juli 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 183 JULI 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Protest tegen SERRECOMPLEX

de hoogstraatse maand

11141

L» r-

y

Stijn JACOBS

L

fl ½ Eeuw op het seminarie: GASTON COGGE

17 Liesbet GEERTS

Carolien VAN MIRLO

Erika JANSSENS


Hoogstraatse Koppen (5) !'

Floris van der Mueren De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Met Floris van der Mueren belanden we in de Vlaamse muziekgeschiedenis van de twintigste eeuw. Als er vandaag de dag iets uit te leggen valt over klassieke muziek, dan kan je er donder op zeggen dat een of andere krant, een televisiestation of de radio wel met Fred Brouwers komt aanzetten. Brouwers moet de rest van zijn dagen door het leven met de stempel "uitlegger van klassieke muziek voor de man in de straat", waarbij uiteraard niet op een boutade of een simplificatie meer of minder gekeken wordt. Wie in de eerste helft van deze eeuw met een vraag over klassieke muziek worstelde, kwam ongetwijfeld bij de geboren Hoogstratenaar Floris van der Mueren uit. De man wilde eerst uitvoerend musicus worden, later wou hij zich op compositie toeleggen, om tenslotte in de muziekwetenschap te stranden. Van der Mueren wordt op 2 november 1890 in Hoogstraten geboren als zoon van een muziekleraar; en gaat al snel dezelfde weg op. Na de derde Latijnse verlaat hij het Klein Seminarie en trekt naar het Lemmensinstituut, waar hij les krijgt van componist Arthur Meulemans. In 1911 wordt hij aangesteld als organist van de Leuvense Sint-Jozefskerk. Daar rijpt het plan om muziekwetenschap te gaan studeren. Die studie begint hij in 1921, het jaar waarin hij ook wordt gepromoveerd tot docent muziek-

geschiedenis aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen in Antwerpen. De Fred Brouwers in Van der Mueren is definitief gelanceerd. Bij de vernederlandsing van de Gentse universiteit in 1923 krijgt hij de leerstoel muziekgeschiedenis aangeboden. In 1936 wordt hij hoogleraar, in 1941 gewoon hoogleraar. In '38 wordt hij schepen van Onderwijs en Schone Kunsten in Leuven. Na de bevrijding wordt hij een tijdlang geschorst, hij keert nooit meer naar de politiek terug. Voor hij op 23 december '66 in Leuven overlïjdt, wordt hij nog wel voorzitter van de Antwerpse Vereniging voor Muziekgeschiedenis, bestuurder van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en ondervoorzitter van de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap.

Vierhonderd titels De productiviteit van Van der Mueren was enorm. Een overzicht van zijn publicaties levert een lijst van vierhonderd titels op. Daarnaast trok hij heel Vlaanderen rond om er lezingen te

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Iloogstratcn tel. 03 314 55 04 fax 03 31 ,125 10 gsnl 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 II

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

veraniw. uitg.. J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

e4Wll2

MAN VAN ZIJN VOLK D(IM KOP. DÇ[OP.VA$ DR MUN

geven. Vooral de romantische rnu7iek (Wagner en Beethoven) en Vlamingen als Peter Benoit droegen zijn belangstelling weg. Hij was zo ongeveer de eerste Vlaming die in zijn moedertaal over muziek schreef, en genoot in zijn tijd de reputatie goed ter pen te zijn. Wie zijn teksten nu leest, denkt daar toch anders over. Zelfs in 'Twintig Eeuwen Vlaanderen' geeft Kamiel Horemans toe dat de teksten van Van der Mueren ernsti ge tekortkomingen vertonen. "Van der Mueren was piCt lc man om nieuw feitonmateriaal te ver7rn1'n", schrijft hij speculatieve geest zocht vooral naar illLiehtcn. In zijn argumentatie beriep hij zich doorgaans op algemeen gekendc feiten, die hij soms naliet op hun juistheid te testen. Volledigheid van informatie streefde hij niet na. Ccii fcit dM hem niet 'inapireerde' liet hem onverschillig. Men heeft hem als auteur wel eens het verwijt gemaakt dat hij zijn gedachten Van der onvoldoende klaar ordende. Mueren valt dikwijls in herhaling en is in zijn besluitvorming niet steeds duidelijk." (th) ( ... )

Volgende maand: Mariken Van Nieumeghen

Op 26juli verschijnt (bitze volgende MAAND. Medewet kej s, alvorens uw vakantickoffers te pakken, denk eraan: kopij inleveren op woensdag de 12 (begin er alvast aan want het is kort dag!). Op zondag 16juli verwachten we de laatste nieuwtjes over dorp en sport.


VIJF JAAR LATER

DE TOEKOMSTPLANNEN VAN '95:

VUF JAAR LATER Misschien herinnert U zich hen nog, de zeven jongeren dic net vijf jaar geleden, op 1juli 1995, de deur van de middelbare school achter zich diehttrokken. Wij vroegen hen toen hoe te, iiie een kakelvers middelbaar diploma op zak, terugkeken op hun verblijf in die school. Of ze er wat hadden opgestoken, er zich fijn geamiiseerd hidden en er vrienden en vriendinnen voor het leven aan hadden overgehouden. We vroegen hen ook waar ze vervolgens naar toe trokken. Op weg naar het echte leven? En wat ze zich daarvan voorstelden? Zeven (ex-)scholieren, van divers pluimage, uit verschillende studierichtingen. Ze gaven ons toen evenveel meningen, hielden er even diverse visies op hun school, leraars en medescholieren op na en zouden even verschillende richtingen uitgaan. Vijf jaar na dato waren wij benieuwd hoe het hen vergaan was ondertussen. Hebben ze het echte leven al gevonden, hoe bevalt het hen? Wat is er van hun plannen van toen terechtgekomen? Was en is de weg er naartoe zo recht als ze toen wel gedacht hadden? Denken ze nog terug aan die middelbare school in Hoogstraten en komen ze de klasgenoten van toen nog tegen? We gingen ze opnieuw opzoeken en vroegen het hen gewoon. Ziehier het verhaal van zeven jonge volwassenen.

CAROLIEN V.

MIRLO

Was na een jaar richting zoeken in de moderne human iora naar de landbouwschooi getrokken, iets wat ze eigenlijk vanaf het begin had willen doen. Ondanks het gevoel dat ze destijds te vroeg een keuze gemaakt had en misschien beter in de huinaniora was verder gegaan, had ze er, als een van de weinige meisjes in die studierichting, een fijne tijd gehad. Ze keek er in 1995 met genoegen op terug en hield een pleidooi voor het voortbestaan voor de landhouwschool. Ze had er veel 'klaskameraden' en enige vriendschappen aan overgehouden die nog langer stand zouden houden. Ze was van plan naar Gent te trekken, het leek haar een sympathieke stad, om er voeding- dieetleer te gaan studeren, niet alleen uit interesse maar ook om er later haar brood te gaan mee verdienen.

En Carolien, hoe was het in Gent? Goed, inderdaad een fijne stad om te studeren, Alleen ben ik er maar een jaar gebleven. Het graduaat voeding- en dieetleer was te hoog gegrepen. Te veel exacte wetenschappen. Ik had het snel in de gaten, maar tijdens het jaar is het moeilijk om nog over te schakelen. Heb nog wel de examens meegedaan, maar wist me zeker van een paar tekorten. De tweede zit heb ik niet meer gedaan. Ik wi'i ondertussen %vut ik zou gaan doen en dat was een heel andere richting. Op kot zitten was wel fijn, maar toch bleek ik geen echt 'kolbeest' te zijn. Hoewel ik fijne kotgenoten had en me er absoluut niet slecht voelde, was ik toch liever thuis. Ik was altijd blij in het weekend naar huis te kunnen. De volgende jaren beu ik mei meer op kot gegaan, maar alle dagen open neer naar Antwerpen. met de bus. Mijn ouders hebben me daarin niet be誰nvloed, het was een volledig Vrije keuze, ik was gewoon graag thuis.

Wat na dat jaar? Het volgend jaar ben ik dan orthopedagogie (= een specialisatie van de algemene pedagogiek, theorie en praktijk van de opvoeding van het afwijkende kind) gaan studeren in Antwerpen. Eigenlijk wist ik niet dat die opleiding bestond, dan had ik die misschien wel meteen gekozen. Ik was vele malen als monitor met de CM op kamp voor mentaal gehandicapten geweest en had dat altijd heel fijn gevonden. Het was een driejarige opleiding aan het Sint-Maria instituut (Karel De Grote Hogeschool) in Antwerpen. Een heel goede opleiding en een prachtig instituut. ik was er meteen op mijn gemak. Het was heel anders dan in Gent, de school was heel sociaal in de omgang, alles was beter op maat van de studenten gesneden. Ik heb de opleiding zonder haperen afgeniaakt. Nu, thuis hebben ze daar weinig over gezegd. Ze hebben me die tweede kans gegeven, zonder hard op me te moeten inpraten. Ze wisten wel dat ik het niet zomaar had laten zitten, dat ik er wel wat voor gedaan had. Maar tegelijk wist ik dat ik die tweede kans niet kon laten voorbijgaan, dat er geen onbeperkte mogelijkheden waren. Ik heb steeds geweten wat mijn verantwoordelijkheid was en ben ze niet uit de weg gegaan. Dat hebben mijn ouders me, zonder dwang, meegegeven. Dat zit er in en vind ik ook vanzelfsprekend.


VIJF JAAR LA TER En na de studies? Na mijn opleiding kon ik per 1 september op het 'Zwart Goor' aan de slag, ik had er tijdens mijn studies al stage gelopen. Maar het was een tijdelijke aanstelling, met helaas weinig uitzicht op een vaste benoeming, die op zich dan weer borg staat voor een degelijk statuut. Ik heb er vijf maanden met volwassen mentaal gehandicapten gewerkt en er heel leerrijke ervaring opgedaan. Toen vernam ik dat de gemeente Rijkevorsel een plaats als jeugdconsulent vacant had. De situatie daar was me goed bekend, want ik heb lange tijd deel uitgemaakt van de jeugdraad en had veel interesse voor de job. Ik kwam goed uit de aanwervingsprocedure en werd per 1 maart aangesteld, zij het voor eenjaar op proef. Na een gunstige evaluatie kan ik een vaste benoeming krijgen. Het is een prima werk, heel specifiek, met en voor de jeugd. Toch ook zeer afwisselend, veeleisend maar daardoor ook heel intens. Of dit nu mijn uiteindelijke bestemming zal zijn op professioneel gebied, kan ik niet zeggen. Dit werk wil ik zeker langere tijd doen, maar levenslang? Ik zou het niet weten, ik pin me erniet op vast. We zien wel, ik ga nu niet meer zeggen hoe mijn toekomst er zal uitzien.

Vriendschappen van toen en nu De vrienden die ik vijf jaar geleden had van school ontmoet ik nog regelmatig, zij het niet elke week. Gert. Koen en Carine, de laatsten zijn al gehuwd en Carine heeft al een kindje, zie ik af en toe. Met Gert, Koen en Carine houden we af toe 'vergadering' om een klasreĂźnie te organiseren. Het zijn dan heel plezante bijeenkomsten die heel lang duren maar tot hiertoe nog niet geleid hebben tot waarvoor ze dienden. Het zal er ooit nog wel eens van komen. Van de andere klasgenoten zie ik er nog weinig. Als ik ze tegenkom,

blijft het contact meestal beperkt tot 'hoi' of handopsteken. Een aantal heb ik niet meer teruggezien. Aan mijn studie in Antwerpen heb ik wel een echte vriendin overgehouden. Ik kende Lies al van vroeger, zij is van Merksplas, maar toen we ontdekten dat we dezelfde studie deden in hetzelfde instituut, zijn we veel met mekaar gaan optrekken. Het is een hechte vriendschap geworden en we doen nog altijd heel veel samen. Uitgaan, naar optredens gaan. hier in onze stamkroeg wat drinken, we zien en horen mekaar meermaals per week. Het zal raar moeten lopen als we niet met mekaar blijven optrekken.

Meer dan vriendschap? Sedert oktober woon ik hier in Merkplas samen met Nico. Dat was vijfjaar terug trouwens ook al mijn vaste vriend. Dat zie je aan het T-shirt dat ik op de foto hij het artikel toen droeg, dat had hij me cadeau gedaan, hij had het zelf gemaakt. Nico en ik waren grote fans van de Smashing Pumpkins. Dat zijn we nog, ook al zijn ze vorige week gesplit. Dat heeft geen invloed op ons hoor, er is veel meer dan de Pumpkins. Al speelt muziek een belangrijke rol in ons leven. Nico speelt gitaar, ik heb hem leren kennen toen hij lang geleden een bandje had en optrad in het Spiraal. Trouwen? Ooit wel misschien, al heb ik vroeger dikwijls gezegd dat 'ik nooit ofte nimmer zou trouwen'. Kinderen kopen? Ook ooit waarschijnlijk. Maar op dit ogenblik is dat nog niet aan de orde. We wonen hier goed, hebben beiden een leuke job; ik kom nog graag thuis bij mijn ouders en hebben samen veel vrienden en kennissen. We hebben een fijne tijd. Wat er later nog allemaal komt, dat zien we dan wel en doen dan wat nodig is.

En de middelbare school? Alles wel beschouwd, heb ik daar de laatste vijf jaren weinig aan gedacht. Eens je een paar

stappen verder bent, lijkt dat veraf. Niet dat het geen rol gespeeld heeft, maar toch niet echt bepalend, voor mij althans niet. Het is gewoon een periode inje leven die je voorbij moet en dan liever op een prettige manier. Als je de vrienden van toen terugziet, spreken we er nog wel eens over. Misschien was het beter geweest had ik de moderne humaniora uitgedaan. Dat kun je nu, zoveel jaren later, wel gemakkelijk zeggen. Maar opje twaalfde, dertiende kun je eigenlijk niet beslissen wat je moet doen en wat je daar later dan mee verder moet. Dat neemt niet weg dat ik niet meende wat ik vijf jaar terug verklaard heb, ik heb een fijne schooltijd gehad. Maar zoals gezegd, nu is dat allemaal al ver af.

LIESBET GEERTS Verliet vijf jaar geleden zonder spijt en zonder tranen de huinaniora van het Spijker, instituut waar ze negen jaar verbleven had. Ze zorgde met haar niet onverdeeld verheven blik op die jaren voor enige ophef, niet in het minst in de school die ze net achter zich liet. Ze voelde er zich te lang als 'kind' behandeld en had enige minder goede en'aringen met een paar leerkrac'hten. Dacht ook, zij het met enige twijfel, aan de schooltijd toch een paar vriendschappen over te zullen houden. Ze zou in Antwerpen grafische vormgeving gaan studeren en zonder twijfel ging ze op kot, een andere lucht opdoen en de vrijheid tegemoet.

Stad en vrijheid Zoals voorzien ben ik einde september 1995 naar Antwerpen vertrokken. Mijn broer Steven woonde in de Nationalestraat op een redelijk groot appartement en ik trok bij hem in. Thuis hadden we het nooit zo goed met mekaar kunnen vinden, maar in Antwerpen lukte dat wonderwel. Nu ja, we hadden beiden onze eigen studie en eigen bezigheden daarbuiten en we lieten mekaar ieder zijn leven leiden. Ondertussen had ik een woonst en een goede introductie in de buurt. Steven had een ruime kennissenkring en van daaruit, maar ook vanuit de school en vanuit de buurt, leerde ik zelf al snel veel mensen kennen. Kortom, ik was er gauw op mijn gemak en vond er de vrijheid die ik zocht.

Het leven in Antwerpen bevalt me nog altijd prima. Het is er gezellig, een goede sfeer. Je vindt er alles vlakbij. Film, theater, tentoonstellingen, musea, gezellige cafĂŠs, allerlei eetgelegenheden, plezante uitgaansbuurten. Ik kom nog graag op de Dreef, maar dat is dan eerder om te 'relaxen', te genieten van de mooie tuin en omgeving. Het echte leven speelt zich in de stad af. Als je op de Dreef woont enje wil iets van de genoemde activiteiten meepikken, dan is dat een hele onderneming, dat moet je op voorhand plannen, voor vervoer zorgen. Op die manier komt het er vaak niet van, maak je minder mee, kom je veel minder buiten. In de stad hoort het bij het gewone, dagelijkse leven en dat is een grote rijkdom.

1\vlet vallen en opstaan Mijn studie is een ander verhaal, een met horten en stoten, van vallen en opstaan. Zoals gepland ging ik grafische vormgeving studeren aan het St.-Lucasinstituut in Antwerpen. Binnen die


VIJF JAAR LA TER 5i

.•, ,

Noem het maar eigenzinnigheid. Maar ja, het heeft natuurlijk schadelijke neveneffecten. Leerkrachten beoordelen je op het einde van het jaar mee op je aanwezigheid in de lessen en daarvoor is meer nodig dan talent en goede ontwerpen. Ik heb dus mijn twijfels of het dit jaar goed afloopt.

Wat dan? Ja, dat zijn eveneens twijfels. tk denk dat ik dan enkele jaren ga werken. Proberen in de grafische sector, zij het wellicht niet als ontwerper of iltustrator. meer in het randgebeuren. Kijken of ik m'n weg er kan in vinden. Misschien doe ik wel een totaal ander werk, al denk ik dat zulks toch tijdelijk zal zijn. Mijn droom blijft grafiek en ooit een eigen 'ontwerpbureau'. Enkele leer krachten hebben me laten verstaan dat, als je voldoende talent hebt, en zij beweren dat ik dat heb, je dat diploma niet nodig hebt om er iets van te maken. Al blijft het natuurlijk veel gemakkelijker om met diploma dan zonder toegang te krijgen tot het beroep. Dus ben ik wel van plan na één of twee jaar terug te keren naar de studie als het dit jaar niet lukt.

Vrienden van vroeger en nu opleiding heb je verschillende disciplines. Ik koos voor 'publiciteit' op basis van mijn gebrek aan vooropleiding en achtergrond.. Veel studenten in de grafiek komen uit de kunsthumaniora of hebben jarenlang tekenacademie gevolgd. Ik had dat niet en uit de informatie die ik kreeg leek publiciteit de gemnakkelijkste richting om te starten. Dat bleek echter een verkeerde keuze. De krijtlijnen van deze richting waren me te eng en te saai. Je bent met handen en voeten gebonden aan de eisen van de opdrachtgever. Gevolg was dat ik niet geslaagd was. Het volgende jaar schakelde ik over naar toegepaste grafiek en dat lag me meteen veel beter. Je hebt veel meer vrijheid over concept en ontwerp. Het 1 1 jaar was ik geslaagd, het 2jaar heb ik overgedaan en nu kom ik aan het einde van het 3' jaar. Of ik geslaagd zal zijn? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Als het niet is, zal ik dat in eerste instantie aan mezelf te wijten hebben. Te weinig gewerkt, te laat begonnen. Anderzijds heb ik moeite met de wijze van werken van de leerkrachten. Het kader waarin de opleiding gegeven wordt is me te strikt en binnen een kunstrichting vind ik dat eigenlijk een contradictie. Men verlangt talent en koppigheid, zelfs eigenzinnigheid. Maar als blijkt dat je die eigenzinnigheid doorzet tegen de leerkrachten, dan krijg je de wind van voor. Sommige leerkrachten verlangen een 'schoolse' houding van de leerlingen, willen hen aan het handje houden, elke dag uitleggen hoe het moet. Er zijn studenten die dat nodig hebben, ik erger me eraan. Je krijgt een opdracht en in plaats van de gelegenheid te krijgen deze zelfstandig uit te voeren, moet je er elke dag over komen praten, telkens horen wat de leraar ervan vindt alvorens je verder mag. Op het einde zit er nog weinig van jezelf in het werk. Bij mij werkt dat blijkbaar niet. Als ze me zeggen dat ik twee maanden heb voor een opdracht, dan denk ik altijd 'och, nog een zee van tijd'. Ik stel alles uit en kom ondertussen niks vragen aan de leraars. De laatste dagen schiet ik in gang en dan komt de inspiratie meestal wel vanzelf. Zo heb ik ooit een CD-hoes moeten ontwerpen en ben er tien minuten voor ik naar de les vertrok aan begonnen. Het ontwerp werd er als een van de betere uitgepikt. Die druk heb ik nodig, niet het 'aan het lijntje lopen'.

Vele vrienden en vriendinnen. An en Lotte met wie ik al twee jaar een appartement deel aan het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. We hebben ieder wel een eigen kamer, maar we zitten meestal samen in de living en we kunnen het uitstekend met mekaar vinden, Op St.-Lucas leerde ik Valerie kennen en we zijn goede, hechte vriendinnen geworden. Zij is ondertussen klaar met haar studie en heeft een job. Daardoor leven we ieder in een ander ritme, maar we hoeven mekaar niet elke dag of elke

week te zien om mekaar te verstaan. Een vriendin naar mijn hart. Van vroeger op het Spijker zie ik Mieke en Ellen regelmatig, trekken we met mekaar op. Ook met Kim, die op het Spijker zat maar waar ik toen niet mee optrok. Ik heb een heel grote vriendenkring, in Antwerpen, maar ook in de streek hier. Dat komt omdat ik, nadat ik in het 2 jaar niet geslaagd was en mijn made geldkraan had dichtgedraaid - nuja, gelukkig niet helemaal dicht - moest werken om rond te komen. Ik werkte in den 'Booze" in Rijkevorsel, op het laatste zelfs 25 tot 30 uren per week. Daar ken ik zoveel volk van, die je dikwijls dan ook nog eens in 't stad tegen het lijf loopt. Of ze intussen ook al de 'ware' is tegengekomen? Ja, ik denk, nee, ben er zeker van dat ik die heb gevonden. Ik heb nooit langdurige amoureuze relaties gehad, maar ditmaal is het heel anders, dat voel ik gewoon. Meer wil ik daar nu niet over kwijt, daar is het nog te vroeg voor.

En het Spijker? Dat is lang voorbij en voorgoed afgesloten. Daar ben ik nog altijd blij om, maar heb er geen moment van wakker gelegen. Als ik las wat ik er vijf jaar geleden over vertelde, moet ik zeggen dat ik er niets van kan terugnemen, ik denk er nog steeds hetzelfde over. Maar meer dan waar schijnlijk zou ik toch opnieuw dezelfde school en dezelfde richting kiezen moest ik opnieuw beginnen. Het verblijf aan het Spijker heeft me tenslotte ook gevormd, het heeft me mee geboetseerd tot wie cii wat ik ben. Dat was misschien niet de Liesbet die ze in het Spijker op het oog hadden, eerder averechts, maar dat is mijn zorg niet. Zo zie je maar, op die manier heeft het toch een positief effect gehad.

STUN JACOBS Idealen met erosie? De wegen van Stijii Jacobs voerden van de Latijnse van het Seminarie naar de studie voor handelsingenieur aan UFSIA, waar hij zopas zijn laatste jaar beëindigd heeft. Ondertussen verhuisde hij met zijn ouders mee van Minderhout naar Merksplas, en het zit er heel dik in dat de binnenlandse horizon binnen de kortste keren te klein zal blijken. Destijds was hij uitermate tevreden over zijn schools verleden, was hij ervan overtuigd dat je er als jongere goed aan deed onz een zo breed mogelijke kennisbasis te verwerven, want 'kennis is macht...' Toch was dat zeker niet vrij van idealisme: hij pleitte vijf jaar terug onomwonden voor een solidariteitsgevoel dat jongeren terug een wij-gevoel moest bieden om de problemen van onze maatschappij aan te pakken,

Contract 'Misschien ben ik nog wel de enige van al de geïnterviewden van toen die nu nog op de schoolbanken zit... Maar niet voor lang meer natuurlijk, want als laatstejaarsstudent aan UFSIA in Antwerpen zitten mijn studies voor handelsungenieur er bijna op. Vijfjaar studentenleven is welletjes geweest, het was soms ontzettend plezant en al bij al ook echt leerrijk zodat ik er nooit zelfs maar een greintje spijt van had. Maar wanneer het einde in zicht komt, de thesis met succes afgewerkt is, en de vragen van firma' som te komen solliciteren je spreekwoordelijk om de oren vliegen, dan ga je zo stilaan toch afbouwen. Tijd voor een nieuwe uitdaging dus.

Een aantal weken geleden ondertekende ik een contract om aan de slag te gaan bij de firma Newcom. Dat is een jong e-commerce bedrijf met vestigingen in Antwerpen en Breda, en projecten in heel de Benelux en de omringende landen. Dat is zonder twijfel een van de groeisectoren in onze economie de volgende jaren. Ik ga mij toeleggen op CRM, customer relationship management. Binnen die sector heb je enerzijds de marketing, zeg maar de van mens tot mens gerichte aanpak, en anderzijds de informatica waarin het Internet een grote rol speelt. Beide zaken interesseren mij erg, zodat een combinatie van beide voor mij ideaal is. En dat wordt dus direct marketing, de 'one to one marketing'.


VIJF JAAR LA TER I, R.

1

1

I1

De laatstijaars handelsingenieurs heleidsinformatica niet Stijn uiterst links. Een voorbeeldje maakt dit misschien allemaal wat duidelijker. Stel dat jij via Internet je aankopen doet hij een GB of Delhaize. Je koopt achtereenvolgens fruit, groenten en vlees maar geen brood of gebak. Van zodra je hebt ingelogd, weet het bedrijf wie je bent en bouwt het in feite je profiel op. Je houdt niet voor mogelijk wat ze allemaal over jou kunnen weten: waarje woont en werkt, wie je partner is, of je een auto hebt, op welke krant of tijdschrift je geabonneerd bent enzovoort. Welnu, de volgende stap is dat het bedrijf zijn marketing direct op jou afstemt. Heb je de eerste keer fruit gekocht, dan krijg je automatisch eerst een aantal fruitaanbiedingen op je scherm wanneer je je aanmeldt. Dat gaat nog verder: jij koopt blijkbaar geen brood bij het bedrijf - dan kan men beslissen om net dat aanbod sterker onder de aandacht te brengen, of zelfs persoonlijke kortingen toe te staan. Newcom is een van de bedrijven die zich op dit segment van de markt toelegt met allerlei projecten. Daarbij gaat het al lang niet meer om het

beheer van een databank met een boel gegevens, maar over vormen van datawarehousing, zo immens groot zijn de aantallen beschikbare gegevens. In principe kan hel om het even welk product of dienst betreffen. Een van de bekendste voorbeelden is wellicht Amazon. Wanneer je ĂŠĂŠn keer via hen een boek of cd hebt gekocht, krijg je een volgende keer bij het inloggen onmiddellijk bijvoorbeeld tien recente soortgelijke titels gesuggereerd.'

Buitenland 'Na een leerperiode van een aantal weken in Londen, ga ik meteen aan de slag tijdens de zomervakantie. Vooral in Nederland kent deze sector een enorme groei, bij ons gaat het iets trager. Vandaar dat ik de eerste jaren waarschijnlijk ook het meest ginder actief zal zijn. Het grote voordeel is de enorme waaier aan producten en bedrijven waarmee je moet werken, het zeer afwisselende werk. Dat dit in hel buitenland is, maakt het vooruitzicht zelfs nog leuker, ook al betekent dat veel kilometers rij-

den, of wellicht in sommige gevallen tijdens de week in hotels verblijven. Tot nu toe woon ik nog bij mijn ouders. Eerder had ik even Uuutnlaridse studicplanncn, maar )Iii ilki lei redenen kwam 1't er niet van. Een daarvan was de verhuis van Minderhout naar Mcrksplas, waarvoor mijn ouders heus alle mogelijke hulp konden gebruiken. Nogal wat medestudenten hebben er nochtans een buitenlands jaar opzitten. Dat wordt echt gestimuleerd aan UFSIA. Ook voor mijn vriendin, met wie ik al vier en een halfjaar een relatie heb, behoort een buitenlands avontuur tot de mogelijkheden. Zij studeert momenteel ring hiologie, en voor haar vakdomein Lal ze wellicht moeilijk in ons land terecht kunnen. Wonen en werken in het buitenland schrikt me helemaal toet af, integendeel zelfs. Stiekem droom ik er wel eens van, al wil ik na een aantal jaren wel terugkomei'. In ieder geval heb ik nu het gevoel dat het studentenlcscn lang genoeg geduurd heeft. Ik ben mijn ouders heel erg dankbaai dat ze mij al die kansen gegeven hebben, miilksr nu moet het onderhand gedaan zijn om elke week braaf met het handje open te staan voor zakgeld om uit te gaan. Het wordt tijd dat ik mijn eigen boontjes ga doppen. Hier of elders.'

Nostalgisch 'Zelf hen ik het sociale type dat overal gemakkelijk aardt. Contacten leggen met vreemden gaat me eigenlijk goed af. In zekere zin vind ik dat zelfs fascinerender dan omgaan met bekenden. Ook iii Merksplas kostte het weinig moeite om me aan te passen, voor mijn ouders zal dat wel wat minder vanzelfsprekend gegaan zijn. Voor een stuk komt dal doordat ik als kotstudent al deels weg was uit het dorp. Al bleef Minderhout vanouds vertrouwder terrein natuurlijk, door de KSJ werking leek het alsofje iedereen van het dorp kende. Het was er ook nog net iets groener dan in Merksplas. Wat je automatisch wel blijft missen, is de band met de mensen uit de straat. Niet dat je overal kind aan huis was, maar daar in de Beemden was er toch wel een samenhorigheid waardoor je er nooit alleen voor zou staan als er problemen waren. Maar Merksplas is voorjong volk een geweldig dorp om op te groeien. Jongeren kennen mekaar. zien mekaar veel bij het uitgaan.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37 ti


VIJF JAAR LATER Inburgeren ging vanzelf, temeer daar ik er veel Seminarievolk terugvond. Datzelfde fenomeen deed zich trouwens ook voor in Antwerpen. Waar je ook kwam, overal leek je Noordkcmpense bekenden tegen het lijf te lopen. Zoveel zelfs, dat ik mc afvraag of Leuven als universiteitsstad niet een groot deel van zijn aantrekkingskracht verloren heeft voor jongelui uit de streek hier. Ik ben nog altijd iemand die tenvolle probeert te genieten van het leven, denk ik. Het meest van al hou ik van ouderwetse volkse gezelligheid. Als er maar veel volk is, dan voel ik me direct goed in mijn vel. Ik kijk graag mensen. Mij zul je dus altijd tegen het lijf lopen op de avondmarkt hier, op de Antilliaanse Feesten. bij Kroeg en Blues, of op een zomerfestival. Met mensen babbelen, herinneringen ophalen, wat nostalgisch doen... dat is mijn lang leven. En ik vind nog altijd dat ik redenen heb om met plezier terug te kijken op de jaren die achter mij liggen. Mijn middelbare schooltijd heb ik met volle goesting doorgemaakt, mijn tevredenheid over het Seminariegevoel is nog niks verminderd al zie je de kameraden natuLirlijk minder. In het begin van mijn kotleven heb ik clie vaste honk wel wat gemist. Maar de vrijheid en de uitdaging van het volwassen worden maakten dat snel goed. Al was het leren omgaan met de vrijheid in het begin niet altijd zo simpel. Kwestie van de gulden middenweg te vinden, maar eer je daar bent gaje ook wel eens uit de bocht. Mijn eerste kandidatuur heb ik daardoor met veel geluk maar op het nippertje gehaald, de jaren nadien heb ik daar echter mijn lesje wel uit geleerd. Om zo opje eigen ritme van genieten

en uitgaan, studeren en lesvolgen het einde te halen... Ik heb er wel hard voor moeten werken, niet overdreven maar toch. Uit de buitenlandse ervaringen van medestudenten blijkt overigens telkens opnieuw dat de werklading die je in het Vlaams onderwijs meekrijgt, merkclijk groter is dan elders. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant hebben wij een brede vorming met hoge kenniseisen zodat onze basiskennis ongetwijfeld groter is. Aan de andere kant wordt de hoeveelheid leerstof nu te veel gehanteerd als een eenzijdig criterium om te selecteren, en krijg je daardoor een aantal onnodige zaken te verwerken. Het mierenneuken op elke komma en punt, is heus nergens voor nodig...'

Erosie 'Vijfjaar geleden kwam ik nogal idealistisch uit de hoek. denk ik. Dat solidariteitsgevoel en zo, ik geloofde daar echt wel in. Moest er toen gedemonstreerd worden voor Hand in Hand. dan deed ik dat met dc KSJ zonder al te veel nadenken. Dat was evident voor mij. Nu denk ik over veel maatschappelijke problemen genuanceerder. De idealen hebben last van erosie... Of liever: ik denk niet dat ze gesleten zijn, wel meer doordacht dan vroeger. Stel dat er nu een betoging zou zijn voor Hand in Hand: ik zou opnieuw meedoen, maar met een eigen gedacht over die zaken. Dat zal dus wel volwassen worden zijn, zeker? Het heeft alleszins ook te maken met de ervaringen die je in die tussentijd hebt opgedaan. Mijn kot lag in een stadsbuurt met veel allochtonen. Mijn heenhouwer was een Rus, de bakker was Turks, twee van mijn buren Marokkaans. Ge-

weldige mensen, stuk voor stuk, net zoals heel wat allochtone medestudenten. Nooit problemen mee gehad, integendeel. Maar aan de andere kant ben ik een paar maanden geleden al joggend in het stadspark door een groep van acht allochtonenjongeren in mekaar geslagen en geschopt. Als datjou overkomt, gaje vanzelf minder in slogans denken. En toch krijg ik het ook nog altijd ijskoud wanneer ik zie hoe allochtonenkinderen uit de lagere school op weg naar huis voorbij de grote afl'iches aan het hoofdkwartier van het Blok moeten stappen... Zo komt ook het besef dat de duidelijke grenzen die je als puber denkt te zien, er helemaal niet zijn. Destijds trok ik scherpe lijntjcs tussen wat commercieel en alternatief was. Nu geloof ik dat het beter werkt om allerlei stijlen en invloeden door mekaar te laten groeien. Jongeren doen dat over het algemeen wel, luister maar naar hun muziek die meer dan ooit over de grenzen van genres reikt en zo een bredere kijk ontwikkelt. Misschien komt dat doordat we minder aan de teugels willen leven. Of misschien is dit wel een stap in de evolutie naar een doe-maar-wat-je-wil maatschappij. Wie van onder de kerktoren vertrekt, ontdekt hoe er elders vanalles gedacht en gedaan wordt dat vanuit een dorpsmentaliteit ondenkbaar is. Misschien komt het er dan vooral op aan om de keuzes van andere mensen te leren respecteren zoals ze zijn. De tijd is voorbij dat we allemaal braafjes wilden trouwen voor de kerk omwille van de goegemeente. Mensen willen heel bewust eigen keuzes maken, en dat kan toch niet zo slecht zijn... Afspraak voor binnen vijf jaar om te kijken welke keuzes er ondertussen gemaakt werden?' (mdl)

OLI VIER DE PRYCK Vijfjaar geleden werd liet diploma A2 behaald in het VTI Spijker. Zonder buizen, zeg! Olivier er direct bij. Voor hem was het helemaal niet moeilijk om te beslissen wat er na de zomervakantie stond te gebeuren. Reeds voor het einde van het middelbaar onderwijs had hij een beslissing genomen,' voor de politieschool van Antwerpen had hij al de vier proeven van liet ingangsexamen afgelegd. Vanaf september 1995 volgde hij dus elke dag van 9 tot 18 uur les. Vooral veel rechtsvakken en veel sport maakten deel uit van de opleiding. Die ook erg gedisciplineerd verliep: 's mnrgen müc,t bij aauv'tttg Vtrsrhenm wcçden in polo ton en in uniform. Dan werd eerst nagekeken of je geschoren was en in volledige uitrusting. Ook inarsoefeningen werden aangeleerd Vooral de kandidaten voor de grote steden moesten dit meester zijn voor wanneer ze bij bijvoorbeeld voethalgelegenheden in gesloten orde moeten opdraven. Vele examens werden mondeling overhoord, veelal nadat het lespakket als afgehandeld werd beschouwd. Som mige vakken hesloegen slechts enkele uren waarna er partieel examen kon afgelegd worden. Milieurecht, strafrecht, procedures van rechtsvordering, ... een agent moet van veel op de hoogte zijn. Voor elk vak apart moest 14 op 20 behaald worden, tegenwoordig nog 12. In die politie-opleiding wordt ook veel gesport, vooral lopen. "En twee uur zwemmen betekent twee uur baantjes trekken, en daarna 2 uur recht, dan zie je er wel uit." Nogal wat kandidaten in opleiding stoppen met hLin gewone sport omdat de opleiding zo zwaar is. Niet Olivier, met

karate Atemi Riu is hij altijd doorgegaan. Momenteel in liet bezit van 2° dan, doet hij ook nog aan Kobudo, de beheersing van de traditionele Japanse wapens. P md 1r 'eek trekt hij daaroui iici,fl Aimtwerpn. Later in het interview zal hij zeggen: 'Tijdens het werk gebruik je die technieken zelden of nooit, maar je weet nooit, en het geeft je wel mcci zelfvertrouwen voor het geval dat je in een moeilijke situatie terecht komt."

Aan de slag Na deze opleiding kon Oliviei dan vanaf 1 juni 1996 ci.ui de slag in Iloogstraten. Eigenlijk was hij al aangenomen bij het begin van de upleiding. Inderdaad, aan de politieschool kan je slechts beginnen als je al een standplaats hebt, als je door een gemeente bent aangenomen om opgeleid te worden als politieagent. In het gemeentelijk politiekorps van Hoogstraten maakt Olivier De Pryck deel uit van de interventieploegen. Opererend met zijn twee is men dan verantwoordelijk voor de tussenkomsten waarvoor men opgeroepen wordt, en dit kan van alles zijn: verkeersongelukken, inbraken, hurenruzies, ... Deze ploegen draaien in

drie shiften. Tegenwoordig in de interpolitiezone samen met Rijkevorsel en Merksplas, en met de rijkswacht. Zo is men hij nacht verantwoordelijk voor alle oproepen in die drie gemeenten. Gelijktijdig zijn er dikwijls ook nog Wodca-acties of inbraakpreventieploegen op pad zodat bijstand kan gevraagd worden als het nodig is. Een officier van wacht kan altijd gebeld worden indien dit noodzakelijk blijkt uit de vaststellingen.


VIJF JAAR LATER gesprek aanwezig bleef. 'Omdat het er goed leven is zeker', wordt er aan toegevoegd. Wel heeft Olivier al vier jaar een vaste vriendin utt Sint-Lenaarts. En een huis heeft hij ook al gekocht. in Hoogstraten. Volgens overeenkcmst moet hij hier ook blijven wonen als atnhtcnaar van de stad. Maar eerst ergens nog klein huren, en dat huis afbetalen. Dan misschien een gezin vormen. De hobbies zijn nog die van voor vijf jaar: liipliup iiiuziek en uitgaan. Dat laatste rovig, iiiaar dan zonder wagen of mntnr Het één gaat niet met het ander samen. Nogal wat uitspraken bleken achteraf niet voor publicatie vatbaar te zijn. Voor onze rekening en niet voor die van Olivier nemen we de hedenking dat de bevolking eigenlijk te weinig weet waarmee dc politie zich allemaal be7ig houdt. Een betere puhtic reladotis zou iiit.t jins,staan. Wij alvast hebben een genuanceerder beeld gekregen van de opdrachten van de politie.

Samen met collega Gunter Hoes op interventie, en gesnapt door onze Jbtograaf die altijd wel ergens op de loer ligt om alleman en iedereen op de gevoelige plaat vast te leggen. Een wijkagent daarentegen heeft veel meer papierwerk ter verrichten, veel kantschriften te verwerken vanwege het gerecht. "Ik doe dat heel graag, ik zit daar niks mee in", antwoordt Olivier op onze vraag hoe dat ploegenwerk bevalt. "Heeft er ook mee te maken dat ik geen gezin heb", voegt hij er aan toe. 'En het levert al eens een vrije dag op. Maar veel regelmaat zit er niet in.' Voorts is hij ook verantwoordelijk voor het nabezoek van plaatsen waar ingebroken is. En als specialist in enkele Oosterse gevechtssporten is hij aangesteld als wapenstokinstructeur voor gans de politiezone. Daarbij horen ook technieken van opleiding van ver dachten en weerspannigen bij.

Gevarieerd werk 'Het is afwisselend en plezant werk', zegt hijzelf. 'Maar daar horen ook minder prettige kanten bij. Slecht nieuws melden bij de familie van slachtoffers is daar één van. Of een vaststelling van zelfmoord gaan doen in de gevangenis.' Geen pretje, denken we dan zelf. Spectaculair? 'Ja. als Roemenen tegen 80 km per uur uit hun rijdende auto springen die we achtervolgen. Nogal wat crimininaliteit wordt gepleegd door inwoners van het vroegere Oostblok. Maar bij die Portugezen die hier komen plukken, EG-burgers trouwens, zitten weinig verdachten. Alleen zien de mensen van hier ze niet graag komen in groten getale, men voelt zich dan onveilig wat eigenlijk niet hoeft.' 'Nogal wat mensen bellen de politie voor om het even wat of voor het minste. Zelfs als ze eigenlijk bij Belgacom of Iveka moeten zijn. Als je er zo 10 in de gemeente hebt, dan blijfje wel zoet.' Gebruik van wapens? 'Zelden tot nu toe nodig gehad, wel al eens in de aanslag in een mogelijk gevaarlijke situatie, je weet maar nooit. Hoogstraten heeft een goed korps. Je moet eens nagaan hoeveel (ex-)actieve sporters er bij horen: twee karate-beoefenaars, een wielrijder, een voetballer. ... weinig zware personen in de groep.' Olivier woont nog steeds thuis. 'met de voeten onder tafel', zegt vader Danny die gans het

De interpolitiezone Hoogstraten-MerksplasRijkevorsel heeft in hem alvast een jonge toegewijde agent. 'Niet te negatief schrijven hé', roept ie ons nog na..

GERT ROMB OUTS Wij kenden Ge,-t maar al te goed als de gezellige lolbroek, altijd maar lachen en grappen. Het laatste jaar in VITO was voor hem een grootfrest. De klas hing prima aan elkaar, studeren moest er ii let te hard gedaan worden, en een job als tinnnerman lag al binnen bereik. Wat kon er Gert nog misgaan ?Vj:1f jaar later is Gert nog altijd de plezantste thuis al heeft het onbekommerd leventje wel plaats moeten ruimen voor drukkere activiteiten. Trouwen en bouwen, ge hoort er Gert niet om rouvven. Maar reken maar dat hij geen vi jf zinnen zegt of hij schiet weer in een lachbui.

Bouwen en heel veel werken Na het zesdejaar beroeps houtbewerking heb ik bewust geen zevende jaar willen doen. Ik wou gaan werken en dat werk had ik al rap gevonden. Ik heb eerst een jaar in Weelde gewerkt bij Fago op het industrieterrein, en ben daarna bij Jan Brosens in Meerle terechtgekomen waar ik 3 jaar als timmerman gewerkt heb. Op het einde van die periode ben ik getrouwd en kort daarop van werk veranderd en zit ik nu bij Loggere Metaal werken. Isabel (Sterkens) en ik, wij kennen mekaaar al heel lang. Eind van dit jaar zijn we al zeven jaar samen. Wij zijn beginnen vrijen toen zij nog maar I4jaar was en ik 17. Jot jongen, ik was zo zot als een achterdeur. Vorig jaar zijn we getrouwd. Zij werkt als kapster aan huis. Zij is zelfstandig en dat is vooral gekomen omdat de zaak op onze naam staat en ik vroeger op school nog bedrijfseconomie gehad heb. Isahel heeft vroeger eerst een paar jaar handel gedaan , dan een jaar schoonheidszorgen en is dan op leercontract gegaan als kapster. Nadien heeft ze daar eerst nog drie jaar gewerkt en is dan zelfstandige geworden. Wil ik eens een goede tip geven : voor een klein prijske zijt ge goed geknipt Het is hier dus bij ons wel een drukke bedoening. Ik kom meestal al laat aan van 't werk, maar bij Isabel is dat dikwijls nog veel later. Het gebeurt wel eens dat ik laat thuis kom en Isabelle rond een uur of tien terug is dat we maar amper tijd hebben om aan mekaar te vragen hoe het vandaag geweest is, rap iets eten en dan te bed. Nee, bij ons is dat tegenwoordig

Gert en Isabel op hun trotrtifeest. bouwen en heel veel werken. Ge kent dat toch, hé, veel werken en weinig verdienen.

Geen enkele dag zonder werk Ik werk nu helemaal niet meer in het hout. Ik deed dat wel heel graag hoor. Maar ik had wat gezever met de baas en bij Loggere gaven ze ook veel meer. Er zijn er nog wel meer die hout gedaan hebben en uiteindelijk iets helemaal anders doen. Bert Eelen bijvoorbeeld : die heeft zelfs een zevende jaar gedaan, restauratiewerken en antiek denk ik, maar die maakt nu ook aluminiumramen. Och, ik hen blij dat ik dat niet gedaan heb. Dat zou ik een verloren jaar gevonden hebben. Bert was de enigste van ons


VIJF JAAR LA TER jaar die het gedaan heeft en dan nog wel in Turnhout want op Vito waren er te weinig kandidaten om een zevende jaar te starten. Nu zou ik dat misschien niet meer zeggen omdat ze nu met C en C ( computergestuurde houthewerkingsmachines) kunnen werken. Maar werk vindt ge toch altijd. En eigenlijk moet ge uit dc praktijk oug iici veel leieii. Als ge van de school komt denkt ge dat ge alles kent. Maar als ge dan begint dan kent ge nikç fin vraagt ge u soms wel cens af WcLcUUHi ge dan zes jani hebt moeten leren. Dan zijt ge nog helemaal geen timmerman. Dit is nu de derde baas die ik heb en er is er nog geen ene geweest die mij gcvraagd heeft welk diploma ik heb. Ik heb in die vijf jaar nog geen enkele dag zonder werk gezeten. Wij maken en installeren metalen douchekabines, we's, cnz voor in de industrie en in scholen. Wij zagen dat allemaal op maat, boren er wat gaatjes in en installeren het . Eigenlijk kan dat iedereen, maar als timmerman zijt ge er misschien toch iets handi ger in.

Opstaan om 5 uur tk sta normaal elke dag om 5 uur op want wij beginnen om 6 uur. Wij moeten meestal nogal ver weg. Rond een uur of zeven 'savonds ben ik wel terug thuis. Normaal werk ik binnen van 8 tot 5 op de zaak. Dat is op het industrieterrein in Meer. Maar de laatste tijd sta ik toch weer terug buiten.Dan blijft er natuurlijk al niet veel tijd niet meer over. En het grootste deel daarvan gaat naar de bouw. Wij hebben in Hoogstraten een bouwgrond kunnen kopen van de zuster van Isabel. Die woonde hier al in deze garage en zij hadden de fundering van het huis al in de grond zitten. Toen zijn die in Meerle met een tuinbouwbedrijf begonnen en konden wij dit hier kopen. 's Avonds en in de weekends dan zit ik hier aan de bouw bezig. Het zijn dikwijls maar een paar uurtjes, maar op laatst is dat toch nen hele dag, hé. tk doe bijna alles zelf. Daarom schiet er niet veel tijd meer over. hé. Geen half uur, denk ik. Maar ik vind dat allemaal niet erg. Dat is bij mij altijd zo geweest. Vroeger waren dat de hobby's en nu is dat iets anders hé. tk heb nog wel hobby's. De fanfare die heb ik wel laten staan en ook het toneel zit op een laag pitje. Maar de Gilde daar ben ik nog altijd aktief in. Niet alleen schieten, maar ook mee volksdansen. en nu hen ik zelfs deken van de Gilde. Toneelspelen is er momenteel niet meer hij. Ik doe dat wel heel graag maar daar moet ge tijd voor hebben en ik moest er altijd tijd voor maken en dat ging niet meer. Dat is van september tot november bijna elke dag repeteren. Ge moet er elke avond zijn . en komt ge al eens te laat dan moet iedereen op u wachten. Nu misschien wel niet op mij, want ik had altijd van die kleine rolletjes . Zo van "Ja". "nee", "dag" . en dan vergat ik dat dikwijls nog.

breuk laten maken. Dat kost bergen geld. Als ge nog kinderen wilt kopen ofge zijt aan 't bouwen dan moet ge dat niet doen. Als ge dat doet, dan moet ge dat goed doen, anders kunt ge d'er beter afhlijven. Jan Romhouts, da's daar een goeie voor. Die doet (lat echt graag. En Maaike ook. Een jaar of drie geleden is de Gilde ook begonnen niet een dansgroep. Daar zit ik ook bij en dat is heel plezant. Er zijn genoeg mensen die er niet aan uit kunnen dat er zulke jonge mannen aan meedoen, maar ik doe dat heel graag. Zoals ge ziet. 't is hier nog altijd even druk, hé. Alleen komt er nu hij dat we in Hoogstraten woo.0 Lii ddt ii iaikt lie t ei niet alt d geiiiakkelijker op. Wat zegt ge: nog geen tijd voor klein mannen 7 Stomme vraag . Ik pas.(en de Gert maar lachen). Nu op het moment gaat dat zeker nog niet. Dan moet ge echt uur en tijd hebben en gelijk wij hier rondlopen. Of wij het er nog niet over gehad hebben 7 Och jongen toch, dat kan allemaal niet op dat handje op. Dat maken is allemaal rap genoeg gebeurd, maar dan begint het hé. Als het aan mij ligt worden het er twee. maar Isabelle zou er wel vier willen. Drie worden het er zeker niet. Wij waren thuis met drie. Dat vind ik zelf niks, dan staat er altijd ene alleen. Dat ken ik.

Ge moet het doen als ge jong zijt Ik heb ook weinig contact met de mannen van vroeger. Sommigen zie ik soms nog wel eens. Ja, ik mis die mannen weleens.. Wij hingen heel hard aan mekaar, zeker dat laatste jaar. Dat zou ik direct terug opnieuw willen doen. Wij waren zo een groepje van een man of vijf en wij trokken de rest nice. Vier van ons waren van Meer, maar Jan Croymans is later verongelukt. Wij waren er niet bij toen het gebeurde. Ik hoorde het pas de dag erna vertellen toen wij met H.Bloed in l-Ioogstraten de toren op wilden klimmen. Jaak Brosens en Jef Van Opstal die aan de inkom zaten hebben het me verteld. Dat was wel verschietachtig. Jan was vroeger altijd bij ons. Nu nog als ik voorbij dat punt kom waar het gebeurd is en ik zie die boom met dat lint, dan denk ik daar altijd aan. Dat meisje van de Jan heeft daar heel veel van afgezien. En dan bij Jan thuis, dat moet een drama geweest zijn. Net toen Jan zelf mee in de zaak zou komen. Wij zien wel wat de toekomst brengt. Ik heb het

Wie twijfelt er aan dat Gert geen deugd heeft van zijn leven ? op mijn werk nu veel beter dan vroeger. Vroeger hij een kleine haas moest ge uit uw pijp komen. Maar dan moet het wel langs twee kanten komen hé. Nu heb ik al de voordelen van de bouw maar het werk is veel lichter. Maar toch zal ik dat zeker geen 20 jaar blijven doen. Als ik moest kiezen zou ik graag iets niet dieren doen. Als er goede voorwaarden zouden zijn en ge zoudt met een gezond bedrijf kunnen starten, dan zou ik direct boer wïllen worden. Maar Isahel is daar niet voor te vinden. Dus dan maar content zijn niet mijn twee honden, hé. En wat zegt Isabel zoal van haar Gertje 7 Gert, dat is echt een vrolijke noot. Bij ons in de familie zeggen ze altijd : "Gert is de pleziermaker en Isabel houdt de agenda bij."Als er iets moet geregeld worden, dan komen ze naar mij. En de Gert, die zorgt wel voor het plezier. Hij houdt helemaal niet van papperassenwerk. Maar ik doe dat graag. Hij kan soms ook wel serieus zijn, maar het is toch vooral heel veel lol. Momenteel is het eigenlijk allemaal wel heel druk, met heel die bouw. Normaal zijt ge daar nog niet aan toe als ge 20 en 23 jaar zijt. We hopen er rond Kerstmis in te trekken. En als het huis helemaal van ons is, dan zijn we nog jong en kunnen we nog andere dingen doen. Ge moet het doen als ge jong zijt. Als ge het aankunt tenminste.

0

oJWELIJKSL1JSTEN

De Gilde en de klein mannen Maar de Gilde die laat ik niet graag staan. Isabelle in ik, wij schieten alle twee. tk schiet in de A en zij in de Erecategorie. Zij heeft een paar goei jaren gehad met een hoog gemiddelde en daardoor blijft zij in de E. tk ben momenteel deken van de Gilde, en dat brengt ook wel wat werk mee maar dat is toch niet te vergelijken met een hoofdrnan of een koning. Elk lid van de Gilde wordt om de beurt deken voor twee jaar. De bedoeling hiervan is dat iedereen eens de kans krijgt om in het bestuur te zitten. Maar koning worden, dat is niks voor mij. Daar moet ge 100 % achter staan. En ge moet er met twee vôôr zijn. Dat vraagt heel veel werk, ge moet veel organiseren en overal heen gaan, maar het kost ook nog veel geld. Ge moet tracteren , een

Audio - Video - TV 1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65

Verlichting Electriciteitsmaterjalen Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 142b

9


VIJF JAAR LATER

SOFLE RAMEYSEN Toen we Sofie vi jfjaar geleden opzochten voor het interview van de schoolverlaters woonde ze reeds drie maanden zelfstandig in Hoogstraten in de Mouterijstraat. Na enkele jaren Tuinbouwschool en een klein experimnentje voor kinderverzorgster in Turnhout doorliep zijde laatste twee jaren van het Deeltijds Onderwijs, een afdeling van VITO, gevestigd in de oude meisjesschool in de Gelmneistraat. Sofie was een gelukkige meid. Ze woonde samen met haar vriend, had haar eigen appartementje, trok een weinig dop, en zou binnen enkele weken op zoek gaan naar een geschi kte job. Het lot is haar evenwel niet zo gunstig gezind geweest. Enkele sterfgevallen kort na elkaar en de zware ziekte van haar vriend, de zenuwslopende verzorging en het uiteindelijk spaakl open van deze relatie, hebben haar getekend. Toch praat zij hier vlot en vrij over. Wij luisterden voor u mee hoe het haar in die vijfjaren vergaan is. "Hebt ge tien boeken ? " vroeg ze en ze stak van wal.

Moeilijke tijd Ik woonde in Hoogstraten samen met mijn vriend Jeroen Welp. Hij was beroepsmilitair in Nederland en toen jullie op bezoek kwamen voor dat interview moest hij nog zeker 1,5 in Oirschot bij Eindhoven liggen. Op zeker moment is zijn vader gestorven en toen is Jeroen uit het leger weggegaan. Wij zijn toen getrouwd maar na een maand is hij ziek geworden. Hij kreeg kanker, leukemie en is dan opgenomen geweest in Leuven in het ziekenhuis. Er zijn toen verschillende acties geweest voor Jeroen, om steungeld bijeen te krijgen. Ik heb Jeroen altijd verzorgd. Van 's morgens tot 'savonds reed ik naar Leuven naar Gasthuisberg. Ik kon dat op de duur niet meer. Ik liep bijna als een lijk rond. Dat ging echt niet meer. Ik zag dat niet meer zitten maar ik ben nog bij Jeroen bijgebleven tot men in het ziekenhuis kon zeggen dat hij er nu wel door zou komen. Dat is voor mij een heel zware periode geweest. Ik heb hem een viertal maanden nog eens terug gezien. Hij moest toen nog aan zijn ogen geopereerd worden want door al die chemokuren was bij bijna zo goed als blind geworden. Ze hebben hem in het ziekenhuis veel hoop gegeven dat ze dat nog in orde Zouden kunnen brengen. Nu blijkt ook dat vorige week die broer van Jeroen, Sander Welp gestorven zou zijn .1k weet niet wat er gebeurd is. Die familie woont in Eindhoven en ik heb met hen geen contact meer. Toen ik bij Jeroen hen weggegaan heb ik nog een tijdje alleen in Hoogstraten gewoond. Ik werkte toen bij Friswit Kort daarop heb ik een andere vriend leren kennen maar dat heeft niet zo lang geduurd. Nadien leerde ik mijn huidige vriend kennen en zijn we naar Beerse verhuisd. Daar heb ik een goede anderhalf jaar gewoond en toen hebben wij samen een bungalow gekocht vlakbij de Lilse Bergen, midden in het bos. Ik werk nu al tweeëneenhalf jaar bij Schoonmaak Wauters. Wij wassen ramen van winkels , bij mensen thuis, in nieuwbouw, enz. Het is de zaak van de stiefvader van mijn vriend. Nu ben ik wel gelukkig. Ik heb niet te klagen.Ik kan mijn huishuur betalen, ik kan mijn eten betalen, mij in het weekend amuseren. Ik kan mij natuurlijk niet de grote luxe permiteren, maar ik kom rond en kan nog wat sparen. Maar de goeie tijd is nu pas terug aan het komen. Ik heb mij heel lang wat opgesloten en altijd maar eerst aan een ander gedacht, in plaats van ook aan mezelf. Eerst kregen mijn twee grootmoeders kanker en zijn ze kort na elkaar gestorven. Toen kreeg de vader van Jeroen longkanker en is kort daarop gestorven en een maand nadien komen we te weten dat Jeroen dan zelf leukemie 10

heeft. Het is heel veel op korte tijd geweest. In die periode liep ik helemaal bleek rond met ingevallen gezicht. Ik reed toen elke dag naar Leuven en dan zit ge daar heel de dag naast iemand in een isoleerkamer. Jeroen zei soms van heel de dag geen enkel woord, zo ziek was hij. Als die dan moest overgeven, dan kondt ge daar niet bij om hem te helpen want hij lag achter glas, in quarantaine. Al les bij elkaar heeft dat heel lang geduurd. Ik zou echt niet meer weten hoe lang. Soms mocht hij voor een tijdje naar huis maar dan moest hij twee of drie keer in een week terug naar Leuven voor een controle. Mijn leven was toen bijna één en al ziekenhuis en wachten, u van alles afvragen en ongerust zijn. De mensen zijn wel altijd heel vriendelijk geweest voor ons. Ze hebben ons financieel heel goed geholpen. Er is toen zelfs een benefietactie geweest voor Jeroen. In die tijd kregen wij op een maand tijd wel voor 35.000 frank rekeningen. alleen maar van het ziekenhuis.Als ge dan nog elke dag naar Leuven moet rijden, dat kost geld. Ge moet dan toch ook iets eten en ge kunt niet altijd uw schoofzak mee in de kliniek nemen. Dat kost dus ook nog eens geld. Mijn ma is ook heel dikwijls meegcweest en heeft ook veel betaald en er veel tijd in gestoken. Maar als ge dan pas getrouwd zijt en ge maakt dan zo iets mee dan zit ge financieel wel in een serieuse strop. Ik werkte toen pas bij Friswit en Jeroen was zijn job bij het leger kwijt. De mensen waren toen allemaal zo vriendelijk om te helpen en wij zijn toch nog op huwelijksreis geweest. Ik heb toen dikwijls moeten denken : die mensen zullen nu wel denken dat dat met hun geld was. Maar dat is helemaal niet zo. Maar dat is helemaal niet zo. Wij hebben moeten lenen om een reis te kunnen maken en dat is nu nog maar pas helemaal afgekort. Al dat geld dat ingezameld werd voor de kosten van Jeroens verzorging in de kliniek stond op een aparte rekening waarvoor altijd drie handtekeningen nodig waren om geld af te halen. Mijn moeder, de moeder van Jeroen en nog iemand uit de geburen hebben altijd heel correct dat geld beheerd. Die drie mensen tekenden alleen als weer maar eens een rekening van de kliniek moest betaald worden. Jeroen heeft die ziekte gekregen en wij zijn toen achteraf nog getrouwd. Hij had heel weinig kansen om te overleven. Ik ben alle dagen bij hem geweest. Ik kon dat precies niet over mijn hart krijgen om een keer thuis te blijven. Hij was zo ziek.

Verwerken Ik weet niet of ik het nu allemaal verwerkt heb. Het grootste deel wel, denk ik. Ik heb heel lang

naar een ps choloog gegaan en nu neem ik nog altijd medicamenten om er bovenop te komen. Ik heb mij altijd maar sterk moeten houden. Maar ja, ge had geen andere keuze,hé. En dan doet ge soms dingen waarvan ik nu zeg "allé waarom doet ge nu zoiets ?". Maar dat heeft dan waarschijnlijk allemaal met dat verwerkingsproces te maken. Ik heb daar heel veel mee geleerd en ben daar veel wijzer van geworden. Er zijn een heleboel dingen waarvan ik nu maar amper weet hoe ze geweest zijn, bijvoorbeeld wie er allemaal geholpen heeft . Ik weet precies zelfs maar amper of iknu getrouwd ben vödrof nadat Jeroen ziek geworden is. Ik doe dat niet expres, maar dat zijn allemaal zaken die ik precies heel ver weggestoken heb. Ik heb veel meegemaakt, ik ben ouder geworden en ik heb er uit geleerd; dat merk nu soms in bepaalde situaties. ik zal veel beter nadenken vooraleer ik iets doe. Ik moet zelfs regelmatig vaststellen wanneer jongens of meisjes van mijn leeftijd iets doen of zeggen dat ik dan in mezelf zeg:"Allé wat doet die nu, snapt die dat nu niet". Die snappen dat dan niet dat ze verkeerd bezig zijn.

Content met wat ik doe Als ik terugdenk aan de schooltijd ben ik toch blij dat ik Deeltijds Onderwijs gedaan heb. Mij moesten ze niet in het Spijker ofop het Seminarie stoppen. Ik ging absoluut niet graag naar school. Dat was het laatste wat ik wou. Op het deeltijds heb ik leren koken en andere dingen geleerd die nu heel nuttig zijn, zoals timmeren en ZO. Dat komt nu heel goed van pas als we aan de bungalow moeten werken. Er moet overal nog wat gebeuren, en ik doe het meeste zelf. Koken dat lijkt voor iedereen vanzelfsprekend, maar ge moet het maar kunnen he. Het is dikwijls maar heel simpel maar ik denk dat er nog genoeg zijn van mijn leeftijd die het nog niet kunnen. Spijt dat ik niet liever naar school geweest ben om een goed beroep te leren ? Nee, ik weet toch dat ik vroeger met geen stokken naar school te krijgen was. Nu ben ik content met wat ik doe. Het is misschien "maar "ramen gaan kuisen , maar liever dat dan heel de tijd achter een bureautje gaan zitten. In de winter als ge daar in de gietende regen ramen staat te wassen, dan denkt ge wel eens: "waar zijt ge in godsnaam mee bezig", maar langs de andere kant, ik word er voor betaald En in de zomer als het goei weer is, dan is dat zalig. Heel de dag buiten zitten. Ik zou dat niet kunnen met zo'n goci weer heel de dag in een hok zitten achter een bureautje. Dat is echt niks voor mij, Ik Zou niet graag heel mijn leven iets moeten doen wat ik helemaal niet graag doe. Dan krijgt ge stress, wordt ge depressief en dan hebt ge nergens nog zin in. Nu heb ik een heel afwisselende job.


VIJF JAAR LATER Soms gaan we een nieuwbouw opkuisen, dan bij mensen thuis. Het is wel altijd ramen wassen maar liet is heel afwisselend, we zijn altijd onderweg, liet is soms wel wat gevaarlijk. Ik ben al twee keren van een ladder gevallen, ene keer had ik mijn ribben serieus gekneusd zodat ik wel anderhalve maand thuis gezeten heb. Dat was wel heel pijnlijk. De andere keer viel ik van heel wat hoger. De ladder schoof onderuit en daar ging ik. Ik had gelukkig niets gebroken Heel mijn been was wel één blauwe plek. Ik heb toen een half uurtje aan de kant gezeten en dan terug de ladder op. Ik heb eigenlijk weinig of geen contact meer met meisjes of jongens van vroeger op school. Ook niet niet de vroegere buren. In Domus Flandria heb ik ongeveer drie jaar gewoond, maar eigenlijk echt niet graag. In liet begin wisselde dat daar geweldig. Toen kwanien er ook veel van Antwerpen en die zetten daar dikwijls heel de boel op stelten : veel ruzie Cl]

een hoop gezever. Er was ook altijd wel iets te zien daar. Ik had daar ook weinig contact, enkel niet een paar. Ge kunt u ook moeilijk helemaal afsluiten. Ik ben daar al lang niet meer geweest en ik heb er ook niet echt de behoefte aan. Ik heb daar niks nieer te zoeken. Hier thuis in Wortel spring ik elke week toch wel een keer of twee binnen. Ik heb nog één jongere zuster maar die is een halfjaar geleden ook gaan samenwonen in Merksplas.

Tentje in de hof Als hobby probeer ik hij niij thuis de tuin wat aan te leggen, de bungalow moet nog wat opgeknapt worden. Daar steekt nu vooral onze tijd zowat in. Vroeger ging ik naar de Tuinbouwschool omdat ik graag niet dieren oniging. Maar wilt ge daar een beroep van maken, dan nioet ge ofwel boer worden, en dat is niks voor mij, ofwel veearts. Ik heb nu een hond en een kat en

dat is al een heel job geweest om die twee met elkaar overeen te laten komen. Dat gaat nu heel goed. Die slapen met twee bij elkaar in de zetel, boven op mekaar als het moet. Met het bouwverlof zijn wij twee jaar samen. Dat is al heel wat meer dan mijn vorige relatie Maar het gaat goed. Ik kan wat in de hof liggen ploeteren en het huis wat opknappen. Stilletjes aan kotnt dat hier wel in orde. Deze zomer zetten we een tentje in de hof en we zijn op verlof.hé. Wij gaan zelf weinig uit. Ik heb graag mijn weekend vrij en een beetje rust. Ik denk niet dat we ooit die zaak zullen overnemen, want dan hebt ge nooit geen moment vrij. En nu gaat liet eindelijk terug wat goed. Laat ons hopen dat ge de volgende vijf jaren goede jaren moogt hebben, wensen wij haar tot afscheid. Vijf 7 vraagt ze. Zet er maar gerust een nulletje achter. De volgende 50, dat mag ook wel. Het is allemaal genoeg geweest.

Erika Janssens Beschermengel op spoed Terug in de tijd: 5 jaar geleden studeerde Erika Janssens uit de Lindendreef af in Secretariaat-Talen aan het Seminarie. Ze droomde ervan om de verpleegkunde in te stappen en werk te vinden in een spoedatdeling of operatiekamer. 'Hoe meer bloed, hoe liever...' zo heette het destijds. Over haar schoolverleden was ze best te spreken: ze hield goede herinneringen over aan het organisatietalent van het Spijker, en aan de menselijke kant en het onderwijsniveau van het Seminarie waar ze de laatste drie jaren van haar middelbaar volmaakte en waar ze 'vrienden en vriendinnen voor het leven' had leren kennen. Hoe spannend de stap naar het kotleven in de grote stad, de studentikoze en profrssionele toekomst ook leken, tegelijk boezenide die haar ook een tikkeltje angst in...

De dromen van toen... heb ik waar kunnen maken, ja. Ik ben inderdaad verpleegkunde gaan studeren aan Karel De Grote in Antwerpen, moest door een hervorming al meteen - tot dan was er altijd eerst een gemeenschappelijk jaar geweest - de keuze maken tussen vroedkunde of verpleegkunde. Ondanks heel wat twijfel, werd het uiteindelijk het laatste. Achteraf heb ik daar nooit spijt van gehad. Mijn eerstejaar was moeilijk. Er was niet alleen het kotleven dat voor een meisje uit liet platteland een hele aanpassing vergt, er was ook de grote druk van de studies. Al heb ik toch altijd geprobeerd om ook van het leven le genieten, hoor. Maar doordat ik geen wetenschappelijke richting had gedaan, stond ik een stuk achter voor vakken waarvoor kennis van chemie, fysica. anatomie, biologie.., vereist was. En wanneer je hele reeksen van producten met Latijnse benaminiten moet kennen, dan is dat toch wel makkelijker wanneer je inzicht in die taal hebt. Hard werken was dus de boodschap, wat ik er wel voor over had. Toch lukte het in mijn eerste jaar net niet. Vakken stonden in clusters gegroepeerd, en hoewel ik maar voor enkele vakken niet geslaagd was, moest ik zo toch voor elf vakken een tweede zit afleggen. Opnieuw hard werken dus, en weer lukte het net niet: niet voor twee vakken een 8 en een 9 bleek ik voor het geheel niet geslaagd. Met het systeem dat uitgerekend in mijn bisjaar werd ingevoerd, zou ik een pak vrij stellingen hebben gehad, voor mij zat dat er toen nog niet in.

Maar de drie volgende jaren ben ik door hard te werken telkens geslaagd. Mijn laatste jaar vond ik trouwens nog behoorlijk zwaar - de negen weken les tussen september en december leverden een pak leerstof op die vervolgens maandenlang bleef liggen want ondertussen was er continu stage in ziekenhuizeti, niet de werkervaringen, stageverslagei1, eindwerk enzovoort er bovenop. Ik was dan ook onvoorstelbaar opgelucht toen ik op de proclamatie te horen kreeg dat ik mijn diploma had! Dat gaf werkelijk een enorme voldoening. Heel wat studiegenoten volgden aansluitend een bijkomend jaar. Zelf had ik het gevoel dat ik dat voorlopig niet meer wou opbrengen. Ik was het studeren moe, wilde de praktijk in, en wist ook wel dat ik later zo nodig die kans nog wel zou krijgen indien het ziekenhuis dat nodig mocht vinden.'

Spoed 'Als verpleegkundige is het niet moeilijk om werkte vinden, integendeel zelfs. Alin mei had ik een contract ondertekend om in de dienst operatiekamer van liet Vincentiusziekenhuis in Antwerpen aan de slag te gaan vanaf september. Ik wou voordien nog even de tijd nemen voor een vakantie. In augustus zou ik 2 weken vakantiewerk doen, in de dienst spoed van het zelfde ziekenhuis. Zo kon ik heel wat ervaring opdoen, want nergens krijg je zoveel verschillende pathologieën als op spoed. Je moet er wel keihard werken, op de meest onmogelijke momenten - shifts, nachtdiensten, weekendwerk. Toen bleek dat ze er dringend mensen zochten,

Erika met op de i'oorçroud haar vriend. zodat ik ook voor de twee daaropvolgende weken kandidaat was - waarop het ziekenhuis me vroeg om er definitief aan de slag te gaan. Sindsdien werk ik daar dus voltijds op de spoedafdeling. In het begin was dat enorm moeilijk. Pas in de praktijk komt het besef tenvolle dat de uitvoerende taak die je hebt in feite bepalend kan zijn voor leven en dood van een mens. Je moet bijvoorbeeld vaak ellenlange lijsten inedicatie toedienen - waarbij een klein foutje noodlottig kan zijn. Dat is een hele verantwoordelijkheid waarmee je moet leren omgaan. Verder is het constant ogen en oren openhouden om op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te leren. Wanneer er een rood alarm is, moet je alles laten vallen waarmee je bezig bent en je naar liet betreffende bed spoeden. De eerste kereti moet je daarbij vooral leren - er moet bliksemsnel geanalyseerd worden wat er fout gaat, en onniiddellijk moet iedereen op de juiste manier handelen. Al snel komt echter ook het moment waarop je zelf mee moet beslissen... In onze job is de dood een heel regelmatige gezel. Als student telde je onbewust liet aantal dode patiënten dat je had gezien, liet aantal lijken dat je had verzorgd... In de beroepspraktijk van zulke dienst, doe je dat al snel niet meer. Het is onherroepelijk zo dat je geregeld iemand verliest. Versta inc nu niet verkeerd: liet laat me niet koud wanneer iemand sterft, maar omgaan niet een dode patiënt is een zo vertrouwd iets geworden dat het bij wijze van spreken even normaal is als met een levende patiënt. Wie zich toestaat om daar telkens 11


VIJF JAAR LATER vanalles bij te voelen, gaat kapot aan dit vak. Je praat dan ook over de meest diverse dingen wanneer je bijvoorbeeld een dode aflegt. Dat kan voor de buitenwereld respectloos klinken, maar het gebeurt haast routineus en professioneel. Uiteraard hangt het ook mee af van de omstandigheden - het is makkelijker om het overlijden van een 90-jarige te accepteren dan van een kind of een jonge volwassene. En het spreekt ook vanzelf dat het verdriet van familieleden je nooit koud laat - dat is nog altijd koud en warm tegelijk voelen, heel stil en met veel respect de mensen afscheid laten nemen...'

Leerschool 'Ziekenhuispraktijk is een harde leerschool. Als student mag je in de stage op een bepaald moment uitmaken ofje al dan niet mee wil met een reanimatieteam. Ik wist gewoon dat ik dat echt wilde - dat zal wel een verlangen naar spanning en sensatie zijn die in bijna iedereen aanwezig is. Wel, de eerste keer dat ik er mee op uit moest en er op de straat daadwerkelijk gereanimeerd moest worden, betrof het een negenjarig kind. Dat is zo onwezenlijk dat je jezelf daar ziet staan. Je voelt hoe intens belangrijk het is dat je dan alles heel goed uitvoert... tk heb mijn werk toen goed gedaan, zo bleek, heb ook mee hartmassage en beademing gedaan, maar toen ik terug in het ziekenhuis aankwam, ben ik zonder iets te zeggen op een stoel gaan zitten, trillend over heel mijn lijf. Al de ingehouden emotie moest er uit. In dat opzicht was ik misschien nog naïef toen ik vijf jaar geleden zei: hoe meer bloed, hoe liever... De confrontatie met levensbedreigende situaties, met de dood van mensen, doet je anders denken over het leven. Je neemt het niet meer allemaal als evident, denk ik. Je stelt je allerlei vragen. Hoe ver moeten de dokters gaan om icmands leven te redden, ongeacht de omstandigheden waarin die mens achteraf verder zal moeten, ongeacht de ouderdom van de patiënt en noem maar op? Dat zijn moeilijke beslissingen hoor.

Je wordt met je neus op de feiten van het leven gedrukt. Je staat erbij wanneer een dokter in de wachtkamer aan de gezinsleden komt melden dat de 2l-jarige dochter net gestorven is. Aangereden door een dronken chauffeur toen ze in de auto stapte nadat ze samen een laatste keer gaan eten waren net voor haar eindexamens. En op datzelfde ogenblik ligt in een van de bedden op de dienst een 20-jarige na een mislukte zelfdoding. Natuurlijk laat dat je niet koud - maar je mag het anderzijds ook niet aan je hart laten komen want dan is het niet houdbaar. Dan heb ik het s avonds wel hard nodig om even na te praten met mijn vriend... Soms overvaltje ineens het volle besef van wat je doet. Er is een man gestorven, het lijk werd afgelegd, de familie bracht een kostuum en hij moet nog een das aan krijgen. Niemand kan een das knopen, ze vragen mij om dat te doen. Zonder na te denken, doe ik die das rond miii] nek en maak ik de knoop - tot iemand luidop opmerkt dat ik daarmee de das draag waarmee die dode wat later begraven zal worden. Op zo'n moment gaje daarover nadenken.'

Beschermengel 'Door dat alles geloof ik wel dat ik het leven anders ben gaan bekijken. Wie jong is, staat nooit stil bij de gedachte dat je wel eens kunt doodgaan, je gaat ervan uit dat je nog een heel leven voor je hebt. Ik heb nu al zo dikwijls ervaren dat zelfs jonge en gezonde mensen van het ene moment op het andere kunnen sterven. Dat maakt nu dat ik meer dan ooit kan genieten van het geluk dat ik heb. Ik heb de kans gekregen om te doen wat ik graag wou doen, heb daar nooit spijt van gehad. Op mijn middelbaar kijk ik nog altijd met plezier terug - ik meen echt wel dat de vorming die ik op het Seminarie heb gekregen mij voor een deel heeft gemaakt tot wie ik geworden ben. Dat geldt zowel voor de mensen die ik er leerde kennen, de manier van omgaan met mekaar als voor de talen die ik er onder de knie kreeg - dat laatste komt in mijn vak trouwens vaak van pas.

Al vier en een half jaar heb ik een vaste relatie met mijn vriend, met wie ik samenwoon. We hebben ons gesettled in Antwerpen, waar ik me heel goed voel. Ik kom nog graag en geregeld hij de familie in Hoogstraten, zie mijn vrienden en vriendinnen van vroeger wat minder maar het plezier is zo mogelijk nog groter wanneer we mekaar ontmoeten. In mijn beroepsleven zie ik mezelf een aantal jaren blijven werken waar ik ben. Maar als jonge vrouw denkje op termijn toch ook aan een gezin met kinderen - dat zal dan vereisen dat ik halftijds werk, want met onze uren is dat niet te combineren. Ooit zal dat er wel van komen, hoop ik. Al weet je nooit natuurlijk. Een paar weken geleden maakte ik de dienst spoed van de binnenkant mee. Bij liet schilderen op het appartenient dat we aan liet opknappen waren, nam ik een doorgesneden electriciteitsdraad vast zodat ik geëlectrocuteerd werd. Ik bleef vasthangen aan de draad, mijn hand in kranip, de spieren verstijfd, voelde wat er niet mij aan het gebeuren was, hen erin geslaagd om achteruit te wijken en me achterover te laten vallen. Hysterisch belandde ik bij een buurvrouw die de dienst reanimatie opgebeld heeft. Een goede vriendin van mij kreeg dus de melding binnen dat er een noodmelding was voor electrocutie van ene Erika Janssens... Per ambulance ging het naar de dienst spoed waar ik zelf tewerkgesteld was, ik moest er nog twee dagen blijven omdat het hartritme kan verstoord zijn door zulk voorval. Zo was ik nu zelf patiënt bij mijn collega's. onderging alle behandelingen die ik zelf al heb uitgevoerd. Dat is een vreemde, maar ook leernke ervaring die mijn omgang met patiënten toch nog heeft veranderd... En achteraf konit het besef tenvolle dat ik voor hetzelfde geld dood was geweest. Dan hoor je van je ouders hoe de dokters hadden gezegd dat het geen haar had gescheeld, dat ik wel een beschermengel moet hebben... Een wat beangstigende maar tegelijk troostrijke idee voor een mens, niet?' (mdl)

VWn1YI!JIJeweet we I, \

daar op de Iioekin

HOOGSTRA TEN Lod. de Konncklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil Isac2rie>C

12

auping


VANUIT HET STADHUIS... Leeft Hoogstraten boven zijn stand? Hoogstraten is een mooie gemeente. Daar is bijna iedereen het over eens en zeker de talrijke toeristen die de volgende weken Hoogstrtaten zullen bezoeken zullen er niet naast kunnen kijken. Zelfs de koningin zal het wellicht niet ontgaan zijn toen zij onlangs het prachtig gerestaureerde begijnhof mocht bezoeken. Er is de laatste jaren hard gewerkt in Hoogstraten, en de resultaten mogen gezien worden: vernieuwde straten, nieuwe voetpaden, aanleg van rioleringen, groenaanplantingen,enz. Maar er zijn ook keerzijden aan de medaille. Er is de laatste jaren erg veel gebouwd en niet altijd met de juiste ruimtelijke planning. Mede daardoor is het in het centrum van de gemeente vaak ontzettend druk geworden met alle nadelen vandien De belangrijkste bekommernis gaat evenwel uit naar de financiële kant van gans dit beleid. Bij de begroting voor het jaar 2000 konden we reeds vaststellen dat Hoogstraten met meer dan één miljard schulden het jaar 2000 zou ingaan en dat de schulden per inwoner zouden oplopen tot boven de 60.000 frank per inwoner. We leven momenteel in een goede economische conjunctuur en de interesten liggen erg laag . Maar wat als hier iets in verandert? Heeft de oppositie gelijk wanneer zij het college vraagt of zij de volgende generaties niet opzadelt met een enorme schuldenlast ? Vorige maand werd de gemeenterekening van 1999 goedgekeurd. Dit geeft ons een exact beeld van de financiële toestand van de gemeente. En hieruit blijkt nog maar eens welke investeringen er de laatste jaren in Hoogstraten gebeurd zijn maar ook hoe de schulden zich opstapelen. Uitgaven stijgen fors. De gemeenteontvanger en de mensen van de financiële dienst maakten een vergelijking tussen de uitgavenvan het dienstjaar 1988 en dat van 1999. In 1988 gaf de gemeente Hoogstraten aan personeel, werking, ovcrdrachten en schulden een bedrag uit van 310,5 miljoen frank. Twaalf jaar later is dit bedrag reeds opgelopen tot 589 miljoen of bijna het dubbele. In deze uitgaven nemen de personeelskosten de overhand met 41,6 % in '88 tot 43 % in '99. De schulden komen op de tweede plaats met 36,2 % in '88 en 23,8 % in '99. Deze cijfers zijn echter de bruto cijfers. Er zijn een hele reeks kosten die de overheid d.m.v. subsidies of weddetoelagen voor haar rekening neemt. Denken we maar aan de wedden voor de leerkrachten van het lager en kunstonderwijs, de weddetoelagen voor de bibliotheek en de staatspremies voor de geko's. Zo blijven er uiteindelijk de netto-uitgaven die de gemeente zelf moet financieren. Dit bedrag was in '88 nog 178,6 miljoen, in '99 al 462,9 miljoen. Dit is een toename van 285 miljoen frank. Gespreid over de vier grote posten geeft dat voor de personeelskosten een stijging met 90 miljoen , de werkingskosten gingen met 73 miljoen omhoog, de overdrachten met 45 en de schulduitgaven stegen tenslotte met 77 miljoen tegenover '88. Als we de personeelskosten en de schulduitgaven samennemen bedraagt dit ongeveer 61 % van alle gewone uitgaven en daar valt weinig aan te veranderen.

Wat betaalt u zelf hiervan? Als we nu die kosten bekijken in vergelijking met het aantal inwoners dan krijgen we de netto last per inwoner. We geven ze hier voor enkele functies,

Administratie : in 1990 betaalden we per inwoner 2.347 frank voor de administratie. In 1999 is dit 4.490. Dit is vooral te wijten aan de afbetalingen voor het nieuw administratief centrum dat op basis van een leasing werd gefinancierd. In 1993 begon de eerste afbetaling. Toen

verhoogden deze uitgaven plots van 2.899 frank naar 4.035 frank. De Post Verkeer en Wegen koste in 19903.303 fr. per inwoner, in 1999 is dat al 5.134 fr. De sociale zekerheid liep in die jaren van 1.821 fr. uit tot 3.409 fr. Het afvalwater koste de Hoogsstraatse burger 1.530 fr. waar dit in 1990 nog 1.045 bedroeg.

Al deze kosten moesten door de gemeente zelf gefinancierd te worden. Hiervoor heeft zij haar inkomsten uit de belasting op de onroerende goederen (opcentiemen onroerende voorheffing), de personenbelasti ng (opcentiemen), het gemeentefonds en de gemeentebelastingen. In 1996 werden de belastingen aangepast in Hoogstraten . Men maakte bij de onroerende voorhcffing een sprong van 1050 naar 1350 opcentiemen wat direct al een meeropbrengst meebracht van 45 miljoen tegen het jaar ervoor. In 1999 waren deze belastingen goed voor 170 milj. aan inkomsten doch dit was 21 miljoen minder dan verwacht wegens organisatieproblemen bij het Vlaamse Gewest die voor het eerst deze materie beheerde. De opcentiemen op de personenbelasting daarentegen daalden van 7 % naar 5 % wat meebracht dat deze inkomsten eerst nog stegen ( met 7 mlj. in '96) maar daarna een terugval kenden van 34 miljoen. In 1999 was dit goed voor 72 milj. frank Het gemeentefonds, overheidssteun voor de gemeenten, kenden ook in de loop der jaren een forse groei van 40 milj. in 1990 naar 79 milj. in '99. En tenslotte stegen ook de gemeentebelastingen van 10 milmj. in '90 naar 28 milj. in '99.

dige coalitie sinds 1januari1989 werden uitgevoerd. In totaal werd er in die periode voor 1.980 miljoen frank , bijna twee miljard. geïnvesteerd. Dit is een gemiddelde van 180 milj. per jaar. Vorig jaar werd er zelfs voor 314 miljoen frank geinvesteerd: 62% van deze investeringen,of 1.233 miljjoen,werd gefinancierd met leningen en onroerende leasing; 22% 432 miljoen) werd betaald met eigen middelen. De rest werd gefinancierd met subsidiegelden (358 mIj;) en met de opbrengsten van de verkoop van eigendommen van het gemeentelijk patrimonium. Deze hoge investering heeft als gevolg dat er een uitgaande schuld is die hoger ligt dan gemiddeld. De oppositiepartij Agalev haalt op de gemeenteraadszitting van 22 mei de resultaten van een studie van het Gemeentekrediet boven Hierin wordt een vergelijking gemaakt tussen de Vlaamse gemeenten. In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten heeft Hoogstraten een jongere en actievere bevolking. Van de 17.585 inwoners op 1januari1999 is 27 % jonger dan 20 jaar, 61,5% tussen 20en 65 en 11,5% ouder dan 65. Ook de natuurlijke aangroei in onze gemeente is groter dan elders met een geboortecijfer van 7 %. Bovendien ligt de werkloosheid zeer laag 3,06 % tegen 5,79 % in vergelijkbare gemeenten. Er zijn in verhouding ook weinig bestaansminimumtrekkers. Daarentegen blijkt dat het gemiddelde inkomen lager ligt: 821.600 frank tegenover 893.062 (1997). Het kadastraal inkomen voor de woningen daarentegen ligt hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Blijkbaar leven volgens Agalev veel mensen met een klein inkomen hier bijzonder riant. De verklaring hiervoor is gekend, vindt zij. "Bepaalde belastingscategoriën hebben immers een zeer laag officieel inkomen."

Voor bijna 2 miljard investeringen

Hoogstraten koploper in schulden

De jaarrekeningen geven ons ook een goed overzicht van de investeringen die door de hui-

Belangrijk in deze studie is evenwel de vergelijking van de investeringen in de verschillende

Waar haalt de gemeente al dat geld?

?

13


GEMEENTERAAD gemeenten. Hoogstraten is daarin een sterke uitschieter. In 1998 was er per inwoner voor 66.294 F geleend, terwijl dit gemiddelde in de provincie 36.039 F was en in vergelijkbare gemeenten 37.591 F. De leninglast per inwoner in de provincie en in vergelijkbare gemeenten lag in 1998 onder de 5.000F, in Hoogstraten lag dit boven de 7.000 F. Dit betekent dat in Hoogstraten ongeveer 22 % van de ontvangsten naar de schulduitgaven gaat tegenover een geiniddelde van minder dan 15 % elders . Agalev vraagt zich daarom ook ten zeerste af of we niet boven onze stand leven. "Zijn we niet bezig met de toekomst te hypothekeren ? Zullen onze kinderen zich niet blauw moeten betalen voor de schuldenlast van het huidige bestuur 3 Het lijkt of het niet op kan en alles "nu" moet

gebeuren. Dit lijkt ons onverantwoord. Indien de economische conjunctuur zou omslaan, zou Hoogstraten de hroeksriem sterk moeten aanhalen. En het blijft de vraag of dit wel zou kunnen, want intussen groeiende personeelsuitgaven en de werkingskosten eveneens sterk. Dus de kans om uitgaven te doen dalen in een zwakkere periode wordt kleiner.' Schepen van Financies Staf Peerlinck brengt hiertegen in dat de draagkracht van de gemeente in dc loop der jaren ook fel gestegen is. "De schuld kan nog op een normale manier worden afgelost, wat niet wegneemt dat zij te hoog is" moet hij evenwel toegeven. In het verleden heeft hij zelf ook meermalen gewaarschuwd voor overdreven uitgaven en te hoge investeringen. Bij het begin van het dienstjaar 1999 waar-

schuwde hij ervoor dat de gemeente Hoogstraten op 31 december '99 een uitstaande schuld zou hebben van 1.2 miljard frank of ongeveer 72.000 frank per inwoner. Het provinciebestuur heeft toen de gemeente op de vingers getikt en het gemeentebestuur verplicht maatregelen te nemen om de schuldenberg terug te dringen. Gemeenteontvanger Herman Schellekens maakt tot slot van zijn werkstuk over de gemeenterekening 1999 de opmerking: "het relatief hoge invesieringsvolume resulteert in een uitstaande schuld die hoger is dan gemiddeld. De rentevoeten op leningen zijn nog laag te noemen. Het is te hopen dat de financiテォle markten stabiel blijven."

Definitieve afschaffing Kampweg mede oorzaak van breuk in de CVP? Einde van de Kampweg? Najarenlange heisa rond de Kampweg in Meerle lijkt nu eindelijk het pleit beslecht in het voordeel van het college en de eigenaars. Het college heeft in deze zaak steeds getracht de geit en de kool te sparen. Maar hierdoor heeft zij regelrecht in de kaart gespeeld van de eigenaars die

It

niet liever wilden dan de Kampweg af te schaf fen of te verleggen. Het is juist dit stuk Kampweg dat de familie Vorfeld einde jaren '80 eigenmachtig inpiklen, dat ten alle prijze moest geregulariseerd worden. Er hangt de NV. Marckland een hele rechtzaak boven het hoofd omwille van de Dagrante houwovertreding. Niet enkel de riante villa is een aanfluiting van de bouwvoorschriften, ook de impalming van gemeentelijke eigendom en het uligraven van een brede

slotgracht op dit openbaar domein is de inzet van een gerechtelijke procedure die ingespannen is door de dienst Stedenhouw van de Vlaamse Gemeenschap. Door een regularisatie mits een verkoop van het omstreden stuk van de Karnpweg of een ruiling van gronden waardoor de Kampweg zou kunnen verlegd worden hopen de eigenaars heel duidelijk gans dit dossier te verlichten en een afbraakvonms te vermijden. Jarenlang hebben de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef zich verzet tegen de afschaffing

Garage Luc RyverS

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! T

-

1'

&テッk1Ii

!'

TOYテ傍A 14

bvba


GEMEENTERAAD van deze buurtweg die door velen als een uitgelezen wandelweg werd gebruikt. Ook de oppositiepartij Agalev heeft zich al diejaren met alle mogelijke middelen verzet tegen de ontvreemdig van deze Kampweg en de pogingen van het college om via afschaffing en verkoop cle zaak te regulariseren. Zij diende tal van klachten in en kreeg dc steun van het provinciebestuur die eiste dat de Kampweg zou openblijven . Doch het college onderhandelde verder niet de eigenaars om een alternatieve weg te zoeken zodat èn wandelaars èn eigenaars voldoening zouden kunnen vinden in cle nieuwe oplossing. Nochtans was er ondertussen in de gemeenteraad een nipte meerderheid gevonden om een stukje grond aan de einde van de Kampweg te onteigenen waardoor er een nieuwe verbinding naar cle Strijbeekseweg werd gecrei'ercl. Het college heeft deze beslissing evenwel nooit uitgevoerd maar intussen wel met de eigenaars naar andere mogelijkheden gezocht. Dit resulteerde uiteindelijk in een plan tot gedeeltelijke afschaffing en een gedeeltelijke verlegging. Dit plan werd op 26 juli vorig jaar aan de raad voorgelegd en goedgekeurd. De raadsleden Sprangers, Wouters. Van Bavel en Pauwels stemmen tegen. Zij hebben zich in liet verleden steeds gekant tegen de afschaffing van de Kampweg. Andere medestanders van het eerste uur VerhuIst, Fret en Martens zijn afwezig. Opmerkelij k is dat deze maal ook de ACW-verkozenen Peerlinck en Verlinden tegenstemmen. Deze beslissing was evenwel slechts voorlopig goedgekeurd. Er diende eerst nog een onderzoek de commodo en incommodo ingesteld. Dit onderzoek liep van 27 maart tot en niet 10 april 2.000. Vijf bezwaarschriften kwamen binnen. Doch het college was van oordeel dat deze konden verworpen worden en vraagt de raadsleden haar daarin te volgen. Maar eens te meer bleek hoe verdeeld de meningen in deze zaak liggen. II van de 25 raadsleden gaan niet akkoord met de visie van het college en verzetten zich alzo tegen de afschaffing en de verlegging van de Kampweg. Het zijn vooreerst de vier oppositieleden van Agalev en de raadsleden uit Meerle, Martens. Pauwels en Marijnissen . Dit maal scharen ook de ACW-leden Peerlinck, Verlinden Van Bavel en De Bie zich bij de tegenstanders. Toch blijven er uiteindelijk nog 14 voorstanders en dezen hakken de knoop door: de bezwaarschriften worden verworpen en de Kanipweg wordt gedeeltelijk afgeschaft en ver legd. Hiermee is wellicht het pleit beslecht, tenzij de hogere overheid of cle rechtbank nog van zich laat horen. De oppositiepartij Agalev van haar kant heeft zich alvast voorgenomen de afschaffing van de Kampweg op hoger niveau te blijven aanvechten. Volgens haar is gans deze constructie door de huidige meerderheid in elkaar gestoken om de houwovertreder tegemoet te komen. Voor haar is dit een dossier dat stinkt

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 31 4.71 .84 Fax 03 - 31 4.83.98

De kogel is door de kerk: ACW verlaat de CVP Het zat er al lang aan te komen, maar nu is liet een feit. Het reeds lang aanslepende ongenoegen van de ACW-niandatarissen en hun achterban over de samenwerking binnen de CVP heeft haar eindfase bereikt. Bij cle gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober gaat het ACW een eigen lijst indienen los van cle CVP. Einde mei werd deze beslissing op papier gezet. Wij lezen even mee Op zondag 8 oktober van dit jaar gaan gemeenteraadsverkiezingen door. Wij werken niet mee aan de vorming van de lijst en het opstellen van een programma binnen CVP fusie Hoogstraten. In de komende weken onderzoeken wij de mogelijkheden om meteen eigen lijst en een eigen programma naar de verkiezingen te trekken. Wij zullen u hieromtrent ten gepasten

men geen volledige lijst bijeenkrijgt heeft men zich toch voorgenomen om door te gaan. Het streefgetal is minimum 15 kandidaten. Er moet ook één derde vrouwen bij zijn en dat zal natuur lijk afwachten zijn "Als we 25 kandidaten hebben en er zijn maar drie vrouwen bij , dan zitten we natuurlijk fout. Maar voor ons is er geen weg terug", aldus woordvoerder René Sprangers. "Wij gaan niet terug naar de CVP. zelfs niet als deze poging om een eigen lijst te vormen nu zou mislukken. Dit is zeker geen manoeuver om de CVP onder druk te zetten en hierdoor versterkt uit de bus te komen. Wij voelen ons tot hiertoe al te veel gebruikt. Wij willen in alle sereniteit verder werken aan ons programma en ik heb de indruk dat men bij de CVP ook dezelfde sereniteit aan de dag legt Wij hebben helemaal niet de

Het boten' al lang niet meer in het CVP-huishouden. Landbouw en de A CW vormen elk een afzonderlijke lijst, ook al kiezen Piet en Herman voor het 'boerenparlement' van Jef en Annie. tijde verder informeren." ondertekend door huidig schepen Staf Peerlinck. raadslid Jos Van Bavel, OCMW-raadslid Willy Batholonieeusen en ACW-secretaris René Sprangers. Vaststaat alvast dat de nieuwe lijst niet onder de naam ACW zal opkomen. Er zal ook gezocht worden naar nieuw bloed buiten de eigen organisatie, in de hoop een volledige lijst te kunnen indienen en alle geledingen van de maatschappij er hij te betrekken. Er wordt vooral gezocht naar mensen clie zich sociaal willen engageren. Dat mag uit gelijk welke sector zijn en niet exclusief uit de werknemersorganisaties. Einde juni zou men dan niet alle mogelijke kandidaten bijeenkomen en het ACW-programnia bespreken dat opgesteld werd aan de hand van de resultaten uit de rondvraag bij de leden In het begin van het jaar werden een 450 exemplaren van deze enquete verspreid waarvan er een 70 ingevuld terug binnengekomen zijn. Indien

bedoeling om achterna te trappen. Wij gaan ieder onze eigen weg en we zien wel. Maar sommige mensen reageerden daar zeer emotioneel op en daar was ik soms niet goed van." Binnen het ACW was inderdaad niet iedereeen even gelukkig niet de genomen beslissing. Raadslid Herman Verlinden kan zich moeilijk verzoenen niet een losscheuren van de CVP. Sommige geruchten doen zelfs de ronde als zou hij de CVP-lijst gaan trekken. Ook raadslid Piet De Bie zou binnen de CVP willen blijven.Of er nog anderen zijn die eventueel dezelfde richting uit willen zal de toekomst uitwijzen. Bij cle bewuste vergadering van het ACW- hoofdbestuur in de maand mei werd er gestemd over de te zetten stappen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van de 16 aanwezigen stemden toen 8 leden om verder te werken met de CVP en 8 om zich hiervan los te maken. Of de rangen gesloten worden zien we binnen enkele weken wel. Wij houden jullie op de hoogte. 15


GROEIEND VERZET TEGEN DE MEGASERRE VAN BELGICAPLANT SERRECOMPLEX NOOIT! De bewoners van het gebuurte Westhoek zijn niet van plan om de geplande serre van 15 hectare van Hollandplant zomaar te aanvaarden. Het verzet begint nu grotere vormen aan te nemen. Aanvankelijk dienden zij al een aantal bezwaren in bij het onderzoek voor de bouwvergunning. Maar echt wakker schoot het gebuurte pas toen ook de milieuvergunning ter discussie kwam. Op korte tijd werd een actie opgezet waarbij al vlug 294 buurtbewoners hun handtekening onder de petitie plaatsten. Aan de meeste huizen verschenen borden met de slogan "Serrecomplex nooit". Het actiecomité was geboren. Vrijdag 26 mei riep zij de pers bijeen in een tent op de Muzementen vlakbij de locatie voor het nieuwe serre-complex. Ruime belangstelling, goede respons in de kranten en op RTV, en vooral ook de steun van een aantal politieke partijen, het ABS, ACW, en het Convent moeten de organisatoren een morele opkikker bezorgd hebben. Dit moet hen steunen in hun verdere acties, en wees gerust dat die er nog komen. Woensdagavond met de jaarmarkt kon iedereen getuige zijn van de impact van een 7-metershoge serre in de Vrijheid. Een speciaal voor de gelegenheid ontworpen lied en een petitieactie konden de toehoorders aan het denken brengen om al dan niet hun steun te betuigen aan de strijd tegen "het glazen gedrocht".

Reiic Hcr,iuws, c1e// you (/ uuo1e bciclers van de acties tegen het geplande serrecomplex

GL/!

OYijj /

i/iL

//j/

/000)

«0

Actiecomite "Serrecomplex nooit

!"

Op vrij korte tijd hebben de bewoners van de Westhoek en dan vooral diegenen die langs de Kathelijnestraat. de Muzementen en de Loenhoutseweg wonen de handen in elkaar geslagen in hun verzet tegen de geplande serre van Hollandpiant. Dit Nederlands bedrijf dat gevestigd is vlakbij Rotterdam moet daar plaats ruimen voor de aanleg van de Hoge Snelheidslijn.Tevens hoopt zij in Hoogstraten een geschiktere centrale ligging te hebben voor de verdeling van haar planten in België. Het gaat hier om zo maar even een serrecomplex met een oppervlakte van 15 hectare, de grootte van maar even 30 voetbalvelden. En dit is wel-

'ri

licht slechts de beginfase want intussen heeft het bedrijf al een veelvoud van deze oppervlakte in de onmiddellijke omgeving aangekocht of in optie genomen. Begrijpelijk dat gans het gebuurte deze ontwikkeling met argusogen gadeslaat. Tal van bezwaren werden op papier gezet : gaande van lichtvervuiling tot verkeersoverlast, van opslag van scheikundige stoffen tot aantasting van het waterwinningsgebied, van aantasting van de open ruimte tot verminking van het landschap en de bedreiging van de leefomgeving van de nabijgelegen woonkern. enz. Zoals men zich misschien nog herinnert krijgt deze gigantische serre een hoogte van 7 meter en zal zij verlicht worden door 7.660 lampen van elk 400 Watt. Niet verwonderlijk dat wij ons in één van onze vorige nummers

afvroegen of de torenverlichting binnenkort niet overbodig zal zijn. Er komen in totaal 36 los en laadkades wat hel verkeei op de Loenhoutseweg fel zal doen toenemen. Deze invalsweg naar de autosnelweg is reeds een zeer drukke baan zonder fietspad wat het voor de vele fietsende schoolkinderen nog eens extra gevaarlijk maakt. Pas toen het onderzoek voor de milieuvergunning van start ging leek het gebuurte goed te beseffen welke impact een dergelijk bedrijf zo dicht bij de woonkern gelegen op de woon- en leefomstandigheden zou kunnen hebben. Massaal werd er getekend op de petitiel ij st die van deur tot deur ging. Samen met een uitgebreid bezwaarschrift werd deze petitielijst op het stadhuis binnengebracht. Het college heeft evenwel al deze bezwaarschriften, alsmede ook deze tegen de bouwvergunning van de tafel geveegd . Daarop ging het actiecomité een stap verder, verspreidde 150 protestborden die in diverse tuinen werden opgesteld en riep zij de pers bij elkaar.vlakbij de plaats waar de serre zou komen.

Persconferentie. Op de persconferentie kwamen verschillende organisaties en politieke partijen hun steun betuigen aan het actiecomité. Er was vooreerst de SP die in de persoon van volksvertegenwoordiger Jan Van Duppen de organisatoren kwam melden dat zij het bezwaarschrift tegen cle inplanting van een industriële serre vlak bij de Hoogstraatse stadskern ten volle ondersteunt. "Wij ondersteunen de door u aangehaalde bezwaren tegen de verkeershinder, de verstoring van de waterhuishouding door een serre van 300 op 500 meter in de Westhoek van Hoogstraten, de milieuverontreiniging door licht-, lawaai- en grondwaterpol lutie, de beschadiging aan de


ACTUEEL fauna Cli flora nabij de stadskern van Hoogatei t cii de ii togel ij ke itegatie ve in vloed up liet toeristische imago van de stad." Van Duppen had ook goed nieuws hij voor de actievoerders. De Bestendige Deputatie van de provincie Antsserpen zou dc beslissing over de milieuergunning voor Belgicaplant voor twee maan den hebben uitgesteld. Hij raadde het actieo inité dan ook aan om de gewonnen tijd te gelmi ken oiii liet gatise dossiet dooi te stuien naai minister van Milieu Vera Dua. Voor Fons Sprangers van het Algemeen Boeren Sviidikaat (ABS) moeten de schaarse gronden in iie eerste plaats aaiigewerd woi deit vom agrarische activiteit in iie enge betekenis van het woord en niet voor de productie onder glas. Vermits er een grote oppervlakte gronden onder de vogelrichtlijn valt, is het niet aanvaardbaar de landbouw nog meer te belasten door een oppervlakte te bestemmen voor serrebouw. Ook hij is van mening dat de inplanting van de serre op die plaats niet verantwoord is. Om die redenen schaart ABS zich achter het verzet tegen deze serre. Het ACW fusiegemeente Hoogstraten kan niet akkoord gaan met de huidige plannen van Belgicaplant omdat dit een aanslag vormt op de open ruimte tussen dc El9 en het centrum van Hoogstraten. Het bedrijf wordt opgetrokken in de onmiddellijke nabijheid van enkele woonstraten. Door de te verwachten verkeershindcr en lichtverstrooiing zal de woonomgeving van heel wat gezinnen grondig gewijzigd worden. Daarenboven is het bedrij f gelegen in de oniniddellijke omgeving van een PIDPA-waterwinningsgehied. Ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen kan absolute zuiverheid toch niet gegarandeerd worden. In principe heeft het ACW geen bezwaar tegen de komst van een dergelijk hedrij f naar de fusiegemeente Hoogstraten, maar niet op die plaats. Voor haar is er een alternatief elders in de gemeente : een perceel grond van 14 hectare in Meer langs de John Leysenstraat en de Kettingdreef vlak voorbij de slachterij Comeco. Volgens het gewestplan ligt deze grond in agrarisch gebied. De eigenaar, een loonwerkbedrijf, heeft deze gronden destijds gekocht met de bedoeling deze uit te zavelen. Dit kan echter alleen als de bestemming van deze gronden wordt gewijzigd

;•

.•

..

- '.

r

-

.. ï

1/1110/)

,

/1/11111 / /0/

/ Ii?

/111 /IdihlIll

..

Qr

-

ï'OIl

(ie

1

11.

11

1

'li!. «// I1l11ll11l/r11/: 11

-. I/O h 1

hoog en .31) t'oetbaltcrreinen groot van agrarisch gebied in ontginningsgebied. Deze aanvraag is door de betrokken overheid tweemaal geweigerd, zowel in eerste aanleg als in beroep. De investering gedaan door de koper rendeert dus niet. De mogelijkheid bestaat dat de eigenaar deze gronden verkoopt om op die manier de gelden die werden geïnvesteerd te recupereren. De grote voordelen van deze locatie zouden kunnen zijn geen aantasting van de open ruimte, vlakbij de E 19, minder omwonenden, geen hinder van het extra verkeer, slechts één eigenaar en de gronden zijn niet gelegen in een waterwinningsgehied. Agalev van haar kant heeft al vanaf de eerste aanvraag van zich laten horen en telkens een bezwaarschrift ingediend. Zij speelde ook de informatie door naar de pers toen in september vorig jaar na lang aandringen de firma Hollandplant bereid gevonden werd in een gesloten informatievergadering de raadsleden voor te lichten. Ook diende Agalev een klacht in hij het provinciebestuur tegen de mogelijke betrokkenheid en belangenvermenging van schepen Aerts die zijn gronden verkocht aan Hollandplant Buiten de reeds hoger aangehaalde arguinenten tegen de inplanting van deze serre wijst zij ook op de stijgende prijzen van de landbouwgrond met nadelige gevolgen voor de familiale landbouwbedrijven. Ook de ontwrichting van

de arbeidsmarkt in de sector van de tuinbouw vindt zij een niet te verwaarlozen argument. Zij hoopt ten stelligste met de steun van SP en ACW het tij nog te kunnen keren. Tot slot komt ook de vzw Het Convent haar steun betuigen aan de actievoerders. Het Convent heeft de laatste jaren met de redding van het Begijnhof en het behoud van het unieke landschap van Wortel-Kolonie een voorbeeld gesteld van efficiënt actievoeren. Zij biedt het actiecomité haar onvoorwaardelijke steun en ervaring aan en wenst haar veel inzicht en overtuigingskracht toe, evenals inzet en publieke steun, "Hoogstraten mag de voorbeeldfunctie, die ie met de hoger aangehaalde dossiers opgebouwd heeft, niet beschamen. We kunnen ons niet voorstellen dat een stadsbestuur dat terecht fier is op het werelderfgoed op haar grondgebied en zich actief inzet voor het behoud van het unieke landschap van WortelKolonie, akkoord kan gaan met de plaats waar de firma Belgicaplant zich wil vestigen. "Zij is van mening dat de inplanting van een gigantische grote serre . een onvoorstelbare glazen constructie, op de hoek van de Loenhoutseweg en de Kathelijnestraat onaanvaardbaar is. Het open landschap dat van ver gedomineerd wordt door de 105 meter hoge toren, mag als "toegang" tot Hoogstraten niet verloren gaan.

Hoopvol

Jong - zlgnles' komt voor het eerst naar Iidten niet een hol/rk reisbureau Belgicaparks

De inwoners van de Westhock hopen van harte dat hun protestacties niet te laat op gang geko men zijn. Zij beseffen nu maar al te goed dat zij beter vanaf het eerste onderzoek naar de bouw aanvraag massaal hadden moeten mobiliseren. Maar vooral het gebrek aan informatie door cle firma Hollandplant en de stilzwijgendheid vanv ege het gemeentebestuur hebben haar misleid. Zij zijner van overtuigd dat er nu een goede stap is gezet en willen in ieder geval met verdere acties de di uk op de genieeiitelijke en liogete overheid vergroten . Verdere acties zijn dus zeker te verwachten. De eerste actie viel tijdens de avondmarkt op 21juni waarbij een serre van 7 meter nagebootst werd in de Vrijheid. Wij kunnen hierover slechts verslag uitbrengen in onze volgende uitgave. Toch leeft ook het besef hij de actievoerders dat zij zich moeten hoeden out ovei di even optiiinsnie. Het nieuws van uitstel met twee maanden is in eerste instantie goed nieuws, maar er kan ook een adder in het gras schuilen. Want dit betekent dat het uitstel afloopt midden in het zomerverlof, een periode waarin vele mensen weg zijn en mogelijkheden tot actievoeren dus ook beperkt zijn. Waakzaamheid blijft dus geboden. 17


De VLM gaat over de schreef

VLM wil Wortel-kolonie in de ruilverkaveling Zondereigen Nog tot 10 juli loopt er een openbaar onderzoek in verband met de ruilverkaveling Zondereigen. Onverwacht duiken de landbouwgronden van Wortel-kolonie op in dit dossier. De VLM wil die gronden binnen de zogenaamde 'blokgrens' van de ruilverkaveling brengen, om de afdeling Natuur de kans te geven om, binnen de vroegere afbakening van de ruilverkaveling, het natuurreservaat het Merkske en de depressie van het Moer te realiseren. Natuur en landbouw gaan dus 'in combine'. De VLM gaat met dit voorstel solo en legt de 'spelregels, die gelden voor het als landschap beschermde domein van Wortel-kolonie naast zich neer.' In juni 1995 is er sprake van een verkoop van de gronden en de gebouwen van Wortel-kolonie. Het domein is eigendom van de (Belgische) federale regering, die het geld goed kan gebruiken om de bewuste 'Maastrichtnorm' te halen. De vzw Het Convent schrijft een petitie uit en organiseert samen met de dorpsraden, op 9 september, de 'Mars op Wortel-kolonie'. Het protest dringt door tot in Brussel, in zoverre dat Luc

Van den Brande, die toen minister-president van de Vlaamse regering was, tijdens ecn plaatsbezoek op zaterdag 9 december '95 belooft dat Vlaanderen het domein zal kopen.

Stichting Kempens Landschap Begin '96 blijkt dat Van den Brande zijn belofte alleen kan waarmaken langs de Vlaamse Land-

maatschappij. De VLM kan de nodige financiële middelen voorschieten en krijgt op 28 maart '96 de opdracht om 430 ha, dat zijn alle gronden behalve deze die door justitie gebruikt worden, aan te kopen. In dezelfde nota staat dat de VLM een inrichtingsplan moet voorstellen waarbij verschillende partners, zoals de gemeente en provincie, betrokken worden. De bewuste nota geeft ook al aan wat de bedoeling van de aankoop is: "De VLM moet voorkomen dat het uniek karakter verloren zal gaan door een versnipperde verkoop De VLM vindt dc nodige partners in de "Stichting Kempens Landschap", een vzw die op 21 november 1997 opgericht wordt op initiatief van het provinciebestuur. De 'technische commissie' van de Stichting bestaat uit afgevaardigden van de VLM, de provincie, de stad Hoogstraten, de afdeling Bos en Groen, de afdeling Natuur en de dienst Monumenten en Landschappen. De commissie vergadert in principe elke maand en de verschillende partners zijn het er over eens dat géén van de gronden of de gebouwen privé eigendom mogen worden. Het ganse domein moet eigendom blijven van de overheid of instanties die deel uitmaken van die overheid. Zo kocht Bos en Groen cle bossen, de afdeling Natuur kocht de gronden rond Bootjesven, de Stichting Kempens Landschap de oude hoevegebouwen en de stad Hoogstraten de rest van cle boerderij, het Casino en de zestien woningen. Het principe dat alles in handen van de overheid

De VLM wil de "blok grens" van de ruilverkaveling Zondereigen uitbreiden met 239 ha van Wortel-kolonie. De betrokken gronden zijn selectief gekozen en op deze .s'chets gearceerd. Het zijn de landbouwgronden die nu nog eigendom zijn van VLM en de gronden, rond Bootjesven, die aangekocht zijn door de afdeling Natuur. De gronden van de afdeling Bos en Groen (B), deze i'an Justitie (J), van de Stichting Keinpens Landschap (S) en van het stadsbestuur van Hoogstraten (H) laten ze links liggen.

Ll


RUIL VERKA VEL ING De wetgever voorziet voor elk beschermd landschap, en dus ook voor Wortel-kolonie, een beheerscommissie. Die commissie moet binnen een termijn van twee jaar een inrichtingsplan voor het betrokken domein opmaken. Minister Sauwens, die bevoegd is voor Monumenten en Landschappen, heeft die beheerscommissie inmiddels samengesteld. De VLM heeft daarin, in dc persoon van de heer Wilfried De Voldere, één van de zeven zit jes en niet méér dan één. Naast dc VLM is ook de Stichting Kempens Landschap, de administratie Monumenten en Landschappen, de directie van de strafinrihting 1u afr1elin Nritmiiir, de afdeling Rems en Groen. Hem Convent en het stadsbestuur ver tegenwoordigd.

koningm Paolo bezoekt Wortel-kolonie: 'Géén enkele vierkante meter grond mag hier ,geprit'atiseerd worden', legt men uit. De VLM denkt er duidelijk anders oi'er, maar gooit 11/el (1/t openbaar onderzoek letterlijk cii figuurlijk '0/er cle ,sr'hiee!'. 10oct blij ven is dus al een realiteit, behalve voor de landbouwgronden. Die zijn nog altijd eigendom van de VLM. ..... en nu weten we waarom. We weten nu ook waarom de VLM nooit ingegaan is op de vraag van de stad Hoogstraten, die kandidaat is om alle landbouwgronden van de kolonie te kopen. De stad stelde zich kandidaat om de privatisering van de gronden tegen gaan en ze in gebruik te geven aan plaatselijke landbouwers.

Ruilhandel De VLM wil een selectief gekozen gedeelte van de kolonie toevoegen aan de ruilverkaveling Zondereigen. Een ingreep waardoor de oorspronkelijke oppervlakte. die 1260 ha was, nu 1509 ha zal worden. Met deze ingreep wil de VLM de afdeling Natuur plezieren.

De toelichting is wat dat betreft duidelijk: 1n het ruilverkavelingsplan worden 50 ha veldkavels loegcdccld naar het domein van Wortel-kolonie om het grensoverschrijdend natuurreservaat van het Markske/Merkske en de depressie van het Moer te realiseren Dit betekent dat 50 ha van de landbouwgronden van de kolonie eigendom zullen worden van verschillende landbouwers, otlgeacht waar ze hun bedrijfszetel hebben. liet kunnen landbouwers van binnen of van buiten de ruilverkaveling Zondereigen zijn. Méér landbouwgrond heeft VLM niet nodig of, beter gezegd. kan VLM niet gebruiken om een ruil te realiseren. Indiende VLM niéér dan SOha landbouwgronden van de kolonie wil gaan ruilen moeten er bedrfj/r'erplaaisingen' gebeuren en dat kan niet. Het domein is op 29juni1999 bij ministerieel besluit beschermd als landschap, waardoor het uitgesloten is dat er nog nieuwe landbouwbedrijven of bedrijfsgebouwen komen. Dat de 50 ha landbouwgrond privé eigendom zullen worden is duidelijk niet naar de geest en de afspraken, die gemaakt zijn in de technische commissie van de Stichting Kempens Landschap.

VLM en de bescherming De lezer, die de moed heeft om de documenten van het openbaar onderzoek door te nemen, zal opmerken dat de VLM op een lichtzinnige manier omspringt met het beschermingsbesluit van de kolonie en het decreet van 16 april 1996 waarop dit besluit gebaseerd is.

I

l4

ST PIJ ER RV E*1

-

VLM maakt in haar verantwoording wel gewag van deze beheerscommissie, maar laat ze verder links liggen. Met dit openbaar onderzoek eigent iie VLM zich schijnbaar het recht toe om op eigen houtje belangrijke opties vast te leggen. We vragen ons af in hoeverre minister Sauwens akkoord kan gaan met het feit dat één van de zeven partners van de beheerscommissie beslissingen wil doordrukken, zonder de andere daarin te kennen. Trouwens, in hoeverre is minister Dua, die haar zegen moet geven over dit plan van de VLM, bevoegd én bereid om opties vast te leggen die, volgens het decreet op de bescherming van landschappen, hij het departement van haar college Sauwens thuishoren.

I4r HERIJGERS IIkk Bouwspecialiteiten INOX ROOKKANALEN

TELEPONIE\

René VAN APEREN Meersewog 80b, 2322 HOOGSTAATEN Tel.: 03-315.09.09

Voor elke brandstof/s er

Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

een specifieke toepassing,

bother

fl1. een keuze uit ENKEL WAND/GE,

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM....

DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox.

.

1

-

.7

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

I

'AF '

lndustriewe g 7 2320 Hoogstraten Tel. 0 3 / 3 1 4 . 4 7 . 5 5 Fax03/314.80.65

19


Voorwaar een hoogdag voor Hoogstraten

Koninklijke waardering voor het begijnhof Op zaterdag 3 juni bracht Hare Majesteit koningin Paola een bezoek aan het begijnhof. De aanleiding voor het bezoek was de uitreiking van de hoogste onderscheiding die Het Convent met de restauratie kon behalen : de Europa Nostra Award. De massaal opgekomen pers was er getuige van hoe de koningin veel belangstelling toonde voor de restauratie. Ze stelde gedetailleerde vragen, nam nota's in haar agenda en gaf de huisfotograaf van Het Convent de opdracht om bepaalde zaken te fotograferen en de opnamen aan het paleis te bezorgen.

L.

Burgemeester '100. I/o ren en ioor.jh1( rDe&u/herkenncn hun i em//ru n,h Iikheo/. /i zijn de ç'a.sr/,ereu, hou /)Ia1US is l)lj de qastvrouw. Wanneer de koningin om 10 uur 30 aan het begijnhof aankomt wordt ze opgewacht door burgemeester Van Aperen, gouverneur Paulus,

minister Sauwens en Luc De Backker, de voorzitter van Het Convent. Die begeleiden de koningin naar woning nr 36 van Frans Van

Op de eerste rij In de euforie rond het bezoek van cle koningin waren de organisatoren blij khaar vergeten dat alle verdiensten voor het behoud en de restauratie van het hegijnhof, in exclusiviteit toekomen aan de 34 erfpachtnemers en niemand anders. Zij waren de hoofdrolspelers die zeven jaar lang al hun energie, en samen méér dan 200 miljoen frank in het project investccrdcn. Maar ze kwamen nooit in beeld. Het project werd volledig gerecupereerd door een groot aantal personen, die géén enkele verdienste hadden in het welslagen van het project, in tegendeel. De leden van de gemeenteraad en de raadsleden van het OCMW, de kerkfabriek, de Ost-vereniging, het museum, het dure volk van Europa Nostra en andere mensen meer.......één voor één mochten ze met hun partner plaats nemen op de eerste rij en een koninklijk handje drukken. Voor de erfpachters zelf was er geen plaats. Die mochten plaats nemen in de coulissen en plaats maken voor de 'crcgcnodïgdcn wanneer dc koni ngin in aantocht was. Luffelen en Marsiana. De koninein wordt er voorgesteld aan de bestuursleden van Het Convent, het schepencollege en een afvaardiging van Europa Nostra Belgium.

Dochter Ella De Meester overhandigt bioeuen wanneer de koningin in de woning van haar ouders binnenkomt. Paola bezocht de woningen 14 en 15, omdat ze een schoolvoorbeeld zijn van de geldende restauratiefilosofie. 20


EUROPA NOS TRA

Taalgebruik In tegenstelling tot de geruchten die voor haar komst de ronde deden, sprak Paola voorbeeldig Nederlands. Wanneer er toch een woord gebruikt werd dat ze niet verstond was ze niet verlegen om tekst en uitleg te vragen. Wanneer Luc De Backker op een be paald moment meedeelde dat Het Convent zeven jaar lang 'kaihard' gewerkt had, vroeg Paola wat dat woord dan wel hetekende Gelukkig k on burgemeester Van Aperen de uitspraak van de voorzitter verduidelijken: er is 'steenhard' gewerkt, mevrouw. HOL' Sponta in kon ecn bezoek zijn o'anneer de pers zo massaal aanwezig

Hofleverancier

Schoolvoorbeeld

Dc koningin is onder de indruk van het monuiiicritale interieur en vraagt aan de huisforograaf om een opname te maken van de schouw met het Agavuur. In de andere ruimte wil ze alles weten over een gerestaureerde Kempense kast. Maar veel tijd voor veel uitleg is er niet. want het ectelschap wordt in de andere hoekwoning van het nieuwe erf, nummer 30 bij Alex Nijs en Frieda Martens, verwacht. In tegenstelling tot de andere hoekwoning, die zeer authentiek bewaard gebleven is, werd deze woning samen niet de twee hili7en ernaast, in dc Franse tijd omgevormd tot een school. Daardoor gingen waardevolle elementen van het InterIeur verloren en waren de eigenaars verplicht om méér eigentijdse elementen binnen te brengen. De koningin is gefascineerd door de liariiionie die zo ontstaat en vooral over het kleurgebruik waarvan ze de details wil kennen.

De koningin bezoekt vervolgens twee kleinere woningen, de nr 14. waar Mie] Horsten woont en de n° 15. van Johan De Meester en Lies Horsten. De twee huizen werden als een spiegelbeeld van elkaar gebouwd in 1661. De eerste woning is in de oorspronkelijke staat tot ons gekomen, terwijl de tweede in de loop der jaren drastisch en weinig waardevol veranderd is. tn overleg met Monumenten en Landschappen is de eerste woning met alle respect behouden in haar bestaande toestand en is in de tweede woning een eigentijds interieur ontworpen, dat geïnspireerd is op het oorspronkelijke concept. De aanpak van deze twee woningen mag een ichooivoorheetd van het Lharter van Venetie. zowat de grondwet van restauratie, genoemd worden. De stijlvo]]e interieurs sprekende koningin duidelijk aan, in die mate zelfs dat ze verklaart dat

Jejlvïarten.s geeft int/eg hij '/e be,gijn ', her bronzen beeldje dat de koningin meekreeg als aandenken.

1 1

Even terug naar Lie tijd van toen: Rik.skc van den Ezelboer bij de Leuvense stoot: De kachel is ernietmeer, de vloeri,s behouden.

Kinderen ta,i liet hof geeL'!! bloemen af aan cie koningin.

ze er best (voor enkele weken) zou willen wonen.

Eremetaal Nadat dc koningin aanwezig was bij dc opening van twee tentoonstellingen in het Stedelijk Museum. was het tijd voor de nfficiile iiireiking van de Fiirnpa Nostra Award Raron Cardon de Lichtbuer. De voorzitter van Het Fonvent mocht de medaille in ontvangst nemen en de secretaris het officiële document niet dc motivatie van de jury. De koningin ondei tekende ccii ooikoiide waaidoor haar aanwezigheid bij deze uitreiking voor Het Convent vereeuwigd werd. Van haar kant ontving Paola liet beeldje 'de hegi jn'.een kleine versie van het bronzen beeld dat voor enkele o eken bij de iIIg.nig van liet liegijiiliuf geplaatst werd. Daarna begaf de koningin zich naar het stadhuis, waar ze ruim de tijd nam om het publiek te groeten. De Hoogstraatse Maand had ook daar twee reporters ter plaatse..... 21


ISCOS 150

'tJ'\

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 22


Voorwaar een hoogdag voor Hoogstraten

Paola: u stond erbij en u keek ernaar

—

1

.1

,.

S

't-.

--

.•

Vukv J-Jendru-kx uit de Lodetuijck De Konincklaan met mama en Voor de lunch in het stad/mis' neemt Paolo ruim de tijd om liet zusje in de hoop bloemen te kunnen afgeven aan de koningin. Zou talrijk opgekomen publiek te groeten. ,giciag een handje krijgen , maar of/ier haar zal lukken ?

Do Verschueren en Guy Fockaert op afstand alles bekijkend: (lachend) wij staan hier wal vaii de ZOn te genieten. (;U%

Do: ze zijn niet lot hier geraakt met hun vlaegetjes. ik denk dat ze al op waren. Ik zou ze ook niet op mijne fiets steken. Dat is meer iets s our de kinderen. hc. Guy: Ho, komt de koningin een prijs uitreiken ook 7 Nee ik dacht dat ze het beijjm'thot eens kwam bezoeken en hier eens goed eten. Daarna zou ze nog naar Wortel-Kolonie. Maar er is ook zo weinig reclame over gemaakt. De meeste mensen weten het niet. Met zo' n weer moest het dorp eigenlijk vol staan.

fr,

23


PAOLA EN CO Jos Van Sas, Fons Lamhrechts en Stan Oostvogels

jos: \\ i 1LIfl hier titel de iienen int het ruihiii ik heeIeiders. Die mensen kwamen heel graag kijken en dan hebben ze natuurlijk begeleiders nodig, anders kunnen ze niet komen. Een handje Ja waarom niet ? ik heb al drie weken mn handen niet gewassen en als krijgen van de koningin ? ij ik er nu een krijg dan was ik ze vier maanden niet meer How, het is just anderoni zeker, niet gewassen ! (groot gelach) Stan:We doen het voor het plezier van de mensen, he. Die oude mensen zijn ook veel meer koningsgezind dan wij. Wij zijn dat al heel wat minder en ik denk dat dat logisch is. De oudere generatie is super koningsgezind geweest. Die staan er nog op te popelen. We zijn hier nu met heel veel, veel meer dan normaal. Als we naar de markt gaan hebben we twaalf man, nu zijn we met meer dan dertig. Daaraan ziet ge hoe ge誰nteresseerd die hiervoor zijn,he.

Jos, Stan, Fons: Wij zijn vaste begeleiders, wij doen dat wekelijks: dinsdags naar de markt, een stadswandeling, naar Meersel-Dreef, enz. Och. zolang dat wij dat kunnen doen. Ik hoop maar dat ze het met ons later ook maar doen. Zolang dat ge de mensen daar een plezier nice kunt doen, dan blijft ge dat doen, dan houdt ge dat vol. Die mensen kunt ge met een kleinigheid heel veel plezier doen. Sommigen waren wel zenuwachtig om naar hier te komen, maar de grootste moeilijkheid is het overhoop halen van de planning. Dat is direct een ander ritme dan. Ze moesten er wel van te voren voor inschrijven. En voor wat de koningin nu juist naar hier komt, dat speelt voor die mensen geen rol. Ze zijn er nog eens mee weg en het is goed weer: dat is het voornaamste. Wij zijn met 130 begeleiders op het rusthuis, maar liet zijn wel allemaal vrijwilligers. Het komt ook niet elke keer goed aan, dus dan moet ge al wat meer volk hebben waar ze op kunnen rekenen. Nog een speciale wens voor de koningin? Jos : ze mag mij duizend frank geven, en dan mag ze naar huis rijden. Maar dal is maar voor te lachen. dat knipt g' er maar uit.

Mocalolot uit de Me/ho Von Nijen GustaafSegers.straat volgt al verschillende jaren een opleiding kantkiossen en wou graag enkele zefgeinaakte werkstukjes weg.schenken aan de koningin. Op de foto zien we hciar de werken overhandigen hij het binnengaan t'an liet stadhuis.

Extra foto's Enkele dagen na haar bezoek werden de foto's, die op verzoek van de koningin gemaakt werden, op het paleis bezorgd. Nog dezelfde week ontving Het Convent een telefoon van het hof met de vraag om nog meer foto's van de interieurs, ook van de woningen die koningin Paola niet bezocht, op te sturen. Nieuws van onze adverteerders: de foto's van het bezoek van de koningin liggen ter inzage bij Penfo, Vrijheid te Hoogstraten.

Jef Van Maldegem: Het is voor Hoogstraten wel een grote dag, vind ik. Nu kunnen alle mensen van Hoogsiraten eens in bewondering staan voor onze koningin.. Ik heb de koningin alleen nog maar op TV gezien maar nog nooit in het echt. Dus ik vond het wel de moeite waard om eens te komen kijken. Zonder twijfel is dat een belangrijke dag voor Hoogstraten, maar ik vond dat de belangstelling wel iets groterhad mogen zijn. Ik heb de indruk dat er niet te veel reclame rond gemaakt is. We zijn al goed op tijd hier, ik hoop dus maar dat we ze te zien krijgen. Ik veronderstel dat ze naar Hoogstraten komt voor de inhuldiging van liet Bcgijnhof. Dan krijgt Hoogstratcn een geLlILI1k vn ik kui誰ii端, cco bccldjc dacht ik.

Mevrouw Van Maldegem : Wij staan toch wel in bewondering voor het koningshuis. We volgen het van nabij. Een paar jaar geleden is ze ook nog eens hier geweest, maar toen hadden we geen tijd.

24


PAOLA EN CO

1L1

May Brosens: Ik weet niet of dit nu direct een speciale dag our Hoogstraten is. Ik vind dat er weinig volk i . Er is ook weinig reclame rond gemaakt Maar toch wel belangrijk voor Hoogstraten en vooral oor het Convent, want dat is wel een heel goci initiatief geweest. Als de koningin nu in TurnItoul zou komen 7011 ik er zeker niet naartoe aan. Alleen luaau iii Huugs traten, ik zou mi t er ,-b1 ilir - 1 vuuuui vri1laiitsu. Mijn scliuuizuster Nlilia Horsten zit hij dc koningin aan tafel. ik mi het allemaal wel eens mooi om af te Zieli naar ik zou er niet direct hij willen zijn daarbinnen. Maar zo aardbeien en een vlagje krijgen. dat vind ik wel heel leuk. En die Geshcllen van de Aardhei, die vind ik wel heel prachtig.

I V

y /

-ç-__ -

w

1 .

-

.7

',:

Jos Cools O)< d' t i i,,

JIL'! L'0UI 1(11,/t Ii cl , iw/li ii wimpeltjes uitgedeeld aan de toeschouwers.

,.

t

er u e ivleu ei t11eie /1(1/ide ,',/e, 111fl Ii, 1,1,11e

Bezoek aan Wortel-kolonie. N 1i t ffir 1 k ge dccl te In ac Ii t de kuuiiigii i ccii bezoek aan Wortel-kolonie. Met dit bezoek werd de link gelegd tussen het restaiiratieprojee.t van het begijnhof én de plannen om Wortel- en Merksplas-kolonte als één geheel te bewaren. In iighrid van de heer Vn Oels. dii ucteui De Muynck en onderdirecteur David wordt het project toegelicht. Met het plan van het domein t in de hand wordt de indrukwekkende dieven stiuctuut duidelijk geiiiaakl. Zoals op het hegijnhof moet het geheel eigendom bltiven van de overheid, en 'nitlen rio woningen not' in eripacht gegeven worden. Daarna reed het ko ntnklijk ge7elsrhap. langs het domein van Meiksplas-kolonie, naar het begijnhof van Turnhout. liet bezoek aan dit begijnhof was niet aangekondigd in dc pera.

25


LEVENSVERHAAL

Gaston Cogge een halve eeuw op het Seminarie HOOGSTRATEN - Gaston Cogge heeft een halve eeuw van zijn leven doorgebracht in het Klein Seminarie. De priester werkt er nog altijd als internaatsbegeleider. Daarmee is hij een van de sterkhouders van zijn generatie. Ooit temde hij er leeuwen, nu is hij voor de internen onder meer verantwoordelijk voor de ziekenboeg en voor de jongsten zelfs de architect van een legostad.

Ik wist dat ik me heel moeilijk zou kunnen handhaven als ik deze slag zou verliezen. Kordaat zette ik inc tegen de muur achter mij en keek de hele groep aan. Het broinmen viel stil. Niemand verroerde een vin, iedereen besefte maar al te goed dat een verkeerde beweging nare gevolgen zou hebben. Het bleef muisstil achteraf vertelde iemand dat we zo eenentwintig en een halve minuut hebben stilgestaan. Toen één intern een poging ondernam om ict tegen zijn huurte zeggen, bleef ik zwijgen, maar maakte met enkele gebaren duidelijk (lat hij tot bij mij moest komen. Dat gebeurde als de bliksem. Nadien begon ik opnieuw met het kruisteken, heel traag. Het was helemaal ge-

daan met Priesters zijn er al maar minder, zo leert de realiteit van het parochieleven in de omringende dorpen. Inwonende priesters in een school worden al evenzeer een zeldzaamheid. En het Klein Seminarie zijn er nog enkelen actief, niet meer als lesgever, wel als internaatsbegeleider: naast Cogge zijn dat nog Louis Verbraeken, Neel Vandekeybus en Gust Christiaensen. De laatste die er nog effectief les gaf, was Jan Sneyers die vorig jaar afscheid nam van de school en naar zijn heimat in Kasterlee terugkeerde.

Tuinder- helper De 74-jarige Gaston Cogge is aflwmstig uit Borgerhout en maakte op het einde van zijn middelbaar geheel onverwacht kennis met Hoogstraten. 'Na de kleuter- en lagere school in Borgerhout ging ik in Antwerpen naar het SintJan Berchmanscollege. In de retorica dreigde ik te worden opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Het was de toenmalige onderpastoor van Meer, E.H. Naveau, die mij hielp onderduiken. Dat werd dus meteen mijn eerste kennismaking met Hoogstraten. Het ging per stoomtram tot hier. Van onderpastoor Naveau kreeg ik papieren zodat het leek alsof ik was ingeschreven als tuinder-helper. Blijkbaar heeft hij heel veel jongens uit de streek geholpen. We werden zogenaamd tewerkgesteld in de ontginning van de heide. Toen ik later mijn voornemen om priester te worden kenbaar maakte, bleek er plotseling geen enkel probleem meer. Vanaf het derde trimester was ik zo tuinder-helper af. Op het einde van mijn opleiding in het Groot Seminarie van Mechelen vroeg Mgr. Desmedt me of ik bang was om voor een grote groep te staan. In 1950 werd ik gewijd en al vrijwel direct voor de leeuwen geworpen, samen met wijlen Fons Denis. We kregen de opdracht om als subregent - nu studiemeester-opvoeder naar hier te komen.' De fameuze lange zwarte kousen waren er toen al niet meer in het pastoorsfabriekske, zoals de school wel eens genoemd werd. Wel 630 internen die een vrij hard internaatsregime trotseerden. Subregenten mochten zelfs niet met de leerlingen praten, tenzij om hen zogenaamde noten (straf) te geven. Het devies luidde toen niet voor niets: hier 1e/nl men leeuwen. Leraars en leerlingen leefden er in gescheiden werelden. 'Het was een harde wereld, en toch viel het voor mij van in het begin fantastisch mee. We werden met open armen ontvangen door onze collega's. Ze vertelden ons waar hun sigaren lagen, waarde flesjenever stond. en drukten ons op het hart dat we er echt niet om moesten vragen als we er zin in hadden. Die collegialiteit was ook wel nodig om te kunnen overleven. We waren op mekaar aangewezen, ook omdat een uitstapje maken vanuit Hoogstraten niet een-

26

voudig was. Die hechte band en collegialiteit tussen de internaatsopvoeders is eigenlijk altijd bewaard gebleven.'

Brommen Subregenten hadden het niet altijd onder de markt. Zij moesten immers hun gezag vestigen en handhaven tegenover de overmacht aan leerlingen. Cogge kon daarbij gerust zijn mannetje staan, zelfs in zijn beginperiode. 'Op de speelplaats waren er drinkkraantjes geplaatst. Tijdens een heel warme periode bleek na een speeltijd één daarvan te zijn losgedraaid. De subregent van dienst nam dat niet en liet prompt alle kraantjes verwijderen. Uiteraard zat die maat regel heel wat van de leerlingen hoog. Er broeide wat... Die dag was ik refterheer en maakte me klaar voor het gebed voor het eten. Blijkbaar hadden ze afgesproken om te zingen in plaats van te bidden. Niemand durfde echter, omdat zingen nu eenmaal niet onopvallend kan, zodat er van hun voornemen niets in huis kwam. Tijdens de maaltijd gaven ze daarom het codewoord door om over te gaan tot brominen, met gesloten mond monotoon neuriën. Ik begon met het kruisteken voor het gebed na de maaltijd en de 630 internen begonnen te bro,n,nen. Een tweede keer legde ik aan, het brommen startte opnieuw.

brominen...'

Als de internen naar huis waren, in het begin één keer per trimester, , hadden de priesters het Semi narie voor zich alleen. 'We hebben toen wel eens wat zotte kuren uitgehaald. Eén van mijn collega's verantwoordde zich door te zeggen dat je soms zot moet doen om niet zot te worden. We hebben zo ooit een thunderjia.sli van het leger op de speelplaats laten ontploffen. We organiscerden ook een nachtspel boven op de gewelven van het oude gebouw. Iemand probeerde zijn collega met een emmer water te verrassen, maar miste. Ineen woeste achtervolging kwam een subregent in het water ten val. Juist op dat ogenblik kwam Superior Fleerackers aangestormd met de vraag wat we aan het uitspoken waren. Hij deed alsof hij heel kwaad was, maar eigenlijk had hij graag gewoon meegedaan, denk ik.'

Sport en zieken 'Vlak na de oorlog hadden we niet veel. In het begin verdienden we 2000 frank per trimester. Op onze kamer stond een tafel, een stoel en een bed. Meer was er niet. Onze boeken lagen gewoon op de grond.' In de daaropvolgende jaren veranderde er echter heel veel in het schoolleven. Subregent René de Laet was daarbij een trendsetter. Hij begon met retoricastudenten fietstochten te maken en zorgde zo

Superior Fleerackers temidden van zijn 'professoren 0 de ./óto ter gelegenheid van de '• vierde van rechts, zijn collega prociamatie in 1956. Gaston Cogge staat op de tweede rij Louis Verbraeken schuin links achter de superior. Rechts op de bovenste rij staan twee latere superiors naast mekaar: Stis Vervvimp en JefLievens. De drie leken zijn leerkrachten van de lagere school. '


LEVENSVERHAAL de KSA. Samen met collega Fons Denis organiseerden we enkele kampen. De leveranciers van het Seminarie gaven zoveel mee dat we de helft thuis moesten laten. Toen de internen wekelijks naar huis mochten, hield de KSA op te bestaan.' In het inter,iaat zorgt hij al heel lang voor de zieken. Dat deed hij vroeger voor de hele school. Superior Verwimp kwwn me op een bepaald ogenblik zeggen: Gij doet dat wel. Zo simpel ging dat toen. Met mijn legerervaring en opleidmg van Liet Rode Kruis ben ik daar dan m,i,ir (1fl!? hegnm?en Dokter Faes heeft me in de map van de jaren heel veel bijgebracht en in mijn familie is nogal wat volk in de geneeskunde terechtgekomen. ik heb dus gelukkig wel wat mensen waarop ik kon terugvallen.

La Gaston Cogge en Erik Dewaeie aan de waft'lenbak voor interne/t in 1984

mee voor de kentering die leidde tot een gezonde relatie tussen internen en subregenten. Die trend zette zich later zo mogelijk nog ster ker door, ook toen in de school geleidelijk het exiernaal een groeiend belang kende en de priester-leraars het professionele gezelschap van leken kregen.

het voetbal van mij overnam. Ik kende eerlijk gezegd niets van basket. Een intern legde mij aanvankelijk alles uit, later heb ik me er in verdiept en organiseerde ik zelf de trainingen. We hadden kadetten, miniemen en scholieren. Met turnleraar Jos Van den Broeck hadden we ook een turnploeg. Daarnaast was ik proost van

In 1959 had hij de opdracht gekregen om Engels te geven, waarvoor hij onder meer in Ierland en Londen cursussen volgde. 'Uiteindelijk werd ik zelfs headmaster. Elk jaar ging ik veertien dagen in Londen Engelse les geven. Tot in 1983 ging ik zo elk jaar naar Engeland. Naast Engels gaf ik Latijn, Grieks en godsdienst. Maar het Engels is altijd mijn grote passie gebleven. Dat was zo nog in 1986 toen ik met pensioen ging: Veertienjaar later bruist hij overigens nog altijd van energie. Toen hij het sporten fysiek minder goed aankon, zocht hij andere uitdagingen om samen met internen te werken. Zo zette hij een atelier voor modelvliegbouw op poten, en houdt hij de jongste internen bezig met de bouw van een heuse lego-stad. Zodat ook na een halve eeuw de Seminariedagen nog meer dan gevuld zijn... (ao/indl)

Nu gebeurt alles in een veel opener sfeer, de omgang met de internen is veel gezonder. teLlereen voelt zich daar beter bij. Ik werk nog altijd op het internaat omdat ik altijd graag met kinderen heb omgegaan. Ooit werd me een postje aangeboden op het bisdom. Ik heb feestelijk bedankt daarvoor. Ik hoor immers tussen de inannekes hier, niet tussen de papieren.' In de latere jaren was Cogge onder meer begaan met sport. Hij trainde de voethalploegen. deed mee in wedstrijden tegen de leerlingen en stapte nadien over op basket. 'Dat was omdat Stan Vinckx, ĂŠĂŠn van de eerste leken-leerkrachten,

BEGRAFENISSEN

JORIS It'

01) II i oor ccii voetbalwedstrijd 1Iiin lcraars en leerlingen in 1956. (Ja.rton Cog,ie (nudi/en) op tie voet ,qevolgd door Van Ilosiraten en Lieve,i.s. ,'

Advert enties

314.49.111314.55.04

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91 27


DORPSLE V N Heilig bloed Een stralende zomerzondao. kli Lenelui. omstaanders op inn psisbet. Een sI rai ende mme riond ag. fec.te lip k t. lokken eIu . men ° n p hun paas best. Hei Ii Bloed op haar lilOOist.

Al 350 jaar wordt de H. Bloeddoek in l -looeslraten bewaard en voor de omstaanders van de processie maakt het feest deel uit van de Hoogstraatse folklore: sonlinigen van hen kennen hei verhaal (legende) niet meer: weinigen hechten er nov geloof aan. Maar even goed is het een prachtig feest.

Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11 E, tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans@vil1ape.uune1.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail iiiarcel.adriaensen@village.uunct.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eesterrnansstraat 7. tel. 03-315.88.54 Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye@attclobal.net Minderhout: Patrick Leysen, Markwijk 15, tel. 03-314.69.47 Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11. tel. 03-314.71.96 e-mail josroos@hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmcdtstraat 22. Minderhout. tel. 03-314.66.28

Voor deze bedevaartgangers die helemaal uit Bergen-op -Zooni naar Hoogstraten komen, is H. Bloed nog steeds een vrome aangelegenheid. Het was voor de 126ste maal dat zij op bedevaart kwamen.

rTT

,

GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03-3 14.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21. Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail jan.michielsen@ibm.net

28

De renîoon.srellin ' van de IAO-leerlin en trok, zoals elk jaar, weer heel veel t elk. Het vele grappie, speelse en kunstzinnige dor er te zien is. 'eet een goed beeld van waar de spelende men v oaI mee beziç' is.


DORPSNIEUWS

Noodweer veroorzaakt stevige ravage in Meerle MEERLE - Een hevige onweersbuj veroor.otakte in de late namiddag van zaterdag 3juni heel wat schade in Moorle. Hagelbollen als felle regen, hevige windstoten. Op korte iijdspannc zag hei dorp er heel anders uit. Op de Chaamseweg moesten twee forse eiken hel tegen de felle rukwind afleggen. EĂŠn kwam net naast een wuiiiii terecht, een tweede viel legen het huis van Jos en Heidi Martens. Heidi zag het aankomen, ze deed net rolluiken naar beneden toen de boom loskwam en tegen het huis viel. De boom raakte met zijn kruin de dakgoot van het huo, dc buvLilsti,. takkvii l.i aken af en de boom bleef tegen de gevel hangen. De dakgoot is eraan, gevel en dak liepen schade op De apps'lhonm in i1 voortuin moest het alleggen tegen zijn zwaardere collega en het gaion werd deftig verwoest. Hoewel ze een paar uur later nog zowat stond te beven, vond Heidi het al hij al nog meevallen, het had veel erger kunnen zijn. Mocht de eik anders gevallen zijn, stak hij met zijn stam in de living. In de feestzaal van cafĂŠ de Volksvriend lekte hei water door het dak alsof het een zeef was. Binnen de kortste keren stond er twintig centiilieter water in de zaal, waarin later die avond nog een bijeenkomst moest plaatsvinden. Met illan en macht werd het water buiten gehoosd, de zaal was net op tijd terug min of meer droog. Ook bij bakkerij de Merel stond het water centimeters hoog in de bakkerij. Het ergst getroffen waren de talrijke tuinders van de streek. Veel serres en vooral veel teelten liepen schade op. Dc straten lagen bezaaid met door de wind afgerukte takken en door de hagel afgeslagen bladeren. De hagen en planten in de tuin zagen eruit als waren ze door de hakselaar gehaald. Gelukkig bleef alles bij stoffelijke schade en vielen er geen persoonlijke ongevallen te noteren. Een buitje na een warme zomerdag kan best aangenaam zijn om wat verkoeling te brengen. hetgeen op 3juni uit de hemel viel was heel wat

Zware eik gaat op her huis vcin Heidi en Jo.s Martens leunen. A l.s hij sronder sneuvelen er geen ramen.

herenmode voor jong en oud. r[ me tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arle Nassau 5 uur.

opm::g:sloen.

meer.

Nieuw stuk fietspad

"AVOND FIETSVIERDAAGSE" in Meerle Wie snel is, inn, als dii blad in nv, bus valt, nog een paar ritten meepikken van het gekende re eept dat wielertoeristen van de KWB Meerle U deze dagen (28, 29. 30 juni en 1 juli) weer aanbieden. Een fietslochtje van ca. 25 km. in eigen streek, een drankje en een versnapering onderweg en gezellig napraten in de parochiezaal. Voor vier fietsavonden betaal je een bescheiden bijdrage van 200 Fr. De geoefende fietsers kunnen op de laatste dag kiezen voor een lange tocht en op zaterdagavond hebben de organisatoren ook een parcours voor in-line-skaters uitgetekend.

WORTEL- In her ve,'le,i,i,'de van de To,'e,idreef, ter hoogte vaii het Loo;nt erkhedrij/ Bra.s pennin g-5 hrauii'en heeft de genieente pra htig v'e,'k i'erru hit. Oni le i erin//den dat dit stukje fietspad weer onbruikbaar gei'eden ii orilt met landbouwvoertui gen werd hier in .vainenspi'aak niet I3os en Groen een apart, afgesloten liet spaade aan gelegd met een hen gte ton on gever,' 50 )uets'l'. Het sluit aami op de Torendreef en maakt de t erbinding met hei gras/alter, de z'ijdeel van de Bcnkemidreefi ru hun g ,%Ieulderr). De fier s ei's, die de plaat.relijke tiets,'oule volgen. :ullen er vel hij toren.

Wie drie avonden meefietst krijgt een herinneringsmedaille, oudste enjongste deelnemer worden met een speciale prijs bedacht en alle fietsers nemen automatisch deel aan de aanwezigheidstonsbola, waaarbij onder de deelnemers een fiets verloot wordt. Vertrekken kan telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. (J.F.) 29


DORPSN!EUWS

Jt1

GOUD IN WORTEL

Zeven jaar verkering maar het was het wachten waard Gust van Gestel en Paula Vermeiren Iedereen in Wortel kent Gust en Paula. Weinig mensen zijn zo in het dorpsleven verankerd als zij. Paula is vooral gekend als 'Paula van Tinnes' die jarenlang een dorpswinkel draaiende hield en Gust was die fameuze goalkeeper die 23 jaar lang het Wortelse doel heeft bezet. Hun gouden bruiloft vieren ze dan ook samen met het hele gebuurte - dat bijna half Wortel omvat - tijdens een receptie op 17 juni. Bij ons bezoek troffen we een gelukkig echtpaar, allebei nog jong van hart, on danks hun 76 jaar, met wie het gezellig babbelen was.

23 jaar voetballen Gust werd geboren in Gammel-Rijkevorsel in een boerengezin. Op zijn 9' verhuisde de familie naar de Bouwhoef in Wortel. Moeder en vader Van Gestel kregen 7 kinderen waarvan ĂŠĂŠn kind, Joske, al vroeg is overleden. Zijn eerste pree verdiende Gust als bewaker, eerst in Hoogstraten, later in Wortel-Kolonie. Na de oorlog kwam er een reorganisatie en iedere bewaker die ongetrouwd was en geen kinderen had, werd afgedankt. Gust was toen nog volop vrijgezel en moest ander werk gaan zoeken. Zo belandde hij eerst in een sigarenfabriek, nadien in conservenfabriek Groko en uiteindelijk op de Veiling in Hoogstraten waar hij bleef tot zijn pensioen. Vanaf zijn jonge jaren was Gust een fervente voetballer - 'sjotten dat was mijn leven' - Hij begon op zijn 1 6' en belandde al vlug in de goal. Als keeper zou hij in totaal 23 jaar hij VNA spelen. Toen hij op een keer serieus gekwetst werd aan de rug, moest hij die sport van de ene op de andere dag verlaten: dat deed zeer'. Van dan af heeft Gust zich op de duivensport toegelegd, meestal met succes maar de laatste tijd

30

spelen de duiven meer met mij dan ik met hen' zegt Gust.

Van grootmoeder op moeder op dochter... Paula's verhaal begint al heel vroeg bij haar grootmoeder. Mit Van der Avort kwam als jonge weduwe met drie kleine kinderen van Antwerpen naar haar geboortedorp en liet daar een winkel bouwen, in het dorp langs de grote baan. 'Een snoepwinkeltje. vertelt Paula, waar de bollen in glazen bokaten tentoongesteld werden en waarde kinderen hun zondagscentje - enkele koperen centen - kwamen verteren'. Dochter Tinne (moeder van Paula) zette de winkel verder toen moeder Mit te oud werd. Ook Tinne werd vroegtijdig weduwe: Paula's vader. Harry Vermeiren, was douanier en stierf in 1930. Behalve Tinne liet hij ook drie heel jonge dochters na: Maria. Paula en Gaby die voor hun vader rouwden: 'Gedurende eenjaar en 6 weken droegen wij toen allemaal Zwarte kleren, van top tot teen en zelfs de strik in ons haar was zwart. Ik herinner me ook nog dat ons moe voor elk van

ons een klein rijfke kocht en daarmee trokken wij dan elke week naar het kerkhof om vaders graf te verzorgen.' Moeder Tinne had het niet gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen; de winkel was nu de enioc kostwmning en iedereen moest de handen uit de mouwen steken. 'Ja, wij moesten hard werken, vooral in de oorlog was het moeilijk. De leveranciers kwamen dan niet aan buis en we moesten dan op onze fiets de baan op om winkelwaar aan te halen, soms tot in Heist-OpDen-Berg toe. Ik herinner me nog dat we het in de winter zo koud hadden onderweg dat we ergens aanbelden om ons wat te warmen. En al die zware pakken en zakken voor- en achteraan op dc ticts... Behalve hard werken moesten ze ook zuinig zijn: 'Met mijn plechtige communie kreeg ik een zwart kleed want er was toen een sterfgeval opkomst in de familie en ja, dat kleed had ik dan al...' Toen de meisjes ouder werden startte moeder Tinne een school voor snit en naad - de 'coupe' -- pal naast de winkel. De dochters Maria en Gaby hebben daar-na een opleiding in Antwerpen -jaren lang les gegeven aan de aankomende vrouwelijke jeugd van Wortel. Paula hielp mee in het huishouden en de winkel; ook grootmoeder Mit woonde toen nog bij hen in.

De Loteling Het toneelstuk De Loteling zal altijd in de herinnering blijven van Paula en Gust. Niet zozeer omwille van de inhoud van dat indertijd beroemde stuk van Hendrik Conscience, wel omdat het hen bij elkaar bracht. Paula had Gust al wel eens van ver gezien op het voetbalplein. Daar ging ze op zondagnamiddag wel eens stiekem met een vriendin naartoe: moeder Tinne dacht dat ze dan op een BJB-bijeenkomst was maar Paula ging liever naar de Wortelse jongens kijken. Paula en Gust waren allebei bijna 20 jaar toen ze elkaar toevallig op dat toneelstuk in Hoogstraten tegenkwamen. Paula was er wel met een andere jongen naartoe gegaan maar ze keerde met Gust terug naar huis, tot beider tevredenheid. Het werd een lange vrijage want pas op hun 27' stonden ze samen voor het altaar in de Wortelse dorpskerk; daar zat natuurlijk de oorlog voor iets tussen. Maar ook een beetje moeder Tinne. Die hield haar dochters tamelijk kort. 'ik wil


DORPSN!EUWS jullie fatsoenlijk grootbrengen' zei ze altijd. Er werden Gust dan ook strikte regels opgelegd: Als hij kwam vrijen, moest hij om 9uur de deur Lot, 1fl de zomer mocht hij een uurtje langer blijven'. Op het eind van de oorlog moest Paula dikwijls gaan slapen bij haar tante Marianneke Van Bergen die alleen woonde en bang was voor de vliegende bommen'. Marianneke was geen gemakkelijke en Gust mocht daar niet binnen, wel moest Paula daar urenlang naar het gehabbel van haar tante luisteren en niet in slaap vallen v(,6r middernacht want eerder was tante niet uitgepraat.

In de winkel tot in '77 Op 20 tuni 1950 was het dan zover; Gust en Paula konden eindelijk trouwen en gingen inwonen bij moeder Tinne omde winkel verder te zetten. Ze erfden meteen ook het geheime recept voor de crème-glace van Tinne. 'Nergens anders was er zo'n lekkere crème-glace als die van ons moe, vertelt Paula. We draaiden die eerst met de hand; eerst ijsblokken halen in de melkerij en dan maar draaien, de hele zondag lang. Dat was op de duur niet meer te doen, zeker niet met de kermis. Met een dynamo van de wasmachine hebben we dat opgelost, gedaan met ons in het zweet te draaien'. Het winkeltje van grootmoeder Mit werd toen ook te klein en in de beginjaren '60 werd het dan ook grondig verbouwd. De winkel werd meer dan dubbel zo ruim en er kwamen twee grote uitstalramen in de voorgevel. Paula kreeg het druk, vooral toen de vijf kinderen eraan kwamen. Jos, Rita, Paul. Mie en Diane vulden het hele huis en zorgden later voor de 14 kleinkinderen. Het was hard werken, ik denk nu soms: hoe konden we dat allemaal gedaan krijgen? Ge moet denken, we deden toen ook nog een 'winkeltoer'; tot in Bolk toe brachten we waren aan huis. Maar ik stond graag in de winkel en toen ik moest stoppen, ging dat niet van harte. Het was Gust die uiteindelijk besliste om in '77 de winkeldeur voorgoed te sluiten. Kort voor dien was Paula in de kelder gevallen toen ze een hol kaas wou wegbrengen. Ze brak daarbij haar schouder en arm cii de dokter die haar verzorgde drong erop aan met de winkel te stoppen. Dat ze haar winkel moest sluiten en dat geen enkel van haar kinderen de zaak wou voortzetten. bezorgde Paula heel wat hartpijn. Het duurde een hele tijd eer ze weer wat vrolijker werd.

Zoveel mogelijk onder de mensen Nu, zovele jaren later, heeft Paula haar draai alweer lang teruggevonden. Waar ze vooral van houdt is zoveel mogelijk onder de mensen te zijn. Daarom doet ze. samen met Oost, mee aan alles wat er te doen is. Ze zijn allebei enthousiaste leden van de gepensioneerdenhond en gaan mee dansen, petanque spelen enz. Omdat Paula's ene been niet meer zo goed mee kan, is fietsen in groep er niet meer hij, tot haar grote spijt. Waar ze zich ook met hart en ziel voor inzet is het vrijwilligerswerk in het bejaar denhuis; ze is daar dan ook een van de erantwoordelijken voor die werking. Gust is, zoals Paula, ook een levenslustig man en graag overal bij. Of hij dan nooit thuis is? Toch wel maar liefst in de tuin waar hij werkt dicht bij mijn duiven'. Paula en Gust. we wensen jullie, samen met heel Wortel, nog heel veel jaren samen. JF

zondag 9juli om 9.30u

Opnieuw Wortelse kermiswandelingen WORTEL - 30 jaar geleden begon men in Wortel aan een reeks wandelingen op de voormiddag van de kermiszondag. Dit initiatief van wijlen JunI Noeyens, voortbordurend op het Bloso-initiatief "Kom uit je zetel 1", was meteen een schot in de roos. Juul koppelde steeds een geschiedkundig onderwerp aan de wandeling want hij was nu eenmaal onderwijzer. Dat was o.a. de reden voor honderden mensen om met een doel voor ogen een kermiswandeling te doen, ingei'icht door het Sportcomité. De eerste wandeling vertrok aan de parochiezaal naar de "Witte Kei", het punt waar Wortel, Merksplasen Baarle-Hertog mekaarraken. Niet minder dan 146 wandelaars werden er tot "Ridder van de Witte Kei" geslagen. Nadien volgden nog negen wandelingen. In 1980 startte men opnieuw met dezelfde reeks wandelingen. Op zondag 9juli werd voor de laatste keer gewandeld, naar Staakheuvel. De laatste jaren gingen meer en meer stemmen op om opnieuw met een Kermiswandeling te

starten. Ook de mensen van het Sportconuité dachten eraan om in het jaar 2000 opnieuw een wandeling in te richten, mede als hommage aan Juul Noeyens. Nu is het zover, kom opnieuw uit ,je zetel De eerste vernieuwde wandeling start op zondag 9 juli om 9.30u aan de Guld. Het doel is dit jaar Wortel-Kolonie. De wandeling loopt over 7,5 km en aan het Casino wordt een woordje gezegd over de plannen niet dit prachtig domein in de komende jaren. Er wordt uitleg gegeven over het ontstaan van de Kolonie, de evolutie van de bestemming en misschien zal direkteur Demuynck even over het heden spreken. Iedereen die op de wandeling aanwezig is zal worden gelauwerd als "Ereburger van Wortel Kolonie" en wordt getrakteerd op een frisdrank. We verwachten vooral alle Wortelaren, jong en ouder, om te laten zien dat deze groene long ons in Wortel nauw aan het hart ligt. Natuurlijk zijn alle wandelaars uitgenodigd en welkom.(jo,n)

Wat gebeurt er aan de watermolen?

-

HOOGSTRA TEN - Samen iilet bewonderaar Mr. Hillen slaat Mieke Fransen bij haar afstudeerproject van de afdeling Monumentale Kunsten aan cle Antwerpse kunstacadenue. Door de artikels in de Hoogstraatse Maand kwam ze hier terecht en werd getroffen dor depovere resten van een groots verleden. Ze heeft getracht, door enkele geïntegreerde affiches de aandacht naar het gebouw te trekken. Op clie manier wil ze de niolen in de belangstelling brengen, zodat de mensen niet meer, zoals zi jzelf'al jaren, voorbij fietsen zonder op te kijken.

Bond van Grote en Jonge Gezinnen WORTEL - Op 20 mei reden ze naar het Land van Ooit. De weergoden waren hen gunstig gezind. Om 9.00 waren ze paraat om te vertrekken met de bus. Bij de aankomst aldaar was het een drukste van jewelste. Met veel gezinnen vanuit heel Vlaanderen waren ze naar hiergekomen. Toen ze de grens overschreden werden het lakeien en kleine bazen. Ze leerden de "ooitgroet" en de kinderen waren deze dag de baas. Ze konden genieten van verschillende buitentheaters en van een ridderspel. Ook vertoefden ze in het reuzenland, waar de kleinsten zich thuis voelden in de reuzensloffen. Op 1 1 april startte het nieuss e hetsseiïoen. Om

t 9.30u vcrti'okken de 16 deelnemeis voor een tochtje door de Kempen. Ze doen dit nog iedere week tot september, vertrek elke dinsdag om 19.30u aan 't Slot. Iedereen is welkom De gezinsfietstocht had plaats op 12 juni met start aan de Guld. Deze rit met wel 50 deelnemers, waaronder +- 30 kinderen ging over een afstand van 20 km niet de zon in het voorwicl.

En de volgende weken Het zomerfeest van de BGJG gaat dit jaar door op zaterdag 22juli 2000. Het evenement zal nu plaats vinden op het pleintje rond de parochietaal. Iedereen is \ an harte welkom (juni) 31


DORPSNIEUWS

Uitstap met hindernissen voor Meerlese turnkring MEERLE - Naar goede gewoonte trok de lurnkring 'T Zolderke van Meerle op het einde van het sportseizoen met een hele bende op uitstap naar Hengelhoef. In tegenstelling tot de vorige jaren verliep het dit jaar niet allemaal van een leien dakje. Het begon al vroeg in de morgen. Met z'n 60 stonden ze te wachten op de bus die maar niet kwam opdagen. Die was z'n weg kwijtgeraakt rond Hoogstraten, waar alles in gereedheid gebracht werd voor het bezoek van de koningin. Die had zoveel straat nodig dat anderen er niet meer doormochten. Mooi weer, zwembad en speeltuin die stonden te wachten. Gejuich en ongelofelijke haast toen de bus drie kwartier over tijd het Gemeenteplein kwam opgedraaid. De dag verliep voorspoedig en moegespeeld werd de terugreis aangevat. Die verliep heel wat minder voorspoedig. De airco en de verluchting van de bu' lieten het grotendeels afweten en op de bovenverdieping was het een echte bakoven. Tussen Kasterlee, midden op de drukke weg, liep de motor ook warm. De bus aan de kant hij een tankstation en iedereen op het gras. De chauffeur, haastig en bezorgd om heel de bende goed thuis te brengen, draaide te vlug de stop van de radiator en kreeg een flinke geut kokend water over borst, schouder en arm. De snelle

reactie van Bianca .veel koud wateren de goede zalf van May konden de pijn verzachten. Ondertussen kwam het onweer dreigend opzetten, de thuisbasis werd telefonisch van de pech en de vertraging op de hoogte gebracht. Vanuit Meerle kwam tegelijk het bericht dat het onweer daar net gepasseerd was, dat er hagelbollen als eieren lagen, dat er bomen waren omgewaaid en dal er in de Kerkstraat 20 cm. water stond. Tijding die de spanning alleen maar deed oplopen. Een opgeroepen mecanicien ontfermde zich intussen over de defecte bus en kon ze toch weer rijklaar krijgen. Net toen de eerste dikke druppels uit de hemel vielen, kon iedereen weer veilig de bus is. Die was, door de stilstand het verdwijnen van de zon achter de onweerswolken, niet meer zo warm. Met een bang hartje en oog op de temperatuurmeter werd de reis terug hervat. De bus, waarvan de motortemperatuur stilaan weer in de gevaarlijke zone kwam, hield het gelukkig uit tot Meerle. Opluchting voor de wachtende ouders, nog meer opluchting voor hun hengels die er een spannende dag had opzitten. Het was meer dan het gewone verhaal dit jaar dat ze te vertellen hadden. (1F.)

De kinderen wachten tussen Kasterlee en Turnhout ingespannen op herstelling van de bus, in Mee rie.

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

nT'?"-.-T

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie LASERSHOW

32

-

HOOGSTRATEN

VAN HOOGSTRA TEN naar Hoogstraten Zowel in Belgische als Nederlandse telefoongidsen - zelfs in Groot-Brittannië vindjc familienamen zoals Hoogstraten, Hoogstraeten. Hoogstraaten, Van Hoogstraten en nog andere varianten. Op zoek naar de wortels van hun familie, komen zondag 3 september een aantal mensen met deze familienaam naar Hoogsti'aten. De initiatiefnemer is de heer Ton Hoogstraaten. Hij organiseert deze samenkomst vanLut Curaçao (Nederlandse Antillen) en dat is niet zo eenvoudig. Daarom vraagt hij ons om hem een beetje te helpen hij het bekendmaken van deze "roots-day". Hij heeft reeds aan 850 adressen in Nederland een uitnodiging verstuurd maar hij heeft, helaas, geen adressenbestand van België. Daarom kunnen we hem op twee manieren helpen: we bezorgen hem Belgische adressen van de families 'Hoogstraten' ofwel verwittigen we deze families zelf en geven hen wat uitleg over zijn initiatief. Ton Hoo g straaten kun je bereiken via email: toonchi@cura.net of per brief: Postbus 1992, NL 3000 BZ Rotterdam. De bedoeling van deze dag: in een historische en feestelijke omlijsting de diverse 'Hoogstraten' fam ilies bij elkaar brengen zodat er contacten kunnen ontstaan die kunnen helpen bij de studie van de familie en her anienstellert van stambomen. Hij zoekt ook een antwooi dop de vragen: Welke families komen onrspronkLlijk Uit 1 1uogtraten? ih, ( II sprong van dc 'Hoogstratens'? Er is reeds een dagprogramma (van 9 tiur tot 18 uur): ontvangst in Hoogstraten (met medewerking van het stadsbestuur), een historische presentatie, inschrijving in het 'Familie Hoogstraten-register', inschrijving van de stamhottders, workshop genealogie, een wandeling door het centrum van Hoogstraten en een afsluiting met een drankje en een hapje. De kosten van de voorbereiding en de praktische organisatie zijn nog niet bekend en men weet op dit moment ook nog niet hoeveel mensen er precies zullen komen. Maar men hoopt de kosten te kunnen betalen met een bijdrage van 25 gulden of 470 frank. Kandidaat-deelnemers kunnen zich reeds aanmelden. Stuur een berichtje naar T. Hoogstraaten met duidelijke vermelding van je naam, voornaam, leeftijd, man/ vrouw, adres, telefoon- en/of fax nummer (en eventueel je e-mailadres). Voor de leden van de families Hoogstraten uit Nederland en België die interesse hebben voor familiegesehiedenis wordt zondag 3 september zeker een bijzondere dag. Ton vraagt ons eigenlijk maar één ding: zeg het voort, geef deze boodschap door aan alle families Hoogstraten!


DORPSN!EUWS

Minder-hout

•.;:

Avondfietsvierdaagse

ï

MI/VJJERJ-IOLJT - Het kun 1/let 0/itkelici dcii Muuleihout zijn iiatiin ciiie eer ucuuloet. Bij de werkzaamheden op de Meerseweg sneuvelden een hele rij eerbiedwaardige kanjers ten voordele van een veiligere weginfrastrucruur. Hopelijk noopt dit soort dingen nooit tot een naamsveranderinç' van Minder-hout naar Zonder-hout.

Vreemd bezoek

11 -

1

MINDERHOUT - De laatste jaren ontdekken steeds meer mensen de fiets als ideaal middel voor een gezonde en sportieve recreatiebeleving. Om in te spelen op deze evolutie organiseert KWB-Minderhout op 5,6,7 en 8 juli de 8t Avond-fiets-vierdaagse. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U heeft de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen met het hele gezin, de buren, de vrienden en/of kennissen. Iedereen fietst op eigen tempo. Elke avond wordt een route afgelegd van 25 a 30km langs rustige, landelijke wegen. Je kan zeker genieten. Om niet verloren te rijden wordt een duidelijk routebeschrijving meegegeven zodat je enkel nog op de trappers hoeft te duwen. Onderweg kom je zelden een café tegen. Daarom biedt KWB je gratis een drankje en een versnapering aan. Twijfel niet. Laat thuis het werk maar eens liggen en bestijg uw stalen ros. Men kan iedere avond vertrekken tussen 18.30 en 19.30 aan de parochiezaal. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt een leuke verrassing. Dankzij de gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidtombola plaats met prachtige prijzen. Voor deze animatie gelden volgende democratisch prijzen KWB-leden 50 fr. Per avond, 150 fr. Voor 4 avonden Niet KWB-leden 70 fr. Per avond, 200 fr. Voor 4 avonden. Meer inlichtingen : Marc Verschueren tel 03/3150476

Awm0ï

HERMAN VAN HEMELEN

,

MLVI)ERI-IOLI - Up een u arme /rl/dai nejilen iie kinderen van basisschool Si barrel ven as! door het bezoek van Dieter S'ehedv en zijn vroleyt , uit hei Duii.rc Bevi/ieim, een niiddeleeuit s .siadje in de deelstaat I3iden- Wtirtember. Dieler bracht dit bezoek aan alle ,'ifindi'rhojitse klassen in her kader van een samenwerkint' tas ven basi.ssc ho/en i an ersi hillende Europese landen. Vanafvolgend schooljaar zullen de kinderen bern hten onn au 'eui en verzenden naar Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Griekenland. De banden u erden alvast aangehaald door dit bezoek en meteen bleek ook dat Engels en Duit.s geeui onoverkomelijke hinderpaal zullen zijn voor de kinderen. Deze Duitse '1 hooldirec teun was vooral onder de indruk van de discipline van iie kinderen en inn... liet onovertroft'n Bel 'ische bier.

l

dverteren: 4.49.11

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming

Hét maandblad boordevol streeknieuws

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

De Hoogstraatse Maand

33


DORPSN!EUWS

GOUD IN HOOGSTRATEN Roger Hoeymans - An Van Nijen Tegenover de ingang van de lagere school van het Spijker waren we recent te gast bij één van de vele koppels die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, en dit ook hebben gevierd. En die tijd maakten om hun levensverhaal te vertellen. Op de Vrijheid geboren en getogen, zegt Roger Hoeymans op de eerste vraag. Op 10januari 1925 zag hij het levenslicht in het ouderlijk huis, café Sportwereld'. Dat wij nog gekend hebben als het lokaal van de Koninklijke Veloclub, bij Jules en Rozeke. Terwijl moeder Hoeymans de café draaiend hield, was vader schoenmaker en later nog schilder in loondienst bij een vriend. Na de gemeenteschool trok Roger naar het atheneum in Turnhout, de vroegere 'ecole moyenne'. 'Daar gingen er niet veel van Hoogstraten naar school. Wel telde ze een aantal leerlingen van de kolonie van Merksplas. Het was een staatssehool en er werd dus gratis onderwijs gegeven. Pastoor Van Reusel is dan thuis wel komen vragen of Roger niet naar het Seminarie zou komen. Als gijllie dat betaalt, heeft moeder toen geantwoord, want het Seminarie was toen enkel internaat, en dat was te betalen, in tegenstelling tot de dagelijkse trip naar Turnhout. Op de staatsschool moest er maar betaald worden volgens de inkomsten van de belastinghrief.' Dat de pastoor zou gestuurd zijn door deken Senden, zelf zoon van een direkteur van een staatsschool, heeft Roger maar van horen zeggen. In 1945 kon hij aan de slag als opsteller in de strafschool in Hoogstraten. Maar ook het leger riep hem nog binnen, in Brugge. Daar viel een chef de musique op zijn talent voor de trompet. Terwijl zijn kameraden de kamers kuisten, speelde hij trompet in de plaats. Dat had hij al veel eerder geleerd bij St.-Cecilia, notenleer en instrument. "Maar ik heb ook veel op mezelf geleerd", zegt hij. "Ik heb altijd weinig partituur nodig gehad." Een examen op 'vue' (op het gezicht) en prompt werd hij opgenomen in het orkest van de 4de brigade grenadiers. In Brugge, en later in Soest en Aken werd in de mess officieren gespeeld, maar ook in de foyer van de opera in Brugge werd menig deuntje gespeeld. In 1972 werd hij naar Merksplas gestuurd om daar adjunct-directeur te worden, na gelukt te zijn in een bevorderingsexamen voor directeur. In Merksplas is hij dan geëindigd als directeur 2de klasse. 'Toenertijd had je nog 3 klassen in de graad van directeur, je begon als 3de klasse, kon opstijgen. terwijl de algemeen directeur iemand van iste klasse was.' Daar bleef Roger werken tot in 1990. Zonder ooit in de instelling gewoond te hebben. Hij miste dus wel de voordelen die daaraan verbonden waren, maar het echtpaar Hoeymans-Van Nijen zag het zo niet zitten om hun eigen woonst te verhuren, en ook de kinderen zagen een verhuis niet zo zitten. 34

Voetbal en veloclub Eigenlijk bestaat die beroemde Veloclub van Hoogstraten vanaf 1927, maar tijdens de oorlogsjaren lag de werking stil. In 1946 werd ten huize Hoeymans besloten om terug wielerkoersen te organiseren en werd de vereniging terug opgericht. Vader Hoeymans vond dat de zoon maar zijn taak als schatbewaarder moest overnemen. Tot vorig jaar. 54 jaar lang. was Roger bestuurslid. Maar tevens was hij eerste trompetter van de muzikale afdeling van de Veloclub. Voor een groot deel was muziek zijn leven en hobby. Maar er was nog een café in Hoogstraten. Vader Van Nijen was uit Beerse gekomen om in Hoogstraten de biertoer te doen voor de brouwer uit Beerse bij wie hij werkte. Wielemans halen in Brussel en hier afzetten hij de bierstekers. Café 'De Veiling' (waar nu de zaak Hubo gevestigd is) herbergde 6 jongens en 3 meisjes die als ze wat groter waren de dienst verzekerden in het café. Moeder kwam zelden in de zaak. 'Dik tegen mijn goesting moest ik café doen', zegt Anneke Van Nijen. Later nam oudste broer Gust de café-toer over, gevolgd door broer Charel. Etienne heeft dan tot voor enkele jaren de burgertoer in Hoogstraten verzorgd. Over broer Gust wordt verteld dat hij bij intrek als eerste bewoner van de zogenaamde

r

1T

r

smurfenhuisjes van het OCMW de opdracht kreeg van de burgemeester om een oogje in het zeil te houden. En als enkele jaren geleden iemand een partij klinkers kwam ophalen die gekocht was, kreeg deze zijn lot niet mee want Gust wist van niks. Kort na de oorlog bevond het voetbalterrein van HVV zich op de Sint-Lenaartseweg. Dus ieder een te voet of per fiets op zondagnamicldag naar de plein, en bij terugkomst, allemaal de Veiling binnen natuurlijk. Hoe Roger Anneke heeft leren kennen, moeten we nu zeker niet meer vertellen. Zo traden ze op de 17de mei van 1950 in het huwelijksbootje. Eventjes woonden ze nog op Boereneind, op de Lodewijk de Konincklaan, maar bij de komst van het eerste kindje dienden ze te vertrekken want de bovenwonende eigenares hield zo niet van kindergeschrei. Dan maar naar de Lindendreef, een huis van de kolonie. En in 1955 bouwden ze in de Lalaingstraat de huidige woonst. An is altijd thuis geweest, altijd voor het huishouden gezorgd. voor echtgenoot en de kinderen. Deze drie kinderen zorgden ondertussen voor 10 kleinkinderen, "waar ik heel fier op ben", zegt An daarover. Alle drie vertrokken ze uit Hoogstraten, maar niet ver want ze wonen in Turnhout. En er blijven veel contacten: als een kleinkind eens ziek viel in de school, werd altijd naar Hoogstraten gebeld, en zorgen de grootouders voor de opvang. Rogeris met zijn actieve hobbies gestopt, zowel bij de Veloclub als bij Cecilia. Met 75 is het tijd om te stoppen, vindt hij. Tijd die vrijgekomen is om terug te gaan lezen, de Vlaamse klassiekers als Claes en Aster Berkhof. En al jaren genieten ze van korte reizen. Eerst jaren naar Wenduine met de kinderen. Later ging de voorkeur vooral uit naar het Zwarte Woud dat hun hart heeft gestolen. Vanwege de plaatselijke VVV aldaar kregen ze een mooi aandenken voor hun 15de verblijf. Over hun gezondheid klagen ze niet erg: heiden komen nog zeer goed voor de dag en mankeren niet al te veel. Dat dit zo mag blijven, hopen wij met hen en wensen hun het allerbeste hij het g()lidefl juhilcum.


DORPSN!EUWS

Edmond Matthieu en Angèle Van Roy

Open deur

1

w. P-5 LL/ HOOGS TR,t i'EN

Goud in Hoogstraten Op de eerste zondag van Heilig Bloed vierde dit echtpaar hun gouden huwelijksjubileum in de kerk van Sint-Cleniens in Minderhout en nadien in een gezellig samenzijn met vrienden enfinnilie. Natuurlijk gingen we hen opzoeken maar een lang gesprek was niet opnieuw nodig. Iets meer dan een halfjaar geleden maakten we Mon Matthieu Man in de Maand. Voor wie het zich herinnert, onder de kop 'Van alle markten thuis' brachten we zijn levensverhaal, en dat van Angèle, in het novembernummer van 1999. Op 14juni van dit jaar waren ze welgeteld 50 jaar gehuwd. Dit wilden ze een beetje in alle stilte vieren, vandaar dat de bijgaande foto's het verhaal van toen maar in herinnering moeten brengen. Van harte gefeliciteerd vanwege Hoogstraten en de Maand.

Naar het stadhuis

- Tijdc,rs di open s hooldag ton het VITO op 1 juni konden de bezoekers kennis maken met de kla', seil in cliiie. Dat ze er leren nietsen, u eet lede, een nog altijd wel. Houibewcrking, outoineelninjek, en nog andere amlai 'hten en siielen en technieken worden er onderwezen. Maar dat ook nog steeds het oude beroep ton smid op het proi,'ramma staat, hettijst d z foto.

VRT-radiokoor HOOGSTRATEN - Zondag 16juli is het de beurt aan het omroepkoor om de uitzending van de eucharistieviering om 10 uur muzikaal te verzorgen. Hiervoor werd de SintCatharinakerk gekozen. Deken J Cleymans zal voorgaan en het koor voert de 'Missa Festiva' van de 19 eeuwse Russische componist Gretsjaninof uit. Verder vermeldt het progranima gezangen van G Rossini. Het koor wordt gedirigeerd door Simon Rozin en aan het orgel zit Peter Thomas. Deze jonge organist heeft zich al eerder onderscheiden op de Internationale Bachwedstrijd van het Festival van Vlaanderen in Brugge.

Stormschade HOOGSTRATEN - Begin juni teisterde een

HOOGSTRA TEN - Naar jaailijkse gewoonte organiseert her derde /eeijaar van de gemeentelijke basisschool een leerwandeling onder deze titel. Twee onderdelen maken steevast deel uit van het programma: een zitting van de gemeenteraad wordt onder begeleiding nagebootst met aan de kinderen aangepaste onderwerpen als daar zijn: welke activiteiten kiezen we in de zomer uit het Grabbelpas-aanbod? Waar gaan we met de s hoolreis naartoe? Nadien wordt een klassieke trouwpartij afgehandeld in de trouwzaal, niet in alle rollen: de kinderen. Waarjio de ,groepviniilie )fto wordt enonien. Op o hooi wordt dan verder gevierd.

storm met veel hagel en wind ons land. Ook in Hoogstraten waren een aantal schadegevallen, vooral bij de tuinbouwers. Op sommige plaatsen beschadigde de hagel de serres, de plastic tunnels en gewassen in het open veld. De gemeentebesturen kregen een brief van het provinciebestuur met de vraag om alle informatie over de omvang van de schade en de uitgestrektheid van het schadegebied over te maken. Misschien wordt het noodweer erkend als algemene ramp zodat het rampenfonds tussenbeide kan komen ten gunste van de getroffenen. Op vrijdag 9 juni kwam hiervoor een schadecommissie in het stadhuis bijeen. De leden van deze commissie zijn: dhr Baets van het Proefbedrijf der Noorderkempen. dhr. Eelen van het belastingkantoor in Brecht, mevr. EIst van het Ministerie van Landbouw, burgemeester van Aperen en schepen Desmedt. De omvang van de ramp mag niet onderschat worden. Tientallen landbouwers leden vrij emstige schade. In de maïsteelt zou dit gaan om 250 ha met een voorlopige kostenraming van 20 tot 25 miljoen fr. Voor de aardbeien is dit 55 tot 60 ha met een mogelijk verlies voor de tuinbouw an 1 20 lol 140 miljoen fr. 35


DORPSNIEUWS

Lindeboom van de postschool kraakt duivenkot

Kleine en grote fietszoektocht MEER - Dit zomerseizoen organiseert de KWB Meer een drietal grotere activiteiten. Kleine fietszoektocht: Op zondag 2 juli 2000 organiseert de KWB weer hun jaarlijkse kleine fietszoektocht. Inschrijven is mogelijk op Meermarkt vanaf 9 uur tot 12 uur en nadien aan de parochiezaal tot 14 uur. M.n kan vertrekken vanaf 13 uur. KWB leden betalen 120 frank. kinderen 80 frank en niet-leden 150 fiank [-liribij i inbegrepen een koffietafel in de parochiezaal. Iedereen heelt prijs Info Cools Jos 03 1 315.03.37,

MEER - Ook Meer deelde in de klappen van de korte maar hevige mei-storm. Van de vier stoere lindeç aan de postschool, je weet wel, waar nu de bibliotheek gevestigd is, ki aakte er eentje omver. De van binnen verinolinde boom heukte door het omheiningsmuurtje en verplettei de het duivenkot van buurman Schrauwen. Gelukkig deelden huis noch bibliotheek in de brokken. (ma)

Snelheidsduivels in de Donckstraat: gocart-race van de KWB 1

. •i . .,

Grote tïetszoektocht: Tijdens de maanden juli, augustus en september kan men tevens de grote fietszoektocht rijden. Deze tocht voert u doorheen de gemeente Hoogstraten en kan gereden worden op een dag naar keuze. Er zijn natuurlijk de nodige mooie prijzen te winnen. Vanaf eind juni zal hij te koop aangeboden worden in het VVV-kantoor te Hoogstraten en de plaatselijke BACOB instellingen. Info: Roger Enibrechts 03 / 315.02.98. Volleybaltornooi Op zondag 27 augustus 2000 organiseert de volleybalclub van de KWB haar jaarlijks openluchttornooi. De terreinen zijn gelegen aan het vroegere voetbalterrein van FC Meer. Iedereen kan deelnemen. Inschrijven voor 1 augustus. Info: PaulRombouts 03 / 3 15.94.79 (in(1)

.

•:•,•

-0

.

1

ir

MEER - Een tijd geleden organiseerde KWB een heuse gocart-race in de Donckstraat. Het parkoers verliep door het kloosterbos en een stuk van de Donckstraat. Het leverde heel wat zweet op in plaats van uitlaatgassen, spierkracht in plaats van pk 's. Het bleek een gezonde en milieuvriendelijke formule. (ma)

Playbacken op Meer Markt

Muziek en Rommel op de Meerse markt MEER • Met tevredenheid kan het Meerse rnarktcomité terugbli kken op de afgelopen kindermarkt. De Meerse jongeren hebben in de gaten dat er op de markt plezier te belcvfl valt en gingen dan ook talrijk in op het verzoek van het marktcomité om te komen verkopen, zingen en plezier te maken. Op 2 juli organiseert het Meerse marktcomité een Muziek en rommel". Iedereen die wil, mag komen verkopen en een standplaats is volledig gratis. Wel wordt aan de standhouders gevraagd om tijdig (8 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. Uiteraard blijvende andere kraampjes met groenten, fruit, bloemen, boeken, speelgoed, snoep, enz.... even welkom als altijd. Centraal staat deze keer de muziek. Op het kloosterplein wordt een podium opgesteld waarop verschillende optredens plaatsvinden. Onder andere staan Bagatel (volksmuziek) en The Strawberry Brassband (jazz) geprogrammeerd. Allerlei muzieksoorten komen dus aan bod en om de iiiarktbezocker daarvan optimaal te Inien gtnintn haat hel tnarktconnv) ter plaatse een drankstand uit.

De deelnemers van de playbackshow. Aan kandidaten is er geen gebrek. En aan sj'eer ontbreekt liet ook niet. De volgende markt, op 2 juli staat in het teken van de Muziek en Ron 112/ ('1. 36

Wie meer informatie wenst over deze muzieken rommelmarkt, neemt best contact op niet Jan Dufraine (0313 13.(6.80). (Ina)


DORPSNIEUWS

Voet- en fietstocht naar Scherpenheuvel

Schoolfeest van Kiekeboe -

~ Jm

MEER Naar goede gewoonte gaat ook dit jaar de voettocht naar Schcrpenheuvcl weer door, -

een organisatie van de brasshand Ste-Rosalia Meer in samenwerking met de KWB Meer. De tedevaart vindt plaats in het weekeinde van zaterdag 8 en zondag 9juli 2000.

De voetgangers vertrekken op zaterdagavond omstreeks 19 uur. De fietsers vertrekken 's andcrendaags om 4.45 uur. Vertrekpiaats is telkens de 7nal Voor Kunst en Volk. Zowel voorde vrwtgingers als de fiet:,er, i:i bcgLlLidiiig 501.0zien. Teneinde de verzekering tijdig in orde te brengen, wordt wel gevraagd om in te schrijven bij Jan Swaenen, Frankenherg 4, Meer, alleszins voor 1 juli. De auto's met tnuikanten en sympithisanten ertrekken de zondagmorgen om 7 uur (ook aan de zaal Voor Kunst en Volk). Voetgangers, fietsers en alle andere bedevaarders zullen dan op het plein voor Scherpenheuvel-centrum stoet vormen richting basiliek omstreeks 9.30 uur. De hrasshand en de drumband zullen vooraan de processie openen. Om 10uur begint de H. Eucharistieviering in de basiliek. Deze mis wordt volledig opgeluisterd door de hrassband Ste.-Rosalia van Meer o.l.v. Bart Van Ossel en het Meerse Ste.-Ceciliakoor met organist Luc Dockx. In de mis zal E.H. Pastoor Van Deyck voorgaan. Zoals voorgaande jaren worden ook dit jaar weer vele Merenaren verwacht in het hedevaartsoord Scherpenheuvel. (ina)

MEER Kieke boe, de kleuterschool, lietzich van haarple:anrste kant zien. Het theinsi inn het feest was de "Far- West Er was t'eel tolk en het was warm. Gelukkig i'ons/en bezoekers koelte en schaduw onder de prachtige hndebomen. En dat vi'as een troef voor hetfeest. De antieke omgeving met de bomen, het klooster en de speelplaats zijn toch wel uniek. Zou er niet hier of daar een ouder of leerkracht bij dit schone blijven stilstaan en denken: 'Is liet siel eengoed idee dat over enkele jaartjes de school uit deze omgeving zal terdsiijne;i ? (ina) -

".

'

Meerlese Eerste Communicanten

Schoolfeest

MEERLE Voor de eerste maal te communie gaan anti de tafel van de Heer heet dat -

MINDERHOUT Nee, s/it is geen l,ee/d van de povere opkomst bij het schoolfeest i'an basisschool Scharrel maar weide stilte voor de grote storm(loop). Een muitidisciplinair teani (vi'erkvrout', secretaresse, leerkracht) beoordeelt de generale repetitie van het optreden van alle kinderen en geven hun fiat vooraleer cle big boss voorzitter van de ouden'ereniging het ,t'est officieel mag openen. De zenuwen hadden intussen al lang plaats gemaakt voor een prachtig zomers vt'eerrje zodat er in feite niks nog kon iitislopeit. -

-

officieel. 'Eerste communie doen' zeggen ze in de gewone taal. Het zal de commicanten een zorg wezen hoe het genoemd wordt, op zo'n dag zijn alle zorgen weg. Dan is het feest, heel de dag. Op het einde van het feest in de Kerk staat iedereen stralend op de foto, blij dat alles waarvoor zo hard geoefend werd zo goed verlopen is, blij voor het feest dat nog komen gaat thuis of in de feestzaal, Kasper Baars, Jente Boeren, Jasmine Brosens, Anke Boudewijns, Sam Hendrickx, Anke Chrtstianen, Britt Jansen, Jan De Vries, Lynn Jansen, Michelle Franken, Jessie Koyen, Jelle Hendrickx, Rob Leemans, Rick Hendrickx, Cecilia Leenaerts, Lorenzo Krijnen, Leen Leenaerts, Geert Marijntssen, Jessica Van den Ouweland, Merel Szatmari Szabo, Lynn Van Loenhout, AnoukVan Bavel, Steef Van Loenhout Freek Van Bavel, Marltes Van Weereld, Maartje Van Poppel, Ellen Verschueren, Glenn Verschueren, en Florence Voets mochten het op Henielvaartsdag allemaal meemaken. (J.F.) ,

,

37


DORPSNIEUWS

Meerset-Dreef Kermis sp eten

Eerste Communie --

-.

-

p

..

-

-

-

-

jf

jHII NOR IrnIL

1( f

1 t

5.

I

.)-j4. -

4

r

-

-

!-!

MEERSEL-DREEF - Allemaal blije gezichten op de dag van hun eerste

COJI1JJ1IIflIC.

V.l.n.r. Frits Verheyen, Valerie Buts, Sven Jochems, Joeri Janssen, Pater Luk, Hanna van Oorschot, Frits van Aert, juf Denise, Svlvie Loots, Yves jacobs, Juliëtte Janssens en Michelle Sprenkels. Proficiat aan alle comniuniekanten en hun ouders.

Eindelijk daar was hij dan, de dag van ons H. 'v ornisci. Liesbeth had ons voorbereid en een mooie viering gemaakt. Het kinderkoor zorgde voor een fijne sfeer met mooie liederen. Z.E.H. Deken van Hoogstraten gaf ons een woordje uitleg over de betekenis van deze dag. Daarna heeft hij ons gezalfd en gevormd. Na de viering was er nog een receptie bij de paters en toen kon iedereen op zijn manier verder fresten. Het was een prachtige dag, schrijft Tineke. V. In. r. Liesbeth Bastiaansen, Marice Hendrikckx, Eniy Smeekens, Jeffrey Deckers, Nick Bastiaansen, Pater Luk, Gert Jan Snieekens, Erna van Opstal, Tinneke Schellekens, Jo Leeinans en Robin van Dun.

MEERSEL-DREEF - Op maandag 10 juli en op dinsdag 11juli organiseert het kermiscomité, Ier gelegenheid van de jaarlijkse kermis, opnieuw haar kcrmisspelen tussen dc gebuurten Moleneinde. Midden Dreef. Meersel, Heieinde en Gelleneiiide. 's Maandag zullen de spelen gehouden worden beginnende hij cate Moske om 13 uur om via eethuis . Genoegen. café 't J achthuis en café De Dreef te eindigen hij speeltuin De Zevenster omstreeks 17u45, waar de sisLlhckcr aan het '.vinnend' gehiiiirte zal worden overhandigd. Ie verschillende [1 Lal georeden worden hij horecazaken zelf maar er zullen ook voortgaande spelen worden gehouden van café naar ilé. Volgende spelen koiiieii Leker aan bod: vlcgcl hangen, estafettespel paapgooien. planklopen, watermolensgel speel lui nspel en nog veel meer. Dinsdag wordt om 1 uur verzameld bij café Dc Brouwcrshoeve, waar de verschillende gebuurten hun eigen thema s zullen voorstellen aan dejury. Dejury bestaat uit vijf leden, allen oud-Dreveniers, afgevaardigd door hun eigen gebuurte.

De themas die aan bod komen zijn steeds gevarieerd en elk jaar is het weer een in spanning afwachten wat de anderen ervan terechtgebracht hebben. Na de voorstelling wordt om 13u45 in stoet vertrokken naar het Heieinde via de Kerzelseweg. Op het Heieinde zal door dit gebuurte de gekostumeerde pleinspelen worden georganiseerd. Na de beëindiging van de pleinspelen wordt via (le Nieuw Dreef vertrokken naar de eindpiaats zijnde café Den Bud waar omstreeks 17u45 uur de wisselbeker zal worden uitgereikt. De jaarlijkse sportiviteitbeker wordt eveneens hoog aangeslagen door de gebuurten en is minstens zo belangrijk als de wisselbeker. Dit jaar mogen we op dinsdag het gebuurte Geiteneinde terug aan de start verwachten. Een verloren zoon die terugkeert naar huis doet steeds deugd. We hopen op goed weer en een grote opkomst van alle gebuurten, zowel spelers als kijklustigen. En natuurlijk zijn in het bijzonder al de oud-Dreveniers in den vreemde van harte welkom! (Jef Jacobs, tv.)

MEERSEL-DREEF

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 38

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.


DORPSNIEUWS

Honderd muzikanten in actie

Meiboomfeest

..................

\

.4

j

j MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 24 juni vond her millenniiinieoiicert plaats in Chaain, waarbij detanfarenuizikanten van Alphen, Chaani en Meersel-Dreef Galder, Strijbeek gezamenlijk optraden. Een voorproefje kregen de mensen van Meersel-Dreef al op donderdag 15juni, toen zaal de Zevenster amper groot genoeg ii'as om dc ruim honderd muzikanten te plaatsen voor een gezamenlijke repetitie. Met ramen en deuren open om de geproduceerde warmte buiten te laten, konden ook de paters en de toevallige voorbij gangers al mee genieten van de muziek. (t. t'.)

Ii

MINDERHOUT - Er bestaat geen twijftl !

»

,

1-let natie einde tan hei (rcgen)donwtrappen van Meersel-Dreef naar Meer.

MEERSEL-DREEF - Beste lezers. 28 mei werd een dag om niet te vergeten, in de vroege ochtend zag het er buiten niet al te best uit, maar dit kon natuurlijk nog altijd veranderen, dachten wij! Dus toch maar koffie zetten en alle verdere benodigdheden gepakt, zodat we tegen halfzes, al enkele auto's in Meer konden gaan zetten voor de terugreis. Terug in Meersel-Dreef bleef het ondertussen ontzettend gieten. Wat gaan we doen? Hebben we eventueel een alternatief? Er werd besloten om niet te voet naar Meer te gaan en eerst maar te genieten van een bak koffie met cake in het kapucijntje van de Paters. Waarna de voorzitter ecn woordje richtte tot de sympathisanten om hen te verwelkomen ondanks het barre weer. De grote groep sympathisanten vond het jammer dat de fanfare niet mee ging, maar begreep dat het onmogelijk was. Zijzelf besloten toch in groep te gaan en zich niet door het weer te laten alschrikken. Warm aangekleed, regenkleding aan, paraplu's open en op naar Meer waar ze om 9 uur werden verwacht voor een stevig ontbijt hij De Eiken. De leden van de fanfare ruimden oitdeitusscn al les op en enkelen gingen de au

to's in Meer halen. Ook zij werden om 9 uur verwacht in Meer, dus ze konden nog even terug naar huis om eventueel nog naar bed te gaan, op te ruimen. Ie strijken misschien enz. Het ontbijt ging er ondanks alles toch wel heel goed in, wat een compliment was voor diegenen die het verzorgd hadden. Een kleine serenade was hier op zijn plaats. Weer of geen weer, de fanfare zou kost wat kost een toer door Meer maken, dus regenjas aan en buiten opstellen (het was even droog). Vol goede moed trok de stoet door de straten, maar zoals u wel kon voorspellen, we bleven niet droog, de weergoden gunden het ons gewoon niet. Aangekomen bij 't Fortuin werden we hartelijk ontvangen, waarvoor nogmaals onze dank! (Ja beste lezers je moet ook wel eens iemand uit bed bellen en vragen ofje met zo'n grote groep alstublieft mag komen, gewoon omdat we vergeten hadden om hen voortijdig te verwittigen.) Ook hier was een serenade zeker op zijn plaats, dit was bovendien het eindpunt van de regenachtige maar gezellige dauwtrapdag van de fanfare en hun sympathisanten. En stiekern waren er wel enkele fanfareleden blij dal ïe er zo gemakkelijk vanaf waren gekomen. (t et t. Pett(1 ton Pt.tjtpel, t. t'.)

over dat er dit jaar geen eieren naar de Clarissen werden gebracht door het feestconuté, organisator van de nieihoom,testen. Iedere organisator hoopt op stralend weer. Je voorziet je weliswaar op een Belgisch buirje en ook een bries ka ii je wel verzetten. Maar wat wij op die zondag 28 mei doorheen onze contreien geblazen kregen, was werkelijk uniek en ontembaar. De enig mogelijk beslissing was dan ook om het hel feestgedoe op het marktplein af te blazen en zo goed en zo kwaad als het ging wat animatie te voorzien in de KLJ-lokalen aan de rand. Jammer voor al de energie die zulk een organisatie vreet.

N.V. GARAGE VAN USSEL

(9

MOIVIDIk Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 39


Vrijetijd voor mensen met een handicap Op zaterdag 27 mei organiseerde het Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen (SVGK) een fietstocht als officieel startmoment voor haar werking. Die activiteit laat je onmiddellijk zien waar het om gaat. Eigenlijk is er ook voor mensen met een handicap heel wat mogelijk in de vrjetijd, maar we zijn nog weinig vertrouwd met sommige beelden. Als een driewieler, een rolstoelfiets en een tandem samen van start gaan is fietsplezier niet ver weg. We staken ook even ons licht op bij Annick Loos, de spilfiguur van SVGK. aantal dingen letten. We helpen een organisatie die een gehandicapt lid opneemt ook om deze pfakti3chc prohtm?.n te overwifln'n

Is er een groot aanbod voor mensen iiiet een handicap? Het aanbod is niet zo heel erg groot, maar toch. Een groter probleem was echter dat er totaal geen overzicht ws over wat er wuidi geul seerd. Als je een tijdje rondloopt en overal je licht opsteekt ontdek je heel wat initiatieven: pun waaier van kampen, een integratmecafé, sportclubs, een tekenacademie... Dat we nu mensen met een handicap en organisaties met elkaar in contact kunnen brengen vind ik één van de grote verwezenlijkingen van het SVGK.

Organiseert het SVGK zelf ook activiteiten?

nisaties om nieuwe activiteiten op te zetten, het begeleiden van organisaties die een gehandicapte in hun werking betrekken... daar hebben we onze handen mee vol.

Een fietsdag als startmoment ja. Maar in de toekomst blijven we ons meer toeleggen op het koppelen van vraag en aanbod, het inventariseren van wat er gebeurt, het stimuleren van orga-

Je kan steeds terecht bij Annick Loos, SVGK, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout, 014/40.33.61.

Zomersluiting Bibliotheken: Wat is SVGK precies? SVGK staat voor Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen. In feite is het een samenwerkingsverband tussen alle mensen die werk maken van een vrijetijedsaanbod voor mensen met een handicap. Zowat alle grote organisaties die bijvoorbeeld kampen, sport, een academie... voor mensen met een handicap op touwen zetten, doen mee.

Doen alleen de grote organisaties mee? Voor de opstart hebben we ervoor gekozen om met niet teveel mensen rond de tafel te zitten. We moesten immers door een aantal praktische vragen: een kantoor, financiering, afspraken maken om te kunnen samenwerken... Maar het is zeker niet onze bedoeling om iemand uit te sluiten. Iedereen die zich betrokken weet bij de vrijetijd van mensen met een handicap is welkom. Op woensdag 7juni houden we een eerste open vergadering. We hopen daar heel wat volk te ontmoeten.

Wat doet het SVGK? Het SVGK heeft als doel te bekijken wat er nu aan activiteiten voor mensen met een handicap georganiseerd wordt. Dit brengen we samen in een databank. Zo kan iedereen met een handicpa ons bellen om te vragen waar er bijvoorbeeld paardrijden voor volwassen mentaal gehandicapten wordt georganiseerd of welke schaakclub open staat voor blinden of... Zo kunnen we mensen wegwijs maken in het vrijetijdsaanbod. Ook helpen we zoeken naar organisaties voor validen die ook gehandicapten laten deelnemen. Een fysiek gehandicapte vrouw kan bijvoorbeeld perfect terecht bij het Davidsfonds, maar men moet dan wel op een

40

HOOGSTRATEN: maandag 10juli dinsdag 11juli van maandag 17juli t.e.m. zondag 30juli maandag 14 augustus dinsdag 15 augustus DREEF: van maandag 10juli t.e.m. zondag 23juli MEER: vrijdagen 14 juli, 21juli, 28juli vrijdagen 4 augustus, 11 augustus MEERLE: van zaterdag 8juli t.e.m. zaterdag 22juli dinsdag 15 augustus MINDERHOUT: donderdagen 13juli, 20juli, 27juli, 3 augustus WORTEL: van maandag 17juli t.e.m. zondag 30juli vrijdag 18augustus

In juli en augustus is de

WERELD WINKEL OPEN op woensdag van 11.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Opentuinciag MERKSPLAS - Zondag 6 augustus kanje tussen 10 en 18 uur de hoevetuin van Hof ter Stokere (Diepte 1) gratis bezoeken. Naast het landelijke uitzicht zijn er veel zomerbloeiers te bewonderen. De familie van Bouwel-van den Heuvel laat je ook tenminste met een verzameling oude landbouwwerktuigen uit vervlogen tijden kennismaken. Voor meer informatie hel je naar 0 14-634733.

N.V. GARAGE VAN USSEL

mi

IIO1TD21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Schoonfreid.ssafon Lieve De Meester Lrngenbcrg 30 2323 Wortef 03 /314.55.15 Ene[ep ef4praak. Ookbij 0 thuis

efaatsverz.orgin,q - 7vtanicure . fPecfzcure Ontilaringen - Maquiffage

141


Vaste plant van de maand juli:

Sedum 'Matrona' Iedere fervente tuinier heeft wel één of meer planten die het altijd, onafhankelijk van 'alles', goed doen. Een plant die gescheurd en verplant kan worden zonder minder te bloeien. Een vaste plant die bij velen zo'n status heeft verworven, is de hemelsieutel (Sedum). Daarom wordt de hemelsieutel 'Matrona' extra in het zonnetje gezet als Plant van de Maand juli. Is de Sedum 'Matrona' vanaf de nazomer een vaste klant in uw tuin? De Sedun1 Matrona' is een bijzondere nieuw komer. De grote bloemschermen zijn gewoon roze, maar de stengels en de dikke bladeren zijn bruinrood gctint. Deze kleur maakt de plant op liet eerste gezicht al bijzonder. Wal minstens zo zwaar meeweegt, is de kracht van deze plant. Een gewone' hemelsieutel moet zeker later in het seizoen vaak worden gesteund. De stengels hangen uit of hezwijken zelfs onder het gewicht van de grote bloemschermen. vooral wanneer het regent en/of stormt. De 'Matrona' heeft beduidend sterkere stengels, waardoor de plant niet hoeft te worden gesteund met allerleï draden en stokken: een ware uitkomst. Net als binnen, zijn er ook buitenshuis trends te bespeuren. Aan de Sedum 'Matrona' heeft u een makkelijke. Het roodhruine blad is zowel met pastellinten, als met harde kleuren te combineren, ofje nu spreekt over decoratiernaterialen of planten. In de tuin kan hij goed op de voorgrond staan, samen met de Heuchera micrantha Palace Purple'. Deze Heuchera heeft een bruinrood blad en bloeit wit in de voorzomer. Ook Euphorbia griffithii 'Fireglow'misstaat zeker niet voorin dc border. Deze wolfsmelk heeft namelijk een blad met een rode gloed. Dc Eupalorium maculatum 'Atropurpureum' (leverkruid) kan net als de Echinacea purpurea (zonnehoed) als een imposante achtergrond dienen. Bijen en vlinders zullen een dergelijke combinatie ook zeker waarderen.

Een makkelijke gast De kracht van de hemelsleutel bespaart u heel wat zorg. Het is een vetplant, wat betekent dat het blad dik en vettig is. Hierdoor dan de plant langere tijd zonder water. Met deze eigenschap is hij uitstekend geschikt als polplant op terras of balkon. Zorg er in dit geval wel voor, dat de afwatering van de pot goed is, zodat de wortels niet gaan rotten. In vlot tempo stoelt de henielsleutel breed uit. Hierdoor zult u enkele bloemstengels uit de bos niet missen. In de vaas zorgen ze echter voor een mooi plaatje. Nadat de bloei gedurende dc zomer van groen, via roze, naar bijna bruinrood verkleurd is, droogt de stengel lan-zaarn uit. Dit is geen reden om de plant direct met de grond gelijk te maken. De uitgedroogde bloemschermen zorgen in de winter voor een uiterst decoratief effect. Vooral wanneer de eerste sneeuw zorgt voor een wit mutsje op elk bruin scherm. Als in de lente de temperatuur weer stijgt, kunnen de takken alsnog worden weggeknipt om cle nieuwe scheuten de ruimte te geven voor het komende seizoen. De Sedum-groep omvat niet alleen hemelsleutels. Er zijn rondom de wereld veel, totaal verschillende planten die de naam Sedum mogen dragen: van eenjarige tot grote struiken. De specifieke Sedum telephium (zoals de hemelsleutel officieel heet) komt in vele klimaten voor en is daarom rondom de wereld benoemd tot de millenniumplant.

Zoals productontwikkehng plaatsvindt hij de supermarkt en de autofabrikant, werken ook kwekers aan steeds mooiere en betere planten. Sedum telephium komt van nature in ons land voor en was dus lang geleden al een populaire tuinplant. Kwekers vonden in de afgelopen jaren behalve 'Matrona' ook rassen als Sedum 'Herhstfreude' en 'Briljant',beiden hebben een lichtgroen blad en roze bloemen. Ook 'Star Dust' is zon cultivar, die is ontstaan uit het succes van de hemelsteutel. Deze plant kenmerkt zich met de helderwitte bloemen. 'Septemherglut' isjinst een ras met donkerrocle bloemen.

Haal Poelen uit de Vergeethoek!

Een WWF-oproep gedragen door kinderen Ondanks hun groot biologisch belang, hebben meet en meer poelen in ons landje het de laatste decennia bijzonder moeilijk en worden ze zelfs bedreigd in hun voortbestaan. Naast het feit dat subsidies werden toegekend voor het dempen van poelen in het kader van een intensief landbouwbeleid in de jaren 60, zijn er ook andere oorzaken voor het verdwijnen van de poel. Poelen verliezen immers steeds meer hun traditionele functies (zoals bijv. drinkplaats voor dieren, het reinigen van landbouwtuigen enz In het kader van het Poelenproject 'Duik eens in een Poel', dat door WWF werd gelanceerd in 1999, onderzochten een 300-tal klassen over heel het land de leefbaarheid van poelen in hun gemeenten. Ter gelegenheid van een reeks regionale klasevenementen rond het thema 'Poelen', zijn de eerste resultaten publiek gemaakt. ... ).

Ondersteund door verschillende lokale organisaties (in de regio Antwerpen door het provinciaal instituut voor milieu-educatie PIMF) startte WWF-Belgium precies een jaar geleden een natuureducatiefproject op. ni. 'Duik eens in een Poel'. Gedurende een jaar trokken meer dan 300 scholen van de 3' graad LO en 1 graad SO erop uit om de toestand van de poel in hun gemeente na te gaan. Tijdens dit eerste jaar startten de kinderen met het onderzoek naar de functionele en biologische karakteristieken van poelen. Een eerste grote fase in het field'project was het inventariseren van hedendaagse en verdwenen poelen, d.m.v. enquêtes hij de bevolking, of bij het kadaster. Meer dan 1150 poelen werden op die manier onderzocht. Informatie over de functies, de beschermingsstatuten, de oorzaken van verdwijning en bedreigingen voor poelen, werden samengebracht en gevisualiseerd op een nationale kaart. N.a.v. de presentatie van de eerste resultaten van het werk in klasverband, werd tevens deze nationale kaart vandaag voorgesteld. Maar voor WWF en de kinderen betekent dit niet het einde van het poelenproject. WWF wil hen immers een dynamiek meegeven waarvan kinderen de motor zijn - om poelen te

rehahiliteren en de bescherming ervan te garanderen in hun gemeenten. In de volgende fasen van het Poelenproject zullen de kinderen verder nadenken over acties waarmee ze concrete ver anderingen in de hand kunnen werken. Somimge klassen zijn reeds gestart met het adopteren van een poel, anderen zullen een 'charter' ondertekenen samen met alle betrokkenen van hun gemeente. Voor allen is het uitbrengen van de boodschap en de resultaten van hun project om tot een sensibilisering van het grote publiek te komen, van essentieel belang. Of zoals Saskia Mercelis, verantwoordelijke van het WWF-project het uitdrukt: door poelen uit de vergetelheid te halen en hun functies te rehabiliteren gaan kinderen de bescherming van een uitzonderlijke stukjes natuur die een historische en unieke rijkdom aan leven bevatten, promoten'. Het Poelenproject kadert in het bredere educatieve programma Groeiend Groen' van WWFBelgium dat de jeugd wil aanzetten tot een persoonlijke betrokkenheid hij de natuur, en hen wil doen inzien dat de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving iedereen aanbelangt, tot ieders verantwoordelijkheid behoort en dat daarom ook zelf initiatieven dienen genomen worden.

41


HALVE EEUW GELEDEN

EIOOGSTRATEN

WORTEL Plechtige Eremis 0p Zondag 23 Juli zal E. H. August Van den Heuvel te Mechelen tot priester gewijd worden door Z. Em. Kardinaal van Roey. Op Dinsdag 25 Juli zal de jonge priester zijn plechtige eremis opdragen in de parochiale kerk van St. Jan Baptist te \Vortel. Het gelegenheidssermoen zal gepredikt worden door Z.E.H. Horsten, pastoor te Rijkevorsel. Deze heuglijke gebeurtenis zal het gehucht Bolk en tevens ook gans Wortel feestelijk stemmen.

Velokoers Aangemoedigd door het geweldig succes van verleden jaar, hebben de Wortelse sportvrienden, ter gelegenheid der kermis, weer de handen in elkaar geslagen om twee koersen voor Nieuwelingen, aangesloten bij de B.W.B. te laten betwisten. De wedstrijden gaan door op Zaterdag 8 en Zondag 16 Juli, over een afstand van 80 Km, op volgende omloop: Vertrek aan Cl. Aerts naar Papenvoort, Kolonie-Wortel, Grote Plaats, Dorp en dan 3 grote ronden over Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Wortel. Voor beide koersen zijn 2500 fr. prijzen, palm en verschillende premiën voorzien. De prijsverdeling wordt gedaan volgens de reglementen van de B.W.B. De inschrijving voor de koers van 8 Juli heeft plaats tussen 1.30 en 2.30 ii. bij Cl. Aerts, Café Sportvrienden. Aldaar ook vertrek te 3 uur stipt. Renners en supporters allen die dagen op post te Wortel. Alle giften voor prijzen en pre miën worden met dank aanvaard in ons lokaal of bij een der bestuursleden. Het Bestuur. Smokkelaars ingerekend De smokkel aan de Nederlandse grens tiert nog steeds welig. Vooral boter schijnt een belangrijk product. De douaniers van Wortel, die lont geroken hadden, wisten Vrijdag, in hinderlaag, een groep smokkelaars aan te houden waarvan er nog enkelen konden ontsnappen. De buit bedroeg 500 kgr. boter, kaas en andere sr;okke waar.

42

1OOO kind Deze week werd, sinds liet ontstaan in 1945 van het moederhuis, het duizendste kindje in deze instelling geboren. Dit hoge getal in slechts 4 jaar tijd bewijst wel dat de oprichting van een moederhuis een dringende noodwendigheid was. Dat er sinds zijn ontstaan zulk dankbaar gebruik van werd gemaakt, wijst tevens op de voortretfelijke inrichting en de onberispelijke verzorging die de jonge moeders in het moederhuis te beurt valt. Onze H. Bloedprocessie opgenomen op kleurertfilrn \\'ij vernemen dat onze vernieuwde Heilig Bloedprocessie, in kleuren werd opgenomen door onzen dorpsgenoot de Heer Jos. Hendrickx. De opnamen werden verwezenlijkt op Gevaert-Color film, en als opname apparaat 'vurd de Rolleitlex-Automatic gebruikt. lheel Hoostraten zal er aan houden, de enig mooie Heilig Bloedprocessie 1950, nogmaals terug te zien, op het Hoogstraatse tilritdoek. waar ze tijdens dit Kinerna-seizoen zal worden geprojecteerd. Nadere berichten lueromtrent volgen. Fotos uit 36 verschillende opnamen, zowel in kleuren als in wit-zwart, zijn op be stelling, verkrijgbaar in liet Huis 1-tendrickxSomers Foto. Examen Aan de hogere afdeling van het Lemmensinstituut te Mechelen, slaagde dhr. Jos Bruurs met onderscheiding in het eindexamen. Aan de Laureaat onze beste gelukwensen.

MEERSEL-DREEF Kleine Bordeaux-Parijs Naar we vernemen zijn er op de Dreef verschillende oude gloriën die graag zouden starten achter de verschillende lichte motoren, die er op de dag van heden te Meersel lopen. Ook enkele gangmakers zouden graag starten. De renners worden verzocht zich persoonlijk in verbinding te stellen met deze gangmakers. Inschrijvingen zijn te sturen aan het inrichtend kermiscomiteit. De wedstrijd is enkel open voor de liefhebbers van Meersel-Dreef. Grote Vlaanise Kermis Op Zondag 13 en Dinsdag 15 Augustus wordt er in Meerle een grote Vlaamse Kerntis op touw gezet ten voordele van drie vertrekkende missionarissen: Pater Ritfien Faes, Capitcijn, clie terug gaat naar zijn missie in Indië en de Paters C. Michielsen en J. Huybrechts der Witte Paters, die vertrekken naar Boudewijnstad (Belgisch Congo). Iedereen houde van nu af die dagen vrij. Er wordt U een gelegenheid geboden om een aangename namidda g door te brengen en tevens het missiewerk mild te steunen.

Bij de terugkeer van de Koning Na de stemming in de Verenigde Kamers Donderdag namiddag kan onze Vorst ieder ogenblik terug in het land verwacht worden. Zodra de blijde tijding zal toekomen zullen de vlaggen worden uitgestoken en aan ieder raam de foto van de Koning geplaatst worden. Het weze een feestelijk welkom aan onze geliefde Koning Leopold III.


Open brief van onze landbouwers aan de C. V. P. Indien de C.V.P. glansrijk uit den strijd gckoiiieii is cr1 dus over een volstrekte oierrderlieid beschikt, waardoor Zij fl (le uiiogelijkticid verkeert maatregelen te tretteri, opdat de misbrunken, (lie in Ons land bestaan, 2011den ophouden, dan zal n iemand ontkennen dat onze kat lioliek Iaotlhouwrr.s hier 160 ij aan rrr'(IegeI1(lpcn tel) beu Een spreekwoord zegt ons: Lietde eist wederliefde. Onze hoeren lopen (luns, dat er van de wantoestanden, die heil op dusdanige manier teisteren (lat vele van ben roet de ondergang bedreigd worden, een einte zal komen. De enige reden is (lat de landbouw in de huidige onustauidiglieden niet leefbaar is. De varkens- en boenderteelt is verl iesïateuid. De melk brengt weinig np en niet de prijzen van liet ruiiidvee 1100(1 t toen (le zot. Wie duit II er lieweren heden varkens te kunnen ncsteuu en er de kost aan te verdienen ? Dat (le kiekenhoeren hun reken ing eens maken van een heel jaar; cii wie heeft nu reeds niet de overtuiging (lat liet rninidvee, wanneer liet binnen een drietal maanden de weide zal verlaten, geen cent winst zal opleveren ? Ons hoeren vragen geen opslag voor lijm producten, doelt dringen er met aandrang op aan dat de prijs der grondstoileru, nncelvocrlers en neststoffen, in de miie (lat Ironu productie in prijs daalde, ingelijks in dezelfde mate zou dalen. Het is wraakroepend dat vele meelvoeders een klimmende neiging hebben en dat men durft spreken van opslag van de meststotten. Is het redelijk dat meststotten van Belgische oorsprong bij onze noorderburen aan veel lagere prijzen te krijgen zijn dan hier ? Onze jonge landbouwers zijn op heden de grootste slachtotters. Getrouw aan de kristelijke princiepen van de boerenstand, stichten zij een kroostrijk gezin. Doch in welke toestand komen zij te staan het huren van ecn bcdij i aan hoge prijzen; 't aanscbatten van de noodzakelijkste landbouwmachines, dwingt hen een lening aan te gaan, die moet afgekort worden en die interest vraagt; bij gebrek aan hulp der vrouw die haar huishouden en stal moet rechthouden - moet de man meer dan 16 uren per dag zwoegen en is dan nog verplicht een knechtje te houden, waarvoor onmiddellijk de Rijksmaatschappelijke bijdragen moeten betaald worden. Landbouwers, gij hebt het reht om met werken eerlijk uw brood te verdienen. Doch gij vroet van 's morgens tot 's avonds; gij zijt niismoedigd en dit is begrijpelijk. Gij gaat uw nood klagen aan dezen die u niet helpen kunnen, doch vergeet dat uw enige redding bij de C.V.P. is. Daarom sluit aan in (le C.V.P.-rangen van uwe gemeente. Heren C.V.P.-ers, het voorgaande is slechts een klein beeld van de huidige toestand. U hebt nu de macht in handen - niet om ze te misbruiken maar om de wantoestanden op te lossen.

Koningin Paola bezoekt Wortel-kolonie ,. .t

Bij

itlijil

me/dr

IS lid! JL (1)5/1' ir/LOl! 1,1CIVCCS1

(1(1!

('('1/ ll('!,ÇiSdlld'

kooi

iiii 60/11'! IeCr'rlli.

Nadat ze in Hoogst raten de Europa Nostraprijs officieel had onthuld werd de koningin ook ontvangen in de hoofdgebouwen en op de binnenkoer van de Wortelse gevangenis. Het eerste wat de koningin opmerkte aan Harry Van Oers toen ze uit de wagen stapte, was de prachtige natuur en de unieke ligging van Wortel Kolonie. Op de binnenkoer kreeg Paola deskundige uitleg van Frans Horsten. Frans gaf namens Het Convent meer inlichtingen over de behoudsprocedure en de geschiedenis van Wortel Kolonie. Ook Wortels direkteur Deinuynck(in het midden met bril) en direkteur-generaal Harry Van Oers(uiterst links op de f)to) gaven cle nodige uitleg en waren erg vereerd met het bezoek aan de Wortelse gevangenis. Nadien werd nog even langs de boerderij gereden waar ook liet nodige woordje uitleg gegeven werd. Slechts een dertigtal Wortelaren waren getuige van dit hlitzbezoek. Wie ook een bezoek wil brengen aan Wortel Kolonie kan op zondag 9juli om 9.00 u mee vertrekken niet de kermiswandeling van het Sportcomité die aan cle Guld vertrekt en de Koloiuie als besteninung heeft.(oni)

Oeverzwaluwen in 't Engelenven

00

IIøk4.;.,

Oeverzwaluu en zijn de kleinste Luropese zwaluwen. Ze leven in kolonie in zelf ge graven pijpen in een t cru cale ii and. Tijdens ile broedperiode zij/t de nee/en 't ooral kwetsbaar t 00/' verstorin t,' en mechan is lie werkzaamheden. Loonwerker Jos Renders is erg fier op kolonie oever:'ti aluit en en laat zijn :ai'elhoop ujde,, ede broedperiode met ru st. Dankzij de be echerinin g van Jos kunnen de vogels rustig uitbroede,u en 100/' nageslacht zorgen. '001 de naluurhie/liebbers is dit het goede t oorbeeld. (ma) Z.

43


FUSIES WING Zondag 9juli:

Editie Jeugdhuis 't Slot:

W(ortel)K(ermis) 2000 Vrijdag 7juli:

Nonkel Ney's R&B Band Op vrijdag wordt er terug geopend door ons aller "hoegaarden van 't schap"-drinkend nonkeltje af Meer. Jawel, Nonkel Ney Inside komt weer terug op vrijdag te staan om iedereen wakker te schudden voor de rest van het schitterende programma! De Ney zal weer "alles geven" (net als vorig jaar trouwens) voor zijn trouwste fans! Haal die tshirts al maar hoven en ga nog eens lekker uit den bol op de snedige r&b van deze band. Alle remmen los! Toegang gratis

The Special Effects en Proyecciôn Latina Kenje Madness, of nee, ken je ska? Nee, wel het laatste ska-jazzke op Wortelkerniis was Ska'd for life, komt er al iets terug? Dit is al heel lang geleden, geen nood hier zijn The Special Effects! Deze zeskoppige hand van werelds formaat, zal op zondag 9juli het feestje inzetten. En dathet een feest zal worden! Al vierjaar lang staat deze band op het verlanglijstje van vele organisatoren. Ze verkennen al jaren de paden van The Specials en andere fameuze ska-bands.

Eerst en vooral hebben we een spetterende Benvis & His Rockets! Deze cover-band brengt enkel nummers van den Elvis, the King. Zij spelen deze songs met zoveel overtuiging en flair dat den Elvis bleek zou uitslagen hij het zien van een dergelijk spektakel. Met nummers als 'Blue Suede Shoes', Jailhouse Rock' en andere minder bekende zorgen ze vanzelfsprekend voor een overvolle dansvloer. Eerder toonde deze groep in hun eigen streek dat ze overal den boel op zenne kop kunnen zetten, hierbij denken we zeker aan Marktrock '99!

4;

Zaterdag 8juli:

A 200 Club, Geschmaksverstirker en Psychogene Opener van het echte kermis(buiten)gebeuren zal A 200 Club zijn. Bij een aantal van de slotleden zeker gekend. Op de punkrock-party waren zij reeds van de partij. En hoe! Na een resem jazzkes kwamen ze er als beste uit en daarom staan ze hier. De groep bestaat uit drie jonge talenten die punk-rock spelen als geen ander. Een uitstekende gitarist wordt bijgestaan door een bassist die nauwelijks kan stil staan en een drummer die tevens zijn longen uit zijn lijf roept! Onlangs hebben ze hun eerste ceedee opgenomen en vroeger stonden ze al eerder op een verzamel-ceedee met Belgische punk-bands. U zal zeker nog iets horen van deze kersverse Lagwagon! Tweede groep is een duo dat popcorn-punk tct u zal brengen, to noeineli te het zelf althans. -

t_—

-

Los Fabulous Frankies

---:•

fr Gesch,nak.s verstarker Geschmaksverstarker serveert u namelijk een mix van digitale computerbeats met vette, dreunende bassen en krijsende gitaren. Deze worden afgewisseld met grooves vanuit de onderbuik. Met een opzwepende zang, zowel ingetogen als superopgefokt, zal u bij het aanschouwen van deze Limburgse Atari teenage Riot ongetwijfeld een aantal meters achteruit geblazen worden. Deze twee gasten, tevens de eerste winnaars van Technomania, willen u entertainen met hun muziek en voorzien daarom de nodige afwisseling in hun set. Na demo van de week bij Studio Brussel, het openen van Rock Herck 1999 en de release van hun debuutceedee een tweetal maanden terug, staat deze groep een mooie toekomst te wachten! En die begint vanzelfsprekend op WK2000. Alstublieft! Na het succes van vorig jaar. hebben ze ook voor dit jaar een techno-performance geprogrammeerd. Zij hebben voor u niemand minder dan Psychogene(die rechtstreeks vanop het festival in Door naar Wortel koerst). Tech-house è volonté! Gratis toegang

Deze gasten zijn uitermate bekend in hun thuisland (Engeland) waar ze vorig jaar nog op het belangrijkste ska-festijn stonden. En ook wij zullen kunnen genieten van deze party-band! Ben je een fervent Antilliaanse feesten-bezoeker? Weten Latinoklanken je aan te zetten tot heupgewieg of andere sensuele bewegingen? Hou je van wegdromen in een tropische roes? Of droom je simpelweg van de zon, de zee, cocktails en andere tropische toestanden? Komt hierbij dat je zelfs verlekkerd bent op chachacha, bossa, rumba en salsa'? Dan stel ik voor dat je zeker naar WK2000 afzakt, want niemand minder dan Proyeceién Latina sluit er de zondagnacht af! Deze groep in België wonende Zuid-Amerikanen brengen ons de meest Caribische tonen. Ze bestaan nu vier jaar en geven aan elk van de ritmes een eigen tintje! Eerder hadden ze de eer om aan te treden met grote namen als Oscar d'Leon. Tevens speelden ze op Couleur Café 1999 en Pole Pole. Proyeccién zal zei fs de meest vastgeroeste tooghangers dwingen tot swingen! Gratis toegang

Maandag 10juli:

Benvis & the Rockets en Los Fabulous Frankies Om deze editie af te sluiten, hebben ze op maandag, na de dcrnykoersen van het Sportcomité nog twee schitterende bands voor u geprogrammeerd. Beiden uit de Surfing Airlinesstal, bij ons ondertussen meer als bekend van The O'Haras en Sir Bald Diddley!

Nog niet gezien op Afrit 9 of TMF. kom dan gewoon naar 't jaarlijks gebeuren aan 't Slot! Meer uitleg nodig... nee, dat dacht ik al. Als spektakel-slotstuk van het l'ecst-weekend laten ze vijf enthousiaste rockabillies op u los. Ze speelden half België plat. (denk maar aan de R&R-kroegentocht in Turnhout) en mogen dan ook op het grootste R&R-festival van Europa spelen in oktober 2000. Ik heb het hier over Franky Dcli Rio, Franky El Uno, Franky El Gato, Frantic Franky en Superfranky, jawel samen zijn ze. Los Fabulous Frankies !!! Deze antieke trein laat steeds een diepe indruk na op hun publiek. Ze zullen u verwennen met rockabilly en tex mcx als voornaamste brandstof. Fiesta-Mexicana! Ariba ariba amigos! Een avond puur Rock & Roll plezier en alweer: gratis toegang, u aangeboden door Jeugdhuis 't Slot! Waarom zou je thuisblijven als je 4 dagen gratis muziek wordt opgediend in de Wortelse Boomkes. Kom wel op tijd want het buitengebeuren stopt elke avond stipt om 2.00u 's nachts, kwestie van die paar niet-kermisgangers ook de nodige nachtrust te geven. (jom)


FUSIES WING

Akkerpop, een vooruitblik op de affiche MEER Oudvi dc i ïïii'rse Ii tivil h.ctt A erpup al jnr'nlnng rijn vaste :;ick weten te vUûvIii Ook dii jaar Is het weer uitkijken wat er uit de bus gaat komen op een, naar verwachting, zwoele 20 augustusdag, de tijd dat de vakantie haar einde nadert. -

.

We kwamen van de organisatoren te weten dat op enkele details na, de bezetting van het festival rond is. Een verrassing, zeg maar, een top of the bil of zoiets is nog in wording en zal weldra de affiche komen te vervoegen. Volgende groepen hebben reeds toegezegd. De volgorde is willekeurig: The Paranoiacs (Rock), Andrew surfers (Surf, deel van 50 foot combo), The Special Effeets (Ska), Mintsckov Luna (Rock, de winnaars van Humo's Rockrally), A200 Club (Punk en Rock), John & the nichtridcrs (Surf, USA), The Miami Mudman (Psychohilly). Insiders weten het al. Akkerpop wordt dit jaar weer aan het vertrouwde klooster in de Donckstraat georganiseerd. Het decor van klooster en bos kreeg van de organisatoren de voorkeur, nu alle plooien uit het verleden met de eigenaar lijken gladgestreken te zijn. (ma)

Antilliaans programma rond! vrijdag 11 aug. 2000 podium 1 20.30 U: ROY CAPE ALL STARS soca Port of Spain! Trinidad 22.30 U: LOS CORRALEROS DE MAJAGUAL- cumbia BarranquillalCol. 00.30 U: CUCO VALOY salsalmerengue Dom. Rep.! New York 02.30 U: MANOLITO Y SU TRABUCO salsa Havana! Cuba Jokerpodium 19.30 U: HAVANA EXPRESS salsaitimba Havana!Cuba 21.30 u: ZACARIAS FERREIRA bachata S.Domingo/ Dom.Rep. 23.30 U: TOK RHYTHM & BRASS asambeho Aruba! -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

soukous

-

$Gs

-

-

NL

01.30 U: BOZI BOZIANA

nssens

oe

-

~

Kinshasa/Congo

-

G VJk

i

zaterdag 12 aug. 2000 podium 1 20.30 u: ADOLESCENTS ORQUESTA salsa Caracas! Venezuela 22.30 U: LOS VAN VAN salsa Havana!Cuba 00.30 U: TONO ROSARIO merengue S.Domingo! Dom.Rep. 02.30 U: ROY CAPE ALL STARS soca Port of Spain! Trinidad jokerpodium 19.30 U: LES MECENES pik, djouk Cayenne!Fr. Guyana 21.30 U: 3 CANAL rap Port of Spain / Trinidad 23.30 U: LA ROUGE kaskawi Suriname/NL 01.30 U: LOS CORRALEROS DE MAJAGUAL cumbia Barranquilla!Col. -

-

-

-

4;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alle inlichtingen kan je ook vinden op internet:

www.antilliaansefeesten.be Het volledige programma en de nodige informatie over de groepen, praktische tips en misschien wel weer een kans om vrijkaarten te winnen kan je vinden in het volgende (augustus)nummer van uw teergeliefde blad: De Hoogstraatse Maand.(jom)

teei0..O3I34 3l


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Herinnering aan Marcel Verbaeten

Kleine kruisboog Gooreind Aan de vijide hondschieling met de kleiue Kruisboog te (i mei id namen ci in lutaal 166 schut Iers deel. Mii Van BCCLk uit IIc,ogstratcn schoot 119 punten en won de rozenprijs mei 11 rozen. Louis Verbeeck en Jan Martens uit Meer schoten er 118 punten. Henk Jansen uit Meer en Gusje Broen uit Meerle sloten af op II / punten. Ook de tweede rozenprijs, deze van de A-klasse bleef in Hoogstraten door Johan Goossens. Johan kampte immers het beste met 9 rozen. Jan Verschueren uit Meerle school er 115 punten, lii dc B-rceks ging de rozenprijs én dc eerste plaats in de uitslag naar Margot Jansen uit Meerle met een totaal van 117 punten. Dimitri Vermander uit Hoogstraten is de enige schutter binnen onze gemeente die we nog terugvinden in cle top tien. Hij eindigde op 113 punten. Frans Theeuwes en John Theeuns van Meer vinden we bij de Senioren terug op een tweede en een vierde plaats, beide met 116 punten. René Verwimp. ook al uit Meer. school 114 punten voor Gusje van Santvoort uit Meerle met 112 punten. Per ploeg verzamelde Meer 701 punten voor Meerle met 696. Hoogstraten eindigde op 686 punten.

De 65-Acirige M. 1/. uit liet Belgische Hoe ç'straten ku'ain zaterdag out 15.15 uur met zijn fiets onder een vrachtwa gen op de Oekelsebaan vlakbij de kruising met de Meirseweg in Zundert. Hij overleed ter plaatse. Slachtofferhulp heeft zich ontfrrmd over de echtgenote van het dodelijke slachtoffer' Dit bericht lezen we maandag 19juni op de eerste pagina van het dagblad BN/De Stem. In 1991 werd door de Sportraad voor de eerste keer een Trof'e voor Sportverdienste toegekend. Unaniem kwam Marcel Verbaeten uit Minderhout, handboogkampioen en grote promotor van deze sport, als laureaat uit de bu s. Zijn inzet en zijn palmares voor en in deze sporttak is haast legendarisch. Daarom is 17 juni een zwarte dag voor de handboogsport in de Kempen. Deze zonnige dag eindigt voor veel schutters vrienden met een donderslag bij heldere heniel. Op de bondschieting in Meerle wordt het in de vooravond dan ook heel stil. Niemand vindt de juiste woorden en toch trachten de aanwezige schutters elkaar wat te troosten bij deze onheilstijding. Zijn werk naar best vermogen verder zetten, wordt in de toekomst de taak van vele schutters en bestuursleden. Zeker de schuttersvrienden zullen Marcel Verbaeten nog vaak erg missen.

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

46

* Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Heidevrienden De zesde bondschieting heeft hij de Heidevrienden plaatsgevonden met een deelname van 163 schutters. Slechts twee van deze deelnemers, Els Van Frachen uit Gooreind en Adri Vermeiren uit Meerle. behaalden 119 punten. Voor de rozenprijs schoot Els het beste kampschot. 118 plinten werden er geschoten door Henk Jansen Uit Meer, Gusje Brosens uit Meerle, Jan Roelen Senior én Junior van SintJoris Wuustwezel en tenslotte door Luc Fleerackers uit Sint-Lenaarts. Verder in de ere reeks schoten er 5 schutters 117 punten voor 8 met 116 punten. In de A reeks staat Gert De Coen uit Gooreind eenzaam aan de kop niet 118 punten. Hij won dan ook onbedreigd de rozenprijs met 10 rozen. Greet Gijsbregts uit Meerle én Danny Goetstouwers van Sint-Joris Wuustwezel sloten afop 1 16 punten. Peter Dictus van Sint-Joris Wuustwezel was de enige schutter met 115 punten. Gust Tobé uit Meer, Frank én Danny Van Staay én Ingrid Fockaert van Sint-Joris Wuustwezel én tenslotte Maria Van Ginkel uit Sint-Lenaarts schoten 114 punten bij elkaar. In de B reeks legde Geert Vermeiren van SintJoris Wuustwezel beslag op dc eerste plaats én de rozenprijs. Hiervoor schoot Geert 117 punten met 9 rozen. Jos Van Dijek én Marc Van Hemeldonck, beide uit Rijkevorsel, sloten af op 114 punten. 113 punten werden er behaald door thuisschutters Peter Palinckx en Petrus Van Der Jonkheid, door Jet Joris en Dimitri Vermander uit Hoogstraten en tenslotte door Marc Van Ginkel uit Sint-Lenaarts. Bij de senioren won ditmaal John Theeuns hit Meer met 118 punten. Karel Van Hemeldonck uit Rijkevorsel schoot 117 plinten eveneens niet 11 rozen zoals John. In het kampschot voor de rozenprijs was Karel de betere. Frans Theeuwes


GILDENLE VEN maat Staf B!eys en Marcel Floren uit Minderhout, schoten alle drie 32 punten. Per ploeg is Minderhout het sterkste met 207 punten voor Meer met 205. Hoogstraten én Meerle delen de derde plaats met 203 punten. Verder in de ploegenstand staan Sprundel (200), Wortel (198). Castelré én Loenhout (193). Rijsbergen, weliswaar buiten wedstrijd, behaalde 185 punten.

Bleys uit Hoogstraten, Dirk Brosens, Pat Van Opstal, Jan Romhouts en Gery Dockx, alle vier uit Meer, Tint Dekkers en André Bols uit Wortel. Harry Vanderhenst, Ellen Versehueren en hoofdman Jan Gijsbregts uit Meerle. Deze tien schutters met 35 punten werden gevolgd door maar liefst 19 schutters met 34 punten. In de A reeks legde de jonge beloftevolle Greet Gij sbregts uit Meerle beslag op de eerste plaats. met 35 punten, én bovendien op de rozenprijs die afging op 5 rozen. De oud-lokaalhouder van Sprundel, Jan Vergouwen, schoot ook 35 punten maar mag als thuissehutter niet meekampen voor de rozenprijs. Dirk Krols uit Wortel. Ad Vermonden uit Castelré, Danny Vorsselmans en Tom Snijders, beiden uit Meer, behaalden 34 punten. Verder in de uitslag vinden we 6 schutters met 33 punten terug voor 7 met 32. In de B reeks was Guy Snijders uit Meer de enige schutter die afsloot op 34 punten. Daarmee wint Guy de eerste plaats in de uitslag en

Sprundel Voor deze tweede bondschieting van dit seizoen maakten 230 schutters met de grote kruishoog de verste verplaatsing naar het Nederlandse Sprundel. De koning van Hoogstraten, Luc Anthonis, was de enige die géén enkel punt liet liggen. Met 36 op 36 legde hij beslag op zowel de eerste plaats in de uitslag als op de rozenprijs. De tien schutters die het in de Ere klasse met slechts één puntje minder moesten doen geven wij u nu in een willekeurige volgorde: ZO zien we Marc

4P.. Zost'ei op een ofsrriitil t'ott 20 als op 61

nieter staat Greer Gij.sbi-egt.r uit Mcccle haar mannetje.

..:

uit Meer sloot af op 115 punten voor Vielor Kockx van Sint-Joris Wuustwezel met 114 plotten. Jos Van Geste! uit Rijkevorsel was de enige senior die afsloot op 113 punten. In de ploegenstand heeft Gooreind gewonnen met 703 punten voor Sint-Joris Wuustwezel met 701 punten. Meer slaat op een derde p1aal met 697 punten voor Meerle met 696. Verder iii de uitslag staan nog Sint-Lenaaris. Rijkevorsel, Oostma!le en Hoogstraten. Heidevricnden zelf behaalde- weliswaarbuiten wedstrijd - 688 punten.

Grote kruisboog Rijsbergen Voor de eerste bondschieting met de grote kruisboog maakten 221 schutters de verplaatsing naar het Nederlandse Rijsbergen. Acht schutters besloten in de Ere klasse op 35 punten waaronder drie schutters van Minderhout: Gert Eelen, Jef Hendrickx en Frans Tackx. Luc Anthonis was de enige Hoogstraatse schutters tezamen met Vieky Romhouts uit Meeren Willy Van Hasselt uit Loenhout. De enige Nederlandse schutter met 35 punten. Wim Van Den Maagdenbergh uit Sprundel. schoot het beste kampschot voor de rozenprijs. Verder in de uitslag is het een nek aan nek race tussen 14 schutters met 34 punten en 9 met 33. In de A reeks legt Marc Bastijns beslag op de eerste plaats met 35 punten. Jan Soffers uit Rij shergen schoot ook 35 punten maar mag als thuisschutter niet meekanspen voor de rozenprijs. Johan Eelen schoot 34 punten met vijf rozen en won de rozenprijs met het beste kampschot. Stephane Declerq uit Hoogstraten en de jonge beloftevolle Koen Hendrickx uit Minderhout besloten ook op 34 punten. In dc B reeks bekleedt Guy Snijders uit Meer de eerste plaats in de uitslag met 33 punten. Rob Hendrickx, een zéér jonge schutter uit Meerle, schoot ook 33 punten met drie rozen en plaatste bovendien het beste kampschot voor de rozenprijs. Mark Rameysen uit Wortel, zijn ploeg-

(joy Snijders uit Mcci he,soit aan een .sicrk Seizoen wat resulteerde in een rozen/sri/s in de B-ri.'ck.s te Spruitslel.

(•)

POWER PRODUCTS

/

/ -

UWGAZON EIST EEN HONDA.

/1

/

-- ,

,)

1/

Een rnooi gazon is een lust voor het oog Om het pertekt te onderhouden, is een pertekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaater Hoog gras, taai gras, grote ot kleine tuinen, HOND.A heeft voor elk terrein de luiste mooier. Stuk voor stuk trendseffers als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een pertekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang.

Honda. Altijd een pertekt resultaat. 1

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten /

Tel. 031314.41.15

IO1T D21 47


GIL DENLE VEN bovendien zijn allereerste rozenprijs met 4 rozen. Hans Evers Uit Rijsbcrgen schoot als enige 33 punten. Fons Van Erck uit Minderhout, Inge Vermeiren uit Meerle, Koen Brosens en Luc Van Gompel uit Castelré, Jcf Vermeiren uit Loenhout, Mark Guiis uit Mr en Jos Brosens uit Hoogstraten schoten allen 32 punten. Ook staan er 6 schutters met 31 punten in de uitslag. Per ploeg delen Meer én Meerle de eerste plaats met 208 punten voor Hoogstraten met 206 en Wortel met 202. Minderhout schoot 201 voor Loenhout met 200. Castelré 198 en Rij sbergen iuct 195 punten. Sprundel, weliswaar buiten wedstrijd, eindigde op 201 punten.

Loenhout Op deze bondschicting met de grote kruisboog zorgde de Sint-Jorisgilde van Meerle voor een nog nooit behaalde ploegenstand van 212 op 216 punten. Uiteraard vinden we vele schutters uit Meerle terug in de top vijf van de uitslag. In de ere klasse noteerden wij driemaal 36 voor Meerle én tweemaal 35. Uit het legioen schutters met 34 punten zouden we toch graag Inge Vermeiren vermelden. Zij schoot 34 punten in de B reeks en wint bovendien de rozenprijs. Drie schutters van de vijf die in de Ere reeks 36 op 36 schoten kwamen uit Meerle; Gusje Brosens. Dianne Verheyen en John Van Haperen. We mogen ook zeker de twee andere schutters die 36 schoten niet uit het oog verliezen; de koning van Meer. Jan Rombouts, heeft dit getal reeds vaker op zijn palmares staan, voor Jan Roeffen van Minderhout gebeurt dit echt niet zo vaak. Met het beste kampschot geplaatst door Gusje Brosens legde Meerle ook nog beslag op de rozenprijs. Gery Dockx uit Meer, Willy én Jan Van Hasselt uit Loenhout, Mii Gij sbregts en Jan Roelen uit Meerle sloten alle vijf af op 35 punten. Jan Vergouwen uit Sprundel is de eerste van 17 schutters met 34 punten. In de A reeks slaat Ludo Govaerts uit Minderhout een dubbelslag. Door 35 punten te schieten legde hij beslag op de eerste plaats in de uitslag én bovendien op de rozenprijs. Ene Matthé uit Meer en de hoofdman van Wortel, Karel Sijsrnans, sloten af op 34 punten. Zeven schutters schoten 33 punten. Dit waren; David Roeffen uit Minderhout, Juul Peeters uit Wortel. Jan Vergouwen en Lauran Segeren uit Sprundel, Matthias Pellegrain uit Hoogstraten, Dirk Krols uit Wortel en Frans Van Hasselt uit Loenhout. Door 34 in de B klasse te schieten helpt Inge Vermeiren de ploegenwinst van Meerle nog groter te maken. Met deze 34 én het beste kampschot wint zij ook de rozenprijs met vier rozen. Paul Joris uit Loenhout had ook 34 punten geschoten. Marc Van Gemert en Jack Roos uit Hoogstraten en Guy Snijders uit Meer behaalden 32 punten. Marc Rameysen uit Wortel, Gusje Snoeys uit Castelré. Louis Sprangers en Jan Christiaensen uit Minderhout, Karel Anthonissen uit Loenhout, Jos Jacobs uit Meer en tenslotte Fons Vermeiren uit Meerle sloten allen af op 31 punten. In de ploegenstand wint Meerle dus met de recordeijfers van 212 punten voor Meer met 205, Minderhout met 204 en Wortel met 202 punten. Hoogstraten én Sprundel schoten elks 201 punten. Verder in de uitslag staan Rijsbergen en Castelré. Loenhout schoot buiten wedstrijd 206 punten. 48

Mii Van Beeck Hit l-loogstrateii is reeds jarenicing een goed schutter. Th; wint nog regelmatig, zowel op 61meter als op 20 meter, een rozenprijs

Roll Ilciidi 1L k.k Rijsbergen.

/111 l'IL'S 111

IOl(1(

111 hfL101

Meer 226 schutters met de grote kruisboog kwamen in Meer deelnemen aan de vierde bondschieting. In de Ere klasse noteerden we toch weer driemaal de maximum score. Frie Konings uit Sprundel opent de uitslag in de Ere reeks. Hij werd gevolgd door Jan Roelen uit Meerle én Jefke Hendrickx uit Minderhout. Voor de rozenprijs won Jefke Hendrickx met het beste kampschot. Eddy Van Hasselt uit Loenhout schoot 35 punten evenals Diane Verheyen uit Meerle, Jan Bartholomeeusen uit Minderhout, "Meester" Marcel Anthonis én Robert Martens, beiden uit Hoogstraten en tenslotte maar liefst vier schutters uit Meer namelijk Jimmy Baelemans, Rombouts Vicky en Jan en Gery Dockx. Herman Van Ostayen uit Meer is de eerste van 13 schutters met 34 punten.

I)L lI(iÇ OJ) JO 1 ocIlp)

1/1 1/?

dc

1( 1

In de A reeks is er een duidelijk overwicht van de Sint-Jorisgilde uit Meerle. Met 35 punten staat Peter Franken op een eerste plaats gevolgd door ploegmate Greet Gijsbregts. Juul Peeters en Dirk Krols schoten beiden 34 punten voor Wortel. De schutters die 33 punten scoorden geven wij u per ploeg. Voor Minderhout waren dat Koen Hendrickx, Peter Van Den Broeck en Marc Govaerts. Jan Van Haperen voor Meerle, Warre Palmans voor Hoogstraten, Mon Stes en Danny Vorsseln1ans voor Meer en tenslotte één schutter uit Castelré Ad Vermonden. Laat het nu juist deze laatste zijn die en dat zetten we tussen haakjes "maar" 33 punten met 5 rozen. Ondanks dat Ad een drie schoot in zijn zes tellende beurten plaatste hij toch het beste kampschot in deze A reeks. De hoofdman van Castelré, Cor van Gils, is de eerste schutter van de 10 schutters met 32 punten.


GILDENLE VEN Marcel Floren uit Minderhout was in uitstekende doen in de B reeks. In deze reeks wordt inderdaad niet zomaar 35 punten behaald. Deze prestatie is gocd voor een ei 1e plaats iii de uitslag en bovendien wint Marccl de rozenprijs met 5 rozen. Ploegmaat Marines Vervoort schoot 33 punten. Jac Broos uit Castelré is dc eerste van 10 schutters die 31 punten behaalden voor 8 schutters met 30 punten. Ook te Meer behaalde Meerle het beste ploegenresultaat met 209 punten voor Minderhout met 207. Hoogstraten en Wortel delen de volgende plaats met 203 punten. Verder in de uitslag staan l.oenhniit, Sprundel, Castelré en Rijsbergen. Meer zéli behaalde buiten wedstrijd 208 punten.

De koning verhuist

Karabij nschieting Loenhout Met driemaal een maximum score van 160 op 160 waren de schutters met de karabijn te Loenhout in topvorm. Karel Kusters uit BaarleHertog spande, in de ere reeks, de kroon. Reeds driemaal achter elkaar besloot hij een schieting op de maximumscore. Ingrid Geeraerts uit Loenhout schoot haar eerste volle van dit seizoen. Frank Pissens, ook uit Locnhout, die een iets minder goede start kende, sloot eveneens af op 160. Els Van Frachen van Wuustwezel schoot voor de derde achtereenvolgende keer 159 op 160. 158 punten werden er geschoten door Richard Marijnissen uit Wuustwezel en Herman Martens uit Meer die hier zijn beste seizoensresultaat neerzet. Verder in de uitslag vinden we 5 schutters met 157 punten. In de A reeks spant Erwin Adams uit BaarleHertog de kroon met 157 punten. Vera Van Loon uit Wuustwezel. Danny Havermans en Ad van Dun beiden uit Baarle-Hertog en twee schut-

BAEDA

Als de gilde van Minderhout haar koning verhuist, doet ze dat goed. Met paard en boerenkar voerden ze Jan Sta ffels en zijn koningin naar hun nieuwe woning in Minderhout. Daarna mocht iedereen de knieën onder tafel steken voor een goed verzorgde en gezellige kaastafel. ters van Loenhout Ene Verreydt en Bertje Martens schoten 155 punten. Ben Verhoeven uit Baarle-Hertog, Godelieve Smits uit Loenhout en de lokaalhouder van Loenhout Wilfried van Hasselt schoten 154 punten. Vier schutters sloten deze A reeks af op 153 punten. Pjeerke Palinckx van Wuustwezel overtreft iedereen én zeker zichzelf door in de B reeks de eerste plaats in cle uitslag te bekleden met 157 punten. Cees Krijnen en Karel Hendrickx beide uit Baarle-Hertog sloten af op 155 punten. Maria Verhoeven uit Baarle-Hertog was de enige schutter met 154 punten. Zij blijft Jean Kerremans uit Wuustwezel, Jan Van

Rijkevorsel uit Loenhout, Ivo Dekkers uit Wuustwezel, Els Versmissen uit Baarle-Hertog, Chris Smeekens Uit Meersel-Dreef en Frank Roelen uit Wuustwezel één punt voor. 6 schutters besloten op 152 punten. In deC reeks legt Willy Rommens uit Loenhout beslag op de eerste plaats met 154 punten. Leo Ven Buynder uit Meer was goed voor 153 punten voor Jan Martens en Willy Pluym uit Meer twee schutters die afsloten op 152 punten. 8 schutters schoten in deze C klasse 151 punten. Bij de Aspiranten behaalde Reinilde van Looy uit Wuustwezel 154 punten voor Rudy Van Den Heuvel uit Meer die afsloot op 150 punten. (fs)

Voort 26 - Meerie Tel. 003233157531

4

Openingsuren toonzaal: Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 2100 u. Zaterdag 8-12 u. Zon en feestdagen gesloten

Meerie

N

Meer

+

Mindrhsi it

Sanitair Centrale verwarming

Er49


rri

J,lJcI L,I1 1 1' I•H ___ ___ ___ H-

SPORT 1

50

I-il

l kIj

Vernieuwd wielerspektakel in Wortel

'

vissers verenigden zich in 1997, de bedoeling was en is om de belangen van de hengelsport te verdedigen en te organiseren. Vorig jaar werd gestart met een nieuwsbrief, waarvan inmiddels nummer drie verscheen. Met o.a. de grote put op de Mosten in de kijker, een interview met visser in hart en nieren Jos Hendrickx van Meerle, een artikel over de waterkwaliteit, een vis (de zeelt) in de kijker en allerlei clubnieuws van "Altijd Beet' de Mosten en "De Schepzak" de Destaen ook wat nieuws en een wedstrijd voor de jonge vissers. Het boekje wordt in de bus gedropt bij al de leden van de twee eerder vermelde clubs. dejeugdvissers die initiatielessen volgden en is gratis te verkrij gen bij Gilbert "De Sportvisser" in Meerle. Voor de jeugd waren er weer de initiatielessen voor beginners op zaterdag 24 juni op de Desta en kunnende gevorderden zich bekwamen in de basistechnieken met de werphengel op vrijdag 7 juli in de Mosten, telkens van 10 tot 1 6u. De jeugd kan zich via de grabbelpasactiviteiten inschrijven via de scholen. Verder kan men in de vakantie één en ander nog eens inoefenen op de oefennamiddagen telkens van 13u30 tot 16u. En dit op donderdag 27juli op de Desta en op vrijdag 4 en 18augustus op de Mosten. Nieuw is de jeugdwedstrijd op de Desta, georganiseerd door De Schepzak, iedere bengel van 8 tot en met 16jaar. verdeeld in twee groepen, kan z'n geluk komen beproeen. Omdat er vast nog beginners hij zijn, mogen de jongsten geholpen worden hij het onthaken van de vis. Er wordt gevist van 14u tot 17u en men moet zich inschrijven voor 13u30, dit voor de plaatsbepaling. Elke jonge visseris welkom, lid of geen lid, wel even vooraf een seintje aan Herman Verschueren tel.: 03.314.76.15 of in de kantine van de Schepzak aan de Desta. Kostprijs slechts SOfr, voer en aas inbegrepen, dit dankzij sponsoring van de Sportvisser hij

t•

Kermismaandag 10 juli om 13.30u

De Hoogstraatse Sportvisser nr. 3

HOOGSTRATEN: De Hoogstraatse sport-

1

Gilbei-t. Verder maken de Hoogstraatse Sportvissers een uitstap naar het kanaal Dessel-Schoten. Waarbij een tocht met de milieuboot op het programma staat. Tijdens deze tocht leer je van alles over water en watervervuiling, de natuur in en onder water en over de vissen natuurlijk. Deze leerrijke boottocht voor groot en klein gaat door op zaterdag 14 oktober van 14u tot 17u. Kostprijs jongeren tot 18 jaar 50fr, volwassenen lSOfr. Inschrijven voor 10juli via één van de viscluhs. Erkan maximum 50 man mee, dus wees er snel bij!! (t. v.)

WORTEL - lederjaar zorgt het Wortels Sportcomité voor een plezierige namiddag wieler sport op kermismaandag. Ditjaar zal dat zijn op maandag 10juli vanaf 13.3011. Na jarenlang hetzelfde wcdstrijdstramien was dit wielerfestijn dringend aan vernieuwing toe. In het jaar 2000 wordt daar meteen werk van g.ma ski Zoals we vorige maand al meldden wordt er dit jaar uitgepakt met een "Criterium achter Derny". Eigenlijk gaat het om 3 wedstrijden. Eerst rijden 10 eliterenners(waaronder de streekrenners), daarna vedetlen gekoppeld aan toeristcn(20 vedetten én 20 toeristen) en als laatste krijgen we de vedettenwedstrijd(20 vedetten = 10 koppels in een aflossingswedstrijd). De volgende "bekende namen" worden aangekondigd: gangmakers: Bruno Walraevens, Joop Zylaert, Jos De Bakker, Walter Huybrechts, Deraedt. Ras.... vedetten: Roger De Vlaeminck, Herman Van Springel, Jos, De Cauwer(bondscoach), Frank Hoste, Theo Verschueren, Jos Van De Poel, Dirk Waeyenbergh, Eric Schoefs, Michel Vaarten, Georges Pintens, Willy De Bosschere, Luc Colijn, Charles Palmans, Ivan Zagers, en uit de streek: Ortaire Goossens, Kurt Dockx, Willy en Paul in't Ven en er wordt ook gesproken over Freddy Maertens. Vanaf 13.30u snorren de renners en motoren over het circuit. Om 15.30u start de koppelrit van toeristen en vedetten en om 17.00u start de aflossingswedstrijd van de vedetten. Zoals u kan zien is dit spektakel iets wat je niet mag missen. Het Sportcomnité heeft kosten noch moeite gespaard om van dit kermisjaar 2000 een onvergetelijk Wortels sportjaar te maken.(jorn)

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collec[ic.s gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

/d SIUL: woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


SPORT

Gelmers en Hovoc slaan handen in elkaar Gelvoc boven doopvont gehouden Dc Gclmcrs en Hovoc, de twee volleybalclubs uit Hoogstraten, hebben de handen in elkaar geslagen, met als gevolg een fusie tussen de twee clubs. De nieuwe club luistert naar cle naam Gelvoc en zal voortaan de harten van volleybalminnend Hoogstraten verwarmen. De kersverse fusieclub zal volgend jaar aan de opgooi verschijnen met maar liefst zeven volwassen damesploegen en vier herenploegen, naast natuurlijk tal van jeugdploegen die het ledenbestand volledig maken. Met de fusie willen de clubs het volleybal in Hoogstratcn groot maken. Eendracht maakt namelijk macht. Ondertussen zijn er alweer een pak nieuwe spelertjes bijgekomen en wij wensen hen al veel succes bij hun volleybalcarrière. Mensen die zin mochten hebben om volgend jaar ook eens een balletje te slaan, kunnen nog altijd terecht op nummer 03-314.16.85 of 0478-24.88.55. Men weet nooit wanneer de volleymicrobe toeslaat!

Advertenties

r

w7

314.49.111314.55.04

Triatlon Zundert 3° p1. Jan Adains t km zwemmen. 40km fietsen, 10 km lopen.

Internet

KappeHekensloop Minderhout 31 Marcklopers verschenen aan cle start (uitslag elders)

Voor de vele internetters onder u: binnenkort zal Gelvoc haar intrede maken op de informatiesnelweg. Geïnteresseerden kunnen dan een kijkje nemen op de site met adres www.eelvoc.com die nu nog in opbouw is. Maar niets belet u natuurlijk om al eens te kijken hoe de werken vlotten. Wat ons betreft: een mooie zomer met veel volleybal en tot ziens bij Gelvoc.

Seraing: 16 km Luc Vrancken J05 Leunen

Marcklopers

Niet voor luie krenten! Een indrukwekkende lijst uitslagen Een duidelijk bewijs dat de Marcklopers de laatste tijd weinig uurtjes in hun luie zetel hebben doorgebracht. Wedstrijdlopen en trainen, het vraagt een enorme dosis wilskracht en uithoudingsvermogen. 'Wat heb je daar nou aan om jezelf zo af te beulen? vragen sommige mensen zich hoofdschuddend af. Die vraag zeker niet aan de lopers zelf stellen, want zij genieten met volle teugen van hun hobby, alhoewel de vermoeidheidsgrens hen op bepaalde ogenblikken ook wel pijn berokkent. 'Ja, hoe begin j' r mee? In 't begin een beetje joggen, na een tijdje een wedstrijdje van enkele km, dan 5 km. 10 km, aanmoedigingen halen je over om verder te gaan, de halve marathon en tenslotte de ultieme uitdaging... de marathon! Het wagentje is aan 't rollen en lopen... kun je niet meer missen!'

Uitslagen Erpent: 16 km Bergop en bergaf in een mooi stukje natuur Pat Leysen 1.07.56 Jan Vermeiren 1.12.18 Luc Vrancken 1. 13 .30 J05 Leunen 1.19.36 Jos Van Bavel 1.20.09 Rit Van Aert 1.21.03

Jos Leunen 1.08.50 Jos Staes 1.21.40 Nicole Machielsen liep haar eerste wedstrijd in 1.32.01. Proficiat! Stratenloop Gooreind: 25 ii 30° C. Afzien afzien, afzien... Veteranen dames: 5,9 km 1° p1. Jolanda Schoenmakers 23.37 Veteranen heren: 11.8 km 1° p1. Eddy Oornen 10° p1. Jack Vermeiren 15° p1. Peter Anthonissen 2l°pl. Fons Aerts

40.15 48.13 51.46 58.15

Kluisbergen: 50 kin 180 deelnemers verschenen aan de start van deze ultramarathon. Dat dit geen licht parcours was, bewijzen de tijden wel overduidelijk. 128 atleten bereikten de eindmeet en Jan Vermeiren tikte aan als eerste Marckloper. 44° p1. Jan Vermeiren 4.27.59 82° p1. Pat Leysen 4.52.08 88° Pl. Jos Van Bavel 4.56.30 95° p1. Rit Van Aert 5.0 1.42

1.08.28 1.19.46

Zandhoven Jac Vermeiren verbeterde hier zijn persoonlijke tijd in cle halve marathon. 21.1 km Jac Vermeiren 1.25.44 8.4 kin Herman Martens 33.09 Torhout: marathon PatLeysen Jos Van Bavel Suske Onincx Jos Leunen

2.59.30 3.45.00 3.52.00 3.55.00

Bart ter Harmsel in Meer Elk jaar krijgen de renners aangesloten hij W.A.O.D. (Wielerbond Openbare Diensten) gelegenheid om hun kunnen te tonen te Meer. Bij zulke gelegenheden krijgt men gewoonlijk een heel pak renners aan de start, die er een spannend kijkstuk van maken en sportieve strijd leveren. En gevlamd werd er weer vanaf de eerste kilometer. Bart ter Harmsel uit Meer won de wedstrijd voor een andere Merenaar Frans Aerts. In de D-reeks toonde Frans van Dun uit Meerle zich de sterkste. ChrisGeerts uit Minderhout. nieuwbakken Belgisch kampioen in cle Creeks, werd voor aanvang van de wedstrijd gehuldigd voor hei behalen van de titel. .:

Brussel 20km: Heel wat Marcklopers tekenden hier present (de iitlag vind je elders) IIuy: marathoo - Pal Lcyseii tiotseerde weer en wind en deed er een 3-tal uren over. Wechelderzande Uitslag 6 km (106 deelnemers) Kurt Aerts 15 p1. 23.10 Herman Martens 25 p1. 24.25 Axel Aerts 29 p1. 24.55 Luciennc Koycn 1d 237 Monique Aerts 64 Pl .30.10 ,

Uitslag 12km (92 deelnemers) Jack Vermeiren 26 p1. 48.17 Rita Van Aert 46° p1. 51.56 Fons Aerts 72° Pl. 55.22 Abdijloop Averbode-Tongerlo: 14,8 km Luc Vrancken 1.02.02 Jan Vermeiren 1.03.00

- -

I'o,is 4 flÇ dC Hint! LiChter de .'t'Iinderhout.s t' Kape/leken loop, is iliel alleen een knap Or'Uiii (ator maar weet ook duidelijk zijn sr,'enc' te trekken als het op lopen aankomt.

Chris Geerts gerooid in kampioenentrui Ontvangt de felicitaties van burgemeester van Aperen. bil


SPORT

Wielrennen

Oscar en Manuel in het geel in Meer De laatste rit van de Ronde van België voor visueel gehandicapten op tandem kende haar verloop te Meer, waar een veertigtal combinaties uit tien landen mekaar het vuur aan de schenen legden. Winnaar van deze etappe werd het Spaanse duo Ignacio Soler en Juan Fernandez. In het eindklassement, opgemaakt na 5 ritten, toonden de Spinjaarden Oscar de la Cruz en Manuel Diaz zich de regelmatigsten. Het Nederlandse duo Erik los en Sander van Donk strandde echter slechts op 38 sec. hetgeen duidelijk op een spannend serloop ssees. De inrichters, de Belgische tandemraceeluh VRiF, stond weer borg voor een knappe organisatie, waarhij 1 ss eer mocht rekenen op een hele schare njwilligers om hei e enement in goede banen te le i dcii

t'. In. r. (ie Nederiander,s Erik Bos en Swa Ier i wi Denk (2 . Je Sjn iiijoiril 0 SLOt Lie Ie Crii en Manuel Diaz (1'), de Spanjaarden José Munoz Navarro en lAbel Gandia Vandes (3'). Burgemeester Arnold van Aperen, met wiens steun de laatste rit in Meer doorgang vond, overhandigde (Ie bloemen aan de winnaars.

Volleybalproeven

Twintig Kilometer door Brussel Op zondag 28 mei 2000 was het weer zover. Brussel werd overspoeld door een lopende meute. Lopers uit heel België, Nederland, Frankrijk. Luxemburg, Engeland en Afrika vertrokken vanuit het Juhelpark om hun 20 kilometer, dit jaar helaas ingekort wegens het slechte weer. Het zag er al niet zo best uit toen we met de bus naar Brussel vertrokken. Héél véél wind en striemende regenbuien teisterden de heenreis. Eenmaal ginder bleek het iets droger te worden doch de wind ging niet liggen. Wegens te gevaarlijk moest de organisatie de doortocht door het Terkamernbos schrappen. Er werden dan ook supertijden gelopen dit jaar. Ondanks het feit dat de 21 editie er dus een was met hindernissen geven wij u toch graag hieronderde resultaten. In de eerste kolom vindt u de naam, daarna de plaats en in de derde kolom de tijd. Jules Schrickx Marc Terreur JanAerts Jan Hendrickx ConjaVanRiel Jan Koyen Bram Paulussen Eddy Kenis Stef Van Echelpoel Marc Van den Keybus Eddy De Loose Marc Peeters Staf Coertjens Piet Sommen Ludo Quirijnen GuntherJansen GeorgeKooymans Frans Michielsen Brigitte Wendrickx Twan Van der Kloof

10065 1533 666 37 6001 6941 2158 2376 11001 9925 9507 2376 6849 6287 2048 8417 11194 6838 5833 13344

1u44.05 1u16.32 lulI.02 0u59.49 1u31.53 1u35.00 1u19.07 1u19.54 1u46.44 1 u43.42 1u32.14 1u19.54 1 u34.39 1u32.48 1u18.37 1u39.37 1u47.22 1u34.37 1u3 1.20 1u58.21

Rond 19.30 uur was iedereen moe maar tevreden terug in Hoogstraten. Er werd nog flink nagekaart in een bekend Hoogstraats café en we maakten wederom een afspraak voor volgend jaar wanneer we in het laatste weekend van mei weer een 20 Kilometer door Brussel hebben.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De /)re/lietietrai/H/i'.,'('Ii L(IJ/ )Iie\'hai(.ii(i) Gelx ,oc i'oor kinderen uit het lager onderwijs mochten op heel wat belangstelling rekenen.

52

De Hoogstraatse Maand


SPORT

Zaalvoetbal Music Iii ii pakt ook de beker

Cahiervedetten

De zaalvoetbal in sporthal de Zevensprong' is dit seizoen ook afgelopen. Op 29mei was het de afslnitingsavond, met de finales voor de beker. Music Inn. die kampioen speelde in de compe titie, won ook dc beker, met 4-1 winst tegen de Gelmelsoccers. De derde plaats was voor de Middenstampers, door 3-1 winst tegen de Cahier, en het Spijker won de strijd voor de vijfde plaats tegen het Verschil, eindstand 1-1, maar het Spijker won met de penalty's (4-3). BankUnie en de Bewakers speelden niet, wegens geen genoeg spelers. Daardoor heeft Music Inn dit seizoen ongeslagen afgesloten, slechts 5 keer gelijk en voor de rest alle wedstrijden gewonnen.

,lio

De Gelmelsoccers wonnen oververdiend de trofee voor sportiviteit. met 182 punten op 190. Zij werden ook verdienstelijk tweede in de beker, en derde in de competitie. Er wordt al volop naar ploegen gezocht om het volgend seizoen de competitie terug uit te breiden. Enkele kandidaten zijn reeds ge誰nteresseerd. Alle ploegen zijn welkom. Voor meer info e.d. hel Mario Janssen (03/314.71.80), Erik Rombouts (03/3 14.19.42) of Jef Van den Bossche (03/3 14.42.05).

HOOGSTRA TEN- De jongen.s en meisjes van de Cahier getuigen al langer van eenfrisse aanpak in al hun activiteiten. Niet enkel muziek- en toogvertier staan op het programma. Ook sport en onder andere voetbal staat geregeld op het pro gramnta. Ook in de indoornunivoetbalcornpetitie staan ze hun mannetje, niet altijd met evenveel succes maar hoe was dat spreekwoord ook weer: Deelnemen...... Om dat te bewijzen poseren hier alle spelers van de Cahier-indoorploeg. jom)

ongarne rin

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING

r

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1 39c

53


SPORT

Minderhout

Jan Hendrickx voor de 6de keer in 8e Kapellekensloop Daags voordien bloedheet, geen weer om een loper door te jagen, de bewuste dag van de stratenloop zelf een deugddoende frisheid die neerdaalde, veel zuurstof in de lucht, echt een temperatuur om alle remmen los te gooien, om er eens flink tegenaan te gaan en dat deden de competitie-, recreatie- en gelegenheidslopers dan ook. Het duo Jan en Guido Hendrickx nestelde zich onmiddellijk aankoop van de bonte bende en de winnaar van de halve marathon was reeds vroeg gekend. Jan duldde geen tegenstand, schoof geleidelijkaan weg van broer Guido en bereikte de eindmeet met een riante voorsprong van twee minuten. De 10,4 km. kreeg Eddy van Steenbergen uit Weelde als winnaar en de 5 km. was een kolfje naar de hand van Stijn Jacobs uit Vorselaar. Ook de kinderen kwamen aan hun trekken in een omlijstend programma en als beloning voor hun inspanningen mochten zij fier als een gieter een medaille en een prijzentas in ontvangst nemen. Vermelden we ook dat de familie Vanderbiesen uit Zoersel zomaar eventjes met vier personen het ereschavotje mocht beklimmen, nI. papa Roger, Francy, Indra en Danush. Mama Gerd strandde er juist naast ondanks verwoede pogingen! Organisator Fons Aerts en een hele vloot van KWB-medewerkers zorgden voor een succesvol evenement. 1 ;

1 Halve marathon vrouwen: v/nr Jolanda Schoenmakers (3/') Hoe gstraten, Magda van Mol (1 ") Heren thout, Huv/,rechts cynthia (2") Heist op den Berg, Rita van Aert (4") Minderhout.

S hiii vrouwen: Iiir L v Jiens (3 14"ortel. vuu.iU'(' - (I, Lecii S''iv'n (1 'i'all(Ierhiesell Iiiii 'V (2 ) 7(U'rsel.

-

7r Halve marathon mannen: vinr Guido Casier (31) Dendermonde, Jan Henclricks (1") Hoogstraten, Guido Hendrickx (2") Mee rie.

54

j,

5 kin veteranen: rinr Rud.v Cloes(3 Beoi.s chol, Ro ,'er Vaiiderbiesen ( / ) Zoersel. Hern!al? .vlarten v (2 ' ) 1inderhout.


SPORT

g

n 4-

iT

1

1000,ii: 1 /,,r Leen far oh. (3 t lii (/C riojit 5litiia Ra( l?i i ( / ) 1ra1en. Saniu van [i,./a (2 ) Briarle-I-ler-

lIeisje

-

To/S'.

iieisjes 750,,j: 1 Iiie. Jo/ien eI1s (3 Mr ie, Evv Heirs ( / U'uu.sîu'e:ei, 5o/ie harten r (2 ) .'klilldi'r/1011t.

t,,,kv Dana (3") Minderhout, Joosen Charlotte (1") Minderhout, Stefi Floren (2") Minderhout. Kleuters iiiehjes lOOin: ,1,ir

~

P_; ~

4V

fo Jongens 1000,,,:

1/Ir Sietw S/lol/s (3 Minderliout, Beer/it Jaeo/,.s (1'• Vorselaar, Danush Vandcrl'ie ren (2 1

Jongens 500in: vinr Stijn Jansen (3) Itjinderhoiit, Ben Snuts (1") Puiderbos, Sam van den Broeck (2') Loenhour.

3

Zoersel.

-I

Kleuters jongens lOOin:

i'inr Arnout

Augu.rtijns (3J) Minder/iout, Bram Adains

(1'') Minderhout,

Sieben Vinekx (2 1 ')

Minder/iout.

'7

-•••!!

ri

314.41.26 311.55.01 314.49.11

/

m

___________

Jongens 750,,,: i'lnrMthias /00 Dijek (3)o M,nderhour. Thanias Quirijnen (1 Meisjes 500,,,: via, mii Dijck Paulien (3) Minder/war, Martijn Heudrickx (2') Minderhout, Indra Vanderbiesen (1 Minderhout. Zoervel, Nele Laurijssen (2") Minder/,our.

')

De Hoogstraatse Maand

")

1Ii


SPORT

Atletiekvereniging Noorderkempen Op donderdagavond 14 april hielden we weer onze eerste Coopertest. Iedereen die hel wenste kon zijn of haar conditie komen testen over een loopproef van 12 minuten. Ondanks het minder goede weer kwamen er toch nog 32 dapperen opdagen om zoveel mogelijk meters af te leggen. Hieronder geven wij u graag de resultaten. Wij geven u het gelopen aantal meters en duiden aan of dit in de tabel, volgens geslacht en leeftijd, goed (G) zeer goed (ZG) of uitstekend (U) is. Jongens 2500m ZG Toon Hendrickx 2400m ZO Maarten Hendrickx 2600m ZO Jef Vlamings Jeroen Verbunt 2100m G Michiel Verheyen 2700m U 2700m U Pieter Servaes Guus Michielsen 2200m G Meisjes 2400m U Lore Kesteloot 1800m G Annelies Flcndrickx Dames 2800m U Evelien Brosens ZG 2600m Lucienne Koyen ZG Hild Van den Heuvel 2500m 1800m G Sofie Vlamings U 3000m Rit Van Aert 3100m U Yolande Schoenmakers 2800m U Brigitte Wendrickx 2600m ZG Monique Aerts 2600m ZO Lief Van Bergen Heren 3100m U JefHendrickx 3600m U Jan Hendrickx Jan Vlamings 2600m ZO Thijs Hendrickx 3100m U Rudi Verheyen 3200m U ZO 2900m Eddy De Loose 3400m U Toon De Backker 3300m U GuyLippens U Jan Vermeiren 3100m 2700m ZG Jan Koyen U Jac Vermeiren 3100m 3600m U Steven Vermeiren ZO Peter Anthonissen 2800m 2600m 0 Gunther Janssen

oIr

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

Scheldeprijs reed door Wortel

Dai ebeirï nic t olie daei dus i.s ekcr nog hei vermelden waard dat Musecuw & en de Kolonie doorkruist hebben. (jorn)

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

41( èFAI,

KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66 118

56

MrflL


Kleuterscholen "t Dreef1e" en de "Klimtoren" werken samen het project "Ridders en Kastelen" uit. MEERSEL-DREEF - MEERLF.: Dat er in de kleuterschool wel eens klasdoorbrekend wordt gewerkt, is bekend. Dat het ook schooldoorbrekend kan, bewezen Meerle en Meersel-Dreef. Zij werkten in de weken van 8 t.e.m. 19 mei rond het thema 'Ridders en Kastelen' en gingen daarbij bij elkaar op bezoek! De achtste mei gooide Mcciie haar loopbrug Open om de kleuters van Meersel-Ûreef te ontvangen. De weg daar naartoe werd gewezen door een echte ridder te paard. In Meerle werd het thema ingeleid door een spannend verhaal, de kleuters mochten spelen op "het binnenplein", er werd gedronken uit de waterputten, een groet werd aangeleerd en het wachtwoord werd afgesproken. Kortom, de kleuters werden warm gemaakt om ook zelf een echte ridder of jonkvrouw te worden. De dagen daarop werd er dan ook flink geknutseld om de klas op een echt kasteel te doen lijken en ook aan de kleding werd gedaehr! ZPstiFn mei was het dan de beurt aan Meersel-Dreef om als gastschool te functioneren. Na het zingen van het welkomstlied zorgden zij voor een heuse speurtocht door MeerselDreef. In het Klein Heitogdorn Mccrscl-Dreef zou iitiiiiers nog ergens een schat verborgen liggen. Via verschillende opdrachten konden de kleuters te weten komen waar de schat begraven lag. En waar had die sclidt beiei begraven kunnen liggen dan bij het echte kasteel te Meersel-Dreef. Als beloning voor het vinden van de schat, kregen de kleuters allemaal een diploma uitgereikt. De dag werd afgesloten met een onvervalst ridderfeest. Negentien mei werd het gehele project dan afgesloten met een uitstap naar "Het land van Ooit" Het hoogtepunt van die dag was toch wel het echte riddergevecht! De samenwerking tussen de twee scholen werd door beiden als zeer positief ervaren en is vast nog eens voor herhaling vatbaar! Het verhaal kreeg nog een staartje op het schoolfeest van 25 juni maar dat is iets voor de volgende keer... (juffrouw Lizette Van Opstal, t. v.)

Dc Meerrel-Drcc.se l/eutcrs werden in Meerle verwellsc nnd en 1w geleid door een ridder te paard, net ee/it.'

»u .i

îr. Er werd O1iOï een /nvslerleuze sv/lat gezocht rond hetkasteeltje in deNieuwDreef

w Er

v1)e11c1jes voorde .Ivvrs lDivvisc

Lii

,leerleçe ijciirer.s.

Tot grote vreugde werd de schat gevonden en boven gehaald. 57


KALENDER CAFE-BRASSERIE

Op stap in..

DeGuldenCoppe

-

Vrijheid 173

HOOGSTRATEN

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 1 en zondag 2 juli: BONDSCHIETING 60 meterboog in Lokaal Sint-Jorisgilde,Brouwerijstraat 1-St. Jorisgilde.

Zondag 16 juli: hel VRT-RADIOKOOR verzorgt de Eucharistieviering in de St.Catharinakerk om IOu.

Zaterdag 15 en 16juli: BONDSCHIETING 60 meterboog in het Lokaal Sint-Jorisgilde Org. St.-Jorisgilde.

Zondag 9juli: WORTEL KERMIS. KERMISWANDELING naar Wortel kolonie. Vertrek om 9.30 u aan de Guld. 's Avonds optreden van The Special Effects en Proyeccion Lalina in het Slot.

Zondag 23juli: 2-LANDENTOCHT van 8-16

Maandag 10 juli: WORTEL KERMIS met

uur Org. Hoogstraatse trappers. Afgepij ide fietstocht van 65 km. over mooie en rustige wegen naar Nederland. Rit kan ook individueel gereden worden.

optreden Benvis & The Rockets en Los Fahulous Frankies in het Slot.

Al

Zaterdag 29 en zondag 30 juli: -

Zaterdag 29 juli tot zondag 6 augustus: GROOT ZOMERTENNISTORNOOI EN JEUGDTORNOOI Hoogstraatse Tennisclub Katelijnestraat 72 Deelname: 250 BEF toeschouwers: gratis

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagaan5ddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Café

Maandag 10juli: WIELERWEDSTRIJD Criteriurn achter derny's' vanaf 13.30 u renners en motoren; vanaf 15.30u koppels toeristen + vedetten: vanaf 17u; aflossing wedstrijd vedetten.

BONDSCHIETING 20 METERBOOG in het Lokaal St.-Jorisgilde Brouwerijstraat 1, org St. Jorisgilde

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

"

FEESTDAG 21JULI in de Sint-Catharinakerk Hoogmis 10 uur receptie 11 uur.

Zondag 23 juli: TE DEUM NATIONALE

2320 Hoogstraten

Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 314 87 17

30 jaar

I

een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie

-

feestzaal

De Eiken biljart

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAL PL

~%

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

Open. donderdag 120.000, vrijdag, zaterdag(19.tau) en zondag 13.30u)

-

WORTEL

Woensdag 5, donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8juli: AVONDFIETSVIERDAAGSE (25

Maandag 3 t/rn vrijdag 7 juli: TENNIS-

è 30 km. per avond) vertrek tussen 18.30u en 19.30u aan de parochiezaal. Org . KWB

OMNISPORTKAMP op het lennisterrein van Langenberg van 10-16 uur. Org TC de Langenberg

Vrijdag 7 juli: opening WORTEL KERMIS

de Blauwbossen Clemens vzw.

+

Desta 8-17.30u. Org . St.-

Vrijdag 28 t/m zondag 30juli: NATIONALE treden A 200 Club, Geschmakverstarker, en Psychogene in het Slot.

c

HOOGSTRATEN

Zondag 23 juli: RUITERTORNOOI LRV in

met Nonkel Ney in het Slot.

Zaterdag 8 juli: WORTEL KERMIS met op-

nrR, T

MINDERHOUT

MILITARY CNC-BELGISCH KAMPIOENSCHAP MILITARY SENIORS in de Blauwbossen van 8-18u.

CAHIER Ook op woensdag

-

voor jongeren

hart bij muziek.

Tel. 03/314.32.64

Vrijdag 28 juli: PETANQUE TORNOOI of het Dorpsplein inschrijven 12.30u. Org . KBG Minderhout.

1

MEERLE

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Woensdag 28. donderdag 29, vrijdag 30juni en zaterdag 1 juli: AVONDFIETSVIER-

L.angënberg 1 4 - 2323 Hoogvtraien-Wo:lei Tel /Fax 03 / 34 53 28

GORRENS WILLY-VERVOORT

DAAGSE (± 25km) Vertrek tussen 18.30u. en 19.30 u. aan de Parochiezaal. Org KWB. CAFÉ DISCOBAR

V'4ee4(ee.

'T FRTUIN .40

Meerdorp 13

58

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/31571.53

kned'ijzfuiz

Zondag 2juli: OPENDEURDAG KEGELEN in het Kegellokaal. Voort 38, van 13-18 u. Org . KBG Meerle.

Woensdag 12 juli: GEWESTELIJK SPORTFEEST op het Gerneenteplein van 13- 17u. Org . KBG Meerle.

56

t:

tirijiicir 183

hmrgetratru 1331311 66 65 I.rid & uatijp 50


KALENDER

MEER Zondag 2juli: KLEINE FIETSZOEKTOCHT, inschrijven op Meermarkt en nadien aan de parochiezaal tot 14 uur, vertrekken vanaf 13 uur. org . KWB, info Cools Jos, 03/ 315.03.37. MEERSE MARKT, thenii "muziek en rommelmarkt", vanaf 9 uur aan de Donckstraat, info03 315 86 80.

Indiaanse boeren uit Guatemala op bezoek in Hoogstraten

Zaterdag 8 en zondag 9 juli: BEDEVAART naar Sche.rpenheuvel met de l,ia,sIjcuid cii nijs In de hai!iek. Juli-augustus-september: GROTE VAKANTI EZOEKTOCHT. inschrijven bij VVV Hoogstraten en alle BACOB kantoren en de toeristische dienst, org. KWB, info: 03/3 t 5.02.98. Zondag 20 augustus: AKKERPOP, aan het klooster in de Donckstraat te Meer.

MEERSEL-DREEF Zondag 2 juli: OPENDEURDAG SINTLUCIAKAPEL van 14-18u. Org . St.Luciaconüté. Zaterdag 8 juli: opening van de kermis te Meersel-Dreef door de fanfare 'Voor Eer en Deugd" met een rondgang door Meersel -Dreef. Zondag 9 juli opening van de foor. Maandag 10 en 11juli: kermisspelen op de Dreef. Zaterdag 15 en zondag 16juli nakerniis.

Ongevallen Dinsdag 16 mei om II .OSu botste aan het kruispunt Doelenpad en Kasteelweg te Rijkevorsel de auto bestuurd door Sigrid Bevers, Eekhofstraat 78. Rijkevorsel met de auto bestuurd door Daniella Reyntjes, Mutsaardweg 13, Rijkevorsel. Woensdag 31 mei om 20.50u botste aan het kruispunt Loenhoutseweg en Hinnenboomstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Richard de Lange (34j) uit Breda, met de auto bestuurd door Kevin Maenhout (17) Hinnenboomstraat 14 Hoogstraten. Beide wagens liepen zware schade op. Zaterdag 3juni om 1 5.40u werd de voetganger Johannes Godschalk (64j) uit Baarle Hcrtog aan het kruispunt Karel Boomstraat en Vrijheid aangereden door de auto bestuurd door Anna Marijnissen, O.L. Vrouwstraat 6 Meerle. De man werd naar het Sint-Jozefziekenhuis gebracht.

In dc' looj> iuii dc olculnc/ juli brengen een achttal i,idiaanse boeren uit Guatemala een bezoek aal! België. Het zij' •i vooral leiders van indiaanse genteenschappen uit de provincie Alta Verapaz. In deze streek wonen en werken ook twee mensen uit Hoogst raten., namelijk Fons Rigouts en Fons Huet. Eén van de eerste bezoeken die zij gedurende die drie weken zullen afleggen is er één aan de streek van Hoogstraten. Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9juli zullen zij hier te gast zijn en een aantal landbouwbedrijven bezichtigen, Hoogst ratel! verkennen en waarschijnlijk een stukje Wortel-Kermis leren smaken. Zondagmorgen om 8.30 u,i.r er een misviering voorzien in de kerk van Wortel die in het teken zal staan van dit indiaanse bezoek. Graag wordt hierop iedereen en zeker diegenen die banden hebben met Guatemala, uitgenodigd. Nadien is er nog mogelijkheid voor een nadere kennismaking v6ér of tijdens een wandeling door Wortel-Kolonie. Dit laatste is een initiatief van het Wortelse Sportconnté die hiermee terug wil aansluiten bij een oude traditie tijdens Wortel- kermis.

Vakantiezoektocht 2000 Voor de viei'de maal organiseert KWB Hoovstraten een zoektocht doorheen de omliggende gemeenten. In de eerste plaats is het een fietszoektocht maar met de auto kan deze eveneens gereden worden. Bij inschrijving ontvangt men een boekje met de wegbeschrijving. Onderweg dienen er wel enige vragen beantwoord te worden. Deelnemingsformul ieren kunnen verkregen worden op de adressen hierna vermeld. Op dezelfde plaatsen dienen voor 15 september de antwoordformulieren bezorgd te worden. In de uitstalramen van de vernoeinde hankkantoren kan men kleurenkopies van de foto's terugvinden die in de opdrachten verwerkt zijn. Voor de winnaars, die net als alle deelnemers, de juiste antwoorden toegestuurd krijgen, zijn er mooie prijzen voorzien. De adressen: Dienst Toerisme Hoogstraten. Bacob bank Hoogstraten en Meerle, C. Bruyndonckx, Van Aertselaarstraat 28, D. Schellekens, Postweg 2, J. Vermeeren, IVlinderhoutsestraat 15,

Plantj es weekend 15-17 september Om met de deur in huis te vallen. Het zesde plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker vindt plaats tijdens het derde weekend van de eerste maand van het nieuwe schooljaar. Zeg niet dat we u niet tijdig verwittigd hebben. Voor de deelgemeenten Minderhout en Wortel komt men nog handen te kort. Wie even tijd heeft en zijn schouders onder de actie wil zetten, neemt contact op met de coördinator van de actie op het stadhuis. En dit is: Romy Sprangers, op het nummer 03.340.19.53. Wal er met het geld gebeurt? Opvang van kinderen met kanker, palliatieve zorg voor een zo comfortabel mogelijk levenseinde, Vlaamse kankertelefoon, thuisonderwijs voor kinderen met deze ziekte, preventie, vakantie voor kankerpatiëntjes, een sociaal fonds, enz. Vorig jaar werden meer dan 170.000 azalea's verkocht in gans Vlaanderen. Steekt u een handje toe?

In juli en augustus is de

WERELDWINKEL OPEN op woensdag van 11.30 tot 16.30 uur, op vri,jdag van 14.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

~5

T

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

squash snooker Tenniselub

3239

HUISARTSEN Desmedtstraal

Zaterdag! en zondag 2juli: DR. D. ROBBEN & F. BUYTAERT, Leernstraat 42-a, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48. Zaterdag 8 juli: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten. tel. 3 14.86.85. Zondag 9juli: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. tel. 3 15.84.54. Zaterdag 15 en zondag 16 juli: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. Vrijdag 21juli: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-a. Meerle. tel.315.8715. Zaterdag 22 juli: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-a. Meer, tel. 315.85.11. Zondag 23 juli: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. Zaterdag 29 en zondag 30juli: DR. M. VAN OVERVELDT, Rooirnans 10. Wortel, tel. 314.48.00.

36 2322 Minderhout -

Tel.: 03 / 314 54 50

BANKtJME ONS DOEL, UW GlIMLACH

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 03/314 42 92 Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016

7~21 > LAR IJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

_

Di Zo.: 8.30

-

Openingsuren: tlin za: 8.30 18.00 -

12.30 uur

-

uur

Maandag: gesloten

Peperstraat 2 - lloogstraten Tel 0313141308

155

-

-

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

APOTHEKERS

Zaterdagvoormiddag 1 juli: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03/ 314.57.24. Tot 7 juli: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/ 63 .33 .83 Van 7 tot 14 juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 03/314.60.38. Zaterdagvoormiddag 8 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03/ 314.60.04. Van 14 tot 20 juli: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230. Hoogstraten. tel. 03/ 3 14 .5 1. 50. Van 20 tot 28juli: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7. Merksplas, let. 014/63.31.66. Zaterdagvoormiddag 22 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03/

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Kilij

Koekhoven 5

ZE

-

Rijkevorsel

,

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

hairstyling

Van 28 juli tot 4 augustus: APOTHEEK FAES. Meerdorp6l. tel. 03/315.77.73.

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

[)d

ook inkoop van alle antiek en inboedels

3 15.73.75.

mode...

c7

THUIS VERPLEGING

74

Uw kapper.steam

Op 26 juli verschijnt onze volgende MAAND. Medewerkers, alvorens uw vakantiekoffers te pakken, denk eraan: kopij inleveren op woensdag de 12 Ie (begin er alvast aan want het is kort dag!). Op zondag 16juli verwachten we de laatste nieuwtjes over dorp en sport.

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

116..

Tandtechnisch Laboratorium

KATIA VANHERCK

, °

Vrjlieid 228

-

8 2320 II000STRATCN

Tel.: 03/314.69.32

-

ras.:

03/314.67.12

Nieuw adres: VItIJIIEID

228 naast Apotheek VAN EELT

Alle reparaties aan lcunstgebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.