juni 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 194 JUNI 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

Jerom en Lambik als Hoogstraatse Koppen Rijksmuseum Amsterdam pronkt met Hoogstraatse veren

Een Meersel-Dreefse in India Het Hoogstraatse voetbal 2000 - 2001

Hoe hip is het JIB?


Hoogstraatse Koppen (16)

W \ANDERS lEEN

SUSKE

EN

WISKE

Jerom en Lambik Willy Vandersteen was, dat weet zo ongeveer iedereen die de voorbije halve eeuw in Vlaanderen is opgegroeid, de geestelijke vader van Suske en Wiske. De Antwerpenaar, opgegroeid in de Seeflioek, was niet alleen een groot striptekenaar. Ook als commercant kende hij het klappen van de zweep. Zo liet hij in één van zijn verhalen - tegen betaling - Jerorn en Lambik over de Hoogstraatse Vrijheid snorren. De productiviteit van Willy Vandersteen kende geen grenzen. De bibliografie van de stripmaker, in 1994 gepubliceerd door Rolf De Ryck, beslaat net geen 150 bladzijden, waarbij echt geen overdreven grote letter gebruikt werd. Wel integendeel. Het aantal verschillende stripreeksen dat Vandersteen in zijn leven op de markt bracht, overstijgt ruimschoots het aantal albums dat pakweg 1-lergé van Kuiije maakte. Sukse en Wiske was uiteraard de bekendste Vandersteen-reeks, maar daarnaast waren er natuurlijk ook Bessy. De Rode Ridder, Jerom, Robert en Bertrand, De Familie Snoek, Pats, De Geuzen, Karl May, De Vrolijke Bengels,... En we vergeten er minstens evenveel. Het is ook geen geheim dat Vandersteen maar een t'ractie van het werk zelfdeed. Al vrij vroeg verzamelde hij een studio rond zich, waar tientallen jaren lang verschillende generaties tekenaars de stiel leerden. Op een bepaald moment leverde de studio van Vandersteen wekelijks verschillende albums af, een groot deel daarvan bestemd voor de Duitse markt. Het succes dat met name de reeks Suske en Wiske al van bij de lancering in de aren '40, had natuurlijk ook Lijn gevolgen. Enerzijds nam de hoeveelheid werk steeds toe, anderzijds bleek Suske en Wiske al snel Vandersteens kip met de gouden eieren. Toen l-lergé en Raymond Leblane, de uitgever van het weekblad Kuifje, hun tijdschrift op dc Vlaamse markt wilden lanceren, vroegen ze Vandersteen om een reeks Suske en Wiske- erhalen voor Kuitje te maken. Suske en Wiske moesten er wel hun volgens Hergé al te volkse imago voor laten vallen, en er moest meer zorg besteed worden aan de tekeningen. Het resulteerde in de ook vandaag hij stripliefhebbers nog steeds legendarische

'blauwe reeks', vernoemd naar de kleur van dc covers. Het Spaanse Spook is wellicht het bekendste verhaal uit die periode.Voor Vandersteen was het een prima gelegenheid om zijn albums ook in franstalig België te lanceren. Voorzitter Declerek van de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen zag in 1957 wel wat in Suske en Wiske als promotiemiddel voor zijn regio. Declerck benaderde Vander steen met de vraag of liii een speciaal album, buiten de gewone reeks, wou maken waarin de toeritisehe trekpleisters van de provincie goed uit de verf zouden komen. Vandersteen zag het project wel zitten en besprak liet met zijn belangrijkste medewerker in die dagen. Karel Verschuere. De tekenaar had 7elfniet de tijd om het verhaal uit te werken, en speelde het door aan Karel Verschuere. Vander steen leverde wel zelf het aangename, vrij badinerende scenario. Versehuere werd met de research naar de gebouwen en natuurdomeinen belast, een taak die hij meer dan plichtsbewust uitvoerde. Vandersteen en Verschuere lieten Suske en Wiske, samen niet Sidonia, Lamhik en jerom, een tocht door de provincie maken in de vorm van een oldtimerrally. Lanibik en Jerom moeten een noordelijke route afleggen, waarbij ze ook l-loogstraten aandoen. Suske, Wiske en Tante Sidonia verkennen liet zuiden. 1-let rally-verhaal stelt Verschuere in staat allerhande decors en toeristische mformatie in zijn verhaal te verss erken. Zoals liet een goed Vandeisteenverhaal past, zijn er aan liet einde van de rit geen verliezers, alleen winnaars. De beide teams bereiken op hetzelfde moment de Antwerpse Grote Markt, en nemen gezamenlijk de beker in ontvangst. Twee prentjes hebben de makers

tnrcsvt

TOERISIISCHE EDERATIT ,,nd, PROVINCIL ANIWEREEN

over voor Hoogstraten. liet stadhuis en de SintCatharinakerk worden aan de Suske en Wiskelezers gepresenteerd. Niet echt indrukwekkend, niaar toch.

Merchandising Het album kende tot nog toe drie drukken. Een eerste m 1958 werd van een groene cover voorzien, verder was het boek helemaal in zwart-wit uitgevoerd. 1-let formaat was vierkant. De kostprijs toen: twintig frank. Een herwerkte en ingekleurde versie, dit keer op een 'normaal' rechthoekig formaat, verscheen in 1974 niet een oranjegele cover. Een paar jaar geleden lieten Toerisme Antwerpen en Standaard Uitgeverij dan nog een derde druk op de wereld los. Dit keer kreeg de albumcover een rood kleurtje nice. 'De Rammelende Rally' neemt in die zin een belangrijke plaats m liet oeuvre van Vandersteen in, dat liet een van de eerste puur commerciële verhalen is die hij maakt. 1 let verhaal werd niet voorgepubliceerd in een krant of een tijdschrift, en werd enkel door de Toeristische Federatie verspreid. In de loop derjaren nam de merchandising en de verspreiding van afgeleide (zeg maar commerciële) producten rond Suske en Wiske alleen maar toe, met een piek in de jaren '80. Volgende maand: Jakob Smits

Jeroni en Lainhik tijdens hun /)lit2be.oek aan Hoogsti'aten.


in de maand IN

e',~ĂĄ

'Wij doen wat wij moeten doen' 'Hoe ver onze uiteindelijke ambities reiken....T onze vraag wordt glimlachend herhaald. Betekenisvolle blikken van de een naar de ander verraden dat hier vooraf al flink over gelachen was. 'Wel, met jonge mensen mee op weg gaan naar het Beloofde Land, zeker...' klinkt het niet zonder waar er volop Melk en Honing is natuurlijk...', vult Gert zelfspot van Leen. en de rijstpap met prompt aan. Waarop Annick al even direct invalt: gouden lepeltjes niet vergeten ... !' Aan het woord zijn drie van onze zeven gesprekspartners die alles uit de doeken doen over de jeugdpastoraal en Jongeren in Beweging in het decanaat Hoogstraten: de kersverse jeugdpastor Dries de Bakker en zijn al meer ervaren collega Leen Van der Schoot; JIB leden Annick Laermans en Annelies Janssens (Rijkevorsel), Lieve De Laet en Maarten Van Tongel (Hoogstraten), Gert Boeckx (Wortel). Samen proberen zij jongelui ertoe te bewegen om mee plezier te maken en als het even kan ook nog wat op te steken over zichzelf, relaties, geloof en noem maar op. 'Maar vr alles geldt dat het J I B gewoon plezant wil zijn,' aldus Annelies, 'het is hier lang niet altijd geloof dit en geloof dat... Er wordt hier vooral veel gelachen en plezier gemaakt. En als er al een boodschap aan verbonden is, dan zal die zeker niet al te diepzinnig gemaakt worden!' -

'...

...

JIB staat voor Jongeren in Beweging, die in ons decanaat hun thuisbasis gevonden hebben op de eerste verdieping van de pastorie van Minderhout. Beneden is diaken Van den Broeck druk doende met paperassen op het parochiesecretariaat. Boven maakt liet zevental liet zich zo gezellig mogelijk voor een uitgebreide kennismaking niet hun activiteiten en drij fveren. We zitten erop een kluit in wat ze zelf blijkbaar 'den Bahbel' noemen, met een lakengroot JlBdoek als ludiek teken aan de wand. Wat verder staat er een infiitande in dc ging. is er

nog een 'JIB bib' niet onder meer een collectie informatieve spellen en een '/?nsrige Ruimte' die een tentaclitige inkleding meekreeg. Nog een verdieping hoger in ditzelfde huis zitten de Plussers onder de pannen. -

Jeugdbeweging DHM: Is JIB een alternatieve jeugdbeweging?

Annelies: Neen, al heeft het er op liet eerste gezicht wel wat van. Wij richten immers heel

In 1998 tijdens de jaarlijk.se wandeltocht met altijd schoon weer... wat activiteiten in die nadrukkelijk op jongeren gericht zijn. Maar we doen dat binnen een veel vrijer kader dan in eenjeugdbeweging. Je komt hier helemaal op vrijwillige basis, pikt in op wat je interessant lijkt terwijl dat m een klassieke jeugdbeweging toch al snel in een gestruetureerder kader gebeurt. Gert: Zo'n jeugdbeweging vonnt een vaste groep, terwijl wij ons richten tot alle jongeren van de acht parochies van liet decanaat. Doordat die vrij kiezen voor een bepaalde activiteit die hen aanspreekt, is er van een hechte groepsvorming minder sprake. Leen: Anderzijds zullen wij er nooit in slagen om massaal veel volk aan te spreken, daarvoor hebben somniige activiteiten een te specifiek of zelfs een te individueel karakter. Je zou liet zo kunnen stellen dat wij ook wel aan groepsvorming werken niet degenen die geregeld deelnemen. niaar dat we daarnaast veel individueler werken. De groepsdruk mag nooit beletten dat iemand niet mieer durft te zijn wie zij of hij is. Dries: En daar komt bij dat we in sommige activiteiten een geheel eigen accent leggen. Ook dat maakt ons verschillend van jeugdbewegingen: er wordt expliciet gesproken over bepaalde dingen, er wordt niet alleen gespeeld om het spelplezier alleen. We proberen soms inderdaad een stuk verdieping in te bouwen vanuit onze gelovige inspiratie. Gert: Het werken met jongeren in een eerder los verband heeft trouwens zowel voor- als nadelen. Nadeel is dat er een groot verloop is, oni de zoveel jaar moetje als liet ware weer van nul beginnen. Voordeel is dat je precies daardoor telkens nieuwe ideeĂŤn en invalshoeken krijgt, je kunt niet op je lauweren gaan rusten, moet iedere keer opnieuw de uitdaging aangaan. DHM: Is het niet erg moeilijk om jongeren daarvoor nog warm te krijgen?

'EB spreekt erg verscheiden mensen aan jongeren van alle slag en met heel t'erschi/lende motieven om deel te nemen aan de activiteiten.

Gert: Dat klopt, ja. Maar je moet altijd liet verschil blijven maken tussen gelovig zijn en kerkelijk zijn. Als je aan een jongere vraagt of die niet geloofsvragen bezig is, dan krijgje in de meeste gevallen een positiefantwoord. Maar ze willen daar niet nieteen de ternien God of kerk op plakken. Wat wij proberen is terug naar dat basisgevoel te gaan, de gelovigheid als vertrekpunt te nemen.


INTERVIEW Dries: Waarbij men zich er steeds rekenschap

van blijft geven dat liet de mensen zelf zijn die de kerk maken. Dat is niet een of ander instituut of structuur. Annelies: Veel jongeren verkijken zich daar op. Ze stellen geloof zonder meer gelijk aan kerk, naar dc mis gaan enzovoort. En al meteen hebben ze ook een etiket klaar voor iets als JIB. Ik zeg dan altijd dat ze gewoon eens moeten meekomen naar een activiteit. Dan zullen ze vanzelfwel merken dat het er hier niet prekerig of diepzinnig aan toegaat, dat er plezier gemaakt wordt op een ongedwongen manier! Lieve: Het beeld dat alles wat er in het JIB gebeurt met geloof of parochie te maken heeft, klopt helemaal niet. Wat mij aantrekt is dat er net getracht wordt om met de mensen zelf en het dagdagelijkse leven te werken. Zelfs wanneer er dus bijvoorbeeld toch een bijbelverhaal als leidraad gebruikt wordt, krijgt dat onmiddellijk een concrete vertaling naarjc dagelijkse levenspraktijk. Niks hoogdravends in een abstracte, moeilijke taal zoals dat in de kerk gebeurt. Annick: Integendeel zelfs, ik weet nog goed hoe ikzelf bijna allergisch reageerde op die Vcerkelijke brol' die ik verwachtte te zullen horen hier. Maar het is nu al enkele jaren later, en ik blijf hier nog altijd met veel plezier naar toe komen. Dat moet dus toch wel meevallen hier, niet?

Rugzak DHNI: Toch wordt wat jullie doen omschreven als jeugdpastoraal. Wat moeten wij ons daar dan bij voorstellen? Leen: De moeilijkheid is dat je dit eerder moet

beleven dan dat je het onder woorden kunt

SrT CotPuTER REVABVBA / /COMPiJTERS - TELEFONIE' SOFTWARE

____

• _______

1

Het af:iiaaiendcJlBteain. .S'teicn, Greel, Leen, .4//inc  ,,Sa/tc//a. t 'ei/c. (jIsel, Dries, Gert (plan/aardig) en S/fIn.

brengen. Wanneer je dat probeert, wil het al gauw allemaal te wollig of te abstract klinken. Wij hoeden ons daarvoor. Maar we willen het dus wel graag proberen... Dries: Het makkelijkst is om terug te vallen op de functies van jeugdpastoraal zoals die klassiek omschreven worden - al ben ik bang dat daarbij wel een paar bijbeltermen zullen Annick (onderbreekt lachen(1): Ik hoor ze al aankomen. Let wel, ik hoor die dingen al heel wat jaren zonder dat ik nu onderhand al zou kunnen uitleggen wat er allemaal mee bedoeld wordt, hoor.

Dries (quasi onverstoorbaar): Men spreekt van drie functies: de Emmatis-, Exodus- en Pinksterfunctie. Wat daarmee bedoeld wordt? Onder liet eerste wordt verstaan dat je vanuit de jeugdpastoraal samen op weg gaat met de jongeren. Die pikken aan, niet alleen om naar ons verhaal te luisteren maar ook om hun eigen verhaal kwijt te kunnen. Leen: Met de Exodusfunetie bedoelt men datje de jongere meeneemt naar zijn volwassen zijn, zoals in de bijbel liet joodse volk door de woestijn gegidst werd. Dit behelst ook een stukje sociaal engagement.

Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen • Privé- en groepsopleidingeri • Faxtoestellen, MFC - toestellen • &SM en FAX-data oplossingen • Boekhoud- en fakturatiesoftware .....

BRI LJANT® SOFTWARE

4flk 1W 1

kl

á'

5v9i

TOSHIBA

1

RESELLER PARTNER MPk

Kmobistar

Â4eerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03131509.09 - Fax 0313158774 OPEN: ,'tla 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 <1 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail; infoso ft computer. be h ftp://www. softcotnputer. be

4


INTERVIEW

It .s great to be a seut ' mi'anncei' dat met zoveel plezier gepuam'd goal als tij'cleo.s deze Samnc'nseholingssi'eek.

Gert: De idee namelijk dat je geen losstaand eiland bent, je moet naar de jongeren gaan, hen vinden in hun eigen Icefwereld. En ten derde is er de Pinksterfunctie. Is (lat dan ook niet zowat de hoogste functie, alsofdaar een opbouw inzit? Leen: Neeje, zo heb ik dat toch nooit gezien. Niks stijgende lijn ofzo. Dat zijn gewoon drie verschillende dingen naast mekaar. Die derde functie verwijst naar de leerlingen van Jezus die wilden buitengaan om hun vreugde te delen. liet gaat dus om gemeenschaps- en groepsvorming, mensen samenbrengen omdat het individu altijd ook een sociaal wezen is. Dries: Versta ons nu niet verkeerd: deze zaken vormen de ondergrond van al wat wij ondernemen binnen JIB. Maar dat betekent hoegenaamd niet dat er telkens diepere bespiegelingen aan te pas komen, dat wij erop uit zijn om onder het mom van leuke activiteiten stiekem nog vanalles op te dringen. Gert: Dat is eerder de bagage die in de rugzak zit wanneerje op treklocht bent. Het is er in feite heel de tijd, maar je spreekt die alleen aan wanneer dat nodig is.

ten. Want, geet'toe, wie ervoor uitkomt gelovig te zijn, heeft al bijna het etiket van abnormaal te zijn! Annick: Bij ons thuis lachen zeer wel eens mee wanneer ik naar het JIB ga. Ga maar naar uw sekte, klinkt het dan... Niet dat ze me daarvoor uitlachen. hoor. Leen: Terwijl ik anderzijds helemaal niet vind dat wij een troep wereldvreemdc naïevelingen zijn. Integendeel. Maar sommige mensen zullen mij persoonlijk wel naïefvindcn, denk ik. Ik noem dat dan liever idealisme. Ik probeer echt in de goedheid van elke mens te geloven, ja - tol het tegendeel bewezen wordt. Is dat echt zo naïef?

Grote korf DHM: Wat heeft jullie zelf bij JI B gebracht? Lieve: Eci'st was er dc nieuwsgierigheid naar wat er gebeurde. Het enthousiasme waarmee er hier tegenaan gegaan wordt, zag ik dan wel zitten. Je komt in een open sfeer waarin je echt jezelf mag zijn. Als je niet goed gezind bent of

problemen hebt, dan hoefje dat hier tenminste niet weg te stoppen. Integendeel zelfs. Dat ik lid werd van het nieuwe JIB team dat de activiteiten plant en organiseert, is voor mij het aangaan van een uitdaging: boeiende mensen nog beter leien kennen en voor een stukje jezelf overtreffen. Annelies: Wat voor mij van doorslaggevend belang was, is precies dat vrijblijvende karakter waarover we het daarstraks hadden. Allerlei dingen kunnen uitproberen, ondervinden watje plezant of interessant vindt... Maarten . ... in een plezante. vriendschappelijke en open sfeer, ja. Dat trof i'nij dus ook in de eerste plaats. Plus het feit dat je hier kunt praten over van alles en nog wat, gewoon voor de lol soms, maar ook een ernstiger gesprek over onderwerpen waar je elders moeilijk of niet mee terecht kunt. En dat terwijl ik zelf helemaal niet zo'n prater hen... Annick: Ik stond aanvankelijk eerder weigerachtig, denk ik. Zoals veel jongeren had ik zoiets van 'oei, dat is van dcjeugdpastoraal, dat zal wel heel de tijd over diepzinnige dingen gaan daar...' Maar de toenmalige jeugdpastor Marc De Cordt bleef maar aandringen, hij was ervan overtuigd dat ik hier mijn draai zou vinden. Om van dat gezaag af te zijn, heil ik toen eens naar een activiteit gekomen... en ben hier sindsdien blijven plakken. Ik zat toen ook wel in een moeilijke periode voor mezelf. Je kent dat, zo niet meer weten wie of wat je bent, laat staan of je dan ook nog ergens in gelooft. Hier vond ik een groep van mensen die zonder vooroordelen luisteren, waar je ervaringen mee kunt uitwisselen, in wiens gevoelens en ervaringen je zelf heel wat herkent. Dries: Wat je nu hoort, is wellicht tekenend voor ons publiek. We spreken erg verscheiden mensen aan, jongeren van alle slag en met heel verschillende motieven om deel te nemen aan de activiteiten. Vandaar dat onze programmatie ook zo verscheiden is, soms met een heel lage drempel. soms in de lijn van een gewonejeugdbeweging, soms ook met wat meer diepgang. Een grote korf waarin ieder wel eens iets zal vinden dat zij of hij graag lust...

DFJM: Hoe is jullie werking gestructureerd? Leen: In het decanaat I-Ioogstraten zijn er twee jeugdpastors: Dries is er zopas bijgekomen,

DHM: Zijn gelovige jongeren geen kleine minderheid? Maarten: Onder jongeren wordt alleszins heel weinig over geloof en dergelijke gepraat. Zelf kom ik uit een gelovi g gezin. ik kan daar iliis openlijk voor uitkomen. Maar wanneer mijn ouders mij vroeeer mee naar de kerk stciirIe dan zei me dat allemaal erg weinig. Nu denk ik daar voor mezelf al eens vaker over na - onirlat ik ervaren heb dat dit in mijn persoonlijkheid zit. Dries: Geloven zit in een taboesfeer, lijkt het wel. Geloven is niet in, niet cool. Lieve: Velen durven daar inderdaad niet voor uitkomen. Vroeger was het evident dat je gelovig was en je daarnaar gedroeg. Het was een traditie dat iedereen naar de mis ging, zich hield aan kerkelijke regels en deeliiani aan kerkelijke feestelijkheden. Dat verdween bijna volledig, waardoor we in het tegendeel vervielen. Maar geloven en kerkelijk zijn hoeven helemaal niet samen te vallen. Waar het mij om te doen is, is mijn persoonlijke ervaring, hoe ikzclfmet allerlei vragen en ideeën omga. Gert: Waarje dan in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten weinig of niet over kunt pra-

Een (I(Iuiil(IC'hI/Ç'('.IIf?i4/'(J('/) tI/(l('ui Jaar.

S 1h.! 'i'/'i/lb&'Ul.S it'i'c'/ti!hh(l iii

.IIIIII c'F7)i om

/C/O'iWIl i'ahi clii


INTER VIEW

Kersverse Dries Dries de Bakker 'met icleineden dubbe/ek' vervoegde zopas de Hoogstraatse rangen door als jeugdpastor Lief Bastiaens op te volgen. 'Afkomstig uit Berlaar, waar ik in het eugdpastoraal team van Lier heb meegedraaid,' in stelt hij zichzelf voor. 'Maar toen was ik er behoorlijk zeker van dat ik zelf nooit dc stap zou zetten om jeugdpastor te worden. Te druk en zo. Ik behaalde een graduaat sociale readaptatiewelenschappen. te vergelijken niet een maatschappelijk assistent. Een gunstige wind - of heler gezegd: mijn relatie met een meisje uil Rijkevorsel heeft mij in deze kontreien doen belanden. Ik woon nu hier in de Moutermjstraat. Gelovig zijn was bij ons thuis een vrij gewone zaak » mijn vader is trouwens diaken. Maar mijn ouders hebben mij een gezonde kritische instelling bijgebracht, denk ik. Ze verklaarden me trouwens gek toen ik de mogelijkheid overwoog oni jeugdpastor te worden. Wani dat betekent overal toch nog een beetje tegenkanting in traditionele structuren trotseren, en houdt heel wat onregelmatige werktijden en avondwerk in. En bovendien verhuizen. Mijn engagement is vrij eenvoudig te verklaren. ik trek mi] de dingen aan, ik kan niet anders. Zo simpel is dat. ik loop heel graag nice mei jongeren. ben zelf weinig meer dan een uit de kluiten gewassen jongmens dat probeert anderen iets mee te geven. Samen met Leen, die toch al meer ervaring heeft, wil ik proberen om nog nieerjongeren ie bereiken die zich nog niet elders thuis konden voelen. Want dat is uiteindelijk de ambitie van JIB, en van jeugdpastoraal in het algemeen...'

ikzelf doe dit werk nu al enkele jaren. Wij hebben diverse taken, waarvan de JIB werking er één is. Binnen liet j 1 B team werken we samen met enkele vrijwilligers. Binnenkort gaat het nieuwe team van start, een denk- en doegroep die de plaatselijke activiteiten plant en organiseert. Voorverschillende activiteiten bestaan er daarnaast werkgroepen: zo waren er voor de poëzieavond, voor wat we de 'tentmo,nenten' noemen - die vervangen dejongerenviermgen, voor ons krantje Pei'spectie/, voor onze svebsite... Verder zijn er onder meer een Plusserscontactgroep, een praktische ploeg, een interdecanale werkgroep. Maandelijks is er een basisgroep, een soort van praatgroep voor jongeren. Dries: Deze plaatselijke werking wordt ondersteund door de jeugddienst van liet bisdom, die dan op zijn beurt valt onder de bevoegdheid van een vicaris. Overkoepelend is er nog een landelijke interdiocesane jeugddienst.

Kritisch DHM: De plaatselijke werking wordt getïnancierd vanuit het decanaat, en dus in feite vanuit de parochies. Maarjullie werken niet op parochiaal vlak. Geeft dat geen problemen? Leen: Op sommige plaatsen is er wel ontevredenheid over de samenwerking tussen paroehies en jeugdpastoraal. Gelukkig kennen wij hier al negen jaar jeugdpastors. wij hoeven liet

ijs dus niet meer zo te breken als dat elders liet geval is. .1e vangt wel eens een reactie op alsof wij concurrentieel zouden zijn tegenover hijvoorbeeld de klassieke parochievieringen, wij pikken dan uitgerekend die weinig jongeren in die nog actief waren m de parochies. Maar dan verliest men uit het oog dat er voor vele mensen, en zeker voor vele jongeren een flinke drempel naar de kerk bestaat - en die weerstand mag men niet onderschatten. Bovendien is liet ook zo dat er vanuit de kerk traditioneel te weinig initiatieven gekomen zijn om jongeren aan te spreken. Dat is precies wat wij moeten proberen: op een eigen manier dingen organiseren door en voor Jongeren. Wij werken daarvoor niet op parochiaal vlak, stellen ons dus in zekere zin autonoom op, maar werken wel mee aan allerlei decanale initiatieven. Gert: Parocliieleven is één vorm van geloofsbeleving. Daarnaast bestaan er ook andere, die dan weer makkelijker de brug slaan naar andere gelovigen. Zo kun je de basis die je aanspreekt alleen maar verbreden. Belangrijk blijft dat wij niet zomaar wat aanmodderen, dat er een duidelijke lijn zit in wat we doen. Eeen: Al zullen zelfs dan sonimigen ons werk heel kritisch blijven bekijken, dat is zo. Want liet is niet doordat er jeugdpastors zijn dat de kerk ineens weer vol loopt met jonge mensen. Zo simpel liggen die dingen niet. Maar wij doen wat wij moeten doen, vuid ik. Dries: Wie enkel naar de eigen parochie kijkt, die ziet de zin van JIB inderdaad onvoldoende in. je moet overkoepelend durven kijken... Leen: ... en op langere termijn. Want liet is wel zo dat door dejongerenwerking mensen mekaar blijven opzoeken, zelfs nieuwe initiatieven opstarten. Zo onstond er hier al een basisgroep voor volwassenen, hebben jonge gezuinen eigen vieringen elke vierde zondag van de maand, nemen geregeld zowat veertig mensen deel aan eigentijdse viernigen in 'de Kring'... Het heeft heus allemaal zijn nut. Maar zoals daarstraks al gezegd, zal dit nooit een massaal gebeuren worden. DHM: Wat voor activiteiten richt JIB in? Gert: Eind april hadden we onze 'Grote Piijs Peerke Donders'. Daarin namen wij het in afwisselende spelletjes op tegen onze buren uit Brecht - Wuustwezel.... (Vervolgt met gespeelde ernst.) Heel plezante bedoening, we spiegelen ons aan het succes van de Antilliaanse Feesten die ooit ook heel klein begonnen is niet leut voor 100 nian in de Cahier. We zien dus wel waar ons enthousiasme ons naar toe voert... Lieve: Waar ik nie dit jaar enorm goed nice geamuseerd heb, was de poëzicavond. We brachten op een ludieke manier gedichtjes over enkele thema's op verschillende plaatsen in Hoogstraten. Veel plezier gemaakt, en dat werd blijkbaar ook erg gesmaakt door een runiie groep luisteraars. Maarten: Verder was er onder nieer een samenscholingsweek'. Na de schooluren fietsten we naar de chirolokalen in Meerle waar we tijd uittrokken voor liet gewone schoolwerk, en nadien oni in groep plezier te maken ofgesprekken te hebben over actuele thema's. We waren

314.41.26

314.55.04 314.49.11

1 De Plussersgroepen van hef decanaat op een wat onevenwichtig moment... er met negen uit drie verschillende scholen: Seminarie, VTI en Spijker. We hielden daar zelfs een geheel eigen niotto aan over: 'It 's great to he a semi!' Dries: Dit willen we jaarlijks herhalen, en te oordelen naar liet onverwacht grote enthousiasme van de deelnemers zal dat echt wel lukken. Verder zitten er mensen te broeden op een theaterproject. Bij alles wat we doen moeten we wel rekening houden niet onze financiële draagkracht. Gert: En niet die van de jongeren zelf natuurlijk. Vandaar dat alle drankjes bij ons steeds aan zeer democratische prijzen worden aangeboden... Maar in alle ernst, dat is dus echt wel een bewust opzet voor ons: niemand mag uitgesloten worden, financiële overwegingen zouden zeker geen beletsel mogen zijn om aan iets deel te nemen. Leen: Daarnaast zijn er de geregelde 'tentmomenten', bezinningsmomenten in de rustige ruimte hier op liet JIB elke derde zaterdag om half negen 's avonds, waarna er nog een hapje en drankje te vinden is. Op 23juni kan men hier terecht voor een expressieavond waarbij alle examenbeslommeringen uit het hoo f'd kunnen waaien. Begin juli nemen we deel aan liet jaarlijkse tentenkanip in Arendonk, en van 16 tot 19 juli trekken we op multitransport-vierdaagse. Geïnteresseerden kunnen hier altijd eens binnen lopen. Er is trouwens een pernianentie iedere woensdagnamiddag van 14 tot 1 6u. Iedere jongere kan er terecht voor een babbel, informatie, een spel ... En weet je wat? Ze zijn hier echt welkom! (mdl) JIB Jongeren in Beweging, Minderhoutdorp 27 in 2322 Minderhout, tel. 03/314 1954 met permanentie op woensdag van 14 tot 16u. Website: jibjibjib:pi.be

De Hoogstraatse Maand


vanuit het stadhuis... Een nieuw Van Aertselaerplein?

Van Aertselaerplein herschikt Minderhoutsestraat herlegd Van de 34 agendapunten die dc Hoogstraatse gemeenteraadsleden in de zitting van einde april behandelden, ging de meeste aandacht uit naar de plannen voor de aanpassing van het Van Aertselaerplein. Het college kreeg felle wind van voor van de drie oppositiepartijen. Gebrek aan totale visie, negeren van de negatieve adviezen en veel geld zonder dat het voor de fietsers veiliger wordt, is een greep uit de kritiek die in de discussie te horen was. Het college hoopt van haar kant in samenspraak met De Lijn en met Bruggen en Wegen een vlottere toegang te bewerkstelligen voor de bussen van de Lijn en het Van Aertselaerplein te herstructureren. Toch zou deze herstructurering wel eens een hypotheek kunnen leggen op de latere fundamentele aanpak van het plein, meent de verzamelde oppositie.

Betere doorgang voor de bus In de vorige legislatuur. op 24 januari 2000, keurde de toenmalige gemeenteraad een overeenkomst goed tussen het gemeentebestuur en de vervoersmaatschappij De Lijn. Hierdoor verkocht De Lijn aan de gemeente Hoogstraten het vroegere statiehuis gelegen aan de Van Aertsclaerstraat. Ook de weg die de verhinrling maakt tussen dc Minderhoutscstraat en de Van Aertselaerstraat. zat iii de koop inbegrepen. Deze rijbaan in kasseien was tot dan toe privégrond van De Lijn. Deze weg maakte in het verleden de toegang van de bussen naar "de statie" mogelijk. Bij deze verkoop kwam geen geld op tafel. In ruil voor de afstand van de grond en het gebouw zou de stad Hoogstraten instaan voor de afbraak en het opruimen van de woiling, voor de aanleg en de herinrichting van

De stad Hoogstraten loopt al langer rond met plannen om dit deel van het centrum erkeersvriendelijker en aantrekkelijker te maken. Het gebrek aan een fietspad, de vaak overdreven snelheid, het ordeloze parkeren. en de moeilijke in- en uitrit van de Minderhoutsestraat en Moerstraat vragen al lang om een fundamentele aanpak. Tal van belangengroepen en organisaties hebben er zo hun eigen visie op. Met de huidige ingreep lijkt er alvast aan één belanghebbende tegemoet gekomen te zijn, te weten de vervoersmaatschappij De Lijn. De plannen zijn vooral in hun optiek opgesteld. Zowel vanuit de dorpsraad als vanuit de verkeersraad was er een negatief advies. Op de argumenten

--

W7 \

Dit ge/'oiiit z/0/i/ 0/) de Iiji iiiii te bescliei'rneii monwnenten

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

lof do uclini,ifvt,atie

vaststelde dat liet citebioken was.

het vrijgekomen terrein als een verbrede straat volgens de wensen van De Lijn. De stad zou ook moeten instaan voor de aankoop en inrichting van een degelijke afsluiting met een toegangspoort. Gans deze aankoop en sloop kadert in de herstructurering van het Van Aertselaerplein. Ook De Lijn was vragende partij want door deze ingreep zouden haar bussen gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot de huidige stelplaats. Dagelijks moeten er ongeveer 40 bussen dc stelplaats in- en uitrijden.

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozetschellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE te!. 03 314 49 11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25a

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met deze aankoop en de afbraakwerken op voorwaarde dat er een positief advies van Monuinenten en Landschappen zou afgeleverd worden en er een officiële sloopvergunning zou toegekend worden. Monumenten en Landschappen was in die periode bezig met een inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Hoogstraten. In september vorig jaar ging de oude tramstatie tegen de vlakte en verdween er een stukje l-loogstraatse geschiedenis.

door beide groepen aangehaald werd voor zover ons bekend niet gereageerd. 1-let studiebureel Stokmans maakte in opdracht van het stadsbestuur de plannen voor (Ie herinrichting op. De kosten voor de uitvoering worden geraamd op 4,5 miljoen frank. Op maandag 23 april werden deze plannen aan de gemeenteraad voorgelegd. Met een nipte meerderheid van 13 tegen II stemmen worden ze goedgekeurd. De voltallige oppositie schiet de plannen afen dringt er op aan ze uit te stellen om gans het plein in zijn geheel te bekijken. Vooral dc haakse aansluiting van de M inderhoutsestraat met de Van Aertselaerstraat is voor alle oppositieleden een doorn in het oog. "Men heeft één probleem willen oplossen maar daardoor gans het geheel uit het oog verloren" is de algemene teneur van het debat. Zoals je op bijgevoegd plan kan zien wordt het huidige begin van de Minderhoiitsestraat ter hoogte van café Dc Waehtzaal met paaltjes afgezet. De ingang van de Minderhoutsestraat wordt nu gewijzigd door een haakse aansluiting op de Van Aertselaerstraat. Hoe het plein in een later


GEMEENTERAAD ç

R2

1774

;rssposItj

broek

U

ç,C

Detail afgeronde boordsteen hI:l1O R6 15/15 BOVENMNZ6HÎ 4JAANZICHT "

VoO5A.NzlcHT

(qewestweg N4) 0

15

VAN AEPTSE

GdWlCKT orç, 41kg

stadium zal aangepakt worden is nu helemaal niet meer duidelijk. Komt er een verschuiving van het wegdek en worden er twee tegenover elkaar liggende bushaltes aangelegd ter hoogte van het Brouwershuis? Kan er hierdoor nog al dan niet sprake zijn van een volwaardig plein? Wat gebeurt er met de inrit van de Moerstraat? Allemaal vragen die nu niet echt aan de orde Zij Ii.

Niet op dezelfde golflengte

ø,4s

"Wij willen geen plak— en knipwcrk", reageert raadslid Marc Haseldonckx "maar een beetje gezond verstand. Er zijn heel wat andere mogelijkheden die nu heknot worden door deze haakse aansluiting die enkel in functie van De Lijn wordt uitgevoerd. Wacht tot ge een globale visie licht voor gans deze regio en voer liet dan in facetten uit. De veiligheid zal er wel bij varen" "Er is inderdaad geen enkele garantie dat deze zone veiliger zal worden. Iedereen is er van overtuigd dat dit geval hier een draak wordt. Hou dan toch die draak bij en zorg voor een

-

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto 's aJewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A. P.S.filmen -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

8

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.3537

globaal plan", vult raadslid Verhuist aan. Lief Pans sluit zich hierbij aan: "Gans het plan getuigt van een gebrek aan globale visie. Dit ontwerp nu uitvoeren en later het plein aanpakken betekent onherroepelijk liet risico lopen dat we nu zinloze uitgaven hebben gedaan. Daarom stellen we voor te kiezen voor een goedkope en voorlopige oplossing. Werk de bestaande kasseiweg voorlopig bij met het eigen personeel en zoek naar een definitieve oplossing door een globale aanpak. Wij willen hier zeker over meedenken en staan erg positief tegenover een goede definitieve oplossing."


GEMEENTERAAD

CVP heeft nieuwe voorzitter Onlangs werd Ward Baets, pas verkozen gemeenteraadslid, met overweldigende meerderheid verkozen tot nieuwe CVPvoorzitter. Ward, 46 jaar en directeur van het Proefbedrijfder Noorderkempen, volgt daarmee Bert Desmedt op. die zich na 12 jaar niet meer herkiesbaar stelde. Het voltallige CVP-bestuur ziet er nu als volgt uit: Voorzitter Ward Baets, secretaris Jan Schrijvers, verslaggever Hans Van Der Hallen, penningmeester Jos Bolekmans, en verder Martin Vermeiren. ietïJanssens, May Geerts, Mark Haseldonckx, May Meeusen, Mai Sterkens, Herman Verlinden, An Desmedt (provincieraadslid), Jef Van Looy (parlementslid Vlaamse Raad) en verder alle andere CVPgemeenteraadsleden en CVP-leden in het OCMW.

Raadslid I-luybrcchts waarschuwt ook voor de toenemende onveiligheid voor fietsers door de rechtstreekse aansluiting van parkings. Door het vormen van een soort flessenhals zal het verkeer gestremd worden en hierdoor het sluikverkeer in de hand gewerkt worden. Ook klaagt hij erover dat de visie van de verkeersraad en de briefwissclmg tussen de gemeente en De Lijn nergens in het dossier voorkomt. En zal de nieuwbouw voor de Lijn geen hinderende factor zijn voor een veilige uitkomst? Raadslid Jef Van Looy vreest ook voor de veiligheid van de fietsers. "De Lijn stopt en vertrekt nu nog naast de gewestweg. In de voorgestelde plannen gaat De Lijn profiteren en op de weg stoppen. Hierdoor creëert ge een gevaarlijke situatie. Waarom zou je niet het voorste stuk van de wei aan de overkant van de straat kopen en daar een halte maken naast de weg. Dit zou ook een voordeel zijn voor de fietsers." Burgemeester Van Aperen ontkent dat deze plannen enkel in functie van Dc Lijn worden uitgevoerd. "Wij hebben de zaak uiteraard met De Lijn en niet Bruggen en Wegen bekeken. Vanuit de dorpsraad en de verkeersraad was er geen consensus naar deze maatschappijen toe. De plannen zijn lang besproken. Ik ben er zeker van dat we de situatie veiliger maken en er minder verkeer langs de Minderhoutsestraat zal rijden. Alles hangt natuurlijk ook van de discipline van de automobilisten af. Als ge ziet hoeveel auto's er nu nog uit de Moerstraat komen terwijl dit éénrichtingsverkeer is. De Lijn heeft een bouwtoelating voor een nieuw gebouw, maar dat zal meer naar Minderhout toe gebouwd worden en ook verder van de baan weg. Wij hebben nooit de bedoeling gehad om het verkeer van de Minderhoutsestraat naar dc Moerstraat te laten rijden. Wij zijn er nu voor stander van om liet plein te laten vallen en een haakse aansluiting te maken tussen de Minderhoutsestraat en dc Van Aertselaerstraat Karel Aerts, voormalig schepen van Openbare Werken : "Wij zijn hier geen 1,5 jaar mee bezig maar al zes jaar! Wij zijn vragende partij en niet Dc Lijn. Wij moeten enkel vragen voor een ontsluiting. De Lijn doet op haar terrein niets want zij hebben geen plaats over. Eerst was er zes meter voorzien, maar De Lijn vroeg 8 meter breedte om alle bussen vlot te laten in- en uitdraaien. Als we nu die wei aan de overkant kunnen kopen dan kan daar een fatsoenlijke

stopplaats gemaakt worden. Maar wie gaat die kopen? De weg blijft even breed. Er komt geen flessenhals. De weg krijgt een volledige slag in de lengte. Van liet plein zal er minder overblijven dan nu liet geval is." Oud-gemeenteraadslid Fons Sprangers, gekend m zijn pleidooien voor liet inschakelen van urbanisten bij herinrichtingen van dorpskernen, volgde eveneens de gemeenteraadszitting. Niet meer aan de raadstafel, maar vanop de openbare tribune tussen de weinige toehoorders. Aan de perstafel geeft hij echter wel zijn persoonlijke visie over de voorliggende plannen. Volgens hem is dit een duur ontwerp dat niets bijdraagt aan de verfiaaiing van het Van Aertselaerplein. de Van Aertselaerstaat en de stelplaats van De Lijn. Zij blokkeert integendeel de verdere inrichting van dit gebied voor 20 6 30 jaar. Sprangers vindt liet een noodzaak dat het stadsbestuur een werkgroep zou oprichten waarin minstens een planoloog ofstedcnbouwkundige wordt opgenomen, alsmede een hooggeschoold verkeerskundige, liefst met een universitaire opleiding. Deze werkgroep waarin ook de dagelijkse reiziger niet mag vergeten worden zal alle mogelijke elementen moeten verzamelen die voor een toekomstgeriehte inrichting van het gebied noodzakelijk zijn. Is voor de reizigers naar liet noorden een goed uitgeruste bushalte niet noodzakelijk aan de overzijde van de gewestweg? Uiteindelijk zal er toch een globaal inrichtingsplan moeten komen waarniee men desnoods de inrichting van dit stukje Hoogstraten in fazen kan uitvoeren, wanneer een eenmalige uitvoering te duur zou zijn. De meerderheid heeft intussen beslist maar het laatste woord over een nieuw Van Aertselaerplein is daarmee zeker nog niet gezegd. Hopelijk worden de komende werken geen hinderpaal voor de latere inrichting van gans het plein.

GSM-mast te Meerle In een vorige gemeenteraad werd er een akkoord gemaakt voor de plaatsing van een GSMmast aan de voetbalvelden van Meer en Meerle. Nu wordt er een overeenkomst gemaakt met Proximus oni een zendmast voor de brandweer mee op te nemen. Meerderheid tegen oppositie keuren liet voorstel goed. Agalev blijft bezwaren hebben omdat de straling en de gevolgen ervan op lange termijn wetenschappelijk nog niet duidelijk zijn. Voorzichtigheid blijft dus de regel en daarom moeten er zeker niet meer niasten dan absoluut noodzakelijk zijn geplaatst worden en liefst nog op een industriezone ver van directe woonkernen of scholen. Een jaar geleden is er in Meerle heel wat heibel geweest over de mogelijke inplanting in de tuin van de lokale kleuterschool. In de toekomst moet er dus op de eerste plaats aan de bevolking van de deelgemeente en de dorpsraden correcte informatie verstrekt worden over de risico's en de mogelijkheden tot verzet hiertegen. En als er bezwaren komen, dan moeten die ook ernstig genomen worden. Op de vraag waarom er in de twee plaatsen verschillende tarieven gehanteerd worden, antwoordt burgemeester Van Aperen klaar en duidelijk. Het bedrag in alle deelgenieenten is even hoog : zowel in Meer, Hoogstraten, Wortel als Meerle wordt er door de maatschappij 150.000 flank betaald. In Meerle gaat echter een gedeelte van liet bedrag naar de gemeente omdat een stuk van de infrastructuur tegen de lokalen van de Chiro aanligt en dus aan de gemeente rechtstreeks toekomt. Toch zullen de drie oppositiepartijen tegenstemmen.

JSÇLÇXI'9N®

LOEWE

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI'9N


ERFGOED

Het orgel van de begijnhoflerk

Grote onderscheiding voor een restauratie Er is de laatste tijd flink schot gekomen in de restauratie van de kerkorgels in onze gemeente: Het orgel van Meer schittert al enkele jaren; de restauratie van de orgels van Meerle en Minderhout zijn in aanbesteding; het dossier van het orgel van Wortel ligt ter studie en de restauratie van het orgel in de begijnhofkerk is op dinsdag 27 maart opgeleverd en goedgekeurd. Al deze instrumenten werden gebouwd tussen 1770 en 1854. Gelukkig werden zij nogal gespaard in de tweede wereldoorlog, wat niet kan gezegd worden van andere orgels in de omgeving, die totaal vernield werden. De restauratie van het begijnhoforgel is uitgevoerd door de orgelbouwer Jan Lapon uit DiksmLiide, die ook de restauratie van de orgels van Minderhout en Meerle kreeg toegewezen. Adviseur was Gabriel Loneke, een naam met klank in deze wereld. De begijnen van weleer bestelden hun orgel bij J.J. Delhaye, de laatste van vier generaties Delhaye die vooral te Gent en Antwerpen hun atelier hadden. Het orgel van het begijnhof is voor 80 procent origineel gebleven. Daardoor komen er regelmatig vakmensen. die een ander instniment van dezelfde bouwer restaureren op bezoek. Ze ko-

men hier bestuderen hoe bepaalde zaken door Delhaye gemaakt werden: een voorbeeld dus. Rond de vorige eeuwwisseling werd maar al te vaak aan deze orgels "geprutst", om de mode van de romantiek te volgen. Nu is het orgel weer 100 procent wat het was in 1833. Drie registers die vervangen waren brengen weer de juiste klankkleur en daar is soms nogal wat om te doen. Zo bleek, uit de studie die aan de restauratie vooraf ging, dat het register "veldfluit" zich in het orgel van Wortel bevond. Waarschijnlijk werden deze 54 kleine pijpjes met een heldere klank uitgeleend aan de kerk van Wortel. Op ĂŠĂŠii van die pijpjes staat trouwens duidelijk vermeld: "begijnhofkerk Hoogstraten". De regels bij een restauratie worden heden strikt toegepast zodat alles zo origineel mogelijk moet hersteld worden.

Luc Doc'kx, na enkele jaren terug achter zijn oude vertrouwde orgel

Orgelbouwer Jan Lapon restaweejde al verschillende orgels in liet Hoogstiaatse.

HERMAN VAN HEMELEN

10

Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoog straten

Keuring Mazouttanks

Tel.: 03/314.37.67

Elektriciteits werken

(Ja/)I'iL'l Loncke geelt uuleg aan orgelist Luc Docks.

Als later blijkt dat dit register ook origineel in Wortel thuis hoort, worden de pijpjes voor Wortel fonkelnieuw gemaakt. Zodra alle orgels in onze fusiegemeente klaar zijn, bezitten we zes historische instrumenten. Zo wordt ons kunstpatrimoniuni weer aanzienlijk uitgebreid. (.J.B.)

handwerken - naaigerel alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel/Fax: 03 / 314.71.34


ERFGOED

Rij ksmuseum Amsterdam pronkt met Hoogstraatse veren Het hoofdaltaar dat vroeger in de begijnhofkerk stond is nu één van de topstukken uit de barokke collectie van het Rijksmuseum van Amsterdam. Liet 17de eeuwse altaar was in 1681 een 'koopje' voor de begijnen. Ze lieten het als 'occasie' uit Rij sbergen overkomen. Sinds 1924 laat het altaar zich bewonderen in het Rij ksmuseum van Amsterdam. In 1640 werd de kleine kapel van liet begijnhol zoals afgebeeld op liet panoramisch scl1ilderij in de raadszaal van stadhuis, te klein. Dc begijnen zouden liet koor van de 5' eeuwse kapel vergroten. Maar ook die kerk zal vlug te klein zijn.

Een nieuwe kerk Het aantal begijnen zou op veertigjaar tijd bijna verdubbelen en dus moest er opnieuw een grotere kerk komen. Iii 1672 lieten de begijnen al een oven bouwen voor stenen voor hun kerk en op 10 oktober 1675 brachten ze een bezoek aan de begijnhofkerk van Lier. Die zou model staan voor hun eigen nieuwbouwkerk. Toch zouden de begijnen pas in 1681 aan liet bisdom de toelatmg vragen om een nieuwe kerk te bouwen Uit dat verzoekschrift kunnen we opmaken dat debegijnen liet financieel niet gemakkelijk hadden. We citeren: "Over weinige/oren geleden hebben iiij getinimerd en ole! Gods hulp opgemaakt een geheel nieuwe kerk en daartoe gebruikt 61/ gissing ongeveer 70 000 gl." En nu

moest er al opnieuw geïnvesteerd worden. Om de bouw financieel mogelijk te maken besliste liet bestuur om de imposante kerk in twee fases te bouwen. Uit archiefstukken weten we dat de begijnen in 1682 aan de zijde van de Vrijheid een voorlopige voorgevel lieten bouwen. De plaats waar deze gevel gestaan hecf kan men nu nog zien in de linker zijgevel, achter liet tweede raaiii. Daar is een verticaal spoor, tussen de stenen, getuige van de plaats waarde wachtgevel stond. Maar, er was meer creativiteit nodig om de bouw en de inrichting van de kerk financieel mogelijk te maken.

Uitverkoop in Rij sbergen Terwijl liet Roomse geloofhmcr een bloeiperiode kende, werden onze Noorderburcn geconfronteerd met de gevolgen van de reformatie. Op 16 juni 1648 vaardigde de Staten Generaal een besluit uit waardoor de katholieken lul Rijsbergen hun St.-Bavokerk moesten verlaten. De inboedel en alle meubilair nioest publiek verkocht worden. Waarschijnlijk was er, op dat iiioment, geen belangstelling voor liet hoofdaltaar, want uit liet archief van Hoogstraten kunnen we opniaken dat de begijnen het altaar pas in 1681 aankochten. Op 18 oktober van hetzelfde jaar lieten ze het altaar naar Hoogstraten overbrengen. Antoni Voets, een schrmjnwerker die tegenover het begijnhof woonde, ten noorden van 1-let Fortuin, zou voor liet vervoer zorgen. Hij ontving een vergoeding van 1,16 gI "Als In/het altaar te Ri/.shergen gehaald heefi, voor gelag en an-

bergen waren dan ook kandidaat om hun altaar terug te kopen, toen ze vernamen dat de begijnen een nieuw altaar besteld hadden. Op 20 mei 1718 verkoopt begijnhofpastoor Bomniacrs het altaar voor 143,12 gI aan Jacobus Floren, toenniahig wethouder van Rijsbcrgen, die liet altaar een plaats gafin de schiuurkerk. In ruil voor het geschenk moesten de gelovigen Jacobus en zijn vrouw, honderd jaar lang, op hun sterfdag herdenken niet een misviering. Toen de kerken in Nederland weer vrij gegeven werden was de oude kerk van Rijsbergen totaal vervallen en in de nieuwe kerk, die men zou bouwen, was er geen plaats meer voor liet altaar. Daarop gaf Bisschop Hopmans op 20 februari 191811e toelating om het altaar te verkopen. 1-let kwam in handen van een opkoper, die er 700 gI

derszins".

Schirijn erker \/oets weid bij de verhuis gehol pen door Jacob GeNen en Anton i Schots, die betaald v erden "i oor de 1/)!) bi 100 het altaar

3

te helu'o halen in /11/s beri ii"

--

-

In het kerkehnu ' all Rmjsbergen nioelen nog lieNtelhingswerken uitge oerd worden. Aan een zekere Jan Svnions betaa 111e men 3 gI 7 100/ o rbeids loo#i en / alk 000 /i' ,oiiui. naar liet altaar u,îebroken 1)05 CH 1) aar ('CH "01 dieiile /i Ii igeniaakt.

. .

--

T

.oiils h)'s/oil/s )i" fl1 si

ori ch (in derzoek -. erop d.mi hei ciken aliiar vrijs cl zeker ni VLmanderen ge.maakt is, maar sluitende hiess tien zijn er niet. Vs cl \veten we dat liet altaarstuk, hem schilderij dat nu hei 1)!! iiliaai.sioinl lot i / Joli/CIk ',ij//!/!o/ker/. lid R///svInusel/o! val! altaar siert, niet liet oorspronkelijke is.. lni.sic','da,n is te//ei 1! 010 het /ti'o/ k' kun.vtu eik iii al :1/1! i.lo,.ie en Het originele werd in totaliteit Ie 1001'!!. 11 ('t lailernakel en hei altaar :e'It:i/n t ern7/derd. 1684 geplaatst door liet /)/a/ van hei al taal' nL! Of) de gi'ond. .odat alieeii de bot 1'!!dezelfde Antoni Vocis houiv le hC.lCh!i1'5'/ 1 /5 en was een afbeelding van de kruisigmng naar Van Dijck. voor betaalde. Zes jaar later zou hij liet voor Maar goed, kort na de plaatsing van het 2 500 gI verder verkopen aan het Rijksmuseum occasiealtaar kent liet hegijnhof zijn bloeivan Amsterdam. perIode en krijgen de begijnen terug meer fiHet altaar was vier nieter breed, zes meter hoog nanciële ruimte. In 1711 geven ze aan Jan en veel imposanter dan wat we nu in liet RijksClaudius De Cock (1667 - 1735) de opdracht museuni te zien krijgen. Het barokke kunstwerk oni een nieuw lioofdaltaarte bouwen, een altaar staat er nu zonder liet altaar zelt Omdat liet dat nioet reiken tot aan liet gewelf van de geheel te hoog was staat het tafelblad van liet barokke kerk. altaar nu op de grond. Het Rijksmuseuni is er ook niet ui geslaagd om liet oorspronkelijke altaarstuk in zijn bezit te krijgen. In 1924 zijn er Terug naar Nederland onderhandeimmigen geweest met de St.-Bavo De Nederlandse katholieken vervullen hun parochie, niaar er werd geen overeenkomst bezondagsphicht in België of in clandestien opgereikt. (fli) richte 'schuurkerken'. De gebouwen vertoonden aan de buitenzijde geen enkel teken dat zou Inf orni atie: .stadsarch ie! Hoogs tra te,!, kunnen verwijzen naar een kerk. Biniien waren parochiearchie/Ri/shergen c'n geoieentearchief alle liturgische benodigdheden 'losvast' aangeRi/shergen. Literatuur: Parochie en Kerk van bracht, klaar oni ze snel te verwijderen en te Rijshengen (Albert Delahave - Genieente Ri/sverstoppen als dat nodig mocht zijn. bergen 1973). Het begi/nho/ van Hoogstralen Maar al vlug werden de 'schuurkerken' ge(.JoefLauii'ervs - HOK, 1974, 1975 en 1976. doogd en werden er opnieuw vaste synibolen en Met dank aan de heer en mevr. Cor Rombouts, altaren aangebracht. De gelovigen van RijsRij.bergen. \' ilsi


JAARMARKT WOENSDAG] 3 JUNI

featuring:

ABBE

(Floorshow, Blokken)

William REEVEN (Swingpaleis, Notenclub) Bart BULS (Laatste Show) Bert VERSCHUEREN (Jukebox 2000) David POLTROCK (Hooverphonic, Monza)

12


ONTWIKKELINGSHULP Behalve twee harde bedden en twee planken is er niets op onze kamer. Na een week kregen we ook nog twee stoelen met een soort klaptafeltje eraan. Kakkerlakken zijn er ook aanwezig. De dove jongetjes die intern zijn, slapen met z'n tienen op een kamer. Behalve liet matje waarop ze liggen hebben ze nog een koffer' waar wat kleren in zitten. Wij hebben dus luxe in vergelijking met hen.

Een Meersel-Dreefse in India Lotje Brouwer (22) woont vanaf haar tweede levensjaar in Meersel-Dreef op de Dreef en is nu voor haar stage pedagogiek samen met een medestudente in Zuid-India (Tamilnadu). Zij wil ons graag mee laten genieten van haar ervaringen in India en ons motiveren wat geld te schenken voor het project waarvoor zij werkt. Haar moeder schreef aan de hand van e-mails tussen India en Meersel-Dreef het volgende interview. Waarom ging je stage lopen in India? ik vind het leuk om veel van de wereld te zien en de combinatie werk en reizen is perfect. Na mijn middelbaar heb ik eerst een jaar in een instituut voor ontwikkelingsgestoorde kinderen gewerkt in Zuid-Engeland met veel gelijkgestemde vrijwilligers uit vele landen. Ook in de zomervakanties die volgenden ben ik naar liet buitenland getrokken om iets te gaan doen'. Afgelopen zomer was dat naar Slovenië, om daar via de Internationale Vrijwilligersorganisatie SC 1 een vakantieproject voor Romakuideren te begeleiden. Hetjaar daarvoor heb ik een kamp begeleid van een weeshuis in Tirnisoara (zusterstad van Hoogstraten) in Roemenië. De toestand van deze kinderen heeft mc er toe gebracht om op mijn vroegere school (Steinerschool) een actie te organiseren oni geld in te zamelen. Het was bijna vanzelfsprekend dat liet halfjaar stage binnen mijn studie (pedagogiek) in liet buitenland zou worden verricht. India is het geworden door de combinatie van de uitdaging van de cultuur en het pionieren

Wat eet je er zoal?

Wat was je eerste indruk toen je in India aankwam? Vanaf het vliegveld toen wij aankwamen, moesten wij in de bus. Een bus zonder deuren, vol met Indiase mannen m rokken. Er was keiharde hindi-muziek. Eerst reden wij door de stad: een chaotisch verkeer, herrie, lichtreelames, rommeI op straat, rikshaws, autoscooters, ossenkarren, fietsen waar wel 40 levende kippen aanhangen, alles door elkaar. Toen kwamen we in het platteland: hutjes van stro en bladeren, afbrokkelende wegkanten, geiten, koeien, kippen. olifanten. Ook vrouwen die voorbij lopen met stapels karton, bakstenen, waterkannen of bossen hout op hun hoofd. Verder bloemenvelden, kokospalmen, bananenplantages en overal mensen die ons aankijken en kinderen die naar ons roepen of zwaaien... En liet is heel warm.

Hoe woon je daar? Wij hebben een kamer in het gebouw waar liet schooltje is, daar zijn klaslokalen en een internaat voor dove jongetjes (zie kaderstukje).

Al ei haar ,nelcsiiiic',iteJanteeii en tolk Latia gc'etk Loite les aan de

verzamelde leraressen en begeleidsters, die ijverig alles noteren.

Van maandag tot zaterdag wordt er voor ons tussen de middag gekookt. Het eten wordt naar onze kamer gebracht. lIet zit in een einaillen bakje en je moet met je hand eten Je rechter hand wel te verstaan (de linkerhand is onrein), hetgeen voor een linkshandige als ik wel eens een probleem kan zijn. In de ochtend en avond zorgen we zelf voor eten: brood en fruit wat we kopen in stalletjes bij ons in de buurt. We drinken heel veel kokosnootmelk, recht uit de vrucht niet een rietje, dat vinden we heerlijk. Ook zijn we verslaafd geraakt aan de zoete indiase thee. De professor van liet instituut nam ons dc eerste keer mee uit eten, een geweldige ervaring. Als je binnenkomt moet je je rechterhand wassen. Het eten wordt geserveerd op een palmblad en je eet het nietje rechterhand. Je zit niaar te raden wat je eet: allerlei variaties rijst, noodles, een soort pannenkoekjes met de meest mysterieuze sausjes en allerlei onbekende hete kruiden. De laatste tijd worden wij vaak bij mensen uitgenodigd om te eten. Dit betekent dan wel dat wij eten en verder iedereen toekijkt. De lekkerste dingen, zoals kip geserveerd op een bananenblad, worden voorgeschoteld. De

Een lipisch klaslokaalije. Dc' ki,ujc'rcn nemen voor onder de niida'ag ec'/i bakje eten mee, neestal wal rijst en wat groentes.

htiwel ij kso±ocj rcifie pvofessiovele videoeepoefaes ei q eri sfL.dio

4

o±o de

f

sf

03131 1 182.00 ifo@toto-de-ci eee.Lie

13


ONTWIKKELINGSHULP

GELD NODIG Bij het bezoeken van enkele dorpen hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe deze projecten in de praktijk werken. Indrukwekkend om de geschiedenis van kinderen te horen en de vooruitgang te zien die door de hulp van de veldwerker is bereikt. Om te zien hoe de ogen van de kinderen gaan stralen bij aankomst van de ve] dwerker en hoezeer ze alleen al genieten van de aandacht en aanwezigheid. Naast een plastic tas met zelfgemaakt lesmateriaal zijn enthousiasme, creativiteit en betrokkenheid de belangrijkste middelen die de veidwerker voor handen heeft. Geld om lesmateriaal en speelgoed is er niet. De kosten van de hulp voor ccii kind zijn per maand, omgerekend 140 Bfr. Hiervan worden een klein salaris voor de veldwerkers, medicijnen en speciale voorzieningen zoals schoenen, spalken. krukken en gehoorapparaten en eventueel vervoerskosten naar een specialist in de stad betaald. Ouders wordt gevraagd om een minimum bijdrage van 5 rupee (ongeveer 5 frank) te betalen. Voor sommige gezinnen is zelfs dit kleine bedrag teveel. Anderen zien de noodzaak van deze hulp niet in. Voor die kinderen betaalt de I-ICSS het gehele bedrag. Door zelf het enthousiasme en de inzet van de veldwerkers te hebben ervaren zien we dc grote waarde van deze vorm van hulpverlenen in. Graag willen wij proberen om deze projecten financieel te steunen zodat ze ook in de toekomst door kunnen gaan. Geld is hiervoor niet de belangrijkste niaar wel een noodzakelijke voorwaarde!!

HOLY CROSS SERVICE SOCIETY De Holy Cross Service Society (HCSS) is een ongesubsidieerde Organisatie die zich inzet voor zo'n 4.000 kinderen en volwassenen met een verscheidenheid aan liandicaps (blind, doof, verstandelijk gehandicapt, autistisch, spastisch, meervoudig gehandicapt en leeq)roblemen). De projecten onivatten onder andere een instelling voor bijzonder onderwijs in de stad Trichy en dorpsprojecten op liet platteland in Zuid India. De medewerkers van de HCSS worden opgeleid door de Organisatie zelf. Deze opleiding is tevens een onderdeel waar wij als stagiaires aan mee werken. Op het platteland van Zuid India, zetten de veldwerkers van de Holy Cross Service Society zich dagelijks in voor kinderen als deze. Het gaat om kinderen met een ver standelijke handicap, vaak sarnengaand met een bijkomend probleem als spasme, epilepsie en gehoorstoornissen. De veldwerker, getraind door de HCSS, bezoekt deze kinderen dagelijks in de thuissituatie. Afhankelijk van de handicap en de behoefte van liet kind, wordt zorg op maat gegeven. De hulp is gericht op liet trainen van praktische vaardiglieden en liet aanleren van basiskennis, die belangrijk zijn in liet clorpsleven. Aankleden, wassen, water halen en liet leren kennen, benoemeii en verbouwen van fruit, groenten en dieren. Voor spastische kinderen worden bewegingsoefeningen gegeven om de spieren te sterken. Kinderen die niet of nioeilijk kunnen lopen worden hierin getraind en geholpen.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

-

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03I31452.78 14


ONTWIKKELINGSHULP uitzonderingspositie waarmee je behandeld wordt voelt wel wat ongeniakkelijk.

Wat doe je eigenlijk inje stage? 's Morgens zijn wij meestal in de klasjes en kijken daar en zingen met de kinderen. Dat is belangrijk, want daardoor krijgen we een indruk wat er gebeurt. 's Middags bereiden we o.a. de les voor die wij iedere zaterdag aan de juffen van de kinderen geven. Wij geven hen dan achtergrondinformatie over hun werk, bijv. de ontwikkelingsfasen van het kind, over autisme, over pubertijd e.d. Iedereen in de klas zit in kleermakerszit op de grond. Het duurt heel lang voordat je er een beetje aan gewend raakt om zo vier uur achtereen op een stenen vloer te zitten. Wij spreken in het Engels en er is een tolk die het in de plaatselijke taal (Tamil) vertaalt. Verder leren we de juffen ook goed te observeren. Daarnaast maken wij zelf ook observatieverslagen van kinderen voor de HC'SS. Vaak gaan we 's middags mee naar de dorpen om the thuissituatie van de gehandicapte kinderen die overdag de t ICSS bezoeken, te zien of andere

projecten die de HCSS organiseert te bekijken. Voor en met de kinderen zingen we veel: Engelse en Nederlandse kinderliedjes en we doen klapspelletjes. De kinderen vinden het heerlijk als we met ze spelen en zingen.

Waar geniet je hel incest van inje vrije tijd? Doordat we ook op de HCSS wonen is het onderscheid werken en vrije tijd niet zo scherp te maken. Maar het contact met de mensen, zien hoe ze leven, dat is wel waar ik het meest van geniet. Elke week is het weer zo, dat er geen dag volgens onze goede 'weekplanning' verloopt, maar dat is op z'n Indiaas. 's Avonds op pad gaan en bij mensen langs gaan die we kennen, steeds meer mensen leren kennen en uitgenodigd worden om bij hen thuis te komen, dat is echt super! En niet alleen wij genieten daarvan. wij doen iedereen een groot plezier en eer aan door langs te gaan. Bij één van de bezoeken noemden ze ons al de 'white aunties' (de blanke tantes). Laatst toen we een project van de Wereld Gezondheid Organisatie bezochten leidden een aantal jongens van een jaar of 15 ons rond

in en om dat dorpje. Ze klommen als apen in de palmen om de ene na dc andere kokosnoot naar beneden te gooien (die wij natuurlijk niet plezier leegdronken en aten). Toen ik vervolgens ook probeerde zo lenig in een palm te klimmen, leverde dat natuurlijk een hilarische scéne op. Wij zijn inmiddels ook uitgenodigd op een trouwfeest. Wij konden wel een gat in de lucht springen, zo leuk. Dat wordt weer een nieuwe sari kopen ... !

Waat-oni wil je dat er geld ingeratneld gaat siorclen? Ik kan het rechtstreeks aan de l-ICSS geven en ik weet wat voor soort projecten ze doen en bovenal dat er niets blijft 'hangen'. De armoede is hier werkelijk heel erg groot. Wij krijgen hier zoveel: indrukken, vriendschappen. Als we bij de mensen thuis komen zien we dat ze extra hun best doen en dan geven ze bijvoorbeeld ons kip te eten, terwijl hun eigen kinderen dat echt niet krijgen. Zij leren ons dat je bijna meer kunt geven dan wat je hebt ... ('Marie/te Ko/deii'er, dv)

J,.

J

JL

r

. ht iwee OJ) ei n kun i i in t enkel een haril 1)1 1. een stoel en een plank. îaar ieree/d ken Ini't de schoolkinderen i' dat nag grote

lid'!

,kla.s/e niet vei:rtandelilt gehandirapte ki ideremi ian

tli.s s

lil\t

HULPVERLENING In het werk met liet kind probeert de veldwerker ouders en directe omgeving te betrekken bij de hulpverlening. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de dorpsscholen. In sommige scholen is een kleine ruimte beschikbaar gesteld waar een veldwerker een speciaal programma voor een klein groepje gehandicapte kinderen heeft. Alleen al aan het aantal kinderen is te zien dat het hier om een speciaal programma gunt. De gemiddelde klas op een Indiase basisschool bestaat uit 60 leerlingen. In smoezelige schooluniformen maar met strak gekamde glanzende haren, zitten de leerlingen in kleine groepjes op de grond en delen met zijn vijven een leerboek. Dat de onderwijzer geen mdlviduele aandacht kan geven aan een kind met een handicap mag duidelijk zijn. Het goede van de samenwerking met de dorpsscholen is de integratie van de kinderen in het normale leven en de mogelijkheid om voorzieningen te delen. Positieve ervaringen en vooruitgang bij de kimideren, laten niet alleen de ouders het belang van speciale aandacht inzien. miiaar vergroot ook medewerking en enthousiasme van scholen en de gemeenschap. Dit tllustreert liet doel van de HCSS. Zij proberen naast liet geven van individuele begeleiding vuuial de beeldvorming over verstandelijk gehandicapten positief te beïnvloeden. En daarmee de integratie in de gemeenschap te bcvordet cii.

HANDICAP: STRAF VAN DE GODEN In de schaduw van een hutje, ligt een jongetje van een jaar of vijf. 1-let heeft alleen een hemd aan en rolt door zijn eigen uitwerpselen. Zijn gezicht is besmeurd met vuil waar kleine beestjes aan vast kleven. Dit jongetje is zwaar verstandelijk gehandicapt, spastisch en epileptisch. Zijn moeder werkt, net als de andere vrouwen van het dorp, van 's ochtends vroeg tot op liet heetst van de dag in de rijstvelden. Het vullen van de magen is haar eerste zorg. Vader is het grootste deel van de tijd dronken. Het gezin is aangewezen op de inkomsten van moeder. Haar zoontje alleen thuis achterlaten is dus geen keus... In het algemeen wordt het beeld dat er bestaat over een (verstandehijke) handicap bepaald door religie of andere boven natuurlijke krachten. Een gehandicapt kind is een straf van de (joden voor het begaan van een zonde. Ouders houden hun kind dan ook liever verborgen voor de buitenwereld. Kinderen zijn op liet platteland van India, een economische noodzaak. Ze zijn de oude dag voorziening voor de ouders. Een gehandicapt kind zal hier niet aan kunnen voldoen en dus zien ouders niet de noodzaak in om extra tijd en aandacht aan zo'n kind te geven. Ook de houding van de buitenwereld is afwijzend: een gehandicapt kind is een schande voor en van de fismilie.

15


Kempens Gildenfeest op 23 en 24 juni 2001 in Meer (5) Heel Meer viert feest met de Sint Jorisgilde Een gildenfeest inrichten, betekent een gigantische organisatie op poten zetten Zowel materieel als financieel. Het overtreft veruit de mogelijkheden van een vereniging zoals de Sint Jorisgilde. Gelukkig kunnen we bij de realisatie van ons project rekenen op heel veel steun en medewerking.

De overheid

Overlast

Eerst gaan we aankloppen bij het stadsbestuur. Zij zorgen voor materiële ondersteuning. De dienst welzijn maakt ons wegwijs in de administratieve mallemolen. De drukkcrij maakt publiciteitsfolders. De stedelijke politie regelt de verkeerssituatie. Toerisme Hoogstraten helpt ons bij het voeren van publiciteit en geeft ons heel wat goede raad bij de organisatie van grootschalige evenementen. De uitleendienst noteert onze bestelling van materialen en zal alles keurig leveren. De technische dienst helpt ons bij het toegankelijk maken van het feestterrein. Lagere school De Meerpaal is gastvrouw bij de academische zitting en bij het gildenmaal. Keurig!

Een feest heeft niet alleen zijn lusten, maar ook zijn lasten. In het eerste deel van de Gestelsestraat tot aan de Zundertsestraat en in de Donckstraat wordt vanaf 12.00 uur de optocht gevormd. Die straten moeten autovrij zijn. De stoet gaat van de apotheek tot aan Jan Vorsselmans. Meerdorp en de Meerscweg worden verkeersvrij gemaakt vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur, Buurtbewoners worden verzocht tijdig maatregelen te treffen indien zijn tijdens die periode hun wagen wensen te gebruiken.

Een geschikte ruimte De zoektocht naar een geschikt feestterrein is geen sinecure. Toch vinden we dat in de omgeving van het oud voetbalterrein. Landbouwers, tuinders en F.C. Meer stellen gronden ter beschikking om te gebruiken als feestweide, als schietstand of als parkeerterrein. De toegang ertoe wordt verleend door enkele particulieren. Waarvoor dank!

Koken kost geld Maar dan kijk ie tegen de financiële consequenties aan. Een deelnemingsvergoeding en prijzen voor de gilden. Een onkostenvergoeding voor de juryleden. Huur voor de terreinen, de feesttent, de elektriciteitstoevoer, de geluidsinstallatie, de lichtinstallatie, de toiletwagens, de jurywagens, de doelen. Een gildenmaaltijd voor de genodigden. Kosten voor administratie en publiciteit. Muziek in de tent. Allerlei animatie voor groot en klein. Niet te doen, niet te doen! Te veel voor een kleine vereniging! Gelukkig kunnen we rekenen op de sponsoring van bedrijven en de financiële steun van veel gewone burgers. Een aantal mensen hebben het hart nog op de goede plaats. Zonder hen staan we nergens!

Help! En dan is erde uitbating. Op twee dagen hebben we ruim 250 helpers nodig. Pijlendragers, naamplaatjesdragers, verkeersbrigadiers, parkingwachters en terreinbewakers, tappers en bedieners van dranken, afwassers en opruimers, koffiezetters, om roepers. computer deskundigen, coördinators, enz. enz. Véél mensen hebben we nodig. Bemoedigend hoeveel verenigingen en personen zich spontaan aanbieden om te helpen. In Meer lukt niets, zegden ze mij op voorhand. Ik weet het nu: in Meer kan meer.' Natuurlijk nodigen we alle helpers uit op een gezellige verbroederingsavond op maandag 25juni om 1 9.00uur.

16

Feest in het dorp Zal het gildenfeest in Meer een onvergetelijke gebeurtenis worden? Dat hangt af van twee heel belangrijke factoren: het weer en Meer. Aan het weer kunnen we niets doen. We brengen eieren naar de Clarissen, branden een kaars en wachten hoopvol af. Maar de inwoners van Meer bepalen mee in belangrijke mate het lukken van het gildenfeest. Daarom deze oproep. Steek de vlag uit. Zet bloemen bij uw huis. Wees vriendelijk en voorkom end tegels de talrijke gasten die ons dorp bezoeken. Koos naar de gildenmnis. Bekijk massaal de optocht van de gilden. Stap in groep naar het jeestterrein. Ouders, laat uw kinde,'en mee genieten van dit groot folkloristisch leest. Jongeren, probeer eens hoe vaardig je bent niet een kleine kruishoog 01 een buks. Ouderen, geniet nog eens oprec bi van de tijd van toen. Ma. ii'. de hele do,psgemneenschap moet samen met ons feest vieren. Wanneer je 0/) 23 en 24 juni naar het gildenfeest komt, ben je te gast op een groot dorps feest. Zo geef je het goede voorbeeld aan heel de fusiegemeente en de hele Kempen. Woorden wekken, voorbeelden trekken. De Sint-Jorisgilde rekent op u.

Besluit In vijf afleveringen hebben we getracht de lezers van de Hoogstraatse Maand voor te bereiden op het gildenfeest van 23 en 24juni in Meer. Eerst maakten we een tocht door de tijd. Aanvankelijk zijn de schuttersgilden de beschermers van het dorp. Gedurende eeuwen hebben ze een belangrijke ceremoniële functie bij feesten, optochten en processies. Tot de tweede helft van de 1 9de eeuw hebben zij nagenoeg het monopolie van het verenigingsleven. In de 21 ste eeuw leven de schuttersgilden voort als kleurrijke ontspanningsverenigingen met een rijk cultureel verleden. Eens per jaar houden alle Kempense gilden een feest om in een gildenbroederlijke sfeer wedstrijden te houden. Het vorig gildenfeest in Meer dateert van 1962. De huidige generatie mag het feest van 23 en 24 juni 200 Iniet missen.

Wie nog meer informatie wenst over het gildenfeest van 23 en 24 juni 2001 in Meer, raadpleegt onze folders of programmaboekjes. Je telefoneert naar 03/315.87.73 van het secretariaat van het gildenfeest of je neemt contact op met Toerisme Hoogstraten.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfiwagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


Scholierenparlement andermaal met Hoogstraatse deelnemers HOOCSTRATEN = Bij de rol van de Verenigde Naties inzake internationale veiligheid en ontwikkelingssamenwerking zal u waarschijnlijk nog niet vaak stilgestaan hebben. Ik kan het u niet kwalijk nemen, maar laat het u daardoor nog méér verbazen dat een honderdtal leerlingen gespreid over heel Vlaanderen zich daarentegen wel een heel schooljaar in deze materie hebben verdiept. Ook het Seminarie en het Spij ker konden enkele enthousiaste zesdelaars afvaardigen die wel wilden meespelen in het groots opgezette politieke spel dat Globelink elk jaar organiseert, en die bijgevolg samen met hun leraars geschiedenis (waaronder ook gemeenteraadslid j uul Verhulst) regelmatig wat van hun vrije tijd afstonden om in het scholierenparlement regio Noorderkempen te zetelen. Bedoeling van dit parlement is om. een kans te geven aan leerlingen om op een volwassen manier kennis te maken met de vaak chaotische politieke wereld, en verschillende wereldproblemen op hun eigen, frisse en mogelijk beter manier te benaderen. In een eerste zitting werd aan de leerlingen in kleine groepjes een rol toebedeeld, zoals Rusland, VN of wapenindustric. Met het nodige inlevingsvermogen was het dan voor de deelneniers zaak om de standpunten of belangen die aan hun rol verbonden zijn zo goed mogelijk te verdedigen gedurende het verdere verloop van hun carrière als parlementariër. De mix van meer ervaren leerlingen die al eerder aan dit front hadden gestreden en groentjes, zorgde af en toe voor pijnlijke situaties voor laatstge-

toolr

8& n

noemden. Onvoorbeicid voor cle dag komen, betekende immers meteen om de oren geslagen worden met termen als EWS. OVSE, AFDL of deed enkele zweetdruppels je dossier bevuilen terwijl je toch nog snel ging opzoeken wat dat Lusaka vredesakkoord ook weer just inhield. Elke rol groeide echter mee in het systeem, zodat tegen de regionale slotzitting het leergeld ondertussen wel betaald was aan de veteranen onder de scholieren. Die slotzitting ging gepast door in het Hoogstraatse gemeentehuis, omringd door enkele persmensen en onder het goedkeurend oog van de burgemeester en enkele andere geïnteresseerden, politici en anderen. Iedereen kon er met de beiiodigde terminologie en dossierkennis zijn laatste zegje (in de vorm van amendementen) doen bij het stemmen van de eindresoluties. Zo werden tijdens de laatste regionale conferentie de besluiten van de vorige zittingen tot een mooi geheel gesmeed waar alle studenten van het parlement van de Noorderkempen zich min of meer konden achter scharen. Reden van de grote motivatie waarmee men zelfs op zaterdagnaniiddag doorwerkte, moet misschien gezocht worden in de receptie die de leerlingen nadien wachtte en die ze zelf naar eigen kunnen met feestelijke recepten in elkaar hadden gestoken. Volgde enkel nog het werk in het grote Europese parlement in Brussel. Leerlingen overheel Vlaanderen die per regio een heel jaar samen hadden gediscussieerd over hetzelfde onderwerp, mochten gedurende een vrijdag de ge'.'one schoolgebouwen inruilen voor het Mekka van de parlementariër. Bleek dat men ook daar

op gewone stoeltjes zat en er zelfs geen kolliete bespeuren was tijdens de 'koffiepauze'. Niettemin werd er hard gewerkt. Opnieuw werden de rollen overde regio's verdeeld, waarna de standpunten over dc resoluties naast mekaar werden gelegd, getoetst aan de opinie van 'echte' politïci, opnieuw verwerkt in subcommisies, opnieuw gestemd in commmisies, om dan over te gaan naar cle plenaire en dus algemene slotzitting. 1-let feit dat ook daar nog over elk thema verder gedebatteerd werd, toont aan dat conflictoplossing op wercldsehaal lang niet zo makkelijk blijkt als het soms van buitenaf misschien wel lijkt. Hoe dan ook weerklonken de woordgroepcn 'veel bijgeleerd' en 'goed geamuseerd' in ongeveer elk eindwoordje van alle regio's. Ook in het onze, meende ik gehoord te hebben... (Tohia.s Lci'sc',i. Sc'ouna/'iL'-cItc'Inrnic'/)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

ssens '

'4*

::•:•

320

p$

* 05131

88

17


o r s 1 eve n Contactpunten DORPSN IEUWS

FAMILIEKUNDE

Gezocht: familie Brosens

Hoogstraten:

\Varre Palrnans. Tinnenpotstraat II E. te!. 03-314.5370 e-mail warre.pa1mansvil1aec.uunct.be

Frans Brosens ( 1850-1 930) zou een Antwerpse kunstschilder zijn die de haven schilderde, kanalen, steegjes, enz. Wie weet iets meer over hem? Jan Pieter Brosens (1872-1932) was een volksmuzikant uit Minderhout die op de (nu zeldzame) Kempense doedelzak speelde. Informatie, foto's en andere zaken over hem of over zijn doedelzak zouden ook welkom zij ii. Jan Pieter was een telg uit de tak Schepers. Dit zijn twee vragen van Gery Brosens uit Westmalle. De antwoorden kan je aan de redactie bezorgen (Loenhoutseweg 34) of naar hem zenden met een e-mail gerybrosens.com of ga ook eens kijken naar de 'Brosens 'age' via www.brosens.com

M eer:

M arcel Aclriaensen. Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail marce1.adriaensen(if illage.uuneLbe M eerle:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret(èworIdonline.be M eersel-D reef:

Toon Verlcye. Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye46attlobal.net Minderhout:

Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25, fax ± tel. 03-3 14.49.03 e-mail: franssniidersftiscalinet.be Wortel:

Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, tel. 03-314.71.96 e-mail iosrooshotmail.com SPORTNIELJWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout. tel. 03-314.66.28 GELDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssniiders(cftisealinet.be ADVERTENTIES Jan Miehielsen, Groenewoud 21, lloogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail jan.miehielsen4tattg]obai.net

Na dc avondmarkt en siratenloop op oensdag 13 juni spelen in het H. Bloedparkje aan De Gelmel "The Gelmel Al] Stars" een speciaal voor de Gelmel samengestelde groep met prima muzikanten. Ben Crabbé drumt in deze groep. De groep bestaat voor de rest uit William Reeven, zang (Swingpaleis, Notenelub). Bart Buis, bas (Laatste Show band), Bert Verschueren, gitaar (Jukebox 2000) en David Poltrock, toetsen (Hooverphonic, Monza). Zoals u kan zien belooft dit een spetterend optreden te worden. En de toegang is gratis!

FOTO'S

Mareel Onincx Lokbosstraat 9 Meer, tel. 03-315.93.07

Meimaand Mariamaand

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

nrp,.-.-r LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

J .

1

HOOGSTRA TEN- Op 30 april werd in het rust/muis de nieuwe maand in gezongen met een Mariah milde waarbij alle verenigingen van Hoogstraten uitgenodigd waren.

EI


DORPSNIEUWS

Piuskoor bevorderd

JJOOGS'TR_4 TEN - J-Jet genie;v/ liii.Iur iiini op : ncliv 22 ijuil Lt/ (1(11/ hei provinciaal zangtornooi. Dejurv bestond uit niuzic/c- & zangspecialisten die bepalen in welke afdeling elk koor wordt geplaatst derde, tweede, eerste, i,itinuntend/ieid of ereafdc 1inc Dczc tot lenning blijft gcldig voor ten pci iodc ian vierjaar. Bij dc vorige uitgaven werd het Hoogstraatse koor steevast ingedeeld in eerste afdeling. Ondertussen was er weer ha rd gewerkt onder leiding van dirigente Lot Goetschalckx. Denken we maar even terug aan de zeer gesmaakte uitvoering van de Missa Brevis van Mozart Ier gelegenheid van Pasen. De beloning bleef dan ook niet uit. Het Piuskoor promoveerde naar de afdeling « Uitmuntendlieid ». De homogeniteit en de expressivileit u'aarinee de nummerc gezongen werden, vielen in de smaak van de jury. Vooral liet prachtige en gevoelige 'Christinas Lullabi' van John Rutter maakte indruk op alle aanwezigen. Maar ook snellere nummers als 'Bobbejaan kiiamc'n goed uit de verf en bewezen dat het koor verschillende genres aankan.

HOOGSTR4 TEN - In de volksmond is deze school beter bekend als de hotelschool '. Toch konden we heel wal meer ontdekken tijdens de jaarlijkse opendeurdag op zondag 6 mei. Niettemin bleven vooral de ruimtelijke creaties niet chocolade ons het sterkst bij. Maar niet aankomen, noch proeven vt'as de boodschap. Dit deed ons de vracig stellen Wie mag al die kunsistukken achle,'af dan iiel soldacmt makc'n ?

Woninginrichting

Onvoltooid verleden tijd

GEBR. LEYTEN 51

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken

- Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikletleji, lopers, eni.

Zonnecenter

áá

HOOGSTRA TEN- Hoofdrolspeler in de verleden tijd Maarten Leemans doet zijn verhaal

Ipatinga

aan de vrienden Mick Monsieur en Jan van Bael over zijn poppen die soms (in zijn hoofd) tot leven komen. Linkerpop Raspoetin zou een dramnatisc'hc' wending geven aan de jeugd van het drietal. Twee avonden na elkaar trok het m'ijfjaarlijkse toneel van het instituut Spijker een volle zaal. Bij die gelegenheid werd de hand tussen school en buitenwereld alvast weer wat meer aangetrokken.

Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66


DORPSNIEUWS

Eerste steenlegging 7

Knutselen op de Vrijheid

1,9 11

IIOOGSTR. 1 ïE,\'- 01) 25 april vond dc aa/1\'ang plaats i,aa ccii grote iiithrcidiiig san het VI'! Spijker. Er komt ruimte voor de grooikeuken, kantoren, zes klaslokalen, eetzaal, overdekte speelplaats, audito,'ia, ca/'ta/'ia, didactische keukens en ga zo maar dooi'. l'oor in totaal meer dan 150 miljoen aan nieuwe lokalen moet eind volgend schooljaar in gebruik kunnen genomen woj-den.

t-IOOGSTRATEN - Niets zo leuk als op een zonnipe namiddiig mei inn vij Ilionderd kinderen knutselen, st.liildcrcn en tekenen op de brede voetpaden van de Vrijheid iii Huugstiaten. In offirile termen heel dan deelnemen aan 'de lKO-Workshop'. 1-let 1 KO, onze plaatselijke academie voor beeldende kunsten, organiseert zo 'n workshop reeds voor het vierde jaar op rit tot algemene tevi edenheid san de vele, vooral jonge deelnemers. De leerkrachten bedenken telkens nieuwe technieken, zodat er voor ieder steeds wel wat anders en leuks te ontdekken valt. Er wordt ook voor gezorgd dat de voorgestelde technieken goed uit te voeren zon door kinderen. En voor diegenen die het nadien ook thuis eens willen proberen geven de 1KG-mensen aan alle deelnemers een praktische beschrijving nice van de aangeleerde technieken. Altijd leuk en het levert vast wel eens ideeën op voor zelfgemaakte cadeautjes! Hoe dan ook, heb je tijd en zin, zak dan op pinkster7aterdag 7eker af naar de Vrijheid. Het 1 KO en het gemeentebestuur zorgen voor materiaal, een verfrissing, de nodige en vakkundige begeleiding, ja zelfs voor de schorten. En dat allemaal gratis, wat wil een mens nog meer? Het thema van dii jaar: DE DIERENDOOS (die je nadien meteen mee naar huis kan nemen). Datum: Zaterdag 2 juni van 14 uur tot 17 uur. Plaats: Brede voetpaden van de Vrijheid, recht tegenover liet stadhuis. Wie mag deelnemen? Iedereen, maar er wordt voorrang gegeven aan jongeren van 6 tot 12 jaar. Kostprijs? Gratis! Info 1KG tel. 03-314 75 54 of iko(u village.uunet.he

Lekkers uit eigen streek

HOOGSTRATE1\ - 41 vele jaren geeft Etienne van Nven het beste van zichzelf om zijn cursisten de kunst van het bloemschikken bij te brengen. Resuliaat hiervan kunnen we al twee jaar na elkaar bewonderen op het einde van september wanneer de Vrijheid versierd wordt met zijn ontweipen en uitvoeringen van de bloemen- en groentenpracht. Eind april presenteerde luj weer een nieuwe groep a/ijestudeerdeii.

IKO-TENTOONSTELLING met werk vaii de leerlingen op de zondagen 10 en 17 juni (II. Bloed) telkens van 10 uur tot 18 uur met werk van de kinderen, de tieners en de volwassen cursisten. Tekenkunst. Schilderkunst, Beeldhouwkunst. Keramiek.

\7 rije

Graflek en Binnenhuiskunst.

Er is eveneens mogelijkheid tot inschrijven (opgelet nieuw lesrooster). Infobrochures gratis af te halen in het IKO of op cle Stedelijke dienst voor Toerisme

20

HOOGSTRA TEN - De Toerisme-opendeurdag op 22 april start van het nieuwe toeristischeseizoen in de Keinpen groeide uit tot een succes. Liet infikantoor kreeg die dag zo 'n tweeduizend hezoekej's over de vloer. De aa,'dbeitelers verkochten in eer dan 400 kg aardbeien. in primeur stelden zijhun aai'dbeienaperitie/ en aardbeienwijn s'oo,-. De vrijwilligers van cle VVV loods/en op korte tijd zevenhonderd mensen naar de torenomgang van de SintCatharinakerk. De vele bezoekers werden getrakteerd op Begijntjes 'pralines) en Spilzakken (koekjes).


DORPSNIEUWS

VITO-leerlingen houden grote kiuis liet VIT() besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan het thema "Respect". Respect in tal van aspecten, gezondheid en zei frespect in de brede zin, verdraagzaamheid naar de anderen toe maar ook aandacht en be7orgdheid voor de eigen omgeving, de school, liet dorp. In het kader van het respect voor de eigen leefomgeving en het milieu werd er op donderdag 26april een opkuisactie gehouden door dc leerlingen van liet eerste jaar. Niet enkel de directe schoolomgeving werd aangepakt, maar ook de meeste invalswegen naar de school toe. Wie een beetje vertrouwd is mei deze wegen kan er inderdaad niet naast kijken: liet zwerfvuil heren der langs de straatkanten, in de bermen en zelfs in de grachten. Gelukkig is er de laatste jaren een positieve evolutie waar te nemen dank zij de plaatsing van dc gekende 'blikvangers". Toch zijn ernogheel wat jongeren die dagelijks in de fout gaan en daar wilde deze actie van VITO-leerlingen 7eker ook de aandacht op vestigen. De stad Hoogstraten steunde volledig dii initiatief en verklaarde zich bereid om de actie materieel te ondersteunen. Zij leverde de vuilniszakken en haalde deze ook gegroepeerd op om ze nadien tesamen met alle leerlingen naar liet con ta i nerpa ik te \ «eren I-IOOGSTRAIEN

,

Dc dag begon met het bescliildeien van T-shirts of heniden. Elk kledingsstuk kreeg een slogan opgeschilderd die de actie nioest ondersteunen en aandacht vragen voor de strijd tegen vervuiling en liet zwerfvuil. Zo zagen we heel svat leerlingen met «Geen troep op mijn stoep», «1-hop, hop, hop, ruim dat vuil toch op !», en tientallen andere fantasieën. De boodschap was wel erg duidelijk. Vanaf 9.15 u zwierven de 150 leerlingen in een tiental groepen in de s'erseh ii lende richt nivea

1 Y 'IJ

v:tW'

1

uit cii startte dc actie «grote schoonmaak». Alle vuil werd gesorteerd en in de daarvoor voor ziene zakken gestoken. Leerlingen van liet zevende jaar begeleidden de groepen en hielpen de actie mee ui veilige banen te houden. Op een aantal afgesproken locaties werd het afval ver zameld waar het door de groendienst van Hoogstraten werd opgehaald. Daarna vertrokken alle groepjes met de fiets naar liet eontainerpark waarde mensen van de Groendienst dc leerlingen de fascinerende wereld van het containerpark konden laten aanschouwen. 1-let contaitier park is op donderdag normaal gesloten maar voor deze gelegnheid wilde de stad graag opendoen. De leerlingen zouden normaal ook de verzamelde zakken in de daarvoor bestemde containers deponeren, niaar dit werd uiteindelijk door het gemeentepersoneel 7elfuitgevoerd. Het bar slechte weer had liet er voor de leerlingen niet gemakkelijker op gemaakt. Nat maar voldaan keerde de lange sliert terug VITO waarts. Met dit initiatief hoopt de school de leerlingen iets meer milieubewustzijn bij te brengen en tegelijkertijd, door de daad bij het woord te voegen, werd l-loogstraten alvast een beetje frisser en properder. Bedankt jongens!

Je weet wel, daar op de hoekin

HOOGSTRA TEN

4

Lod. de Koninoklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

10d6pie.x , ÏBJIflL1U1

IJ

21


DORPSN!EUWS

Prinselijk bezoek MINDERHOUT - Reeds tien jaar bestaat er een taaluitwisselingskias tussen Scharrel uit Minderhout en een school uit Neufchâteau. Tijd dus voor een eerste lustrum. op dergelijk feest mag ook de peter aanwezig zijn. Prins Filip werd uitgenodigd en nam, tot veler verbazing, deze uitnodiging ook aan. Prinselijk bezoek dus te Minderhout op donderdag 17 mei. De Koestraat werd al vroeg gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt door de ordediensten. Stipt op tijd arriveerde het prinselijk gevolg. Bij aankomst konden slechts enkelen van de aanwezigen een glimp van de prins opvangen. De auto's werden ineens achter op dc speelplaats gedirigeerd waar enkele Plaatselijke personaliteiten de prins verwelkomden. Het ontvangsteomité was bewust zo beperkt mogelijk gehouden. Dankzij dejoviale houding van de prins verdween al snel de nervositeit. Tijdens de briefing toonde de prins zijn belangstelling voor het project. Op talloze vragen verlangde hij een afdoend antwoord. Ook in de atelierklassen van de zesde jaarse toonde hij zijn belangstelling. Kinderen en leerkrachten dienden hier in het Frans en in het Nederlands antwoord te geven. De prins kreeg een levensgrote beer aangeboden voor hun toekomstig kindje. Grappig, eerst de prins met die grote beer in zijn handen, even later zijn luitenantgeneraal. Later, tijdens de receptie, verontschuldigde de prins zich nogmaals voor de afwezigheid van zijn vrouw. Hij wilde echter van iedereen persoonlijk vernemen wat zijn of haar aandeel was in deze uitwisseling. Na het officiële gedeelte nam de prins de nodige tijd om het minder talrijk opgekomen publiek buiten per soonlijk te groeien. Knap om te zien hoe Filip omgaat met dc bevolking. Als je hem in een gemoedelijke sfeer ziet, zoals toen in Minderhout, dan komt hij toch anders over dan dikwij Is op de televisie. Stipt op tijd vertrok de prins, met een Kempense regenbui, naar andere oor den. En gans Minderhout. toch zeker "Schar rel", is een mooie ervaring rijker.

-

17'

'''t

ilr/ ,'wcrk geniaila. 1-en gi ole kadcr /fl1 t en afbeelding van hel In-in.venhlk paar mocht daarin niet o,iî/reltc',i. Toen bleek dat J'hilip alleen kua,n lir ersli' er hij sommige kinderen een teleurstelling. Ze konden toch geen lekenin- aan de prins atgeis n.' /

. ''i

1

1

A

De kinderen clie niet met de uitu'isselingsklas betrokken 'noren kregen de prins toch van dichtbij te zien. Enkele 'hengels 'lieten zich ontvallen wat er late,' geheum'de met al die foto 's clie genomen werden door de verschillende persmensen. Ook s avonds op liet nationale nieuws t o.s dc berichtgeving mnaam' een Inagem' beestje.

Ongevallen .ilev

duit hlijc rit sti ileitde ie:ic/i1e/i. De kwam :eer joi.'iaal over. Omdat de belangstelling zeker iiiet massaal te noemen was kon hij zich rustig voortbewegen, en met sommige mensen een kom-t woordje vt'isselen .Schar,'el en alle anderen waren geweldig blij met zijn komst mao,' toch misten we Mathilde die om verslaan bare redenen zich liet veron tsch uldigen.

22

taterdag ~1 1 april om t 1. 10 uui botsten aan het kruispunt Loenhoutseweg-l-linncnboomstruat te l-loogstraten twee personenwagens. Sylvie Vaka Lopulos, woonachtig te Deurne, werd licht gewond. In de tweede wagen werden Anja van Roy en haar kinderen Bjorn en Michael Dekkers uit Meer eveneens licht gewond. Dinsdag 24 april om 15.15 uur botsten aan de l-Iinnenboomstraat te Minderhout een auto met een moto. De motorrijder Vandergehuchten. 41 jaar, uit Hoogstraten werd licht gewond.

Donderdag 10mei om t S 0 uur hntsten aan de Desmcdtstraat te Minrlerhout een personenwagen met een moto. De motoiTijder Jozef Tielemans, 52 jaar, werd licht gewond. Hij werd naar het St.-Jozefziekenhuis te Turnhout gebracht. Zondag 13 mei om 23.45 uur botsten aan het kruispunt Sint - Le naar tse weg e ii Hinnenboomstraat te Hoogstraten een auto met een lichte vrachtwagen. Mirjam Joosen uit Brecht werd licht gewond.


DORPSNIEUWS

Meikoning en —koningin onder stralende hemel! MINDERI-IOUT - Onder geen beding mochten deze Meiboomfeesten mislukken! Vorig jaar werd het een grondig fiasco, niet door de slechte Organisatie, wel wegens het krachtige stormweer dat die dag alles omverblies wat het op zijn weg vond. Besluit: tot ieders grote spijt "afgelast"! Dit laatste kon zeker geen tweede keer doorgang vinden, daarom werd een alternatief programma in mekaar gebokst, dat doorgang zou vinden in het parochiecentrum in geval de weergoden weer in hun slechtste gedaante zouden opduiken. Filip Ongcgronde vrees, zo bleek! Een deugddoend zonnetje vormde liet Minçlerhoutse dorpsplein om tot ccii gezellige pleisterplaats waar kon gesinikkeld en gesmakkeld worden. Rijstpap uit grootmoeders tijd, stel je voor, met echte salïraan erin, zo geel als een eierdooier. Met bruine suiker! Om te likkebaarden en om je vingers af te likken en... dat werd dan ook gedaan. Intussen streelde dc Kon. Fanfare De Marekezonen de oren niet hun vrolijke deuntjes en werden de dorstigen gelaafd door de biertent van de KLJ en de koffiebar van de KBG. In liet wagenspel, opgevoerd door de Landelijke Gilde, werd prins Filip, zonder Mathilde want die 7.0u welt-eijs licsiiiet kunnen worden door al die kinderen, ten tonele gevoerd. Een smakelijk stukje! Spijtig genoeg heeft alleen de eerste ri ,j LOesChOuwrs kunnen genieten van de fratsen van Betty, weer zij, de nonneke; de pastoor en de prins. Hoog tijd voor een geluidsinstallatie op de wagen zodat iedereen kan meegenieten. Ook veel plezieriger voor de acteurs en de respons zal des te krachtiger zijn. En wat gedacht van clown Jabbedabedoe? Een toffe kerel die reeds zestien jaar lang dc clown uithangt. En hij kan liet! Kinderen en volwassenen hingen aan zijn lippen en dat was genieten geblazen.

iViei alleen in liet nagenspel h/onl de Landelijke Gilde uit, ook de Meikoning en -koningin kwamen uit Iiii;i langen.

Volksspelen Het hoogtepunt van deze namiddag! Ongetwijfeld de volksspelen! De meikoning en de koningin zouden vandaag de kroon op het hoofd gedrukt worden. Daarvoor nioest er echter heel wat gepresteerd worden, want koning en koningin word je zomaai niet in een handonidraai. Twaalf verenigingen zetten hun beste beentje voor, streden om de hoogste eer en toonden hun behendigheid in een skilattenraee, autopedrace, waterballonnen gooien, limo...! Meedoen was belangrijker, winnen toch belangrijker dit keer! Tenslotte wist de Landelijke Gilde niet miniem verschilde beker te bemachtigen en nioehtea ploegkapitein Kris Mertens en zijn gemalin plaats nemen onder de meiboom waar zij uitbundig en uitgebreid gevierd werden door dansgroep Shil-Shoel uit Meerle en een grote schare onderdanen. Feeçt O',,i/

Si.-Cle,ne,is 2o1gdc UfOCl/ fliC/

animator Michel Stofjels voor een vlekkeloze uepillis.'11ie dfl CCFi uiter,sr ge.elllgL' On//ag in mei! (rel)

Ciottn ,Jihhedahliedoc' it/st üiic'l groot als klei i te hegeesteren.

De Hoogstraatse Maand

r

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Advertenties

r i,1

314.49.11 1314.55.04

23


DORPSNIEUWS

Na de zagerij M1NDERHOUI - Reeds talrijke jaren herinneren de restanten van een zagerij aan de glorie van weleer in Minderhoutdorp. Reeds in 1989 werden de handelsactiviteiten verder gezet in gebouwen aan de Zandstraat te Wortel. Lange tijd speelde toen een mogelijk koper met de gedachte om op dc plaats van de zagerij appartementen neer te poten. Toen bleek dat dit niet zou lukken, sprong een mogelijke verkoop af. Later werden cle gronden en gebouwen toch verkocht. De huidige eigenaar had de bedoeling om op deze plaats een tankstation, annex wasplaats, op te starten. Op maandag 15 december 1997 startte het onderzoek commode et incommodo.

AANVRAAG TOl STEDN BOUWKUNDIGE VERGUNNING

Niemand i,s gelukkig niet de huidige toestand in Minderhouldorp anno mei 2001. Enige actie omtrent de bewuste terreinen zou zeker de omgeving ten goede komen. Tot daar zitten alle meningen op een lijn.

PErTojv5r L&PV.JE'

,a-.is;k

Talrijke bezwaarschriften vonden de weg naar het stadhuis van Hoogstraten. In dc zitting van 19 januari 1998 verleent liet gemeentebestuur een ongunstig advies. In het besluit staat onder andere letterlijk: '-het ontvi'erp is niet in n

LJHÇ..

.13.0

is

i.

............'r7a

11CP

De huidige aanvraag om een benzinestation met shop, een appartement, een tunnelcarwash en selfrarwash (en slopen van de nij...erheidsgebouwen) te bouwen op deze j,Iaats, is "oor vele lt4inderhouise mensen onaanvaardbaar. Door liet indienen Van een gezamenlijke petitie hebben zij dit duidelijk laten blijken.

eenstemniing niet het door de VIaanse Regering op 23.09.1997 goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan Llaanderen. bekrachtigd door het Vlaams Parlement op 29.11.1997 art. 5.3. betre/fende liet behoud en liet verhogen von de kwaliteit van de kleine kr-rijen. En verder: 'Liet ontwerp brengt de plaatselijke ordening in liet gedrang. Dit pro eet zorgt voor bijkomende i'erkeersoverlast in de al zwaar belaste route. In april 2001 verschenen de bekendmakingen terug aan dc (restanten) van de gebouwen van de oude zagerij. In de buurt ondernamen enkele bewoners direct actie. Na liet bekijken van de nieuw ingediende aanvraag voor hetzelfde (aangepaste) project besloot nien dat liet nog steeds onverenigbaar is dat een dergelijk bedrijf zich in de dorpskern van Minderliout kan vestigen. In de aangepaste versie van liet nieuwe ontwerp is echter terdege rekening gehouden met de

De fanfare "De Marckezonen

bezwaren geuit in 1998. Er is nu na. een groene one voorzien, de LPCj-installatie staat ook niet meer o.p liet plan. Ondanks de aanpassingen kan dit$n op geen genade rekenen. Prompt onderpfn men opnieuw een petitie-actie, enkel om duidelijk te maken dat een dergelijk bedrijfniet thuishoort in een dorpskern. Ook liet ruimtelijk bestuursplan is hierover zeer duidelijk. Op donderdag 3 mei 2001 brachten de actievoerders hun petitie naar het stadhuis van Hoogstraten. Met 333 bezwaren tegen de milieuvergunning en maar liefst 339 bezwaren tegen de komst van liet station is de mening van de aangelanden duidelijk. In Minderhout is het overduidelijk. Een tankstation met een carwash en toebehoren op die plaats is voor de plaatselijke bevolknig niet mogelijk. Zij hebben dc wettelijke weg bewandeld door schriftelijk bezwaar in te dienen. Aan het stadsbestuur nu om een eerste knoop in dit (nieuwe) dossier door te hakken. De bevolking van Minderhout zal de beleidsvoerders in dit dossier volgen niet meer dan gewone belangstelling. (FrSn)

Het oude "gebooi" in het centrum

lJ/\/)Jj/?jjO(

/ hit lihc,i n /'4 ' nitcc.lapen. Het stailbestuur hee/t int zijn oog laten vallen op dit gebouwtje i OOF' andere doeleinden. hot icii en andur

Cl' ./5lij/iJ/r/011 IiiiIi 1 ii''

/, 0 hJ/\/)/:lt'I/(j( / - . - . cenmimakl-ol/ upiredcii nuL/er '.ie h :,elendc leo/ing van Frans Broe.s en (on)gcdulihg kijkt ii iic uit naar hei' iolgc'ndc' optreden. 24

\ op /0/t

iii 'iii


DORPSN!EUWS

De dorstigen laven en de hongerigen spijzen

Schoolfeest

.111 \DLRIIO( 1'-

6 tP 1. . hHuhJ( l 1 (III .(hl(//I / /Ii/a ii UJiL!I\ ijJ 6/ 2va 1aug oct enen niocliieii cle k1/1(lLi'ei1 eau/dijk luut pIa3'-1)acI\ nimnmniem'ije opvoeren. Ietst'at kouwelijke maar glunderende grootouders keken toe. Ook voo!' liet oude,'comité was dit feest een m'ieni onder liet ham't. Gewoon de aanwezigheid jan zovele mensen gqf een lirooclnodige erkenning voor hun belanglo.'L' inzet. st/CeL'S.

Verkeerslessen -

,.

---

t

M'I/VDERHOL'T - ... :ijn uerIr,, rap bai'inhariigli eid. Eritu iii' Papillon te Minderhout bestaat reeds 15 jaar. Een hele e'olutie. En ook een stuk lan je leien. Om de klanten mee te laten genieten van hun 15 jaar bestaan kunnen er 20 gelukkigen genieten van een gratis etentje warm en koud buffet- Voom' Immee personen.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Volksspelen ;

MINDERJJUL- / - -'u een gt'ondigc verkc'ersvourbereiding in de school, kwam de politie S morgens le noclige toelichting geven. samen met de kinderen liet verkeer toetsen aan de l4'erk'//kheid Op liet meettoestel VUfl de politie konden de kinderen zien hoe snel de auto 's reden. Er dienden geen vt'agens bekeurd, de meeste automobilisten kregen van de kinderen een eigengemaakte sticker als b'/oning Wet iv toch omitzettendoin u uw te neme/i hoeveel verkeer er dooi' onze dorpskomn m'ijdt. '

MINDERHOUT- Opzondag22 apm'il heeft deaarlijkse gehuchtentoclit plaatsgevonden. Met fiets 0/auto kon men aan volksspelen deelnemen. Na afloop konden de liefhebbers terecht in de paroch iezaa/ voor de uitslag en o verh eerlijke pan nenkoeken. 25


DORPSNIEUWS

GOUD IN MEERLE Nee! van Dun en Rit Hereijgers 'Ze bakken immers overal brood' De lente deed zijii eerste schuchtere pogingen om er iets van te make,,, twee dagen voordien had je nog een dikke/as nodig. Het betere weer was welgekomen i'oor de gouden brui/ofi.stoet, want die had een heel eind te gaan tot aan kerk en fèest:aaL Nee! en Rit, het gouden paar, wonen in het allerlaatste huis van Meerle aan de Voort, net voor de grens met Minderhout. Heel het gebuurt bracht de jubilarissen graag dat hele eind naar Meerle dorp. Wij vertellen graag hoe ze aan die 50 jaar kwanien. Nee! en Rit zagen beide het levens!icht aan de overkant van de grens. Nee! in 1926 in Ga!der, dat toen tot de gemeente Ginneken en Bave! hoorde. Zijn ouders boerden net over de grens met de Dreef, op de weg naar Rijsbergen. Het gezin te!de 10 kinderen, Neel was de 'kakkenest', dc jongste van de hoop. Net als de andere kinderen van Ga!dcr ging hij daar naar schoo!, voor de kerk kwamen ze naar de Dreef, bij de paters. Enige uitzondering daarop was de p!echtige communie, die moest hij in Ulvenhout doen. Op zijn veertiende was de school afgelopen en moest Nee! thuis aan het werk. Later ging hij in dienst a!s boerenknecht op de Ba!!eman. Verder studeren was nog niet van de tijd, a!s er nog iets moest bijge!eerd worden, buiten de school van het !even ze!f, was dat via de avondschool. Drie jaar fietste Neel na het werk naar Breda voor de cursussen tuinbouw. 'l-!et waren !ange dagen: rond 6 uur uit bed, heel de dag werken, snel wat eten, tot 10 uur school en dan met de fiets naar huis. Je was blij dat je in bed zat'. Ge!ukkig !iepen de lessen maar tot rond Pasen, in de andere maanc!en b!eef er dan wat meer tijd voor andere dingen. Neel was in de bmljartc!ub en van jongsaf lid van het zangkoor, dat voor zoveel trouw de huwe!ijksmis kwam op!uisteren. Rits ouders kwamen van een beetje verderop, van Sprundel, Rucphen. !n apri! van 1930 kwam zij het gezin Hereijgers, dat al twee kinderen telde, vervoegen. Haar moeder kwam vroeg te over!ijden, Rit was amper vier jaar oud. Vader hertrouwde met een weduwe niet vij fkinders, er kwamen er nog twee bij. Samen boerden ze op een doening op de Djunt. tussen Rij sbergen en Ga!der. Rit moest naar Rijsbergen naar schoo!, te!kens een uur en een kwartier gaans. Aan die dage!ijkse gang naar de school bewaart ze de beste !ierinneringen. We waren wel niet z'n vijfendertig en met zo'n groep viel er altijd wel wat te be!even'. Voor de kerk kwam ze ook naar de Dreef en ze was op Galder hij de jeugd. Op veertien van school af, even thuis gewerkt en dan gaan dienen. Rit vond een p!aats in het huishouden van Jos Swo!fs, kleermaker in Hoogstraten. 'Daar heb ik het altijd goed naar mijn zin gehad, ze hebben me a!tijd behandc!d alsof ik bij de fami!ie hoorde. Bij onze trouw heeft Jos ons gereden in zijn auto, ons naar Breda gebracht voor de foto's en Neel zijn trouwkostuum gemaakt ook. Later zijn we contact b!ijven houden en Jos en zijn vrouw zijn, 50 jaar !ater, op ons juhi!eumfeest geweest'. 26

Neel en Rit hie!den beiden van uitgaan en dansen en mochten van thuis al eens naar de kermissen in de streek. Ze kregen 'kennis' in de hete zomer van 1947, op de kermis in Rijsbergen. Vanaf dan was het telkens wachten op de zondagmiddag tot Rit vrij was van haar dienst, de enige tijd van de week dat ze samen konden doorbrengen. Omdat de weken na ver!oop van tijd toch wat !ang gingen duren, ging Nee! zijn Rit een avond in de week opzoeken in Hoogstraten. Met de fiets, goed of s!echt veer, !angs de slechte wegen van toen er van fietspaden nog geen sprake was. 's Avonds in het pikdonker terug. Neel: "Ik heb ooit in de buurt van het Mariave!d met de fiets een konijn doodgereden dat voor mij op het zandpad kwam geschoten. Ik had het niet gezien en dacht eerst dat ik over een steen was gereden". Op 1 mei 1951 trouwden Rit en Neel in de kerk van Rijsbergen. De bruiloft werd thuis met de fami!ie gevierd. Het jonge koppel trok in bij Neel t!iuis en werkte er nice op de boerderij en in dc tuinbouw. In Nederland was ook toen aan geen woning te geraken en toen Neel de mogelijkheid kreeg bij Dupret in dienst te gaan als conciërge, ine!usiefwoonst en stook, hebben ze niet getwijfe!d. Van toen af zijn ze in Be!gië b!ijven wonen. Gratis wonen en stook mocht dan we! aantrekke!ijk !ij ken, het loon van een conciërge was aan de karige kant. Het gezin telde ondertussen drie kinderen: Piet, Jeanne en Jef. In de fabriek viel meer te verdienen en !iet gezin verhuisde naar de Dreef. Maar het boeren zat blijkbaar in de genen, want toen 'Jan van zand' (Jan Michie!sen) naar Meer!e kwam wonen en zijn boerderij in Beerse te huur kwam, was de familie van Dun gauw ingepakt. "We hebben eigenlijk nooit ergens vaart gehad, overal hebben we vrienden gemaakt. 'Ze bakken overal brood', is a!tijd ons motto geweest. Onze bui'en van in Beerse waren na al clie jaren ook op onze receptie, dat zouden ze toch niet doen als we er geen goed contact mee hadden, als we ons hadden afgesloten van de omgeving, niet?" Meer!e was toch dichter bij huis, want toen vier jaar later een boerderij vrij kwam op Jal, was de keuze even snel gemaakt. "Negentien jaar hebben we daar nog geboerd, een paar koeien, wat varkens, wat tuinbouw. Toen begon heel dat gedoe met schaalvergroting in de landbouw, met me!kquota. Dat vroeg veel investeringen en

geen van ons kinderen was geïnteresseerd om de zaak verder te doen. Daarom hebben we er toen een kruis over gemaakt". De kinderen waren het huis uit en Nee! en Rit zijn met zijn tweeën op het Heiken komen wonen. Neel werkte nog twaalf jaar in het Mastbos. "!k was rijknecht en moest met het paard bomen uit het bos halen. Een fijn werk, heel de dag in de natuur. Tot aan mijn pemisioen ben ik geen enkele dag ziek geweest." Dat was na zijn pensionering minder, want toen heef't Neel bijna aan alle organen gemankeerd die hij in zijn lijf heeft en belandde hij meermaals in het ziekenhuis. Gelukkig was Rit gezond en kon ze zelf autorijden. "Jos Swo!fs heeft me dat nog geleerd toen we op Ja! woonden. De eerste !es reed ik de werf af, recht de straat over en aan de overkant de sloot in!" Neels gezond!ieidsprob!emen zijn ge!Likkig onder contro!e en beiden genieten van een welverdiende 'oude dag'. Samen fietsen, kegelen en kaarten bij de club van de bejaarden bij Jaan Vermonden, een tuin vol bloemen en eigengetee!de groenten. Acht !deinkinderen die regelmatig bij opa en oma binnenspringen. Alles naar wens dus en niets dat een uitbundige viering van het gouden jubileum in de weg stond. A!dus geschiedde dan ook.

En


DORPSNIEUWS

Aan één zeel trekken 11EERLE - Als je met velen aan in zeel trekt, heb je kans het laken naar je toe te halen. Voila enkele spreekwoorden in ene zin. 1 let geeft weer wat er op zondag 24juni op het speclplein achter de school te gebeuren staat. Alleen zal er aan elke kant van dat zeel om ter hardst getrokken worden. Een touwtrckwedstrijd zeg maar, meer bepaald de 8t grote Meerlese Touwtrek wedstrijd van de K.W.B.

Teanis van verenigingen, tuiulies, vrienden en vriendinnen meten er hun eigen krachten en die van hun tegenstrevers. Dc afspraak is dat een ping uit S deelnemere en 1 reaerve be;taai en waarvan er maxnnum twee van buiten het eigen dorp (Meerle) mogen zijn. Inschrijven om deel te nemen kan nog. Neem snel contact met Jan Vinckx (03/315.03.26) of George Hendnickx (031315.01.61). Ambiance en spektakel zijn verzekerd. Je hoeft niet mee te doen om te komen kijken en je favoriete team aan te moedigen. Voor de kinderen is er een tekenwedstrijd en een rcuzegroot springkasteel. De toegang is gratis. Wie op het einde van de dag het laken naar zich toe heeft getrokken, leest u gewis in een van de volgende edities van ons blad.

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

Schoolfeest [I'J.EERL.E - Ongeacht het weer, komen elk jaar weer veel mensen naar het school!eest ajjezakt. liet blijf i eenft'estelijke en gezellige bedoening. Als de zon dan schijnt, is dat voor directie, leerkrachten, oudercomité en alle medewerkers als de kers op cle taart. Met goed it'ecr is hei prettig toeven op cle kleuterschool. Kinderen krijgen er een ander gezicht, rijden op cle paardjes of depaardjesinolen. leerkrachten staan niet voor de klas maar aan leuke spelletjes, (Ie dansers en lurners van 't Zolcierke tonen wal ze kunnen, ouders drinken samen een glas. Meer moet dat niet zijn.

Elfde avondfietsvierdaagse MEERLE - Voorde elfde maal kanje weer ier

avonden na mekaar op 27, 28, 29 en 30 juni de fiets op. De wielertoeristen van de KWB bieden u het gekendc recept: een fietstochtje van ca. 25 km. in eigen streek, een drankje en een versnapering onderweg en gezellig napraten ni de parochiezaal. Voor vier fietsavonden betaal je een bescheiden bijdrage van 200 Fr.

El

I ,AFr HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN

1f1

Hei vernieuwde recept van de lustrumuitgave van vorig jaar staat ook dit jaar op het menu. Ook nu kunnen de geoefende fietsers - die er, gelet op de enorme populariteit van de fiets van de laatste jaren, steeds meer zijn - op de laatste dag kiezen voor een lange tocht.

ML'ERLE

- Directrice jii/frouii' tenue houdt niet alleen alles in de gaten, ze legt de gebeurtenissen ook mi og vast op de gevoelig plaat voor het fbtoalbum van cle school. )

brandstof is er een specifieke toepassing, nI. een keuze uit

äm Wegens het succes tijdens de vorige editie hebben de organisatoren op zaterdagavond ook voor de skaters een parcours voorzien van ca. 20 km. Dat verklaart meteen de vele skaters op de Meerlese ruilverkavclingswegen. Zij zijn zich al degelijk aan het voorbereiden. Wie drie avonden meefietst, krijgt een herinneringsmedaille, oudste en jongste deelnemer worden met een speciale prijs bedacht en alle fietsers nemen automatisch deel aan de aanwezigheidstombola. Vertrekken telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. We duimen voor goed weer.

Voor elke

r'

ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GE/SOLEERDE of FLEXIBELE uitvoenng ininox.

4"lndustrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel.03/314.47.55 Fax03 / 314 . 80 . 65

1,9

ib

27


DORPSNIEUWS

GOUD IN MEERLE Louis Kustermans en Toke Boudewijns 't Was in de blijde mei Louis en Toke vonden mekaar dicht bij huis. Op Ja!, aan het kap elleke in de buurt van Louis' thuis. Natuurlijk in de meimaand, want dan waren kape!letjes druk bezocl,te oorden. Ze trouwden ook iii de ineimaand en, nu 50 jaar later, vierde,, ze goud, uiteraard ook iii de meimaand Toke werd bijna vijfenzeventig jaar geleden geboren op Jal. het achterste Jal meer bepaald. Voorste en achterste Jal werd door de mensen van Meerle zo genoemd om de vele bewoners van Jal destijds toch enigszins te kunnen situeren in dat gebuurte dat eigenlijk maar uit één straat bestaat. Toke was de vijfde in wat een gezin van zeven kinderen zou worden. Met de kinderen uit de buurt ging ze langs de 'Smisselbergen' dagelijks te voet naar school. Op de terugweg was het erf van boer Pol Van Hemeldonck een vaste stopplaats, daar liingen veel appels in den boogerd. Aan de schoolgang kwam abrupt een einde door het begin van de oorlog. In de school waren Franse soldaten gelegerd en op het ogenblik van de DLutse inval mochten de kinderen thuisblijven. Voor Toke was dat voorgoed, twee maanden eerder dan gepland. Toke bleef thuis aan het werk, onder meer als kinderoppas voor de twee jongste. Vertier vond ze bij de BJB en met de twee oudere zussen mocht ze al eens weg, naar toneel of naar de kermis in Meerle. Louis kwani op het voorste' Jal ter wereld in september 1927, tweede jongste van acht kinderen. Zijn ouders boerden op de boerderij waar thans Neel Jespers woont. Net als alle kinderen van de buurt toog Louis naar de jongensschool in Meerle. Aan het Kaaltje vervoegden ze de groep die van het achterste Jal kwam en stapten samen verder. 1-kin stopplaats was bij Stan Michielsen, waar de dorst gelcst werd miet putwater. Op veertien was het uit met de school, er was thuis meer dan genoeg werk. 1-let feit dat Louis bij dc jongste van liet gezin hoorde, had zo zijn voordelen. De oudere broers en zussen waren wegbereiders geweest en Louis mocht op tijd en stond buiten. Hij was bij de BJB, maar daar hield men de jongens nog strikt gescheiden van het andere geslacht. Hij was ook handboogschutter bij VNA, die hun lokaal in het 1-lof Van Vlaanderen hadden. Daarnaast mocht hij op gerelde tijden naar de kermis, en daar had hij meermaals niet Toke gedanst. Bovendien was de zus van Louis meid bij de Boudewijnsen en kwam Louis daar ook wel een langs, voor de pannenkoeken met halfvasten bijvoorbeeld. Waarschijnlijk ook nog voor wat anders, maar daar moest hij Toke een keer alleen voor hebben. In de meimaand onderhielden de buurtbewoners oni beurt liet kapelleke van O.-L.Vrouw, dat van op het erf van Kustermans te zien was. De dag dat Toke daar aan het rjven 28

was, toog Louis erop af cii heeft het toen 'aangevraagd'. Die aanvraag werd positief beantwoord, van toen af waren Louis en Toke een koppel. In mei 1951 trouwden ze in de kerk van Meerle. Twee dagen werd er in de schuur hij Boudewijns gefeest, één dag voor familie en liet oudere volk, de tweede dag voor dc jongeren, de neven en nichten. Louis en jef De Bruyn kwamen de feesten muzikaal opluisteren. De jonggehuwden gingen bij Neel thuis inwonen, van plan mettertijd het geboer voort te zetten. In 1953 kwam de plaats van boswachter vacant bij George Voortnian. Louis en Toke verhuisden naar hel boswachtershuis en Louis zou bijna twaalf jaar boswachter blijven. 1-let was geen slechte job en Louis deed het graag, maar financieel stelde het weinig voor. Tomado in Etten-Leur bood betere voorwaarden en liet gezin, dat ondertussen vier kinderen telde, verhuisde naar de Strijbeekseweg, naar het huis waar ze nu nog altijd wonen. In 1965 sloeg liet noodlot toe. Op weg naar een bruiloft kreeg Louis een zwaar verkeersongeval. De medeinzittenden bleven ongedeerd, niaar Louis was zwaar gekwetst, zijn been was verbrijzeld. Acht maandeii in liet ziekenhuis en invalide voor liet leven. Van werken was geen sprake meer. Stilaan, niet de dag, is Louis er terug bovenop gekomen, o.m. met therapie bij de bezigheidsclub van de ziekenkas. tot hij terug in staat was wat rond te lopen en kleinig-

heden te doen thuis en in de groentetuin. 1-let was een harde tijd, ook voor Toke, die lang alleen stond met liet huishouden. Louis heeft het er niet bij laten zitten. Al snel kwam hij in liet bestuur van de vereniging voor gehandicapten en dat is hij tot vandaag gebleven. Ook werd hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van Ziekenzorg. Samen hebben Toke en Louis de kmdercn groot gekregen. Ze zitn allemaal goed terecht gekomen. Met de acht kleinkinderen zijn ze vaak aan de Strijbeekseweg te vinden. Toke en Louis hebben liet best naar hun zin nu. Toke gaat, als liet iiiet te slecht weer is, elke dag een toertje doen niet haar riendin Nellic Aerts. Louis heeft veel vaart van zijn vaste fietsmaat, Jaak Michielsen, die kort geleden gestorven is. Hij is er wat van zijn gewone doen door geraakt, hoewel hij graag en veel fietst, op een speciaal voor hem aangepaste fiets. Hij is dan meer in zijn tuin te vinden ook en bezig met zijn andere hobby, zwemmen. Terugkijkend, zijn dejubilarissen best tevreden met line ze het er gedurende die 50 jaar vanaf gebracht hebben en zien ze benieuwd uit naar het feest dat familie en buurt hun bereid hebben. Dat kan niet anders dan goed geweest zijn. 't was immers in de blijde mei.


DORPSNIEUWS

MKZ — DeeIJJ

Olie in de Leiloop

MEERSEL-DREEF - Vorige Maand vroecen we ons nog af of de grensblokkades gevolgen zouden hebben voor liet toerisme in MeerselDreef. Nu de containers zijn verdwenen weten we liet antwoord, het maakt een enorm verschil. Akkoord, liet koude weer zorgde ook voor minder terrasjesmensen maar ook de winkeliers merkten duidelijk verschil. Dat lieten ze ook horen in de kranten cii op RTV. En als onpartijdige dorpsjournalist geef' ik Le volmondig gelijk. Wanneerje in een winkel bmnenstapte was het opvallend rustig, geen of bijna geen wachtenden voor u. Vooral liet afsl,iiton van de grensovergang op Strijbeek vanaf dinsdag 17 april telkens tussen 21 u en 6 ii en de onduidelijke berichtgeving daar rond, zorgden voor veel thuisblijers. Ik snap dat liet voor de gemeente ook niet makkelijk was om al deze grensblokkades aan te geven maar voor mensen die hier niet direct hun weg kennen, was liet absoluut niet duidelijk hoe ze nu wel de grens moesten oversteken. Ook voor de gewone man die z'n kost verdient in Nederland of andersom, was het een hele beproeving om steeds clie omweg te maken, als je dan nog de pech had om 's avonds of's nachts te moeten werken dan was de ellende helemaal niet te overzien. Enfln, iedereen was blij dat de gi'ensblokkades werden opgeheven. Nu iedereen, voor de kinderen was het feest want spelen op straat was nu even niet gevaarlijk, doordat er weinig of geen verkeer mogelijk was. Dat was dan ook het enige voordeel. (ii)

!L

.,

:,

L

.,'

.LJ.

s' ǽ'

;. 4

k

ktT4

r

,

:f

f

'4?'Çii

-I

!MMI

1

JtW

..-.,

1

,IEEI?SEL-DREEF lh / Ä o Mide I/1I./ fiji//u!;iiii / L/L 1/01v In /'I/lI(/I(IL !ifI r op de i lark o,I éc'n l'an.' '/1 zijn vlc'rr/l i'C/l olic'tilni drift!. Op zalc''dag 21 april it'e,'il c'r alarm geslagen vi'egens olie in de Leiloop. Zowel de bi'andri'ee,' als de politie kii'amen tc'rplaat.se. De b,'andwee,' zorgde voo,' het ajdaininen van de Leiloop te,' hoogte van de brug cian liet ivfaniapai'k aan de Dreef De politie .s'peurde naar de moge/like daders. Dc' olie bleek van liet transpoi'Ibedi'ij/ te komen maar door liet ingewikkc'/de netwe,'k i'an rio/ening.sbtazen kon men met direct achtem'ha/en wie de mogelijke dader nos. Door het optm'eclen van de bm'andn'eer en depolitic' kon c'm-ger voorkomen wom'den. De vi.s'stancl heefi cm' blijkbaar niet ondem' geleden, enkele weken latem'paaiden er, met veel gespetter, vem'sc'hillende groepen kam'pers af in liet ondiepe nt'ater van de Leiloop tussen Apollomua en de Heilige Antomuus (dit laatste voor de insiders, (tv)

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

___

•L:.

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! ,i'

.....

TT1r7v

1

1 j

. t

L'

.•

® TOYOTA 29


DORPSNIEUWS

Vriendenmatch Meersel-Dreef GESTA Galder en Strijbeek

Hier de zes//en clapperen clie moedig streden en cle Meem'selDree/se kleuren vercledigden. Een sportiet hoogtepunt in hun leven en volgens goede bron met stramme spieren tol gevolg.

Watermolen te kijk en te keur

MEERSEL-DREEF - Like zondag van mei tot en met september, bent u welkom voor een bezoek aan de watermolen van Meersel-D ree!. U krijgt een kijk op het binnenwerk van de gerestaureerde molen. Desgewenst met een woordje uitleg. Toegang 65fr, kinderen onder cle 12 jaar gratis, de opbrengst van deze bezoeken komt ten goede aan het onderhoud van demo/en. De mensen die vorig jaar met de openmonumentendag niet de kcmns hadden om de molen te bezoeken, krijgen nu cle gelegenlieid om hun schade in te halen. Op deze (lagen kunt u ook terecht voor zelfgenialen biologisch bakmeel voor het bakken van brood of patisserie, onder liet Eco-graan label. Te koop in alle gewenste hoei'eelheden, een aanrader voor de thuisbakkers. Meer info bij Ans en Hans tel.: 03.315.95.56. (tv)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Klous tertuinconcert zondag 1 juli MEERSEL-DREEF - Onze fanfare "Voor Eer en Deugd" organiseert op zondag 1juli een concert in de privé-tuin van de paters ten voordele van hun jeugdopleiding. Sinds vorig jaar werd de opleiding van hun jonge muzikanten professioneler aangepakt. Dat werpt z'n vruchten at onlangs konden vier jonge muzikanten de rangen van de fanfare vervoegen. Door de meer doorgedreven opleiding staan deze muzikanten sterker in hun schoenen wat betreft notenleer en het bespelen van een instrument. Vaardigheden die ze voor hun leven meedragen. Ondertussen is er ook al een tweede lichting van een tiental jongeren op de goede weg. Het aantrekken van een leraar hapt echter een ferme brok uit het fanfarebudget. Op voorstel en met medewerking van de paters organiseren ze daarom een concert in hun tuin om zo een duit in het zakje te krijgen. De opzet: om 14 u gaat de tuin open, toegang via de boerenpoort tussen de kerk en zaal de Zevenster. Om 14u30 brengt de fanfare een afwisselend en licht verteerbaar concert van een uurtje. Na een pauze van een half uur verzorgt het popkoor "Flame" van Galder een optreden. Dit koor brengt eigentijdse muziek met begeleiding van hun band met o.a. toetsenist John Sprenkels in MeerselDreef en omstreken wereldberoemd. Om dan de namiddag te besluiten met een lichte noot, met aceordeonmuziek. De luisteraars kunnen plaats nemen her en der in de tuin, er worden tafels en stoelen voorzien, waarbij men onder het genot van een drankje kan genieten van de omgeving en de muziek. 1-let is daarbij uniek dat u eens een kijkje kunt nemen in de privé-tuin van de paters Kapucijnen, een gelegenheid die u niet voorbij mag laten gaan. Tussen 14 u en 1 7u30 kunt u gaan en komen wanneer u wil, al is het maar om uit nieuwsgierigheid eens een kijkje te nemen. Om de kas wat te spekken vraagt de fanfare een toegangsprijs van SOfr, kinderen onder de 12 jaar gratis. De fanfare en de paters Kapucijnen hopen op mooi weer, een gezellige sfeer en natuurlijk op uw aanwezigheid. Graag tot dan! (te)

De Hoog straatse Maand

30

MEERSEL-DREEF - Vorig jaar namen enkele Meersel-Dreveniers het initiatief om een vriendenmateh te organiseren tussen liefhebbers van Meersel-Dieef en een ploeg van Gesta (Galder en Strijheek ten aanval). Dit jaar kende de match een vervolg. Op vrijdag 18 mei om 1 9u30 werd de wedstrijd gespeeld. Tweemaal 40 minuten, seheidden de ploegen van de overwinning of de nederlaag. Meersel- Dreef had achttien liefhebbers opgetrommeld zodat er regelmatig kon gewisseld worden. Het werd 0-1 voor Gesta die alIdLi Iliddi het laken naar hun kant trokken. De mannen van Gesta staan bijna elke week op 't plein en alhoewel de Drcefse ploeg voor 100% gemotiveerd was en er heel wat supporters kwamen opdagen, mocht het niet baten. De wisselbeker, geschonken door enkele Meersel-Dreveniers bleefin Neder landse handen. En volgens Koen Buts, oud-voetballer en één van de initiatiefnemers, valt het te betwijfelen ofde bekerooit terug overde grens zal komen. Maar niet getreurd, na de wedstiijd werd dc nederlaag goed gevierd in genieensehapshtiis de Leeuwcrik te Galder. Disco Dré zorgde voor de muzikale omlijsting met een live-gastoptreden van Roger. Wat naar goede Mcersel Dreefse traditie tot in de vroege uurtjes duurde. En niet getreurd, volgend jaar maken ze weer kans op een revanche, liefliebbers onthouden alvast de datum, vrijdag voor Hemelvaart, volgens mijn agenda vrijdag 3 mei. (tv)

25-jaar Reik Mij De Hand MEERSEL-DREEF - Op de derde zondag van septeniber organiseert hetmissiecomité van Meersel-Dreef traditioneel haar missiefeest. Traditioneel mag je wel zeggen want dit jaar al voor de 25' maal. Het missiccomité wil van deze jubileumuitgave iets bijzonders maken. Ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Het ligt in hun bedoeling om de verenigingen en dorpsgenoten van Meersel-Dreef, Gal der en Strijbeek, nog meer of opnieuw bij dit initiatief te betrekken. Ook de voorbije 24 jaar worden nog eens in de schijnwerper geplaatst. Wanneer u over informatie of foto's beschikt, geef dan maar een seintje aan de voorzitster Lisette Huybreehts ofaan pater Luc. Aan de schoolkinderen werd gevraagd een passend logo te ontwerpen. Verder staan er verschillende optredens van blaaskapellen op het programma, er is een tombola, een springkasteel, een ballonwedstrijd, een bloemenverkoop, een grote rommelmarkt, pannenkoekenfesti jn en nog veel meer... Meer informatie in een volgende editie. Noteeralvast zondag 16september inje agenda. Info Lisette Huybrcchts. Dreef 8, 03.3 15.021 .80. (te)

Tentoonstelling St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF - 1-let St.-Lueiacomité organiseert op 3, 4 en 10juni een tentoonstelling in de St.-Luciakapel te Meersel. Eén van de jaarlijkse activiteiten met als doel de kapel nuttig te gebruiken en om wat zaad in het bakje te krijgen. Dit jaar stelt Modest Peeters zijn boetseer- en beeldhouwkunst tentoon, telkens van 14 tot 18 u. U bent van harte welkom! (00

Advertenties 314.49.11 1314.55.04


DORPSN!EUWS

80-jarig bestaan De Sneivlucht MEER - Op vrijdag II mei vierde De Snelvlucht haar 80-jarig bestaan in haar lokaal, zaal Victoria. De Meerse duivenmaatschappij werd in 1921 opgericht en is op de dag van vandaag een van de gezondste bonden in de regio. Met hun 54 leden, waarvan de meeste actieve leden, zijn ze ook een vrij jonge bond en is het ledenbestand van alle leftijden. Dc jongtL is 19 cii de oudste rond de 80 jaar. Elke zondag van niaart tot en met Meer Kermis wordt vanuit Quivrain gespeeld en in de zomer komen daar ook nog vluchten vanuit Noyon bij. Het bestuur van De Snelvlucht vond dat dit jubileum niet ongemerkt voorbij kon gaan. Dui hebben ze deze feestelijkheden geopend met een receptie met een 1 Ptt-tal genodigden, waaronder het seliepencollege en de besturen van onze omliggende gemeenten Mcciie cii Minderhout met wie het hele jaar mee samengewerkt wordt als samenspel De Noordhoek. Nadien werd er met de eigen leden getafeld. Er werd gepraat en gelachen tot in de vroege uurtj es. De lokaaluitbatcrs Jan Meyvis en JĂŠ van Aperen schonken voor liet eerst ecn vlag, door henzelf ontworpen. Met deze vlag wordt zeker nog in de toekomst naar buiten getreden. Op 12 mei speelde de Snelvlucht een prijskamp vanuit Quivrain speciaal voor de melkers van Meer. De titvorieten van deze vlucht waren bij de oude duiven Henri Moerkens, bij de jaarse Louis van Dijck en bij de jongen RoeI Brosens. Deze melkers konden een flinke greep uit de prijzenpot nemen. Iedereen die deelnam had overigens prijs. Om het jubileum niet te vlug voorbij te laten gaan, komt er op 15 augustus een speciale jubileumvlucht vanuit Quivrain, maar dan met de omliggende gemeenten gespeeld. Iedereen van M inderhout, Meerle. Hoogstraten, Wortel, Rijkevorsel, St.-Jozef, Merksplas, StLenaarts, Loenhout, Brecht en Wuustwezel mag dan mee doen. Ook de leden van de noorderburen uit de gemeente Zundert. De Snelvlucht hoopt dat deze vlucht een prachtige prijskamp wordt. Verder hopen ze dat er nog vele seizoenen in vriendschap mag gespeeld worden, want vanaf nu lonkt immers het lOO-jarig bestaan. (ina)

MEEl? - In 1921 l/c'ldi cle:c lIc'c'ise t/tIiteniItd/d/I.vc'ha/)j)Ij Opgc'/ic/l/ rit ze L//Uaic'// /log steeds OJ i'oilc toeren. De iic'fiic'hheis 1(1/1 cie diii 'ea.sport hebhc'n deze gelegenheid niet la/rit t'ooihif gaan en het jam/ram een gepastc' tel/ze t,'erie,'d.

Brug E19 John Lijsenstraat Onderbroken tot Nieuwjaar MEER - Dc brug over de El 9 aan de John Lijsenstraat zal vanaf 28 mei onderbroken zijn. Deze maatregel kadert fl1 cle aanleg van de Floge Snelheidslijn (HSL) tussen Antwerpen en de Belgisch-Nederlandse grens en duurt tot het einde van dit jaar. Deze brugonderbreking is al een tijdje uitgesteld wegens het slechte weer en omdat geen geschikte aannemer vrij was om de boorpalen te leveren voor de voorlopige ondersteuning van de bruggen (4 palen. 18 meter diep). De buurtbewoners krijgen een "werfinfo" (soort nieuwsbrief) in de bus. De politie meldt dat er tijdens de werken geen voertuigenverkeer mogelijk is over de brug.

Voetgangers en fietsers kunnen wel via een trap de overkant bereiken. De op- en afritten blijven vrij. 1-let gemotoriseerde verkeer dat vanuit Meer in de richting Zundert moet, kan in Meer de oprit richting Breda nemen en ter hoogte van de Transportzonc de snelweg verlaten om terug te keren in de richting Antwerpen en zo de afrit Zundert bereiken. Verkeer vanuit Zundert neemt de oprit richting Antwerpen en zal via de af- en oprit in Loenhout keren om zo in Meer opnieuw de afrit te nemen. Plaatselijk verkeer dat niet op de El 9 is toegelaten (bromfietsen, tractors, ...) kan de kleine landbouwwegen gebruiken. Het einde van de omleiding is voorzien op 3 1 december. (diensl informatie)

Go cart race in de Donckstraat

Iq

i-

miesess

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

wT -t . MLLI? - 1e go-cavis liii) It t 1/lima dv.,' /11 /1/5 II /IH',' tIl! til/It,' L,'c /1v. 1/lOt t Je 0/1141 /Ulllfl 1/1' Iwitiert 'Hill!! 'C.S 11H? i '/'Ot'i,'C/'. /1' fl1 let/ei? t/t l/lget/i'c' i cii t/VOl i?t'ZOilc It' .SJ)1 t i'i',rac iii. De KB 'f3 organivc'ei'Je ecn c'ehte go-roei idut' /'oni/n/n liet k/oo.s terho%. l.c'ii c"Ic'ne/neill cia, t Ăźr /?c'i'/?tili/it lol/Jaar is. (ma) 31


DORPSNIEUWS

DIAMANT IN MEER

'Pannen, jonge

...

pannen'

Op "Werkhoven", nu Gestelsebaan, in Meer wonen Jef Rij vers en Maria Verheyen. In stilte vierden zij op zondag 13 mei, dus op dag af, hun 60 jarig huwelijk.

_

1

Jeugdjaren Jef werd te Meer geboren op Eind in 1912. Enkele jaren later verhuisde Rijvers naar "Werkhoven" waar een boerderij werd opgebouwd. Reeds van jongsaf moest Jet thuis helpen op deze boerderij. Amper 1 4jaar oud kreeg hij reeds de teugels van een paard in de banden om de gronden te gaan bewerken. Maria werd in Zundert geboren. AangeLien deze families elkaar kenden werd er 01) Maria weleens beroep gedaan om in liet jonge gezin Rijvers te komen helpen. Zeker de was "bleken" moest er dan gebeuren. Eigenlijk leerden Jefen Maria elkaar beter kennen ter gelegenheid van Meerse kermis. De Meerse meisjes mochten van de toenrnalige pastoor Verineiren niet gaan dansen, maar de komst naar Meer van die Nederlandse "losbandige" meisjes kon ook hij niet verhinderen. Reeds lang had Jef een oogje op Maria zodat het tijdens de kermis "aanraakte".

een zwart kleed met witte kraag. Ook de bruidegom ging in het zwart gekleed. Tijdens de oorlogstijd had dc familie rantsoenhonnetjes gespaard zodat mcii de familie toch een koffietfcl kou aaubiLd'n 's Avonds gold er een u%oudkl-'Ik Dr fnmflie Rijvers moest dus tijdig lei lig zijn op Belgisch grnndgehied. Ook de pasgehuwde bruidegom. Deze keerde, toen het voldoende donker was, echter terug naar zijn vrouw op Nederlandse bodem. Even later konden zij samen een boerderij betrekken op het Minderhoutse Bergen. Helaas lag deze boerderij in de schutslijn van de bezetter. Dit veroorzaakte op zich weinig schade aan liet huis, maar jongens, pannen dat jef terug heeft goedgelegd.., pannen... Later trokken Jefen Maria terug naar het ouderlijk huis van jef te Meer om ook hier een bloeiende maar vooral ecu eigen boerderij op te bouwen. Van veestapel naar fruit. Van pr'ard naar tractor. Van hand naar automatisch koeien melken ..lefen Maria hebben het allemaal nicegemaakt. Zij speelden steeds zo goed mogelijk in op al deze moderne gebeurtenissen. Maria werkte, zoals zovele vrouwen, nice op de boerderij maar nam ook tijd voor enkele hobby's. Hand en borduurwerken sieren hun woning (en ook van (le kinderen).

lierc/! vlcrdsn up' 1sf 111/ i'ei.v Cl ? Ik/aria zondag 13 mei hun 60-jarig hui4'eli/k. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen zaten mee aan de fee.vttafei in de S'chaliënhoeve te Loenhout.

Derde leeftijd Eens gepensioneerd trokken zij er samen veel niet de fiets op uit. Eerst verkenden zij (opnieuw) de naaste omgeving. Later werden de fietsen op de auto meegenomen zodat zij wat vrrder van huis konden. Bij een van die fietstochten liep het mis. Maria geraakte betrokken in een zwaar ongeval. Wekenlang moest zij in de kliniek verblijven. Jefwerd noodgedwongen huisvader. Hij slaagde erin om het huishouden zo goed mogelijk te beredderen. Toen Maria thuiskwani uit de kliniek was jef zover dat hij zijn vrouw kon vertroetelen. Toch zou dit ongeval hen beiden tekenen voor de rest van hun leven.

Tweede Wereldoorlog Nadat ze elkaar een drietal jaren kenden, kwam de Tweede Wereldoorlog hun geluk verstoren. Op een bepaald nionient werd Jet' opgeroepen om in dienst te treden van het Belgisch leger. Hij kon niet anders dan hieraan gevolg geven, maar ging eerst in Zundert bij Maria afscheid nemen. Niemand kon toen immers cle toekomst voorspellen. Tijdens de mobilisatie heeft Jef heel België doorkruist zo was hij ook een tijdje in Noorderwijk om liet Albertkanaal te bewaken. Ondanks de oorlog slaagde hij erin om in Meer en in Zundert langs te komen, al moest hij hiervoor bij zijn overheden wel wat kunstgrepen uithalen. In 1941 werd er gehuwd. Met paard en gespan trok men naar liet gemeentehuis van Zundert waar burgemeester Manders liet huwelijk wettelijk voltrok. Later in de kerk huwde Eerwaarde Van Den Muysenbergh hen. Als bruidskleding droeg men toen als meisje 32

Niet alleen vierde de/a,nilie liet huii's'iifIcsjiihik'iiii. lIct ii Ci uuk 1/1' //L//sgs'Is'gciihdidoni een viergeslacht te vereeuwigen. Op de/om ziel lé Maria fliju'eé's, Maria Verheven met cle 14 dagen jonge Sifke Pauwels en moeder Greet Kinscliotv.

Het nageslacht Jef en Maria luisterden in hun jonge jaren aandachtig naar de donderpreken van pastoor Vermeiren. Frans, Lucia, .Julia. Maria. José en Herman waren het gevolg. Vijf van de zes kinderen huwden en zorgden op hun beurt voor 13 kleinkinderen. Eén kleinkind zou echter op jammerlijke wijze vroegtijdig overlijden. Momenteel hebben jet' en Maria zelfs al twee schattige achterkleinkinderen. Ehien Weekhuizen en Silke Pauwels zijn hun hartendieljes. Met de geboorte van achterkleinkinderen begint de levensfilm voor Maria en Jef opnieuw. Dankzij de inzet van de kinderen en hulp van buitenaf hopen zij nog een ganse tijd in hun woning aan de Gestelsebaan te kunnen verblijven. En wij hopen het voor hen. (FrSn)


GSM-kabel in de Donckstraat 14/

r

'e

B egrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

t:'ZL

1

Hofmans

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten lig

11FL!?

- Ook iii Aleersiaaide /11(1 11/t'! siil. Le /1 LV linie!!.' 1/t Meer.seinarktheel 1101 oeri 1001 de.' iflenscil 1(1/! dc Leh' hoek. .11e! OCUIC /lUil.Sl /1101 /1/er dc straat opciigcbrokcii 11o1dd/I voor hei in lah/crcn van ecn G.S 1-kabel. 1-/un wcr/, ijl'cr leek erg 0/3

£11!n lid iviiikc/

(/W 1 011 1/t' Wc'/l'ld/ldrOc/flc/c Stratc'nincikcr.v 11!n Aarschot. 7in/cn dc':c adlic/olo ziel! 11e

1/0e cle lroii lUdII ian dcii /)lircaU cle !ldI/w:aa fluit den. ct cens cen adiuuini. iratici e ergi. ci 1/ t, /0101(1! siilleggen. lot groot 01! icnoci.cn l 0fl ploc'i,'/aas .Jo.v 1 iic ILV. (lul!)

De volgende MAAND zal klaar zijn op 27juni. Kopij voor dit nummer wordt op de redactie verwacht op woensdagavond 13 juni. Enkel dorps- en sportnieuws op zondag 17 juni.

Scfloonheid.sa1on Lieve De f7v(eester Langenberg 30 2323 Wortef 031314.55.15 Enkilap afspraak.. Ook.bif '0 t/ius

ijefaatsverzorging - L7vfanicure . Tediccire - Ontharingen . 7vfaqui1Tfage

141

Kent u de kringloopwinkel al?

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

Spring eens binnen en laat u verrassen!

bvba

es o*v

:3OTiji

Wij garanderen u: - uren snuffelplezier in een gezellige omgeving - 1000 m 2 vol leuke en degelijke spullen die dagelijks wisselen - van kleding over huisraad, speelgoed, brocanterie en electro tot meubelen - uitgebreide service - hapje en drankje in ons eethuis

Krîngloopcentrum WEB: een bezoekje waard!

Ad Vlieg er eens uit. Win uw appartement aan zee. ook nog 10 reizen naar Thailand en 15 renovatiechequesj

1.,,,''' 1. ,'i'i,-.'

k„

ot ái L

it lR

't

I.11iili

l s, t.

1 ...........

\X-\ It.,,,L

n I

AXA. Bij ons gaat het om u

Meerdorp 21 -2321 Meer - tel. 031315 72 54 into@vanbavelrommens.be

KRINGLOOPCENTRUM WEB Slachthuisstraat 30111 -2300 Turnhout Tel. 014144 20 40-Fax 014144 20 41 www.kringloop.net - e-mail: web@kringloop.net GRATIS OPHAALDIENST HERBRUIKBARE GOEDEREN Schatten vind je in de kringloopwinke!!

33


Muziek en Rommel

Wijding nieuwe vaandel brassband Ste.-Rosalia

4

MEER - De leden i'a,i cle Biassbund zijn erg fier op /11111 nieuwe uaa,,dcl. Hei vorige vaandel was dan ook al zowat 120 jaar oud en eerder een museumstuk dan iets' om mee over straat te lopen. De zusters Trappistinnen uit Brecht hebben lange tijd gewerkt om het mooie ontwerp van de Meerse kunstenaar Liie Dock.v in een vlag te 'gieten '. Dankzij de sponsoring van erevoorzitter André Rommens kon het project gerealiseerd worden. Na de eucharistieviering en wijding in de kerk, werd er op het pleintje van depostschool (achter de bibliotheek) een 'terrasje gedaan onder begeleiding van Just for Fun, cle muziekgroep uit Tielen van dirigent Bart van Ossel.

MEER - Het Meer-marktseizoen is op 6 mci weer van start gegaan. Al kan de markt steunen op deels routine en ervaring, toch moet het elk jaar maar weer gebeuren. Na een halfjaar ''winterpauze" dienden zich om 6 uur reeds de cci i ' marktkramers ann om hun vaste stek veilig te stellen. De fanfare, de Lcpc Hoek, de gelegetihei:lsmarktkrarners en de bezoekers maakten er enkele uren later een lesendige markt van. Dit in tegenstelling tot het weer, dat toch wel wat aan de kille kant was. Op zondag 3 juni wordt weer de volgende markt geoi gaitsccrd onder hel erna Muziek en Rommelmarkt. Iedereen die wil kan iets komen verkopen. Een standplaats is immers volledig gratis. Wel dien je 1 ijdig aanwezig te zijn (8.00 uur) om alles klcar te zetten. Standen buiten het thema M117l0k on Rtiiiiicl nin uiteraard onk erg welkom. Op het kloosterplein wordt een podium opgeeteld w'iarnp verschillende optredens plaatsvinden, o.a. 't 1-lee genne noam (Sjarcl Huet en Willy Geets) en Wil van Cuyck & Co staan geprogrammeerd. Radio Valencia is actief in de Donckstraat. Verschillende muzieksoorten komen dus aan bod en om de marktbezoeker daarvan optimaal te laten genieten, baat het marktcomité ter plaatse een drankstand uit, waarvan de opbrengst integraal gebuikt zal worden om de volgende markten te organiseren. Wie meer informatie wenst over deze muzieken rommelmarkt, neemt best contact op met Jan Dufraing (033 158680). (ina)

vij

garage wJ1 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Natuurstudie en verkeer voor de Meerpaal

1

-

'i"

r1'

w

MEER - De Meerpaal organiseerde ccii week van de natuur. Teru ijI ik tpo/ /1 ir t en e bie uit stap van inaakti // naar (Ie . Ird fl/it n, brachten anderen een bezoek aan liet Jan Spannenburgmuseum Met grote inleresçe be:m hten de leerling ii van het eerrte leerjaar niet de fiets de verzameling van natuurobjecten van klasgenool Jasper. De uitsta/i viel erg in de smaak. In dezelfde periode controleren leerlingen van het zesde leerjaar, onder politiebegeleiding het verkeer. (ina) 34


Fotogroep 't Slot stelt tentoon

Vormelingen en hun cathechisten

WORTEL - Met het Pinksterweckend stelt fotogroep 't Slot recent fotowerk tentoon. Deze expositie toont hoe de fotografen van fotogroep 't Slot op hun eigen-zinnige wijze met fotogralie bezig zijn.

WORTEL - Op 5/1W! UL/ĂŻl1/1 0 aiiel hei II. 1 'oi'nielgi't'ki'J. 1 not II iiiri/es eti 13 ncni.v hei ('0/1 heogli/ke, zoon/ge di ig. Een (li/(lO pi'nfu iii! (1011 (11/0 ?nl'/lle/i/?gr'/l.

WL'/d

'

IVOR TEL - Ook i'ooi' de 1 caiecliisten werd liet een oll'i'e/'getelijke gebeurtenis. Dii jaal' hadden zij immers allevie,' ze//een vormeling wat nog nooit eerder i'oo,'kwam. Op de toto: de inoede,'s-catechiste,i met 1111n kinderen-vorme/ingen: s'l,i,'. Leen .4ernouts mei zoon Toon Gevsen, Betlj' Baet'ens met dochter Ina Verstaelen, Mieke Bols' mnet zoon Kristof Mr't'nen en Diane de Ncve moet zoon Ri,/icn Proost.

FOTOGROEP T SLOT STELT TENTOON Vrij van alle conventionele benaderingen brengen zij fotogratic "vanuit de buik". Zeer persoonlijk, heel gevoelsmatig beschrijven zij hun onderwerpen en geven als dusdanig uiting aan hun poĂŤzie. Fotogroep 't Slot is al jaren een fotogra fisch buitenbeentje. Dit werd nogmaals onderstreept door hun zeer opgemerkte en gewaardeerde expositie in de OASE in Turnhout tijdens het derde internationale fotofestival in het najaar van 2000. Nogal wat mensen kijken uit naar de tentoonstelling in 't Slot tijdens het Pinksterweekend, met de expositie in de OASE nog vers in 't geheugen. een nieuwe uitdaging voor de fotografen van 't Slot. Iedereen is dan ook van harte welkom in de lokalen van 't Slot in Wortel op zondag 3juni

en maandag 4juni van 10.00u tot 18.00 uur.

20 jaar KVLV-voorzitster

Eeti /??/1ile?'e/o/e. iitsc'hr'idmienie,ii/r' %'OOl'ZitStC/' WORTE L - Eind maart werd May Verschueren uitbundig gevierd. May was 20 jaar voorzitster van KVLV Wuitel. Ze werd dan ook in de bloemen gezet door de 120 leden die deelnamen aan het verrassingsfeest dat bij die gelegenheid wet'd ingericht. De hulde werd voorafgegaan dooi di. veikieing van een nieuwe voorzitster. Alle aanwezigen mochten stemmen. Er kwam geen nieuwe voorzitster uit Iiivar een kerngroep van 4 dames die in september het roer zullen oveiilemen.

tin t' 1 e,',eli iu'/'e/i tent it/den t 'no al

i/O

1/! 1. 1 '-l?e.sii,iti'.slede,i

35


DORPSNIEUWS

XXIe eeuw

"DE WIJSNEUS" .,,

%VORFEL - In de Worteke basisschool werkte men dit jaar rond het thema: "TIJD". Bij de overgang van eeuw en mi llcnni um natuurlijk wel toepasselijk. De Themawerking loopt elk jaar uit in een themadag. De laatste zondag van april werden kinderen, ouders, familieleden en alle van dichtbij ot'veraf geïnteresseerden in de school uitgenodigd om te komen kijken hoe er dit jaar "muzisch" met het thema werd omgesprongen. De invalshoek was "ritme". Met de hulp van percussionist Jan Van Outryve werd in alle klassen ritmisch op tonnen en emmers geklopt, of met doosjes en huisjes geschud. Dat lieten de kinderen graag zien aan cle toeschouwers. En verder was er nog een (gesponsord?) klasje uit de XlXe eeuw te bezichtigen. (Ja, ook een schoolzolder verbergt soms nog oude spullen!) De kinderen van de Rooimans-school hadden allemaal een modern klokje aangekleed, clie san de schoolafdeling in Worteldorp hadden een hele show ineengestoken uit het begin van de7e eeuw... En zo was er voor iedereen wel wat te zien. Ot te pioes en. En de zon, om san te genieten.

WORTEL - Kinderen, oudeis en leerkrachten hebben zich er het hoofd over gebroken. En het heeft wat geduurd, maar de knoop v erd doorgehakt: ook de Wortelsc gemeenteschool (met zijn 2 vestigingen) heeft één nieuwe naam: DE WEJSNEUS. Ja, ss at zegt zo'n naam? De kinderen van Wortel zullen vast niet wijzer zijn dan ergens anders. "En wijs zijn in 't school, zunne!, zeggen ze dat thuis nog tegen dc kinderen? De kinderen wéten hoe langer hoe meer. Dat kan moeilijk anders met tv, computer en mternet. Worden ze er ook "wijzer" van? Sommigen beweren van wel, anderen betwijfelen het. In ieder geval: met zo'n naam voor de school hoeven dc kinderen van Wortel het niet onder stoelen of banken te steken. Nee, ze moeten er voor uitkomen: "Ik ben zo'n Wijsneus, van Wortel!"

4,•

.

.

.

•:-

-

ot -i

Onder kinderen en enkele oud-leerlingen werd een wedstrijd uitgeschreven om een nieuw logo te ontwerpen. En dat ziet ci op bijgevoegde foto.

Het nieuwe logo van de gemeenteschool vami (ioric'l.

Een nieuwe boom

F

1

De kinderen van het eerste leerjaar van DE WZJSNEIJS van Wortel zitten klaa,' om hun nunilnertje ie laten horen.

Wij maken ons wel eventjes vuil op een zondag, zegden die van liet het 4de leerjaar: ze pakten de schop en plan tten een nieuwe millenniunihooni. WORTEL - De vorige "Millcniumboom" die

Jan (zan Outrv'i'e met de kinderen van liet 3de leer/oom': en dat we toftiz trommelaars zijn, dat zullen ze hebben geweten! 36

in Wortel werd geplant heeft maar een kort leven gekend. Herinner u de lczersbrief van de kinderen die vorig jaar in DHM stond. Ondertussen werd de boom niet kluit en al uitgerukt. Dat vonden dejufvan het 3de en de kinderen die nu in liet 4de leerjaar zitten zo erg, dat ze dhr. Daemen uit Meer (die vorig jaar de actie begeleidde) gevraagd hebben of ze geen nieuwe boom mochten planten. En dat kon. Nu staat er ecn nieuwe millenniumboom (een mooie taxus) in liet tuintje voor de school aan de Kerkpad. En hopelijk mag die daar nog velejaren - eeuwen?staan.


DORPSNIEUWS

14de Wortelfeesten WORTEL - liet duurt nog eventjes voordat het zover is, maar u kan het nu alvasi in uw agenda of op uw rnuurkalcnder notcrcn: op 24 en 25 augustus hebben dc volgende "Wortelfeesten" plaats. Maar nu werd al wel bepaald waarvoor ergefeest wordt. Gekozen werd voor het project dal de school indiende: de verfraaiing en heraanleg van de speelplaats in het Dorp en de aanschaf van het materiaal om een duplex (zo'n halve zolder) te bouwen in 2 kleuterklassen aan de Rooimans. Laat dan alle neuzen in dezelfde richting wijzen (die van de Wortelfeesten in de Boomkes!) én het geld uit de zakken rollen. Want dââr is het ook om te doen! Naast het plezier dat je er kunt beleven, natuurlijk!

Pinkstertocht Wortel Meersel-Dreef WORTEL - In opvolging van de pelgrimstocht naar Postel in het jubileumjaar 2000, organiseert de Wortelse parochie dit jaar op Pinkstermaandag 4 juni een "Pinkstertocht naar Meersel-Dreet". Deze tocht zal in 3 groepen gebeuren: voetgangers, fietsers en auto's. De voetgangers leggen een afstand af van 18 km en vertrekken om 9.00 uur (inschrijven vanaf 8.30 uur)aan de parochiezaal. De fietsers leggen een afstand af van ongeveer 35 km (heen en terug) en vertrekken om 13.00 uur aan de parochiezaal (inschrijven vanaf 12.30 uur). Zowel fietsers als voetgangers betalen 20 fr "inleg". Auto's: Famihes die op eigen kracht per auto willen komen, zijn van harte welkom. Indien mogelijk kunnen zij één of meerdere voetgangers mee terug brengen. Zieken, hoogbejaarden of alleenstaanden die geen vervoer hebben en graag meerijden, kunnen hun naam opgeven op het paroehieseeretariaat. Wij proberen vrijwilligers te vinden die met hun auto iemand willen vervoeren. Het programma in Meersel-Dreet loopt uls volgt: Rond 14.45 uurverzamelen de deelnemers naast de kerk waar een fietsenstalling is voorzien en gaan in processie naar de grot. Om 15.00 uur wordt een Plechtige Eucharistieviering opgedragen aan de grot opgeluisterd door het koor. Het thema van deze viering is: "Een gemeenschap van vrijwilligers". Bij slecht weer gebeurt dit in de kerk. Vanaf 16.30 uur is er mogelijkheid om iets te verbruiken bij de paters of elders. Een broodmaaltijd met beleg of niet spek en eieren kan bekomen worden in dc zaal van de paters voor 300 fr. Dit moet vooraf besteld en betaald worden. Het inschrijvingsformulier voor de broodmaaltijd is te verkrij gen op de pastorie. Inschrijven en betalen kan men op de pastorie of bij Marc Melis op de KBC in 't Dorp. 1-let Wortels Parochieteam en diverse Worteise verenigingen maken er een enthousiaste tocht van. Natuurlijk zijn ook mensen vanuit andere parochies van harte welkom.

Wortel-Kolonie en Widar VORFEL - De plaatselijke afdeling VeltNoorderkempen is nauw betrokken bij de toekomst van Wortel-kolonie, meer bepaald bij het project Widar. Twee vroegere bestuursleden van de afdeling o.a. Kees Strijbos uit Wortel, staan immers als medewerker van de dorpsgemeenschap Widar, sanien niet hun gezin, in voor de opvang van een achttal gehandicapten. Tevens begeleiden zij de gehandicapten hij activiteiten op de biologische boerderij (land- en tuinbouw) in Merksplas-Zondereigen. Het project Widar in Wortel-Kolonie, dat op dit ogenblik ter goedkeuring ligt bij het stadsbestuur van l-Ioogstraten, voorziet o.a. in het verwerven (erfpacht) en herinrichten van 2 bestaande woningen vlakbij de hoerderil van Wortel-Kolonie tot een huis voor 7 gehandicapten. 1 lierhij is liet vooruitzicht van het ter beschikking krijgen van ca 5 ha aangrenzende landbouwgronden een ideale gelegenheid om, naast liet beheer van de vele dreven, ook akkerbouw in te passen in de tewerkstelling en de zorg van mentaal gehandicapten. Wel hangt dc haalbaarheid van liet project nog af van de beschikbaarheid van de landbouwgronden, nu nog eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Wie geïnteresseerd is in de natuur van WortelKolonie en het project Widar een riem onder het hart wil steken, is van harte welkom op een gezinswandeling waarbij alle aspecten over geschiedenis, toekomstige bestemming, landschap (combinatie van natuur en landbouw), beheer en toekomstige bestemming zullen toegelicht worden. De wandeling wordt ingericht door de afdeling Velt-Noorderkempen op zondagnainiddag 24 juni. Wegens de goede toegangswegen is deze wandeling ook geschikt voor liet ganse gezin. Samenkomst en vertrek om 14 uur aan het Casino van Wortel-Kolonie.

Fiets je gezond! WORTEL - BGJG-Wortel organiseert ccii gezinsfictstocht voor het hele gezin op Pinkstermaandag 4juni: vertrek oni 13.30 uur aan de Guld. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen zei f meefietsen. Onderweg wordt een kleine picknick voorzien. De rit zal ongeveer 20km lang zijn. Een bezemwagen volgt de ganse route en iedereen is gratis verzekerd. Wees sportief en doe mee! Info bij An Snels 03/3 14 71 99

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

SELEXION

LOEWE.

111 '1 Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 1 00-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI9N 37


srort KFC Meer sluit moeilijk seizoen af In deze juni-uitgave van DIIM kijken we nog even terug, maar ook al vooruit, met een paar transferprimeurs. Maar eerst het competitieeinde. De verplaatsing naar SC Merksem, op 22 april, was de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Merksem speelde in de jaren 70 nog in 2 nationale. De accommodatie is pure nostalgie, en straalt vergane glorie uit. Merksem moest zich aanvankelijk beperken tot schaarse counters, maar Franssens schoot in de 26'onhoudbaar in de verste hoek, voorbij de jonge Meerse keeper Roei Jochems, die nog uitpakte met meerdere knappc reddingen. Net voor rust knalde Paul Rombouts ecn ver schot op dc deklat, maar verder doelgevaar bleef uit. In de tweede helft liet de scheidsrechter een duidelijke strafschopfout op Wim Vermeiren onbestraft (60'), en Meer kon daarna onvoldoende gevaarlijk zijn om een verdiend puntje mee te nemen. We sloten de boeken met een eervolle 1-0 nederlaag. De laatste speeldag was een maat voor niets. Het sterke Brasschaat kwam met logische 0-3 cijfers winnen. Brasscliaat zit tinancieel op het nulpunt en laat zowat de ganse ploeg vertrekken om te herademen en verder te gaan met beperkte middeleii. Het sluit mooi af als tweede. KFC Meer behield de rode lantaarn.

Round-up van reserven en jeugdploegen

I!A AR BANK

ten naar de reserven en eerste ploeg, pakten de derde stek, terwijl de scholieren vice-kampioen werden. Zij haalden in de beker Het Volk ook de halve finales en werden daar uitgeschakeld met 1-0. Toch een dikke proticiat aan spelers en begeleiders. De knapen werden X. de miniemen A sloten af als 2 en de miniemen f3 droegen dc rode lantaarn de kleedkamers binnen, net als de immer enthousiaste damesploeg. En de duiveltjes? Zij amuseerden zich heel liet seizoen kostelijk! Geen enkele ploeg werd dit jaar kampioen bij Meer. dat is jaren geleden, maar een nieuwe lichting jeugd is zich volop aan het ontwikkelen. Dat belooft voor de volgende jaren We geven u nog nice dat de Meerse supporters ook dit jaar de gouden schoen kozen. Winnaar werd Paul Rombouts. voor Peter Hernians, en Werner Jansen. De extra prijs: 'Revelatie van het seizoen' was voor Wim Vermeiren. Van liet transferfront alvast dit nieuws: bij de nationale reserven van Zwarte Leeuw werden Ward Smits, Kurt Belmans en keeper Kurt Verhoeven weggeplukt. Van HVV komen Jan Koyen en Rmgo Jacobs de selectie versterken. Beide jongeren startten ooit hij de KFC Meer jeugd. De voorlopig laatst gekende transfer is Kris Maes, vroeger o.a.nog bij KFC Turnhout, en SK Weelde. De zoektocht naar een betaalbare spits duurt nog voort.

zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

1

verzekeren

i , 00r

DL

De spionkop is het volgend seizoen niet meer bij machte om voor elke wedstrijd een supportersbus in te leggen. De financiĂŤle kost is niet meer draagbaar.. Er zullen interne afspraken gemaakt worden om zelf met auto's te rijden. Voor bv. bekerwedstrijden hoopt men nog wel op een mogelijkheid oni samen met een bus te rijden.

beleggen sparen

ERKEND

lenen

VERZEKERINGS

Een opvallende afwezige op deze huldiging was de traHier. Was hij verontschuldigd, of is er een teken aan de wand?

MAKELAAR

Meerdorp 21 -2321 Meer - tel. 031315 72 54 - info@vanbavelrommens.be 23

38

c/i: C , rii

(iow/e,i Schoen 2000-2001 toegekend aan Sven Schoenmalt ers.

cdv 11590

IELL flL!I1L,

Hoogstraten V.V. sloot het voorbije seizoen op een schitterende wijze af met een 3— 1 overwinning. 's Avonds in de kantine verkeerde men nog in feeststeniming. Na deze laatste seizoensuitslag kon nien overgaan tot de puntentelling voor de Gouden Schoen. Cyriel Oomen had dankwoorden voor de vele medewerkers die in de Hoogstraatsc voetbalclub al hun vrije tijd steken. Dank7ij deze vrijwillige medewerkers is een voetbalploeg als H.V.V. leefbaar. Cyriel wilde enkelen extra bedanken en in de bloemen zetten. Ook de spelerskern werd niet vergeten. Toch enkele opvallende zaken.

We geven u nog de finale-uitslagen van liet Preminiemen tornooi van 1 niei: C: Merksplas Flandria 3 - 2, B: Maria ter Heide - Gooreind 5 - 0, A: KFC Meer - KFC Meerle 2 - 0.

De reserven A sloten de competitie af met een mooie vijfde plaats en de reserven B werden schitterend tweede. Dejuniors, waarvan er al een viertal doorstoot-

C!g

Gouden schoen

.-

-flrl

- TJ

Burgemeester Van Aperen had de eer de "gouden schoen" nominatie bekend te niaken. Iedere wedstrijd kregen tien supporters de kans om een nominatie op papier te zetten. Bij het samentellen van het aantal stemmen - over het ganse seizoen - bleek Sven Schoenmakers de winnaar te zijn geworden. Na alle phichtplegingen nam de receptie een einde en kon men beginnen aan het nuttigen van de voorziene vaten bier. 'FrSn)


SPORT

Marciopers lichten naar die schim in het donker schijnt. Het mooie weer en de vogeltjes hebben er waarschijnlijk wel iets mee te maken: maar de hoofdreden is dat iedereen volop bezig is aan de voorbereiding van de Kapellekesloop in Minderhout en de Stratenloop van Hoogstraten.

Klaar voor Minderhout en Hoogstraten Ligt het aan 't zachte weer dat (pas) vanaf mei haar intrede deed in ons Belgenlandje of is het 't fluiten van merels en lijsters bij het vallen van de avond? Opvallend is dat je tijdens de avondtrainingen steeds meercollega-joggers passeert. Het verschil met de eenzame wintertrainingen is groot. De enige levende ziel die je dan tegenkomt is de gehaaste automobilist die met grote

Lange voorbereiding heeft succes Dal je na een ernstige blessure je marathonplannen niet moet opbergen, bewijst Marekloper Fons Aerts. Na één jaar van inacti-

Paul ROMMENS

Kantoor van Notaris

Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Tel 031315.71.67 Fax 031315.71.29 -

-

OPENBARE VERKOOP VAN WONING TE HOOGSTRATEN/WORTEL Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1% premie openbaar verkopen: Onder HoogstratenlWortel: een woonhuis met kleine stalling en tuin, St. Janstraat 23, groot 2a65ca. Indeling: kelder/opkamer, gang, slaapkamer, woonplaats, keuken, badkamer, toilet P.fl

7ûldr

Onmiddellijk aanvaardbaar na betaling. Klein beschrijf mogelijk (K.l. 11.500). Ruimtelijke ordening: gewestplan Turnhout dd 30.9.1977: bestemming woongebied. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 10 en 12 uur. Zitdagen: inzet op dinsdag 5 juni 2001 en toewijs op dinsdag 19 juni 2001, telkens om 17.00 uur, in café De Nieuwe Buiten te Wortel, Langenberg 14. Verdere inlichtingen ten kantore van de verkopende Notaris te verkrijgen. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart en trouwboekje (met huwelijkscontract) mee te brengen.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende contronlatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

viteit door een knieblessure, begon Fons terug te joggen. Meestal is het de voorbereiding van de marathon die te wensen over laat. Maar bij Fons Aerts was de voorbereiding geen enkel probleem. Zijn voorbereidingstijd werd immers onverwacht verlengd. Fons koos voor de marathon van Rhur-See en deed vooraf de nodige trainingskilometers op. Na zijn lange inactiviteit was hij klaar voor de marathon. Toch kon de deelname op het laatste ogenblik niet doorgaan door de griep. Verder trainen dan maar voor dc marathon van Apeldoorn. Onderweg naar Nederland werd het groepje Mareklopers tegengehouden door een plotse sneeuwstorm. Er zat niets anders op dan om te keren en de marathon uit te stellen. Weerom werd er verder getraind en werden plannen gemaakt voor de volgende marathon, deze van Vleuten. Derde keer goede keer? Nee hoor, door de MKZ-epidemie mocht deze wedstri,jd in Nederland niet doorgaan. Fons behield zijn marathonambities en bleef verder trainen. Op 6 mei vond dan de marathon van Visé plaats, zes maanden na deze van Rhur-See. Gesteund door de meegereisde Marcklopers, liep Fons de marathon in een persoonlijke besttijd van 3u.44,4 1.

Challenge-Delhalle Op 22 april vond in het Waalse Amay de vierde wedstrijd van het ('hallenge-Delhalle criterium plaats. Vijf Marcklopers verschenen aan de start voor deze halve marathon. Na 8km wedstrijd werd de beklimming van de Côte du Facteur voorgeschoteld. Deze steile beklimniing scheurde het deelnemersveld uiteen. De laatste kilometers van het parcours bestaan uit een lange afdaling. Dat afdalen ook belastend kan zijn, getuigde j05 L. die na de wedstrijd beweerde: 'dit nooit meer'! Na een verfrissende douche en een stevige maaltijd, werden echter weer afspraken gemaakt voor de volgende wedstrijd.

Uitslagen: Marathon van Visé: 42 km Louis Onincx 3u27 Fons Aerts 3u44 Frans Onincx 3u50 Bütgenbach: 21 km (500 deelnemers) Rudy Verheyen 49 ,11 1u25.15 Jan Vermeiren 127 1u33.13 210k Rit Van Aert 1u38.47 JosLeunen 254 11141.59 Brigitte Wendriekx 370 1 u53 .31 Kurt Aerts l' 23min.09 (jeugdreeks 5,7 km) Amay: 21 km (580 deelnemers) Jan Vermeiren 1 28 1 u3 1.57 Jacq Vermeiren 1 77' 1 u35.38 Rit Van Aert 1u40.16 256' Jos Leunen 405 1u49.38 Brigitte Wendrickx438' 1 u52.47 Erpent: 16.5 km (750 deelnemers) Rudy Verheyen 42 1u06.31 Pat Leysen 114` 1u10.37 lan Vermeiren 1 28' 1 u 12.16 180,11 Jacq Verineiren 1 u 14.43 Rit Van Aert 227' 1u16.33 Luc Vrancken 1 u 19.12 298 J05 Leunen 1u27.37 Merksem: 10 mijl Jan Vermeiren 1 u06 Rit Van Aert lulO Inc Verheyen 1 min.23 (kinderjogging 350m) Diane De Gruyter 23 min.09 (4 km) Fons Aerts 40min.35 (8 km) Herman Martens 49min.15 (12 km) 39


SPORT

Eindklassementen

Het Hoogstraatse voetbal 2000 - 2001 Heel wat tevredenheid in de Hoogstraatse voetbalmiddens en met reden. Vaandeldrager HVV, enkele wedstrijden voor het einde van de competitie nog in een wankele positie, redde zich uiteindelijk zonder moeite en klasseerde zich nog op een verdienstelijke 8ste plaats in Derde Nationale A. Een aantal spelers hebben reeds elders hun tenten opgeslagen, een aantal vervoegen volgend seizoen de roodwitte rangen. Het moderne voetbal: men gaat waar de meeste centen geboden worden, de clubliefde van weleer is een dode letter en dit geldt ook voor de laagste rcgionen. KFC Meer degradeert naar 3de provinciale, geen echt drama voor de Meerse jongens want de afgang was al vroeg te merken. Een nieuwe, jonge ploeg opbouwen vraagt tijd en geduld en dan een trapje lager dalen kan zeker geen kwaad. Minderhout VV en \lccr!e FC cindieden dc en Ode en

blikken tevreden terug terwijl VNA Wortel rustig meedobberde in de middenmoot en 8ste eindigde in 4de provinciale. Bij de jeugd ook enkele uitschieters! De Hoogstraatse jeugd, uitkomende tegen de tegenstanders van grote broer HVV, beet flink van zich af en knappe ereplaatsen werden luin deel. Slechts twee kampioenen in de gewestelijke jeugdrecksen en allebei voor HVV: de juniores en de A-ploeg van de meisjes kadetten. Gefeliciteerd! Meer B, Minderhout A en B presteerden knap bij de reserven; Meer eindigde tweede hij de scholieren; 1-IVV-A en Minderhout kregen een derde plaats achter hun naam hij de knapen en de Meerse A-miniemen moesten nipt onderdoen voor kampioen Brecht. Eerst eventjes de shoes laten rusten, de voetbalhonger aanscherpen en het nieuwe seizoen h:nit in de lucht zonder dat je het bee t.

Eerste elftallen Derde Nationale A 1 Ronse* 2 Zulte 3 Lyra 4 Schoten 5 RC Doornik 6 Kortrijk** 7 Maldegem 8 Hoogstraten 9 Kapellen 10 Denderhoutem II Gent Zeehaven 12Hamme 13Olen 14 RC Mechelen 15 Zottegem 16 Wettercn

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

18 16 15 15 12 13 11 11 9 10 10 9 10 8 8 6

8 4 54-31 58 6 8 57-30 56 7 8 55-44 53 9 6 47-35 51 8 10 36-28 46 11 6 49-46 45 11 8 44-46 41 11 8 44-52 41 9 12 42-33 39 12 8 44-50 38 12 8 39-47 38 10 II 44-41 38 17 3 42-58 33 16 6 36-48 30 17 5 36-61 29 17 7 38-57 25

Tweede Provinciale B

t

1 Vosselaar VV 30 2 Brassehaat 30 3 Poppel 30 4 Verbr. Arendonk30 5 Vlimmeren 30 6 Oud Turnhout 30 7 Gooreind 30 8 Merksem SC 30 30 9 Oostmalle lOKFCNijlen 30 11 Zwaneven 30 12 Oosthoven 30 30 13 Zandhoven 14EkerenFC 30 15 Flandria 30 16 Meer 30

22 21 19 15 14 12 12 10 10 10 9 9 8 9 7 3

2 4 5 9 9 12 12 12 12 14 13 14 14 17 21 20

6 5 6 6 7 6 6 8 8 6 8 7 8 4 2 7

88-23 72 66-39 68 76-28 63 68-44 51 54-35 49 42-38 42 59-64 42 45-42 38 51-54 38 40-52 36 45-61 35 33-60 34 46-67 32 53-71 31 30-70 23 29-77 16

5 8 7 12 12 10 10 12 11 11 13 14 17 16 16 20

8 5 7 3 3 6 6 4 7 8 8 8 4 6 6 3

51-37 59 66-46 56 74-40 55 63-49 48 73-64 48 68-53 48 59-50 48 55-55 46 56-52 43 58-53 41 49-50 35 52-68 32 53-76 31 47-72 30 40-66 30 41-74 24

4 8 7 7 8 9 13 13 13 11 14 14 17 16 22

3 80-35 66 3 64-32 54 5 61-36 53 5 52-31 53 4 73-41 52 7 46-34 43 4 51-49 37 4 40-49 37 5 34-44 35 8 45-54 35 6 42-58 30 6 34-56 30 2 35-63 29 5 38-65 26 1 25-73 16

Derde Provinciale B

I)I

7()1IIL 11

/0)0/1 /0/ /1007)1/(l!L11

tt

iii, aimr Si'c'n ,choeniiiac'cker,s.

GELVOC Stilte voor de storm? Zoals hij vele sporten is het momenteel ctood seizoen' hij de volleybal. Dit betekent dat spelers en speelsters nieuwe energie opdoen, trainers andere oefeningen zoeken, coaches hun stem even laten rusten (of ze in de Alpen meten met de echo), scheidsrechters een extra adem zoeken en hun rood en geel gekleurde kaarten oppoetsen. Tijd voor de bestuursleden om het vorige seizoen te evalueren en reeds onmiddellijk besluiten te trekken. Voor hen is dit dood' moment er ĂŠĂŠn van veel werk. Bij het begin van het volgend seizoen moet alles immers weer piekfijn in orde zijn: sponsors, kalenders, nieuwe spelers, materiaal, beschikbare zalen voor trainingen en wedstrijden, jeugdopvang. Een competitieclub van bijna 200 leden (volgend seizoen?) vraagt heel wat organisatie. Het volgend seizoen zijn de sterren ons hopenlijk goed gezind. De eerste herenploeg verliest enkele van haar sterkhouders. waaronder Henk Strijbos en Lie Peeters het meest in het oog springen. 1-lun plaats wordt ingenomen door

40

Micha en Wes Fransen. Ook Bart Goetsehalckx komt na vele jaren de club terug vervoegen. Drie mensen rond en over de twee meter die vorig jaar nog eerste landelijke speelden (Rijkevorsel), moeten zeker de stijgende lijn van deze ploeg kunnen doortrekken. De eerste damesploeg kent nu het klappen van de provinciale zweep en doet een gooi naar ecn ereplaats. Zij worden versterkt met jong geweld uit eigen rangen, nI. Han Goetsehalckx en Gitte Snijders. Om jong talent te kunnen blijven doorsturen worden de jeugdploegen uitgebouwd. Drie jeugdploegen gaan provinciaal spelen en nog eens zeven houden het gewestelijk. Alles samen zal het seizoen in september dus van start kunnen gaan met twintig ploegen: tien senioren en evenveel jeugd. Bovendien kwamen op onze opendeurdagen nog eens dertig jongeren van de volleybalsport proeven. Volg onze belevenissen vanaf augustus, het wordt vast en zeker spannend.

1 Wildert 2 Putte SK 3 Biecht 4 Sint-Job 5 Minderhout 6 Meerle 7 Loenhout 8 Horendonk 9 Exc. Essen lOSint-Jozef 11 Kaart 12 Heilbos 13Berendrecht 14 Luchtbalboys 15 M.t.Heide 16 Mariaburg

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

17 17 16 15 15 14 14 14 12 11 9 8 9 8 8 7

Vierde Provinciale C 1 Weelde 28 2 Pulderbos 28 3 Hezenwijk 28 28 4 Dosko 5 HIH Turnhout 28 6 VC Herentals 28 7 FC Gierle 28 28 8 Wortel 9 Westmalle 28 10 Wechelderzande 28 11 Molenkring 28 12Grobbendonk 28 13 SKS Herentals 28 14 VC Poederlee 28 15 Achter Olen 28

21 17 16 16 16 12 11 11 10 9 8 8 9 7 5


Invallers Derde Nationale A 1 Wetteren 2 1-lamme 3 Maldegem 4 RC Gent 5 Ronse 6 Hoogstraten 7 Kortrijk 8 RC Mechelen 9 Zottegem 10 Schoten II Lyra 12 Olen 13 Zulte 14 RC Doornik 15 Denderhoutem 16 Kapellen

22 14 23 13 24 12 24 12 22 13

4 5 7 8 9

4 5 5 4 0

22 11

S

6 40-31 39

22 11 8 23 10 7 22 II 9 23 9 12 23 8 12 22 6 12 23 6 13 23 5 IS 24 4 17 2 0 2

3 6 2 2 3 4 4 3 3 0

66-37 46 63-36 44 57-50 41 56-36 40 48-53 39 63-33 36 48-34 36 43-37 35 61-74 29 49-52 27 41-62 22 40-54 22 44-71 18 39-92 15 0-6 0

Jeugd Derde Nationale A UEFA Juniores 1. 1-lamme 25-58: 2. RC Mechelen 23-51: 3. Hoogstraten 24-47; 4. Wetteren 26-43: 5.

Zottegeni 22-43:6. RC Gent 25-42: 7. Kortnjk 24-37; 8. Denderhoutem 24-36: 9. Ronse 2536; 10. Maldegem 23-27; II. Lyra 23-37: 12. Olen 23-22; 13. Zulte 24-22; 14. RC Doornik 23-21; 15. Kapellen 23-19; 16. Schoten 21-3.

1. RC Gent 25-64; 2. Kortr k 24-60: 3. Vetteren 26-55; 4. l-loogstraten 24-42; 5. Hanime 25-39:6. Olen 23-37:7. RC Mechelen 24-37; 8. Kapellen 22-36; 9. Lyra 23-32: 10. Zottegern 22-28: II. RC Doornik 23-26; 12. Maldegem 23-22; 13. Zulte 23-21: 14. Schoten 23-16: IS. Ronse 24-10: 16. Denderhoutem 24-7.

Knapen 1. Kortrijk 23-56:2. RC Gent 24-55:3. Lyra 2454:4. Zottegern 25-53: S. RC Mechelen 25-41; 6. Wetteren 27-41: 7. Kapellen 24-40: 8. Maldegern 24-38; 9. RC Doomik 25-34: 10. Hamme 24-29; II. Denderhouteni 24-27; 12. l-loogstraten 25-27; 13. Zulte 23-26; 14. Olen 24-17: 15. Ronse 25-17: 16. Schoten 24-7.

Miniemen 1. Wetteren 25-73; 2. Kortrijk 22-57; 3. Zottegern 23-56:4. l-Ioogstraten 24-46; S. RC Gent 23-45:6. Ronse 24-40; 7. RC Mechelen 23-38; 8. RC Doonuk 25-36; 9. Kapellen 23-32 10. Zulte24-25: II. Lyra24-23: 12. Maldegem 2320: 13. Hamme 25-18: 14. Olen 23-15; IS. Denderhoutem 23-4: 16. Schoten 0-3.

Jeugd Gewestelijk

S Oostmalle B 6 Westnialle B 7 Hoogstraten 8 Poppel 3 9 Meerle C lOSt. Jozef 3 11 Vlimmeren C

11 Meerle 8

12Zw. Leeuw A 13 Wortel A 14 Meerle A

Knapen P 26 26 26 26 26

26 26 26 26 26 26 26

21 20

14 13 12 II II 9 9 9

2 2 7 5

3 4 5 8

6

8

8 13 10 11 II

7 2 7 6 6

96-20 66 83-21 64

64-36 47 63-37 47 75-36 44 72-55 40 59-60 35 51-55 34 61-58 33 65-71 33

8 13

S 57-68 29

7 18

1 38-69 22 2 49-94 17 0 12-165 3

26

S 19

26

1 25

Juniores G 1 Hoogstraten 2 Zw. Leeuw 3 Meer 4 Vlimmeren 5 Westmalle 6 St-Lenaarts 7 Wechelderz. 8 Brecht 9 St.-Jozef 10 Meerle ii Minderhout

12 Loenhout 13 Oosimalle 14 Zoersel

20 19 20 10 20 9 20 8

0 4 7 6

1

93-17 58

6 56-36 36 4 57-48 31 6 61-51 30 5 49-48 29

20 20

8 8

7 7

20

6

9

S 58-43 23

20 20 20 20

6 10

4 38-62 22 6 24-44 21 S 45-71 14 3 32-92 12

5

9

3 12 3 14

1 White Star 2 Poppel 3 Weelde 4 Oud Turnhout 5 W Vosselaar 6 Merksplas 7 Flandria 8 Wortel 9 1-1111 Turnhout 10 Dosko II Oosthoven B 12 Vrij Arendonk 13 Zwaneven

5 Meerle

6 Halle B 7 SK Schilde B 6 Zandhoven B 9 Oostmalle B 10 Antonia B 11 Zw. Leeuw B 12 Merksplas B 13 Loenhout C 14 Vlimmercn 3

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

26 23

0 3

0 180-17 78 0 161-20 69

22 15 15

3 6 8

1112-26 67 5 90-61 50 3 90-60 48

10 II 10 9 8 7 4 3 1

9 12 122 14 16 15 20 21 25

7 88-65 37 3 81-79 36 4 70-92 34 3 51-94 30 2 48-94 26 4 59-77 25 2 19-100 14 238-143 II 020-179 3

24 23 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24

22

1

1 172-26 67

21 19 14 12 12 12 9 9 6 3 2 1

1 4 7 8 9 11 12 13 15 18 21 22

1 150-25 64 1 166-27 58 2 104-59 44 4 93-71 40 3 87-55 39 1 96-76 37 3 53-71 30 2 67-78 29 3 70-103 21 3 27-193 12 117-174 7 1 20-164 4

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

22 22 17 17 14 14 8 7 6

1 1 5 5 7 14 13

1 150-1 1 67 1 138-10 67 2 100-33 53 2 106-44 53 3 112-39 45 4 62-51 34 3 60-83 27 1 32-128 22 3 67-94 21 5 48-114 20 441-124 19 2 57-120 17 1 30-142 7

Meisjes Kadetten 26 17

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

14

S 3

16

8

15 8 13 7 13 9 12 10 10 11 10 12 10 13 5 13

6 16 4 15 4 19

4 96-40 55 9 56-20 51 2 57-44 50 3 61-53 46 6 71-41 45 4 44-34 43 4 65-6 1 40 5 60-60 35 4 58-57 34 3 63-87 33

8 4 7 3

44-68 23 40-68 22 34-63 19 40-93 IS

1 Hoogstraten A

2 Lentezon 3 s-Gravenweze1 4 Heilhos 5 1)avo Puurs 6 Kontich FC 7 Achterbroek $ DV Balen 9 Ver.Meerhout 10 Vlimmeren II Westrnalle 12 l-loogstraten B 13 Berchemse

Miniemen 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 23 24 24

21 2 18 2 18 4 18 4 13 9 II 12 9 13 9 14

7 7 5 S 3

16 16 16 18 20

1 107-40 64 4 69-31 58 2 110-36 56 1 88-37 55 2 72-44 41 1 69-68 34 2 59-68 29 1 43-57 28 1 51-86 22 1 35-105 22 2 51-78 17 1 31-78 16 1 42-109 10

1 Oosthoven C 2 Poppel B 3 Dosko 4 FC Turnhout B 5 Ver.Arend. B 6 Oud Turnh.B 7 Oosthoven B 8 Hoogstraten B 9 Vrij Arendonk 10 Flandria B II Weelde B 12 Wortel B 13 Meer B

16

IS

5 14

S IS S 17 2 21

Miniemen R

Scholieren 1 1 Wuustwezel 2 Meer 3 Loenhout B 4 Zw. Leeuw 5 Si.-Lenaarts 6 Minderhout 7 Oostmallc 8 l-Ioogstraten 9 Wortel

1 Zoersel 2 St-Job 3 3 Minderhout 4 Hoogstraten B

26 26 26 26 26

24 21 14 14

2 4 3 8 9

26 12

9

22

0 155-29 72 0 144-31 66

26 12 12

2 141-32 65 4 84-76 46 3 94-58 45 5 45-37 41 2 71-77 38

10 Meerle

26 11 12 26 10 12 26 8 13

3 57-65 36 4 60-74 34 567-108 29

II Lentezon 12 St.-Jozef

26 26

253-103 23 446-105 22

7 17 6 16

1 Brecht A 2 MeerA 3 Oostmalle A 4 FC Turnhout A S Wortel A 6 Hoogstraten A 7 Minderhout 8 Si.-JozefA 9 Zw. Leeuw A

22 22 22 22 22 22 22 22 22

19

1

2 111-19 59

19

3

0119-29 57

17 13

3 6

2 96-37 53 3 91-52 42

11 8 11 8 9 10

3 70-40 36 3 62-55 36 3 57-62 30

6 12 6 IS

4 61-76 22 1 33-78 19

10 Meerle

22

6 16

0 31-91 18

11 Vlimmeren 12 Merksplas A

22 22

2 19 2 20

1 19-145 0 20-86

7 6

Knapen H

Reserven C 3 Minderhout B 4 Wortel B

1 Poppel A 2 Minderhout A 3 Brecht A 4 Loenhout A S Meer A 6 Oosthoven A 7 Flandria A 8 Weelde 9 Dosko 10 Gooreind D

Juniores H

Scholieren

1 Merksplas A 2 Meer 8

Reserven N

5 44-45 29

1 Oostnialle A 2 Loenhout 3 3 I-Ioogstraten A 4 Wuustwezel 5 Brecht 6 Vlimmeren A 7 Zw. Leeuw A 8 Meer 9 Wortel

lOSt. Jozef II Merksplas A 12 Lentezon 13Dosko

24 20 24 19 24 17 24 17 24 16 24 10 24 10 24 8 24 6 24 5 24 5 24 2 24 2

4 3 4 4 5 7 8

0 171-41 60 2 121-34 59 3 111-31 54 3 100-29 54 3 91 -40 51 7 78-61 37 6 67-56 36

14 12

2 55-77 26 6 59-84 24

16 17 21 22

338-107 1$ 2 49-1 15 17 136-158 7 025-168 6

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

41


SPORT

Topsport in de Mosten Triatlon krijgt Nederlands kampioenschap voor 3 jaar toegewezen MEER - Zundert organiseert dit jaar voor de veertiende keer de Bode Triatlon. Deze grensoverschrijdende wedstrijd die begint in de Mosten met een fikse zwempartij over de grote plas is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste en sterkst bezette Olympic Distance triatlons van Nederland. De wedstrijd maakt al jaren deel uit van het nationale topcircuit (Elite Circuit). De wedstrijd kreeg ook naam in Europa door de aansluiting bij het Europese ETUcircuit. Sinds een paar jaar prijkt "Zundert" op de kalender van de wereld triatlonbond, de ITU (International Triathlon Union). Als beloning voor een goede Organisatie heeft de Nederlandse Triatlon Bond (NTB) voor de komende drie jaar (2002. 2003 en 2004) het Open Nederlands Kampioenschap Triatlon

(Olynipic Distancc) toegewezen aan het NoordBrabantse Zundert. Om een N K te mogen organiseren, kiest men voor organisaties met een meerjarige ervaring en een stevige financiële en orgamsatorische basis. Daarnaast moet een or ganisatie goed bekend zijn bij de triatleten. De Organisatie moet goed aangeschreven staan bij de topatleten, maar moet ook een stimulerende rol vervullen in de breedtesport. Tenslotte dient de Organisatie te beschikken over een atleet- en publieksvriendelijk parcours. In de Mosten en het grensgebied is dit alles piekfijn in orde. De Bode Triatlon Zundert heeft dit jaar plaats op 4 juni (Tweede Pinksterdag). Dan zal de Organisatie alle puntjes op de i 's zetten voor het Open NK op 2juni 2002, 1juni2003 en 6juni 2004. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op de website: www.triathlonzundert.nl Inlichtingen en contact: Johan van Aert. voorzitter Stichting Vorsselmans Triathlon, tel. 013-466 69 99 overdag, 076-597 59 09 na 18.00 uur.

(ina)

Nog steeds een probleem mevrouw?

i

Overgangsconsulente.

aan beide zijden van de grens

003213-5072379 Ga verder zonder klachten.

Jeu gd-hengel-initiaties Minderhout - Meer De Hoogstraatse Sportvissers startten in 1997 met hun eerste beginnerscursus hengelen. Ondertussen werden al meer dan 100 jeugdige vissertjes ingewijd in de hengelsport. Het vissen kent een groeiende populariteit, mede dankzij het verbeteren van de waterkwaliteit van onze Hoogstraatse wateren. Veel jeugdige vissers vinden weer de weg naar de waterkant. Het is rustgevend en ontspannend, alleen of samen met enkele vrienden, tegelijkertijd dan ook weer spannend wanneer je een mooie vis aanslaat en drilt. De sensatie die je daarbij ervaart kun je niet uitleggen aan een niet-visser. Maar wanneer je zo'n jonge kapoen gade slaat bij het vangen van z'n eerste vis, dan kun je het van z'n gezicht aflezen. Daarbij gaat het niet alleen om jongens. ook de meisjes zijn goed vertegenwoordigd. Verder breng je je tijd door aan de waterkant, langs de Mark, aan de waters van de Mosten, de Desta ofde Aerd, één met de natuur. Dit is ook een vorm van natuurheleving, er is

DE OVERGANG!

tenslotte van alles te tien, als je je ogende kost geeft. Dit jaar is er een initiatie voor beginners op zaterdag 30juni van 10 tot t 6u bij Altijd Beet op de Mosten, gevorderden die deze initiatie al gevolgd hebben, zijn dan ook welkom voor een ervolg. Dejeugd leert dan vissen met een vaste stok. Alle materiaal is ter plaatse voorzien. Op zaterdag 23 juni kunnen gevorderden terecht voor een initiatie met de werphengel, weer van 10 tot 16u maar nu aan de waters van De Schepzak op de Desta. Voor hen die er niet genoeg van kunnen krijgen zijn er nog vier oefennamiddagen van 1 3u30 toil 6u, op 4 en Ii juli hij de Schepzak en op S en 22 augustus bij Altijd Beet. Men mag z'n eigen materiaal gebruiken maar voor hengels, aas en voer wordt gezorgd. De eerste en laatste oefennamiddag wordt als een wedstrijdje in 't vat gegoteil waarbij men enkele leuke prijzen kan winnen. De kinderen kunnen zich via grabbelpas op de sporidienst van de gemeente inschrijven. De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij. (ti)

kus am

Schrijn- en tjmmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

1401%T]Dlk Onder begeleiding worden le/onge visser je.v ingcol/il in de kunst van het hengelen meestal snel met succes, als de vis tenminste wil bi/ten...

42

En

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


SPORT

Met 180 in de Eerste Aardbeienkoers

-'

rV

1

1

Start op de Veiling in Hoogs/raten. HOOGSTRATEN De Koninklijke Veloclub De Lustige Wielrijders had de brede glimlach van de grote dagen die bewuste zaterdag op 5 mei. Zo'n 180 deelnemers van de categorie 'Elite zonder Contract' en 'Beloften' verschenen aan de start voor twee grote ronden door heel de gemeente Hoogstraten, gevolgd door zes plaatselijke omlopen in liet centrum. Hans Ardeel werd de verdienstelijke winnaar van deze interclubwedstrijd over 144 km. Ook de juniores deden hun duit in het zakje en Geert Wellens ging hier met de bloemen aan de haal. Een wielerfestijn om van te nocpen 1 -

.

KRCHER

1'DJLI

~ ~ ni

#

Mum

tRCIWD

Juniore': .\'i k S'elv (21 (,i i/ r (,c'c/t JJ 1 or'.e/aar), Sti/n Ba ç,c,1.s (/c l3crlaarj

ii( , n

to

i,i,i,w.

—

Elite zonde,' Contract en Beloflen: het erepodium met directeur van de veiling Pciul Van der Hallen, Chris Deckers (2de), Hans Aj-deel (winnaar), Martijn Lust (Ned. 3de) en Roger Van Ape'en.

43


SPORT

Vierde herdenkingstornooi Tim Meyvis - Jan Croymans

KFC Meerle In de laatste thuiswedstrijd van liet seizoen kreeg KEC Mcciie Breclil up bezoek. liet werd een van dc slechtste wedstrijden van liet sci,oen Na tien minuten kwamen de bezoekers op voorsprong. Net vom dc rust kreeg KFC ccii tweede om de uien en keek meteen tegen eenD2 achterstand aan. De tweede helft bracht geen beterschap, integendeel, Brecht scoorde weer lwçc maal. 0-4 en een flinke opdoffer voor Mcci 1i.. Weinig inzet van lvi eric cii dus uuk geen punten. De laatste wedstrijd moest Meerle in St-Job gaan spelen. Dat de ene week de andere niet is, zagen de suppui Iers al na zeven minuten Patiwels zette de 0-1 op het bord. Vijf minuten later deed diezelfde daar al eentje bij. Op het halfuur kreeg Meerle een penalty, omgezet door jawel Wilfried Pauwels. Een zuivere hattrick. Juist voor de rust bracht Dirk Mertens een geruststellende 0-4 voorsprong op liet scorebord.

()ud- si'erelcl/ea/np/oe/t itir'lrciini'ii Rik Van Stce/Ibe/ge/I /eliciicert organisator Eddv Mevvi,ç. Dit scholieren- en juniorstornooi met Club Brugge, Germtnal BA, [ierse SK, Zwarte Leeuw, Hoogstraten VV, Minderhout, Loenhout SK, Verbroedering Geel, Vosselaar VV en Meer als deelnemers op 12 mei bij een stralende zon, was weer een formidabel succes. Dankzij organisator Eddy Meyvis en zijn familie. de familie Croymans-Sprangers, Minderhout VV, KFC Meer, alle medewerkers en de vele sponsors, groeide de dag uit tot een sportief

1 —

/)c

5

hoogtepunt voor alle deelnemers waarbij we in de finale bij de scholieren GBA met 2-1 zagen winnen van Club Brugge. Bij de juniors won Hoogstraten schitterend van GBA met 1-0. 1-let tornooi was alweer tot in de puntjes georganiseerd en een succes over de ganse lijn. Als uitsmijter van deze maand nog de Juiste benaming van de Meerse website, nog volop in uitbouw. maar al te bezoeken: www.kfciiieet -.be (Toon t Pricni)

11WW*-~ .. /1Ol/t';& ii

. ...

iai (luli /3/ui( iiii ii inee Il iir ooit Jil iliiiI l

[E

mode voor Jong en oud. klassiek op.tot in de betere merken en a bare prijs. (ook in grote maten).

:

fit

Na de nou guig KEC op dezelfde weg voort Nic Mertens zorgde vijf minuten na de pauze voor de 0-5. In de 63' minuut kon de thuisploeg een eerreddend doelpunt aantekenen. Meerle liet het er niet bij. In de 75 minuut trapte Vanwanrooy een knappe voorzet van Pauwels tegen de netten en de laatste nam Wilfried Pauwels nog een keer zelfvoor zijn rekening: 17. Wat een uitslag en wat een wedstrijd. Mooi natuurlijk om liet seizoen mee te besluiten. Een seizoen van ups en downs. Meerle eindigde op een verdienstelijkc 65 plaats, hoewel de heenronde meer had laten verhopen. De Meerlese stcrkhouder Wilfried Pauwels werd niet alleen topscorer bij KFC Meerle, maar ook in 3 provinciale. Proficiat Wilfried. Rest ons nog alle spelers, medewerkers en supporters een deugddoende vakantie te wensen. Tot liet volgend voetbalseizoen. (Treza)

lui/loot

Steeds

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

N DER SLUIS MODE

Nassau

44

5 uur.

op:::::loen.

0 il/rieci Paiiucl,s: t/er oais iit de laaisie match, waaronder een zuivere hattrick. Topscorer van KFC Meerle en van heel 3u provinciale.


gildenleven & schuttersnieuws Grote kruisboog I-IOOGSTRATEN - liet nieuwe seizoen met de grote kruisboog begon, hoe kan het ook anders, met een "openingssehieting". De SintJorisgilde van i-loogstraten mocht 175 schutters ontvangen op 6. 12 en 13 mei 2001. Mii van Beeck begon dit seizoen ijzersterk. Als enige schoot hij 36 op 36. Helaas voor hem mag Mii, als schutter van i-ioogstraten niet meedingen naar de rozenprijs lan Vergouwen uit Sprundel, Harry Vanderhenst uit Meerle, Marc Bleys uit Hoogstraten, Dirk Jansen uit Castelré en tenslotte John van Haperen uit Meerle schoten allen vijf 35 op 36. Onder hen moest het kampschot beslissen over de rozenprijs welke gewonnen werd door Jan Vergouwen uit Sprundel. Dirk K.rols uit Wortel was de eerste van 15 schutters die afsloten op 34 punten. In de A reeks startte Tom Snijders uit Meer uitstekend, Op deze eerste schieting legde hij beslag op de eerste plaats en de rozenprijs door te eindigen op 34 punten. "Meester" Mareel Anthonis uit Hoogstraten liet zich positief opmerken door ook te eindigen op 34 punten. Francois Gaignace van Wortel, Frans van Gestel uit Meerle, Hans van Hasselt uit Loenhout, Juul Peeters van Wortel. Luc Brosens uit Meer, Patrick Rombouts van Loenhout en tenslotte StafHencirickx van Minderhout eindigden allen op 33 punten. Thuisschutter Warre Palmans was de eerste van 12 schutters die 32 punten behaalden, Jorge Blockx van Hoogstraten, ploegmaat Wim Anthonis en Alois Dekkers van Minderhout deelden in de B reeks liet hoogste schavotje niet 33 punten. Marc Govaerts van Minderhout, Jef Joris van Hoogstraten en drie schutters uit Castelré, Gust Snoeys. Els van der Vloed en Jac Broos eindigden op 32. Bart Geerts en Eddy Geets, beiden uit Castelré, en Staf Bleys uit Wortel en Maria Janssens van Minderhout sloten af op 3 1 punten. Chris Quirijnen van Castelré is de eerste schutter van de 6 met 30 punten. De rozenprijs die afging op drie rozen werd gewonnen door "nieuwkomer" Danny van Dun uit C'astelré. Met een totaal van 29 punten staat hij op de 190 plaats in cle uitslag.

Schieting kleine kruisboog SIT-LEJNAAR1'S - 75 schutters namen erte Sint-Lenaarts deel aan de derde bondschieting op 20 meter afstand. In de Ere reeks gaf Els van Frachen uit Gooreind iedereen liet nakijken met 120 op 120. Aangezien zij dit als enige schoot bestond er ook geen tegenstand voor de rozenprijs. Jet' Jacobs van Gooreind en Luc Palinckx van Heidevrienden misten slechts één punt. IIS werd er geschoten door Josephine Embrechts uit Meer, Peter Timmermans uit Gooreind, Diane Verheyen uit Meerle, Stan Roeien van Sint-Joris Wuustwezel en tenslotte door Roger van Gestel uit Rijkevorsel. Verder in de uitslag stonden er 5 schutters niet 117 punten. In de A reeks heeft Peter Snoeys uit Meer het beste resultaat behaald. Ook hier bestaat er geen tegenstand voor de rozenprijs die door Peter werd gewonnen met 117 punten met 10 rozen. Guy Lambreehts van Gooreind ..los Bastiaansen van Meerle en twee thuisschutters, Luc Scheynen en Maria van Ginkel sloten al'op 116 punten. inge Vermeiren van Gooreind cii Jeanne Raats van Sint-Joris Wuustwezel eindigden op 115 punten. in deze A reeks behaalden 3 schutters 114 punten. Tot zijn eigen verrassing Iieel't Wilfried van der Jonckheid van Fleidevrienden een dubbelsiag behaalt in de B reeks. Met slechts, en dat zetten we tussen haakjes, niet slechts 114 pluiten, geschoten met 7 rozen wint Wilfried de eerste plaats in de uitslag én de rozenprijs. Margot Jansen uit Meerle schoot 113 punten voor Peter van der Jonckheid en Paul van den Eynde, beide van i-leidevrienden. Met 112 punten geschoten keerden Rob Hendrickx van Meerle, Achiel van den Eynde van Heidevrienden en Jos van Dijek van Rijkevorsel huiswaarts. Vier schutters sloten de B reeks af op lii punten. Bij de seniors trok Frans Thecuwes uit Meer het laken van uitslag en rozenprijs volledig naar zich toe. Frans sloot af op 116 plinten en 8 rozen. Gusje van Santvoort uit Mcerle. Karel van l-lemeldonck en Peerke Willemse uit Rijkevorsel sloten af op 114 punten. John Theeuns uit Meer, ploegmaat René \/erwuiip en Victor Kockx van Sint-Jorïs Wuustwezel sloten afop 114 punten. Karel Hinsen uit Rijkevorsel behaalde als enige 113 punten. Per ploeg was Gooreind de sterkste niet een totaal van 707 punten voor Meerle niet 700 en Meer met 699. Sint-Joris Wuustwezel sloot af op 691 punten voor Heidevrienden met 690. Verder in de uitslag staan Rijkevorsel. Oostmalle en 1 loogstraten. Siiit-l_enaarts zelf behaalde weliswaar buiten wedstrijd 693 punten.

Parel aan de kroon lviii tali Beeck uit Hoogsti'ateii heti'ees tijdens de ''Openingsschic'ting '' op 6, 12 en 13 mei dat luj reeds 'op schot'' was. .4/s enige behaalde hij het maximum der punten.

MINDERIIOUT - Op zaterdagmiddag 14 oktober 2000 vierde dc Sunt-Jorisgilde van Minderhout de gouden bruiloft mee van hoofdman André Brosens. Voor de niis vormden zij een erehaag aan de kerk, na de mis dansten zij voor de jubilarissen de rozenwals en de dans Hal en Bergen kerniis.

Deze viering, niet de aloude gilclendansen, had binnen de gilde de (her)oprichting van een dansgroep tot gevolg. Vroeger had de gilde een toonaangevende dansgroep. Ook verschillende buitenlandse reizen werden er toen onchernomen. Die glorietijd heet't Marcel Floren niet persoonlijk meegemaakt niaar nu is hij wel de man die de hitudige groep coördineert. Bil rondvraag onder de huidige gildenleden bleken er maar liefst 14 koppels bereidt om op regelniatige basis gildenclansen te komen oefenen. Het eigen lokaal is hiervoor uiterniate geschikt. "De vroegere glorie is momenteel niet haalbaar" zo vertelde Marcel. "De mensen hebben heden ten dage zoveel ontspanningsmogelijkheden. Onze opzet bestaat er nu in oni op het koniende gildenfeest (te Meer op 23 en 24juni) een goed l)guur te slaan. Daarom kozen we ook voor de "Bruiloftsdans". Deze dans geeft de mogelijkheid oni iedereen nice te kunnen laten dansen. Na hetgildenl'eest niaken we een evaluatie en dan zullen we beslissen wat de toekomst brengt. Gildendansen zijn immers niet te vergelijken met traditionele dansen. Gildendansen zijn doorspekt niet hop- en springpassen, zodat dit steeds vermoeiend is. Een goede conditie van de dansers is dan ook een vereiste. Deze conditie bouwen we langzaam op. Tenslotte zijn we ook geen 20 jaar nieer." Met de (her)opriehting van de dansgroep voegt de Sint-Jorisgilde van Minderhiout een parel aan hun (gilde) kroon toe. Aan alle betrokkenen om te zorgen dat dit pareltje blijf) bhinken tot eer en glorie van hun gi Ide.

De Bruiloftsdans Wanneer liet bruidspaar terugkeerde van de kerk, werden zij opgewacht door vrienden en kennissen met speelman. Nadat een heildronk was uitgebracht op liet bruiclspaai', werd cle hrculoftsdans opgevoerd rond liet bruidspaar. Voor de Hoge Gildenraacl situeert deze dans zich nu in een derde nioeilijkhcidsgraad. Let vooral op de verscheidenheid van sprongen en hoe de dansers gebruik niakend van witte zakdoeken eer brengen aan het bruidspaar.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

45


GILDEN

Beloning voor trouw

::.

.

.

Uwi

HOOGSTRATEN

Zonda1, 6 mil Ondanks het gure lenteweer stapten vele gildenbroeders n Gildenraad der Kempen kwamen zij daar samen voor de huldiging van de verdienstelijke leden. Voor de heren bestaat er de Orde van de Papesaai zilu voor 35 jaar lid en goud voor 50jaar lid en bovendien de hoogste onderscheiding de GoudenPlaatvoor60jaarlidofwegensgildenverdienste. Voor de vrouwen bestond er, sinds 1983, de Orde van Trouw, in zilver voor 35 jaar lid en goud voor Süjaar lid. Nieuw vanafditjaar is dat de vrouwen nu ook gehuldigd kunnen worden voor 60 jiiar lidmaatschap. Na een kort welkomstwoord door Burgemeester Van Aperen kon Opperhoofdman Eugeen Van Autcnboer zijn waardering uitdrukken naar het stadsbestuur van Hoogsiraten toe. Reeds vanaf! 960 zijnde gilden voor deze huldiging te gast in l-loogstraten. Slechts eenmaal onderbroken in 19721 toen deze huldiging doorging te Schelle. Dc eerste zondag van mei had de Hoge Gildenraad der Kcmpen dc eer om 42 gildenbroeders te huldiging. Voor de zusters waren er 37 genomineerden. Het mooiste bewijs dat de gilden springlevend zijn. Na deze inleiding mochten de gildenbroeders en —zusters zich aanbieden aan de eretafel om hun onderscheiding in ontvangst te komen nemen. Enkelen waren verontschuldigd wegens ziekte en / of hoge ouderdom maar zij werden niet veoeten. Ook uit onze gemeente traden er gildenleden naar voor.

G1d

1-1 Id

Ontvingen de Gouden Plaat: St-Joris Minderhout. André Brosens. Ontvingen de Gouden

BREDA

)

A

% Meerie

-

-

-

-

i

.=

eme

0~ ijp . *

-. 44

()Q/ /111/1 juren/anae belaie'eloze /,izef 01)1 lief giA11, 111even iieid It er hoiiteii oiize gemeente ook mensen gehulcligd. Enkelen waren verontschuldi<'d voor deze 101/). 1, 1

Papegaai: St-Joris l-loogstraten, Frans Simons: St.-Sebastiaan Meerle, Frans Van Bavel; St.Joris Meer, Frans Faes. Ontvingen een Zilveren Papegaai: St-Joris Hoogstraten, Roger Bleys en Alois Ruts: St-Joris Wortel, Jos Van Opstal: St.-Sebastiaan Meerle, Albert RoeIen: St-Joris Meer, Marc Verschraegen.

Huldiging Gildenzusters Gouden Ereteken voor 60 jaar lidmaatschap: St.-Sehastiaan Meerle, Antonia Pcmcn. Ont%ingen het Gouden Ereteken: St-Joris Wore, nni cci aer. .L as iaan Meerle, Joanna Van Es, Elizabeth Sprangers, Angelina Anna Bruynen. Willemse; St-Joris Meer,

Ontvingen het Zilveren Ereteken: St-Joris Hoogstraten. Van den Langenbergh Adrienne; St.-Scbastiaan Meerle, Maria Geerts St-Joris Meer, Jeanne Bluckens. Dat de gilden het hart op de juiste plaats dragen, is genoegiaam bekend. Ook dit jaar noinincerden de Hoge Gildenraad der Kempen vier 'kleine" instellingen voor een financiële steun van 50.000 frank. De afgevaardigden van VZW Onderweg uit Wilrijk. De Lander uit Arendonk. Huize Belhanië van Schoten en Pyramide uit Brasschaat mochten op een geldelijkeondersteuning rekenen. Ook dit jaarschoot de pijl van vrijgevigheid dus niet tekort. Een i:eceptie, aangeboden door het stadsbestuur van Hoogstraten, sloot het officiële gedeelte af.

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal: Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

Meer

Minderhout %

Sanitair Centrale verwarming 46

j


GILDEN

Karabij n BAARLE-HERTO(; - In Baarle-1 lertog ging de vijfde hondschieting met het karabijn door op 22. 28 en 29 april. In totaal lieten er zich 96 schutters inschrijven voor de hoofddoel. Wat de resultaten hetreB dit was zonder meer de beste schieting van liet seizoen. In de Ere-reeks schoten twee schutters, Ingrid Geeraerts uit Loenhout en thuisschutter Karel Kusters, het maximum der punten. Voor Karel is dit reeds de derde keer op rij, voor Ingrid de eerste maal dit seizoen. Ook 159 punten was erg gegeerd. Pierre de C'oninck uit Wuustwezel, Frans Severijns uit Baarle-Hertog. Richard Marijnissen uit Wuustwezel en tenslotte Frank Janssens uit Loenhout misten maar één punt. 158 punten werden er behaald door Bart Kusters uit Baarle-l-Iertog en Peter Timniermans uit Wuustwezel. Nog nooit in deze verslaggeving mochten we zo'n hoge resultaten vermelden zoals nu in de A reeks. Op liet laatste moment van deze schieting miste Jos Reymen uit Loenhout géén enkel punt. Een maximum aantal punten in de A. lang is liet geleden. Ook Sandra Pissens uit Loenhout overtrof zichzelf. Met 159 plinten keerde ook zij dik tevreden naar huis. Erwin Adams van Baarle-Hertog behoorde ook zeker bij de uitblitikers door af te sluiten op 158 plinten. Ook Karel Hendrickx uit Baarle-Hertog en Frank Roeien uit Wuustwezcl overtroffen zichzelfmet 157 punten. in de B reeks was 156 plinten voldoende voor een eerste plaats. Dit werd geschoten door Maehteld Stickens van Wuustwezel. Stafke

Goetschalckx uit Meer komt de zegereeks van Wuustwezel even onderbreken door te eindigen op 155 plinten. Dit getal werd ook geschoten door Jean Kerrernans, Petrus Palinckx, Reinhilde van Looy en tenslotte Frans Mertens, inderdaad alle vier uit Wuustwezel. Maria Verhoeven uit Baarle-I-lertog en twee schlitters uit Meer, Tom Mijs en Fons Geerts, eindigden alle drie op 154 punten. Miranda Smeekens van Meersel-Dreef haalde de gele trui in de C reeks. Ook hier met liet onwaarschijnlijk hoge getal van 156 punten. Jan Jansen. de hoofdman uit Meer, schoot te Baarle-I-lertog liet 154 punten. zijn beste seizoensresultaat. Leo van Bliynder Int Meer en Jacqlies Jansen Int Loenhout eindigden op 152 punten. Jan Martens en Vie Swaenen uit Meer én Jos Oomen uit Meersel-Dreef sloten af op 151 punten. Ook bij de Aspiranten een nooit geziene hoge score voor de eerste plaats. Patrick Stael uit Baarle-Hertog eindigde op 156 punten. Jan Aerts uit Meersel-Dreet' bekleedde een tweede plaats met 152 punten. Als enige schutter emdigde Roos Brosens Int Meer op 15 1 piniten.

Kleine kruisboog WUUSTWEZEL - 166 schutters lieten er zich te Wuustwezel, bij 1-leidevrienden. inschrijven om deel te nemen aan de tweede bondsschieting met de kleine kruisboog. In de Ere reeks nam Gooreind de top drie voor haar rekening. Els Jacobs, Stan van Aerl en tenslotte Els van Frachen behaalden alle drie 119 op 120 punten. Lie Fleerackers van Sint-

Lenaars en Josephine Embrechts uit Meer waren de twee eerste schutters niet 118 plinten. Voor de rozenprijs die afgmg op 11 rozen plaatste Els Jacobs liet beste kampschot. In de A reeks waren Luc Scheynen en Jos van Dijek, beiden Int Sint-Lenaarts, elkaar evenwaardig met 118 punten. Voor de rozenprijs werd liet pleit door Jos gewonnen. Ingrid Fockaert van Sint-.Joris Wuustwezel was de enige met 116 punten voor Lie Mattheeusen van Sint-Lenaarts en Danny Goetstouwers van Sint-Joris Wuustwezei, beiden met 115 punten. In de B reeks kon Achiel van den Eynden van Ileidevrienden de zege thuis holiden met 115 plinten. Gerrit Goetstouwers van Sint-Joris Wuustwezel sloot af op 113 punten. Patrick Wittenbergh uit Meer, Fons Vernieiren van Gooreind en Margot Jansen uit Meerle behaalden allen 112 punten. Voor de rozenpri js schoot Willy Vermeiren liet beste. In de D reeks was Jos Schrijvers uit F-loogstraten de beste niet 118 punten. Jos legde tevens beslag op de rozenprijs. Jos van Gestel uit Rijkevorsel en John Theeuns uit Meer eindigden samen op 117 punten. Gusje van Santvoort uit Meerle was de enige die 116 punten schoot. Karel Hinsen uit Rijkevorsel sloot af op 115 Ii nten. In de ploegenstand behaalden Gooreind. met 708 punten, de eerste plaats. Meer schoot 701 voor Meerle met 697 en Sint-Joris Wliustwezel met 696. Verder in de uitslag volgen nog Rijkevorsel, Hoogstraten en Oostmalle. Heidevrienden zeil' behaalde, weliswaar buiten wedstrijd, 694 punten.

oonarfleri,,;

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139e

47


HALVE EEUW GELEDEN

WAT DOET GIJ TEGEN DE LEVENSDUURTE?

Cinema Roma - lloogstraten Wed. J. De Koninck, Vrijheid 192 vertoont deze week op ZATERDAG om 8 u.

ZONDAG om 3en8 u.

Vooraf DAGBLAD.

MAANDAG om 8 u.

Goede BIJFILM

Alsdan de grote en prachtige kleurenfilm

Lassise verliest, Lassie wint

met de drie beroemde artisten, reeds lang door het publiek geliefd De jonge en buitengewone vedette CLAUDE JAR MAN Jr. uit ,,Jody en het Hertejong,,. LASSIE DE WONDERHOND. JEANNETTE MAC DONALD en haar gouden stem.

Lassie verliest, Lassie wint is een der aandoenlijkste geschiedenissen. Filmen waarin de wonderhond Lassie optreedt worden door het publiek graag gezien. - JEANNETTE MAC DONALD met haar vermaard talent verhoogt het succes van deze schone film. Spannend en aangrijpend is het ogenblik wanneer Lassie zijn jonge meester redt uit een brandend huis. Ontroerend en oprecht levensbeeld, dat aan allen zal bevallen. Daarom bestel uwe plaatsen op voorhand, ook per tel. 47. Goede plaats voor velos, autos, motos. Toekomende week BOBBY BREEN in:

De Zang van de Missouri.

Iedereen spreekt over de hoge kosten voor levensonderhoud, maar wat doet men om ze te bestrijden ? Uit de ingezonden brieven aan de redactie van het Lortdense dagblad «Dailly Express» blijkt dat lezers het volgende doen: \Vij sparen een hoop geld. Mijn vrouw knipt mijn haar en ik het hare. Dc ene week rookt mijn vrouw en de andere week is het mijn beurt. Zo sparen we tien shilling per week. Ik stuur geen verjaardagskaartefl meer rond, doch schrijf een brief. Mijn echtgenoot geeft mij het huishoudgeld iedere week een dag later. Zo sparen we iedere acht weken een weekgeld. Als we nieuwe schoenen kopen, slaat mijn man er onmiddellijk rubberzoleri en hakken onder. Als deze versleten zijn worden ze vernieuwd. lii de zes jaar dat we getrouwd zijn, hebben we nog geen schoenreparaties gehad. De ene dag kook ik voor mij en de buren samen en de volgende dag kookt mïjn buurvrouw. Zodoende hebben we de gasrekening gehalveerd.

Koopt in een vertrouwd huis! Schone zwarte damesstoffen, de nieuwste kleuren en tekeningen h Crepina, Gwenda, Sempli, Mousseilne enz. enz. Vergelijkt onze prijzen niet de concurrentie ! 3022 HUIS BRUURS-PEERAER

Een overgrote voorraad MATRASSEN 320 vindt U alleen In 't KEMPISCH MEUBELMAGAZIJN Lod. De Konincklaan, 224, HoogstratefT

MERKSPLAS Pokinenting Op Dinsdag 8 Mei van 2 tot 3 uur gaat de halfjaarlijkse kosteloze pokinenting doin or de gemeenteschool op de markt. Deze pokinenting is verplichtend voor de kinderen tussen de 3 en de 12 maanden. Er zal ook overgegaan worden tot de verplichte pokinenting voor de kinderen die dit jaar 10 jaar worden ot geworden zijn. Vrijwilligers voor Turnhout Terwijl onze vrijwilligers in Korea hun bloed geven voor de vredeszaak, vertrokken vanuit Hoogutraten reeds twee groepen vrijwillige bloedgevers naar Turnhout. Onze Z.E.H. Deken sprak hun een hartelijk woordje toe en ook ons Gemeentebestuur was vertegenwoordigd. Het begin is dus gemaakt, wie volgt er ? Gij allen clie Ii zo sterk en gezond gevoelt, zo vrouwen als mannen, deelt met een zieke, een zwakke, een gekwetste, een tenger kindje, uw kracht en levensvreugde. Neemt eelt bestelt en geeft uw naam op bij Mevrouw Rosiers of op het Sekretariaat van het plaatselijke Rode Kruis.


HALVE EEUW GELEDEN

Van alles wat GEHEIMZINNIG NIEUW WAPEN Een nieuw wapen, dat slechts enkele dagen voor het jongste Chinese oftensict in Korea klaarkwam, heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze gevechten. Op een hnpaald ogenblik gaf een Amerikaanse komniandant een bevel, waarop 10 Chinezen, die in de Poekanvallei in de richting van de Amerikaanse stellingen kwamen, plotseling door vlammen omringd werden. Over 80 m 2 sloegen knetterende vlammen 16 meter hoog op. Weldra hing boven deze plaats een dikke rooliwalm; op de grond was geen spoor meer te bespeuren van de Chinezen. Gegevens omtrent dit nieuwe wapen worden vanzelfsprekend niet verstrekt. Op 16 Mei ji. heeft generaal Blackshear Bryan, de bevelhebber van de 24e Amerikaanse divisie verklaard, dat de kommunisten bij een eerstvolgende aanval op de geallieerde stellingen n op twee nieuwe schrikwekkende wapens » zouden stuiten. MIRAKULEUZE GENEZING? Terwijl in liet heiligdom te Pompel de traditionele snieekhede tot de H. Maagd van de Rozenkrans werd gebeden, zon zich een mirakel hebben voorgedaan. Een meisje dat ingevolge kinderverlamnming aan armen en benen lam was, begon plotseling te gaan, zeggeumd dat de H. Maagd haar riep. Deze gebeurtenis verwekte grote opschudding. Het kimid en haar moeder werden dadelijk naar de kantoren van de Panselijke delegatie geleid, waar het meisje aan ecn nmeclisch onderzoek werd onderworpen. De geestelijke autoeiteiten hebben zich nog niet uitgesptoken.

Opgelet!

.

Dinsdag 24 Mei 1951, te 8

Opgelet !

U.

's avonds

GROTE

Super CrochetopWedstrijd in Cinema ,,ROMA", Vrijheid 190, lloogstraten Zoals te voorzien is zullen de beste krachten der omgeving hunne medewerking verlenen. Verschillende liefhebbers stuurden reeds hun toetreding, o.a. soldaat Storms van Kessel, die reeds verschillende P prijzen behaalde, Denis Van de Putte van VoortKapellen en verschillende andere. De wedstrijd gaat door in 3 categoriën. Kinderen beneden 15 jaar. De Vrouwen afzonderlijk. De Mannen afzonderlijk.

2.500 Fr. PRIJZEN waarbij voor de P prijs van elke categole EEN BEKER. Gij zangers, muzikanten, enz. U zijt allen welkom. Vanaf heden kunt U inschrijven bij Wwe J. De Konirick, Cinema «Roma», Hoogstraten, tel. 47. Dus de liefhebbers van Hoogstraten en omliggende worden ten zeerste uitgenodigd op deze

SUPER CROCHET-WEDSTRIJD Aan hun te zorgen dat de 1 prijzen te Hoogstraten of omgeving blijven. Aangezien de. Crochet, wedstrijden overal een grote bijval genieten twijfelen wij er niet aan dat hij ook hier te Hoogstraten een groot succes te gemoet gaat. Kaarten op voorhand te verkrijgen, ook per telet. 47.

HUWELIJK OP KLOMPEN Te Erqnelinnes werd een huwelijk op klompen voltrokken. Niet alleen de Jonggehuwden, maar alle genodigdeii hadden klompen aan. Om niet uit de toon te vallen, had de burgemeester hetzelfde gedaan.

BORINGEN NAAR LAUWWATERBRONNEN TE TURNHOUT De Tumralmoutse autoriteiten hebben besloten op ongeveer 700 meter diepte naar lanw'aterbronnen te zoeken. De kalklagen, die zich van Maastricht af tot in de omtrek van de Kempisclme stad uitstrekkea, bevatten op sommige plaatsen water niet een temperatuur van omstreeks 31 graden. Dit warme water zon gebruikt kunnen worden voor de gemeentelijke zwenminrichting. Zodra de Rijksmijndienst van de zaak kennis had gekregen, werd besloten toec vliegen iii één klap te slaan. De dienst verzocht cle stad Turnhout om verguuiaillg de boringen op zeer. grote diepte voort te zetten om de geologische bouw van de bo dem dezer streek tebestuderen. Deze werken zullen bijna es maanden in beslag nemen. -

ZON DER EI G EN Ook een record Sinds vorige week telt Zoudereigen 011iter zijn inwoners een recordhouder van een zeer bijzonder slag. Verleden week deed de Tuinbouwatdeling een reis naar Dinant. Van het gezelschap maakte ook deel uit onze dorpsgenoot Louis Diels, die, niettegenstaande zijn hoge ouderdom, zich nog kranig genoeg voelde om deze vermoeiende uitstap nice te maken. Meer zelfs, te Dinant heklom onze kloeke ouderling met zijn 80 jaren de 408 trappen van de Citadel en wist daardoor een record op zijn naam te brengen. Louis Diels is thans immers de oudste man die ooit de Citadel beklom. De vorige recordhouder was 77 jaar. We wensen Louis proticiat en nog lang een kloeke taaihmeid.

1

Goed gekleed? Een JOSYL-hemd van

A. ADRIAENSEN-HUBLOT, H. Bloediaan, 249, H006STRATEN. 3325

49


KALENDER

vzw Mussenakker Meer

Op stap in..

-,/

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaierdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a.

HOOGSTRATEN

61

Tot maandag 4 juni TENTOONSTELLING met werk van Myrian Klein in liet stedelijk museum van het begijnhof van woensdag t/ni zondag, van 10 uur tot 17 uur. Vanaf vrijdag 1juni: FIETSZOEKTOCHT van de Landelijke Gilde, informatie en inschrijving, dienst toerisme, Vrijheid 149. Zaterdag 2juni: KNUTSELEN & TEKENEN op de voetpaden in de Vrijheid, omgeving stadhuis, van 14 uur tot 17 uur. IKO-worksliop (iedereen welkom). Maandag 4 juni DAGUITSTAP naar leper door liet Davidsfonds, inschrijven via J. Croes, tel. 03 314 49 24. Woensdag 6 juni OPENKLASDAG in de Rabboenizaal van liet Spijker, Antoon de Lalaingstraat 3. van 13.30 uur tot 16 uur, info : 03 314 55 36. Zaterdag 9 juni H. BLOEDRIT van de Hoogstraatse Wielertoeristen, vertrek tussen 13 en 15 uur, aan café De Gelmel, H. Bloediaan 285, info :03 3144202. TH U ISCOMPOSTEREN-demonstratie door Guy Augustijns in tuin achter het begijnhof (naast parking) om 13.30 uur & 15.30 uur, org. Velt. Zondag 10juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE om 11.15 uur. vertrek aan de St.-Catharinakerk, richting noord. TORENBEKLIMMING van de SintCatharinakerktoren, tussen 13.30 uur en 16.30 uur. TENTOONSTELLING in het IKO. Dr. H. Versmissenstraat 8, met werken van de leerlingen, van 10 uur tot 18 uur. Woensdag 13 juni STRATENLOOP in liet centrum om 19 uur, afstanden : 3,3 - 6.6 9,9 kin, org. Sportraad en Sportdienst, info : 03 340 19 51. JAARMARKT in het centrum, vanaf 17 uur. info : dienst toerisme. tel. 03 340 19 55. GELMEL ALL STARS met Ben Crabbé treden op in de H. Bloedlaan aan café De Gelmel vanaf 21 uur. Donderdag 14 juni HEILIG BLOEDVI ERING met korte processie in de St.-Catharinakerk om 10 uur. Zondag 17juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE om 11.15 uur, vertrek aan de St.-Catharinakerk, richting zuid. TORENBEKLIMMING van de SintCatharinakerktoren, tussen 13.30 uur en 16.30 uur. TENTOONSTELLING in het IKO, Dr. H. Versmissenstraat 8, met werken van de leerlingen, van 10 uur tot 18 uur. 50

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Maandag 4 juni: BODE TRIATLON in de Mosten: start omstreeks 10 uur. Vanaf zondag 17juni: TENTOONSTELLING Retrospectievc Cécile Cauterman, stedelijk museum bcgijnhof, woensdag tot en met zondag, van 14 uur tot 17 uur. Dinsdag 19juni: MAANDELI.IKSE MARKTDAG in dc Vrijheid van S uur tot 12.30 uur. Vrijdag 22 t/m zondag 24 juni WJNKELBRAD1jRI.I. org . UNIZO. info : tel. 0331448 3$. Vrijdag 29 juni PROCLAMATIËFUIF aan de lndustrieveg (weide Klircher). vanaf 20 uur, info : 03 314 16 60.

$,

Zaterdag 23 en zondag 24 juni GILDENFEESTEN DER KEMPISCHE GILDEN op liet feestterrein aan dc Meerseweg (oud voetbalveld) niet schietwedstrijden met vijf verschillende wapens, dansen, vendelen, optocht, enz., org. St.-Jorisgilde, info : tel. 03315 73 02. Zaterdag 30 juni: LEREN VISSEN voor beginners in de Mosten van It) uur tot 16 uur bij Altijd Beet.

MEERLE Zondag 24juni: TOUWTREKWEDSTRIJD aan liet Gemeenteplein achter de school om 13.30 uur, org. KWB. Woensdag 27, donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 juni AVONDFIETS VIERDAAGSE vertrek aan de parochiezaal op liet Gemeenteplein om 18.30 uur. org . KWB-wielertoeristen.

hnectijezIuiz triteii 183 litio9etratett 031314 66 65 iart &

tIJ)' Sv

.

CANI'ER

De Eiken

Hetcafé

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

:tF

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

WORTEL

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Zondag 3 en maandag 4 juni: TENTOONSTELLING van Fotogroep 't Slot in 't Slot van 10 uur tot 18 uur. Maandag 4 juni CLUBK.AMPIOEN SCHAP op liet Ruiterplein aan de Beukendreef van 9.30 uur tot 16.30 uur, org. Rijverenigiiig & Ponyclub De Paardenvrienden, info : 0331475 43. GEZINSFIETSTOCHT. 20 kin, vertrek om 13.30 uur aan de Guld, org. BGJG, info: 03314 71 99. FIN KSTERTOCHT naar Meersel-Dreef, vertrek aan de parochiezaal, voetgangers om 9 uur, fietsers om 13 uur en om 15 uur een H. Mis in liet Mariapark tegenover liet klooster.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogotraten.Worlel TeL/Fax 03 / 314 53 28

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94 - Fax: (03) 314 87 17

Café - feestzaal

MEER

Zondag 10 juni MEN WEDSTRIJD niet paard en koets, Kolonie-Poeleinde, vanaf 9 uur, org. Menners Noorderkempen, info : 01463 41 03.

Zondag 3juni: MARKT met thema muziek & ronimel', Donckstraat, van 9 uur tot 12 uur. org . Meerse Marktconiité.

Zondag 24 juni: GEZINSWANDELING in Wortel-Kolonie, vertrek om 14 uur aan liet Casino, org. VeltNoorderkenipen.

15


M EERSEL-DREEF Zondag 3, maandag 4 & zondag 10 juni: TENTOONSTELLING boetseer- & beeldhouwwerk van Modest Peeters in de SintLuciakapel (Meersel) van 14 uur tot 18 uur. Dinsdag 19juni: LEDENBIJEENKOMST van dc KBG, info 03 315 77 61. Zondag 24 juni AARDBEI ENWAN DELTOCHT. afstanden: 7, 10, IS. 20 en 30km. vertrek aan feestzo al De Zevenster (naast het klooster) tussen 8 uur en IS uur, org. Wandelelub De Noorderkempen. KINDERVIERING in de kerk om 10.30 uur, org. Werkgroep kindervieringen. SCI-IOOLFEEST op het schoolplein aan de Kapelweg vanaf 14 uur, org. Oudercomité 't Dreefke.

Elke zondag van mei tot en met september: ROMMELMARKT op de Dreef van 8 uur tot 16.30 uur.

MINDERHOUT

Elke zondag van mei tot en met september: WATERMOLEN te bezoeken tussen 10 uur en 17 uur, toegang 65 fr_ onder cle 12 jaar gratis.

Zaterdag 2 juni KAPELLËKENSLOOP, vertrek aan het parochiecentrum in de Koestraat, org. KWB, info :033143892.

Zondag 1juli: KLOOSTERTUINCONCERT bij de paters Kapucijnen aan de Dreef, vanaf 14 uur, toegang 50 fr., onder de 12 jaar gratis.

Zondag 3 juni BINGO-avond in het parochiccentrum om 19.30 uur, org. Fanfare Sancta Cecilia, info :03 3157262.

CL DE

Zaterdag 23 juni: LEREN VISSEN met werphengel aan de Desta van 10 uur tot 16 uur hij De Schcpzak.

I*It

H. Bloedlaan 285 Hoogstraten tel. 314.83.11

(-

I

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.004, onjdag, zaterdag(19,00u) en zondag 13.30u( 55

Noorderkempen Open Biobedrijvendagen

Biopralines MarieFrans Een unieke gelegenheid om kennis te maken met een jong bedrijf dat zich gespecialieerd heeft in de kleinschalige productie van biologische pralines. Tijdens een begeleide rondleiding wordt toelichting gegeven over de eisen die gesteld worden om het biogarantielabel te bekomen (en te behouden!) en de wijze hoe deze pralines aangemaakt worden. Ondanks de biologische kwaliteit hebben dc zaakvoerders bewust gekozen voor een verkoopprijs die niet hoger is dan de gangbare kwaliteitspralzne. Vanzelfsprekend kan er van dat lekkers ook geproefd worden! Plaats . Iv!ar,eFrans, Prinsenpad 114 te Ri/kc'r'orsc'l Opc'ni,zgszoeni Weekend 16-17jzozi - zaterdag 16 juni vazz 10 tot 17 uur, zondag 17 111/11 van 10.30 tot 16 uur

Tuinafval wordt waardevolle compost Voor velen onder ons is keuken-en tuinafval (GFT) een product waarvan we zo spoedig en zo goedkoop mogelijk willen verlost zijn. Behalve bij de enkeling die er zijn scharrelkippen mee gelukkig maakt, komt het dan ook meestal in dc welbekende groene GFT-container terecht. Na afvoer door de gemeente wordt dit GFT-afval verwerkt in de composteerinstallatie van het lOK in Beerse en als tuincompost verkocht. Wie echter begaan is met de kosten voor transport en verwerking van dit compostecrbaar GFT-afval weet natuurlijk beter en doet zelfaan

CAFÉ DISCOBAR

1

'TF RTUIN

De Hoogstraatse Maand

-J Meerdorp 13

2321 Hoogsiraten

Telefoon: 03/315.71.53

03/314.41.26 03/314.55.04 03/314.49.11

62

thuiscompostering. Voor slechts 600 BEF koop je immers bij de gemeente een OVAM compostvat waarin je dit GFT-afval zelfkunt composteren mits inachtname van een aantal basisregels. Gecombineerd met het terug binnenleveren van de groene container ofde jaarlijkse sticker krijg je hiervoor zelfs een korting van 1000 BEF op de jaarlijkse milieubelasting. De basisregels voor deze vorm van zelf thuiscomposteren vind je in dc OVAM-brochure die met het compostvat meegeleverd wordt. Je kan ook beroep doen op dc kennis en ervaring van een plaatselijke compostmeester dieje op zaterdag 9 juni graag met raad en daad zal demonstreren hoe het allemaal in zijn werk gaat. De bloemen en de planten in de sier- of groententuin zullen je zelfs dankbaar zijn, want goede compost kan je gebruiken als natuurlijke en hoogwaardige hemesting en ideale grondverbeteraar. Daar kunnen de regenwormen over meepraten! De gelukkige bezitter van een grote(re) sier- of groententuin wordt, behalve met het keukenafval, eveneens geconfronteerd met het eeologisch verwerken van grotere hoeveelheden tuinafval (onkruid, haagsnoeisel, snoeihout, grasmaaisel, bladeren e.d.). Hiervoor biedt het zelf opzetten van een composthoop de ideale oplossing. Tevens is het dé methode om zelf te voorzien in de biologische hemesting voor je eigen groententuin. Hierbij wil VELT je graag op weg helpen om ook deze manier van composteren in de groene vingers te krijgen. Daarom nodigt V ELT-Noorderkempen iedere geïnteresseerde uit op volgende twee activiteiten die kaderen in het weekend van de Compostmeester: - praktische demonstratie "thuiscomposteren" in de achterliggende tuin van het Bcgijnhof te Hoogsiraten (naast het parkeerterrein) op zaterdagnamiddag 9 juni. Aaanvang om 13.30 en 15.30 uur. Duur telkens ca 1,5 uur. - voordracht over "thuiscomposteren" in Zaal

"De Kunstvnenden". Molenzijde 143 te Merksplas op dinsdag 12juni. Aanvang 20.00 uur. Beide activiteiten worden gegeven door Guy Augustijns (VELT-bestuurslid, compostmeester en bezitter van een aantrekkelijke biologische moes- en fruittuin van ca 3.000 m2 ). De toegang is gratis. VELT is de Vereniging voor Ecologische Leefen Teeltwijze. In het kader van deze ecologische visie ondersteunt en promoot de vereniging het thuiscomposteren als een essentieel onderdeel van het biologisch tuinieren en het voorkomen van afval. Voor nadere informatie over doelstelling, werking en activiteiten van de plaatselijke afdeling VELT-Nooderkempen kanje terecht bij Jan Horsten, Grote Plaats 33 te Wortel (tel. 03/314 22 55).

Zaterdag 9 juni Demonstratie "thuiscomposteren" - Praktij kies door Guy Augustijns (1) Plaats : achterliggende tuin van liet Begijnhofte Hoogstraten Activiteit in het kader van de Dag van de Cornpostmeester, niet medewerking van de milieudienst van I-loogstraten. Demonstraties om 13.30 en 15.30 uur.

Dinsdag 12 juni Voordracht over "thuiscomposteren" door Guy Augustijns (1) Plaats : Zaal "De Kunstvriendcn" Molenzijde 143 te Merksplas Met medewerking van de milieudienst Merksplas. Aanvang : 20 uur. II


(

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 3 14.50.08

WACHTDIENSTEN

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wacht-

dienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot

L

~

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

maandagmorgen 8u.

4

Wild & Gevogelte

STOFFELS

__

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 -2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Van 1 tot 8juni: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 03/314.51.50. Van 8 tot 15juni: APOTHEEK ROMBOUTS. Worteldorp 11, tel. 03/314.38.68. Van 15 tot 22 juni: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdrcef 20, St. JozefRijkevorsel, tel. 03/312.1 2.20. Zaterdagvoormiddag 16 juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 03/315.77.73. Van 22 tot 29 juni: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2. Loenhout, tel. 03/669.64.24. Zaterdagvoormiddag 23 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, 1-loogstaten, tel. 03/ 314.57.24. Zaterdagvoormiddag 30 juni: APOTH EEK ROM BOUTS, Worteldorp ii. tel. 03 / 314.38.68.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

APOTHEKERS

Uoelest

314 3239

> LAR IJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

-

Openingsuren:

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

hairslyling

mode... Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

ilec

-

Tandtechiiisch Laboratorium

j

KATIAVANHERCK

\

)

vrijheid 228

-

Nieuw adres:

VRIJH[ID 228 naast Apotheek VAN PELT

-

Meerdorp 72

2321 MEER

BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/315.08.67 fred.degruyter©pi.be

Zo.:

Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur 8.30 - 12.30uur - Maandag: gesloten 155

Peperstraat 2 Iloogstraten TeLo3/314.:13O8TT

THUIS VERPLEGING

HOOGSTRATEN

Alle reparaties aan kunst gebitten

Ç

alleen tijdens weekends en feestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen II en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen. belt u het nummer 0 14-322441.

nTI?j :T

8 2320 II000STRATCN

Tel.: 03/314.69.32

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen

De volgende MAAND zal klaar zijn op 27 juni. Kopij voor dit nummer wordt op de redactie verwacht op woensdagavond 13 juni. Enkel dorps- en sportnieuws op zondag 17 juni.

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor 1 Ioogstraten en alle deelgeineenten: tel. 014/ 61.48.02. TI-IUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECI-IELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48)en MAY VERMEIREN (031/315.75.48) KRIS SAËNEN (3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (033,14.85.17)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.