december 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 188 DECEMBER 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand .B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 H000STRATEN

JAAROVERZICHT 2000 iste deel: januari tot juni

ORANJE BOVENI,

E De Sidney-kater van Karin Donckers

Het fotoboek van VITO

E Protest tegen verkaveling Brouwerij straat in Hoogstraten

/ "st

Eric Dekker


Hoogstraatse koppen (10) Jean Louis Romain Bausart De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een hand met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Deze maand de eerste directeur van de Hoogstraatse strafinrichting, die zich met een hofdame van de Franse keizerin in Hoogstraten vestigde. Jean Louis Romain Bausart, een naam die klinkt als ccii klok, wordt in 1810 belast met de leiding en inrichting van het 'hedelaarswerkhuis' in het kasteel van l-loogstraten, een taak die hij eerder al een korte tijd in Mechelen vervulde. Bausart. geboren in het Franse Rouen op 18 maart 1778, is toen hij nog in Frankrijk verbleef, getrouwd met Suzanne de Billé, hofdame van Keizerin Josephine. voor de goede verstaander: Mevrouw Napoleon. Hoe Bausart en zijn hofdame uiteindelijk in Hoogstraten belanden, is niet duidelijk. Deken Lauwerys heeft zo zijn vermoedens. In 'Het kasteel van Hoogstraten' uit 1980 schrijft hij: "Het is wel vreemd dat die tamelijkjonge Fransman, in ccii tijd dat Napoleon nog volop in zijn veldtochten verwikkeld zat, zich iustig te Hoogstraten kon komen vestigen en niet moest opmarcheren. Had hij zulks misschien te danken aan zijn huwelijk met een hofdame van de keizerin? Deze werd echter door Napoleon als kinderloze doorgezonden op 15 december 1809. Werden toen ook haar hofdames at'gedankt en misschien ver buiten Parijs verbannen?" Met zijn op dat moment 38-jarige vrouw vestigt Bausart zich in 1810 in het kasteel van Hoogstraten, maar lang duurt hun huwelijksgeluk in den vreemde niet. Hun huwelijk blijft kinderloos en op 23 maart 1814 overlijdt zijn vrouw in Antwerpen. Hij blijft bijna twintig jaar lang

ongehuwd, tot op 20 oktober 1831. Dan trouwt hij in Baarle-Hertog met zijn Nederlandse. 22 jaarjongere meid Joanna Wirtz. bij wie hij eerst een kind had verwekt. Het werd een zeer vruchtbaar huwelijk.

Holland Wat dc figuur van Bausart zo merkwaardig maakt, is dat hij als Fransman moeiteloos geaccepteerd werd door achtereenvolgens de Nederlandse en Belgische overheid. Wanneer onze gewesten in 1815 van Frankrijk naar Nederland overgaan. ontpopt Bausart zich tot een trouw aanhanger van dc Hollandse koning. Willem 1. Hij wordt belast met het toezicht op de wegen en de watcrlopen in de streek rond Hoogstraten, en wordt schepen (assessor) van de stad Hoogstraten. Als in 1829 plots de patriottische, Belgische koorts de kop opsteekt. houdt Bausart zich al'zijdig. In een verslag van 28 november 1928 melden de patriotten niet op de steun van dc burgemeester en Bausart te rekenen: "De Heer burgemeester niet zijn twee assessoren, waeronder den herugten Bausart. zijn tot nog toe in het niiclden van het vaderlands liefdevuer ijskoud gebleven. Na de onafhankelijkheid van België, blijft Bausart op post, als schepen en als directeur van het 'Bedelaarswcrkhuis'. De bui'gemeester moet wél opkrassen. Lauwerys: "We

FcTrcnAFIE na

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen — 1 UUR SERVICE Vrijhe!d 126 Hoogstraten TeL: 031314.13.13

Lindonlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04

fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25a

zijn ervan overtuigd dat de invloed van deze franstalige intellcktucel, die veel relaties met het ministerie te Brussel had, veel heeft bijgedragen om dc overheersing van de Franse taal in de plaatselijke administratie lang te handhaven." Jean Louis Romain Bausai't was ook de vader van Max Bausart. Die schopte het onder meer tot provincieraadslid voor de Meetingpartij. tot volksvertegenwoordiger voor de Katholieke partij en tot stafhouder van de Antwerpse balie. Hij was een van de voortrekkers van de Daensistische beweging in Antwerpen. (zie Hoogstraatse Koppen 2, mei 2000). Max Bausart was getrouwd met Mathilda Snieders. "de waardige dochter van den gevierden romanschrijver der Kempen. Renier Sniedcrs". (th)

Volgende maand: Frans Van Cauwelaert


enon in de moond 't Blijft een 'beestenstiel' wielrenner Ene Dekker Met het traditionele criterium van Putte zit het wielerseiueii 2000 er weer op. De veldi ijilers en de pistiers staan op Jieip, de wegrenners hangen hun fietsen enkele weken aan de haak. De wielerliefhebbers wachten met ongeduld tot itiaart volgend jaar, wanneer heel het spektakel zich weer 0 1) gang trekt. Het parcours van de Tour 2001 is al met grote show aangekondigd, tot de zomer moeten de tourliefhebbers zich nog laven aan de exploten van hun favorieten tijdens de Tour 2000. Hoewel we - op sportgebied blijven we chauvinisten - daarin graag een glansrol hadden zien weggelegd voor onze nationale helden Musseeuw, Van Den Broucke of Merckx, we opnieuw liefst eelt serie zeges hadden gezien van spurtkanon Tom Steels, moeten we erkennen dat een van de meest opmerkelijke prestaties werd geleverd door een noorderbuur. Erik Dekker won liefst drie ritten, droeg enkele dagen de bolletjestrui en stond in 19 van de 21 etappes in de top 3 van het klassement van de strijdiustigste renner, dat hij won ook. Om al dat moois tijdens de Tour te onderstrepen, won hij in augustus ook zijn eerste wereidbekerwedstrijd. In de Classica SanSebastian bleef hij net uit de greep van een aanstormende groep en zag zijn aanvalslust opnieuw beloond. Noorderbuur zeiden we, maar voor ons, inwoners van Hoogstraten, tegelijk ook een beetje een 'koereur' van bij ons. Net als nog enkele andere gekende Nederlandse renners (o.m. Jeroen Blijlevens, Servaas Knaven, Jan Boven) woont Erik Dekker in Hoogstraten, meer bepaald in Meerle. Hoog tijd om de man, die tijdens een van de grootste sportevenernenten ter wereld in de kijker stond en op de cover van grote kranten en sportbiaden prijkte, ook een keer in ons blad vooraan te zetten. Na het einde van een prachtig seizoen maakte hij graag even tijd voor een praatje.

Noord-Nederland De nu 30-jarige Erik Dekker is geboren en getogen in Hoogeveen. naast Assen en Emmen de grootste gemeente van Drenthe in het noorden van Nederland. Erik's sader is wasmachine-

monteur van stiel en richtte, na eerst in loondienst te hebben gewerkt. zelfs een zaak op in 'wit-goed'. Samen met zijn vrouw maakte hij er een bloeiend hedrĂŻjf van, dat ze nu nog steeds voeren, nu samen niet Erik's broer Gerard. Erik was (en is nog steeds) de jongste van het

tot •A

De kinderen 'Dekker'. Maria, Ge,iril. Dick en de kleine Erik.

Erik legt aan :ijn zonen uit hoe plezant wielrennen wel is. (foto Vincent Kam! /Isosport - Procvcling not'. 2000) gezin, dat vier kinderen telt. Maria, Gerard, Dick en Erik. Hij liep school in Hoogeveen. Na de lagere school de Mavo en later MEAO (economische en handelsopleiding). De eerste levens(aren verliepen voor hem zoals voor de nieeste jongens uit zijn buurt. Schoolgaan, spelen, ravotten en sporten. Vooral nog voetballen toen, na school met vriendjes op liet pleintje in dc huurt. Toch speelde de fiets al vroeg een voorname rol in lietgezin Dekker. Erik's zus, Maria. vond als jonge meid van zichzelf dat ze 'te dik' was en wilde dat eLivel verhelpen door veel te fietsen, eerst voor het plezier, al snel ook in competitie. Ze haalde goede resultaten, wat blijkbaar aanstekelijk werkte want ook Gerard en Dick bekeerden zich tot liet wielrennen, Dick was later gedurende een jaar of zo zelfs profrenner. En hoe gaat dat in een gezin als de kinderen zich op een sport storten? Dan gaan de ouders mee op stap. Om hun gasten aan liet werk te zien en aan te moedigen, en natuurlijk om ze te vervoeren, hun materiaal te verzorgen en alles te regelen wat er hij komt zien. "Wat die iii onze jonge jaren voor onze sport hebben overgehad, valt niet te becijferen. Mijn ouders waren hoegenaamd niet rijk. Met z'n vieren fietsen, we moesten allemaal een fiets hebben Ook tweedehands kostte dat een flinke cent. Bovendien gingen ze met ons overal nice als we wedstrijd gingen rijden". De kleine Erik was ZO al van jongsaf bi1 liet gebeuren betrokken, ze konden hem toch moeilijk alleen thuislaten. Al gauw was ook hij geheten door liet virus en op zijn achtste begon hij hij de jeugdrceksen en sloot hij aan hij de lokale wiclercluh 'De Peddelaars'. De club beschikte over een eigen accommodatie met een goed uitgerust lokaal en een gesloten oefenpiste van 600 m, waarop dejonge renners veilig konden oelenen. Tijdens het seizoen werden voor de jongsten al wedstrijden georganiseerd over 4 kilometer, telkens met vijftien tot twintig deelnemers. Die wedstrijden waren voor de piepjonge rennerskinderen 'de room op de taart'. Je kunnen meten met de anderen ligt in het wezen van de sport. Erik vindt het trouwens bijzonder raar dat zoiets in


MAN IN DE MAAND

ERELIJST Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Meerle-Hoogstraten (B) Geboortedatum: 21 augustus 1970 Prof sinds: 1992 2000 3 GP Eddy Merckx (koppeltijdrit. met Wauters) 1 Ronde van Nederland (eindklassement) 3 4e etappe Ronde van Nederland (tijdrit) 1 Proloog Ronde van Nederland t NK tijdrijden 1 Josef Vรถgel Memorial (koppeltijdrit. met Wauters) t Clasica San Sebastian (WB) 17e etappe Tour de France 1 lie etappe Tourde France 1 8e etappe Tour de France 5 4e etappe Tour de France (ploegentijdrit) 10 le etappe Tourde France 3 Nederlands kampioenschap 3 eindklassernent Ronde van Zweden 1 3e etappe Ronde van Zweden 1 Proloog Ronde van Zweden 4 GP van Fayt-le-Franc 7 Clasica de Almeria 2 3e etappe Ronde van Valencia 10 le etappe Ronde van Valencia 9 5e etappe Ronde van Mallorca 5 4e etappe Ronde van Mallorca

1

1999 3 3e etappc Trofeo Challenge de Mallorca 2 5e etappe Trofeo Challenge de Mallorca 3 Veenendaal-Veenendaal 2 3e etappe Prutour 1 Hengelo 3 GP Breitling (koppeltijdrit met Boogerd) 2 eindstand Ronde van Nederland 1 GP Eddy Merckx (koppeltijdrit met Wauters) 2 Nederlands Kampioenschap tijdrijden 2 le etappe Rheinland-Pfalz Rundfahrt 1 3e etappe Rheinland-Pfalz Rundfahrt (tijdrit) 1 7e etappe Rheinland-Pfalz Rundfahrt 2 eindstand Rheinland-Pfalz Rundfahrt

tA Erik en Petra tijdens deteestelijke inhaliiig iii Hoogeveen na her behalen ian Zilver in Barcelona.

1998

5

10 World Championships Time Trial 1997 1 Klautcrkoers SweikhuiLen 1 Stiphout 1 4e etappe Ronde van Nederland (tijdrit) 1 Ronde van Nederland (overall standings) 1996 1 Seraing-Aachen-Seraing 1 National Championships Netherlands (time trial) 1 le etappe Regio Tour (Bron : www.rabobank.nl - Sponsoring/Wielersport) (Coverfoto Cor Vos / Rabobank) /'( Hโ ขO (Ii / / 1/Oh 1 /2

('1)

/0. ()('/ 111 (12 / 022/

(toto Cor Vos / Rabobank).

4

2000


MAN IN DE MAAND België, een historisch wielerland, helemaal niet kan. Voetballen kan, voor wielrennen moet je wachten tot 1 3-14 jaar om aan competitie te kunnen deelueuicii. Tecen dan hehhen er al velen afgehaakt. alleen maar oefenen is voor de ilieesteli ie veel gevraagd. Niet VOO!' flit dat veel jonge Belgische renners in Nederland aan de co ij ,eti lies gaan deelnemen.

Het gi-olere werk Zcs 1)SCI i5iiiiiiiiCi tk liaildv UU L LIL geit In het eerste tciÖn in dc jv.ugdivv kv..o. tot 25 perjaarde volgendejaren. Bil de nieuwelingen eindigde hij in elke wedstrijd binnen de vi1f eersten en werd door de nationale coach Piet Kuys opgemerkt en in de nationale ploeg opgemmcii. Toch al een select gezelschap. Erik kwam hij zijn overgang naar de juniores ook gelijk in het nationale team. Een goede keLize bleek. want op het Wereldkampioenschap in Bergamo in 1987 pakte Erik dc zilveren plak. achter Tonkov. Ook hij de amateurs bleef Erik deel uitmaken vande nationale ploeg. Hij eindigdeero.m. K in de wereldheker, wat duidt op constant hoog niveau een heel seizoen lang. In Nederland werd hij beschouwd als de beste amateur van zijn generatie, won liet laatste jaar liefst 18 wedstrijden, hoewel hij in belangrijke wedstrijden nogal eens strandde op de 21 plaats. In 1992 werd zij zo nog 2 in het Nederlandse kampioenschap. In 1992 maakte hij deel uit van de selectie voor de wegrit op de Olympische Spelen in Barcelona. In een loodzware wedstrijd en hij een temperatuur van 35 graden, pakt hij de zilveren medaille, na er door Casartelli geklopt te zijn in de spurt. "Mijn mooiste tweede plaats die ik ooit behaalde" vertelde hij aan de jubelende kranten. Hij wordt in Nederland en vooral iii Hiiivi-i'ii fi-'i'slt'lijk inyi'hiall

Student Dat Erik in die tijd zo'n mooi parcoui's aflegde was nochtans niet evident. want studeren hoorde er ook bij. Vanaf zijn selectie vooir de nationale juniores moest hij regelmatig in het buitenland gaan fietsen. "Ze hebben me in school wel faciliteiten gegeven en altijd goed geholpen, maar kado's kreeg ik niet. Mijn werken en examens wai'en dezelfde als voor de andere tudcntcn. Nai v,t Ldtl ijdvii cii veiie vciplaatinen mue.t ik iltijd lijweiken. Alles tU/.ciUit.M IIL[p ik nooit veel schade geleden door mijn port uit te oe [enen en hen ik blij dat ik mijn studie heb aleemaakt", Veel leven buiten het wielrennen en de ic hooI kende Erik uiteraard niet, maar ook daai' hcei eden. "Ik 1L1! LLIIt geen hij niet onder gel uitgaanstype en hoelde niet elke zaterdag op stap te gaan. Dat viel nu eenmaal niet te conihiieren liet de sport, wielrennen op hoog niveau vraagt veel training. Maar ik heb niet het gevoel iets gemist te hebben, ik beleefde nu eenmaal veel plezier aan liet l'ietsen". Het zal dan ook niet echt verwondering opwekken dat Erik zijn vroiw Petra ook in liet wielrennen ond. Petra was aanvankelijk schaatsster, een prima wielrenster en zat in liet Nederlandse Nationale juniorenteam. Net als Erik was ze geselecteerd voor het WK in Denemarken in 1988 en ze togeerde daarbij nog in hetzelfde holel Hei bleef niet bij die week in L)enemar ken, ze werd eerst zijn 'fulltime' vriendin' en later zijn echtgenote. "Petra weet wat het wielrennen betekent, dat het een ander en soms

Di'

11' j5f (' t)

?Rv'

('/t

1)/een wii.

moeilijk leven is met een renner. Een niet te schatten voordeel

Prof Als je als een van de beste amateurs ter wereld bekend staat en net nog Olympisch zilver licht gewonnen, zou je denken dat het eenvoudig is prof te worden, dat de ploegen met aanbiedingen staan te zwaaien. "Beginjaren negentig was dat echt niet vanzelfsprekend. In Nederland en ook mmi België waren erweniig grote prol'ploegen over, de grote tijd van de Ralemgh's of Panasonic's van Peter Post was dei'initief achter Jr oi. Zowel Post als Ri;is hmailden geen hoofdsponsor voor hun ploeg. Het was al augustlis eer Raas iemand vond en ik een contract kreeg. De plaatsen waren beperkt destijds". Erik werd ingelijfd doorian Raas, hij de Bückler ploeg, toen nog met Van Hooydonck. Sindsdien is Erik hij lan Raas gebleven, tij het liet wisselende sponsors: Word-Perfect. Novell en sedert 1996 Rabobank. "Misschien hen ik wel de trouwste ploegrenner in het peloton. Bij mijn weten zijii Cl' geen renners die al acht jaar in dezelfde ploeg zitten. Ik heb het er altijd naar mijn tin gehad en kon goed met kaas opschietëtt. Hij heefi iiie heel sval geleerit al moet ik Zeggeil dal ik hel vak geleerd heb van Piet Kuys. mijn ceacli hij Ir jI.iIoiemm cmi latei nationaal ;imati'ii-cwmeh. Dat is ccn echte vriend gewor den en is dat jlue sli'rils Mei Inn R;in', lii'lhv'rl we mud /0 vei't 'oniai'i meer. die ii manager \en de hele Rabobank wielerplöeg. IvIiln coach is Theo De Rooy". Tijdens zijn profcarrière maakte Erik gestaag opgang, zonder een echte uitblinker te zijn. In Nederland boekte hij de beste prestaties: verscheidene etappes in de Ronde Van Nederland en in 1997 de eindoverwinnmng .3 in liet Nederlandse Kampioenschap in 1996. Etappewedstrijden bleken hem te liggen, niet ritoverwinningen mode rondes van Zweden en van liet Baskenland. Daarnaast blijkt hij een prima tijdrijder: Nederlands kampioen in 1996. 2 in 1997, lO in het WK van 1998 en 8 ni 1999 en een overwinning in de GP Eddy Merekx in datzelfde jaar. 1999 was trouwens evei heel de lijn een pri nia jaar met veel ereplaatsen. Dat dit seizoen zijn beste ooit zou worden, was er in het voorjaar nochtans niet aan te zien. In

maart brak Erik hij een val iii Parijs-Nice zijn elleboog. De revalidatie verliep niet helemaal zoals verhoopt en Erik's moreel had er flink onder geleden. Daarom was de ontlading na dc eerste ritzege in de 8 etappe van de Tour zo groot. Na een lange ontsnapping bleef hij uit de greep van het peloton en won. Tranen van vreugde op het podium. Nooit gedacht dat hij daarna nog tweemaal op datzelfde hoogste podium zou staan. Hoe voelt dat, ZO plotseling in het middelpLint van de belangstelling staan. die 'oranjegekte'? "Het overkomt je en je laat het over je heen

Je boel 0/) lijil hcgiitnen. De til. (foto Vincent Kalur / Isosport - Proeve/ing nov. 2000)


MAN IN DE MAAND

Meerle

u,

Fijn dat papci thuis is. (Jto Vincent Kalut / Isosport - Procvcling nov. 2000) komen. Zelf sta je er niet ZO hij stil, je blijft immers met je beroep bezig. 's Anderdaags is er weer een rit en na de tour de criteria en andere, grotere wedstrijden. Het doet je natuurlijk wat alsje merkt dat zovele mensen voor jou naar die criteria komen. Ze zijn enorm enthousiast, die aanmoedigingen heel de tijd, zoveel aandachi. Het is overweldigend. Hoewel zeer vermoeiend. waren het goede en mooie momenten. Hier zijn de mensen gematigderin hun reactie, hoewel ik veel felicitaties mocht ontvangen en op het stadhuis gevierd werd. De mensen kennen Erik Dekker wel en dat vind ik best prettig".

Of hij bezig is met het 'Festina' proces dat momenteel onder grote belangstelling aan de gang is in Lille? "Ik kijk dagelijks een keer op teleteksi wat er zoal gebeurt en verteld wordt, maar daar blij 't het hij. Ik ga het niet meer allemaal uitgebreid zitten nalezen in dc kranten. Laatst hadden we een ploeghijeenkomsi en ik moet zeggen dat er haast geen woord over hei proces gesproken is. Dc andere renners zijn er niet echt mee bezig en ik ook niet.".

Erik woont met Petra en twee kinderen Kelvin en Das id op dc Chaamseweg in Meerle Het is een moderne eengezinswoning, in de buurt van het voethalveld van KFC Meerle, niet ver uit het dorp. Waarom Meerle? Dat is ruur Loes al. Drenthe liet ver van hei internationale wielcrgcheurcn. Veel Neder landse renners sonen in Relgië Dat ligt veel ccntraler. Als we bijvoorbeeld de voorjaarsklassiekers rijden kunnen we meestal nog dezelfde avond thuis zijn en dat is prettiger dan op hotel blijven, zowel voor mij als voor Petra en de kinderen. Daarbij is Nederland en Drenihe tiim±i zo '.ei af. kuiiimcmm wc gcmmIikkLlmjk de familie npioeken Petra en ik v ilden een woning iii de grensstreek kopen. Op bezoek hij een vriend die in Baarlc woont, zagen we in een reclameblaadje deze woningen te koop staan. Ze bevielen ons en we hehhen er een van gckncht. Ondertussen hebben we liet hier prima naar onze uit. Dc kinderen gaan naar dc kleuterschool en hebben vriendjes in de buurt. We hebben veel contact met andere jonge gezinnen en dat is fijn voor Petra, als ik langer weg hen." Hoewel hij zegt weinig heimwee te voelen, is Erik redelijk beslist om na het einde van zijn wielercarrière terug te keren naar Drenihe. "We vinden het hier best fijn. maar hebben weinig bindingen. Heel onze familie en vriendenkring wonen in Drenihe, dat trekt natuurlijk. Al weet je nooit. De kinderen gaan hier naar school en maken hier vrienden. Wie weet hoe denken zij er binnen vijfjaar over!". Dat is nog een hele p005. Nu staat Erik klaar om liet zijn gezin op vakantie te vertrekken. Die is dit jaar wel bijzonder verdiend! (J.F.)

Wielrennersleven Een wielem'prof heeft niet wat wij 'een geregeld leven' noemen. Een zware stiel? Erik relativeert: "In het begin van het seizoen ben je veel van huis, op oefenstages in het zuiden. Maar zodra dc klassiekers beginnen, hen je toch veel thuis. Dan trainen we hier in de omgeving, samen met de andere renners die in de buurt wonen. Jan Boven is ploegmaat en tevens mijn vaste trainingsmaat, maar ook met Servaas en Jeroen fiets ik geregeld samen. Het oefenschema krijgen we van de ploegarts en de coach en dat voeren we op ons eigen uit.' De voorbereiding van de Tour gebeurt met de ganse ploeg en in dc Tour zei f natuurlijk zijn ze lange tijd van huis. "Zo'n ronde is zwaar. Drie uur voor de start staan we op, eten we en maken ons klaar. Eén uur voor de start gaan we naar de startplaats. Dan zes tot zeven uur op de fiets. Na de aankomst zoeken we ons hotel op. Massage. eten en dan is het meestal 10 uur, hal felf. Tijd om te gaan slapen. Zo drie weken achter mekaar. Veel vertier valt er voor de rest in zo'n wedstrijd niet te rapen. 's Avonds feestvieren zit er niet in, dan haal je 's anderdaags aarschijnlijk de eindmeet niet. Logisch dat je momenten van mocheid mcemaakt, dat je zin hebt af ie stappen en naar huis te gaan. In de Tour kwam wel de familie op bezoek, dat is een aangename onderbreking van de sleur. Maar wielrennen blijft een 'beestenstiel'. Toch is het voor mij meerdan een beroep, het is 'mijn' sport. de sport die ik leuk hlijfvinden. Dat hoop ik nog vijf, zes ja'ar vol ie houden en aan mijn uitslagen te zien. zijn mijn beste jaren net aangebroken.". rel

"Zo doe je dat lijla E,'ik te zeggen bij zijn deelt (foto Cor Vos / Rabobank).

(

314.41.26 314.55.04 314.49.11

t

1a/)pc

t

in de

De Hoogstraatse Maand


VANUIT HET STADHUIS*** Komt Belgica-plant terug in het licht? Dan toch voetballen in de Heistraat? De verkiezingen zijn al twee maanden achter de rug, het nieuwe college is al een tijdje officieus gevormd en is reeds volop bezig met de begroting voor volgend jaar. Hoewel sommigen het nog wat moeilijk hebben met het verlies van de macht, gaat het gewone politieke leventje terug zijn eigen gang. De rust is teruggekeerd en dat geeft ons de gelegenheid enkele thema's die wij tijdens de verkiezingsdrukte even terzijde geschoven hadden, terug even op te dissen. Nog een goede maand en dan begint de nieuwe ploeg aan de volgende zes jaar gemeentebeleid. Zeker te volgen.

Belgicaplant-project. Plots is het college van schepenen en burgemeester van Hoogstraten hekommerci om liet welzijn van plant. mens en dier en ijvert men voor één nacht duisternis. Spijtig dat men dit inzicht ten tijde van de aanvraag voor het serredossier niet had. In de maand juli heeft de bestenclige depuitatie van de provincie Antwerpen de milieuvergunning voor liet serrecomplex geweigerd. Tegen deze weigering heeft de firma Belgicaplant N.V. ondertussen beroep aangetekend. Het actiecomité "Geen glas maar gras" zet zijn strijd onverminderd voort en wil hiermee nogmaals duidelijk maken dat het vijl voor twaalf is. Met een beetje tegenspoecl zit Hoogsiraten

Duisternis over Hoogstraten? In het Hoogstraats info cc iat eblad van oktober ritp (fi , et'mnli' iIti

-'ii mfrIent:ui-

ders op om actief deel te nemen aan de vijfde nacht van de duisternis, liet geiiieeiitel,estuu gaf hiermee haar steun aan het initiatief van tal van milieuorganisatiesen sterrenliefhebbersom voor één nacht het licht zoveel mogelijk te beperken teneinde tei'ug volop te genieten van de sterrenhemel en de nachtdieren ter wille te zijn. Het zou de mensen . planten en dieren alleen maar ten goede kunnen komen en bijdragen tot het besef dat er vaak nogal lichtzinnig omgesprongen wordt met kunstlicht. Een nobel initiatief en het zal velen verheugd hebben dat ook cle gemeente hieraan haar steun gegeven heeft. Het actiecomité "Geen glas maar gras". dat het voorbije jaar fel strijd geleverd heeft tegen de geplande megaserre van Belgica-plant. bekeek deze zaak evenwel heel wat kritischer. en stuurde onderstaand persbericht door naar de media. LAATSTE NACHT VAN DE DUISTERNIS IN HOOGSTRATEN? In het Hoogstraats infoblad van oktober 2000 vernemen wij dat onze gemeente op zaterdag 4 november 2000 actief deelneemt aan de vijfde nacht van de duisternis en alle bewoners en middenstanders oproept om hieraan deel te neuien. Wij lezen:"... mensen kunnen niet meer genieten van het nachtelijk landschap en de sterrenhemel. Zij ervaren het licht dat de woon- en slaapkamer binnenstraalt als storend. Dit overmatig kunstlicht of liehivervuiling hindert ook plant en dier. De fotosynthese van planten wordt gestuurd door het licht. Daardoor komt het dat planten in de huurt van straatlantaarns langer groen blijven. Hierdoor wordt dc kans op vorstschade groter. Naehtdiercrt sehuwen het

licht. Hun leefbaarheid wordt versnipperd door de uitgebreide of ondoelmatige openbare verlichting ...... In tegenstelling tot dit pleidooi, heeft hetzelfde college van burgemeester en sehepenen van Hoogstraten in liet verleden een gunstig advies gegeven voor de inplanting van een reusachtig serrecomplex op minder dan 1000 meter van het centrum. Eén van cle bezwaren tegen het serrecomplex, geformuleerd door het actiecomité "Geen glas maar gras'S, is de lichtpollutie door 7600 lampen in de serre. Dit argument werd gewoon van de tafel geveegd en beantwoord als "niet bewezen". Het actiecomité "Geen glas maargras" vindt dat deelname aan cle nacht der duisternis in schril contrast staat tot de initiële goedkeuring van het

binnen een jaar opgescheept met een niegaserre waarin duizenden lampen de omgeving continu zullen verlichten. Dan pas zal er reden zijn om een nacht der duisternis te promoten Het is intussen duidelijk dat de strijd oni liet serrecomplex helemaal nog niet gestreden is. Belgicaplant is op de valreep nog in beroep gegaan tegen liet niet verlenen van de milieuvergunning. Het is nu aan de minister van Leefmilieu Vera Dua oni de knoop door te hakken Voor de tegenstanders van het project is het nu zaak oni nogmaals alle gewicht in de schaal te werpen en alle bezwaren te buindelen tot een stevig dossier waar ook de mniister niet meer rond kan. Pas dan kan er van een echte overwiining sprake zijn. Er resten de actievoerders wellicht nog maar enkele maanden.


VANUIT HET STADHUIS

BPA voor voetbalvelden van Minderhout Niog enkele maanden en o e gaan het tiende jaar in van de perikelen rond de nieuwe voetbalvelden van Minderhout. Zoals bekend sukkelt MVV. de voetbalvereniging van Mindcrhout al jaar en dag met een tekort aan speelruimte voor haar elf ploegen. In navolging van deandere deelgemeenten .deed ook MVV een beroep op het gemeentebestuur om een oplossing te vinden en gronden aan te kopen voor een tweede en derde terrein. En het college had daar wel oren naar gezien ze ook in de andere dorpen een stevige bijdrage geleverd had. Begin jaren '90 werd er onderhandeld met enkele eigenaars maar die gesprekken werden afgebroken als het op de prijs aankwam. In 1991 bood mevrouw Christiaensen een aantal gronden te koop aan in de Heistraat, en dat zag het college wel zitten. De Heistraat is een doodiopend zijstraaije van de Minderhoutsestraat. Op 28 maart '94 wordt de definitieve beslissing tot aankoop genomen, en twee jaar later. op 28 mei'96. volgt een bouwaanvraag voor de aanleg van voetbalvelden en parking, en voor de bouw van een kantine en kleedruimte. Doch AHROM Antwerpen. in de volksmond Stedenhouw. weigert hiervoor een vergunning afte leveren vermits de voetbalvelden in agrarisch gebied liggen en dit dus niet strookt liet het gewestplan. Wil men er toch bouwen, dan moet er een bijzonder plan van aanleg (BPA) opgemaakt worden. Door een dergelijk BPA kan men afwijken van de oorspronkelijke bestemming van de gronden. De moeilijkheden waren echter al langer te voorzien. De gemeenteraadszitting in '94 was reeds een spektakel op zich. De druk was immers groot zowel in het pro - als in het contra-kamp. Er waren meer dan zestig aanwezigen op die bewuste gemeenteraadszitting, verdeeld over de twee kampen : landbouwers aan de ene kant, voethalliefhebbers aan de andere kant.. En het gemeentebestuur stemde zoals verwacht ook

$4

Fluit Piet De Bie bioiienlwrt straat?

01!!!

de Hei-

erg verdeeld. Tien v66r, 5 tegen, 4 onthoiidingen en 4 afwezigen. In die periode bestond de gemeenteraad in Hoogstraten nog maar uit 23 raadsleden. Er was al heel wat reactie gekomen vanuit landhouwkringen die de inplanting van een voetbalterrein temidden van de landbouwzone wel niet zagen zitten. Een aantal jonge hoeren voelden zich in hun bestaan bedreigd. Vooral de vrees later geen uitbreidingsvergunning meerte krijgen of zeIL het mogelijk verlies van hun uithatingvergunning in de nabijheicl van een recreatiezonedeed in landboLiwerskringen heel wat onrust ontstaan. Bij het provinciebestuur kwamen dan ook verscheidene bezwaarschriften binnen, maar de7e bezwaren werden ongegrond bevonden. In haar reactie liet cle verantwoordelijke dienst ook aan het college weten dat er enkel via een BPA aan de aanleg kan gedacht worden. Toch doet het gemeentebestuur een aanvraag, zonder BPA, zonder bestemmingswijziging van de gronden. En het bleef wachten en nog eens wachten. Tot zoals verwacht het negatief advies van Stedenbouw in de bus viel. Op 16 mei'97 gaat het college in beroep hij de Vlaamse minister van ruimtelijke Ordening. Vier maanden later meldt de minister dat ergeen beroepsmogelijkheden zijn voor zonevreemde aanvragen in agrarisch gebied die strijdig zijn met liet gewestplan en dat de enigste oplossing een BPA is. Het mag dan onbegrijpelijk klinken , ondanks de herhaaldelijke aanmaningen van overheidswege om via een BPA de aangekochte weilanden tot voetbalvelden om te vormen, en de toenemende druk van de voetbalvereniging met 150 spelertjes. ouders en sympathisanten trokken zij op 26 mei '97 naar de gemeenteraad), toch blijft het college dezelfde piste volgen. In fehrLiari '98 probeert het college het nog eens via een gesprek met een medewerker van het Kabinet van Minister Baldewijns. En weer krijgt men hetzelfde antwoord : alleen door een BPA kunnen er voetbalvelden komen op die plaats. Vanaf dat moment gaat het college op zoek naareen andere locatie. Tweejaarlang zijn er gesprekken met meerdere eigenaars van gronden aan Engelsen. Maar ook hier draaien de besprekingen op niets uit. Uiteindelijk beslist het college op 4 september dat er een BPA zal opgesteld worden voor de gronden aan de Heistraat indien de gesprekken over Engelven op niets uitdraaien. Op II septeniheris het toveren beslist het college een BPA op te stellen. De verkiezingen zijn in aantocht. Toeval ? Op 25 september moet cle gemeenteraad zich uitspreken over deze beslissing. Opmerkelijke vaststelling is dat schepen Van Looy verontschuldigd is. Insiders weten maar al te goed dat deze zich steeds verzet heeft tegen de inplanting van de voetbalvelden aan de 1-leistraat. In de verantwoording van burgemeester Van Aperen over het opstellen van een BPA en cle voorafgaande zoektocht naar andere locaties verwijst hij er naar dat er alles gedaan is om de lieve vrede te bewaren. Om clie reden is men dan ook jaren op zoek gegaan naar andere mogelijkheden in Minderhout Mariaveld, de Beemden. de Vooraard op tal van plaatsen zijn er besprekingen geweest tot er een redelijk zicht op een oplossing was aan Engelven. Maar uiteindelijk bleek dat die gronden pas binnen Sjaar zouden vrijkomen. Vandaar cle beslissing om toch maar door te werken met de Heistraat en nu een BPA aan te vragen. Oppositiepartij Agalev vindt het onverantwoord dat er zo lang getreuzeld is Cu nu de verkiezingen voor de deur stonden er ineens wel een oplossing kon gevonden worden. twijfelen er niet aan dat MVV een voetbalveld nodig heeft en er ook recht op heeft .Maar men

weet al vanal 1994 dat cle enige weg om een goedkeuring te verkrijgen een BPA is. Waarom dan al dat getalm Wie is dus schuldig aan dit getreuzel ! " Agalev wijst er ook op dat de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening vermeldt dat BPA's niet meer kunnen opgestart of her zien worden eens het eerste gemeentelijk structuurplan definitief is geworden. Lopende procedures kcinnen echter wel verder afgehandeld worden . Vandaar dat het college niet verder meer wil wachten wil zij de mogelijkheid in de Heistraat niet helemaal verliezen. ?

Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten Op 9november werd cle tentoonstelling overhet Rcnmtclijk Strcictunrplan van Hoogstraten officieel geopend in het Administratief centrum. Dit plan werd in 1998 opgestart door het planhureaci Iris Consulting. Hiervoor werd eerst een grondige studie van cle bestaande ruimtelijke structucir van de gemeente opgemaakt. waardoor de beleidsmensen een globaal beeld zoudell krijgen van alle problemen, kwaliteiten en mogelijkheden in Hoogstraten. Daarna werd een voorstel op papier gezet hoe Hoogstraten er in 2008 best zou kcmnnen uitzien, en op welke manier dat best zoci kunnen bereikt worden. Dit structuurplan is dus wel erg belangrijk voor de toekomst van Hoogstraten. Dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet wel rekening houden met de gegevens van het Rciinitelijk Structciurplan Vlaanderen en met dit van de provincie. Het Strcictuurplan Vlaanderen heeft in ieder geval al vastgelegd hoeveel woningen er per hectare moeten gebouwd worden. Het heeft Hoogstraten ook aangeduid als kleinstedelijk gebied en vastgelegd dat de E19 als hoofdweg en de N144 als prïmaire weg is geselecteerd. Het Ruimtelijk Structcicirplan Provincie Antwerpen is nog niet definitief goedgekeurd maar heeft al bepaald in welke kernen er nog wocingebmeden mogen ingeplant. Het geeft Hoogstraten nog de mogelijkheid om nog 15,6ha regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen en heeft een af te bakenen concentratie glastuinbouw van provinciaal niveau vastgeleed. Wij kunnen dan ook iedereen aanraden om een bezoek te brengen aan het administratief centrum om deze tentoonstelling te bezoeken. Later zcillen we zeker nog uitgebreider op ditgemeentelijk structuurplan terugkomen. En als het gaat over ruimtelijke ordening in Hoogstraten, dan moeten we vaststellen dat er één en ander beweegt in de Thijsakkerhuurt. Vooral de op til zijnde verkaveling van het voetbalveld van HVV heeft nogal wat mensen verontrcist. Vooral de hoogte van de apparternentsblokken met gevaar voor inkijken bij de huren, en de planning van een aantal sociale kavels in deze wijk lmcblieii de gemoederen beroert. Ook zijn er nogal wat vragen over de toenemende verkeersdrukte en over de zin van een ruimtelijk structuurplan. In een brief die W.P. als woordvoerder van een aantal oiitevieden buurtbewoners aan de gemeenteraadsleden op 23 oktoheruitdeelde, wordt opgeroepen deze verkavelingaanvraag in beraad te hociden tot er echt een visie is op de uimiitelijkc plamimieii in Hoogstraten. Deze zaak komt zeker kortelings uitgebreid op de gemeenteraad en dan hoort u van ons hoede vork juist in de steel zit.


TENTOONSTELLING

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Het stadsbestuur van Hoogstraten is sinds 1998 bezig met het opmaken van een ruimtelijk structuurplan in samenwerking met het studiebureau Iris Consulting. Nu de beslissende fase is aangebroken, wil de stad de dialoog met het publiek voorbereiden. Hiermee probeert men de burgers bij dit belangrijk project te betrekken en voor te bereiden op de eigenlijke inspraakmogelijkheden die later tijdens een openbaar onderzoek zullen geboden worden. In de eerste plaats kreeg iedereen al een folder in de brievenbus. Daarnaast is er vanaf 14 novemhereen tentoonstelling opgesteld in de inkonihal van het admi nistratief centrum. Deze tracht de mensen een inzicht te geven in wat eigenlijk 'ruimtelijke structuurplanning' is. Toch een beetje theorie zal u hier moeten doorworstelen om daarna met kennis van zaken te kunnen meepraten over de toestand in Hoogstraten. Belangrijker is wat er nu al vastligt, waarover eigenlijk niet meer te praten valt. Door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een deel van Hoogstraten aangewezen om opgewaardeerd te worden als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Dit betekent dat de groei van wonen en stedelijke voorzieningen geconcentreerd zullen worden. De afbakening van dit stedelijk gehied is een taak van de provincie Antwerpen. Daartoe is het nodig dat Hoogstraten zelfhierhij helpende hand speelt: we weten toch zelf het best hoe groot en tot waar we dit stedelijk gebied kunnen begrenzen. Maar daar klemt het schoentje: de Dolitici zitten niet op dezelfde eolflengte. De opdracht aan Hoogstraten vanuit het Provinciaal Structuurplan bestaat ut het uitbreiden, verdichten en opwaarderen van het kleinstedelijk gebied. Het hegrenzen en ordenen van het gebied voor glastuinbouw is een tweede taak. Verspreiding en versnippering van hehociwing iijn niet gewenst. Vandaar dat bijkomende ontwikkeling van bouwzones nog slechts kan in de bestaande svoonkernen. Hierbij dient opgemerkt dat men nog niet goed weet welke de evolutie is in woningbehoeften gedurende de volgende lüjaar. Een studie daaromtrent door de stad is niet erg betrouwbaar gebleken. Op economisch vlak voorziet cle provincie voor Hoogstraton een uitbreiding vun dc hedi'iivcnterreinen met ongeveer 15 hectare. Een nieuw knelpunt: waar gaan we deze leggen? In cle deelgemeenten (beperkt mogelijk) zodat men niet langer als kleine ondernemer moet uitwijken? Of opnieuw landbouwgebied inpalmen. een zeer gevoelig item. Het valt zeker te vrezen dat het scenario dat zich heeft afgespeeld met de verkoop van de gronden aan cle St.Lenaartseweg aan de Veiline. zich kan herhalen. De overheid zal hier snel moeten zijn: hij inzage van de voorstellen hieromtrent kan een slim toekomstgericht ondernemer nu al zaken doen voor cle uitbreiding of vestiging van zijn bedrijf. Enige speculatie zal niet ver weg zijn. Voorts is er sprake van een multimodaal knooppunt van interregionaal vervoer. Verwijzend naar de transportzone wordt één en ander al duidelijk. Op gebied van openbaar vervoer blijft de streek slecht bedeeld en is koning aito het noodzakelijk vervoermiddel. In dit kader blijft de ontlasting van de wooncentra

primordiaal. Hoede auto hieruit bannen. is 'ocr niemand al echt duidelijk. Niet te vergeten natuurlijk is het groene hart van Hoogstraten. dat eerder de vorm van een long aanneemt. Van Wortel-kolonie volgend de Mark tot in Meerle en verder naar de Mosten tot tegen Zundert. Een gebied dat gevrijwaard moet worden van alle storende ingrepen.

Hoogstraten in de toekomst Drie grote doelstellingen worden in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan geformuleerd. De rollen die door het Vlaamse Gewest en de provincie Antwerpen aan de stad Hoogstraten zijn toebedeeld, waarmaken. Het vervlechten van de 'stad' en de landbouwgemeente'. Hoogstraten ontwikkelen tot een aantrekkelijke stad voor wonen, werken en recreëren met een kwaliteitsvolle verhindende lijninfrastructuur. Om deze opties te realiseren zijn er vier concepten van belang. • Waterlopen als groene aders. 2. Kernen als parels langs het snoer van waterlopen .3. Dc stedelijke as als gelede drager van stedelijke ontwikkeling. 4. Stedelijke as als permeahele wand vocr open-ruimtefuncties. Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling moet hieruit resulteren. De bindende bepalingen van dit structuurplan

maken voorlopig nog maar enkele bladzijden uit. En toch zijn dit de voornaamste: hier moet neergeschreven worden waaraan de overheid zich cle volgende jaren moet houden. en wat ze dienen uit te voeren om cle doelstellingen waar te maken. Het valt dan ook te betreuren dat de problemen en knelpunten Lut het informatief en richtineevend deel te weinig terugkeren in een verstaanhare formulering, met suggestie van één ofmeeroplossinen. Het zou de keuze voor beleid en burgers verizemakkeliiken. Diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen (Gemeenteplein Meerle (2). Heuvelstraat, Mark aan stedelijk gebied. Parkgebied Meer, bermbeheersplan) worden in het vooruitzicht gesteld. Een voorstudie 'zonevreemde woningen' (niet welk doel?) zal gemaakt worden en liet sectoraal Bijzonder Plan van Aanleg zonevreemde bedrijven verder afgewerkt worden. Een zelfde Plan voor de sport en recreatie moet garanderen dat tal van verenigingen verder kunnen werken, ook al ligt hun lokaal of terrein niet op de juiste plaats, d.w.z. in een zone waar ze 'vreemd' zijn. Een verordening inzake het commercieel centrum zal het licht zien. Wat betreft de uitrusting van de administratie niet een duur Geografisch Informatiesysteent pleiten we hier al voor cle deling ervan met andere gemeenten. Hoogstraten is te klein om zelf te beschikken over elk gesofistmkeerd systeem dat op de markt is. inclachtig de kostprijs van cle informatica van cle bibliotheek.

Uw zeg doen Elke bezoeker van de tentoonstelling krijgt de mogelijkheid deze te evalueren. En op 7 concrete uitspraken zijn akkoord (of niet) te geven. Ga in ieder geval eens langs om te kijken. De stad zal volgend jaar een officieel inspraakmoment dienen te organiseren. U bent dan alvast voorbereid. Wie betrokken is hij zijn gemeente laat deze kans niet voorbijgaan. 'Uw menine telt mee". Zo stond erop de folder. 't Is te hopen dat we dit binnen afzienbare tijd kunnen bevestigen.

Woninginrichting

OMTR, 7T --7c-

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding LASER SHOW - H000STRATEN

- Siertafelkleden,

lopers, enz.


LEZERS SCHRIJVEN Belgica-plant, de strijd woedt voort... "Op 3 augustus slaakte het actiecomitij "Geen glas. maar gras" een zucht van opluchting. De Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen besloot toen immersgeeri milieuvergunning te verlenen voor cle oprichting van het megasenecomplex N.V. Belgi-caplant. De Bestendige Deputatie baseert haar weigering op drie belangrijke elementen De constructie van een 15 lia. grote serre van maar liefst 7 m. hoog is in strijd met de agrarische bestemming die door dc Provinicie aan liet beoogde gebied is toebedeeld in het kader van het 'Ontwerp Ruimtelijk Structo ci rp lan' De reusachtige serre is in strijd met art. 13 van het natuurdecreet dat stipuleert dat geen schade mag worden toegebracht aan de natuur tenzij afdoende conipenserende maatregelen worden gegarandeerd. De door N.V. Belgicaptant vooropgestelde natuurherstelmaatregelen worden door de afdeling Natuur van de Bestendige Deputatie als onvoldoende beschouwd. In het kader van VLAREM (Reglement milieuvergunningen en vergunningsvoorwaarden) oordeelt de Bestendige Deputatie dat N.V. Belgicaplant onvoldoende preventieve niaatregelen in het vooruitzicht stelt en dat cle ingediende bezwaren inzake ransporthinder als gegrond moeten worden beschouwd. Zoals verwacht kon worden, ging N.V. Belgicaplant in beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie. De beroepsprocedure die hierdoor in gang gezet werd, behelst drie stappen De gewestelijke milieuvergunningscommissie (GMVC) organiseert een adviesronde met betrekking tot essentiële elementen in het dossier. De GMVC geeft advies aan minister van Leefmilieu. Vera Dua. De hevoegde minister neemt op grond van dit advies een besluit. Ingeval het besluit van de minister afwijkt van het door GMVC geuite advies, moet dit door de minister met redenen omkleed worden. De lieroepsprocedure speelt zich dus hoofdzakelijk af op liet terrein van de minister van Leefmilieu en daar schuilt precies liet gevaar. De Bestendige Deputatie baseerde haar weigering tot het verlenen van een milieuvergunning immers hoofdzakelijk op aspecten van ruimtelijke ordening. De beroepsprocedure echter is gebaseerd op aspecten van milieuhehoud- en beheer. Het actiecomité is op haar hoede en volgt de ontwikkelingen in de beroepsprocedure op de voet. Hierbij moeten de volgende 4 elementen in het oog gehouden worden N.V. Belgicaplant beschikt over een bouwvergunning, verleend door het College na gunstig advies van een gemachtigd anibtenaar van AROL-IM (stedenhouw). Dit advies was gunstig, zowel wat betreft de bouwvergunning als de milieuvergunning. De gemachtigde ambtenaar van AROHM 10

ontweek in het geforniuleercle advies elke uitspraak over de aard van het bedrijf N.V. Belgicaplant (agrarisch of para-agrarisctij. 4. De ambtenaar bevestigt noch ontkent of de constructie van liet serrecomplex, stedenbouwkundig gezien, de open ruimte aantast (zie Ontwerp Ruimtelijk Structuurplan). Het is niet denkbeeldig dat de gemachtigde ambtenaar van AROHM in liet kader van de lopende beroepsprocedure zijn oorspronkelijk gunstig advies lierlorniuleert. In dat geval wordt minister van Leefmilieu Dua onder druk gezet om dit advies te volgen, tenzij zij met gegronde redenen kan motiveren waarom zij het advies van de ambtenaar naast zich neerlegt. Waakzaamheid is hijgevoig geboden

maar heeft geen bezwaar tegen de oprichting van een 7 ni, hoog lichtholwerk vlak hij een wiaidevol woon-en n;iiiiiirpehied ! ! Begrijpc wie begrijpen kan... 4. Een gespecialiseerd advocaat zal verzocht worden liet dossier juridisch te ondersteunen. Tevens richten wij enkele aandachtspunten en/ of bedenkingen tot onze tuinders. Het structuur plan van de Provincie Antwerpen voorziet een beperkt areaal voor glastuinbouwgronden. De inplanting van dit enorme plantenhedrijf zal een groot deel (momenteel 0! ficieel +1- 50 hectare) in beslag nemen, waardoor de beschikbare oppervlakte voor de glashedrijven in onze regio zeer sterk wordt gereduceerd. Alsook is de landbouw-grondprijs enorm gestegen en zal cle gewone tuinder niet meer in de mogelijkheid zijn een perceel aan te schaffen, laat staan te betalen! U heeft inmiddels ongetwijfeld begrepen dat de strijd tegen de komst van N.V. Betgicaplant nog niet afgelopen is. Wij hebben uw hulp nodig. Wij rekenen op uw steun en solidariteit. Hoe zou ii zich voelen als uw kinderen moesten opgroeien in de "schaduw" van een 7 m. hoge muur van hels storend licht 7?

Het actiecomité blij It zich verzetten tegen de inplanting van een glazen gedrocht en plant hiervoor de volgende acties De minister van Leefmilieu, Vera Dua, zal uitgebreid worden geïnformeerd over alle aspecten die de strijd tegen cle oprichting van liet serree o iii p t e x justi fiëren. Minister van Ruimtelij ke Ordening Van Mechelen zal (lc met aandrang g e11(1 1/11 /:) vraagd 'worden de zaak op het vlak van ruimtelijke ordening niet bi jzondei'e aandacht te blijven volgen teneinde de gemachtigde ambtenaar van AROHM te dwingen het dossier opnieuw ten gronde te analyseren en een nieuw ( hopelijk ongunstig ) advies uit te brengen. Het College van Burgemeester en Schepenen zal met aandrang verzocht worden een pi meipieel standpunt in te nemen. Het College geeft immers blijk van een dubbelzinnige houding ten aanzien van lichtpollutie. Een van de belangrijkste argumenten tegen de bouw van een reuzeserre betreft immers de lichtvervuiling die door 7.660 lampen zal veroorzaakt worden. Dit argument werd door het 'milieubewuste' Schepencollege echter van tafel geveegd. U begrijpt onze verbazing toen we via een melding in liet Infoblad van oktober 2000 vernamen dat het Schepencollege besloten had op 4 november deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis. Laat ons toe even letterlijk te citeren uit hel bewuste Infoblad : .....mensen kunnen niet meer genieten van het nachtelijk landschap en de sterrenhemel. Zij ervaren het licht dat de woon- en slaapkamer hinnenstraalt als storend. Dit overmatig kLinstlicht of lichtververvuiling hindert plant en dier... " Het Schepencollege is bekommerd om liet storend effect van overniatige lichtvervcnling

1

it/t hOt

til git (ii ((it/t

i/ /'(

('o//t/)le.\. lii /

de gevolgen

ii lii ( "1

ii!!! 1/1 '0(''/5 1/,

Met deze doen wij een oproep aan alle inwoners van Hoogstraten en omstreken. Ook uw mening is belangrijk! Laat uw stem horen! Hang een poster en/of plaats een prolestbord. Deze zijn te bekonien aan de prijs van 20 BEF (poster) 100 BEF (bord). Bel 03/3 1447 29. Uw hulp is meer dan welkom. Wilt u ook de handen uit de mouwen steken hij één van onze acties, bel 03/31447 29.

Actie voeren kost e1d! Uw financiële ondersteuning van ons actieplatform stellen wij dan ook ten zeerste op prijs. Storten kan oprekeningnummer: 906-8100108-12. Bij voorbaat alvast onze oprechte dank. Het actieplatform "Geen glas maar gras".


PERSOVERZICHT januari - juni

Y 7P1

PZ.1i1,1k1,2 ;r' ;

Januari I)i' Iiinvi lteiseI\iee \;inIi'rsniis',i'ri kan ii haar gasironom ische verplichtingen oor oudejaar nakomen en dit ondanks de brand die op 30 ikceiiilier iiiilin-'c'kt in liiiii k eiil< ons aan do Vrijheid 61. Ook Hotelschool Het Spijker stelt haar keuken ter beschikking. Volgens Het Laatste Nieuws van 6januari kreeg de 'locristische Dienst in 1999 in totaal 80 % méér bezoekers aan de infohalie. 0ngcvccr4000 Ic kli..l1lLLlçi wuijiidLii tiLt Hafrabra mii lenni umeoncert 2000 in de Veiliiighallen te Hoogstraten hij. Drar concerteerden 140 muzikanten van 7 verschillende muziekverenigingen van Hoogstraten. Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep van DS.. Ccii iuuw di. iii du iLgiuikilL pis 'de pedofiele oma' wordt genoemd. Ze verdwijnt voor 10 jaar in de cel. Haar broer acht jaar. Veehandelaar A.D.M. (58) uit Wortel verhandelde runderen waarvan hij wist of had kunnen weten dat te met hormonen waren behandeld. Hij woi'dl veroordeeld tot drie maanden en 800.000 BEF effectief en ook nog eens drie maanden en 400.fl() 01 - 1 - 111C1 LILI. EI!

Mei. Na een inbrank in ecn ivomung meenden de initoners

10/1 dc i'esidenticije itijk de Meer.s'else Bergen er goed aan te doen om enkele ini'alsii'egen met betonblokken af te sluiten.

Februari t 1 Tihri 1 arl L nnen de sen "ren van Hoog straten gebruik maken vtin gratis openbaar vervoer.

III

Loonwerker Fiank Kennes van Meerle wil een installatie voor mestverwerking bouwen, maar kan geen lerrein vinden waar de overheid cle nodige vergunningen verleent. "Bijna tien jaar geleden had ik de steun van de overheid, maar volgden de hoeren niet omdat het uitrijden van mest nog goedkoper was. Nu is cle situatie pccies andersom''. In de 27 gemeenten van onze regio werden in totaal 380 regu 1 ari sat i edossi e ra voor illegale ii opgestart. In Turnhout weiden 187 aanvragen ingediend. in Mol 33, Ravels 32. Geel 31 en 1-lerenlals 26. In Hoogstraten zelf waren er 13 aanvragen en in de andere dorpen van ons kanton waren cr2 in Baarle Hertog, t in Merksplas en 2 in Rijkevorsel.

É Januari. 'eiling Hoog.slraren wil in 2000 een hal inn 120 bij 56 meter bouwen. In de hal kont! .rorteerinstallatie voor paprika ' S en vestigt zich een Nederlands bedrijf dat 25 mensen tewerk zal stellen. Op termijn willeji we een "foodpark" uirbouwen. Een verzameling inn voedingsbedrijven, afnemei-s van de veiling. die hun activiteiten naast ons willen uitbouwen ", zegt Paul Vande'rhallen.

Het stadsbestuur wil dat er in Meer, hij de transportzone, een brug met een op- en afrit van de autostrade komt. Zo wil men het zwaar verkeer uit de drie dorpskernen weren. Dit voorstel werd geformuleerd tijdens een overleg met Openbare Werken, Stedenhouw en de NMBS overde aanleg van de hogesnelheidslijn. Tien jaar na het eerste initiatief voor een nieuwe rijkswachtkazerne starten de werken. Het gebouw, zal 35 miljoen kosten, waarvan 10 17c voor rekening van de stad. De kazerne zal bemand worden door het ri jkswachtkorps en een afvaardiging van de politie. De plaatselijke politiekantoren blijven behouden.

Fehriia,'i. Diie iscspnni'ileii niet ccii ,siei'Ie reputatie kwamen om het leven, nadat ze 0/) hol slaan bij een brand in de .rtallen van Victor Donckers in Minderhout. De drie paarden - Berter Tï,nes, Duc Des Guillons en Glenn Doe - gingen op de i'luchr in de richting i'an de E 19 waar ze gegrepen werden door het i'oorbijrazend verkeer. Een zware tegenslag i'oor amazone Karin Donckers, in volle voorbereiding op de Olvn Ipiscil e Spelen in Sydney.


PERSO VERZICHT Elektriciteitsmaalschappii Electrahel heeft plannen oiii iii Meer. vlakbij de transportzonc, een windmolenpark te bouwen. Aan elke Lijde van de autosnelweg wil Electrabel vijf molens plaatsen, die elk 600 gezinnen kunnen voorzien van elektriciteit.

.; ,.

.-..

Een vrachtvoerder van een olieleverancier moest dringend naar het toilet, terwijl hij twee tanks aan het ullen was bij tuinder Lu Govaerts uit Minderhout. Toen hij terugk am merkte hij dat 1 500 liter zware stookolie de serre binnenstroonidc. De viw Het Coitvetit wint nu ook dc Euioiai Nostra Award, de meest prestigicuze monumentenprijs in Europa. Een delegatie van de vereniging vertrekt naar Venetië om er de prijs in ontvangst te nemen uit handen van Europa Nostra voorzitter prins-gemaal Hendrik san Denemarken.

April. Een ii'c,'kne,ner i'an de Vosselnarse Oud Papier Centrale, een bedrijt uit Merksplas, ontdekte op de bodem van een container papier de kadai'ers lan dertig gei'ilde schapen. De container was even voordien opgehaald bij liet bedrijfADC in Meer. Bij het bedrijf weet men van niets. 'Wie het slachtafval in de container gedumpt heeft blijft een mysterie '', zegt adjudant Karel Van Hoof i'an de rijkswacht van Merksplas. De gemeenteraad keurde een gedeeltelijke af schaffing en het verleggen san de Kampweg goed. De raadsleden van Meerle en de Agalevfractie stemden tegen. De \roegere plannen om door een onteigening ecn doorgang hij het kasteel te bekomen lijken nu voor goed van de haan.

Elf van 63 personeelsleden van de stad. die de diereniLun van Antss erpen bezochten, liggen ziek te bed. Ze gebruikten samen een maaltijd en zijn waarschijnlijk het slachtoffer van een maag- en darminfectie geworden.

Maria Verschueren van Merksplas maakt Hoogstraten een kleine 200 000 frank rijker. De vrouw vond in september vorig jaar 231.944 frank aan waardepapieren in de Vrijheid. De eigenaar liet tijdens de wettelijk voorgeschreven periode van zes maanden niets van zich horen. Zij krigt nu 10 /c als vindersloon, de rest gaat naar dc gemeente van de vindplaats.

11 ss san de in Meerle Het gerecht Ii eelt de vermoorde zakenman Ran Biemans aangehouden. De onderzoeksrechter is van mening dat er voldoende argumenten zi n om aan te nemen dat de 39-jarigc Filippijnse vrouss de moordop haar man mce ensceneerde. In de nacht san 1 op 2 juni 1998 werd de vrouw gevonden terwijl ze aan handen en voeten gebonden was.

De rotonde in het gehucht Groot Essel, aan de afslag naar Mccrscl-Drccl, is een aanfluiting van alle verkcer;logica. De toegangswegen lopen hier naast de rotonde, raar maar ss aar.

t

Maart

April. De correctionele rechtbank in Tu,-nhout heeft de Nederlandse zakenman Anton Lohuis van elke blaam gezuiverd. Lohuis ons bij verstek veroordeeld tot veertien jaar cel, llegens opli 'hting, bedm'ieglijk bankroet en valsheid in geschrifte. Anton Lohui.ç was afgevaardigd bestuurder van de NV Livingstone, een bedrijf' niet 55 werknemers dal in 1991 failliet ging.

-. 't..

April

'

r

April. Twee inbrekers die op heterdaad betrapt werden tijden.s ccii diefstal in Wortelkolonie, zijn in de Gelmelstraai, in de omgeving t'an De Sier, met lui;i vluchtauto over cle kop gegaan. Het £1110 zette het nog 01) een lopen, maar in de Lindendreef tierden ze door politie en rijk.swacht bij de lurven gevat. 12

Goedele Liekens riep de kijkers op om met hun geliefde partner naar de TV-studio te komen. Frank Vcrhcycn. een 21 jurige bouws aLloi uit Meersel-Dreef, trok niet zijn opblaasbare Pamela Anderson pop naar Vilvoorde en werd rntgeroepen als winnaar, goed vooreen reis naar Turkije.


PERSO VERZICHT ACW vertegenwoordigen maakten aan dc plaatselijke voorzitter bekend dat ze in oktober niet een aparte lijst naar dc verkiezingen trekken. Ramkrakers geraken niet binnen hij de kledingszaak Bruurs langs de Vrijheid. "Ik heb alles te danken aan de wakkere overhuren". zegt Peter Servaes. "zij zorgden er voor dat de dieven opde vlucht sloegen, want tegen zoveel bruut geweld is géén beveiliging bestand". De 24-urenstaking van het gevangenispersoneel werd massaal opgevolgd in de gevangenissen van Mirksplas, Tiirnliniit Hoogst uiten en Wnrtl De rek hnndn 5 regen iii&ér persoiier 1 zou ii de werknemers eindelijk liet verlof waarop ze recht hebben kunnen opnemen.

Juni. Dr uc1ir'.ërue/ Gce;i Gluis I)liUii(j/Ci.S iOCIS uiIuii.0 uh uiioiiuIiuiiIi iii niet succes campagne tegen de bonn' t'an het 15 hectare grote serrecomp/e.v. die Belgoplant wil bonnen langs de Kathelijnenstraat. De uithaters van het bordeel 't Eilandje. Liitgebaat door de NV Bouwhoeve, kregen van het Hof van Beroep een celstraf tot achttien maanden cel voorwaardelijk. De vier betrokkenen hadden beroep aangetekend tegen een sonnis van de rechtbank in Turnhout.

Mei De hervorming van de gerechtelijke kantons gaat voorlopig niet door. Omdat de vrederechters niet tijdig benoemd geraken. wordt ook de installatie van een vredegerecht in Hoogstraten minstens met een jaar uitgesteld. Het vredegerecht ZOu zijn intrek nemen in één van de vroegere directiewoningen van de strafinrichting van Hoogstraten langs de Lindendreef. Dieven hebben ingebroken hij de firma Karcher in de IndListrieweg. De hoeven stalen reinigingsapparaten ter waarde van drie miljoen frank. De inbrekers maakten een gat in dc muur van het magazijn, ook al was de muur extra dik en verstevigd met metaal.

Op de Vrijheid, ter hoogte van de Gravin Elisabeiblaan viel een oude gestolen vrachtwagen in pan. Terwijl de twee inzittenden van de Dodge er vandoor gingen leidde burgemeester Van Aperen het verkeer in goede banen tot de rijkswacht een twintigtal minuten later ter plaatse kwam. De brandweer van Hoogstraten moest uitrukken om een gestolen geldkoffertje uit de Mark naar boven te halen. Een die! had het koffertje in een woning aan de Voort 28 te Meerle gestolen. Tijdens een achtervolging kieperde hij zijn buit mmi het water.

Juni De EVP-afdeling Hoogstraten spat uiteen. Enkele inandatari ssen die binnen de partij hc(

Door een wolkhreuk liepen, vooral in Meerle. verschillende kelders onder water. Er werd ook veel schade aangebracht door de hagel, vooral dan aan aardbeien en rnaïs. De Landbouwcommissie raanit de schade voorlopig op 165 miljoen frank. Voor de maïsteelt gaat het oni 150 tot 200 hectare, voor de aardheicnteelt over een totaal van 50 tot 74 hectare. Op groot Hoogstraten wordt er op IS plaatsen vuurwerk opgeslagen. Het schepencollege besliste in 1995 om géén vergunningen meer af te leveren, maar werd daarin niet gevolgd door de provincie en de Raad van State. De aannemer die begonnen is met de bouw van appartementen, waar vroeger café Llourdcs in Mersel-Dreef was. stootte tijdens de werken op een kelder vol stookolie. Het Provinciaal Instituut voor de Hygiëne (PIH) moet nu uitmaken hoe zwaar de vervuiling wel is. Reporter Frank Raes meldt ons dat voetballer Gert Verheyen zijn vrouw leerde kennen in dancing Highstreet in Hoogstraten. Dat weet nu gans België en het is één van de weinige zaken die we onthoudeii van de campagne van de Rode Duivels tijdens Euro 2000.

Het internaat van het Klein Seminarie in Hoogstraten kampte de voorbije dagen met een vreemde ziekte. Zo'n rij Itig internen en enkele opvoeders hadden last van huikkrampen en moesteit veelsulujiu brakeim. Tçslcu mmi liet lubo spreken ecn voor de hand liggende oorzaak als voedselvergiftiging tegen. Homiva. de vzw die zes appartementen soor andersvaliden houwtlangs de Heilig Bloediaan. krijgt een renteloze lening van vijfjaar van de stad. Agalev is niet akkoord met deze beslissing. omdat burgemeester Van Aperen betrokken is hij liet initiatief. Het is gemakkelijk om sinterklaas te spelen met speelgoed van de gemteemmsu.l Serrecomplex NOOIT. Met deze protesthordei tonen de inwoners van de Katelijnenstraat hun ongenoegen over de vestiging van de Belgicaplant serre in hun straat. De huurt weet zich in haar protest gesteund door een aantal politici en socio-culturele verenigingen.

Juni. Koningin Paolo brengt een bezoek aan het gerestaureerde begijnhot. De koningoi tooitde meel belangstelling voor de resultaten man de restauratie en vroeg na her bezoek rog extra ./to '.r man de interieurs van de woningen. Het bezoek eindigde in Wortelkolonie, een Inonulnentenproject dat O de restauratie van het begiïnhqf geïnspireerd is. 13


Marcel Leunen en het jubileum van VITO Een nieuw fotoboek over 75 jaar technisch onderwijs Zeven jaar na zijn laatste fotoboek is Marcel Leunen er weer terug. Een nieuw boek, dit keer niet over één of ander dorp uit de Noorderkempen, maar een jubileumboek over het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, het VITO. In opdracht van de school maakte Marcel, dit maal met de hulp van oud-collega Gerard De Backer een fotoboek over 75 jaar Vito. Zatrerdag 24 november werd het boek officieel voorgesteld en momenteel ligt het op vele plaatsen te koop.

Het tiende fotoboek Marcel Leunen voorstellen hoeft eigenlijk niet. Toch zeker niet in Hoogstratcn. Wie een beetje voethalminded is zal zich nog wel herinneren hoe Marcel 16 seizoenen lang trainer was bij HVV en deze club in enkele jaren tijd van tweede provinciale naar bevordering loodste. En hoe velen hebben er bij hem niet de eerste begrippen van volleybal of basketbal geleerd tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in de vakschool. de handelssehool of het VITO. Maar ook buiten Hoogstraten hoeft Mareel op vele plaatsen niet meer voorgesteld te worden. Daar kennen ze hem wel als "de man van de fotohoeken". Het mag Meerlc of Oostmalle zijn. Brecht of Hoogstraten. Wuustwezel of SintJozef Rijkevorsel. Marcel is er overal op zoek gegaan naar foto's, massa's foto's over liet dorp zoals liet was, oude volkstaferelen en dorpsfiguren en vooral groepsfoto's. hopen groepsloto's. En daaruit distilleerde hij bijna niet de regelmaat van de klok zijn lotohoek. Negen lotoboeken waren hei intussen geworden die bijna jaarlijks van cle drukpers rolden. Het eerste boek verscheen in 1981 en vertelde ons het leven uit de Noordhoek. Eén jaar later was het de heLirt aan Hoogstraten. Daarna volgden Loenhout ('83), Wuustwezel '84). Oosimalle ('86), Rijkevorsel ('88) en Sint-Jozef Rijkevorsel ('89). De jaren negentig brachten tenslotte nog Sint-Lenaarts ('91) en Brecht ('94). Daarna viel de motor schijnbaar stil. Het laatste boek leek geschreven. maar wie dacht dat Marcel met zijn pensioen ook al zijn ambities had opgeborgen komt nu wel bedrogen uit. Het bloed kruipt nu eenmaal waar liet niet gaan kan. En Marcel had nog een massa foto's en documentatie over liet leven van VITO, voornamelijk verzameld in zijn vele speurtochten naar materiaal voor zijn negen fotohoeken. Toen twee jaar geleden vanuit de school de vraag kwam om een fotohoek samen te stellen naar aanleiding van het 75-jarig hesian van liet VITO. was Marcel Leunen natuurlijk de geknipte man. Niet alleen de ervaring met het samenstellen van dergelijk werk, maar vooral ook de vele documentatie en contacten en het feit dat hijzelf gedurende meer dan dertig jaar het wel en wee van de school als lesgever van nabij had meegemaakt, maakte van hem de juiste man op de juiste plaats. Een goed jaar geleden werd het werk aangevat en vrijdag14

V.I.T.O. 75-jarig bestaan

avond 24 november werd het boek officieel aan pers en genocligden voorgesteld. Maar ditmaal heeft Marcel de hulp ingeroepen van een andere oud-leraar van VITO, namelijk Gerard De Baeker. Gerard heeft zich vooral toegelegd op het schrijven van de teksten en de historische omlijsting, waardoor Marcel zich ten volle kon toeleggen op het eigenlijke fotowerk.

(;ROOT L( )'l'( ) B' ) F

HOOGSTRATEN

Het groot fotoboek van VITO Het fotohoek is chronologisch samengesteld volgens de periodes van de verschillende direeteurs. Vooreerst is er echter de zogenaamde "Prehistorie", de periode die vooraf gaat aan de oprichting van de eigenlijke vakschool. Hierbij is men vol ledig moeten voortgaan op het archief van de gemeente Hoogstraten. het huidige stadsarchief. Die periode begint zowat in 1873. Het volgende hoofdstuk hebben de samenstellers de 'Pioniersperiode" genoemd en behandelt de periode rond de eigenlijke stichting van de gewestelijke vakschool. In ons nummer van februari 2000. DHM nr. 178, schetsten wij reeds de onduidelijke overeenkomst tussen het ontstaan van de school en de viering van het 75jarig bestaan in het schooljaar 1999-2000. De officiële stichtin g sakte van de "Vrije gewestelijke Vakschool van Hoogstraten". verscheen immers in het Staatsblad van 1922. Als vertrekbasis voor het 75-jarig bestaan heeft men evenwel het schooljaar 1924-1925 genomen omdat opdat moment de Vrije gewestelijke Vakschool voor het eerst met een volledig dagonderwijs begon. De eerste directeur werd Marcel Rosiers. In 1920 was er al wel . op initiatief van de gemeente, de "tekenschool" opgericht. Dit was een avondschool waarin men aan jonge ambachtslui een betere theoretische basis wilde geven. Daarna evolueerde deze tekensehool

Marcel Leunen

naar de "vaktekenschool" wa arhij ook praktijklessen werden gegeven tijdens twee namiddagen. Uit die periode 1920-' 24 zijn evenwel geen foto's teruggevonden. Wel wordende 101 leer lingen die in die periode de school doorlopen hebben allemaal niet naam vermeld. Hierna volgt een chronologisch overzicht van de opeenvolgende directeLirs waarbij telkens de voornaamste gebeurtenissen en verwezenlijkingen van die periode in beeld gebracht wordt. Tevens wordt een selectie van klassenfoto's uit die tijd afgedrukt. Tot slot wordt er nog even teruggehlikt op een aantal activiteiten en feestelijkheden die plaatsvonden in het feestjaar 19992000. Ook de Land- en Tu nhouwschool komt uitvoerig aan bod. Deze werd in 1947 opgericht en startte als een afdeling van de vaksehool waarvan op dat ogenblik J. De Vos directeur was. In 1951 werd de heer J.Roggen directeur en hij zal met de school een zelfstandige koers gaan varen. In 1995 is het leerlingenaantal echter zo sterk gedaald dat een fusie met de vroegere moederschool zich opdringt. De Land- en Tuinbouwschool zal terug opgaan als volwaardige afdeling van het Vrij Instiwut voor Technisch Onderwijs.

Een moeilijke bevalling? Marcel Leunen en Gerard De Backer zijn zichtbaar tevreden dat het boek tijdig klaargekomen is en kijken met tevredenheid terug op het resul-


FOTOBOEK taal. Uiteraard hadden Marcel en Gerard hij het begin van het werk wel ccii verschillende kijk op het massa werk dat hen le wachten stond. "Ik LOu er nooit alleen aan heionnen zijn", vertelt OflS Marcel. ''Ik had natuurlijk al heel wat documentatie verzameld in al die jaren. maar toch wist ik maar al te goed wal er allemaal hij komt kijken. Daarom heb ik als voorwaarde gesteld aan de Iniichtende Macht van VITO, toen zij mij de vraag stelde om een dergelijk boek te maken, dat ik een goede medewerker moest hebben. En die heb ik gevonden in Gerard De Backer. Ik ben heel blij dat hij dat gedaan heeft, want hij heeft niij heel goed geholpen. Gerard heeft de teksten geschreven en ook opzoekingwerk gedaan naar allerlei namen. Dat heeft het werg jçhter ecinaakt. Oof van Fons Livens,dc' viuc'g'iediietetii san VITO lit.'h ik heel wat hulp gekregen. Daarnaast zijn wij De Hoogstraatse Maand ook heel dankbaar voor de talrijke artikeb; die zij geptiblicecid heeft. Via dit maandblad is er ook heel wat informatie binnengekomen. Er zijn dagen genoeg geweest dat ik 's morgens om zes uural aan mijn bureau zat en doorwerkte tot 's avonds tien of twaalf uur. Als Gerard 's morgens om acht uur telefoon kreeg. dan wist hij al direct dat ik het was. Met dit boek heb ik wel veel werk thuis kunnen doen. Vroeger met die andere hoeken was ik veel meer van huis. Dan moest ge veel meer naar de mensen toe om foto's te vragen of ontbrekende namen te zoeken. Maar dat maakte liet ook wel plezant. Het gezelligste is ook altijd het bezoek hij de mensen geweest, samen hahhelen over vroeger, herinneringen ophalen. Ook deze keer hebben we dat nog regelmatig kunnen doen. Ik denk nu maar aan die keren dat ik met Sus Van Bladel niet de fiets op bezoek ging hij bijvoorbeeld Paul Van Merode en anderen, om clan samen terug te habbelen over de Kardinaalsbeker die we twee keer gewonnen hebben. Zulke dingen maken het echt aangenaam Nu moesten we enkel van huis om de ontbrekende namen van de klassenfoto's opte zoeken. De stilste momenten waren wel de vakantieniaanden want clan was er precies niemand thuis. Niet alleen omdatGerard dan op verlof was maar dan deed ge wel 7 of 8 telefoons achter elkaar zonder iemand thtns te vinden. Maar evengoed nioest die kopij op de afgesproken tijd in de drukkerij zijn, en dat was dan wel dikwijls moeilijk" Gerard De Backer heeft de vuurdoop blijkbaar goed doorstaan hoewel liet voor hem een onbekend avontuur werd. "Voor mij was liet allemaal nieuw, en ge verschiet er toch van wat er allemaal hij komt kijken. De grootste job was om alle namen van clie klassenfoto' s terug te vinden en ze dan nog op het jLnste kopje te zetten. Het moeilijkste vond ik evenwel om teksten te schrijven over mensen die nog leven. Ge weet wel, een mens is zo gevoelig en dan moet ge dubbel zo voorzichtig zijn. Soms was het echt wikken en wegen ,elk wooird drie keer omdraaien om toch maar zeker cle kerk in het midden te houden. Ook aan alle afdelingen en alle leeftijdcategorieën evenveel aandacht geven is niet altijd even gemakkelijk geweest. Maar het was plezant. Zeker cle belangstelling die geleidelijk aan groeide. In het begin kregen we weinig respons. Er was zelfs een zeker scepticisme. Maar hoe verder het werk vor derde, hoe meer ge gestimuleerd werd en hoe nieer reacties er loskwanien. Maar eigenlijk zijn we er te laat aanhegonnen. De eerste vraag dateert al van meer dan twee jaar geleden en toen is dat bijna een jaar stilgevallen tot we vorigjaar naar aanleiding van die leerhingendag in De Hoogstraatse Maand moesten vernemen

i'VÏarce/ Leunen en Ge,'ard De Backer

dat er wel degelijk een fotohoek zou verschijnen. Vanaf toen zijii ss e er aan begonnen."

Jaren verzamelen kan soms helpen "Moest ik er vooraf li niet lang mee bezig geweest zijn , dan had ik er ook nooit aan begonnen ". tracht Marcel ons te overtuigen. "Ik heb indertijd samen met Deken Lauwerys heel wat uren gesleten op cle oude archiefzolder van het stadhuis. Toen heb ik misschien wel 100 bladzijden gekopieerd over de voorhistorie van Vito en het onderwijs in Hoogstraten. In het begin van de jaren '70 heb ik nog voor de vroegere "Gazet van Hoogstraten" cle historiek opgemaakt van HVV. Met dat onderzoek kreeg ik regelmatig oude toto's van voethalploegen en daar zaten ook wel eens oude postkaarten tussen. En zo ben ik beginnen te verzamelen. Eerst alles over Hoogstraten maar gelijktijdig ook alles over cle vakschool. Zo is dat bij iiiij begonnen. De oude documenten over cle vakschool komen allemaal uit het genicentearchief. De school zelf had geen archiet. Nu bestaat er wel een fotoarchief omdat wij alle oude foto's en teksteil nu gekopicerct hebben. Die oude documenten heb ik zelf moeten gaan opzoeken, maar een groot stuk van het noodzakelijke documentatiemateriaal uit latere periodes had ik zelf in mijn bezit. Dat waren namelijk alle klassenfoto's van de periode 1946 tot 1961. Die heb ik in de school ooit uit de container gehaald. Ik geloof dat het kort na het wisselen van directeur was en er in de school toen waarschijnlijk grote kuns gehouden werd. Ik weet het nog goed. Ik was les aan het geven toen de werkman van de school mij kwam verwittigen dat er een massa foto's in de container gedeponeerd waren. Al de foto's van de vakschool van na de oorlog en die van cle handelsschool konien ut die container. Daar ben ik dan jaren nice bezig geweest. Aan de hand van oude palniaressen heb ik geprobeerd op elk gezicht een naam te plakken. Daar heb ik wel heel veel voor nioeten rondrijden vooraleer ik al die namen gevonden had. Na '61 is er een periode geweest dat er geen klassenfoto's meer genomen werden in de school. Ik denk dat de toenmalige directeur De Vos de ouders financieel niet meer wou bezwaren. Pas in '77 is men er terug mee gestart.

De oudste toto's van vddr de oorlog die hebben we vooral dank zij Corneel Van Gestel. Die man is nu 91 jaar is momenteel de oudste in leven zijnde oud-leerling van de school. Hij was toen zowat cle clorpstotograaf van Meer. Ik geloofdat wij ctiteinclehijk 80 % van alle klassenfoto's hebben teruggevonden. De moeilijkste periode om te behandelen is zeker clie van tijdens de oorlog geweest .Direcleur Rosiers was opgepakt en naar Duitsland gevoerd. Er was dus eigenlijk geen directie, zodanig dat Charel Harts toen als plaatsvervanger cle schicol overeind heeft moeten hociden. Hij heeft m heel moeilijke omstandigheden cle school nioeten leiden. Ook de jaren kort na dc oorlog niet zijn repressie hebben hun sporen nagelaten. Dat was voor ons heel delicaat om claarciverte schri ven temeerdaar ik het zelf niet heb meegemaakt maar alles van anderen licht Ii oren vertellen.''

Blij met het resultaat Marcel en Gerard zijn duidelijk in huni nopjes met liet bereikte resultaat. Het boek oogt niooi en verzorgd. Veel van de oudste foto's zijn van prima kwaliteit, en bijna gans de vroegere schoolhevolkmg passeert de revLie De geschie denis van cle vakschool tot liet hedendaagse V1'I'O heeft inéén klap een gezichtgekregen .en daar zullen velen de auteurs erg dankbaar om zijn. Alles doet dan ook vermoeden dat liet boek als ecn zoet broodje van cle hand zal gaan. zeker ook iii de feestdagen voor de deur staan. En dat het druk besproken zal wordeti bewijst hetgeen Marcel ons enkele weken geleden al wist te vertellen: " Ik kwaiii op zeker momeiit thuns van een fietstocht je cii Suzanne vertelt niij dat zij een kwaad telefoontje gekregen had van iemand die veroiitwaardigd was dat haar twee zonen niet iii liet hoek stoticlen. "Hoe kLmt gij dat nci weten ". repliceerde Suzanne, "want liet hoek is nog n jet uit''''j amaar, ik heb er ah ene," antwoordt clie vrouw," want ik werk zelf in cle drukkerij" Zo zie je maar dat er ah over liet boek gesproken wcrdt nog voor dat liet uitgekonicn is. Kum je je een betere reclame voorstellen ? Het boek ligt intussen op verschillende plaatsen te koop zowel in Hoogstraten als ni de omliggende dorpen aan de prijs van 1200 fr. Hij kan eventueel ook nog bekomen worden op liet secretariaat van VITO (tel. 03/340.40.30) of hij Mareel Leunen (tel. 03/314.64.27) 15


Plant in de maand: Picea glauca 'Conica':

De tafelkerstboom Nu de dagen korten, verspreidt de heerlijke geur van dennengroen zich weer in menige huiskamer. Soms is het enkel een kerststukje of een krans, maar in de meeste gevallen zorgt een complete kerstboom voor de typische geur. Een plant die het gat tussen het kerststukje en de kerstboom opvult, is de Plant van deze Maand: Picea glauce 'Conica'. Kleine coniferen als de Picea glauca 'Conica' zijn niet alleen een mooie aanvulling op de traditionele kerstversieringen. Ze kunnen ook dienen als alternatief voor een 'echte' kerstboom. Elke eerste helft van december is het weer een hele toer om een mooie volle, gelijkmatig vcrtakte kerstboom te vinden. Vooral de zoektocht naar mooie, kleinere exemplaren is een moeilijke. Een idee is dan om te kiezen voor de witte spar, zoals de Picea glauca in het Nederlands heet. De Picea glauca 'Conica' is van nature al een zeer klein hoompje, waardoor deze heel geschikt is als kerstboompje voor in een kleiner vertrek. Hij is altijd mooi vol vertakt en heeft een gave kegelvorm, opgebouwd uit frisgroene naaidjes.

Een tweede leven in de tuin Als u aan de plant gedurende zijn verblijf in huis een beetje extra zorg besteedt. kan hij zijn leven in het nieuwe jaar vervolgen in de tuin. Een goede grote pot met constant vochtige potgrond is een eerste vereiste. Ook droge lucht zorgt er voor dat de naalden sneller vallen. Om de miniconiferen een iets vochtigere omgeving te bieden, kunt u het best een schoteltje water naast de plant zetten. Eventueel kunt u de plant op een omgekeerd schoteltje in een bord met water zetten. De plant staat dan als het ware op een soort eilandje. Een niet té lang verblijf in de huiskamer en niet teveel kunstsneeuw bevorderen bovendien de hergroci in de tuin. Bij aankoop is de Picea glauca 'Conica' in de meeste gevallen 30 cm tot een halve meter hoog. In de tuin kan hij in de loop derjaren uitgroeien tot een imposante kegel.

Dwergconiferen Onder de con leien bes inden zich nou andcie iiiooic leuk voorbeeld

is

4 *

i

j ,

:'

• ,,..

Decoratieve verftechnieken

P1LLiJ

Do familielid schres en Conic,i set schilt alleen qua vorm. Alberta Globe' is namelijk bolsormio en half in hou. L11L\Lih e st iiililiL kent ccii aani,iI kandi dalen Neem de

,

:... -

'..:

ç

't

Showroom

' li1k, slank opgaande t. coniteer met stugve. grijsgrocnc naaldtes. Een alternatief is de cultisar 'Suecica'. Dcie heelt iets IiLhiL'r uinene Cii zachtere naaldjes. De zogenainide dss eigconilcren hebben hun naam niet direct aan hei kleine formaat te danken, maar aan de langzame umet . Bij dc aankoop ns ecn dweruco ni leer v at d u u dc r dan een 'ge is one' c iii leer. i 'm de s int pe le rede ii dat de p1 in t veel onder is. 1 iie r heet u er CL liter veel mce r p1 cii er van. IJ hnelt hem n,wiseliiks te beniesten en te snoeien, hij is voller en vertoont minder snel kale plekken. De hogere ins esterinu verdient iich bos endien direct is eer terug is annecr u uis dii ergconiteer een dubbel leien laat leiden: L'cist ,ils kcistdecoratic en later al' tuinplant. 16

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding

H. Bloediaan 277 — 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78


Indië in Hoogstraten liet begon al met de Wereldvrouwenmars. Toen waren hier enkele Indische vrouwen te gast die meestapten in de tocht tegen armoede en geweld. Later werden in de lagere scholen van de gemeente de kinderen vertrouwd gemaakt met het land Indië. Vrouwen en mannen van hier, gestoken in Indische kledij, leerden hen groeten, koken, knutselen en spelen.... op zijn Indisch. Kwestie van hen vertrouwd te maken met het land dat bi.j de 11.11.1 1-actie in di kijker stond. Op 11 cn 12 novenilici tenslotte gingen tientallen vrijwilligers van deur tot deur om geld in te zamelen voor een Indische organisatie clie .i ouweli economisch en sociaal ondersteti tit.

Tegen een k/eurri7le i,ulis lie achtergrond bcsp reken Dirk Van/tante en Luc De Bruvn cie resultaten van 3 voor 11 van de Ccihier: opbrengst meer dan 300.000F.

Bij het evenement 3 moor 11 zorgt jeugdclub Cuhier elk jaar mocr een eten/Je In o(Hdc/c van 11.11.11. In een Veervol Indisch decor deden de gasten zich te goed aan Indische currv 's. Renee Vol/ebregt, naast pastoor Van Dij..k, was in het voorjaar in Indië en kwam ook eemis /fl mievel!.

Opbrengst 11.11.11 Rcsultaten 1 1.11. II

1998 29 12 98 449.820 305.537 172.424 73.125 76.752 40.137 86.572 98.231 0

Gemeentelijke toelage Drie voor 11 (jeugdclubs) Hoogstraten Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel Voorlopig onbestemd Totaal huis aan liui en overschrijvingen A lgPmn tQtaal

F

(voorlopige cijfers)

-

547.241 1.302.598

1999 18-1 1-99 506.400 375.000 147.336 80.252 55.110 40.956 86.285 95.228 7.313

-

-

512.480 1 .394.K0

heronmode voor Jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

2000 in-I 1-00 565.800 438.200 145.219 74.252 54.522 41.879 96.676 74.155 0 486.703 1.490.703

S6 ecys

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arIeNa:sau 5 uur.

In Je school werden de kinderen rertiomoc'J gemaakt niet de geuren van de kruiden van Indië

1 rAb

Aktie toeren i'oor de instelling van de TOBIN-tax (belasting op het internationale geldverkeer) 17


DORPSLE V N Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11 E. tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans@village.uunet.be Meer: Marcel Adriaensen. Vennewcg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@villaee.uunet.he Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-3 1 5.88.54 e-mail: jan.fret worldonl ine.he Meersel-I)reef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleve@attglohal.net Minderhout: Redactie, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Wortel: Jos Matthi, Pater Schrijversstraat 11 tel. 03-314.71.96 e-iniul josroos@ hotmail.com

Huldeconcert Jos Bruurs HOOGSTRATEN - Reeds een halve eeuw is Jos Bruurs organist-titularis van de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten. Om dit te vieren, biedt de parochiegemeenschap de jubilaris een gelegenheidsconcert aan op zaterdag 2 december om 20 uur in de Sint-Catharinakerk. Dit concert wordt georganiseerd met de medewerking van het kinderkoor Zing Jubilate, het Jongerenkoor, het koor van de gepensioneerden, het Gemengd Piuskoor en de leerkrachten van het Jeugtimuziekatelier. Joost Termont is de gastorganist.

Gemeenschapszin Enkele maanden geleden publiceerden de kranten de resultaten van een onderzoek naar de invloed van het verenigingsleven op de gemeenschapszin hij de bevolking. De onderzoekers, universiteitsprofessoi -en, kwamen tot de vaststellingen dat verenigingen belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze democratie en dat het verenigingsleven een essentiĂŤle functie heeft binnen het sociaal weefsel van een samenleving.

De uitnodiging voor dit huldeconcert was voor ons een aanleiding om de derde jaargang van DHM (1987) ut de hoekenkast te halen. Daarin vinden we een interview met Jos Bruurs, toen 59 jaar (nr. 25. mei en nr. 26, juni). Twee zaken vallen onniiddellijk op : het belang van het verenigingsleven en de grote liefde voor de muziek.

In 1987 vertelde J05 Bruurs (zonder onderzoek) dat 'het verenigingsleven een belangrijke onthaali unetie heet t voor de nicu wk ii ii s iii een gemeenschap. [-let bevordert cle Integratie. liet zich thUisvoelen. In liul liLt dorpsleven i; het verenigingswerk een belangrijk sociaal clement. Dit inzicht verklaart waarschijnlijk ook de enorme inzet van Jos Bruurs binnen het Davii.lsfonds. de VVV. Begijntjes-laat-hesluit. Gelmelwacht (Milac). e.a. Hij houdt van muziek en stilte en is een diep religieus man. Gelukkig voor Hoogstraten is hij geen 'Witheer' geworden maar wel getrouwd met Simonne, zijn toeverlaat in gOede eti kwade dagen. Jos Bruurs speelt nu al meer dan vijftig jaar op het orgel in de Sint-Catharinakerk. Maar dat orgel staat hoog op het oksaal. 'Ondanks alles ben ik een optimist', zegt Jos Bruurs. Maar met zijn visuele handicap en zijn leeftijd zijn die trappen zeker een belangrijke hindernis. Misschien kan de parochiegemeenschap wel zorgen voor een nieuw orgel vooraan in de kerk? Dan kunnen we zeker nog vele jaren genieten van de kwaliteiten van deze organist.

Reeds als kind kreeg de muziek een belangrijke plaats in zijn leven. De muziek zou uiteindelijk haast zijn hele leven gaan vullen, zowel in zijn heroepsleven als in de vrije tijd. Denken we maar even aan de lessen muziek gedurende vele jaren in verschillende scholen, zijn werk als organist, zijn inzet voor dejeugdmuziekschool. voor de kerkmuziek en de kerkkoren - hier en in gans Vlaanderen - en zijn hekommernis oni het hehoLid van de talrijke historische orgels in de streek. Jos Bruurs leerde de schoolkinderen dat het muziekgenre niet echt belangrijk is maar wel dat het muzikaal goed moest zijn want er is ook nog iets na de top- 10. Hij kreeg menigmaal elders prestigieuze ambten aangeboden 'maar ik heb altijd geweten dat ik hier zou blijven. Ik han g met te veel vezels vast aan het leven hier in Hoogstraten'. zegt Jos Bruurs.

Sommige burgers krijgen een straatnaam, een gevelplaquette itan het geboorte- of woonhuis en soms een echt standheeld op een plein. Dat is mooi voor cle fiere familie en het streelt ook een beetje de ijdelheid van de inwoners die hun grote medehurgers niet vergeten. Maar voor dit eerbetoon moet je wel eerst overleden zijn. Daarom zouden wij cle voorkeur willen geven aan een gebaar, een teken van de gemeentelijke overheid aan een 'grote burger' tijdens zijn leven. Het 'erehurgerschap' is een titel die SOS door een gemeentebestuur aan een belangrijke niet-inwonende wordt verleend omwille van zijn verdiensten voor de gemeente. Maar er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden. We hopen dat het een mooi huldeconcert wordt en dat Jos Bruurs nog lang en gezond mag blijven spelen en leven, hier hij ons in Hoogstraten. (j.v)

SPOR IN 1FL WS RenĂŠ Laurilssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-3 14.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. 03-314.49.03 ADVERTENTIES Jan Michiclsen. Croenewoud .? 1. Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail jan.michielscn@ihm.net FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9 Meer. tel. 03-315.93.07

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03 - 314.83.98

18

Jos Bi ito iS 1 ii t/t hei orgel.


Een geslaagd aperitiefeoncert

Oxfam-Wereldwinkel Hooqstraten Gelmelstraat 5 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Voor een volle Laal verwelkomde voorzitter Luc Tahon de aanwezigen op hei eerste Aperitiefconcert van zondag 29 oktober in zaal Ste.-Cecilia, met aanbieding van een glas champagne of fruitsap. De erastige en luiniige aankondigingen, gepaard mei de nodige humor, van Ad Van Dun. kapelmeester en onderrichter van de jeugdharmonie vielen in goede aarde. Het succes van de uitvoerders van het programma -pianisten Paulien Wolfswinkel en Heidi Vanderschriek, dwarsfluitist Luc Van Puyvelde. saxsopraan Luc Tahon en Toos Geeris op klarinet- werd met een langdurig applaus beantwoord. Pianiste Annemic Ooms werd in de bloemen gezet. Zij spendeerde heel wat uren aan de voorbereiding. maar omwille van een blessure kon zij op het concert zelf helaas niet mee musiceren. Voor herhaling vatbaar.

Nieuwe gevel op komst

Extra openingsuren in december op zondag 10 en 17 december van 10 tot 17 uur

Geschenkenbeurs van 15 november tot 15januari in de wereidwinkel

Brunch

2

op zondag 10 december van 9 tot 14 uur in zaal PAX in Hoogstraten

De jeugd van tegenwoordig

r

t

Openingsuren: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag telkens van 11 tot 17 uur

Oi £ £ 1? S/it/it t iikaiiiii dag bi slotcit uieden.

1/1/

bi t

S//t (

l/)lc 1/it/t

0/) Ii

/ 1111//tIl

cii lui oithi uid tc

t

JI

WIIIS

.

f4

..!

:

HOO(;s'TR1t TE,V - 1)0 ioio:iilii titO t/t geit/s jet/it ttgcnore/' het stadhuis tot de kerk, is straks nog slechts in uw ge/teugen gegriti. Zij rerdu'ijnen. Out plaats te maken t'oor nog maar eens een bank- gevel. Waarschijnlijk koel, strak en ge:jchtsloos. Vitrine kijken is er dan 0/) de:e bijna 50 meter ook iiiel meer bij.

(/1/It in) } 1 t Dc /'oIim i,,u//w / /ii lii, faut to ( L.,ai, ia - Lvn / t L .vsander ei t Ke t 1/t.

0 t. ( /h// /,'iic

..ht 1 t

(ii .1/151/til ii t ('11(11

brother

C. L

RiVv

ii

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

uPuTERm — TEI.EFOH/E\

-

Rene VAN APEREN L

Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

-

.

/

Computers, Printers,...

00 1

\,,,,- -

Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Cop i ee rtoeste ll e n,... Telefooncentrales, GSM,... -

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

-

19


Design from Italy !G .

e

Vgif 1*23 000G

ÂŤ Un3 tee0.OSI431 88 lek

PIANO'S en VLEUGELS specialist tweedeharn 5 jaar garantie * * * * *

speciale prijzen voor muziekschoolstudenten alle boeken en accessoires alle herstellingen, stemmingen. restauraties steeds 30 klavieren op stock verkoop, verhuur, huurkoop, aankoop klassieke en elektrische gitaren enz... alle muziekinstrumenten Wij geven gezinszegels!

- Steinway - Yamaha - Kawai - Samick Y. Chang - Ibach - Schimmel -

Open ingsu ren: di tot do: 13.00 - 18.00 u vrij: 13.00 tot 19.00 u za: 10.00 tot 17.00 u zo en ma: op afspraak

De Gouden Toets H. Bloediaan 263, 2320 Hoogstraten, 03/3147291 20


HOOGSTRA TEN

Op zoek naar eeuwenoude kleuren daagse kleurenclassificaties zijn niet bruikbaar voor dc kleurstelling zoals die in de middeleeuwen gebruikt wordt. Begrippen als koude en warme kleuren, primaire en complementaire kleuren en ons kleurenspectrum zijn niet toepasbaar. Zo werd blauw als de warmste' kleur aangevoeld en vormen de combinaties van groen en rood of rood en geel, in hun aanvoelen. géén Luid! isi. Iii de uiiddeleeu weji houdt men ook niet Van het mengen van kleuren. In de schilderateliers hanteren verschillende mensen de verschillende hevige kleuren en mengen ze niet. Het is pas vanaf het midden van de 20' eeuw dat onderzoekers de authentieke kleuren op die beelden als bijzonder waardevol aanvaarden. Voordien stond cle gebruikte kleur totaal los van de vorm van de sculptuur, en clie vorm werd als het belangrijkste ervaren.

-

1 -

,

ks Medewerkers \ . 111 de ctaL!rltleat.le11fle \ III \lij1Ufl?CI1tCt1 CII L iId'.L iappcn vaau up zoek naar de oorpronkeliike kleuren van een ecu'. enoucl Mariaheelil. Het beeld stond voor kort ho en de inkonideur van de hegijnhofkerk en dateert uit de 15 ,11 eeuw. Het is zeker 200 jaar ouder dan de harokke kerk, die dateert uit 1680. Het beeld is, volgens de 'specialisten. van een bijzonder hoge kwaliteit en in relatief goede staat. Het was vroeger, zoals alle middeleeuwse beelden, gepolychromeerd. De onderzoekers zijn zeker dat ze op het beeld resten van hevige kleuren zullen terugvinden. Hevig rood en hevig groen, kleuren waaraan wij nu beslist moeten wennen en die ons méér doen denken aan een paardenmolen dan aan een kerk. Maar, in clie dagen werd kleur totaal anders ervaren dan vandaag. Onze heden-

Vogels en hun bazen

Nu zijn, op verschillende plaatsen op het beeld oude verfschilfers, soms microscopisch klein, teruggevonden. De kleurschilfers werden voor verder onderzoek naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) gezonden. In afwachting van de resultaten van het onderzoek wordt een restauratiedossier opgesteld. (fh).

Samen turnen

L' IiL111 11('1 enhL)er 11 (iS er iiser veel ekii'i,ik/je, te/ieren iii de Pi/?. De Hoogstraatse Vo'eltjesclub De witte merel' verbroederde daar mei een Nederlandse soortgelijke vereniging uit Men bekeek wederzijds de mooiste exemplaren i'an liet gevederde volkje en vierde 25 jaar verbroedering. Tevreden mannen: Frans en Karel lan Ginkel, Jan Heersche en H i'an Ginckel.

Tijdens de VVeek van de Bejaarden gingen de kinderen inn de gemeenteschool op bezoek in het rusthuis. Kinderen en ouderen volgden samen een tom/es. Roza en Ccliiie Aerts doen hun best om nice te doen en kijken de kunst af van de jongen in hun midden. Het valt met nice, vergeleken met de jeugdige lenigheid.

21


HOOGSTRA TEN

Protest tegen een geplande verkaveling De gemeenteraad.s verkiezi igen u'aren nog niet achter de rug of daar verscheen in de Brouwerijstraat een openbaar onderzoek in verband met een gepland wegtracé dwars doorheen het t'oetbalveld van HVV. Je zou voor minder van je fiets springen OFfl de zaak eens goed te bekijken. Is het dan toe/t naar dat HVV aan zijn laatste seizoen bezig is in het Thijsakkerstadion ? En volgend seizoen in 4de provinciale (moet) uitkomen? Voor de zoveelste keer op rij wordt de verkaveling Thijsakker geconfronteerd met de bouw vcin appartementen, bouwsels die ''oorlieen steeds werden verboden als zijnde niet in overeenstemming met deze wijk. Een buurtbewoner sloeg alarm -of er iets op papier kon gezet worden, want daar mag toch niks van in huis komen-, omdat zelfs in cle Karel Boomnstraat een groot ongenoegen over deze plannen bestond. Zo gezegd, zo gedaan, de enkele verspreide bezwaarschriften kregen spontaan kindertjes. 31 in totaal werden er ingediend. Om precies te zijn. op 28 september stond er ineens aan HVV een groot plakkaat waarop getekend: een pijpekop, t-echt naar achteren, dwars in de lengte door het midden van het voethalveld. Aan weerszijden telkens 2 grote bouwpercelen, achteraan aan iedere kant van deze weg. 5 smalle percelen voor aaneengesloten bebouwing. In totaal 74 wooneenheden, waarvan 64 in vier blokken van 16 iii vier bouwlagen. Op het stadsbestuur wist men te vet -tellen dat deze verkaveltng eigenlijk al in kannen en kruiken was. De projectontwikkelaar, met adres in de John Lijsenstraat, wils reeds op het college geweest. Het bezwaarschrift dat zou ingediend worden, kon nog enkel slaan op het tracé van de weg. Zo ook de beslissing van de gemeenteraad. Binnen het kader van de nieuwe Vlaamse norm (25 wooneenheden per hectare) zou men hier de meer dan nodige compensatie vinden voor de lage woondichtheid in Hoogstraten. momenteel 8 wooneenheden per hectare. En waar nog open ruimte is, wil het college voortaan nog slechts hoogbouw toestaan. Je moet maar pech hebben als je per toeval hij zo'n open terrein woont. Neen, er werd niet geleLird met het voornoemde bezwaarschrift. Wanneer het de mensen raakt, wordt zoiets vanzelf gelotokopieerd, en onder tekend.

Op welke gronden? Bij het verdwijnen van de huidige infrastructuur van de voetbalvereniging ontslaat er één landschappelijk geheel met de Thijsakker huurt. In deze verkaveling gelden welhepaalde bouwvoorsehriften. In de eerste plaats werd hier de bouwhoogte beperkt. Het voorgestelde plan voorziet 4 bouwlagen, wat niet in overeenstemming is niet de overige bebouwing. Ten tweede is de zone steeds voorbehouden geweest voor individuele woningbouw. De voorliggende aanvraag wijst duidelijk uit dat er sprake is van appartementshouw. Al de nieuwe verkavelingen ten Oosten van de Vrijheid kennen geen enkele hoogbouw. noch sociale kavels. Zeg nu niet dat men ten tijde van deze verkavelingsplannen daar niet aan gedacht heeft. Zowel in de Kat -el Boomstraat als in de Tinnenpotstraat creëert men een situatie die voorheen niet bestond, noch te verwachten was

22

door de hLiidige bewoners. De hoogte van de geplande nieuwbouw leidt tot een inkijk-prokini dat vroeger niet bestond. Dit kan een zekere waardevermindering van de woningen tot gevolg hebben. Op de aankondiging van het openbaar onder zoek is ersprake van een maximale bouwhoogte van 6 meter (II meter nokhoogte). Bij inzage van het eigenlijk dossier blijkt dit enkel le gaan over de 10 woningen die gepland zijn. De appartementen zullen allicht hoger zijn: men voorziet een gelijkvloers en daarboven 3 volledige verdiepingen. Gecombineerd met enkele individuele woningen, aaneengehouwd. Ontstaat hier een niet samenhangend geheel dat reeds te bewonderen is in de Wereldakker. Deze verkaveling getuigt van een groot gebrek aan visie op een stedelijke ontwikkeling, wat in Hoogstraten blijkbaar moet gerealiseerd wordcii. 3. Men is gehouden in Hoogslraten een woondiehtheid na te streven van 25 wooneenheden

per hen i re In de pniln ide verka vel ing komt menaan een gemiddelde van 63 eenheden per hectare. Dit is een ruime overschrijdine van de Vlaamse norm. Dit betekent eveneens dat de last out lot ccii vetdivliliiig te kooien fénzijdig op de oniwoncndcn van liet voctbalveld wordt gelegd. Ho is niel niiidal ut liet vei leden een Leur slechte ruimtelijke ordening werd uitge werkt, dat men deze nu kan rechtzetten door aan over-bebouwing te doen. Een mogelijk voorstel is hierbij -zonder dat dit een akkoord betekent niet de geplande verkaveling-, liet aantal bouwlagen te beperken tot deze in de Karel Boonistraal: gelijkvloers. 1 ste verdieping en dakverdieping. Het hestLiur moet ons inziens geen rekening hoLiden met de verzuchtinen van de verkavelaar indien deze bij een beperking van het aantal bouwlagen zijn verwachte opbrengst niet haalt. Daarenboven getuigt het opnieuw van een gebrek aan visie: fragnientair wordt Hoogstraten volgebouwd, stukje bij beetje. Een globale aanpak. over een groter deel van het grondgebied, daarvan kunnen we maardromen. Daarvoor moet eerst het kleinstedelijk gebied' afgebakend worden binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Daarwordtal twee jaaraan gewerkt, naar daarover geraken vooral de politici liet niet eens. Laat dat maar over aan de provincie. hoor je al eens zeggen. om zelf maar niet te moeten beslissen. Want daar hoort ondertussen ook een groot deel van Minderhout hij, en zeIls Meer volgens de eerste burger van de stad. Eénzellde schrik slaat hun om het hart als het gaat om de aanwijzing van nieuwe industriegronden: de landbouwers wiens grond wordt ingenomen, varen er wel hij en zullen niet protesteren. de anderen zeer zeker. Vicrenzeventig wooneenheden brengt een wagenpark niet zich nice van onuzeggens 150 voertuigen. Daarenboven is aan de overkant van dc Brouwerijstraal een gelijk- 'ardig project gepland van nog eens 47 wooneenheden. Het is bestaande reeds mogelijk dat dc verkeersconestie in het centrum van Hoog-


HOOGSTRA TEN straten nog versterkt zal worden. Bij de herinrichting van de Karel Boornstraat is hier alvast onvoldoende rekening mee gehouden. Men ZOU eindelijk ook eens kunnen besluiten dat Hoogstraten groot genoeg is, dat liet niet verder moet groeien. 6. Het verwondert ons sterk dat een privévcrkave!aar de ruiling van grond niet liet openbaar bestuur tiodig heeft om zijti dada te realiseren. Het komt alleszins vreemd over dat ccii door iedereen als publiek beschouwd terrein (de ioevaneswrv naar ilt' vr rrri' sport ionr rit nu naat' het lokaal van de Olij f'tak, op het plan aangeduid als A.) nu ineens privaat blijkt te zijn. Vandaar nog vreemder dat liet bestuur akkoord zou gaan niet deze ruiling. en de overdekte sloot aanbiedt in rit i 1 voor een 51 ii k grond dat al langer werd beschouwd als eigendom van de stad. Heel vreemd! Weet: de eerste meting heeft voorrang op latere metingen, volgens algemeen aanvaarde afspraken binnen de landmeterswereld. t. levens mogen de It) indus iduele kavels niet als pasniunt gebruikt worden om de appartementen goedgekeurd te krijgen. Het bestuur dient zich dringend te beraden over het nut en de onnortuniteit van dere!ijke sociale kavels. In een vrije markt moet de gemeenschap zorg dragen voor liet algemeen welzijn en niet tegemoet komen aan de houwlust van enkelen door goedkope bouwgrond le subsidiëren of af te dwingen van verkavelaars. Het gevolg is ondertussen bekend: dc eigenlijke doelgroep van dit beleid wordt helemaal niet meer bereikt. De excessen van dit beleid zijn ondertussen ook duidelijk: hereti derversclii jnen ervilla's waarvan het 'sociale' sterk kan betwijfeld worden. 8. Het falend beleid van de afgelopen twintig jaar heeft met zich meegebracht dat het nog jaren zal duren vooraleer een echte \ isie op een ruimtelijk beleid gestalte kan krijgen in de uitvoering ervan. Men moet een kat een kat durven noemen. Waar liet commercieel centru iii van de Vrijheid bekritiseerd wordt om enkele 'blinde vlekken' als liet Seminarie, het rusthuis, en nogal wat leegstand, staat men verder toe dat nogal wat ruimte ingenomen wordt door bankgevels, interimkantoorvitrines en huizcnkijkenvensters. De echte middenstand dunt uit. Maar kom, terug naar de HVV-verkaveling.

De vraag aan de gemeenteraad is om in cle eerste plaats dit plan niet goed le keuren. UITSTEL wordt gevraagd tot het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan definitiefis afgewerkt en goedgekeurd. Dan pas kan er terug verkaveld worden. Op de tweede plaats wordt gevraagd het voorliggend plan niet in zijn hit idige vorm

goed te keuren. Wel aan te passen aan de globale visie die men aan liet opbouwen is. Maar dan gebaseerd op objectieve cijfers qua woonbelioeften, titel op basis van gewenste of geschatte gezinsaantallen in de toekomst. En rekening houdend toet een landschappelijk beeld dat heel de zonc Thijsakker om\ 211. (wp)

HVV ruimt baan

-

t

1.

.l-IOOGS1'RA TEN - Het i.s geireleii. HVV zal i'erirekken oi de ÏIujsulker. Een projectontiiikkelaar nam een optie op deze bouu'grond. Daarover kan u meer lezen 0 deze bladzijde. Naar we vernamen, moet deze i'erkaveling voor de eigenaar van cle grond rond :ijmt regen Kerstmis, of de voetbalvereniging wordt de wacht aangezegd. Met moeite zal dan het huidig seizoen afgewerkt kunnen worden. En hei volgend seizoen dan? Naar vierde provinciaal dan maar? Ingezaaid zal er al worden naa.rt dejeugdrerm'einen achter /iet Klein Senunarie. Maar ccii nieuwe accomodatie is niet op één-tu'ee-drie geboun'cl. Koken kost geld. Als hei daar al niag, want er gaan stemmen op die t'inclen (lat een stadion op die plaats niet echt past, belastend voor de toekomst i'an cle school. Wom'clt liet nussehien clan toch geen lijd voor een fusie-eerste ploeg? Met een jeugdbeleicl dat in alle dom'pen O dezeitde wijze wordt uirgei'oercl. En een stadion op cle best mogelijke plaats in cle /isie? Waar? Nog nader te bepalen. Waar er veel m'uimnte is en cle toegang makkelijk. Misschien zit ei' clan wel een eem -.vie klcis ploeg in!

Zeg maar hoe je slapen wil

uJøj

IE&C2Piex , R1EijJO]I-

23


Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal: Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

eerJe

'e4竄ャe

6ejoe4 e'd

1

j

Meer

Minderhoui

Sanitair Centrale verwarming

-

Garage Luc RyverS

It

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

.4, h'

0

1,

'1

T'1 LJr

7>

1r -

.--

.

TOYテ傍A 1 , 11

24


HOOGSTRA TEN

Al een halve eeuw voorbij

HOOGS1R t1L\ -

ijJ1Ii 1(1/1/ : t £0 l,'OLil /110//leut on? et /I.S na tc ,lt'iiht 11 Oit) 1/t/t / ooibij IS til II £1! /111iSt /1/til no loo? (boven) Rene Adanis, Ccirlo Ceelcn EddGori, Jos Goris, Leo Hof kens, René Lambrechts, Wi/lv Luck, Ludo Luv kv, Ludo Paepen, Jan Wuvts, A/oïs Van den Bos sche. (2" / ij): Rita Loov, Frieda Marren, Jozet Roinboitts, Joef Snijders, Wi//v Spanenburg, Ludo Speltineks, Jan Van Dijc ,&, Jos Van Loon, Francine Versinisen. Jozej Vis sei s, Liliane Wil/emsen, Michel I-Ia.se/dont ,(s, (3" / ij): Rina Sterkejis, Hilda Van D vck, Christiane Van Hain, Marc Van Merode, Kai ei Vei hes en, Rita Van Weereid, Ludo Verheven, Geo gette Vermeiren. Rita Wouters, Roger Van Aperen, Monique Van Aken. (zittend): luie/da Bolt kincins, Rita Di iev, Lutgaid Frans. Maria flus segeiii s. José Jans sen Jeanne Kruis, Gas ton Kerst laars, Frieda Le mans, Chrrs Lt enaert, Jan Loden'(jeks en Con sta/it Weiner.

Tweedehands

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten lis

/ 1? t / 1. \ - t ii zo 'md als liii (III t oo;ai liet speeioed oerd ,o '111/ • to to ii, çetc' sI en degelijk bevonden. De Bond iaii Grote en .lon e Ge:iuinen oiitaniseerde in de Pa.i op zonda 12 november deze int 'd In un/s beu is in de ivet ii n hap dat no t In 't / ii af bruikbaar spee/ioed en ander mnau iiao/ i/i uijli thuis Ii ii zi 'ndcr dat er no ' m lor 11 ii Ir oni 'ek k1 ii En dal een 1 iveede i1'ebrui/ t r er zijn voordeel nog mee kan doen. Il()Q(1.

25


BEDRIJFSLEVEN

Directo is zeker handig... In de loop van de maand november maken Hoogstraten en omstreken kennis met de lokale / regionale Directo-gids. Het eerste exemplaar werd op woensdag 8 november officieel overhandigd aan burgemeester Van Aperen. Het boekje (160 pagina's, A5-formaat) geeft informatie over vier gemeenten : Hoogstraten. Brecht, Rijkevorsel en Wuustwezel. Volgens Jean Van Hees, commercieel directeur bij TDL BelgiLini. is Direclo de nieuwe telefoongids in een compacte formule, zonder ballast. In een gehruiksvriendelijke vorm vinden de particulieren alle informatie. Op de groene ruhriekspagina's slaan alle handelaren uit de streek. De rubrieken zijn alfabetisch gerangschikt. Naast nuttige inlichtingen voor de inwoners zoals openingsuren van recyclageparken, gegevens van politie-. post- en rijkswachtkantoren, bevat de gids ook stratenplannen van de commerciële centra. Op de witte pagina's staan alle bedrijven uit deze gemeenten alfabetisch op naam. De gids wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Er werden al een tiental gidsen verdeeld, o.a. in Leuven. Mechelen, Charleroi, Luik, Turnhout. Hasselt. e.a. Met elke gids probeert men telkens een duidelijk economisch geheel le hestrijken. De voorbije maanden werd ook de nationale hedrijvengids net alle toeleveranciers voor bedrijven gratis verspreid naar alle bedrijven. Ondertussen kan iedereen, altijd en overal, op www.clirecto.be terecht om alle binnen- en buitenlandse bedrijven te vinden, zegt Bart Kuypers, communication manager.

Er is dus nog flink wat werk voor een volgende uitgave van deze streekgids. Ook de meerwaarde van de lokale informatie willen we toch enigszins relativeren. De meeste gemeenten beschikken tegenwoordig over een goede onthaalbrochure of een gemeentelijk vademecum. Veel gemeentehestLiren verspreiden gratis een periodiek informatieblad waarin de lezer deze informatie kan vinden. Ook het begrip 'een economisch geheel' is niet zo eenvoudig, zeker in grensstreken. Deze gids geeft l-loogstraten ccii centrumfunctie naast de genleenten Wuustwezel. Brecht en Rijkevorsel. m.a.w. het westen en het zuiden van Hoogstraten. Heeft Hoogstraten geen centrumlunctie voor het oosten en het noorden van onze streek ? De handel stopt hier niet aan de grens. Een goede streekgids voor een economisch geheel moet in de Noorderkempen zeker grensoverschrijdend zijn. Maar we geloven wel dat de mensen het hoekje zullen gebruiken want het is natuurlijk handiger dan een dikke lelefoongids en het is voor de gebruiker toch gratis. (j.s

...maar niet perfect Die laatste bewering hebben we nog niet gecontroleerd. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om de adressen le kennen van de Franse wijnhuizen die aan onze Belgïsche restaurants leveren. Maar we zijn wel in de compacte telefoongids gaan kijken naar ons bedrijf en ons blad. In het deel 'bedrijven per rubriek' (groene pagina's) staan hlz. 97 enkele uitgeverijen maar Uitgeverij De Hoogstraatse Pers bvha kent men hij TDL Belgium blijkbaar nog niet. Dan maar eens gaan kijken in de witte pagina's. Bij de letter D. Hz. 119, staat in de eerste kolom : De Hoogstraalse Gazet. De laatste editie van De Hoogstraatse Gazet verscheen in mei 1985. Sindsdien heet ons tijdschrift De Hoogstraatse Maand, nu reeds de zestiende jaargang. Maar we zijn zeker niet de enigen. Na een eerste vluchtig onderzoek missen we toch een aantal gekende bedrijven die aan particulieren leveren.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

1401%T]Dlk Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

26

1APr HERIJGERS Ikk Bouwspecialiteiten INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox.

I

"lndustrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/3 1 4.47.55 Fax 03/314.80.65

Kempens Bedrijvencentrum gerenoveerd Twee jaar geleden ontving hel Kempens Bedrijvencentrum met vestigingen in Geel en Turnhout de goedkeuring voor de uitvoering van het project 'upgrading infrastructuur Cl] huisvesting'. De totale kostenraming bedroeg 10 miljoen Ir. Het project is nu volledig uitgevoerd : de verbetering van de communicatieinfrastructuur, het aanbrengen van heveiligingsvoorzieningen en de verfraaiing van de hinneninrichting. Het Kempens Bedrijvencentrum werd opgestart in 1986. Dc voornaamste doelstelling was en is de jonge ondernemer een bedrijfsruimte (kantoor, atelier of opslagruimte) ter beschikking te stellen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Toen gaf het geheel van mogelijkheden en voorwaarden de beginnende ondernemer maximale gunstige omstandigheden om te starten. Met een minimum aan kosten voor investeringen en apIXU atrilir kon hij of zij beginnen in een aangename omgeving met de meest efficiënte uitrusting. Maar ook een hedrijvencentrum moet de evoluties volgen. Daarom was er nood aan nieuwe investeringen. De inbreng van een moderne en hoogwaardige telecommunicatie infrastructuur. een individueel en collectief beveiligingssysteem en de renovering van de bedrijfsomgeving zullen de kansen op groei van de jonge bedrijven verhogen. In de opzet om de aantrekkingskracht voor startende ondernemingen te verhogen, vooral voor meer gesofistikeerde bedrijven, is het Bedrijvencentrum zeker geslaagd. Deze zomer waren in het Kempens BedrijvenCentrum Geel IS hedrijs en ges estigd en in het

Ke open Bed rij ve nee ii t ru in Turi i hou t 14 bedrijven. De gemiddelde bezettingsgraad gedurende de voorbije drie jaar was 87 E-. Sinds de oprichting in 1986 maakten 109 startende ondernemers gebruik van de Kempense Bedrij vencentra. Deze ondernemingen gaven een totale tewerkstelling van 459 personen. Dankzij de renovatie heeft men het voorbije anderhalf jaar een viertal bedrijven actief binnen de soft- en hardware kunnen aantrekken. De totale tewerkstelling hij deze vier ondernemingen bedraagt nu 60 werknemers. De voorbije weken vestigden zich opnieuw drie jonge bedrijven in het centrum. Twee hiervan zijn actiel in gespecialiseerde software en het derde bedrijf in de voedingsdistributie en handel via ecom rnerce. De totale renovatie bezorgt deze bedrijven een multitunctioneel gebouw, een representatieve en professionele werkomgeving, hedendaagse voorzieningen inzake toegangscontrole en inbraakheveiliging, moderne telecommunicatietechnieken en vergaderruimtes voorzien van alle technische faciliteiten. De vernieuwde Kempense hedrijvencentra voor hegi nnencle ondernemers kunnen vandaag het verschil maken tussen succes en falen van de onderneming.

Voor verdere informatie en voorwaarden kan men contact opnemen met: Kempens Bedrijvencentrum Geel, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel, tel. 014-57.00.11 en fax 01458.13.25 of Kempens Bedrijvencentruni Turnhout. Slachthu isstt'aat 68. 2300 Turnhout, tel. 014-40.18.11 in fax 014-43.88.80. (js)


Uit de oude doos

Kerstmarkt HUOUSlRA!EN - De Mouterij organiseert, in samenwerking met verschillende verenigingen, op zondag 17 decern ber haar eerste kerstniarkt. Deze kerstmarkt gaat door in de Mouterijstraat van 13.30 uur tot 18.00 uur. Verenigingen die eventueel nog geen uitnodiging hebben ontvangen. kLinnen toch nog deelnemen. Aarzel niet en neem contact op met Karin Cotteleer. huurtanirnator. tel. 03 340 21 52 of03 3 14 11 32. fax: 03 340 21 56en gsrn 047831 0465.

De Hoogstraatse schaakclub lI00G,S'TRt TEN - Biiiiicn dc iiiiniiclijkc oiilciiiii Zul biiiiiiii uu/Zi(ill)uui' fiji! uit hei stadsbeeld verduuijneii. Principieel is de besli.ising door hei OCMW al genomen om een nieuw rust/muis te bouwen. Van zodra de toezegging er is van hoger/mand voor een iii mie financiële tussenkomst, verrijst er achter deze blokken een modern timctioneei ç'ebouw. Atbraak is de lotsbestemnming van dit aanzicht, om plaats te maken, ja voor wât: CiOe/1. parking.....

De Hoogstraatse Maand zal vanaf nu elke maand een schaakprobleem publiceren ons aangereikt door DHS.

Schaakprobleem nr. 1: Welke zet kan wit hier het beste doen?

Succesvol Fillipijns etentje voor Jerwin

£ £ i Geïnteresseerde schakers kunnen terecht: Elke woensdag: vanaf 20.30 ii. Elke zaterdag: vanaf 14.00 u. in Café De Gelmel, H. Bloedlaan 285, Hoogst raten.

Niets dan tevreden gezichten bijMelba, Liesbeth en al de anderen die lummu schouders gezet hebben onder hei project om ,Jerwimi een behoorlijk leven te bezorgen. Op het Filippijnr etentje dat ze op 7 oktober organiseerden kwamen niet minder dan 400 eters hun benen onder te tafel .vc/mniven. 25 medewerkers hadden er tuin /mancleii meer dan vol aan. Het resultaat is dan ook bijzonderpositiej: Na aftek van de kosten werd een bedrag van 201.000 Fr. overgehouden, wat voldoende perspectief bied om Jeruin naar België te halen voor Lie noodzakelijke operaties en medische zorgen. tWelba, Liesbeth en alle mnedewerkcrs danken Je efurs en irden'rim clie eip een cindem e manier tot liet succes hebben bijgedragen van harte.

Fj

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

27


DORPSNIEUWS - MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT 'Een leven in dienst van....!' Jozef Hoet en Louiza Janssens Minderhoutdorp! Verscholen achter het groen vind je de woning van het jubilerend echtpaar Jef en Wiske, zoals ze in de volksmond genoemd worden. Eens dartelden acht kinderen rond in de ruime woonkamer en was het huis gevuld met een mengetmoes van kindergeluiden die allemaal een afzonderlijk verhaal inhielden. Zij verlieten de ouderlijke woning en veroverden hun plaats in de maatschappij.

Onderwijzer, koster, dirigent. JOZEF HOET, werd geboren op 22 april 1927 in het West-Vlaamse Emelgem, nu een deelgemeente van de stad Izegem. Toen hij het in 1950 daar voor bekeken hield en zijn horizonten verlengde naar Minderhout. was dat toch een gemeente van 5000 zielen. Karel Hoet en Anna Mallisse, zijn ouders, schonken het leven aan acht kinderen waarvan Jef de tweede oudste was. Vader Hoet oefende het gerespecteerde beroep van onderwijzer uitte Emelgem, speelde koster, dirigeerde het koor, was raadgever.. Heel de lagere school heeft Jefbij hem in de klas doorgebracht. Zoals dat in die tijd, en veel later ook nog, gebruikelijk was, nam één onderwijzer twee leerjaren voor zijn rekening. Men begon onderaan de ladder in het eerste en tweede, viel er een leerkracht om een of andere reden uit. pensionering bijvoorbeeld, dan schoof men op en zo maakte Jef het ook mee dat hij telkens met zijn vader kon verhogen. Goede herinneringen heeft hij aan die schooltijd alleszins overgehouden, alhoewel dit niet zo evident is als je bij je vader les moet volgen. 'Daar heb ik helemaal geen last van gehad, mijn vader was streng. maar niet strenger voor mij dan voor de andere kinderen, hij was rechtvaardig! Ook was hij een graag gezien persoon in het dorp, de onderwijzerwas vanzelfsprekend een autlioriteit waarde

mensen dikwijls om raad kwamen vragen. 's Avonds gaf hij ook landbouwlessen aan de boerenjongensen dit volledig gratis. Mijn grootvader was ook onderwijzer. te Ingooigem, en was bevriend met grote Vlamingen zoals Hugo Verriesten Stijn Streuvels. Deze laatste is meermaals hij ons thuis over de vloergeweest. Ik heb Streuvels ook persoonlijk gekend!'

Jeugd 'Tijdens de Eerste Wereldoorlog. in 1917, ben ik geboren in de kelder van ons huis en enkele uren later zijn mijn ouders, mijn oudere broer en ik als pasgeboren baby moeten gaan vluchten omdat de Duitsers gas spoten in de kelder. Als klein kind hen ik een hele tijd geconfronteerd geweest met ademhalingsmoeilijkheden. Voor de rest heb ik een kindertijd gehad zoals zovele anderen. Wij waren thuis al met velen. de ooievaar kwam overal en dikwijls, kinderen genoeg in het gebLiurt om nice te spelen. Na de lagere school trok ik naar de humaniora. Deze voltooide ik gedeeltelijk, cle lagere cyclus, in Izegem: de hogere cyclLis maakte ik af in het Klein Seminarie te Roeselare, de school waar de Vlaamse dichter Guido Gezelle nog onderricht gegeven heeft. Dan volgde ik hoger onderwijs ni de Centrale van de Katholieke Actie te Roeselare, een cyclus van drie ja'lr. De studies die ik daar gedaan heb, kun je best vergelijken met die van het huidige maatschappelijk assis-

tent, maar het was wel veel zwaam dci. Terzelfdertijd ging ik nog met enkele klasgenoten naar Brugge om administratief echt te stLideren. Dan ben ik gaan werken op het Ministerie VOO Ai'bid ii Sociale Vuut,iii vdi'ii ih uitbrak in '40. Vlak na de oorlog vroeg de voorzitter van cle EVP van het arrondissement Kortrijk me om secretaris te worden van dit arrondissement. Vijf jaar heb ik deze job uitgeoefend. Dan werd ik gevraagd om diezelfde job uit te gaan oefenen in het arrondissement Turnhout vanaf 1950, want ze wisten dat ik hier in de streek trouwplanncn had. In mijn studententijd heb ik mij ook nog bezig gehouden niet de katholieke actie. In WestVlaanderen bestond ook het Jong Volkse Front, dit behoorde tot de Vlaamse Studentenheweging, en dit front was gesticht door Berten Declerck, vader van Stefaan Declerck (ex-nunister van justitie. CVP-voor,itter, en pas verkozen burgemeester van Kortrijk). [)aar was ik ook voortiltcr s an.

'Heut!' Op 10 oktober 1950 trouwden Jef en Wiske te Minderhout en ze vestigden zich voorlopig in de Koestraat. Nadien wei -cl een woning opgetrokken in Minderhoutdorp. Naast de veeleisende job van partijsecretaris van de CVP van het arrondissement Turnhout had Jef ook functies in Antwerpen en op nationaal vlak. 'Ik was zeker zoveel in Antwerpen en in Brussel als in Turnhout. 'Ik had hier bedienden zodat het secretariaat voortdraaide gedurende mijn afwezigheid. Wat mijn job zoal omvatte? Wel. de partijsecretaris zorgt voor de beweging voor heel liet arrondissement. Dat betekent bezig zijn met cle afdelingen, voortdurend contacten onderhouden, gaan spreken, congressen organiseren, vergaderingen beleggen, kieslijsten mee opstellen...! Hoeveel keer ik pas na miciclernacht huiswaarts keerde is moeilijk te zeggen. Trouwens over uren werd in die tijd niet gesproken, het behoorde hij de job en je was ook voor een heel stuk idealist. Ook tijdens de weekends werd nieerniaals beroep op mij gedaan. Naar het buitenland moest ik ook regelmatig nice met de toppolitici van de partij en zij bepaalden zelf welke mensen ze mee wilden nemen. Een paar keer hen ik met de auto naar Berlijn geweest. dan moest je je een heel eind door liet toenmalige Oost-Duitsland. Aan de grens konden zeje daar uren met je vingers laten draaien voor je verder mocht. Op een keer stond ik daar zeker al een halve dag te wachten, wie door mocht diens naam werd afgeroepen. Opeens klonk door de luidspreker 'Heut!' ik had dat wel gehoord maar schonk er helemaal geen aandacht aan. Ik maar wachten, maar wachten, het werd stilaan avond. 'k Trok mijn stoute schoenen aan en ging informeren. Daar kreeg ik te horen dat ze meneer Heut al lang afgeroepen hadden. Ik maar uitleggen dat ik Hoet en niet Heut heette! Enfin. 'k kieeg mijn papieren dan toch te pakken. dan holderdeholder naar Berlijn waar ik vanzelfsprekend veel te laat arriveerde. Zo hen ik bijna in alle landen van West-Europa geweest in dienat van cle partij.

Italië Jozef Hoei houdt '.n 5j)iIrt 'ii'n , srliiijvt.n, tkenen en reizen. Zo werd Italië ook dikwijls bezocht, zijn favoriete bestemming. 'Dit jaar zijn w'r nog geweest. Ik hoti van kunst en dan heeft Italië toch heel wat te bieden. Van Rome hou ik in :ilir eeval maar alleen omwille van de kunst \vani oorde rest is t een vuile sid. .I;tren 28


MINDERHOUT geleden heb ik daar ook Paus Johannes XXIII ontmoet tijdens een audiĂŤntie.

ri

Activiteiten Als dochter van Jan Jansscns en Dma Janssens, die helemaal geen raniil ie van elkaar waren, werd WISKE geboren op 16 juli 1924. Ze groeide op tussen nog drie zussen en drie broers. Na de lagere school studeerde zij verder aan 't Spijker om nadien thuis ingeschakeld te wor den. In Minderhoutdorp hielp ze in het huishouden, de winkelende boerderij. Na haar huwelijk wijdde ze zich volledig aan de opvoeding van de kinderen, want door het feit dat haar echtgenoot vel uitliuiiig was stuiid ze dikwijls

alleen

voor

deze zware klus. Ik gaf me helemaal aan mijn job'. vervolgt Jef verder, 'ik dacht te weinig aan mezel ren dit was natuurlijk ten nadele van mijn gezin. Natuurlijk heb ik daar spijt van en ik heb me ook nieermaals daarvoor verontschuldigd maar gedane zaken nemen geen keer. Ik hen mijn vrouw, wel dankbaar en samen zijn we fier op onze kinderen, want ik mag wel zeggen dat ze 't knap gedaan hebben in hun studies! Van capituleren wil Jef echter nog niet weten Hij is nog altijd zanger in het OLVA-koor, verzorgt regelmatig de homilies in de kerk, zetelt in de beheerraad van Marckdal, zorgt voorde bezinningsmoinentcn en de eucharistievieringen hij de KBG, studeert nog elke dag....!

Jef en Wiske, gefeliciteerd en blijf nog lang genieten van het samenzijn met je kinderen en kleinkinderen! (rel)

4

Koop uw eindejaarsgeschenken in de WERELDWINKEL, Gelmeistraat 5 in Hoogstraten. Open van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Extra open op zondag 10 en 17 december van 10.00 tot 17.00 uur. BRUNCH in de Pax op zondag 10 december van 9.00 tot 14.00 uur.

-;11 0ongarneyj,'-

Tapijten -35% tot -70% Bedspreien Tateikleden Tatellakens Badhanddoeken Badkarpetten Dekbedovertrekken Dekhedden enz. -

.

5

-

-

-

-

-

-20% 30% -40% 50% 60%

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139e

29


Wortelse 40-jarigen

20 jaar Wielewaal IIOOGSTRATEN De \Vielev, aal bestaat 20 jotr in 1 loog.traten. Dit jubileum o Ide Je verni g i ng niet ongemerkt laten voorin gaan. Het werd een avond van terugblik op de goede monlenten, hulde aan de oprichters van weleer en een blij weerzien tussen vele genodigden. \( ni 0 m erl'st i bi er leo van den 1-jeu vel: Toen wij begonnen in 1980 was de mentaliteit nog anders. Het frappantste voorbeeld is wel het doorprikkeii VUil .l' irii Iii lcn van ecn groep w)lnhlelaars door een toenmalig boswachter. Gelukkig is er nu veel veranderd en vinden oceds iiicei mensen natuur belangrijk". Ook -

11

~,~ ,

l,. ,2kn .,á. , /-'7,, ~~

~

II

hLlidige voorzitter. Jack Govaerts. (leed zijn duit in liet zakje: "Wij zijn op vele gebieden actief en wille ii liet vnnrn 1 ç' 7U iii ho ii den. Mooie uitstappen doen we, ss e worden vcel ges raagd OIIi te gidsen en we zijn ook actief in aankoop van mooie stukjes nlotkiiir ' n nonien deel aan de gemeentelijke adviesraden. Niet in het minst is er groeiende intere,se hij de jeugd voor natuur. lii de tuekonist ziet de \Vielewaal zieli landelijk

fusioneren niet vzw Natuurreservaten. Maar in Hoogstraten zijn we er al op voorbereid. Wij werken immers al nauw samen en ook trouss ens liet de ander natuurverenigiiigen ioals VELT os hijccii 0/) CCII r ii 1(11/ / ii / 1V Leo o /e () jii i ii o. snmeii:iJn iii jeugdhuis t Slot naar de iiieesten ia,i hen 'ele gezellige iireii s/eten. Tijdens Liie avond was er alle tijd om nog eeiis hij te buurten en te horen hoe lijden.r al die jaren ie(Iereen zijn eigen iveg is gegaan. 01) de toto ilnr. reclitstaand: Marc Pacqué, Peter Laurijssen, Jos Verineiren, Herman Snoevs, Stal Sterkemis, Jan Swaenen, Gie Beuls, Harry Snels, Raoui Fransen, Leo Braspeiming, Luc Snels; zittend: Lia Voeten, May De Bruvn, Monique Herrijgers, Nu Kimpe, May Aerts, Lot Aernouis en Chris Van Bai'el.(om)

en de Jeugdhond voor Natuurbescherming en Milieu-educatie (JNM Een 60-tal aanwezigen kreeg voor het jubileum een receptie aangeboden en dia's over het rijke erleden. De avond vond plaats in liet Jan SpannenbLirgmuseuin, het lokaal genoemd naar de mede-oprichter. Jan was hezieler van de vereniging in de jaren 80 maar kwam plotseling te overl i den. Het lokaal wordt nu ook gebruikt voor schoolklassen tijdens de les biologie. )".

(mii a)

30


65 jaar geleden in Wortel geboren Wie ging er op klompen van Peer Langers te voet naar school? Wie liep de wagen van voerman Hapers achterna? Wie zwom en viste in de Mark? Wie kent er nog de Back-Boom' in de Boomkens? Wie kreeg er kookles van Mère ANDRE? Wie ravotte er op de wissel, in Krahhershoek, Regenwortel of Paal twaalf? Juist! .deze groep 65-jarigen uit Wortel.

Memorandum Gezinsbeleid Eén van de komende dagen vinden alle BGJGleden in hLin brievenbus het Memorandum Gezi nsheleid. Op zondag S oktober waren het weer gemeenteraadsverkiezingen. De Bond vroeg speciale aandacht voor de zwakkeren in onze maatschappij, o.a. kinderen, ouderen en sociaal minder hedeelden. In overleg met enkele bestuursleden heeft een werkgroep uitgezocht welke verbeteringen en aanvullingen nog kunleo opgenomen worden in het toekomstig gemeentebeleid. Deze zijn samengevat in dat memorandum dat aan liet nieuwe gemeentebestuur zal voorgelegd worden begin 2001. Opdat liet memorandum voldoende politieke aandacht zou krijgen, heeft De Bond ook uw medewerking nodig. Lees het memorandum en onderteken liet voor akkoord, liefst aangevuld met punten die uzelf belangrijk vindt. Het ingevuld fi.)rmulier kLint u overhandigen aan liet bestuurslid dat rond eind november de nieuwe lidkaart thuishezorgt. De Bond maakt zich sterk (lat het Hoogstraatse gemeentebeleid in de komendejaren nog geiinsvriendelijker wordt en dankt Li alvast voor uw medewerking.(iool)

Gaat god wel eens op café? MEER - God is overal, in de hemel, op (te aarde

Louis Cox, ,Ia,i De Bruvn, Gusi ft/Ïevi'is, ,Jos Roo,r, Sla! Bacten, John Fransen, fel Haesi Karel Lanibre gis, Leo Vanhaute, A rinand Kiiope, Rachel Lainbrecht.v, Mathilde Lainbrets, Gusta Sij.soians, Maria Verschueren, Louisa Matt/u', in/ja Jansen

Grote Prijs Castelre-Kermis

Ïergcicciihieicl iuii ( tiihic-jeiiiii, iogoni.scrc/i the (loriche l'iiifriiii hem/en ei!5 /10/t een jumpingwedsrrijd. Dit jaar werd de o -edstrijd geii -onnen dooi - Herman Snoeys bij de ruiters en door Marieke De Gruyter bil de ponvruirers. Op de foto t//ir: Ruitercommandant Frans Bruvnen, winnaar Herman Snoeys, Gust Snoevs (sponsor, Café in Holland), Marieke De Grurter, winnares bij de pony '.r en ponvconimandant Ann Verheven. (join)

en ..... op calé. Dat was de conclusie van een boeiende avond toneel in zaal Voor Kunst en Volk en vertolkt door de amateurs van toneelvereniging het Heidebloenipje. Bij de aftrap verwees regisseur Marcet Roos naarde diepere betekenis van liet stuk. En inder daad, naast het gebruikelijke humorgehalte waren we als toeschouwer toch hesvogen door de goedheid en sympathie van Theo, de mysterieuze Duveldrinkende cafébezoeker. Schrijver Bruno Tinip wist van hem een personage te maken dat het opnam voor de alleenstaande moeder, de gescheiden vrouw Cl] tal van andere wereldlijke toestanden. Zonder liet echt zelf te beseffen gebeurde er ook regelmatig een wonder (lat de ogen (leed opengaan en het geloof in `Theo is God'' deed toenemen. Zelfs de door de duivel bezeten pastoor moest liet in zijn eigen parochiecentrum afleggen tegen de overtLngingskractit van "god" en liet uiteindelijk de familie van Stella en Cesar de parochi ezaa 1 verder uit baten. "Drinken de goden Duvel?" was weer een klapper en lokte weerom drie volle zalen. Nieuwkomers Peter Vinckx (pastoor) en Jef Dictus (de agressieve Flor) brachten elk hun sLipporters mee en slaagden ruimschoots in de vuurdoop. Ook de ervaren toneelspelers brachten het er schitterend vanaf en zij legden alweer de verwachtingen hoog voor de volgende ploeg van het Heidebloempje die in februari met de opvoering van een nieuw stuk op de planken zal komen. (m(1)

5ehoonleidssa[on Lieve De 9v(eester Langeliberg 30 2323 Wortel 031314.55.15 nf(e(op afspraak.. Ook.bif 01 t/luIs

getaatsverzorging. 7t[anicure Tedictere Ontliaringen - 7vta4ui1[age

141

31


"Groenten" in Wortel

Halve eeuw geleden AANKONDIGINGEN /.

tt

iT[frI:rrr1

GEVRAAGD Meid in kristelijk gezin te Borgerhout. Inlictitinpen te bekomen Karel Boomstraat 11, Hoogstraten. 2143 VALS GEBIT VERBRAK DE VERLOVING Een Franse vrouw heeft van haar tandarts 30.000 Franse fk schadevergoeding gedist in een Parijs gereclitsbut, itidal ccii viii haar valse tanden uitgevallen was in de hand van haar verloofde. De man, hiaten ;'iCh7ctf van verontwaardiging, verbrak nniiddellijk zijn verloving, omdat hierdoor cle stralende glimlach van zijn vi'rlootiI vaardoor hij was bekoord, vei dwenen ozo l)e iingeliikkige vrouw schoof alle schuld op de rug van de t;indaits. De rechter, die dc zaak van de hand wees zegde: De schuld ligt helemaal ;i;iil ii zelf. Indien ii uw tandarts regelmatiger had bezocht, dan zon dit ongelukkig incident nooit voorgevallen zijn.

S

AAN DE KINDEREN EN GROTEN VAN HOOGSTRATEN EN OMLIGGENDE! Vraag aan

De \\'orlelse toneelgroep "Willen is kunnen speelt op 15. 16 en 17 december het stuk: "Groenten uit Balen" van Walter van den Broeck. Regisseur Guy Claes (broer van Lea Claes) heeft de Wortelse toneelpioeg gedurende weken begeleid om dit bekende toneelstuk voor het voetlicht te brengen in de Wortelse parochiezaal. Het stuk gaat over het arheidersgezin van Jan Debruycker waar het leven zijn gewone gangetje gaat, tot op 8 januari 1972 een staking uitbreekt in de fabriek. Jan moet dan noodgedwongen aan de staking deelnemen. Het gezin komt in financiële moeilijkheden. Opa weigert zijn pensioen nog af te geven zolang Jan niet terug aan het werk gaat. Dochter Germaine is in verwachting van Luc, een universiteitsstudent, die de ar beiders in hun stakingsheweging is komen steunen. Als na twee maanden de nood het hoogst is, blijkt dat deze staking het ge7in heeft wakker geschud uit zijn slaap en dat nu pas het echte leven zal beginnen. Op de foto vindt u alle medewerkers tijdens de repetities van het stuk in de refter van de Wortelse gemeenteschool en binnen een paar dagen op het podium in de Parochiezaal. Kaarten zijn te koop in t Worteltje. Meer inlichtingen: tel. 03/3 14.90.38.(jom)

9

t kiû 3

NUTTIGE GESCHENKEN. Zoals : warme sloffen, s'evipe bottinen, met of /onder pels, rubber botten of gaho. chen, of de laatste nieuwe coy.boy botjeS, cen echte ledern voetbal en voetbalschoenen. Altijd in macazijn : verschillende soorten werkschoenen, rubber werkbotten, een grote keus rniansmolieres met crëpe of lederen zool, geklede damessehoenen cii stevige sport. schoenen, hoge en larte kinderschoenen in alle verschillende modellen es kleuren. Alle voetbalbenodigdheden, portemonai's en porteteuihles in beste Ieder. Dit alles vindt U in liet van ouds gekende 2144 huis van verirouweit. SCHOENMAGAZIJN ST. JOZEF hij

Aug. lluysînansllendrickx Vrijheid 125,

HOOGSTRATEN.

Boereneind Kermis herleefde!

ll/e i1e111 i/O1 fl1011 iii L/oottiiuo n ç cli l tiiii. kuit iic/'cii, In e/1 it//es. liii i/O lui iuscii lul/t 1 1n ii in mcl ilog niet 1w zig , g zit ii. Een vernieuwde samenwerking trui liet gebuurte cii de lokale horeca zorgde er voor dat op een paar weken tijd een heuse kermis uitJe grond werd gestampt. Dat er 0/) die paar dagen meer plezier gemaakt werd clan op de laatste 10 jaar Hoogst raten-Kermnis it'as duidelijk te merken. Iedereen bij/de meewerken en cle ingerichte aktiviteiten waren dan ook stuk voor stuk de moeite: Een erg leuke openingsreceptie met drank en lekker warme worstenbroodjes i'an bakker Van Loock temidden van de kermniskramen, de ftinftire die de kennis mee komt openen, gezellige optredens in de lokale cafés, een bijna zomers terras op zondag niet een ee/it Decaporgel en springkasrelen voor de kinderen, plezierige volksspelen in cmi out de cale's met ronduit prachtige prijzen en een kleine 100 deelnemers. De volgende uitgave in 2001 ii'ordt nu al i'oorbereid!(jom) 32


Speciale verjaardagen - MEERLE

Kerstconcert. De donkere dagen voor kerstmis. daar knieii we stilaan weer aanheland! Er zit iets mistroostigs in deze uitdrukking, alsof de donkerte buiten ook binnenshuis of in het gemoed van de mensen heerst. Het hoet t niet natuur! i1k. En nlo»hr j er iiv'h hinder ':in hebben. volgt nu Lt-ii sugeestie uni een beetje 1 clii iii de donkerie le brengen.

De herfst is een uitstekende periode 010 Ie feevieo .1e bent not iroeger thuis cmii in de zomer, de avonden duren langer, de eindejaarsteerten zij nog een eind at Tijd om je leeftijdgenoten bijeen te ho/en en er ramen een t ijne 01017(11(10 te iiutkeii.

De avond voor kerstavond organiseert liet Kerststalcomité een Feestelijk kerstconcert. Voor dit jaar heeft het comité uitvoerders getocht en gevonden in eigen dorp. De lokale verenigingen die heel het jaar door met muziek bezig zijn. hebben hun krachten gebundeld uii ijii al ruime tijd aan het repeteren om U een heugelijke avond te bezorgen. De fanfare Sancta Cecilia en het Salvatorkoor zullen Ii vergasten op een gevarieerd programma, uiteraard helemaal in de sfeer van het nakende Kerstmis. Zet de feestdagen op steervolle wijze in. Zaterdag 23 december om 20.00 Liur in de Salvatorkerk van Meerle. Van harte aanbevolen.

BGJG Wortel

-

Vormingsavond.

Omgaan met muziek, geluid en lawaai

Voorbije maand sierden de 50-jarigen ton Meerle en Meer,rel-D ree! iii cle Voorihoeve liet feit dat ze itu tiel lIeten naar Ab/'nhdnt (en Snrah) de ntosierd ltnn/deit.

...

Optredens, fuiven en lestivals zijn niet meer weg te denken uit cle hedendaagse jongerencultuur. Samen beoefenen of beleven van favoriete muziek schept een gevoel van samenhorigheid en solidariteit. Kan eigentijdse muziekheleving echter nog of moeten de muzikale ambities van de jongeren uitgohannen worden? Kan het gebruik van een walkman blijvende gehoorschade veroorzaken? Ons gehoor is het zintuig dat instaat voor cle waarneming van diverse geluiden: muziek. spraak, akoestische signalen, maar ook ... lawaai. Lawaai is een afvalproduct van onze moderne samenleving. Velen ondervinden hiervan dagelijks de negatieve gevolgen: - machinelawaai op het werk, - vei'kggrslawaai of industrielawaai thuis. Stilte en natuurgeluiden worden een luxe. Hoe gaan wij om met deze verschillende positieve en negatieve aspecten? Hoe kan de weergave van muziek verbeterd worden en welke maatregelen kunnen wij zeil treffen om er minimale lii nclei van te underv inden. Welke materialen zi.in nodig om de geluidisolatie te verbeteren? Hoe werkt verbetering van de spraakverstaanbaarheid bij toepassing van klankversterking? Op al deze vragen wordt ingegaan door ons bestuurslid Huibrecht Provoost die beroepshalve als akoestisch adviseur werkzaam is. Iedereen is welkom. Deze avond vindt plaats op donderdag 30 no-

vember om 20 uur in de refter van de gemeenteschool (ingang Kerkpad). Leden betalen 50 BEF en niet-leden 150 BEF.(om)

/3e 65-jo rieU 17e/den

.111/11117

It Uh

'peit iOL'itlee/Ilj(/

1/t

lid'! Ileike.

Hobby-isten: allen naar Meerle! Ze komt er weer aan, de traditionele tweejaarlijkse hobbytentoonstelling van K.A.V. en K.W.B. Meerle. Nu kunnen KAV en KWB veel, maar om zo' ii tentoonstelling te kunnen maken, hebben ze anderen nodig: mensen die harclnekkig volhoudend met iets bezig zijn dat niet alleman kan: mensen die iets zoeken, bijhouden, oppoetsen en klasseren en er alles van weten: mensen die dat doen in hun vrije tijd, niet voor hun beroep maar zuiver voor het 1)1ezier; hobby-isten dus. Als je denkt dat je jezelf in deze beschrijving herkent en als jeje geroepen voelt dat ook eens

aan een bredere publiek te tonen, dan is hier je kans. De "HOBBYTENTOONSTELLING" heeft plaats op 13 en 14januari 2001 in de parochiezaal 'Ons Thuis' in Meerle. Je moet wel tijdig inschrijven, want ook onze parochiezaal is niet onmetelijk. Meld voor 3 december wat je wil tonen en hoeveel m2 je hiervoor denkt nodig te hebben aan Jacqueline Gladinez, Lage Rooy 29 (tel. 03131 5.78.71) of aan Gust Kustermans. Ulicotenseweg 18 (tel.03/ 315.92.93) of hij andere bestuursleden van KAV of KWB. 33


MEERLE

Appels

Play-inn hij de fanfare

Zonder twijlèl kentu de turnkring 'tZolderke, die maakt immers deel uit van de lokale verenigingen die onze jongeren de kanS gVe1 ie sporten. Net zoals andere verenigingen hebben zij middelen nodi go om dat te kunnen blijven doen. Een extraatje om het jaarbLidget een beetje aan te dikken is nooit weg, want sporten en vooral sporttoestellen kosten geld, vee! geld. Oeld dat niet alleen door lidelden en karige subsidies bijeen kan worden gehaald. Bovendien moeten ze dit keer een flinke tegenslag opvangen. Zoals je elders iii deze min iek kan lcii i ciajduji dieven 9000 E. uit de ulubkas.

11/1/ ..i l t ren i,ç'in gen ramt 1h ene, 93 muzikanten, leden to/t de t rh;ncilr rit gitw Rijkei'orsel. Mei'kplas, Loco hout, Meer, Hoogst raten en Wortel, repeteerden een hele dag om 's avonds zes nummers ten gehore te brengen van hun publiek. Onder leiding t'an Ronnv Rootfoo/d kwetemt zij zich u iî,stekend t'a;i hun opdracht en brachten ze een scluite,'end comu er!.

Daarom doet de turnkring dén keer per jaar beroep op de Meerlese bevolking. Niet vrijblijvend, je kri jgt er \vat voor terug Op zterclap 9 december gaan ze iii heel Meerlc Cli Mcci selDreef van deur tOl deur om u een zak van 2 kg gezonde appels (uit eigen streekO aan te bieden, in ruil voor één brielje van 100 Fr. Voor u slechts een kleine meeruitgave tegenover de winkelprijs, voor hen een grote meerwaarde om hun kastoestand gezond te houden. Daarom, eet meer appels. Voor uw gezondheid en voor die van de lurnkring.

Tante non komt uit de Kongo! Vergis je niet, dit is geen laattijdig bericht in verband met het Missiefeest, dat is al enkele maanden achter de rug. Tante non zou daarvoor veel te laat (of te vroeg voor dat van volgend jaar) komen. Neen, we hebben het hier over het nieuwste toneelstuk van 't Mjeels Parlement. John, een failliete weduwnaar, wil trouwen met een mooi, jong en vooral steenrijk meisje. Zijn schoonzus, ook weduwe, heeft daarom dringend een meid nodig, die, gelukkig net op tijd, komt aanss aaien. In haar handen is het huishouden van de familie absoluut veilig, al heeft ze daar zo haar eigen methodes voor. Plots komt, totaal onverwacht. een oude tante non opdraven, waar blijkbaar alleen de zoon van John van wist dat ze bestond. Bovendien brengt zij ut de Kongo een pater mee. die zich niet echt als een pater gedraagt. Ook de anderen blijken niet diegenen te zijn die men denkt dat ze zijn. Langzaam vallende maskers afen leren we de mensen in het huis echt kennen. Wie wil weten wie er achter de maskers schuil gaan zal zich moeten verplaatsen naar de Meerlese parochiezaal, of hij heeft het later van horen zeggen. En horen zeggen hoor je veel liegen!!! De ploeg van 't Mjccls Parlement brengt het stuk soor U op de planken op zaterdag 16 en zi*)ntl;'10 1 / (leceniher. Het doek gaat op u iii 19.30 uur (deuren om 19.00 uur) en kaarten kosten 100 Ir. in voorverkoop of 120 Ir. aan de kassa. Op zaterdagmiddag om 13.30 uur is er een extra voorstelling voor kinderen. De prijs is dezelfde, maar zij krijgen ergelijk een frisdrank en een zak Chips bij. S

34


MEERLE

Ongewenst bezoek MEERLE - Net als de rest van de re g io overigens. kende Meerle een nooit geziene golf van inbraken de laatste weken. Hopelijk is het achter de rug als je dit leest. Ofwel zijn de daders eindelijk gevat, wat ons liet liefste zou zijn, ofwel voorgoed verdwenen. Naar wat we de laatste dagen horen, hebbende dieven hun actieterrein naar het zuiden verlegd. De eerste inbraken in woningen op de Strijheekseweg, de Hazenweg en de Chaamseweg waren uiteraard hèt onderwerp van gesprek. Wisten de mensen veel dat liet maar het begin was van een periode van 14 dagen waarin /owat alle straten van Meerle aan bod zoLiden komen. Het patroon dat de dieven hanteerden was steeds hetzelfde. Via de tiun drongen ze langs cle achterdeur de woningen binnen door liet slot te verwijderen of te forceren. Eenmaal binnen zochten ze nieestal alleen maar cash geld en juwelen. de rest van de bezittingen lieten ze meestal onberoerd. Onze commissaris wist op RTV te vertellen dat in veel gevallen de kost van het herstellen van sloten hoger opliep dan de buit van de inbraak. Hier en daar, waar de sleutels voor het grijpen lagen, werd de auto meegenomen. Dieven moeten zich tenslotte ook comfortabel kunnen verplaatsen. De ;iiito's werden in de meeste gevallen de volgende dagen teruggevonden. Af en toe waren er gevolgen die je niet meteen verwachtte. Zo werd hij de inbraak hij een bestuurslid, naast de portemonnee van cle familie, ook cle kas van de Turnkring 't Zolderke 9.000 Fr. lichter gemaakt. Het geld was de (lag ervoor van de bank gehaald om een en ander te betalen, cle dieven waren er eerder mee weg. Een flinke aderlating voor liet seizoensbudget. Dat je enkele duizenden lichter gemaakt wordt is natuurlijk geen prettige ervaring, maar wat cle meeste mensen veel erger vinden, is het feit dat het blijkbaar simpel is voor een inbreker in je huis binnen te dringen en daar rond te neuzen, terwijl je zelf nietsvermoedend in dromenland bent. Plots word je geconironteerd met de vaststelling dat 'deuren op slot en cle ramen dicht' niets uitmaakt voor drieste inbrekers.. 'Veilig

binnen' blijkt ccii illusie. De perlecte illustratie van het veelbesproken 'onveiligheidsgevoel'. Maar hoe hou je liet tegen? We hoorden veel remedies. waarvan sommigen wel heel drastisch. Van jezelf hewapenen tot het over de grens zetten van 'alle vreemden'. Dat geen van heiden een afdoende oplossing geeft, hebben we de laatste maanden uit de kranten kunnen lezen. Het schieten op overvallers door een juwelier heeft bijna identieke overvallen op een andere juwelier niet belet en cle gangsters die diverse Aldi's in de regio Herentals-Lier overvielen blijken landgenoten te zijn. Inbraakpreventie zoals onze politie al jaren pleit dan. Het is ontegensprekehi jk waar dat de inbrekers hij voorkeLir de weg van de mmste weerstand kiezen: een hond in hius of de laatste nieuwe sloten op de deuren of een goed alarmsysteem hoLiden ze langer weg. Preventie helpt, al is het geen wet van Meden en Perzen. Want driest waren de dieven wel. In sommige huizen zaten ze binneii tussen het uur van vertrek van de man die met cle vroege stond en liet uur van opstaan van de rest van het gezin, al daar minder dan een uur tussen. In een ander geval werd er ingebroken op nauwelijks een paar honderd meter van cle plaats waar de politie of rijkswacht de vaststellingen aan liet doen waren in een woning waar even tevoren was iiigebroken. Ook liet betrapt worden door bewoners of achterna gezeten worden door de politie, bleek hen niet te kunnen weerhouden de volgende nachten terug te keren. Toch veroorzaken dergelijke gebeurtenissen ook heel aparte, positieve gevolgen. Iedereen praat niet mekaar. Een bezoek aan bakker. heenhouwer en kruidenier neemt een pak meer tijd in beslag. Mensen die mekaar anders gewoon passeren liet hij een 'hoi' of een opgestoken hand houden, blijven staan voor een praatje. Slachtoffers worden getroost, mensen vragen aan mekaar een oogje in 't zeil te houden als ze een paar uur van huis gaan, gehuren kijken een keei' over de haag. Kortom, hij dreiging van buitenaf, blijkt liet sociale weefsel van 'het dorp' weer in werking te treden. Laten we hopen dat de dieven dat niet kunnen meenemen.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

Hoofdverdeler Ford personen- en hedrijfswagens Tweedehandswageris * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Dansen met Shilshoel Zaterdag 20januari is een speciale dag: Royalywatehers weten waarom Die dag is immers de verjaardag van prinses Mathilde. Nu ja, veel hebben wij daar in Meerle niet mee te maken, zij die de handen met ons onvolprezen koningshuis wensen te bewaren, sturen een verjaardagskaartje.

Belangrijker voor Meerle is te weten dat de plaatselijke volksdansvereniging 'Shilshoel' die dag zijn jaarlijkse volksdansuistuif aanbiedt. Naar goede gewoonte wordt de instuif opgeluisterd door een live-orkest, dit jaar 'Bravacle'. door gastoptredens van de b capella groep 'Legumes Maeedoines' en uiteraard door optredens van 'Shilshoel' zelf. Tussendoor krijgen alle volksclansl iefhehhers rui iii kans om ook zelf op de dansvloer te vertoeven. Voor de prijs van 150 fr. heb je een hele avond muziek, dans en gezelligheid. Plaats van af spraak is de Meerlese parochiezaal. zaterdag 20 januiari vanaf 20 uur.

MAKELAAR

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

(inlichtingen over de clansinstuif of over Shilshoel : tel. 031315.90.13 - 03/314.20.36) 35


GOUD IN MINDERHOUT 'Voor elk een sigaar' André Brosens en Anna Schrijvers Eventjes flapperden de paardenoren wel bij het weerklinken van de vrolijke feestmuziek geproduceerd door de Kon. Fanfare De Marckezonen. Na luid gehinnik en gesteiger keerde de rust terug, zette het open rijtuig zich in beweging en kon de tocht door Minderhoutdorp beginnen. Zeker een emotioneel moment voor de jubilarissen op zo'n uitgelezen zonnige herfstdag door de versierde straten, ter hunner ere, te mogen paraderen. André en Anna straalden en genoten met volle teugen. Rond de helft van vorige eeuw kende iedereen in het dorp iedereen nog hij voornaam, na,mi en toenaam. Ook werden heel wat mensen genoemd naar het beroep dat ze uitoefenden: de brouwer, de mulder, de bakker. cle garde, de smid... Dit is natuurlijk verleden tijd, alhoewel in Minderhout nog altijd over 'de koster' gesproken wordt, als men André Brosens bedoelt.

Koster tegen heug en meug tn de Van Aertselaarstraat werd André op 23 juni 1928 alsjongste telg van acht geboren in het gezin van Gust Brosens, die aan de kost kwam als zaakvoerder van cle Boerenbond. gemeenteontvanger en daarbij ecn boerderij beheerde. Na de lagere school trok André naar St.-Victor in Turnhout waar hij gedurende drie jaar als ijverige student de lessen volgde. Broer Frans runde een bakkerij in Minderhout, waar nu 'Petra' gevestigd is, en was tevens de rechterhand van de pastoor als koster. Tijdens de oorlog van '40'45 \vas hij hij het verzet en werd op een zucht van de bevrijding, door de bezetter, samen met nog enkele andere Minderhoutenaren, gedeporteerd naar Duitsland waar hij een maand later van onthering gestorven is te Neuengamme. Zijn vrouw was op dat ogenblik zwanger van een tweede kind. André bleef thuis van school om de hroodtoer verder te zetten zodat zijn stuclietijd ahi'upt een einde nam. De pastoor

36

moest tevens een nieuwe koster hebben en zijn oog lonkte welgevallig naar André. 'Ik kende geen noot muziek, kon geen orgel spelen, en had er helemaal geen zin in!' BroerJos die later naar Belgisch-Kongo en nog later naar Zuid-Afrika emigreerde, en daar ook overleden is, nam de bakkerij over en sloot een overeenkomst met André. J05 zou de missen spelen en André het brood ronddragen. Na het vertrek van Jos in 1951 moest André wel voor de pinnen komen in de kerk. 'Ik blijf dat niet doen! Mijn kameraden gaan naar het voetbal kijken en rijden overal naartoe en ik zit alle dagen in de kerk!' waren de woorden die meermaals op het puntje van zijn tong lagen. De pastoor bleef maar aandringen en André ging wat muziek leren hij J05 Bruurs in Hoogstraten. tk heb dikwijls mijn ontslag willen geven aan pastoor Verwimp, maar hij \vist me telkens te overhalen en zo hen ik koster gebleven. maaruit overtuiging is het hij mij nooit geweest! Wel zat de muziek hij ons in het bloed en nu nog kan ik beter op 't gehoor spelen dan met een partituur voor mijn neus!'

Eén dag Anna kwam uit een gezin van negen kinderen en haar geboortedag werd gevierd op 12 mei 1929. Meer, op Werkhoven, was haar eerste thuishaven maar slechts voor een half jaar. dan tiok vader Grist Schrijvers met zijn gezin naar de Minderhoutsestraat waar er geboerd werd (de boerderij is ondertussen verdwenen. Na de lagere school trok Anna naar 't Spijker te Hoogstraten voor een ultra korte periode, één dag! 'En blij dat ik er weg was! In de liuislioudsehool van Meer kwam ik beter aan mijn trekken en die heb ik ook uiigedaan!' Na de school volgde liet werk op de boerderij, werk was er in overvloed en 's zondags was er de BJB. 'Een uitlaatklep Vooi' mij cii van die 'zuiiiei feesten' liet, ik altijd wel deugd gehad. Naar de cinema ging ik ook weleens samen met enkele vriendinnen. Niet 's avonds, wel mde namiddag. Mijn moederis ook tamelijk jong gestorven en zo z wierven er enkele kinderen uit naar tantes en nonkels'. Anna heeft zo tweejaar gewoond bij Rik Verheyen en Mieke Schrijvers die toen aan de Desmedtstraat ss oonden in 'Kempenlust'. Later keerde ze dan naar huis terug. André en Anna leerden mekaar serieus kennen ter gelegenheid van een Vlaamse kermis op het Withof. Ze wisten van elkaars bestaan al veel langer, André deed niet voor niets de bakkerstoer, maar op het Withof is het

vuurtje echt beginnen branden. Ze trouwden op II oktober 1950 en na enkele jaren vestigden ze zich in de Schoolstraat waar de kost vei'diend werd met hoeren, fruit, kippen-, en varkenskweek. André bleef daarbij natuurlijk koster.

Evolutie Koster spelen in de jaren '50 en '60 verliep wel helemaal anders dan in de huidige periode. Werd er ergens een kind geboren dan was het de normaalste zaak van de wereld dat de baby 's anderendaags hoven de doopvont gehouden werd. Als er iemand 'bediend' werd kon hij mee de boer op. Ook liepen de kerken nog vol in die tijd en werden er elke dag twee gezongen missen opgedragen. 's Morgens vroeg moesten de koeien gemolken worden, om half zeven was het tijd om de klok te luiden, om zeven en acht uur volgde de mis. 's Middags weer de klok luiden en om vijf uur nog eens. 's Zondags stonden er drie missen op het programma plus om twee uur liet 'lof'. 'Je kunt wel raden hoeveel keer ik per dag soms van plunje moest veranderen!' Of André soms plezante anekdotes te vertellen heeft? 'Wel, Peerke Van Luyt van 'dcii Hahelaar' voelde zijn einde naderen en liet de pastoor bij zich roepen. Peerke werd 'bediend' en toen we wilden weggaan kroop hij recht in zijn bed en presenteerde ons allebei een dikke sigaar. Dat hebben we ook maar één keer iiieegemaakt, maar het was wel een grappig beeld!' Nu is de kustcisjobeen heel anderleven beschoren. Bijna geen gezongen missen meer, de klokken worden elektrisch in werking gebracht...! Momenteel is het kostersberoep met uitsterven bedreigd want welke parochie kan nog een officieel ingeschreven koster betalen?

Sociaal geëngageerd Naast het werk op zijn hedrijfen het onregelmatige werk als koster is André altijd een spilfigLiur geweest in het maatschappelijk leven. Muziek is altijd zijn hobby geweest en daarom werd hij reeds op prille leeftijd ingelijfd hij 'de Marckezonen' waarvan hij ook jaren de bezielende voorzitter was en nu nog altijd spelend lid.


MINDERHOUT In de St.-Jorisgilde hanteert hij nog altijd de kruisboog, bracht het tot tweemaal toe tot konin g , bedankte voor de keizerstitel en vanal 1986 is hij een gewaardeerd hootdman van de gilde. De iu)usseu iei ziele gegonc dansgioe groeide ook mede onder zijn leiding uit tot een vereniging met een grote uitstralinv. Het zangkooi OLVA tCktnt nog altijd Dl) zijn steLli) als 7angnr en organist. Dc \Vortcic 'Padi dciivrienden' hebben in hem ccii inedestichter en actief voorzitter gekend vat 1973 tot 1988. Vanzelfsprekend was André vaak van huis weg. Anna zorgde intussen voor het kroost dat ze samen op de wereld gezet hadden. Acht kinderen vragen heel wat weik! Eéntje overleed enkele uren na de geboorte zodat de zorg over zeven spruiten Anna' s grootste hobby en zorg was. \/eertien kleinkinderen komen lege1 luung over de vloer!

Samen 630

André en Anna, DHM wenst jullie nog veel geluk en leven toe! (rel) ,%iinderhoiit - Iii 1 Yz() (19 ticzc vrolijke bende hei lei'e/tslicItt en t/enig jou, bier wilde/t ze iitekaar nog eeits Ierttg:ien. En dit gebeurde!

Tessy met Els in Kinderpraat

4

Vier generaties Michielsen

i_ •js

AILVI)ERII()( T - Een gat d/aar geled ii waagde Tessy Latirijvseit (I/o ge W g 5 / li(iar lwi.s /11/ »lles o/ t/it 1.5 It St 1p/ -oglantlnit ian t'/M. Ze bracht ho / toen ii 9 een goed iitde nu Ip r ti hit ge prijzen II heloittnç'. \'uprilieeiï ze lui o1utit /11V in hei p io g t-wit/na Kin de rp r tal nier ER De .Seheppi r. 0/ ze hei oole zo goed zal doen. :IC/t iie mde eerste ahlet erittg op t( , h t, sie. Wc dointen t oor h t sv.

MJNDERHOLTT_ Gtooii'oderl to/is 'vli-chielseit ( 1928, Meerle), rader5ian Mtclttelsen (01

('1955, Meer), :00/t Bert Mii'hie/sen 976, Minderhout) en kleinzoon Maarten Micltiehen, geboreit juli 2000 (to/t/rIt ittet folie/t, zijn twee/ing zit sje).

Nagedachtenis aan de gesneuvelden

MEER - Alisdt Lervie lLt,eI,Ioo,/og til ho,g itwibij, ilooii 1/10 geit de gruweldaden van weleer eit de slacitrojfer's van toe/t vecgereit worden. Opdat er nooit meer oorlog zou zij/t bra( , hten itteitseit e/t vertegenwoordigers vctit verenigi/tgeli 0/) 11 not'e//tber Ittilde aan het Inonu/ne/ti van de gesneuvelden op het Meerse kerkltqf (m(i)

Oud-strijders Hoogstraten en Meerle

1 37


MINDERHOUT

30 december: veilig oversteken MINDERHOUT - Ook dit najaar heeft het overkoepelende organiserende comité reeds een vergaderingske achter de rug om de zingende kinderen op zaterdag 30 december veilig de haan te laten oversteken in Minderhoutdorp. Uiteraard wordt gehoopt dat de verschillende verenigingen (KWB, Oudervereniging. BGJG, KVLV, KSJ. KUJ) en sponsors (de Paul, Inza, ...) die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze activiteit dat ook dit jaar weer zullen doen. Zonder hen zou het al heel wat moeilijkerzijn om hetveilig oversteken te organiseren. Maarhelernaal moeilijkwordt het wanneer er geen kandidaat-overstekers meer zouden zijn. Daarom, voor al diegenen die zich niet hebben ingeschreven via het brielje vanuit de vrije basisschool of viahet Rakkerije,je kan ditook nog op een derde manier doen: hel even of loop even langs hij Jan Braspenning. Gemeentestraat II. tel. 03 314 75 50 (met vermelding van naam, adres, telefoonnuninier, geboortedatum(voorde verzekering) en uur dat u kunt komen helpen oversteken: 9u - 10u45 of 10ti45 - 12u 30 of 9u - 1 2u 30) en dit ten laatste voor 17 december. Het organiserend comité zal dan in de loop van de volgende week meedelen op welke oversteekplaats u terecht kunt. Ook dit jaar wordt de Minderhoutsestraat weer afgesloten voor alle verkeer tussen 9u en 1 2u30. Het organiserend comité hoopt dat de bewoners van de Minderhoutsestraat en hun zijstraten hier rekening mee wensen te houden en verontschuldigt zich voor dit ongemak. Zoals al enkele jaren de gewoonte is, zal in Minderhoutdorp voor de zingende kinderen weer warme chocolademelk en pannenkoekjes voorhanden zijn in het KLJ-lokaai.

t

Nonkel Jos 50 jaar

Samen likken

-

t

.*

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

38

MINDER/-fOUT - VVoensdag lijkt Lie nationalefrielciag in België. De eek van de frietjes (23 okt. - 1 noi. ) ir voor vele mensen in Viaandej-en onbeuosî voorbijgegaan. Niet in Minderliout. Een plaatselijke zaaki'oerder ondernam een originele actie. Hij plaatste een doos met buy 's op zijn toog en elke klant mocht een formulier in vu//en met liet te raden aantal. Heel deze actie had een 0fl i'erhoopt succes. Bjorn Verheven (Sint-Clenien,s,rtraat 19) liet verloofde Sophie (omibewust) het juiste getal invullen. Op zaterdag 11 november overhandigde Paul Snijders de doos met 177 buy 's aan de gelukkige winnaar samen mnet een aantal waardebons. Sophie ivas i'erontschuldigcl voor defoto. De collega's werkneme/s van Bjorn moeten niet hopen op een /ollv want samen met Sophie heeft hij l,esboien deze allemaal te bewaren voor hun kindjes... later.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks

Tel.: 03/314.37.67

Elektriciteits werken


MINDERHOUT

KBG aan het feest 1

miii lokaal werden de benen onder tafl geschoven ter gelegenheid van her 40-jarig bestaan van de Krisrelijke Bond van Gepensioneerden

Minder/iout - In

ç

een week later werden heerlijke sinoute bollen en Wijels gebakken en... iiiet veel vinaak verorberd

Begrafenissen NV Hof mans Loenhoutseweg 4 2320 Hoogstraten Tel. 03 314 35 84

Begrafenissen BVBA Joris Gelmeistraat 52 2320 Hoogstraten

Hoogstraten, 15 november 2000 Aan de inwoners van Hoogstraten, Mevrouw, Mijnheer, Betreft: samenwerkingsakkoord NV Hofmans/BVBA Joris

Bij deze delen wij U mede dat vanaf 1 december 2000 de begrafenisonderneming BVBA Joris zal geĂŻntegreerd worden in begrafenissen NV Hofmans. Deze integratie past in het kader van een verdere professionalisering en betere dienstverlening in de sector. Vanaf 1 december a.s. zullen alle diensten van de vestiging in de Gelmelstraat 52 overgebracht worden naar NV Hofmans, Loenthoutseweg 4. Vanaf dezelfde datum is het centrale oproepnummer: 03 314 35 84. Mevrouw, Mijnheer, wij zijn ervan overtuigd dat we door de samenvoeging van beide ondernemingen kunnen zorgen voor een zeer professionele en correcte begeleiding bij overlijden en begrafenissen. Wij danken u voor het vertrouwen in de voorbije jaren en verblijven met beleefde groeten. namens NV Hofmans, Peter Hofmans

namens BVBA Joris, Jef Joris 39


En dan word je veertig... MEERSEL-DREEF - MEERLE: - Het wordt tegenwoordig ccii gewoonte om elke mijlpaal in het leven te vieren. Veertig worden is er zo één. Op zaterdag 11 november kwam men hij elkaar in de Voorthoeve te Meerle voor een gezellige avond. Om eens hij te praten over vroeger, de schooltijd. wie doet wat nu, de vrouw/man, de kinders, de vervlogen dromen. de opgedane levenswijsheid. enz. Natuurlijk na de inwendige mens gesterkt te hebben, gevolgd door het nodige spraakwater om de tongen los te krijgen. (tv)

Veertig, 't 001(1! alIeIliln/1 /1 0! iiikkeIijki'i' di Oildi'i'./ IIceIii je het //e//t al makkelijAer. Of dat naar is vraag je best aan deze knappe Meersel-Dreefse reertigers. Van 1. naar r., cle dames: Chris Vissenberg, Tin Van Dun, Lief Verhoeven, May Geerts, Diane De Bie, Els Bastiaansen en José Verheijen. De heren: Toon Van Dun, Ad Van Bavel en Jef Jacobs. Voor de volledigheid, kwestie van met de feestdagen een onder'verp i'aii gesprek te hebben. waren niet aan we:ig: Stef Christiaansen. Henri De Meester, Paula Geerts, Fried Janssen, Chris Kinschots, Kees Ko.v, Dré Oomen en Adrienne Verheijen. U zegt? Inderdaad het u'w'eii iie vruchtbare jaren niet ipole huishouden.r. Voor zove, - ik nee!, vol/t!; r lii voo 1 /;oiell kailces in M'ei'sel-Dreef. (ti')

well er hedii it/end nieer i'rou iven 00/th 'ezig (1)11) uitiiiiieii. De Meerlese veertigers verzameld. Staan op dc/ow: José Antonissen, Hild Boei-en. Lieve Boeren, May

Zo le :ic,i

Boudewijns, Ma! Christianen, Jan Faes, May Geenen, Ria Hoest, WilIv Hendricks, Jan Herrijgers, Anita Jansen, Mad Janssen, Monique ,Joclien,s, Frans Knstermans, Corneel Leeman.r, Rob Leejnaits, Annita Lochten, Willy Michic/sen, Rit Michielsen, André Peinen, Martha Schrauwen, Anit Sprangers, Riet Sprangers. Gerci Van Bai'e/, Hild Van Bavel, Marie-Louise Van dcii Broek, Marlies Van Haperen en Lizette Verineiren. Horen erbij maar noren er iiie!: Johan Desmedt, Mark Gladinez, Ene Govaerts, Aniue Jacobs, Jos Jacobs, May Jacobs, Bert Kustermans, .Iaak Lee,na,is, Herlinda Lodders, Agnes Sprangers, Steftian Van Bai'el, Denise Van De 1 -leijning. ,Jo Van Der Bruggen, Rita Verbreuken, Annemie Verheven en Lief Verinonden. Natuurlijk hadden deze laatsten ongelijk. Omdat tellen de hersenen stunuleert, ook goed voor een bijna veertiger, het volgende, er wonen nog 17 van de 44 Meer/ere veertiger.r in Meerle. En verder geteld, nee ik wil niet stoken, er woont van cle h'eertigers slechts één Meersel-Drevenier in Meerle en geen enkele Meerlenaar in Meersel-Dreef nar het water dan toch te diep? üp naar de vijftig... (tv) 40

Lezers schrijven

Laatste nacht van de duisternis in Hoogstraten In het Hoogstraatse infoblad van oktober 2000, vernemen wij dat onze gemeente op zaterdag 1 november actiet'deelneemi aan dc vij ide nacht van de duisternis en alle bewoners en middenstanders oproept om hieraan deel te nemen. Wij leien ' mensen k iinnen niei meer genie/en v;ui hei nachielijk landschap en de stei'i'enhemel. Zij ei'varen hei licht dat de woon- en slaapkamer hinnenstraalt als storend. Dit overmatig kunstlicht oHichtvervuiling hindert ook plant en dier. De fotosynthese van planten wordt gestuurd door het licht. Daardoor komt het dat planten in de huurt van straatlantaarns langer groen blijven. Hierdoor woirdt de kans op voirstschade groter. Nachtdieren schuwen het licht. Hun leefbaarheid wordi versnipperd door dc uitgebreide of ondoelmatige openbare verlichting...' In tegenstelling tot dit pleidooi. heeft hetzelide college van burgemeester en schepenen van Hoogsiraien in het verleden een gunstig advies gegeven voor de inplanting van een reusachtig serrecomplex op minder dan 1000 meter van het centrum. Eén van dle bezwaren tegen het serreproj eet, ge l'ormu leerd door het actiecomité 'Geen glas maar gras', is luchipollutie duur 7600 lampen in de verre. Dit ai'gL/ment '.verd gewoun van de ial'el geveegd en beantwoord als 'niet bewezen'. Het actieconitté 'Geen glas maar gras' vindt dat deelname tot dc nachi der duisternis in schril contrast staat tot de initiële goedkeuring van het Belgicaplant-proeet. Plots is het college van schepenen en burgemeester van Hoogsiraten bekommerd om liet welzijn van plant, mens en dier en ijvert men voor één nacht duisternis. Spijtig dat men dit inzicht ten tïjde van aanvraag voor het serre-dossier niet had. In de maand juli heeft de hestendige deputatie van de provincie Antwerpen de mi lieuvergunning voor het serrecoinplex geweigerd. Tegen deze weigering heeft de lirma Belgicaplant N.V. ondertussen beroep aangetekend. Hei actiecomité Geen glas maar gras' zet zijil strijd onverminderd voort en wil hiermee nogmaals duidelijk maken dat het vijf voor twaalf is. Met een beetje tegenspoed zit Hoogstraten binnen een jaar opgescheept met een mega-serre waarin duizenden lampen de omgeving continu zullen verlichten. Dan pas zal er reden zijn om een nacht der duisternis te promoten 1. Mei vriendelijke groeten,

Actiecomité 'Geen glas maar gras' Muzenienten 3


MEERSEL-DREEF

Werken aan de Mark MEERSEL-1)REEF - GALDER: -Nadat deze zomer de zandvang aan de grens werd uitgebaggerd, is men aan de Nederlandse zijde Volop bezig met structurele werken. De kanten van de zandvang. de verbreding van de Mark, worden hersteld. Daartoe worden hussels snoeihout gestapeld en gestLit met palen, waarna ze worden afgedekt met zwarte grond. De hei -gen Lutgehaggerde grond die naast de zandvang liggen, worden momenteel ook afgevoerd. Verder heeft men een stenen dam opgeworpen in de

Mark ter ho gte van liet natuurgebied juist voorbij de grens. Daardoor wordt een groot gedeelte van het water omgeleid langs de oude Markmeander die in het natuurgebied terug werd uitgegraven. Bij hogere waterstanden in periodes van legen, loopt het teveel aan water dan over de dam. Vroeger had men met behulp van paaltjes al getracht meer water langs de oude meander te laten vloeien maar dat werkte niet zo goed. Ook aan de Belgische kant paste men dergelijk systeem al eens toe aan de

nieander achter het klooster op de Dreef maar dat werkte evenmin. Ook deze meander ontvangt te weinig water en verzandt volledig. Deze werken aan Nederlandse zijde kaderen in een groter project, waarbij men de Mark weer natuurl ij ker wil maken. Door het aansluiten van meanders, door het aanleggen van natuurlijke oevers en natuurgebieden, wil men de natuur op, in en rond het water, weer stimuleren. (te)

.. t' -

-

7 -'.

.,'.

.

.

:,..

/1,

t/,,H

(5/1

1/t 1/11 1/11 /1/1(1(101

/ va n

1/17 ,///( /1/1'

' /1/5/t /iO'',

met (1/ zonder de hondt.sirouu ei e lii geno(o )/(e). liet .sii ojnende ii ciie?, .1 /c ed,s (inder./ , teeds Ii'!! 0 - '1 '1.5 reis, /iet.s ers. ivani leb to r.'. o der i hult er z'n 1/ing. Geen u-onc/ r dat c Ik .sirol'rje t/tii i'erlegd ii 1) rdt 1 t tutu lt'tit 'nd in cie gatenil '0/t/t g f'hOlI dt'ii. t/ier een zi 1 . / it op de u erken t ton de zout/t oog met dc / t jeu iu e t er.s t 'rh tc . /i1t til 1iriende/ijlsi oeu'ers. (it)

Uit de oude doos... MEERSEL-DREEF: - De/alt/are teerde op zaterdag lief novelmiber met eelt haast nooit eerder gezien enl/iousiasnie. Toen de leden tijdens hun rondgang halt hielden bij ccijĂŠ Den Bod, viel het oog i'an ierse/nl/en de leden, Dre veniers en jonge oud-Dreveniers, op de collectie oude foto's met zicliten van Meersel-Dreef Het werd bijna een gokspel 001 erachter te komen waar precies elke foto genomen was. Ja Meersel-D reef is zoals elk dorp hard veranderd. Jef Jacobs maakte Denise, de vrouw rem den Bud, blij met een nieuwe aanwinst. Geen rariteit maal- wel een mooi zicht op de Dreef vanaf de oude Kemelsbrug, die in 1947 vers'angen werd door ecn nit'uwe brug mol t/zere/t relingen. Op dc achtergrond 1oct hei tOl'elt(je van dc' ptiierskerk maar wel liet torelitje van het St. Annapensionaat. De grond voor het pensionaat werd in 1899 aangekocht door de Franse Zus -tel's Franciscane,ssen uit Calais. Zij begonnen iti 1901 moet liet onderrichten van een 60-tal lneis/es. Het kloosre, - o!nvatte een lagere school, een kostschool, een klooster en een grote kapel. Nu honderd jaar In/er i.s er i'an dit cĂźiples geen spoor nicer te bekennen .trrtr'r nog, tus.ren 1961 en 1965 werd het grootste et?deelte gesloopt 11(1(1(11 do 71 vters liet in 1915 hadden verlaten. Toch haast onbegrijpbaar hoe snel zo iets kan komen en gduan. in Meersel-Dreef beschikke,i er nog verschillende mensen over een ri,ike ('ollectie foto's en postkaarten niet zic'htcn liii Meersel-Dreef. Misschien een intem -essant onderwerp voor een t'olgende tetitnonstelling in de St. -Luciakapel. Wordt veruol,gd.

Hier 1,11 zo bi op (Ie daiii In (Ie .hi/'b. liii /tog droog de overkant. Schuin boef mi zie je in het inhammuc (je cie oude bit rit i t eeg to ve, t inetuidt ,. 't Doet me dt nkelt t inn t cc n gedi clii t tin wijlen niet .s/er Jaal, 'erl'ov 11: Onze .iark. Listig htibhelend t beu zij i erdc t, Kit 'mikt/end n l.s ei 'n gic it/t/t .s lang, Lan g.s hoc ii ne iers rond t/t hr t mden Sit ii in de In 11111 , 11 s/t ink cn It in g.. 1/s er ii heel klein beekje. Dat te Merksj)las i.s cmi t ta,ui..troomt zij door on v .\ oordc rgi uit ue, Omn in t lJ 'Ilalids Di e/i Ir' gat in. 1 rot gc r uit i zij deels hei tiarbaar. Vu dient zij 11)1)1' scheepvaart niet. .'tlet haar r )likc 'hin gen. i .s zi/ t nh eI maar een vliet. 5011! , ut de ho 1 -1 st en 'iilttc'/7licit/lidt mi, Oi t r.s/roomni zij beentd cii uic'i, 'tic t haar vruchthaar no ii end water, Voor het gras iii bent tij. Rustig vloeit zij kalni t t rd, i -. 't/ei hiocu' water bie/der en rein, II 'aarin di irtele vi 'jt ' spelen, Vissen in de mark, hoe lijn! Kahhe/ rusiig htubnipjt .si erder. Goede oude i'tiarkrh ier, Wij de hinderen vi in de Ke,'npen. Zijn 0/) tin ,iaiutir.si-hoomi iiei.

41


40 jaar en zeker nog niet versleten MEER - Of beter gezegd, 40 jaar en ongeveer halverwege.....Op zaterdag 21 oktober vierden de Meerse 40-jarigen feest. Iedereen geboren in 1960 behoorde tot de genodigden. Na verschillende vergaderingen niet het inriehtend feestcomité - Francine. Rit, Jan, Marc cii Erna - werd er na enkele gezellige avonden vergaderen de uitnodiging en een feestprogramma in elkaar geboksi. De initiatiefnemers waren trouwens niet aan hun proelstuk toe. Zij waren 10 jaar geleden ook de drijvende kracht hij het feest der 30-jarigen, toen was dit de allereerste keerdater zoiets in IVIer georgailiscei d wei d cii wat oadien veel navolging kende. Zelfs de vooi'hereidende vergaderingen bij Jan Van Aperen waren erg plezant en duurden één keer zelfs tot in cle vroege uurtjes omdat iemand van de bestuursleden om middernacht, 40jaar werd. Op de avond zelfhebben verschillende feestvierders bijna de wijzer rond gefeet. De receptie hegati anistreeks 1 8u30 en de laatsten vertrokken terug naar huis om 6 uur. Speciale dank gaat daarbij ook uit naar Hesco voor de mooie hloemstukjes cii Jan Van Aperen vom de afwerking van dc boekjes en cle vergaderingen. (ma)

De 40-jarigen (ton links naar rechis en eau boten naar onder) Patrick Van Opstal, Liie Swaenen. Jan Ac/an,s, Marc Van den Bogerd, Frans Lenaerts, Karel Sierkens, Willv Goetschalck.v, WillY Van de Velden - Gonda Laurijssen, Francine Brosens, Liliane Ba.rtijns, Gerard Brosens, Marc Laurijssen, ,Jan Verse/toeren, Hu7/tan Van den Ouwe/and, Swa Leui'is - Greet Rombouts, Lia Snoei's, Marjait Van Opstal, Lizette Lambregis, Monique Mertens, Ria Huvbrec'hts, Rit Tilburgs, Rozette Sterkens, Tillv Hessel.s - Jan Van Aperen. Manen Stt'aenen, Gerd Quirijnen. May Bruvnen, Anne-Mie Van Laer, Roger E,nbrechts, Jos Leen,ans, André Sterkeits - Erna Koven, Greei May Faes. Roos Roni boots en Gerard Aerts. Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 031314.5177 Fax 031314.65.56

Kantoor van Notaris J. MICHOEL BUrg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51 77 - Fax 031314.65.56

OPENBARE VERKOPING VAN GOED ONDERHOUDEN WONING TE 2322 HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, LAGE WEG 14

OPENBARE VERKOPING VAN DEELS GERENOVEERDE WONING TE 2310 RIJKEVORSEL, OOSTMALSESTEENWEG 171

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER RIJKEVORSEL: Deels gerenoveerde woning te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 171, groot 3a 50ca. K.I.: 11.600 Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdag - toewijzing op donderdag 7 december 2000, telkens om 16.30 uur in het parochiecentrum, Dorp 21 te 2310 Rijkevorsel Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

-

ONDER MINDERHOUT, 2e afdeling: Goed onderhouden woning op en met grond te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Lage weg 14, gekadastreerd sectie B nummer 311/R met een oppervlakte van ila 89ca. Ingedeeld als volgt: inkom, living, keuken, berging, hall, badkamer, 2 slaapkamers, 0V-ruimte, garage, veranda en terras. Op de verdieping zolderruimte. Voorzien van water, electriciteit, distributie, pidpa, telefoon Aansluiting op het gasnet mogelijk In de tuin: fietsenberging en diverse bergingen. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied (bouwvergunning dd. 24.4.1972) KI: 31.6000 Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten Zitdagen - inzet op woensdag 6 december 2000 - toewijzing op woensdag 20 december 2000, telkens om 16 uur in het Parochiecentrum, Koestraat te 2322 Hoogstraten/ Minderhout Bezichtiging: s zaterdags van 10 tot 12 uur Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. 42

`ti t -


MedaiHes voor verdienstelijke leden

Ongevallen \t

iijda 13 ok tutn..i t, ii 17.30u botste de fietser Marc Schellekens. Kathelijnestraat 54A. Hoogstraten. niet de auto bestuurd door Liza Fofana (36j) Deurne. De fietser werd licht gekwetst de auto liep zware schade op. Vrijdag 20 okt. om 16.30u werd, hij een aanrtjcli lig door een auto, aan dc Langenberg in Wortel. dc 1 2-jartge fietser Werner Philips. Langcnherg t Wortel, zwaar gekwetst. De auto werd bestuurd door Agnes van Gils uit Ravels.

illEER- Op zaterdag 18 november 2000 hield de Biassband Suite Rosalia t-un Meer haar jaarlijks teerteest met een optocht door het doip in de namiddag en s avonds een gezellig ledenf?est. Op deze kestavond werden zeventien ''erdien.rtelijke leden gehuldigd. Zij kregen een mooie medaille opgespeld door de Heer Boogaerts van de f'deratie tan nit,TieLniaatรงclta/ip,jou Fpileku,,t voor hun jarenlange trouwe inzet voor de feerse muziekvereniging. De uitschieter hierbij was Jan Laurvssen voor een staat van dienst van liefst 70 jaren. Een voorbeeld dat zondermeer ita olgiug verdient...

Sinterklaas bij Sinte Rosalia

Zaterdag 28 okt. om 1 7.30u botste aan de Voort in Meerle de auto bestuurd door Jan Martens, Rietweg 3. Hoogstraten, niet de :titto het;tuurd door Grzegorz Wol i nski uit 1-lengelo Nl. Vvoensdag 1 nov. om 1 330u botsten aan de John Lijssenstraat te Meer twee vrachtwagens. De eerste vrachtwagen werd bestuurd door Lornel iS V ergauwen uit L.undert. Ni. De tweede door Gijshert van Ipeten uit Geffen, Nl. Deze laatste werd zwaar gekwetst Woensdag 8 november om t 5.25u botste aan de Lod de Konincklaan de auto bestuurd door Patri ck Antens int Torenakker II Minderhour, niet de auto bestuurd door (ii Duenen uit Duisburg (D). Vrijdag 10 november om 1 4u botste aan liet kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat de fietster Enima Bens, Lod de Konincklaan Hoogstraten met een vrachtwagen die de Gelmelstraat in reed. Emma Bens weid zwaar gekwetst en naar liet Sint-Jozefsziekenhuis overgebracht.

tal

Dinsdag 14 november om 1 6.45u werd aan liet kruispunt Lod. de Koni nckl aan cii SintLenaaitseweg. de 1 7-jarige fietser Maarten Smits, Gammel 8, Rijkevorsel, zwaar gekwetst toen hij werd aangereden door de trekker bestuurd door Arinus Buts ( 24j) uit Lieten Nl.

MEE!? Op zoitdag 19 noiviiiI)cv iii M5รง t doom Di nt t / o iii iii t ie plomilin t let', 10 t iaarliikse Siiiierklaasfeert georgau'sccrd ,00r alle i1vfeero' binile;i.-n. Dc ieergoden it-aren t'niistiรง' gezind, haltt tu.sse,t de buicit dooi - trok een ittooie stoet iitel de muziek,'prpniรงnnty t',nr,tjj door liet 1oiyi om de Sint en Zwarte !'iet af te halen. Nadien ontving dc Siitr alli- Mce,sc kou/eten en iterd lteit ccii geschenk je overhandigd.

Pensioengerechtigde leeftijd MEER - Het is toe/t een beetje inerk'taarlig maar liet gebeurt elk jaar opnieuw. In de hierfstmaanden komen de groepsloto 's binnen van mensen die nog eens sainenkomen omdat ze een bepaalde lecftijd hebben bereikt. Ze denken tvaarschijnhijk .' onze hoogzomnertijd is it-el 'zooibijen nu het nog kan wilbrii we samen nog eens op de to. Ook deze 65-jarigen maakten 01) zaterdag -1 november van liet mooie herfstweer ge bruik om deze mijlpaal in hun leven te vieren. Zon een groeps foto is dan ook een mooi aandenken 1001' later. Helaas ontb,ekende namen, maar dal zal voor c.te /mnatten van Meer zeke,' geen problee'in zijn. 43


uaai huis doen' (ccu cui.',tc tdt o; lct crijcispad), pas niet Meer-kermis van dat jaar was liet /n ver- de ?f)-jarigeJaa ii meende het serieus en lo had er goed en wel over nagedacht: de verkering kon beginnen.

,

GOUD IN MEER

Aan het I'ijperpad

Gauw van 't school en vooruit!...

Op 28 oktober, op dezelfde dag als hun huwelijksdag in 1950, vierden Adriaan (Jaan) Stoffelen en Maria (To) Roeien hun gouden bruiloft. Op die dag kregen ze van de kinderen een verrasingsontbijt-op-bed maar een van de piezierigste dingen van het feest vonden ze toch het versieren van hun huis en omgeving door de buren en samen borrelen achteraf. 'En bij het afbreken nog eens een keer! 'Al 48 jaar wonen Jaan en To aan het Pijperpad. Toen ze er kwamen stond er amper een huis, nu is het bijna volgebouwd. Maar dat waarderen Jaan en To wel: 'We hebben bovenste beste buren.'

Niet breed 72jiar geleden werd Jaan geboren in ccii Meers gezin van 7 kinderen. Vader Stoffelen verdiende de kost als vrachtvoerder bij Van Aperen: dat gebeurde toen nog met paard en wagen. Natuurlijk had het gezin het niet breed en moestiaan na de lagere school zo vlug mogelijk een eentje bijverdienen. Hij was pas 13,5 jaar toen hij als inwonende bocrenknecht werk vond hij een oom. Maar liet hoerenknechtschap was een uitstervend beroep, je kon er ook amper de kost mee verdienen en dus ging Jaan op zoek naar ander werk. Dat vond hij, zoals zoveel jongens in Meer. hij brouwerij Sterkens. 'Ne gouden baas, die Stan Sterkens'. Twee h driejaar werkte Jaan als gast in de brouwerij zelf om nadien de baan op te gaan. Als eonvoyeur reed hij nice naar cafés, in liet begin met paard en kar, later niet de vrachtwagen. oni bestellingen af te leveren. de betaling in ontvangst te nemen en te 'verteren'. Dat kon gewoon niet anders,jc moest daar pinten pakken, hoeveel je er ook'il uit had in de andere staminees, er moest verteerd worden. Dat je zo bijna elke avond zat naar huis kwani, dat hoorde er nu eenmaal bij.

Van Maria tot To To RoeIen werd 74 jaar geleden geboren in Meerle in een boerengezin van 10 kinderen. Ze was dc oudste en het enige meisje. na haar kwamen er 9 ( !) broers. 'Ons moeder wou persé dat ik Maria genoemd werd maar mijn meter die ook mijn grootmoeder was én de haakster (vroedvrouw) wilde liever dat ik haar naam droeg: Catharina. En dus weid ik gedoopt als Maria Catharina en To genoenid. Zo was iedereen content. 44

Als oLidste en enige dochter kon To niet vlug genoeg van school af zijn om thuis mee te helpen. 'Zowel in het huishouden als in de stal en op de akker, er was altijd werk en veel werk. Ons moe met al die kindjes die maar bleven komen, en ik, we hadden ons handen meer dan vol.'

Op Heilig Bloed In hun schaarse Vrije tijd zochten Jaan en To het gezelschap op van vrienden en vriendinnen met wie ze dan al eens naar een hal gingen, een meisjeskerniis en zeker naarde dorpskermissen. ook in de huurtdorpen. Hier en daar had Jaan. To al eens gezien en een beetje zijn zinnen op haar gezet. Op Heilig Bloed greep hij zijn eerste kans en sprak haar aan. Maar die eerste keer mocht hij To nog niet

..'

'iwee jaar later trouwden To en Jaan en ze gingen wonen in een huis aan de Drijhoek nog eens twee jaar later bouwden ze een eigen huis aan het Pijperpad waar ze nog steeds wonen Drte kInderen zijn ei geloien SOm, Jos cii M;u ii lie liler elk voor één kleinkind hebben gezorgd. To die thuis altijd de handen uit de mouwen stak, wilde als getrouwde vrouw, ook best wat bijverdienen. Een aantal jaren gnig ze poetsen in liet gemeentehuis van Meer maar liet meeste weik deed zo hij de niliiilers. Vooial toen de tomatenteelt opkwam had To bijna altijd werk in de serres. Alleen in de winter was ze enkele maanden thuis. 'Ik deed dat werk graag en liet is ook tcst te coiiiljiueicii itiet het huishouden en de kinderen. 'toen ik er op niijn (i() mee moest stoppen vanwege 'plukpolsen' (oittstekiiig aan het gewricht door steeds dezelfde beweging te doen), heb ik er vaart van gehad'. jaan heeft alles tezamen 43 jaar bij brouwer Sterkens gewerkt. In liet begin werd de staniinectoer gedaan met paard en kar en één auto: na de oorlog werd de eerste camion in dienst genomen. 27 jaar heeft Jaan de toer langs de calés gedaan maar op de duur kon hij dat niet volhouden. Ook To was het beu om elke avond een dronken man te zien tliuiskomen. Daarom besloot hij om nog enkel hij particulieren na te gaan om daar bestellingen op te nemen en aan huis te brengen. zo kon hij cle cafés vermijden. 'Dikwijls ging ik per fiets de huizen langs, ook buiten Meer. en kon ZO veel klanten winneii. Tot ik voor elke dag van dc week een andere toer had. Op die manier heb ik heel veel niensen leren kennen en veel vrienden gemaakt. Nu nog komen hier veel mensen over de vloer en ik heb daar deugd van.' Toen het tijd werd oni op pensioen te gaan. liet cle brouwer heni niet graag gaan. Hij was bekend en bevriend hij Zijn klanten en met een nieuwe verkoper zou de brouwer allicht klandizie verliezen.

Tweemaal keizer laan en lo /ilil nu allebei ni dc zes entig Cii doen het ss at rustiger aan. Toch heel t .laaii noe heel o at aan dc hand. Eerst en vooral niet de din en, al heel zijn les en /ijn belangrijkste hobby. 'Maar mijn vlorictild is liii sscl voor,oed ooibij:i n die t! id ben ik to L'C keer keizer gess eest in Hoogstraten Je moet Od'teil dat, om keizer te kunnen oorden, je drie jaar na cl k.iar koning moet Geweest zijn.' Behals cdie diiij sen. is er de grote hof - 'gioenten S oor heel Meer, om zo te zeggen' - en voor de rest gaat hij vissen cii, liefst van al, buurten mei dle s ri'nden. Fo is niet /n tnihuizig. haar rug speelt nual eens op. maar het huishou- :-' -. den doen /e nog heleiii aal zeI t'. inc t J aan • . hulp hij liet poct'en. Jaan en 'to. '.sc 55 ensen je nm.i sele j - !ren Ii. aan het Ib licrp.idh.


DORPSNIEUWS

GOUD IN HOOGSTRATEN Fons en Margriet 50 jaar getrouwd Op zaterdag 7 oktober vierde men de gouden huwelijksveijaardag van FONS GEYSEN en MARGRIET BOGAERTS. Al vijftig jaar lang delen ze hun lief en leed op de boerderij in de Hetiveistraat in Hoogstraten. Wie hct tonge stel op de trouwEn» \ nu 10 oktober 1950 ziet, ziet een elegante jolige Fons en een charmante blondine met een prachtig trouwboel:et. De twee hebben elkaar leren ken nen rond 1944. Fons (v24723) was de nudste van het gezin en hij hielp moeder en vader Geysen opde boerderij mde Heuvelstraat. Deze 21 -jarige jonge snaak was samen met zijn maten. Jan Verheyen » Fons en Jef Quirijnen» op vrijersvoeten. Elke zondag gingen deze hoerenjongens ergens hij een boer op bezoek. We gingen alleen langs hoeren waar ze veel meisjes hadden»' vertelt Fons. Natuurlijk» want daar was het om te doen» het vrouw volk. Op hete zomerdagen lagen de meisjes soms in »t glas voor de boerderij, wuivend naar de passanten. Fons herinnert het zich nog. »Of we /aten op een stoeleke', verduidelijkt Margriet. »Ah ja, wat moest ge zoal doen op ne zondag» he? » Of nog een veelgehrLnkte truc ni die tijd? wanneer je naar een toneelvoorstelling ging» moest je als jongen altijd proberen een meisje naar huis te brengen. Buiten toneelvoorstellingen waren ook kermissen en processies erg in trek hij het jonge volk. Zo heeft Fons zijn eerste lief nog leren kennen. Maar soit, we giiigen liet over Margriet hebben. De vrijerstochten van Fons Geysen» Jan Verlieyen en de mannen van Quirijnen brachten hen op een dag in Overbroek. Daar brachten ze een bezoek iran boer Bogaerts. En zo geraakte Fons aan de klap niet Margriet. Net als Fons was Margriet opgegroeid in een boerengezin. Haar oudste zus Maria hielp moeder altijd in het huishouden» terwijl Margriet altijd de hulp van haar vader geweest was. Naar school gaan deed ze niet graag. Dat was nieer iets voor haarjonge zusje Lisa, die na de lagere school nog naar cle Technische School in Merksem is geweest. Neen» niets voor Margriet. Zij werkte liever op de boerderij. Een gezonde» nuchtere hoerenmeid. Precies iets voor Fons. En Fons viel wel in de smaak hij Margriet. Zo kwam hij voortaan elke zondag op bezoek m Overbroek. Van 1944 tot 1950 hebben ze 'gevrijd»: elke week een zonclagshez oekje.

Drukke tijden Het waren erg moeilijke tijden voor het koppeltje. In 1946 stierf Stan Geysen» de vader van Fons. Zijn moeder stond er plots alleen voor, niet ecn hele nesi ki nclei cii aan haar rokken. 1-ons moest met boeren thcns de kost verdienen voor zijn broers en zussen. Margriet en Fons zouden zo graag zelf een bocrdcriptjc kopen, maar hoe kon dat nu? In deze onzekere lijden hebben ze gewacht tot in 1950 vooraleer ze trouwden. Na cle trouwdag trokken ze in hij de iii oci k»r van Fons 7e h :içldi' n twO» kim mpr 1 vi voor zich. Op de boerderij was alles netjes afgesproken: ze huurden een lapje grond en ze hadden hun eigen beesten die tussen de andere

hec»sten li»pen Het was niei alles De schoonuioedc»r liep te pas en te onpas hij Margriet binnen en hoeren op dc» gronden vaniji , schooniudera » dat gaat uûk dci nhtijd LLii vlot. Ilvi jonge koppel had ondertussen ook al een paar innge hengels rondlopen. In 1957 kwam hei eerste dochtertje» Ria» en op het einde van hetzelfde jaar svas liet tweede dochtertje er ook al: Christiane (Kris). In 1955 kwamen de jongens: Stan ( 14-2-55) en Herman (° 11-11-55). Het was niet makkelijk oni zo»n kroosi te voeden met de opbrengst van liet hoeren. En eigenlijk zouden ze liefst nog hun eigen boerderij hebben. Het was duidelijk: Fons moest ander werk zoeken» zo ging het niet verder. »Bovendien trek je als loontrekkende een grotere kinderbijslag dan als zelfstandige boer»' verduidelijkt Fons nog. Een advertentie in de Gazet van Hoogstraien bracht hem hij aardappelhoer Cor Van Loon. Die zocht een vrachtwagenchauffeur om voor andere bedrijven margarine rond te rijden. Dat werd Fons» nieuwe werk: hij dcccl de toer voor Solo» Planta en Ozo. Dat bracht geld in liet laatje en het jonge stel kon beginnen te bouwen. In 195$ begonnen ze niet de bouw van hun boerderij, een beetje verder in de Heuvelstraat. In 1959 was alles klaar. Margriet weet het nog: ze was pas bevallen van Greet en het kindje lag nog in de couveuse in het ziekenhuis, toen ze in de woonkamer de niuren in hippe kleuren aan liet schilderen was: geel» blauw en lichtmauve. Greetje is iets langer in liet moederliuis moeten blijven» want die verfdampen in huis» dat was niet echt gezond voor zo»n klein kindje.

Vrachtwagen en paard Buiten zijn vaste werk nam Fons ook wel andere klusjes tLissendoor: bomen uitrijden niet de wagen ofvoorSooi Swis (aannemer Frans Brosens) een vracht bakstenen gaan halen ui Rijkevorsel. Of een beetje paardencommerce. Want piiarden» dat was een passie voor Fons. Voor ze trouwden» in 1946 » had hij leren paardrijden in Kuurne (nabij Kortrijk. De rij lessen werden door militairen gegeven. Enkele jaren later, in 1948 » richtte Fons in Hoogstraten cle Landelijke Rijvereniging Sinte Catharina op. Hij is er een tijdje rmjcommanclant geweest maar daar is hij nice opgehouden toen hij getrouwd was. Toch is hij altijd nog graag niet paardeii bezig geweest. Vr:iehtwarnrhammttcmlr: dat was voor Fons toch flit aetit cle job van zijn leven. Het was een ere stresserend beroep en (lat wreekje zich op dv duur. In 1963 kreeg hij hartproblemen en de dokter gnf liet cmdvic»s von van weik le vet anderen. Fons had geluk: hij kon op cle Veiling beginnen als hc»ttruekch:iiiftenr Dam was vlakbij huis Cl] een stuk rustiger. 7n kon hij nok Margriet wat beter hielpen» want die had in hun ilrukstej;iien praktisch alles alleen moeten doen op de boerderij.

Moemoe en vovo In de jaremi '70 kwamen clan de kleinkinderen. Ria trouwde niet Karel Verheven (kinderen: jan» Tui» Karolien). Even later geraakte ook Cliristiane van straat. Kris cmi Lu Bui jks kregen vier jongens: Dries» Bram. Siemon en Jonas. In de jaren »80 kwamen er nog kleinkuideren hij. Nadat Stan met Han Van Boxel trouwde » kwamen Toon, Sien en Loes. Greet» de jongste dnchter van Fons en Margriet» leerde Jos Braspenning kenmien. Ze bouwden naast Fons en Margriet en kregen twee kimideren: Hanne en Miel. Zo werden Fons en Margriet een echte » vovo » en » nioenioe Ondertussen maakten ze zich vaak nuttig in het verenigingsleven. Margriet is lange tijd bestuurslid geweest van de KVLV (van 1966 tot 1996) en heiden zijn ze al vehejaren actief ni de vereiiiging van dc gepensioneerden. Ze hebben vaak in de dansgroep nice opgetreden» ze gingen dikwijls hij cle kaarttafch aanzitten en ook wanneerergefietst werd» waren ze van de partij. Ook in het koor van de gepensioneerden kennen ze Fons goed. hij zimigt ergraag al eens een liedje mee. Het dansemi en het fietsen laten ze ondertussen aan anderen over» maar hun dagen lijn nog steeds goed gevuld. Wanneer men een tijdje geleden vanuit de Ziekenzorg (van de ziekenkas) aan Fons voorstelde om regel matig op ziekenbezoek te gaan» stond hij direct klaar. Zo gaat hij nu regelmatig hij zieken thuis op bezoek oni eens een babbeltje te slaan. Zo zijn Fons en Margriet ook nu nog ahtitd een eenvcradig en mooi koppel. Moge hen nog vele schone jaren (legeven zijn! )JV)

45


-

-

']

-

sp

2

Veidrit Hoogstraten blijft in Superprestige

Kruim van internationale wielerwereld komt naar De Mosten afgezakt Het internationale wielercircus slaat op zaterdag 9 december zijn tenten op in en rond De Mosten in Meer. De Hoogstraatse veldrit blijft deel uitmaken van de Superprestige, het belangrijkste regelmatigheidscriterium voor veidrijders. Dit ondanks het feit dat de UCI (de internationale wielerunie) de organisatoren van de Superprestige oplegde om vier van de twaalf Superprestige-veidritten te schrappen.

'

K3 als extra publiekstrckker Dit jaar doende organisatoren van de veldrit hun uiterste best om nog meer volk naar de veldrit te trekken. Ze tastien fors in de geldbumdel om K3 als bijkomende attractie in huis te halen. Om 1 4u begint Vlaanderens populairste meisjesgroep aan een concert van ongeveer veertig minuten aan de Mosten. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang op het evenement gratis.

"Dat de UCI een dergelijke verplichting oplegt. heeft alles te maken met jaloezie", denkt Marc Van Gestel, voorzitter van de organiserende wielerciub De Hoogstraatse Spurters. "De wielerfederatie organiseert zelf de Wereldbeker, een concurrerend regelniatigheidscriterium. De Wereldheker ondervond blijkbaar teveel concurrentie van de Superpresti gc. Het opzet is ook helemaal anders: bij ons mogen alle besten meedoen, hij de Wereldheker alleen de vijf besten per land. Maar de tiende Belg is natuurlijk altijd beter dan de eerste Oostenrijker of Congolees." Dat Hoogstraten behouden blijft, heeft volgens Marc Van Gestel en secretaris Jef Moelans twee hool'dredenen. "We hebben de voorbije jaren heel goeie verslagen gekregen over de organisatie van de wedstrijden. Dat is Intermate belangrijk. Daarnaast willen de hoofdsponsors van de Superprestige. Krcher en Par-Ky, zich vooral in de Benelux profileren. Meneer Wagtmans van Klircher heeft al ontzettend veel voor ons gedaan. en is ons altijd blijven steunen op alle mogelijke gebieden." Op zaterdag 9 december staan drie wedstrijden op het programma. Om 12.15u is er een wedstrijd voor cyclosportieven en veteranen, om 13.45u verti'ekken de juniors en de nieuwelingen en om 15u starten de elite met en zonder contiact, cii de beloften, voor wat de negende herdenkingsprijs Wim Lanihrechts nioet wor den.

Kampioenen In dietopveldrit staat iedereen die iets te betekenen heeft in het internationale veldrijden aan de start: tweevoudig wereldkampioen en winnaar van de wereldheker '98-99 Mario De Clercq, ex-Belgisch kampioen en tweevoudig vice-wereldkampioen Erwin Vervecken, tweevoudig Suiperprestige-winnaar en regerend Belgisch kampioen Sven Nijs, regerend wereld- en Belgisch kampioen hij de beloften Bait Wellens, regerend wereldkampioen Richarcl Groenendaal, ex-wereldkampioen Daniele Pontoni, regerend Frans kampioen Christophe Morel, Nederlands kampioen Gerhen Dc Knegt en wereldkampioen hij de junioren Bart Aernouts. En verder ook: Ben Berden, Peter Van Santvliet, Bjorn Rondelez, Davy Commeyne. Tom van Noppen, David Willemsens, Arne Daelmans, David Derepas (Frankrijk), Roland Sch端tti (Zwitserland), Jiri Pospisil en Petr Dlask

46

(Tsjcchi). \\ mi Ik Jonathan Page (USA).

'5)

Ncdcrhiiid cii

"Ook in de andere reeksen proberen we de wereldtop naar Hoogstraten te halen", zegt Marc Van Gestel. "Bij de jeugd komen in ieder geval al de Tsjechische nationale ploeg (met daarin ondermeer (le zoon van Simunek) en de Nederlandse nationale ploeg. Wellicht komt ook een Poolse delegatie, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk."

Aardbei Een dergelijke organisatie kost natuurlijk handenvol geld. "De volledige organisatie draait op een budget van twee miljoen frank. Dat bedrag moeten we zelf samenbrengen. De samenwerking met het stadsbestuur verloopt perfect, we krijgen heel wat ondersteuning op organisatorisch vlak. Een paar jaar geleden hebben we er even aan gedacht het wereldkampioenschap hier in Hoogstraten te organiseren. Maar clan zit je meteen te praten over een budget van 100 miljoen frank. En dat is toch wat te hoog gegrepen." "Uiteindelijk maken we met onze koers toch heel wat promotie voor Hoogstraten''. besluit Marc Van Gestel. "Onze wedstrijd komt uitgebreid aan bod op de televisie en in de andere media. En we maken speciale publiciteit rond

de aarclhei. Alle ingeschreven renners en de persmensen zullen een bakje aardbeien ontvangen. En voorde eerste diie van de Superprestigewedstrijd is er een speciale attentie." De Superprestigewedstrijd van Hoogstraten vindt op zaterdag 9 december plaats aan de Mosten aan het Hoogeind in Meer. Info: 031 314.38.19 of 03/314.70.56, e-mail: de.hoogstraatse.spurters@pandora.be.

Erelijst van de cross in Hoogstraten 1987: Wim Lamhrechts 1988: Wirn Larnhrechts 1989: Kurt De Roose 1990: Wim Lamhrechts 1991: Dii'k Pauwels 1992: Staf Van Bouwel 1993: Paul Herijgers 1994: Peter Willemsens 1995: Paul Herijgers 1996: Paul Herijgers 1997: 1998: 1999:

(Belgische Kampioenschap) Peter Willemsens Bart Wellens Sven Nijs


Paardensport

De Sydney-kater van amazone Karin Donekers 'Wij gaan rijden voor medailles,' waren de optimistische woorden van August Desmedt, chef d'équipe van de Belgische ploeg in de Military of Veelzijdigheidsproef. 'Vorig jaar op het Europees kampioenschap behaalden we een medaille maar onze olympische ploeg is nu een heel stuk beter. Wel mag het vel van de beer niet verkocht worden vooraleer hij geschoten is, het kan evengoed een nul-resultaat worden, want er kuuniwn zoveel onvoorziene dingen gebeuren!' Gust had niet in een glazen bol gekeken, maar het onvoorziene gebeurde in werkelijkheid en de Olympische droom spatte uiteen als een zeepbel. liet relaas van Karin Donckers!

Kai'iit cii (7 out/er 0/klei' de stoet/blauwe Australi.scIie heotel.

houwd was, een prachtig crosscircuit. Misschien viel liet wel een klein beetje in het voordeel van cle Australiërs uit die niet hun volbloedpaarden aardig wat snelheid kunnen ontwikkelen. Wij hadden ook volhloecten hij, maar wij zijn zo ver niet geraakt. Soms wordt er ni zo' n wedstrijd nog een vierde dag ingeschakeld maar dat hangt af van het aantal deelnemers. DHM: Een Hoogstraatse aangelegenheid, Karin? Karin: Ja, zo mag je liet wel stellen. Gust Desmeclt was de chef d'équipe, de man die serantwoorclelijk is voor liet goed functioneren van het team en die de hele administratie voor zijn rekening neemt. Jef Desmedt fungeerde als veearts en Marc Rigouts was de coach.

i%. De IIoo'livuiIst' tetiin/

il '('(/1! ip .

iii,,

1./nl.

hlur( 1!, mis (cowIi). Gi,si Deuncili (chef

lef De nu di (itt a ei

Hoogstraten boven DHM: Wat mag een leek onder 'Military' of 'Veelzijdigheidsproef' verstaan? Karin: Internationaal spreekt men gewoonlijk over 'Eventing'. Dit is een discipline in de paardensport die bestaat uit drie proeven gespreid over drie of vier dagen: dressuur. uithoudingsproet. jumping. Bij dressuur is het de bedoeling om de paarden in een afgesloten piste een aantal opgelegde oefeningen te laten doen waar vooral de gehoorzaaniheid. ontspanning, regelmaat van het dier getest worden. Gehoorzaamheid is natuurlijk van liet allergrootste belang en dit is tamelijk moeilijk omdat de paarin lttptnlino en dniirhij ns'rvci.ii zijn. Dc tweede dag wordt de uithoudingsproef betwist: deze bestaat uit vier fases. Fase A is de warniing up over een traject van 4.5 km aan een snelheid van 220 m!muiuut zonder hindernissen. Fase B is de steeple: tegen een hoge snelheid. 600 iii/ minuut moet je negen vaste hindernissen nemen en in Sidney hen ik in deze proef zwaar ten val gekomen met een ruggenwervelbreuk als gevolg. Fase C is een soort van recupera-

ticonderdeel over een afstand van ongeveer 9 kin zonder hindernissen, snelheid weer 220 in! minuut. Dan heb je tien minuten verplichte rust. De paarden worden gekeurd door een veearts wat betreft gezondheid, is de hartûequentie voldoende gedaald, is cle ademhaling regelmatig. Kortom het dier moet fit zijn. Is dat allemaal m orde dan pas mag ie vertrekken in de cross. Is dit niet liet geval dan mag je er een kruis over niaken en hen je onverbiddelijk uitgeschakeld. De cross is ongetwij feld liet zwaarste onderdeel. de uithouding wordt hier voornamelijk op de proef gesteld, ook de kracht. In Sydney waren er 32 vaste hindernissen over een traject van 7.5 kni en dat moet je in 13 minuten at]eggen aan een gemiddelde snelheid van 570 m! minuut. Dc derde dag is de jumping. 's Morgens wordende paarden opnieuw gekeurd. Valt deze controle positief uit dan krijg je toelating om te starten en niag je je aanmelden voor een parcours van IS hindernissen. Degene die de minste strafpunten verzameld over die dagen mag zich als winnaar kronen. In Sydney was het vanzelfsprekend een viersterrenwedstrijcl, hetgeen toch duidt op een zware omloop. Ik moet echter wel zeggen dat het parcours fair opge-

DHM: Enkele maanden voor het begin van de spelen kende je nog brute pech! Karin: In februari werden we 's nachts gewekt door kapotspringende golfplaten. Brand! De paarden konden we 'r nog uithalen en naar de wei brengen. ze waren natuurlijk wel wat in paniek. Drie stoven er door de weiafsluiting en holden de E-] 9 op (Karin woont vlakbij de snelweg) tegen liet verkeer in. Twee zijn er anderhalve kilonieter verder cloodgereden, één vijfkilometer verdertussen Loenhouten Brecht. Eén vaii clie geclode paarden kwam zeker in aanmerking voor Sydney. want daar had ik in Frankrijk een goede wedstrijd mee gereden. Het paard dat ik nu op de olympische spelen ter beschikking had, een prachtig dier trouwens, had ik nog te weinig in handen gehad. Was dat nu dc oorzaak van mijn val! Dat kLm je natuurlijk nioei 1 ii k in schatten!

Jet lag DHM: Op welke basis heb jij je selectie afgedwongen? Karin: In Ierland hebben we een internationale wedstrijd betwist. Individueel eindigde ik op de 12e plaats en met de ploeg veroverden we de le plaats. Op liet Europees kampioenschap vorig jaar behaalden we een bronzen plak met het 47


team. De eerste plaats in Ierland was dus een bevestiging. DHM: Hoe verliep de rechtstreekse voorbereiding? Karin: Ik heb altijd met twee paarden blijven trainen, je weet niaar nooit wat er gebeurt. Eén paard mocht de overtocht maken naar down under. Als coach van de Belgische ponyruiters military hen ik iii juli nog met een team naar Hagen (Duitsland) geweest en we behaalden daar zilver. Op 3 auguctu zijn we vertrokken naar Kreuth (Duitsland) en daar hebben cle paarden twee weken in quarantaine gestaan, daar hebben we ook duchtig getraind. Op 21 augustus werden de dieren op transport gezet naar Australië en daar hebben ze ook nog veertien dagen in quarantaine gestaan. Vanaf 24 aligustus varen wij er ook en van 17 tot 20 september gingen dc wedstrijden door. We hadden daar uitstekende trainingsfaciliteiten, supergoed, en op 3 oktober waren we terug in België. DHM: Hebben de paarden last van jet lag? Karin: Toch wel! 25 uur vliegen is geen sinecure en dieren hebben daar zeker last van. Wel niet zoveel als mensen. Je moet rekenen dat een paard niaar 2 b 3 uur slaapt. De eerste dagen hebben we de dieren weinig intensieve inspanningen laten doen, zodat ze goed kcnden ecupereren. Je zag dan ook dat ze clie periode gemakkelijker gingen liggen.

Vic en Lea DHM: En het olympisch dorp? Kam: Als ik nu een vergelijking maak met Barcelona '92 (daar behaalde Karin met liet team een piaclitige 4e plaats) dan moet ik wel zeggen dat Barcelona in zijn totaliteit indrukwekkender overkwam. De organisatie in Sydney stond echter beter op punt en dc vriendelijkheid van de Australiërs is ook met geen pen te beschrijven. De ploeggeest was nu ook optimaler. Je trekt bijna twee maanden met mekaar op en dit schept vanzelfsprekend een hechtere hand. Wat nu de mooiste spelen voor mij waren kan ik echt moeilijk beoordelen, wat de uitslag betreft staat Barcelona natuurlijk aan de top. Het leven in zo'n olympisch dorp is wel uniek. Je komt met veel mensen in contact Cl] nu heb ik dat nog meer ervaren dan de vorige keer. Na mijn val heb ik daar veertien dagen het bed moeten houden, gelukkiglijk in liet dorp zelf, ik stond ervan versteld hoeveel atleten mij zijn komen bezoeken. Dat gaf me wel een heel warm gevoel. Leven in zo'n dorp is ook iets aparts. Iedereen woont daar op enkele meters van mekaar. Het dorp bestond uit nieuwe appartementen aangevuld met prefabgehouwen. In de refter kon zo'n 4900 man in één keer binnen en iedere dag aten daar 16000 mensen driemaal per dag, aangepast eten voor mensen ut alle delen van de wereld. DHM: Waar vonden de paarden onderdak? Karin: Zon vijftig kilometer buiten liet dorp. Elk paard had een eigen 'groom' (verzorger). Voor mijn paard was dat Valerie Van Ausloos, een meisje dat hij ons thuis ook een half jaar gewerkt heeft. Op een half uurtje waren wij er met de bus. Deze vertrokken op regelmatige tijdstippen en aan de paardenstallen werden we netjes afgezet. Onvoorstelbaar die Organisatie! DHM: Persoonlijke supporters? Karin: Jazeker! Mijn ouders hebben me ginder komen aannioedigen en voor het team waren er 48

toch zo'n 60-tal sympathisanten overgevlogen. Vic en Lea (Karins ouders) verbleven daar een twintigtal dagen cmi keken natuurlijk verlangend uit naar de prestaties van hun dochter. Groot was hun ontgoocheling na Karins uitschakeling. Eén troost, ze mochten Kano fiequent komen bezoeken, want zo gemakkelijk kom je als buitenstaander ook niet binnen in zo'n olynipisch dorp.

Gebroken ruggenwervel DHM: De wedstrijd zelf werd een groot fiasco voor jou en je teamgenoten! Karin: Zeker en vast! (Zucht) We waren anders niet onaardig begonnen, in dressuur behaalden we een vijfde plaats. Hoopgevend! Een ideale uitgangspositie. Dan kwam die bewuste tweede da g die. zo zou later blijken, een zwarte dag zou worden. Normaal is de uithoudingsproef ons sterkste wapen. Constantin Van Rijckevorsel liep een dubbele enkelbreuk en een schouderblessure op. Kurt Heyndrickx noteerde een weigering, maar reed de wedstrijd uit, Carl Broeckaert viel ook, maar kon verder, ikzelf viel tijdens de steeple tietgeen nog nooit voorgekomen was in de 12 jaar dat ik internationaal rijd en brak een ruggenwervel plus enkele tanden naar de knoppen. Weg alle dromen! Ik snapte liet eigenlijk ook niet, misschien was liet de onervarenheid van mijn paard. Brute pech natuurlijk! I)HM: Revalidatie! Karin: Veertien dagen heb ik plat gelegen in het dorp. De verzorging was uitstekend, in de watten werd je gelegd door dokters en verplegend personeel. Terug in België volgde een periode van kinesitherapie en begin december moet ik opnieuw toto's laten nenien en dan maar hopen dat alles terug in orde is. 'k Zal blij zijn dat ikterug kan rijden. in 't begin niisschien wel een beetje schrik hebben waarschijnlijk. Toch zie ik de toekonist hoopvol tegemoet. Door deze tegenslag heb ik wel een belangrijke driesterrenwcdstrijd met niijn olympisch paard in Pau (Frankrijk ) ge to st.

kunt dit vergelijken met mensen: de dokter schrijft voor, cle kinesist voert uit. DHM: Wordt dit in België veel toegepast op dieren? Martine: Pas op, dit gaat niet alleen over paarden. Honden, katten en andere dieren worden evenzo door een therapeut behandeld en dan vooral in dierenklinieken. Het begint in België al zeker door ie breken. (Karin onderbreekt): Ik heb eigenlijk toch wel veel gelul.:! Ik heb ne sniid (onzepa) in huis, een fysmotherapeule (Martine), een supergroom (ons ina). Ik ben daar enorm blij oni want zonder hun hulp had ik deze hobby zeker niet kunmien beoefenen op dit miiveau. DHM: Zoek jij in de toekomst iets in die richting te gaan doen? Martine: Waarschijnlijk niet, wel geef ik de paarden thuis regelmatig een behandeling. Ik heb een heel goeie job bij Boniari (Bond van Manègermjscliolen). Ik doe daar administratief werk en begeleid ook clubs en nianèges. Om hier m onze streek aan dierenfysmotherapie te gaami doen zal ook niet erg meevallemi. De mensen zmjmi nog niet zo geneigd om voor hun kat of hond na een pootbreuk of zo naar een therapeut te stappen voor massages. Het kost toch serieus wat geld. Toen ik in Nederland stage liep kwam er iemand inet een poedelhondje dat half verlamd was, elke dag werd dat diertje behandeld niet speciale oefeningen.

:

i

r 1

Karin: 'Ik heb eigenlijk veel geluk!!' Intussen is Kanmns jongere zus, Martine, eventjes komen meeluisteren en... praten, want dat kan ze! Zij staat ook met haar (wee voeten in het paardenwereldje.) DHM: Martine, jij doet aan dierenfysiotherapie. Welke cursus heb je daarvoor gevolgd? Martine: Van beroep hen ik kinesiste en van thuis uit heb ik altijd heel wat belangstelling gehad voor dieren. In Engeland kun je zo'n opleiding volgen die over twee jaar loopt in dagonderwijs. Dat zag ik niet zo direct zitten. In Nederland organiseert men dat ook, wel niet zon uitgebreide cursus, maar oni die te mogemi volgen moet je wel kinesist(e) of veearts zijn. Het eerste jaar was dat twintig dagen les volgen. gevolgd door een examen, liet tweede jaar weer twintig dagen les, plus stage, plus examen. In Nederland is dat een erkend beroep, in België is men er ook nice bezig maar men oiidervindt nogal wat tegemistand van vceartsen die het zo een beetje bezien als afnemen van een deel van hun bevoegdheden, hetgeen zeker niet liet geval is daar het een perfecte aanvulling kan zijn. Je

DHM: Hoe en wanneer worden paarden nu behandeld? Martine: Als er problemen zijn, juist zoals hij de mensen! Na een wedstrijd kan een flimike miiassagebeurt liet dier geweldig opfrissemi. hij een flinke horsteling werk je ook in op de spieren zodat de afvalstoffemi afgevoerd worden. warmtetherapie wordt ook toegepast zodat het paard beter kan uitzweten, stretchimig is ook belangrijk niaar niet zo eenvoudig, een paard is tenslotte een zwaar die ........

Met Karin en Martine, Vic en Lea kanje nog lang blijven doorbomen over hun viervoeters die hen zo nauw aan het hart liggen. Karin wensen we nog veel succes toe en wie weet wacht er over vier jaar een blinkende medaille in Athene. (rel)


Minderhout VV stevig in de middenmoot.

HVV dicht bij een bekerstunt en... schaamrood! HVV verloor op GBA met 1-0 na een strafsehopdoelpunt van Cisse Severeyns. Met goede organisatie en hard werken hielden de roodwitten de langen gesloten en hoewel de eersteklasser veel veldvoordeel had, bleven de echte doelkansen uit. Toen ongeveer halfweg in de tweede helft doelman van Gestel in de voeten van Haagdooren ging, hield die daareen penalty aan over en meteen dacht iedereen dat de ban gebroken was. GBA had echter niet zijn beste dag en met 1-0 bleef alles mogelijk. In de allerlaatste minuut van de normale speeltijd werd Raf Beyers 6wlu lir't sti alscliopgebled en bOk toen ging de hal op de stip. De Australisehe doelman van GHA koos de goede hoek en hield de te zwak getrapte penalty van Beyers uit zijn doel. Meteen viel het doek over deze fel besproken hekermatch. Achteraf maakten we ons de hedcnking dat er meer heeft ingezeten. immers GBA had alle wisselspclers ingezet en Severeyns stond nog wel op het veld, doch speelde al een half uur - wegens kniekwetsuur — niet meer nice... In de competitie. voor HVV eigenlijk zeker zo belangrijk, gaat het vooral op de Thijsakker de roodwitten niet voor de wind. Eén punt tegen Lyra. na een domme penalty tegen op de 90' minuut en 0-1 tegen Racing Gent.... Gelukkig gaat het op verplaatsing een ietsje beter dan vorig seizoen, want de Wetteren wonnen we dan weer met 1-2. Met 12 punten op 30 is er voorlopig geen reden om te vieren. doch in III nationale A zitten de ploegen zo dicht hij elkaar, dat één overwinning een klini van 5 plaatsen kan meebrengen. Op Denderhoutem kreeg roodwit een 6-0 pandoering aan het heen. Voor iets minder zou je het schaanirood op de wangen krijgen!

Wedstrijden 25-11: HVV-Maldegem 03-12: Olen HVV 09-12: HVV-Racing Mechelen 17-12 Kipellen-HVV

20.00 uur 14.30 uur 20.00 uur 14.30 uui 's

ibIt-

TEGELS St'e,i Schoeiintakers oi'e; çekonten ton FC Turn hout en een onmisbare 5chakel in liet HVV-geheel.

Een periode met enkele niooie ups maar ook enkele serieuze downs heeft Minderhout ondertussen naar de middenmoot van liet klassement gebracht. Hoewel deze positie iets meer ademruimte geelt, blijft het toch opletten geblazen want de verschillen zijn klein en enkele opeenvolgende nederlagen kunnen deze situatie snel doen veranderen. De belangrijke 6-punten wedstrijd op Hurendonk begon goed en Minderhout kon in de eerste helit tweemaal op voorsprong komen. Er zat zelfs meer in maar de ruststand bleef op een kleme -2 voorsprong hangen. Na de rust probeerde MVV snel verder uit te lopen iliaar niets was minder waar. Horendonk hoog. zij liet rn'! de nodige hulp van de man in liet zwa t, binnen de minuut de achterstand om in een 3-2 voorsprong. Net voor aftluiten kreeg MVV helemaal liet deksel op de neus en teneer geslagen dropen onze jongens af met een toch wel over dreven 4-2 nederlaag. Met de ploeg uit Kaart op bezoek niocht er niet opnieuw verloren worden. Het begon echter al leniaal twijfelachtig en Kaart kon verdiend met een 0-1 voorsprong gaan rusten. Na de pauze een totaal ander wedstrijdheeld met een gedreven Minderhout dat al vlug via Kurt van den Langeherg op gelijke hoogte klom. Kaart had al enkele malen op liet randje van liet toelaatbare verdedigd en een tweede gele kaart was er voor één van de Kaartse verdedigers teveel aan. Met 11 tegen 10 kreeg Minderhout vooraan iets meer ru mle en Paul van Gils wist via een mooi overhoeksschot MVV op voorsprong te brengen. Kaart speelde nu alles of niks tot Dries van Bavel van op afstand mooi lohde en de 3-1 emdeijfers vastlegcle. Luchtbalboys was onze volgende bezoeker en hier was liet Minderhout dat liet best begon en via een knappe kopbal van Kurt van den Langenberg een 1-0 ruststand op liet bord bracht. De bezoekers gingen, gesteLind door een tel opgestoken wind, op zoek naar de gelijkmaker die ook niet uithleef. We vreesden het ergste maar op karakter scoorde MVV via een strafschop van Bart Willems, na fout op Paul van Gils. en iets later via Paul zelf nog twee keer. In de slotminuten verslapte de concentratie nog heel even en hieruit puurde Luehithalhoys nog de aansluitingstreffer maar verder kwam het niet meer. De verplaatsing naar Maria-ter-Heide werd met de nodige voorzichtigheid tegemoet gezien. Hier speelde Minderhout evenwel een van zijn beste wedstriiden tegen een iets te potige tegenstander. Bart Willems wist voor de rust tweemaal knap af te ronden en deze voorsprong kon zelfs niet overdreven genoenid worden. Na de rust werd er niet meer gescoord en zo nam Minderhout 3 belangrijke punten mee uit Brassehaat. Tevens de eerste uitoverwinning san liet seizoen. Na een mooie 9 op 9 en een forse klim in het klassement kon het niet liet bezoek van liet laatst geklasseerde Mariaburg, zonder één enkele overwinning op de tabel, niet mislopen. Zo dachten en speelden onze jongens althans in de eerste helft. Miarmahurg mocht vrank en vrij op ons doel beuken, niet als gevolg een uitzichtloze 0-3 achterstand hij de rust. Detweede helft werd iets beter aangepakt niaar het tegendoelpunt bleefte lang uit. Roei Hermans kopte knap terug wat hoop tegen de netten en via strafschop,

ss eerom Paul van Gils die foutief werd afgestopt, en keurig omgezet door Bart Willems was er zelfs terug aansluiting. Het geloof en dc wil ontbrak echter om de scheve situatie van de eerste helft mde vergetenis te helpen en zo werd het een ontnuchterende nederlaag tegen de rode lantaarn van de reeks. Op Berendrecht werd een week later dan weer met 1-4 gewonnen zodat MVV wat geruster in de niiddenmoot komt postvatten.

Wedstrijden Zondag 3 december 14.30 uur Exe. Essen-Minderhout VV Zondag 10 december 14.30 uur Minderhout VV-St. Jozef Zondag 17 december 14.30 uur Mi nderhout VV-Putte SK

KFC Meer, let op je tellen! Zijn het de minder rooskleurige resultaten van de Meerse elfdie onze plaatselijke verslaggever de haren ten herge doen rijzen, is hij de wanhoop nabij, wacht hij op positiel' nieuws? We hebben er het raden naar, maar van het Meerse front helemaal geen nieuws deze maand in DHM!

Wedstrijden Zondag 3 december 14.30 uur KFC Meer-Merksem SC Zondag 10 december 14.30 uur Brasschaat-KFC Meer Zondag 17 december 14.30 uur Poppel-KFC Meer

Sportlaureatenviering Hoogstraten - Traditiegetrouw vindt begin december cle jaarlijkse sportlaureatenviering plaats, georganiseerd door dc stedelijke sportraad in samenwerking met de stedelijke sportdienst. Dan zullen de sportman, sportvromtw, sportverdienste en sportvereniging van het jaar 2000 gelauwerd worden. Alle katiclidaturen tioesten vddr 25 oktober op de sportdienst binnengebracht zijn. De viering gaat door op zaterdag 9 december te 18.00 uur in zaal De Welgezitide van het Administratief Centrum.

Attentie! Attentie! Opdat de Hoogstraatse Maand zou kunnen verschijnen op 27 december, gelieve uw kopij binnen te brengen op zondag 10 december. Sport en dorpsnieuws op woensdag 13 december.

49


SPORT

KFC Meerle: Fraaie reeks en de leiding in 3 provinciale B In de match Mariahurg - Meerle kwam de thuisploeg al in de 3 minuut via een vrije trap op voorsprong. Een knappe uitgespeelde kans, omgezet door Voeten, bracht al snel de gelijkmaker op liet bord. In de 20 minuut verloor KFC Davy Van Gorp, die na een te hevig kopduel naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Achter bleek het gelukkig niet erg. Na goed een half uur trok Meerle het laken naar zich toe. Een mooie voorzet van Huyskens wei-cl door Van Bavel ingekopt: 1-2. Vij minuten later een strafschop. omgezet door Voeten: 1-3. Net voor rust kwam Mariahurg nog terug aansluiten. Na de pauze liep liet voor KFC precies allemaal vanzelf. Pauwe Is met een af standschot en 6 mi nuten voor het einde Van Wanrooy brachten de eindstand op 2-5. Een fraaie overwinning.

Nic Mertens: twee mooie goals konden de eerste nederlaag nier ver/t inderen. Meerle-Berendrecht was amper 3 minuten bezig of een ongelukkige Tetro brengt met een own-goal de bezoekers op voorsprong. Meerle liet zich hierdoor niet beĂŻnvloeden en een paar minuten later zette Van Bavel de zaken recht. 10 minuten later kopte Pauwels de 2-1 tegen de netten en nog voor de rust maakt Van Wanrooy 3-1 en was de wedstrijd gespeeld. Na de pauze kregen beide ploegen nog wel enkele kansen, doelpunten vielen er niet meer. Heibos - Meerle was een zeer snelle wedstrijd. Na 10 minuten kreeg KFC een strafschop die door Pauwels werd omgezet in een 0-1 voorsprong. Na een knappe aanval werd de hal door Van Wanrooy in drie keer voorbij de keeper gebracht: 0-2. In de tweede helft legde Meerle bij wijlen schitterend samenspel op de mat: tn een van die mooie aanvallen werkte Pauwels een voorzet van Van Bavel binnen en stelde de zege veilig op 0-3. KFC telt nog alleen nog tevreden supporters. 50

Thuis tegen Excelsior Essen had Meerle heel wat werk met een sterke tegenstander. Maar weer was het KFC dat op voorsprong kwam. Vati Wanrooy tikte de 1-0 binnen. Meteen ook de ruststand. Na de koffie vochten de bezoekers Oiii ()iIiCuw gelijk te komen, wat heti in de 52 minuut ook lukte. Niet voor lang, want twee minuten later schiet Pauwels van ver op de bezoeken keeper. Die kan liet schot niet wegwerken. Van Bavel kan hem prachtig omzeilen en hinnentikken. Tien minuten voor tijd stelt Pauwels de zege veilig door er 3-1 van te niaketi. De bezoekers komen nog terug tot 3-2 en in de slotfase was liet nog even hibberen. De stand wijzigde niet meer en Meerle haalde zijn 4e zege op rij. KFC staat alleen aan de leiding in 3 provinciale B. met vier plinten voorsprong op de 2.

Meerle was uit zijn normale doen, speelde een zwakke eerste helft en moest St.-Jozef nog twee maal laten scoren. 3-0 hij de rust: moeilijk om dat nog recht te zetten. Na de rust kwatii Meerle nochtans veel beter in de wedstrijd. Na 58 minuten trapt Nic Merten een corner rechtstreeks voorbij de keeper. Een kwartier voor tijd zorgt diezelfde Nie Mertens meteen prachtige lobbal voor de aansluitingstreffer. Er was dan nog hoop. Helaas bleef het daarbij. Beide ploegen kregen nog kansen, geen van heiden scoorde. Daarmee was de eerste nederlaag van het seizoen voor Meerle een feit. Ze blijven wel aan de leiding in hun reeks.

Op 19 november moest KFC op bezoek hij St.Jozef. De thuisploeg ging sterk van start en dat zorgde in de 9 minuut voor een doelpunt.

03-1 2-2000: Brecht - Meerle 10-12-2000: Meerle - St-job 17- 1 2-2000: Meerle —Loenhout

Wedstrijden voor december 2000 (telkens om 14.30 uur):

Reserven van KFC Meerle in het nieuw.

Om de speler.v van tij0 cl lot t 11 1 in het nieuw te zette,! kan KFC op heel wat lokale sponsors rekenen. Voegwerken Jan Van Boxel en Prima Van Bo.vel t'erzorgen ,sanien de uitrusting voor resei'ven en cle dainesploeg va;t Meerle.

VNA dames - Meer dames Beide clubs brengen \ oor het eerst een team in de competitie van de KBVB. Samen net HVVA en HVV-B en Meerle spelen ze in dezelfde reeks. HVV-A is veel te sterk, maar de andere derhy's moeten altijd gespeeld worden. Meer had nog 0 plinten en Wortel had verrassend een punt gehaald tegen liet sterke St.Jozef. De eerste derhy was dus de gelegenheid om een eerste overwinning te behalen. Voor veel toeschouwers leidde Wortel hij de rust met 3-0.

Alhoewel de bezoekers na de pauze iets sterker waren was dit ook de eindstand na een goede wedstrijd. Eigenlijk verdienden alle meisjes de overwinning voor hun enthousiaste inzet en hun sportiviteit. Beide ploegen worden begeleid door een olidere trainer. Ze waren alletwee zeer tevreden over de vooruitgang die de speelsters sedertjuli gemaakt hebben. De meisjes zijn ook zeer dankbaar. Beide trainers werden hij hun verjaardag uitbundig gevierd, wat in de sportwereld niet zo evident is.


SPORT

VNA Wortel In Poederlee leden we een zware 5-1 nederlaag. Voor de rust speelden de blauw-witten vrij behoorlijk maar kregen 2 onverwachte doelpunten tegen. Tussendoor scoorde Wi iii Braspenning op strafschop. Direct na de rust werd een aarzeling in onze verdediging afgestrali. Wortel kon geen vuist maken en de score liep nog hoger op.

Leider Dosko was de eerste helft een tikkeltje oevaarlijkcr en onze oud-speler Kurt Haest raakte tweemaal de daklat. Na de rust was DrĂŠ Snoeys onhoudbaar en scoorde ccii zuivere hattrick. Het derde doelpunt was een prachtig vluchtschot. Een knappe vrijschop van Eddy Vermeiren en een kophaldoelpunt van Wim Braspcnning zorgde voor een 5-0 voor VNA, wat voor Dosko zeer moeilijk te verteren was. Tegen het felle Molenkring geraakten de blauwwitten nooit in de match en we zagen een wedstrijd zonder veel doelgevaar. Iedereen had zich met 0-0 verzoend tot een verdediger van de thuisploeg in de blessuretijd met een achter svaartse kopbal zijn doelman versloeg (0-] ). Tegen het hooggeklasseerde Hezewijk behaalde VNA een moeilijke overwinning. Eddy Vermeiren krulde een vrijschop m doel en DrĂŠ Snoeys verhoogde de voorsprong. Wanneer de bezoekers de aansluittreffer scoorden moest onze vei dediging nog zeer attent zijn.

De wedstrijd tegen HIH Turnhout was moeilijker dan de eindstand 4-1 liet vermoeden. Did Snocys zorgde voor een 2-0 voorsprong hij de rust. Na de pauze gingen de bezoekers resoluut in de aanval en ze scoorden nadat de blauwwitten drie open kansen hadden gemist. We kregen het nog moeilijk niaar Eddy Vermeiren scoorde op vrijschop en de ingevallen RafHillen legde na een mooie dribling de eindcijl'ers vast. VNA staat nu op een goede vijfde plaats en alles is nog mogelijk.

NIET VERGETEN! Kopij binnen op zondag 10 december. Sport en dorpsnieuws op woensdag 13 december.

Snelheidskampioen

duivennieuws uit Wortel

Jef Haest nationaal kampioen snelheid Jef Haest uit Wortel, aangesloten bij De Blauwe Duif in Hoogstraten werd op 17 en 18 november in Oostende gehuldigd als nationaal kampioen snelheid bij de jonge duiven. In 1993 werd Jaak Strijbos provinciaal kampioen snelheid bij de jonge duiven. Nu was hij maandwinnaar voor de beker van de Gazet van Antwerpen, vbbr zijn vriend Jef Haest. Jaak vertelde echter dat we eigenlijk hij Jef Haest op Poeleinde moesten gaan kijken want dat de winnende duiven allemaal van zijn hok kwamen.

1l lig jlig!!;(

De wedstrijden: Zondag 26 november 14.30u SKS Herentals-VNA Wortel Zondag 03 december 14.3011 Weelde VNA Wortel Zondag 10december 14.30u VNA Wortel-Wechelderzande RZondag 17december 14.30u VNA Wortel-Westmalle

Dat Jef Haest een fjinieuze snelheidskampioen is, bewezen de 34 eerste prijzen van de grens in 1984 al. Dat record heeft hij nooit meer kunnen verbeteren, ook al werd Jef vorig jaar en ook dit seizoen weer algemeen kom ngkampioen ni Hoogstraten. Het was eigenlijk Luc Van den Plas die Jef ertoe aanmaande zijn beste twee duiven naar Pommereuil en Noyon mee te geven, want hij zou hoog eindigen in het nationaal kampioenschap. "Ik heb mc nooit beziggehouden met dat insturen en berekenen van de procenten", zegt Jef. "Toch weet ik nog altijd niet hoe het komt dat i..e nu ineens zo'n straffe dingen deden."

Juist kweken De duiven van Jef zijn gebaseerd op kweek van .streekgenoten. Vooral duiven van Corneel Kinschots (Meerle) en van wijlen Cdle Verhoeven (St Jozef) hebben hem op het goede spoor gezet. Daarbij kwam bloed van de dtuven van Eddy en \Iai Poels Hoogstraten). Jaak Stri jbos (Wortel) en Fons Bolckmans (Hoogstraten), zonder zijn broer Wim I-laest te vergeten. Dat zijn nu twee kweekkoppels geworden.

!u;

1Iij!

Goed spelen en ... trainen Dit seizoen speelde Jef Haest met achttien weduwnaars, waarondei'slechts zesjuai lingen, die mooi verdeeld werden tussen Poinmereuil en Noyon. Zijn manier van trainen is heel speciaal. "Nooit laat ik 's morgens mijn duiven uit, want daar komt alleen ruzie van. Bovendien komen te alleen maar op dinsdag, woensdag. donderdag en vrijdag buiten. 's Avonds welteverstaan vanaf t 6.00u. Zeg het tegen niemand, maar mijn oude duiven leer ik op als de Hollanders voorbijkomen. Zo zullen zij wel hun kilometertjes gedaan hebben en goed weten waar hun hok staat.'' ;c m n ici

(Ch

i/;iJhio/ - /C1ch //f(/(h/.h

lokaal in cle Tinnenpotsiraar.

(Id

/C1I1(,O/2.SICl/I/I

DI in liet

Medische begeleiding? jef grijpt naar zijn hoofd als het over medische begeleiding gaat. "Wat sommige duiven te slikken krijgen, grenst aan liet ongelooflijke. Die van mij krijgen alleen om de drie weken een antitricho." (om) 51


SPORT

Tien jaar wandelciub kende 1 tOl deelnemeN en hij de vijfde aardheientocht (1994) in Meerle waren er 1337 wandelaars. Toenmalig voorzitter Wim Verhoeven ovcrschouwde het eerste lustrum en zag dat het goed was. Op 1 april 1995 werd er dan ook feest gevierd. Ondertussen zijn we weervijf jaar verder en de wandelcluh heeft cle grote zaal van het parochiecentrum Pax gehuurd voor een geweldig avondfeest. Voorzitter Voet nodigt op zaterdag 2 december alle leden en sympathisanten uit om samen het tienjarige bestaan te vieren. Wij wensen hen nog veel wandelgenot in de nieuwe eeuw. (is)

NOORDERKEMPEN - In 1990 werd de \Vandelclub De Noorderkempen opgericht. Karel Boeckx en Gust Strijbos stonden mee aan de wieg. Wim Verhoeven, de man met veel ondervinding, kwam al vlug aan het roer te staan en bouwde de club uit tot een voorbeeld en dit in samenwerking met een serie flinke medewerkers. Deze inleiding lezen we in het voorwoord, geschreven door voorzitter Irené Voet, in het clubblad nr. 63, 11kjaargang, november-december 2000. 1-let wandelen zit mij in het bloed. Lopen door de Vrije natuur, door het bos en over cle heide. langs weiden en velden, op zoek naar nieuwe horizonten, dat is mijn leven. En zo kwam het dat na vijftien jaar aangesloten te zijn hij de Turnhoutse wandeleluh AWSV het idee in mij opkwam : waarom geen wandelelub in eigen dorp ? Deze gedachte hield mij geruime tijd bezig. Tijdens een winterwandeling Van de Beekakkers in januari 1990 zette ik mijn plan uiteen aan mijn wandel vriend Gust Strijbos die mij aanspoorde om dit plan ten uitvoer te bi -engen. Na inlichtingen te hebben genomen overde werking van een club, werd contact genomen met enkele mensen om van start te gaan. Het waren Gust Stri bos. Thérèse Coppens. Françine Brosens, Martha Pemen, Dominique Vermander en ikzelf', vertelt erevoorzitter Karel

Herek en Thérèse Coppens. Kort daarop kregen we ons officieel aansluitingsnummer A 038 (A = provincie Antwerpen)'. sehrijl t huidig ondervoorzitter Gust Strijbos. De vierde (jaarlijkse) vintertocht in Wortel

Boeckx. 'En ... de eerste steen was gelegd. We hadden direct een naam gevonden : Wandelelub De Noorderkempen. Voor een effectieve aansluiting bij de federatie dienden er minstens elf stichtende leden te zijn. Het ging allemaal razend snel, immers reeds op 24 maart 1990 moest ik als kersverse voorzitter samen met Martha Pemen als bestuurslid en Karel Boeekx als secretaris naar de algemene vergadering van de Vlaamse Wandelfederatie in Landen. Zo stond onze club in de startblokken en in een snel tempo volgde de rest. Ons allereerste bestuur zag er als volgt uit : August Strijhos, Karel Boeckx. Wim Verhoeven, Dominiclue Vermander, Françine Brosens, Martha Pemen, Leo Van

MIL

4

1

.

:_...

Iijdeit.s liet derde weekeinde ii!,? 1OCt irolJ ii 11i jaar een 1 ijjti'.,'ial ledeit ton ik itaitdelclit/, naar lt //jii''/iaiaj,''/i j// de .'i/,//aiiR tuit JLiii,'i lul/lul. lVatdeli II IS ook re cul,iiati i jet.', eten en ulrinlc /i. iii!t tc';tiete1t van hei lanJsu 1h t,n en nanutu rlijl iie kaart 'ronuhç' hc'.stiu/i int.

w*

ry'

woondecoratie

Kapeistraat 6

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

een bezoek méér dan waard.

52

_;. .

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te 7j12 met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse t '0017 c'ultuu,: Het i'a Ii gewoon op die exclusieve collectic.v gordijnen en tapijt.

Baarle-Hertog

_

..,

Een ontdekkingstocht!

/ Vid

.

tel 014 ' 69 90 02 ook op zondag open op maandag ges)oten

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Gouden bruiloft schuttershoofdman N1EINDERFLOtJT - Zatei'dagmiddag 14 oktober, omstreeks één uur, speelde fanfare en drumband De Marckezonen van de parochieiaal naar de nabijgelegen Schoolstraat. Zij gingen het vonden huwelijkspaar André Brosens-Schrijvers thuis afhalen. Onder muzikaal eerbetoon stapten de jubilarissen ter plaatse in een open koets. Familieleden en andere belangstellenden volgden de koets tot aan de kerk. Door een erehaag, gevormd door de plaatselijke SintJorisgilde. stapten de jubilarissen als eerste de kerk binnen voor een sfeervolle dankmis. Na de mis vormden de gildenbroeders cii —zusters opnieuw een erehaag om even later twee bekende gildendansen. de Rozenwals en Hal en Bergen kermis, op te dragen aan het gouden paar. Na talrijke felicitaties in ontvangst te hebben genomen, trokken alle genodigden naar de parochiezaal waar er tot vroeg in de morgen verder werd gesierd.

Koningsschieting Kleine Kruisboog MEER - Dedriejaarlijkse koningssehieting niet de kleine kruishoog in Meer diende op zaterdag 16 september afgelast te worden wegens té slecht weer. Als nieuwe datum stelde men toen 14 oktober voor. Op deze 14' oktober verzamelden schutters en genodigden zich opnieuw in het lokaal van de

Verenigde Vrienden, waarna de aanwezigen iich naar het schuttersteri'ein begaven. Na liet afleggen van dc breuk van aftredend koning John Theeuns las hoofdman Fons Van Aperen het reglement van de schieting voor. De vogel werd op de wip geplaatst, waarna de genodigden cle kans kregen om een ereschot te doen. Zij werden verzocht een git't in de beurs te storten. Dit geld dient om de nieuwe koning te helpen zijn onkosten te betalen. Dat de vogel ei'af kon, bewezen de genodigden. Menigmaal diende de vogel terug op de staak geplaatst te svorden. Na de genodigden opende de hoofdman de eigenlijke koningsschieting met één schot. Daarna kreeg aftredend koning John Theeuns drie voorkeursehoten. Bij zijn eerste schot was hij vergeten zijn bril op te zetten en was het er dus naast. Na het tweede schot van John, liet bril, was deze koningsschieting afgelopen. John schoot de vogel naar beneden en stapte resoluut naar de breuk ten teken dat hij terug koning wilde worden. Talrijke felicitaties werden zijn deel. De nieuwe koning was gekend. Het was voorzien dat de andere schutters ook kans kregen om de vogel naar beneden te schieten. Als troostprijs was driemaal één liter jenever niet te versmaden. Frans Van de Locht ontving als eerste één liter, op de tweede fles legde Wouter Tohé beslag en de derde werd geschoten door Fons Van Aperen. John Theeuns schoot voor cle derde maal achter elkaar koning van de Verenigde Vrienden van Meer. Bij leven en welzijn mag hij na afloop van deze driejaarde titel van keizerdragen, dit naast Jan Martens, de huidige keizer. Eén ding weten we ook zeker: na afloop van deze drie jaar moet er hij de Verenigde Vrienden in Meer een nieuwe koning opstaan... hoe clan ook.

Kampioenenviering Grote Kruisboog LOENHOUT - Voor de grote kruishoog heefl het seizoen een einde genomen. Op vrijdagavond 20 oktober heeft de huldiging van de verdienstelijke schutters plaats gevonden. Opperhoofdman Jef Van Opstal heette iedereen van harte welkom. Een speciaal woordje had Jef over voor de heer Van Autenhoer. Opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen. Reeds jaren draait het Verbond der SintJorisgilden op een hoog toerental. De voorbeelden hiervan zijn legio. Zo zetelen er vanat' dit jaar maar 1 eist zes mensen van het Verbond ni de Wet, het hoogste bestuursorgaan van de Hoge Gildeni'aad. Dat is veel op zestien leden. Je kan er niet naast kijken. Voor de Landjciwelen scoorde het Verbond twee op drie niet als winnaars Loenhout in 1990 én Meer in 2000. Bij gebrek aan kandidaten ging Sint-Joris Meer de uitdaging aan om in 2001 hei Gildenl'eest in te richten. In 2002 zal de Hoge Gildenraad der Kempen haar 50-jarig bestaan vieren. Ook clan zal het Verbond zijn steentje bijdragen. De werkgroep zal haar activiteiten starten begin november. Na deze bloemlezing over liet Verbond der SintJorisgilden begon de feestavond niet de huldiging van Jan van Haperen ut Meerle als 50 jaar schutter. Nog opvallender was even later de hcildiging van Jan Van Hasselt uit Loenhout. Jan is na driemaal zes jaar keizer van de gilde van Loenhout en tevens na driemaal vijf jaar Opperkeizer van de Hoge Gildenraacl der Keropen.

t

,Iiooi vool Ic' Iii dCdc' iivicil koning van de Verenigde Vrienden van Meer op zaterdag 14 oktober. Joliji I/icdiIO,s

De jonge belo/tei'olle Greer Gijsbregts ton Meerle werd verdiend kampioen in de Areeks.

Joo kooilioiuv, de /111 Meer, legde weerom beslag op de kampioen.vtitel in de Ere-reeks. 53


SCHUTTERIJ Meer dan 40 rozenprijzen gingen naar verdienstelijke schutters. Met 10 rozenprijzen eiste Meer het leeuwenaandeel voor zich op. Minderhout, steeds meer in opkomst, won er dit jaar negen. Bij de huldiging van de kampioenen mochten eerst Paul Joris uit Loenhout en Inge Vermeiren uit Meerle aantreden. Zij ontvingen elk een boeket bloemen voor de behaalde derde en tweede plaats in de B-reeks. Jos Jacobs ii0 Meer, voor het eerste jaar actief met de grote kruishoog, won de kampioenentitel. In de Areeks waren er bloemen voor Ad Vermonden uit Castelré én voor Dirk Krols uit Wortel. De beste schutster in de A-reeks, in 2000, werd de zestienjarige Greet Gijshregts uit Meerle. In de hoogste reeks. de Ere, waren er bloemen voor Frie Konings ut Sprundel én Jan RoeIen ut Meerle voor een gedeelde tweede plaats. Jan Romhouts, de koning van Meer, won net zoals verleden jaar. de kampioenstitel in de Ere-reeks. Per ploeg was erditjaar weer geen kruid gewassen tegen de Sint-Jorisgilde van Meeric. De laatste tien jaar won Meerle achtmaal en Meer driemaal. Eén jaar waren deze twee gilden elkaar evenwaardig en eindigden op gelijke plinten. Na al deze plichtplegingen was het tijd voor het verbroederi ngshal. Zoals Opperhoofdman Jef Van Opstal al aanhaalde in zijn inleiding: dit Verbond is zeer actief. De beste zijn is prettig maar steeds de beste blijven is een ander paar mouwen. Maar zolang de gildenverantwoordelijken investeren in jeugd en toekomst, niet ter plaatse blijven trappelen, durven veranderen en verbeteren, mvesteren in gezelligheid, het scheppen van leuke momenten, maar ook geen inspanniilgen schuwen om dit alles te realiseren, zal het Verbond van Sint-Jorisgilden nog lang de tand des tijds doorstaan.

Belgisch kampioenschap Kleine Kruisboog GENT - Het Belgisch kampioenschap op zondag 15 oktober werd een triomftocht voor de Sint-Jorisgilde uit Meer. Dianne Verheyen kaapte cle kampioenstitel hij de dames weg. In haar reeks schoot Sarah Verschueren, ook uit Meerle, het beste. Zij legde beslag op de kampioenstitel hij de cadetten.

10

.10(0/1,5 uit Mee,, é,i filar schittie,, nieuwe kampioen in de B-,'eeks.

54

(/0

garage J1 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

D KÖMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66


KALENDER

Op stap

WORTEL

inm

Donderdag 30 november: Vormingsavond over OMGAAN MET MUZIEK, GELUID EN LAWAAI, door H. Provoost. Om 20u in de refter van de gemeenteschool. ingang Kerkpad.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 2 december: SINTERKLAASFEEST in de Parochiezaal.

GESCHENKENBEURS: in de Wereldwinkel (Gelrnelstraat 5) van IS novemhertot 15 januari. De wereldwinkel is open van woensdag tot en met zaterdag van II tot 1 7u. Extra open op zondag 10 en 17 december van II tot 1 7u.

Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 deceinher: Toneelgroep 'Willen is kunnen' speelt GROENTEN UIT BALEN van Walter van den Broeck, telkens om 20u in de parocliezaal. j,

Zaterdag 2 december FEESTAVOND 10 jaar Wandelclub De Noorderkempen om 19 uur in zaal Pax. HULDECONCERT Jos BruLirs om 20 uur in de Sint-Catharinakerk. een initiatief van de parochiegemeenschap. Woensdag 6december: VAN S INT-PETERSBURG NAAR PEKING. dia-avond door Swa en Heidi Verschueren-Bekaert. org . Davidsfonds. Aula Klein-Seminarie. 20 uur. toegang 150 BEF (leden: 100 BEF). Zaterdag 9 december: SINTER KLAASFEEST in Zaal Sint-Cecilia Zaterdag 9 december: SPORTLAUREATENHULDIGTNG op hel Stadhuis in zaal de Welgezinde om 1 8uur. Zondag 10 december: BRUNCH ter gelegenheid van de Geschenkenbeurs van 9 tot 14u in de Pax. Org . Wereldwinkel. Dinsdag 12december: HAYDN-CONCERT. door Prima La Musica, in de Singel. Antwerpen. org . Davidsfonds, 20 uur, prijs 850 BEF, inschrijven hij Joos Croes. 03.314.49.24. Vrijdag 15 december: KAARTAVOND, rik ken en jokken. zaal Pax, 19.30 uur, org. KWB Zondag 17 december: KERSTM ARKT in de Mouterijstraat van 13.30 uur tot 18 uur. organisatie Buurtwerk De Mouterij. Zaterdag 23 december: KERSTCONCERT. door Kinderkoor Carmina uit Ekeren. org . Davidsfonds. Ste.-Catharïnakerk. 20 uur. prijs 300 BEF (leden en +3-pas: 250 BEF). Kaarten verkrijgbaar bij VVV. Dienst voor Toerisme. Zondag 24 december: KERSTVIERING in Sint-Catharinakerk 21 .3üuur meerstemrnige kerstliederen. 22 uur kersts' iering. Maandag 25 december: KERSTMIS.

rR, T

HOOGSTRATEN

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Het café voor jongeren

CAHIER

Geopend: srijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 •

vzw Mussenakker Meer

B>

61

Café - feestzaal

De Eiken

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur Woensdag gesloten

John Lijsenstraat Telefoon 03/31

26, MEER 5.74.29.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenbvrg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel TeL/Fav 03 / 314 53 28

Zaterdag 9 december: VERKOOP APPELS ten vooi'dele van Turnkring 't Zolderke.

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN Meerdorp

13

Telefoon:

2321 031315.71.53

MEERLE

SG

Zaterdag 16 december: Toneelgroep 'tMjeels Parlement speeltTANTE NON KOMT TERUG UIT DE KONGO, om 1 9.30u in de parochiezaal.

Hoogstraten 62

Zaterdag 23 december: KERSTCONCERT door Fanfare St.-Cecilia en het koor Salvator. om 20u in de kerk.

CAFE-BRASSERflS

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94-Fax: (03) 314 87 17

MEERSEL -DREEF -Dinsdag 26 december, kerstconcert door de fanl'are "Voor Eer en Deugd" in de paterskerk tijdens de hoogmis van 1 0u30. Gevolgd door de traditionele receptie voor de besturen van de verenigingen, aangeboden door onze parochie "De Heilige Drievuldigheid".

CA0 E H. Bloediaan 285, Hoogstra(en tel. 314.83.11

t. knecij1uiz tirij1ii t83 hoe 9atrat en 031314 66 65 1ris & Iatijp

58

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

5/]

BANKUNIE ONS DOEL, UW GLIMLACH

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID 031314 42 92 Pluimveeslachterij

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315 7016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

k U0茅 Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

hairstyling

mode...

Uw kap persteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 1 1&

Tandtectinisch Laboratorium

KATIAVANHERCK E3.V.6.A. Vrijheid 228 - [1 2320 U000STftATEN Tel.: 03/314.69.32 - fax.: 03/314.67.12

Nieuw adres: VRIJHEID 228

naast Apotheek VAN F'ELT

Alle reparaties aan kunstgebitten

56

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

2321 MEER

Tel. Fax

03/315,74.46 03/315.88.35

.211 squash Tennisclub gsti 17

.# o3I34 3239

APOTHEKERS

Tot 1 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2. Loenhout. tel. 03/669.64.24. Van 1 tot 8 december: APOTHEEK ADRIAENSEN. Meerledorp 46. tel. 031 3 15 .73.75. Van 8 tot 15 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 03/ 314.40.74. Van 15 tot 22 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 03/ 3 14.57. 24. Van 22 tot 29 december: APOTHEEK DERVAUX, Kerkdreef 20, St. Jozel'Rijkevorsel. tel. 03/312.12.20. Zaterdagvoormiddag 23 december: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230. Hoogstraten, tel. 031314.51.50. Van 29 december tot 5januari: APOTHEEK BIOPHARM, Sehuttersholstraat 9. Merksplas. tel. 014/63.33.83. Zaterdag'oormiddag 30 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel.315.7773.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

'\ r\

CONTAINERDIENST

74

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

-

HUISARTSEN

Zaterdag 2 en zondag 3 december: DR. VLOEMANS L., Het Lak 3. Meer. tel. 031 315.84.74. Zaterdag 9 december: DR. FAES Geert, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten. tel. 031 314.86.85. Zondag 10 december: DR. LEURS M., Chaamseweg 20a. Meerle. te!. 03/315.5. 55. Zaterdag 16 en zondag 17 december: DR. ROBBEN D. & DR. BUYTAERT F., Leemstraat 42a. Hoogstraten. tel. 03/314.38.48. Zaterdag 23 december: DR. HOLVOET en VERHOEVEN. Desrnedtstraat 29. Minderhout. tel. 03/314.31.66. Zondag 24 december: DR. BOEREN C., Mgr. Eesterrnansstraat IS. Meerle, tel. 03/315.82.21. Maandag 25 december: DR. FAES Geert, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten, tel. 031 3 14. 86.85. Zaterdag 30 en zondag 31 december: DR. WILLEMSE J., B.J. Van Aperenstraat 3. Hoogstraten. tel. 031314.45.55.

__

RIJKSWACHT: 3 14.50.08

WACHTDIENS TEN

T

STOFFELS

POLITIE: 315.71.66

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en feestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18en 19 uur Om het adres van de tandarts niet wachtdienst te vernemen, helt u het nummer 014-322441.

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

Openingsuren: Di tim za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten 155

'

Peperstraat 2 Hoogstraten ',Tel. 031314 13 08

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD: Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS. LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN HOU WEL (314.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.