september 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 197 SEPTEMBER 2001 PRIJS: 70 FR. AFGI FTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse mci<nnd

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

IKO VERHUIST NAAR 'T GROENEWOUD

1-1 GESPREK MET DE NIEUWE DIRECTEUR VAN VTI-SP1JKER

n

i

VOOR DE 25ste MAAL: 'REIK MIJ DE HAND' IN

- t-.

MEERSEL-DREEF

F] CAHIER DE BROUILLON IS 20 JAAR JONG

E

/\ MAYLAURIJSSEN


Hoogstraatse Koppen (19) Paul van Ostaijen In de zomer van 1924 stapte een jongeman van 28 in Hoogstraten uit de stoomtram uit Antwerpen. Paul van Ostaijen was de naam, zonder meer de invloedrijkste Vlaamse dichter van de twintigste eeuw - al dacht de literaire gemeenschap daar op dat moment zelf nog heel anders over. Van Ostaijen, die enkele turbulente jaren achter de rug had, wou in Hoogstraten van de serene rust van het platteland komen genieten, en verbleef een tijdlang in hotel De Zwaan. Hotel De Zwaan was op dat moment een vaste waarde binnen het kleine wereldje van Hoogstraatse neringdoeners en middenstanders. Het nu verdwenen hotel, dat letterlijk in de schaduw van de Sint-Catharinakerk stond, was niet alleen een overnachtingsplaats voor toevallige passanten, het werd ook bezocht door toeristen (vooral uit de stad) die op liet platteland in een betaalbaar familiehotel tot rust wilden komen. Niet voor niets behoorden landelijke gemeenten als bijvoorbeeld Kasterlee in de Kempcn of Waulsort in de Ardennen in die tijd tot de populairste vakantieplaatsen na de Belgische kust. De boerenbuiten was liip. Ook Paul van Ostaijen kwam naar het platteland, en hij koos voor Hoogstraten. Een beetje rust kon de schrijver, die op dat moment al de klassieke bundels Music Hall'. 'Het sten/aal en Bezette stad op zijn actiefhad, best gebruiken. Want het kleine literaire succes dat hij met zijn boeken oogstte, verzonk in liet niets bij de rest van zijn besognes. die zijn voorbije levensjaren hadden gekleurd.

De Vlaamsche Gazet De belangrijkste reden voor de problemen van Van Ostaijen lag in zijn engagement tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vanuit zijn Vlaamsgeznide overtuiging had hij tijdens dc bezetting resoluut voor liet activisnie gekozen. Het activisme wou de positie van de Vlamingen verbeteren door nauw met de Duitse bezetter samen

te werken. Volgens de activisten was er van die kant meer heil te verwachten dan van de Belgische staat, die toch weinig of niks voor de Vlamingen of 'de t-'laamsclie zaak 'gedaan had. Bij Van Ostaijen resulteerde dit concreet in de publicatie van artikelen in oorlogskranten en tijdschriften als 'De Vlaainsche Gazet (you Brussel), ' de daarvan afgesplitste 'De .11111ierpsche Contant ', 'De Goedendag ' en 'Ons Land'. Bovendien was hij lid van het activistischc Vlaaunsch Verbond. Daarnaast liet hij zich recruteren voor de activistische rijkswacht, waar hij de functie van kapitein-adjudant kreeg en veraniwoordelijk werd voor dc adniinistratie van het korps. Of beter verantwoordelijk zou worden, want liet korps kreeg pas definitief groen licht van de Duitsers toen de Teutoonse bezetter al goed en wel de aftocht geblazen had. Het werd een slag in het water.

Thomas Mann Wat er ook van zij: Van Ostai jen vluchtte bij liet einde van de oorlog in 1918 naar Berlijn. Bij verstek werd hij tot acht niaanden cel veroordeeld, nadat hij eerder al drie maanden aan zijn broek kreeg voor deelnanie aan een betoging tegen de anti-Vlaamse kardinaal Mercier. Tijdens zijn vrijwillige ballingschap kwam Van Ostaijen m contact niet kunsteiiaars uit de dadaテッstische en expressionistische beweging,

Portret ton 1 ,n Oslo/jeu door Floris Je.s'pers (Foto AMVC) en zocht hij toenadering tot de communistische Spartacusbond rond Rosa Luxeniburg en Karl Liebknecht. Toen zijn celstraf in 1921 werd kwijtgescholden, keerde hij als een ander mens terug naar Vlaanderen: intelhectueel volwassen geworden, niaar ook een pak illusies armer, en zonder de vriendin waarmee hij drie jaar eerder was vertrokken. (Het nieisje zou later trouwens nog de schoonzuster worden van schrijver Thomas Maiin.) Toen hij in augustus 1924 naar Hoogstraten kwam, had hij er zijn Belgische legerdienst al opzitten en probeerde hij zich ook als kunst- en boekhandelaar te vestigen. Met zeer mager resultaat. Niet voor niets werd zijn literaire werk - waarin hij als eerste in Vlaanderen grafische vormgeving en inhoud wou laten samenvallen almaar pessimistisclier.

Mortel Tijdens zijn verblijf in Hoogsti'aten had hij liet - volgens de schaarse nog bekende gegevens desalniettemin zeer naar zijn zin. 1-hij hield er zich onder meer mee bezig de kinderen van de hotelgasten te animeren. Toen een van hen met een dode vogel kwam aanzetten, plaatste Van Ostaiieii zidi LL1fS duiLhiLt hoofdvan ecn groepje kinderen hii de begrafenis van het ongelukkige dier. Volgens een van de meisjes zou hij daarbij een gelegonheidsgedicht hebben gedehiteerl, dat窶配o herinnerde ze zich jaren later - als volgt ging:

l',' liat cen dode vou'el op de ii eg naar Wortel,/ Sa'aAs iI,gi Ni ondet de tuut tel. Niet meteen een poテォcm voor dc eeuwigheid, mwr lech: Wortel in een gedietir van Ven Ostaijen, liet is weer eens wat anders. Het verblijf in Hoogstraten was zeker niet het laatste van Van ()staijen op het platteland. In de loop van 1925 werd hij de dichter the vastgestohd. Van Ostaijen probeerde zijn go7nndheidstoestand te verbeteren door zoveel mogelijk tijd in de gezondere plattelandslucht door te brengen. Uiteindelijk zou hij op 18 niaart 1928 overlijden in ecn sanatoriuni in Anthテゥe in de provincie Nanien. (th) Paul van Ostaijen in 1925. (Foto AMVE)

Volgende maand: Hendrik van der Straeten


vrouw in de maand Het levenslied op 105.0 Fm ,

Op 1 6 septeutber krijgen twee commerciële radio's een nationale erkenning. Op dii uioiitenl zijii er nog zes kandidaten en alle zes beloven ze meer Nederlandstalige muziek. Elk van de kandidaten wil het gat in de markt' vullen dat ontstond nadat VTM het Vlaamse repertoire liet vallen. Wij hebben hel populaire lied nooit moeten missen. Hier was en is Radio Valencia, dé 'meezing-zender' bij uitstek. Al twintig jaar lang blijven ze de Nederlandstalige vedetten en kandidaat-vedetten trouw, en met succes. Het verjaardagsfeest op 18, 19 en 20 augustus was één groot feest. Meer dan vierduizend fans zongen het refrein van het Valencialied mee:" Ik zet mijn radio aan en luister naar de muziek. liet is Valencia die zender vet geel je moet Al twintig jciar is er muziek voor groot en klein Het is plezant en het klinkt ook reuze fijn. Vaicncia. Valencia, dc fijnste ender uit het monie plaatsje Meer Ze drciaien muziek voor Jong en oud, waar iedereen zoveel van houdt Valencia, Valencia, het is een feest als ik naar je luisteren ga Wij spraken, op de vooravond van het grote feest, met drie medewerkers. Jim Van Beek en Staf Laurj ssen vertellen het verhaal, May Laurij ssen, dé vrouw achter de zender, blijft op achtergrond. Het verhaal van Valencia begint op 20 februari 1981. de eerste dag dat de zender in de lucht is. Het is dé tijd van de vrije radio's. In dc regio Hoogstraten zijn er een achttal piraten. Je kan er luisteren naar 1-lorizon, Cosmos, Dallas, Kokosnooi, Radio Vrij. en dan zijn we er zeker nog vergeten. In Meer zelf zijn er al twee zenders wanneer May Laurijssen aan haar man .Jef Pluym vertelt "dat ze ook een piraatzenderwil". Muziek zit de familie Laurijssen in het bloed.

Iedereen is wel ergens met muziek bezig, als lid van de fanfare, van de drumband of van één of ander orkestje.

Prettig verboden Jan Vermonden is in die dagen dé deskundige van de piraterij, hij is een meester knutselaar met elektronica. Jan zit met radio Hawaï in de lucht en helpt Valencia technisch opstarten.

m" Iv[av Laurijssen nu twintig jaar geleden in de studio in de keuken.

gel

!'Vial Laiirijssen 0/ 'Lady lialencia

En dan is er nog Gustje Timmermans, die is bezig met radio Jacinda. Op die 201 februari '81 zenden Hawai, Jacinda en Valencia samen uit, zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Elk van de drie zenders verzorgt twee uur vanuit een eigen locatie. De zender van Valencia staat in de keuken van de familie Pluym - Laurijssen aan de Eindsestraat nr. 19, een adres dat in 1994 verandert in Gaarshof 5. Valencia gaat van 12.00 tot 14.00 uur in de lucht met 'Lady Valencia' (May Laurijssen) achter de microfoon en 'Lady Doe Maar' (Rozin Pluym), die de telefoon opneemt en dc platen zoekt. De samenwerking tussen de drie zenders, toen op de frequentie 103.8 MHz., verloopt zeer goed. Ze laten samen stickers drukken en organiseren samen een eerste piratenbal in zaal Victoria. Maar uitzenden is illegaal. Het zijn spannende, maar plezierige tijden. Piraterij is verboden en dat geeft een extra kick. Om toch maar niet gepakt te worden rijden medewerkers door het dorp om zeker te zijn dat de R.T.T. nergens metingen doet om de piraten op te sporen. Met verrekijkers worden de invalswegen van het dorp geïnspecteerd en bij onraad worden de collega radio's verwittigd.. In de loop van het eerste jaar verhuist de zendapparatuur van de keuken naar de kelder en begint Staf Laurijssen, de broer van May met een non etop programma op donderdagavond. Veel apparatuur is er niet. Aanvankelijk is het niet meer dan een kleine platendraaier. De presentator moet lang genoeg praten zodat zijn holpor tijd genoeg heeft om een andere plaat te zoeken en op de platendraaier te leggen. De zender was een kastje van 30 x 15 cm en 5 cm hoog met achteraan wat zilverpapier om storingen weg te werken. Het is knutselen om de muziek eruit te krijgen. 3


VROUW IN DE MAAND

Lieve luisteraar Er ontstaat heel vlug een hand tussen de zender en de luisteraars. Wanneer de zender één jaar in de lucht is, mogen de luisteraars een kijkje komen nemen in de studio, toen nog in de kelder van liet huis. Het is de start van de succesfuiiiiule san de viije' iacliu. De uitigevi ig van de studio wordt een tweede thuis voor de lielliebbers van liet genre. Dat was zo in dc kelder, waar een tafel en enkele stoelen staan, en dat is nu nog zo, door de drankgelegenheid bij de zender. Bij de eerste 'Mecrmarkt', op t, mei 1984, is de i...iid.r uuk vati dc partij. Mermarkt is dé Out moetingsplaats voor de verenigingen en de inwoners van Meer en daar mag \'aloncia niet ontbreken. Vanaf het eerste uur verzorgt Valencia de muziek op Meermarkt en dat is vandaag nog zo. De band niet dc luisteraar is san essentieel belang en die is er ook langs de biljartclub, de voetbaiploeg en de wielrenners. Begin '85 wordt een mobiele studio ingericht. Men gebruikt dc 'piratenbus' voor dc uitzendingen op Meerniarkt en men gaat er mee op bezoek op voetbals elden of manifestaties, er gens in Hoogstraten. Nog in hetzelfde jaar is er de eerste playbackshow in zaal de Eiken en een jaar later in de veiling van Meer. Veertig kandidaten 'doen alsof ze zingen' voor meer dan 750 aanwezigen. De luisteraars kunnen nu ook lid worden van de Valencia. Elk jaar worden méér dan 1 000 leden aan huis bezocht om liet lidgeld te innen, een enorme klus voor de niedewerkers. Sinds een tweetal jaar is men ermee gestopt en worden die inkomsteii vervangen door sponsorgelden. Maar er drijven ook wolken boven de Eindsestraat. In februari '83 verzegelt de R.T.T. de apparatuur. Ze brengen zegels aan op de uitgang voor de antenne, zodat de zender niet meer kan gebruikt worden. Maar geen nood, een uur later staat er een andere zender klaar en gaat Valeneia opnieuw in de lucht. Bij een volgende inval neemt de R.T.T. niet alleen de zender, maar ook de apparatuur in beslag. Alleen dc platen blijven staan. Bij enkele invallen gaat het er éeht niet vriendelijk aan toe. Dat zijn voor May de minst aangename herinneringen aan 20 jaar Valeneia. De Rijkswacht had \vaarsehijnlilk slechte ervarin-

Wie niet boxen vuil kan kijken: Slia-Na op het podium.

4

S - -.-

Met de Piratenbus ging de zender op verplaatsing, naar Mee,'markt of andere locaties.

gen bij andere invallen, op andere plaatsen, en nam duidelijk geen risico's. Maar verder loopt alles gesmeerd. Er melden zich steeds meer dj' s aan, er komen scholen op bezoekende zender is 'populair'. Er is een ruim publiek voor de muziek waar Valencia voor staat.. Maar uitzenden blijft illegaal en de schrik zit er in. Uit angst voor inbeslagname worden de uitzendingen in 1987 tot driemaal toe stilgelegd, soms voor een korte, soms voor een langere periode.

Artiesten groot en klein Meestal valt de R.T.T. binnen op momenten dat de zender niet in de ether is. Maar uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. Op 28januari 1988 legt men de zender stil tijdens een live interview met Jack Jersey. Maar het duurt niet lang, één dag later is Valeneia er opnieuw. De zender wil vooral de Nederlandse en Vlaamse artiesten een kans vc\ en en schenkt

9

Dejonge Frans' Bauer komt naar l'ale,icia om zijn eerste plaatjes te promoten.

veel aandacht aan liet levenslied en de meezingers. Het publiek is er thuis en ook de artiesteii kunnen er altijd terecht. De lijst van vedetten die ooit een bezoek brachten voor een 'artiesteninterview' telt meer dan 300 namen. Het 'Duo Onbekend' komt, in februari '84, als eerste aan de beurt. Op dat ogenblik zendt Valeneia al alle dagen uit. Vier uur in de week en twaalf uur tijdens liet weekend. De vedettenen zij die liet willen worden, bieden zich spontaan aan met huii nieuwste plaatjes. Ze weten dat de zender hun opname zal draaien. Een groot aantal stations doet dat (bijna) niet meer, zodat de artiesten de weg naar Valeneia goed kennen. Dikwijls zijn ze nog niet bekend en hebben ze een single of een CD in eigen beheer uitgegeven. Soms zijn liet vaders die hun dochter of zoon in de showbis willen lanceren. Ze weten dat de vrije radio hun plaat zal promoten. De zender bereikt een groot publiek aan beide zijden van de grens, waarschijnlijk meerNederlanders dan Belgen. Dat vertaalt 7ieh ook in de

Dj Richard verzorgt niet alleen de Zaterdagmiddagmatinee, hij sterkt ook aan een eigen :angcarrière.


VROUW IN DE MAAND

Kleine Jessica moet groot worden Kcnneis '.amm liet Nederlaiidstallg levenslied verwachten veel van Kleine Jessica, 13 jaar oud en niet te verwarren met die andere Bredase zangeres, de Grote Jessica. Uitgcspieid over een volle pagina bericht De Stem van 21juli over haar talent. Een artikel met veel lul' voor Valencia uit Mcci. We citeren: "De Kleine Jessica wordt vooral gesteund door haar opa en door De Vrijbuiters, met Leo Mudde uit Gouderak aan het roer. Opa is erg enthousiast. Kom maar eens kijken op een zondagmiddag hij Radio Va/encia, vlak oi'er de grens, dan kun je het zet! zien. Bil de modern itigi'rirhu' siwlio i P('li h'imnk/ (1 kaal. Daar rrcedt Jessica straks op. Ze kennen haar van haver tot hart, na/it ze is er be gonncn. el/juu/ was ze toen. Om de zoveel weken .it liet drank/okaal barsten vol. In de zomer zetten ze er wel eens een te/it weg om nog meer valk te kunnen trekken, Ze zitten aan lange ta/'ls £'mi dm'inken er bier. Bij liet podium is een stand waar je ('T) 'ç win Dc hijtoimtems kunt kopen cii natuurlijk ook van Jessica.

Je/Pluim, de imiami achte,' de i'rouii, ziet dat het goed is.

Wij vragen, zij draaien Lady Marie is de oudste medewerkster. Ze presenteert tussen de soep en ', een programma dat hoog scoort, zeker bij de iets oudere luisteraar. Stille Wille draait ook overwegend Nederlandstalig in zijn Gouden uurtjes'. Woody Woodpecker draait gevarieerd, zoals zijn programma 'Kris Kras door platen/and' laat vermoeden. Ook Dj Kurt brengt verschillende genres samen in zijn programma 'Platencocktail'. Lady Valencia, onze gastvrouw, zit driemaal achter de microde patatten

foon met o.a. een

'verzoekprogramina'.

Stanlev Bunker brengt Nederlandstalig en oldies in 'Jukehox'. Dj Pol mikt op het jongere publiek met zijn programma 'Hitradio '. Koos den Draaier zorgt voor variatie in 'een poos muziek met... Jan den Hollander verzorgt twee programma's en heeft oog voor country, vooral in zijn 'weekendvitamines'. Jim Van Beek programmeert 'Water en Vuur', dal is dan ook de naam van zijn programma. Ad de Letter pïeseimlecrt Eindelij k weekend is een programma in tirolersfeer. Jack Brandhout is in het echte leven een brandweerman, vandaar Dj Ri cha nl begon met presenteren en zingt nu zelf. Hij brengt het nieu\ve werk van zijn collega's. John van Praag draait 4 Gevarieerde Klanken ' en Ad Patat noemt zijn verzoekplatenprogramma De Bad/cuipslmoi Stal'ke dcii Draaier, de man die altijd 7irh7elf blijft, brengt Nederlandse en anderstalige oldies. Dj Joske heeft een programma waar plaats is voor alle genres. Adri van jiizendaal brengt de 'Regionale Top 20. Guusi Fier draait al meer dan tien jaar gevarieerde muziek. Wouter de Huiskahouter heeft een eigen stijl en laat zich niet beïnvloeden door de bezoekers en Lady Marcha en Jos sluiten de week af met verzoekjes.

medewerkers. Van de 21 presentatoren wonen er maar een vierial in Belgiö. Naast het Nederlandstatige lied, dat 60 % van het repertoire vertegenwoordigt, is er ook plaats voor andere talen zoals Engels. Duits. Italiaans of Spaans. Elke dj zal zijn eigen accenten leggen, maar we spreken hier niet over het top-40 werk. Als het om anderstalige muziek gaat, spreken we op de eerste plaats over oldies.

Uit de grond In 1988 komt er een mogelijkheid om legaal te gaan draaien. Op het secretariaat is het een drukte van belang om de papieren, nodig om een vergunning aan te vragen, klaar te maken. Eind fibruari vertrekt de aanvraag en beschikt de zender al over apparatuur die door de R.T.T. goedgekeurd is. Toch zal diezelfde R.T.T. de zender nog éénmaal stilleggen, raar maar waar. Maar eind goed al goed. Op 8 december 1989 komt vanuit Brussel de offlciële erkenning. Nu gaat alles snel. De spoties worden veranderd, het briefpapier aangepast, enz. Alles moei klaar zijn wanneer men begin 1990 voor het eerst mét toelating in de ether gaat. op 105.0 Fm. Eerst voor 84 uur, gedeeld met een ander station en na wijziging van de aanvraag, 7 dagen per week, 24 uur per dag. De zender is nu niet langer illegaal en komt ook letterlijk boven de grond. Op 24 april begint men met de bouw van de nieuwe studio's. Die worden gebouwd met onderdelen van een

omgewaaide werfkeet, die men ergens in Antwerpen kan kopen. Na zes maanden werk, op 9 november 1990, wordt de nieuwe studio met daarnaast de drankgelcgenheid geopend. Het is een groot feesi, maar niet het einde van de tegenslagen. Op 13 januari 1991 moet de nieuwe mast, met daarop drie antennes eraan geloven. Tijdens een zware zuidwesterstorm plooit de mast eenvoudig om. Gelukkig hangen de antennes vrij van de mast, zodat de elementen bruikbaar blijven. Toch zal het vijf dagen duren voor het weer goed genoeg is om de schade te herstellen.

Vollen bak Nu draaien er 21 dj's bij Valencia, een groep waarop men al ecn tiental jaar kan rekenen. May en Staf Laurijssen zijn er at van het eerste uur bij. De drankgelegenheid is de 'zoete inval' voor de vrienden en de plaats waar per jaar een tiental 'Vrije podia' georganiseerd worden. Tijdens zo'n vrij podium worden een aantal vedetten uitgenodigd, maar er moet ook plaats zijn voor nobele onbekenden die, wie weet, uitgroeien tot een vedette. Tijdens die optredens is het altijd 'vollen bak', twee- tot driehonderd aanwezigen. Eénmaal per jaar zijn erde Valenciafeesten. Tot in '92 gingen die door in februari, rond de datum van de eerste uitzending in '81. Maar de branders, die de tent moesten verwarmen, maakten soms te veel lawaai en daarom verhuist men

/ )r 1 iiliiiiters en de clj's brengen het Vcilencialied, als geschenk m'oor Lady Valencia bij de 1 5 i'emjaardag van de zender.


M'ij , j INSTALLATIEBEDRIJF VAN DEN BERG

1

Bij inleveren van deze bon ontvangt u een geschenk. Voort 26 - Meerle - Tel : 03/31.75.31 - Fax : 03I31585.49

Naam Adres Telefoon E-mail 13 Wij zijn reeds klant. Ons klantnummer is ............ El Wij gaan bouwen / verbouwen

El ............................................................. Bon geldig 1 & 2 september

me


VROUW IN DE MAAND

Tea /io s Wi hei iedeiic'n plakhoek. Links Ina! P(ul .Seieis, recliis lnc'i 1

naar augustus. Voor die feesten wordt er een grote tent geplaatst \%aarin men 4 000 fans kan ontvangen, gespreid over drie dagen. Ook daar treden gevestigde waarden en nieuwkomers naast elkaar op. Vijfjaar geleden, bij het vijftienjarig bestaan, zorgden de dj's samen met 'De Vrijbuiters' voor een verrassing van formaat. Ze overhandigden een CD aan May Laurijssen, met een groot aantal Valencia toppers en een echt onver vaist 'Valencialied'. Het wordt gebracht door de dj's samen met De Vrijbuiters en is een meezinger van formaat. Vorig jaar werd een tweede CD uitgebracht. Naast het Valencialied staan er nummers op van De Rapsodie's, Gert Hollander. Andy de Witt,Jan Patat, De Lenco's, 1-lanny en de Rekels en andere meer. Misschien kent u ze niet, maar het zijn 'namen' in het circuit. Verschillende bekende artiesten hebben hun eerste stappen gezet op het podium van •

:1

l(/Cï

.-1l)/ahu/)I

Valencia. Namen noemen is gevrarlijk, maar Frans Bauer is één van hen. Hij kwam er als beginnend artiest en is nu de ongekroonde koning van liet Nederlandstalig levenslied, een zanger die de grote zalen laat vollopen. Nu verwacht meezingend Nederland veel van Kleine Jessica uit Breda. En dan zijn er nog de namen die we allemaal kennen en die in de loop derjaren nieer dan eens richting Valencia reden: Vader Abraham, George Baker, Corry Konings, Paul Severs, Dennie Christian. enz.

Ketenvorming Valencia zendt nu 24.00 op 24.00 uur uit, zeven dagen op zeven en moet zich houden aan een strenge reglementering. 1-1 et vermogen van de zender is ni de vergunning vastgelegd. Theoretisch betekent dit dat nien de zender in een straal van acht kilometer rond de mast kan beluiste-

Op 30 september 1990 %e/:orgt Laat' Valencia haai' 500 uii:ending, defiinf'e bi-engt een serenade.

ren. De radio moet per dag minimum zes uur live in de eter zijn. De andere uren mogen gevuld worden mei opgenomen programma's of met non-stop, computergestuurde. uitzendingen. Dat laatste is werk voor Jini Van Beek, hij is naast dj, de computerdeskundige van dienst. Bij Valencia weet nien dat er een nieuwe wetgeving op komst is, maar men weigert te geloven dat Valencia daardoor in de problemen zal konien. De meeste andere vrije radio's zijn al jaren bezig niet een ketenvorming. Radio's met verschillende frequenties, gaan samenwerken om een dekking te hebben over een groot gebied. In de toekonist zullen enkele van deze groepen één zender worden met een sterke frequentie. Het zijn de zes kandidaten die nu rekenen op een Nationale erkenning. Valencia ligt niet wakker van wat nien in Brussel in het vat giet. De eerste twintigjaren waren succesvol en zo wil nien liet houden.

...

lijn t an Beek achter cle diviaita fel

-1ls 11/nt Rciiell op het pocliuoi staal, is ei' gegarandeerd sfe/' in de keet.


vanuit het stadhuis... Explosieve groei maakt uitbreiding noodzakelijk

Hoogstraatse akademie IKO krijgt extra ateliers in 't Groenewoud De Hoogstraatse akademie voor beeldende kunsten, het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO), gaat uitbreiden. Eind juli besliste de gemeenteraad om met dat doel de voormalige wasserij 't Groenewoud aan te kopen. Het IKO is op dit moment veel te krap behuisd, en zowel het gemeentebestuur als het IKO vindt het vrijkomen van 't Groenewoud een unieke kans om op loopafstand van het IKO een oplossing te vinden. Het plaatsgebrek waar het IKO op dit moment mee kampt, is enistig. In de gebouwen van het IKO zijn er onvoldoende mogelijkheden om de 732 leerlingen zoals liet hoort op te vangen. In liet huidige gebouw is er onvoldoende plaats oni alle ateliers in goede omstandigheden plaats te laten vinden. Mogelijkheden om uit te breiden of bij te bouwen zijn er niet of nauwelijks. Ook niet op de parking, die eigendom is van de parochie, en bij zaal PAX hoort. Een drietal jaar geleden stonden er wel al verbouwingswerken gepland. Daarbij zou de hoogte van de daken worden opgetrokken en de binnenkoer overdekt worden. Het gemeentebestuur ging daar in mee, hoewel liet wel heel duur was. Té duur. uiteindelijk. Want als die werken uit waren gevoerd, zat liet IKO definitief aan

zijn plafond. Dan was er geen enkele groeimogelijkheid meer, terwijl de aanpassing van liet gebouw héél veel geld zou kosten en relatief weinig extra plaats zou opleveren. Omdat niet alle leerlingen in het schoolgebouw zelf opgevangen kunnen worden, zijn de voorbije jaren al kinderklassen ingericht in enkele buurgemeenten. In Meer zijn er drie klassen, in Meerle zitten kinderen van alle leeftijden in één atelier, in Brecht is liet IKO ook actief.

Loop afstand Nu wasserij 't Groenewoud beschikbaar komt voor aankoop door het stadsbestuur, ziet het IKO daarin een wissel op de toekomst. Om te

beginnen ligt het binnen loopafstand van de school. Een mogelijkheid tot uitbreiding zo dicht bij de schoul 'al zich wllirht niet meer voordoen. Er hoort ook een beetje grond hij. Niet veel, maar toch... Het IKO is van plan om daar. op een aparte site, afdelingen als beeldhouwen en keramiek onder te brengen. Enerzijds omdat die vrij 'vuil' zijn 71' brengen heel wat stof en lawaai met zich mee. Anderzijds omdat die ateliers op het gelijkvloers moeten zitten. In het huidige IKO-gehouw zouden dan de ateliers voor tieners en kinderen, én de 'propere' richtingen, geconcentreerd worden. In het huidige IKO zijn alle beschikbare lokalen in gebruik. Ook de ruimtes die in de oorspronkelijke planning voor opslag voorzien waren. Sommige van die ruimtes zijn bovendien helemaal niet geschikt voor teken- of schilderklassen. Bijvoorbeeld omdat liet plafond te laag is, en er geen schildersezel kan staan.

Aanpassingen Mits enkele kleine aanpassingen, kan de Hoogstraatse akademie zô in de vroegere wasserij intrekken. Op termijn van een aantal jaren moet dan bekeken worden wat er verder moet gebeuren. De huidige hangar is, zeker op langere termijn bekeken, ôp, helemaal uitgeleefd. Er zal dus iets moeten gebeuren. Dat kan een ingrijpende verandering en renovatie zijn, misschien konit er een simpel, rechtlijnig nieuw gebouw. (th)

Oppositie wil voorwaarden Met de aankoop van de voormalige wasserij t Groertewoud is een bedrag gemoeid van om en bij de II miljoen frank. Daarvoor kan een beroep ge daan worden op de 19 miljoen frank die sowieso al voorzien was voor verbouwingen aan het IKO.

EL De voor; al/ge wassen / t Groene Woud kan een oplossing bieden voor het huisvestingsprobleem van liet IKO.

Zonnecenter

Ipatinga Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66

ScFworrlleidlçsaton Lieve 'De £lv[eester Langerberg 30 2323 'Wertet 03/314.55.15 Erek.e(op afspraa&. Ootfiij 01 tftuie

etaatsverzorging - 7vtanicure . Pecticure Ontllaringen . 7vfaquiffage

141

De oppositiepartijen CVP en Agalev drongen er tijdens de behandeling door de gemeenteraad wel op aan het gebouw aan te kopen met als opschortende voorwaarde het verkrijgen van een stedebouwkundige vergunning voor het bouwen van een nieuwe hal. De voormalige wasserij 't Uroenewoud ligt in de woonzone, en de oppositie is er niet van overtuigd dat er een vergunning zal volgen. Bij de stemming opteerden de KVB en HOOP voor de aankoop, zonder opschortende voorwaarde. De oppositiepartijen CVP. Agalev en Vlaams Blok onthielden zich. (th)


GEMEENTERAAD

Vijfhonderd leerlingen meer in amper vijftien jaar tijd Toen het IKO in 1986 van de vroegere meisjesschool in dc Gelmeistraat (nu eigen dom van het VITO) naar de huidige lokatie trok, telde de school een 230-tal leerlingen. Het laatste officiële cijfer telt meer dan 730 koppen, een toename met meer dan 500 in amper vijftien jaar tijd. Een groei van meer dan 200%. Sinds 1986 heeft de school elk jaar meer leerlingen gehad. Bij de kinderen en de tieners komen die vooral uit Hoogstraten en directe omgeving, voor het volwassenonderwijs komen de mensen van veel verder. Om de afkomst van die mensen te bepalen. mag je gerust een grote cirkel rond Hoogstraten trekken. Tot zelfs uit Essen komt men naar het lKO. Kalmthout, Loenhout, Wuustwezel, zelfs Tui-nhout,... en l-loogstraten zelf uiteraard. Ook uit Nederland komen de mensen naar hier, daar strekt het recruteringsgebied zich uit tot en met Breda. Dat de IKO-leerlingen van zo ver komen heeft volgens het IKO alles te maken met het gebrek aan akademies voor beeldende kunst in de regio. Deze regio is op dat vlak een zwarte vlek op de landkaart. In het oosten heb je Turnhout en Arendonk. Dan houdt het zo ongeveer op. Van Hoogstraten tot Essen is er helemaal niks. In Brasschaat is Cr nu wel een akademie, inaar die is geliëerd met een vrije school, waar ze tot vorig jaar zelfs rechtstreeks van afling.

Schooiplicht Dat het leerlingenaantal elk jaar blijft stijgen, ervaart het IKO ondertussen wel als een compliment. Schoolplicht kent het IKO uiteraard niet, daarom is het niet vanzelfsprekend dat de leerlingen die dit jaar ingeschreven zijn, ook volgend jaar van de partij zulen zijn. Je moet ze terugverdienen. Daarenboven moet ook inschrijvingsgeld betaald worden. Dat is niet onoverkomelijk hoog, maar het blijft een drempel. Ondertussen krijgt een relatief kleine gemeenschap als Hoogstraten wel een flink uit de kluiten gewassen akademie. IKO-directeur Jef Martens is heel blij dat de stad Hoogstraten daar, zeker op bestuurlijk vlak, in meegaat, en is bovendien zeer tevreden dat de muziekschool en het muziekatelier al onder één koepel zijn samengebracht. Hij droomt er luidop van om in de toekomst de muziekafdelingen, de beeldende kunsten, én woord en dans, allemaal onder één koepel samen te brengen. (th)

Slotconcert Open Monumentendag 'Een dag uit het leven op het Begijnhof anno 1830' door het Vlaams Radiokoor begeleid door Jan van Mol aan het orgel

Zondag 9 september 2001 19.00u in de Begijnhotkerk te Hoogstraten

Handen jeuken om nu iets aan de tuinsfeer te doen De vruchten van cle Japanse bottelroos (Rosa rugosa) zijn prachtig oranjerood. Het zaad van deze bottels gebruiken kinderen als een alternatief voor jeu kpoeder. Overal in stad en landschap tref je ze aan. In een tuin van enig formaat past Rosa rugosa ook uitstekend. Dat geldt voor nog meer bottelrozen. Samen met tal van andere vruchtdragende heesters dragen zij bij tot de sfeer in de tuin. De handen jeuken bij het zien van al dat moois. De Japanse bottelroos bloeit van mei tot augustus met mooie roze of witte bloemen. Terwijl deze roos nog volop bloeit, komen de eerste bottels al aan de struiken. Een andere fraaie roos is Rosa moyessi, met mooie Iangwerpige oranje bottels. Met z'n overhangende takken is dit een ideale solitairheester. Eén van de kleinere rozen met bottels is Rosa nitida. Ook hier ontbreekt ecn Nederlandse naam. De struikjes bereiken een hoogte van maximaal 60 cm. Rosa nitida vonnt een leuke haag, waarvan de roze bloemen worden opgevolgd door rode bottels.

Botanische rozen Alle soorten die hier zijn genoemd, zijn eigenlijk botanische rozen. 1-let kan goed zijn dat het tuincentrum in dc buurt de rozen onder die verzamelnaam aanbiedt. Meestal gaat het dan om speciale, voor de tuin geschikte rassen. Neem bijvoorbeeld Rosa rugosa 'Dagmar 1-lastrup' die een stukje kleiner blijft, terwijl de bottels juist nog groter zijn. Rosa moyessi 'Geranium' wordt met 1 tot 1,5 m ook half zo hoog als de eigenlijke soort. De bottels van 'Geranium' zijn vuurrood. Let er overigens op dat verschillende tuinvormen niet of nauwelijks bottels dragen. 1-let gaat bij die botanische rozen veel meer om de bloemen. Daarom is juist deze tijd van het jaar goed om die rozen uit te zoeken. Hebben botanische rozen nu op het tuincentrum geen bottels, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze die helemaal niet krijgen. Anders moet het etiket uitkomst bieden.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IIO1TD1 In lich tin gen: 03 /314.65.88

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


ONDER WIJS

Philippe D'hulst: Duvel of bordeaux? De nieuwe directeur van VTI Spijker kijkt vooruit HOOGSTRATEIN - 'Of ik het voor de klas staan niet verkies boven een andere onderwijsfunctie ... ? Tja, ik vergelijk dat wel eens met het drinken van een Duvel en een glas bordeaux. Ik kan enorm genieten van een Duveltje, maar op een ander moment evenzeer van een goed glas wijn. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ik heb echt graag voor de klas gestaan, voelde mij heel goed tijdens mijn jaren in het Seminarie. Maar door mijn vakbondswerk daar heb ik ook de andere kant van de schoolrealiteit ervaren, en dat boeide mij ook heel erg, mag ik zeggen. Het directe contact met de leerlingen in lesverband zal ik als directeur natuurlijk niet meer hebben, dat is zo. Je nioet voor alles een prijs betalen, waar je ook voor kiest.' Aan het woord is Philippe D'hulst, die aan het hoofd van VTI Spijker ('de Hotelschool', zo zegt de volksmond) Gust Laurijssen opvolgt. Op luttele meters van zijn erg sober bureau (Waterschade gehad door dat fameuze onweer halfjuli!') wordt heel de tijd meer dan ijverig geboord, gehamerd en gebouwd aan een imposante reeks nieuwe lokalen. Dat zal voor enige hinder zorgen dit schooljaar, en het heeft ook wel stevige financiële consequenties voor de school, maar uiteindelijk zullen leerlingen én leerkrachten dit als een zegen ervaren. Want we zaten hier echt wel heel krap gehuisvest.'

'Ik geloof niet zo in conflicttheorieën en dergelijke. Een conflict zoeken voor een prul, daar voel ik me niet goed bij. Dat wil nu ook weer niet zeggen dat je nooit een confrontatie moet aangaan, wanneer er echt belangrijke dingen op liet spel staan dan moet je voor je overtuiging durven knokken! Maar van nature ben ik eerder geneigd om de conscnsus te zoeken.' 'Gelukkig sta ik er als nieuwbakken directeur lieleniaal niet alleen voor: ik werk in een directieteain, niet mensen die de school van binnen en buiten keiinen en die al bewezen hebben liet vertrouwen meer dan waard te zijn. Met verschillende van hen heb ik eind vorig schooljaar al vruchtbare en opeiihartige gesprekken kunnen voeren. Als directeur kun je niet altijd overal zijn, je nioet kunnen delegeren. En datje ondertussen zowel waardering als kritiek krijgt. hoort onherroepelijk bij dejob. Je kunt nooit voor iedereen goed doen.'

Opmerkelijk overigens hoe de kersverse directeur al spontaan in de wij-vorm denkt en spreekt wanneer hij liet over zijn nieuwe werkkring heeft. De veertigjarige D'hulst werkte voordien zestien jaar als leraar Frans in liet Klein Seminarie, waar hij een van de vakbondsverantwoordelijken was. In januari '99 verkaste hij een eerste keer: hij werd secretaris van de Hoogstraatse scholengemeenschap, een job die wordt toegevoegd aan dc coördinerende directeur. Dat was op dat moment Spijkerdirecteur Luyten, zodat zijn bureau in de Lindendreef kwam te staan. Zijn eigen opvolger in die functie wordt nu een andere Seminarie- en vakbondsman: Jacques Verboven, die evenwel in de eigen school gehuisvest wordt aangezien Jan Aerts de eerstkomende jaren de scholengemeenschap coördineert.

Consensus De nieuwe directeur is geen streekeigen product. 'integendeel, geboren en getogen in het West-V laamse Roeselare, vervolgens mijn lieentiaatsstudies Roniaanse gedaan aan de KULAK in Kortrijk en vervolgd in Leuven. Waar ik mijn latere echtgenote Lieve Leysen heb leren kennen, om haar nadien naar haar streek van herkomst te volgen. Zij had in OudTurnliout gewoond, en wou graag in dc Kempen blijven. Ze vond een job in liet Spijker, waar ze trouwens nog altijd les geeft, en zo kwani ik ertoe om te solliciteren in liet Seminarie. Een interim van zes weken werd daar uiteindelijk dus een job van een zestiental jaren...' '\Vij wonen in Merksplas, net buiteii liet centrum. We hebben twee kinderen: onze zoon Kris is 16, hij loopt school in liet Seminarie. Onze dochter Ellen is tweejaarjonger, zij zit op het Spijker.' Lachend voegt hij er aan toe: 'Zo zie je maar. ook wat dat betreft hebben wij de kerk in het niidden weten te houden...' Dat laatste is ongetwijfeld een deugd die hem de volgende jaren van pas zal kooien: leiding geven in een school met meer dan 1000 leerlingen en een honderdtal personeelsleden, zal toch vel enige diploniatie vergen, niet? 'Ik ben eigenlijk een nian van overleg, denk ik. Goed naar mensen luisteren, voldoende tijd maken om zaken door te spreken en daarna op een duidelijke manier een beslissing nemen. Zo wil ik de zaken ni eerste instantie aanpakken.' 1€

Zuster Lieslicili nos nv/licht dc liiiii,sic religieuze iiie eau liet hoe!i! .SI011( /0/1 Lie school. Hier in gespi'ek 1oct de nieuvi'bakken directeur. Een beetje goede ,'aad kan geen kwaad, denkt ze.

Hoogstraatse Bridge Club

BRIDGE-LESSEN 12 dinsdagen vanaf 18 sept. 2001 om 19.30 u. Sportcafé ZEVENSPRONG Gelmelstr. 62, Hoogstraten Prijs: 1800 BEF, Vte les gratis en vrijblijvend Inlichtingen en inschrijvingen: tel. 03.314.41.05


ONDERWIJS

Normaal 'Door mijn werk binnen de vakbond en als secretaris van de scholengemeenschap beschik ik al over enige voorkennis. Er waren niet alleen contacten met bijvoorbeeld de secretariaten van elke school, ik leerde ook al wat over de eienhcid van technisch onderwijs. Dat komt me nu goed van pas natuurlijk. Verder moet ik uiteraard voldoende vertrouwd geraken met de schoolcultuur, en met de specifieke activiteiten van een hotelschool. Ik wil met zoveel mogelijk mensen gesprekken hebben daarover, af en toe in de mate van het mogelijke wat meepikken van vergaderingen, stages, bcdrijfshczoeken en dergelijke. Niet zozeer om daar mijn eigen stempel op te drukken, wel in de allereerste plaats om voeling te krijgen met iedereen.' 'Ik besef maar al te goed dat directeur zijn voor een stuk ook nice zal brengen dat je geleefd wordt. Kijk nu al maar eens hoe mijn agenda aan het dichtslibbcn is, dat zal er heus niet op verbeteren. Als secretaris was ik daar al een klein beetje op voorbereid als leraar heb je een uurrooster en dan weetje wel datje op die dag om dat uur thuis zou zijn, als secretaris maakte ik echter continu uren van maandagmorgen tot vrijdagavond. Doordat ik vlakbij het kantoor van directeur Luytcn zat en veel overleg met hem kon plegen, heb ik ook van dichtbij kunnen ervaren wat diensjob zoal inhield. Zowel voor mijzelf als voor mijn gezin zal het toch nog een aanpassing worden, zoveel is wel duidelijk.. Voor de job zelf ben ik niet hang. Niet dat ik dit onderschat, helemaal niet,' klinkt het voorzichtig. 'Maar heel wat van de schoolmateries boeien mij enorm. Hoe graag ik ook voor een klas stond, van zodra ik de wereld achter die schoolwereld ontdekte, wist ik dat dit niij echt wel lag. Het klinkt vreenid misschien uit de niond van een lesgever. maar administratie, wetgeving, aspecten van personeelsbeleid en noem maar op, dat heeft iets intrigerends voor mij. Uitvissen en uitpluizcn tot ui de kleine lettertjes hoe iets precies in mekaar zit, heb ik altijd boeiend gevonden, zeker wanncerje wist datje zo iemand kon helpen. Neen, ik zou dus niet zozeer zeggen dat ik bang ben van heel die papieren wereld, ik beschouw het als een uitdaging om er het beste van te maken voor deze school!' Toch is er enig voorbehoud of realiteitszin? te bespeuren. 'Wat me wel bezig houdt is de vraag hoe het omgaan met een vorm van niacht mij zal afgaan. Mensen veranderen in hun houding tegenover jou, in wat ze zeggen en doen. Zelf verander je onvermijdelijk ook. Maar op het einde van de rit moet je nog altijd trouw kunnen zijn aan jezelf, aan je eigen principes. Ik durf te hopen dat zowel thuis als op het werk genoeg mensen liet zullen opbrengen om mij onmiddellijk tot de orde te roepen wanneer ik naast mijn schoenen zou beginnen lopen. Ik wil heus wel als een normaal denkend en voelcnd mens verder door liet leven stappen.'

(aÇIt00'

kn

bvba %JC

32O

-

-

'I

-

a'

teef 0 e O3

Glazen bol '[cii glazen bol heb ik niet, ik knii dus iiiel vuui spellen hoe liet de seliuul en mij zal vergaande volgende jaren. Ik wil eerst en vooral proberen om directeur te zijn in een sfeer van overleg, met lecrluigcn, leerkrachten. vakbond. Waar liet kan aanspreekbaar voor ieder van hen. Hun vertrouwen zal ik nioetcn verdienen, weet ik wel. Als eerste prioriteiten zie ik een verdere uitbouw van de zorgvcrbreding voor de leerling jongeren uit technisch en beroepsonderwijs hebben vaak heel wat capaciteiten, maar sommigen krijgen af te rekenen met allerlei problemen binnen en buiten de school. Hun opvatig en begeleiding moet een blijvende bekommernis zijn. tenminste voot zover dit de deskundigheid en verantwoordelijkheid van de school niet overschrijdt.' 'Wat betreft de lcelkldLlitell ineen ik weik te kuuneu iiiakeu vnuecu goede uitbouw van de opvang van nieuwe leerkrachten. Kandidaat-lesgcvers zijn er al zo weinig, als school moeten we er alles aan doen om de kans zo groot mogelijk te maken dat zij goed kunnen functioneren. Voor alle leerkrachten lijkt nie een na- en bijschohngsbeleid almaar belangrijker te worden Onie jongeren wordv,i geconfronteerd met de dwingende opgave van het levenslang leren, welnu ook voor leerkrachten is dat niecr dan ooit liet geval.'

nia

oe e ~NIJ t,e e

\'ïco

Mcul)clCllarnic

-

.

''''

.

Eri iiiag ik alstublieft blijven dromen? Kijk, wat niij echt trof aan deze

school is de giote uitstraling ervan. Onder nieer dank zij liet werk van mijn voorganger, werd deze school een beetje een begrip tot verbuiten de regio. Dat wil ik uiteraard vrijwaren, en ik was enorm verheugd al niet heel wat mcn3cn ui t het bedrij fshe VCO cii uit l ILI ILi 01 gduIsitiLs Liii i is k kuuueu maken die ons svat dit betreft een zeer warm hart tocdragen. Die contacten moeten we zeker cultiveren. Als ik dus huidop droom, dan zeg ik dat ik deze school zo groot mogelijk wil zien: in materieel opzicht met een uitgebreidere infrastructuur, inzake liet leerlingenaantal voor zover dit mogelijk en wenselijk is. en zeker ii7ake uitstraling ... ! Dat is de ambitie. ja maar begrijp het woord anibitie dan niet verkeerd: voor mij is dat niks nieer of minder dan de vaste overtuiging dat ik daar een vuist voor wil maken. Of dat zal lukken, zullen we wel zien, niet?' (mdl) -

I)

i riliIaati

424

290 Witutrt wezel

va ti

F

.,

•i 10 t Su. Do . -

1


Natuurreservaten vzw en Wielewaal vzw Huwelijk met gemeenschap van goederen Veel vertellen over het feit dat op 1januari2002 gestart wordt met een nieuwe natuurvereniging is wellicht niet meer nodig. Iedereen weet dat deze logo's weldra tot het verleden zullen behoren. Ondanks het feit dat Wielewaal en Natuurreservaten al lang samenwerken in Hoogstraten en Rijkevorsel verandert er veel, ook de naam! Op 21 september organiseren beide natuurverenigingen hun eerste officiële gezamenlijke algemene vergadering. Dan kiezen de leden onder andere een dagelijks bestuur voor de nieuwe vereniging en wordt de fusie op lokaal vlak een feit. Naast het nieuwe dagelijks bestuur zullen vier werkgroepen de verschillende werkingsvelden op zich nemen: reservaten,

beleid, natuureducatie en natuurstudie. De reservaatwerkgroep richt zich op het verwerven en het beheren van natuurgebieden. De beleidswerkgroep houdt zich bezig met alle thema's die te maken hebben met natuur- en

milieubeleid. Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordigers in de milieuraad, het GNOP en GECORO in deze werkgroep zetelen. In de werkgroep natuureducatie houden we ons bezig met allerhande activiteiten die gericht zijn op vorming en natuurbeleving in de breedste betekenis. Ook het museum en de werking naaronderwijsinstellingen enjeugd krijgen hier de nodige aandacht. Communicatie neemt een aparte plaats in. In de werkgroep natuurstudie worden de verschillende (bestaande) werkgroepen (vogelwerkgroep, zoogdierenwerkgroep, plantenwerkgroep, amfi bieën- en reptielenwerkgroep. werkgroep ongewervelden) ondergebracht. Voor deze werkgroep komt het er op aan de inventarisaties, monitoring en gegevensverwerking zoveel mogelijk op mekaar en de nationale richtlijnen af te stemmen.

Mensen die deel willen uitmaken van de

Nuttige data Zondag 9 september: piepactiviteit, 14 uur in het lokaal aan de Karel Boonistraat, info: Eva Van Loock. tel. 03-3 14 33 53. Zaterdag 15 en zondag 16september: nachten van het zoogdier. 16 uur (zat. 15) en 11 uur (zon. 16) aan de boerderij in Wortel-Kolonie, info: Jorn Van den Bogaert, tel. 0 14-63 4041. Vrijdag 21 september: Algemene Vergadering Fusie Natuurreservaten en Wielewaal om 20 uur in het lokaal aan de Karel Boomstraat, Hoogstraten, info: Drej Oornen, te!. 03-3 IS 02 45.

Weekeinde van 17 en 18 november: plantgoedactie: "Behaag onze Kempen" nieuwe natuurvereniging of meer informatie willen, nemen best contact op met André Oomen, Klein Evssel 29a, 2329 MeerselDreef (Hoogstraten), tel: 03-315 02 45, email: drej.00men()pi.be

Weidevogelbescherming bouwt bruggen tussen landbouw en natuur In 1997 werd gestart met de voorbereiding van de vrijwillige weidevogelbescherming in Vlaanderen. Pas in 2001, na een lange sensibiliseringsperiode, kon men aan de eerste maatregelen in het veld beginnen. De MKZ-crisis veroorzaakte ook hier vertraging. De aanstelling en de vorming van deskundigen is ondertussen volop aan de gang. Onze regio is gekend als weidevogelgebied. Wulpen. grutto's, scholeksters en kie\'iten broeden hier veelvuldig in de weilanden. Om de vogels de nodige bescherming te bieden, kunnen landbouwers op vrijwillige basis beheersovereenkomsten afsluiten. Zo een beheersovereenkomst geldt vijfjaar en de landbouwer ontvangt een vergoeding die betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap en door de Europese Unie. De landbouwer kan voor het pakket weidevogelbeheer kiezen uit drie opties: beweiden, maaien of plaatsen van nestbeschermers.

Beweiden Vanaf 1 april tot 15 juni (broedperiode) wordt het land niet bewerkt en tot 15 juni gebruikt de landbouwer de grond als standweide voor ten hoogste twee grootvee-eenheden per hectare.

De boer ontvangt een vergoeding van 13 250 BEF/haijaar.

Bemaaien Als de landbouwer beslist om daarenboven pas vanaf 16juni te maaien kan hij een vergoeding ontvangen van 14 500 BEF/ha/jaar.

Nestbeschermers Erkende deskundigen kunnen tenslotte nestbeschermers of nestmarkeerders plaatsen. Zo kan de landbouwer rond de nesten werken. Nestbeschermers worden gebruikt op graasweiden, nestmarkeerders op maaiwei landen. De landhouwer ontvangt hier 1000 BEF per nest, met maximaal drie nesten per hectare. De stad l-Ioogstraten moedigt landbouwers aan maatregelen te nemen om de weidevogels te beschermen en werkte daarvoor een subsidie-

reglement uit. Op dit ogenblik worden nog aanvullende betoelagingssystemen uitgewerkt in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Landbouwers die een aanvraag willen indienen om een beheersovereenkomst af te sluiten kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij de nodige documenten bekomen. Een beheersovereenkomst kan ingaan vanaf 1januari, 1 april. 1 juli of 1 oktober en word aangegaan voor een periode van vijfjaar. Landbouwers die met het oog op het afsluiten van beheersovcreenkomsten nog vragen hebben, kunnen informatie inwinnen bij De Wielewaal Natuurvereniging vzw. Pascale Steurbaut, Graatakker 11, 2300 Turnhout, tel. 014-47 29 50 of e-mail: info@wielewaal.be De wcidevogelbescherming staat in Vlaanderen nog maar in de kinderschoenen. De initiatiefnemers gaan er echter van uit dat, eens de landbouwers vertrouwd zijn met het systeem, het plaatsen van nestbeschermers en nestmarkeerders gevoelig zal toenemen.

koieI ksfofo 0 'cfie 1J'Ofe5SiQneL3 videovr3c)vfcie,o

-..

4

ei9en in!ijsfin0en

-

dovp 42

di0ifale

2310 vijkevorsJ

.

inobiee feIfonie

fo+o de s eef

.

03/314.62.50

fx

03/314.82.00

info@fo±o_de_ q vef.b

12


29 en 30 september

9 september

Open Monuinentendag Zondag 9 september is het voor de dertiende maal Open Monumentendag. Het centrale thema isditjaar metaal', waarmee men dit materiaal in al zijn aspecten wil tonen. Metaal als constructie-element, metaal als decoratie cnz. Hoogstraten stelt dit jaar twee monumenten open: De Salm-Salmmolen, in de Molenstraat is gedeeltelijk toegankelijk. Er zijn gidsbeurten voorzien al naar gelang de bezoekers zich aandienen. De Sint-Catharinakerk kan bezocht worden tussen 12.30 en 18.00 uur. Deze kerk werd in de eerste helft van de 1 6 eeuw opgetrokken naar een ontwerp van R. Keldermans. Ondanks de zware schade, die de kerk opliep toen de Duitsers de toren op 23 oktober 1944 opbliezen, bleef veel van het waardevolle patrimonium bewaard. Op monumentenzondag zal de aandacht vooral gaan naar de 16' eeuwse glasramen van A. Eversoen en C. Mathyssen. Om 13.00 / 14.00 / 15.00 en 16.00 uur zijn er gidsbeurten voorzien. Info (03)340 19 55.

Slotconcert OMD-Vlaanderen In Hoogstraten Nu het Delhaye-orgel uit 1833 mooi gerestaureerd is, werd een CD opgenomen. Dit is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen om. de afdeling Monumenten en Landschappen, VRT-Klara, Het Platform voor Begijnhoven en Het Orgel in Vlaanderen. Piet is niet zo maar een opname van orgel alleen. Er is ook een ruime plaats voorzien voor koorzang zoals die in het verleden met vele tientallen begijnen op verschillende hoven kan geklonken hebben: Gregoriaans naar de mode van de 19` eeuw; antifonen en psalmverzen uit de vespers. Voor deze opname werd een beroep gedaan op de dames van het Vlaanis Radiokoor onder leiding van Bart Vandewege; organist Jan Van Mol en contrabassist Marc Say. Het orgel-gedeelte toont het uniek instrument van de begijnhofkerk in al zijn facetten, zoals niemand van onze generatie het voordien ooit gehoord heeft. Het gaat om meestal korte en zeer gevarieerde werkjes van eigen bodem. In de koorbegeleiding wordt er nog de contrabas aan toegevoegd. We mochten een proefopname beluisteren evenwel zonder het klokgclui, want dat moest nog eens worden overgedaan op een zomerse avond wanneer het verkeer op de Vrijheid tot rust was gekomen. Op zondag 9september wordt de CD aan het publiek voorgesteld, tijdens het Slotconcert van Open Monumentendag, om 19.00 uur in de begijnhofkerk. Na het concert, omstreeks 20.30, biedt het stadsbestuur een receptie aan in het Stedelijk museum. De aankoop van de CD aan 300 BEF, geeft gratis toegang tot het concert. Reserveren kan door overschrijving van 300 BEF op rekening nr. 068-2290357-20 van Het Platform voor Begijnhoven of in het Stedelijk museum tel.(03)314 65 88. De CD is een waardevol bezit voor alle muziekliefhebbers en voor die uit onze regio in het bijzonder. De initiatiefnemers en de uitvoerders verdienen een grote pluim voor deze prestatie. (J.B.)

Begij nhovenweekend Tijdens het laatste weekend van september 2001 zijn er honderden speciale activiteiten in de 25 Vlaamse begijnhoven. Het weekend is een initiatief van het Davidsfonds in samenwerking met het Platform voor Begijnhoven. Zoals het Abdijenweekend, dat vorig jaar voor 40.000 bezoeken zorgde, biedt het ook dit weekend heel wat meer dan een opendeurdag. Twee dagen lang zijn er exclusieve activiteiten in de 25 Vlaamse begijnhoven: Aalst, Aarschot, Anderlecht, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Diest, Diksmuide. Gent (Sint-Elisabeth en O.-L.-Vrouw ter Hoyen), Hasselt, Herentals, Hoogstraten, Kortrijk, Leuven (Groot en Klein Begijnhof), [ier. Mechelen (Groot en Klein Begijnhof, Oudenaarde, SintAmandsberg, Sint-Truiden, Tienen, Tongeren en Turnhout. in Tongeren wordt de pas gerestaureerde Sint-Ursulakapel heropend. In Gent is er een poëzicwandeling. Monica Triest spreekt in Dendermonde en Turnhout. Tine Ruysschaert brengt begijnhofserhalen in [ier en kindercircus Circolito zorgt voor animatie in Mechelen. Het zijn maar enkele van de blikvangers tussen de honderden rondleidingen, lezingen. tentoonstellingen, videovoorstellingen, gctuigcmssen, museumbezoeken, concerten...

Hoogstraten In Hoogstraten is het Stedelijk museum twee dagen lang als bezoekerscentrum ingericht en is dan open van 9.00 tot 18.00 uur. Wat Hoogstraten betreft ziet het programma er als volgt uit:

Zaterdag 29 september Rondleidingen met vertrek aan de kerk om 11.00 en 's namiddags om 14.00. om 15.00 en om 17.00 uur. Orgelrecital door Jos Bruurs (kerk) 11.30 uur Doorlopend muzikaal optreden op het hof Namiddag Lezing in de begijnhoffierk 14.00 uur Hildegard von Bingen: leven, werk en muziek door Lucette Verboven Lezing in de begijnhof kerk 16.00 uur Hildegard von Bingen, miniaturen en betekenis voor de begijnenbeweging door Lucette Verboven

Zondag 30 september Rondleidingen met vertrek aan de kerk om 10.00 uur, om 11.00 en namiddags om 14.00, om 15.00 en om 16.00 uur. Orgelrecital door Luc Dockx (kerk) 11.30 uur Rondleiding (vertrek aan de kerk) 14.00 uur Doorlopend muzikaal optreden op het hof Namiddag Eucharistieviering met Gregoriaanse zang 17.30 uur door het Piuskoor (kerk)

Langs Vlaamse Begijnhoven Het Davidsfonds geeft, naar aanleiding van het Begijnhovenweekend, het boek Langs Vlaamse hegifnhoven van Miehiel Heirman uit. Deze gids is begrepen in de deelnemingsprijs van het Begijnhovenweekend. Een deelnemingspakket voor het Begijnhovenweekend kost in voorverkoop 575 fr. (475 fr. voor Davidsfonds leden) en bestaat uit twee badges die gedurende het hele weekend voor twee personen toegang verlenen tot de activiteiten in alle deelnemende begijnhoven, een exemplaar van het boek Langs Vlaanise begijn/ioven en een brochure die de deelnemers in staat stelt om zelf hun programma samen te stellen. Losse deelnemingsbadges voor één persoon, zonder begi jnhovengids, kosten in voorverkoop 295 fr. (245 fr. voor Davidsfonds leden) per persoon. Vooraf inschrijven is aangeraden en kan tot vrijdag 14 september 2001 via de strook in de promotiefolder. Die folder ligt voor u klaar bij Toerisme Hoogstraten en in het Stedelijk museum. Info: Stedelijk museum (03)3 14 65 88. Dai'idsfonds - NatiomzaalSecretariaat (016)310.600 en www.davidsjonds.be

13


or s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS ILoogstruteti; Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E. tel. 03-314.53.70 e-mail warre.pa1mansavillaee.uunet.be Meer: Marcel Adriaensen. Venneweg 2, tel. 03-31 5.9040 e-mail marecLadriaensen(fvillaize.i.iunei hi' M een e: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-3 15.88.54 e-mail: jan.fre0it:worldonline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleve(iattglobal.net Mi nderhout: Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. fax ± tel. 03-314.49.03 e-mail: &anssniidersf:tisea1inet.be Wortel: Jos Matthé, Pater Schrjversstraat II. tel. 03-314.71.96 e-mail josroos4thotmaiLeom SPORTNIELJWS René Laurijssen, Desniedtstraat 22, M inderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Mincierhout, tel. ± fax 03-314.49.03 e-mail: franssnclers4itisca1inet.he ADVERTENTIES lan Miehielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail jan.mieliic1sen(datt1obal.net FOTO'S Marcel Onincx Lokhosstraat 9 Meer. tel. 03-315.93.07

Mama Luce is vijftig

NN

MEER - Niets bijzonders aan vijftig worden, ware het niet dat haar kinderen op een originele manier haar 67 onthaalkinderen wisten bijeen te brengen. De oudste daarvan, Ellen Jocheins, is nu 17. Zo lang al is Mama Luce onthaalmoeder en zij zal het zich nog iie/lang herinneren. (ma)

HERMAN VAN HEMELEN

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

111-0 1

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

14

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Tel.: 03/314.37.67

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozeEscheliekens@skynct.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 314 49 II

Minderhoutsestraat 19

_

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


DORPSNIEUWS

Ipenrooikermis: origineel en succesvol MEER Ipenrooikermis zit er weer op. We vroegen aan organisator, Herman de Bruyn of hij tevreden was. Het antwoord was duidelijk: "Samenvattend kunnen we zeggen dat de vijfde Ipenrooikermis weerom een zeer succesvolle editie is geweest waarbij sve opnieuw de weergoden dankbaar mogen zijn voor het schitterende weer." Ziehier een verslagske van de feestelijkheden: -

"Op donderdag was er een receptie omwille van het 5-jarig bestaan. Alle mensen van Meer. evenals de sponsors werden hierop uitgenodigd. Tussen 21h en 23h werd er drank en een hapje aangeboden. In totaal kwam er een 120 man opdagen. Met fakkels, kaarslicht en een groot terras was alles heel gezellig ingericht. Alle inwoners van het gehucht Ipenrooi konden op deze dag ook gratis kaarten afhalen voor vrijdag en zaterdag, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt. Op vrijdagavond er een "Was het nu 70, 80 of 90e" fuif plaats niet DJ Kurt Huysmans en een optreden van The Cluricauns, Een 250 bezoekers kwamen hierop af en de avond werd als heel gezellig en leuk ervaren. Op zaterdag was er een jeugdfuif met optreden van Belgian Asoeiality. Voor de liefhebbers was het concert geweldig. Voor diegenen die minder vertrouwd waren met deze muziek, werd het optreden op wat gemengde gevoelens Onthaald. Later in de nacht gaf de speciaal ingehuurde DJ Energy liet beste van zichzelf. In totaal kwam er een 850 man opdagen. Kortom een groot succes. Mede door het opnieuw goede weer werd ook zondag een suecesdag. Maar liefst 31 ploegen namen deel aan het penaltytornooi. Winnaar werd "FCB Tien-Nul" voor "Vinnig" en "De Duisternis". FCB Tien Nul was een ploeg sa-

ø.

—,

joill5-'i~j

,1

KÖMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

lik

er

Jupiler

Karel JANSEN

Jupii,','

MEER En t'olksspel heelt niet i'eel nodig om ludiek te zijn. Zet enkele konijnen bij elkaar, en nacht tol er bingo (foto) van -

kom t.

mengesteld niet jongens en meisjes uit Hoogstraten waarbij opviel dat de twee meisjes zelden een penalty misten. Vinnig en De Duisternis waren ploegen samengesteld rond Meerse jongeren. Verder was er ook nog een konijncndenkbingo. Hierbij werd met behulp van een bewapeningsnet een gedeelte van de wei onderverdeeld in vierkantjes. Op dit gedeelte van de wei werden dan konijnen losgelaten. Winnaar van liet spel was diegene die eigenaar was van liet vakje waarin de linkervoorpoot stond van de fooi op het moment dat de daad werkelijkheid werd. Winnaars waren de jongens van ploeg Vinnig die met hun team gezamelijk een aantal vakjes hadden gekocht. Zij ontvingen 3500 frank. Herman en de hele ploeg kijken dan ook dik tevreden sooruit naar de editie voor volgend jaar. Ook dan zullen ze zich van hun originele kant tonen. (ma)

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

Videofilm Gildenfeest 1 let gildenfeest au 23 en 24juni is zeker hét evenement van 2001 in Meer. Van dat feest is een videofilm gemaakt. Het is het serk van twee hobbyisten: Herman Doms en Karel Martens. Als opdracht kregen ze: niaak een ideofilm van liet gildenfeest door de ogen van een geïnteresseerd toeschouwer. De nadruk moet liggen op liet feestelijke, geen statische registratie van liet hele gebeuren, geen préseleetie 'van uitstekende optredens maar gewoon indrukken opdoen en vastleggen. Gewapend niet een programmaboekje en de eaiiiera maar zonder statief- wandelen de makers over het sehietterrein van wapen naar wapen. Ze volgen de gildenmis, luisteren naar toespraken op de academische zitting en eten nice aan het gildenniaal. Ze snuiven de sfeer op van de gilden die zich klaar maken koor de optocht en bewonderen daarna hun pracht en praal tijdens liet schoon inkotiien. Ze kuieren van liet dansen naar liet vendelen en liet roffelen. Ze zien jongeren bij hun eerste pogingen niet luchtbuks en kruisboog. Kinderen genieten \'an volksspelen en springkastelen. En dan is er die heerlijke pint of die lekkere vette friet. Gilden die feesten! Gilden die verbroederen! Het geheel is een uniek sfeerheeld van de Kempense gilden op hun jaarlijkse hoogdag met veel beklijvende beelden uit Meer. De Sint-Jorisgilde geeft alle geïnteresseerden de kans deze videofilm te komen bekijken. Vooral de talrijke helpers, die door hun inzet bij dit feest veel van het spektakel moesten niissen, zullen kunnen genieten van de unieke beelden. De video duurt 100 minuteii en wordt vertoond op groot scherm in liet gildenlokaal aan de Donekstraat 8 op vrijdag 14 en zaterdag 15 september om 20 uur stipt. De vertoning is gratis. Iedereen is van harte welkom. Warm aanbevolen! Secretariaat van liet gildentèest: Chris DoekxVleminex, Meerdorp 47, tel.: 03/3 15 87 73.

MEER

-

-

Een ontdekkingstocht! Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende coiifrontcttie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en

hij

hedendaagse

wooiiciilttiiir Het valt

gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

X

Shuis

woondecoratie

Baarle-Hertog

tel 014 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten -

Kapeistraat 6

15


Mussenakker verandert van eigenaar. MEER - Reeds enkele jaren stond de Mussenakker, het lokaal \'an de jeugdclub V.7.W rio Mussenakker, te koop als een van de vele cafeetjes van de vroegere brouwerij Sterkens. lIet gebouw was ondergebracht als een te ver kopen goed in de vastgoed beheersmaatschappij MERANO. De Mussenakker had dus de keuze, laten betijen tot er een nieuwe eigenaar komt opdagen (niet alle gevolgen van dien) of, zelftot de actie over gaan. Het werd het laatste.... Met behulp van leningen bij heel wat (oud) Mussenakkerleden, de eigen kas en de Schutters en buren, VZW. St Joris, werd het nodige kapitaal verzameld. Daarnaast wordt ook nog gerekend op de nodige gemeentelijke lokalensubsidies voor jeugdvercnigingen. De juiste formule werd gevonden voor de terugbetaling van de aangegane schulden. 1-let project zal zeker het gebouw met typisch metselwerk en hoekdeur, als onderdeel van een beschermd dorpsgezicht, op termijn ten goede komen. De Mussenakker is nu trotse eigenaar van haar eigen lokaal. En dat is, volgens enkele oudleden toch een voorwaarde om op termijn, als jeugdclub te blijven overleven. Met de vastgoedprijzen van tegenwoordig, was dit project in de toekomst zeker niet meer haalbaar gebleken. Er zijn vandaag gewoon geen oude, leegstaande krotten meer, die kunnen dienen alsjeugdlokaal Nu weten we tenminste waarvoor we staan. Wie weet komen er links en rechts dan ook nog wat sympath iebetuigingen of andere meevallers in de kas, en kan de afbetaling vroegtijdig gerealiseerd worden. De daarvoor opgerichte rekening: 979-9734270-34 wordt hierbij warm aanbevolen.

I.EL'1? - .1/,tie/i)pc'n 2inner ii'ei'il 1 til - Ii,.s senakIe,' eii.t'1Jaar i no haar eii4en 1oIja1. .let hehulp inn de 'i.huuers kon het p/iijCc! 4c 誰Ou/1 Sri. 1(1 iiin'den. Beide lokalen, de Mussenakker met ti'pische hoek deur eii daarachter liet Vi hult c'r.slokaal weiden broederli/1 ingenomen tijden.s de gilden/eeaten van a/gc'lupr'n :unler. Om de aankoop te vieren is er op 29 september een jong oud-ledenavond gepland waarop iedereen welkom is, en leden en oud leden en verdienstelijke helpers in de belangstelling zullen staan. De groep "Dethali" (dit is een Indische naam) met muzikant Wout Michielsen, zoon van Jet'Michielsen (Jef Beek), iemand van het eerste Mussenakkeruur, samen met nog een aantal studenten van de muziekacademie zal voor een gepast optreden zorgen. "Jiving Sister

Fanny" de l-luisgroep van de Mussenakker met Bert en Wim Dufraing, Toon Verboven, ea. klimt op het podium. Tevens wordt die avond de langverwachte muursch i Idering van Raf Vorsselmans voorgesteld aan liet publiek. Voor de volledigheid dient nog gezegd dat ook 7 september een ska optreden van MARK FOGGO'S SKASTERS en SMOOTH LEE te bewonderen valt. (ma)

Boerenmarkt sluit Meers Marktseizoen af. MEER - De zomer loopt stilaan ten einde en dat betekent dat de Meerse markt afscheid neemt van 2001. Na een opnieuw geslaagd marktseizoen wil het markteomite op zondag 2 september met heel wat attracties en animatie in schoonheid eindigen door de intussen al traditioneel geworden Boerenmarkt

ook 's middags geopend voor liet publiek, \ant de Landelijke Gilde presenteert dan een uitgebreide barbecue. Vooraf inschrijven bij een van de bestuursleden is nodig. Voor animatie rekent men op de boerenkapel van Meersel-Galder en op een countrygroep, die met vlotte dansmuziek de beentjes zal losgooien.

De Landelijke Gilde is uiteraard de grote motor achter deze Bocrenmarkt. Zij zal met enkele grote verkoopsstanden aanwezig zijn, waar groenten, fruit, vlees en zuivelproducten aangeboden worden. De Hoogstraatse Aardbeienkring is een vaste waarde: ze zijn er steeds met hun lekkere aardbeien en bovendien zal om 11.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden van de Kindermarkt. De stand van de Meerse bloemenvrienden kende verleden jaar een groot succes en gelukkig zijn ze er nu weer om hun bloemschikstukjes aan de man te brengen.

Deze Boerenmarkt vindt plaats op zondag 2 september in de Meerse Donekstraat van 9.00 tot 12.00 uur, maar daarna gaat de Landelijke Gilde nog door met haar barbeeue in liet kloosterpark. Iedereen die wil, mag komen verkopen en een standplaats is volledig gratis. Wel wordt de standhouders gevraagd zich tijdig (8 uur) op te stellen in de Donckstraat. Best is zelf een tafel of zo mee te brengen, maar ter plekke kunnen ook tafels gehuurd worden aan 100 fr. per stuk. Natuurlijk zijn ook de kraampjes welkom die niet direct aanleunen bij het thema. Voor meer informatie over deze boerenmarkt kan u steeds contact opnemen niet Jan Dufraing (03/315.86.80) of Jan van Dun 03/315.84.51.

Het boerenniarktthema zal verder vooral aan bod komen in het park aan liet klooster, waarde Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de verkoop van drank. Deze tent blijft trouwens

Fietspad of parkeerstrook

-=

(ina)

.

Ff1

MEER - Wekelijks, nee ze/f dagelijks kunnen we zulke jbto 'S maken. Auto 's clie de fietsers kom en verslaan op eigen terrein, dat van het fietspad. (ma)


DORPSNIEUWS

25s1e missieactie "Reik Mij de Hand" (deel II)

REiN MV DE HAND

MEERSEL-DREEF In de vorige editie van de Hoogstraatse Maand stond een uitgebreid artikel over het ontstaan en de geschiedenis van de missïeactie Reik Mij de Hand". Dit jaar, op 16 september, is het de 2592 keer dat deze actie ten voordele van alle missionarissen uit deze streek gehouden wordt. Achterin de kerk van Meersel-Dreef kan iedereen foto's bekijken van de projecten waar het geld naar toe gaat. De moeite waard om eens te gaan bekijken. Het hele bijzondere en goede van deze actie is dat al het geld rechtstreeks gegeven wordt, dat Cl' dus geen frank verloren gaat. Omdat het dit jaar de 25 keer is dat 'Reik Mij de Hand" gevierd wordt, willen wij er iets bijzonders van maken. Daarom is pater Luc naar onze lagere school het Dreefke gegaan en heeft alle schoolkinderen uitgelegd wat "Reik Mij de Hand" betekent en vervolgens gevraagd of de kinderen een tekening wilden maken, als ontwerp voor het embleem van dit jaar. Wij kregen heel veel, allemaal hele mooie tekeningen, toch konden we er jammer genoeg maar één kiezen. De tekening van Jeroen van Dun uit de St.-Annastraat staat nu op de affiches, heel erg mooi. Jeroen en alle andere kinderen bedankt! Wat is er overigens zoal te doen die dag:

Bloemenverkoop Na de zeven misvieringen in het weekend, worden er bloemen te koop aangeboden aan de kerkgangers. Vrijwilligers van de verenigingen en van liet nhissiecomité zorgen voor de verkoop. Daar zijn in één klap zowel de moeders als de missies goed mee.

een gewone ballon een beest toveren, die worden uitgedeeld. Verder staat er een groot springkasteel opgesteld.

prijzen, die zullen worden verloot op de altijdprij s-tombola". Fietsenzaak Van Boxel schonk een fiets als hoofdprijs van de middag.

Een droogje en een flatje Ondertussen kan iedereen drankjes kopen bij de tap die binnen en buiten staan opgesteld en broodjes en pannenkoeken smullen. Want wij willen natuurlijk ook wel veel geld binnen krijgen deze middag, om te kunnen verdelen onder de missionarissen. We hopen dat er heel veel bezoekers komen op dit gezellige dorpsfeest en dat we niogen rekenen op mooi weer. Allen van harte welkom, zodat we door de opbrengst van deze 25 ,1 1 Mij de Hand", liet ook voor onze missionarissen heel bijzonder kunnen maken.

Tombola Verschillende mensen sponsorden niet allerlei

Namens de organisatie, Marjet Koldewey. (tv)

Grote rommelmarkt Koosje en Piet de Graaf en hun vele helpers.. Si)ii liet hele jaar door bezig aan dc ouibeieidiiig van deze rommelmarkt: spullen ophalen, sorteren, afwassen, repareren... Zij verkopen het hele jaar aan huis grotere stukken waarvan de opbrengst voor "Reik mij de hand" is. Elk jaar brengt deze thuisverkoop al een zeer mooi bedrag op. De week voor het missiefeest wordt de zaal voorzien van tafels en wanden om al de spullen te kunnen uitstallen, gegroepeerd naar Soort. Zondagmiddag om 13 uur gaande deuren van de zaal open voor de kijk- en konpinstign Omdat de zaal te klein is, worden er buiten op het terrein van de speeltuin ook kramen ingericht.

Geen feest zonder muziek Ook om 1311, wordt liet buitengebeuren van de actie feestelijk geopend. Onder het spelen van de volksliederen wordende vlaggen gehesen en met een woordje van de burgemeester wordt de namiddag officieel geopend. De fanfare bijt de spits af, gevolgd door een hele reeks blaaskapellen die de toeschouwers vergasten op aangename en vlotte muziek. Deze muziekkapellen treden belangeloos op om zo de hele middag voor een supergezellige sfeer te zorgen. Heel erg fijn dat zij dat dit jaar ook weer willen doen.

Kinderattracties We hebben er voor gekozen om dit jaar extra veel voor de kinderen te doen. Om 14 uur mogen alle kinderen een ballon oplaten met een kaartje met hun naam eraan. De kinderen van wie de ballon het verst vliegt, krijgen een prijs. Verder kunnen de kinderen zich laten schminken en heel de middag zijn er twee echte clowns in de speeltuin. Die hun best zullen doen om iedereen aan 't lachten te brengen niet hun grappen en grollen, bovendien kunnen zij van

Terwijl pa en inn gc'/ucten inn iie /01/ziek op liet /c/7a,s, kuîuicn cle kuicicren zich uitleven met de clowns en het springkasteei, breng ze dus gerust nice, ze hoeven zich niet te vervelen.

herenmode voor jong en oud. F[ ame tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stee,s s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE rIeNa:s 5 uur.

opN:ioen. 29

17


DORPSNIEUWS

Lotje Brouwer, een Meersel-Dreefse in India (vervolg) MEERSEL-DREEF - Lotje Brouwer en een medestudente deden de afgelopen maanden stage in Tamilnadu in Zuid-India. Zij volgen in Tilburg een opleiding pedagogiek (onderwijskunde) en verbleven in India vier en een halve maand in een school voor buitengewoon onderwijs. Daar volgden ze de leraressen en de kinderen tijdens hun lessen en activiteiten. Vanuit hun theoretische achtergrond begeleidden ze de leerkrachten hij het observeren en begeleiden van de leerlingen. In India is het nog niet de normaalste zaak dat lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen onderwijs genieten. Vooral 01) het platteland is er nog veel werk. De Holly Cross Society die daar plaatselijk dit

•:

--

Ti-rn i/I LoI/e stage i/eed, hing er een aankoni/iging/inrd, niet cie hier i erschenen anke/s en cle nphreng.î van hun actie. Ook het artikel ian cie f1oogstraai.e .11aanci u'as in biclici te /e:en. Onder het bord, 'ier gliodeieiuie. dove /eerliii gen.

soort van onderwijs inricht, tracht via veldwerkers ook in de kleinere dorpen deze leerlingen te bereiken. Alhoewel de stichting haar best doet, is er vooral voor deze veldwerkers te weinig geld om de leerlingen in de kleine dorpen te helpen en te begeleiden. De ouders beschikken vaak ook niet over voldoende middelen. Terwijl Lotje en haar medestudente daar waren, probeerden ze samen met het thuisfront wat geld in te zamelen. Via publiciteit in een Zeelandse krant, een schoolactie van haar zus en dankzij giften van vrienden en kennissen, brachten ze ongeveer 11 0.000fr bij elkaar. Voor hier is dat al een groot bedrag maar omgerekend in rupee is dat nog veel groter. De kosten aan hulp voor een kind, bedraagt ongeveer 140fr per maand. De ouders, kinderen en medewer kers zijn zeer blij verrast door deze hulp. Ze hebben ondertussen een project uitgewerkt waarmee ze vooral de kinderen in de dorpen willen helpen, via het systeem van veldmedewerkers. Daarom hierbij een oproep om iets te schenken voor dit project. Een gift, groot ofklein kan gestort worden op rekeningnummer 230-0318589-61 op naam van D.Brouwer- M. Koldewey onder vermelding van project India. Het geld wordt rechtstreeks en volledig gestort op de rekening van de organisatie Holly Cross. Lotje, inmiddels terug thuis in Meersel-Dreef, wist nog te vertellen dat er ook de volgende jaren studenten van hun school naar Tamilnadu zullen gaan, zodat de uitwerking en vooruitgang van het project blij vend kan gevolgd worden. Uw gift is daarmee goed besteed. (tg) ii:

Metdeol2brengsi randeacticivordthetsvsteein ei!!? cie i dcii t er! eis i ei c Iei ei/t »t//It vezel. Zij gaan in cie kleine doipen, waar ze bi/les geven aan de gehandicapte 1inderen, die anders uit de l,00t zouden t al/en. 1/ier ziet u zo ii ee/do erker bezig met een hiasje.

Appartementsgebouw

V

1 ,

2

Na de bouwea kantje wordt er weermetman en macht verder gewerkt aan liet appartemnentsgebouw op cie hoek van de Dreefen de Nieuw Dreef Inmiddels worden ook de aJcheidingsmuurtje.v gebouwd, die zijn in dezel/de stijl als de muurijes van de ineisjesschool vroege!-. Het uiteindelijk uitzicht wordt nu duidelijk zichtbaar. (tv)


DORPSNIEUWS

Web site

SÇLG'9N

nee. lee. HHr

_)

ene

fleDesh

k

i

Home

Smeren

J

Favoorr

!-

i H run

Ma

J

Prnt

ee

.1

Deuo. Meooanoor Tran.ae

LOEWE. wrfl op lon e-maU

Zoeken in;

J Done Noru.[Fahand

Eopinm

Hou

,oe..e

Webmaster Kees van den Goorhergh, de maker van de homepage over Meersel-Dreef, stuurde trots een e-mailtje met de melding dat we nu een vi'ehsite hebben met een eigen domeinnaam. U kunt de website vinden op het adres: 't'ww.meerseldreefb. voor computerleken zegt dit misschien niet veel maar voor de anderen, surf allen daarheen. Kees is fijnaliek bezig en brengt regelmatig veranderingen aan, zodat het boeiend blijft 0fl! regelmatig een kijkje te nemen. Doen! (tv) Zelfbewust en individueel. Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. U 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Full-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir.

Loewe Calida 5772 ZP: 72 -cm-Super-Flatl i nebeeldbuis.

-

0'

-

__/

-

-

;- e

MEERSEL -DREEF - Op vrijdag 3 augustus traden Liesbeth Bas'tiaansen en Richard Boot in liet huwelijksbootje. Liesbeth is op de Dreef geen onbekend figuur. ze heeft zich steeds actiejingezet in verschillende verenigingen en ook als er te feesten i'alt is ze erbij. Als ceremoniewagen gebruikten ze de auto waarmee het gehuurt enkele weken geleden tijdens de kerniisspelen hun act opvoerden. De wagen was helemaal roze gespoten, dit voor de zvm'art-im'it kijkers. (foto .1. Van Hassel) (tv)

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLÇXI9N fut


DORPSNIEUWS

Ken je dorp

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

WORTEL - Op Latcrdag 21juli organiseerde de BGJG haar zomerfeest. Deze keer deed men een zoektocht voor het ganse gezin met de fiets of te voet naar keuze. De aGtand 'vac ongeveer 7 km lang en verliep in en rond Wortel.

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Vanaf 13 uur konje inschrijven. Er werden drie groepen gemaakt: groep A tot en niet 8 jaar. groep B vanaf9jaar tot 1 6jaar, groep C volwassenen. In totaal waren er 90 deelnemers. Voor deelnemende grootouders (5) werd een doosje aardbeien voorzien. Iedere deelnemer kreeg een routebeschrijving en een antwoordblad. Dan kon de zoektocht beginnen. Ook moesten er foto's herkend worden tijdens de opdracht. Na de ronde afgelegd te hebben, moester er nog praktische proeven worden afgelegd. Er waren vier verschillende proeven: basketbal gooien, blikken werpen, sjoelbak en petanque. Naargelang de leeftijd moesten drie praktische proeven worden gedaan. Tijdens het wachten op de prijsuitreiking konje de video van het kijkturnen bekijken, die op veel belangstelling kon rekenen. Ook foto's van de voorbije activiteiten werden bekeken. Het jaarprogramma kon je ook inkijken. De kinderen konden volkspelen doen en ook was er een terras aan gezinsvriendelijke prijzen. Zelfs de tafels konden worden buiten gezet. Ondanks de vele regen van de voorbije dagen, bleef liet gans de namiddag over en werd liet zelfs aangenaam buiten. En om alles netjes te houden maakten we gebruik van de afvalstraat van de gemeente. Om 17 uur prijsuitreiking. Groep A: 19 deelnemers: iedereen een speelgoedje + snoepzakje. Groep B: 33 deelnemers: winnaars van twee

REVA BVBA rERS - TELEFOS] - ïs.nnnDuçlrnn

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

Nationale Ziekendag 2001

Ziekenzorg naar het Kaarsenmuseum De winnaars van de zoektochi (groep 13) filmtickets: Boudewijns Ellen, Van Bouwel Jeroen, Christiaensen Carnien, Verstraelen Karen en Swaenen Kevin. De overige kregen allemaal ook een snoepzakje. Groep C: 38 dccliiemers: winnaars van een wandel- of fietsboek: De Clerck Annemie, Geeniaer Martine en Van Bouwel Ria. Iedereen vond liet zeer fijn en de inrichters waren zeer tevreden met het succes.

Turnen De BGJG. afdeling Wortel, start het turnen in september voor kinderen, tieners en vrouwen. Kunderturnen: zaterdagvoormiddag. jeugd (1218 jaar): dinsdagavond, vrouwen: dinsdagavond. Meer info bij Greet Van Bouwel.

WORTEL - Ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag op zaterdag 8 september 2001 maakt Ziekenzorg Wortel een uitstap naar liet Kaarsenmuseum in Baarle-Hertog. Onder leiding van een gids konien de deelnemers te weten hoe men kaarsen maakt. Er is ook een grote collectie sierkaarsen te bewonderen. De deelnemers vertrekken per auto naar Baarle Hei-tog om 14.00u. Na liet bezoek is er een ontspannend moment niet gebak en koffie voorzien in Baarle. Terug in Wortel wordt gezorgd voor een koffietafel in de parochiezaal. Om 18.00u is er gelegenheid oni de l-l.Mis bij te wonen in de kerk voor diegenen die liet wensen. De inschrijvingskosten bedragen 100f per deelnemer. Inschrijven kan gebeuren langs de ziekenbezoekster bij Herman Verlinden (tel 033146857) ten laatste op 1 septeniber.

• Netwerkservers, Mail- en Interrtetoplossingen • Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • GSM en FAX-data oplossingen • Boekhoud- en fakturatiesoftware

BRI LJANT® SOFT WARE

SPECIALIST

ijl

5 on ;

.....

TOSHIBA

1

RESELLER PARTNER

Kmobistar 44eerseweg 80b, 2322 Hoo9sfraten. Tel 03131509.09 - Fax 0313158774 OPEN: Ma 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 d 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: infosoffcompufer.be http://www.softcomputer. be 20


DORPSNIEUWS

GOUD IN MEERLE Waar kunt ge beter zijn als op Ja!? Frans en Liza Faes - Braspenning MEERLE! JAL —'t Zal er weer hevig aan toe gaan op Jal, ze kennen daar

wat van feesten en het gebuurt hangt er stevig aan mekaar. De ISde september zullen ze hun hart kunnen ophalen. Dan vieren ze de gouden bruiloft vaii Frans en Liza, beiden geboren getogen op Jal en er altijd gebleven. Meer van Jal kan je moeilijk zijn. Ze hebben de kleine en grote geschiedenis van dit stukje Meerle in hun hart en ook op hun tong. Liza kwam piepen op 29 december 1919 op de boerderij van vader Pol en moeder Lucia. 20 0 meter van waar ze nu woont. Ze was de eerste van zes kinderen. 1-let was op dat moment nog niet te zien, maar het ongeluk zou Liza in baar leven niet bespaard blijven. Toen ze tien jaar was stierf haar vader. "Een dubbel fleuris, en daar was in die tijd niks aan te doen, er waren geen medicijnen tegen". Moeder bleef het geboer verder doen, met de hulp van grootvader en een broer. Liza trok met de ander kinderen van Jal naar school in Meerle. Elke dag twee keer drie kwartier stappen. Bij Mieke Vink, aan 't Kaaltje, vroegen ze elke morgen hoe laat het al was en kregen ze elke avond een beker water uit de put. "Als we aankwamen stond de emmer en de beker al klaar. Dat die dat nooit beu geworden is, elke dag hetzelfde, jaar in. jaar uit. 1-leelder generaties van Jal hebben er hun dorst gelaafd". Op haar 1 4de was het tijd om van school te gaan, thuis was er werk genoeg. Liza deed alle werk, zonder onderscheid, zonder reclameren. "We wisten toen niet beter en moeder was nog baas over de kinderen toen". Uitgaan was er niet bij, Liza heeft er ook nooit achter gevraagd. "Dat was ook niet nodig, het zat hier altijd volk volk. Ons erf was precies de zoden inval. Van kleinsaf liepen de gasten van heel het gebuurt hier rond". Op het einde van de oorlog sloeg het noodlot

opnieuw toe. Een door afweergeschut geraakte Vi viel op het erf. Heel de boerderij lag plat, moeder, Liza en een zus waren gewond. Frans, haar jongste broer en pas 17 jaar bleef op slag dood. Met de hulp van heel het gebuurte werd het gezin opgevangen. Nog hetzelfde jaar werd het huis terug opgebouwd. Frans Faes is er met paard en kar nog stenen voor gaan halen in Rijkevorsel, aan de vaart. Frans werd twee jaar later geboren, ook op Jal, in de boerderij die recht tegenover zijn huidige woning staat. 1-lij was de oudste jongen in het gezin, maar had al vier oudere zussen. Na hem volgden nog twee jongens. Samen met Liza en de andere kinderen liep Frans naar school in Meerle. "Over de Smisselbergen of over de nieuwe pad. In de winter mochten we vroeger uit de school, anders waren we niet voor het donker thuis. Hoewel, als er ijs lag op de vijver aan Boerensbos, bleven we meestal hangen, om te slibberen". Zoals gebruikelijk in die tijd, was het met 14 jaar gedaan met de school, thuis wachtte vader met ongeduld op de eerste helper. Frans is heel de tijd thuis blijven werken. Normaal was hij, wegens de grootte van het gezin, ook vrij van legerdienst. Maar recht na de oorlog had het vaderland volk nodig en moest Frans alsnog opdraven. "Wij moesten voor de Engelsen wer ken, de Duitse krijgsgevangenen bewaken. Koud dat het was op die wachttorens in de

winter". Frans was trouwens met Liza's broer Jan en niet Stan Baudewijns op keuring voor den troep naar Turnhout toen de VI op Ja! viel. Op de weg terug deden ze een paar kappellekes aan en het was bij Poppe dat Jef Desmedt hen het droeve nieuws kwam melden. Zoalsje ziet, kenden Liza en Frans elkaar al van kleinsaf, ze liepen met mekaar naar school en speelden op dezelf werf en in dezelfde schuur. Jan, Liza's broer, was cle vaste kameraad van Frans, en hij kwam altijd bij Braspenning kaarten. Wanneer ze juist kennis kregen, weten ze niet echt. Het is geleidelijk begonnen. Toen Frans naar het leger moest, verkeerden ze al serieus, dat weten ze wel zeker. Op 11 september 1951 trouwden ze. 's Morgens regende liet dat liet goot en liet donderde en bliksemde. Toen ze van de vroege mis en de biecht kwamen, waren ze nat tot op hun vel. Gelukkig klaarde het later op en werd het warm, zwoel weer. De bruiloft werd in twee dagen bij Liza thuis gevierd. "In de stal hadden ze ne grote voorvloer, daar kond ge goed op feesten". Samen waren ze in mei al begonnen niet de bouw van een boerderijtie, recht tegenover de boerderij van Frans' ouders. Toen ze trouwden, waren er enkele kamers voor liet rauwste af, zodat ze er konden wonen. Later, toen Frans zijn vader niet pensioen ging. verwisselden Frans en zijn vader van doening. Frans en Liza bewerkten de grond van beide boerderijen. Koeien, varkens, een paar kippen, aardbeien, augurken. alles hebben ze gedaan. Weinig tijd voor hobby's, ze noemen zichzelf echt huisniussen. Kaarten ja, dat doen ze nu nog altijd. Samen kregen ze vier kinderen: Lucia. Maria, Jac en Karel. Allemaal goed opgegroeid en goed geholpen thuis. Maar ook bij Liza's kinderen sloeg liet noodlot toe. Maria overleed en liet een man en twee jonge kinderen achter. Karel verongelukte niet de auto op 21-jarige leeftijd. Zware klappen, maar met de hulp van de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen hebben ze zich erdoor geslagen. In 1976 verhuisden Frans en Liza terug naar hun eigen boerderijtje. Ze hadden besloten liet wat minder te gaan doen en dan was Ja! nr. 64 groot genoeg. In 1986 heeft Frans zijn materiaal dclinitief van de hand gedaan en ging hij met pensioen. Sindsdien leiden ze samen een rustig leven, in hun vertrouwde buurt. De kinderen en de geburen komen regelmatig kijken en bij liet minste dat er scheelt staat iedereen klaar om te helpen. Frans: "We zijn allebei gezond en kunnen liet tot hiertoe nog goed stellen in het huishouden. Ge zult mij niet horen zeggen dat ik nooit naar het rusthuis ga, ge weet nooit waar ge voorstaat. Maar het liefst blijven we op Jal tot liet einde van ons dagen. Ge kunt liet toch niet beter hebben dan hier zeker?" Dat vindt iedereen die op Jal woont en dat zal op zaterdag 16 september goed te zien zijn. We wensen Frans en Liza een prachtige gouden bruiloft. 21


DORPSN!EUWS

Kermis in Meerle!

Peter en z'n Botsauto's Revival

ei

Piet, lions, Jan en St in

:1/11,

:oal.sje 1/1e/let, alJoi's (((1n het repeteren

MEERLE— Nog een paar snipperdagen opge-

spaard? Die kunnen binnenkort van pas komen, want dej aan ijkse kermis komt er weer aan. Tijd om nog eens uit de bol te gaan, het zijn toch alleen maar de mensen uit het eigen dorp die het zien. Mooi weer zou natuurlijk welkom zijn, dan is heel de Kerkstraat kermistcrrein. Is het een beetje minder weer, dan zetten de Meerlese herbergen hun beste beentje voor om ook binnen echt kermis te kunnen vieren. Ziehier hLin aanbod. Naar goede jaarlijkse gewoonte geeft de Meerlese Chiro op zaterdag 8september op het Chiroplein een gigantische Kermisfuif met Kodex. Kaarten 80 Fr. in VVK of 100 Fr. aan de kassa. Aan ang 20.00h. In café Den Afn Toe (ex-Volksvriend, exSchipper) beginnen ze donderdag 6 september al met uitbetaling van de spaarkas. Op vrijdag, zaterdag en maandag, zorgen discobar Kodex

t - oor

de kerjnis.

en T.L.F. voor ambiance in het café en in de zaal. Dinsdag kan je ook zelf achter de micro met het Palladium Laser Karaoke Team. Op zondagavond zorgen Peter en zijn botsauto's zonder twijfel voor een daverend rockfeest (zie hoger). In de Postboorn speelt vanaf zaterdagavond elke avond een live orkest in het café. Alsje dat wilt speel je zelf roekstar of crooner in de Karaoke show. Heel de kermis door staat er een bar buiten en kan je verpozen op het groot terras. We duimen voor goed weer. Op maandag en dinsdag lOen 11 septemberzijn er 's namiddags vanaf 14 uur de traditionele volksspelcn bij de cafés in de Kerkstraat. Normaal gesproken keert daarna de rust weer in de omgeving van het (ierneenteplein en Kerkstraat en is het weer voor een jaar 'business as usual' in Meerle. (J.F.)

Volksdansgroep Shilshoel start met een beginnersgroep MEERLE

Shilshoel is een groep enthousiaste volksdansliefliebbers en al geruime tijd een vaste waarde in het Meerlese verenigingsleven. In deze amateur-groep staan gezelligheid en ontspanning centraal. Dansen bij Shilshoel is aangename en gezonde lichaamsbeweging op internationale foikloremuziek uit O.M. Israël, Griekenland, Bulgarije, ex-Yoegoslavië, Turkije. Nieuwelingen zijn altijd welkom, maar als liefhebber is het niet gemakkelijk aan te sluiten bij een ervaren groep dansers. Toch wil Shilshoel graag nieuwe mensen de kans geven om lid te

22

worden. l-Iiervoor wordt speciaal een bcginnersgroep opgestart. Deze groep zal wekelijks dansen op maandag van 19.30u tot 20.30u in de Voorthoeve, Voort 10 in Meerle. Een eerste kennismaking is mogelijk op maandag 17 september. Iedereen is vrijblijvend welkom en kan eerst enkele proeflessen volgen. Interesse? Neem voor meer info contact met Gust Koyen (lesgever) 03 315.03.53. Hild Kustermans 03/314.20.36 of Ans van den Ouweland (NL) 00-31-16-149.16.08 (J.F.)

IWEERLE— Flet bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na s cle 'laakte optredens', s aaronder zeker ook eén (of twee?) defiuiiiicl' afsLlieidsconcert', zijn 'Peter en z'n hotsauto's' daar weer. Als de kat met zeven levens. De eerste versie van 'Peter en z'n botsauto's' dateert al van 1983. 1 oen speelden ze met de kermis een eeiste kcci iii eafi dc Kroon. Dat deden ze drie jaar na mekaar, tot de Kroon dichtging. De volgende jaren speelden ze in De Posthoorn en de Bombardon. Er zijn weinig kermissen voorbijgegaan zonder dat ze in een of aiidei café op de planken stonden Zoals je merkt en zoals als in de naam vervat (waar vindtje anders hotsauto's), heeft het met de kermis te maken, met de extra-ambiance die live-muziek altijd meebrengt. Vermits de Meerlese kermis voor de deur staat, was de drang van Piet en maten om te gaan repeteren even onwccrstaanbaar als krabben bij vlooienbeten. 1iet zal weer zingen. ,lan speelt gitaai. Stijn Boeren neemt opnieuw plaats achter het drumstel en 1-lans Adniaensen speelt de bas. Peter Brosens zal af en toe bijspringen met zijn mondharmoni ca. Op zondag 19 september kanje de revival van 'Peter en z'n botsauto's' live meemaken in café Den Afn Toe (De Schipper). Stevige rock van de jaren zeventig en tachtig, de gelegenheid voor de dertigers (en misschien al veertigers) om nog eens goed uit de bol te gaan en aan de snotneuzen van nu te laten zien dat ze niet altijd rustige en hardwerkende huisvaders 'ijn geweest. Die snotneuzen mogen natuurlijk komen kijken en luisteren. Het motto van Piet en zijn maten is nog steeds "Het podium op, de stekker erin en de boel op gang trekken. Geen gezeur over valse akkoorden of slecht geplaatste rifs, maar feesten". Wie de optredens van Peter en z'n botauto's al heeft meegemaakt (en wie in Meerle heeft dat niet?) weet dat het feesten is. Waarom dan thuisblijven? (.1. F.)

Hanneke Tanneke .IJEERLE - Nu de grote vakantie achter de rug is, dc school weer zijn poorten opent, gaan ook dejongeren weer aan de slag. Hamieke Tanneke, kindervolksdans, start vanaf 15 september het nieuwe verkjaar en ze hebben aan jonge dansers heel wat te bieden. Kinderen van I en 2 leerjaar kunnen elke zaterdagvoormiddag komen dansen van 10.30 h tot 11.30 h. Kinderen vanaf het 3` 4 leerjaar tot het 2e middelbaar worden op zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur verwacht. Alle dansstondes vinden plaats in de lokalen van de jongenschiro aan de Ulicotenseweg. Het lidgeld bedraagt 400 fr. per jaar voor kinderen van de lagere school en 500 fr. voor de grotere, en 30 fr. per keer dat je komt. Een drankje is telkens inbegrepen. Vooraf liever eens komen kijken of meedoen mag gerust, want je jaarlidgeld moet je maar betalen tegen einde september. Kathleen Van Bavel (03/315.92.09), Diane Geenen (03/315.91.79), Ann Michielsen (03/ 315.85.93) en Chnistel Sterkens (03/315.85.14) verwachten heel veel dansers en staan klaar voor al je vragen. (J.F.)


DORPSNIEUWS

Lopen voor leven

De KLJ doet het! -

I1OOC.S'Ii?l JE \' - 1 ?in i ,ier lol tien juli ging cle -16groep mei bijna 60 personen op kamp in Sleiditige hij Cent (ie rrOepS/)to} Dc oudere groep trok een n'eekje in/ei noot Sta t cmi in de Ardennen. Beide kampen genoten inn cccl plezier. Nog een treek later organiseerde cle Hoogstraatse KLJ het sportfeest waaraan werd deelgenomen door 11 andere atdc'lotgen. Alsje nogze/fals overwinnaar uit de bus komt, dan kan des/eer in degroep niet mnec'i' kapot De afdeling telt momenteel meer dan lOO leden en dal .:ijn er nog lang/t let te veel. Vamulcmni dam men start niet een -ii groep. Allejongeren vanaf 101aar worden daarbij uitgenodigd op de siai-tactim'ileit op zondag 16 septc'mnber om half twee aan de Pax.

Help! Loenhoutseweg is snelweg L1OOGSTRATE - 1 lebhen ' erkeersborden nog enige invloed op hei rijgedrag van de 's eggebruikers of zijn het gewoon maar iconen die cle palen versieren? Voor veel automobilisten is de Loenhoutseweg blijkbaar reeds een deel van de E19. Zij die vanuit Hoogstratcn naar de snelweg rijden, hebben na honderd meter reeds een snelheid van bijna honderd kilometer. Zij die van de El 9 komen, rijden aan honderd kilometer per uur tot aan het kruispunt ter hoogte van het rusthuis. De borden van 70 km - in beide richtingen - op ongeveer driehonderd meter van dit krLuspunt, veranderen hieraan niets. Zelfs het inhaalverbod is om te lachen want even verder zijn er toch drie rijstroken. Hetzelfde kan gezegd worden van de witte borden '1 !oogstraten' ter hoogte van de ingang van de veiling. Zelden of nooit merk je dat er iemand beseft dat dit het signaal is om max. nog 50 krn per uur te rijden. De Loenhoutseweg tussen de Lodewijk de Konincklaan en de Kathelijnestraat is een echte verschrikking voor een honderdtal gezinnen die er wonen. En dan spreken se nog niet over het hels lawaai van al die razende auto's. De ergste momenten zijn s morgens tussen zes en acht uur en 's avonds tussen vier en zes uur. Snelheidscontroles zijn er nooit. Vroeger deed soms de rijkswacht een controle ter hoogte van cle veiling in de richting van Hoogstraten. Van Hoogstraten naar de El 9 werd nooit gecontroleerd. Vorig jaar heeft de overheid flink geïnvesteerd in verbeteringwerken aan de Loenhoutseweg tussen de Hcuvelstraat en de Kathelijncstraat.

&

7,1

IIOOGSTRA1'EN - Zoals in de l-loogstraatse Maand \anjuli reeds kon gelezen worden. hebben Staf en Bieke Cocrtjens-Roovers op 1juli cle Paavo Nurmï marathon halve marathon in Finland gelopen ten voordele van Artsen zonder Grenzen. Om hun sportieve inspanning te belonen, kon men een bedrag overmaken: deze sponsoring werd integraal doorgestort aan Art sen zonder Grenzen.

De omstandigheden in Finland waren niet echt ideaal; liet parcours was immers vrij heuvelachtig ( voor de lopers onder dc lezers —vergelijkbaar net liet parcours van de 20 kin van Brussel) en de temperatuur lag boven de 25 graden, te warni voor lange afstandslopers. 1-let motto van deze marathon was "Give up - No Way" ,dus was er weinig keuze dan lopen, afzien en verder doen. De voldoening was echter des te groter als de finish bereikt werd in liet prachtige Paavo Nurmi stadion waar de laatste ronde op een echte tartanpiste werd gelopen - een echte ver ademing voor de vermoeide voeten. Zoals op de lbto te zien, staat er in het Finse stadje Turku een stanclbeeld van deze fenomenale Finse lange afstandsloper die in zijn carrière maar liefst 9 gouden Olympische medailles heeft gewonnen! De beide Hoogstraatse lopers poseren trots niet hun behaalde medailles. Voor cle statistieken ook even de tijden: Stafliep de marathon in 3 uur 49 minuten en Bieke haar halve marathon in 2 uur 18 minuten. Alle Belgische deelnemers \itn Sporters voor Artsen zonder Grenzen hebben trouwens hun wedstrijd uitgelopen. Stafen Bieke bedanken hierbij nogmaals al hun sponsors; door deze actie is er alles samen in Hoogstraten méér dan 200.000 BEF bijeengebracht ten voordele van Artsen zonder Grenzen.

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland Voor de fietsers is het daar zeker een verbetering. Het probleem van de overdreven snelheid is niet opgelost. Misschien had men dit geld, en nog wat meer, beter gebruikt voor de aanleg an een ruime rotonde. Nu blijft het een halve oplossing. Met heimwee denken we dikwijls terug aan de jaren zestig toen de Loenhoutseweg nog een rustige, landelijke kasseiweg was.

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

23


GOUD IN HOOGSTRATEN

Jac Lanslots en Annie Peeraer Op 18 augustus, dag op dag 50 jaar na hun huwelijk, vierden Annie en Jac hun gouden bruiloft. Het gouden paar voorstellen hoeft eigenlijk niet, want (bijna) iedereen kent Jac.... en 'Annie van Jac'. Maar juist daarom mag hun verhaal niet ontbreken in onze reeks 'Goud in Hoogstraten'. Dus gingen wij naar de Lindendreef voor een babbel over vroeger, over hun gezin en over het verhaal 'van Koloniale Waren tot Aldi'.

Café Het Hoefijzer Annie wordt in 1926 in Wortel geboren als vierde kind van Aloïs Peeraer en Elisa Christiaensen. Vader 'smid' Peeraer moest bij elke geboorte op zoek naar een meisjesnaam en vaststellen dat er geen zoon - opvolger geboren werd. Er worden vijf dochters geboren, in volgorde May, Honorine, Jeanne, Annie, en Lia. 1 let derde kind Jeanne zal jong sterv en, Er is dus geen opvolger voor de smidse, maar we] dochters die, na vijftien - zestien warme zorners, kunnen helpen in het café of in de winkel op de Grote Plaats in Wortel. Vader Aloïs Peeraer nam dc zaak over van zijn vader en zal het beroep van smid combineren met een winkel en een café, zoals er in die dagen zoveel zijn in het dorp. "Café Het Hoefijzer, herberg bij Aloïs Peeraer - Christiaenscn", Annie ziet het uithangbord nog voor zich "Gele letters op een groene achtergrond. Het werd vervangen door een glazen plaat van Brouwerij Campina en ging verloren, 't is zonde".

Wortel telde toen wel 20 cafés, waarvan een vijfial in combinatie met een winkel. Dat was ook zo bij Verbreuken in 't dorp. Daar, bij 'Nonkel Bakker' van de familie Peeraer, moet Annie al jong gaan helpen 'pijlen trekken'. Zo maakt ze kennis met de kruisboog. enkele jaren voor het lokaal en de schietstand naar hun cafi verhuist. Maar goed. Na de lagere school in Wortel gaat Annie naar de Huishoudschool in het Spijker en daarna gaat ze werken bij Lanslots in Hoogstraten. Haar oudere zus, Maria, vverkt daar al. Annie herinnert zich als gisteren hoe ze samen met de tandem naar Hoogstraten reden, terwijl de V2 bommen vielen.

Koloniale Waren Jac werkt in de zaak van zijn vader, de "Koloniale Waren Alfons Lanslots - Van den Bogaert" en leert Annie kennen wanneer ze daar komt werken. In het cafe van Peeraer komen wel een aantal jonge mannen van Hoogstraten.

Met een omgebouwde /egerii'cI gen we,'deii juist na de oorlog de Koloniale Waren van het familiebed,'iifAitbns Lanslots Van Den Bogaert bij de winkels ajeleverd. Achter liet stuurzil CharelMertens. Voor de vrachtwagen herkennen we s'.I.n.r. de zonen Jac en Jos, de drie meisjes bedienden: Annv Peeraer, May Van Haute en May Peei'ae,' en vader Lanslots. 24

maar Jac is er nog nooit geweest voor hij Annie leert kennen. Vader en moeder Lanslots waren met een zaak in Antwerpen begonnen. Moeder had er gewerkt bij een 'Delhaize' en ze beginnen samen een klein winkeltje. Zo klein dat ze de stootkar moesten afbreken om ze binnen te krijgen als ze van de 'vroegmarkt' thuiskomen. Jos, de oudste broei' van Jac, is in Antwerpen geboren. Maar als jac in 1928 geboren wordt hebben zijn ouders al een huis gekocht aan de Van Acrtselaarstraat en doen ze daar zaken. Vader verkoopi er vooral kolen en levert ze bij de klanten met de hondenkar. Dat is het begin van een groothandel in voedingswaren, die al vlug levert tot in Kalmthout, Essen, Wuustwezel, St-Job, en zo verder. Alleen groothandel en dus geen verkoop 'aan de burgerij'. Leveren gebeurt lilet de vrachtwagen, waarop ze bijzonder fier zijn, of zoals tijdens de oorlog met paard en kar of met een stootkar. Jac ging naar het seminarie en naar het Vito. Hij 'ging' is het juiste woord, want Jac was geen echte student. 1-lij helpt veel liever laden en lossen en kiest al vlug voor 'de baan'. Daar ligt zijn tökomst. Toen Annie bij Lanslots ging werken waren Jos en Jac al in de zaak. De andere kinderen, Juul, Frans en Karel, zijn nog te jong, maar zullen volgen. Op een foto uit die dagen staan alle werknemers bij de camion: vader Lanslots, zijn zonen Jos en Jac, vrachtvoerdcr Charel Mcrtens en de drie bedienden Annie en May Peeraer en May Van Haute. 1-let was kort na de oorlog en de drie vrouwelijke bedienden hebben hun handen vol met het verwerken van de rantsoenzegels. Voor alle producten die gerantsoeneerd zijn bestaan er zegels. Zegel 5 voor 'peekotfie'. zegel 6 voor suiker, en7. enz. Elk gezin krijgt uiaai zegels suul ccii hocvcclhicd producten, waarop het volgens het aantal personen recht heeft. De burgerij gebruikt de zegels bij de winkelier, die ze moet inleveren bij de groothandel. Een enorme administratie, die alleen maar geld kost. Jac gaat in liet weekend steeds meer naar Wortel en wint het vertrouwen van smid Peeraer door lid te worden van de gilde. De tijden mogen dan al veranderd zi]n.....vader Peeraer had er niets op tegen dat Jac met de kruisboog schoot. De


DORPSNIEUWS gilde hoort er bij smid Peeraer hij. Ook voor de andere jongens die een dochter bij smid Peeraer gaan halen. Karel Versmissen komt voor May. Julien Kimpe voor Honorine en Cyriel Ooiiieii voor Lia. Eén voor één zullen ze lid worden van de kruisboog en het blijven tot een ernstige reden, zoals een verhuis, er anders over beslist. De zaak van vader en zonen Lanslots wordt groter en zal al vlug een aangepaste juridische structuur krijgen als de n.v. LANSA. Onder die naam komen er eigen producten, zoals zout en olie, op de plank. Na hun huwelijk op 18 augustus 1951 stopt Annie met werken en draait de zaak op de zonen Lanslots, zeker nadat vader totaal onverwacht gestorven was. Een hartstilstand op 56-jarige leeftijd. Jac en Annie gaan recht tegenover de groothandel wonen, tot ze op 15 augustus 1969 verhuizen naar de Lindendreef. Annie wordt voltijds huisvrouw van een gezin waar vier kinderen geboren worden: Mia, Fons. Ties en Tin. Nog enkele jaren later groepeert een aantal 'grossiers' zich, om samen de groep PANDA te worden. Een merk en een embleem dat we nu nog vinden op bepaalde producten in de Aldi winkels. Panda was een groepering van autonome groothandelaars die samen aankochten om de beste prijs te bekomen. Een volgende stap in het verhaal zijnde SMASH winkels. Die ontstaan kort nadat de btw ingevoerd werd. Nogal wat winkeliers zagen de overstap van takszegels naar btw niet zitten en haakten af. Op bepaalde plaatsen waren er geen, of te weinig winkels meer en opende de nv Lansa hun Smash winkels.

'1

'De vruchten van het land' Hoogstraten in Groenten & Bloemen' Tijdens liet weekeinde van zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 september wordt liet centrum van Hoogstraten omgetoverd tot een bloemen en groenten! Over kleurrijke openluchttentoonstelling met een lengte van maar liefst 1 km worden gevels en stoepen versierd met groenten-, fruit- & bloemencreaties. De twee vorige edities kenden een enorm succes ...

Ook dit jaar tekent Etienne Van Nyen voor het ontwerp. Het thema 'De vruchten van het land vormt de inspiratiebron voor alle nieuwe ontwerpen; dat gaat van figuren en taferelen tot gestileerde constructies en abstracte creaties. Daarbij wordt ingespeeld op de elementen die aanwezig zijn zoals een blinde muur, een mooie gevel, een poort. ed. In totaal zijn er een 40-tal grote creaties. Het wandelparcours voert je dwars door de Vrijheid, waar etalagekijken die dag een aparte charme heeft. De Hoogstraatse winkeliers zetten tijdens dit weekeinde hun deuren open en alle bezoekers krijgen een smakelijke traktatie.

Ambiance verzekerd Het mag stilaan duidelijk worden dat er tijdens het weekeinde van 15, 16 & 17 september heel wat te zien is in Hoogstraten. Naast het bloemen- en winkelgebeuren kun je eveneens een kijkje gaan nemen in de 16de eeuwse SintCatharinakerk met haar vele kunstschatten of prachtig gerestaureerde begijnhof dat werd uit-

geroepen tot Werelderfgoed. De toegang is overal gratis. Ook de traditionele Hoogstraatse aardbeienkraam zal niet ontbreken. De vele terrassen worden opgevrolijkt door o.a. de StrawbeiTy City Brassband

Voorbereidingen De frames en basisstukken zijn vervaardigd door de technische diensten van de gemeente. Voor de eigenlijke realisatie worden meer dan 80 vrijwilligers ingeschakeld. Gelukkig kunnen zij beschikken over een ruime accommodatie in Veiling 1-Ioogstraten en dat is nodig ook want er wordt gedurende vijfdagen met man en macht aan één stuk gewerkt om gans het ontwerp uit te voeren. Dit grootschalige bebloern ingsproject is een organisatie lan VVVHoogstraten 1oct de steun van Veiling Hoogstraten, Stadsbestuur Hoogstraten, UNIZO I-Ioogstraten en de vele Hoogstraat.s'e vrijwilligers. Info: Toerisme

Hoogstraten - tel. 03/340 19 55.

11.1 1.11

Doorbreek de stilte! Het logo van de ii. v. Lansa, duidelijk geïnspireerd op vir Lanselot. Door de jaren zijn de magazijnen en burelen in Hoogstraten te klein geworden en in 1969 verhuist de zaak naar Rijkevorsel. De vestiging hier wordt omgevormd tot een DRANKCENTRALE. De kolenhandel van vader Lanslots was een grote zaak geworden, met behoorlijk wat vestigingen en meer dan honderd man personeel. Op dat moment komt mijnheer Albrecht, van de Duitse groep ALDI, aankloppen. Aldi wil in België starten en de keten van nv Lansa zal de springplank worden. In 1976 worden de onderhandelingen gevoerd en op 1januari 1977 start Aldi in België. De keten nam alles over, ook het personeel. Jac was toen 50 jaar en het was goed geweest. Door de beslissing om wat vroeger op rust te gaan hebben ze een lange oude dag. Ze leven mee met het wel en wee van de kleinkinderen Steven, Nick, boe, Fons en Annelies. Ze genieten van het leven, zijn lid van bijna alle verenigingen en houden er een ruime vriendenkring op na. Samen fietsen, kaarten......de dagen zijn te kort. En ook de gezondheid wil nog mee; 'hout vasthouden'.

Hierbij blijven we vaak met lastige vragen zitHOOGSTRATEN - "Zijn ze daar wéér al!?" ten rond het hoe en waarom van ontwikkelingszullen sommigen onder jullie wellicht - in stilte samenwerking. of luidop - denken. "11.11.11. wat is dat eigenHet 11.11.11.-comité wil graag een aantal van lijk?" vragen anderen zich misschien af. die vragen beantwoorden. Ze organiseert een "De 11.11.11.-beweging is een onoverzichteinformatieve bijeenkomst voor mensen die hun lijke en te weinig transparante organisatie, die beeld van het Zuiden willen updaten. blijft dweilen met de kraan open" uiten sommiDit jaar werkt Ii 11.11. in de provincie Antgen als kritiek. werpen rond Congo. Een omstreden keuze, Iedereen heef't zo wel zijn idee over ontwikkegezien de oorlogssituatie en de specifieke band lingssamenwerking. Van de heldhaftige van België met het land. Een spreker zal die Leopold 11-verhalen en het knikkende negerkeuze verantwoorden. Van het concrete project beeldje uit de jaren 50 tot de dekolonisering in dat wij dit jaar steunen, krijgt u een beter beeld de jaren 60, van de iconen van de vrijheidsstrijd aan de hand van dia's met actuele toelichtingen. uit de jaren 70 tot Bob Geldof's solidariteitsWij dagen je uit de stilte te doorbreken en een acties uit de jaren 80 en de discussies over de bewuste keuze te maken ten aanzien van kwijtschelding van de schuldenlast van de ont11.11.11. Doorbreek de stilte en geef het Zuiwikkelingslanden en de Tobintaks; naargelang den een eerlijke kans! onze leeftijd vormen we ons allemaal een beeld van het Zuiden. Hoe onvolledig en partijdig ook, ergens kregen we een aanzet tot solidariteit Bijeenkomst: mee vanuit de ons omringende wereld. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 Omdat de onderlinge verhoudingen op wereldseptember 2001 om 20.00u in zaal De Welgevlak veranderen, moeten we het beeld dat we zinde van het AdministratiefCentrum in Hoogvan het Zuiden hebben ook voortdurend aanpassen. straten.

11.11.11 Jij vecht tegen onrecht 25


DORPSNIEUWS

De 'meesters' van het schooljaar 1945-'46

I,AIF HERIJGERS

Boiiwspeciaiiteiten

INÜX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, nI. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE HOOGSTRA TEN De 11e/t /neestcrs van cle gcinceiitelijke jongensschool tijdens het schooljaar 1945-1946: v. 1. n.r. (staan) Marcel Laurijssen, Marcel Anthonis, Jl/farcel Van De/in, Karel Versmissen, Neel 1-fo/kens, (zitten) Jules Voet, Richard E,nbrechts, Jos Menens schoolhoojd, Karel Vlaminckx en Frans Luicicx. Dit is waar, maar je moet niet altijd alles ge/oven wat in een gazet staat. In DHM nr. 196 lezen we (blz. 4) in het onderschriti bij de oude klasfbto: Dit moet in 1943 geweest zijn ... naast meester Adriaensen. ' Volgens .Jenni' Wens, echtgenote van Marcc'/ Laurijss en, is dit een klasjbto van het schooljaar 1945- '46 en is de meester, naast Etienne van Nven, haar man Marcel. Helaas konden we niet de namen van alle leerlingen terugvinden, maar dat kunnen de lezers die geboren zijn in 1935 misschien ook niet meer.

Taallessen I-IOOGSTRATEN - Op dinsdag 15 september om 20 uur worden in de lokalen van Spijker Humaniora de avondlessen Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans voor beginners en gevorderden hervat. De nadruk bij deze cursussen wordt gelegd op het inoefenen van dc dagelijkse woordenschat en op de spreekvaardigheid. Er worden op het einde van de lessenreeks geen examens afgenomen. De lessenreeks duurt 22 dinsdagavonden van 20 tot 22 uur. De deelnemingskosten bedragen slechts 3000 fr. (studerende jeugd 2500 fr.). Op liet einde van de eerste kennismakingsles kunnen de inschrijvingskosten aan dc klasleraar worden voldaan. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen en de cursussen eindigen op 26 maart 2002. De nieuwe cursisten ontvangen verder alle nuttige gegevens op 18september vanaf 19.40 uur in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker Humaniora. Antoon de Lalaingstraat, l-loogstraten. Meer inlichtingen kunt u ook verkrijgen bij Lions Club Hoogstraten-Markland via het tel./ faxnummer 03-314.56.64.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio 26

Terrastheater HOOGSTRATEN —0p zondag 2 september is het weer zover. En dat reeds voor de negende keer. Theater op de Hoogstraatse terrassen en het belooft goed te worden. Met Theater Orchidee uit Tielen, Veredeling uit Vosselaar en de lepe hoek uit Hoogstraten presenteren wij drie groepen die op 26 augustus meespelen in de finale van het Tenastheater in Turnhout. Om het geheel nog een internationaal tiiitje te geven, werd het Roosendaals Toneel uit Roosendaal gestrikt. Traditiegetrouw wordt gestart op het terras van de lepe hoek, Karel Boomstraat 29. Later in de namiddag passeert de bende in café De Gelmel en in De Zuuten Bek (Mosten). Voor nog meer keuze ziet liet speelschema er zo uit: 14 uur Terras lepe hoek (Karel Boomstraat 29), 15 uur - Jeugdhuis ZigZag (Merksplas), 16 uur - Den Egalitee (Rijkevorsel), 1 7uur— café De Gelmel (Hoogstraten) en 18 uur - De Zuuten Bek (De Mosten). Zowel liet goeie veer als de toegang zijn overal gratis. Lieve lezer, vertel aan uw buurman hoe goed liet vorig jaar was en ... breng hem mee (natuurlijk ook uw buurvrouw). Organisatie: Tejater de lepe hoek, tel. 03314.47.92.

De Hoogs traatse Maand

uitvoering in inox.

I

w e g 7 .4V Industrie 2320 Hoogstraten 03/314.47.555 L Tel. Fax 03/314.80.65

11 1 bi

Markante vrouwen HOOGSTRATEN - De Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen (CMBV) werd MARKANT, Netwerk van Ondernemende Vrouwen. Met deze nieuwe naani verdwijnt CMBV niet, maar wordt herboren in Markant. Op 7 oktober viert de vereniging het 50-jarig bestaan. Markant is een netwerk van ondernemende vrouwen, die in alle openheid ontmoeting, persoonlijke ontplooiing en zorg voor de sainenleving nastreven. We geloven dat ieder met zijn eigen graad van engagement, activiteit en ondernemingszin hiertoe kan bijdragen. Markant is actief in lokale kernen en bovenlokaal in interesse-, doel- en leeftijdsgroepen. We starten vanuit een christelijke inspiratie om ons engagement in te vullen ten opzichte van elkaar en van de samenleving. Zelfstandig ondernemende vrouwen blijven onze bijzondere aandacht krijgen. Daaroni wordt CEZOV, liet Centrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen, verder uitgebouwd en dit in sanienwerking niet UNIZO (vroeger NCMV). Ondernemend zijn echter alle vrouwen die zelf de stap zetten om een meerwaarde te geven aan hun leven en aan dat van de niensen rondom hen. Ondernemend zijn alle vrouwen die de maatschappij nice positief willen beïnvloeden. Wie meer informatie wenst, kan altijd terecht bij Lies Robben-Van Aelst. voorzitster, Leenistraat 42 a, tel. 03-3 14.38.48.


DORPSNIEUWS

Herinnering aan Pater Gust Pans

Fried Janssens

1-lij werd te I-Ioogstraten geboren op 1juli 1934 en deed zijn humaniora bij de Paters Passionisten waar hij later ook tot deze orde zou toetreden. 1-tij werd geprofest in 1954 en priester gewijd te Diepenbcck in 1963. Zijn ganse loopbaan verliep in Limburg. Toch kwam hij op de grote feestdagen naar Hoogstraten, trouw aan zijn ouders en familie. Tot zijn 65 jaar was hij leraar aan het 11. Grafinstituut te Bilzen waar hij talloze jongeren op een eigentijdse manier christelijke waarden bij bracht. Nu 25 jaar geleden opende Pater Pans het gouwhuis van de scouts te 1-lasselt waar hij gouwproost was voor Limburg. In de warmte die hij er uitstraalde vond Scouting Limburg een thuishaven waar creativiteit en planning troef waren. Ook lang nadat leiders en leidsters de beweging verlaten hadden, bleef zijn gouwhuis voor hen een open huis waar ze steeds welkom waren. Gust Pans overleed op 9augustus te Hasselt terwijl hij herstellende was van een zware hartoperatie. (/1))

Op donderdag 9 augustus werd onder grote belangstelling Fried Janssens ten grave gedragen. Fried werd geboren te Brasschaat in 1921. Hij was er zijn hele loopbaan leraar en later directeur aan het SintM ichielscollege. In 1960 debuteerde hij als toneelregisseur te Hoogstraten met de openluchtvoorstelling van 'De gekroonde Leerse' van Michiel de Swaen. Dit stuk paste in het programma van l-loogstraten 750jaar Stad en Vrijheid'. Fried kon hiervoor rekenen op dc nodige vier acteurs: Corneel 1-lofkens, Jules Druyts, Leon Houben en Eiicuue vau Nyeii. Tijdens de volgende decennia zou hij jaarlijks de opvoeringen van de KLJ leiden en in de laatste jaren ook de toneelavonden van de KWB. Fried was ook verdienstelijk als voorzitter van de Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden. (I)

HOOGSTRATEN

handwerken - naaigerel alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI,/Fax: 03 / 314.71 .34

ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK HOOGS'FR kIEN

LEESGROEP De leesgrocp begint aan een nieuw seizoen. 1-leb je zin om met een groep van zowat 12 mensen maandelijks te praten over boeken? \IicheI De Laet begeleidt de groep. We beginnen om 20.00 uur met een tas koffic. GeĂŻnteresseerd? Je kan je melden aan de balie van de bibliotheek in Hoogstraten. Wij reserveren alvast de volgende boeken voor je niaandag 10/917001 Raudolino / t mhertn Pro maandag 8/10/2001 : Het feest van de bok / Mario Vargas Llosa maandag 12/11/2001 : De toegewijde tuinier / John Le CaiTĂŠ maandag 10/12/2001: Eclips / John Banville

VOORLEZERS GEZOCHT

75 jaar Vrouwenbeweging H OOGSTRATEN - Op zaterdag 13 oktober viert het KVLV van Hoogstraten zijn 75-jarig bestaan. Het feestprogramma omvat een plechtige eucharistieviering, een receptie met academische zitting en een feestmaal. Ter gelegenheid van deze heuglijke gebeurtenis zal er ook een tentoonstelling gehouden worden in het Stedelijke Ostmuseum (Begij nhof) rond 75 jaar vrouwenbeweging in Hoogstraten. Deze tentoonstelling zal geopend worden op 22 september. Als omkadering van deze tentoonstelling had het KVLV graag enkele schilderijen, tekeningen, prenten en oude foto's van

'4ITP;T

Hoogstraatse boerderijen en landschappen in bruikleen gehad. Daarom doet de vereniging een warme oproep naar alle mensen die dergelijke zaken in hun bezit hebben, met de vraag om ze tijdelijk afte staan voor deze KVLV-tentoonstelling. Uiteraard wordt alles zeer goed bewaard, verzorgd en onmiddellijk na de tentoonstelling aan de eigenaars terugbezorgd. Wie iets heeft voor deze tentoonstelling neemt best even contact op met May Theeuwes, Lodewijk de Konincklaan 407, tel. 03-314.64,74 of met Simone Michielsen, Vrijheid 115, tel. 033 14.52.61.

Zondag 21 oktober organiseren wij veer een Eeesmaratlion. Hiervoor hebben we voorlezers nodig. Voelt u zich geroepen om voor te lezen voor kleuters, lagere schoolkinderen, adolscenten ofvolwassenen. laat het ons weten. U kan zich melden aan de balie in Hoogstraten.

KINDERARBEID op de steenbakkerij en In de maand september loopt in de bibliotheek van Hoogstraten een tentoonstelling rond kinderarbeid op de steenbakkerijen in de Rupelstreek. Dit is een tentoonstelling van het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen. Te bezichtigen tijdens de openingsuren.

TWEEDEKANSONDERWIJS Ben je ten minste 18? Hcbje nog geen diploma? Wil je een ander diploma? Wil je je kennis verruimen? Dan kan je vanaf nu een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen in Turnhout. Wil je hierover meer weten? Op woensdag 12 september tussen 14.00 en 16.00 uur is er in de bibliotheek van Hoogstraten iemand van het Tweedekansonderwijs aanwezig omje te informeren. Er zijn in de bibliotheek ook infofolders ter beschikking. De BIBLIO'FHEEK in Hoogstraten vind je in de Lindendreef 1B. Telefoon: 03.3 t4.32.61 27


DORPSNIEUWS

GOUD IN HOOGSTRATEN Rie Hendrickx en Elza Van Dooren vieren goud

Te lange benen om te vliegen HOOGSTRATE - 'Iedereen zegt dat altijd, maar het klopt ook echt wel dat de tijd voorbij vliegt en al maar rapper lijkt te gaan wanneer ge ouder wordt,' zegt Elza Van Dooren in liet begin van liet gesprek. Aanleiding daartoe was de gouden bruiloft die zij en haar echtgenoot Rie Hendrickx vieren op 25 augustus. Het uit Rijkevorsel afkomstige paar woont al meer dan veertig jaar in de Achtelsestraat - tenminste wanneer ze niet in het Spaanse Calpe verblijven, waar ze immers de laatste jaren steevast overwinterden. Dat zit er door de recente gezondheidsperikelen van Rie dit jaar nog niet in. Want voor hetzelfde geld hadden we al niks meer te vieren gehad. De voorbije weken zag het er immers efkes niet zo goed uit en stonden we op liet punt om de viering afte zeggen. Maar nu gaan we er voor, en niet de glimlach - want als ge niet nieer kunt lachen, schiet er niet veel meer over,' vat Rie de zaken gevat sanien. Het paar zou eigenlijk maar wat graag binnen de kortste keren terug naar de Spaanse kunst willen vertrekken, zoveel is wel duidelijk. Dat is ons lang leven.ja. Met de auto naar ginder, op het gernakske, stoppen wanneer liet ons uitkomt. Ik gezellig achteraan niet de beentjes

es As

BANK

onihoog. gelukkig heb ik ininiers een prima chauffeur bij,' wijst Rie lachend naar zijn vrouw. 'Vliegen doe ik niet zo graag. Ik heb te lange benen daarvoor en laat er nog geen stuk van afdoen hoor!' 'Veel jaren hebben we met de caravan rondgetrokken, dat was ook wel plezant.' vervolgt Elza. 'Daarna hebben we een appartementje gehuurd, en dat zijn we tot nu altijd blijven doen. We zaten ginder met zo'n veertig mensen die we doorheen de jaren goed hebben leren kennen. Wat petanquen, wat wandelen, zwemmen, eens over de dijk lopen - niks speciaaE allemaal, en toch konit ge daar tijd tekort. Rie deed daar twee jaar geleden nog alle wandelingen nice, niaar ineens was dat gedaan. Hier thuis ging hij nog alle dagen de fiets op, niaar liet laatste anderhalfjaar ging dat niet meer.' Op twee jaar tijd kreeg Rie maar liefst vijf operaties, dit jaar alleen al drie. Nu pas kan hij weer een beetje uit de voeten. 'Hij kan lachen met alles, maar de laatste weken ging hem dat toch niet goed meer af...' Lang bleef liet paar zelfs iii liet ongewisse of hun gouden bruiloft wel zou kunnen gevierd worden of dat er alweer een delicate operatie wachtte. Tot een verlos-

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

bvba

verzekeren

beleggen sparen lenen

ERKEND VERZEKERINGS. MAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21 -2321 Meer

-

tel. 031315 72 54- info@vanbavelrommens.be 23

Op 26 september rolt de volgende MAAND van de persen. Medewerkers, de maand zal alweer vlug voorbij zijn want op woensdag 12 september verwachten we uw kopij. Enkel nieuws van dorp en sport inleveren op zondag de 16. 28

E1.0 en Rie op cle 0(1/te/til vtin lul/t floiutt

dag.

send telefoontje van de dokter wat goed nieuws bracht. 'En dan hebben we er weer veel moed op natuurlijk!'

Kermistent Rie is afkomstig uit Sint jozet' Rijkevorsel 'aan de stccnfabrieken van Sas waar ik zelf nog enkele jaren gewerkt heb. Wij hadden thuis een gezin niet vier knideren waarvan ik de tweede oudste was.' Elza komt van Rijkevorsel 'aan liet scheien van de steenweg en de macadani, aan deze kant van dc gendarmerie, de weg naar Koekhoven'. Van de drie nieisjes uit liet gezin is zij dc enige overlevende, haar twee zussen stierven in 197,4 binnen de vier maanden na mekaar, wat uiteraard een hele slag betekende. 'Ik heb Rie op de kermis aan de Driehoek leren kennen. Ik wag pas zeventien toen en mocht niet alleen gaan zodat ik er met vader was. En hoe gaat dat dan precies, ge leert niekaar kennen bij liet dansen in de tent en maakt een afspraak voor later, zeker?' Rie vervolgt: 'En de volgende jaren is dat wat aan en af zo, ge kent dat wel. Tot we dan in '51 getrouwd zijn, Elza was er 21 en ik een jaar ouder. Geen spijt van gehad achteraf, hoor!' Het pasgetrouwde paar trok naar I-loogstraten, ze woonden in bij de hulpbehoevende tante van Elza op liet Groenewoud 'waar toen niaar een paar huizen stonden. We hadden daar genoeg te doen hoor, we werkten allebei en er was ook een grote hofaan. Nadien zijn we twee jaar terug naar Rijkevorsel getrokken. oni later in de Achtelsestraat te komen wonen van toen deze huizen hier gezet zijn. Dat moet een jaar of 44 gekdcui ijii. dciik ik. T,iiitc is tucu hij ns iniimklรงrn Hiur hhhiii wi altijd hril oraao gewoond. Het is altijd een gezellige buurt geweest, ge kent iedereen goed genoeg zonder dat ge bij niekaar de deur plat loopt of zo. We hebben ook altijd goei geburen gehad. Ondertussen is de buurt hier natuurlijk fel veranderd, er is veel bijgebouwd en er zijn veel jonge gezmnen komen wonen.' Rie werkte op verschillende plaatsen: 'Ik was van de schoolbanken recht naar Schrijvers op 't


DORPSNIEUWS steenfabriek gegaan. Dan heb ik 10 jaar in Hol land en Turnhout op de Philips gewerkt, en tenslotte 20 jaar op General Motors in Antwerpen. Daar had ik een job in de inspectie, de kwaliteitscontrole zeg maar. Tot ik op mijn 57ste met brugpensioen kon.' Ook Elza heeft vele jaren buitenshuis gewerkt. 'In liet begin ging ik plukken. Vervolgens werkte ik zes jaarop de Philips. Daarna kreeg ik een job in de keuken van de kantine bij de Etna in Breda, dat was een stovenfiibriek die later zou fusioneren niet Dru. Dat deed ik heel graag, het was plezant en afwisselend werk waarbij ge niet iedereen in contact kwam.' Het gezin van Rie en Elza kreeg ondertussen ook uitbreiding. Er kwamen drie kinderen: Jan, Christiane en Eniiel. die voor vier kleinkinderen zouden zorgen. De kinderen wonen allemaal in de streek. van Sint Jozef. over Strijbeek tot Gooreind. 'En we mogen wel zeggen dat die het er allemaal goed van afgebracht hebben, daar zijn we heel trots op, dat moogt we wel weten... Pas op, dat is allemaal niet meer evident deze tijd. Als ge alles zo hoort wat er kan gebeuren, dan kunt ge alleen maar als ouders uw best doen en hopen (lat uw eigen kinderen niet te veel zullen meemaken en zo. Overal is er wel iets, zeker? En nu zeggen wij tegen hun dat ze maar van het leven moeten profiteren. Niet wachten tot ge op pensioen kunt, want er komt zo rap iets tussen ... !' Hoezeer dat laatste waar is, moest liet echtpaar de laatste jaren zell'al meer dan hun lief is ondervinden. 'Maar wij kunnen nog lachen, en dat is toch het allerbelangrijkste, niet? 1k heb niet veel nodig om direct weer op te fleuren,' weet Rie. 'cmi zo lang we er maar met ons verstand helemaal bij zijn. zijn wij heel contente mensen. Om gelukkig te zijn, heeft een mens niet veel nodig. Gewoon u zelf blijven, rustig in de hof zitten en naar de vogels kijken. Samen een babbeltje doen en een kaartje leggen... Dat we deze winter niet naar Spanje kunnen, dat vind ik wel spijtig - maar we hebben nog tijd hè. Ik had altijd gezegd dat ik honderd jaar zou worden, een tijdje geleden heb ik moeten toegeven en er één jaartje afgedaan, en nu wil ik er nog eens een jaartje afdoen. Maar dan word ik er nog altijd 98.' besluit hij met de glimlach. We kunnen liet liet gouden paar alleen maar van harte toewensen! (mdl)

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 29


DORPSN!EUWS

Begijntjes Laat Besluit

Staat Reiu i in De/in :1 ii ii i& ii ii al dli / / an I'recic's de Heilig B/aed1;iat 'XIi dic n/ :ai1c/a / 9 auuT1(s 1/na/de t ridieul Iapte iii & ii 0I - QCiniscitie i ,an //( / Glehuurte 1/niii LiSt. Iii irde, 'eia/ ierhiiiv&/e liet ivandel i an t/tt l ei/nl/al mor een /UU/ naar de /1' ii /

/•;

:

—L

V

/ )e Sta lie (lid/t i de t i 5/ e/a& L// n nier de Ru ieliia /. A/o eer :al ii : gg& ii II inneer h l/n/1/1c ii /t'//& (51 1/? (It laatsie /11/til

t

a>

/111/1 (cii

aan/t aol i, is dit gebuurte ainpc'r le

t &&!i/l//u/c ii rode la/in kreeg de Li,a/ena, t / DICI en de hondenpoep. .tIJGD. t! Een dial op lul voelpad.Wol. lii mag nut. Elke han/ -c Igellaar &lieiit in hel /11:/t k :ijn / na ce/l :a//e. een /1ak:al. De tFevt/ioek tekende / oor l / / liii in &lraiilen. Dii gc lun,n 1 / it 't onderlian / tie pi-ijs oor in ned en volhouding onderhet nio tin meedoen is /u lali / iii r (lan winnen.

t j

ri_

4ï1 / 1/ l, / iii qt /// t / = /// j

lid

'

0/)

pul//en, ging naar luns

'jij

'

, fit

/////(

-

It/t prijs /&lil de laii&/c

/ i /701/. til

JI

( 1/) het podium Spits atini Ier Bneren& 'mcl. t/oor velen getipt &d o in naar Itis se/e:eI.


DORPSNIEUWS

De dorstigen laven

Werken rondom de kerk MINDERHOUT - De werken rondom de kerk zijn gestart, even voor liet bouwverlof. Nu halfaugustus heeft men het vooruitzicht dat einde september de werken beëindigd kunnen worden. Hopelijk neemt men de nodige voor2.orgen wiiit de veiautwoordC!ijkcn moeten besel cii dat de eerste zondag van september Minderliiii kermis plantvindt. In het plan van aanli- u,iidoni de kerk ii: :ilIc. netjes uitgetekend. Maar is uien niet verge!cn om de "Boom van Vcizueiiiug " een zinvollc plaats toe te kennen? Deze boom, geplant in 1997, heeft voor vele (jolige) mensen van Minderhout een emotionele betekenis. In dc gezinsviering van mei 1997 vinden we hiervoor de verklaring: "Alle kinderen kregen hij dc binnenkomst in de kerk een geel lint, daarrond vertelde de lector liet volgende verhaal: 'Een man raakte door :1/11 slechte gedrag in de ge''angenis. Zijn vroiiu' leed ei' verschrikkelijk onder. Ze vi'eende en znchtte en durfde haast iiiet meer buiten komen. De man schreef van uit zijn cel regelmatig naar zijn vrouw. Zij kon dc' moed niet opbrengen één enkele brief Ie bc'antii 'oorden. Zo groot i aren haar verdriet en verbittering. De man hield echter vol' iedere week schreef hij zijn vrouw ei, drukte zijn spijt lijf en vroeg om vergcving. Na drie jaar brak de tijd aan dat de man de gevangenis oioclit verlaten en luj dacht: Zal mijn vrouw inc wel Outvangen? Zal ze me vergeven? Wat zou een :0e,? van haai' me Iu( 'bi gelukkig maken!

zeker iie!.

Toen schreef hij 7ijn laatste brief: ik mag naar buis komen ik weet dat ik je veel verdriet heb aangedaan en niet verdien dat iii voor mij dv dvui weei opeii2ct. Als ik toch weer thLus mag komen, weer bij jou, hang dan een geel lint in de boom voor de bushalte. Als er geen luit hangt, dan rij ik vel verder. Toen de man die morgen op de bus stapte, \vist hij niet of er een geel luit zou hangen. Hij wist ook niet nieerjuist waarde bushalte was. En zo kwam het dat hij de chauffeur zijn verhaal vertelde. Al de medereizigers luisterden aandachtig. Wat zou jij gedaan hebben als je medereiziger was? Wat zou jij gevoeld hebben in je hart? Hoe dichter men liet dorp naderde, hoe groter de spanning werd. De man durfde bij dc laatste bocht niet meer te kijken en sloeg cle handen voor 't gezicht. Maar al de anderen keken des te beter. Toen dc laatste bocht voorbij was.., klonk er een luid gejLiich.

Erhing iiiet één lint inaarde hele boom hing \ ol met linten, ccii u ei vloed van verzoening Node mis ,lniiii non het l':tetneongc honnipj' vlak voor de pasiorij en hing liet vol niet gcie linten. Nu staat liet ui de weg voor de wegenwerken. Financieel heeft zo'n boompje zeker geen enkel waarde. Maar emotioneel! Met liet verhaal van dc verzoening in het achterhoofd moet je de boom eens goed bekijken. 't Is geen mooie boom! Neen! Kronkelend, zoals ook ons leven plaatsvindt, groeide hij verder in de loop der jaren. Laat na dc wegenwerken de boom verder groeien in de schaduw van de kerk en in het zicht van de pastorij. In het voorziene planivak bijvoorbeeld Laat dc mensen met de jonge kmderen van toen verder mijmeren over hoc goed onze wereld wel zou kunnen zijn. Maar uitemdelijk ligt dat wel aan onszelf!

Zal De Boom dci' t eI':oe/n/ig '' de ii'ei'kc'ii rondom de kerk overleven? Indien men hem verplant /uiel een flinke kluit aai'de

-

1 ' 1,

i

i 0

t

,iii

'

.

,..

-

.

..

"•

"_,

i'cn aani'ang gemaakt iiie! di.' ojdons van i/c hot ,'an iie pa torie.

.tleui /000litc' ccii iiOOl'ga/ig

1 0/luit

het icasseiivegeliie, maakte de hof ordenrelijli :uii'er en

iiet het nadien Id rug verkoin,neren.

MINDERHOUT - Op Viaandrens wegen koni je ze overal tegen. Kijkets éii we,'kers. Op t'rijdagavonci 27 juli werden er ii'ieierwed.s'trijden gereden in Mincierhout. Achter de rug van de kijkers spande deze man zich in om liet mooiste gehod i'an God ''De dorstigen laven " in praktijk te brengen.

Een verloren kans? MINDERHOUT - Dat men stccds jonger senior wordt is ecn vaststaand gegeven. De senioren onder de 60 jaar zijn al lang niet meer op een hand te tellen in ons dorp. Velen proberen hun Vrije tijd actief zinvol in te vullen ook al ben je 7.0 snel niet meer en heb je misschien al wel een ot' ander kwaaltje. Dc Minderhoutse senioren hebben een eigen lokaal waar nien veelvuldig gebruik vaii niaakt. Maar met goed weer willen deze meiisen ook in buitenlucht een activiteit opzetten. Hiervoor is petanquc een gcl ict'koosde sport op deze leeftijd. Alleen is liet praktisch niet mogelijk om hij goed weer steeds liet plein ni Mindcrlioutdoi'p te gebruiken. Maar niisschien is er dichter hij het lokaal wel ecn mogelijkheid? In de hof van dc pastorij? Plaats genoeg voor o.a.een petanque"plein". Misschien is er nog wel extra ruimte waar men nog iets anders kan voorzien? Dit stuk grond verdient beter dan de verwildering die nu plaatsvindt. 31


DORPSNIEUWS

Café weg

Lr

70

ir

Goud in Minderhout

.gf

,

'1

L

-i

MIIVDERHOIIT- Hei oude Radio

(050/oS (ole IS 1/jet meer. Jarenlang stond (lii gebouw te verkommeren. Op donderdag 9augustus startte de opruiin werkzaamheden. Alleszins komt dit de verkeerszichtbaarheid ten goede. Helaas vormde dit huis een 'bufj'r' voor snel aamirazende automobilisten. De één belandde tegen de verlichtingspaal, de ander knalde op de r'oorcleur. .41s men nu dooi- overdreven snelheid de bocht i'an ,luim/erhout /010! 1L'ci /JOlLllIî /700/1 7770!! Je 771177/fr HIJ! Ir lii COJ! 1/0/077

Ft*I

1

28 juli 1951 beloofden Mat-cel Bols en Josephi iie Ben'oets uit Minderho, itclom'p te Rijkevorsel elkaar eeuwige trouw. Nu 50 Jaar later verdcn ze toud, een heuglijke gebeurtenis voor henzelf, kinderen en kleinkinderen Gefe/iciterrd/

Wercidmissichulp Op ik /uaisre rmjilag ian juli u U/c 11cr 111 Lepe/lsioi/c (/7/11/ lul! (/1 /1a/II/ 11/ lliidc ilioui. De ganse namiddag spec Iden zij daar in ploegierband pelanc/ue. Petanque is een soort hal.spel, waarbij mei metalen ballen als met knikl1ers gespc eld u ordt. Het is een icreenioudigd jeu de . boules spel. Er ii ordi izespc'eld op een afgebakend terrein van 2 nielei bi-eed en 10 i 12 meter lani. Lr wordt een balk t/e gegooid - o honnei genoemnd- 0/) een minunwn a/viand van zes meter. Er wordt inecis tal gespeeli/ met in ee ploegen van drie spelers. hen speler werpt 2 ballen, liet is de bedoeling om met :01 eel mnogeli/l ballemu het ilk his! mnoe/,/k bi1 de i ochonnet te l omemu ie lii.! ic n II innaar van hei spel is deze ploeg die /0 iii is! 1$ freud rs Iu elf.

MINDERHOUT - Tijdens hel weekeinde van 22 en 23 september eerstkomende zal er in Minderhout de jaarlijkse inzameling gebeuren voor Wereldmissiehulp. Kleding en nietbederlbare etenswaren kunnen dan, goed verpakt, naar de garage van de pastorie gebracht worden op zaterdag van 10.00 tot 20.30 uur en op zondag van 9.30 uur tot 18.00 uur. Alles is bestemd voorniet-commerciële doelemden, ten bate van de allcrarmsten onder ons.

Kermis MINDERHOU'1 - Steeds op de eerste zondag van september vindt er te Minderhout de kermis plaats. Een overzicht van de feestelijkheden. Zaterdag 1 september: volksspelen voor de kinderen Cl] jeugdbal op verschillende plaatsen. Zondag: de kermisdag, gewoon een feestdag voor Jong en oud. Maandag: volksspelcn inschrijven vanaf 13 uur in plaatselijke cafés Pappillon, Marekgalm. 't Withofle en parochiecentrum. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de kermis op een veilige manier kan verlopen. Tijdig de wegonileidingen kenbaar maken zodat de feestgangers onbekommerd hun gang kunnen gaan. En toch zijn er elk jaar kiekens van mensen die de borden opzij schuiven en er bovendien niets te maken hebben! Hoon en gelach van liet volk worden dan hun deel als zij toch onverrichter zake moeten omdraaien. En als je dan nog een anderskleurige nummerplaat bezit... 32

De straat cian de kinderen tijdens de :citerdagnamiddag van de kermis. Mei goed weer een heerlijk begin t'aiu enkele dagen Jéest.


-

sport]

Geen promotie voor Iloogstraten VV te ambd.tren. Voorzitter Miehoel sprak klare taal:Tweede klasse met al zijn licentiepçriltelcn kan cru

çliuli .k IIVV itiri mall,

zuudemi we graag itieedraalen in de eerste helft van het klassement!" 1 -IVV is een gezonde club en hoopt dat ook te blijven want op avonturen is men helemaal niet belust. Maar wnt iii de gele re nhçid L1L1I tuLli LUu VUU1LILR.ni? Vom trainers en spelers is een titel of promotie toch mooi meegenomen voor het curricul um Zover zijn sve natuurlijk nog niet en de eerste prioriteit is voorzeker het behoud. Er dreigen echter andere onweerswolken boven HVV! De uitbouw van een nieuw stadion op het Serniniri& Het lijkt er moer en meer op dat dit het laatste seizoen zal zijn in het Thijsakkerstadion. "Londer extra steun van de overheid naast die van de trouwe sponsors, is de realisatie van een nieuw modern sportcomplex onmogelijk,' verwittigde voorzitter M ichoel .Wat met l-lV\' als de nodige fondsen niei gevonden worden? Tielen, Ioederlee, Herentals zijn enkele vouit,eelden uit het zeer nabije verleden. Zover zijti we echter nog niet en laat het optimisme zegevieren. Traffier Pai,ick fluiiî.son nu ioiaI liet thuispuhiiek iertroetelen

Ambitie te over bij de meeste ploegen niet als ultiem verlangen de titel of minstens promotie afte dwingen naar ccii hogere klasse. Ronkende verklaringen worden afgelegd en na enkele matehen moet men alweer inbinden. Niets daar"an hij Hoogstraten V\T! Een eigenciardige hersenkronkel zou je denken om reeds voor het begin van de competitie te verklaren geen titel

Rob Bioseijs, hulj,trainei', in :ijIi ,sa.s tussen het /onge geweld

Wedstrij den Zaterdag 1 september 20 00 Honistraton V\/ - Torhout Zondag 9 september 15.00 AC Olen - Hoogstraten VV Zaterdag 15 september 20.00 Hoogstraten VV - Schoten Zondag 23 september 15.00 KV Kortrijk - Hoogstraten VV Zaterdag 29 september 20.00 lloogstraten VV - Gullegem Wie doet liet hein na? Adriaan Herrijgers 1 7 jaar gevoetbald bij HVV en vanaf 1956 lid van het bestuur en 30 jaar ajgevaar digde van het eerste efial en i'esei'ien

.\ egeii iuein.peiei.s ieilueieii liet III 1 -hiu.shouden, niaarditzijii denieusi'ege:ichten.Boven v.l.n.r.Hans Peefers, Ben Van Boel, Jimms' We/lens, PIt/lip Van De Perre, Thomas Van De Perre, Nickv Me/kert, Plulip C'Ioots. Onder v.l.n.r. Hans Van Dvck, Bart Hi/len, Kris Pouillon, Gerrv Poppe, Chris Boilaerts

In / 9 72 ii ei j S/al 1 ei/toe t ei! 0/titel 7 aalverantwoordelijke, een job die lnj nog altijd niet cle meeste ij. ..er en nauwge:etheid uitvoert

33


SPORT

KFC MEER MIKT OP GOED SEIZOEN MET EIGEN JEUGD. Mede door de degradatie, maar ook gezien het besef dal een club zich tegenwoordig beter niet meer aan extreme avonturen kan wagen, koos het Meerse bestuur voor een duidelijk afgebakend pad. Door het volop aanwezige eigen jeugdtalent, door vijf gerichte inkomende transfers, en het vertrek van zeven spelers, werd een mix samengesteld van een kwart ervaring, en driekwart jeugd. Slechts een zevental spelers uit de ruime kern van 34 is niet van Meerse oorsprong. Trainers Frank Luyten en 1-larry Pecters schakelen de eigen jeugdspelers ook verder mee in, zodat de gemiddelde leetijd van de kern een stuk onder de 23 jaar zit. De inkomende transfers: Kurt Verhoeven, Ringo Jacobs, en Jan Koyen, drie jongens uit Meer, of met Meerse roots. Verder nog Kurt Belmans uit Uostmalle, Chris Mes uit Weelde, en Sjoerd de Jong uit Chaam. de enige noorderbuur dit seizoen, samen niet Corné de Kok, die terugkwam na een zware rugblessure. In een interessante reeks derde A, met o.a. Meerle, Loenhout, en Minderhout, zal de KFC Meer op de eerste helft van het klassement mikken. Ook de aanwezige 17- en 18 jarigen zullen daarbij worden ingepast. De eerste vedstriid. in de Beker van Antwerpen (4aug.), was Minderhout V.V.- KFC Meer. De jonge Jan Aerts opende mooi de score (26'). maar Kurt van den Langenbergh scoorde twee keer tegen. (34' en 51 ')Daarna maakte Minderhout het de KFC Meer nog uiterst moeilijk, maar vooral door het inbrengen van een klaarkijkende Chris Maes kon Meer het evenwicht herstellen, en de match verder bepalen. Met een sublieme vrijschop (74') maakte Jan Koyen de gelijkmaker. Jan Aerts legde nog dé solo van de wedstrijd op de mat, maar zijn lob ketste terug van de kruising, en hei bleef 2-2.

in cle bovenste hel/t mij het l/asseiiienf meedraaien is de ambitie van trainer FrankLuv(en en hulptrainei' ffarri Peeteis Tegen 2 provincialer Beekhoek (12 aug.) lag Meer zeker niet onder, maar het had tegen een ervaren, en vooral sterke verdediging té weinig punch en precisie in huis. Beekhoek scoorde 1 keer in elke helft, zodat deze bekerwedstrijd met 0-2 werd afgesloten. Van de wedstrijden tegen Lentezon en Vlimmeren. op 19 en 26 augustus, krijgt u een samenvatting in de volgende DHM. We vermelden ook nog eens het adres van de Meerse website, met o.a. alle kalenders, reeksen, uitslagen, verslagen, foto's van spelers en stadion, nieuws, en nog véél meer. Een aanrader voor de websurfer-voetballiefhebber. Ga daarvoor naar www.kfcmeer.be . Tot slot nog even de competitiestart.

VJ

\

In september slaan we al meteen met 3 streekderby's om uw oren. Dat belooft! Tot de volgende « Maand ». ( Tonnv Prie,n. )

Programma Zondag 2 september F.C. Merksem. Zaterdac 8 september KFC Meer. Zondag 16 september: KFC Meerle. Zondag 23 september V.V. KFC Meer. Zondag 30 september Zandvliet.

:

15 u.

:

KFC Meer

19 u 30 Loenhout S.K.

:

:

-

15 u. :

15 u.

:

15 u.

KFC Meer

:

:

Minderhout

:

KFC Meer

Je weet wel daar op de I'oekin

Lod, de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314,52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng TR1EHO]P., ( I1IInLFN

34

-

-

HOOGSTRA TEN

IEA6Pie>c,

-

-


SPORT

FC De Statie

Minderhout VV boordevol vertrouwen

Kurt in 'tgoud

Vorig seizoen een erg middelmatige start, dan een sterke tweede ronde met als eindresultaat een plaats iii de middenmoot van liet klassement. Nu hoopt men het alleszins anders aan te pakken, vanaf liet seizoenbegin geconcentreerd aan liet werk, punten proberen te pakken, zeker buiten de degradatiezone proberen te blijven zodat niet elk weekend met dc daver op liet lijf liet veld moet betreden worden. M V V heett er de ploeg voor, hopen maar dat kwetsuren geen roet in liet eten komen gooien en vooral de huid van de beer niet verkopen vooraleer liii geschou MLLIIL ljten i. Met derby's tcgcn looft liet ongetwij feld een aantrekkelijke competitie te worden.

Vele jaren reeds wordt bij FC De Statie dc beste en meest regelmatige speler van liet seizoen bekroond mcl een gouden schoen. Een kleinood, maar toch gcgeerd, dat elke speler in zijn carrière toch eenmaal tracht te veroveren. 1-let voorbije seizoen was het voor Kurt t-Iuysmans raak cii verdiend, want hij werd ook de topscoorder m de gehuurtenvoctbalcompetitic. Gouden schoen en topscoorder!Dat wekte ongetwijfeld de interesse van de concurrentie en vooral Westhock zwaaide met Euro's. Kurt volgde echter zijn hart en bleefzijn ploeg met de liefdevolle kleuren. FC De Statie. trou\s —

-

Wedstrijden Zaterdag 1 september 18.00 1-leibos - Minderhout VV o

Zondag 9 september 15.00 Minderhout VV - FC Ekeren

:.

.•

Zondag 16 september 15.00 St-Job - Minderhout VV -

Zondag 23 september 15.00 Minderhout VV - KFC Meer

/1 gLll/IsI1t' 1\l!/ 1 Iliii \IJOIIÏ ïoor:/tler / uc Gif vhre hii.s

1/It'! :éiii t tI 1/t'

()i/(It'Ii It

hOt!!

I!t'//I

oi

t iIitiiitligd

door

Gewestelijk sportfeest KLJ

Traincr Eddi'

J'e/7;!t'i/cn

KFC Meerle

Mei de ri appei'ende 'i'aan "in (Ie top beu eden de Wot telse KLJ 'ets de at ena

Uitslagen van de bekerwedstrijden Masscnhoven - KFC Meerle 3 - 5 KFC Meerle Merksplas 1 - 2 Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur, tenzij anders vernield): zondag 2.9.200 1 FC Ekeren KFC Meerle zaterdag 8.9.200 1 om 18 uur KFC Meerle Sint-Job zondag 16.9.2001 Meer– KFC Meerle zondag 23.9.2001 KFC Mecrie Kaart zondag 30.9.2001 Schilde SC KFC Meerle -

-

-

-

-

-

-

HOOc,STRATEN - KLJ en sportfeesten zijn al vele jaren innig niet elkaar verbonden. Activiteiten zoals ritmiek, volksspclen, atletiek, vendelen... staan nog steeds . zoals vroeger, op de dagorde aangevuld met een aantal modernere spelen. Elf afdelingen stuurden hun inschrijving binnen, te weten gastheer Hoogstraten, Wortel, Achterbroek, Borsbeek, Essen-l-loek, 1-lagelstein, Loenhout, Oostmallc, St.-Lenaarts. Wuustwezel. Zondcreigen. Gezonde naijver, mekaar ontmoeten, samenwerking, plezier maken zijil toch wel de ingrediënten van zulke manifestatie, natuurlijk mag je het evenement competitie en winnen iliet vergeten. Eventjes de Hoogstraatse KLJ voorstellen! Een bloeiende jeugdbeweging met meer dan lOO leden die verdeeld zijn over de leeftijdsgroepen –16 en ±16. Volgend jaar konien daar nog de –13'ers bij. Om de twee weken vindt een activiteit plaats voor dc –16. maar je mag zeker liet jaarlijkse kanip, sinterklaasfcest, kerstfeest, teerfeest... met vergeten. Om in de zomer je mannetje te kunnen staan op de legendarische sportfeesten wordt er wel wekelijks geoefend. Zin om aan te sluiten? Voor meer info bij Joël Adams, Achtelsestraat 84 2320 Hoogstraten.

35


SPORT

• 1SCHEPT VORM IN EDER

I1

1

De bosmaaier van STIHL.

Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en mei weinig krachtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIHI: voor iedere toepassing exact het juiste apparaat.

Mini-voetbaltornooi

Boereneinde als een wals

--

r

.-

...

-

. j.

i

S'

Toptechniek en professionele kwaliteit.

q

w

S,

mn -

Boeren einde 2

t:

S

.

1

., .Sv..,..

t. S..

..

S-

iZ5TIHL:1 J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen .be

36

Zon dereigen 1

-Een tornooi organiseren als eenmalige gebeurtenis schept gewoonlijk niet zo heel veel problemen maar ditjaar najaar in goede banen leiden en ploegen warm maken tot deelname is niet zo evident. Toch lukte FC De Statie hierin voor de 16de maal. In de beginjaren nam deze Organisatie twee dagen in beslag en vond het zijn verloop op het terrein van het Groenewoud dat nu veld heeft moeten ruimen voor een nieuwe verkaveling. Nadien werd de thuishaven het oud-voetbal\'eld van KFC Meer. De tweedaagse werd al vlug herleid tot één voetbaldag omdat het voor heel wat mensen geen sinecure was om begin augustus (vakantie) twee dagen paraat te staan. FC De Statie koos dan resoluut voor een mini-voetbaltornooi waarbij de ploegen uit vijf spelers bestaan zoals in zaalvoetbal. Er wordt op een kleiner veld gespeeld zodat er twee wedstrijden tegelijk betwist kunnen worden. Deze formule slaat aan want deze keer streden 16 ploegen uit de hele Noorderkempen voor de trofee. Na een spannend verloop speelden uiteindelijk Boereneinde 2 en Zondereigen 1 de grote finale. Boereneinde overklaste zijn tegenstrever met zware veelbetekenende 8-0 cijfers en kon de zoveelste trofee in de kast bergen.

De Hoogstraatse Maand


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Wedstrijden

Voor wie de cup Ook de sportie' dingen van het gebuurtenvoetbal hebben hun conditie flink onderhouden of zelfs nog aangescherpt tijdens de zomervakantie. Het zal nodig zijn want op t september neemt voor hen de competitie ook weer een aanvang. De bekercompetitie wel te verstaan die loopt van 1 september tot december. In januari 2002 begint dan weer de gewone competitie Hel seizoen 2000-2001 werd afgesloten met een waardig kampioen, met name FC Boereneinde, die dankzij hun regelmaat en toch ook wel hun klasse dit jaar de Gelmelboys 1 en de andere ploegen achter zich kon houden. In het tussenseizoen lijken verschillende ploegen getracht te hebben zich te versterken, zodat de komende competitie mogelijk meer spanning met zich zal meebrengen. Boereneinde, Boskant, Gelmelboys 1 en 2, FC De Statie, Vikings en Westhoek zullen opnieuw strijden om als winnende ploeg te voorschijn te komen

:ït

t september 13,30 Gelmelboys 2 Westhoek 15.00 Boskant - Gelmelboys 1 15.00 Statie - Vikings Boereneinde: vrij 8 september 13.30 Vikings Gelmelboys 2 15.00 Gelmelboys 1 - Statie 15.00 Boereneinde - Boskant Wcsthoek: vrij 15 september 13.30 Boereneinde - Gelmelboys 2 15.00 Gelmelhoys 1 - Westhoek 15.00 Boskant - Statie Vikings: vrij 22 september 13.30 Boskant - Gelmelhoys 2 15.00 Gelmemboys 1 Vikings 15.00 Boereneinde Westhoek Statie: vrij 29 september 15.00 Statie - Gelmelboys 2 13.30 Boereneinde - Vikings 15.00 Boskant - Westhoek Gelnielboys 1 : vrij

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

-

-.w.. rt

:": '

'

,.,

Boeicizeinde is to Hij/t tii /1ol1 111! /t klont 0 geli a.sc 0 it 0/11. .\an.\1 (Ie l' :ic 1 r van d e, plot L'. dos. 1 is,s e rs (1)01 (11 1iI1/ S) 1/It 1 //t doî 1h 1 groeit t cel hoger iroeit en Itt eper / uc Tot aerl loo/It dInt/eII/ t/al Boereneinde voor de tot ede iiitial op i'ij de tilt! ç1tee/de

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uwft#o 's ajkewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A. P.S. filmen -1 UUR SER VICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

37


SPORT

Wielrennen

Aspiranten te Minderhout

Bi1 de 14-/art gen loonde Ket'i,i Peete,x uit Huls/iout :ich de snelste uit een lot van 25 deelnemers. Naast hem liet bloemenmeisje en de voo/:itter tuit de inrir/itende club

GELVOC start nieuw seizoen Als iedereen san erlof terugkomt, begint er weer een andere microbe te bijten: de volleybal. Het doet pijn op televisie te zien hoede voetballers reeds mogen beginnen met hun competitie terwijl wij nog moeten wachten. Toch zijn heel wal liainei s blij dat ze nog wat tijd over hcbhcn. De conditie is lieleniaal nog niet up peil. hier en daar moeten nieuwe spelers en speelsters ingepast worden. Het materiaal moet nog eens extra nagezien worden. Een hele job voor dc ganse club. Sponsors worden weer aangesproken, dokters bezocht, kalenders uitgedeeld. En dat het voor GELVOC een goed jaar wordt, daar is iedereen van overtuigd. De eerste herenploeg miste vorig jaar nipt de promotie naar eerste provinciaal. Een viertal spelers vertrokken, maar sverden meer dan behoorlijk vervangen. Kampioen spelen doe je niet op aanvraag, maar de druk bij deze heren is groot. Zij zouden de hoofdvogel moeten afschieten. Onze tweede herenploeg degradeerde vorigjaar, moest enkele basisspelers doorgeven aan de eersteploeg, maai voelt zich nog sterk genoeg om in eerste gewest een rol van betekenis te spelen, samen natuurlijk met de oude garde van heren 3. Na de problemen van vorigjaar, start erbij heren 4 ditjaareen degelijke ploeg. Zij spelen in de laagste reeks, maar niet lang meer als het aan hen ligt. Dames 1 wiJ meer dan bevestigen. Zij versterkten zich met eigenjeugd en zijn vroeg aan de trainingen begonnen. Zij zullen er zeker klaar voor zijn. Dames 2 en 3 spelen. net als bij de heren, in dezelfde reeks. De situatie is ook vergelijkbaar: dames 2 heeft de eerste ploeg bevoorraad, dames 3 heeft leeftijd en ervaring in het vaandel. Dames 4. 5 en 6 wil een trapje hoger. Iedereen vol ambitie dus en zo hoort het ook. Onze jeugd

tenslotte speelt ook competitie. wint graag. maar is vooral in opleiding. Op een prettige manier sporten, contacten leggen, sportief blijven, verantwoordel ijkheid leren nemen. Verschillende trainen, tweemaal per week, ze willen dus echt wel goed worden. Wie nog wil meedoen kan nog steeds contact opnemen met Lieve De Kinderen (03/314.54.93) of secretaris Ward Blommaert (03/314.53.76). Zij helpen je dan verder. Alle jeugdtrmninen her'innen vanaf september. Let in september vooral op: Dames 1 speelt onmiddellijk tegen titelkandidaat Beerse. Dames 2 en 3 nemen het tegen elkaar op, heren 2 speelt tegen Vlimmeren die samen met hen degradeerde, heren 1 bekampt Zoersel, steeds een moeilijke klant.

Kalender Zaterdag 15 september: 14.30: Jongens C - Balvoc Balen 16.30: DAMES 2- Amigos 3 Dames 5 - Den Dam 5 18.30: DAMES 1 - Den Dam Beerse 20.30: HEREN 1 - Kokaz Kontich Zaterdag 22 september: 17.00: Dames 4— Tievoc 3 Meisjes C - Vliinmeren 18.45: Heren 3 - Tievoc Dames 3 - Dames 2 20.30: Heren 2 - Vlimmeren Dames 6 - Wevok 6 Zaterdag 29 september: 14.30: Jongens C - Kasterlee Meisjes B - Kasterlee 2 16.30: Dames 2— Den Dam 2 Dames 5 - Kasterlee 3 18.30: Dames 1 - Zovoc Zoerlc-parwijs 20.30: Heren 1 - Zoersel

-

Grote collectie behangpapier

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht 4 oongarnerj 9,

B.V.B.A.

Witte Lietaer, Lysdrap, Borâs, & Fax 031314 48 4

natuurlijk & synthetisch 38

iblm.-eellaa n246


SPORT

Marcklopers

De 160 km van "La Transardennaise" Als je heus door de loopmicrobe gebeten bent en al heel wat stratenlopen, halve en hele marathons verteerd hebt, is het de hoogste tijd om je horizont nog verder tilt te brcitkn. Zo dachten ook Rit Vait Acil eii echtgenoot Fons Aerts (Minderhout), Jacques Vermeiren (Minderhout) en Luc Vrancken (Merksplas) er over. Zij trokken naar La Roche voor de start van dc ultra-marathon die hen ifi sier dagen tijd 160 km verder zou brengen naar Bouillon. Een hele onderneming die zonder twijfel een serieuze voorbereiding vergt. Doorwinterde lopers als deze vier onversaagden kunnen echter tegen een stootje, kunnen de pijn verhijten om uiteindelijk ondergedompeld te worden in de geneugte van "hét gedaan te hebben"!

La Roche - Sprimont (25 km) net Dç vooravond van d' nlfiiirl' starT kin de leukste noemen. Goed wat pasta verorberen, een avondje minigolf om de stress onder controle te krijgen en dan proberen van een ontspannende nachtrust te genieten. Dit laatste is eerder gezegd dan gedaan. Luc droomde van een triatlon. Jacques zag zich rondlopen in de bolletjestrui en Fons en Rit droomden van het aards paradijs. 's Anderendaags werd het bittere ernst. In La Roche werd de start gegeven voor de 45 deelnemers (5 dames en 40 heren). Direct een opwarniertje voor de voeten: de beklimming van de Grande Strument (2 km niet een klimpercentage van 15%). Na de top direct de achtervolging ingezet op twee dames die redelijk vlug het hazenpad gekozen hadden en Rit Van Aert wilde koste wat liet kost de eerste etappe als eerste vrouw eindigen. Halfweg,na prachtig hazenwerk van haar gezellen, kwam Rit in pole-position en deze behield ze tot aan de meet in Spnmont.

Uitslag iste etappe .Jacques 1.58.59 Rit 1.59.00 Luc 1.59.09 Fons 2.01.34

24ste 25ste 26ste 28ste

Uitslag 2de etappe Luc Jacques Rit Fons

4.4)25 4.43.30 4.46.20 4.56.20

25ste 26ste 29ste 30ste

Nassogne - Daverdisse (42 km)

II j

"Regen voor acht uur, blijft niet duren," dcclameerde Fons en hij had gelijk. T e 9 uur volgde de uitwuiving door de burgemeester van Nassogne. Onderweg was liet niet alleen lopen en afzien geblazen, ook poseren en glimlachgrimassen trekken voor de cameraman uit St.Lenaarts hoorde er bij en de ontmoeting met een M inderhoutse supporter stak ook een hart onder de riem. Rit stond in liet algemeen klassement nog als eerste vrouw opgetekend, maar al snel bleek dat de voortdurende beklimmingen haar wel eens parten zouden kunnen spelen. En inderdaad, de wet van de sterkste moest ze willens nillens ondergaan.ln de onderlinge strijd tussen de Marcklopers, want die was er natuurlijk ook, verstevigde Jacques zijn positie en Fons verscheen 12 minuten later in de kleedkamer mei de historische woorden:"Hallo, hier hen ik dan!"

i.I.n.r. Rit 1 au -1 ert, Lric Vrancken, Jacque.s Ver,neiren

Uitslag 3de etappe

Sprimont - Nassogne (48 km) Het 25 km aperitiefie van de vorige dag leek goed verteerd. De hoofdschotel rukte aan en die was niet van de nialste: de langste. moeilijkste en zwaarste etappe werd voorgeschoteld. Te 9 u in de motregen aan de start en Fons verkoos al onmiddellijk een jonge, slanke, bruingebrande Française te volgen. Te traag, volgens de Minderhoutenaar, dan maar op zoek gegaan naar Rit , zijn vrouw. De andere Marcklopers deden voortreffelijk hazenwerk in dienst van Rit, die op haar beurt op zoek was naar een vooropliggende vrouw. Dit lukte, maar niet voor lang, want een loodzware beklimming brak Rit zuur op en haar concurrente kwam er terug op en er over. .Jacques probeerde liet gat nog dicht te lopen met Rit en Luc in zijn spoor. Een achterstand van aniper 20 meter kon niet overbrugd worden. Luc arriveerde als eerste Marekloper in Nassogne, op enkele seconden gevolgd door jacques die onderweg heel wat kopwerk voor zijn rekening had genomen. Fons slaagde in zijn opzet en bereikte de meet onder de 5 uur. Een harde tocht, dat wel, maar een zalvende en deugddoende massage door twee mooie meiden deden alle vermoeieiiis op slag vergeten.

.lacques Luc Rit Fons

3.49.02 3.49.33 3.52.54 4.01.14

25ste 27ste 28ste 34ste

Daverdisse - Bouillon (45 km) "Regen na acht uur, blijft wél duren."orakelde Fons de volgende morgen en hij had weer gelijk. Een niiezerige ochtendregeii vergeLelde ons tijdens dit traject. Niet getreurd, de laatste etappe afwerken en dan de neus huiswaarts gekeerd. Het kan wonderen verrichten. Halfweg doken drie supporters uit Merksplas (Denise, Nicole en .Jos) op uit liet niet en dat gaf soniniigen een stimulerende injectie. In de onderlinge Mareklopersconfrontatie werd de spurt al op 10 km van liet einde ingezet. Luc en Jaeques waren niet te stoppen. 6 deelnemers werden in een mum gepasseerd. en samen doken ze de laatste afdaling in .Jacques plaatste een beslissende demarrage waarop Luc moest passen, 12 miiiuten later flmslite Rit in t gezelschap van de ... zon en Fons vervoegde zijn lotgenoten 35 minuten later. Tot ieders verrassing dook hij op uit de tegenovergestelde ricliting als gevolg van een wegvergissing tijdens de afdaling.

ii/Iii iIHi)/Ii/f)

De vier Marcklopers hebben liet gehaald, huii uiteindelijke betrachting, en tijdens de officiële prijsuitreiking werden al vlug euforische plannen gesmeed voor de 4de editie van La T ra nsa rd en na ise! Uitslag 4de etappe jaeques Luc Rit Fons

4.00.04 4.00.56 4.12.25 4.35.52

16de 17de 24ste 34ste

Einduitslag Jacques Luc Rit Fons

21 ste 22ste 27ste en 2de dame 29ste 15.35.00 14.31.25 14.33.03 14.50.50

Andere uitslagen Marcklopers Monschau: marathon (1600 deelnemers) .Iacques Vermeiren 3.24.03 1 lOde Louis Onitiex 3.39.12 257ste Rit Van Aert 3.43.16 iste dame +45 305de 4.04.46 663ste Fons Aerts Suske Onincx 4.13.00 769ste Brigitte Wendrikcx 4.27.00 Louette-St.Pierre (Challenge Delhalle) 4 krn Axel Aerts 00.17.12 21 km Pal Levsen 1.29.17 Jaeques Vermeiren 1.32.16 1.33.21 RikBax Rit Van Aert 1.41.44 Fons Aerts 1.45.36 Kurt Aerts 1.50.26 Bure (Challenge Delhalle) 21 km 1.36.00 Pat Leysen j 05 Van Bavel 1.45.00 39


SPORT

Ga nzenven loop

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De jeugd op de koersfiets HOOGSTRr\TEN - In Nederland mag de jeugd reeds de ielersport beoefenen vanafhun zevende levensjaar. Sedert begin dit jaar mag de jeugd in België ook wedstrijden rijden maar dan volgens een strikt te respecteren reglementering. Zo mag er geen inkomgeld gevraagd worden, de rennertjes mogen geen geldprijzen ontvangen en de wedstrijden moeten gereden worden op een veilige en gesloten omloop. De Lustige Wielrijders organiseren op zondag 9 september een wedstrijd voor 12-, 13- en 14jarigen die we op de Thijsakker aan het werk kunnen zien. Om 14 uur starten de 12-jarigen voor 7 ronden, waarna om 15 uur de volgende leeftijdsgroep de weg opgaat voor 12 ronden. De oudste groep krijgt daarna 17 ronden voor de wielen geschoven. Om de dag af te ronden betwisten de Hoogstraatse wielertoeristen hun kampioenschap dat over 25 ronden gereden wordt. Wie ouder is dan 40 dient één rondje minder af te leggen, en boven de 50 nog één minder. Vanzelfsprekend wordt dit wielerfestijn gratis aangeboden aan alle wielerliefhebbers. Omstreeks halfzeven worden alle helpers verwacht in de Nieuwe Olijftak.

GALDER - De zevende Ganzenvenloop wordt dit jaar gehouden op zondagmiddag 9 september. Het uitgestippelde parcours Igidt weer door de mooie contouren van het dorp Galder. De start en finish vindt in het centrum van het dorp bij ontmoetingscentrum De Leeuwerik plaats. De lopers zelf lopen over een autovrij parcours waarvan ongeveer 80% verhard is en 20% door het Galderse bos. Het principe van de loop blijft onverkort hetzelfde. Dit wil zeggen dat het een prestatieloop is waarbij meedoen belangrijker is dan winnen. Dit houdt in dat alle recreatieve lopers op zondagmiddag 9 september van harte welkom zijn hij de Ganzenvenloop. Gezien de grote belangstelling en de lovende reacties van de vorige edities met betrekking tot het parcours en de organisatie van dit evenement wordt er dit jaar weer een grote opkomst van deelnemers verwacht in Galder. De afstanden bedragen voor de kinderen één of twee kilometer en de overige deelnemers kunnen kiezen uit 6,5 of 13 kilometer. De dames starten bij de Ganzenvenloop tien minuten eerder dan de heren. De heren kunnen dus weer op jacht naar de dames. Dit jaar zorgt de Organisatie wederom voor extra sfeeractiviteiten. Zo zal er 'live-music' zijn en voor de kinderen is er een springkussen aanwezig. Daarnaast is voor de lopers een centrale warming-up. Voor zowel de kinderen als de volwassenen is er de mogelijkheid om onder professionele begeleiding op de maat van muziek de warming-up te doen.

Programma: 1 let eerste startthot w, r(l 1 gele 1iliiiii K -vs viii der Made, directeur van de Matteussehool. Dit gebeurt om 13.15 uur met de start van de kinderloop met de afstand één km. Vervolgens geeft Kees om 13.35 uur het startschot voor de kinderen die twee kilometer lopen. De rest van het programma is als volgt: 14.00 uur start dames en 14.10 uur start heren. Het inschrijfgeld bedraagt voor de kinderen f3 en voor de overige deelnemers bij voorinschrijving f6 en ter plaatse f7. Voorinschrijven kan tot dinsdag 4 september door aanmelding bij het secretariaat van de Stichting Ganzenvenloop, Bosakker 16, 4855 HB Galder,tel.076-5650868of5651095ofvia e - mail: HvdVcldenplanet.nl Het bankrekeningnummer is 1867.01.497. In De Leeuwerik in de Sint-jacobstraat is douche- en kleedruimte aanwezig. Hier is tevens het secretariaat waar het startnummer afgehaald kan worden en de na-inschrijving plaatsvindt. Op het parcours zijn er EHBO- en drinkposten. Na het finishen van de laatste loper/loopster worden er bloemen uitgereikt aan de nummer één in elke categorie. Tevens is er voor iedere loper een herinnering.

Kortom, het wordt dus weer een spektakel op 9 september in Galder. U bent als deelnemer of als toeschouwer op deze dag van harte welkom.

Wereidwinkel verhuist naar

Gelmelstraat 50

o en e u r met kinderanimatie

zaterdag 1 september van 10.00 tot 17.00 uur kom proeven — kom een kijkje nemen voeciingsproducten, speelgoed, aardewerk, servies goed, interieurartikelen, sieraden en gebruiksvoorwerpen, solidariteits producten van Amnesty International, Unicef; Solidariteitsfonds,... papierwaren en schoolgerief

40


FUSIES WING

Cahier viert in september

Vernieuwd lokaal en 20 jaar jong HOOGSTRATEN - Hét Hoogstraats jongerencafé bij uitstek, Dc Cahier, viert zijn 20-jarig bestaan en dat gaat meteen gepaard met forse verbouwingswerken aan hun lokaal op de Vrijheid 84 in Hoogstraten. De nostalgie en de winkelvitrine van Jos Wens zijn verdwenen. In de plaats is een modern, ruimer lokaal ontworpen, met meer aandacht voor het gebruiksgemak, het geluid en de moderne esthetiek. Het café is bovendien volop op weg naar een forse publieksverjonging. De Cahier is open op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond vanaf 20u00. En dan nu:

Hét feestprogramma:

CDB-adeptcn. Wat het gaat worden, is tot op heden ecn goeclbcwaard geheim. Eén ding staat vast : dit mag je niet missen!

Donderdag 6 september 2001:

Zaterdag 8 september 2001:

Openingsreceptie

Hiphop Party met 9mm Crew (featuring MC's van De Puta Madre)

Een historische avond met eeii dubbele viering: enerzijds knippen ze het lintje door van het gloednieuw café-interieur, anderzijds viert men liet 20-jarig bestaan van Cahier de Brouillon als café. En last but not least: opnieuw een speech van de voorzitter! Vrijdag 7 september 2001:

Cabaret de Brouillon De festiviteiten worden ingezet met een totaalspektakel, U aangeboden door enkel jonge

It

Dit is het eerste van dc reeks kwaliteitsoptredens waarmee ze de feestmaand invliegen om het 20jarig bestaan van Cahier de Brouillon te vieren. Een van de genres waarmee ze een speciale band hebben is hiphop (getuige vroegere optredens van The Osdorp Posse. Spitfire en Rhyme Cut Core) dus nogal logisch dat ze al de liefliebbers die zo vaak bij hen over de vloer komen willen verwennen. De keuze is gevallen op het welbekende 9mm

Crew, een hiphopcollectief waarvan de samenstelling voortdurend verandert. Enige constante: de leden zijn allemaal werkzaam op het roemruchte Belgische hiphop-label 9mm Ree ordz. Op deze avond krijg je dus rhymes, raps en beats van leden van De Puta Madre (je kent ze wel van "Une Bali Dans La Téte"), Lickweed, Solid vs. Green, ROC Crew,... Yo yo yo motherf—ers! De absolute hiphop-top, dat is dus wat je kan verwachten van dit optreden. Dus: zeker niet te missen! Deuren: 21 :OOu, inkom: 250 BEF Vrijdag 14 september 2001

Top 100 Party Een viering van 20 jaar bestaan kan niet zonder even terug te blikken op het verleden! Op basis van input van de bezoekers heeft men een Top 100 samengesteld met de muziek waarop zij zich liet best hebben geamuseerd. Deze 100 beste Cahier-nummers aller tijden zullen ze dus een ganse avond door de luidsprekers laten knallen. Gegarandeerd zullen heel wat van deze nummers voor heel wat mensen mooie herinneringen met zich meebrengen! Deuren: 21 :OOu, inkom: gratis Zaterdag 15 september 2001

Techno Night met DJ Bleeb + DJ Psychogene + DJ Fabrice Lig Cahier goes techno, en met vat voor namen! Deze avond staat namelijk het absolute neusje van de Belgische techno-zalni bij hen achter de draaitafeis. Opvarmer van dienst is liet jonge plaatselijke talent DJ Bleeb, die ongetwijfeld heel wat mensen aangenaam zal verrassen.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! 1,

TOYOTA rii


FUSIES WING hun krakers te beluisteren zoals "Fascist Cops". This Is Rock n Roll". 1 Wauna Gei A Job In The City" en zeker "There Will Be No Ncxt Time"... 1-let optreden van 1 lie Kids in Lahier de Brouillon wordt zeker cn vast een getrouwe weergave van de originele sfeer uit de begindagen van de punk. Dit ongetwijfeld tot grote tevredenheid van zowcl dc mcnscn dic liet nog eens opnieuw willen meemaken als de jeugd met interesse vnnr de piinkrnnts Een niet-temissen optreden dus, zoveel is duidelijk! Deuren: 21 :OOu, inkom: 250 BEF Zatei.lag 22 septciiil.t'i 2001.

Cahier Goes Carribean Smeer in clie heupen: canibean grooves and vihes from DJ EI Elaco, 11.1 1 owdown and T.O.K. Rhythni & brass. Dc Cahicr wordt nog lieter dan de Blauwbossen. Inkom: 250 BEF. Vrijdag 28 septenibcr 2 001

Bottom D.J Fabiicelig Verder hebben ze niet zonder enige trots de zeer gerenommeerde Belgische undergroundplatenruiter DJ Psychogene en DJ Fabrice Lig geboekt. Afkomstig uit Charleroi, heeft deze laatste Di liet geschopt tot in Detroit! Hij rernixte er onder andere E-Dancer (aka Kevin Saunderson) en werd daarmee de eerste blanke DJ op het roemruchte KMS-label. Buiidiii ',ciwicif Di Fabiiue Lig heel wat aandacht niet zijn remix van de single "Greed" van Laurent Garnier op het gerespecteerde Franse label F-Cornrnunications. Dezer dagen trekt Fabrice Lig niet zijn platenbakken doorheen de VS en Europa, waar hij vooral gesmaakt wordt voor zijn opwindende, funky en melodisehe DJ-sets. Eerder nog op 1 Love Techno, liet Dour Festival en Marktrock, nu in Cahier de Brouillon! Deuren: 21:00u, Inkom: 250 BEF

Afkomstig uit dc onstuiniigc Lo'.vcr Eaat Side van New York en met de aantrekkingskracht van Sirenen: dat verklaart al gedeeltelijk waarom deze 3 vrouwelijke mosh-heads waaruit Bottom bestaat erin slagen oni overal waar ze komen de boel op stelten te zetten. Een van de uitspraken vaii zangeres Sina (trouwens een klassiek getrainde violiste, maar dat terzijde)

Zondag 16 septeniber 2001:

VoetbaL Wordt liet oud tegen jong, zeer oud tegen iets minder jong, niannen tegen vrouwen, ..? De lange voetbaltraditie van CDB kennende zal er deze namiddag weer zeer veel volk zijn op den Boskant en zal de Neel weer veel pils moeten tappen. En wat dachtje van een BBQ achteraf in de Cahier ? Meer info bij de voetbalverantwoordelijken (Jan M. —Koen V. —Jos S.) Vrijdag 21 september 2001

The Kids In 1996 hebben ze reeds hun iSde ver jaardagsfeestje opgeluisterd. en ook nu staat de eerste groep die Cahier dc Brouillon ooit contractueel vastlegde opnieuw op liet podium. Hoeven we nog te zeggen dat ze een heel speciale band hebben met The Kids? Ludo Mariman en de zijnen hebben trouwens eveneens het één en liet ander te vieren. Dit jaar bestaat de groep die België door de eerste punkgolfheenliielp inimcrs reeds 25 jaar. En ook al werden de broers De Haes uit de originele bezetting recent vervangen door ex-Scabs drumnier Franky Saenen en de jonge bassist Pieter Van Buvten, The Kids behoren nog altijd tot de absolute top van de Belgische muziekwereld 1-lun biografie zoekt uzelf maar op, wij verkiezen liet om ondertussen nog even een aantal van 42

Bottom spreekt boekdelen over de houding van de band: "OoR pussie.s plai above the flfth lee!''...

Eén ding is duidelijk: hun heavy rock is sterk gebaseerd op het zwaardere jaren zeventig gitaarwerk van Black Sabbath en The Stooges, met een lekkere groove, fantastische riffs en duistere blues-aclitige teksten. Allé, noem liet stonerroek als dat gemakkelijker is! Maar dan toch van liet meer verfrissende soort, want Bottom put haar muzikale inspiratie uit zowel Kyuss als 1-lelmet en Barkmarket... Hun album "Feels So Good Wlien You'rc Gone" (Mans Ruin Records, mei 2001) werd geproduceerd en klank-technisch verzorgd door Billy Anderson, die eerder reeds bands zoals Mr. Bungle. Neurosis en Sleep onder handen nam. Ook voor hun debuut "Made in Voyage" (Mudflap Records, oktober 1999) hadden ze trouwens een beroep gedaan op een ervaren kracht uit zwaardere hoek: Greg Gordon. bekend van zijn werk voor Slayer, Helniet en Public Enemy.

Bottom staat ervoor bekend een pure live band te Lijn. aangezien Le ccii jaai tiict 300 optiedens niet sehuwen. Naar eigen zeggen heeft die ervarin.g de muziek van Bottom nog harder en strakker gemaakt, dus dat belooft veel goeds voor het optreden in Cahier de Brouillon op zaterdag 22 september! Deuren: 21:00u. inkoni: 250 BEF Website: http://www.bottommusic.com Zaterdag 29 september 2001

Drum & Bass Night met: Millennium Kru, Lady Vortex, Dj Ruud Niks beter dan drtnii 'n bass oni de beentjes los te gooien! Het overweldigende succes van de eerste editie van dc Druni 'n Uass Night vorig jaar heeft dat zeker en vast bewezen, dus dat feestje zouden ze graag nog eens (nieer dan) dunnetjes overdoen. Laat die XTC dus maar rustig thuis, die heb je met deze muziek niet nodig! De man die de spits niag afbijten is DJ Ruud, liet lokale talent (tat reeds bewees een dergelijke opdracht aan te kunnen met zijn excellente set op de eerste editie van de Dnim & l3ass Night vorig jaar niet Dj Leno. Vervolgens hebben ze nieniand minder dan Lady Vortex. 1-laar draaiwerk was eerder reeds te bewonderen op boups.com . Exit 2000, It's Like A jungle, Enter The Darkness, ID Days 0ff en Pukkelpop. Maar de meeste bekendheid heeft ze ongetwijfeld verworven als presentatrice vaii liet dans-programnia Switch op Studio Brussel. Dat ze daardoor steeds de vinger op de pols van de beste d & b heeft, spreekt natuurlijk voor zich! Top ofthe bill deze avond ic het bekende Gentee trio Millennium Kru. dat in 1999 gevormd werd en sindsdien in binnen- en buitenland op zowat elke drum & bass event - groot én klein) aantrad . De bekendste van liet collectief is Dj Daviz, in liet gewone leven de verkoper in de Music Mania van Gent én de man achter de R&S druiii & bass conipilaties "Fyzikal Encountas". Vroeger producete hij 2 d&b 12' niet Outlander op hetzelfde label. Zijn tegenhanger in liet trio is DJ 187, de oprichter van Fried Chicken Records in Gent en Kortrijk evenals de organisator van de d&b events "We Enter The Future 1", "Millenniuni Breakz 1 & II", "Star Warz"... MC Soul tenslotte - die zijn roots heet't in de soul en jazz - is de man die cle massa nog verder in de sfeer brengt met zijn ophitsende toasts. Let's party! Deuren: 21 :OOu, inkom: 250 BEF

Goedkoper! Er is een coinbinatiekaart voor alle optredens in de feestmaand septernber verkrijgbaar aan de prijs van slechts 700 BEF. Doén! Een ganse maand gratis optredens De Hoogstraatse Maand (en de Cahiier) zijn weeral gul! 2 combinatiekaarten (twv 700 BEF) geven we weg aan snelle schrijvers die een (prent)briefkaart sturen naar De Hoogstraatse Cahier, Pater Schrjversstraat II, 2323 Wortel. Vermeld ook uw telefoonnummer. De winnaars worden opgebeld en niogen hun kaarten afhalen in de Cahier. Graag gedaan. Noteer nu ook al: Zaterdag 13 oktober 2001: Reiziger (B) + J Majesty (VSA) : de betere enio Zaterdag 17 november 2001: Gore Slut (B). Met Rudy Trouvé! (jam)


FUSIES WING

Afrikaanse superster Baaba Maal komt voor exclusief coiicer. naar Tuinhou t De A fri haan se s opeiste r B aaba Maal. de en i ge die op het iwa te continent aan de popu l ari teit an inir nnrni'il rrliisiet concert iOliaaUU N'Duui Lui tippcn. komtops oensdag Ifloktobcrtni )() 1 naar de Varande in Turnhout. Twintigjaar is Baaba Maal al actief, en in die tijd is zijn reputatie alleen maar gegroeid. Acht albums heeft hij ondertussen op fijn art rk van ingetogen akoestisch tot gedurfde crossover. Niet voor niets werden dc sier laatste uitgebracht door Island Records, dal eerder ook al derde wereidsterren als Bob Marley en King Sunny Adé lanceerde. '

Maals cd Nomad Soul uit '98 werd geproduceerd door Howie B en Brian Eno, en bevat gastoptredens van onder meer Sinead O(:onnor en Afro Celt Sound System. De samenwerking resulteert in een prettige Afrikaanse pnpplaat die volgens The Rougli Giiide 10 Jlorld .liosw tot de beste wereldmuziekplaten aller tijden moet worden gerekend. In Turnhout stelt de man, recent nog headlincr op Couleur Caft5 en Festival Mundial en vorig jaar nog goed voor een uitverkochte AOL LUL Ik lgiju, ILILt Lijn tni l)anndi' 1 enol rijn nieuwe cd It iroi/ (/lt,,';we Yen) vooi Vûor die plaat ging hij acheep met Radiohead en U2 producer John Leckie. Tickets zijn vanaf zaterdag 1 september verkrijgbaar in de Warande. 014/41.69.91. Alle info o ver het volledige Warande-programma is te sinden op dc website ww .warande.be, of in het maandblad van de Warande, dat u gratis wordt opgestuurd als u naam en adres doorgeeft op 014 41 .94.94 of via infoa warandebe.

BOl/hO ,1al//

Vrijdag 7 september

THE GUTTERQUEENS in 't Slot -

ZT/?,

T

.-7. -

mm Garage

F. GEUDENS bvba LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

1

\ ORTEI - Na alweer een leuke editie van Wortel Kermis 2001 gaat het najaar in Jeughuis 't Slot van start met een Zwitserse sleaze-rockhand. Garage. Punk, 70's Glam-roek.... kortom een bonte mengeling. Niet alleen zal het oor moeten wennen, maar ook de ogen zullen zich moeten aanpassen aan THE 1 1 1 1 F UQI V[INS Or groep is klaar om de wereld te veroveren en speelt gedurende 5 dagen in Holland en België, waarvan dus 1 keer in 't Slot. Met make-up, leer, glitters, netkousen, boa's en hoge hakken geven zij een volledig nieuwe look aan de ''Glam-Rock''. Hun 2 albums ''Juvenile Crime'' ('95) en ­ Born to be Cheap'' ('97) waren in een mum an tijd uitverkocht. In augustus 2000 hebben ze hun derde album opgenomen in de Artag Studio te Zurich voor Sheep Records. The Gutterqueens kregen overal goede commentaar en worden vaak vergeleken met bands ioals Stooges en New York Dolls. Maar ook Mötley Crue behoort tot hun invloeden. In Italië speelden deze 2 dames en zeg maar 3 ''straffe tieten" reeds voor meer dan 1500 dolgekke tieners een solo-optreden. Hun unieke energieke sound en hun wilde show hebben ongetwifeld nog een mooie toekomst. Deze avond zal u 100/150 Bef kosten. Geen geld voor zo een show! Jeughuis 't Slot vind je in Wortel, Worteldorp 28 (/0/11) Meer info o er deze Gutterqueens kanje vinden up intei iict. http: www.guttcrqucens.comhttp: ',vv. v .geoeities.eonl gutterqueens

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 43


FUSIES WING

Salsa heerst op Antilliaanse Feesten Met weeral 35.000 bezoekers op twee dagen tijd, hebben de Antilliaanse Feesten duidelijk een definitieve stek gevonden in het rijtje van grote zomerfestivals. Salsa, merengue, zouk en soca blijven het doen op het grote podium. Ondertussen vallen er op het volwassen geworden tweede podium steeds vaker ontdekkingen te doen, die een ideaal tegengewicht vormen voor de grote salsa- en merenguekanonnen op het hoofdpodium. Vrijdag waren wij bijvoorbeeld nogal onder de indruk van Arneli 1 Orkesta, een salsa-orkest uit Curaçao met een zangeres die klinkt als Celia Cruz in haar beste dagen. Fijne traditionele salsa, nergens wereldsehokkend. maar in zijn puurheid zeker niet minder dan Sonora Carruseles, de grote salsanaam op het hoofdpodium. l leel strakke salsa speelden die, met twee blazers die voor vijf lawaai maakten. Veel standards cii traditionals, ideaal voor de en masse opgekomen salsa-scholen. Laat een ding duidelijk zijn: de grote salsa-orkesten blijven de ruggegraat vormen van het grote publieke succes van de Antilliaanse Feesten.

vocaal het beste van zichzelf geeft, wat uitmondt iii onvervalste Panamese cowboymuziek. Feest, met andere woorden. De Antillianen op de eerste rij genoten ook om andere redenen. Sandra bleek namelijk bijzonder goed voorzien van oren en poten, en liet niet na dat ook vestimentair goed in cle verfte zetten. t-let resulteerde zowel vooraan als achteraan in twee werelclhollen die volgens de wetten van de zwaartekracht open neer huppelden. Of dacht u dat die Antillianen echt alleen voor de muziek kwamen?

Ook nog op vrijdag: Kassa', cle grootste en populairste groep die ooit ut de Franse Antillen is gekomen. Al tvintigjaarde absolute top in de zouk. het genre dat ze zelf mee hebben uit gevonden. In Frankrijk en op de Antillen nog altijd goed voor uitverkochte mega-zalen en sportcomplexen, ook al verstaat de gemiddelde Fransman niks van het Creools waarin Jocelyne Beroard en de haren zingen. Uitstekende hand, dat wel, maar het klonk allemaal net iets te afgelikt en te proper om éeht indruk te maken.

Zaterdag bleefhet vooral op liet tweede podium genieten. Salsa Celtica en de Garit'una All Stars pakten ons probleemloos in (zie kader), terwijl ook Conjunto Chappotin een concert gaf om duimen en vmgers bij af te likken. De onlangs heropgerichte groep speelt Cubaanse muziek zoals die in de jaren '30 moet geklonken hebben, compleet niet smetteloos wit kostutmni, zoals dat hoorde in die dagen.

Nee, dan liever Sierra Macstra. Authentieke Cubaanse son met een heel soulvolle zanger. Sierra Maestra klinkt helemaal zoals de pplaire Buena Vista Social Club, en ze deden dat ook al voor die supergroep bestond. Niet voor niets maakte de oprichter van de Buena Vista's en van de Afro-Cuban AlI-Stars, Juan de Marcos, jarenlang deel uit van de groep.

Wereidbollen Terwijl liet echt wel koud begon te worden, mochten de Panamese broer en zus Samy y Sandra Sandoval afsluiten op liet grote podium. Samv speelt accordeon, terwijl Sandra

Wit kostuum

Ondertussen palmden de merengue-orkesten liet hoofdpodium in. Joseph Portes mocht de weggevallen Mi Ily Quezada komen vervangen. Hij deed dat aardig, maar daar bleef het bij. Rubby Perez speelt een klasse hoger. De mail sukkelde niet de naweeën van een longontsteking, maar daar was op liet podium weinig van te werken. De gebruikelijke hitsige tafereeltjes, compleet niet heupwiegende dames op liet podium. Merengue blijft mereiigue. Guavacan zorgde zaterdag voor liet beste concert op liet lioofdpodium. De Colombiaanse salsero's hebben een heel lekkere sound, die ook live behoorlijk bleek te werken. De Antilliaanse Feesten zijn klaar voor de twintigste editie volgend jaar. (th)

Saiicli'a 5c1/icIol , a1

Winnaars van de Antilliaanse vrij kaarten Magda Sterkens uit Minderhout, Monique Voeten uit Meer, Greet Verschueren uit Hoogstraten, Toon Huet uit Hoogstraten, Karel Van Bruggen uit Gent, Lea Van Dijck uit Wortel, Leen Aerts uit Minderhout, Leen Laurijssens uit Meerle, May Laurijssen uit Rij kevorsel en Vic Aerts uit Wortel.

Salsa Celrica, Salsa iiiet kilis uit Schotland Merengue: als vanouds goed voor hitsige taferelen in de Blauiibossen. 44


FUSIES WING

De intrede van de doedelzak Het buitenbeentje 01) de Antilliaanse Feesten van dit jaar was Salsa Celtica, een troep Schotten die gewapend met viool en doedelzak aanvallen op de Latijns-Amerikaanse dansmuziek bij uitstek, de salsa.

Op:irL'Jl1gHI/;uc//ugo/n 15()()11

iHIiJI

de (t1)I1/)1/)f/!f

Uhi 1'!Ii/d

i'an het Cubaanse orkest Clave dcl Son

Andy Palacio, het geheim van Belize Tot voor een paar jaar wisten we zelfs niet dat Belize een land was, om eerlijk te zijn. Maar sinds Andy Palacio voor liet eerst zijn opwachting maakte op de Antilliaanse Feesten, is dat anders.. Meer nog, we hebben zelfs een zwak ontwikkeld voor de enige beroepszanger die Belize rijk is. In eigen land is hij populair bij jong ĂŠn oud. Hij slaagt er dan ook als geen ander in uit alle mogelijke CaraĂŻbische ritmes en genres een compleet eigen genre te ontwikkelen, dat tegelijk naadloos aansluit bij de traditionele muziek van Belize.

De heren hadden duidelijk nog een kater, overgehouden aan een concert de avond tevoren in Amsterdam, toen ze liet podium opstapten oni het zaterdagluik van de Antilliaanse Feesten te openen. Door de laaiend enthousiaste reacties van liet publiek waren de Schotten op slag broodnuchter en speelden ze het concert van hun leven, meteen ook de grootste verrassing van het festival van dit jaar. Deze mix van strakke salsaritmes niet Schotse folk gaat een grote toekomst tegemoet, en kan volgend jaar probleemloos op Dranouter geprogrammeerd worden. (th)

Afscheid van Thomas Martens

Vijfjaar geleden stond hij voor het eerst onder eigen naam in de BlaLiwbossen. nu keerde hij terug met de Garifuna All Stars. Veel verschil is er niet tussen beide groepen, alleen had Palacio nu de oude paranda-speler Paul Nabor meegebracht, wat resulteerde in een prachtig, akoestisch eerste halfuur van het concert. Paranda is de traditionele, Afrikaans aandoende muziek van liet Garifuna-volk, waartoe zowel Nabor als Andy Palacio behoren. Dat Andy Palacio alle muzikale invloeden die in de Antillen op te snuiven zijn, ook daadwerkelijk in zijn muziek verwerkt, maakt hij duidelijk in Viva El Caribe':

!ica/7 music in t/te t's t/val Spicv Caribbean /lavour in the ftstival Oh brd! wha,t a fte Evervbodv soaking wet Salsa, Soca, Reggae, Cwnbia and Meren gue Punta Rock, thev goin on bar! Calvpso from Trinidad Zouk and Vallen ato Cadence and Guauanco Waarmee hij meteen ook de best mogelijke samenvatting van de Antilliaanse Feesten geeft. (th)

De Antilliaanse Feesten van 2001 zullen voor iedereen die van ver of dichtbij bij liet festival betrokken is, altijd die van Thomas Martens blijven. Op maandag 13 augustus, tijdens de ontmanteling van liet festivalterrein, kwam Thomas bij een dramatisch ongeval om liet leven. Langs deze weg willen we Frie, Jef, Sarah, Sakila en alle tismilieleden en vrienden van Thomas, een hart onder de riem steken. 45


glidenievenWUf.I lul i[JfiiiLIuL1 Frans Snijders, St. Clernensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03/314.49.03, email: franssnijderstiscalinet.be

C rote kruisboog Beker Dupret MEERLE - Mcerle, verleden jaar winnaar in Hoogstraten, was gastheer koor de negen gilden van de Noorderkcmpcn voor dc jaarlijkse schieting Beker Dupret. Dc verbondenheid van de Sint-Jorisgilde uit Meerle en de beker dateert reeds van 1920. Reken maar dat Meerle géén inzet zou sparen om de beker nogmaals voor één jaar in eigen huis te kunnen houden. In de eerste ronde waren dc intenties duidelijk. Luc Brosens schoot voor Meer 33 punten. Frans Aarts van Sprundel deed hem dit na. Bovendien schoot Adri Vcrmcircn voor Meerle ook 33 punten en kampte met vier rozen het beste voor de rozenprijs. In de tweede ronde kon enkel Meerle, door Greet Gijbregts, standhouden met nogmaals 33 punten. Meer en Minderhout ciiidigde op 32 punten. In de derde ronde traden Hoogstraten, door Jeanine Martens, en Meerle, door Diane Verheyen, op de voorgrond door te eindigen op 35 punten. Jeanine kampte met 5 rozen het beste voor de rozenprijs. 1-lalfweg dit zestal had Mecrle een vrij comfortabele voorsprong opgebouwd van 4 punten. Minderhout en Hoogstratcn stonden op 97 punten gevolgd door Meer. Wortel en Sprundel alle drie niet 96 punten. In de vierde ronde bleef Meerle bevestigen. I-loofdman Jan Gijsbregts schoot 34 punten. Minderhout, met Jef Hendrickx, eindigde ook op 34. Jan Ronibouts uit Meer schoot 34 punten maar kampte met 5 rozen het beste voor de rozenprij s. Na deze vierde ronde bleef de voorsprong van Meerle behouden. In de viJfde ronde schoot Ron Vermeiren voor Wortel 34 punten. 33 plinten werden er behaald door Meer, Gery Doch, en door Frank Pellens tilt Rijsbergen. Met nog één ronde te gaan bleef Meerle, met 167 punten, vier punten voorsprong behouden op de naaste achtervolgers Meer en Wortel. Minderhout stond toen op 162 punten.

Met cle grote kruisboog schoot Pat 1 'an Opstal uit Meer de / ozenprijs Beker Dupret in 1987. Vickv Ronihouts deed/win dit na in 1997. Dit jaar legde Jan Rombouts (fto) beslag op dit eremetaal. Begrijpelijk dat deze tinnen schotel een ereplaats zal krijgen ten huize Rombouts.

Tijdens de laatste ronde schoten Meerle, met Jan RoeIen, Gery Dockx voor Meer en totaal onverwacht Ad Vernionden voor C'astelré 35 punten. In de beslissende laatste ronde nioest Meerle géén enkel punt prijsgeven zodat zij eerst eindigde ilict 202 plinten. Het zestal van Meer scoorde tweede met 198 punteti en wonnen tevens door Jan Rombouts dc rozenprijs. Met 195 ptmten eindigde Minderhout op een derde plaats voor Wortel met 194, Hoogstraten 189, Sprundel 187, Loenhout 186, Rijshergcn 182 en Castelré met 170 pimten.

De Kempen op zijn best

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118 1

46

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus heeft er bij Marnix te Dcurne de jaarlijkse schieting voor de provinciale titels met de kleine kruisboog plaatsgevonden. Het merendeel van onze Kempense schutters behaalden dc titel in hun reeks. In de Ercreeks was Liie Palinckx van Heidevrienden Wuustwezel de prinius met 98 punten. In de A reeks won Staf van Merck voor Meerlc de titel niet 97 punten. Zonder tegenstand legde Patrick Wittenbergh uit Meer beslag op de titel in de B reeks door te eindigden op 94 pimten. Ook bij de senioren kwam dc titel naar de Kenipen door Md van Beeck uit Hoogstraten die liet beste schoot niet 98 punten. Ook per ploeg was de Kempen te sterk. Meer legde beslag op de eerste plaats niet een totaal van 570 punten voor Heidevrienden Wuustwezel niet 568 punten. De derde ereplaats gmg naar Sint-Joris Wuustwezel met 564 punten. Enkel de provinciale titel bij de dames, gewonnen door Brigitte Verbiesen van de Graaf van Vlaanderen, werd niet veroverd door de Kempen.

Kleine kruisimug 8ste boncischieting HOOGSTRATF\ - 46 schutters, waaronder enkele vrije schutters, lieten zïch te Hoogstraten inschrijven voor de 8s bondssehieting van dit seizoen. In de Ererceks bepaalden Peter Timmermans van Goorei nd en Adri Vcrmcircn van Mcerlc en de Vrije schutter Frans Delcroix de kop van de uitslag niet 119 punten. Adri legde bovendien beslag op de rozenprijs niet 11 rozen. Roger van Gestel uit Riikevorsel was de enige schutter met 118 punten. 117 plinten werden er behaald door Frans van de Locht en Josephine Embrechts van Meer, door Els van Frachen en Jos Jacobs uit Gooreind, Ellen Verschucren van Meerle. Liie Paluickx van Hcidevrienden en door Liie Fleerakkers van Sint-Lenaarts. Vier schutters trekkende kop in de A reeks. Staf \an !lcrcl uit \Iccvle. cvn \\ innaal van de

Tijili'ns dc' bo/ulssc/ileting iiiet de kleimie kruisboog te Hoogsiraten legde de SintJoi'isgilde van Meerle beslag op drie van de vier rozenplijzen. Rob Hendrikx ti'as dé uitschieter. Met slechts zes rozen won luj de rozenprijs in de B reeks. rozenprijs met 9 rozen. Inge Vermeirert uit Gooreind. Ronny Kempcnaers uit Sint-Lcnaarts en Jef Laencn uit Oostnialle. 115 plinten werden er geschoten door Guy Lambrechts uit Gooreind, Sus van Gestel uit Meerle. Danny Goctstouwers van Sint-Joris Wuustwezel en Johan Goossens van Hoogstraten. Wilfried van der Jonckheid van I-leidcvriendcn plaatste zich op de eerste plaats in de B reeks door 114 ptniten te schieten. Rob Hendrikx uit Mccrle. Sarah Vcrschuercn uit Meerlc en Jos van Loo uit Sint-Lenaarts eindigden op 113 punten. Een ongeloofliJkwapenfeitspeelde zich af nt deze B reeks, niet slechts zes rozen won Rob Hendrikx de rozenpriJs. John Theuns en Fratis Theeuwes uit Meer bepaalden de uitslag in de D reeks met 116 punten. Frans kampte bovendien liet beste voor de rozenprijs net 8 rozen. Stan Verlieyen uit Rijkevorsel, Frans Simons en Louis Nees uit Hoogstraten en Gust Jordens van Oostmalle schoten alleti 114 punten. Per ploeg was Gooreind weer te sterk. Ditmaal behaaldeti zij de eerste plaats met 699 punteti voor Meer met 697. Meerle werd derde met 696 pttnten voor Heidevrienden (688), SintLenaarts (686), Suit-Joris Wuustwezel (682), Rijkevorsel (681), Hoogstraten (674) en Oostmalle met 672 plinten.


GILDENL EVEN EN SCHUTTERSNIEUWS

Feestschieting grote kruisboog

Jan Irschue,'en, koning inn de Sini-Joiisgildc in Aleefle, werd zaterdag 28 juli in de bloemetjes gezet voor zijmi 50-jarig lidmaat schap. Jan heefi vanaf zijn geboorte het gilclenliloed meegekregen. Reeds meer dan vier eeuwen zijn er Verschuerens aan ii'ezig in deze gilde. Jan ze/tse/loot in 1987 voor een eerste maal koning. Enkele jaren geleden aanvaarde hij het koningsschap nogmaals. Jan weet dus wal hiervan de opbrengsten zijn. In aanwezigheid van de gilde van Meerle en de talrijke genodigden opende Janzijn feslschieling. MEERLE - Op de fecstschieting met de grote kruishoog ter ere van Jan Versehueren in Meerle behaalde Vicky Rombouts uit Meer, als enige, het maximum der punten in de Ere reeks. Hierdoor legde zij tevens beslag op de rozenprijs. Harry Vanderhenst en Gust Brosens. beiden van Meerle. Jimmy Baelemans uit Meer en Jan Laurijssen van Wortel sloten af op 35 punten. Met deze 35 punten legde Jan Laurijssen tevens beslag op de ereprijs voor Koningen-Keizers en Hoofdmannen. Verder in de uitslag vinden we 16 schutters die eindigden op 34 punten. Thuissehutter Sus van Gestel was de beste in de A reeks met 35 punten. In deze A reeks is Tom Snijders uit Meer aan een zeer sterk seizoen bezig. Ook nu schoot hij in Meerle 34 punten en kampte tevens liet beste voor de rozenprijs. Dimitri Vermander en Stephane Deelereq tiit I-loogstraten, Inge Verineiren uit Meerle. Cees Pellens uit Rijsbergen. Lue Brosens uit Meer. Koen Brosens uit Castelré, Juul Peeters uit Wortel en tenslotte Louis van Bergen uit Minderhout eindigden allen ook op 34 punten. Els van der Vloedt uit Castelré plaatste zich in de B reeks op de voorgrond door te eindigen op 34 punten. Leo van 1-lasselt ut Loenhout en Fons Vermeiren van Meerle moesten genoegen nemen met 33 punten. Danny en Ludo van Dun, Eddy Geets, Mark van Lisdonck, alle vier van Castelré. Marinus Vervoort uit Minderhout, Jef Joris van l-loogstraten. Ann Gijsbregts uit Meerle en Cees van den Broek int Sprundel sloten afop 32 punten.

47


HALVE EEUW GELEDEN

IkJ

VLAAMS

Bij onze boeren. Merksplas is één der grootste gemeenten van het arrondissement Tomhout. Zijn bevolking omvat circa 4.300 zielen en houdt zich hoofdzakelijk bezig met landbouw. Wanneer men bij Zomerdag een wandeling buiten de dorpskoni doet, ziet men een afwisseling van weelderige vruchten en zwaar bevolkte weiden. De veeteelt en de melkwinning zijn clan ook de grootste bron van inkomsten. De melkerij die in de gemeente als een majestueus gebouw werd opgericht over een 17-tal jaren, verwerkt alle dagen in cle Zomer ruim 43,000 liters melk per dag, dit van de gemeente en de omliggende dorpen. De steeds stijgende aangroei der bevolking brengt de landbouwers in een nioeilijke toestancl voor de toekomst van hun kroostrijke gezinnen. De heidegronden en moerassen die onze gemeente over een vijftigtal jaren beheersten, zijn verdwenen en hebben plaats moeten maken - dank zij de aanhoudende werklust onzer boeren - voor flinke labeurgroncien. Nu er aan geen uitbreiding mcci' kan gedacht worden, stelt zich cle vraag: wat met onze kinderen gedaan ? Zullen deze door de nood gedwongen, naar de fabrieken gedreven worden om de hoop der werklozen te vergroten ? Het is in deze omstandigheden dat het bestuur der Boerengilde kontakt genomen heeft met het gemeente- cii armbestuur, daar deze samen nog over een 80-tal hectaren beste labeurgrond beschikken, die op heden nog beplant zijn met 95 % slechte bossen. Dit onderhoud heeft de beste resultaten opgeleverd. Na de uiteenzetting, dat ons jonge boeren, in de hoop van een perceel te kunnen aankopen, zich dtLsdanig in schuld willen steken, in de hoop dat een geldontwaarding hun aangegane verbintenissen zoude oplossen; dat van de andere zijde de bossen in kwestie als minderwaardig moeten bestenipeld worden, dat cle gronden vrijgekomen door de ruiming der bedoelde bossen, zich best lenen voor aanleg van weidegrond, dat de opbrengst dezer weiden niet alleen aan onze boeren een kostwinning zou48

de bezorgen, maar tevens ook de gemeente hier een nieuwe bron van inkomsten zal vinden. In deze omstandigheden heeft de afvaardiging van de openbare besturen alhier, zich 't akkoord verklaard de zaak goedwillig te onderzoeken. Laat ons hopen dat deze in vruchtbare grond moge vallen en er in de gewenste richting doorgewerkt wordt. Dat onze boeren deze laatste jaren door de regering totaal verwaarloosd zijn, zal niet moeilijk zijn om aan een oningewijde te bewijzen. Wanneer wij nagaan, dat de laatste maanden de prijzen der meelvoeders in een snel tempo naar omhoog gedreven werden, terwijl de voortgebrachte waren onder de kostprijs dienden verkocht te worden... Immers, men wilde de levensduurte bestrijden, doch ongelukkiglijk viel dit nogmaals op de kap van de landbouwers. Ondanks dat er 16 uren daags gewerkt wordt, ondanks dat er 's Zondags ook moet gezorgd worden voor de dieren, ondanks het gevaar van vernieling door onweer, brand, en ziekte van zijn veldvruchten, hoeve en vee; ondanks alles dat de boer ontzegd wordt, toch blijft hij koppig voortvechten en blijft hij de steunpi laar van ons katholiek Kempenland.

Waarom steeds twee maten en twee gewichten in ons land ? Onze jonge boeren, overtuigt van hun kristelijke princiepen, stichten een kroostrijk gezin. De vrouw die haar handen vol heeft met de verzorging der kinderen, huishouding en veestapel, vindt clan natuurlijk geen tijd om op het veld een helpende hand aan te steken en noodgedwongen moet de jonge boer om hulp uitzien. Doorgaans wordt er een schoolverlatende jongen aangesproken, omdat een volslagen knecht niet te bekomen is, bij de onmogelijkheid een hoog loon te betalen. Dit is nog niet alles... De boeren misgunnen hun medeburgers de schone wegen niet en kunnen goed verdragen dat de auto's in vliegende vaart over de banen snorren. Maar waarom wordt hen een asseweg ontzegd, die hen zou toelaten ten allen tijde hun velden te bereiken? Zeker, de laatste tijden is er al een flinke verbetering aangebracht, doch wanneer het regenseizoen wederom zal opduiken, dan komt dezelfde miserie van vroeger weder en kunnen een massa hectaren niet meer oordeelkundig bewerkt en bemest worden.

Weg met de ondragelijke warmte van de stoof.

KOOK MET GAS

øurø' t

Ultra Butane Het zuivere gas. DE: EIS ZILVEREN FLES.

Hoofdverdeler voor l-Ioogstraten en omliggende:

Jozef SERVAES


Laat ons hopen dat hier ook nog een verbetering moge intreden. Gelukkig is liet bestuur der boerengilde na maanden strijd er in geslaa g d dè kon ijiienpfaag te keer te gaan en kunnen wij met voldoening zeggen, dat ganse oppervlakten, die jaren achtereenvolgens ten prooi vielen aan deze knaagdieren, thans een prachtige oogst zullen voortbrengen. Zal men in Brussel eindelijk eens gaan begrijpen dat de voeding van

ons volk voorrang heeft op de konijnenkweek, en- het dringend no -dig is, dit wild te rangschikken bij ratten en muizen. Om te eindigen wil het bestuur van de Boerengilde een beroep doen op de regering en de verantwoordelijke besturen. Geef de boer zijn recht, behandel hem niet als een minderwaardige, ieder die werkt moet zijn kost kunnen

verdienen. De boer vragt géén achturen-dag, géén bétaalde verlofdagen, hij vraagt géén verhoging van de prijs van zijn waar; hij vraagt alleen dat de kostprijzen van zijn grondstoffen hem zouden toelaten, niet flink te werken, zijn brood té verdienen. Dan zal de boer niet alleen blijven wat hij was: de steun van ons katholieke Vlaanise land, maar ook de ruggegraat van een gans gezonde bevolking. A. C.

Kwarteeuw kokkerellen voor Meerse Chirojongens Marie Timmermans: "De leiding legt ons in de watten!" Zaterdag 21juli vertrok Marie Timmermans (67 jaar) vooi- de 25°c keer mee op kamp met de Chirojongens van Meer. Samen met Herman, Cid, Carolina en An ze ervoor dat honderd jongeren goed tc eten k t ijgeli. "Ik voel me elke keei weer twee jaar jonger, zegt ze. ('is Vinckx, Herman Snoeys en Maria Timmermans keuvelen nog na nvrr inkopen voor het kamp als we bij Maria aankloppen. "Vijfentwintig jaar geleden kreeg leider Jan Lochten de opdracht een kookmoedet te vinden voor het chirokamp. Hij was hier al drie of vier keer aan de deur geweest. De jongen piekerde zich suf. 'S Nachts passeerden alle mensen van Meer door zijn hoofd, maar hij geraakte er niet uit. Ik bleef weigeren. Zelf had ik opgroeiende kinderen en ik had ook geen binding met de chiro", vertelt Maria Timmermans.

Improvisatie troef "Uiteindelijk bleek hij iemand gevonden te hebben in liet dorp, Lisa Vermeiren. Toen liii mij ook nog verzekerde dat hij voor een matras zou zorgen heb ik toegestemd. Bedden waren er opdat eerste kamp niet. Zr legden de matras op vier hierbakken. Het was een primitieve hedoe ning. We nioesten het stellen met één waterkraantje. Diepvriezers en koelkasten stonden er niet, er was geen warm water. We hadden ook geen ervaring. Usa, ik en twee jonge meisjes trokken ons uit de slag, maar liet was vooral improviseren dat we moesten doen. Toch blikten we terug op een geslaagd kamp. Die leiders soigneerden ons, zorgden dat ve niets tekort kwamen en liet klikte. Sindsdien lieten ze me niet meer gerust." De Meerse kookmoeders houden het allemaal vrij lang vol. Maria spant uiteraard de kroon. "1k heb samengewerkt met [isa Vermeiren, Julia Rommens en Pauline Ilessels. Nu vormen we een team met Herman Snoeys, Cis Vinckx, Carolina Vorsselmans en mijn dochter An. De chiroleiding laat ons vrij. Ze zorgen dat er voldoende geld is, wij zorgen voor de rest."

Maria is de baas! Herman Snoeys voegt er onmiddellijk aan toe dat Maria de haas is. "Zij regelt alles, zij bepaalt wat er op tafel zal komeii en zij heeft ook veel ervaring met hoeveelheden. We gooien nooit iets weg op kamp. Maria heeft trouwens nog nooit iets laten aanbranden." Voor de Meerse kookmoeder is het heel duidelijk. "We vormen CCIi heel goed teani en de leiders zorgen dat we liet goed naar onze zin hebben. Ze tonen hun dankbaarheid, zorgen voor een presentje en in de winter worden we uitgenodigd voor een etentje en een drankje. Op liet kamp niaken we al eens een tietstochtje, we leggen een kaartje, doen een terrasje en maken,

als de tijd het ons toelaat, een kleine uitstap." Meer moet het voor Maria niet zijn om het zo lang vol te blijven houden. "Ik kijk ook nu weer Celi beetje op tegen het vertrek. Maar eens in Zutendaal zitten we er weer volop in. Als liet kamp gedaan is bekruipt ons een heel raar gevoel. Het lijkt dan alsof iedereen zou willen dat liet kamp eeuwig ZOU kunnen blijven duren."

Vluchten uit smorende auto Als de jongens op dagtocht vertrekken kuiiiien de kookteanis liet rustig aan doen. In 1990 vertoefde de Meerse jongenschiro in Luxemburg. Tijdens cle dagtocht ging liet kookteam winkelen in Luxemburg-stad. "Ik zat vooraan naast Herman in de auto van Cis. Achteraan zat Pauline Hessels. Op een bepaald ogenblik begon de wagen vail Cis vervaarlijk te roken. We sloegen eigenlijk in paniek omdat we dachten dat de wagen vuur vatte. Herman parkeerde de auto langs de kant van de weg. We sloegen op de vlucht. Pauline Hesscls zat achteraan in de tweedeurs en niaakte van haar oren. We hadden de deuren voor haar neus terug dichtgeslagen." Achteraf bleek er iets fout met de radiator. "We hebben geen enkele winkel gezien. Op de terugweg moesten we heel de tijd water bijvullen. Onderweg hebben we zelfs flessen water nioeten kopen oni terug op de kampplaats te geraken."

De kunst van het serveren Maria Timmernians liet nooit iets aanbranden. Toch liep er een keer iets fout. "We hadden ons uitgesloofd om de jongens 'tomate-erevette' te serveren. Herman Snoeys brengt een volle schaal naar ccii tafel. Leider Fonne Brosens zou zijn mannen wel bedienen. De schaal stond op de rand van de tafel. Fonne had toen nog weuiig begrip van evenwicht en begon de tomaten aan

één kant van de schotel weg te scheppen. Het gevolg was dat de schotel ni een mum van tijd tegen de vlakte lag." l-leniian Snoeys zag liet gebeuren. "Dat vergeet ik niet", zegt hij. "Ik iiep naar de keuken dat ze maar niet nioesten komen kijken, heb liet puin opgeruimd en ben bijzonder kwaad geworden op Fonne. Ik geloof dat hij daania nooit nog zo'n blunder begaan heeft."

Dat ze ons nog maar lang blijft commanderen Dc kampplaatsen zijnde laatste jaren aan strengere nornien gebonden. "Dat merk je", vindt ook Maria Timniermans. "Er zijn nog altijd grote verschillen tussen de kanipplaatsen onderling, maar liet is duidelijk dat aan een aantal minimumvereisten moet voldaan worden. Alles evolueert, ook het eten op liet kamp. In de begintaren stond er 'poepgelei' op tafel als toespijs. Nu kuiinen de kampeerders kiezen uit veel verschillende soorten beleg. Vroeger kon je op kamp alleen zwarte koffie drinken. Ook dat is volledig achterhaald. Soms lijkt het alsof ze op hotel zitten. We proberen ook altijd verse eetwaren te bereiden. Honderd hongerige cliirojongens voeden, liet lijkt heel nioeilijk maar je wordt er gewoon handig in. Stress is er helemaal niet nieer bij." "We hopen dus dat Maria ons nog lang blijft eommanderen", besluiten Cis en Herman. (ao' 49


KALENDER

WORTEL

Op stap in...

Zaterdag 1 t/nh zondag 9 september: OPEN TENNISTORNOOI DUBBEL van TC De Langenberg. Vrijdag 7 september: optreden THE GUTTERQUEENS in het Slot.

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 september: OPEN [)EUR in dc nieuwe WERELDWINKEL (Gelmeistraat 50) van 10 tot 17u. Zondag 2 september: SLOTCONCERT Open Monumentendag. Dames van het Vlaarnse Radiokoor begeleid door Jan Van Mol aan het orgel. Begij nhofkerk l-loogstraten 19.00 uur. Zondag 2 september: STREEKTHEATER op de caféterassen in Hoogstraten en omgeving, van 14 tot 1 8u. Org . De Lepen Hoek. Zondag 2 september: BEIAARDCONCERT vanuit de St. Catharinakerk. Vrijdag 7 september: viering 20 JAAR CAHIER met Cabaret de Brouillon, vanaf2lu in Cahier. Zaterdag 8 september: HIP HOP PARTY en 9mm CREW vanaf21u in Cahier. Zondag 9 september: PIEPACTIVITEIT om 14u in het lokaal K. Boornstr. Org . Natuurreservaten- Wielewaal.

Zaterdag 8 september: Uitstap naar Baarle met bezoek KAARS ENMUSEUM. Vertrek vanaf 14u. Org . Ziekenzorg.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Café - feestzaal

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogsuaten-Woriel Tel/Fax 03 / 314 53 28

Vanaf zaterdag 22 september: '75 JAAR VROUWENBEWEGING', in het St. Museum van het Begijnhof.

Zaterdag 22 september: l-IOOGSTRATEN KERMIS, optreden fanfdrc in het rusthuis en TAPTOE op de Vrijheid. Zondag 23 september: HOOGSTRATEN KERMIS. Woensdag 26 september: Infoavond over CONGO in het kader van 11.11.11. in zaal De Welgezinde in het stadhuis.

Zondag 9 september: VERKOOP- EN RUILBEURS voor kinderen op de Blijk van het Beginhof, van 10 tot 13u. Org . Gebuurte Begijnhof.

Vrijdag 28 september: optreden BOTTOM vanaf 21 u in Cahier.

Zaterdag 15september: Nachten van het zoogdier (observatie), om 16u aan de boerderij van Wortel-Kolonie. Zaterdag 15 september: TECHNO NIGHT met DJ Bleeb, DJ Psychogene en DJ Fabrice Lig vanaf 21 u in de Cahier. Zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 september: 1-IOOGSTRATEN IN GROENTENEN BLOEMENPRACHT en OPEN DEUR van dc winkels, van 10 tot 1 8u in het centrum. Zondag 16 september: Nachten van het zoogdier om 11 u aan de boerderij van Wortel-Koloni e. Zondag 16 september: CECILIA OP STRAAT: optreden van fanfare St. Cecilia in het centrum. Vrijdag 21 september: THE KIDS vanaf2lu in Cahier. Vrijdag21 september: Alg. vergadering Fusie Natuurreservaten-Wielewaal om 20u in het lokaal ad. K. Boomstr:iat.

CAHIER m

voor jongeren met het

muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

50

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 22 september: CAHIER GOES CARRIBEAN vanaf 21u in Cahier.

Zondag 9 september: WIELERKOERSEN vanaf 14u in de Tinnen Potstraat. Org . De Lustige Wielrijders.

Vrijdag 14 september: TOP 100 PARTY vanaf2lu in de Cahier.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/31 5.74.29.

56

1.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

L

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaierdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 U. tij

Zaterdag 29 september: DRUM 'N BASS NIGHT vanaf 21 u in Cahier. Zaterdag 29 en zondag 30 september: BEG1JNHOVENWEEKEN D. Diverse activiteiten in het Begijnhof, van 9 tot 181.1.

MEERSEL-DREEF

DE

H. Bloediaan 285, Hoogen tel. 314.83.11

Elke zondag van mei tot en met september: ROMMELMARKT op de Dreef van Su tot 16u30. 46

Elke eerste zondag van mei tot en met september: BEZOEK WATERMOLEN op de Dreef van 1 Ou tot 1 7u, toegang 65fr. onder 12 jaar gratis.

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTU1N -

Meerdorp

13

Telefoon:

Zondag 2 september: OPEN DEURDAG mde St.-Luciakapel te Meersel.

dYe 2321 03/315.71.53

Hoogstraten 62

MEERLE

Zondag 16 september: MISSIEFEEST "Reik Mij de Hand". aanvang 13u. in de speeltuin van de paters.

Vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 september: MEERLE KERMIS met animatie in de café's. Zaterdag 8 september: KERMISFUIF op het Chiroplein. Org . Chiro. Zondag 9 september: PETER EN DE BOTSAUTO'S in café D'n Afen Toe. Maandag 10 en dinsdag 11 september: VOLKSSPELEN in de Kerkstraat vanaf 14u.

. 1uwdijz1uiz --

tik

ttrijtrii 1.83 hooetratrn 031314 66 65 Erig & katbp


CAFE-BRASSERIE DeGuldenCoppe

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94-Fax: (03) 314 87 17

151

MEER 2 september: M EERMARKT in ele Donckstraat. Aanvang om 900, tot 12 uur. 7 september: in Jeugdhuis dc Mussenakker. Optredens van MARK FOGGO'S SKASTERS (SKA) en SMOOTH LEE (SKA). Zaterdag 8september: OPEN DEUR bij Dansclub Bevers van 20 tot 241.1. Donderdag 13 september: OPEN DEUR bij Dansclub Bevers van 20 tot 24.i. Zaterdag 15 september: OPEN DEUR bi danselub Bevers. Woensdag 26 september: SCI-IOLENVELDLOOP op de Mosten vanaf 14u. 29 september: Mussenakker. JONG-OUDLEDENAVOND, Optreden van de popgroep Dethali en Jiving Sister Fanny Zondag 30 september: WIELERWEDSTRIJD vanaf 14u. Org . Meerse Supportersclub.

MINDERHOUT Zondag 2 september: MINDËRHOUT KERMIS. Zondag 30 september: KAPELLEKENSWANDELING. Inschrijven in de parochiezaal van 9 tot 14u. Org . KWB.

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

Zomerse zonnetj es geven gloedvolle sfeer Het zit al in hun naam: zonnebloem, zonnekruid, zonneroosje en zonneoog... Stuk voor stuk hebben ze iets met de zon. De meeste van deze vaste planten zijn gemakkelijk. Het maakt niet uit waar ze staan, zolang het maar in de volle zon is. Want hoe meer zonneschijn ze krijgen, hoe uitbundiger hun bloei is. Die wisselwerking tussen zon en zonaanbidders geeft een heel zomerse sfeer in de tuin. De relatie met de zon komt ook terug in de wetenschappelijke naam van deze vaste planten. Daarin komt steeds het Griekse helios terug. 'Helios' staat voor zon. Zo heet de zonnebloem officieel Helianthus, zonnekruid Heleniurn, zonneroosje l-Ielianthenium en zonncoog Heliopsis. 1-let klinkt misschien een beetje verwarrend, al die namen die op elkaar lijken. Daarbij komt dat deze zonneplanten ook in het echt nogal wat gelijkenissen vertonen. Zo bloeien ze geel, ook al zijn er soorten die ook in andere kleuren zijn te krijgen. Ze zijn niet allemaal even hoog. Met die hoogte moet de tuinliefliebber wel rekening houden. Want het heett geen zin om het zonneroosje (Helianthemum) dat hooguit 20cm hoog wordt, achter in de border te zetten. Eigenlijk is het zonneroosje een rotsplantje, die houdt van een vrij droge grond. Het zonneroosje bloeit behalve geel ook oranje, rood en roze.

Voor de snij De meeste zonaanbidders doen het ook uitstekend in de vaas. Zo zijn zonnekruid, zonnebloem en zonneoog perfecte snijbloemen. Ze bloeien vaak tot ver in het najaar door, soms zelfs tot de eerste nachtvorsten. Het zijn ideale bloemen om daarmee de sfeer van de nazomertuin in huis te halen. Ook van Coreopsis is het heerlijk snijden. Voor de verandering komt liet woord zon of helios niet in de naam van deze gele bloeier voor. Maar wat zegt u van de naam meisjesogen? Die geeft toch aan dat de tilant een plaatje is. De bloei gaat door tot in oktober. Vandaar dat meisjesogen niet kon ontbreken ui de parade van zomerse zonnetjes, die zo'n heerlijke zomerse sfeer in de tuin geven.

De hoogte in Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijncn - Tapijten en vloerbekled ing - Siertafelkieden,

lopers, enz.

Tegenover het kleine zonneroosje staat het andere uiterste: de zonnebloem (Helianthus). Wie kent niet de soms metershoge éénjarige planten, die Vincent van Gogh zo mooi heeft geschilderd? Er zijn echter nog andere zonnebloemen, waaronder een aantal bijzonder mooie vaste planten. Die zien er wel heel anders uit. De ivia llijns iimlimr ti onnehIoeinen hebben veel kleinere bloemen en ze vormen bossigere planten. 1-let is liter het grote aantal bloemen, waarde vaste planten hun sierwaarde aan ontlenen. Ze bloeien allemaal geel, maar dan wel in allerlei nuances. Een vaste zonnebloem is 1-lelianthuis decapetalus. Die is er in verschillende soorten en maten tussen 1,2 en 1.5 iii. Zonncoog (Heliopsis) is een slag kleiner, maar komt vel hoven de 1 m tut. Net als dc zonne ht'rn is hij in diverse geeltinten verkrijgbaar. Sommige soorten hebben half tot geheel gevulde bloemen. Zonnekruid (Helenium) wordt ook wel zonnehoed genoemd. Eigenlijk is die naam zouuehoed helemaal niet zo gek. Want deze vaste plant herkent ii aan het bolle hart van de bloem. Rondom dat bruinige hoedje staat een krans van lintbloemetjes: geel, maar soms ook oranje of zelfs roodbruin. 't Is net een fleurig rokje.

:

-

b

•-

•.S

jo

,

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36 -2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

RIJKSWACHT: 314.50.08

-

S3'

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

APOTHEKERS

(flflss squas1 snooker

Wild & Gevogelte

STOFFELS

Tot 7 september: APOTHEEK ROMBOUTS,

bvba

Worteldorp II, tel. 03-314.38.68.

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Van 7 tot 14 september: APOTHEEK DE

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Tennisclub

, Aulitelsestraai

VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03-314.62.25. 74

"I

Zaterdagvoormiddag 8 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 03-315.77.73. Van 14 tot 21 september: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St .Jozef Rijkevorsel. tel. 03-312.12.20.

Zaterdagvoormiddag 15 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstrateri. tel. 03-314.57.24. Van 21 tot 28 september: APOTI-IEEK BIOPHARM, Schultershofstraat 9. Merksplas, tel. 0 14-63.33.83.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons..,), antiek, brokante en curiosa

Zaterdagvoormiddag 22 september: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03-314.51.50.

klái U0d ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen

SLAGERIJ ______

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di Om za: 8.30 - 18.00 UUF Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandae: gesloten

55

alleen voor dringende gevallen

hairstyling

alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te veniemen. belt u het nummer 014-322441.

mode... Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

Tandtechnisch Laboratorium

i KATIAVANHERCK

QZE-j

THUIS VERPLEGING ak 1-1t

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL FEL: 0313143583

Vrijheid 228 - II 2320 H000STRATCN

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

Tel.: 03/314.69.32

Nieuw adres:

VRIJHEID 228 naast Apotheek VAN FELT

o

.EN NOG VEEL MEER

Alle reparaties aan kunst gebitten

——

f 0 Ij

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter©pi.be

-

Peperstraat 2.: Hoogstraten t Tel 031314 13 08

Op 26 september rolt de volgende MAAND van de persen. Medewerkers, de maand zal alweer vlug voorbij zijn want op woensdag 12 september verwachten we uw kopij. Enkel nieuws van dorp en sport inleveren op zondag de I6.

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014 61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD: Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN(03 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39). MAY V\N DONINCK(03/314.30,48)enM,\Y \l/R\lElREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314,17,31) en ANJA KROLS (03 314.85.17)

LIË\'t- RooS 11(3 3 l4.5$,01


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.