ongeveer 8.5 ha. Anders kan men geen toelating bekomen! De woorden van "we hebben al deze grond niet direct nodig" was boter aan de galg. De omwonenden gaven blijk van hevig protest en zullen (waarschijnlijk) alle rechtsmiddelen gebruiken om dit project zo lang mogelijk tegen te houden. De ter plaatse genoemde datum van daar te voetballen tijdens januari2004 lijkt dan ook zeer optimistisch. Het moet iedereen duidelijk zijn dat de omwonenden niet tegen de voetbal van Minderhout zijn. Alleen biedt deze locatie, volgens hen, geen kans op slagen. De toestand van de Minderhoutsestraat wordt steeds slechter. Er is v没没rLhii ddt dL diukriolering van het gescheiden atvoerstelsel in de bermen kan komen. Indien men hierin slaagt. kan de toplaag van de straat vernieuwd worden. Als er dan geen verkeersremmers voorzien worden, krijgen we in Minderhout (waarschijnlijk) ook zo'n vliegbaan als de Loenhoutseweg te Hoogstraten. Een oude koe is de Koestraat. Komt elk jaar op de agenda. Zonder oplossing. Wordt (zeker) vervolgd. Het schoolgebouw in de gelijknamige straat is aan vervanging toe. Dit wordt minstens een vijfjarenplan en dan nog. Over het fietspad van het Groeske is ook het laatste woord nog niet gezegd. Toch zouden de Nederlanders niet van slechte wil zijn. Maar over de grens is het hetzelfde probleem als hier. Eurocenten! Voor de restauratie van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Akker is het dossier in voorontwerp goedgekeurd. Dossier en subsidie aanvragen zijn gebeurd. Ook hier is het wachten op centen. Men spreekt in een orde van 32.500 euro. Aan het begin van de Minderhoutsestraat staat een weegbrug die vooral 's nachts gebruikt wordt. De gewogen vrachtwagens begeven zich via de Pastoor Van Dijckstraat terug naar de Desmcdtstraat. Dc bewoners van deze wijk zijn daar niet gelukkig mee. Ook het wegdek is niet bestand tegen dit zwaar vervoer, ben oplossing is niet direct voorhanden. Het moet duidelijk zijn dat de zaak beschikt over alle wettelijke vergunningen en dat de zaakvucidei Lelf nice zoekt naar een bevredigende oplossing voor iedereen. Door grondschaarste ziet het college het niet mogelijk om een speelplein voor kinderen aan te leggen in de Borselhoeve. In Minderhoutdorp ter hoogte van een grootwareoltuis wui dcii de fietsers niet gespaard. Doodleuk steekt men daar langs rechts, over fietspad en stoep de linksafdraaiende auto's voorbij. Met een kleine ingreep, bv. stoep verhogen of paaltjes zetten kan men dit oplossen. Hiervoor dient echter een aanvraag te gebeuren bij Bruggen en Wegen ... Door (te) hoge snelheden is ook de

Desmedtstraat niet echt veilig meer te noemen. Ook deze weg komt op de agenda van de verkeersraad, net zoals de andere verkeerstechnische problemen die in dit verslag minder aan bod kwamen. Na de pauze noteerden we de volgende mededelingen van het stadsbestuur: donderdag 7 febrLiari: toelichting naar alle belanghebbenden over de cultuurfunctie van de stad Hoogstraten. Van 27 april tot 22 mei: gratis opleiding tot

compostmeester. Lessen gaan door te Hoogstraten. Zaterdag 20 april: actie opruiming van zwerfvuil doorheen de ganse gemeente. Na deze was het tijd voor de vragenronde. Dat ging over geplaatste paaltjes op openbaar terrein op de Aard, parkeren vooraan in de Schoolstraat tijdens het weekeinde, waar moeten de witte borden staan die het begin van een centrum aanduiden, de leegstaande frituur die staat te verkommeren en tenslotte een vraag, net zoals op alle andere dorpsraden in onze gemeente, naar bestaande bouwgronden. Onlangs kon men 27 personen gelukkig maken in onze gemeente. De andere 80 ingeschrevenen blijven intussen op hun honger zitten. Conclusie: er is nog veel werk aan de winkel, vooral voor de verkeersraad en dan is er nog geen woord gezegd over de toestand van de zagerij. (FrSn)

Nieuwj aarszingen

1II.\DEI?Ii0L T- 11e1aas in os's/til os' 1 as Is Is//en dal er 1/11/oor 1 1CC'i In mdce iiieiI zangers op de baan waren dan de vorige jaren. Een reden hiervoor is niet direct duidelijk. Naasi de vele vrijwilligers om de kinderen veilig te laten oversteken waren ook de mensen van deK. L.J. neer op pos!. Ook dit jaar vergasten zij jong en oud op een warme drank met dito ha/?/e.

IJriekoningen

MIiVDERHO(]T - Op zaterdag 5januari zetten de jongens en meisjes i'an de catechese hun beste beentje voor. Aan de school ,hvamen lij bi/een om vandaar uit in gans het dorp Driekoningen te gaan zingen. Naar verluidt werden zij overal goed onthaald. 43


MINDERHOUT

De kaap van 95 jaar genomen

Trientje temidden van haar kinderen vi. mi. r. (boven) Gust, Roza, Rol,, Els, Lowie, Fe/i.v en Chri,çt (onder) Julia, Mit, moeder Trien, Jeanne en Wiske.

MINDERHOUT - Trientje Vervoort, weduwe van Adriaan Tilburgs, vierde op zondag 23 december haar 95 verjaardag. Groot feest dus voor alle (145) nakomelingen. Een feest waar zijzelf niet mocht ontbreken. Trientie wist wel dat haar kinderen deze feestdag niet zonder meer voorbij zouden laten gaan. Maar een feest van deze omvang had zij niet verwacht. De familie had tevoren verzamelen geblazen in de parochiezaal te Minderhout. Zoon Rob reed even terug naar huis om moeder op te halen. Toen zij de zaal binnentrad klonk er een overweldigend 'lang zal ze leven'. Graag nam zij de felicitaties in ontvangst. Schoof aan voor een overheerlijke feestmaaltijd en liet ver-

der het feestprogramma genietend over zich komen. Toen de laatste van de familie het licht uitknipte in de feestzaal lag Trientje thuis al lang weer te rusten. Trientje woonde steeds in de Noorderkempen. Geboren te Meer op 28 december 1906 begon zij na haar huwelijk met Adriaan Tilburgs te boeren. Toch werd er korte tijd hierna besloten om te gaan werken. Op het landgoed van Stas te Meerle kon men steeds goede werkers gebruiken. Deze periode werd misschien wel de gelukkigste tijd van haar leven. Toch werd er besloten te verhuizen in 1951. naar MeerselDreef. De kinderen hadden de ouders zover

gekregen dat ze daar een café openden. Een goed draaiende zaak werd er opgebouwd. Geen wonder met enkele dochters aelitei de toog. Trientie hield niet écht van toophangers en nog iets minder van de Nederlanders die toen reeds de grens overstaken. In 1957 werd besloten aan het café de brui te geven. Ditmaal verhuisde het gezin naar de Strijbeekseweg in Mrrle 1-liep had Trientje liet al ccii stuk gemakkelijker. Van 1 l irrlrvii hadlii or ivds cnkcicn hei oudci lijk huis vei laten. Litei gaven dc kinderen hun ouders de raad om in dc streek een eigen huis te bouwen. Na wat zoekwerk werd er in Minderhout een geschikt stuk grond gekocht. Hun droomhuis werd gebouwd op de Aard. Dat was toen de twccde woning in dc garrsc stiuut. Nu is het er zogoed als volgebouwd. Geruime tijd konden zij en haar man hiervan genieten totdat Adriaan in 1974 kwam te overlijden. Rob, haar jongste zoon, huwde met May jansseos en trok bij moeder in. Een toestand waarbij iedereen gelukkig was en nog is. Als de gezondheid het wil gaat ze door naar de honderd. Aan de familie zal het niet liggen. Sommigen denken alweer aan een feest. Intussen gaat het leven voor iedereen verder. In de voorbije maand augustus zag Matthias Verschueren het levenslicht. Matthias is het eerste achter-achter-kleinkind van Trientje Vervoort.

Schoon fieidssa[on Lieve De £Meester Latigenberg 30 - 2323 Woud 03 1314.55.15 Eîikt' afipraak..- Oo6g 51 thuis

ÇelTaatsverzorging - 9v(anicure Ted?cure Onthcnringen 1i1aquifCage

141

Zoet weer in de korte maand, is niet gelijk 't betaamt.

Kincierdisco

MIiVDERIIO(]T- Op zondag 131anuari hoorde je in de /,uurl van deparochiezaal niets

WItL tj: Ti ienl/e Vervoort.

44

anders dan joelende kinder,stemmen. Binnen in de zaal hadden deprofèssionele animators een dankbaar publiek. Graag gaven dc kinderen zich over aan allerlei danspa.s/es. De KSJ'ers dan.stemi met de kinderen mee. de KWB 'ers verzorgden de bediening Aange-ien de ouders niet iets minder in aantal waren dan vorige jaren moesten de aanwezigen de zaak wat harder ondersteunen. En maakten zij ineens ajispraken voor het volgend jaar.


LJ:1tI

stuur. Dorpsraad zonder fr. Wortel -. In liet 1-Ioogstraatse infoblad van december JL was te lezen dat \oorzilter en secretaris van de Wortelse dorpsraad hun ontslag hebben ingediend, waardoor de dorpsraad zonder bestuur is komen te zitten. Dit jongste bestuur is slechts een klein jaar actief geweest. Voorts loopt liet al enkele jaren niet nieer zo goed met het bestuur van deze raad. In andere deelgerneente vlot dit redelijk goed: waarom kan hetzelfde dan niet in Wortel? Omdat er al genoeg 'verhalen' de ronde doen, probeert dit artikel enkel de feiten weer te geven, en dit zo objectief mogelijk. Als vorig jaar een nieuw bestuur moet gekozen worden, blijkt erweinig animo. Toch besluiten René Van Opstal, als voorzitter. en Marian Piret, als secretaris, een nieuw bestuur te vormen. Ze zijn echter de twee enige actieve leden van een bestuur dat uit vier personen moet bestaan. Marian Piret besluit na eenjaar van proberen haar ontslag aan te bieden, omdat, zo zegt ze zelf, liet onrealistisch is om met slechts twee mensen dit bestuur draaiende te houden. Ook is volgens haar liet dorp Wortel niet drie schepenen in de Hoogstraatse gemeenteraad al ruim vertegenwoordigd. René Van Opstal blijft dus als cnigste over en ziet zich aldus, zo verklaart hij zelf, genoodzaakt ermee op te houden. liet is een feit dat de laatste twee besturen, die hun volledige termijn hebben uitgediend, zich

niet opnieuw kandidaat hebben gesteld, en dat liet laatste bestuur, niet eens volledig, liet nog geen jaar heeft uitgehouden. Over liet nut en belang van dorpsraden blijft de discussie otigetwijfcld mogelijk, maar een tweede feit is dat, waar elke dorpsraad telkens twee afgevaardigde naar andere adviesraden, zoals bvb. de verkeersraad, niag sturen, er nu namens Wortel geen vertegenwoordiging is. Er kunnen dus beslissingen vallen ôver Wortel, zonder dat er een steni nt Wortel is gehoord. Terwijl dc dorpsraad de niogelijklieid ertoe heeft. Vanuit liet gemeentebestuur zijn in liet verleden tot tweemaal toe pogingen ondernomen om een bestuur mee op poten te zetten. Nu heeft dit besloten geen initiatief meer te nemcii in die richting. Het is dus aan de Wortelse verenigingen, allen vertegenwoordigd in deze dorpsraad, om zelf initiatief te tonen. Een markant feit is tenslotte nog, dat er norniaal gesproken een openbare vergadermg had moeten plaatsvinden op donderdag l() januari jI. Bij gebrek aan bestuur is deze niet doorgegaan. Maar op liet stadhuis zijn er geen reacties van Wortelnaren binnengekomen. Maar waarom niet, als de gelegenheid wordt gegeven oni je steni als deelgemeente te laten gelden, deze niet beide handen te grijpen? Wordt ongetwijfeld vervolgd...

'Willen is Kunnen' treedt op. Wortel—De Wortelse toneelvereniging Willen is Kunnen speelt ook dit jaar naar goede gewoonte een stuk, deze keer getiteld "Wannes de Huwelijksmakelaar." Een klem woordje uitleg vniden we terug in de programmabrochure: "De titel doet al vermoeden waarover het gaat: een kluclitig blijspel. Ofje er veel van zal opsteken is nog maar de vraag. Wij zijn reeds tevreden als het stuk je een aangename avond kan bezorgen waarbij de lach niet zal ontbreken." De opvoering gaat door tijdens de weekends 2 en 3 en 8 en 9 februari a.s. Allen daarheen!

Vcldtocrtocht in Wortel. Wortel - Een andere jaarlijkse gewoonte is de veldtoertocht die de Wiclertoeristenclub de Zwaantjes organiseert. Deze keer kon men de natuur verkennen op zondag 13 januari jI., en dit vanzelfsprekend per fiets. Men had de keuze uit drie tochten van 27, 40 of 50 km. . De route voerde langs bospaden en -wegen o.a. door dc Wortelse kolonie, liet Graat'bos (nabij Zondereigen), Merksplas Kolonie en Bolk. Tweeëntachtig medewerkers leidden dc activiteit in goede banen. Wist u trouwens dat mcii reeds iii augustus start niet de voorbereidingen? Deze tijd is nodig, onder meer omdat men bvb. aan iedere eigenaar van elk stukje bos en natuur (allemaal beschermd) de toesteniniing moet vragen om gebruik te mogen van hun paden en wegen. Al het werk loont de moeite: niaar liefst 700 wielerrecreanten schreven zich in en de reacties achteraf waren positieti

.Kerstboomverbranding. Wortel - Zaterdagavond 12 januari ging dc kerstboomverbranding voor de tweede maal door in zijn nieuwe vorm. Dit dorpsevenement wordt steeds door verschillende Wortelse verenigingen georganiseerd. Men kiest hiermee bewust voor een kleinschahige aanpak, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan liet jeugdig volkje. Zo varen er voor de kinderen dit jaar pannenkoeken en popcorn, die ze zelf mee niocliten bakken. Een drankje verzorgde de innerlijke niens, een streepjc muziek - met dank aan de Wortelse Brassband - verwarmde de kunstzmnige niens. en een knetterend vuur de uiterlijke mens. De perfecte ingrediënten voor een geslaagde en sfeervolle avond! Moet nog worden vernield dat kerstbomen heel snel opbranden en dat de Organisatie dit jaar bewust meer— ofmeer bewust - heeft genoten dan vorig jaar!

nT/?.- T7 7.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Sint Mathijs (24) breekt het ijs, maar wil het ijs niet breken, dan vriest het nog zes weken. Ton ccli ci'ciiii/ii t t 11/en i,v Kioiiicii t. In. t.: (ho t eiij Fron.s ,S'iieR, l?iI Braspenning. 11/11 Van Bavel, Frank Van de Vijver, Belt!!" Goetschalckv. (onde,) JIild.Jansen, Astrid Gij.ven,

Is Februari zacht en stil, dan komt de noordenwind in April

Gundhi Doekx, lef De Backker. Niet aanwezig: Francine Strijhos.) 45


MEERLE

Openbare vergadering van de dorpsraad Meerle

Rond punt is mispunt MEERLE - Het was van in het begin omstreden en het wekt steeds meer de wrevel op van de inwoners van Meerle. Dat bleek uit de talrijke reacties bij de openbare vergadering van de Meerlese Dorpsraad. Ook het geknoei met de heraanleg van het gemeenteplein was een onderwerp dat nogal wat animo teweegbracht, al waren de aanwezigen daarbij wel wat milder voor de bestuurders van onze gemeente. Het sedert enige jaren trouwe publiek van een kleine 60 Meerlenaars was ook dit jaar op Post om naar de bestuurders van onze gemeente te komen luisteren en hen de nodige vragen te stellen. Het college was, met uitzondering van een verontschuldigde burgemeesten voltallig aanwezig. Zij werden geflankeerd door dorpsraadvoorzitter Christ Sterkens, informatieambtenaar Leo Sprangers en wijkagent Frank Jespers. Vooraf dankte voorzitter Sterkens in naam van de Meerlenaars het stadsbestuur voor de verwezenlijkingen van liet voorbije jaar. Vervolgens vroeg hij om een stand van zaken van de prioriteiten van 2001 en andere hangende zaken. - Verlichting en nazicht van het paadje tussen de Heibergstraat en de Mgr. Eestermansstraat: de verlichting is voorzien in de begroting van 2002, het nazicht - herleggen van enkele dals wordt opgenomen in het onderhoudsprogramma voor voetpaden van dit jaar - Nazicht van het paadje tussen de Voort en Bgm. Van Buitenstaat het blijkt enkel om een hoop zand te gaan die een goede doorgang bemoeilijkt. Het bestuur zal deze laten opruimen. - Is in 2002 de aanleg voorzien van een fietspad langs Groot Eyssel, vanaf de Strijbeekse weg tot aan de rotonde: hiervoor zijn in de begroting nog geen fondsen voorzien; die zijn momenteel beperkt tot het gedeelte vanaf de rotonde tot in Meer - Wordt de planning i.v.m. de ruiming van de sloten coneet uitgevoerd? Volgens schepen Martens worden alle sloten die onder de bevoegdheid van het stadsbestuur vallen allen én keei per j:elr eeruimd. De ploeg die

Altijd ruime belangstelling in Meerle 46

daarvoor instaat geraakt één jaar net rond. - Kunnen er langs de openbare wegen 'bladkorven' geplaatst worden, waarde bewoners in de herfst de bladeren van de bomen langs de weg in kunnen bijeenbrengen. Milieuschepen Sprangers zegt dat deze vraag onlangs ook op de gemeenteraad werd behandeld. Navraag door de administratie heeft geleerd dat nogal wat genieenten negatieve ervaringen hebben met dergelijke bladkorven. Ze blijken gemakkelijk gebruikt te worden voor afval en zwerfvuil, waardoor de afvoer van de bladeren moeilijkheden oplevert. Het is onmogelijk voor de gemeentewerkers het afval eruit te sorteren, daarvoor ontbreekt de mankracht. Het stadsbestuur wil om die reden nog niet van bladkorven weten. - Parkeren op de stoepen in de Kerkstraat: de wijkagent meldt dat tegen foutparkeerders wordt opgetreden en dat meerdere P.V. 'S werden uitgeschreven - Herstellen van liet fietspad langs de Strijbeekse weg (van Kleyn Eyssel tot aan de grens): dat dossier staat op het programma van de verkeersraad. Dit fietspad valt wel onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest (AWV) en die hun standpunt is gekend: geen nieuw fietspad of alle bomen moeten weg. - Aardgasleidingen in Heerle: volgens de bewoners is door Iveka een enquête gevoerd naar de mogelijke aansluitingen met het oog op de rendabiliteit van de aanleg van aardgasleidingen. Zij hadden graag het resultaat hiervan gekend. Het college zal navraag doen - Berm langs de straat voor Heerleshof, is die wel legaal gelegd? Het college weet dat die illegaal gelegd is en neemt aan dat de politie hierover PV heeft opgesteld. Ze voegen er

(JeiUL11Ilj4e

toe.sian dcii ooit dc ,oiondc

fijntjes aan toe dat de berm in kwestie op Minderhouts grondgebied ligt en derhalve hier niet ter bespreking staat Maaien van bermen: is wat vandaag gebeurt het maximum haalbare: schepen Martens zegt dat in de fusie niet minder dan 300 kni bermen moet gemaaid worden en dat de groendienst inderdaad het maximum haalbare doet. Parkeren van vrachtwagens op het gemeenteplein. Het bestuur van de dorpsraad bracht een unaniem advies uit tegen het parkeren van vrachtwagens op het dorpsplein en toch staan er nog steeds. Schepen Pecrlinck legt uit dat de gemeenteraad een politiereglement heeft gestemd dat parkeren van trekkers toelaat, maar aanhangers en opleggers verbied. De signalisatie is echter nog niet in orde. Zodra dit geregeld is - na de oplevering van het plein - zal de politie toezicht uitoefenen en indien nodig verbahiseren. GSM-mast : komt ie er of komt ie er niet? Schepen Van Ammel antwoordt dat liet de hogere overheid is die de vergunningen voor GSM-masten aflevert. Het college heeft de ingediende bezwaren aan deze overheid overgemaakt. Bovendien heeft het college zelf een negatief advies gegeven, omdat zou gebleken zijn dat niet kan voldaan worden aan de eis dat alle betrokkenen, d.w.z. GSMoperatoren de ASTRID (communicatiesysteem voor vei 1 ighieidsdiensten zoals politie en brandweer) op één mast hun plaats moeten krijgen. 1-let college wil niet het risico lopen dat twee masten in ons dorp zouden verschijnen. Er was al genoeg heisa rond één mast. Snelheidcontroles: wordt er voldoende gecontroleerd? De wijkagent meent dat er regelmatig gecontroleerd wordt. Hij wil graag aan de verkeerscel van de politie melden dat vanuit de dorpsraad nieer controles gevraagd worden, dan wordt de frequentie opgedreven. Hij waarschuwt wel dat de inwoners dan niet kwaad moeten zijn dat ze bekeurd worden. Het is eerder gebleken dat dc meeste overtreders in de onmiddellijke buurt te vinden zijn. Vanuit liet publiek wordt gereageerd dat dit uiteraard geen reden mag zijn om geen controles te doen.


MEERLE

Rond punt Via een vraag tot opvulling van de putten naast het wegdek van Groot Eyssel komt het gesprek op de rotonde. De weg naast de rotonde vertoont gaten tot 20 cm diepte naast de wegrand. Een gevaarlijke situatie. Trouwens wordt heel de rotonde als een totale misskleun aanzien. De rotonde punt is zo gelegd dat de weggebruikers die rechtdoor van Meerle naar Meer (of omgekeerd) rijden, het punt volkomen konden negeren. De lapmiddelen die men vervolgens gebruikt heeft om de weggebruikers te verplichten om rond te rijden, hebben er alleen toe bijgedragen dat het nu een echte knoeiboel is, met om. de diepe putten naast de weg tot gevolg. Schepen van verkeer Van Aperen legt uit dat de huidige toestand een gevolg is van het uittesten van een nieuwe indeling, die door de ontwerper op vraag van het college is voorgesteld. Hij zal de politie vragen hiervan tegen einde kbruari een degelijk verslag 01) te maken, zodat kan nagegaan worden hoe de problemen kunnen verholpen worden. Gust Desmedt. jarenlang lid van de verkeersraad, vindt dat er onderhand meer dan genoeg verslagen zijn opgemaakt en dat alle bijkomende adviezen dit rond punt niet goed kunnen krijgen. 1-let is mismaakt en het studiebureau heeft van in het begin knoeiwerk afgeleverd. Met de adviezen van de verkeersraad wordt trouwens weinig rekening gehouden. Zij hebben bvb.voorgesteld in dit geval een deskundige te raadplegen en niet voort te gaan op het advies van het studiebureau. Dat had zijn ondeskundigheid al voldoende aangetoond. (Het weze hierbij opgemerkt dat het rond punt van in het begin omstreden was. Op de infovergadering voor de bewoners, waar de planmien werden voorgesteld, is toen al opgemerkt dat cc oiivoldus,,d plunis was om een rotonde volgens de regels van de kunst in te passen. Een haakse aansluiting had al de problemen voorkomen. Een andere mogelijkheid was een onteigening en liet verleggen van weg en rotonde. liet college heeft echter vastgehouden aan zijn voornemen en de ontwerper opgelegd de rotomule in te passen in de beschikbare ruimte. Met liet bekende gevolg. —jaf)

Schepen Van Aperen. ten tijde van de beslissing tot aanleg nog geen schepen of raadslid, wil toch het rapport van de test afwachten en dan verder kijken. 1-Jij wijst op de financiële gevolgen van mogelijke ingrepen. Die zouden wel een fors kunnen uitvallen voor de stadskas. Maar dat er ingrepen nodig zijn, staat als een paal boven water. In Meerle is men benieuwd.

verplicht het werk te gunnen aan de laagste inschrijver. Men heeft echter geleerd uit de zaak en het bestuur zal in de toekomst van bij de opmaak van het lastenboek en de wijze van gunnen rekening houden met de vakbekwaamheid van de inschrijvers. Terloops wordt gevraagd naar de mogelijkheid om op het plein, als het ooit proper afgewerkt geraakt. een kunstwerk te plaatsen. Het college zal het bestuur van de dorpsraad uitnodigen hierover te beraadslagen en een voorstel in te dienen.

Info van het college Ter afsluiting geven de leden van het college aan de aanwezigen nog informatie over geplande initiatieven. Mil ieuschepen Sprangers maakt melding van een 'opruimactie van zwerfvuil' op zaterdag 20 april en vraagt medewerking van verenigingen en geïnteresseerden. Hij meldt ook dat op vraag van de milieuraad ook in Hoogstraten een cursus 'compostmeester' wordt ingericht van 17 april tot 22 mei, telkens op woensdagavond. Verdere uitleg vind je in het gemeentelijk infoblad. Schepen Van Aperen geeft uitleg over het nieuwe cultuurdecreet en nodigt iedereen uit, de verenigingen in het bijzonder, op de infoavond op 7 februari om 19 uur in het gemeentehuis. Schepen Peerlinek weet te melden dat de biedingen voor de verbouwing van de brandweerkazerne binnen zijn en dat de werken normaal gesproken in het voorjaar van start gaan. De biedingen (laagste = euro 223.000,00) liggen wel een stuk hoger dan de raming (euro 1 85.000.00).

Ook voor de vervanging van de luil'el van de school en de heraanleg van de speelplaats zijn in de begroting van dit jaar de nodige kredieten voorzien.

Nieuwe prioriteiten De voorzitter geeft vervolgens lezing van de voorstellen die bij het bestuur zijn binnengekomen en waaruit de nieuwe prioriteiten zullen gedistilleerd worden. - Verlengen van het voetpad tussen Mgr. Eestermansstraat en de Lage Rooy - Parkeerplaatsen in Meerledorp verhinderen goed uitzicht op de weg voor automobilisten die uit de Kerkstraat komen. - Behoud van het raadhuis. Schepen Peerlinek verduidelijkt dat er op het college een vraag is gekomen om het raadshuis te verkopen. De kandidaat koper wil er een café-restaurant van maken. De dorpsraad is verzocht hieromtrent een advies te formuleren. - Snelheidsvertragende maatregelen op de Voort. Aangezien het hier om een gewestweg gaat, zal het college dit aan de A.W.V. en de provinciale verkeerscommissie voorleggen. Groot is het verlanglijstje van de Meerlenaars niet, echt moeilijk om eraan tegemoet te komen ook niet. Ook uit de teneur van de algemene vergadering blijkt dat de inwoners van Meerle de inspanningen van het bestuur weten te waar deren. Een goede uitleg over het hoe en het waarom is dikwijls al de halve oplossing van het probleem. Blijven communiceren blijft de boodschap. Menig inwoner komt er nog steeds naar luisteren en wij blijven erover schrijven. (jafi

Zo vader, zo zoon MEERLE - Een veel gebruikt gezegde, dat dus wel zijn grond zal hebben in het dagelijkse leven van de man in de straat. Een dankbaar onderwerp voor een toneelstuk vinden ze bij de KLJ en ze brengen het weldra voor u op de planken in een regie van Luc Van De Heyning. Gustaa/ Vundanune is een weduwnaar, trouw gebleven aan /e herinnering van zijn vrouw. Zijn twee trouii'lu.vtige buiui'rouwen vinden dat maar niets en ,naken hem liet hot. Daare,iboven in oct hij dagelijks afrekenen met de capriolen van zijn twee zonen; Wilfried cle boekemui'uln en Peter, de Casanova. Vader Vandamme is mei opgezet met cle aan wezigheid van Peter's verloofde, Isabelle, in zijn buis. Het wordt nog

gekker als Peter zijmi vader i'ertelt dat hij nog een vriendin hee/t uitgenodigd. Vader Vanclamnmne stelt alles in liet werk om ook deze cicimne zo snel mnogel(jk cii te schepen. Maar

Voor het vervolg van het verhaal moet je maar komen kijken. Op zaterdag 2 of zondag 3 maart, telkens om 20 uur in de parochiezaal. Kaarten kosten euro 2,50 in VVK of euro 4,00 aan de kassa. 0p zaterdagmiddag om 14 uur is er een voorstelling voor de kinderen. De inkom bedraagt euro 1,50 en daar zijn twee consumpties inbegrepen. (jaf)

Dorpsplein Ook de aanleg van het geuieeuleplein, in dit blad al menig keer besproken, krijgt veel kritiek. Niet op het ontwerp ditmaal, dat zag er prima uit. t-let is ditmaal de aannemer die prutsweik afgeleverd heeft. Schepen Martens schetst de problemen vanaf het begin. Het plein ligt nu wel dicht, maar het çollege heeft de nplev' "10 eweigrrd De zaak wordt in handen gcgLvL.i van een advocaat en zal zijn beslag krijgen in dc rechtszaal. Ondertussen zullen de gemeentewerkmannen het plein opniimen. Vanuit het publiek viaagt men zich af waarom deze aaiiuerner het werk heeft toegewezen geii'g.'n. t ki was van in het begin duidelijk da( hij gebrek had aan kennis en ervaring, terwijl er in de streek voldoende dctIiiieiiiCiS zijn dit wel in huis hcbbLu. Schepen Peerhinek legt uit dat dit te maken heeft met de wijze van aanbesteden. In de gevolgde procedure was het bestuur wel

De acte/t/s man ds I LJ. Nu zijn ze nog /1/nl; uaii /2e! /c/'els/v ii. legen

lii giti tin iiil

ze het zonder liapem'en op de planken.

47


MEERLE EN WORTEL

Oud ijzer, koper lood en zink \IEERL.E - Sorteren en recycleren is geen overbodige bezigheid in een tijd dat zowel ophalen en verwerken van afval duur is en met grondstoffen spaarzaam moet omgesprongen worden. De Landelijke Gilde van Meerle en MeerselDreef maakt van de nood een deugd en komt de metaalwaren, die u thuis nog hebt liggen maar geen blijf meer weet, gratis bij u ophalen. Op zaterdag 9maart vanaf 9 uur 's morgens doen ze heel de toer van Meerle en Meersel-Dreef. Alles wordt aan de deur opgehaald, mits het hanteerbaar en draagbaar is. Hebt u groter materiaal liggen, dan komen ze dat ook graag halen maar dan moet je wel vooraf een seintje geven, kwestie van met de juiste uitrusting en voldoende mankracht langs te komen. Bel Jos Matthé op nr. 0496/41.95.26 of Frans Eist op nr 03/ 315.82.96. Alles wordt verzameld bij Kees Christiaenen op Kleyn Eyssel. je mag het daar zelf ook brengen, mocht je vergeten hebben uw spullen aan de straat te zetten. Wat kan u aan de Landelijke Gilde kwijt: alle metalen (ijzer, koper, lood, zink, enz.) tot zelfs uw oude onbruikbare munistukken in franken. Geen papieren geld, hou dat maar bij tot de eerstvolgende papicrs lag. (jaf)

Komt februari met goed weer, dan vriest 't in 't voorjaar des te meer.

Zaklampentocht MEERLE - Ben je bang van het donker maar wil je uw schrik overwinnen. Of vindt je in het donker gaan stappen juist avontuurlijk? Doetje piliamp het nog en zijnde batterijen opgeladen? l-lebje laarzen of stevige schoenen? Een warme jas, muts en handschoenen. Dan zie we niet in waarom je niet zou meedoen aan de grote Zaklampentocht van de KWB Meerle. Op de avond van vrijdag 1 februari 2002 hebben ze een fijne en avontuurlijke tocht uitgestippeld door het avondlijke en pikdonkere bos. Onderweg zijn er zelfs opdrachten, zodat je lamp zeker van pas zal komen. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom, samen met ouders, grootouders, met buren of vrienden. Samenkomst tussen 19.00 en 20 uur in de parochiezaal. Vanaf daar vertrekkende deelnemers in groepjes voor een tocht van 6 6 7 kilometer. Voor hen die niet verloren lopen in liet donker, staat er bij de terugkeer in de zaal een warme soep en chocomelk klaar (en nog wat sterkers voor de ouderen) en wordt liet wachten op de laatkomers gevuld met gezelschapsspelletjes of gewoon wat bijpraten. Liefst vooraf inschrijven. Dat kan bij de wijkmeesters van de KWB of bij Fons Pauwels, Iilicotenseweg 26, tel. 03/315.90.54 of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, tel. 03/ 31 5.92.09. Bijdrage in de onkosten is euro 1,00 per persoon (tot max. euro 3,00 per huisgezin). (jaf)

Februari muggendans, geeft maart een slechte kans.

Grote kaartprij skamp Rikken NIEERLE - Voor de zevende keer richt het zaalcomité ' an de parochiezaal van Meerle een kaartwedstrijd Rikken' in. De wedstrijd loopt over 3 avonden, nI. op de vrijdagavonden 15 en 22 februari en op 1 maart 2002 in onze onvolprezen parochiezaal. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur en de kaarten worden de eerste keer gegeven om 20.00 uur. De inleg is euro 2,50 per avond en elke avond zijn er ronde- en dagprijzen te winnen De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangsch i kk Ing. Niet-kaarters zijn ook welkom op de kaartavonden! Zij kunnen een drankje komen drinken en alzo ook de parochiezaal een steun ui de rug geven. Onderwijl kunnen ze de kaarters van commentaar voorzien (achter het spel natuurlijk) of een ander gezclschapsspelletje spelen. Dankzij de steun van de deelnemers en supporters heet't het zaalcomité vorig jaar de parochiezaal van een nieuwe dakbedekking kunnen voorzien. Maar dat heeft heel wat gekost en het comité kan derhalve nog heel wat euro's gebruiken. (jaf)

Februari komt van het Romeinse woord feb ruarius wat 'maand der reinigingen" betekent. Dit was de laatste maand van het Romeinse jaar. Alles werd extra schoon gemaakt om het nieuwe jaar weer fris en schoon te beginnen; een nieuwe start dus.

Sterzingen voor het goede doel. Als de kat in februari in de zon ligt, moet zij in maart weer achter 't vuur.

Februari is nooit zo fel, of 't levert zijn drie zomerse dagen wel.

Fabrikanten van drugs gevat

\\uileI - t/ced I:wgc tijd itl:in dc ornicliucci: no \\ one! op Dniekoningcn tcnzingen, waarbij het geld dat ze ophalen telkens wordt besteed aan een goed doel, bepaald door de PMK, de pauselijke missiewerken. Dit jaar was de opbrengst opvallend groot: 32.675 BEF ofwel 810 Mogelijk heeft de grote vangst te maken met de fameuze omschakeling op nieuwjaarsdag. Ongeveer de helft van de giften werd geschonken in euro's. Opvallend was ook de grote vangst halve franken, 140 stuks in totaal. Zo hebben sommige gevers ook hun eigen kleine goede doel bereikt: een 'frankjesvrije' portemonnee.

liet Turnhoutsc gerecht is een bende op liet spoor die op grote schaal xtc aanmaaktc en verkocht. Het onderzoek naar de grootscheepse xtc-handel vanuit Merksplas is al eenjaar aan de gang. Bij een huiszoeking werden wel wapens en een miljoen aan haar geld gevonden, maar de bewijzen voor de aanwezigheid van een xtclabo waren eerder gering. De politie arresteerde Marc K. (33) uit Hoogstraten en Ludo L. (45) en Marc P. (33) uit Merkspias. Een Litouwse verdachte leverde de grondstoffen in ruil voor liet eindproduct xtc. Marc K. is al langer vertrouwd met de aanmaak van synthetische drugs. In 1997 was hij betrokken bij een miljardenhandel in amfitamines.


80's hits party

Reuze sneeuwman in de Driehoek

MEER - 01) zaterdag 2 fèhruari komen de DJ's Don Johnson en It. Castillo voor de tweede maal afgezakt naar Meer. 1-let belooft net zoals vorige keer een spetterend 6estje te worden. Deze twee DJ's hebben bekendheid verworven over heel Vlaanderen en gelden als de herontdekkers van de 80's muziek. Wie wil er niet opnieu\ dansen op groepen als Guns'n'roses of Technotronic. Bovendien zullen dc bezoekers op deze avond kunnen genieten van een aantal overheerlij ke cocktails en worden er lçoninrksk tegeu weggeefprijzcn verkuLilt. Examens kunnen niet meer worden opgeroepen als excuus. Zij die er niet zullen zijn, zullen niet sveten wat ze gemist hebben. Dit alles vindt plaats in ecn verwarmde feesttent aan het klooster in Meer. Voorverkoop: 5 EUR (in 't Withofke, 't Verschil, Toon Frut en de Mussenakker). inkom: 8 EUR. Voor intb kunnen de mensen terecht op het nummer 0474: 460966 bij Bart Brughmans. ('na)

24 handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI./Fax: 03/31471.34

_

MEER - De sneeuwval tijdens de jaarwisseling lokte kinderen en volwassenen in de Driehoeksstraat naar buiten om een recordpoging voo;' het Guine.ssbook of Records te wagen. Zij sloegen cie handen in elkaar en bouwden een reuze sneeiiwman van mee,' dan vier meter hoog. Zij braken daarmee ruimschoots het record van grootste sneeuwman ooit in de Driehoeksstraat. Of er volgend jaar weer een recordpoging zal volgen, hangt enkel van de weergoden alS (mci)

VAN HUFFEL VASTGOED

Dartstornooi De Eiken MEER - op zondag It) februari zal het reeds de 1 Sde editie zijn van dit tornooi. Door de jaren heen zijn er al wel enkele gevestigde waarden in de dartswereld als winnaar uit de bus gekomen. Dit tornooi is toegankelijk voorjong en oud met aparte reeksen voor de dames en heren en speelt zich afin café-taverne-Ièestzaal Dc Eiken, John Lijsenstraat 26, tel. 03 315.74.29. Inschrijven kan ter plaatse voor 13.30 uur. Begin is voorzien omstreeks 14 uur. Supporters zijn tevens van harte welkom om de spelers aan te moedigen. Info: De Gruyter Rik, tel. 03 3 15.06.79. Let's play dans! (ina)

d/g •'

HuF

E

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen 'f te '"h"" Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

Wintercharme

-

2

Wie wil de laatste sacramenten?

T! 1

-

MEER - liet werd ila,i ;ieI geen uitte kerst maar wel een witte kerstvakantie. De winter liet zich van haar mooie kant zien, ook aan de El 9-vijver en natuurgebied op Den Aard. Hij vroor even helemaal dicht en bezorgde cle watervogels dagen t'an koude en ontbe ring. (ma)

MEER - XVie op dit moment nog geen kaart van het 1-leidebloempje bemachtigd heeft voor de opvoeringen van De Zeven Sacramenten, de komische thriller geschreven doorian Dufraing, Mark Koyen en René Michiels, moet beseffen dat het wel eens te laat zou kunnen zijn. Voor de vier opvoeringsdata : vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari zijn momenteel nog slechts een klein aantal kaarten beschikbaar. Als je dus de kans wil krijgen om alsnog van dit toneelspektakel in de zaal Voor Kunst en Volk te genieten, neem je nu 5 euro en rijd, fiets of loop je naar het voorverkoopadres: May Jochems-Cools, Meerdorp 17 ( 03/315 8827 ). Anders zou het kunnen dat je achteraf van pure miserie effectief het Laatste Sacrament moet toegediend krijgen. (ina)

49


MEER

Dorpskwis

Kerstboomverbranding

MEER - De kem-stbooinverhrancling kende een goede opkomst. Terwijl de diiiel heel wat werk had om de iets te taaie kerstbomen te doen oplaaien, droegen Glühwein en spetterend inurwerk hij lot de gc:e/ligheid. Ook de jonge drumband deed haar duit in liet zakje. (ma)

Sterzingen

111

1 e/,,acht aan '1 / 011101/! rol! Ioz()oI IILE1? - / ) L oI/Jk/[ilr// I2rl'bcII 0/) (Iu)I/(J(/a Zwart Goor in Mcii spias. Zoals u weet, een dienstverleningscentrum waar mentaalgehandicapten verblijven. De vormelingen wilden deze mensen een hart onder de riem steken door ie komen "sterzin gen ". De opbrengst van deze dag ging volledig naar de bewoners van het Zwart Goor voor de nodige infrastructuur die aangepast is aan hun specifieke noden. (ina) .

Dorpsraad .']

--

*

--.

MEER - /)e o/.L'/l ii riLu/eruig van cle dorpsraad iro zo n 45 Inc n.s ii naar cle relier 10/1 de Iacc re sc hooI. Ecn oi één na voltallig sclie/k'/ic ollec gaf anin ooi.d op de Meerse vei:uchiinen. /-/ei ii a.s dan ook een hele opluc hiing dat de voor /iet.scrs gevaarlijke . leerle.s ei ve no dit jaar aan weerszijden ecn los liggend liet spad krijgt. JI ani o ier deze weg waren in het erleden veel klachten o i'er gevaarlijke ioc'sia nden aan dc' wegversmallingen en de roiondc die in verkeerde richting genomen n o,di zoals ook hier op dc toto. (ina)

50

MEEl? - De iurnkring Vrij en Lenig wist een bijzonder evenwichtige en spannende dorps quiz neer te zetten. Het was een spannende qui: met wisselende kansen. Alle verenigingen scoorden wel bij het 'verleden en heden van Meer" unaniem zwak. De finaleronde gat traditiegetrouw de doorslag. Uit de 13 deelnemende Meerse verenigingen wist de KWB de meeste punten te vergaren en de felicitaties in ontvangst nemen. Zij zijn de verdiende winnaars en zullen met plezier de dorps qui: 2003 organiseren. (ina)

/*

Hofmans

B egrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Februari wordt ook wel sprokkelmaand genoemd. Na een vaak koude januari hadden de arme gezinnen geen brandstof meer om op te koken en zich te warmen. Men ging toen hout sprokkelen. Vaak na hevige winterstormen lagen er afgewaaide takken onder bomen en heggen. Hiermee kon men toch weer de schoorsteen laten roken.


ftj

sport #» ~

Minderhout VV: veel beLerschap Peter! KFC Meer

-

Minderhout VV 2 —2

Fel gehandicapt maar zeker niet gedemotiveerd werd K FC Meer partij gegeven. Een hoog tempo kenmerkte het wedstrijdbegin en de spelers wilden er werkelijk een lekker kijkstuk van maken. Daarin slaagden zij volkomen. Duels op het scherp van de snee, het bleef binnen de perken, en MVV blakend van vertrouwen. Enkele ballen misten precisie en vlak voor de rust viel dan het openingsdoelpunt voor de gastheren. Gunther Vermeiren knalde vanop 30 meter. begin tweede helft, magistraal binnen, 1-1. Eventjes tijd om gas terug te nemen en de gelegenheid om daarvan te profiteren om nogmaals uit te lopen. MVV vond zijn tweede adem, de inzet werd beloond en Bart Wilmsen gaf de Meerse doelman voor de tweede keer het nakijken. Een oververdiend punt voor de M VVDat kan MVV op dit ogenblik wel missen als kiespijn: spelers die uitvallen door schorsingen, blessures, ongevallen. Vaste waarde Peter Mertens werd vorige week het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval op (.iamme! (Rijkevorsel). Met talrijke breuken werd hij naar het 7lekenhliis gevoerd, geen leveng('vaar, wel een serieuze revalidatie staat Peter ongetwijfeld te wachten. In de derby legen Meer miste MVV maar liefst vijfgeschorstc en nog enkele geblesseerde spelers zodat slechts een drietal vaste waarden kon opgesteld worden. Van een handicap gesproken! De mouwen werden echter opgestroopt en een onverhoopt puntje verhuisde toch naar Minderhout. Een puntje dat in de eindafrekening misschien van goud\vaarde kan zijn want MVV vertoeft nog steeds in de gevaarlijke zone.

Minderhout VV

Heibos 1 2 Nul op zes tegen de Heibosjongens! De eerste wedstrijd van het seizoen kreeg MVV reeds een zware 6 3 pandoering te incasseren, ook de thuiswedstrijd kende geen puntenwinst.Een match met weinig inzet en dito spektakel. Een onterecht toegekende vrije trap werd door de bezoekers benut om op voorsprong te komen. Tot overmaat van ramp kreeg doelman Gunther Jacobs rood voor dc ogen toen hij buiten de 16 m al dan niet een bezoekend speler hinderde. Met tien verder voor een vol uur! Kort na de rust slaagde de thuisploeg er in gelijk te stellen langs Gunther Vermeiren, maar de vreugde was van korte duur toen de gasten even later terug uitl iepen tot 1-2. In de slotfase werd MVV nog een strafschop geweigerd door een scheidsrechter die niet altijd even geïnspireerd het fluitje hanteerde. -

KFC Meerle Met de wedstrijd Smt Job KFC Meerle werd de competitie na de winterstop weer op gang getrokken. Na 31 minuten deed Wilfried Pauwels de netten van St-Job een eerste keer trillen. Nog voor de rust kwam St-Job op gelijke hoogte. Het was voor het laatst in de wedstrijd dat het gebeurde. In de SV minuut -

jongens. (ludok/rel)

Dirk Van Bord'! : 6//id' omal scoman en één assist tegen Schilde. trapte Dirk Van Bavel, die van ver kwam aanstormen, de bal in de verste hoek binnen: 1-2. In de 78 minuut schiet een goed gevolgde Jesper een vrije trap voorbij de keeper van de tegenstanders. Vij fminuten voor tijd legt Verbreuken de eindcij fers vast op 1-4. Een prima start. Een week later in Brassehaat was het wel wat minder. Tegen Kaart kwam de thuisploeg iets voor het half uur op voorsprong. Vijf minuten na de pauze verdubbelden ze de voorsprong. Meerle kon nog even terugkomen toen Pauwels een hoekschop van Van Bavel binnenkopte. Verder geraakte KFC niet meer en moest noodgedwongen de punten op de Kaart laten. Eindstand 2-1.

-

Wedstrijden Zondag 3 15.00

februari

Minderhout VV

Zondag

15.00 Ilorendonk Zondag 17

Ol.Essen

-

Minderhout VV

februari

15.00 Minderhout VV Zondag

-

10 februari

-

FC Merksem

24 februari

15.00 Loenhout

-

Minderhout VV

KFC Meerle Schilde liep in de eerste helft gelijk op. Tijdens de pauze had trainer Rik zijn mannen blijkbaar hard opgepept en dat was snel te zien. In de 47e niinuut maakte Van Bavel 10. Elf minuten later een mooie lobbal van opnieuw Van Bavel en 2-0. In de 55e minuut een knappe voorzet van diezelfde Van Bavel, binnen door Tetro: 3-0. Schilde kwam totaal niet meer in het verhaal voor. Weerom Van Bavel legde de eindcijfers vast op 4-0. Mooie cijfers! -

Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): zondag 03.02.2002— KFC Meerle Horendonk zondag 10.02.2002 FC Merksem KFC Meerle zondag 17.02.2002 KFC Meerle Loenhout Berendrecht KFC zondag 24.02.2002 Meerle -

Februari komt van het Romeinse woord februarius wat 'maand der reinigingen" betekent. Dit was de laatste maand van het Romeinse jaar. Alles werd extra schoon gemaakt om het nieuwe jaar weer fris en schoon te beginnen een nieuwe start dus.

-

-

-

-

-

-

51


SPORT

HVV heeft lot niet meer in eigen handen Door de catastrofale eerste ronde, waarin de roodwitten werden getroffen door een onvoorstelbare reeks tegenslagen in het beschikbare spelersmateriaal, is het nu wel een erg zware klus om het behoud in derde nationale alsnog te verwezenlijken. Het kan nog altijd, doch er zijn drie overwinningen op rij nodig om de aanslui-

-..----------

Lenin Pn/nit r. een der/t! 1 -\fi /Ino/n/L Is. ()p/IIeun oep/aagd door /i/CçSlf/ -€'.s. ting te maken. Eén punt op Torhout was op zich een knap resultaat. Wanneer dan 24 uren later blijkt dat én Olen én Kapellen én Gullegem drie punten veroverden, wordt de berekening van plus één herleid naar min twee. HVV moet winnen en de overige ploegen uit de staart van het klassement mogen geen punten pakken. Het geval Schoten wordt iets om naar uit te kijken. Wanneer de uitgesproken strafmaatregel in beroep wordt bevestigd, moet HVV nog één ploeg inhalen om de eindronde te spelen tegen de periodekampioenen van bevordering. Of het echter zover komt, zal na de februarimaand duidelijk worden. Een stap in de goede richting werd reeds gezet! Tegen Olen moest koste wat het kost gewonnen worden en dat deed HVV dan ook met duidelijke 3 - 1 cijfers. (Joje)

KFC Meer mikt op behoud De verschillen in 3 provinciale A blijven niet echt groot. Afgezien van Berendrecht is er qua degradatie nog niets te voorspellen en zeker niet qua promotie. FC Ekeren wordt mogelijk kampioen, maar ook Meerle kunnen we als kandidaat stijger bestempelen, gezien de eenheid en voetballende kwaliteiten van deze ploeg. We gaan nog even terug naar 2001. Bij F.C. Merksem, op een ijskoude 1 6de december, was het moeilijk combineren. De thuisploeg had het geluk dat de bal twee keer goed botste en binnenviel. Na de rust was Mcci de betere ploeg, Cl] tupseoiec Jan Kuyvii tikt. dL aansluitingstreffer binnen. Sjoerd de Jong cicisic de gelijkmaker zijn inzet hobbelde net naast, en ook de verdere schaarse kansen konden niet benut worden. Het dik verdiende puntje bleef uit en we sloten af niet 2 . 1 voor Merksem. In de derby tegen Loenhout (23 dec:.) viel ci weinig te beleven, inedc duoç dc ijzige kou. Na 90' stond de 0 - 0 nog steeds op het bord. Thuisdoelnian Kurt Verhoeven moest wel dé redding van de match uitvoeren en eens te meer bleek de sterkte van heel de KFC verdediging. De klapper tegen KFC Meerle, geprogrammeerd op 6januari, werd uitgesteld en de volledige 1 8de speeldag verhuist naar 24 maart. De derby tegen Minderhout (13jan.) eindigde, net zoals de heenmatch, op een gelijkspel. De bezoekers konden twee keer een achterstand ongedaan maken. Nadat Jan Aerts net voor het halfuur mooi de 1-0 binnenschoot, was liet Gunter Vermeiren die vanop 25 meter Meerdoelman Kurt Verhoeven te grazen nam. Een verdiende gelijkmaker. deze 1 - 1 (56'). KFC Meer zette hierna meer druk, terwijl MVV vooral op de counter loerde. Toen topscorer Jan Koyen een kwartier voor tijd na een hoekschop de 2 1 binnenschoot, leek de partij gespeeld. Tot vijf minuten later Bart Wilmsen de nochtans sterke Meerse verdediging in de wind zette en vanuit een scherpe hoek de gelijkmaker op liet scorebord zette. De thuisploeg had hierna nog de betere kansen, maar een uitstekend keepende Hans Jacobs hield zijn ploeg recht met een drietal mooie reddingen. Op basis van de kansen konden de drie punten in Meer gebleven zijn, maar we sloten af met 2-2 en dit was vooral de verdienste van de Minderhout-verdediging. Al bij al een mooie derbyuitslag na een temporij ke wedstrijd waarin

.1 erts zorgde voor het open ingsdne/punt tegen Minderhout VV.

,Jun

bleek dat de bezoekers een brede kern hebben en dat zelfs 6 of 7 afwezigen niet altijd als excuus mogen gelden voor een mindere uitslag. De vervangers bewezen dat ze een basisplaats waard zijn. De KFC Meer zet zijn tocht naar het behoud verder. ln liet verdere verloop van de terugronde zal er nog een tandje moeten bijgestoken worden want de verschillen blijven miniem. We houden u op de hoogte. Tot de volgende "Maand". www.kfcmeer.be Tonnv Priern

Wedstrijdschema: Zondag 3 februari om 15 uur Exc. Essen - KFC MEER. Zondag 10 februari om 15 uur KFC MEER - Heibos. Zondag 17 februari om 15 uur Ekeren F.C. - KFC MEER. Zondag 24 februari om 15 uur KFC MEER - Sint Job.

Programma Zondag 27 januari 15.00 Schoten - Hoogstraten VV

Zaterdag 2 februari 20.00 Hoogstraten VV - Kortrijk

Zaterdag 9 februari 19.00 Gullegem - Hoogstraten VV

Zaterdag 16 februari 20.00 Hoogstraten VV - Gent Zeehaven

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Zaterdag 23 februari 20.00 Hoogstraten VV - Kapellen

Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht. 52

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03 -31 4.83.98


SPORT

VNA Wortel

Kampioenen van de Noordervlucht

Hei tweede seizoen kiii dc VNA dcuuuiesplueg kan een groot succes genoemd worden. Momenteel bezetten zij de 2" plaats in de 3 Provinciale achter het ongenaakbare Zandhoven dat nog geen enkel punt verloor. De Wortelse meisjes scoorden 29 maal, incasseerden maar 12 tegentreffers en verzamelden 27 puiileii uil 12 wedsti ijdeiu want ituec ze 5 punten voor blijven op 3 geklasseerde Berchemse Sv. Op 12/1/2002 werd nog gewonnen in Brecht met 1-2. Proficiat dames, doe zo voort en de promotie naar 21 Provinciale zit er dik in.

Program ma 2/2: 10 u - VNA - Kapellen 9/2: 10u—Meer—VNA 16/2: vrij Dc resultaten bij dc HEREN zijn beduidend minder. Nogal wat gevestigde waarden stopten eind vorig seizoen en met daarbij nog wat kwetsuren van belangrijke steunpunten diende trainer Jack 1-lavekamp de ploeg danig te herschikken om de competitie aan te vatten. Op verschillende posities moesten andere, te weten nieuw aangeworven spelers en jeugdige talenten, worden ingepast. Vanzelfsprekend kon dit niet op eentweedrie voor de nodige rust zorgen. Geduld was de boodschap en dat werd serieus op de proef gesteld, zeker wanneer, na 8 speeldagen, slechts 3 schamele puntjes uit evenveel gelijke spelen werden gesprokkeld. Eind oktober kwam tocnmalig leider SV Herentals op bezoek. De verrassing was compleet toen deze met 1-0 verslagen werd. VNA stond weer met een PLOEG op het veld die vocht tot de laatste snik. Een kentering leek eraan te komen want de 2 volgende wedstrijden werden ook gewonnen (2-3 op Zoersel en 3-1 tegen Massenhoven). VNA schoof naar de 8' plaats met 12 punten. Helaas was de opflakkering van korte duur. Een nederlaag op HIH-Turnhout (2-0) na een matige wedstrijd en nadien thuis tegen Gierle (0-?) niet wel een degelijk performance deden het vertrouwen geen goed. Op 2/12 deelde Molenkring uit Lichtaart een zware dreun toe. Het werd 5-0, vooral door toedoen van Verborght die 4 maal wist te scoren. Dit was niet naar de zin van Paul Verschueren die na het ontslag van Jack Jlavckamp in de voorafgaande week dc trainingen leidde De laatste drie wedstrijden van 2001 leverden nog 5 punten op. 2-1 tegen Poederlee en tweemaal 1-1 tegen VC Herentals (leider) en op Westmalle. Met 17 punten werd de winterstop aangevat. De tweede start, voorzien op 6/l/?flfl7 werd uitgesteld wegens de weersomstandigheden. Spijtig genoeg werd op 13/1 bij de werkelijke hervatting van de competitie het duel op Grobbendonk met 1-0 vet loreit. Na een evenwichtige partij wist de thuisploeg op hoekschop te scoren en dat deed VNA niet zodat het verdiende puntje niet kon meegebracht worden.

Programma: 3/2: 14.30 u Oelegem VNA 10/2: 15.00 u VNA— Hezewijk 17/2: 15.00 u SVS Hercntals VNA 24/2: 15.00 u VNA Zoersel -

-

-

-

Is februari zacht en stil, dan komt noordenwind in april.

k Ufli/OC'/lC/i inn cie Noordei'vlucht Meerle MEERLE - Als het winter is en de duiven niet vliegen, komen de duivcnmclkers samen om de kampioenen van liet voorbije seizoen te vieren. Tussen poten pint werden op 22 december volgende kampioenen van de nodige trofeeën voorzien. Herfstcriterium : Wim Jansen Kampioenen Quiévrain - jonge : Luc Van Dijck - jaarse : Antoon en Dirk Brosens - oude : Antoon en Dirk Brosens - algemeen : Antoon en Dirk Brosens Kampioenen Noyon - jonge : Jaak Bluekens - jaarse : Victor Hapers - oude : Louis Van Dijck - algemeen : Jaak Bluekens Algemeen Kampioen Quiévrain en Noyon, en ook al kampioen in 1999 en 2000 en dus Keizer Kampioen : Antoon en Dirk Brosens

kuoipioc'iir'ii

10/1

liet

50///c'/i

u icil

iii

t

«i/uuu / fl' A oojilhoelc

Terzelfder tijd werden de trofeeën uitgereikt voor de kampioenschappen 2001 van "De Noordhoek", dat is een samenwerkingsverband van de duivenverenigingen van de Snelle Vlucht van Meer, De Noordervlucht van Meerle en de Arkduif van Minderhout. Herfstcriteriuin : Wim Jansen van Meerle. Kampioenen Quiévrain - jonge : Marcel Kinschots (Meer) - Jaarse : Louis Van Bergen (Hoogstraten) - oude : Antoon en Dirk Brosens (Meerle) Kampioenen Noyon - jonge : Louis en Gust Schrijvers (Minderhout) - jaarse : Constant Vcrmciren (Meer) - oude : Henri Moerkens (Meer) Algemeen kampioen Quiévrain en Noyon van de Noordhoek werden Antoon en Dirk Brosens (jaf) 53


SPORT

Gelvoc

Kampioenenbal uitgesteld? Heren 1 en dames 1 hadden een half seizoen uitzicht op een kampioenstitel. Ondertussen zijn we enkele wedstrijden verder en dc zaken staan er heel anders voor. Onze dames verloren tegen Beerse en Retie, onze heren lieten de kans liggen om Geel op achterstand te zetten door zelf te verliezen in Zoersel. De wetenschap dat Geel verloren had tegen de laatste in de rangschikking kon heren 1 onvoldoende motiveren. Een onge誰nspireerd en sloom team verloor zijn eigen wedstrijd met 3-2 en kon zo geen profijt halen uit de slipper van de concurrentie. Lachende derde is dus Bouwel dat de titel reeds ziet blinken. Onze dames zullen in de rechtstreekse confrontaties met Lier en Dessel moeten bewijzen dat ze een reeks hoger mogen spelen Anders wordt het een strijd om plaats

twee en wachten op het resultaat van de eindronde. In dc gewestelijke reeksen kunnen ook heren 2 hun promotiedromen vergeten na nederlagen tegen Vlimmeren en Turnhout. Heren drie en vier draaien rustig mee in hun reeks, zoals verwacht. Dames 2 ziet het degradatiespook stilaan onafwendbaar aankomen, dames drie handhaaft zich in de eerste vijf van de hoogste gewestelijke reeks, na een reeks van vijf overwinningen. Ook dames vier houden het in de bovenste helft. In de laagste gewestelijke reeks strijden dames 5 en 6 nog steeds om een promotieticket. Bij de jeugd is er een enorme evolutie wat spelpeil betreft. Stilaan komen ook zij tot een degelijk driepassenspel, noodzakelijk voor een

MEER - Dc Ocre duivenlicflichhers laten ons weten: 'Op zaterdag 5 januari hield De Snelvlucht van Meer haar jaarlijkse kampioenschap. Zaal Victoria, ons duivenlokaal. liep goed vol voor deze gebeurtenis. Onder het goedkeurend oog van de nieuwe proviciale voorzitter L. Joris werden dc bekers uitgereikt aan de kampioenen door de Burgemeester. Voor Quivrain was Kinschots Marcel de hoot'dvogel, zowel oude als jaarse en jonge duiven. Hiermee was ook hij algemeen kampioen op Quivrain. Op Noyon waren de prijzen verdeeld door Moerkens Henri (oude), Vermeiren Constant (jaarse) en Godrie Albert (jonge). Algemeen kampioen van Noyon was Vermeiren Constant. Koningkampioen De Snelvlucht Meer 2001 was eveneens Moerkens Henri en najaarskampioen was Aerts Louis. Na de uitreiking van de bekers, eerste prijswinnaars en schaal Van Aperen, was het de beurt om dc naturaprijzen van onze juhileumvlucht (80 jaar) van 15 augustus uit te delen onder de gelukkigen. Ondertussen was de zaal goed gevuld met zo'n 120 personen voor de verkoop van geschenkenbons. Dc roeper van dienst, Fonne Brosens, uitgedost als euro-man, kon dc 70-tal bons gemakkelijk van de hand doen, om zo de kas te spijzen. Rond middernacht kon iedereen voldaan naar huis keren en voorzitter Rik Martens kon met een gerust hart gaan slapen over dc tevreden avond.' (lui)

54

Kalender 2/2/02: 18.30 uur Dames 1 Mavoc Mechelen Mavoc Mechelen 20.30 uur Heren 1 9/2/02: 18.45 uur 1-leren 3 Smash Oud-Tui'nhout Dames 3 Malle 20.30 uur Heren 2 Tievoc 16/2/02: 18.30 uur: Dames 1 VC Lier (topper) 20.30 uur: Hem 1 Blaasveld Verder zijn er elk week-end jeugdwedstrijden en \vedstrijden in de andere gewestelijke reeksen. Ook zij vragen om steun en supporters. -

-

-

-

-

-

-

Vervoer gevangenen zware opdracht

De Sneivlucht viert haar kampioenen

De Juli 'eiiliethe'h/ei',s i un De .iieIi'/iit Iii i 'iei'ilcii en maakten ei- een gezellige ai'ond tan.

goed volleybalspel. Spelplezier staat hier nog steeds centraal.

/711/1 kunipi nuijuji

De commissaris van de politiezone Noorderkempen klaagt omdat hij tien pi'ocent van zijn korps ter beschikking moet houden voor het vervoer van gevangenen. Maar volgens de minister van Justitie Marc Verwilgen is er geen probleem. "De bewuste politiezone moet volgens zijn normen 54.9 mensen in dienst hebben en", zegt de minister "liet zijn er 57. Het zijn er dus twee teveel en volk genoeg". Volgens burgemeester Van Aperen kunnen die twee agenten de klus niet klaren. "Vorig jaar investeerde onze politie maar liefst 8.849 uren in het vervoer van gedetineerden. Op ons grondgebied heb je drie gevangenissen, die goed zijn voor 950 mensen. Het vervoer vanuit een Antwerpese gevangenis naar het justitiepaleis is totaal iets anders dan het vervoer van gevangenen van Hoogstraten naar, bijvoorbeeld, een gevangenis in Gent" aldus de burgemeester. (th)


g lidenie ven

i.i 1' ii [i flil[11 I'Â'1

Frans Snijders, St. Clernensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03/3 14.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Gouden huwelijksfeest

.Ian (.ijsbregts, opperhoofdman

CASIELRE-RIJKEVORSEL - De geburen van Peer Willemse en Liza Couwenberg versierden hun woning in Rijkevorsel op zaterdag 29 december. Een gouden huwelijksfeest mag je in je straat niet ongemerkt voorbij laten gaan. De feestdag zelf begon met een eucharistieviering in de plaatselijke kerk. In deze uitzonderlijk druk bijgewoonde misviering hadden de kinderen de teksten mee opgesteld. Op liet einde van cle viering typeerde dochter Rit haar ouders zo: ' lf'ij kooien dikwijls

thuis, niaar ',taan eren dikii'ijls noor een gezin-

_ + Het hoofdbestuur van hei leiband der .Sint-Jorixgiiden bloei/t een hejidromik 1/it O de toekomst. V I.n.r. zien we Wint Druvis griffier, Jet Van Opstal ajirec/end opperhoofdman naast de i'zjfde opperhoofdman van het Verbond Jan Gi/a/'n egl.r en pennimngmmnee.riem Em aus 1/au

/ /aççe/f

MEER- Op zondag 6 januari, fccst van Driekoningen, stond liet Verbond dci Sint-Jorisgilden %iniirnngetwijfeld hét belangrijkste wapenfeit van 2002. Jan Gijsbregts, hoofdman van de Sint-Jorisgi]dc uit Meerle, werd aangesteld als de nieuwe Ôpperhoofdman. Jan verdiende zijn sporen reeds in het gildenleven. l-lij stond mee aan de wieg van de wintercompetitie op zes meter, nu reeds 12 jaar geleden. Hij is betrokken in het hoofdbestuur op 20 meter kleine kruisboog en zetelt als Opperdeken in de Hoge Gildenraad der Kempen voor de grote kruisboog. Bovendien is hij hoofdrnan van de Sint-Jorisgilde uit Meerle. Aan deze man de taak om dit Verbond van ongeveer 260 schutters, verdeeld over negen gilden, ni goede banen verder te leiden. Jef Van Opstal werd geroemd en geprezen

door elke spreker. 7ijn nrfanisahietalent. aandacht vuurde mening van anderen, maar daarbij nooit dc waaide VLI IILLLII val, beL iIdculeveu, maakte hij onbeperkt waar. Met doordaehte beslisi 1 ccii kon hij nok iiensen rondom hem onbeperkt inspireren en mntiveren î-lij ban gouden raad voor zijn opvolger: bewaar de eenheid van het Verbond en combineer dit met uw beroeps- en privé leven. Ook in de Iloge Gildenraad der Kempen zetelt Jef in het dagelijkse bestuur, reeds vanaf 1992, als opperdeken en sinds het jaar 2000 als Landjuweelhouder. Jef eindigde zijn toespraak met een doordenkertje wat ongetwijfeld veel waarheid be-

"Jej gaat. Want ivie op tijd gaat, laag blijven. 11 ie te lang bliffi wordt vroeg of laat buiten gezet ". (FrSn) vat:

' .

L

ten deur. Een teken noor ons dat alles iii orde is. Want dan zijii jullie samen ergens betrokken in liet oiaaisehappelijk lenen van ons dorp 't/isseinen is dat wel/nl/je lange leven Dansen, kaarten... de huidige gepensioneerden zoals Peer en Liza zijn inderdaad weinig thuis. Na het dansen van de rozenwals in de kerk trok de gilde samen met jubilarissen en genodigden naar het gildenlokaal voor de receptie. De familie verplaatste zich naar de feestzaal om zich voor te bereiden op een lange nacht.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Koninoklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

lic2plex W3EiJW

55


KALENDER

Op stap in.,

nrp;T HOOGSTRATEN

kuedijrzIuiz HOOGSTRATEN Zaterdag 2 maart: BLACK BOX FESTIVAL Met Hypnoskuil, The Areh, Propulsion, Stin Scatzor, om 20u in de Cahier. Zaterdag 2 en zondag 3 februari: HOBBYTENTOONSTELLING, op zaterdag van 15 uur tot 19.30 uur, zondag van 10 tot 20 uur, in zalen Fax, org. KAV-KWB. Zaterdag 2 februari: KAARTPRIJSKAMP 'Rikken', inschrijven vanaf 19 uur, inleg 2,5 euro, org. KAV-KWB.

WORTEL

Donderdag 7 februari: INFORMATIE CULTUURDECREET EN CULTUURRAAD. Zaal de Welgezinde 20.00 uur. Donderdag 7 februari: DE TIJD VAN TOEN, voordracht door Vie De Donder, voor CRMleden, Hof ter Smisse, 14.30 uur, org. CRM. Maandag 11 februari: NORBERT DETAYE CONCERT, zaal Sint-Cecilia, 20 uur, org, Marckriver Jazzclub. Zaterdag 16 februari: WOKA KAMEROEN (Afrikaanse avond met muziek, dans, hap en drank) vanaf 19.30u in de Fax. Org . JIB en Broederlijk Delen. Zondag 17 februari MOSSELFEEST in zaal Fax om 12 uur, 13 uur en 17 uur, inschrijven voor 2 februari, info tel. 03 314 11 62, org. KSJ, KSA en VKSJ. Vanaf vrijdag 22 februari INDOOR DUBBELTORNOOI tennis tot zondag 3 maart (finales), reeksen dames en heren, heren +35 en gemengd, org. TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72. Zondag 24 februari ONTBIJTZONDAG in parochiecentrum Fax vanaf 9 uur, vooraf inschrijven via tel. 03 314 71 04 bij Jan Leemans, org. BGJG. Zondag 24 februari: LENTECONCERT. Door de Koninklijke Fanfare Sint-Catharina, Rabboenizaal, 15 uur, toegang gratis. Info: 03/ 3 14.08.34 (P. Van Deun).

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 18 februari: kinderkarnaval in de tent achter de parochiezaal aanvang: onbekend.

Zondag 3 februari, wandeling. Vertrek om 14u aan de kerk, Organisatie Christ Sterkens, 03.315.07.01.

Zondag 19 februari: karnavalsoptocht vanaf Café - feestzaal

28 februari, 1 en 2 maart: KOERS OP ROLLEN (org. KWB en KLJ parochiezaal Wortel).

vzw Mussenakker Meer

-,

—''7

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

1j

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Jazz at the Jailhouse

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag-

avond vanaf 18.00 u., zondagnarriddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.

O

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20 OOu). vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

MEERLE

MERKSPLAS - Rotary Hoogstraten-Kempen organiseert op zaterdag 2 februari voor de tweede maal een jazzconcert in de kapel van de Kolonie te Merksplas, met de medewerking van de big band West Music Club en Bab's All Stars. De formule is er een van gezelligheid: samen met vrienden, onder het genieten van een pint bier of een glas wijn, luisteren naar goede mLiziek. De opbrengst van dit concert gaat volledig naar de goede doelen van Rotary. Deze 1-Ioogstraatse vereniging heeft de voorbije driejaar een bedrag van ongeveer 250.000 EUR besteed aan verschillende projecten in Hoogstraten (begijnhof, beiaardconeerten. gehandicaptendag. ...), in de Kempen (Markdal, Coda, Wielewaal, ...) en elders (Kosovo, Guatemala. Bolivie. ... De kapeldeuren voor hetjazzconcert gaan open om 20 uur. De inkom bedraagt 15 euro. ).

Vrijdag 1 februari: ZAKLAMPENTOCHT (te voet en 6 â 7 km). Samenkomst tussen 19 en 20u aan de parochiezaal. Org . KWB.

CAFE-BRASSERtE

Vrijdag 15 februari: KAARTPRIJSKAMP RIKKEN, inschrijven vanaf 1 9u in de parochiezaal. Org . Zaaleomité. Vrijdag 22 februari: KAARTPRIJSKAMP RIKKEN. vanaf 19u in de parochiezaal. Org . Zaaleomité.

Dinsdag 26 februari: SPONSORWANDELING, ten voordele van Broederlijk Delen, vertrek 13.30 uur aan de St. Jorisgilde, Brouwerijstraat, org. CRM.

Kijk geregeld op www.flapuii,.be voor de laatste nieuwtjes.

501

Zondag 3 februari: optreden the Mighty Moguls; 't Slot; vanaf 18.00 uur.

99 , )

Zondag 3 februari: VELDTOERTOCHT, vertrek 8.30 - 10 uur, Klein Seminarie, deelname 2,5 euro, org. Hoogstraatse wielertoeristen.

tirij1eii 183 t)oostrafen 03I34 68 65 1lri8 & 1at1gp

H. Bloedlaan 285, Hoog: tel. 03/314.83.11

DeGuidenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 314 87 17

CANI'ER Ook op woensdag

En muziek.

- Tel. 03/314.32.64


KALENDER

Compostmeester, een vak met toekomst!

MEERSEL-DREEF Vrijdag 1 februari TON EELOPVOERING De zeven sacramenten met Jan Dufraing, Marc Koyen, Ney Michiels en 't Heidebloempje om 10 uur. Zaterdag 2 februari 80's HITS PARTY in kloosterbos aan de Donckstraat. inkom 8 euro, voorverkoop 5 euro, org. Akkerdju. info 0474 46 09 66. TON EELOPVOERING De zeven sacramenten met Jan Dufraing, Marc Koyen, Ney Michiels en 't Heidebloempje om 10 uur. Vrijdag 8 februari TON EELOPVOERING De zeven sacramenten met Jan Dufraing, Marc Koyen, Ney Michiels en 't Heidebloempje om 10 uur. Zaterdag 9 februari TONEELOPVOERING De zeven sacramenten met Jan Dufraing, Marc Koyen, Ney Micluels en 't Heidebloempje om 10 uur.

In de loop van 2002 kanje in Hoogstraten een gratis opleiding volgen als kandidaat-compostmeester. Dit is een initiatief van de milieuraad in samenwerking met het stadsbestuur. De opleiding wordt verzorgd door de intercommunale 10K. Aanleiding tot dit initiatief is de wetenschap dat de huidige GFT-ophaling binnen een aantal jaren aanzienlijk meer geld gaat kosten en dat zelf gewonnen compost uit groente-, fruit- en tuinafval een aanzienlijke rneerwaarde betekent voor natuur en milieu. Wie zelf bezig is in eigen biologische moes- en/of siertwn en hiervoor dus geen gebruik maakt van kunstmest en chemische onkruid- en insectenverdelgers, weet immers al langer dat zelfgemaakte compost de basis is van het biologisch tuinieren. De opleiding die een zevental avonden in beslag neemt, is bedoeld voor iedereen die met de diverse manieren van thuiscomposteren wil kennismaken (composthoop, compostbak. compostvat en wormenbak). Achteraf kan je de opgedane kennis en praktijkervaring ten dienste stellen van andere kandidaat-

composteerders in jouw buurt. Dit gebeurt door het meewerken bij de Organisatie van praktijklessen en demonstraties inje eigen dorp, op het containerpark of voor een vereniging. Vooral tijdens het jaarlijks weekend van de compostmeester in juni zal op jouw medewerking gerekend worden. Op dit ogenblik hebben zich reeds een 6-tal kandidaten aangemeld. Voel je zelf ook iets voor deze opleiding of wens je voorafgaand nog toelichting, graag véôr 15 februari contact opnemen met Ingrid Brosens op telefoon 03-340.19.43 (Mieudienst Hoogstraten) of met Huibrecht Provoost, telefoon 03-314.38.16, lid van de werkgroep Promotie thuiscomposteren'. De data van de theorielessen zijn gepland op woensdagavond 17-04, 24-04, 08-05, 15-05 en 22-05. De praktijklessen, waaronder een bezoek aan het centrum Jean Pain te Londerzeel, gaan door op zaterdagmorgen 27-04 en 11-05. De deOnitieve gegevens worden meegedeeld na aanmelding.

Zondag 10 februari 80's HITS PARTY in kloosterbos aan de Donckstraat met dj 's Don Johnson en It. Castillo, org. Akkerdju, info 0474 46 09 66. DARTSTORNOOI, 15 editie, voor jong en oud, in café De Eiken, inschrijven vanaf 13.30 uur, aanvang 14 uur. Zondag 17 februari MOSSELFEEST in zaal Victoria, inschrijven kan tot 10 februari, inlichtingen tel. 03 315 72 06,03 315 75 37 of 03 315 71 92. org . De Snel vlucht.

BIERHANDEL GORRENS WILLY leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur, Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VER VOORT Worteldorp 49 2323 Hoogstraten-Wortel Te]/FaxO3/3145328

CAFÉ DISCOBAR

56

1 1

'TFRTUIN j Meerdorp 13

da.?ee

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

1

1

Praktij kies 'Snoeien van grootfruit'

Nu verkoop toonzaalmodellen met aanterkkelijke kortingen

zondagvoorniiddag 17 februari De jaarlijkse snociles, ingericht door VeltNuuideikeiiipen, gaat door op zondag 1? februari. Plaats: Dorpsgemeenschap WIDAR, Lipseinde 43 te 2330 Merksplas (weg naar Zondereigen) Lesgever: Dirk Govaerts Aanvang: 09.30 uur (tot ca middag) Programma: richtlijnen voor snoei van groot fruit met praktische toepassing (zelf snoeimes mcebren g cii) Iedereen welkom, ook niet 1dian Graag non melding voorafbij Jan Horsten (03-314.22.55). Deelname in de kosten: euro 2,30 (leden, euro 3,75 (niet-leden)

Meubel & Interieur Design & Klassiek Breclabaan 424, 2990 Wuustwezel. Open: ma. tlm zotulag van 10- 18 u. Do. gesl. littp:// wwwveco.be e-mail: veco@veco.be

57


Fusieswin g

Optreden in 't Slot.

Zaterdag 2 februari

Black Box Festival met: Hypnoskuil, The Arch, Propulsion, Stin Scatzor HOOGSTRATEN - Met vol vertrouwen, gezien het succes van de vorige edities van het Black Box Festival, heeft Cahier dc Brouillon besloten om dit jaar nogmaals het beste uit de industrial-svereld naar Hoogstraten te halen. Op zaterdag 2 februari zal een hoogst merkwaardig en gevarieerd gezelschap te bewonderen zij n op hun podium! Om te beginnen is er Stin Scatzor. Opgericht in 1990 en terug te vinden in het industrial/EBM circuit. 1-Inn nieuwste CD "Industriogression" is inmiddels een feit en is veelbelovcnd... Maar er beweegt nog heel wat meer in België... Propulsion brengt eigenzinnig dansgeweld

waarin de combinatie an koele klanken van eighties-synths met hedendaagse uitzinnige dansritmes geen spaander heel zullen laten van uw gewillige dansspieren. Zelfs opa-lief zal ondanks zijn jichtige knoken gegarandeerd de zolder opgejaagd worden. Je kanjc niet ontdoen van de indruk dat Bart en Ben (ook wel "the analogue boys") bezig zijn met iets dat heel groot kan worden! Vorig jaar op het hoofdpodium van Eurorock, nu in Cahter de Brouillon. En dan is het tijd voor de loodzware ritmes, doordenderende sequencers en de vettige gitaarrifs van The Arch. En met hen keren we

zondag 10 februari om 20.15 uur

The Walkabouts en Willard Grant Conspiracy TURNHOUT - WARANDE - Toen we begin jaren '90 overspoeld werden door grungegroepjes uit Seattle, profiteerde ook een andere groep van dc media-aandacht die de stad kreeg: The Walkabouts. En dat was zowaar een folkrock-groepje. Ondertussen zijn we tien jaar verder en is de grunge bijna helemaal van de muzikale wereldkaart geveegd. The Walkabouts staan er echter nog steeds, wat ze opnieuw bewijzen op de nieuwe cd 'Ended Up A Stranger'. Wie houdt van Tindersticks, Nick Cave en The Triffids wendt op zondag 10 januari best de steven naar Turnhout, want die avond doen The Walkabouts de Warande in Turnhout aan, met Willard Grant Conspiracy als support. Dc centrale as van The Walkabouts bestaat uit Chris Ekman en Carla Torgerson, en samen hebben ze een live-reputatie opgebouwd om u tegen te zeggen. Intense live-concerten en een reeks prachtige ed's maakten van The Walkabouts lievelingen van de muziekpers en het rockpubliek. Niet voor niets spelen muzikanten van R.E.M. of Los Lobos de platen van The Walkabouts mee vol. Bepalend voor hun geluid is de sensuele stem van Carla Torgerson, die niet toevallig door Nick Cave werd uitgenodigd om een duet op te nemen. Voor twee jaar sloten The Walkahouts met een prachtig concert liet Cactusfestival in Brugge at en begin januari stonden ze nog in de grote zaal van de AB in Brussel. Willard Grant Conspiracy, dat om 20.15 uur de avond aftrapt, is de groep van Robert Fiseher en Paul Austin, voor elke cd en tournee aangevuld met een steeds wisselend gezelschap van zangers en muzikanten, die hun sporen verdienden bij onder meer REM.. The Silos, Come, The Long Ryders en - juist - The Walkabouts. Hun laatste cd 'Everything's Fine' oogstte over vrijwel heel de wereld jubelende recensies, en scoorde hoog in de jaarlijstjes. Tijdens de podiumwissel kan u in het keldercafé van de Warande naar een showcase van Country

58

Feedback Club, de nieuwe groep van voormalig Rock Rally-finalist Guy Kennis. The Walkabouts brengen trottwens ook nog de Amerikaanse singer-songwriterTerry Lee Hale nice als special guest.

Verwacht in de Warande: 1/2: Jan De Wilde, 7/2 en 8/2: De NieLiwe Snaar(uiiverkocht), 1512: Patrick Riguelle & Rubio Strijkkwartet, 22/2: Clouseau (uitverkocht), 23/2: DAAU + Zornik, 27/2: Di Naye Kapelye, 113 Bram Vermeulen. 8/3 Joost Zweegers (uitverkocht), 1013 Sunzoo Manley (met o.a. Piet Goddaer-Ozark Henry), 19/4 Sainkho Namtchylak, 24/4 Golden Earring (uitverkocht), 25/4 Jaune Toujours. Tickets voor al deze concerten: 014/41 .69.91 of via: reservatie/jwarande.he

Wortel -- Er speelt nog eens een hand in 't Slot : The Mighty Moguls. Misschien nog ccii kuit wuuidje uitleg ? Wel, ze komen van Japan. Dus wilt ge tegen het WK of voor een andurr rrdrn Japans leren... 't is de moment. Wie zijn ze? Wel "ze" zijn 2 grieten en een mannelijk personage achter de drums en ze zullen voor ons een stevig potje rock 'ii roll serveren met een heel speciaal accentie erin... Zondag 3 februari, vanaf 1 8.00uur. (f Slot)

even terug in de tijd, of toch niet... Want najaren wat op de achtergrond te zijn geraakt, zijn ze terug met een nieuwe CD. Voor nostalgische zielen even dit. Buiten hun nieuw werk zullen ze voor de Cahier een best of set spelen. En zeg nu zelf. Dit wordt t'eesten als de beesten. Hypnoskull is liet geesteskmd van Patrick Stevens uit St.-Niklaas en is opgericht als soloproject in 1992. Sinds 1998 brengt hij onder deze naam platen uit bij liet Duitse new inclustrial platenlabel Ant-Zen, een naam in liet wereldwijde circuit van elektronische obscure dansmuziek. Hij is één van de grondleggers van de "nieuwe" mdustrial - een gecombineerde sound met invloeden uit de industrial en de verschillende technoïde stijlen, drum 'n bass en breakbeats. Dankzij de internationale gerichtheid van zijn platenfiniia's (ant-zen, pro-noize SPV, <unit>records) werden zijn projecten stuk voor stuk cultreleases in de scene van de harde underground-electronica. Getuige de vele liveshows in Europa en vooral in de Verenigde Staten. De regelmatige airplay van Ltic Janssen (Studio Brussel) en liet fantastische concert op Pukkelpop 2001 maakt van Hypnoskull een terecht hoogtepunt op deze Black Box-editie. Websites: Hypnoskull: http://www.antzen.com: Propulsion: http:// www.propulsion.be Noteer nu alvast: Vrijdag 8 maart in Cahier De Brouillon: Zornik meer info: http://www.cahier.be/2002/ zornik.php

Beeld van de maand Ieder kind is een kunstenaar die met stoute vinger kiezels peutert uit het hart, ze even in de handpalm houdt en dan haast achteloos over de schouder gooit als een kruimel sprookjes brood, Ieder ouder is het spoor wel eens helemaal bijster. (mdl)ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

POLITIE: 031315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 03/314.50.08

7~HUISARTSEN -

Dcsmedttraat 36

-

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

2322 Minderhout

Tcl.: 03/3145450

1i17

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. - - Zondag en maandag gesloten

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

squash

APOTHEKERS

snooker Tenniselub

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Tot 1 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 03/314.38.68. \'aii 1 tot 8 februari: APOTHEEK PHARMA NOORD, Meerdorp 61, tel. 03/3 15.77.73.

Van 15 tot 22 februari: APOTHEEK

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

DERVEAUX, Kerkdreef 20, St. JozefRijkevorsel, tel. 03/312.12.20.

Zaterdagvoormiddag 16 februari: APOT!-! EEK LUYTEN, Minderhoutdorp40. te!. 03/ 314.40.74.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

Rijkevorsel

-

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

T

Van 22 februari tot 1 maart: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2,

__

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93 Openingsuren:

Di tim za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

SUPRAVINS

Loenhout, tel. 03/669.64.24.

hairstyling

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 0313143E 53

mode...

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merkaplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

iL

11 6c

nr/?,j T

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

HOOGSTRATEN

Ç

;S LA G

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be

-

Op 27 februari kunt u onze volgende MAAND inkij ken. Medewerkers, denk eraan, de kortste maand is zo weer om. We verwachten uw kopij op woensdag 13 februari en het nieuws over dorp en sport op zondag de 17de Veel werklust.

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DO RHONE ...EN NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.